கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ் 2002.10

Page 1
ĈXOCSS 10.
 


Page 2
jelili (0i
தொலைபேசி
PageMaker
pääarianan (NIBM)
Mr.M.Janaħans(NTBM5 Hiğifier|D
അി.
ரூபா 1,500/= மட்டும்
ஏதாவது ஓர் பாடநெறியைப் படித்த முடிப்பதற்கு
ரூபி
TE
No Regist MiCrO5Oft Offi CeXP 2-12 Months, Jawa Lan
Web Designing 1-12 Months FFlighil (5. Computer Hardware 3 Months LOCA
ET ER E- 1-12 Months Lici Accounting Packages 3 Months Oracle 8
International Colleg
黑盲魔 " Law, Business & Computer Gair 242-3/1, Galle Road, Colombo 5
■■■■ Е-паil: плісоппcollege(ghotr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E ECHNOLOGISIS
assories&Services
ΤΕ
அழையுங்கள் 9777 797.074.
| rे हताह
isses & Training
ebDesigning
sAgpaggguiggEggkS-Rs
Multimedia
SP B50 womir Ysarangai(NCC(UK).E.com ProCTATA)
Congrey
Domputer Courses
ர் பழைய மாணவர்கட்கு
I E"E"EF IS
"," I I IJ 1,000/= மட்டும |'. ஓர் பாடநெறியைப் படித்து முடிப்பதற்கு
L 2 (O2
Fation F22 19 Lage 3 Months Fage:Maker 7.0 2 Months D 2 Months ClOrelDRAW ILO 2 Мопths || | 2002 3 Months Photoshop 7.0 2. MJith3S | dia 5 Months TurbO OH H Months 3; Marthis SE SIC GO 3 Months
ge s: CD Writing
B. Type Setting
壘 (Color Printouts) * (Lazer Printouts)
Studies
Tel:58826A
(the Fac
lai.Com

Page 3
சகல தொடர்புகளுக்கும்
() ) O O O 8. O
இல, 07, 57% ஒழுங்கை, (உருத்திரா மாவத்தை ஒளடாக) கொழும்பு-06. இலங்கை. தொலைபேசி : 0777-397962, 01-361881 E.mail : Website:
_ణ °F in a M . 444 غیر شد iPHS - U.
கம்ப்யூட்டர் என்றால் அதைப்பெரும் நிறுவனங் தt களும் ஆராய்ச்சியாளர்களுமே பயன்படுத்த இழ்டியும் அ என்று இருந்தது ஒரு காலம். இதற்குக் ஐ கம்ப்யூட்டர்களின் அளவும் விலையும் ஒரு அ காரணமாக அமைந்திருந்தன. கம்ப்யூட்டர்களைச் இ சிறியவையாகச் செய்தால் விலையையும் புச் குறைக்கலாம். அதிகமான பேர் வாங்கிப் பயன் Q), படுத்தும்Uடியும் செய்யலாம். இந்த யோசனை பத் அதுவரை பெரிய கம்ப்யூட்டர்களை மட்டுமே இ தயாரித்து வந்த ஐ.பி.எம். நிறுவனத்திற்கு பிடித்துய் ரா போயிற்று. அதுதான் திருப்பு(முனையாகவும் ட அமைந்தது. 6.
தொடர்கள் - கணணித் மைக் தொகுப்புகள் T இ6ை eidl, Gil (afoli (Sush. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 ஆக்கி
@Èĝ5 ASP (Active Server Page) 9,6OTg5 ĝRGb தனிப்பட்ட மொழியோ . . &I6Ոլ
விண்டோஸ் 98. - - - - - - - - - - 05 தை
தொட்டி2 நிறைந்ததும் அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒருமுறை .
மைக்ரோசொப்ட் வேட் எக்ஸ்பி . 07
ஒரு பந்திக்கும் (Para) அடுத்த பந்திக்கும் ցP 6Ոլ உள்ள இடைவெளி,. ஒ மைக்ரோசொப்ட் எக்ஸெல் எக்ஸ்பி. 09 * ஒரே ஒரு Row மற்றும் ஒரே ஒரு Column மைக் இவைகளை எப்படி இணைத்து. Ս
ஹாட்வெயார் ரெக்னோலொஜி ... 11 S606
Pentium I 6.603. CPU (Processor) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மற்றும் இதில் . 9 ஓட்டோகட் . 8 o LS SS LS LSLS LSLSLS LLL LLLS LL LLL LLLL LSL L LSSL LSL 13 தகவ
பொருட்களை (Objects) இடம்பெயரச் செய்யலாம் என்றும் ஆள்கூற்றுக் கேத்திர ஜாவ கணிதப் பிரச்சினை . P இயங்
 
 
 

Grijóof
ரிக்கம்ப்யூட்டர் என்னும் தத்துவமே ப்போதுதான் பிறந்தது. 1981 இல் பி.எம். தனது இமுதல் தனிக் கணனியை றிமுகப்படுத்திற்று. ஒவ்வோர் ஆண்டும் ந்த ஆண்டின் சிறந்த மனிதர் என்று ழ்பெற்ற சாதனையாளர்களைத் தேர்வு சய்து கெளரவிக்கும் வழக்கம் டைம் திரிகைக்கு உண்டு. 1962 ஆம் ஆண்டில் ந்தப் பத்திரிகை ஆண்டின் சிறந்த மனித கத் தேர்ந்தெடுத்தது தனிக் கம்யூட் ரைத்தான். அந்தளவுக்கு தனிக்கம்ப்யூட்டர் ஸ்லாருக்கும் பிடித்துப்போயிற்று.
ரோ மீடியா றிம் விவர். 16 tle காணப்படும். இதுதானர் பின்னர் 007 US 60/T65.356rfacb (Web Browsers) Title
ாப் பேஜ் மேக்கர் . 29
ங்களது file இல் சில பக்கங்கள் வேண்டா யாக இருப்பின் அதனை இதன் .
தொடர்கள் - கணனி மொழிகள்
DITUyo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o e o e o no 22
ரு கணிப்பொறிக்கு ஒரு Coding தரப்பட்டால்
ஆணைகளைக் .
ரோசொப்ட் விசுவல் பேசிக் . 24 யனரோடு தொடர்புகொண்டு விருப்Uங் ாத் தெரிவு செய்வதற்கு .
க்கிள் . 26 -
2L FUNCTION ஆனது கொடுக்கப்படும் லை ஆராய்ந்து ஒரு.
குகின்ற வாக்கியங்களின்.
فقر
rogram என்பது, :"*

Page 4
W 淺談鬆 : جيمي نيجيري.
ஒக்டோபர் 15 2002
இதழ் 01
மலர் 10
அன்பிற்குரிய வாசகர்களிற்கு!
மாறிவரும் உலகில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தேடிவரும் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பிரஸினர் வெற்றி நடைக்கு நீங்கள் தரும் பேராதரவுக்கு நன்றி.
நவீன தொழில்நுட்பம் இன்று உலகை மிகவும் சிறிய வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்துள்ளது. இணையம் எணர்னும் அறிவியற் களஞ்சியம் இன்று உலகில் சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவரையும் தனிபால் ஈர்த்துள்ளது. இன்று உலகில் இணையத்தில் பாவிக்கப் Uடும் மொழிகளில் தமிழுக்கு இரண்டாம் இடம் கிடைத்துள்ளது. இதற்குக் காரணம் என்ன? எமது தமிழ்பேசும் மக்களின் அறிவியல் விருத்தியே ஆகும். ஆனால் எம்மில் எத்தனைUேர் இணையத்தை முழுமையாகப் Uயனர் படுத்து கின்றனர். அதில் குவிந்தி ருக்கும் அறிவியல், மருத்துவம், தொழில் நுட்பம் போன்ற இனினோரணர்ன
தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வது
எப்Uழ என்று தெரியாதுள்ளனர்.
சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை எத்துறை தொடர்Uலும் தகவல் களை உடனுக்குடன் தாம் விரும்பும் தகவற் தளத்தில் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக உள்ளது. Uாடசாலை மாணவர்கள் தமது கல்வி விருத்திக்கு இணையத்தை முழுமையாகப் பயனர் படுத்திக் கொள்ளமுடியும். இணையம் எவ்வளவு பயனர்பாட் டைக் கொண்டதோ அதேயளவு தவிர்க்க வேண்டிய தகவற்தளங் களும் காணப்படுகின்றன.
எனவே எமது தேவைக்கு ஏற்ப இவ் இணையத்தை நாம் பயன் படுத்துவோமானால் உலகமே எமது
அனைத்துத் தேவைகளையும் நிறைவு செய்யும் ஆற்றல் கொண்டதாக இருக்கும்.
-ஆசிரியர்
لـ
FLAY Yo UF
YOUR GA
இசைக்கு அழல் களை நாம் காணழு உடலிற்கு இனிை ஆனால் எமக்கு எல்லா நேரத்திலு தில்லை. ஏனெனில் யுகத்தில் அதற்கு எ இற்கு அருகில் இ நேரம் இல்லை. கவ
Stylish MD G. Transmitter 6T6 அறிமுகU படுதி ( இதன்மூலம் குறி நீங்கள் விரும்பியப வீட்டில் இருக்கும் $1 அல்லது உங்கள்
ஃப்யுஜிட்ஸ" லிமிடெட் மொன
ரிமோட்
கன்ட்ரோல்
படுத்தி இயக்கக்
ஒன்றை உருவா
MARON-1 6T6ör எலக்ட்ரோனிக்
இயக்கவும் வீட் கவும் பயன்படு
 
 
 
 
 

! FAVORITE NMP3 FILES THROUGH
RS STE REO OR HONME STEREO
மையாகாத மனிதர் 0ழயாது. இசையே ம தரும் மருந்து. ரிழத்த இசையை றும் கேட்க முடிவ இன்றைய அவசர ÈJ(865 (BgbsTub. Stereo நந்து கேட்பதற்கு லையை விடுங்கள்.
10 Utilizes a FM ர்ற புதிய கருவி தU பட்டுளி எாது. /Uட்ட தூரத்திற்கு
(TU65606 g) Bas6 ereo இன் மூலமோ காரில் இருக்கும்
stereo வின் மூலமோ கேட்கலாம். இந்த கையடக்கமான கருவியினர் ep6Dub 5 6J60).5usT60T Music Models &6060Téi (65'é56)(Tib. (Normal, Pop, Juzz, Classic đë Rock). -9ổg5!! 6ö} &đồ கருவி பதிவு செய்யும் திறமையையும் கொண்டுள்ளது.
இதனை இயக்குவதற்கு Joystick இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடனர் இச்சிறிய கருவியின் Volume இனைக் கூட்ழக்குறைக்கும் வசதியும் Forward, Rewind 60ğ5mg'mÖUT(bub «abrT600 ÜU(b கின்றது. உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் stereo இன் இசையை FM ஒளியலை களாக இக்கருவியின் மூலம் குறிப் பிட்ட தூரம் வரை கேட்க முழயும். இத்தோடு இதனை இயக்குவதும் இலகுவானதாகும்.
20 so und effecting setting காணப்படுகின்றது. அத்துடன் எமது Personal files &60)60Tujub (63 (66.5 6 stub. &g Player; FM Transmitter;
LCD Remote Control, Stereo
Earphones என அனைத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
செல்போன் முலம்
லேபரட்ரீஸ் பல் ஃபோனை
போலப் பயன்
கூடிய ரோபோ க்கியிருக்கிறது. ற இந்த ரோபோ சாதனங் களை டைப் பாது காக் ம். மாரோன்-1
- ஒக்டோபர் 15
பக்கப்படும் ரோபோ
புகைப்படங்கள் எடுத்து அவற்றை தன் உரிமையாளரின் செல்ஃ போன் திரைக்கு அனுப்பும். இதை குரல் மூலம் இயக்கக் கூடிய தொலைபேசியாகவும் பயன்படுத்த லாம். அக ஊதாக் கதிர் ரிமோட் கன்ட்ரோல்களால் டி.வி., ஏ.சி. போன்ற சாதனங்களை இயக்கும் மாரோன்-1 ஒரு கன அடி சைஸ் உள்ள இந்த ரோபாட் சக்கரங் களின் மூலம் நகர்கிறது. இதற்கு ஒரு சுழலும் கை, இரண்டு கமெராக் கள், தொடுவதை உணர்ந்து இயங்கும் திரை (touchpad), ஒரு எல்.சி.டி. திரை ஆகியவை இருக்கின்றன. இது மைக்ரோசா ஃப்ட்டின் வின்சி.இ.3.0 ஒபரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இயங்குகிறது.
2

Page 5
Red at LineX 8.0 ghagsfulf(6
ரெட் ஹாட்
- நசி ותש Ej ET լք: 5,605 G.N.U. - Linex ஒப்ரேட் டிங் சிஸ்டத் T தின் பிந்திய
பதிப் பான 6L லினக்ஸ் 3.0 தை அண்மையில் வெளியிட்டது. Psyche என்று அழைக்கப்படும் இந்தப்பதிப்பில் Bluecurve என்ற புதிய இன்ரபேஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டி ருக்கிறது.
ஒரு ஃபயர்வால், பயனாளர்கள் ரெட் ஹாட் லினக்ஸை தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்ள கூடுதல் வசதிகள் ஆகியவையும் இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. G.N.U. / Litle: interface GTGITTGITT Gef. L. FF., ši (šGUT ITLib ஆகிய இரண்டையும் கிட்டத்தட்ட ஒரேமாதிரி மாற்றியிருக்கிறது ரெட் ஹாட் ஜி.என்யூ/லினக்ஸ் தயாரிப்பில் முன்னணியில் இருக்கும் ரெட் ஹாட் இதுவரை சேவர்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வந்தது. இப்போது 80 மதிப்பின் மூலம் தனிப்பட்ட கணனிப் பயனாளர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் தருகிறது இந்த ரெட் ஹாட்
ATZEN istitu
DIPLOMAIN COMPUTERSCIENCE - Introduction to Computers - Basic Hardware Principles - Computer Mathematics
트
-r: } - Project Works
 
 
 
 
 
 
 
 

புதிய மென்பொருள் பாதுகாப்புக் குழு ஆரம்பம்
மென்பொருள் நிறுவனங்கள் மற்றும் கணனிப் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் அடங்கிய 11 நிறுவனங்கள் இணைந்து பாதுகாப்புக்குழு ஒன்றை அமைத்திருக்கின்றன. மென்பொருட் களில் இருக்கும் பாதுகாப்புக் கோளாறுகளை ஒன்றாக உழைத்து சரிசெய்வதே rெganization for Internet Safety (O.I.S.) GTsip S555 goggislatir நோக்கம்.
இஸ்டேக், ஃபவுண்ட்ஸ்டோன், பைண்ட்வியூ கார்டெனர் ட், ஐ.எஸ்.எஸ்., கோல்டெரா இன்டர்நெஷனல், நெட்வேர்க் அசோசியேட்ஸ், சைமன்ரெக், ஒராக்கிள், சிலிக்கன் கிராஃபிக்ஸ், மைக்கிரோசொப்ட் ஆகியவை குழுவில் அடங்கும். ஆபத்தான மென்பொருள் கோளாறுகளைப் பற்றிய தகவல்களை கம்ப்யூட்டர் பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் எப்படிப் பொறுப்புடன் வெளியிடவேண்டும் என்பது குறித்த விதிமுறைகளை $.8.st std. உருவாக்கும்.
iration into
- ஒக்டோபர் 1

