கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

Page 1
M I
W
կի
|
W
W
 
 
 
 
 
 

1 ܬܐܓ

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
III
Loefliji
8g.duced sugor B.A.
 

MüGölla 前面G们
(புவியியல் சிறப்பு)
க்கியப் பேரவை

Page 6
நுாற்பெயர்
ஆசிரியர்
பதிப்பு
வெளியீடு
ਕੰ .
முகப்பு ஓவியம்
விநியோகம்
விலை: ரூபா. 100/=
Title
Author
Edition
Publishers
Printers
Cover Design Diustributors
ISBN No Price: Rs. 100/-
தேசிய கலை இலக்கிய
ஆயிரம் ஆ gJIT., BFLG35 ஒக்டோபர் 2 தேசிய கலை
கெளரி அச் இரா. சடகோ சவுத் ஏசியனி
44, மூன்றாம்
கொழும்பு மத் கொழும்பு -1 தொலைபேசி
6)]&shgth Lög 405, 6ůJT GOTE
யாழ்ப்பாணம்,
Aayiram A R. Shadag{ October, 2 Dheshiya Gowry Pri. R. ShadagC South Asia
Vasantham No. 44, 3r C.C.S.M. ( Colombo - Tel: 3358
Vasantham 405, Stanlı Jafna.
955-8567.

ப் பேரவை வெளியீடு 97
0ர்டு கால மனிதர்கள்
U6 of
02
இலக்கியப் பேரவை சகம்
usor
புக்ஸ், வசந்தம் (பிறைவேற்) லிமிடட்,
LTg, திய சந்தைக் கூட்டுத்தொகுதி,
l,
: 335844,
க நிலையம்
5 sigal,
andu Kaala Manitharkal
ophan - 2002 Kalai Ilakkiyap Peravai
terS
bpan
in Books,
(Pvt) Ltd,
d Floor,
Complex,
ll.
44.
Book House, y Road,
02-7

Page 7
(1) கிறிஸ்தோUர் கொலம்Uஸ்
(2) வில்லியம் ஷேக்ஸ்Uரியர்
(3) ஆUரஹாம் லிங்கனர் . (பு) சார்ள்ஸ் டார்வினர் וה
(5) கார்ல் மார்க்ஸ் .
(6) அலெக்ஸாண்டர் கிரஹாம் :
C7) மகாத்மா காந்தி .
(8) அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினர் .
(9) அடோல்ப் ஹிட்லர் .
(10) நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் .

ாடக்கம்
பக்கம்
1 O
LL LL LLL LLL LLLL LLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLLYLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 12
LLL LLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL0YLLLLLLYLLLLL LLLLLLLLLL 16
LLLLLL LL LLLLLLLLLLLLYLLLL LLLLLLLLLYLLLLY LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYLLLLLLLL LLLLLL 21
LLLLLLLLLLLL LL LLL LLLLLLLL LL LLLLLLLLLLL LLLL LL LLL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LL 26
LSLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLY LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLL 30
U6 ...................... 35
«..................................... 39
43 ויוויזיולוגי
LL LLLLLLLLLLLLLLYYLLLL LLLLLLLLSLLLLLLLL LL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLYLLL 48
.................................... 53

Page 8
பதிப்
தமிழிலே பிள்ளைகளுக்கான இ உள்ளதெனலாம்.
மழலைகள், குழந்தைகள், பிள்ை பருவத்தின் பல்வேறு நிலைகளை நாம் ! கலை-இலக்கிய சஞ்சிகைகள், நூல்கள் தமிழ்ப் பற்றாளர்கள் மேற்கொள்ள வே
இப் பருவத்தினரைச் சிறுவர்கள் ( ஆளுமைப் பண்பை விருத்தி ெ மேற்கொள்வதற்குப் பதிலாக வீடுகளிே ஏவலர்களாகப் பார்க்கும் கண்ணோட்ட கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
சிறுவர் என்பதற்குப் பதிலாக பிள் மேலாண்மையை தவிர்க்க உதவல வெளியீடுகளைத் தரும் முயற்சிக பேரவையினராகிய நாம் கூடப் பின் த

Lബ]
லக்கியம் என்பது ஆரம்ப நிலையிலேயே
ளகள், பருவமானவர்கள் எனப் பிள்ளைப் இனங்கண்டு அவ்வப் பருவத்தினருக்கான 1, நடன-நாடக நிகழ்வுகள் என்பவற்றை பண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.
எனக் கொச்சைப்படுத்தி அவர்களுக்கான சயப்வதற்கான நடவடிக் கைகளை ல வளர்ந்தவர்களின் வேலைகளுக்கான த்தை மாற்ற வேண்டுமென்பதை நாம்
ளை என்ற பதப்பிரயோகம் வயதுத்துவ 0ாம். பிள்ளைகளுக்கான இலக்கிய ளிலே தேசிய கலை இலக்கியப் ங்கிய நிலையிலேயே உள்ளோம்.

Page 9
கல்வயல் குமாரசாமியின் ‘பாப்பா 'சின்னச் சின்னக் கதைகள்’, சி.சிவே ஆகிய மூன்று நூல்களையே இதுவ நூலாகவும் பிள்ளை இலக்கியத்தில் 4 மனிதர்கள்’ என்ற இரா.சடகோபன் அவ மகிழ்வடைகின்றோம். பிள்ளைகளுக்கான வெளிவரும் இந்நூல் பிள்ளைகளின் ே நாம் நம்பலாம்.
கணனி வடிவமைத்த சோபனா, சிர் வழங்கிய கெளரி அச்சகத்தினருக்கும், எமது நன்றிகள்.
நூல் விமர்சனங்களை வி
தேசியகலை இலக்கியப் பேரவை இல, 44, 3-ம் மாடி, கொழும்பு மத்திய சந்தைக் கூட்டுத்தெ கொழும்பு - 11 தொலைபேசி : 335844.

பாடல்கள்’, மாவை நித்தியானந்தனின் கரம்-பிரேமிளாவின் ‘பாட்டும் கூத்தும்’ ரை வெளியிட்டுள்ளோம். எமது 97வது வது நூலாகவும் 'ஆயிரம் ஆண்டுகால களின் இந்நூலை வெளிக்கொணர்வதில் புனைகதை சாராத படைப்பிலக்கியமாக நடல் உலகுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுமென
தியா ஆகியோருக்கும், இந்நூலை அச்சிட்டு திரு. எஸ். இராஜரட்ணம் அவர்களுக்கும்
பரவேற்கிறோம்.
ாகுதி

Page 10
நூல்
பத்துலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு ே இப்பூமியில் சுமார் அறுநூறு கோடி ம கோடி மக்கள் பிறந்து, வாழ்ந்து, ம! எத்தனை பேரை உலக மக்கள் ஞாப
உங்கள் வாழ்க்கையில் இடம் நிகழ்ச்சி ஒன்றை கூறுங்கள் என்று யா ஞாபகத்துக்கு வரும் நிகழ்ச்சி எதுவ உங்கள் வாழ்வில் பாரதூரமான மாற்ற
அப்படித்தான் உலக மானிட வ பெற்ற மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் கூரிய கருத்துக்கள், கண்டுபிடிப்புக்கள், ே வானளவுக்கு உயர்ந்த மனிதர்களாக
அவர்களைத்தான் மாமனிதர்கள் நாம் அழைக்கின்றோம்.
இந்த மனிதர்கள் தமக்காக அன்ற வாழ்ந்தவர்கள். இவ்வுலகின் அற்புதங் மேன்மைக்காக தம் வாழ்வின் சந்தோஷ நவீன உலகின் சகல வசதி வாய்ப் முன்னேற்றங்களையும், அரசியல தத்துவங்களையும், அரிய இலக்கியப் ப இவர்கள் இவ்வுலகில் அவதரிக்காதிரு இவ்வளவு அழகியதாக இருந்திருக்கா

பற்றி
மல் பழமையானது என்று கருதப்படும் க்கள் வாழ்கிறார்கள். மேலும் பலநூறு டிந்து போயிருக்கிறார்கள். இவர்களில் கத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள்?
பெற்ற மறக்க முடியாத முக்கியமான ரும் உங்களைக் கேட்டால் சட்டென்று ாக இருக்கும்? கட்டாயம் அந்நிகழ்ச்சி றத்தை ஏற்படுத்தியதாக இருக்கும்.
ரலாற்றிலும் மறக்க முடியாத பிரசித்தி அவர்களது சிந்தனைகள், செயல்கள், செய்த சாதனைகள் ஆகியன அவர்களை ஆக்கியுள்ளன.
என்றும் மனிதருள் மாணிக்கம் என்றும்
இவ்வுலக மக்கள் அனைவருக்காகவும் களை கண்டுபிடித்து ஏனைய மக்களின் 1ங்களை அர்ப்பணித்தவர்கள். இன்றைய புகளையும், விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப சிந்தனைகளையும், உன்னதத் டைப்புக்களையும் எமக்குத் தந்தவர்கள். ந்திருந்தால் இந்த உலகம் சிலவேளை
.

Page 11
அதி மானிடர்களில் ஆயிரக்கன என்றபோதும் அவர்கள் மனித சமூகத்தின் அடிப்படையில் இந்நூலில் அத்தசை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளேன ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரமாம் ஆ ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தைச் சேர்ந்த அவர்கள் கிறிஸ்தோபர் கொலம்பஸ் (கி (கி.பி.1564-1616), ஆபிரகாம் லிங்கன் (கி.பி 1882), கார்ல் மார்க்ஸ் (கி.பி.1818-1883), அ 1922), மகாத்மா காந்தி (கி.பி.1869-1948) அடோல்ப் ஹிட்லர் (கி.பி.1889-1945), நி வாழ்பவர்) ஆகியவர்கள். இவர்களை அ அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தியிருக்கி மனித சமூகத்தின் மீது சிறப்பான அல்லது ஏற்படுத்தியவர்கள் அல்ல. ஜெர்மனி உலகம் இதுவரை கண்டிராத மாபெரும் மீது மிகப் பெரிய கொடுமைகள் புரி இலட்சம் மனிதர்களின் கொடுர மரணத் கொடுரச் செயலாலேயே உலக வரலா இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் இனியும் உ என்பதற்கு உதாரணமாகவே இந்நூலி அதே ஜெர்மனியில் பிறந்தவரான அலி பெளதிகக் கோட்பாடுகளில் இருந்துதான் கட்டி எழுப்பப்பட்டது. எனினும் அவரால் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட அணு போடப்பட்ட போது அது உலகின் மற் தன்னால் உருவாக்கப்பட்ட அணுக் கோட் என்று அறிந்திருந்தால் ஜன்ஸ்டின் அ இருந்திருக்கக் கூடும்.

னக்கானவர்களை பட்டியலிட முடியும். மீது ஏற்படுத்திய பாரிய விளைவுகளின் யவர்களில் பத்துப்பேரை மாத்திரம் ா. அவர்கள் அனைவரும் ஆயிரமாம் ண்டு வரை (கி.பி.1000-கி.பி.2000)யுள்ள ஆயிரம் ஆண்டு கால மனிதர்கள். 1.பி.1451-1506), வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் 1809-1865), சார்ள்ஸ் டார்வின் (கி.பி.1809லெக்ஸாண்டர் கிரஹாம்பெல் (கி.பி.1847, அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் (கி.பி.1879-1955), ல் ஆம்ஸ்ட் ரோங் (கி.பி.1930-இன்றும் அவர்கள் வாழ்ந்திருந்த காலப்பகுதியின் றேன். எனினும் இவர்கள் அனைவரும் உன்னதமான விளைவுகளை மாத்திரமே நாட்டைச் சேர்ந்த அடோல்ப் ஹிட்லர் சர்வாதிகாரியாகவும், மனித சமூகத்தின் ந்தவனாகவும் உள்ளான். சுமார் 150 துக்கும் காரணமாக இருந்தான். தனது ற்றில் இடம்பிடித்துக் கொண்ட ஹிட்லர், உலக வரலாற்றில் தோன்றக் கூடாது ல் இடம்பிடித்திருக்கிறான். அதேபோல் பெர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஆக்கித் தந்த நவீன இன்றைய பெளதிக விஞ்ஞான வளர்ச்சி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அணுக் கோட்பாட்டின் ணுகுண்டு ஜப்பானில் ஹிரோஷிமாவில் றுமொரு பேரழிவுக்கு காரணமாகியது. பாட்டால் இத்தகைய அழிவு ஏற்படக்கூடும் புணுக் கோட்பாட்டை உருவாக்காமல்

