கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் 2003 - 2005 ஆம் ஆண்டுப் பொது அறிக்கை

Page 1
கொழும்புத்
(சபை 6)
GP, G3slug that
2003
s
கொழும்புச்

தமிழ்ச் சங்கம் ரைவுள்ளது)
ர்டு அறிக்கைகள்
- 2005
翌
ந் தமிழ்ச் சங்கம்

Page 2

(சபை வரைவுள்ளது)
(சங்கங்களுக்கான அரச கட்டளைச் சட்டத்தின்படி பதிவு பெற்ற தமிழ் மொழிப் பணிபாட்டு அமைப்பு)
தொடக்கம் : 22.03.1942 பதிவு எண் : எஸ் 73
B2, B3வது ஆண்டு அறிக்கைகள் (2003 - 2005)
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் இல, 7, 57ம் ஒழுங்கை, கொழும்பு - 06. தொலைபேசி : 2363759
Web : www.colombotamilsangam.org E-mail: cts (Qeureka.lk

Page 3

கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் 82, 83வது ஆண்டு அறிக்கைகள்
தலைவர் அவர்களே, தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்களே!
2003ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 1ம் திகதி தொடக்கம் 2005ம் ஆண்டு யூன் மாதம் 19ம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் எமது தமிழ்ச் சங்கம் ஆற்றிய பணிகளை 62, 63வது ஆண்டறிக்கையாகச் சமர்ப்பிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.
முன்னுரை தொன்மையானதும் சொல்நயமிக்கதும் இலக்கிய இலக்கண வளம்மிக்கதும் அறிவு, இனிமை பண்பாடு மிக்கதும், ஆதியும் அந்தமுமில்லாத எம் அன்னைத் தமிழ்மொழியை எமது தமிழ்ச்சங்கமானது, சங்கத் தொலைநோக்குக்கூற்றுக்கமைய பண்டைய தமிழ்ச்சங்க வழிநின்றுகடந்த 63 வருடங்களாக உலகெங்கும் பரவச் சேவையாற்றி வருகிறது.
தொலைநோக்குக் கூற்று *தமிழ்மொழியின் செழுமையையும் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவித்தல்”
சங்க நோக்கக்கூற்று சேவை அர்ப்பணிப்புடையோரின் ஒருமித்த உழைப்பைக் கொண்ட தமிழ்ப்பண்பாட்டின்,பன்முகப்பாட்டிற்கு மதிப்பளித்து: " அவை ஒவ்வொன்றினதும் வளர்ச்சிக்கும் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கும். தமிழாய்வுக்கும் ஊக்கமளித்து, உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலுமுள்ள தமிழ்ப்பண்பாடு நிலையங்களின் தகவல் பரிமாற்ற நிறுவனமாகக் கொழும்பைத் தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கி தமிழ் மொழியின் செழுமையையும் வளர்ச்சியையும் ஊக்குவித்தல்.
சங்கக் குறிக்கோள்கள்
தமிழாய்வை ஊக்குவித்தல் O தமிழ்ப்பண்பாட்டின் பன்முகப்பாட்டிற்கு
மதிப்பளித்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் ஒருங்கு சேர்ப்புக்கும் உதவுதல்.

Page 4
தமிழின் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்தல்.
தமிழரின் பண்பாட்டு நிலையங்களின் தகவல் பரிமாற்ற நிலையமாக இயங்குதல்.
சங்க உறுப்பினர் (தொகை 31.12.2004 அன்றுள்ளபடி)
ஆயுள் உறுப்பினர் 370 சாதாரண உறுப்பினர் 够 170 יאי
இக்காலப்பகுதியில் நடந்த கூட்ட விபரங்கள்
அ. ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் -20 -سس
ஆ. விசேட ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் - 05
ஏனையகுழுக்கூட்ட விபரங்கள்
அ இலக்கியக்குழு - O8 ஆ கல்விக்குழு - 05 இ. நூலகக்குழு - 06 ஈ. உறுப்புரிமைக்குழு - 09 உ நிலையமைப்புக்குழு - 2 1
செயற்பாட்டுக் குழுக்களின் ஆர்வமிக்க அயராத செயற்பாடுகள் இக்காலப்பகுதியில் எமது சங்கம் சிறந்த சேவையைப் பொதுமக்களின் ஆதரவுடன் நல்க ஏதுவாக அமைந்தன.
ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டம் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 61வது ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டம் தலைவர் திரு.க.நீலகண்டன் தலைமையில்30.11.2003 அன்று காலை 10.00 மணியளவில் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.
பொதுச்செயலாளர்திரு.ஆஇரகுபதிபாலழறீதரன்அவர்கள்61வதுஆண்டுப்பொது அறிக்கையையும் நிதிச் செயலாளர் திரு.தி.கணேசராசா அவர்கள் 2003ம் ஆண்டிற்கான கணக்கறிக்கையையும் சமர்ப்பித்தனர். தொடர்ந்து புதிய ஆட்சிக்குழுத் தெரிவு இடம் பெற்றது. புதிய தலைவராக திரு.பெ.விஜயரெத்தினம் அவர்களும் பொதுச்செயலாளராக திருஆகந்தசாமி அவர்களும் நிதிச்செயலாளராகதிரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் அவர்களும் தேர்தல் வாக்களிப்பு மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து துணைத் தலைவர்கள் (ஆறு
4

பேர்), துணைப் பொதுச்செயலாளர், இலக்கியச் செயலாளர், நூலகச் செயலாளர், உறுப்புரிமைச் செயலாளர், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் (19 பேர்), ஆகிய பதவிகளுக்கு தேர்தல் இடம்பெற்று உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். துணை நிதிச்செயலாளர், கல்விக்குழுச் செயலாளர், நிலையமைப்புச் செயலாளர் பதவிகளுக்கு உறுப்பினர்கள் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். 3 ஆண்டுகளுக்கு பதவி வகிக்க நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் சபையும், காப்பாளர், துணைக்காப்பாளர், உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் (2 பேர்), பகிரங்கக் கணக்காய்வாளர் தெரிவும் இடம் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆட்சிக்குழு சிறந்த முறையில் சங்க வளர்ச்சிக்கு அனைவரது ஒத்துழைப்புடனும் செயற்பட்டமை யாவரும் அறிந்ததே. ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் விபரம் மற்றும் இக்காலப் பகுதியில் இடம்பெற்ற ஆட்சிக்குழு, விசேட ஆட்சிக்குழு, குழுக்கூட்டங்களது விபரமும் இணைப்பு 01 இல் உள்ளது.
குழுக்களின் செயற்பாடுகள்
நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் சபை சங்கத்தின் பணிகள் சிறக்கவென பணியாற்றும் இச்சபையின் தலைவராக திரு.இ.நமசிவாயம் அவர்களும் செயலாளராக திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் அவர்களும் சிறப்பாகச் செயற்பட்டு வருகின்றனர். சபையின் செயற்பாட்டை துரிதப்படுத்தி, எமது புதிய மாடிக் கட்டட அமைத்தலிற்கு வேண்டிய பூரண ஒத்துழைப்பும் பங்களிப்பும் வழங்கியதோடு நிதி வழங்கியோரை ஊக்குவித்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
உறுப்புரிமைக் (95(g திரு.சி.அமிர்தலிங்கம் அவர்களைச் செயலாளராகக் கொண்டு இயங்கும் இக்குழு இம்முறை மிகவும் சிறந்த முறையில் இயங்கியமையால் இக்காலப்பகுதியில் 102 சாதாரண உறுப்பினர்களும் 56 ஆயுள் உறுப்பினர்களும் அங்கத்தவராக இணைந்து கொண்டுள்ளனர். (இணைப்பு -02) மேலும் கடந்த காலங்களில் அங்கத்தவராக இருந்து உறுப்புரிமை காலாவதியாகிய பலரும் மீண்டும் சந்தா செலுத்தி உறுப்புரிமையை பெற்றுள்ளனர். அத்துடன் சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களுக்கான ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு ஒன்றும் இக்குழுவால் நிகழ்த்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிகழ்வில் அங்கத்தவர்களது அறிமுகமும் சங்கம் சார்ந்த அவர்தம் அனுபவங்களும் பகிரப்பட்டன.

Page 5
நூலகக்குழு திரு.தி.கணேசராசா அவர்களைச் செயலாளராகக் கொண்டு இயங்கும் இக்குழுவானது நூலக வளர்ச்சியை நோக்காகக் கொண்டு திறமையாகச் செயற்பட்டு வருகின்றது. இக்காலப்பகுதியில்
லகக்கின் செயற்பாடுகள்
'வாசிப்பதால் மனிதன் பூரணமடைகின்றான்’ என்ற வாக்கியத்திற்கு அமைவாக தமிழ்பேசும் மக்களை வாசிப்பினுாடாக பூரணப்படுத்தும் வகையில் தமிழரது கலை, கலாசார வரலாறு, பண்பாடுபற்றிய தகவல்களை கொண்ட சிறந்த ஆய்வு மையமாகச் செயற்படும் இந் நூலகமானது
பெறற்கரிய சிறந்த நூல்கள், பலதுறை சார்தமிழ் நூல்களுமாக ஏறத்தாழ 38000 நூல்களை கொண்டமைந்துள்ளது.
தினமும் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரை இயங்கும் நூலகம் மற்றும் படிப்பகப் பகுதி, சிறுவர் பகுதி முறையே 1332 நூலக அங்கத்தவருக்கும் 401 மாணவர்களுக்கும் 133 சிறுவர்களுக்கும் சிறந்த சேவையை வழங்குவதில் பெருமையடைகின்றது.
01. நூல் சேகரிப்பில் எமக்கு பல அன்பர்கள் உதவி வருவதோடு ஈழத்து எழுத்தாளர் வெளியீட்டாளரும் அன்பளிப்பாக நூல்களை, சஞ்சிகைகளை வழங்கி வருகின்றனர். இந்த வகையில் இக்காலப் பகுதியில் 2124 நூல்கள் அன்பளிப்பாக கிடைக்கப் பெற்றன. அன்பளிப்பு செய்த அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள்.
02. 1321 புதிய நூல்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன.
03. நூற்கொள்வனவிற்கு பொதுச்செயலாளர் ஆழ்வாய்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்களின் முயற்சி காரணமாக திரு.பொன் விக்னராஜா அவர்கள் ரூபா 38,000/= வும் திரு.வை.ஜெயேந்திரன் அவர்கள் 15,000/=வும் வழங்கியிருந்தனர் இவர்களுக்கு நன்றிகள்
04. சிறுவர் நூலகத்தை மேலும் சிறப்பாக இயங்க வைக்கும் முகமாக எமது முன்னாட் தலைவர் அமரர் சங்கரப்பிள்ளை அவர்களது மகன் டாக்டர் ச.மனோகரன் மற்றும் குடும்பத்தினர் வெளிநாட்டில் இருந்து பாவனையில் இருந்த 16 கணினிகளை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இக் கணினிகளைக் கொண்டு சிறுவர் நூலகப் பகுதி மீள் ஒழுங்கு செய்யப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
6

05.
06.
07.
08.
09.
சிறுவர் நூலகத்தில் வாசகர் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு அவர்களது தேவையை பூர்த்தி செய்யும் முகமாக 102 சிறுவர் நூல்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன.
இலங்கை எழுத்தாளரது நூல்கள் சேகரிப்பில் இம்முறை ஒருபடி உயர்நிலை காணப்பட்டுள்ளது. எம்மை வந்தடையாத ஈழத்து வடபுலப் படைப்புகள் அதகம் இம் முறை எம் மால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் புலம் பெயர் நாட்டிலிருந்து பல படைப்புகள் எம்மை அடைந்துள்ளன. இதன் மூலம் இலங்கை தமிழியல் சேகரிப்புபகுதி4000க்கு மேற்பட்ட நூல்கள் கொண்டதாக அமைகின்றது. அத்துடன் சங்க மண்டபத்தில் பெரும்பாலும் இலங்கை எழுத்தாளரது நூல் வெளியீடுகள் இடம்பெறுவது, அந்நூல்கள் எமது நூலகத்தை உடன் அடைய ஏதுவாகின்றன. இவையாவும் இலங்கையின் ஓர் சிறந்த இலங்கை எழுத்தாளரது நூல் களது சேகரிப்பு மையமாக எமது நூலகத்தை அடையாளப்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை.
ஆய்வு முயற்சியில் தமிழ் சார் துறையினர் ஈடுபட எமது நூலகம் பெரிதும் உதவுகின்றது. இன்றைய எழுத்தாளர் பலருக்கான உசாத்துணைநூல்களை வழங்குவதில் எமது நூலகம் பெருமை கொள்கின்றது.
ஈழத்து மற்றும் இந்திய அறிவுசார் சஞ்சிகைகள், பருவ இதழ்கள் யாவும் தொடர்ந்து மாணவர், வாசகருக்கு வாசிப்புத் திறனையும் எழுத்து திறமையையும் ஊக்குவிப்பதில் எமது சஞ்சிகைப் பகுதி உதவி வருகின்றது. இதற்காக 1358 சஞ்சிகைகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டும் 656 சஞ்சிகைகள் அன்பளிப்பாகப் பெறப்பட் டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
நூல்கள் பட்டியலாக்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருவதாலும் அதிகரித்து வரும் நூல்களுக்கு ஏற்ப பட்டியலாக்கமும் இடம்பெற்றுவருவதால் புதிதாக 1 பட்டியல் பேழையும்(81,600/= பெறுமதியானது) நூலக போட்டோபிரதி இயந்திரம்பழுதடைந்ததை தொடர்ந்து புதிய இயந்திரம் ஒன்றும் (ரூபா 203,262/= பெறுமதியானது) கமத்தொழில் சார்ந்த விற்பனை அபிவிருத்தி, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் மற்றும் கல்வி வாழ்க்கைத் தொழில் பயிற்சிக்கு உதவு அமைச்சர் மாண்புமிகு கே.என்.டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் அளித்த
7

Page 6
நன்கொடை மூலம் எமக்குக் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. அவருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். பொதுச் செயலாளர் ஆழ்வாய்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்களின் முயற்சி காரணமாக இந்த நன்கொடை எமக்கு கிட்டியது.
10. அதிகரித்து வரும் நூல்களை கருத்தில் கொண்டு 6 புதிய
நூலகத்தட்டுகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
11. எமது நூலகத்தால் சிறப்பான இச்சேவைகள் வழங்குவதற்கு முழுத்தகைமையுடைய பிரதம நூலகர் திருமதி. யோ. சண்முக சுந்தரம் மற்றும் இலங்கை நூலக சங்கத்தில் பயிற்சி பெற்றுவரும் நூலகர் திருமதி அ.ஜெயழறி உதவி நூலகர்கள் செல்விகள் து.தாரணி, ஜெ.பிரியதர்சினி, நூலக பயிலுனர்கள் செல்விகள் ச.சுபாஜினி, சொ.மீனா ஆகியோரும், பயிற்சி நெறியில் கலந்து கொள்ள உள்ள நூலகப் பயிலுனர்கள் செல்விகள் பு:மகிழ்ந்தினி, சவித்தியா மற்றும் நூலகப்பணியாளர் திரு.வெ.செல்வேந்திரன் ஆகியோரது சேவையுடன் கூடிய பணியே காரணமாகும். இவர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள்.
(ஆ) நூலகக் குழுவின் ஏற்பாட்டில் பத்திரிகைப் பகுதி பல்லாயிரக் கணக்கான வாசகரை திருப்திப்படுத்துவதை காணமுடிகின்றது. இங்கு கொழும்பில் வெளிவரும் சகல தமிழ், ஆங்கில பத்தி ரிகைகளும் காணப்படுகின்றன. வாசகரது எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் வீரகேசரி, தினக்குரல் பத்திரிகைளில் 2 பிரதிகள் கொள்வனவு செய்யப்படுகின்றன.
நூற்பதிப்பு உபகுழு திரு.கு.சோமசுந்தரம் அவர்களைச் செயலாளராக கொண்டு இயங்கும் இக்குழு இம்முறை கலாநிதி எம்.ஏ.நு.மான் அவர்கள் எழுதிய "ஆரம்ப, இடை நிலை வகுப்புகளில் தமிழ்மொழி கற்பித்தல்" என்ற நூலை மீள் அச்சு செய்தது. அத்துடன் இவ்வருடம் ரூபா 49,775/= நூற்பதிப்பு மூலம் திரட்டப்பட்டுள்ளது.
கல்விக்குழு திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் அவர்களைச் செயலாளராகக் கொண்டு இயங்கும் இக்குழு தமது வழமையான பணிகளை சிறப்பாக ஆற்றிவருவதோடு இம்முறை ஆண்டு 5 மாணவர்க்கு புலமைப்பரிசில் முன்னோடிப் பரீட்சை ஒன்றை கொழும்பு வலயத்தில் தமிழ்ப்பாடசாலைகளில்நடாத்தியதன்மூலம் மாணவர் மத்தியில் ஓர் உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
8

அ. மக்கள் நலன் பேணும் நிகழ்வுகள்
01. வைத்தியபரிசோதனை -
ஒவ்வொரு மாதமும் 2ம், 4ம் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 10 மணிக்கு டாக்டர் என்.கந்தையா அவர்களால் இல்வச இரத்த அழுத்தச் சோதனை செய்யப்படுவதோடு மக்களுக்கு வேண்டிய நோய் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
02. சுகாதார கருத்தரங்குகள் -வைத்தியமுகாம்
மக்கள் மத்தியில் உள்ள மன அழுத்தமே நோய்க்கான காரணி எனவே அவற்றை நீக்கி மக்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ வழி சமைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல சுகாதார கருத் தரங்குகள் நடாத்தப்பட்டன. இதில் பல வைத்தியர்கள், சுகாதார அதிகாரிகள் மனநல நிபுணர்கள் (இணைப்பு-03) ஆகியோர் பங்கு கொண்டு ஆலோசனைகள் வழங்கி கருத்தரங்குகள் நடாத்தியும், வைத்திய முகாம் அமைத்தும் மக்கள் நலன் பேண உதவி வருகின்றனர்.
03. சர்வதேச மகளிர் தினம்
அ. மார்ச் 08 சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு 07.03.2004 இல் சங்கத்துணைத்தலைவர் செல்வி சற்சொரூபவதிநாதன் தலைமையில் இடம் பெற்ற விழாவில் “வளர்ச்சிப் பாதையில் நாம்” என்ற தொனிப்பொருளில் கலாநிதி திருமதி மனோன்மணி சண்முகதாஸ், திருமதி ஆனந் தி பாலசிங்கம் , திருமதி நித் தியவதி நித்தியானந்தம் ஆகியோரது சிறப்புரையும் “நம்ம கதை’ என்ற வில்லுப்பாட்டு நிகழ்வும் “பெண்கள் இன்னமும் தாழ்த்தப்பட்ட நிலையிலா உள்ளனர்’ என்ற பொருளில் அரட்டை அரங்கும் இடம்பெற்றன.
ஆ 13.03.2005இல் இடம் பெற்ற நிகழ்வு செல்வி சற்சொரூபவதிநாதன் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் திருமதி.எம்.தேவகெளரி, திருமதி.நவம் வெள்ளைச்சாமி ஆகியோரது சிறப்புரையும், விவாத அரங்கும், “பெண்ணின் பெருமை” நடன நிகழ்வும் இடம் பெற்றன.
04. சர்வதேச நுகர்வோர் தினம்:-
சர்வதேச நுகர்வோர் தினமான 16.03.2004 அன்று நுகர்வோர் மத்தியில் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துமுகமாக கருத்தரங்கு நடாத்தப்பட்டது.

