கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Mailvaganam Kathirkamanayagan

Page 1
晶)
|昊 ای"
|
KNS | 5a)IT
December 12, 1957
|
நி:நி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- | ... ". III"
I | komano
9o,
o *。
நிதி நதீர்காமநாயகன்
I=H==
January 08, 1999 i
|
H.
臀
"TITELJITTRATERITUTELAH uliminuiuiiiiiiiiiiiiiii ABJK Mill IETTATIII li li |
罹 *

Page 2


Page 3
விநாயகர் வ6
விநாயகனே வெவ்வினையை 6ே விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்ப விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாத
கண்ணிற் பணிமின் கனிந்து.
MAILVAGANAM KATHIRKAN
e/athir was born on December 12, 195 fourth child in a family of four brothers and was a teacher. Kathir lost his father When Kannakaipillai looked after the family with g with flying Colours. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
Kathir had his secondary education in N Lanka. He did his bachelors degree (B.Sc) Peradeniya, Sri Lanka. After graduating wit as an assistant lecturer at Batticaloa Unive ics to undergraduate students.
Kathir met his better half Sharmini who was with her in 1984 and got married to her in 1 in 1984 on a scholarship to do his Ph.D. at obtained his Masters Degree (M.Sc.) in mathematics in 1988. He did post doctor Engineering, University of Toronto developi boundary element program using"C" progi
Kathir blessed with a son Anojan in 1987 (September 10). His thoughts were forever Sri Lanka in 1992 leaving his family in Tor graduate students at University of Jaffna in there was a shortage of university lecturer
Again in 1994 and 1995 he did post docto Engineering, University of Toronto develc variety of mining related problems. During volunteer teacher at Woburn Collegiate
 

2
ணக்கம்
பரறுக்க வல்லான் ான் - விநாயகே னுமாந் தன்மையினஜ்
MANAYAGAN (KATHIR)
57 in Suthumalai, Jaffna. He was the two sisters. His father Mailvaganam
he was in early teens. His mother |reat care and educated her children
Manipay Hindu College, Jaffna, Sri in Mathematics at the University of h honors degree in 1980 he worked }rsity, Sri Lanka teaching mathemat
from Kokkuvil, Jaffna and fell in love
985. Kathir went to the United States the University of Arlington, Texas. He mathematics in 1985, and Ph.D. in at fellowship at Department of Civil ng numerical integration schemes in amming language.
(June 06) and a daughter in 1989 with those in need. He went back to onto to teach mathematics to under1992 and 1993 during the time when
R
V ܘ
bral fellowship at Department of Civil ping software packages to Solve a the same period, Kathir worked as a and Albert Campbell Collegiate in

Page 4
Scarborough. He worked as a part ti Scarborough and as a night school teach Kathir had been a full time teacher from S of his life, teaching mathematics and CC Collegiate Institute.
Kathir had great interest in the welfare ar was involved in various voluntary social se member of Association of Sri Lankan Gra tive member of the association in 1998. Kathir will be remembered for his love for tion to his career and to the community. H of us.
கலாநிதி கதிர்க
இவரோரு நாம் பழகிய காலத்தில் அற உங்களுடன் மீட்டுப் பார்க்கின்றோம்.
சிறப்புமிகு ஆலயங்களும், அறிவுசால் பெரி நிலங்களும் கொண்டு பொலிவுற்று விளங்கிய u மயில்வாகனம் என்ற நல்லாசிரியர்க்கும் ஆற்றல் 1957ம் ஆண்டு மார்கழித் திங்கள் 12ம் ந பிறந்தார். விளையும் பயிரை முளையில் தெ பராயத்திலேயே மிகவும் புத்திக் கூர்மை உ கல்வி கற்பிக்கச் செல்லும்பொழுது மிக சிறு வ கற்றுவரத் தொடங்கினார். ஆரம்பக் கல்விை கல்லூரியில் கற்றுவரும் வேளையில் பல பரிசி தந்தையாரி னதும் மூத்த சகோதரர்களி கதிர்காமநாயகனும் கருத்திற்கொண்டு செயல் திடீர் மறைவு இவரையும் இவரது கவலைக்குள்ளாக்கியது. தாயார் கவலை ஒ செயற்பட்டார். தந்தையாரின் வழி நடத்தன பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக அயர தாயாரினதும் மூத்த சகோதரர்களினதும் சொற் மேலும் கவனம் செலுத்தினார்.
தாய் தந்தையாரின் நெறி முறைகளை சிறு இவரது வீட்டுக்காணி நிலத்தின் ஒரு பகுதியில் இங்கு தாய் தந்தையர் குடும்பத்தவர்கள் தி பெற்றோர் போன்று மிகுந்த பக்தியோடு வீட்டில் வரலானார். சுற்றம் சூழலில் அமைந்திருந்த

ne teacher at Centennial College, er at David & Mary Thomson C. l.
ptember 1997 until his last moments mputer science at Winston Churchill
d development of our community. He rvice activities. He had been an active juates of Canada. He was an execu
his family and friends and his dedicais sudden death is a great loss for all
ாமநாயகன்
பிந்து தெரிந்து கொண்டவைகளை
யோர்களும், வளம் கொழிக்கும் விளை பாழ்ப்பாணம் சுதுமலையில் பொன்னம்பலம் b மிகு கண்ணகைப்பிள்ளை என்பவர்க்கும் ாள் நான்காவது செல்லப் பிள்ளையாகப் ரியும் என்ற முதுமொழிபோல் இவர் சிறு டையவராகவும் விளங்கினார். தந்தையார் |யதிலேயே தானும் கூடவே சென்று கல்வி யை யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாய் இந்துக் ல்களையும் பாராட்டுக்களையும் பெற்றார். னதும் நற்பெயரையும் கல்வி ஆற்லையும் படலானார். 1968ம் ஆண்டு தந்தையாரின்
குடும்பத்தவர்களையும் ஆழ்ந்த ருபுறமும், கடமை இன்னோர் புறமுமாக லயும் சேர்த்து தாயார் தொடர்ந்தார். ாது உழைத்தார். கதிர் அவர்களும் கேட்டு ஒழுகி கடமைகளோடு கல்வியில்
வயதிலிருந்தே கைக்கொண்டு வரலானார். b பிள்ளையார் கோவில் அமைந்துள்ளது. னமும் வழிபாடு நடத்துவார்கள். இவரும் அமைந்திருந்த பிள்ளையாரை வழிபட்டு
ஆலயங்களுக்கும் செல்வார். குறிப்பாக

Page 5
சிறுவனாக இருக்கும் காலத்திலிருந்தே நல் நடைபெறும் திருவிழாக் காலத்தில் அதிகா6ை மூத்த சகோதரர்கள், அடியார்கள் எல்லோருட தரிசிப்பார். திரும்ப நடந்து வீடு வந்து தாயார் கல்லூரிக்கு குறித்த நேரத்திற்குள் நடந்தே தேர்த் திருவிழா அன்று அங்கப் பிரதில் இக்காலத்தில் நல்லை ஆதீனத்தில் முறைப்ட
1976ம் ஆண்டு பேராதனைப் பல்கலைக்கழக படிப்பை மேற்கொண்டார். தனது பட்டப்படிப் விடயங்களிலும் ஆர்வமுடையவராகவும் கா இசை என்பனவற்றில் ஆர்வம் உடை பல்கலைக்கழக தமிழ்ச் சங்கம் புதிய மா வழமை. இத்தகைய விழாக்கள் புதிதாக வ வெளிக்கொண்டுவர ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும்
1976ம் ஆண்டு புதிய மாணவர்களுக்கோ இந் தவறாகப் பயன்படுத்துவதை பத்திரிகை அபிநயத்துடன் நடித்துக் காண்பித்து பார்வை பாரட்டுக்களையும் பெற்றார். கொஞ்ச நாட்கள் அழைத்தார்கள். பேராதனை தமிழ் சங்கம் வரு விவாதப் போட்டிகளில் ஆர்வத்துடன் ே விரிவுரையாளர்களினதும் விமர்சனங்களையும் நாட்டிய சங்க மேடைகளில் தோன்றாதுவிடி மாணவர்களோடு மனம் விட்டுக் கதைப்பது, 2 பொது விடயங்களில் ஆர்வத்துடன் பங்கெடுப் திருத்தொண்டுகளில் ஈடுபடுவது இவ்வாறு ப காணப்பட்டது. 1980ம் ஆண்டு கணிதத்துை பெற்றார். மட்டக்களப்புப் பல்கலைக் கழகத்தி சேர்ந்து 1983ம் ஆண்டுவரை பணியாற்றினார்.
மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் உத6 காலத்தில் அங்கு பணிபுரிந்த யாழ்ப்பாண பெரும்பாக உத்தியோகத்தர் (DO) திரு. தம்பதிகளின் மூன்றாவது செல்வப் புத்திரி துணைவியாக நிச்சயித்துக் கொண்டார்.
1983ம் ஆண்டு இவர் புலமைப்பரிசில் ெ uebas606)ässipasub (Univesity of Texes) A மனதுக்கு இசைந்த ஷாமினி அவர்களை தி இவர் முதுமானி பட்டத்தையும் (M.Sc) பெ பகுதியில் இவரை மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய
உயிருக்குயிராய் நேசிக்கின்ற சகோதரர்கள் அவர்கள் திடீர் சுகயினம் காரணமாக இல

லூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் 25 நாட்கள் 0 நான்கு மணிக்குமுன் எழுந்து தந்தையார், னும் சேர்ந்து பாதசாரியாக சென்று கந்தனை டம் உணவருந்திவிட்டு மானிப்பாய் இந்துக் கல்வி கற்கச் செல்வார். நல்லூர் கந்தனின் ஷ்டையும் செய்யத் தவறுவது இல்லை. டி யோகாசனத்தையும் பயின்றார்.
த்தில் விஞ்ஞானத்துறையில் தனது பட்டப் பிற்கான கல்வி கற்றலைத் தவிர ஏனைய ணப்பட்டார். குறிப்பாக நாடகம், விவாதம், யவராகக் காணப்பட்டார். பேராதனைப் ணவர்களை வரவேற்று விழா நடத்துவது ரும் மாணவர்களின் கலைத் திறமைகளை சந்தர்ப்பம் என்றும் கூறலாம்.
த விழாவில் கதிர் பத்திரிகைச் சுதந்தரத்தை வாய் திறந்து பேசி முறைப்படுவதுபோல் வயாளர் எல்லோரினதும் கரகோஷத்தையும், இவரை சக மாணவர்கள் "பேப்பர்” என்றே ருடா வருடம் நடாத்தும் நாடகப் போட்டிகள், மேடையில் தோன்றி மாணவர்களினதும், ம், பாராட்டுக்களையும் பெற்றார். சங்தீத னும் பர்வையாளர்களாக வீற்றிருப்பார். சக உதவி கேட்போருக்கு மனமுவந்து செய்வது, பது, பேராதனை குறிஞ்சிக் குமரன் கோவில் ல சிறப்பு அம்சங்கள் மாணவப் பருவத்தில் றயில் (B.Sc. Hons) சிறபடிப் பட்டத்தைப் தில் கணிதவியல் உதவி விரிவுரையாளராக
பி விரிவுரையாளராக பணியாற்றி வந்த ம் கொக்குவிலைச் சேர்ந்த கமத்தொழில்
இராசையா புஷ்பராஜா ஜானகி அம்மா பாகிய ஷாமினி அவர்களை வாழ்க்கைத்
பற்று அமெரிக்காவில் உள்ள ரெக்ஸஸ் lington சென்றார். 1985ம் ஆண்டு தனது ருமணம் செய்து கொண்டார். இதே ஆண்டு ற்றுக்கொண்டார். இதே வேளை இக்காலப் சம்பவம் ஒன்றும் நிகழ்ந்துள்ளளது. இவர் ரில் ஒருவரான செல்வநாயகம் ஆசிரியர் ம் வயதில் காலமானார். அவரது இழப்பு

Page 6
இவரை இறுதிவரை பாதிப்படையச் செய் 1987ம் ஆண்டு June மாதம் அனோஜன் எ6 ஆண்டு கணிதத் துறையில் கலாநிதிப் (Ph. மாதம் கனடாவிற்குப் புலம் பெயர்ந்தார். இங் உறவினர்கள், நண்பர்கள் வாழ்ந்து வந்தடை மைத்துனர் மைத்துணிகளென கூட்டுக் குடும் அன்பையும் பெற்று வாழ்ந்து வரலானார். 8 வாய்ப்புக்களைப் பெற்றனர். இவரது வ குழந்தைகள், சகோதரங்கள் போல் நண்ட ஆன்மீகம், இலக்கியம் இசை போன்ற அதிகமாகக் கதைக்க ஆர்வம் காட்டுவார்.
1989ம் ஆண்டு Sept. மாதம் நிரோஜினி என் இசையில் ஆர்வம் கொண்டு ஆசிரியர் ஒரு இதனைக் கற்ற நோக்கம் ஒருசில தேவாரங் தனக்கு இசையில் ஏற்பட்ட ஆர்வத்தை தன் வரலானார்.
இவர் பலருடனும் சேர்ந்து கதைக்கும் போ கூறும் கருத்தை மிக அவதானமாகக் கேட் கல்வித் தகமை வேறுபாடோ இன்றி அணுகு ஒருவர் எடுத்துக்கொண்ட விடயத்தை கதைத்தாலோ கோபப்படமாட்டார். பதிலாக பழகிய பலருக்கு இவரின் கல்வித் தகமை பெருமைபடக் கூறி தற்பெருமை கொள்ளாத of T) ரொரன்ரோ பல்கலைக்கழகத்தில் ெ மேற்கொண்டார்.
தனது பிறந்த மண்ணிலும், தாயாரிலும், ச பாசமும் கொண்டிருந்தமையால் தனது கு வசிக்க அவாக் கொண்டிருந்தார். இதன்
சகோதர சகோதரிகளையும் சென்று சந்தி பல்கலைக்கழகத்தில் சிரேஷ்ட கணித விரிவு
தாயார் நீண்ட காலமாக சிதம்பரம் சென்று இதை இவர் நிறைவேற்ற எண்ணம் கொ தாயாரை இந்தியாவிற்கு அழைத்துச் ெ யாத்திரைகள் மேற்கொண்டு வந்தார். இத் த தாயாரின் பெருமைகளையும் எடுத்துக்கூறி விளங்கிய வாழ்க்கைத் துணைவியாரும் உறுதுணையாக இருந்தார்.
தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களினால் பகுதியில் U of T யில் பொறியியல் துை

திருந்ததை நோக்கக் கூடியதாக இருந்தது. ற செல்வ மகனைப் பெற்றெடுத்தனர். 1988ம் ) பட்டத்தைப் பெற்றார். இதே ஆண்டு July த இவர் வருவதற்கான காரணங்களில் ஒன்று யே ஆகும். இங்கு மனைவி குழந்தை, மாமி, ம்போல் ஒரே தொடர் மாடியில் எல்லோரினது ல பழைய நண்பர்கள் இவரைச் சந்திக்கும் ழ்க்கையில் என்றும் பெற்றோர், மனைவி ர்களும் ஓர் அங்கமாகவே காணப்பட்டனர். விடயங்களை நெருங்கிய நண்பர்களுடனும்
செல்வ மகளைப் பெற்றெடுத்தனர். வயலின் வரிடம் வயலின் கற்கத் தொடங்கினார். இவர் களையாவது வயலினில் இசைத்து மகிழவே
பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்தி படிக்கச் செய்து
து அல்லது விவாதிக்கும்போது மற்றவர்கள் பார். பெரியோர், சிறியோர் என்ற பாகுபாடோ, நம் எல்லோருடனும் அளவளாவிப் பழகுவார்.
விளங்கிக் கதைத்தாலோ விளங்காமல்
புன்முறுவலுடன் அவர்களை அணுகுவார். ) தெரியாது. தன்னை ஒருபோதும் வாயால் பண்பாளன். 1990-1992 காலப் பகுதியில் (U பாறியியல் துறையில் சில ஆராய்ச்சிகளை
கோதர சகோதரிகளிலும் அளவற்ற பற்றும் டும்பத்தினருடன் சென்று யாழ்ப்பாணத்தில் முதற்படியாக 1992ம் ஆண்டு தாயாரையும் த்தார். அவர்களுடன் தங்கியிருந்து யாழ் ரையாளராக கடமையாற்றினார்.
தரிசனம் பெற்றுவர ஆவல் கொண்டிருந்தார். ண்டிருந்தார். 1994ம் ஆண்டு July மாதம் *ன்று சிதம்பரம் உட்பட பல திருத்தல ருத்தலங்களின் அருமை பெருமைகளையும், இன்புறுவார். இவரது மனப்போக்கை நன்கு
கணவரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற
மீண்டும் கனடா வந்தார். 1994-1995 காலப் யில் ஆராய்ச்சியை மீண்டும் தொடர்ந்தார்.

