கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1994.05.08

Page 1
listered as a News Paper in Sri Lanka
-
NAVRANI ARIA ரேமாவின் தென்னாபிரிக்க
வெற்றிடத்தை இங்கும்
༢.༤༽
1_¬ܕ 4.
 

S5
OITTUILD OUD III D Uí Eir
|A|
ற்படுத்து DÖD  ̄ ܓ
A அதுதான் தினமுரசு

Page 2
angranulinriggs Girl Googs GS50LL, LI LI LI IT fir
அதில் வெற்றி கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை வைத்து கரியத்தில் றாம் உலக ஆதாயத்திற்காக நூறு
ಟ್ಲಿ முயற்சியில் ஈடுபடும்போது
தம்நம்பிக்கை விசுவாசம் வைக்கின்றோம். ஆனால் ஆத்தும்இலாபத்திற்காக ஆண்டவரில் இறைமகன் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை விசுவாசம் வைக்கின்றோமா? நாம் கர்த்தரில் வைத்திருக்கின்ற விசுவாசம் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்குநமது இருதயமேசாட்சியாக ACBL).
இறைமகன் கிறிஸ்துநாதர்வாழ்ந்ததாலத்தில் அவரில்விசுவாசம் வைத்தோர் அடைந்ததிருப்தியும் வெற்றியும் எண்ணிலட்ங்காதவைகள்
பே. 56
பசு கப்பர்நகூமில் பிரவேசித்தபோது நூற்றுக்கு அதிபதி ಕಿ: அவரிடத்தில் வந்து "ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே
üé àLßs Glänläü(alöMMüü
கின்றான்." என்று வேண்டிக்கொண்டான்.
அதற்கு இயேசு: "நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன்' என்றார்.
நூற்றுக்கு அதிபதி "ஆண்டவரே நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல. ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான். நான் அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவனாயிருந்தும் எனக்குகீழ்ப்பட்டிருக்கின்ற சேவகரும் உண்டு நான் ஒருவன்ைபோவென்றால் போகின்றான் வாவென்றால் வருகின்றான். இதைச் செய்யென்றால் செய்கின்றான்' என்றான். இயேசு இதைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப் பின் செல்கின்றவர்களை நோக்கி; "இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட சுவாசத்தைக் காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன்"
ன்பு இயேசு நூற்றுக்கதிபதியை நோக்கி,
உனக்கு ஆகக்கடவது"
619 DIT. 955 நாழிகையிலேயே அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான்.
(is-8 5-10,13) றைவனில் விசுவாசம் வைக்கும்
ருபோதும் கைவிடப்பட் :: STSIGIGICGII நாமும் இறைமகன் கி வைத்து பயன்பெறுவோ எல்.கே.ந
கவிதைப்போட்டி இ
களம்தேடி வந்த கவிை வெற்றிமுகம் கண்டதுவும், வியக்க
தேடல்
தெருக்கத்து
க்தியுள்ள நீங்கள் எல்லாம் த்தமின்றி போவதால்-ஒருதுளி சமனற்ற ாதமற்ற நாங்களெல்லாம் ாவைத் தேடிப் போவதா?
பதினா ரெளின்-ஹொறகொடநாட்டில்
இங்கேத
நுகர்வு
283 5 ITUII9.
இராமநாதன் பிரிய இரத்தி
I, III GBL IFGW)
பாதையிலே u|േTൺஅழிகின்ற ம
கழ்கால நிகழ்வுகளால் : தமும் நாம் காணுகின்ற : ஜமான தெருக்கூத்து.
கே.சத்தியேந்திரா
lot lasessful.
மனிதம் ஆயுதச் சோலையில் உலகம் GLIN கதி வாழ்வில் மனிதம்! Ο
உம்முல் மக்கியா-புத்தளம்.
வண்ண வண்ண முகம் கொண்டு ன்னகையுடன் பவனிவரும், எங்கள் அன்பி முத்தான தினமுரசே உன் தித்திக்கும்
சய்திகள் அனைத்தும் சுவையோ, அம்சமு வை. ஆசிரியரின் முரசம் முதல் ரசிகன காபாரதம் வரை வெளுத்துக் கட்டு தூள்கி கிறாய். அத்தனையும் பயனுடையவை. நமது 8 ாராட்டுக்குரியவை உனை நீடூழி வாழ்க சேகரிக் ன்று வாழ்த்தும், 9|L 6 சாந்தி நட்ராசா-பெரியகல்லாறு-02.
அன்பின் முரசே, நீ தரும் அனைத்து ஆக்கங்களும் ஜார். அதிலும் தகவல் பெட்டி, ந6 ருத்துவ விந்தைகள் போன்றவை வைத்த அருமை. நீ தரும் புதுமைகளை சூடின் யாசித்தால் உண்மையா பொய்யா போடு என்றுகூட மெய்மறந்து போகின்றேன். தாங்கு இனிமையான தகவல்களையும் காவிய சிறுகதைகளையும் தரும் நீ நூறாண்டு புக்கு ாலம் வாழ்க வாழ்க,வாழ்க. நயம்
உன்னை தவறாது வாசிக்கும் காலத் a 167 SITU GOOI ரமிளா பூபதிதாசன்-இறத்தோட்டை ஒரு இ
o அன்பின் ஐயா, ஆசிரியனான நான் ஓர் அரசியல் என்ன பிரியன், அரசியல் கட்டுரைகளை 9.048 வாசித்து முடித்த பின்னரே என் எங்கே ஏனைய கடமை. முரசு வெளியாகியது சாம்ரா முதல் இன்றுவரை தவறாது வாசித்து எங்கே
மகாஒயா மகேந்திரன் இன்ே
தெகியோவிட்ட என்
காலத்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இஸ்லாத்திற்காக முதன்முதலில் உயிர் தியாகம் செய்த உத்தமி ஹஜ்ரத் ஸுமையா பின்த் கய்யாத் (ரழி)அவர்கள் ஹஜ்ரத் அம்மார் (ரழி) அவர்களின் தாயார் ஆவர்கள் தமது கணவர் ஹஜ்ரத் யாஸிர் (ரழி), குமாரர் அம்மார்(ரழி) ஆகியோரைப் போலவே ஹஜ்ரத் ஸ்மையா (ரழி) அவர்களும்இஸ்லாத்திற்காக கடுமையான கஷ்ட நஷ்டங்களைச் சந்தித்துப்பெருந்தியாகம் செய்தவர் ஆவார். இஸ்லாத்தின்மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த ன்பின் காரணமாக இவ்வளவு சங்கடங்களுக்குப் பிறகும்கூட குலையாத ஈமானில் தளராத உறுதியும் கொண்டிருந்தார்கள் தகிக்கும் வெய்யிலிலோ சுடு மணலிலே, கூழாங்கற்களிலே அவர்களைக் கிடத்தி சித்திரவதை செய்யப்பட்டது. உருக்குச் சட்டை கடும் வெயிலில் நிறுத்தி வாட்டப்பட்டது சூடேறிய உருக்குச்சட்டையின் உஷ்ணத்தால் அவர்களது பரிசுத்த உடல் பாகாய் உருகியது. அண்ணல் 麗 (ஸல்) அவர்கள் அச்சமயம் அப்பக்கம் போக நேரும் போதெல்லாம், ஹஜ்ரத் ஸுமையா(ரழி) படும் மரணாவஸ்தையைக் கண்டு மனம் உருகுவார்கள் பொறுமையோடிருக்கும்படி உபதேசித்து மறுவாழ்வில் நிச்சயமாக சுகமான சுவர்க்கவாழ்வு இதற்குப் பரிகாரமாகக் கிடைக்கும் என்று உறுதி கூறுவார்கள்
ஒரு தடவை ஷுமையா(ரழி) அவர்கள் ஓரிடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தபோது மனித மிருகமாகிய அபூஜஹல் அவ்வழியே சென்றவன் அந்த அம்மையாரைக்கண்டுவிட்டான். அவனுக்குகோபம்பீறிட்டெழுந்தது. வாய்க்கு வந்தவர்றெல்லாம் வசைமாரி பொழிந்து தள்ளினான். அவனது கோபம் அடங்குவதற்குப்பதிலாக
மேலும் கிளர்ந்தெழுந்தது. எனவே அவ்வம்மையாருக்குக்குறிவைத்து அம்பெய்தினான் அந்தப்பாதகன் அந்த அம்மையார் வேதனை தாளமாட்டாது துடிதுடித் 鷺
எவரும் இறைவனால் டது இல்லை என்பதற்கு
சாட்சியங்களுண்டு றிஸ்துவில் நம்பிக்கை d
றந்தார். இஸ்லாத்திற்காக முதன் முதலில் உயிர்த்தியாகம் செய்த பாக்கியம் ஹஜ்ரத் ஸுமையா(ரழி) அவர்களையே சாரும் ஜொஹரா ஹலைன்-தியத்தலாவ
, LRAZIL BYGD கவிதைப் போட்டி இல-49 தகளில் கப்பட்டவையும்
கப்பட்டவை ந்தியெங்கே
պմ கமும் எமக்குத்தானா?
சத்து
றந்த நாட்டில் கே சமாதானமெங்கே ாஜா-பெரியகல்லாறு-01
தீயில் வெந்து | க்கள் வாழ்க்கை தேவை நாளும் கொண்ட மாந்தர் அகிம்சை வேதம் தினம்.அக்கரைப்பற்றுலா
தானம்
ாதன்-மோதர.
ான் சுருண்டு
கிடக்கும்என் தேசத்தை 9 Luíssilisaj,, (சமாதானம் gússlafl தாருங்கள்
TSTVTIT oor Luff. Alsior confurt-ol. திர்பார்ப்பு
臀 வீதி வந்தேன்
று வளர்வதற்காய் ட்டை நம்பி வந்தேன். லோஜனா-கொழும்பு-15 மைதி வரம் வயிறுகள்
யாசிக்கும்.
ITG of LGBot ன யாசிக்கும். தேவன்-பெரியகல்லாறு
தாயும் சேயும் த்தின் விை -
"..." நதனைகள சூழலைப் பிரதிபலிக்கட்டும் கொல்லும் கருத்தில் தெளிவும் #Ꮺ5 33 ᏌtᎵ " இருக்கட்டும் எண்ணத்தில் உருவாகும் கலி தபாலட்டையில் வடிவம் டுத்துப் பார்க்க கொடுத்து அனுப்பிவையுங்கள் சிறந்த கவிதை தர்- ப்பிவைக்க வேண்
ജൂൺഞണ്ഡut? E. ஸ்.எம்.தலிபா-ஓட்டமாவடி
தலைவிதி ரின் கருவறையில் நித்த ஜீவன்கள்
ஜீவா-திருகோணமலை,
அன்புடன் வேண்டுகிறேன். எனக்காக அதிரடி அய்யாத்துரை, சினிவிசிட் மட்டும் அல்ல. என்னைப்போல இன்று கொலைவிழும் நேரம் அம்சங்கள் மூன்றும் பல இரசிகர்கள் இப்படி மன கனிந்த கவிதை வரிகள் கொண்டு ஆதங்கத்தில் இருக்கலாம். மென்மேலும் தனிமெருகு பெறுகின்றன. என் தொழிலின் எத்தனையோ இவைகளுக்கு கவிப்பிரியர்கள் என்ற சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இதனை வகையில் எங்கள் ஸ்பெஷல் பராட்டுக்கள் எழுதுகிறேன் எதிர்வரும் கிழமை கோட்டைமுனை முத்துமணி- பதுளை, நிச்சயமாக தரும் ரசிகன் என்னை
ஏமாற்ற வேண்டாம். அன்பின் முரசே,
டாக்டர் என்.எல்.ரட்ணஜோதி வாரந்தோறும் நீ அள்ளித்தரும் ன் தினமுரசிற்கு கொழும்பு-13 விஷயங்களைக் கண்டு என் மனம் மகிழ்ச்சி
கொள்கிறது. மகாபாரதம் பார்க்கத் தவறிய நாட்களில் உன்னில் பிரசுரமாகும் கதை வசனத்தை வாசித்து தொலைக்காட்சியில் பார்த்த நிறைவை அடைகிறேன். உன் நற்பணி தொடர என் வாழ்த்துக்கள்
கருப்பசாமி பத்மாவதி-இறக்குவானை,
அன்பின் முரசே! நீவாரம் ஒவ்வொரு நாளும் மலர்ந்து மலர்ந்து என் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டு வருபவற்றுள் ரசிகனின் கொலை விழும் நேரம் அத்துடன் இலக்கிய நயம், மகாபாரதம், சினிவிசிட், தேன் கிண்ணம் அரசியல் அலசல், ஆஹா பிரமாதம்
என்ருமெய்னா-கிண்ணியா-04
அன்பின் முரசே, பரிசு தரும் முரசே, பகுத்தறிவு வளர்க்கும் முரசே, படிப்பினை நல்கும் முரசே என் இனிய தினமுரசுக்கு எனது இனிய பாராட்டுக்கள் எம். திலகவதி
ன் அங்கத்தின் ஒவ்வோர் ம் தருவதோ தனிச்சுவை ன் கொலைவிழும் நேரம் ாப்புகிறது. ஆமா.எங்கே சார் ற்றனை காணவில்லை? தகவல் கப்போய் எங்கேயாவது தர்ம ாங்கிக்கொண்டு விட்டாரோ?
ரசிகை-இக்கிரிகொல்லாவ,
d சிகனுக்கு கண்டனம் டாக்டரின் வேதனை ம் நலமே வாழ்க பின்னி கூந்தலில் முல்லைப்பூவை ல் அன்ன நடை பின்னல் ா? சிறு மின்னல் இடை பூவை ா? இப்படி கவிநயம் கொண்ட ாடல் மறைந்து இன்று, ஜிக்கு லயிலே போன்ற தரம் கெட்ட ப்ரிய முரசே உன்னில் வரையும் கெட்ட பாடல்கள் குவியும் ரசிகன் அபாரம், நடுநிலை உன் லே, நான் தினமுரசு படிக்க மாபெரும் வளர்ச்சிக்கு ஓர் உறுதுணை ம தருவது ரசிகன்) அப்படி தொடரட்டும் உன் பாணியில் அமைந்த
லக்கிய நயம் LIGOos). னால் இம்முறை இலக்கிய நயம் கரம்பை-எம்.எச்.எம்.ஹாரிஸ்-புத்தளம் LLUIT 6085-GALIITTAJÄIBEL. முரசு 48) கொதித்து போனேன். d நடந்தது ரசிகனுக்கு அவருக்கும் தெரியாத அரசியல் செய்திகளை என் இரத்த ஓட்டத்தில் ானியின் குணம் வந்துவிட்டதா? தெரியவைக்கும் முரசே! சுழலும் உயிர் முரசே
அந்த பழமையான சோழ நீ வாரம் வாரம் அரசியல் வாரமொரு முறை வந்து ஜியம்? எங்கே சென்பகவல்லி செய்திகளை பொன்னான முரசிலே உன் புன்னகை தவழும் யமுனை நதி எங்கே பால் பதிவதற்கு எனது நன்றியுடன் இனிய முகத்தை காட்டினால்தான் ம் நிலவு தயவு செய்து பல்லாண்டு காலம் வாழ்வதற்கு எனது எனது சந்தோவுப் பூக்கள் மலர்கின்றன. ாடு திருந்தி விடுங்கள் என்னை வாழ்த்துக்குள் கோடி உனது புகழ் மேலும் வளர வாழ்த்துகிறேன். னைவுகளை மீண்டும் மன்னர் பிள்ம்சாகிர் ஹுஸைன்-பேருவளை, எம்.ஆர்.பஹ்மிதா-முள்ளிப்பொத்தானை,
க்கு கொண்டு போகும்படி
齿 ni
B.08-14, 1994

Page 3
யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள மருதனா மடம்
சந்தியில் ஆரம்பித்த ஊர்வலம் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவபீடத்தை சென்றடைந்தது.
சுமார் நாலு மைல் நீளமான அந்த ஊர்வலம் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவபீட மைதானத்தை சென்றடைய இரு மணித்தியாலங்கள் எடுத்தது.
ஊர்வலத்தில் புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரனின் உருவப்படங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன.
(அலுவலக நிரு பர்)
"மட்டக்களப்பில் சிவில் நிர்வாகம் முற்றுமுழுதாக நடைபெறுகிறது என்று கூறமுடியாது. படிப்படியாக முன்னேற்றம் காணக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் தென்படுகின்றன." இவ்வாறு மட்டக்களப்பு மாநகர மேயர் செழியன் பேரின்பநாயகம் முரசுக்கு அளித்த பிரத்தியோகப் பேட்டியின்போது தெரிவித்தார்.
"சிவில் நிர்வாகம் சிறப்பாக உள்ளது என்று கூறமுடியாவிட்டாலும், மக்கள் தமது அன்றாட அலுவல்களை நடத்தக்கூடிய நிலை இருக்கிறது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை"
என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மாநகர மேயராக பதவி ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் பற்றி அவர் விளக்கிக் கூறும்போது,
"மேயர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு பல வாரங்களாகிவிட்டபோதும்,எனது அலுவலகத் திற்கோ, அல்லது எனது இல்லத்திற்கோ இதுவரை தனியான தொலைபேசி வசதிகூட ஏற்படுத்தித் தரப்படவில்லை. இராணுவத் தொடர்பு அதிகாரியின் ஒப்புதல் வேண்டும் என்று தொலைத் தொடர்பு அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள்.
LITsu (UTIEö.
புலிகள் அமைப்பின் பல்வேறு அணிகளும், யாழ் குடாநாட்டில் உள்ள அரசாங்க ஊழியர்களும் ஊர்வலத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
பிற்பகல் நாலு மணியளவில் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவபீட மைதானத்தில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் புலிகள் அமைப்பின் பிரமுகர்கள் உரையாற்றினார்கள் புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் பிரபாகரனோ, அல்லது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் எவருமோ கூட்டத்தில் சமூகமளிக்கவில்லை.
புலிகள் அமைப்பின் யாழ் மாவட்ட
அரசியல் பொறுப்பாளர் இளம்பரிதி அங்கு
உரையாற்றும்போது,
வந்து கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்கின்றனர். "சமீபத்தில் வடக்கு-கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மட்டக்களப்புக்கு வந்திருந்தார். அதிகாரிகளையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் களையும் அழைத்து ஒரு மாநாடு நடத்தினார். ஆனால் எனக்கு உரிய முறையில் அழைப்பு அனுப்பப்படவில்லை. : நேரத்தில் ஒரு பொலிஸ் அதிகாரியை தூதனுப்பி எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள்.
"கடந்த பத்தாண்டுகளாக மாநகர சபையில் ஒரு தேக்க நிலை இருந்து வருகிறது.
மக்களது வரிப்பணத்தில் கட்டப்பட்ட நகர மண்டபத்துக்கு பிரதிநிதிகளோ, பொது மக்களோ செல்ல முடியாத நிலை இருந்து LJ 69) LUĴ767 TIĤ. பாதுகாப்புக்காக அதனை தடைப்படுத்தி யங்கும்
வருகிறது. பாதுகாப்புப்
புள்ளனர். இப்பொழுது சபை இடம் பொருத்தமானதல்ல.
"நகர மண்டபத்தையும், வாடி வீட்டையும்
திரும்பத் தருமாறு வற்புறுத்தி வருகிறோம்.
"கடந்த காலத்தில் பல இலட்ச ரூபா செலவில் வாங்கப்பட்ட கருவிகள் எங்கோ
அதனால்
மறைந்துவிட்டன. போதிய ஊழியர்கள் இருந்தும் கடமையாற்ற முடிய வில்லை" என்றும் மட்டக்களப்பு மேயர்
"நகர மேயர் என்பவர் சிவில் நிர்வாகத்தில் மிக முக்கிய இடத்தை வகிப்பவர்.
"ஆனால் அரசாங்க அதிகாரிகள் நடத்தும் கூட்டங்களுக்கு உரிய முறையில் அழைப்பு அனுப்பப்படுவதில்லை. கடைசி நேரத்தில் யாராவது ஒருவரை அனுப்பி கூட்டத்தில்
ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.
தற்போதையை அவரது அரசியல் சார்பு
நிலை பற்றிக் கேட்டபோது, "நான் ஆரம்பத்தில் இணைந்து தொண்
தமிழரசுக் கட்சியில்
"9JFITIäb LIII எம்மீது திணிக்க முற் பெருமளவில் படைக6ை குவித்து வருகிறது.
"எந்தவொரு தாக்கு போராட்டம் வெற்றி பெ ஈரோஸ் அமைப் தலைவரும், தற்போது கலைத்துவிட்டு புலி இணைந்துள்ளவருமான உரையாற்றும்போது,
"அரசாங்கம் தற்.ே இது தமிழ் மக்களுக்கு நினைக்கிற இராணுவத்தினர் த
டாற்றியவன், சிங்கள பத்தில் சிறை சென்ற எந்தவொரு அரசியல் இயக்கத்திலோ அங்
னால் நான் நகர யே யக்கங்கள் காரண முஸ்லிம் காங்கிரசும் தமிழ் பேசும் மக்களின் வேறவும், நிரந்தர அனைவரோடும் இனை "இன்றைய நிை களால் மட்டும் அ6
பொது இடத்துக்கு உரிமை கோரும்பெண்மணி பிரச்சனையை தீர்க்க பொலிசாராலும் முடியவில்லை
(திரு மலை நிரு பர்)
இமாலியா வீடமைப்புத்திட்டத்தில் உள்ள வீடமைப்பு அபிவிருத்திச் சங்கத்துக்கு சொந்தமான கட்டடம் ஒன்றுக்குப் பெரும்பான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்மணியொருவர் உரிமை கோருவதால் விவகாரம் இராணுவ முகாம்வரை சென்றுள்ளது.
1976ம் அண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இச் சுய வீடமைப்புத் திட்டத்திலுள்ள75 குடும்பங்களில் 67 குடும்பங்கள் கையெழுத்திட்டு விண்ணப் பித்ததன் பேரில், பிரித்தானியர் காலக் கட்டடமொன்று வீடமைப்பு அதிகார சபையால்
அப்பகுதி வீடமைப்பு அபிவிருத்திச் சங்கத்திடம் பொதுத் தேவைக்காகக் கையளிக்கப்பட்டது.
கிடந்த உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தலின் பின்னர் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் திருகோணமலையில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியும் நீண்டகாலத்திற்கு பின்னர் தனது அரசியல் நடவடிக்கைக்கு ஆரம்ப விழாவை திருகோணமலை நகரில் நடத்தியது.
B.08-14, 1994
தமிழ் கட்சிகள் திருமலையில் தரிப்பு ட்டிக்குப் போட்டியான பிரசாரங்கள்
நூலகம், தமிழ்சிங்கள மொழிகளிலான பாலர் பாடசாலை, அரபுப் பாடசாலை என்பவை நடைபெறும் அக்கட்டடம் தும்புத் தொழில் நடத்தத் தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என அப் பெண்மணி கோரியதால் ஏற்பட்ட சர்ச்சை பொலிசாரின் கை மாறி இராணுவம் வரை சென்றுவிட்டது.
13 சிங்களக் குடும்பங்களில் எல்லோரும் சங்கத்துக்கு ஒத்துழைக்க இப் பெண்மணி தனித்து நிற்கும் காரணம் புரியவில்லை என முரசுக்குத் தெரிவித்த சங்கச் செயலாளர் இப் பெண்மணி பொதுக்கட்டடம் அமைந்த காணியில் இரண்டு பேர்ச் அளவைப் பிடித்து தன் காணியுடன் சேர்த்து வேலி போட்டுள்ள தாகவும் கூறினார். O
டெலோ அமைப்பும் தனது கட்சி மாநாட்டை திருகோணமலையில் நடத்தி யிருக்கிறது. ஏட்டிக்குப் போட்டியான பிரசாரங்களும் நடைபெற்றன.
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியின் கருத்தரங்கில் "அமிர் கொலைக்கு காரணமானவர்களை நாம் கண்டித்தோம். கண்டித்துக்கொண்டே இருக்கிறோம்" என்று
முன்னாள் கிளிநொ உறுப்பினர் திரு.ஆனர் உடனே அன்றி பொதுக் கூட்டத்தில் " சொல்கிறார்கள். அ காரணமானவர்களை இதுவரை கண்டித்தே பதில் சொல்லப்பட்டது மட்டக்களப்பு மா உறுப்பினர் கோ. க இரத்தம் சிந்திப் கூட்டணியினர் இப்டே () SITGöSILIILIT LITä. கோபப்பட்டுக் கொண் மே தினத்தன்று பு திருகோணமலையில் நடத்தினார்கள். மே நிகழ்ச்சியோடு ெ
நடத்தினார்கள்.
ஈ.பி.டி.பி.யினர் ே நகரெங்கும் சுவெ யிருந்தனர்.
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் அலுவலகம் ஒன்றை ஈடுபட்டது. பின்னர் அமைப்பு கிளப்பிய ட முயற்சி தற்காலிகமாக
எதிர்வரும் பெ திருகோணமலையில் தமக்கிடையேயான இறங்கக்கூடும் என்று
அனைத்தையும் அ6 படி உள்ளார்கள் தி Dé;8T. ஏட்டிக்கு அவர்களுக்கு ஆர்வம்
தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரிய போர் ஒன்றை படுகிறது. அதற்காக ாயும், ஆயுதங்களையும்
குதல் வந்தாலும் எமது றும்" என்று கூறினார். Lair முன்னாள் அந்த அமைப்பை கள் அமைப்போடு வே.பாலகுமார் அங்கு
பாது தளர்ந்துவிட்டது. நல்ல காலம் என்று Ti Jeil. ஆனால் ம்மை பலப்படுத்தி
வருகின்றனர். ஆனால் இறுதிவரை நாம் போராடியே தீருவோம்."
என்று தெரிவித்தார். கூட்டத்தில் பேசிய பலரும் விரைவில் பாரிய இராணுவ நடவடிக்கையை எதிர்பார்ப்பது போலவே கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
தமது மேதின ஊர்வலத்தில் பங்கு கொள்ளுமாறு அரசாங்க ஊழியர்களை புலிகள் முன்னதாகவே கோரியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பலாலியிலும், காங்கேசன்துறையிலும் படையினர் பெருமளவில் வந்து சேர்வதாகவும் புலிகள் யாழ்ப்பாணத்தில் தெரிவித்துள்ளனர். இதேவேளை விமானப் படையினரின் புக்காரா விமானம் யாழ்குடா நாட்டு
கரையோரப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் யாழ் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
அரசுக்கும்-புலிகள் அமைப்புக்கும் இடையே பேச்சுக்களுக்கான ஒரு நிலை தோன்றியுள்ளது போலவும், ஈரோஸ் சுயேச்சைக்குழு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீண்டும் வரவுள்ளனர் என்றும் சில பத்திரிகைகள் செய்திகள் வெளியிட்டன.
தற்போது அவ்வாறான முயற்சி எதுவும் கிடையாது என்று உறுதியாகத் தெரிகிறது.
"சமாதானத் தீர்வு தற்போது வராது. யுத்தமே வரும்" என்று புலிகள் அமைப்பினர் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெறும் தமது கூட்டங்களிலும், கருத்தரங்குகளிலும் கூறி GJII, dai Daorit.
முடியாது. சமயப் பெரியார்கள் சமாதான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். வணக்கத்துக் குரிய கென்னத் பெர்னாண்டோ பலமுறை யாழ் சென்று வந்துள்ளார். அவரையும் நான் சந்தித்து பேசியுள்ளேன். அவரது முயற்சி களுக்கு பெளத்த பீடாதிபதிகள் உட்பட சகல மதத் தலைவர்க்ளும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். "இன்றுள்ள நிலையில் அரசாங்கமோ இனவாதக் கட்சிகளோ சமாதானத்துக்கு வழிகாணப் போவதில்லை என்றே கருதுகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
வடக்கு-கிழக்கு மாகாணத்தை பிரிக்கும் முயற்சிக்கு எதிராகவும், தொடர்ந்தும் ஒரே நிர்வாக அலகாகவே வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம் இருக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் மிக விரைவில் ஒரு பிரேரணையை மட்டக்களப்பு மாநகரசபையில் கொண்டு வரப்போவதாகவும் மேயர் செழியன் பேரின்பநாயகம் தெரிவித்தார்.
மட்டக்களப்பு மாநகர சபையில் அங்கம் வகிக்கும் ஐ.தே.கட்சி உறுப்பினர்கள் உட்பட அனைவரும் தமிழ் பேசும் மக்களது அரசியல் அபிலாசைகளுக்கு மாறாக நடந்துகொள்ள மாட்டார்கள் என்று தான் நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார்.
றி அழிப்பு போராட்
பன். ஆனால் இன்று கட்சியிலோ அல்லது Elb Glidlli IGJGOTGVGA). யராவதற்கு இரண்டு ாக இருந்துள்ளன. உதவியது. எனினும் அபிலாசைகள் நிறை அமைதி ஏற்படவும் எந்து செயற்படுவேன். லயில் அரசியல்வாதி மைதியை ஏற்படுத்த
ச்சி பாராளுமன்ற த சங்கரி கூறினார். ரவே டெலோவின் in L'LGOsfulGOTI GLIIIlly լլիի கொலைக்கு
Un LL GWOf LÍNGOTH த கிடையாது" என்று
வட்ட பாராளுமன்ற நணாகரம், "நாங்கள் போராடினோம். ாது வந்து உரிமை கிறார்கள்" என்று
III. ளொட் அமைப்பினர் ஊர்வலம் ஒன்றை 2ம் திகதி இசை
ாதுக் கூட்டமும்
தினத்தை முன்னிட்டு ராட்டிகளை ஒட்டி
திருகோணமலையில் திறக்கும் முயற்சியில் வேறு ஒரு தமிழ் ரச்சனையால் அந்த கைவிடப்பட்டது. துத் தேர்தலில் தமிழ் கட்சிகள் பலப்பரீட்சையில் தெரிகிறது. மதியாக அவதானித்த ருகோணமலை நகர போட்டிகளில் മിങ്വേ,
பிரேமாவைக் கொன்றவருக்கு ஜெயவேவா பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணியின் மேதின கோவும்!
(கொழும்பு நிரு பர்) மே தினத்தை முன்னிட்டு சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி உள்ளிட்ட பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணியினர் மிக நீண்ட பிரமாண்டமான மேதின ஊர்வலத்தை கொழும்பில் நடத்தினார்கள். மேதின ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் மறைந்த ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பியதோடு, பிரேமதாசா கொலைக்கு காரணமானவர் எனப்படும் பாபுவை வாழ்த்தியும் கோஷங்கள் எழுப்பினார்கள்
"பாபு நிரந்தரமாக அமரத்துவம் அடைந்துவிட்டார். "தேசிய வீரர் பட்டியலில் பாபுவும் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டார்." போன்ற கோஷங்கள் சிங்கள மொழியில் எழுப்பப்பட்டதுடன், பாபுவை பாராட்டும் சுலோக அட்டைகள் சிலவற்றையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது.
"மறைந்த அரசியல் தலைவர் ஒருவரை அவமதிப்பது சரியல்ல" என்று பார்வையாளர்கள் சிலர் அபிப்பிராயப்பட்டதையும் அவதானிக்க முடிந்தது.
எனினும், பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணித்தலைவர்கள் எவரும் அவ்வாறான கோஷங்களையோ, சுலோக அட்டைகளையோ கண்டுகொள்ளாதது போல் நடந்து கொண்டனர்.
IDO 9, கவனிக்கப்படாத
தூபிகளை நிறுவி வருகின்றனர். அந்த நினைவுத் தூபிகள் பராமரிக்கப்பட்டும் வருகின்றன.
ஆனால் யாழ்ப்பாண நகரில் நிறுவப் பட்டுள்ள தந்தை செல்வநாயகத்தின் நினைவுத் தூபி மட்டும் கவனிப்பாரற்று காணப்படுகிறது. கடந்த மாதம் 26ம் திகதி தந்தை செல்வநாயகத்தின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நினைவுத் தூபியுள்ள பகுதிகளில் நிறைந்து கிடந்த புல் பூண்டுகள், குப்பைகள் என்பன அகற்றப்பட்டன.
தந்தை செல்வா நினைவுக் குழுவினரால் நினைவுத் தூபியில் அஞ்சலி நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டது. அந்த அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் புலிகள் அமைப்பின் முக்கிய பிரமுகர்கள் எவரும் கலந்துகொள்ளவில்லை.
தந்தை செல்வா நினைவு தினத்திற்கு புலிகள் அமைப்பினரின் பத்திரிகைகளிலோ, அல்லது வானொலியிலோ முக்கியத்துவம் எதுவும் வழங்கப்படவும் இல்லை.
மன்னாரில் கல்வி நிலை மோசம்
மன்னார் மாவட்டத்தில் கல்வி நிலை மிக மோசமடைந்துள்ளது. கா.பொ.த.சாதாரண, கா.பொ.த உயர்தர பரீட்சைகளில் மன்னார் மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் ஏனைய மாவட்டங்களோடு ஒப்பிடும்போது வீழ்ச்சியடைந்துள்ளன.
மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள பாடசாலைகளில் 20க்கு மேற்பட்டவை மூடப்பட்ட நிலையில் உள்ளன.
தற்போது இயங்கி வரும் பாடசாலைகளிலும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை, தளபாட உபகரண பற்றாக்குறைகள் என்பவை நிலவுகின்றன.
மாணவர்கள் வரவும் திருப்திகரமாக இல்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.
LIII னத்தில் புலிகள்-அமைப்பி தமது பலியான உறுப்பினர்களுக்கு நினைவுத்