Page 6
ACtive Se
as: Y-Saranga (NCC, E-compro
3bgs ASP (Active Server Page) 9,601g) (b. தனிப்பட்ட மொழியோ அல்லது பக்கேஜ்யோ அல்ல. இது ஒரு Frame Work ஆகும். இதைப்பற்றி சில பயனுள்ள குறிப்புகளையும் இதன் உள்ளடக்கத்தையும் பற்றிக் காண்போம்.
இது Microsoft நிறுவனத்தின் வெளியீடாகும். ASP ஆனது வெப் பக்கங்களுடன் உரையாட (User Interactive) s 56 slogjL66T Dynamic g56T60)LDub பொருந்தியது.
Microsoft 5pj6).j60TLb g5601 g). Operating System L6 (Internet Information Server-IIS) (pg565u Software யும் அளிக்கிறது. இந்த IIS இன் தற்போதைய பதிப்பான,4.0 உடன் மேம்படுத்தப்பட்ட ASP Scripting Engine S Lb 6.jpstics JUGaspg).
இந்த ASPFile கள், ASP என்ற துணைப்பெயரை பெற்றிருப்பதோடு IIS நிறுவப்பட்டுள்ள Windows NT 96)6log Windows 2000 Operating System E6flo) GayupuGub. Personal Web Server (PWS) Software gis Gastó0ö(6 Windows 95 96)6ugs 98 Operating System களிலும் செயற்படுத்தலாம்.
Client Side இற்கு நாம் தற்போது பயன்படுத்தும் Java Script, VB Script (pg56ju 606 (3u போதுமானது. பொதுவாக இந்த ASP புரோகிராம்கள் HTML புரோகிராம்களைப் போலவே அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு புரோகிராம் கோட் வரிக்கு முன்பும் பின்வும் % குறியை எழுத வேண்டும். - Eg: <%script.%>
3,55 ASP (3) Taj Tubas6061T Notepad, Word Pad முதலிய எந்த செக் எடிட்டரிலும் Type செய்து GasT6ft 6116) Tib. ayu gold Microsoft Visual Studio (56tbug,567 2 (DL) 360TJT60T Visual Interred 36) Type செய்வது எளிது மட்டுமல்ல. முன்னரே ஊருவாகியுள்ள ASP புரோகிராம்களையும் இணைக்கலாம்.
Client Request --
ASP File -------Σ»
Server
<-- Server Returns
HTML text to client
 

rver Page
(tata) Jana Computer Technologist
File களை இயக் கும் போது இந்த ASP புரோகிராம்கள் உள்ள .asp file களை இயக்க ASP Scripting engine 365 - g56,60)u b|T(6b. 657l 355 ASP scripting engine g6Olg ASP file 356061T6 செயற்படுத்தி இதன் விடையை HTML முறையில் Web Server 90(5 960 цћ. 936пjpgђ Web Server தேவையான தகவல்களை client இற்கு தரும்.
ASP 9601g, g56Olds(850)u60T u6) Object Model களைக் கொண்டுள்ளதால் form இலிருந்து Data களை படித்தல் முதலிய பல பணிகளைச் செய்விக்கலாம்.
d6) (pddu Object 356f 9,660T:- Request, Re
sponse, Session, Server Application, Object Context.
ASP ஐப் பற்றி மேலதிகமாக அறிந்துகொள்ள
கீழ்க்காணும் இணையத்தளங்களைப் பார்வை
இடவும். www.4guys from rolla.com, www.asp 101.com, www.komath.com, www.asptoday.com, www.aspsite.com, www.15seconds.com, WWW.msdn.microsoft.com, www.support.microsoft.com, www.msnews.microsoft.com
இதுவரை முக்கிய தகவல்களைப் பார்த்தோம். அடுத்த தொடரில் web Server ஐ கணனியில் பதித்தல் (install) பற்றியும் வேலை செய்யும் படிமுறைகளையும் பார்ப்போம். இனிச் சாதாரண உதாரணம் ஒன்றை ஆராய்வோம்.
<%@Langauge = VBscript %>

Page 7
MicroSoft
Windo
Øí: R. I
நீக்கம்
வீட்டில் தேவையற்றவைகளை ஒரு குப்பைத் தொட்டியில் போட்டு வைப்போம். தொட்டி நிறைந்ததும் அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒருமுறை குப்ப்ை தொட்டியைக் காலி செய்வோம். சில சமயங்களில் தவறுதலாகக் குப்பைத் தொட்டியில் போட்டதை, தொட்டியைக் கிளறித் திரும்ப எடுப்பதும் உண்டு.
விண்டோஸிலும் இது மாதிரி ஒரு குப்பைத் தொட்டி சுழற்சித் தொட்டி (Recycle Bin) என்ற பெயரில் இருக்கிறது. தேவையற்ற கோப்புகளை நீக்கும்போது உண்மையில் அவை அழிக்கப்படுவதில்லை. அவை இந்த சுழற்சித் தொட்டி என்னும் உறைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. சுழற்சித் தொட்டியில் உள்ள கோப்புகள் அதிகமாகி மற்றக் கோப்புகளை வைக்க இடம் இல்லாதபோது இதிலுள்ள கோப்புகளை நீக்கிவிடலாம். அப்போது இந்தக் கோப்புகள் அழிக்கப்பட்டு அந்த இடம் பயன்பாட்டிற்குக் கிடைக்கும். சுழற்சித் தொட்டி உறையில் உள்ள கோப்புகளில்கூட நாம் தேர்ந்தெடுப்பதை மட்டும் நீக்கலாம்.
ஓர் உறையிலிருந்து நாம் தேர்ந்தெடுத்த கோப்புகளையும் உறைகளையும் நீக்க, Edit, Delete என Click செய்யலாம். அல்லது இவற்றின் மேல் வலது Click செய்து வரும் பட்டியிலிருந்து Delete என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். படம் 1.1.
ziren, IEE
E E. 胃
- E . . . " E. Ezinya. Fl-iffiti L== F ===
жағалысы Fortis H 1307 T Fİ13 ΓHBE FI F13Fl F. FTI: FIS Y FFL13 FI:Ei F * Higլբ: FITTEJ Fl:J":: FEED *Hi: FET FTI 3 F:
町 F. FS 크 FI FIE) F3+Eն
- :Filli i II E I J Luli: Dili Highlaiul
LL. I.
Express என்னும் உறையில் சில கோப்புகளை நீக்கியபிறகு அந்த உறையில் உள்ள கோப்புகளைப் LILL 1.2 oså aft sident LH,
ورثاتشوفه - سانشيستنقيته كركوكريكريركي كركر
 

EE = }
를
E FF Asia D'Costasizer'Otextilize
Fad Ffiji: Ej Drincipi .jËHET
| l Fiत जri File:... LT ELI EII
ஆ சுழற்சித் தொட்டியின் பணிக்குறி முகப்புத் திரையில் இருக்கிறது. அதை Double Click செய்தால், அதிலுள்ள கோப்புகளைப் பார்க்கலாம்.
-,国 Y,马。芭,±) — -- մբ: ப்ெ rே Fந்து ஆர் id:#FFFFH-II-ks. Er
༩༽༼༽༼༽ ཚེ་
ËTË FEJES FATIT F-Lilli:
Recycle віп
T Em FF
:E
FT: Trip ggr Exner. Er
TE
3고도로
LILLI 13
சுழற்சித் தொட்டியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் அழித்து, அதைச் சுத்தம் செய்ய File பட்டியலைத் திறந்து அதில் Empty Recycle Bin என்ற வரியை Click செய்யவும். இனி இதிலிருந்த கோப்புகளைத் திரும்ப எடுக்க முடியாது.
குறுக்கு வழிகளை ஏற்படுத்தல்
கணிப்பொறியில் பல மென்பொருட்கள் இருந்தாலும், நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துவது ஒரு சிலவற்றைத்தான். எடுத்துக்காட்டாக, பெயின்ட்டை சிறுவர்கள் பலரும் அடிக்கடி விரும்பிப் பயன்படுத்துவார்கள். இதைத்
- ஒக்டோபர் 15 그

Page 8
LSS SS Hip-HEE Start. Program, Accessories, Paint GIGöts) வரிசையில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்தப் பெயின்டின் பணிக்குறிமுகப்புத் திரையிலேயே இருந்தால் அதை சுலபமாகத் திறக்கலாம். இதற்கு வின்டோஸில் வழி இருக்கிறது. இந்தக் பணிக்குறி பயன்பாட்டுக்கு ஒர் இணைப்பை ஏற்படுதி வைக்கிறது.
குறுக்கு வழிகளை இருவிதங்களில் ஏற்படுத்தலாம்.
Հյլճմնեll:
| விசைப்பலகைக் குறுக்கு வழி
2. முகப்புத்திரைக் குறுக்கு வழி
விசைப்பலகைக் குறுக்கு வழி
பெயின்ட் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு குறுக்கு வழி ஏற்படுத்துவதாக வைத்துக் கொள்வோம். இதற்கு முதலில் அந்தப் பயன்பாட்டின் பெயரை தேடிக் GET 501(65ug Gill 501(GLD, Start, Programs, Accessories என்ற வழியில் அதைப் பார்க்கலாம். Paint இன் மீது Right Click செய்தால் மேலே துள்ளி வரும் பட்டியில் உள்ள பண்புகள் (Properties) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். படம் 1.4.
= Hikščitics Tochi =
= புரம்: Fiர்
Eliserien adثل=gradiffاقirHi
is a Fis -- Life. Earl
司 | НЕВАНЕki i Hli
LLլի 1,4
Print PTO partijiet E.
real Folcl.
醋 。
Plair
Tagliar
Tagell
Tagal
Stati
Shčitelky |More
크- sins wird:
Endtage Chargelcon
LJLL 1.5
// (Zகம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 
 
 

SS இப்போது Paint இன் பண்புகள் என்னும் உரையாடல் படம் 15 இல் உள்ளது போல் பெட்டி தோன்றும், இதில் Shortcut key என்பதில் உள்ள CITHAI என்பதுடன் P (இது நமது விருப்பம்) என்ற எழுத்தைச் சேர்க்கவும். அடுத்து Apply மற்றும் 0K Button களை Click செய்யவும்.
இப்போது Paint இற்கு ஒரு விசைப்பலகைக் குறுக்கு வழி கிடைத்துவிட்டது. இனி CITHAI மற்றும் P விசைகளை ஒருசேர அழுத்தினால், உடனே Paint பயன்பாடு திறக்கும்.
முகப்புத்திரைக் குறுக்கு வழி
35JD(U) (pp5655) Windows Explorer 3.5 Paint பயன்பாட்டின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்கவும். படம் 16 இல் உள்ளதுபோல் Paint என்பதன் மேல் right click GEFLÜLI JGJLE, FIGTGGJU LÈ LILLņu filsů Create Short பெt என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இப்போது Paint இருக்கும் உறையிலேயே Shortcut என்னும் ஒரு புதிய File திறக்கப்பட்டிருக்கும்.
- E. |-
FLP 3 ----, ---
= - 다 으 ॥
til Camii:Dinas: Eே ட்ான்னார் ப்ப்ேபிட் E T Iյքլ ԱյTլ = பு: நா ____t्याः 鸥 EEF *直尾閭 R E 고. 上 li li lil Jamie 4GHT"|10
Lii F Fy Eliz:::::::::Egin Låtli 금 Fா EE LTTE
॥ 翡 F =FiFa E TI ---- 효 E TE |翡、 千三。 МуРекленін is gebied ॥
LULLE É
SLIGLITEI Explorer F5Í Window gá Föst) சிறிதாக்கி, முகப்புத்திரையின் மேற்புறம் சற்றுத் தெரியும்படி செய்துகொள்ளவும். அடுத்து Shortcut 10 என்னும் File இனை அழுத்தி இழுத்துவந்து முகப்புத்திரையின் மேல் விடவும். முகப்புரைத்திரையில் மேல் paint இற்கான பணிக்குறி ஒன்று தோன்றும், = TIGT SIGNE DOLI ble Click GlaFLIFETTGü Paint af J555 Lf.
LL 17
(தொடரும்)
- ஒக்டோபர் 15 --

Page 9
Format
Format 575, D Toolbar polf sluggia, Gissil வடிவங்கள், ஒரு பந்திக்கும் (Para) அடுத்த பந்திக்கும் உள்ள இடைவெளி, பக்கத்தை பின்புற வடிவமைப்புப் பொருத்துதல் போன்ற விவரங்களைச் செயல்படுத்த முடியும்.
எழுத்துக்களுக்கு அளவை மாற்றுவது எப்படி?
Format GT5 TD Menu 3.53 a GTGI Font 6151) Menu விவரத்தின் மூலம் எழுத்துக்களுக்குப் பொருத்தமான Font ஐயும் தேவையான வடிவத்தையும், விருப்பமான அளவையும் பொருத்திக் கொள்ளலாம்.
எந்த வார்த்தைக்கு Font ஐ மாற்றி அமைக்க விரும்புகிறீர்களோ அந்த எழுத்தைத் தேர்வு செய்து கொள்ளவும். உதாரணத்துக்கு இங்கு Aizen Instit Lute GT5T (T) வார்த்தை தெரிவு செய்யப் பட்டுள்ளது.
Formal என்ற Menu ஐத் தெரிவு செய்யவும்.
■口 - |
S LS S SLSLSLS LL LSLSLSL SLLLLLLLL LLLL LLLL LL LLL SS LLLL L LSLSL LLLLL LL LLL LLL LLL LLLLLL
E 브
- ----- - -크 - - =
॥
LL zzeeeALL TA LSY uu uuAAT J L KK LLLLLLLBLSS SSS SS M M 00SY YKY
LILLf 1.
Font என்ற Menu விபரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
அப்போது படம் 11 இல் உள்ளதைப் போல Font என்ற தலைப்பில் விண்டோ ஒன்று தோன்றும்.
Font என்ற இடத்தில் இருந்து விருப்பமான Font இன் பெயரைத் தெரிவு செய்யவும். உதாரணத்துக்கு இங்கு Tahoma என்ற Font இன் பெயர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
A கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
A: Kv
 
 
 

o Font Style (55). Bold, Italic GT5 L Giujib Gigifts
செய்யப்பட்டு உள்ளது.
size என்ற இடத்தில் 28 என்ற அளவு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
e OK 51st D. Button g Click Giful Ugly f. உடனடியாக படம் 12 இல் உள்ளவாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட வார்த்தையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட Font மற்றும் Style ஆகியவை பொருத்தப்பட்டு விடும்.
ஆடிாள்.ா -ын . n = 표 - =트 - E-------
프 드 --
Солтрилter Express
Ti = F -- JEE= FFEILFF
EJJSLS LL LSL LLLLL LLLL L L L L L L S L L L L L L L SL
f
보 - - = ------= - === 5 = . . . . .
ਜਜ
LILLÊ I:2
国
Font இற்கு கலரை வழங்குவது எப்படி?
Fontmate Fonte Font Color
தேவையான வார்த்தையைத் தெரிவு செய்து கொள்ளவும்.
リエ エ "田
li li li li fi
SDLSSL S SLSLSLSLSLSLSL SLL LSLSYS S L L L L L L L L SLLSLSLSLL LLLL LLLLLLLLS
I ܒ ܒ [[ #= آ=F_
=
in
- 도 =
. LC TA TSLA eASLLLLL L LLLLLLLLSS Y A TTA SS A A
LILւմ 1.3
ஒக்டோபர் 15

Page 10
  

Page 11
MCFFF"
EXCel
Insert Y Cells
இதுவரை MS Excel இல் Type செய்யப்பட்ட தகவல்களுக்கிடையே ஒரே ஒரு ROW மற்றும் ஒரே ஒரு Column இவைகளை எப்படி இணைத்துக் கொள்வது என்று பார்த்தோம்.
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட Row க்களை எப்படி
இணைத்துக் கொள்வது என்று பார்ப்போம்.
முதலில் எந்த இடத்தில் Row க்களை இணைக்க வேண்டுமோ, அந்த இடத்தில் மவுசை வைத்து தெரிவுசெய்து கொள்ளவும், இங்கு உதாரணத்துக்கு A5 மற்றும Aபி என்ற இடத்தில் ROW க்களை இணைக்க விரும்பினால் அந்த இடத்தை மவுசை வைத்து படம் 11 இல் உள்ளவாறு தெரிவுசெய்து கொள்ளவும்.
Inser என்ற Menய ஐத் தெரிவுசெய்யவும்.
L0 S DDDS S DD D YKK L S L S DTS TLS
- - - 다 드 -- - ■■■芋
一、
LLi . eேlls என்ற மெனுவிவரத்தை கிளிக் செய்து கொள்ளவும், இப்போது inser என்ற தலைப்பில் படம் 12 இல் உள்ளவாறு விண்டோ ஒன்று தோன்றும்.
| ? '[]' :
ITլ:րի
rift cells right
if Eritre gy חlumםם Entre *)
ne
LILL 12
/ (Zகம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ்
 
