கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: குன்றின் குரல் 1993.01

Page 1

விம்மி விம்மி விம்மி விம்மியழுங்குரல் கேட்டிருப்பாய் காற்றே! - துன்பக் கேனியில் எங்கள் பெண்களழுத சொல் மீட்டும் உரையாயோ?
– I LI-J,. I „J,5}i I III g g:II I II i —

Page 2


Page 3
ܓܠ
3ܧܨ
۔۔۔ : HI!
^ * :... ! { ;( I .؟Y,(:,{;{!}(؟...
w ;Yدر! دi ;ال٦ . ;1؛ 1. ارد: [ را را و ارد. را از را رز
الأن. 1. وزن 11 ن ا إ1 ، ، ، ز
இைை ஆசிரி11i -
(33. $3.
0 1 ) —
5. jù sốî, j, . ; Y ... j.,
και , إلا و H. في .. { ,{ ; 1 رأ: {. ! ! ، : : : { { | 1 : راي زي. ... ! , ; ; ; ; ; ; , մ.j, li:
, s ܚܕ
1, 11 11 , -
О. , i ti, 11 iі.
if , Ꮷ, Ꮝ1 ,f --
أن لا رل لأم ( الأم رقي
را رها ( ) . . : در، ا. رال || || oil || 1 ,() :: , }, 3 ) Y| i.
H_{) (6ბ
.053 ):ՏՆ) Լi ஜ:ம் சில ஆ6 அதுவம் நடு
6ధారT 66ు منبعip روش زمین ز\16 در D: کی ل$ہ۔ it 6 رقاق بقات LD મટ્ટ 56 til56 6 குடியேறி நூ
உதயம், நT வாக்குரிமை
UGC JuЈП g. 6 i
[ fᎠ ᏋᏑYᎦYᏍ !Ꮧ . வர்த்தகம் டே அங்கீகரிக்க
ハェェぶiー சமூகத்தின் Ꮹ36v16ᏑᎼi 06ltᎠ.
റ',
&l受D@ ਘ,56u
ᏯᎦ, ᏋᏚᏑ; رقیقت ، } )
Քft) ): Ա, 3 հ՞ 666. = நம்மிடையே
ད་བལྟ་ .۳ . . - -- حی - AT) می به نا می زنان ;ن * p
诅)5ö5 LL நாட்டார் பாட பெரியார்கள் வேண்டியது
தியாகிகளுக்
L) 68 8)i.5 LE சங்கங்கள். அ செயல்பட 6ே
 
 
 

ஆண்டு 12
இதழ
ஜன - மார்ச் 93
- - - - - - - - - - - - س- - - - - - - - -
D6 utt Ig, 6) IUGl. In
பக மர் இங்கு வந்து குடியேறி இரு நூற்றாண்டுக்கு இன் ண்டுகளே! காத்திருக்கின்றன. இந்த மக்களைப் பற்றியவரலாறு நிலைட் பார்வையோடு தமிழில் முழுமையான நூல் இதுவரை ல்லை. ஆனால் ஆங்கிலத்தில பல நூல்கள் வெளிவந்துளளன.
pத்த தொழிறசங்கவாதியான திரு. எஸ். நடேசன் எழுதிய
களின் வரலாறு ஆ. லெத்தில் வெளிவர உள்ளது. மலையச்
பெயர்ந்து 6 பொழுது இங்கு வந்து குடியேறினார்களே! ார் அவர்கள் அனுபவித்த துன்ப துயாங்கள். அவர்கள் வந்து று ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே அவர்களுக்காக முதன் முதலில் மைக் குரல. அதன் பின்னர் இலங்கை இந்தியன் காங்கிரஸின் டாளுமன்றத்திலே இந்தியர்களின் பிரதி நிதித்துவம், 1947 பறித்தது. உரிமைகளுக்காக போராடியது. கூலிப்பரம் ந்த மலையக மக்கள் தேசிய நீரோட்டத்தோடு சங்கமித்தது.
|க மக்கள் இன்று கல்வி, அரசியல், கலை, இலக்கியம், ான்ற துறைகளில் மிளிர்ந்தது. தேசிய சிறுபான்மை இனமாக ப்படக்கூடிய அத்தனை தகைமைகளையும் கொண்ட இந்த
வரலாறு நடுநிலைபLT வையுடனே தமிழில் எழுதப் பட
முன்:ே டி1:15, 10லையக மக்கள் கவிமணி எழுதிய
M STT A SKS SS SLL LL0SLLLSLLLLST S T S aL
*۳ م - -
1 பேராசிரியர் சே சந்திரசேகரன
ら |リ 1」「 G ・
ல் நா.ணின் தேசபக்தன் கோ. நடேச :
1ற T வெளிவந்திருக்கும் ஆங்கில
ம் படிக்க க்வின் டியூக அவசியமாகும். அத்துடன் இன்று
/^
இருக்கம் ஆ:ள்கள். அறிவுஜீவிகள் இதனை செய்ய
ச. மக்களின் வரலாறு, அவர்கள் வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் உலகள். மலையக மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்ட போன்றவர்களை பற்றிய தகவல்களை தேடி பாதுகாக்க அவசியமாகும். மலையக மக்களுக்காக உயிர் நீத்த
கு நினைவுச் சின்னங்களும் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
க்களின் அன்றாட வாழ்வோடு தொடர்புடைய தொழிற் புரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் இது விடயத்தில் அக்கறையுடன் பண்டியது அவசியமாகும்.
அந்தனி ஜீவா ஆசிரியர்
لص - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 4
சர்வதேச பெண் LD6DD6D ULIJ, 6
மார்ச் 8ம் திகதி சர்வதேச பெண்கள் தினத்தை நினைவு கூருமுகமாக நாடெங் கும் பல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் அல்லது ஒவ் வொரு குழுக்களும் தமக்கு எவற்றை செய்ய வேண்டும் எனப்படுகிறதோ அவற்றை செய்து வருகின்றன. அமெரிக்காவில்லொற ன்ஸ் நகரில் நெசவாலை ஒன்றில் வேலை செய்த தொழிலாளப் பெண்கள் ஒன்று கூடி 15 மணி நேர வேலை நேரத்தை 10 மணி நேரமாக வென்றெடுத்த வீரச் செயலைத் தொடர்ந்து பல போராட்டங்கள் பல்வேறு தேவைக்காக உலகெங்கும் பெண்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்துள்ளமை குறிப்பி டத்தக்கது. 1975 க்கு முன்பே ஜேர்மனியில் வசித்த பெண்மணியான கிளராசெற்கின் அவர்களின் முயற்சியால் சர்வதேசப் பெண்கள் தினம் மார்ச் 8ம் திகதி என பிரகடனப்படுத்தப் பட்டாலும் 1975ல் ஐக்கிய நாட்டு சபையினால் பிரகடனப்படுத்திய பின்பே இலங்கையை பொறுத்தவரை அனேக அமைப்புகள் இத்தினத்தையொட்டி பல நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகின்றன. அது வும் குறிப்பாக 1980க்கு பின்பே இலங்கையில் இதையொட்டி நிகழ்ச்சிகள் நடந்து வருகின் றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
பொதுவாக பெண்கள் அமைப்புகளின் கோஷமாக "இரண்டாம் பட்சமாக பெண்கள் கணிக்கப்படுவது நிறுத்தப்பட வேண்டும். முடிவெடுக்கும் ஸ்தானங்களில் பெண்களு க்கு பங்கு இருத்தல் வேண்டும். விளம்பரங் களில் பெண்களை கவர்ச்சிகரப் பொருளாக பாவித்தல் நிறுத்தப்படல் வேண்டும்" போன் றனவாகவே உள்ளன. இருப்பினும் இவற்றி னைப்பற்றி சிந்திக்கவே முடியாத அளவிற்கு இலங்கைக்குள்ளேயே வாழும் ஒரு பகுதியி னர் உள்ளனர் என்பது வேதனைக்குரிய விடயமாகும ; இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்திய வம்சாவளியின ரின் வழித்தோன்றலில் உரு:ெ 68 பெ8ண் களே அதாவது மலையகப் பெண்களே இந் நிலையில் இருப்பவர்களாவர்.
மலையகப் பெண்கள் இனரீதியாக,
பால் ரீதியாக, வர்க்க
கிறார்கள், ஏனைய டெ வரை தொழில் ரீதிய மிகவும் அதிகமென்றே காலம் இவர்கள் இ. மைக்கு அறியாமையே ரீதியாக நோக்கும் போ: நிலையில் இருப்பது தாங்கள் அன்றாடம் பிரச்சினையைக் கூட ?
இவர்களுக்கு இல்ல
முன்னெடுக்க முடியா உணர்ந்ததும் அதனை
鄒
| p5)6u J, fi
இ 3)
LIToù sï வர்க்க
言/ ---سمي
6? J, J 9, FJ, LI L III
2
 
 
 
 
 

ண்கள் தினமும் பண்களும்
ரீதியாக ஒதுக்கப்படு |ண்களைப் பொறுத்த ான ஒடுக்கு முறை கூறலாம். இவ்வளவு திலிருந்து விடுபடா காரணமாகும். கல்வி து மிகவும் பின் தங்கிய மும் இப்பெண்களே. எதிர் நோக்கும் டணரும் மனப்பாங்கு ாமல் போய்விட்டது. துள்ளது. சிலவேளை மேலும் தமது தொழில்
须 雛
பெண்கள் ᏁᏓᏞᎥ [Ꭲ ᏧᏂ. தியாக,
தியாக
சார்ந்த உரிமைகளைக் கூடகோரும் நிலைக்கு இவர்கள் வளாச்சியடையவில்லை. உதாரணத்திற்கு ஏனைய தொழிலாளர்களி டையே ஒப்பிடும் போதுகூட இவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டே வந்திரு ஜீ. றேர்கள். சாக்லெட் தொழிற்சாலை, பால் மா தொழிற் சாலை, போன்றவற்றில் கட,ே பயற் றும்தொழிலாளர்களுக்கு சீருடை வழங்கப் பட்டுள்ளது. ஆனால் மலையக் பெண்களுக்கு 150 வருடத்திற்கு முன் சாக்கும் தற்போது அதாவது இந்த நவீன காலத்தில் ரெட்டும் தான் சீருடை. இலங்கையின் இ: க நிலைக்கு காரணமாய் இருக்கும் தேயிலை கொய்யும் பெண்களுக்கு இப்படி ஒரு புறக்கணிப்பா? மாடி வீடு கட்ட பலருக்கு வழி சமைத்து கொடுக்கும் நம்மவருக்கு சொந்த மற்ற 6 அடிக் காம் பிராக்கள், சிந்திக்க நேரமின்றி அயராது உழைக்கும் இவர்களின் நிலை . உலகெங்கும் பாராட்டைப் பெற்றுக் கொள்ளும் உயர் ரக தேயிலையை சுவைக்க சக்தியற்றியிருக்கும் நிலை . அடுப்படியில் வேலை செய்த வெட்டுண்ட கைகளோடு கொழுந்தெடுக்கச் சென்று தேயிலைக்கு அடித்திருக்கும் கிருமி நாசினிகளை தன் உடலுக்குள் எடுத்துக் கொள்ளும் அறியாத நிலை, மனிதனால் பிழிந்தெடுக்கப்படும், அதே நேரத்தில் அட்டைகளால் உறிஞ்சப்படும் பரிதாபகர மான நிலையை வயிற்றிலே பிள்ளையை சுமப்பதுமட்டுமன்றி தலையிலே கூடையை சுமக்க வேண்டிய வேதனைக்குரிய நிலை . இவர் களின் இந்நிலை நீடிக் கத்தான் போகிறது.
மலையகத்தில் முக்கால்வாசிப் பெண் கள் இந்நிலையில் இருக்கும் போது மலையகப் பெண்கள் கல்வி ரீதியாக, தொழில் ரீதியாக ஆண்களுக்கிடையே சமத்துவம் கேட்பது இயலக் கூடிய காரியமா? ஒரு பெண் னின் விருப்பத்திற்கெதிராகவோ அல்லது அப் பெண்ணின் சம்மதம் இன்றியோ அல்லது சம்மதத்தை கபட முறையாகவோ பலாத் காரமாகவோ பெற்று ஒரு ஆண் உடலுறவு கொள்வது கற்பழிப்பு என்ற குற்றமாகும். இக்குற்றம் புரிபவர் 20 ஆண்டுகால கடூழியச்
குன்றின் குரல்

Page 5
சிறைத்தண்டனைக்குட்படுத்தப்படுவர் என ஒரு சட்டம் இருப்பதாக மனித உரிமைகள் சாசனம் தெரிவிக்கிறது. இது நடைமுறைப் படுத்தப்படுகிறதா? என்பது ஒரு புறமிருக்க, தோட்டப் பகுதியில் வாழும் நம் பெண்களு
க்கு இவ்வாறான ஒரு சட்டம் இருப்பதே
தெரியாது. அவ்வாறு தெரிந்தாலும் தங்கள் தொழில் பறிபோய்விடும் என்ற பயத்தால் அச்சம்பவத்தை மறைத்து விடுகிறார்கள் அல்லது தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் கள் மறு உற்பத்தியில் ஈடுபடும் இப் பெண் களுக்கு சட்ட ரீதியான பாது காப்புக்களை உணர்த்தல் மிக அவசியம்.
தற்போது மலையகத்தில் எண்ணற்ற அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் செயற்படு கின்றன. மலையக மக்கள் இல்லையேல் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் இல்லை என்பது தெட்டத் தெளிவு. எ6ாவே இவ் அமைப்புகள் மலையகத்தில் பெரும்பான்மையாக உளள பெண் களை கவனத்தில் கொண்டு . وقارن الالمالكلية إلى رأ6-الاD اللا وكأنها
மலையக பெண்கள் கல்வி அறிவில் பின் தங்கி இருந்தாலும், அவர்களின் தொழில் சார்ந்த பிரச்சினைகளையும், அன்றாடம் அவர்கள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சினைகளை யும் அவர்களுக்கு உணர்வித்தால் அது தொடர்பாக அவர்கள் குரல் எழுப்ப தயங்க மாட்டார்கள் என்பதை வரலாற்று ரீதியான போராட்டங்கள் மூலமாக நிரூபித்துள்ளார் கள். அப்பெண்களுக்கு இவற்றை உணர்வித் தல் அவசியமும் அவசரமானதுமாகும்.
அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் இதில் அக்றை எடுக்க வேண்டுமாயின் முதலில் இப் பெண் களின் தொழில் ரீதியான விடயங்களை தொழிற் சங்கங்களோடு கலந்தாலோசித்து ஒரு இணக்கப்பாடடுக்கு வந்தவுடன் தொழிற் சங்கங்களும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களும் S. ஒரு பரந்த் அளவில் இதை நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண்டும். அத்தோடு தொழிற் சங்கங்களின் பெண்கள் அணி, தொண்டர் ஸ்தாபனங் களின் பெண்கள் அ6ணி என்பவற்றை சுயாதீனமாக இயங்க விட வேண்டும். இதே (66 61 மற்றும் அரசசார்பற்ற நிறுவன்ங்களில் செயற்படும் முன்னணி பெண்கள் தமது சுயாதீனத்தை தமது அமைப்புக்குள் நிலை நிறுத்துவதற்காக குரல் எழுப்ப வேண்டும். ஏனெனில் மலையக பெண் கள் மத்தியில் சுயாதீனமான அமைப்பொன்று தோன்றுவதற்கான அடித்த ளத்தை இடக்கூடிய பொறுப்பு இவர்களையே சார்ந்துள்ளது. எனவே இவ் ஆரம்ப பணியை மேற்கொள்ள இருக்கும் இப்பெண்கள் தமது முதற் பணியை செய்து முடித்தல் அத்தியா
தொழிற் சங்கங்கள்
வசியமாகும்.
நகர்புற தொழி போராட்ட நடவடிக் மலையக மக்களின் அ களை புக்கணித்ததன் பாரிய தொழிலாளர் ெ தொழிலாளர் வர்க்க தொழிலாளர் வர்க்கத் ஒரு பலமான இணைப் எவ்வாறு தோல்வி கண் ിക ഗ്രൂഥഞL ഞഥuഥTക. கிராமப்புற பெண்கள் L பெண்கள் அமைப்புகள் களின் போது மலைய! சில சுலோகங்களை தம்மை வரையறுத்துக்
(o) 1600 65 (Sg,66)
மகனுடன் வரும் விழிமேயும் பொ அகத்திலெழும் ( அம்மா, இன்று ே
மற்றவர்தம் அழு ഉ_ിട്ട്വ68ിങ്ങll) ക பெற்றெடுத்த மக் தீட்டாக்க நினை
உன் மகனோ கீ 8._t c १:'6”,’’ 6ਨੀr எண்ணுகின்ற உ அம்மா நீ சிந்திப்
கீழ்ச்சாதி 7681 உகன் வயிற்றில் பி Lாவத்திற்காய் ! LI6ծծ Ամ)6316չյց.Յ. (
8.68 !,"Jഖ് ക Ꮽ) _6ᎼᎢ éᏏ6Ꮱ6Ꮩu$l6Ꮗ Ꮽ விண்ணெழுநத
தே.வி. கால்லகே துறையில் ஈடுபட்ட ஒன்பது வருடம் ச கவிதைகளை மெ தே.வி. கால்லகே கவிதைத் தொகுப் p if soup?'
N. . .
குன்றின் குரல்

) சங்கங்கள் தமது கைகளின் போது டிப்படைப் பிரச்சனை e്വസൈഥ ട്ടിbITL് 5: fi3.Յ.t OT6ծ ԼՌ6ծ)6Ùեւ 19, த்திற்கும் நகர்புறத் திற்கும் இடையில் பை ஏற்படுத்துவதில் டனரோ அதே போல் க் கொண்டு நகர்ப்புற, }த்தியில் செயற்படும் தமது போராட்டங் கம் சம்பந்தமாக ஒரு முன் வைப்பதோடு கொள்கின்றன.
செலுத்தும் எந்த ஒரு அமைப்பும் இப்பாட் டாளி வர்க்க பெண்களை புறகணித்து பெண் விடுதலையில் வெற்றி காண முனைவரா யின் அவர்கள் தமது குறிக்கோளை எய்த மாட்டார்கள் என்பது தெட்டத்தெளிவே.
இந்நாட்டின் பெண் விடுதலைக்காக முன் நிற்கும் அமைப்புகளும் தனி நபர்களும் இவ்யதார்த்தத்தைப் புரிந்த கொண்டு தமது போராட்டங்களின் போது மலையக பெண் களின் பிரச்சினைகளை உள்ளடக்குவது டன் அவர்களையும் தமது போராட்டத்தில் இணைத்துக் கொள்வது போராட்டத்தின் முழுமையான வெற்றிக்கு அத்தியாவசிய மானது என்பதை கருத்தில் கொள்வது அவசியமாகும்.
LDJ,6yíloör 2) fló) LD?
சிங்கள மூலம் :
தே. வி. கால்லகே
தமிழாக்கம் : மடுளுகிரிய விஜேரத்ன
உன்னர6;T ழுதெல்லாம் கேள்விதனை கேட்கின்றேன்
க்கடைந்த ഗ്രൂഖ്
6് ഥ60|68ട്ടു, fப்பதேன்?
ழ்ச்சாதி \!p6&T(შ{ე _്കട്ട6, JfTu]
6ീഴ്ക്: றந்துவிட்ட G, CÒT EJ FT ) G?): ബ്[[p1 ?
ருமத63த
மத்தியநாள் கதிரவனோ
மாண்டொழிந்து போய்விட்டான்
இன்றெழுந்து விட்டவனோ புத்தம்புதுக் கதிர் நீயும் உன் தாயும் எண்ணுகின்ற அன்றைய உலகமல்ல
உன்மகனின் உலகத்தை இன்றே நீ உணர்ந்திடுவாய் ஆளாகும் வரைக்கும் நீ உன் மகனை வைத்துக் கொள், என்னுளத்தில் மகனுக்காய் எழுந்துவரும் கருத்தத5ை0 உன்னிடத்தில் உரைக்கின்றேன் :cன்றெடுத்த தாயே
ஜ.ன்ே மகன் பெரியவனாய் ஆளாகி விட்டநாளில் உன்தலையில் சுமக்கும்துனி மூட்டையை சுமத்தாதே.
米※※米
YS S S S S S K L L L S L L L L
என்ற புதுக்கவிதை கவிஞன் இளம் வயது தொட்டு கவிதைத் வராவார். ‘யொவுன் ஜனதா என்ற பத்திரிகையில் தொடர்ந்து விதை எழுதியவர். இவர் உலகில் புகழ் பெற்ற கவிஞர்களின் ாழி பெயர்த்து சிங்கள இலக்கியத்திற்கு வளம் சேர்த்தவர். 1992ம் ஆண்டு வெளியிட்ட 'போசத்வருன் கேதேசய’ என்ற பிலிருந்து தமிழாக்கம் செய்யப் பட்ட கவிதையே ‘ஒருமகனின்
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3

Page 6
தங்களுக்குக் கிடைக் கூலிக்காகவும், கடினமா? விடுவிக்கப்படுவதன் கங்காணிகள் ஈவிரக்கமி
வேலை வாங்கினர். ளாகவே பாவித்துக் கெ கள் தங்கள் உரிமைக தடுத்து நிறுத்துவதில் தொழிலாளர்களை பலியாக்கினர். முதலா பலியாக்குவதில் உட தொழிலாளிகளின் சு இக்காரணங்களாே
tw. என்ற சொல் காட்டிக்
மிழைப்பவன் என்ற பொரு
கங்காணி-தொழிலாளர்கள் நடத்தும் வேலை நிறுத்தங்களை உட்ைப்பவர்கள் கங்காணி என்றழைக்கப்படுவதை நம்மில் பலரும் கேட்டிருக்கலாம். தொழிற்சங்க இயக்க அகராதியில் கங்காணி என்பது மிகவும் இழிவான சொல்லாகும்.
ஆனால் கங்காணி என்ற சொல் பொறுப்பு வாய்ந்த பதவிப் பெயராக மன்ன ;ாட்சிக் காலத்தில் வழங்கிவந்துள்ளது. “g, 6> ATT GÖÖff” — 6 T GÖTTI (og ITEM) BEN JU, P’, JEEFT 65 என்று இன்று வழங்குகிறது. மேற்பார்வை யாளன். கண்காணிப்பாளன் என்பதனையே கண்கானேரி 6 என்ற சொல்லால் குறித்திருக் கிறார்கள்
M • { ̆ኧ •
|)
ջ*Հն « ܕ݁ܶܝ܇ - ، ܨܚܨ -ܟܝ ؟* ܝܺܕܰ É sa) 3 39. Foi
சோழநாடு மண்டலங்கள் என்னும் பெரு
ーr ふニゞr rー・ { ہے۔ یہ . S#6).J3-61: 7g, U । । । -
-
; f3 )
:ජීඝ්‍රති ۔ لیتی; மண்டலக்கிலம் நில வ(ஈவ: :if )56( ريال مفا ؛ بينهما في التي نوح لا 23 - الا ل
8) ஆட்
வொரு
கவனிக்கப் "பரவுவரித் தி5ை0 க்களம்” என்ற அமைப்பு இருந்தது. அதில் உள்ள ஒரு பதவி
-
g,6&T., [6]
G3LU IJT ஆ. சிவசுப்பி
யின் பெயர்வு புரவு வரி கண்காணி என்பதாகு
நில வருவாய்த் பல்வேறு துறைகளிலு பதவியிருந்தது. பிற்கா திருமுக் கூடல் கல் “ ‘கிடைபு, வேதம் பயிலுமிடம்)
குறிப்பிடுகின்றது.
fhí; fhilí)[ 0 6) | (fl.066. I காலத்திய கல்வெட்6
2-60. -u_III Cổi 6I 6ổi స్త్ర !
! ! تامة وفي 661 f } للمارلي (6 6
குழபபு:6 : ؛tابابا ! تباہ! ذ
- - r ー -ーベ 〜fہونه-ير - r , حصر * 56Ꮑ2é3s6ᏡᏑᎥ ti- - FT 6 Ugi, fitlu_FT
4
 
 
 

ந்கும் சற்று அதிகமான ன உடல் உழைப்பிலிருந்து
காரணமாகவும் இக் lன்றி தொழிலாளர்களிடம் தங்களை முதலாளிக காண்டனர். தொழிலாளி ளுக்கு போராடுவதைத் முன்நின்றனர். பெண் தங்கள் இச்சைக்குப் 'ளிகளின் இச்சைக்குப் ந்தையாக நின்றனர். கூலியைச் சுரண்டினர். லயே இக்கங்காணி கொடுப்பவன், துரோக நளைப் பெற்றது எனலாம்.
ாணி
ffurfir பிரமணியன்
த் திணைக்களத்துக் (There are also mentioned in differதம். ent connections a fair number of Kankanis or Supervisors who were the Agents, of the 566) Du Slav LDL (6.5687.5 Central Department of Control and audit D 3.66:15, 16.f 6f 63: D maintained as a check on the officers of the 6)3 (Say rig, nSigluj various departments in each locality) வெட்டு "சத்திரக் கண்காணி' (கிடை - இவ்வாறு அலுவல்களை மேற்பார்வை என்ற பதவிகளை ர், யிடும் ப5ணியினைச் செய்து வந்த கண்காணி என்ற சொல் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் ஆட்சித் துறையினின்றும் அகன்றது. என்ற பல்லவ மன்னன் ஆயினும் பொதுமக்களிடையே கங்காணி டான்றில் அறிஞ்சிய என்ற பெயரில் இது வழக்கிலிருந்தது.
ー _h ? " ○ 、- ;、f?/ ・ヘい、1:Q- rー ---- கண்கான குறிப்பிட தேட்ட வயல் 6ே:1லையில் ஈடுபடுபவர்களை
3u E Jr. si 60) 6. US (u53,65 g, s. 3.1 68cf ST 6ši
[[గ}} + 1__._f} tT,
நு! நீ ற15ண் டிே
அடி51) மு:1) ட்டதும், அங்குள்ள தோட ட
. : ' .. . முதல78ளிகள் குறைந்த செலவில் தோட்டத் தொழிலாளர்களைத் தேடினர். இலங்கை,
குன்றின் குரல்

Page 7
மலேசியா போன்ற அண்டை நாடுகளில் புதிதாக வளர்ந்து வந்த தேயிலை, இரப்பர் தோட்டங்களில் பணி புரிய ஏராளமான தொழிலாளர்கள் வெள்ளை முதலாளி களுக்குத் தேவைப்பட்டனர். இந்நாடுகளுக் கெல்லாம் மிகுதியான அளவில் தமிழர்கள்
தோட்டத் தொழிலாளர்களாகச் சென்றனர்.
1821 - 1823 ஆண்டுகளில் திருநெல்வேலி ப" வட்டத்திலிருந்து மட்டுமே மூன்று லட்சத்து இருபத்து நாலாயிரம் தொழி லாளர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள்.
இவ்வாறு வெள்ளையர்களின் தோட்டங்களில் சென்று பணிபுரிந்த தொழிலாளர்களை மேற்பார்வையிட கங்காணிகள் பலரை ஆங்கிலேயர்கள் நியமித்தார்கள். இத்துடன் மட்டுமின்றி தங்களுக்குத தேவையான தொழிலாளா களைப் பெறவும் கங்காணிகளைப் பயன் படுத்தினார்கள்,
இந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளர் களை அழைத்துவர கங் கானிகளை பயன்படுத்தியதனை "கங்கா6ணி முறை" (Kanganie System) 6T63TC 9|63)||955TrŤ56|T. வெள்ளை முதலாளிகளின் நலனுக்குத் தகுந்தவாறு இத்திட்டத்திற்கு வெள்ளைய ராட்சியும் அனுமதியளித்தது.
இதன்படி வெள்ளை முதலாளிகளிட மிருந்து கங்காணி பெருந் தொகையைப் பெற்றுக கொண்டு இந்தியாவிற்கு வருவான். அப்பாவி ஏழை விவசாயத் தொழிலாளி களிடம் பல வகையான ஆசை வார்த்தை களைக் கூறி அவர்களை வெளிநாட்டுத் தோட்டங்களில் வேலை செய்ய அழைப்பான்.
கங்காணியின் பேச்சை நம்பி அவன் நீட்டும் ஒப்பந்தப்பத்திரத்தில் கையெழுத்திடு வார்கள். அத்துடன் அவர்களின் அடிமை
வாழவு தொடங்கிவிடும். ஒப்பந்தக்கடலி எனே نارنی را بازسازی . (llfز بالا - به سازوانیم تک رنگ دقت بنزن 621 نانه آللهال Cl பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள காலம் 68ரை
/。 ኳû
அவன் வெள்ளை முதலாளியின்
۔۔۔ | fT ,',
&fig
l-§ട്ടി) ||6ീ (Tu] ഖ68|({', 'g6': ' செல்பவர்களைப் புே:லீஸ் கைதுசெய்து
வெள்ளை முதலாளியிடம் ஒப்படைத்துவிடும்.
ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்த கூலிகளை கங்காணிகள் கப்பலில் ஆடு மாடுகளைப் போல அடைத்து அழைத்துச் செல்வார்கள். அழைத்துச் சென்ற கூலி யாட்களுக்கு ஏற்ப கங்காணிக்குக் கூலி கிடைக்கும்.
தோட்டங்களில் அவர்கள் பணிபுரியும் பொழுது கப்பல் பயணத்திற்கான கட்டணம்,
உணவிற்கான செல கூலியி
கொள்வார்கள்
அவர்களின்
கூலியாட்கள் பிரிக்கப்பட்டு அவர்கள் ஒரு கங் காணி நி ஒவ்வொருவரின் ஊதி சிறுபகுதி கங்காணிக் இதற்கு தலைக்காசு' என்று ெ
" ᎯᏏ fᎼ ; éᏐ, fᎢ 6ᎼᏡ
கூலியாட்களிை யில்லை என்று கண அவாகளின் ஒருநாள் 5 குறைத்து விடுவார்கள் போடுதல்' என்று கூலியாளுக்குக் கிடை விட்டால் கங்காணி தலைக்காக கிடைக்க மிகவும் கோபப்படுவா6
இதனை அரைப்பேராலே கங்காணிக்கு - தலைக்காசு - 6 தவறிப்போச்சு - கோபத்தோடே கங்காணியும் - குதிக்கிறானே கூச்சல்போட்டு ஆண்கள் பெண் அடங்கலுமே - 8 அவனைப்பார்த் அரளுமே - ஐல ( LᎠ ᏑᏈ 6Ꮩ)u léf565l -- é என்ற நாட்டுப்பு 5ென்றது. பொய் வ அழைத்து வந்த கங்கா கூலியாள் பாடுவதாக
குடிக் கப் பன்னிரும் அடுக்கடுக்காத் SSTT (Eu 9, (J5, first இங்கே குடிக் ணுதே கங்கான
பாலு
இப்பாடல் கங்க பாடுவதாக அமைந்தி ளர்கள் தங்களுக்குள் இது இருந்திருக்க 9 (59, 5 ft () . ി ഖങ് 6 கங்காணிகளின் து தொழிலாளிகளிடம் மு
ിT് ഖg,66"
காலுச் சட்
குன்றின் குரல்

