கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1994.01.09

Page 1

· · s |- 51* "
OIIIIIIIITUDGD
திருநாளில்
Կրել :
*
[[[[}|
*** *('ー

Page 2
ஆண்டவர் முன் வரிசையில் இருக்கிறார்
"கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர் அவர் உன்னோடே இருப்பார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் Gas LIB.
(*u町姆) பெரிய வேலையாவது போராட்டமாவது நம்மை எதிர் நோக்கியிருக்கும் போது இந்த வசனம் நம்மை
தைரியத்துடன் ஆயத்தப்பட ஏவக்கூடியது யேகோவாவே நம்முடன் போனால் அவரைப் ஆண்டவரே நம்மோடு இருந்தால் நாம் முன்னேறிச் செல்வதை யார் தடுக்க முடியும் சகவீரரே, வாருங்கள், நாம் உடனே முன்னேறிப்போகலாம் வெற்றியை அடையச் செல்வதற்கு நாம் ஏன் தயங்க வேண்டும்?
ஆண்டவர் நம்முன் மட்டும் இல்லை. நம்மோடு நமக்கு மேலும் கீழும் சுற்றிலும் இருக்கும் சர்வ வியாபியும் சர்வ வல்லவருமானவர் அவர் நம்மோடு இதுவரை இருந்தது போல் எல்லாக் காலமும் நித்தியத்துக்கும் நம்மோடு இருப்பார் இது நம்மை எவ்விதம்
பின்பற்றிப் போவது பாதுகாப்பாயிருக்கும்
தைரியப்படுத்தக் கூடியது என்று பாருங்கள் சிலுவை
முன்னேறுங்கள் ஏனெனில் சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்.
நமக்கு முன்னும் நட் ஒரு நாளும் உதவி
விட்மாட்டார். அவர்த மாட்டார் நம்மைக்கை வரை நம் தேவைகளு நமக்கு உதவி செய்வ ஏமாற்றாதவரானபடிய மாட்டார்; நாம் போர் நாட்கள் முடியும்வரை உதவியும் அளிக்கக்கூட கொள்ளத் தேவையில் கர்த்தர் நம்மோடு வ புரிந்து வெற்றியையும் GIGuru
யின் வீரர்களே தைரியமாக
கவிதைப்போட்டி இல போட்டிக்களம் தேடி வந்து குவிந்தவற்றி பெற்றதுவும், வியக்கப்பட்டவையு
பாராட்டுக்குரிய கவிதைகள்
துயரம்) மனிதனை மனிதன்
இழுப்பதும்-அந்த மனிதனை மனிதனே வதைப்பதும்
வேகும் வெய்யி போகும் போக்ை சாகும் வரை உ தாங்கும் உடன
ஏ.எச்.எம்.பூஸ
|ணியில்லை என்றால்தான் மத்துவம்- எங்கும்
ளிர்விடும் இல்லையேல் பரம்தான்
செ.குணரத்தினம்
மட்டக்களப்பு "சின்னச் சின்ன ஆசை" ஐம்பதிலும் ஆசை சுமை தாங்கியாகாமல் உழைத்து வாழ ஆசை இளையமகள்-களுத்துறை
(6)A,1S))Guii :* துவிச்சக்கர வண்டியை இது
Glóir Goll அழுத்தினால் தாத்தா தொலையுமா வறுமை? GILGIU,
9. yubkarlar dövr.-unt sifariş (U5üLq. இளமை கொடிது கொடிது தள்ளாமையில் விடும் இல்லாமை கொடிது 96)ΙΙΤου Π7
பாத்திமா ரைஹானா *
Aaroda
எதிர்கா6 அய்யாத்துரையின் செய்திபடு ஜோர் வழிகாட்டி பார்க்கும் பக்கமெல்லாம் பரபரக்கும் உன் சே செய்தி சொல்லும் நாரதர் வேலை பாராட்ட மிக முக்கியம் மொத்தத்தில் இது முரசு வ6 ஒரு தேனருவி தினமுரசு வளர்க வாழ்த்துக் p göI LIgoðs. 61IIIng, 9 6ör Gæ606).
எம்.பி.கிருஷ்ணன்-ரொசெல்ல
பல அம்சங்களால் எம் நெஞ்சம் தினழு கவர்ந்த நேச முரசே மகா பாரதத் நம்நா தினால் மேலும் ஒருபடி உயர்ந்து பத்திரிகை எம் மூச்சே நீயாகிவிட்டாய் மக்கள் கூறலாம் தவையுணர்ந்து நீயாற்றி வரும் எமக்கு அளப்பரிய சேவைக்கு அன்பே செய்திகை உனக்கு என் கோடான கோடி எனது வ ன்றிகள் சரீ
செல்வராணி சோமசுந்தரம்
GIG) Cypsir GYr. அன் If a தேன் கிண்ணத்தை சுவைத்தேன். மதுமிதா தித்திக்கும் உள்ளம் கொண்டேன். அம்சங்கம் கண்ணே மதுமிதாவை பார்த்தேன். நாங்கள் இலக்கிய நயத்தை மணந்தேன். ரசிகன் விடுகிறே
ார் புரியவில்லை என்றாலும் சித்தேன். சுவைத்தேன். ருசித்தேன்.
சல்வி ஜெயா செல்லத்தம்பி மஹ்
TALLIN-01.
GJITUI முரசே! தாலும் எ பலர் கூறத் தயங்கும் விஷயங் கொள்ள களை அதிரடியாகத் தருகிறாய். உன் அத்தனை தைரியம் என் விழிகளை விரிய அருமையி வைக்கிறது. மேலும் 60G GIGT3, -9 மறைகாயாக இருக்கும் கலைஞர்களை வெளியுலகுக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறாய். யோசே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இதுதான் உலகம்! ஒரு சமயம் பெருமானார்(ஸல்) அவர்கள் வீதி வழியே சென்று கொண்டிருந்தார்கள்
தெருவில் ஓர் இடத்தில் செத்த ஆடு ஒன்று கேட்பாரற்றுக் கிடந்தது. இந்த ஆட்டை தன் உரிமையாளர்கள் எவ்வளவு கேவலமாக மதித்து வீசி விட்டார்கள் வீசி
மோடும் இருப்பவர் எறிந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? என்று தோழர்களிடம் செய்வதை நிறுத்தி பெருமானார் அவர்கள் கேட்டார்கள் செத்த ஆடு அற்பமானது என்ற காரணத்தினால் மிலே தளர்வடைய இதன் உரிமையாளர்கள் துச்சமாக மதித்து எறிந்து விட்டார்கள் என்று தோழர்கள்
விடையளித்தார்கள் உடனே பெருமானார்(ஸல்) அவர்கள் கீழ்கண்டவாறு கூறினார்கள் "ஆம் உண்மைதான் இந்த செத்த ஆட்டை நீங்கள் எப்படி மதிக்கிறீர்களோ, அப்படித்தான் இறைவன் இம்மையை மதிக்கிறான்.
பிடமாட்டார் முடிவு கேற்ப தொடர்ந்து ார் அவர் நம்மை
ால் நம்மைக்கைவிட மற்றொரு சமயம் பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் இம்மை என்பது செய்ய வேண்டிய விசுவாசிகளுக்குச் சிறை போன்றது. ஆனால் நிராகரிப்பவர்களுக்கு இதுதான் சுவர்க்கம் நமக்கு பெலனும் மற்றொரு சமயம் கிழிந்து போன துணியையும் மக்கிப் போன எலும்பையும்
எடுத்துக்காட்டி இது தான் உலகம் என்றார்கள் உங்கள் அலங்காரங்கள் அனைத்தும் விரைவில் கிழித்தெறியப்படும் அழகான உங்கள் உடல் விரைவில் எலும்புகளாக மாறிவிடும் என்பதை விளக்குவதற்காக வேண்டி பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் இப்ப்டிச் சிலேடையாகக் கூறினார்கள்
செல்வி அஸ்ரபுன்நிசா ஹமீட்-அக்குறனை
T- SloženáA.
கவிதைப் போட்டி இல-3
|யவர் நாம் சோர்வு 2006), (33.60607j67f7657
சிந்தனைகள் சூழலைப் பிரதிபலிக்கட்டும் சொல்லும் கருத்தில் தெளிவும் சுருக்கமும் இருக்கட்டும் எண்ணத்தில் உருவாகும் கவிவரிகளுக்கு தபாலட்டையில் வடிவம் கொடுத்து அனுப்பிவையுங்கள் சிறந்த கவிதை ஒன்றுக்கு பரிசு ரூபா 100/= அனுப்பிவைக்க வேண்டிய கடைசித் திகதி 151994
முகவரி கவிதைப் போட்டி இல 33 தினமுரசு வாரமலர் 88/14 சோமாதேவி பிளேஸ்,
கொழும்பு 5 இதுதான் வழி விடு உண்டி நிரப்ப நம்நாட்டின் முச்சக்கர வண்டிதான்-இது GDIGD I GCLpůLug, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட முதுமை வந்தால் என்ன யுத்த வாகனமில்லை தவறில்லை மக்கள் மயப்படுத்திய முயற்சி தளரவில்லை முன்னேற வழிவிடுபாதையில் ே போக்குவரத்துச் சேவையா? க.பரமானந்தராஜா முன்னிற்பதை தவிர்த்திடு திதக்ஷலா நரதீஸ்வரன்-மட்டக்களப்பு கல்குடா. -ஷர்மி- திருமலை,
சக்கரம் பயனம் ஒய்வு பெறாத வறுமையின் வாகனம் ے
வாழ்க்கைச் சக்கரம் இது உயிர் இயந்திரம் கவசவாகனமல்ல-இது சுழல வேண்டுமானால் மனிதம் மரித்த விதி எஸ். துளசிநாதன் வறுமை நிலையை "ვს. இந்த இங்கே அக்கரைப்பற்று-09) ஒட்டும்-என்
வண்டிச் சக்கரம் எருதுக்குப் பதிலாக முதுமை 3.GJITJ GJITJ., SILË. சுழல வேண்டும். பயணிக்குப் பதிலாகப் பிணம் uñonrón gliolor6ls. போக முடியாது ஊற்றுாரான் செ.வாமதேவன்-கல்லாறு (கி.மா) ஒரு பக்கம் உடத்தலவின்னை,
முந்தல் எனக்கேது? ஆயுதப் போர் ளுக்கு போக மாட்டிர்கள் உள்ளத்தில் இளமை மறுபக்கம்
திரும்புங்கள்" உழைப்பில் நேர்மை GIEI, GusGöI
ဦါရှီဂူ எனக்கேது வறுமை வயிற்றுப் போர் syngrsát பரீஹா.ஏ. ஜுனைது ப.இரவீந்திரகுமார் asur-O. Lt. ஏறாவூர்-06. கொழும்பு-13.
%%
தலைமுறையினரின் த்துக்கு நீயொரு பாகவும் இருக்கிறாய். வைகள் மனந்திறந்து தக்கவை வாழ்க Í3, p. 657 GFGOG), GTGM DIT6T GALILIMIGO)6I.
FİTLİS GITT GT, DAMÖ
நிலாவெளி01 J.G.Fl S
டில் பக்க சார்பற்ற ள் இல்லை என்றே ஆனால் நீ ஒன்றுதான் LJó54IIÍLhgiba)IIIDei) த் தருகிறாய். உனக்கு ழ்த்துக்கள்.
ன் தினமுரசே! ந்துவரும் கண்ணே மற்றும் பல்சுவை ளயும் காணும்போது ங்களையே மறந்து
ஹசீம்அறபாத், DIT ór, Asturs, :? ன்-நுரைச்சோலை,
ஒரு முறை மலர்ந் மனதை கொள்ளை சுமந்துவரும் அம்சங்களும் ம் அருமை வாழ்க
பு மலரே. ல்வி கே.சண்முகம் வரி-தெல்தெனிய
Doll)
தகவல்கள் மற்றும் அனைத்து அம்சங்களும் பெண்டாஸ்டிக் நல்ல தகவல்களை வாசகர்
அன்பின் தினமுரசே! வாரம் வாரம் வழங்கிவரும் அனைத்து அம்சங்களும் என் நினைவை விட்டு அகலாமல் இருக்கின்றது. தொழில் தவிர்ந்த ஏனைய நேரங்களில் உன்னை நான் பார்த்து ரசிக்கின்றேன்.
பிலோகநாதன்-மாதலாவத்தை
இதுவரை'மகாபாரதம் தொலைக்காட்சி நாடகத்தை பார்க்க வாய்ப்பில்லையே என ஏங்கிக்கொண்டிருந்த என் போன்றவர்களுக்கு வாராவாரம் ஒளி பரப்பாகும் பகுதியையும் வழங்க முன்வந்தாயே அன்பு முரசே உன் பெருந்தன்மையை என்னவென்பேன். தொலைக்காட்சி பார்ப்பதோடு சரி. நீ வெளி யிடும் பகுதி பத்திரமாக பாதுகாத்து பரம்ப ரையும் பலன் பெறக்கூடியதாய் உள்ளது. குறிப்பிட்ட சில நோக்கங்களுக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் வெகுசனத் தொடர்புச் சாதனங்கள் மத்தியிலே நீ ஒரு பரந்த நோக்கில் ஒளிகொடுத்து வரும் சூரியன் தைவிட பொருத்தமாக சொல்ல ஒரு வார்த்தை தெரியவில்லை. உன் சேவை தமிழ் மக்களுக்குத் ே
ருமதி விஜயகுமார்-சிலாபம்
தினமுரசு 6) IIITLDGU60L. நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். கண்ணே மதுமிதா தொடர்கதை விறுவிறுப்பாக இருக்கிறது. சிறுகதைகள், வியக்க வைக்கும்
எமக்கு சுமந்து வரும் தினமுரசு வாரமலர் மேலும் வளர எழுது வாழ்த்துக்கள்
சல்விகள் நிய்ாஸ்ா ஏஅலீஸா, றிஸானா, சியானா, பர்வீன்-நிந்தவூர்-06
மகாபாரதத்தை வசன நடையில் தரும் வித்தியாசம் உங்களுடையது GILD57 பாராட்டுக்கள் தொடருங்கள்
மேலும், ரசிகனுக்கு இலக்கிய ரசம் வடிக்கவும் தெரியுமென்பதை இலக்கிய நயம் எடுத்துக்காட்டி அசத்துகிறது. சபாஷ். பாராட்டுக்கள் பல.
ஷர்மிளா இஸ்மாயில்-கண்டி
கொள்ளை அழகுடன் வெள்ளி தோறும் வலம் வந்து பல ஆக்கங்களை நீ அள்ளித் தந்து மனதை கொள்ளை கொண்ட தினமுரசே நீ வளர்க
செல்வி.க.லோகா -திருமலை,
அன்புள்ள ஆசிரியருக்கும் தினமுரசு வாசகர்களுக்கும் மதுமிதா ரசிகன் அவர்க ளுக்கும் அதிரடி அய்யாத்துரை அவர்களுக்கும் சுரேஷ், முகில்வண்ணன், நாரதர் ஆகியோ ருக்கும் என் பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் எஸ்.முகைதீன்-மூதூர்-0.
வீட்டுக்கு விளக்கேற்றும் புதுமணப் பெண்போல் எங்கள் நாட்டிற்கு விளக்கேற்ற வந்திருக்கும் என் இனிய முரசே, முதற்கண் என் உள்ளம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் குறுகிய காலமானாலும் எண்ணற்ற உள்ளங்களின் இதயத்தை திருடி விட்டாய் ஆயிரம் காலத்துப் நீ வாழ வளர வேண்டும் என்
னிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
: தவி கருணாநிதி வாழைச்சேனை.
கண்ணே மதுமிதா எம்மை காக்க வைப்பதில் என்ன இன்பமோ தொடர விருக்கும் உன் வரவால் ஏங்கும் எம் உள்ளத்தை குலாம்ஷா) இன்ஸ்பெக்டர்தித்திக்க (திடுக்கிட) வைத்திடுவாரோ முரசே உன் வரவு இனிய வரவாகட்டும்.
க.சந்திரகலா-இராகலை,
ஜன09-15,1994

Page 3
புதிய இராணுவத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஜெரி சில்வா பதவி ஏற்றுக்கொண்டபின்னர் இராணுவத்துக்குள் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறார். கடந்த ஆண்டு இராணுவத்தினருக்கு ஏற்பட்ட பாரிய
இழப்புக்கள் ஏற்படுத்தியிருந்த
சோர்வுகளை அகற்றுவதும்,
புதிய உற்சாகத்தை இராணுவத்தினர் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதுமே புதிய தளபதியின் உடனடிப் பணிகளாக இருக்கும்.
இராணுவத்தின் கட்டமைப்பிலும், பயிற்சி முறைகளிலும் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவர அவர் தீர்மானித்துள்ளார். வடக்கு கிழக்குழுத்தத்தில் புலிகளைத் தோற்கடித்து இராணுவம் தனது நம்பிக்கைத்தன்மையை நிரூபிக்கும் என்று புதிய இராணுவத்தளபதி கூறியிருக்கிறார். இராணுவத்தைப் பொறுத்தவரை அது அரசின் உத்தரவுகளையே நிறைவேற்றுகிறது.
போரில் வெல்லுவதே இராணு வத்தின் நோக்கம்
இராணுவத் தளபதியும் தனது இராணுவத்தினரைப் போரில் உற்சாக முட்டி முன் அழைத்துச் செல்வதில்தான் கவனம் செலுத்தவேண்டும். அதுதான் அவரது வேலை.
அரசியல் தீர்வு காண்பது, போரை
மீறியது
கிட்சிக்கட்டுப்பாட்டை குற்றம்தான். யார் செய்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்று திரு. தொண்டா கூறுவது மலையக மக்கள் மத்தியில் ஏற்கப்படவே செய்கிறது.
பொதுச் செயலாளர் திரு.செல்லச்சாமி அடிக்கடி த்தும் பத்திரிகையாளர்
நிறுத்தி பேச்சு நடத்துவது, பேச்சு நடத்து வதற்கான சமிக்கைகளை காட்டுவது என்பவை இராணுவத்தின் வேலையல்ல. ஆனால், தற்போதைய யுத்தம் வெளி நாட்டு எதிரியுடன் அல்லது அந்நியப் படையுடன் நடைபெறும் யுத்தம் அல்ல. இந்த நாட்டின் ஒரு பகுதியில் தமது கட்டுப்பாட்டை செலுத்தும் ஒரு அமைப்போடு நடைபெறும் யுத்தம்
இந்த யுத்தத்தில் வெற்றிபெற படைப்பலம் மட்டும் போதாது.
படைப்பலத்தை மட்டுமே வைத்து போரிடுவது ஒரு கையைப் பின்னால் கட்டிக்கொண்டு சண்டைசெய்வது போலவே இருக்கும்.
இராணுவத்திற்குள் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் புதிதாக வாங்கப்படும் ஆயுதங்கள், தீவிரமான பயிற்சிகள் போரின்
வேகத்தை அதிகப் களத்தில் தற்.ே எதிர்த்தரப்பில் இ உருவாக்கலாம்.
முக்கியமான ( கெரில்லாத் தாக் பாதுகாக்கப்படக்க வலுப்படுத்தலாம். ஆனால் யுத் முற்றாக தோற் கூறுவதை எந்த சாதிக்கமுடியும் எ6 LD 3,5 GW) GIT GAGAJ அரசியல் தீர்வு ஏ படையினர் மேற்செ கள் ஒரு கட்டத் (рН-ШТ5). . LDODILHADLD ` D.L677 கடுமையான பலப் படும்போது அப்ப படும் பகுதிகளி பாதிக்கப்படுவார் பாதிப்புக்கள் அர படையினர் மீதும் ஏற்படுத்தும்
UTP(SLT5TLL. களில் இருந்து ஏ மக்களிடையே தினமு ஏற்படுத்துகின்றன. மழைக்காலத்தி
பொருத்தமற்ற நேரத்தில் ெ உட்கட்சி மோதலில் ெ
மாநாடுகள் ஒரு F GAUF GAULT GODILI ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஆயினும், மலையகத்தில் உள்ள
இ.தொ.கா உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலான வர்கள் செல்லா சொல்வதையெல்லாம்
அப்படியே நம்பவில்லை என்றே தெரிகிறது.
அமைச்சர் செல்லச்சாமி பொருத்தமற்ற
ஒரு நேரத்தில் உட்பூசலை வெளியே போட்டு உடைக்க முற்பட்டார்.
ஆளும்கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்த மாகாணசபை உறுப்பினர்கள் மீது இ.தொ.கா உறுப்பினர்கள் கோபப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அந்த உறுப்பினர்களுக்கு சார்பாக பேசப்போய் அதனால் பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டார். சுருக்கமாகச்
மத்தைப் மீது விசாரணை லிகளின் பாரிஸ் கிளை கூறுகிறது!
புலிகள் அமைப்பின் பிரதித்தலைவர் என்று கருதப்பட்ட திருகோபாலசுவாமி மகேந்திரராஜா என்னும் மாத்தையா மீது விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாக புலிகள் அமைப்பின் பாரிஸ் கிளையினர் விடுத்துள்ள அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
மாத்தையா பற்றிய சர்ச்சைகள் குறித்து லிகள் அமைப்பின் வெளிநாட்டுக்கிளைகள் இ. கருத்து எதனையும் வெளியிட வில்லை.
இப்போது முதல் தடவையாக பாரிஸ் கிளையினர் மாத்தையா மீது தமது தலைமை விசாரணை நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
அடிப்படையில் அவருக்கான தண்டனை வழங்கப்படும் என்று பாரிஸ் கிளையினரின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இதன் மூலம் மாத்தையா பிரச்சனை D GOST GOLDGULIIT (G) LIITLI (BLITT என்ற சந்தேகங்களுக்கு பதில் கிடைத்துள்ளது.
மாத்தையா ஏற்கனவே கொல்லப் பட்டிருக்கலாம் என்றும், கண்துடைப்புக் SITU, GBGNI விசாரணை என்று பொய் கூறப்படுவதாகவும் தமிழ் வட்டாரங்கள் சில சொல்லுகின்றன. எனினும் அத்தகவல் பற்றிய ஆதாரங்களை
- ಡಾVoIP (VoI9ಣಾ.-ಡಾ...~
நியமனம் வழங்கத் தாமதம் ஏன்?
(திருகோணமலை நிருபர்) 1992ல் நடத்தப்பட்ட கிராமசேவை உத்தியோகத்தர்களுக்கான போட்டிப்பரீட்சையில்
சித்தியடைந்தோருக்கு திருகோணமலை மாவட்டத்தில் இன்னமும் நியமனம் வழங்கப்படாதது ஏன்? இவ்வாறு கோரும் மகஜர் ஒன்றைப் பாதிப்படைந்த பரீட்சார்த்திகள் சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். சேனாதிராசா, சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான மாவை ஜோசப் பரராஜசிங்கம் ஆகியோருக்கும்
இம்மகஜரின் பிரதிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
சித்தியடைந்த 28 பேருக்கு 17.393ல் நேர்முகப்பரீட்சை நடைபெற்றதோடு அவர்களது
நடத்தை சம்பந்தமாகப் புலனாய்வு அறிக்கைகள் பெறப்பட்டிருந்தும்
இன்னமும்
(6) FITGÖTGOTTG) GYFG விட்டதால் அவரது உறுப்பினர்களது செ போகும் நிலை ஏற் ஆரம்பமே த 960LDLII, Laõ607 தனிமனித முடி தொண்டாவின் கு( அமைச்சர் செல்ல குற்றச்சாட்டுகளும்
(BLITTLINGO ÎLLGOT.
ஆளும் கட்சிக்கு LDITST6007 FGOU DO) பில்லாமல் நடமாட காணப்படுகிறது.
தமக்கு ஆதரவு
AD LIIDIL'''ILÚGOTI
புதிதாகபேரு
(காை மக்கள் மயப்படுத்
நிரூபிக்கப்பட்டால் தேசத்துரோக குற்றத்தின் பேருந்து நிலையத்தி
புதிய பஸ்கள் வந்து சாலையில் சாரதி, பற்றாக்குறையில் பள் பெரும் நஷ்டம் அண்மையில் நடந்தேறி போது 0 சாரதிகளு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பெரும்குறை நீங்கியது புதிதாக பல இலட்ச
கட்சி நிரப்பும் நிலையம்
பஸ்களுக்கு வெளி வேலையும் தவிர்க்கப் யின் வளவு பூராக வேலையும் ஜனவரி வுள்ளது.
காத்தான்குடி- ச்
சேவை ஒன்றும்
நியமனம் வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் மேற்படி
மகஜரில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
நியமனங்களைத் துரிதப்படுத்தி தங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஒளியூட்டுங்கள்
என்று இம்மகஜரில் கேட்டுள்ளார்கள்
அகதிமுகாம்களில் அமெரிக்கத் தூதர்
(காரைதீவு நிருபர்) அமெரிக்க தூதுவர் ரெறிகிற்றா ஷாபர் சமீபத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்திலுள்ள அகதி முகாம்களுக்கு விஜயம் செய்தார். அவ்வமயம்
விபுலானந்த அகதி முகாமிற்கும் விஜயம் செய்தார்.
விஜயத்தின்போது அம்பாறை மேலதிக அரச அதிபர் பி.வி அமரசேகர, ாரைதீவு பிரதேச செயலாளர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணன், முகாம் அதிகாரி கே. இராஜரட்ணம் சகிதம் பலர் முகாமை பார்வையிட்டனர்.
1993 டிசம்பருக்குள் அம்பாறை மாவட்ட அகதிகள் யாவரும்
மீளக்குடியமர்த்தப்படுவார்களென்று கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இன்னமும் காரைதீவு முகாமில் வளத்தாப்பிட்டி, அம்பாறை,
LO9-15, 1994
முவாங்கலை தமிழ் அகதிகள் சுமார் 2000 பேர் தங்கியுள்ளனர்.
பட்டுள்ளது. இம்மாதப் கொழும்பு பஸ்சேன வுள்ளதாகவும் பேரு பணிப்பாளர் திரு தெரிவித்தார். வெள்ளத்தால் கிளிநொச்சிய HTTD G00ILDITEJ, LII பாதிப்படைந்துள்
துக்களும் கஷ்டமா
மலேரியா நோ GBLJ 17 LJ (65) LITT 453) ஆபத்தான நிை சாலையில் அனும இதே வேை குளத்தின் அனை
நீர்கசிவு ஏற்பட்டு
அணைக்கட்டின் போக்குவரத்தும்
இதன் மூலம் பகுதியில் உள்ள மருந்து மற்றும் பொருட்களை ெ முடியாத நிலை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படுத்தலாம். ாதைய நிலையைவிட ழப்புக்களை அதிகம்
முகாம்கள் புலிகளின் குதல்களில் இருந்து டிய ஏற்பாடுகளை
த்தில் புலிகளை டிப்போம் என்று ாவுக்கு படையினர் ன்பதே கேள்வியாகும். ன்றெடுக்கும் தகுந்த ன்று இல்லாதவரை ாள்ளும் நடவடிக்கை நிற்கு மேல் செல்ல
நாட்டு யுத்தத்தில் பிரயோகம், காட்டப் பப்பிரயோகம் காட்டப் b) DIGT GITT LIDj, 35 GMT கள். அவ்வாறான சாங்கத்தின் மீதும்,
அதிருப்திகளையே
டல் இராணுவ முகாம் வப்படும் ஷெல்கள் ம் அதிருப்திகளையே
ன் போதுகூட ஷெல்
DIT SJÖLIGJIO JUSTI
தாக்குதல்கள் நடந்துள்ளன.
வடக்கே எங்கும் தரைவழியாக யுத்தம் நடைபெறாத வேளையிலும் விமானத் தாக்குதல்கள் தொடர்கின்றன.
புலிகள் அமைப்பின்மீது அதிருப்தி G, TGTLGuita, Gita, L. படையினரை நினைத்து பயப்படும் நிலையே அவ்வா றான தாக்குதல்களால் ஏற்படுகிறது.
அரசியல் தீர்வும் இல்லை. குடியிருப் புக்கள் மத்தியிலும் தாக்குதல்கள் தொடர்கின்றன என்ற நிலைமையானது யுத்தத்தில் தமது கரங்களை பலவீனப் படுத்தும் என்பதை ஆட்சியாளர்கள் உணரவேண்டும்.
புதிய இராணுவத் தளபதி கடுமை யான போக்குக் கொண்டவர் என்று புலிகள் கூறியுள்ளனர்.
முன்னாள் இராணுவத்தளபதி சிசில் வைத்தியரத்னா மீது பத்திரிகையாளர்கள் அதிருப்தி கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டது. சிங்கள-ஆங்கில தினசரிகள் அவரது தலைமைத்துவம் மீது குறை கூறின.
ஆனால் புதிய இராணுவத்தளபதி பத்திரிகையாளர்களோடு நல் உறவு கொண்டிருக்கிறார். அதுதவிர யுத்தத்தில் பொதுமக்களது இழப்புக்களை கூடியளவு தவிர்க்கவேண்டும் என்றும் கருத்துக் கொண்டுள்ளார் என்றே அவரை அறிந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர்.
எதிர்கால போர் நடைமுறைகள் புதிய
தளபதியின் அணுகுமுறைகளை அறிய ഞഖLLD.
இராணுவத்தினர் பலர் படையை விட்டு தப்பி ஓடுவதைத் தடுக்க அவர்களது தனிப்பட்ட நலன்களிலும் அக்கறை செலுத்தவேண்டும் என்று புதிய தளபதி கருத்துக் கொண்டுள்ளார்.
புதிய இராணுவத் தளபாடங்கள் வாங்கப்பட வேண்டும், இராணுவத்தின் ஆட் பலம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அவரது கருத்து என்று தெரிகிறது.
வடக்கே புலிகளும் தமது ஆட் பலத்தை பெருக்கிக்கொள்ள பல்வேறு வகையான பிரச்சார முறைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பூநகரிமோதலின்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ படம் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகள் எங்கும் போட்டுக்
காண்பிக்கப்படுகிறது.
போரிடும் தரப்புக்களின் ஆட்பலம் அதிகரிக்க, யுத்தத்தின் தீவிரமும் அதிகமாகும்.
ஒரு பாரிய யுத்தத்துக்கான பலம் திரட்டுவதில் இராணுவத்தினரும், புலிகளும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
புயலுக்கு முன்னைய அமைதி
போன்று போருக்கான் தற்போதைய தயாரிப்புக்காலம் காணப்படுகிறது.
ல்லா தொடுத்த கணைகள் வற்றி தொண்டாவுக்கே
லா அவசரப்பட்டு வாதங்கள் இ.தொ.கா விகளுக்கு செல்லாமல் பட்டது. வறான நேரத்தில் கணக்கு விபரங்கள், புகள், 9/60LDJ Fi டும்பத்தினர் பற்றிய ாவின் கேள்விகளும் வலுவிழந்து
ஆதரவு தெரிவித்த ப்பினர்கள் பாதுகாப்
முடியாத நிலையே
தெரிவித்த மாகாண
Ja)61. LIITSIJITJ59,
蠍 (3 J 6)6)IJ, GIT
தீவு நிருபர்) தப்பட்ட வாழைச்சேனை
சேர்ந்துள்ளமையால் நடாத்துனர் பெரும் பகள் செயலாற்றுதலில் ஏற்பட்டது. ஆனால் ய நேர்முகப்பர்ட்சையின் ம் 06 நடாத்துனர்களும் T.
பேருந்து நிலையத்தில் ரூபா செலவில் டீசல்
மைக்கப்பட்டுள்ளதால்
பில் டீசல் நிரப்பும் பட்டுள்ளது. இச்சாலை மின்சாரம் இணைக்கும் முதல் ஆரம்பிக்கப்பட
துறுவெல நேரடி பஸ்
ஆரம்பித்து வைக்கப்
முதல் வாழைச்சேனைவயும் ஆரம்பிக்கப்பட ந்து நிலைய நிர்வாக
எஸ். ஆறுமுகம்
அதனால் இப்
வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஆளும்கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர் கருத்துத் தெரிவிக்க அது அவலை நினைத்து உரலை இடித்த கதையாகிவிட்டது.
அமைச்சர் செல்லா ஆளும்கட்சியோடு இணைந்து அவர்கள் ஆதரவோடு செயற்படு கிறார் என்று அவருக்கு எதிரான கருத்து பலமாக அதுவும் ஒரு காரணமாகிவிட்டது. ஆனால் Φιθ. Ι" ή பிரச்சனை பகிரங்கத்திற்கு வந்தபின்னர், அதுவும் தமது கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்தமையோடு அப்பிரச்சனை தொடர்பு பட்டு வெளிவரும் போது அது பற்றி கருத்துச் சொன்ன ஆளும்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களையும் குறை சொல்ல முடியாது.
அமைச்சர் தொண்டமான் தற்போதைய பிரச்சனையை ஒரு சவாலாக எடுத்துக்
யாழ் பல்கலைக்கழக உளவளத்துறை தலைவரும், யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பிரபல மனநோய் மருத்துவ நிபுணருமான டாக்டர் சோமசுந்தரம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள தகவல் ஒன்று அதிர்ச்சி தருகிறது.
யாழ் வைத்தியசாலையிலும், யாழ் பிரதேசத்திலும் உளவியல் ஆய்வு ஒன்றை அவர் மேற்கொண்டார்.
அந்த ஆய்வின் மூலம் பெறப்பட்டுள்ள தகவல்களின்படி கடந்த வருடத்தில் சிகிச்சை பெற்ற நோயாளிகளில் 75 வீதமானோர் ஏதோ ஒருவகையில் உளவியல் ரீதியான பாதிப்புக்களுக்கு
போர் ஒருபுறம் பொருளாதார பாதிப்பு மறுபுறம் மனநோயாளர் அதிகமாகிவ
ற்கு அண்மையில் 05
கொண்டுள்ளார்.
ஆளும்கட்சியோடு ஏற்பட்ட மோதலில் அரசியல் பலம் காட்டி ஜெயிப்பதில் அவர் தோல்வியடைந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த தோல்விக்கு காரணமான தன் கட்சிக்காரர்களை அவர் மன்னிக்கத் தயாராக இல்லை. உட்கட்சி மோதலில் அவர் வெற்றி பெற ஏற்ற சூழ்நிலையே உள்ளே காணப்படுகிறது.
அமைச்சர் செல்லா, பத்திரிகையாளர் மாநாட்டில் இருக்க அமைச்சர் தொண்டா மக்களை சந்தித்து வருகிறார். அவர்களது மனநிலையை அறிந்து GTILig,6067 நகர்த்துகிறார்.
JoLDjali Giglias LIGOGJIT (BLITo) மலையகத்தில் மக்களை நேரடியாக சுதந்திரமாக சந்திக்க முடியாத சூழலை ஏற்படுத்திக்கொண்டமை அமைச்சர் செல்லா அணியினருக்கு அரசியல் நஷ்டம், உட்கட்சி மோதலில் வெற்றி அமைச்சர் தொண்டாவுக்கு எனினும் பிளவுகள் ஏதோ ஒரு வகையில் பலவீனத்தையே ஏற்படுத்தும்,
ரும் யாழ்ப்பாணம்! உள்ளாகியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது
யுத்தமும், அதனால் ஏற்பட்டு வருகின்ற பொருளாதார பாதிப்புக்களுமே மன நோயாளர்களை உருவாக்கிவருவதாக டாக்டர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார். நோயாளர்களில் குறைந்த அளவினரே சிகிச்சை பெறுவதற்கு வைத்தியசாலைக்கு வருகின்றனர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
டாக்டர் சோமசுந்தரம் வெளியிட்டுள்ள தகவல்கள் யாழ் குடாநாட்டு மக்களின் வாழ்நிலை மிக மோசமாகிவருவதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.
ப்தத்ார்ம் STG) 560L5GT பரிதாபச் சாவு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சமீபத்தில் பெய்த அடை மழையால் 30 குளங்கள் வரை உடைப்பெடுத்தன. உடையார் கட்டு குளம் உட்பட மூன்று பெரிய குளங்களும் உடைப்
H m - - - ĞLIG)ğgar
பரவும் வியாதி
ல் சமீப மழை தைகள் பலவும் ான போக்குவரத் கியுள்ளன.
ப காரணமாக மூன்று புள்ளனர். பலர் லயில் வைத்திய திக்கப்பட்டுள்ளனர். ள இரணைமடுக்
எக்கட்டின் நடுவே
ள்ளது. தனால் (BDarat 6)IgGTI தடைப்பட்டது.
o IL Lakakail', மக்களுக்கு உணவு, அத்தியாவசியப் காண்டு செல்ல
ஏற்பட்டது.
பதின்மூவாயிரம் குடும்பங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிப்படைந்தன.
பத்தாயிரம் கால்நடைகள் வரை also 28 சிக்கி இறந்து போயின.
பாலம் திருத்தும் புலிகள்
மன்னார் பல்லவராயன் காட்டுப் பகுதியில் வெள்ளத்தால் சிதைந்த பாலம் ஒன்றை புலிகள் அமைப்பினர் திருத்தியமைத்து வருகின்றனர்.
40 அடி நீளமான அப்பாலம் திருத்தப்பட்டால் மன்னார்-கிளிநொச்சி போக்குவரத்து இலகுவாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. பொதுமக்களும் பாலம் திருத்தும் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
படகுச் சேவையும் பயணிகள் கவலையும் (மன்னார் நிருபர்)
தற்போது கற்பிட்டி சிறுதுறைமுகத்திலிருந்து மன்னாருக்கு ஞாயிறு தவிர்ந்த ஏனைய நாட்களில் படகுச் சேவையும் கப்பல் சேவையும் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்தக் கப்பல் சேவையும், படகுச் சேவையும் தொடர்ந்தும் பல குறைபாடுகளுடன் இயங்கி வருகின்றமை குறித்து பல பயணிகள் Lati தெரிவித்துள்ளனர்.
இங்கு சேவையில் ஈடுபடும் கப்பலில் சாதாரண பயணிகளுக்கு 100 ரூபாய் அறவிடப் படுகின்றது. இந்தப் பயணிகளை தாழ்வு பாடுகரையில் இறங்குவதற்குமேதிகமாக இன்னும் 30 ரூபாவினை செலுத்த ே
கரையில் ஓர் இறங்கு
மையால் கரைக்கு சற்றுத் தொலைவில் கப்பல் நிறுத்தப்பட்டு அதிலுள்ள பயணிகள் முதலில் ஒரு பெரிய படகில் ஏற்றப்பட்டு 20 ரூபா கட்டணம் அறவிடப்படுகின்றது. இந்தப் படகும் கரைக்கு வர முடியாததால் மற்றுமொரு சிறு படகில் ஏற்றப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து 10 ரூபாவும் அறவிடப்படுகின்றது. அவ்வாறே கற்பிட்டி-தாழ்வுபாடு படகுச்சேவைகளில் எதுவித வசதிகளும் செய்யப்படவில்லை, கடற்பயணமே தஞ்சம் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டுள்ள இவ்வேளையில், சேவையில் ஈடுபடும் படகுகளில் பயணிகளுக்கு ஏற்ற வசதிகள் ஏற்படுத்திக் G)J,III(A)Ji;JGʻJLJ(A).gGi) (LD5,4f)ILILDIT(ayib,