Page 4
மலையாள மாந்திரீகம் வெளிநாடுகளிலும் உள்நாட்டிலும் கடந்த 2 வருடங்களாக மாந்திரீகத் துறையில் உண்மையான நிலையான சேவையை ஒட்டியே தற்பொழுது எனது நிறுவனம் வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் துறையாக (PWI ID) உருவாகியுள்ளது. இதன் சொத்து அனைத்துமே சிறீ துர்க்கா அம்மனுக்கே
இதைவிட உண்மையை அறிய நேரில் வாருங்கள் உங்கள் குறை என்ன? வாழ்வில் நிந்திப்பா? வறுமையில் தவிப்பா? இஷ்ட தேவவைகளில் குறையா? இஷ்டப்பட்டவனையோ, இஷ்டப்பட்டவளையோ தீர்க்கமாகவே அடைந்து தீர வேண்டுமா? இன்னலுக்குப் பின் இன்னலாக வரும் தறுவாயில் எதிர் நீச்சலுக்கு ஏணிப்படியாக பற்பல உற்சாடனங்கள் உண்டு. இன்னும் வசியத் தொப்பி, தீர்க்க முடியாது என முடிவெடுக்கப்பட்ட ஆஸ்துமா நோய், தீராத நோய்கள் அனைத்துக்கும் அம்மனிடம் வாருங்கள். கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனை சிறி முத்துமாரி அம்மன் கோவில் அருகிலும், பிக்கரிங்ஸ் வீதி ஊடாகவும், சிறி குணானந்த மாவத்தை உபதபால் காரியாலயத்தின் எதிரிலும் அமைந்துள்ள இடத்தில் மாதந்தோறும் 20முதல் 31 வரை நிச்சயம் சேவையில் இருப்பேன். இத்தினங்களில் பூஜைகள், ஆராதனைகள், அன்னையின் அன்பு, அரவணைப்பு, ஆசீர்வாதங்கள் பெறலாம். அதுமட்டுமல்ல. எமது பிரிவில் கைரேகை நிபுணத்துவம், வாழ்க்கைச் சுவடி சாஸ்திரம், ஜாதகக் குறிப்பு எண் ஞானக் குறிப்பு, இனியும் வேறு என்ன என்பதற்கு நேரில் வரவும்
வறியவர் எனக்கண்டால் எமது ஸ்தாபனத்தில் தனி இடம் உண்டு. தலைமைப்பிடம்
PKசாமி JDGAN (மாந்திரீகச் சக்கரவர்த்தி) சிறீ துர்க்காதேவி ஆலயம் 32, தினச்சந்தை காம்பிளக்ஸ் நுவரெலியா தொலைபேசி: 052-2508,052-309
6360TTg, 3651 (VINNODHINN) Osv: 33, 3i LDTI சிறி குணானந்த மாவத்தை ികILLITE#ഞങ്ങ!, கொழும்பு-13. தொலைபேசி: 078-71592 078-71243 வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும் ΕAX: 0094 2.508,0094 3.093
நுவரெலியா மாவட்ட மக்களின் நலனைக்கருதி P.K. Samy ASSOciates (PVT) Ltd cùng, Tuar:1959, ITGü அறிமுகப்படுத்தும் புதிய தொலைத்தொடர்புச் சேவை இல: 21, பஸ்தரிப்பு நிலையம் நுவரெலியா நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த இடத்தில் உலகின் எப்பாகமும் உள்ளூர்களெங்கும் தொடர்புகொள்ள வேண்டுமா? இனிமேல் கவலை வேண்டாம் எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொலைபேசி: 052-2508, 0.52-3033
கொழும்பில்
கண்டியில்
A.H.M.D. Gróf B.COmni (SP) HOn'S
ஆஅசிரியாரின் CON/1 & FIN — 94 முழுநாள் கருத்தரங்கு வகுப்பு
9.5.94 திங்கள் 8.45-345 தொழிற்சங்கம்/தொழிலாளர் நலன்
முழுநாளுக்குமான கட்டணம் 50 மட்டும் (TUTE இலவசம்)
ரிஷி அஜமாமிச Coudeluld
(முஸ்லிம் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட
இளமையின் விளைவுகை அறியாமல் தவறு செய் தினால் ஏற்படும் இடுப் வலி, அசதி, இரத்த கொதிப்பு, உஷ்ணம், ஊறல் இருதயத் துடிப்பு பசியின்மை, திரேக வரட்சி தூக்கமின்மை, நெஞ் நோவு, துடிப்பு, முதுகு வலி வயிற்று நோவு, உடம்பு, கா கை வலி, நாட்பட்ட வாய்வு மறதி, மயக்கம், மூை பலவீனம், நரம்பு பலவீன முதலிய சகல வியா களையும் தீர்த்து, திரே வலிமையையும் தேஜஸ்ை
யும் கொடுக்கும். ஒே பாட்டிலில் (5 600T அறியலாம். விலை ரூபாய் 175=95/= தங்க பஸ்பம் கலந்தது 975/=
வெள்ளி பஸ்பம் கலந்தது 875/-
ஞான சுநதர வைத்தியசாலை 187 செட்டியார் தெரு
G046/Tapziby III, Gi /767. 427,398
L TT ( கப்பல் டிக்கட் பெறுவ சிரமம் போக்க நடவடிச் தற்போது கற்பிட்டியிலிருந்து கப்ப பயண்ச் சீட்டுப் பெறுவதில் பலத்த தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
திங்கள், புதன் வெள்ளி ஆகிய ஏற்றிக்கொண்டு மன்னார் செல்லும் கப்பg கற்பிட்டியில் காத்து நிற்கின்றனர். அதிகா பயணிகளுக்கு பிற்பகல் 3 மணிக்குப் பி இதிலும் பல ஊழல்கள் இடம் பெறுவத
இக்கப்பலில் சுமார் 60பேர் மட்டு நூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் டிக்கட்டுக்க திரும்பும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மன்னாரி எதுவித சிரமமுமில்லை. ஏனெனில் அங் அதன் பிரகாரம் டிக்கட் வழங்கப்படுகிற கற்பிட்டியிலும் இவ்வாறான ஒழுங் டிக்கட் வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பு நின்று ஏமாறும் நிலை ஏற்படாது.
அத்துடன் இங்கு சேவையில்
127, KOTUGODELLE VEEDIYA, KANDY. U
முகவர்கள் தேவை ##၍ இந்துருவ, கொஸ்கொடை వ్యయి பலப்பிட்டி அம்பலாங்கொட ஹிக்கடுவ, தொடந்துவ பென்தொட்ட தெனியாய, நெலுவ, சீதேலி மிரிஸ்ஸ், அகங்கம கம்புறுகமுவ, மாத்தறை, கந்தர தங்காலை, அம்பாந்தோட்டை எம்பிலிப்பிட்டிய எகலியகொடை அவிசாவளை, ஹஸ்வெல்ல, மீப்பே மேற்காணும் ஊர்களில் தினமுரசு வாரமலர் விற்பனை செய்வதற்கு முகவர்கள் தேவைப்படுகின்றார்கள்
NC TUTORIAL COLLEGE
நியாயமான விற்பனைத் தரகு வழங்கப்படும்.
தொடர்புகளுக்கு
விநியோக மேலாளர்
இல .88/14, சோமாதேவி பிளேஸ்,
கிருலப்பனை, கொழும்பு-05
CIRCULATION MANAGER NO: 88/14, SOMADEVI PLACE.
KIRILAPONE, COLOMIBO-5. PHONE: 82O265
செல்வதில்லை. பயணிகளின் தொகை கொடுக்கப்படவில்லை. ஆயிரக்கணக்கான ப பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கப்பல் ே அவசியம் தற்போது உணரப்பட்டுள்ள கவனித்து நடிவடிக்கை எடுக்க வேண்டு
முரசின் கடந்த ஏப்ரல் 3-9,1994ந் திகதிய தினமுரசு வாரமலரில் ம்ே பக்கத்தில் "கிழக்கிலங்கையில் முத்திரை பதிக்கும் கல்லூரி" எனும் தலைப்பில் வெளியான செய்தியில் தவறான தகவல் ஒன்று பிரசுரிக்கப்பட் டுள்ளதை கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். அதாவது 游 கடைசிப் பந்தியில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது "1992ல் தனது 125வது ஆண்டு நிறைவு விழாவைக் கொண்டாடிய இந்நிறுவனம் முத்திரை வெளியிடப் படும் பெருமையைப் "கிழக்கிலங்கையின் முதலாவது கல்வி ஸ்தாபனம் என்ற சிறப்பை பெறு கிறது. இவ் வசனத்தில் "கிழக் கிலங்கையின் முத்திரை வெளியிடப் படும் பெருமையைப் பெற்ற முதலாவது கல்வி ஸ்தாபனம், தி/ புனித சூசையப்பர் கல்லூரி தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இத்தகவல் தவறானது. அதாவது கிழக்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ல்ல திரைப்படங்கள் க
ரூபவாஹினியில் அத்தி பூத்தாற்போல மாதமொருமுறை தமிழ்த் திரைப்படம் காண்பிக்கப்படுகிறது. எனினும் ரூபவாஹினி தமிழ் இரசிகர்களை ஏனோதானோ என்று நினைத்துள்ளது போலும், 1604,94 காண்பிக்கப்பட்ட தமிழ்த் திரைப்படத்தைப் பார்க்க ஆவலுடன் கூடியிருந்த நமக்கு ஏமாற்றமே காத்திருந்தது. காரணம் அன்றைய தினம் காண்பிக்கப்பட்ட சலங்கை ஒலி திரைப்படம் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் ரூபவாஹினியில் காண்பிக்கப்பட்டதாகும்.
எத்தனையோ நல்ல பல தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இருக்கும்போது ஏற்கனவே காண்பிக்கப்பட்ட படங்களைத்தானா திரும்பத் திரும்ப இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும்? மேலும் ஆங்கிலத் திரைப்படங்கள் மாதம் எண்முறையும், சிங்களத் திரைப்படங்கள் அவ்வப்போதும் காண்பிக்கப்படுகின்றன. இருந்தும், மாதமொரு முறை காண்பிக்கப்படும் தமிழ்த்திரைப்படங்களை நல்லவையாகத் தெரிவு செய்தாலென்ன?
அழிந்துபோன வேளாண்மை
மூதூர் பிரதேசத்தில் அதிகளவு பயிர்ச்செய்கை நிலத்தினைக் கொண்ட பிரதேசமாக விளங்குவது பள்ளிக்குடியிருப்பு ஆகும். இங்கு ஆண்டுதோறும் 600 ஏக்கர் நிலம் நெற்செய்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இம்முறை தொடர்ந்து பெய்த கடும் மழை காரணமாக சுமார் 500 ஏக்கர் வேளாண்மை அழிந்துவிட்டது. மாரிகாலத்தில் வெள்ளம் அழிப்ப தும், கோடை காலத்தில் நீர் இல்லாது பயிர்கள் அழிவதும் இப்பகுதி மக்களின் வறுமைக்கு முக்கிய காரணமாகும். வெள்ள அழிவுப் பணம் கிடைக்கும் என பல விண்ணப்பங்கள் அனுப்பியும் அதற்கான நடவடிக்கை எதுவுமே மேற்கொள்ளப்படவில்லை. எனவே இப்பகுதியில் மீண்டும் பயிர்ச்செய்கையினை மேற்கொள்வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்
தொலைக்காட்சி தமிழ் பகுதி தூங்குகிறதா?
ண்ணில் படவில்லையா?
தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்தான் ரூபவாஹினியில் பஞ்சம் என்றாலும் மாலை 6.30 தமிழ்ச் செய்தியறிக்கைக்குப் பின் இடம்பெறும் C செய்தியின் சிங்கள மொழியாக்கம் உடனே தரப்படுகிறது. ஏன் அதைத் தமிழிலும் மொழிபெயர்த்துத் தந்தாலென்ன? ரூபவாஹினி தமிழ் நிகழ்ச்சிப் பிரிவு இவற்றை யெல்லாம் கருத்திற்கொண்டால் தமிழ் இரசிகர்கள் ரூபவாஹினிமீது வெறுப்படையமாட்டார்கள்.
செல்வி.ஏ.எச்.வசந்தி-மட்டக்களப்பு
இராஜதந்திரி வருத்தம் கடந்த தினமுரசிைல் அரசியல் அலகல் பகுதியில் யாழ் பல்கலைக்கழக வேந்தர் நடராஜா என்பதற்குப் பதிலாக துணைவேந்தர் நடராஜா என்று தவறுதலாக இடம் பெற்றுவிட்டது.
தவறுக்கு வருந்துகிறேன்.
elsőIlji sör இராஜதந்திரிநுளம்புத் தொல்லை புத்தளம் மாவட்டத்தில் பெய்த கடும் மழையால் சமீரகம, பெருக்குவட்டான் பகுதிகளில் நுளம்புகளின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள முகாம்களில் வாழும் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படு கின்றனர். இதனால் முகாம்களில் வாழும் மக்கள் பயங்கர நோய்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் என மக்கள் அஞ்சுகின்றனர்.
எனவே இப் பயங்கர நோய்களிலிருந்து இவர்களைப் பாதுகாக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடன் நடவடிக்கை எடுத்து இப்பகுதி முகாம்களுக்கு மலேரியாத்தடுப்புமருந்து தெளித்து இவ் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுப்பார்களா என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஜ.றஸின்-முகாம் 'பி'-முந்தல்.
கட்டுகஸ்தோட்டை நகரிலிருந்து
ப்பாதை பள்ளமும்,
போக முடியாத நிலையினால்,
ஆகவே
கொள்கின்றார்கள்
தில் ப்லத்த சிரமம் கை எடுக்கப்படுமா?
லில் மன்னார் செல்லும் பயணிகள் சிரமத்திற்குள்ளாவதாக புகார்
நாட்களில் மட்டுமே பயணிகளை க்காக நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் ல்ை மேணி முதல் வரிசையில் நிற்கும் ன்பே டிக்கட் வழங்கப்படுகின்றது. ாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. ம செல்ல முடியும், ஆனால் இரு ாக காத்து நின்று ஏமாற்றத்துடன் பிருந்து கற்பிட்டிக்கு வருபவர்களுக்கு ஒரு ஒழுங்கு முறை வகுக்கப்பட்டு
த முறை வகுக்கப்பட்டு அதன்படி ட்டால் 12 மணித்தியாலங்கள் காத்து
டுபடும் கப்பல் சிலவேளைகளில் கேற்ப கப்பல் வசதியும் செய்து |ணிகள் தினமும் இப்போக்குவரத்தைப் சவை அதிகரிக்கப்பட வேண்டிய தால் இதை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மன்னார் நிருபர்
தவறு
鸥回m臀
婴 巫5 臀
" リ577.74ািolor=" CooየዋህM- G
ங்கையில் இதற்கு முன்னர் முத்திரை ளியிடப்பட்ட கல்லூரி ஒன்று உள்ளது. கல்லூரியின் பெயர் மட்/மெதடிஸ்த திய கல்லூரி ஆகும். இக்கல்லூரியே ங்கையில் பழமையான ஆண்கள் கிலக் கல்லூரி என்ற பெருமைக் பது இதன் 15வது ஆண்டு நிறைவு ாவை முன்னிட்டு 1987ம் ஆண்டு திரை ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.
சோஜெககோசரன்-தன்னாமுனை.
DJ Br
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ສ. க்குடியிருப்பு.
பாதையின் பரிதாப கோலம்
கண்டி மாநகருக்கருகாமையில் அமைந்திருக்கும்
பிரதான பாதை மிகவும் பரிதாபமாக காட்சியளிக்கிறது.
சமீபத்தில் ஏற்பட்ட பெரு மழையைத் தொடர்ந்து படுகுழிகளுமாகவுள்ளது. ப்பாதையால் வாகனங்களோதுவிச்சக்கரவண்டிகளோ
லிடுபட்டிருந்த பஸ் சேவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இப்பாதையை உடனடியாகத் திருத்தி யமைத்து தருமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை இனிகலை மக்கள் தினமுரசு வாயிலாக கேட்டுக்
இனிகலை முஜீப்-கண்டி
திருத்தப்படாத பாதை
வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அனுராதபுரம் நகரில் இருந்து 12 மைல் தூரத்தில் உள்ள நாச்சியாதுவ என்ற ஸ்லிம் கிராமத்திற்கு பிரதான பாதையில் செல்வதற்கு ரண்டு மணித்தியாலங்கள் செலவிட வேண்டி உள்ளது. காரணம் இக்கிராமத்திற்கு செல்லும் பிரதான போக்குவரத்துப் பாதை பள்ளமும், குழியுமாக இருக்கின்றது.
இதனால் ஊர்மக்கள் போக்குவரத்தின் பொழுது பல சிரமங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர். அண்மையில் பெய்த பெரு மழையினால் பாதை சேறும் சகதியுமாக உள்ளது. இதைச் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக கவனம் எடுக்குமாறு ஊர்மக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அபூபெளமி-அனுராதபுரம்.
னிகலை வரையிலான
ப்பாதையால் சேவையி
புதிய சபை கவனிக்குமா?
தம்பலகாமம் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட தம்பலகாமம் கடந்த கால வன்செயல்களினால் பொலிவிழந்து மக்கள் அகதிகளாகி தற்போது மீளக் குடியேறியும் ஏறக்குறைய மூன்று வருடங்களாகின்றன.
ஆனால் இதுவரையும் துண்டிக்கப்பட்ட மின்சார இணைப்புகள் சரிபார்த்துப் பாவனையாளர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. மீளக்குடியமர்ந்த பகுதிகளான பட்டிமேடு, கோயிலடி, குஞ்சடப்பன்திடல், நாயன்மார்திடல் ஐயனார்திடல், நடுப்பிரப்பன்திடல், புதுக்குடியிருப்பு பகுதி மக்கள் மின்சாரமின்றி மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர். இதுவரை காலமும் பதவியில் இருந்த தம்பலகாமம் பிரதேச சபைத் தலைவர் உட்பட உறுப்பினர்கள் தத்தமது பகுதி முன்னேற்றத்திலேயே கவனமாக இருந்தார்களே ஒழிய தம்பலகாமம் கிராமத்தின் வீதி புனரமைப்பு மற்றும் மின்சாரம் போன்ற முக்கிய தேவைகளைக்கூட கவனிக்கவில்லை. இப்பகுதி மக்களையும் நினைத்தும் பார்க்கவில்லை. இது இப்பகுதி மக்களை மிகவும் வேதனைக்குள்ளாக்குகின்றது.
ஆகவே தற்போது புதிதாகப் பதவியேற்றுள்ள புதிய பிரதேச சபையினர் இப்பகுதி மக்களின்மீது அக்கறை கொண்டு இப்பகுதியின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவி புரிவார்கள் என்றும் வீதிகளைப் புனரமைத்து மின்சார இணைப்புப் பெற உதவி புரிவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் மக்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்து நிற்கின்றனர்.
சு.பாஸ்கரலிங்கம்-தம்பலகாமம்.
பள்ளிவாசல் கட்ட உதவுங்கள்
A AMAMAYA A ჯ ჯაჯა ბ გ . மேலே காணப்படுவது இஹலஹல்மில்லாவ எனும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பள்ளிவாசலின் தோற்றம் சுமார் 15 வருடங்களாக மேற்படி தோற்றத்திலேயே பள்ளிவாசல் காணக்கிடக்கிறது. வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள இவ்வூர் மக்களின் சின்னஞ்சிறிய உதவிகளினால் அண்மையில்தான் இதற்கு ஒட்டினால் வேயப்பட்ட ஒரு கூரையைக் காண முடிகிறது.
இந்தப் பள்ளிவாசல் கட்டுமானப் பணிக்கான முயற்சிகளை பரிபாலன சபையினர் இப்பொழுது ஆரம்பித்துள்ளனர். எனவே இப்புனித பணியை நிறைவு செய்யவேண்டி தங்களாலான உதவிகளை பணமாகவோ, பொருளாகவோ தனவந்தர்களும், பரோபகாரிகளும் கொடுத்துதவலாம்.
அப்படி அனுப்ப விரும்புபவர்கள் கஹடகஸ்திகிலிய மக்கள் வங்கியில் பள்ளிவாசலுக்கான கணக்கு இலக்கத்துக்கோ(கஇல 28465) அல்லது பள்ளிவாசலின் (தலைவர் மஸ்ஜிதுல் பலாஹ், இஹலஹல்மில்லாவ, கஹடகஸ்திகிலிய எனும்) முகவரிக்கோ அனுப்பி வைக்கலாம்.
ஹரீரா அனஸ்-அக்குறணை
B.08-14, 1994

