கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழ் மூலம் MS Excel

Page 1
:
f ri
 


Page 2

தமிழ் மூலம்
MS-Exce. 97
S.A. GNANESWARAN (Ramanan) B.SC. -
DireCtor (GQuick Tec Academy)
Eà QUICK TECACADEMY
šo 385 2/9, Galle Road,Colombo - 06.
T.P: 504311, E-Mail: ramana23G sltnet.lk

Page 3
முதற்பதிப்பு
பதிப்புரிமை
கொம்பியூட்டர் டைப்செட்டிங்
அச்சுப்பதிப்பு
: 1999 புரட்டாதி
: ஆசிரியருக்கே
: 120 + VI
: 148 X 210 mm
: 150/-
: Newlife
: Admiral Graphics,
No 403-1/1 Galle Rd, Colombo-06. TP: 556675

சமர்ப்பணம்
அன்புப் பாட்டனார் டாக்டர்
éHLhuguguIGOTir fGirgoIüülhÚ
அவர்களுக்கு

Page 4

ஆசிரியர் உரை
ஐ மிலேனியம் ஆண்டுக்கு எங்களை தாயார் செய்ய வேண்டிய கடமைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம். ஆங்கில அறிவு ஒரு மனிதனது தொடர்பாடலுக்கும், வேகமான வளர்ச்சிக்கும் எவ்வளவு அவசியமானதோ, அதேயளவு அவசியம் மிலிேனியம் ஆண்டில் கணனி அறிவுக்கும் ஏற்படும். கணனி 1 மொழியைக் கற்பது ஆங்கிலத்திலா அல்லது தமிழிலா என்ற | வினாவும் கல்வியாளர்கள் சமூகத்தில் இன்று எழுப்பப் பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. ஆங்கில மொழிமூலம் இலகுவில், வேகமாக சரிவர புரியமுடியாதவர்கள் நன் மை பெறும்பொருட்டு இப்புத்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் எந்த மொழிமூலம் கற்றாலும் சரி, நீங்கள் சரிவர கணனி அறிவை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம்.
இப்புத்தகம் தமிழ் மூலம் MS-Word "97 என்ற புத்தகத்தினைப் போன்று எளிய முறையில் விளங்கக் கூடிய வணிணம் தமிழும் , ஆங்கிலமும் கலந்து எழுதப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி Spread Sheet துறையில் நீங்கள் சிக்கல்களை தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். தீர்வுகளை காணும் போது பல வழிகள் இருப்பினும் நான் இலகுவானது என கருதும் முறையைப் பயன்படுத்தி இப் புத்தகத்தினை வடிவமைத்திருக்கின்றேன். இயலுமானவரை இப் புத்தகம் உங்கள் ஆவல்களை பூர்த்தி செய்யும் என எதிர்பார்க்கின்றேன்.
இந்நூல் வடிவம் பெறுவதற்கு முகவுரை வழங்கிய எனது மதிப்புமிகு ஆசிரியர் Dr. S. Kanaganathan (Senior Lecturer, Jaffna University) SÐ6Nuff &bull (g5 Lò, 6760Tais (g. அறிவுரையும் ஊக்கமும் வழங்கி கணனி துறையில் என்னை மிளிர வைத்த Mr. S. N. Balakrishnan (Lotus Computer Professionals Academy) 96ui 35' (gồLò, gel, diffuJ T5 g)!gólel, 19u Mr. M. Rammohan (Becta Tec) 96lia, Ü(5Lb, Mr. T.Prameswaran (Mahaluxmy Stores) 96 ft as (5ub, Mr. S. Balachandran அவர்கட்கும், நூலை மேற்பார்வை செய்து அழகுற வடிவமைத்துத் தந்த Mr. S. Sathiendra அவர்கட்கும், அவ்வப்போது எழுதும் தரவுகளை நூலாக தொகுத்து ஒன்றிணைத்த Mr. K. Harsan அவர்கட்கும், அழகுற அச்சிட்டுத்தந்த Admiral Graphics நிறுவனத்தினருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இத்துடன் தமிழ் மூலம் MS-Word "97 புத்தகத்தின் வாசகர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
Quick Tec Academy இப்படிக்கு, 385,2/9, Galle Road, S. A. Gnaneswaran (Ramanan) Colombo-06. (கோவளம், காரைநகர்) TP:5043
E-Mail: romana 23 Gdsltnet.lk

Page 5
முகவுரை
தகவல தொழில நுட பம இன ற உலகளாவிய ரீதியில ஒரு இன்றியமையாத அறிவாகக் கருதப்படுகிறது. Personal Computer (PC), IBM நிறுவனத்தால் 80களில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட பின்பு, இந்த அறிவு சாதாரண மக்களுக்கும் தேவைப் படுகின்றது. இந்த அறிவைப் பெறுவதற்கு நாம் பெரும்பாலும் ஆங்கில மொழிப் புத்தகங்களையே தற்போது தங்கியிருக்க வேண்டியுள்ளது. ’’ பிறநாட்டு நல லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியிற் பெயர்த்தல் வேண்டும்' என்ற பாரதியாரின் கூற்றுப் படி இக் குறையை திரு. ஞானேஸ்வரன் ஆக்கிய 9 J600i LT5))3 g5 55LDT au g5 Lig eyp6)Ló MS-Excel '97, Spread Sheet துறையில் நிவர்த்தி செய்கின்றது. இப் புத்தகமும் அவருடைய முதல் புத்தகமாகிய 'தமிழ் மூலம் MS-Word "97’ போலவே எல்லாக் கட்டளைகளையும் அவை உள்ளவாறே ஆங்கிலத்தில் கொண்டுள்ளது. பெரும பாலான கணனிச் சொற்களும் அப் படியே ஆங்கிலத் தில தரப்பட்டுள்ளன. இந்த முறையானது இப் புத்தகத்தை உபயோகித்து நேரடியாகவே கணனியைப் பயனி படுத தக் கூடியதாக இருக்கும் . மிகக் குறைந்த கணனி அறிவுடன் இப் புத்தகத்தை உபயோகித் து MS-Excel ஐ பயன்படுத்த முடியும் . அடிப்படைக் கருத்துக்கள் யாவும் தமிழில விளக்கமாக விபரிக் கப் பட்டுள்ளது. ஆங்கில அறிவு உள்ளவர்கள் கூட இப் புத்தகத்தால் மிகுந்த பயன் பெற முடியும்.
இப் புத்தகத்தின் ஆசிரியர், காரைநகர், கோவளத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொணி ட, யாழ் பல கலைக் கழக விஞ்ஞானபீடப் பட்டதாரியா வார். எங்களுடைய மாணவர் ஒருவர் இப் புத்தகத்தை ஆக்கியிருப்பது எங்கள் எல்லோருக்கும் பெருமை சேர்ப்பதாகும். அவர் பணி தொடர எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
Dr. S. Kanaganathan BSc (Hon) MSc (Ceylon) MSc (Liverpool) Ph D. Senior Lecturer Gr I
Department of Computer Science
Universit of Jaffna
Sri Lanka.

பொருளடக்கம்
1. MS-Excel..........................................................................
2. Formatting Toolbar............................................................ 3
3. File ................................................................................. .................................................................................... ך
4. Édit ...................................................................................................................................................................................... 13
5. View ... ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. Insert................................................................................. 24
7. EXercise ...................................................................................................................................................... 28
ဝိ. LinkS .......................................................................................................................................................................................... 34
9. Page Setup......................................................................... 39
10. Print.............................................................. . . . . . . . . . . . 45
ll. Format .............................................................................. 49
12. Filter................................................................................... 6
13. Sorting & Subtotal ............................................................. 67 14. Drawing ............................................................................. 74 15. Graph................................................................................. 86
6. Pivot Table ................ τα 100
7. Function ............................................................................. 103
18. Macro ............................................................................... 6
l9. Windows ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Page 6

excet 97 (1)
MS-Excel MS-Office இல் உள்ள ஒரு தொகுப்பு ஆகும். இனி றைய வேகமான உலகில் கணித, கணக்கியல் தரவுகளை வேகமாகவும் , சீராகவும் செய்து முடிப்பதற்கு இதனை பயன்படுத்துகின்றார்கள்.
இத்தொகுப்பில் உள்ள சிறப்பம் சங்கள், 1. தரவுகளை எளிய முறையில் கூட்ட, கழிக்க, பெருக்க, வகுக்க
முடியும் . நிபந்தனைகளை பரீட்சித்து விடை காண முடியும். வரைபுகளை எங்கள் தேவைக்கேற்ப வடிவமைத்துக் கொள்ளமுடியும். ஏறுவரிசை, இறங்குவரிசை செய்துகொள்ள முடியும். Graphical Design 6 JT6TLDT is 2-6i 6Tg5). Macro வசதி போன்ற ஏற்பாடுகள் உள்ளது. Pivot Table இனை பயன படுத த எங் கள தரவுகளை சுருக்கிக் கொள்ளலாம். 8. இது போன்ற பல சிறப்பம் சங்களைக் கொண்டது தான் Excel.
எவ்வாறு Excel ஐ இயக்குவது? கணனியின் Power ஐ முதலில ON செய்ய வேண்டும். பின்னர் நாம் Start என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்த பின்னர் Program என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து அதில் MS-Excel என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும். அல்லது Screen இல் காணப்படும் MS-Excel 6T6ip Icon g Double Click Gauju (36.60si (6.5.
భ*ణభశభః: •} 貂 *్య, + భఖళ
exexexe * :ఖభ9% • :ళతళ
எப்படி MS-Excel தொகுப்பை மூடுவது? கணனியில் உங்கள் File இல் Close என ற கட்டளையை உபயோகத் து மூடுங்கள். பின்னர் File Menu இல உள ள Exit என ற கட்டளையை உபயோகித்து Ms-Excel தொகுப்பை முடிவிடுங்கள்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE R()AI), ("()()M().() ''':(}41

Page 7
8acced 97
*象「 |-Vợ*态• sā) - %001||
●受娜O口的기劑
|●卷案Maeq|
-†: /æEyzēsy Nos\, , ||| gl | snļeņSJe{{ {0OL|×| Jeg Isojos3uỊAAɛIGIsɔɔəųS |z| *IeņuozĻIOH「.|| OI-Moss —> 1 0| 4 Te8 110-19S(#7CI IIəƆ)
IɛɔŋJəA
BI-uuunĮoɔ
www** 美
JəŋuỊod IIəƆ
==
Jeg e[nuuuo XI
Jeg sooL puepuess
Jeg sooL 3uņeuuJoA sae
3.
8
isler stold ricolos
:
01 - )
|eļus; si
Nous
[3383 sosoitos X
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385.2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504,311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formating Toolbar
n = ,可 f_盟, " 單 瓷, 置
& HÂ!
Formating Tool bar இலுள்ள கட்டளை (1) இனை உபயோகித் து எழுத்தினுடைய (Text) எழுத்து வடிவங்களை (Font) மாற்றம் செய்யலாம்.
9) -Lô : Excel (Times New Roman) EXCEL (Algerian)
Size (5LL606T 2) Formating Toolbar 9g)6ri ST 5L L6) 61 (2) 36) 60T 2 uGu Tagg5 Cell
இல் இருக்கும் எழுத்துக்களின் அளவை (Size) அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம்.
Bold & Italic & Under line (as L6061T (3), (4), (5) மேற்படி கட்டளைகளை உபயோகிப்பதன் மூலம் எழுத்துகளைத் தடிப்பாகவும் சரிந்ததாகவும் கீழ்க் கோடிட்டதாகவும் அமைக்கலாம்.
Excel --> Excel (Bold) Excel -> Excel (Italic) Excel -> Excel (Underline)
Left Alignment (as L60) 6T 6) & Center Alignment (as L6061T 7) & Right Alignment (ab L60) 6MT 8)) Cell 965 Text g Type G guiulf Curg 6 g 60LDuT 35 Left Alignment இல் இருக்கும். அதே போல் இலக்கங்கள் Right Alignment இலி இருக்கும் அதனை விரும்பியபடி Cell இன் உள்ளே மாற்றியமைப்பதற்கு Right Alignment, Center Alignment, Left Alignment esusup sopü பயன்படுத்தலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAL), C() ()MH().06. "I', '04 ||

Page 8
εται 97 Ο
Merge and Center (as L60) 6T 9) ஒரு தரவுத் தொகுப்பை Type செய்யும் போது அதன் தலையங்கத்தைக் Cell களிற்குப் பொதுவாகக் கொண்டுவருவதற்கு இக் கட்டளையை உபயோகிப்போம்.
எப்படி இயக்குவது?
முதலில் கீழ் வருமாறு Type செய்யுங்கள்.
AB C ! D 1 Year 8 Marks list
2 Name Science Mathes English 3 Lawanya 75 90 85
4 Wisakan 8 85 8O
5. Kumar 72 5 75
Step 1 எத்தனை Column இற்கு மத்தியில் (Center) கொண்டுவரவிரும் பு கிறீர்களோ அத்தனை Cell களையும் தெரிவு (Highlight) செய்ய வேண்டும்.
அதாவது A1 தொடக்கம் D1 வரை
Step 2. Merge and Center (5 L 6061T 9) (S60)6OTL fly Gustasis (3660ci (6.d.
j9I üi (3u (Tg5I Year 8 Marks list 6I6öi Lug5 5 (T 6öi (ğ5 Column 9 gö (ğ5 Lö Center ஆகவும் தனி Cell ஆகவும் வரும் ,
8
A B C ; D 1 Year 8 Marks list 2 Name Science Mathes English 3 Lawanya WS 90 85 4 i Wisakan 8O 85 80 5 Kumar F2 75 75
எப்படி நீக்குவது? d'60ői (6Ló Cell gg. Q5 f6, G5 uüg|6ll (6 Edit Menu g) 6i Clear 616-ig) கட்டளையிலுள்ள Formula என்பதைப் பிரயோகிக்க வேண்டும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD. COLOMBO-06. TP:504311

ercet 97 (5)
Currency Style (S) (5 L 6061T 10) இலக்கங்களுக்கு $ வடிவத்தை வழங்குவதற்குத் தேவையான Cell களைத் தெரிவு செய்துவிட்டு Currency Style கட்டளையைப் பிரயோகிக்க வேண்டும். இவ் வடிவம் தேவையில் லையெனின் மீண்டும் அதனைத் திருப்பி Click செய்ய இல்லாமல் போகும். அதேபோல் Rs. என்ற வடிவத்தை எப்படி ஏற்படுத்துவது என்பது Format Menu இல் இருக்கும் கட்டளையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
Percentage Style (5 L60) 6T 11) இதனை பிரயோகிக்கும் போது அதன் பெறுமதியை 100 மடங்காக வெளிப்படுத்தி அத்துடன் Percentage Style ஐயும் தரும்.
846 -84.600% குறிப்பு: 846 >846% என்று Type செய்ய விரும்பினால் Key board இல் காணப்படும் % என்ற கட்டளையை பயன்படுத்த வேண்டும்.
Coma Style () (abu L60)6IT 12) மேற் படி கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் Cell இல் உள்ள இலக்கங்களை மூன்று மூன்று இலக்கங்களாக கமா (,) இனால் பிரிக்கலாம். Ex. 863.45 86,345
96.5432 9,65 4,32 Í குறிப்பு: கமா (,) ஐ பிரயோகிக்கும் போது கூடவே இரண்டு தசம புள்ளிகளும் தெரியவரும் . இதனை Decrease Decimal (கட்டளை 14) என்ற கட்டளையை பயன்படுத்தி அகற்றலாம்.
Increase Decimal (ab L. L-60) 6TT 13) மேற் படி கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் Cell இல் உள்ள இலக்கங்களின் Decimal புள்ளிகளை ஒன்று, இரணி டு, மூன்று என்று அதிகரித்துக் கொள்ளலாம். 2 -- Б: 8556 8556.0
8556 x 8556.00 Decrease Decimal (as L60) 6T 14) மேற்படி கட்டளையை உபயோகிப்பதன் மூலம் Decimal புள்ளிகளைக் குறைக் கலாம். உ-ம்: 8556.00 x 8556.0
8556,0 >8556
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385.2/9 GALLER()Al), C() ()M().06 'P:504. 11

