கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கம்ப்யூட்டர் ருடே 2001.06

Page 1
கம்ப்யூட்டர் ருடே
376-378, its வீதி, வெள்ளவத்தை, கொழும்பு - 06 தொலைபேசி இல .
இமெயில்
டர் ருடே
O-583.956 teleprintQsltnet. Ik
GD BIT
இ கணி
ஒ வின் டு பிரப இ புதிய
டு பேஸ்
இ இனை
டு பிரசன்
)ே இனை
ú) LETGröL
இ) ஒப்பரே
டு எச்ரிஎம்
இ கேள்வி டு கோரல் டுே வாசகர் டு கணினி டு தமிழில் இ கணினி இ இணை;
இ) இணைந்
இ இணைய
 
 
 

அனுமதிப் பரீட்சைக்குத்
邑山町瓯á னிச் செய்திகள்
டோஸ் XP வெளிவரவுள்ளது லமாகிவரும் ஷிப் ட்ரைவ்
மொழி சி ஷாப்
ஜாவாவை ஓரங்கட்டுமா? ட் மூலம்
ஆவணங்களுக்கு இணைப்பு ணயத்தில் வணிகம்
மின் வர்த்தகம் டேஷன் ஒன்றை
உருவாக்குவது எப்படி? @' ..
எயப்பக்கங்களை வடிவமைக்கும்
வல்லுனராக மாறுங்கள் fté 5Tib. 6lärö. ஒஃபிஸ் 2000
தொடர் - O "ட்டிங் சிஸ்ட வரலாற்றில் லினக்ஸ்
ஒரு புதிய அத்தியாயம் 3GIG ஆவணமொன்றை
அழகுபடுத்தல் - () I - பதில்
போட்டோ பெயின்
இதயம்
கற்போம் - டு
மின்னஞ்சல் அனுப்புவது எப்படி?
மொழி சி' - 8 ந்து வைத்த இணையம்
து கொள்ளுங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் l ।
is
III
14
5
2
23
27
3.
34
35
38
39
4:
5
47
ஜூன் 2001

Page 2
Computer Todav
உங்களுடன் ஒரு நிமிடம்
"கம்ப்யூட்டர் ருடே' சஞ்சிகை யின் ஓராண்டு நிறைவை முன் னிட்டு போட்டிகளையும், வாசகர் சந்திப்புக்களையும் நடத்துவதற் கான வேலைகள் ஒருபுறம் நடை பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் இவ் வேளையில் வித்தியாசமான ஆண்டு மலரொன்றை உங்களுக்குத் தரு வதற்கு முன்னிற்கிறோம்.
சஞ்சிகையின் விலை அதிகரிப் பாலும் வீழ்ச்சி என்ற நிலையில் லாமல் வாசகர்களாகிய நீங்கள் எங்களை ஊக்குவித்து வருகிறீர் கள். இந்த அரவணைப்பே இன் ணும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு எம்மை வாழ்விக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையை எமக்குத் தந்திருக் கிறது.
அண்மைக் கணிப்பீட்டின்படி ஒரு இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வாச கர்களைக் கொண்ட இச்சஞ்சிகை யின் தரத்தைப் பேணுவதற்காக வாசகர்களாகிய உங்களால் எழுதி பயனுப்பப்படும் பல ஆக்கங்களைப் பிரசுரிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளோம்.
ஆனாலும், வாசக இதயங் களே! ஆண்டு மலர் உங்கள் ஆக்கங்களால் மலரவேண்டும் என்பதை விரும்புகிறோம்.
இவர்களால் முடியுமா? ஏதோ விட்டு விடுவார்கள் என்றவர்களுக் கெல்லாம் பதிலடியாக இதன் ஆண்டு மலர் அமையும்.
இந்த ஒராண்டை நோக்கிய பயணத்தில் பல கணினி எழுத் தாளர்களை வித்துவான்களை "கம்ப்யூட்டர் ருடே' உருவாக்கி நிற்கின்றது.
நுனிப்புல் மேய்பவர்களின் விமர் சனங்களைப் பற்றி நாம் கவலைப் படுவதில்லை. தரமான வாசகர் களிடமிருந்து காரசாரமான விமர் சனங்களைக் கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.
வே, நவமோகன் ஆசிரியர்.
கம்ப்யூட்டர் ருடே
Registered
றே
கொழும்புப் பல் தகவல் தொழில்நுட நடாத்தப்படும் BIT 553äTGJØILLIEEGT (BEEGI வும், இக்கற்கை நெ கள், தகுதிகாண் மூலமே வழங்கப்படு மே மாத இதழில் : இதற்கான தகுதி வரும் ஜூலை மாது நடைபெறவுள்ளது.
இப்பரீட்சை நா கொழும்பு, காலி, யா குருநாகல், அநுராத ஆகிய இடங்களில்
கடந்த வருடம் BIT கற்கை நெறிக் தெரிவு செய்வதற்க தகுதிகான் பரீட்சை LLITTET LIDTGATGIMTHEGG இவர்களில் சுமார் தெரிவு செய்யப்பட்
இரண்டாவது து வருடம் நடாத்தப்ப காவின் பரீட்சையின் கப்படாத மானவர்க படவுள்ளதாக கொழு கத்தின் தகவல் தெர தெரிவித்துள்ளது.
அதாவது இப் பெறும் அனைத்து
 

கலைக்கழகத்தின் ட்ப நிறுவனத்தால்
கற்கை நெறிக்கு ரப்பட்டுள்ளது என நிக்குரிய அனுமதி பரீட்சை ஒன்றின் ம் எனவும், கடந்த குறிப்பிட்டிருந்தோம்.
காண் பரீட்சை எதிர்
ம் 21 ஆம் திகதி
டளாவிய ரீதியில் ாழ்ப்பானம், கண்டி, புரம், இரத்தினபுரி நடைபெறவுள்ளது.
ஆரம்பிக்கப்பட்ட து மானவர்களைத் ாக நடாத்தப்பட்ட க்கு பெருந்தொகை
தோற்றினார்கள். 5000 DITEATil forff
_Elit,
நடவையாக இந்த டவுள்ள இத்தகுதி TIJDGILD GJENOJ LI JIJE ள் தெரிவு செய்யப் ம்புப் பல்கலைக்கழ ாழில்நுட்ப நிறுவனம்
பரீட்சையில் சித்தி மாணவர்களுமே
BITகற்கை நெறிக்கு அனுமதிக்கப்படு ElliT
ஆங்கில மொழி மூலம் நடைபெற வுள்ள இப்பரீட்சை இரு மனித்தியாலங் களைக் கொண்டது.
க, பொ, த சாதாரண தர கணித பாடத்திட்டத்தைத் தழுவிய வினாக்கள், நுண்ணறிவு ஆகியவற்றிலிருந்து சுமார் 50 தொடக்கம் 60 வரையான வினாக் YTL TLLL LLLL LaaLS S TTTuuttu YYaam பல்தேர்வு வினாக்கள் (MCQ) ஆகும்
இத்தகுதிகாண் பரீட்சையின் விடைத் தாள்கள் யாவும் கணினி மூலமே மதிப் பிடப்படவுள்ளன.
வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 5 விடைகள் தரப்படும். இதில் ஒரு விடை மட்டுமே சரியாக இருக்கும்.
மூன்று வருடங்களைக் கொண்ட இக்கற்கை நெறியின் முதலாம் வருடப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தால் "Certicate in Information Technology" els சான்றிதழையும், இரண்டாம் வருடப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்தால் "Advanced Certificate in Information Technology' என்ற சான்றிதழையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்,
மூன்று வருடங்களையும் முழுமை யாகப் பூர்த்தி செய்பவர்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பட்டத்தை (Bachelor of Information Technology). Gui றுக் கொள்ளமுடியும்
BIT தொடர்பான மேலதிக விபரங்
ETIננH5
WWW.iict. Culb.ac. II. W bit.ht II
என்ற இணையத்தளத்தினூடாகவும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இக்கற்கை நெறியைப் பயிலும் மாணவர்களுக்காக ரூபாவாஹினியின்
இரண்டாவது (Eye) அலைவரிசையில்
ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் இரவு பத்து மணிக்கு விஷேட நிகழ்ச்சி ஒன்று நடாத்தப்பட்டு வருவது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
| ஜூன் 2001

Page 3
சொனி (Sony) நிறுவனத்தின் வெளி LITIE, அறிமுகமாகியுள்ள சொனி வயோ சிலிம்ரொப் பென் ரெப்லெட் பீசிவி GIGolder 900 (Sony WAIO Sliпtop Pen Tablet PCV - LX 900) upsult கணினியில் உயர்தரமான காட்சிகளை நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் வடிவ மைத்துக் கொள்ள முடியும்,
இக்கணினியில் சாதாரண பேனை யைப் பயன்படுத்தி வரைவதைப் போல் மவுஸைப் பயன்படுத்தி வரையமுடியும், இதனுடன், இணைக்கப்பட்டுள்ள எல் fuq Gluir GIULIGG) (LCD Pen Tablet) மூலமே இவ்வசதியைப் பெறமுடி கிறது.
இது விண்டோஸ் மிலேனியம் ஒப்ப ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இயங்கக் கூடியது. மேலும், இன்டெல் ஸிப்களினால் வடிவ மைக்கப்பட்டுள்ள இக்கணினி பென்டி யம் II (PentiபாI) வகையைச் சேர்ந் 岳、
இக்கணினி 128 மெஹா பைட்ஸ் (MB) நினைவகத்தையும், 4 ஜிகா பைட்ஸ் (GB) கொள்ளளவையுடைய ஹார்ட் ட்ரைவையும் கொண்டது. சிடி ரொம்மானது 32Xவேகத்தில் வாசிக்கும் திறனையும், 8X வேகத்தில் எழுதும் திறனையும் கொண்டமைந்ததாகும்.
கம்ப்யூட்டர் ருடே
பென்டியம் , ெ யம் II என வெ5 களின் வரிசையில் எபிளரை இன்டெல் யில் அறிமுகப்படுத் காட்டப்பட்டுள்ள து மெஹா ஹேட்ஸ் டைய பென்டியம்
而L动@L芷
மைக்ரோ சொ மிலேனியம் (Micro lennium) ஒப்பரேட்டி டும் இயங்கக்கூடியது Ճւգ53 4100 (Dell என்ற கணினி வெளி கணினி 1 ஜிகா ஹே தையுடைய பென்டி ETL, 64MBGE நினைவகத்தையும் த டுள்ளது. இதில், 20 யுடைய ஹார்ட் டின் (DWD-ROM), glimpjiTfi ட்ரைவ்களும் உள்ள 17" அளவு ஸ்கிரீ:ை கணினியின் டிவிடி ெ வேகம் 16X ஆகும், ! பத்துடன் உயர் செL யும் கொண்ட இக்க தைக் கொண்ட அட்
சிறந்ததாகும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
ம் பென்டியம் IV
っ。」ー。 鲇 - كتيبة مقيم في قلبية ليعي
கணினியாகும் ஐபிஎம் ) நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்
EsitāTT GE"5íitůLIT A60 (NetWista A60) என்ற இந்த டெஸ்க்ரொப் கணினியில்
பன்டியம் II, பென்டி
பென்டியம் IV புரோ நிறுவனம் அண்மை தியுள்ளது. படத்தில் னினியானது 1400 MHz) வேகத்தையு IV புரோஸ்ஸ்ரைக்
fuq GlJTLë (CD-ROM), 15 Eglisht பைட்ஸ் (GB) கொள்ளளவையுடைய ஹார்ட் ட்ரைவ் ஆகியவை உள்ளடக் கப்பட்டுள்ளன. சிடி ரொம்மினுடைய GTIL[gEl]ub (Ban] ELÊ, 20X ஆகவும், GITTAf#5 கும் வேகம் 48X ஆகவும் உள்ளது. 128MBநினைவகத்தையுடைய இந்தக் கணினியானது விண்டோஸ் 2000 (Windows 2000), aligiöIĆELITETü 575äris (Windows NT) Bдиш сулцGIJI"IJIH famil JE களில் இயங்கக் கூடியது.
"ت__ "TIL" EIGASTGELITETů Soft Windows Milங் சிஸ்டத்தில் மட் ாக டெல் டைமென் Dimension 4100) ரிவந்துள்ளது. இக் ட்ஸ் (GHz) வேகத் யம் II புரோஸஸ் Tଶits୩ଣୀTତ୩ଟull|| Illu நன்னகத்தே கொண் GB (GETTTធាត្រា rծä, լդոմլդ ԹյIIլի 'ட் ட்ரைவ் ஆகிய டக்கப்பட்டுள்ளன. னக் கொண்ட இக் ராம்மின் வாசிக்கும் பிந்திய தொழில்நுட் பற்பாட்டுத்திறனை வினி உயர்வேகத் ரிகேஷன்களுக்குச்
ஐபிஎம் திங்பேட் A21
இது ஐபிஎம் (IBM)நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட திங்பேட் A21p (ThinkPad A21p) sileirJI (3bITL" Luqi, (Note book) கணினி ஆகும் உயர் செயற் பாட்டையுடைய கிரஃபிக்ஸ், மல்ரி மீடியா அப்ளிகேஷன்கள் போன்ற வற்றைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில் இந்தக் கணினியா னது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 850 MHz வேகத்தையுடைய பென்டியம் III புரோஸஸர், 128MB கொள்ளளவு டைய நினைவகம், 32GB கொள்ள ளவுடைய ஹார்ட் ட்ரைவ், 8Xவேகத் தைக் கொண்ட டிவிடி ரொம் ட்ரைவ் என்பவற்றைக் கொண்டமைந்துள்ள இக்கணினியில் ஏசி அLப்டர் (AC Adapter), GriffGBILIT GričLĪā5HEITETů (Stereo Speakers), GILDĪT LILÈ (Modem), GalTaif (GETör(Syrraù (Volume Control) ஆகிய கருவிகளும் உள்ளிணைக் கப்பட்டுள்ளன. ஐபிஎம் திங்பேட் A21p விண்டோஸ் 98 ஒப்பரேட்டிங் சிவில் டத்தில் இயங்கக்கூடியதாகும்.
| ஜூன் 2001

Page 4
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான மென்பொருள் போட்டி - 2001
தேசிய ரீதியில் பாடசாலைகள் மட்டத்தில் மென்பொருள் தொடர்பான GLIITILL - 2001 (Software Competition-2001) ஒன்றை கம்ப்யூட்டர் சொஸைட்டி ஒஃப் பூரீ லங்கா (Computer Society of Sri Lanka - CSSL) நடாத்தவுள்ளது.
| CSSL JELGITAJI, LITTLEFITG925, LDFTGASST
வர்களுக்கிடையே கணினித் தொழில் நுட்பம் பற்றிய அறிவை வளர்ப்பதற் |காகவும், அவர்களிடையே கணினிய றிவை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக வும் இப்போட்டியை கடந்த 11 வருட காலமாக நடாத்தி வருகிறது. இவ்வரு டத்திற்கான போட்டி எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் 28 ஆம் திகதி நடைபெறவுள் FII
இப்போட்டிக்காக அரச தனியார், சர்வதேச பாடசாலைகளிலிருந்து வின் ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. C அல் லது QBasic புரோகிராமிங் மொழி யைப் பயன்படுத்தி புரோகிராம் ஒன்றில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதும் இப்போட்டியில் அடங்கும்.
இப்போட்டியின் மூலம் தெரிவு செய் பப்படும் மாணவர்களைக் கொண்டு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு, அவர் களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்படவிருக் கிறது.
இக்குழுவிலிருந்து தெரிவு செய்யப் படுபவர்கள், நியூசிலாந்தில் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் சர்வதேச ரீதியில் பாட HTTGANGñHagibi.Af5 TILLEGG SEARCC (So= Luth East Regional Computer Confederation) என்ற அமைப்பினால் நடாத் தப்படவுள்ள மென்பொருள் போட்டி யில், இலங்கை சார்பில் கலந்து கொள் வதற்காக அனுப்பப்படுவார்கள்
இப்போட்டிக்கான விண்ணப்பப்படி வங்களை 30/06/2001 வரை கீழுள்ள முகவரியில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். Computer Society of Sri Lanka
Professional Centre, No. 275/75, Stanley Wijesundera MW, CD|Lյmbը - D7. TEl: 5927B2
விண்ணப்பங்களை அனுப்புவதற் கான முடிவுத்திகதி 06/07/2001 ஆகும்.
வேகத்துக்கும் உதாரணம் பசிஃபி LGyggir (Pacific tion) நிறுவனத்தி G)JLī (CD-R மிகையாகாது. இந்த சிடி EEGIDEIT 32X (36UE கூடியதாகவும், 8
இன்று உல: வரும் இணைய ਯਮ புதிதாக இணை வாகி வருகின்றது அண்மையில் ச (Ministry Of E யத்தளம் ஒன்று எாது. இதன் இன
WW,
கம்ப்யூட்டர் நட
இதில், கல்வி
 
 
 