Page 5
Göt GOTTL NiflhJ/7676) இன ெ ஒதுக்கலுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்திற்கு வயது அதிகம். ழப்புக்களும் எக்கச்சக்கம் ஆனாலும், வெள்ளையினம் தனது ஆதிக்கத்தை சமரசத்தீவாகவிட்டுக்கொடுத்தது பெரிய ஆச்சரியம்தான்.
பெரும்பான்மை கறுப்பின மக்களை சிறுபான்மை வெள்ளையர் இத்தனை காலம் அடக்கியும், ஒடுக்கியும் கட்டிப்போட்டும் வைத்திருந்தனர்.
நம்நாட்டிலோ அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுப்பதே ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக
இருந்து வருகிறது.
மாகாண சபைகள் என்னும் புதிய வடிவத்தை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு,
அதிகாரத்தை மட்டும் பகிர்ந்து கொடுக்காமல் இருந்து வருகிறார்கள்.
ஆனால், தென்னாபிரிக்காவில் தனது முழு அதிகாரத்தையும் வெள்ளையினம் விட்டுக்கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டது.
ஜனாதிபதி டி.கிளார்க் துணிச்சலாக மேற்கொண்ட அரசியல் முடிவு - நீண்ட நெடுங்கால அநியாயத்துக்கு இன ஒதுக்கலுக்கு (UDI) 6" ELL9. LgII.
அங்கே சிறுபான்மை பெரும்பான்மையை ஒடுக்கியது.
இங்கே பெரும்பான்மை சிறுபான்மையை ஒடுக்கி வைத்திருக்கிறது.
ஐயோ வெளிச்சம் பரவலாகினால் எல்லாம் போய்விடும் என்று இனவாதிகள் சிலர் துள்ளுகிறார்கள்.
திருடர்களும், வழிப்பறிக்காரர்களும்தான் வெளிச்சத்தைக் கண்டு பயப்பட வேண்டும். இருட்டு இருந்தால்தான் அவர்களுக்கு தொழில் நடத்த வசதியாக இருக்கும். தாங்கள் பறித்து வைத்திருப்பதும், பறித்துக்கொள்வதும் யார் கண்ணிலும் படாமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற கவலை அவர்களுக்கு
அதேபோலத்தான் அதிகாரப் பரவலாக்கம் என்ற வெளிச்சத்தை பரவலாக்க விரும்புகிறார்கள் இல்லை.
அந்த வெளிச்சம் பரவினால் தாங்கள் நியாய விரோதமாக பறித்து வைத்திருக்கும் உரிமைகளை கொடுக்க வேண்டி வருமே என்று பயப்படுகிறார்கள்
ஆனால் தென்னாபிரிக்காவில் மெயின் சுவிட்சைக்கூட வெள்ளை ஆதிக்கம் விட்டுக் கொடுத்துவிட்டது.
விட்டுக்கொடுத்தது என்பதைவிட நியாயமாக யாரிடம் அது இருக்க வேண்டுமோ
தென்னாபிரிக்காவின் இங்கும் ஏற்படுத்து
பெரும்பான்மை இனமாக இருந்து கொண்டே விட்டுக்கொடுக்கப் பயப்படு கிறார்கள்.
மத்திய ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டே ஏனைய அதிகாரங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கப் பயப்படுகிறார்கள்
ஆனால் பல்லாண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்து பெரும்பான்மையினரை பட்ாதபாடு படுத்திய சிறுபான்மை இனம் முழு அதிகாரத்தையும் கைமாற்றுகிறது.
முன்னர் நடந்த கொடுமைகளுக்கு எல்லாம் பழி தீர்ப்பார்கள்.
அவர்களோ பெரும்பான்மை, நாமோ சிறுபான்மை அவர்களிடம் அதிகாரம் போனால் எம்மை இருந்த இடம் தெரியாமல் நசுக்கி விடுவார்களே.
என்றெல்லாம் Luigi LILITIf வைக்காமல் கறுப்பின பெரும்பான்மையிடம் ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுக்க வெள்ளையின ஜனாதிபதியே முடிவு செய்தார்.
ஆனால், தமிழ் பேசும் மக்கள் கேட்பதை யெல்லாம் கொடுத்தால் பெரும்பான்மை இனம் ழங்காலில் நிற்க வேண்டி வரும் என்று
பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனாதிபதியோ னப்பிரச்சனையே இங்கே கிடையாது என்று தென் மாகாணசபைத் தேர்தல் வரை பேசிக்கொண்டிருந்தார்.
அங்கே இன ஒதுக்கலை முடிவுக்கு கொண்டுவர தேர்தல் நடத்த ஜனாதிபதி டி.கிளார்க் முடிவு செய்தார்.
இங்கே தேர்தல்களில் வெற்றிபெறுவ தற்காக இனவாதம் பேசப்படுகிறது.
இன்றுநேற்றல்ல, கடந்த பல ஆண்டுகளாக அதிகாரத்திற்கு வர விரும்பிய கட்சிகள் இனவாதம் பேசியபடிதான் பதவிக்கு வந்தன.
நியாயமாக கிடைக்கவேண்டிய-நியாயமாக தனக்குச் சேரவேண்டிய உரிமைகளை கேட்கும் ஒரு சிறுபான்மை இனத்திடம் இங்கே பெரும்பான்மை இனம் பயப்படத் தேவையில்லை.
ஆனால் பயம்கொள்ள வைக்குமளவுக்கு இனவாதம் பேசப்பட்டது.
இங்கே மெயின் சுவிட்சை கையில் வைத்துக்கொண்டே பரவலாக மின்சாரம் கொடுக்க தயங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்
Թլոլիցի, g, hՈլ ֆ: வேண்டுமென்று சிறுபான்மை இனம் கேட்கவும் இல்லை. வெளிச்சத்தை பரவலாக்குங்கள்
அந்த வெளிச்சத்தில் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்துகொண்டு ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் என்றுதான் கேட்கிறார்கள்
அனுப் வேண்டாம் iii.
அப்படி ஒரு நோக்கமும்
ர்ேனல் கிடக்குது
இதிரடி தெரியுமோ
B.08-14, 1994
அவர்களிடம் கொடுத்திருக்கிறது.
ஆனால் அது சுலபமாக நடக்கவில்லை வெள்ளையின இனவாதிகள் கொதித்தார்கள். தேர்தல் நடத்த விட்டோமா பார் என்று கொந்தளித்தார்கள்
வன்முறைகளில் பரவலாக ஈடுபட்டார்கள் கறுப்பின மக்களின் பகுதிகளுக்குள் புகுந்து கண்மூடித்தனமாக சுட்டுத் தள்ளினார்கள்
நீண்ட கால பிரச்சனை ஒன்றுக்கு தீர்வு காணும்போது எதிர்ப்புக்கள் ஏற்படாமல் போகாது.
அதுவும், அதிகாரம் முழுவதையும் ஒரு இனம் விட்டுக்கொடுப்பது என்பது சாதாரண GAMAFWILDGÄVGA).
அனுபவித்தவர்கள், ருசி கண்டவர்கள் அதிகாரச் சுவை கண்டவர்கள், உடனே அதனைத்துக்கிக் கொடு என்றால் துள்ளத்தான் செய்வார்கள் துடித்தெழத்தான் செய்வார்கள் சர்வ கட்சி மாநாடு, சகல கட்சிகளும் ஏற்கக்கூடிய தீவு தெரிவுக்குழு என்றெல்லாம் ஜனாதிபதி டி.கிளார்க்கும் காலம் கடத்தியிருக்க முடியும்.
ஒன்றுக்கு பத்து கட்சிகள் தோன்றி புதிய கருத்துக்களை சொல்ல, அவற்றை சாக்காக வைத்தே காலத்தை இழுத்தடித்து சென்றிருக்கலாம்.
தென்னாபிரிக்க தேசியக் காங்கிரசுக்கும். கறுப்பின ஆதிக்குடிகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் இங்கத்தா அமைப்புக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன. மோதல்கள்
ipičijiә8 Go; *зіі தமிழ் அரசியல்வாதியை
GÉAGSISI என்ன விசேஷம் ii.
யமானது என்ன
இமதில்
அவற்றை காரணி கறுப்பின மக்களுக்கு செய்துவிட்டு வாருங் கூறியிருக்க முடியும் தமிழ்-முஸ்லிம் முரண்பாடுகளை இர் போல, முதலில் உங்க வாருங்கள் என்று கூற டி.கிளார்க் கூறியிருக் ஆனால், அப்பட துணிச்சலான அரசியல் முன்வந்தார்.
அதனால்தான், ஒரு கட்டத்தில், ஜன பார்த்து கறுப்பின மக் மண்டேலா பின்வரும
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"உங்களோடு போட்டியிடுவதையிட்டு நான் கவலையடைகிறேன். &_应Já முன்னோர்கள் உங்களைப் போல நடந்து கொண்டிருந்தால், இத் தேர்தலில் நீங்கள்தான் ஜனாதிபதியாக வந்திருப்பீர்கள்
நிச்சயமாக டி.கிளார்க் பாராட்டுக்குரியவர் தான் நெல்சன் மண்டேலா கூறியதை இங்கும் நாம் தென்னிலங்கைத் தலைவர்களை நோக்கிக் கூறமுடியும்.
தந்தை செல்வாவோடு செய்துகொண்ட ஒப்பந்தங்களை கிழித்து குப்பைத் தொட்டிக்குள் (BLILITLDG) ந்திருந்தால், இன்று இனப்பிரச்சனை ல்லையென்று ஜனாதிபதி டி.பி.விஜேதுங்கா அவர்கள் பேசியது ஒரு பிரச்சனையாகியிருக்காது.
ப்போதும் காலம் கடந்துவிடவில்லை. காலத்தை இழுத்தடிப்பது
தீர்வை எடுத்து மேசையில் வைத்தால் ஏனைய கட்சிகள் அடுத்த தேர்தலில் அதனை தமக்கு துருப்புச் சீட்டாக்கி எம்மை கவிழ்த்து விடுவார்களோ என்று பயப்படுவது
ஏட்டிக்குப் போட்டியான கட்சி முரண்பாடு
திருப்பம்!
) T LIDIT) prib?
ம் காட்டி, முதலில் பேசி ஒரு முடிவு ள் என்று டி.கிளார்க்
மக்களுக்குள் உள்ள கே பயன்படுத்துவது ருக்குள் ஒரு முடிவுக்கு பட்டது போல அங்கும்
முடியும். ச் செய்யவில்லை. தீவினை காண்பதற்கு
தேர்தல் பிரசாரத்தின் திபதி டி.கிளார்க்கைப் ள் தலைவர் நெல்சன் று கூறினார்:
களை இனப் பிரச்சனைக்குள் கொண்டு வருவது
என்பன போன்ற அணுகுமுறைகளை கைவிட்டால்- அரசியல் துணிச்சலோடு செயற்பட முன்வந்தால்- தென்னாபிரிக்கா ஜனாதிபதி டி.கிளார்க் கறுப்பின மக்களிடம் பெற்றுள்ள அபிமானத்தைவிடவும்
மிக அதிகமான அபிமானத்தை தென்னிலங்கைத் தலைவர்கள் தமிழ் மக்களிடம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்
அமரர் அமிர்தலிங்கம் எதிர்க்கட்சித் தலைவரான பின்னர் சாமிஜி என்பவருக்கு அளித்த பேட்டியில் பின்வருமாறு கூறினார்: "ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.ஜெயவர்த்தனா தமிழ் மக்களது பிரச்சனைகளை நியாயமாக தீர்த்து வைத்தால், தமிழ் மக்களால் என்றும் நன்றியுடன் நினைவுகூரப்படுவார்."
இன்று அமிர் இல்லை. ஜே.ஆரும் பதவியில் இல்லை.
ஜனாதிபதி டி.பி.விஜேதுங்கா பதவியில்
இருக்கிறார்.
திருமதி சந்திரிக்கா இளம் தலைமுறையின் மாற்றமுறும் சிந்தனைகளை பிரதிபலிப்பவர்
என்று நம்பப்படுகிறார்.
இவர்களில் யார் தமிழ் மக்களது அபி மானத்தை பெறப்போகிறார்கள்? எப்போதும் நினைவு கூரப்படும் அளவுக்கு நியாயமான தீவுக்கு துணிந்து ಆಕ್' போவது யார்?
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்கு இனப் பிரச்சனை விடயத்தில் அப்படி ஒன்றும் பெரிய தாராளமனது கிடையாது. வழக்கம் மாதிரி பேச்சோடு சரி என்பதை பாராளு மன்றத்தில் உறுதிப்படுத்தி விட்டார்கள்.
வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம் என்று சட்டத்திருத்தம் ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்ததைப் பார்த்து, சுதந்திரக் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கொதித்துப் GLIGIIIflg.61.
உய சபாநாயகர் திருகாமினிபொன்சேகா அவர்களை சமாதானப்படுத்த பட்ட பாடு கொஞ்ச
மயங்கி விழாத குல
அடி த்ெ
சுதந்திரக் கட்சியின் வளர்ந்து வரும் தலைவி திருமதி சந்திரிக்காவை சந்திக்கும் தமிழ் கட்சிகள் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு விசயத்தில் அவரது கருத்தையும் கேட்டுச் சொன்னால் நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால் சட்டியில் இருந்து குதித்து நெருப்புக்குள் விழுந்துவிடக்கூடாது ಇಂಕ್ அதற்குத்தான்
திருமதி ஹேமா LIGOLD51 FITGoa சந்திப்பதற்கே ஆளும்கட்சி பிரமுகர்கள் பயந்து கொண்டிருந்தது பழைய கதை
மறைந்த ஜனாதிபதி உயிரோடு இருந்த வரை, அவரது குடும்பத்திற்கும் வேண்டப் பட்டவர்களாக நடந்து கொண்ட பலர்சுட அவர் மறைந்த பின்னர் திருமதி ஹேமாவை எட்டிக்கூடப் பார்க்கவில்லை.
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை பகைத்துக்கொள்ள விரும்பாதவர்கள் பிரேமதாசா குடும்பத்தினரை பார்த்து புன்னகைக்கவே தயங்கியதுதான் உண்மை
திருமதி ஹேமா அரசியலில் ஈடுபடக்கூடும் என்று ஆரம்பத்தில் பரபரப்பாக எதிர்பார்க்கப் பட்ட போதும் பின்னர் அந்த விவகாரம் அடங்கிப் போயிருந்தது.
இந்தியாவில் ராஜீவ் பின்னரும் அவரது மனைவி சோனியாவுக் செல்வாக்கு
LNIJBLD/ 15U filbLDUITGiraal LoftuIIToog, யோடும் சிறிது பயத்தோடும்தான் சோனியாவைப் பார்க்கிறார்.
ஆனால், திருமதி ஹேமாவைக் கண்டு ஆளும் கட்சித் தலைமை பயப்படவில்லை.
மாறாக, உரிய மரியாதைகூட அவருக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்று ஒரு வருத்தம் பிரேமா ஆதரவாளர்களிடையே நிலவியது.
திருமதி ஹேமாவை அரசியலுக்கு வரவிடக்கூடாது என்ற நோக்கம் ஆரம்பத்தில் ளும்கட்சி வட்டார முக்கியஸ்தர் சிலரிடம் : என்றே தெரிந்தது.
ஆனால், தென் மாகாணத் தேர்தல் மீண்டும் பிரேமதாசாவின் பெயர் சொல்ல வேண்டிய தேவையை உணர்த்திவிட்டது.
தென் மாகாண சபைத் தேர்தல் தோல்வி இல்லாவிட்டால் மறைந்த ஜனாதிபதியின் நினைவு தினத்திற்கு இத்தனை முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். சிறிது காலம் பிரேமாவின் பெயரைக்கூட மறந்தது போல் இருந்தார்கள். இப்போது ஆளும் கட்சி தலைவர்கள் வாய்திறந்தாலும் சரி தொலைக்காட்சி, வானொலியை திறந்தாலும் சரி பிரேமா பற்றித்தான் பேசப்படுகிறது.
எனவே, திருமதி ஹேமா பிரேமதாசாவும் மிண்டும் முக்கியமானவராகிவிட்டார்.
அவர் உள்ளே வந்தால் தமக்கு இருக்கும் இமேஜ் போய்விடும் என்று சிலர் முதலில் நினைத்திருக்கலாம்.
இப்போது ஆட்சிக்கே சவால் வந்துவிட்ட நிலையில் திருமதி ஹேமா அவசியப்படுவதால் அவர்கள் மெளனமாகிவிட்டார்கள்
சேவா வனிதா சங்கம் மூலம் தனக்கென்று ஒரு செல்வாக்கை வளர்த்தவர் திருமதி ஹேமா.
மறைவுக்குப் திருமதி
காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்
ஏழைகள் மீது இயல்பாகவே இரக்கம் உள்ளவர் என்று அறியப்பட்டவர். சேவா வனிதா சங்கம் மூலம் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டவர் உதவிகளும் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்.
ஆனால், மறைந்த ஜனாதிபதி பிரேமதாசா வின் அரசியல் அனுபவம், அரசியல் சாதுரியம் என்பவற்றை திருமதி ஹேமா சுலபமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நினைக்க முடியவில்லை.
பிரேமதாசாவின் வெற்றிடத்தை நிரப்பக் கூடிய வேறு அரசியல் தலைவர்கள் ஆளும் கட்சியில் இல்லை என்ற நிலையில், திருமதி ஹேமா உடனடியாக இல்லாவிட்டாலும், எதிர்காலத்தில் ஒரு தனியிடத்தை பெற்றுக்
கொள்ள முடியும்.
அதற்காக அவர் கடினமாகவும், சளைக்காமலும், தாக்குப் பிடித்தும் உழைக்க
வேண்டியிருக்கும்.

Page 6
ரத்த ஆறு ஓடுகிறது என்று வன்முறை இடம் பெறும் இடங்களை வர்ணிப்பார்கள். ஆனால் மத்திய ஆபிரிக்காவிலுள்ள குட்டி நாடான ருவாண்டாவில் இரத்த எரிமலை வெடித்து பீறிட்டுப் பாய்கிறது.
அந்நாட்டின் தலை நகரான கிகாலியில் தெருக்களில் மலை மலையாக மனித சடலங்கள் கிடக்கின்றன. ஆண்கள் பெண்கள், வயதானவர்கள், குழந்தைகள் என்று திரும்பிய பக்கமெல்லாம் காணப்படும் பிணக்குவியல்
களின் வாடை அந்நகரத்தின் மண்டலத்தை நிரப்பி விட்டது.
ஏப்ரல் மாத நடுப்பகுதியில் திடீரென வெடித்த வன்முறைப் புயல் பல்லாயிரக் கணக்கான உயிர்களைப் பலிவாங்கிவிட்டது. வீதிகளில் மட்டுமல்ல, வீடுகளுக்குள்ளே ஒதுங்கியிருந்தவர்களும் படு பயங்கரமாக கொலை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அமைதி காப்பதற்காக அங்கு அனுப்பி வைக்கப் பட்டுள்ள ஐ.நா.அமைதிப் படையினரும்
காற்று அங்கிருந்து ബ{
நிர்ப்பந்தத்துக்குள்ளா ருவாண்டா நா இனத்தவர்களுக்கி வெறியே இந்த இ காரணமாகும். ஹட்( இரு இன மக்கள் ருவாண்டாவின் ஜ ஹபியாரிமன என்பவ ஜனாதிபதி சைபிரியன்
தொடரும் கொலைகள் ம சமீபகால வரலாற்றில்
601, T. அவேண்டாம். பிரார்த்தியுங்கள். 9
"நான் உயிர் துறந்தமைக்காக என் பெற்றோரோ சகோத்ரர்களோ நண்பர்களோ உறவினரோ அழவேண்டாம் எமது கோரிக்கைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் பிரார்த்தனை தான் பிரதானமானது"
இவ்வாறு கையால் எழுதப்பட்ட கடிதம் ஒன்று பாலஸ்தீனப் பிரதேசத்தில் இஸ்ரேலியர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள யாபாட் என்ற ஊரின் மத்தியிலுள்ள பள்ளிவாசலில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து இதே ஊரைச் சேர்ந்த 22 வயதான இளைஞன் அம்மார் அமார்னே என்பவனுடைய உயிர்த்தியாகத்தை மெச்சியும் வாழ்த்தியும் துண்டுப்பிரசுரங்கள் அந்தப் பிரதேசமெங்கும் வினியோகிக்கப்பட்டன. இந்தத் துண்டுப் பிரசுரத்தை மேற்குக் கரை நகரான ஜென்னின் என்ற இடத்தைச் சேர்ந்த ஹமாஸ் இஸ். எல்டீன் அல்-கசம்" என்ற இஸ்லாமியத் தீவிரவாத இயக்கம் வெளியிட்டிருந்தது.
அன்றைய தினம் மாலையிலேயே அம்மாரின் இல்லத்தை நோக்கி சுற்று வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த 10000 பேர் வரை மொய்த்துக் கொண்டனர். "ஏதோ யாத்திரையினை மேற்கொண்டு பயணம் செய்பவர்களைப் போன்ற உணர்வுடன் அவர்கள் காணப்பட்டனர்." என்று செய்தியாளர்கள் வர்ணித்துள்ளனர்.
ஏப்ரல் 13ம் திகதி புதன்கிழமையன்று காலை மத்திய இஸ்ரேலிலுள்ள ஹரேடா நகரின் மத்தியில் ஏராளமான பயணிகளுடன்
பாலஸ்தீனர்கள் இஸ்ரே நெருங்கிப் பழக 6ே குடியிருப்புக்களுக்கு செல்லவும் வேண்டாம்.
தொடரப் போகி
99
6ᏅᎧᏉ5 Ꭶ951.
கிடந்த பெப்ரவரி 25ம் திகதி ஹெப்ரான் நகர பள்ளிவாசலில் இஸ்ரேலிய ஆயுதம் ஏந்திகள் கண்ணை முடிக்கொண்டு சுட்டுத் தள்ளினார்கள்.
29 பாலஸ்தீனர்கள் படுகொலை யானார்கள், பள்ளிவாசல் படுகொலைக்கு பாலஸ்தீன அமைப்புக்கள் பழிவாங்கியே தீரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. முரசும் பழிவாங்கல் இடம்பெறும் என்றே கருத்து வெளியிட்டிருந்தது.
எதிர்பார்க்கப்பட்டது போலவே கடந்த ஏப்ரல் 13ம் திகதி இஸ்ரேலியர்கள் பயணம் செய்த பஸ் வண்டி ஒன்று சிதறியது.
560 L Is Googs
இக் கருத்தினை வெளியிட்டிருக்கிறது.
தேடுவது எப்படி? சுவீடன் சஞ்சிகை சொல்கிறது இப்படி!
நண்பர்களைத் தேடி அடைய விரும்புபவர்கள் நேரடியான (கண்பார்வையைத் தவிர்த்துக்கொள்வது அவசியம் என்று உளவியல் சஞ்சிகை ஒன்று தெரிவித்துள்ளது. ஒருவருடைய கண்களைப் பார்ப்பதன்மூலம் உளவியல் ரீதியான பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது. சிலருடைய கண்களை நேரடியாகப் பார்க்கும் போது ஒருவகையான அச்சம் தோன்றும் ஆகவே வெளித் தோற்றத்தை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து நண்பர்களைத் தேடுவதை விடுத்து ஒருவருடைய அகத் தோற்றத்தை அவதானித்தே நட்புக் கொள்வது உசிதமானது
சுவீடனிலிருந்து வெளியாகும் மென்ரல் நோட்ஸ் (மனக் குறிப்புகள்) என்ற சஞ்சிகை
பழிவாங்கும் படலத்தில் ஹமாஸ் இ
400- ஆயுதங்களும்
அம்மார் என்னும் தற்கொலைப் படையாளி பஸ்மீது மோதினார். வன்முறை வெடித்தது. ஏப்ரல் 13 அன்று 13 இஸ்ரேலியர்கள் மடிந்து போனார்கள்
அம்மார் என்னும் அந்த தற்கொலைப் படைவீரர் ஹமாஸ் எனப்படும் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்.
இஸ்ரேலிய-பலஸ்தீன பேச்சு வார்த்தை களை ஹமாஸ் இயக்கம் விரும்பவில்லை. பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் ஹமாஸ் இயக்கம் வன்முறை நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக்கி வருகிறது.
ஹெப்ரான் படுகொலை 'ஹமாஸ்
இயக்கத்தின் பேச்சு நிலைப்பாட்டை நிய அமைந்தது.
பழிக்குப் பழி தீ ஏப்ரல் மாதம் மட்டு கொல்லப்பட்டுவிட்ட அதனால் சீற்ற L160Liggil go gi) 6.060l. நடவடிக்கைகளில் ஈ "அமைதிக்கு ப அனுமதிக்கப் GL வைக்கவும் மாட்டே பிரதமர் இற்ஸாக் மன்றத்தில் பேசும்டே தேடுதல் வே தீவிரவாதிகள் என் கைது செய்யப்பட்டு யான ஆயுதங்களும் 1992ல் இஸ்ரே கடத்திய 415 இஸ் படிப்படியாக நா அனுமதித்துள்ளது.
அதே சமயத்தி பிடித்து சிறையில்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வேண்டிய - கியுள்ளது.
டில் வாழும் இரு
டயிலான அதிகார Iத்த வெள்ளத்துக்குக் மற்றும் டட்சி என்ற இங்கு வாழ்கின்றனர். னாதிபதி ஜாவேனல் ரும் புருண்டிநாட்டின்
தரயாமிரா என்பவரும்
போல்குவியும்பினங்கள்
மிக அதிக சாவுகள்
பயணம் செய்த விமானம் ஒன்று விபத்துக்குள்ளாகி இருவரும் கொல்லப்பட்டதை அடுத்தே வன்முறை வெடித்தது. இந்த விபத்தைப் பற்றிய விசாரணைகளை மேற்கொண்ட பெல்ஜியம் நாட்டு இராணுவக் குழு, ருவாண்டாவின் இராணுவத்தினர் ஏவிய ஏவுகணை ஒன்றே இந்த விமான விபத்துக்குக் காரணம் என்று கூறியது. இந்த இருநாட்டு ஜனாதிபதிகளும் ஹுட்டு னத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ருவாண்டாவின் இராணுவத்தில் டட்சி இனத்தவர்களையும் திட்டத்தினை ஜனாதிபதி ஜுவேனல் நடைமுறைப்படுத்தத் தீர்மானித்தமை W7GOTIT GQUGBALI ஹட்டு னத்தைச் சேர்ந்தவர்களைக் கொண்ட இராணுவத்தினர் கொதிப்படைந்தனர். இதனால் ஜனாதிபதியைக் கொன்றொழிக்க முன் வந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
ஜனாதிபதியின் சொந்தக் காவல்படையில் 600 பேர் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே ஹுட்டு இனத்தவர்கள். ஜனாதிபதியின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து டட்சி இனத்த வர்களை கொன்றொழிக்கும் கைங்கர்யத்தை இதே படையினர் தொடக்கி வைத்தனர். இது
சென்று கொண்டிருந்த பஸ் ஒன்றினுள் குண்டொன்று வெடித்தது. ஐவர் ஸ்தலத்திலேயே கொல்லப்பட்டனர். 30 பேர் படுகாயமடைந்தனர். 'ஹமாஸ்" இயக்கத்தினரின் துண்டுப் பிரசுரமும், அம்மார் தன் கைபட எழுதி பள்ளிவாசலில் வைத்திருந்த கடிதமுமே, இந்தக்
குண்டுவெடிப்பின் சூத்திரதாரி அம்மாரே என்பதை வெளிப்படுத்திய ஆதாரங்களாக இருந்தன.
இந்தச் செயலுக்கு அம்மார் காரணமாக இருந்தான் என்பதை அவனுடைய பெற்றாரோ அவனை நன்கு தெரிந்த வர்களோ எளிதில் நம்பவில்லை. அப்பாவி போல் தனது விவசாயக் கடமைகளில் மட்டுமே இதுவரை அவன் காலம் கழித்து வந்துள்ளான். எந்த இயக்கத்தையும் சாராதவன் போல் நடந்து வந்துள்ளான். எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் பொலிசாரின்
லியர்களிடம் சந்தேகக் கண் அம்மார் மீது விழுந்ததே யில்லை. "அப்பாவி போல் தானும் தன் 60 D. பாடும் என்று திரிந்த இவனா இதனைச்
செய்தான்" என்று இவனைத் தெரிந்தவர்கள் அனைவரும் கூறிக்கொள்ளுகின்றனர்.
பார்த்தைக்கு எதிரான யப்படுத்தியது போல்
கும் நடவடிக்கைகளில் திகதி இஸ்ரேலியர்கள்
III,
கொண்ட இஸ்ரேலிய போட்டு தேடுதல்
பட்டன. கம் விளைவிப்போரை ாவதில்லை. விட்டு " என்று இஸ்ரேலிய JITL Maiär ШТИПelj து எச்சரித்திருக்கிறார். GOLLINGSÖ 400 GBLJI
சந்தேகிக்கப்பட்டு |ளார். பெருந்தொகை ாப்பாற்றப்பட்டன.
லெபனானுக்கு நாடு மிய தீவிரவாதிகளை திரும்ப இஸ்ரேல்
பெரும் வெறியாக மாறி பல்லாயிரக் கணக்கான உயிர்களைப் பறித்து விட்டது. இலட்சக் கணக்கான மக்கள் உண்ண உணவின்றியும் காயங்களுக்கும் நோய்களுக்கும் மருந்தின்றியும் மடியும் கோர நிலைக்குள்ளாகியிருக்கின்றனர். அமைதிகாக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள அங்கு சென்ற ஐநா படையினர் கீகாலியிலுள்ள அயல் நாட்டுத் தூதரக அதிகாரிகளையும் அங்குள்ள பிற நாட்டவர்களையும் பத்திரமாக வெளியேற்றும் பணியினை முதலில் முடித்தனர். மேற்கொண்டு ஓரளவு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத கட்டுப்பட்ட நிலையில் அமைதிகாக்கும் படையினர் இருப்பதாக செய்தியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
குடித்து வெறித்து, கம்பு தடி, கத்தி, கோடரிகளுடன் தெருவில் காண்போரை யெல்லாம் அடித்துக் குதறும் கும்பல்கள் அதிகரித்து விட்டதாகவும் இவர்கள் கடைகள், வீடுகள் அனைத்தையும் உடைத்து அகப்பட்ட பொருட்களை அபகரிப்பதாகவும் கூறப்படு கிறது. நிலமையைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவது இன்றுள்ள நிலையில் சாத்தியப்படாது என்றே அவதானிகள் கூறுகின்றனர்.
ஜெருசலத்திலிருந்து ஹமாஸ் இயக்கம் மற்றுமொரு அறிக்கையை விடுத்துள்ளது "இதேபோன்று பல
பழகுவதையோ குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் செல்வதையோ உடனடியாக விட்டுவிட வேண்டும்" என்று
அந்த அறிக்கையில் gráglflögð).a. விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் இந்தப் புதிய
தலையிடியை எவ்வாறு ஒழிப்பது என்
தெரியாமல் தடுமாறுகிறது. ஹமாஸ் இயக்கத்தை பூண்டோடு ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளது. பிரதமர் இற்ஸாக் ராபின் ஜோர்டான் நாட்டின் மீது தனது கண்டனக் கணைகளைத் தொடுத்திருக்கிறார். "ஹமாஸ் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களை இஸ்ரேல் மீது மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல்வேறு இடங்களுக்கும் வன்முறையி லீடுபடும்படி ஜோர்தான் தூண்டி விடுகிறது என்று குரல் கொடுத்துள்ளார்.
தற்கொலைத் தாக்குதல்கள் இஸ்ரேலிய அரசுக்கு 96 INTUIT, மாறியுள்ளன. இஸ்ரேலிய-பாலஸ்தீன பேச்சுக்களுக்கும் தற்கொலைத் தாக்குதல் களும் அதன் விளைவுகளும் தலையிடி கொடுப்பனவாகக இருக்கின்றன.
புதிதாக 400 பேரை ாட்டிருக்கிறது.
;
Bn. 08-14, 1994