Page 4
2DİLİ GELTILADLI ULU İLDI (1954
|D6006ADUIIIT 6IT மாந்திரீகம்
வருடங்களாகத் தொடர்ந்து உண்மைச் சேவையாற்றி வரும் உலக மலையாள மாந்திரீகச் சக்கரவர்த்தி P.K.FI6, støvGoonan)Bull" | Ո60յGaւյլ հիլլիլ (6)լլ: G ց: 606)յլից) கைரேகைகள், ஜாதகங்கள் மாந்திரீக ரீதியில் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு நிவா ரணம் பெற ü0 எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொழில் பிணக்குகளர் காதல் கிலேசங்களா? வசியங்களா? கணவர் மனைவி, குடும்பப் பிரச்சனைகளா? ஆஸ்த்துமா போன்ற தீராத நோய்களா? இரகசிய ஆண், பெண் நோய்களா? வெளியூர் வாய்ப்புப்பெற வேண்டுமா? என்ன குறை
P.K. SAAMY ASSOCIATE PVT. LTD., 33, Daily fair Complex, NUWARA ELIYA.
Dial: 052-2508 & 3093 AND O72-26088,078-61933
ΕAX: OO94 523OO3
ஆரம்ப மனுச் செய்பவர்களுக்கு, தற்கால பலாபலனைத் தங்கள் பிறந்த திகதி, மாதம் மாத்திரம் எழுதியனுப்பினால் தற்போதைய அல்லது கடந்த ஆண்டுகளின் பலனை இலவசமாக அனுப்புவோம். விஷேடமாக வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடன் கவனிக்கப்படும். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் நடைபெறும் துர்க்கையின் அக்கினிக் குண்டல பூஜையில் கலந்து உண்மை அறியலாமே.
Phone 052-2508,052-3093, O72-26088,
O78 61933, 078-71243. அன்பர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும்
அனைவருக்கும் எமது இதயங்கனிந்த புதுவருட-தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும்
லோண்டரி ஒன்றிற்குப் விளம்பரத்தால் பொறுப்பாளர் தேவை. : வியாபாரத்தைப் அவசியம் சிறந்த ஊதியம் பெருக்குங்கள். வழங்கப்படும் Advertising Manager
No. 75/5 Maha Sandiyago MaWatha, sh's li.
உலகளாவி ரீதியில் 27 (முஸ்லிம் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்டது)
GSGU Sluu Lio
இளமையின் விளைவுகளை அறியாமல் தவறு செய்த தினால் ஏற்படும் இடுப்பு வலி, அசதி, இரத்தக் கொதிப்பு, உஷ்ணம், ஊறல், இருதயத் 51 կ).ւնվ, பசியின்மை, திரேக வரட்சி, தூக்கமின்மை, நெஞ்சு நோவு துடிப்பு, முதுகு வலி, வயிற்று நோவு, உடம்பு, கால் கை வலி, நாட்பட்ட வாய்வு, மறதி, மயக்கம், மூளை
வலிமையையும் தேஜஸ்சை யும் கொடுக்கும். ஒரே பாட்டிலில் குணம் அறியலாம். விலை ரூபாய் 1751-95= தங்க பஸ்பம் கலந்தது 975= வெள்ளி பஸ்பம் கலந்தது 875
வைத்தியசாலை 187 செட்டியார் தெரு, (σλάβα αργό// 77,
(β, ηγεσόγ: 42 73,98
MutuWal, Colombo 15. Kilapone, Colombo-6.
மெடிக்கல் ஒயில் விலை ரூபா 280 நீங்கள் விரும்பிய எண்ணெயுடன் கலந்து பாவிக்கலாம்
கிடைக்குமிடங்கள்:
UVAMEDICALSUDAPUSSELLAWA. CITY DRUGS, NO, 93, OLCOTT MAWATHA (OPPOSITE RAILWAYSTATION) PETTAH SISIRAMEDICAL-KANDY ROAD, KIRIBATH GODA PRAME MEDICAL, 46- PERADENIYA ROAD, KANDY LANKAMEDICALS, MAINSTREET, RATNAPURA GOMES PHARMACY BALANGODA ARAVINDATRADING CO., 47, STATION ROAD, GAMPOLA ROYAL TRADE CENTRE NUWARAELIYA. UWA PHARMACY BANDARAWELA RENUZA, WELIMADA LANKACHEMIST, EDIRIWEERA. STORES STATION ROAD, BADULLA HAPUTALEPHARMACY, HAPUTALE. SERENDIB PHARMACY, 400, MAINSTREET, PANADURA METROY PHARMACY, 66, MAINSTREET, PELMADULLA
SHIHAB ENTERPRISES, 69, TALAWAKELLE,
வியாபாரிகள் தேவைப்படுகிறார்கள்
HAPPY NEW YEAR நரைமயிர் கறுப்பாகிறது E. c. 8: புதுமை ஆனால் உண்மை வட இந்தியாவில் தேர்ச்சி பெற்ற டாக்டர் ஒருவரால் 10 வருடகாலமாக பொது வைத்தியசாலையில் பரிசோதனை செய்து தயாரிக்கப்பட்டது. புதுத் தமிழ்
LLLLLL LL LLLLLSSLS LSSLLS S S L SLSLSLSLSLSLSLS S L S SS0 TTTTTTT TTTTTT TTT TTTT
CENTRAL MEDICAL STORES 74, MAINSTREET, HATTON.
இத்தைலத்தை விற்பனை செய்வதற்கு நுளம்புகளின் இனப்பெருக்கத்திற்கு
கொழும்பு பொது வைத்திய சாலை மருந்தகப்பகுதியிலுள்ள பலகையில் சுமார் ஆறு இடங்களில் "னவ்த்திபதிவேடுதல் |್ನಲ್ಲಿ எழுதப்பட்டுள்ளது. அதன் அர்த்தம் இதுதான் "வைத்திய பதிவேடுகள், இதன் பின்னராவது திருத்தி எழுதுவார்களா
பாலமுனை வாஹிட்
அக்கறைப்படவேண்டிய வீதி அக்கரைப்பற்று மத்திய பஸ் தரிப்பு நிலையத்திற்கு முன்னுள்ள விகாரை வீதி சுமார் ஐந்து மாத காலமாக முடப்பட்டு வீதியின் முன்பு ப்பைகள் கொட்டப்படுகின்றன.
மழை காரணமாக குப்பைகள் அழுகி துர்நாற்றம் வீசுகின்றன. 凯
'' உதவுகிறது.
yyy Myt G yyyy S ee yyyS ye G S S S G GG LC
வ்விதியை கவனத்தில் கொள்ளு
மாறு கருங்கொடித்தீவு நகர சபைக்கு
மாதாந்தம் சிறப்புப் பரிசு பெறும் அதிஷ்டம் பரிசு பெற்றவர்:
வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிப்பதில் மனமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். மேலதிக விபரங்கட்கு SURESH COMBINE 20 DALY FAIR COMPLEX, NUWARA - ELIYA
மழைவந்தால் போதும்-மின்சாரம் போகும்
தங்க நகைச் சேமிப்புத் திட்டம்
தங்க நகைப் பிரியர்களே உங்களின் நகைத் தேவைகளைப் இவ்விதி மூடப்பட்டுக் கிடப்ப பூர்த்தி செய்ய மிக இலகுவான வழி மாதாந்தம் ரூபா600/= ரூபா 300/= ரூபா 150 மட்டுமே தவணை முறையில் செலுத்துங்கள்
ரூபா 150க்கான திட்டத்தன்கீழ் 1519 அன்று எமது இரண்டாவது குலுக்கலில் நுவரெலியா பொலிஸில் கடமையாற்றும் செல்வன் எம் குழந்தைவேல் குபா 3000/= பெறுமதியான தீங்க நகைகளைப் பரிசாகப் பெற்றார். இவருக்கு எமது வாழ்த்துக்கள் எமது வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் எமது இனிய புத்தாண்டு
பலமுறை அறிவித்தும் பயன் இல்லாது போய்விட்டது.
தனால் சந்தைக்குச் செல்லும் மக்கள் அருகிலுள்ள விகாரையைக் கடந்து பொத்துவில் வீதிக்குச் சென்று
வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இக்கவலைக்குரிய விதியை இனியாவது #Lb|Lb5 LULL அதிகாரிகள் கண் திறந்து
பார்ப்பார்களா? மக்கள் படும் அவஸ்தையைப் போக்குவார்களா?
சாரங்கன்-அக்கரைப்பற்று-09 الك =
மின்விளக்குகள் இருந்தும் அவையும் செயலிழந்து
காணப்படுகின்றன.
அவலம் கிண்ணியா,இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர்கள் கிண்ணியா பிரதேச பகுதியில், மழை வந்தால் 9յa
மின்சாரம் செயலிழந்து விடுகின்றது. அது செயல்பட இரண்டொரு நாட்களும் செல்லுகின்றன. இதுபற்றி பொதுமக்கள் பெரிதும் கவலையடைகின்றனர்.
கிண்ணிய பிரதேச பல விதிகளில் தெரு
பகல் கடமைகளில் இருந்தும் விமோசனம்
இல்லை, உரிய நேரத்திற்கு அவர்கள் சேவைகள்
கிடைப்பதாகத் தெரியவில்லை.
எனவே சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் ஆவன செய்யுமாறு இப்பகுதி மக்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்
Acargarfum fuit.
அங்கிருந்தே சந்தைக்குச் செல்ல -
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உட்கட்சி மோதல்கள் உக்கிரம்
9 (Ք D606Ն
உற்சாகமடைகிறார் செல்வி ஜெயலலிதா
மீபத்திய தேர்தல்களில் பாரதீய ஜனதாக் கட்சி பரிதாபமான ால்வியை சந்தித்திருப்பதால் மதவாத அரசியல் மறுபரிசீலனைக்கு ள்ளாகியிருக்கிறது.
பாபர் மசூதி இடிப்பைச் சொல்வி வாக்குத்தேடும் பாரதிய அதாவின் கனவு பொய்த்துவிட்டது.
தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவையும் பாரதிய ஜனதாவின் நால்வி சிந்திக்கவைத்திருக்கிறது.
மண் குதிரையை நம்பி மோசம் போகாமல் தப்பிக்கொண்டோமே ன்று நினைக்கிறார்.
இந்தியப் பிரதமரை தேடிச் சென்று சந்தித்து பேசிவிட்டு ரும்பியுள்ளார்.
ஆனால் தமிழக காங்கிரசின் தற்போதைய தலைமை மீண்டும் ஜயலலிதாவோடு கூட்டு வேண்டாம் என்று பிடிவாதமாகக் றுகிறது. முன்னர் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவை வானளாவப் கழ்ந்தவர் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் திரு.வாழப்பாடி
மமுர்த்தி
இப்போது திரு. ராமமூர்த்தியும் ஜெயலலிதாவும் கிரியும்-பாம்பும்
பால Nாறிவிட்டனர். கலைஞர
தமிழக காங்கிரஸ் ஈடுபட்டுள்ளனர். தலைவரை மாற்றுங்கள் அறிவாலயம் திமுகவின் பொதுச் அப்போதுதான் மீண் சொத்து. எனவே 9/50 GLTGo/T)
G.751).
ஜெயலலிதா (
哆/ அதனால் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் ീ. என்று சால்வதை இந்தியப் பிரதமர் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார் என்றே
தரிகிறது.
திமுக பிளவு
இந்திய முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் துணைவியார் ருமதி சோனியா காந்தி அரசியலில் குதிப்பா இல்லையா?
எனினும் இந்திர தலைவர்கள் இப்போதும் சோனியா காந்தி மீது
ன்பது முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட விடயம்.
பின்னர் விவாதங்கள் மறைந்துவிட்டன. /7/7/70/76й) ரியாதை கொண்டுள்ளார்கள்.
அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலக்காமல் இருந்துவந்த திருமதி சோனியா காந்தி சமீபத்தில் உத்தர பிரதேசத்தில்
உள்ள அமேதி தொகுதிக்குச் சென்றுள்ளார்.
ராஜீவ் காந்தியின் தொகுதியான அமேதிக்கு அவர் மறைந்த பின்னர், இப்போதுதான் திருமதி சோனியா முதல் தடவையாக
சென்றுள்ளார்.
அங்கு கால்நடைப் பராமரிப்பு நிலைய தொடக்கவிழாவில் அவர்
லந்து கொண்டார்.
திருமதி சோனியா காடுக்கப்பட்டது.
அவரும் ராஜீவ் காந்தி பாணியில் வரவேற்க வந்திருந்த மக்கள்
த்தியில் புகுந்து அவர்களுடன் பேசினார்.
கூடியிருந்த மக்கள் தீவிர அரசியலில் ஈடுபடுமாறு கோசமிட்டனர். இந்த நிகழ்ச்சி திருமதி சோனியா அரசியலின் பக்கம் திரும்பக்
டுமோ என்ற கேள்வியை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது.
திராவிட முன்னேற்றக்கழகத்தின் தலைமைச் Gaiumaalama
சென்னையில் இருப்பது அண்ணா அறிவாலயம்
இப்போது திமுக பிளவுபட்டிருப்பதால்
தற்பொழுது பெய்துவரும் அடைமழையின் காரணமாக தளம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கொத்தாந்தீவு என்னும் ராமத்தில் நீர் தேங்கி நிற்கிறது.
பள்ளிவாசல் வளவு வைத்தியசாலை வளவு பாதைகளின் ரு ஓரங்கள் சிலரின் வீட்டு வாசலில் நீர் தேங்கி காட்சியளிக்கிறது. தைப் பார்த்த ஊர் பிரமுகர்கள் சிலர் சிரமதானம் ஒன்றை ஈன்ற 21293ல் ஆரம்பித்தனர்.
இச்சிரமதானம் அதிக பலன் அளிக்கவில்லை. காரணம் திகளவு நீர் இருப்பதனால் நீரை வெளியேற்றுவதற்கு பழைய ாய்க்கால்கள் மண்ணினால் முடப்பட்டுள்ளது ஊர் மக்கள் டிந்தளவு இவ்வாய்க்கால்களை துப்பரவு செய்து நீரை சிறு லுடன் சேர்த்து விட்டனர்.
ஆகவே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இவ்வேலையை இன்னும் மம்பட செய்வதற்கு முயற்சி எடுத்து இங்கு நீர் தங்காத படி யற்சி எடுக்கும்படி ஊர் மக்களின் சார்பில் வேண்டுகிறேன்.
எம்.ஏ.ஏ. ஜூனூத்-கொத்தாந்தீவு
டும் கூட்டு என்கிறார்
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டிக்குள் மீண்டும் மோதல்கள் வெடித்துள்ளன.
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி இந்தியப் பிரதமர் நரசிம்மராவுக்கு எதிரான அணியில் ருப்பதாகக் கூறப்
காங்கிரஸ் கோஷ்டி மோதல் என்பவை ஜயலலிதாவின் நாற்காலியை ஆடாமல் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
காந்திக்கு உற்சாகமான வரவேற்புக்
அண்ணா அறிவாலயத்தை கைப்பற்றும் முயற்சியில் வைகோபால்சாமி குழுவினர்
தேவை ஒரு மணிக்கட்டு கோபுரம்
கல்முனையில் றவுண்ட்டெபவுட் என்று அழைக்கப்படும் டத்தில் ஒரு மணிக்கூட்டுக் கோபுரம் அமைக்கப்பட வண்டுமென்று நீண்ட நாளாக நேசக் கரம் நீட்டுகின்றனர் இங்கு ாழ் மக்கள்.
வர்த்தகத்திற்கும் வாணிபத்திற்கும் பேர்போன கல்முனை கருக்கு உள்ளூர் வெளியூர் வாசிகள் தத்தம் வேலையின் நிமித்தம் ருவது வழக்கம்
நான்கு சந்திகளைக் கொண்ட இவ் றவுண்டெபவுட்டுக்கு ருகாமையில்தான் கல்முனை நியூமார்க்கட்டும் அமைந்துள்ளது. அங்காடி வியாபாரிகளும் ஆங்காங்கே கொட்டில் அமைத்து மது வியாபாரங்களையும் இங்கேதான் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவர்களுக்கெல்லாம் இங்கு ஒரு மணிக்கட்டுக் கோபுரம் ருந்தால் பெரும் பிரயோசனம் அளிக்கும் பொது மக்களுக்கும் து பேர் உதவியாக இருக்கும்.
எனவே காலம் தாழ்த்தாது நேரம் காட்டும் மணிக்கூட்டுக் காபுரம் ஒன்று அமைக்க ஆவன செய்ய வேண்டும்.
TLD. A. BEIGŠG-EGJELDGODSOT-O5.
என்கிறார் வைகோ
ஜெயலலிதா தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கும்
ஆனால் ஜெயலலி கலைஞருக்கும் இடையே இரகசிய உறவு தாவுக்கு நிலமை இருப்பதாகவும் வைகோ குற்றம் சாதகம் //ILL (/6í67/1/.
வைகோபால்சாமி அணியினருக்கு சார்பாக தமிழக அரசும், பொலிசாரும் நடந்து கொள்வதாக கலைஞர் மு.கருணாநிதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
திருச்சியில் கட்சிக் கொடி ஏற்றும் விவகாரத்தில் கலைஞர் அயினினரும் வைகோ அணியினரும் மோதிக்கொண்டனர்.
பொலிசார் கண்ணிப்புகை அடித்து கூட்டத்தைக் கலைத்தனர் பொலிசார் ஒரு தலைப்பட்சமாக நடந்ததாக திமுக பொதுச் செயலாளர் திரு. அன்பழகன் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
கட்சிக் கொடி நிறம் கொண்ட
வைகோ கரையுள்ள வேஷ்டி கட்டும் பழக்கம் திமுக தொண்டர்களிடம் காணப்படுவதுண்டு
ஆனால், வை. கோபால்சாமியின் கூட்டங்களில் பெரும்பாலும் இளைஞர்களே கலந்துகெள்கின்றனர் கரை வேவுடிைகள் குறைந்து பெரும்பாலானவர்கள் ஜீன்ஸ் போட்டவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர். படித்தவர்களாகவும் great என்கிறார்கள் அவதானிகள்
படுவான்கரை மக்களின் அவல நிலை கிழக்கிலங்கைக்கு மட்டுமல்ல இலங்கை ழுவதுக்கும்மே நெல்லுற்பத்திக்கு பிரசித்தி பெற்ற டம் படுவான்கரை இலங்கையின் நெல் உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட கால் பங்கு விதமான நெல்லைப் பெறுவதே இப்பகுதியில்தான் இங்கே வாழ்பவர்களில் பெரும்பாலானோர் (96%) விவசாயிகள் ஆகும்
மறைந்த ஜனாதிபதி திருஆர்.பிரேமதாசா அவர்களின் லட்சியப்படி இப் பாமர மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அவர்களின் காலடியில் சேவை செய்யவென்று பிரதேச செயலகம், தபால் நிலையங்கள் (5) கமநலச் சேவை அலுவலகம் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் பிரதேச சபை, நீர்பாசன திணைக்களம் கூட்டுறவுச்சங்கங்கள் (0) பாடசாலைகள் (3) வைத்திய நிலையங்கள், கல்வித் திணைக்களம் ஆகியவற்றை மண்முனை மேற்குப் பிரதேசத்தில் நிறுவினார்.
இதன்படி அண்ணளவாக 75ற்கும் மேற்பட்ட அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் கடமைபுரிகின்றனர். இவர்கள் யாவருமே மண்முனை மேற்குப் பிரதேசத்திற்குச் செல்வதென்றால் வலையிறவுப் பாலத்தின் வழியாகவே செல்ல வேண்டும் ப்பாலம் அண்ணளவாக 1 கிமீ நீளமுடையது. மார்கழி மாத மழைகாலத்தில் இப்பாலத்திற்குமேல் 45 உயரத்தில் வெள்ளம் பாயும் அதுமட்டுமல்ல LIToulo போடப்பட்டு இருப்பது கிறவலினாலேயே மழைகாலத்தில் இது கரைவதால் போக்குவரத்து மிகவும் சீர்கெட்டுப் போய்விடுகின்றது. அத்துடன் பஸ் சேவையோ மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. சில நாட்களில் பஸ் சேவையே இருக்கமாட்டாது. இந்த நாட்களில் மக்கள் உட்பட அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களும் லொறி துவிச்சக்கரவண்டி உழவு இயந்திரம் என்பவற்றின் மூலம் ஏன் சில சமயங்களில் நடையிலும் கூட செல்வதுண்டு. 10-12 மைல் தூரம் இவ்வாறு கஷ்டப்பட்டுச் சென்று
எப்படி மக்களுக்குச் சேவை செய்வது? இதை ஜனாதிபதி எமது தமிழ்/முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சேவையினர் கவனித்து உதவிசெய்யுமாறு வேண்டுகின்றேன்.
2009-15, 1994

Page 5
σ α θέσνα ο
= IBT
吕
தேர்தல்களை நோக்கியே இனி தெற்கின் அரசியல் அரங்கில் காட்சிகள் தோன்றும்
இனப்பிரச்சனைக்கு அரசியல் தீவு ஏன் காணவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் சிலவற்றின் மேடையிலே கேள்விகள் உரமாய் எழுப்பப்படும்.
கேள்விகள் எழுப்புவோர் தீவுகளைப் பற்றி மட்டும் சொல்ல மாட்டார்கள்
தாம் பதவிக்கு வந்தால் யுத்தம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும் இனப்பிரச்சனை HTTG00IITLDS) போகும் என்றெல்லாம் வாக்குறுதிகள் மைதானங்களை நிரப்பப் போகின்றன.
அப்படி என்ன தந்திரம் அல்லது மந்திரம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று திருவாளர் பொது ஜனம் சிந்திக்க வேண்டும்.
மர்மக்கதைபோல முடிவை சஸ்பென்சாக வைத்திருக்காமல் மக்கள் அரங்கின் முன் தனது தீர்வுத்திட்டத்தை அரசியல் கட்சிகள் முன்வைக்க வேண்டும் என்று திருவாளர் பொதுஜனம் கேட்க வேண்டும்
வடக்கு-கிழக்கு யுத்த முனையில் இராணுவத்தினருக்கு ஏற்படும் தோல்விகள் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பிரச்சார இலாபம்
அரசாங்கத்தால் புலிகளை ஒடுக்க முடியவில்லை. யுத்தத்தில் (ი)6]] (ეს მს) முடியவில்லை. யுத்தம் நடத்தத் தெரியவில்லை என்று உரத்துச் சொல்ல முடியும்,
தேர்தல் சமயத்தில் புலிகள் ஒரு பெரிய தாக்குதலை நடத்திவிட்டால் தேர்தலின் முடிவுகளையும் அது பாதிக்கக்கூடும்
கடந்த மாகாண சபைத் தேர்தலில் ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணித் தலைவர் லலித் கொல்லப்பட்டது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு சாதகமாகவே அமைந்தது.
அதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் புலிகளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்.
பகிரங்கமாக சொல்லாமல் போனாலும் உள் மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டி ருப்பார்கள். அதில் சந்தேகம் இல்லை.
ஒருவேளை புலிகள் அமைப்பினர் அக் கொலைக்கு உரிமை கோரியிருந்தால் கூட "இது பிரேமதாசாவுக்காக பிரபாகரன் விடும் கதை நம்பவேண்டாம்" என்று எதிர்க்கட்சிகள் சில எழுந்து சொல்லியிருக்கக் கூடும்
யாழ்ப்பாணத்திலும், வெளிநாடுகள் சிலவற்றிலும் புலிகள் அமைப்பினரின் பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள் என்பவற்றில் லலித் கொல்லப்பட்டது நியாயமே என்று வலியுறுத்துவது போன்ற SIGGOL 6i
Gladelfills). LILILL GOT
லலித் அத்துலத்முதலி சுடப்பட்டது கிருலப்பனைக் கூட்டத்தில்
அதற்கு முன்னர் அவர் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் "நாம் யானையை வீழ்த்துவது சுலபம். ஆனால் புலியைத் தப்பவிடக்கூடாது. குறிவைக்க வேண்டும்" என்று கூறினார் எனவும், ஆனால் கிருலப்பனையில் அவருக்கே குறிவைக்கப்பட்டது என்றும் புலிகள் அமைப்பினரின் பத்திரிகைகள் எழுதின.
அந்தப் பத்திரிகைகள் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் LD0D(UD5 D Illa)LD கோரல்களாகவே அமைந்தன. ஆயினும் எதிர்க்கட்சிகள் அறிந்துகொண்டபோதும், காட்டிக் கொள்ளவில்லை.
முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரேமதாசா கொல்லப்பட்ட பின்னர் அத்துலத் முதலி கொலை விவகாரம் மெல்ல மெல்ல மறக்கப்பட்டது.
தற்போதும் ஜனாதிபதியாக பிரேமதாசா இருந்திருந்தால் லலித் அத்துலத் முதலியின் பெயரை எதிர்க்கட்சியினர் அடிக்கடி உச்சரித்திருப்பார்கள்
முன்னர் சிறிதளவு சந்தேகம் இருந்திருந்தால் கூட இப்போது பெரும்பாலும் தெரிந்த விசயம் லலித் கொலைக்கு புலிகளே காரணம் என்பது
ஆனாலும் அதை எதிர்க்கட்சிகள் வெளியே
அது பற்றி அறிந்ததாகவே
பாக்கேக்கை தீப்
Egg.09-15, 1994
சொல்லப் போவதில்லை,
எனவே, லலித் அத்துலத் முதலியின் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதப்படும்போது அவர் யாரால் கொல்லப்பட்டார் என்பது ஒரு புதிராகவே விடப்படும்.
தொலை
இதுதான் துர திஷ்டம் எந்தவொரு பிரச்சனையும் பரந்த நோக்கில், உண்மைகள் கண்டறியப்பட வேண் டும் என்ற திசையில் கையாளப்படுவதை பாழாய்ப் (BJT GOT அரசியல் தடுத்து விடுகிறது.
அதனால் மக்க ளும் ஒரு குழப்பமான மனநிலைக்குத் தள்ளப் படுகிறார்கள்
தேர்தல் வெற் றிக்கு pGö5T 6O)LD 2.5GT5 என்று தெரிந்தால் அதனை பேசாமல் இருப்பதே அரசியல் தந்திரம் என்றாகிவிட்டது.
லலித் கொலையானால் என்ன? இனப்பிரச்சனை என்றால் என்ன? அரசியல் லாபத்தின் அடிப்படையிலேயே அவை
நோக்கப்படுகின்றன.
எதிர்வரப்போகும் தேர்தலிலும் இனப்பிரச்சனையும், யுத்தமும் எதிர்க்
கட்சிகளால் அரசைக் குறை கூறுவதற்கு கிடைத்த சாதனங்களாகவே பயன் படுத்தப்படும்.
அரசியல் தீர்வை முன்வையுங்கள் என்று அரசை எதிர்க்கட்சிகள் வற்புறுத்துவது ஒரு அரசியல் தந்திரம்.
ஆளும் கட்சி ஒரு தீர்வை முன்வைத்தால் உடனே அதனை அக்குவேறு ஆணிவேறாக அலசி, அதனை விமர்சித்தே பிரச்சாரம் செய்ய ஒரு வாய்ப்புக் கிடைக்கும்.
ஆனால், ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்க் கட்சிகளின் தந்திரம் தெரிந்தேயிருக்கிறது.
தான் ஒரு தீர்வுத்திட்டத்தை முன்வைத்தால் அதனை எதிர்க்கட்சிகள் ஒவ்வொரு எழுத்தாக பார்த்து விமர்சிக்கலாம் என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறது.
எனவே, ஆளும்கட்சியும் எதிர்வரும் தேர்தலில் காத்திரமான தீர்வுத் திட்டத்தை முன்வைக்கப் போவதில்லை.
ஆக மொத்தத்தில் அரசியல் துணிச்சல் மிக அவசரமாகவும், அவசியமாகவும் தேவைப்படும் காலகட்டத்தில் அதனை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமானதாகிவிட்டது.
பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவின் ஏமாற்றமான முடிவு திரு. மங்கள முனசிங்கவை ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தது. தமிழ் பேசும் மக்களை நம்பிக்கையினங்களுக்கு மேலும் இட்டுச் சென்றது.
புற்று நோய்போல பரவியுள்ள பிரச்சனைக்கு பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு அறுவைச் சிகிச்சை நடத்த முடியவில்லை
அரசியல் கட்சிகளுக்குள் மனம் திறந்த போக்கும், பரந்துபட்ட பார்வையும், அரசியல் துணிச்சலும் இல்லாதபோது சர்வகட்சி தீவு
என்பது வெறும்
பாராளுமன்றத் தீர்க்கமான முன் வைத்திருந்தா எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ெ
ஏற்பட்டிருக்க முடி
அரசாங்கம் தீர்க்கவில்லை. உருப்படியான திட் என்று பிரச்சாரம்
SIGIGoII, LITU என்று முன்னாள் விரித்த புத்திசாலித்த தப்பிக்கொள்ள க விவாதங்களால் சலி எதிர்க்கட்சிகள் தப் எதிர்க்கட்சிகள்
லலித் கொலை எதி லாபம், புலிகள! கோரல்களை அவை
திட்டத்தை முன்வை அத்திட்டத்தை அவ்வாறு முன்வை அரசியல் தீர்வு எங் பதில் G) FITGN) தெரிவுக்குழுவைச் முன்னாள் 學á
 
 
 
 
 
 

GL /7/7 G/////് "
வாகவே இருக்கும்.
தெரிவுக்குழு ஒரு ՄgՊաaն faca ல் அதன் மூலம் ாந்த அரசியல் லாபம்
ਈ
U.
இனப்பிரச்சனையை ஆளும் கட்சியிடம் டம் எதுவும் இல்லை செய்வது எப்படி? ாளுமன்ற தெரிவுக்குழு ஜனாதிபதி பிரேமதாசா னமான வலையில் இருந்து லத்தை இழுத்தடித்து, படையவைத்து ஒருவாறு
MÅ, GJITGÖSTLIGOT.
இணைந்து ஒரு தீர்வுத்
மறைமுக
த்தால் எதிர்ப்பில்லாமல் நிறைவேற்றிவிடலாம். க முடியாவிட்டால்கூட க என்ற கேள்விகளுக்கு பாராளுமன்றத் ட்டிக்காட்டலாம் என்றே திபதி
Lii(BITLDigitigil
க்கட்சிகளுக்கு அரசியல் p://760)D கண்டுகொள்ளவில்லை.
நினைத்திருப்பார்
ஆக மொத்தத்தில் தெற்கில் உள்ள
அரசியல் தலைவர்கள் ஒருவரைச் சொல்லி
ஒருவர் தப்பிக்கொள்ளவே பார்க்கிறார்கள்
தீர்வுகள்
இதில், இன்னொரு விசயமும் இருக்கிறது. t குத்தியாவது அரிசியாகட்டும் என்று இருக் கறார்களோ
என்றால் அதுவும் മിങ്വേ,
நீ தீர்வை வை என்று சொல்லுவார்கள் அவ்வாறு தீர்வை வைத்தால் dLG67.
துள்ளுவார்கள். எல் லாம் போச்சு, தமிழர் களுக்கு கொடுக்கக் கூடாததையெல்லாம் கொடுத்துவிட்டார்கள் என்பது போல பேசத் தொடங்கிவிடுவார்கள் பிறகென்ன தேர்தலுக்கு சிறந்த பிரச்சாரம் கிடைத்த மாதிரித்தான். அதனால் அரசாங்கம் யோசிக்கிறது. அவசரப்பட்டு தீவை முன்வைத்துவிட்டு பிறகு எதற்கு கையைப் பிசைந்து கொண்டு நிற்க வேண்டும் என்று.
பிரதான எதிர்க்கட்சிகளும் யோசிக் கின்றன. அரசியல் தீர்வை முன்வைத்தால் வாக்கு அறுவடைக்கு பாதகம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்று
எனவே எதிர்வரப்போகும் தேர்தலை முன்னிட்டு தென்னிலங்கை அரசியல் கட்சிகள் ன்வைக்கப் போகும் வேலைத்திட்டங்களில் னப்பிரச்சனை பற்றிய குறிப்புக்கள்
இருக்கலாம். ஆனால் தீவுகள் இருக்காது.
நவசமசமாஜ கட்சி போன்றவை இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்கலாம். ஆனால் அக்கட்சிகளால் பெரியளவில் வெகுஜன
செல்வாக்கை பெறமுடியாது. எனினும் அவற்றின் அரசியல் துணிச்சலை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்.
இந்த ஆண்டு அரசியல் அரங்கில் தேர்தலே முக்கிய காட்சி என்பதால் அரசியல் தீவுகள் பற்றிய எதிர்பார்ப்புக்களை ஒரு கொஞ்ச காலத்திற்கு முட்டை கட்டி வைத்துவிடலாம் போலத் தோன்றுகிறது.
ஆனால், வடக்கு-கிழக்கில் நடைபெறும் யுத்தம் இடைக்கிடையே விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்தும் மனித உயிர்களை விரயமாக்கும் வேலையைச் செய்யும்
தீவுகள் தொலைதூரத்தில் யுத்தமோ தொடும் தூரத்தில்
இ லங்கைத்தொழிலாளர் காங்கிரசுக்குள் மீண்டும் பிளவு வருமா என்ற கேள்வி பரவலாய் எழுந்துள்ளது.
அந்த அமைப்பின் தலைவர் திருதொண்டமானுக்கும் பொதுச்செயலாளர் திரு.செல்லச்சாமிக்கும் இடையே சமீபகாலத்தில் ஏற்பட்ட பனிப்போர் ஒன்றும்
பரகசியமல்ல,
இன்று பணிபோர் விலகி படு சூடான அரசியல் மோதலாக பகிரங்கத்திற்கு வந்துவிட்டது.
கடந்த வருடம் அமைச்சர் தொண்டாவின் 81வது பிறந்தநாள் விழாவின் போது அமைச்சர் செல்லா ஒரு செய்தி விடுத்திருந்தார்.
இரண்டு முறை இ.தொ.கா பிளவுபட்ட போதும் தான் தலைவரது பக்கமே நின்றதாக அச் செய்தியில் கூறியிருந்தார்.
இப்போது அமைச்சர் செல்லாவே பிரிந்து சென்றுவிடுவாரோ என்ற நிலை ஏற்பட் டுள்ளது.
உட்கட்சிப் பிரச்சனைகள் பத்திரிகைகள் வாயிலாக பகிரங்கத்திற்கு வந்தபோதே பிளவுக்கான பாதை திறந்துவிட்டது போலவே தோன்றியது.
முதலாம் இடத்தில் இருப்பவருக்கும், அவருக்கு அடுத்த நிலையில் இருப்ப வருக்குமான முரண்பாடுகள் பிளவு களாகிவிடுவதால் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புக்களது பலமே வீழ்ச்சியடைகிறது. சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புக்களது உறுப்பினர்கள் விரக்தியடையும் நிலையும் ஏற்படும் கோஷ்டி பிரிப்புக்களை பயன்படுத்தி தவறான சக்திகள் தலையெடுக்கும்.
தமிழ்நாட்டில் தி.மு.கவுக்குள்ளும் தற்போது அந்த நிலைதான் ஏற்பட்டுள்ளது. கட்சியை தனது குடும்பச் சொத்துப் போல் கலைஞர் நினைக்கிறார் என்ற எண்ணத்தை அவரது நடவடிக்கைகள் வளர்த்துவிட்டுள்ளன.
அதனால் கலைஞருக்குப்பின்னர் கட்சியை நடத்தக்கூடிய தலைமை இல்லாமல் போய்விட்டது.
இங்கே புலிகள் அமைப்புக்குள்ளும் தலைவருக்கும் பிரதித்தலைவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட விரிசல் பிரபாகரனுக்கு பின்னர், இயக்கம் என்னாகும் என்ற கேள்வியை அந்த அமைப்புக்குள் மெல்ல தோற்றுவிக்கிறது.
கூட்டுத் தலைமை, முடிவுகளை கலந்துபேசி மேற்கொள்ளுதல், தவறுகளை திருத்துதல் என்பன வடக்கு-கிழக்கு அமைப்புக்கள் மத்தியில் மறைந்தபோதுதான் நோக்கங்களே திசைமாறிப் போயின.
யார் யாரோ எல்லாம் தங்களை மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டது.
அமைப்புக்களை உடைப்பது சுலபம்.
பின்னர் அவ்வாறான ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவது அத்தனை சுலபமல்ல.
இ.தொ.கா தலைவர்கள் தொண்டாவும், செல்லாவும் 9/ллflш6) அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள்
தனி மனித கெளரவங்கள் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றுகால் என்ற பிடிவாதங்கள் தமக்கு இடையிலே புகுந்துகொள்ளாமல் தமது
தொழிற்சங்கப் பலத்தை கட்டிக்காக்க வேண்டும்.
இ.தொ.கா என்னும் அமைப்பு
தொடர்பாக முரண்பாடுகள் உள்ளவர்கள் கூட ஒரு விசயத்தை தற்போதைக்கு மறக்கக்கூடாது. FINGBILIT, தவறோ இ.தொகவே இன்று மலையக தமிழ்மக்களது அரசியல் பலமாக இருக்கிறது.
அதன் பலம் இப்போது உடைவது மலையக தமிழ்மக்களுக்கு நன்மை தராது.
மறுபுறம், இ.தொ.காவின் உள்பிரச்ச னைகளில் அவசரப்பட்டு கருத்துச் சொல்லும் சக கட்சிகள் நா காப்பது நலம்.
ஏனெனில், பிளவுகளுக்கு அவர்களே காரணம் என்ற கருத்து ஏற்பட்டுவிடும். அதனால் கட்சிகளுக்கிடையேயான உறவில் நீண்டகால கசப்புக்கள் நிலைத்துவிடக் கூடும். இப்போதே அவ்வாறான ஒரு கருத்து ஏற்பட்டுவிட்டது என்றே நினைக்க முடிகிறது.