Page 12
நமக்கு முன்னர் எத்தனையோ
ஆண்டு காலங்களும், நூற்றாண்டுகளு நாம் இரண்டாவது ஆயிரமாண்டு காலத் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றோம். இரண் போதுதான் அக்காலப்பகுதியில் இடம்பெற நாம் அடைந்த முன்னேற்றம் என்பன ப ஏற்பட்டது. அப்போது உலகின் மிகப்ெ நிறுவனம் நடந்து முடிந்த ஆயிரமாண்டு சமூகத்தின் மீது பாரிய விளைவுகளை மானிடர்களை அவர்கள் புரிந்த வரிசைப்படுத்தியிருந்தது.
அந்த வரிசையை ஆதாரமாக சாதனையாளர்களை உங்களுக்கு அற கருதி அவர்கள் செய்த சாதனைகளை ஆ வாழ்ந்திருந்த காலப்பகுதியை வைத்து நிறுவனம் முதலாவது அதி மானிடனாக மகாத்மா காந்தியையும் வரிசைப்படுத்த
நாம் சாதனைகள் படைக்க வே சாதனைகளையும், அருஞ் செயல்கை தெரிந்திருக்க வேண்டும். அவர்களின் வா பற்றியும், எத்தகைய பிரச்சனைகளை அவ தெரிந்து வைத்திருப்பது நமக்கு உ நமக்கேற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு எவ் பாடங்களையும் அவை கற்றுத்தரும். இவ நீங்களும் சாதனையாளர்களாக வரவே இந்நூல் உங்களுக்கு வழங்கும் செய்

யுகங்களும், சகாப்தங்களும், ஆயிரம் நம் நடந்து முடிந்திருக்கின்ற போதும் தின் முடிவைத் தரிசித்த பாக்கியத்தினை டாவது ஆயிரம் ஆண்டு கால முடிவின் ]ற நிகழ்வுகள், வாழ்ந்திருந்த மனிதர்கள், ற்றி திரும்பிப் பார்க்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் பரும் செய்தி நிறுவனமான "ரொய்டர்’ காலப்பகுதியில் வாழ்ந்திருந்து, மனித யும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்திய அதி ந செயல்களின் அடிப்படையில்
க் கொண்டே இந்நூலில் இடம்பெறும் திமுகப்படுத்தியுள்ளேன். எனினும் வசதி அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல் அவர்கள் து வரிசைப்படுத்தியுள்ளேன். ரொய்டர் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினையும், இரண்டாவதாக நியிருந்தது.
ண்டுமாயின் ஏற்கனவே படைக்கப்பட்ட 1ளயும், அவற்றை செய்தவர்களையும் ாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களைப் ர்கள் எதிர் கொண்டார்கள் என்பதனையும் த்வேகத்தை அளிப்பதாக இருக்கும். வாறு முகங்கொடுப்பது என்பதற்கான பற்றைப் புரிந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் ண்டும் (ஹிட்லர் போல் அல்ல) என்பதே
i.

Page 13
9
பன்னிரண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட கொண்டு இலகு நடையில் வார்த்தைக குறைத்து இந்நூல் எழுதப்பட்டிருந்தாலு நூலாக இந்நூல் அமைகிறது.
வாசிப்போரது ஆர்வத்தை அதிகரிக் வழங்கியிருக்கிறேன்.
இந்நூலை எழுத மூலத்தகவல்க ஏ.பெரேரா, அணிந்துரை வழங்கிய பேரா வெளியிட முன்வந்த தேசிய கலை வழங்கி ஊக்குவித்த நண்பர் சட்டத்தர நடையை இலகுவாக்கவும், கெயெழுத்து என் வாழ்க்கைத் துணைவி எஸ்.கிரேஸ், அ ஆகியோருக்கு என் அன்பும், நன்றிகளுட
17B, fặF3Fğr’ ıp GhaJFITưůIJFIT ஊடகவியலாளர் வீடமைப்புத்திட்டம் பத்தரமுல்ல.
14.09.2002.

ள்ளிப் பருவ மாணவர்களை மனதிற் ளின் அடர்த்தியைக் கூடுமானவரை ம் சகலரும் வாசிக்கக் கூடிய ஒரு
நம் வகையில் படங்களையும் வரைந்து
ர் தந்துதவிய நண்பர் டெமாட்ரியஸ் சிரியர் சோ.சந்திரசேகரன், பதிப்பித்து இலக்கியப் பேரவை, ஆலோசனை ணி சோ.தேவராஜா, நூலின் மொழி ப் பிரதியைத் தயாரிக்கவும் உதவிய ன்புச் செல்வங்கள் ஷர்மினி, தன்ரக்ஷன் ம் உரித்தாகட்டும்.
இரா.சடகோபன்.

Page 14
அணி
‘ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்க வாழ்ந்த, பாடசாலைப் பிள்ளைகள் அ இச் சிறுநூலை திரு.இரா.சடகோபன் கல்வியானது பெரும்பாலும் பரீட்சை பாடத்திட்டம், பாட நூல்களுக்கு அப்ப உதவும் நூல்களை அவர்கள் படிப்ப வழங்குவதில்லை என்றும் பல குறைப வாசிப்பில் ஈடுபட மறுக்கும் பண்பு ( இட்டுச் செல்லப்பட்டு, அந்நிலையில் 6 எண்ணங்களை வளர்த்து விடுவதா வீழ்ச்சியடையச் செய்து வருகின்றன 6 கூறுகின்றன. இவற்றுக்கெல்லாம் சிக வயது நிலைகளில் உள்ள பிள்ளை எழுதப்படும் நூல்களும் பற்றாக இந்நிலைமைகளைக் கருத்திற் கொள் இச்சிறுவர் நூலின் முக்கியத்துவம் ந:
பிள்ளைகளின் பாடசாலைக் கல் இவ்விடத்து குறிப்பிட வேண்டும். பா உண்டு. சர்வதேச ஆய்வுகளின்படி ரீதியில் 95 சதவீதமான தமது நேர கழிக்கின்றார்கள். ஒரு நாளில் 24 மணி (

10
ந்துரை
ள்’ என்ற தலைப்பில் கடந்த காலங்களில் றிந்திருக்க வேண்டிய பத்துப் பேர் பற்றிய எழுதியுள்ளார். இன்றைய பிள்ளைகளின் Fகளை மையமாகக் கொண்டதென்றும் ால் உலக அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள தற்கான ஊக்குவிப்பைக் கல்வி முறை ாடுகள் எடுத்துக் கூறப்படுகின்றன. பொது தொடர்ந்து உயர் கல்வி நிலை வரை விரிவுரைக் குறிப்புகளை மட்டுமே பயிலும் ல் உயர் கல்வித் தராதரங்களையும் ான்று உயர்கல்வி பற்றிய விமரிசனங்கள் ரம் வைத்தாற் போல இன்று பல்வேறு கள் படிப்பதற்கு ஏற்ற மொழி நடையில் க்குறையாகவே காணப்படுகின்றன. ளும் போது, இரா.சடகோபன் அவர்களின் ன்கு புலப்படுகின்றது.
)வி தொடர்பான மற்றொரு விடயத்தையும் டசாலைக் கல்விக்கு ஒரு கால வரம்பு பாடசாலை மாணவர்கள் உலகளாவிய ாத்தைப் பாடசாலைக்கு வெளியேதான் நேரமும் பாடசாலைகள் இயங்குவதில்லை.

Page 15
1
இந்த எல்லைக்குட்பட்ட நேரத்தில், பர பண்பியல் துறைகளைச் சார்ந்த விரிந் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சிறு அறிவுத் ெ சேர்க்கப்பட்டுக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. சு கைம்மண் அளவே கற்கப்படுகின்றது. அ இந்நாளில் மாணவர்கள் சுயமாக, தாமாக அறிவுத் தொகுதியிலும் தேர்ச்சி பெற வே உண்டு. இந் நோக்கினை நிறைவு ெ மாணவரின் மொழி ஆற்றல் வளர்ச்சி வெளிவர வேண்டியுள்ளது. இப்பின்புலத் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.
சட்டத்தரணியாகவும் பத்திரிை ஒவியராகவும் இன்று மிளிர்ந்துள்ள சட( கால உலக வரலாற்றில் ஒவ்வொரு கா அரசியல் வரலாறு என்பவற்றில் திருப் வரலாற்று நாயகர்கள் பத்துப் பேரை அறிமுகம் செய்கின்றார். அவர்கள் அ வேண்டியவர்கள். அவர்களுடைய வாழ்க் ஆற்றிய பங்களிப்பு என்பன பற்றி அனு எளிதில் விளங்கும் மொழிநடையில் எழுதியுள்ளார். நூலின் மற்றொரு சிறப் படங்களை நூலாசிரியரே வரைந்துள்ள
பல்வேறு சிறப்புகளையும் கொ பிள்ளைகளின் ஆதரவை மட்டுமன்றி பெறும் என நம்புகிறேன். இம் முயற்சி தமிழ்ப் பணியாகக் கருதி உளமாரப் ட
கல்விய் பீடம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
16.09.2002.

1
ரந்த சமூக விஞ்ஞான மற்றும் மனிதப் த அறிவுத் தொகுதியில் நிபுணர்களால் தாகுதியே பாடசாலைப் பாடத்திட்டத்தில் ருங்கக் கூறின் பாடசாலைக் காலத்தில் அறிவு வெள்ளம் பிரவாகம் எடுத்தோடும் முயன்று பாடத்திட்டத்துக்குள் அடங்காத |ண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கல்வியாளரிடம் சய்வதற்குப் போதிய துணை நூல்கள் |யைக் கருத்திற் கொண்ட முறையில் தில் சடகோபன் அவர்களின் இம்முயற்சி
கயாளராகவும் கவிஞராகவும் சிறந்த கோபன் அவர்கள் கடந்த ஆயிரமாண்டு ல கட்டத்திலும் மனித நாகரிக வரலாறு, பு முனையாக அமைந்து தடம் பதித்த இந்நூலில் இளந்தலைமுறையினருக்கு னைவருமே மாணவர்கள் அறிந்திருக்க கைப் பின்னணி, பின்பற்றிய கொள்கைகள், பவம் மிக்க எழுத்தாளரான சடகோபன் சிறப்பாக ஒவ்வொரு கட்டுரையையும் பு, அட்டைப்படம் உட்படத் தேவையான
மைதான்.
ண்டமைந்துள்ள இந்நூல் தமிழ் பேசும் பொது வாசகர்களின் நன்மதிப்பையும் சியை சடகோபன் அவர்களின் முக்கிய பாராட்டுகின்றேன்.
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன்.

Page 16
கிறிஸ்தோபர்
(கி.பி.1451
“கொலம்பஸ்
மக்களின் மகிழ்ச்சிக்காகவும்; சுபீட்சத்துக்காகவும்; பூகோளத்தின்
மற்றுமொரு
பாதையைத் திறந்து விட்டவர் என்ற பெருமைக்குரியவராவார்”
g
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

lönGLbLIGÜ
(-1506)
இத்தாலியின் சந்தடி மிகுந்த துறைமுக நகரம் ஜெனோவா. அதன் கடற்கரையில் அமர்ந்திருந்தான் ஒரு சிறுவன். அவன் கண்களில் சதா ஒரு கனவு மிதந்து கொண்டிருந்தது. அந்தக் கடலுக்கப்பால் இருக்கும் உலகம் பற்றி அவன் கடுமையாக யோசித்தான். உலகின் மற்ற பகுதிகளில் இருந்து கடல் கடந்து வந்த மாலுமிகள் சொல்லும் கதைகள் பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டு இருந்தான்.
இரா. சடகோபன்

Page 17
s
ఫ్రాక్సైక్రికీ వక్షేత్త%
خیکھیتھوپیتھیچھے
கிறிஸ்தோ
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 
 
 
 
 

13
பர் கொலம்பஸ்

Page 18
1.
அந்தச் சிறுவன் வேறு யாரும பெற்ற மாலுமி கிறிஸ்தோபர் கொலம்ப உலகைக் கண்டுபிடித்தவர்.
அக்காலத்தில் கிழக்குநாடுகளில் தந்தம், பருத்தி, பட்டு மற்றும் வாசனை வண்ணம் இருந்தன. பல கப்பலோட்டி கொண்டு வந்தனர். இளமைப் பருவத்தை கடற் பயணங்களை மேற்கொள்வதில் ஆ நோக்கி பிரயாணம் செய்வதன் மூலம் ச விடலாம் என்று அவர் நினைத்தார். எல் தட்டையாக இல்லை என்றும்; அது உ
இக் காலத்தில் கொலம்பஸை பாரிய கடற் பிரயாணங்களை மேற்ே நிலப்பரப்பைக் கண்டுபிடிக்கும் நீண்ட க என்று விரும்பினார். ஆனால் அதற்கான தனது உறவினர்கள், நண்பர்கள் மூல மன்னர்களின் உதவியை நாடினார். ஸ் உதவியளிப்பதற்கு முன்வந்தனர். ஆன கண்டுபிடிக்கப்படும் நாடுகளில் தமது ராஜ என்றும் கூறினார்கள். இதற்கு இணங்கி மேற்கொண்டார்.
மிகுந்த சிரமங்களுக்கு மத்தியி செய்து முடித்துக்கொண்டார் கொலம்ப திகதி அவர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரு குறைவான நிதியே காணப்பட்டது. இருக்கவில்லை. பிரயாணத்தின் போது உ பெற்ற சிறைக் கைதிகள் வழங்கப்பட் மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்தார். அவர் என்ற மூன்று கப்பல்களில் பிரயாண
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