 
 
 

ெ
Microson OTTEP 圈 anthimi
9 அதில் shift cells down என்ற விவரத்தைக் கிளிக் செய்யவும், அதாவது தெரிவு செய்யப்பட்ட A5 மற்றும் AG என்ற இரண்டு Row க்களை கீழே இறக்கி விட்டு, அந்த இடத்தில் புதிதாக வெற்று ROW க்களை இணைக்கவும் என்று பொருள்படும்.
பிறகு 0k என்ற பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.
இப்போது படம் 13 இல் உள்ளவாறு A5 மற்றும் A6 என்ற இரண்டு இடங்களிலும் இரண்டு வெற்று R0W க்கள் இணைந்து விட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.
- - - --酉 繭
-- -E - I
SSSLSLSLLLSSSDDSS SS SS SS SS 墨 基
। ।
疆__)
था।
॥1॥ ॥ ॥ - - - 드 = - .
Y L L L L L S L KK LLLLLL LL T SKKSS SLLL LLLLL SSzLA ATT L AA L S KL S L AAAS
LILLE 1.3
MS Excel SSå Type GG Li Li Li LL L தகவல்களுக்கிடையே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட Column களை இணைத்துக் கொள்வது எப்படி?
முதலில் எந்த இடத்தில் Column களை இணைக்க விரும்புகிறீர்களோ அந்த Column களை படம் 14 இல் உள்ளவாறு தெரிவு செய்து கொள்ளவும். இங்கு உதாரணத்துக்கு C1.07 என்ற Column கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
K L DD LD DDD TTD S S S S S S S - ■
- --
Tlieni
그
ܒ -
Hist SqS AASu SJJSKST A S K S S u S
He is Y K L L L L S KS L L T S KS DD DD S SY MS q AA T S KSK S D D S
LILLI 1.4
- ஒக்டோபர் 1 --

Page 12
SL Insert என்ற மெனுபாரைத் தெரிவு செய்து கொள்ளவும். சு Cells என்ற மெனுவிவரத்தைக் கிளிக் செய்து
கொள்ளவும். இப்போது inser என்ற தலைப்பில் விண்டோ ஒன்று தோன்றும் படம் 15,
se
IFE --───────────────────────
5hift Cells down
C. Enilltire now
Entire column
Carca |
LLL .5 இப்போது Shift cells right என்ற விவரத்தைத் தெரிவுசெய்து கொள்ளவும். அதாவது தெரிவு செய்யப்பட்ட Column-களை வலதுபக்கம் நகர்த்தி விட்டு, அந்த இடத்தில் புதிதாக இரண்டு COI) களை இணைக்கவும் என்று பொருள்படும். Ok என்ற பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும், இப்போது படம் 16 இல் உள்ளவாறு C மற்றும் D என்ற இரண்டு Column களிலும் வெற்று Column கள் இணைக்கப்பட்டு விடுவதைக் காணவும்.
LL SSLLSSLLLSS SL S S S S S S S S S S S S S LSL L LLLS
H - - -
■■■■ E.
-
LILL fi || l.ti
தேவையான பக்கத்தை (Sheet) இணைத்துக் கொள்வது எப்படி?
Inserte Work Sheet
ஏற்கெனவே விளக்கியவாறு, Excel File களை B00k என்று சொல்லலாம். ஒரு புத்தகத்தில் பல பக்கங்கள் இருப்பதைப் போல Excel File இல் தானாகவே மூன்று முதல் ஐந்து பக்கங்கள் வரை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்தப் பக்கங்களுக்கும் மேல் புதிதாக பக்கங்களை (Sheet) இனைக்க விரும்பினால் Insert Till Menu 3.5 psigil WorkSheet Gisill மெனுவிவரத்தைப் பயன்படுத்தி இணைத்துக் Glaf, TigligiTGWITLE.
உதாரணத்துக்கு இங்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட New என்ற File இல் மூன்று பக்கங்கள் உள்ளன (Sheel)
மேலும் புதிதாகப் பக்கங்களை இணைக்க விரும்பினால் கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.
A AZZZZ = کرکرے
 
 

S S S S S Insert என்ற Menu ஐத் தெரிவுசெய்து Worksheet என்ற மெனுவிவரத்தை Click செய்யவும். பின்பு படம் 17 இல் உள்ளவாறு Sheet4 என்ற நான்காவது பக்கமும் இணைந்து விட்டிருப்பதைக் காணலாம்.
Kiuj_!-- La Tri hi = = = = ia Latiĉesk-t min 。。画 ■
그 - - E = -- +ܒ ܡܕ ܒ ܒܐ111+ ܩ+ ܩܕ
- エリ
KSL YSSK SLLLSLK LSLSSYSS S S LS S SYS S SLS S SSSSSSJSSSSYSY K
剔
圈 D
關
臀
鹊
.==[ته
॥ IT - 그 고도 ------= -
in it is
LL 1.7
கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்யப்படும் படங்களின் File இன் பெயர்களின் இணைப்புப் பெயர்கள் Bmp.JPG என்று இருக்கும். அவைகள் படங்களாகவே (Clipart) உங்கள் கண்களுக்குத் தெரியும்படியாகவும் இருக்கும். இல்லையெனில் File இன் பெயர்களைக் கொண்டும் படங்களைத் தெரிவு செய்யலாம்.
படங்களை நேரடியாகப் பார்வையிட்டோ அல்லது File இன் பெயர்களைக் கொண்டோ படங்களைத் தெரிவுசெய்து MS Excel இல் வுலிந செய்யப்பட்ட தகவல்களுக்கு இடையே Insert -> Picture -> Clipart என்ற MS Word இன் வழியில் சென்று சேர்த்துக்கொள்ளலாம். MS Word இல் உள்ளது போலத்தான் Fram File இல் இருந்தும் படங்களை எடுத்து சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
விருப்பமான வடிவங்களை File இல் வரைந்து கொள்வது எப்படி?
Insert Y Picture - Autoshapes
MS Excel இல் தேவையான இடத்தில் விருப்பமான இடத்தில் விருப்பமான படங்களை வடிவமைப்புடன் வரைந்துகொள்ள முடியும். அதற்கு Inser என்ற Memபba இல் Pictures என்ற மெனுவிவரத்தில் Autoshapes என்ற விவரம் பயன்படுகிறது.
En el D
18 உண்பர் 1ண் நண்பன்
- - 다 ॥ {|-सै -बै in E
| Eukle | != | Eண்ட
* I : Ari
| Fri-El - eluf IL--Il-Film il闇 D LULL, 1.8
T SS
(தொடரும்)
ல் - ஒக்டோபர் 1

Page 13
Gaggšap 45 gufi: Pentium (Pentiu nin I) & GIOJ, FETILIā- grtiig5 Mother Board பற்றிய விரிவான கன்னோட்டத்தைப் பார்ந்தோம். ந்ேத igri Pentium || angenu Jiri ig, mother board Litu
விரிவான கண்ணோட்டத்தைப் பார்ப்போம்.
Penti LIT II Mother Board
கீழேயுள்ள படம் Pentium II வகையைச்
3,55usa mother board Pentium glls) is mother board இனைத் தொடர்ந்து வெளியான mothe board gab. 3, Pentium | Guimas CPU (Processor) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மற்றும் இதில் Intel நிறுவனத்தின் மற்றுமொரு வெளியீடான Celeron வகை processors உம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வகை processors ஐப் பொருத்தும் வகையில் இவ் mother board களில் SLOT எனும் அமைப்பு காணப்படுகின்றது. Slot, Slot A 61515) g55), SEC (Single Edge Contact) SLOT GTGCTG)|Lij gol 60 gaf EEG) TLij. 35 தோற்றத்தில் Expansion SID போன்று தோற்றமளிக்கும். இவற்றில் Processors இனை நிலைக்குத்தாக பொருத்தல் வேண்டும். Sla I இன் உடைய Frequency 100 MHz ஆகக் காணப்பட்டது. இதில் Pins இன் உடைய எண்ணிக்கை 242 ஆகக் காணப்படுகின்றது.
Slot A GT&T LLGaug Athlon Processor 363) ET இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்றும் ஏனைய mother board இனைப் போன்று இதிலும் 66 MHz Frequency (133 MB/s). Gas Toil PCI Slots a lif 2x node g5 533 MBS Data transferate G5ITGOTL AGPSI0 உம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதில் RAM
// (Zகம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்
 

HTSLLTCL LCCLCT LLSLLT TCCCCTkL TTLL
ஸ் - ஒக்டோபர் 15
aேrd இனை இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் SIMM Sockets EET GJITLULJL LIDTLILITAJ LIDITAJTE, DIMM Sockets காணப்படுகின்றது. பெரும்பாலும் 100 MHz Frequency கொண்ட 800 MBSee வீதத்தில் தரவுகளை அனுப்பும் வேகம் கொண்டதுமான PC100 SDRAM (Synchronous Dynamic RAM), LULLuisi Lu (65ğ5:Hi, Hacı İliç LLI DIMM Sockets Lшлш(BibН ц0545IDBI.
3,615.50) is Li FITThis mother board Eiolfil 25 pins GEITsoil LPT (printer) Port, 9 Pins GasT55 L Con Ports (Conil, Coll. 2), PS2 Mouse IDDDLb Keyboard Connectors, 2 USB Ports (BLITT53 AJ5T +555555) GITT (Devices) நேரடியாக இணைக்கக்கூடிய வகையில் Til the T boa Tid ed_list]] நிரந்தரமாகவே பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதற்கு முன்பு கூறிய mather board களில் இவ்வாறு நேரடியாக கருவிகளை இணைக்க முடியாது. மாறாக இதற்கென தரப்பட்டுள்ள LLHHCLLLLLLL L TTOOTO HHLLLLL LLamLLLLLL S TTT TTTTTTTT LILITUG55 upguri. 355,505 connectors mother board ஒன்றைக் கொள்வனவு செய்யும்போது அதனுடன் சேர்த்துத் தரப்படும். இவற்றைத் தனியே கொள்வனவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, SErial Keyboard Connectp இதில் காணப்படுவதில்லை. மற்றும் IDEl (Primary), IDE2 (Secondary), FDC (Floppy) போன்றனவும் mother board உடன் சேர்ந்தே கானப்படும்.
Mother board இற கு மரின் சாரத் தை வழங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் Power Supply Unit இல் உள்ள ATX வகையைச் சார்ந்ததே இதற்குப் LLLLLTTTTTTTTS TTTTLT STTT HGHHmLLLLLLL aLLLmmLLLLLLL TTTT ATX 563). Power Connector (20 pins) LDT55,3LD ET60TLIGilst Dr. AT 55 E. connector (12 Pins) காணப்படுவதில்லை.
ஏனைய mother board களில் உள்ளது போன்று 35s). Front Panal Connections (HDD LED, PWR LED, RSTSW, PWSWSPK). UusiLIGEELUGilsig). Cache LDDILE Plug and Play BIOS GUIT50TLD50TG|f பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதாவது PTP B108 என்பது சில கருவிகளின் (Devices) தகவல்களை தானாகவே கண்டறியவல்லது. உதாரணமாக Prog8ே80 இனை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் வேகம் (Clock Speed) மற்றும் அதன் Voltage ஐத் தானாகவே கண்டறியவல்லது.
PTP அல்லாத BIOS இனைக் கருதினால் இத்தகவல்களைத் தானாகவே கண்டறிய மாட்டாது. இதற்கென பாpETSettings காணப்படுகின்றது. சரியான (35 JH5Lb LDĪJUJub Woltage TGANGIT J LITT per Settings LPGÜLf செய்தல் வேண்டும்.

Page 14
சில்லுகளின்
| 971
| 97
1978
| 92
1985
| }
| }}고
1993
1995
IEF404 வெளியானது ஒரு மெகா ஹெர்ட்சுக்கும் குறைவான வேகத்தில் இயங்கிய இந்த சில்லு 4 Bit கொண்டது. Intel 8080 சில்லு வெளியானது. இது 8 Bit கொண்டதாகும். Intel 80868088 சில்லு வெளிவந்தது. இதுவும் 8 Bit கொண்டதாகும். Intel 80286 G Gusfluf G, 3.g. | 6 Bil கொண்டதாகும். Intel 80386 வெளிவந்தது. இதில் 32 Bi இருந்தது. 4 GB அளவு வரை RAM நினைவகத்தைக் கையாளக் கூடியதாகவும், விர்ச்சுவல் Mode மற்றும் பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் கையாளும் மல்ட்டி டாஸ்கிங் ஆற்றல் உள்ளதாகவும் இருந்தது. |IllLeft 80) || 83 வெளியானது. 3.6L 32 Bit உடையது. மல்ட்டி டாஸ்கிங் ஆற்றல் பெற்றது. DC Alpha வெளியானது. இதுதான் முதல் 64Bit சில்லு
Inter Pontium தலைகாட்டிய ஆண்டு. ஆனால் இது 32 Bit கொண்டது. Inter Pentium MS Excel. Så Tiful L1(Båg|LF
Wafd-Obes White Boards
Grēcterill BJ
No.325, Galle R (Opp. Bampa Tel: 582904 e-mail : Stilfı
 
 
 

* வரலாறு
Janahan (NIBM) JANA Computer Technologists :
996
1997
1998
1999
2OI) ()
2O)2
Office Tables
Notice Boards ards...etc
oad, Colombo - 04 lapittiya Flats) Fax: 597516 Lirni(Qstnet.lk
வகையில் வெளிவந்த Process) ஆகும். இது 32Bitsialgoof3 BJfüPentiuTPT) உம் வெளிவந்தது. AMD இன் K5 சில்லு பல்வகை வேலைகளை செய்யக் கூடியது. இது 32 Bit அளவுள்ளது. AMD இன் k5 தலைகாட்டிய போதே Intel PEntium 2 உம் எட்டிப்பார்த்தாலும், இரண்டுமே 3ጋ Bil அளவுள்ளவையாகும். AMD 3D GT" KÉ52 ) LÊ. Intel (3-F5(3 JITJJJLÈ வெளியே வந்தன. 32 Bit ஆற்றலையே இரண்டும் பெற்றிருந்தன. Inter Pentiunil 3, AMD 363 K63, AMD. HillTil ஆகிய முன்றும் 32 Bit ஆற்றலுள்ளதாக வெளிவந்தன. Intel Pentium64Bil அளவுள்ளதாக வெளிவந்தது. ஆனால் 32 Bit அளவுள்ள 80ftware களை இதில் பயன்படுத்த முடியாது. AMD ஹாமர் 64Bit அளவுள்ளதாகவும், இன்டல் மெர்கின்லே அதே 64B அளவிலும் வெளிவந்தது. இதில் AMD இன் ஹாமர் 64Bit உடன் 32 Bitஅளவுள்ள சாஃப்வேர்களையும் கையாளத்தக்க அாவில் வந்துள்ளது.
ஒக்டோபர் 15 --