Page 9
excet 97 6)
Increase Indent (bu L60) 61T 15) ஒரு Cell இலுள் ள Text ஐ வலது பக்கம் நோக்கி (குறிப்பிட்ட துாரங்களினுாடாக) நகர்த்துவதற்கு மேற்படி கட்டளையைப் பிரயோகிக்க வேண்டும் . இக் கட்டளையை உபயோகிக் கும் போது Cell இனுடைய அகலம் அதிகரித்துச் செல்வதனை அவதானிக்கலாம்.
Decrease Indent (5 L 6061T 16) ஒரு Cell இலுள்ளText ஐ இடதுபக்கம் நோக்கி நகர்த்துவதற்கு மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்தலாம்.
Border (as L60) 6T 17) மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்தி தனி ஒரு Cell இற்கு அல்லது Cell களின் தொகுப்புக்கு விளிம்புகள் (Border) வழங்கலாம். Cell ஐ அல்லது பல Cell களை தெரிவுசெய்துவிட்டு Formating Tool Bar இல் Border என்ற கட்டளையை (கட்டளை-17) Click செய்தால் விளிம்புகளின் பல வடிவங்கள் தெரியவரும் . இவற்றுள் ஒன்றை தெரிவுசெய்து வழங்குவதன் மூலம் Border களை வழங்கலாம். தேவையில்லையெனின் Noneபகுதியை அதாவது Border இல்லாத பகுதியைத் தெரிவு செய்து வழங்குவதன் மூலம் Border இனை இல்லாமல் செய்யலாம்.
Fill Colour (5 L 6061T 18) மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு Cell இற்கும் நிறங்களை வழங்கலாம். முதலில் Cell ஐத் தெரிவு செய்துவிட்டு பின்னர் Fil Colour (5 6061T 18) g Click G g uji gli Apply G Fulü ulu (8660oi (6ỏ. இதனி மூலம் பிணி னணி நிறத்தை (Background Colour) இ ைன வழங்கலாம். பின்னணி நிறம் தேவையில்லையெனின் தெரிவு செய்துவிட்டு Fil Colour இல் இருக்கும் None என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்.
Text Colour (as L60) 6T 19) மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்தி ஒரு Cell இல் உள்ள அல்லது முழு Cell களிலும் உள்ள எழுத்துக் களுக்கு (Text) வர்ண மாற்றத்தை வழங்கலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431

excet 97 ()
FILE
New t Program typ 6)Ld 9 6ð 60 I Excel Icon (føÍ GOT Lò) g Double click Q3 uủ 656si மூலம் Excel தொகுப்பிற்குள் நுழைந்தால் தெரிவது புதிய தாள். இங்கே பக்கம் (Page) என்ற இடத்தில் தாள் (Sheet) என்ற வார்த்தைப் பிரயோகத்தை உபயோகிக்கிறோம். உங்கள் பார்வைப் பகுதிக்குள்
X Microsoft Excel Book
| ss | Ele Edit View Insert Format Tool |@[心*|贏 曾 墮
• 10 • в .
قبلت
B
மேற் கூறியவாறு Sheet தெரியவரும் A,B,C- என்றவாறு நிரைகளாகவும் (Column), 1,2,3--- என்றவாறு நிரல்களாகவும் (Row) காணப்படும் . இதன் உள்பகுதியில் காணப்படும் சாம் பல வர்ண நிறப் பெட்டிகளை Cell என அழைக்கிறோம். ஒவ்வொரு Cell இற்கும் பெயர் உண்டு. குறித்த Column, குறித்த Row இரணி டினையும் இணைத்து கூறுவதே Cell இன் பெயராகும். உதாரணமாக இங்கே A1என்ற Cell இன் Column (A) ஐயும் ROW (1) ஐயும் இணைத்து குறிப்பிடும் போதே இச் Cellற்கு A1 என்ற பெயர் உண்டாகிறது. இதனைத் தெரிவு செய்யும் போது இரட்டை Line ஐக் கொண்ட கறுத்த நிறத்திலான வெளி விளிம்பு தெரியவரும். இச் செய்கையின் பின்னர் அச் Cell இல் நடவடிக் கைகளை ஆரம்பிக்க முடியும்.
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, (()()M().06. "I'504

Page 10
excet 97 6)
[Ex: Type G Fulü ulu (ypọuquỏ ) பொதுவாக Cel 8.43 cm அகலத்தை கொண்டதாக அமைந்திருக்கும். இதனை விட Type செய்யும் Text அல்லது Number பெரிதாக அமைந்தால் அதற்கேற்றவாறு Cel ஐ மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
எப்படி மாற்றியமைப்பது ? 6.4375 என்பதை மேற் காட்டிய படத்தில் A1 என்ற Cell இல் Type செய்திருந்தால்,
(p6) D 1. Mouse (p. 60601 uT 65 Point) A, B 616i D Column 56061T fifa (5.5 எல்லைப்பகுதியில் Click செய்யும் போது சுட்டி (Mouse) முனை , தானாகவே வடிவம் பெற்று வரும் . தொடர்ச்சியாக Mouse இன் இடது Button ஐ அழுத்தி பிடித்த வணிணம் வலது பக்கம் நோக்கி இழுத்துச் செல்லும் போது Cell அகலம் கூடிச் செல்லும்
X Microsoft Excel - Book2.
| s ] File Edit View Insert Format Tools Data
|D 2 国●[○ ジ| & 国 リマジ|'
| Arial * 10 - в л ш |
F12 width:20.00
----- A. B |
1
2
4.
5
முறை 2 Format Menu 365, Cell 616i ID as L6061T60)u Click G3 uig, IT 6) Auto fit Selection என்ற துணை கட்டளை தெரியவரும் . இக் கட்டளையை பிரயோகித்தால் கணனி தானாக தெரிவுசெய்திருக்கும் Column இனை மறுசீரமைத்துக் கொள்ளும் இக் கட்டளையை பிரயோகிக்கும் முன்னர் Column @ 6oi LD85 Lj G Lu Influu Text gg Click Gay uj gbJ 6nf (6 Li
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06, TP:50431

&ace '97 (9)
பிரயோகிக்கவேண்டும். அல்லது முழு Column இனையும் தெரிவு செய்துவிட்டுப் பிரயோகிக்கவேண்டும்.
Click
எப்படி Column ஐத் தெரிவு செய்வது?
Column Heading B g Mouse point 9, 6: Click G3 uigit 65 தானாகவே Column முழுவதும் தெரிவு செய்யப்பட்டுவிடும்.
அதே போல் Row இனை தெரிவு செய்வதற்கு 2 என்ற ROW இல்
Click Gas ulü ulu Gಖನ್ತಿ-೨'
Click
அதேபோல் File முழுவதனையும் ஜஜஐஆ தெரிவு செய்வதற்கு Column *): : x : y : டி ஆர 9 - La Row 2 - Lô ở 5 gais (G5 Lổ jį iš ●B〔” 6 Du 56 Click Gu u . வேணர் டும்
Click -->
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAI), ("().()MB ().06. '''. 504 ||

Page 11
&acet '97 (O
Open ஏற்கனவே செய்து முடித்து சேமித்து வைத்திருந்த File களை திறந்து பார்ப்பதற்கு, மேற்கொண்டு வேலை செய்வதற்கு மேற்படி கட்டளையை plu (SuTad 36) TLD. File Menu 365 Open 676ip is L6061T60) u Click செய்தால், ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் .
(8LDj u 19. g. 60) 6007 Menu 6ů File g Double Click G Fuü 6156si typ 6)Ló திறந்து கொள்ளலாம் அல்லது தெரிவு செய்துவிட்டு Open என்ற கட்டளையை பிரயோகிப்பதன் மூலம் மேற்படி File ஐத் திறந்து கொள்ளலாம்.
Close செயற்படு நிலையில் இருக்கும் ஒரு File ஐ மூடுவதற்கு இந்த கட்டளை உதவுகிறது. File Menu இல் Close என்பதைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும். இக் கட்டளையை Apply செய்தவுடன் கணனி தானாகவே இந்த File ஐ Save செய்யவேண்டுமா என்று கேட்கும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD. COLOMBO-06. TP:50431
 
 

ercet '97 ()
Fileஐ Save செய்ய வேண்டுமென்றால் Yes என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்து Save செய்து கொள்ளலாம்.
File ஐ Save செய்ய தேவையில் லையென்றால் No என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்யவேண்டும். தற்செயலாக Close கட்டளையை இயக்கி இருந்தால் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு செல்ல Cance என்ற கட்டளையை பிரயோகம் செய்க.
Save (Ctrl+ S ) ஒரு File ஐ சேமித்து வைத்துக் கொள்ள விரும்பினால் File Menu இல் Save என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்யவேண்டும் , அல்லது Standard Tool bar 3 ay 6i si Save 6765i p Icon g []Click Gg u} u(36u60si 6 L6. அப்போது தெரியவரும் துணை Menu இல் ر
File Name 6T6öi gp @ L già gšl6ŭ, File ĝ ĵ (g5 rfluu Name gg Type Gigo uii uu வேண்டும். அத்துடன் எந்த File Type என்பதனை தெரிவு செய்துவிட்டு Save கட்டளையைப் பிரயோகிக்க வேண்டும்.
Note File g? Save Q3 ujuqLë Gurg, Read - Only Buttong Click Ga ujgi Save செய்திருந்தால் பின்னர் அந்த File இல் மாற்றம் செய்யுமுடியாது.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALIE R()AI), (()|()M ()-06 | * 5043||

Page 12
čacce“97 (2)
Save என்ற கட்டளையைக் கொடுத்தவுடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் துணை Menu இல் Option என்ற கட்டளையை Click செய்தால் கீழே காட்டப்பட்ட துணை Menu தெரியவரும் .
Save options
Always create backup . — PK — File sharing
Password to gpen: - - சேன. Password to modify: -
Read-only recommended
இங்கே Password ஐ இலக்கத்திலோ அல்லது Text இலோ வழங்கலாம். கணனி மீண்டும் Passwordஐக் கேட்கும். அப்போது நீங்கள் வழங்கிய அதே PaSSWord ஐக் கொடுக்க வேண்டும். பின்னர் மீண்டும் Save செய்ய வேண்டும் .
Read only Read – only 35L L606T60) u Click GB, ujg. Save Gauigl(555 T6ü, File g PaSSWOrd ஐக் கொடுத்துத் திறக்கலாம் ஆனால் அதில் மாற்றம் செய்து Save செய்யமுடியாது. (அதே File இல்) இன்னொரு File ஆக Save செய்து பின்னர் நீங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி Save செய்யலாம்.
Save in 676ip Sliggol 6. Bg5 Directory 3, 6 (A Drive / My Documents) சேமிக்க விரும்புகிறீர்ளோ அந்த Directory ஐத் தெரிவு செய்யவேண்டும்.
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:5043)
 
 
 
 
 
 
 

ᏋᏯceᏪ *97 Ꮎ
EDT
Undo ஒரு File இல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கட்டளையை தவறாக இயக் கினாலோ அல்லது தற்செயலாக Delete போன்ற கட்டளையை இயக்கினாலோ உடனடியாக அதற்கு முந்திய நிலைக்கு செல்வதற்கு Undo என்ற கட்டளையை இயக்க வேண்டும்.
Repeat Undo கட்டளையை இயக்கும் போது எந்த வேலையை செய்கிறதோ அதற்கு எதிரான வேலையை Repeat கட்டளை செய்யும் .
Ex: ஒரு இலக்கத்தை Type செய்து Erase செய்திருந்தால் மீண்டும் Undo கட்டளை மூலம் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரலாம். மீண்டும் Redo கட்டளையை பிரயோகித்தால் Erase செய்யப்பட்ட நிலைக்கு மீண்டும் சென்று விடும்.
Cut இக் கட்டளையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஏற்கனவே Type செய்த விடயத்தை வேறோர் இடத்திற்கு இடம் மாற்றலாம்.
Ex
ARUL KUMAR JESU 1. Arul என்ற Cell ஐத் தெரிவு செய்க. 2. Edit Menu 6 Cut 67 6 ) a5 L60) 6T 60) uu sig (Buu T lai 85. 3. Arul 6 JJ (866Ooi 1ņuu Cell 3 Qg5 Kf6! Qas uigi Edit Menu 6 Paste என்ற கட்டளையை பிரயோகிக்குக.
Copy இக்கட்டளையைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் எமக்குத் தேவையான ஒன்றை மீண்டும் Type செய்யாமல் வேறிடத்தில் பிரதி செய்து கொள்ளலாம்.
* ஒரு சொல் லை அல்லது Formula வை ஒரு முறை Copy செய்தால் எத்தனை முறை விரும்பினாலும் மீண்டும் மீண்டும் பிரதி செய்து கொள்ளலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, COI ()MB().()6 I'P'5(}43!!