4.
ல்ல. அவன்தான் பிற்காலத்தில் புகழ்
வம். இவரே அமெரிக்கா என்ற புதிய
இருந்து ஐரோப்பாவை நோக்கி யானைத் ாப் பொருட்கள் என்பன வந்து குவிந்த கள் கடல் கடந்து சென்று இவற்றைக் அடைந்திருந்த கொலம்பஸ் இத்தகைய ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். மேற்குத்திசை iருக்கு வழியில் இந்தியாவை அடைந்து >லோரும் நினைப்பதைப் போல் உலகம் ருண்டையானது என்றும் கூறினார்.
ப் போலவே மேலும் பல மாலுமிகள் கொண்டிருந்தனர். கொலம்பஸ் புதிய டற் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்
நிதி அவரிடம் இருக்கவில்லை. எனவே மாக ஸ்பெயின் மற்றும் போர்த்துக்கல் ஸ்பெயின் நாட்டின் அரசியும், மன்னரும் ால் அதற்கு பிரதியுபகாரமாக புதிதாக ஜ்யம் அமைய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் ய கொலம்பஸ் பிரயாண ஏற்பாடுகளை
ல் திட்டமிட்டு பிரயாண ஏற்பாடுகளைச் ஸ். 1492ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 03ம் நந்து புறப்பட்டார். எனினும் அவரிடம் நன்கு பயிற்சி பெற்ற மாலுமிகளும் ஊழியம் செய்வதற்கென கடுந் தண்டனை டனர். கொலம்பஸ் தனது குழுவினரை களை 'சாந்தமரியா’, ‘பின்டா’, ‘நினா’ ம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தார். அவர்கள்
இரா. சடகோபன்

Page 19
15
நீண்ட கடற் பிரயாணம் செய்ய வேண்டிய சமாளித்து 1492ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மா சேர்ந்த பவுறாமஸ் என்று அழைக்கப்டும் ! இவர் முதன் முதல் அமெரிக்கா கண்ட
அதன் பின்னர் கொலம்பஸ் ஸ் பிரயாணங்களை மேற்கொண்டார். கியூ முதலான நாடுகளுக்குச் சென்றார். அவர் பறவைகள் ஆகியவற்றுடன் செவ்விந்திய நாட்டு அரசிக்கும் மன்னருக்கும் பரிச என்று கருதிய அமெரிக்காவின் பகுதிக
கிழக்குலகின் இந்தியாவைக் : கொலம்பஸ் பெரிதும் முயற்சித்தார். அ காரணமாக அது கைகூடவில்லை. தொட அவர் சோர்வும், சஞ்சலமும் அடைந்திருந் 1506ஆம் ஆண்டில் இவ்வுலகை விட்டு போர்த்துக்கேயர் இந்தியாவுக்கும், இல
கொலம்பஸ் இந்தியாவை வந்த இவ்வாயிரம் ஆண்டுகால மக்களின் ம பூகோளத்தின் மற்றுமொரு பாதையைத் உரியவராவார்.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

பிருந்தது. பின்னர் பல துன்பங்களையும் தம் 12ம் திகதியன்று அமெரிக்காவைச் இடத்தைச் சென்றடைந்தனர். இவ்வாறே த்தைக் கண்டுபிடித்தார்.
பெயினில் இருந்து மேலும் பல கடற் பா, மேற்கிந்திய தீவுகள், ஜமேய்க்கா
தனது நாட்டுக்குத் தங்கம், மிருகங்கள், பர்களையும் கொண்டு வந்து ஸ்பெயின் ாக வழங்கினார். அவர்கள் இந்தியா ளில் குடியேற்றங்களை அமைத்தனர்.
கண்டு பிடித்துவிட வேண்டும் என்று ஆனால் அவருக்கிருந்த பிரச்சனைகள் ர்ச்சியாக செய்த கடற் பிரயாணங்களால் தார். பின்னர் இந்த மகா கண்டுபிடிப்பாளர் ப் பிரிந்தார். இக் காலப்பகுதியிலேயே ங்கைக்கும் வந்து சேர்ந்தனர்.
நடையத் தவறினார் என்றாலும் அவர் கிழ்ச்சிக்காகவும், சுபீட்சத்துக்காகவும், திறந்து விட்டவர் என்ற பெருமைக்கு
இரா. சடகோபன்

Page 20
Globalub
(65.1?. I5
“நல்ல நண்பர்களே! ஆண்டவனின் பேரால் கேட்கின்றேண் எண் உறக்கத்தைக் கலைக்காதீர்கள்”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

slgiGiul
64- (616)
கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த மாபெரும் இலக்கிய மேதைகளில் ஒருவர்தான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். இவரை மிஞ்சிய இலக்கிய மேதை இன்னும் உலகில் பிறக்கவில்லை என்பார்கள். நாடகம், கவிதை ஆகிய துறைகளில் நவரசங்களான சிங்காரம், கோபம், வீரம், சாந்தம், கருணை, நகைப்பு, பயம், அற்புதம், இழிவு முதலான ரசங்களை மிக உயர்ந்த விதத்தில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்ட
SINN. FILG3a6L 16

Page 21
வில்லியம் :ே
பனதரகள
ஆண்டுக்ார்
ஆயிரம்
 

இரா. சடகோபன்

Page 22
இவர், அதனால் புகழ் வானின் சிகர
இத்தகைய மாமனிதரின் வாழ்வு உள்ளது. இவரது வாழ்வில் நிகழ்ந்த பt நிகழ்ந்தன என்பன தொடர்பில் குழப் பிறந்த திகதி சரியாகத் தெரியவில்லை 26ம் திகதி இவருக்கு ஞானஸ்நானம் வி பிறந்த ஊரான இங்கிலாந்தின் ஸ்ராட்( இடத்தில் இருந்த கிறிஸ்தவ தேவாலய
இவரது குழந்தைப் பருவத்திலும் நடந்தது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் லத்தீன் மொழியில் புலமை பெற்றிருந்த ஸ்ராட்போட் என்ற கிராமத்தை விட்டு ெ என்றும் தெரியவந்துள்ளது.
இவருக்கு 18 வயதானபோது திருமணம் முடித்துள்ளார். ஆன் இவரை இருந்ததுடன் ஷேக்ஸ்பியரின் சொந்த இவர்களுக்குப் பல குழந்தைகள் இரு ஜூடித் ஆகிய இரட்டையர்களும் உள்
இவர் எழுதிய நாடகங்கள் இவ என்ற அந்தஸ்த்துக்கு உயர்த்தின. கொண்டிருந்ததுடன் உணர்ச்சிப் பிரவ ரசிகர்களைக் கவர்ந்தன. இவரது நா பெயர்கள் அவற்றைப் படித்திராத, பா பெற்றன. இவற்றில் மிகப் பிரசித்தி ஹம்லெட், மெக்பெத், ஜூலியஸ் சீசர்
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

8
த்தை தொட்டவர்.
பல மர்மங்கள் நிறைந்ததாகவே இன்றும் ஸ்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகள் எக்காலத்தில் பங்கள் பல காணப்படுகின்றன. இவரது . ஆனால் 1564ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி அவரது போட் என்ற கிராமத்தில் அவொன் என்ற பத்தில் நடைபெற்றது.
b, பின்னர் இளமைக் காலத்திலும் என்ன மிகக் குறைவாகவே உள்ளன. இவர் நார் என்றும் தனது சொந்தக் கிராமமான பருநகரான லண்டனுக்குச் சென்றுள்ளார்
இவர் ஆன் ஹத்வே என்ற பெண்ணை விட சில வருடங்கள் வயதில் மூத்தவளாக தக் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவளுமாவாள். ந்தன. அக் குழந்தைகளில் ஹம்நெட், ளடங்குவர்.
ரை மாபெரும் நாடக இலக்கிய மேதை
இவை மிகச் சிறந்த இலக்கிய நயம்
ாகமாகத் திகழ்ந்தன. லட்சக்கணக்கான
டகப் பாத்திரங்கள் மற்றும் அவற்றின்
ர்த்திராத மக்கள் மத்தியிலும் பிரசித்தி
பெற்ற நாடகங்கள் ரோமியோ-ஜூலியட்
போன்றனவாகும்.
இரா. சடகோபன்

Page 23
1:
ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய நாடகங்கள் வறம்லெட், டுவெல்ப்த் நைட் ( த ஸ்ரூ (அடங்காப்பிடாரியை அடக்குதல்) நைட்ஸ் ட்ரீம் (நடு வேனிற் கால இரவொல் ஒப் வெனிஸ் (வெனிசு நகர வணிகன்), !
இவரது நாடகங்களைப் போலவே தரம் மிக்கனவாக இருந்தன. ஆனா எழுதப்பட்டவைகளாக இருப்பதனால் ட எனினும் இவை உலக அளவில் வரவே தன்மை கொண்டும் உள்ளன. இவை ஆகும்.
ஷேக்ஸ்பியர் லண்டனில் வாழ் பெயரும் புகழும் பெற்றுவிட்டார். இவர் த தனது சொந்த ஊரான ஸ்ராட் போட்டுச் கட்டியிருந்த வீட்டில் வாழ்ந்தார். அ நாடகங்களையும் கவிதைகளையும் எ மாதம் 23ம் திகதி இவ்வுலகில் இருந்து
அதன்பின் ஒவ்வொரு வருடமு கல்லறையில் மலர்கள் குவிந்தவண்6 இலக்கியமேதை ஒருவரின் ஞாபகார்த்த கணக்கான மக்கள் இங்கிலாந்தின் செல்கின்றார்கள்.
ஷேக்ஸ்பியர் தான் இறந்த பின் வேண்டுமென பின்வரும் கல்லறை வ
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

பின்வருவன :- பன்னிரெண்டாம் நாளிரவு), தி டேமிங் ஒப் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட், எ மிட் சம்மர் ர்றின் கனவு), ஒதெல்லோ, தி மேர்ச்சண்ட் ஜூலியஸ் சீசர், மெக்பெத்.
இவரது கவிதைகளும் உயர் இலக்கியத் ல் இவை நீண்ட காலத்திற்கு முன் ரிந்து கொள்ளக் கடினமாக உள்ளன. பற்கப்படுபவையாகவும், மிக அழகியல் காலத்தை வென்ற இலக்கியங்கள்
ந்த காலத்திலேயே இனி இல்லாதபடி னது இறுதிக் காலத்தைக் கழிப்பதற்கென 5கு வந்து, அங்கு தானே சொந்தமாகக் க்காலத்திலேயே தனது இறுதிக்கால ழுதினார். இவர் 1616ம் ஆண்டு ஏப்ரல்
விடைபெற்றார்.
ம் ஏப்ரல் 23ம் திகதியானதும் இவரது ணம் உள்ளன. ஆயிரம் ஆண்டுகால த்தைக் கொண்டாட இப்போதும் ஆயிரக் ஸ்ராட் போட் என்ற கிராமத்துக்குச்
ாபு தனது கல்லறையில் பொறிக்கப்பட சகத்தை எழுதி வைத்திருந்தார்.
இரா. சடகோபண்

Page 24
அதில் கூறப்பட்டிருந்ததாவது :-
“நல்ல நண்பர்களே! ஆண்டவனின் பேரால் கேட்கின் என் உறக்கத்தைக் கலைக்க என் நினைவுகளை சுமப்போர் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் என் எலும்புகளை அசைப்பவர்
சபிக்கப்படுவார்கள்.”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

20
ண்றேன்
எதிர்கள்
ர்களோ
இரா. சடகோபன்

Page 25
JumpTi (d.g. 8o
“மக்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த மக்கள் அரசாங்கம் இந்த மண்ணில் இருந்து மறைந்தொழிந்து போய் விடலாகாது”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

விங்கள்
9-1865)
ஆபிரஹாம் லிங்கன் ஒரு ஏழை விவசாயின் மகனாவார். இளமைக் காலத்தில் மிகப்பல துன்பங்களை அனுபவித்தார் . தனது அயரா முயற்சியால் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி என்ற நிலைக்கு உயர்ந்தார். அமெரிக்க நாட்டின் கென்டகி மாகாணத்தில் பின்தங்கிய கிராமம் ஒன்றில் 1809ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 2ம் திகதி பிறந்தார். இவரின் ஒன்பதாவது வயதிலேயே இவரது தாயார் இவ்வுலக வாழ்வை விட்டுப் பிரிந்துவிட்டார்.
இரா. சடகோபன்