8Ꮧ ᏰabᏄᎯlu j6Ꮱ 6) 1Ꮽ56Ꮱ6lf லிருந்து பிடித்துக்
பல குழுக்களாகப் 1ளக் கண்காணிக்க, யமிக் கப்படுவான் , யத்திலிருந்தும் ஒரு கு கொடுக்கப்படும். க் கா சு' அல்லது . أfللمال.
வேலை சரியாச கர்கள் கருதினால் கூலியைப் பாதியாகச் இதற்கு அரைப்பேர் பெயர் இவ்வாறு க்கும் கூலி குறைந்து க்குக் கிடைக்கும் Tது. ஆகவே அவன்
T
- ஏலேலோ
6ugst லேலோ
g6UಆFIT - ஏலேலோ
g5UST - ஏலேலோ
- Su FIT "கள் - ஏலேலோ
260 J, T து - ஏலேலோ
g.T. .ெ வா. ஜ}
T:-LJ 9.60 , ாக்குறுதிகள் கூ: 5ணியை நோக்கி ஒரு பாடலொன்றுள்ள .
if (6) + n * ' 'flg, gj
5(56, 15:Të Gis T68T f கக் கூழு டிங் கு5ண் f
16ணியை நோக்கிய நந்தாலும் தொழில: UTCOLC UT AT 4, 563) ് ഖ6് ( |;) 51 6് നൃ )ள முதலாளிகள் ്6് ( | () u6് 8றைகேடாக நடந்து
6ᏓᎴY t . போட்டுக்
கையைஉள் ளேவிட்டுக் கண்ணை நல் லாச்சிமிட்டிக் சுங் காணி மாரைத் தான் கைக்குள்ளே தான் போட்டுக் காசுகளை யிறைச்சு.
காடுண்ணு மில்லை மேடுண்ணு மில்லை
வீடுண்ணும் இல்லையம்மா கண்ட இடமெல்லாம் கண்ட கண்ட பெண்ணைக் கையைப் பிடிச்சிழுப்பார்.
என்ற நாட்டுப் பாடலால் அறிகிறோம்.
உப்புத் தொழிலிலும் கங்காணிக்கு
முக்கிய பங்குண்டு. உப்பளத்திற்கு வேலையாட்களை அழைத்துவரும் பொறுப்பு
அவனுடையது. வேலையாட்கள் கிடைப்பது
சிரமமாக இருக்கும் காலத்தில் அவன் அலைந்து தேடி ஆட்களைக் கூட்டி வருவான். இப்படி நேரங்களில் அவனுக்கு மிகுந்த மதிப்பு உண்டு. தான் அழைத்து வந்த தொழிலாளிகளினால் தான் தனக்கு மதிப் புக கிடைக்கிறது என்பதனை உணராது தொழிலாளிகளை அதட்டி மிரட்டி வேலைவாங்கும் கங்காணியைக் குறித்து
"கங்காணி கங்காணி கருத்தச் சட்டை கங்காணி நாலு ஆளு வரலேன்னா நக்கிப் போவான் கங்காணி” (நா. வானமாமலை - தமிழர் நாட்டுப் JTL6v 5,6T)
என்ற பாடல் உப்பளத் தொழிலாளர்
களிடம் வழங்குகிறது.
தங்களுக்குக் கிடைக்கும் சற்று அதிகமான கூலிக்காகவும், கடினமான உடல் உழைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதன் , [ ] [0] | | | , ഖ| இக் கங் காணிகள் ஈவிரக்கமின்றி தொழிலாளர்களிடம் வேலை வாங்கினர். தங்களை முதலாளிகளாகவே பாவித்துக் கொண்டனர். தொழிலாளிகள் தங்கள் உரிமைகளுக்கு போராடுவதைத் தடுத்து நிறுத்துவதில் முன்நின்றனர். பெண் தொழிலாளர்களை தங்கள் இச்சைக்குப் பலியாக்கினர். முதலாளிகளின் இச்சைக்குப் பலியாக்குவதில் உடந்தையாக நின்றனர். தொழிலாளிகளின் கூலியைச் சுரண்டினர்.
இக் காரணங்களாலேயே இக்கங் காணி என்ற சொல் காட்டிக் கொடுப்பவன், துரோகமிழைப்பவன் என்ற பொருளைப் பெற்றது எனலாம்.
مH م{۔ -{
5

Page 8
கலைகள் வளர.
எந்தவொரு கலையும் ஓர் உண் மையை வெளியிட்டு அதன் மூலம் ரசிகர்கள் மனத்தை ஈர்த்து, சுவைக்கச் செய்து மகிழ்ச்சியடையச் செய்ய வேண்டும். ஆமாம். தாயின் பாலைப் போல, சுவை கொடு த்து சத்தியையும் அளிக்க வேண்டும். எனவே தான் நாம் "கலை" கலைக்காக மட்டுமல்ல மக்களுக்காகவும்' என்று கூறுகின்றோம். கலைகள் வெறும் பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இருக்கக் கூடாது, மக்கள் வாழ்வுக்கு வலுவூட்டுபவையாகவும் இருக்க வேண்டும்.
எனவே - கலைகளை வளர்ப்பது மககள் தம் கடப்பாடாக மாறுகின்றது. நான, நீ என்றல் லாமல் எல்லாரும் கலைகளை வளர்க்க முன்வரல் வேண்டும். கலைகள் மக்களின் சொத்து, அவர்களை வளம் படுத்தும் சாதனம். இதை நாம் உணர வேண்டும்.
மலையகக் கலைகளுக்கும் இதுவே பொருந்தும்; மலையக மக்களுக்கும் இதுவே மனப்பாங்காக அமைய வேண்டும். ஆம் -
நாம் கலைகளை வள்ர்க்க வேண்டு மாகில், முதலில் நம் மத்தியிலுள்ளபோட்டி, பொறாமை போன்றவை *్య வேண்டும்.
கலைஞர்கள் மத்தியில் போட்டிப் பொறாமை இருக்கத்தான் செய்யும்' என்று சிலர் சொல்லுவர். இது உண்மையில்லை -
வெறும் மனப்பிரமை, அதுவும் திறமையான
நல்ல கலைஞனிடம் இக்குனங்கள் கட்டா யம் காணப்படா. எனவே, அரையவியல் கலை ஞரிடம் காணப்படும் போட்டி, பொறாமை போன்றவறறை டோக கிட வழிவகைகள வகுக்க வேண்டும்.
ഥതേഖu 155, 5, 66 5ണ് ബ61 ! + 5.J- வேண்டுமானால் தனியொரு நல்லமைப்பு தேவை. நடுநிலை நின்று கலைகளை வ6ாக்க fb6O6A) IT FT6AJLD (Glj, * 6ćči pôồT LOCOT", Kolff. IT 630 U LÈ yf: களாய் இருக்க வேண்டும். இவ்வமைப்பு, மலையகம் முழுவதையும் உள்ளடக்கியதாக அமைய வேண்டுவதுடன், கலைஞர்களை யும், சுவைஞர்களையும், கலைகள் பற்றி கற்பவர் அல்லது ஆர்வம் கொண்டவர்களை யும் உள்ளடக்கியதாக அமைய வேண்டும்.
மேலும் நம்மவர்கள திறமைக்குத்
தகுதியான இடம் ( இன்று யதார்த்த நி தென்ன? பெரிய இடத் வாதிகளின் தலையீடு வேண்டுதல் போன்ற வதைக் காண்கிறோட பின்தள்ளிவைக்கப்படு கப்படாததையும் கT காரணமாக மனத்தள பும் ஏற்படுகிறது. நல்: யுலகிலிருந்தே மறைத் எனவே ତ! தேவையில்லா த6ை இருப்பது நல்லது உ களுக்காக உழைக்கு அக்கறை எடுத்தல் ந ஒரு வழிவகை என்ன நல்லமைப்பு, அடிக்க கற்றல் வகுப்புகள், நு ஆராய்ச்சிகள் நடத்த அவசியத் தேவை.
மேலும் - L அமைந்துள்ள கலைச றாற் போல் மாற்றியன் உதாரணத்துக்கு, ஐந்: பெறும் நிகழ்வுகளை
ட்டில் குறைத்து அை றது. அறுபதுகளில் 'கா மாற்றியமைக்கப்பட்டு, யடைந்தது நாமறிந்தே
ᏭᏂ 60Y6Ꮩ) £ᏧᏏ 6iᎢ 6) ; J,603T3-LDT 631 600F in 6
அரசின் பேரு கொள்ள வேண்டும். பட வழிக்கப்படுவது போல பாசறைகள் நடத்தப்ப செய்வது நல்லது என் !!? 5 : 6് 6് () (, 3.686) (f6T6) 6TT6 ig (5 வோம் என்று எண்ணு
th: 6:1
(GUIT, JEJT JJ, J56 கலைஞர்கள் மட்டும் og, TL-f L|6ð)|-u! Ég(G Ú காட்டுவதைத்தாம் ர அவ்வாறினறி எல்லா பு காட்டக்கூடிய ஒரு சூ!
6
 

. கோமஸ்)
கொடுக்க வேண்டும்" லையில் நாம் காண்ப ந்துச் சிபாரிசு அரசியல் , வேண்டியவர்களின் வை தலைவிரித்தாடு 0. திறமையுள்ளவர்கள் வதையும், மதிப்பளிக் ண்கின்றோம். இதன் ர்வும், வேண்டாவெறுப் ல கலைஞாகள கலை து விடுகின்றனர். வளியமைப்புகளின் Uயீடுகள் இல்லாமல் ண்மையாக கலைஞர் ம் அமைப்புகள் மட்டும் }ல்லது. இதற்கு நல்ல எவெனில் மேற்கூறிய டி கலந்துரையாடல், ணுக்கங்கள் அறியும் வேண்டும். இது ஓர்
والا لا سالا 0لا (60 إلي إلا لا D ளை காலத்துக்கேற் மைப்பதில் தவறில்லை, தாறுமணிநேரம் நடை ஒரு மணிநேரத்துக்கு மப்பது காலத்துக்கேற மன் கூத்து இவ்வாறு ~g (uur (3), (čLD60) (čuU) (ole) jT) தே
ᏋiᎢ fi Ꮂf, &Ꮰ, [ ] t ] 6Ꮈ 6) ; éᏂ fᎢ (é c || } | 6); 3) (d. சலவழிக்க முன்வந்து ടൂ, 6ിട്) ! - - ட்டமளித்தலுக்கு செல கலைஞர்களுக்கானே . U6് കാഴ്ച (pg,5്' பது எமமின் தாழ்மை ് p:\|) ( ப்பேருதவி செயதவ1
கிறோம்.
Ꮌ0ᏋvéᏂ6Ꮱ6ii 6 16ᎥᎢ fiiit ] $ᎦᏯ அல்லது அதனோடு லர் மட்டுமே ஆர்வம் ாம் காண்கிறோம். ட்டத்தவரும் ஆர்1ே0 ஐநிலையை ஏற்படுத்த
رنا، ;{2}{1}{_}{Q!
வேண்டும். பணம் படைத்தோர், பாமரர், நலம் விரும்பிகள், நல்ல கலைஞர்கள், ஆசிரியர் மட்டுமன்றி ஏனைய தொழில்களில் ஈடுபட்டி ருப்போர், வயது எல்லை இல்லாத வகையில் ஈடுபாடு கொள்ளும் நிலையைக் காண வேண்டும். இதற்கு ஏற்ற மனநிலையை உருவாக்க வேண்டும்.
நம் மத்தியில் இதுகால வரை இருந்து வரும் கலைகளை, அதாவது பாரம்பரிய நற்கலைகளைப் பாதுகாப்பதும் நம் கடமை. விஞ்ஞான வளர்ச்சியடைந்துள்ள இக்கால கட்டத்தில் இது கஷ்டமானதல்ல. ஒலிப் பதிவும் ஒளிப்பதிவும் செய்து பாதுகாத்து வைக்கக் கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிட்டியுள்ளதால், போதுமான ஆராய்ச்சி களின் பிறகு நல்ல கலை நிகழ்ச்சிகளைப் பதிவுசெய்து வைப்பது எதிர்கால சந்ததியின ருக்கு நல்லுதவியாய் அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
மேலும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை இங்குக் கூறவேண்டும். அதாவது, தமிழர் கலைகளை பலர், ஏன் படித்தவர்கள் முதலாய் தனியொரு சமயத்துக்குள் புகுத்தி சமயக் கலையாக கணிக்கத் தொடங்குகின்றனர். சமய வர்ணம் பூசிவிடுகின்றனர். பெண்கள் நெற்றியில் பொட்டு வைத்துக் கொள் ருதல் முதல் பரத நாட்டியம் வரை இவ்வாறே எண்ணிக் கருதப்படுகின்றன! எனவே - இவ்வாறான எல்லா கலைகளும் தமிழர் கலைகள்' என்ற ஓர் எண்ணத்தை வளர்க்க வேண்டும். ஆம், கலைகளை நம் இனத்த வரை ஒன்றிணைக்கும் இணைப்புப் பாலமாக அமைக்க முடியும் என்பது எமது அசைக்க முடியாத நம்பபிக்கை. கலைகள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவை என்பதை உணரக் கூடியதாக இருக்கும்.
கால கண்ணோட்டத்தில் கணித்தால், நம் கலாசாரம், நாகரிகம் போன்ற கால ஏடுகளில் நம் நல்வரலாற்றை நலமே பதித்துச் செல்லும் பாதச் சுவடுகள் தாம் கலைகள், ஆமாம், நாம் நடந்துவந்த பாதையில் நாகரிக மேன்மைகளையும், கலாசார பெருமைகளை யும் உலகுக்குக் காட்டிக் கொண்டிருப்பவை கலைகளே! எனவே, எதிர்கால பரம்பரையை மனதிலிருத்தி கலைகளை வளர்ப்பது நம் * - 65)լքայ6Ն6v6չյT.
நேற்றிருந்த நிலையை ஆராய்ந்து, இன்று இருக்கும் நிலையை அறிந்து, நாளை இருக்க வேண்டிய நிலையை வகுத்துரைத தல் வேண்டும் இவ்வாறு கண்டறிந்த உண மைகள ஏடுகளில் பதிக்கப்பட்டு கல்லூரிகளில் பாடமாக்கப்படுவது நற் பலனைத் தரும் என்று எண்ணுகின்றோம். எல்லாவித கலைகளும் கல்லூரிகளில் கற்றுக் கொடுக்கப்படுவது நல்லது. எல்லாரும் எல்லா வகைக் கலைகளயும் சுவைத்து வரவேற்கும நிலை ஏற்படும் என்பது எமது எண்ணம்.
எது எவ்வாறிருப்பினும் ஏதாவது வழிவகைகளை வகுத்துக் கொண்டு கலை களை வளர்ப்பது நம் கடமை. நம் பாரிய கடமை. இப் பணியை ஏற்றுச் செய்ய எல்லாரும் முன்வருவோமாக.
ΟOO
குன்றின் குரல்

Page 9
என்.செல்வராஜா
கண்டி மாவட்ட பெ
தமிழ் பேசும் மக்களுக்
இலங்கையின் மத்திய மாகாணம் மாத்தளை, நுவரெலியா, கண்டி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கியுள் ளது. இம்மாகாணத்தின் மொத்தப் பரப்பள வில் (5620.1 மு. கி.மீ) சுமார் 1906.3 ச. கி.மீ பரப்பளவை கண்டி மாவட்டம் கொண்டு, மாகாணததின் இரண்டாவது பெரிய மாவட்டமாகத் திகழ்கின்றது.
1981 ஆம் ஆண்டின் சனத்தொகை மதிப்பீட்டின் படி இம்மாவட்டத்தில் 1, 048, 317 மக்கள் வசிப்பதாக அறிய முடிகின்றது. இவர்களில் சிங்கள மக்கள் 778,801 பேரும் (74.3 சதவீதம்), தமிழ் பேசும் மக்கள் 261, 000 பேரும் (24.9 சதவீதம்), பறங்கியர், மலாயர்கள் 4877 (0.5 சதவீதம்) பேரும், பிற இனத்தவர்கள் 3633 பேரும் (0.3 சதவீதம்) அடங்குவர். தமிழ் பேசும் மக்கள் மொத்த சனத்தொகையின் கால் பங்கைக் கொண்டி ருக்கும் கண்டி மாவட்டத்தில் அவர்களுக் கான நூலக சேவையின் தரம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை ஆராய்வதே இக்கட்டுரை யின் நோக்கமாகும்.
இம்மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்டு வரும் நூலக சேவைகளை மூன்று பெரும் பிரிவு களுக்குள் அடக்கலாம். பொது நூலகங்கள். பாடசாலை நூலகங்கள், தனியார் / திணைக் கள நூலகங்கள் ஆகியன அவையாகும்.
இலங்கை தேசிய நூலக சேவைகள் சபை மாவட்ட ரீதியில் நூலகங்கள் பற்றிய தரவுகளைச் சேகரித்துத் தொகுத்துவரும பணியினை ஆற்றி வருகின்றது. இதுவரை, இச்சபை மொனராகலை, காலி, கண்டி ஆகிய மாவட்டங்களிலுள்ள நூலக சேவை
ஒரு கண்
கள் பற்றிய தகவல் ெ யிட்டுள்ளன. சகல ம நுT லக வளம் பற்ற தொடர்ந்தும் வெளிய 1988 ஆம் ஆண்டில் லுள்ள நூலகங்கள்
டொன்றினை வெளிய தரப்பட்டுள்ள தகவல் இங்கு கண்டி மாவட் LTi 6\) g,6öði (Š600) TL – Ö
இப் பிரதேசத் நூலகங்கள் உள் 6 UTLJ T6CNSA) phíT 6MME, si, Jé ாைங்கள், சங்கங்கள் 24 பொது நூலகங் சபைகளும், பிரதேச பொதுசன நூலகங்: கின்றன. பொதுவாக "நூலகம்" அல்லது "ெ போது அது பொது நு பதை அவதானிக்க ( யில் சமூக அமைப் சேவையானது இர6 ஒரு நிலையைப் பர காண முடிகின்றது. ம ஒரு சிறு பகுதி நூல செலவிடப்படுகின்றது மக்கள் அனைவரும் (്ഞഖuീ6| Luഞ്ഞ| { நுகரும் தார்மீக :
வர்களே.
இக்கட்டுரையி மாவட்டத்திலுள்ள 4 னதும் சேவைத்தரம்
குன்றின் குரல்
 
 

"வாசிப்புதான் ஒரு மனிதனை (p(Q6ð) I DUI I IT-ji (JöÍOJI”
ாதுசன நூலகங்கள்
கான அவற்றின் சேவை
தாகுப்புக்களை வெளி ாவட்டங்களில் உள்ள றிய தொகுப்புக்கள் டப்பட்டு வருகின்றன. கண்டி மாவட்டத்தி பற்றிய தகவல் திரட் பிட்டுள்ளது. அந்நூலில் കണ്ടിങ്ങ് കൃ|[Lഞ്ഞLuി) -ட நூலக சேவையின்
செலுத்தப்படுகின்றது.
தில் மொத்தம் 166 ான அவற்றில் 100 களும், தனியார் நிறுவ போன்றவை நடாத்தும் களும், மாநகர நக: சபைகளும் நடாத் டிம் 56h +2 2 -j) ශ්‍ර{: .7%ල්, நாம் பேச்சு வழக்கில் ாசிகசாலை" என்னும் ாலகங்களையே குறிப் முடிகின்றது. அவ்வகை புடன் பொது நூலக ண்டறக் கலந்து விட்ட வலாகத் தீவடங்கிலும் க்களின் வரிப்பணத்தில் க சேவைகளுக்காகச் . g|ഖുഖങ്ങ5uിഡെ (LTഴ്ച இந்தப் பொது நூலக இன மத வேறுபாடின்றி உரிமையை உடைய
ல் சிறப்பாகக் கண்டி பொது நூலகங்களி பற்றி - குறிப்பாகத்
தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு அவற்றின் சேவைகள் பற்றி ஆராயப்படுகின்றது.
தேர்தற்றொகுதி வாரியாக இம்மா வட்டம் 13 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பளை, பாத்ததும்பற ஆகிய தேர்தற் றொகுதிகளில் தலா 6 நூலகங்கள் அமைந் துள்ளன. ஹரிஸ்பத்துவ, தெல்தெனிய, யட்டிநுவர, உடநுவர ஆகிய தொகுதிகளில் தலா 4 நூலகங்களும், செங்கட கல. கலகெதர ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் தலா மூன்று நூலகங்களும், உடதும்பற, நாவலப் பிட்டி, ஹேவாஹட்ட ஆகிய தொகுதிகளில் தலா இரு நூலகங்களும் கண்டி, குண்ட சாலை ஆகிய தேர் தற்றொகுதிகளில் ஒவ்வொரு நூலகமும் அமைந்துள்ளன.
இம் மாவட்டத்திலுள்ள 42 பொது நூலகங்களிலும் உள்ள நூல்கள் பற்றிய தகவல்களை ஆராயுமிடத்து கண்டியில் உள்ள டீ. எஸ். சேனநாயக்க ஞாபகார்த்த நூலகத்தில் 4700 சிங்கள மொழிநூல்களும் 36766 ஆங்கில மொழியிலான நூல்களும் 4304 தமிழ் நூல்களும் காணப்படுகின்றன. 25.6 சதுர கி. மீ. பரப்பளவைக் கொண்ட கண்டிமாநகர சபைக்குள் உள்ள ஒரே பொது நூலகம் இதுவாகும். கண்டி தேர்தற்றொகுதி யிலும் இது ஒன்று தான் பொதுநூலகமாக விளங்குகின்றது. 31094 அங்கத்தினர் களைக் கொண்டுள்ள இந்நூலகம் 12600 சதுர அடி நிலப் பரப்பில் 48 ஊழியர்களுடன் தன்சேவையை ஆற்றிவருகின்றது. மொத்த அங்கத்தவர் தொகையில் தமிழ் வாசகர்கள் கணிசமான அளவில் இருந்த போதும் நூல்களில் தமிழ் நூல்களின் விகிதாசாரம் மிகக் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது.
7

Page 10
ஆயினும் கண்டி மாவட்டத்திலுள்ள நூலகங் களில் இங்குதான் அதிகூடிய தமிழ் நூலகள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடப்பட வேண்டிய தாகும்.
கண்டிக்கு அடுத்தபடியாக அதிக தமிழ் நூல்களைக் கொண்டுள்ள பொது நூலகம் நாவலப்பிட்டி பொது நூலகமாகும். இங்கு 2676 சிங்கள நூல்களும் 976 தமிழ்நூல்களும் 4003 ஆங்கில நூல்களும் உள்ளன. இங்கு சுமார் 899 அங்கத்தினர் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளனர். இவர் களில் கணிசமான அளவினர் தமிழ் வாசகர்கள் உள்ளனர். இம்மாவட்டத்தில் உள்ள கண்டிபொது நூலகத்தையோ வேறெந்த நூலகங்க ளையோ போலல்லாது இங்கு விகிதாசார ரீதியில் தமிழ்நூல்கள் ஓரளவு திருப்திகரமாக
6T6T607.
மூன்றாவது இடத்தில் அதிக தமிழ் நூல்களைக் கொண்டுள்ள நூலகமகம்பளை பொது நூலகமாகும். அதிக பரப்பளவினைக் கொண்ட இப்பிரதேசத்தில் கணிசமான தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழ்கின்றனராயினும் தமிழ் நூல்கள் ஒப்பீட்டு அடிப்படையில் மிகக் குறைவாகவே உள்ளன. சிங்கள நூல்கள் 4800 இருக்கும் இந்நூலகத்தில் ஆங்கில நூல்கள் 5000 உள்ளன. தமிழ் நூல்கள் 564 மாத்திரமே உள்ளமை குறிப்பிடப்பட வேண்டியதாகும்.
இம்மூன்று நூலகங்களில்மாத்திரமே 500 க்கும் அதிகமான தமிழ் நூல்கள் காணப்படுகின்றன. இவை தவிர ஹசலக்க பொது நூலகத்தில் 300 தமிழ் நூல்களும், வத்தேகமவில் 201 தமிழ் நூல்களும் உடிஸ் பத்துவவில் 200 தமிழ் நூல்களும் அல்பிட்டி கந்தவில் 148 தமிழ் நூல்களும் அவுலகல விலl100 நூல்களும் காணப்படுகின்றன. இங்கெல்லாம் தமிழ் பேசும் வாசகர்கள் இருக்கவே செய்கின்றார்கள் சிங்கள - ஆங்கில நூல்களுடன் ஒப்பிடு ம்போது இவை மிகவும் சிறிய எண்ணிக்கையாகும். மற்றைய 12 நூலகங்களில் 80க்கும் குறைவான என கணக்கையிலேயே தமிழ் நூல்கள் 267 6T6IST. SIG IDÉ, 3; LC FT ft 6 5 4 ( JT 6Ug. ThJ களில் 25 இலும் குறைவான தமிழ் நூல்களே
கா8ணப்படுகின்றன. :ெTத்தமாக உள்ள 42
, : 1)، حي نة ث أ - إي. gーF } 3 . --مہالہ - ر - ::: , . "א 6),66 շ{} 6, 6:55) a_i
2-نوری- :
Հ{}
, : - , ளே தவிர்த்தால்
மிழ் நூல்களைக்
கொண்டுள்ள நூலகங் இவற்றிலும் கண்டி, நா ஆகியவற்றைத் தவிர்ந் தமிழ் பேசும் மக்களது ஓரளவாவது பூர்த்தி ெ யில் இல்லை என்றே : வுள்ளது. மொத்தம் உள்ள சிங்கள மொ 1, 38, 988 ஆகும். அ சபை நூலகங்களில் உ நூல்களைக் கழித்தால் இருக்கும். அவ்வாறே4 தமிழ் நூல்களின்மொத் அவதானித்தால் அது ? அதில் கண்டி மாநகர நு தமிழ் நூல்களைக் கழி பிற நகரசபை, பிரதேச உள்ள தமிழ் நூல் ச கண் கூடு, இனவிகி சதவீதத்தினை பி இப்பிரதேசத்துத் தமிழ் மாவட்டத்தில் பொது கற்றுக் கொள்ளக் எண்ணிக்கை 283 எவ்வகையிலும் திருப்தி
அவ்வப் பிரதேச கங்களுடன் நெருங் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவ கான தேவையை நெருக்குதல்களினூடா உணரப் பண்ணுதலுே சேவையில் தமிழ் பேசும் திருப்பதிகரமான சே6 கொள்ள வழிசமைக்கு
கண்டி மாவட்டரு பேசும் வாசகர்கள் ெ
மைக்குச் சாட்சியாக ெ
அம்சம் பத்திரிகை, சழு
மொத்தம் J.LDU606:7, 55680 19, IbT6216)
U T L T (SE LÊ.
நூலகங்களிலுமே தt கொள்வனவு செய்யப்ட பிட்டியில் 7 சஞ்சிகைகளு .( நூலகங்களில் للا {ان} ( &ہ
୪୪, 4, 3, ... |} ପତି ଥ, ୮t 6f କ୍ଷେଧ ଓ
6. T4+ 3, Fays 855, 3, 621 CF.j5,
60 666
 