Page 15
S* :S. Ganeshaprag
சென்ற இதழில் AutoCAD தொகுப்பில் Move Command ஐ உபயோகித்து, பொருட்களை (Objects) இடம்பெயரச் செய்யலாம் என்றும் ஆள்கூற்றுக் கேத்திர கணிதப் பிரச்சினை ஒன்றைத் தீர்ப்பதையும் பார்த்தோம். இனி.
Move Command g (55 Copy Command 6T6)|LD AutoCAD கட்டளை ஒன்றுண்டு. இக்கட்டளை மூலம் பொருளை அல்லது பொருட்களை ஒர் இடத்தில் இருந்து இன்னோர் இடத்தில் பிரதி செய்வதற்கும், Multi Copy செய்வதற்கும் உதவுகிறது.
Copy Command ஐ எப்படிப் பெறலாம்?
Modify Toolbar 36) Copy Command Icon ag Click Gaguig.1561 ep6ulb Modify Menu 36) Copy gg Click Gaguig. 96)6log Command Prompt 96) Copy, co, cp 6T66 (D) type 0 fugs invoke பண்ணலாம். பின்வரும் Prompt தென்படும்.
1) Select Objects: lilyflugoi6OOT (66.60, Tigu Objects ஐத் தெரிவு செய்ய வேண்டும். Object Selection இற்கு உள்ள பல முறைகளை முன்னர் அறிந்து Gat5T 600 (8LT ô . Objecť Selection g (pọ 6 செய்தவுடன், பின்வரும் Prompt தென்படுகிறது.
2) Specify base point or displacement or Multiple: base point ஆக ஒரு புள்ளியைத் தெரிவுசெய்யவும். (இப்புள்ளி Objects இன் மேல் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை) இப்புள்ளியிலிருந்து பிரதிபண்ண வேண்டிய இடத்தைத் தீர்மானிக்கும் base அடிப்படைப் புள்ளியாகும். M என்ற எழுத்தை type செய்திருந்தால் AutoCAD நீங்கள் பல்பிரதி எடுக்க விரும்புவதாகக் கருதும். இதனால் Specify base point 616 p. prompt Galiju lib.
3) Specify second point of displacement or (use first point as displacement): 36TGOOLDIT(5 6f 6f 60)u click செய்வதன் மூலம் copy பண்ண வேண்டிய இடத்தை வரையறுக்கலாம். புள்ளி ஒன்றையும் தெரிவுசெய்யாமல் enter key ஐ அழுத்தினால், முதல் கொடுத்த புள்ளியின் ஆள்கூற்றுப்படி அதை ஒரு இடப்பெயர்வாகக் கொள்ளும்.
M Fg type G& uý göl Multiple copy 2,85 Lily guó0ölgoolfluggs specify second point 6T6 Ol Q95T L-ff|B gồI prompt Qởuủu |Lô enter key $g. இயக்குவதன் மூலம் Command ஐ முடிவுக்குக்
 
 
 

TN 69A2ANR
ash, Mechanical Engineer
இக்கட்டளையை உபயோகிக்கும் பொது நீங்கள் Move கட்டளையை ஒத்ததாக செயல்படுவதைக் காணலாம்.
9IG5535T35 Drawing Editor 36) débu Objects ஐ எப்படி அழித்து, நீக்கி விடலாம்? ܫ
35ib(5 Erase 616 D command 2 g56)|fpg). Command line Q6ð Erase, E 616öO type Ogruu6)|b. Modify menu 36ò Erase 616golò Modify toolbar இல் icon ஐத் தெரிவுசெய்யவும்.
Command ஐ invoke பண்ணியவுடன் பின்வருமாறு prompt ogu jub.
Select objects: u6) 65596jib Objects agë G5ifoj Gogu juj6)Tib. Erics6ir select Gauls objects dot-dot ஆகத் தென்படும். இதில் ஏதாவதை selection இல் இருந்து நீக்க விரும்பினால் தொடர்ந்து வரும் Select objects prompt 36) r 6T6örp 6TCupg5605 type (ostulgiT6) Remove objects: 6T6ögO prompt GlaFui uuqub. Ngâ6ò Ếä55 வேண்டிய பொருட்களை click செய்து நீக்கவும்.
Oops command: EL6061T SL-556) oops 616ip type (odulgi enter u60T60060TT6) 3560)Ldust as erase command மூலம் அழித்த objects திரும்பவும் பெறலாம்.
OOpS இற்கும் U இற்கும் உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமயை பாவித்து அறிந்து கொள்ளவும்.
சிறியகோடு ஒன்றும் பெரிய கோடு ஒன்றும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக Overlapped ஆக உள்ளதாயின் அதில் நீங்கள் 'விரும்பும் object ஐ எப்படித் தெரிவு செய்யலாம்? (கோடு மடட்டுமன்று எப்பொருளாயினும்)
Select Objects: prompt Gg,60TUGLib (3ungl control key press பண்ணிக்கொண்டு பொருட்கள் Overlap பண்ணுமிடத்தில் கிளிக் செய்தால் ஒரு பொருள் highlight பண்ணித் தெரியும். தொடர்ந்து கிளிக் செய்தால் அதனுடன் இருக்கும் அடுத்த பொருள் highlight பண்ணித் தெரியும். சரியான பொருள் தென்படுமிடத்து enter u6051606 erase or LDfb60puu command 235 தொடரலாம்.
Offset Command g urtiti (SuTub. Modify toolbar select icon Modify menu: offset Command line g6) offset, o
ல் - ஒக்டோபர் 15

Page 16
SSSSSSSSS இது Single Object (தனிஒரு பொருளை) மட்டும் offset செய்யும். இது ஒரு பொருளிற்கு சமாந்தரமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை வைத்து புதியதொரு பொருளை வரையும். Icon படத்தை உற்றுக் கவனிக்கவும். Through point முறையில் ஒரு பொருளிற்கு சமாந்தரமான பொருளைக் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிக்கூடாக வரையலாம்.
Offset Command g invoke Gaguig56L6 specify offset distance or Through (>: 6167p Qg566TU(6Lib. ஒரு எண்கணியத்தை type செய்து enter பண்ணினால் அந்த எண்ணின் அளவுக்கு ஏற்றவாறு சமாந்தர பொருளை வரையும். எண்ணிற்குப் பதிலாக இரண்டு புள்ளிகளை Click செய்யும் பொது புள்ளிகளுக் கிடைப்பட்ட தூரத்தை அளந்தெடுக்கும். -e-
T என்ற எழுத்தை type செய்திருந்தால், AutoCAD through point (6f 6fisdo LT85) (p60)pu56) offset (oguub. Select object to offset 6T6p prompt (36) நீங்கள் விரும்பிய பொருளை offset செய்வதற்குத் தெரிவு செய்யலாம்.
எந்த பொருளிற்கும் offset இந்தப் பக்கத்திலோ அல்லது அந்தப் பக்கத்திலோ செய்யலாம். அதனை தீர்மானிப்பதற்கு அடுத்து வரும் side to offset என்ற prompt இல் விரும்பிய பக்கத்தில் யாதாயினும் ஒரு புள்ளியைத் தெரிவு செய்யவும்.
Ësj56it through option 235 Ggsfo| GJugs(bfbg5T6) select object to offset 6T6p prompt Lib Through Point prompt உம் தென்படும். இதில் நீங்கள் தெரிவு செய்யும் புள்ளிக்கூடாக offset செய்வதைக் காணலாம்.
1) AB என்ற கோடு d. அதை இடைவெளியில் (g) plui ufll L uai 6g gil6.5 XY 9,6 offset செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
2) இதேபோன்று C1 என்ற வட்டம் குறித்த இடைவெளி d உடன் காட்டப்பட்ட பக்கத்தில் C2 ஆக offset செய்யப்பட்டிருக்கிறது. r
3) Al B1 (3abTG6 6JI'L-ġġjsù 60DLDuuġ560pgb through point S 35 É GO ab IT 600i (6 X 1Y 1 g, ab offset செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
Y
Χ1
 
 

SAA
ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணித வினா:
ABC 616jtugs AE(0, -i), BE(-2, -3), C=E(l, 1) ஆயுள்ள ஒருமுக்கோணம். BC என்பதைத் தன்னுடைய பக்கங்களுடன் ஒன்றாய் DABC இற்கு வெளியாற் கிடைக்குஞ் சதுரத்தினுடைய ஏனையுச்சிகளைக் காண்க.
விடை:-
2 ناسالا செய்முறை :-
1) Line Command g SI — LIGu Taólg, gól C D 6ó 3,6ignola,6061T from point 956 b to point 616ip prompt இற்கு B யின் ஆள்கூறுகளையும் தொடர்ந்து வரம் to point prompt இற்கு A யில் ஆள்கூறுகளையும் கொடுக்கவும். to point இற்கு C என்று type செய்து முக்கோணியை மூடிவிடலாம். அல்லது enter பண்ணி திறந்தபடியும் விடலாம்.
2) Offset Command g U(3uTÉg5g. BC g DE
ஆக offset செய்யவும்.
இங்கு BC இன் நீளத்தை அளக்காமல் B C புள்ளிகளை OSnapend முறையைப் பாவித்துக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் offset distance ஐ சரியாகக் கொடுக்கலாம். CD, BE ஆகியவற்றை இணைக்கலாம். அலலது அப்படியே இருக்க விடலாம். List command ஐ உபயோகித்து ED ஐத் தெரிவுசெய்யும்போது ED இன் ஆள்கூறுகள் பெறப்படுகிறது.
இங்கு முக்கோணத்தின் உச்சி A தரப்பட்டதன் நோக்கம் சதுரம் BC இற்கு எப்பக்கதில் அமைய வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்கே.
660)L:- (0,-6) plub (-3, 4)
(தொடரும்)
●
கம்ப்யூட்டர் கோலம் “கிம்ப்யூட்டர் கோலம் போடுமா?” என்று ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். எத்தனை புள்ளி, எத்தனை வரிசை என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் போதும், விதவிதமான கோலங்களை உடனே கம்ப்யூட்டர் போடும். கோலங்கள் ஒரே வண்ணத்தில் இருக்க வேண்டுமா அல்லது பல வண்ணங்களில் இருக்க வேண்டுமா என்பதையும் நீங்கள்
தேர்வு செய்யலாம். பிரதி எடுக்கும் வசதியும் உண்டு.
- ஒக்டோபர் 15

Page 17
அண்மையில் தலைநகரில் நடைபெற்ற து இடம்பெற்ற அனைத்து மென்பொருட்க Technology இல் புெ
பதமி: இது ஆவணங்கள பனிகள் செ
Rs. 1,500/- | Ilfaisil (g5 Fáil)
சக்தி: இது
| | | || 34,6of (Dat மின்னல் (E மென்பொரு தொகுப்பா
துறவி(முது: ெ
கனளியில் க
நூல்களும் ே
ஒரு ஒலி, ஒள
தட்டச்சு ஆக பிதுங்குபவர்
나-- ஆங்கில தட் கறறுத தரபட
அறிவோடு 6 டுக்களைக் தமிழிலேயே Rs.450 | சிதறல், டிக்
நம் அறிவோ
: 11 தமிழ் அச்ச SLTL TTT LSLLL HC S SCtS SLaSS 鞘品、 கலாசார சித்
அடிப்படை
Rs.1,000. இக்குறுந்த
Fil, Liang 懿苷 தமிழால் எ( EEE PS/? DERB
- AZEN LElstitu
No. 07, 57" Lane, (Off. Rud 芷凸巫一。
്66 ന്റെ ബ്ലെ/വെമി II-നെ സ്ലൈ
ിബിബ്ളി (LIള്ളി II
AZZZر کر کبر
 
 
 
 
 
 

மிழ் கணனி மென்பொருட் கண்காட்சியில் 60267TLIJUĎ Aizen Institute of Information பற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஒரு தமிழ் சொல் செயலி ஆகும். இதில் தமிழில்
தயாரிப்பது சேமிப்பது அச்சடிப்பது போன்ற ய்யப்பயன்படுகின்றது. மேலும் இதில் தமிழில்
அனுப்பும் வசதிகளும் உள்ளன.
Lijf (Word Processor), Lugjgo (Spreed Sheet), abase), abi (Web), bTGLTL (Browser), mail), 5 Island, (Paint Brush) giuli og நட்கள் அடங்கிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த
ள்ளுவளிள் பெருமையை உலகத்தார் அனைவருக்கும் ாட்டி, 4 மொழிகளின் மொழிபெயர்ப்புகளும் 4 உரை மலும் பல குறள் சம்பந்தப்பட்ட நூல்களும் கொண்ட
அமைப்புடைய குறுந்தகடு குறள்ாழுது
Fான் இரு விரலால் கணித்திரையின் முன் விழி களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருள் ான் ஆகும். இதில் தமிழ்நெட்99, தமிழ் தட்டச்சு டச்சு விசைப்பலகைகளின் மூலம் தட்டச்சு படுகிறது.
விளையாடு இது ஆறு அற்புதமான விளையாட் கொண்ட குறுந்தட்டாகும். இவை அனைத்தும்
உள்ளன. இதில் கொமுக்கு கோடீஸ்வரன், கபாலி, டாக்டோ, வல்லாரை ஆகிய விளையாட்டுக்கள் டு போட்டி போடும் விளையாட்டுகளாக உள்ளன.
க்கள் (TAM-TAB) தமிழ் பட்டியல்கள், 280 இந்திய நிரங்கள் திரையில் தோன்றும் விசைப்பலகை.
தமிழ் -1/ அடிப்படை தமிழ் -2 'டில் தமிழ் எழுத்துக்கள், பாடல்கள், கதைகள் ாளிய இனிய முறையில் கற்க உதவுகிறோம்.
கை கணிப்பொறியில் தமிழில் எழுத.
ழுத. இதில் மூன்று வகையுண்டு USB. Y, PS2 DRAGON
te Of Informulation, Technology F"au Ma Hi"da fhau), M°ellar H"auffe, Color71 bo -(96. 3638, (77-397.962
பினால் மேலுள்ள | မျိုးမျိုဂြို ற்றத்தக்கதாக அனுப்பி வைகிக்வும்.
ஒக்டோர்

Page 18
MACRO MEDIA
DREAMWE.
2* :K.Sanmшgaпa!
கடந்த இதழில் எவ்வாறு Dreamweaver ஐக் கணனியில் Ins
LLLCL LLLLLS LCCLL LL LLLLL L LLLLLSS LMLMLL LLLLLLLLSLLLLLLaLLLL
또 토 보관
壹国 匣 | Title: United Termer . . .
Tool Bar Mill BT T
Work A
ETH. Cotranila Telki: Fine Fer في كي يتم إني لها التي لا يقة تابة
ܒ -- - . . . . . . . . . . .
E
茅 EITTI || P. Til Cels For 코
廿 Lirik 프 -
E
李 —Jirifiad i
EEEE;
gR Start| sa Ask.|b=Fatehlike 7. DIE Macromedia Earth.
Title Ba
இந்தப் பகுதியில் நீங்கள் உருவாக்குகிற இணையப்பக்கத்துக்கான Title காணப்படும். இதுதான் பின்னர் இணைய உலாவிகளிலும் (Web Browsers) Title ஆகக் காணப்படும். Toolbar இல் Title என்ற இடத்தில் Type செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது Toolbar 35.515T Show Code View 5501) button ag Click Glarus 5th HTML Editor 35) is still --Title> என்ற tag இனுள் Type செய்வதன்மூலம் அல்லது Modify Men LI JEGJ5ĪTGITT Page Properties 5TGjigu Sub | Menu ? Click GEFLÜLJ5.Jg5 LÈ, Page Properties Dialoge "Box இலுள்ள Title இலுள்ள TextBox இனுள் Type செபப் வதன் மூலமாகவோ நாம் Title ஐ
உருவாக்கலாம்.
Title Bar 35ò காணப்படும் மூன்று BபI0 களில் AOZ ZZZ2A2كA கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERMX
12. han & B. Nisha
|al செய்வது என்றும் அதன் சிறப்பியல்புகளையும் பார்த்தோம்.
tle Bar
A Ca
Insert Box
Properties Window
鼬 ש יast.f= Ei4A{4
... I
E. E. F. First
(pp51). Tsugi Button - a 515 Document g MiniImize செயவதற்கும், இரண்டாவதாகக் காணப்படும் DJ 24,5075] Maximize/Restore GEFLÜGEI) g5 LĎ இறுதியான buttonx|Document ஐ Close செய்வதற்கும் பயன்படும்.
Menu Bar
அனைத்து Command களினதும் மூலமாக இந்த Menu Bar ofTGIIILLIG-fDS. DreamWeaver MX 35 Menu Bar 353 File, Edit, View, Insert, Modify, Text. Commands. Site, Windows, Help a flu MainMenu க்கள் காணப்படுகின்றன. இவை ஒவ்வொன்றும் Sub Menu Drop Down Menu eta, шsolisum. Command களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன. இங்கு காணப்படும் பல்வேறு Commands இணையப்பக்க வடிவமைப்பாளர்கள் இலகுவாகக்
- ஒக்டோபர் 15