Page 26
କ୍ଳୀ SS:
ಟ್ಲಿ
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

22
క్ష్
器
இரா. சடகோபன்

Page 27
R 4
ஆபிரஹாம் லிங்கன் பிறந்தது வாடினார். அதனால் முறையாகப் ப அவருக்கு இருக்கவில்லை.
அவர் சுய முயற்சியின் மூலே செய்யவும் கற்றுக் கொண்டார். மிக வழக்கறிஞராக தகுதி பெற்றார். அது 6 உழைக்க வேண்டியிருந்தது. லிங்கன் பெண்ணை திருமணம் செய்து கெ மாகாணத்துக்கு வந்து வாழ்க்கை நடத் ஈடுபடும் ஆர்வம் அவருக்கு ஏற்பட்டது
அக் காலப்பகுதியில் அமெரிக் வியாபாரம் அதிகம் வளர்ச்சியடைந் கறுப்பினத்தவர்களைப் பிடித்து வந்து அ இந்த வியாபாரத்தை எவ்வாறு அண்டை என்று அரசியல் தலைவர்களுக்கிடை அடிமை வியாபாரத்துக்கு ஆதரவாக கட்சியினரும் குரல் எழுப்பினர். தென் அடிமை வியாபாரத்தை ஏனைய மாகா முயற்சித்தனர். ஆபிரஹாம் லிங்கன் அந்
விரைவிலேயே அரசியலில் மு ஆண்டு இடம்பெற்ற ஜனாதிபதித் தே போட்டியிட்டார். அத் தேர்தலில் ஜனாதிப லிங்கன் அடிமை வியாபாரத்தை முழு மாகாணங்கள் மத்திய அரசில் இருந்து எல்லா மாகாண அரசுகளையும் மத்தி லிங்கன் மிகப்பாடுபட்டு உழைத்தார், ஆ போயின.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

3
| முதற்கொண்டு மிகுந்த ஏழ்மையில் ாடசாலையில் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு
D எழுதவும், வாசிக்கவும், கணக்குகள் ச் சிரமப்பட்டு படித்து 1836ம் ஆண்டு வரையில் சிறுசிறு தொழில்களை செய்து
1842ம் ஆண்டு மேரி ஆன்டொட் என்ற ாண்டார். பின் இல்லினொய்ஸ் என்ற தினார். அக் காலத்திலேயே அாசியலில்
காவின் தென்மாகாணங்களில் அடிமை து காணப்பட்டது. ஆபிரிக்க நாட்டின் மெரிக்காவில் அவர்களை விற்று வந்தனர். அயல் மாகாணங்களுக்கும் விஸ்தரிப்பது பில் பலமான விவாதம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஒரு கட்சியினரும், எதிராக மற்றுமொரு மாகாணங்களின் அரசியல் தலைவர்கள் ணங்களுக்கும் முழுமூச்சாக விஸ்தரிக்க த நடவடிக்கையை பலமாகக் கண்டித்தார்.
ழு மூச்சாக இறங்கிய லிங்கன் 1860ம் தர்தலில் குடியரசுக் கட்சியின் சார்பில் தியாக தெரிவு செய்யப்பட்டார். ஜனாதிபதி ழமையாக எதிர்த்தார். அதனால் தென் பிரிந்து தனியாகச் செல்லத் தொடங்கின. ய அரசுக்குள் இணைத்து வைத்திருக்க னால் அவரது முயற்சிகள் பலனளிக்காது
இரா. சடகோபன்

Page 28
2
அதன் விளைவாக அமெரிக்க சுமார் நான்காண்டுகள் வரை நீடித்த பிரிந்து போகாமல் வைத்திருக்க மேற அது அடிமை வியாபாரத்தை ஒழிக்க
ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை பேரழிவைக் கண்டு லிங்கன் பெரிதும் நடந்து கொண்டிருந்த பல பிரதேசங்களு சென்றபோது கெட்டிஸ்பர்க் என்ற சிறி அவர் மக்கள் மத்தியில் ஆற்றிய உ ஆயிரமாண்டு காலத்தில் அரசுத்தலை6 உரையாக இது கருதப்படுகின்றது.
லிங்கன் தனது பேச்சில் பின்வருட அனைவரும் விணே இறந்து போனவர்கள் ஆளுகையின் கீழான இந்த தேசத்திற்கு { மக்களால், மக்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இருந்து மறைந்தொழிந்து போய் விடலா கூறினார்.
ஆயிரக்கணக்கான மக்களைப் யுத்தம் 1864ம் ஆண்டு முடிவடைந்தது. இ வெற்றி பெற்றனர். இரண்டாம் மு ஜனாதிபதியானார். பல புதிய, புதிய புகழ் மேலும் செழித்தோங்கியது.
1865ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14ம் தி: வாஷிங்டனில் உள்ள கலையரங்கமெ சென்றிருந்தனர். அங்கு வைத்து ஜோன் அவரது பின்னால் இருந்து துப்பாக்கி ஜனாதிபதி லிங்கன் அடுத்தநாள் கான
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

4.
உள்நாட்டுப் போர் மூண்டது. இப்போர் து.இந்தப்போர் மாகாண அரசுகளைப் )கொள்ளப்பட்ட போராகவே இருந்தது. ஏற்பட்ட போராக இருக்கவில்லை.
ாப் பலி கொண்ட உள்நாட்டுப் போரின் மனவேதனை அடைந்தார். இவர் போர் க்கும் சென்று பார்வையிட்டார். அவ்விதம் ய நகரில் இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் ரை உலகப் பிரசித்தி பெற்றது. கடந்த வர் ஒருவர் ஆற்றிய மிகப் புகழ் வாய்ந்த
மாறு கூறினார். “இங்கே உயிர் நீத்தவர்கள் ாகக் கருதப்படக் கூடாது. ஆண்டவனின்
இப்போது புதிய சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளது.
இந்த மக்கள் அரசாங்கம் இந்த மண்ணில் காது’ என்று அவர் உணர்ச்சி பொங்க
பலி கொண்ட பின் அமெரிக்க உள்நாட்டு இப்போரில் அரசாங்கத்தின் ஆதரவாளர்கள் ழறையாகவும் ஆபிரஹாம் லிங்கன் சட்டவிதிகள் ஆக்கப்பட்டன. லிங்கனின்
கதி ஜனாதிபதியும் அவரது மனைவியும் ான்றில் நாடகம் ஒன்றை ரசிப்பதற்காகச் வில்க்ஸ் பூத் என்ற நடிகன் ஜனாதிபதியை யால் சுட்டான். இதனால் காயமடைந்த லையில் இவ்வுலக வாழ்வை நீத்தார்.
இரா. சடகோபன்

Page 29
இவ்வாறு. கறுப்பினத்தவரின் அடிமை வாழ்6 வாழ்வின் உன்னதத்தை எய்தி, உலக சரித்திரத்தில் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்துக் கொணி அமெரிக்க நாட்டின் உயர் அரசியல் ஞானியெனத் திக மானிடத்துவத்தின் நண்பனான அவ்வெளிய மனிதனின் வாழ்வு முற்றுப் பெற்றது.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

வை ஒழித்து,
ழ்ந்த

Page 30
4.
fIIEÍEi (d.1.18
“பரிணாம வளர்ச்சிக்கோட்பாடு என்பது எவ்வாறு உயிரினங்கள் உலகில் தோன்றி படிப்படியாக
என்பதை
விளக்குவதாகும்”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

| LTijGallei o9-1882)
“உலகில் உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றின?” “வலிமை உள்ளவை மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும்’ என்பதன் பொருள் என்ன? போன்ற கேள்விகளுக்கு விடைகாண முயற்சி செய்து வெற்றியடைந்தவர் சார்ள்ஸ் றொபர்ட் டார்வின் என்ற விஞ்ஞான மேதை.
இவர் 1809ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 12ம் திகதி இங்கிலாந்து நாட்டில் ஸ்ரூவ்ஸ்பர்ரி என்ற இடத்தில் பிறந்தார்.
இரா. சடகோபன்

Page 31
சார்ள்ஸ் ட
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

ஃகில் இருந்து, ஏற்றவன் மனிதன் ,
ーと牙f6%がの டார்வின்.
ார்வின்
இரா. சடகோபன்

Page 32
2
புகழ் பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ், எடின்பேர்க் ப பல்கலைக்கழகத்தில் இவர் வைத்திய பெறவில்லை. உயிரினங்களின் இயற் என்பதிலேயே அதிக ஆர்வம் கொண்ட
இவரது பெயருடன் பரிணாம காணப்படுவதாக கருதப்படுகின்றது. பரிண உயிரினங்கள் உலகில் தோன்றி படிப்ட விளக்குவதாகும். இவர் தனது விள தத்துவத்தின் அடிப்படையில் முன்வைத் மனிதன் படிப்படியாக உருவாக்கம் பெ
சார்ள்ஸ் டார்வின் மிகப்பெ மேற்கொள்வதற்காக பீகிள்” என்ற க திகதி புறப்பட்டார். சுமார் ஐந்து ஆண் ஈடுபட்டார். டார்வின் வாழ்வில் இடம்பெற் இந்தப் பிரயாணத்தின் போது டார்வின் ப6 மிருகங்கள் முதலர்னவற்றை அறிந்து நீண்ட ஆராய்ச்சியின் பின் 1859ம் ஆரம்பம’ என்ற இவரது நுால் வெளி நடத்தும் போராட்டமே வாழ்க்கை என்ற கொண்டிருந்தது. சூழலுடன் இசைந்து வா தொடர்ந்து உயர் வாழ்கின்றன என்றும் பரம்பரையைத் தோற்றுவிக்கின்றன என்
1871ம் ஆண்டு இவர் வெளி நுால் ‘மனிதனின் முன்னோர்கள் L சாத்தியப்பாட்டை ஆராய்வதாக இருந் பெரும் வாத விவாதங்களை உண்டு ப ஏனைய உயிரினங்களையும் உண்டாக்கி இக்கருத்துக்கள் கோபம் கொள்ளச் ெ
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

3
ஸ்கலைக்கழகங்களில் கல்வி பயின்றார். கல்வி பயின்ற போதும் அதில் வெற்றி கை வரலாற்றை ஆராய வேண்டும் ார்.
வளர்ச்சிக்கோட்பாடும் இணைந்தே ாம வளர்ச்சிக்கோட்பாடு என்பது எவ்வாறு டியாக வளர்ச்சியடைந்தன என்பதனை க்கங்களை இயற்கைத் தேர்ச்சி’ என்ற தார். அதன் மூலம் குரங்கில் இருந்தே ற்றான் என்று நிரூபிக்க முயன்றார்.
ரிய விஞ்ஞானத் தேடல் ஒன்றை ப்பலில் 1831ம் ஆண்டு டிசம்பர் 27ம் ர்டுகள் தொடர்ச்சியாக ஆராய்ச்சியில் ற மிகமுக்கியமான நிகழ்வு இதுவாகும். ல நாடுகளின் புதிய பல தாவரவகைகள், கொள்ளும் அனுபவத்தைப் பெற்றார். ஆண்டு புகழ்பெற்ற 'உயிரினங்களின் பிடப்பட்டது. உயிரினங்கள் சூழலுடன் தத்துவத்தை இந்நுால் அடிப்படையாகக் ழக்கூடிய மிருகங்களும், தாவரங்களுமே ), அவ்விதம் வாழக் கூடிய எதிர்காலப் றும் இவர் விளங்கப்படுத்தினார்.
பிட்ட மனிதனின் தோற்றுவாய்” என்ற )ணிதக் குரங்குகளே என்பதற்கான தது. இக் கருத்துக்கள் இக்காலத்தில் ண்ணின. கடவுளே மனித இனத்தையும், னார் என்று நம்பிக்கை கொண்டவர்களை சய்தன.
இரா. சடகோபன்

Page 33
2
இவற்றைவிட இவரது பிரயாண கண்ட மிருகங்கள், தாவரங்கள், மலர் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பற்றியும் ட பிரயாணம்’ என்ற நூலில் தொகுத்து
சார்ள்ஸ் றொபர்ட் டார்வின் 18 இவ்வுலகில் இருந்து மறைந்தார். என் விட்டுச் சென்ற சிந்தனைக்குரிய கருத்து வருகின்றன. அவர் எழுப்பிய ப புத்தாயிரத்திலாவது விடை கிடைக்கு கொள்கின்றனர் என்பதனை நீங்கள் அ
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