 
 

pĞÜLu6ð GabiñÜ U30102
எளிமைக்கும் ஒரு |க் டிஜிட்டல் கோள்
Digital CorporaIGT U3 01 02 FFL) W) என்றால் அது
ரைட்டர், தகவல் கத்தில் வாசிக்கக் X வேகத்தில் எழு
தக் கூடியதாகவும், 8x வேகத்தில் திரும்ப எழுதக்கூடியதாகவும் உள்
SH35.
கணினியின் உள்ளே இன்னத்துப் பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில் உள்ள இந்த சிடி நீரைட்டரின் மூலம் ஒடியோ சிடி, டேட்டா சிடி போன்ற வற்றைத் திருப்பி எழுதி பதிவு செய்ய முடியும்.
தேவையான மென்பொருட்கள் யாவும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள இந்த U30102 சிடி நீரைட்டர் ட்ரைவை இணைப்பதற்கு உங்கள் கணினியில் ஆகக்குறைந்தது EIDE இணைப்பு 200 MHz வேகத்தையுடைய பென் டியம் கணினி, விண்டோஸ் 95/98 2000/NTஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆகி பன தேவை.
யில் புதிய இணையத்தளங்கள்
Tristos Eication
கமெங்கும் பெருகி த் தளங்களுக்குச் 2ங்கையிலும் புதிது யத்தளங்கள் உரு 1. இந்த வகையில்
dபcation) இனை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள் |ணயத்தள முகவரி: noesl.org.
அமைச்சு பற்றிய
தகவல்கள், திணைக்களங்கள் வெளி பீடுகள், பரீட்சைகள், கல்விமுறை கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகிய இனை ப்புக்களினூடாக அவை ஒவ்வொன் றையும் பற்றிய தகவல்களை பார் Eīlī TL,
அத்துடன் அண்மையில் விசேட ஊடகத்தகவல் நிலையமும் இண்ை யத்தளம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளது இதன் இணைய முகவரி
WWW. DeWS.Ik
ஜூன் 2001

Page 5
இலங்கையில்
நிதியமைச்சு, கணினியுடன் தொடர் புடைய சகல குற்றச் செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய சட் டங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு நடவடிக் கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
நிதியமைச்சர் பட்டி வீரக்கோனின் பணிப்புரையின் கீழ் உலக நாடுகளி லுள்ள சட்டங்களைப் போன்று உரு வாக்கப்பட்டுள்ள இப்புதிய சட்ட மூலம் அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தைத் தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப் பிக்கப்படும்.
இதன் மூலம் கணினித்துறையில் இடம்பெறும் குற்றச் செயல்களுக்குத் தண்டனை வழங்கும் சட்டங்களிலுள்ள குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்ய முடியு மென நிதியமைச்சு எதிர்பார்க்கிறது.
இப்புதிய சட்டத்தின் கீழ் கணினி யுடன் தொடர்புடையதெனக் கருதப்படும் அனைத்துக் குற்றங்களுக்கும் தண்ட னைகள் உள்ளன.
கணினிச் செய்நிரலில் (Program) மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதல், அவற் றைப் பிரதி செய்து வெளியிலுள்ளோரு க்கு விநியோகித்தல், செய்நிரல்களி ஒனுடாக வைரஸைப் பரவச் செய்தல்,
புதிய பிணி நோட்புக் கணினி அறிமுகம் ரொஷிபா (Toshiba) நிறுவனம் லிப்நட்டோ எல்" (Libet LT என்ற புதிய மினி நோட்புக் கணினி ஒன்றைக் கடந்த மாத இறுதியில் ஜப்பானின் தலைநகரான ரோக்
கியோ (Tokyo)இல் அறிமுகப்படுத் Esiigl. 268XI672X20.5 mm அளவுடைய இந்த நோட்புக் கணினி LTRE நிறையுடையது 600 MHz வேகத்தையுடைய புரோஸ்ளரைக் கொண்டுள்ள இந்தக் கணினியின்
விலை 1260 அமெரிக்க டொலர் களாகும்.
கம்ப்யூட்டர் ருடே
ଆଜ୍ଜitକof କ குற்றங்களுக்கு
தேசிய பாதுகாப்பு பங்கம் ஏற்படுத்துத களைச் செயலிழக் கணினி தொடர்ப களுக்கும் தண்டை
மேலும், இக்கு புலனாய்வு செய்ய லிருந்து பாதகங்க
மலேஷிய
தமிழ் இ
நான்காவது தமி (2001) மலேஷியாக புத்ரா உலக வர்த் எதிர்வரும் ஒகளப் 28 ஆம் திகதிகளி Gllğil.
இம்மாநாட்டில் மேற்பட்ட ஆய்வ கொண்டு தமது களைச் சமர்ப்பிக் தரங்கு, கண்காட் இடம்பெறவுள்ளன. தொழில்நுட்பத்தில் களின் பங்கு வய பங்கள், ஊடகங்கள் பங்கு, தொழில்மு கொள்ள வேண்டிய ழக நிதியுதவியுடன் தமிழ்க் கணினி 1 லுள்ள தமிழ் இன கள் என்பவை கு புெள்ளது.
“gell LGYFEIGITTT Giulu காட்சி துனியா ே பெயருடன் கண்க மாநாட்டில் நடைெ இக்கண்காட்சி களில் பயன்படுத்த
பங்கள், மலேஷியா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தாடர்பான
புதிய சட்டம்
தக் கணினி மூலம் , இனையத்தளங் ச் செய்தல் போன்ற ன சகல குற்றங் னகள் உண்டு,
ற்றங்கள் பற்றிப் ம், வெளிநாடுகளி செய்யும் குற்ற
வாளிகளைச் சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வும் பொலிஸாருக்கு உரிமை உண்டு எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் இச்சட்டமானது, பாதிப்பு களுக்கேற்ப நஷ்ட ஈடுகளைப் பெற்றுக் கொடுக்கவும், குற்றவாளியாக இனங் காணப்படுபவர்களுக்கு அபராதம் விதி க்கவும் இடமளிக்கிறது.
កសាង ଶ୍ରେଣୀ:])
ழ் இணைய மாநாடு பின் கோலாலம்பூரில் தக நிலையத்தில் மாதம் 26,27, 1ல் நடைபெறவுள்
சுமார் 50 இற்கும் ாளர்கள் கலந்து ஆய்வுக்கட்டுரை கவுள்ளனர். கருத் H போன்றவையும் இக்கருத்தரங்கில்
தமிழ் இணையங்
லெஸ் விண்ணப் ல் டிஜிட்டல்களின் னைவோர்கள் மேற் சிக்கனங்கள், தமி தயாரிக்கப்பட்ட ற்றும் தமிழகத்தி *ணயச் செயற்பாடு த்து ஆராயப்பட
கம்ப்யூட்டர் கண் பப் 2001" என்ற சி ஒன்றும் இம்
|fig
血ö 坠_suāfü படும் தொழில்நுட் சிங்கப்பூரின் மின்
னணுப் பொருட்கள் மற்றும் அதற்கான சேவைகள், இணையத் தொழில்நுட்பம் என்பவை இடம்பெறவுள்ளன.
சுமார் 50,000 இற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் தமிழ் இணையம் 2001 மாநாட்டில் கலந்து கொள்வார் களென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ் இணைய மாநாடு முதன் முதலாக 1997 ஆம் ஆண்டில் சிங்கப் பூரில் நடைபெற்றது. பல நாடுகளி லிருந்து வருகை தந்த கணினி அறி ஞர்கள் பங்கு பற்றிய இம்மாநாட்டில் ஆக்கபூர்வமான பல திர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டன.
இதைத் தொடர்ந்து, 1999 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் இரண்டாவது தமிழ் இணைய மாநாடு இந்தியாவில் நடைபெற்றது. இம்மாநாட்டிலேயே தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை ஆரம்பிப்பது தொடர்பான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது.
இதன்பின், மூன்றாவது தமிழ் இணைய மாநாடு கடந்த வருடம் (2000) ஜூலை மாதம் மீண்டும் சிங்கப் பூரில் நடைபெற்றது. இதில் பல நாடு களையும் சேர்ந்த கணினித்துறைசார் தமிழ் அறிஞர்கள் பலரையும் ஒன்றி னைத்து உத்தமம் (INFITT) என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.
ஜூன் 2001

Page 6
மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டங் களான, விண்டோஸ் 3.1/ 95/NT 98Me2000 என்ற வரிசையில், தற் (BUITE GilgaišīCBLITETù XP (Windows XP) விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது.
அலுவலகத் தேவைக்காக வெளியி டப்பட்ட ஒஃபிஸ் 97/2000ஐத் தொடர் is, Sari XP (OfficeXP). El-b5 மாதம் 31 ஆம் திகதி மைக்ரோசொஃ ப்ட் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
XP, LSST) XP 6 யத்தை மையமாக: வமைக்கப்பட்டுள்ள
விண்டோஸ் XP இவ்வாண்டின் ஒக்டோபர் மாதம் 25 ஆம் திகதி வெளி வரவுள்ளது. இதன் பிட்டா பதிப்பு தற் போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
XP என்பதன் கருத்து அனுபவம் (Experience) ஆகும். அதாவது வின் டோஸ் 2000, ஒஃபிஸ் 2000 என்பவற் றில் பயன்பாட்டாளர் பெற்ற அனுப வத்தை மனதில் கொண்டும், மேலும் பல புதிய அம்சங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு விண்டோஸ் XP ஒஃபிஸ் XP போன்றன உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. விண்டோஸ்
于
|
VÄVidovNSA
விண்டோஸ் X மெனுவின் g TTERTLDTE, ஆனது இணையத் கும் போதே குரல் (Wideo) LipijBij J. பயன்படுத்தக்கூடிய
 
 
 
 
 

பான்றன இனை நீ கொண்டே வடி
இன் ஸ்ரார்ட் தோற்றம் հլիճնitiլTնiն XP தில் இணைந்திருக் (Voice), slg(BLIT |ப்ளிகேஷன்களைப் பதாக இருக்கும்.
இன்று உலகளாவிய ரீதியில் மென் பொருள்துறையில் மைக்ரோ சொஃப்ட் (Microsofi), (3LITTGossirit (Borland), சன் மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் (Sun Micro Systems), Jirai (Oracle) (SLTaip நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக் கொண் டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறிவீர் கள். எனவே தான், இந்த நிறுவனங் கள் பல புதிய பதிப்புக்கள் கொண்ட மென்பொருட்களை வெளியிடத் தொட ங்கியுள்ளன.
மைக்ரோசொஃப்ட் நிறு வனத்தினால் டெட் நெட் (.NET) GIGIT I da L (65 தொகுப்பு இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் வெளியிடப் படவுள்ளது. இந்த டெட்
நெட் என்ற கூட்டுத்தொகுப்பி லுள்ள மிக முக்கிய தொகுப் பான சி ஷாப் (C#) பற்றிய மேலதிக விபரத்தை, 9 ஆம் பக்கத்தில் பார்க்கவும்
மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்தின் NET என்ற கூட்டுத்தொகுப்பிலுள்ள VB.NET 35 557 GTLLITH, (BLITT லண்ட் நிறுவனம் டெல்பியின் புதிய LI g£ÌÜL | 6.0 (Delphi Wersion 6.0) Eg கடந்த மாதம் வெளியிட்டுள்ளது. Կl_Eili 60 இணையச் சேவைகளை (Web Service) மையமாகக் கொண்டே வெளி பிடப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய தொகுப்பின் மூலம் போர்லண்ட் நிறுவனம் பெரு மளவு விசுவல் பேசிக் பாவனையாளர் களை தன் பக்கம் இழுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு புதிய பதிப்புக்கள் வெளி են լեենքIIեն 山āu円 இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. ஏள்ெ னில் பல எளிமையான கருத்தமைப்புக் களை இப்புதிய பதிப்புக்களில் பூத்தி GHIIայք մոլդաETEովհlinliքյl
| ஜூன் 2001

Page 7
அலுவலகம் ஒன்றில் வேலைச் சுமை அதிகரிக்கும் போது ஃபைல்களைச் சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டு
வதும் ஃபைல்களை நிரப்பி, வேலை களை முடித்து, மீண்டும் அனைத்து ஃபைல்களையும் அள்ளிக் கட்டிக் கொண்டு அலுவலகம் நோக்கி ஓடிய காலம் மலையேறிக் கொண்டிருக்கிறது. கணினிகளின் வரவினால் அலுவல கங்கள் யாவும் கணினி மயமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. தாள்களில் பேனா மூலம் எழுதப்பட்டுவந்த அலுவலகப் Lfasi uTauò BITTI (Key Board) மூலம் கணினி (Computer) Sisi Life செய்யப்படும் காலம் இது ஆரம்பத்தில் கணினியில் தகவல்கள் ஃபிளோப்பி டிஸ்க் (Floppy Disk) களில் பதியப் பட்டு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன. இவை வளையும் தன்மை கொண்டதனாலேயே ஃபிளோப்பி என்ற பெயரைப் பெற்றன. இதற்காக முதலில் 5 1/4 அங்குல ஃபிளோப்பிகளே அறிமுகமாகின. இவை அளவிற் பெரியதாகவும், மிகவும் மெல் லியதாகவும் வளையும் தன்மை கொண்ட தாகவும் காணப்பட்டது. மேலும், 360 KB கொள்ளளவுடையதாகவும் காணப் பட்டது. இதனால், இவை பெரிதும் பிர LIGůLLULLTAFGhlaičGSGÜ.
பின்னர், ஃபிளோப்பியை விட அதி
பிரபலமாகி வரும் வழிப் ட்ரைவ்
இலகுவாக உங்கள் ஃபைல்க6ை
பதிவதற்கு உங்களிடம் இருக்கவேணடிய ஒரே கருவி
கக் கொள்ளளவை னுள்ளேயே இணை வும் கூடிய விதத் (Hard Disk) Föss இவை ஃபிளோப்பி யும் தன்மையைக் ( மாகக் கானப்பட்ட டிஸ்க் எனப் பெயர் டிஸ்க்கின் பயன்பா "LING>TITLUL SEEGI SIG
இதன்பின் தற்ே ருக்கும்-3 1/2 அா Lạ5ĩùHã gửiIpHLDTH குள் அடங்கக் க சட்டைப் பைக்குள் இலகுவானதாகவும் 6|T5726)JLLISOLLLIETEEE| இது மிகவும் பிரபா இவ்வாறு ஃபிே பிரபல்யமடைந்தாலு ஃபைல்களையோ, ஒலி, வீடியோ போ மீடியா ஃபைல்கை வைக்க முடியாது.
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

யுடைய கணினியி ாத்துப் பயன்படுத்த நில் ஹார்ட் டிஸ்க் அறிமுகமாகின. யைப் போல் வளை கொண்டிராது கடின தாலேயே ஹார்ட் பெற்றன. ஹார்ட் ட்டைத் தொடர்ந்து ன்தள்ளப்பட்டன.
பது பாவனையிலி குல ஃபிளோப்பி கியது. இது கைக் LļL 55Tēlāļi எடுத்துச் செல்ல 144MB கொள்ள ம் காணப்பட்டதால் ப்யமடைந்தது. எாப்பி டிஸ்க்கள் ம் இவற்றில் பெரிய அதிக படங்கள்,
ன்ற பெரிய மல்ரி
ளயோ, சேமித்து அத்தோடு மிகப்
பெரிய ஃபைல்களை பல ஃபிளோப்டு களில் பதிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து சிடி ரொம் to Ji (CDROM Drive) spirit கியது. இதன் கொள்ளளவு 640 MB ஆகக் காணப்பட்டாலும், இவற்றிலுள்ள தகவல்களை வாசிக்கக் கூடியதாக மட்டுமே இருந்தது. எழுத முடியாதிருந் திது.
E6 ful III
= சிடி ரொம்மிற்கு பின் தகவல்களை எழுதக் கூடியவாறு சிடி ரைட்டர்கள் வெளியாகின. ஆனால், இவற்றை சாதா ரன சிடி ரொம் ட்ரைவ்களில் பயன் படுத்த முடியாது. இதற்கு வேறு தனி யான ட்ரைவ் தேவைப்பட்டதுடன் இவற்றின் விலையும் மிக அதிகமாகும். இதனால், சிடி ரைட்டர்களும் எதிர்பார்த் தளவு பிரபல்யமாகவில்லை.
எனவேதான் ஹாட் டிஸ்க்கிலுள்ள தகவல்கள்ை பதிவதற்காக ஷிப் 52Ts (Zip Drive) glypipriati,
| IHF gesi 2001