Page 19
SLLLS 572,LITT GITGIF) g (3:Egyp5JITJ Insert box, Properties Willdow, Right Mouse Click, Keyboad GLUT551 pilots) காணப்படுகின்றன.
TOOIbar
STKKzS S S S S LLL LL LLLLLD S Y S ZSK S YSS K KS
உரு. 2
சில Command களின் மிக விரைவான வழிக்கு இந்த Toolbar நமக்கு உதவுகிறது. Toolbar ஆனது நீங்கள் திறந்துள்ளன. D00Iment இல் கானப்படாதவிடத்து இதனை Wiew Menu இல் உள்ள Toolbar ஐ Click செய்வதன் மூலம் கொண்டு .LDחנה עbu
Särg, BETT GOOTLILUGLib sis» (Show Code View) 575ŠTAD Button ஐ Click செய்வதன் மூலம் வேலைத்தளத்தில் (Work Area) GaujLLJILL SILGIGLDILEE sist HTML Coding ஐத் தோன்றச் செய்யலாம்.
அத்துடன் இதில் (HTML Coding) மாற்றங்களைச் செய்து எமது வடிவமைப்புக்களைச் செம்மைப்படுத் தலாம்.
SKS La LLL LL LLLLLLLLS Haa S S uSuS S LLLL S LLLL S S KS S S LSL L LSLLLLL LL LLLLLLLLS S S LLLLS
■■
- F--T 트르 드트-다-1 - 呜
නූ_(5- 3
2J +Lih:-  un titled document </title-> 5537) HTML Coding 353 untitled document 516tu505 அகற்றிவிட்டு வேண்டிய ille ஐ நாம் lype செய்யலாம். Gudgud Toolbar 35. P. (Show Code and Design View) button 3,515l g3 y Document 35ú HTML 3.5 Coding 55LLLP. Dream Weaver 357 Work Area ஐயும் தோன்றச் செய்கிறது. அதாவது நாம் வடிவமைக்கும்போது அதற்கான HTML COding ஐக் காணவும் உடனடிகாகவே மேற்கொள்ள வேண்டிய திருத்த வேலைகளையும் மேற்கொள்ள இது உதவும்.(உரு. 4)
மீண்டும் பழைய நிலைக்கு அதாவது Work ATe: ஐ Document இன் முழுப்பகுதிக் கொண்டு வருவதற்கு Ej] (Show Design View) 575õrg) Button ag Click
செய்யவும்.
Note:- Toolbar 35 right click GEFLIGilgirlpol)
e15ùGug view menu gÈ ULLIGIUGÈ standard bar ஐக் கொண்டு வரலாம்.
وستتوقفة تاتيستانتية كيوكيكلاضطر المصريير كركر
 
 
 

LLLLLLLLSLSLSLLLLLLLL LL LL LLL LLLLLLL LL LLLLLLLLS 고 F- - -
11. 그
S S S SS LL S S S S S C S SS S S J S S S S S S L S S S S u L L L L S L L L L L YZ0K S
-
॥1॥
-- Lil ELLI l
Ee -Fi). 重匣■、 드부드를
S S S S S S S S S S S
F======= = ''+||!l.
リ
- l ETEIE
= - 드 ill.
LLL LLL SK KS SS L SS S S D SKSYS SA T D iSiSiS LL LT LL STS L ந:
ք. Աե. 4
Work Area
ETLD DreamWeaverg Open (c L (3LITI GILD65 கண்ணுக்குத் தோன்றுகின்ற வெண்நிற பரந்த திரையே Work Area SjöLË. TEGI) Ft Blank DCCLIII ment Willdow எனவும் அழைப்பர். இந்தப் பகுதியிலே எமக்கு வே Eர் டிய அனைத்து இனைப் பக்க வடிவமைப்புக்களையும் மேற்கொள்கிறோம். இவை தான் பின்னர் இணைய உலாவிகளில் (Web Browser) வருகின்றன.
StatLISBar
Io"" 부- 需。_*
Tag Selectet WiTitlւյw STք: Download
ք-Աե. 5 Stilglici
உருவில் உள்ளவாறு (உரு. 5) இடதுபக்க மூலையில் காணப்படும் பntitled1 என்ற document இன் Name ஐக் குறிக்கும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட Name QEEIT(6ğ555I si) — IEI aE6íT Document Ég3 Save செய்தால் untitled1 என்பதற்குப் பதிலாக Save செய்ய Name காணப்படும். அத்துடன் நீங்கள் எத்தனை DreamWeaver MXdocument g Open GuFLETESTI அத்தனை document இன் Name உம் காணப்படும்.
(3LD JLD status bar 5ù EST GOOTLJILJOGLE Tag selection 3,5). Cursor a sigl work area 3.53. 6155 பகுதியில் நிற்கிறது என்பதை HTML இலுக்கே உரித்தான tag3 வடிவத்தில் காட்டும்.
உ+ம்: நீங்கள் ஒரு Table ஐ உருவாக்கி அதன் ஒரு வரிசையில் (Row) உள்ள ஒரு Cell உங்கள் (UTSC நின்றால் அது உருவில் காட்டியவாறு (உரு. 6) <body><title> <tr><td> sõDITI EETLB). அத்துடன் மிகவும் சிக்கலான ஒரு வடிவமைப்பில் ஒரு குறிபபிட்ட பகுதியைத் தெரிவு செய்வதற்கும் இதனை நாம் பயன்படுத்தலாம். அதாவது நீங்கள் Table g Delete Gay-LULL (Esl50iGLDTulsi Tag Selec
ஸ் - ஒக்டோபர் 15 --
</pre>
<hr>
<pre>
Page 20
SLSL 10 என்ற பகுதியில் உள்ள Table> என்ற tag ஐத் தெரிவுசெய்து keyboard மூலமாக Delete செய்யலாம்.
LL LLLLLLLLSSSSSSSMLLLLLSLSLLLLLLLL SLLSS LLL SSSLLLLLL
-
- ■■ * 臀上
E. ="्ताlBolt =
----
E - El 트트
下エ_ー口画ー雪
FLETT ELEMEster l-ERI IRREFEREIRE
- 그
i en sin i Him- == = = # Himal|1=' is neu droi'r un ad-date= Tâl 三、
ඝා-[[5 – 6
StatILIS. Ba T 35 ET53TITLULJB LÈ Window size GTIGSTILJI தற்போது அதாவது நீங்கள் open செய்துள்ள window இன் size ஐக் காட்டுகிறது. அதாவது d001III இன் அளவைக் காட்டுகிறது. இந்த Window size GTsiugig, Jaital drop down. (...) GISTLIGIF, Click செய்வதன் மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான அளவுகளைத் தெரிவுசெய்து தேவையான அளவு LLLL a LLLLLL TT LLL TTTTT T TTTCC uTT uHuaaLLS
இனையத்தில் இருந்து உதவிபெறும்போது அதாவது download செய்யும்போது modem இன் வேகத்தைக் காட்டுவதோடு கட்டுப்படுத்துவதற்கும் Status bar 35) si GT download statistics si si Ligj உதவுகிறது.
Note:- Dream Weaver 3,631 LIFELL LIFELLIII.5.1 MX பற்றியே இங்கு ஆராயப்படுகிறது. இதற்கு முந்தைய பதிப்புகளில் Status bar ஆனது மேலும் பல object களைக் கொண்டிருக்கும்.
InSert BOX
KS Y Y S SLA AAA AA LL uuu u LSL S D SSDDD LLLLSL L L L L L L TT T u CCSuTDTuMTTu uTTT eTeL S
P) (5. 7
Main Menu இலுள்ள பல்வேறு கட்டளைகளை (Com Finlands & Sub Menus) இலகுவாக கையாள்வதற்கும் நேரத்தை மீதப்படுத்துவதற்கும் இது 2) FjalfLig. 3.JËsi Insert Box ETRI DreamWeaver இன் வடிவமைப்புக்களை முழுமையாக ஆட்சி செய்கிறது. இது பல வேறு tools களைக் கொண்டுள்ளது.
Note:- DreamWeaver 3.5i LIFELL LIFEILIT601 MX பற்றியே இங்கு ஆராயப்படுகின்றது. இதற்கு முந்தைய Ufi Li, Egilsstall Insert Box (Object Panel) 3G) 10015 குறைவாகக் காணப்படும். அத்துடன் Tool Box
AZZZZZ12ك கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 
 
 
 
 
 
 

நிலைக்குத்தாகவே காணப்படும். ஆனால் MX பதிப்பில் கிடையாகவும் அத்துடன் மேலதிகமான 100 களையும் கொண்டுள்ளது.
Properties Window
Properties Window galg all G5IIb tool களினதும் தெரிவுகளுக்கு ஏற்ப மாற்றமடையும் நாம் எமக்கு வேண்டிய 100 களின் இயல்பு மாற்றங்களை Properties Window epilot (BLDGEIT51516) TL.
உ+ம்: நாம் Table என்ற Tool ஐத் தெரிவுசெய்தால் அதற்குரிய Column Row . ete போன்றவற்றின் பண்புகளை மாற்ற இது உதவும்.
Note: Insert Box, Properties Window 515i Li, Gil நீங்கள் Open செய்துள்ள Document இல் ET600TILILITLi Menu Bar 35 Window Men Loe காணப்படும் Insert Properlis என்பவற்றை முறையே தெரிவுசெய்யவும்.
கடந்த இதழில் விட்ட தவறுக்காக வருந்துகிறோம்.
Macro
Micro
Dream Weaver Drean Weave
DreamWeaver 4,
XML(Extensible Markup Language)
DreamWeaver MX
XMLeXtensible Markup Language)
(தொடரும்) பாஸ்வேர்ட் திருடும் பக்பியர் வைரஸ்
Bபgbear என்ற புதிய வைரஸ் இன்டர்நெட் மூலம் பரவி வருகிறது. இந்த வார்ம் வகை வைரஸில் இருக்கும் ட்ரோஜன் ஹார்ஸ் (உபயோகமான மென்பொருள்போல் வந்து கணனியைச் சேதப்படுத்தும் வைரஸ்), தாக்கிய கணனியிலிருந்து பாஸ்வேர்ட், க்ரடிட் கார்ட் தகவல் ஆகியவற்றைத் திருட முயற்சி செய்கிறது.
இது இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் 5.01 அல்லது 55 உள்ள கணனிகளில் அவற்றின் தவறான "mime header கோளரைச் சரிசெய்ய மைக்ரோசொப்டின் வலையகத்தில் batch ஐ இறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். விண்டோஸின் எல்லாப் பதிப்புகளுக்கும் பக்பியரால் ஆபத்து உண்டு.
ஈ.மெயில், பைல் பகிர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் பரவும் இந்த வைரஸ், அன் டிவைரஸ் புரோகிராம்களை மூடுகிறது. பிறகு பயனாளர்கள் type செய்வதைப் பதிவு செய்து வைக்கிறது. இன்டர்நெட் எக்ஸ்புரோரர் 5 ஐப் பயன்படுததுபவர்களுக்கு ஒரளவு பாதுகாப்பு உண்டு. நெட்வேர்க்கில் பைல்கனைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் பகிர்வு வசதியை நீக்குவது நல்லது.
http://www.mcafee.com/anti-virus viruses/bugbear
- ஒக்டோபர் 15 - E
</pre>
<hr>
<pre>
Page 21
S.Sujitha 6)orf6260)|JUT6|Tň, Aize
boilfabebb Gioi bloi Lasebb (Bits and Bytes)
கணிப்பொறியில் தரவுகள் ‘0’ மற்றும் ‘1’ என்ற இரு குறியீடுகளைக் கொண்டு குறிக்கப்படுகின்றன. 360)6) 9,51356)556) Binary digiTS 966)g) Bits என்று அழைக்கப்படுகின்றன. தமிழில் கூறினால் இவை இரும எண் குறியீடுகளாகும். இந்த எண்கள் மிகச்சிறிய அளவைக் குறிப்பதால் இவற்றை நுண்மி’ என்போம். 8 நுண்மிகளைக் கொண்ட தொகுப்பை எண்நுண்மி (Byte) என்போம். (8 bits = 1 byte). ஒவ்வொரு நுண்மியும் ஒரு உரு (Character) வைத் தேக்கி வைத்துக்கொள்ளக் கூடியவை. இரண்டு நுண்மிகளைக் கொண்டு, இரண்டு இடங்கள் கொண்ட 00,01, 10, 11 என்ற 4 சரங்களை (Strings) குறிக்க முடியும். இரும எண் முறையில் இதனை 2 = 4 என்ற வாய்ப்பாடு மூலம் பெறலாம். பொதுவாக n நுண்மிகளைக் கொண்டு n இடங்களைக் கொண்ட 2 சரங்களைக் குறிக்கலாம். கணிப்பொறியில் உருக்களை (Characters) (55.d3. ASCII (American Standard Code for
Information Interchange) 6T6örp (5sfulfi (6 (p68)p பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் ஒவ்வொரு உரு
(Character) வும் 7 நுண்மிகளைக் கொண்டதாக இருக்கும். மேற்கூறிய வாய்ாட்டிற்கு g600T rigs, ASCII குறியீட்டு முறையில் 2 - 128 உருக்களை குறிக்க இடமுண்டு. ASCII உருக்கள் ஒவ்வொன்றும் 7 நுண்மிகளைக் கொண்டதாக இருப்பதால், ஒரு எண் நுண்மியில் (Byte) ஒரு உருவை தேக்க முடியும். ASCII குறியீட்டு முறையில , ஆங்கில எழுத்துக்களாகிய பெரிய, சிறிய எழுத்துக்கள் (26+ 28) = 62. பதின்ம எண்கள் 0 முதல் 9 வரை (10),32 தனிக் குறியீடுகள். மற்றும் கணிப்பொறியின் இயக்கக் கட்டுப்பாட்டிற்குத் தேவையான, அச்சிடவியலா கட்டளைக் குறியீடுகள் அடங்கியுள்ளன.
6(ULD grairas gir (Binary Numbers)
பெயருக்கு ஏற்ப, இரும எண் முறையில் 0, 1 என்ற இரு எண் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு இரும எண்ணின் அடிஎண் மதிப்பு (Base Value)2 ஆகும். இரும எண்களிலுள்ள ஒவ்வொரு இடத்தின் மதிப்பும் வலமிருந்து இடம். 2 இன் மடங்குகளாக 2", 2,2,...... 2" எனக் கூடிக் கொண்டு செல்கின்றது. எனவே, 10111 என்ற இரும எண்ணின் பதின்ம எண் மதிப்பைக் (Decimal Value) கணக்கிட கீழ்க்கண்டவாறு செய்யவும்;
కళ 8 签
 