அனுபவங்கள், பிரயாணத்தின்போது வகைகள், விதைகள், கடல் மற்றும் ார்வின் எழுதினார். இவற்றை பீகிளின்
1836ம் ஆண்டு வெளியிட்டார்.
32ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 19ம் திகதி றாலும் இவர் இவ்வுலக மனிதரிடையே க்கள் தொடர்ந்தும் அலசி ஆராயப்பட்டு ல கேள்விகளுக்கு அடுத்துவரும் மா என்று பலரும் முடியைப் பிய்த்துக் றிவீர்களா?
இரா. சடகோபன்

Page 34
25TG) (d.f. 18
“மனித வர்க்கத்தின் முதல் தேவை உணவு, உடை, உறையுள் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தியவர் கார்ல் மார்க்ஸ்”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

Lonia) I8-1883)
LDனித குலத்தின் உயர்ச்சிக்கு கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற பேரறிஞர் செய்துள்ள சேவையைப் போல் வேறு எவரும் செய்ததில்லை. உலகை ஆளப் பிறந்தவன் பணக்காரன் என்றும் அவனுக்கு ஊழியம் செய்து கைகட்டி வணங்கி நிற்பவனே பாட்டாளி என்றும் முன்பு கருதப்பட்டது. இந்த கருத்தை மாற்றி சகலரும் சமம்" என்ற தத்துவத்தைக் கூறி புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர்தான் கார்ல் மார்க்ஸ். அதற்காக அவரை மனிதருள் மாணிக்கம் என்பர்.
இரா. சடகோபண்

Page 35
கார்ல் மார்க்ஸ், ஏங்கல்சுடன்
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

31
மார்க்ஸின் முன்று புதல்வியர்
இரா. சடகோபன்

Page 36
இன்று நாம் அனுபவிக்கும் சகல கார்ல் மார்க்ஸ்.
“தத்துவ ஞானிகள் உலகத்தை விளங்கப்படுத்தினா
நமது கடமை உலகத்தை மாற்றியமைப்பதாகு என்று எடுத்துரைத்தார் மார்க்ஸ் முழுவதும் போராட்டங்கள் பல நடத்தி
மனிதனின் வாழ்க்கைக்கான மிக அவை உணவு, உடை, உறையுள். மூன்றும் மறுக்கப்படக்கூடாது என்று அடிப்படையிலேயே “கம்யூனிசம்”, “ பொருளாதார தத்துவங்கள் உருவா செயல்படுத்த சர்வதேச தொழிலாளர் கருத்துக்களே இன்று சமதர்மக் பின்பற்றப்படுகின்றன.
கார்ல் மார்க்ஸ் ஜெர்மன் நாட்டி ஆண்டு மே மாதம் 5ம் திகதி பிறந்தார் டிரியர் என்பதே இவரது பிறந்த ஊ இவருக்கு மூன்று சகோதரர்களும், ஐ
தனது பள்ளிப்படிப்பை ஊர்ப்ட பின்னர் இவர் சட்டம் பயில்வதற்காக ஆ பின் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்திற்கு இலக்கியம், வரலாறு, அழகியற்கலை, துறைகளில் மிகுந்த ஆர்வம் கொ6 பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்து தத்துவஞா
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

2
சுதந்திரங்களுக்கும் காரணமாக இருந்தவர்
ர்கள்
6”.
தனது கொள்கைக்காக தன் வாழ்நாள் னொர்.
முக்கியத் தேவைகள் மூன்று உள்ளன. எந்தவொரு தனி மனிதனுக்கும் இந்த
இவர் கூறினார். இந்தக் கருத்தின் சோஷலிசம்” ஆகிய சமூக விஞ்ஞான க்கப்பட்டன. இவற்றை நடைமுறையில் சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார். அவர் கூறிய
கோட்பாடுகளாக உலகெங்கும்
டின் பிரஷ்யா என்ற பிரதேசத்தில் 1818ம் . ரைன் நதிக் கரையோர சிறு நகரமான ர். இவரது தந்தை ஒரு வழக்கறிஞர். ந்து சகோதரிகளும் இருந்தனர்.
ள்ளிக்கூடத்திலேயே பூர்த்தி செய்தார். ாம்பத்தில் பொன் பல்கலைக்கழகத்திற்கும், ம் சென்றார். சட்டக் கல்வியைத் தவிர சிற்பம், ஓவியம், தத்துவஞானம் முதலான ண்டிருந்தார். 1841ம் ஆண்டு பெர்லின் னத்தில் கலாநிதிப் பட்டத்தைப் பெற்றார்.
SJ.T. afLC3as 6i

Page 37
3
18ம் நுாற்றாண்டின் இறுதிக்கால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால் ஐ( முதன்முதலாக இயந்திரங்கள் பயன்ப பெரிய அளவில் கைத்தொழில் வளர்ச்சி 6 கூலித்தொழிலாளர்கள் ஆனார்கள். இ கூலியே வழங்கப்பட்டது. கார்ல் மார் வாதாடினார். இங்கிலாந்திலும், ஐரோ இணைத்தார். சர்வதேச தொழிலாளர்
தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமா கூறி “கூலி, விலை, இலாபம்” என்ற நலன் கருதியும், பொதுவான மனித குல கட்டுரைகளையும், ஆராய்ச்சி உை பத்திரிகைகளில் வெளியிட்டார். இத்தகை பலமுறை நாடு கடத்தியது.
இவர் எழுதிய “மூலதனம்” பொருளாதார முறை ஒன்றை உருவாக தொழிலாளர்களின் தாரக மந்திரமாக மாபெரும் அக்டோபர் சோஷலிசப் புர அதன் விளைவாக சோஷலிசப் பொரு ப்பட்டது.
கார்ல் மார்க்ஸ் 1843ம் ஆண்டு த6 ஜெனி வொன் வெஸ்ட் பாலென் என்ற டெ மார்க்ஸின் சிந்தனைகளையும், செயல்க பங்கு கொண்டார். மார்க்ஸ் தம்பதியருக்கு
கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற பேரறி ஏங்கெல்ஸ். இவர் மற்றுமொரு சோவ மார்க்ஸின் இறுதிக்காலம் வரை இ சிந்தனைக்கும், எழுத்துத்துறைக்கும் உ
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

3
த்தில் இங்கிலாந்தில் நீராவி இயந்திரம் ரோப்பாவில் பொருள் உற்பத்தியில் டுத்தப்பட்டன. ஐரோப்பாக் கண்டத்தில் ரற்பட்டது. சிறு விவசாயிகள் நட்டமடைந்து வர்களின் உழைப்புக்கு மிகக் குறைந்த க்ஸ் இந்த சமூக அநீதிக்கு எதிராக பா எங்கும் இருந்த தொழிலாளர்களை சங்கத்தை உண்டாக்கினார்.
ன கூலி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நுாலை எழுதினார். தொழிலாளர்களின் த்தின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், எண்ணற்ற ரகளையும் எழுதினார். அவற்றைப் ய செயல்களுக்காக அரசாங்கம் இவரை
என்ற நுால் உலகில் புதிய சமூக க்கியது. இந்நுால் உலகெங்கும் உள்ள ப் போற்றப்படுகின்றது. ரஷ்ய நாட்டில் ட்சி தோன்ற காரணமாக அமைந்தது. நளாதாரம் உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்த
னது சகோதரியின் நெருங்கிய தோழியான பண்ணைத் திருமணம் செய்து கொண்டார். ளையும் ஊக்குவிப்பதில் ஜெனி பெரிதும் கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருந்தனர்.
ஞரின் நெருங்கிய தோழர் பிரெட்றிக் டிலிச விஞ்ஞான தத்துவஞானியாவார். Nணைந்து செயற்பட்டு மார்க்ஸின் உறுதுணை புரிந்தார்.
இரா. சடகோபன்

Page 38
கார்ல் மார்க்ஸ் 1883ம் ஆண்டு விட்டு மறைந்தார். அவரின் இறுதிச் ச நிகழ்த்தினார். மார்க்ஸ் மனிதகுலத்துக் எடுத்துரைத்தார்.
“இயற்கை உயிரின வளர்ச்சியின் டார்வின் கண்டு பிடித்தது போல் மனித வரலாற்றின் வளர்ச்சியின் மார்க்ஸ் கண்டுபிடித்தார். மனித முதல் தேவை உணவு, உடை, !
என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தில்
அவற்றைப் பூர்த்தி செய்யும் உ ஒன்றை மார்க்ஸ் உலகுக்கு விட்டுச்
“அவரது பெயரும்,
அவரது சேவையும் யுக யுகாந்திரங்களுக்கு நிலைத்து நிற்கும்.” இவ்வாறு ஏங்கெல்ஸ் கண்ணிர்
பேரறிஞர் கார்ல் மார்க்ஸின் மயானத்தில் இவரது மனைவியின் சம
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

4.
மார்ச் மாதம் 14ம் திகதி இவ்வுலகை டங்கின்போது ஏங்கெல்ஸ் இரங்கலுரை கு செய்த அளப்பரிய சேவையைப் பற்றி
விதியினை
விதியினை
வர்க்கத்தின்
உறையுள்
会、宛
Ug
உண்மையான பொருளாதார கொள்கை சென்றுள்ளார்.
மல்க குறிப்பிட்டார்.
சமாதி லண்டனில் உள்ள ஹைகேட் ாதிக்கு அருகிலேயே அமைக்கப்பட்டது.
இரா. சடகோபண்

Page 39
Balea GunTeutÅLİ
(d. 1.84
“பல்வேறு முயற்சிகள் மற்றும் நீண்ட ராய்ச்சிகளின் பின்னர் ஒலியை நீண்ட துாரம் கடத்திச் சென்று செவிமடுக்க முடியும் என்பதனைக் கண்டுபிடித்தார் அலெக்ஸாண்டர் கிரஹாம்பெல்”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

j ilyannibalusi 7-1922)
இன்றைய உலகில் தொலைபேசி கருவி இல்லாத வீடுகளே இல்லை என்று கூறுமளவுக்கு தொலைபேசி பாவனை அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக கையடக்கமான தொலைபேசி கருவியினையும் பலரும் கையில் எடுத்துச் செல்கின்றனர். தொலைபேசி இல்லாத உலகினை இன்று கற்பனை செய்து கூடப்பார்க்க முடியாது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் உலகளாவிய தொலைத்தொடர்பு முறை ஒன்று தோன்றி விடும்.
இரா. சடகோபன்

Page 40
அலெக்ஸான்
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

36
டர் கிரஹாம்பெல்
@JA. 87LGasAusë

Page 41
3
இது கிரகங்களுக்கூடான ஒரு தொலை வளர்ச்சியடைந்திருக்கும்.
இத்தகைய ஒரு உயர்வான தெ அலெக்ஸாண்டர் கிரஹாம் பெல் என்பவ 1847ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 3ம் திக இடத்தில் பிறந்தார். இவர் தனது இருபதா இணைந்து கனடாவுக்கு குடிபெயர்ந் அனைவருமே தொண்டை மற்றும் வைத்தியத்துறையில் ஈடுபட்டிருந்தன ஊனமுற்றோர் தொடர்பிலும், பல்வேறு தொடர்பிலுமான பரிசோதனைகளுடன் இதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தார்.
அலெக்ஸாண்டர் கிரஹாம் பெல் வயதில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் பொஸ் நியமனம் பெற்றார். பல்கலைக்கழகத் துாரம் கடத்திக் கொண்டு செல்லலாம் ஈடுபட்டார். இந்தப் பரிசோதனைகள் செவிமடுப்பதற்கான முறைகள், ஒலி அ ஊடகம் முதலான பரிசோதனைகளிலு
பல்வேறு முயற்சிகள் மற்றும் நீ நீண்ட துாரம் கடத்திச் சென்று செவிமடு:
இவரது ஆராய்ச்சியின் விளைவா தொலைபேசிக் கருவி ஒரு ஒலிபரப்பி அமைந்ததாக இருந்தது. இது மின்காந் பின்னர் 1876ம் ஆண்டு முழு வசன இன்னொருவருடன் பேசக் கூடியதாக தொலைபேசிக் கருவியாக வளர்ச்சி ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு ‘கிராமபோன்
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