 
 
 

கள் என்று கூறலாம். ாவலப்பிட்டி, கம்பளை }த எந்த நூலகமுமே
நூலகத் தேவையை சய்யக் கூடிய நிலை கருத வேண்டியதாக 42 நூலகங்களிலும் ாழியிலான நூல்கள் தில் கண்டி மாநகர -66 4781 , 56
91987 நூல்களாக 2நூல்களிலும் உள்ள த எண்ணிக்கையை 139 ஆக உள்ளதும் நூலகத்திலுள்ள 4304 |க்க 2835 நூல்களே
சபை நூலகங்களில் %ளாக மிஞ்சுவதும் தாசாரத்தில் 24.9 ரதிநிதிப் படுத்தும் பேசும் மக்கள் கண்டி நூலக சேவையால் கூடிய நூல்களின் 5 ஆக இருப்பது ப்பட முடியாததாகும்.
சங்களிலுள்ள நூல கிய தொடர்பினை பும், தமிழ் நூல்களுக் தொடர்ச்சியான ாக நிர்வாகங்களை மே பொது நூலக | மக்களுக்கு ஒரளவு வையினை பெற்றுக்
O,
ாலகங்களுடன் தமிழ் நருங்கிய உறவின் வளிப்படும் மற்றொரு ஆசிகைகளின் பயன்
42 576vՑ. հ. Ց:6flav ப்பிட்டி ஆகிய மூன்று ரிழ் சஞ்சிகைகள் டுகின்றன. நாவலப் ரூம் கண்டி, கம்பளை, முறையே 6, 5 +ஞ்சி
T6, Gig ( ()
' .. - ; ਅc : }_{ោះកូន ធំហ្សូo.
வாங்கப்படும் புதினப்பத்திரிகைகளின் எண்ணிக்கையாகும்.
இந்நிலையில் கண் டி மாவட்ட நூலகங்களின் சேவைத்தரம் தமிழ் பேசும் மக்களைப் பொறுத்தவரை தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளதாகக் கருதப்படுவதில் வியப்பொன் றும் இல்லை. இந்நிலை மாறிக் கணிசமான அளவில் தமிழ் நூல்களும், சஞ்சிகைகளும், புதினப் பத்திரிகைகளும் மலையக நால கங்களில் தமிழ் வாசகர்களுக்கு வழங்கு வதற்கான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்துவதில் தமிழ் பேசும் வாசகர்கள் முக்கிய பங்காற்றும் தேவை உள்ளது. சகல நூலகங்களிலும் வாசகர் வட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவ் வாசகர் வட்டங்கள் மூலம் சம்பந்தப்: நிர்வாகத்தினருக்கு தமது நூல: வெளிப்படுத்த வாசகர்களுக்குச் சந்தர் வழங்கப்படல் வேண்டும். வாசகர் சூத லிருந்து குரல் எழும்பாமல் எந்தவொரு நூலக நிர்வாகமேனும் வலிந்து வாசகர் சேவை யினை வழங்கும் என்று காத்திருத்தல் ஏமாற்றத்தையே பெரும்பாலும் தரும் என்பது வரலாற்று உண்மையாகும்.
மலையகப் பகுதிகளில் பெரும்பான்மை யான தோட்டப் பிரதேச நிர்வாகங்கள் நூலக சேவையில் ஈடுபடுவதுண்டு. பொது நல சேவை மன்றங்களும் இத்தகைய நூலக சேவைகளை வழங்கி தோட்டப் பிரதேச தமிழ் வாசகர்களுக்குத் தம்மாலான சேவையினை வழங்குவதும் இங்கு குறிப்பிடப்படல வேண்டும். தமிழ் வாசகர்களுள் பெரும
பான்மையோருக்கு இத்தகைய வாசிப்
பகங்கள் பயன்படுவதும், பொது நூலக சேவையினர் பால் அவர்கள் கொள்ளாமைக்குக் காரணமென்று கருதப் படுகின்றது. தோட்ட நிர்வாகங்கள், சன சமூக மன்றங்கள் ஆகியனவற்றினால் வழங்கப்படும் நூலக சேவையின் வளர்ச்சியும் மலையக மக்களுக்கு ஓர் வரப்பிரசாதமாக அமைவது உண்மை. அரச ஆதரவிலான பொது நூலகங்களினால் பயனடைய முடியாத தோட்டப்பகுதி மக்களுக்கு அவ்வப் பிரதேச சனசமூக நிலைய பொது நல மன்றங்கள் நூலார்வத்தையும், அறிவியலார் வத்தையும் ஏற்படுத்த மேலும் உழைக்க வேண்டும் அதனால் எதிர் காலத்தில் அம்மக்களால் நூலகத்தின் அவசியத்தை
நாட்டங்
உணரமுடியும். என்று எம்மக்கள் நூல்களின்
அவசியத்தேயம் நாலகங்களின அவசியத்
*r c --سم ܫܚ 6 ਪੰ66 ੦u 6.
:ਹ (6)
6
வியலாத நிலைகசூத் தள்ளப்படும்.
来来将来
குன்றின் குரல்

Page 11
"ᎯᏏ6ᏈᎠ6uv ஒளி
(pg,6)g, u IT fil
மலையகததின் பத்திரிகையியல் வரலாற்றில் கலைஒளி முத்தையா பிள்ளை தனித்த இடத்தை வகிக்கிறார் என்றால் அது மிகையாகாது. மலையகத்தில் சஞ்சிகைகள், பததிரிகைகள் நடத்துவது என்பதோ, நூல்கள் வெளியிடுவது என்பதோ அசுர
சாதனைதான் கான் ப5தை இந்த வெளியீ
ட்டுத்துறையோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எவரும் உணர்வர். மலையகத்தின் குறைந்த வாசகப் பரப்பு, பத்திரிகையைக் காசு கொடுத்து வாங்கும் பொருளாதாரச் சக்தியின்மை, பத்திரிசையை அச்சிடுகையில்
LLS SYSYSS SLLS SLLS SLLS SL SLL SLLLLLSSLL SLL SLLLS SLLL SLLLLLS SLLLLL SYSLLL SLS S L S SLLLLSS SLLLLLS SLLLLLSSLLLS SLLLLLS SYSLLS S YSLLL S SLLS SL S SL மலையகத்தின் பத்திரிகையியல் வளர்ச்சிக் தொண்டாற்றியுள்ளார்கள். தேசபக்தன்' கோ. ந. மலைமுரசு’ க.ப.சிவம் வரை ஆற்றிய பணிகள் இ முறையினர் அறியும் வண்ணம் ஆய்வுக் கட்டுை வேண்டியது அவசியமாகும். மலையகத்தில் ப முன்னோடியான கலை ஒளி முத்தையாப்பிள்ளை அ கட்டுரை பிரசுரமாகிறது. இது போன்ற மலையகத் சஞ்சிகைத் துறையின் முன்னோடிகளைப் பற்றி தந்துதவுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் - ஆசிரியர்.
LLLLLS LL SLLLLLS SLLS SLLLL SLS SLL SLL S SLLL SLLLS S LLLL SLLS S LS S LLS SSZ SLLL S LL S LLLLS SZSS LLSS LLLLSLSLLLS S LLSYSLLSLS SLLLS S LLLLL LLLLLS LLLLS SLLL
ஏற்படும் தனிப்பிர விலையின் உச்சம் விளம்பரதாரர்களி: போன்ற பல்வேறு கனக் கில் எடுத்து பதுளையிலிருந்து
பகுதியில் “கலைஒ6 கையை மு. முதைேத யாக பதின்மூன்று இ
கொணர்ந்தமையி
யாகவே கருதவேன்
குன்றின் குரல்
 
 

() ë O O S O P Q O ) { . கு பலர் அருந் டேசய்யர் முதல் இன்றைய தலை : ரகள் வெளிவர g, drflec, J, u ili . . .
தில் பத்திரிகை, ய தகவல்களை
தியின் தலா அடக்க முத்திரைச் செலவு, ஒத்துழைப்பின்மை
56606u |ப் பார்க்கும் போது 962 - 1962 g., Tsu, ’ என்ற மாத சஞ்சி பாபிள்ளை தொடர்ச்சி தழ்கள் வரை வெளிச, 506IT FC5 FT 560)6C. டும். s
விஷேடமாக, ஊவா மாகாணத்தில் 'கலைஒளி யைத் தெரியாத தோட்டங்களே இல்லை என்று கூறுமளவுக்கு 'கலைஒளி சஞ்சிகை தோட்டங்களின் வீட்டுப் பெயராக அக்காலத்தில் அறியப்பட்டிருந்தது. ஒரு | கட்டத்தில் கலைஒளி 4000 பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டன என்ற தகவல் நமக்கு இப்போது நினைத்துப் பார்க் கையில் பிரமிப்பூட்டத்தான் செய்கிறது. பதுளை காந்தி பிரஸிலேயே கலைஒளி யின் பெரும்பாலான இதழ்கள் அச்சிடப்பட்டன. கடைசி 13வது இதழ் மட்டுமே கொழும்பில் அச்சிடப்பட்டு வெளியாகியது.
பதுளையிலிருந்து ', ഞ, ണ്ഡ് ബ് வெளியான காலகட்டத்திலேயே பதுளையி லிருந்து மல்லிகைக் காதலனின் "முத்துச் சரம்', "மல்லிகை" ஆகிய சஞ்சிகைகளும் வெளிமடையிலிருந்து "உலகநண்பன" சஞ்சிகையும், கண்டியிலிருந்து"மலைமுரசு" (எச். 6 TCF. விக்கிரமசிங்கு)
சஞ்சிகையும்வெளியாகின.பதுளையிலிருந்து தர்மதூதாக் கல்லூரித் தமிழ் மாணவர் மன்றத்தினர் வெளியிட்ட "தர்மதுTதன்" (முகம்மது சமீம், பெரி. கந்தசாமி போன்றோர் இக்கல்லூரி மாணவர்களாயிருந்த காலத்தில் இச்சஞ்சிகை வெளியீட்டிற்காகப் பெரிதும் உழைத்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது) பத்திரியையும், ஊவாக் கல்லூரியிலிருந்து மாணவர்களின் சுயமுயற்சியால் வெளியான "அல்லி”, சஞ்சியையும், இஸ்லாமிய எழுத் தா எr களுக்குக் களம் அமைத்த "மண்ணிக்குரல்" சஞ்சிகையும், 1965இல் வெளியாகி ஒரிரு இதழ்களோடு நின்று போய் விட்ட " அல்லி" சஞ்சிகையும் , 10ல்லிகைக் காதலனின் "முத்துச்சரம்”, "மல்லிகை" சஞ்சிகைகளும், 1967 வெளி யான "மலைதேவி” என்ற சஞ்சிகையும், 1971 இல் வெளியான "பூங்குன்றம்" சஞ்சிகையும் பதுளையின் பத்திரிகை வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய பத்திரிகை முயற்சிகளாகும்.
இந்தப் பத்திரிகைகளின் சரித்திரததை ஆராய்ந்தால், தொடர்ச்சியாக பதின் மூoன்று இதழ்களை வெளியிட்ட சாதனை "கலைஒளி" யைத் தனித்த முக்கியத்துவம் கொண்டதாக்குகிறது.
கவிதா கூர், பாரதி, ஸ்டா லின் , லெனின், நேரு ஆகியோரின் படங்களையும் இவர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளையும் முகப்பு அட்டையில் தாங்கி "கலைஒளி” சஞ்சிகை வெளியாகியுள்ளது.
வெளிமடை கவிஞர் குமரன் “கலை ஒளி" சஞ்சிகையில் எழுதிய ‘உளற்றிவிட்டார் தேயிலைக்கே உதிரத்தை நீராக்கி” என்ற கவிதை பிரசித்தம் பெற்ற கவிதையாகும். ப. வடிவழகன், தமிழோவியன் போன்றோரின் ஆக்கங்களும் "கலைஒளி" யில் இடம்
9

Page 12
ie
main
களம் அமைத்துள்ளது.
அமைந்துள்ளது.
கேள்விகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.
கொடுத்துள்ளது.
பதுளை கச்சேரிக்கு அடுத்ததாக ஆகக் கூடிய கடிதங்கள் "கலைஒளி" அலுவலகத்
அதிகாரி ஒருவர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது "கலைஒளி" யின் பரந்துபட்ட வாசகர் ஆதரவைத் தெரிவிக்கும்.
பின்னாளில் பொருளாதார நெருக்கடி யைச் சமாளிக்க முடியாமல் “கலைஒளி" சஞ்சிகை நின்று போனதாயினும், அமரர் முத்தையாபிள்ளை இறுதிக் காலம் வரையிலும், "கலைஒளி" முத்தையாபிள்ளை யாகவே அறியப்பட்டமை அவரது பத்திரி
கைச் சாதனையையே கோடிட்டு காட்டுகிறது.
அமரர் மு. முத்தையா பிள்ளை
தமிழகத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வடகாடு கிராமத்தில் பிறந்து, புதுக்கோட்டை மகாராஜா கல்லூரியில் கல்வி கற்றவர். இக்கிராமத்திலிருந்து ஆங்கிலக் கல்வி பயின்ற முதல் நபர் இவரேயாவார். கல்வியை முடித்துக் கொண்டு இலங்கை வந்து தோட்டத்தில் கண் டக் டரா கத தன் வாழ்வைத் தொடங்கினார். கதிர்கா மக் கந்தனைத் தரிசிப்பதற்காகத் தனக்கு லீவு வேண்டும் என்று கேட்டு தோட்டத்துரை அனுமதி கொடுக்க மறுத்ததற்காக வேலையை ராஜினாமாச் செய்துவிட்டு தோட்டத்தை விட்டு வெளியேறிய கிளர்ச்சிக் காரராக இவரை நாம் காண முடிகிறது. இதற்குப் பின்னால் எந்தக் கஷ்டங்களின் மத்தியிலும் யாரிடத்திலும் வேலை பார்க்கிற ஒருவனாக அவர் என்றைக்குமே இருந்த தில்லை. எவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டங்களைச் சுமந்தபோதிலும் அயராத ஒரு சுய தொழில் முயற்சியாளனாகவே இருந்திருக்கிறார். விடாமுயற்சி. கடுமையான உழைப்பு, நேர்மை,நாணயம் என்பன இவர் வாழ்வின் இறுதிவரை கைக்கொண்ட நன்னெறி களாயிருந்தன.
"தமிழர் வரலாற்றில் தாலி” போன்ற ஆய்வுக் கட்டுரைகளுக்கும் "கலைஒளி'
"குறளின் குரல்" என்ற கட்டுரைத் தொடர் இச்சஞ்சிகையில் திருக்குறளை வாசகர்களுக்கு விளக்கும் வகையில்
"கேள்வி - பதில்” பகுதி "கலைஒளி” யை வாசகர் மத்தியில் எவ்வளவு பிரபல் யமாக்கியுள்ளது என்பதைப் பல்வேறு தோட்டப் பகுதிகளில் இருந்து வந்து குவிந்த
"அறிவு வளர்ச்சிப் போட்டி" என்ற குறுக்கெழுத்துப் போட்டி நிறைந்த அளவில்
வாசகர்களை "கலைஒளி" க்குச் சேர்த்துக்
பதுளை, இல : 6, மயிலகஸ்தன்னை வீதி முகவரியிலிருந்து வெளியான கலைஒளி சஞ்சிகைக்கு இக்காலத்தில்
hகே வநவகாக பகளை கபால்நிலைய ருவத து ש)
omnes ENES KYRKAT பெற்றுள்ளன. காந்தியவாதிய யத்திலும் நேர்மை
உறுதியானவர் என சந்திரசேகரத்தின் (6 கழக சமூக கல்வி தந்தையார் அமரர் கே தன் இறுதிக்காலத்தி
Jr. - 16) i | |
யாழ் பல்கலைக்
கதை
கவிஞன் தான் எந்த ஒரு விடயத்தை ஏனையவரும் சுவைத் வழங்குகின்றான் ᏭᏥ 6Ꮱ) Ꭶl ᎥᏓᏞᎫ fi uᎢ séi6Ꮱ ᏓᏝ tᎥ ; சுவைஞனின் இதய கண்ணிரை வரவழைச் రస్త్రి (5 அவலச் HT | கவிதைவடிவில் தந்து வரவழைக்க எண்ணுகி
ஆமாம் -
மலையக மக்கல மழையெனப் பெ கலையகத்தெழு ஏட்டின் தலைப்பு தருகிறார் கவிஞர் நாள்
மரபுக் கவிதை மலையக தொழிலா வாசித்தறிய வாசகர்கை அழைப்பு விடுக்கின்றா
“புற்றரையில் புழு நெளிந்து வாழும் புழுவாகி உழல்சி
புன்மை காண்டே
இவ்வாறு நம்மை நாமறிந்த கதையை ந6 செல்லுகின்றார் சந்தம் உதாரணத்துக்குச் சில பாழ்பட்ட வாழ்வு பணத்தோட்ட ம uT66TrTri ஆள்விற்றுப்பிழை այTժ;) அடுத்துவரும்பர செய்தார். 'மலசல கூடம் இ மருந்துகள் வசதி குலநல நாட்டமில் கொள்கைகள் ஏ
கலை கலாசார L
O

s
JT6T 36) si sb T 6CO யிலும் எத் துணை பதை திரு. சோ. கொழும்பு பல்கலைக் த் துறைத் தலைவr ) ாமசுந்தரம் அவர்கள் ல் அடிக்கடி நினைவு
கழகத்தில் விரிவுரை
ints
யாளராயிருந்து, 'வைகறை"வெளியீட்டின் மூலம் தெளிவத்தை ஜோசப், என். எஸ். எம். ராமையா, ஸி. வி. வேலுப்பிள்ளை ஆகியோ ரின் நூல்களை திரு. மு. நித்தியானந்தன் வெளியிட்டார் என்றால், முத்தையாபிள்ளை என்கிற அவரது தந்தை சமைத்து வைத்த பாதையில் தடம் மாறிப் போய்விடாமல் ஒரு மகன் நடந்து போன கதை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா?
நாவண்ணனின்
, கண்ணிர் கவிதை
கண்டு அநுபவிக்கும் யும் தான் சுவைத்து, து அநுபவிக்கும்படி இச் சுவை அவலச் ம் பொழுது அது த்தைத் தொட்டு கிறது. அவ்வாறான ഞ ഖ $ $ 50,9, ത, u) து கண்ணில் நீரை றொர் இக்கவிஞர்.
ரின் கதை - அவர் ாழிந்த கணிர் - என் ந்த கவிதை' என்று க்கு ஏற்ற விளக்கம் ) 16ᏡᎣI6ᏡᎼᎢ6ᎣᎢ .
ഖ്, ഖി அமைந்த, ‘ளரின் கதையை ளை கவிஞர் இவ்வாறு 竹,
}தியிலே
)
ன்ெற பாம்” என்கின்றார்
விளிக்கும் கவிஞா fl60TD/Tg, Ogst svSSS நிறை கவிதைகளில் } அடிகள். க்குப் பலியாய் ஆகி
லைகளிலே பசளை
ழப்போர்க்கு அடிமை
ம்பரைக்கும் விலங்கு
ல்லை
lu%lნსნზი6ს
Ꮗ6Ꮱ6u
துமில்லை
மில்லை
கல்வியோ துளியுமில்லை மலையக வாழ்வில் இந்த மக்களோ மாக்களானார்” 'குட்டிடக் குட்டிடக் குனிவோரானார்
- பிறர் எட்டியே உதைத்திடும் ஏணியா:னார் - பிறர் பெட்டியை நிறைத்திட வியர்வை சிந்தி - ஈழ
கட்டிடம் எழுந்திட கற்களானார்” நம்மவர் கதையை - தமிழச்சாதி, மலையகத் தமிழர், வரவு, வாழ்வு, மலையகப் பெண்கள், பெரிய கங் காணி, ஐயோ தமிழிச்சியே, கல்வி, நாடற்றோர், விழிப்பு. எழுச்சி, தியாகிகள், தொழிற் சங்கங்கள், இனக்கலவரம், அபயம் கொடுத்தோர், வடக்கு - கிழக்கு, பிரியாவிடை, பத்தினித்தமிழர், பாதுகையல்ல, ஐக்கியம், ஆகிய தலைப்புகளின் கீழ் பாடிவிட்டு கடைசியில் கேட்டுக்கொள்கிறார் - "ஆண்டுகள் இத்தனை ஆகியும் எம்மவர் கூண்டினில் வாழ்வதும் கூலியாய் வாழ்வதும் மூண்டெழும் தீயிடை முயலென மாள்வதும் வேண்டுமோ எம்மிடை விடையது காணுவீர் - மலையகத்துக் கவிஞரில்லாவிடினும் நம் மண்ணின் மீது நேசம் கொண்ட ஒரு கவிஞர் பலவித பாவினங்களை பிரயோகித்திருப்பதால் சலிப்பின்றி வாசித்து முடிக்கக் கூடிய ஒரு மன எழுச்சி ஏற்படுகின்றது.
மலையகத்தைச் சேர்ந்த வாசகர்கள் வாசித்தறிந்து, சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு சிறு கவிதை நூல் என்று அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம்.
- ஜெயம் -
குன்றின் குரல்

Page 13
ܕ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
இந்து சமூகத்தில் தீண்டத்தகாதவி
சமஸ்கிருதப் பெயர்கள் என்பவற்
எமக்கு அணு
"நாங்கள் தீண்ட
இந்து சமூகத்தில் தீண்டத்தகாதவர் களான எமக்கு மிலேச் சா, ஹரிஜன் , ஹொலெயா, மதிகா, பாங்கி, பிஹர், பறையர், சாமர், சண்டால், முதலாம் தூசண மற்றும் அவமரியாதை செய்யும் பெயர்களே வழங்கப் பட்டுளளன.
நல்ல பெயர்கள் , சமஸ் கிருதப் பெயர்கள் என்பனவற்றை பெயராக சூட்டிக
கொள்ள எமக்கு அனுமதியில்லை.
இந்து ஆளும் வர்க்கம் இப்பெயர் களையும், கருத்துக்களையும், கற்பனை களையும் உருவாக்கியுள்ளமையினால் எமது மக்கள் நாம் செய்யும் அசிங்கமான தொழிலைக் குறிப்பதற்கான இயற்கைச் சொல்கள் என இதனை நம்பியுள்ளனர். இதனால் போலி உயர் சாதிகளை விட குறைவானவர்கள் எனக் கருதியுள்ளனர்.
கல்வி கற்ற, விழிப்புணர்வுற்ற மற்றும் சுயமரியாதையைக் கொண்ட தீண்டத்த காதவர்கள் அவர்களது விடுதலைக்காக போராட எழுந்துள்ளனர். இவ்வாறான அவ மரியாதை செய்யும் பெயர்களை நிராக ரிப்பதுடன் அந்தஸ்தை அளிக்கக் கூடிய பொதுப் பெயர்களை இவர்கள் நாடுவது இயற்கையே. தலித் இத்தேவையை சந்தித்து ள்ளது என்பதை தயக்கமின்றி கூறவேண்டும்.
தலித் என்ற சொல் எமது நீண்ட போராட்டத்தின் விளைவாகப் பாதுகாக்கப் பட்டுள்ளது. ஓர் விடுதலை இயக்கத்திற்கு சாதகமான அடையாளம் மிக அவசியமாகும். இப்பெயர் இந்தியா முழுவதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் எமது எதிரி களின் இதயத்தில் பயங்கரத்தை உருவாக்கி யுள்ளதுடன் மட்டுமல்லாது எமது கோபத்தை யும், திடசங்கற்பத்தையும் இதுவெளிப்படுத்து கின்றது.
(வி. ஆர்.
6Tഥഴ്ച പ്രഞ്ഞgu] C யும் விட்டுக் கொடுப்பு பெயர்கள் எமது சரிய காட்டுவதுடன், ஐக்கி ஒடுக் கப்பட்டவர்க செய்வதற்காக மட்டும் ஏன் மாற்ற வேண்டும்
சமஸ்கிருத செ (தீண் டத்தகாதவர்) களாலேயே பயன்படுத் அதனை ஒதுக்கப்பட் மாற்றினர்.
காந்தி "ஒடுக்க விரும்பவில்லை. ஏனெ 16 66 61 "واسابيع" 601 JIT) களாக இது அடைய இதற்கு பதிலாக நா கவிஞரின் சொல்லா சொல்லை காந்தி பய (Curi (156 BASTARD, ஹரிஜன் என்ற சொல் பிரிவினரை சுட்டிக்கா அச்சொல் உள்ள T உணர்வை கொண்டு
9, uŚgAJLÓ UTUI இச்சொல்லை வெறு காதவர் என்ற வார் னார். ஏனெனில் இது மாகும். (தலித்தைப் ெ வான பழக்கத்திலும், கொள்ளவும் மற்று 5, T600TL U (of Sgo கொண்டார். இது எம துல்லியமாக பிரதிபலி
UTUIT Fft Éj U2. சாதி", "ஒதுக்கப்பட்ட Ա-մ) 6 | ԼՐ6ծ)t O 966) - ԱյT assoTTT, GUCI5(f) is 6 ft 6 "தலித்’ என்பது ஒ( என்ற பொருளை ே
இச் சொற் பிரயோ
குன்றின் குரல்
 

・ーーーーーー・ーーーーーーーーーー
ர்களான எமக்கு நல்ல பெயர்கள். றைப் பெயராக சூட்டிக் கொள்ள
மதியில்லை.
ل- - ----------------------------
த் தகாதவர்கள்”
ாஜசேகர்)
பயர்கள் அனைத்தை, து என்பதல்ல. குடும்ப னே அடையாளத்தைே பத்தை அளித்துள்ளது. ரினால் ஏளனம் ഖpകl-്ധങ്ങ്
t
T66)T60T 96iu. 6 LJ;
உயர் சாதியினr தப்பட்டது. பிரிட்ஷா u 6) JfT g,5}, fh Jég,6iT 6T605"
ப்பட்ட" இச்சொல்லை ானில் உயர் சாதியி"ை பர்களை ஒடுக்குபவர் ாளம் காட்டுகின்றது. ர்சி மெஹறதா என்ற ன 'ஹரிஜன்' என்: ன்படுத்தினார். இதன் தாகூரின் கருத்துப்படி ஓர் குறிப்பிட்ட சமூகL ட்டுவது மட்டுமல்லாது ர்த்தமாக கரு6ை" ள்ளது.
சாகிப் அம்பேத்கT த்ததுடன், தீண்டத்தி த்தையையே விரும்பி தேவையின் நிமித்த ாறுத்தமட்டில்) பொது இலகுவாக விளங்கி, ம் தனித்துவமாக 9, சால்லை எடுத்துக் து வாழ்க்கை நிலையை க்கின்றது.
ஸ்கிரிட் "நீக்கப்பட்ட ாதி” என்ற சொல்லை TT LD 55ET ULL — U u J6ÖTU(B55» இந்திய மொழிகளில் க்கப்பட்ட, நலிவுற்ற) ப கொண்டுள்ள
j<文云 i 莒·
எதிர்த்ததாக குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை.
வங்காள மொழியில் தலித் தலான் (ஒடுக்குதல்) ஒடுக்குபவர் (தலான் - கரி) என்றதிலிருந்தே வருகின்றது. இச்சொல்லே இதன் தன்மையையும், எமது மக்கள் மீதான ஒடுக்குதலையும் சரியாக விளக்குகின்றது.
எமது நண்பர்கள் சிலர் தலித் என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக புத்தமத சொல்லான நாகாஸ் அல்லது முஸ்டாடாபீன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தும்படி கூறுகின்றனர். இச்சொல்லை புயன்படுத்தக்கூடிய அள விற்கு போதியளவு நியாயங்கள் இருந்தாலும், இவ்வொவ்வொரு சொல்லும் சில சமய/இன வரையறைகளைக் கொண்டுள்ளமையை ஏற்றுக்கொள்வர். தலித் பாரியளவிலும், பொதுவாகவும் இந்திய மொழிகளில் (ஆங்கில மொழி உட்பட) குறிப்பாக இலக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தற்போது இது பிரபல்யமான பெயராகும். இறுதியாக பத்திரிகைத் துறையும் விருப்பமின்றி இதனை பிரயோகிக்கின்றது.
அனைத்து நலத்தோருக்குமான பொதுப்பெயரே தலித். இது தாழ்த்தப்பட்டோ ரையும், மலைவாசிகளையும் மட்டும் பிரதி நிதித்துவம் செய்யவில்லை. ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் மனித உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட அனைத்து சாதிகளைச் சார்ந்த இந்திய மக்கள் தொகையில் 85% மானோரை பிரதி நிதித்துவம் படுத்துகின்றது. தாழ்த்தப்பட் டோர், மலைவாசிகள், பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மை இனங்கள் முதலிய பகுதியின ரையே தலித் பிரதிநிதித்துவம் படுத்து கின்றது.
அடையாளம், அந்தஸ்து மற்றும் மனித் உரிமைகளைப் பெறுவதற்கான தீவிரத் தன்மை என்பன பாரியளவில் தேவைப்பட்ட எமக்கு தலித் என்ற சொல் இவை
யனைத்தையும் கொண்டுவந்து தந்துள்ளது.
=백
நத்தை பாபா சாகி