Page 7
g5(35TG Central Tech glib David & Mary g5fpol DITS disgs.gift. Scarborough 6t) Cambell Collegiate stb Qg5T60i Lir saff
தனது மனைவி குழந்தைகளுடன் நேரத் பிள்ளைகள், மனைவியின் சகோதர சகோதரி திட்டமிடு வழிகாட்டியாகவும், சிறந்த தந்ை செயல்படுவார் 1997ல் தனது இளைய தந்தையாரின் நிலையில் நின்று உற்றார், நடாத்தி மகிழ்ந்தார். 1997 Sept மாதம் Wins நேர ஆசிரியராக கடமை புரியலானார். இங்கு மாணவர்களினதும், சக ஆசிரியர்களினதும் பாராட்டையும் நன் மதிப்பையும் பெற்றார். யா சகோதரியும், பிள்ளைகளும் இடம் பெயர்ந்து asily600TLDITs 1998 June மாதம் வவுனியா ெ வந்தார். திரும்பவும் 1999ம் ஆண்டு June கொண்டிருந்தார்.
தான் கற்பிக்கும் கல்வியை மாணவர்கள் என்பதற்காக அதிக கவனமெடுத்து ஆயத்த நண்பர்கள் ஏனையோருடன் தொடர்பு கொ கடமைகளைச் செய்துவரும் அதேவேளை பிள்ளையார் கதை என்ற 21 நாள் விரதத்தை எல்லாம் முடித்து ஆறுதலாக இரவு பிள்ளைய பிரார்த்தனை செய்து விரதத்தை முடித்து: இருக்கின்றார் என்றோ, தெய்வ பக்தி உை அனுமானிக்க முடியாது. தனது ஆன்மீக நடைமுறை வாழ்க்கையிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறையில் மேன்மையான ஆன்மீக வழிகாட்டி இவறறில் இலங்கை, இந்தியா சென்றபோது அடங்கும்.
சோம்பல் என்பதே ஆரோக்கியமாகவே காணப்படுவார். யே விளையாடுவது, நீச்சல் செய்வது, சக ஆக் இவரின் ஒவ்வோர் விடயங்களையும் எழு சுறுசுறுப்பான இவரின் கால்கள் ஏன் ஓய்ந்த துடிக்க மறுத்தது? விடை தேடுகின்றோம்.
தினமும் உணவு அருந்தி நித் இறைவனைப் பிரார்த்திப்பார். பூரீமத் சுவாமி என்ற நூலை வாசிப்பதையும் வழமையாகக்

/Thomson C. லும் பகுதிநேர ஆசிரியராக D-66T Woburn Collegiate stb, Albert பராகக் கடமை புரிந்தார்.
தை செலவளிக்கும் பொழுது நண்பரின் களின் பிள்ளைகள் எல்லோருடனும் சேர்ந்து தயாகவும், ஆசிரியராகவும், நண்பராகவும் சகோதரியின் திரும்ணத்தைக் கனடாவில் உறவினர், நண்பாகள் சகிதம் சிறப்புடன் ton Churchill Collegiate Institute 6b (pQg பணியாற்றத் தொடங்கிய சிலமாதத்திலேயே b, அதிபர் அவர்களினதும் (Principal) ழ்ப்பாணம் சுதுமலையில் இருந்து தாயாரும், வவுனியாவில் வசித்து வசித்தனர். இதன் சன்று அவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி விடுமுறைக்கு சென்று பார்த்துவர விருப்பம்
இலகுவாக விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் ங்கள் செய்வார். இத்தகைய வேலைகளில் ள்வதைக் குறைத்துக் கொள்வார். தமது வருடா வருடம் மார்கழி மாதத்தில் வரும் அனுஷ்டிக்கத் தவறுவதில்லை. வேலைகள் ார் கதை படித்து மணித்தியாலத்திற்கு மேல் ந்கொள்வார். இவரைப் பார்த்தால் விரதம் டயவர் என்றோ சாதாரணமாக ஒருவராலும் வாழ்க்கையையும், இறை பக்தியையும் வாழ்ந்ததில்லை. அவரது வீட்டின் சுவாமி நூல்களை காணக்கூடியதாக இருக்கும். மிகவும் சிரமப்பட்டு தேடி வாங்கியவைகளும்
இவருக்குக் கிடையாது. எப்போதும் ாகாசனப் பயிற்சி செய்வது Tennis சிரியர்களுடன் Golf விளையாடுவது இப்படி ழதிக்கொண்டே செல்லலாம். இத்தகைய து? இப் புனிதனின் பூப்போன்ற இதயம் ஏன்
திரை செல்வதற்கு முன் அதிக நேரம் ,
சித்பவானந்தள் அருளிய தினசரி தியானம் கொண்டிருந்தார்.

Page 8
ஜனவரி எட்டாம் திகதி இரவு படுக்கைக்கு ெ
தினசரி தியானம்
ஜனவரி 8
மரணம்
நாள்தோறும் மக்கள் ம பார்த்திருந்தும், கான் மட்டு காவேன் என்றெண்ணும் தினுள் புகுந்துவிட்டது. அம்மடமையை மீ அகற்றில் நூறு வருஷங்களுக்குழு இருந்தவர்களெல்லாம் இட் இப்பொழுது இங்கு இரு நூறு வருஷங்களுக்குப் பி மாட்டார்கள். கம் வாழ்கா கனவாகப் போய்விட்டது. இனிக் கனவாகிவிடும். பார்த்தல் வேண்டும். இன்றைக்கு இருப்பாரை
என்று எண்ணவோ திடமி
ኣ•• LLL0LLL0LLL0LLL0LLL0LLLLLLLL0LLLL0LLLLLLLLLLLLL0LLLLLLLLL
8
அதற்குமுன் விநாயகன் நினைத்தான் போலும் அழைத்துச் செல்ல!
"வையத்துள் வாழ்வா வானுறையும் - தெய்வத்து
திருச்சிற்றம்
དེ་ཁོ་ཚོ་難

சல்லும்போது நீங்கள் படிக்க வேண்டிய
இதுவன்றோ!
Pooeeeee-90000nessee OOOOda
மார்கழி 24
டிந்து போவதைப் ம்ெ அதற்கு விலக் மடமை என் மன எம்பெருமானே, விடுவாயாக.
bன்பு இவ்வுலகில் பொழுது இல்லே. ப்பவர்களெல்லாம் பின்பு இங்கிருக்க ளில் கழிந்த பகுதி எஞ்சியிருப்பதும் இதை எண்ணிப்
° AsrasmTäse5
இருப்பர்
ல்லேயே.
- μεταμοσατανε
assensensorses
தன் தம்பியை கல்லூரியில் இருந்து
ங்கு வாழ்பவன் துள் வைக்கப்படும்"
திருவள்ளுவர்
பலம்

Page 9
A MAN WHO SE
On behalf of all the Staff and students of I would like to express our deepest cond
Dr Kathir Was a teacher at Churchill sinc expertise in the area of computers mai Computer Studies Department. Dr. Kathi both before and after school and during dents to contact him at home seeking d puter glitch. He was known for his gentle highest respect. Never did he lose patier when we were seeking his advice and dir puters.
Dr. Kathir was a kind and gentleman who cation. He was well qualified and in fact c. but instead prefered to work with young p understanding when a student grasped a
We all miss Dr. Kathir. He was a man wh Contribution to the education of the Stu institute will long be remembered.
QUITE, DEDICATED & C
| first encountered Mr Kath when was p uing education class in Tamil to be taugh challenging and sensitive task and was staff and in the job he performed. Everth a diverse and at times difficult group. insight and attention. He became respet Who knew him.
was pleased again to be fortunate that h Winston Churchill. His work in the com simply re-enforced my previous view of til al. It did however mean that lost a me style wished to ensure he gave full meas

T A STANDARD
Winston Churchill Collegiate Institute, plences to Mrs. Kathir and her family.
e 1997. He was highly respected. His de him an invaluable member of the was always available for his students unch hours. It was not unusual for stuirection on unscrambling some comnature and treated everyone with the ice with his students or his colleagues ection in the complicated world of com
made a difference in the World of edupuld have taught at the university level, eople. He enjoyed seeing the spark of
difficult concept.
O Set a standard for us to emulate. His dents of Winston Churchill Collegiate
M. Trina Wood Principal Winston Churchill Collegiate
ARING PROFESSIONAL
art of an interview team for the Continit at my night school. This was both a delighted both to welcome Kath to my 2 patient caring individual he managed e taught them all as individuals with ited and liked by his students and all
ath joined the day school staff here at )uter studies and mathematiCS areas is quite, dedicated, caring professionnber of my night staff as Kath in true ure to his day job.

Page 10
This past Fall he rejoined, much to my f here at Churchill. It is with great difficu loss, the absence, the sheer difficulty ir produces. As I gave to my night school
riences, nothing prepares us for such e Kath is someone who will always be pa bered with great fondness.
Craig Joh Vice Princ Principal,
SOME REI
found myself thinking back to June 19 filled at Winston Churchill in Math and Vice Principal, and I were interviewing: At the end of two days of interviews or Kath a position and he would accept impressed with his desire to meet with was to teach in the fall.
As a first year teacher there were seve tain of paperwork, a variety of teachingt es and students demanding time and pa
Kath metall these challenges with a quit interests of his students. He regularly sc deal with difficult students. He genuinel class.
Kath took on extra responsibilities in Math team and the Computer Programr dents to reach their potential was evid enriched level courses were important a dents.
We often talked about the difficult role O dren for whom we wanted only the best underwent surgery at Sick Childern's H SUCCeSS.
only knew Kath for a short while. Nev

Irther delight, my night School staff, now ty that I have to face his passing. The expressing the mixed feelings this loss staff in a quote - no matter our life expevents as this. I can only close in saying t of my memory and he will be remem
SO ipal, Winston Churchill Collegiate Night School
FLECTIONS
27 when there Were two vacancies to be Computer Science. Craig Johnson, our a series of candidates for the positions. he position was certain. We would offer it. Over the Summer of 1997 Was me and get a feeling for the courses he
ral challenges to Overcome .... a mounechniques, new technology, new coursbtience.
e resolve to do whatever was in the best ught advice on how to teach topics and y wanted to reach every student in his
both departments coaching the Senior ning team. His desire to encourage stuent in these roles and in his belief that venues to have available for Certain stu
F being a parent to active, involved chilworried along with him when his son ospital. Thankfully the operation was a
rtheless, in that time grew to respect

Page 11
him as a man. a father and an educator. and our department will be a little weaker
Since Mary HeaC Wins
TOUCHED THE HEARTS A
Dr. Kathir was a man of great compassi standing teacher, respected not only for h cern for others. He always found time for h own classes. No matter how simple the q he had to review the same concept, he a uinely shared in the joy of his student's ac
Kath could often be found helping his co teachers in the Computer and Math Depa answered their concerns, he would descri them tea, he made them feel welcome.
Staff members from all Corners of the Schc computers often sought Kath out as well. T edgeable about the use of Computers, but would not think badly of them if they were his warm Smile engendered great, great ti
Kath was a life long learner. He had a gre not teaching or tutoring, he was actively about networking, more about how compt Wanted to know more about how his stuc very quickly that students learned best whi Worked hard to use the internet and multi his Courses to engage his students.
Kath was also a very modest man. He d and when he did, he did not speak of hit pride and his love and concern for his chil pry too hard to find out more about Kath friendship to grow.

miss him. will Continue to miss him, Without him.
rely,
Beth MacDonald - Department of Mathematics on Churchill Collegiate
AND MINDS OF MANY
On and knowledge. He was an outis intellect, but for his love and Conis students, even those outside of his uestions, no matter how many times lways did it with patience, and gencomplishments.
leagues. He readily befriended new rtments. He shared his materials, he be the lay of the land, he would offer
rol who were a little bit afraid of using hey knew that he was not only knowlthat he was also patient and kind and lacking in skills. His gentle manner, USt.
at thirst for knowledge. When he was learning. He wanted to know more ters and Software Worked. Kath also ents Worked as well. He discovered in they had fun while learning, and he media programs like "Hyperstudio" in
not like to talk much about himself self directly, but shared with me his ren, his wife and his friends. I did not , I thought I had lots of time for our

Page 12
Kath touched the hearts and minds of deeply. But we all know we are better forget the love and kindness he sharet
D H W
WE MISS
It is hard for me to beleive that "Kath" scientious presence made all the diff were able to rely on Mr. Kathir for ex ridicule.
So well remember my conversation w
had his doctorate and had been WOrkir
prompted his decision to teach high sc
that came to his eyes, an excitement th kids
We miss you Kath and we want your f you made in such a short time with us,
Cheryl Freeman Vice Principal Winston Churchill Collegiate
KATH, M
There isn't a school day that I don't thir rooms that We shared, when walk remember your warm Smile, your
demeanour, when walk into what was at your desk, always working hard but ers. When I asked you on two occasio next door to your classroom, you did no

many of us at Churchill, and we miss him for having known him and we will never
with us.
oug Robinson ead - Department of Computer Science inston Churchill Collegiate
YOU KATH
is no longer with us. His gentle and conerence for so many students! Students planation, patience and Support without
fith "Kath" last spring. When I realized he ng at the university level I wondered what hool. It is hard to describe the animation at master teachers know: they can excite
amily to know the invaluable contribution . Many many thanks.
Y FRIEND
nk about you - when I walk into the classdown the computer/business hall and
friendly "hello", your gentle and kind
s your office and remember your working also taking time to talk to me and to othns to keep an eye on my computer class othesitate in anyway to accommodate my

Page 13
request. You were always So willing to ple: others. You were, indeed, a remarkable p
Kath, you were far too young to be taken,
Fondly remembered
His WoRK WILL
Kathir was more than a mathematician, he
His Work will live forever and he will be rel and a teacher.
Although we mourn his loss, his children, dren will have proof of his contribution to t
They will be proud of him as a great teach
With sympathy
அன்புசால் பண்பாள
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்அன்புடையார் எ நெறி வகுத்த வள்ளுவன் வாக்கு. இறைவ6ை பிடியுள் அகப்படுமலையே" என நாம் வேண்டு திருவுருவாக்கி அவன் சேவையை அல்லும் போற்றி என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என் மந்திரமாக்கி என்றும் அயராது தொண்டாற்றி கற்கவேண்டிய காலத்தில் கற்பவற்றைக் க என்கொல் வாலறிவன் - நற்றான் தொழ வாழ்க்கைத் தத்துவமாகக் கொண்டு செயல்

ase. You bent over backwards to help BesSO.
away from us.
Margot Naylor, Head
Business Department Winston Churchill Collegiate
LIVE FOREVER
was an artist. He created.
membered as an intellectual, a Writer
grandchildren and great grandchilhe World.
ler, a great mind and a greatman.
Glenna Sims-Bonk Winston Churchill Collegiate
ன் கலாநிதி கதிர்
ன்றும் உரியர் பிறர்க்கு என்பது வாழ்க்கை எ வேண்டும் போதெல்லாம் "அன்பெனும் நல் இயல்பு. அந்த இறைவனை அன்பின் பகலும் அனவரதமும் பக்தியோடு ஏற்றி னும் அப்பர் பெருமானின் வாக்கை தாரக ய திருமகன்-மறைந்த மாமேதை கதிர்: Fடறக் கற்று கற்றதனால் ஆய பயன் ரெனின் என்னும் வரைவிலக்கணத்தை பட்ட தொண்டன் கதிர் என்னும் நல்லான்.