Page 6
ஆரம்பித்ததைத் தொடர்ந்து இராக்கின்மீது பொருளாதாரத் தடையினை விதித்திருந்தது. இதனால் இராக் மக்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றனர். அந்நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுச் செலாவணியைத் தரும் எண்ணையையும் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத நிலையில் இராக் உள்ளது
இராக்கின் அதிபர் சதாம் ஹுசைன் தொடர்ந்து அணுஆயுதங்களுட்பட பல
மாத்தையா மீது விசாரணை நடப்பதைப் புலிகள் அமைப்பின் பாரிஸ் கிளையினர் ஒப்புக்
கொண்டுள்ளனர் குற்றச்சாட்டுக்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் தேசத்துரோக குற்றத்திற்கான தண்டனை வழங்கப்படும் என்று கூறியுள்ளனர் புலிகள் அமைப்பின் உள்
முரண்பாடுகள் பற்றி கனடா செந்தாமரை வெளியிட்ட தகவல்களின் தொடர்ச்சி இது
மாத்தையாவின் வீட்டுக் கதவை சுமார் 41 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுவன் தட்டியிருக்கிறான் வெளியே வருமாறு பனித்திருக்கிறான் கோபமுற்ற நிலையில் மாத்தையாவும் இந்தச் சிறுவனைத் தள்ளி கையால் அடிக்க முற்பட்டிருக்கிறார்.
உடனே பிரதி-தளபதி பால்ராஜ் இறங்கிச் சென்று அந்தப் போராளியை பேசித் துரத்திவிட்டு அண்ணே ஒருக்கா வாங்கோ அண்ணே எங்களோட என்று DIT LIITTO), II, கேட்டிருக்கிறார். տո կտցար կմ արյլ ծած են Թատրաd) மெளனமாக அவருடன் சென்று சூசை
Girl not of got (2 பிரமுகர்களை
சொர்ணம் பால்ராஜ் ஆகியோருடன் ஒரே வாகனத்தில் ஏறி சென்றிருக்கிறார்.
அச்சமயம் மாத்தையாவின் மனைவி கல்பனா இயக்கப் பெயர்) பால்ராஜிடம் இவரை எங்கே கொண்டு போகிறீர்கள் என்றுகேட்டுள்ளார் மாத்தையாவின் மனைவி விடுதலைப்புல மகளிர் படைப் பிரிவின் முதலாம் அணியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் இந்தியாவில் பயிற்சி பெற்றவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதற்கு பால்ராஜ் அக்கா தலைவர் உத்தரவின் பேரில் இவரைப் பொட்டம்மானிடம் கட்டிக்கொண்டு போகிறோம்" என்று
மறுநாள் மாத்தையாவின் மனைவி பொட்டம்மானைச் சந்தித்து மாத்தையாவைப் பற்றி விசாரித்துள்ளார். அப்போது உளவுப் பிரிவுத் தலைவரும் புலிகளின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களில் ஒருவருமான பொட்டு என்ற பொட்டம்மான் சாவகச்சேரி கல்வயல் மாத்தைய தங்கியிருக்கிறார் என்றும் தனது நேரடிப் பொறுப்பில் செய்யப்படுவார் என்றும் மிகவும் வர் கவனிக்கப்படுவார்
வைத் நாட்டின் ஆக்கிரமிப்பை
நுழைந்தாலும் நமது உணவினை இவை
D -20.5
D என்ற குற்றச்சாட்டின்
阿岛
வருகிறார் இப்பொழுது அடிப்படையில் பொருளாதாரத் தடையும் 'அபிவிருத்தி நிலை எண்ணை விற்பனைத் தடையும் கடந்த தந்திருக்கிறது. அத் மூன்று ஆண்டுகளாக அமுலில் உள்ளன. தடையினையும்
அபிவிருத்திக்கான முயற்சிகள் என்ற உரிமையினையும் பெயரிலேயே பயங்கர ஆயுதங்களை விடுத்திருக்கிறது. இராக் உற்பத்தி செய்கிறது என்று கருதிய இராக்கின் தற்
D (9). நிறுவனம், அவற்றினைப் பார்வையிட அனுமதி கோரியது. ஆனால் சதாம் அதற்கு இத்தனை காலமும் மறுத்து
நீளமோ நீளம்
பூரண நம்பிக்ை அமெரிக்காவும் ( நிலையில் இருப்ப
ற நாடுகளில
நுழைந்துவிடாய நீக்கப்பட்டு அந்நா MT TT S u S yky yy
இதனைத் தொடர் அடித்தடியின் மீது ஒரு குச்சியினை பார்க் வைத்துள்ளதோ என்று கருதுவீர்கள் தனியார் துறையும் மக்களின் தக ஆனால் இது வெறும் குச்சியல்ல.
தொலைக்காட்சி உயிருள்ள ஒரு பூச்சி பெரும்பாலும் மக்கள் தொன் செடிகளில் காணப்படும் இவை எதிரி GLIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 LCD dug). LA களிடமிருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்ள தொலைக்காட்சிகன் ஏதுவாக இத்தோற்றத்தினை இயற்கை களிக்கும் மக்க வழங்கியிருக்கிறது. உதவும் பொ
சில பூச்சிகள் தாங்கள் வாழும் செய்மதிகளுடன் சூழலுக்கேற்ப தங்கள் 606) ೧ೇQ காட் யற்கையாக மாற்றுகின்றன. சிலபச்சை ஈர்க்கும் டிஷ் அெ வர்ணப்பூச்சிகள் பச்சை இலைகளில் 蠶 ரெ ஒட்டிக்கொண்டு வாழும் இலைகளுக்கும் ಅಗ್ದಿ "ಸ್ಧಿ? பூச்சிகளுக்குமிடையில் பேதம் கண்டு இது ஒளிபர பிடிப்பதே கடினம். ஸ்டார் ரி.வி மூ6
குச்சி போன்று காணப்படும் செய்திகள் எம் ரி இப்பூச்சியை ஆங்கிலத்தில் வோக்கிங் ஆங்கிலத்திரைப் ஸ்ரிக் (Walking stick) ஊன்று தடி ஆகியவற்றைப் பா என்று கூறுகிறார்கள் தாவரவியல் பெயர் மக்களின் தொ சற்று நீளமானது டையோஃபெறாமேரா 56007).JPLDIT. ஃபெமோராட்டா என்பதாகும். இவை ಶಿಕ್ದೀನ್ போன்ற பூச்சிகள் உலகின் பல நாடுகளில் குறிப் --
மாதங்களுக்குள் காணப்படுகின்றன. படத்தில் காணப்படும் 500,000 டிஷ் அன் இவ்வகை ஏறத்தாழ 3 அடி6ேஅங்குல) விற்பனையாகியு நீளம் வரை வளருமாம். இது ஒரு அடி சீன அரசாங்க ஒரு அங்குல நீளம் கொண்டது. இதனால் பெரும் இப்பூச்சிகளில் ஒரு நல்ல பழக்க ஏற்பட்டிருக்கிறது.
முண்டு 5LDBI அடுப்படிக்குள் 956) IT FITULI LIITILTIDL
(3J III"
ரோமாபுரியில் போதைப் பொருள் கைதான ரஸ்டி ட் வயதானவருக்கு நீ கடுங்காவல் தண்ட6
தீண்டுவதில்லை செடிகளில் ஒட்டிக் கொண்டு மரப்பட்டைகளையே உண்டு மெலிகிறது.
அவரைச் சந்திக்க விரும்பிய போது தற்போதைக்கு அது முடியாது என்றும்
மாத்தையா ம
விசாரணைகள் முடிவடைய குறைந்தது கைதுகளை அடுத்து ஆறுமாத காலமெடுக்கும் என்றும் அதற்குப் வாய்மொழியாகப்
பின்னர் அது சாத்தியப்படும் என்றும் அத்துடன் வதந்திகளு பதில் அளித்துள்ளார். இதே வேளை இப்
பின்னர் பொட்டம்மான் கீழான உளவுப் ஈடுபடுவோரை
பிரிவினர் வந்து மாத்தையா மாறி மாறித் எச்சரித்தும் தண் தங்கியிருந்த கோப்பாய், சுதுமலை, புதுக் இதனால் ஓர் இறு குடியிருப்பு வீடுகளைச் சோதனையிட் நிலவியது. ஆனால்
டுள்ளனர். கூரை ஒடுகளைப் பிரிப்பது முதற்கொண்டு முற்றத்தைக் கொத்திப் பார்த்தது வரை கடுமையான சோதனை
புலோப்பளை போ தாக்குதல் என்று ப
இந்திய அமைதிப்படை உயர் அதிகாரியோடு மாத்தையாவும் நரேள்
நடக்க மாத்தையா கப்பட ஆரம்பித்தது
நடைபெற்றது. இதன் L ) Göi GNT fi. மாத்தையாவின் மனைவி தனது இரு ஆனால பெண்குழந்தைகளையும் கடைசியாகப் பிறந்த டுதலைப்புலிகள் ஆண் குழந்தையூைம் கொண்டு பிரபாகரன்'வழை வல்வெட்டித்துறை சென்றுவிட்டார். ad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஐநா பார்வையாளர்கள், இத்தகைய 'யங்களை பார்வையிட இராக் இணக்கம் துடன் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான நீக்கி எண்ணை விற்பனைக்கான
வழங்குமாறு அந்நாடு கோரிக்கை
போதைய மனமாற்றத்தில் ஐநாவுக்குப் க இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. து விடயத்தில் சற்றுக் கடுமையான தாகவும் தெரிகிறது.
ருந்து செய்திகள் மக்கள் சீனாவுக்குள் ல் போடப்பட்டிருந்த மூங்கில் திரை ட்டு மக்கள் வெளியுலகத்துடன் தொடர்பு ண்டுகளாகத்தான் அனுமதிக்கப்பட்டனர். ந்து பிறநாட்டுத் தொலைக்காட்சிகளைப் கும் அவாவும் அதிகரித்தது.
அங்கு வளர்ச்சியடையத் துவங்கியதும்
வல் அறிவும் ஆர்வத்துக்கேற்றபடி
'யன்னலை pLnGg" சீனாவில் உரிமைக்குரல்
பார்க்கும் på ujib
நாட்டு ளக் கண்டு |ளுக்கு ருட்டு, தொடர்பு சிகளை
ரனாக்கள் նպւն திகரித்தன. நகரில் ப்பாகும் DLO L L S) f) வி இசை படங்கள் 1க்கும் சீன கையும்
ட்டது. சில MITJ.Ga ரனாக்கள் : GiTIGTGOT. த்துக்கு தலையிடி சோஷலிச ரியத்துக்கு
கொக்கேன் என்ற வைத்திருந்ததாகக் றிக்லண்ட் என்ற 23 திமன்றம் 12 வருடக் னை விதித்தது. னையை அனுபவித்த
வினை ரஸ்டி வ்ைத்திருந்தது போதைப் பொரு
ளல்ல, அது சோப்பவுடரே என்பதனை காலம் கடந்து கண்டறிந்த பின்னர் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.
தன்னிடமிருப்பது கொக்கேன் அல்ல, வெறும் சோப்புப்பவுடரே என்று ரஸ்டி
இடையூறு ஏற்படுகிறது என்ற காரணத்தைக் காட்டி, பல "டிஷ் அன்ரனா உற்பத்தி நிறுவனங்களை முடி விடும்படி கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. "சீனாவுக்குள் வரும்எங்களுக்கு விருப்பமானவற்றைத் தடை செய்ய அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரமில்லை. தொடர்ந்தும் இருளில் மூழ்கிக்கிடக்க நாங்கள் தயாரில்லை" என்று உரிமைக்குரல்கள் பெய்ஜிங்கில் கேட்க ஆரம்பித்துள்ளன. வானலைகள் மீது தடைகள் போடுவது இனியும் சாத்தியமல்ல. தங்கள் தனிப்பட்ட உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் பற்றி அலட்சியமாய் இருக்க சீனர்களும் தயாராய் இல்லை.
பவுடரைப்
GJITg, TIL 60TITIŤ. பரிசீலனை செய்த பகுப்பாய்வாளர் அதனை போதைப் பொருள் என்று சாதித்தமை யினால் நிரபராதி 6 மாதம் தண்டனை
அந்தப்
அனுபவிக்க நேர்ந்தது. ரஸ்டி மறு பரிசீலனைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார். D 6ðö160)[0 պffl|b&g|ւն விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். O
ற்றும் ஏனையோரின் மெல்ல மெல்ல தகவல் பரவ ஆரம்பித்தது. ம் தலை விரித்தாடின. படியான கதைகளில்
உளவுப்படையினர் டித்துமே வந்தனர். கமான சூழ்நிலையே நாளடைவில் கிளாலி, i, பின்னர் பூநகரித் ல நிகழ்வுகள் நடக்க,
கையாண்டார். சில பத்திரிகையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், மதகுருமார் மதப் பெரியோர்கள், கல்விமான்கள், முன்னாள் பிரஜைகள் குழு உறுப்பினர்கள், ஊர்ப் பிரமுகர்கள் என்று பலதரப்பட்ட மக்களைதத்தமது மட்டங்களில் அபிப்பிராயம் உருவாக்கக் கூடியோரை (Opinionmakers) சிறு சிறு குழுக்களாகச் சந்தித்துப் பேசினார். இவர்கள் எல்லோருமே விடுதலைப் புலிகளின் நெடுங்கால ஆதரவாளர்கள் என்பது குறிப்பிட்த்தக்கது.
இவர்களை அழைத்துப் Guaifu திருபிரபாகரன் மாத்தையா தொடர்பாகவே உரையாடினார். மாத்தையா மீதான 10
தவிர்க்கப்பட்டதாகவும் திரு.பிரபாகரன் G) gyflen 9,595 Tir.
மாத்தையா மீதான விசாரணைகள் முற்றுப் பெற்றதும் அது மக்களுக்கும் வெளிநாடுகளில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்கும் பகிரங்கமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்த பிரபாகரன் இன்னொன்றையும் குறிப்பிடத் தவறவில்லை. இந்தியாவுடன் சேர்ந்து போராட்டத்தைக் காட்டிக் கொடுக்க முனையும் எவருக்கும் ஒரே தண்டனை தான். அது ரெலோவாக இருந்தாலென்ன ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் ஆக இருந்தாலென்ன மாத்தையாவாக இருந்தாலென்ன? தண்டனை ஒன்றுதான். இதுவே பிரபாகரன்
ாறுப்பில் விசாரணை
து பிரபா 696m 35glio||
மற்றும் குமரப்பாவும் வகாரம் மழுங்கடிக்
இக்காலகட்டத்தில் தலைவர் திரு. மாறான ஒரு
பக்கக் குற்றப் பத்திரிகை வாசித்துக் காட்டப்பட்டது. இதில் பிரதான குற்றச்சாட்டு இந்திய உளவுப் பிரிவின் சதிக்கு உடந்தையா இருந்தமையே. பிரபாகரனையும் மேலும் 11 முக்கிய புலிகள் உறுப்பினர்களையும் கொன்றொழிக்கும் சதிக்கும் மாத்தையாவும் துணை போனார் என்பதே இதன் சாராம்சம் மேற்படி குற்றப் பத்திரிகை மாத்தையா வுக்கும் பல வாரங்களுக்கு முன்னர் கையளிக்கப்பட்டதாயும் ஜூலை 31ம் திகதிக்கிடையில் பதில் தரவேண்டும் என்றும் மாத்தையா கேட்கப்பட்டதாகப் பிரபாகரன் சொன்னார். இக் காலக்கெடு முடிவடைந்த போதிலும் மாத்தையா எவ்வித பதிலையும் தரவில்லை என்றும் கூறிய பிரபாகரன் தனது தரப்பில் பிரதிநிதி ஒருவர் மாத்தையாவைத் தொடர்பு கொண்டபோது தேவையென்றால் பிரபாகரன் வந்து கேட்கட்டும் என்று மாத்தையா சொன்னதாகப் பிரபாகரன் கூறியுள்ளார். மாத்தையாவின் நிலைப்பாடு விளங்காத நிலையில் இயக்கம் செங்குத்தாகப் பிளப்பதைத் தவிர்க்கவே பாரிய சுற்றிவளைப்புக் கைதுகள் நடந்ததாகவும்
கூற்று. அத்துடன் இச் சதி எப்படி அம்பலமானது என்பது பற்றியும் விரிவாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
திரு.பிரபாகரனின் இச் செயல்பாட்டின் மூலம் படிப்படியாக யாழ்ப்பாண மக்களிடத் தில் உண்மை நிலைமை பற்றிய விளக்கம் மலர்ந்தது. இந்தியாவின் சதித்திட்டம் அம்பலமாகியது. இவ்வாறு பரவலாகத் தகவல்கள் அடிபடத் தொடங்கின, நறுக்கும் துணுக்குமாக வந்த இத்தகவல்களைப் பலமுறை சரி, பிழை பார்த்துப் பொறுமை யாகத் தொகுத்தே இச்செய்திக் கட்டுரை வரையப்பட்டுள்ளது.
இந்தியப் படைகள் புலிகளுடன் போரிட்ட காலத்திலேயே மாத்தையா - பிரபாகரன் பற்றிய பல முரண்பட்ட தகவல்கள் இந்தியப் பத்திரிகைகளில் வெளியாகின. ஒருவர் கடும் போக்காளர் மற்றவர் மென்போக்காளர் என்று மாறி மாறி செய்திகள் வந்தன. இருவருக்கு Lffa)Lufiả0 |7 ய்திகள் வந்தன.
ஜன09-15,1994

Page 7
இ லங்கை இனப்பிரச்சனைத் தீவு விடயத்தில் அரசியல்வாதிகளின் பங்களிப்புக்கள் அசமந்தப் போக்காக இருக்கக்காணப்படுகின்றன. அரசியல் பேசுவோர் தாம் சார்ந்த அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தமது சொந்த விருப்புவெறுப்புக்களை முதன்மைப்படுத்தியே லங்கை இனப்பிரச்னை விவகாரத்தை அணுகி வருகின்றனர்.
இதனால் சர்ச்சைக்குரிய வடக்கு கிழக்குப் பிரதேசம் தொடர்ந்து ஒரு 'ரணகளமாகவே இருந்து வருகின்றது. கடந்த பத்து வருடகாலத்தில் வடக்குகிழக்குப் பிரச்னையைத் தீர்த்து வைப்பது தொடர்பாக பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கப் பட்டிருந்தன.
ஆனால் இந்த முயற்சிகள் யாவும் பகட்டுத்தனமானவையாகவும், ஒரு சிலரின் விருப்பு-வெறுப்புக்களை மட்டுமே பிரதிபலிப்பனவாகவும் விளங்கியிருந்தன. பேச்சுக்களிலும், சமரச முயற்சிகள் என்று கூறப்பட்ட நடவடிக்கைகளிலும் இறங்கியிருந்தோர், எரிகிற வீட்டில் அகப்பட்டதைப் பிடுங்கிச் செல்வது போல நடந்து கொண்டனரே தவிர நேர்த்தியான, இதய் சுத்தியான தீர்வுமுயற்சிகள் எதிலும் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை.
இந்நிலையில் அரசியல்வாதிகளின் இனப்பிரச்னைத் தீர்வு குறித்த யற்சிகளில் பொதுமக்கள் நம்பிக்கை காணப்படுகின்றனர். அத்துடன் இரத்தக்காவு எடுத்து வரும் வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னையை இன்றைய அரசியல்வாதிகளால் தகுந்த வகையில் தீர்த்து வைக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கே வரவேண்டியவர்களாகப் பொதுமக்கள் காணப்படுகின்றனர்.
இந்த ஆண்டு (1994) ஒரு தேர்தல் ஆண்டாக இருக்கப் போவதாக ஜனாதிபதி டிங்கிரிபண்டா விஜேதுங்க அறிவித் துள்ளார்.
ஆனால் ஆளுங்கட்சியினரும், எதிர்க் கட்சியினரும் தமது தேர்தல் பிரசாரங்களின் தொனிப் பொருளாகக் கொள்ளப் போகும்
6ĵLILIÄI 9567 எத்தகைய கோணத்தில் அமைந்திருக்கும் என்பது தெளிவற்றதாகவே இருக்கின்றது.
ஆளுங்கட்சியினர் முன்னாள் எதிர்க்கட்சித்தலைவரும், பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பிரதான உறுப்பின ராகவும் விளங்கிய திரு அனுரா பண்டாரநாயக்காவைத்தம் பக்கம் சேர்ந்துக் கொண்டுள்ளனர். இதன்மூலம் பிரதான எதிர்க்கட்சியான பரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்கும், அதன்பிரசாரங்களுக்கும் அநுரா மூலமாகவே சாட்டை கொடுப்பதற்கு ஆளுங்கட்சியினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
மறுபுறத்தே எதிர்க்கட்சி அணியில் திருமதி சந்திரிக்கா குமாரணதுங்க பண்டாரநாயக்கா ஒரு புதுமுகமாக இருக்கின்றார்.
கடந்த தேர்தல்களில் பூரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி உள்ளிட்ட எதிரணியினரின் பிரதான பிரசாரகர்களில் ஒருவராக திரு அநுரா பண்டாரநாயக்கா விளங்கியிருந்தார். ஆனால் இத்தடவை எதிரணியினரின் பிரசாரங்களில் திருமதி சந்திரிகா குமாரணதுங்க பண்டாரநாயக்காவே முக்கியம் பெறவிருக்கிறார்.
இது தவிர கடந்த ஜனாதிபதித்தேர்தல், பொதுத்தேர்தல் ஆகியவற்றில் மறைந்த ஜனாதிபதி திரு. ரணசிங்க பிரேமதாசா, விரிவான தேர்தல் பிரசாரங்களை இரவு பகலாக மேற்கொண்டிருந்தார்.
அவரது பிரசாரங்களுக்கு பக்கபலமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதான உறுப்பினர்களாக இருந்த மறைந்த திரு.லலித் அத்துலத்முதலி, மற்றும் இன்றைய ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணி கட்சித் தலைவர் திரு.காமினி திசாநாயக்கா ஆகியோர் விளங்கியிருந்தனர். ஆனால் இன்று திரு.காமினி திசாநாயக்கா எதிரணியில் இருக்கக் காணப்படுகின்றார். எனவே அவரும் எதிரணியினரின் ஒரு பிரதான பிரசார இயந்திரமாகவே u Go", என்று எதிர்பார்க்க முடியும்.
எதிர்வரும் தேர்தல்களில் மலையக மக்களின் வாக்குகளைப் பெறுவதிலும் ஆளுங்கட்சியினரும், எதிரணியினரும் தம்மாலான முயற்சிகளில் பெரிதும் ஈடுபடுவர்.
மலையக மக்களைப் பெருமளவு கொண்ட இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (இ.தொ.கா) கட்சியின் தலைவர் திரு எஸ். தொண்டமான் அண்மையில் ஆளுங்கட்சியினருடன் முரண்பட்டிருந்தார். தமது மக்களின் கோரிக்கைகள் சிலவற்றை முன்வைத்து திரு.தொண்டமான் ஆளுங் கட்சியினருடன் கருத்து மோதல்களில் ー。siós,
ஜன09-15,1994
ஆனால் அரச தரப்பினர் திரு. தொண்டமானுடன் இரகசியப் பேச்சுக்களை நடத்தியிருந்தனர். கூடவே ஐ.தே.கவுக்கும், இ.தொ.கவுக்குமிடையே Lhota ஏற்படுவதையும் இந்த இரகசியப் பேச்சுக்கள் மூலம் தவிர்த்திருந்தனர்.
திரு.தொண்டமான் மலையக மக்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாகவே அரசுடன்
முரண்பட்டிருந்தார். ஆனால் அரச தரப்பினருடனான இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளையடுத்து, தமக்கும்,
ஆளுங்கட்சியினருக்குமிடையிலான உறவு
திருப்திகரமாக இருப்பதாக அறிவித்திருந்தார்.
அத்துடன் ஐ.தே.க, இ.தொ.கா.
உறவில் பிளவு ஏற்பட்டுவிடாது எனவும் திட்டவட்டமாகக் கூறியிருந்தார்.
திரு.தொண்டமானும், அரசதரப் பினரும் எதைப் பேசினார்கள்? எத்தகைய இணக்கத்துக்கு வந்தார்கள்? திரு. தொண்டாவின் கோரிக்கைகள் எவ்வளவு தூரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன? என்ற கேள்விகள் விடைகாணப்படாதவையாகவே இருக்கின்றன.
திரு.தொண்டமான் 5LDS). கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்வதில் எவ்வளவு தூரம் வெற்றிகண்டார் என்பது தெளிவற்றிருக்கின்றது. ஆனால் அரச தரப்பினர் திரு. தொண்டமானைத் தம் பக்கம் வைத்திருப்பதில் வெற்றிகண்டுள்ளனர் என்பதே தற்போது தெட்டத் தெளிவாக இருக்கின்றது.
இந்நிலையில் தேர்தல் பிரசாரங்களில் திரு. தொண்டமான் தலைமை தாங்கும் இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ்
60LDILJEDIT44. Од Пајо! ஏற்பாடு செய்யப்பட்
வடக்கு-கிழக்கு அபிவிருத்தி நிறுவக nOmIC Developme என்ற அமைப்பு இக் செய்திருந்தது.
அமைதிக்கான என்ற தலைப்பிலேே
960LDUL6GTrfair விளங்கியிருந்தது.
தமிழ், சிங்க
(Intelectuals). La தமது கருத்துக்களை கலாநிதிகள் நீ ஜயதேவ உயங்கொட ஜெஹான் பெரேரா, சமித்த தேரோ, வன ஆகியோர் இக்கருத் வடக்கு-கிழக்கு நில தொடர்பான இலங்ை என்பன குறித்து வழங்கியிருந்தனர்.
அரசியல் கட் வாதிகளும், வடக்குபோதியளவு did தவறியிருக்கும் இத்தரு மட்டத்திலான, நீட் கருத்தரங்கு அரசிய யாளருக்கு களம் காணப்பட்டிருந்தது.
கலாநிதி ஜயே திரு.ஜெஹான் G பெரும்பான்மை ! LDL-Ljglav 6) ՈՈ
தமிழீழ விடுதலைப்
கட்சியின் நிலைப்பாடு மலையக மக்களின் கோரிக்கைகளை முதன்மைப்படுத்தியதாக இருக்குமா? அல்லது அரசின் புகழ் பாடுவதாக இருக்கும்ா? என்பதனைப் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.
தென்னிலங்கையின் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், தமது கட்சிப் பூசல்களுக்கு முதன்மை கொடுத்துப் பிரசாரங்களில் ஈடுபடும் தன்மையே எதிர்வரும் தேர்தல் காலங்களின் போது நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
நாட்டின் பிரதான பிரச்னையாக இருந்து வரும் வடக்கு-கிழக்கு சர்ச்சையை அரச தரப்பினரும் எதிர்கட்சியினரும்
தரப்பினரும் சமரசத் தீர்வு
பத்திரிகைகள் வ
தக்களவு | Ilijaе. GI(DLG is 6Ted SIT கலாநிதி 虏" கொழும்பு பல்கை விரிவுரையாளராகச் வருகின்றார். அத்துட LUNGÖT GOTGOOIf) G கிளர்ச்சிவாதத்தோடு காணப்பட்டது.
ஆனால் தற்போ! க்கிய அரசியல் விம ருந்து வரும் க ட்ஸ் அமைப்பினர் GÖTIGO) IDILI GJILLÖGON,-
"இராணுவத் தரப்
தீர்வையே எதிர்ப
எவ்வளவு தூரம் முதன்மைப்படுத்துவார்கள் என்பது தெளிவற்றிருக்கின்றது. ஏனெனில் கடந்த காலங்களில் அரச மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் வடக்கு-கிழக்கு சர்ச்சையை கையாண்ட விதத்தை நாட்டினர் நன்கு அறிந்து வைத்துள்ளனர்.
பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு என்ற அமைப்பை உருவாக்கி, எதிர்க்கட்சிப் பிரமுகரான திரு. மங்களமுனசிங்கவையும் அதன் தலைவராக நியமித்து வடக்குகிழக்குப் பிரச்னைத் தீர்வு தொடர்பாக ஆராயப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் இப்பாராளுமன்றத் தெரிவுக் குழுவும் எதுவித ஆரோக்கியமான தீவையும் 6 TILLGÄNGUGOGA).
இதன் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் உள்ள ஆளுங்கட்சியினரும், எதிர்க்கட்சியினரும் வடக்கு-கிழக்கு சர்ச்சை தொடர்பாக ஒரு துடிப்புள்ள அணுகுமுறையைக் கொண்டிராதது புலனாகியிருந்தது.
இவ்வாறு அரசியல் ரீதியிலான அணுகுமுறைகள் வடக்கு-கிழக்கு விவகாரத்தைத் தீர்த்து வைப்பது தொடர்பாக நம்பிக்கை தரக்கூடியவகையில் காணப்படா திருக்கும் இத்தருணத்தில், புத்திஜீவிகள் மட்டத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு
வருவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கிடந்த வாரம் கொழும்பிலுள்ள ஜே.ஆர்.ஜயவர்த்தன ஞாபகார்த்தக்
கட்டிடத்தில் வடக்கு-கிழக்கு நிலவரத்தை
நடைமுறை ரீதியாக "வடக்கு-கிழக்கு தீர்வைக் காணவேண்
FIT TIT GODDT LDLC JA, ATGOOIT L'IL JL6926JGOGA). தரப்பினரதும், அர பங்களிப்பு வடக்கு தீர்வு தொடர்பா இன்றியமையாததா
"வடக்கு-கிழக்கு அரசியல் 606 பொறுப்பு அரசை JSITG235IL"ILIL6)ʻ9)aÄX625)GA). பகுதியில் ஒரு பிரதா விளங்கும் தமிழீழ ஒரு தீர்வை எட்டு முயற்சிகளில் கு J.GITIJ,CBeu e si GIII புத்திஜீவிகள் மட்ட வர்த்தக சமூகத்தின தீர்வு குறித்த ெ வேண்டும்" என்று தமது உரையில் வ
கலாநிதி உயங் உரையாற்றிய தி தென்னிலங்கையில் தொடர்பாக நிலவு விளக்கமளித்திருந்த
திரு. ஜெஹான் இராணுவ அதி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கருத்தரங்கொன்று ருந்தது.
பொருளாதார (North-EastEcoSociety-NEEDS)
த்தரங்கை ஒழுங்கு
(Path to peace) நீட்ஸ் (Nင်္ဂြိုရှို့
இக்கருத்தரங்கு
புத்திஜீவிகள்
500 ബ ஓர் அமைதிவழி 30)!
இக்கருத்தரங்கில் வழங்கியிருந்தனர். ன் திருச்செல்வம், சரவணமுத்து, திரு. றும் வணபத்தேகம திஸ்ஸபாலசூரிய ரங்கில் ன்றைய ரம் மற்றும் அது அரசியல் நிலவரம்
விரிவுரைகளை
களும், அரசியல்
முக்குப் பிரச்னைக்கு
|த்துவம் வழங்கத் னத்தில் புத்திஜீவிகள் * 960LDCL flarifair சாராத நடுநிலை
அமைத்ததாகவே
தவ உயங்கொட பரேரா ஆகியோர் |ன புத்திஜீவிகள்
புரைகள்,
மற்றும்
லசுவது-இராஜதந்தி
பிரச்னைக்கு ஓர் அரசியல் '? எட்டப்படுவதையே அந்த இராணுவ அதிகாரிகளும் விரும்பியிருந்தனர் என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இழப்புக்களுடன் மீண்டும்
முகாம்களுக்குத் திரும்புவதைவிட ஒரு சமரசத் தீர்வை நாடுவதே மேலான நடவடிக்கை என்று அந்த இராணுவ அதிகாரிகள் தம்மிடம் தெரிவித்ததாகவும் திரு. ஜெஹான் பெரேரா குறிப்பிட்டி ருந்தார்.
திரு.பெரேரா தொடர்ந்து உரையாற்று 09ung), "Gg6öraofiaväG05ufiaõT TITLDLLID மக்கள் அமைதியான சூழலில் வாழ்பவர்கள் அத்துடன் அமைதியை விரும்புபவர்கள் இந்நிலையில் இம்மக்கள் மத்தியிலிருந்தும் இன்றைய இனப்பிரச்னைக்கான குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
"இத்தகைய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்து வதில் அரசியல்வாதிகளைவிட, பெளத்த
மதகுருமாரே கூடுதலான அளவு பங்களிப்பை வழங்கவேண்டும்.
'ஏனெனில் தென்னிலங்கையின்
கிராமப்புறங்களில் அரசியல்வாதிகளைவிட பெளத்த மதகுருமாரே மக்களின் நாளாந்த வாழ்க்கையுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளைக் கொண்டவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்." என்று திருஜெஹான் பெரேரா தமது
புலிகள் உட்பட அனைத்து
க்கு முன்வரவேண்டும்."
யிலாக குறிப்பிடத்
ரிப்புகளை வழங்கி
POST L'ILJG) fesör gp6OTIT.
தேவ உயங்கொட லக்கழகத்தில் ஒரு கடமையாற்றி ன் இவரது அரசியல் தன்னிலங்கையின் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்
தென்னிலங்கையின் ர்சகர்களில் ஒருவராக லாநிதி உயங்கொட நடத்திய கருத்தரங்கில் மக்குப் பிரச்னையை
பினரும் அரசியல் ார்க்கின்றனர்”
உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
கலாநிதி நீலன் திருச்செல்வம் அரசியலில் ஈடுபட்டவராயினும், ஒரு புத்திஜீவியாகவே தம்மை இனங்காட்டுவதில் அவர் அக்கறை கொண்டவராகக் காணப்படுகின்றார்.
வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னை அரசியல் ரீதியாகமட்டுமல்ல நாட்டின் கல்வி, போக்குவரத்து ஆகியவற்றிலும் பாரியளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது." என்று கலாநிதி திருச்செல்வம் தெரிவித்திருந்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், கடந்த
நன்மையளிப்பனவாகவும் நல்ல : கண்ணோட்டங்களைக் கொண்டவையாகவும் விளங்குகின்றன.
கலாநிதி ஜயதேவ உயங்கொட இலங்கையின் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னைத்
தீர்வுக்கு அரச தரப்பினர் மட்டுமல்ல, தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தினர் உட்பட அனைத்து தரப்பினரும் தமது பங்களிப்பை வழங்க வேண்டுமென்று நீட்ஸ் அமைப்பினரின் கருத்தரங்கில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
கலாநிதி உயங்கொடவின் இக்கருத்து மிகவும் கருத்தில் எடுக்கப்படவேண்டியதாக இருக்கின்றது.
தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தினர் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னையைப் பொறுத்தவரை ஒரு பலம் மிக்க எதிரணியினராகவே காணப்படு கின்றனர்.
ஆனால் இந்த எதிரணித் தன்மையை
அவர்கள் ஆயுதரீதியாகவே கொண்டுள்ளனர். அரசியல் ரீதியாக எதனையும் முன்னெடுப்பவர்களாக
அவர்கள் காணப்படவில்லை,
வடக்கே தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத் தலைவர் திரு.வே.பிரபாகரன் உட்பட, அந்த இயக்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் பலரும் மேடையில் தோன்றுகின்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் அரசியல்ரீதியிலான நடைமுறைகளைப் பற்றிப் பேசுவதை விட, 5LD57 ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியமளித்தவர்களாகவே காணப்படு கின்றனர்.
தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் அரசியல் பிரிவின் ஆரம்பம் கொழும்பு மாநகரில் வைத்தே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் மக்கள் முன்னணி என்று அவர்களின் அரசியல் பிரிவுக்குப் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் இந்த அரசியல் பிரிவின் இன்றைய நிலைப்பாடு தெளிவற்றதாகவே இருக்கின்றது. அத்துடன் அதன் ஆரம்பகாலத் தலைவரிான மாத்தையா என்றழைக்கப்படும் திரு.கோபாலசாமி மகேந்திரராசா தற்போது எங்கிருக்கின்றார் என்பது மர்மமாகவே இருக்கின்றது.
ஊர்ஜிதமற்ற தகவல்கள் திரு.கோ. மகேந்திரராசாவின் உயிருக்கு புலிகளின் தலைமைப்பிடத்தினால் ஆபத்து எற்பட் டுள்ளதென்றே தெரிவித்து வருகின்றன.
ஆண்டில் பிரான்ஸின் தலைநகரான
அணுகியிருந்தார். ,
பிரச்னைக்கான டிய பொறுப்பு ஒரு சார்ந்ததாகக் அனைத்துத் சியல் சக்திகளினதும் கிழக்குப் பிரச்னைத் ஏற்படுவது ன்றது.
பிரச்னைக்கான க் கொண்டுவரும் மட்டும் சார்ந்ததாகக் ன்று வடக்கு கிழக்குப் போராட்ட சக்தியாக விடுதலைப்புலிகளும் பதற்கான அரசியல் க்க வேண்டியவர் கள். இது தவிர தில் மட்டுமல்லாது, மட்டத்திலும் அரசியல் ப்ெபுணர்வு ஏற்பட லாநிதி உயங்கொட யுறுத்தியிருந்தார். ாடையைத் தொடர்ந்து ஜெஹான்பெரேரா டக்கு-கிழக்கு நிலவரம் சூழ்நிலைகள் பற்றி
பரேரா தாம் சந்தித்த facil பற்றிக்
பாரிஸில் இலங்கைக்கு உதவி வழங்கும் நாடுகள் மத்தியில் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க குறிப்பிட்டவற்றையும் ஞாபகப்படுத்தியிருந்தார்.
"திரு. ரணில் விக்கிரமசிங்க பாரிஸ் மகாநாட்டில் இலங்கை இனப் பிரச்னைக்கான அரசியல் தீர்வு காணப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தைக் குறிப்பிட்டி ருந்தார். ஆனால் இன்று இலங்கையில் ட்சியாளர்கள் இனப்பிரச்னை எதுவும் ல்லை. பயங்கரவாதமே நிலவுகின்றது என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் வடக்குகிழக்குப் பிரச்னையின் தார்ப்பரியத்தையே கொச்சைப்படுத்துபவர்களாகக் காணப் படுகின்றனர்." என்று கலாநிதி திருச்செல்வம் தெரிவித்திருந்தார்.
இலங்கைப் பாராளுமன்றம் தரமான
உறுப்பினர்களால் களை கட்டியிருந்த
காலத்தில், அவர்களின் பேச்சுக்களைக் கேட்கவென்றே பலர் பாராளுமன்றத்துக்குப் படையெடுத்திருந்தனர்.
ஆனால் இன்றைய பாராளுமன்றத்தின் நிலை கவலைக்குரியதாகவே இருக்கின்றது. நல்ல தத்துவார்த்த அரசியல் ரீதியிலான பாராளுமன்றப் பேச்சுக்களை செவிமடுக்க முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் பாராளுமன்றத்தின் நடைமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவிதத்தில் டம்பெறும் சமூக, அரசியல், பொருளாதார விடயங்கள் சார்ந்த
அத்துடன் திரு. மகேந்திரராசா குறித்து வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் தகவல்கள், புலிகள் தம்மிடையே எவ்வளவு தூரம் புரிந்துணர்வுகளைக் கொண்டிருக்கின்றனர்? என்ற கேள்வியை எழுப்புவனவாகவும் இருக்கின்றன.
புலிகள் இராணுவ ரீதியாகத் தம்மை ஒரு பலம் மிக்க அமைப்பாக நிரூபித்துள்ளார்கள். ஆனால் அரசியல் ரீதியாக அவர்களின் பங்களிப்பு காத்திரமற்றதாகவே காணப்படுகின்றது.
இலங்கையின் வடக்கு-கிழக்கு வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் சுயநிர்ணய உரிமைகளுக்காகவே தாம் போராடி வருவதாக தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தினர் கூறிவருகின்றனர்.
ஆனால் வடக்கு-கிழக்கில் வாழும் மக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் யுத்தக் கெடுபிடிகளால் இன்று பெரிதும் பாதிக்கப் பட்டவர்களாகவும், ஒரு கெளரவமான அரசியல் தீர்வையே எதிர்பார்ப்பவர் களாகவும் காணப்படுகின்றனர்.
இந்நிலையில் தம்மை ஓர் ವಿಠ್ಠಙ್ಗ சக்தியாக நிரூபித்திருக்கும் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தினர், அரசியல் ரீதியாகவும் தமது பலத்தை நிரூபித்து தமது தரப்பிலும் தாம் நடமாடும் பிரதேசங்களிலும் அழிவுகளையும், இழப்புக்களையும் தவிர்ப்ப்தே இன்றைய தேவையாக இருக்கின்றது. O