Page 14
(ஏழைகள் தலி
தலித் எனக் கூறப்படுவோர் ஏழைகள் மற்றும் உதவியற்றோர் எனவும் இவர்களின் பால் அனுதாபம் காட்ட வேண்டும், கருணை காட்டப்படவேண்டும் என்று உயர் சாதி யினர் கருதுகின்றனர். வேறு சிலரின் கருத்துப்படி தலித் என்போர் ஏழைகளாவர். ஆனால் உயர்சாதியினர் மத்தியில் ஏழை களாக இருக்கும் ஒரு சிலர் தலித் எனத் தம்மை அடையாளம் காட்டிக் கொள்ள ஒரு போதும் விரும்ப மாட்டார்கள். ஏனெனில் அவர்களது உயர் சாதி அவர்களுக்கு சமூகத்தில் போதியளவு பெருமையையும், இடத்தையும் அடையாளத்தையும் கொடுத் துள்ளது. எமக்கு அவர்களுடன் எப்போதா வது கைகோர்த்துக் கொள்ள முடியுமா? ஒரு போதும் முடியாது.
தயங்கும் மற்றும் தாழவுச் சிக்கலினால் துன்புறும் அனைவரையும் நாம் தலித் கொடியின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் எம் அனைவருக்கும் பொதுவான தலித் கலாச் சாரம், தலத் இலக்கியம் மற்றும் தலித் அரசியல் உண்டு. இச்சொல் எம்மால் தெரிவு செய்யப்பட்டது அல்லது எம்மால் சுவீகரிக கப்பட்டது. இது பிராமணியத்திலிருந்து முற்றாக விடுபட்டதொன்றாகும். இது சத்ரு வர்ணத்தின் (சாதி அமைப்பு முறை) கீழ் வரவில்லை. நாங்கள் அவர்களினால் பஸ்க்கிரிட் (ஒதுக்கப்பட்ட சாதி) அல்லது வர்ணாசிரமத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்களாவர்.
சமஸ்கிருதத்தின்படி தல் என்பதன் மூலப்பொருள் சிதை, திறப்பதற்காக பிளத்தல் அல்லது உடைத்தல் என்பதாகும். உடைத் தல், கிழித்தல் அல்லது நொறுக்குதல் எனபதற்கு இது அடைமொழியாக பாவிக்கப் பட்டுள்ளது. ஹிப்ரு மொழியில் தல் என்பதன் ep6, 6-gr 6 (565), D6, T67, USu656TLDs, 65T, 665) என்ற பொருளைக் கொண்டுள்ளது.
புதிய ஏற்பாட்டின் இந்தி மொழி பெயர்ப்பு ஒடுக்குமுறை என்பதற்கு தலித் என்ற சொல்லையே இதற்கான மொழி பெயர்ப்பாகக் கொண்டுள்ளது. லூ - 4 18
- 19. "g, L-6, 6if'667 (3.456) cop:6ỉì 6Tổ0f tổg; è) — 6 6f . . . . . . . . . . . . . . . . 0م ۲ سان ) - ؛ لا لادی، آیه () از( }j விடுதலை செய்ய, கடவுளின் வருடமாக பிரகடனப்படுத்த"
ஒதுக்கி வைக்கப்படடோரையும், திண்டத்த
காதோரையும் அடையாளம் காட்டுவதற
, சாதியிலிருந்து
காக தலித்’ என்னும் படுத்தியுள்ளதுடன், ! இந்து சமூகத்தின் ஒ முறிக்கப்பட்ட பலியா யுள்ளார்.
1970களில் ம சார்ந்த தலித் பந்தர் அ இளம் அறிவுஜீவிகள் ஒடுக்குதலை ஞாபக இச்சொல் மீண்டும் பய
அவர்களது வை
தாழ்த்தப்பட்டோர், ம பெளத்தர்கள், தொழி உழைப்பாளர்கள், சிறு பெண்கள், மற்றும் அர ரீதியாக சுரண்டப்ப அடங்குவர். அத்துடன் உள்ளோரும் இதற்கு5
இதனை விளங் "பூர்வீக மக்கள்" பற்றிய தெரிந்து கொள்ள நாடுகள் சபையின் சிறு பாதுகாப்பு மற்றும் தடை ஆணைக்குழு கீழ் 6 னத்தை முன்வைத்துல்
“வேற்று கலாச்ச அல்லது இனத்தன்ை குறிப்பிட்ட பிரிவினர் உ லிருந்து ஓர் நாட்டிை போது குறிப்பிட்ட ந மொன்றில் முழுமை பகுதியொன்றிலோ வ களின் வழித்தோன்றல் பூர்வீக மக்களாவர். கு பல்வேறு வழிகளில் அவர்
குறைப்பது அல்லது கா6
இந்திய ஆய்வாள சிறிவாஸ் தவா 1980 எtசி
T{ង្oof.
'திராவிடருக்கு Tெ சிகளே இந்தியால 4,6 i 6 TF. Ef T6Ål_f E முதல் பூர்வீகக் குடிக திராவிடர் ச.
6 TTT €).jff.
கொள்ளப்பட்டது.
ஆரிய ஆக்கிரமிப்பார்க் களை ஏளனமாயூ, நோ மற்றும் நிஸ்ஸாடிள் என்
 
 
 
 
 
 

சொல்லை பிரயோசப் நீண்டத்தகாதவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் ாட்கள் எனக் கூறி
காராஷ் டிரத்தைச் மைப்பினைச் சேர்ந்த அவர்கள் மீதான கப்படுத்துவதற்காக பன்படுத்தினர்.
ரவிலக்கணத்தின்படி லைவாசிகள், புதிய லாளர்கள், நிலமற்ற பயிர்ச்செய்கையாளர், சியல், பொருளாதார டுவோர் இதற்குள் راۃگنانا (60 لال اچا;9ے زیDا آ iளடங்குவர்.
கிக் கொள்வதாயின் வரைவிலக்கணத்தை வேண்டும், ஐக்கிய றுபான்மை மக்களது சம்பந்தமான துணை வரும் வரைவிலக்க
iளது.
ாரத்தைக் கொண்ட மயைக் கொண்ட உலகின் வேறுபகுதியி }ன ஆக்கிரமிக்கும் ாட்டின் பிராந்திய JT 3,36). T ട്ര, നെ ജെഴ്ച பாழும் மூதாதையர் t)களே அந்நாட்டின் சூடியேற்றம் அல்லது களது ஆதிக்கத்தை vனித்துவ நிலை0ை"
ார் சுரேஷ் நாராயண்
}களில் இவ்வாறு
10 للاقاً وارتي سمات الاصل) ীি6র্তা 2_6া গোঢ় ? £ }f { €Fী களே இந்தியாவின் ளை தாக்கியவர்க (སྔ་བར་བྱ, ༦་རྒྱ, t It fi 62i 65ff &TL_f† 6;jဒ္ဓအံ့] (9,ff ဒါး(႕ ႈ လဲ) வெற்றி கொண்ட 6: 26) ist 1,61, 61 円 {{, ք՝ :r: } * TeiՆԱվ հ)
ாறும் அழைத்தன"
உண்மையான உள்ளூர் குடிகள் அடிமைகளாக்கப்பட்டதுடன், இந்துத் தத்து வத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு சமூக ஏணி யின் அடித்தளத்தில் வைக்கப்பட்டனர்.
அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக் கொள்ளா தவர்கள் துரத்தியடிக்கப்பட்டனர். பெரும் பாலும் இவர்கள் காடுகளுக்கு துரத்தி யடிக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்கள் தமது பூர்வீக சமூக வழமைகளையும், பாரம்பரியங் களையும் பாதுகாத்துக் கொண்டனர்.
இது ஓர் சிக்கலான வரலாறாகும். ஆனால் சாதாரண முறையில், இவ்வாறு விரட்டப்பட்டவர்களில் தமது கலாச்சாரத் தின் ஒரு சிலவற்றையும் அடையாளததையும் பாதுகாத்துக் கொண்டவர்களே மலை வாசிகளாவர். அடிமையான ஏ8ஒனயோர் தீண்டத்தகாதவர்களாகினர். இ:ர்கள் வர்ணாச்சிரமத்தின் நான்கு பகுதிகளி லிருந்து விலக்கி வைக் கப்பட்டதுடன அவமதிக்கப்பட்டனர்.
இதனடிப்படையில் தலித்கள1:1 - தாழ்த்தப்பட்டோரையும் மலைவாசிக6ை புற இந்தியாவின் பூர்வீக மக்களாக ஏற்றுக கொள்ள முடியும். இப்பூர்வீக மக்களிடையில் ஓர் பொதுக்குணாம்சத்தைக் காணமுடியும். அவர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அல்லது அவர்களது அரசியல், சமூக, கலாச்சார நம்பிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் நிலத்தை தமது தக்கோர் நிலைத்தலுக்கான அடிப்படையாகக் கருதுகின்றனர்.நிலத்தின் மீது தெய்வீகத்தன்மையை வைத்துள்ளனர். இவ்விடயத்தில் தலித்தின் நிலை பரிதாபத்திற் குரியதாகும். அவர்கள் பூர்வீகக் குடிகளாக இருந்த போதிலும் நிலத்துடனான தொடர்பை அவர்கள் இழந்துள்ளனர்.
உலகின் பூர்வீக மக்கள் அனைவரும் அவர்களது நிலத்தை இழந்துள்ளனர். அதனை மீளப்பெறுவதற்காகப் போராடுகின் றனர். ஆன்மீக ரீதியாக வருந்தும் இவர்களது நிலம் அவர்களிலிருந்து ஒதுக் கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்ட தீண்டத்த காதவர்கள் சமூகத்தின் அடித்தளத்தின் அடித்தளத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களைப் பற்றிய தாழ்வு மனப்பான்மையை அவா கள் மத்தியிலேயே உருவாக்கி புள்ளனர். அவர்கள தமது நிலவுரித்துடைமை 5ாண்னத்தையே மறந்துள்ளனர். ஒரு காலத் தில் நிலமும், அதன் இயற்கை வளங்களும் தமக்கு உரித்துடையதாக இருந்தமையை அவர்கள் மறந்துள்ளனர்.
56šTÉl "IVAN" 56ůbuří 92
குன்றின் குரல்

Page 15
910
கொள்ளி வை
"டொக்கு . டொக்கு . டொக்கு ராமாயிக் கிழவிதான் வெற்றிலை இடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். -
அந்தப் பத்துக் காம்பரா லயத்தின் கடைசிக் காம்பிராவில் ஒவ்வொரு இரவும் கேட்கும் இந்தச் சீரான தாளம், ஏனைய காம்பிராக்களிலே தூங்கிக் கொண்டிருப் பவர்களுக்கு எவவிதத்திலும் இடையூறாக இருப்பதில்லை.
அசதி, களைப்பு, மலைநாட்டின் குளிர் இவற்றுக்கு முன்பாக அந்தக் கிழவி வெற் றிலை இடிக்கும் ஒசை அப்படியென்ன இடிக்சத்தமாகவா முழங்கப்போகிறது?
ராமாயிக் கிழவி சாப்பிடாமல் இருந் தாலும் இருப்பாளே தவிர, வெற்றிலை போடாமல் இருக்கவே மாட்டாள் ஒரு நாளைக்கு வெற்றிலை கிடைக்கவில்லை யாயின், ஏறாத படிகளெல்லாம் ஏறியாவது ஒரு வாய்க்கு - அதுதான் அவளது வழக்கமான பல்லவி - வெற்றிலை வாங்கிக்கொண்டே வந்துவிடுவாள்.
இந்த விடயத்தில் மேட்டு லயம் , தொங்க லயம், கல்லுப்பாறலயம் - இங்கெல் லாம் அவளுக்கு வெற்றிலை கொடுத்துச் சிவந்த கரங்கள் ஏராளம.
"அட ஒருவாயிக்கு கொடுக்கிறதுக்கு இம்பூட்டு கணக்குப் பாக்குதுக"
- கிழவி அந்த நடுஇரவிலும் தனக்குத் தானே முணுமுணுத்துக் கொள்கிறாள்.
அன்று காலையில் நடந்த சம்பவத்தில் கிழவிக்கும் தொங்க வீட்டுக் குப்பம்மா ளுக்கும் சிறிது வாய்த்தர்க்கம் தான் வந்து விட்டது.
குப்பம்மாளின் காய்கறித்தோட்டத்தில் இருந்த வெற்றிலைக் கொடியைக் குறிப் பிடடுக் காட்டி, கிழவி ஒரு வாய்க்கு வெற்றிலை கேட்டு விட்டாள்.அவ்வளவுதான், குப்பம்மாளுக்குக் கோபம் வந்துவிட்டது.
"நாங்க ஒண்ணும் சும்மா வளத்து வச் சிருக்கல்ல; தண்ணிய ஊத்திதான் வளக் குறோம் போரவளுகளுக்கெல்லாம் தானம் பண்ணிக்
வTரவளுக
கிட்டிருக்க நாங்க எt நடத்துறம்?"
"6j660I 19 u-ldLDs r S5 (S6) 6T 60TT 9 L. தானே' - கிழவியும் காரமாகவே சொல்லி
"இந்தப் பாரு இருந்து ஏம்புள்ளய நீ நான் ஆள வச்சி கொடுத்துனாச்சும் 6 றேன் என்னமோ புள் புள்ளய, அந்தி சங்கு அவளுக்கிருக்கிற த குப்பம்மாள் சரமாரியா யிருந்தாள்.
வீரா. பால
'அடப்பாவி ஒம் ன்னு கூலி கேக்கல்ல! ருக்கியே, வாங்கிக் கேட்டேன்" - இவ்ே நினைத்துக் கொண்ட வெளியிற் சொல்ல6 நொண் டி காம் பரா விட்டாள். ஏதோ பெரிய கொண்டிருந்த அ6 Éiri 6); IT GOOI flesŤ 60,6 கலையத்தொடங்கிவி
Y Y
வலது உள்ளங் கவிழ்த்து இடித் :
வெற்றிலையை எடுத் போட்டுச் சப்பிக் கொ
'அட அந்தி சங்கு }_T K8 6াf ! If, 11 55 6T நாளைக்குள்ள செத் கிழவி வெற்றிலைை ઉો , ; , 68ા ઉ; i + 601
கொள்கிறாள்.
குன்றின் குரல்

கதை
க்கப்படுகிறது
ன்ன அன்ன சத்தரமr
இஷ்டமுன்னா குடு.
ட்டுப்புடவேண்டியது சற்று ரோசத்தோடு
விட்டாள்.
கெலவி நாளையில் பாத்துக்க வேணாம், நாலுகா சு சம்பளம் ாமLளளய பாTததுகS, ளய பாத்துக்கறாளாப் த உளதுற காலத்து5) 5 (1pJj UTC5 ... s கப் பேசிக் கொண்டே
ச்சந்திரன்
புள்ளய பாத்துக்கறே டி. ஏதோ கொடிவச்சி கலாமு ன்னு தான் வளவும் மனதுக்குள் ாளே தவிர எதையுமே வில்லை. நொண் டி. வுக்குள் நுழைந்து வேடிக்கை பார்த்துக, 0) {্য ঠী / 5) T 555া , (Up = }
t . . . .
ா களின்
* Y
16) દ્વ. પીઠ છે. 1} ઠ) v ..
து வைத் திருந்த
ள்கிறாள் கிழவி.
உளதுற காலமுன்னுL.  ைஎன இ63 6 அக் ്വ്വ്. 111 !,ിEഖ68 ! ?
" - /ー وفي أو ما I T الات) لي (66 بيك لا
க்குள் கேட்டுச்
அப்போதுராமாயிக்குப் பன்னிரெண்டு வயதிருக்கும்.
கண்டிச் சீமையில் கத்து கத்தாப் பனஞ் சம்பாதிக்கலாம்" என்ற நப்பாசையில் ஏராளமான தமிழர்கள் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்படி வந்தவர்களில் எல்லோரையும் போலவே ராமாயியின் தந்தையும் ஆவலோடு இந்த மண்ணிற காலடிவைத்தான்.
சிறுமி ராமாயிக்கு புது ஊர்களைப் பார்ப்பதில் மிகவும் குஷியாகத்தான் இருந் தது. அன்றுமுதல், எண்பத்துமூன்று வயதைக் கடந்து கொண்டிருக்கும் இன்றுவரையும் இதே தோட்டத்திலே தான் ராமாயி வசித்து வருகிறாள்.
இந்தக் குறுகிய காலத்துக்குள் பிள்ளை நிலையிலிருந்து கன்னியாகி, மனைவியாகி, - தாயாகும் வாய்ப்புமாத்திரம் அவளுக்குக்கிட்டவில்லை. விதவையாகி இப்போது, அந்தத் தோட்டத்துப் பிள்ளை களுக்கெல்லாம் பாட்டியாகி, பட்டுப்போன இறப்பர் மரமாக வாடிக்கிடக்கும் அவளது ஒரே ஒரே சொத்து வெற்றிலை உரலும்,
இடிக்கும் இரும்புந்தான்.
அவளுக்கு வழித்துணை நன்கு சீவி, நேர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த “லாடாப் புக்" கம்புதான்.
அந்தத் தோட்டத்துக்கு வந்த புதிதிலேயே ராமாயிக்குப் பேர் பதிந்து வேலைப் பளுவை ஏற்றி விட்டார்கள் அப்போது முதல் பென்ஷன் எடுக்கும் நாள் வரையில் கிழவி அந்தத் தோட்டத் துக்குக் கொடுத்த உழைப்பு .
............ Tلال الألابوك
எத்தனை இறப்பர் மரங்களைச் சீவியிருக்கிறாள்?
எத்தனை வாளிகளிற் பால் சேகரித்துத் தந்திருக்கிறாள்?
எத்தனை நூறு ஏக்கருக்குப் புல்லு வெட்டியிருக்கிறாள்?
அவளது பாதங்கள் தொட்டிராத ஓரங்குல நிலங்கூட அத் தோட்டத்தில்
|51616&u!
13

Page 16
இப்போது அங்கு செழித்து வளர்ந்து காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த வற்றாத கற்பக தருக்களையெல்லாம் அவை சிறு கன்றுகளாயிருந்த காலத்தில் ராமாயி எவ்வளவு சீராகப் பரிபாலித்திருக்கிறாள்!
அவற்றைச் சுற்றிப்புல்லு வெட்டுவதும், உரம் போடுவதும், மருந்து பூசுவதுமாக எத்தனை வேலைகளை இவள் செய்தி ருக்கிறாள்.
அவளது உழைப்பாற் செழித்த மரங்களையெல்லாம் இன்று பார்க்கும் போது, கிழவிக்குத் தாய்மை உள்ளம்போல மகிழ்ச்சி பொங்கி யெழும்.
மரங்கள் , oિો + t + 6] ஆகிய ஜடங்களையும் அன்பு செலுத்தி, பிள்ளை களைப்போலப் பராமரித்து, அவற்றைச் செல்வங்களாக ஈட்டிக் கொடுக்கின்ற வர்கள் தானே இந்நாட்டின் தோட்டத் தொழிலாளர்கள்! ராமாயியும் அப் பண்பில் நன்கு ஊறிப்போனவள் தான்.
ஒருமுறை அவளுக்குரிய வேலைத்திடலில் தினமும் சீவிப்பால் எடுத்து வந்த ஒரு இறப்பர் மரம் மழையின்போது காற்றினால் சாய்க்கப்பட்டுவிட்டது. அடுத்தநாள் வேலைக்குப் போன ராமாயி, விழுந்தகிடந்த மரத்தைப் பார்த்து, ஒ. என்று அழத்தொடங்கி விட்டாள்.
"ஐயோ! எம் பூட்டுப் பாலுவரும் ! போச்சே! - தனக்குரிய மரங்களைத்தான் அவள் எவ்வளவு தூரம் நேசித்திருக்கிறாள்!
சற்றுத்தொலைவிலிருக்கும் இஸ்டோ ருவில் காவற்காரன் இரவு பன்னிரண்டு மணியை அடித்து நிறுத்துகிறான்.
இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் லயத்து நாய்கள் ஊளையிடத் தொடங்கும் என்று கிழவிக்கு நன்கு தெரியும். தினமும் அவை அப்படித்தானே :
இரவு பன்னிரண்டு மணியைக் கடந்து விட்டால் நாய்களின் ஒரே ஒலம்; அலறல்,
மேற்கணக்கிலுள்ள ஆலமரத்தடி முனியாண்டி கோவிலில் இருந்து, இஸ்டோ ருக்கண்மையிலுள்ள 'ரோதமுனி கோயில் வரையில் முனிப்பாய்ச்சல் இருக்கிறதாம். இந்தப்பாய்ச்சல் இந்தலயததினூடாக நடை பெறுவதனாலே தான் இரவில் பன்னிரண்டு மணிக்குப் பின் நாய்கள் ஊளையிடு கின்றனவாம் இப் படித்தான் இத் தோட்டத்தவர்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள்.
கிழவி இதற்கெல்லாம் பயப்படு பவளல்ல. அவளுககு இது ஒரு சாதாரண
நிகழ்ச்சி. ஆனால், இ
ஊளை ஏனோ நாரா
அவளது புருவு: நாள் இரவும் இப்
ஊளையிட்டன.
'k k
"ராமாயி ஆற தான் மரம் புடுங்கு சாயத்தண்ணிய கொ 6) uT L-6T 6T !”
முதல்நாள் பெய மாக வேலையில்லாத கிடந்த ராமாயியிக்கு வாசற்படியில் இருந் போன வன்தான் கரு அவன் போகவேண்டிய சேர்ந்துவிட்டான்.
LD J Lfb வெட கருப்பையாவின் மீதே இடத்திலேயே அவ கொட்டப்பட்டுவிட்டது
அந்தத் தோட்ட யாக்கள் இருந்தனர் எல்லோரும் தப்பு கரு அழைத்து வந்தார்கள்
தப்பு அடிப்பதில் இருந்தவன் இவன்த என்றாலென்ன? அம என்ன? எங்குமே தப்பு அடிப்பதில் முன்னணி
ஒரு முறை ே வந்து கூட அவனைப் றார்கள். திருமணத்து ருது சடங்குக்கு, தி கூத்துக்கு என்றெல் தப்பு அடித்துக் காட் நினைக் கையில் ராமாயிக்கு மிகவும் ெ
அவன் மட்டும் (5U U T (3601 u T60TTS), ஆராய்ச்சிக் கட்டுை آطی دوم پالا . با 66 آل الار]) پا- سی குறை வந்துவிடடது UT i G, g, SFL Ly ft 6. IL பேசுவான்.
9|K&LLJJUT:
அந்தப் பொல்ல யிடமே எவவளவு வீற
14

ன்றுமட்டும் நாய்களின் FuDs for 5 கேட்டது.
ன் சாவதற்கு முதல் படித்தானே இவை
:
Tம் நம்பர் மலையிலத் றம். நேரங்கெடச்சா ண்டாந்து குடுத்துட்டு
பத மழையின் காரண தால் படுக்கையிலேயே க் கேட்கும் வகையில், தே சொல்லிவிட்டுப் நப்பையா, அதன்பின் பஇடத்துக்குப் போய் ச்
டிக்கொண்டிருந்த , மரம் விழுந்து அந்த J60Tg, ĉF TuJ j, gb(53ĵo? - له
த்தில் நான்கு கருப்பை , മൃകം" (16) ിഖങ്ങ' நப்பையா' என்றுதான்
மிகவும் மும்முரமாக ான். காமன் கூத்து ங்கல வீடாயிருந்தால் கருப்பையாதான் தப்பு யில் இருப்பான்.
றடியோவில் இருந்து பேட்டி கண்டு சென் |க்கு, மரணவீட்டுக்கு, ருவிழாவுக்கு, காமர் லாம் விதம்விதமாகத் آ6)(600I6).J60 دلیل آ66 رای للاوز
9 tù Kể LJ ff Qìg, 6ừ 6\) fĩ tô பருமிதமாய் இருந்தது
கொஞ்சம் படித்தி 'தப்பு' சம்பந்தமாக ரயே எழுதி வெளிபி Šil L–T6ogs† 6ć 6T6Téor ? படித்தவர்களிலும் }IT Յ, 6, 16Ն 6) 6չ}{։ -S, 6, 1531
ாத இங்கிலிசுத துரை
TUU 5, j (šug-lu j6 60T
வேணுமுன்னா, அந்தக் கணக்கப் பிள்ள யவே போயிச் சீவிப்புட்டு வரச் சொல்லுங்க தொர
பாம்பைக் கண்டு பயந்த ராமாயி, அதன் பற்றுக்கு அருகிலிருந்த ஐந்து மரங்களைச் சீவிப் பால் எடுக்காமல் வந்துவிட்டாள். அதற்காக அவளுக்கு ஐந்து நாட் சம்பளம் தண்டமாகப் போடப்பட்டது. அப்போது கணக்குப்பிள்ளையாயிருந்த ஆறுமுகம்தான் இதற்குக் காரணம். ஆனால், கருப்பையா, நேரே துரையிடமே சென்று, கேட்டு அந்தத் தண்டத்தை ரத்துச் செய்து விட்டு வந்து விட்டானே!
சே! அவன்தான் என்ன அழகாகப்
பாட்டுப்பாடுவான்!
கிழவிக்கு இப்போது கூட அவன் அடிக்கடி பாடும் பாடலொன்று ஞாபகத்துக்கு
வருகிறது.
'றப்பரு மரமானேன் நாலுயுரம் கொப்பானேன் இங்கிலிசுக் காரணுக்கு ஏறிப்போகக் காரானேன் சவுக்கு மரமானேன் சாருகட்ட நானானேன் - அந்த இஸ்டோரு காரணுக்கு எரிக்க வெறகானேன் சுத்தி சவுக்குமரம் சூழ்ந்ததொரு மாசிமூட்டம் இருட்டடைஞ்ச மன்னனுக்கு எந்தமல கொந்தரப்பு? குயினாகண்ணு சைனாகோப்பி கோப்பிகண்ணு போட்டமல அண்ண கொண்டமல
அந்தாத் தெரியுதடி"
கருப்பையாவின் கம்பீரமான குரலில் இழுத்து இழுத்து அபிநயங்களோடு அவன் பாடும்போது, அக்கம்பக்கத்துக் குழந்தைகள் மட்டுமன்றி பெரியவர்கள் கூட அவனைச் சூழ்ந்து நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள். இதையெல்லாம் பார்க்க ராமாயிக்கு ரொம்பவும் ஆனந்தமாக இருக்கும்.
A. AYA
૪૪ X k k
தூங்காத கிழவியின் கண்களிலிருந்து துளிகள் விழுகின்றன. உரித்துப் போட்ட மரப்பட்டையைப் போலச் சுருண்டு கிடந்த அவளது கன்னங்களில் அவை வழிந்தோட கிழவி, தன முந்தானைக்குப் பற்றாக் குறையாயிருந்த மூன்று யார் துண்டுச் சேலையின் ஒரு தலைப் பால் அதைத் துடைத்து விட்டுக் கொள்கிறாள்.
குன்றின் குரல்