Page 14
மகேஸ்வரன் சேவையே மகோன்னதமான
தொழுவது சாலவும் நன்று என்று காட்டி எr என்ன பணிவிடைகள் செய்ய வேண்டுமே செய்து அபிஷேகத்திற்கு திரவியங்கள் வே சேர்க்க வேண்டுமோ குருக்கள் பணிக்குக் கு இடத்தில் போக்கு வரத்துப் பாவனைகள் மூ அன்போடும் பரிவோடும் முன்னின்று செயல
உற்றாருக்கும், உறவினருக்கும், மாற்றாருக் கதிர் பணி புரியும் பாங்கே தனி. (You பெருமாள் வாக்கிற்கிணங்க போதனையை க "வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் 6 என்பதற்கு இசைய மங்கை நல்லாளொடு வாழ்ந்து இவ்வுலகில் சேவை புரிந்த பண்டே நொடியின்றி நிறைபதம் பெற்று தெய்வத்துள் மாயம் யாரறிவார். முதன் முதலில் கலாநிதி சந்தித்தேன். அவர் அமைதியாகச் செய்த இறுதி யாத்திரையில் மணக்கோலத்தில் புன் முடியவில்லையே!
ஓம் சாந்தி!
சுப்பிரமணியம் (மே
WE LOST A GREAT GE
ceW knew Kathir from the days at U. from a different faculty and senior to Sense of humour, we became friends. U be seen also with friends with other fact he still maintained his friendship with bunch of five friends - the Pancha Panc different fields.
became close to him when he became ASSociation of Sri Lankan Graduates O' the Sub-Committee for Education, and th Events. He gave tremendous supportar He gave valuable Suggestions and ide ence in teaching at various Schools in

சேவையென மனமாரக் கொண்டு ஆலயம் கள் கோவிலுக்கு வரும்போதெல்லாம் என்ன ா அவற்றையெல்லாம் தானாக முன்வந்து ன்டுமோ, உண்டியல் வருகையை வங்கியில் டம் குடமாக நீர் சேர்க்க வேண்டுமோ வந்த )லம் பணி புரிய வேண்டுமோ, அத்தனையும் ற்றியவர் . நாம் கண்ட கதிர்!
தம், எல்லோருக்கும் மனமுவந்து எக்காலமும் life should be your message" 616 gub ாதனையாக்கி காட்டியவர் நாம் கண்ட கதிர். பானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்" Nம், புத்திரர்களோடும் இல்லறம் இசைபட போலும் பாயில் கிடந்து பதறாமலும் நோய் திருமகனாகி அங்கு சேவை செய்யச் சென்ற கதிர் அவர்களை பிள்ளையார் சன்னிதியில் சேவையைப் பார்த்து கவரப்பட்டேன். அவர் சிரிப்புடன் சென்ற காட்சியை என்னால் தாங்க
சாந்தி சாந்தி!
னஜர்) றிச்மண்ட் ஹல் இந்து ஆலயம்
ENTLEMAN..KATHIR
hiversity of Peradeniya. Although I was im, because of his friendly nature and Inlike other undergraduates Kathir could lities. Even after more than twenty years his good old days' friends. The famous lavars - was made by graduates from 4
an executive Committee member of the Canada. He was an active member of e Sub-Committee for Cultural and Social Id contribution to these sub-committees. is on Education reform with his experiScarborough. He was responsible for

Page 15
organizing the Yoga Classes conducte years.
Kathir was a very soft spoken and alw times when heated arguments taking p The Voices were raised to intolerable le when Kathir began to speak with usual his face, the situation would go back to
Kathir was one of the persons who were Vizha organized by the association in N him was at the annual general meet December 12, 1998. Kathir was one of Kathir was fasting (Vinayagar Viratham) was there from beginning to the end of c discussion had with Kathir for Over Rasaratnam about religion and faith. He person.
I am very proud that had known such a that I had to lose him so early.
Kathir will be remembered for many ує towards the welfare of the community, c family and friends. h
OUR FORMER COL "A GOOD MATHEMATICI
CZ( M. Kathirkamanayagan came frے of Mathematics and Statistics of Unive Mathematics in October 1991. He did n dren to join him in Jaffna immediately, b But he had a genuine hope of settlingh diate future.

d by our association for the last three
ys with a smile in his face. There were ace in the meetings of the association. vel on a very few occasions. However, numble and soft voice with his Smile On normal pleasant mood.
responsible for the success of the Kalai Ovember 1998. The last OCCasion || met ng and dinner of the association on the organizers for the event. Although and did not have anything for dinner, he inner. I still remember the last and long 45 minutes along with his best friend was a real dedicated and true religious
great gentleman in my life and very sad
ars to come for his simplicity, interest ledication to his career, and love to his
K. Wijeyathungam President The Association of Sri Lankan Graduates of Canada.
LEAGUE "KATHIR' N AND A GENTLEMAN"
m Canada andjoined the Department
sity of Jaffna as a Senior Lecturer in it want to encourage his wife and chilcause of unsettled Conditions in Jaffna. family in Jaffna for good in the imme

Page 16
His arrival in the Department gave us t were lacking talented new recruits for a
But in December 1992, he was com Canada to join his family to look after h
He worked with us only for an year but with him. This is because he influenceC pleasing manners.
Now suddenly "KALAN" has decided to We are unable to come to terms with remember "KATHIR" as "A good Me Almighty bless his bereaved family with
DR. M. КАтнғ
SØls note is to express my person Kathirkamanayagan.
Since 1984, have had the opportunity t Kathirkamanayagan as a professor, a University of Texas, Arlington.
With regard to the academic and profes. in multidisciplines such as computer s received his Ph.D. in Mathematical Sc Arlington, Texas, USA. His dissertatio Systems". He has made a significant c Singularly Perturbed Systems. Moreov mathematical tool for studying probler games. His work is well-documented in was both analytical and practical thinkel
Dr. M. Kathirkamanayagan (Kathir) was to the needs of the students. He very m lot of patient to work with students. He questions and he worked with them to

|e much needed encouragement as we while.
elled to resign and abruptly return to S beloved son Anojan's illness.
t seems as if we had a long association us in a great deal by his charming and
separate him from his beloved family. Dr. Kathir's sudden demise. We always thematician and a Gentlemen". May peace and his Soul with eternal bliss.
e Head and Staff partment of Mathematics and Statistics iversity of Jaffna, Sri Lanka.
RKAMANAYAGAN
al and professional memory of Dr. M.
O become closely associated with Dr. M. graduate advisor, and a friend at the
sional achievement, he was well trained cience and mathematics. In 1988, he iences from the University of Texas at is on "Study of Singularly Perturbed ontribution in the Theory of Large-scale er, his mathematical WOrk provides a ns in Control Theory and Differential the mathematical Sciences journals. He
a gifted teacher. He was very sensitive uch cared about their needs. He had a used to encourage his students to ask improve their skills. He was "indeed" a

Page 17
dedicated TEACHER. In fact, at present him. His passing away is great loss However, his "deed" will remain with us
As an individual, Kathir was a polite bu get along with others. He was very indu to his family. He will be remembered b dents forever.
Finally and my family pray for his soul.
F HAD
ey can't beleive that my dad really When first heard it Cried.
it was not fair that God took him a Just when I am going to go throug
I knew he could help me out from Now he could stay young and not
He helped me out in a lot of ways Too bad only had him for a smal
if I had a wish will ask him to CO which is impossible which I know
Living without him isn't easy as it see him come back in my drean
One day we'll be re-united but no Helping others was always my da

time, we really need more teachers like to the "TEACHING PROFESSION". Orever.
a strong young man. He was easy to trious person. He was equally devoted his family members, friends and stu
G. S. Ladde Professor of Mathematics
University of Texas at Arlington Texas, USA
A WISH
f died
it young age. jh my teenage stage
up there lose any hair
amount of days
ne back or a fact
SeeS
S
for a very long time 's prime
Loving Son Anojan Kathirkamanayagan

Page 18
WHY APPA
ey don't know why my Appa died. He v every single day. The last time I saw hin a little longer, but he left early. God took come back. I wish he didn’t die because
KUNCHU S
ey still remember the day I first met i was three years old. I liked him so much like strangers became very friendly wi Withiyarampam day, she was sitting on liking for Kunchu Sithappah from that til
We met him one year ago in Canada a recent visit to Sri Lanka he stayed with A about One month. I knew he was So aff back to Canada he came to Our house a We were giving our last farewell to him a See his face again.
On the day of his death, when I wa Sitthappah had gone to heaven, I coulc pened to our dear Kunchu Sithappah w
May his soul attain Nirvana.
WHERE IS KATI
Cnce We knew One uncle, who was very kind, intelligent, ar We called him Kathir Chittappa.
Where? Where? Where did he g We met him in person in 1992.

EFT EARLY
(as a good and kind man. He prayed
was in a coffin. He could have stayed
him away from my mom. I hope he can
love him
Dearest daughter Nirojini
ITTHAPPAH
Kunchu Sithappah at Urumpirai when I . Even my baby sister Subi who did not th him on the very first sight. On her his lap all the time and we had a great Te.
nd refreshed our memories. During his ppammah, Vetha Aunty and children for ectionate with Appammah. On his way WellaWatte. We did not knoW then that and did not realize that We Would never
S awaken and told that Our Kunchu I not belleive how this could have hapho was young and healthy.
Marthanki Rajanayakam
HIR CHITTAPPA
hd SWeet.
O

Page 19
He came to Sri Lanka for teachi Dear God, was he ever Smartill
it is very hard to find a man who is Smart, Sweet, and caring in this world.
People say that god creates suc intelligent people to help the wol If so why did he take Chittappa
Chittappa, when you were living you will come to our house and make you plain tea. I never did why you like plain tea so much. without even saying if you liked Why? Why Chittappa???
You never leave without saying this time you left without saying Why Chittappa? Why?
Last Summer We came to Toron you were in Sri Lanka then, you you were coming back early so
We did not get much time to sp but you said "the next time you
you everywhere, "but, you didn the next time we come to see y That is not the way we wanted That is not fairl That is not fairl
Will we ever hear our Chittapp: Will We ever hear him teach us WiH we ever hear him give us a Will We ever hear him tell us stic
We miss you very much Chitta Will you please come back?

lց.
h ld. so early?
in Sri Lanka ask me to understand You left uS it.
goodbye, goodbye to your family.
tO | Said
you can See
end together;
Come l'Il take
't even knoW ou; you will be laying inside a coffin. to see you.
a's voice again? anything? dvice?
ories?
ppal
Loving Niece & Nephew Priya & Suresh.

Page 20
அன்று சனிக்
நான் அப்பொழுதுதான் நித்திரையால் எழும் துக்கச் செய்தி என் காதில் கிடைத்த என்றிருந்தது. செய்தியை நம்ப முடியவில்ை வரவில்லை. ஆனால் பிரமை பிடித்ததுபே எனது சித்தப்பாவின் செய்தி ஆயிற்றே நண்பர்களாக அல்லவா பழகியிருக்கிறோம்.
கடந்த காலம் நினைவிற்கு வருகிற விடுதிக்குப்போவது; அங்கிருந்து வரும்போது இருவரும் பக்கத்துப் பக்கத்துப் பாயில் படு கிறிக்கட் அடிப்பது: கரம்போர்ட், செஸ் விை இவைகளை நினைத்தவுடன் அழுகை வந் அது நிலத்தில் விழவில்லை. அதற்கான கா முழுக்க நம்ப முடியாததாலோ என்னவோ ெ
வற்றாத நி6ை
"கதிர்" உன்னை இருள் அழித்த என் கதறல் கேட்கலையோ. பயிரை நிலம் மேய்ந்ததோ. - பயணம் தொடரலையோ.
மழலை. உன் மருமகளின்
மனக்கலக்கம் அறியலையோ. மண்ணில் உதித்த தினம் - நீ விண்ணை அடைந்தனையோ.
தாய் மாமன் உன் மடியில்
தவழ்ந்திட வழியில்லையே. தழுவி உனக்கோர் முத்தம்
தந்திட முடியலையே.
ஒளிர்கின்ற உதயத்தை ஒத்திருந்த முகவடிவும் கனி தரும் சுவைபோல
இனித்திடும் மொழியழகும்

ip60)ID 6frg III
இருந்தேன். தொலைபேசி மணி அடித்தது. . ஏன் நித்திரையைவிட்டு எழும்பினோம் ஸ். அதனாலோ என்னவோ அழுதும் கண்ணிர் ல் இருந்தது. ஏனென்றால் அந்தச் செய்தி
பெயருக்குத்தான் சித்தப்பா என்றாலும்
. இரவு ஒன்பது மணிக்கு உணவு அம்புலிமாமா, கோகுலம் வாங்கி வருவது த்திருந்து அதை வாசிப்பது; பின்னேரங்களில் ளயாடுவது; ஒருவரை ஒருவர் அளாப்புவது. தது. கண்ணீர் கண்முட்ட நின்றது! ஆனால் ரணம் அந்தச் செய்தியை என்னால் முழுக்க தரியவில்லை.
ஜெ. இராகுலன்.
பெறாமகன்
வைலைகள்.
ததோ.
உன்

Page 21
தோளின் மேல் போட்டு தொட்டணைத்த பொழுதுகளும் என் வாழ்வின்மேல் விழுந்திட்ட வற்றாத நினைவலைகள்.
IDTIfuf6. I
அன்பின் மாணிக்கமே! நீ எங்களை ஆறாத் ஐயா, நீர் என்னை மாமியாக நினைக்கவில்லை நானும் என் மூன்று ஆண்பிள்ளையோடு சந்தோஷமாகவும் இருந்தோம். 10 Tuxedo { மூன்று குடும்பமும் ஆனந்தமாய் இருந்தோம். மேலும் கீழும் ஒடித் திரிந்தேன். எங்கள் சந்ே போலும். யாரும் நினைக்க முடியாமல் பெ தெய்வமே! நீள் நடமாடித் திரிந்ததே மனக் நினைத்துக் கவலை கொள்ளும் மாமி,
நினைவுப் பதி
வாழ்வென்ற வளமான இன்பத் தோ வற்றாத நீள் கடலில் பயணம் போ சா வென்ற புயல்காற்று சுழன்று வ சாய்த்திடிலோ சமுத்திரத்தின் அடிை
இன்பத் தோணி இன்று எங்கள் வா துன்பத்தின் சுமையோடு துயரங்கள் இழந்துவிட்ட நின்மதியை எங்கோ இரு விழியும் நீரானோம் அமைதி ர
கதிர்காம நாயகனே கணிதத்தின் க கற்கை நெறி பயில்வோர்க்கு களம இதமான பழகு நெறி இயல்பான க எல்லாமும் இணைந்ததொரு எடுத்து
தாய் நாட்டை மறவாத தனித்த ஒரு தான் வாழும் சமூகத்தில் தளராத சேய்களோடு இல்லாளும் சிறப்புற்ற