7
)த்தொடர்பு வலைப்பின்னல் முறையாக
5ாலைபேசிக் கருவியை 1876ம் ஆண்டு வர் கண்டுபிடித்தார். அலெக்ஸாண்டர் கதி ஸ்கொட்லாந்தின் எடின்பர்க் என்ற வது வயதில் குடும்ப அங்கத்தவர்களுடன் து சென்றார். இவரின் குடும்பத்தினர் குரல் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான ார்.இவர்களது தொழில் செவிப்புலன் குரல் அபிவிருத்தி தொழில் நுட்பங்கள் தொடர்புற்றிருந்தது. அலெக்ஸாண்டரும்
1872ம் ஆண்டு அவரது இருபத்தைந்தாம் டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக நதில் இவர் ஒலியை எவ்வாறு நீண்ட என்பது தொடர்பான பரிசோதனைகளில் இவரை ஒலி அலைகள், ஒலியை புதிர்வுகள், ஒலியைக் கடத்திச் செல்லும் ம் ஈடுபடத்துாண்டியது.
‘ண்ட ஆராய்ச்சிகளின் பின்னர் ஒலியை க்க முடியும் என்பதனைக் கண்டுபிடித்தார்.
க இவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதலாவது |யையும், செவிக்குழலையும் கொண்டு தத்தின் உதவியில் இயங்கியது. அதன் ாத்தையும் மற்றோர் இடத்திலிருக்கும் கருவி ஒன்றைத் தயாரித்தார். அதுவே படைந்தது. அலெக்ஸாண்டர் மேலும் ’ என்ற கருவியையும் கண்டுபிடித்தார்.
இரா. சடகோபன்

Page 42
3
பிற்காலத்தில் அலெக்ஸாண்டர் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்ட6 பதில் பொத்தானை அழுத்தும் முறை தொலைபேசி பரிவர்த்தனை நிலையம் முறையால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டது. எ தொடர்பான அலெக்ஸாண்டரின் அை ஆயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இரண சிறப்பான தொடர்பு சாதனமாக தொலை
அலெக்ஸாண்டர் கிரஹாம் பெல் இவரது ஆராய்ச்சியின் மூலம் வெளிப்ப( இவருக்கு பின்னர் டாக்டர் பட்டம் வழங்க இவருக்கு உதவியாக, இவரது ஆ செயற்பட்டவர் தோமஸ் வட்சன் என்பது
இந்த இருவரும் இணைந்து பி விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான சேர். வில்லி கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிரு கிறே ஆகியோர் முன்னிலையில் 1876ம் முதல் தொலைபேசிக்கருவி இயங்கும் வியப்படையச் செய்தனர்.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

8
கண்டுபிடித்த தொலைபேசிக் கருவிக்கு ன. எண்களை சுழற்றி அழைப்பதற்குப் வந்தது. பாரிய அமைப்பாக இருந்த தானியங்கி அழைப்பு தொடர்புபடுத்தல் து எப்படி இருந்தபோதும் தொலைபேசி ழப்புக் கோட்பாடு மாறவில்லை. இந்த ர்டு தனிமனிதர்களுக்கிடையிலான மிகச் பேசியே இப்போதும் இருந்து வருகின்றது.
) 1922ம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்திருந்தார். டுத்தப்பட்ட விஞ்ஞானக் கொள்கைக்காக ப்பட்டது. இவரது கண்டுபிடிப்புகளின்போது ராய்ச்சியில் பங்கெடுத்துக்கொண்டு து குறிப்பிடத்தக்கது.
ரேசில் நாட்டின் அரசர், இங்கிலாந்தின் யெம் தொம்சன், அப்போது தொலைபேசி நந்த மற்றுமொரு விஞ்ஞானியான எலிசா ஆண்டு மார்ச் மாதம் 10ம் திகதி தமது விதத்தினை செய்து காட்டி அவர்களை
இரா. சடகோபண்

Page 43
Dājo ᎤᏜ.ᏝᎮ. I86
“இவரது போராட்டம் ‘அஹிம்சா வாதம் என்ற வன்முறையற்ற சமாதான வழியிலான போராட்டமாகவே இருந்தது. சத்தியாக் கிரகமும்; உண்ணா விரதமுமே இவரது போராட்ட ஆயுதங்களாக இருந்தன”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

காந்தி
9-1948)
அ ஹரிம் சா தத்துவத் திண் தந்தையான மகாத்மா காந்தி எளிமையான தோற்றம், ஆடம்பரமற்ற வாழ்க்கை, முழு மனித குலத்தையும் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற சீரிய குணம் என்பவற்றுக்கு இலக்கணமாகத் திகழ்ந்தவர். அதன் காரணமாக மகாத்மாவாக வரலாற்றில் இடம்பெற்றவர்.
இவரது இயற்பெயர் மோகன்தாஸ் கரம் சந்த் காந்தி என்பதாகும் .

Page 44
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

40
இரா. சடகோபன்

Page 45
4
வட இந்தியாவின் போர்பந்தர் என்ற மாதம் 2ம் திகதி பிறந்தார். அப்போதிரு வயதிலேயே இவரது பெற்றோர் இவரு திருமணம் செய்து வைத்தனர். பின்ன பயின்று பாரிஸ்டர் பட்டத்தைப் தென்னாபிரிக்காவிற்குச் சென்று சட்டத்தொ ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் கறுப்பின கொடுமைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவ அதற்கெதிராகக் குரல் எழுப்பியமைக்க பலமுறை சிறை வைத்தனர்.
அதன் பின் தன் தாய்நாடான சேவைபுரிய வேண்டுமென்று உறுதி செ நிறைவேற்ற காந்தி இந்தியாவிற்கு திருட ஆட்சிப்பிடியில் சிக்கித் தவித்த இந்திய பாதிப்படைந்திருந்தது. சாதி, மதம், மெ அது சீரழிந்து போயிருந்தது. பெண் கருதப்பட்டனர். சீதனமில்லாமல் திருட கணவனை இழந்த விதவைகள் மீண்டும் "உடன் கட்டை ஏறுதல்’ என்ற மூடத் இறந்த உடலுடன் வைத்து எரிக்கப்பட்
இத்தகைய சமூக அநீதிகளுக்கு சமயம் இந்தியாவை ஆங்கிலேயரி செய்வதற்காகவும் காந்தி போராட்ட இ
இவரது போராட்டம் 'அஹிம்சா 6 வழியிலான போராட்டமாகவே இருந் கவனத்தைக் கவர்ந்தது. சத்தியாக் கி போராட்ட ஆயுதங்களாக இருந்தன. இ வைக்கப்பட்டிருந்த சமூகத்தின் உயர் மொழி மதத்தவரும் சமமாகக் கருதப்பட
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

1
கிராமத்தில் 1869ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் ந்த குல வழக்கங்களின்படி மிக இளம் ருக்கு கஸ்துாரிபாய் என்ற பெண்ணை ர் லண்டனுக்குச் சென்ற இவர் சட்டம் பெற்றுக் கொண்டார். அதன்பின் ாழில் செய்து வந்தார். தென்னாபிரிக்காவில் த்தவரும், இந்தியப் பிரஜைகளும் தைக் கண்டு வேதனையடைந்தார். ாக ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் அவரைப்
இந்தியாவுக்கும், அதன் மக்களுக்கும் Fய்து கொண்டார். அந்த இலட்சியத்தை ம்பினார். ஆங்கிலேயரின் கொடுமையான ா பல உள்நாட்டுப் பிரச்சினைகளாலும் ாழி, வறுமை முதலிய பிரச்சனைகளால் ண்கள் ஆண்களின் அடிமைகளாகக் மணம் செய்ய முடியாமல் இருந்தனர். ) திருமணம் செய்ய முடியாது. அவர்கள் தனமான வழக்கத்தின்படி கணவனின் L6015.
த எதிராகக் குரல் கொடுக்கவும், அதே ன் ஆட்சியில் இருந்து விடுதலை |யக்கமொன்றை ஆரம்பித்தார்.
வாதம்’ என்ற வன்முறையற்ற சமாதான தது. அதனால் அனைத்துலகினதும் ரகமும், உண்ணா விரதமுமே இவரது வர் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று ஒதுக்கி வுக்காகவும் உழைத்தார். சகல இன, வேண்டுமென வாதாடினார். கல்வியிலும்,
இரா. சடகோபன்

Page 46
தொழிலிலும் பெண்களுக்கும் சம அ வலியுறுத்தினார்.
1918ம் ஆண்டளவில் பிரித்தானி இந்திய மக்களையும் இணைக்கும் மு வாழ்வை வெறுத்த இவர் பருத்தி ( சால்வையொன்றையும், வேஷடியையுமே நேரம் கிடைத்த பொழுதுகளில் எல்லா துணி நெய்வதில் ஈடுபட்டார். சகலருக்கு வேண்டும் என்பதனை உணர்த்தினார். உணவுகளை மட்டுமே உண்டார்.
இவரது அஹிம்சா போராட்டம் ஆகிய போராட்டங்களின் முன்னிலை வெட்கித் தலை குனிந்தது. 1947ம் ஆ இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கியது ஆட்சியாளர்களால் திணிக்கப்பட்ட ஒ பாகிஸ்தான் என்ற இரு நாடுகளாக இ அளவில் இந்து முஸ்லிம் கலவரங்கள் இன, மத, மொழி, சாதி ஒற்றுமைக்க பெரிதும் வேதனையடைந்தார்.
இந்த நிலையிலும் இந்து-மு வலியுறுத்துவதை இந்துமத வகுப்பு வாத இத்தகைய இந்துமத வகுப்பு வாத அலி ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 30ம் திகதி ம
“இறைவனுக்கன்றி நான் யாருக்
பயப்பட மாட்டேன். இவ்வுலகில்
எவ்வுயிர்க்கும் தீங்கு நினைக்கம
என்று அஞ்சா நெஞ்சுடன் கூறிய அவர் விருப்பப்படி கங்கை, யமுை கரைக்கப்பட்டது.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

2
ந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்று
ய ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கெதிராக சகல pயற்சியில் வெற்றி பெற்றார். ஆடம்பர நுாலினால் நெய்யப்பட்ட எளிமையான ஆடைகளாகப் பயன்படுத்தினார். தனக்கு ம் ‘கைராட்டையைக் கொண்டு பருத்தி நம் பேச்சு, செயல் என்பவற்றில் நேர்மை மது பாவனையை எதிர்த்ததுடன் சைவ
, சத்தியாக் கிரகம், உண்ணா விரதம் oயில் பிரித்தானிய ஆங்கிலேய பேரரசு ண்டு தம் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு து. எனினும் பிரித்தானிய ஆங்கிலேய ப்பந்தம் ஒன்றின் பிரகாரம் இந்தியா - ந்தியா பிரிக்கப்பட்டது. இதனால் பெரிய மூண்டன. தேசிய ஒற்றுமைக்காகவும், ாகவும் போராடி வந்த மகாத்மா காந்தி
)ஸ்லிம் இன ஒற்றுமையை காந்தி திகள் விரும்பவில்லை. இதன் காரணமாக
மைப்பின் உறுப்பினன் ஒருவனால் 1948ம் காத்மா காந்தி சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். கும்
நான்
ாட்டேன்’.
“மகாத்மா” என்ற மாமனிதனின் அஸ்த்தி ன ஆகிய ஆற்றுப் பிரவாகங்களில்
இரா. சடகோபன்

Page 47
(a.g. 87
“ஐன்ஸ்டின் நுண்ணிய துணிக்கை அளவான அணுக்கருவில் இருந்து மிகப் பாரிய பெருக்குச் சக்தியை பெற முடியும் என்று நிரூபித்தார்”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

Bairrogai 9-1955)
LDTனிட வரலாறு ஒரே சீரான வளர்ச்சியை எப்போதும் கொண்டிருக்க வில்லை. வரலாற்றில் அவ்வப்போது அவதரித்த ஞானிகள், மாமனிதர்கள், மேதைகள் ஆகியோர் வரலாற்றை வேகமாக வளரச் செய்தார்கள். அத்தகையவர்களில் ஒருவர் தான் அதிமானுடன் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்.
@gmu. FL0396 Lu65

Page 48
அல்பர்ட் ஐ
ஆயிரம் ஆண்டுகால் மனிதர்கள்
 

4
இரா. சடகோபன்

Page 49
4
இருபதாம் நுாற்றாண்டின் தொடக் விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள் இந்த நுா காலமாக பரிணமிக்கச் செய்தது. ஜன் விஞ்ஞான தத்துவங்களின் மீதுதான் இ விஞ்ஞானம் கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ளது
அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் 1879ம் ஆண் அல்ம் என்னும் நகரத்தில், யூதர் இ அதிக கூச்ச சுபாவம் கொண்டிருந்த அதிக விருப்புடையவராக இருந்தார். புவியீர்ப்பு, திணிவு, சக்தி முதலான அடிப்படையில் சிந்தித்து பல கேள்வி இரவுகள் துாங்காமல் சிந்தித்தார்.
விரைவிலேயே இவர் தமது கல் சவாலாக அமைந்தார். அதனால் கல்லு பல இடங்களில் அலைந்த பின் ஜூரிச் சேர்ந்தார். இதனால் தனது விருப்பத்திற் ஆகிய துறைகளில் படிக்க முடிந்தது. வாசிப்பதிலும், இசை நாடகங்களுக்குச் அவருக்கு அபாரமான ஆர்வம் ஏற்பட்ட
எந்த நேரமும் கணிதம், பெளதிக அவர் மனம் ஈடுபட்டிருந்தது. அதனால் ஆ அவரால் சரியாக ஈடுபடமுடியவில்லை சுதந்திரமான சூழ்நிலையைத் தேடிச் ( தன் வாழ்வை கொண்டு நடத்த எழுது கொண்ட ஐன்ஸ்டின் தொடர்ந்து விஞ் ஈடுபட்டார்.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