Page 8
களிமண்ணைப் பயன்படுத்தி இளமைதரும் முகக்காப்பினைஅறிமுகம் செய்துள்ளார்கள் இம்முறையினை அனுசரித்தால் 40 வயதான பெண்ணின் முகம் 20 வயது இளமங்கையின் முகப் பொலிவைப் பெறும் என்று உறுதி கூறப்பட்டுள்ளது.
பால், தேன், அப்பச்சோடா முட்டை மஞ்சட்கரு பெட்ரோலிய ஜெலி ஆகிய வற்றுடன் களிமண்ணினையும் சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படும் குழம்பினை முகத்தில் பூசிவந்தால் முகத்திலுள்ள சருமம் புதுப் பொலிவினைப் பெறும்
காய்ந்து செயலிழந்து போகும் உயிர்மங்கள் மீண்டும் துடிப்படைகின்றன. முகத்தில் சுருக்கங்களும் குழிகளும் அகன்று விடுகின்றன.
பருக்களால் ஏற்படும் அடையாளங் களும் கறுப்புப் புள்ளிகளும் நீங்கி
அழகான தோற்றத்திற்குத் தலை முடி ஒரு வகையில் உதவுகிறதுதான் ல்லையென்று சொல்ல முடியாது தலைமுடி செழிப்பாக வளர்ந்தால் அது ஆரோக்கியத்திற்கு அறிகுறியாகவும் கொள்ளலாம். பெண்கள் தலைமுடி நீளமாக இருப்பதை விரும்புவார்கள் ஐயோ தலைமுடி கொட்டுகிறதே என்று கவலைப்பட்டால் கவலைப்படுவதால் கொட்டுவது அதிகமாகுமாம். இது நல்ல ஜோக்காக இருக்கிறதே அதற்காகத் தலைமுடி கொட்டினால் கவலைப் படாமல் இருக்க முடியுமா?
இப்போது எல்லாரும் போனிட் டெய்ல் தான் ஃபாவுன் என்பதற்காக
டுகின்றன.
சுவிற்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த சரும ஆய்வாளர் இம்முறையினை 1930ஆம்
ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தினார்.
ஐரோப்பாவிலுள்ள பல நாட்டு மங்கை யரும் இதனால் பெரும் பயனடைந்தனர். ஆனால் புதுப்புது செயற்கைப் பூச்சுகளும் களிம்புகளும் சந்தைகளில் விற்பனைக்கு வரத் தொடங்கியதும், இயற்கையாகஇல்லங்களில் சுலபமாகச் செய்து பயன்படுத்தப்பட்ட இம்முறையினை நவ இநாகரிக மோகம் கொண்ட மங்கையர் இகைவிட்டு விட்டனர்.
ஆனால் இன்று இந்த முறைக்கு மீண்டும் கிராக்கி ஏற்படத் தொடங்கி யிருக்கிறது.
களிமண் பண்டைய மக்களால் பலதரப்
ரெ லவு அதிகமின்றி சாதாரண
பட்ட நோய்களுக்கும் மருந்தாகப் பேயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது
களி மண்ணுடன் தேன் சேர்ந்தால் உயிர்மங்கள் நீர்த்தன்மையினை உறிஞ்சு வதற்கு உதவும் சருமத்தின் மீது படிந்து g வாங்கப்படும் அழுக்கினை வெளியேற்ற அப்பச் சோடா உதவுகிறது. பால் முகத்தின் மேற்புறத்தினை மென்மையடையச் செய்யும் அதே வேளையில் பெட்ரோலியம் ஜெலியும் ட்டையின் மஞ்சட் கருவும் சருமத்தில் Mւնմlւգ մկլի աճույ6ունվ:556նI60ւnպլի அதிகரிக்க வசதியளிக்கின்றன.
தனது முகம் சோபை இழந்து வருவதைக் கண்ணுற்ற இத்தாலியிலுள்ள ரோம் நகரைச் சேர்ந்த 47 வயதான டெமெற்றியா அல்பொன்டிகா என்ற பெண் பல நவீன மருத்துவமுறைகளைக் கையாண்டும் பயன் கிடைக்காமற் போகவே களிமண் முகக் காப்பு முறையினை ஒரு மருத்துவரிடம் கேட்டறிந்தார்.
பயன்படுத்தி பின்னர் அதே மருத் போது "எனது முகத் வியத்தகு Dil மருத்துவரே என்கிறார் டெமெர் இத்தகைய மா அறுவை சிகிச்சை மட்டுமே ஏற்படும். நவீன முறைகளின மாற்றத்தினை ஏற்ப என்று அந்த தெரிவித்துள்ளார்.
LITőL/T, GBLJG மான், டெமிற்றிய கொடுத்த களிமண் தேவையான பொரு தீமை பயக்காத சுத் /2 இறாத்தல் LIBüouffä) 1/2 Gén சுத்தமான தேன். அப்பச்சோடா - ே LD(659-L. பட்ரோலியம் ஜெ ஒலிவ் எண்ணை' செய்முறை
9Ա5 9|36UIDIT இத்தனை பொ விரல்களால் நன் வேண்டும். எல்ல பசைப்பருவமாகப் முகம் கழுத்து புய கைகளில் பூசிக் கெ அரைமணி நேர மென்மையான சுடு வேண்டும். நன்றாகத் குளிர்ந்த நீரினா 30):976m|6յդհյց
தலைமுடி செழி தகுந்த வழிகள்
இல்லை. அவர்களுக்கு முடி அவ்வளவுதான்.
தலைமுடி கொட்டுகிறதே அதன் காரணம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்
| நீண்டநாளைய நோய் ஏதாவது இருக்கு DIT GOTTIG), 560aUQULA LILITÄT UNDTLIDITU, 3
കെn'gl); 2. உடம்பு பலவீனமாக இருந்தால்
முதலில் முடிதான் கொட்டும் பொடுகு இருந்தால் முடி உதிரும்
இதை எப்படித் தடுக்கலாம் என்று இப்போது பாப்போம். வியாதி இருந்தால் மருந்து சாப்பிட்டு கூடவே தலைமுடிக்கும் தேவையான போஷாக்கை டொக்டரிடம் கேட்டு அளிக்க வேண்டும்.
உடம்பு பலவீனமானதைத் தடுப்பது எமது மனதில் இருக்கிறது. அவரவர் வயதிற்குத் தகுந்தபடி நல்ல விகித pool and FTELL (also GI). Soorpl. சாப்பாட்டில் இரும்புச்சத்து மிகுந்த அரைக்கீரை கறிவேப்பிலை இருந்தாக வேண்டும் அத்துடன் பால், தயிர் மோர் போன்றவை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் தினமும் தேங்காய்ப்பால்,
தலை சுத்தம மற்றவர்களுடைய படுத்துவதாலோ, ஹோர்மோன் அத தலையில் பொடுகு
பொடுகை மரு இன்னும் எதுவும் ஒன்று செய்யலாப் தல்லவா? இரண் கொள்ளுங்கள் அ உற வைத்துப் பி அந்த விழுதை அழுத்தித் தேய்த் கழித்து வெதுெ nal" () 9/avfaoTTai b006VUDI). LIGILIG
500GVCUDL). P. 9-OJ GOMULTILL GBGNGG தலையில் மூன்று இருக்கின்றன. அ கையில் தான் இரு பன்னிரெண்டு வளருமாம் ஆ உள்ளவர்களுக்கு படாதீர்கள்
சாப்பிடுவதால் தலைமுடி நன்றாக வளரும்
நீங்களும் San Jinjalin “E
sritibar Lao) Läs (5 Joyant ay GT (05) ásai IG SDESSE GUD TILD வேண்டிய முறை Gle,
இடுப்பிலிருந்து முழங்கல்முட்டு ' வரைக்கும் அளவு எடுக்கவும்
2. (2) GENLILI 9J GITGI.
குறிப்பு (1) உயரம் 13 அங்குலம்
அங்குலம் வெட்டு வட்டத்திற்கு ' ݂ ݂ (2) Pavib Jail 9676)
| 12 மடங்கு அல்லது
(3x3/2)+1=201./22. Angah, , "", ELIIIIIIIIIIIIII, Dulas, Y 獻。 3 1/2 | AToV () அங்குலம் ஆன
AOIg) g/իլյրց ஐ) ஆனது 3 1/2 அங்குலம் A
யிலிருந்து இறங்கியிருக்கிறது. 纜
ஆெனது Bயிலிருந்து 56 (P குறித்து
அங்குலம் உள்ளடங்கியது.
IG LINGT GAGLILI AJGODET GODGJÁ, :
Hஆனது Bயிலிருந்து 2 58 அங்குலம் உள் அடங்கியும், 1 3/4 சித்திரத் அங்குலம் கீழ் இறங்கியும் இருக்கிறது. விரை
முன் இடுப்பு வளைவைக் தையறி குறிக்கிறது. ofar as a C IGGEE வளைவுகளையும் ஸ்பெசன் HE நேர்கோடுகளையும் கோடிட்டு മധ്ര
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வாரங்களின் வரிடம் சென்ற at IGOSILLL |றத்தைக்கண்டு அதிசயித்தார்." NALIT. றம் பிளாஸ்ரிக் முறையினால் வறு எத்தகைய லும் இத்தகைய டுத்த முடியாது மருத்துவர்
ல்ட் ஹௌஸ்புக்கு வகுத்துக் முகக்காப்புக்குத்
BILDET GOT 856 MILDGY
தேகரண்டி மசைக்கரண்டி
(D-CPLOL- 172 CITEGODL தேகரண்டி
பாத்திரத்தில் ருட்களையுமிட்டு DITJIB LI LI JGODFILLI LO FIfFLIDLIDIT GOI சையப்பட்டதும் ம் மற்றும் முன் ள்ள வேண்டும். விட்டுவிட்டு நீரினால் கழுவ துடைத்தபின்னர் மறுதடவை it. 20
சமைப்போம் சுவைப்போம் தருவது சுகந்தினி
தேவையானவை: சீனி-1தேகரண்டி DII-I, GAPII.
உப்பு அளவாக நீர் 4 கப்
ஈஸ்ரையும் சினியையும் முக்கால் கப் இளஞ்சூடான நீரில் கலந்து சிறிதளவு மாவினையும் தூவி ஒரு துணியினால் முடி கால் மணிநேரம் வைக்கவும் மாவையும் மாஜரினையும் நன்றாகப் பிசையவும் அத்துடன் ஏற்கனவே கரைத்து வைத்திருந்த ஈஸ்ற் கலவை யையும் சிறிதளவு உப்பையும் கலந்து பிசைந்து ஒரு எனாமல் பாத்திரத்தில் வைத்துக்கொள்ளவும் இறைச்சி அல்லது மீன் அல்லது உருளைக்கிழங்கை அதிக நீர்ப் பிடிப்பில்லாத கறி தயாரித்துக் கொள்ளவும்
பிசைந்தமாவினைத்தட்டி அதனுள் கறியினை வைத்து உருண்டையாக மூடவும் மாவின் முனைகளை ஒட்டுவதற்கு முட்டை வெள்ளைக் கருவினை நன்றாக அடித்து அதனைத் தடவி பேக் செய்து கொள்ளலாம்.
கவனிக்கவும்
சென்ற முரசில் (3) சமைப்போம்
சுவைப்போம்பகுதியில் ஐஸ்கிரீம்செய்யும்
முறையே விளக்கப்பட்டிருந்தது.
பால் உணவுப்பொருள் இவை தீய்ந்துபோய் பாத்திரத்தில் அடிப்பிடித்து விடலாம் இதனைப் போக்க எளிமையான வழி இருக்கிறது அடிப்பிடித்த பாத்திரத்தில் வெங்காயத்தை சிறிது நீர் ஊற்றி வேக வைத்தால் அடிப்பிடித்தது நீங்கிப்பாத்திரம் சுத்தமாகிவிடும்
கோதுமையை இலேசாக வறுத்துமாவாக அரைத்துகாற்றுப்புகாதடின்களில் அடைத்து வைத்திருந்தால் பல மாதங்கள் வரை கெட்டுப்போகாமல் இருக்கும்
வாரத்தில் மூன்று தடவைகள் இக்காப்பினை ட்டுக் கொண்டால் போதும் உங்கள் வயதில் GJugogë gTUTeTIDITë றைத்துக்
கொள்ளலாம். இக்காப்பினைப் போடும் அன்றைய தினம் அதிக வெய்யில் படாமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது
fUGOLJ D LIGштд. தலையில் சீபம் என்ற கமாகச் சுரப்பதாலோ
வருகிறது. த்துவரீதியாகப் போக்க கண்டுபிடிக்கவில்லை. வெந்தயம் இருக்கிற டு ஸ்பூன் எடுத்துக் ரைமணி நேரம் நீரில் கு நன்றாக அரைத்து லைமுடியில் வைத்து பதினைந்து நிமிடம் புதுப்பான வெந்நீரை பொடுகு போய்விடும். ப்பாக வளரும்
கிறதே என்று எதற்குக் டும் ஒரு மனிதரின் GAVLED LDIISYTI, 9; Tabasesir த வளரவிடுவது எமது கிறது. ஒரு மாதத்தில் ல்லி மீற்றர் நீளம் ாக்கியமான உடம்பு அதனால் கவலையே
las. பின் இடுப்புப் பாகம் முதலியவைகளை
ாண்டு, பிறகு முன் ம், அதாவது
திறந்தபடி பொத்தான் வேண்டி இருந்தால், 4 அங்குலம் கீழ் வெட்டிக்கொள்க.
டயாக இருக்கவேண்டு
Соломци дела அமைய எப்பொழுதும் வெட்ட அளவு குறிக்கும் Մ(փ 9|6|16| մյտngմ கொள்ள வேண்டும். வேண்டிய அளவு LGOLITófő, Glengíten
தையல் கலை
சித்தித்
ல பற்ற7ய
6ኽ” Gaozoea) பகுத7யில
Εγγεγγαρη,
(JUDULUR
-34)ter
(6)|||||| ழ்வின் தாற்பரியம் புரியவே யில்லை. நமது எதிர்பார்ப்பு ஒன்றாகவும் நிகழ்வுகள் வேறொன்றாகவும் அமைவது மட்டுமே நிச்சயமாயுள்ளது. சுதந்திரம் வாங்கியது கூட நமது தந்திரம் விதைக்கப் படத்தானோ?
யோசனை என்பது சுயசிந்தனை சுயபலம் சுயசிந்தனையும் சுயபலமுமே சுதந்திரம் இது காலத்தால் மாறிய விந்தையேன்! நல்லது கெட்டது எங்கில்லை? அடித்தல் வன்முறையை மட்டுமே வளர்க்கும், பேச்சுக்கள் சலிப்பைத் தரும் தீவென்பது வெறும் வட்ட மேசை, சதுரமேசை மத்தியில் உணரப்படுவதில்லை வரைமுறைகள் விதைக்கப்படவில்லை இங்கு வன்முறைகள் என்று போதிக்கப்பட்டதே அவலம் மனிதர்கள்
தவிர்க்க முடியாது."
மனிதன் குனிந்து தன்னை தன் மனதைப் பார்ப்பதற்குப் பதில் வெளியே தேட ஆரம்பித்ததில் தான் வீணாகிப் போனானோ? இந்தத் தேசத்தில் அனைத்தையும் மாற்றிவிட்டார்கள்
காமத்தையும், மனைவியையும் இணைத்து
GYLLGOTI,
"காமம் உணர்வு மனைவி உறவு உணர்வு பொங்குமிடத்தை உறவாக்கிக் கொள்ளும் விந்தையே வாழ்வாகி விட்டது. குடும்பத்தை ஆண் யுத்த பூமியாக்குவானாகில் அங்கே தந்திரப் போர் புரியப் பெண்ணால் முடியும் அழுத்தி வைக்கும் பெண்ணுக்கு விடுதலையென்பது ஆயிரம் யானை பலமான புத்தியைக் கிரகிக்கும் தன்மையை ஏற்படுத்தும் திருமணமென்பது அறிவையும் தாண்டி அதிர்ஷ்டத்தின் பெயரிலும் அமைவது திருமணம் வாழ்வின் பொதுவான கடமை மட்டுல்ல அது குடும்ப கெளரவமும் கூட தனிப்பட்ட சந்தோவும் கருகிப் போனாலும் குடும்ப கெளரவம் அழிய விடக்கூடாதென்பதன் பொருட்டே பலர் தம்மை எரித்து உணர்வு
མཛད་
ர களைத் தீய்த்துக்கொண்டு
ДIII) 60 p.000/01/160 DL.6%160):LD நெஞ்சைத் தீய்க்கிறது.
நம்மைச் சுற்றியுள்ள குடித்தனங்களைப் பார்க்கை Mab (Gyelya) LDALIT GOT (EGYIbL வாழ்விற்கும் கொடுப்பனவு தேவையோவென்று தோன் றுகிறது. திருமணமென்பதே பயம் தரும் தேசத்தில்
o
ifo@ji) மாற வேண்டும் puguin
தம்மையறிய முடியாதபோது பிறரையோ பிறர் உணர்வுகளையோ உணர முடியாது. பிறரையுணர முடியாத ஆளுமையில் நிறைவு மில்லை, வாழ்க்கையென்பது தொடர்பு கொள்ளுதல் தொடர்பை ஏற்படுத்த உதவுவதே மொழி அதுவே இன்று இங்கே தொடர் பறுக்கவும் பயன்படுவது துயரமுண்டாக்கு கிறது. மனிதன் பேசிப்பேசியே நாசமாகிறான். பேச்சென்பது மனிதர்களுக்குக் கிடைத்ததோர் வரம் மொழி ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு ஆறாவது அறிவின் முதல் வெளிப்பாடு தன்னை ஆறறிவுடையவனென்று மனிதன் பிற்றிக் கொள்வதில் அர்த்தமேயில்லை.
காமமும் கோபமும் தான் நிலை தடுமாற செய்பவை காமத்தில் இயங்குபவன்முட்டாள்
கோபத்தில் இயங்குபவன் வெறியன். யாரால் மறுக்கமுடியும் பிறப்பும், இறப்பும் கண்ணிம்ைப்பொழுது நிகழ்பவை. இவை எப்போது எங்கே? என்கின்ற தேடலின் துயரத்தவிப்புத்தான் மனிதனை மதமென்னும் ஊன்றுகோலைத் தேடச் செய்ததென நினைக்கிறேன் எல்லாக் கர்வமும் எதிர்விளைவுகளால் நெஞ்சிலறை வாங்கும் போது கடவுள் பயம் எழுவதை யாராலுமே
-ஜெயந்தி பம்பலப்பிட்டி வாழ்வு வெறுமையாய்ப்
FLIR (g முறைகளில் சந்தோவும் எழுவதெப்படி?
போவது விதி விதியை விதியென்று ஏற்பதே மதி, விதியுடன் முரண்படும் போதே வேதனை. வேதனை அழுகையைச் சோர்வைக் கொடுக்கும் கற்பென்பது ஆணால் பெண்ணுக்கிடப்பட்ட வேலி புத்திசாலிப் பெண் அதையே ஆபரணமாக்கி விடுகிறாள். தாலி பெண்ணுக்கு வேலியாம் அப்போ UsbLP
நாம் தெளிவடைய நிறைய அவகாசம் தேவை என்றாலும் காத்திருப்போம் காத்திருத்தல் எமக்குப் புதிதல்ல பழகி இரத்தத்துடன் ஊறிவிட்ட விஷயம் எதெதற்கு என்றில்லை, சகல் இடத்திலும், சகலரிலும் காத்திருப்புப் பழகியதொன்று எதன் பொருட்டுமின்றி எங்கும் எந்த கணத்திலும் மலரத் துடிக்கும் அன்பிற்காக ஆதரவிற்காக அதன் மூலம் கிடைக்கப் போகும் சுவாசத் : இப்போதல்ல எப்போதோ காத்திருப்பு யாகம் நடாத்துகிறது.
மனிதனை மனிதன் ஸ்நேகிக்கும் காலம் என்று வரும் மொழி, மதம் இனத்தைத் தாண்டி ஆறறிவுணர்வு மட்டுமே சிந்தையில் உழலும் காலம் என்று வரும்? சுயம் தொலைத் தவர்களும், சுவாசம் மறந்தவர்களும் ஒன்று கூடிக் கைகுலுக்கும் காலம் என்று வரும்? காத்திருப்போம். அதுவரை காத்திருப்போம்.
SIT, AGAIN 3,5GBGN) INDIO GELLIIN. GOIDTILDATOS.,
ஜன09-1 5, 1994

Page 9
று அடி உயரம் கூட இல்லை.
குளோரியா கர்ப்பம் தரித்தாள்
கருவைக் கலைத்துவிடுங்கள் என்று
மருத்துவர்கள் எச்சரித்தனர்.
"கலைக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?" "பிரசவத்தின் போது சாக நேரிடும்." குளோரியா பயப்படவில்லை. அமெரிக்கா
வில் உள்ள புளோரிடா மாநிலத்தில் வசிக்கும் குளே செ.மீற்றர் - மூன்று அடிக்கும் குறைவு
கர்ப்பம் தரித்த குளோரியா தனது மனோபலத் இருந்து குழந்தை பெற்றார்.
மருத்துவர்கள் வியந்தனர். பிரசவத்திற்கு முன்னர் குளோரியா சொன்னார "என் பிள்ளையின் இதயத்துடிப்பு எனக்குக் கே. நான் தயாராய் இல்லை."
குளோரியாவின் மகன் இப்போது வளர்ந்துவிட்டா வயது 17. "என் அம்மா எனக்கு மலையளவு அன்பை அந்தோணி கூறுகிறான்.
குளோரியாவுக்கு இப்போது 42 வயது. பிரசவகாலத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த சமயம் இப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கிறார்.
"ஆஸ்பத்திரியில் உள்ள குழந்தைகளும் என் உயர என்னைக் கண்டதும் அழும் குழந்தைகளும் மக் தொடங்கிவிட்டன" என்று சொல்லிச் சிரிக்கிறார்.
உடல் உயரத்தைவிட குளோரியாவின் மன LD006υΙΙΙ6ΙΤΟΙΠ00TθI.
ஊனம் என்றவுடன் ஒடுங்கிக் கிடப்பவர்களுக்கு கு மன உறுதியிருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். சாதன
GLORIGÓlu
LTடும் மீன் பற்றிக் கேள்விப்பட்டுள்ளோம். அருட்திரு விபுலாநந்த அடிகளாரே "A படர்ந்த மட்டக்களப்பு հյոhՈրՈGa) լճahrլու է கேட்டேன்" என்று கூறி புள்ளார். இசை நுணுக் கங்களைக் கொண்ட தமது III na Gu () வார்க பாடும் மின்களே தனக்குத் தாண்டுகோல் ன்ேறு விதந்துரைத் g|5ft6init:
பாடும் மீன் இசை யினை மட்டக்களப்பு அர்ச் Isló○。 கல்லூரியில் முன்பு இருந்த அமெரிக்க பாதிரியார் ஒருவரே ஒலிப்பதிவு செய்திருந்தார்.
தில் ஒரு Lf7ETS இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன இசைத் தட்டுக் களஞ்சியத்திலும் இருக்கின்றது.
இது இவ்வாறிருக்க பேசும் மீன்கள்
பற்றிய புதிய செய்தி ஒன்று வெளியாகி யிருக்கிறது. பூனை வடிவங்கொண்ட காற்ஃபிஷ் (Catfish) வகை மீன்களே பேசுகின்ற தன்மை பெற்றுள்ளதாகத் தகவல் ஒன்று எட்டியிருக்கிறது.
பூனை வடிவங்கொண்ட 露。 மீன் எப்போதும் நீர் மட்டத்தின் மேல் தனது தலையை வைத்துக்கொண்டே நீரில் நீச்சலடித்துத் திரியும் அகன்ற வாயைக் கொண்ட இம்மீன் ஒருவகை ஒலியினை எழுப்பிய வண்ணமே திரியும். இவை நீச்சலடிக்கும் போது நீல வண்ணக் கோடு ஒன்றினை நீர்மட்டத்தில் வரைந்த வண்ணமே செல்லும்
இந்த மீன் எழுப்பும் ஒலி மிக மெல்லியதாக கேட்கும். இதனை அவதானித்த டாக்டர் ஜொனாதன் பிளான்ற் என்பவர் இம்மீன்களை வைத்து ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார். இவை எழுப்பும் ஒலிகள் கிளிகள் எற்படுத்தும் இசைக்கு நிகரானவை என்பதனையும் கண்டுகொண்டார். மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்த போது இம்மீன்களின் ஒசை யுடன் சில சொற்களும் இணைந்திருப் பதைக் கண்டு அதிசயப்பட்டார். இம்மீன்கள் வழமையாக அடிக்கடி கேட்கும் வார்த்தைகளை, கிளிகளைப்
பாடும் மீன் இங்கே பேசும் மீன் 3 ஒலி ஒப்பி பேசும் அழே
(BLITG) மீண்டும் கூறுகின்றன மனிதர்கள் கூ என்பதனைக் கண்டு கொண்டார். ஓரளவு அவ்வா ஜோஜியா விஸ்லேர்ஸ் என்ற கூறிவிடுவதாகக் கூறு
தலைப்பில் ஏற்கனவே ஒரு விஞ்ஞான golov p i rthur Lрд
சஞ்சிகையில் வெளியான கட்டுரையினை இருப்பதாகவும் கூறு டாக்டர் பிளாண்ற படித்திருந்தார். என்ற ஒலி SH எ குருவிகளைப் போல் ஒலியெழுப்பும் 6) Մո85160Tրի,
தன்மை கொண்ட-தலையை நீரின் மேல் வைத்தபடி நீச்சலடிக்கும் மீன்களைப் பற்றி விரிவாக அக்கட்டுரை விளக்கம் தந்திருந்தது. இதன் அடிப்படையில் டாக்டர் பிளாண்ற் நடத்திய ஆராய்ச்சியின் பயனாக 'லெளசியானா ரோக்கேர்ஸ் என்ற புதிய பேசும் மீன்களை இவர் உருவாக்கியுள்ளார்.
நியூ ஒர்லியன்ஸ்சில்தான் டாக்டர் பிளாண்ம் தனது ஆய்வகத்தை நிறுவி யுள்ளார். பேசும் மீன்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட சோடிகள் தற்போது தம்மிடமுள்ளதாக அவர் கூறுகிறார். பல்லாயிரக்கணக்கில் இவற்றைப் பெருக்கவும் (Մ)ւգ-պլի என்று தெரிவித்துள்ளார்.
புதுவகை மீன் இனத்தை தான் உருவாக்கிவிடவில்லை என்றும் சாதாரண காற்ஃபிஷ் இனத்தையே தமது ஆய்வுகூடத்தில் விருத்தி செய்துள் ளதாகச் சொன்னார்.
குரிய ஒளியால் இயங்கும் அடுப்புக் களிலிருந்து கார்கள் வரை கண்டு பிடிக்கப்பட்டுவிட்டன.
5 TfiU ஒளியால் இயங்கும் விமானத்தை உருவாக்கினால் என்ன?
அமெரிக்காவில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் non rifornitori
அமெரிக்க கலிபோர்னியாவில் உள்ள எட்வேர்ட் விமானப்படை விஞ்ஞானிகள் அதில் வெற்றி கண்டுவிட்டனர்.
0 சதவீதம் சூரிய ஒளியால் இயங்கும் (பாந்பைண்டர் என்ற 67DT (GMTL)
சூரிய ஒளியால் பறக்கும் விமானம்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
30 மீட்டர் நீளமும்,3 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட் அந்த விமானத்தின் எடை 195
CGIT.
சுமார் 200 மீற்றர் உயரே பறந்து தொடர்ந்து 40 நிமிடம் பறந்துவிட்டு பத்திரமாக தரையிறங்கிவிட்டது.
மேலும் பரிசோதனைகள் நடக்கின்றன. 21 ஆயிரத்து 500 அடி உயரத்தில் சூரிய ஒளியால் பறக்கும் விமானத்தை தயாரிப்போம் என்கிறார்கள் அந்த விஞ்ஞானிகள்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரியாவின் உயரம் 84
ால் ஆரோக்கியமாய்
b、 நிறது. அதை இழக்க
பெயர் அந்தோணி தந்துள்ளார்" என்று
பந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை
தில் இருந்தமையால், முச்சியோடு சிரிக்கத்
உறுதி மாபெரியது.
ளோரியா ஒரு பாடம், னகளும் படைக்கலாம்.
|ங்கே! ; தனி!
றும் வார்த்தைகளை ற இம் மீன்கள் ம் டாக்டர் பிளாண்ம் ள் வித்தியாசமாக கிறார். குறிப்பாக CH ன்றுதான் வருவதாகச்
தண்ணீரில் எறிந்துவிட்டார்களோ என்று நினைக்கிறீர்களா? யாரால்தான் தாக்க முடியும் அண்ணர் தன் எடையை னே குதித்துவிட்டார் எடை குறைப்புக்கு இதுவும் ஒரு ஐடியா உடல் பருத்தவர்கள் உடனே முயலவும்

Page 10
  

Page 11
  

Page 12
இணைபிரியாத தோழர்கள் எங்கு போனாலும் சேர்ந்தே போவார்கள் சேர்ந்தே படிப்பார்கள் ஆனால் குணத்தில் இருவரும் வட துருவமும், தென் துருவமுமாக இருந்தனர். வேணு தாராள மனப்பான்மை கொண்டவன் சீனு படு கஞ்சன்
வேணு ஏழைகளைக் கண்டு மனம் இரங்குவான். சீனு பணக்காரர்களை மட்டுமே நேசிப்பான்.
வேணு கடவுள் பக்தியுள்ளவன் சீனுவுக்கு பக்தியென்பதே துளிகூடக் கிடையாது.
கடன் வாங்குவது ஒசி வாங்குவது இதெல்லாம் வேணுவுக்குப் பிடிக்காது. சீனு தேவையில்லாமல் கடன்வாங்குவான். ஒசி கேட்பான் வேணு உண்மையே பேசுவான். சீனு நிறைய பொய் பேசுவான். தனது நண்பனை எப்படியாவது திருத்த வேண்டுமென்று வேணு நினைத்தான்.
வேணுவுக்கு அவனது அப்பா புதிய சேட் ஒன்று வாங்கிக் கொடுத்தார். அதை வேண்டுமென்றே சீனுவுக்குப் பரிசாகக் கொடுத்தான். அவனும் அதைக் கிடைத்தது OILILD 6T61 OIIÄIj75 GlJIIGöSILITGöI.
அவன் அதை அணிந்து கொண்ட போது அவனுடைய அம்மா "ஏண்டா சீனு, உனக்கு இந்தச் சட்டையை அப்பா தைத்துத் தரவில்லையே ஏது?" என்று கேட்டாள். அம்மாவிடம் உண்மை சொல்லாமல், "அம்மா பள்ளிக்கூடத்தில் ஒட்டப்பந்தயத்தில் முதல் பரிசு கிடைத்தது என்று சொன்னேன் அல்லவா. அந்தப் பரிசுத் துணி இதுதான். இன்று தான்
"ஏண்டா ஒட்டப்பந்தயத்தில் பிரைஸ் வாங்கியதாக அன்று சொல்லவில்லையே, உன் நண்பனுக்கல்லவா கிடைத்தது என்று சொன்னாய்" என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் அம்மா, அதற்கு வேறொரு GYLITTLIGOMILLI 3 GG) FIT GÅ GAMáj சமாளித்துக் G9. ITGSSTILLIT GÖT.
ஒரு நாள் சீனுவும், வேணுவும் நடந்து (8լյով ֆ கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு
அரசமரத்தடியில் உள்ள பிள்ளையார் கோவில் வந்ததும் வேணுபிள்ளையாருக்குத்
போடுடா, அப்போது பாஸ் பண்ணுவாய்" எ
சுளை பல கொண்டு சுவைபல கண்டு சுவைத்திடும் ப்லாப்பழமே
si Glorio (groso
GLIIGA) கொண்டது அப்பழமே தெள்ளிய மனதுக்கு தேன்சுவை தந்து
த்திக்கும் பல்ாப்பழமே
முக்கணி பெயர் கொண்ட முக்கிய பழங்களில் முதலிடம் கொண்டதுவே ஐக்கிய தேசத்தில் அறுசுவை அளித்திடும் அப்பழம் சிறந்ததுவே!
நன்முனையூர் கையூம் வீரத்திடல் அல்ஹிதாயா வித்தியாலயம் கல்
சிறந்தவர்ணத்திற்குப்பரிசுதரும் எண்ணம்
கடைசித் திகதி 6.01.1994
மேலே உள்ள படத்திற்கு வர்ணம் தீட்டி தபாலட்டையில் ஒட்டி அனுப்புங்கள். சிறந்த வர்ணம் ஒன்றுக்கு பரிசு ரூபா 25= காத்திருக்கிறது. அனுப்பவேண்டிய
வர்ணம் திட்டும் போட்டி இல: 23 தினமுரசு வாரமலர் 88/14 சோமாதேவி பிளேஸ் கிருலப்பனை, கொழும்பு-05,
காணப்படுவான். அவனில் ஏவராவது சிக்கிப்பட்டால் சிரித்து இறப்பான். சிரித்து இறக்க வைப்பவன் யார்? 2. இருவர் நீண்டு வளர்கிறார்கள். இவர்களில் கழிவே இல்லை. இவர்கள் இருவரும் யார்? 3. மலைபோல உடம்பு இருக்கும். இவர் களின் கண்களே மிகவும் சிறியவை. இவர்கள் யார்? 4. ஒருவன் இருக்கிறான். அவனை எரிக்கும் போது காற்றின் எதிர்திசையை நோக்கி அவன் புகையைவிடுவான். அவன் யார்?
5. மழை பெய்து வெள்ளம் வற்றினாலும்
ஒருவரின் நீர்வற்றாது. அவர் யார்? 6. ஒரு மடையன் இருக்கிறான். நல்லதை விட்டு கழிவைஎடுப்பான். அவன் யார்?
தைத்து வாங்கி வந்தேன்" என்றான். தோப்புக்கரணம் போட்டான். "நீயும் சீனு சிரித்தபடி, "அ பலாப்பழம் விடுகதைகளும் three in
மணக்குது பலாப்பழம் விடைகளும் ாரணி ஏழெடு
D608Ts (8585 LIGOTUL9. S S S S L S S
மணக்குது பலாப்பழமே 1. நீண்ட பிரயாணம் செய்வான். நீண்டு q7 Mai 1990er
சிராஜ் நகர் ஏ.எப், லரீ
1. அதிசயக் குளத்தி
ஒன்று வாலினால்
வற்றக் குடிக்குது. 2. அட்டைக்கரி பென் மஞ்சள், அது என் 3 ஆள் இரண்டு இரு 9 gll GT607 GOTP 4 அடித்தால் விலக
நிற்காது. அது எ 5. ஊருக்கெல்லாம்
என்ன? 6. காட்டுக்குள்ளே து
ST6äT6AT2
பரிசுக்குரியவர் செல்வி நர்மதா வேல்முருகு வின்சன்ற் மகளிர் பாடசாலை மட்டக்களப்பு
பாராட்டுக்குரியவர்கள் கசி பிரேம் ஆனந் இகிசரு கோணேஸ்வர இந்துக் கல்லூரி திருமலை கேஆர் உமேஷனன் பேர்த் அரசினர் தமிழ் பாடசாலை, ஹொரணை ஐ தியவதனி தரவல எஸ்டேட் டிக்கோயா டிலேஸ் கிறிஸ்டோபர் மத்திய மகா வித்தியாலயம் வவுனியா
வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல 20
அசோகா வித்தியாலயம் கண்டி
மத்திய மகா வித்தியாலயம்
செல்வன் சஜீவ் காண்டீபன் கோட்டமுனை கனிஷ்ட வித்தியாலயம்
வேனி ஷெறோன் பர்னாந்து Is iam Tussr ssir Golfului LDLúh, 6 AKTUgubų-13.
புனித மரியா கல்லூரி திருகோணமலை
SIGius. (6).JanIfSulu
செ. சுஜீகரன் கொழும்பு-13
பி.எம்எம் மாஜித்
மூதூர்
LDLL54, GITIII.
நஸிஹா ஹமீத்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இன்று முதல் புத்தகங்களையெல்லாம் மூட்டை கட்டி வைத்து விட்டுத் தோப்புக் கரணம் மட்டும் போடுகிறேன்.
"பாசாகி விடலாம் என்கிறாயா?" என்று குறுக்குக் கேள்வி கேட்டான் சீனு, "பிறகு உன் விருப்பம்" என்று வேணு சும்மா இருந்து விட்டான்.
மற்றொரு நாள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது கண் இல்லாத பிச்சைக்காரன் ausofLm LI(
கேட்டான் வேணு பத்து சதத்தை போட்டு
விட்டு "ஐயோ பாவம், என்றான்.
"இப்படியெல்லாம் பிச்சை போடுவ தால்தான் நாட்டில் பிச்சைக்காரர்கள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறார்கள்." என்று கூறிக்கொண்டு அப்பிச்சைக்காரனை "போபோ" என்று துரத்தினான் சீனு,
இப்படியிருக்கும் சீனுவை திருத்தியே தீருவேன் என மனதிற்குள் சபதம் செய்து கொண்டான் வேணு. அதற்காகச் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்தான். அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை, சீனு, திடீரென்று வேணு வீட்டிற்கு ஓடி ஓடி வந்தான். அவன் முகமெல்லாம் வியர்த்துக் கொண்டிருந்தது.
"என் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை LLUL III. அப்பாவும் ஊரில் இல்லை. டொக்டரிடம் போகலாம் என்று அம்மா சொல்கிறார். நீயும் கூட வாடா, என்றான். வேணு அவசரமாகப் புறப்பட்டுச் சீனுவோடு போனான்.
அவனது அம்மாவை அழைத்துக் கொண்டு ஓட்டோவில் ஏறி டொக்டரிடம் போனான். சீனு கூட அழுது கொண்டே வந்தான்.
டொக்டர் "என்ன உடம்பிற்கு? என்று
"சரியாகப் போகும். இன்று மட்டும் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளட்டும்." என்று சொல்லி அனுப்பினார். டொக்டரிடம் அம்மா பத்து ரூபாயைக் கொடுத்தார்.
திரும்பிப் போகும் போது வேணு தோப்புக்கானம் போட்ட பிள்ளையார் கோவில் வந்தது வேணு ஒட்டோவை நிறுத்தச் சொல்லி பிள்ளையாருக்குத் தோப்புக்கரணம் போட்டான் சீனுவும் GAFÜÜSIGASTICILIJÄKONTGOTICO GLITTELIGIONU, Calg) ஆச்சரியமாகப் பார்த்தான்.
ஒட்டோவில் போகும்போது இருவரும் பேசிக்கொண்டே போனார்கள் "என்றைக் கும் இல்லாமல் இன்றைக்கு மட்டும் தோப்புக்கானம் போட்டாயே ஏன்? வேணு (3.5LLT67.
"அம்மாவுக்கு உடம்பு நல்லா ஆக வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு தோப்புக்கரணம் போட்டேன்" என்றான் சீனு,
"டொக்டர் உடம்புக்கு என்ன? என்று கேட்ட போது உன் அம்மா பொய் சொல்லியிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்?
"என்னடா இப்படிக் கேட்கிறாய்? தவறான மருந்து கொடுத்திருப்பார் உடம்பு குணமாகியிருக்காது."
"பத்து ரூபாய்க்குப் பதிலாக டொக்ட ரிடம் ஒன்பது ருபாய் கொடுத்திருக்கலாமே? ஒரு ரூபாய் மிச்சமாயிருக்குமே. சீனு ஒன்றும் பேசவில்லை. "டொக்டர் பணக் காரர்களுக்குத்தான் வைத்தியம் செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்தால் நடந்திருக்கும்?"
சீனு அழுதேவிட்டான் "வே என்னை மன்னிச்சிடடா இனிமேல் பொய் GléFITG)00LDIILGL6ö1. 9760ԼՐԺ606II 9 *
ன்று வேணுசொல்ல, கேட்டார். சீனு சொன்னான். டொக்டர் மாட்டேன். கஞ்சத்தனம் செய்யமாட்டேன்.
படியானால் நான் உடனே ஊசி போட்டு, மருந்து கொடுத்து, கடவுளை நம்புவேன்" என்றான்.
9 ரயறது) முனடுடிகி 9 Jaeti "g (ΟΠΠ909Π9 9 pelo g
ம ர்ேபிeeாக Uczegoś " 9ரிeep பிற : 颂egf@* TISTIT“ {
19910909I "E IDIIPPIR97 "g பரமகுடிமம (1929. A Firfigure
ரயிளம999குே : க.நிரோசாந்தினி ஆர்றினோஸா 澀認 LITGiriş(güLI: பாத்திமா பாளிகா வித்தியாலயம்
என்.எல்.ஜெய்சா சமையலுக்கு ஆகும் பூ தலையிலே பொத்தானை-07
குருவி குடிக்கொள்ளாப் பூ என்ன பூ கணித விநோதம்
岛 900 U ANADAD கடலுக்குள் போகும் கட்டச்சிக்கு ஆயிரம்
அது எனன? கண், அவள் யார்? 1×8+1=9
ாணுககு உசசநதலை வித்தன் கண்ட பறவை. அத்தனை 12.8-2=98
- - - 128x8 +8 = 98ሽ
|ID LII06061/, GTGOT GOT?
ககு ஆசனம ஒனறு. இடத்திலும் பற 1234x8+4=98了6
ாது அணைத்தால்
ஒரே விளக்கு அது
|ளி இரத்தம் அது
4. பாரில் வந்து சேருமுன் பத்து மாதம்
சிறைவாசம். அது என்ன?
5. பெண்ணுக்குப் பெயராகும். நோய்க்கு மருந்தாகும். அர்ச்சிக்கும் பொருளாகும். அது என்ன?
6. வட்டமாய் இருக்கும். வண்ணம் பல காட்டும். மங்கையர் கையில் கொஞ்சி விளையாடும். அது என்ன?
1284 5x8 + 5=98ሽ 65 1284 56x8+ 6= 98ሽ 654 1284 56ሽx8 + ኧ = 0 8 ኛ 6548 1284 56ሽ 8x8 +8= 08ሽ 654 82 1284 56ሽ89x8+9 = 98ሽ 654 821
ഉിസrഞ്ഞ ഗ്രന്റെ ஹேனமுல்லை, பாணந்துறை
சு சண்டை போடுறதா? கண்ணா முடியாது உன்னைப்