Page 7
பூரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் திருஎம்எச்.எம்.அஷ்ரப் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத் தலைவர் திருவேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனுக்கு பகிரங்க கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.
இக்கடிதம், வடக்கு கிழக்கில் வாழுகின்ற முஸ்லிம் மக்களின் நிலையைத் தெளிவு படுத்துவதாகவும், கூடவே தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் வடக்கு-கிழக்கில் வாழுகின்ற முஸ்லிம் சமூகத்தவர் குறித்து கொண்டுள்ள நிலைப்பாடு மிகத் தவறானது என்பதை எடுத்துரைப்ப
தாகவும் இருக்கக் காணப்படுகின்றது.
1990ம் ஆண்டு இலங்கை அரசுக்கும், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்குமிடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் முறிவடைந்ததையடுத்து கிழக்கிலங்கையில் அரச படையினருக்கும், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்குமிடையே மோதல்கள் வெடித்தன.
இதனையடுத்து இம்மோதல் வடக்கிலும் விரிவு பெற்று இன்றுவரை ஒரு தொடர் கதையாக இருந்து வருகின்றது.
யாழ்குடாநாட்டில் இரண்டாவது ஈழப்போர் வெடித்ததையடுத்து அங்கிருந்தும் முஸ்லிம் சமூகத்தவர்கள் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளினால் வெளியேற்றப்பட்டிருந்தனர்.
இதனையடுத்து கிழக்கில் முஸ்லிம் சமூகத்தவருக்கெதிராக அசம்பாவிதங்கள் பல இடம்பெற்றிருந்தன. இந்த அசம்பா விதங்களில் காத்தான்குடிப் பள்ளிவாசலில் இடம்பெற்ற படுகொலைச் சம்பவம், மற்றும் பொலன்னறுவைப் பகுதியை அண்டிய அழிஞ்சிப்பொத்தன, பள்ளித்திடல் கிராமங்களில் அப்பாவி முஸ்லிம் மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தமை போன்ற சம்பவங்கள் மனிதாபிமானமற்ற மோசமான நடவடிக்கைகளாக விளங்கியிருந்தன.
கிழக்கில் முஸ்லிம் கிராமங்களில் இடம்பெற்ற படுகொலைகளுக்குப் பதிலடி கொடுப்பது போல அயல் கிராமங்களில் தமிழ் பொதுமக்களும் G) SIT GÜ GAULI பட்டிருந்தனர்.
இக்கொலைச் சம்பவங்கள் இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டத்தின்போது வட இந்தியாவில் இடம்பெற்ற இந்து-முஸ்லிம் கலகங்களையே ஞாபகப்படுத்துவனவாக இருக்கக் காணப்பட்டன.
இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தி தலைமையில் சாத்வீகமான முறையில் சுதந்திரப் போராட்டம் இடம்பெற்றிருந்த வேளை, வட இந்தியாவில் தோன்றிய இந்துமுஸ்லிம் கலகங்கள் இந்தியரிடையேயான ஒற்றுமைக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பதாக
இருக்கக் காணப்பட்டன.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் இந்த இனக் கலவரங்களை வேடிக்கை பார்த்தனர். அத்துடன் தமக்கெதிராகப் போராட்டம் நடத்தியவர்களிடையே ஏற்பட்ட பிளவுகளை தமது பிரித்தாளும் தந்திரத்தை வலுப்படுத்த நன்கு பயன்படுத்தலாயினர்.
வடக்கு-கிழக்கு LDITFTGASTß FSMSIL பொறுத்தவரை தமிழ், முஸ்லிம் சமூகத்த வர்கள் இப்பிரதேசங்களில் பாரம்பரிய
குடிமக்களாவர் முஸ்லிம்கள் மதத்தினாலேயே வேறுபட்டுள்ளார்களே தவிர மொழியால்
அவர்கள் தமிழர்களாகவே இருக்கக் காணப்படுகின்றனர்.
இலங்கையில் இரண்டாவது சிறுபான்மை சமூகமாக வாழ்ந்து வரும் முஸ்லிம்கள் தமிழைத் தாய் மொழியாகக் கொண்டிருப்ப துடன், அம் மொழியில் வியத்தகு புலமை கொண்டவர்களாகவும் காணப்படு கின்றார்கள்.
பள்ளிவாசல்களில் முஸ்லிம் சமயத் தலைவர்கள் தமிழில் வழங்குகின்ற பிரசங்கங்கள் முதற்கொண்டு, முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் ஆகியோரின்
தமிழ் மொழி சார்ந்த பங்களிப்பு அபரிமிதமானதாகவே இருக்கக் காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் இலங்கையில் இன்று கொடிய அரசியல் காரணமாக முஸ்லிம், தமிழ் சமூகத்தவரிடையே வேறுபாடுகள் தோன்றியிருந்தாலும், தமிழ் மொழியின் மகத்துவத்தைப் பேணுவதில் முஸ்லிம்கள் தமிழர்களுக்கு எவ்வகையிலும் சளைத்திராத வர்களாகவே இருக்கின்றனர்.
பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சி அண்மையில் கிழக்கிலங்கையில் இடம்பெற்ற உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல்களில் குறிப்பிடத்தக்களவு வெற்றியைப்
B.08-14, 1994
பெற்றிருந்தது. இவ்வெற்றியின் மூலம் திரு.அஷ்ரப் தலைமையிலான பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கிழக்கிலங்கையில் இன்று ஒரு பலம் மிக்க அரசியல் கட்சியாக விளங்குவதை அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது.
திரு.அஷ்ரப் தமது கட்சியின் பலத்தை நிரூபிப்பது போல சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தமது கட்சியின் வருடாந்த மகாநாட்டையும் கல்முனையில் கோலாகலமான முறையில் நடத்தியிருந்தார்.
இம்மகாநாட்டுக்கு மேல்மாகாண சபை முதலமைச்சர் திருமதி.சந்திரிக்கா குமாரணதுங்கா பண்டாரநாயக்கா, தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணிப் பிரமுகர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திருதொண்டமான், மற்றும் ஏனைய தமிழ் கட்சிகளின் பிரமுகர்களையும் வரவழைத்து தமது செல்வாக்கினை திரு.அஷ்ரப் நிரூபித்திருந்தார்.
இவ்வாறு கிழக்கிலங்கையில் தமது கரம் வலுப்பெற்றிருக்கின்ற நிலையிலேயே தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத் தலைவர் வே.பிரபாகரனுக்கு முஸ்லிம்கள் குறித்து அவர் கொண்டுள்ள நிலைப்பாடு தவறென்பதை சுட்டிக்காட்டி திரு.அஷ்ரப் கடிதமொன்றை எழுதியுள்ளார்.
திரு.அஷ்ரப் தலைமையிலான பரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தேசிய ரீதியாக அன்றி, பிரதேச ரீதியாகப் பலம் பெற்றிருப்பதையே கிழக்கிலங்கையில் அக்கட்சியின் அண்மைக் கால வெற்றிகள் புலப்படுத்துகின்றன.
கடந்த ஆண்டில் இடம்பெற்ற மாகாண சபைத் தேர்தலில் தென்னிலங்கையின் பல பாகங்களிலும் வாழ்ந்து வரும் முஸ்லிம்கள் தேசியக் கட்சிகளையே பெரிதும் ஆதரித்திருந்தனர். அச்சமயம் பரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சி தென்னிலங்கையில் படு தோல்வியையே தழுவியிருந்ததென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சி இன்று கிழக்கிலங்கையில் குறிப்பிடத்தக்களவு செல்வாக்குப் பெற்றிருப்பதற்கு ஆளுங் கட்சியினரின் பேரினவாதக் கருத்துக்கள்
தமிழ்பேசும் மக்கள தீவிரவாதமாக மாறி, ! வடிவெடுத்ததையடுத் பிரதேச தமிழ்பேசும் ! கோரிக்கைகள் தொ சமூகத்தவர்கள் G வாதத்தையே கடைப்
இதேவேளை ஆய இறங்கியிருந்த பல்ே தம்மிடையேயான நிை
சந்தேகக் கண்ணுட பான்மையுடனும் நடந்
கூடவே மிதவ கொண்டிருந்த தமிழர் தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சிகளுட்னும் தம எட்டத்திலேயே தமிழ் கொண்டிருந்தன.
இந்நிலையில் வட குறித்த ஆயுதப் போர் காட்டாது மிதவாதப் பிடித்த முஸ்லிம் ஆயுதப் போராட்டக் விடுதலைப் புலிகள்
தீெவிரவாத புலிகளை க
விமர்சிக்கும் அஷ்ரப், மி
மற்றும் கடந்த வருடங்களில் வடக்கிலும், கிழக்கிலும் அவர்கள் முகங்கொடுத்த துயர 9, TLDITGT அனுபவங்களே முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன.
வடக்கிலிருந்து முஸ்லிம் சமூகத்தவர் வெளியேற்றப்பட்டமையும், கிழக்கில் முஸ்லிம்களுக்கெதிராக இடம்பெற்ற வன்முறைகளுமே முஸ்லிம்கள் தமது சுய பாதுகாப்பு மற்றும் சுய கெளரவம் ஆகியன
குறித்து சிந்திக்கும் சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தன.
வடக்கு-கிழக்கின் அரசியல் வரலாற்றை
நோக்கும்போது முஸ்லிம்கள் தேசியக் கட்சிகளை ஆதரித்து வந்த அதே சமயம், தமிழ்க் கட்சிகளுக்கும் கணிசமான அளவு ஆதரவை வழங்கியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உறுதியற்ற தளம்பலா
கொண்டிருந்ததுடன் முற்றிலுமாக அப் அவ்வியக்கம் தீவிரம்
இன்றைய வடக் அரசியலை மையமாக குறித்த புலிகளின் தவறானது என்று தி கடிதத்தில் திரு.அஷ்ர ஆனால் முஸ்லிம் வடக்கு-கிழக்கில் உள் அமைப்புகள்கூட புலிக கண்டிப்பனவாகக் வடக்கு-கிழக்கில் பூர JBLIDITL (PL). UIT 5604 960LDLIL 3,677 ), T600TLI. இது தவிர த புலிகளுக்கும், தமிழ் அ6
வெடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னை அணுகமுயலும் அமைச்சர்
வடக்கு கிழக்கு வாழ் முஸ்லிம்களின் சமூக, பொருளாதார வாழ்க்கைமுறை பெரும்பாலும் வர்த்தகம், விவசாயம் என்பன சார்ந்ததாகவே இருக்கக் காணப்படுகின்றது.
வடக்கு-கிழக்கில் ஜனநாயக ரீதியாக தமிழ்க் கட்சிகள் இயங்கிய காலத்தில் முஸ்லிம்கள் வேறுபடுத்தப்பட்டு நோக்கப்பட வில்லை. இன்றைய பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப்சுட தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுடனேயே ஆரம்பத்தில் இணைந்திருந்தார். தாம் தமிழ் அரசியல் பிரமுகர்களின் வழிகாட்டல் களின் கீழேயே அரசியல் அனுபவம் பெற்றதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே வடக்கு கிழக்குப் பிரதேசத்தின் இணைப்பு மற்றும் அப்பிரதேச தனித்துவம் குறித்த கோரிக்கைகள் என்பன தமிழ்-முஸ்லிம் இனத்தவர்களை முதன்மைப்படுத்தியதாகவே முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆனால் வடக்கு-கிழக்கு வாழ்
ஏற்பட்ட மோதல்கள் ፴6WùTJjósff6ûዘ6)ዘT፴606ዘዚ ! இருக்கக் காணப்படுகி
எனவே தமிழீழ ஆயுதப் போராட் சமூகத்தவரை மட்டு வடக்கு-கிழக்கில் தமி பாரம்பரிய தமிழ் அர புலிகள் இயக்கத்துட தோன்றிய எனைய தமி அவற்றின் பிரதிநிதி ஆகியோரையும் பெரி புலிகளின் நிலைப்பாடு
இந்நிலையில் த. புலிகளினால் பாதிக்கம் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ் புலிகளை கடுமையாக குறியாகக் கொண்டுள் தமது அரசியல் நடவ பாதுகாப்புக் கருதியு
ho
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

போராட்டம் ஆயுதப் போராட்டமாக தே வடக்கு கிழக்குப் இனத்தவர்கள் சார்ந்த
LiL O Gli) முஸ்லிம் பரும்பாலும் மித
1950, 5,567 it.
தப் போராட்டத்தில் வறு தமிழ்க்குழுக்கள் லப்பாடுகள் குறித்தே
னும், விரோதமனப் து கொண்டன.
ாதப் GLITä68)3,3; விடுதலைக் கூட்டணி, போன்ற அரசியல் து உறவுகளை மிக குழுக்கள் வைத்துக்
க்கு-கிழக்கு விவகாரம் ாட்டத்தில் அக்கறை GLJIIT,G) J, j, 4J, GO) LL சமூகம்மீதும் தீவிர குழுவான தமிழீழ இயக்கம் அதிருப்தி
திரியும் பகுதிகளில் புலிகளின் நடவடிக்கை களைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையிலும் தத்தமக்கென இராணுவப் பிரிவுகளையும் கொண்டுள்ளன.
கூடவே அரச படைகளுடன் இணைந்து
புலிகளுக்கெதிரான இராணுவ நடவடிக்கை களிலும் தமிழ் அமைப்புகள் குதித்துள்ளன. ஆனால் பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு.எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப், முஸ்லிம் சமூகத்தவர் தொடர்பான புலிகளின் நிலைப்பாட்டை கடுமையாக விமர்சித்து வருபவராயினும், திருபிரபாகரனின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டி நேரடியாக அவருக்கு திரு.அஷ்ரப் பகிரங்க கடித மொன்றை எழுதியுள்ளமை, ஒரு துணிச்சலான நடவடிக்கையாகக் காணப்படுவதுடன், புலிகளுடன் பகைமை கொண்டுள்ள ஏனைய தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் இதுவரை செய்திராத ஒரு நடவடிக்கையாகவும் இக்கடிதத் தொடர்பு காணப்படுகின்றது.
திரு.அஷ்ரப் தமது கடிதத்தில் புலிகளின் நடவடிக்கைகளை வெறுமனே கண்டிப்பதுடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை.
ருவேபிரபாகரன் தலைமையிலான தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் அரசியல் ரீதியிலான நடவடிக்கைகளில் இறங்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்துவ தாகவே திரு.அஷ்ரப்பின் கடிதம் விளங்கியிருக்கின்றது.
திரு.அஷ்ரப் தம்மை முஸ்லிம் சமூகத்த வரின் ஒரு முக்கிய தலைவராக இனங்காட்டிய நிலையிலேயே திரு.பிரபாகரனுக்கு பகிரங்கக் கடிதமொன்றை எழுதியுள்ளார்.
இதேவேளை இலங்கையில் தேசிய ரீதியாக முஸ்லிம்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரசியல் பிரமுகர்களான சபாநாயகர் எம்.எச்.மொஹமட், வெளிநாட்டமைச்சர் ஏசிஎஸ் ஹமீத் ஆகியோரும் தமிழீழ
(6)IDILITJ,
நவாத தமிழ்க்கட்சிகளுடன் ன போக்கு
வடக்கே முஸ்லிம்களை புறப்படுத்துவதிலும் காட்டியிருந்தது. கு-கிழக்குப் பிரதேச வைத்து முஸ்லிம்கள் நிலைப்பாடு மிகத் ந. பிரபாகரனுக்கான ப் குறிப்பிட்டிருந்தார். காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல, 1ள பல்வேறு தமிழ் ளின் நிலைப்பாட்டைக் காணப்படுவதுடன், ண பாதுகாப்புடன் வயாகவும் அத்தமிழ் படுகின்றன. மிழீழ விடுதலைப் மைப்புகளுக்குமிடையில்
விடுதலைப் புலிகள் குறித்து அக்கறை காட்டுவோராகவே இருக்கக் காணப்படு கின்றனர்.
வெளிநாட்டமைச்சர் திரு.ஏ.ஸி.எஸ்ஹமீத் அரசுக்கும், புலிகளுக்குமிடையிலான பேச்சு வார்த்தைகளின் போது முக்கிய பங்கு வகித்திருந்ததுடன், வடக்கே யாழ்ப்பாணத் துக்கு விஜயம் செய்து வேயிரபாகரனுடனும் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியிருந்தார்.
இதுதவிர திருஹமீட் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கைகளில் பங்குபற்ற வேண்டுமென்பதை தேசிய அளவில் மட்டுமல்லாது, சர்வதேச ரீதியாகவும் வலியுறுத்தி வருபவராகக் காணப்படுகின்றார் சபாநாயகர் எம்.எச்.மொஹமட்கூட அண்மையில் யாழ்ப்பாணம் சென்று புலிகளை நேரடியாகச் சந்திக்க தயாராகியிருந்ததுடன்
யை தேசிய ரீதியாக Mish, J|h|HÍ álflyI'
கூட பல நூற்றுக் பலியெடுத்ததாகவே ன்றது. விடுதலைப்புலிகளின் டமானது முஸ்லிம் ம் பாதிக்கவில்லை. ழ் பேசும் மக்களின் ரசியல் கட்சிகளையும், ன் ஏக காலத்தில் ழ் அமைப்புக்களையும், ஈள ஆதரவாளாகள தும் பாதித்ததாகவே காணப்படுகின்றது. மிழீழ விடுதலைப் பட்ட தமிழ் அரசியல் அமைப்புக்கள் என்பன விமர்சிப்பதையே ான அத்துடன் அவை டிக்கைகளுடன் தமது ம், தாம் நடமாடித்
TULi
DUKUH
தமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்
களினால் யாழ்ப்பாணப் பயணத்தை ஒத்திப்போட்டிருந்தார்.
சபாநாயகர் எம்.எச்.மொஹமட்
அவர்களும் வடக்கு-கிழக்கு பிரச்னை தொடர்பாக தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளுடன் அரசியல் ரீதியிலான பேச்சு வார்த்தைகள் நடத்தப்படவேண்டும் என்பதில் ஆர்வங்காட்டி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு.எம்.எச்எம் அஷ்ரப் வடக்கு கிழக்கின் முஸ்லிம் சமூகத்தவர்கள் தொடர்பாக தனது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வரும் அதே சமயம், தேசிய நலனைக் கருத்திற்கொண்டு புலிகள் தொடர்பாக பரந்த அரசியல் கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டவர் களாகவே சபாநாயகர் எம்.எச்.மொஹமட் வெளிநாட்டமைச்சர் ஏ.ஸி.எஸ். ஹமீட் ஆகியோர் காணப்படுகின்றனர்.
தொடர்பாக ஒரு தெளிவான உறுதிமிக்க
வடக்கு-கிழக்கு வாழ் முஸ்லிம்கள் தொடர்பான புலிகளின் நிலைப்பாட்டை திரு. அஷ்ரப் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். ஆனால் இதே அஷ்ரப் புலிகள் தவிர்ந்த ஏனைய தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுடன்
வடக்கு-கிழக்கில் முஸ்லிம்களின் நிலைப்பாடு தொடர்பாக ஓர் உடன்பாட்டுக்கு வந்திராத வராகவே இருக்கக் காணப்படுகின்றார்.
இலங்கை அரசு பாராளுமன்ற தெரிவுக் குழு ஒன்றை நியமித்து அதன்மூலமாக
வடக்கு-கிழக்கு பிரச்னைக்கு அரசியல் தீர்வுகாணும் வழிமுறைகள் குறித்து ஆராய்ந்திருந்தது.
ஆனால் இப்பாராளுமன்ற தெரிவுக்
குழுவின் கூட்டத் தொடர்களின்போது இடம் பெற்ற கருத்துப் பரிமாற்றங்களில் பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சி தன்னை தனிமைப் படுத்தியிருந்ததுடன், ஏனைய தமிழ்க் கட்சிகளுடன் ஓர் உடன்பாட்டுக்கு வருவதிலும் தவறியிருந்தது.
வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னையைத் தீர்த்து வைப்பது தொடர்பாக ஆராய பாராளு மன்றத் தெரிவுக்குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இக்குழுவின் நடவடிக்கைகளுக்குப் புறம்பான விதத்திலேயே தமிழ்க்கட்சிகளுக்கும், பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 1560 Italitat இழுபறிநிலை காணப் பட்டிருந்தது.
இறுதியாக பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு நடவடிக்கையும் வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னைக்கு எத்தகைய அரசியல் தீர்வையும் காணத் தவறிய நிலையில் தோல்வி கண்டிருந்தன. பேரினவாத தேசியக் கட்சிகள் வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னைத் தீர்வு தொடர்பாக தமது தீர்வுத் திட்டங்களை பாராளுமன்றத்
தெரிவுக்குழு முன்பாக சமர்ப்பிக்கத் தவறியிருந்தன. -
மறுபுறத்தே பூரீலங்கா முஸ்லிம்
காங்கிரஸின் அனுசரணையின்றியே தமிழ்க் கட்சிகள் பாராளுமன்றத் தெரிவுக் குழுக் கூட்டத்தில் பங்குபற்றியதுடன் இறுதியாக அத்தெரிவுக் குழு நடவடிக்கைகளையும் பகிஷ்கரித்திருந்தன.
பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சி பாராளுமன்றத் தெரிவுக் குழு நடவடிக்கை களின்போது தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுடன்
ஓர் உடன்பாட்டுக்கு வராதமை, வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் முஸ்லிம் சமூகங்களிடையே | 97 GTIGOGNI ஏற்படுத்துவதற்கான அனுகூலங்களை பேரினவாத கட்சிகள் கண்டறிவதற்கான வாய்ப்பையளிப்பதாக அமைந்திருந்தது.
எனவே தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளைப் பகிரங்க கடிதம் மூலம் அணுகியுள்ள திரு.அஷ்ரப், வடக்கு-கிழக்கு விவகாரம்
வேண்டியவராகக் காணப்படுகின்றார்.
வடக்கு கிழக்கில் தமிழர்களைப் போலவே
நிலைப்பாட்டை முன்வைக்க
முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு, தனித்துவம் என்பனவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது மிகவும் இன்றியமையாததாகின்றது.
இது விடயத்தில் தமிழ் மிதவாத அரசியல் கட்சிகள் முஸ்லிம்களையும் தமிழ் பேசும் மக்கள் என்ற வட்டத்தினுள்ளேயே நோக்கு கின்றன. ஆனால் மத ரீதியாகவும், வடக்கு கிழக்கினுள்ளேயே பிரதேச ரீதியாகவும் முஸ்லிம்களின் தனித்துவம் பற்றி பேசுபவராகவே பூரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப் காணப்படுகின்றார்.
எது எப்படி இருந்த போதிலும், வடக்கு-கிழக்கு இணைப்பைத் துண்டித்து தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரதேச பாரம்பரியம், தனித்துவம் என்பவற்றை முறியடிப்பதில் பேரினவாத சக்திகள் வல்லூறாக வட்டமிடுவதையே அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது.
புலிகளுக்குப் பகிரங்க கடிதமெழுதியுள்ள திரு.அஷ்ரப் பேரினவாத வல்லுறு குறித்தும் எச்சரிக்கையடைய வேண்டியது மிகவும் இன்றியமையாததாகின்றது. O