மருமகள் சுவேதா
ாணிக்கம்
துயரத்தில் ஆழ்த்திவிட்டு மறைந்துவிட்டீர். . தாயாகவே என்னிடம் அன்பு செலுத்துவீர்.
நாலாவது பிள்ளையாக அன்பாகவும் Court தொடர்மாடி கட்டிடத்தில் 9 வருடம் 7 வருடம் உங்களோட இருந்தேன். பின்பும் தோஷம் இறைவனுக்குப் பொறுக்கவில்லை ால்லாத காலன் பறித்துவிட்டான். அன்புத் கண்ணில் தெரிகிறது. என்றும் உம்மையே
ஜானகியம்மா புஷ்பராஜா
வுகளில் கதிர்
கும் 5து யை நாடும்
ழ்வில்
தந்து போகும்
தடி
τις
லாநிதியே மைத்த காவலனே
மை நிலை க் காட்டானவனே
ணர்வு சவை மனம் UTSFLD6)

Page 22
நோய் வந்து சேர்ந்ததனால் நொ மரணம்தான் இயற்கை யெனும் தருணம் எல்லாம் சொன்னாலும்
உத்தமனின் வாழ்க்கை நெறி உ அத்தனை க்கும் மருந்து அவன்
கதிரவனை மனோராஜ்,
குரும்பத்தின்
என் அருமை அத்தானே! உன் துக்க செய் தாங்கவில்லை. இந்நிலையில் விட்டுச்செல்ல செல்வங்களையும் விட்டு உங்களை எடு கடைசிக் கிழமையும் எங்கள் வீட்டுக்கு உரி சென்றிரே! கடைசிவரை எங்கள் எல்லாக் கு இருக்கும் என்று எல்லோரும் நம்பி எதி எல்லோரையும் தவிக்கவிட்டுச் செல்வீர்கள் ஆசை அக்காவின் நிலையைப் பார்க்க எங்க எல்லார் வீட்டிலும் நடமாடுவது போல நிை தினம் கண்ணிர் விடுகின்றோம். இந்தக் கண்
எனதருமை மைத்துனரே
எமனுன்னைக் கவர்வதற்குத் துணிந்த து இனிமையுடன் பேசி மகிழ்ந்தீர் இன்னும் உமதருமை யாமறிந்து உளம் பூரித்தோம் நடந்தீரே. உமது பிரிவு கேட்டதும் துடிதுடி விட்டோம், கவலையில் தோய்ந்திருந்தோம். எமக்கு? என்னருமைத் தங்கை ஷாமினியும் நினைந்து, உமதருமை வதனத்தை காணமு உணதருமை மாமனும் இறுதிக் கிரியையி படுகின்றார் வேதனை. தனிமையிலிருந்து சொல்லியே குமுறுகின்றார். தீபனும், சாந்தணு
சித்தப்பாவை இனி எப்போ காண்போமென ஏங்கித் தவிக்கவிட்டு எமன் உம்மைக்

ப் பொழுதில் போயிற்றே கத்தான தத்துவத்தை தவிப்பிற்கு விடையாமோ வந்தேற்று தொடர்வதுதான் வாழ்வின் பயன்பாடு
இழந்து இருளில் தவிக்கும் இதயங்கள் மாலினி - ஜேர்மனி
* சுடர் ஒளி
தி கேட்டு நான் கதறி விட்டேன். என் இதயம் உங்களுக்கு மனம் வந்ததா? உங்கள் இரு க்க இயமனுக்கு எப்படி மனம் வந்ததோ? வ்கள் குடும்பத்துடன் வந்து கதைத்து விட்டு டும்பங்களுக்கும் உங்கள் படிப்பு உதவியாக ர்பார்த்து இருந்தோம். இப்படி இடையில் என்று கடைசிவரை நினைக்கவில்ல. என் ளால் தாங்க முடியவில்லை. நீங்கள் தினமும் னெவு. உங்கள் பிரிவை நினைத்துத் தினம் 1ணி ஓயாத அலைதான்.
மைத்துணி պաT6ն
இணையில்லா உத்தமரே
ணிவென்ன? இலங்கை வந்து எம்முடனே ஒலிக்கின்றது உமதன்புக் கருத்துக்கள். உடன் பிறந்தார் போலெம்மை மதித்து த்தோம். எல்லோரும் கதறினோம். கண்ணீர் ஆர் உம்மைப்போல் இங்கொருவர் இனி மெழுகுவர்த்திபோல் உருகுகின்றாள் உமை டியாமல் தவியாத் தவிக்கின்றோம் நாமிங்கு. ஸ் கலந்துகொள்ள முடியாமல் மனதிற்குள் உமது அண்ணரோ, உம் பெருமைகளைச்
5 கண் கலங்குகின்றார்கள். எல்லோரையும் கவர்ந்து சென்றது ஏன்தானோ? இறைவன்

Page 23
திருவடியை ஏகினி என்றே தேற்றுகின்றோம் எய்திய உமது ஆத்மா சாந்தியடைய இை இதைவிட வேறென்னதான் எம்மால் முடியும்?
ஓம் சாந்தி ஓம் ச
DT
அன்பு நண்பன் கதிர்
ஆறு அல்லது ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னர் வீட்டில் Dr. கதிர்காமநாதனை முதன் முை படிப்படியாக எங்கள் நட்பு வளர்ந்தது. ஒ காலத்தில் பல மைல்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந் திரிந்த நாட்களில் நாங்கள் குடும்ப விவகா முறை, கனேடியத் தமிழ் மாணவரின் நாள கஷ்டங்கள் பற்றிக் கதைப்போம்.
மூன்று வருடங்களுக்கு முன் ஒருநாள் கதிள் : விளையாட்டு, நான் யாழ் பல்கலைக் கபூ போகின்றேன்" என்றார். எனக்கு நெஞ்சு போகின்றார் என்ற மகிழ்ச்சி ஒருபுறம் குழந்தைகளையும் தனிய விட்டுப் போகத் மறுபுறம், யாழ்ப்பாணத்தால் திரும்பி வர நினைவைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
கதிர் மீண்டும் ஒருமுறை ஊருக்குப் ே இவ்வுலகிற்கு அளித்த அன்புத் தாயாரைப் ப நேரம் பேசினோம். தன் தாயாரிடம் பயண "மகனே எனக்கு எல்லாம் விளங்கும் கடவுள் இவ்வளவு விரைவில் எங்களை விட்டுவிட்டு , அன்புத் தாயாரும் யோசித்திருப்பாரோ என்ன
கதிர் தன் ஆசிரிய அனுபவத்தை என்னுடன் சேர்ந்து பொது வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்த பிள்ளைகள் எத்தனையோ பேர் கெட்டித்தன உணவு விடுதிகளில் வேலை செய்கிற எம்மவர்களின் உதவியுடன் இந்த மாணவர் வேலைகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தால் "அவ வேலை வாய்ப்பைப் பெறக்கூடியதாக இருக்

எங்கள் புண்பட்ட இதயத்தை. இறைவனடி வறஞ்சுகின்றோம் இறைவனை என்றென்றும்
ாந்தி ஓம் சாந்தி!
ரக்கடலில் மூழ்கித் தவிக்கும் Dன் (புஷ்பராஜா) த்துனி குடும்பம் (பவானி ராஜகாரியர்)
ன் நினைவாக.
Tuxedo Court still-gigs) s 6irst LDTLq. றயாகச் சந்திக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றேன். ன்றாக Tennis விளையாடினோம். வசந்த து நடப்போம். அப்படி நாங்கள் ஒன்றாகத் ரம், ஈழத்து அரசியல், தமிழீழத்தில் கல்வி ாந்த வெற்றிகள் அவர்களில் சிலர் படும்
என்னிடம் வந்து "இன்றுதான் கடைசி Tennis ழகத்திற்கு விரிவுரையாளராகப் பணியாற்றப்
திக்கென்றது. நம்மவர்க்குப் படிப்பிக்கப் ), அன்பு மனைவியையும், அருமைக் துணிவு வந்துவிட்டதா என்ற மனக் கஷ்டம் ந்தவுடன் பல மணித்தியாலயங்கள் ஊர்
பாய் வந்தார். இந்தத் தடவை அவரை பார்க்கச் சென்றார். கனடா வந்ததும் பலமணி ாம் சொல்லும்போது தாயார் சொன்னாராம்
உன்னை ஒருநாளும் கைவிடமாட்டார் என்று. அவர் கடவுளிடம் போய்விடுவார் என்று அந்த TG36ET.
* அடிக்கடி பகிர்ந்து கொள்வார். என்னுடன் ார். ஒருநாள் என்னிடம் வந்து “எங்களுடைய ம் இருந்தும் நல்ல வேலைகள் கிடைக்காமல் ார்கள்". நல்ல வேலைகளில் இருக்கும் களுக்கு வசந்தகால விடுமுறைகளில் நல்ல ள்கள் பட்டப் படிப்பு முடிந்த பின்னர் நல்ல கும்" என்று கூறினார்.

Page 24
கதிர் ஒரு கல்விமான், மிகுந்த கடவுள் பக்தி ஈடுபாடு கொண்டவர். இவ்வளவு இளமைய உறவினர்களையும், தவிக்கவிட்டு இறைவன
அவரது பூதவுடல் அழிந்தாலும் புகழுடல் உள்ளத்தில் அழியாத ஒரு இடத்தைப் பெற் கதிரின் கனவுகள் நனவாக எல்லாம் வல்ல
FAREWELL TO YOU ,
was a beautiful but Sad evening الاح People have gathered in large number last respect to Late Dr. Kathirgamanay Friday the 8th. The place was Ogdon F Toronto. The ground was all white - cov that contained his body, lined with wh Snow. So Was the casket thtat Contained ered with White fresh flowers.
There were loud noices, it was his wife can not be Comforted - for Kathir is no
der - still there was this thunderbolt, ca Kathir is no more with us. There Were th - for they were too small to understanc death. There was the quite sobbing of
heads bowed - for they have lost a de gathered, there were university profes doctors, engineers and people from all
Kathir was born in Jaffna (Sri Lanka) in cation there. He obtained his first degre University of Sri Lanka and came to U. He obtained his Masters in 1985 and a F post doctoral fellowship at the Departr Toronto, where he earned a name for h
His classmates spoke of his brilliant a Some spoke of his distinquished caree mentioned his quite, unassuming, simpl

உள்ளவர், யோகாசனப் பயிற்சியில் மிகவும் ன வயதில் மனைவி மக்களையும், உற்றார், டி சேர்வார் என்று யார்தான் யோசித்தோம்.
என்றென்றும் அழியாது. அவர் எங்கள் றுவிட்டார். அவர் மனிதருள் ஒரு மாணிக்கம். இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
அன்புடன் சி. சத்தியமூர்த்தி
.......... MY FRIEND
- Tuesday the 12th of January 1999. s - Many hundreds in fact - to pay their agam, fondly called Kathir, who died on uneral Parlour in Scarborough, Greater ered with fresh Snow. So was the casket lite satin and Covered with white fresh his body, lined with white satin and cov
Shaminiweeping for her husband. She more. There was no lightening or thunme from nowhere, and took him away - he two little children, watching in silence the implications of their loving father's the school children, moving slowly with icated teacher. In the large crowd that Sors & lecturers, teachers & students, walks of life - all too grieved to speak.
December 1957 and had his early edue B.Sc. (Hon.) in mathematics from the S.A. on a Schlorship for further studies. Ph.D in mathematics in 1988. He did his ment of Civil Engineering, University of mself.
cedemic acheivements and Schlorship. r, devotion to duty etc. but all of them e and friendly nature.

Page 25
Kathir had two great qualities which won into contact with him - simplicity & humilit tioned that he holds a doctorate in mathe students in School he was dedicated tea side the School hours. To the teachers he conversationalist. For us, his friends, he spoke softly and with a smile and it was place in the hearts of his friends and col
Kathir was a deeply religious person wh frequent visitor to the temple - particularly fervour that gave him the great virtue - ht me, he was what a practising christian S
As we read in the Holy Bible - Mathew 5 "Happy are those who are humble; they
in the words of the great poet William W
"He that is down n He that is lo\ He that is humple
God to be
Kathir was "perfectly simple and simply Kathir loved his language - Tamil - and v music. He had a deep knowledge in clas can never forget the long evenings wes discussing poetry, literature, music, relig mas - old and new. What pleasure and p indeed! Thevarams were your favorite - urugumai..." in violin. Oh what fun it was
Kathir was also actively involved in soc tional upliftment of the Tamil youths. He students who were weak in maths and r
To his wife Shamini we say "your husb everyone and hated by none. He has fin he is safe in the hands of God. So, comf easy, we know. May Almighty God give on and guard you and guide you in all yo children.

the admiration of everyone who came y. Except in his resume, he never menmatics - a very coveted degree. To the :her, ever ready to help them even outwas a Wonderful Colleague and a good was a very worthy friend. He always this simplicity which won him a special eagues.
O spent lot of time in prayer. He was a on Fridays. Perhaps, it is this religious umility. He was a Hindu by birth, but for hould be.
:5 will receive what God has promised"
ordsworth -
eeds fear no fail; N no pride;
shall ever have is guide".
Derfect" and that is What he was.
tas very fond of literature and classical sical literature and devotional hymns. pent together - our group "the fives" - ion and critically analysing Tamil cine2ace of mind it gave us all. Great times, still remember you playing "Pidiyathan
al activities - particularly in the educaorganised free mathematics classes for any benefited from it.
and Kathir was a good man, loved by shed his journey in this world and now ort thyself and grieve no more." It is not you the strength and Courage to carry Irendavours. We pray for you and your

Page 26
To you, our dear friend Kathir, we say "w but for what we were when you were w shores of heaven, we say with tears "Fal
(Ex:
அன்பின் கதிர் நீ ஓர்
உன் நினைவுகளை என்னால் சில சொற்களு உன் தூய்மையான நட்பினை எமக்கு வார் என்றால் என்ன என்பதனை உன் செயலால் நட்பு என்பது சகோதரத்துவம்தான் என்று சம ஒரு செய்தியல்லவா!
கதிர் உன்னைச் சுற்றி இருப்போரை கற்றோர் நானறியேன். பிள்ளையார் சன்னிதியில் நீ செ நீ முன்னின்று எத்தனையெத்தனை தொண்( சொல்கின்றேன் நீ ஒரு செய்தி என்று.
கதிர் உன்னைச் சுற்றிய சின்னஞ்சிறு குழ கொண்ட விதம் உனக்கே உரித்தானது. பிள்ளைகள் அடிக்கடி கூறும்போது நான் பழகும்போது நீயே குழந்தையாகி விடுகிறாய். பின்னால் ஒரு சின்னஞ் சிறுசுகள் கூட்டம் பிரிவதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னர் படப்பிடிப்பு நிலையத்திற்கு (Studio) சென்றே சந்திப்பு. அன்று அந்தப் படப்பிடிப்பு நிலையத்தி வகையில் அடம்பிடிக்கும் குழந்தைபோல் உண்மையான குழந்தை உள்ளத்தின் வெளிட் உனது செய்தியில் ஒன்றல்லவா!
நீ எப்பொழுதும் புன்சிரிப்புடன் இருப்பாயாம். உ காண்பதில்லை என்று மற்றவர்கள் கூறுகின் சந்தர்ப்பத்தில் எனக்குச் சொன்னாயே!
ஒருவர் உன்னுடன் சம்பாஷணை செய்து ெ ஏற்படுத்தக் கூடிய வார்த்தைகளை நீ கிரகிக் உச்சரித்துக் கொண்டு இருந்ததாகவும் அதன் தவிர்த்ததாகவும் சொன்னாய். அத்துடன்

love you not only for what you were, th us". So untill we meet again in the ewell ....... Our friend.... farewell"
P. S. SooSaithasan Member of Parliament - Sri Lanka)
செய்தி (Message)
நக்குள் அடக்கிவிட முடியவில்லை. நீயும் த்தைகளால் கூறவில்லை. மாறாக நட்பு மாத்திரமே இலக்கணம் செய்தாய். மேலும் ன்பாடு செய்து நிறுவினாயே! ஏனெனில் நீ
, கல்லாதோர் என்று பாகுபாடு செய்ததை ய்த தொண்டுகள் சாதாரணமானவையல்ல. டுகளைச் செய்து காட்டினாய். அதுதான்
ந்தைகளின் இதயங்களை நீ கொள்ளை கதிர்மாமா எமது நண்பன் என்று எனது ஆச்சரியமடைவேன். நீ குழந்தைகளுடன் அதுதான் உண்மை. எனவேதான் உனக்குப் அணிவகுத்து நிற்கின்றது. நீ எம்மைப் உன்னைப் படம் எடுக்க வேண்டுமென்று ாமல்லவா! அன்றுதான் எமது இறுதியான தில் வேலை செய்பவர்களே வியக்கக்கூடிய செயல்பட்டாயே. இதுதான் உனது பாடு என்று காட்டினாயோ கதிர் இதுவும்
னது முகத்தில் ஒரு பொழுதும் சினத்தைக் றார்கள். அந்த இரகசியத்தையும் ஒரு
|காண்டு இருந்தபொழுது அவரது சினம் ாது விநாயகப் பெருமானின் நாமத்தையே ால் அந்த சந்தர்ப்பத்தை இலகுவாகத்
மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா

Page 27
உணர்வுகளும் உண்டு. அதனைக் கட்டுப்படு என்ற பெறுமதி மிக்க விளக்கத்தையும் அளித் வாழ்க்கையே ஒரு செய்தி என்று!
கதிர் நீ எம்முடன் எப்பொழுதும் வாழ்கின்றாய். சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் உனது பெளதீக இதற்கான விடையை, விளக்கத்தை உமது ெ சென்றாய்?
Your life sould be y
HE DIDN'T SAY (
was about three o'clock in the after الاح my office desperately trying to finish the da go to Richmond Hill temple that evening. horror.....
Our hearts are broken - our eyes streamin lumps in our throat and only memories of c Yes, Kathir has left us, and he didn't say g No mention of leaving...not even a word th
Kathir and I have been staunch friends fo enormous ability, a man of integrity, a dyn: ing husband and father. Ever the gentlema willing to help others, both in good times a life, he was still very modest. A private, qui with genuine friendship and respect. As
enveloped all those he chose as friends. warmly greet me with that ever pleasings shall always remember with a smile on my
I first met Kathir at Peradeniya University c became Close friends there. Our Career er directions. Though we did not plan it this turned out to be Toronto for both of us. In old pals from Peradeniya, all with varied b ny of five". We were not just friends. We we ily in Toronto. Kathir's wife Shaminic

த்தும் வழிவகைகளைத் தேடவேண்டும் தாய். எனவேதான் சொல்கிறேன் உனது
அபூனால் உனது உயிரான தாய், மனைவி உருவத்தை காணாது துடிக்கிறார்களே! Fய்தியில் எந்த அத்தியாயத்தில் விட்டுச்
"our message
இங்ங்ணம் அன்பின் நண்பன்/சகோதரன் ராஜ் ராஜரட்ணம்
GOODBYE ....
noon on Friday January 8th. I was in y's work as I wanted to leave early to A phone call came. Shock, disbelief,
g with tears.... pur years.
oodbye .... at he would depart ....
r over 22 years. He was a man of amic teacher, and a wonderfully carln, he was always true, genuine and nd bad. With all his acheivements in te man, he always greeted everyone a friend, he exuded a Warmth that
To visualize him saying "Hi Sir' to mile on his shy face is something face, and a glow in my heart.
luring our good old days. We quickly deavours made us to go in different way, the destination of the journey oronto, we reunited with three of Our ackgrounds, and founded a "compare in fact a family - our adopted famalled us the "Pancha Pandavas'.

Page 28
Rasaratnam (accountant, the tax ma magician) and Nagarajah (geographe davas. We were always there for each
Today we are grieving the loss of a fam pandava, unlike in Maha Bharatha, a behind only the memories of him.
Our fond memories of Kathir take us days and to precious moments that wil tions are treasured in Our hearts to br we had to part. We cherish these men
The most enlightening of all these me Kathir. It was the day after the New Yea called me home for a friendly chat, a Usually we talk about a lot of things tha politics. This time we got into talkin Parasara Muni which led uS to discuss 'inconceivable Simultaneous Oneness The essence of our discussion is the Devine Control in every aspect of life) a world. The reason for this seperation
mate submission to the Supreme m Therefore, we have the God-given the feel as if we make our choices and the nothing. This process leads to pers emtional growth. Though we did talk, accepted nor fully understood it until leave us early to teach us the truth ab
There is a bridge of memories from ea ones near uS. it's the bridge that we c
K We lc
We will have the rest of our days on
Rest in peace m
Dr. Muru Coordina Ministry

h), Subatharan (engineer, the computer r, the Tamil pundit) are the other panother, both in good times and bad times.
ily member. God has taken this youngest Way from uS at this young age leaving
back to brighter years, to happier sunlit be with us always. These fond recollecng us always close to Kathir from whom ories as the only certain immortality.
mories is the last conversation had with r, around o'clock in the afternoon. Kathir S usual, with no specific issue in mind. at range from life and work to religion and g about Vedic Jyotish written by Srila | the Acintya Bhedobheda Tattva, i.e., the yet Seperation for all things as the Truth'. 2 following. Full Determination (i.e., the and Free Will exit side by side here in this and negative experience is that our ultihust feel to us like Our Own decision. God-designed perception of free will. We in get the results, when in fact we control onal conviction and the experience of ablout this real truth about life, neither Kathir;S death. It is as if Kathir chose to Out life.
rth to Heaven above .... it keeps our dear all love.
athir ve you,
arth honouring your life and memories. y Friend & Brother.
gesu (Siva) Sivasangaram tor of Systems & Statistics of Community and Social Services

Page 29
சந்திப்போம்
கூடிக் கதைக்கையிலே இவன்
நோயைக் கூறினால் இதமான
பேதலித்த மனதுக்கு நல்லதே
ஆபத்திலே வள்ளுவன் காட்டி
வாக்கினிலோ பாரதி கூறியவன
எளிமையும் பக்தியும் இயல்பா
இவனோடு பழகிய ஒவ்வொரு
எனது நினைவுகளில் விழித்து
நெஞ்சு கனக்கிறது, கண்கள்
என்றாலும் நாங்கள் சந்திப்போ
DR. KATHIRKAMANAYI SINCEF
SØe untimely death of Kathir was left behind. We are all making an atte without a well loved friend. His family. who were touched by him at Batticalo mourning his death for a long time to
Kathir and were very close friends fo ous soul who brightened the lives of together many moments of laughter and jolliness served to keep his frien and difficult.
remember Kathir for his demeanor, His respect for spirituality and cultu among friends. If there is one thing

நினைவுகளில்.
ஒரு வசந்தம்.
வைத்தியன்.
ார் வழிகாட்டி
யவன்.
1.
க உள்ளவன்.
நினைவுகளும்
எழுவதனால்
பனிக்கிறது.
ம் நினைவுகளில்.
நண்பர்களில் ஒருவன்
நாகராசா
AGAN MAILVAGANAM - A E FRIEND
a huge shock to the family and friends he mpt to understand as well as adjust to life and friends in Canada as well as all those a Campus, living all over the world will be COe.
or nearly 18 years. He was a loving vigoraveryone who knew him. we have shared and sadness. Kathir's easygoing nature d's spirit high whenever life comes tense
he never threw his weight around unduly. at values made him a respected figure to remember, about Kathir, it is one of

Page 30
unselfishness. Those of us who were p kind heart and ever-attentive ear. Son needed and took time to listen to those my mother, were among the many who
Much can be written about Kathir for li ha was an ultimate helper and an enduring again, we will never forget our friend Ka cherish.
never thought you would be called aw on New Year's day. You will always live c Vanakkam Kathir Aiya, as l always cally ance and Courage.
- The friendship we had - The things we did together - it will all stay as a memory now
Dr. Pitts
TRIBUTE TO DR. KA MAILVAC
BY DR.REGINA
Chere is a verse in the Bible that says a brother is born to help in time of need definitions of friend and brother
Kathirkamanayagan was both my friend
Kathir, as we popularly knew him in the ble, gentle and extremely kind fellow. Il n studies at the university in September of
way in front of the Rock Engineering Gro the group and he stopped me to introdu was struck by genuine warmth emanatin Smile. This encounter in the hallway was ingful friendships have ever had.

rticularly close to Kathir remember his show, he always knew when he was he loved. My family and l, in particular were benefited by his nature.
ve known him for the last 18 years. He eacher, although we will never see him hir, as there is much to remember and
y before could return your call made n with us, Good-bye dear friend Kathir, u. Let God endow his family with guid
and forever.
ThamO burg, PA, U.S.A.
THIRKAMANAYAGAN GANAM
LD HAMMAH
that "A true friend is always loyal, and (Proverbs 17:17). According to these in this greatest of books, Dr. nd my brother.
'niversity of Toronto, was a very humet Kathir when I started my graduate 994. Our first meeting was in the hallp. He had heard that I had just joined !e himself as member of the group.
from this man with a very charming e beginning of one of the most mean

Page 31
Dr. Kathir always made himself availa Sometimes even when told him that insist that he had to help me. When one of the very first people to help m shared his thoughts on how best to net department; he shared all his experiel some of his insights into the elements CeSS. With time my friendship with Kathir re Yacoub, we formed a very close knit lunch. We had long discussions and til friends can have. Kathir loved to philos were very unique and soon, we gave h
Dr. Kathir never kept any secrets from plans for the future, about his fears for and children and about his mother and : ple with great passion, and it was his C enough to return to his homeland and trust and confidence. That made me di to Ghana, my native land, to make a that no amount of years spent away frc to help Ones people. '
assisted Dr. Kathirkamanayagan with In these ventures he displayed a remar to continue to improve upon himself. ways through which he could continue and friendship never ceased even afte pursue a career in teaching.
greatly admired Kathir's conscientiou meticulous for details. Kathir had anoth one of the most difficult, in my opinion, of being gentle and loving but at the tough decisions. These strengths of Kat will sorely miss Kathir. I will miss h However, know these loSSes Cannot children will experience. Underthese ci will have done for - I will make myself Nirojini with all can. So help me God.

ole to me whenever I needed his help. lid require his help on a matter, he would started my graduate studies, Kathir was 2 to adjust to my new environment. He otiate the intricacies of life in a graduate Ces of his studies in Texas and shared
necessary for attaining academic suc
ally solidified. Together with Dr. Thamer group. We often went out for coffee or he sort of arguments only the closest of Ophize about life. Often his perspectives im the nickname “Cosmic Guru"
me. He would speak to me about his his motherland Sri Lanka, about his wife siblings. He loved his family and his peotream that one day he would be well off help build up his people. He earned my . /ulge to him my similar goals of retuning difference. Kathir inspired me to believe pm home could duench an undying zeal
a number of writings that he had to do. kable characteristic - an amazing desire he was always asking me for advice on to perfect his English. Our collaboration he left the Rock Engineering Group to
sness and diligence. He was also very er outstanding quality - he had mastered qualities of life, he had mastered the art same time firm and capable of making hir's always played out in his classroom. is smile and I will miss his company. e compared to that which his wife and Cumstances will do what know Kathir available to help Shamini, Anojan and cathir, may your Soul rest in peace.

Page 32
நீங்கா நீ6
எனது சகோதரி கொழும்பிலிருந்து
இறந்துவிட்டாராம் என்று கூறுகின்றார். அன் இருக்கக்கூடாதா என மறுபடியும் கதிரிை கொள்கிறேன் செய்தியை உறுதிப்படுத்துகி மனைவியிடம் அந்தத் துக்கச் செய்தியை
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்திலே முதலா அவரைப் பல்கலைக்கழகத்தில் “பகிடி வதை வந்து சுகநலம் விசாரிக்கின்றேன். தனது செ பின்னணியையும் விபரிக்கின்றார். அன்று ஏற்ப சந்திக்கும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அன்றிலிரு உறவுப்பாலம் தொடர்ந்து வந்தது.
பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலிருந்து பின்
பயணமாகியபோது மிகவும் கவலைப்பட்டே குடும்பத்துடன் கடிதத் தொடர்புகள் இருந்தே பட்டம் பெற்ற செய்தி கேட்டு அகமகிழ்ந்தோ
அண்மையில் நாங்கள் கனடா வந்திருந்தடே நலம் விசாரித்து எங்களுக்கு வேண்டிய ஒழுங் எப்படி மறப்பது? "ஐயா" என்று என்னை ஊருக்குப்போய் என்ன செய்யப் போறியள் வார்த்தைகளை எப்படி மறப்பது?
"கதிர்" என்று செல்லமாக எல்லோராலும்
எம்மிடம் இல்லை. அவருடைய பெயருக்கு தன்னுடன் சேர்த்துக் கொண்டுவிட்டார் ே இளமையில் மரணித்து விடுவார்களாம் என்ப இழப்பு சொர்க்கத்திற்கு இலாபமானது. சொர்க் எல்லாம் இறைவன் நல்ல வழிகாட்டியாக அ உம்மைப் பிரிந்து வாழும் மனைவி ஷாமினி எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்து
Dr. கிழ
DR MAILVAGANAMK
The sudden premature passing of Dr. K Scarborough and to his friends and fam experience of the students in his math

னவுகளில்.
ாலைபேசி மூலம் உங்கடை "கதிர்" கிடைத்த தொலைபேசிச் செய்தி பொய்யாக
மாமனாருடன் தொலைசேசியில் தொடர்பு > றார்; செய்வது அறியாமல் திகைக்கின்றேன்; றுகின்றேன் அவரும் திகைத்து நிற்கின்றார்.
ஆண்டு மாணவராக "கதிரை" சந்தித்தேன். நிகழ்ச்சியில் இருந்து காப்பாற்றி அழைத்து ந்த இடம் சுதுமலை எனவும் தனது குடும்பப் ட்ட அனுபவம் படிப்படியா "கதிரை" மீண்டும் து இன்றுவரை ஏதோ ஒரு வகையில் நமது
பட்டப் படிப்புக்காக அமெரிக்காவுக்குப் ாம். எனினும் அங்கு சென்றும்கூட எமது
வந்தது. அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகத்தில் th.
ாது கூட எமது குடும்பத்தாரை வரவேற்று பகுகளையெல்லாம் செய்து உதவிய கதிரை செல்லமாக அழைப்பார். ஐயா இனி இஞ்சை இருங்கோவன் என்ற அன்பு
அழைக்கப்படும் கதிர்காமநாயகன் இன்று ஏற்றாப்போல் இறைவன் இளவயதிலேயே பாலும். கடவுளுடன் நெருக்கமானவர்கள் து ஐதீகம். எமது தவிர்க்க முடியாத இந்த கத்தில் நீ பயணம் செய்யும் இடங்களுக்கு மவான் என்ற நிம்மதியில் வாழ்கின்றோம்.
பிள்ளைகள் அனேஷன், நிரோஜினிக்கும்
கொள்கின்றோம்.
. ரவீந்திரநாத்
குப் பல்கலைக்கழகம் - மட்டக்களப்பு.
THIRKAMANAYAGAN
hir brought shock to the educators of to say nothing of the overwhelming hatics class. It is unexpected that a

