கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆற்றல் 2000.08

Page 1
函巫动Q芭Q宫、
ܠܐ
International
Current Affairs
影
@ গুণf616959
C
செய்திகள்
@ * - Ք.ա.16:56II , அபி
G
பின்னணிகள்
> 03 சர்வதேச செய்திகள் > 06 முகாமைக் கணக்கி > 08 Sir Don Bradnaar G > 09 வணிகக் கல்வியும் 影 12 காப்புறுதி.
- 14 Stories with Ken 營 - 16 English Lesson.
> 20 ஐக்கிய அமெரிக்க
29 சிறுகதை, 3 x 31 உங்கள் கேள்விகள் > 33 பொது அறிவு து பொது அறிவு 国 23 Lエ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@@@@@@@
酚D○○E@Gó@心 °C
பணுக்குகள்.
- சர்வதேச செய்தி
10/-
சேவை நிறுவனம் அரச பதிவு

Page 2
2 ஆற்ற
ஒரு நிமிடம்
"ஆங்கிலம்” ஒரு யதார்த்தக் குறை பேதமற்ற அபிப்பிராயம் இருந்தும், பெரு
இன்று “உலக பாஷையாக” ஏற்றுள்ளன.
இந் நிலைக்கு, உங்களுக்கு தெரிந் ஐக்கிய அமெரிக்கா வினது துடிப்பான க முறையே முக்கிய காரணமாகும்.
Innovation 616tug பண்டைய, கா எமது பாரம்பரியம் என இறுகக் 5[[ọỦ L7 மெல்ல சிந்தனையால் விட்டுக் கொடுப்பதி தேவைக்கு குறித்த சந்தர்ப்பத்திற்கு பொருத்தமான மாற்றத்தை உருவாக்கும் நவீன காலத்தில், எத் துறையை ஒரு மாற்றத்தைக் காணலாம்.
முன்பு மேலிடத்தில் இருந்தோ, பிற தகவலை, தெய்வ வாக்காக ஏற்றுக் கொ ஆனால் இன்றோ, கிடைத்த தகவை Parts Parts gas களத்தி ஆராய்ந்து, ! காட்டுமாறு தகவல் அனுப்பியோரே வேண்டு
அது மட்டுமல்ல, மூலத் தகவலின் ே உத்தியோ உதிக்குமானால் அதனையும் த இத்தகைய தகவல் எதிரொலியை "Feedback' எனும் சொல் உருவாக்கப் சொல் எனப்பார்த்தீர்களா?
Feedback கண்டனமானால், குற்றம் ( தவிர்த்து மேம்பட ஏதுவாகும். L|35LQITJLDITË மேலும் பலருக்கு நன்மை பயிர்க்க உதவும், 6) ITFEff,6TT6 உங்களுக்கு "ஆ எண்ணங்களை எம்முடன் பகிருங்கள் Fe நாம்பல அன்பர்களுக்கு நல்லெண்ை அனுப்புகின்றோம். அனுப்பியவை கிடை இருட்டில் தடுமாறுகின்றோம்!
உங்களது Feedback மட்டுமே எ வளர்க்கும்!
எமது பிரயத்தனம் உங்களஞக்கு அதிபர்,ஆசிரியர்,மாணவரிடமிருந்து அறிய ஆ
எமக்கெனப் பெற்ற மணி ஒடரை போதுமானது. தாமதிக்காது அனுப்பினால்
SA, . . . f

|6Ն-17
வான மொழி என பல நாட்டவர்களது தம்பான்மையான நாடுகள் ஆங்கிலத்தை
த பல காரணங்கள் உண்டானாலும், வர்ச்சியான, பொருத்தமான innovation
லம் கடந்த விதிகளை பிடிவாதமாக,
ஒத்துக் கொண்டிராமல், சிறிது இளக்கி
லேயே தொடங்குகின்றது innovation
த ஏற்ப, புதிய, கவர்ச்சியான செயலே innovation
நோக்கினாலும், தகவல் பரிமாறலில்
தோர் இடத்தில் இருந்தோ கிடைத்த ଗୌtଶuit. ல அக்குவேறு ஆணி வேறாக பிரித்து, பிழைகளையும் குறைகளையும் சுட்டிக் 6) If
நாக்கை அடைய, வேறு மார்க்கமோ, ந்தருள்கவென இறைஞ்சுவர்!!
விபரிப்பதற்கே அமெரிக்கர்களால் ULL.g5). எவ்வளவு பொருத்தமான
தறைகளை நிவர்த்தி செய்து அல்லது னால் ஈடுபட்டோர்க்கு உத்வேகமளித்து
ற்றல்” சம்பந்தமாக உதிக்கும் edback 5TQ5ĖJE, GGTTGött!
னத்துடன் ஆற்றல் தபால் (p6). த்தனவா என நாமறியோம் கற்பனை
ம்மை இப் பணியில் தொடர்ந்து
உபயோகமானதாவென பாடசாலை 616) TEB 2 6f 66 TITL).
சாதாரண தபாலில் அனுப்பினால் மெத்தப் பெரிய உதவியாகும்.
நன்றி,

Page 3
BD6,
இன்றைய உலகம் WORLD *சர்வதேச செய்திகள்” - Current
(1) South Africa - Durban bassflot) யினது அனுசரணையில் சர்வதேச நா( இனவெறியும் மக்களை அடிமைப்படுத்த Lugs LD5356TTg5 Zionism 616örgyi எடுக்கப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இதன் பின்னர் தென் ஆபிரிக்கா, வேறு சில கட்டமைப்புக்களைச் சே நாடுகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய தீர் உருவாக்கிக் கொண்டனர்.
ஆபிரிக்க நாடுகளிற் பல தம மேற்கத்தைய நாடுகளிடம் இருந்து மன் வற்புறுத்தினர். ஆனால் மன்னிப் (UPLIQUIUNT 35, அபிவிருத்திக்கென பண மேற்கத்திய நாடுகள்.
(2) Australia - Gibs f(36 bill (6 85 L நாடுகளுக்கிடையில் வியாபாரப் பொருட் சில வாரங்களுக்கு முன்பு Austr க்கு அருகில் 430 அப்கான் (Afghar படகொன்றிலிருந்து நோர்வே கப்பல் கா
ஆனால் Australia அவர்களை மறுத்து, தனது துருப்புக் கப்பல் ஒன் பசுபிக் சமுத்திர தீவான Nauru நாட்டிற்கும் அந் நாடுகளின் நல்லெண் Nauru தீவினது அபிவிருத்திக்காக அளிப்பதாக உறுதி கூறியுள்ளது.
Human Traffic episob Gu(bib ஆவினரே இந்த அகதி விவகா இவர்களது நடவடிக்கைகளை மட்டு மறுத்தோம், என்கின்றது ஒஸ்ற்றேலிய பகுதியினரை ஏற்றுக்கொள்ள நோர்வே பேசுவது ஞாயம் அல்ல எனவும் மேலும்
(3). Northern Ireland Belfast 535s Convent un LaFT6AD6AD ÜGBTGJ6müJT6örgi சூழ்ந்துள்ளது. 9 sub LDTg5b un பெற்றோர் தமது பிள்ளைகளை பாடச அதிகமான ப்றொற்ரெஸ்ரான்ற் மக்கள் பொலிசாரும், இராணுவத்தினரும் பாது
மூன்றாம் நாள் ஒரு குண்டெ காயமடைந்தனர்.

- 17
TODAY. Affairs
இவ் வருடம் 9ஆம் மாதம் ஐ.நா சபை assir Racism and Slavery (360TGITg5lb / ல்) என்னும் கருத்தரங்கு நடாத்தின.
கோட்பாடு இனவாதம் என தீர்மானம் Israel SÐ 6ör USA BITLOB L'îlyJg5pÉg3a56ït
சில ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுடனும், ர்ந்த நாடுகளுடனும், இணைந்து சகல மானம் ஒன்றினை, கடைசி நாளன்று
து மக்களை அடிமைப்படுத்தியதற்காக ானிப்புக் கோரிக்கையும், நட்ட ஈட்டையும் பு கோரவும், நட்ட ஈடு கொடுக்கவும் உதவி தருவோம் என கூறியுள்ளனர்
ல் ஒன்று இந்தோனேசியாவை அண்மித்த களை ஏற்றிச் செல்வதில் ஈடுபட்டிருந்தது. alia disg5 Ggom gbg5LDITGOT Christmas Island 1) அகதிகளை தாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ப்பாற்றியது.
தனது நாட்டில் தரையிறங்க அனுமதி iறில் ஒரு பகுதியினரை சின்னஞ் சிறிய வுக்கும், எஞ்சியவரை நியூஸிலாந்து ன இணக்கத்துடன் அனுப்பி வைத்தது.
ஒஸ்ற்றேலியா 10 மில்லியன் டொலர்கள்
தொகையான பணத்தை சம்பாதிக்கு ரத்தால் அநியாய லாபமடைகின்றனா }ப்படுத்தவே நாம் அகதிகளை ஏற்க ா அரசாங்கம். இவ் அகதிகளில் ஒரு அரசாங்கம் மறுத்துவிட்டு மனித தத்துவம b கூறியது.
ல் உள்ள கத்தோலிக்க Holy Cross (protestant) மக்களது குடிமனைகளால டசாலை தொடங்கியதும் கத்தோலிக்க ாலைக்கு கூட்டிச் சென்றபோது 200க்கும் கூடி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து பயமுறுத்தினர் காப்பளித்தனர். ான்று வெடித்து நான்கு பொலிஸ்சார்

Page 4
4. 5.
கடந்த 400 வருடங்களில் இல் போரில்லாத காலம் மிகவும் சொற்பமே
மகானை வணங்குவோரே இவ்விரு பு விஷயம். இப்போது போர் நிறுத்தம் முற
(4) Netherlands Нашge iылыflsö 3. Yugoslovia 5TLOS QUpsāressursin grafia இரண்டாவது தடவையாக ஆஜராக்கப்பட்
இம் முறையும் இவர் போர் கொள்வதாக இல்லை. GUTifsii Giggi, FLOOTg5GOI sa L இதே விசாரணைக் குழுவுடன் கா
Bosnia முஸ்லிம் பெண்களை கற் துருப்புகளை ஏவிவிட்டு, ஆயிரக் கண அவர்களை கலப்பு பிள்ளைகளை பெற் குற்றத்தை அடொல் ஹறிற்லர் தன்னும்
(5) United States of America - New 11ம் திகதி 09ஆம் மாதம் இவ் ஆண்டு தற்கொலை தாக்குதல் நடைபெற்றது. undiazia GETGibson LGi. S। பிரஜைகளும் அடங்குவர்.
உலகத்தின் அதி உயரமான கட்ட Manhattan gaélicó su sigu World Tra சில நிமிட வித்தியாசத்தில், வேண்டுெ உலகத்தின் அதி உன்னத நாற்பை Pentagoம கட்டடம் மீது 3வது விமானம் வடிவத்தில் கட்டப்பட்டது. பூமிக்கடியில் நான்காவது விமானம் அமெரிக்காவி Pensylvania மாநிலத்தில் வீழ்ந்து அநர்த் இந்த நான்கு உள்நாட்டு விமானங்
b இருந்து பயணித்தபோது Carapsisaari stea FBI slaajsnaassile இவர்களில் 18 நபர்கள் அமெரிக் Arianusi .
இவர்கள் அனைவரும் தாம்
is a pass 59 g5 565 eng அமெரிக்க சமுதாய வெறுப்பை மனதில் பயணித்த பிரயாணிகளுடன் தற்கொலை

றல்-7
இரு பகுதியினருக்கும் இடையில்
விப்பாயாக" என போதித்த யேசு நாதர் குதியினரும் என்பதே விசனத்திற்குரிய பிந்து விட்டது.
urtigo War Crime Tribunal (upsil пу грантауцa, Slobodan Milesovich
குற்ற விசாரணைக்குழு வை ஏற்றுக ங்கள் முன்பு இவர் தொடங்கிய Bosnia ன்படிக்கையில் கையெழுத்திடும் போது, லம் வரும் போது ஒத்துழைப்பதாக
பழிக்கும் முகாம்களில் அடைத்து, தனது க்கான பெண்களை மானபங்கப்படுத்தி, றுக் கொள்ள வைத்தார். இத்தகைய
புரியவில்லை!
York, Washington D.C. bagpassissilso காலை 09 மணியளவில் பயங்கரவாத
இதில் 5 ஆயிரத்துக்கு மேலான வர்களில் 39 நாடுகளுக்குச் சேர்ந்த
படங்களில் ஒன்றான New York நகரது ie Center மீது இரு விமானங்கள், ஒரு மன்றே மோதின. ட கூட்டுக் குழுவினது தலைமையகமான ம் மோதியது. இக் கட்டடம் 5 கோன
5 மாடிகளைக் கொண்டது. னது கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்h
- ஏற்படுத்தி கனையும் அமெரிக்காவினது வெவ்வேறு மொத்தமாக 19 நபர்களே, கடத்திச் ல் தெரிய வருகின்றது. காவில் விமானம் ஒட்டுவதற்கு பயிற்சி
வாழ்ந்த பகுதிகளில் அயலவர்களால் ர்கள், அமைதியானவர்கள் 6.

Page 5
ليكي
நான்கு விமானங்களிலும் 266 அசம்பாவிதத்தின் உடன் காரணிகள கிழக்கு ஆசியா பகுதிக்குரியவை என New york நகரது விமான நி6ை விமானம் ஒட்டும் லைசன்ஸ் உட வைக்கப்பட்டுள்ளனர். Germany யி: ஒட்டுனர்களது 19 நபர்களில் ஒருவ சம்பந்தமான ஆவணங்களுடன் கைது
தீவிரமாக முடுக்கி விட்டுள்ள பயங்கரவாதியான சவுதி அரேபிய சுரத்தா என தெரிய வருகின்றது.
'ஒரு சில முஸ்லிம் நாடுகளைத் தெரிவித்ததுடன் பயங்கரவாதத்தை அ , Afghanistan ல் ஒழிந்து வா தேடுகின்றது. அந்நாட்டின் ஆட்சி gooi Mullah Mohamed Qmar. e.g60 Irgugi Saddam Hussain Lib: செய்தோரை போற்றுகின்றோம்," என
Taliban அரசாங்கத்தை அங்கீகரி Arab Emiratess-lb sGLDrflies Toig, உறுதி 'அளித்துள்ளனர். Taliban இ பலமாக தொடக்கத்தில் இருந்து- உ மேலாக America தேவையான நட வழங்கியுள்ளது.
தனக்கெதிராக உதவி வழங் Basusitsmff. Bin Laden 60601 A கொள்ள Pakistan தூதுக்குழு சென்று பொழுது முன்பு ஒரு முறை இவ் கண்டது . அடுத்த இதழில் விரிவா (6) Nigeria - ஆபிரிக்க கண்டத்தின் இது மசகு எண்ணை தயாரிக்கும் தரமானது. ஆதலால், இது உல வேண்டும். இருந்தும், இதுவே நாடுகளில் மிகவும் வறிய நாடாக உ6 காரணம், பொருளாதார திருட்டு சர்வதிகாரி ஜெனறல் Abubachcha திருடியுள்ளார். தனது காலத்தில், மது அருந்தி மகிழ்ந்திருக்கும் போது,
தற்போதைய, தேர்தலில் வென் நாட்டினது முஸ்லிம் மற்றும் கிறி வெடிக்கும் வன்செயல்களை தடுக் Nigeria நாட்டினது இராணுவ இை

ற்றல்-17 5 பயணிகள் உயிரிழந்தனர். இந்த ன 19 நபர்களது பெயர்களும் மத்திய
அறியவந்துள்ளது. யத்தில் ஒருவர் வேறு நபருக்கு வழங்கிய ன் பிடிபட்டார். 25 நபர்கள் தடுத்து னது Hamburg நகரில் நாசகார விமான ரது சிநேகிதி விமானம் ஓட்டும் பயிற்சி
செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பன்நாட்டு விசாரணைகள் சர்வதேச T6).J56ät Osama Bin Laden STSät Smy60M
தவிர ஏனைய சகல நாடுகளும் அனுதாபம் ழிக்க அமெரிக்காவுடன் இணைத்துள்ளன. pub Osama bin Laden 88 DIGALDf5a4ST பாளர்கள் Taliban, குழுவினர் இவர்களது Q6ụ0lb Bin’’ Ladenổtb} + HTTả, BTL6 "நாம் இதை செய்யவில்லை, ஆனால் அறிவித்துள்ளனர். g5 576aonitor Saudi Arabia gyb United பயங்கரவாதத்தை அழிக்க உதவுவதாக இராணுவத்துக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் பக்க தவி வந்த Pakistan, தனது நாட்டுக்கு வடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என உத்தரவு
பகுவோரை தாக்குவோம் என Omar merica விடம் ஒப்படைக்கும் படி கேட்டுக் துள்ளது, இத் தொகுப்பை நாம் எழுதும், வாறான முயற்சியில் Pakistan தோல்வி EÜI, UT sfu G3Lumub
விசாலமான நாடுகளில் ஒன்று Nigeria. 5T (6. இதனது மசகு எண்ணை முதற் கின் செல்வந்த நாடுகளில் ஒன்றாக திகழ உலகின் மசகு எண்ணை தயாரிக்கும் Tளது.
இதனது 'முன்னாள் ஜனாதிபதியான நூற்றுக் கணக்கான கோடி டொலர்களை இவர் தனது வர்த்தக நண்பர்களுடன் கூடி திடீரென மயக்கமுற்று வீழ்ந்து மடிந்தார். B g68BTT galugés Olusegun Obasanjo 560Tg5 ஸ்ரியன் மக்களுக்கிடையில் அடிக்கடி $க இயலாது திண்டாடுகின்றார். இவர் ளப்பாறிய முன்னாள் ஜெனறல் ஆவா
(21ஆம் பக்கம் பார்க்க
。