 

in Institute of Information Technology
(10111), = (1 x2 + 0x2 + x2 + x2 + 1 x 2),
= (16+ 0 +4+ 2 + 1).
= (23) ஒரு பதின்ம எண்ணை இரும எண்ணாக மாற்ற கீழுள்ள படத்தில் காட்டியவாறு. பதின்ம எண்ணை 2 ஆல் வகுத்து மீதியைத் தேக்கி வைத்து, பதின் ம எண்ணுக்குச் சமமான இரும எண்ணைப் பெறலாம்.
2 23 மீதி
2 1 -
2 5 - 1
2 2 - 1 2 1 - 0
0 - 1
23 = 10111,
பதின்ம எண்ணை இரும எண்ணாக மாற்றும் முறை இரும பின்ன எண்கள் கீழ்க்கண்ட இட மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். -
|3||3|| IT 3 எனவே பதின்ம பின்ன எண்களை இரும பின்ன எண்களாக மாற்ற கீழ்க்கண்டவாறு 2 ஆல் பெருக்கி, ஈவுகளைத் தேக்கிப் பெறவும். ـــــ
எடுத்துக்காட்டு
(0.6875) -> (?),
0.6875
X2
3750
X2
O 7500
X2
5000
X2
000
وجمع
(0.685), ) (0.1011)
அதேபோல இரும பின்ன எண்களை பதின்மபின்ன எண்களாக மாற்ற கீழ்க்கண்டவாறு செய்க.
(0.111) -> (?)
2 O ' = -3 (0.111) 1 x2 + 1x2 + 1 x 2
2
0.5 + 0.25 + 0.125
0.875
எனவே, (0.111) = (0.875)
2
ബ
O
(தொடரும்),
- ஒக்டோபர் 15
</pre>
<hr>
<pre>
Page 22
சிறுவர் கணனிப் பூங்கா
VVOr
Format Bar இனைப் பார்த்தோம். அடுத்ததாக 100 ba இனைப் பார்க்கும் போது இதுவும் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் கட்டளைகளைக் குறிக்கும். பணிக் குறிகளினைக் கொண்டிருக்கும். ஒரே Click மூலம் நாம் விரைவாகச் செயற்படுத்துவதற்காக இவை வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில்,
1) New- எமக்கு புதிய ஆவணம் ஒன்று தேவையெனில் இக்கட்டளை பாவிக்கப்படும். இதில் document என்பதனைத் தெரிவுசெய்து 0K செய்யும் போது புதிய ஆவணம் எமக்குக் கிடைக்கும். Text type செய்வதற்கான locபment (BF553) 5 JGL JG5) text document/unicode text document என்பதனைத் தெரிவுசெய்து 0K
செய்தால் அதற்கான ஆவணம் கிடைக்கும்.
ceze
트\ de-m-flyp.
FTe:Durer TI DICITrefi Ulric-de-Tex DIOCLETI en
LULL fo I, III 2) Open:- முன்கூட்டியே சேமித்து வைத்திருக்கும் File களைத் திறப்பதற்காக இந்தக் கட்டளை பாவிக்கப்படும். 3) Save: நாம் செய்யும் கோப்பினைச் சேமிக்க வேண்டுமாயின் பணிக்குறியினை ஒருமுறை Click செய்தால் அதற்கான Dialog Box தோன்றும். அதில் file name இனைக் கொடுத்துச் சேமிக்க முடியும். 4) Print- நாம் கோப்பினை Print எடுப்பதற்கு இது
பயன்படுகின்றது. 5) Print Preview- Print எடுக்கும் ஆவணத்தினை
சிறிதாக்கிபெரிதாக்கிப் பார்க்க உதவுகின்றது. 6) Cut- ஓர் Text இனை ஒரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்குக் கொண்டு செல்ல அல்லது அழிக்க இது பாவிக்கலாம். 7) Copy-Text ஒன்றின் பிரதியினை எடுப்பதற்காக
இக்கட்டளையைப் பாவிக்கப்படுகின்றது. 8) Paste Copy எடுத்ததினை Paste செய்வதற்கு
இக்கட்டளை பாவிக்கப்படுகின்றது.
கம்ப்யூட்டர்
 
 
 
 

9) Und0:- நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் கோப்பின் முன் நிலைக்கு செல்வதற்காக பnd) பாவிக்கப்படுகின்றது. 10) Dale Time- எமக்கு எம் ஆவணத்தில் Date
Time தேவையெனில் இதன்மூலம் தெரிவு செய்து கொளளலாம்.
GE and me
or દence |
Tie:Eiday. Dettar DJĘ. ET DI? Dichtbar 32 DD2 Tuesday. O3October. 2CO2 흐
fili
11) Find= எமக்குத் தேவையான சொற்களினை Find மூலம் அச்சொல் எங்கு காணப்படினும் கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம்.
Menu Rar
தலைப்புப்பட்டை (Title Box) அடுத்ததாகக் கீழே இருப்பது பட்டிப்பட்டை (Menu Bar) பல பட்டிகளின் தலைப்புக்கள் இந்தப் பட்டையில் தெரியும். அதில் ஒன்றை Click செய்தால் அதற்கான பட்டி கீழிறங்குபட்டியாக (drop down) மேலிருந்து கீழ்நோக்கி வரும். அதில் தேவையானவற்றினை நாம் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். இதில் 6 Menu க்கள்
காணப்படுகின்றன. -
1) File 2) Edit 3) View 4) Insert 5). Format 6) Help
(தொடரும்)
- ஒக்டோர் 15
</pre>
<hr>
<pre>
Page 23
சிறுவர் கணனிப் பூங்கா
இங்கே கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையினை தமிழ் மென்பொருளான "குறளமுது குறுந்தட்டு இலவசமாக முகவரி: “வினாவிற்கு ஒரு விடை’, கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ்
கீழே தரப்பட்டுள்ள சதுரங்கத்தைப் பயன்படுத்தி
இவ்வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். ܫ
9 இங்கு “O” என்ற ஆங்கில எழுத்து பொதுவான
தாகும்.
9 விடையில் எந்த இடத்திலும் இவ் எழுத்து
பயன்படுத்தப்படலாம்.
• உங்கள் விடைகளானது பூர்த்தி செய்துமுடிந்தவுடன் மேற்குறிப்பிட்ட் சதுரங்கத்தில் எழுத்துக்கள் எதுவும் மிகுதியாகாது. -
SMSMMMSLSLSL SSSSSSMSSSMSSSMSSSSS SMSBMBBSS S SSSSS SLS SSS SSS SS SS
U
S
C
M
C
F
R D T R W.
M E | Yi P J S O F
| 1. Widows தோன் றுவதற்கு முனி னர்
Ljuj6TLJG55 Util Operating System 3g Q(b. Input Device 9,35lb. WWW 6166tug56i (Lp(p6).jL96)(3LD 356)||T(95lb. இவர் இன்றி கணனி தனித்து இயங்கமாட்டாது. தரவுகளைக் களஞ்சியப்படுத்தி வுைப்பதற்கு இது 3d l-g56)qLD. 6. இந்தக் கட்டளையை உபயோகிப்பதன் மூலம் தரவுகள், படங்கள் போன்றவற்றைத் தேவையான இடங்களில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 7. அநேகமாக இந்தச் சொல் E-Mail முகவரியில்
காணக்கூடியதாக இருக்கும். 8. எழுத்துக்களின் வடிவத்தை மாற்றப் பயன்
படுத்தப்படும். 9. வழங்கப்படும் தரவுகளுக்கு ஏற்ப சரியான
பெறுபேறுகளை பெறுவதற்கு இது உதவுகிறது. 10. இதனை மனித மூளையுடன் ஒப்பிட முடியும்.
Z/ ಟಿ
 
 

போட்டி இல. 03
எழுதி அனுப்பும் வாசகர்களுள் அதிர்ஷ்டசாலி வாசகருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய எமது
இல. 07, 57 ஆவது ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை.
போட்டி இல. 0 இற்கான சரியான விடையினை எழுதி அனுப்பிய பல வாசகர்களுள் அதிர்ஷ்டசாலியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட வாசகர் :
T. Kapillals 56/6, 11 1st Lane, Templers Road, Mount-Lavinia. இவருக்கு எமது பாராட்டுக்கள். அத்துடன் எமது இம்மாத இதழ் ஒன்றும் இலவசமாக அனுப்பி வைக்கப்படும். போட்டி இல.01 இற்கான விடைகளானது கடந்த இதழில் தவறுதலாக இடம்பெற்றமைக்காக வருந்துவதுடன் அதற்கான சரியான விடைகளும், போட்டி இல. 02 இற்கான சரியான விடைகளும் இங்கே தரப்பட்டுள்ள & போட்டி இல. 01 இற்கான சரியான விடை: 1. Software 2. Click 3. 1024 4. முடிவிலி 5. MS Access, MS Excel, MS Word, MS
Powerpoint, MS Binder, MS Outlook 6. Desktop
Mail Server 8. கணனி மொழியினைக் கொண்டு எழுதப்படுகின்ற ஒரு
Programs 9. இரண்டு பகுதியினையும் 10. செயற்பாட்டினை Undo (மீள்) செய்வதற்கு 11. MS Word 12. Was, CIH 13. Keyboard, Mouse, Scanner, Lightpen
7.
போட்டி இல. 02 இற்கான சரியான விடை:
Modem இது ஒரு கறுப்புநிறமான Printer ஐக் குறிக்கும். Keyboard 4. Micro Computer அமெரிக்காவின் சான்பிரான்ஸிஸ்கோ நகரில் 2 asgs.g603T Folders இது ஒரு வகையான Printer வில்லியம் கிப்ஸன்
9. Scroll Bar 10... 3 11. பிரிக்க முடியாது
12. System
13.உள்நினைவகம்
14. பல தகடுகள் இருக்கும்
15. gs?
- ஒக்டோபர் 16
</pre>
<hr>
<pre>
Page 24
Ø5 : R. Sumathy 6ĵońf660DgULUTGIT
Control Structures
ஒரு கணிப்பொறிக்கு ஒரு Coding தரப்பட்டால் அதன் ஆணைகளைக் கணிப்பொறி வரிசையாக அதாவது, நிரலில் Codings தோன்றும் வரிசையில் செயற்படுத்தும். இது Control Structure எனப்படும். Coding ஐப் பெற்றவுடன் கணிப்பொறி அதன் முதல் கூற்றைச் செயற்படுத்தத் துவங்கும். முதல் கூற்றும் செயலாக்கப்பட்டபின் ஆணை இரண்டாவது கூற்றுக்குச் செல்லும். அதன்பிறகு ஆணை மூன்றாம் கூற்றுக்கும், இவ்வாறே பிற கூற்றுக்களுக்கும் வரிசையாகச் செல்லும் . சில கூற்றுக்களைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்பாட்டின் இந்த இயல்பு ஒழுங்கை மாற்ற முடியும். கட்டுப்பாட்டு ஓட்டத்தை மாற்ற உதவும். சி மொழிக் கட்டுப்பாட்டு, சி மொழி கட்டுப்பாட்டுக் கூற்றுக்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள எனப்படும்.
சி மொழியில் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை ஐந்து வடிவங்களில் கையாளப்படுகிறது. 1. it கட்டளை அமைப்பு II. if ... else 35L60p6T III. if..... else if 85ÜL6Op6T SÐ6ODLDÜL IV. (Nested) if ..... else at5L60d6MT SÐ60DLDÜL V. switch ....... case 85LL6061T 960) Dil VI. (?!) தீர்வு செய் ஆப்பரேட்டர் அமைப்பு
1. if கட்டளை அமைப்பு
if கட்டளையின் ஒரு நிபந்தனையை சரிபார்த்து சில பணிகளை மேற்கொள்கிறோம். அந்த நிபந்தனை தவறு எனில் என்ன செய்வது என்பதைக் குறிப்பிட LDT 03LTlib.
if (condition) Statement; என்று கட்டளை வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். சரி பார்க்கும் (Condition), true ஆக இருக்கலாம் அல்லது false ஆக இருக்கலாம். true ஆக இருந்தால் மட்டுமே கீழேயுள்ள Statement நிறைவேற்றப்படும். இல்லையேல் அந்தக் கட்டளை நிறைவேற்றப்பட LDITLT5).
if கட்டளை செயற்படும் விதத்தைப் புரிந்துகொள்ள ஓர் எடுத்துக்காடடுப் புரோகிராமைப் பார்ப்போம்.
Zகம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 

(12 Nà 7, Aizen Institute of Information Technology 10
# include<stdio.h> # include (conio.h>
void main()
int a,b,c ; printf(“Enter Three Integers:”); scanf (“%d %d %d”, &a,&b, &c); int maxa, if (b>max)
max=b;
if (cmax) max-c;
getch();
}
இந்தப் புரோகிராமை இயக்கி, மூன்று எண்கள் உள்ளிடாகத் தாருங்கள். இந்த மூன்று எண்களில் பெரிய எண்ணை விடையாகக் காண்பிக்கும். முதலில் a - இன் மதிப்பை max என்றும் மாறியில்(variable) பதிவு செய்து கொள்ளும். அதுவே பெரிய எண் எனில், இரண்டு if நிபந்தனைகளுமே false ஆகி விடுகின்றன. எனவே if இற்கு பின் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்படுவதில்லை. b பெரிய எண் எனில், முதல் if நிபந்தனை true ஆகிவிடும். எனவே max = b என்ற கட்டளை செயற்படுத்தப்படும். இரண்டாவது if நிபந்தனை false ஆகிவிடுவதால் max =C என்ற கட்டளை நிறைவேற்றப்படாது. C பெரிய எண்ணாக இருக் குமிடத்து max=c என்ற கட்டளை நிறைவேற்றப்படும்.
if கட்டளையில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இரண்டு கூறுகள்: - 1. நிபந்தனையை எப்போதும் பிறை அடைப்புக்
குறிகளுக்குள் ( “()”)தான் தர வேண்டும். 2. if(condition) இற்குப் பிறகு அரைப்புள்ளி (Semi
*;” Colon) இடம்பெறக்கூடாது. உதராணமாக
if (b>max) maX = b;
என்பது ஒரே கட்டளை வாக்கியம்தான். எனவே if
(b>max) என்ற வரியில் அரைப்புள்ளி கூடாது.
if (b>max) max = b; என்று எழுதினாலும் புரோகிராம் சரியாக செயற்படும். - ஒக்டோபர் 15
</pre>
<hr>
<pre>
Page 25
I. if . else கட்டளை அமைப்பு
if . . . . . . else கட்டளை அமைப்புடன் எழுதப்பட்ட மிகப் பெரிய புரோகிராம் ஒன்றைக் கீழே காணுங்கள்.
H includes-Stdio.h>
includes colio.h>
Void main()
Int age: prinft ("Enter Yourage:'); scans ("%d", & age): if (age->=18)
printf("You are eligible to vote"); else
printf("You are not eligible to vote"); getch();
Ms Turbo Chi IDE
厂可国国国国国回国
Enter your age : 22 y or are e ilgi Eole E o VOE e
இந்தப் புரோகிராமை இயக்கி, 18 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதை உள்ளிடாகத் கொடுத்தால்,
"You are eligible to Vote"
என்ற செய்தியைத் திரையில் காட்டும், 18 இற்குக் குறைவாக உள்ளீடு கொடுத்தால்,
"You are not eligible to vote" Gigi GEFLI's suit, திரையில் காட்டும்.
A.D.S.L. epauli) gebleaus Glist
படுத்தி அதிவேக இன்டர்நெட் சேவைகளை வழங்க முடிவு Gleft:55éhdfild. Elsu A.D.S. L. (அசிம்மெட்ரிகல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்க்ரைபர் லைன்) தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்.
PSN.1 ஒளியிழை கேபிள்களையும் ஒயர்லஸ் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தாமலே அதிவேக இன்டர்நெட் சேவைகளை வழங்க ADSL உதவும். இதற்குப் புதிதாக ஒரு உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கவேண்டிய தேவையும் இல்லை. பயனாளர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வீடியோ நிகழ்ச்சிகளைக் காண்பிப்பது, 40 முதல் 50
// (Zகம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட் M தனது நெட்வொர்க்கைப் பயன்
BHLRATS AN CHIMA MIG AALT.
 