Page 13
ercet 97 (9
Paste ஒட்டுதல் அல்லது பிரதி செய்தல் என அழைக்கப்படும். Cut அல்லது Copy செய்தவற்றை குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு மீண்டும் கொண்டுவர Paste என்ற கட்டளையை பிரயோகிக்க வேண்டும்.
Paste Special Paste உம் Paste Special உம் ஒரே விதமான தொழிற்பாட்டைக்
கொண்டிருந்தாலும் வர்ண படங்களை பிரதி செய்யும் போது Paste Special ஐ உபயோகிப்பது சாலவும் சிறந்தது. Paste Special மூலம் பிரதி செய்தால் கூடுதலான வர்ணச் செறிவு அளவை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
குறிப்பு: மேற்கூறப்பட்ட கட்டளைகளை பிரயோகிப்பதற்கு அதாவது Cut, Copy, Paste..... செய்வதற்கு, தேவையான பகுதியை தெரிவு செய்த lî Göi 6If Mouse 36öi Right Button g Click Gguü 5. eylü (Bu T göl Q(5 துணை Menu தெரிய வரும்.
Xxtr:Ex 3
* ః • ** ** *** ** **
as a 3.5 x is
இம் Menu ஐப் பயன்படுத்தி முதலில் Cut செய்து கொள்ளலாம். பின்னர் தேவையான இடத்தை தெரிவு செய்து மேற்கூறப்பட்ட முறையினை செயற்படுத்தி Paste செய்து கொள்ளலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:5043il
 
 
 

ill
OW Edit Menu 6ò Fill (Juj s) 67 6si ) g 60) 600 Menu இல் Down என்ற கட்டளையைத் தெரிவுசெய்து பிரயோகித்தால் தேவையான இடம் (Cell) முழுவதையும் நிரப் பிக் கொள்ளலாம்.
F
I
Ꭰ
எப்படி நிரப்புவது? (p56165 Column S. Goi (Lpg565 (Top) Cell . . . e.t.a. இல் Type செய்யுங்கள், பின்னர் நிரப்ப " " வேணி டிய Cell கள் எல்லாவற்றையும் தெரிவு செய்துவிட்டு,
Edit —)> Fill —> Down 67 6si gp 85 - 60) 6T 60) u f g (8 uuIT E Ló செய்யுங்கள். Down கீழ் நோக்கி மட்டும் நிரப்பி செல்லும்.
Ex: - 學- xx'
ဣမ္ဘမ္ယမ္ယားစ္ဝားမာမာ္ဘဇွ
E.
Right மேற்கூறப்பட்ட முறையில் வலது பக்கம் நோக்கி நிரப் பிச் செல்லும்.
Up -- மேற்கூறப்பட்ட முறையில் மேல் நோக்கி நிரப்பிச் செல்லும் .
Left மேற்கூறப்பட்ட முறையில் இடது பக்கம் நோக்கி நிரப்பிச் செல்லும்
Series மேற்படி கட்டளையைத் தெரிவு செய்யும் போது காணப்படும் துணை Menu S65,
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06 TP:5043)

Page 14
eacet '97 (0
தொடர்ச்சியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய வண்ணம் நிரப்பலாம். (அதாவது 1/3/1999 என்று முதல் Cell இல் Type செய்திருந்தால், அடுத் தடுத்த Cell களில் 2/3/1999, 3/3/1999, 4/3/1999. என்று செல்லலாம்.)
Series 6T66ip g. 606001 Menu 365, 1) Series in என்ற கட்டளையில் வரிசையாக (Row), அல்லது நிரலாக (Column) நீங்கள் நிரப்ப தீர்மானித்த முறையினை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் .
2) Type 616i D as L60) 6Tuf 65, Linear, Growth, Date, Auto Fill 616ip இடத்தில் எந்த முறையில் Type செய்ய இருக்கிறீர்கள் என்பதை தீர்மானித்தல் வேண்டும்.
3) Date unit 676ip as L60) 6Tuf6), Day, Week Day, Month, Year Gu T6ip
இடங்களில் ஒன்றினை தெரிவு செய்து பிரயோகிக்க வேண்டும். Ex 1/3/1972 66i O 9 (5 Cell S65 Type G 3 ug 6 fill (6 Series 8
Column என்று தெரிவு செய்யவும். Type ஐ Date என்று தெரிவு செய்யவும். பின்னர் Date unit என்ற இடத்தில் , Month என்பதை தெரிவு செய்து
OK செய்தால், 1/3/1972 2/3/1972 3/3/1972, 4/3/1972 என்ற முறையில் மாதங்கள் (Month) அதிகரித்து செல்லும், இலகு முறை 1,2 என இரு Cell களில் Type செய்த பின்னர்,
- A1 {- A2 3 * і а
இரு Cell களையும் தெரிவு செய்து இறுதி Cell இன் வலதுபக்க மூலையில் Mouse முனையால் அழுத்தும் போது + என்ற அடையாளம் தெரியவரும் . இதனை தொடர்ந்து வேண்டிய பகுதிவரை நகர்த்தி செல் க. 1, 2, 3, 4. என்று நிரப்பி செல்லும் ,
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504311

excet 97 0
Clear Edit Menu இல் Clear என்ற கட்டளையைப் பயன்படுத்தி ஒரு Cell இல் அல்லது Sheet இல் உள்ள Formula களை மற்றும் Function களை நீக்கிக் கொள்ளலாம். (Erase செய்து கொள்ளலாம்.) Clear Button, Delete Button y 60s (Gudö a5 Lg5 L (3 JJ LDT garfuu T 607 செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றுகின்றன போல் தெரிந்தாலும் அடிப்படையில அதன் செயற்பாடுகளில் வேறுபாடுகள் உள்ளன.
Ex
8634 என்று ஒரு Cell இல் Type செய்து அதனை Delete அல்லது Clear கட்டளை மூலம் அழித்தால் (Erase) வேறுபாட்டினை அவதானிக்க முடியாது. ஆனால் 8634 என்று Type செய்து $ கட்டளை கமா (,) கட்டளை ஆகியவற்றை வழங்கினால் $ 8,634 என்ற வடிவம் தெரியவரும்.
மேற்கூறப்பட்ட $8,634 என்ற வடிவத்தை Delete Key ஐப் பயன்படுத்தி அழித்தாலும் அந்த Cell இல் வடிவம் மாறாது. மீண்டும் வேறோர் இலக்கத்தை Type செய்தால் வடிவத்தை அந்த குறிப்பிட்ட Cell பெற்றுவிடும். இது போன்ற சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு Edit Menu இல் Clear என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்து AI என்ற துணை கட்டளையை Click செய்தால் முழு நடவடிக்கைகளையும் நீக்கிக் கொள்ளலாம். Formates என்ற கட்டளையை செயல்படுத்தினால் Formula களை மட்டும் நீக்கி விடும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. T. P.50431

Page 15
excet 97 (9
Delete மேற்படி கட்டளையை Edit Menu இல் அல்லது Keyboard இல் பயன்படுத்துவதன் மூலம் Cell இல் வெளித் தெரியும் இலக்கங்களை அல்லதுText களை அழித்துக் (Brase) கொள்ளலாம். ஆனால் Formula களையோ அல்லது அந்த Cell இல் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் Function களையோ நக க முடியாது. இக கட்ட ளை  ையப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் தேவையான பகுதியை தெரிவுசெய்து காட்டவேண்டும்.
Delete i so ŠificēTIS
a vivos a sou a
shift cells up
or Entire glumn
3&:...w...w3.www.axw
※
Shift cells left 6, 6of ) as L60) 6T 60) ug5 Qg5 6G8 uig, OK செய்வதன் மூலம் இருக்கும் Cell ஐ Erase செய்து கொணி டு இடதுபக்கம் நோக்கி Cell தானாக இடம் மாறிக் கொள்ளும் .
* Shift cells up என்ற கட்டளையைத் தெரிவுசெய்து OK செய்வதன் மூலம் இருக்கும் Cel ஐ Erase செய்து கொண்டு மேலி நோக்கி Cell தானாக இடம் மாறிக் கொள்ளும் .
* Entire Row என்ற கட்டளையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தெரிவு செய்திருக்கும் Cell இற்குரிய Row வை அழித்துக் (Erase) கொள்ளலாம்.
* Entire Column என்ற கட்டளையை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தெரிவு செய்திருக்கும் Cell இற்குரிய Column ஐ அழித்துக் (Erase) கொள்ளலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385,279 GALLEROAD, COLOMBO-06. T.P:5043)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&rcee '97 (9)
Delete Sheet
ஒரு Sheet ஐ முழுவதுமாக அழிப்பதற்கு (இல்லாமல் செய்வதற்கு) மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
Move & Copy ஒரு Sheet இல் வேலை செய்துகொண்டிருக்கும் போது குறிப்பிட்ட Sheet ஐ அதன் முன்னால் அல்லது பின்னால் கொண்டுவந்து வைக்க விரும்பினால் மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
(Edit Menu - D Move Copy)
Find மேற்படி கட்டளையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் Sheet இல் இருக்கும் தகவல் தொகுப்பில் குறிப்பிட்ட Text ஐ அல்லது Number ஐ தேடிக் கண்டுபிடிக்கலாம். Find Next கட்டளை மூலம் அடுத்த கட்டத்தைத் தேடலாம்.
மேற்கூறப்பட்ட கட்டளையை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதிலேயே அதன் பயன்பாடு அதிகம் தங்கியுள்ளது.
9) -Lô: ஒரு Communication நிறுவன உரிமையாளர் ஒவ்வொரு நாளும் அழைக்கப்படும் தொலைபேசி அழைப்புக் களின் இலக்கங்களையும் அதனுடைய பணத்தின் பெறுமதியையும். Excel Sheet இல் பதிந்து வைக்கிறார். L6i 6Ti LDT g5 (gpig 6.63 56075 560765fu L6i , Company (Telecom, Lanka Bell) இனால் வழங்கப்படும் சிட்டையையும் ஒத்துப் பார்ப்பதன் மூலம் பதியப்படாத (தனது கணனி) Bill களையும் , குறைவாக அல்லது கூடுதலாக கட்டணம் அறவிடப்பட்ட Bill களையும் தெரிந்து கொள்கிறார்.
எப்படி இயக்குவது?
& j * 8; i a { 3 s3:45 to:
4 38 1343 16, 18 : is 63 to st is, es:53 & C
}్య'x
{ {{{ " ? ፲፮ ;
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAL), COLOMBO)-06, "I' P:50)4,3 || 1

Page 16
excet 97 60
மேற் கூறப்பட்ட முறையில் கணனியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த எல்லாதரவுகளையும் தெரிவு செய்யுங்கள்.
பின்னர் Edit Menu இல் Find என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்யும் போது தோன்றும் துணை Menu இல் ,
శజ్ఞాళ్లఖళ్ళీ*
Search 616i D Slig56). By Colums 616i D as L6061T60)uuLó, Look in என்ற இடத்தில் Values என்பதனையும் தெரிவு செய்து விட்டு,
Company இனால் வழங்கப்பட்ட சிட்டையில் காணப்படும் ஒவ்வொரு தொலைபேசி இலக்கத்தினையும் , Find what என்ற இடத்தில் Type செய்து Find Next என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்க வேண்டும். அந்த இலக்கங்கள் கணனியில் பதியப்பட்டிருந்தால் வெள்ளை நிற Box இல் கறுத்த, எழுத்தில் தெரியவரும். அப்போது கட்டணத்தையும் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். அந்த தொலைபேசி இலக்கம் பதியப் படா திருந்தால் படத்தில காட்டப்பட்டவாறு
cos Ecce
Microsoft Excel cannot find the data you're searching for. If you are certain 浚 the data exists in the current sheet, check what you typed and try again,
இல்லை என்ற message தெரியவரும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ꮛ.rceᏪ *97 ᏬiᎠ
WieW
Normal
View Menu 3 où Normal 676ip கட்டளைளையப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் வழமைக்கு மாறாக அமைந்திருக்கும் பக்கங்களை வழமையான நிலைக்குக் கொண்டு வரலாம். அதாவது Page Break Preview என்ற கட்டளையை செயற்படுத்தியிருந்தால், அதனை மீண்டும் வழமையான நிலைக்கு கொணி டுவர Normal என்ற கட்டளையை Click செய்ய வேண்டும்.
Page Break Preview View Menu ĝQ 6aý Page Break Preview 61 6oi p 85 Lo - 60) 6TT 60) uu Lj
பிரயோகிப்பதன் மூலம், Type செய்யப்பட்ட தரவுகள் எல்லாம் Sheet இல் எத்தனை பக்கங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளது என்பதை தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம். அத்துடன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கும் எல்லை வரை நீல நிற கோடிட்டுக் காண்பிக்கும்.
Tool bars
மேற்படி கட்டளை மூலம் தேவையான F* trk *r- sie to Wx+x -k Tool bar 5 60) 6IT G 5 si 60oi (66g 6ù TLD . are }* * 4 9| 5 T 6). Drawing Tool bar 3, 6D 60, it'" . . . . . 65 u (65 g (36.60ii (GLD (Tusi View Menu sistema z:: இல காணப் படும் Tool bars என ற . . . Kesek: கட்டளையை Click செய்து அங்கே కి காணப்படும் Drawing இனை தெரிவு ###ళ్లభభ్క செய தல வேண டு ம . பொதுவாக ని. Fromatting Tool bar, Standard Tool Bar a faseer ****skás என்பன Screen இல் தெரிய வரும். -டை- வழமைக்கு மாறாக அந்த Toolbar கள் భ# G5 flu 6 J6f 6606) 616f 6f View Menu * 9 g)6i 6TI Tool bar 96ò Standard, For- జీ... matting என்பதனை தெரிவு செய்தல்
வேணி டும் .
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. T. P.5043