Page 8
| 96)LIGIi 5ai
எச்ரிஎம்எல் (HTML) இல் குறிப்பு (Tag) களை கோண அடைப்புக்குறிக் குள்ளேயே (<>) எழுதுவார்கள். இக் கோண அடைப்புக்குறிகளுக்குள், எழு தப்படும் குறிப்புக்களே, ரெக்ஸ்களை உலவிகள் (Browsers) எப்படி வெளிப் படுத்த வேண்டும் என்பதைத் தெரிவிக் கும் கட்டளைகளாகும்.
எனவே, எச்ரிஎம்எல்லில் ரெக்ஸ்களு டன் லெஸ்தென் (LeSSthan - <) மற்
றும் கிரேட்டதென் (Greaterthan ->)|
அடையாளங்களையும் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஏனெனில், இவ்வடையாளங் கள் குறிப்புக்களை எழுதப் பயன்படு வதால் உலவிகளுக்குக் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
இதனாலேயே லெஸ்தென் (Less than - <) Diplb 3GJ LG36 (Grea terthan ->) அடையாளங்களை உரு வாக்குவதற்கு எச்ரிஎம்எல்லில் & lt மற்றும் > என்று கொடுக்க வேண் டும். மேலும், எச்ரிஎம்எல்லானது பொது வாக ஸ்பேஸ் பார், எண்டர், ரெப்
கீகளினால் ஏற்படுத்தும் இடைவெளி
களை புறக்கணிக்கும். எனவே, எச்ரி எம்எல் ஆவணங்களில் இடைவெளி ஒன்றை ஏற்படுத்த   என்று வழ ங்க வேண்டும். இது நண் பிறேக்கிங் 6sò(36sò (Non breaking Space) ag 6si படுத்தும்,
எச்ரிஎம்எல் ஆவணங்களில் விஷேட அடையாளங்களையும் ரைப் செய்து போடமுடியாது. எனவே, எச்ரிஎம்எல் ஆவணமொன்றில் வியாபாரக் குறியீடு (Trade mark symbol) (96.60B 2-((5 வாக்குவதற்கு &153; என்றும், பதிப் புரிமை (Copyright) குறியீட்டை உரு வாக்குவதற்கு © என்றும், பதிவு செய்யப்பட்ட வியாபாரக் குறியீடு (Registered Trademark Symbol) ஒன்றை இடுவதற்கு ® என்றும் குறிப்பிட வேண்டும். &сору; C) ® (R) ™ TM   < > & ",
கம்ப்யூட்டர் ருடேl:
தொடங்கியது. ச ஃபிளோப்பி டிஸ்க்
கூடிய தகவல்களை
கில் சேமிக்க முடி வழிப் ட்ரைவ்க (iomega) óg6J60īgi பல்யமானதாகும். 4 MB ஆகிய கொள் மிகாவின் வழிப் டிள றன. இந்த வழிப் டிஸ்க்கைப் போன் கொண்டதெனினும், சற்றுப் பெரிதாகவு காணப்படுகிறது. வானது கணினியின் nal) இணைக்கப்பட் வழிப் ட்ரைவ்கள் ெ இணைத்துப் பயன் யாகவே காணப்படு வழிப் ட்ரைவைப் பல நன்மைகள் டிஸ்க்கிலுள்ள தக ஃபிளோப்பி டிஸ்க்க வைப்பதால் ஹார்ட் G616sou (Space
யும். இதனால், ஹா
களவு தகவல்களை இதையே பக் - அ வும் அழைக்கின்ற செய்யவேண்டிய ஃ கொள்ளளவையுை பட்சத்தில் ஃபிளே சேமிக்க முடியாது. பங்களில் தான் பயன்பாடு அவசிய
உதாரணமாக, வெளியாகும் சில நோக்கினால், முழு விளம்பரம் ஒன்று ஒ தமிழ், ஆங்கில, ச
களில் வெளிவந்தி
ருப்பீர்கள். உண்ை பரங்களை அந்தந்த வமைத்து அவற்ை பதிந்து வெவ்வேறு கொடுக்கின்றன. சி யின், ஃபிளோப்பி
செய்து விட முடி படங்களுடன் கூடி விலான விளம்பரா
வதற்கு ஃபிளோப்ட்
போதாது என்பதன களைப் பயன்படுத்
 
 

ாதாரணமாக, 70 களில் சேமிக்கக் ஒரு வழிப் டிஸ்க் ւրք. ளில் இயோமிகா தின் தயாரிப்பு பிர MB, 100MB, 250 ாளவுகளில் இயோ )க்கள் கிடைக்கின் டிஸ்க் ஃபிளோப்பி ற தோற்றத்தைக்
(86 ITT's 560)u 6th ம் பலமானதாகவும் ஃபிளோப்பி ட்ரை if s 6f(36T (Interடிருக்கும். ஆனால், J6f(Sul (External) படுத்தக்கூடியவை கின்றன.
பயன்படுத்துவதில் உள்ளன. ஹார்ட் வல்களைச் சுருக்கி 5ளில் சேவ் செய்து டிஸ்க்கின் இடை ) அதிகரிக்க முடி ர்ட் டிஸ்க்கில் அதி ச் சேமிக்க முடியும். (Back-up) 6T60T 3னர். பக் - அப் ஃபைல்கள் அதிகக் டயதாக இருக்கும் ாப்பி டிஸ்க்களில் இவ்வாறான சந்தர்ப் ஷிப் ட்ரைவ்களின் ILDIT866 pg5).
பத்திரிகைகளில்
விளம்பரங்களை ப்பக்க அளவிலான ரே வடிவமைப்புடன் ங்களப் பத்திரிகை ருப்பதைப் பார்த்தி மயில் இந்த விளம்
நிறுவனங்கள் வடி
ற வழிப் ட்ரைவில் பத்திரிகைகளுக்கும் றிய விளம்பரங்களா டிஸ்க்களில் பதிவு யும். மிகப் பெரிய ப முழுப்பக்க அள களை சேவ் செய் களின் கொள்ளளவு லேயே வழிப் ட்ரைவ் துகின்றனர்.
ஸ்கேன் (Scan) செய்யப்பட்ட மிகப் பெரிய ஃபைல்கள், இணையத் திலிருந்து டவுண்லோட் செய்யப்பட்ட ஃபைல்கள் போன்றவை அதிகக் கொள் ளளவைக் கொண்டிருக்கும். அவற்றை ஹார்ட் டிஸ்க்கில் சேமித்து வைப்பதால் அதிக இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளும். எனவே, அவற்றை வழிப் டிஸ்க்களில் சேமித்து வைப்பதே சிறந்ததாகும்.
மேலும், மிகப்பெரிய நிறுவனங்களி லுள்ள நிதிச் செயற்பாடுகள், வர்த்தகப் Lugiohib6fi (Business Records) (8 JTGirls வற்றைப் பாதுகாப்பாகவும், இரகசியமா கவும் வைத்திருப்பதற்கு வழிப் ட்ரைவ்
கள் உதவி புரிகின்றன.
அத்துடன் பழைய ஃபைல்கள், இ-மெயில்கள் அல்லது வேறு ஏதாவது டொக்கியூமெண்ட்களை அழிக்க விரும் பாது ஹார்ட் டிஸ்க்கிலேயே விட்டு வைத்திருப்பீர்கள். இவற்றை வழிப் டிஸ்க்குகளில் சேமிப்பதன் மூலம் ஹார்ட் டிஸ்க்கின் இடைவெளியை மிச் சப்படுத்தலாம். இவ்வாறான காரணங் களாலேயே தற்போது வழிப் ட்ரைவ்கள் பிரபல்யமடைந்து வருகிறது.
சாதாரணமாக வழிப் ட்ரைவ் ஒன்றின் விலை 10,000 இலிருந்து 13,000 ரூபா
வரை இருப்பதுவும், வழிப் டிஸ்க் ஒன்
றின் விலை 1000 ரூபாவாக இருப்பது வும் வழிப் ட்ரைவ்களின் பயன்பாடு அதி கரிக்காமல் இருப்பதற்குக் காரணங்களா கும்.
வழிப் ட்ரைவ் ஒன்றை வாங்கும் போதே, அதைக் கணினியில் இணைத் துப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி யும் கிடைக்கின்றது. இதனால், மிகவும் எளிதாக வழிப் ட்ரைவ் ஒன்றை உங்கள்
கணினியுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்த
(Մ)լգեւյլb.
மேலும், வழிப் ட்ரைவை நெற்வேர்க் கில் இணைப்பதன் மூலம் பல்வேறு வகையான கணினிகளைப் பயன்படுத்து பவர்களில் தங்களுக்குத் தேவையான ஃபைல்களை ஷிப் ட்ரைவில் பதிந்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதும் ஓர் சிறப்பம்சமாகும்.
வழிப் ட்ரைவ் பற்றிய மேலதிக விப ரங்களை இயோமிகாவின் WWW.iomega.com என்ற இணையத்தள முகவரி யில் பெறலாம்.

Page 9
C# v &
புதிய மொழி a 6hgmf ஜாவாவை ஒராங்கட்டுமா ???
p. Gafs)6.5LDITsr B.Sc
(8UITTLJ6 (Fortran), (3:51(3LJTGb (COBOL), d (C), பஸ்கல் (Pascal), பேசிக் (Basic), சி" (C"), விசுவல் பேசிக் (Visual Basic), 63,616b d" (Visual C") 6T6p QLDT.gis6fair வரிசையில் தற்போது பிரபல்யமாகிக் கொண்டிருக்கும் ஜாவா (Java) GLDITS)disg' (3UITLquJITEB fii (C Sharp - Ch) 6T6örp புதிய மொழியினை மைக்ரோசொஃப்ட் (Microsoft) நிறுவனம் வெளியிடவுள்ளது. தற்பொழுது பரவலாக சி# மொழியின் பீட்டா பதிப்புத் தான் வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில், C# இன் உண்மையான பதிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
சி", விசுவல் சி", விசுவல் பேசிக் போன்ற மொழிகளை வெளியிட்ட மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்திற்கு, ஜாவா மொழி யினை வெளியிட்ட சன் மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் (Sun Micro Systems) பெரும் சவாலாக அமைந்ததாலேயே, சி# என்ற மொழியினை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. சி# மொழியானது சி", ஜாவா, விசுவல் பேசிக் மொழிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது சி", ஜாவா மொழிகளின் திறனையும், விசுவல் பேசிக் மொழியின் எளிமை யையும் மனதில் கொண்டே சி# உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட விசு 66ö 6öelblą8ujT uglju - 6.0 (Visual Studio Version 6.0) என்ற கூட்டுத்தொகுப்பின் புதிய பதிப்பை, விசுவல் ஸ்ரூடியோ 7.0 என்று வெளியிடுவதற்குப் பதிலாக விசுவல் 6roebLq(SuT GLITL GB (Visual Studio.NET) 6T60T G66su5. வுள்ளது. இந்தக் கூட்டுத்தொகுப்பில் காணப்படும் மிக முக் கிய தொகுப்பு சி# ஆகும்.
தற்பொழுது வெளியாகும் கணினி மொழிகள் இணையம், அப்ளிகேஷன் புரோகிராம் (Application Program) என்பவற்றில் மிக விரைவாக உருவாக்கக் கூடியவையாகவும், எளிய முறையில் எழுதக் கூடியவையாகவும் அமைவதுடன், ஒரு முறை எழுதப்பட்ட ஒரு செயற்பாடு பல முறை இயக்கப்படும்
கம்ப்யூட்டர் ருடே
 

கொம்பொனன்ட்ஸ் (Components) ஐ உருவாக்கும் வல்லமை பெற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற இரு அம்சங்களை அடிப்படையாகக் க்ொண்டே வெளியாகின்றன.
ஜாவா மொழியானது சி" மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டே உருவாக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். எனினும், சி" மொழியில் உள்ள சில நல்ல தத்துவங்கள் ஜாவா மொழியில் கைவிடப்பட்டன. ஆனால், ஜாவா மொழி யில் பல புதிய தத்துவங்கள் சேர்க்கப்பட்டன. சி# மொழியா னது ஜாவாவில் சேர்க்கப்பட்ட புதிய தத்துவங்களும், சி" மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆனால், ஜாவாவில் கைவிடப் பட்ட சில தத்துவங்களையும், மேலும் பல புதிய தத்துவங் களையும் சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டதாகும். உதாரணமாக, G) ஜாவா மொழியில் செயற்படும் சூழ்நிலை (Running environment) g2+, JVM (Java Virtual Machine) 66öP அமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஈடுகொடுக் g5ub (pab DTaF5 f# GILDITylu î6ð CLR (Common Language Runtime) என்ற செயற்படும் சூழ்நிலை அமைப்பு பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. O grouT656) J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 6T6öp ஃபிறேம்வேர்க் (Framework) இற்கு இணையாக சி# இல் .NET என்ற ஃபிறேம்வேர்க் கையாளப்படவுள்ளது. ஜாவா மொழியில் கொம்பைல் (Compile) செய்யப்பட்டு உருவாக்கப்படும் பைட் கோட் (Byte code) ஃபைலானது எல்லா வகையான கணினியிலும் (உதாரணமாக:- ஐபிஎம் (IBM) வகையைச் சேர்ந்த கணினி, அப்பிள் கணினி), எல்லா வகையான ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்திலும் (உதாரணமாக;- விண்டோஸ் 95 /98/NT/Me/2000, யுனிக்ஸ், லினக்ஸ்) செயற்படும். இது ஜாவா மொழிக்குரிய சிறப்பியல்பாகும். இந்தச் செயற்பாடு சி# மொழியில் கையாளப்படுவதில்லை. எனவே, ஜாவா மொழியானது இங்கு உயர்ந்து நிற்கின்றது. எனினும், சி# மொழி மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்தின் வெளி யீடு என்பதால், புரோகிராம் எழுதுவதும், பிழை திருத்துவதும், செயற்படுத்துவதும் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். மற்றும் சி# புரோகிராம் மிக வேகமாகச் செயற்படும்.
சி மொழியானது ஃபங்ஷன் அடிப்படையிலான மொழி (Function Oriented Language) systb. d", 65.566) (3 Jafd மொழிகள் ஃபங்ஷன் அடிப்படையிலான் மொழியாகவும், GUTC(b6ft figuT60T GLDITS (Object Oriented Language) sa, வும் செயற்படும். ஆனால் சி#, ஜாவா மொழிகள் தூய ஒப் ஜெக்ட் ஒரியண்டட் மொழிகளாகும். சி# அல்லது ஜாவா மொழிப் புரோகிராமை குறைந்தது ஒரு கிளாஸிற்குள் மட் டுமே எழுதமுடியும். எனவே தான் சி#, ஜாவா மொழிகள் தூய ஒப்ஜெக்ட் ஒரியண்டட் மொழி என்று அழைக்கப்படு கின்றன.
சி# மொழியானது ஜாவாவை ஓரங்கட்டுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஏனெனில், ஜாவா மொழியில் உள்ள சில முக்கிய தத்துவங்கள் (பைட் கோட் ஃபைல்) சி# மொழியில் இல்லை. எனினும், சி# மொழி, மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு என்பதால், பாவ னையாளர்கள் மிக இலகுவான முறையில் செயற்படுத்திப் பார்க்கக் கூடியதாகவும், அதிவேகத்தில் செயற்படக் கூடிய தாகவும் அமையலாம் என்பது உறுதியாகும். {
ஜூன் 2001
錢