Page 6
6 ஆற்றல்-17
முகாமைக் கணக்கீடு - N
க.பொ.த உயர்தரம், மற்றும் உயர்கல்வி வகையில் புதிய விடயங்களை உள்ளட
ஆக்கியோன் S.D. சுதர்சன் 18 வெள்ளவத்த, கொழும்பு 6 T.F
04) இணைப்பு விகிதம் அல்லது மூலதனச் நீண்டகாலக் கடன் திரக்கும் விகிதம் - G நீண்டகால நிதி ஸ்திரத்தன்மை.ை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கு பயன்படும் விகித நீண்டகாலக்கடன் தீர்க்கும் விகிதங்கள் 4.1 மூலதன இணைப்பு விகிதம் 4:2 பங்குதாரர் நிதிக்கும் மொத்தச் ெ 43 கடனுக்கும் மொத்த சொத்துக்கும் 44 கடனுக்கும் பங்குதாரர் நிதிக்கும் 45 நீண்டகாலக் கடனுக்கும் பங்குதார 4.6 வட்டிக் காப்பு விகிதம், 4.1 மூலதன இணைப்பு விகிதம் / நெம்பு ே silagib / Capital Gearing Ratio.
நிலையான வருமானத்தை உழைக்கு பங்குதாரர் நிதிக்கும் இடையிலான ெ இணைப்பு விகிதம் ஆகும்.
முன்னு மூலதன இணைப்பு விகிதம் = வட்டி
STE ITU நடைமுறையில் இவ்விகிதம் 11 ஆ
இதனை சம இணைப்பு எனவும் 0.6:1 இணைப்பு எனவும் 0.2.1 க்கு குறைவாக அழைப்பர். 4:2 பங்குதாரர் நிதிக்கும் மொத்தச் சொத்து Shareholders fund to total As பங்குதாரரது நிதிக்கும் (சாதாரண முதல் + ஒதுக்கம்) மொத்தச் சொத் இவ்விகிதம் விளக்கும். பங்குதாரரது நிதிக்கும் மொத்த சொத்துக்கு
43 கடனுக்கும் மொத்தச் சொத்துக்கு Debts to Total Assets Ratio. நிறுவனத்தில் உள்ள மொத்தக் கடனு டையிலான தொடர்பினை வெளிப்படுத்து றுக்கும் மொத்தச் சொத்துக்கும் இடை

anagement Accounting
மாணவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய கி விசேடமாகத் தொகுக்கப்பட்டது.
/1 W.A. f6061T DIT6...g560g, O1-599432 / 075-515742
கட்டமைப்பு விகிதம் அல்லது aring Ratio. யும் மூலதனக் கட்டமைப்பினையும் ங்களே இணைப்பு விகிதங்கள் ஆகும். | 6) (DLDTO:-
ாத்துக்குமான விகிதம்
இடையிலான விகிதம்.
இடையிலான விகிதம்
ர் நிதிக்குமான விகிதம்.
காலியக்க விகிதம் / சமநிலை
ம் . கடன் மூலதனத்துக்கும் சாதாரண தாடர்பினை விளக்குவதே மூலதன
ரிமைப்பங்கு முதல் + நிலையான உட்ழைக்கும் கடன் முதல், ன பங்குமூலதனம் + ஒதுக்கங்கள். 5 இருப்பின் நிறுவனத்திற்கு நல்லது. க்கு கூடுதலாக இருந்தால் உயர் இருந்தால் தாழ் இணைப்பு काका',
க்குமான விகிதம்
sets Ratio. பங்கு முதல் + முன்னுரிமைப்பங்கு துக்கும் இடையிலான தொடர்பினை
மான விகிதம் = பங்குதா
மொத்தச் சொத்து இடையிலான விகிதம் -
குேம் மொத்தச் சொத்துக்கும்
தே இதுவாகும்.
லான விகிதம் = மொத்தத்கடன்
மொத்தச்சொத்து 1 ܠܐ ܓ
<-<ے

Page 7
4: 4 கடனுக்கும் பங்குதாரரது நிதி
Debt to shareholders fund R இது மொத்தக் கடனுக்கும்
தொடர்பினை வெளிக்காட்டுகின்றது.
கடனுக்கும் பங்குதாரரது நிதிக்கும்
45 நீண்ட காலக் கடனுக்கும் பங்கு Long term debt to sharehold இது நீண்டகாலக் கடனுக்கு தொடர்பினைக் வெளிக்காட்டும். நீண்டகாலக்கடனுக்கும் பங்குதாரர்
இடையிலான விகிதம்
4:6 வட்டி காப்பு (மீட்பு) விகிதம் -
வரி வட்டி கழிக்கப்படுமுன் உ தொடர்பினை வட்டியின் மடங்குகள் பெறப்படும்.
வட்டி மீட்பு விகிதம் = வட்டி,
வட்டி (05) முதலீட்டு விகிதங்கள் - Inves முதலீட்டாளர் முதலீடு செய்யு முதலீடு செய்ய முன்வருவார்கள் தீர்மானங்களுக்கமைய இலகுபடுத் விகிதங்கள் எனப்படும்.
முதலீட்டு விகிதங்கள் வருமாறு 5:1 பங்கொன்றுக்கான உழைப் 5:2 விலை உழைப்பு விகிதம்
53 உழைப்பு விளைவு விகிதம் 54 பங்கொன்றுக்கான பங்குலா 5.5 பங்கிலாப விளைவு விகிதம் 5.6 சாதாரண பங்கொன்றுக்கான 5.7 பங்குஇலாப காப்பு விகிதம்
5.1 பங்கொன்றுக்கான உழைப்பு E வரி, முன்னுரிமைப் பங்கிலாபம் இலாபத்தினை சாதாரண பங்குகளின் இது கணிக்கப்படும். பங்கொன்றுக்கான உழைப்பு விகித
5:2 விலை உழைப்பு விகிதம் -Pri சாதாரண பங்கொன்றின் சந்ை உழைப்புக்கும் இடையிலான தொ விலை உழைப்பு விகிதம் = சாதி 8FM 95T

ஆற்றல்-17
$கும் இடையிலான விகிதம் atio
பங்குதாரரது நிதிக்கும் இடையிலான
இடையிலான விகிதம் மொத்தக் கடன்
பங்குதாரர் நிதி தாரர் நிதிக்கும் இடையிலான விகிதம் ers fund Ratio. ம் பங்குதாரரது நிதிக்கும் இடையிலான
நிதிக்கும் நீண்டகாலக்கடன்
= பங்குதாரர் நிதி
intrest coverage Ratio. ள்ள இலாபத்திற்கும் வட்டிக்கும் இடையிலான ாக கணிப்பதன் மூலம் வட்டி மீட்பு விகிதம்
வரிக்கு முந்திய வருமானம்
tment Ratios
ம் போது பல்வேறு காரணிகளை ஆராய்ந்தே . இந்தக் காரணிகளை முதலீட்டாளர் திக் கொடுக்கும் கருவியே முதலீட்டாளர்
Ljub
D.
தேறிய புத்தகப் பெறுமதி
arning per share Ratio
ஆகியன கழிக்கப்பட்ட பின்னர் உள்ள
எண்ணிக்கையினால் வகுப்பதன் மூலம்
நம் - வரி, முன்னுரிமை பங்குலாபம் கழித்த
Leit இலாபம் சாதாரண பங்குகளின் எண்ணிக்கை
ce Earning Ratio த விலைக்கும் சாதாரண பங்கொன்றிற்கான டர்பினை இவ் விகிதம் வெளிக்காட்டும். ாரண பங்கொன்றுக்கான உழைப்பு ரண பங்கொன்றின் சந்தை விலை
(24ஆம் பக்கம் பார்க்க)

Page 8
S
Sir Don The Greate
சென்ற இதழில் இவரது சாகசங்க மிகுதியில் சிலதை இப்போ பார்ப்போம் என்றாலும், இவரது முழுமையான விப
Sir Don Bradman gorg, upgs.) ஆண்டு தொடக்கம் 1949 வரை a 1960TT அடுத்து 20,867 ஓட்டங்களைப் பெற்ற தடவைகள் இவர் ஆட்டம் இழக்கவில்ை Sir Pon முதல் தர போட்டிகளில் எடுத்த
இப்போட்டிகளில், ஒரு தடவை, 4 ஒட்டங்கள் விளாசினார். முதல் தர சதங்கள் அடித்த ஒரே வீரர் இவரே! தொடக்கம் 1948 வரை ஆடியுள்ளார். இருந்து 1946 வரை இரண்டாவது உலக நடைபெறவில்லை. 08 வருடங்கள்!!
England ig, Australia sudaisita, முறையும் 2000 ஓட்டங்களுக்கு குறை 2,960 ruras; 1934Gö 2020, 1938ல் 2429
ரெஸ்ற் போட்டிகளில் 30 இன்
இழக்கவில்லை. மொத்தமாக அடித்த தடவைகள் 300 runS களுக்கு கூடுதலா கடைசிப் partner ஆட்டம் இழந்ததால் வாய்ப்பை இழந்தார். மேலும், 29 தடவி
ரெஸ்ற் போட்டிகளில் இவரது சரா கடைசித் தடவையாக ஓடுகளத்தில் இற உயரும் என இயல்பாக சகலரும் எதிர்
துர்அதிர்ஷ்டவசமாகவும், வெகு அபூ ஆட்டம் இழந்தார். புகழாரம் சூட்ட் பொய்யும் புளுகும் கற்பனையில் கலந்து GLITT GÖTADI, “Bradman நினைத்தார்: "என அல்லது அதற்கு மேலேயே போப் விடுே னது கண்கள் கலங்கின, அதனால் பந்தை சரியாக கவனிக்க இயலாது எழுதினார்கள்.
தோல்வியை சுமுகமாக ஏற்றுக் கெ செல்ல விரும்பாத Bradman இக் க 'பாக கண்டித்து கூறினார். "
*Իnոմհոհվ թ, 15ծ`

Ն - 17
Ild Bradman
Batsman Ever:
ரில் சிலவற்றைப் பார்த்தோம்.
so soa56 eig52) sit Garg, BATSMAN ங்களை "ஆற்றல்” தாங்காது!
59 (First Class) a Ligssog, 1927
338 இனிங்ஸ்களில், 117 சதங்கள்ை க் குவித்தார். இச் சாதனையில், 43 so. (COB issuj. Carried Over Bat).
சராசரியானது 95.14 runs ஆகும்.
"4S” அடித்து, 415 நிமிடங்களில் 452 ஆட்டங்களில் 06 தடவைகள் இரட்டைச் Test Matches at:5606 TT 1928Lib seessäTIG சென்ற இதழிற் கூறியவாறு, 19396 யுத்தம் காரணமாக ரெஸ்ற் போட்டிகள்
ான்கு தடவைகள் சென்றார். ஒவ்வொரு பாமல் அடித்துள்ளார். 1930ம் ஆண்டு
பின்னர் 1948ல் 2,426 அடித்துள்ளார். பிங்ஸ் களில், 10 தடவைகள் ஆட்டம் 5 ஓட்டங்கள் 6,996, இவற்றில் இரு கவும், ஒரு தடவை 299ல் இருந்தபோது மூன்றாவது தடவையாக 300ப் எட்டும் வகள் 200க்கு மேல் அடித்துள்ளார். சரி 9994 runs கள் ஆகும். இவர் ங்கும் போது, இவரது சராசரி இன்னும் UNTÜ56, ரவமாகவும், சந்தித்த முதல் பந்திலேயே
இயலாது ஏமாந்த பத்திரையாளர்கள், து எழுதுவது தானே வழக்கம்!! அது து சராசரி runs இன்று 100uய் எட்டுமோ மா' என நினைக்கும் போது Bradman அவரது பார்வை குழம்பியது, இதனால் விக்கற்றை இழந்தார்', 6T60T
ாள்பவரும், தனது தவறுதலுக்கு சாட்டுச் ற்பனைக் கருத்தை "Hogwash' என ஓர் தவறு செய்தேன், ஆட்டமிழந்தேன்,
(27 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

Page 9
ஆ
வணிகக் க (BUSINESS STU
தொடர்2 கொழும்பில் இருந்து தரம் 10, 11 மாணவர்களுக்கும்
பயன்படக்கூடிய வகையில் விே
வணிகப் பின்னணி நுகர்வுப் பொருட்களைப் பயன்ப 1) குறுங்காலப் பாவனைப் பொருள் 2) நீண்டகாலப் பாவனைப் பொருள் 3) வசதிப் பொருட்கள் குறுங்காலப் பாவனைப் பொருள் . பயன்பாடுடைய பொருட்கள் குறுங்கா உதாரணம் - குளிர்பானங்கள், தின்
நீண்டகாலப் பாவனைப் பொருட்கள்: திடமான பொருட்கள் நீண்டகாலப் உதாரணம்:- ஆடைவகைகள், LJTg56.
வசதிப் பொருட்கள் - நுகர்வோர் திர பண்டத்தின் தரத்தின் அடிப்படையில் பொருட்கள் வசதிப் பொருட்கள் ஆகு உதாரணம் - மதுபானம், சிகரட், !
கொள்வனவு செய்ய உள்ள Bles ஒப்பிட்டு தெரிவு செய்து கொள்வனவு ஆகும். உதாரணம் - ஆடை UT5
சிறப்புப் பொருட்கள்: வாடிக்கையாளர் பண்டப்பெயர், பண்டக்குறியைப் பய பொருட்கள் சிறப்புப் பண்டம் ஆகும். தெரிதல் காணப்படமாட்டாது.
உதாரணம்: வானொலி - National,
நாடாப் பொருட்கள் - குறிப்பிட்ட சில நினைவுக்கு வரும் பொருட்கள் bTLG: உதாரணம்: - கல்லறைக் கல், கலை
உற்பத்த
உற்பத்தி:-
மனித தேவைக்கேற்ப பொருட்கை
உற்பத்தி ஆகும். நுகர்வோர் தே
மாற்றியமைப்பதன் மூலம் அதன் பெறு பெறுமதியை அதிகரிக்கச் செய்யு 1. பொருளின் உருவத்தை மாற்றுதல் 2 இடத்தை மாற்றுதல் - காட்டிலுள்
வருதல். 3 காலத்தை மாற்றுதல் . களஞ்
பண்டங்களை விற்றல்,
4. கோப்புச் செய்தல் - மண், நிலை, 5

றல்-17
bவியும் கணக்கீடும் DIESANDACCOUNTING). ருSD. சுதர்சன் /L ஆரம்ப மாணவர்களுக்கும் டமாகத் தொகுக்கப்பட்டது.
ரியும் வளர்ச்சியும் அலகு- 01 த்தும் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தல் 4) கடைப் பொருட்கள 5) சிறப்புப் பொருட்கள் 6) நாடாப் பொருட்கள். கர்வுடன் முடிவடையும் குறுங்காலப் லப் பாவனைப் பொருள் ஆகும். L603TLIElassi.
மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பாவனைப் பொருள் ஆகும். ரிகள்,
மானம் எதுவுமின்றி தமது வசதிக்கேற்ப கண்டவுடன் கொள்வனவு செய்யும்
ம்.
பத்திரிகைகள்.
ர்வோர் பல கடைகளுக்கும் சென்று
செய்யும் பொருட்கள் கடைப்பொருட்கள் னிகள், g56ITUTL flas6i.
மத்தியில் பிரபல்யம் பெற்ற ன்படுத்தி கொள்வனவு செய்யப்படும்
இவ்வகைப் பொருட்களுக்கு ஒப்பீடு,
மோட்டார் சைக்கிள் - Honda.
நிகழ்வுக்குப் பின்னரே தேவை பெறாத பொருட்கள் ஆகும்.
க்களஞ்சியம். நிச் செயற்பாடுகள்.
ளயும் சேவைகளையும் வெளியிடல் வைக்கேற்ப வளங்களின் தன்மைகளை மதி அதிகரித்தல் உற்பத்தி ஆகும். ம் செயற்பாடுகள் வருமாறு: - களிமண் மட்பாண்டமாக மாற்றுதல். ாள பழங்களை நகரங்களுக்கு கொண்டு
ஆசியப்படுத்தி அருமையான காலத்தில்
கதவு, சீமெந்து கொண்டு வீடமைத்தல்.