Page 7
ஆ, கல்வி நிகழ்வுகள்
1.
கூடிப்பயில்வோம்:-
பிரதி சனிக்கிழமை தோறும் காலை 10.00 மணிக்கு சிறுவர் மத்தியில் அவர் தம் செயற்திறனையும் ஆற்றல்களையும் வெளிக்கொணரும் நிகழ்வு இடம் பெற்று வருகின்றது. இதில் மாஸ்ரர் சிவலிங்கம், திரு.சோக்கல்லோ சண்முகநாதன், திரு.வ.சிவஜோதி, திரு.ச.ஜிவாகரன், திருமதி.ரூசாங்கன், திரு.எஸ். பாஸ் கரன், திரு.மடுளுகிரிய விஜயரட்ணம், திருமதி.அ.புவனேஸ்வரி போன்றோர் பயிற்சியாளராக கலந்து வருகின்றனர்.
02. தமிழ் மொழி முன்னோடிப் பரீட்சை
ஆண்டு 5 மாணவருக்கான தமிழ்மொழி முன்னோடிப்பரீட்சை 31.07.2004 அன்று கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள 25 தமிழ்ப் பாடசாலைகளில் அப்பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டது. இப்பரீட்சை தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவியது. இப்பரீட்சையை நடாத்த அனுசரணை வழங்கிய திரு.க.ஜெயபாலசிங்கம் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள்.
03. கருத்தரங்கும் செயலமர்வும்
கொழும் பில் உள்ள பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான வழிகாட்டலும் ஆலோசனை கூறலுமான கருத்தரங்கும் செயலமர்வும் தொடர் நிகழ்வாக சங்கத்தில் இடம் பெற்று வருகின்றன. இந்நிகழ்வை எமது நிதிச்செயலாளர் திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன், திரு.தி.கணேசராஜா ஆகியோர் நெறிப்படுத்தி வருகிறார்கள். பாடசாலை ஆசிரியர் மூலம் மாணவர்க்கு, சமூக வளர்ச்சிக்கு உளவியல் ரீதியான ஒத்துழைப்பை வழங்கும் பயிற்சி நெறியாக இது அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலக்கியக்குழு திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் அவர்களைச் செயலாளராகக் கொண்டு இயங்கும் இலக்கியக்குழுவின் முயற்சியால் சங்கத்தின் இலக்கியப்பணிகள்
சிறப்பாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. இசைநிகழ்வு, கவிதா நிகழ்வு,
நாடக நிகழ்வுகள், நூல்வெளியீட்டு அனுசரணை போன்ற பல விடயங்களும் இந்த காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் சங்கச் செய்திகள் தாங்கி
மாதாமாதம் செய்திமடலும் மாதாந்த இலக்கிய மடல் ஒலையும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.
10

அறிவோர் ஒன்று கூடல் பிரதி புதன்கிழமை தோறும் மாலை 5.30 மணிக்கு இடம்பெற்று வரும் சங்க நிகழ்வுகளில் அறிவோர் ஒன்றுகூடல்நிகழ்வானது, பல அறிஞர்களை ஒன்று சேரவும் அவர்களது புலமை மற்றையோரை சென்றடையவும் உதவுகின்றது. இதன் மூலம் எமது பண்டைய சங்க இலக்கியங்களை அவை கூறும் கருத்துகளை முற்றுமுழுதாக அறியும் வாய்ப்பு எமக்கு கிடைக்கின்றது. இவ் ஒன்று கூடலில் பல புலவர்கள் அறிஞர்கள் பெரியோர் பங்கு பற்றி தம் கருத்துக்களை வழங்குவதும் பங்குபற்றுவோர் தம் ஐயங்களை தெளிய ஏதுவாகின்றது. இதுவரை 289 நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றுள்ளன. (இணைப்பு 06) 250 வது நிகழ்வில் (26.03.2004 அன்று) புராண வித்தகர் மு.தியாகராசா அவர்களால் பூம்புகார் நகரில் நிகழும் இந்திரவிழா என்ற பொருளில் உரை நிகழ்த்தப்பட்டது.
நூல்நயம் காண்போம் 05.05.2000 இல் ஆரம்பமாகி பிரதி வெள்ளிக்கிழமை தோறும் மாலை 5.30 மணிக்கு இடம்பெற்றுவரும் நூல்நயம் காண்போம் நிகழ்வானது தற்போது திங்கட்கிழமைகளில்இடம்பெற்றுவருகின்றது. இந்த நூல்நயம் காண்போம் நிகழ்வில் ஈழத்து எழுத்தாளரது நூல்கள் நயம் காணலுக்கு எடுக்கப்படுகின்றன. இதன்போது எழுத்தாளரும் பிரசன்னமாகி நயம் காண்போரது ஐயங்களை தெளிவுறுத்துவதுடன் தனது நூல் சம்பந்தமான அனுபவங்களையும் பகிர சந்தர்ப்பமாகின்றது. இதுவரை 159 நூல்கள் நயம் காணப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. (இணைப்பு-07)
ஓரங்க நாடகம் அவுஸ்திரேலியாவில் இருந்து வருகை தந்த நாடகக் கலைஞர் திரு.காந்தி (மகின்ரயர்)மாணிக்கசிங்கம் அவர்கள் நிகழ்த்திய ‘வாத்தியார்’ என்ற தனிநபர் நகைச்சுவை நாடகம் இடம்பெற்றது.
ஈழத்து புலவர் வரிசை - தொடர் சொற்பொழிவு ஈழத்துப் புலவர்கள் பற்றிய ஒரு தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்வு 23.01.2004 அன்று கலாபூஷணம்.பண்டிதர் சி.அப்புத்துரை அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பிரதிமாதம் கடைசிப்புதன் வாரங்களில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதுவரை 08 நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இசை நிகழ்வு
எமது இசைக்கலைஞர்களது புலமையை வெளிக்கொண்டுவரும்
முகமாகவும் இசை அபிமானிகளது ஆவலைப்பூர்த்திசெய்யும் முகமாகவும் 11

Page 8
பல இசை நிகழ்வுகள் எம்மால் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் பல கலைஞர்கள் பங்குபற்றி இந்நிகழ்வுகள் சிறக்க உதவி வருகின்றனர்.
ஒரே ஒரு நிமிடம்
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன அனுசரணையுடன் இடம்பெற்ற
பேச்சுக்கலைக்கான ஒலிப்பதிவு நிகழ்வானது ஒரு நிமிடம் தூய
தமிழில் பேசும் நிகழ்வாக அமைந்தது. இந்நிகழ்வில் பார்வையாளர்
பலர் பங்கு பற்றி தூயதமிழில் உரை நிகழ்த் தி இந்நிகழ்வை
சிறப்பித்திருந்தனர்.
நினைவுப் பேருரைகள்
O எமது சங்க முன்னாட் தலைவர் அமரர் பொ.சங்கரப்பிள்ளை அவர்கள் நினைவாக 23.03.2004 அன்று கொழும் பு இராமகிருஷ்ணமிசன் சுவாமி ஆத்மகனானந்தாஜி அவர்களால் ‘சுவாமி விவேகானந்தரரின் ஆளுமை’ என்ற பொருளில் நினைவுப்பேருரை நிகழ்த்தப்பட்டது.
o அமரர் பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தன் அவர்கள் நினைவாக 16.06.2004 அன்று பேராசிரியர் சி.தில்லைநாதன் அவர்களால் “பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தனின் தேட்டங்களும் எச்சங்களும்” என்ற பொருளில்நினைவுப் பேருரை நிகழ்த்தப்பட்டது.
O சுவாமி விபுலானந்தர் நினைவுப் பேருரை 14.03.2004 அன்று கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன் அவர்களால் “சுவாமி விபுலானந்தரும் ஆய்வறிவுப் புலமும்’ என்ற பொருளில் நிகழ்த்தப்பட்டது.
புலவர் சிவங்கருணாலய பாண்டியனாரின் 100வது ஜனனதின நினைவாகநீதியரசர் உயர்திரு.க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களால் “சலனமும் சரணமும்” என்ற பொருளில் நினைவுப் பேருரை நிகழ்த்தப்பட்டது. இப்பேருரை நூலாக அச்சிடப்பட்டு அனைவ ருக்கும் வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
62வது ஸ்தாபக தினம் (மார்ச் 22) 62 வது ஸ்தாபக தின நிகழ்வுகள் 21.03.2004, 22.03.2004 ஆகிய இரு தினங்கள் சங்கத்தலைவர் திரு.பெ.விஜயரெத் தினம் அவர்கள்
தலைமையில் இடம்பெற்றன. முதல் நாள் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு.க.கனக ஈஸ்வரன் அவர்கள் கலந்து
12.

கொண்டார். சிறப்பு அதிதியாக திரு.ஆர்.கோபிநாத் (முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் இலங்கை ஆயுள் காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனம்) அவர்கள் கலந்து “அன்றும் இன்றும் திருக்குறள்” என்ற பொருளில் சிறப்புரை நிகழ்த்தினார். ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் திரு.வெ.சபாநாயகம் அவர்கள் சங்கம் வளர்த்த சான்றோன் வரிசையில் முதல் காப்பாளர் சேர் சிற்றம்பலம் காடினர் அவர்கள் ஆற்றிய பணி பற்றியும், திருமதி.பத்மா சோமகாந்தன் அவர்கள் முன்னாள் தலைவர் க.ச.அருணந்தி அவர்கள் ஆற்றிய பணி பற்றியும் உரை நிகழ்த்தினர். தொடர்ந்து ‘இலக்கிய கதாபாத்திரங்கள் புத்துயிர் பெற்று வந்தால் என்ற நிகழ்வும் இடம் பெற்றது. இரண்டாம்நாள்நிகழ்வில்பிரதம அதிதியாக மாண்புமிகுமேல்நீதிமன்ற,நீதியரசர் கறுபவன் அவர்களும், சிறப்பு அதிதியாக திரு.இராகவன் (வர்த்தக வங்கி சர்வதேசய் பிரிவு) அவர்களும் கலந்து கொண்டனர். திருமதி:றுபி வலன்ரீனா பிரான்சிஸ் (கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம்) அவர்கள் மட்டக்களப்பில் புனைகதை இலக்கியம்’ என்ற பொருளில் சிறப்புரையும், சங்கம் வளர்த்த சான்றோர்கள் வரிசையில் முன்னாள் தலைவர் மு.வ.வயிரவப்பிள்ளை அவர்கள் ஆற்றிய பணிகள் பற்றி பன்மொழிப்புலவர் திரு.த.கனகரத்தினம் அவர்களது உரையும், தொடர்ந்து இசைநிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன.
இவ்விழாவில் சங்க மூத்த உறுப்பினர்களான பேராசிரியர் சபா.ஜெயராசா, கலாநிதி இ.விக்னராஜா, பேராசிரியர் சிதில்லைநாதன் ஆகியோர் ‘சங்கச் சான்றோன் விருது - 2004' வழங்கிக் கெளரவிக்கப்பட்டனர்.
83 வது ஸ்தாபகதினம் (மார்ச் 22) 22.03.2005 அன்று சங்கத்தலைவர் திரு.பெ.விஜயரெத்தினம் அவர்கள் தலைமையில் இடம்பெற்ற இவ்விழாவில் பிரதம அதிதியாக கலாநிதி பிரதாய் இராமானுஜம் அவர்களும், சிறப்பு அதிதியாக திரு.குமார் நடேசன் (நிர்வாக இயக்குனர் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பர் லிமிட்டட்) அவர்களும் கலந்து கொண்டனர். கலாநிதி செல்வி அனுசியா (தென்கிழக்குப் பல்கலைக் கழகம்) அவர்களால் ‘தமிழர் வரலாற்றில் கடல்கோள்கள் என்ற பொருளில் சிறப்புரையும் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு.வி.ஏ. திருஞானசுந்தரம் அவர்களால் ‘சங்கப்பணிகள்’ என்ற பொருளில் உரையும் நிகழ்த்தப்பட்டன. தொடர்ந்து இசைச் சங்கமம் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் சங்க மூத்த உறுப்பினர்களான திரு.வீ.ஆர்.வடிவேற்கரசன், அல்ஹாஜ்.எம்.முஹமட் லாபீர், பன்மொழிப் புலவர் திரு.த.கனகரத்தினம் ஆகியோருக்கு ‘சங்கச் சான்றோன்’ விருது 2005 வழங்கிக் கெளரவிக்கப்பட்டனர்.
13

Page 9
குறுந்திரைப்படக்காட்சி 25.03.2004 அன்று ஸ் கிறிப்நெற் வழங்கும் சமாதானச்சுருள் குறுந்திரைப்படக்காட்சி நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம் சிறப்பு அதிதியாகக் கலந்து உரை நிகழ்த்தினார்.
வாக்கேயகாரர் வரிசை
இசைக் கலையை வளர்ப்பதில் பங்காற்றிய வாக்கேயகாரர் ஒவ்வொருவர் பற்றியும் அவர்தம் பாடல்கள் அவற்றின் கருத்துகள் பற்றி இசை வல்லுனர்களால் உரை நிகழ்த்தப்படுவதுடன் சபையில் அவர்கள் பாடல்களும் இசைக்கப்படும் நிகழ்வுத் தொடர் இடம்பெற்று வருகின்றது. இந்நிகழ்வில் பல இசைப் பெரியார்கள், கலைஞர்கள் பங்குபற்றி நிகழ்ச்சியைச் சிறப்பித்து வருகின்றனர்.(இணைப்பு-06) இந்நிகழ்ச்சிகள், பக்கவாத்தியங்கள் இசைக்கும் திருமதி.ஜெகதாம்பிகை கிருபானந்தமூர்த்தி, திரு.மா.கேசவன், திருமதி யோகாம்பிகை கதிரவேல் ஆகியோரது பங்களிப்புடன் மெருகூட்டப்பட்டு வருகின்றன.
நூல் வெளியீடு திரு.இ.இரத்தினம் அவர்கள் எழுதிய நாட்டிய அரங்கு, நாடக அரங்கு, கவிதை நேரம் ஆகிய மூன்று நூல்களின் வெளியீடு 28.08.2004 அன்று இடம் பெற்றது. இந்நூல் விற்பனை மூலம் பெறப்பட்ட நிதி (ரூபா 15,351/=) சங்க கட்டட நிதிக்கு வழங்கப்பட்டது.
மூத்த ஒலிபரப்பாளர் எஸ்.புண்ணியமூர்த்தி அவர்களின் 40 ஆண்டுகள் ஒலிபரப்பு அனுபவங்களை விபரிக்கும் ‘செய்தி வாசிப்பவர் எஸ்.புண்ணியமூர்த்தி’ என்ற ஆங்கில நூல் வெளியீட்டு விழா 19.05.05 இடம்பெற்றது. இவ்வெளியீடு மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற நிதி (ரூபா 10400=) சங்க கட்டட நிதிக்கு வழங்கப்பட்டது.
தமிழ் ஒலிபரப்பு முன்னோடிகளில் ஒருவரான திருமதி இ.இரத்தினம் அவர்கள் எழுதிய ‘பச்சை விளக்கு’ (Green light) என்ற ஆங்கில நூல் வெளியீட்டு விழா 22.05.2005 அன்று இடம்பெற்றது. இவ்வெளியீடு மூலம் கிடைக்கப் பெற்ற நிதி (ரூபா 17,750/=) சங்க கட்டட நிதிக்கு வழங்கப்பட்டது. ,
நூல் அறிமுக விழா இந்தியா நியூ செஞ்சரிபுக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தினரால் வெளியிடப்பட்ட சங்க இலக்கிய நூல்கள் (பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை) அறிமுகவிழா 27.10.2004
14

அன்று இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி, பேரா. சிரியர் சிதில்லைநாதன் ஆகியோர் சிறப்புரை நிகழ்த்தினர்.
மலையக எழுத்தாளர் சாரல்நாடன் எழுதிய “பேரேட்டில் சில பக்கங்கள்” நூல் வெளியீட்டு விழா 25.03.2005 அன்று சங்க அனுசரணையுடன் இடம்பெற்றது.
பிறநாட்டு அறிஞர்கள் ஈழத்திலிருந்து பிறநாடுகளில் புலம் பெயர்ந்துள்ள எமது அறிஞர்கள் மற்றும் பிறநாட்டு அறிஞர்களது வருகை எமது சங்கத்தின் பணியை பிறநாடுகளில் பரவச்செய்கின்றது. அந்த வகையில் வருகை தந்த அறிஞர்களது உரைகள் இங்கு இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. (இணைப்பு -07)
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க வெளியீடுகள்
01. எமது மாதாந்த சங்க நிகழ்வுகளை தாங்கி வரும் செய்திமடல் (எமது உறுப்பினர்களுக்காக மட்டும்) பிரதி மாதமும் நடந்த, அடுத்தமாதம் நடக்கவுள்ள சங்க நிகழ்வுகள் பற்றிய சகல குறிப்புகளையும் கொண்டதாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது.
2. சங்கத்தின் இலக்கிய இதழாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கும்
ஒலை இதுவரை 27 இதழ்கள் வெளிவந்துள்ளன. தற்போதைய நிதி நெருக்கடி, இயற்கை அனர்த்தம் காரணமாக ஒலையின் மிகுதி இதழ்கள் வெளிவர தாமதமாக்கியுள்ளன. இனிவரும் காலங்களில் "ஓலை" கிரமமாக வெளிவர இலக் கரியக் குழுவினர் ஒழுங்குகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பதிப்புத்துறை சங்கத்தில் பதிப்புத்துறையை ஆரம்பிக்க நீண்டகாலமாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியில் தற்போதைய கமத்தொழில் சார்ந்த விற்பனை அபிவிருத்தி கூட்டுறவு அபிவிருத்தி இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் மற்றும் கல்வி வாழ்க்கைத் தொழில் பயிற்சிக்கு உதவுஅமைச்சர் மாண்புமிகு டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களுடன் எமது பொதுச்செயலாளர் தொடர்பு கொண்டு மேற்கொண்ட அயரா முயற்சியின் காரணமாகக் கிடைத்த நன்கொடையான ரூபா 500,000/= மூலம் ரூபா 479,080/= பெறுமதியான பதிப்பு இயந்திரமும், ரூபா 20,920/= பெறுமதியான தளபாடங்களும், சங்கத்திற்கு கிடைத்துள்ளன. இதன்மூலம் சங்கப்பதிப்புத் துறை இனிவரும் காலங்களில் சிறந்த முறையில் செயற்படும் எனலாம்.
15

Page 10
இவை தமிழ்ச் சங்கத்தின் பணியை மேலும் முன்னேற்றுவதற்கு இட்டுச் செல்லும் என்பதில் ஐயமில்லை.
அறக்கட்டளை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் ரூபா 30,000/= ஐநிரந்தர வைப்பில் இட்டு அதன் மூலம் பெறப்படும் வட்டி வருமானத்தில் இருந்து வருடந்தோறும் இலக்கிய நிகழ்வை நிகழ்த்தும் முகமாக சங்க ஆர்வலர் களது நிதி நன் கொடை மூலம் அறக் கட்டளைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. (இணைப்பு - 05)
நிலைய அமைப்புக்குழு இக்குழுவின் செயலாளராக திரு.மா.சடாட்சரன் செயற்பட்டு வருகின்றார். இக்காலப்பகுதியில் இக்குழு ஆர்வத்துடன் அயராது செயலாற்றி, பலரது உதவியுடன் சங்கப் பணிகளை விஸ்தரிப்பதற்காக தற்போதைய நூலகத்திற்கு மேலான 2ம் மாடி வேலைகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ளது. இம்மாடியில் ஒர் மண்டபமும் 5 அறைகளும் அமைந்துள்ளன. இம்மாடி வேலைகள் நிறைவு பெற சீகல் புரொப்பட்டீஸ் நிறுவன உரிமையாளர் திரு.ந.வாகீசன் பேருதவிபுரிந்துள்ளார். அவர் இம்மாடியின் தட்டிடும் வேலைக்கான சீமந்தை இலவசமாக தந்துதவியதுடன் இம்மாடிக்கு மாபிள் பதிக்கும் வேலையையும் இலவசமாக செய்து உதவியுள்ளார். இப்பேருதவிகளுடன் இம்மாடி வேலைகள் நிறைவுபெற அவுரும் அவரது நிறுவனத்தினரும் ஆர்வத்துடன் உதவியமை மிகக் குறிப்பிடப்படக் கூடியதொன்றாகும். ܫ
இம்மாடியில் அமைக்கப் பெற்ற 5 விருந்தினர் தங்கும் கூடங்கள் சங்க நிகழ்வுகள் சிறப்புற உதவுவதுடன் சங்க நிதிநிலைமையை உயர்த்த உதவும் என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை. இக்கூடங்கள் மாபிள்கள் பதிக்கப்பெற்று அலங்கார மின்குமிழ்கள் பொருத்தப்பெற்று மலசல கூடவசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக் கூட வேலைகள் நிறைவுபெற திரு.இரா.மயில்வாகனம், திரு.சாம் வாகீசன், திரு.கனக ஈஸ்வரன், திருமதி செல்லம்மா இராஜேந்திரம் ஆகியோரது குடும்பத்தினரும் ஹரிஸ் அன்ட் மெனுக் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தினரும் உதவி உள்ளனர்.
இம் மாடிக்கான மின்சார வேலைகளை பவர் ரெக்னோலோஜிஸ்ற் நிறுவனத்தினர் இலவசமாகச் செய்து உதவியுள்ளனர்.
சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் மண்டபப் பெயர் ஆங்கிலம், தமிழில் மேடையில் பொறித்தும் (பெறுமதி 37,960/=) மேடைக்கான பேச்சாளர் மேசை (பெறுமதி 22,285/=) ஒன்றும் சங்கரப்பிள்ளை குடும்பத்தினரால்
16

அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2ம் மாடிக்கான மாடிப்படிகளுக்கு வெள்ளியிலான கைபிடி அமைக்கப் பெற்றுள்ளது.
சங்க மண்டபங்கள் நூலகம் ஆகியன பொது மக்களின் பாவனைக்கேற்ற வகையில் சிறப்பாகப் பராமரிக்கப்பட்டுவருகின்றன.
02.07.2004ஆம் திகதி காள்கோலிடப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட 2ம் மாடிக் கட்டிடத் திறப்புவிழா 03.04.2005 அன்று நடைபெற்றது. சிறப்பு பேச்சாளராக செஞ்சொற் செல்வர் திரு.ஆறுதிருமுருகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார். இவ்விழாவின்போதுநவரட்ண சிங்கமண்டபம் திரு.ந.வாகீசன் அவர்களாலும் நினைவுக்கூடங்களான இரா.மயில்வாகனம்நினைவுக்கூடம் திரு.மயில்வானம் சுதாகரன் அவர்களாலும், திருமதி செல்லம்மா இராஜேந்திரம் நினைவு கூடம் அவர்களது குடும்ப அங்கத்தவராலும் வெள்ளியம்பலம் பாக்கியம் நினைவு கூடம் திரு சாம் வாகீசன் அவர்களாலும் எஸ்.ஆர்.கனகநாயகம் நினைவுக் கூடம் திரு.சிசான் கனகாஸ்வரன் அவர்களாலும் ஹரிஸ் அன்ட் மெனுக் பிறைவேட் லிமிடெட் கூடம் திரு மாணிக்கம் அரியரட்ணம் அவர்களாலும் திறந்து வைக்கப்பெற்றன.
நிலையமைப்புக்குழுவின் அயராத செயற்பாடு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினரின் பூரண ஒத்துழைப்பு, பெருந்தகைகளின் ஊக்குவிப்பு 2ம் மாடி வேலைகளை நிறைவு செய்ய பேருதவி புரிந்தன.
"படிக்கட்டு" - கட்டடத் திறப்புவிழா மலர் சங்கத்தின் 2ம் மாடி புதிய கட்டடத் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு சங்க வரலாறு, மற்றும் சங்கக் கட்டடங்கள், சங்க நிர்வாக உறுப்பினர், சங்க ஊழியர், புதிய கட்டட கால்கோள் விழா நிகழ்வு புகைப்படங்கள் போன்றன உள்ளடக்கிய படிக்கட்டு கட்டட திறப்பு விழா மலர் 03.04.2005 கட்டட திறப்பு விழா நிகழ்வின்போது வெளியிடப்பட்டது. மேற்படி நூலுக்கு பொதுமக்களிடம் இருந்து ரூபா 66,865/= நிதி கிடைக்கப் பெற்றது.
சங்க மணர்டபங்கள்
எம்மிடம் தற்போது மூன்று மண்டபங்கள் உள்ளன. (1) சங்கரப்பிள்ளை மண்டபம் (2) குமாரசாமி விநோதன் கருத்தரங்கக்கூடம் (3)நவரட்ணசிங்கம் மண்டபம் ஆகியன இன்று பொதுமக்களால் பாவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வகையில் தமிழ் இலக்கிய விழாக்கள், ஆய்வரங்குகள், கவிதா நிகழ்வு, கலை விழாக்கள், நூற்கண்காட்சிகள், இசைவிழாக்கள், நாடகவிழாக்கள், கருத்தரங்குகள், ஒன்று கூடல்கள் போன்ற விழாக்கள் நடாத்த சிறந்த மண்டபங்களாகத் திகழ்கின்றன. இந்தவருடம்
17

Page 11
சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் மண்டபப் பெயர் பொறிக்கப்பட்டதுடன்நின்று பேசும் தாங்கியும் அமரர் சங்கரப்பிள்ளையின் குடும்பத்தவரால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. நவரட்ணசிங்கம் மண்டபத்திற்கு தளபாடங்கள் இன்னமும் முழுமையாகப் பெறப்படவில்லை. அவற்றை நிதி வள்ளல்களிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கின்றோம்.
"சுனாமி" அனர்த்த நிவாரணப்பணிகள்
26.12.2004 அன்று இடம்பெற்ற கடல் அனர்த்தம் தொடர்பாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்யும் முகமாக நிவாரணப் பணிக்குப் பொருட்கள் சேகரிப்புச் செய்து பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று வழங்கும் முகமாக கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் நிவாரணப்பணி விநியோகச் செயற்பாட்டை மேற்கொண்டது. இதற்கான ஆரம்பச் செயற்பாட்டினை முன்னெடுக்கும் முகமாக. திரு.சுப்பிரமணியச் செட்டியார் ரூபா. 10,000/= திரு.க.குமரன் ரூபா.5000/= திரு.உ.நவரட்ணம் ரூபா.5000/= வழங்கி ஆரம்பித்து வைத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து திரு.ச.பாலேஸ்வரன் அவர்கள் ஏற்பாட்டில் திரு.தேவராஜா அவர்களது இரு வாகனங்கள் 28.29 டிசம்பர் 2004 ஆகிய இரு தினங்கள் முழுநேரமும் வெள்ளவத்தை, தெகிவளை, பம்பலப்பிட்டி ஆகிய பிரதேசங்களில் ஒலிபெருக்கி மூலமும் துண்டுப்பிரசுர மூலமும் விளம்பரப்படுத்தி மக்களிடம் பொருட்கள் சேகரிப்பதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. இதில் தொண்டர்களாக திரு.க.உதயகுமார் அவர்களது ஏற்பாட்டில் சங்கம் கல்வி நிலைய மாணவர்களும், திரு.ச.பாலேஸ்வரன் அவர்களது ஏற்பாட்டில் தெகிவளை உயர் தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர், பட்டதாரி பயிலுனர் மாணவர்களும் நீர்கொழும்பு பிரதேசத்தில் பொருட்கள் சேகரிப்பில் திரு.ஆ.கந்தசாமி அவர்களது ஏற்பாட்டில் நீர்கொழும்பு விஜயரெத்தினம் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களும் மற்றும் சங்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மக்களிடம் சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் முல்லைத்தீவிற்கு திரு.தி.கணேசராஜா, திரு.சி.சரவணபவன் ஆகியோர் பிரபல வர்த்தகர் திரு.மயில்வாகனம் என்பவரது போக்குவரவு அனுசரணையுடன் சிந்துஜா மெற்றல்ஸ், (நுகேகொடை) வாணிபத்தினருடன் இணைந்து லொறி, எல்ப் வாகனத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்களை எடுத்துச் சென்று வழங்கினர். திருகோணமலைக்கு திரு.க.க.உதயகுமார் அவர்கள் பிரபல வர்த்தகர் திரு.கர்த்திகேசு என்பவரது போக்குவரவு அனுசரணையுடன் 2லொறி பொருட்களை எடுத்துச் சென்று வழங்கினார்.
அம்பாறைக்கு திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன், திரு.வ.சிவஜோதி ஆகியோர் 1 லொறி பொருட்களை எடுத்துச் சென்று வழங்கினர்.
18

மட்டக்களப்பிற்கு திரு.சபாலேஸ்வரன், திரு.கா.சந்திரலிங்கம் ஆகியோர் 1 லொறி பொருட்களை எடுத்துச் சென்று வழங்கினர்.
முல்லைத்தீவிற்கு குளோபல் நிறுவனத்தினருடாகவும், யாழ்ப்பாணத்திற்கு திரு.பார்த்தீபன் அவர்கள் மூலமாகவும், திருகோணமலைக்கு டாக்டர் குரு அரவிந்தன் அவர்கள் மூலமாகவும், பருத்தித்துறைக்கு திரு.ஞானசேகரன் அவர்கள் மூலமாகவும் மருந்துப்பொருட்கள் அனுப்பி வ்ைக்கப்பட்டன.
இந்த நிவாரணப்பணிக்கு எமது மக்கள் தாராளமாகப் பொருட்கள் வழங்கியதோடு நிதியாகவும் வழங்கியிருந்தனர். இதன் மூலம் 380,925/= ரூபா நிதி சேகரிக்கப்பட்டு அந்த நிதி மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேச மக்களது உடனடித்தேவை அறியப்பட்டு அவை பொருட்களாக வாங்கிவழங்கப்பட்டன.
மேற்படி சங்கத்தின் முதலாம் கட்ட நிவாரணப்பணியில் சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள், சங்க உறுப்பினர்கள், சங்க ஊழியர்கள், சங்கம் கல்விநிலைய மாணவர்கள், தெகிவளை உயர்தொழில் நுட்பக் கல்லூரி மாணவர்கள், பட்டதாரி பயிலுனர்கள், நீர்கொழும்பு விஜயரெட்ணம் இந்து மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள், வர்த்தகர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியோர் முழு மனதுடனும் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் செயற்பட்டிருந்தனர். அனைவருக்கும் எமது சங்கம் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகள்.
சங்கத்தின் அடுத்த கட்டப் பணிகள் சுனாமி அனர்த்தத்தால் பாதிப்புற்ற மக்களுக்கு உதவுமுகமாக முதற்கட்டப்பணிகளாக அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டிருந்தன. அடுத்த கட்டப்பணியை முன் எடுத்துச் செல்லும் முகமாக எமது ஆட்சிக்குழு ‘சுனாமி மீளமைப்புச் செயலணி" ஒன்றை நியமித்தது.
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க “சுனாமி-மீளமைப்புச் செயலணி
தீர்மானங்கள் a
“சுனாமி” அனர்த்தம் காரணமாக உளநிலை பாதிப்புற்ற தமிழ்ச்
சிறார்கள் மற்றும் முதியோர்களின் உளவள மேம்பாட்டிற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான திட்ட அறிக்கையொன்றினை (Project-proposal) செயலணியின் அத்துறைசார் இணைப்பாளர் திரு.கு.சோமசுந்தரம் அவர்கள் சமர்ப்பிப்பார்.
19

Page 12
“சுனாமி”அனர்த்தம் காரணமாகப் பாதிப்புற்ற சிறார்களை இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வருமுகமாக கலை-இலக்கிய-பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளைத்தயாரித்துஅவர்களிடையே கொண்டுசெல்வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் திட்ட அறிக்கையினை (Project-proposal)
செயலணியின் அத்துறைசார் இணைப்பாளர் திரு.சோ.தேவராஜா அவர்களுடன் இணைந்து திரு.வ.சிவஜோதி அவர்கள் சமர்ப்பிப்பார்.
செயலணியின் திட்டமிடல் குழுவுக்குப் பின்வரும் விடயங்கள் பாரப்படுத்தப்பட்டன.
1. கொழும்பில் தலைமையகங்களைக்கொண்டுள்ள உள்ளுர்/ வெளிநாட்டு மற்றும் சர்வதேச அரச சார்பற்றநிறுவனங்களின் பெயர்கள்,முகவரிகள்,தொலைபேசி இலக்கங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் அடங்கிய விபரப்பட்டியல் ஒன்றினைத் தயாரித்தல்
i.செயலணியின்உத்தேசறிகழ்ச்சித்திட்டங்களைமுன்னெடுப்பதற்கு என்னென்ன தகவல்கள், தரவுகள் வேண்டும் என்ற விபரப் பட்டியலைத் தயாரித்து அவ்விபரங்களைத் திரட்டு வதற்காக செயலணியின் வெளிக்களத்துறை இணைப்பாளர் திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் அவர்களிடம் உடனடியாகக் கையளித்தல்
செயலணியின் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினை முன்னெடுப்பதற்குத் தேவையான நிதி மற்றும்பொருட்கள் உதவியினை கடிதம் மூலமும், ஊடகங்கள் மூலமும் உள்ளுர் /வெளிநாட்டு நலன்விரும்பிகளிடமிருந்தும் நலன்புரி அமைப்புகளிடமிருந்தும் கோருதல்,
செயலனியரின் துறை சார் பொறுப் புக் களை மேலும் வினைத்திறனுடையதாக முன்னெடுப்பதற்கு அவசியம் எனக் காணப்படுமிடத்து, துறைசார் செயற்பாடுகளில் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினரல்லாத சங்க உறுப்பினர்களையும், ஆட்சிக்குழுவுக்கு அறிவித்துவிட்டு சங்க உறுப்பினர்களல்லாத நலன் விரும்பிகளையும் உள்வாங்குவதற்கு துறைசார் இணைப்பாளர்களுக்கு அனுமதி
20

அகவை 90 பூர்த்திவிழா சங்க முன்னாட் தலைவர் திரு.கா.பொ.இரத்தினம் அவர்களது அகவை90 பூர்த்திவிழாநிகழ்வு 27.03.2004 அன்று இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் வைத்து அவரால் திருக்குறள் விழா நிகழ்த்த அறக்கட்டளை ஒன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
வங்கிப் பாதுகாப்பு பெட்டி சங்கத்திற்கான வெள்ளவத்தை வர்த்தக வங்கியில் இருந்த வங்கிப் பாதுகாப்புப் பெட்டி (Locker) 1995ம் ஆண்டுமுதல் பாவிக்கப்படாது இருந்து வந்தது. 2004 மார்ச் முதல் அது எம்மால் திறக்கப்பட்டு பாவிக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அனுதாப நிகழ்வுகள் எமது சங்கம் வழமைபோல சங்க உறுப்பினர்கள் அவர்கள் உறவினர்கள் மறைவையொட்டி அனுதாப அஞ்சலிகள், ஞாபகார்த்த உரை, மெளனாஞ்சலிகள் மூலமாகவும் ஒலை, செய்திமடல்கள் மூலமாகவும் தனது அனுதாபத்தைத் தெரிவித்துத் கொண்டது.
பிரியாவிடை
நூலக உதவிநூலகர் செல்வி த.ஜெயமாலா (19.08.2004), நூலகப் பயிலுனர் செல்வி செ.பிரியதர்சினி (20.02.2005) ஆகியோர் தமது தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தமது சேவையை விட்டு விலகினர். அவர்களது சேவையை கெளரவிக்கும் முகமாக முறையே 19.08.2004 05.03.2005 ஆகிய திகதிகளில பிரியாவிடை வைபவம் இடம்பெற்றது.
நன்கொடைகள் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்ட அன்பர்கள், அறிஞர்கள், வள்ளல்களது பெரும் கொடையின் பயனாகவே எமது நூலகத்திற்கு மேலான மண்டபம் அமைத்தல் (இணைப்பு - 08) சுனாமி அனர்த்தத்திற்கான சங்கம் சார்ந்த பங்களிப்பு, (இணைப்பு -09), என்பன போன்ற பணிகளை நாம் இன்றும் செய்வதற்கு ஏதுவாக உள்ளன. இப்பங்களிப்பு செய்த அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
அலுவலகம்
எமது சங்க அலுவலகம் காலை 9.00 மணிமுதல் இரவு 8.00 மணிவரை தனது சேவையை வழங்கி வருகின்றது. இங்கு நிர்வாகப்பணியில் நேரமாற்று
21

Page 13
முறையில் எமது அலுவலகர்கள் பணிபுரிகின்றனர். எமது அலுவலக கணின. பழுதுபட்டமையால் கமத்தொழில் சார்ந்த விற்பனை அபிவிருத்தி, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி இந்துசமய அலுவல்கள் அமைச்சர் மற்றும் கல்வி வாழ்க்கைத் தொழில் பயிற்சிக்கு உதவு அமைச்சர் மாண்புமிகு கே.என்.டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் அளித்த நன்கொடை நிதியிலிருந்து 80,000/- பெறுமதியான புதிய கணினி ஒன்று பெறப்பட்டது.
அலுவல உத்தியோகத்தர்கள் எமது சங்கச் செயற்பாடுகள் சிறந்த முறையில் அமைவதற்கு எமது சங்க ஊழியரது தன்னலமற்ற சேவையே பிரதானமாக உள்ளமை அனைவரும் அறிந்ததே. இந்தவகையில் அலுவலகப்பணியில் திரு.இ.சுந்தரலிங்கம், திரு.ம.கனகசுந்தரம், திருமதி.சி.ஹம்சகெளரி ஆகியோரும், நூலகப் பணியில் திருமதி யோ.சண்முகசுந்தரம், திருமதி.அ.ஜெயறி. செல்விகள் து.தாரணி, ஜெ.பிரியதர்சினி, ச.சுபாஜினி, சொ.மீனா, பு.மகிழ்ந்தினி, சவித்தியா ஆகியோரும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள்.
பணியாளர்
சங்க அலுவலகத்தில் திரு.த.இராஜமனோகரனும் நூலகத்தில் திரு.வெ.செல்வேந்திரனும் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களது பணிகள் எமது அன்றாடப்பணிகளை இலகுவாக நடாத்துவதற்கு ஏதுவாகின்றன. அவர்களுக்கும் எமது நன்றிகள்.
வெகுஜன ஊடகங்களின் பங்களிப்பு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் அன்றாடப்பணிகள் இலக்கிய நிகழ்வுகள் என்பன மக்களைச் சென்றடைய பொதுஜன ஊடகங்களது பங்களிப்புகள் மிக முக்கியமாக உள்ளன. இந்த வகையில் எமது அறிக்கைகள், அறிவித்தல்கள் நிகழ்ச்சி ஒழுங்குகள் போன்றவற்றை ஒலி,ஒளிபரப்பிவரும் தொலைக்காட்சிகளான இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம், ஐரிஎன் நிறுவனம், சக்தி ரீவி நிறுவனம் வானொலிகளான சூரியன் எய்.எம், சக்தி எப்.எம், இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம், தென்றல் ஒலிபரப்பு சேவையினர் மற்றும் பத்திரிகைகளான வீரகேசரி, தினக்குரல், சுடரொளி, தினகரன், மெற்றோ நியூஸ் ஆகியவற்றிற்கும் அவற்றின் பணிப்பாளர்கள் முகவர்கள் அறிவிப்பாளர்கள், ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் எமது தமிழ்ச் சங்கத்தின் இதயபூர்வமான நன்றிகள்.
22

நன்றியுரை
இக்காலப் பகுதியில் சங்கப்பணிகள் சிறக்க உதவிய அன்பர்கள், ஆர்வலர்கள், கல்வி வர்த்தக நிறுவனங்கள், வள்ளல்கள், அனைவருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றிகள். அத்துடன் எமது நூலகத்திற்கு நூல்களை அன்பளிப்புச் செய்தவர்களுக்கும் எமது பிரசுரங்களை அச்சிட உதவிய அச்சகத்தினர் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளைத் தெரிவிப்பதில் மிகவும் மகிழ்வுறுகிறோம். சங்க வைபவங்கள் சிறக்க அயராது உழைத்த சகல ஊடகங்கள், அன்புள்ளங்கள் அனைத்திற்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். சங்கத்தலைவர் திரு.பெரியதம்பிப்பிள்ளை விஜயரெத்தினம், நிதிச் செயலாளர் திரு.காவைத்தீஸ்வரன், துணைப்பொதுச் செயலாளர் திருமதி,அபுவனேஸ்வரி, துணை நிதிச்செயலாளர் திரு.சி.சரவணபவன், துணைத்தலைவர்கள், குழுச் செயலாளர்கள், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் அன்பர்கள் ஆதரவாளர்கள் அபிமானிகள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை நவில்கின்றேன்.
நிறைவுரை எமது சங்கம் நூலகத்திற்கு மேலான 2ம் மாடி கட்டத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளது. இப்புதிய மாடி 5 அறைகளையும் ஒரு மண்டபத்தையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் சங்க செயற்பாடுகளை விரிவாக்க புதிய மாடிக்கு மேலாக இன்னுமொரு கட்டடம் ஒன்றை கட்டுவதற்கு தேவை உள்ளது. இக் கட்டடத்தையும் பூர்த்தி செய்வோமானால் நாடக பயிற்சிப்பட்டறை, அச்சுப் பதிப்பு வேலைகள் என்பன மேற்கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும். இவைகளோடு எமது மாங்குளத்தில் உள்ள தமிழ்ச் சங்கக் காணியை சீர் செய்து எதிர்காலத்தில் தமிழ்ச் சங்க நடவடிக்கைகளை மேலும் விஸ்தரிக்க விரும்புகின்றோம். இதற்கான நிதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உண்டு. எம்பணி, தமிழ் மொழியின் மேன்மைக்கும் தமிழ் உலகுக்கும் சிறப்பினை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையோடு இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம்.
“தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்”
ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி
பொதுச் செயலாளர்
23

Page 14
கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம் 2003/2004 ஆம் ஆண்டிற்கான வரி மதிப்பீட்டிற்கான கணக்குவிபரம்
வட்டி வருமானம் 87,762 நூலகத் தெண்டம் 38,091 வாடகை வருமானம் (இணைப்பு-01) 699,441 ஏனையவருமானம் 670 மொத்த சட்டபூர்வமான வருமானம் 825,964
கழி) அனுமதிக்கப்பட்ட கழிவு
போட்டோபிரதி சேவை நட்டம் 2,263 மொத்த வரிவிதிக்ககூடிய வருமானம் 823,701 கழி)சட்டபூர்வமான அனுமதித்தொகை 240,000 வரிவிதிக்கப்படவேண்டிய வருமானம் 583,701
வரி
வருமானவரி 583,701 டு 10% 58,370 வரிப்பொறுப்பு 