Page 10
D6)
எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதா னம் அது போல் ஒரு சஞ்சிகை, புத்த கம் எதுவானாலும் அதன் முன் அட் டையே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படும். ஆரம்பம் அழகாகவும், அசத்தலாகவும் இருந்தாலே உட்பக்கங் களைப் பார்க்கும் ஆவல் தூண்டப்படும். இல்லாவிட்டால் முதற்கோணல், முற்றும் கோணல் என்பதுபோல் ஆகிவிடும். அந்தவகையில் "கம்ப்யூட்டர் ருடே' சஞ்சிகையின் அட்டைப்படம் அசத்த லாகவே உள்ளது.
ஒரு சஞ்சிகையின் அட்டைப்படம் எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்லாது மொட் டையாக இருக்குமானால் அச்சஞ்சிகை பால் வாசகர்களைக் கவரமுடியாது. அந்த வகையில் வலம் வரும் கணினிச் சஞ்சிகைகளின் மத்தியில் "கம்ப்யூட்டர் ருடே'சி பெற்று விளங்குவதற்கு அதன் அட்டைப்படத்தின் அசத்தலான தோற்ற மும் ஒரு காரணம் ஆகும்.
நாம் ஒரு புத்தகத்தினை பார்க்கும் போது அதன் அட்டைப்படமானது முன் பக்கத்தினை அழகுறச்செய்வதுடன் நின்றுவிடாது அப்புத்தகத்தின் உள்ளே உள்ள விடயங்களையும் விளங்கச் செய்வதாக அமையவேண்டும். அந்த வகையில் "கம்ப்யூட்டர் ருடே' ஆனது பார்த்ததும் பரவசம் அடையக்கூடியதா கவும் உள் அம்சங்களை ஓரிருவரி களுக்குள் தெளிவாகக் கூறக்கூடியதாக வும் உள்ளமை அதற்கே உரிய சிறப் பான அம்சமாகும்.
இசைத்துறையின் புதிய திருப்பங் களுக்கு கணினி வழிவகுக்கின்றது என் பதை தனது காதில் இயர்ஃபோன் (Earphone) ஒன்றைப் பொருத்தியபடி சிரிக் கும் இளைஞனின் படம் வெளிப்படுத்து கின்றது.
மேலும், கணினியுடன் தொடர்பு பட்டவையே இன்டர்நெட், இ-மெயில், நோட்புக் கணினி என்பன. இவற்றிற்கும் கணினிக்கும் உள்ள தொடர்பை எழுத்து வடிவில் கூறப்போனால் பல பக்கங்க ளில் கூறிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால், அவற்றின் படங்களை முன் அட்டையில் போடுவதனூடாக அவற் நிற்கும் கணினிற்கும் உள்ள தொடர்பை எடுத்துக்காட்டுவதுடன் தெரியாதவர்கள்
கம்ப்யூட்டர் ருடே
foL
வகுக்கிறது.
மே மாத 'கம்
DET GFDL பெற்ற விமர்சன
அது மட்டுமல்ல LILLICITETJHI IEGU EE பாட்டை மிக நாசூக் அதாவது கணினிை காட்சி போன்ற ரைப் ரைட்டர் போன் எண்ணுபவர்கள் எம் ஆனால், எமக்குத் ே பொழுதுபோக்கு ரீ விளையாட்டு சம்பந் ரும் தாம் விரும்பும் படுத்திக் கொள்ளச் பாக தனிதரி விள இவ்வட்டைப்படத்தி காட்சிகள் தெளிவு இவ்வாறு "கம்ட் அட்டைப்படமானது த்தை ஜாலம் கொண்டு காண்பே தாகவும் மீண்டும் பயினை கையில் ஏ வும் உள்ளது. " ஆனது பரந்த உல தீவாக, கணினியி: மாக வலம் வந்து என்பது ஏற்றுக்ெ உண்மை, மொத்த ருடே' யின் வெற்றி GLITTGIT, ELEGÍTEFLIDT ஒரு காரணம் என் காது.
GT
"கம்ப்யூட்டர் மாத இதழ் ஆண் வரவிருக்கிறது. |டைய ஆக்கங் வேண்டுமாயின் 1 முன்னர் உங்க "ஆசிரியர்' கம்
376 காலி வீதி, முகவரிக்கு அடு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lô
ாயமுற்படவும் வழி
யூட்டர் ருடே'
பாட்டியில் பரிசு
து இந்த அட்டைப் Bölüflulfü LILLIĞI காக விளக்குகிறது. ய ஒரு தொலைக் அமைப்பு அல்லது 1ற அமைப்பு என்று மத்தியில் அதிகம் தாழில் ரீதியாகவும், தியாகவும், கல்வி, தப்பட்டதாகவும் பல b விதத்தில் பயன் கூடிய ஒரு சாதன ங்குகிறது என்பதை ன் கண்ணுக்கினிய படுத்துகின்றன.
பூட்டர் ருடே யின் அழகு, அறிவு வார் Glf GTI LI LILLIEEE GITT ாரைக் கவரக்கூடிய "கம்ப்யூட்டர் ருடே' ந்தத் தூண்டுவதாக கம்ப்யூட்டர் ருடே' கிற்குள் ஒரு குட்டித் ன் மொத்த உருவ கொண்டிருக்கிறது காள்ளப்பட்ட ஒரு த்தில் "கம்ப்யூட்டர் க்கு அதன் அசத்த ான அட்டைப்படமும் றால் அது மிகையா
ம். ஏ. பாத்திமா, மாத்தளை,
டே'யின் ஆகளிப்ட் *டு மலராக வெளி
இதில் உங்களு களும் இடம்பெற 0-07-2001 இற்கு ள் ஆக்கங்களை ப்யூட்டர் ருடே இல. கொழும்பு -06 என்ற துப்பிவையுங்கள்.
TITUTIUbiů GUIONIBIU
... |
வென்றிடுவோம்
மொழி தெரியாத மொட்டுக்கூட மெட்டமைக்கிறது 'டிஜிட்டலால்' கொஞ்சும் மழலைகூட இசைகேட்டு துள்ளி ஆட்டம் போடுது. 兼 இளசுகள் மனசெல்லாம் டிஜிட்டல் இசைகேட்டு திக்கெட்டும் பறவையாய் சிறகடித்துப் பறந்திடும்.
கடந்து வந்த காலமதில் காணாத பல புதுப் புது கண்டுபிடிப்புகள் - வரும் காலமதில் வென்று நாம் சரித்திரம் படைத்திடுவோம்.
-புங்கையூர் நதி |Eiճ =Iւբլուլ
சென்ற மாத அட்டைப்படப் போட்டி யில் சிறந்த கவிதையாகத் தெரிவு Elցմանւյլ 6, LIIIյու6ն եlւրյլt

Page 11
*(86 no”
"வேர்ட் எக்ஸெல் போன்ற வெவ்வேறு பக்கேஜி களி லுள்ள ரெக்ஸ்ட், ரேபிள் போன்றவற்றை இணைப்பு (Link) கொடுத்து பேளப்பட் செய்து கொள்ள முடியும்.
இவ்வாறு பேஸ்ட் செய்யப் பட்டவற்றிலோ, மூல ஆவண த்திலோ மாற்றங்களைச் செய்யும் போது ஒன்றில் செய்யப்படும் மாற்றம், மற் றையதிலும் பிரதிபலிக்கும். இது ஒரே கல்லில் இரு மாங் காய்களை அடிப்பது போன்ற தாகும்’
ஒரு கணினியிலிருந்து இன்னொரு கணினிக்கு ஃபிளோப்பி (Floppy) மூலம் ஃபைல்களைக் கொப்பி (Copy) செய்கிறோம். இதேபோல் ஒரு பக்கே
ஜிலிருந்து இன்னொரு பக்கேஜிற்கு ரெக்ஸ்ட் ஒன்றையோ அல்லது ரேபிள்
(p
ஆவன
ஒன்றையோ கொப்
| ETJ 600TLDTE, ருந்து எக்ஸெல் (E லது எக்ஸெலிலிரு ரெக்ஸ்ட் அல்லது கொப்பி செப்பலா இதற்கு விண்ே சிஸ்டத்தில் கிளிப்ே ஒப்ஜெக்ட் லிங்கிங் (Object Linking OLE) GTGT SL 5 கின்றன.
இவற்றில் கிலி கொப்பி செய்வது எ Ste) கட்டளையை ரெக்ஸ்டைக் கொட கிளிப்போர்ட் பற்றிய கம் "பரிமாறும் பிடிட் போர்ட்" என்னும் த6 டர் ருடே'யின் நவ பிரசுரமாகியுள்ளது. இனி, வேர்ட்டில் திருக்கும் ரெக்ஸ்ட் வேர்க்ஷிற்றிற்கு எவ்
[ *量リ[、笠|リー|塾圏彗
Edit Yesu Irisert Formal tools Table Window Help
- Times New Roman - 14 - JEB - LJ
· · · · · 를 클
. . . . . . . . . . . . . .
E. |-
도
Els FE,
" "P 2 = -
. . . . . . . . . . .
The First Tauil Couputer Magazine in S.
다
Page I sa
JI AE 0,5" |
■
LLb 1
கம்ப்யூட்டர் ருடே
 
 

6Db
ւմ ԹՅսIL Աքլդալի, வேர்ட் (Word) இலி xcel) இற்கோ அல் ந்து வேர்ட்டிற்கோ ரேபிள் ஒன்றைக் E.
டாஸ் ஒப்பரேட்டிங் AirTri (Clipboard), அன்ட் எம்பெடிங் and Embedding - வழிகள் காணப்படு
ரிப்போர்ட் மூலம் ன்பது, பேஸ்ட் (Paபப் பயன்படுத்தி ப்பி செய்வதாகும். விரிவான விளக் |புப்பலகை கிளிப் லைப்பில் "கம்ப்யூட் ம்பர் மாத இதழில்
உருவாக்கி வைத் ஒன்றை எக்ஸெல் வாறு கொப்பி செய்
வது என்பதைப் பார்ப்போம்.
கிளிப்பேர்ட் மூலம் வேர்ட்டிலுள்ள GJarol' (Text) ஒன்றை எக்ஸெல் வேர்க்ஷிற்றிற்கு கோப்பி செய்யவேண்டு மாயின் முதலில், வேர்ட்டிலிருந்து இட மாற்ற விரும்பும் ரெக்ஸ்டை செலெக்ட் செய்ய வேண்டும் (படம் 1). அதன்பின் அதைக் கொப்பி செய்ய வேண்டும். கொப்பி செய்வதற்கு பின்வரும் முறை களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தலாம் 1 மெனு பாரிலுள்ள எடிட் (Edit) R செலெக்ட் செய்து வரும் மெனுவில் கொப்பி (Copy) ஐக் கிளிக் செய் பலாம் (படம் 2) அல்லது
FREFT도Sz DDDS S DDDS D DDSDD DM AA AA L TTT LLS
로 上_山■■■■三壘壘 口-亨
H E - as 브드 브로
LILLH 2
2. கிபோர்ட்டிலுள்ள Crl+0 கிக்களை
ஒருங்கே அழுத்தலாம், அல்லது
3. மவுஸால் ரைட் கிளிக் (Right Click) செய்து வரும் மெனுவில் copy என்பதைக் கிளிக் செய்யலாம்.
வேர்ட்டிலுள்ள ரெக்ஸ்ட் இனி, உங் களுக்கு தேவைப்படாது எனின் "C) py' என்பதற்குப் பதிலாக "பெ" என்ப தைத் தெரிவு செய்வதன் மூலமோ, அல் லது நீ போர்டிலுள்ள Crl+Zகிக்களை ஒருங்கே அழுத்துவதன் மூலமோ அக் குறிப்பிட்ட ரெக்ஸ்டை வேர்ட்டிலிருந்து அழித்துக் கொள்ளலாம்.
Liairlift, Start P Programs girl Tas எக்ஸெலைத் திறவுங்கள் இனி மெனு பாரிலுள்ள எடிட்டைத் தெரிவு செய்து
ஜூன் 2001

Page 12
EMicrosoft Excell-Book
zK K SYTL K LT u u KLL LLL KY S S
LS S S S S SSS S LSS S S רד בר
미로 를 를
E
-T
வரும் மெனுவில் பேஸ்ட் (Paste) என் பதையோ அல்லது கீ போர்ட்டிலுள்ள Ctrl+V ஆகிய கிக்களை ஒருங்கே அழுத்துவதன் மூலமோ பேஸ்ட் செய்து கொள்ளுங்கள். இப்போது வேர்ட்டில் நீங்கள் உருவாக்கிய ரெக்ஸ்டை எக் ஸெல் வேர்க்வற்றில் காணலாம் (L ILLlib 3).
இனி, OLE மூலம் ரெக்ஸ்ட் ஒன்றை எவ்வாறு இடம் மாற்றுவது எனப் பார்ப் | (3Լյուի,
OLE என்பது பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி டொக்கியூ மெண்ட்டை வெவ்வேறு பக்கேஜ்களுக் Eடையில் இடம் மாற்றுதலாகும். ஆனால், கிளிப்போர்ட் போல் OLE ஐ எல்லாப் புரோகிராம்களும் ஏற்றுக் கொள்ளாது.
முதலில் வேர்ட்டிலுள்ள ரெக்ஸ்டை செலெக்ட் செய்து முன்னர் கூறியுள்ள வாறு அதை கட் (Cut) அல்லது கொப்பி (Copy) செய்யுங்கள். பின் எக்ஸெல்
- li l-allem
mawi
ULLD 4 வேர்க்ஷிற்றைத் திறந்து மெனு பாரி லுள்ள எடிட்டை செலெக்ட் செய்யுங் கள் வரும் மெனுவில் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் (Paste Special) என்பதைக் கிளிக் செய் புங்கள். டயலொக் பொக்ஸ் ஒன்று தோன்றும் (படம் 4). அதில் பேஸ்ட்
Հոliնաս Լի ருடே
مجھے بھیجtiیمہ [NSE]:C) (Al۔ چositerreیاA| زیم چا۔ wیeg
The First Tamil Computer Magazine in sr
"Computer Today'
E13
E. I. C. 1 2
E-. 4. 5 - LLL Z LLL LLLL S0LLLYYLLLLLLLK SLL S SSSS LLYK SLS
என்ற ஒப்ஷன் (C கிளிக் செய்யுங்கள் என்பதன் கீழுள்ள வேர்ட் டொக்கியூ (Microsoft Word என்பதை செலெக்ட் செய்யுங்கள்.
இப்போது உங் ஸெல் வேர்க்ஷிற்றி எக்ஸெலிலுள்ள டபிள் கிளிக் செய் டோவுடன் ரெக்ஸ்
(படம் 5). இனி, நீ!
ERIT
-- - - KK D S D S LS TLS
= -
enhirsa ------------ 그 다
LL
ரெக்ஸ்டைக் கூட்டி இந்த விண்டோவு ஸெல் வேர்க்வற்றி மூலம் மறுபடியும் ஸெல் செட்டப் (SE (ԼքIգեւվի,
GELIGTöL. GTöCLleil ரெக்ஸ்டைக் கொட் ஸ்ெலிற்குள் கொப் ஸ்ட்டில் மாற்றங்க போது அவை ே ரெக்ஸ்ட்டில் எவ்: ஏற்படுத்தாது.
ஆனால், வேர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I'ption), Lil' Liligi50lif; 1. பின், அளப் (AS) மைக்ரோ சொஃப்ட் மெண்ட் ஒப்ஜெக்ட் Document Object) Gig-Llygbi g{215 (OK)
கள் ரெக்ஸ்ட் எக் னுள் வந்திருக்கும். அந்த ரெக்ஸ்டை தால், வேர்ட் விண் ட் காட்சியளிக்கும் பகள் விரும்பியவாறு
- -
| LEN ELITEIJ. G. G. E.e. SLSSDDDSDSDSDS S SD S DS D SLS S S S
= قطعها
Hiñ | - ===== | ü5
க் குறைக்கமுடியும். க்கு வெளியே எக் ல் கிளிக் செய்வதன் வழமையான எக் Hup) இற்குச் செல்ல
டில் மூலம் இவ்வாறு பபி செய்தாலும், எக் பி செய்யப்பட்ட ரெக் ளை மேற்கொள்ளும் வட்டிலுள்ள அதே வித மாற்றத்தையும்
ட்டிலிருந்து எக்ஸெ
2.
விற்கு பேஸ்ட் செய்யப்பட்ட ரெக்ஸ்ட்டில் மாற்றங்களைச் செய்யும் போது அம் மாற்றங்களை வேர்ட்டிலுள்ள ஒரிஜினல் டொக்கியூமெண்ட்டினுள்ளும் ஏற்படுத் துவதற்கு பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் டயலொக் பொக்ளியிலுள்ள பேளிப்ட் லிங்க் (Paste link) GIGILug, LilliL(Sufi.
இவ்வாறே, எக்ஸெலில் உருவாக் கிய ரேபிள் ஒன்றை வேர்ட்டில் பேஸ்ட் செய்து பயன்படுத்தும் போது, வேர்ட் டில் அந்த ரேபிளில் செய்கின்ற மாற்றங் களை எக்ஸெலில் உள்ள ரேபிளிலும் ஏற்படுத்துவதற்கு பேஸ்ட் லிங்க் (Paste link) gli ULiLIGigao Tib.
இதன் மூலம், வேர்ட் எக்ஸெல் ஆகிய இரு டொக்கியூமெண்ட்களிலும் ஒரே நேரத்தில் எவ்வாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வது எனப் பார்ப்போம்.
முதலில் எக்ஸெலிலுள்ள ரேபிள் (Table) ஒன்றை வேர்ட்டிற்கு கொப்பி செய்ய வேண்டும். அதற்கு கொப்பி செய்ய விரும்பும் ரேபிளை செலெக்ட் செய்து முன்னர் கூறிய வழிமுறைகளின் படி கொப்பி செய்து கொள்ளுங்கள் பின் வேர்ட் டொக்கியூமெண்ட்டைத் திற
வுங்கள். இனி, ரேபிளை நீங்கள் கொப்பி
செய்ய விரும்பும் இடத்தில் கேளிர் (CIBDI) ஐ நிறுத்துங்கள். இது கட்டா பமாகச் செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஏனெனில், வேர்ட்டிலிருந்து எக்ளெப்லிற் குக் கொப்பி செய்யப்பட்ட ரெக்ஸ்டை அப்பக்கத்தினுள் நகர்த்த முடிவது போன்று, எக்ஸெலிலிருந்து வேர்ட்டிற் குள் கொப்பி செய்த ரேபிளை நகர்த்த (Լքլդեւ IIIքl.
இனி, எடிட் மெனுவிலுள்ள பேளிப்ட் எப்பெஷலைக் கிளிக் செய்யுங்கள் வரும் டயலொக் பொக்ஸில் பேஸ்ட் லிங்க் (Paste link) என்ற ஒப்ஷன் பட்டி னைக் கிளிக் செய்து, அஸ் (AS) என் பதன் கீழ் மைக்ரோசொஃப்ட் எக்ஸெல் (3 snufid, Għid jiġi gLI GiggiãL (Microsoft Excel Worksheet Object) Gisr Lg செலெக்ட் செய்து ஓகே செய்யுங்கள் ரேபிள், வேர்ட் டொக்கியூமெண்ட்டினுள் (படம் 6) இல் உள்ளவாறு வந்திருக் கும்.
இப்போது, உங்கள் எக்ஸெல் வேர்க் வற்றை திறவுங்கள். அதில், உதாரண மாக, B6 என்ற செல் (Cell) இல் இருக்கும் சொல்லை அழித்து விட்டு Computer என ரைப் செய்து எண்டர் (Enter) பண்ணுங்கள் இப்போது வேர்ட்
| ஜூன் 2001