Page 33
teacher should pass away in front of th a Yoga participant in apparant good he span of life. We the Tamil educators in each other without his influence in orga tor, in the true sense Dr. Kathir was a students and associates.
Dr. Kathir is avery passionate and lov plicity and intellectualism.The large an bears eloquent testimony to his popula people of all walks of life in this foreig are all travellers in the Wilderness of this friend." Kathir, our friend, may you rest
யோகசன ஆசிரியர் திரு. செ
"ஓம்" என்ற உண்மை நிலை அ காற்றையே அடக்கி ஆள நிை காலன் பறித்ததை எண்ணி - க இது விதியின் சதி
படைப்பின் தத்துவத்தை நம் க பட்டம் பெற்ற அவரே - வாழ்வி யோகத்தினதும், யோகப் பயிற்ச பிராணனதும் பெருமை பேசி -
இவ்வுலக மக்களுக்கு இவ்வுண் வோபன் கல்லூரியில் முதன்பை யோகாசனப் பயிற்சிக் கூடத்தை - எல்லோருக்கும் வழி காட்ட 6
பட்டமும் பதவியையும் விட பரமனை நினைத்து பாதையை பெருமையும் புகழ்ச்சியும் நிலை பேருண்மை காண - பல ஆராt என்னுடன் கலந்த வேளை கதிர் - உயிர் காற்றோடு கலந் வாழ்வு என்ன என்பதை - எம் பிறப்பும் இறப்பும் இயற்கையின் அவர் உயிர் காற்றோடு கலந்து கலங்கரை விளக்கமாய் அனை அவரின் ஆன்மா சாந்தி பெறட்
"ஓம் சாந்தி!

he chalkboard, but doubly surprising that alth should be unable to finish a normal Scarborough wouldn't have got close to nizing frequent get togethers. AS educaguide, mentor and a Confident to many
able person with a unique blend of simd varied gathering at the funeral Service rity and recognition he had earned from h strand. It has been well Said that "We S World and the best that We find is a true
in eternal peace.
Braba, Jeya, and Mani
ல்வசோதியின் இரங்கல் செய்தி
அறிந்து னத்த எம் கதிரின் உயிரை லங்கித்தான் போனேன்
திர் அறிந்து lனதும் சியினதும்,
ாமை கூற ) வழிகாட்டியாய்
நிறுவ முன்னோடியாய் ாண்ணியிருந்தீர்
வகுத்த எம் கதிர் uuT - 66õg ய்வும் பயிற்சியும் காண
ததே. கதிர் அறிவார்
நியதி
வருக்கும் வழி காட்டிட டும்
சாந்தி சாந்தி!"

Page 34
"உலையிலிரு மெ மனம் வெறும் கூட நிலைகுலைந்து மதி பரிதவித்தல் நீதியோ
ஆனந்த ஜோதியாய் எங்கள் அனைவரது மருமகன் கதிர்! மாரடைப்பினால் வைத்தி கேட்டுத் துடித்தோம்.
1999ம் ஆண்டு தைத்திங்கள் 8ம் நாள் பிற்பக எங்கள் மருமகன் கதிருக்கு நாற்பது வயதின் உணவுக் கட்டுப்பாட்டை அவர் அனுசரிக்கு போராட்டம். கூடவே அந்த நல்ல ஜீவனுக்கு கோரிக்கைகள் ஈசனிடம். ஆனால் காலன் எங் எதுவுமின்றி தன் கடமையைச் செய்து கொன
எங்கள் மகள் ஷாமினியின் துணைவர் கதிர் இன்னாருக்கு இன்னது என்று இடப்பட்ட வ இதயங்களுடன் ஷாமினியிடம் ஓடினோம்.
வேண்டும்; ஆனால் இறுதி யாத்திரைக்கு மட் என்று ஷாமினி புலம்பியதைக் கேட்டதும் இத
ஒளிமயமான ஒரே இறைவனை அடைய ம6 கோவிலுக்குப் போனால் நான்கு மணி நேர அறையினுள் புகுந்தால் இரண்டு மணி ஐக்கியப்படுத்திக் கொண்டு விடுவாரே! அத சீக்கிரம் தன்னிடத்திலே அழைத்துக்கொண்டு பதில் கூற முடியவில்லையே! கண்மூடித் திற பறந்து விட்டதே!
புன்முறுவல் பூத்த முகமும், கம்பீரத் தே செய்யாத உயரிய பண்பும், யாருக்கும் உ உரியவை. இனிய தமிழ்மேல் வாஞ்சை நிறை சங்கீதத்தின் இனிமையில் பரவசமடையும் ஷாமினியை மணம் செய்து கொண்டார். அ செல்வங்களுக்கு தந்தையானார்.
" ஈன்ற பொழுதிற் பெரி சான்றோன் என என்றதற்கிணங்க தன்னை ஈன்றெடுத்த அன்ை தன் உடன் பிறந்தவர்க்கும் தன் கடமையை குழந்தைகளைப் பற்றிய அவரது நேற்றைய நிறைவேற்ற வேண்டிய மனத்தைரியத்தை எங்கள் மகள் ஷாமினி இயற்கையிலேயே புத் தன் கணவனின் கனவை நனவாக்குவார்.

நகுபோல் உருகி
ய் உலைந்து வாடி யங்கி நின்று மிகப் சொல் இறைவா"
உள்ளங்களிலும் பிரகாசித்த எங்கள் இனிய யசாலையில் அனுமடதிக்கப்பட்ட செய்தி
ல் 2.30 மணியளவில் ஏற்பட்ட சோகம் அது. ஆரம்பக்காலம் இது. இனிமேல் கடுமையாக ம்படி செய்ய வேண்டுமென்று மனதுக்குள் எதுவும் ஆகிவிடக்கூடாதே கடவுளே என்ற களை முந்திக்கொண்டு விட்டான். பாரபட்சம் ாடு போய் விட்டான்.
இறந்துவிட்டார் என்ற செய்தி கிடைத்தது. தியை வெல்ல யாரால் முடியும், கனத்த “உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஷாமினி டும் ஷாமினி வேண்டாமல் போய்விட்டதா?” யம் வெடித்துவிடும்போல் இருந்தது.
னிதன் செய்யும் முயற்சிகள்தாம் எத்தனை! மாவது வழிபடுவார் கதிர். வீட்டிலே சாமி
நேரமாவது இறையுணர்வுடன் தன்னை 3னால்தான் இறைவன் அவரை இவ்வளவு விட்டானா? என்று கதறும் ஷாமினிக்குப் க்கும் நேரத்திற்குள் அந்த உயிர்ப் பறவை
ற்றமும், பிறருடைய மனதைப் புண்படச் தவும் பரந்த மனமும் எங்கள் கதிருக்கே தவர். சமய உணர்வில் ஒன்றிவிடும் பித்தர். ரசிகள். தன்னுடைய மனதுக்கு இசைந்த னோஜன், நிரோஜினி என்ற இரு மழலைச்
துவக்கும் தன்மகனை
கேட்ட தாய்" னக்கு பெருமை சேர்த்தார். பெற்றவருக்கும், நிறைவுறச் செய்தார். தன் சின்னஞ்சிறு கனவுகளையும், நாளைய நினைவுகளையும் ஷாமினிக்குத் தரப் பிரார்த்திக்கின்றோம். திக் கூர்மையுள்ள திறமைசாலி. நிச்சயமாக

Page 35
ஆனந்த ஜோதியாய் அனைவரது இதயங் எங்கள் குடும்பம் என்ற மாலையில் பதித் எங்கள் இதயங்களில் ஒளியாய் பிரகாசித் பூதவுடல் மறைந்தாலும் புகழுடல் என்றெ வாழ்த்துகிறோம்.
ஷாமினி க பத்மராஜா
என் இதயத்தில் அ
பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் ஒரை வளாகம், பொழுது போக்குப் பூங்கா எல்ல கொண்டு வாழ்ந்து வந்த எம் நட்பு வாழ்க்
எனப் போக்குக் காட்டிய அன்பு உள்ளமே!
"அன்புக்கும் உ
ஆர்வலர் என்னும் பொய்யா மொழியாரின் வரைவி அவதியிலே அமரத்துவமெய்திய கதிர்காம கொண்டே கணித மேதையாக கலாநிதிப் பt
வேண்டும் எனக் கனவிலும் அரற்றி நின்றே
தமிழ்ப்பால் அறிவூட்ட முயன்ற உன் எண்ண பறித்தனனே. எப்படித்தான் ஆறும் எம் உல தாக்குகின்றது. நண்பனாகிய என்நிலை இந்த கொண்ட அன்பு மனையாள், மழலைச் செ சொல்லும் தரமன்றோ! உன் பிரிவுத் துயரால் பிள்ளைகள், உற்றார், உறவினர்களுக்கெல் பெற்றிட வையாது சென்றனை ஏனோ நண் வல்ல இறைவன் அருள் பாலிப்பானாக!
ஓம் சாந்தி ஓம் ச
நண்பனின் பிரிவால் சத்தியராஜ் குடுமுட

களிலும் பிரகாசித்த பெருமைக்குரிய கதிள் த வைரக்கல். அவர் மறைந்தாலும், அவர் துக் கொண்டுதான் இருப்பார். கதிருடைய *றும் நிலைத்திருக்கும் என்று இதயத்தால்
திரின் சிறிய தந்தையும் சிறிய தாயும் தம்பதியினர்
(கலா கதிர் ஒளியே
றயில் இணைந்திருந்தே முருகன் ஆலயம், மே ஒன்றாகச் சென்று வந்தே நட்புப் பலம்
கை முழுமையும் இயைந்து நீடித்து நிற்கும்
உண்டோ அடைக்கும் தாள்
புண்கணிர் பூசல்தரும்" விலக்கணத்திற்குப் பொருளுணர்த்தி நின்று நாயகனே! கல்வியே வாழ்வின் கதியெனக் ட்டம் கொண்ட கதிரே! எம் தமிழினம் கற்றிட
ாங்கள் நிறைவேறு முன்பே காலன் பாதியில் ாளம்? உன் பிரிவு மனதை வேல் கொண்டு நிலையாயின் உன் வாழ்வே தன் வாழ்வாகக் ல்வங்கள், சகோதர, சகோதரிகளது துயரம்
வாடியே வதங்கி நிற்கும் அன்பு மனையாள், லாம் ஆறுதல் வார்த்தைகள் ஏதும் தேடியும் பா? உன் ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம்
ாந்தி ஓம் சாந்தி!
துயருறும் த்தினர் - கனடா

Page 36
TRIBUTE TO DR. K. MAILVA
BY DR.THA
eWa the summer of 1994, my wife an was then enrolled in a Civil Engineerin Toronto. After returning from the trip, im using. This was my first meeting with Dr. this was the encounter that began a las ful friendship lasted until one cold day in monly called him, was suddenly snatche
initially it seemed to me that Kathir was me wrong. Once we became friends q personality and our bonding grew strong Rock Engineering Group of the Civil Eng time together making and drinking tea. how to make good tasting tea.We also other friends. Even after he left the unive the Occasional tea, Coffee or lunch. Ka would regularly call and let us know how had developed between him, myself, Sinnathurai.
Dr. Kathirkamanayagan gave me a last man should be. He loved his wife and C for the health of his wife and Son. Kathi environment in which they could becom desired to move the entire family to a w they could enjoy life at apace much slov my heart to be as good a father and fam
We will miss Kathir very much. He was in son. I pray to the Lord that He will his f life so that they can become whom their and so that they can enjoy the very en them to have. May Kathir's Soul rest in p

THIRKAMANAYAGAN GANAM
ER YACOUB
went to Jordan for a brief vacation. I graduate program at the University of t someone sitting in the office had ben Kathirkamanayagan Mailvaganam, and ing and fruitful friendship. Our wonderJanuary 1999, when Kathir, as we comdaway from our midst by death.
shy and reserved, but he soon proved uickly realized he had a very outgoing Ier. During the period he worked in the ineering Department, we spent a lot of called Kathir my tea partner. He taught often went out for lunch together with rsity to teach, he would still drop by for thir made us feel special because he much he missed the camaraderie that Reginald Hammah and Vijayakumar
ng impression of whom a true family hildren. He would express his concern wanted his children to grow up in an good and morally sound citizens. He rmer and less stressful country where er than that in Canada. I purposed in y man as he was.
leed a most wonderful and caring permily strength and comfort to move on usband and father wanted them to be, onment and benefits that he wanted aCS).

Page 37
KATHI
Kathir Mama, you took
You took us to See You took us to Wonc But in the end you took
Kathir Mama, you were an i You Were a lovin You were a friend ti But in the end the person we ha Was not th
Kathir Mama, your loss i Your loSS is not Your loss is very The only comfort we have is
Ansa and T
கதிரி
கடவுளை நம்பி காலனின் கடமை புரியும் கதிரின் க காலை எழுந்து கணபதிை கவலையை நீக்கமுன் கை கவரிமான் பரம்பரையில் 8 கனம் தாங்கிய கதிரத்தா கல்வியையே கடமையாக் கடமை, கண்ணியம், கட்டு காலம் எல்லாம் சொல்லி
காணாமல் போனதன் கார கைப்பிடித்த கண்ணகியை கன்னித்தமிழ் பேசும் இரு காலம் எல்லாம் காத்த த கடைசியில் கண்கண்ட ெ கவலை! கவலை! கவலை
கவலையு

R MAMA
us to parks and swimming movies and to play golf derland and to Sri Lanka
away our hearts with you.
nspirational and spiritual person g and Caring person nat We could look up to lve known and loved all these years here anymore.
S disappointing and a shock fair and is too SOOn difficult to think about
knowing that you are with God.
hiheep Rasaratnam
ன் புதிர்
அடியில் தை )ய வணங்கி தையே முடிந்ததையா! கல்விமானாக 而! கி காற்றைக்கூட விடாமல் Sப்பாடு என்று
எமைக் காக்க வைத்து "ணம்தான் என்ன?
மறந்து கண்மணிகளையும் மறந்து ாய் கண்ணகைப்பிள்ளையையும் மறந்து தய்வமாம் கணபதியுடன் சென்றிரோ?
டன் கதி கலங்கி நிற்கும் மைத்துனர்கள்
பாலா, பூமா, ராஜன்