Page 8
55/T60au Nicä) எழுந்ததும் முதல்வேலை பல்துலக்குவதுதான். ஆமாம், இந்தப் பல் துலக்கும் வழக்கம் எத்தனை வயது முதல் ஆரம்பிக்கிறது?
9L GOOGDIGiu) கதை
"அ II.951T!" பக்கத்து வீட்டு விமலாவின் குரல் கேட்டு முன் கதவைத் திறந்தேன். பரபரப்பாகக் காணப்பட்டாள் அவள்
படுக்கையில் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உருளலாம் என்றிருந்த என்னை எழுப்பிவிட்ட விமலா மீது ஆத்திரம் ஏற்பட்டாலும் அவள் தோற்றம் பரிதாபமாக இருந்தது.
"வா விமலா. என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாய்? என்ன நடந்தது."
விமலா பதில் சொல்லாமல் இருக்கையில் அமர்ந்தாள். "இரு கோப்பி போட்டுக்கொண்டு வாறன்." அவளைவிட முக்கியமாக எனக்குத்தான் கோப்பி தேவைப்பட்டது.
கோப்பிக் கோப்பையைக் கொடுத்ததும்
மளமளவென்று குடித்தாள். ஏதோ ஒரு
ஏக்கத்தோடு என் முகத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். அவளுடைய பிரச்சனை என்ன என்று மீண்டும் நானாகவே கேட்கட்டும் என்றிருந்தது அவள் பார்வை அதனை உணர்ந்தவளாக அவளிடம் கேட்டேன்.
"என்ன விமலா. என்ன நடந்தது." "அக்கா, அதிகாலையில் காணும் கனவு பலிக்கும் என்கிறார்கள். நான் பயங்கரமான கனவு கண்டேன் அக்கா. ஒரே இரத்தம்.
ஆமாம்.ஒரு பெரிய கத்தியால் ஒருவனை வெட்டிவிட்டேன் அக்கா.அவன்.அவன் அடிவயிற்றில் காயம்பட்டு, இரத்தம் சொட்டச் சொட்ட விழுந்திட்டான் அக்கா. உடனே விழிச்சிட்டேன். கனவுதான். மணியைப் பார்த்தேன்.
"மணி நாலரை. அப்புறம் நான் தூங்கவே இல்லை. பயமாயிருக்கக்கா."
சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே அவள் தொண்டை கரகரத்தது கண்ணிரும் பெருகியது. "பைத்தியமே. கனவு கண்டுவிட்டு யாராவது இப்படி கலங்குவார்களா..? உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது.பயப்படாதே. அது உண்மையாக நடக்கப் போகும் விசயமல்ல. நீயாவது யாரையாவது வெட்டிச் சாய்ப்பதாவது."
இவ்வாறு சொல்லி அவளைத் தேற்றினேன். அவளை அணைத்து முதுகைத் தடவிக்கொடுத்தேன்.
விமலாவுக்கு 19 வயது தானிருக்கும். படித்தது போதும் என்று 10ம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்திவிட்டார்கள் வசதியான குடும்பத்தில் முத்த பெண் பிள்ளை. இவளுக்கு இரண்டு அண்ணன்மார் மூத்தவன் தகப்பனாருடன் நகைக் 19560) L60) Luj, கவனிக்கிறான். அடுத்தவன் பல்கலைக்கழக ԼDIT600/6/60/,
இளம் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல, வயதானவர்களுக்குக்கூட பயங்கரமான கனவுகள் அடிக்கடி வருவதுண்டு இரத்தம், கத்தி, கடலில் அல்லது நீர் நிலையில் மூழ்குதல், தீபற்றி எரிதல் போன்ற காட்சிகளை கனவில் காணும்போது இளம் உள்ளங்கள் பதட்டமடைவதுண்டு வயதானவர்களுக்கு அது பழக்கமாகிவிடும்.
தூக்கத்தில் காணும் கனவுகளை தூங்கி எழும்போது பலர் மறந்து விடுவார்கள்.
பயங்கரமான கனவுகளைக் கண்டு பயந்து எழும்புபவர்கள் மீண்டும் தூங்க மாட்டார்கள் பொழுது புலரும்வரை பயம் நீடிக்கும்.
இளகிய உள்ளம் கொண்ட சிறிசுகள் விடிந்த பின்னரும் பயந்து கொண்டிருப் பார்கள். இந்த வகையைச் சேர்ந்தவள் தான் விமலாவும்.
இத்தகைய பயங்கரக் கனவினைக் கண்ட விமலாவுக்கு என்னிடம் கதைகூற வருவதற்கு முன்னரே மாதவிலக்கு ஏற்பட்டு விட்டது. அவள் கதை கூறியதும் அவளைத் தேற்றி விட்டு முதன்முதலில் கேட்ட கேள்வியும் அதுதான்.
பொதுவாக மாதவிடாய் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் இளம் பெண்களுக்கு இரத்தத்துடன் தொடர்புடைய கனவுகள் தோன்றுவது இயல்பு. ஏனெனில் உடலில் ஏற்படும்
); குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவும்
சில பெற்றோர்கள், மூன்றுவயதுவரை குழந்தைதானே என்று பல்துலக்கவே பழக்கப்படுத்துவதில்லை. பத்து மாதத்தில் குழந்தைக்குப் பல் முளைக்க ஆரம்பிக்கிற தென்று தெரியும். ஆனால் பல்லின் வேர்கள், குழந்தை தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே உருவாகி விடுகின்றன. வேர்களும், ஈறுகளும் தான் பல்லுக்கும் அதன் ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆதாரம்
தாய் கருவைச் சுமக்கும்போதே குழந்தை யின் ஈறுகளும், வேர்களும் பலமாக உருவாக தேவையான சத்துள்ள உணவுகளைச் சாப்பிட வேண்டும்.
கல்சியம் நிறைந்த பால், விற்றமின் சி அடங்கிய கரட், பழங்கள் விற்றமின் ஏ.பி.டி.எல்லாச் சத்தும் ஒரு தாயின் உணவில் இருக்க வேண்டும்.
பால் பற்கள்தான் விழுந்து முளைக்கும். அதற்குப் பிறகு சரியாகக் கவனித்தால் போதும் என்று அறியாமை காரணமாகப் பல பெற்றோர்கள் நினைக்கிறார்கள் முதலில் சொன்னபடி ஈறுகள் முன்னாலேயே முளை
விடும். அதனால் கு
வயது முதலே அதைச் செய்ய வேண்டும்.
குழந்தைகள் 6
லேட்டுக்கள், இனிப்பு வார்கள் அதை வ கொண்டிருக்காமல் உ விட்டு தண்ணீரைக் பல் சொத்தை வராமல் ஒருமுறை பல்துலக்கு படுக்கப்போகும் ( பழக்கத்தை ஏற்படுத்த
கூடியவரை எல் களையும் ஐந்து வய படிய வைத்துவிட்டால், வாழ்க்கையை அவர் கொடுத்து விட்டீர்க தட்டிக்கொள்ளலாம்.
களே. A. -ரானி அக்கா -
மாற்றங்களை நம் உள்ளுணர்வு நமக்கு கனவின் மூலம் புலப்படுத்துகின்றது. மாதவிடாய் ஏற்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாகவே உடலிலும் உள்ளத்திலும் பல பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு வகையான அழுத்தத்தினால் இயல்புக்கு மாறுபட்ட கிளர்ச்சிகள் தோன்றும் காரணமில்லாமல் கோபம் வரும், பயம் ஏற்படும் களைப்பு மேலிடும். மிக நெருக்கமானவர்கள் மீது எரிந்துவிழும் சுபாவம் உண்டாகும்.
சில பெண்களுக்கு திருமண நிச்ச
ஏக்கத்துடன் இருந்தா கனவில் அடிக்கடி ஒ மீன் குஞ்சு நீந்தி வி கனவு தென்பட்டது அ கருவுற்றாள். மூன்
ண்டும் தங்க மீன் ஆனால், அந்த மீன் ெ தரையில் கிடந்து இக்கனவினை சித்திர நாள் அவள் வயிற்றுக் இவ்வாறு இனி
அவளுடைய கனவில் தங்கமீன் குஞ்சு நீந்தி விளையாடுவது போல் தெரிந்தது." தார்த்தங்கள் ஏற்படுமானால், அவர்களுடைய கனவில் ஆபரணங்கள் தோன்றும் அழகிய பூக்களையும் காண்பார்கள். 6.16öIGMé சோலையில் உலவுவது போலவும் கனவில் காட்சிகள் வரும்
முக்கியமாக உடலில் ஏற்படும் அல்லது இனிமேல் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்களை கனவுகள் நமக்கு GTj FIs)ä60 SUITJ விடுக்கின்றன. ஒவ்வொருவர் காணும் கனவும் வித்தியாசமாகவே இருக்கும் என்பதனால், இன்ன கனவுக்கு இதுதான் பலன் என்று நிச்சயப்படுத்திக்கூற முடியாது.
திருமணமாகி 5 வருடங்கள் சென்ற பின்னரும் குழந்தை இல்லையே என்ற
faU FLIDLIGJINË, 3,606|| நமக்கு சமிக்ஞை ! குறிப்பிட்டதைப் போ தோன்றும் கனவு கர்ப்பமுண்டாகும் எல் தங்கமீன்தான் கனவி ஒவ்வொருவருடைய பாங்கு சுற்றுச்சூழ ஏற்றாற்போல் கனவு
கனவுகளுக்கான பெரிய ஆராய்ச்சிகள் காணும் கனவுகளில் மட்டும், கனவினைக் குறித்துக்கொள்ளுங்க களுக்கும் பலன் கிடை மாதங்களின் பின் உ ஒவ்வொரு கனவின் சம்பவங்களையும் நீங்கள் காணும் க இன்னது தான் என்ப கொள்வீர்கள்.
சமைப்போம் சுவைப்போம் தொகுத்துத் த
D FIf (() ( ) தேவையானவை:
தேங்காய் (சிறியது) Lu& GODSE LAGIT GETTÜ-4 பச்சை மிளகாய்த்தூள்-12 தேக்கரண்டி ರಾಕ್ಷ್ தூள்-கொஞ்சம் புளித்தண்ணீர்-மேசைக்கரண்டி (கெட்டியாக) 版 GIGAJISJE MILL-1 அரிசி மாவு- தேக்கரண்டி #: LIGA)
ரகம்-1/2 தேக்கரண்டி கொத்தமல்லிக் கீரை-சிறிதளவு செய்யும் முறை: 1 சீரகம், பூண்டு இரண்டையும் சேர்த்து விழுதாக அரைத்துக்கொள்ளவும். 2. வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், பச்சைக் கொத்தமல்லி ஆகியவற்றை பொடியாக நறுக்கிக்கொள்ளவும். 3. தேங்காயைத் துருவி கெட்டியாகப் பால் எடுக்கவும். கடைசியாகப் பிழிந் தெடுக்கும் தண்ணியான பாலைத் தனியாக வைத்துக்கொள்ளவும்.
தேங்க ம்ப் ப
سككس
4. சீரகம், பூண்டு நறுக்கிய பச்ை கொத்தமல்லி, ! தூள், அரிசி ம உப்பு எல்லா ஒன்றாகக் கலந் 5. ஒன்றாகக் கலந்து யான தேங்காய்ட் முதலியவற்றைச் 6. குறைந்த நெருப்பு கொதிக்கவிடவும் 7. பின்னர் கெட்டிய சேர்த்து 1 நிய அடுப்பிலிருந்து (தோசை, இட்ல முதலியவற்றுட F60)GIJGBALIT UFF606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独
ழந்தையின் ஒன்றரை சரியாகப் பல்துலக்கச்
ான்றாலே சொக்கி க்கள் என சாப்பிடு ாயிலேயே வைத்துக் டனடியாகச் சாப்பிட்டு குடிக்கச் சொன்னால் தடுக்கலாம். காலையில் பதுபோலவே, இரவில் முன் பல் துலக்கும்
வேண்டும். லா நல்ல பழக்கங் திற்குள் குழந்தைக்குப் நீங்கள் வெற்றிகரமான களுக்கு அமைத்துக் ள் என்று முதுகில் O
河,,,,1
ள் சித்ரா அவளுடைய ரு தொட்டியில் தங்க ளையாடுவது போன்ற வள் அக்காலத்திலேயே மாதங்களின் பின்னர் கனவில் வந்தது. தாட்டியில் இல்லாமல் துடித்திருக்கிறது. ா கண்ட மூன்றாவது கரு கலைந்துவிட்டது. மேல் நடக்கவிருக்கும்
நமது மனம் அறிந்து தருகிறது. ஏற்கனவே
இருக்க 2) II
இதோ சில யோசனைகள்
சிக்கனமாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசை. ஆனால் இருக்கமுடியவில்லையே என்று வருத்தப்படுகிறவர்களுக்கு சில யோசனைகள். குளியல் சோப்பைப் பெட்டியில் வைத்தால் எப்படியும் நீர்படும்போது கசிந்து சோப் வீணாகிறது. இதற்கு என்ன செய்யலாம்? ஒரு சிறிய ஸ்பொன்ஞ்சை சோப்புப் பெட்டியில் வைத்து அதன்மேல் சோப்பை வையுங்கள். சோப் கரையும்போது அதை ஸ்பொன்ஞ் ஸ்பொன்ஞ்சைக்கொண்டு கண்ணாடிகள், பிங்கான் பாத்திரங்கள் வோஷ் பேசின் போன்றவற்றைச் சுத்தம் செய்யலாம். வெங்காயத்தை வதக்க வேண்டும் அதிகமாக எண்ணெயும் விடமாட்டேன். பொன் வறுவலாகவும் வறுக்க வேண்டும் விரைவாகவும் செய்ய வேண்டும். இதற்கு என்ன வழி? இரண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயத்தைப் போட்டு, அதன்மீது கொஞ்சம் சீனியைத் தூவுங்கள் பிறகு பாருங்கள் விரைவாகவே வெங்காயம் பொன் போல வறுபட்டுவிடும்.
பச்சை நிறமும், ஊதா நிறமும் தண்ணீரில்
போட்டால் சாயம் போய் வெளிறிவிடுகிறது. போகாது.
நிறம் மாறாமல், வண்ணம் போகாமல் இருக்க ஒரு யோசனை: முதன் முதலில் 蹟 நிறமுள்ள துணிகளை நனைக்கும்போது, சோப் போட வேண்டாம் தண்ணீரில் சிறிது புளிக்கரைசலைக் கலந்து அதில் துணியை ஊறவைத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கழிந்ததும் எடுத்துப் பிழிந்து நிழலில் உலர்த்தினால்
நீங்களும் தைக்கலாம்
தையல் இயந்திரத்தை உபயோகிக்கும் முறை (How to use the Sewing Machine) தையல் இயந்திரத்தைத் தரையில் அதிக உயரமான இடத்திலாவது அசையும் மேசையின் மேலாவது வேலை செய்பவருக்கு விருப்பமான இடத்திலாவது நின்று கொண்டாவது உபயோகிக்கக்கூடாது. இயந்திரத்தை உபயோகிப்பவரின் மார்புக்கு நேராக அமைத்து அழுத்தும் கருவிக்கு (Pressure foo) நேராக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து அதிக துணி இடப்பக்கமும் குறைந்த அளவு மற்றொரு பக்கமும் வைத்து அழுத்தும் மிதியை (Pressurefool) உயர்த்தித் துணியை இயந்திரத்திலிட்டு, மிதியை இறக்கி, இடக்கையிலுள்ள பெருவிரல் இடப்பக்கமும் மற்ற விரல்கள் மிதியின் பின் புறமாகவும் வைத்து விசைச் சக்கரத்தைச் சுழற்றி, வேண்டிய வேகத்தில் இயந்திரத்தைச் செலுத்த வேண்டும். இயந்திரத்திலிருக்கும் துணியை வெளியே எடுக்க மிதியை (Pressure foo) உயர்த்தி, ஊசியையும் உயர்த்தித் துணியை ன்னுக்குக் கொண்டு வருகையில் : உள்ள நூலைத் தளர்த்திய பிறகு நூலைத் துண்டித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
தையல் இயந்திரத்தைக்
காப்பாற்றும் (Care of Sewing Machine) தையல் இயந்திரத்தை உபயோகிப்பவர் மற்றவர்களிடம் கொடுக்கக்கூடாது. கைக்குக் கை வித்தியாசம் உண்டு. இது ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் உபயோகிக்கும் நேரம்
தவிர, மற்ற நேரங்களில் இயந்திரம் தூசு படியாமல் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இயந்திரம் மூடப்பட்டிருப்பதால், ஆகாயத்தில் காற்றுடன் ஈரம் சம்பந்தப்பட்ட காற்று இயந்திரத்தைத் தாக்கித் துருப்பிடிக்கச் செய்யாது. இயந்திரத்தின்மேல் காற்றுப்பட்டுக் கறையாக்காது. பலரும் இயந்திரத்தின்மேல் கை வைக்கமாட்டார்கள் சிறு பிள்ளைகள் விளையாட்டாக இயந்திரத்தைச் சுழற்றி E GOL, LDILLITÍ36.
இயந்திரம் உபயோகப்படாத காலங்களில் அதில் துணி வைத்து அழுத்தும் மிதியை (Pressure foot) இறக்கி விசைச் சக்கரத் 560.55 (Large Motion Screw) getting இயந்திரத்தை இயங்காதபடி செய்து முடிவைக்க வேண்டும்.
Gloss IT sofla Lo (Mechanism):
தையல் இயந்திரங்களுக்கு இருகூட்டு (Ses) மெக்கானிஸம் உண்டு. ஒன்று இயந்திரத்தின் மேல் பாகத்தில் அமைந் திருக்கிறது. மேல் பாகத்தில் அமைந்திருக்கும் நூல், நூற்சக்கரத்திலிருந்து ஊசியின் மூலம் தைக்கக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. மற்றொன்று, கீழ்ப் பாகம்; அதாவது LJ (B) di 60) J:: LINGÜ, LJITL flaör, p. 677 6nf) (15 di (9) Ith)
நூற்சக்கரத்திலிருந்து கொடுத்துக்கொண்டி ருக்கிறது. இவ்விரு இயந்திர இயங்கங்களும் (Mechanism) afleMaó #öguágrei (Balance Wheel) ஒட்டத்தில் இருக்கச் செய்கின்றன. இயந்திரத்தை இயக்க ஆரம்பிக்கச் சரியான பக்கம் விசைச் சக்கரத்தைச் சுழற்றிவிட்டு ஆரம்பிக்கலாம். அதிலிருந்து இயந்திரச்சக்கரம் கால் மிதியின் உதவியால் அல்லது மோட்டார் உதவியால் சுழன்றுகொண்டிருக்கும்.
ல ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசப்படும். லாப் பெண்களுக்குமே ல் வரும் என்பதில்லை. உடல் நிலை, உளப் 心 ஆகியவற்றுக்கு
கள் அமைகின்றன. ரியான பலனை அறிய தேவையில்லை. நீங்கள் நினைவில் இருப்பதை கண்ட அடுத்த நாளே ள் எல்லாக் கனவு க்கும் என்பதல்ல. பல ங்கள் குறிப்புகளையும் பின்னர் ஏற்பட்ட ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் எவுகளுக்குரிய பலன் தை சுலபமாக அறிந்து
ருவது-சுகந்தினி
விழுது, பொடியாக மிளகாய், இஞ்சி, NGIDĖJUSTILLILIO LÓGIJETLİ வு, மஞ்சள் பொடி, பற்றையும் சேர்த்து து கொள்ளவும்.
மசாலாவில் தண்ணி பால், புளித்தண்ணீர்
சேர்க்கவும். ல் வைத்து 10 நிமிடம்
ான தேங்காய்ப்பாலை டம் கொதிக்கவிட்டு
இறக்கவும்.
சப்பாத்தி, பூரி, பரிமாறினால்
வையுங்கள்
முன்பாக அனுப்பிவைக்கலாம்.
தங்க நகைப் பரிசுத் திட்டத்தில் பங்குபற்றி வெற்றியீட்டும் அதிஷ்டசாலிகளில் முதல் அதிஷ்டசாலிக்கு தங்க நகை காத்திருக்கிறது.
ஏனைய பத்து அதிஷ்டசாலிகளுக்கு ஆறுதல் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. 1. மகளிர் மட்டுமே பங்குகொள்ள முடியும் 2. இல 1 முதல் 20 வரையான பரிசுத்திட்ட கூப்பன்களைச் சேகரித்து
3. சேகரித்து வைத்துள்ள கூப்பன்களைப் பின்னர் நாம் குறிப்பிடும் திகதிக்கு
வீட்டுக் குறிப்புகள்
உருளைக்கிழங்கு வறுவலை ஒரே மாதிரியாக செய்து அலுத்து விட்டதா? கொஞ்சம் மாற்றி செய்து சுவைத்துப் பாருங்களேன் குட்டி உருளைக்கிழங்கு என்று கடையில் கிடைக்கும். கோலி உருண்டை அளவிலேயே இருக்கும் அதை வாங்கிக்கொள்ளவும் வேகவைத்து தொலைநீக்கவும்
உப்பு மசாலா சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற
வைக்கவும், வாணலியில் எண்ணை விட்டு அதில் மசாலா உருளைக்கிழங்கை போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்துக் கொள்ளவும் பஜ்ஜிக்கு மாவு கரைப்பது போல் கரைத்துக்கொண்டு அதில் வறுத்த உருளைக் கிழங்கை தோய்த்தெடுத்துஎண்ணையில் பொரித் தெடுக்கவும் சுவையான மாலை சிற்றுண்டி ரெடி
வெஜிடபிள் சாலட் செய்யும்போது காரட்டை கத்தியால் துண்டு துண்டாக வெட்டியோடுவதைவிட வெங்காயம் துருவுவதை போல வட்ட வட்டமாக துருவி பயன்படுத்தலாம் வெவ்வேறு விதமான டிசைனில் துருவக்கூடிய துருவல் கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வாங்கி பயன் படுத்தலாம்
(BID.08-14, 1994

Page 9
E.08-14, 1994
ஞ்ெசகமில்லாமல் உடலை வ வனிதையர்கள் யார் என்
இவர்கள் வனிதையர் ஜப்பான் நாட்டில் சுமோ வ நடப்பது உங்களு அந்தப் போட்டிகளில் கலந்து மோதிக்கொள்ள முன்னர் நடப்பதற்கு முன்னர்- களியா
சேர்ந்து கலந்து களத்தில் மோதுவதற்கு முன்ன மலைகள் வினோத உடைகளி கவர்ந்து கெ Guasoras Gil GLITTGAV SIGNIñi jo f IIIII ஜப்பானிய சுமோ மல்யுத்த ம
வகையில் இங்கே கா பெண் உடை அணிய பெ
ITULITU)
2P/D GPA
 

ரம் புசிக்கும்|தகவல் 0II, II,
|ளர்த்து வைத்திருக்கும் இந்த று யோசிக்க வேண்டாம். அல்ல - வாலிபர்கள்! கை மல்யுத்தப் போட்டிகள் ருக்கு தெரியும் கொள்ளும் மனித மலைகள் - அதாவது போட்டிகள் ட்ட நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாகச்
Gas Tsitainia, Git. னர் களியாட்டத்தில் குதிக்கும் ல் வந்து பார்வையாளர்களை TGTGITTñTSGT. க உடையணிந்து தோன்றிய லைகள்தான் கண்கொள்ளாத ாட்சி தருகிறார்கள். ரு மலைகளுக்கும் ஆசை
JT-ITI აბაიტკბებუტმა
ஆம்பதாம் அறுபதாம் ஆண்டுகளில் நம் நாட்டிலும் ஜேர்மன்
நாட்டின் தயாரிப்பான வோக்ஸ்வாகன் மோட்டார் கார்கள் தெருக்களில் 2DVD AZZA பவனி வந்தன. மலிவு விலையில் கிடைத்த சிறிய ரக கார் இவை, 27 AZZA డా எப்படித் திணித்தாலும் சாரதி உட்பட 6 பேருக்குமேல் இந்த
வண்டிக்குள் இருந்து பயணம் செய்யமுடியாது.
1964ம் ஆண்டு கலிபோர்னியா மாநிலத்திலுள்ள ஃபிளேட்டனைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மொத்தம் 31 பேர் ஒரு
வோக்ஸ்வாகனுக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்துள்ளனர். T நம் நாட்டில் மினிபஸ் நடத்துநர்கள் படைத்துவரும் நிறைய நிறைய
அடைத்தல் சாதனையும் வருங்காலத்தில் மெச்சப்படலாம்.
மதிய வேளை playor Gar LÝNGÖT GOTIñi ஒய்வெடுக்கும் நாயார். 555IDTTGDI தூக்கம்?

Page 10
ரஜனியோடு நடிக்கவில்ை அழைப்பு இல்லை வயது இருப்பதால் வருந்தவில்ை
1ா
S SYLLSYYZ L L L S SLL LLL VIII || || || UN VAN
| । । In
ர்
圖轟\- (
*
திரு பிா Istwa ITVE
" и шта и на ரி பாபு 口口。 ー三ー
பேரா 『喧『I エリ三 「三ー。 一*、*、 嗣 17- 25 *
口*J三晝I
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ா *山-青-嘻 The அதிர் பார்
匾冒
Jenis "MultimuluZ NIE = t alL Z Z L YSZ L S L L L SS SLLLLL LSLL LLL YZS DSDDLLDLYLL S S LLLL D DD DSSY YY SS S SLS
■三
S S D S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
* nia YZZSLLLLLL LLL SYZL S L L L L YZYYTTST TTT DD DS D Y TSLLS LLLLLLLLS 三* 「五*
S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S
* *
போதிப்ார்
Ulwimi mirrorum III ETIMIJIET தொட்ாாபின்துருநா
=—
*三* REFEREN
பண்பா பார் 鷺 LLL L S L L L S Y S T TT T T TTT S SL S L L
市、 霹
LA ANTANG AUSTINTA MATEM
படப் பாதியிலேயே ரப்பட்டுப்பு
■ -ா என்று மாறியு
|||| III
I
|DATHÓIRIT Hill
முடா ாப
மாதி நார் 三-)
ாது
याताया गया | माता
படமா
ாட்டா பரா ாரு மாந்த ாட்டி பாயிருந்ாாாமும் S S DDD DD DYYYDLYS L YYY LS YS TTLSDD
விரியாம் செய்ார் பெரும்
பரமாடிப்பு நாக்கு பரு
ாற்றிார்பரா
ராா ரா - ■
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கமல் ஹொலிவூட்டில் இருந்திருந்தால் செல்
L S S S LLSLLY S S S uT L S L TTLLLLLLLLS U LLL LLL LLLLLS LLL SZZLLL LLS L LLLL LLDL LL TT S S S S L L T S L LS Wim WML | NEAT இதுதா LLS L L L L S L LLLLL S LLL LTTTS S LT L LLLS S TT S S LLL FinFET || ||
In Till LS S S S S S S S T LLS YTTY TTT TT YZ L Z LSL =மதி 01:7 ܘ
ாரு பா ட்ரியம் ருர் ருரு
LL L LLLLL SSTZ LLLLLL TT T S SYS S LLL
tire in Ara li li li li T
A ARMINANGAN ாட் தளி Ti thojini i II I ।
| Y Fanaw நற்ப கைது
நம்பி
பார்த்துக்ெ
வேல்
கெட்டிக்க
கங்ராசா
ALTIPLINIJI LIITILI
வளிப்பது
சாகா வழியில்
கிருஷ்ணரின்
கார்
LE IFAll
ஸ்ரந்திரசேகரின்
திரசேகர் இயக்கு
ாவி ஆகியே
தொடங்கி ஒரு
T 西 தமிழ் சிவ பார்ப்பது ான்பதில்
HE HELI காயப்
விம் ான வன்பு H II AEK A
List
ா
|-
பவரும் நடிக்கிறார்கள்
தாடு சொல்லுகிறோம்
ாபிா என்று *
■W口L乓* பாரம் பொது -
S TT S L S TTT S YYS S S TT TTLL ந்
■■■L*I*
L S SYSYTTYYY TYYY YST T ZYSY TTTTTSYYTTTTTTTYY TTTT SZZ LLLS
L S TTTTYYY YSY Y TTT Y SYYTTTT TTSYY TL TLTTTTLYYZTTTTTTTYS S YYZS
■■面*鳶*
L LL LLL LL LLTL YS S S Z D STTTTTTTTTTTTTTTSZLLLL LLTT YS STTLT DLLLLLL L LLLS SLLM S L S S S TTT L L TTY SYYT T S S S TLLLLSSSLL LSLSSYZ
DSLLLDLSSSDDS L L L L S L LLLLZYSZY DS SKYYYS LTYYS TTTTYSYYY LLL S LLLLLL LLYL S SDD S S S STT LS T LTL L LLS LLLLL LL LLL
யறொரு நடி ைதட்டிபரிகாரம் தட்டிப்பறிது ா
MYTT T LL TY YY YTT Y S TT TTT YTTT TTTTTTTTC TTTTTY SYYTTTTT T TTTT TTT YYYY
ா

Page 11
ÜGIIIGI brilj,65) Ј.
TIL TITI" தெலுங்கு டப்பிங்படத்திற்கு பெயர் தன் முன்மெ பிரபமானது டர் ராஜசேகர்
அவரது தம்பி செல்வாவும் பரின் ஜாபரில் நந்தாலும் நபர் KEIT EITT AFFARITETTER படங்கள் எதுவும் பெரிதாகப்
ாது சக்திவேல் படம் தன்னை விடும் என்று வகுள் கணக்கு ாண்டிருக்கிறார் க்கப் பயமேன்
| IF LDGDØY GYSYLLUM
ங் படங்கரின் ார விசயங்களை தெரிந்து செய்தி யக்குதர் ரெள் னைவியும் I, III பகுப் படங்களின் |TIT KANG KI PARTEM
வரிக்கிார் மன்னனி மோ உதயகுமாரின் கதை எழுத்த காக்குக்ாக
LA ANTA A
ல்ல ராசி
கில் ரா குனம் பார்து பிடிான்
நீர் நாட்களுக்கு பின்னர் வந்துள்ள்
படம் : ப்தி fsaflinn விமர்சனம்= செய்ய ஆராயட்டிருறா பியக்குநர்
பாடகராக வாய்ப்புத் தேடி நகரத்திற்கு வந்து ஆரம்பித்த சரிசெத்தில் கட்டா மொக நகைச்ாவ பயத்தில் படத்தக் கொண்டு செல்கிறது
பொப் பெருக்கில் இந்துபோவதாக கருதப்பட்ட மீனா மீண்டும் வருவதோடு திருப்பத்தையும் நாவாந்து வரக்கான ரி மாக் காட்டுத்தள முறிப்பு ாந்து சளிப்பில்வாஸ் நகர்த்துகிறார்கள் ாக இருக்கிறது S K TTS STTT T SSS TTS T K TTYT TTTT LL STS S TT TTT TTTT TTTT KYT
ா நோவிங்கு வழி புண்வரியிட்டார்கள் INITI TITI IŠŽ YT TT T T T S L L TTTTTTTTTTTS YTTT TTTTTT TTTTTTTT S TTTTTT LLLTTTTT படதவன்த்தின் இருக்கிறார் தனிக்கு ஞானும் பண்டு பாது எங்ாதம் இரண்டு மனைவிகளை வைத்துக்கொண்டு அளிபடும் ாடு அவரது
பாண்ாருள் ரசிகர்டிருந்து விந்தியா விருந்து டைகளும் பள்ளியில் LLI
YTTTYS L TT L YYLLLLL LLLLLuTTT S LTTTLTTTS LLLL T TTYZTLS TLS |WAG |ராபின் இட் சூப்பர்
ETTER", "E" aan niiniai || ||
சீசன் கவிஞர்கள்
ாஞா பிரயா ஒவ்வொரு சிறுக்கு ஒவ்வொரு கவிஞர்கா தாக்கி விடுகிறார் ஆரம்பத்தில் வைரமுத்து முமேத்தா பின்னர் முந்துவிங்கம் அதன் பிறகு பிறருடன் தற்போது Interrik III, II, kter Einari ஆம்வேந்தா
*
青 ■ triail i Maitiúil, ஸ்தூரினேட்கம் 喃」 சென்னையில் 6. Maurina TR Turiĝi சிவபந்த * *青島T冒』 எடபெற்றது PUTeutatua கன்துர Lurraren திாந்திர முன்ாள்
கண்டியதாகவே *T-T - -「」 "தி ரிறி வந்து பாடுவதிலும் நடப்பதிலும் "பீ டன்பாடு வில்ா tutti I ag IGOJ Jill எங்கு தவையில்லை ான்ற புற்றி விரிட்டு Llyn Fawr, A. பரதிராஜா பங்ா
அங்கத்தில் ராதா
* *、 பைரன்ஸ்
*リ தமிழர்ள் EFF" திரு ரர்கள் இங்கே கட்டுங்ாது ாங்கரியோடு வா | UTC, TE | || — — — *"DET FRAM Trypsis I. En ாது
* CATEJAVNIH பிரதியில் பின்னும் கொரு கர்த்தில் சிந்த பாரதிரா
திர படங்கள் கொடு சிறுக்கென்று ஒரு பார் பிருக்கும் என்று க்ரா Trefi Cymraeg yw பப்பட்டதை பார்த்து of oranean --վերք եք, որքան இருந்துவிட்டது
ர
III " या III Minuti Minuti li li li li li ::::: ::
minimi niini S S S S S LS S SLSLS S S S S S SL ZS S
INNUTA MINI MINN II II li
L S S S S S L S LSL | | | | | | | | A
VITINA NA NIIVIMA t
Ayiti niini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இப்போதைக்கு இல்லை! நடிகா அர்ஜுன் வியக்கத்தில் ரெய்ரார் மற்றொரு ஜென்டிமென்பொவ்சூவில் சாதாள்படக்காடும்
நள் என்னயே இயக் குய் அர்பன் வேறு கதாநாயகர்கள் வைத்து இயக்குவாரா
ப்போதைக்கு கிட்ாது கார்ன் ாேறுபடுத்தி கட்டுவதும் தன் நடிப்புந்திநாதன் முன்பமாக
வளிப்படுத்துவதுமே இப்போது முக்கியம் என்று கருதுகிறார்
தலுங்கில் அரண் மாமிரி படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துவருகிறார் கமிரல் ராஜ்கிரள் செய்த பாத்திரம் தெலுங்கிள் அாரதுங்கு கமலுக்கு வயதினியே ராளிக்கு பங்கேயோ கெட்ட குரல் விஜயகாந்துக்கு சின்னக் கவுண்டர் சத்யராாக்கு வேதம் புதிது ப்படியொரு விந்தியாசமான படத்தில் டிக்க ஆசை
ஜெய்ஹிந் முடிந்ததும் அதுபற்றி மோரிப்பேன் எண்கிறார் நெறிந்த்
படத்தை தெலுங்கிலும் மொழியாற்றம் செய்கிறார்கள்
துதிவர
ஏற்பட்ட Kir
三 T6C5) es !
STT Z TT T TTT T TTTTTT TT T TTTTTTTT S TTT T TT T TLTTTTLL TTTT TLTTLLLLSSZ LLLTTTL ஐட் படமாாலும் சரி பெரிய பட்ஜெட் படமானாலும் ரி ஒரே தொந்தான் வாங்குகிறாராம்
Dj Ft. 1955 TuTSi.
■ ஒரு பருவது இயந்திய அனுபவம் இருந்தார் Walan si
gorgir argir um Juni டர்ந்து கட்டும் lillஇறுதான் நீர் கொள்ள பிள் பேசப்படும் ாந்து நீர்
திரிந்தியில் நர்க்கும் பட தாங்கிந்த்ர சாரி முதன் அந்த் தியால் பூர2
ார் ஆா
Fit in *壘|三」 பருநிற