Page 17
உடம் புதான் பட்டுப் போனாலும் உள்ளம்- அதன் உணர்வுகள் கூடவா பட்டுப் போய் விடுகின்றன? இல்லையே.
憩
૪૪ X k ૪૪
கருப்பையாவும் ராமாயியும் அனுப வித்த இல்லற வாழ்வில் அவர்களால் ஒரு குழந்தையைக் கூட பெற்றுக்கொள்ள முடியாது போய்விட்டது.
அவனும் செத்தபிறகு ராமாயி, தனிக் கட்டை யாகிவிட்டாள். ஆனாலும் அவளது உழைப்பு இருந்தது. கொஞ்ச நாட்களில் அதுவும் பென்ஷன் என்ற சட்டத்தினாலே தடைப்பட்டுப் போய்விட்டது.
அவளுக்குத் தன் வயது தெரியாது. ஆனால், தோட்டநிர்வாகமே "உனக்கு ஐம்பத்தைந்து வயதிருக்கும்' என்று பென்ஷனைக் கொடுத்து விட்டது.
பென்ஷன் அப்படியொன்றும் அதிக மில்லை. ஐந்நூறு ரூபாய்தான். அது ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே அவளின் வயிறு கழுவத்துணைநின்றது. அதற்குப்பின் கிழவி அடுப்பு மூட்டுவதையே மறந்துவிட வேண்டித்தான் வந்தது.
ஏதேனும் ஒரு வகையில், யாரிடமாவது சோற்றுக்கு வாய்திறந்து கேட்டு வாங்கிச் சாப்பிடும் நிலை வந்துவிட்டது.
அந்தத் தோட்டத்துக்கு மிக அருகில் இருந்த டவுன் இரத்தினபுரிதான். ஆனால், நாலுமைல் துரம், இருந்தாலும் கிழவி தினமும் நடந்துபோய் எப்படியோ வயிற்றைக் கழுவி வந்தாள். சிலவேளைகளில் டவுனி லுள்ள பஸ் நிலையத்திலேயே படுத்துக் கொள்ளவும் நேரிடுவதுண்டு.
"இந்த இருட்டு நேரத்தில நாட்டு றோட்டுல போறது சரியில்ல. வெள்ளைக் காரன் காலத்துல பயமில்லாமல் போகலாம். இப்பல்லாம் அப்பிடியா இருக்கு. இந்த நாட்டுப் பயலுகள நம்பமுடியாது. ஏதாச் சும் பண்ணிப் புடுவானுக - டவுனிலேயே தங்கிவிட நேரிடுகின்ற நேரத்திலெல்லாம் அவள் சொல்லிக்கொள்கிற சமாதானம்
இதுதான்.
கிழவிகரு கணபTாவை மங்கியபிறகு - போதாக்குறைக்கு இந்தச் சனியன் பிடித்த வாதம் வேறு வந்துவிட - டவுனுக்குப் போவதையும் நிறுத்திக் கொண்டுவிட்டாள். நிறுத்திக் கொள்வதைத் தவிர வேறு வழியு
மில்லை.
அதற்குப் பிறகுதான் அக்கம்பக்கத்துப்
Silesir 606IT SH6O6MTÜ UT sig அவளிடம் தானாக
தோட்டத்தில் பிள்6ை கிழவிக்கு வாய்ப்பாக
மேட்டு லயத்து குழந்தை பிறந்தது. போகும்போது பிள் தந்துவிட்டுப் போன மற்றவர்களும் இந்: டுத்திக் கொண்டார்
இப்போது ர இத்தோட்டத்தின் ஆயா அவளது க மடுவம்'. சம்பளமாக
ரொட்டித் துண்டுகள்
பல்லில்லாத ஈ துண்டுகளைச் சப்பிக் போது அவளது த்ெ டுக்கும். அந்த வலிtை காக ஒவ்வொருமு5 அவளது கண்களும் ! முகம் சுருங்கி விரியு
g|6 6ð6TT Ú UT அழைக்கும் அங்கு அவளுக்கும் ரொட்டி வேறுபாடே இல்லை;
ஏதேனும் ஒ( சாப்பிடுமானால் கிழ எத்தனை நாட்கள் ஆ சாப்பிட்டு, பல மா துண்டுகளை மட்டு வருகிறாள்!
கிழவிக்கு பச் ஞாபகத்துக்கு வருகி
இன்று காலை
கொடுத்திருந்தாள் சாப்பிடுவதற்கு மிக
அவளுக்கு இருக்கிறது. கணவ கையில் கடைசித் தீ
இட்டலி. அதற்குப் பி
சரோஜா போ
யாகி இருந்தாள். . சற்றுப்பாசம் அதிக ër (8J Tg T60)6) ju UJIT LI ஒத்தாசையாக இரு
சே! தானே வ தன்னிடமே என்னம
இட்டலி கெ
குன்றின் குரல்

துக்கொள்ளும்வேலை வந்து சேந்தது. அந்தச் ாக் காம்பரா இல்லாபை
ப் போய்விட்டது.
|க் காத்தாயிக்கு முதல்
அவள் வேலைக்கு ளையைக் கிழவியிடம் ாள். அவ்வளவுதான். நப் பழக்கத்தை ஏற்ப g6iT.
ாமாயிக் கிழவிதான் உத்தியோகபூர்வமற்ற ாம்பராதான் 'பிள்ளை
அன்றாடம் ஏதேனும்
றுகளினால் ரொட்டித் சப்பி அவள் விழுங்கும் ாண்டையில் வலியெ பப் பகிர்ந்து கொள்வத) றை விழுங்கும்போது) கூடவே மூடித்திறக்கும்,
ԼՈ,
[{]]آ60 6T بچا سا آfلا ,وا ا' ள்ள பிள்ளைகட்கும் விழுங்கும் விடயத்தில் த்தான்.
ரு குழந்தை சோறு விக்கு வாய் ஊறிவிடும். பூகின்றன அவள் சோறு தங்களாக ரொட்டித் LD6Vi) 6\) 6QI T கடித் து
கத்துவீட்டு சரோஜ றாள்.
பில் அவளுக்கு இட்டல சரோஜா. கிழவிக்கு மெதுவாயிருந்தது.
நன்றாக ஞாபக 1) ன் உயிரோடு இருக ாவளியன்று சாப்பிட்ட
றகு இன்றுதான்.
னமாதம் தான் குப் அவள் மீது கிழவிக்', ம், சிறுவயசு முதல்ே ரித்து, அவளதாய்ச்)
}தவளே இவள்தானே.
ளர்த்தெடுத்த பிள் 8: ாய்க் கேட்டுவிட்டாள்
ாண்டுவந்த சரோஜா
வெறும் ரவுக்கையும் கீழே சீத்தைத்துணியுந் தான் உடுத்திருந்தாள். ராமாயிக் கிழவிக்கு
அது பிடித்துக்கொள்ளவில்லை.
‘ஏண்டி புள்ள? காலம் ரொம்பதாண்டி கெட்டுப்போச்சி. என்னமோ அந்த சிங்க ளத்திக கட்டிக்கிறாளுகன்னுட்டு நீங்களு மாடி இப்பிடி அலங்கோலமா நிக்கிறது? போடீ போய்ச் சீலய கட்டு! - கிழவிக்குத் தான் ஏதோ ஏழுயார்ச் சேலை உடுத்தி யிருப்பதைப் போன்ற நினைப்பு.
ஏண்டி சரோஜா ரெண்டுநாளா வெத்தலயே போடாம வாயெல்லாம் புளிச்சுப் போச்சுதடி ஒரு வாய்க்கு இருந்திச்சுன்னா குடேன்;
'ஏம் பாட்டி!ஒனக்கு வெத்தல வாங்கித் தாரதுக்குக் கூட ஆள் இல்லையே! நீ செத்துப் போயிட்டா யாரு பாட்டி கொள்ளி
வைப்பாங்க?
‘ஏண்டியம்மா! நான் பாத்துக் கற இந்தக் குஞ்சுங்க எல்லாம் எனக்குக் கொள்ளி வைக்காமலா போயிறாங்க?
அப்போது இதனை -9| 6չ) 6).161 6). பெரிதாகக் கிழவி எண்ணிக்கொள்ள வில்லை. சரோஜா எப்போதுமே அப்படித் தான். சற்றுத் துடுக்குத்தனத்தோடுதான் பேசிவிடுவாள்.
ஆனால், இப்போது, இந்த நடுநிசி கடந்து விட்ட நேரத்தில் அதை நினைக்க பெரும் மனச்சுமையாகத்தான் இருந்தது.
g
கொக்கரக்கோ . கோ .
அடடே சாமக் கோழியுந்தான் கூவிவிட்டதே! இன்று சற் று அதிகமாகத் ! தான் கிழவி விழித்திருந்துட்ெடாள். இனி, படுத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும்.
கிழவி வெளியிற் :ென்று, கானில் வெற்றிலை எச் சிலையும் சக்கையையும் துப்பிவிட்டு உள்ளே நுழையத்திரும்புகிறாள்.
ததே. ஏதோ கூச்சல் கேட்டுத் திரும்பிப் பார்ககிறாள் கிழவி. 'இஸ்டோ ருலம் பக்கமிருந்துதான் சு ச்சல் வருகிறது. தோ வெடித்துச் சிதறுசி) சத்தம். வேறு. யார் யாருக்கிடையில் 6ணடை ஏற்பட்டி {ருக கும்? த அதிகாலை
நேரத்திலT?
gif
- حجري
6 -
கிழவியின் சிந்தன்ை தொடர் தேT கிடையில் டமார் என்ற சத்தம். அவளிருந்த (பயத்தின் கூரையம் கிடுகிடுக்கிறது:
அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர் களின் அலங்கோலக் குரல்கள்; குழந்தை
15

Page 18
களின் இனம் புரியாத அழுகை, கால் நடைகளின் கதறல்; லயத்து நாய்களின் பயங்கரக் குரைச்சல்,
"பறதெமஞண்ட்ட கஹப்பங் . மரப்பங் . மரப்பங் ." பல்வேறு குரல்கள்.
குழந்தைகளைத் தூக்கிக் கொண்டு ஒடிச் சிதறும் உழைப்பாளிகளின் ஒலக் குரல்கள் உச்ச ஸ்தாயியை அடைகின்றன.
கிழவிக்குப் புரிந்துவிட்டது.
சிங்களவர்கள் வந்து அடிக்கிறார்கள்.
இனம் புரியாததிகிலும் பீதியும் அவளை ஆட்கொள்கின்றன.
அதோ! அதோ! மிகத் தெளிவாகக் கேட்கிறது. பக்கத்து வீட்டுச் சரோஜாவின் பயங்கர அலறல். ஆம் சரோஜா வாடிக் கொண்டிருப்பது கிழவிக்கு நன்கு புரிந்து விட்டது. அவளுக்கும் எங்காவது ஓடிப்போய் விடவேண்டும் போல் தோன்றுகிறது.
ஆனால், அவள் தன் சொத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போகத் துடிக்கிறாள். இதோ! அகப்பட்டு விட்டது.
இப்போது கிழவியின் ஒரு கையின் இடுக்கில் வெற்றிலை இடிக்கும் உரலும் இரும்பும் பத்திரமாக இருக்கின்றன. மறுகையில் ஊன்று தடியை எடுத்துக் கொண்டு ஒடத் தயாராகி விட்டாள் கிழவி
திடீரென பயங்கர இடியோசையோடு பலத்த மின்னல் கீச்சிடுகிறது.
ஆம் ராமாயிக் கிழவியின் தொங்கக் காம்பரா தீப்பற்றி எரிகிறது. அந்த லயத்தின் கூரைகள், கொள்ளிக்குடம் போல உடைந்த நொறுங்குகின்றன.
இனவெறித் தீயின் உக்கிர ஓசையில் ராமாயிக் கிழவியின் ஒலக் குரல் அடங்கிப் போகிறது.
நிச்சயமாக, அந்த வெம்மைச் சுவாலை யில் அவளது வெற்றிலை உரலும் இப்போது எரிந்து கொண்டுதாணிருக்கும். ஆனால், அந்த இரும்பு மட்டும் தணலாகி, என்றேனும் ஒரு நாள் குளிர்ந்து அந்த மண்ணோடு மண்ணாக மக்கித்தான் போகும்.
பட்ட மரத்துக்குக் கொள்ளிவைக்கவா
ஆளில்லை?
இந்நாட்டில் பலபேர் இருக்கிறார்கள்
--سسسس--
கி. பி.
தமிழ் இலக்கிய எவ்வாறானதாக இரு குள்ளும் தமிழகத்துக்கு எதிர்வு கூற தலைப்பட்டு பகுதியான கடந்த தசாப், தமிழ் இலக்கியம் இ: எடுக்கின்றது. அதுதா6 இலக்கியம் அல்லது புகலி புகலிட இலக்கியர் இனத்துக்கு ஒரு சோக தமிழன்னைக்கு இது ஒ மேலைத்தேய வாழ்வியல் அழகியல் இலக்கிய மூ ஆங்கிலப்பரிச்சியம் வே6 மில்லாமலாக்கி விடப் Lே இலங்கையின் மிக பலர் இன்று சர்வதேசங்ச மூலையின்றும் உயிர்தது றார்கள் என்பதை புகலி அடையும் போது தெரிய மல்லாமல் இவர்களின் கணிசமான அளவு முன்ே 6 للاتي وطبع) منها 5 CIT إنني للقوا حصول பொருட்கள் இவர்களு இருந்து வருகின்றதென்
அந்த வகையில் இலக்கிய செல்வாக்கு மிகு முகங்கொள் கவிதைத் கீதாஞ்சலி வெளியீடாக கின்றது.
கி. பி. அரவிந்தன் பிரான்ஸ், ஜேர்மனி என மூன்று பிரதேசங்களின் 6t آ600,ولم يكنغ والذ6 ليلا 6 و6 بني பதிவாகியிருக்கின்றது.
'அகதி முகம் பெர உயிர்க்களையை நான் இழந்தேன்? தேசமெங்கும் தீ விதைத்தேன்?" என தனக்கு தாே "சிறகைக் கூட காவிச்செ லயம் நீங்கும் ஏதிலிப் ப கவிதா வரைவிலக் கன ”தீப்பற்றும் குரல்ச செவிகளில் அறை "வெளியேறு". சிலைகள் உயிர்ச் வாள்முனை மினு தாயகம் துறந்தவ உனக்கேது இரு
அகதி வாழ்வின காட்டுவதிலும் பல இடங்கி கிறார் இன்னுமொரு சொல்வது,
"சாதிய வெக்கை
6

கதிமுக வாழ்வில் "முகங் கொள்"
அரவிந்தனின் புதிய கவிதைத் தொகுப்பு
பம் செல்லும் பாதை க்குமென இலங்கைக் >ள்ளும் ஆய்வாளர்கள் ர், கொண்டிருந்த காலப் தத்தின் நடுப்பகுதியில் - of (COOTT (15 UrfLDT 600TLD ன் புலம் பெயர்ந்தோர் டெ இலக்கியம். பகள் தோன்றுவது தமிழ் வடுவாக அமைந்தாலும் ரு வகை அனிசேர்ப்பு. கலாசார விடயங்களை pடு அணுகிப் பார்க்க ண்டுமென்பதை அவசிய ாகின்றன.
, முக்கிய கவிஞர் களில்
:ளிலும் சிதறி ஒவ்வொரு
டிப்புடன் இயங்குகின் டக் கவிதைகள் நம்மை வருகின்றது. அது լDւ6 வளர்ச்சிப்போக்கிலும் னேற்றத்தையும் கானக் நாட்டு க்வித்தொனிப் க்கு அனுசரனையாக றால் மிகையாகாது.
அண்மையில் புகலிட தந்த கி.பி.அரவிந்தorlன் தொகுப்பு சென்னை
பார்வைக்கு வந்திருக்
யாழ்ப்பாணம், தமிழகம், தான் நிலையிட்டிருந்த று வடித்த கவிதைகள் ணிர் துளிகள் இதிலே
p6J.T
158 89.694, Gী°{T 555 69 6x6u LOTU-Tup6w, gJ60s, T ഇട6" 616 ജൂട്ടിട്ട് , ம் பொறிப்பதிலும,
ளால்
}வார்
கும் ங்கும் 6T
ப்பிடம்?." என
தரிப்பிடம் எதிர்ப்பதை 5ளில் வெற்றி பெற்றிருச் இடத்தில் கவிஞர்
யிலும்
வேகாத உயிர் நிறவெக்கையிலா போகும்? அந்நியன் எங்கே எப்போது நேசிக்கப்பட்டான்? இருநூறு முன்னூறு ஆண்டுகள் நாங்கள் உன்னைப் பொறுத்திருந்தோமே கொஞ்சம் பொறு." பதிலளிப்பதைப் போல் இருக்கின்றது. எது எப்படியோ புகலிடக்கவிதைகளில் பெரும்பாலும் இழையோடும் தாயகத்தை பிரிந்த சோக வெளிப்பாடு இவரையும் விட்டுவிடவில்லை
"கனவுகள் காயமான மனிதரைப் போல இலைகளை உதிர்த்து உள்ளுக்குள் உயிர்த்து மரங்கள் வெறிக்கும் இருப்பிடம் தொலைத்த எனக்காய் இரங்கும்." - என இவரின் இருப்பிடம் தேடி' எனும் கவி தையில் பாரிஸ் நகரத்தின் இலையுதிர்கால இரவின் தனது ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்து கின்றார்.
இ:ேவாறு பிறந்த கவிதைகளோடு எஸ். வி. இராஜதுரையின் முன்னுரையோடும் வந்தி ருக்கும் 'முகங்கொள்ளில் கடைசியில் நூலாசிரியர் தனது விடைபெறும் நேரத்தில் கூறும ஒரு கருத்து உள்ளே கவனத்தை ஈர்ப்பதாயிருந்தது. அது
"மலையகத்தில் 10 இலட்சம் தமிழ் பேசும் மக்கள் கைவிடப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களின் துயரத்தை ஏன் தமிழக மக்கள் உணரவேயில்லை.
இலங்கை நாட்டை வளப்படுத்திய வாகள் இன்று நாடற்றவர்கள்
மூன்று தலைமுறைககும் சோகத்தை சுமையாக்கி, கனவுகளையே
உணவாக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கி றார்கள். 150 வருடங்களுக்கு முன்னால் தமிழக மண்ணீல் இருந்து தான் உங்கள் சகோதரர்கள மலேசியாவுக்கும், பிஜி தீவுக்கும், இலங்கைக்கும் கூலியாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். 15t} வருடங்களுக்கு முன்னால்
மூன்றாம் தலைமுறைக்குப் பின்னால் - அவர்கள் இங்கே திரும்பி வந்த போது, எந்த பாவமும் அறியாத அவர்களை, தமிழக மக்களின் உாரின் புறத்தே ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் காட்சியையும் கண்ணிருடன் நோக்குகிறோம்.
வேற்று மொழி மாநிலங்களுக்கு கொத்தடிமைகளாய்
இவா கள் விறகப்பட்ட கதை எம நெஞ்சத்தில் வலி ஏற்படுத்தியுள்ளது”
Cup 6. Tg,
"சுப்ராமைந்தன
குன்றின் குரல்

Page 19
அபூதாலிப்
அபதுல லத்தீஃப்
அண்மையில் காலமான அபூதாலிப் அப்துல் லத்தீப் சர்ச்சைக்குரிய எழுத்தா ளராகவும் சனாதனிகளின் சிம்ம சொப்ப னமாகவும் விளங்கியவர். இவர் மாத்தளை யைச் சேர்ந்தவர்.
வாட்டும் நெடும் பிணி உடலை வருத்தியபோதும், இறுதி மூச்சு வரை தம் பேனாவுக்கு ஓய்வுகொடாமல், தீவிர கொள்கைப்பிடிப்பு, பார்வைத் தீட்சண்யம், சிந்தனைத் தெளிவு இவற்றுடன் எழுத்து லகின் ஆதிக்கஞ் செலுத்திய லத்தீப், பல்வேறு துறைகளிலும் தம் ஆளுமை யைக்
கம்பீரமாகப் பதித்தவராவார்.
ஆங்கிலம், தமிழ் இருமொழிகளிலும் நேர்த்தியாக எழுதிய லத்தீப் இன் ஸான்’ {!?? - 70) முஸ்லிம் தமிழ் வார இதழினதும் ஆல்வத்தன் ஆங்கிலப் பத்திரி கையினதும் ஆசிரியராக விளங்கினார்.
தாரகை, தேசாபிமானி இன்ஸான் முதற் கொண்டு இலங்கையின் தேசிய நாளிதழ்கள் யாவிலும் இவரது எழுத்துக் கள் வெளிவந்தன.
லத்தீப் கவிஞர்; சிறுகதாசிரியர்; விமர்சகர்; பத்திரிகையாளர் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் நேர்மையான சிந்தனையாளர்.
அல்தா,பின் பேனா சித்திரங்கள், அத்துல்லா காக்காவின் அங்கத அரசியல் கிண்டல்கள், குவாஜா அஹமத் அப்பாஸ் பாணியில் ராம் - ரஹீமின் "கலம் - களம், இக்பால், நஸ்றுல் இஸ்லாம், "பய்ஸ் அஹ்மத் ".பய்ஸ் பற்றிய விமர்சனக் கட்டு ரைகள், ஆங்கிலத்தில் அவர் எழுதிய கவிதைகள், தமிழ், ஆங்கிலம் இரண்டிலும் அவர் படைத்த சிறுகதைகள் மற்றும் பத்திரிகை எழுத்துக்கள் யாவும் லத்தீ. பின் ஆளுமை வீச்சைக காட்டுவன.
இளங்கீரனை ஆசிரியராகக் கொண்டு அறுபதுகளில் வெளிவந்த "மரகதம்" என்ற சஞ்சிகையில் பிரசுரமான அபூதாலிப் அப்துல் லத்தி, பின் “மையத்து" என்ற சிறுகதை இலங்கையில் இதுவரை வெளியான சிறந்த
தமிழ்ச் சிறுகதைகளில் ஒன்றாக க கணிப்பிடற்குரியதாகும்.
நாடுகளிடையே, மக களிடையே நல்லெண்ணத்தையும் நட்புறவையும் விருத்தி செய்வதற்கு லத்தீ. ப் ஆற்றிய எழுத்துப் பணிக்காக சோவியத் அரசு 1985ல் அவருக்கு “பாட்ஜ ஒ.,ப் ஹானா’ விருது வழங்கிற்று.
முஸ்லிம் சமய பண்பாடடலுவல்கள் அமைச்சு, லத்தீ. பின் பத்திரிகைத்துறைச் சேவைக்காக 1992ல் அவருக்கு விருது வழங்கி கெளரவித்தது
இங்கே பிரசுரமாகும் இருகவிதைகள் எரிகிற பிரச்சனைகளில் லத்தி.. ப் காட்டிய அக்கறையின் வெளிப்பாடுகளாகும்.
: 明
ஆங்கில மூலம் : அபூதாலிப் அட் தமிழில் :
பண்ணாமத்து
ஜூலை 26 (198 தாவிப் பரவிய தீ ஜூவ
பொழுது புலர்ை அன்றிரவு தீவைக்கப் வதைபட்டிருப்பதை நn
அந் நாட்களின் பிடித்திருந்த மானிட அ அநநிலாக் காட்சி,
спlшtoП с அன்பு மா தளர்ந்த ெ தன்னகங் தாங்கிைே அவ்வேத6
அதன் பின் மனிதன் L
வெறுப்பின விழிகளில்
வேட்டை
சமைந்த 6
சுக்கு நூற அழிவச் சி
அந்தோ இ
குன்றின் குரல்
 

L L L L L L LLLL LLLL LLLL LLLL LLL LLL LLLL LLLL L L L L L L L L L L L L L L L L
தே, எசல நிலாவே! :
L L L L L L L L L LS S LLL LL LLL LLL LLL LLLL LL L L L L L L L L L L L L L L
துல் லத்தீஃப்
க்கவிராயர்
3) அதிகாலை, கொட்டாஞ்சேனையில் எமது ஆபீசுக்குப் பின்புறம் ாலையினால் நாம் துக்கத்திலிருந்து திடுக்குற்று எழுந்தோம். கயில், சாம்பல் பூத்த எசல நிலா (போயா கழிந்து இருதினங்கள் தான்) பட்ட கிறிஸ்தவ வாலிபர் சங்க விடுதி உச்சியில் சிலுவை மீது ன் காண முடிந்தது. அறிவீனமான மனித சங்காரத்தின் போது இந்நாட்டைக் கவ்விப் அழிவு பற்றிய எனது வேதனைக் குறியீடாக என்றும் நிலைத்திருக்கும்
- அஜித் சமர நாயக்க தி ஐலண்ட் (ஒக்டோபர் 4, 1983)
சிலுவை
to
லுட விடுதலைக்கா.ே
ர்க்கத்தில் நடந்த மரிேதனை
வெந்தன் சட்டத்தின் மீது காரங் கொண்டோர் அறைந்தனர்
ான் அன்று
തങ്ങT, ബിu്വTg,േ.
1, இன்னும் . இன்னும் . . எத்தனை . மனிதனுக் கிழைத்த கொடுமைகள்.
ாால் நாள நரமபுகள் புடைக்க,
ரத்தக் கொலை வெறி தெறிக்க,
யாடித் திரிகின்ற தோ -
டித் தித் ற سعير
தப்பியோடுவோர் கொலை, தீ வைப்ட கற்பழிப்பு - ஐயோ ட :
கொடுமையித8ை நிதி
அவர்கள் செய்வ:
Ο Ο.). Ο
17

Page 20
O O O O
• 619 6u ffälsonT• O, GO GO GO, GO GO GO, GO GO, GO GO
மனிதன் மிருகமாய் மாறிவிட்டானா?
- வேண்டாம், விலங்கை அவமதியாதீர்; விலங்கு தன்னினத்தை வேட்டையாடாது .
ஈ ரிரவுகள் முன்பு தா னிங்கு பக்தி வெள்ளம் கரை புரண்டது - - கோவில் மணிகளின் எதிரொலியோடு பக்த கோடிகள், சாது முழக்கம்:
மலரா ராதனை சுகந்த மின்னும் மாறாமல் காற்றில் மிதந்திருந்தது.
அதனை நான் ..................... ۔ ........ bانکے .......... راک நினைத்துப் பார்க்கிறேன் - அத்தகைய இரவொன்றில் தான் சுகானந்தச் சுடரொளி குளித்து காருண்ய மூர்த்தி, அருட்பெருஞ் சோதி போதி மர நிழல் அமர்ந்திருந்தனன், மனித ஈடேற்றம் அண்மி வந்தாற்போல் காணப்பட்டது - ஆயினும் யாவும் பொய்யோ? கனவோ? பழங்கதை தானோ?
அந்தோ அவர்களின்
அத்து மீறல்களை மன்னித்தருளும் எந்தன் பிரபுவே
எசல நிலா நான் இந்த மண்ணை என்றோ விட்டகன் றோடியிருப்பேன்
ஆயினுஞ் சில மனித இதயங்களில்
அகலாதிருக்குது கருணையின்னும்!
நெஞ்சே உறுதி கொள்: நம்பிக்கை தளரேல் -
எல்லாம் இழிவாய் 61 6V6M) TLD g(g 6ÖDSFUJfTUU எல்லாம் அரக்கத்தனமாய் இல்லையே!
米米米米
LL SL S L SLL SLL S LLS SLL L SLL SLL SLL S LL SL SLL SLL SLL SLLLS SLL SLLLL LL LL SLLL LLLL LLLLL S LLL LLLL SLLLL SLLLL LL LLL
இடிபாடுகளும் மனிதக் கும்பலும்
o o e o e o o o e o O so o e o o oo e o o so o o
- பாப்ரி மஸ்ஜித் தரைமட்டமாக்கப்பட்ட தினமன்று கோபால் காந்தி எழுதிய Rubble - இடிபாடுகள் - என்ற கவிதை 13 - 12 - 1992 ஹிந்துவில் வெளிவந்தபோது, அதனைப் படித்த அருட்டலால் லத்தீப் எழுதிய வரிகளே Rabble - மனிதக் குமபல் - என்ற கவிதை. 13. 3.93 காலமான அபூதாலிப் அப்துல் லத்தீ..பின் இக்கடைசிக் கவிதை 15 - 3 - 93 டெய்லி நியூஸில் பிரசுரமாயிற்று.
() () () ()
18

LSSLLS SLLS SLLS SLLS SLLSLLS S LSS SLSS SLSS SLSS SLLS SLLS SLL
இடிபாடுகள் LLLL S LLLS S LLLL S S LLLLS SLLLL S S LLLS S LLLSLLS SLLSLLS SLLS SZSLLLLLS SLLL
ஒரு பிடி உப்பை நீ அள்ளினாய் ஒரு சாம்ராஜ்யமே அவமானப் ட்டது.
இப்போது
இடிந்து சிதிலமான கற்குவியலில் ஒரு பிடியள்ளி வெட்கங் கெட்ட நம் தலைகளில் போடு.
- கோபால் காந்தி,
水本米米
c e o O o O p O o 0 e o e o o
மனிதக் கும்பல் : o 0 o 0 o 0 o o 0 o 6 a 0 o தூய்மையான GUT 60TLD_LIFT 60T வேறு பூமிகளிலும் - கும்பல்
மூர்க்க வெறிகொண்டு மனிதன் இறைவனை மகிமை படுத்தும் புண்ணிய 6Uதலங்களைத் தீயினால் விழுங்கி .
இனி -
வெட்கங் கெட்ட - உம் நெற்றிகளில் பதித்துக் கொள்க - gst 55S,667 9:60)LJT6Fr.
- அபூதாலிப் அப்துல் லத்தீ.,ப்
f na ay rin سبست ــ مع ــ سـ - LD60)6uu 5 (pLo மாகாண சபையும
மலையகத்தில் மாகாண சபை தேர்தல் சூடு பிடித்து 1ள்ளது. மத்திய மாகாணத்தில் நுவரெலியா மாவட்டத்தி லேயே அதிகமான தமிழர்கள் பேர்ட்டியிடுகிறார்கள்.88ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாகாணசபை தேர்தலில் ஆளும் | கட்சியின் சார்பிலும், எதிர்கட்சியின் சார்பிலும் நுவரெலியா | மாவட்டத்திலிருந்தே தமிழர்கள் தெரிவானார்கள், ! அதனால் இந்த தடவை நுவரெலியா மாவட்டத்திலிருந்து கூடுதலான தமிழர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உண்டு. கடந்த காலங்களில் மாகாணசபை மூலம் மலையகத்தவர்களுக்கு கிடைத்த நன்மை என்ன? இனி எதிர்காலத்தில் சாதிக்க வேண்டியது என்ன? உங்கள் கருத்துக்களை சுருக்கமாக எழுதி அனுப்புங்கள், !
- ----------------------------------- ا |
குன்றின் குரல்