Page 17
ᏋxceᎲ *97 Ꮼ
Formula bar இச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி Cell இல் செயற்படுத்தப்படும் Function களை பார்வையிடலாம். உ-ம்: Cell A2, Cell B2 பெருக்கியிருந்தால் Formula bar 965 = A2 B2 61601 Qg5 if u 6 (LD. 9 (35 (3LT 6: If Condition g G 3 uas u6g giluh (5 5 g T6, =If(A2>200, “Yes”, “No”) 9 55 வகையான Formula கள் தெரியவரும் . இதனைப் பயன்படுத்தி எழுதிய Formula சரியானதா என்றும் கூட பரீட்சித்துக் கொள்ளலாம்.
Status bar பொதுவாக இச்சட்டம் திரையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும். Cell இல் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை பற்றி எழுத்து மூலம் விளக்கம் இங்கே காணப்படும்.
Comments ஒரு Cell இல் குறிப்பிட்ட விபரங்களை எழுதுவதற்கு பதிலாக அதனை மறைத்து எழுத முற்படும் போது Comments என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்கலாம். குறிப்பிட்ட Cell இனை தெரிவு செய்த பின்னர் View Menu இல் Comments என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்தால் ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் .
圆国
a za | ੬ਡ x
nanthan: Ed
He is a clever boy
e has a girlfriend
இத் துணை Menu இல் Type செய்யும் வாக்கியங்கள் எல்லாம் தெரியவரும் . இந்நடவடிக்கையின் பின்னர் Cell இன் மேல் விளிம்புப் பகுதி சிவப்பு நிற அடையாளமிட்டு காண்பிக்கும். Mouse முனையை இச் Cell இற்கு அருகே கொண்டு செல்லும் போது அச் Cell, Comments ஐ வெளிப்படுத்திக் காண்பிக்கும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ercet 97 63
Full Screen Preview Full Screen Preview என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்கும் போது தரவு அட்டவணையில் Menu bar ஐயும், தரவுகளையும் கொண்ட ஒரு காட்சி (View) தெரியவரும் அத்துடன் கூடவே Close Full Screen என்ற 45 L L 60) 6iT uq LD G 35 noi uu 6hJ (5 Ld . Full Screen Preview 9. 60) LD Lj L! தேவையில் லையெனின் Close Full Screen என்ற கட்ளையை பிரயோகம் செய்தல் வேண்டும்.
Zoom ஒவ்வொருவரும் தமது வசதி கருதி பக்கத்தினை சிறிதாக்கி அல்லது பெரிதாக்கி பயன்படுத்துவதற்கு இக் கட்டளை உதவுகிறது. சிறிய வடிவங்களை ஏற்படுத்தும்போது அதன் எல்லைப் பகுதிகளை துல்லியமாக அறிவதற்கு அதனைப் பெரிதாக்கி பயன்படுத்துவார்கள்.
200% 1 (100% r 75% | r 50% 25% Fit selection
c Custom: 100 %
S. A. GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMB()-06. TP:5043

Page 18
0
8accel 97
InSert
ஒரு தரவு அட்டவணையைத் தயாரிக்கும் போது Cell ஒன றை மேலதிகமாக ஏற்படுத்த விரும்பினால் Insert Menu இல் Cell என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்கலாம்.
Rows ஒரு தரவு அட்டவணையைத் தயாரிக் கும் போது ROW ஒன றை மேலதிகமாக ஏற்படுத்த விரும்பினால் Insert Menu இல் ROW என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் ஒரு ROW வை மேலதிமாக ஏற்படுத்தலாம்.
Columns ஒரு தரவு அட்டவணையைத் தயாரிக்கும் போது Column ஒன்றை மேலதிகமாக ஏற்படுத்த விரும்பினால் Insert Menu இல் Column என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் ஒரு Column த்தை மேலதிகமாக ஏற்படுத்தலாம்.
Work sheet ஒரு Sheet ஐ உட்புகுத்த விரும்பினால் Insert Sheet என்ற கட்டளை யைப் பிரயோகிக்கலாம்.
Name ஒரு Cell இற்கு அல்லது பல Cell இற்கு பெயரிட விரும்பினால், Insert -->Name -> Define
என்ற முறையில் தெரிவு செய்க
Max Kama 毅 அப்போது தோன்றும் துணை Menu : இல Guuj60)J Type செய்து OK |- ཡམས་ཁམས་ཁམས་ས་ཆ་མ་མཚལ་ཁམས་ནས་ས་བ་མཁས་ . என்ற கட்டளையைப் பிரயோகம் aఖ செய்க. பின்னர் அச் Cel ஐ தெரிவு .ليتشيليتسه செய்யும் போது அச் Cell வழமை .م:: -
s:
u Tai Column 860) 60T u|Ló Row is.
***४४४?
இனையும் இணைத்து வழங்கும்
பெயரினைத் தெரியப்படுத்தாது, வழங்கிய பெயரினைத் தெரியப்படுத்தும்.
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD. COLOMBO-06. TP:5043

excet 97 65
ClipArt Insert Menu இல் Picture என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து அதன் துணைக் கட்டளையான Clip Art என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து நீங்கள் விரும்பிய படங்களை உட்புகுத்தலாம்.
Comment
g Map. FromFile.
Object..., (ဋ)
鴨 Hyperlink, Ctrl+K --
is Organization Chart &نیشنلائزیشننعغزنیڈینننز ننٹینینز&ذسننڈ
4. WordArt, .. ஒ From Scanner .
AutoShapes :
Autoshaps Insert Menu இல் Auto Shapes என்ற துணைக் கட்டளையை தெரிவு செய்து
விரும்பிய ஏற்கனவே வடிவமைக்கப்பட்ட வடிவங்களை தெரிவு செய்யலாம்.
宅、盗、
. జైళ్ల 綫 چیچہ ہوتی ہی (م۶
: sg :tTE EPR i
互口B心
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COIOMBO-06 TP:50431

Page 19
&act 197 8లి
Map ஒரு தரவு அட்டவணையைத் தயாரித்துள்ளீர்கள் அவ் அட்டவணையில்
உலகப் படம் அல்லது நாடுகளின் படங்களை உட் புகுத்த விரும்பினால், Insert Menu இல் Map என்ற கட்டளையைக் Click செய்து தேவையான படத்தை தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.
th• శీణభ***ణిజ్య ఖళ భ***? భళ గళ LZLLLLLZLLLLLZLLeLeeeLeLLLLLLLLZLS LLLLLLLLZLLLL exterix ess exert X. &e
རྩིཙི་ཉི྾༤ ཙ་སྨ: ༦༔ *ềs iš šKKrka : هl
அப்போது ஒரு துணை Menu ஒன்று தெரியவரும் இத் துணை Menu இல் உள்ள துணைக் கட்டளைகளைப் பயன்படுத்தி
S. Microsoft Excel - Microsoft Map in Book
接 Eile Edit yiew insert Tools Map Window 些
M&AlpA: Oriel B1%
一六一司ーで一古ー百ー
------------ ...సి.యt:
ZA","MAWAZIWAYA”ZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
(3) World Countries
- Fe e'e','e'
A0SA000SAAAS0JY0uhu0 uSuS u0u Au0A0A0Ae eA0Au0 0A0YA 0Ae0 AuSYYYLSL0LAL0LAHe0HL0AL0LHLHHLHLHLH0HL0L0H0HL0HL0L0LAHLHHLS
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504,311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&ac{97 g
Map இனை சீர் செய்த பின்னர் படத்திற்கு வெளியே Click செய்தால் தானாக குறித்த Excel Sheet இற்கு சென்றுவிடும்.
ஒரு தரவு அட்டவணையினை Map உதவி கொண்டு பார்வையிடுவது எவ்வாறு என பார்ப்போம். கீழ்வருமாறு தரவு அட்டவணையை தயார் செய்க.
Export
2 America 5000 3 Canada 8000
4 UK 4000 india 7000
பின்னர் தரவுத் தொகுதியை தெரிவு செய்து Insert Menu இல் Map என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்க. அப்போது தேன்றும் துணை Menu இல் Lable (கட்டளை X) என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்யும் போது தோன்றும் துணை Menu இல் ,
Map labels
Cancel
Show Value என்பதை தெரிவு செய்து காட்டுக. பின்னர் உலகப்படத்தின் மேல் Mouse முனையைக் கொண்டு செல்லும் போது அட்டவணையில் கூறப்பட்ட நாடுகளுக்கு மேலே அதன் Value தெரியவரும் . நிலையாக அந்த Value அவ்விடத்தில் தேவையாயின் Double Click செய்து நிறுத்திக் கொள்க.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06 TP:50431

Page 20
ercet '97 69
Exercise
கணித தீர்வுகள் தர்வு ஒன றை செயல படுததுவதற்கு நாம பல முறைகளை பின்பற்றுகிறோம். அவற்றுள் அடங்கும் சில முறைகளைப் பற்றி நாம் உதாரணங்கள் மூலம் விளங்கிக் கொள்வோம்.
«
ఎశీడ
/N
N響ぶ MN
Excel work book இல் உள்ள Cell இல் நடவடிக்கை மேற்கொள் வதற்கு முதல் = என்ற குறியீட்டை Type செய்தல் வேண்டும்.
ஒரு Cell ஐ தெரிவு செய்யும் போது இரட்டைத் தடிப்பான Black Colour கொண்ட முறையில் அச் Cell தெரியவரும். இது தான் தெரிவு நிலை. (ஏதாவது ஒரு Cell இல் Type செய்திருக்கும்போது, Cell இன் விளிம்புகள் ஒற்றைக் கோடு போன்ற அமைப்பில் தெரியவரும் இது தெரிநிலை அல்ல)
ஒரு Cell இல் Type செய்து முடித்தபின் மீண்டும் அச் Cell இலுள்ள Text ஐ திருத்தம் செய்ய வேண்டிய தேவையேற்படின் அச் Cell இன் உள்ளே Cursor ஐ கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதற்கு F2 என்ற Function Key ஐ அழுத்திச் செல்லலாம். அல்லது Formula Bar Q6ủ Cursor $g Click (08uủ gi gì(5 gồ g5ư Q8uử u6ùTư).
கூட்டல் ஒரு வரிக் கூட்டலாயின்,
(p60 (D - 1 ஒரு Cell இல், - 8+3 என்று Type செய்து Enter Key ஐ அழுத்தினால் விடைதெரியவரும் .
UM
B-3
i
S. A. GNANESWARAN, QUICKTEC ACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, COLOMBO-06 TP:504311

&rcee '97 (.9)
(!p ഞ0 2 ஒரு Cell இல் (A1 என்ற Cell இல்) 8 யும் இன்னொரு Cell இல் (B1 என்ற Cell இல) 3 யும் Type செய்க. பின்னர் C1 என்ற Cell இனை தெரிவு செய்து முதலில் - என்ற குறியீட்டை Type செய்யுங்கள் பின்னர் 8 என்ற இலக்கத்திற்கு உரிய Cell ஐ Mouse முனையால் காட்டுங்கள் அல்லது A1 என்று Type செய்யுங்கள். அடுத்ததாக + என்ற குறியீட்டை Type செய்யுங்கள் பின்னர் 3 என்ற இலக்க Cel ஐ Mouse முனையால காட்டுங்கள் அல்லது B1 என்று Type செய்து Enter Key ஐ அழுத்துங்கள். விடை தெரியவரும்.
A. ES : C D ܀ ܆܆.܆܆•ܢܐ.܀܀ܙܟ
1. 9- ན། - - - - །3-A1*B1 - 2 سن-سنسسهٔ
முறை 3 A 1,B1,C1 676tip Cell as 60)6IT Qg5 Tf6! Qas ujg5 Lf6i 60T si Formatting Tool
bar ? ? 6i 6TT (å) Auto Sum 67 6si p a5 L60) 6T 60) LLJ Click G Fuü Lu 6f 60) தெரியவரும்.
Note: முறை 1 இனை பயன்படுத்துவதில் பார்க்க, முறை 2, முறை 3, ஆகிய வற்றை பயன்படுத்துவது சாலவும் சிறந்ததாகும். முறை 2, முறை 3 Formula 36061T 919 Liu 60 LuT is Gas IT 60ci (66i GT5 T65 Copy, Paste G 3 uigi தொடர்ந்து கூட்டிக் கொள்ளலாம்.
பெருக்கல் பெருக்கல் (*) என்ற கணித குறியீட்டை பயன்படுத்துவது எப்படி?
! Dן 60 Ip) Excel Sheet இல் உள்ள Cell இல் தரவுகளை Type செய்தல் வேண்டும். (=8*3) பின்னர் Enter Key அழுத்தினால் விடை தெரியவரும் ,
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385.2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. FP504,311

Page 21
ᏋaccetᏪ *97 (D
(!p ഞ0 2 Al 66i O Cell 96 8 guub Bl 66cip Cell & 6 3 gui Type (Fuji.
C1 என்ற Cell ஐ தெரிவு செய்யுங்கள்
9 & Cell & 65 = St Gip Sign g Keyboard ol-56f Gas TGooi (6 Type செய்யுங்கள்.
பின்னர், பெருக்க வேண்டிய இலக்கத்தின் Cel ஐ Mouse முனையாலி தெரிவு செய்து காட்டுக. பின்னர் * (X) என்ற குறியீட்டைType செய்க மீண்டும் அடுத்து பெருக்க வேண்டிய இலக்கத்தை Mouse இன் உதவி கொண்டு தெரிவு செய்து காட்டுக. S9ü G8 u Tg C1 6T 6oi AD Cell 6ö = Al + B 1 67 6oT @ görfluu6ub Lió. Enter Key ஐ அழுத்தினால் விடை தெரியவரும் . (விடையை Click செய்த பின்னர் Formulabar இல் பார்வையிட்டால் = A1%B1 என தெரியவரும்).
நாம் பல கணியங்களை பெருக்க வேண்டி ஏற்பட்டால் முறை 1 நல்லதல்ல. முறை 2 ஐ பயன்படுத்துதல் இலகுவானது.
எவ்வாறு பல கணியங்களைப் பெருக்குவது?
1 8 3 =A1B1 2 5 3. 3 6 4 7 8 5, 8 4
Sug பின்னர் மேற்கூறப்பட்ட முறையில் C1 இன் பெறுமதியை பெருக்கி தீர்மானியுங்கள். C1 என்ற Cell ஐ தெரிவு செய்து Edit Menu இல் Copy என்ற கட்டளையை பிரயோகம் செய்யுங்கள். பின்னர் C2 தொடக்கம் C5 வரை Select செய்து காட்டி விட்டு Paste என்ற கட்டளையை பிரயோகம் செய்தால் விடைகள் தெரியவரும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504311