Page 15
31.12.2003இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருமானச் செலவுக் கணக்கு
குறிப்பு 31.12.2003 3.12.2002
(ரூபா.சதம்) (ரூபா)
6)J(h) DI 60TLD
அங்கத்தவர் சந்தா
- ஆயுள் உறுப்பினர்(3000x10அங்கத்துவம்) 3000000 54,000 - சாதாரண உறுப்பினர் 05 3390000 44,400 நன்கொடை,அங்கத்துவம் 06 1,533,791.25 1,200,346 வட்டி வருமானம் (குறிப்பு2A(1)-(ii) 87,762.30 138,672 வேறு வருமானம் O7 1015,597.92 869,148
2,701,051.47 2,306,566
கழி) செலவுகள்
நிலையநிர்வாகச் செலவு 08 2,293,967.36 2,122,650
ஏனைய செலவுகள் 09 15,347.33 6,990
2,309.3469 2,129,640
391,736.78 176,926
கழி) நிதிச் செலவு O 23,171.48 42,452
வரிக்குமுன் செலவிலும் கூடிய
வருமானம் 368,565.30 134,474
கழி)வரி 58,370.00 56,255
செலவிலும் கூடிய வருமானம் 310.19530 78.219 (திரண்டநிதிக்கு மாற்றப்பட்டது) శా-గా—————— 3 TD C
26


Page 16
01. சொத்துக்கள், பொறிகள், உபகரணங்கள்
காணி
d5 Ltd 01 A
அலுவலக உபகரங்கள் O1 B
கணினி உபகரணங்கள் O1 C
தளபாடங்கள் பொருத்துக்கள்01 D
துவிச்சக்கரவண்டி
நூலக புத்தகங்கள்
பெயர் பதித்தல் -
மின்பிறப்பாக்கி
இரத்த அழுத்த பரிசோதனை
இயந்திரம்
01.01.2003இல் மேலதிக நீக்கப்பட்ட 31.12.2003இல்
கொள்விலை தொகை தொகை கொள்விலை
19.625.00 0.00 0.00 9,625.00
7,206,682.87 190,710.00 0.00 7397,392.87
499,270.78 91,773.00 0.00 591,043.78
106,025.00 0.00 0.00 106,025.00
1529.184.68 89,895.00 0.00 169,079.68
4,700.00 0.00 0.00 4,700.00
479,128.38 198.669.00 0.00 677,797.38
64,910.00 - 0.00 64,90.00
45,500.00 0.00 0.00 45,500.00
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
9,970,026.71 57,047.00 0.00 10,541,073.71

தேய்வு
2003լb
01.01.2003இல் 3.12.2003 3.12.200.3 பெறுமானம்
திரண்ட விதம் ஆண்டிற்கான திரண்ட இல் பெறுமானத்தேய்வ பெறுமானத் பெறுமான பெறுமானம் 3. 22002
தேய்வு தேய்வு இல் 0.00 () O.00 0.00 19.625.00 19,625
1,605,078.10 302,133.57 907,267 5,490,181.20 5,601,605
166,876.73 10% 33,239.41 200, 6.14 390,927.64 332,394
10.602.50 0%. 9,542.25 20, 44.75 85.880.25 95,423
366.654-56 6.253.01 482,907.57 36.172.11 1162,530
0.00 10%. 470.00 470.00 4,230.00 4,700
80,936.25 0% 39,819.21 120.755.46 557,04.92 398, 92
3,861.00 10% 6.104.90 9,965.90 54,944.10 61,049
0.00 0% 4,550.00 4550.00 40,950.00 45,500
0.00 10% 1,500.00 1.500.00 13,500.00 15,000
2,234,009. 14 513,612.35 2.747,621.49 7,793,452.22 7,736,018

Page 17
OA
O1 B
01.01.2003இல் மேலதிக நீக்கப்பட்ட 31.12.2003 கொள்விலை தொகை தொகை கொள்விை
கட்டம்
கட்டடம் 6,690.8857 30,71 OOO OOO 6,821.591,
tDGuáf6udinLii 248,418.3() O.OO OOO 248,418.
குழாய்க்கிணறு 46,668.00 O.OO OOO 46,668.
குடிநீர்தாங்கி 490.00 0.00 OOO 490.
தகரக் கூரை 6OOOOOO OOO 0.00 60,000.(
வெளிவாயிற்கதவு 30.525.00) OOO 0.00 30.525.(
அழகுபடுத்தல்புல் தித்தல் 26,000. O() OOO 0.00 26.000.
நடராஜர் சிலை 60,000.00 0.00 60.0)()(),{
72()6.68.87 9().7 (O) 0.00 7.397.392.8
மின்சார உபகரணங்கள் 1178.85 838.00 O.OO 30,036.8
அலுவலக உபகரணம் 29,379.63 6,325.00 0.00 35.7046
விலைஇடும் இயந்திரம் 400.00 O.OO O.OO 400.
மின்விசிறி 96.930.8; O.OO OOO 96.930.
கணிப்பான் 200.00 O.OO O.OO 200.
தொலைபேசி 549 OC) OOO 0.00 15,491.(
குத்துவிளக்கு OOOOOO O.OO OOO 10,000.(
போட்டோபிரதி இயந்திரம் 33,000.00 0.00 O.OO 33,000.(
தொலைமடல் இயந்திரம் 27.600.00 O.OO O.OO 27,600.(
நிலம் மினுக்கி 52440.49 O.OO O.OO 52.440.4
திரைச்சிலை 20, 1 ().00 0.00 0.00 2O, O.(
பெயர்தாங்கி 0.00 10,000.00 O.OO OOOO.(
தரையில்வைக்கும்மின்விசி 0.00 4,000.00 O.OO 4,000.(
தீயணைப்புத் கருவி 0.00 53, 30.00 0.00 53, 30.( 499.270.78 91.773.00 OOO 591,043.

01.01.2003gji
இல் திரண் 31.12.2003 ); பெறுமானம் Ꭰ6ᏄᏇ ேெதர்வு தேய்வு ஆணடிறகா திரண்ட இல் 3.12.2002
-- " | '' பெறுமான வானம் "
i 25u j6) தேய்வு
57 530,343.48 、5% 258,026.90 1,788,370.38 5,033,221.19 5, 160,538 30 45.869.5 10% 20.254.92 66,124.07 182,294.23 202,549 )0 9,846.47 10% 3,682.5 13,528.62 33,139.38 36,822 )0 419.00 10% 377. () 796.0 3,393.90 3,77 )0 6,000.00 10% 5,400.00 11,400.00 48,600.00 54,000
)0 0.00 10% 3,052.50 3,052.50 27,472.50 30,525 )0 12600.00 10% t340.00 23,940.00 102,060.00 113,400
)0 ;10% - 60,000.00
37 605.078. () 302, 33.57 1907,21 1.67 5.490, 1820 5.601-605
35 23,087.59 | 10% 8,863. 13 31,950.72 98,086.13 88,631
33 24,598.15 10% 478.5 25,076.30 10,628.33 4,782
)0 857.6 10% 54.24 911.85 48815 542 31 49,96 li l 8 10% 4,696.96 54,658.14 42,272.67 46,970
DO 626.04 珪0% 5740 683.44 56.56 574
)0 5,327.28 10% 1,016.37 6,343.65 9,147.35 10, 164
)0 2,710.00 ... 10%, 729.00 3.439.00 6,561.90 7,290
)0 54.46483 10% 7,853.52 62.318.35 70,681.65 78,535 )0 0.00 10% 2,760.00 2,760.00 24,840.00 27,600
19 5.244.05 10% 4,79.64 9.963.69 42,476.80 47,196
)0 0.00 10% 2,011. 10 2.01.00 18,099.00 20, 110
)0 0.00 量{}% 0.00 0.00 10,000.00 0
)() 0.00 10%. 0.00 0.00 4,000.00 O
)0 0.00 10%. 0.00 0.00 53,130.00 O
78 166,876.73 33,239.4 200,116.14 390,927.64 332,394

Page 18
Ol C
01 D
கணனி உபகரணங்கள்
கணனி உபகரணங்கள்
வெய்தளம்
ங்கள்பொருத்துக்கள்
தளபாடப்பொருத்தக்கள்
இரும்பு புத்தக அலுமாரி
எழுதுவினைஞர் மேசை
சிறுவர் மேசை, கதிரை
01.01.2003இல் மேலதிக நீக்கப்பட்ட 31.12.2003இல் கொள்விலை தொகை தொகை கொள்விலை
86,000.00 0.00 0.00 86,000.00
20,025.00 0.00 O.00 20,025.00
106,025.00 0.00 0.00 106,025.00
1529, 18468 - 0.00 1,529, 18468
0.00 63,000.00 0.00 63,000.00
0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 4,395.00 0.00 4,395.00
1529, 18468 89,895.00 0.00 1,619,079.68

2003լ 3.12.2003 01.01.2003இல் தேய்வு fire။ திரண்ட 3.12.2003 3.12.2002 திரண்ட வீதம் ಟ್ವಿಯಾ! பெறுமான இல் இல் பெறுமானத்தேய்வு பறுமானத . பெறுமானம் பெறுமானம்
தேய்வு தேய்வு
8.600.00 10% 7.740.00 16,340.00 69,660.00 77,400 2002.50 10% 1802.25 3,804.75 16,220.25 18,023
10,602.50 9.542.25 20,144.75 85,880.25 95.423
366.654.56 10% 6.253.01 482,907.57 1,046.277.1 1,162,530
10% − 0.00 63,000.00 O
0.00 10% 0.00 0.00 22,500.00 O
0.00 10% 0.00 0.00 4,395.50 O
366,654.56 116,253.0 482,907.57 1,136,172.1 1,162,530

Page 19
6J 60060Tu J 6)J(5lDT 60IIb கடன்படுனர் தந்தது
out 12 6u(biprooftp, ĮĖlő006Ưu IT607 6026).JÚLĮ 6)ILIÇ (33°16’sıl | 

Page 20

31.12.2003 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கணக்குகளின் குறிப்புக்கள்
உபகுறிப்பு 31.12.2003
02. நடைமுறைச்சொத்து
மீள்விற்பனைக்குரிய புத்தகங்கள் கடன்படுநர்திருமதித.உதயகுமார் திரு.P.பரமபாதரிடமிருந்துவருமதி மின்சாரவைப்பு மீளப்பெறவேண்டிய வருமான வரி காசும் காசிற்குச் சமமானவையும்
03. திரண்ட பொதுநிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
கூட்டு)வரிக்கான ஒதுக்கத்தின்பின் செலவிலும் கூடிய வருமானம்
04. நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள்
நூலக வைப்பு கடன்கொடுனர் சென்மதிச் செலவினங்கள் அங்கத்தவர் சந்தா முற்பணம் கட்டட வாடகை முற்பணம் வரிக்கான ஒதுக்கம் வங்கி மேலதிகப்பற்று
05. சந்தா
சந்தா (300x109 அங்கத்துவம்) திரு.அதிருநாவுக்கரசு திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி திரு.கே.சண்முகலிங்கம்
O2A
04. A
04 B
04 C
O4 D
. 27
(ரூபா.சதம்)
63.645.00 52,169.12 699000 90.00 26,823.94
1,133,316.36 1,283,134.42
4,167,797.98
310,195.30
4477.993.28
80000 7,500.00 123,093.92 6,000.00 240,000.00 52,766.69 122,97997
553,140.58
32,700.00
30000
30000
- 30000 3390000
31.12.2002 (б5LIT)
63.645
55,491
6,990
190
26,824
1067.157 - 1220.297
4089579
78.29
4,167,798
800
7,500 105,490 2400 200200 49,673 377,001 743,064

Page 21
06. நன்கொடையும் அங்கத்தவமும்
07.
08
உபகுறிப்பு
நன்கொடை விழாநன்கொடை மண்டபம் நூலகம் நன்கொடை நூற்பதிப்பு
by 6l359 b/d535g.j6). D வெகுஜன பயிற்சி பண்டிதர் வகுப்பு முகாமைத்துவ வகுப்பு
ஏனைய வருமானம்
ஒலை சஞ்சிகை வரவு
வாடகை வருமானம்
போட்டோ பிரதி சேவை (இழப்பு)
நூலகத் தெண்டம்
ஏனைய வருமானம்
நிலைய நிர்வாகச் செலவுகள்
ஊழியர் சம்பளம் ஊழியர் சேமலாபநிதி ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி ஊழியர் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவு நூலகப் பொருட்கள்
கூலி மேலதிக நேரக்கொடுப்பனவு தொலைபேசிக்கட்டணம் நீர்க்கட்டணம் இறையும் வரியும்
மின்சாரம்
28
1,015,597.92
31.12.2003 (eb. IIT.digbo)
123,310.00 834,300.00 310,148.25 21,581.00 244.452.00 OOO
OOO
OOO
1533,791.25
19,099.02
96000000
(2263,00)
38,091.00
670.00
169,000,00 2028000 5,07000 33,778.50 63,039.25 482,663.85 23,714.53 93,04332 33,073.46 274 12.00 90.78437
31.12.2002 (BLAT)
228,368 527,600 86,699 117,147 215,841 4,437
1,000 - 19254
1,200,346
25,001
4.031
869,148
162.700 19524 4.881 60,796 48,141 387,856 22430 92.283 25,418 5,594 82003

அலுவலகச் செலவீனம் காகிதாதிகள் காவலர் சேவைக் கட்டணம் தபாற்செலவு பத்திரிகை சஞ்சிகைகள் கணக்காய்வுக் கட்டணம் 08A கணக்காளர் சேவைக்கட்டணம் வைரவிழா செலவு அச்சுச் செலவு
விளம்பரம் சட்டச்செலவு(வழக்குச் செலவு) போக்குவரவுச் செலவு நூல்பகுப்பாய்வுக் கட்டணம் விழாச் செலவு கணக்காய்வுக்கட்டண வரி கூடிப்பயில்வோம்நிகழ்வு செலவு
“ஓலை’ அச்சுக்கூலி
09.
0.
கட்டடப்பராமரிப்பு திரு.சோமஸ்கந்தரிற்கான நிதியுதவி கணக்கு பதிவுக்கட்டணம் நூல் கட்டும் செலவு ஈமெயில், இன்ரநெட் செலவு ஏனைய செலவீனம் பெறுமானத்தேய்வு(நிலையான சொத்து)
ஏனைய செலவு
வரி வங்கி கூலி
பொதுத்தொலைபேசி
நிதிச் செலவு மேலதிகப்பற்று வட்டி
29
136,03445
24,297.50 34,825.50 85,290.00 32,518.50 73,658.50 21,000.00
5,000.00
34097.00 29,638.00 7,100.00 9.525.00 15,80000
0.00
12427.00
139.900.00 (6,900.00)
40,180.00 11,128.00 32,976.28
513,612.35 2,293,967.36
5,482.40 7,293.43 2,571.50
15,347.33
23,171.48
24,052 22,072 90,240 29292 62,704 19,000 5,000 69,975 23.325 15,688 8,500 39,324 10,000 79957 2,125 2,760 15659 129,510 10,000 4.324 24,555
49.401 473,561
2122.650
6990
6,990
42452

Page 22
qiqası) ç Ģổi gì@ qshqiđ) ligose)
€ £ €9 L’I E I ` | | 66,89 ] ` Z8| £ €09'S0£ ‘Z9 Lo L8ț7€ - † () 9° 6ț70" |logistrie) i}qoqo ugilo) OT7TRTGT의zLT89|-LT89겪어RT정TGT터I S’S LE-|--] S’S Lo£96′Z 0000 || -8ĶoņJR9 qoqoqo sito 6.Z’88 Lo I68 "Z9-6$ i Z906°SZLo s£ 1 0060||soțults 199fnogi@ 9€' £Z88 L’S-8 L’S8寸‘L186- L I || 6 || 0-660soņi (9 q91c96c9gÍ 1990īgas hņrtodohrsglog) (ųI) VZO Z l’06€“ I8 Lofz , !-8L丈二#79’S LZ" |Sɛ ɛ6609ĶoņIR9 qoqoqo sito Úrsnø) frȚIsqos@JIH Igagulo (ų) yŻO $ | '98€“ LZ || ' | | #0'9 L6“ į 8I o ‘‘C09^ SS§ 6 LS“L8] | '01 #7° Şț70" | TT죄어TTTTTLÆTUSTETSLaesosĩLT8 LZT59Ţ8LTŪ6OPL torņins qøpssto& Nornsgio II }Č: L8 LoŽS00’İ S6‘ț7.8 || '09 S8 | ° | 09“Ş0Z’998‘ LŷZZ$#6Losgnoqopsto& Igornoqf@ 01 06' 96.9 ° ()6| 6'8 Lț7‘80 ! ' Zț76| (}' ] Zț7'666° L | 6" | 8OZş#6L (sporto qoffts& \sin(oạo '60 ț78’ I 99° § 77 | 8ț7’ZĘ0'$29 | '6ŞŞ'?ț79" | 69°SZ9€° 6′S“ZZZIzgÞ6L (sports quaests& \omgoqo '80 ț70' [ [ { ( 8269° Z i O‘Z00' £ZZ69’S OEZ“ZŞ9° 86′Z‘97ț7 L 10 Zț79迅R99m筑9@ZU 6ț7 · 698°09ƐZ’ € i 9° €00,10寸£Zoț7 | 0°#79Z '92 zo Lț7£L 107 #7|off||19. 199īnī£qf@ '90 9 L’()ț7] ‘ÇZ89’ L88-89° 18880' £SZ’ZZ9Z008 £9ĶoņIR9 qoqoqo sito '90 6等、一8Z9寸LƐ’S LL‘I-LƐ SLL’iZ I ’909 o ț7ț7ț7€008 £9sprosto qpgsqs so 'p() 8 | '89 L‘80 ||§ 6oo | SoZ |-S6' £ I S’ZlÇZot? SZ’96Ź0f7 I į so I £00 CITIsoțulto qolqosoqÍ 199aĵqjas go 00° 00′′00Z00°00′Z°00€0ZOZ I ț7 i 900 CITIșiĝis asisoodi odigao zo Z I o 196‘6 L I9 I - O99 “9 I-9] '09€“9 s96°009” Ç9 IH 0ț7 || || ? || 200CITtorņi (9 q91c9ótogs goðafas "10 Sgwrs:T Ķgi q9@61-II (9母qiq qxì9©Ɛ00Z"Z!” [8]Ingsg)ứ09&mTc9q9&800Z"|0" | 0đạogúgoliaeq9ļiņRocos 109 III naooosłí
30
 

31.12.2004 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக கணக்குகளின்
உபகுறிப்பு
02A, காசும் காசுப்பெறுமதி
நிலையானவைய்பு 02A(i) வங்கிப் பாதுகாப்பு பெட்டி வைப்பு 02A(i) சேமிப்பு வைப்பு 02 A (iii) நடைமுறைகணக்கு இலங்கை வங்கி வர்த்தக வங்கி கையில் உள்ள காசு
04A சென்மதிச் செலவீனங்கள்
tfairgigid தொலைபேசி
நூற்கொள்வனவு கணககாயவுகடடணம பொதுத் தொலைபேசி இறையும் வரியும்
04B.சந்தாமுற்பணம்
திரு.சர்வானந்தராசா திரு.ஆர்.ரீஹரன் திரு.அ.இராமலிங்கம் திரு.த.வடிவேலு திரு.வீரசொக்கன் திரு.மு.கெளரிகாந்தன் திரு.ரி.சண்முகநாதன் திரு.ரி.சிவஞானரஞ்சன் திரு.கே.சுந்தரமூர்த்தி திரு.ச.குணரட்ணம் திரு.எஸ்.விஜயரெத்தினம் திரு.இ.கனகசபாபதி திரு.கே.சண்முகலிங்கம் திரு.ஏ.அந்தோனிமுத்து திரு.வெ.சபாநாயகம் டாக்டர் திருமதி வெசெல்வேந்திரன் திருமதிசுகந்தி இராஜகுலேந்திரா திரு.கே.இராஜகுலேந்திரா திரு.வி.இராஜரட்ணம் திரு.இரா.சடகோபன்
1,127,386.15 1,390.12 2.987.06
69.00 784.03 70000
1,133,316.36
17994.02 7585.50 2,387.00 40.498.00 21,000.00 735.00 32,894.40
123,093.92
3OOOO 30000 300.00

Page 23
04C.வரிமதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கம்
கடந்த ஐந்தொகைப்படி செலுத்தவேண்டிய மீதி கூட்டு) வரிக்கான ஒதுக்கம் ஆண்டு2003/2004
49,673.00 58,370.00
108,043.00
கழி) செலுத்தப்பட்ட வரிWHT 5,603.31
செலுத்தப்பட்ட வரி முற்பணம் 2002/2003 49,673.00 55,276.31
செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை
04D.வங்கி மேலதிகப்பற்று (நடைமுறை க/கு)
வர்த்தகவங்கி, கொழும்பு -06 க/கு இல 6015662 ஹற்றன்நஷனல்வங்கிகொழு-06 ககுஇல0090022784 இந்தியன் வங்கி-கொழும்பு-06.
06A) நூற்பதிப்புநன்கொடை
மொத்தநன்கொடை
கழி) மொத்த செலவு
07A) போட்டோபிரதி சேவை வருமானம்
மொத்த வருமானம்
கழி) மொத்த செலவு
10A) வங்கி மேலதிகப்பற்றுவட்டி
வர்த்தகவங்கி, கொழும்பு -06 க/கு இல 6015662 வர்த்தகவங்கி, கொழும்பு -06 க/கு இல 1100014906 ஹற்றன்நஷனல் வங்கி
இலங்கை வங்கி
இந்தியன் ஒவசீஸ் வங்கி
32
52.76669
671.96
100,896.69
2141 1.32 - 122,97997.
103410.00
81,829.00
21,581.00
75,473.00
77,736.00
(2,263.00)
7774
3.32 18,394.42 25.00 467100 23,7148
ག,,,,

கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம் 2004/2005 ஆம் ஆண்டிற்கான வரி மதிப்பீட்டிற்கான கணக்குவிபரம்
வட்டி வருமானம் 126,725 நூலகத் தெண்டம் 34,734 வாடகை வருமானம் (இணைப்பு-01) 708,595 ஏனையவருமானம் 450
மொத்த சட்டபூர்வமான வருமானம் 870,504 கழி) அனுமதிக்கப்பட்ட கழிவு
போட்டோபிரதி சேவை நட்டம் 36,714
மொத்த வரிவிதிக்ககூடிய வருமானம் 833,790 கழி)சட்டபூர்வமான அனுமதித்தொகை 240,000 வரிவிதிக்கப்படவேண்டிய வருமானம் 593,790
வரி
வருமானவரி 593,790 இ10% 593.79 வரிபொறுப்பு SLSSLLSLSLLSSSSSSLSSSSSSLSSSSLS செலுத்தவேண்டிய வரி 59,379
கழி)மீளப்பெறக்கூடிய வருமானம்
மூலம் செலுத்தப்பட்டது (WHT) 5,444
செலுத்த வேண்டிய வரி 53935 கழி)செலுத்தப்பட்ட வரி 20,000
செலுத்தப்பட வேண்டிய வரி 33,935 இணைப்பு 1 ssssssssss--
வாடகை வருமானம்
மொத்த வாடகை 960,000
கழி)இறையும் வரியும் 15,208 944,792 கழி)திருத்தத்திற்கான அனுமதித்தொகை 236,198
708,595
33

Page 24
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் சபை வரைவுள்ளது 31.12.2004 இல் உள்ளபடியான ஐந்தொகை
சொத்துக்கள் குறிப்பு 31.12.2004 31.12.2003
(ரூபா.சதம்) (5 jT) நிலையான கட்புலனாகும் சொத்துக்கள் 01 9,273,216.74 7.793,452 நடைமுறைச்சொத்துக்கள் 02 1934,701.02 1283,134
மொத்தச் சொத்துக்கள் 11,207,917.76 9,076,586
மூலதனமும் பொறுப்புக்களும்
திரண்ட நிதி -03 4,875,337.05 4477,993 கட்டட நிதி 04 5,451,982.00 3,672,101 பரிசில் நிதி 182,70428 182.704 அச்சக நிதி 170,647.50 170,648 ஞாபகார்த்த நிதி Y 2000000 20,000 அறக்கட்டளைநிதி 60,000.00
நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள் 05 447,246.93 553,141
11,207,917.76 9,076,587
சரியானதென உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்பம் பெவிஜயரெத்தினம் கா.வைத்தீஸ்வரன் ஆகந்தசாமி
தலைவர் நிதிச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர்
மேற்படி 2004 டிசம்பர் 31ம்திகதியிலான ஐந்தொகைக்கணக்குசரியானதெனவும் இதனோடு இணைத்துள்ள 2004 டிசம்பர் 31இல் முடிவுற்ற ஆண்டு வரவு செலவுக் கணக்குகள் கொடுத்த பேரேடு, காசேடுதகவல்கள் ஆகியவற்றின்படி தயாரிக்கப் பெற்றன எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.
ஜி.இராசதுரை அன்கோ تیر 3.05.2005 பட்டயக் கணக்காளர் 6A, 6C டெய்சி விலா மாவத்தை கொழும்பு-04.
34

31.12.2004இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருமானச் செலவுக் கணக்கு
குறிப்பு 31. 12.2(X04 3.12.2003
(ரூபா.சதம்) (ரூபா) 6)(IBLDfT60LD அங்கத்தவர் சந்தா r
- ஆயுள் உறுப்பினர்(3000x57 அங்கத்தவர்) 171,000.00 30,000
- சாதாரண உறுப்பினர் 53.900.00 33900
நன்கொடை,அங்கத்துவம் 06 1483,37400 1,533.79
வட்டி வருமானம் (குறிப்பு2A(i)-(iii) 126,808.92 87.762
வேறு வருமானம் O7 918,015. 16 1015,598
2,753,098.08 2.701051
கழி). செலவுகள் நிலையநிர்வாகச் செலவு 08 2,222,088.98 2,293,968 ஏனைய செலவுகள் O9 79,225.30 15,347
2,301,314.28 2,309,315
451,783.80 39,736
கழி) நிதிச் செலவு O 1,053,03 23,171
வரிக்குமுன் செலவிலும் கூடிய
வருமானம் 450,730.77 368,565
கழி)வரி 53,387.00 58,370
செலவிலும் கூடிய வருமானம் 397,343.77 310,195 (திரண்டநிதிக்கு மாற்றப்பட்டது) - -
35

Page 25
31.12.2004 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கணக்குகளின் குறிப்புக்கள்
உபகுறிப்பு 3.12.2004
02.நடைமுறைச்சொத்து
மீள்விற்பனைக்குரியபுத்தகங்கள் கடன்படுநர்திருமதித.உதயகுமார் திரு.P.பரமபாதரிடமிருந்துவருமதி மின்சாரவைப்பு மீளப்பெறவேண்டிய வருமான வரி காசும் காசிற்குச் சமமானவையும்
03. திரண்ட பொதுநிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
கூட்டு)வரிக்கான ஒதுக்கத்தின்பின்
செலவிலும் கூடிய வருமானம்
04. கட்டட நிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி கூட்டு)பெற்றநன்கொடை
05. நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள்
நூலக வைப்பு கடன்கொடுனர் சென்மதிச் செலவினங்கள் அங்கத்தவர் சந்தா முற்பணம் கட்டட வாடகை முற்பணம் வரிக்கான ஒதுக்கம் வங்கி மேலதிகப்பற்று
02A
36
31.12.2003 (ரூபா.சதம்) (ரூபா)
33,460.00 63,645 36,64000 52,169 699000 6,990 190.00 190 26,823.94 26,824 1830,597.08 1,133,316 1934,701.02 1283,134
4477,993.28 4,167,798
397,343.77 310,195
4875,337.05 4477,993
3,672,101.00 3,672,101 1,779.881.00 O
5451,982.00 367,101
8OOOO 800
7,500
34982.85 123,094 3,100.00 6OOO 240,000.00 240,000 27943.11 52.767 14042097 122,980 447,246.93 553,141


Page 26
01. சொத்துக்கள், பொறிகள், உபகரணங்கள்
01.01.2004இல் மேலதிக நீக்கப்பட்ட 31.12.2004இல் 01.01.2 கொள்விலை தொகை தொகை கொள்விலை திர6 பெறுமான
காணி 19,625.00 0.00 0.00 9.625.00 கட்டம் O A 7,397,392.87 605,746.50 15,000.00 8,988,139.37 1907, அலுவலக உபகரணங்கள் 0 B 591,043.78 32,830.00 0.00 623,873.78 200, கணினி உபகரணங்கள் Ol C 106,025.00 180,594.00 0.00 286,619.00 20. தளபாடங்கள் பொருத்துக்கள்01 D 1619,079.68 55020.00 0.00 1,674,099.68 482. துவிச்சக்கரவண்டி 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00 4 பொருத்துக்கள் - 5,250.00 O.00 5,250.00 நூலக புத்தகங்கள் 677,797.38 136,570.70 0.00 814.368.08 120. பெயர் பதித்தல் 64,910.00 1475.00 0.00 66.385.00 9. மின்பிறப்பாக்கி 45,500.00 0.00 0.00 45,500.00 4.
இரத்த அழுத்த பரிசோதனை
இயந்திரம் - 15.000.00 0.00 OOO 15,000.00
10,541,073.7 2,017,486.20 15,000.00 2,543,559.9 2,747,

2004)
04இல் தேய்வு ஆண்டிற்கான நீக்கப்பட்ட 3 : 31.2.204 பெறுமானம் ;imal வீதம் பெறுமானத் தொகை பெறுமான இல் з!.12.2003 தேய்வு தேய்வு பறுமானம இல் --سمبر سمہ --سم
0.00 O 0.00 0.00 0.00 19,625.00 19,625
167 297,357.06 3,000.00 2.201,568.73 6,786,570.64 5.490, 181 6.4 10%. 39,092.78 0.00 239.208.92 384,664.86 390,928 44.75 10%. 8,588.03 0.00 28,732.78 257,886.22 85,880 )07.57 - 13,617.21 0.00 596,524.78 1,077.574.90 1,136,172
7000 10% 423.00 0.00 893.00 3,807.00 4,230 O.OO - O 0.00 O.00 5,250.00 O 755.46 10%. 55,704. 19 0.00 176,459.65 637,908.43 557,042
965.90 10%. 5,494.41 0.00 15,460.31 50,924.69 54.944 550.00 10%. 4,095.00 0.00 8,645.00 36,855.00 40,950
500.00 10% - 1.350.00 0.00 2.850.00 12,150.00 3,500 621.49 525,721.68 3,000.00 3,270,343. 17 9,273,216.74 7,793,452

Page 27
01 A
01 B
01.01.2004இல் மேலதிக நீக்கப்பட்ட 3 I. 12.20(1-436 கொள்விலை தொகை தொகை கொள்விலை
G
கட்டம் М
கட்டடம் 6,821,591.57 - 0.00 6,8259.57
கட்டடம் 2ம் மாடி 1605,746.50 0.00 1,605,746.50
UD6ುಆ6ುಆnLD 248,418.30 0.00 248.418.30
குழாய்க்கிணறு 46,668.00 0.00 0.00 (668.00
குடிநீர்தாங்கி 4, 190.00 0.00 0.00 4, 90.00
தகரக் கூரை 60,000.00 0.00 0.()() 60,000.00 வெளிவாயிற்கதவு 30.525.00 O.00 0.0() 30,525 ()()
அழகுபடுத்டதல்புல்டதித்தல் 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00
நடராஜர் சிலை 60,000.00 0.00 15,000.00 45,000.00
7,397,392.87 1,605746.50 15,000.00 8,988, 39.37
அலுவலக உபகரணம்
மின்சார உபகரணங்கள் 130,036.85 0.00 0.0() 30,036.85
அலுவலக உபகரணம் 35,704.63 0.00 0.00 35.70463
விலைஇடும் இயற்திரம் 1400.00 0.00 0.00 400.00 மின்விசிறி 96,930.8 0.00 0.00 96,930.8
கணிப்பான் 1,200.00 0.00 0.00 200.00
தொலைபேசி 15,491.00 0.00 0.00 15,491.00
குத்துவிளக்கு 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
போட்டோபிரதி இயந்திரம் 133,000.0 0.00 0.00 133,000.00
தொலைமடல் இயந்திரம் 27,600.00 0.00 O.()() 27,6()().00
நிலம் மினுக்கி 52440.49 0.00. 0.00 52440.49
திரைச்சீலை 20,110.00 0.00 0.00 20, 10.00
பெயர்தாங்கி 10,000.00 O.00 0.00 10,000.00
தரையில்வைக்கும்மின்விசிறி 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
தீயணைப்புக் கருவி 53,130.00 0.00 0.00 53, 30.00
காற்றுவெளியகற்றும்கருவி 32,830.00 0.00 32,830.00
591,043.78 32,830.00 0.00 623,873.78

245
'இல் தேய்வு ஆண்டிற்கான | ஒ 31.12.2004| பெறுமானம் திரண்ட வீதம் பெறுமானத் தொகை T6OT இல் 3. 2.2003 பறுமானத்தேய்வு (aதய்வு பெறுமான பெறுமானம் இல்
தேய்வு
1788,370.38 5%. 25,661.06 0.00 2,040,0344 4,781560. 13 5,033,22
5% - 1605,746.50
66,124.07 OCA, 18.229.42 0.00 84353-49 164,064.8 182,294
13528.62 (). 3.33.94 0.00 6,842.56 29,82544 33,39
796.0 OA 339,39 O.O.) 135.49 3,05451 3,394 11,400.00 O% 4S6000 0.00 6,260.00 43,740.00 48,600
3.0525() 0% 2,747.25 0.00 5,799.75 24,725.25 27,473
23,940.00 OC 10,206.OO O.OO 34,146.00 98.54.00 02060
OOO 0% 6,000.00 3OOOOO 3,000.()() 42OOOOO 60.00
907. 67 297.357 ()6 3.000.00) 22() 568.73 6.786,570.6- S490 18
31,950.72 0%. 9,808.6 0.00 41,759.33 88.277.52 98 OS6
25,076.30 10% 062.83 O.OO 26, 39.3 9,565.50 10,628
911.85 10% 48,82 0.00 960.67 439.33 488
54,65814 10% 4,227.27 0.00 58,885.4 38,045.40 42,273
683.44 10% 5 | .66 0.00 7350 464.90 57
6,343.65 10% 914.74 0.00 7,258.39 8,2326 9,147 3,439.00 10% 656.10 O.OO 4,095.10 590-90 656
62,38.35 10% 7,068. 7 0.00 69.386.52 6363.48 70,682
2,760.00 10% 2,484.00 0.00 5,244.00 22,356.00 24,840
9,963.69 10% 4,247.68 O.OO 142 F.37 38,229.2 42,477 2,000 10% 1809.90 OOO 3,820.9() 16,289.0 8,099
O.OO 10% 1,000.00 O.OO l,000.00 9,000.00 10,000
O.OO 10% 4OOOO 0.00 400.00 3,600.00 4,000
0.00 10%. 5.33.00 O.OO 5.33.00 47,817.00 53, 30
O.OO 10% O.OO 0.00 OOO 32,830.00) 0.00
200, 16.14 39,092.78 0.00 239,208.92 3S4664.86 390.928

Page 28
Ol C
Ol D
கணனி உபகரணங்கள்
கணனி உபகரணங்கள்
வெய்தளம்
16 கணனிகள்
ங்கள்பொருக்கக்கள்
தளபாடப்பொருத்தக்கள் இரும்பு புத்தக அலுமாரி தட்டெழுத்தாளர் கதிரை புத்தக அலுமாரி எழுதுவினைஞர் மேசை
சிறுவர் மேசை, கதிரை
01.01.2004இல்
மேலதிக நீக்கப்பட்ட 31.12.2004இல் 01.0 கொள்விலை தொகை தொகை கொள்விலை s
பெறு
86,000.00 0.00 0.00 86,000.00 20,025.00 0.00 0.00 20,025.00 - 180,594.00 - 180,594.00 106,025.00 180,594.00 0.00 286,619.00 2
1,529, 84.68 0.00 1529, 184.18 48
63,000.00 - 0.00 63,000.00 4,020.00 4,020.00 - 51,000.00 - 51,000.00 22,500.00 O.OO 0.00 22,500.00 4,395.00 0.00 0.00 4,395.00
1,619 ,079.68 | 55,020.00 0.00 1674,099.68 I 4

2004
2004இல் - - - 31.12.2004 322004 பெறுமானம்
| || || னித்தேம்வ தேய்வு འི་ய்வு பெறுமானம் இல்
5,340.00 10% 6,966.00 0.00 23.306.00 62,694.00 69,660 3,804.75 10% 1,622.03 0.00 5,426.78 14,598.22 16,220
- 0% - - 180,594.00 0,144.75 8,588.03 0.00 28,732.78 257,886.22 85,880
12,907.57 10%. 104,627.7 0.00 587,535.28 941,649.40 1,046,277 0.00 10% 6,300.00 0.00 6,300.00 56,700.00 63,000 -- 10% -- 4,020.00 VM
10% - −− 51,000.00 0.00 10% 2,250.00 0.00 2,250.00 20,250.00 22,500 0.00 10% 439.50 0.00 439.50 3,955.50 4,395
32,907.57 113,617.21 596,524.78 1,077,574.90 1,136,172

Page 29
vlovi i lly Jpop, 6J6JD6ÕTu J6006)J
ണ്ണുങ്ങണ്ഡ போட்டோ பிரதிசேவை đồl 6öI LI(B6ỜIŤ |- ഖITLഞക ബന്ദ്രഥTങ്ങID ©ļüDID6ör fl6JD60 -
6)IĽ lộ 6)I(15IDT60Tib நிலையான வைப்பு (3ởlólůII || 6026).JůLĮ LIII ģölébīrijų @LILIọćö
1.12.2004 இல் மீ
வங்கி மேலதிகப்பற்று
4. i 1 ,--† 4. J . VJ U
450.00 | 22,354,50 69,662.50 15,529, 12 960,000.00 15,000.00
116,347,40 10,377.89 |-83.63
140,420.97
6,350,455.87
~~'+'~ ~ ~ ~~~~ ~~~~); திறப்புவிழாச் செலவு நூலகச்செலவு பத்திரிகை, சஞ்சிகை đ56ŰJTä5đồTüJ6)ļā5Ľ_L600īúp [5][6öLI@ji ILITü16)ļäöđ5ĽL6JJIso ஏனைய செலவுகள் வருமானவரிகோவை தயாரிப்பு இன்ரநெற் சந்தா
6)I(Ibıdır.6016).If வங்கி மேலதிகப்பற்றுவட்டி வங்கிக்கட்டணம் மீளளிக்ககூடிய வருமான வரி ஒலை பதிப்புச் செலவு இறையும் வரியும் கணிணி திருத்தச் செலவு Lļ60602IDù Lifs 60), கடன் கொடுனர் சுனாமி நிவாரணம்
31.12.2004@gü lêgi. கையில் உள்ள காசு நிலையான வைப்பு (3ởlólůLĮ đồ/&5 6) sisäläé] LITōjōTỉILĮ GLJÚ lọ 6026).Jİ İLĮ
7,574.00 45,238.30 77,983.50 24, 150.00 6,480.00 7,370,50 5,000.00 30,882.21 72,767.00 1,053.03 20,270.26 5,443.58
168,459.00
49719.75 22,750.00 26,866.00
7,500.00
269,074.75 4,519858.38
144,627,00 1,256, 190.38 428,305.95
1,473.75.
알헤되예제례

-01-01-2004 ĝi iĝis
கையில் உள்ள காசு வங்கியில் உள்ள காசு
JÉì6D6Ju III 601 6026)IÚILĮ đồ6JOTćö@j
ĜởißÜLļåbæ6JJIĠĠ,
6) rås, ngisorių @ ₪ 1ọ 6006) i 1 ! ć5600īđö @-
@Limonio IgNobóis அங்கத்தவர் சந்தா [5][60ćð 

Page 30

(ரூபா.சதம்)
06. நன்கொடையும் அங்கத்துவமும்
விழாநன்கொடை 106,706.00 மண்டபம் 349.80000 கட்டடப்பராமரிப்பு 480,000.00 நூலகம் 42,733.00 நூற்பதிப்பு 06A 49,773.50 சங்கரப்பிள்ளைநினைவுப் பேருரை 26,00000 கணனிகள் 16800000 நூலக அங்கத்துவம் 260,36.50 - 1483,37400
07. ஏனைய வருமானம்
ஒலை பதிப்பு (இழப்பு) 07A (45,804.50)
வாடகை வருமானம் 960,000.00
உபகுறிப்பு 31.12.2004
போட்டோ பிரதி சேவை (இழப்பு) 07B (36,71409)
நூலகத் தெண்டம் 34,733.50 அம்மன் சிலைக்கான வரவு O7C 3,000.00
சுனாமிநிதி 07D 2.350.25
ஏனைய வருமானம் 45000
918,015.16
37
3.12.2003 (ரூபா)
123,310 354,300 480,000 310,148
21,581
244,452
1533,791
19,100
(2,263)
38,091
670
1015,598