5
க காலத்தில் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் செய்த ற்றாண்டை மாபெரும் மனித வளர்ச்சிக் ஸ்டின் அமைத்துக் கொடுத்த பெளதிக ருபதாம் நுாற்றாண்டின் நவீன பெளதிக எனலாம்.
ாடு மார்ச் மாதம் 14ம் திகதி ஜெர்மனியில் னத்தில் பிறந்தார். ஆரம்ப காலத்தில் ஐன்ஸ்டின் கணிதபாடத்தில் மாத்திரமே தனது இளமைக் காலத்தில் காந்தம், ா விஞ்ஞான கருத்துக்களை கணித களுக்கு விடைகாண முற்பட்டார். பல
லுாரி ஆசிரியர்களின் கணித அறிவுக்கு லுாரியிலிருந்து விலக்கப்பட்டார். பின்னர் நகரில் பல் தொழில்நுட்பக் கல்லுாரியில் குரிய பாடங்களான கணிதம், பெளதிகம் இவர் தனது ஓய்வு நேரத்தை வயலின் செல்வதிலும் கழித்தார். வயலின் மீதும் ஒருந்தது.
ம் என்று ஆராய்ச்சியிலும், சிந்தனையிலும் அவர் மேற்கொண்ட ஆசிரியத் தொழிலில் . தனது ஆராய்ச்சிக்கு ஏற்ற விதத்தில் சென்று சுவிட்சர்லாந்தில் குடியேறினார். துவினைஞர் தொழில் ஒன்றைத் தேடிக் ஞான ஆராய்ச்சியிலும், மேற்படிப்பிலும்
இரா. சடகோபண்

Page 50
4
பின்னர் ஜூரிச் பல்கலைக்கழகத் தன்னைப் பதிவு செய்து கொண்டார். பூர்த்தி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற் முடித்து இரண்டு குழந்தைகளுக்குத் தந் இவர் தனது புகழ்பெற்ற பெளதிக கொள்கை'யை உலகுக்கு வெளியிட்ட
இவரது சார்பியற் கொள்கை ெ முனையாக அமைந்தது. இவர் தனது சார்புடையதாகவே இருக்கும் என்று வேகம் தனியானதல்லவென்றும் அசை பார்க்க வேண்டும் என்றும் விளக்கின 186,000 மைல் என்பது மாறிலியாகும்
ஐன்ஸ்டின் விரைவிலேயே உ உண்டுபண்ணிய தனது ‘அணுச்சக்தி ெ E=MC?’ என்ற சூத்திரத்தின் மூலம் ஒரு மிக நுண்ணிய துணிக்கை அளவா பெருக்குச் சக்தியை பெற முடியும் எ பெரிய அழிவுச் சக்தியான அணுகுண் எனினும் பல விஞ்ஞான ஆக்க நடவடி இவரது வியத்தகு விஞ்ஞானக் கe பெளதிகத்துக்கான நோபல் பரிசு வழங் முற்பட்ட காலத்தில் ஜெர்மனியில் ஹி கொன்று குவித்தனர். இதனால் இக்கால செய்து கொண்டிருந்த ஐன்ஸ்டின் அங்
ஐன்ஸ்டின் தனது இறுதிக்காலி கோட்பாடான 'ஐக்கிய வெளித் இறுதிக்காலம் வரை இத்தத்துவத்தை இறுதியில் இவர் 1955ம் ஆண்டு ஏ வயதில் மறைவுற்றார்.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

தில் கலாநிதிப் பட்டம் பெறுவதற்காக
1905ம் ஆண்டு கலாநிதி தேர்வைப் ார். இக்காலத்தில் இவர் திருமணம் தையாகி இருந்தார். இதே ஆண்டிலேயே விஞ்ஞானக் கோட்பாடான ‘சார்பியற்
TJ.
பளதிக விஞ்ஞானத்தில் பெரும் திருப்பு | கொள்கையில் அசைவு எப்போதும் கூறினார். அதன் பிரகாரம் அசைவின் வின் வேகத்தை நாம் சார்புபடுத்தியே ார். ஒளியின் வேகமான செக்கனுக்கு என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.
உலக வரலாற்றில் பெரும் மாற்றத்தை தாடர்பான கொள்கையை வெளியிட்டார். தனது கோட்பாட்டை வெளியிட்ட அவர் ன அணுக்கருவில் இருந்து மிகப் பாரிய ன்று நிரூபித்தார். இக்கோட்பாடு மிகப் ன்டின் தோற்றத்துக்கு வழி வகுத்தது. க்கைகளுக்கும் காரணமாக அமைந்தது. ண்டுபிடிப்புகளுக்காக 1921ம் ஆண்டு கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு ட்லரின் நாஸிப்படையினர் யூதர்களைக் த்தில் அமெரிக்காவில் சுற்றுப் பிரயாணம் கேயே தங்கிவிட்டார்.
த்தில் தனது மூன்றாவது விஞ்ஞானக் தத்துவத்தை வெளியிட்டார். தனது மேலும் ஆராய்வதிலேயே செலவிட்டார். ரல் மாதம் 18ம் திகதி தனது 76வது
SDJIT. FL-G366

Page 51
ஆரம்பத்தில் இவரை ஒதுக்கிப் பிற்காலத்தில் பல பட்டங்களையும் பதவி இவர் தான் மேற்கொண்ட எல்லா பிரயா கூடவே எடுத்துச் செல்வார். மிகுந்த 1
இவர் கண்டுபிடித்த அணுச்சக்திே மிகப்பெரிய அழிவுச் சக்தியாக இருந் அறிந்திருந்தால் அந்த ஆராய்ச்சியில் அவர் வரலாற்றில் இடம்பிடித்திருக்கவு
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

7
புறக்கணித்த பல பல்கலைக்கழகங்கள் களையும் அளித்துப் புகழ்ந்து போற்றின. ணங்களின் போதும் தமது வயலினையும் )னித நேயம் மிக்கவராகவும் இருந்தார்.
ப கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் துள்ளது. இதனை இவர் முன்னரேயே அவர் ஈடுபடாமல் இருந்திருக்கக்கூடும். ம் மாட்டார்.
இரா. சடகோபண்

Page 52
LTGÖL
(d... I 88
“உலகின் சகல நாடுகளையும் தனக்கு அடிமையாக்கி அனைத்துலகுக்கும் தாண் ஒருவனே தலைவன் ஆகவேண்டுமென்று கருதியவர் ஹிட்லர்”
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
6
s
 
 

ஹிட்லர்
9-1945)
உலக வரலாற்றில் ஆழக் கால் பதித்த உன்னதமான மாமனிதர்களையே நாம் போற்றி நினைவு கூர வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனாலும் இரணி டாம் உலக மகா யுத்தம் ரற்படுவதற்கு காரணமாக இருந்த சுமார் 100 இலட்சம் மக்களைக் கொன்று குவித்த ஜெர்மனி நாட்டின் சர்வாதிகாரியான அடோல்ப் ஹிட்லர் போன்ற கொடுரமானவர்களும் வரலாற்றில் இடம் பெறத் தான்
இரா. சடகோபன்

Page 53
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

{{ళgధ14. 2.učšèg5osésť . 2-saxão bisõco బి.తనt_rt ?
. அடோல்ப் ۔ ترک نئی
இரா. சடகோபன்

Page 54
W
செய்கின்றார்கள். கடந்த ஆயிரம் ஆண் கொடுரமனம் கொண்டவர் வேறு எவரும்
உலகின் சகல நாடுகளையும் த தான் ஒருவனே தலைவன் ஆகவேண்( அவரை ஒரு கொடிய பேராசைக்கார கருதினர். அவரது வாழ்க்கை இக்கூற் அமைந்தது.
அடோல்ப் ஹிட்லர் 1889ம் ஆன நாட்டின் எல்லைப்புறத்தில் சிறிய நகரமெ மிகக் கடினமானதாகவே இருந்தது. பல்:ே இவரால் பாடசாலைக் கல்வியைப் பூ ஒஸ்திரியாவின் தலைநகரான வியன்ன பாடசாலையில் சேர முற்பட்டாலும் அவ முடியவில்லை. அவர் தொடர்ந்தும் வாழ நடத்தினார்.
இதனால் தன் மீதும், வாழ்வ கல்விமான்களையும், உயர் கலாசா அதிகாரத்தையும் பெற எந்த விதமான இருந்தார். பின்னால் தன் வாழ்வை ஜெர்மனிக்குச் சென்று இராணுவத்தில் (
1914ம் ஆண்டு ஜெர்மன் இராஜ் ஹிட்லர் இருந்தார். 1920ம் ஆண்டளவி பதவி வரை முன்னேறியிருந்தார். கொடுரகுணம் இராணுவத்தில் பதவி முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருந்த
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

O
டு காலப்பகுதியில் ஹிட்லருக்கு நிகரான இருந்ததில்லை என்று கருதப்படுகின்றது.
னக்கு அடிமையாக்கி அனைத்துலகுக்கும் மென்று கருதியவர் ஹிட்லர். அதனால்
பைத்தியக்காரனாகவே உலகத்தோர் றுக்கு முற்றிலும் சாட்சி கூறுவதாகவே
ன்டு ஏப்ரல் மாதம் 20ம் திகதி ஒஸ்திரிய ான்றில் பிறந்தார். இவரது இளமைக்காலம் வறு ஒழுக்கமற்ற செயல்களின் விளைவாக பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. பின்னர் ாவுக்குச் சென்றார். அங்கு ஒரு ஓவியப் ரால் பிரவேசப் பரீட்சையில் சித்தியடைய pவைக் கசப்பான அனுபவங்களுடனேயே
மீதும் மிகுந்த வெறுப்பு ஏற்பட்டது. ரத்தையும் துாற்றினார். பணத்தையும் T ஈனச் செயலையும் செய்யத் தயாராக கொண்டு நடத்த முடியாத நிலையில் சேர்ந்து மூனிச் நகரில் கடமையாற்றினார்.
ணுவத்தில் சாதாரண போர் வீரனாகவே Iல் ஜெர்மன் இராணுவத்தின் தலைமைப் அவரது அடக்கு முறையுடன் கூடிய உயர்வுகள் பெற வழி வகுத்தது. தன் பலரையும் அவர் அழித்தொழித்தார்.
இரா. சடகோபண்

Page 55
5
1921ம் ஆண்டு ஹிட்லர் ஜெர்மனியி: ‘நாஸி’ என்பது ஜெர்மன் தேசிய சே சுருக்கமாகும். இந்தக் கட்சிக்கு ஜெர் தொழில் அதிபர்களும், பணக்காரர்களு சக்தி வாய்ந்த நாடாக ஜெர்மன் உ ‘ஆரிய' இனத்தவரே உலகின் உயர்ந்த சர்வாதிகாரி ஒருவராலேயே உலகை
நாஸிக்கட்சியினர் ஜெர்மனியில் யூதர்களை அவர்கள் சுற்றி வளைத்து அடைத்துக் கொடுமைகள் செய்து ெ பொலிஸ் படையில் ‘கெஸ்ட்டாபோ" எ செயற்படுத்தினார். உலகிலேயே மிகக் இப் பொலிஸ் படைப்பிரிவு இருந்தது. இ இராணுவமான "இரகசிய சேவை" என பல காரியங்களில் ஈடுபட்டது. இவர் சிறுவர்களையும், குழந்தைகளையும் இக்கொடிய செயல்களில் ஹிட்லர் நே அழிவு நடவடிக்கைகளால் 150 இலட்சம் 1 நாஸிகள் 50 இலட்சத்துக்கும் அதிக எண்ணற்றோர் தம் உற்றார் உறவின6
1936ம் ஆண்டளவில் மேற்கு ஐ நடவடிக்கை ஆரம்பமானது. அயல்நாடுக 1938ம் ஆண்டு ஒஸ்திரியாவைத் தாக்கி 6 செக்கோசிலேவாக்கியாவையும், போலந்ை போக்கால் பல நாடுகள் ஜெர்மனிக்கெதி பலம் வாய்ந்த நாடுகளான பிரித்தானிய அமெரிக்கா முதலான நாடுகள் ஓரண மகா யுத்தம் ஆரம்பமானது. ஜெர்மனி யுத்தம் செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டது. க
ஆயிரம் ஆண்ருகால மனிதர்கள்