&rcee '97 (3)
இங்கே நடப்பது என்ன?
1. Cl 616i D Cell (S.65 = All-kB1 616ip Formula 3 (555 T65, Copy, Paste செய்யும் போது தானாக மாறி C2 என்ற Cell இல் = A2:B2 என்றும் , C3 என்ற Cell இல் = A3%B3 என்றும் ,
C4 6T6oi p Cell 96 A4*B4 6T6Isi Lió,
C5 616ip Cell 365 A5%B5 என்றும் தானாக மாறி வரும் ,
* (நேரடியாக இலக்கங்களை Type செய்திருந்தால் இப்படியான மாற்றம்
வரமாட்டாது.)
Sug 2
Cl 616i P Cell og Click G& ujustå absst SüGuns Foumula bar Oså
=A1%B1 என தெரியவரும் . பின்னர் Mouse முனையால் C1 இனி வலப் பக்கமாகவுள்ள கீழ் முனையில் Click செய்ய + அடையாளம்
தெரியவரும் . EAB தொடர்ந்து Mouse 96i 9 lgi uai di Button ஐ அழுத்திக் கொண்டு C5 வரை இழுத்துவிட அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் உரிய விடை தெரியவரும். (இது Copy, Paste இற்கான குறுகிய வழியாகும்.)
கீழே கூறப்பட்ட தரவு அட்டவணையை நிரலாகவும் நிரையாகவும் கூட்டவேண்டும்.
நிரல் (Column) வகையாக கூட்டவேண்டுமாயின் A1:B4 என்ற Cel வரை தெரிவு செய்க (அப்போது தெரிவு செய்யப்பட்ட u(5g5 Black Colour 365 Qg5 futi) is 6f 607 i Formatting Toolbar 96, Auto Sum என்ற கட்டளையை பிரயோகம் செய்ய விடைகள் தெரியவரும். அதேபோல் A1:C3 வரை தெரிவு செய்துவிட்டு Auto Sum என்ற கட்டளையை பிரயோகம் செய்க. வரிசையாக கூட்டல் நடவடிக்கை நடைபெறும் .
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385,219 GALLE ROAD, COLOMI}()-06. TP:504ill

Page 22
excet 97 62
கழித்தல் குறியீடு (-)
83 - 36 மேற்கூறிய முறைப் படி ஒரு Cell (A1) இல் 83 இனையும் மற்றைய Cell (B1) Q6ö 36 ?uló Type Q5 uüg|6ll (6 g}(63 35 Cell (Cl) 86ö, = A1-B1 என்று Type செய்து Enter Key ஐ அழுத்தினால் கழித்து பெறப்பட்ட விடை தெரியவரும்.
வகுத்தல் குறியீடு ()
16/2 மேற்கூறிய முறைப் படி ஒரு Cell இல் 16 ஐயும் அடுத்த Cell இல் 2 guq Lð Type G Fuü gi 9 (6g g5 Cell 6 = A l/B 1 6T 6oi D Type GIF ui Enter Key ஐ அழுத்தினால் வகுத்துப் பெறப்பட்ட விடை தெரியவரும் .
WAN $ என்ற குறியீட்டை பயன்படுத்தினால் குறிப்பிட்ட ROW அல்லது
Column அல்லது குறிப்பிட்ட Cell மாறாமல் இருக்கும்.
YAYI/
Ex (1)
FA1BS1
A1 என்ற Cell ஐயும் B1 என்ற Cell ஐயும் பெருக்கும் போது C1 என்ற Cell SGS = A1*B1 616i D Formula Gg fu 6 (5.5. g. 6f Keyboard S65 F2 என்ற Key ஐ அழுத்துவதன் மூலம் அல்லது Foumula bar இல் Cursor ஐ நிறுத்துவதன் மூலம் $ அடையாளத்தை கீழ் காட்டியவாறு உட்புகுத்துக. பின்னர் Enter Key ஐ அழுத்தினால் விடை தெரியவரும் .
= A1*$ B$1 என்ற வகையில் நீங்கள் $ வடிவத்தை உட்புதத்தினால், Copy, Past bl6), 9 d. 60) is (LD5 G5 T 6fi (615 Ló (Sung Bl 6T6i D Cell மாற்றமடையாமல் இருக்கும்.
S. A. GNANESWARAN. QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 
 
 
 

&rcet '97 (9
Ex (2) கீழ் கூறப்பட்டவாறு அட்டவணை ஒன்றை Type செய்து Quick-Ex என்ற பெயரில் சேமித்துக் கொள்ளவும். பின்னர் கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
鞋
*زبان پیش از :
{&** irst.
*******
Marks Sheet 6 Gof us 60) 60, Column 9 (5 Center 9, as அமைக்கவும் . Name, English, Maths, Science 616tug56060T 96) G6). T(5 Cell 35 (5tb மையத்தில் கொண்டுவரவும். Bold, Italic ஆகியவற்றை வழங்கவும். ஒரு Column த்தினை English இற்கும், Maths இற்கும் இடையில் Insert Gas uů uu6quó. Lf6 607 si Tamil 6T 6si ) UIT Lg5 g60) 607 Heading ஆக கொண்டு 75, 64, 33, 32, 41, 54, 71, 65, 88, 72, 91, 19 முறையே குதித்த பெயர்களுக்கு புள்ளிகளை வழங்கவும்.
9 (5 Row 9 60 GT Siva இற்கும் Thuckchi இற்கும் இடையில் Insert செய்யவும் பின்னர் Ravi என்ற பெயரினை வழங்கி 88, 92, 64, என்ற புள்ளிகளை வழங்கவும். ஒவ்வொருவருடைய Total MarkS இனையும் காணி க. Names என்ற Column இன் அளவினை 20 ஆக மாற்றம் செய்க.
Marks Sheet 616i D Row 3,60601 1561) pg5 5 T) if, Marks Sheet என்ற எழுத்தை மஞ்சல் நிறத்தாலும் மாற்றம் செய்க.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLF ROAD, COLOMBO-06 T. P. 5043)

Page 23
excet 97 69
Links
இக்கட்டளை கணக்காளர்களுக்கும் கணக்கியல் சம்பந்தப்பட்டவர்க ளுக்கும் கைகொடுக்கும் கட்டளையாகும். இதனைப் பயன்படுத்தி Type செய்யும் தரவுகளைத் தொடர்ச்சியாக இணைத்துக் கொண்டு செல்லலாம்.
எப்படி அட்டவணையை இணைப்பது?
முதலில் தரவு அட்டவணையை Sheet 1 இல் Type செய்வோம்.
2 N Sales Rs.
器 S Auto sum p u(BuTalggil
Nuts 88O அலி லது வேறு வழியிலி Rusckes | 1026 கூட்டுங்கள்.)
Larmonpu 890
Total 3536
அதேபோல், Sheet-2 ஐ Click செய்து, Oil என்ற தலையங்கத்தின் கீழ் கீழ்வருமாறு Type செய்வோம்.
Name Sales Rs. Coconut 12OO
i Olive BOO 5 i Giricer 340 6. Turke 4200 Total 9240
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 
 

&rcet '97 (D
அதேபோல், Sheet-3 ஐ Click, செய்து கீழ்வருமாறு Type செய்வோம்.
Name Sales Rs. Samba 9 OC))
Macdu 8,000 Pachchi Basmathi 6 Total 31
அதேபோல், Sheet-4 ஐ Click செய்து, கீழ்வருமாறு Type செய்வோம்.
Name Sales Rs. Asia 12
Hero 14 Reliche 13 Road Master 16 Total 56
இனி Sheet-5 ஐ Click செய்து Budget ஐ தயார் செய்வோம். இங்கே Links என்ற முறையினைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆரம்ப தரவுகளை Main Badget 36) 3606001 gigai Gas T6i (86). Tib.
Type செய்வதிலும் பார்க்க Links உபயோகிப்பதில் என்ன இலாபம்? Budget 36) Total ag Type 0&uig, T65, 9, Jibugsgo) 95T6...g5 Rice இல் Samba அரிசி விலையை மாற்றம் செய்தாலும் தானாக மாறமாட்டாது. ஆனால் Link செய்து இணைத்திருந்தால் தானாக (Automatic) Budget இல் அந்த மாற்றம் ஏற்படும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, COLOMBO-06. T.P:50431

Page 24
eacet '97 (D
எப்படி LinkS செய்வது? முதலில் Text ஐ கீழ்வருமாறு Type செய்யுங்கள்.
svarme Sales Rs. BiSCUit 3
Oil 9240 Rice 31 OO Bicycle 58OOO Total O37
மேற்கூறப்பட்ட அட்டவணையில் Biscuit இற்கு அண்மையில் (நேரே) காணப்படும் Cell இல் (B3) Cursor ஐ நிறுத்தி = என்ற வடிவத்தை ஐ Type செய்யுங்கள்.
பின்னர் Mouse இன் உதவி கொண்டு Sheet 1 என்பதனை Click செய்யுங்கள்.
இங்கே Biscuits என்ற அட்டவணையின் Total (B7) இன் இலக்கங்களை Click செய்து காட்டுங்கள். அப்போது அந்த Cell இன் எல்லைப்பகுதிகள் மின்னி மின்னி இடைவிட்ட கோடாக தெரியும். பின்னர் Keyboard 99)]6i 6II Enter key $g 9|([pgồ g}IBì56i. Qü(ểLIIIghi Budget Q6ởi Biscuits இற்கு நேரேஅவ் இலக்கங்கள் தெரியவரும். இம்முறையை உபயோகித்து Oil, Rice, Bicycle 9,35u61)60) p 616) Gorluf 360)600 gig. 6 (6 Auto Sum மூலம் மொத்த தொகையைக் காணுங்கள்.
இனி LinkS முறையில் இணைத்தது சரிதானா என பரீட்சித்துப் பாருங்கள். Sheet-1 இல் Biscuits என்ற அட்டவணையில் Nuts இன் விலையை மாற்றம் செய்து கொள்வோம். தானாக Budget இல் இருக்கும் மொத்த தொகை மாற்றமடையும்.
S. A. GNANESWARAN. QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 

ᏋᏯceᎲ *97 ᎾiᎠ
Ex
| || A , B , C . D . E | 9 Receipts Month-1Month-2 Month-3 Month-4 10 Cash Sales 40 OOO 3OOOO 42 000 72 OOO 1 1 į Debtors 2OOOO 22,000 15,000 3OOOO 12 Total Receipt
13. ܂ܣܰܵ
14
15 Payments Month-1Month-2 Month-3 Month-4 16 Repair 8OOO 3,000 1 OOO 4500 17 Electricity 1OOOO 6,000 7 OCO 2OOO 18 Traveling 1OOO 4OOO 2500 1500 19 Food 1500 2,000 SOO SOO 20 Total Payments 20,500
21 Opening Balance 43,000 22 Closing Balance
Knit: (Closing Balance=Opening Balance+ (Total Recipts-Total Payments)
மேற்கூறப்பட்ட தரவு அட்டவணையில் Closing Balance ஐ காண்க?
முதலில் தரவுகளை மேல் காட்டியவாறு Type செய்யுங்கள். Auto Sum g 96) Gog (36 06.Jguio) Total Receipts, Total Payments ஆகியவற்றைத் தீர்மானியுங்கள்.
பின்னர் Closing Balance காணவேண்டிய இடத்தில் Cell ஐத் தெரிவு செய்து
= (Opening Balance) + (Total Recipts-Total Payments) 616 p 61160) duel) தீர்வினைக் காணுங்கள். (B22 என்ற Cell இல் - B21+(B12-B20) இப்போது Month (1) இற்குரிய Closing Balance ஐ தீர்மானித்திருப்பீர்கள்
561601st Month (1) 36 Closing Balance = Month (2) 365 Opening Balance 616öp Gab TLufTL19ÖG5 960)Du Month (2) S6ö Opening Balance என்ற இடத்தில் Click செய்து = என்ற குறியீட்டை Type செய்க. பின்னர் Closing Blance ஐத் தெரிவு செய்து Enter Key ஐ பிரயோகிக்க,
S. A. GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COIOMB()-06. TP:50431

Page 25
30
8accel 97
பின்னர் Copy, Paste முறையினைப் பயன்படுத்தி தேவையான இடம் வரை Opening Balance ஐ நிரப்பிக்கொள்ளுங்கள். அதன் பின்னர் Copy, Paste 66ip (up60) puiet)60T uu6 u(65g Closing Balance g நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள்.
A B , C . D . E" 9 Receipts Month-1 Month-2 Month-3 Month-4 10 Cash Sales 4OOOO 3OOOO 42,000 72,000 11 Debtors 2OOOO 22OOO 15.OOO 3OOOO 12 Total Receipt 60,000 52,000 57,000 102,000 13
14 15 Payments Month-1 ||Month-2 Month-3 |Month-4 16 Repair 8,000 3,000 1OOO 4500 17 Electricity 1OOOO 6OOO 7 OOO 2OOO 18 Traveling 1,000 4,000 2,500 1500 19. Fggd 1500 2OOO 5OO BOO 20 Total Payments 2D5DD 15OOO 11 OOO 8,600 21 Opening Balance 43,000 82,500 119,500 165500 22 Closing Balance 82,500 119,500 1655OO 258,900
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:5043
 
 

excet 97 69
Page Setup
ஒரு File ஐ திறந்து வேலை செய்யும் போது ஒவ்வொரு பக்கமும் (Page) எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும். அதாவது Print எடுக்கவிருக்கும் தாளின் நீள, அகலங்களுக்கேற்ப File இல் உள்ள ஒவ்வொரு பக்கங்கங்களையும் தீர்மானித்தல் Page Setup எனப்படும். இங்கே தாளின் (Paper) 956) Ló, is 6TL5, Margins, Header/Footer, sheet 676iu Guppis)60, மாற்றம் செய்யலாம்.
File 616i D Menu 365 Page Setup 616i D as L6061T60)u G5 fo Q& ulig), அதில் Page என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்தால், ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் .
కీళ్ళ కీళ్ల పళ్ల
ॐश्क्ष्ॐॐक्ष्ॐ عموميA; re }}
* #్యఖళ్లబ్లు భజిళ్ల 莓 毅 : ܀܀܀܀܀»܀܀ [ «« ”܀
*భణీభ ܀« ;
Orientation மேற்படி கட்டளையில் Portrait என்பதனைத் தெரிவு செய்து பக்கத்தை நிலைக் குத் துப் பக்கமாகப் பயன்படுத்தலாம். Landscape என்ற கட்டளையைத் தெரிவுசெய்து பக்கத்தை கடைப் பக்கமாகப் பயன்படுத்தலாம்.
Scaling Scaling என்ற கட்டளையில், Adjust to என்ற கட்டளையை Click செய்து
தரவுகளை எல்லாம், பெரிதாக பக்கங்களை விலத்தி அதாவது ஒரு A4 இல் உள்ளடக்கப்படுவதை விட கூடுதலாக இருந்தால் அதனை 75%, 50%,......... என மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி A4 தாளில் பிரதி (Print) 6168 856ù Tư).
S. A. GNANESWARAN. QUICK TEC ACADEMY 385,219 GALLEROAD, COLOMBO-06 TP:5043