Page 38
TRIBUTE TO D ANEVER LIVIN
te is a journey. This journey can bگیے reach our destination, then the purpose Swami Vivekanandha had only a short friend Dr. Kathir lived a life full of mea humanity by imparting knowledge, whic His pearls of wisdom and will, forever, b whom he considered as his children. H who became his life long friends. The every be with us in his mortal form, fulfi
pray to the lotus feet of God Almighty t ed soul.
Saketaram Professor Seneca C
ஒரு கதிர்காம நாயகன் கருகிப் போனது
எந்தப்புயல் வந்து இந்த
ஆண்டு தொண்ணுரத்தி ஒன்பது தை 6 அடித்தது தொலைபேசி மணி, கில் சிறிதேனும் எதிர்பாராத இச் செய்தி துயரத்தில் ஆழ்த்தியது வடித்தது நீ இங்கு வந்து கண்டு சென்றதெல்லாம். நீ எத்தனை இளங்கதிர்களை அறிவு இத்தனையும் பொறுத்திடுவார்களா?
கண்டதுபோல் இன்னும் ஏன் கண் இறுதிக்கிரியையில் கலந்து கொள்ள எங்கள் மனதுகளால் உணர்ந்து மாலைய இறப்ப துறுதியென்ற மறை
அன்னாரின் பிரிவு தாங்காது துயருற்றிரு எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தைத்
"முருகா என்ற நாமமே”

bCTOR KATHIR, 3 NOBLE SOUL
a long or it can be short. As long as we is served. Saints like Adhi Sankara and life but a meaningful One. Likewise my ning and purpose, a purpose to serve goes for generations to the recipients. e imprinted in the hearts of his students 2 touched the hearts of many strangers bious, gentle and intellectual Kathir will ling his duties from the other world. We grant peace and Solace to the depart
(Sam ) Surendra in Computer Engineering pllege of Applied Arts and Technology
நா? போதித்துக் கொண்டிருக்கும்போது நாயகனை அணைத்தது?
ாட்டாம் திகதி ஆன வெள்ளிக்கிழமை டைத்ததோ உன் சோகச் செய்தி
உன்னை அறிந்த அனைவரையும் ரை விழியிரண்டும் சென்ற ஆண்டு கண்மூடிச் செல்வதற்கா? அண்ணா! புள்ளவர்களாக்கினாய்! அவர்களும் ஒரு நாள் கண்டாலும் ஒரு வருடம் களுக்குள்ளே நீ நிழலாடுகிறாய்? வில்லை என்று நாமிருக்கவில்லை பணிவித்தோம் பிறந்தோர் அனைவருமே வால் தேறிடுவோம் நாம்!
க்கும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும்
அதரிவித்துக் கொள்கின்றோம்
சாந்தி சாந்தி! சாந்தி!
வசந்தி - ராஜ்குமார்

Page 39
EVER CLOSE IN
Chere are certain thoughts that words cannot impart
to best describe the loSS We fe deep down in our hearts
No further away than a picture a smile, a remembered phrase Kathir mama, your memory is So close in So many ways
There was so little time with y( and yet so many things to lear the priceless advice and guida were no longer there when we
Education, simplicity and the w
were very important to you thus you have taught us in mo
that this what should be import
Usi
வின்சன் சேர்சில் உயர் கல்விக்கூட ஆசிரிய அவர்கள் அமரத்துவம் அடைந்தமை குறித்து தமிழ்மொழி கற்கும் மாணவர்களும் ஆசிரி
கண்ணிர்
கதிரெனநாமம் கொண்டே கல்விக் கதி கதியென இருந்த எம்மை கதிகலந்க 6 கதிர்காம நாயகனே உந்தன் சேவைை கதிரொளி பெற்றோம் தமிழ் அமுது உ
பாங்குடன் படித்தே கரைதனைக் காண பாரினில் படிப்பே மேலாய்க் கொண்டிட பாலரில் பரிவு கொண்டே பண்புடன் கை பாவலன் நின்னைப் பிரித்தனன் காதகவு கல்வியே உயர்வாய்க் கொள்ளும் செர் கல்வியின் உயர்வே கணிதத்தில் கொ கல்வியின் மேன்மை இன்பத் தமிழினை கல்லியோ கொண்டான் காலன் கனன்றி

MIND AND HEART
and feelings
el
)Ա
n
ՈCՅ
turned
fill to help others
re ways than one tant to us too
ha, Prapha, Piriya.
கலாநிதி மயில்வாகனம் கதிர்காமநாயகன் மத்திய தொழில்நுட்ப உயர் பாடசாலையில் யர்களும் அதிபரும் மனம் நொந்துகுத்த
அஞ்சலி
ரொளி பரப்பி நின்றாய் வைத்தே சென்றனை-ஏனோ யக் கண்டே நாமும் soößLTub guuT!
க் கலாநிதியானாய் ச் சித்தம் - பூண்டாய் ல்வி அமுதம் தந்திடும்
ஏனோ ஐயா! தமிழர் போற்ற Dir(8L - (3LD6)Tuj த் தந்தே நின்றீர் ட வைத்தான் ஐயா!

Page 40
அன்பினில் இருந்தே இங்கு அருளி6ை அன்பினில் விளைந்த உந்தன் முத்துக் அன்பினை அறுத்தே காதகன் வழியே அன்பினில் திளைத்தார் தேம்பி அழுதி
விண்ணவர் உலகம் சென்றீர் வீம்புடை விண்ணவர் உலகம் தன்னில் வீழ்ந்திட வீணர்கள் யாரும் இல்லை அமைதியே வீணர்கள் எம்மை எல்லாம் வாழ்த்தியே
பிரிவுத் துயர் தாங்காது அல்லலுறும் அட
உற்றார், உறவினர்க்கு எம
மாணவர்கள், ஆசி
மத்திய தொழில்நுட்பப் ட
Centrat Technical
MEMO
Ge% friend, as we say the prayer
We remember the times that we spe We shared the laughter, we shared t We shared our triumphs, we shared
We remember the plans for your chil We remember the love you showed
We remember your kindness, yourh These are your legacy, which we will
We know you're at peace wherevery As we look at the sky, we know you' May the Palms of God protect this lig it lives in our memories, our hearts g
We must live in the world without yol The memories we have, our strength God bless you and goodbye our pret "Til time is no more, Our love dowe S
Aub

ன கல்விச் செல்வம் க்கள் தவித்தே . அலறிட சென்றது ஏனோ ஐயா டல் நியதியாச்சோ!
வாழ்வும் அகன்றீர் ச் செல்லும் இல்லை-ஏவிட
வாழ்க்கை கண்டீர் வாழ்வீர் ஐயா!
மரரின் ஆருயுர்த் துணைவி, பிள்ளைகள், து ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் ரியர்கள், அதிபர்
ாடசாலை - ரொரன்ரோ School - Toronto
RIES
s that split hearts do nt with you
he tears
Our fears
dren we shared or all whom you
Cared Imor, your grace embrace
DU 8fe
a Star
'e US sight
We know ls We go
US friend d.
(, Clare, Shane and Brandon

Page 41
கட்டுக்கலைப் பிள்ை
கற்பவை கற்றபின் வெள்ளி தவறாது கை வித்தகக் குறிப்புப் புத்தகத்தில் புவிவா யேயனாயினும், பரமனே இவனுன்னடிதாழ் ே
ஆண்மவலிவிலும் ஆத்மவலிவு மேலாமென்றி மறவேன்.
DEAR KA
eW came to know Kathir Anna back i was a graduate student at University of
I was pursuing my studies at Universit time I was away from my family and fe Warm and approachable personality im
His simplicity and great ability to lister made Kathir Anna a unique person. Or this world. Kathir Anna you were one of
There were times when I was depress because of my family who were scatte back in Sri Lanka. But Kathir Anna you to continue my studies and to achievem to believe in Ourself and be Ourselves. P you and destroy your confidence.
Kathir Anna you were like my father, m friend. Anna you lighted a candle in m' that light burning until my final breath.
எளிமையின்
கதிர் (குஞ்சு) உன்னை எனக்குத் தெரிந்து மனைவி உனக்கு அக்கா முறை. இது தான் சந்தித்து வந்தோம்.உன் படிப்பை முடித்து
வாழ்ந்த குட்டி apartmentக்குள்ளேயே இை ஒன்றாகவே சில காலம் வேலைக்குச் சென் உன் கதையில் சிந்தனை கலந்த நகைச்சு6

TGLII (523(pdb860
தொழ வந்திடும் கதிர்காமநாயகனுக்கு மது ழ்வித்தனை தானெனவெழுதிய பக்குவமறி சேர்ந்தானென்ற சத்தியமறிவேன்.
வன் இயம்பும் அற்புதக் கருத்தை அனுதினம்
உமாகாந்தன்.
THIR ANNA
in 1984. When he
Texas at Arlington.
y of Texas at Dallas. That was the first it very lonely untill met Kathir Anna. His pressed me instantly.
to others and understand their feeling ly very few people make a difference in f them.
2d and was ready to give up my studies ared around the world due to problems gave me moral support and confidence ny goals. You taught me this: We all need 'retending to be somebody else will harm
other, brother and above all a very good y life, and I promise you that I will keep Will miss you Anna and always love you.
Prem உருவம் நீ
14 வருடங்கள் வரைதான் இருக்கும். என் நம் உறவு. ஆனால் நாம் நண்பர்களாகவே 10 வருடங்களின் முன் கனடா வந்தாய். நான் னொரு குடும்பமாக வாழத் தொடங்கினோம். ாறு வந்தோம். பேசி மகிழ்ந்தவை எவ்வளவு? வையிருக்கும். இதுதான் நமக்குள் பாலம்.

Page 42
நீ பட்டம் பெற்றது என்னவோ கணிதத்துை அறிவு கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிே எனக்குப் பிடித்தது - உன் எளிமைப் ே தரத்திற்கு இறங்கி வந்து பழகும் தன்மை.
ஞாபகம் இருக்கிறதா, 3 வருடங்களுக்கு ( உன் பெரியையாவின் உடலுக்கு இருவரும் ஆனால் இவ்வளவு விரைவில் அதை நான் என்று எண்ணவில்லை. இறைவன் தனக் அழைத்துக் கொள்வான் என்றுதான் சொல்கி
உன் ஆத்மா சாந்தியடை
WILL ALWAYS REME
g/athi Uncle was a great influence taught me was to go with the flow. When on your best poker face and play with W time that I have seen him get angry abol Kathir Uncle and Sharmini Auntie lived thing, which in retrospect was pretty foc never got mad at me. Kathir Uncle used to play Nintendo with me. We could sit a on end. One cold night, Kathir Uncle wall a good 20-30 minute walk. My parents h leaving had told me "Don't open the doo was don't open the door for strangers, bu body. Well, Kathir Uncle showed up andk dark Outside, and all saw Was him and open the door, but all could remembe BODY" wouldn't open the door, and fin ents came home, and proudly told then one, not even Kathir Uncle. My parents \ scolded me, not even jokingly. A good
always has a reason for inking someor many people while he was with us...now ever he is. I will always remember Kathir course as that guy who smiled at me thr n't let him in
Mathé

யில்தான். உன் சமய அறிவு, தமிழ்மொழி ன். அதிலும் நீ கலாநிதி தான். உன்னில் க்கு. யாருடனும் பழகுகையில் அவர்கள் ளிமையின் உருவம் நீ.
ன் சிவபதம் அடைந்த என் மாமனாருக்கு, நின்று விபூதி பூசிப் பெட்டியில் வைத்தோம். உனக்கு தனியாகச் செய்ய வேண்டிவரும் ப் பிடித்தவர்களை தன்னிடம் விரைவில் ார்கள்.
ய கோடி வணக்கங்கள்.
அன்புடன் - கரு. கந்தையா
MBER KATHIR UNCLE
on my life. One of the many things he ever life deals you a bad hand, you put that you have. can not recall a single it anything. I remember the time, when in Arlington, Texas, when I did somelish, but Kathir Uncle just smiled, and to always come over to our apartment ld play Super Mario Brothers for hours ced all the way to our apartment, it was ad gone grocery shopping and before for anybody." What they meant to say : they said don't open the door for anyhocked on my bedroom window. It was his infamous Smile. He asked me to “ was "Don't open the door for ANYlyhe left. Afew minutes latermy parthat I hadn't opened the door for anyere mad, but Kathir Uncle never Once iend of mine Once told me that God away form us. Kathir Uncle helped e is helping even more people, wherJncle as an Uncle, as a friend, and of gh the window, even though I would
pan and Puratheepan Panchalingam

Page 43
விநாயக
ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தை இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற் நந்தி மகன் தனை ஞானைக் கொழு புந்தியில் வைத்து அடி போற்று கிை
ஒற்றை மருப்பும் ஓரிரண்டு கைத்த வெற்றி புனைந்த விழிமூன்றும் - தண்டைக்கால் வாரணத்தைத் தன் கொண்டைக்கால் வாராது கூற்று.
பாலுந் தெளிதேனும் பாகும் பருப் நாலும் கலந்துனக்கு நான்தருவேல் துங்கக் கரிமுகத்துத் தூமணியே சங்கத் தமிழ்மூன்றுந் தா.
வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மேனினுடங்காது பூக்கொண்டு துப் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு.
சக்தி
ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஒம், ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஒம், ஓம் சக்தி ஓம், ஓம் சக்தி ஓம், ஸ“ந்தரவதனி ஸ"குண மனோஹரி மந்தஹாஸ முக மதிவதனி சந்தன குங்கும அலங்கார முடனே தந்திடுவா யுந்தன் தரிசனமே.
நந்திதேவருடன் முனிவரும் பணிய ஆனந்த முடனே வந்திடுவாய் வந்தனை செய்து மாயணயனுடன் வகையாயுன் புகழ் பாடிடவே.
தங்கச் சிலம்பு சலசலவென்றிட
தாண்டவமாடித் தனயன் மகிழ்ந்தி பொங்குமானந்தமுடன் புவிமேல் வி மங்கள நாயகி மகிழ்வாய் வருவா

துதி
ଜୋI
றனை ஜந்தினைப் *றேனே.
லமும் பெற்றதொரு மனத்தில் எப்பொழுதுங்
பும் இவை * - கோலஞ்செய் நீஎனக்குச்
rī
(ஒம்)
விளங்கும் uů (ஒம்)

Page 44
வேதங்கள் உன்னை வேண்டிப் பா விரும்பி ஸரஸ்வதி வீணை வாசித் ஸ்தானந்தமான ஜோதிஸ்வரூபி ராஜ ராஜேஸ்வரி சரணம் சரணம்.
காளி ஸ்தே
யாது மாகி நின்றாய் - காளி எங்கும் நீநி றைந்தாய்: தீது நன்மை யெல்லாம் - நின்றான் செயல்க ளன்றி யில்லை போதும் இங்கு மாந்தர் - வாழும் பொய்மை வாழ்க்கை யெல்லாம், ஆதி சக்தி, தாயே! என்மீ தருள் புரிந்து காப்பாய்.
எந்த நாளும் நின்மேல் - தாயே! இசைகள் பாடி வாழ்வேன்! கந்தனைப்ப யந்தாய் - தாயே! கருணை வெள்ள மானாய்! மந்த மாரு தத்தில் - வானில் மலையி னுச்சி மீதில் சிந்தை யெங்கு செல்லும் - அங்குல செம்மை தோன்று மன்றே!
தேவி வழி
கலையாத கல்வியும் குறையாத வ கபடுவா ராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இள கழுபிணியி லாத உடலும் சலியாத மனமும்அன் பகலாத மை தவறாத சந்தா னமும் தாழாத கீர்த்தியும்மாறாத வார்த்தை தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிசியமும் கோணாத துன்பமில் லாத வாழ்வும் துய்யநின் பாதத்தில் அன்பும்உதவி

திட
(ஒம்)
ாத்திரம்
(யாது)
(யாது)
i
(யாது)
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்
IT(b
பதுமோர்
DLDutb

Page 45
தொண்டரொடு கூட்டு கண்டா அலையாழி அறதுயிலு மாயன ஆதிகட வூரின் வாழ்வே! அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத அருள்வாமி! அபிராமியே!
காரள பந்தியும்பந்தியினன் அ கரிய புருவச் சிலைகளும் காணகுண் டலமுமதி முகமணி கத்துாரிப் பொட்டு மிட்டுக் கூரணிந் திடுவிழியும் அமுதெ கொவ்வையின் கனிய தரமும் குழிழனைய நாசியும் முத்தநிக கோடுசோ டான களமும் வாரணிந் திறுமாந்த வனமு:ை மணிநூ புரப்பா தமும் வந்தெனது முன்னின்று மந்தச வல்வினையை மாற்று வாயே ஆரமணி வானிலுரை தாரகை ஆதிகடவூரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத அருள்வாமி அபிராமியே!
மகரவார் குழல்மேல் அடர்ந்து மறைந்து வாளைத்துறந்து மைக்கயலை வேண்டிநின் செ வரம்பெற்ற பேர்க ளன்றோ? செகமுழு வொற்றைத் தனித் சிங்கா தனத்தி லுற்றிச் செங்கோலும் மனுநீதி முறை திகிரியுல காண்டு பின்பு புகள்முகத் தைராவதப் பாக ர புத்தேளிர் வந்து போற்றிப் போக தேவேந்திரன் எனப்புக புலோமிசை யொடுஞ்சு கிப்பள் அகரமுத லாகிவளர் ஆனந்த ஆதிகடவூரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத அருள்வாமி! அபிராமியே!
மறிகடல்கள் ஏழையுந் திகிரி மாதிறல் கரியெட் டையும் மாநாகம் ஆனதையும் மாமே மாகூர்மம் ஆனதையு மோர் பொறியரவு தாங்கிவரு புவன