Page 13
டொக்கியூமெண்டில், நீங்கள் கொப்பி ஏனெனில், பேஸ் செய்த ரேபிளிலும் அம் மாற்றம் ஏற்பட் கொப்பி செய்யும் டிருப்பதைக் காண்பிகள் வேர்ட்டிலுள்ள ரெக்ஸ்ட் (Text) ரேபிளில் டபிள் கிளிக்
செய்தால், எக்ஸெல் உ 彎蠶 蠶 - - - 때 루트 வேர்க் வீற்றிலுள்ள : குரு இச்ெ ரேபிள் தானாகவே -|| = 트프프 திறந்து கொள்ளும், 轟 E.
(3 LUGTČL"GASOLLT LJLLIGT
T
to rtin | 1 || 1 է:
E.
படுத்திக் கொப்பி செய்
Hans sin GruEEF -
inter- Hakulture Pradii DIE OF
트 IEE 트로
I trenuun
P. Äl Lail F.
미
War Nr.12 E tille Fi
YSS00 S SLSLSLSJL LLLLL L LL LLSLL LSLLS 00LLL K LCLLS TL Drillige Eh Eo 뿔 器 to Obeliain BOEIE THE EF: ா is 蘿蔔 ”TE エ"" Kenia. A
- 드 T || F
III . FI YITIISI. Pia E55. Fil-: 器 या | ', rial Old Road trimit. E TIDIG Baakhir TE ܒܡ - DJ Friggs- 33: Red Cullerleg if ஜெ
I TIJE BI Clarını Pij IIIECilka Rusi CHILLE
1D närniinni El 2 Juli For Tribus G |yerir. Fā *曹 ി Ehrlihat inlineTitle Mai 2012. f3 Ebrill Frizond mil miriji li Of alBo. She - 2870ălii Haa: Colman. El EL L S S Y LLLLLLD DHHK LLL tL S LL 0L KK LL L S LLK S K Dami エー=言エ|リ (Imr வதைவிட பேஸ்ட் ஸ்பெஷலைப் பயன் செய்யப்படுவதால்
படுத்திக் கொப்பி செய்வதே சிறந்தது. கரித்துக் காணப்ப
செய் என்று சொ அதை எப்படிச் :ெ பதைச் சொல்லும், இணைப்பு (Link ஆவணமொன்றி னத்திற்கோ அல்ல
இணைப்பு ஆகும் இணைப்பு (Intern S)5)50ILIL (Exter வகைப்படும். இடத்துரி தடம்
பயனாளரின் தெ பையும், இணைப்ை வனத்தையும் இடுை
அலைவரிசை தடம் (Band)
அலைவரிசை என்பது ஒரு அளவீடா கும். இது சமிக்ஞைகளில் (Signal) வினாடிக்கு ஏற்படும் மாற்றத்தை அள விடப் பயன்படுகிறது. gro, Eb (Demodulation)
இது அனலொக் சமிக்ஞைகளை மீண்டும் டிஜிட்டல் வடிவிற்கு மாற்று வதற்குப் பயன்படும். S„Fúuchsaft (Tags)
ஏனைய கணினி மொழிகளைப் L LLtH DLLmTteettlm LLL TTYTTOL வழங்குவதற்குப் பயன்படுவது குறிப் புக்களாகும். இது கோன அடைப்புக்
குறிகளுள், << என எழுதப்படும். பிகளே இடத்துரி த
Lugasi Larseil (Attributes) படுகிறது.
எச்ரிஎம்எல்லைப் பொறுத்தவரை குறிப்பேற்று (M
இது குறிப்புக்களுடன் எழுதப்படும். இது டிஜிட்டல் :
குறிப்புக்கள் உலவிக்கு இதனைச்
லொக் சமிக்ஞைகள்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டைப் பயன்படுத்திக் போது கணினியில் கவோ அல்லது ஒப்
: 鹭三_王 リリー。
it (Object) at ா தான் கொப்பி ப்யப்படும். ஆனால்,
Louis GEETILL GEFL'ILLIL ம் போது இமேஜ் |age) ஆகக் கொப்பி அதன் தெளிவு அதி
டும். டு
ஹாட்ஸில் எல்லா கார்ட்களையும் ஒரே
முறையில் பார்வையிட.
எப்ரார்ட் (Start) மெனுவைக் கிளிக் செய் புங்கள். அதில் ரண் (Run) என்பதைத் தெரிவு செய்து, REGEDITEXE என்றுரைப் செய்து எண்டர் பண்ணுங்கள். பின்,
HKEY - CURRENT - USER SOFTWARE ES» MICROSOFT -9 WINDOWS - CURRENT VERSI ON CD APPLETS a'u ffigurig, HEARTS என்ற ஃபோஸ்டருக்குச் செல்வங்கள்.
அங்கு வலது பேனில் ரைட் கிளிக் செய்து நியூ (New) என்பதைத் தெரிவு செய்து அதில் எப்ரிங் வெல்யூ (String Value) என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். அதற்கு Zh என்ற பெயரை ரைப் செய்யுங்கள்.
Zb என்பதை டபிள் கிளிக் செய்து அதன் மதிப்பாக 4 ஐக் கொடுத்து விட்டு ரெஜிஸ்ட்ரி எடிட்டரை மூடி விடுங்கள்.
Szír, Tisfiú gl:DTelerii (MS Hearts) விளையாட்டை விளையாடத் தொடங்குங்கள். விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்போது CIrl+ Alt+Shift+ F 12 S5fNL EastTIGIT FYSIIDIT, அழுத்துங்கள். இப்போது எல்லா கார்ட்களும் திரும்பி உங்களைப் பார்த்த வண்ண்மிருக்கும்.
அகரமுதவி
tலும்போது, பண்பு ப்ய வேண்டுமென்
விருந்து அதே ஆவ து வேறு ஆவன ர்பினை ஏற்படுத்தல் இது உள்ளாக |l Link), Galoili, al Link) GIGIT 55
Local Loор)
லைபேசி இணைப் ப வழங்கிய நிறு க்கும் செப்புக் கம் ம் என அழைக்கப்
dulator) மிக்ஞைகளை அன ாக மாற்றுவதாகும்.
மின்னஞ்சல் (E-mail)
இது இணையத்தின் வரவால் கிடை த்த ஒரு வசதியாகும்.
இதன் மூலம் ஒரு கணினியிலிருந்து இன்னொரு கணினிக்குத் தகவல்களை, கடிதங்களை, படங்களைப் பரிமாறிக் BETTENT, ar6D'DTibi (Interpreter)
கணினி மொழிபெயர்ப்பு நிரல்களில் ஒன்றான இதன் மூலம் கட்டளைத் தொகுதிகள், ஒவ்வொரு வரியாக மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. தொகுப்பி (Compiler)
மொழிபெயர்ப்பு நிரலான தொகுப்பி, கட்டளைத் தொகுதிகள் அனைத்தை பும் ஒரே முறையில் மொழிமாற்றம் செய்யக் கூடியது.
தொகுப்பு - கணினியரசன்
ஜூன் 2001

Page 14
எங்கு திரும்பினாலும் கணினி, கணினி, கணினி இல்லாது கல்வியுல கமுமில்லை, அறிவியல் விரிவாக்கமும் இல்லை. எந்தத் துறையை எடுத்தாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு கோணத்தில் மிக முக்கிய சக்தியாக இருப்பது கணினி தான்.
தொழினுட்பத்துறையில் முதன்மை பெறும் கணினியின் பாவனை தற் பொழுது அதிகரித்து வருவதற்குக் கார னம் இணையம் (Internet) ஆகும். இன்று சிறுவர், பெரியோர், ஏழை, பணக் காரன் என்ற எவ்வித வர்க்கவேறுபாடு களுமின்றி அனைவரும் இணையத் தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இணையம் தொழில் முன்னேற்றத் தில் பெரும் பங்களிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. இதை நாளுக்கு நாள் பெருகிவரும் இணைய முகவர்கள், 35,600TL GOLDLITIEEit (Internet Cafe), இணையத் தளங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். தொழிற்துறையில் ஈடு பட்டுள்ள அனைவரும் தங்களின் விளம் பரங்களையோ, அல்லது தகவல் களையோ இணையத்திலேயே விளம் பரம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவலில் உள்ளனர். இவ்வாறு பிரபல்யமாகி வரும் இணையத்தைப் பற்றிப் பல புத் தகங்கள், சஞ்சிகைகள், கட்டுரைகள் வெளிவந்த வண்ணமே இருக்கின்றன. இவற்றைப் படிப்பதன் மூலம், இணை யத்தைப் பற்றிய மேலதிக விடயங் களை அறிந்து கொள்ளலாம்.
இன்று இணையத்துடன் பலராலும் பேசப்படுவது மின்வர்த்தகம் (E- 0ேm merce) գեեւի.
"இணையத்தில் எதிர்காலத்தில் அதிக தாக்கத்தை விளைவிக்கக் கூடி பதும், பெரும் இலாபத்தைக் கொடுக் கக் கூடியதுமான, தொழில்நுட்பம் எது" என சமீபத்தில் நடந்த பத்திரிகை மாநாடு ஒன்றின் போது மைக்ரோ
சொஃப்ட் நிறுவனத் ரான பில்கேட்எபி போது, அதற்கு அள் e-com எனப் பதி: விற்கு மின் வர்த்தி இன்று அனைவராஜ் եlTEEl, 瞿
தகவல் தொழில் தற்பொழுது புரட்சி நாடுகள் யாவும் ப கவே பெரும் தொை லீடு செய்கின்றன.
எனவே, எதிர்க எதிர்நோக்கவுள்ள யுவதிகளும் கட்ட கம் பற்றி அறிந்தி
மின்வர்த்தகம் கருவியின் துணை னுாடாகப் பொருட் யும் விற்பதையும் எந்த மூலையில் : கும் பொருட்களாயி வர்த்தகத்தின் மூல லாம். மின்வர்த்தக கங்கள், சிடிக்கள், ! வாகனங்கள், மரக் கூட விட்டிலிருந்த பெற்றுக் கொள்ள உங்களது நேர கடைகளுக்கு ஏறி களைப்புற்று, கடை காத்திருந்து, பொ செல்ல வேண்டிய பாரத்தில் இல்லை இதில், உங்க! வாகனங்கள், வீடு நிறுவனங்கள் போ: hill||LIEI3I (Auc பணத்திற்கு விற்க மின் வர்த்தக பொருட்களைத் ெ Guri “Online sho
 
 

தின் உரிமையாள LLÉb C3HHGLI" (EEGLI LuLL III : E-COITm|Terce, லளித்தார். இந்தள நகத்தின் தேவை லும் உணரப்பட்டுள்
ல்நுட்பத் துறையில் சியை ஏற்படுத்தும் பின்வர்த்தகத்துக்கா கப் பணத்தை முத
ாலச் சவால்களை இளைஞர்களும், Tபமாக மின்வர்த்த ருத்தல் அவசியம். என்பது மின்னணுக் யுடன் இணையத்தி களை வாங்குவதை குறிக்கும். உலகின் விற்பனைக்கு இருக் னும் அவற்றை மின் ம் பெற்றுக் கொள்ள த்தின் மூலம் புத்த நகைகள், உடைகள், கறி ஆகியவற்றைக் வாறே ஓடர் செய்து
முடியும். த்தை வினாக்கி பல இறங்கி, மிகவும் யில் பல மணிநேரம் ாருட்களைச் சுமந்து தேவை இவ்வியா
ரூக்குச் சொந்தமான கள், தோட்டங்கள், ன்றவற்றைக் கூட ஏல் ion) மூலம் அதிக
முடியும். த்தில் தேவையான தரிவு செய்து வாங்கு pping என அழைக்
14
கப்படுகின்றது.
மின் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தி பொருட்களை எவ்வாறு கொள்வனவு செய்வது என்ற கேள்வி உங்கள் மன
தில் எழலாம்.
இணைய இணைப்புள்ள ஒரு
கணினி இருந்தால், தேவையான இணையப்பக்கங்களுக்குச் சென்று பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்து (CETGTGTGCTLD).
மின்வர்த்தகத்தில் பணம் செலுத்தும்
முறையானது முதன்முதலில் கடன் g|LLEGs (Credit Cards) upg|DT கவே நடைபெற்றது. ஆனால், தற் பொழுது கடன் அட்டைகள் மூலமாக வம்; ஏனைய புதிய சில யுக்திகளை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் பனப் பரிமாற்றத்தினை அபிவிருத்தி செய்ய முயற்சி நடைபெறுகின்றது.
எஸ். எம். இல்ஹாம் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - CBS
இவ்வாறு பிரபலமாகி வரும் மின் வர்த்தகம் பல நன்மைகளைக் கொண்டி ருந்தாலும், அவற்றில் குறைபாடுகளும் கானப்படுகின்றன. அவையாவன, இ கடன் அட்டை (CreditCard) மூலம்
பணம் செலுத்துவதில் பெருமளவில்
மோசடிகள் நடைபெறுகின்றன. 0 அதிக தகவல் தளங்கள் பெருகி விட்ட நிலையில் அவை உண்மை யானவை தானா என நம்புவது கடி னமாக உள்ளது. Q பயனாளிகளைக் குற்றம் புரிவோரி டமிருந்து பாதுகாக்கப் போதுமான சட்டங்கள் இல்லை. O தர நிர்ணயத்தையும் விலைக் கட் டுப்பாட்டையும் மேற்கொண்டு உத் தரவாதமான பொருட்களை விற் பனை செப்வதற்கு ஒழுங்கான அமைப்பு இல்லை. G
| ஜூன் 2001

Page 15
POWIerPoint
கடந்த இதழில் பவர்பொயின்ற் பற் றிய அறிமுகத்தைப் பார்த்தோம். இவ் விதழில் ஸ்லைட் ஒன்றை (IբԱքեմ}ԼՐԱITE
2.56. It is LTTE.L.I.
ஒரு எப்னலடில் பின்வருவனவற்றில் ஏதாவதொன்றோ, அல்லது பலவோ அடங்கியிருக்கலாம்.
I. GJäÉGTÖL 537LLLņ5ù (TextTitle) GLITL, Gjirii (Body Text) ரேபிள் (Table) அல்லது
FTL" (Chart) கிளிப் ஆர்ட் (Clip Art) அல்லது வேறு படங்கள். Start 5 Programs paliter, Jour பொயின்றை ஒப்பின் செய்யுங்கள், பவர் பொயின்ற் டயலொக் பொக்ஸ் தோன்றும் (படம் 1).
CP24, a File:Eresertation sing -- grocotre wild
Eosion inst
*
it
on to theast.
LILLË. 1
அதில் பிளாங்க் பிரசன்டேஷன் (Ba. nk Presentation) GTIGSTU 56ncii (Option) பட்டினைக் கிளிக் செய்து ஒகே (OK) செய்யுங்கள். நியூ ஸ்லைட் (New Slide) LLsesÜffi, (SLITFErö தோன்றும் அதில் ஒரு லேபவுட் (Layout) gif தெரிவுசெய்யவேண்டும். உதாரனமாக, T என்ற லேயவுட்டைத் தெரிவுசெய்து ஓகே (OK) செய்யுங்கள். இதன் போது நீங்கள் தெரிவு செய்த லேயவுட் ஸ்கி
ரீனில் வந்திருக்கு ரு அட் டைட்டி என்ற இடத்தில் 1 தால் கேளuர் ஆறு
브
Es is is
இதில், நீங்கள் : ரைப் செய்ய முய
இந்த ரெக்ளப்பு (Font-Size), GLI loபr) போன்றவற்ை வாறு மாற்றிக் ெ இதன் பின் கீழே பகுதியில் படங்க யும். படங்களைச் மெனுவிலுள்ள இt JMicroli Poweroi. İl Ee Et ve İse
%ש &) EEE, ט
Times Fieri Roman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b (LILLlib 2). Ef5rili,
(Click to add title) வஸால் கிளிக் செய் னுள் வந்திருக்கும்.
----브-E-.
ü,冗
பிரும்பிய ரெக்ஸ்டை டியும்,
ன் ஃபொன்ட் சைஸ் 'sin' Eer (Font Coற நீங்கள் விரும்பிய காள்ளவும் முடியும். வெற்றிடமாக உள்ள ளைச் சேர்க்க முடி சேர்ப்பதற்கு மெயின் ன்சேர்ட் (Insert) இற்
ன் ஒன்றை வாக்குவது எப்படி?
குச் சென்று வரும் மெனுவில் பிக்ஷர் (Picture) 6TESTLIGJ GJGalil (Select) செய்து வரும் மெனுவில் கிளிப் ஆர்ட் (Clip Art) என்பதைக் கிளிக் செய்யுங் கள் கிளிப் ஆர்ட் டயலொக் பொக்ஸ் வரும், அதில் படம் ஒன்றை செலெக்ட் செய்து டபிள் கிளிக் செய்தால் படம் உங்கள் லேபவுட்டினுள் வந்திருக்கும். நீங்கள் இன்சேட் செய்த படத்தைக் கிளிக் செய்து அப்படத்தை விரும்பிய அளவிற்குப் பெரிதாக்கி அல்லது சிறி தாக்கிக் கொள்ளலாம் (படம் 3).
இனி, இந்த ஸ்லைடுக்கு அணி மேஷன் கொடுத்து அழகுபடுத்துவது எப்படி எனப் பார்ப்போம். மெயின் மெனு வில் வியூ (WieW) ஐக் கிளிக் செய்து அதில் கஸ்டம் அனிமேஷன் (Cust
- திர்கா -
om Animation) என்பதையோ, அல்லது எல்லைடுக்குள் வைத்து ரைட் கிளிக் செய்துவரும் மெனுவில் களப்டம் அணி மேஷன் என்பதையோ கிளிக் செய்யுங்
Periori
SS 드르 | 빨
판 言エ یت هایirania یا -
SEంతితేజక ఉ==
Default Design = 1922
LJLlb 3