Page 31
08.நிலைய நிர்வாகச் செலவுகள்
ஊழியர் சம்பளம் 271,500.00 169,000 ஊழியர் சேமலாபநிதி 32.580.00 20,280 ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி 8, 145.00 5,070 ஊழியர் ஊக்குவிப்பு கொடுப்பனவு 32, 16.66 33,779 கூலி - 436.336.58 482,664 மேலதிக நேரக்கொடுப்பனவு 2031.21 23,715 விழாச் செலவு 89, 116.18 136,034 போக்குவரவுச் செலவு 24,956.50 9.525 காவலர் சேவைக் கட்டணம் 99,100.00 85.290 தொலைபேசிக்கட்டணம் 120,812.04 93,043 நீர்க்கட்டணம் 30,724.51 33,073 இறையும் வரியும் 15,207.50 27412 மின்சாரம் 91490.86 90,784 ஈமெயில், இன்ரநெட் செலவு 30,882.21 11,128 அலுவலகச் செலவீனம் 42,393.50 24,298 நூலகப் பொருட்கள் 45,238.30 63,039 காகிதாதிகள் 24,274.75 34,826 தபாற்செலவு 17996.50 32,519 பத்திரிகை சஞ்சிகைகள் 77983.50 - 73,659 கணக்காய்வுக்கட்டணம் 23,000.00 21.000 கணக்காளர் சேவைக்கட்டணம் 5,000.00 5.000 நூல்பகுப்பாய்வுக் கட்டணம் 6,48000 15,800 சட்டச்செலவு(வழக்குச் செலவு) 10,500.00 7,100 அச்சுச் செலவு 13,935.00 34,097 விளம்பரம் 3,312.00 29,638 திறப்பு விழாச் 7,574.00 கூடிப்பயில்வோம் நிகழ்வு செலவு 15,400.00 12,427 கட்டடப்பராமரிப்பு 55,195.00 139,900 கணனி திருத்தம் மற்றும் பராமரிப்பு 22,750.00 நூல் கட்டும் செலவு 10,815.00 40,180 திரு.சோமஸ்கந்தரிற்கானநிதியுதவி − (6,900) ஏனைய செலவீனம் 1052050 32,976 பெறுமானத்தேய்வுநிலையான சொத்து) 525,721.68 513,612
2,222,088.98 2,293,968
38

உபகுறிப்பு 31.12.2004 31.12.2003
(ரூபா.சதம்) (5. MT) 09. ஏனைய செலவீனங்கள்
புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 26866,00 - இறைவரிக்கான தண்டம் 1,617.85 5,482 வங்கிப்பாதுகாப்பு பெட்டிக்கு 7,000.00 வங்கிக் கூலி 6,673.75 7,293 வங்கி வரி 6,596.5 VM நூல் அன்பளிப்பு 30, 185.00 பொதுத் தொலைபேசி 286.19 2572 79,225.30 15,347
10. நிதிச் செலவு
மேலதிகப்பற்றுவட்டி 1,053.03 23,171
31.12.2004இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கணக்குகளின்
உபகுறிப்பு
02A, காசும் காசுப்பெறுமதியும்
நிலையானவைப்பு 02A(i) 1,256,190.38
வங்கிப் பாதுகாப்பு பெட்டி வைப்பு 02A(i) 1473.75
சேமிப்புவைப்பு 02 A (iii) 428,305.95
கையில் உள்ள காசு 144627.00
1,830,597.08
05A சென்மதிச்செலவீனங்கள்
தொலைபேசி 11,815.25
கணக்காய்வுகட்டணம் 23,000.00
பொதுத் தொலைபேசி 16760
34982.85
39

Page 32
80'0L6‘Ç89°I | Zç’9IZoZ5 |#7€.99£ I ZI | 89'9ț7ţ'S | Z6'808o9CI£6' LS6'987 | €$£9L'IĶI'I999409 $5'SOSTSIFT£5'9TTÖTIGETLLETÕTTF68’LLŶÕIĶĀTŅĀTĒZĒTĀJŪTĘ5'z- 6Z’888‘6-8 L’ Z I Z-8L’ Z I Z00’00£‘6I S’S Lɛ£§ 67 0000 || -8soņIsto qoqoqosrto Lț7’9€8" |-818寸-81:8寸-6.Zo 88 Los£ 1 00601șņIsto 199rnýqsẽ 61:18寸‘91寸E6:91 “01E69 一‘01-o £6,9|| ‘0||£6' LS9“ŞI ț7|| 9Z 9 Z86- L | | 6 || 0-660Ķoņins q91c96-9qs 199ająfato 00° 00 I----00° 00 ||-£-£9ț7 | -90-0L00-ųĢsolito hrsglog) mựgsg) hņRoofırıgleg (!!!) wzo
SZ’EZț7' 1-£9’ €8£9' £8Z I ’06€“ {Sɛɛ6609soņIG qoqoqoso
·és Irie) fırȚIsqos@ITMIŞPorto (!) VZO 편연혀T어체TT어서의 최되어에피T체제어되어TTT적어떠피귀여TT피녀귀여어TTTT되T쉬연TSTOR的7zTT 00'000‘09--00’000’0£ | -ŞŞTĘFTFŰTŪŪ7] [ĝorĝisto hrỊgượgsg) mgogog) og i 00’000’09 | ---00’000’0£ | -6 | LI Ċ-ț7 | -0 L00ZĶoņIsto hrļģī£g) mựgog) ‘ZI ! L’0£ €“60 || -89 "Z6|| ‘8 | 6Ż’0 I 6L8′Z() I ‘6-€ I '8€ I “ I O IZ0000ÇO I z lopiņI(9 quo so sto& 199rnsýqs@ : I ! 98′Z I I ‘99 | -99” ÇZ9° {69 · 6998 Io Ș69‘9-0Ç’L8L“ZS86€00£O I Z | ??!!!!!(9 quo? [109& 199fnogiữ 'OI 6 I “Z60‘96 | -6.Zo $ 69° Ş || || 8′Z990 | '87 Ç‘9-06°969°0666 ZOOÇO I Z İspņIU9 quopsto& 199rnĝqs@ ‘60 89’ Lț7€‘ț79Z|-ț78’S 8 L'8 I | Zoo L80‘Z || 9 | ° § L8'07 | -ț78’ I 99 Şț7Z99Ż00£O I Z ||oss||1(9 quopsto& Isorn ogs) '80 98‘子寸8‘6Z -Zɛ'ɛɛS“ į-Zoo sɛSo I-ț7()' ] ] © ‘8Zț7 || || 0 Zț7sopiņIsto spornisqf{G} '40 Zō’96Ş‘99 | -o L'OES L'Z-o L'OESL“Z-6ț7’6€8°09£ L I OZț7topolito spornýqi& '90 8Z’S I ț7° SZ | -ČS’ț7 LZ’Z-Z9 o ț7 LZ’Z-9 L’0ț7 I “ÇZ9Z008 £9ĢIĘJR9 qọqoqo so 'ç0 6ț7°09.8°09 | -00’6ț7ç'f;" | -006寸g‘寸-6ț" | 8Z‘9ț7ț7€008 £9gorĝisto qoqoqosto #0. ZŁo 6947° L I || -ț7 So I O L'8-ț79" | 0 L'8-8 I '89 L‘80 || || Z0ț7 || I y I £00GITĶoņIsto q91c96-9qs 1990íqsa', 'go 00:00Z‘00Zİ 69 · 660“Zț7|6.9 660“Zť | -69 ° 660“Zț7 | -00'00Z'00z | 020Z I ; I COOCIT | (?/}/R9 q91c96c99í 1990īstīRÁ ZO L8' £96“Z6|| -ÇL’Z66°Z || || #79” Çț7ț7" | | 6Ç’9€ț7‘ț7]-Z || ' | 96‘6 L | | | 0ț7 I I ț7 | €00CITĶoņJR9 q9109&oqÍ 1990íqso '10 Įsigi q9@órī£961-II (9&mTcsqĝGẶffeg)函Tqiqqaoģsports) #00Z'zi's g stýrī£)ņIlogiIngsg)sứ(9gŽĢIJ19) solgsq?$a3J 3) þ9�Z 10:10đỡgsg9luçq9.sırĮRocos 109 uindoos|
되T편쉽회뒤에利권혜회어터회TT최되원역에0 Hırısją) posso qo locoq; 199őıç09? qỂ qÍT(9919óidí) Q9@I gozi ovo0z qigoņJae șđìŋīgs shqiđ) llose)-
40

05C.சந்தாமுற்பணம்
திரு.அ.மா.இராசேந்திரம் 3OOOO
திரு.தெமதுசூதனன் 400.00 திருதசிவஞானரஞ்சன் 300.00
திரு.க.சண்முகலிங்கம் 300.00
திரு.என்.பேரின்பநாயகம் 3OOOO
திருமதிவா.தேவராஜா 300.00
திரு.கே.குணேஸ்வரன் 300.00
திரு.கே.பார்த்திபன் 300.00
திரு.த.மார்க்கண்டு 300.00
திரு.சர்வானந்தராஜா (மீளளிக்கப்பட வேண்டிய சந்தா) 300.00
31 OOOO
05C.வரிமதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கம்
கடந்த ஐந்தொகைப்படி செலுத்தவேண்டிய மீதி 52,76669 கூட்டு) வரிக்கான ஒதுக்கம் ஆண்டு 2003/2004 53,387.00
106,153.69
கழி) மீளப்பெறக்கூடிய வரி (குறிப்பு 2A(t)-(iii) 5,443.58
செலுத்தப்பட்ட வரி 2003/2004 52,767.00
செலுத்தப்பட்ட வரி முற்பணம் 2004/2005 20,000.00 78,210.58
செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை 27,943.11
05D.வங்கி மேலதிகப்பற்று (நடைமுறை க/கு)
வர்த்தகவங்கி, கொழும்பு -06 க/கு இல 6015662 37,894.80 வர்த்தகவங்கி, கொழும்பு-06 க/கு இல 1100014906 71,835.61 ஹற்றன் நஷனல் வங்கி கொழு-06. ககு இல0090022784 21,078.68 இலங்கை வங்கி-கொழும்பு-06. ககு இல00230102406 - 9.6ll 88 14042097
41

Page 33
06A.நூற்பதிப்பு நன்கொடை
மொத்தநன்கொடை 133,273.50
கழி) மொத்தப் பதிப்புச் செலவு m 83,500.00
49,773.50 07A.ஓலை பதிப்பு நன்கொடை assasa
மொத்தநன்கொடை 122,354.50
கழி) மொத்தப்பதிப்புச் செலவு 168,159.00
(45.804.50)
07B. போட்டோ பிரதி சேவை
மொத்த வருமானம் 69,662.50
கழி) மொத்தச் செலவு 106,376.59 2 (36,714.09) 07C. அம்மன்சிலை வழங்கல் o
பெறப்பட்ட நிதி 15,000.00
கழி)ஆரம்பபெறுமதி 15,000.00
கழி)திரண்ட பெறுமானத்தேய்வு 3,000.00 120,000.00
அம்மன்சிலையின் மேலதிக பெறுமதி 3,000.00
07D.சுனாமி அனர்த்த நிதி
பெறப்பட்ட நிதி w 271425.00 கழி)மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொருட் செலவு 269,07475
2.350.23
42

காப்பாளர் துணைக் காப்பளார்
நம்பிக்கைய் பொறுப்பாளர்சபை :
தலைவர்
பொதுச் செயலாளர் நிதிச் செயலாளர் துணைத்தலைவர்கள்
துணைப்பொதுச் செயலாளர் துணை நிதிச்செயலாளர் உறுப்புரிமைச் செயலாளர் நிலையமைப்புச் செயலாளர் நூலகச் செயலாளர் கல்விக்குழுச் செயலாளர்
இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் :
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்
இணைப்பு-1
பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி
பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன்
பேராசிரியர் இரா.வை.கனகரத்தினம்
கலாநிதி க.நாகேஸ்வரன்
பண்டிதர் வடிவேலு (5.11.2004 காலமானார்)
திரு.இநவசிவாயம்
(தலைவர்)
திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் (செயலாளர்) திரு.என்.வீரசிங்கம்(துணைத்தலைவர்)
திரு.அதிருநாவுக்கரசு திரு.எஸ்.எம்.ஹனிபா
திரு.அ. முருகேசு
ஆட்சிக்குழுக் கூட்டங்கள் (20)
திரு.பெரியதம்பிப்பிள்ளை
விஜயரெத்தினம்
திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி
திரு.காவைத்தீஸ்வரன் திரு.இரா.சுந்தரலிங்கம் திரு.ஆ.இரகுபதிபாலழறீதரன் திரு.ஆ.குகழுர்த்தி திரு.கு.சோமசுந்தரம் திரு.மு.கதிர்காமநாதன் செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் திருமதி,அபுவனேஸ்வரி திரு.சி.சரவணபவன் திரு.சி.அமிர்தலிங்கம் திரு.மா.சடாட்சரன் திரு.தி.கணேசராஜா திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் திரு.சோ.தேவராஜா திரு.சி.எழில்வேந்தன் திரு.உடப்பூர் வீவீரசொக்கன் திரு.க.குமரன் திரு.இரா.சடகோபன்
43
(19) (20) (17) (13) (15) (19) (10) (13) (13) (16). (14) (16) (19) (17) (14) (10) (15) (12) (10) (13) (07)

Page 34
உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் :
திரு.வ.சிவஜோதி திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை திரு.வெ.சபாநாயகம் திரு.க.க.உதயகுமார் திரு.சபாலேஸ்வரன் திரு.சி.பாஸ்க்கரா திரு.மா.தேவராஜா திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை திரு.வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம் திரு.அ.பற்குணன் திரு.க.ச.இரத்தினவேல் திரு.ச.சரவணமுத்து திரு.ச.கருணானந்தன் திரு.நா.பஞ்சாட்சரம் திரு.கு.சிவகுமாரன்
இவ்வருடச் செயற்பாட்டுக்குழுக்கள்
கல்விக்குழு (05) :
திருதசிவஞானரஞ்சன்
(Olafu Gust 6mi)
திரு.இரா.சுந்தரலிங்கம் திரு.கு.சோமசுந்தரம் திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை திரு.ஆ.இரகுபதிபாலழறீதரன் திருமு.கதிர்காமநாதன் செல்வி சற்சொரூபவதிநாதன் திரு.வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம் திரு.வெ.சபாநாயகம் திருமதி,அபுவனேஸ்வரி திருஆகுக'முர்த்தி
இலக்கியக் குழு(08:
திரு.த.கோபாலகிருஸ்ணன் (செயலாளர்)
திரு.சோ.தேவராஜா திரு.சி.எழில்வேந்தன் திருவசிவஜோதி திருமதிபத்மா சோமகாந்தன் திரு.வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம் செல்வி சற்சொரூபவதிநாதன் திரு.ஆ.இரகுபதிபாலழறீதரன் திரு.க.க.உதயகுமார்
(14) (14) (16) (14) (09) (13) (14) (15) (02) (19) (15) (15) (18) (04)

2 pigfootDigiog09)
திருசியாஸ்க்கரா திரு.ச.சரவணமுத்து திரு.உடப்பூர்வீவீரசொக்கன் திரு.இரா.சடகோபன் திரு.சி.அமிர்தலிங்கம்(செயலாளர்) திரு.சோ.தேவராஜா திரு.அபற்குணன் திரு.ச.கருணானந்தன் திருஆகுக'முர்த்தி திரு.உடப்பூர்வீவீரசொக்கன் திரு.இரா.சடகோபன் திரு.மு.கதிர்காமநாதன் திரு.க.குமரன் திரு.ஆ.இரகுபதிபாலறிதரன் திரு.மா.தேவராஜா திரு.சபாலேஸ்வரன் திருசியாஸ்க்கரா -
நூலகக் குழு (06) : திரு.தி.கணேசராஜா (செயலாளர்)
திரு.வெ.சபாநாயகம் திரு.இரா.சடகோபன் திரு.சி.எழில்வேந்தன் திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை
திரு.க.ச.இரத்தினவேல்
நிலையமைப்புக்குழு(21)திரு.மா.சடாட்சரன் (செயலாளர்)
திரு.மா.தேவராஜா திரு.அபற்குணன் திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை திரு.ச.கருணானந்தன் திரு.சபாலேஸ்வரன் திரு.இ.சுந்தரலிங்கம் திரு.வெ.சபாநாயகம் திருமதி அபுவனேஸ்வரி திரு.சி.அமிர்தலிங்கம் திரு.க.க.உதயகுமார் திரு.சி.சரவணபவன் திருதிகணேசராஜா திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை
நூற்பதிப்புக் குழு (3): திரு.கு.சோமசுந்தரம் (செயலாளர்)
திருதிகணேசராசா திரு.இரா.சுந்தரலிங்கம் திரு.வெ.சபாநாயகம் திரு.மா,கணபதிப்பிள்ளை
45

Page 35
இணைப்பு - 02 சாதாரண உறுப்பினர்
01. திரு.வை.கங்கைவேணியன் 02. திரு.வி.இராஜேந்திரம்
03. திரு.சி.சிவஞானம் 04. திரு.பி.அருளானந்தம் 05. திரு.க.மகேந்திரன் 06. திரு.சி.மகேஸ்வரன் 07. திரு.தி.திருக்குமரன் 08. திரு.ஆ.நடராசா 09. திரு.க.பாலசுப்பிரமணியம் 10. திருமதி.சகுந்தலா.ச 11. திரு.பொ.சிவபாதம் 12. திரு.சு.சற்குணலிங்கம் 13. திரு.இரா.ழரீஸ்கந்தராசா 14. திரு.த.நித்தியானந்தன்
15. திருமதி வாசுகி தேவராஜ் 16. திரு.சோ.தில்லைநாதன் 17. திரு.ச.ச.பாலசுப்பிரமணியம் 18. திருமதி மீரா.வி 19. திருமதி காமினி அசோகன் 20. திரு.இரா.அசோகன் 21. திரு.மு.கோபாலரத்தினம் 22. திரு.கு.குணேஸ்வரன்
23. திரு.ச.முத்துலிங்கம் 24. திரு.த.சிவப்பிரகாசம் 25. திரு.சி.சிவயோகநாதன் 26. திரு.க.மாசிலாமணி 27. திரு.த.ஜனகன் 28. திரு.ஜெ.ஜெயரூபன் 29. திருமதி.ஜெயதேவி.சி 30. திரு.மு.கைலாயநாதன் 31. திருமதி.விமலாதேவி.கை 32. திரு.சி.முத்துலிங்கம் 33. திரு.க.ஜெயராம் 34. திரு.ந.சிவகுருநாதன் 35. திருமதி.இரத்தினம்.அ 36. திரு.சி.மணிவண்ணன் 37. திரு.சு.முருகதாஸ் 38. திரு.கு.பார்த்திபன் 39. திரு.அ.பத்மநாதன் 40. திரு.த.சண்முகதாஸன்
41. திரு.வே.கணேசானந்தன் 42. திரு.க.காமேசன் 43. திருமதி சந்திரபவானி.ப 44. திரு.தி.ஜெயசீலன்
45. செல்வி.ஏ.புவனேஸ்வரி 46. திரு.கு.விஜயரத்தினம் 47. செல்வி ஜோ.அ.விஜிதா 48. திரு.பா.இராஜேந்திரா 49. திரு.சோ.முரளி 50. திரு.ஆ.சிவஜோதி 51. திரு.ப.சண்முகராசா 52. திரு.த.வைரவநாதன் 53. திரு.வை.அவிநாயகமூர்த்தி 54. திரு.ஆ.குணரத்தினம் 55. திரு.சி.சிவதாஸன் 56. திரு.சு.பரமேஸ்வரன் 57. திரு.சி.சிவலோகநாதன் 58. திரு.அ.பொ.சிவராசா 59. செல்வி மனோறா.ஐ 60. திருமதி யசோதா.ப 61. திரு.கோ.ழரீகரன் 62. திரு.பொ.வாமதேவன் 63. திரு.அழறிகாந்தன் 64. திரு.ர.இராஜேந்திரம் 65. திரு.வை.மகாதேவன் 66. திரு.சி.த.மார்க்கண்டு 67. திரு.நே.சுமாதரன் 68. திருமதி வளர்மதி சுமாதரன் 69. திரு.அ.நடராசா 70. திருமதி நரேந்திரதிலகை நடராசா 71. திரு.க.அருமைநாயகம் 72. திரு.பொ.குலசிங்கம் 73. திரு.ஆ.க.நடராசா 74. திரு.வை.சோமசேகரன் 75. திரு.அ.செல்லதுரை 76. திரு.அ.சண்முகசாமி
77. திரு.செ.சுப்பிரமணியம் 78, திருமதி குணபாக்கியவதிக
46