து தங்கையே!
சுகபாணி
லங்கலும்
டலம் நுதற்
மாழியுஞ் சிறிய
ன் தத்தமும்
ஸ்யும் மேகலையும்
ா சமுமாக
கள் பேலநிறை
சுகபாணி!
குமிழ் மீதினில்
Fங்கமல விழியருள்
குடை கவித்துமேற்
மையும் பெற்றுமிகு
ாகிநிரை
ழ விண்ணில்
ரூபியே!
சுகபாணி
இரு நான்கையும்
ரு என்பதையும்
மீ ரேழையும்

Page 46
புத்தேனி கூட்டத் தையும் பூமகளை யுந்திகிரி மாயவனை யு புலியாடை உடையா னையும் முறைமுறைக ளாயின்ற முதியவர்க முறைகள் தெரியாத நின்னை மூவுலகி லுள்ளவர்கள் வாலையெ6 மொழிகின்ற தேது சொல்வாய் அறிவுநிறை விழுமியர்தம் ஆனந்த ஆதிகடவூரின் வாழ்வே! அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத சுகப அருள்வாமி! அபிராமியே!
விநாயகர் &
சீதக் களபச் செந்தாமரைப் பூம் பாதச் சிலம்பு பலஇசை பாடப் பொன்அரை ஞாணும் பூந்துகி லாை வன்ன மருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்ட பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடு வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும்
அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும் நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும் மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் மு திரண்ட முப்புரிநூல் திகழொளி மார்
சொற்பதங் கடந்த துரிய மெய்ஞ்ஞா அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே! முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகன! இப்பொழுதென்னை யாட்கொள வே: தாயாய் யெனக்குத் தானெழுந் தருே மாயாப் பிறவி மயக்க மறுத்துத் திருந்திய முதல்ஐந் தெழுத்துந் தெ பொருந்தவே வந்தென் உளந்தனிற் குருவடிவாகிக் குவலயந் தன்னில் திருவடி வைத்துத் திறம்இது பொரு வாடா வகைதான் மகிழ்ந்தெனக் கரு கோடா யுதத்தாற் கொடுவினை கை
உவட்டா உபதேசம் புகட்டிஎன் செ6 தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையுங் க ஐம்புலன் றன்னை அடக்கு முபாயம்

ம்அரையிற்
sளாய்ப் பழமை
ன்(று) அறியாமல்
6) ITfGu
T63
அகவல்
գԱյն
b
ன்டித்
சிவாய்ப் குந்து
66
ந்தே
uിങ ட்டி

Page 47
இன்புறு கருணையி னிதெனக் கருவிக ளொடுக்குங் கருத்திை இருவினை தன்னை அறுத்திரு
தலமொரு நான்குந் தந்தெனக்
மலமொரு மூன்றின் மயக்க மறு ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திரத்த ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதுங் ஆறா தாரத் தங்குச நிலையும் பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை அறு
இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி கடையிற் சுழிமுனைக் கபாலமு மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய
நான்றெழு பாம்பின் நாவி லுண குண்டலி யதனிற் கூடிய அசை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட
மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கே காலா லெழுப்புங் கருத்தறி வித் அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இ குமுத சகாயன் குணத்தையுங்
இடைச்சக் கரத்தின் ஈரெட்டு நி உடற்சக் கரத்தின் உறுப்பையு
சண்முக தூலமுஞ் சதுர்முகச் எண்முகமாக இனிதெனக் கருள் புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்கு தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனt கருத்தினிற் கபால வாயில் காட் இருத்தி முத்தி இனிதெனக் கரு
என்னை அறிவித் தெனக்கருள்
முன்னை வினையின் முதலைக் வாக்கும் மனமு மில்லா மனோ தேக்கியே என்றன் சிந்தை தெ6 இருள்வெளி யிரண்டிற் கொன்றி அருள்தரும் ஆனந்தத் தழுத்தி
எல்லை இல்லா ஆனந்தம் அள அல்லல் களைந்தே அருள்வழி சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவங்
சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கங் க அணுவிற் கணுவாய் அப்பாலுக் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே

கருளிக் ன யறிவித்(து) ஸ் கடிந்து
கருளி
துத்தே
ால்
காட்டி
த்தே
வித்துக் ங் காட்டி தூணின் ர்த்திக்
t
உரைத்து
னலைக் ந்தே |யக்கமும் கூறி லையும் is 85.T.LQ&
சூட்சுமமும் ரிப் தத் ப் படுத்திக் tgܢ
நளி
செய்து களைந்து
Fou ub
ரிவித்து
ட மென்ன
யென்செவியில்
ரித்து
காட்டிச் காட்டிச் ாட்டி
கப்பாலாயக் காட்டி

Page 48
வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத் கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்து அஞ்சக் கரத்தி னரும்பொருள் நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி : தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை வித்தக விநாயக விரைகழல்
தே6
திருஞான்
தோடுடைய செவியன் வில் தூவெண் மதிசூடிக் காடுடைய சுடலைப் பொடி னுள்ளங் கவர்கள்வி 6J(66)Lu LD6JT6ö (Up66op தேத்த வருள்செய்தி பிடுடைய பிரமாபு ரமேவிய
பெம்மானி வனன்றே
பிடியதன் உருவுமை கொள வடிகொடு தனதடி வழிபடும் கடிகண பதிவர அருளினன் வடிவினர் பயில்வலி வலமுை
திருநாவு
அப்பன்நீ அம்மைநீ ஐய னு 5j6šiU60)Lu LDTLog) ஒப்புடைய மாதரும் ஒண்பெ ஒருகுலமும் சுற்றமு துய்ப்பனவும் உய்ப்பனவும்
துணையாயென் நெ இப்பொன்நீ இம்மணிநீ இம்( இறைவன்நீ ஏறுார்ந்
நாமார்க்குங் குடியல்லோம்
நரகத்தி லிடர்ப்படே ஏமாப்போம் பிணியறியோம்

திக் டன் கூட்டி தன்னை வித்துத்
T T60TL சரனே!
IIJô
சம்பந்தர்
டையேறியோர் ѣ
பூசியென் Yusif
ாட்பணிந்
5.
மிகு கரியது அவரிடர் மிகுகொடை றயே யிறையே.
ம் மாமி யும்நீ ரு ஞம்நீ ம் ஒரு ரும்நீ தாற்று வாய்நீ ந்சந் துறப்பிப் பாய்நீ த் தும்நீ
செல்வன் நீ.
மனை யஞ்சோம் ம் நடலை யில்லோம் ணிவோ மல்லோம்

Page 49
இன்பமே யெந்நாளு தாமார்க்குங் குடியல்லாத்
சங்கரன்நற் சங்கெ கோமாற்கே நாமென்றும் மீ கொய்ம்மலர்ச்சே :
địI
பித்தாபிறை சூடிபெரு
மானே அருளாளா எத்தான்மறவாதேநினைக்
கின்றேன்மனத் துன் வைத்தாய்பெண்ணைத் தெ நல்லூர் அருட்டுறை அத்தாஉனக் காளாயினி
அல்லேன்எனல் ஆ
அழுக்கு மெய்கொடுன் திரு
அதுவும் நான்படற் பிழுக்கை வாரியும் பால்கெ
பிழைப்ப் னாகிலுந் வழுக்கி விழினும் திருப்பெu மற்று நான்அறி யே ஒழுக்க என்கணுக் கொரும
ஒற்றி யூரெனும்
திருவ மாணிக்
அம்மையே அப்பா ஒப்பி அன்பில் விளைர் பொய்ம்மையே பெருக்கிட் புழுத்தலைப் புை செம்மையே ஆய சிவப செல்வமே சிவெ இம்மையே உன்னைச்
எங்கெழுந் தருளு பால் நினைந்தூட்டுந் தா
பரிந்துநீ பாவியே ஊனினை உருக்கி உள் உலப்பிலா ஆனர்

ரும் துன்பமில்லை தன்மை யான lவண் குழையோர் காதிற் ளா ஆளாய்க் வடியிணையே குறுகி னோமே.
தரர்
T66 ன்பால்வெண்ணெய் Buւյ6ft
மே.
நவடி யடைந்தேன்
பாலதொன் றானால் ாள்வர் அடிகேள்
துருவடிப் பிழையேன் ப ரல்லால் பன்மறு மாற்றம் ருந் துரையாய் ருறை வானே.
f5)
d56 Tofass
lostLD60f(&uu 5த ஆரமுதே
பொழுதினைச் சுருக்கும் லயனேன் தனக்குச் தம் அளித்த பருமானே சிக்கெனப் பிடித்தேன் வ திணியே. யினுஞ் சாலப்
g)6O) -u ளொளி பெருக்கி 35 DITUL

Page 50
தேனினைச் சொரிந்து
செல்வமே சிவ யானுனைத் தொடர்ந்து எங்கெழுந் தரு
திருவி
ஒளிவளர் விளக்கே! உ உணர்வுசூழ் க தெளிவளர் பளிங்கின் த சித்தத்துள் தி: அளிவளர் உள்ளத் தா அம்பலம் ஆடர வெளிவளர் தெய்வக் சு
தொண்டனேன்
திருப்ப
சீருந் திருவும் பொலியச் சிவ ஆரும் பெறாத அறிவு பெற்றே ஊரும் உலகுங் கழற உழறி பாரும் விசும்பும் அறியும் பரிச
திரு
1. பெற்றார் உலகில் பிரியாப் ெ பெற்றார் உலகில் பிறவாப் ெ பெற்றார் அம்மன்றில் பிரியாட் பெற்றார் உலகுடன் பேசாப்
2. பெறுதற்கரிய பிறவியைப் டெ பெறுதற்கரிய பிரானடி பேண பெறுதற்கரிய பிராணிகளெல்ல பெறுதற்கரியதோர் பேறிழந்த

புறம்புறந் திரிந்த பெரு மானே
சிக்கெனப் பிடித்தேன் ளுவ தினியே.
சைப்பா
உலப்பிலா வொன்றே! டந்ததோர் உணர்வே! திரள்மணிக் குன்றே! த்திக்கும் தேனே! னந்தக் கனியே! ங் காக வத்துகந் தாயைத்
விளம்புமா விளம்பே
ல்லாண்டு
லோக நாயகன் சேவடிக்கீழ்
தன் பெற்றதார் பெறுவாருலகில்
உமைமண வாளனுக்காட்
நாம் பல்லாண்டு கூறுதுமே.
மந்திரம்
பருநெறி
பரும்பயன்
பெரும்பேறு பெருமையே
ற்றும் f NTib
ரே.

Page 51
திருப்பு
உலகெலாம்உணர்ந் தோதற் கரியல் நிலவு லாவிய நீள்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவ மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவா
தெண்ணிலா மலர்ந்த வேணியாய் உ
திருநடம் கும்பிடப் பெற்று மண்ணிலே வந்த பிறவியே எனக்கு வாலிதாம் இன்பமாம் என்று கண்ணில் ஆனந்த அருவிநீர் சொரிய கைமமலர் உச்சிமேற் குவித் பண்ணினால் நீடி அறிவரும் பதிகம்
பாடினார் பரவினாள் பணிந்தா
திருப்
கைத்தல நிறைகனி அப்பமொ டவல்ெ கப்பிய கரிமுகன் கற்றிடும் அடியவர் புத்தியிலுறைபவர் கற்பகம் எனவினை மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன் மற்பொரு திரள்புய மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வளை மட்டவிழ் மலர்கொடு முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதை முற்பட எழுதிய முப்புரம் எரிசெய்த அச்சிவன் உறைரத் அச்சது பொடிசெய்த அத்துயர் அதுகொடு - சுப்பிரமணிபடுப் அப்புனம் அதனிடை அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணம் மணமருள்
ஏறுமயில் ஏறிவிளை யாடுமுகமொ6 ஈசனுடன் ஞானமொழி பேசுமு கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கு குன்றுருவ வேல்வாங்கி நின்ற மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகமெr வள்ளியை மணம்புணர வந்த ஆறுமுக மானபொருள் நீயருளல் (
ஆதியரு ணாசலம் அமர்ந்த

ராணம்
6i
ான்
-ன்றன்
க் துப்
புகழ்
UTj
அடிபேணிக்
கடிதேகும் மகன்
மதயானை
பணிவேனே ரில்
முதல்வோனே 5ம்
அதிதீரா y
இபமாகி
பெருமாளே
றே கமொன்றே
முகமொன்றே முகமொன்றே ன்றே முகமொன்றே வண்டும் பெருமாளே.

Page 52
FAMILY MEMBERS OF
Father
Mother
Wife
Son
Daughter
Brothers
Sisters
Father in law
Mother in law
Brothers in law
Sisters in law
Ponnampala (Retd. Teach
Mailvaganam
Sharmini Kat
Anojan Kathi
Nirojini Kathi
Jananayagan (Engineer, Ne Selvanayaga (Teacher) (D
Rajanayagam (Chartered Ac
Vethanayagi
Jegasothy Ba
Rasiah Pushp
Janakiamma
Kandiah Siva (Leacturer, Fa
Sivasubramar Pushparajah Pushparajah Pushparajah
Thiruchelvaku Ranjithakuma Dr. Sivarajini Nalini Rajkum Bhavani Rajak Yumani Kuttal

KATHIRKAMANAYAGAN
m Mailivaganam er) (Deceased)
l Kannakaippilai
hirkamanayagan
rkamanayagan
rkamanayagan
m Mailvaganam 2w Zealand) m Mailivaganam есеased)
Mailvaganam ccountant)
Sivarajah Llraj
barajah
Pushparajah
rajah culty of Economics, University of
Jafna) niam Balraj
Vlanoraj Balakumar Rajkumar
mari Jananayagam ri Selvanayagam Rajanayagam (M.B.B.S.) ar
kariar
nathan

Page 53
OUR SINC
We would like to express our sincere th our sorrow and grief at the irreparable
Our thanks to Kathir's colleagues and tion went a long way in our time of de
A special thank you to my husband the pillar of strength to me and my fam dedicated support is beyond words to
We thank all our relatives and friends f tributes, here in Canada and abroad.
Wife Sh.
பெற்றார் உற்றாரு மனைவி குழந்தைக நண்பர்கள் சுற்றத்தா பட்டம் பதவியுட எல்லா வாழ்க்கையிலும் நீ

ERE THANKS
anks to everyone for being there to share loss to our family.
my coleagues whose Words of consolap Sorrow.
Kathir's loyal friends who have been ily at this time of need. Their untiring and mention.
or their messages of sympathy and floral
armini and children Anojan, Nirojini.
டன் ஒரு வாழ்க்கை ளுடன் ஒரு வாழ்க்கை! ருடன் ஒரு வாழ்க்கை ன் ஒரு வாழ்க்கை
கண்டாய் இறைவாழ்க்கை

Page 54
Că:
库W


Page 55


Page 56
I
üllulul
 

III
III III
t
lill-IMITTIMI TMIIMMMM