Page 26
&rcet '97 CD
இதேபோல் 150%, 200%. என மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி பெரிய அளவில் பிரதி (Print) எடுக்கலாம்.
Fitto என்ற கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம், Sheet இல் ஒரு பக்கத்திற்கு வெளியே Type செய்தவற்றை சுருக்கி ஒரு பக்கத்திற்குள் பிரதி (Print) எடுக்க முடியும் .
இவ்வாறு உங்கள் பக்கத்தை மறுசீரமைத்துக் கொண்ட பின்னர் Print என்ற கட்டளையை இயக்கி பிரதி எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
Paper size மேற்படி கட்டளை மூலம் வேலை செய்யவிருக்கும் பக்கத்தின் (Paper) அளவினைத் தெரிவு செய்யலாம். இதனைத் தெரிவு செய்வதற்கு 9 (53.6i 6T Scroll bar g uu 6i u(6556) TLô. Standard Size 3)6i GT Paper களினைத் தெரிவுசெய்தால், கூடவே அதனுடைய நீள, அகலங்கள் தெரியவரும்.
Print Oualit 180 DPI 300 DPI
மேற்படி கட்டளை மூலம் நாம் Print எடுக்கும், Text (எழுத்துக் கூட்டம்) 360'ı öl 96ü6)ğı Graphics (LILLö) 860 g) 60LDuf6öi göçü Uflg06I (Dencity) மாற்றியமைக்கலாம்.
First paper number: இது வழமையான முறையில் Page இலக்கத்தினை இட்டுச் செல்லும். மேற்படி முறையினைப் பேணுவதற்கு Auto இல் பேணுவது நல்லது. (1,2,3,........ )
S. A. GNANESWARAN, QUICKTEC ACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, COLOMBO-06. TP:504311

ᏋxceᎲ *97 ᏬiᎠ
Margin தாளின் விளிம்பிற்கும் Type செய்யக்கூடிய பகுதியின் எல்லைப்பகுதிக்கும் இடையே உள்ள துார தி தை வரையறுப் பதறி கு Margin என ற கட்டளையைப் பயன்படுத்துகின்றோம். Page Setup. 616öip g5j60) 6007 Menu 36ù Margins 676öi D 5L. L60) 6T60U Click செய்தால், துணை Menu கீழே உள்ளவாறு உருமாறிவரும் .
kage koers |-kadersche start 1
器一王 户王 一°一
****s
VMM are
ళ ಟ್ಲಿ 8 ※ 哥 }:༥.རྩ་ 蛋 V భ##భ్యళ్ళ - f移談 艇”键粉
لس گیتس لسبتها
மேற் கூறப்பட்ட துணை Menu இல் , Top என்பது தாளின் மேல் பக்க Margin அளவினைக் குறிப்பதாகும். அணி மையில் இருக்கும் Scroll bar ஐ இயக்குவதன் மூலம் , Margin அளவினை மாற்றி அமைக்கலாம். இதேபோல் இடதுபக்க (Left) Margin, 6), 6ugu á 8. (Right) Margin, a;ý LGS) (Bottom) S,3élu6)!ó sól6ði Margin களை மாற்றி அமைக்கலாம்.
Center on page S65 Horizontally 6T66ip as L60) 6T60)u () is 6) செய்திருந்தால், Type செய்த விபரங்கள் Text கள் எல்லாம் தாளின் நிலைக்குத்துப் பக்கத்திற்கு Center ஆக இருக்கும் ,
இதேபோல் Vertically என்ற கட்டளையைத் தெரிவுசெய்தால் தாளிற்கு is 60). Lu T 3 Center 9,3s 6 (5 Liš. Vertically , Horizontally 9, du இரண்டையும் தெரிவு செய்திருந்தால், Text கள் எல்லாம் பக்கத்திற்கு நிலைக்குத் தாகவும், கிடையாகவும் Center ஆக வரும் . அதாவது பக்கத்தின் மத்தியில் வரும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD. COLOMBO-06. T. P.504

Page 27
excet 97 G2)
Header and Footer
Header and footer 616 ) (TG) 6T6of 607? பல பக்கங்களை வடிவமைக்கும் போது ஒரேமாதிரியான Text களை தலையங்கமாகவும் சில விபரங்களை அடிப் பக்கமாகவும் கொண்டு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் மாற்றமடையாமல் இருக்கும் படி அமைப்பதற்கு Header and Footer இனை பயன்படுத்துகின்றோம். இங்கே வழங்கப்படும் Page Number ஆனது தானாக ஒவ்வொரு பக்கங்களுக்கும் அதிகரித்துச் செல்வது சிறப்பியல் பாகும். Header and Footer இல் செய்யும் வேலைகள் 6i 6j 6) IT Lð Margin uggus 6 (Top, Bottom) Gg56si u (6 Lió. அலி லது View Menu 365 Header and Footer 616i D 360600Ts as L6061T60)u தெரிவு செய்தால் கீழ் வரும் Sub Toolbar தெரிய வரும்.
*భ#2ళఇళ్లనీళ్ల భః#ళళ్ళడళr ఢభ3ళ్లభభ####ళ్లు,
భఛ ####భటణిఃభరణ భఖ
&&.
இத் துணை Menu இல் ,
(கட்டளை 1) மேற் கூறப்பட்ட கட்டளையைப் பிரயோகிக்கும் போது ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் . இத் துணை Menu இல் ,
teosegseseaders
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504311
 
 
 

&act 197 (9
Font வடிவங்களை, அளவுகளை மாற்றம் செய்யலாம்.
பக்க இலக்கம் (கட்டளை 2) Page Number எந்த இடத்தில் வரவேண்டுமோ அங்கே Cursor ஐ நிறுத் தி # கட்டளை (2) இனை Click செய்தால் பக்கங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் Page Number தானாக இடப்படும்.
பக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை (கட்டளை 3) Number of Page என்ற கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை தெரியவரும் .
திகதி (கட்டளை 4) Date என்ற கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பக்கங்களிலே திகதி தெரியவரும். (கணனியில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் திகதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு திகதிகள் வெளிவரும்)
நேரம் (கட்டளை 5) Time என்ற கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பக்கங்களிற்கு நேரத்தினை வழங்கலாம்.
File Name as L60) 6T 6) File என்ற கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பக்கங்களில் FileName இனை Print செய்யலாம்.
Work Sheet Name as L6061T 7 Work SheetName என்ற கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பக்கங்களின் Sheet Name 860) 601 Print Q3 uüu6) IT Ló.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06, T.P.S()4.

Page 28
ᏋacceᏪ *97 ᏬᎠ
S
Sheet
Gridlines
*భ% * *xళభ?
செய்திருந்தால , Print செய்யும் ." """""""""""""""" زيس بمنع نة தரவுகளுடன் Sheet இல் காணப்படும் * మm్య ###.
Gridlines Đ_ưi Print 9,5ì 6u(5 tổ, »; "* ಒಂ*...!
six 888. Exx-xas.
Black & White : -1 ! Black & White 67 Gsi gp 5 L L 60) 6T 60) U "*... , : தெரிவு செய்திருந்தால், நிறமாறி " றத்திற்கு உட்படுத்தி Type لسهشنبهشم له
செய்திருந்த தரவுகள் எல்லாம் Black & White ஆக Pin செய்ய முடியும் .
Row & Column Headings Row & Column Headings 616i D as L6061T60)u Gig, if G G & Lig5 (555 T65,
ROW இனதும் Column இனதும் பெயர்கள் Print செய்யப்பட்டு வரும்.
Page Order
(1) Down, then order
படத்தில் காட்டப்பட்டமுறையில் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி முதலாவது Page Column S. 60) 60T Print Q guig, L6f 60T If 3 J 600i L T 6). g. Page Column 9,60) 60, Print Gyu uti).
(2) Over, then down
முதலில் முதலாவது வரிசையை (Row) Print செய்து பின்னர் இரணி டாவது வரிசையினை Print செய்யும் .
Page Setup எல்லாம் செய்து முடித்தபின்னர் OK என்ற கட்டளையை வழங்கவேண்டும் , அல்லது Keyboard இல் உள்ள Enter Key இ ைன அழுத்த வேண்டும் ,
Page Setup தேவையில் லையெனின் Cance என்ற கட்டளையை வழங்கி, ரத்து செய்யவேண்டும் ,
S A GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD. COLOMBO-06. TP:5043ll
 
 
 
 

eacet '97 CD
Print
File இல் உள்ளவற்றை விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பிரதி எடுப்பதற்கு முதலில் அந்த File இல் எத்தனை Page உள்ளது என்பதனை Page Break Preview என்ற கட்டளையைப் பயன்படுத்தி பார்வையிட வேண்டும். நாம் Page Break Preview என்ற கட்டளையைப் பிரயோகித்தவுடன் . File இல் உள்ள தரவுகள் Page1, Page2, Page3, . என்றவாறு நீல Border இனை ஏற்படுத்தி காணி பிக்கும். அல்லது பக்கங்களின் விபரங்களை அறிவதற்கு Print Preview என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்க வேண்டும் . அப்போது ஒரு துணை Menu தெரியவரும் .
Next (5 L L 6061T 1)
Next என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் இருக்கும் பக்கத்தின் அடுத்த பக்கத்திற்கு செல்லலாம்.
Previous (ab 60) 6TT 2) Previous என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் இருக்கும் பக்கத்தின் முன் பக்கத்திற்கு செல்லலாம்.
Zoom (5 CL6) sit 3) ஒரு முறை பிரயோகிக்கும்போது பக்கம் சிறிதாகவும், பக்கம் முழுவதும் பார் வைப் பகுதிக் கு தெரியும் வணி ணமும் இருக்கும் . மணி டும் அக்கட்டளையைப் பிரயோகிக்கும் போது Actual Size (1:1) இல் தெரிய வரும் .
Print (ab L. l6061T 4) இக் கட்டளை Print Preview இலிருந்து Print என்ற கட்டளைக்கு அழைத்துச் செல்லும் .
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. T. P:50431

Page 29
&æcet ‘97 GB)
Setup (கட்டளை 5)
மேற்படி கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் Page Setup என்ற துணை Menu இற்கு செல்லலாம்.
Margins (5 L L 6061T 6) மேற்படி கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பக்கத்திற்கு எங்கே Margin இருக்கிறது என்பதனை பார்வையிட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Normal View (கட்டளை 1) மேற்படி கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பெரிதாக இருக்கும் பக்கத்தின் அளவினை வழமையான நிலைக்கு கொண்டுவரலாம்.
Close (d5 L:L 60) 61T 8) மேறி படி கட்டளையை இயக குவ தனி மூலமி Print Preview நடவடிக்கைகளை முடித்துக் கொண்டு பக்கத்திற்கு (Sheet) செல்லலாம்.
Help (dbL டளை 9)
மேற்படி கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் மேலதிக விபரங்களை ஆங்கில மொழிமூலம் வாசித்துப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
Print File இல் உள்ள தகவல்களை Print எடுப்பதற்கு File Menu இல் Print என்ற கட்டளையை இயக்க வேண்டும். அப்போது ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் . இத் துணை Menu இல்
3: * f : Y e.g. *i; Petittex
** sext:
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504311
 

erce 97 0
Name Name 616of D is L6061Tai (5 &LDT 55 yLDT is a T600, Liu (6L5 Scroll bar g இயக்கி, எந்த Printer ஐ உபயோகித்து Print எடுக்க இருக்கிறீர்களோ அந்த Printer இன் Name ஐ தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.
Print Range All என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்திருந்தால், File இல் உள்ள ஒவ்வொரு Page ஐயும் Print செய்ய தயாராகிவிடும்.
Pages
Pages என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்திருந்தால், எந்த Page இற்கு
Print வழங்க இருக்கிறீர்கள் என்பதனை வழங்க வேண்டும்.
р --ш6
முதல் 10 pages மட்டும் Print எடுக்க விரும்பினால், From என்ற
இடத்தில் 1 ஐயும், To என்ற இடத்தில் 10 ஐயும் Type செய்தல்
வேண்டும்.
Print what?
Print what 616i D glg.g565, Selection என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்திருந்தால் , தெரிவு செய்தவை மட்டுமே Print செய்யமுடியும் ,
Active Sheet 676ip as L6061T6Du G5 is 64 G3 uigi (5155 T65, Sheet முழுவதையும் Print செய்ய முடியும்.
Entire Work book என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்திருந்தால், File முழுவதையும் Print செய்ய முடியும். w
Preview Preview 616i D as L6061T60)ug Click Gaguigi Print Preview 676cip கட்டளைக் குள் செல்ல முடியும் .
Copies Numer OfCopies என்ற கட்டளையைக் தெரிவு செய்து ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை பிரதிகள் வேண்டு மென்பதை தீர்மானிக்கலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385,279 GALLEROAD, C() ()MB()-06 "I'P:504