SLLLS Note: ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டளை வாக்கியங்கள் இருப்பின் அவற்றை இரட்டை அடைப்புக் குறிக் குள் "{}' குறிப்பிட வேண்டும். அடைப்புக் குறிகளுக்குள் உள்ள கட்டளைகளை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே கட்டளையாகக் கருதிச் செயற்படும்.
H includes stdio.h> # include <comio.h>
void main()
| Ilt age; prinft ("Enter Yourage :"): scan f("%d "... & age); if (age->=18)
printf("Your age is '%d\n", age); printf("You are eligible to vote");
printf("Yourage is:%d\n", age); printf("You are not eligible to Vote");
鋁 TILLO DE
12 i TE 크 蠱
சேவை வழங்க PS.N.L. முடிவ
சனல்களைக் கொண்ட இன்டர்நெட் டி.வி. இன்டர்நெட் இணைப்பு வீடியோ மாநாட்டு வசதி போன்றவை இதன் ஏ.டி.எஸ்.எல். சேவைகளில் அடங்கும்.
P.SNL-ன் அதிவேக இன்டர்நெட் சேவைக ளுக்கான கட்டணம் இன்னும் நிர்ணயிக்கப் படவில்லை. பி.எஸ்.என்.எல். 34 நகரங்களில் இந்த சேவைகளை வழங்கவிருக்கிறது. இது இந்தியாவில் மட்டுமே சேவையில் உள்ளது.
FIT ġib fT IJ 6 DDT டெலிஃபோன் லைன்களில் குறைந்தபட்சம் நொடிக்கு 15 மெகாபைட் வேகத்தில் தகவலை டவுன்லோட்செய்ய உதவும் எக்ஸ்.டி.எஸ்.எல். தொழில்நுட்பத்தின் இன்னொரு வடிவம் ஏடிஎஸ்.எல். பயனாளர்கள் ஏ.டி.எஸ்.எல்லுக்கான கேபிள் மோடம் ஒன்றைப் பயன்படுத்தவேண்டும்.
- ஒக்டோபர் 15 --
</pre>
<hr>
<pre>
Page 26
Microsoià
SX: R. Sumathy விரிவுரையாள
நாம் இந்த இதழில் Visual Basic இலுள்ள ஏனைய Controls ஐப் பற்றி பார்ப்போம்.
Option or Radio Buttons
முலம் பணி செய்தல்
பயனரோடு தொடர்புகொண்டு விருப்பங்களைத் தெரிவு செய்வதற்கு Check Box மட்டுமல்லாமல்,
Option. Button Control
2) LÊ Wisual Basic Glů
உள்ளன. இந்த Control முலம் பல வழிகளிலும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஆனால் Check Box போலல்லாமல் இதில் ஏதாவது ஒரு 0ption Button ஐ மட்டுமே தேர்வு செய்ய முடியும். கீழேயுள்ள படத்தைப் பார்க்கவும் அதில் நான்கு Option Buttons 353 (b. Option Button g LDL (6(ELD (c.gifts செய்யப்பட்டு இருப்பதைக் காணலாம்.
FOIni
The Capital City of United States Americus
's New York,
. ± California
Los Angels
Washington
மேலுள்ள படத்தில் ஒரு Label Control உம் நான்கு Option Bபாons உம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. Properties 35 DTD 3550 L Attributes அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
Object | Name Caption
Label Labell The capital city of
united States America is
Option Option New York Option2 Option2 California Option.3 Option3 Los Angels Option4 Option 4 Washington
ஒரு உதாரணத்தினர் மூலம் Program விளக்கப்பட்டுள்ளது.
ZZZZ لیبر کرکرے
 

asite (S0) láti ì
i, tin regfri சிாழ
Foisei Fontgo IIEE호 semindrik 로 |снск 그
Private Sub Tick Click ( )
Din icity As Sitti Il
If capitle': 'The II.
city H "Flit", "Crk." Els = If I captical The Il
city - "California" El SISTĒ copiitlis The Ti
city = "Lic. S A. Ilgels" Els eIf ciptast TF1 F1
city = "Tilashirt ciri " Emd 工士
= | || Ern =
The Capital City of United States Arbricas
T - el, ígrk.
Californin F CIT
|Ls
f. Washingten D
Frame Control (pati Option Buttons தொகுதியை (Group) உருவாக்கல்
ForT11 gaử (EITGjg1|Lĩ L15ũ C}ption Buttons 35ü ஒன்றை மட்டுமே தேர்வு செய்ய முடியும். என்றாலும், உபயோகிப்பாளருக்கு வெவ்வேறு தொகுதி (Group) 0ption Buttons ஐ அளிப்பது தேவையாகவுள்ளது. இருப்பினும் படத்தில் காட்டியது போல அனைத்து 0ption Butions உம் நேரடியாக Fom இல் இட்டால் ஏதேனும் ஒன்றைத் தான் தெரிவு செய்ய முடியும்,
冒回 エ
ζαμπή με చిలీ"
f” L| Så Fr
Sri Lil - Det
| ք` ԼHi, wis.
India
</pre>
<hr>
<pre>
Page 27
SLSL
CU FOTm 35ů BLI Ltons GĘETT5fffa55725T j, (Group) BштifiШшgija (Container Control) p. L (BшITELJ படுத்தலாம். அது தன்னுடைய சட்டம் (Frame) அல்லது 5l5liff Lié (55ti (Border) Logió up Controlis ggi கொண்டிருக்கும். அத்தகைய Controls இன் பெயர்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
Frahe Control
2) Picture Control
3) Shape Control
Containe கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ள 91505)lāśl Controls () -Lf Container 35öI g{} பகுதியாகவே கருதப்படும். விருப்பம் Buttons ஒரு ContaineT 3.5 GFrida, UGLE). Option Buttons (5 Containe இல் சேர்க்கப்படும் பொழுது அவையனைத்தும் ஒரு தொகுதியாக (Group) கருதப்படும். pெtion Button களோடு பொதுவாக 2) L3LIT-ÉlibLILIGLñ. Container Control, FTame Contro ggLf. GLp LL 5.555 Frame Contro சேர்க்கப்பட்டு 0ption Buttons இதற்குரிய தொகுதி காணக்கூடியதாக இருக்கும்.
isFoTni DX
சேர
friidi Delhi
Sri Larki=
/ (Zகம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ்
 
 

ஒரு எளிய Program எழுதி இயக்கிப் பார்ப்போம்.
| cmdok - sclick 로 Private Sub cmdok Click () Din city count ry. As String If optimid Then country = "India" Els eIf optis Eli Then country = "Sri Lanka" Else If optuk. Then country = "T.J. K. "
El TT
If opticol. Ther city = "Colombo" Else If opt de Ther city = "Delhi." Els eIf optWin. Then city = "Timbledon."
End 工f
t1 = txtCountry F country Erld SLIE
(தொடரும்)
PageMaker 7.0....
(30 ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி) அந்தக் குறிப்பிட்ட File காணப்படும். அந்தப் பக்கத்தில் FH LEGlt 57) blijft (L555Li. Document Eg Paste செய்யுங்கள். அது அப்பக்கத்தில் நிரம்பியவுடன் எப்படியாவது அடித்த பக்கத்தில் போடவேண்டும்.
சாதாரணமாக நீங்கள் பல பக்கங்களை Insert U55.jı 633516BLI document ğ paste Lu53ğışlığı sıfri H56V. ஆனால் ஒவ்வொரு பக்கமாகதான் paste செய்வீர்கள். அது எப்படியும் கஷ்ரமும்தான். அதேவேளை நேரமும் கொஞ்சம் நிறையப் பிடிக்கும். அதனை நிவர்த்தி செய்யவே இந்த Autoரிow கட்டளை பயன்படுகிறது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட முதல் பக்கத்தில் உள்ள Document og Select Tool S4,5ů GF5f5G#Liu:ETT Gü göğü பக்கத்தின் அடியில் சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு வளையம் தெரியும், அதை select tool ஆல் எடுத்துக்கொண்டு இன்னுமொரு பக்கத்தை Insert பண்ணுங்கள். மீண்டும் Layout இற்குப் போய் அடியில் இருக்கும் Autoரிow என்ற கட்டளையைக் கொடுக்கவும். இப்பொழுது நீங்கள் Insert பண்ணிய பக்கத்தில் ஏற்கனவே எடுத்து Select tool (36ŭ 3Q5äš(35LÉ document #}} Paste பண்ணுங்கள். அப்பொழுது அந்த document எத்தனை பக்கத்திற்குள் அடக்க முடியுமோ அத்தனை பக்கத்திற்குள் அடக்கப்படும். அதாவது பக்கங்கள் தானாகவே அதிகரித்துக் கொண்டுபோகும்.
(தொடரும்)
- ஒக்டோபர் 1 --
</pre>
<hr>
<pre>
Page 28
A. : S. Balakrish
SQL FUNCTIONS
SQL FUNCTION 9,60 göl G85 T (6ö 85lü u(6Lö தகவலை ஆராய்ந்து ஒரு முடிவை (RESULT) G616sufLTE (RETURN) GasTGd5(gib. SQL function ஆனது 3 வகையாகப் பிரிக்கப்படலாம். அவையாவன:
0 - CHARACTER FUNCTION 02- NUMBER FUNCTION 03- DATE FUNCTION
CHARACTER FUNCTION
01. LOWERFUNCTIONS:
மேற்படி Functions ஆனது கொடுக்கப்படும் எந்த ஒரு சொற்களையும் Lower Case இற்கு மாற்றப் பயன்படும். உதாரணமாக, SELECT PRODUCE no | PRODID|LOWER (DESCRIP) FROM PRODUCT 6T60) b Query Ligiigu(bib Result aggs தரும்.
Product No-PRODIDLOWER (DESCRIP) Product no l ()0860 ace tennis racket i Product no 100861 ace tennis racket ii Product no 200380 sb vita snack-6 pack.
02. UPPER
(BLDplug Function 9,601 g), Lower Function இற்கு நேர் ள்திர்மாறாகச் செயற்படும். அதாவது கொடுக்கப்படும் எந்த ஒரு சொற்களையும் upper case ஐ மாற்றப் பயன்படும். உதாரணமாக, SELECT 'Product no’ - PRODID, Upper (DESCRIP)
Product noPRODIDUpper (DESCRIP)
Product no 100860 ACE TENNISRACKET
Product no 100861 ACE TENNIS RACKET II Product no 200380 SB VITA SNACK-6 PACK.
03. NTCAR
Initcap function 2,60Tg5 (5 Alphabetic சொல்லின் முதல் எழுத்து Upper Case இற்கு மாற்றப் பயன்படும். SELECT INITCAP (NAME) FROM CUSTOMER
INITCAP (NAME)
Jock Sports Tkb sport shop Vollgrite Just Tennis
 
 

han B.Sc. Engineering
04. CONCAT
Concat function ஆனது இரணி டு சொற்தொடர்களை இணைக்கப் பயன்படும். SELECT CONCAT (NAME, CITY) FROM CUSTOMER
CONCAT (NAME, CITY)
JOCK SPORTS BELMONT TKB SPORT SHOPRED WOOD CITY VOLLYRITE BORLINGAME
05. SUBSTR UNCTON
மேற்படி function ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட சொற்தொடரில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஒரு தொகுதி சொற்களைப் பிரித்து எடுக்கப்பயன்படும். மேற்படி function இன் பொது இயல்பு.
SUBSTR (Column/Value, m, n) m - தொடக்க நிலை (தரப்பட்ட சொற் தொடரில்) n - பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டிய சொற்களின் எண்ணிக்கை
SELECT DESCRP SUBSTR (DESCRIP, 4, 3) From Product
DESCRIP SUB
ACE TENNIS RACKET ΤΕ Sp JUNIOR RACTET JUN SB VITA SNACK-6 PACK VIT
DISPLAYING CURRENTT DATE
Pseudo colomn sysdate g, 601 g5 6oi 60) Duu திகதியைப் பிரித்து எடுக்கப்பயன்படும். SELECT SYSDATE FROM DUAL;
DUAL Table 9,607g) system defined table with one row, column value. DATE FUNCTIONS
01. MONTHS BETWEEN مر : T SELECT ENAME, MONTHS BETWEEN (SYSDATE, HIREDATE) FROM EMP
ENAME MONTHS BETWEEN SMITH 19782836 SCOTT 174,08642
(தொடர்ச்சி 28 ஆம் பக்கத்தில்)
28
- ஒக்டோபர் 15
</pre>
<hr>
<pre>
Page 29
g
4N pe
JAVA
Аб:к. Sயmathy (விரிவுரையாளர்
Decision Making and Branching
Program என்பது, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட இயங்கு கின்ற வாக்கியங்களின் தொகுப்பாகும். Decision என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு, கணிப் பொறி உட்படும் போது குறிப்பிட்ட வாக்கியங்களை இயக்கி நிற்கிறது. ஒரே Program இன் தொடர்ந்த போக்கில் இருந்து நின்று, பிறகு அடுத்த பகுதிக்குத் தாவுவதை Branching என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Branching என்பது ஒரு நிபந்தனைக்குட்பட்டு Expression 960LDfbgs.T6) 915s)(g Conditional Branching என்று பெயர். அல்லது ஒரு நிபந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டு அமைந்தால், அதற்கு Unconditioned
· Branching 616ög) GLJuusr.
கீழ்க் கண்ட வாக்கியங்கள், தீர்மானம் மற்றும் di (6 JuTG (Decision and Control) 6JTsidilurtisgists அமைந்துள்ளன. அவையாவன: 1. if வாக்கியம் 2. Switch வாக்கியம் 3. Conditional Operator 6 ITäséuub
if வாக்கியத்தைப் பயன்படுத்தி தீர்மானம் செய்தல்
if வாக்கியம், திறமை வாய்ந்த, சக்திமிக்க, தீர் மானம் செய்ய உதவுவது. வாக்கியங்களின் செயற் பாட்டுப் போக்கினைக் கட்டுப்படுத்த, இவை பயன்படுத் தப்படுகின்றன. இது அடிப்படையாக, இரண்டு வழி, தீர்மானம் செய்யும் வாக்கியமாகும். இது Expression இனோடு இணைத்துப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த வாக்கியம், முதலில் expression ஐப் மதிப்பீடு செய்கிறது. பிறகு expression இன் மதிப்புகளான “True’ அல்லது “Faise” என்பது புரோகிராமின் இயக்கக் கட்டுப்பாட்டை குறிப்பிட்ட வாக்கியங்களுக்கு மாற்றிக் கொள்ள உதவுகிறது. இக்கட்டளையின் வடிவம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
if (Condition) {
 

if கட்டளையின் விளக்கம்
மேலே சொல்லப்பட்ட வடிவத்தில் Condition என்பது ஏதாவது ஒரு தர்க்கக் கோவையைக் (Logical Expression) (5.5d(5ub. Sibg, Logical Expression உண்மையாக (True) இருந்தால் முதலில் உள்ள அடைப்புக்குள் உள்ள கட்டளைகள் செயற்படுத்தப் படும். அது பொய்யாக (False) இருந்தால் இரண்டாவது அடைப்புக்குள் உள்ள கட்டளைகள் செயற்படுத்தப் படும். இது படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தேர்வில் மாணவனொருவன் 35 மதிப்பெண் அல்லது அதற்குமேல் பெற்றால் அவன் தேர்ச்சியடைகிறான். அவன் 35 இற்குக் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றால் தோல்வியடைகிறான். இதை ஜாவாவில் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.
if (marki>=35) {
}
else
{
result ='Pass';
result ='Fail':
}
Note :- அடைப்புக்குள் ஒரேயொரு கட்டளை மட்டுமே வருமானால் அதற்கு அடைப்பு (Curly bracket) அவசியமில்லை. எடுத்துக்காட்டாக,
- ஒக்டோபர் 15 27
</pre>
<hr>
<pre>
Page 30
S
மேலே சொல்லப்பட்ட கட்டளையைக் கீழ்க்கண்டவாறு அடைப்பில்லாமலும்கூட எழுதலாம்.
if (markd=35)
result =Pass'; else
result='fail’;
Result
Mark)-35 “Pass'
Result=
“Fai
தேர்வு முடிவைக் கணக்கிடல்
if வாக்கியத்தின் வடிவங்கள் 1. எளிதான ifவாக்கியம்
2. if . else வாக்கியம் 3. else if (36ulf (Ladder
ஒவ்வொரு வடிவத்தைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
எளிதான if வாக்கியம்
if வாக்கியத்தின் பொதுவான வடிவம் கீழே காணலாம்.
if (Condition)
if ..... else வாக்கியம்
if.else வாக்கியத்தின் பொதுவான வடிவம் கீழே காணலாம்.
if (Condition)
 
 
 