Page 10
O ஆற்றல்
பத்தி தொழிற்பாடு
பொருட்கள் சேவைகனை வெளி
காரணிகளை உள்ளிடாகக் கொண்டு மா
உற்பத்தி தொழிற்பாடு ஆகும். அதாவது
நிக்கும்
ாவிச்சல் படம் மூலம் அதனை பின்வரும
உள்ளிடு - உற்பத்தி தொழிற்பாடு
உள்ளிடு Input:- உற்பத்திக்குப் பயன்படு ஸ்நுட்பம் என்பவை உள்ளிடு அ a giuba agrugburo - Product functio முகாமைப் பணி மூலமாகவும் தேவைக்குரி தொழிற்பாடு எனப்படும். வெளியிடு -0யtput:- உற்பத்தித் தொழி உற்பத்தி எனப்படும். அவை பொருட்கள அல்லது கழிவுகளாக மாசுகளாகவும் இரு
விவசாய உற்பத்தித்துறை அல்லது 2. கைத்தொழில் உற்பத்தித்துறை அல்ல 3. சேவை உற்பத்திதுறை அல்லது 3ம்
விவசாய உற்பத்தி துறை / 1ஆம் நி மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளை இயற்கையில் இருந்து பிரித்தெடுக்கும் ெ ஆதிகால மனிதர் தமது தேவைகளைப் வேளாண்மை, காட்டுத்தொழில், வேட் இத்தொழில்துறையில் அடங்கும். ஏனை
கைத்தொழில் உற்பத்தி துறை / 2ஆ மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைக்
ஆகும். பெரும்பாலும் பிரித்தெடுக் உள்ளிடாகக் கொண்டு நடைபெறும் உற்ப அல்லது கோப்புச் செய்தல் என்பனவும் நீர், மின், வாயு வழங்கல் என்பவற்6
சேவை உற்பத்தித் துறை / 3ஆம் நி ப்படுத்த முடியாத பயன்பா நுகர்வோர் வழங்குனரிடம் இருந்து பெறவே உணராமல் பெற்றுக் கொள்ளும் சேவைக ஆசிரியர், நடிகர், சங்கீத விற்பன் நேரடியாகவும் நாடாக்கள் மூலமும் பெறல சேவையினை நேரடியாகப் பெறலாம். தொடர்பாடல், களஞ்சியப்படுத்தல், வில் ஆகியனவும் சேவை உற்பத்தி துறைகளாகு

D-17
டாகப் பெறும் பொருட்டு உற்பத்திக் ற்றங்களுக்கு உட்படுத்தும் செயற்பாடு உள்ளிடுகளை வெளியீடாக்குவதனைக்
TB 5/TLLSOffüb.
-> வெளியிடு
த்தும் மனிதவளம், மூலதனம், ஆகும்.
ா:- உள்ளிடு கலவை மூலமாகவும்
யதாக்குதல் செய்தல் உற்பத்தி
ற்பாடு மூலமாக நிறைவேற்றப் படுபவை ாக அல்லது சேவையாக இருக்கலாம். $கலாம். இவை வெளியீடு எனப்படும். தல் ம் நிலை உற்பத்தி துறை து 2ம் நிலை உற்பத்திதுறை நிலை உற்பத்தி துறை -
லை உற்பத்திதுறை. ப் பூர்த்தி செய்வதற்கான பொருட்களை நாழில் விவசாயத் தொழில் எனப்படும். பூர்த்தி செய்வதற்கு
g
உடையாடல், என்பன ய இரு துறைகளுக்கும் இவையே
ம் நிலை உற்பத்தித்துறை கில்லாத 2ஆம் நிலையான பிற ஸ்கள் 2ஆம் நிலை உற்பத்தித்துறை
தில் அடங்கும். சுரங்கம் அகழ்தல் றையும் மத்திய வங்கி கைத்தொழில்
லை உற்பத்தித்துறை டுகள் சேவை உற்பத்திகள் ஆகும். 1ண்டிய சேவைகளும் நுகர்வோர் தாம் ளூம் 3ஆம் நிலை உற்பத்தி ஆகும். னர்கள் சேவைகளை, நுகர்வோர் Tib. அதே வேளை வழக்கறிஞர்
இச் சேவைகளும் போக்குவரத்து, ாம்பரப்படுத்தல், வங்கி, காப்புறுதி 5LD.

Page 11
உள்ளிடும் வெளியிடும்.
کس سے
ஆற்ற
எந்தவொரு உற்பத்தித் தொழி
படமாக காட்டமுடியும்.
உள்ளீடு
உற்பத்திக்கு எனப்படும். மூலப்பொருட்கள் பொருட்களும் வழங்குவதற்கான கோப்புச் செய்தல்
Ho
உற்பத்தி தொழி
சில சாதனங்கள்
மனிதவளம், CJ
என்பன உள்ளிடுக சேவைகளும் 5 செயற்பாடுகள் பல. என்பன சில உதார
உற்பத்தி தொழிற்பாட்டை பின்வரு
உள்ளிடு
மூலதனம்
மனிதவளம் டது.
விநியோகம்
நுகர்வோர் எளிதாகப் பொருட்க6ை சூழ்நிலையொன்றை உருவாக்கி அவர் விநியோக வழிகள்
உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து ெ வழிகளை எடுத்துக் காட்டல் விநியோ
விநியோக வழிகளை பாய்ச்சல் வி
உற்பத்
சில்லறை
Gun LITf
உற்பத்தி தொழிற்
உள்ளிட்டுக் க
மொத்த6
t
சில்லன
- நு
நேரடி விநியோகம்:- உற்பத்தியாளரிடம் சென்றடையும் பொருட்கள் தொடர்பான ஆகும்.உதாரணம்:- பாய், மட்பாண்டப்
நேரடி வி
1 2 3. 4. 5
நியோகத்தின் நன்மைகள்
பொருட்களை விபரித்து விற்க
பழுதடையக் கூடிய பொருட்க
சிறந்த பொதிகட்டல், பெயர்
குறைந்த விலையில் பொருட் நுகர்வோர் நம்பிக்கையுடன் ெ

ல்-17 11
* ற்பாட்டினையும் பின்வருமாறு பாய்ச்சல்
ற்பாடு ിഖണിuീ6
தேவைப்படும். அவை உள்ளிடுகள் pலதனம், முகாமைத்தொழில் நுட்பம், 1ளாகும். உள்ளிடுகளைப் பயன்படுத்தி ஆக்கப்படுகின்றன. உற்பத்திகளை கலவை செய்தல், உருமாற்றுதல், ணங்களாகும். bLDrigs UITujëFgF6ö ULLDT35 35/Tl (636)JTLb. Burr (656 it உற்பத்தி/வெளியீடு
avocabo Dعبے ح பொருட்கள் - சேவிைகள்
ாக் கொள்வனவு செய்வதற்கு ஏற்ற களிடம் சேர்த்தல் விநியோகம் எனப்படும்.
பாருட்கள் நுகர்வோரை சென்றடையும் க வழிகள் எனப்படும். ரைபில் காட்டல்
தி
வியாபாரி
ற வியாபாரி
கர்வோர்
மிருந்து நேரடியாக நுகர்வோரைச் விநியோகம் நேரடி விநியோகம் b, காய்கறிகள்.
56) Tib.
ளை விரைவாக விற்கலாம்
ரிடல் செலவுகளைக் குறைக்கலாம்.
களை விற்கலாம்.
கொள்வனவு செய்யலாம்.
(25 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
Z

Page 12
மோட்டார் வாகன உடமையாளரே
மோட்டார் விபத்துக் காரணமாக மோட்டார்
3 நட்டம் ஏற்படும்.
1) வாகனத்திற்கும் சாரதிக்கும் இடை 2) வாகனத்தில் உள்ள பயணிக்கும் 3) விதி பயணிகளுக்கும் சொத்துடயை
நட்பங்களுக்கும் நட்டஈட் இதனால் இதனை பூரண மோட்டர் 656.

T ܢܠ
காப்புறுதி இ அல்லது ஆயுளுக்கு ஏற்படுகின்ற கொள்ளும் நோக்குடன் ஏற்படுத்திக் குறித்து நிற்கும். இது இரண்டு
பக் காப்புறுதி
றுதி என்றால் சொத்து உடமைகளுக்கு நட்டங்களுக்கு நட்டஈட்டினைப் பெற்றுக் கின்ற காப்புறுதியினையே இது கருதும் வத்திற்கு அமைவானது ஒன்றாகும். க் காப்புறுதி என்றால் விபத்தபாயம் நட்டங்களுக்கு நட்டஈட்டினைப் பெற்றுக் ாப்புறுதி ஆகும். இது இழப்பீட்டுத் TOLD.
நதியின் வகைகள்.
மையாளருக்கு ஏற்படுகின்ற அனைத்து கொள்ளும் நோக்குடன் ஏற்படுத்திக் ாப்புறுதியினையே மோட்டார் வாகனக் வாகனக் கட்டளைச் சட்டத்திற்கமைய ற சகல வகையான நட்டங்களுக்கும் பாறுப்பாளராகக் கருதப்படுகின்றனர். வாகன உடமையாளருக்கு பின்வரும்
யிலான நட்டம். சொத்துடமைக்குமான நட்டம் கெளுக்கான நட்டம் னை 3 வகையாகப் பாகுபடுத்தலாம்.
படி மோட்டார் விபத்துக் காரணமாக பயணி, அவரது சொத்துடமை, றவற்றுக்கு ஏற்படுகின்ற அனைத்து னைப் பெற்றுக் கொடுக்கின்றது
காப்புறுதி என அழைக்கப்படும். காப்புறுதி த்தில் உள்ள பயணிக்கும் அவரது து சொத்துடமைக்கும் ஏற் படுகின்ற டுக்கும் நோக்குடன் மோட்டார் கொள்ளப்படும் காப் மறதியினையே

Page 13
ஆற்
(3) மூன்றாம் நபர் காப்புறுதி அ6 மோட்டார் 6T66 விபத்துச் 26).J856lb60Lu சொத்துடமைகளுக் ஈட்டினைப் பெற்றுக் கொடுக்கும் ே களினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு 6TE56 D. L60)LDuT6Tjab.6i gä வாகனத்தினை வீதியில் செலுத்து வாகனக் காப்புறுதியில் வீட்சி உ அவர்களுடைய சொத்துடமைகளுக் ஈட்டினையே குறிக்கும்.
2. தொழிலாளர் நட்டஈட்டுக் காப்புறு வேலைநேரங்களில் தொழிலால் நட்டஈட்டினைப் பெற்றுக் கொடுக் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற 65ug595UTU நட்டஈட்டுக் காப்புறுதி குறித்து நிற்கு காரணமாக உடல் ரீதியாக அல்லது நட்டம் ஏற்படுகின்ற வேளையில் நட்ட இக்காப்புறுதி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது 3. தொழிலாளர் நம்பிக்கை காப்புறுத தோழிலாளர்களின் விசுவாசம முயற்சியாளனின் உடமைகளுக்கு
ELITulsilise it அல்லது நட்டங்களு கொள்ளப்படுகின்ற காப்புறுதித் திட்ட வியாபார நிறுவனம் ஒன்றில் கா விற்பனையாளர்கள் போன்றோருக்க கொள்ளப்படுகின்றது. இவர்களினால் மோசடிகள் அல்லது ஊழல்களினால் இக்காப்புறுதி நட்டஈட்டினைப் பெற்று பின்வரும் நிறுவனங்களில் பெரிதும் ே
1. பரும்படியாக்க நிறுவனங்கள். 2. வியாபார நிறுவனங்கள்
வீடு உடைத்தல், கொள்ளை சொத்துகளுக்கு ஏதாவது இழப்புக்க ஈட்டினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் விபத்தபாயக் காப்புறுதியினையே இது
திய தீ அபாயம் காரணமாக சொ நட்டஈட்டினைப் பெற்றுக் ெ
உடமையாளர்களினால் மேற்கொள்ளப் அபாயக் காப்புறுதி என அழைக்கப் தளபாடங்கள் இயந்திரங்களும் டெ சொத்துக்களுக்கான தீ அபாயக் காட் எரியும் தன்மை அதிகமாக உள்ள அறவிடப்படும். அதாவது வெடிமருந் எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையம்,
பலசரக்குக் கடைகள் போன்ற சொத் உயரந்தளவு கட்டணம் அறவிடப்படும்.

றல்-17 13 லது படர்க்கைக் காப்புறுதி.
85/TJ681LDT6 வீதிப் பயணிகளுக்கும் கும் ஏற்படுகின்ற நட்டங்களுக்கு நட்ட ாக்குடன் மோட்டார் வாகன உடமையாளர் வகை காப்புறுதியினையே இது குறிக்கும். காப்புறுதிப் பத்திரத்தினைப் பெறாமல் வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மோட்டார் ள்ளடக்கம் என்றால் வீதிப்பயணிகளுக்கும் நம் ஏற்படுகின்ற நட்ட்ங்களுக்கான் நட்ட
郎
ரிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நட்டங்களுக்கு தம் நோக்குடன் வேலைகொள்வோனால் பக் காப்புறுதியினையே தொழிலாளர் b. இங்கு வேலை நேரங்களில் விபத்துக் உள ரீதியாக அல்லது உடமை ரீதியாக ஈட்டினைப் பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்குடன்
தி அல்லது விசுவாசக் காப்புறுதி, நற gബങ്ങഥ TUJ600TLDPT35 தொழில் வேண்டும் என்றே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நக்கு வேலை கொள்வோனால் மேற் த்தினையே இது குறித்து நிற்கும். 9Աb சாளர்கள், களஞ்சியப் பொறுப்பாளர்கள், T5 நம்பிக்கைக் காப்புறுதி மேற் திட்டமிடப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற b எதிர்நோக்க வேண்டிய நட்டங்களுக்கு ரக் கொடுக்கின்றது.நம்பிக்கைக் காப்புறுதி மற்கொள்ளப்படுகின்றது.
3. நிதி நிறுவனங்கள் 4. களவுக் காப்புறுதி காரணமாக கட்டிடம் ஒன்றில் உள்ள ள் ஏற்படுமேயாயின், அவற்றிற்கு நட்ட நோக்குடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஓர்
குறித்து நிற்கும்.
பாயக் காப்புறுதி த்துகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நட்டங்களுக்கு காள்ளும் நோக்குடன் சொத்தின் படுகின்ற அபாயக் காப்புறுதியினையே தீ படும். நிறுவனம் ஒன்றில் கட்டிடங்கள், ாறித்தொகுதிகளும் போன்ற நிலையான புறுதி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. தீ பற்றி சொத்துகளுக்கு உயர்வான கட்டணங்கள் துகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை எரிபொருட்களை விற்பனை செய்யும் ந்துக்களுக்கு தீ அபாயக் காப்புறுதிக்காக
܂ܢ ܬ *。
(26 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

Page 14
14 ՔԱBIB6ն
Stories with Kennard Un
Kennard uncle 95 6Jugbi (Lpg5. அலுவலர். தனித்து வாழும் புத் பிள்ளைகளில் மிகவும் பிரியம்.
elusio Teenagers also Judy, M. சொல்லும் சுவையான, 2) 60iiGODéfab ஆங்கிலத்தில் உள்ளன. இருந்தும், ஆசிரியரை நாடலாம்.
இயலாது போனால், இருக்கவே இ 9159 Tg5 / Dictionary. சொற்களின் மனதில் இலகுவாகப் பதியும்.
The story of how Israelis rescued
Ugan Little late in the after noon. Ken seated at his writing table with a half Smo snoozing, nodding in rhythm. An ope him. His spectacles have slipped to the nods with glasses on tip of his nose is a co,
The three mischievous teenagers: Ju door step took in the scene and began g turned to the other two, with a warnings Silence.
Edith and Maxmy were almost burstir each other, shoulders shaking with ab forth. They slowly subsided in to a softg
Ken uncle opened his eyes and well dears” , and queried , “Why so late ti silent and took their usual seats.
"Alright children,” began ken unc talk of the Great Don Bradman who passex
"Greatin what Ken uncle?', asked t
"Why Maxmy dear, he is the great produced", replied Ken uncle in a reprima "Cricket, Cricket, Cricket .... th Maxmy the vivacious.
“Yes uncle", chipped in the peace thrilling story ... Cricket is rather boring",
Ken uncle studied them for a while. , and declared, “Ok dears, today I'll te
I read of this in both 'NEWSWEEK
"What's it uncle?", asked the impa

17
le —03 Lib UTCBLb
ந்த, இளைப்பாறிய அரசாங்க தகப் புழுவான இவருக்கு சிறு
Xmy, Edith eya88uT(5595, 36)]] வக் கதைகளே இவை. இலகு சிக்கல் உண்டானால் ஆங்கில
இருக்கின்றது : ஆங்கில - தமிழ் கருத்தை தேடி எடுத்தால்,
he hostages at Entebbe Airport in a. Incle has had his lunch. He is seen ked pipe in his grasp. The old manis ned book is on the table, in front of Very tip of his nose. His rhythmic mical scene indeed
dy, Edith and Maxmy at Ken uncle's iggling ... the leader Judy, swiftly ign: right fore on Finger tight lips for
1g with laughter. Both leaned against Isolute mirth. But not a note came
iggle. エ Comed them saying, "Walk in my pday?'. The three of them remained
le and announced, "Today we shall | away this year”. he impatient Maxmy.
st Batsman the game of cricket ever lding manner at her ignorance.
: whole time Cricket...", burst out
lover Edith "Please tell us some
she conclued. Thougt a little and made up his mind
1 you about a daring event. and "READER's DIGEST.
ient Maxmy.