Page 30
eacet '97 CD
Properties Properties என்ற கட்டளையைக் Click செய்யும் போது ஒரு துணை Menu தெரியவரும் இத் துணை Menu இல் Paper என்ற துணைக் கட்டளையை தெரிவு செய்யும் போது தோன்றும் துணை Menu இல் ,
#ళ్ల#4ఖ్య | fix: , , 歴 c s rais A #ళళ్లుళ్ళ* 捡挥参>。脊 -్యఖ్య }
{{****ళ్ల** ** * *. * *ఖః | * žšžitkžz: A. { భ% .. : ;?နှီ ※豹 -
義
{{x'; }
Paper Size என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து தாளின் அளவை (Paper) வழங்குதல் வேண்டும். A4 அளவுப் Paper இல் பிரதி எடுக்க இருக்கிறீர்கள் என்று தீர்மானித்தால் A4 என்று தெரிவு செய்து காண்பித்தல் வேண்டும்.
Orientation Orientation என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து, பிரதி எடுக்க இருக்கும் தாள் நிலைக் குத்துப் பக்கமாக வரவேண்டுமாயின் Portrait என்ற தெரிவு செய்தல் வேண்டும் . அதேபோல் பிரதி எடுக்க இருக்கும் தாள் கிடைப் பக்கமாக வரவேண்டுமாயின் Landscape என்று தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.
Paper Source Paper Source என்ற இடத்தில் Tractor என்ற கட்டளையைத் தெரிவு
செய்து OK என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்க வேண்டும்.
S A, GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06, TP:504,311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εται 97 69
Formate (Ctrl+Z)
எண்கள், திகதிகள், நேரங்கள் என்பனவற்றுக்கு வெவ்வேறு வடிவங்கள் அளிப்பதற்கு விரும்பினால் (அதாவது (1234, 1234.00,1,234.00, . ) Format Menu இல் Cells என்ற கட்டளையை இயக்க வேண்டும். அப்போது தோன்றும் துணை Menu இல் Number என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்தால் , கீழ் வருமாறு ஒரு துணை Menu தெரியவரும் .
•భ 1 శభఃఖy భళ { tఖః +ఖః సభఖః | 2Ꮙ :*Ᏹ 3:-Ꮉ: Ᏹ ఓ*భశ ۔ - - - ---۔ ...-۔ .
*::::::::::::::: ###ళనీళ##ళళ్ళు
General
(3D) gn (pu uL L g|6) 600 Menu 36 Catergory 616ip 9L-g gl6 General என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்தால், இதற்கு வழமையாக எழுதும் முறையில் விடை தெரியவரும் .
EX: 123 என்று Type செய்தால், 123 என்ற முடிவு திரையில் தெரியவரும் ,
Number
Number 616i D as L6061T60) ug, Category 6,60i) g60) 600T Menu 3.65 தெரிவு செய்வதன் மூலம் பல்வேறுபட்ட வடிவங்களை வழங்கலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06 TP:50431

Page 31
兹刻兹 然緩綫變。*※ 貓隊k線 皺樣 frtactices
dexes rest
*****
斷 a "". చX3X:KK s
*密豪※莎 Løres riarcas: :
సవ్య స్వభ**ఖ్య
తశీ* X:
: tă: *s;xtază :3 - جم&&یخ
姿幾r継泰露
{్క* 8
& Ri x{దశ
ಸ್ಪ್ಲಿಕ್ವಿಜ್ಜೈ
LLLLLL LLLLLLLLkL kkkL LLke ee TLS eeLLLi LML SeseLLLLLLLL S భణీళ్లభభపడళ్లజోళ్ళనీళ్ల#ళ్లజోళ్లమ్డాళ్ల
1. 1235------ 1235.00 என்ற வடிவத்தைப் பெற விரும்பினால், Decimal
places என்ற இடத்தில் எத்தனை தசம புள்ளிகள் (Decimal) தேவை என்பதை வழங்கவேண்டும்.
2. 1235----- 1,235 என்ற வடிவத்தைப் பெற விரும்பினால், Mouse இனால் (Use 1000 separater() என்ற இடத்தைத் தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.
3. Negative numbers என்ற கட்டளையில் நான்கு வகையான வடிவங்கள்
தெரியும்.
(1) - 1234 (2) 1234 (சிவப்பு நிறம்) (3) (1234)
(4) (1234) (சிவப்பு நிறம்)
மேற்கூறப்பட்ட வடிவங்களில் ஒன்றைத் தெரிவு செய்திருந்தால், Type செய யுமி Negative இலக கங் கள மேறி கூறிய வடிவங் களை பெற்றுக் கொள்ளும்
Note: மாற்றங்கள் செய்யும் போது, உடனடியாக மாற்றம் பெற்று Sample என்ற இடத்தில் அதன் மாதிரி வடிவங்கள் தெரியவரும் .
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504311
 
 
 
 
 

ercet '97 6)
Currency. மேற் கூறப் பட்ட கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் பணத்திற்கு பல்வேறுபட்ட வடிவங்களை வழங்கலாம். Ex
8644 $ 8644 (டொலர் வடிவம்)
8644 E 8644 (பவுணி வடிவம்)
இந்த வடிவங்கள் ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டு Computer இல் உட் புகுத்தப்பட்ட வடிவங்கள் இதனை விட விரும்பிய RS. என்ற வடிவத்தை உட் புகுத்த முடியும் .
Excel தொகுப்பை திறக்கு முன்னர் அல்லது Excel தொகுப்பில் இருந்தால் அதனை Minimise செய்து கொள்ளுங்கள்.
பின்னர் Start என்ற கட்டளையை Click செய்து அங்கே காணப்படும் துணை கட்டளைகளில் Setting என்ற கட்டளையை (படம் 1) Click செய்யுங்கள்.
f6f 60T if Control Pannel 61 Gof () is L L 6061T60) u Click G 3 ujigs அத்தொகுப்பைத் திறந்து கொள்ளுங்கள். அத்தொகுப்பில், Reginal Setting 67 6si D as L-60) 6T 60) uLu (Uuió 2) Double Click G F uủ g5 IT 6ð ? (b துணை Menu தெரிய வரும்.
丽烹 融时。
; '% ४४× ४१ × భ?ళ్లజోళ్ల4; sess is see
:X XXx ...saw * &મજ્જો& 3 ######## 4هي لا - ථූ::: iš šesa iki * * :.í 3. ४% ४:४४ ×2:.’8 m«xx.:Xxxx» ", xx ::x : . x. "ow«»ax»x. :.
* *望 ༧ ༈་ f & ఈ 8 ܗܘ పేజోళ హోఫళభణ:** مصممممنهجية
take resis Austrang. ******* ar ag ULLö. (1) படம் (2)
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLER()Al), (O.()M()-06 "I, P504,

Page 32
*% {ళxశళ్ల భక్ష్యళ్ల**
& - &x,w,283×&&.3,
esses x x -
*భుళళళ్లభభ :: . ri
ఃఖళ
2::xx8აა:Xაა:«xxაიჯX8:აა:Xააბაo:SXაა:2×პx: xxxx
-
※※※※
0
kesëngës
படும் போது Excel தொகுப்பை திறந் $ இனை பிரயோகம் செய்தால், $ வடிவம் தெரிய வரும் .
வடிவ த  ைத Type
g. Formatting Tool bar
62)
8acced 97
S. gig. 60600 Menu 3.6. Currency என்ற கட்டளையை Click செய்து கொள்ளுங்கள் அப் போது ஒரு
துணை Menu தெரியவரும் . அம் * மனுவில் காணப்படும் Currency
Symbol என ற இடத தல $ வடிவத்தை அழித்து விட்டு (Erase)
வேண்டிய வடிவத்தை இடலாம்.
அதாவது RS. தேவை யாயரின
என ற வடிவம் Rs. 6 68 p செய த ல
வேண்டும். பின்னர் நடவடிக்கை
எல்லாவற்றையும் முடித்து (Close)
மூடி விடுங்கள். பின்னர் தேவைப் இலுள்ள வடிவத்திற்கு பதிலாக Rs. என்ற
Ex: 86344 616ồi !) 6uụ6ìJưì RS. 86,344 616I 6u(9 tổ.
Date (Format Cells Number Date) மேற்கூறப்பட்ட கட்டளையைத் தெரிவு செய்யும் போது காணப்படும் துணை Menu இல் Type என்ற இடத்தில் பல வகையான வடிவங்கள்
ఖశe { శజ్ఞాఖళ } శోళ శీ భుట్ల శ్రీ శేశశ** } *%*: {
தெரியவரும்.
*இ& ళ్ల
xiiiiiiiiii X.
xxx 3:3:3:šXiešķ8:3š8
ఖఃఖఃఖఃఖభఖఃఖ భ$$
SA (NANESWARAN QUICK TEC ACADEMY 385.2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504311
 
 
 
 
 
 
 

&ce{'97 €9
3/4
3/4/97
03/04/97
4 mar
4-mar-97 மேற் கூறப்பட்ட வடிவங்களில் விரும்பிய வடிவங்களில் ஒன்றை தெரிவு செய்து OK செய்ய வேணடும் . (Date வடிவம் எப்போதும் mm/dd/yy என்ற அமைப்பில் இருக்கும். இங்கே mm என்று குறிப்பிடுவது மாதத்தினையும், dd என்று குறிப்பிடுவது திகதியையும், yy என்று குறிப்பிடுவது ஆணி டையும் ஆகும் ).
Time
(Format Cells Number X Time) மேற் படி கட்டளையில Type என ற இடத்தில பல வகையான நேரவடிவங்கள் உள்ளன. அவற்றில் தேவையான வடிவத்தை தெரிவு செய்து OK செய்தால் நேர வடிவங்கள் தெரியவரும் .
Customise
(Format Menu Cells Number X Customise) இக் கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் நிபந்தனைகளுக்கு வெவ்வேறு நிறங்களை வழங்கலாம் . பின் வரும் உதாரணம் மூலம் இதன் செயற்பாட்டை ஆராய்வோம்.
Chicken } E
i Bistut
Pater Tiffe Mutton Glass Cloth
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385.2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:5043.11

Page 33
8.acceť“97 6)
மேலே தரப் பட்ட அட்டவணையில Profit 1000/= இற்கு மேலே உள் ள வற் றை பச்சை எழுத துக களாலும , 0-1000 வரையான எழுத்துக் களை Normal ஆகவும், 0 இற்கு குறைந்தவற்றை (-1200) Red ஆகவும் வெளிப்படுத்திக் காண்பிக்கவேண்டும.
முதலில் தரவுகளை (அதாவது இலக்கங்களை) கொண்ட Column இனைத் தெரிவு செய்யுங்கள்.
பின்னர் Format Menu 365 Cell 616ip as L6061T60)u Click G3 ujuy Ló (3u Tg தோன்றும் துணை Menu இல் Custom என்ற கட்டளையை Click செய்து Type என்ற இடத்தில் Curser ஐ நிறுத்தி ஏற்கனவே இருக்கும் நிபந்தனையை அழித்துவிட்டு (Erase), கீழ் கண்டவாறு Type செய்யுங்கள்.
;d, roix f.fff3 په جورج%؟ Kwa j r rr:sei. Jisra,
辍 trasse, 8ras sitäs Oxssä Kiss s. 4 kartes భణీ :
«ა»XXაპა...×y
8
姿黏 ........... i.
Green >1000 General; redz0|General; General பினினர் OK கட்டளையைப் பிரயோகிப் பணி மூலம் தரவுகளினி நிறமாற்றத்தை அவதானிக்கலாம்.
குறிப்பு மேற்குறித்த எண் அமைப்பிற்கு (,) வடிவத்தையும் தசம (.00) புள்ளி யையும் வழங்கவிரும்பினால், அதாவது 8634 > 8,634.00 என மாற்ற விரும்பினால்,
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 
 

εσαεί 97 69
General என்பதில் மாற்றத்தின்ை கொண்டு வரவேண்டும்.
GreenD1000+,#0.00; Red C#,#0.00; Black) ###0.00.
Row Format Menu இல் ROW என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்யும் போது, ஒரு துணை Menu தெரியவரும், இத் துணை Menu இல்,
(1) Height என்பதனைத் தெரிவு செய்தால், தெரிவு செய்திருக்கும் Cell களினுடைய உயரத்தைத் தீர்மானிக்கலாம்,
Row Height
Row height:
Row Height 616i D S L556. Cursor g Click செய்து இருக்கும் உயரத்தை நீக்கிவிட்டு புதிய உயரத்தை வழங்கலாம்.
(2) Autofit என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்தால் , வெவ்வேறு அளவு உயரங்களில் இருக்கும் Cell களின் உயரங்களை ஒரே சீரான உயரத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.
(3) Hide என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்தால் , ROW ஒன்றினை அல லது பல வற றினை ஒளித து வைக கலா ம . அதாவது வெளிப் பார் வைக் குத் தெரியாதபடி மறைத்து வைக்கலாம். பார்க்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் போது அந்த Cell இல் Click செய்த பின்னர் Unhide என்ற கட்டளையை பிரயோகிக்க வேண்டும்.
Column Format Menu இல் Column என்ற துணைக் கட்டளையைத் தெரிவு செய்யும் போது, ஒரு துணை Menu தெரியவரும். இத் துணை Menu இல் ,
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:504,311

Page 34
εσαεί 97 60
olumn Widh
Column width: 国 — PK —
(ārie
Width என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து ஒவ்வொரு நிரை (Column) களினதும் அளவுகளை வழங் கலா மி , Auto fit Selection என ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து வழங்கினால், ஒவ்வொரு Cell இலும் Type செய்திருக்கும் Text அல்லது Numbers இனுடைய அகலங்களுக்கு ஏற்ப தானாக மறுசீரமைத்துக் கொள்ளும் .
Hide ஒரு Column ஐ அலலது பல Columns களை மறை த து வைத் திருப்பதற்கு இக் கட்டளையைப் பயன்படுத்தலாம். மீண்டும் பார்வையிட விரும்பினால் குறிப்பிட்ட மறைந்திருக்கும் Cell இற்கு அணி மையில் Click செய்து Unhide என்ற கட்டளையை பிரயோகிக்க வேண்டும் .
Standard width இக் கட்டளை மூலம் Cell களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அகலத்தை வழங்கலாம். (8.43)
Sheet Format Menu இல் Sheet என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து தோன்றும் துணைக் கட்டளைகளில் Rename என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்து ஒவ்வொரு Sheet இனதும் பெயர்களை மாற்றியமைக்கலாம்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD. COLOMBO-06. TP:504,311
 

Ꮛaccet *97 ᎾᎠ
Background Format Menu 365. Sheet 616i O g560) 600T as L60) 6Tuf65 Background என்ற கட்டளையை Click செய்தால் ஒரு துணை Menu தெரியவரும் .
மேற்படி துணை Menu இல் Scan செய்து Save செய்து வைத்திருக்கும் படங்களை Background ஆகக் கொணி ட Sheet களை உருவாக்கலாம் அல்லது வண்ணக் கலப்புகள் கொண்ட Sheet களை உருவாக்கலாம். Background G3 g5 6M 6NJus Gö 600 6) Quu 6f 6d , Format Menu A 6 Delete Background என்ற கட்டளையை பிரயோகிக்க வேண்டும்.
s
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE ROAD, COLOMBO-06. TP:50431