1
ன் நாஸி என்ற கட்சியின் தலைவரானார். Fாஷலிச தொழிலாளர் கட்சி என்பதன் மனியின் மிகப் பெரிய வர்த்தகர்களும், நம் ஆதரவு வழங்கினர். அவர்கள் ஒரு ருவாவதை விரும்பினர். ஜெர்மனியின் ந ஜாதியினர் என்றனர். ஹிட்லர் போன்ற அடிமைப்படுத்த முடியும் என்று நம்பினர்.
ல் வாழ்ந்த யூதர்களை வெறுத்தனர். துப் பிடித்து சித்திரவதை முகாம்களில் கான்றனர். இதற்கென ஹிட்லர் தனது ன்ற இரகசிய படைப் பிரிவை அமைத்து கொடுரமானதும், வெறுக்கத்தக்கதாகவும் இதனைப் போலவே ஹிட்லரின் இரகசிய ன்ற படை மனித உரிமைக்கு எதிரான கள் பெண்களையும், முதியோரையும், வித்தியாசமின்றி கொலை செய்தனர். ரடியாகவே கலந்து கொண்டார். இந்த மக்களுக்கும் அதிகமானவர்கள் இறந்தனர். மான யூத இனத்தவரைக் கொன்றனர். ரை இழந்து அநாதைகள் ஆகினர்.
ஐரோப்பாவைக் கைப்பற்றும் ஹிட்லரின் களை நோக்கி படைகள் அனுப்பப்பட்டன. கைப்பற்றியதுடன் அடுத்த வருடத்திலேயே தையும் கைப்பற்றினார். இந்த சர்வாதிகாரப் திராக இணைந்து போரிடத் தீர்மானித்தன. ா, பிரான்ஸ், சோவியத் ரஷ்யா, ஐக்கிய ரியில் திரண்டன. இதனால் இரண்டாம் ரி உலகின் அனைத்து நாடுகளுடனும் டந்த ஆயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்
இரா. சடகோபன்

Page 56
5.
இப்போரினால் ஏற்பட்ட அழிவே மிகக்
ஹிட்லர் பல கிழக்கு ஐரோப்பி சோவியத் ரஷ்யாவைக் கைப்பற்ற முt லெனின் கிராட் என்ற நகரில் அந்நாட்டி ஹிட்லரின் வீழ்ச்சி இவ்விடத்திலேே செம்படையினர் நாஸிப்படையை விரட் செம்படையினர் ஜெர்மனியின் தலைநக
அதனைத் தொடர்ந்து ஹிட்லர் வைத்து 1945ஆம் ஆண்டு மே மா சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்து ெ
இவ்வாறு ஒரு கொடுர மனம் ெ கால வரலாற்றில் இடம் பிடித்துக்கொன
இவ்வாறு,
ஒரு கொரூர மனம் கொண்ட சர்வ இவ்வாயிரமாண்டு கால வரலாற்றி
இடம் பிடித்துக்கொண்டான்.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

2
கொடுரமான பேரழிவாக அமைந்தது.
ய நாடுகளைக் கைப்பற்றி இறுதியாக பற்சி செய்தார். சோவியத் ரஷ்யாவின் ன் 'செம்படையுடன்’ மோதல் ஏற்பட்டது. ய ஆரம்பமாகியது. வெற்றி பெற்ற டியடித்தனர். 1945ம் ஆண்டு மே மாதம் ரான பெர்லினைக் கைப்பற்றினர்.
தனது சொந்த யுத்தப் பதுங்கு குழியில் தம் 9ஆம் திகதி தன்னைத் தானே காண்டார்.
காண்ட சர்வாதிகாரி இவ்வாயிரமாண்டு
ண்டான்.
வாதிகாரி
ல்
இரா. சடகோபன்

Page 57
“விண்வெளி வீரர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் ஒருமுறை இலங்கை வந்திருந்தார். இவர் தான் சந்திரனிலிருந்து கொண்டு வந்த பாறையின் ஒரு துண்டை இலங்கைக்குப் பரிசளித்தார்’
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

GLEJII - 1930)
LDனித வரலாற்றில் 1969ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 20ம் திகதி ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. அன்றுதான் மனிதர்களுள் ஒருவன் வானத்தில் ஏறிச் சென்று நிலவில் காலடி எடுத்து வைத்தான். அவன் பெயர்தான் நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங்.
நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் சந்திரனில் காலடி எடுத்து வைத்ததும் பின்வரும் செய்தியை உலகத்துக்கு அறிவித்தார்.
இரா. சடகோபண்

Page 58
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்
 

54
--പ്പ് ' ' x.c-**జిసీ* ఉరళ,ు. సుభ% ჯ. „ჯაჯა:X-Xოჯ
ஸ்ட் ரோங்
இரா. சடகோபன்

Page 59
5
லட்சக்கணக்கான மக்கள் தொலை அவதானித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அவர் கூறினார். “நான் சந்திரனில் எடுத்து வைக் இந்த முதல் காலடி மனித குலத்தின் மிகப் பெரிய பாய்ச்சலுக்கு சமமானதாகும்”.
இந்த வார்த்தைகள் அன்று அ சகலரதும் காதுகளில் “கிங்கிணி’ நா அண்டவெளியில் உள்ள மற்றுமொரு முதல் மனிதன் என்ற பெருமையை நீ
நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் 1930ம் அமெரிக்காவின் ஒகியோ மாநிலத்தில் விஞ்ஞானப் பட்டத்தையும், தென் கலிபே முதுமானிப் பட்டத்தையும் பெற்றார்.
1949 முதல் 1952ம் ஆண்டு வை தொழில் செய்தார். 1955ம் ஆண்டு விமா சபையிலும் பின் ‘நாஸா’ விண்வெளி அ 1962ம் ஆண்டு ‘நாஸா’ விண்வெளி அ வீரராகத் தெரிவு செய்தது. 1966ம் ஆ *ஜெமினி 8 விண்வெளிக் கப்பலில் அதன்பின் பல்வேறு விண்வெளிப் பயிற்சி
1969ம் ஆண்டு நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோ எட்வின் அலட்ரின், மைக்கல் கொலின வீரர்களும் சென்றிருந்தனர். இவர்கள் பெயர் ‘அப்பலோ 11’ என்பதாகும். இந்த உள்ள வேறு கிரகமொன்றில் இறங்கி
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

5
க்காட்சி மூலம் அந்தக் காட்சியை
$கும்
க்காட்சியைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த தமென ரீங்காரம் செய்தன. இவ்வாறு கிரகத்தில் காலடி எடுத்து வைத்த ஸ் ஆம்ஸ்ட்ரோங் பெற்றுக்கொண்டார்.
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 5ம் திகதி பிறந்தார். பெர்டியூ பல்கலைக்கழகத்தில் ார்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ஞான
ரயில் விமானப்படையில் விமானியாகத் ானத்துறை தொழில் நுட்ப ஆலோசனைச் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலும் பணி புரிந்தார். ஆராய்ச்சி நிலையம் இவரை விண்வெளி பூண்டு மார்ச் மாதம் 16ம் திகதி அவர்
பறப்பதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சிப் பிரயாணங்களில் கலந்து கொண்டார்.
ங் சந்திரனுக்குப் புறப்பட்டார். அவருடன் ர்ஸ் ஆகிய வேறு இரண்டு விண்வெளி ஏறிச் சென்ற விண்வெளி வாகனத்தின் 5 விண்வெளி வாகனமே அண்டவெளியில் ய முதல் விண்வெளி வாகனமாகும்.
இரா. சடகோயண்

Page 60
V.
இந்த விண்வெளி வாகனம் சனி அமைந்திருந்தது. அது கட்டளைப் வாகனம் என்ற மூன்று பிரிவுகளைக் ஆரம்ப கட்டங்களில் விண்வெளி வீர கட்டளைப் பணியகத்திலிருந்து இ ஆம்ஸ்ட்ரோங்கும், எட்வின் அலட்ரிலு வாகனத்தில் ஏறிக்கொண்டு சந்திரனின் கொலின்ஸ் தொடர்ந்தும் கட்டளைப் வலம் வந்து கொண்டிருந்தார்.
நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் சந்திரனில் தப வரலாற்றுப் புகழ் வாய்ந்த அந்த “முதற தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் மிக ஆம்ஸ்ட்ரோங்கைத் தொடர்ந்து எட்வி இறங்கினார். அவர்கள் இருவரும் சில ம உலவினர். அவர்கள் சந்திரனின் மேற் கற்களையும், மண்ணையும் சேகரித்து பத்திரமாக பூமியை வந்தடைந்தனர்.
அதன் பின் பல விண்வெளி வீர ஆய்வுகள் செய்து வந்துள்ளனர். இறுதி வாகனம் அப்பலோ 17 ஆகும்.
விண்வெளி வீரர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ே இவர் தான் சந்திரனிலிருந்து கொள் இலங்கைக்குப் பரிசளித்தார். அது இ கண்காட்சிப் பொருளாக வைக்கப்பட்(
நீல் ஆம்ஸ்ட்ரோங் செய்தி கல்லொன்றை சந்திரனின் தரையில் ந எழுதப்பட்டிருந்தது.
“பூவுலகில் இருந்து வந்த மனிதர் 1969 ஜூலை மாதத்தில் இவ்விடத் தமது முதற்காலடியை எடுத்து ை மனித குலத்துக்கு சமாதானம் வே அவர்கள் இங்கு வந்தனர்”.
ஆயிரம் ஆண்டுகால மனிதர்கள்

6
| 5’ என்ற ஏவுகணையையும் கொண்டு பணியகம், சேவைப் பணியகம், விண்
கொண்டு இயங்கியது. பிரயாணத்தின் ரகள் `கொலம்பியா’ என்றழைக்கப்படும் பங்கினர். பின்னர் இவர்களில் நீல் றும் 'கழுகு' என்றழைக்கப்பட்ட விண் மேற்பரப்பு நோக்கிச் சென்றனர். மைக்கல்
பணியகத்திலிருந்து சந்திரனைச் சுற்றி
}து விண்வெளி வாகனத்தை இறக்கினார். )காலடியை’ அவர் எடுத்து வைத்தபோது
அற்புதமானது என்று கூறியுள்ளார். ன் அலட்ரினும் சந்திரனின் மேற்பரப்பில் 1ணித்தியாலங்கள் சந்திரனின் மேற்பரப்பில் பரப்பை புகைப்படம் எடுத்தனர். சந்திரக் க் கொண்டு 1969, ஜூலை 24ம் திகதி
ர்கள் சந்திரனுக்குச் சென்று விஞ்ஞான நியாக சந்திரனுக்குச் சென்ற விண்வெளி
ராங் ஒருமுறை இலங்கை வந்திருந்தார். ண்டு வந்த பாறையின் ஒரு துண்டை Nலங்கை அரும்பொருட் காட்சியகத்தில் நிள்ளது.
யொன்று பொறிக்கப்பட்ட ஞாபகார்த்தக்
ட்டு விட்டு வந்தார். அதில் பின்வருமாறு
ь6ї
த்தில் வத்தனர். பண்டி
k -
இரா. சடகோபன்

Page 61


Page 62


Page 63


Page 64
ரணிாவும் பந்திரிாைளராகவும்
கவிராகவும் ரிந்த விாவும் இன்று மீள்ந்துள்ள L LLLLLL LLtLTTT LL TTS TTTLLTTT CLc S 0L வரலாற்றில் நிருப்பு முனையாக அமைந்து தடம் நீந்த வரலாற்று நார்கள் பர்துப் ைேர இந்ாலில் இளந்தலைமுறையினருக்கு முகம் (Tiன்றார். III, 155 TITI I TITTANITT, 1917, T55,T, ளேன்றனர்கள் அவர்களு ைவார்னர் কিন্যান্যান্য szibîn.T.T.T.T., IIIIīITrifir T5 TITT I liby அனுபவம் 11 எழுந்ாளான  ாேன் எளி மாதவ பில் piா ஒள்வாட்டுரைாைம் எழு mT , f m || || , || III ii ) || || || fi 3T77||
நூலார்பரே வர்ைதுள்ளன என்
பல்வேறு றப்புகளையும் .ாள் ந்ைதுள்ள LLLLLL LLLLHHLHLLLT LSL0LHtH T TTTTT TLTT நன்மதிப்புைம் றம் என நம்புள்ே. இம் முர்
அவர்களின் முர்பானிார் ITT
(BIJ || FJT III (3
SAA
SIN, N : 55-857-12-7
S S LL L K SKLS EET T AC C S T aa L L
 

it. Tili;
ங்களை
| 해 *= | 러
■ == 正 |= H= *제한
O  ை ாேன் M
ாட்டுகின்றேன். M