Page 15
س
Before anyone could react said, “Curiosity killed the cat", learn,” she chided with deep sar
“Uhmm ... now, no mori down a single, yet simple rule.
"Alright dears', began Ker from Tel-Aviv, the capital city carried 242 passengers and 12 cre
14,
“On 23" June 1976, the pl leg of the flight. Suddenly tw woman, jumped up from their S hands. They ordered the passeng
“The plane was first ordered Gaddafi ruled Libiya as a dictator the plane refueled and was ordere where General Idil Amin was the I
"Some 2000 miles away from Israel prime Minister Yitzhak Rab They decided not to give into any moment they would pretend to pre
"The Israel government soug construction company that built Ei communication and refueling fa ariel photographs of Entebbe Air were a few of the information.
" In the meantime the hijack Thus the hostages were reduced fr collected from the released passe Airports.
“Then on the 11" day, 03 j name of the operation was : ope)
"Four huge us built Hercule Jets took off on the rescue mission and communications center, and
"The convey of six planes W. most part of the way, along the Africa.

T6-17 ஆற்றல்-1 15
Edith pinched Maxmy on her shoulder and in a motherly tone, "So why not listen and CaSt.
2 interruptions please', Judy the leader laid
uncle, “An Air France plane was on a flight of Israel, to Paris. The Airbus' plane
members. ane lified off from Athens Airport on a its last to young Arab passengers, a man and a eats, with pistols and hand greandes in their ers and crew into silent submission.
to Benghazi of Libiya. Colonel Mohamed and he encouraged terrorist activities. There d to proceed to Entebbe Airport in Uganda dictator ruler in that country.
the hapless hostages and captured plane, the in met with his Ministers in the cabinet room. demands the terroists may make. But for the pare for negotiations.
ght information from various sources. The htebbe Airport; information on flight routes; cilities in nearby Nairobi Airport of Kenya, port taken by over passing satellites of USA
cers released at Entebbe all the non - Jews. Om 254 to 106. And more information Were :ngers when they flew in to their own home
uly, a strike force lifted off from Israel. The ration Thunderball.
S C - 130 cargo planes and two Boeing 707 1. One of the Boeing 707 was the command the other was a "Hospital plane'.
ere escorted by Isralei phantom Jets, for normal Israel Airlines usual route to South
(28 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

Page 16
16 ஆற்றல்
ENGLISH
FUNCTIONA ஆங்கிலம் சரளமாக பேச 30 நாட்க ENGLISH), 6T6ÖTLJg5 (guJGOTTg5 a5 Tfluuio, வேண்டும், பேச வேண்டும், அப்போது த ஆனால், ஆங்கிலத்தை ஓரளவு பின (Մ գավմ). FORMAL GRAMMER -9 கட்டுரைகள் புனைந்துள்ளனர். அவை பி வரவேற்கப்பட்டுள்ளன. GILDaig FORM FUNCTIONAL GRAMMAR LDL (GGLD Gu
(Upg56Ó6ö gọÜ BULDTGOT DICTIONARY bT657 GibbL6)ig, POCKET, OXFOR எண்ணங்களை விபரித்து வெளிப்படுத்து 'மூலக்கருவிகள்' கூடிய சொற்கள் தெர் திடமாகவும் பிரதிபலிக்கும்.
ENGLISH ல் தெரிய வேண்டியவை ஒட்டு மொத்தமாக ஓர் 15 விஷயங்கள் தெ நாம் பரிமாற இருக்கும் 15 விஷயங்களாவல்
... First Person 9
Second Person ... Third Person
PRONOUN — LîJg5Ü GLJuujäFGEFITsi) ADJECTIVE - GLJuly 2 fi GasTe) VERB - 660)603, Gay-TG)
'7. ADVERB – ബിഞങ്ങ് ഉ_ിട്ട് (816)
1. 1. NOUN - GULU3O3-16)
I
1.
1
ENGLISH எழுதும் போது நீங்கள் க பொது விதிகள் உள்ளன: ' ij]j
(upg56,orougl, Dot your 'i' s and cr
எழுதிய ' என்னும் எழுத்துகளுக்கு " அத்துடன், 't' எழுத்துக்களது "cross (குறு (36.603T (GLD. KÇE, , ,
இரண்டாவது Punctuation அதாவ குறியீடுகள், தப்பாது, பாவிக்க வேண்டும் மாறியதால், ஒருவரின் உயிரே" பற உருவாகியது. இந்த வசனங்களை கவனி
"Kill him not, let him free". ,
"Kill him, not let him free".
உங்கள் சகலருக்கும் ஏராளமான Eng ஒழுங்காக கோற்று, சீராக வெளியிட உ எழுதப் பழகாது போனால் கீழ்க் கண்டவா எழுதி அவமானப்படுவீர்கள்.

7.
ESSON 01
GRAMMER ரில் கற்றுத் தருவோம், (SPOKEN பேசுவதற்கு நீங்களே முயல ன் பரீட்சயம் ஆகும். ழகள் இல்லாது எழுத கற்றுத் தர வு இல்லாது, பலர் சிறு கதைகள், கரிக்கப்பட்டு, வாசகர்களால் பெரிதும் AL GRAMMAR: Gios ဓါး’ ( 5|LD.
ஒன்றினை பிெற்றுக் கொள்ளுங்கள். D DICTIONARY e. சொற்கள் uம் 'ஆயுதங்கள்', அடிப்படையான |ந்தவரது எண்ணங்கள் தெளிவாகவும்,
JJ(T6ITLDT36 2-6ï16TT60T. ஆனால் நாம் ரிந்தால் போதுமானது. I:
- SINGULAR- GỌ(CE560OLD O. PLURAL - Ligór GOLD 1. MASCULINE - asirurgio 2. MENINE – CL169ILIT60 3. PAST TENSE - 3Digbassroob 4 PRESENTTENSE- 6&Ep5T6OLD 5.9 FUTURETENSE - Gigslijas TGob
வனிக்கவேண்டிய இரு, முக்கியமான,
oss your 's அதாவது, நீங்கள் தவறாது, 'குற்று போட வேண்டும்: |க்கு கோடு) களை, மறவாது, இட
5), Full Stop, Comma, GUT6öD ஓர் சின்னஞ் சிறிய comma இடம் போகக் கூடிய கருத்து மாற்றம் யுங்கள்:
t " ),
3) J
lish Words Glg5sfhuqub. , இவைகன்ஸ் தவுவதே எமது நோக்கம், ஒழுங்காக று, சிரிப்புக்கிடமான, வசனங்களை

Page 17
ܘܩܝܡܬܐ
இவ் வசனங்கள் இரு வகையா நகரசபைகரு எழுதபபடடவை. 01. I am forwarding my marriage ce I had seven, but one died which wa 02. Ian writing to say that my baby
money? 03. I am glad to report that my husba 04. Please find for certain ifmy hus
eat or do anything till he knows. 05. I am very much annoyed to find
this is a dirty lie. I was married to 06. Unless I get my husband's money 07. In accordance with instructions.
envelope. 08. I Want money as quick as I can
two week and he doesn't do me ÉG&g gÐ 6ñT6TT63)6] Insurance (ab எழுதப்பட்டவை. 01. Coming home, I drove into the w
have. 02. The other car collided with mine 03. I collided with a stationery truck 04. I had been driving for 40 years wh 05. A pedestrian in hit me and went 06. My car legally parked as it backe 07. I told the police that I was not in
I had fractured skull. O8. The indirect cause of an accident SyĖJaśl6OLb gọÜ ILLOGICAL சாஸ்திரத்திற்கு புறம்பான) என ஒரேவிதமான (SPELLING) 6 கொண்டிருக்கும். ஆனால், வசன
உதாரணமாக, Read (றிட்) எதிர்காலத்தில் கூறும். Read (Googli கூறும். மேலும், சில சொற்கள் ஒே கருத்து மாறுபடும். உதாரண "வாசித்தது”. Red (றெட்) சிகப்பு என்பது அவரை காய் அல்லது வில் HAVE BEEN 616örglub 6.1360T ug 2666.
ஆங்கிலத்தில் உள்ள 26 எழு சொற்களை உருவாக்க வேண்டியதாக இவைகளை எமது பாடங்கள் மூலம்

| rintai 17 17
666. முதலாவது பற். ெ ്ബങ്ങഖ
rtificate and my children is baptized on a half sheet of paper was born two years old. When do I get my
ind who was reported missing is now dead. band is dead. A man I live With now can't
that you have branded my baby as illiterate as
his father a week before he was born. retty soon I will have to lead an immortal life. , I have given birth to twins in the enclosed
get it. I have been in bed with the Doctorfor no good. ாப்புறுதி) விண்ணப்பங்களில் சாரதிகளினால்
Tong house and collided with a tree. I don't
Without giving warning of its intentions. coming the other way. ten I fell asleep at the wheel and had an accident. Inder my car.
d into the other Vehicle. jured, but on removing my hat, I found that
was little guy in small car with big mouth.
LANGUAGE (upy 600TLITLT60T, BJá53,
வர்ணிக்கப்படுகின்றது. பல சொற்கள் ழுத்துக்கூட்டலையும், உச்சரிப்பையும் ந்திற்கேற்ப, கருத்து மாறுபடும்.
என்பது, "வாசிப்பதை” நிகழ் அல்லது
ட்) என்பது, வாசித்ததை இறந்த காலத்தில் ரே மாதிரியான உச்சரிப்புள்ளவை, ஆனால்
ம்: Read (றெட்) என்பது, | :)[líb႕:"၅၃
நிறம், ஒரே உச்சரிப்பு Bean (Bir) 0085. Been (Beir) 6165Tug HAS BEEN, தி. ஒரே உச்சரிப்பு. 966), TOD U6)
த்துகளைக் கொண்டே 600,000 அதிகமான
ல் இந்தக் குளறுபடி நிலை உருவாகியது.
நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
(27 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

Page 18
Global Warming பூமியின் வெப்பம் ப மானிட செயற்பாட்டால் பூமியின் Methne போன்ற வாயுக்கள் சேர்கின் அடைந்து, மீண்டும் தெறித்து வளிமண வாயுக்கள் தடையாக உள்ளன. இதனா பத்து வருடங்கள் முன்னர் இப் "பச்சைவி கோட்பாடாகவே இருந்தது.
“@uujibgŞJģ5G5ITLộlpiö LJUL'af” (Indu நூற்றாண்டு தொடங்கியது. அன்று தொ சாலைகளும், சக்தி உற்பத்தி சாலைக வாயுக்களை உபயோகிக்கும் சாதனங்களு தடுப்பை ஏற்படுத்தும் நிலையை உருவாக்கு அணு ஆயுத போரினால் அல்லது ஏற்படும் அழிவ்ைதவிர, பூமியை மிக ே வீட்டுத் தாக்கத்துக்கே உரியது “சிறு நூற்றாண்டில் றவஷ்யா வினது ஸைபிறிய சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. இன்னொன்று விளைவித்தது.
ஆபிரிக்கா (Africa) கண்டத்தின் (கிலிமன்ஜாறோ) தனது உச்சியின் வெ வீதத்தை 1912 ம் ஆண்டு தொடக்க ஆண்டுகளில் இதனது உறை - பனி முழு
அமெரிக்கா வினது Montana ( உச்சிகளின் உறை - பனி 70 வ தற்போதைய சூழல் மாசுபடும் நிலை a563öILğ5g56ör Venezula (G6J63T6 more6MOIT) 5 TIL (மெதுவாக நகரும் மிகப்பெரிய பனி மண் ஆண்டளவில் இருந்தன. ஆனால்
Deal GOEIE (36 g) site T60T.
gä5aÉluu ETT (6 6müoğ535 TLUGOTLD Intergove (IPCC) என்னும் சீதோஷண நிலையின் உருவாக்கியது. இந்த IPPC குழுவினது தாவரங்களினதும் சுமார் 420 பெளதீக செ பூமியின் வெப்பம் கூடியதால். பூமி வெப்பநிலை 5°C கூடியதும், பூமியின் " அழியத் தொடங்கியது.
தற்பேர்தைய பூமியின் வெட்பம் அதிக ஆண்டளவில், அதாவது இந்த 21 ம் நூற நானும் இவ்வுலகில் இருக்கமாட்டோம் தா 58° C க்கும் இடைக்கணக்கில் அதிகரி Artic (Sejfä5) Antartica (SD46ÕTJAT flä5āEST) : உருகத் தொடங்கி கடல் நீர் மட்டம் 09 01 மீற்றர் உயர்ந்தாலே அமெரிக்கா வில் (லூய்ஸியானா) மாநிலங்களும், EGY (நைல்நதி முகத்துவார நிலப்பரப்பு); M

Green House Effect
ச்சை வீட்டுத்தாக்கம்
gup656) Carbon Dioxide (Co., ) , 360T. சூரியனது வெப்பம் பூமியை டலத்தைச் சென்றடைய விடாது இவ் ல் பூமியின் வெப்பம் அதிகரிக்கின்றது. படுத்தாக்கம்' என்பது ஓர் விஞ்ஞானக்
strial Revalution) o 6oÉ6ò 18ub L3535D, இன்று வரை, தொழிற் ளும், மோட்டார்ரதங்களும், CFC b பூமியின் வளிமண்டலத்தில் வெப்பத் நகின்றன.
பூமி சிறு கிரகத்துடன் மோதினால் மாசமாக தாக்கும் சக்தி இப் பச்சை *Jalb” ( Aşteriod) 66ăim 18.b நிலப்பரப்பில் வீழ்ந்து மோதி பெரும் மெக்ஸிகோ (Mexico) நாட்டில் சேதம்
அதி உயர் மலையான Kimanjaro ன்ைமையான உறை - பனியின்75% ம் இழந்துள்ளது. அடுத்த 15 மையாக அற்றுப்போகும். மொன்ரானா) மாநிலத்தினது மலை ருடங்களில் முற்றாக அழியக்கூடும், தொடர்ந்தால். தென் அமெரிக்கா டின் மலை உச்சிகளில் 06 Glaciers டலம், பனி மண்டல ஆறு) 1972 ம் இன்று இரண்டே இரண்டு பனி
*rnmental Panel On Climate Change
மாற்றத்தை அவதானிக்கும் குழுவை அறிக்கையின் படி மிருகங்களினதும் பல் ஒழுங்குகள் தாக்கமடைந்துள்ளன, பனிக்கட்டியினால் மூடப்பட்ட கால U6a, Bug EITsotb” (Ice Age) p (bas
ரிக்கும் விகிதம் தொடர்ந்தால் 2100ம் றாண்டு முடியுமளவில், (நீங்களும்
ன்!), உலகின் வெட்பம் 14° C க்கும் bகும். இவ் வெட்ப அதிகரிப்பினால், துருவங்களினது பனிக்கட்டி நிலப்பரப்பு மீற்றர் உயரும். &L6ö ÉJ LDLLLb Igby Florida (F GGTTTTgóLIT) Louisina T (61.5 g) bTiggog Nile Delta ldives (uDIT6060 #6:56it) Bangladesh

Page 19
[J!?قے
(பங்களாதேசம்) ஆகியவை கடல் நீ 09 மீற்றர் உயர்ந்தால் . கற்பனை
ஐ நா வினது IPCC அறிக்கைய நாடுகள் 09 வருடங்களாக பேச்சு வ நாட்டினது Kyoto (க்யோரோ) நகரி (க்யோரோ ஒப்பந்தம்)கைச்சாத்திடப் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள், வளிமண்டலத்தினுள் செலுத்திய 6 குறைப்பதென்றும், அபிவிருத்தி அ6 கொடுப்பதெனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது மேலும், உலகத்தினது சலி நாடான ஐக்கிய அமெரிக்கா, 25% வாயுக்களை வளிமண்டலத்திற்கு செ 1990 ம் ஆண்டு அளிவில் இருந்து 7 ஒப்பந்தம், மற்றவைக்கு 5% அரசாங்கம் கோபமுற்றது ஞாயமா எ சீனா வையும், இந்தியா ை கணித்து அவகாசம் வழங்கியது Bus சென்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதி 60Tg5 Ripublican 5 Lafả5G5 GJUJT6TTLDM எரிபொருள் (எண்ணை) கொம்பனி நிறவனங்களின் மசகுப்பொருட்களில் கொம்பனிகளின் லாபத்தைக்குறைத்த
நூறு வருடங்களின் பின்னர் இன்றைய சூழல் மாசுபடும் விகித ஏற்படும் பொருளாதார தாக்கத்தால் "எம்மை எமது வீடுகளுக்கு அனுப் வினது செனற்சபையிலும், STT: அங்கத்தவர்களிடமும் பரவலாக உள் 3.356OTT6), Bill Clinton 60).3539 வருட இறுதியில் ஜனாதிபதி ே வாக்குறுதிகளையும் தள்ளி வைக் அறிவித்துள்ளார். இவரது சூழல் கட்டுரையில் பார்ப்போம்.
Time சஞ்சிகையினது பிரத்தியேக
9.5 TULE - Time, April
"ஆற்றல்' சஞ்சிகையில் ஏற்கனவே 1) சூழலும் சூழல் மாசுபடலும் - இதழ் SC. Zoology, (35J56) as Tsuit Goulb, as 2). சூழற் சீர்கேடுகளிற் காடழிப்பு புவியியல்பகுதி, பல்கலைக்கழகம், கெ 3). பச்சை வீட்டுத்தாக்கம் - இதழ்கள் 12 March 2000, 13 April 2000
ஆக்கம் சந்திரலிலா குலசேகரப்
யாழ்ப்பாணம்.