Page 16
கள், கஸ்டம் அனிமேஷன் டயலொக் அருகில் உங்கள் 6 பொக்ஸ் படம் 4 இல் உள்ளவாறு விலான தோற்றம்
தோன்றும் அதில் செக் ரு அனிமேட் ரு அனிமேட் ஸ்ன எல்லைட் ஒப்ஜெக்ட்ஸ் (Check to ani என்பதன் கீழ்க் கா
LLEn AIMation
Check to animate side objects
Titlal | FIture frate - Picture frame 3
Entry animation and SIT
Eife. PX
LLLb 4
mate side objects) என்பதில் உங்கள் ஒவ்வொன்றாகத் ெ ஸ்லைடிலுள்ளவை டைட்டில் (Title றிற்கான அனிமேல் 1), L5i, Gigit "L53.J.E. 2 (Picture Frame (Setting) slin Guibs 2), பிக்ஷர் பிறேம் 3 என வந்திருக்கும், யும்.
e/ou 2)
வாசகர்
"கம்ப்யூட்டர் ருடே' யின் ஓராண்டு நிறைவை நடாத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
இந்த வாசகள் சந்திப்பில் “கம்ப்யூட்டர் ருடே' உறுப்பினர்கள், எழுத்தாளர்கள் உங்கள் முன்தோ6
இந்த அரிய வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்க கீழுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தையோ, அதன் செய்து உடனே எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.
வாசகர் சந்திப்பு நடைபெறும் இடம், காலம் - - பற்றிய விபரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். குறிப்பிட்ட தொகையான வாசகர்களே
சந்திப்பில் கலந்து கொள்ள GILILI அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் ԱPE உங்களுடைய அமைதிக்கு முந்தங்கள். தொ விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: |
கம்ப்யூட்டர் ருடே நாள் இல. 376-378, காலி வீதி, கொழும்பு -06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bலைடின் சிறியள இனி, டைட்டில் 1 என்பதைத் தெரிவு ானப்படும். செக் செய்து விட்டு இஃபெக்ட்ஸ் (Effe's) லட் ஒப்ஜெக்ட்ஸ் என்ற பட்டினைக் கிளிக் செய்யுங்கள். னப்படுவனவற்றில் அதில் என்றி அனிமேஷன் அண்ட் ?x| JIGGYÄTIL" (Entry animation and soLund) என்பதன் கீழ் 2 பொக்ஸ் (Box) காணப்
படும். அதில் X எனக் குறித்துக் காட்
டப்பட்டுள்ள பொக்ளின் கொம்போ (Comb) பொக்ளியில் கிளிக் செய்தால் அதன் கீழ் அப்பியர் (Appear), ஃபிளை (Fly), பிளைன்ட்ஸ் (Binds) GAFFECBLITTL" (Checkerboard) GTGOT'I பல அனிமேஷன் கட்டளைகள் கானப் படும். இவற்றுள் ஒன்றைத் தெரிவு செய் புங்கள், விரும்பினால், பிறிவியூ (Preview) பட்டினை அழுத்தி நீங்கள் தெரிவு செய்த அனிமேஷன் எவ்வாறா னது என்று பிறிவியூவில் பார்க்கலாம். இவ்வாறே பிக்ஷர் ஃபிறேம் 2. பிக் ஷர் ஃபிறேம் 3 என்பவற்றையும் ஒன் றன் பின் ஒன்றாக செலெக்ட் செய்து அவற்றுக்கும் அனிமேஷன்களைக் கொடுக்க முடியும்.
செக் ரு அனிமேட் ஸ்லைட் ஒப்ஜெ நரிவுசெய்து அவற் க்ட்ஸ் என்பதில் ரெக்ஸ்ட் செலெக்ட் டின்கள், செட்டிங் செய்யப்பட்டிருந்தால், அதற்கான அணி றக் கொடுக்க முடி மேஷனைத் தெரிவு செய்யும் போது அதன் அருகில் இன்ரடியூஸ் ரெக்ஸ்ட்
f(wԱՐՄՆ(! சந்திப்பு முன்னிட்டு, வாசகள் சந்திப்பொன்றை கொழும்பில்
யின் ஆசிரியர் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர் குழு
ன்றி உரையாடவுள்ளனர். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான்!
பிரதியையோ தெளிவான கையெழுத்தில் பூர்த்தி
SSSSSS- - - - - - - - - - - - - - - - - -
வாசகள் சந்திப்புக்கான வின்னப்பம்
நூலுவலக பாவனைக்கு
S S S S S S Stttttt t t t t t t t t t t LLL
TT S SS SS S tStStSStStSASASASAStStSttStSttSttStSSS SSL
ாலைபேசி இலக்கம் : .
billi . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - LITEů : ........................... "கம்ப்யூட்டர் ருடே' சஞ்சிகையை கடந்த
200. முதல் வாசித்து வருகின்றேன், பு.
LSLLSSS SS SS SSLSSகையொப்பம் _
2001

Page 17
(Introduce text) stiuti f is gii JGitalů (Allatonce), GTU (Bouří (By word), 6)LI Glesco LM (By letter) என 3 கட்டளைகள் காணப்படும்.
இதில், ஒல் அற் வண்ணம் என்பது நீங்கள் தெரிவு செய்த அனிமேஷனை டைட்டில் முழுவதற்கும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்துவதா என்பதையும், பை வேர்ட் என்பது டைட்டிலிலுள்ள ஒவ் வொரு சொல்லுக்கும் பயன்படுத்துவதா என்பதையும், பை லெட்டர் என்பது ஒவ் வொரு எழுத்துக்கும் பயன்படுத்துவதா என்பதையும் குறிக்கும்.
படம் 4 இல் Y எனக் குறித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள பொக்ஸில் சவுண்ட் இஃபெக்ட்ஸ் (Sound Elects) காணப்
படும். அதில், கிளிக் செய்தால் அப் லோஸ் (Applause), பிறேக்கிங் கிளாஸ் (Breaking Class), EG D.III (Camera), fib (Chime), (3EG GogērůLT (Cash Register) எனப் பல ஒலி விளைவுகள் காணப்படும் செக் ரு அனிமேட் ஸ்லைட் ஒப்ஜெக்ட்எம் என்பதிலுள்ள ஒப்ஜெக் ட்ஸை ஒவ்வொன்றாகத் தெரிவு செய்து அவற்றிற்கு ஒலி விளைவுகளைக் கொடுக்க முடியும்.
கஸ்டம் அனிமேஷன் பொக்ஸி லுள்ள ஒடர் அன்ட் ரைமிங் (Order &Timing) என்பதைக் கிளிக் செய்தால் தோன்றும் பொக்ஸ்பில் அனிமேஷன் ஒடர் (Animation Order) GiGi LF56 ft, ஸ்லைடில் உள்ள ஒப்ஜெக்ட்களின் அனிமேஷன் ஒழுங்கு காணப்படும் (LILib 5).
அதற்கு அருகில் ஸ்ரார்ட் அணி (ELDolyai (Start Animation) aliiLiga கீழ்க் காணப்படும் ஒன் மவுஸ் கிளிக் (On mouse click) ali LugaiT61 5 ஷன் பட்டினைக் கிளிக் செய்தால், ஒவ் வொரு ஒப்ஜெக்ட்டும் ஒவ்வொரு மவுஸ் கிளிக்கின் பின்னரே தோன்றும்
54 (SLTLDiyiji E65 (Automatically) என்பது ஒரு ஒப்ஜெக்ட் தோன்றி எவ்
வளவு நேரத்திற்கு தோன்ற வேண்டும் தாகும். ஒட்டோம அருகில் இதற்க கன்களில் கொடு
இதுவரை ஒரு GhITÉÉ HE5űLLE அனிமேஷன்கள் பார்த்ே . ஸ்லைட்டின் பின்னி இற்கான நிறத்ை மாயின், மெயின் ெ mat) இலுள்ள பக் கிளிக் செய்யுங்கள் GETE GLITET ( பக்கிரவுண்ட் டயல்ெ பகுதியிலுள்ள செ கிளிக் செய்தால் ே ஒன்றைக் கிளிக் ெ ply) செய்து உங்க கிரவுண்ட் நிறத்தை Աբլգեւվլն.
ஸ்லைடின் பக் (Design) இல் தோ விரும்பினால் ஃபே செலெக்ட் செய்து அப்ளை டிசைன் Design Template) செய்யுங்கள்.
ஏற்கனவே, உரு டுள்ள டிசைன் ரெ பலவற்றைக் கெ பொக்ஸ் ஒன்று ே அதில் ஒன்றைத் அப்ளை (Apply)
Apply Design triple
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப் பிறகு அடுத்தது என்பதைக் குறிப்ப றிக்கலி என்பதன் ன நேரத்தை செக்
க முடியும்.
ஸ்லைடை உரு அனிமேஷன் மூலம்
கொடுப்பது பற்றிப்
உருவாக்கிய இந்த Gil (Background) த மாற்றவேண்டு Digil "...BuTLEB (Forகிரவுண்ட் என்பதைக் பக்கிரவுண்ட் டய தான்றும் (படம் 6) ாக் பொக்ஸின் கீழ்ப் TLiĒII LTiēī நான்றும் நிறங்களில் Fய்து அப்ளை (APள் எல்லைட்டின் பக் மாற்றிக் கொள்ள
கிரவுண்ட் டிசைன் ன்ற வேண்டும் என Turpij (Format) Eg வரும் மெனுவில் JLBLEs) (Apply என்பதைக் கிளிக்
வாக்கி வைக்கப்பட் ம்ப்லேட் மாதிரிகள் TEGEL LLL GAGNITÈ, நான்றும் (படம் 7), தெரிவு செய்து என்பதைக் கிளிக்
செய்யுங்கள் இப்போது உங்கள் ஸ்லைட் டிசைன் ரெம்ப்லேட்டில் தோன்றும்.
இதுவரை நாம் ஒரு ஸ்லைடை மட் டுமே உருவாக்கினோம். பிரசன்டேஷன் ஒன்றில் எத்தனை ஸ்லைட்களை வேண்டுமானாலும் உருவாக்கலாம்.
Background
Bullet text
background graphics fr:Usll Ing-ter
LJLuf 6 எனவே, ஒரு எல்லைடை உருவாக்கி முடித்த பின் அடுத்த ஸ்லைடை உரு வாக்க வேண்டுமெனின், மெயின் மெனு வில் இன்சேர்ட் (Insert) இல் நியூ 6ŭ G3) GuoLi (NeW Slide) G16žï Lu Goog5aff, கிளிக் செய்வதன் மூலம் அடுத்த எல்லைடைத் தயார் செய்ய முடியும். இவ்வாறு எல்லைட்களைத் தயார் செய்து அனிமேஷன்களைக் கொடுத்த பின் மெனுவிலுள்ள ஸ்லைட் ஷோ (SIide Show) gi, di G-Furg, Globih GDg|Růsů 6ůu (359T (View Show) என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள் உங்கள் பிரசன்டேஷன் கணினித்திரையில் அழ காகத் தோன்றும். ●
Lorern ppSLIITI
S Luu L LL L LLLLL LL LL LLLLL LL LS
lim ng minsang
Tri
mini
i lainin l

Page 18
இணையப் பக்கங்க
வல்லுனராக
நுட்பத்துறையில் ஏற்பட்ட அசுர வளர்ச் சிக்கு இணையத்தின் வரவே வித் திட்டதெனலாம். இந்தப் புதிய புரட்சி யின் விளைவாக தகவல் தொழில்நுட் பத்துறையில் பல வேலைவாய்ப்புக்கள் புதிது புதிதாக உருவாகியுள்ளன. அதிலும் தற்போது பிரபல்யமாகி வரும் இணையப் பக்க உருவாக்கம் போன்ற இணையம் தொடர்பான வேலைவாய்ப் புக்களே பெருகி வருகின்றன. அத்துடன் இது சர்வதேச ரீதியிலான வேலை வாய்ப்பாகவும் விளங்குகிறது.
எனவே, இனையப்பக்கங்களை உருவாக்கக் கூடியவர்களே எமது நாட் டிற்கும் வெளிநாட்டிற்கும் தேவைப்படு கிறார்கள். எனினும், இலங்கையைப் பொறுத்த வரையில் தகவல் தொழில் நுட்பத்துறையில் போதிய அறிவுள்ள வர்கள் அரிதாகவே உள்ளனர். இத
னால், தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில்
தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் இலகுவாகத் தொழில் வாய்ப்பைப் பெற்றுக் கொள் ளக் கூடியதாகவுள்ளது. ஆனாலும், கடந்த சில மாதங்களாகத் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையிலுள்ள வேலை வாய்ப்பில் சற்று தளர்வு நிலை ஏற்பட் டுள்ளது. இத்தளர்வு நிலை இன்னும்
சில மாதங்களில் மாறி மீண்டும் தகவல்
தொழில்நுட்பத்துறையில் வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கலாம் என்பதில் ஐய மில்லை.
எனவே, நீங்களும் இணையப் பக் கத்தினை உருவாக்கும் திறமையினை வளர்த்து வேலைவாய்ப்பினைப் பெற் றுக் கொள்ளுங்கள் இ இணையத் தளம் (Web Site)
என்றால் என்ன?
உலகெங்கிலும் உள்ள நிறுவனங் கள், அரச அலுவலகங்கள், பல்கலைக் கழகங்கள், தனிப்பட்ட நபர்கள் தங் களைப் பற்றிய விபரங்களை இணையத் தில் தங்களுக்கென்று திறந்துள்ள ஒரு பிரிவில் பதிந்து வைத்திருப்பார்கள். இதுவே இனையத்தளம் ஆகும்.
கம்ப்யூட்டர் ருடே
உதாரண்மாக, ! பல்கலைக்கழகங்கள் அவை ஒவ்வொன் இணையத்தளங்களு றன. இந்த இணைய றும் குறித்த பல் பாடத்திட்டம், அவற் போன்றவற்றை உள் நீங்கள் இப்பல்க சேர்ந்து கற்க விரு தகைமைக்கேற்ப பா செய்து விட்டு, இ வாறே விண்ணப்பிக் கானப்படுகின்றன. இ இணையத் த வாக்க எமக்கு பொதுவாக, இல் உருவாக்குவதற்குப் எல் மொழியே பய ஆனாலும், எச்ரிஎம் நிலையான இனை டுமே உருவாக்கக் தால் மாறும் இ6ை உருவாக்குவதற்கு (Jawa Script), gFT5 Applet), 56165. (JSP) போன்ற மொ
(Flash) என்ற மென் படுத்தியும் அழகிய LLILI LEGE ERFGJ) ETT ET
ஆனாலும், எச் வெப் புரோகிராமிங் படுத்தப்பட்டு வருகி எம்எல் மொழியை லும் கற்க முடியும் மொழி பற்றிய அப க்க வேண்டிய அ ரன ஆங்கில அறி மானது. ஏனெனில், ஆங்கிலத்திலேயே இணையப் பக்க எழுத முடியும், ஆ அனைத்து இனத் புரிந்து கொள்வது லேயே இணையப்
 