Page 12
தம்பி சற்றே மெலிவானால்-அண்ணன் தானடிமை கொள்ள லாமோ?
சிற்றடி மைப்படலாமோ?
செம்புக்கும்-கொம்புக்கும் அஞ்சி-மக்கள்
- சுப்பிரமணிய பாரதியார்
பாப்பா முரசு சிறுகதை
ஒரு காட்டில் ஒரு கிழப்புலி அட்டகாசமாகத் திரிந்து 6TeÜ60IIL பூச்சிகளையும் பிராணிகளையும் கொன்று தின்றது. அதனிடமிருந்து எப்படித்தப்பிப்பது என எல்லாப் பிராணிகளும் கூட்டம் போட்டு ஒரு முடிவெடுத்தன. அந்த முடிவை யார் போய் கிழப்புலியிடம் கூறுவது?
எல்லாப் பிராணிகளும் பின்வாங்கிய போது ஒரு வண்ணாத்திப்பூச்சி பறந்து வந்து, "நான் போய் அந்த முடிவைக் கிழட்டுப் புலியிடம் சொல்லிவிட்டு வருகிறேன்" என்று கிளம்பியது.
புலியும்
வண்ணாத்திப்பூச்சி மிட்டபடியே புலி வாயி சொல்லிற்று.
"பிரபுவே, கடவுள் 6 கொடுத்திருப்பது உங் கொடிய மிருகங்களிடமி உயரப் பறப்பதற்குத்தான் பெரியவராக இருக்க
மரத்தின் உச்சியில் அமர்ந்து கொண்டது.
தூக்கத்தைக் கலைத்த கோபத்தில் சீறி எழுந்த புலி, "யாரடா அவன் என் தூக்கத்தைக் கலைத்தது?" என்று கேட்டது.
மரத்தில் அமர்ந்திருந்த வண்ணாத்திப் பூச்சி, "நான்தான் தங்களை எழுப்பினேன் பிரபு, அதற்கு ஒரு அவசரமான காரணம் இருக்கிறது என்னைக் கொல்லாமல் இருந்தால் சொல்கிறேன் பிரபு” என்றது.
"GNJENIGDIGAJLIDITLIGBL GöI GYFTIG), " என்றது புலி,
வண்ணாத்திப்பூச்சிக்குத் தைரியம் வந்தது. "பிரபுவே காட்டில் உள்ள பூச்சிகளும் மிருகங்களும் இணைந்து இன்று காலை ஒரு கூட்டம் போட்டிருக் கிறார்கள். அதன்படி நீங்கள் எதையாவது கொல்ல வரும்போது அது உங்களிடமிருந்து தப்பிக்க ஒரு வாய்ப்புத் தரவேண்டுமாம்.
லியும்
யானை, ஒட்டகம், சிறுத்தை போன்ற மிருகங்கள் எல்லாம் வண்ணாத்திப் பூச்சியைப் பார்த்துச் சிரித்தன.
"சுண்டங்காய்பூச்சி நீ அந்தக் கிழட்டுப் புலி உறுமினாலே நீ செத்துப் போவாய், என ஏளனம் செய்தன. அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் வண்ணாத்திப் பூச்சி பறந்து கிழட்டுப் புலியின் குகைக்குள் சென்றது.
அந்தச் சமயம் அந்தப் புலி தூங்கிக் கொண்டிருந்தது. அதை எப்படி எழுப்புவது? வண்ணாத்திப்பூச்சி பறந்துபோய் புலியின் காதிற்குள் தனது றக்கைகளைப் படபடத்துவிட்டு, வேகமாகப் பறந்து வந்து
*TJ份 O2.
இரண்டாவது முறை சந்திக்கும் போது உங்கள் விருப்பப்படி கொன்று சாப்பிடலாம். இந்த நிபந்தனையை pJŠI JGlLib சொல்லிவிட்டுப்போகவே நான் வந்துள்ளேன்," என்றது.
புலிக்கு வந்ததே கோபம், "எனக்கு நிபந்தனை விதிக்க நீங்கள் யார்? இந்தக் காட்டிலேயே மிகவும் வயதில் மூத்தவன் நான்தான். நான் எப்போது வேண்டுமானாலும் யாரை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடுவேன். இப்போதே உன்னைச் சாப்பிட்டுக் காட்டுகிறேன் பார்" என நாக்கைச் சுழற்றி வண்ணாத்திப் பூச்சியைக் கவ்வப் பார்த்தது.
வயதில் மூத்தவராக இ இந்தச் சின்னவர் உயர உங்களால் பறக்க முடி கொடுக்காத ஒரு சக் உருவத்தில் சிறிய எனக் கிறான். அதைப் புரிந்து மிருகங்களையும், பூச்சி சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ஒரு வாய்ப்பு தரும்படி
சிறந்த Biogiajai பரிசுதரும் எண்ணம்மழையைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள
மழை என்றால் என்ன? 05 மில்லி மீட்டரிலும் அதிகமான உடைய நீர்த்துளிகள் மழை எனப்படும் தூவானம் என்றால் என்ன? * 05 மில்லி மீட்டருக்குக் குறைவான பரு
நீர்த்துளிகள் தூவானமாகும். 03. மழைத் துளிகளின் வடிவங்கள் யாவை?
வட்டம், நீள்வட்டம் 04. சிதறுகின்ற மழைத்துளி எவ்வாறானது?
பருமன் கூடியது. 05. வேகம் கூடிய மழைத்துளிகள் எவ்வாறா
அதிகளவான பருமன் கொண்டவை. 06. மழைத் துளிகளின் அதி கூடிய பருமன்
07 மில்லி மீட்டர் பருமன் (விட்டம்) ஆ 01. முன் நிலை மழை என்றால் என்ன?
குளிர்ச்சியானதும், வெப்பமானதுமான க ன்றோடொன்று மோதுவதால் ஏற்ப 08. இடிமழை என்றால் என்ன?
காற்று மண்டலம் நிலப்பரப்பிலோ அல்ல தடைப்பட்டுச் சுழன்று வருதலால் ஏற் 09, LOGOJ LOGOg STO pro) 610 012
மேகங்கள் உயர்ந்து மலைகளின் மேல் ே செல்லும்போது குளிர்ச்சியடைவதால் .ெ 10. மாரி என்றால் என்ன?
பனிக்கட்டியின் மேல் பல படிவுகளாக உ 1 மாரி எவ்வெவ் வடிவங்களில்
உறை பணியாக, பனித்தூளாக, கல்மா 12. உறைபனி என்பது என்ன?
பணிக்கற்றைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கைய கல்மாரி என்றால் என்ன? பனிக்கட்டியின் மேல், பல படிவுகளாக 2 :14, பனித்தூள் என்பது என்ன?
காற்றின் வெப்பம், நீர் உறையும் இருக்கும்போது பெய்வதாகும். 115 மழையை அளக்கும் கருவியின் பெயர் எ
மழைமானி
தொகுப்பு கந்தப்பெ மாங்காடு ச.வி
பாராட்டுக்குரியவர்கள்
செல்வன் நிரஞ்சன் சேவியர்
ಗ್ರಿ! வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல. 36
அருமைத்துரை பிரகாஸ் 8. புனித சவேரியார் மகாவித்தியாலயம்
அலுபொத்த மகாவித்தியாலயம் 5
திரித்தெட் உடு
எம்.சாரங்கன் கிரிக்கெட்டிலுள்ள விக்கட் பிச்சினுடைய
Μς. Η Ι ή I Mςν 22 கஜம். 'தனி' கிரிகேட்டில் 1992ம்ஆண்டு உலககிண்ண
திருகோணமலை பாகிஸ்தான் அணி
கிரிக்கெட்டில் 1996ம் ஆண்டு உலக கிண்டு நடைபெறவிருக்கிறது? இலங்கை, இந்தியா, பாகிஸ்தான் ஆகிய 4. இப்போட்டி எத்தனை வருடங்களுக்கு ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை. முதல் மூன்று டெஸ்டிலும் தொடர்ச்சியா
திருகோணமலை
ஏ.எப்.ஷிபானா
பசாந்தி லுசில்டா படல்கும்புர.
தற்போதைய இந்திய அணித்தலைவர் மெ புனித Protot promot uit Propa ஏ.எமலின் 6. இலங்கையில் தற்போது அதி கூடிய டெல்
கொழும்பு-13 சிசிலியா மகளிர் மகாவித்தியாலயம் வீழ்த்தியவர்?
LOLւմ, Ֆoriնպ: முத்தையா முரளிதரன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கிருந்து வட்ட ಸಿ. பதில்
னக்கு இறக்கைகள் களைப் போன்ற நந்து தப்பி உயர நீங்கள் உருவத்தில்
III), GIGIGOGOIGAL
JAG GÖTG3GIONE
கண்னே மணியே நீ பேக கனிவாய் திறந்து நீ பேசு அப்பமா! அப்பா அண்ாை அன்புத் தமிழில் நி பேசு! தாத்தா பாட்டி மாமா ன்னு தங்கத் தமிழில் நீ பேசு!
அனா "ஆ" னா! " இன்னு அழகுத் தமிழில் நீ பேசு மழலை பிறக்க நீ பேசு மணி மொழியாக நீ பேசு எண்னம் வாழ நீ பேசு! இலக்கியம் வாழ நீ பேசு ஊமை ஒழிய நீ பேசு உன் மொழி வாழ டே பேசு!
அனுப்பியது- செல்வன்.இராமநாதன் தமிழ்வ சென் ஜோன்ஸ் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்-இறக்குவானை
கேட்கிறோம். உங்களுக்கோ வயதாகிக் கொண்டே போகிறது. பேசாமல் எங்கள் நிபந்தனையை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்." என்றது.
கிழட்டுப் புலிக்கு வண்ணாத்திப்பூச்சி சொன்னதில் ஏதோ ஒரு நியாயம் இருப்பதாகத் தெரிந்தது. "ஒரே ஒரு முறை உங்களுடைய காரணங்களைக் கேட்டு
/~) ή
کر%
ன்னு
ருக்கலாம். ஆனால் ப் பறக்கிற மாதிரி யாது. உங்களுக்குக் தியை ஆண்டவன் குக் கொடுத்திருக் கொள்ளுங்கள். எந்த களையும் கொன்று அது தப்பிக்க ஒரே தானே உங்களைக்
கொல்லாமல் விடச் சம்மதிக்கிறேன். இன்று ஒரு நாள்தானே நான் பட்டினி கிடக்க நேரிடும். நாளைக்கு இன்று சந்திப்பவற்றை எல்லாம் கொன்று தின்றுவிட முடியும் அல்லவா? போய் உன் சங்கத்தில் என் ஒப்புதலைச் சொல்லி விடு" என்றது.
வண்ணாத்திப்பூச்சி சந்தோசத்தில் இறக்கைகளைப் படபடத்தபடி பறந்துசென்று தனது வெற்றியை சங்கத்தினரிடையே
It is
500 GMTOOI
சொல்லிற்று அனைத்து மிருகங்களும் சந்தோச ஆரவாரம் செய்தன.
மறுநாள் கிழட்டுப்புலி குகையை விட்டு வெளியே வந்தது. முதலில் எதிரில் வந்தது அதே வண்ணாத்திப்பூச்சிதான்.
"வா.உன்னை விழுங்கப் போகிறேன்." என உறுமியது புலி,
"நிபந்தனை நினைவிருக்கிறதா? இன்றைக்கு நான் ஆசைதிர மலரில் தேன் உறிஞ்சப் போகிறேன். நாளைக்கு வாருங்கள் ԼիյGLյոp"
என்றது வண்ணாத்திப்பூச்சி. அடுத்து வந்தது நரி, அதை விழுங்கப் போயிற்று புலி உடனே அது "நினை விருக்கிறதா நிபந்தனை? எனக்கு இன்று உடம்பு சரியாக இல்லை. நாளைக்கு வா பார்க்கலாம்," என்றது.
புலி பல்லை நறநற என கடித்துக் கொண்டது. அப்போது முள்ளம்பன்றி எதிரில் வந்ததும், அதன் மீது புலி பாய அதற்கு அது "ம்.நெருங்காதே நிபந்தனை மறந்து போயிற்றா? என் உடம்பில் இன்றைக்குப் பாம்பு கடித்து விஷம் ஏறியுள்ளது. நாளை பார்க்கலாம்" என்றது. யானை வந்தது. புலி அதன்மீது பாய "இன்றைக்கு நான் விரதம் இருக்கிறேன். என்னைக் கொன்றால் அது உனக்குப் பாவம், நாளை வா" என்றது.
இவ்வாறு ஒவ்வொரு மிருகமும் புலியிடமிருந்து தப்பியது.
புலிக்குக் கடும் பசி, எதிரில் அதே மாதிரி ஒரு புலி வர அதன் மீது பாய்ந்தது. அது நிஜப்புலி அல்ல. புலியின் விம்பம் குரங்கு கையில் வைத்திருந்த பெரிய கண்ணாடிதான் அது கண்ணாடி உடைந்து புலியின் உடம்பெங்கும் காயம் ஏற்படுத்தியது. புலியின் உடம்பெல்லாம் இரத்தம் பீறிட்டு புலி இறந்தது. இதைச் சுற்றி நின்ற மற்றப் பிராணிகள் பார்த்துச் சிரித்தபடி, "எதிரி ஒழிந்தது" எனக் கரகோவும் எழுப்பின.
(36)IGösILITLDIr ?
.
னுடைய விட்டம்) :
OT60612
பாது கும்.
ற்று மண்டலங்கள் ”
ம் மழையாகும்.
து நீர்ப்பரப்பிலோ ! டும் மழையாகும்.
ாதி மேல்நோக்கிச் ய்யும் மழையாகும்.
றைந்த பனியாகும்.
து?
huiunt,
கும்.
றைந்த பணியாகும்.
அளவுக்குக் கீழ்
GOT2
மாள் நிமலதாசன் :
பருமன் (விட்டம்)
榭 L)
அமெரிக்காவில் நியூயோர்க் I
ழு வளர்ச்சி சாலையில் வாழ்ந்த சிம்பன்ஸிலகை
ய விடவும் 55 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தது.
செட்டிபாளையம், ஐ
|தில்
ዘû?
தைப் பெற்ற அணி
ப் போட்டி எங்கே
நோக்கிக் குண்டு விமானம்
ாடுகளில், மறை நடைபெறும்?
சதமடித்தவர்? ஹமட் அஸாருதீன்,
விக்கெட்டுக்களை
8. இலங்கையிலே அதிக பட்ச
7 இலங்கையிலே முதல் டெஸ்டிலே
இருநூறுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களைப் பெற்றுள்ளவர்? பிரண்டன் குறுப்பு 20 ஆட்டமிழக்காது) GLGUL விக்கட்டுக்களை வீழ்த்தியவர்? ருமேஷ் ரட்நாயக்க, 23 டெஸ்ட்டுகளில் 73 விக்கெட்டுகள் சராசரி 350,
9. இலங்கை அணியின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி
எப்போது நடைபெற்றது? இங்கிலாந்திற்கு எதிராக19882கொழும்பில்
10. இதுவரை இலங்கை அணி எத்தனை
டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி கண்டுள்ளது:
நான்கு வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது.
தொகுப்பு என்டனி டெக்ஸ்டர் பர்னாந் புனித ஆசிவாஜி 56.97.
STD-13
B.08-14, 1994

Page 13
உருவாகி வரும்
விஜய் மெர்சன்ட் ருசி மோடி விஜய் மஞ்ச்ரேக்கர், பாபு நட்கர்னி, நாரி கண்டிராக்டர், அஜித் வடேகர், கவாஸ்கர், வெங்கட் சர்கார், சந்திப் பட்டேல், ரவி சாஸ்திரி, டென்டுல்கர், கம்பிளி, அங்கோலா, சஞ்சய் மஞ்ரேக்கர், பிரவீன் ஆம்ரே போன்ற வீரர்கள் உருவாகிய பம்பாயில் இருந்து இன்னொரு சுப்பர் பட்ஸ்மன் உருவாகி இருக்கிறார். அவரது பெயர் இமோல்
DGU vingTit.
பம்பாயில் உள்ள பிதிபாய் கல்லூரியில் ம் ஆண்டு வர்த்தகம் படித்து வரும் மUம்தார் கிரிக்கெட் உலகில் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக உடைக்க முடியாத சாதனை பாக இருந்த ஒரு சாதனையை முறியடித்து இருக்கிறார். இதனால் கிரிக்கெட் இரசிகர் களின் பார்வை இவர்மீது திரும்பி இருக்கிறது. உலகில் இதுவரை நடந்துள்ள முதல்தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிகரன் அடித்து இருந்தவர் என்ற சாதனையை மார்ஸ் ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தார். 1920-21ம் ஆண்டு இவர் 240 ரன் அடித்ததுதான் தனிநபரின் அதிக ரன் என்று இருந்தது.
அந்த சாதனையை முஸும்தார் சமீபத்தில் பரீதாபாத்தில் ஹரியானாவுக்கு திராக நடந்த ரஞ்சி கோப்பை போட்டியின் போது மிக எளிதாக முறியடித்து விட்டார். அவர் 260 ரன்கள் அடித்து உலகின் சுப்பர் பட்ஸ்மன் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றிருக்கிறார்.
இந்த உலக சாதனையை ஏற்படுத்த அவருக்கு 639 நிமிடங்களும், 56 பந்துகளும் தேவைப்பட்டன. இதில் 3 பவுண்டரிகளை
புதிய கவாஸ்கர்
இந்திய அணியில் இடம் பிடிப்பது உறுதி!
அவர் விளாசியிருந்தார்.
முஸும்தாருக்கு உள்நாட்டுக்குள் பல போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் இருக்கிறது. அத்துடன் தென்னாபிரிக்காவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய
இளைஞர் அணியிலும் இவர் இடம் பெற்றிருந்தார்.
எனவே இந்த சுப்பர் பட்ஸ்மன் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்கப் போகும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை.
சிTர்ஜா கிண்ணத்தை கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இருந்து கைவிட்டபோதும் இந்திய அணி நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை.
இந்திய கிரிக்கெட் அணித் தலைவர் முகமட் அசாருதீன் தவறுகளை சீர்செய்து அணியை உற்சாகப்படுத்த முனைகிறார்.
உத்தராடத்துப்பின்முக்கால் திருவோணம், அவிட்டதுமுன்னரை ஞாயிறு முயற்சி மேன்மை, செலவு மிகுதி
திங்கள் புதிய முயற்சி காரியானுகூலம்
செவ்வாய் பணவரவு மனமகிழ்ச்சி புதன் பெரியோர் உதவி, பணக்கஷ்டம் வியாழன்- மனப்போராட்டம் வீண் கவலை 6]aiểTøÎ- 90 || LI|||6Wü), Jøø)jjø). சனி கவலை நீங்கும், உயர்ந்த எண்ணம்
முலம் பூராடம் உத்தராடத்து முதற்கால்) ஞாயிறு பயனுள்ள செயல் முன்னேற்றம் திங்கள் செய்தொழில் கஷ்டம் மனப் பயம் செவ்வாய்-விண்மனக்கவலை உறவினரால் தொல்லை. புதன் தனலாபம் காரியசித்தி வியாழன் அதிகார விருத்தி நண்பர்கள் உதவி வெள்ளி வெளியாரால் தொல்லை, தொழில் கேடு Faxfl- உறவினர் உதவி பணவரவு
மீனம், கப நேரம்
அதிஷ்டநாள்-சனி, அதிஷ்ட இலக்கம் -7
சுப நேரம்
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம் -5
தான் கப்டனாக இருந்து ஆடிய 27 டெஸ்ட்டுக்களில் 9 வெற்றிகளை பெற்று இந்திய சாதனை படைத்த கப்டன் என்ற பெருமை பெற்றவர் அசாருதீன்,
சார்ஜா தோல்வி அசாருதீனின் புகழ்மிக்க வளர்ச்சியில் ஒரு சறுக்கல்
இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரை ஒரு சிறந்த துடுப்பாட்டக்காரர். பந்து தடுப்பாளர் என்ற பெருமை பெற்றவர் அசாருதீன்
கிரிக்கெட் ஒரு பொழுதுபோக்கல்ல. அது தனது உன்னத தொழில் என்று நினைக்கும் அசார் இப்போது கற்றல், ஆற்றல், மீண்டும் கற்றல் என்றும் குறிக்கோளுடன்தான் இருக்கிறார்.
1990ல் கப்டன் பொறுப்பை ஏற்ற அசார் தனது சாகாக்களிடம் மதிப்பு பெற்றிருக்கிறார். அதனால் இந்திய அணிக்கு அவரை விட்டால் உடனடியாக வேறு கப்டன் கிடைப்பது 5GPLL0.
சொந்த மண்ணில்தான் இந்திய கிரிக்கெட் அணி அதிக வெற்றி குவிப்பதாக ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. அதனை பொய்யாக்குவது அசாருதீனின் பொறுப்பாகவும் இருக்கிறது.
(BIDL I அச்சுவினி பரணி, கர்த்திகை முதற்கால்
直 ( எதிர்காலம் என்ப பயங்கரமானதாய் எண்ணுதலும் வாழ்தலுமே அச்சமென்றாகிய ՓԱԵ சூழலின் அவதிப்பாடு
d இதயம் சாவதா வாழ்வதா என்றொரு கூப்பா .ീബ girl") . உலகம் தயாராக இறுக்கம் இன்னும் இன்னு
நெருப்புத் துவப் தேசத்தைத் தானே தினம் தினம் II, ITGS) GaoLimitif InUGooùLISI.
கண்ணிரை அள்ளி கொண்டு எத்த6ை நாட்களுக்குத்தா
Dit of Lb5 சிவிப்பதும் அவதிப்படுவதும்.
Goloni Git Goontuu Tui ஒரு பகல் வினையமான ஒரு
Gü) ஆயுதங்களின் ஆர்ப்பரிப்பில்லாத ஒரு பகல் அது இறுதிப் பக இருந்தாலும் வர வேண்டும் வர வேண்டும்
அக்குறனை இளைய
91 gulf
SlajáGa CBI ig அவுஸ்திரேலிய கிரி விரைவில் ஓய்வு .ெ அவுஸ்திரேலிய இருக்கும் 38 வயதா வீரர் கவாஸ்கரின் உலகிலேயே அதிக என்ற பெருமையை மற்ற வீரர்கள் சாதை பல ஆண்டுகளாகும்
வயதாகிவிட்ட எண்ணியுள்ள அல6 ஒருநாள் போட்டிகளி வந்தார். கடைசிய ஆபிரிக்காவுக்கு எதிர அண்மையில் சார்ஜா போட்டிகளிலும் விை இருந்தார்.
அலன் போடர் தால் புதிய கப்டன் ே கிரிக்கெட் கட்டுப்பா பெரும்பாலும் அவுள் g|696):1ó, JüL6ði ID ஹீலி சகலதுறை ஆகியோரில் ஒரு Grill.IIILILI(al III.
கப நேரம்
(புரட்டாதி, நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி) UITGANGU 9 LDGOVO ஞாயிறு பொருள் RIJOJ Det å கவலை நீங்கும் Ta 7 LIDGWolf # : of 5. 1 logo திங்கள் மனக் 2009 நீங்கும் காரிய சித்தி L6) 12 LD68) செவ்வாய்-துயர் நீங்கும் குடும்ப சுகம் JI60) 7 DGO) செவ்வாய் வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி ATO 9 DGM புதன் அந்நியரால் தொல்லை, மனக் கவலை LJG 12 DG புதன் புதிய முயற்சி முன்னேற்றம் வியாழன் வீன் மால்தயம் செலவு மிகுதி காலை 9 மணி வியாழன் கரியானுகூலம் பணத்தட்டுப்பாடு காலை 8 மணி டி. டிர் நட்பு முன்னேற்றம் LJUKG) 11 LDGOS GANGST Gif- அந்நியர் உதவி கெளரவம் CU 2 LD60||A. Galle LILIGOULD, LDGOrdo #595 Tab, ORIGINGU 6 LDGOVO சனி தெய்வானுகூலம் மனமகிழ்ச்சி 1 DG
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்- 4 வ்வாய் அதிவு b- I
இந் (அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், புரட்டாதி) ஞாயிறு தேகசுகம் பாதிப்பு கெளரவம் gI60a) 9 D6ðs | திங்கள்- முயற்சி பலிதம், முன்னேற்றம் பகல் 12 மணி : செவ்வாய்- மனமகிழ்ச்சி, பணவரவு W7606) 8 LDIGNof புதன் துயர் நீங்கும் காரியானுகூலம் LNL 3 DGSON E வியாழன் அந்நியர் உதவி மனப் பயம் நீங்கும். JET606) 7. (DG007 வெள்ளி செய்தொழில் நஷ்டம் செலவு மிகுதி Ls). L 2 LDGOSf. சனி கெளரவம், உறவினரால் தொல்லை. LL D
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்- 2
IIGOGU 8 DGE) LO). LA 1 LDGSON UITGANGAU 8 LDGOSf. UITGS)GU 9 LDGWolf LIGJ 12 LDGEN SIGOGJ 9 DGM. Ls). L J 2 LDGOoss
(விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும் கேட்டை) காலை 6 மணி ஞாயிறு பயனற்ற செயல், செலவு மிகுதி 9;II606, 8 II பகல் 1 மணி திங்கள்- செய்தொழில் முன்னேற்றம் முயற்சி மேன்மை காலை 7 ம காலை 8 மணி செவ்வாய் பெரியோர் உதவி, துயர் நீங்கும் பகல் 12 ம காலை 10 மணி புதன் பணவரவு கெளரவம் U, ITGIOGA), 9 LI பகல் 12 மணி வியாழன்-புதிய தொழில்முயற்சி வெளியார் உதவி பிய 1 ம காலை 7 மணி வெள்ளி காரியானுகூலம் உறவினர் பகை L JUSG) 12 LI பிய 2 மணி சனி வீண் கவலை நீங்கும் முன்னேற்றம் SIGOOGA) 7 LI
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-8
B.08-14, 1994
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரிணாமத்தின் சகுனிகள் ஓங்கியே ஒலித்த ஆராய்ச்சி மணியை அடித்ததென்னவோ ஐந்தறிவு அன்பன் அக்கணமே கிட்டியதே அருமைக் கன்று
ஆறறிவுப் பேராளர் நாம் அகிலமெல்லாம் தேடியும் அற்றுப்போனதே ஆராய்ச்சி மண்டபத்தின் அத்திவாரம்கூட துவண்ைட குரலுக்கும் குடித்த நெஞ்சங்களுக்கும் துணை நின்றான் துவாரகை பாலன் தானாய்த் துகில் தவழ்ந்தே வந்தது. அத்தனை வித்தைகளும் அன்றோடே முற்றாகிப்போனதோ? முடிவாகிப் போனதோ? முழுத்தரிப்பாய்ப் போனதோ?
அரசியல் ஆட்டத்தை பரிணாமத்தின் சகுனிகள் அன்றாடம் ஆடும்வரை அம்மக்கள் பகடைகள் பாவம் மண்ணோ பலியாடுதானே.
இத்தனைக்கும் இலக்காகிப் போவதும் இழிவாகிப் போவதும் நம் அத்தனைபேரின்-ஒரே
ன்னை "இலங்காதேவியன்றோ?
D Gg.LDgi LurtsyAh safi)— sauGaqofiluum.
வாழ்வைத் தேடி. துரத்தில் எனக்காக துக்கம் அனுட்டிக்கும் என்னினிய பெற்றோர்களே! பெற்ற நிஜத்தை நீங்களும் பிறந்த பாவத்தை நானும் இக்கணம் மறப்போம்!
இது മുണrഞഥiിന്റെ മുഞ്ഞുf.rസ്.
அப்துல்லாஹ்.
SIGMUMUNTAMID எனக்கென்று ஏவப்பட்ட ஒரு துப்பாக்கிக் குண்டு 96.1 GLII பிடரிக்குப் பின்னால்
is தொடர்ந்து வருகிறது. 鸚 குவித்துள்ள agains சேதியை கெட் வீரர் அலன் போடர் எப்போதோ ஏந்தி வரலாம்றுகிறார். | 9/GooflussõT SYLLGOT ITU, I PůIGLI ITU,
அலன் போடர், இந்திய LIITIuuuuo G36 :60)|III முறியடித்து I. TGOT எடுத்துள்ள வீரர் ஒப்பாரி பாடாதே
பெற்றுள்ளார். உலகின் னயை முறியடிக்க இன்னும்
காரணத்தால் ஓய்வு பெற 7 (BLITLM, FLB || FTGWIDTV ல் விளையாடாமல் ஒதுங்கி
O urfsii.
இதயத் தோட்டத்தில் உயிருடன் விழி சிதை வைக்கும்
N. நடைபெற்ற ೧೫ಣಿ தூவிய விதை- மறைமுக காதலிான டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் காதல் சந்தேகம் வில் நடைபெற்ற ஒருநாள் ளயாடாமல் கப்டனாக மட்டும் பூமகளின் முகவரியை இதயக் குமுறல்- தவறவிட்டு
ஓய்வு பெற எண்ணியுள்ள எரிமலை தடுமாறுகிறது
FLIDTFESTGOTLD தர்வு செய்ய அவுஸ்திரேலிய fler,fig, TG டுச்சபை திட்டமிட்டுள்ளது Molytov
கூடிவரும் வாழ்வின் திரேலியாவின் தற்போதைய து மறைந்தால் இறுதியை ர்க் டெய்லர், விக்கட் கீப்பர் ஓடி விடும்- நினைவுபடுத்தும்ஆட்டக்காரர் ஸ்ரீவ் வோவ் சொந்தம் விட்டில் வர் கப்டனாகத் தெரிவு
தியத்தலாவ.
 ைஜொஹாராஹலைன் கண்டுகொள்ளப் போவதில்லை
Guror உன் புன்னகை என்ற பூ மழையில் நனைவதில்தானே சுகம் எனக்கு
சின்ன இதழ் குவித்து நீ சிரிப்பூக்களை உதிர்க்கையில் என் உதயம் சிலிர்த்துக் கொள்கின்றது.
உன் புன்னகை தரிசனம் காணவே என் விழிகள் விடிகாலையில் விழித்துக்கொள்கின்றன
என் காதல் பார்வைகள் எட்டாத தொலைவில் உன் சஞ்சாரம் இருப்பினும் முக தரிசனத்தை மட்டும் எனக்கு தவிர்த்துவிடாதே! எனக்குள் உயிர்ப்பறவைகள் சிறகடிப்பது உன்னைக் காண்கையில் மட்டுமே
காத்தான்குடி சுபைர்கான்
கண்டுகொள் 'Jui's Hosuig)I6TGoII மனித இறைச்சிக்காக கடியுடிப்பட்ட நாய்களையெல்லாம் படலை தாண்டி வந்து பராக்குப் பார்த்தவன் நான் அவ்வளவு தைரியம் எனக்கு
ஆனாலும்
பெண்னே! அது ஏனோ தெரியாது. உன்னைக் கண்டால் போதும் ஊரடங்கு சட்ட காலத்து கடைசி பஸ்ஸாக நீயும் இருபது வயது இளம் பிரயாணியாக நானும் மாறி விடுகின்றோம். எனது நண்பனி ஒருவன் சொன்னான்-நான் உன்னை காதலிக்கிறேனாம்! இப்போதெல்லாம் உன்னிடம் சொல்வதற்கு என்னிடம் ஆயிரம் உள்ளது ஆனால் தைரியம்தான். ஒவ்வொரு நாளும்-நான் ஒத்திகை பார்த்துக்கொண்டாலும் நான் சொல்ல நினைப்பது நழுவிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறதுநமது தேசத்துச் சமாதானம் போல, நீயும் ஒரு இரக்கமற்றவள் flommtorfidi, , GoGo Gintan)
பெண்னே! நீ என்னைக் கண்டு கொள்ளாவிட்டால் நானும் என் எதிர்கால இரவு பகல்களை
C gi.gunurót.
சஞ்சாரம்)
துலம் க நேரம்
(சித்திரையின் பின்னரை சுவாதி விசாகத்துமுன்முக்கால்)
ஞாயிறு- செய்தொழில் நட்டம், மனக் கவலை, காலை 7 மணி திங்கள்- சுபகாரிய மகிழ்ச்சி முன்னேற்றம் LЈge) I2 IDOM செவ்வாய் உறவினர் தொல்லை, மனக் கலக்கம் காலை 8 மணி புதன் வெளியிட பயணம் தொழில் சித்தி 1 a வியாழன் காரியசித்தி முன்னேற்றம் 476,063) i 6 IDGOaf L LLLLLLLLS TL LLLL LLLLLLLTLSZT TTTTTTTS LLLLS S00 LLLLL சனி காரியத் தடை மனக்கவலை RIIGI0a) 7 LIDGNOf
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்- 7
Jj, J, J. (புனர்பூசத்து நாலாம் கால் பூசம் ஆயிலியம்)
புதன்
சனி அந்நியர் நட்பு துயர் நீங்கும்
அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட Gaočikasib- 2
மகம், பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்)
செவ்வாய் உறவினரால் கஷ்டம் தொழில் நிலைகேடு புதன் காரியத் தடை செலவுக் கஷ்டம் வியாழன் புதிய முயற்சி முன்னேற்றம் வெள்ளி வெளியிடப் பயணம், பணக் கஷ்டம்
துயர் அதிகம், பணத்தட்டுப்பாடு
ஞாயிறு- வீண் துயர் அகலும், மன மகிழ்ச்சி HIMA) & (DM திங்கள வெளியார் உதவி காரிய சித்தி Ls). L 2 DIGWolf செவ்வாய்- பெரியோர் உதவி முன்னேற்றம் ATGOG) 9 LDGBas பணவரவு, தெய்வானுகூலம் LUF6) I2 DGWolf வியாழன் மனக் கலக்கம் செலவு மிகுதி BIGMa) 10 |M வெள்ளி முயற்சி மேன்மை கெளரவம் HIMA) i DM Ls). L 2 LDGOos
சு நேரம் கர்த்திகைப் பின்முக்கால் ரோகிணியிருகடத்துமுன்னரை (மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூசத்து முன் முக்கால் ாயிறு கெளரவம் முயற்சி மேன்மை பிய 2 மணி ஞாயிறு புதிய முயற்சி நன்மையுண்டு. MIGMA 7 IDM : உறவினர் உதவி செலவு மிகுதி பகல் 1 மணி திங்கள்- காரிய சித்தி, பணவரவு LJUKG) 1 LDGIRMf செவ்வாய்-வீண் தொல்லை, செய்தொழில் நட்டம் பிய 1 மணி செவ்வாய் வீண் கவலை நீங்கும் உயர்ச்சி 4EITGEDGAJ 8 LDG887) புதன் தனலாபம், பெரியோர் உதவி காலை 8 மணி புதன் பெரியோர் நட்பு கெளரவம் LJUKG) 12 LD60sf2 வியாழன் அந்நியர் நட்பு முன்னேற்றம் பகல் 12 மணி வியாழன்-தெளிவுள்ள மனநிலை, மன மகிழ்ச்சி KIIGOGA 9 IDØMM வெள்ளி மனக் கவலை, தேகசுகம் பாதிப்பு காலை 7 மணி வெள்ளி வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி LJ 3 060) சனி எடுத்த கருமம் வெற்றி உயர்ச்சி பகல் 11 மணி சனி உறவினர் தொல்லை, மனக் கவலை காலை 10 மணி
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்- 3 அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-8
IGOG) 7 IDGM L.L 2 Das LJ96), 12 (DGfl HIMa) 9 DM 9.IT60aj 8 DG887) LĴ),LJ 1 LDGOsA) LĴ),LJ 2 LDG887)
ாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம் 9
அதிவு
(உத்தரத்துப்பின்முக்கால், அத்தம், சித்திரையின் முன்னரை)
ஞாயிறு தனலாபம் செய்தொழில் விருத்தி BII60%), 9 IMill திங்கள் பணவரவு செலவுக் கஷ்டம் L146), 12 (DM செவ்வாய் காரியத் தடை அரச விரோதம் SITGINDGAV 7 LDGROM புதன் பெரியோர் சகவாசம், கெளரவம் BIG06). 9 EDGEs7 வியாழன் வீண் துயர் கலக்கம் தொழில் நஷ்டம் LĴ),LJ 1 Dax வெள்ளி உறவினர் தொல்லை, காரியத்தடை SIGOG) 8 DGA சனி செலவு மிகுதி, பணக்கஷ்டம் LNL 2 Dan
அதிஷ்டநாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்- 4