656òL" (Nested) if ... else GIPT disaSulud
தீர்மானங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்குமானால், நாம் அதிகமான if. else வாக்கியங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிவரும்.
(Nested) if..... else இன் வடிவத்தைக் கீழே காணலாம்.
(" if (expression-1)
{
if (expression-2)
{
- Statement-1; - } else
{
Statement-2, } } else ܥܠ
{
Statement-3,
}
Statement n;
முதல் Condition தவறு ஆனால், மூன்றாவது வாக்கியம்தான் இயக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது Condition உண்மை ஆனால், Statement 1 என்பது மதிப்பிடப்படும். இல்லை என்றால் Statement 2 செயல்படுத்தப்படும். பிறகுதான் Program இன்
கட்டுப்பாடு Statement இற்குச் செல்கிறது.
(தொடரும்)
A SSSSSSS ORACLE.......
(26 ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி) மேற்படி உதாரணமானது Sysdate (இன்றைய திகதி) இற்கும் HREDATE (வேலையில் சேர்ந்த திகதிக்கும்) இடைப்பட்ட மாதங்களைத் தரும்.
02, ADD-MONTHS
மேற்படி function ஆனது, ஒரு குறிப்பிட்ட திகதியுடன் மாதங்களைக் கூட்டப் பயன்படும். SELECTSYSDATE, ADDMONTHS(SYSDATE, 1) FROM DUAL
SYSDATE ADD MONTH 05-SEP-2002 05-OCT-2002
(தொடரும்)
ஒக்டோபர் 16
</pre>
<hr>
<pre>
Page 31
Adobe Page
சென்ற இதழில் Layout இல் உள்ள சில கட்டளைகளைப் பார்த்தோம். இவ்விதழில் அதன் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம்.
Layout -> Remove Pages
நீங்கள் திறக்கும் file இல் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் இருக்குமாயின் இந்த Remove Pages பயன்படும். அதாவது உங்களது file இல் சில பக்கங்கள் வேண்டாதவையாக இருப்பின் அதனை இதன் வழியில் சென்று நீக்கிக்கொள்ளலாம்.
உங்களது File இல் பத்து பக்கங்கள் இருக்குமாயின் அதில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தையோ அல்லது பல பக்கங்களையோ நீக்க வேண்டுமெனில் Layo Lit 353 4-5i 61 Remowe Pages 515i D கட்டளையைத் தெரிவுசெய்யுங்கள் படம் 1.1 இல் உள்ளவாறு விண்டோ தோன்றும்.
Remove Pages
Remove pages 匣 [[]]}
hITOLlighi s
Crice
LILLI, II, li
அதில் through * 51 631 մ) இடத்தில் எந்தப்பக்கத்திலிருந்து நீக்கப்போகிறீர்களோ அந்தப் பக்க இலக்கத்தையும் (இலக்கம் Scroll Bar இல் உள்ளது) Remove Page(s) என்பதில் எத்தனையாவது பக்கம் மட்டும் நீக்கப்போகிறீர்களோ அந்தப் பக்க இலக்கத்தையும் கொடுத்தால் நீங்கள் விரும்பி நீக்க வேண்டிய பக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிடும். Layout -> Sort Pages
நீங்கள் திரையில் திறந்து வைத்திருக்கும் File இல் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பார்க்கக் கூடியதாக (File 353 Document Setup 3.6 G.EITGBELIEET களானால்) இருக்குமெனில் இரண்டு பக்கங்கனீளயும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கக் கூடிய வசதி இந்த Sort Pages இல் உள்ளது. அத்துடன் உங்களது File இல் எத்தனை பக்கங்கள் இருந்தாலும் எல்லாப் பக்கங்களையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கும் வசதியும் இதில் உண்டு.
Layout 55ů. Sort Pages 5T 5ğTLI 532 #5g5 GEF5f5|| செய்யுங்கள். பின் படம் 12 இல் உள்ளவாறு திரை ஒன்று தோன்றும். இதில் உங்களது பக்கங்கள் எல்லாம் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் உங்களால் தெளிவாகப் பார்க்க முடியாமல் இருக்கும். இதற்கு அத்திரையின் கீழ்ப்பகுதியில் Zoominiool உள்ளது.
/ /கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maker 7.0
அதனை கிளிக் செய்தீர்களானால் குறிப்பிட்ட பக்கம் ஒரளவு தெளிவாகத் தெரியும்,
5 Pages
= || | == 들 兰 |呈日 曰 ܒܩܲP = E. 三
F 고, IT
|30|30 நம்படம்) Eenza, JET artij
LILLI 1.2
நீங்கள Z00m in Tool ஐ கிளிக் செய்யும் போது file இல் உள்ள திரையில் எட்டாவது பக்கம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். ஏனெனில் 50ா pages திரையில் 200m in tool ஐ ஒரு தடவை பிரயோகிக்கும் போது அத்திரையில் எட்டுப் பக்கங்களை மட்டுமே ஓரளவு தெளிவாகப் பார்க்கக் கூடியதாக உள்ளது.
அடுத்து $0rt pages திரையில் Option என்ற கட்டளை இருக்கிறது. இதை நீங்கள் தெரிவு செய்தால் படம் 13 இல் உள்ளவாறு நான்கு கட்டளைகள் அடங்கிய ஒரு Options விண்டோ தோன்றும்.
Options 吕"飞 OK"
Double-sided I Էating pages
v Show detailed thumbnails
Do not move elements
LLլի 1,3
0ptions விண்டோவில் Doublesided என்ற இடத்தை சரி அடையாளம் கொண்டு தெரிவுசெய்து 0K செய்தால் எமது file இன் திரையில் Scroll Bar இல் பக்கங்கள் தனித்தனியே இருந்தால் இரண்டு பக்கங்கள் சேர்ந்து காணப்படும். Options வின்டோவில் Facing Pages என்பதை சரி செய்து OK செய்தால் திரையில் இரண்டு பக்கங்களையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியும். இதை மாறியும் செய்யலாம். நீங்கள் File இல் உள்ள Document Setup இல் இரண்டு பக்கங்களைப் பார்க்கக் கூடியதாகக் கொடுத்திருந்தால் இங்கு Options விண்டோவில் Double-sided என்பதன் சரி கொடுத்ததை நீக்கிவிடுங்கள். அப்போது ஒவ்வொரு பக்கமாக உங்களுக்குப் பார்க்க முடியும்,
- ஒக்டோபர் 1
</pre>
<hr>
<pre>
Page 32
LLLS Layout -> Go Back & Go Forward
இங்கு பல பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு File இல் நீங்கள் இருக்கும் பக்கத்திலிருந்து முதல் பக்கத்திற்குச் செல் ல வேண்டுமெனில் Go Back என்ற கட்டளையையும் அல்லது அடுத்த பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமெனில் 03 Forward என்ற கட்டளையையும் கொடுத்தால் நீங்கள் விரும்பிய பக்கத்திற்கு உடனடியாகச் செல்லலாம். இதனை இலகுவாகச் செய்யவேண்டுமெனில் உங்களது Keyboard 363 Pageup, Page Down slip Key : பிரயோகித்தால் இதனை விரைவாகச் செல்லலாம். Layout > Column Guides
இது ஒரு புத்தகத் தையோ அல்லது பத்திரிகையையோ சிறப்பாகச் செய்யப்பயன்படும். நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை அதன் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரண்டு பிரிவுகளாகவோ (எமது கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ் பக்கங்களைப் பாருங்கள்) அதற்கு மேற்பட்ட பிரிவுகளாகவோ பிரிக்க வேண்டுமாயின் இந்த Layout இலுள்ள Column Guides என்ற கட்டளையைத் தெரிவுசெய்யுங்கள். படம் 14 உள்ளவாறு Column Gபides என்ற தலைப்பில் திரை தோன்றும்.
lunules
Lībeli cilLTī: Cere
Space between columni E
Adjust lago.
LILLÉ, I.4
தலைநகரில் கணனி வன்பெ
சந்தையின்
PROCESSOR HARD DISK 1.7 GHz . 14,000/= 20 GB, Maxtor - 6400 | 40 GB Maxtor - 7000 P-W MONITOR
| 15". Wiew Sonic - 12,000|= 2.0 - 18,000/= 15" Philips 12,500/= 2.2 - 21,000/= i. 15" Samsung - 10,500
CD ROM SOUND CARD 56x Beng. 3,000/= 32 bit - 850/= 52 x Asus - 3750/= | 128 bit - 1,750= | Floppy Drive - 950/= Mouse - 275/F Key: AZEN INSTITUTE
No. 07, 57th Lane, ( Tel: 01-361381,0777-3979 Website: silan.
கம்ப்யூ ட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 
 
 

356. Number of columns 515 in 3. Lipši எத்தனையாகப் பிரிக்கப் போகிறீர்களோ அந்த Si Gothais, 575||La Space between columns 5 TGŪT TO இடத்தில் எத்தனையால் பிரிக்கப்போகிறீர்களோ அதனையும் கொடுங்கள்.
குறிப்பிட்ட Fie ஒன்றின் திரையில் நான்கு பக்கமும் சாதாரணமாக நீல நிறத்தில் ஒரு கோடு செல்வதை நீங்கள் அவதானிப்பீர்கள். அது ஒரு சதுர வடிவமாக இருக்குமல்லா. அந்த சதுர வடிவத்தைத்தான் நீங்கள் Column Guides 3.JESËTLITETI Lirfie, Gausit (SQLD5i II கொடுத்தீர்கள் என்றால் சரியாக இரண்டாகப் பிரிக்கும்.
இந்தக் கோடுகள் சாதாரனமாக திரையில் மட்டுமே தென்படும். பக்க வடிவமைப்புக்காக இதனை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் பக்கத்தை பிரின்ட் செய்யும் போது இந்தக் கோடுகள் வரமாட்டாது. அதில் இருக்கும் Text மாத்திரமே வரும்.
இங்கு Space between colums stitug, EEE sit பிரிக்கும் இரண்டு Column இற்கிடையில் எவ்வளவு இடைவெளி விட வேண்டுமென்பதைக் குறிக்கும். இது சாதாரணமாக மில்லிமீற்றரிலேயே இருக்கும். நீங்கள் விரும்பினால் File இல் Preference என்ற கட்டளையில் General என்ற கட்டளையைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் மாற்றலாம்.
Layout) Autoflow
இது நீங்கள் வேறொரு file இல் இருந்தோ அல்லது Floppy இல் இருந்தோ பல பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு Document g ) alsTg, PageMaker 35. LAL File ஒன்று திறந்து போடப் போகிறீர்கள். சாதாரண முறையில் File ஐத் திறந்தால் ஒரு பக்கத்துடனேயே (தொடர்ச்சி 25 ஆம் பக்கத்தில்)
bai (Hardware Accessories)
MoTHER BOARD CASING : Gigabyte - 6,000/= | ATX W/250 - 2,250/= = | ATX WT350 - 3,250|=
MEMORY | WGA CARD
256 MBSDRAM - 4,000 = 16 MBAGP- 2,100= 128 MBSDRAM - 2,000 = 32 MBAGP- 2.750 =
MODEM PRINTER Internal - 1350= HP 5.56C - 7,OOOF External - 4,250F HP 840 C - 10,500
oard - 475E CD WRITER: 32 x 10 x 40 - 9,500/=
OF INFORMATION TECHNOLOGY
Off Rudra Mawatha), Colombo-06. 52 E-mail: aizenās rilankanconsultants.com anconsultants.com it training/aizen
ஸ் - ஒக்டோபர் 15
</pre>
<hr>
<pre>
Page 33
  
</pre>
<hr>
<pre>
Page 34
கம்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ் வாசகர்களுக்கு.
இதுவரை வெளிவந்த சகல கம்ப்யூட் L尚 எக்ஸ்ப்ரஸ் இதழ்களையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு வெள்ளவத் தைத் தபாலகத்தில் மாற்றிக்கொள்ளக் கூடியதாக காசுக் கட்டளையை அலுப் பிப் பெற்றுக் slasli Gil GITFUTíf.
இதழ் 1 இலிருந்து 5 வரை 20= ஐயும், இதழ் 6 இலிருந்து 23-ஐயும். தபால் கட்டணமாக நான்கு ரூபாவையும் சேர்த்து அனுப்பவும்.
Computer Express
No. 07, 57" Lane (Off Rudra Mawatha), | Colomb O-O 6. Sri Lanka. Tel: 0777-397962,01-361381
விளம்பரதாரர்களே
- எமது 'கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ் கணினிச்
சஞ்சிகையில் கணனி தொடர்பான விளம்பரங்
களைச் செய்ய விரும்பினால் தயவுசெய்து உங்களது விளம்பரங்களை 30 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் எமது விளம்பரப் பகுதிக்கு அனுப்பி
வைக்கவும்.
விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் மேலதிக தகவல்களினைப் பெற்றுக் கொள்ள 24 மணிநேரமும் இயங்கும் எமது விளம்பரப் பிரிவோடு
தொடர்பு கொள்ளலாம்.
தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:
Computer Express No. 07, 57" Lane (off rudra mawatha), Colomb 0-06. Sri Lanka. Tel: 0777-397962, 01-361381
கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ர
 
 
 

سکڑنصبر
SLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSS SSS S SSS SSSS SSSSSS N
எக்ஸ்ப்ரஸ்
வேகத்தில் பெற.
ங்கள் பிரதிக்கு இன்றே முந்துங்கள். ங்கள் எமது சந்தாதாரராக இணைந்து "கம்ப் யூட் டர் எக்ஸ் ப்ரஸ் தவறாது கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
விண்ணப்பப்படிவம்
மாதாமாதம் வெளிவரும் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ரஸ் தமிழ் சஞ்சிகையை நான் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். | அதற்கான கட்டணமாக (தபால் கட்டணத்துடன்)
ஆறு LIDITE LÈ - 162- S 7 ஒரு வருடம் - 324= [[그 S 14 그 1 இரண்டு வருடம் 648= – $ 28 -
ரூபாவை டொலரை இத்தடன் இனைத்து அனுப்புகிறேன்.
հlւIIIt
முகவரி
இல. மின்னஞ்சல்
நான் இத்துடன் . LSLS S S S S S L S S S SL S S S L S S L S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S L S L S இலக்கக் ITGFTissoul | ETG.; கட்டளையை
雷門萬『賢 |'AIAEN என்ற பெயருக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன்.
SEGLITILI
பணத்தைக் காசோலையாகவோ, காசுக் கட்டளையாகவோ "AIAEN என்ற பெயருக்கு அனுப்பி வைக்கவும். காசுக்கட்டளைகளை வெள்ளவத்தை தபாலகத்தில் மாற்றத்தக்கதாக
அனுப்பி வைக்கவும்.
Mail Co пропTo:
No. 07, 57." Lane, (off Rudra Mawatha). 000-5. STLK as 01-361381,777-397962
Emai: aizen@srilankan consultants.com
Website: Sri Pankan constants.com/
Training saizen
- ஒக்டோபர் 15 --
</pre>
<hr>
<pre>
Page 35
GRIMSKO Certificate in Deskton Publishing Criticate in Internet Application Certicallen Computerized Accounting
Why We Ore Clifferent
JOE POCCO POUS G|WGUG Easy Poyment Scene PetS
SAUGCINEO LECTUTE FOI சகல பாடநெறிகளுக்குமான கட்
எமது: கற்கும் மாணவர்கள்:
2GF_LIFE_5&జాE
|- gu Enging GIS algjajni?
SEU STILLEGGIẤggih
NO. 9), Galle Road, Bannibalapiti
LL LSLLLLL SLLLLLLL00 S LLL S SS00LL S
 

ters (Pvt) Ltd.
A III Cornoulle Studies na in Software Engineering na in Ilardware Engineering ma in Graph Designing
TILI KUPUUTUBE ,
& Group Closses dy Pock
னைத்தில் 50% கழிவு
--EEFF
ம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்
intium IV (With One year Warranty)
Y COIDO DE E-maill: skycomasol, Ik
); W/a ஜிரி WWW-2326
था ।
</pre>
<hr>
<pre>
Page 36
al
60
ea ailte a sen
GN.
high End ○○■■rse f○
CISCOSYSTEMS
erica
83
 
 
 
 

es
AMICSE offessional
EBSC Degree
Networking
|Р) ||P)
COMPUTERS
</pre>
<hr></body></html>