றல்-17 19 ல் மூழ்கி சரித்திரப்பெயர்களாக மாறிவிடும் பயங்கரமாக உள்ளதே! பினது சிபார்சுகளை நடைமுறைப்படுத்த 83 ார்த்தைகள் நடாத்தி, இறுதியில், யப்பான் 6) 1997 b sa,635 (8 Koyoto Agreement படப்பட்டது. இவ் ஒப்பந்தத்தின் படி 互LD@ 1990 ம் ஆண்டுகளில் வாயுக்களின் தொகையிலிருந்து 5% வீதம் டையாத நாடுகளுக்கு சற்று கால அவகாசம் . ாத்தொகையில் 4% வீதத்தைக் கொண்ட வீத பச்சை வீட்டு தாக்கம் உருவாக்கும் லுத்துவதனால், ஐக்கிய அமெரிக்கா தனது % வீதம் குறைக்க வேண்டும் என்றது அவ் எனக்கு மட்டும் 7% வீதமோ என Bush ன அவதானிகள் கேட்டுள்ளனர்! வையும் அபிவிருத்தி அடையா நாடுகளாக h அரசாங்கத்தை மேலும் சீண்டியிருக்கும்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக George Bush ன பணத்தை நிலக் கரி கொம்பனிகளும், களும், வாரி வளங்கின. இவ் னது பாவனையை குறைத்து, அக் ால், சும்மா விடுவார்களா. என்ன?
வரக்கூடிய அனர்த்தங்களை முன்னிட்டு, ந்தைக் குறைக்க எத்தனித்து, அதனால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் அடுத்த தேர்தலில், பிவிடுவார்கள்” என்ற அச்சம் அமெரிக்கா ங்கிறஸ் சபையிலும், Bush 9JJFTrilas 6Tg5). ாத்திட்ட Kyoto ஒப்பந்தத்தையும், சென்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தான் கொடுத்த basis&LITsogyras President George Bush சம்மந்தமான நடவடிக்கைகளை இன்னுமோர்
அறிக்கையிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது. 9, 2001.
வெளிவந்த சம்மந்தப்பட்ட கட்டுரைகள் : 07, Sept 1999, துஸ்யந்தி குமாரவேல், B. ச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
35 08, Oct 1999, கலைச்செல்வி, ாழும்பு 08 Oct 1999, O9 Nov/ Dec 1999, 11 Feb 2000,
b பிரதேச செயலகம்

Page 20
20 2,336
ஐக்கிய அமெரி George W. Bush Gorg, Gigi, (1) குடிக்கும் நீரில் உள்ள Arsenic (ஆ அளவுகளது விகிதாசாரத்தை குை நிராகரித்துள்ளார். (2) தேர்தல் காலத்தில் கூறிய வாக்குறுதி ஆலைகளில் இருந்து வெளிப்படும் C தற்போது நிராகரித்துவிட்டார். (3) பூமியின் வெட்ப அதிகரிப்பைக்
56516), Trias 65 LTD. (Kyoto Treaty) (4) அழியும் அபாயத்தில்
"பாதுகாக்கப்படவேண்டியவை' எனப் வழக்குகளை பதிவு செய்வதை தடைெ (5) நிலச்சுரங்கங்களிலிருந்து கசியும் நச்சு நீரையும் கட்டுப்படுத்தும் சட்டத்தை இன (6) சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு ஏஜென்சி
யினது வருடாந்த பங்கீட்டு நிதியில் இ என தீர்மானித்துள்ளார். (7) “White House Council "On Environ
சுற்றாடல் ஆலோசனை சபை ) என்னும் 36JTg5 5560);5 Geroge W. Bush S காலத்தில் பூமியின் வெட்ப அதிகரிப் எடுக்க வேண்டும் என்றும், அதனைச் Effect” என பிரகடனம் செய்தவர். (8) 15 ஆவது ஆற்றல் இதழத "சர்வதேச 6 வது விஷயம்) அமெரிக்க ஜனாத் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன. Bush அவ் வழக்குகளுக்காக 08 மில் ஆனால் அவற்றை April 23, 2001 வரை G|FT(Bä55ÜLL66Ö6060 : Greenberg Trau Barry Richards 66.5 g) b FL Ligg, JGoofluigi
அனுப்பியது. இந் நிறுவனத்திற்கு 2 611611951
பத்துக்கும் அதிகமான சட்டத்துறை வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தன. இ6 தொங்குபடிதான்!
Florida LDT isogg56) (George 2
Governor - ஆளுனர் ஆக இருந்தார்) Recount Committee (L6), 6). Tasgassir அமைப்பை உருவாக்கினர்.
இக் குழுவினது கடமை நிதி சேர்ட் மாநிலத்தின் (Georuge Bush எண்ணைக்கிணறுகளுக்கு உரிமையாளரா 5BGLJTg Commerce Secretary (GUC வகிக்கின்றார்

-17
க்கா ஜனாதிபதி டக்க 09 மாத செயற்பாடுகள் சனிக் ரசாயன மூலக நஞ்சு அமிலம்) க்க வேண்டும் என்ற சட்டத்தை
5ளில் ஒன்று மின் சக்தி உற்பத்தி வாயுவை குறைப்பது. இதையும்
குறைக்கும் உடன்படிக்கையிலிருந்து
66II இன 660)B.E.6061T பிரகடனப்படுத்தும் நீதி மன்ற SFLUg51676 ITTU.
@JEFTuu6OT GLJITOUBLEE560D6"Tu quib, நச்சு ட நிறுத்தம் செய்துள்ளார். (Environmental Protection Agency) ருந்து 64 வீத பணத்தைக் குறைப்பது
mental Quality” (G6). Girgo)6T DIT6flo)35
அமைப்பை கலைத்து விட்டார். r அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த பை உடனேயே குறைக்க நடவடிக்கை GeFusiLL.giggll GOg, "White House
செய்திகள்” பகுதியில் (48ம் பக்கம் நிபதி தேர்தல் நீதிமன்ற வழக்குகள்
லியன் டொலர்கள் செலவழித்துள்ளார். க்கும், அவரது வழக்குரைஞர்களுக்கு rig என்னும் வளக்குரைஞர் நிறுவனம் தலைமையில் 52 சட்டத்தரணிகளை மட்டும் 800, 000 டொலர் கொடுபட
நிறவனங்கள் மேற்கூறியபடி பற்பல வைகளின் கணக்குகளும் இன்னமும்
உடைய மூத்த சகோதரர் Jef அங்கு வழக்குகள் தொடங்கியதும், 'Bush மீள எண்ணும் செயற்குழு) என்னும்
LE ! இதனது தலைவர் Texas up6516060Tu ஆளுனர்) | IEՆ) I Don Evans 6 situs) (3). இவர்
1ளாதார செயலாளர்) ஆக பதவி

Page 21
(5 ஆம் பக்க தொடர்) இன்றை (7) China – 2. 6046ör LII சகலவிதத்திலும் உதவுவது என வடமேற்கில் உள்ள மாகாணங் செயல்களால் உதித்திருக்கலாம். tforgisorg World Trade வருடங்களின் பின்னர், இப்போது
(8) உலக பயங்கரவாதம்
ஏகமனதாக முன்னர் அனுமதித்த
40 பில்லியன் டொலராக அதிகரித் 40 பில்லியன் என்றால், 40,0
(9) Washington D.C. - 9Gu இணைந்து நடாத்திய "தேசிய இஸ்லாமிய மதத் தலைவரே தொடக்கி வைத்தார்.
(10) Afghansistan : SG|Ds Kabul தலைநகரில் இருந்து 4 பகுதிக்கும் இடம் பெயரத் தொடர 3.g660)Luigi), Pakistan, பகுதிகளில் துருப்புகளை குவித் வருவதை தடுக்க ஆயத்தமாகியுள்
(11) வட ஆப்கனிஸ்தான் இன்னமும் செல்வாக்கு பெற6 செல்கின்றார்கள், தொழில் புரிகின் இப் பகுதியில் வெகுபிரப பயங்கரவாதிகளால் கொல்லப்ப கொம்யூனிஸ் அரசாங்கத்திற்கு வடக்கில் தளபதி மகுட் ரஷ் பள்ளத்தாக்கை, 10 வருடங்க போராடினார். -
பேட்டி காணும் பத்திரிகையா தளபதி மசூட் கொல்லப்பட்ட GasTelos), IL JUL6Offi.
இவரது இறுதிச் சடங்கில் ை மக்கள் கண்ணிருடன் பங்குபற்றின
(12) * Philipines — QaF GÖTAMO இய்க்கம் பணயக் கைதிகளாக 2 ' இராணுவம் இவர்களை பி. திண்ணம் என்ற நிலையில், சடு விதமாக விடுபட்டு தப்பிவிட்டனர்.
இலஞ்சம் பெற்ற உயர் இர கைதாகி விசாரணை நடைபெறுகி

21
ஆற்றல்-17
Bulu 2D 6D8E5Lib பங்கரவாதத்தை ஒழிக்க America விற்கு தீர்மானித்துள்ளது. இவ் எண்ணம் தனது
களில் இருக்கும் முஸ்லிம் தீவிரவாதிகளின்
Organization ல் சேரும் விண்ணப்பம், 15 அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை அழிக்க அமெரிக்க செனற்சபை 20 Bion டொலர் தொகையை, இப்போது pg5676Tg5. 100,000,000/= 3,5LD.
மரிக்க தலை நகரில் சகல மத தலைவர்களும் துக்க தின” வைபவத்தை, வட அமெரிக்க பிரதான போதகராக, முதற் பேச்சாளராக,
க்காவினது தாக்குதலை எதிர்பார்க்கும் மக்கள் கிராமப் புறங்களுக்கும், Pakistan 616)6O)6)
கியுள்ளனர். Ian ஆகிய இரு நாடுகளும் தமது எல்லைப் 芭l, ஆப்கனிஸ்தான் ல் இருந்து அகதிகள் TETIBUI. ༽
வட ஆப்கனிஸ்தானில் தலிபான் இயக்கம் ി(6. இங்கு பெண்கள் பாடசாலை றனர், சுதந்திரமாக வாழ்கின்றனர். ல்யமான தளபதி அகமட் செய்து மசூட் | LITÍ. 1980 களில் ஆப்கனிஸ்தானது ஆதரவாக ரஷ்ய ராணுவம் சென்றது. ய ராணுவத்தை தனது பகுதியான பஞ்சா ΕΠΙΤΕ, கடைசி வரை ஆக்கிரமிக்க விடாது
ளர்கள் போல தோன்றிய இரு அரேபியர்களால் Ii. இவ் இருவரும் பின்னர் சுட்டுக்
ககளில் இவரது படங்களை ஏந்திய பல்லாயிர 市。
6)I(5LLib Abu Sayaff 616örg9)JLb ULLJ(ÉJ35J6)IITg5
உல்லாச பயணிகளைப் பிடித்தனர்.
டிக்கவென சுற்றி வளைத்தது. பிடிபடுவது நிதியாக சுற்றி வளைப்பில் இருந்து எதிர்பாராத
ாணுவ அதிகாரிகளது சதியே இது என சிலர் ன்றது.

Page 22
22
ՔԱBIB6ն-17
(13) அகதிகளை கடத்தும் வியாபாரம்: BBC pĝig5 Iri Ms. Frances Harrison நீர்கெ மீன்பிடிக்கும் வள்ளங்களில் satellite (Մ) நீண்ட தொலைத் தொடர்பு சாதனங்களும் (
இவைகளில் தலா 4000 டொலர்கள் செல்கின்றனர். பிடிபட்டால் நாடு கடத்தப் மீண்டுமொரு தடவை எத்தனிப்பர்.
அதிசயம் என்னவென்றால், சிறுபான்ன பெரும்பான்மை இன சிங்கள மக்கே கடத்தப்படுகின்றனர். (World Today sẽ 11.09.2001 அன்று கேட்ட
(14) Zimbabwe - தலைநகரான Harare South Africa, Zambia BTGaboshgir பிரதிநித யுடன் உரையாடினர்.
வெள்ளை இனத்தவரது நிலங்களை கொடுக்கும் முகாபே யினது கொள்கை தெ பொருளாதார, அரசியல் ஆபத்தை விளைவி இக் கலந்துரையாடல் நடந்த வே6ை Bulawayo வினது மாநகர சபை தேர்தலி Movement For Democratic Change ( தொகுதிகளிலும் வென்றது.
தேர்தல் பிரச்சார காலத்தில் MDC ே சாட்டுகளில் கைதானார்கள். தற்போது மா இன்னமும் விடுதலையாகாதுள்ளார். (BBC world today - 11-09-200 1)
(15) Israel - பலஸ்தீனியர்களின் 望 மக்களும், இராணுவத்தின் எதிர் தாக் அழிகின்றனர்.
LUg5 Di Ariel Sharon 48 மணித்தியா உத்தரவிடப்படுமாயின் மட்டுமே தனது வெ6 Peres பேச்சுவார்த்தைக்கு Arafat 卯芭 巴 அறிவித்துள்ளார்.
அரபாத் தினது அதிகாரம் அவர் உருவாக்க பற்றாதென அவதானிகள் கூறுகின்
(16) Japan - MCD sistag. BSE முறையாக இங்கு தோன்றியுள்ளது. இது 3.5GBTui GasTLDrift 6igib Foot and Mouth C
Britain ல் தோன்றி, ஐரோப்பா நாடுகளான Argentina, Uruguay, கோடிக்கணக்கில் மாடுகளை கொன்றழிக் வியாதியால் ஏற்பட்டது. 805 நா உருக்குலைக்கும் வியாதியென்பதால் கவலைக்கிடமானது.
மிருக உணவை இறக்குமதி செய்வ

ாழும்பில் இருந்து அறிவித்தது: லம் திசை காணும் சாதனங்களும்,
பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கொடுத்து அகதிகளாக ஒஸ்ற்றேலியா LI (66) Iri. பண வசதி உண்டானால்
ம தமிழரல்ல இவ்வாறு செல்வது,
ா பணம் கொடுத்து கள்ளமாக
து).
ulsi) Malawi, Angola, Namibia, கள் ஜனாதிபதி Dr.Robert Mugabe
பலோத்காரமாக கறுப்பினர்களுக்கு ன் ஆபிரிக்க பிராந்தியத்திற்கு பெரும் விக்கும் என அறிவுறுத்தினர்.
TT, இரண்டாவது பெரிய நகரான ல் முகாபே யினது எதிர் கட்சியான MDC) தாம் போட்டியிட்ட சகல
வட்பாளர்கள் பலர், பற்பல குற்றச் நகர சபை மேயராக வென்றுள்ளவர்
தற்கொலை குண்டுதாரிகளால் Ա.5 குதலில் பலஸ்தீனரும் தினமும்
ல அமைதி Yasir Araffat flesOrmsö பிநாட்டு விவகார அமைச்சர் Simon அழைப்பை ஏற்றுக் கொள்வார் என
பக்கத்தில் ஒரு போர் நிறுத்தத்தை TB60TT.
என்றும் மிருக வருத்தம் முதல் வே ஆசியாவினது முதல் கேஸ். isease 96ö6).
நாடுகளுக்கும், தென் அமெரிக்க Brazil நாடுகளுக்கும் பரவி க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் இவ் ாட்டின் பொருளாதார ിഞ്ഞുങ്ങu LLJLJL JIT 633 நாட்டினது ിങ്ങനെ
தாலேயே இந்நோய் பரவுகின்றது.