Page 14
மருத்துவ
கருவறைக்குள் ஒரு
ருவறையில் வளரும் குழந்தை களுக்கு ஏதாவது நோய்கள் இருக்கின்றனவா என்பதைக் கண்டறிய இப்பொழுது நவீன இலத்திரன் கருவிகள் நடைமுறையில் வந்துவிட்டன. தாயின் வயிற்றில் உருவாகி வரும் இக்குழந்தைகளைப் பரிசோதிக்க மின்னலை உருவாக்கல் பதிவுக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
குழந்தைகள் விரும்புகிறார்களே
பாதிப்புத்தான் ஏற்படும்.
குறைவு.
றுெ எந்த உணவையும் விரும்பி உண்ண விரும்பாத குழந்தை
என்பதற்காக பசியைப்போக்கடித்து விட நினைப்பது தவறாகும்.
தாயின் வயிற்றின்மேல் இலத்திரன் கருவியை வைத்ததும் ஒலி அலைகள் அதிலிருந்து குழந்தையை அடைந்து மீண்டும் ஒலியாகவே எதிரொலிக்கப்பட்டு கருவியின் மூலம் ஒரு திரையில் ஒளிக்கிற்றுகளாக விழுவதுடன் தனியாக ஒளித்தாளில் பிரதி பண்ணப்படுகிறது.
நிபுணர்கள் இந்தப்படங்களை ஆராய்ந்து குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நோய்ப்
தாய்மார்
பழச்சாறை அளவுடன் கொடுப்பதில் தவறில்லை. கூடுதலாகக் கொடுத்து பசியை அடக்கலாகாது. இதனால் குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய ஊட்டச்சத்துக் கிடைக்க முடியாமல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும்.
இப்பொழுது ஆப்பிள் பழச்சாறு கவர்ச்சியான புட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டு ஓரளவு மலிவான விலையில் சந்தையில் கிடைக்கிறது. அவுஸ்திரேலியா நியூஸிலாந்து போன்ற நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதிசெய்யப்படும் ஆப்பிள் பழச்சாறு தரமானவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. கொழுப்பற்றதும் விட்டமின் சி நிரம்பக் கொண்டதுமான இப்பழச்சாறு சிறுவர்களுக்கு நல்லதுதான். ஆனால் அளவுடன் கொடுக்கப்படாவிட்டால்
இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலைத் தவிர வேறு எந்த உணவையும் உவப்பானவை oOoD (LPH-Uಿ] இவர்களுக்கு பழரசம் கொடுப்பதால் அவர்களுடைய சின்னஞ் சிறிய வயிறு பழரசத்தால் நிரம்பி விடும் பசி ஏற்படாது. அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அவசியம் தேவைப்படும் அளவு கலோரிகளைக் கொண்ட உணவு உட்கொள்ள முடியாத நிலை எற்பட்டு விடுகிறது.
வளரும் குழந்தைகளுக்கு பாலுணவு மிகமிக அவசியம். பாலுணவில் கிடைக்கும் புரதம் மற்றும் கொழுப்புச் சத்து பழரசத்தில் கிடைப்பதில்லை. வளர்ச்சியைத் தூண்டும் கனிமம் மற்றும் போஷாக்கான அம்சங்களும் மிகவும்
Ա9) ஆய்வுகளை நடத்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள், குழந்தை ஐந்து வயதினை அடையும்வரை பழச்சாறுகளைச் கொடுப்பதைக் குறைக்கும்படி அறிவுரை கூறுகின்றார்கள்.
தாகே முன் | || GTIG வினை | թվի 6,
சவுண் கிறாம் பரிசோதை மிகவும் அதிகமாகும் இ விலும் மேற்கத்தயநாடு யிலான பரிசோதனை பரவி வருகின்றன. ே னைக்கு ஒருதடவை 20 செலவிட வேண்டியிரு
இத்தகைய
உங்கள் குழந்தைக்கு பழச்சாறு கொடுக்கலாமா?
பெற்றோர் கவனிக்கவும்
கள் பழச்சாறினை சுவைத்து பருகுவார்கள் பழச்சாறையே கொடுத்து குழந்தையின்
டுேவி மலையில் இ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តាវ៉ៅ
படப்பிடிப்பு
புகளை துல்லியமாகக் பிடித்து விடுகின்ற பிறக்கும் குழந்தை நோயாளியாகவோ து குறைபாடுள்ள
வ இருக்கும் என்று னதாகவே கண்டு ண்டால் கருச்சிதை ஏற்டுத்திக் கொள்ள ாய்ப்புக் கிடைக்கிறது. இத்தகைய அல்ட்றா ாட் மற்றும் சோனோ னகளுக்கான செலவு ருப்பினும் அமெரிக்கா களிலும் இம்முறை கள் அதிவேகமாகப் ானாகிராம் பரிசோத 0 அமெரிக்க டொலர்
தற்காலத்தைய பெற்றார் விரும்புவதற்கான காரணம், கருவிலிருக்கும் குழந்தையின் உடல் நலத்தைப் பேணுவதற்காகத்தான் என்று சொல்லுவதற்கில்லை என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். பிறக்கப்போகும்
குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்று முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதில்தான் அவர்கள் அதிக நாட்டம் செலுத்துகிறார்கள். இத்தகைய பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்படும் கருவாக வளரும் குழந்தையின் படத்தைப் பெற்று அதனை தங்கள் குடும்ப புகைப்பட ஆல்பத்தில் ஏனைய படங்களுடன் தொகுத்து வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இவர்கள்
மிஸ்யூறி பல்கலைக்கழக மருத்துவப் பிரிவைச் சேர்ந்த டாக்டர் பேர்னாட் எவிக்மன் ஆறு வருடங்களுக்கு மேல் இலத்திரன் கருவிகள் மூலம் கருப் பரிசோதனைகள் நடைபெறுவதையொட்டிய ஆராய்ச்சிகளை
மொத்தம் 15,000 சுகதேகிகளான கர்ப்பிணித் தாய்மார்களை வைத்து ஆராய்ச்சியினை நடத்தியுள்ளார். இவர்களில் 15 முதல் 22 வார கர்ப்பிணிகளை ஒரு பிரிவாகவும் 31 முதல் 35 வார வரை கர்ப்பிணிகளான தாய்மார்களை மற்றொரு பிரிவாகவும் வைத்து ஆய்வுகளை டாக்டர் பேர்னாட் மேற்கொண்டார்.
பல உபயோகமான தகவல்களை இந்த அய்வின்மூலம் பெற முடிந்ததாக நியூ இங்லண்ட் ஜேர்னல் ஒஃப் மெடிசின்
என்ற பருவகால வெளியீடு கூறுகிறது.
கருவிலுள்ள குழந்தையின் குறைபாடு களைக் கண்டறிய கருவில் 24 வாரங்களாவது குழந்தை உருப்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற உண்மை அறியப்பட்டுள்ளது. அதற்கு
G.
முன்னர் குழந்தையின் உடல்
நிலையில் உள்ள கோளாறுகளைக் கண்டறிவது கடினம் என்று கருதப்படுகிறது.
இதே காலகட்டத்தில் குழந்தையில் கோளாறுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டாலும் கருச்சிதைவு செய்வது அபாயகரமானதாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல் இவ்வளவு பணத்தைச் செலவு செய்து இப்புதிய கருவிகளை வைத்து பரிசோதனை செய்வது விண்வேலை என்றும் அந்த சஞ்சிகை கூறுகிறது. கருவிலுள்ள குழந்தையின் ஆரோக்கிய நிலையினை இரத்தப்
க்கும். நடத்தி வந்துள்ளார். பரிசோதனையின் மூலம் சுலபமாக பரிசோதனைகளை இக்குறிப்பிட்ட கால எல்லைக்குள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்னும் all464b1066/51. D_Gö160|DIsla)
தே காரோக்கியத்துடனும் திடகாத்திர உள்மனதில், தான் வயதானவனாகிக்
மாகவும் வாழ விரும்புகின்றவர்கள் தங்கள் பிறந்தநாளை மறந்துவிட வேண்டும். தங்கள் பிறந்த திகதிகளை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு வயதைக் கணக்குப் பார்ப்பவர்கள் விரைவில் முதிர்ச்சியடைவதுடன் தமது ஆயுளையும் குறைத்துக் கொள்ளுகின்றனர். இவ்வாறு ஆஸ்திரிய நாட்டு விஞ்ஞானியான டாக்டர் ஹியன்றிச்மிற்றல் மெளவர் கூறுகிறார்.
டாக்டர் ஹியன்றிச்வியன்னா பல்கலைக்
கொண்டு வருவதாக வேதனைப்படுகிறார். இதனால் அவர் ஒருவித மனநோயாளியாக மாறி உள்ளத்தையும் உடலையும் கெடுத்துக் கொள்கிறார்.
"பிறந்தநாளை மறந்தவர் தனக்கு வயதாகிக்கொண்டு வருவதையும் மறந்து என்றும் மனோதிடம் கொண்டவராக வாழ்ந்து வருகிறார். பிறந்தநாளை கருத்தில் கொள்ளாதவர் தனது 40வது வயதில்
பிறந்தநாளை மறந்து விடுங்கள்
QIOLOLITË QI |ful GUITFG)SOTI
கழகத்தில் உளவளவியல் பேராசிரியராவார். வயோதிபர், இளைஞர் ஆகிய பலதரப்பட்ட வயதினர் 432 பேரை வைத்து இவர் நடத்திய ய்வின் பெறுபேறுகளை வைத்தே
வெளியிட்டுள்ளார். "வருடா வருடம் தங்கள் பிறந்தநாளை நினைவில் வைத்துக் கொண்டாடும் ஒருவரை விட, பிறந்தநாள் எது என்பதையே மறந்தவ ராகவோ அதனைப் பொருட்படுத்தாதவ ராகவோ இருப்பவர் நல்ல ஆரோக்கியத் துடனும் சிறந்த மனவளமுடையவராகவும் திடகாத்திரமுடனும் வாழ்கிறார். ஒவ்வொரு வருடமும் தனது வயதைக் கணக்கிடுபவர் தான் வயதாளியாகிக்கொண்டு வருவதையிட்டுக் கவலைப்பட ஆரம்பிக்கிறார். விருந்துபசாரம் நடத்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக வெளிக்
யில் இருக்கும்ே
32வயது மதிக்கத்தக்கவராக தோன்றுவார் உடலில் தளர்ச்சி தோன்றாது சருமத்தில்
(முகத்திலும் உடலிலும்) சுருக்கங்கள் தென்படாது. மெலிந்து உறுதியான உடலமைப்பும் Gl 3TIGSIL6)JÍJ6ITJ (36)
இவர்கள் காணப்படுவர்.
"விழாக் கொண்டாடுவோர் 40வது வயதில் முடி நரைத்தும் கண்கள் குழி விழுந்தும் சருமம் சுருங்கியும் காணப்படு கின்றனர்."
இவ்வாறு கருத்துக்கூறும் டாக்டர் ஹியன்றிச் "அடிக்கடி விருந்துகளில் JGNLg600IL D600769,6067. உண்டு பழகியவர்கள் தங்கள் இளமையினை விரைவில் இழந்து விடுகிறார்கள்" என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
E.08-14, 1994