Page 13
ரோ ே
g, PT || GOL |
றிச் சர்ட்சன் குமுறல்
ஹீரோ கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியிடம் தோல்வி கண்ட மேற்கிந்திய தீவு அணி கப்டன் ரிச்சி ரிச்சர்ட்சன் குமுறி இருக்கிறார்.
என்ன சொல்கிறார் ரிச்சி "கிரிக்கெட் ஜென்டில்மேன்கள் விளையாட்டு அதில் ஏமாற்றுவேலைகள் இருக்கக்கூடாது. கிரிக்கெட் விளையாடும் போது உங்களுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை நீங்களே உருவாக்கிவிடக் கூடாது. எல்லோருக்கும் பொதுவான வகையில் ஆடுகளம்(பிட்ச்) தயாரிக்கப்படவேண்டும். அப்போதுதான் நியாயமான கிரிக்கெட் ஆடமுடியும்.
"ஆனால், சில நாடுகள் தங்கள் அணிக்குச் FT5d5LDITGOT LL தயாரிக்கின்றன. இது மோசமான ஏமாற்று
தை மகள் வந்தாள் வரவேற்போம்! தமிழ் மகளே வருக! வருகவென்று அத் தை மகளே வியக்கும் வணிணம் தமிழாலே பொங்கல் வைப்போம்!
தை மகளே வந்தாள் வரவேற்போம் தமிழ் மகளே வருக! வருகவென்று
பொங்கலில்லை புத்தாடை இல்லை மங்கலங்கள் எல்லாம் மறந்து போக்க 9) NÄION, Gò Gorrib LDJ GOOTLIuulub GNOMIYAGULI TGN) GIMIHIGOrb GLITaïdoptrib (DAup?
தைமகளே வந்தாள் வரவேற்போம் தமிழ் மகளே வருக! வருகவென்று
அடுகளத்தில் உழவு செய்தோம் அகதிமுகாம் விதை விதைத்தோம்! அனாதைகளை நடவு செய்தோம்! அறுவடைக்கு என்ன செய்வோம்?
தை மகளே வந்தாள் வரவேற்போ
தமிழ் மகளே வருக! வருகவென்று
பானையைக் கல்லில் வைத்தோம்! Lignora,j, 9,6366ffi GMNI "LIGBL LITb
பகலிரவு பயந்து இருந்தோம்! цju fiflügy 616 TO 0 AudouTub?
தை மகளே வந்தாள் வரவேற்போம்! தமிழ் மகளே வருக வருகவென்று
துவக்கோசை ஒழிய வேண்டும்! தூது போக யாரும் வேண்டும் சிவந்தமணி கழுவ வேண்டும் சீர் பெற்று நாம் வாழ வேண்டும்
தை மகளே வந்தாள் வரவேற்போ
தமிழ் மகளே வருக வருகவென்று
பாட்டொன்று பாடி விட்டால் பாலாறு பொங்கிடுமா? இந்த நாட்டிலே அமைதி தோன்றிலே நமக்குப் பால்பொங்கும் நாள்
தைமகள் வந்தாள் வரவேற்போம்! தமிழ் மகள் வருக வருகவென்று
-(pálóajairemrót
64, AJ, Guy ID ?
nIU
(Մ1 |ենթ, Մ smrtib i'r Gynradh answorth
GDI
(புரட்டாதி நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி)
ாயிறு எடுத்த கருமம் வெற்றி நீடித்த பயணம் E. GAGITAlb, Duty 60, செவ்வாய்அந்நியர் உதவி காரிய சித்தி புதன் மறைமுக எதிர்ப்பு குடும்பக் கலகம் du Typickr - GAISMANLÜ ULUGAYIb, #ILJATINIU LD på G) QIôir orfl- 5GATGAYITLJib, ELohr Ggs/TabG0)GA). சனி செலவு மிகுதி, தேகசுகம் பாதிப்பு
அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், புரட்டாதி) ஞாயிறு பொருள் வரவு காரியசித்தி Ali Köı- Galolu'L AİTrib, GNUAlb. செவ்வாய்துன்பம் மிகுதி யோசனை அதிகம் புதன் அந்நியரால் நன்மை அதிகாரப் பேறு வியாழன் தனலாபம் வெளி வட்டாரப் பழக்கம் வெள்ளி வீண் முயற்சி கல்வியில் மந்தம் Fol LAJQI INIJAlb,
(JILULARIA), da IOI, Jolly (Ulrooy
ரயிறு 19u (publ. (NJAlb, klas at UGOTIAID AI, KITINGOL செவ்வாய் அந்நியர் சசுவாசம் ஆடம்பர வாழ்க்கை புதன் மனமகிழ்ச்சி உறவினர் உதவி
dun pair-UNULOS, TU ALI LUUGNAYlb வெள்ளி குறை கேட்டல் வீண் முயற்சி சளி குடும்ப சந்தோவும் செலவு மிகுதி
முலம் பூராடம் உத்தராபத்து முதற்கால்) ாயிறு மனமகிழ்ச்சி காரியானுகூலம் ங்கள் உறவினர் இழப்பு கவலை செவ்வாய்பெரியார் நட்பு துயர் நீங்கும் புதன் முயற்சி அதிகம் பொருளிட்டல் stuftpät-, LIMajal affufgß. வெள்ளி காரியசித்தி கடன் தொல்லை நீங்கும் சனி செலவு அதிகம், கடன்படல்
தமிழாலே பொங்கல் வைப்போம்
ות ההס у оно, поu bio
ഞ ബ
-அகதிக் கவிராயர்
டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம் 4
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்
அதிஷ்டநாள் திங்கள் அதிஷ்ட Makasub -1
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய் அதிஷ்ட இலக்கம் -1
வேலையாகும்.
"நாங்கள் விரும்பினால் எங்கள் நாட்டில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு
சாதகமான பிட் வெற்றிகளைக் குவி அவ்வாறு செய்வ "கல்கத்தாவில்
இறுதிப் போட்டி
செய்த அட்டகாசம் சோதிப்பதாகவும், செய்வதாகவும் அ மீது போத்தல்க வீசியபோதே நாங் இருப்போம்.
"հիan)6ղԱյրլ ( எண்ணத்தில் அை “06f3шрапоз பாளர்கள் வீரர்களது செலுத்துவது நல் வ்வாறு த வெளிப்படுத்தியிரு இந்தியர்கள் சிறப்பு என்றும் பாராட்டி
TÉ
Lh
I (Ji
அச்சுவினி பரணி கர்த்திகை முதற்கால்)
கப நேரம்
ORIGIDA) 7 LINGOM
ாயிறு பொருள் இலாபம் கெளரவம் E. அந்நியர் உதவி மகிழ்சி HIMA) i DM Tau நீங்கும் வெளியிடப் பயணம் பகல் 1 மணி | || J. |ă- Doppa Illu, Qara a)0Igh, Jodl I IM ' மணி வியாழன்பெர்ட் குடும் மகிழ்ச்சி பிய மணி U 2 LD60|| ||Gadin. Gales, வாழ்க்கை செலவு மிகுதி காலை 0 மணி 鷺 சனி ஆடம்பரச் செலவு பணத்தட்டுப்பாடு L.L 2 Day
அதி
LJA IE MIGOA) TO
LJasG) 1 SIGIGU 0 LIKGI) 12 EITOGV 9
LJAG) II длуку у | 1560 12 a
KITOV IO L36) 17
Traint-Sivas sit, 9a, Gaviškas ab- 5
(le Tag TGVTAT), Jgb, NCOL)
TOG) o Dan Ig dpi LINUS IN ONGLO, ITG G D GRIGODAJ 10 LDGYON geraTUI), ou na GT9)GAJ 9 LD Li atak) 12 LOGIN IGN vivo] Ti-o Dafloor || (Kavalo, aloziv Luĉ) KITIGO AY 10 LOGAN || I sør- o0bLJA GALIO, LIGNY ÉIGIÚILING), III) பகல் 1 மணி வியாழன் தீராத நோய் செலவு மிகுதி காலை 9 மணி வெள்ளி அந்நிய சகவாசம், ஆடம்பர AITyphon), Luis ab 11 LI LLT 0 L STLTS S TTT S LLTLS LL LLLLLL
அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம் 9
ஜன0-15,1994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கரண்ஸியில் துங்கும் ஸ்டெபி கிராப்
Sed GAA, GIL 6öT60f6f) வீராங்கனைகளில் இன்று
சைத் தயார் செய்து க முடியும், நாங்கள்
}6006), முதலிடத்தில் இருப்பவர் ந்த ஹீரோ கோப்பை ஸ்டெபி கிராப்
கவர்ச்சியும், துல்லியமான கவனிப்போடு கூடிய வேகமும் நிறைந்தவர். ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்டெபி கிராபின் இந்த ஆண்டு வருமானம் என்ன தெரியுமோ? 96 கோடியே 80 9ovլ ցլի (15ւյոլն, հյm GLյոց
போது ரசிகர்கள் ங்கள் பொறுமையைச் எரிச்சல் அடையச் மந்தது எங்கள் வீரர் ாயும் பட்டாசையும் வெளிநடப்பு செய்து
|ண்டும் என்ற ஒரே தியாக இருந்தோம்.
போட்டி அமைப் மிஞ்சியிருப்பது 19 கோடியே பாதுகாப்பில் அக்கறை 20 govԼժմ,
கடந்த ஆனடை ಗಾಗಿமனக்குமுறலை இந்த ஆண்டு 16 சதவீதம் கும் ரிச்சி ரிச்சர்ட்சன் அதிகமாகச் கவிளையாடினார்கள் சம்பாதித்துள்ளார்.
போட்டி ஆட்டக்காரியான
(3լDրanՈg,ր 6) ցravail) கத்திக்குத்தில் காயம் அடைந்தது ஸ்டெபிக்கு aՆրլյլD, grրլիլ Ուլյahr பட்டமும் எளிதாகக்
Երaրրի,
சினேகிதிக்கு. கிடைத்தது. LIfflaflo பணமும் | Turi குவிந்தது. தொடர்ந்து
நடக்கும் போட்டிகளிலும் வெற்றிகளும் பணமும் | Groli குவிகிறது.
t
ETT LILI TÄISEGi იეlu, ვიცng mõia), კიჩეს σπούτ- G16 - "..." I Flair!
ഖ {ിങ്വേ,ബീസ இளமையின் தேடல் ஒரு பொழுது 鷺anó சௌந்தர்யமானது வேகமாகிய GLITS அந்தச் சூரியப் பிரவாகம் .2) 671 - 9 Gil- தாக்குவதான உஷ்ணம் b losol D Gargott சின்ன விழிகளிலே
I GLITTITU அந்த நாள்தான் சிறையானேன்; தோல் கருகி
இன்றும் கூட மலையேறும் அவர்கள் plast- Gorsaf Gup (optiquurg என் இதயத்தை நெரிக்கும் சந்திப்புக் கிடைத்த கைதியாகத்தான் of Gorosis. 2 633tfolg,6ttir(361) ■(Q)r(nm、Qmör, Gigit Si த்து இவர்களில்லை யென்றால்." உன் பெயரைத்தான் 61δήΤ- " தெறிப்பாய் "uLi ulá,” 61őrgi og til 16orng, gifGasogonti என்னில் சூழ்வதான படித்துக் கொள்கிறது. விசாலமாக்கப்பட்டிருப்பது n.
2 6- Jolfastfăt autorul
காதலி முகத்தின் விலாசம்தான் உக்கிரம் 廊- ഉരൈഖrn Gib தெரிகிறது. பர்தாவுக்குள் ஒளிக்கும் ,ങ്ങബു4ണrL மாங்காய்த்தீவின்
|titoloog, Golfo காயப்பட்டுக் உப்புக்கள் கரைவதாய் Gór LÊ, TOT கொண்டிருக்கிறது காதலின் சம்மதத்தைக் 616ör @ gunuh. и отin. 9,633 Gór என்றாலும் உரிமைகளால் அந்த- дотOш ஒடுக்கப்பட்ட முடிய பர்தாவுக்குள்ளே இனியும்- அவர்களை எண்ணிய போதே காதலின் ஸ்பரிசத்தால் Isongon IO. mototi njolstvovnost 邮- uിൻ മtrൻസing, வருகிறது.
lar- ko post profy motiv
|ീtഞaluതെ, சம்மதத்தில்தான்
R | go, L66
M LATGOT spojů II Tifom Gaussit ஆத்மாவில் உண்டான
黜 stotä9. காயங்கள் ஆறும்
உச்சரித்துக்காட்டுகின்றன. காத்தான்குடி அறு
NL
Ferħ, Għa, TCU, ல்தரும் திரு-பின்
சு நேரம்
9 Iuli
கர்த்திப்பின்முக்கால் ரோகிணியிரகடத்துமுன்னரை மிருகடத்துப் பின்னரை வரை புெத் på (stålå)
Tuly- eli IUb, LDASA). LL 1 Doll ாயிறு LUGNOTAJIITAJ, BRITINI 59. LI JIKG), T 2 LIDGNM 2. Will bis 1660AVIGAJ GMINAL AIT#Ch. பகல் 1 மணி திங்கள் கடின உழைப்பு முயற்சி பலிதம் RIIGIDA) 6 LDCOM Gardiam il-G som JAIO, JOINT GYLDIT GOTÓ), I08, o Do GriaII-a palat ra{III, a II|| |lona), ISOA) 10 IDG H5sk- IA, U. LN, LI 8 LOGAN | 4 Sit - GALJI U Get QIJJAJ LLOWINGA O GAITLIIb LUONGAJ 11 LDGWNM RITGANGAV 9 LDGOVIM
alfluJiT pir- LIGONI AJJAJ, GUGLOU do fikasa). A 0 Di lupi IBu A, LDU CIA, LTTTLL S TLL LLL LLLL LL S LLL T LLLLLLS S L S L TTLLLS TTTTTTSTTTTS TTTTTT TTLL LJU I IM சளி வெளியிடப் பிரயாணம் முயற்சி மென்மை காலை 7 மணி சனி மனக்குழப்பம், அரச விரோதம் Tgħal 10 LOGAN
அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம் 3
Ji, ), (), ли () i (ITI DIAVIT.0 Td, Lo, Qualu0)
ஆடம்பர வாழ்வு செலவு மிகுதி
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட
ங்கள வெளியிடப் பயணம் வீண் முயற்சி
சவ்வாய் பெரியோர் நட்பு பொருள் சிறப்பு L JLJ JJ LDGs цji- 90 мц дан, шму наћић, ORIGINGAV 7 DGNOM வியாழன் அந்நிய உதவி மன மகிழ் LI KAGA) ZA DOMN | Gariral si SILIMUL Gabi, Li LIb. BIOGJ 9 DGM.
MM- Woh
(D 612), 4740, 8 ibi950 Big Up Bilbo, 1769) ஞாயிறு இனசனக்கொண்டாட்டம் மனமகிழ்ச்சி
Mia im- (09:4KAM 4 Pokro, LD, AKVIMUNABAB). LINLI செவ்வாய் வீண் சந்தேகம் மனக் குழப்பம் Asjir - ONLINCOLUMI U IKIIIIIIb, D. Lilli biss bona),
யாழன் தனலாபம் தர சக நன்மை வெள்ளி தெய்வ அனுகூலம் பொருள் வரவு
of a DL
III i (BJ
சித்திரையின் பின்னரை சுவாதி விசாகத்துமுன்முக்கால் (உத்தரத்துப்பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை)
ரயிறு அந்நியர் உதவி பொருள் வரவுண்டு காலை 9 மணிஞாயிறு செய்தொழில் விருத்தி, மனக்குறை நீக்கம் காலை 7 மணி # பணக்கஷ்டம் எதிர்பார்த்த உதவி ARTIGIDA IO IDIGOY பணக்கஷ்டம எதிர்பாரா உதவி LIGGA) I2 DGRN || செவ்வாய்குடும்பக் கஷ்டம் பொருள் நஷ்டம் பகல் 1 மணிசெவ்வாய் விண் துயரம் இனசன உதவி RIGOA 9 DGM புதன் வீண் முயற்சி எதிர்பாரா செலவு LLLLLLLLSS S LLLS TTTS TTT LLLT TT L STTTTT TLLLLS AIOa) 10 IGM LLLLLL LTT S TT TTT TTTT S TTTLL TTTS S S S LLL LLTT TTS S TTLLL LLLLLLLLS LLLLL TTTS பகல் 1 மணி Galicitas- (pubbf (OLDIGT GOLD, SGOTAVITLJIh, பகல் 1 மணிவெள்ளி கெளரவம் தெய்வானுகூலம் LJ9á 1) IDMs | roof- GAYGINDLU LJUGRAY lib, LD på f. Kroa) a Down || Graaf- KITINIUI A 59, COLIITUST AJTAJ TO 10 Dol |
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்- 7 அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம் 3
Iivi
(UDJ Br

Page 14
அறிந்து
கொள்ளுங்கள்
மருத்துவ
- ஆரோக்கியம்
ன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு மோட்டார் விபத்தில் சிக்கினான் எட்டே வயதான ஒரு சிறுவன். தலையில் பட்ட அடி உட்காயத்தினை ஏற்படுத்தியது. இதனால் அவனுடைய தலையின் பின்புறம் மற்றுமொரு தலை வளர்ந்துவிட்டது.
முறாட் பெளஸ் 1990ஆம் ஆண்டு ஒரு மோட்டார் வண்டியால் மோதி வீழ்த்தப்பட்டான். அங்கங்களின் வெளிப்புறத்தே தென்பட்ட காயங் களுக்கு மருத்துவம் பார்த்து பூரண் குணம் ஏற்பட்டுவிட்டது கை கால் உடம்பு முதலான பகுதிகள் எக்ஸ்றேப் படம் பிடிக்கப்பட்டது எலும்புகளில் எதுவித உடைவுகளோ முறிவுகளோ ஏற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. தலையில் பின்புறம் சிறிதளவு நோ இருந்தமையினால் அதற்கும் மருந்து தடவப்பட்டது.
பையன் வீட்டுக்கு வந்து சாதாரண மாகப் பள்ளிக்கூடம் சென்று வந்தான் அவ்வப்போது தலை வலிக்கிறது என்று சொல்வான் தைலம் தடவப் பட்டதும் சரியாகிவிடும் இதனை எவரும் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்
GUST 676|1676,0606).
சிறிது சிறிதாக முறாட்டின் தலையின் பின்புறம் அசாதாரண வளர்ச்சி தென் LIL5). மருத்துவர்கள் பயப்படத் தேவையில்லை குணமாகிவிடும் என்று ஏதோ மாத்திரைகளையும் பூச்சுத் தைலங் களையும் கொடுத்தனுப்பி வந்தனர். ஆனால் இரண்டொரு மாதங்களுள் கட்டி மிக வேகமாக வளரத் தொடங்கிவிட்டது. மருத்துவர்களும் செய்வதறியாது தவித்தனர். துருக்கி நாட்டின் எர்ஸறும் நகர மருத்துவமனையில் முறாட் அனுமதிக் கப்பட்டான் பரிசோதித்த டாக்டர்கள் முறாட்டின் தலையில் புற்றுநோய்க்கிருமிகள் மிக வேகமாகப் பெருகுவதைக் கண்டு திகைப்படைந்தனர். பெருகும் வேகமும் மிக அதிகமாகவிருந்தது.
சத்திரசிகிச்சை செய்து மேலதிக வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம் என்று கருதிய போதும் புற்றுநோய்க் கிருமிகளின் பாதிப்பு அவனுடைய முளைவரை படர்ந்திருப் பதைக்கண்டு தயங்கினர் பல மருத்துவ நிபுணர்கள் கூடி ஆலோசித்த பின்னர் சத்திரசிகிச்சை இடம் பெற்றது. முறாட் தப்பிப் பிழைத்துக்கொண்டான். இத்தகைய ஒரு சிக்கலான நோய்ப் பாதிப்பை தாங்கள்
இதுவரை
கண்டதி என்றனர் மருத்துவர்கள்
முறாட் வீட்டுக்கு பப்பட்ட அதே வேக மீண்டும் மருத்துவமை வந்து சேர்ந்தான் மு விட கட்டி மிக மிக வே வளரத் தொடங்கிவி இத்தனைக்கும் முறாட் fn.Lá, é,61160)a)LILILL611 தோன்றவில்லை. எ ருடனும் நகைச்சுவை பேசிச் சிரித்துக்கொ
இருப்பானாம்.
அவனுக்கு இரண்ட சத்திரசிகிச்சையும் மேற் ளப்பட்டது.
பயந்து LILLI jiġi -9| 56060 պլb . LD(U54
நிபுணர்கள் செய்தனர். ப போல் முறாட்டுக்கு
எதுவித பாதிப்பும் இ6 ஆனால் கட்டியின் வ தடுக்கப்பட முடியவில்
இப்பொழுது து யிலுள்ள பலதரப்
மதுவும் மருந்தாகும் அளவோடு இருந்தால் நலமாகும்
என்று கூறுவார்கள். மிதமிஞ்சிக்குடித்தால் அது அபாயகரமானதாகவே இருக்கும் சிலர் குடிக்கத் தொட்ங்கினால் போதை தலைக்கேறு வரை குடித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அளவான குடி போை தராது. நரம்புகளுக்கும் உடலுக்கும் சுறுசுறுப்பையே தரும் அளவு கூடியவுடன் நரம்புகள் சோர்வடைந்து வலுவிழந்ததும் உடல் இயல்பா இய்ங்கும் சக்திய்ை இழந்துவிடும் உட்ல் மட்டுமல்லாமல் புத்தியும் தடுமாறி செய்வதறியாத நிலை ஏற்படும். குடியைக் கெடுக்கும் இது மதுபானம் மனிதனுக்குச் செய்யும் நன்மை தீமைகள் பற்றி நீண்ட முற்றிலும் உண்மையான சுற்றுத்தான். ஆனால் நெடுங்காலமாகப் பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்றுவந்துள்ளன மதுவையும் அளவுடன் பாவித்தால்அதனால் ஆனால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை அறிய, கடந்த 2 நன்மையும் உண்டு என்பதை மறுக்கமுடியாது. ஆண்டுகள் திட்டமிடப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நடந்துள்ளன.
இருப்பினும் மதுவை மருந்தாகப்பாவிக்கத் அமெரிக்காவிலுள்ள பொஸ்டனின் பிரிஜாம் மற்றும் பெண்களுக்கான
மருத்துவமனை ஹாவார்ட் மருத்துவப் பள்ளியுடன் இணைந்து ப6 ஆய்வுகளை நடத்தியிருக்கிறது. 340 ஆண்களும் பெண்களும் இந் ய்வுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டனர். மதுபானம் பாவிக்காதவர்களுக் ருதய நோய் வருவது குறைவு என்பதனை ஆராய்ச்சியாளர்கள் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளனர். ஆனால், சிறிய அளவில் இருதய கோளாறு உள்ளவர்கள் குறைந்த அளவில், தினசரி மதுசார குறைந்த மதுபானங்களைக் குடித்ததனால் அவர்களுக்குக் குண ஏற்பட்டதாகக் கண்டுள்ளனர்.
அதிகமாகக் குடிப்பவர்களுக்கு மாரடைப்பு கூடுதலா எற்படுகின்றதுஎன்றும் இரத்தக்கொதிப்பு, ஈரலரிப்பு உள்ளுறுப்புகளி விக்கம் போன்ற வியாதிகள் தோன்றுகின்றன என்றும் தெரியவருகிறது இந்த முடிவுகள் நியூ இங்கிலாந்து மருத்துவ சஞ்சிகையி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
எது எவ்வாறிருப்பினும் மது அருந்தாமையினால் கிடைக்கு சுகம் மது அருந்துவதால் ஏற்படும் கோளாறுகளைவிட மேலான என்ற குறிப்பினையும் இந்தச் சஞ்சிகையில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
தொடங்கி அதற்கு அடிமையாகி விடுவத னால்தான் அது குடியைக் கெடுக்கும் கொடியதாகி விடுகிறது.
வைன் பியர் மற்றும் கொக்டெயில் போன்ற மதுசாரம் குறைந்த மதுபானங்களை அளவோடு பயன்படுத்துவது உடலுக்கு நன்மை பயக்கும். பல நோய்கள் உடலைப் பிடிக்காமல் தடுப்ப தற்கும் இரத்த ஓட்டத்தை வேகமாக்குவதற்கும் அளவாக மது பாவிப்பது தீமை பயக்காது
இரத்த நாளுங்களில் கொழுப்புச் சேர்வத னால் இரத்தம் இருதயத்துக்குச்செல்லும்பாதை அடைத்து விடுகிறது. இதனால் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. உவைன் பியர் போன்றவை அளவாக உட்கொள்வதனால் இரத்த நாளங் களில் ஏற்படும் அடைப்பு அகற்றப்படுகிறது. அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு
தின்best Friend *}п68
இndதிவ்யா மிதிவிழாக möuse
ேேடு வருகிறோர்.
#Ñ
ABSODB5, dabÓIDIT ஒவியம் கிறேஷன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பெறுங்கள் - ஆனந்தமாய் வாழுங்கள்
|l
to do
நிபுணர்கள் ஆலோசித்து வருவதாகவும் வெளியாகியுள்ளது. முறாட் இந்த
G) மூன்றாவது- இறுதி சத்திரசிகிச்சையினைச் செய்து உபாதையிலிருந்து தப்பிப்பிழைக்க 4. பார்த்துவிடுவதெனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. வேண்டும் என்று பலரும் பிரார்த்திப் ' உலகின் பல செய்தித் தாள்களிலும் இத்தகவல் பதாகத் தெரிய வருகிறது.
ஆயுளை அதிகரிக்க வேண்டுமா? ஜப்பானியர்களைக் கேட்டுப் பாருங்கள்
ண்டநாள் உயிர் வர்ழ் வேண்டுமா? அதற்கான பல வழிவகைகளை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
ஜப்பான் நாட்டவர்கள்தான் உலகிலேயே நீண்ட காலம் உயிர்வாழ்கின்றனர். அவர்களுடைய இறப்புக்கான சராசரி
வயது 19 5. ஜப்பான் நாட்டு D சுகாதார மற்றும் I நல்வாழ்வுத் துறையினர்
ஓர் ஆய்வினை D மேற்கொண்டனர் 100 D வயதுக்கு மேற்பட்ட 3000
பேரைத் தெரிவு செய்தனர். அவர்களுடைய ஆயுள் அதிகரிப்புக்கான இரகசியத்தைக் கேட்டறிந்தனர் இவர்களில் ஐந்தில்
தங்கள் உணவுப் பழக்கமே ஆயுள் விருத்திக்குக் காரணம் என்றனர். அந்தந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு உணவினை அளவாக உட்கொள்வதும், அதுவும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்து உண்பதும் தங்களுடைய வாழும் காலத்தை அதிகரிக்க வைக்கிறது 6101106.MT; இவர்களில் கால்வாசிப்பேர் தாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அளவோடு மதுபானம் பாவிக்கின்றனர் என்று கூறியுள்ளனர் இத்தகைய கருத்தைக் கூறியவர்களில்
ஆனால் இவர்கள் பெரும்பாலும் தினசரி
தான் மது அருந்துவார்களாம். அதாவது ஒன்றரை கிளாஸ் உவைனுக்குச் ELDIDIOTS). முன்றில் ஒரு பங்கினர் தாங்கள் எந்த நிலையிலும் கவலைப்படுவதில்லை
என்று தெரிவித்துள்ளனர் 43 சதவீதமானோர் தினசரி தேகப் பயிற்சியி லீடுபடுபவர்கள் அதிகமானோருக்கு கால் நடையே சிறந்த தேகப் பயிற்சியாக இருக்கிறது.
ஜப்பானில் 100 வயதுக்கு மேற்பட்டவர் களின் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த வருடத்தைவிட 50 பேர் 100 வயதைக் கடந்து இன்று 4802 பேர்
இரண்டு வீதமானோர் சுகதேகிகளாக
வாழ்கின்றனர். இதில்
ஐந்தில் நான்கு பேர் G)LIGIT.J.GI.
கண்பார்வையைச்சீர்படுத்த லேசர் கதிர் சிகிச்சை
9 சதவிகிதமானோர் பெண்கள்
WAN
வயதாக ஆக ஏனைய உறுப்புகள் தளர்ச்சியடைவதைப் போல் கண்' பார்வையும் மங்கத் தொடங்கி விடுகிறது. லேசர் கதிர் வீச்சின் மூலம் மங்கி வரும் பார்வையை மீண்டும் சீர்படுத்த டியும் என்றுகடந்த பல ஆண்டுகளாக ந்தச் சிகிச்சை முறையினைக் கண் மருத்துவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விழித்திரையில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் பழுதடைந்து இரத்தம் கசிவதனால் பார்வையில் தடங்கல் ஏற்படுகிறது. அண்மையில் பால்ரிமோர் நகரில் உள்ள ஹொப்கின்ஸ் வில்மர் கண் மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப் பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் பயனாக கண் களுக்குள் உள்ள இரத்த நாளங்கள் பழுதடைவதையும், காயங்கள் ஏற்படு வதையும் லேசர் கதிர்வீச்சின் உதவியுடன் குணப்படுத்த முடியும் என்று தெரிகிறது. கடந்த இரண்டு வருடங்களில் இங்கு இடம்பெற்ற இத்தகைய சிகிச்சைகள் 75 சதவீதம் பலனளித்திருப்பதாக அறிக்கை ஒன்று கூறுகிறது.
ஜன09-15,1994