79. திரு.க.சிவபாதசுந்தரம் 81. திரு.க.ந.அசோக்குமார் 83. திருமதி சுலோஜனா.ச 85. திரு.க.பாலசுப்பிரமணியம் 88. திருமதி.தேவநாயகி.ஆ 89. திரு.சு.தேவராசன் 91. திரு.கி.செ.யாதவகிருஷ்ணன் 93. திரு.நா.மயில்வாகனம் 95. திரு.சி.இரத்தினானந்தன் 97. திரு.கி.வெள்ளைச்சாமி 99. திரு.ஏ.கணேஷ் 101.திரு.சி.பிரிந்திரன்
ஆயுள் 01. திரு.எஸ்.சக்திதாசன் 03. கலாநிதி அனுசூயா.சே. 05. திருமதி.பரமேஸ்வரி.க 07. திரு.பொ.இலங்கநாதபிள்ளை 09. திரு.செ.பாலசுப்பிரமணியம் 11. திருமதி அ.புவனேஸ்வரி 13. திரு.இரா.சற்குருநாதன் 15. திரு.ச.கரிகரன் 17. திரு.வி.சசிதரன் 19. திரு.மு.தயாபரன் 21. திரு.சி.இராஜசிங்கம்(சுதாராஜ்) 23. திரு.க.ரமணேஷ் 25. திரு.வெ.சபாநாயகம் 27. திரு.செ.திருச்செல்வன் 29. திரு.வலோகநாதன் 31. திரு.வை.சற்குணம் 33. திரு.நா.கணேசு 35. டாக்டர் ம.சுகுணதேவன் 37. திரு.இ.கருணானந்தன் 39. திரு.இ.நடராசா 41. திரு.க.ஞானசேகரம் 43. திரு.இரா.சங்கரநாதன் 45. திரு.வை.க.சுப்பிரமணியம் 47. திரு.ச.க. சபாநாதன் 49. திரு.எம்.ரி.எஸ்.இராமச்சந்தரன் 51. திரு.க.பொ.இரகுநாதன் 52. திரு.கு.இராஜகுலேந்திரா 55. திரு.செ.சொர்ணலிங்கம் 57. திருமதி.வ.ரோகிணிதேவி
80. திருமதி இரா.அரியசுகிர்ந்தமலர் 82. திரு.ச.சசிதரன் 84. திரு.சிதிலகநாதன் 86. திரு.க.ஆனந்தகுமாரசாமி 88. திரு.அ.மகாதேவன் 90. திரு.க.சிறிணிவாசகம் 92. திருமதி ரட்ணேஸ்வரி.சு 94. திரு.கே.சதானந்தா 96. திரு.த.சிறிஸ்கந்தராசா 98. திருமதி.தே.கலாலட்சுமி 100. திரு.ஆர்.எஸ்.மகேந்திரராசா 102. திரு.சபாஸ்கரன்
உறுப்பினர் 02. திரு.கி.சக்திதாசன் 04. வைத்திய கலாநிதி சி. அனுஷ்யந்தன் 06. திரு.இ.புஸ்பயோகேந்திரன் 08. திரு.வே.ழரீரங்கநாதன் 10. திரு.எஸ்.சுப்பிரமணியம் செட்டியார் 12. திரு.க.தம்பிராசா 14. திரு.நா.குலேஸ்வரன் 16. திரு.பா.நந்தகுமார் 18. திருமதி.ரமேஸ்வரி.இ 20. திருமதி வசந்தமலர்.த 22. திரு.தி.இரத்தினராசா 24. திரு.தி.யோகராசா 26. திரு.க.சிவகுமாரன் 28. திரு.கோ.சிவசோதி 30. அருள்திரு ரூபன் மரியம்பிள்ளை 32. திரு.ந.உருத்திரலிங்கம் 34. திரு.சீ.பொ.சிவஞானம் 36. திரு.ந.சிறிரஞ்சன் 38. திரு.க.ப.சிவகுமாரன் 40. திரு.க.நாகேஸ்வரன் 42. திரு.ஆ.நடராசா 44. திரு.அ.செல்வநாயகம் 46. திருமதிதிலகவதி.ம 48. திருமதிறஜனி.ச 50. திரு.பூபாஸ்கரன் 52. திருமதி.சுகந்தி.இ 54. செல்வியூரீவிஜிதா 56. திரு.சோ.நிமலன்
47

Page 36
இணைப்பு - 03 எமது வைத்தியக் கருத்தரங்குகளில்
உரைநிகழ்த்தியோர்
டாக்டர் எஸ்.சிவயோகன் டாக்டர் வி.ஜெகநாதன் டாக்டர் திருமதி எஸ்.மாணிக்கராசா டாக்டர் விசிறீகாந்தா திருமதி ரி.விநாயகமூர்த்தி டாக்டர் எம்.யோகவிநாயகம் திரு.எ.செல்லையா டாக்டர் வி.முரளி
இணைப்பு - 04 வாக்கேயகாரர் திகதி வாக்கேயகாரர் வரிசையில் உரைநிகழத்தியவர்
12.03.2004 சுவாதித்திருநாள்மகாராஜா திருமதி மீரா வில்வராயர்
13.08.2004 தியாகராஜசுவாமிகள் திருமதியசோதா
பாலேஸ்வரன்
03.09.2004 பாபநாசம் சிவன் திரு.வி.கணேசலிங்கம்
05.11.2004 தஞ்சை க.பொன்னையாபிள்ளை திருமதிஹம்ஸானந்தி
தர்மபாலன்
இணைப்பு - 05 அறக்கட்டளை
திகதி அறக்கட்டளை நிகழ்த்தப்பட
வழங்கியவர் வேண்டிய
இலக்கிய நிகழ்வு
17.06.2004 திரு.கா.பொ.இரத்தினம் திருவள்ளுவர் விழா
27.09.2004 திரு.ச.சரவணமுத்து சிலப்பதிகார விழா
28.02.2005 திரு.எஸ்.ரி.தியாகராசா தொல்காப்பிய விழா
30.04.2005 திரு.சு.சண்முகரட்ணம் சங்க இலக்கியம்
48

II, usq? urnsodī) (sqoqoqoso10091] [ihqīRoņgé qžų,9%qễn qi@gs qiúf(9 || +00Z"#0'ZO Jae Lúgoumsods) sq?qoqĝis 91009 Ush-Œœ9 Uqoqos@@%fiirco | #00Z"gO'I £ 11,09|Çąžaoq9429)’ıç' sitoqofīņR942c991ļ9@109C09@sqfis? ÇIŪqŬ IĜIJqÍCŮh | Þ00Z"CO's, qigoņiņ94ọ1909g)q?'q? quo9.gs430ąčqİLÇás?qĥ99ŪŌŌŌIT q1(f)-isočlog) | Þ00Z"CO'6I 1142 usq? Insođì) sąpąsą,91009]] [ih@cool/q?q?!@@%fils (9 | Þ00Z"CO’OI qirnų,09ơısı sırsıça91 frog), soos sírig)qiqo sqollqÍ įsih ugorņJQ9@ |#00Z"CO'CO 1142 JÚq? urns@sodi) sq?qẾqẾso10091] [ihqi-II ugog) (?10091ç09ạp gắqÍJ,094? qȚIII, 9,99)(1@ņJesɛ) | #00Z"ZO'I I qimų,09an sırsıç091 frœg)' soos sírig)@ Unıç09rıņđìợngs | #00Z"ZO'90 Jae | sq? Insofi) sq?@ą,91009]] [ihsợ10091909@ ~ılç0911%2C) Tc99łīņ1% qosną?(09ņJq; | Þ00z 108Z II, usq; urnogođĩ) sq?qsqğiş91009 Ish1991(99) TŵrņJolo) - ~ılç09@1310Ūsiņ|0,091,9 TR9 | #00Z" I O’I Z 1/42 usq; urnosodī) (sq?qẾqĝis 91009 ush1991(99), JQ1ņJose) - T1ņ09q?!!?!!0ūhry scoor09T09 | #00Z"10"ZO 1ọ9@qsuq?quaeg) IIGIąčnosaig)? |ų9@109cc9g%qsię 1091;&oq?@Turiqīqīg) q2(f)o1990 nisogog) U@ (11): 109C091ços@o | COOZZI (9Z 199Ę Jąją?(f)1909 golpo@@R909 sur, q)& - ų90ŪŌqo@go | COOZZI ‘61 11491] sig? Insofi) sq?qĒĢiņ91009]] [ihgoɖo liq?q?!?--Jujqo qosoqofíliq???III}(\ogo | COOZZI ZI -1ņ9g%11gsgods)1909 golpo@@IỮUQ9Místo - sog? 11q2ơn - so sílır. | COOZZI ZI 1/42 usq; umsods) qqoqoqoso10091|shRocco foqrafiņ9@ qosoq suq?!?rırsasp | COOzzi’OI Impopo uff'Ros@%1į9qoqofıņĻŪQasso- qıñns?qpao@ (R9IỮự qosnąoccorsuos@ | COOzzi '90 stornoqođìą29Íúdo-āqırnīņ9£q???
90-ĦIȚI009(09@
49

Page 37
qřnico,9€œí, asoofi)-KoogÍ qřTļırmagnaeff@ æxogạo,9€.
99994m??自取ț700Z’60’90 Jous-TqŤ UgŤg)?1į9qoņJR9TTIĞI, 9): Uglų9f909) 199ụ1932 stoqiqqfț700Z"80'09 1ņ9rugog)-lÇ'D (Noo@@@q? Ugig)o9logo (19319-qırnişoqpao@ svolūg?ț700Z"80°Ø. ĢTurī£19-igogo@@ |q|qo qoują, Inso qo@riqifo 1,9qog,09qoqoqosorņus, q9ỊnĘqžai į9qoqogiốigig,Þ00Z’80’8 I 1ņ9g% uqsq2(f)19094? UQ99)ą9ợq? IIaeg)§9đượq?đìgigo#700Z"80'9 I qirnų,09an sırsıça91 Trgog), soĐỰúng)q9rnspūstā” (sfigigo#700Z"80" | | 1ņ9ŌIJąjąPIạış9@$$@@qi@q?q9 sĩ qđD@a9ae qofsąjo çđìgng,ț700Z"80'60 1ņ9@ Ugirnoqortodo ląsąsostos@a1@@1į9ærsgofīq, q9Ļ9đìUR9 sqqog?ț700Z"80"/0 1ņ983 || sig? Ugi f(909ī£īs@-@@qırms?qpao@ svolūg? Çs@qžđĩaeț700Z"/0'9€. q9ựų,9@qhoq’arq),f(909-ı Zırıņq?q?!(9][Ìqfijgsg) q9 Lúđìợng, 1,9ạPlợco,9 rnaĵo,91ņ9@ț700Z"/0’țzz qigoņiçosoɛ ŋãog)','g')?· · 1,9qaq,9ITIĜisão 42@g)s(94ç q9oy9íşPri úloĝisãoț700Z"/0’I Z 199ńIIGI@Rosso’q,919'q'gyg)?1į9@afagođOsoqoqo qosso l'œq?\sql(e)łgoț700Z"/0'6 I |(109/sq III nổ3 UM11||1999g. soq9o0)qirnoqpa9@ @qẾg?ț700Z"90"#7 I ự91 R9rıígogjięTrosaig)?0,9đĩ)g)? qoỹąornoqpa9@ §ąonț700Z"90’60 qigoqÎ109 uu9@@> INorg)?@ UTILç09III] figig,ț700Z"90"#70 Do II sq? Insofi) sąpgsqs solc091] [ihqıHT|109R9Imp(e) @a91.gog) qisĒTU Í U1999)Nori 199ȚnsogŽIJGTț700Z"90"Z0 Lo Uffgournogođì) sąpąją,91009 u fihIl fiņ9 slogsẽ quốī)ąPoÍ qoysqogs suq?hqif#700Z"Ç0’92 Jae II sq? Ifnodi) sąp@sqff solc091] [ih1ļ9q3109C09@qÎg? TITIÚȚIIGI 1ņosmo(1917.gs4ff6?ț700Z"Ç0’6|| Lae Lúq, Umosodī) (gogéiņ910091] [ihqiūjųĵqpg)ņJúlo 1997.gs 199ȚnsogĜIIGIț700Z"Ç0'ZI 1831) (gaņs, 199ffcooụ9ãog) II são us@@@1,9q?I?ITI: çGICO9đỉrtoo@sg)y00Z’90’90 1990ąosĩao urī£TI@s@“Nos@go1,93(posúla; go)ą091€ Œkooặrgopusę, 119-āț700Z"#70’8Z 199ÍRoqooq,909’ laeos@s©ņırı iç9ų9qołesas, q9oqğrng?q? Issig)?, 119-āț700Z"#70’92 Lae LúgournĘođì) sąogốqẾsolo,9 ushqđDairns09&oqi qjsouốī£91009G. 199@ @10091ç09q?#700Z"#70° IZ ựirtoq,9109@1(9Ħolosang)?alcoo@no) 199Ịugos@>ț700Z"#70’9 I 1/42 usq; urnogođì) sąpgồqĝiso1009 Júnqľnúcoo@-@@IỮrise) sœ9~ā qidi)q?!?TIț700Z"#70’ț7 I qigorn ugÍgắIŲ9g) !!009 u síntoo,9429) son@@quoooooooo$ gs@juo girms??qo&ț700Z"#70’
50

1/42 usq; urnogođì) sąoqĒĢiņ91009 Ufih II: Usq? Insofi) są?@ą,91009 Uffi Lae Logo urnī£đì) są?ąsą,910091] [ih Jae II sq? Insofi) są gỗqĝiso10091||sífi 1/42 usq? I modi) sąpgĒĢiņ910091|sh 1,2 usq; urmsgods) sąpą, qžiso10091 sh 14; usq; urnogođì) sąpąžą,910091 sh Jae usq; urnogođì) sąog, solc091|sh uso II sq? Ilms@ođì) sąpgỗqẾso1009]] [[T 1ọ9Ę UgĪGusq? (NogođDos@% 1/4; usq? Insofi) sq?qğqẾsolo09 ush 14; usq; urnosodi) sq?qẾqẾso1009]] [ih qiq suġ9œđOıç09 pogo@o.
டி9ழிரெழ9ர்பிதி
qırmų,09an sísırgıç09 HTT'gog) srnyss? Il sínig) 1ņ91&g)'$3'qag)*g)? Jae Júą, ufnodi) (sqoqoqoso1009 ush 1ņ91;&g)'$3'œg)*g)? 199q) ugi soțitori@loloqse soq9-ese) 199gầqÍuqoqi sog)'qŤg)? 1,2 u sq? Iirng)'œg)'q,919'@@ quos sąžíg Lú@@-@@
[10909429) ș4?109@1(9 goso so 110999
surnito(091)q(g)ąp@Ę qosqẾ011@@TIȚQ9ự qITJugoqjąPIạLUTT ÁITIÚ909 Ugog)ą?@@ qī£109 1ņ9óızı urıņɑ909go sumit9009 Jog)ąos@@ 119C09@gogo(09 s Urnroodoo Ugog)ą?@số 119,09%q?q?(99 surns(9,09||og)ą?@@ qą?(f).(sigo surmRocco Ugog)ąp@sos -IG09TITIŒqfuqoq)(f)gMsg! -Igor IIIŪąjuq?@đīD@@ Q9qoqoqoqo un qosną2009 Ugoto)ąğiş9q? gm的909@49%9F -IG09TITIŴgfuqo@đĩ)ą)so –ī£9TITIŴųjųq?qÐđĩ)ą)? -1,9@fros/9c090,9 @-Tufıççori gods) go svo srnFIG)ąī09h sốfigigỗ qğq?coorņJQ9@ fırsų9gosuri
T] [11]Ō uu9@IITTO) 199ų9q? srcogỗqÍsrnno) qiaoh qỊRos@@@@ı 199ų9qos@sqff? qiftođỉ UR9 gỗqsuu9uqÍ qđD-IIae -icoorīIȚIȚqȚIsqo@đī)ĘDĘ qĥođìŋfƆ gỗqȚIII/9 1/qf qidi)-IIae? quo911@@@ -11909go sąžąžų? 1į9qofņIstorms@s@ UT1094? qisē-ı urıs-ująose, qıfloaf-a, gogoan
@ q21] qig)- -mỰqÎn angos@h q)& quo9l149@so qofs): 1,932 storis@ującai qi@gog) gooogo-IIG UGI
Ç00Z"Ç0’ I I Ç00Z"#70’0Z Ç00Z"90°09' Ç00Z"80'ɛZ Ç00Z"90"#7 I Ç00Z"90"Z0 Ş002’Z0'9 I Ç00Z"Z0'60 Ç00Z"Z0"Z0 #700Z"ZI ’0Z ț700Z"ZI "ZI ț700Z"ZI '80
þ00Z"ZI '90
ț700Z" [ [ '67 Þ00Z" | | 'ZZ ț700Z"0 I 'SZ ț700Z"0Į "9 I ț700Z"0I'I I ț700Z"Ol '90 țz00Z'60’I Z ț700Z’60’S I
ț700Z’60’9 I ț700Z’60’80
51

Page 38
Irnexosus&itoo)?டி99ழறேg9ழ90đìgng? Ç’nış9@ | Þ00Z'I I ÇI (§@1,94%ț¢ogogo) Irisqofɔ ɑsɑsqof) {@gogoഢിgEqu9ഴ്ച1991ņ9ơng)(Thirssoț700Z '90’8|| quoco") são us&qo@goqgoqjus III19@@ ₪gÍquÚgyorso?ț700Z"90° I ! 199íq?lngaoq,q)$ qņgaņņ9€1009.goog) gì)? 1831, 6-Tasnų919 g)g'qrtogo's sq? II-Tgoɖoɖo ŋosfīņq?s?|g?Þ00z"SO’ız þolgæði)|goo laog nogolleg)10097] [Ĵnã3ņ9 Insío@@ơi@điúng) 1çosníkoodują się091090)ț700Z"Ç0^{7} (§§) isto) qžąŘoogoo) qğı gisusog)'ı Toys@%içoou géog?)? Roccos@@q9-1@gio) 42@gilo)Þ00zz0'04 (q&qoqoso) q1009 Iúrnő	 Insígo@@@1991/q?g)ứng?doɑɑ9@. gs., urrĻ9ų9,90)ț700Z’Z0’8 || stro-ugọ9qoqirngÍ q9 loĝīqoqoqosoqo sqĪ4rmno gọor: ||gos
qī urīg) 1909 Ugo qirngÍ q9 loĝĪ
ZO - †ırȚI009C09@
52

与T@@qıflog? Uočeo snįsig? Líng)1,9@ų9,9@%ț700Z" I I "#7Z disfògiq, qi@qoqoqosqđì@ qđìgng;· gọ9đısã3e)1991$ąsaenus@q,919'ứqu9^g)?q9ų9929) ugi Insırsı) (1983ț700Z" I I " | 0 1991 ogía999@ ImĘąsẽ}quosus@@@@@ §§ÍLO 9?��9@ sðiợīgsț700’Z0 I ’PO 1ņ9-T1ọ0909@Txooaeg?sooq; (u9194)$ sfigiąs smaïsoolço@ț700Z’60’ț7C II THƠog?1994?1, go urng) sig??gi@$ ¿Tissogo199íoqț9úgsfilozoqoqùo1ļ9qofsąjąPTUgÍ đìợng, q999 JT109goț700Z’60’I Z 1999? Ugig) |-109G sofoan@Ę stoloogcođĩ)
1Ingogs)199œIJJig)’ıl soos@Ę sứ(9109009đi)q9rnsıņ& InopqonoĠ†00ō’60’Z I q(91991 affı1999-ig)osno(cong@o@gỗq'Ins?qsao@ srnfase)quashț700Z"/0°08'
Isqaq?!(Useyo@1990ąxụ91||Taeg)'(Ogsgoɖoɖo sfigigỗ q9,9 ug?q?ųígioso It-Turgog?gulae 01@s@’œg)'q)&sĶ909go sfig gỗ q959 UT1093;†002’90’EZ 1Ingogs)1ợ9íq?aeg)1009@'f9'œg)osnysig? 1) sírig)q971|Infos@ąją9q? Ing?qoQ9@ț700€ (90°CZ LȚng9sig)?\\9\cos@qigoạlự1009@’dí) sílago?qxooq?óirto-igi sąsą)ņ9Țs@qong 1@ț700Z '90’s ! urnogỗupoodig?@ous@sans1ļ9ạorțurnī£9 Ugo qi@ąPuoß9 1į9@@@@@Þ00Z’90’60
|(9điąPĘs spīlg? Iirng)ćiņ9
199-T1ç09a9@u9@9ų9ȚIȚIÊU99)||1999@@@@@; UGI 4349)ą, į JT11@snu, msg?!) fir(o qagq9@ (Img)?(ft) đượIGĖ 199īıç09a9@†00ā "Ķ0'{0 1997TIę09a9@Ionssøgáio9logos(99,9 gos@§§1,9g, sốfigigỗ q959)||1991,949 line)Ɛ00Z"ZI ’sz’ 9) ugi1ț¢9@@@@(09@toqoqoqo Ugg)gaeg?
qpao@rto 1,9qoqqofi) ísı đìgią, sąžđìs, qắqÍsmrī£) qash 80-ĦIȚ100909@
53

Page 39
இணைப்பு -08
வெளிநாட்டு தமிழறிஞர் வருகை
திகதி விடயம் வருகைதந்தவர் நாடு
09.05.2004 திருக்குறள் விளக்கும் காவியங்கள் திருமதி இராருக்மணி இந்தியா
22.05.2004 இலக்கிய கலந்துரையாடல் பேராசிரியர் கே.ஏ.குணசேகரன் இந்தியா
17.09.2004இலக்கிய ஒப்பியல் முனைவர் திரு.இரா.மோகன் இந்தியா
முனைவர் திருமதி நிர்மலா மோகன்
24.11.2004|திருவள்ளுவர் ジャ பேராசிரியர் சதாசிவம் இந்தியா
சங்கச் சான்றோன் விருது - 2004
பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா
2 கலாநிதி இ.விக்னராஜா
3 பேராசிரியர் சிதில்லைநாதன்
சங்கச் சான்றோன் விருது - 2005
திரு.வீஆர்.வடிவேற்கரசன்
2 அல்ஹாஜ் எம்.முஹமட் லாபீர்
3 புலவர் த.கனகரத்தினம்
54