Page 21
மலையக மாந்தரின் சமூக - அரசியல் - பொருளாதார வரலாறு மலர் தூவிய பாதை யில் மென்னடை பயின்றதல்ல. மாறாக கல் லும் முள்ளும் நிறைந்த பாதையில் ஒவ்வோரடி யும் போராட்டத்தினூடான செயல் முனைப் போடு முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்டதொன் றாகும். இன்று மலையக மண்ணின் முற்போ க்கு இலக்கிய உற்பத்தியாளர்களினால் 8ள் வைக் கப்பட்ட ஆரோக்கியமான செயற்பாடுகளினூடாக மலையகம் இலக்கிய பரிணாமத்தில் புதியதொரு அடிவைப்பிற்கு உந்திச் செல்லப்படுகின்றது என்பதில் இரு நிலைப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது.
காலப் பரிணாமத்தில் இன்று மலைய கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அபரிமிதமான இலக்கிய விழிப்புணர்ச்சி அதற்கு வித்திட்டு உரம் சமைத்த முன்னோடி இலக்கிய உற்பத்தி யாளர்களையும் நினைவு கூருவதற்கு வழி சமைத்துள்ளது எனலாம். இந்த அடிப்படை யில் கால வலுப்பெற்ற, ஜீவன் ததும்பும் உயி ரோட்டமுள்ள கவிதைகளைப் படைத்த, நலிவுற்ற சமூக அமைப்பின் வழிதோன்றிய கவிஞர்களின் வரிசையில் சி. வி. வேலுப் பிள்ளையின் கவிப்படைப்பின் ஒரு பகுதியான “தேயிலை தோட்டத்திலே" எனும் நூலை மையமாகக் கொண்டு சி. வி. யின் சிந்த னையை இனங்காணுவதோடு இன்று வரை யிலும் சி. வி. யின் கவிதைகள் சிலாகித்துப் பேசப்படுவதற்குமான காரணங்களை நோக்குவது சமகால எதிர்பார்ப்பில் சிறப்பான தாகும்.
மலையக மக்களின் சமூக, பொருளா தா ர - அரசியல் பிரச்சினைகளுடன்
தேயிலை த தோட்டததிலே' கவித்தொகுப்பை தொடர்புபடுத்தி கூரிய பார்வையினை பதிக்கும் பொழுது பின்வரும்
6 g. LD
விடயங்கள் முன்னிற்கும் அம்சங்களைப் பெறுகின்றன. பெருந்தோட்ட தொழிலா ளரின் வருகை அவர்களின் பண்பாட்டுக் கோலங்கள், வாழ்வியல் அம்சங்கள், பெண் களின் நிலைப்பாடு, ஏமாற்றங்கள், வேதனை கள் என்பன தத்ரூபமாக சித்தரிக்கப்பட்டு ள்ளது என்பது வெளிப்படை. சி.வி மலையகத்
தவரின் வாழ்வியற் ச யுமே ஏதோ ஒரு வ: தன்னுடைய பார் ை யுள்ளார் என்பதை மறு
தென்னிந்திய ெ
எனும் வரலாற்று உண்
தொகுப்பை தொடர்பு
அடிமை மக்களது சரித் மலையகத்தவர் எனும் யினையும் நாம் இனம்
"பண்டைத் தமிழ் மன்னார் தொட பாதசாரியாய்க் நாகலை வழியே வந்ததை உண மனித எலும்புகs வெண் தலையே வனங்களில் கிட
இரா. ஜெ. ட்
சி. வி. தனது நாட நூலில் மேலும் இக்க கொடுக்கும் வகையில் ஆசிரியரின் கானகத் நூலின் கருத்தினை விஷய ஆழம் நோக்கி எடுத்தாள்வது சிறப்ப முடியாத தோழர்க6ை தூக்கிச் செல்ல முடிய னைந்து மைல் தூக்கி, நிலையில் நடுக் காட் கடாட்சத்திற்கு இவர் இந்த துர்ப்பாக்கிய நி6ை கையை நீட்டி கதறியழு டையில் தண்ணீரும் இ ஆகாரமும் வைத்துவி அழுது கண்ணிருடன் வார்கள். கானகத்தில் LLLഖ് ട|ഖണ്ഡ6ീgഞu്വ இந்த மாந்தரின் உ பிரதிபலிப்புதான் இ6
குன்றின் குரல்
 

கூறுகள் அனைத்தை
கையிலும் அளவிலும்
வக்கு உட்படுத்தி
|க்க முடியாது.
தொழிலாளர் வருகை,
ாமையுடன் இக்கவித்
டுத்தும் போது உலக
திரத்தின் பிற்பகுதியே யதார்த்த உண்மை 9. T6ÕÕ6) Tüb,
ழர்கள்
க்கம்
(5(5
-
ர்த்தும்
T
பாடுகள்
-க்குதே”
e o e o O
ரொஸ்க்கி :
டற்றவர் கதை’ எனும் ருத்திற்கு அழுத்தம் ஸ் "நைட்டன்' என்ற தில் வாழ்வு' எனும் எடுத்தாள்கின்றார் அக்கருத்தை இங்கு ானதாகும். "நடக்க: SIT 616).J6)j61: 64 g5 F 5 : |p? Uഴ്ച 6്ഥ6) L്
களைத்து முடியாத டில் மிருக்க:
களை போட்டார்: N) 3,65, 3,6T68TEJTJ.: ' ஐவர்கள். ஒரு சி}. ിഞ്ഞു ിs¡ G,T: (b) 9-6T6TÚ) g(Př சுற்றத்தில்: பு:ப்படு
தனிமையில்
சொல்ல முடியுமா? யிர் தியாகத்தின்
Toថាហ្វ្រ. ១១៣៩y!
6ીi {
பிரதேசம்,
பிறந்த மண்ணைத் துறந்து தரகு கூலிகளினால் ஏமாற்றப்பட்டு புகுந்தமணி னில் பொருளாதார சுரண்டலுக்கு இலக் காகி உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தை யுமே கோரமான சுரண்டல் அமைப்புக்கே அர்ப்பணித்து உரமாகிய எம் மூத்த தியாகி களின் சோகமிக்க வரலாற்றினை எமக்கு உணர்த்தும் ஒரு வரலாறு ஆதாரமாக சி. வி. யின் கவிதை முன்னிற்கின்றது. சி. வி. அடிமைப்பட்ட சமுதாயத்தில் வாழ்ந்தவர். அடிமைத்தனத்தை உள்ளும் புறமும் கண்டு கால அடைவையொட்டி தனது கவிதையை படைத்தமையே அவரின் கவிச்சிறப்பிற்கு காரணமாகும்.
அடிமைச்சமுதாயத்தின் யதார்த்தத் தினை முழுமையாக உணர்ந்து கொண்ட அவரின் கவிச் சிந்தனையில் இருந்து உற்பத்தியாகிய கவிதையினை பொருத்தம் நோக்கி இங்கு எடுத்தாள்கின்றேன்.
“புழுதிப்படுக்கையில் புதைநத என மகக ைTப போறறும் இரங்கம் புகல் மொழி இல்லை.
பழுதிலா அவர்க்சோ கல்லறை இல்லை பரிந்தவர் நினைவு நாள் பகருவார் இல்லை."
நியாயபTSன மனிதப்பண்பும், நேயமும் கொண்ட 6:றன்னோரின் வாழ்வியலின் ார் ர்தம் சி. வி. யின் : தகள் அனைத
லும் 31ற்சடfiய
را بازنویان و
i DLUTHSTGlg, T(5
மேற்கோளி: , டைய கவிதை களிலேயே காணுவது : fம்.
இணையற்ற மூ8)
5ܝܠ ܐ
ஊற்றுக்களைப் பயன்படுத்தி, கவர்ச்சியற்ற விஞ்ஞான பூர்வமான வரலாற்று விரங்க ளுக்கு சிறந்த இலக்கிய வடிவத்தை அளித ததே சி. விக்கு இருந்த ஆளுமையினது: மேதாவிலாசத்தினதும் சிறப்பு எனலாம்.
9

Page 22
வர்க்க முரண்பாடு நிலவுகின்ற சமூக அமைப்பில் எம்மாந்தர் உழைப்பின் அதீதத் தால் அவர்கள் இறப்பின் முகட்டை எட்டும் வரையும் துன்புறுத்தப்பட்டனர். எலும்பு தெளி யும் வரை பட்டினியால் வாடி மாண்டனர். ரம்மியமான அழகுத் துணுக்குகள் நிறைந்த தேயிலை மலைகளும், பள்ளத்தாக்குகளும் சுரண்டல் சிறையில் சிக்கிய மக்களின் சோகம் ததும்பும் ஏகாந்தங்களாயின. மானு டத்தின் அடிமைகள் வரலாற்றில் சுவடு தெரி யாமல் இவர்களின் தியாகங்களும், வரலாறும் புதைக்கப்பட்டதை "பழுதிலா அவர்க்கோர் கல்லறை இல்லை” எனும் வரிகள் உணர்வு பூர்வமான உயிர்க் கருத்தினைத் தருகி ன்ேறது.
ஏகாதிபத்தியவாதிகள் பொருளாதார வேட்டையாடும் முயற்காடுகளாக மலைய கத்தை பயன்படுத்தினர். மலையகத்தவரை விலைகூவி விற்பதில் முன்னின்று உழைத்த தரகு கூலிகளும் முதலாளித்துவ உற்பத்தி சகாப்தத்தின் எழிலார்ந்த அருணோத யத்திற்கு கட்டியம் கூறி நின்றனர். இது மலையகத்தவரின் இறந்தகால இருண்ட காலம் என்பதோடு அவர்களின் சிந்தனை புத்தாக்கம் செய்ய வேண்டியதன் அவசியத் தையும் மந்தப்படுத்தியது எனும் கருதுகோள் சாத்தியமானதே.
“முதுமையென்பதைப் பொய்யெனப் படுத்தும் மூத்தோர் கரங்களும் முடங்குவதில்லையே .gs இவ்வாறான வரிகள் உழைப்பையும், உதிரத்தையும் தம்முடலையும் உரமாக்கி கட்டியெழுப்பிய இம்மலையகத்தில் அடிமை களை வைத்து வளர்ந்த இந்நாட்டில், இன் பத்தை கயவர்களிடமும் துன் பத்தை உரிமைப் பொருளாகவும் கொண்ட இம்மக் கள் பொருள் உடைமையில் பங்காளராக வன்றி பார்வையாளராக இதுவரைக்
காலமும் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளமையும்
எதிர்கால சநததியினரின் கடமைகளையும ஒருமைப்பாட்டுணர்ச்சியின் அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகின்றது.
"தாயுரிமை தூக்கி எறியப்பட்டது உலக வரலாற்றில் பெண்ணினத்தின் தோல்வி" என்கிறார் ஏங்கெல்ஸ், "வர்க்கப் போராட்டம் வெற்றி பெறும் போது தானா கவே பெண் விடுதலையும் ஏற்படும் என்றனர். வர்க்க விடுதலை மூலமே பெண்களும் விடுதலை பெற முடியும் எமன்ற கூற்றே இடது சாரி இயக்கங்களின் நடைமுறைக்குறை பாடாக தெற்காசியாவில் நிகழ்ந்தது" என குமாரி ஜெயவர்த்தனா தன்னுடைய ġ, u (b) 60) i), (ciujia 607 Dilsu eb blu SL (bles: oil IT IT . இதன் அடிப்படையில் எம்முடைய பெண்
“அகில உலகி
செலுத்தப்பட்ட
என்ற கவிதை நு
களின் நிலையை நோ வர்க்க விடுதலைை னத்தின் விடுதலை : கரும்புத்தேட்ட வேதனைகளை, துன் வீறுகொள முரசு கெ பாரதி, தேயிலை தே செடிகளுக்கு அடியி யரையும், தம்முடை தினமும் ஓய்வின்றி ( குமுறி நிற்கின்ற தி ി(T്ങിങ് 16ഞു யின் தனித்துவம் சிற
||68|6|16്ഥ விடயங்களை தொட் கவிதையில் அழுத் கொண்ட சில வரி கோடிட்டுக் காட்டுத
"வினை மனை வேலைத் தளத் மனம் விரும்பா மங்கையர் தம் அற்பர்களான அதிகாரிகளே கற்பை கெடுச் காமப் பேய்கள்
"இவர் தம் ப உலாப் பாரமோ” எனு மைத்தனத்தின் சு கொடுமையை சாடத யை தமக்கு சாதகம ஆயுதமாகவும் கொன பெண்களின் வாழ்வி டங்களை ஏற்படுத்திய வண்னம் சி. வி. யின் வரவேற்கக் கூடிய:ே
கலாநிதி துை கட்டுரையொன்றில் பொருத்தம் நோக்க "மலையக கவிதை எ தவிர்ந்த ஒரு வரல எனும் அளவுக்கு அ புதிய ரத்தம் பாய்ச் riflu Jf Jg5. 6ONG, 6Most g-U: வதைப் போன்று இt புகழுக்கும் பரிணாம கேந்திரமான கருது வென்ற கவிதைகை தகுதியானவர் மறுப
20

- re-as
ன் அனுதாபப் பார்வை இம்மக்களை நோக்கி
DLD55 g6.jpg, 'IN CEYLON'S TEA GARDEN" லே மூலகாரணம் என்பது உலகறிந்த உண்மையாகும்’
க்கும் போது பாட்டாரி ப விடவும் பெண் எனி கெகலாக தோன்றும்
த்திலே பெண்கள் படும் பங்களை கண்டு உளம் சட்டினான் புரட்சிக்கவி ட்டத்திலே தேயிலைச் 0 தம்முடைய மூதாதை ய இன் பங்களையம் தேடுபவர்களைப் போல் யாக யந்திரங்களான பினை பகரும் சி. வி. ]ப்பானதே.
த் தனத்தின் பல்வேறு டுக்காட்டிய சி. வி. யின் தமான, கருத்தாழம் களை இவ்விடத்திலே ல் பொருத்தமாகும்.
fகளிலும்
த்திலும்
த
Tuů .........9
FT J D Đ 6T 6TÜUT IT (ur. PT லும் வரிகள் ଜୋus୪୪t 6୪୪t: ', ரண்டல் அமைப்பி6ள் தவறவில்லை. வறுமை ாகவும், அதிகாரத்தை ᎥᏑTᎶ Ꮽit ]6ᏡᎦᏔᎲᎭ,6lᎢ [Ꭲ 60Ꭸ é ↑ p ல் குரூரமான போராட் இழிசனர்களை சாடிய கவிதை தொடர்வது
..
ரமனோகரன் தனது குறிப்பிட்ட விடயத்தை குறிப்பிடுகின்றேன். ன்றதும் சி. வி. யினைத் ாறு அமையவியலாது புவரால் இத்துறைக்கு ப்பட்டுள்ளது" பேராசி அவர்கள் குறிப்பிடு }க்கிய விறபனர்களின் வளர்ச்சி உண்டு எனும் கோளிற்கு காலத்தை TÜ U60).gg f. 65. Lib தறகில்லை.
' , 92 Ꭷ ] 6u fb.j ᏪᎭ, 6Ꮱ↑ 6YᎥ u ; Ꭵf0
உழைப்புத் தேவையற்றுப்போன மனித முரண்பாட்டு வர்க்கத்தினர் பெளதீக நிலையமைப்பின் தவிர்க்கவியலாத வகையில் உழைப்பே வாழ்வென உழைத்து புதிது படைக்கின்ற தொழிலாள வர்க்கத்தினரின உழைப்பில் உண்டு களிப்பதையும், நிலை யான கொத்தடிமைகள் எனும் நிலைட் பாட்டில் ஏதேச்சதிகாரம் புரியும் சோப்பேறி களின் கால் பிடித்து ஜிவிக்கும் உை வர்க்கத் துரோகிகளையும் சி. வி. யாக கண்டிக்கின்றார். வர்க்க: : களையும் அம்பலப்படுத்துகின்ற:
முன்னோர்கள் வந்த க36தபும், வாழ்ந்த கதையும் இழிநிலையமைப்பில் மாண்டகதை யும் அவர் தம் உழைப்பின் ஜீவசக்தி மிகுதியி னால் உற்பத்தியாக்கிய வரலாற்று எசசங் களும் மனித இனத்தின் சரித்திர ஏடுகளில் ரத்தத்தாலும் நெருப்பாலும் எழுதப்பட்டன. இம்மக்களின் துன்பியல் அம்சங்களையும் வரலாற்று 5:0ாற்றங்களையும் தொழிலாளர் நிலையமைப்பின் தத்துவார்த்த வெளிபாடாக பிரதிபலிக்கவும் தேயிலை தோட்டத்திலே ஊடகமாக பயன்பட்டதை மறுக்க முடியாது.
குறுகிய வரம்பிற்குள் நிறுத்தப்பட்ட தோடு இழி நிலையமைப்பில் தன்னுடைய தினசரி வாழ்விற்கும் பொருளாதாரத்துடன் போராடிய மக்களின் வாழ்வியற் கூறுகளை சி. வி. திறம்பட தேயிலை தோட்டத்திலே சித்தரித்துள்ளமையை சான்று காட்டி நிறுவ, இன்று மலையக இலக்கியத்தை கட்டி யெழுப்புகின்ற ஆரோக்கியமான வரவேற்கக் கூடிய செயல்முனைப்போடு நடவடிக்கை களை மேற்கொண்டு வரும் திரு. அந்தனி ஜீவா அவர்கள் கனவு (இதழ் 17) எனும் இதழில் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்தினை மேற் கோள் காட்டுவது பிரதானமாகும். "அகில உலகின் அனுதாப பார்வையையும் இம்மக் களை நோக்கி செலுத்தப்பட்டமைக்கு S6 g. In Ceylon's Tea Garden' 6T6TD கவிதை நூலே மூலகாரணம் என்பது உலக றிந்த உண்மையாகும்” மேற்கூறிய கருத்தின் வலிமையினை முற்போக்கு அணியினர் எவரும் குறைவாக மதிப்பிட முடியாது.
மக்களின் வாழ்வியல் அம்சங்களில் அவர்களின் குடியிருப்பு தொடர்பான இழி நிலையமைப்பினையும் அதில் மக்களின் சிந்தனை மழுப்பப்பட்டு முடங்கிக் கிடக்கின்ற பிரதி நிதித்துவப் படுத்துகின்ற சி. வி. யின் பின்வரும் கருத்துக கள் வாக்க முரண்பாட்டை தெளிவாக
குன்றின் குரல்

Page 23
சுட்டுகின்றது.
"ஈரா றடியும் ஈரைந்தடியும் இங்கவர் வாழும் இல்லமேயாகும் யாரே மனிதரை மிருகமாய் எண்ணி யாவையும் ஒடுக்கப் நிறந்தார் பகர்வீர்! அன்னார் இரத்தமும் ஊக்கமும் வற்றின அன்னார் வாழ்க்கையும் வீணென ஆயதே .梦究
தம்முடைய தலைமுறையில் எதனை யும் சாதிக்க முடியாமல் அடிமைத்தளையைத் தவிர வேறெதனையையும் தன்னுடைய பிற்பட்ட சந்ததியினருக்கு மீதம் வைக்காமல் சென்றவர்களின் வரலாறு எந்தவித சமூக மாற்றத்தையும் காணாமல் கழிந்து விட்டது. எனினும் அவர்களின் வழிவந்தவர்களின் "திர்காலத்தை முன்னிட்டு தன்முன் நிற்கும் நியாயமான மனிதாபிமான வினாவையும் சி. வி. தொட்டுக்காட்ட முனைந்துள்ளமையும் விதந்து ஏற்கக் கூடியதே.
"தாயும் வீடு அடையும் வரையில் நாமும் பள்ளியில் படிக்க ஏகாமல் . வியர்வை வடித்து கூலியாய் உழைத்து வெறுமையுள் நலிந்து வீழுவதெல்லாம் .
y
எதிர்கால சமூகத்தினரையும் உழைப் பின் அதீதத்தினாலும் காலனித்துவ ஏகாதி பத்திய அடிவருடிகளினாலும் தொடர்ந்தும் கொத்தடிமைகளாக நிலையிருத்தமுனைந்த அதிகார சக்திகளினதும் பாதந் தாங்கி களினது நடவடிக்கைகளை எண்ணிவெடிக் கின்றார். இதனால் தான் போலும் 'பாரத் ஜோதி யில் இந்நூல் குறித்து ஜக்மோகன் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார். "கற்பனை யும் சாந்தமும் மிகுந்த இவரது கவிதைகளின் ஆவேசக் குரலில் மலைநாட்டு ஏழை மக்க ளின் இதயத்துடிப்பை தெளிவாக
கேட்கலாம்"
உடமைக்குப் பதிலாக உயிரையும். வெறுமனே பண்பாடடுக் கோலங்களுடன் அடிமை உலகில் புகுந்த மக்களின் கலாச்சார உணவுகள் அவவப்போது முகிழ்தெழுந்து விழி நீரை மணணில் சிந்திய மாந்தரின் துளிநேர இன் பவுணர் க்சியை ஊட்டின. அடிப்படையில் கலாச்சாரத்தின் புதிய Fi5, 5 iš G, SCH6Tr 6 T.I.LạUŠią jisë, (tipt; lüJIT EìL-FF லும் இயன்றளவில் தம்முடைய மரபுவாத கலாச்சார தாக்கங்களுடன் இப்பிரதேசத
'தின் தன்மைக்கு இ6
தொரு கலாச்சாரத்ை இதனை பொங்கல், தீ நாட்டார் பாடல்கள்
னரக் கூடியதாக உ யங்கள் ஒரு சமூகத்தி: பொருளாதாரத்தில் மானத்தின் மேலேே தாகையால் அடிப் பொருளாதார கட்ட எம்மாந்தருக்கு மே கோலங்கள் கனவெ6
உரோமா புரி Ꮽ!tᏭ 6Ꮱ LᎠ ᏄᏏ 6iᎢ & - 6Ꮱ 14 எஜமானர்கள் ஜ: கொண்டிருந்தார்கள். நிலவியது இன்றும் சின்னத்துரைகளும், வங்குரோத்து பெரி இம்மக்களை ஏய்த்துப் எஜமான், பிரபு, அர அச்சூழ்நிலையில் அ g-Liu-Lp; solgFT 63T 60T (ë: கரங்களே அவர்களு சொகுசும் அளித்தன அப்பாற்பட்ட ஜிவக கொடியவர்களின் .ெ வி. சாடியுள்ளமை "பெருமூச்சுடனும், சிறு உழைப்புடனும் சிறு மக்களின் வாழ்வில் மே பிரதிநிதிகள் ஏற்படுத் ரைக்க வேண்டியதொ அறிவியல் மாமே கருத்துடன் வரலாற்று கவிவரியை இனங்கா ஒரு தொழிலாளி அல் லாளி வர்க்கமே கூ தம்முடைய நோக்கம் கினர் றார்கள் என் L தொழிலாளி வர்க்கம் ( அது வரலாற்று ரீதியில் கட்டாயப்படுத்தப்படும் எனவே வரலாற்று நிர் ஏற்படும் பொழுது 8 வரிகள் புதிய பொருட் என்பதில் முரனிருக்க “விடுதலைக் கு வெற்றிக் குரல வீரக் குரலது விரைந்தெழும்
இsனி நூலிற்கு %ජ්ඝාස්‍ය ප්‍රංශුෂ්, ශ්‍රීතිනිෂ්-6:
ܪ- ܐ
*~
شمسی -قة،
} } } D: ر، زن : 1 : نرت تا زاله) وزن :ibfنی 1$Ꮚi6lᎢ Ꮽ,Ꮁ" sᏡᎢ ᏋᎩ1 'Ꮛlifj ᎦᏙᎥᎢ DᎥ
குன்றின் குரல்

னங்க தனித்துவமான" த வளர்த்தெடுத்தனர். ாவளி, காமன் கூத்து, என்பவற்றில் உய்த்து ாளது. கலை, இலக்கி * கலாச்சாரத்தினது:) ாதும் அடிக் கட்( ய எழுப்பப்படுகின்ற படையில் நலிவுற்ற மைப்பைக் கொண்ட )கூறிய பண்பாட்டுக் ாவேயாயின.
பில் ஒரு பகுதியில் க்க, மறுபுறத்தில் னநாயகம் பேசிக் இந்நிலையே அன்றும் நிலவி வருகின்றது. பெரியத்துரைகளுட0 iեւ } கங்காணிகளுt) பறித்தனர். அவர்களே சர் என்றாகிவிட்ட வர்கள் இயற்றியதே த நீதி. உழைக்கு ) }க்கு உறைவிடமுt), 1. மனிதநேயத்திற்கு Tருண் யமற்ற அந்த கூாடுமைகளையும் சி.
நோக்கற் பாலது. று நகையுடனும் பெரு ஒய்வுடனும்" வாடிய ற்கூறிய ஏகாதிபத்திய திய தாக்கம் கடிந்து ான்றாகும். }தை கார்ல் மார்க்சின் ண்மைக்கு கவிஞரின் ாட்டலாம். "யாராவது லது மொத்தத் தொழி ட இததருணத்தில் என்று எதைக் கருது தல்ல பிரச் சினை. Tன்பதுஎப்படிப்பட்டது o 6Tes: செய்யுமாறு எனபதே பிரச்சின்ை" ப்பந்தம் எனும் ஒசன்று விஞரின் பின்வரும் LifsocTTLDLD 3.62. Li
ாது.
ரலது
ܖ
6 ഋഠീ'L{് ചെയ്തേ
பாத்திரம்’ எனும் நூலில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார் "இலக்கியத்திலும் கலையிலும் காண்கின்ற ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட போக்கின் ஆழத்தை நிர்ணயிப்பது அது எந்த வர்க்கத்தின் ஜனப்பகுதியின் ருசிகளை வெளிப்படுகின்றதோ அந்தவர்க்கத்திற்கோ, ஜனப்பகுதிக்கோ அது எவ்வளவு முக்கிய மானதாயிருக்கிறது என்ற விஷயமும் அந்த வர்க்கமோ, ஜனப்பகுதியோ வகிக்கும் சமுதாய பாத்திரமும் தான்". எனவே எம்மாந்தரின் சமூகப்பாத்திரமும் அவர்களின் மத்தியில் கவிஞரின் முக்கியத்துவமும் வெளிப்படுகின்றது.
பேராசிரியர் திறனாய்வுக்கு புதிய வழிசமைத்து தந்தவரும், சமூகவியல் ஆய்வாளருமான அமரர் க. கைலாசபதி அவர் களின் கூற்றின்படி "கஷ்டப்பட்டு வருந்தி நசியும் சாமானிய மாந்தரையே பாத்திர மாகக் கொண்டு எழுதப்படுவதே முற்போக்கு இலக்கியம். அதுவே வாழக்கூடிய உயிர்துடிப் புள்ள இலக்கியம்" காலத்தைவென்ற சி. வி. யின் கவிதையும் இதனுடன் தொடர்பு டையது எனலாம். திரு. அந்தனி ஜீவா அவர்கள் தனது (சி. வி. சில சிந்தனைகள்) பதிப்புரையில் "பேராசிரியர் அமரர் கைலா சபதி போன்றவர்கள் உச்சிமோந்து உவந்து உன்னதமான கவிஞன் என விமர்சித் தார்கள்” குறிப்பிட்டுள்ளமையும் நோக்கற் பாலது. தவிரவும் பிறிதொரு இடத்தில் பேராசிரியர் கைலாசபதியவர்கள் "தமிழ் இலக்கியத்திற்கு மலையகம் புது ரத்தம் பாய்ச்சுகின்றது” எனக் கூறியுள்ளமையில் கூடிய பங்குட்ையவர் சி. வி. யே என்பதை மறக்க முடியாது.
மலையகத்தின் தலை சிறந்த மேதை கள் புதிய நாகரிகத்தைப் )றி பல பகங்க, ! ണ്. 968-കബ് 16', l: 'g6': 'g') ; தன்னலமற்ற உழைப்பின மூலம் புதிய நாகரிகத்தை நிர்ம எணரித்து கொண்டிருக் கின்றனர் வர்க்க ஒ:0ல்ட் பாட்டுகணர்ச்சி யுடன் மூகப் புக்காக்கத்தினை தீவிரப்படுத்த வேண்டிய கடமை எம் முன் நிற்கின்றது. பலலாயிரக்கணக்கான மக்களின் உணர் ச்சிப் பிர:ெததினை மனித நேயத்துடன் Ք, gri եւ C: அ!ெசி பமும் இன்று
is . /~ ; , , ༈ f ག . Sii 5 . Ս3: Ֆ հ՞ - 6::Usv :) T): Ց։ : ::, (6 Sն): s ch) ** եւ {} ħ6K) i FA , G, i ü j ‚Ju፥ነሻ | | ; fi,!'Ñ | ዴታ f፡፡ዃፉት፣ '' '' ኀ ,· · · : ሾf yõCT ! ... 106õ S\yt!J&
நிய பகுதியைப்
· :, Jrg, Lü :, ’s“: nl - ഓക്'. ബണ് :
. : ;
شم۔
* த. 0
ぁF6高ーラu6f6勢」 GT。
さ下存 ーズ
2. ༧ F f; ༈ །འི ཚབ f
,?:};"...اً ز" \ 2^{ھتی رہ:Jدہ لینڈ (2 * {خلع ننکانہ) 1 & f