Page 35
excet 97 60
Auto Format இக் கட்டளையைத் தெரிவு செய்து Type செய்து வைத் திருக்கும் அட்டவணைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட வடிவங்களை வழங்கலாம். மேற்படி கட்டளையை Click செய்யும் போது உருவாகும் Auto Format என்ற துணை Menu இல்
; lări *** sa istă. ఫ్ట} ii ii i ii iiiiiiiii li:
Table Format 616i D as L6061Tuf Goi, 91 (53.65 p 6i 67 Scroll barg உபயோகிப்பதன் மூலம் பலவகையான வடிவங்களை பார்வையிடலாம். அந்த வடிவங்கள் Sample என்ற இடத்தில் தெரியவரும் தெரிவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தை Sheet இற்கு கொண்டு செல்வதற்கு OK என்ற கட்டளையை பிரயோகிக்க வேண்டும்.
Options என்ற கட்டளையைத் தெரிவுசெய்தால், மேலதிகமாக Formates to apply 616i [0 gi60 600. Menu Qặ5ỹìu6u{5ưô Q[hi (35, Number, Font, Alignment, Border, Pattern, Width/Height 9, as Lu 601 Gig y 6 செய்யப்பட்டிருக்கும், இக் கட்டளையை மீண்டும் Click செய்து, அக் கட்டளைகளை வலுவற்றிருக்க செய்தால் (Not Selected) Text பூரண மாற்றத்திற்கு உட்படமாட்டாது.
Ex. Font என்ற கட்டளை வலுவற்றிருந்தால், எந்த Font இல் Type செய்தீர்களோ அந்த Font தான் Auto Format Style இல் தெரியவரும் Auto Format QāT 60õi tạ(55 g5 Readymate 6ulạgồ60)ặ5 (ểuII 6ỏi g) Font LDIIj[Dư) அடையாது.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:5043ll
 

eacet '97 GD
Conditional Formatting மேற் படி கட்டளை மூலம் செய்து முடித்த வேலை ஒன்றுக்கு, நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட வேறுபாட்டை வழங்கலாம். இதனை ஒரு உதாரணம் மூலம் விளங்கிக் கொள்வோம்.
A, B
Lawanya 225 Muqilan 86
Silwiwa 265 KUfmar 185 Wishakan 21[] Raian 18O Kucaan 9)
மேற்படி தரவில் 200 புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்றவர்களை நீலநிற எழுத்தையும், 100 புள்ளிகளிற்கு கீழ் பெற்றவர்களை சிவப்பு நிற எழுத்தையும் இட்டு வேறுபடுத்திக் காட்டுக காட்டுக.
விடை முதலில் 225 தொடக்கம் 90 வரை தெரிவு செய்யுங்கள் பின்னர், Format menu 965 Conditional Formatting 616i D g5 606001 as L6061T60)u பிரயோகம் செய்யுங்கள் அப்போது தோன்றும் துணை Menu இல்
SSLSLSLkLSSSkSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSLkLkLkkkSLLSS * i ா.
***#- mear-r. . 段 ---- [ | و بهجا ، *_l_Sri_}
Condition 1 என்ற கட்டளையில், Cell value is என்பதனை தெரிவு G sui g5 95 si (5 (3b (3U 5u556) 65TuL T 6 Greater than or Equal to என்பதனை தெரிவு செய்யுங்கள். அதற்கு நேரே உள்ள இடத்தில் 200 என்று Type செய்யுங்கள் அத்துடன் அருகில் காணப்படும் Format என்ற துணை கட்டளையை Click செய்து வேணி டிய நிறத்தை தெரிவு செய்யுங்கள்.
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:5043)

Page 36
*ళ###########భ్మభిః takభ్యత్మజ్భశ#భళ్ల
பின்னர் Add> என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்யும் போது தோன்றும் துணை Menu இல்
고, Karade ※ ဇီးး +ဒု++ ++ 그 ...
xxxx xx is:
&
xxes x: k six: ※
.X88%&.................. X8"ز۔ &&
భళ? بر-- 그 || || || || با ایراد می به {بله}} ||{» از: بوبند * ب: *****Fi*8; xi fæ8* år: 88 as భీళ్ళ భభ*భ} K {్ళళ్ల − is trry Sy గ&
مجمع لهن لتعاطع ـ لسدد فقه
j9 (35 GL T6 Cell Value is guń, Elub 560601u T3, Less than or Equal to ஐயும், அதற்கு நேரே 100 ஐயும் தெரிவு செய்து Format என்ற துணைக் கட்டளை மூலம் வர வேண்டிய நிறமாகிய சிவப்பையும் வழங்கவும்.
உங்கள் தெரிவுகள் முடிந்த பின்னர் OK என்ற கட்டளையை வழங்கவும்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TEC ACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 
 
 
 
 
 

excet 97 G)
Filter
மேற்படி கட்டளை மூலம் நாங்கள் சில நிபந்தனைகளை வழங்கி அதனை திருப்தி செய்யும் தரவுகளை விளைவாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதாவது ஒரு தரவு அட்டவணையில் பல வகையான வாடகைப் பணம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட வீச்சுக்கு உட்பட்டிருக்கும் வாடகைப் பணத்தை கொண்ட வீடுகளை தீர்மானிக்கலாம்.
Auto Filter Data 616 i p menu Q 6j6i 6T Filter 6 6i p asli L6)6T 6) u Click Q8uủ u tố (ểu II ghi (ểgỗ II 6ổi [[]Lô g]6)6ööI Menu Q6ù, Auto Filter 6I 6ổi []) கட்டளையை தெரிவு செய்ய வேண்டும்.
^ * #్యభ
భళX;
-x※幾魏 ళ్లభఖళ్లళ ... ...,
భళ్లభభళ్ల
ஒரு வீட்டுத் தரகர் தன்னிடம் கையளிக்கப்படும் விபரங்கள் 6,656) T6) p. 60) Du Ló Excel Sheet 96 Place, Room, Garage, Bath RoomS, Rent என்றவகையில் அட்டவணைப்படுத்தியுள்ளார்.
४१: ॐॐॐ१ ॐ ईं १४ * --- 3. - " . . . . . . its
S. A. GNANESWARAN. QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, (()()MB()-0h "P. 5041

Page 37
ᏋaceᎲ *97 ᎶᏍ
குறிப்பு: இடங்களை (Place) Type செய்யும் போது எழுத்துப் பிழை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு இடத்திற்கு ஒரே விதமான எழுத்துக் கோர்வையை வழங்கவேண்டும். அல்லாவிடில் கணனி அதனை வேறோர் இடமாக கருதி விடும்.
1.1 வீட்டுத் தரகர் தன்னிடமுள்ள அட்டவணையிலிருந்து Dehiwala
இலுள்ள வீடுகளின் விபரங்களை அறிய முனைகிறார்.
முதலில் தரவு அட்டவணையை தெரிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர் Data -> Filter —> Auto Filter 6I 6oi Ap 6u 60) ab uf6ö 85 u 60) 6T 60) u இயக்குங்கள். அப்போது ஒவ்வொரு Field இலும் (Field என்பது Place, Rooms, ...) É6) Épj56ö 9(5 Scroll Bar 9-(56 T (5Ló. 9. (Bi(3a. Place S6 3 (55 (5 Ló Scroll Bar g Sud, as Dehiwala 616i L605 தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.
{{#ళ్ళు #ఛ སྤྱི་8
}ళ#2
1.2 ஒரு வீட்டுத் தரகர் தன்னிடமுள்ள அட்டவணையிலிருந்து Dehiwala இல் உள்ள வீடுகளில் கூடவே 2 குளியல் அறைகளையும் அதற்கு அதிகமாகவும் கொண்ட வீடுகளின் விபரங்களைப் பார்வையிட முனைகிறார்.
முதலில் தரவு அட்டவணையை தெரிவு செய்யவேண்டும். பின்னர் Data -> Filter -> Auto Filter 6I 6i p (p 60 puf6 (pg566 கட்டளையைப் பிரயோகம் செய்யுங்கள். பினனர், Dehiwala இற்கு அண்மையிலிருக்கும் Scroll Bar ஐ இயக்கி முதலில் Dehiwala இலுள்ள வீடுகளின் விபரங்களை தெரிவு செய்யுங்கள்.
S. A. (GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385,219 GALLE ROAD, COLOMBO-06. TP:50431
 

2.1
A B C D E 1 Room 2 Dehiwala 4 2 2 1 OOOO 4 Dehiwala 2 1 1 6,000 F i Dehiwala 1 O 1 2500 L 9 Dehiwala || 2 1 7000
foi607 f, Bath Rooms 3.5 (5 960i 60LDuf 6f(5d 5 Li Scroll Barg இயக்கி, Custom என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்யுங்கள். அப்போது ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் .
· ჯoჯჭ%ჯჯჯჯჯჯ’’:
స్థా%రపుళజు & ሪ Ş 碁****** 莒
భభ సభ పళ్ల
*ళ్ల
బ్ల్కు * ܘ * జూళ్ల
8::::::::::::::: 1888ko txiragarra gero arrosexxxgreatrix txira
9 g g 60) 600T Menu g. 6) Bath Rooms GT 60f D S L5 g g (5 9,606i 60LDuf 6f(585 (5ts Scroll Bar ag Gg, if 6. G8 uigi is greater than or equal to என்ற நிபந்தனையை தெரிவு செய்து அதற்கு அண்மையிலிருக்கும் இடத்தில் 2 என்பதை Type செய்து பிரயோகம் செய்தல் வேண்டும்.
ஒரு வீட்டுத் தரகர் தன்னிடமுள்ள அட்டவணையில் 2 Rooms உம் அதற்கு அதிகமாகவும் ஆனால் 4 Rooms ஐ விட அதிகமில்லாமலும் இருக்கும் படி உள்ள வீடுகளை பார்வையிட முனைகிறார்.
தரவு அட்டவணையை தெரிவு செய்த பின்னர், Data -> Filter -> Auto Filter 616ip (p68) Duf 65 as L6061T68) ul பிரயோகம் செய்க. இனி RoomS இற்கு அணி மையில் இருக்கும் Scroll Bar ஐ இயக்கி Custom என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிக்குக, அப்போது ஒரு துணை Menu தெரியவரும் ,
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COOMBO-06, "I'P,504,

Page 38
*ళ్లభభ్కళ్ళభళభః kxs
} * x xxxx **్సన్ 8 %భx*:
په هم لمپا ته భ%భణళ နွါ&ööööö }}తః txt; Y ఖ{ } in
i88:38,838, 38.88. is targer starr are: texts
இத் துணை Menu இல், RoomS இற்கு அருகில் இருக்கும் Scroll bar 8 9uu ä as is grater than or equal to 616 p Élu jä566T6ou G 5slo செய்து அதற்கு நேரே 2 ஐ வழங்குதல் வேண்டும். பின்னர் And என்ற கட்டளையை தெரிவு செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னர் is leSS than or equal to என்ற நிபந்தனையைத் தெரிவு செய்து 4 என்பதை Type செய்து OK என்ற கட்டளையை பிரயோகம் செய்தல் வேண்டும்.
2.2 ஒரு வீட்டுத் தரகர் தனி னிடமுள்ள அட்டவணையில் இருந்து Bambalapitya, Wellawatha 6ů LDL (6ỏ (bai (g5 Ló 6f6 560) 6MTÜ பார்வையிட முனைகிறார்.
முதலில் தரவு அட்டவணையைத் தெரிவு செய்த பின்னர் . Data -> Filter -> Auto Filter 616i D (gp60) Duf 65 as L 6061T60 u பிரயோகம் செய்க.
Place Nij (55 960ai 60)LDuf6ứbi (5 Lð Scroll Bar g uudis a Custom என்ற கட்டளையைப் பிரயோகம் செய்க. அப்போது ஒரு துணை Menu தெரிய வரும் .
Shభళ్ల##}
K.K:K::8 KXX ※ ጎሯሯ
8 ۔
* # { ಫ್ಲಿ' :
SS eeBeBBeeSeeSekkkSkkkkzSMS ekekeS heSeeSeeee 3.
※釜述 s }
:
uit: :: : waters sraëétaraxar th' * t: 3xr er sx* *sæktur. స
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLEROAD, COLOMBO-06. T.P:50431
 
 
 
 
 
 
 
 

&rcet '97 GD
Sgg GO 6001 Menu 365 Place 3 g (5 g (556 (53 (5Lf Scroll Bar 8 இயக்கி equals என்ற நிபந்தனையைத் தெரிவு செய்து அதற்கு GB (3J Bambalapitiya 66oi P. Type GlguÜg56ö G6).160 Gß. Lf6öst 60 ff and என்ற கட்டளையைத் தெரிவு செய்து மீண்டும் equals என்ற நிபந்தனையை தெரிவு செய்து அதற்கு நேரே Welawatha என்று Type செய்தல் வேண்டும். பின்னர் OK என்ற கட்டளையைப் பிரயோகம் செய்தல் வேண்டும்.
Note: Filter நடவடிக் கையில் இருக்கும் போது மீணடும் சகல தரவுகளையும் பார்வையிட விரும்பினால் எந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டீர்களோ அதன் Scroll Bar ஐ மீண்டும் Click செய்து All என்ற கட்டளையை Apply செய்ய வேண்டும். (நடவடிக்கை மேற்கொண்ட Scroll Bar நீலநிறத்தில் காணப்படும்.) அல்லது Filter என்ற கட்டளையில் காணப்படும் Show all என்ற கட்டளையை இயக்கியும் பழைய நிலைக்கு (Filter இற்கு உட்பட்ட நிலைக்கு) செல்லலாம்.
* Auto Filter 5606)us 6.5 S (559, T65, Ltd 600i (Sui Auto Filter கட்டளையை இயக்குவதன் மூலம் தரவு அட்டவணையின் ஆரம்ப நிலைக்கு செல்லலாம். (அதாவது Filter நடவடிக்கைகள் அற்ற நிலை)
Advanced Filter இக் கட்டளை மூலம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிபந்தனைகளை பரிசீலனை செய்து கொள்ளலாம். ஒரு வீட்டுத்தரகர் தன்னிடமுள்ள அட்டவணையிலிருந்து வாடகைப் பணம் 6000 ரூபாவும் அதற்கு கீழும் கூடவே 2 இற்கு மேற்பட்ட அறைகளும் (Rooms) கொண்ட வீடுகளை பார்வையிட முனைகிறார்.
Step (1 முதலில் முழுத்தரவுகளையும் Type செய்யுங்கள்.
Step (2) V கீழேயோ அல்லது சமாந்தரமாகவோ நிபந்தனைகளை கீழே காட்டப்பட்ட முறையில் Type செய்யுங்கள்.
S. A. GNANESWARAN, QUICK TECACADEMY 385, 2/9 GALLE ROALD, C'O() M3 ()-06, "I', ': 504 4

Page 39
ɛrcet 97 GD
lehiya 10,000 WelliaWratha 18 5, 3.0 elawatha SOO
5 : Fs Rent