Page 15
Risi.
புதுமைத் தொடர்
ஜீப்பின் வேகம் அதிகரித்துக்கொண்டி ருந்தது. குலாம்ஷாவின் (JITLILb ஆக்சிலேட்டரில் பாய்ந்தது.
நகரை விட்டு விலகி புறநகர்பக்கமாய் சென்றுகொண்டிருந்தது ஜீப்
Lairl 6676. IG) : பொலிசாருக்கு குலாம்ஷா ஏன் இந்தத் திசையில் போகிறார் என்பது புதிராக இருந்தது.
குட்டு வெளிப்பட்டு, கையும் களவுமாய் மாட்டுப்பட்டு இனி என்னாகுமோ என்று
பயந்துகொண்டிருந்தார் டாக்டர் பாஸ்கரன்.
பொலிஸ் நிலையம் நகரில் இருக்கும்போது, அங்கு செல்லாமல் எங்கே கொண்டு போகிறார்கள் என்பது புரியாமல் கலங்கிக் கொண்டிருந்தார் டாக்டர் பாஸ்கரன்.
தெருவைக் கடந்து நாய் ஒன்று ஓடியது. ஆள்நடமாட்டம் கிடையாது. இரு புறங்களும் புதர்கள் இருந்தன. வலப்புறமாய் புதர்கள் மத்தியில் ஒரு வெளி தெரிந்தது. ஜீப் தெருவில் இருந்து இறங்கி அந்த வெளிக்குள் புகுந்து நின்றது.
குலாம்ஷாசாவி திருப்பிஜிப்பின் இயக்கம் நிறுத்தினார்.
ஜிப்பைவிட்டு கீழே குதித்தார். முகத்தில் நூறுவீதமான கோபம் இருந்தது.
பின்புறமாய் வந்தவர் உள்ளே இருந்த டாக்டர் பாஸ்கரனை பார்த்து உதட்டிலே ஒரு புன்னகை காட்டினார்.
பாஸ்கரனின் முகம் பயத்தில் வெளிறிப் போய் இருந்தது. குலாம்ஷா சிரிக்க பாஸ்கரன் மேலும் பயந்தார்.
"டாக்டர் பாஸ்கரன் கீழே இறங்குங்கள்." பாஸ்கரன் புரியாமல் முழித்தார். ஏன் இறங்கச் சொல்கிறார். என்ன செய்யப் போகிறார்?
"என்ன டாக்டர் பயமாக இருக்கிறதா? இறங்குங்கள். தனியே சில விசயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. பொலிஸ் முடியாது. அதுதான் இங்கே ம். இறங்குங்கள். பிளிஸ்,
இறங்கினார். தளர்வு தெரிந்தது. முகத்தில் சந்தேகம் இருந்தது.
வாகனம் ஒன்று தெருவில் விரைந்து போகும் சத்தம் கேட்டது. அதுவும் ஒய காற்று வீசும் ஓசை தவிர வேறு சத்தம்
య
பெயர் எம் ஞானசீலன்
au= 25 முகவரி விவசாயத் திணைக்களம் பெயர் முல்லைத்தீவு GAIUSE
பொழுதுபோக்கு ஆக்கங்கள் எழுதுதல், பத்திரிகை வாசித்தல், εντος τητες. Ο Ειτς).
gs. O9-15, 1994
எங்கே தன்னை கொண்டு செல்கிறார்.
| (8I6ÖTI
முகவரி சாகாம ரோட்,
பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை, புத்தகம் வாசித்தல், தொலைக்காட்சி பார்த்தல்.
கிடையாது.
பின்னால் இருந்து டாக்டர் பாஸ்கரன்
இறங்கிய போது அவரோடு இறங்க
முயன்ற பொலிஸ்காரர்களை குலாம்ஷா
கை உயர்த்தித் தடுத்தார்.
"உள்ளேயே இருங்கள் கூப்பிட்டால்
மட்டும் வந்தால் போதும்."
டாக்டர் பாஸ்கரனின் தோளில்
கைவைத்து அணைத்தபடி ஜீப்பை விட்டு
சற்றுத் தூரம் அழைத்துச் சென்றார் குலாம்ஷா
பாஸ்கரனின் உடல் நடுக்கம் அவரது தோளில் கைவைத்திருந்த கரம் வழியே குலாம்ஷாவுக்குப் புரிந்தது.
"டாக்டர் பாஸ்கரன் இப்போது நான் சொல்வதைக் கேட்டால் நீங்கள் ஆச்சரியம் அடைவீர்கள் குலாம்ஷா உங்கள் நண்பன்." குலாம்ஷா சொல்ல பாஸ்கரனின்
கண்வில் நம்பிக்கையீனம் தெரிந்தது.
"நம்பவில்லையா டாக்டர்? பி.எம்.லாலின் நண்பர் நான் பி.எம்.லாலின் கையால் சில இலட்சங்களை வாங்கிக் கொண்டபின்அவரது நண்பன், சோ. நீங்கள் எனக்கும் நண்பன்."
பாஸ்கரனின் கண்களில் சந்தேகத்தின் வீதம் ஐம்பதாகக் குறைந்தது.
"என்ன பாஸ்கள் இப்போதும் நம்பிக்கை வரவில்லை உங்களுக்கு நோயாளி வைத்தியரை நம்ப வேண்டும். குற்றவாளி
சட்டத்தரணியை நம்பவேண்டும். நீங்களும் இப்போது நோயாளிதான். பொலிஸ் உங்களுக்கு சிகிச்சை தரக் காத்திருக்கிறது LT695,"
டாக்டர் பாஸ்கரனின் முகத்தில் பயத்தின் ரேகைகள் எட்டிப்பார்க்க
"அப்படியானால். நீ. நீங்கள். ரம்யாவை என்னிடமிருந்து."
இடைமறித்து பாஸ்கரனின் சந்தேகம் புரிந்து
"எதற்காக காப்பாற்றினீர்கள் என்று கேட்கப் போகிறீர்கள். அப்படித்தானே?
பாஸ்கரன் ஆம் என்பதாய் சிலோ மோசனில் தலையாட்டினார்.
"அது ஒரு அட்டகாசமான நாடகம், பி.எம்.லாலும் நானும் இணைந்து இயக்கி நடித்த நாடகம்"
குழப்பமாய் குலாம்ஷாவைப் பார்த்தார் LITT GYU95/T60T.
"பொலிஸ் உசாராகிவிட்டது டாக்டர் வைத்தியின் சாவு பொலிசை ஓயவைக்க வில்லை. வைத்திக்கு அடுத்ததாக குற்ற உலகின் மன்னனாக முடிசூடப் போவது யார் என்று ஆராய்கிறது. டி.ஐ.ஜி டென்சிலின் தங்கையை கடத்தியிருப்பதால் அந்த டி.ஐ.ஜி மிருகமாய் அலைகிறார்."
பாஸ்கரனின் முகத்தில் இருந்து பயம் விடைபெறத்தொடங்கியிருந்தது. பி.எம்.லாலின் பணம் குலாம்ஷா வரை பாய்ந்திருக்கிறது. லாலை மனதுக்குள் பாராட்டிக்கொண்டார் LIT6/UST60T.
"வைத்தியின் வலையில் நானாக விழுந்தது அங்கு புகுந்து வைத்தியை தீர்த்துக்கட்ட குற்ற உலகு இரண்டாகப் பிரியாமல் முழுதாக தன் கீழ் கொண்டுவர வைத்தியின் கணக்கை நான் தீர்ப்பதாக ஏற்பாடு. ஆனால் வைத்தி
60 i
பி. லோஜி 16 வயது 20
அக்கரைப்பற்று-8
பெயர்: ஏ.எல்.ஏ. சிராஜ் முகம
புத்திசாலி வைத்தில்
புத்திசாலி"
சொல்லிச் சிரி
சுவாரசியமான கை குலாம்ஷாவின் மு கொண்டிருந்தார்.
"யெஸ், தனபா GlJITGSILIT6öI. GIGöIG0. துறைக்கு நான் து என்று நினைத்தது தவறு இருக்கிறதே அவனைக் காப்பா Ls). GITLO. GADITIG) @ போட்டியில் குதிக்க விட்டது."
குலாம்ஷாவின் தெரிந்தது.
"இப்போது எ போகிறீர்கள் குலா பாஸ்கரன் ே யோசனையோடு ே "அதுதான் ே டி.ஐ.ஜி. டென்சில பார்த்திருக்கிறீர்கள "இரண்டுமுை ஹவுஸ் ல்ல; ஆஸ்மாவில் அவ போயிருந்தேன்."
பாதுகாப்பு 9 வாய்ப்புக்கள் இல்
"நீங்கள் அங்
例仍岛 "இப்போது அவளைப் பார்க்க LIŠLÍ LIII6V, முகத்தில் புன்னை "GT GÖTGOT GIFTIG "நிலத்திற்கு க் இருக்கிறது பாரு கிறார்கள் பொலி அந்த அறை தெர் பாஸ்கரன் புன்னகைக்க ( காட்டினார்.
"ஓ.கே பாஸ் தப்பப் போகிறீர்க எங்கிருக்கக் கூடும்
"அநேகமாக பங்களாவில் இரு
T?"
"நீங்கள் தப்பு தரப்போகிறேன். நேரே லாலிடம் பே முகவரி சரியாக ெ "யெஸ், நம்ப "தாங்யூ வெ ரெடி உங்களை மீண்டும் ஜிப்புக்கு ஏறுவது போல நீங்கள் தப்பி 4 புதர்கள் உங்களை பாஸ்கரன் ே "நான் இரு வேண்டாம். இப்ே
அரங்
முகவிரி 28/சீ, டெரின்ஸ்டன் சில்வா மாவத்தை கொலன்னா பொழுதுபோக்கு புத்தகம் வாசித்தல், வானொலி கேட்ட
பத்திரிகை, கை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ங்கமாய் நடித்த தனபால்
தார் குலாம்ஷா பாஸ்கர் கேட்கும் குழந்தைபோல கத்தைப் பார்த்துக்
ல் புத்திசாலி விழித்துக் நம்பவில்லை. பொலிஸ் UITIL GFLULDILIGLGil தவறு. ஆனால் அந்தத் அதுவே என்னிடமிருந்து ற்றிவிட்டது. இறுதியில் TILUTO. தலைமைப் குற்ற உலகு இரண்டாகி
முகத்தில் சிறிது கவலை
ன்னை என்ன செய்யப்
கட்க அவர் முகத்தை Të floor III குலாம்ஷா யாசிக்கிறேன் டாக்டர் ன் தங்கையை நீங்கள் "ק | பி.எம்.லாலின் லைட் தில் பார்த்ததுதான். திப்பட சிகிச்சைக்காக
ா? நல்லது அங்குதான்
திகம். தப்பக் கூடிய GOGJIGJGJGJIT LITij,LIT” த போயிருக்கிறீர்களா? டவை மட்டும்." நீங்கள் போனால்கூட முடியாது குலாம்ஷா" கரன் முதல் தடவையாக க காட்டினார். கிறீர்கள் டாக்டர்? ழே ஓர் இரகசிய அறை கள். அங்கே வைத்திருக் உள்ளே புகுந்தால் கூட ITU" சொல்லிவிட்டு மீண்டும் லாம்ஷாவும் புன்னகை
கர். இப்போது நீங்கள் 1. லால் இந்த நேரத்தில் என்று நினைக்கிறீர்கள், தஜாரா தெருவில் உள்ள கலாம். ஏன் கேட்கிறீர்கள்
ச் செல்ல ஒரு திட்டம் ங்கள் இங்கிருந்து தப்பி கவேண்டியது முக்கியம். தரியுமா பாஸ்கர்"
16 குஜாரா தெரு."
மச், இப்போது திட்டம் ழைத்துக்கொண்டு நான் செல்வேன். ஜீப்பில் பாவனை செய்துவிட்டு டவேண்டும். அந்தப்
மறைத்துக்கொள்ளும்." Ifjj, ேெறன் பாஸ்கர், பயம் ாது ஒரு சின்ன நாடகம்"
JULI35F 21
முகவரி 4, டாக்டர் சேக் பாஸி
மாவத்த தர்கா நகர் பொழுதுபோக்கு புத்தகம் வாசித்தல், வானொலி கேட்டல், உதைபந்து
விளையாடுதல்,
பெயர்: எம்.டி.எம். பஹ்மி
"என்ன நாடகம் ஷா?" "நான் அடிப்பது போல நடிக்க நீங்கள் துடிப்பது போல நடிக்க வேண்டும்."
"நான் ரெடி" பாஸ்கரன் இப்போது புதிய உற்சாகத் தோடு இருந்தார். குரலில் புத்துணர்ச்சி வந்திருந்தது. முகத்திலே தெளிவு பிறந்திருந்தது.
குலாம்ஷா பாஸ்கரனின் வயிற்றில் பூட்ஸ் காலால் எட்டி உதைத்தார்.
"துரோகி நீ எல்லாம் ஒரு டாக்டர் உரத்துச் சத்தம் போட்டதில் ஜீப்பில் இருந்த பொலிஸ்காரர் எட்டிப் பார்த்தனர். பாஸ்கரன் நிலத்தில் விழுந்து கிடந்து
“9görgüGLIĞLİ LİGİslu” என்று உரத்த குரலில் கெஞ்சி, "படக்கூடாத இடத்தில் பட்டுத்தொலைக்கப் போகிறது. பார்த்து அடியுங்கள்."
என்றார் மிக குறைந்தளவான குரலில் நிலத்தில் இருந்த பாஸ்கரனின் சட்டைக் கொலரில் பிடித்துத் தூக்கி ஜீப்பை நோக்கி தள்ளிக்கொண்டு போனார் குலாம்ஷா
"ஏறடா.நீயெல்லாம் ஒரு டாக்டர் பிரமாதமாய் கவனிக்க வேண்டும்பார் ஏறு." ஏறுவதற்கு முயல்வது போல பாஸ்கரன் முன்னே நகர சட்டைக் கொலரில் இருந்த பிடி விலக்கினார் குலாம்ஷா
பாஸ்கரன் புரிந்துகொண்டு, துள்ளிவிலகி வலப்புறமாய் இருந்த புதரை குறிவைத்து ஒடத்தொடங்கினார்.
ஜீப்பில் இருந்து குதித்து துரத்த வேகமாய் எழுந்த பொலிசாரை கை உயர்த்தித் தடுத்தார் குலாம்ஷா,
பொலிஸ்காரர்கள் திகைப்பும், குழப்பமும் கலந்து குலாம்ஷாவைப் பார்த்தார்கள்
குலாம்ஷாவின் இடது கரம் நிதானமாய் இடுப்புக்குச் சென்று அங்கிருந்த பிஸ்டலை எடுத்தது.
LITG) 5T667 ஓடிக்கொண்டிருந்தார். இன்னும் சில விநாடிகள்தான். புதருக்குள் மறைந்து விரைந்து தப்பிவிடலாம்.
குலாம்ஷாவின் பிஸ்டல் உயர்ந்து பாஸ்கரனை குறிபார்த்தது.
மறு நொடியே ரவைகளுக்கு விடை கொடுத்தது.
டுமீல்.டுமீல்.டுமீல். மூன்று ரவைகளும் மிகச் சரியாகப் போய் பாஸ்கரனின் உடலில் ஏறி இரத்தம் வெளியே வர துளைகள் போட்டன.
புதருக்கு அருகே குப்புறவிழுந்து கிடந்தார் LIGO ST607.
பிஸ்டலை இடுப்பில் மீண்டும் இருக்க வைத்துவிட்டு, ஜீப்பில் முகம் விறைத்துப் போய் இருந்த பொலிசாரைத் திரும்பிப் பார்த்தார் குலாம்ஷா
"கொடிய குற்றவாளி தாக்கிவிட்டுத்தப்பி ஓடும்போது தற்காப்புக்கு திருப்பித்தாக்குவது அவசியப்பட்டுவிட்டது. தட்ஸ்.ஓ.கே."
கத்தில் திருப்தி தெரிந்தது. பில் இருந்தவோக்கிடோக்கியில் செய்தி
சொல்லி பிணத்தை கொண்டு போவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு, அடுத்த திட்டம் மனதில் வரைந்தார் குலாம்ஷா
எதிரிகளுக்குபொறி கலங்கும்பிரமாதமான திட்டம் மனதில் விரிய குலாம்ஷாவின் முகத்தில் ஒரு புன்னகை வந்து 'ಶಿ கொண்டது.
Uெல்-பி.எம்.லால் மெசின் கண்ணோடு திரும்பிய வேகத்தில் அவனை நோக்கி புயல்போலப் பாய்ந்தாள் மதுமிதா
லாலின் உயிர் நிலையில் மதுமிதாவின் இடது கால் எழுந்து விரைந்து வழங்கிய வேகமான உதையில் பின்புறமாய் அலுமாரியில் சரிந்தான்.
மெசின்கண் கரத்தால் நழுவி கீழே விழ GUINTIG) LDLIJÖLDINTGOTTGÖT.
"மது நீ ஒரு ஆணாகப் பிறந்திருக்க வேண்டியவள்."
சொல்லியபடியே மதுமிதாவின் அருகில் வந்து அவள் தோள் தொட்டு ஆதரவாய்
அணைத்தார்.
"அப்பா என்றாள் மதுமிதா விழிகளில் நிறைந்து கன்னங்கள் மீது கோடாக இறங்கிய ಇಂಗ್ಡಿ!
"இத்தனை நாள் எங்கே 9|LILITP"
"அது ஒரு பெரிய கதை மது உன்னை விட்டு பிரிந்திருந்தபோதும், என் பார்வையில் இருந்து நீ விலகவில்லையம்மா
குரல் தழுதழுக்க மதுமிதாவின் தலை தடவினார்.
"முதலில் அந்த போட்டோக்களையும் நெக்கடிவ்களையும் எடு மது"
அலுமாரியில் தேட ஒரு பச்சை நிற கவர் தெரிந்தது.
வெளியே எடுத்து பிரித்து உதற இரண்டு
போட்டோக்களும் சிறிய கவரும் வந்து விழுந்தன.
போட்டோக்கள் மீது விழிகள் நிலைக்க மதுமிதா திகைத்துப் போய் தந்தையை நிமிர்ந்து பார்த்தாள்.
வைத்திலிங்கம் போட்டோக்களை எடுக்க தரை நோக்கி குனிந்த போது
"பொறுங்கள் மிஸ்டர் வைத்திலங்கம் அவளவு சுலபமாக உங்கள் வசம் கிடைக்க விட்டுவிடமாட்டோம்.
அதிர்ந்து நிமிர்ந்து திரும்ப கதவின் வாசல் திறந்திருக்க அங்கே நந்தகோபால் நின்று கொடுரமாய் புன்னகைத்தார்.
நந்தகோபாலின் இரு புறமும் இரண்டு தடியர்கள் நின்றுகொண்டிருந்தார்கள்
இரண்டு பேரும் பிஸ்டல் வைத்திருந் தார்கள். மதுமிதாவை நோக்கி பிஸ்டலை நீட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள். நந்தகோபால் கொடுரமான புன்னகை மாறாமல் பேசினார். "வைத்திலிங்கம் உன் பிள்ளைகள் இரண்டையும் கில்லாடிகளாகத்தான் வளர்த்திருக்கிறாய்."
வைத்திலிங்கம் முகத்தில் கோபம் குடியேறியது.
"கோபப்படாதே வைத்தி அப்படி இப்படி துள்ளினாய் என்று வை உன் செல்ல மகள் மீது டுமீல்.டுமீல். சரி அந்த துப்பாக்கியை எறிந்துவிடு, அட. எறியப்பா"
மதுமிதாவை நோக்கி குறி வைக்கப் பட்டிருந்த தடியர்களின் பிஸ்டல் வைத்தி லிங்கத்தை கட்டுப்பட வைத்தது கீழே Gitl II.
"குட்.தட்ஸ் குட் உன் மகன் பஸ்டினை தேடிக் கண்டுபிடித்து பொறுமையாய் பயிற்றுவித்து எங்கள் கூட்டத்தோடு இயங்க வைத்து நீ போட்ட திட்டம் :" அற்புதம் வைத்தி நீ விவேகமான எதிரி சரி. இப்போது பஸ்டின் எங்கே தெரியுமா வைத்தி
நந்தகோபால் கேட்க வைத்திலிங்கத்தின் முகத்தில் கவலை தெரிந்தது. பதில் சொல்லாமல் நந்தகோபாலை கேள்வியாய் நோக்கினார்.
நந்தகோபால் இடிபோல சிரித்தார். "என் அனுபவம் என்ன அவன் அனுபவம் என்ன அவன் வயதைக் கணக்கிட்டால்கூட என் அனுபவத்திற்கு உள்ள வயதில் பாதி கூட தேறாது அவனைப்போய் அர்ஜுனன் ஆக்கி அம்பு வில்லுக்குப்பதிலாக பிஸ்டல் கொடுத்து அனுப்பினாய் பார் பிழை செய்துவிட்டாய் வைத்தி"
வைத்திலிங்கம் உள்ளே உடைந்து போனார். பஸ்டினுக்கு என்ன நடந்ததோ என்று துடித்துப்போனார்.
"பஸ்டினைபஸ்டினை நீ" "என்ன செய்தாய் என்று கேட்கிறாயா வைத்தி? நான் ஒன்றும் செய்யவில்லையப்பா என்னதான் இருந்தாலும் நான் உனது குடும்ப டாக்டர் உன் முன்னாள் நண்பன் நண்பனின்
L T MM SS S LL YS S S aI(UGLDIP"
நந்தகோபால் சொல்ல வைத்திலிங்கம் நிம்மதியாய் பெருமூச்சு விட்டார்.
"GTSöTOJ,UITGi) கொல்வது தானே துரோகம் அதிலும் அவன் என்னைக் கொல்ல துடித்துக்கொண்டிருந்தான். ஏதோ என் நல்ல நேரம் இதோ நிற்கிறான் பார் சீசர் அந்த நேரம் பார்த்து அங்கு வந்து ஒரு காரியம் செய்துவிட்டான் பெரிதாக ஒன்று மில்லை. பஸ்டினை சுட்டுவிட்டானப்பா." வைத்திலிங்கம் ஆடிப் போனார். மதுமிதாவின் உள்ளே சோகம் ஒரு பாறாங்கல்லாய் அழுத்தியது.
"சரி வைத்தி இப்போது எனக்கொரு கேள்வி நீ ஏன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் செத்தவனாகவே இருந்துவிடேன்."
சொல்லிவிட்டு தன் அருகில் நின்ற தடியர்களில் ஒருவனைப் பார்த்து
"சீசர்.வைத்தியை பக்குவமாய் அனுப்பும் பொறுப்பு உனக்கு என்ன சந்தோசம் தானே?" சீசர் வெறிநாய் போல பல்லைக் 5TILGOTITsir.
மதுமிதாவை நோக்கி நீட்டியிருந்த பிஸ்டலை திருப்பி வைத்திலிங்கத்தை குறி பார்த்தான்.
மறு நொடியே "ԱյլիլDր" என்று அலறி முன்புறமாய் கவிழ்ந்து விழுந்தான்
அதிர்ச்சியடைந்து நந்தகோபால் தன் மறுபுறம் நின்ற தடியனைப் பார்க்க அவன் தரை நோக்கி கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தான். பின்னால் இருந்து சிரிப்பொலி எழுந்தது. நந்தகோபால் பயத்தில் உறைந்து திரும்பிப்பார்த்தார்.
இன்னும் வரும்)
பெயர்: எஸ்.எம்.ஏ. காதர்
GAILUSSF 19
முகவரி 226 முஸ்லிம் பிளேஸ்,
தெல்தோட்டை
தt tத்தகம் ப்டித்தில்
பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை იrnr() ფუrnr@).
பெயர்: எஃப். இதயமலர் GAIUSE 28
முகவரி 95 பாடசாலை வீதி, ஜெயந்திபுரம், மட்டக்களப்பு
பொழுதுபோக்கு ፴ና6ኽ)6ል) சம்பந்தமான தொடர்புகள் 88/14, Gaer Dr G gyson yn Gomisiw. பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி 6ց,ո Աgւհպ-5-
பேனா நண்பர் அரங்கம் தினமுரசு வாரமலர்
咽

Page 16
இளவரசி. இளவரசி. என்று மாதவன் அழைத்தார். ஆனால் பதில்
ல்லை. மெளனமே நிலவியது.
மாதவன் இளவரசியின் தந்தை அழைத்தும் அவள் பதில் கொடுக்காததால் மாடிப் படிகளில் ஏறிக்கொண்டிருந்தார். ராணிக்கும் மாதவனுக்கும் ஒரே ஒரு மகள்தான் இளவரசி வேறு மகனோ மகளோ இல்லாததால் அந்த ராணி இல்லாததால் அந்த ராணி இல்லத்துக்கு ராணியாக விளங்கியவள் இளவரசிதான். அவள் பெயரில் மட்டுமல்ல, வீட்டில் அவள் இளவரசியாகவே வளர்ந்தாள். அவளது வேலைகளுக்கென்றே வேலைக் காரிகள் இருவர். அவர்களில் ஒருத்தி சரோஜா அவளுக்குத்தேழியாக இருந்தாள். அவள் நியமிக்கப்பட்டது இளவரசி வயதுக்கு வந்த பின்னர்-துணையாக இருப்பதற்கு
இளவரசி சந்தோசமாக எப்போதும் கலகலப்பாக இருந்ததில் அந்த வீட்டில் வேறு குழந்தை இல்லையே என்ற கவலை பெற்றோர்களிடம் இருந்து விடைபெற்று விட்டது. ஆணாகப் பெண்ணாக எல்லாம் அவளையே அலங்கரித்துப் பார்த்து மகிழ்ந்தனர். ஏக்கம் தீர்ந்து வாழ்ந்தனர். அவள் வாய் திறந்தால் அது அந்த வீட்டில் நடக்கும். அவள் சொல்லை சில வேளைகளில் மீறிப் பேசுவது தாய் மட்டும்தான். ஆனாலும் அப்பாவின் வீட்டோ அதிகாரத்தினால் அதையும் வென்று விடுவாள் இளவரசி,
"என்னங்க நீங்க இளவரசிக்கு இப்படிச் செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கிறீங்க அவள் என்ன எப்போதும் நம்மோட இருக்கப் போறாளா? வாற புருஷன் எப்படியோ? கொஞ்சம் கட்டுப்பாடாக வளர்ந்தால் என்ன?" என்று கேட்பாள் ராணி,
"நீ என்ன சொல்கிறாய்? எனக்கு உள்ளது ஒண்ணே ஒண்னு கண்ணே கண்ணு என்று நமது உழைப்பு உடமை எல்லாம் அவளுக்குத்தானே எவன் வந்தாலும் அவர்களுக்குத்தானே இதெல் லாம். ஒரு டாக்டரோ என்ஜினியரோ வந்து அவளைக் கஷ்டப்படுத்தவா GLITADTGör?"
"வாறவன் "ஆம்பிள்ளையாகத்தான் இருப்பான். உங்களைப் போல செல்லம் கொடுக்க மாட்டான். அதுதான் நீங்க அவளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக செல்லம் கொடுத்து அவளுடைய வாழ்க்கையை நாமே ட்டிச் சுவராக்கக் கூடாது. காசு பணம் ருந்தாப் போதாது நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், குணம் இருக்க வேண்டும் ஆணுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பதுதான் குடும்பப் பெண்ணின் கடமை
"என்னிடம் எதுக்குச் சொல்கிறாய்? இந்த உபதேசத்தை உன்னுடைய மகளுக்கே சொல்லு."
"நான் சொல்றதைக் கேட்டால் தானே! நான் கண்டிப்பாக இருக்கிறதால என்னிடம் ஒட்ட மாட்டாள். நீங்கள் செல்லம் கொடுத்துப் பின்னுக்குக் கஷ்டப்படப் போறியள். அதைத்தான் சொல்லவாறன்
"அப்பா கண்டிப்பா இருந்தா அம்மா அரவணைக்க வேண்டும். நீ கண்டிப்பாக இருக்கிறபடியால் நான் செல்லம் கொடுக்கிறன் இருவரும் கண்டிப்பாக இருந்தால் குழந்தையை வளர்க்க முடியாது. கடும் முறுக்கு தெறித்து விடும் என்று Glgiung,TP"
"எண்ணமோ நீங்களாச்சு மகளாச்சு
இப்போது சில நாட்களாக அந்த வீடு நிசப்தம் ಅಗ್ದಿ G
இளவரசி மெளனித்து விட்டாள்.
என் இதயம் என்றுமில்லாது இன்று வேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. கடிகாரத்தைப் பார்க்கின்றேன். சரியாக காலை 9 மணி மனதிற்குள் ஒரே குழப்பம் என்ன வழமையாக 9 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி விடுவாளே. இன்று ஏன் இவ்வளவு சுணக்கம்?' என் பதட்டம் இன்னும் அதிகரிக்க, கால்கள் குறுக்கும், நெடுக் குமாக இயங்கிக்கொண்டிருந்தன.ஆயினும் என் பார்வையைவிட்டு அந்த வீடு
இன்று நேற்று அல்ல, சுமார் ஒரு வருடமாகவே அந்த வீட்டை நான் சுற்றி அலைகின்றேன். ஆனால் தேவி என்னை ஒரு முறையேனும் பார்த்தது கிடையாது. தேவி. அவள்தான் என் கனவுக் கன்னி அவளைக் கண்ட நாள் இன்னும் என் மனதில் பசுமையாக பதிந்திருந்தது. அவள் கண்களின் சுழற்சியில் சிக்குண்ட வன்தான நான
அடர்ந்த கூந்தல், கெளவை இதழ், அரிசிப் பற்கள், சிவந்த கன்னங்கள் அப்பப்பா மொத்தத்தில் அவள் ஊர்வசி என்று அவளைப் பர்த்தேனோ, அன்றி லிருந்து அப்படி ஒரு மோகம் எனக்கு என்றாவது ஒருநாள் அவள் எனக்குச் சொந்தமாவாள்.
என் நினைவுகளை மணியத்தின் கார் இரைச்சல் கலைக்கின்றனது. நான் உசாராகிக்கொள்கிறேன். நெடுநாட்களாக போட்ட திட்டத்தை மீண்டும் ஒருமுறை மீட்டுப் பார்க்கின்றேன். LDGWOflului)
களை இழந்து கிடந்தது. தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் உணவு கூடச் செல்ல வில்லை. வேலைக் காரர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டனர். சத்தம் போட்டுப் பேசவே பயமாக இருந்தது அவர்களுக்கு இளவரசியின் தோழியால் அவளைச் சமாதானப்படுத்தமுடியவில்லை. தனது அறையும் கட்டிலும் தலை யணையுமாகக் கிடந்தாள் இளவரசி,
அன்று நடந்த அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பின்னர் அந்த வீடு அமைதி அடைந்து சோபை இழந்துவிட்டது.
மாதவன் ஒரு என்ஜியர் அவரிடம் பலதரப்பட்டவர்கள் வேலை விடயமாக வருவதுண்டு அதில் இளம் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் கேசவனும் ஒருவன். வெள்ளை வெளேரென்ற முகத்தில் ஒரு கூடைச் சுருள் சுருளாக கேசத்தைக் கொட்டிக் கொண்டிருந்தவனை முதன் முதல் அப்பா இல்லாத வேளையில் தேடி வந்த போதுதான் சந்தித்தாள் இளவரசி, அன்றே அவளது மனம் பறிபோய் விட்டது.ஆனால் அது அவனுக்குத் தெரியாது.
ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னர் அவன்
அறிந்த போது உள்ளத்தில் பறவைகள் சிறகடித்துப் பறந்தாலும், மனம் லாலா
பாட நினைத்தாலும், அவர்கள் நிலையை
எண்ணிப் பயந்த கேசவன் "வேண்டாம் இளவரசி உனது தரத்துக்குத் தகுந்த மாப்பிள்ளையை அம்மா அப்பா பார்த்துச் செய்வார்கள். அதுவரை அவசரப்படாதே சேர் இதை அறிந்தால் எனது தொழிலுக்கே ஆபத்தாய் முடியும் பிளிஸ். என்றாள் (35 #0.16ör.
"நீங்க "ஏன் பயந்து நடுங்கிறீங்க? நான்தானே உங்களை விரும்பினேன். எனது விருப்பத்தை அப்பா தட்டமாட்டார். நான் விரும்பி விட்டேன் என்றால் அவர் செய்து வைப்பார். உங்கள் சம்மதம் தான் எனக்குத் தேவை. மிச்சத்தை நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன்."
அவன் என்ன சொன்னபோதும் அவள்
கேட்கவே இல்லை இதுதானோ?
"ஓ.கே உங்கள் உங்களை அடிக்கடி அப்பாவிடம் சம்ம சந்திக்கிறேன். உங்கை மாட்டி வைக்க மாட் என்று கூறிச் சென்ற பாலும் வெறு கசந்ததை தோழி தாய் தகப்பனிடம் சொல் இருந்தே காதல் நோ கொண்டார்கள் அல்ல ஆனால் அவர்க தனக்குகந்த கணவனை என்று உணரவில்ை கேட்கவும் இல்லை. திருமண ஏற்பாட்டை எண்ணிச் செயற்பட்ட LDIGILL. J.II என்ஜினியர் இருந்தார் ஒரு கண்வைத்து நிலையை அறிந்ததும் a III.
அறிந்த தோழி வ
கூறினாள்.
என்னடி? என் தீப்பற்றியது போல் து இளவரசி,
அவள் சொன்ன "நீயாவது சொல்ல "என்னத்தைச் ெ எத்தனை நாட்களாகக் பதில் சொல்லவில்6ை "9/L LIFT ОД பேசிக்கிறேன்." என்று அலம்பி ஆயத்தமான
"உள்ளங்கவர்ந்த போடி என்று நா ஓடிவிட்டாள்.
அப்பா மாலை வாடியிருந்தது. ம கவலை அவருக்கு
தேவி நீ எனக்குரிய
-ரமேஷ் கண்ணன்
புறப்படும்போது அவனது மனைவியும், தேவியும் 96.160601 வழியனுப்ப வருவார்கள். அவன் வீட்டை விட்டுச் சென்றதும் அவன் மனைவி வீட்டுக்குள் சென்றுவிடுவாள், தேவி தோட்டத்தில் உலா வருவாள். அவ்வேளை என் கைவரிசை காட்டிவிட வேண்டும்.
நெடுநாள் திட்டம் இன்று நிறைவேறப் போகின்றது என் மனதில் இரட்டிப்புச் சந்தோசம் எனக்குள் ஓர் அசுர பலம்
கார் வீட்டைவிட்டு நச தேவி வாசல்வ)ை சிரித்த முகத்துடன் தோட்டப் பக்கம் செ
என் உதடுகள் மு நீ என்குரியவள். கா வீட்டு சுற்றுமதிலை ெ ஒருமுறை நாலாயக் நோட்டமிட்டது. ஒரு இன்னும் தைரிய
 
 
 
 
 

அப்பா என்று ஓடிவந்தாள். சிறுகதை )ᎠᎱᏪᏏ60ᎧgᏴ
காதல் என்பது
விருப்பப்படி நான் சந்திக்க மாட்டேன். தம் பெற்றபின்பு ள எந்த விதத்திலும் டேன். ப்ரமிஸ் T6ör. த்து படுக்கையும் டம் சொல்ல, தாய் ல-சங்ககாலத்தில் ய் என்று தெரிந்து DIGITA ள் தங்கள் மகள் த்தேடிக்கொண்டாள் தோழியிடம் நோய் தீர வழி செய்வதே என்று
லயத்தில் ஒஇளம் அவரில் மாதவன் ருந்தார் மகளின் தந்தை புறப்பட்டு
ந்து இளவரசியிடம்
ாறு படுக்கையில் டித்து எழும்பினாள்
|6ղ,
இருக்கலாமேடி? ால்ல? நான்தான் கேட்கிறேன். நீங்கள் |Glittle ட்டும். நானே எழுந்தாள் முகம் GT. ன் யாரடி? ணத்துடன் கீழிறங்கி
பந்த போது முகம் ழ்ச்சி அவளுக்கு
"டோன்ற் வெரி மகள் இல்லாட்டி மாப்பிள்ளையா இல்ல்ை அவன் மாமன் மகளுக்கு சம்மதம் சொல்லிவிட்டானாம் என்று சொன்னான். ஓ.கே. வேறு மாப்பிள்ளை பார்க்கலாம்." என்று கூறியவாறு சோபாவில் அமர்ந்தார். தாயும் சேர்ந்து கொண்டாள்.
"அப்பா. என்றாள் இளவரசி,
அவன்
"என்னம்மா? என்றார் தேனீர்க் கோப்பைகளை வைத்தபடி?
"அப்பா உங்கள் கந்தோரில் ஒருவர்.
வெள்ளையாய், சுருண்ட கேசமுமாய்."
"ஓ கேசவனைப் பற்றியா சொல்கிறாய்? அவன் கஷ்டமான குடும்பத்தில் பிறந்தவன் இன்னும் படிக்க இருக்கிறது. இப்போது தான் கிளாஸ் ரூவுக்கு வந்து இருக்கிறான். இன்னும் ஐந்து வருடமாவது செல்லும்
(என்ஜினியராக."
"வேறெதும் குறைபாடுகள். "நோ நத்திங், நல்ல கீழ்ப்படிவான 60)լ III/60/, ""
"அப்பா நான் அவரை." "இளவரசி என்ன சொல்லுகிறாய்? என்று தாயும் தகப்பனும் ஏககாலத்தில் (BSL'LGOTIT.
இளவரசி எழுந்து ஓடிவிட்டாள் தன்அறைக்கு வியப்பால் விறைத்து நின்றனர் தாய்தந்தையர் தங்கள் அன்பு மேலீட்டால் தங்கள் பிள்ளைகள் சின்னஞ்சிறுசுகள் அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது தாங்கள் கீறிய கோட்டைத் தாண்ட மாட்டார்கள் என்று பெரும்பாலான பெற்றோர் எண்ணுவது போலவே இளவரசியின் பெற்றோரும் எண்ணிக் கொண்டிருந்தனர்.
இப்போது அவள் தொட்டுக்காட்டி யதும் வியந்துபோய் - அதிர்ந்து போய் நின்றனர். எண்ணம் விரிந்தது. அவள் மனத்திலும் (3a9saFGLIGö7 சலனத்தை ஏற்படுத்திவிட்டானா?
வயதுக்கு வந்த பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு அவர்களைச் சின்னஞ்சிறுசுகள் என்று பெற்றோரை என்ன சொல்வது? வயதுக்கு வந்ததுமே வாழ்க்கைக்குத்தரம் பெற்றுவிடும் சிறுசுகளை பெற்றோர் உணரத் தலைப் படுவதில்லை. தாங்களும் அந்தப் பருவத் தைக் கடந்து வந்ததையும் மறந்து விடலாமா? "எனக்குக் கல்யாணம் முடித்து வைக்க
விருப்பம் என்றால் கேசவனைக் கேட்டு
முடிக்கட்டும் வேறு எவரும் வேண்டாம்." என்று தோழிமூலம் செய்தி கிடைத்ததும் இருவருக்கும் முகத்தில் ஈயாடவில்லை.
அன்றிரவு சாப்பாட்டு மேசையில் பேச்சுநடந்தது. இளவரசி மெளனித் திருந்தாள். நாங்கள் பேசுவதையே முடிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம் அவர்கள் பேச்சில் தொனித்தது.
இடையிலே கையைக் கழுவிக்கொண்டு எழுந்தாள் இளவரசி "அம்மா அப்பா. என்மீது உண்மையான அன்பு இருந்தா நான் சொல்வதைக் கேளுங்க. உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு பொம்மையாக நான் கொலிவில் இருப்பது போல் வாழ விரும்ப வில்லை. எனது நல்வாழ்க்கையில் உங்களுக் கும் அக்கறை இருக்கிறது எனக்குத் தெரியும் ஆகவே நான் சொல்வதைக் கேட்பீங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. நான் காதலிக்கல்ல. கூடிப் பேசல்ல, கடிதம் எழுதல்ல, கண்ட இடத்தில சுற்றல்ல. அவரை விரும்புறன். நீங்கள் விரும்பினா பேசிச் செய்யுங்க விரும்பல்ல என்றால் விட்டிடுங்க. என்னையும் விட்டிடுங்க. அதுக்காக வேறு எங்கையும் என்னைக் கொண்டு மாட்ட வேண்டும்
எண்ணிக் கொண்டிருக்கும்
என்று இல்ல மனம் விரும்பியதைச் சொன்னேன். இனி உங்கள் விருப்பம்." என்று கூறிவிட்டுப்புயல்போல் அறைக்குச் சென்றவள்தான்.
அந்த வீடு இப்போது பேய் குடிபுகுந்த மாதிரி இருந்தது. அதில் இயந்திரமாய்ச் சில மனிதர்கள் உலாவினார்கள். தாயும் தகப்பனும் மாறி மாறிச் சமாதானம் சொல்லிப்பார்த்தார்கள் எதுவும் அவளிடம் எடுபடவே இல்லை. மாறாக வெகுண்டு எழுந்தாள்.
"நானென்ன உங்களிடம் கல்யாணமா கேட்டண் என்ஜினியர், டாக்டர் என்றாத் தானா அவர் எனக்கு மாப்பிள்ளையாக இருக்க முடியும்? அவரை முடிச்சுத் தரவில்லை என்று ஒலம் வைத்தேனா தற்கொலை செய்கிறேனா? இல்லை வீட்டைவிட்டு ஓடிவிடுவேனா? உங்கள் கெளரவத்தைக் குறைக்கும் எதையும் G) LILLIL DINTILL GÖT.
"என்னை நிம்மதியாக இருக்க விட்டாப் போதும் பிளிஸ் எனக்குக் கல்யாணம் வேண்டாம் என்னைச் சும்மா இருக்க விடுங்க" என்று கத்தினாள் நடைப் பிணமானார்கள் அவர்கள்
சில நாட்களின் பின் ஒருநாள் அப்பா அவள் அறைக்குச் சென்று படுக்கையில் கிடந்தவளின் தலையைத் தடவினார். அவள் தலையைத் தூக்கி அப்பாவின் மடியில் வைத்துக்கொண்டு அழுதாள். சிறிது நேரத்தில்.
"அப்பா உங்கள் ஆசையை அறிவேன் அப்பா அதை நிறேவேற்றக் காத்திருக் கிறேன். உங்கள் மாப்பிள்ளை ஒரு என்ஜினியராக இருக்க வேண்டும்தானே! அவர் என்ஜினியராகும்வரை ஐந்து வருடமென்ன, அதற்கு மேலும் நான் காத்திருப்பேன், அப்பாவின் ஆசையை நிறைவேற்ற. இதற்கு மேலும் என்னை நிர்பந்திக்காதீர்கள் அப்பா பிளிஸ். என்றாள்.
அவள் பேச ஆரம்பிக்க மகிழ்ந்த மனம் பின்னர் இடிந்துபோய் இறங்கினார் தந்தை
அன்றிரவு அவர் தூக்கத்தில் விழித்த போது பூதம் மாதிரி ஒரு கேள்வி அவர் முன் நின்றது.
எனக்காக என் மகள் ஐந்து வருடம் காத்துக்கொண்டிருக்கவும் தயார் என்றால். நான் அவளுக்காக அவள் விரும்புப வனுக்காக விட்டுக்கொடுத்தால் என்ன?. என்பதுதான் அது பலமுறை அவரது மனதை சம்மட்டி கொண்டு அடித்தது போல் இருந்தது.
ஆமாம் அதை மனைவியிடமும் சொல்லாமல் செயற்படுத்த முனைந்தார்.
அதுதான் இப்போது மாடிப்படி ஏறிக் கொண்டிருந்தார். அவள் சலனமில்லாமல் புத்தகம் படித்துக்கொண்டிருந்தாள்.
"இளவரசி மாலை மாப்பிள்ளை நம் வீட்டுக்கு வருகிறார் றெடியாக இரு. என்று கூறிவிட்டு அறையை விட்டு மனைவியிடம் வருகிறார்.
இளவரசி சற்றுத் தாமதித்து அறை வாசலுக்கு ஓடி வருகிறாள். திருப்பிப் பார்த்தவர் "வேறுயாருமில்லை. கேசவன் தான்" என்று கூறிவிட்டு நடக்கிறார் அவர் புத்தகம் எங்கோ போய் விழக் கட்டிலில் தொப்பென்று விழுகிறாள் இளவரசி,
அப்பா என்றால் அப்பாதான் என்று ஆனந்திக்கிறது அவள் உள்ளம் (யாவும் கற்பனை)
តាវ៉ៅ
வரவழைத்துக் கொள்கிறேன். ஒரே பாய்ச்சல் எட்டடிச்சுவரில் எப்படி ஏறிக்கொண்டேனோ எனக்குத் தெரியாது. மெதுவாக வீட்டு வளவுக்குள் குதித்து பதுங்கிக் கொள்கின்றேன்.
இதயம் "படார். படார்." என ஓங்கி ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. பதுங்கியபடி என் பார்வையை தேவியின் மேல் ஒட விடுகின்றேன். தேவி ரதம் போன்று அசைந்த வண்ணம் என்னை நெருங்கிக் கொண்டடிருந்தாள். நான் என் சட்டைப் பைக்குள் கையைவிட்டு ஏற்கெனவே திட்டமிட்டபடி கையுறைகளைப் போட்டுக் கொள்கின்றேன்.
அவள் என்னை நெருங்கி விட்டாள். மனம் பதறிக்கொண்டது. தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டேன். மனதிற்குள் "1.2.3 ஒரே பாய்ச்சல், லாவகமாய் -9/0/606// என் பிடிக்குள் மடக்கிக்
கொண்டேன். அவள் திணறத் தொடங்
அவளின் நகங்கள் என் உடம்பைப் பதம்பார்த்தன. ஆனாலும் வலி தெரிய வில்லை. அவள் கதற எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியுற்றன.
தாமதியாது அவளைத் தூக்கிக் கொண்டு நான் வந்த திசையை நோக்கி ஒடுகின்றேன். அந்த எட்டடிச் சுவர் என் வேகத்தை குறைத்தது. நான் தடுமாறிப் போகின்றேன். தேவியின் அரிசிப்பற்கள் அவ்வேளை என் கரத்தைப் பதம் பார்க்க என் கரம் அவள் வாயைவிட்டு விலகிக் கொள்கின்றது. அந்தச் சொற்ப இடை வெளிக்குள் அவள் "வள்.வள்.வள். உரக்கக் கத்துகின்றாள். நல்ல விேளை அவள் சத்தம் வெளிப்படுமுன் நான் அந்த எட்டடிச் சுவரை தாண்டிவிட்டேன். மனதிற்குள் ஆயிரமாயிரம் சந்தோஷம் அவளைக் கடத்தியதில் நெடுநாள் கனவு பலித்துவிட்டது. "தேவி நீ எனக்குரியவள். எனக்குரியவள் நான் வாய் விட்டுக் கத்துகின்றேன்.
ந்தது. வழமை போல் வந்து மணியத்தை வழிய லுப்பி விட்டு கின்றாள். ணுமுணுத்தன. "தேவி கள் முன்னேற அந்த ருங்கிக் கொண்டேன். மும் எனது பார்வை ரும் இல்லை, மனதில் தை செயற்கையாக
ஜன09-15,1994