இணைப்பு - 09 கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் “சுனாமி” நிவாரணப் பணி தொடர்பான பெறுவனவு கொடுப்பனவு
விபரம்
மொத்தப் பெறுவனவு (பற்றுச்சீட்டுப்படி) 380,925.00
மொத்தத் தொடுப்பனவு
மருந்துப்பொருட்கள் 52,333.75 நுளம்புத்திரி 14,250.00 பொலித்தின் 5,400.00
S.V.M. isposoftb LJITsiLDIT
பொருட்கள் (வெள்ளவத்தை) 20074.00
சிவசக்தி ஸ்ரோர்ஸ்-அரிசி,சீனி,பருப்பு 103,164.00
(புறக் கோட்டை)
பொருட்கள் சேகரிப்புக்கான வாகன டீசல் 6,000.00 பிளாஸ்டிக் வாளிகள், சமையல் பாத்திரங்கள் 26,800.00 உணவுப்பாசல்கள் (தொண்டர்கள்) 4,600.00 குளிர்பானம் (தொண்டர்கள்) 3,998.00 நீர்கொழும்பு விஜயரத்தினம் (உபசரணை) 2,000.00 திருமலை போய்வந்தமை (உபசரணை) 5,000.00 அம்பாறை போய்வந்தமை (உபசரணை) 6,220.00 பொதி செய்யும் பைகள் 1,733.00 விளம்பரம் (துண்டுப்பிரசுரங்கள்) 1,100.00 ஒலிபெருக்கி 1,000.00 ബ്രങ്ങങ്ങfuങ്ങബ 1,632.00 அப்பியாசப் புத்தகங்கள் 74,000.00 மருந்து பொருட்கள் 15555.25 பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் - 17,250.00
362,110.00 கையிருப்பு 18815.00
55

Page 40
கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம் சுனாமிகடல்அனர்த்த நிவாரண அன்பளிப்புவிபரம்
திரு.எஸ்.சுப்பிரமணியச் செட்டியார் 10,000.00 திரு.க.குமரன் 5,000.00 திரு.உ.நவரட்ணம் 5,000.00 திரு.க.குருபரன் 5,000.00 திரு.இ.சுந்தரலிங்கம் 5,000.00 திரு.ரி.கணேஷ் 1,000.00 திரு.சு.சண்முகநாதன் 10,000.00 திரு.எஸ்.நவரட்ணசிங்கம் 300.00 உயர்தொழில் நுட்ப நிறுவனம் (தெகிவளை) 2,225.00 செல்வி.சொ.மீனா 5OOOO திரு.தாமோதரம்பிள்ளை 2OOOO டாக்டர் எஸ் சிறிகுமரன் 10,000.00 திருமதி சிறிகுமரன் 10,000.00 திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் 200.00 திரு.ஏ.பாலசுப்பிரமணியம் 10,000.00 திரு.குலரட்ணம் 2,000.00 ஒர் அன்பர் 15OOO சீகல் தொடர்மாடி, தெகிவளை 37,000.00 திருமதி எஸ்.சூரியகுமார் 7OOOO திரு.என்.கணேசமூர்த்தி 2,000.00 பேராதனை பல்கலைக்கழகம் 4,100.00 திரு.சி.இராகுலசிங்கம் w 60,000.00 திரு.எஸ்.இராமச்சந்திரன் 3,000.00 திரு.க.சண்முகலிங்கம் 2,000.00 திரு.எஸ்.எம்.ஹனிபா 5,000.00 ஒறியன்றேடிங்கம்பனி 15,000.00 திரு.K.M தர்மராஜா 5,000.00 திரு.ரவிராஜேந்திரா 100,000.00
திரு.இரா.சுந்தரலிங்கம் 1,000.00
56

திரு.ஆர்.பூபாலசிங்கம்
சிம்மசியா
சிங்கப்பூர் யுவலர்ஸ்
அப்பலோ ஒப்டிஷன்
ராஜா சலூன் திரு.சுரேஷ்குமார்
சன்நெட்
சுபோதினி நியூதேவி யுவலர்ஸ் திரு.கதிர்வேல் Royal Fancy
போதிஸ்
திவ்யா Fancy சிற்றி குரோசரி
L.V சலுரன் திரு.விஜயமோகன் திரு.சிவபாதசுந்தரம் டாக்டர் ஆர்.விக்னேஸ்வரன் திரு.த.கந்தையா திரு.டபிள்யூ.எஸ்.செந்தில்நாதன் திரு.கோ.ஞானசேகரம் திரு.சி.இராசகுலசிங்கம்
57
1,000.00
2OOOO
5OOOO
2OOOO
5OOOO
1,000.00
500.00
500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
250.00
1,000.00
1,000.00 200.00
2OOOO
5,000.00
1,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
19,000.00 380,925.00

Page 41
இணைப்பு - 10 கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் 2ம் மாடி அமைத்தலிற்கு பொருள் உதவி செய்தோர் விபரம்
பெயர் அன்பளிப்பு செய்தவிபரம் தொகை 01. திருந.வாகீசன் (1) 4600 சதுர அடிபரப்பிற்கு
(அதிபர்,சீகல் புறபட்டீ கொங்கிறீட் கலவை இட்டமை --- நிறுவனம்) (2) நிலத்திற்கு மாபிள் பதிப்பித்த கூலி 10000000
02. மஸ்கன்ஸ் நிறுவனம் 200 பக்கட் சீமந்து 90,000.00
கொழும்பு-10
03.நித்தியகல்யாணி நகைமாளிகை கொழும்பு-06 20 மின் விசிறிகள் 77.00000
04.திரு.செல்லையா
கொழும்பு -04 10000செங்கற்கள் 45,000.0
05.சபா இம்பெக்ஸ் 5250 செங்கற்கள் 23,625.00
06திருசஇலகுப்பிள்ளை
தெகிவளை 3500 செங்கற்கள் 15,750.00
07. சிறிசோ நிறுவனம் 2 மலசலசுட கொமட் }
கொழும்பு-12. 2 கண்ணாடி 18,000.00
08. அம்புறோ V
எலக்றிக்கல்ஸ் 25 ரியூப்லைட் 11,250.00 கொழும்பு - 11.
09. திரு.பேனாட் மாடிக்கான பூரண
பவர் ரெக்னோலிஜி மின்சார இணைப்பு கல்கிசை வழங்கியமை 100,000.00
58

கொழும்புத்தமிழ்ச்சங்கம்
நூலகத்திற்கு மேலான 2ம் மாடி அமைத்தல் தொடர்பான
பெறுவனவு கொடுப்பனவு விபரம்
பெறுவனவு
01. நிதி அன்பளிப்பு
02. சங்கப் பங்களிப்பு
கொடுப்பனவு
Ol. abid
02. மண், கல், செங்கட்டி சீமந்து 03. சுவர் அமைத்தல், பூச்சு, 04. துரண் அமைத்த்ல் (2002 இல்) 05. மின்சாரப் பொருட்கள் 06. ரியூப்லைட் 07. கதவு, ஜன்னல், நிலை 08. கதவு, ஜன்னல் 09. நிலம், சுவர் மாபிள்கள் 10. மாபில் பதித்த கூலி 11. மலசலசுட கொமட்
12. பெயின்ட்
13. பெயின்ட் பூசிய கூலி 14. நீர்க்குழாய் பொருட்கள் 15. நீர்க்குழாய் பொருத்து கூலி 16. மாடிக்கு பொருட்கள் ஏற்றிய கூலி 17. நீர் புகாச் சீமந்து 18. போக்குவரவு 19. படிக்கு மேலான கூரை வேலை 20. ஏனையவை 21. கைபிடி வேலை 22. பெயர்ப் பலகை
23. திறப்புவிழா செலவு
59
தொகை
3,279,751.00
473,430.99
3,753,181.99
672,803.00 372,800.00 311,362.00 100,000.00 287,568.00 10,375.00 265,500.00 314,000.00 323,972.50 31,360.00 45,250.00 210,989.00 200,000.00 146,834.35 70,000.00 50,415.00 19,582.64 26,570.00 38,310.00 41.461.50 100,000.00 58,492.00 55,537.00
3,753,181.99

Page 42
14. . 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
28. 29. 30. 31.
இணைப்பு - 09
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் 2ம் மாடி அமைத்தலிற்கான
நிதி உதவி செய்தோர் விபரம் 20.03.2005 வரை
மகாராஜா நிறுவனம் 500,000.00 திரு.க.கனகாஸ்வரன் - கொழும்பு-4 300,000.00 திரு.சாம் வாகீசன் - கொழும்பு-4 250,000.00 திருமதி.மங்கையற்கரசி மயில்வாகனம்
குடும்பம் 250,000.00 ஹரிஸ் அன் மெனுக்(பிரை)லிமிட்டட் 250,000.00 திரு.மா.தவயோகராஜா - கொழும்பு 100,000.00 திரு.குமார் நடேசன் - வீரகேசரி 100,000.00 திரு.S.T.தியாகராசா - கொழும்பு 100,000.00
திரு.குமார் பொன்னம்பலம் (2002இல்) 100,000.00
திரு.எஸ்.பி.சாமி - கொழும்பு-07. 50,000.00 திருமதி.இராசமனோகரி புலேந்திரன்
- கொழும்பு -05. 50,000.00
திரு.வி.கயிலாயபிள்ளை. கொழும்பு-03 50,000.00 திரு.எஸ்.துரைச்சாமி-டீயூறோ பைப் NA
விநியோகஸ்தர் -கொ-12 50,000.00 இந்து கலாசார அமைச்சு 50,000.00 திரு.E.சரவரணபவன் 50,000.00
திரு.இ.மயூரநாதன் - கொழும்பு-04. 36,000.00 திரு.இ.புஸ்பயோகேந்திரன்-கொழு-04. 35,000.00 டாக்டர்.எஸ்.சிவசுப்பிரமணியம்
-கொழும்பு 30,000.00 திரு.சிபுவனச்சந்திரன் 30,000.00 திரு.வெ.சபாநாயகம் - கொழும்பு -08 25,000.00 திரு.ஏ.லோகேஸ்வரன் - கொழு -11 25,000.00 மொடேன் ஹாட் வெயர் சென்ரர் 25,000.00 திரு.வேலணை வீரசிங்கம்-தெகிவளை 25,000.00 திருமதி வாசுகி ரவீந்திரன் - கொ-03 25,000.00 திரு.கே.நிர்மலன் - கொழு-07 25,000.00 திரு.என்.சரவணபவானந்தன்-கொழும்-07 25,000.00 திரு.ச.இராசமனோகரன் - இலண்டன் 25,000.00
திரு.எஸ்.குகநாதன் - கொழு- 06 25,000.00 திரு.செ.கருணாகரன் - கொ-06 25,000.00 திரு.எஸ்.கணபதிப்பிள்ளை 25,000.00
திரு.ஆர்.வடிவேற்கரசன் 25,000.00
6O

32. 33. 34. 35.
36. 37.
38. 39.
40. 4.
42. 43. 44. 45.
46. 47.
48 49
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56., 57.
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
67
திருமதி.ஆர்.வடிவேற்கரசன் 25,000.00 சுகத் லிமிடட் 25,000.00 திரு.திருமதி கதிர்காமநாதன் -கொழு-4. 20,000.00
டாக்டர் வி.இராஜயோகேஸ்வரன்
இலண்டன் 17,869.00
திருமதி ஞானம் இரத்தினம் 15,351.00 திரு.இ.சிவலோகநாதன் -International Marketing centre 15,000.00
எஸ்.வி.எம் லிமிட்டட் - கொழு -06. 15,000.00 g5(5.676i.di(8Jibg5.j6ör - Metro construction
- கொழும்பு-06 15,000.00 திரு.எஸ்.திவாகரன் - கொழு-06. 15,000.00 திரு.எஸ்.லோகேஸ்வரன் -
நபீனா பூட் லிமிட்டட் 15,000.00 திரு.இ.சற்குருநாதன் - கொழும்பு-06. 15,000.00 சிவசக்தி ஸ்ரோர்ஸ் 15,000.00
திரு.எஸ்.சிவகாந்தன் கொழும்பு-12 13,000.00 திரு.எஸ்.சுப்பிரமணியச் செட்டியார்
கொழும்பு-04. 10,001.00 திரு.எஸ்.சந்திரசேகர் கொழும்பு-12 10,000.00 திரு.பொ.நடராஜா(அண்ணா) 10,000.00 திரு.தெ.ஈஸ்வரன் கொழு-14 10,000.00
திரு.த.சச்சிதானந்தன் கொழு - 06 10,000.00 டாக்டர் எம்.கே.முருகானந்தம் கொழு-6 10,000.00 திரு.எஸ்.சிறீஸ்கந்தராஜா-கொழு-06 10,000.00
டாக்டர் வீ.எம்.இராமஜயம் 10,000.00 விமாசி நிறுவனம் கொழு-11 10,000.00 திரு.கே.கோபால் கொழு-12 10,000.00 திரு.கே.நாதன் கொழு-06 10,000.00 செல்வி சற்சொரூபவதிநாதன் கொழு-0410,000.00 விஸ்வகர்ம தனியார் நிறுவனம் 10,000.00
திரு.கே.ஜெகதீஸ்வரன், கொழு-03. 10,000.00 டாக்டர் சி.அனுஷானந்தன் கொழு-06 10,000.00 திரு.டீ.மகேந்திரன் 10,000.00 டாக்டர் டீ.கதிரவேற்பிள்ளை கொழு-06 10,000.00 திருமதியமுனா கணேசலிங்கம் கொழு-6 10,000.00
திரு.எம்.குணாளன் 10,000.00 ஒம்பிரசாதம் கொழு- 07 10,000.00 திரு.அ.பற்குணன் 10,000.00 வைத்திலிங்கம் அன் கோ 10,000.00 திரு.கே.வி.சற்குணம் 10,000.00
61

Page 43
68. திரு.டீறபேசன் 10,000.00 69. திரு.கே.எஸ்.பொன்னம்பலம் 10,000.00 70. திருமதி வாசுகி பாலச்சந்திரன் 7,500.00 71. திருப்பதி நிறுவனம் கொழும்பு 5,000.00 72. திரு.எஸ்.எச்.எம்.ஜமீல் களுபோவில 5,000.00 73. திரு.பி.விமலேந்திரன் கொழும்பு-10 5,000.00 74. யூ.எம்.ஈ., யூ.கே.ஈ. நிறுவனம்- கொழு-11 5,000.00 75. நியூ அமிக்கோ சென்டர் - கொழு 11 5,000.00 76. திரு.த.சிவானந்தன் - கொழு - 06 5,000.00 77. திரு.எஸ்.திருச்செல்வம் கொழு-6 5,000.00 78. கருமாரி மோட்டர் நிறுவனம், கொழு-11 5,000.00 79. திரு.கே.பரம் சோதி கொழு-06 5,000.00 80. திருமதி.வாசுகி ஜெகதீஸ்வரன்-கொழு-06 5,000.00 81. திரு.எஸ்.எம்.ஹனிபா இராஜகிரிய 5,000.00 82. திரு.சி.அருட்பிரகாசம் கொழு - 6 5,000.00 83. திரு.பி.நித்தியானந்தன் கொழு-6 5,000.00 84. அஸ்பெஸ்டர் சீமெந்து நிறுவனம்
இரத்மலானை 5,000.00 85. திரு.கே.பி.சோமசுந்தரம் 5,000.00 86. திரு.க.ச.இரத்தினவேல் 5,000.00 87. திருமதி டீ.வீவிசயரட்ணம் . 4,050.00 88. திரு.ஆ.சண்முகராசா கொழு -12 3,000.00 89. திரு.வி.சாந்தகுமார் கொழு-13 3,000.00 90. திரு.டீ.இராசேந்திரம் கொழு- 06 3,000.00 91. திரு.சி.வி.விவேகானந்தன் கொழு-12 3,000.00 92. திரு.க.தியாகராசா கொழு-12 3,000.00 93. திரு.எஸ்.நடராசா கொழு-12 3,000.00 94. திரு.ஏ.பி.சிவராசா கொழு -06. 2,000.00 95. திரு.வி.அருளானந்தசிவா 2,000.00 96. ராசிசில்க்ஸ் கொழு -06 2,000.00 97. திரு.எஸ்.சிவானந்தன் கொழு-06. 2,000.00 98. திரு.செ.குணரத்தினம் 2,000.00 99. திரு.க.குமாரசாமி 2,000.00 100. மகாஜனாக்கல்லூரி 2,000.00 101.வெள்ளவத்தை பாமசி 2,000.00 102. திரு.சி.த.மார்க்கண்டு - சொய்சாபுர 1,000.00 103. திரு.வ.சிவஜோதி 500.00 104. ஓர் அன்பர் 270.00 105. திரு.பி.தங்கராசா - 2000
3,279,751.00
62

qırmsopg?09@ @olugs | 00'0000 || Z6'90 ȘIq9opųírı sist9 (090099Í quaeqổ 0&& Nosso/ | 00’0000Z| 690’ț7Zq9ựsin qıloogắqý ú1009@osc)9 | sto sąsg) 1990ī£qžđìŋīgs | 00'000€68's O’9||qosfosfī 1190,91,9ss) forţuae googilọ91/1999an sang)?9 | Mos@zigoqoftoms, 1909@@@@@ / 00000Z88'/0’Z |q9bfossíri óITØąPuriņio Janqiqɔfɑrɑ soq942 g) șđìgigỗqĚRospț71 q9bpųírı sisto 109,09&Í qirnųø09.Gısırgıç’qų919 q9ī£ųırıņaido9a9hrņņ9qog? || 00'000Z88'/0’ț7 |s urnųírito) 109f9f@sgÍ qų91ọ9qoqų9an Fiqiốī) ugoto)Ɛ dicooaghr}qoqo Urm@g9s 9q3 || 00'000Z98’ [ , ‘90qopųírı sıfı910909.gs 119,91,9 sq ftog) (19ếqop"-a ự91/1991ņ9đi)Z! |(1099) Tg, qoftorns@o q9rmĘ9T7] © | 00'000ç98" | | '90q9ựųîn Țĥos:909 ĝi suo usodongif@sp sqÍTĚq9r 9-1719| || scoo@ogo qoftofnfè (Noodfi)ąNo 1 00'000ç98" | | '90qososrifstotooɗosof qırnų909an sırsıçrros? quo 19 ffurmúrio) soodoo0|| q9 sĩ nnoqpaoể lự9fm.fn'?(9) | 00'00çZ98'40'60q9opųîn Țsto 10909191 41109fnőıç09 un mas ulogo@qoņRosp ssoash60 q9 is rnoqog& q9rcourgs stīgs Jag sísto || 00'000€ | ç8°40’0||qosoựîn ȚRos:9d09.g. 1909,9 sıfıúg?!?!)?' Urie) sa9f9fffı sıđợigo80 scoog), qoqoftorn? rnoqpao@ @ s11/rī Ķ932 ugon | 00'00çZ98'90" (Zqosfossin riko 109o09.gf sốrī£110.9ocooooo smyslopu sing)40 stoffgỡg) (noɑ9fīqī119$ | 00'000çZ|| 98'ɛ0’I Eq9ī£ųín qigomulgimựíso, unlo) saortosh nổi gig,90 (a9cc99í srn−ā) Ģ(99,9g? || 00'00çZƐ8’40’40 q9ųossin sisto 109009 of qılo09 (în urngắargo sa9f9 6H Qqofsąjo90 q9 is rns?q?ago Tc99@í údo -G | 00'00çZZ8’ [ , ‘o Z qosoựîn Iskolcocoosos quae9ī£qý úurī£'o Nortodocosq; q sąžđĩ) qosque守0 |(1009@jg?- stornostā, Qormųı94) url(e) || 00'00çZ || Zg'0's '80ususų9.sırı sorgie soojego otsuagoƐ0 (Q909 off-ideo@)Ħ9 sẻg) 1990ī£đượīgs | 00'0çZIZ8'80’02q9ựųîn u9«,91,9ựıņķčrupo9qođĩ) stødsfalgsresaĵon'Z0 (a9d099ÍT(09@)an(991991,9 ugi | 00'000ZZ8'80'$()qopųírı sıfı919dc9ff sumộ9@đĩ) sonuri glogo? ftog,ąčasoqoft)| 0 qiqquqig)(691@ĢĒĢĪTĪĢĢĞītoṣṇīqofosfi*1ņ919
q1479.g21%.In số sĩ fırır.(9009 (1@s qÍ (19Í 1991. goqjĻŪŌtos@ qi@q?q9įpossírı gPĘJ42
63

Page 44
தமிழ் வாழ்த்த:
வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே
வான மளந்த தனைத்து மளந்திடும்
வணிமொழி வாழியவே
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் தன் மணம் வீசி
யிசை கொண்டு வாழியவே!
எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே!
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ் மொழி யோங்கத் துலங்குக வையகமே
தொல்லை வினை தரு தொல்லை யகன்று
சுடர்க தமிழ் நாடே
வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே
வானம் அறிந்த தனைத்தும் அறிந்து
வளர்மொழி வாழியவே!
64


Page 45

-