Page 23
ஆற்ற
(17) Nepal — Babu Chiri Sherpa, தடவையாக ஏற முயன்றபோது விழுந்ததால் மரணித்தார்.
இவர் சென்ற வருடம் 16 மன "ஏறி - இறங்கி” சாதனை படைத்தா சுவாசிக்கும் விசேட சாதனங்கள் இல் சாதனை உருவாக்கினார். GLOTs சுவாசிப்பதற்கு பிராணவாயு மிகவும் கு
(Time - May 14, 2001) (18) Ghana — g563)6Nogba:Elf Accra
போட்டியின் போது, UTfGO)6).JuJIT6IIf மோதல் ஏற்பட்டது. இதனைத் பிரயோகித்தனர்.
இதன் விளைவாக ஏற்பட்ட வழியில்லாது நெரிந்து LDIT600TL60Tif.
பொலிஸாரது விவேகமற்ற ெ (Time - May 21, 2001). (19) International War Crime Trib நகரில் முன்னாள் சேர்பிய நாட்டு இ 38 வயது, 7,500 Bosnia (p67 சுற்றவாளி என பதிலளித்தார்.
1995ல் Srebrenica நகரில்
uyglass fluJIT601 General Radislan இக் கொலைஞர்.
சர்வதேச 'வானொலி", தொகுக்கப்பட்டவை.
ത്ത് ത கரண் பி
உங்களுக்கு அள போட்டோ பிரதி சேவை
அடையாள அட்டை கவரி * ஆய்வுக்கட்டுரைகள் L
Ᏹ*
*
மற்றும் பாடசலை உபகரண
S SS SL SL SLS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ù-17
35 வயது, இமயமலை சிகரத்தை 11வது 3,500 மீற்றர் ஏறிய பொழுது சறுக்கி
ரி 56 நிமிடங்களில் சிகரத்ைைத
f, அத்துடன், 21 மணித்தியாலங்களாக
லாது சிகரத்தில் நின்று 1999ஆம் ஆண்டு 05 மைல்கள் உயரமான சிகரத்தில்
றைவாகவே உள்ளது.
வினது உதை பந்தாட்ட அரங்கில் ஒரு மத்தியில், இரு குழுக்களுக்கிடையில் தடுக்க பொலீஸார் கண்ணீர் புகை
நெரிசலில் 126 மக்கள் தப்பியோட
சயலே காரணம் என பலர் அறிவித்தனர்.
Lunal — Hauge IT600/61. гоljila,Titlu III.6.) Dragan Obrenovic, ஸ்லீம்களை கொன்ற குற்றத்திற்கு, தான்
நடந்த படுகொலைகளை நடாத்த தனது Kristic தான் உத்தரவிட்டார் என்கின்றார்
,
crime/April 30, 2001)
§ഴിഞ്ഞുങ്ക്' ஊடகங்களில் இருந்து
། །
ரிண்ரேஸ் ரிக்கும் சலுகைகள்
ஏ4 இரண்டு பக்கம் 3/=)
L6) 18/= பக்கம் ஒன்று 25/=
Prof.
303,303A, LIGOT65 65g), பரமேஸ்வரா சந்தி, திருநெல்வேலி.
============== " " " " " " "

Page 24
24 ஆற்றல்-17 (7 ஆம் பக்க தொடர்) முகாமைக் 5.3 உழைப்பு விளைவு விகிதம் - Earning
சாதாரண பங்கொன்றுக்கான சந்தைவிலைக்கும் இடையிலான தொடர்பி
மூலம் இது கணிப்பிட முடியும். உழைப்பு விளைவு விகிதம் = சாதாரண பா &FIT5TJ600N LJ
5.4 LIă05Tsăpăsts LIÉlâsoTLIlb - Divid சாதாரண பங்குதாரருக்குரிய பங்கு எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் இது
பங்கொன்றிற்கான பங்கிலாபம் = சாதா
5.5 பங்கிலாப விளைவு விகிதம் - Dividen சாதாரண பங்கொன்றுக்கான பங்குலா விலைக்கும் இடையிலான தொடர்பினை நு
இது கணிப்பிடப்படும்.
பங்கிலாப விளைவு விகிதம்= சாதாரணப
FITg5 TU 600T U
18ஆவது ஆற்றல் இதழில் சாதாரண பங்
பெறுமதியில் இருந்து கடந்தகால வினாவி தொடரும்.
S DS S TSSSLS S S S S S S S S S S S S LSLS S S S S LSL
(20 ஆம் பக்க தொடர்) ஐக்கிய அெ இவர் துரிதமாக 8.3 மில்லியன் ெ எதிர் கட்சியில் A Goreறது குழு 3.9
ஆனால் இச் சட்டநிபுணர் நிறுவ கட்சியில் இருந்து வரவேண்டிய ப இல்லை, நெருக்கடி கொடுப்பதும் இல் g5siBGuTg5 Greenberg Trauring SFI கொம்பணிகளையும், மருந்து வை Internet 6ño (gbg5ITL’LLLíb b5LITğ5g5Juib செய்கின்றது.
அரசாங்கத்தினது செயற்திட்டங் நிர்ணயிப்போரை அணுகுவதற்கு நீ பணத்தை அள்ளி வீச ஆயத்தமாக உ ஆகவே, 800, 000 GLITGoyageo. அது ஓர் சாமர்த்தியமான முதலீடாகவே
இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் வினாவுகின்றனர் அவதானிகள்!
Michael Isikoff: Newsweek 6). A எழுதியதைத் த

கணக்கீடு Yield Ratio ழைப்புக்கும் ठFाg5|ाJ6या UrÉlálsöt னை நூற்று வீதத்தில் மதிப்பிடுவதன்
கொன்றுக்கான உழைப்பு X 100 கின் சந்தை விலை
end per share 0ாபத்தினை சாதாரண பங்குகளின் பறப்படும்.
L6OOT LIÉJAĜIGNOTLILb ரண பங்குகளின் எண்ணிக்கை
dYield Ratio பத்திற்கும் சாதாரண பங்கின் சந்தை ாற்று வீதத்தில் மதிப்பிடுவதன் மூலம்
GasTest misas T60T urgeoistulb X100
ਨੇ சந்தை விலை கொன்றுக்கான தேறிய புத்தகப் டைகள் வரை இக் கட்டுரை
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S MS S S S S
மரிக்கா ஜனாதிபதி Lff60jé5it 36-5fg55TUmld. ஆனால் மில்லியனே சேகரித்ததாம்!
னங்கள் தங்களுக்கு ஜனாதிபதியின்
ணத்தையிட்டு கவலை கொள்வதும் 606).
ட்ட நிறுவனம் மின் சக்தி உற்பத்தி க தயாரிக்கும் கொம்பணிகளையும், நிறுவனங்களையும் பிரதிநிதித்துவம்
களையும், கொள்கைகளையும் றுவனங்கள் பெருந் தொகையான 56T60T.
T Barry Richards Guybr6), LTg) Lib,
கருதப்படும்.
ஊழலில் எவ்வகையானது 6T6
pril23, 2001 ஓவியது.

Page 25
ஆற்றல்
(11 ஆம் பக்க தொடர்) வணிகக் க
சில்லறை வியாபாரி.
நுகர்வோருக்கு பண்டங்களை வி கடைகள் எனப்படும். Ibl பொருட்கள் வாங்கி விற்பவரை சி எமது தேவைக்கு எமது கொள்வி கொஞ்சமாகவும் வாங்க முடிகின்ற உதாரணம்:- சீனி, பால்மா, கெ
முகவர் முதல்வர் ஒருவரின் பணிகளையோ புரிவதற்காக அவரால் அதிகாரமளி
விற்பனை முகவர் உற்பத்தியாளர் சிலர் தமது உ செய்யும் முகவர்கள் விற்பனை மு பெரும்பாலும் சேவைகளே நுகர்வே உதாரணம்:- காப்புறுதி முகவர் சே நிறுவன முகவர் சேவை போன்றன முகவர் மூல விநியோகத்தின் நன்
அதிக மூலதனத் தேவையை அதிக தொழிலாளர் தேவைை உற்பத்தியாளரின் வேலைப்பழு உற்பத்தி வேலைகளில் உற்ப செலுத்தலாம். த்த வியாபாரி உற்பத்தியாளரு மொத்த வியாபாரிகள் தாமே ! உற்பத்தியாளருக்கு முற்பணம் உற்பத்தியாளருக்கு ஆலோசன களஞ்சிய வசதி வழங்குதல் மூலப்பொருள் இயந்திர சாதன
சந்தை
கொள்வனவாளரும் விற்பனையால் சந்திக்கும் இடம் சந்தை எனப்படு விற்போரும்நேரடியாக சந்திப்பதன் சாதனங்கள் மூலமாகவோ உருவாகலாப்
பொருட்சேவை சந்தையின் வகைக
சில்லறை வியாபாரச் மொத்த வியாபாரச் ச மூலதனச் சந்தை ஊழியர் சந்தை பணச்சந்தை சர்வதேசச் சந்தை
"சில்லறை வியாபாரச் சந்தை” இல் வரை 18ஆவது ஆற்றல் இதழில் இக்க

7
ல்வியும் கணக்கீடும்
ற்பனை செய்யும் கடைகள் சில்லறைக் கர்வோருக்கு பாவனைக்குத் தேவையான bலறை வியாபாரி என்போம். அவரிடம் னவு ஆற்றலுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு மிகக்
l. ப்பி, பென்சில், மெழுகுதிரி போன்றன.
அல்லது சில பணிகளையோ க்கப்பட்டவர் முகவர் எனப்படுவார்.
பத்திகளை விநியோகிப்பதற்கு நியமனம் கவர் ஆவார். விற்பனை முகவர் மூலம் ாரைச் சென்றடைகின்றன. வை, கடன் முகவர் சேவை, விமான
மைகள்
தவிர்க்கலாம்.
ப தவிர்க்கலாம்.
குறையும். த்தியாளர் முழுக் கவனத்தையும்
க்கு ஆற்றும் சேவைகள்.
விளம்பரம் செய்வர்.
வழங்குவர்.
ன வழங்குவர்
ங்களை பெற்றுக் கொடுத்தல்
Tரும் ஒன்று கூடும் இடம் அல்லது D. சந்தையானது வாங்குவோரும் மூலமாகவோ அல்லது தொடர்பாடல் ).
சந்தை நதை
இருந்து "திறந்த சந்தை தொழிற்பாடு” ட்டுரை தொடரும்.

Page 26
26 ஆற்றல்- 17
(12 ஆம் பக்க தொடர்) தீயபாயக்
5 9LITuä5 asTILI. 1. பெறுமானம் குறித்த காப்புறுதி சொத்தின் பணப்பெறுமதி குறிப்பிடப்ப காப்புறுதியினையே பெறுமானம் குறித்த இரண்டு வகையான பெறுமானங்கள் முக்கிய
1) உண்மைப் பெறுமதி 2) ஒப்பந்தப் பெறுமதி உண்மைப் பெறுமதி என்றால் சொத்து சொத்தின் உடமையாளருக்கு ஏற்படுகின்ற
நிற்கும். இது கொள்விலையாகவோ ET600TLIL6)Tub. ஆனால் ஒப்பந்தப் பெறு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பணரீதியா நிற்கும். இவ் இரண்டு பெறுமதிகளை
அபாயக் காப்புறுதியினை இரண்டு வகையா
1) மிகைக் காப்புறுதி
2) குறைக்காப்புறுதி
மிகைக்காப்புறுதி என்றால் சொத்து பார்க்க அதனது ஒப்பந்தப் பெறுமதி உய குறித்து நிற்கும். இங்கு சொத்தின் உ உயர்வான பெறுமதி ஒன்றிற்கு காப்புறு காப்புறுதி செய்யப்பட்ட சொத்து ஒன்று ந இரண்டு அடிப்படையில் நட்டஈடு வழங்கப்படு
1. பகுதியளவில் நட்டமடைதல் 2. முழுமையாக நட்டமடைதல்
மிகைக் காப்புறுதி Gaulinuut'''Lu''' L. நட்டமடைகின்ற 8ഖങ്ങണuിങ 6Jibu L. திருத்தச்செலவு நட்டஈடாக வழங்கப்படும் முழுமையாக நட்டமடைகின்ற வேளைய வழங்கப்படும். சிறப்பாக சொத்திற்கு 8
5 LFFLT85 6) upril 35CIUGib.
உ-ம்: A என்பவர் தமது 100,000/- பெ க்கு ஒரு மிகைக்காப்புறுதி செய்யப்படுகின்ற மண்பழுது காரணமாக சொத்து முழுமையா வேளையில் அதன் சந்தைப் பெறுமதி 80,00 வழங்கப்படும்.
மிகைக் காப்புறுதி சொத்தின் உடன் செயற்பாடாகும். ஏனெனில் சொத்தில் உயர்வான பெறுமதிக்கு கட்டணத்தினை அளவால் நட்டஈட்டினைப் பெற்றுக் கொள்வ குறைக் காப்புறுதி என்றால் சொத்தின் ஒப்பந்தப் பெறுமதி குறைவாக காணப்பு நிற்கும். இங்கு சொத்தின் உண்மைப் பெறுமதிக்கு காப்புறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு சொத்து ஒன்று நட்டமடைகின்ற வேளையி நட்டஈடு வழங்கப்படும்.
1. முழுமையாக நட்டமடைதல் 2. பகுதியளவில் நட்டமடைதல்

காப்புறுதி தியின் வகைகள்.
ட்டு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற தீ அபாயக் காப்புறுதி குறித்து நிற்கும். இங்கு பம் பெறுகின்றது.
ஒன்று நட்டமடைகின்ற வேளையில் இழப்பின் அளவினையே இது குறித்து அல்லது சந்தை விலையாகவோ மதி என்றால் தீ அபாயக் காப்புறுதி ன பெறுமதியையே இது குறித்து ாயும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தி க பாகுபடுத்தலாம்.
ஒன்றின் உண்மைப் பெறுமதியிலும் ரவாகக் காணப்படுமாயின் அதனைக் உண்மையான பெறுமதியிலும் பார்க்க தி செய்யப்பட்டிருக்கும். மிகைக் ட்டமடைகின்ற வேளையில் பின்வரும்
th.
சொத்து ஒன்று பகுதியளவில்
இழப்பினை திருத்துவதற்கான 2. அதே போன்று சொத்து பில் ஏற்பட்ட நட்டம் நட்டஈடாக சந்தைப் பெறுமதி இருப்பின் அதுவே
றுமதியான கட்டிடத்திற்கு 125,000/- து. அண்மையில் ஏற்பட்ட க நட்டமடைந்தது. நட்டமடையும் 0/ ஆகும். 80,000/- நட்டஈடு
மையாளர்களுக்கு மூடத்தனமாக ஓர் உண்மைப்பெறுமதியிலும் பார்க்க செலுத்தி உண்மைப்பெறுமதியின் தேயாகும்.
உண்மைப் பெறுமதியிலும் பார்க்க டுமேயாயின், அதனைக் குறித்து பெறுமதியிலும் பார்க்க குறைவான D. குறைக்காப்புறுதி செய்யப்பட்ட ல் பின்வரும் இரண்டு அடிப்படையில்

Page 27
ஆற்
பகுதியளவில் நட்டமடைகின்ற நட்டஈடு வழங்கப்படும். அதாவி பெறுமதிககும் இடையிலான விகித
இதனை பின்வருமாறு கணிப்படல்.
பெ X
உண்மைப் றுமதி சொத்து முழுமையாக நட்டமை நட்டஈடாக வழங்கப்படும். மிகைக் சொத்தின் உடமையாளர்களுக்கு ஏனெனில் சொத்து முழுமையாக ந அளவிலும் பார்க்க குறைவான பெ உள்ளது. எனவே குறைக் காப்புறு தராது என்ற காரணத்தினால் அதுவும்
3. பெறுமானம் குறியாத காப்புறுதி சொத்தின் பணப்பெறுமதி குறிப் காப்புறுதி ஒப்பந்தத்தினையே பெறுமா நிற்கும். நட்டம் அடைகின்ற வே அடிப்படையாகக் கொண்டு நட்டஈடு வ
SLSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSLSLSLSLSTSTSSSLLS
(17 ஆம் பக்க தொடர்) ENGLISP
பொதுவாக எதற்கும் விதிகள் விதிவிலக்கு (EXCEPTION) இருக் பொதுவாக சகல விதிகளும் 6 காணப்படுகின்றன.
நாம் படிப்படியாக முன்னேறும் பிழையின்றி எழுத கற்கலாம். பேணுங்கள். பின் ஒரு கால் உதவு
ஆர்வம் உள்ளோர்க்கு: பிற்பக BBC usag Learning Zone (assus கிடைக்கும்.
S S MS MSS SSL SSL MSSSLS SSL S S S S S LSS LSS TSSSLS SSLS LSLS TS
(8 ஆம் பக்க தொடர்) Sir D
"Hogwash" என்பது கொச்சை சொல். பன்றி உளர்ந்த நீர் விளையாட்டிலும், தோல்வியில் ே கீழ்த்தரமான இழி செயல் என்பத தவறையும் தயங்காது ஏற்றுக் ெ GTGirugsbgub criterion is not the (பிரமாணமானது வெற்றியல்ல, ஆட்டம் 6T6 go ugbbiguib Sir Don Bradman
(LMD சஞ்சிகையில் இருந்து தெ

நல்-17 27
வேளையில் விகிதாசார அடிப்படையில் து உண்மைப் பெறுமதிக்கும் ஒப்பந்தப் சாரத்திற்கேற்ப நட்ட ஈடு வழங்கப்படும்.
நட்டத்தின் அளவு
டகின்ற வேளையில் ஒப்பந்தப் பெறுமதி காப்புறுதியைப் போன்று குறைக்காப்புறுதி மூடத்தனமான ஓர் நடவடிக்கையாகும். ட்டமடைகின்ற வேளையில் ஏற்பட்ட நட்ட றுமதியையே நட்டஈடாக பெறக்கூடியதாக தி முழுமையாக நட்டஈட்டினைப் பெற்றுத்
முடத்தனமானதாகும்.
பிடாமல் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற தீ அபாயக் னம் குறியாத காப்புறுதி ஒப்பந்தம் குறித்து ளையில் சொத்தின் சந்தைப் பெறுமதியை ழங்கப்படும்
( முற்றும் )
LSLS SLS SLSLS SLSSSSSSLSSSSTSSSTSSSTSSSMSSSMSSSMSTSTSTSTSS
LESSON O1 இருக்கும். ஒவ்வொரு விதிக்கும் 566)Tib. ஆனால், ஆங்கிலத்தில்
விதி விலக்கு கொண்டிருப்பவையாகவே
போது இயல்பாகவே ஆங்கிலத்தை இப் பாடங்களை ஒன்றாக சேர்த்துப் b.
ல் 5: 30 மணிக்கு 19 Metre ல் வரும் கள். அற்புதமான ஆங்கில விஷயங்கள்
→ + + + + + + + + + + **ৎ* *******
onald Bradman
(slang) மொழியில் இழிவாக கண்டிக்கும் என்பதே தமிழாக்க கருத்து. எந்த காபம் கொள்வதும், ஆத்திரமடைவதும் தற்கும், தோல்வியையும், தான் செய்த கொள்ளும் பண்புள்ளோரே உயர்ந்தோர் win, but how the game was played எவ்வாறு விளையாடப்பட்டது என்பதே) ஓர் உயிர் உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார். ாகுக்கப்பட்டது). *