ளை வடிவமைக்கும்
IDII EDITbilib Gi...
இணையத்தில் பல
இணைந்துள்ளன. ற்கும் தனித்தனி ம் காணப்படுகின் த்தளம் ஒவ்வொன் கலைக்கழகத்தின் றிலுள்ள வசதிகள் ளடக்கி இருக்கும். லைக்கழகங்களில் ம்பினால், உங்கள் -நெறியைத் தெரிவு |னையத்திலிருந்த கக் கூடிய வசதியும்
ளங்களை உரு என்ன தேவை? ணையப் பக்கத்தை பரவலாக எச்ரிஎம் ன்படுத்தப்படுகிறது. எல்லைக் கொண்டு LJILJEHIJ EE57) GITT LCL
கூடியதாக இருப்ப னபப் பக்கங்களை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ா அப்லெட் (Java (ASP), Gagar(L5 ழிகள் பயன்படுத்தப் பிட இன்று ஃபிளாஷ் பொருளினைப் பயன் இயங்கும் இனை உருவாக்குகிறார்கள். ரிஎம்எல் மொழியே மொழியாகப் பயன் |றது. அதாவது எச்ரி யார் வேண்டுமானா இதற்குக் கணினி |ப்படை அறிவு இரு வசியமில்லை, சாதா வ இருந்தால் போது
எழுதப்படுகின்றன. ங்களை தமிழிலும் ாலும், உலகிலுள்ள தினராலும் இதனைப் கடினமாகும். இதனா பக்கங்கள் உலகி
8.
செல்வா
லுள்ள அனைவராலும் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய ஆங்கில மொழியில் எழுதப்படு கிறது.
இணையப் பக்கங்களை உருவாக் குவதற்கு நல்ல கற்பனை வளம் இருத் தல் அவசியம். அதாவது எவ்வாறு எழுதினால், ஒரு இணையப்பக்கம் அனைவரையும் கவரக் கூடியதாக இரு க்கும்; எந்த வகையான படங்கள் எந்த இடத்திற்குப் பொருந்தும்; எத்தகவல் களை இட்டால் அனைவரையும் கவர முடியும் என்று சிந்தித்துச் செயற்படும் ஆற்றல் இருந்தாலே உங்கள் இனை பப்பக்கம் அனைவரையும் கவரக்கூடிய தாக அழகாகக் காட்சியளிக்கும்.
நீங்கள் இணையப் பக்க வடிவ மைப்பில் ஆர்வமுடையவராகவும், அத் துறையில் வல்லுனராகவும் வரவேண்டு மென்ற விருப்பமுடையவராகவும் இருப் பின் எச்ரிஎம்எல், டிஎச்ரிஎம்எல் (DHTML), ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஏஎஸ்பி, ஃபிளாஷ் போன்றவற்றையும்; அழகான படங் களை உருவாக்கக்கூடிய போட்டோ Gilgrity (Photo Shop), i.' I golf CLC'.
LÍT (GIFAnimator) (&LJITTIGSTIDELjs).jpg|Juli
கற்க வேண்டும்.
இவற்றைக் கற்று இணையப் பக்க GILq 615mLD'ILITGITTJJITH (Web Page Designer) உருவாகி விட்டீர்களானால், நீங் கள் நிறுவனம் ஒன்றில் சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். அல்லது ஒப்பந்த அடிப் படையில் நிறுவனங்களுக்கோ அல்லது தனி நபர்களுக்கோ இணையப் பக்கங் களை உருவாக்கிக் கொடுக்க முடியும் இன்று சாதாரணமாக ஒரு நிலை யான இணையப் பக்கத்தினை உரு வாக்க, 1 மணித்தியாலத்திலிருந்து 3 மணித்தியாலங்கள் வரை தேவைப் படும். இந்த ஒரு இணையப்பக்கத் திற்கு 500/= முதல் 2000/= வரையும், இயங்கும் இணையப் பக்கத்திற்கு 3000/= முதல் 6000= வரையும் பணம் வசூலிக்க முடியும். நீங்களும் இத் துறையில் இறங்கி வெற்றி பெறவேண்டு மாயின், இப்போதே இணையப் பக்க வடிவமைப்பாளராகத் தயாராகுங்கள்
ஜூன் 2001

Page 19
மாஸ்டரிங் எம்எஸ் ஒஃபிஸ் தொட பில் கடந்த 10 இதழ்களில் எம்எஸ் வேர்ட் 2000 பற்றிப் பார்த்தோம். இந்த இதழிலிருந்து எம்எஸ் எக்ஸெல் 2000 தொடர் ஆரம்பமாகின்றது.
எம்எஸ் ஒஃபிளஸ் என்பது ஒரு நிறுவனம் அல்லது அலு வலகம் ஒன்று தொடர்பான நிதிச்செயற்பாடுகள், முகாமைத் துவச் செயற்பாடுகள் போன்றவற்றை இலகுவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பக்கேஜ் (Package) களை உள்ளடக் கிய ஒரு தொகுப்பாகும்.
subglori Galil (Ms Word), Gibsorb sti, Glamosi (Ms. Excel), GTLb5 TETö gä5 mðamů (Ms Access), 5TLb5TGTů LJ5.JñTGILTua ன்ற் (Ms Powerpoint) போன்றன பொதுவாக எம்எஸ் ஒஃ பிஸ் தொகுப்பினுள் அடங்கியுள்ள பக்கேஜ்களாகும்.
இவற்றில் கணக்கீடு தொடர்பான செயற்பாடுகளுக்குப் பெரிதும் பயன்படுவது எக்ஸெல் ஆகும். எக்ஸெல் பல றோக்களையும் (ROWS), கொலம்களையும் (Columns) கொண்டமைந்த பல வேர்க்ஷிற்களை (Worksheets) கொண் Lது.
வருமான வரிக் கணிப்பீடுகள், நிதிக் கணிப்பீடுகள், வரவு செலவுக் கணிப்பீடுகள், விலைப்பட்டியல் தயாரித்தல், மாணவர்களின் மதிப்பெண் பட்டியல் தயாரித்தல் என எக்ஸெலின் பயன்பாடு விரிந்து கொண்டே செல்கிறது.
எக்ஸெலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. அவையாவன, கணிப்பீடுகள் யாவும் மிகவும் துல்லியமாக மேற்கொள்ளப்படுவதால் விடைகளும் துல்லி யமாக இருக்கும். அத்துடன் வேர்க்ஷிற் (Worksheet) மிகவும் பெரியதாக இருத்தல், வேர்க்ஷிற்றின் எந்த ஒரு பகுதியும்
facilities エ காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக 蠶*器醬。 இருத்தல், அதில் மாற்றங் *ሰrm) : |களைச் செய்யக்கூடியதாக holorat به ای இருத்தல், வேர்க்வற்றில் : எந்த ஒரு பகுதியையும் Lillrfl Goji L C-NEFLIĊI LI Jali, Bin Lq, LLI LF Tgrrी= *: Hirisini El disfr தாக இருத்தல், வேர்க் ܕܒܝܬܐ .
1uë Îï±For - Elb gətiriş | John Eagleau வற்றிலுள்ள தகவல்களை வரைபின் (Graph) வடி| : , پټان 蠶. வத்துக்கோ, 9--ഖങ്ങ LIGGÖT (Chart) GlJLq Gilliğiff & Lagra 를 :Iகோ மாற்றக் கூடியதாக ஒடி 3: 'இருத்தல், வேர்க்ஷிற்றி இேவேேசபவன்வடலுள்ள தரவுகள், தகவல்
LILLf I களை வேர்ட் புரோஸஸிங்
 

சொஃப்ட்வெயர் ஒன்றுக்கோ டேட்டாபேஸ் GEFIT.L IL GIGILLIT ஒன்றுக்கோ மாற்றக் கூடியதாக இருத்தல் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
எக்ஸெலைத் திறந்து கொள்வதற்கு Start -> Programs TLITF GTLb616rö TäGloni (Ms Excel) என்பதைத் தெரிவு செய்யலாம் (படம் 1) அல்லது டெஸ்க் ரொப்பில் காணப்படும் எம்எஸ் எக்ஸெல் ஐகனை டபிள் கிளிக் செய்வதன் மூலமும் திறந்து கொள்ளலாம். அல்லது ஸ்ரார்ட் மெனுவில் காணப்படும் ரண் (Run) என்பதைக் கிளிக் செய்து வரும் டயலொக் பொக்ஸில் ஒப்பின் GT61) SL-555 C/Program
Files Microsoft Office
பனேசா (Microsoft Excel என்ற LTTE
|(Path) ஐ ரைப் செய்து (படம் 2) ஓகே செய்வதன் முலம் திறந்து கொள்ளலாம். எக்ஸெலைத் திறப்பதற் குரிய பாத் சரியாகத் தெரியாவிடின், ரண் டயலொக் பொக்ஸிலுள்ள பிரவுஸ் (Browse) என்பதைக் கிளிக் செய்து நE=E வரும் விண்டோவில் ërpë gjala Emi I i 3) பாத்தைத்
2D hill u ħmir இ|தெரிவு செய்யலாம். TEm
" - "எக்ஸெலின் ஆரம்
Tiu
|பத் திரையானது படம் 4 இல் உள்ள வாறு தோன்றும் இது LILլի 3 பல வேக்வீற்களைக்
கொண்டிருக்கும்
இவை சிறு சிறு சிற்றறை (Cell) களால் நிரப்பப்பட்டி ருக்கும், ஒவ்வொரு வேர்க்ஷிற்றும் கொலம் A தொடக்கம் கொலம் TW வரையிலாக 256 கொலம் (Column) talsTupi,
ایشلقl = - || - || | - بيتر سيقوم التي يتم تقسيم التي يتقن عقالة | *里事毫,萼哥 -
---- AN R He
ܢܠ N GlābTLī 轟イ GLITË ET)
-
I 酥 FTF. HAsser ogs- LTS SSS S LLS SSSuSuSS SY Fro It F.
LILLË. 4
| g"i 2001

Page 20
65536 றோ (Row) களையும் கொண் டிருக்கும் ஒவ்வொரு சிற்றறையும் ஒவ் வொரு முகவரியைக் கொண்டிருக்கும். இம்முகவரியானது கொலத்தின் பெய ரில் ஆரம்பமாகி றோ இலக்கத்தில் முடிவடைவதாயிருக்கும்.
உதாரணமாக, படத்தில் குறித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள சிற்றறையின் முகவரி AI ஆகும். இம்முகவரியை மேலே புள்ள லேபிள் பொத்ளிலும் காண்லாம்.
இதில் எக்ஸெல் வேர்க்ஷிற் ஒன்றில் இரண்டு இலக்கங்களை ரைப் செய்து எவ்வாறு கூட்டுவது என்பதைப் பார்ப் (ELITLE.
எக்ஸெலைத் திறந்தவுடன் வரும் வேர்க்வற்றில் AI என்ற முகவரியை யுடைய செல் எப்போதும் செலெக்ட் (Select) ஆகிக் காணப்படும், இதில், நீங்கள் கணிப்பீட்டை மேற்கொள்ள விரும்பும் எண்ணை ரைப் செய்யுங்கள்.
உதாரணமாக, 70,90 ஆகிய இரு எண்களைக் கூட்ட வேண்டுமாயின், இந்த இரு எண்களையும் இரு வேறு செல்களில் ரைப் செய்யவேண்டும். ஒரு செல்லில் 70 ஐ ரைப் செய்து விட்டு எண்டர் (Enter) கியை அழுத்தியோ அல்லது கீபோர்ட்டில் உள்ள அரோ (ATOW) கியை அழுத்தியோ அடுத்த செல்லிற்குச் சென்று 90 ஐ ரைப் செய் யுங்கள். இதன்பின், இரு செல்களையும் ஒன்றாகச் செலெக்ட் செய்து விட்டு arty TGLTL 16:LITI (Standard Tool bar) இலுள்ள 2 என்ற பட்டினைக் கிளிக் செய்யுங்கள். 70, 90 ஆகிய இரு எண்களும் சுட்டப்பட்டு நீங்கள் செலெக்ட் செய்த செல்களுக்கு அடுத்த செல்லில் 160 என விடை காணப்படும். அல்லது நீங்கள் எண்களை ரைப் செய்த செல்களுக்குக் கீழுள்ள செல் லில் எண்களைக் கூட்டுவதற்குரிய ஃபங்ஷன் (Fபnction) ஐப் பயன்படுத்து வதன் மூலமும் கணிப்பீட்டை மேற்
FT56II5UIIlī).
இதற்கு, AI என்ற செல்லில் 70 ஐயும், A2 என்ற செல்லில் 90 ஐயும் ரைப் செய்திருந்தால், A3 என்ற செல் 5ö653 =FAl+ A2 61etik 33T, FSLITn (AIA:2) என்றோ =sum (A1A2) என்றோ ரைப் செய்து விட்டு எண்டர் கியை அழுத் தினால், விடை கிடைக்கும்.
எம்எஸ் எக்ஸ்ெவின் தொடர்ச்சியை அடுத்த இதழில் பார்ப்போம்.
(D60) 6. இண்ெ
உலகில் கணினி படுத்தி இன்று கணி யில்லை என்ற நிை குக் காரணமாக களைக் குறிப்பிடலா உற்பத்தி செய்து ெ (IBM) நிறுவனம், ! யாகச் செயற்படும் பு եւմiլ (5) Ճllվելէ 3|E| வனம், கணினி இயங் யான சொஃப்ட்வெ வரும் மைக்ரோசொ நிறுவனம் என்பவை. புரோஸஸர்களை யிடும் நிறுவனங்களி el) நிறுவனமே பிரப குகிறது.
இன்று கணினி வெளியிடும் நிறுவன பட்டாலும் பொதுவா பூட்டர் (PC) களை என்று அழைப்பதை եniեճՃllեւրի LIեն I வாக்கினாலும் அ filiari (Intel Chip வாகப் பலரும் அன் தவறாகும். இன்டெ தயாரிப்பெனின், சிட் குறிப்பிடப்பட்டிருக்
இன்ரகிறேட்டட் 6 (Fjelgså (Integratet poration) GTGÅTT ரிக்காவில் 1968 ஆ கப்பட்டதே இன்ட்ெ
இந்த நிறுவன செய்யப்படும் இன்ெ நிறுவனத்தின் கணி இணக்கமான (C0 களிலும் பயன்படு: []୍]].
 

ானியில் திகழும்
_6) {36060
ரிப் புரட்சியை ஏற் னியின்றி எதுவுமே ல ஏற்பட்டிருப்பதற் மூன்று நிறுவனங் ம், ஹார்ட்வெயரை வெளியிடும் ஐபிஎம் கணினியின் மூளை ரோஸளரை வெளி டெல் (Intel) நிறு குவதற்குத் தேவை பரை வெளியிட்டு II' (Microsoft) யே அவையாகும். உருவாக்கி வெளி iல் இன்டெல் (Intஸ்யம் பெற்று விளங்
களைத் தயாரித்து IEEE LUGO LEITEROTIL
FEE GELTEFGTEČI ETELE ஐபிஎம் கணினிகள் போன்று, புரோஸ் நிறுவனங்கள் உரு வற்றை இன்டெல் s) என்றே பொது ழக்கின்றனர். இது -ல் நிறுவனத்தின் பில் அதன் பெயர் தும்,
T5-LéFIIIsle (FIIslL | Electronics Corபெயருடன் அமெ ம் ஆண்டு ஆரம்பிக் ல் நிறுவனமாகும், த்தால் உற்பத்தி டல் சிப்ஸ் ஐபிஎம் னிகளிலும் அதற்கு mpatible) GEGNafasis ந்தப்பட்டு வருகின்
1970 ஆம் ஆண்டில் இன்டெல் நிறுவனம் முதன்முதலாக 4004 என்ற புரோஸளப்ரை அறிமுகப்படுத்தியது. 5mm நீளமும் 25mm அகலமும் கொண்ட இந்தப் புரோஸளரைக் கணி னியில் பயன்படுத்த முடியவில்லை. ##ũg{:(LLIT (Calculator) (5ũ [[[ டுமே பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருந்
இதன்பின் 1994 இல் 8080 என்ற புரோஸளரைக் கணினியில் பயன்படுத் தக்கூடியவாறு வெளியிட்டது. இதைத்
தொடர்ந்து 1979 இல் 8088 புரோஸஸள்
வெளியானது. இவை குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடியளவு பிரபல்யமாகவில்லை.
1982 இல் வெளியான 80286 புரோ எப்ஸருடன் இன்டெல் நிறுவனம் பிர பல்யமாகத் தொடங்கியது. இதன் பின் 1985 இல் 80386 புரோஸ்ஸரை அதி கச் செயற்பாட்டுத்திறன் கொண்டதாக வெளியிட்டு கணினியுலகில் இன்டெல் நிறுவனம் தன் பெயரை நிலைநிறுத்திக் கொண்டது.
இன்டெல் நிறுவனம் தான் வெளி யிடும் சிப்களுக்கு 286,386, 486 என எண்களையே பெயர்களாக வைத்து வந்ததால், இந்நிறுவனத்திற்குப் போட்டி நிறுவனங்களாக உருவெடுத்த ஏஎம்டி (AMD), சைறிக்ஸ் (Cyrix) போன்ற நிறுவனங்களும் சிப்களை வெளியிட்டு அவற்றுக்கும் 285,386, 486 என இன் டெல் நிறுவனம் வைத்த பெயர்களையே வைக்கத் தொடங்கின. இதனால், 485 இற்குப் பிறகு தான் வெளியிட்ட புரோ எ0ளர்களுக்கு இன்டெல் நிறுவனம் பென்டியம் (Pentium) என்ற பெயரைச் சூட்டியது.
இன்டெல் நிறுவனம் 1993 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பென்டியம் (Pentium) தொடரை வெளியிட ஆரம்பித்தது. அன் றிலிருந்து பென்டியம் 4 புரோஸ்ஸரை வெளியிட்ட இவ்வாண்டு (2001) வரை இதன் சாதனை தொடர்ந்து கொண் டிருக்கிறது.
| ஜூன் 2001