Page 17
கூடிப்பிரியாமலே-ஓரி ராவெல்லாம் கொஞ்சிக் குலவி யங்கே ஆடி விளையாடியே உன்றன் மேனியை ஆயிரங் கோடி முறை நாடித் தழுவி மனக் குறை தீர்ந்து நான் நல்ல களி யெய்தியே பாடிப் பரவசமாய் நிற்கவே தவம் பண்ணிய தில்லை யடி
கையிலிருந்த தினமுரசை புரட்டிக் கொண்டிருந்த சசியின் கண்கள் ஓரிடத்தில் நிலைத்ததாய் நின்றது.
திருமண நன்றி நவிலல் எனத் தலைப்பிட்டிருந்த அந்த விளம்பரத்தில் இருந்த மணமகளின் முகம் பார்த்து அதிர்ந்தான்.
மதுவந்தியல்லவா இவள். நிச்சயப்படுத்த விளம்பரத்தில் பெயர் தேடினான். மதுவந்தி என்ற பெயருடன், கூடவே விலாசம் கனடா என்றிருக்க நெஞ்சில் பசுமை மாறா பழைய நிகழ்வு களின் நினைவுகள் படம்போல்.
குச்சவெளி என்ற அந்தக் கிராமம் நகரம்யமாக்கலின் ஆக்கிரமிப்பில்லாது காடு, மலை ஆறு, கடல் என கிராமமொன்றிற்கான எழிலனைத்தையும் கொண்டது. இங்குதான் சசி பிறந்தது. வளர்ந்தது எல்லாமே!
அப்போது அவனுக்கு பதினாறு வயதிருக்கும். იჩს გუევი)|]] பருவம் στα ότι η Πή θηβοη, அது அங்கிருந்த
பாடசாலையில் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இவன் பயின்றபோது அவன் வகுப்பில் வந்து சேர்ந்து கொண்டவள்-மதுவந்தி மதுவந்தி அழகாயிருந்தாள் இரட்டைப் பின்னல் பின்னி அதில் கறுப்பு நாடாவால் பூப்போன்று முடிச்சிட்டிருந்த அழகைப் பார்த்து ரசித்தான் வகுப்பில் எல்லோ ருக்கும் அவளை ஆசிரியர் அறிமுகப் படுத்திய போது அவள் தந்தை அரசாங்க உத்தியோகத்தர் எனவும் அவர்கள் இடமாற்றத்தினால் இங்கு வந்துள்ளார்க ளெனவும் அறிந்துகொண்டான்.
படிப்பில் சசி மகா கெட்டிக்காரன் போட்டி இல்லாதிருக்க போட்டியாய் இவள் வந்து சேர்ந்தாள் வகுப்பில் யார் முதலில் என்பதில் போட்டி அவள் திறமை களில் சசிக்கும் நிரம்ப ஈடுபாடிருந்தது. அவள் பேச்சு, அவள் பாவனை எல்லாமே.ஒரு கவர்ச்சியாய், மனசுக்குள் மத்தாப்பூ பூப்பதைப் போல உணர்வுகள் மதுவந்திக்கும் சசியை ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது நாட்கள் நகர நகர சசிக்கு மதுவந்திக்குமிடையிலான நட்பு இறுகிப்போனது
சசியின் ஆயிரம் போராட்டங்கள், சதா
சில பிழையான சந்தேகங்கள் விபரீதமான முடிவையே தரும்
காதலாம் காதல் காதலிக்கிற வயசாடி இது "ப்ளார். சுருண்டு விழுந்தாள்
2/LynL)
"ச்சே உன்னை எப்படியெல்லாம் வளத்தேன். இப்பிடிச் செய்திட்டியேடி பாவி கவுண்டரின் கைகள் மீண்டும்
அபிராமியின் கன்னத்தில் பதிந்து
வரவழைத்தது.
அவள் சின்னவள் தந்தையின் திடீர் நடவடிக்கையால் தடுமாறிப் போய் தேம்பித்தேம்பி அழ ஆரம்பித்தாள் நிலவு போன்ற முகம் நெருப்பாய் சிவந்து சோகத்தைக் கொட்டியது.
இங்கு என்னதான் நடந்தது? ஒரு இளைஞனோடு அவள் ஓரிரு தினங்கள் சிரித்துப் பேசுவதைக் கண்ட் "நலன் விரும்பிகள் கண்ட் காட்சிக்கு கை கால்களைப் பொருத்தி உருக்கொடுத்து அதை அபிராமியின் பெற்றோர் காதில் போட விளைவு அடியும் உதையும்.
அப்பா நான் சத்தியமா யாரையும் காதலிக்கல்லப்பா சத்தியமா அவரை நான் காதலிக்க
மூடுடி வாயை செய்யிறதையும் செஞ்சிட்டு பேச வந்துட்டாளாம் பேசா
GUITl2|L| örö( ബിക'|LI:'
ஆமாடி இவ்வளவு காலமும் நம்பினது போதும் இனி நீ விட்டுக் குள்ளயே இரு ஒனக்கு படிப்பும் 710:1 ܡ1 1e.
அபிராமியின் கண்களை கண்ணீர் பறத்தது. தான் சிரித்துப் பேசிய இளைஞனை நினைத்துப் பார்த்தாள். உண்மையில் "அவர் எவ்வளவு நல்லவர்
6,0915, 1994
ஒரு மண்ணாங்கட்டியும்
மதுவந்தி பற்றிய சிந்தனைகள் அவள் முகம் காண தினமும் தவித்தான் விடுமுறை நாட்களில் கூட அவள் வீட்டின்
ன்னால் சைக்கிளில், அவள் காணும்வரை
ங்கிருந்து அங்கும், அங்கிருந்து இங்குமாய் ஓடுவான். அவள் முகம் கண்டதும்தான் அங்கிருந்து நகர்வான். நாளடைவில் மதுவந்தி என்ற பெயரே முச்சாகிப் போனது அவனுக்கு விடலைப்
இருவரும் ஒன்ற ஆரம்பித்தான்.
"மது உங்கி வேணும்."
“QJröa) ü "பிழையா நிை "Digita)6OTILIT? LDLL 65
"வந்து.உன்ன
മിഖഞ്ഞിബ് (, )
-வாழையூர் பறிவரண
அவனது முதற்காதல்
பருவத்தில் உருக்கொண்டது. மதுவந்தியாய். மதுவந்திக்காய்
அன்று பாடசாலையில் மாணவர் மன்றக் கூட்டம் நடந்தது. சசிக்கு பாரதியார் கவிதைகள் பற்றிப் பேச்சு முன்வரிசையில் மதுவந்தி அந்த உற்சாகத்தில் அன்றைய பேச்சு மிக அபாரம் இறுதியாக "கூடிப் பிரியாமலே கவிதையை வாசித்துவிட்டு மேடைவிட்டு இறங்கி வந்தபோதுசசியின் கண்கள் மதுவந்தியின் கண்களை சந்தித்துக் கொண்டன. அதில் ஆயிரம் வார்த்தைப் பரிமாற்றங்கள்
மனசுள் உருவான காதலை வெளிப் படுத்தி, அவள் அங்கீகாரம் பெற தவித்தான். அதற்கான சந்தர்ப்பம்
தேடினான். அதுவும் அன்றே கிடைத்தது. கூட்டம் முடிந்து வீடு வரும் போது,
ஒரு நாளாவது என்னோடு தப்பாகப் பேசியிருப்பாரா? எவ்வளவு பண்பாக நடந்து கொள்வார்? நன்றாகப் படிக்க வேண்டுமென்று அறிவுரை கூறுவார். அவரைப்போய் என்னோடு இணைத்து. ச்சே எவ்வளவு மோசமான சமுதாயம்
இந்த ஊர் சந்தேகப்பட்டதில் அவளுக்கு ஆச்சரியமில்லை. ஆனால் சொந்த தாய் தந்தை கூட தனது பேச்சை நம்பாமல், யாரோ சொன்னதை நம்பி, தன்னை போட்டு அடிப்பதை நினைத்து மேலும் கண்ணி விட்டாள் அபிராமி
"இன்னொரு முறை அவனோட் பேசுறதைப் பார்தேன். ஒன்னைத் தொலைச்சுப்புடுவேன், தொலைச்சு
"ஐயோ! நான் அவரோட் தப்பாப் பழகல்லியே.
"மூடுடி வாயை மீண்டும் ஒரு பளர் : அபிராமியின் தாய் ஒருவாறு சமாளித்தாள். "சரிசரி விடுங்க இனிமே அவ அப்பிடியெல்லாம் பண்ணமாட்டா'
"ஆமா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு திட்டியபடியே விலகிச் சென்றார் கவுண்டர் அபிராமியின் கூந்தலை அன்பாக வருடிக்கொடுத்த அவளின் தாய் "எல்லாம்
ஒன்னோட் நன்மைக்குத்தாம்மா இந்த
வயசில எதுக்கும்மா காதலும் கத்தரிக்காயும்? அபிராமிக்குத் தூக்கிவரிப்போட்டது. திடுக்கிட்டாள்
"அம்மா! நீயுமா FibGjd,LJLJ GDID?"
சேச்சே! சந்தேகப்பட்வே மாட்டேன். இனி நீ அந்தப் பையனோட் பேச மாட்டேன்னு எனக்கு நல்லாத் தெரியும்"
"9|LibLDIII பையனுக்கும் எந்த
வித்தியாசமான
எனக்கும் அந்தப்
A
பாக்காம இருக்கே
"ஏன் தினழு பார்க்கிறாய் லீவு வந்து. கண்சிம்
வாயுள் வந்த கொண்டான். நீ பிடித்தான்.அவள் தைரியத்தை வ சொன்னான்,
"நான் உன்ன கூட வந்தவள் அவன் முகத்தைப் வீடு நோக்கி நடக்
"மது. சசி மீண்டும் கண்சி நடந்தாள்.
சசி குழப்ப சேர்ந்தான் உடன்
தொடர்பும் இல்ை
"இங்கபாரு முயலாம. திருந்து அப்பிடின்னா சந்தேகப்படுறா 6)լիaրհgrլոր հորհր: தீர்க்கமாக அவள் அரும்ப ஆரம்பித் முதன்முதலா தன் காதலனாக ஆரம்பித்தாள் அ
(95 L LI
நேற்று இல் STDI) stødt 8. இதுதான் கா இளமை தூது அந்தப் பாடல் ஒலித்துக்கொண்டி கற்பனைகளும் இற : (UT56 அனுப்பி பூக்களுட தேயத் தேய நன் பூச்சிகளாய் பெண் மடித்து துள்ளித்தி நாள் அவளை கண்டேன். அவள் வசந்தங்களை தன் அவளைக் கண்ட ந இழந்து அலைந்ே அவளைக் க அழகிய விழிகளுக்கு தேடும்
"எதைத் தேடு நான் கேட்கிறேன். இமைச் சிறகுகளை போது என் இதய
பெண்மை என் புதையலைக் காட் அல்ல. உன்னால் கேட்டுக் கேட் பெண்ணிலும் இல் ஏதோ உன்னிட தொடங்கினேன் ( என் இதயம் நிறை LIGJIGIA JASIUGOGJI கண்டுதானோ வந் ஆழமாய் யோ எனக்குள்ளேயே இதயம் நிறைய இதயம் பொய் .ெ இல்லை, நி காதல் ஆத்மா சம் "மனிதர் உணர்ந்து
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阪.cmGus GL」。
ஒண்டு சொல்ல
r, LOTL, GLUP" நிச்சயம் நினைக்க
ஒருநாள்கூட என்னால
AN AAAAA
X தில்ல."
ம்தானே என்னைப் நாள்ல கட, சைக்கிள்ல. ட்டினாள்.
உமிழ்நீரை விழுங்கிக் Il GLD660) J.G.L.
வீடு அருகில் வர வழைத்துக்கொண்டு
விரும்புறன் மது" நின்றாள். மெளனமாய் பார்த்துவிட்டு, அவள் க ஆரம்பித்தாள்.
ழைக்க திரும்பியவள், மிட்டி சிரித்துவிட்டு
த்துடன் வீடு வந்து சென்று பதில் கேட்க
հՍլԻլիր
பிராமிதப்பை மறைக்க மதுக்கு வழியப் பாரு 9յլիլիոgn | 61 լինլnal) 嵐。és?。剪Unis
மெதுவாக ஆனால் மனதிற்குள் காதல் தது! க அந்த இளைஞனை
கற்பனை பண்ண
ATITLÓ)
க்கதை)
ாத மாற்றம் என்னது தில் ஏதோ சொன்னது நல் என்பதா விட்டதா." தேனான பெண்குரலில் ந்தது. கூடவே எனது க்கை கட்டிக்கொண்டன. த்து தென்றலைத் தூதாக I (BLJfI, GO griż, flessi LIIIIIII பர்களுடன் L JILL LITTLD ளுக்குப் பின்னே வட்ட யும் பருவம் அன்றொரு ான் முதன் முதலாகக் அழகுகளின் இமயம் னாடு சுமந்திருப்பவள். ள் முதல் நான் என்னை
ணும் போது அவளது எதையோ என் விழிகள்
ன்றேன் எனக்குள்ளேயே ன்னைப் பார்த்து அவள் படபடவென அடிக்கும்
துடிதுடிக்கிறது. உன்னுள் ருக்கும் ம் விலைமதிப்பற்ற நான் பைத்தியம் பத்தியமாக்கப்பட்டவன். லுத்துவிட்டதா) "எந்தப் ாத ஒன்று ஏதோ அடி இருக்கிறது. பாடத் னக்குள் மட்டும்) அவள் ச் சிரிக்கிறாள். அவளது ம் பளிங்கு மேனியையும் து இந்தக் காதல் த்து ஆயிரம் கேள்விகள் கட்டுக் கொள்கிறேன். வள் இருக்கும் போது ல்லுமா என்ன? யமாக இல்லை என் தமானது-புனிதமானது. கொள்ள இது மனிதக்
வேண்டும்போல் ஆவல் அடக்கிக் கொண்டான். நாளை ஸ்கூலில் கேட்கலாம். ஆனாலும் மனம் அடங்கியபாடில்லை. எழுந்து கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தான்.
ரவு கண்ணயரும் வரை கடிதம் எழுதினான்.
அன்று நடுஇரவு சசி நித்திரை
யிலிருந்தான் கனவில் மதுவந்தி அந்த இரவு நிசப்தத்தில் திடீரென ஒரு நில அதிர்வு திடுக்குற்று எழுந்து உட்கார்ந்தான். ண்டும் இடிமுழக்கம் போன்ற சத்தத்துடன் நிலம் அதிர்ந்தது. தொடர்ந்து வேட்டுச் சத்தங்கள் காதைப்பிளந்தன. ஓடிச்சென்று குடும்பத்துடன் சேர்ந்து கொண்டான் யாவருக்கும் நடுக்கம் வேட்டொலி கேட்டுக்கொண்டேயிருந்தது. வேட்டுச் சத்தத்தையும் மீறி, சூழவிருந்த சனங்களின் கதறல்கள். கணநேரத்தில் யாவும் புரிந்தது. தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் ஆபத்து மனசினுள் மதுவந்தி வந்தாள். அவன் குடும்பம் திடீரென வெளியேறி காட்டுத்திசை நோக்கி ஓடத் தொடங்கியது. இவனும் இழுத்துக்கொண்டு ஒடப்பட்டான்.
மறுநாள் விடிந்தபோது, ஊரனைத்தும் காட்டிற்குள் பிழைத்தது யார்? அகப்பட்டது யார்? ஒவ்வொருவராலும் வேறு வேறு செய்திகள் ஊரவர்கள் சிறுசிறு பிரிவு களாக காட்டின் வெவ்வேறு இடங்களில் பரவியிருந்ததால், உண்மை நிலவரம் சரிவரத் தெரியவில்லை. சசியின் குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டாலும், சசிக்கு மனசெல்லாம் ಅಥ್ಲೀ முகமே
ண்டும் ஊருக்குள் புகுவது சாத்திய
மாகாது என கருதப்பட்டு, காட்டுவழியே
அருகிலிருந்த நிலாவெளியை அடைந்த போது அவ்வூர்ப் பாடசாலை அகதி முகாமாக மாறியிருந்தது.
சசியின் கண்கள் மதுவந்தியையே தேடின. காணவில்லை அவளை
கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். தந்தை உனக்கு வயது என்ன? வாலிபன் இருபத்திரெண்டு தந்தை என் மகளுக்கு இப்போது இருபத்தி
நாலு வயது உன்னை அவளுக்கு கணவனாக்க நான் விரும்பவில்லை. அதனால் இன்னும் இரண்டு வருடம் கழித்து வா.
நீலா என்னடி இது ஆச்சரியமாய் இருக்கு புடவைக் கடைக்குபோகிறேன் என்றாய் உடனே திரும்பி விட்டாய் மாலா பழக்கமான கடைக்கு போனேன். என்னைப் பார்த்ததுமே கடையை இழுத்து முடிவிட்டார்களடி
தயாரிப்பாளர் நான் எடுக்கப்போகும்
LIL55 TGa) or GT drilast Gun(s). நிருபர் படத்தின் பெயர் என்ன?
தயாரிப்பாளர் ஹிUஹி
பொலிஸ்காரர் தியேட்டரில் படம் பார்த்துக்
த்தரித்த
இவனும் முகாமில் அடைபட்டி ருந்தான்
ஒருவாரம் கழிந்திருக்கும். திடீரென சசியைத் தேடி வந்தாள் மது அவளைக் கண்டதும், அவன் மனசுக்குள் ஆயிரம் ரோஜாக்கள் மலர்ந்தன. அருகில் வந்த மது மூன்று வார்த்தைகளே (3լ յքlggrրaր,
"நான் போறன் சசி" அருகே பார்த்த போது, அவள் குடும்பம் எங்கோ கிளம்புவதற்கான ஆயத்தங்களுடன் பதறிப் போனான் சசி அவனாலும் ஒரு வார்த்தையே பேச முடிந்தது.
"மது அவளையும், அவள் குடும்பத்தையும் ஏற்றிக்கொண்ட வாகனம் நகர்ந்த போது,
சகலதுமாய் நொறுங்கிப்போனான். அவன் வாழ்வில் அரும்பாகி, மொட்டாகி மலரவிருந்த முதற்காதல் மொட்டிலேயே கருகிப் போனது
அதன்பிறகு நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் சசிக்கு கனவு போலிருந்தன. உயிர் பிழைக்க, உயிர்வாழ பட்ட கஷ்டங்கள் கணக்கிலடங்கா கண்மூடித்திறப்பதற்குள் 8 வருடங்கள் நகர்ந்து விட்டிருந்தன.
ன்று தினமுரசு அவள் முகத்தைக் காண வைத்தபோது.
"ஓ, மதுவந்தி உனக்குத் திருமணமாகி விட்டதா?
பத்திரிகையில், அவள் முகத்தையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தான் FGT61 லேசாகக் கலங்கியிருந்தன.
"இன்னும், நீங்க பேப்பரா படிச்சுக் கொண்டிருக்கிங்க சந்தைக்குப் போகலயா?
எதிரேயிருந்து குரல் வர நிமிர்ந்து பார்த்தான் அங்கு அவன் மனைவி ராசாத்தி நின்று கொண்டிருந்தாள்.
(எல்லாம் கற்பனையல்ல)
கொண்டிருந்த பெண் கழுத்தில் இருந்த சங்கிலியில் கைபோட்டான்லபக் என்று பிடித்துவிட்டேன். இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியா அதுசரிபடத்தின்
Girisis? பொலிஸ்காரர் திருடா திருடா
அவர் அந்த டாக்டர் கவனமாக ஒப்பிரேசன்
செய்வாராமே
மற்றவர் ஆமாம் அவருக்குத்தான் தெரியும்
செத்த பிணம் பணம் தராது என்று
56ooruit: Taaraat LITäLit. Sint-MG TF68
விட்டது போலிருக்கிறது.
amb 9 aloissommi டாக்டர் இல்லை. உடனே அதே நோயாளிக்கு இன்னொரு ஒப்பிரேசன் செய்யவேண்டும் 56baru'r gair Llanrá Lí)? LLLLLLLLS YJS GG LLLL S LLLLL LGG S LLLSSYLLLL கிளம்பாதேயப்பா என் கார் சாவியை தவறுதலாக அவர் வயிற்றுக்குள் வைத்துவிட்டேன்.
டிந்து ட்டுக்கு
இதுதான் காதல் என்பதா?
ܝ .
AT56, 9/Gau. தாண்டி
-9||609 կմ புனிதமானது" என்று கமலஹாசனைப் போல்
கத்தவேண்டும் மாதிரி ஒரு வேகம் புன்னகையே அவளது தாய்மொழி அவளுக்குத் தெரிந்த அந்த மொழியிலே நான் அவளுடன் பேசிக்கொண்டேன். உன்னை நேசித்தால் மட்டுமே எத்தனை சுகம் நேசித்தல் நேசிக்கப்படுதல் ஒரு சுகமே முரசத்தில் வாசித்தது ஞாபகம் வருகிறது) சிலிர்த்துக்கொள்கிறேன்.
"உன்னை நானும் என்னை நீயும் இப்படி அடிக்கடி பார்த்துச் சிரித்துக்கொண்டால் அர்த்தம் என்ன?
ப்ளீஸ் உன் உதடுகளுக்குப் போட்டி ருக்கும் மெளனப் பூட்டைத் திறந்து முற்றுகையிட்டிருக்கும் 型矿 @gu சாம்ராஜ்யத்தின் கதவுகளைத் திறந்துவிடு" அவளிடம் கேட்டுவிட்டேன்(கன்னம் கவனம் என்று சொல்கிறீர்களா? நானும் ஜாக்கிரதை யாகத்தான் இருக்கின்றேன். ஆனால்.) அவள் பூவாய்ச் சிரிக்கிறாள். நாணத்தால் முகம் சிவக்கிறாள். வசந்தம் என் வாழ்வில் வந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் மணிக்கணக்கில் கதைத் தோம் சிரித்தோம் காலம் கடந்தது.
திருமணம் என்ற பந்தம் வந்தது. எத்தனை சந்தோஷங்கள்.
"நான் பாக்கியசாலி
அவளிடம்
ತಿತಿತಿ'ಗೆ ಇಂದ್ಲ
இல்லை நான்தான் பாக்கியசாலி அவள் கூறினாள் வசந்தங்கள் வாழ்த்த சந்தோஷம் எங்களுடன் கை கோர்த்து புதிய சங்கீதம் LITTLS). UU35||
"எழும்புங்கோ.ம் எழும்புங்கோ என்ன பகற் கனவா எனது இல்லாள் அன்பாய் (அதட்டி) என்னை எழுப்ப கண்களைத் திறக்கின்றேன்.
"இவ்வளவு நேரமும் கண்டது கனவு தானா? என நினைத்துக்கொண்டு இல்லாளின் முகம் நோக்குகிறேன். "அட இது என் இதய தேவதைதானா? எத்தனை மாற்றங்கள் நரைத்த தலையும், குழி விழுந்த கன்னமும், மெலிந்து விட்ட தேகமும்" நான் எனக்குள் வியந்து போகின்றேன். (நான் மட்டும் என்ன இளைஞனா?) அவளது கண்களில் இருந்த கனிவு (மன்னிக்கவும் கண்டிப்பு) மாறாமல், "இந்த வயசில யார் கூட்டுயட்பாடுறிங்க? நீங்க ரிட்டையர் ஆனது உத்தியோகத்துல இருந்துதானே தவிர வீட்டு வேலைகளில் ல்லை என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஸ்கூல் விடுகின்ற நேரமாச்சு போய்ப் பேரப்பிள்ளைகளைக் கூட்டி வாங்கோ" கூறிவிட்டு அவள் தங்கப் பதுமை போல் (ஒ.ஸாரி தள்ளாடியபடி)நடக்கிறாள். இந்த இருபத்தைந்து வருடங்களில் எத்தனை மாறுதல்கள் முன்பு அவளை ஒரு நாள் காணவில்லையென்றால் பசி ஏது? தூக்கம் தான் ஏது? இதுதான் காதல் என்பதா? கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
எனது பேரப்பிள்ளைகளை அழைத்து வர பாடசாலையை நோக்கி விரைகின்றேன். என்னைக் கண்டதும் துள்ளி வந்த எனது பேரக் குழந்தைகளை அணைத்துக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி நடக்கின்றேன்.
இல்லாள் சிரித்துக்கொண்டு நின்றாள். அவள் இப்பொழுதும் அழகாகவே இருந்தாள். ஏனெனில், σΤρίτ காதல் ஆத்மா சம்பந்தமானதல்லவா?
(கற்பனை மட்டுமே)

Page 18
தருவது ரசிகன்
ளஞ்செழியன் வானத்தில் எரியும் நிலவின் வெளிச்சத்தில் தன் அருகே இருந்த தேவதையின் அழகு முகம் இரசித்தான்.
சீர்மிகு கலை வண்ணம் கண்ட மனது அந்த சிற்பத்தின் மீது வண்டாக ஏறி அமர்ந்து இரசிக்கும். இரசிப்பதோடு நிறுத்தாமல் அதனைப் படைத்துத் தந்த சிற்பியின் கற்பனைத் திறனையும் வியந்து கொள்ளும் புகழவும் செய்யும்.
இளஞ்செழியனும் தன் அருகே இருந்த பொன்மகளின் முகமும், பொன் கொழிக்கும் நிலம்போல செழித்திருந்த பூந்தேகமும் பார்த்து வியந்தான்.
"இந்த தங்கப் பதுமையைப் படைத்து தரையிலே p_a)6) || 61 sll'Lals 360)GII பாராட்டியே தீரவேண்டும்.
Gallata).
என்று மனதுக்குள் கொண்டான்.
பக்கவாட்டில் பார்த்தபோது பாண்டிய
மன்னனின் பட்டத்து யானை போல
கம்பீரமாய் நிமிர்ந்து செழித்திருந்த பருவ
எழில் இளஞ்செழியனை வதைத்தது.
அவன் விழிகள் தன் மீது புரள்வது
புரிந்து காவியா நாணத்தால் முகம் சிவந்தாள். நிலம் நோக்கித் தலை (560sbgubg. Tait.
காவியா இளஞ்செழியனை திரும்பிப் பார்க்க்வில்லை. புறக்கண்களால் அந்த மறவனைப் பார்க்கவில்லையே தவிர அகக் கண்களால் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தாள்.
"g:Talյիլյր":
உச்சரிக்கும் போதே எங்கே உதடுகளில் பட்டு அவள் பெயர் காயப்பட்டுவிடுமோ என்று கவலைப்படுபவன் போல பக்குவமாய் அழைத்தான்.
அழகு எப்போது வெறுக்கப்படுகிறது? Luflon- L5susólátigos.
அதனை காரியம் சாதிக்கும் சாதனமாகக்
சிலர் மாற்றும்போது
தங்கள் பழைய நிலையை மறந்து
ܢܠ
பெருமை காட்டுகின்றவர்கள் பற்றி
எம்.ஆர். மங்களராணி-கோமாரி ரணிகளை மறந்துவிடுகிறார்கள் அவர்கள் ஒருநாள் கீழே இறங்கிவரும் தேவை உள்ளபோது ஏணிகளும் அவர்களை மறந்துவிட்டால் குப்புற விழுவார்கள்
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் இது வரை எத்தனை ni g., 665
bigg, Giroit Tif?
கே.சந்திரன்-லுணுகல. 280 படங்கள் 280வது படம் தேவர் மகன்
LO..." வீணையின் நாதம் போல அந்த ஒற்றைச் சொல் மட்டுமே அந்த மோகன சுந்தரியின் உதடுகளில் இருந்து இறங்கி வந்தது.
"அருகிலே நானிருக்க, அப்படி என்ன ஆராய்ச்சி?
காவியா மெல்ல முகம் திருப்பி இளஞ்செழியனை நோக்கினாள்.
: விழிகளில் நிறைந்த ஆசையுடன் காவியாவின் விழிகளுக்குள் பார்த்தான்.
மான்குட்டிகள் போல துள்ளும் விழிகள் உதடுகள் சொல்ல மறுக்கும்
தரையிலே
எண்ணங்கள் விழிகளில் தெரிந்துவிடும் காவியாவின் மோகன விழிகளில் அவன் மீது அவள் கொண்ட ஆசை இருந்தது. அன்பு தெரிந்தது. ஒருமுறை நோக்கினால் தப்பிக்கொள்ள முடியாமல் சிக்கவைக்கும் மோக வலை தெரிந்தது.
இளஞ்செழியன் தவித்தான் அவள் விழிகள் பட்டதால் தீராத வியாதியில்
தமிழ் திரையுலகில் обоїөлошоф. காலங்களில் தோன்றிய கதைப்பஞ்சம் என்று தீரும்?
தி லிங்கேஸ்-வாகரை, தினம் நாலு-ஐந்து படங்களுக்கு பாட்டெழுதும் நிலையில் உள்ள கவிஞர்கள் படும் பாட்டைப் பார்க்கும் போது வரும் சமீபகாலத்தில் பஞ்சம் திரும் அறிகுறி தென்படவில்லை.
யாராலும் திருடமுடியாதவை எவை?
"யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்" இது நமது நாட்டுக்குப் பொருந்துமா?
ம.நிசாயா-இறக்கக்கண்டி "யாவும் போரே, யாவரும் கேளிர்" என்று மாறிக்கொண்டிருக்கிறதோ நிலமை என்று சந்தேகம் வருகிறது.
ബ്രഹ്മേit figuit, (UPLungsool Gioa
எம்.ஏறக்-மூதூர்-01.
யாராலும் திருட
உள்ளத்தில் பூட்டிவைக்கும் இரகசியங்கள்
பதவியில் இருந்து (0)\up/Tგუფი) (31
"தமிழரைக் கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும்" என்று சொன்ன தந்தை செல்வா பற்றிய உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன?
மகேஸ்-கொழும்பு-13 தம்மால் முடியாத விசயங்களை யெல்லாம் முடியும் என்று சாதிக்கும் அரசியல்வாதிகளைவிட அவர் பரவாயில்லை என்று நினைக்கிறேன்.
டியர் சிந்தியாசொல்லில் இனிப்பாகவும் (6) ყt tu, იტ) ეს * Իմ աTց օլմ: நடந்து
கொள்பவர்களைப் பற்றி
எம்நாசர்-நுவரெலியா கபடத்தனத்தின் மொத்த வடிவங்கள் ஆனால் கையாலாகாதவர் தங்கள் எணர்ணங்களை நேரில் வெளிப்படுத்தப் பயந்தவர்கள்
இ.தொ.காவில் பிணக்குகள் தீருமா?
எஸ்.தணிகைவேல்-நுவரெலியா பிரச்சனைகள் பகிரங்கத்திற்கு வந்துவிட்டதால் இனி பேசித் தீர்வுகாண வாய்ப்பிருக்காது.
ஏற்பட்டுள்ள
உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்கள் கிழக்கில் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படுமா?
அ. ஹரிகான்-மட்டக்களப்பு நடத்தி முடிப்பதில் ஜனாதிபதி உறுதியோடிருப்பதாகவே தெரிகிறது.
தினமுரசில் பேனா நண்பர் பகுதியில் இடம் பெற பணம் செலுத்த வேண்டுமா? எம். துர்கா-கொழும்பு-6. Gogol Gao GaoGJEJÍ LITÉ.
வைகோ, தமிழக முதல்வராகும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா?
கா.ஜோதிராஜ்-சிலாபம். தற்போதைக்கு இல்லை. செல்வி ஜெயலலிதாவுக்குத்தான் அடுத்த முதல்வராகும் வாய்ப்பும் வந்திருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டின் சிறந்த மனிதர் யார்?
வி. தனலக்சுமி-நீர்கொழும்பு யாசிர் அரபாத், நெல்சன் மணிடேலா, கிளேர்க்ராபின் ஆகியோரை கடந்த ஆண்டின் சிறந்த மனிதர்களாக அமெரிக்க ரைம்" சஞசிகை கூறியுள்ளது.
சிக்கியவன் வேதனை மீண்டும்
"g|ThՈւլյր" என்று அழைத் பேசுவதற்கு வி எதைப் பேசுவது என் ஆசை உள்ளே எரிய காதலர்கள் உலகில்
இளஞ்செழியன் தருகே தன் முகம் அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டான்.
ஆசைத்தி உள் முத்தத்தில் அந்த ெ
காவியாவுக்கு
முத்தம் இதமாய் ! முடி இரசித்தாள். என்று மனதுக்குள்
நெற்றியில் இரு UGTTIG) (SIG) 177IIIIIIIIIIIG) (1667 களில் ஊர்வலம் ஊர்வலம் நடத்தியபே துடித்த இதழ்கை
அமெரிக்காவில் ஜன் மனைவி ஹிலாரி மற்றும் செல்சியா ஆகிய முவன போலவே இன்னொரு கு போலி ஜனாதிபதி குடும்ப வரவேற்பை பெற்றுள்ள
GayLG GLIII மைக்கேல் நெவெல், ஹ கதேவெஸ், செல்சியா ே கிய அந்த மூவரை : ரட்டி படங்களில் நடிக்க வுை ஜனாதிபதி குடும்பம் 4 பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏ அவர்கள் போலிஜ எந்தவித ஆட்சேபனையும் போலி ஜனாதிபதி குடு பயந்தபடி இருக்கின்றன மக்களிடையே நல் அதே வேளையில் உயிரு என்பதால் பொது இடங் புரூப் அணிந்தே செல்கி சங்கடமாக இருக்கிறதா
(19 ibi Luisas, IDEJT கொண்டு வரப் SITSIGu: 6III päLDI கம்சன் சந்நியாசி ந் தேவகியின் எட் கொல்லப்படுவே நீ தானே? ரிஷி ஆமாம் நிச்சய கம்சன் சந்நியாசிதே
பெண்குழந்தை GOOI GUDB600AU, na. 蠶 G பெண் குழந்ை அவளுக்கு எட் பிறந்தேவிட்டது. 靛 Q Davis 5605 Pisó லிருந்து அவன் காட்டும் உண்ை கம்சன் (ப்யங்கரமா இல்லை இல்ல (இன்று இடப் $Â (pli di Dj) .: (எம்.ரி.வி தொை தின் உரிமை பெற வசனம் வெளியிட
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