Page 28
28 ஆற்றல்
(15 ஆம் பக்க தொடர்) "Down the Red sea, then over and across Ethiopia and Kenya and so on. Everything was normal. No Airport suspected anything untoward.
"The convey carried well trained and much rehearsed commandos under colone Jonathan Netanyahu; a large black Merce -Benz car with Iddi Amin's number plat a huge man, the size of Iddi Amin who in the rear of the car; two Land Rover Palestinian uniforms, just as Iddi Amin's Palestinian bodyguardstravel ab
"The covey of planes entered over away and landed at Nairobi in Keny va. plane climbed high to circle over Entebbe
c-130s crossed the Kenyan border and s to reach Entebbe Airport on the others ide
“When the first Hercules landed at El Iddi Amin and it and Rover with Pales reached the Terminal building of the Airp guarding the Terminal building and the h and saluted.
"By now the rest of the commandos, Terminal Building and fired the first shots "It was all over in 15 minutes. The t were three hostages and twenty Ugandan assault - force colonel Jonathan Netanya control Tower. The rest, including the home aboard the Hercules C-130s.
“When President Iddi Amin heard ( miles from capital Kampala . And in execution of the four Radar Operators on d “This is nothing . . ., he is the mau opponents killed, by laying them in rows - hammer, to save on expenses of bullets. “The ultimate sad side of the story is elderly Jew woman hostage was taken to th The day following the rescue operatic bed and killed', concluded Kennard uncl.
“Oh! No ...' mumbled the ever sin”, in unison from Judy and Maxmy.

les
was blackened with shoe polish seated filled with ten Israeli commandos in
ut With President Iddi Amin.
Kenya. The Hospital Plane pealed The communication and command Airport. The four huge Hercules
lipped low over the vast Lake Victoria
itebbe the Benz car carrying the false tinian - like bodyguards rolled and Prt. The Ugandan soldiers who were hostages within, sprang to attention
under cover of darkness reached the
Wo terrorist hijackers Were dead. So soldiers. The commander of the hu was shot dead by snipper in the crew of the Air France plane went
f the rescue raid he rushed the 23 humiliation ordered the immediate ty at the Entebbe Airport. who ordered hundreds of political and breaking their heads with sledge
hat : the day before the rescue an hospital for treatment.
she was pulled out of her hospital
sympathetic Edith, with, "Damn
ஜ்

Page 29
ܠ ܐ .
ஆற்ற6
முன்பு 1920 களில் "நியூ யோ
“சாதுரிய இரு சகோதரர்கள் அமெரிக்கா: உடை விற்பனை நிலையம் ஒன்ற
இவர் விற்பனை நிலையத்தினது வீற்றிருப்பார். இவரது மேசையில் ( பரவிய பல உத்தியோக தோற்றமான
மற்றைய சகோதரன் தான் Sal: செய்வது அவரது கடமை. 匣 காலையில் இரு சகோதரர்களும் நி3 ஆஜராகி, உறுமின் வருமளவும் வாடி
உடை வாங்கவென யாராவது தவழும் இன் முகத்துடன், வந்தவ எதையுமே காணாதவர் போல, முக எதையோ எழுதித் தள்ளிக் கொண்டி
தான் தேர்ந்த உடையினது வி: சகோதரன் அவ்வுடையை இரு கைக உடையை நிதானமாக அவதானித்து, செய்யும் புன்னகை ஒன்றினைப் பர đạụ’ tọuILJIọ, (up5[[6)LDu JT6IIổ f(35|Tg5! "இதன் விலை என்ன?", என உரத்
KK
முகாமையாளர், பதிலுக்கு, "உ என்பார். செவிட்டு ஸேல்ஸ்மன், இரைந்து கேட்பார். இதற்கிடைய ஸேல்ஸ்மன், முணுமுணுப்பது போல சொல்லுறது ஒண்டுமே உதுக்கு தன்மையை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்
மீண்டும் தேர்ந்த உடையை விலை இருபது டொலரோ? " என நாற்பது டொலர் . . . எத் கேட்பார். ஸேல்ஸ்மனும் சகலதும் கொண்டு, "ஆ இருபது டொல பார்ஸல் செய்யத் தொடங்குவார்.
வாங்க வந்தவரோ அவசரப்பட்டு, சாமானை இருபது டொலருக்கு அமுக்
பார்ஸலைக் கொடுத்து விட்டு, கொண்ட ஸேல்ஸ்மன் சகோதரன், உடை வாங்கியவரோ ஒட்டமும் விடுவார்.
இரு சகோதரர்களும், கை குலுச் உடையை இருபது டொலருக்கு விற்ற
ஐவன் சுரேஸ், மெல்கேரண் நகர்,

)-17
29
க்" நகரில் உண்மையாக நடந்தது. ! செவிட்டு வியாபாரி”
60 g New York basfso Ready Made னை நடாத்தினார்கள். ஒருவர் Manager. உள் அறையில் அதிகார தோரணையில் ரலிபோன், பல நிறப் பேனா பென்ஸில்கள்,
கடிதங்கள் தோன்றும்.
Sman, வந்தோரை வரவேற்று, வியாபாரம் வருக்கு சற்று நடிப்புத் திறன் இருந்தது. லையத்தைத் திறந்து, தத்தமது இடங்களில்
நிற்கும் கொக்குப் போலக் காத்திருப்பர். நிலையத்தினுள் வந்தால் . . . புன்சிரிப்பு ரை வரவேற்பார் ஸேல்ஸ்மன் சகோதரன். மையாளரான சகோதரன் படு சுறுசுறுப்பாக ருப்பார். லை என்னவென வினவியதும், ஸேல்ஸ்மன் ளாலும் வாங்கி, தலையைச் சற்றுச் சரித்து,
தேர்வைத் தான் மெச்சுவதாக ஊர்ஜிதம் பபி, தலையை ஆமோதிக்கும் பாணியில் னுக்கு உடையை உயர்த்திக் காட்டியபடி, த குரலில் கேட்பார்.
டதோ, ம்ம்ம் நாற்பது டொலர்', "என்ன. இருபது டொலரோ?, என பில், வாங்க வந்தவரிடம், செவிட்டு
), "உந்த மனேஜர் ஒரு செவிட்டு பசாசு, கேட்காது' என்று தனது செவிட்டுத் வார்.
உயரத் தூக்கிக் காட்டியபடி, "இதின்ரை இரைவார். மனேஜரும், “ஓம் ஓம்
தனை தரம் சொல்வது?, என கோபமாகக் விளங்கியது போல, தலையை ஆட்டிக்
ராம்" என கூறிக் கொண்டு, உடையை
நுனிக் காலில் நிற்பார். நாற்பது டொலர் கிக் கொண்டு போக வேண்டுமே!
இருபது டொலரை எண்ணிப் பெற்றுக் மனேஜர் சகோதரனிடம் ஒப்படைப்பார். நடையுமாக பார்ஸலுடன் ஒடியே போய்
கி, அட்டகாசமாகச் சிரித்து, பத்து டொலர்
சாமார்த்தியத்தைக் கொண்டாடுவார்கள்.
ഉണ്ഠjേT.

Page 30
3O
ஆற்றல்
Old money-lender and wily l;
An old money-lender offered to cancel going to prison if the merchant woul daughter. Horrified yet desperate, the merchanta decide. The money-lender said he would put a and the girl would draw one. The white her free. The black one Would make he would be canceled. If she refused to diri
From the pebble-strewn path they wer two pebbles and quickly, in the blink o girl noticed he had picked up two black
What would you have done if you were
AINSW er
When the girl put her hand into the b fumbled and droppedit, whereit was im "Oh!", she said, "Well, you can tell wh that's left in the bag".
The girl's lateral thinking saved both he
2000 ஆண்டு நோபல் பரிசுகள்:
1) g) Godsalulu Lib:- V. S. Naipaul. 35)6)ir
எழுதுபவர். பல காலமாக இங் கிராமத்தில், அமைதியாக வாழ்கின் 2) சமாதானம்- UNO ( ஐநா சபை இவர் 63 வயதினரான மேற்கு ஆப் தற்போது 2வது தடவையாக ஐநா முன்னர் ஐநா சபையின் பல பதவியீட்டீயவர். இராஜதந்திர G)g5ITLíTaÉl6öigBrrir.

7
SS
| debt of a merchant and keep him from give the money - lender his lovely
ld his daughter agreed to let providence
lack pebble and a white pebble in a bag pebble would cancel the debt and leave the money - lender's, although the debt aw, her father would go to prison.
! standing on, the money-lender picked fan eye, put them in the bag, but the O11 CS,
he girl?
By Dan P. Rajah, Melbourne City, Australia.
tag to draw out the fateful pebble, she mediately lost among the others.
ich one I picked by looking at the one
father and herself.
ஓர் இந்திய நாட்டவர். ஆங்கிலத்தில் Also bg56 Oxford Lusoa566) is 35-p35 றார்.
) 99560 g (ogusortsTir. Coffee Annan ரிக்க நாடான Ghana (கானா) நாட்டவர். சபையின் செயலளராக பணிபுரிகின்றார். பிரிவுகளில் உயர் அதிகாரியாக சவையில் இளம் பராயம் தொட்டு

Page 31
ஆற்ற
உங்கள் கேள்விகள். . .!??
(1)
கேள்வி:
பதில்:
(2)
பதில்:
(3) கேள்வி:
(4) கேள்வி:
பதில்:
G.M செபஸ்தியாம்பிள்ளை, யாழ் பல்கலைக்கழகம்.
"ஓர்”, என்பதையும்" "ஒரு இலக்கண விதி உள்ளது. உ சொல்லிற்கு “ஓர்“ எனவும் ெ 'ஒரு'என்ற பதமும் பாவிக்க மீறுகின்றது? கடந்த 60 ஆண்டுகளில் பிழையை சுட்டிக் காட்டிய தங்களைப் போன்றோரது மேம்படுத்தும்!
சோபி மக்ஸ்மினி, பரிஸ் நக பெண்களுக்கு சம அந்தஸ்து சம அந்தஸ்து பற்றி தெரியா வழங்கியது: தென் பசுபிக் ச GEEST63ör L Pitcairn Island (Li கொண்ட பாராளுமன்றம் 1838 HMS Bounty 6T6örglub sayilai Bligh SMALLb 305535] Capta கைப்பற்றினான். தனது நண் தீவுப் பெண்களுடன் வாழ்ந்தா
சுமித்திரா பா.ராஜா, Glenno
Britain si) slog06.5 d, எனவும், அறுவைச் சிகிச்சை என்றும் அழைப்பது வழக்கம ஆம், (p65TL Physicians "Doctor " எனவும், அ பொதுவாக Barber (த புரிவோரானதால் அவர்களை "
(3LDs) b, Britain 6) அமெரிக்காவில் MD பட்டம் Doctor of Medicene) 3.J60 (இவ் 6úUJġ5605 Jonathar எனும் புத்தகத்தில் இருந்து
V. யோகநாதன், நுணாவில்
தாய்வான் தீவுக்கும் ஆசிய சீனாவுக்கும் இடையில் உள்ள தாய்வான் தன்னிடமிருந்து பி என்கிறது சீனா. ஆனால், ஜனாதிபதி, "கொம்மியூனிஸ் இணைய மட்டோம் என்கின்ற

60-17
முதநிலை, தரம் 1, விரிவுரையாளர்,
என்பதையும்" பிரயோகிப்பதற்கு தமிழ் யிர் எழுத்தினால் தொடங்கும் மய் எழுத்தினால் தொடங்குவனவிற்கு
வேண்டும். இவ்விதியை ஏன் "ஆற்றல்”
இவ் விதியை நான் குறுக்கிடவில்லை. பதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். அறிவுறுத்தல்கள் எம்மை நிற்சயம
B.T.
கொடுத்த முதல் நாடு?
து. வோட்டுரிமையில் சம அந்தஸ்து முத்திரத்தினது 1,112 ஏக்கர் நிலம் |ற்கேய்ன் தீவு). அதன் 09 அங்கத்தவர்
ல் முதன் முதல் வழங்கியது. (36)u as L606) Lieutenant William in Fetcher Christian 1789 60 பர்களுடன் பிற்கேய்ன் தீவில் Tahi sir. (RD 02 1985)
"e, Victoria கிச்சை செய்யும் மருத்துவரை Mister செய்யாத ஏனைய மருத்துவரை Doctor T(8up?
மருத்துவம் படித்துள்ளோர் என்பதால் அறுவைச் சிகிச்சை செய்யும் Surgeons லையலங்காரம் செய்வோர்) தொழில் 'Mister' எனவும் அழைத்தனர்.
மருத்துவர் MIB பட்டம் பெறுவர். US பெறுவர். (Bachelor of Medicine, ன்டு பட்டங்களும் தரத்தில் ஒன்றே தான்.
Kellerman Gigglu "Over the Edge"
பெற்றோம்).
ா கண்டத்தின் மிகப் பெரிய நாடாகிய
முறுகல் நிலை பற்றி ! ரிந்த, ஆனால் தனக்கு சொந்தமான, தீவு Chen Shui - Bian 616örgDyLib g5"Tui"J6) T6ÖT
கொள்கை கொண்ட சீனாவுடன் நாம் }TOJ

Page 32
(5)
L தில்
இ)
கேள்வி:
(7)
கேள்வி:
பதில்
(8)
கேள்வி:
பதில்:
ஆற்றல்
உலகத்தின் 14வது நாட தாய்வான் பிற நாடுகளில் சேமிப்பு கொண்டுள்ளது.
தாய்வான் ஜனாதிபதி தாய்வான் க்கு மேலாக, ஏவுகணைகளை எய்து அச்சு மதனேந்திரகுமரன், யாழ் கச்சே
இவ்வருடம் 8ஆம் திகதி 9ஆம்
ஒலிபரப்பில் முதன்முதல் ச அராபி பாஷையில் தான் கொடுத்தான் என்றார்கள். நீர் முதலாவது கேள்வியின் விடையி Amstrong சொன்னார் என்றுள்ளி எனது சிறிய அறிவுக்கு எட்டியட சந்திரனில் முதல் கால் பதித்த தவிர்ந்து அராபி பாஷைக்கு ஏன் a g55LDIGO பொய்களை 雪_( சேவையிடம் கேட்டு பதில் தருே S. சிவபாலன், யாழ் நகர் சர்வதேச நீதி மன்றம் ஹேக் உள்ளதாமே ஏன் இரண்டு? Netherland 5TLIG Hauge 5 asfi விசாரணை குழு) இயங்குகின் Slobodan Milesovich: 02 titledu
BB5a5b5b, . அட்டூழியங்களுக்கும் விசார நோய்வாய்ப்பட்டவர் "போல விசாரிக்க இந்த அமைப்புக்கு என்றிருக்கின்றார்."
France brigagl Strasbourg Human Rights eg5Tsugas, gGy கருபகந்தரி, பாண்டியன் தாழ்வு. மனம் என்றால் என்ன? אור
சிறு வயதில், கணக்குப் பாட பழகும் போது, "பெரிய தானத் சிறிய தானத்தை கை விரல்களி
அந் நாட்களில் எங்கு வை
R.A. ஜேசுநேசன், சின்ன புதுகுள சக ஊழியண்ரப் பற்றி மேல் இ என்ன நினைக்கின்றிர்? மனைவி"மீது நம்பிக்கையில் கயவனின் பார்வையும், கோள் குட்டையில் ஊறினவை தான்! இடமில்லை!!