Page 24
“g, T6o Lib 6 LI
"ஆயிரத்தெட்டு சங்கங்கள் இருந்தாலும், இ
சங்கடங்களைப் போக்கி போதுமான ஒளியை
“என்னப்பா வடிவேலு . எப்பவும்
முகத்துல ஒரு சந்தோசத்தோட வருவே! இன்னைக்கி என்ன வாட்டத்தோட வாரே?
"அடடா வாத்தியாரா? யோசனை யோட வந்ததுல உங்களை கவனிக்கல."
"அப்படி என்ன யோசனை உனக்கு?”
ஹே என்ன எல்லாம் பொருளாதார பிரச்சனை தாங்க. எங்கள போல தோட்ட தொழிலாளிங்களுக்கு பொழுது விடிஞ்சி. பொழுதுப் போனா பிரச்சனைகளோடயே போராட வேண்டியதா போயிடுச்சி படுத் தாலும் நிம்மதியா தூக்கம் வரமாட்டேன்னுது துக்கம் தான் அலை அலையா வந்து ஆளை அமுக்குது."
"உனக்கு என்ன வடிவேலுபிரச்சனை? உங்க வீட்லதான் நாலுபேருக்குமேல வேலை செய்யிறீங்க. ஆகக் குறைந்தது மாசத்துக்கு நாலாயிரம் சரி சம்பளம் கிடைக்கும் தானே. அப்படியிருக்கையில உனக்கு பிரச்சனை வர காரணமே யில்லையே!”
"அட நீங்க ஒண்ணு. எரியிற வயித்துல எண்ணையை இல்ல ஊத்துறிங்க.
கெடைக்கிற சம்பளம் ஒரு வாரத்துக்கு கூட பத்தமாட்டேன்னுது வெலவாசி, வேற வேகமா ஏறிகிட்டே போகுது. நானும் என் சம்சாரமும் தவிர என் மகள் மாருங்கரெண்டு பேரும் தோடத்துல வேலை செய்யிறது என்ன வோ உண்மை தாங்க . ஆனா . நாலு பேரு உழைச்சும், உருப்படியில்லாம இல்ல இருக்கு . சம்பாதிக்கிற காசு சாப்பாட்டுக்கே பத்தல, மகள்களுககு கல்யாணம் காட்சின்னு வந்தா கையில கால் காசும் இல்ல. மிச்சம் புடிக்கலாம்னுநெனச்சா அது வெறும் கனவாயிடுது. போன வாரம் என் சம்சாரத்துக்கு திடீர்னு நெஞ்சுவலி வந்து துடிச்சி போயிட்டா டவுண்ல ஆஸ்பத்தி ரிக்கு கூட்டிட்டுப் போனேன். அப்புடி இப் புடின்னு ஏகப்பட்ட செலவா யிடுச்சி. செலவ சரிக்கட்ட மகளோட ஒரேயொரு செயினை தான் அடகு வைக்க வேண்டியதா யிடுச்சி. நீங்கநெனைக்கிற மாதிரி இல்லிங்க மாஸ்டர் எங்களோட நெலமை. சரி அடுத்த முறை எப்புடியாவது மிச்சம் புடிப்போம்னு அரைக் கிணறு தண்டிட்டா . அவ்வளவு தான்
அடுத்து ஒரு பிரச்சை யும் சுத்தமா சொரன் எங்களோட நிலமை, நித்தமும் பிரச்சனைய
"நீ சொல்றது ஒ
தான் . ஆனா உ இருக்கலாம் இல்லை
"அது எப்புடிங்க ணிைப் போட மாட்டே6 மாட்டேன். அநாவசி இல்ல. அப்படியிருக்6 தாக்கு புடிக்க முடிய66 எம்மாத்திரம்? விள்க்ை போதுமா? அது எரிய }) آG}{j, f) دنیا ہوا (نینوہ ?Tآللا (6006 கொரு தரம் ஏதோெ சம்பளத்த கூட்டிட நாளுக்கு நாள் ஏத்திக் என்னதாங்க செய்ய எங்க மத்தியிலயும் சீத வளர்ந்துகிட்டு வருது களை கட்டிக் சூடு கட்டுக்கட்டா பணமு அளவக்கு தங்கமும் ே 3, 65T 2. L60TU (6 ன த தை எப்படிய உழைச்சிபட்ட கடை நெனை ச்சா . வட்டி முடியாம கழுத்தளவு வேண்டியதாயி ருக் வேலை செஞ்சும் நா இருக்கோம். ஒருத்தர் செய்யிற குடும்பத்த யிலேயே குலை நடுக் அன்னைக்கி பாரதி அச்சமில்லைன்னு பா 6T 66,1676), 9 - 60 g g g. மிச் சமில் லைன்
போயிடுச்சி.
"வடிவேலு நீங்க தொழிலை மட்டுமே ந நீங்க? உங்களோட நிலம் சும்மா தானே ஒவ்வொரு பிரிவா சே நிலத்துல விவசாயம் ெ உங்க பசியும், பஞ்சமு
22

ாறந்தாச்சி”
ருண்டு கிடக்கிற எங்களோட வாழ்க்கையில,
ஏத்துற வழியைக் காட்ட யாருக்கும் மனசில்ல"
ன வந்து சொச்சத்தை எடிக்கிட்டு போயிடு:நு.
ஒரு நிரந்தரமில்லாத |ள்ள வாழ்க்கைங்க.
() ഖഞകuി ഉ_ഞ്ഞ16'ഥ உங்க மேலேயும் த பு u」「T?"
, மாஸ்டர்? நான் தன் ன் பீடி, சிகரட் குடிச்க համf sջ(5 615 6Ն6.ւ0 கையில என்னாலேயே 6\y68T60 ft ..... LD5,56) jrb J, }க ஏத்தி வச்சா மட்டும் 6T60160500 (g606Ju់សំ 5 g, UD 9. DT 6: T60é; 5. காஞ்சமா எங்களோட " (ിഖേഖT#ി ഒ് പ്ര கிட்டே போனா நாங்க ثلا الآن 6 لأ6 لالايك : طابنا واp) ன பிரச்சனை வேகா எங்களோட கொuரி க்கணும்னா முதல் ல மம், கழுத்துல கயிறு தவையாயிருக்கு சரி, அதுகளோட கல்யா ாவது முடிச் சிட்டு ன அடைக்கலாம்:று டியையே நம்மால கட்ட தண்ணியில நிறக @邑 ... நாலுபுேரு ங்க நடுக்கடல்லதா ே
ரெண்டு பேருவேலை நினைச்சா உண்மை கமாத்தான் இருக்கு யார் அச்சமில்(ைU! டினாரு. ஆனா நாம ாலும் மிச்சமில்லை! பாட வேண்டியதா
சு ஏன் உங்களோட ம்பிக்கிட்டு கஷ்டப்டடு லயத்த சுத்தி வெற்று
கிடக்கு உங்கள் ல ர்ந்து சும்மா இருக்கிற செய்ய தொடங்கினா
ம், பறந்திடும் இல்ல?”
"அட நீங்க ஒண்ணுமாஸ்டர்? உங்களு க்கு முன்னமே எனக்கு இப்புடி ஒரு ஐடியா வந்திச்சி தான். ஆனா அதற்கான முயற் சியை செய்ய நெனைச்சப்பதோடஆ: மூஞ்சில குத்தாத குறையா இல்8 என்னை ஏசினாரு முன்ன கவர் மண்டு தோட்டமா இருந்தப்ப கண்டுக்காம இருந்தாங்க. இப்ப கம்பனியா - இருக்கிறதால கண்கொத்தி பாம்பா இல்ல இருக்காங்க. அன்னைக்கி இருக்கிறவனுக்கே லயம் சொந்தம்னுவாய் கிழிய கத்துன வங்க அவங்களோடபை நெறைஞ்சதும் இப்ப கண்டுக்காம போறாங்க a சட்டம், காவல் எல்லாம் எங்கல போல ஏழைக்குத் தாங்க வசதியுள்ள வங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பொழுது போக்கு
"ஆமாமா! சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்னு அறிஞர் அண்ணா சும்மாவா சொன் னாரு? அதுசரி. போனமாசம் நடந்த உங்க தோட்ட திருவிழாவல என்னமோ பெரிய சண்டைன்னு கேள்விப்பட்டேன். 5Tஎன்6) நடந்திச்சி?”
"சில விஷயங்கள்ல நம்ம ஆளுங்க மேலயும் குத்தம் இருக்குங்க மாஸ்டர் சாமியை யாரு துT க்குறதுன்னுறதுல தொடங்கிய சண்டை கடைசியில சாதி சண்டையில வந்து முடிஞ்சிடுச்சி, உழைக் கிற நாம எல்லாருமே ஒரே ஜாதின்னுறதை மறந்துட்டு சாமியை சாக்கா வச்சி ஜாதி பேரைச் சொல்லி எல்லாரும் மூஞ்சில சகதியை பூசிக்கிட்டாங்க. இதுனால எல்லாருக்குமே கேவலமா போயிடுச்சி. கூழ குடிச்சாலும் குசும்பு மட்டும் போகாதுன்னுற மாதிரி சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப சில்லரைத்தனமா நம்ம ஆளுங்க நடந்துக்கிட்டாங்க விஷயம் போலீஸ் வரைக்கும் போய் நாறிடுச்சி ."
"வடிவேலு முன்னல்லாம் உங்கள் மத்தியில் ஒரு சரியான கட்டுப்பாடும் ஒற்றுமையும் இருந்திச்சி. ஆனா இப்ப எல்லாம் தலைகீழா மாறிடுச்சி. பிடிவாதமும் முரட்டுத்தனமும் அதிகமாகி மனிதத்தன்மை யும், புனிதத்தன்மையும்,கொஞ்ச கொஞ்சமா அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது. இப்பல்லாம் நீங்க விவரமாத்தான் இருக்கீங்க சந்தோசம் . ஆனா அதுவே விபரீதமாபோனா . அப்புறம் என்ன செய்யிறது?
குன்றின் குரல்

Page 25
"வாத்தியார் சொல்றதும் வாஸ்தவம தான் - ஆன் இதெல்லாம் சொல்லி திருத்துற விவகாரம் இல்லிங்க . தானே விளங்கி திருந்தனும். ஆடிக்கறக்குற மாட்ட ஆடிக்கறக்கணும். பாடிக் கறக்குறமாட்ட பாடிக் கறக்கணும்னு பழமொழி சொல்லு வாங்க. ஆனா . இப்பல்லாம், ஆடினாலும், பாடினாலும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அவங்க இஷ்டப்பட்டாத்தான் என்னமும் செய்யமுடியும்? கடல்ல விழுந்து தத்தளிக் கிறவனை கைத்துக்கி விடக்கூட நம்மவங் களுக்கு இப்ப நேரமில்லை. கம்பனிக் காரங்க தோட்டங்கள பாரம் எடுத்தப்ப நாங்க என்னவெல்லாமோ தெனைச்சிப் பயந்தோம. கடைசியில அதே மாதிரி தாங்க நடந்துக் கிட்டு வருது. மாசத்துல ரெண்டு வாரம் வேலைக் கிடைக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு. இதுலவேற நாள் சம்பளம் . எப்புடிங்க தாங்கும்? நாங்க மட்டும் புல்லையும் புண்ணா க்கையுமா சாப்பிடுறோம். நாங்களும்
மனு:சங்க தானே? போன வாரம் மேட்டு |
லயத்து ராமன் அம்மா செத்துட்டாங்க. அதுக்கு பெட்டி வாங்கவும், இன்னும் வேற சேலவுக்கும் அவன் பட்ட கஷ்டத்தை சொன னா விளங்காதுங்க. முன்ன வருஷத்துக கொரு தரமா வது லயத்தை சுத்தம் பண்ணி வெள்ளையடிச் சாங்க. ஆனா இப்ப சத்தமில்லாம சில்லரைப் பண்ணுறதுலேயே குறியா இருக்காங்க. கம்பனி லாபத்துல போ கணும்னுறதுக்காக எங்களோ ட மென்னியைப் புடிக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம்? நாங்க கடுமையா உழைக்க தயாராத்தான் இருக்கோம். ஆனா அதுக் கேத்த கூலி மட்டும் ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்னுறாங்க? இப்ப உள்ள சில அரசியல் வாதிங்க தான் அதிகாரத்துல உட்காரணும்னுறதுக்காக எங்க சமூகத்து மத்தியில குழப்பத்த உண்டாக்குறாங்க. ஆயிரத் தெட்டு சங்கங்கள் இருந்தாலும், இருண்டுக் கிடக் கிற எங்களோட வாழ்க்கையில சங்கடங்களை போக்கி, போதுமான ஒளியை ஏத்துற வழியை காட்ட யாருக்கும் மனசில்ல, நாங்க ஒண்ணும் பெரிசா எதிர் பார்க்கல்ல. இவ்வளவுதான் கூலின் னு சரியான ஒரு தொகையை நிர்ணயம செஞ்சிட்டு நாள் சமபளதத மாத சம்பளமாக்கிட்டாலே போதும், நாங்க மேல்கொண்டு எந்த சுகத்தையும், சொசூசை up D 67 grius sigg,66).
ம். நீ சொல்றதை கேட்க நல்லாத் தான் வடிவேலு இருக்கு! ஆனா நம்ம ஓட்டை கேட்டு வாங்கிட்டு வாக்குறுதிகளை காத்துல
பறக்க விட்டுட்டு பணம் பண்பை போறவங்க காதுல இது விழுமா? இப்ப மாகாண தேர்தல்
வந்திருக்கு, இதுதான் சந்தர்ப்பம், வாய்ப்பை சரியா பயன்படுத்தி நம்ம பலத்தை காட்ட வேண்டிய காலம் பொறந்தாச்சி! நம்ம காட்டுலயும் நல்ல மழை நிச்சயம் பெய்யும். அதுவரைக்கும் பொறுமையா ஒற்றுமையா இருந்து கணிக்காக காத்திருப்போம அதைத்தவிர வேற வழியில்ல.
O Lou
கொள்ளை
ഥ6് ഈ്വേ மலைகள் U9, ഞഥ ഉ_(
" Ꮮ]6vᏪᏂ6Ꮱ)6Ꮩ)éᎭ
ஆனாயெ6
நாள்தொறு இது எனது QìLDựJu_HT J.K: எண்திசை ouDuju is g;C:
புத்தகப்பெ
மானுடரை ᎧluᏝ6iᎢ 6ᎼᎢt Ꭰ[ | |
அந்த மூ8ை அந்த இடத் மதிய போக அதிர்ஷ்டச
இப்பொழுது "மலைநாடு இப்பொழுது குறைந்தபட சொர்க்கத் பட்டமொன்
. ---------- سا
ஒரு ே
மலை சூழ்ந்த கலை மணிகளை வெ
முன்பு பட்டியாகமத்து
இந்த இதழில் தகவல்களை கலை ம
கேட்டுக் கொள்கிறே
- - - - - - ح
குன்றின் குரல்

IULI ITJE (36) I நான்
யழகு கொஞ்சுமிடமிது . கில் ஒரு விண்ணுலகச் சொர்க்கம்போல். சூழ்ந்து மாந்திநிற்கும். டுத்திய பச்சை எழில் மரங்கள்.
கழகம்” என்றவர்க சொல்லிநிற்பர், எக்கிதுவோ மெய்யாகவே ஒரு "நகர்தான்”
மும் இச்சொர்க்கத்தை நடந்து கடக்கின்றேன்.
பகுதியில். "மலைநாடு" எனுமிடத்திலிருப்பதால் வே நான் பெருமைமிகக் கொள்கின்றேன்
மக்களும் இங்கு வருதைக் காண்கையில் வே நான் இறும்பூதெய்துகிறேன்.
ாதி சுமந்து. கல்விகற்கச் செல்லும் க் காணுகையில். அந்த மூலையில் அமர்ந்து நான் ய் அழுகின்றேன் இதயம் வெடிக்கிறது ல வரை செல்லத்தான் எனக்கு அனுமதியுண்டு த்திலே. அங்குதான் நான். சனப் பொதிகளை அந்த ாலிகளுக்கு விற்றுப் பணம்பெறுவேன்.
தும் நான் இறும்பூ:ெய்துகிறேன் - அது " என்ற எனது தாய்நாட்டிலிருப்பதால். தும் நான் மகிழ்ச்சிமிகக் கொள்கின்றேன்.
சம் எனது குழந்தையேனும் இந்தச் திற்கு வரும். மதிய போசனப் பொதிகளைவிற்கவல்ல 1றைப் பெற்றுப் பட்டதாரியாகிவிட.
ஆங்கில மூலம் : லான், சிவகுமார் தமிழாக்கல் : ராஜ பூரீகாந்தன்
-------------------N
函 வேண்டுகோள்!
- *ಛtು 106೧೨;ಷ್ರ 5.i-ಲಿ, LD೮:೩]ujäತ್ತಿತ್ಲಿ!
한
மலையகத்து
து 33 வர வேண்டும் எண்: , ஆ அலாவாகும்.
பளிச்சத்திற்கு
- - -- :Lਹੋ 6 .
J LJT SJEučio, Dit
அறிமுகப் படுத்துகிறோ! . இத்**:
-
· ජංසර්)ඩ්ජ් පූ. (J. J සී, lද්දී තීඩී: 6
الم
னிகளைப் பற்றி குறிப்புகளே படங்களுடன் அனுப்பி வைக்குமாறு:
DIT 6ð .
ஆசிரியர், !
محص - - - - - -- س ---------------------
23

Page 26
வெள்ளிக் கம்பி கூரை மேல் முளைக் கத்தொடங்கியிருக்கிறது. ரெலிவிசன் அவர் வீட்டுக்கும் வந்தே விட்டது. நூன் மாஸ்ரர் இப்போதெல்லாம கண்டபடி எழுந்து நடப்பதேயில்லை. கட்டிலே தஞ்சமாகி விட்டார். பராமரிப்பெல்லாம் ரம்பொடையில் ரஸாக் நானா பிடித்துக் கொடுத்த கண்ணம் மாப் பெட்டையே தான்.
நூன் மாஸ்ரரின் மூத்த மகள் ரியாத் தில் பணிப்பெண்ணாயிருந்தபடி மாதாமாதம் சுளை சுளையாக ஆறாயிரம் வரைடொலர்ஸ் - றேட்டில் அனுப்புகிறாள். தபால், பஸ், ரெயில் கட்டண உயர்ச்சி அவரை என்ன செய்யும்? பசுந்தான ஸபவெற்றரைக் கூட அவருக்காக அவள் வாங்கி அனுப்பி வைத்திருந்தாள். அதன் விலை இலங்கை நாணயத்தில் ஐநூறாம். நூன் மாஸ்ரருக்குப் பெருமிதம் தாழவில்லை. அதைத் தான் அவர் அப்படி ஈஸிசேயரில் விரித்து வைத்திருக்கிறார்.
இளைய மகள் சென். பிரிஜறறில்: நடு மகள் அக் குவானை சில படித்துக கொண்டிருக்கிறார்கள் அவா களையும் குவைத்துக்கோ பாஹ்ரெனுக்கோ அனுபபி வைத்துவிடவேண்டும் என்பதே நூன் மாஸ்ர ரின் ஒரே இலட்சியப் பிடிப்பு:நூன் மாஸ்ரரின் மனைவி தவறிப்போய் சற்றேறக் குறைய பத்து வருஷங்கள் இருக்கலாம். அவர் நினைத்திருந்தால் அப்போதே மறுமணம் செய்து விட்டிருக்கலாம். ஆனாலும் சிற்றன் னையின் கொடுமைக்கு தன் னிள ஞ் செல்வங்களை உள்ளாக்கிவேதனைப்படுத்த விரும்பாமலேயே தன் சுகங்களை ஒருசேர அடைத்துத் தானே வளர்த்தெடுத்தார்.
இப்போது குடும்பப் பராமரிப்பெல்லாமே கண்ணம்மாப் பெட்டையின் தலையிலே தான். மூத்தவள் நஸிமா ஓர் எண்ணெயச் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் குழந்தை களைப் பராமரித்துக் கிடைக்கும் பணத்தில் நூன் மாஸ்ரரின் குடும்பச் சக்கரமே சுழன்று கொண்டிருந்தது. கணனம்மாப் பெட்டை யின் உழைப்பில் குறைந்த பட்சம் ஒரு ரோச
லையிற், றான்சிஸ்ரr லட்சுமிப்படம் இத்திய ளோடு தான் அவளது ;9ے تھ) دنا (J6606,6 تھ) {il... (bھ6 றான். ரோச் லையிற்றி எத்தனை குளிர் இ முட்புதர்களில் இடறுப் னோன் என்பது அவ விரலுக்குத் தகுந்த வீக
கண்னம்மா வி ரம்பொடை டிஸ்பென், னிக் - ஆஸ்மா தீர்ந் கண்ணம்மாவின் கவன சுகக்கேடு பற்றியதே.
புக்குக் கூட்டி வந்து நல்
காண்பித்து அவர்களது விரட்டி ஒழித்து விட நி6 பெரிய போத்தல் க வாங்கித் தரவே மிக வி ഥക് ഖ},',LT601 (I gിഖബ്ര goL16Tupio g. пJUп(ob ć தோரணையோடுதா ( வைகிறாள். சில வேை கண்ணம்மா மனதுள
"l_ft || '' .. ଈ$ .*, ତl
கிளாக்"
எவளைக் குறித் லோடு கரிச்சுக் கொ
அர்த்தம் கண்ணம்மாவ எதனையோ அசிங்கம என்பது மட்டும் முகபா நன்கு வெளிப்பட்டது. பிரட்டுக் களத்தில் பிரமி கிறாள் லயத்தில்
தோட்டத்தில் வணங் எளிலே கிளாக்கரையா ம்மா மறந்து விடவில்6 ரையா - வீட்டு ரோச தண்ணிர் வாாத்து எ மில்லாது உழைத்து ரவனுக்குப் போய் மீன்
24
 

தை
நந்திரராஜா
சாக்குக் கடபடி ல், ாதி பெருங்கனவ க அப்பன் அவளை ரவுண் னுப்பு வைத்திருக்கி ன் துணையில்லாப ல் இரவுகளில் அவன் பட்டு விழுந்தெழும்பி னுக்கே தெரியும்.
க்கம்.
ன் தாய்க் காரிக் கு சரி மருந்தில் குடோ து விடுவதாயில்லை. லையெல்லாம் தாயின g|ഖങ്ങണ് ക്ല. (9"പ്രഥ ல மருத்துவர்களிடம் நோயை முற்றாகவே னைப்பால் துடித்தா ள். Ŭ &#lu6u6nu 6 | 6uy6v | 1ā ரும்பினாள். இவை ய }க்கு இருபது ரூபாயச் |கையானதே என்சிற 5 நாள் தவறாமல் ளகளில் குட்டுவாள் சூமைவாள்.
ல் இன் லவ் வித் 61
தோ நடு மகள் எரிச ட்டியதன் மொழி - க்குப்புரியாதபோதும் ாக நினைக்கின்ற1ள் வ அசூசையிலிருந்து
கிளாக்கரையா6:வ ப்போடும் பார்த்திருக் மூன்று கணக்கு த் கப்படுந் தெய்வக பும் ஒன்றே கண{ான ல. அப்பன் கிளாக்க ச் செடிகள் பதித்து தனை நாள் கூலியு
வநதிருக்கிறாள்ே?
வாங்கித் தந்திருக்
கிறான்? அப்பன் வாங்கி வந்து மீனை அம்மாவே அறுத்துக் காய்ச்சி கிளாக்கர் பெண் சாதிக்கு எத்தனை ஒத்தாசை புரிந்தாள்? கண்ணம்மாவின் கண் முன் இவையெல்லாம் ஓடி மறைந்தன. கணி ணம்மாவிற்கு ஏ. பி. ஸி கூட ஓர் ஒழுங்கு மாறாமல் சொல்ல முடியாது.
விரிகோணத்துள் அடங்கிய கூாங் கோணத்தை கணக்கிட்டுக் கொண்டிருந் தாள் ஷ..பானா இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சகல ரக தகரப் பால் பவுடர்களும் அவள் அமர்ந்திருந்த ஓரத்தின் ராக்கையில் அடு5, கப்பட்டிருந்தன. அதன் சுவையையே கண் னம்மா என்னவென்று அறியாள் அவளுக்கு என்றைக்குமே வெறும் தேநீர் தான் அ6:ன் மாதம் முப்பது நாளும் எல்லாவே5ாயிலு: எந்த வேலையும் செய்து ஈடடு: இ ரூபாய்ச் சம்பளத்தில் அப்படி ஒரு தரப் பவுடரைக் கூட வாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்பது அவளை உறுத்துதொயில்லை. மூத்தவள் நளிலிமாவின் எண்னக் கனவெல் லாம் நாலாயிரம் பவுண் ஸ்ரேலிங்கில் பெரிய பிரித்தானியாவிலிருந்து நல்ல கார் ஒன்றை இறக்குமதியாக்கிவிட வேண்டும் என்பதே. ரியாத்தில் கார்கள் ஒடுகிற வேகம் மின்ன லைக் கூட முறியடித்துவிடுவதாயிருப்பதைப் பஈர்க்க அவளுக்குப் பொறுக்கவேயில்லை. அவள் பணிப் பெண்ணாகிப் பணி செய்கிற இடத்தில் மட்டும் ஆறு கார்கள் நிற்கின்றன. அவளை வெளியே நடந்து போகக் கூட றைவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் போலி ருந்தது. ஆனாலும் அவளுடைய குளோக் - றுமில் அவள் யாட்லி இங்கிலிஸ் லவண்டரை வேண்டியபடி வைத்திருக்க உபயோகிக்க அவளுக்கு முழுச் சுதந்திரம் இருந்தது. கண்ணம்மாவின் பவுடர் மணத்தால் நூன் மாஸ்ரா அந்த செக்கன்டிலேயே காய்' வெட்டிக் கழற்றி விடுவார்.
இந்த மாதம் ரஸாக் கடைக் கணக்கு இரண்டைத் தாண்டி வந்தே விட்டது. நடு மகள் நான்கு தடவை கேக் செய்ய வாங்கின லிஸ்ட் மாத்திரம் ஐநூறு ரூபாயக்கும அதிகமாகித் தெரிந்தது. நூன் 10ாஸ்ரர் அலட்டிக்கொள்ளவில்லை. குழந்தை ஆசைப் படுவதில் தவறில்லை என்பதே அவரது வாதம். கணக்கெழுதும் கொப்பியைக் கூட்டி முடி த்து நீண்ட பெரு மூச்சு விட்டார். அப்படியே கண்னம்மாவின் சம்பளத்தையும் தபால் கந்தோர் பாஸ் புத்தகத்தில் போட்டு விட்டு வர வசதியாகப் புது இருபது ரூபாய்த் தாளென்றையும் எடுத்து புத்தக இடைநடு வில் வைத்தார்.
ஷ.பானாவின் சொக்ஸைக் கழுவி அலம்பிக் கொண்டிருந்த கண்ணம்மாவை நூன் மாஸ்ரர் கூப்பிடுகிறார் -
"Čშნა..................... பெட்டை
0 0 (I) ()
குன்றின் குரல்