Page 21
கணினி ஒன்று இயங்குவதற்கு அத் தியாவசியமானதாக ஒப்பரேட்டிங் சிஸ் டம் (Operating System) விளங்குகிறது. GILBETETü GLITETÔ (MS DOS), Gilgii டோஸ் 95/98Me2000 போன்றவை இன்று பெரும்பாலான பேர்சனல் கம்ப் LLIT (Personal Computer) Irisis பயன்படுத்தப்படும் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ் டங்களாகும்,
விண்டோஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்பாட்டிற்கு இலகுவானதோடு, படங் கள், குறியீடுகள் போன்ற கட்டளை அடையாள வசதிகளையும் கொண்டி ருப்பதால் ஆங்கில அறிவு குறைந்தவர் களாலும் இலகுவாகப் புரிந்து பயன் படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது.
இன்று விண்டோஸிற்கு இணையாக பலரும் விரும்பும் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்ட மாக, இயக்குவதற்கு எளிதானதாக லினக்ஸ் மாறி வருகிறது. எனவே, கணினிப் பயன்பாட்டு வரலாற்றில் ஓர் புதிய அத்தியாயம், லினக்ஸ் மூலம் உருவாகியுள்ளது. விண்டோஸைப் பயன்படுத்துவோர் தொகை லினக்ஸைப் பயன்படுத்துவோருடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவெனினும் அதிகரித்து வருவதை அவதானிக்கலாம். மிகப்பெரிய தொழில் நுட்ப நிறுவனங்களான சன் மைக்ரோ fisiúLifigiúil (Sun Microsystems), gil எம் (IBM), டெல் (Del), கொம்பக் (Compaq), ஹெவ்லெட் பக்கார்ட் (Hewlett Packard) (8LTiI Ēels TECī லினக்ஸ் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப் பதே இதற்குக் காரணமாகும்.
ஆனாலும், விண்டோஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் அனைத்து வசதிகளையும் ஒருங்கே தன்னகத்தே கொண்டிருப்ப தால் இத்தொகுப்பை விட்டு பயனாளர் கள் (Users) வேறு தொகுப்பிற்கு மாறக் கூடிய சாத்தியம் இல்லை எனவும், மைக்ரோ சொஃப்ட் நிறுவனத்தின் வின் டோஸ் தொகுப்புகளுக்கு எதிராக லின
ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்ட வரலாற்றில்
க்ளப்ால் எதுவும் ெ வும் பில்கேட்ஸ் (
எவ்வாறெனினும் டின் விண்டோஸ் யேற்றுமளவுக்கு, ே லினக்ஸ் உருவெடு கக் கூடியதாகவுள்
Eöl TJ Go-FITo. உருவாக்கம், கடுை புெம் ஒரு தொழிலா யில், இத்தொழிலி: ரும் லினக்ஸின் து ற்றை உருவாக்க தால், லினக்ஸின் துறையில் பாரிய ப படுத்தும் என்பதை
லினக்ஸ் தொகு பின்லாந்து நாட்டை ரோவால்ட்ஸ் (Lin வர் சிறிய அளவி EGFEssi (Assem களில் உருவான வேறு புரோகிராம பினால் படிப்படியாக வருகிறது.
லினக்ஸின் மூ Code) spootagil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ஒரு புதிய அத்தியாயம்
|சய்ய முடியாது என தெரிவித்துள்ளார்.
ம், மைக்ரோசொஃப் தொகுப்பை வெளி பாட்டித் தொகுப்பாக நிப்பதை அவதானிக் GIT BI
ட்வெயர் தொகுப்பு மயான போட்டி நில க மாறியுள்ள நிலை ið FFILJÓSMEGJITT LIGJ அடிப்படையில் அவ த் தொடங்கியுள்ள பயன்பாடு கணினித் ாற்றம் ஒன்றை ஏற் எதிர்வு கூற முடியும். ப்பை முதன்முதலில் -ச் சேர்ந்த லினஸ் Is Torvalds) 5TETLJ ஸ் உருவாக்கினார். bly) மொழி குறியீடு இத்தொகுப்பு பல் ர்களின் உழைப் 5 வளர்ச்சியடைந்து
lauGJGJ (Source ம் அறிந்து கொள்
ளக்கூடிய வகையில் வழங்கப்பட்டுள்ள gTai (Sitsit as L6-LDL (Structure) பெரிதாகிக் கொண்டு செல்வதிைக் காணலாம். இவ்வாறு மூலவரைவை வழங்குவதில் ஒரு தீமையும் உண்டு ஏனெனில், காலப்போக்கில் இதை ஒரு கட்டமைப்புக்குள் வைத்து நிர்வகிப் பதில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். ஆனால், மைக்ரோசொஃப்ட் நிறுவனத்தின் விண் டோஸ் முலவரைபை அறிந்து கொள்ள முடியாது. காரணம் விண்டோஸ் என் பது வர்த்தக ரீதியிலான (Commercial) ஒரு ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆகும்.
லினக்ஸிற்குரிய அங்கீகாரம் 1998 இலேயே கிடைத்தாலும், வணிக உல கின் ஆதரவு 1999 இலேயே கிடைத்தது.
லினக்ஸ் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. இதுவரை காலமும் பேர்சனல் கம்ப்யூட்டரை இயக்குவதற்கு மைக்ரோசொஃப்ட்டின் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டங்களையே நம்பியிருக்க வேண் டிய தேவை ஏற்பட்டது. ஆனால், லினக் ஸின் வரவு இந்த நிலையை மாற்றி விண்டோஸ் தொகுப்பின் எதிர்காலத் தைக் கேள்விக் குறியாக்கியுள்ளது.
எம்பி 3 (MP3) ஃபைல்களை இயக்கி finist affir" (Sound Card) path ஒலி தரும் வசதி லினக்ஸில் காணப் படுவது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.
லினக்ஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் கட் டளை அடிப்படையிலானது. ஆனால், விரும்பினால் விண்டோஸ் சூழலை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் முடியும்.
லினக்ஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ் டத்தை இணையத்திலிருந்து இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்
செய்து பயன்படுத்திக் கொள் õT GÖTTL).
இதன் இணைய முகவரி WWLinux.org
2001

Page 22
லினக்ஸில் செயற்படுவதற்கென்று பல விண்டோஸ் தொடர்பான புரோகிராம்கள் உண்டு.
மைக்ரோசொஃப்ட் ஒஃபிளில் பயன் படும் அனைத்து பக்கேஜ்களையும் (Packages), டொக்கியூமெண்ட்களையும் (Documents) கையாளத்தக்க விதத் தில் எப்ரார் ஒஃபிஸ் (StarOffice) என்ற தொகுப்பும் லினக்ஸிலுள்ளது. சன் மைக்ரோ சிஸ்டத்தால் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஸ்ரார் ஒஃபிஸில் மைக்ரோசொஃ ப்டின் வேர்ட் புரோஸ்ஸரை (Word Processor) 355 FixIT GI)JLT (Star Writer), Grijit Guari (Star Base) alsi டேட்டா பேளப் புரோகிராம், எப்ரார்
இமேஜ் (Sta Image) என்ற போட்டோ
SILLE (Photo Editing) LIGITAJITLE, ஸ்ரார் மெயில் (Star Mail), ஸ்ரார் LDiari (Star Maths) also JITGITLDTG) பக்கேஜ்கள் இதற்குள் அடங்குகின்றன. லினக்ஸ் அடிப்படையில் புரோகிராம் களை எழுதுவதற்கென சொஃப்ட்வெயர் கூட உருவாகியுள்ளன. ஸர்ஷ் வெப்ளி (BE5igašistů (Sash Weblications) Gišri சொஃப்ட்வெயர் லினக்ஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இயங்கி இணையப் பக்க (Web Page) go bailisatisti is Lu மாக்குகிறது. வெப் டிசைனிங் (Web Designing) செய்வதில் போதிய அணுப வம் இல்லாதவர்களும், புதிதாகக் கற்கப் போகிறவர்களும் இந்த சொஃ ப்ட்வெயரின் துணையுடன் எளிதாக இணையப் பக்கங்களை வடிவமைத் துக் கொள்ளலாம்
லினக்ஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நெட்ஸ்கேப் நெவி கேட்டர் (Netscape Navigator), ஒபரா (Opera)ஆகிய பிர வளர்கள் மட்டுமே செயற்படக் கூடி
யது. மைக்ரோசொ, நெட் எக்ஸ்புளோரர் படாது. காரணம் இ புளோரரின் லினக்ஸ் படவில்லை. இன்டர் ரின் லினக்ஸ் பதிப் எண்ணமும் தமக்குச் மைக்ரோசொஃப்ட் ந
|
லினக்ஸ் ஒப்பரே கிரஃபிக்ஸ் கார்ட் சவுண்ட் கார்ட் (S01 ஒரு குறிப்பிட்ட அள படுவதில்லை. இதன Ulissfiri (Desktop பாடுகளுக்கு GESTE ஒத்துழைப்பதில்லை லுள்ள குறைபாடாக
லினக்ஸ் பற்றிய இணையத்தளங்களி றன. அவற்றில் சில் - www.linux.0
இத்தளத்தில் : என்ன? லினக்ஸ் பர் கள் போன்ற தலை ளிக்கேஷன்ஸ் (Ap கியூமெண்டேஷன் புரோஜெக்ட்எப் ( இணைப்புகளையும் முழுமையாகவே வி வமைக்கப்பட்ட ஒரு இது விளங்குகிறது 2 www.linuxc:
இந்த இணைய தொடர்பான தொழில் வம் தளமாகும். இத் GWELL" (New User G
5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, bLL600.1 455 456 Software GII Slips), CD யில் பதிந்து தரப்படும்.
Video
Ag H
CD TO CD திருமண வை
COPWING பிறந்த நாள் வி
(WITH CD & CD COVER)
அனைத்தும்
- குறைந்த வி
200/= வீடியோ களப்ட்ட
Dே க்கு மாற்றிக்
 
 
 
 
 
 
 

ஃப்ட்டின் இன்டர் லினக்ஸில் செயற் இன்டர்நெட் எக்ளல் பதிப்பு வெளியிடப் நெட் எக்ஸ்புளோர ப்பை வெளியிடும் * கிடையாது என நிறுவனம் கூறியுள்
ட்டிங் சிஸ்டத்தில் (Graphics Card), Ind Card) 515ölLIFUT விற்கு மேல் செயற் ால், டெஸ்க் ரொப் Publishing) G.FL Հhiն (լբԱքքոլDLITE என்பது லினக்ஸி க் காணப்படுகிறது. தகவல்கள் பல ல் காணப்படுகின்
li lil MITI,
வினக்ஸ் என்றால் bறிய புதிய செய்தி ப்புக்களையும், அப் plications), Gill-Ti. (Documentation), Projects) saluu (Link) கொண்டு பினக்ஸிற்காக வடி இனையத்தளமாக
பத்தளம், லினக்ஸ் ல் நுட்பத்திற்கு உத தளத்தின் நியூ யூசர் uide) என்ற பகுதிக்
குச் செல்வதன் மூலம் புதியவர்கள் லினக்ஸ் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். லினக்ஸ்ை ஏன் பயன்படுத்த வேண் டும், ஹார்ட்வெயருக்கும் லினக்ஸிற்கு மிடையிலான தொடர்பு என்ன? எவ்வாறு லினக்ஸைப் பெறுவது? எப்படி இன்ஸ் ரோல் செய்வது? என்பன பற்றிய தகவல் கள் இத்தளத்தில் காணப்படுகின்றன.
a www.linuxhelp.org
இத்தளத்தில் தினமும் லினக்ஸ் பற்றி வெளியாகும் சூடான தகவல்கள் வெளியிடப்படும்.
- www.linuxol.org
இத்தளத்திலுள்ள லினக்ஸ் சொஃ "L"Gaul II (Linux Software) Tall பகுதி, லினக்ஸ் சார்ந்த கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ், இசை, செகியூரிட்டி சொஃ || Gallur (Security Software) up அலசுகிறது.
- www.linux.doc.org
இத்தளம் லினக்ஸ் பற்றிக் கற்பவள் களுக்கென்றே உருவாக்கப்பட்டதாகும். இங்கு லினக்ஸ் பற்றிப் படிக்க வேண்டி யவை ஏராளமாகக் குவிந்து கிடக்கின் றன. தகவல்களைத் தேடித் தருவதற்கு ஒரு பிரவுஸர் (Browser) கூட இத் தளத்தில் உண்டு.
லினக்ஸ் ஒப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தைப் பெரிதும் ஆதரிக்க முன்வந்துள்ள நிறு வனம் ஐபிஎம் (IBM) ஆகும். இந்த ஆண்டில் ஒரு பில்லியன் டொலர்களை லினக்ஸ் வளர்ச்சிக்காக முதலிட்டு, 1500 இற்கும் மேற்பட்ட ஐபிஎம் பணி யாளர்களை லினக்ஸின் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களில் ஈடுபடுத்தவும் திட்டமிட்டு ஐபிஎம் செயலாற்றி வருகிறது. இ
o CD
D
பவங்கள் வைபவங்கள்
பரிதக் lեմյոնլլիճն டில் இருந்து
கொடுக்கப்படும்.
ENGLISH, TAAL TYPE SETTING
GLUTI TERMITT COLUTI
SCANNING
MICRO NET SWISTEM
289 111, First Floor, Galle Road, COOTbO - 06 555143,078-619307
| ஜூன் 2001

Page 23
ஆவணமொன்றை அழகுபடுத்தல்
இதுவரை வெளிவந்த தொடர்களில் விளக் குறிப் புக்கள் (Tags) பண்புகளைப் (ALibes) பயன்படுத்தி Spirit LILEllion வடிவமைத்துப் பழகுங்கள்
கடந்த இதழில் உங்களுக்கான ஹோம் பேஜ் (Home page) ஒன்றை எவ்வாறு வடிவமைப்பது என்பதைப் பற்றிட் பார்த்தோம். எச்ரிஎம்எல் தொடருக்குப் பெரும் வரவேற்பு இருட் பதனாலும் பல வாசகர்களின் அன்பான வேண்டுகோளுக் கிணங்கவும் தொடர்ந்தும் எச்ரிஎம்எல் பற்றிய விடயங்கள் "கம்ப்யூட்டர் ருடே' யில் வெளிவர இருக்கின்றன.
எச்ரிஎம்எல்லில் 90 இற்கும் மேற்பட்ட குறிப்புக்கள் உள் என அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியமான குறிப்புக் கள் பற்றி இத்தொடரில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தொடரில் விளக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புக்களைப் பயன் படுத்தி "கம்ப்யூட்டர் ருடே" சஞ்சிகைக்கான சந்தாப்படிவம் ஒன்றை உருவாக்குவது பற்றியும்; குறிப்புக்கள், பண்புகளுக் கான விளக்கங்களையும் இவ்விதழில் தந்துள்ளோம்.
"கம்ப்யூட்டர் ருடே" சந்தாப்படிவத்தைக் கீழுள்ளவாறு நீங்களே தயார் செய்யுங்கள். இதில், O பெயர், முகவரி, நாடு, தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி என்பவற்றைப் பெறுவதற்கான ரெக்ஸ்ட் பொக்ஸை உருவாக்குங்கள். நாட்டின் பெயரைக் கீழிறங்கு மெனுவா கத் தயார் செய்யுங்கள். C பால் இனத்தைத் (Male, Female) தெரிவு செய்ய றேடியோ
பட்டின்களை உருவாக்குங்கள் O வயது என்ற ஃபீல்டில் 18 வயதிற்கு மேல், 18 வயதிற் குக் கீழ் என்பவற்றைத் தெரிவு செய்யக் եոLգեւIճiIII[II றேடியோ பட்டின்களை உருவாக்குங்கள். 0 சந்தாக் காலம் (Subscription Period) egg, GEfe Gigli வதற்காகக் கீழிறங்கு மெனு ஒன்றை உருவாக்குங்கள் O "From which issue do you want?" Glip Gliritsu:i5 டன் August2000 முதல் June2001 வரையான மாதங் களில் வெளிவந்த சஞ்சிகைகளில் எதிலிருந்து சந்தா தேவைப்படுகிறது என்பதைத் தெரிவு செய்யக்கூடிய கீழிறங்கு பட்டியல் ஒன்றைத் தயார் செய்யுங்கள் O