Խ-17
ாக பொருளாதார வளர்ச்சியடைந்த to 110 Billion Dollars Qugupgural
USA i Qassing போது, தினமும் சீனா தென்-சீனா கடலுக்குள் விழும்படி றுத்தியது.
fuq. மாதம் இரவு யாழ் சேவை ந்திரனில் மனிதன் இறங்கியதும், மனித குலத்திற்கு அறிவித்தல் என்னடா என்றால், ஆற்றல் 16ல் ல் ஆங்கிலத்தில் தான் Nie ரே? டி அமெரிக்கா வின் Armstrong தான் 5 மனிதன். தனது தாய் மொழியை போனார் என்பது தெரியாத விஷயம். ருவாக்குவோர் உள்ளனர். եւIIIլք
Tuib
:
நகரிலும், ஸ்ற்றாஸ்போர்க் நகரிலும்
War Crime Tribunal (Gung gian
றது. Serbia நாட்டு ஜனாதிபதி ன் Bosnia முஸ்லிம் மக்களை கொன்ற | 6065 ULI போர்களில் في الخيالية புரிந்த ணை செய்யப்படுகின்றார். (சற்று மன. த் தோன்றும். இவர்" தன்னை
அதிகாரம் இல்லை
* 。 bassiso a silong European Court of ாப்பியு மனித உரிமை நீதி மன்றம்.
- ா
நரத்தில், இரு தானங்களைக், கூட்டப்
தை மனதில் வை. :) .
ஸ்", என்றனரே ஞாபகமா?,
த்திரோ அது தான் மனம்.
ம், வவுனியா
டத்தில் கோள் சொல்லுபவரைப் பற்றி
ா நோக்கும், பிற பெண்கள் மீது
சொல்லும் அறிவிலி மட்டையும், ஒரே இம்"மூவருக்கும் எம் மனதில்
(ே35 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
''' . .
- -

Page 33
ஆற்.
பொது அறிவு - துணுக்குகள் 01.GlgF6örm DIT-bub US Open Ter
9GLDTiflis ETGilgig New York நடந்தேறிய இடத்தின் பெயர்:
Flushing Meado
02. Tennis 9 60ál6ôI WTA Ranking 6
ܒ
O3.
O5.
ΟT.
O8.
Rank 6) E60sld,85 LILL Tennis 6. Martina Navratilo Soccer (351T6ÖLugË5g5 TL LLİb) Matches assissio 1, 000 Goal asts அடித்த நபர்:
B (336m56) (Brazil) Mexico நாட்டில் நடைபெற்ற காணாதவாறு கையினால் அடி வெற்றியீட்டியது. மறு நாள் பத் 65l6OLu6ñá66085u,5l6ö “That's hau கூறியதும், இவரை படு கேவலம இவர்?
அர்ஜன்ரீனா நாட்டு Dies அண்மையில் ஓர் இராஜகு இவர்களது நாடு:
Nepal. கடந்த 50 வருடங்களில் இரு வெடித்த நாடுகள்:
India Vs Pakistan: கவிஞர், ஓவியர், கலைத்து ஆரம்பித்தவர், தனது நாட்டு கொலோனித்துவ ஆட்சியாளர்கள் சதுக்கத்திலிருந்து தப்பி ஓட சந் Machine Gun 60I60 git (6ă. தெரிவிக்கும் முகமாக தனது "S திரும்ப அனுப்பியவர்:
ரவீந்திரநாத் தாகூர்; தனது நாட்டினது ஜனாதிபதிய பதவியில் வீற்றிருக்காது, பெருந் பதவியை விட்டு விலகியவர் மண்டேலா. இவரைப் போன்று , ஜனாதிபதி தாமாக பதவி வி ஜூலியஸ் நைறேறே. Tanz தான் விரும்பிய பெண்ணை திரு துறந்த 19ஆம் நூற்றாண்டு அரச பிரித்தானியாவினது 8 வது தான் விரும்பிய பெண்ணை பட்டத்தரசிகளை சிரச்சேதம் செய பிரித்தானிய அரசனான 8வது

360-17 33
inis Tournament 560)LQuigl. இது மாநிலத்தில் நடைபெற்றது. இப் போட்டி
) WS; ல் தொடர்ந்து 06 வருடங்களாக Top வீராங்கனை:
Wa;
ருக்கு மேலாக தேசிய, சர்வதேச ரீதியில்
BITU (6 Pele
World Cup 3D gol (3LITL9uîlso Refree த்து Goal போட்டார். அவரது நாடு திரிகையாளர்கள் மத்தியில் ஓர் கேள்விக்கு ld of God" (all EL6),6f 66 605) 6T60s dis ாக எழுதி அவமானப்படுத்தினார்கள். யார்
go Maradona டும்பத்தினர் சுட்டுக் GasTsos).UULL60Ti,
நாடுகளுக்கிடையில் நான்கு தடவை போர்
றைக் கல்விக்கென ஓர் ஆச்சிரமத்தை நிராயுதபாணிகளான பொது மக்களை ாது இராணுவ General Dyer என்றவர் ஓர் தரப்பமளிக்காது நூற்றுக் கணக்கானோரை
கொன்றார்.இச் சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு ir” LILL56005 "66633TLTD" 6T6
பாக பதவி வகித்த பின்னர், தொடர்ந்து
தன்மையாக, இளைய சமுதாயத்தினர்க்காக தென் ஆபிரிக்கா வினது நெல்சன்
ஆபிரிக்க கண்டத்தின் இன்னோர் நாட்டினது
விலகினவர்:
ania நாட்டவர்
நமணம் புரியவென தனது அரசு முடியைத்
6OT:
எட்வேட் மன்னன். திருமணம் புரியவென தனது நான்கு
பத அரசன.
து ஹென்றி

Page 34
ஆற்றல்3- - 11 முதன் முதலாக ஒரே ஒலிம்பிக் விளை
ஒட்டப் போட்டிகளில் பெற்றவர்.
அமெரிக்க கறுப்பு இன ஜெஸி ஒ6 ஜேர்மனியின் Munich( மியூனிக்) நகரில் 12 முன்னாள் திரைப்பட நடிகர்,
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 6õ6õi Gunt விசாரணைக்காக மறியலில் தடுத்து ை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு முன்னாள் ஜ 13 துப்பறிந்து எழுதி, ஊழல்களை அம்பல வயதினரான, பத்திரிகையாளர், மெ6 கொண்ட இந்த பெண் நிருபர் மீது கொள்ளாததால் வகையாக மாட்டுப் ஜனாதிபதி பதவி இழக்க இவரே காரண பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் ஷிலா கொ 14 ஒரு நாட்டில் இரு வகையினரான ம எதற்கும் பொய் சொல்பவர்கள். பேசுபவர்கள். வேலைக்கு ஆட்கள் ே விஜயம் செய்து நேர்முகப் பரீட்சை மூ நயவஞ்சகமில்லாத இன்முகத்துடன் ே பின்னால் வர இருக்கும் நபர், தான் கூறினார் என்றார். இவர் கூறியது எந்த வகையைச் சாரும் பொய் சொல்கின்றான் எந்தவொரு ே என ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். 15. ஐந்து நபர்கள் ஓர் ஓட்டப் போட்டியி:
சமமாக வரவில்லை. (TIE). கஜன் முதலாவதாவோ, கடைசியாகவோ அடுத்ததாக வந்தான். ஜெயம் இர ஜெயம் என்பவருக்கு இரு இடங்களுக்கு எவ்வாறு போட்டியை ஒடி முடித்தனர்? ஜெயம் முதலாவது இவனுக்குப் பின்ன கஜன், கடைசியாக குமார். 16 Ceylon GT6öILJGODg5 Sri Lanka 660 || Constantionple என்னும் நகரது மாற்றம்
Istanbul 17 ஓர் நத்தை 20 அடி ஆழமான கிணற்றி ஒவ்வொரு நாளும் 03 அடி ஏறும் நத் வளுகிச் செல்லும் எத்தனை நாள் வெளியே செல்ல?
18 நாட்கள், 18ஆம் நாள் நா வெளியேறும் அன்று அது கீழே சறுக் 18 உங்களது புத்தகங்கள் அடுக்கி வை கொண்ட புத்தகங்களை, வளமை போன்று ഞഖഴ്ത്ത്വങ്ങീiങ്കണ. ஓர் புத்தக பூச்சி புத்தகங்களின் ஒவ்வொன்றினத பக்கங் ஆவற்றின் கவர்கள் (covers ஆற்றல்-17 அகலம் புத்தக பூச்சி முதலாவது பாக

7.
யாட்டில் நான்கு தங்க பதக்கங்களை
வன்ஸ் (Jesse Owens), 1938ம் ஆண்டு
D.
பிரபல்யமானவர், ஜனாதிபதியாக ருளாதார கனவுக் குற்றச்சாட்டில் வக்கப்பட்டுள்ளவர்: னாதிபதி ஜோசப் எஸ்ற்றாடா. ப்படுத்தி, நாட்டின் நலம் காக்கும், 42 பிதான குரலுடன் சிறிய 2 (U6) Lib குற்றம் புரிவோர் சற்றும் ஐயம்
LIGElging Gori. தனது நாட்டினது னகர்த்தாவாக இயங்கியவர்:
றல்,
$கள் இருந்தனர். ஒரு வகையினர் முற்றவவையர் உண்மை மட்டுமே ஈர்ப்பதற்காக ஒருவர் அந்த நாட்டிற்கு லம் தேர்வு செய்தார். தோன்றிய விண்ணப்பதாரி, எனக்குப் போய் சொல்பவர் என என்னிடம்
? "பொய்? "உண்மை"? பாய்யனும் தான் பொய் சொல்பவன்
ல் பங்கு பெற்றனர். இரு நபர்கள் முதலாவதாக வரவில்லை. சேல்வம் வரவில்லை. குமார் கஜனுக்கு ண்டாவதாக வரவில்லை. பகீரதன் பின்னால் வந்தான். இந்த ஐவரும்
னால், முறையே: செல்வம், பகீரதன்,
பெயர் மாற்றம் செய்தது போன்று,
செய்யப்பட்ட பெயர்:
ல் இருந்து மேலே ஏறி நகர்கின்றது. தை, இரவில் 02 அடி சறுக்கி கீழே எடுக்கும் நத்தை கிணத்தை விட்டு
த்தை 20 அடி மட்டத்தை எட்டி க தேவை இல்லை. க்கும் இறாக்கையில் 03 பாகங்கள் இடம் இருந்து வலமாக, அடுக்கி அவற்றை அரிக்கத் தொடங்கியது. கள் 02 அங்குல அகலமாகும். ஒவ்வொன்றும் அரை அங்குல g555,556 (pair uaisas Cover
--

Page 35
ஆ
வெளிப்பக்கத்தில் அரிக்கத் தொட பக்கம் வரைக்கும் அரித்தால், எத்த 3 ' அங்குலம் உங்க அவதானியுங்கள். பூச்சி முதலாம் UT35 b திILTE அரித்தால், அரித்திருக்கவேமாட்டாது! இரண் அங்குலமாகும். (02 + 4 + 4) அது மட்டுமே பூச்சி அரித்துள்ளதால் இன்
MS SiSSS SS SS S S S S SiSiS S S S S S S S S S S S S S S S S
(32 ஆம் பக்க தொடர்) உங்க (9) ச.சந்திரமோகன், நல்லூர். கேள்வி. எனது அண்ணா எதற்கெடுத் பதில் விபரம் போதாது. இருந் ஒன்று உம்மில் அவனுக்கு ஒரு நாள் பலம் குன்றிய க (10) செ.மாறி கொன்ஸெப்ஷன், கேள்வி. சகல பாடங்களிலும் 6:15): Golg, GLDT.g-LDITE. g. 6iterist (36 பதில்: எனது ஆசான் திருலிங்கநா "கண்டது கற்றதும் பண்டி பிழை. கண்டறிந்து கற்றது எனவே, பாடப் பு ஏனையவற்றையும் தேர்ந்து உரையாட வேண்டும், வீட் கதைக்க வேண்டும்!
(11) செல்வி தனேந்தினி, சுண்டு கேள்வி. சோதனையில் சித்தியடைய பதில் உண்டு. கடைசி நேரத்தில் மனம் சோர்ந்து ஞாபக சக் தான்! தினமும் படித்த ப அசை போட்டால் கேள்வி விடை மனதில் உதிக்குே
(12) சோ. மனோரஞ்சினி, மருதந கேள்வி: தினமும் பாடசாலைக்கு லே பதில்: இரவில் படுக்கை செல்லமுன், அடுக்கும், தினமும் பாடசா

[060-17
ங்கி, 03 வது பாக புத்தகத்தின் கடை னை அங்குலம் அரித்திருக்கும்? ாது shelfல் 03 புத்தகங்களை அடுக்கிய பின் பாகத்தின் முன் cover ல் தொடங்கி, 02ஆம் 935 முதலாம் UT355g565T Luis EBE,60)GIT டாம் பாகம் அதன் COver களுடன் 03 னுடன் 03ஆம் பாகத்தின் பின் பக்க cover ய் னுமோர் % அங்குலம் அதிகரிக்கும்.
(36 ஆம் பக்கம் பர்க்க)
SSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSSSLS SSLSLSS SS SSLSLSS SS SSS
ள் கேள்விகள்
தாலும் என் தலையில் குட்டுகிறானே!
தும். . .
ஏதோவொரு எரிச்சல், மற்றது, அவரும்
நிழவனாகத் தானே ஆக வேண்டும்!
ജൂൺഖTഞൺ.
சுட்டியான என் தங்கை, பொது அறிவில் T! 6T6T60T GFu JugosTib? தன் கூறியது ஞாபகம் வருகின்றது: தனாவான்’ என்று சொல்வார்கள். அது ம் என்றே வரவேண்டும். |த்தகங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாது, து வாசிக்க வேண்டும், வாசித்தோருடன் ட்டிலும் நீங்கள் நல்ல விஷயங்களைப் பற்றி
க்குழி மகளிர்.
சுருக்கமான வழி உள்ளதா?
விழுந்து, விழுந்து பாடமாக்கிப் படித்தால், கதி குன்றிப் போகும். . . அப்போ குண்டு ாடத்தை, படுக்கை செல்ல முன் தவறாது பத்திரிகையை படித்ததும் "பளிச் சென ம! என்ன இன்பம்!!
TfLDLLD. i
மறுநாள் பாட புத்தகங்களை bag ல் லைக்கு early.
(முற்றும்)

Page 36
35 19 ν )
ტბა. *
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
28)
ஆற்றல்-17
ஆம் பக்க தொடர்) பொது அறிவு Peru) தென் அமெரிக்க கண்டத்தின் முன்னைய ஜனாதிபதி Alan Gar வென்றவர்ண் சிறுவனாக சப்பாத் பொருளியல் பட்டம் பெற்றவர்Wைor "செவ்இந்திய மகன்.
Cuba: going lug Fidel Castro, Fulgenico Batista. GOD6 gust I LJJ Llafu
Macedonia: (upsis)6OTu Yugoslavia 65 பிரதமர். சிறுபான்மை அல்பேனியருக்கு கொண்டவர். Canada: L'îlJELDT Jean Chretien. tran இஸ்லாமிய ஈரான் ய் ஸ்த்தாபித் 953T600u J 3560606III Ayotallah Ali Kh தலைவர் (Chairman) இஸ்லாமிய ஜனாதிபதி 2வது தடவையாக அமோ புதுமை விரும்பி000 இவரும் மத குரு Unite Nations War Crimes Tribun விசாரனைக்குழு.ை நெதர்லாந்து நாட் Chief Prosecutor (6).pdgg, Gig, TLC, b காரசாரமான பெண்மணி  ைகொடு Milosevich u WCT uilt it syllц60)_ வழக்கு விசாரனையில் தளராதவர் என UNHCR. 1lug5LDglasfff Rund Lubbers நாட்டு பிரதமர். East Timor) இந்தோனேசியாவிடம் இரு uj5g, Boboi Xanana Gusmao. சமாதான நொபெல் பரிசு பெற்ற றோம Fipe Ximenes Belo அனர்த்தம் வி முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதில் வழுவா 27) Syria: g60Ig5Li5 Bashar Assad,
கண் டொக்ரர் 30 தந்தை Hafez A ബ്രഖ്
Jordan: LD6öT6OTT Abdullah II,39 6)Juug5 LIL L 5 Tiff essee, 35b625oġiji Kink Hussein 1 ஏறியவர் முற்போக்குவாதி 0 தீவிரவ கொடுத்தவர்.
வெளியீடு ஆற்றல் மேம்பட்டு ஒன்றியம்
76.கண்டி விதி , சுண்டுக்குளி பதிப்பு: கரன் பிரின்ரேர்ஸ் 303, பலாலி
திருநெல்வே திகதி ஆற்றல் 17 வது இதழ் 221

BITGoo 360TTg5ug, Alejandro Toledo ciа 606 June 2001 தேர்தலில் துடைத்தவர். அமெரிக்காவில் ld Bank ஆலொசகர்ல. முதலாவது
74 வயதுண் முன்னைய சர்வதிகாரி ால் 01.01.1959ல் வென்றவர்.
1607:35, şiir gəqilabLib, oo-Boris Trajkevksi த உரிமை வழங்க தயக்கம்
56 uit Ayatollah Ruhollah Khomenei amenei 000 பழமை விரும்பில நாட்டுத்
LD5 g5(5 Dr. Mohamed Hatami, க வாக்குகளால் தேர்தல் வெற்றின
al ஐநா சபையின் போர்க் குற்ற டினது, Hauge ( ஹேக்) நகரில்ல g56)6OLDuglasTrf), Carla Del Ponteoco கோற் கொலைகாரன் Slabedan த்ததில் இவருக்கு பெரும் பங்குல
புகழ் பெற்றவர். 61 வயது  ை12 வருட நெதர்லாந்
ந்து சுதந்திரம் பெற்ற கொரில்லா
ன் கத்தோலிக்க மத ஆயர் Carlos ளைவித்தோரை மன்னித்து நாட்டை து தீவிரமாக நிற்பவர்.
34 6)lug, ooo London 6 Logg, SSad 2000ல் இறந்ததும் பதவி
oo 3,556,orb Oxford University 999ல் இறந்ததும் சிம்மாசனம் ாதத்திற்கு எதிராக குரல்
, ԱյոլքլնւITՃՃՃIւն, வீதி, பரமேஸ்வரா சந்தி, லி , யாழ்ப்பாணம்.
O / 2001