போல துடித்தான்.
T. யங்கள் இருந்தாலும் 1று மறந்துவிடுவதும், ஏதாவது உளறுவதும் சகஜமான விசயங்கள். காவியாவின் முகத் கொண்டு சென்று
உதடு பொருத்தி
ளே எரிந்தமையால் வப்பம் தெரிந்தது. தன் காதலன் தந்த
-ീ
விழிகளை "இன்னும் தரட்டும்" நினைத்தாள்.
ந்து விலகிய உதடு பளிங்குக் கன்னங் நடத்தி, அவ்வாறு ாது உள்ளே சிலிர்த்து ள மைதானமாக்கி
ாதிபதி கிளிண்டன் அவர் அவர்களது செல்ல மகள் ரயும் அச்சில் வார்த்தது டும்பம் இருக்கிறது. அந்த ம் அமெரிக்காவில் பெரும்
லவே தோற்றமளிக்கும் ரிலாரி போல இருக்கும் பால் இருக்கும் ஜெசிக்நா ம் தற்போது விளம்பர விரட்டி பிடித்து தங்கள் க்கின்றன. இந்த போலி |ளிண்டன் தம்பதிகளுக்கு ற்படுத்தி உள்ளது
ாதிபதி குடும்பத்தினருக்கு தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் ம்பத்தினர்தான் தினமும் T.
வரவேற்பு கிடைக்கும் கும் அபத்து ஏற்படலாம் களுக்கு அவர்கள் புல்லட் றனர். இது அவர்களுக்கு
பாரதம் தொடர்) டுகிறார்)
தானே சொன்னாய். ாவது மகனால் நான் ன் என்று சொன்னவன்
DITU, பகி இம்முறை பெற்றது அவளுக்கு எட்டாவதாக பிறக்கவில்லையே! நவகியின் சாதகத்தில் தக்கே இட்மில்லை. ாவது ஆண்குழந்தை 3/6/6ն հiնակ կմ ால்லுவான் ந்த றுடைய கொடுமைகளி
6)()6)LİLİGör:3İĞÜl):
இது தான் உறுமிய வண்ணம்) 愉 Qö பெற்ற முக்கியமான தொகுப்புடன் காட்சி
க்காட்சி நிறுவனத் ДI LD5TLIJE 95003
ബ/@്)
ஊர்வலம் முடித்து அமர்ந்து கொண்டன இளஞ்செழியனின் உதடுகள்
: கலந்தன. உள்ளத்தில் அணை உடைத்து ஆசை வெள்ளம்காட்டாற்று வெள்ளம் போல, நாணம் என்னும் தடை உடைத்து கரை பெயர்த்து புரண்டு வந்தது.
காவியா இளஞ்செழியனின் மேல் உதட்டை மெல்லக் கடித்தாள்.
பெண்ணுக்கு வேகம் வந்தால் ஆண்பாடும் அவதிதான்.
இளஞ்செழியன் காவியாவின் இறுகிய
அணைப்பில் கட்டுண்டு போனான்.
"மெல்லிய கரங்களுக்கு இத்தனை
வலுவா? முதுகெலும்பு உடைந்துவிடும் போல் இருக்கிறதே எங்கிருந்து இத்தனை பலம் வந்தது?" மனதுக்குள் கேட்டுக்கொண்டான்.
எங்கே விலகிப் போய்விடுவானோஅணைப்பை தளர்த்தினால், என்று பயப்படுபவள் போல காவியா தன் இரு கரங்களையும் அவன் முதுகில் அழுத்தி இன்பச் சிறையை இறுக்கிக் கொண்டாள்.
என்று
இலக்கிய நயம்
என்று நினைத்தான்.
சிறைக்குள் இருந்தபடியே முகம் குனிந்தான். குனிந்தபோது மோதியது மோகன அழகு மோதிய அழகில் அவன் முகம் புதைக்க காவியா மெய் மறந்தாள். இளஞ்செழியன் காவியாவின் கிறக்க LD50 黜 முணுப்பை காதில் வாங்கி மகிழ்ச்சி கொண்டான்.
"ஜம்புலன்களும் ஒன்றாய் மகிழ்வதும் ஒன்றாய் சிலிர்ப்பதும் என்னே விந்தை" என்று இன்பத்தின் உச்சியில் ஏறி நின்ற
ജൂബിഞ/
உள்ளம் நினைத்துக்கொண்டது.
"கண்காது, நாக்கு முக்கு உடல், ஆகிய ஜம்புலன்களும் தமக்குரிய இன்பத்தை பெறும் வித்தை மனம் கலந்த காதலில் மலரும் காமத்தில் மட்டுமே உண்டு."
இளஞ்செழியன் நினைத்துக் கொண்டான். இளஞ்செழியன் நினைப்பது சரிதான். திருவள்ளுவரும் அதைத்தான் சொன்னாரோ? கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியு
முடிகிறது. ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்று இது நடந்தால் அரங்கத்தில் உள்ளது தெரியும். 12. செலவு செய்ய வேண்டுமென்றால்
இது இருக்க வேண்டும்.
வெட்டி ஒட்டி
இளஞ்செழியனோ சிறை கதவம் -மைமயுலனு விலகாமல் இருக்க வேண்டும். இன்பச் மொண்டோடி கண்ணே யுள சிறகுகள் முளைத்து சந்தோச வானில் அதிகாரம் 1 உலா நடத்திக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் குறள்-110
குறுக்கெழுத்துப்
2 3.
4. 5
丽下
8
O
" . " -38- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
இடமிருந்து வலம் மேலிருந்து கீழ் உலகத்தில் உயரமானவைகளில் 1. காச நோயாளிகளுக்கு இது ஒன்று. தொல்லை. நீரிலும் இருக்கும், நிலத்திலும் 2 வெளிச்சம் வரும் பாதைகளில் திரியும். ID இறுதிப் LILI GÖLD இங்கே 3 இப்பெயரில் ஒரு படம்
வந்திருக்கிறது.
5. தற்பெருமையுள்ளவர்கள் இதுவும் செய்வார்கள். (குழம்பியிருக்கிறது) 7. காசிக்குப் போவதை இப்படியும்
சொல்வதுண்டு. 9. உடம்பில் அடிபட்டால் இது
வருவதுண்டு. 1. இதில் போகும் போது கவனம்
தேவை. (தலைகீழாக )
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
15.01.1994க்கு முன்னர் அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
எமக்குக் டைக்கும்படி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-32 தினமுரசு வாரமலர் 88/14, சோமாதேவி பிளேஸ், கிரு லப்பனை கொழும்பு-05.
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு
செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசளிக்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-30க்கான சரியான விடைகள்: * 39 || || p || Goud in
禹 4. LH 601IT ய் | ல | வு S ° თე | ნ ი: JU
L (5 இ * д. LĐ 'up ഞ[0
uur" l|ti)|In)|th( 6öI || Gofق 13
1. ப. ஜெகதா
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல30இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
6. யாழினி மயில்வாகனம்
LDււմից, 6ունւկ, மட்டக்களப்பு. 2. ஏ.எஸ்.எம். நஸ்ருதீன் 7. எல். இக்பால்
கல்முனை. கண்டி 3. எம். ரோஹினி 8, எஸ். சாரதா
நாவலப்பிட்டி கொழும்பு-5. 4. இ. கந்தசாமி 9. சி. பாத்திமா
புத்தளம் கொழும்பு-6. 5. என். நந்தகுமார் 10. வி. ரகுநாதன்
கண்டி, நீர்கொழும்பு
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
இந்த அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
ஜன09-15,1994

Page 19
பிறப்பதற்கான வேளை நெருங்கி விட்டது. கம்சனின் பிடியில் சிக்கிச் சின்னாபின்னப்பட்டுக் கிடக்கும் மதுரா புரியின் விடுதலை வெகு தூரத்தில் இல்லை. கம்சனின் அழிவுக்கு இன்னும் எட்டுப் படிகளே பாக்கியுள்ளன. தேவகிக்கும் இது தெரியும் இருப்பினும் அவள் ஒரு பெண் பேதை தாயாகிக் கொண்டிருக்கும் தவிப்பு மேலிட்டு தேம்பிக்கொண்டிருக்கிறாள், சிறைக் கூடத்தின் இருள் -900LI கருத்தையும் இருளச் செய்துவிட்டது. குழம்பிப்போயிருக்கிறாள். நானே இருள்! நானே ஒளி பகலும் நான் இரவும் நான் காலைக் கதிரவனாக நான் ஒளிபரப்ப ஆரம்பித்ததும் இருள் அகன்று விடுகிறது. பகலிலும் ஒளிபுக முடியாத இந்தச் சிறைக்கூடம் உண்மை யின் ஒளிவெள்ளத்தால் பிரகாசிக்கத் தான் போகிறது. அதற்கான முதற் படி அமைக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த உண்மையினை கம்சனும் அறிவான். ஆனால் அவன் அகங்காரத்தால் அந்தகனாகி விட்டான். வேத வாக்குப் பொய்க்காது என்பதனையும் அவன் அறிவான். ஆனால் தான் எனும் அகங்காரம் கொண்ட அவன் விதியை வென்று விடலாம் என விண் ஆசை கொண்டு கொக்கரிக்கிறான். (வாயில்காப்போன் வருகிறான்) இவன் உண்மையில் வாயிற்காவல னல்ல. விதியின் தூதுவன் இவன். கம்சனின் அழிவுக்குரிய முதற்படி அமைக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதனை அறிவிக்க வருகிறான் இவன்
-காட்சி தொடக்கம்(கம்சனின் அரண்மனை) காவலன் வாழ்க மகாராஜா சிறை அதிகாரி
தகவல் அனுப்பியுள்ளார். (கம்சன் வாளை உருவிக்கொண்டு எழுகிறான்)
காட்சி மாற்றம் (சிறை-உருவிய வாளுடன் உள்ளே புகுந்த
புலம்புகிறாள்)
கம்ச என்னை அப்படிப் பார்க்காதே தேவகி உனது கோபம் பிரமன்பால் திரும்பட்டும். அந்த பிரம்மனே அவனுக்கும் எனக்கு மான போர்க்களத்துக்கு உனது வயிற்றைத் தேர்ந்தெடுத்தான். நான் என்ன செய்ய
முடியும்? நான் இருதலைக்கொள்ளி எறும்பாகிவிட்டேன். உம். கொடு. பிள்ளையைக் கொடு. தேவகி (அழுத வண்ணம்) இல்லை நான்
தரமாட்டேன். கம்ச நீயாகத் தராவிட்டால் நானே பறித்
தெடுக்க வேண்டிவரும். வாசு கம்சா! உனது எதிரி எங்கள் எட்டாவது மகன்தானே இந்த முதற்குழந்தையை எதற்காகக் கொல்ல வேண்டும்? கம்ச நச்சுப்பாம்பு நச்சுப்பாம்புதான். அது ரம்பமாக இருந்தாலும் இறுதியாக ருந்தால் என்ன, நஞ்சு நஞ்சுதான். வாசு கம்சா இதயமேயற்ற கொடியவனா காதே ஆண்டவனுக்கே அடுக்காத செயலில் இறங்காதே இவன் உனது மருமகன் அல்லவா? கம்ச இவனா என் மருமகன்? இல்லை! பிரம்மன் என் மீது ஏவியுள்ள முதலாவது பாணம் அவன் ஏவும் எட்டுப் பாணங்களையும் அழித்தே தீருவேன். தேவகி பேயும் தன் உறவினை நேசிக்கும்
அல்லவா அண்ணா? கம்ச உன் துயரத்தைக் கொட்டி என் இதயத்தை மென்மையாக்கி விட நினைக்காதே தேவகி உனது சொந்த அண்ணனின் உயிரைப் பற்றிக் கவலைப்படாத தங்கையா நீ தேவகி இவனை ஏன் அழிக்கநினைக்கிறாய்? என்னைக் கொன்றுவிடு கொன்று விட்டால் எட்டுக் குழந்தைகள் பற்றிய உன் பயமும் நீங்கிவிடுமே கம்ச கொடு குழந்தையை. தேவகி வேண்டாம் அண்ணா வேண்டாம் கம்ச கொடடி அதை. தேவகி வேண்டாம் அண்ணா.
கம்சன் கையை நீட்டி குழந்தையைப் பறித்து சுவரின் மீது மோதுகிறான்) வாசு அழாதே தேவகி.
(கம்சன் சிரித்து மகிழ தேவகி அழுகிறாள்)
-காட்சி மாற்றம்(சிறை சுவரில் இரத்தக்கறை) காலத்தின் குரல் இருள் சூழ்ந்த சிறையின் சுவரிலே சிசுவின் இரத்தக்கறை கம்சனின் அழிவை முன்னறிவிக்கும் முதல் அடி இது கம்சன் கொக்கரிக்க வில்லை. அவனுடைய தலை விதியே அவனைப் பார்த்துக் கைகொட்டிச் சிரித்தது. அவன் மீண்டும் சிறைக்கு வருகிறான். அவனுடைய அழிவுக்கான அடுத்த காலடியைக் காண வருகிறான். அவனல்ல சிரிப்பது அவனுடைய விதியே அவனுடைய கடைசிச் சிரிப்பாக இருக்கப் போகிறது.
ஜன09-15,1994
காலத்தின் குரல் தேவகியின் முதல் குழந்தை
கம்சனைக் கண்டு தேவகி அழுது
(கம்சன் சிறைக்கு வருகிறான். அடுத்த குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு தேவகி புலம்புகிறாள்) தேவகி இல்லை.இல்லை. கம்ச பிள்ளையைக் கொடுத்துவிடு.
(கம்சன் குழந்தையைப் பறித்து சுவரில் மோதுகிறான். இரத்தக்கறை சுவரில் படர்கிறது. இவ்வாறு ஆறு இரத்தக் கறைகள் சுவரில் காணப்படுகின்றன)
காட்சி மாற்றம்(சிறைரோகிணிதேவி சிறைக்கு வருகிறார்) ரோகி தேவகி கடுமையாக எதைப்பற்றி
யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறாய்? தேவகி எனது வயிற்றிலுள்ள இந்தக் குழந்தையும் கொலை செய்யப்பட்டு விடுமே அக்கா எனது கண் முன்னா லேயே எனது ஆறு குழந்தைகளும் கொல்லப்பட்டதைப் பார்த்துக்கொண்டு நான் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறேனே அக்கா! ரோகி உனது எட்டாவது குழந்தைக்காகவே
காத்துக்கொண்டிருக்கிறாய் நீ தேவகி இந்தக் கொடுமையை இன்னும்
சகிக்க என்னால் முடியாது அக்கா ரோகி தேவகி உனது வயிற்றில் வளரும் கருவினை எடுத்துச் செல்லவே இன்று இங்கு நான் வந்திருக்கிறேன். தேவகி என் வயிற்றுக் கருவினையா? ரோகி: ஆமாம் உனது கருவினை நான் ஏற்றுச் செல்லப் போகிறேன். அப்போது கம்சன் உன் மகனை ஒன்றும் செய்ய முடியா தல்லவா? ஆகவே கவலையை விடு. தேவகி அக்கா அப்படியே செய்வோம்
வந்துவிட்டது. இத தேவகி நீ இப் குழந்தைக்கு தாயா தேவகிதேவ வாக்கின் இல்லை என்று க ஆனால், நான் குழந்தைகளுக்காக உரிமை இல்லாய சுமையினை இற கொஞ்சம் அழவி வாசு: அக்குழந்தைகளு
வேண்டாம் என்று ஆனால் உன் காணாதிருக்கட்டும் தேவகி கண்ணீர் சிந் கிறேன் பிரபு ஆ6 தான் முயன்றாலும் படுத்த முடியவி வில்லையே பிரபு வாசு கூடுமானவரை
தேவகி
-JIL f) I (சிறை-தேவகியின்
காவலர்கள் உரை காவலன்: இளவரசி ப சகிக்க முடியவில் காவ: குழந்தையை
கிறார். இங்கேயே தனது சொந்த படுகொலை செய்ய J.GSIJ.GIT(BGA) JITGi காவ3 எந்த நாட்டு
கொடுரமாகக்
அக்கா எனது குழந்தை மீது எனக்கு எத்தனை அக்கறை இருக்கிறதோ அத்தனையும் தங்களிடமும் : (தேவகி ஒரு விளக்கினை எடுத்து ரோகினியிடம் கொடுக்கிறாள்)
-காட்சி மாற்றம் (கம்சனின் அரண்மனை-சிம்மாசனத்தில் கம்சன் வீற்றிருக்க அரச மருத்துவர் முன் நிற்கிறார்) கம்சஆத்திரத்துடன் எழுந்து) என்ன கூறுகிறீர்
அரச வைத்தியரே!
அரவை உண்மைதான் மகாராஜா எனக்கு
ஒன்றுமே புரியவில்லை. நேற்று முன் தினம் நான் இளவரசியாரைப் பரிசோதித்தேன். கர்ப்ப நாடி தெளிவாக இருந்தது. இன்று போய்ப்பார்த்தபோது கர்ப்பத்துக்கான அறிகுறி எதுவுமே அவரிடம் காணப்படவில்லை. என்ன
நடந்தது என்றே தெரியவில்லை LDUSITUITIT கம்ச கர்ப்பம் கலைக்கப்பட்டிருக்கலாமா? அரவை: இல்லை மகாராஜா கம்ச குறைப்பிரசவமாகியிருக்கலாமா? அரவை எனது பரிசோதனையில் அவ்வாறு
தோன்றவில்லை மகாராஜா கம்ச (பலமாகச் சிரித்தவண்ணம்) அரச வைத்தியரே உண்மையில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்று புரிகிறதா உமக்கு? அரவை தெரியவில்லை பிரபு கம்ச கம்சனைக் காணப் பயந்து அந்தக் குழந்தை ஓடிவிட்டது. எதிர்காலமே என் வலிமை கண்டு அஞ்சி அலறி ஓடிவிட்டது வைத்தியரே!
(தொடர்ந்து கம்சன் சிரிக்கிறான்) காலத்தின் குரல் கம்சன் சிரிக்கிறான். அவன் தன்னைப் பார்த்தே சிரிக் கிறான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது. தன்னுடைய தலைவிதியினை தானே மாற்றிக்கொண்டு விட்டதாக கம்சன் மனப்பால்குடிக்கிறான். ஆனால் எனக்குத் தெரியும்- அவனுடைய விதி அவனை மிக நெருக்கமாக அண்மித்து வந்துவிட்டது என்பதனை நான் நன்றாகவே அறிவேன். கைக்கெட்டிய தூரம்வரை அவனுடைய அழிவு வந்து விட்டது. ஆகவே, மேலே நடக்க வேண்டியவற்றைத் தொடர்ந்து கவனிப்போம். தேவகியையும் வாக தேவனையும் தொடர்வோம்.
காட்சி மாற்றம் (சிறை-வாசுதேவன் தேவகிக்கு ஆறுதல் கூறுகிறான்) வாசு தைரியமாய் இரு தேவகி நம் கனவுகள் நனவாகும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. தேவகி அமைதியாக இருக்கத்தான் நான் முயற்சிக்கிறேன். ஆனால் எனது தாய்மை தாங்க முடியாமல் தவிக்கிறதே. கடந்த ஆறு குழந்தைகளுக்காக நான் அழுதேன். அக்குழந்தைகளை பத்துமாதம் வரை சுமந்து எனது இரத்தத்தையே கொடுத்து வளர்த்தேன். ஆனால் முடிவு என்ன வானது என்று தாங்கள் கண்டீர்கள் அண்ணன் வருகிறான், குழந்தையைப் பறிக்கிறான், சுவரில் வீசி எறிந்து பெரும் இரத்தக் கறையினை சுவரில் பதித்து விடுகிறான். இனிமேலும் இந்தத் துயரத்தைக் கண்டு சகித்துக்கொள்ள என்னால் முடியவில்லை பிரபு வாசு தேவகி இத்தகைய சூழ்நிலையில் அமைதி என்பது தான் தைரியத்தின் மறு அர்த்தம் நமது துன்பங்கள் யாவும் முடிவுக்கு வரும் காலம் காலடிக்கு
609,956 TITGEGAJ GRIL எப்போதும் கேள்விப்பட்டதும் காவ : தனது சகோத அவளுடைய அெ செய்கிறான். இவ தற்கே பரிதாபமா காவ 2 இதோ!
ழந்தைக்குத் த துவும் நிச்சயமா பட்டுவிடும். காவ 3 ஆண்டவா ! துர்ப்பாக்கியவதிக் முடியாதிருக்கிற.ே காவ1 பரிதாபகரமான
இளவரசி,
(பிறந்த குழந்தை --J, TIL "LýI (சிறை - தேவ தேவகி அழாதே மகனே இரு உன் அழு மாமன் கம்சன் ஓ அழாதே மகனே வாசு அவன் அழட்டு என் மகனை அவ தேவகி பிரபு இன்னும்
என் கைகளில் அதுவரையாவது குளிரப் பார்த்து வாசு தேவகி இவன் ஓடி மறைய வந் நமது எட்டாவது கொடுமைகளுக்கு அவதரித்துள்ள தேவகி: al
அந்த இதயம் விடுவான். அது GÖSTUSGITATGÅ) GT GÖT மகிழ விடுங்கள் வாசு அஞ்ச வேண்டா
ஒன்று சிறையி மின்னலுடன் அ அசரீரி வாசு தேவா எதிர்கால ஒளிவி இதனை யமுனா கோகுலத்திலுள் நந்தகோபனிடம் சேர்த்துவிடு. தேவகி விலங்கிடப்பு நீங்கள் எவ்வா (2L60tly. IIIa of அறுந்துவிழுகின் GJITë:LITij:5TIT GJAJ சங்கிலிகளே அறு தேவகி ஆனால் இருப்
6)
 
 
 
 

னை நினைவில் வை. பாழுது எட்டாவது ஈப் போகிறாய். து எனக்கு நம்பிக்கை த வேண்டாம் பிரபு ஒரு தாய் எனது ான் அழுவதற்குக்கூட மன வேதனைச் குவதற்கு என்னைக் |ங்கள் பிரபு காக உன்னை அழ டுக்கவில்லை தேவகி கண்ணீரை கம்சன்
ாமலிருக்க முயற்சிக் ால் நான் எவ்வளவ
கண்ணீரைக் கட்டுப் ல்லையே முடிய
அமைதியாக இரு
ாற்றம்அறைக்கு வெளியே IIL6) டும் துன்பம் பார்க்கச் OG). |ங்கேயே ஈன்றெடுக் அந்தக்குழந்தையை அண்ணனாலேயே |ப்படுவதையும் தனது
கிறார். அரசனும் இவ்வளவு குழந்தையைத் தன்
காவலர்களும் உள்ளனரே வாசு:நாம் எதையும் செய்யவேண்டியதில்லை தேவகி விலங்குகளிலிருந்து என்னை விடுவித்தவன் எவனோ அவனே இரும்புக் கதவுகளையும் வாயில்களையும் திறந்துவிடுவான். (பெரும் புயல் ஒன்று எழுகிறது. காவலர்கள் மயங்கி விழுகின்றனர். சிறைக் கதவுகள் ஒவ்வொன்றாகத்திறக்கின்றன. உக்கிரசேனன் தனது அறையிலிருந்து இந்தப்புதுமைகளை அவதானிக்கின்றார்) உக்கிவாசுதேவரே காலம் தாழ்த்தாதீர்கள் குழந்தையை உடனடியாக எடுத்துச் செல்லுங்கள் வாசுதேவர் குழந்தையை ஒரு பேழையில் வைத்துக்கொண்டு வெளியேறுகிறார் தேவகி அழுதுகொண்டே இருக்கிறாள்) பின்னணிப்பாடல் கிருஷ்ணாஷ்டமி புதன்
கிழமை இரவு கம்சனின் சிறைக்கூடத்தில் கண்ணன் அவதரித்தான். கண்ணன் அவதரித்தான்.)
தேவகி ஆண்டவா
-காட்சி மாற்றம்(சிறையின் வெளிப்புறம் பலத்த காற்று வீசுகிறது. வானில் மின்னல் தோன்று கிறது- 'ತ್್ வழிகாட்டியாக பலத்த புயல் வீசிய போதும் தனது தலையில் குழந்தையைக் கிடத்தியுள்ள பேழையை வைத்துக்கொண்டு வாசு தேவன் அமைதியாக முன்னேறுகிறார்)
-காட்சி மாற்றம்யமுனா நதிக்கரை- தொடர்ந்து பேய் மழை பெய்கிறது. ஆற்றின் நீர் மட்டம்
கொல்வதை நான் கண்டதும் இல்லை.
ിങ്ങെ',
ரியின் குழந்தைகளை ண்ணன் படுகொலை TGN JU fl-OLLJLJ LJITIL'ILI த இருக்கிறது.
இளவரசி அடுத்த யாகப் போகிறாள். 3,5 G5IIGOG). Gartill
ாங்களாவது இந்தத் உதவுவதற்கு
நிலையிலிருக்கிறார்
பின் அழுகுரல்) TADIOLDநியின் அறை) | மகனே அமைதியாக ரல் கேட்டால் உன் டி வந்து விடுவான்.
தேவகி இங்கு தா ன் நன்றாக அழட்டும். கொஞ்ச நேரம்தானே ருக்கப் போகிறான். 6 TGÖT LIDEGO)GOT, EGGST விடுகிறேனே நம்மை விட்டு விட்டு வன் அல்ல. இவன் புத்திரன், கம்சனின் முற்றுப்புள்ளி வைக்க தவகுமாரன். ாக்க முடியாது பிரபு ற்றவன் ஓடி வந்து வரையாவது என் மகனைப் பார்த்து பிரபு
தேவகி (ஒளிக்கதிர் ள் தென்படுகிறது. ரி கேட்கிறது) மனித சமுதாயத்தின் க்கு இந்தக் குழந்தை நதிக்கு அக்கரையில் உன் நண்பன் கொண்டு போய்ச்
டுள்ளீர்களே பிரபு போக முடியும்? |ங்கும் சங்கிலிகளும்
இறைவன் அருளால் துவிட்டன. க் கதவுகளும் வாயிற்
TULDGOfi
இருக்கிறது.
உயர்ந்து கொண்டே இருப்பினும் வாசுதேவன் ஆற்றில் இறங்கி நடக்கிறார். பேழையிலிருந்து குழந்தையின் LISib fai) வாசுதேவனு
டைய முக்குவரை இருந்த நீர் கீழிறங்கி வழிவிடுகிறது. மிகப் பெரிய நாகம் ஒன்று தன் படத்தை விரித்து மழை நீர் குழந்தையில் படாமல் பாதுகாத்துச் செல்கிறது.
-காட்சி மாற்றம்கோகுலம் - நந்தகோபனின் இல்லம் வெளிப்புறம்- நந்தன் கதவு திறக்க வாசுதேவர் குழந்தையுடன் உள்ளே வருகிறார்) நந்தன் வாருங்கள் வாசுதேவரே! தங்களை எதிர்பார்த்துக்காத்து நிற்கிறேன். உள்ளே வாருங்கள் நண்பரே. இருவரும் உள்ளே வந்ததும் நந்தன் கதவைத் தாழிடுகிறார்) நந்தன் சிறையிலிருந்து எவ்வாறு தப்பி
வந்தீர்கள் நண்பரே? வாசு விலங்குகள் அறுந்தன. கதவுகள் திறந்தன. யமுனா வழி விட்டாள். இதோ இதுதான் தேவகியின் எட்டாவது மைந்தன் நந்தன் ஆகா.வாசுதேவரின் எட்டாவது மைந்தனே! வா மகனே என்னிடம் வா வாசுதேவரிடம்) வாசுதேவரே உண்மை யில் நான் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த இக்கட்டான் வேளையில் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக நினைத்த மைக்கு பெருமைப்படுகிறன்ே என்னைப் பெருமைப்படுத்திவிட்டீர்கள். இது சாதாரண மானிடக் குழந்தையல்ல. கம்சனின் கொடுமைகளிலிருந்து மனித சமுதாயத்தை மீட்பதற்கு அவதரித்த தெய்வக் குழந்தை இது நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் தேவகியும் நீங்களும் ஏற்றுக்கொண்ட கடமையைச் செம்மையாக நிறைவேற்றி விட்டீர்கள் நீங்கள் விட்ட இடத்திலிருந்து தேவகியும் நானும் எமது கடமையைத் தொடரப் போகிறோம். குழந்தையைப் பார்த்து அன்புடன் வணக்கம் செலுத்துகிறார்) எம்மை விடுவிக்க வந்த பெருமானே! உம்மைத் துதிக்கின்றோம். PLDS வரவால் எமது இல்லம் அருள் பெறுகிறது. என் தேசமும் உமது அருளால் பெருமை பெறுகிறது. குழந்தை சிரிக்கிறது) வாசுதேவரே இத்தகைய வெகுமதியைத் தந்த தங்களை நான் வெறும் கைகளுடன் வழியனுப்ப முடியாது. சற்றுப் பொறுங்கள் நண்பரே, தயவு செய்து போய்விட வேண்டாம். நான் அதிகம்
தாமதிக்கமாட்டேன். இதோ வந்து விடுகிறேன்) நந்தன் குழந்தை கண்ணனுடன் உள்ளே செல்கிறார்)
-காட்சி மாற்றம்நந்தனுடைய இல்ல உட்புறம் ஒரு குழந்தையுடன் யசோதா படுத்தி ருக்கிறாள். நந்தன் குழந்தை கண்ணனை யசோதாவின் அருகில் கிடத்திவிட்டு அவளருகில் கிடந்த பெண்குழந்தையைத் தூக்கிக்கொண்டு வெளியே வருகிறார்)
காட்சி மாற்றம்நந்தனின் இல்லம் முன்புறம் நந்தன் குழந்தையினை வாசுதேவனிடம் கொடுக்கிறார்) நந்தன் யோசிப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை வாசுதேவரே குழந்தை பிறந்த செய்தி கேள்விப்பட்டதும், கம்சன் பதறி ஓடி வருவான். அப்போது அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் வாசுதேவரே நீங்கள் எனது நண்பர் யசோதா தேவகியின் சினேகிதி, யசோதாவுக்கு இப்பொழுதுதான் இந்தக்குழந்தை பிறந்தது. வாசு பெண்குழந்தை நந்தன் ஆமாம். இந்தக் குழந்தை பிறந்து இருப்பதையசோதையும் அறிய மாட்டாள். அவளுக்கு இன்னும் மயக்கம் தெளிய ഖിബ). வாசு நண்பரே! என்ன காரியம் செய்து விட்டீர்கள்? என்னுடைய குழந்தையைக் காப்பாற்றுவதற்காக நண்பராகிய உங்களுடைய குழந்தையைப் பலிகொடுக்க நான் அவ்வளவு சுயநலக்காரனா? வேண்டாம் நண்பரே. இந்தக் காரியத்திற்கு உடந்தையாக இருக்க என்னால் முடியவே (UPLG) UITgl.
நந்தன் தைரியத்தை இழக்காதீர்கள் வாசுதேவரே இந்தப் பெண் குழந்தையைக் 56997 L TG) 5 Libér6ôt தன்னுடைய
எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடும் அல்லவா? இறைவனில் நம்பிக்கை வையுங்கள் என்னுடைய சொல்லைக் கேளுங்கள் வாசு என்னுடைய சுயநலம் என்னையே ஆட்கொண்டு விடுகிறது என்ன செய்யலாம். நண்பரே! தங்கள் சொற்படி நடக்கிறேன். நந்தன் வாசுதேவரே தன்னலத்தால் நீங்கள் தூண்டப்படவில்லை, கம்சனே சுயநலக் காரன். அவனே பெரும்பாபி அவனு டைய பேராசை அவன் கண்களை மறைக்கின்றது. அவன் செய்த கொடுமைகளும் பாபங்களும் பெரும் gFITU j:(38); LITU, மாறி, அவனுடைய முடிவுக்கே அடித்தளம் அமைத்துவிட்டது என்பதை அவன் அறிவான். ஆனால் 9Jangör 9 póla LDU Tällflös df, LókafopTGÖT,
தாமதிக்க நேரமில்லை நண்பரே, மீண்டும் சுயநலம் என்று எண்ணித் துன்பப் படாதீர்கள். மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக நாம் செய்யும் கடமை இது இதுவே உண்மையின் ஒளி வாசுதேவன் பெண் குளந்தையுடன் செல்கிறார்) பின்னணி அங்கே சென்றது ஆண்குழந்தை இங்கே வருகிறது பெண்குழந்தை
காட்சிமாற்றம்(சிறை-வாசுதேவன் பெண்குழந்தையுடன் சிறைக்குள் வருகிறார் திறந்திருந்த கதவுகள் எல்லாம் மீண்டும் முடிக் கொள்கின்றன) தேவகி என்ன நடந்தது பிரபு? வாசு தேவகி உன்னுடைய குழந்தையைப் பெற்றுக்கொண்டு நந்தகோபன் யசோதாவின் பெண்குழந்தையைத் தந்திருக்கிறான். (காவலர்கள் எழுகின்றனர் குழந்தை பிறந்திருப்பதைப் பார்த்து கம்கனிடம் தகவல் தர ஒடுகின்றனர்)
-காட்சி மாற்றம்
(கம்சனின் அரண்மனை- கம்சன் படுத்திருக்கிறான். 1776/G) plai வருகிறான்)
<alalót: IDMIDIIgffl (DGITUIgill Blog 61: 616irani? காவல வாழ்க மகாராஜா சிறை அதிகாரி. கம்சன் வரச்சொல். காவல தங்கள் சித்தம் மகாராஜா சி,அதி வாழ்க மகாராஜா கம்சன்: என்ன செய்தி கொண்டுவந்தீர்? சி.அதி: இளவரசிக்கு ஒரு பெண்குழந்தை
பிறந்திருக்கிறது. கம்சன் (ஆச்சரியத்துடன்) என்ன பெண் குழந்தையா? தேவகி பெண் குழந்தையா பெற்றிருக்கிறாள்? அந்தச் சந்நியாசி சொன்னானே. (மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்த வண்ணம்) அவன், அவன்.இனி என்னை எவனும் கொல்ல முடியாது. எனக்கு அழிவே இல்லை. ஆகா! எனக்கு அழிவே இல்லை. எனது தங்கை தேவகியையும் அருமை நண்பர் வாசுதேவனையும் அனாவசியமாகத் துன்புறுத்திவிட்டேன். அவர்களுடைய அருமைக் குழந்தைகளையும் கொன்று விட்டேன். (பற்களை நறுமியவண்ணம்) எங்கே அந்தச் சந்நியாசி? அவனைத் தான் கொல்ல வேண்டும் இழுத்து வாருங்கள் அவனை காவலன் அப்படியே மகாராஜா
(ரிஷி சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்ட வண்ணம் கம்சனின் அரண்மனைக்குக்
(18ம் பக்கம் பார்க்க)

Page 20
॥ ார்ந்த நந்தி டாந்துத் தருவரே
in
செட்டி கொழும்பு-11
', '-
---- இறகுகள் இருந்தன பறப்பது கிடையாது
நந்தர்யபித bar:1982 at: 3982 at: 330A80E75a:EGI
Brink-Hurluetoot''' ரிந்து டுரிந்தார் ந்கரம்ா ரர் வந்து திபேடு
Earl
கோபுரம் ாவின் முதன்து | = T पि।
Ti
ா மார்கள் ாப் பார்
மட்டுமா ■■■■ ான் பாரிங்டனி ாாடங்கப்
■、W
■
rafia IA
l-IMI TMI TMI TMieMarti இதுவே டாப் மிாடா கோபுர ஆ அபு பங்குவா T-T山」山口疊 J圓 ாப்பட்டது -ஏட்ரிபத்தி | NSNALE MILITIE TROE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ܠܐ ܐܡ11 ܒܬܐ ܐܘܗ ܡ ܕܡ 11 1 1 1 ܙܕܩ ܕܬܗܘܐF
ாக்கி ை
॥
॥
t
| LLAU Liu
அத்தும்
ப *帅
-- Bria IIIEEEEEE| RWA || MNG || I тыш ■■■ ந்யாத NIIT III III, IL EN TIL NIIT II list of intonia is
பார்மர் டார் ாடாள் புகார் பாட்டுள்ா என்பது |T |-
LuL u Y LLL Y S T L T LLLLSSS L S T S T T LL LYZTu SL L L L L L L SSS TTTTTT L SSS TTTTLLLLSSSZL T TTTZLS L L L L L L L TT TT LL L LLL LL LLL LLL LLL LLLLD S
L S L L L L S L Y T TT LL TTT T TTL TLTTLLLLL
ாந்து வேறுபடுரே விந்திாட்டு
Ll |Illi. டாட்ார்சா என்பவரது நபா படத்திருது அவர் | || || LIKIH LATI kiuj
TAKIMDAWWIMI I
ஒரே LIIII iji J50||
ாட்டு டய பொள் பாடந்துவரும் நாள் ாள் நட்டு பேஸ் ஹெய்க் வெளி படத்துள்ள பாயும் சேர்க்கப்பட்டுள்ாது அதுவும் திரா தாங் ட ாதா பா தி ஜர்மனியில் நடைபெற்ற உள்ளரங்ா Tril Mann zur und ala La Thinkt füLit LL LLLLL ZS S uT S S TT L SZYZT TTTT II,III si
கூரையோ
Salg)
த விளையாட்டாங் தி ஒரு விட
ருக்கிறது. பாத்தா பரங்கிலும் பிடித ரப்பு அது பிந்த விளாட்டங்கை முடி
உலகத்தில் மிக நீளமாய் | lati
yn LlyfULLY MAC) Nil (The Linutil
Niti WAT AL 'N AWIJININ ாத்தில் பிருக்கிறது. நன் பெயர் வொ I FILITLI.
Ynys y Win illust til தாய் புத்தத்திலும்
II