Page 27
மலையகத்தின் கலை மணிகள்
ஒரு இனத்தின் சிறப்பையும், பெருமை யையும், மேம்பாட்டையும் எடுத்து காட்டுவது அவ்வினத்தின் கலை கலாசார பண்பாடுக ளாகும். மலையக மக்கள் புலம் பெயர்ந்து இங்கு வந்து குடியேறிய பொழுது அவர்கள் கொண்டு வந்தது, தங்கள் பண்பாட்டு சின்ன {DTT ởỹT கலை கலாசாரத்தை آزقیT66ہوا لالا ہ9ے . آ வந்த மக்களின் வழித்தோன்றலான கலை வளர்த்த குடும்பத்தை இங்கு அறிமுகப் படுத்துகிறோம்.
இந்தியாவில் திருநெல்வேலி மாவட் டத்தில் நெட்டூரிலிருந்து 1927ம் ஆண்டு கணபதிபிள்ளை என்பவர் பெரிய கங்காணி வழிமுறையில் மனஸ்கெலியாவில் லக்ஷபான தோட்டத்தில் தோட்டத் தொழிற்சாலையில் கணக்குபிள்ளையாக கடமையாற்றிய இவர் கலைத்துறையில் ஈடுபாடுமிக்கவர்.
இவர் மாலை வேலைகளில் தோட்ட மக்களிடையே கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்து வார். பவளகொடி, பூரீவள்ளி, சத்தியவான் சாவித்திரி போன்ற பாடல்கள் கலந்து நாட கங்களை நடத்துவார். அவர் காலமானவுடன் அவரின் வாரிசான மகன் தங்கவேல் தந்தை விட்டு சென்ற கலைத்துறை பணியை தொடர்ந்தார். தோட்ட இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி அவர்களிடையே விழிப் புணர்வை ஊட்டுவதற்காக, வேலைக்காரி, நாடற்றவன், கள்ளத்தோணி, தூக்கு மேடை
ਨ
போன்ற நாடகங்கை தோட்டத்து மக்களில் மதிப்பு ஏற்பட்டது. "மாஸ்டர் என்று மரி துடன் அந்தப் பகு: நாடகங்களை பார்க்க னைகள் வழங்க அன் இவரின் கலைத்தி ராசம்மாள் என்ற மணமுடித்தார்.
நாடக மாஸ்டர் தம்பதிகள் தோட்டத் இருந்தாலும் தங்களி நாடகங்களை தயாரி னார்கள். இவர்களில் தோட்ட மக்கள் உள ஊட்டி வந்தார்கள். மாஸ்டர் தங்கவேல் க இவரின் உடன் பிறப்பு முத்தையா, வேலா ஆதிநாராயண பிள் அண்ணனின் வழியில் வருகின்றனர். அவர் லோகநாதன், ரவிசf தங்கள் தந்தை விட்( தொடர்ந்து வருகின்ற
மறைந்த நாடக
மாஸ்டரின் துணைவி
குன்றின் குரல்' பன்னிரண்டாவது ஆண்டில்
வைத்துள்ளது. மலையகம் பற்றிய தகவல்களைக் கெ குரல்' சஞ்சிகையின் ஆண்டு சந்தா 40/= ரூபாவை காே LD60of Gäu TLJ Tay, (36). It COORDINATING SECRE | PLANTATION AREAS 6T6arr) Guu (55.g. giggus g
சந்தாதாரராக பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். | குன்றின் குரல்
30, PUSEIPADANA MAWATHIA,
V KANDY. ----ы....
குன்றின் குரல்
 
 

ள மேடையேற்றினார். டையே இவருக்கு ஒரு
இவரை அன்புடன் யாதையுடன் அழைப்ப திகளில் நடைபெறும் க அதற்குரிய ஆலோ! புடன் அழைப்பார்கள் றமையைக் கண்டு பெண்மணி இவரை
தங்கவேல், ராசம்மாள்
தொழிலாளர்களாக, ன் ஓய்வு நேரங்களில் ப்பதில் ஆர்வம் காட்டி ன் கலைத்திறமைக்கு) க்கமும் உற்சாகமுt) இக்கால கட்டத்தி)ே ாலமானார். இருந்து) புகளான அப்ரானந்த) ாயுதம், ஆறுமுகம் , Sly 6 ஆகியோ" \ கலையை வளாதது ரின் பிள்ளைகளானா ங்கர் போன்றவர்கள் டுச் சென்ற பணியை றனர்.
க் கலைஞர் தங்கவேல பார் தன் குடும்பத்தின்ா
காலடி எடுத்து ாண்ட குன்றி: g|T666)urray,6s.T. TARIA I i- { } R || L5៩ចានា ឬ ខ្ស{,
-
ருடன் க்சாந்து பரம்பரை கலை ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறார். அண்மையில் இவரை சந்தித்த பொழுது தனது கணவரான தங்க வேல் மாஸ்டருடன் அந்த காலத்தில் பாடிய பாடலை மனமுருக பாடினார். தேயிலைத் தோட்டத்துக் குன்றில் மறைந்திருக்கும் இத்தகைய கலைஞர்களை தேடி கெளர விக்க வேண்டியது நமது கடமையாகும்.
- எம். கலியபெருமாள் -
பாரதி
LTsjaf
நீயொரு மகா கவியென்று
LIFT (OJ6y6uoTub 6ŝisfl62ST rTuloj ! வித்தகனின் விநோத வாயால்
ஆனால் மலையருவியாய்! மலையகமெங்கனும் தேச பக்தனின் தே மதுர ஒசையினால் தேயிலை மீது
தெளிக்கவும் பட்டாய்!
$2 --6ᏡᎢ 6lᎥᎥj & ;
இங்கே 2.ற்சாகம் கண்டது உறக்கம் கலைந்தது
8 .: fFᏯ-- c1Ꭶ, 1Ꭲ6ᎼᏱTᏓ--Ꭶ, ;
*
LLLL S SLLSLL SY S SYSS SYSYSS SYSYS S SLL SLLLS S LL S LL SLLLLLS SLL SLL SLL S SL
鑒
25

Page 28
தமிழில் பத்திரிகைகளின் தோற்றம் தமிழ் உரை நடை வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் உதவிற்று. மேலைத்தேய இலக்கியங்களின் பரிச்சயமும் பத்திரிகைகளின் இயக்கமும் தமிழில் நாவல், சிறுகதை போன்ற நவீன இலக்கியங்கள் தோன்றி வளரக் காரண மாயின.
தமிழில் வெளிவந்த, வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்ற தினசரி, வார, இருவார, மாதப்பத்திரிகைகளில் குறுகிய நேரத்தில் வாசித்து இரசிக்கத்தக்க சிறுகதைகள் தவிர்க்க முடியாத அம்சமாக இருப்பதை நாம் கண்டு கொள்ளலாம். இதன் விளைவாகத் தமிழில் சிறுகதை இலக்கியம் ஒரு துறை யாகப் பரிணமித்துள்ளது. சிறுகதை இலக்கி யத்தால் தமிழ் வளர்ச்சியும் வளமும் பெற்றுள்ளது.
பத்திரிகைகளில் வெளிவரும் சிறு கதைகளுக்கே உரிய 'பத்திரிகைத் தமிழ்' என்று ஒரு தனித்தமிழ் உண்டா? அல்லது பத்திரிகைகள் சிறுகதையின் தமிழை நிர்ணயிக்கின்றனவா? சிறுகதையுடன் தொடர்புடைய அம்சங்களை எடுத்து நோக்குகையில் தனியே பத்திரிகைகள் காரணி எனக் கூறமுடியாதா? அவ்வாறா யின் சிறுகதையின் மொழியை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் யாவை? பின்வருவனவற்றைக் காரணிகளாகக் கூறலாம். 1. பத்திரிகை நிறுவனமும் அதன் நோக்கமும்
பத்திரிகை ஆசிரியன் சிறுகதை எழுத்தாளன் சிறுகதையின் உள்ளடக்கம் வாசகன் இரசனை மட்டமும், வாசிப்புத்
தரநிலையும்
பத்திரிகைத் தோற்றக் காலத்தில் மட்டுமன்றி, இன்றும் பெரும்பான்மையான பத்திரிகை நிறுவனங்களின் நோக்கம் பத்திரிகையில் வெளிவரும் விடயங்களால் வாசகர் கவரப்பட்டு மேன்மேலும் வாசகர் கூட்டம் பெருகி, அதன் மூலம் அதிக இலாபம் ஈட்டுவதே. இதற்கு சிறுகதை விதிவிலக் கன்று. எனவே சிறுகதைகள் எளியநடையில் மக்களின் சாதாரண உணர்வுகளைக் கவரத் தக்கனவாயிருத்தல் வேண்டும். ஆரம்பத்தில் பத்திரிகை நிறுவனங்கள், சிறுகதைகள் எழுதுவதற்காக எழுத்தாளரை நியமித்து, தமது நோக்கத்துக்கிணங்க எழுதவைத் தனர். பின்னர், வாசகர் மத்தியில் எழுத்தாளர் தோன்றி பத்திரிகைக்குக் கதை எழுதும் நிலை உருவானது. அப்போதும் நிறுவனங் கள் தம் நோக்குக்குப் பொருந்தியவற்றைத் தெரிந்து வெளியிட்டு வந்தன. இன்றும் இந்நிலையில் பெருமாற்றம் ஏற்படவில்லை.
பத்திரிகை நிறுவனத்தால் நியமிக்கப் படுகின்ற பத்திரிகை ஆசிரியன் நிறுவன த்தின் நோக்கத்திற்கேற்பச் சிறுகதைகளைத் தெரிந்து, திருத்தங்கள் செய்து வெளியிடு கின்ற போக்கு இன்றும் நிலவுகின்றது. விறப னைப் போட்டி காரணமாக வாசகர்களைக் கவருவதற்கு, ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் தமிழ் நடையில் ஒவ்வொரு தனித்துவ பாணியை ஏற்படுத்தின. ஆனந்தவிகடன் பாணி, தினத்தந்தி பானி, தி. மு. க. பானி என்று
சொல்வதை எடுத்துக் விற்பனையை நோக் பத்திரிகைகள் சிறுக! வளர்த்தன என்று கூ
தமிழில் ஜனரஞ்சக
தோற்றுவித்தன வென் கலைத்துவம் மிக் தமிழில் படைக்க வேண் டன் பல பத்திரிசை அவற்றிற்கு ‘மணிக்செ எடுத்துக் காட்டாகச் மணிக்கொடிக் கால புதுமையானதும் தரத்தி டக்கத்தில் வளமானது படைக்கப்பட்டன. தமி பிதாமகனாக வ.வே.சு. மணிக்கொடிக் காலத்த கதை மன்னன் எனப் பித்தன், கு. ப. ரா. ல ரகுநாதன், விந்தன், போன்றோர் சிறு கன வளமான பங்களிப்பைச்
பெரிய பத்திரிசை சிறு பத்திரிகைகள் சிறுகதைகள் மூலம் த
படுத்தின. மணிக் ெ
சரஸ்வதி, தாமரை, சாந் பத்திரிகைகளை இதற் கூறலாம். இலங்கையி: கரன், சுதந்திரன். போ சிறுகதை வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பைச் செய்துள்ள மறுமலர்ச்சி, கலைச் ( மல்லிகை, அலை போன் சஞ்சிகைகளும் காத்த வளர்ச்சிக்கு உத ' ! 6T66T6 (TO.
சிறுகதையின் ே யிப்பதில் சிறுகதை எழுத் பங்குண்டு. அவனது வாழ்க்கை அனுபவங்கள் பரிச்சயம், அவனது அவனது உழைப்பு முத தமிழை வளம் படுத்துவ வகிக்கின்றன. நிதர்சன கதாபாத்திரங்களையும் u சித்திரிக்கின்ற எழுத்த பேச்சு மொழியைப் பெ துண்டு. ஒரு காலத்தில் மொழி கொச்சைத்தமிழ் என பத்திரிகைக்கார பட்டது. அம் மொழி பத்தி திருத்தப்பட்டு, எல்லாவன ஒரே மாதிரி இலக்கண னவாயிருந்தன. ஆனா
26
 

காட்டாகக் கூறலாம். கமாகக் கொண்ட தை மூலம் தமிழை - D(LDLs. LJTS. 9-6(6) நடை ஒன்றைத் றே கூறலாம்.
க இலக்கியங்களைத் ண்டுமென்ற நோக்கு கள் தோன் றின. ாடி' பத்திரிகையை கூறலாம். இந்த த்திலேயே தமிழில் iல் சிறந்ததும் உள்ள மான சிறுகதைசள் ழில் சிறுகதையின் ஐயர் கருதப்படினும், தில் தோன்றிய ஆறு புகழப்பட்ட புது ை)ப் T. F. J.T., OLD6T c.f.
கு, அழகிரிசாமி தெ இலக்கியத்தில்
செய்தனர்.
களைப் பார்க்கிலும் , சஞ்சிகைகளே மிழைச் செழுமைப் காடி, அமுதசுரபி, தி, எழுத்து முதலிய கு உதாரனமாக ல் வீரகேசரி, தின ன்ற பத்திரிகைகள் க் குறிப்பிடத்தக்க போதும், ஈழகேசரி, செல்வி, வசந்தம், ற பத்திரிகைகளும் திரமான சிறுகதை உதவி வருகின்றன
தா6: குமுக் ய
, 4ܐ `jܐ [9ܢ U , மக்களின் மெn Sப்
எழுத்துநோக்க ம் ,
லியன சிறுகதைத்
திற பெரும்பங்கு * Ꮎ) ]fᎢ ugéᏠs6ᏡᏯᏂ6ᏡᏓᎥ Ꮷt ItᏝ பாதார்த்தபூர்வமாக தாளன் மக்களின் ரிதும் கையாள் வ மக்களின் பேசு 2, இழிசனர் வ. கு J F F 6) É O TGP, rfi. E, Ü ரிஸ், ஆசி: ) fல்
கப் பாத்திரங் 5ம் ாத் தமிழில் வ 1) زرا6 ITروي رئ5
ഞg
யோ. பெனடிக்ற் பாலன்
//%%%%%%%%/
மக்கள் பேசும்மொழியிலேயே உயிர்த்துடிப்பு உள்ளதென்பதை எழுத்தாளர்களும் இரசிகர்களும் நிரூபித்த காரணத்தால் பெரும்பான்மையான பத்திரிகைகள் அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா யிற்று. சிறுகதைகளில் மக்களின் பேச்சு மொழி கையாளப்பட்டதன் காரணமாக சிறுகதைத்தமிழ் வளமும் சிறப்பும் பெறுவ தாயிற்று.
சிறுகதைகளின் உள்ளடக் டி மும் சிறுகதையின் தமிழை வளர்ப்பதி ஒரு தவிர்க்கமுடியாத காரணியாக அமைகிறது. ஆரம்ப காலத்திலும் இன்றும் பத்திரிகை களில் பிரசுரிக்கப்படுகின்ற சிறுகதைகளின் உள்ளடக்கம் காதல், சகோதரபாசம்,மாமிமருமகள் சண்டை, குடும்பப் பிரச்சினைகள், பாலுணர்வு ஆகியவற்றைச் சுற்றியே வட்டமிட்டுள்ளன. இத்தகைய உள்ளடக் கங்கள் ஒரே மாதிரியான தமிழ் நடையிலே எழுதப்பட்டு வந்தள்ளன. பத்திரிகைக்குப் பத்திரிகை, சிறிது வேறுபட்டாலும் அத்தமிழில் புதுமை காண முடியவில்லை. மக்களின் உண்மையான பல்வேறு வாழ்க் கைப் பிரச்சினைகள், அபிலாஷைகள், சமுதாயப் பிரச்சினைகள் என்பவற்றைச் சிறுகதையின் உள்ளடக்கங்களாக வைத்து, எழுத்தாளர் கரிசனையுடன் எழுதத் தொடங்கிய பின்னரே சிறுகதைத் தமிழ் நவீனமும் எழுச்சியும் பெற்றுக் காத்திரமடைந்தது.
வாசகரின் இரசனை மட்டத்தினைக் கைபிடித்துப் பார்த்து, பெரும்பாலான மக்க ளின் வாசிப்புத்தரத்தை மட்டிட்டு, அவற்றைப் பயன்படுத்தி இலாபம் சம் பாதிக்கும் நோக்குடன் பத்திரிகைகள் சிறுகதைகளை எழுதி, எழுவித்துப் பிரசுரிப்பதனால் தமிழ் சிறப்படைவதற்குப் பதிலாக மலிவத்தனப் பட்டு வருகின்றதென்றே கூறல் வேண்டும். உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் ராணிமுத்து, குமுதம், கல்கி, தினமணிக் கதிர் இலங்கை யில் மித்திரன், போன்ற பத்திரிகைகள் இத்தகைய சிறுகதைகளையிேபிரசுரித்து வருகின்றன. இப் பத்திரிகைகளால் சிறுகதைகளைப் பொறுத்தவரை தரத்துக்குப் பதிலாக, தொகையையே முன் வைக்க முடியும்.
வாசகரின் இரசனை மட்டத்தையும் வாசிப்புத் தரத்தையும் உயர்த்தும் நோக்கு டன், காத்திரமான சிறுகதைகளை பிரசுரி த்து வாசகர்களுக்கு அளிக்கின்ற பத்திரிகை கள், சஞ்சிகைகளே உண்மையில் சிறுகதை மூலம் தமிழை வளர்த்து வருகின்றனவென்று துணிந்து கூறலாம்.
(எழுத்தாளர் பயிற்சி கருத்தரங்கில் நிகழ்த்தப்பட்ட உரை)
குன்றின் குரல்

Page 29
சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த படத்தைக் கழற்றி கையில் வைத்துக் கொண்டு கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு வைத்த கண் வாங்கா மல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் நாகவத்தை தோட்டத் தலைவர் முத்துசாமி.
அந்தப் படத்தில் காலஞ் சென்ற தலைவர் நடுவிலிருக்க இடதுபுறமும் வலதுபுறமும் பொதுச் செயலாளரும், நிதிச் செயலாளரும் நின்று கொண்டிருந்தனர். தொழிற் சங்கத் தலைவர் இருவரது தோள் பட்டைகளிலும் கைகளைப் போட்ட வண்ணம் சிரித்த முகத்தோடு காணப்பட்டார்.
தலைவர் இருந்த வரைக்கும் தொழிற் சங்கத்தைக் கட்டியனைத்து வந்த பாங்கு க்கு படம் ஓர் எடுத்துக் காட்டாகத்திகழ்ந்தது.
தலைவரின் இந்த சிரித்த முகத்தை இனி எங்கே காணப்போகிறோம்" என்ற மன வேதனை அவரைப் போட்டு வாட்டி வதைக் கவே அது நீண்ட பெருமூச்சாக வெளி வந்தது.
தோட்டத் தலைவர் முத்துசாமிக்கு தலைவரை இழந்த கவலையைவிட இன் னொரு கவலைதான் பூதாகாரமாக எழுந்து வேதனை மேல் வேதனையை உண்டு பண்ணியிருந்தது.
தொழிற்சங்கத்தலைவர் மறைந்து ஒரு வருடம் முடிவதற்குள் நிதிச் செயலாளரும் பொதுச் செயலாளரும் கருத்து வேற்றுமை கொண்டு சிண்டு பிடித்துக் கொண்டி ருப்பதுதான் எல்லா கவலையையும் விட பெருங்கவலையாக அவருக்கு இருந்தது.
நாகவத்தை தோட்டத் தலைவர் முத்துசாமி, ஒரே சங்கமாக இருந்த இந்திய வம்சாவளி சங்கத்திலிருந்து பிரிந்து வந்து, காலஞ் சென்ற தலைவர் தனியாக ஒரு தொழிற்சங்கம் அமைத்த போதுதனது சொல் வாக் காலும், செல் வாக்காலும் கொண்டான் கொடுத்தான் உறவினர்களை மட்டுமல்ல, துரத்துச் சொந்தக்காரர் களையும் தோட்டந்தோட்டமாக நடையாய் நடந்து அங்கத்தவர்களாக்கி பலத்தைத் திரட்டியவர். நாகவத்தைத் தோட்டத்தில் இன்றும் சங்கம் பெரும்பான்மை அங்கத்தவர் களைக் கொண்டிருக்கிறதென்றால் அதற்கு காரணமே தலைவர் முத்துசாமிதான் இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வளர்த்தெடுத்த சங்கத்தில் பிளவு வரப் போகிறதுஎன்றால்
எப்படி அவர் மனம் தா
"தலைவர் இருச்
பழக்கப்பட்ட குர6
யின் காதில் விழவே, ை சுவரில் மாட்டிவிட்டு வ
நிதிச் செயலாளர் கையெடுத்துக் கும்பிட் கும்பிடு போல இருந்த
அவர் போட்ட கு கழித்தபடியே “வாங்க வாய் நிறைய வாஞ்சை
"நேரமில்லை தன எடத்துக்கு போகனும், செயலாளர் இங்கு வந்
"இல்லிங்களே"
குளதது இராமச்ச V
"அவரை சங்க விலக்கிட்டோம். பே விட்டுட்டோம். அவருந களை பிரிச்சுக்கொண் ஆரம்பிக்கப்போறதா ே இருக்கிற அங்கத்தவ
gjSAJ GöUFJ6ńlu TLD UIT g
வென்று பேசிய நிதிச்
நிறுத்தி விட்டு திரும் னோடு வந்த இளை இளைஞனைக் கைகா மீது சாய்ந்துகொண்டி
"இவர் என் மச ராயும் இவரைப் பொது போட்டிருக்கிறேன். இ6 சினிமா ஸ்டாரு மாதி கவர்ச்சியை வச்சு இை நம்ம சங்கத்துல சேர்த் அதை எடுங்க.
அசப்பில் பிரபல : னைப் போல் இருந்த ஆ KF, f; 6) g-U6 ON J (o UTG; யடக்கமான ட்ரான்சி தந்தையிடம் கொடுத்த கொண்டு மீட்டரைத்
குன்றின் குரல்
 

ங்கும்.
கிறாரா?”
தலைவர் முத்துசாமி கயிலிருந்த படத்தை ாசலுக்கு வந்தார்.
அவரைக் கண்டதும் டார் - தேர்தல் காலி: து.
ம்பிடுக்கு கடனைச் உள்ளுக்கு" என்று யோடு சொன்னார்.
லவரே, நானும் நாலு
- - - - - - - - - ம். பொதுக் தாரா?”
ז60 חתוח
ಶ್ವಿ*
கத்திலே இருந்து ப்பருக்கு அறிக்கை: ம்ம சங்க அங்கத்தவர் டு தனியா ஒரு சங்கம் கள்வி. உங்கக்கிட். களை அந்த சங்கத் துக்கனும்.” மடமட செயலாளர் பேச்சை பிப் பார்த்தார். தன் ஞர்கள் சிலரில் ஒர்
ட்டி கூப்பிட்டார். கார் நந்த அவன் வந்தான்
என்க. நான் தலை:ை Ց. Շlց Ա-6vf6fr:J TB ճ: j6II) TÙ U T T gig, IT SFFRU JÍ
இல்ல. இவருடை .... چنانی: ; 5 جتنی بنا۔ دہلی آfڑ6) آ1,
துடம7. டேன். த.
si, Jg., 67T fì6.
ந்த இ6 05L్క5
f: it
ஸ்டரை எடுத்து த86 TCT, ജ്യങ്ങട്ട്, ഖ് "ടി
;g.(66طن“ چال بن لاچاہا وقت
வச்சுக்குங்க தலைவரே" என்று நீட்டினார். ட்ரான்சிஸ்டர் மெல்லிதாக பாடிக் கொண்டி ருந்தது. v
“எதுக்குங்க" - தலைவர் முத்துசாமி பிகு பண்ணினார்.
"வச்சுக்குங்க தலைவரே! இதைவச்சு நீங்கள் தினம் தினம் செய்திகளைக் கேக்க னும். நாட்டு நடப்புகளைத் தெரிஞ்சுக்கனும். நாட்டு நடப்பைத் தெரிஞ்சுக் கிட்டாத்தான் அதுக்குத் தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கலாம்" சங்கத்தை வளர்க்கலாம்" - இவ்வாறு சொல்லியபடி "தம்பி அதை எடுங்க” என்று சொல்லவே, அந்த "சினிமா டூப்’ மறு பொக்கெட்டிலிருந்து பெட்டரிகளை எடுத்துக் கொடுத்தான்.
அவற்றை தலைவர் முத்துசாமியிடம் நீட்டியபடி, "பெட்ரி முடிய முடிய நீங்க ஒரு கடதாசி போடுங்க. கிடைக்க வழி பண்ணு றேன். பொதுச் செயலாளர் சங்கத்துல ஒருத்தரைக் கூட சேர்க்க விடாம பார்த்து க்குங்க. தலைவரே, கொஞ்ச காலம் ஆகட் டும் உங்களுக்கு நல்ல கசெட் ரேடியோ தாரேன். அப்போ வாரேங்க" - மீண்டும் தேர்தல் 'ஸ்டைல்’கும்பிடு. பதிலுக்கு கும்பிடு போட்டு "சரிங்க'எப் எஸ்." என்றவர் வெடுக்கென்று தலைவர் தவி ஞாபகம் வரவே, "சரிங்க தலை: ரே" என்றார் தலைவர் முத்துசாமி
'தலைவர்' என்ற :ொர்த்தையைக் கேட்டு உள்ளம் பூரித்துமுக மலர்ந்துபோய் காரை நோக்கி நடந்த"
இதையெல்லாம் லயத்து வாசலில் ஒன்று விடாமல் தொலைக் காட்சியாய் ரசித்த தலைவர் முத்துசாமி மனைவி காம்பராவு:ஆன் போய், பொதுச் செயலான r် | @ဂူ† தத் தொட்டுக் கும் பிட்டு
:ன் நீ நல்லாயி நக்கீ ஜம்" என்ற1:ள்.
وفي حسية لاً
- 6;"> :jif.54) ז60 ;&6 r&"
طبل
3)ா அந்த ஆளு ;ژ .TC&T]زi.JIT I) ن.ن 6ரு நல்ல" இருக்க
6; { ' '"۔
} { i | }
.
;i : 'تنبولنا}} -قی ملک (ز
}, {{് f : o 60 r 'पी. 开出 f:: - : " ". 50i ** : ( ت : أثر ؟ : السنية إلا أزيلي. وفي ألماني : ـ اليا 16i-{ : اً را -- با زنا زینت
ܗܝ . *؟سمبر ۔ 6 | 6ծ! {t;r of Վ::I 6:6:չԱԱ)t1, f.
27

Page 30
செல்வி மேனகா கந்தசாமி திருமதி அன்ன; வரவேற்புரை நிகழ்த்துகிறார். தலைமையுரை
f
திருமதி ராஜா உசட்டகெய்யா கொட்டகலை சமூ
சிறப்புரை நிகழ்த்துகிறார்.
J,6)5r I சர்வ தேச OL
தோட்டப் பிரதேசங்கட்கான கூட்டுச் செயலகம் சர்வதேச பெ சேனநாயக்கா பொது நூல் நிலையத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் பெண் அன்னதாய் அபயசேகர தலைமையில் நடத்தியது. விழா ஏற்பாட்டா6 ஆரம்பமாகியது. விழாவில் செல்வி கெளரி பழனியப்பன், திருமதி. ராஜா சமூக சேவை மன்றத்தின் "யதாாத்தம்" நாடக விழாவில் சிறப்பு .لرئيسا الالا.أ-TLطه
28
 
 

தாய் அபயசேகர f செல்வி கெளரி பழனியப்பன் நிகழ்த்துகிறார். சிறப்புரையாற்றுகிறார்.
pக சேவை மன்றததினரின் “யதார்த்தம்’ நாட்கத்தில் ஒரு
காட்சி
யில் ண்ைகள் தினம்
ண்கள் தினத்தை முன்னரிட்டு மார்ச் மாதம் 7ம் திகதி கண்டி டி. எஸ். ாகள் தின கருத்தரங்கு, வீடியோ படக்காட்சி ஆகியவற்றை திருமதி. ாரான செல்வி மேனகா கந்தசாமியின் வரவேற்புரையுடன் நிகழ்ச்சி உசட்ட கெய்யா ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினார்கள் கொட்டகலை நிகழ்ச்சியாக இடம் பெற்றதுடன் "பெண்” வீடியோ திரைப்படமும்
குன்றின் குரல்

Page 31


Page 32
■
i
கண்கள் இன்னும்
f றக்கவில்லை :-}" <91sör5o) LI ĈI ĵo LIF
リ T
குழநதை 3. "..." '' கவிதை படிக்கிறது! LliᎢ ᏜᎼ] gu: 1 1 Ꮮ1 b :Ꭻs வாயின் வழியாய் குழந்தை படரும் போது
ஜீவப் பேரூற்றைக் பாமாறும குடிக்கிறது! பரவச வெப்பம் - அப்போ
அம்மா உனக்கு
ஆயிரமாயிரம் வாழும் உலகும் சுமைகள் ஏற்று அற்பம்!
தாயின் இமைகள்! இரைப்பை மட்டுமே வாழ்க்கைக் கயிறு இங்கே நிறைகிறது கழுத்தை இறுக்கும் என்ற போதும் ஈனத்தொனியில்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| -
- நீசீயக்
f 8. க்கெட்டுகளி:
. . . 구, يتعلم சிடும் நிறங்ழ்
- .. . தாய்மையில் ே மீறி
னங்கள்! இதயம் நிறைக்கும்
ਮ) அமுதம்! அரவணைப்பு தாயின் அன்பு - நம்பிக்கை ஆத்மாவின் கசிவு தைரியம் ) (!, உளப்பாதுகாப்பு முழுமையாய் பேசிட பரஸ்பர விசுவாசம் இன்னுமொரு தடவை நேசம் - LITT LÈ. குழந்தைகளாவோம் இன்னும் இன்னும் வாருங்கள்! உணர்வுகளாலும் தொட்டுவிட முடியாத - சு. முரளிதரன்
hi:W. Bafilahan. pe