Page 15
யாவை எதிர்பார்த்த டி.ஐ.ஜி. டென்சில் பிரியா பசுபதி உள்ளே வர அதிர்ந்து பின் சினந்தார். குரலில் சினம் நிறைந்து தெரிய,
"யார் உன்னை உள்ளே விட்டது? நாகரீகம் தெரியுமா மிஸ் பிரியா? அனுமதி இல்லாமல், அப்பொயின்மென்ட் இல்லாமல் எப்படி வரலாம் நீ"
பதில் சொல்லாமல் பளிச்சென்று சிரித்தாள்.
எரித்துவிடுவது போல அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்த 4、凯 டிென்சிலுக்கு உச்சி முதல் உள்ளங்கால்வரை கோபம் குடியேறிக்கொள்ள,
மறுபடி கதவு தட்டப்பட கோபம் மாறாமல்,
யெஸ் கம் இன்." என்று உரத்துச் சீற, கதவு திறந்துஉள்ளே வந்து சல்யூட் வழங்கி ஐ.ஜியையும், அவர் மேசையின் எதிரே பிரியாவையும் மாறிமாறிப் பார்த்துவிஷமப் புன்னகை உதட்டில் நிரப்பி, அந்த நிமிடமே டி.ஐ.ஜி. டென்சிலின் கோபம், சூரியனைக் கண்ட பனி மூட்டம் போல் விலக காரணமானவர்
குலாம்ஷா கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் (5a) Tibat
கதிரை விட்டெழுந்து குலாம்ஷாவை நோக்கி வேகமாய் நகர்ந்து பற்றி, கை குலுக்கியபின் கரங்கள் விரித்து குலாம்ஷாவை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து பின் விலக இருவர் விழிகளிலும் ஈரக் கசிவு பார்த்த பிரியா அவர்களின் நட்பின் இறுக்கம் உணர
அப்போதுதான் உள்ளே பிரியா இருப்பது நினைவில் உறுத்த
டி.ஐ.ஜி.டென்சில் அவளை திரும்பிப் பார்க்க குலாம்ஷா,
'டி.ஐ.ஜி. இது பிரியா பிரியா பசுபதி, உங்களுக்குத்தான் முன்னரே தெரியுமே. பத்திரிகை நிருபர் புத்தியும் பிளேட் கூர் மாதிரி சமயத்தில் தாங்க முடியாது."
குலாம்ஷாவை அமருமாறு பிரியாவின் அருகில் கதிரையை நோக்கி சைகையால் காட்டி, தன் கதிரைக்கு சென்று
*醬
"இப்போதுதான் லைன் கிளியர்" என்றார் டென்சில் பிரியாவையும் குலாம்ஷாவையும் விழிகளால் துருவியபடி
விஷமப் புன்னகை மறுபடி உதட்டில் தொற்றிக்கொள்ள,
"எந்த லைன் கிளியர் டி.ஐ.ஜி" "சூர்யா என்ற பெயரில் பிரியா வந்தது. என் கோபத்தை கிளறிவிட்டது. கிளறும்வரை
வெளியே நின்றுவிட்டு நீ உள்ளே வந்தது."
"ஐயாம் சொறி டென்சில் மீண்டும்
சொறி டி.ஐ.ஜி.
"இந்த மரியாதை எல்லாம் வேண்டாம் இப்போது நீ கடமையில் இல்லை."
"ஆனால் நீ. சொறி. நீங்கள் கடமையில் இருக்கிறீர்களே டி.ஐ.ஜி
முறைத்துப் பார்த்தபடி அழைப்பு மணி அழுத்த உதவியாளர் உள்ளே வர மூன்று தேநீர் கொண்டுவரச் சொல்லிவிட்டு, "சூர்யாவின் விசிட்டிங் கார்ட் எப்படி ԼիլիկյIIհիլլիp"
என்று கேட்டவரை இடை மறித்து குலாம்ஷா சொன்னார்,
"அது சூர்யா பிரியாவிடம் கொடுத்தது. சூர்யா மீது உங்கள் சந்தேகப் பார்வை விழுந்திருப்பது தெரியும், சூர்யாவின் டயறி உங்கள் வசம் அதுவும் சித்ரா தூக்குமாட்டி
செத்துப் போன இடத்தில் இருந்து கிடைத்ததும் தெரியும்."
குலாம்ஷா சொல்ல இதெல்லாம்
எப்படித் தெரியும் என்பது போல் டென்சில்
புருவம் உயர்த்த, அது புரிந்து
"இதெல்லாம் பிரியா கண்டுபிடித்த
விசயங்கள். இவள் சாதாரண நிருபரல்ல.
யமகாதக ரிப்போர்ட்டர் துப்பறியும் பத்திரிகையாளர்."
சொல்லிவிட்டு பிரியாவைப் பார்த்து
சிரித்தார்.
"என்ன கேலியா பொலிரை விட
நான் பரவாயில்லை. டி.ஐ.ஜி.சேர் இந்த விசாரணையில் உங்களைவிட அதிக தூரம் எங்கள் பத்திரிகை நுளைந்துவிட்டது."
அவளை ஆச்சரியமாய் பார்த்தபடி டி.ஐ.ஜி.டென்சில் குலாம்ஷாவிடம் கேட்டார். "நான் ஏன் பிரியா மீதும் சந்தேகப்படக் ଏଲ୍. LIT୬IP"
குலாம்ஷா பதில் சொல்ல முயல, முந்திக்கொண்ட பிரியா,
"படலாமே தாராளமாகப் படலாம். ஏன்? உடனே கைது செய்து உள்ளேகூடப் GLITLGUILo."
இரு கரங்களையும் தூக்கி முகம் எதிரே காட்டிச் சிரித்தாள்.
யோசனையாய் அவள் முகம் கூர்ந்து நோக்க தொலைபேசி அழைத்தது.
மறுமுனையில் ஹரிகரனின் மனைவி (BLJf6 OTTIGT.
"என் மகள் நிர்மலா தாக்கப்பட்டிருக்கிறாள் டிஐஜி"
"எத்தனை மணிக்கு” "1135. ஒ. ஏன் இரவே தகவல் தெரிவிக் காமல் இத்தனை நேரம் தாமதித்தீர்கள்?"
"தொடர்பு கொண்டேன் டி.ஐ.ஜி. ரிங் சத்தம்தான் கேட்டது. யாரும் ஃபோன் எடுக்கவில்லை. சோ.நீங்கள் அலுவலகத்தில் இல்லை. வீட்டுக்கு எடுத்து ஏன் தொல்லை தர வேண்டும் என்றுதான்."
"எத்தனை மணிக்கு போன் செய்தீர்கள்? "சரியாக 155க்கு" "இப்போது உங்கள் மகள் மிஸ்.மிஸ்.
நிர்மலா எங்கே? "தடியால் தலையில் அடித்திருக் கிறார்கள் மின்சாரம் போனதால் அடித்தது யார் என்று அடையாளம் தெரியவில்லை. நிர்மலா கூச்சல் போட்டதால் ஒரே அடியோடு ஓடிவிட்டான். தலையில் சின்னதாய் ஒரு காயம் மட்டும்."
"ரைட் நான் நேரில் வருகிறேன்." ரிசீவர் வைத்துவிட்டு அழைப்பு மணி அழுத்தினார்.
உதவியாளர் உள்ளே வர, ஹரிகரனின் வீட்டு ஏரியா பெயர் சொல்லி, நேற்றிரவு அந்தப் பகுதியில் மின்சாரம் தடங்கலானதா? தடங்கலானதாயின் சரியாக எத்தனை மணிக்கு என்ற விபரம் அறிந்து சொல்லுமாறு கூறிவிட்டு, உதவியாளர் வெளியே செல்ல குலாம்ஷாவைப் பார்த்து
"வரவர சிக்கல் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது ஷா, ஹரிகரனின் மனைவி ஏன் பொய் சொல்ல வேண்டும்?"
"இரவு மணியில் இருந்து 1280வரை
நேற்றிரவு
நான் இங்கேதான் இருந்தேன். ஆனால் 155க்கு எனக்கு போன் செய்ததாக திருமதி ஹரிகரன் கலப்படமில்லாத பொய் சொல்கிறார்."
"ag. Grap"
குலாம்ஷா யோசனையோடு ஆட்காட்டி விரலால் மீசையை வருடி விட்டுக்கொள்ள, பிரியா குறுக்கிட்டு,
"நான் அதற்கொரு காரணம் சொல்லாமே L.P"
சொல்லலாம் என்பதாய் தலையசைத்தார் 19.2.2).
காரணம் சொன்னாள் பிரியா சொல்லச் சொல்ல விசாரணையில் புதிய கோணம் ஒன்று தெரிந்தது. வியப்போடு பிரியாவைப் பார்த்த டி.ஐ.ஜி முதல் தடவையாக அவளைப் பார்த்து நட்போடு புகைத்தர்
"என்ன சொல்கிறாய் கேசவா? உன்னைக் கொல்லப் பார்த்தார்களா? என்னை ஏன் தாக்க வேண்டும்? உன்னை ஏன் கொல்ல நினைக்க வேண்டும்?
என்று படபடப்பாய் கேட்டாள் நிர்மலா
திருமதி ஹரிகரன் எத்தனை தடுத்தும் கேளாமல், தலையில் போடப்பட்ட பிளாஸ்ர ரோடு புறப்பட்டு வந்து கேசவனின் அறையில், அவன் அருகில் இருந்து படபடத்த நிர்மலாவை முதுகில் தட்டிக்கொடுத்து ஆறுதல் படுத்தினான் கேசவன்.
கேசவனுக்கும் அதிர்ச்சியாகத்தான்
ருந்தது. மோட்டார் IIIshai) LI JITI
முகத்திற்கு கறுப்பு தலையில் தொப்பி ம தெரிந்தது.
காரின் குறுக்கே இறங்கி வருமாறு சை6 போல் கதவு திறந்து, மூடி கேசவனை இடி கார், கேசவன் அ மறைந்துவிட்டது.
சுட்டிருக்கலாம், ! வந்த பயம் சீறிவந்த
தான் பிஸ்டல் சொல்லவில்லை. கொண்டதாக மட்டுப் நிர்மலா கண் ச "என்னால்தானே கேசவ் என் அப்ப 6T61 GLIslUL'ILITa/6öT இப்போது என்ன கேசவ்.அது யார்? வேண்டும்?"
தலையை இ தாங்கிக்கொண்டு ெ "இதென்ன நிப் புலம்பிக்கொண்டு. நடுங்கிக்கொண்டு 6 LTřilo
நிர்மலா திரும் நெருங்கி அவன் மா கேசவன் ஜீன்ஸ் ம போடாமல் இருந்த நிர்மலா முகம் புை சிலிர்த்துப் போன வயிற்றில் இடது குத்தினாள்.
"பயப்படுகிறாய என்று கேட்ட தாடையில் உதடு கண்கள் மூடியபடி
பெயர் எஸ் நாதன் பெயர்: டி.எம். நுஃமான் பெயர் எஸ். வைஜெயந்திமாலா பெயர்: ஜே AIUS 2 QJALIg5I: 24 AINUgi 18 Aug: 18 முகவரி 1028 மருதானை விதி முகவரி: ஜமானியா ஸ்ரோர்ஸ், முகவரி: அறப்பொலகந்த முகவரி 45,
கொழும்பு-08 கீரியன் கல்லியா, முந்தல், எஸ்டேட் தெயுவன. GRIGAJúbGLIIT பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை பொழுதுபோக்கு வானொலி பொழுதுபோர் வாசித்தல், நண்பர் தொடர்பு samt GIGASTIITaf7. கேட்டல், பத்திரிகை வாசித்தல், கேட்டல், பத்
ஆக்கங்கள் எழுதுதல் ஆக்கங்கள் எழுதுதல். பேனா நண்
பயர் ஆர் ரமேஷ் USR20.
கவரி 18 பெரக்கும்பா விதி குருநாகல் பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை வானொலி விளையாட்டு
துபோக்கு கதை,
பெயர் என்எம் பாயின் ெ
NUgi 145
a. கலீபா ஸ்ரோர்ஸ், விருதொடை மதுரங்குளி,
கட்டுரை வாசித்தல், L
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சைக்கிளில் மோதிய என்று தெரியவில்லை. க் கண்ணாடி அணிந்து ாட்டியிருந்தது மட்டும்
நின்று பிஸ்டல் நீட்டி, கைசெய்ய இறங்குவது
மறு நொடியே கதவு ப்பதுபோல் சீறி வந்த திர்ந்து விலக, ஓடி
ஒரு நொடியில் உள்ளே கார் கண்டு விலக
மயக்கமாய் முகம் கவிழ்ந்து நிர்மலாவின் உச்சந்தலையில் அழுத்தமாய் முத்தமிட 'வும்போ வாசனை கிறங்கடித்தது.
"எனக்கென்ன பயம் நிம்மி என்றான். உச்சந்தலையில் உதடு விலக்காமல்,
கேசவனின் அறை இருந்த தொடர்மாடி கட்டிடத்தின் கார் நிறுத்துமிடத்தில் வந்து செருகி நின்று ஓய்ந்தது அந்த இளம் பச்சை நிற நிசான் சன்னி கார்.
கார் கதவு திறந்து அவன் நிதானமாக இறங்கினான்.
இருந்து
ஏறியாயிற்று இன்னும் ஒரு மாடிதான் LITÄÄ.
வருகிறேன் கேசவா. இதோ வந்து
கொண்டிருக்கிறேன். மனதிற்குள்
சொல்லியபடி படிகள் தாண்டிக்
கொண்டிருந்தான்.
கேசவன் நிர்மலாவின் மேல் சட்டையில்
மேலே இருந்த பொத்தானை விடுவித்தான். விடுவித்த வேகத்தில் பொத்தான் அறுந்து தரையில் விழ,
"ஏன் அவசரப்படுகிறாய் கேசவ்?
என்றபடி அடுத்த பொத்தானை தானே விடுவித்து ஒத்துழைத்தாள்
நிர்மலா;
“(9) GiTin (BJ, graf6iiiiT LILI (B6) UNTU, இன்று 岛 (UDI9-UIT3/ தரையில் விழுந்த பொத்தான் ஒரு தடயமாக
மாறப் போவது தெரியாமல்
வாட்ச்மேன் தினசரி பார்த்து இலக்கம் றித்துக்கொள்ள தாள் தேடி, தாள் ல்லாமல் போக, தினசரியை தூக்கிக் கொண்டு பொது தொலைபேசி நோக்கி ஓடினான்.
மூன்றாவது மாடியில் இப்போது கேசவனின் அறை முன்பாக அவன் வந்து நின்றான்.
சுற்றிலும் பார்த்துக்கொண்டான். ஆண்கள் மட்டும்தான் மூன்றாம்மாடியில் உள்ள அறைகளில் தங்கியிருக்க வேண்டும். அத்தனை பேரும் அலுவலகங்களுக்கு சென்றுவிட்டதில் வெறிச்சோடி கிடந்தது மூன்றாம் மாடியின் தளம்
முதுகுப் பையில் கைவிட்டு பிஸ்டல் எடுத்துக்கொண்டான். வலது கரத்தில் தயாராக வைத்துக்கொண்டு கதவு தட்ட இடது கரம் நீட்டியவன் சற்று தயங்கி, குனிந்து கதவின் சாவித் துவாரம் வழியாக உள்ளே பார்த்தான்.
நிர்மலாவின் வெற்று முதுகு மட்டும் தெரிந்தது. கேசவனின் தலை நிர்மலாவின் கழுத்துக்கு கீழே இருந்து எழுந்துகொண்டது. இப்போது நிர்மலா கட்டிலில் மல்லாந்து
சாய்ந்துகொள்ள, கேசவன் தெளிவாய் தெரிந்தான்.
அவன் நிமிர்ந்து இடது கரத்தால் கதவு தட்டினான்.
உள்ளே கட்டிலில் இருந்து கேசவன் கீழே குதித்திருக்க வேண்டும் கட்டில் அசைந்த சத்தம் மிக மெல்லியதாய் வெளியே கேட்டது.
அவன் மீண்டும் குனிந்து சாவித் துவாரம் வழியே பார்த்தான்.
நிர்மலா அவசரமாய் சட்டை மாட்டிக் கொள்ள, கேசவன் கதவு நோக்கி வருவது தெரிந்தது.
அவன் தயாரானான். கேசவன் வந்து யாரது என்று துவாரம் வழியாக பார்த்துக் கொள்ள முயல,
நிர்மலா எழுந்து ஓடிவந்து கேசவனை தள்ளிவிட்டு கதவு திறந்தாள்.
மறு நொடியே அவன் உள்ளே புகுந்தான்.
கேசவன் தன்னை திடப்படுத்தி தயாராக
சந்தர்ப்பமே இல்லாமல்
கேசவனின் மார்பின் மையத்திற்கு
குறிவைத்து, L FlavivLGAS) Gör canfile2).JFGDULLI
தட்டினான்.
சைலன்சர் பொருத்தப்பட்ட பிஸ்டல்
சத்தம் காட்டாமல் கேசவன் உடலில்
என்று மனதிற்குள் உறுதிசெய்து கொண்டான்.
பொத்தல் போட்டது.
பார்க்கிங் விட்டு வெளியேவர, வாட்ச்
ட்டியதை நிர்மலாவிடம்
தற்செயலாகத் தப்பிக்
GIFTGÖTGOTTGÖT. GUIida III6i.
உனக்கும் கஷ்டம் ாவைக் கொன்றார்கள். மகளைக் கொன்றார்கள். ன.என்னையும்.யார் அவர்களுக்கு என்ன
ரு கரங்களாலும் ரிதாக மூச்சு விட்டாள். மி, பைத்தியம் மாதிரி சின்ன பிள்ளை மாதிரி ங்கே என் முகத்தைப்
நிமிர்ந்து பார்த்தாள். பில் முகம் புதைத்தாள். ட்டும் போட்டு, சட்டை ன் வெற்று மார்பில் த்து அசைக்க உள்ளே ன் நிர்மலா அவன் ரம் மடித்து மெல்லக்
கேசவ்
ள். நிமிர்ந்து அவன்
பதித்து பின் பிரித்து கடித்தாள். கேசவ்
மேன் வழக்கமாகத் தயாராக வைத்திருக்கும் புன்னகை வழங்க கவனியாததுபோல் நடந்து தொடர்மாடிக் கட்டிடத்தை நிமிர்ந்து பார்த்துக்கொண்டான்.
கறுத்த கண்ணாடியும், தொப்பியும் முதுகுப்பையும் வித்தியாசமாய் தெரிய வாட்ச்மேன் அவன் முதுகுக்குப் பின்னால் சந்தேகமாய் பார்த்தான்.
"சந்தேகப்படும்படியான நபர்கள். பொதிகள் பற்றி உடனே அருகில் உள்ள பொலிஸ் நிலையத்திற்கு தகவல் தரவும்."
காலையில் வானொலி சொன்ன தகவல் மூளையில் உறுத்த எதிரே இருந்த பொதுத் தொலைபேசியை நோக்கி செல்லத் தொடங்கினான் வாட்ச்மேன்
மாடிப்படிகளில் உறுதியான காலடிகள் எடுத்துவைத்து கேசவனின் அறையை நோக்கி அவன் முன்னேறிக்கொண்டிருந்தான்.
பொதுத் தொலைபேசியருகே சென்ற LLEE 0LLL SS LLLLMMLLLLTLS TTGGtTTLTLLL LLLLLLLLS தொலைபேசி இலக்கங்கள் யோசித்தான். நினைவில் வர மறுக்க அன்றைய தினசரியில் அந்த இலக்கங்கள் இருந்தது நினைவுக்கு வர, தன் அறையை நோக்கி வேகமாய் ஓடினான்.
மூன்றாவது மாடியில் கேசவனின் அறை.
இருந்தது
ரண்டாவது மாடிவரை
சென்ற நிமிடம் வரை அழகான
நிர்மலாவின் அணைப்பில் சிலிர்த்த உடல்,
இப்போது இரத்தத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்தது.
நிர்மலாவின் வெற்றுடம்பில் மெய்
மறந்த விழிகள் இப்போது வெறித்துப் பார்த்தபடி அசைவற்றுப் போயின.
அவன் திருப்தியாய் புன்னகைத்தான் திரும்பிப் பார்த்தான்.
நிர்மலா அங்கே இல்லை. அவன் உதட்டில் மீண்டும் ஒரு குரூரப் புன்னகை மலர்ந்தது.
முதுகுப் பையில் பிஸ்டல் வைத்து விட்டு, அதனுள் இருந்து ஒரு ரோஜாப்பூ வெளியே எடுத்து, உதட்டில் ஒற்றி முத்தமிட்டான். பின் கேசவன் உடல் அருகே GBLJITILLATGöt.
கடைசியாக ஒருமுறை கேசவனின் உடலை பார்த்துக்கொண்டான். திரும்பி நிதானமாக நடந்து வெளியே வந்து கதவு சாத்தினான்.
மாடியின் விளிம்புக்கு வந்து எட்டிப் பார்த்தவன் அதிர்ந்து போனான்
கீழே காக்கி யூனிபோர்ம்களில் ஒரு பொலிஸ் பட்டாளமே நின்றது.
மேலே மாடியைக் காட்டி ஏதோ சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் வாட்ச்மேன்
Llufaint பெயர் ஏ.ஜி.எம். பாறுக் பெயர் ஆர். மகேந்திரன்
pasaulis: P.0 BOX-1784, CODE NO; auug: 27
Luair arfluumajamas, 4400, SABAH-AL-SALEEM, (pas sufl: 228, MINOKIKOV,
siduenat. KUWAIT, KUMATSU BARA, 1-5203-22,
கு வானொலி பொழுதுபோக்கு நாவல், ZAMASHIKANAWAGAKEN,
ரிகை வாசித்தல், பத்திரிகை, டீவி.நண்பர்களுடன் APAN
ர் தொடர்பு, அரட்டை பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை வாசித்தல் - - -
எம் முகமட் அலி பெயர் அ பாஸ்கரன்
AI VUg5 3 25
pasaulis: PHIL/T, NIHS asupjš samp.
க்கு தொலைக்காட்சி, சினிமா, கிரிக்கெட்பேனா நண்பர்தொடர்பு
இன்னும் வரும்)
பெயர்:இவியோகேஸ்வரன் Rugii. 29 முகவரி:செல்வகந்தைதோட்டம்
பதுளை பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை, புத்தகம் வாசித்தல்

Page 16
அசிறுகதை
மணிச்சத்தம் கேட்ட பார்வதி அடுப்படியில் நின்றவள் மகள் கல்யாணியிடமிருந்து கடிதம் வந்திருக்கிறது என்ற நினைப்பில், போட்டது போட்டபடியிருக்க வாசலுக்கு விரைந்து வந்தாள். தபால்காரன் தான் கையில் கடிதத்துடன் நின்றுகொண்டிருந்தான்.
"இந்தாருங்கோ அம்மா, உங்கட மகளிற்றயிருந்து கடிதம் வந்திருக்கு." அவன் கூறியபோது பார்வதியின் முகத்தில் கோடி மின்னல்கள் ஒன்று திரண்டாற்போல் LNU3/TorLD.
"இருப்பா, வெய்யிலுக்குள்ள வந்திருப்பா, குடிக்கிறதுக்கு மோர் எடுத்துக்கொண்டு வாறன்" கடிதத்தை வாங்கியவள் அதே வேகத்தில் உள்ளுக்குள் ஓடினாள்.
இது அவனுக்கொன்றும் புதிதல்ல. வழமையாய் நடக்கும் சங்கதிதான். அவன் ஒவ்வொரு முறையும் பார்வதியின் மகளிடமிருந்து வந்த கடிதத்தை கொடுக்கின்ற போதெல்லாம். ஏதோ அவன்தான் கடிதத்தை எழுதி வாங்கிக்கொண்டு வருவதுபோல் பார்வதி அவனுக்கு நன்றி சொல்வதும் தாகத்துக்கு மோர் கொடுப்பதும்.
பார்வதியின் இந்த செய்கைகளைப் பார்த்து, அவளது பிள்ளைப் பாசத்தை நினைத்து அவனுக்கு பார்வதியின் மேல் மதிப்பு உண்டாயிற்று. இப்போ அவனே பார்வதிக்கு கடிதம் அடிக்கடி வரக்கூடாதா என்று நினைப்பதுண்டு.
அவள் கொடுத்த மோரைக்குடித்துவிட்டு, அவளுக்கு நன்றிகூறிக்கொண்டு அடுத்த தெருவிற்குள் போனான் அவன்
இந்த நேரம் பார்த்து அவர் வேறு வீட்டில் இல்லையே. கல்யாணி என்ன எழுதியிருக்கிறாளோ, எப்படி இருக்கி றாளோ. அவளாவது படிக்கலாமென்று நினைத்தால், முக்குக் கண்ணாடியை எங்கே வைத்தோம் என்பது மறந்து போயிற்று. பார்வதியால் ஆவலை அடக்க முடியாம லிருந்தது. கடிதத்தைப் பிரித்து மெதுவாகப் படிக்க ஆரம்பித்தாள்.
"அன்புள்ள ஐயா, அம்மாவுக்கு." முதல் வரிகளைப் படிக்கின்றபோதே பார்வதியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது. 'என் ராசாத்தி என் ஆசை யெல்லாம் கொட்டி வளர்த்தேனே, இப்படி எங்கோ ஒரு தொலைவான நாட்டில் போய் வாழ்க்கைப்பட வைச்சிட்டானே ஆண்டவன். பார்வதியின் தாய்மனம் பொருமியது. கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தாள்.
சுந்தரேசன்- பார்வதி தம்பதியினருக்கு கல்யாணி ஒரே பிள்ளை. இருவரும் கல்யாணியின்மீது தங்கள் உயிரையே வைத்திருந்தார்கள். சிறுவயதில் இருந்தே
கல்யாணி எதை ஆசைப்பட்டாலும் அதைச் செய்யாமல் இருந்ததேயில்லை. இத்தனைக்கும் சுந்தரேசன் பெரிய பணக்காரர் என்றுமில்லை. சாதாரண கிளார்க் உத்தியோகம் பார்ப்பவர். ஏதோ பார்வதி சீதனமாக கொண்டுவந்த வீடு வளவு காணி என்றிருந்தமையால் அவரால் நிம்மதியாக காலந்தள்ள முடிந்தது.
SGÖLLINI GWOf பருவமடைந்தபோது
Uஜினிபுர மன்னன் வீராவின் சபையினிலே
ஒரு வழக்கு
" "அண்ணாமலை என்ன பிரச்சனை?
"எமை ஆளும் எஜமானே, தங்கள் வேலைக்காரன் நான் தங்கள் முன் தலை வணங்குகிறேன்."
உன் பிரச்சனை
'உழைப்பாளியே உரைப்பாயாக"
"மன்னாநம் தளபதி தங்கள் இளைய தங்கமகன் என் மகள் வள்ளி மீது ஆசை கொண்டுள்ளதாக ஒரு
சேதி,
"என்ன? என் மகன் பாண்டியனா உன் மகளை."
"ஆம் 'தர்மத்தின் தலைவனே "
"ஓ மை காட் இது என்ன சோதனை?
நீங்களே
"மன்னா ஆத்திரப்படாதீர்கள் விசாரித்தறியுங்கள்."
"யார் அங்கே அழைத்து வாருங்கள் அந்த போக்கிரி ராஜாவையும் அவன் காதலியையும்."
டட்டர டட்டட் டட்டர டட்டட் டைங் (வாயால்
இசைத்துப் பாருங்கள்)
"பாண்டியா இது என்ன புதுக்கதை? "புதுக்கதை இல்ல அப்பா புதுக்கவிதை " "ஹாங் பார்க்கலாம்." என்று கர்ஜித்தான் மன்னன். "தர்மதுரையே 'ஆயிரம் ஜென்மங்கள் ஆனாலும்
அவர் தான் என் 'மாப்பிள்ளை' "
என்றாள் வள்ளி.
மன்னனின் கண்கள் சிகப்பு சூரியனாக தகதகத்தது. " "நல்லவனுக்கு நல்லவனே' என் முத்த மகள்
சுந்தரேசன் பார்வதியினரின் சந்தோஷத்திற்கு அளவேயில்லை.
ஆபிஸில் லோன் வாங்கி, பார்வதி அப்படி இப்படியென்று மிச்சம் பிடித்து பாங்கில் மீதப்படுத்தி வைத்திருந்த பணத்தையெல்லாம் எடுத்து, ஊரையே விருந்துக்கு அழைத்து கல்யாணியின் சடங்கு வீட்டை, தடல்புடலாய்ச் செய்து ஊரார்
முக்கில் விரலை வைக்கும்படி அமர்க்களப் படுத்திவிட்டனர்.
ஆனால் கல்யாணி படிப்பை முடித்துக் கொண்டதும் தான் அவர்களுக்கு சத்திய சோதனை ஆரம்பமாகியது. கல்யாணியின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய்தோவும் என்றிருந்த படியால், அவளுக்குவரப்போகும் கணவனும் செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவனாகவே இருக்க வேண்டு மென்று கூறிவிட்டார்கள். அதனால் வரும் வரன்கள் எல்லாமே ஜாதகப் பொருத்தம்
அமையாமல் கைநழுவிப் போனபடியே இருந்தன.
இதனால் சுந்தரேசனும் பார்வதியும் கல்யாணியின் நிலையை நினைத்து பெரிதும் மனம் வருந்த ஆரம்பித்தனர். தாங்கள் கண்மூடு முன்னமே கல்யாணியை ஒரு நல்லவனிடம் ஒப்படைக்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்று அவர்கள் கலங்கத்
துவங்கினர். கடைசியாக ஒரு வரன் கொண்டு
"பொடியனுக்கும் பொடியன் இப்ப இருக்கிறான். நல்ல உ சம்பாதிக்கிறான். இரன்
நல்ல இடத்தில கட் இப்ப பொடியனுக் (LJći ulaОIL). °日
மகளைப்போல செவ்வ
இந்தப் பொடியனை முற்றாக்கிப் போடலாம்
இதைக் கேட்டே பார்வதியும் கடவுள் த விட்டான் என்று எ SäJUITGossou LDGMö, (3. பார்த்து மெய் மறந்து
"ஆனால் பாருங்ே
சிக்கல் இருக்குது. ெ கனடா சிடிசன்ஷிப் கி. அவரால இங்க வ SEGULLIMIGOSfGODILI வேணும்."
கற்பனையில் திை வர்களை கார்த்திகே வார்த்தைகளால் இன
புவனா ஒரு கேள்விக்குறியாய் போய்விட்டாள். ஆனால் இவள் என்றாலும் இன்பமாக அபூர்வ ராகங்களை மீட்டட்டும். ராஜா, சின்ன ரோஜாவை வாழவிடுங்கள் வேண்டுமென்றால் என் உயிரை எடுத்துவிடுங்கள்." "உன் உயிர் யாருக்கு வேண்டும். உன்னால் முடியுமா அலாவுதீனின் அற்புத விளக்கை கொண்டு வருவதற்கு?
பாண்டியன் குறுக்கிட்டு "அவர் என்ன கழுகு
த்தரித்த )டி ஜோக்ஸ் அந்தத் தலைவரோட் பேச்சைக் கேட்டது
முதல் எனக்குத் தூக்கமே வரமாட்டேங்குது அப்படி என்ன பேசினார்?
தமிழா தூங்காதே.தமிழா விழித்துக்கொள்னு
LD50)Gl), 5676160ITo கோபங்கொண்ட மன்னன் "யாரது குறுக்கில் பேசுவது" என்றான்.
களவாடுவதற்கு" என்றான்.
திரும்பத் திரும்பச் சொன்னார்.
பாபு: அசாருதீனுக்குத் தலைவலி வந்தால்
எப்படி வலிக்கும்?
கோபு: WinWinணு வலிக்கும்.
அவர் என் மகன் காணாமல் போயிட்டான் சேர் பொலிஸ்காரர் பையன் கறுப்பா.சிவப்பா?
 
 
 
 
 
 
 

கார்த்திகேசு புரோக்கள் வந்திருந்தார்.
இதே ஊர்தான். கனடாவிலதான் தியோகம் கைநிறைய ண்டு தமக்கைமாரையும் டிக்கொடுத்திட்டான், 56ÜuIII600ILh வனுக்கும் உங்கட ா தோஷம், அதுதான்
உங்கட மகளுக்கு என்று வந்தனான்." பாது சுந்தரேசனும் ங்களுக்கு கண்திறந்து ண்ணி மகிழ்ந்தனர். காலத்தில் நினைத்துப்
போய் நின்றார்கள்.
கா, இதில ஒரு சின்ன பாடியனுக்கு இன்னும் டக்கயில்ல. அதனால
முடியாது. நாங்கள் ங்க அனுப்பிவைக்க
ஊத்துக் கொண்டிருந்த புரோக்கர் இந்த
ட நடுவில் நிறுத்தி
அவர்களை சுயநினைவுக்கு கொண்டு வர வைத்தது.
"அப்படியென்றால் சொல்லுறிங்க கார்த்திகேசு?
"ஓம் அண்ண, பொடியன் போன ஏஜன்சி மூலமாவே, பிள்ள கல்யாணியையும் அனுப்ப அவர் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து தருவார். நாங்கள் பிறகு காசு மூன்றரை லட்சத்தைக் கட்டினால் போதும், ஏஜன்சிக்காரர் கல்யாணியை பத்திரமாக
நீங்க என்ன
()
கொண்டு பொடியனிற்ற சேர்த்துவிடுவினம். நீங்கள் அதைப்பற்றியொன்றும் பயப்பிடத் தேவையில்லை. அதுக்கு நான் முழுப் பொறுப்பு.
"இந்தாங்கோ இதுதான் பொடியனின்ற படம்" படத்தை நீட்டினார் கார்த்திகேசு. படத்தில் அவன் தோற்றத்தில் வெளிநாட்டு வாடை அப்படியே தெரிந்தது. பார்ப்பதற்கு சினிமாக்காரனைப் போல அழகாகத் தானிருந்தான் கல்யாணிக்கு பொருத்தமான ஜோடிதான். ஆனால்.
மூன்றரை இலட்சம். அக்கவுண்டில் ஐம்பதினாயிரம் கூடத் தேறாதே. 獻 வீடு வளவு காணி எல்லாமே கல்யாணியுடையதுதானே. அவளுக்குப் பயன்படாதது எங்களுக்கென்ன இவற்றை அடகு வைத்தாவது பணத்தை புரட்டி விடலாம். ஆனால் கல்யாணியின் திருமணம். அதைக்கூட பார்க்க முடியாத துப்பாக்கிய வாதிகளாகிவிடுவோமே.
இத்தனை நாள் கற்பனை கண்டவை யெல்லாம் நிஜமாகவே நாங்கள் கற்பனையில் தான் காணவேண்டுமா?
சுந்தரேசனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று புரியவில்லை.
"சாதகப் பொருத்தமும் நல்லாப் பொருந்திட்டுது. இது நல்ல இடம், நீங்கள் ஆசைப்பட்டது போலவே கல்யாணிக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையும்.
"எதுக்கும் பார்வதி அக்காவோட கதைச்சு ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கோ அண்ணன்."
சுந்தரேசனும் பார்வதியும் இருதலைக் கொள்ளி எறும்பாய்த் தவித்தனர்.
'கல்யாணிக்கு இந்த சித்திரை பிறந்தால் வயது இருபத்தெட்டு முடிந்துவிடும். அவளுடைய வயதுப் பெண்களெல்லாம் கையிலொன்று வயிற்றிலொன்றுமாய் சுமந்துகொண்டு திரியும்போது இவள்மட்டும்
LIITTÄJá.
கனவுகளை மனதில் சுமந்துகொண்டு எத்தனை நாளைக்குத்தான் வாழவேண்டும்.
எங்கள் சுயநலத்துக்காக கல்யாணியின் வாழ்வை வீணடிப்பதா..? எங்களைப் பொறுத்தவரை வாழ்க்கை முடிந்துவிடப்
போகிறது. ஆனால் கல்யாணி இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். எங்கள் பாசக்கயிற்றால் அவள் ஆசைகளை,
பாண்டியனும் தொடர்ந்து என்றான்.
வெகுண்ட மன்னன் "நிறுத்து பேச்சை நான் ராஜாதி ராஜா' என்றான்.
"முடியாது. நான் அடிமை இல்லை" என்றான் பாண்டியன்
அதற்கு மன்னன் விளையாடாதே" என்றான்.
முரட்டுக்காளை நான் என்னுடன் மோதாதீர்கள்
கனவுகளை கட்டிப்போட்டுவிடக்கூடாது.
சுந்தரேசனும் பார்வதியும் தங்கள் மனதை கல்லாக்கிக்கொண்டு, கல்யாணியை சம்மதிக்க வைத்து, அவளை கனடாவுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
கார்த்திகேசு புரோக்கர் கூறியபடியே கல்யாணி எந்த இடையூறும் இன்றி கனடாவுக்கு சென்றடைந்ததும், திருமணம் முடிந்தகையோடு அதன் வீடியோ கசெட்டை உடன் அனுப்பி வைத்திருந்தாள்.
சுந்தரேசனும் பார்வதியும் கண்ணில் ஆனந்தக் கண்ணி வடிய, திரும்பத் திரும்ப பக்கத்து வீட்டு சிவராமனது டெக்கில் போட்டுப் பார்த்து மனம் ஆறிக்கொண்டனர். அதன் பிறகு அவர்களது சந்தோஷம் கல்யாணியிடமிருந்து வரும் கடிதம்தான்.
"அம்மா இப்போதெல்லாம் என்னால் அதிகம் சாப்பிடமுடிவதில்லை. உடனே வாந்தி வந்துவிடும் அடிக்கடி தலைசுற்றுது மயக்கம்போல் ஏற்படும், அப்போது ஒரே களைப்பாயிருக்கும். அப்படியென்றால் கல்யாணி முழுகாமல் இருக்கிறாள். நான் பாட்டியாகப் போகிறேன். எனக்குப் பேத்தி பிறக்கப் போகிறாள்.
கடிதத்தைப் படித்த பார்வதியின் மனம் சொல்லொணாத சந்தோவுத்தில் துள்ளிக் குதித்தது. ஒரு தேத்தண்ணி போடக்கூடச் சரியாகத் தெரியாதே, கையை நெருப்பில் சுட்டுக்கொண்டு தவிப்பாளே. இப்போ தன்னந்தனியாக வாயும் வயிறுமாக இருக்கும் என் பிள்ளை அங்கு என்ன கஷ்டப்படு கின்றாளோ.
அவள் ஆசைப்பட்ட இறால் குழம்பை, வாழைக்காய் சுண்டலை இந்நேரத்தில் அவளுக்கு ஆக்கிப்போட எனக்குக் கொடுத்து வைக்கவில்லையே. பார்வதியின் மனம் ஒரு புறம் வேதனையாலும் துடித்தது. சுந்தரேசன் வீடு வந்ததும் வராததுமாய் அவரை உட்கார வைத்து SEGULLIMIGOSf) இப்போ எப்படி இருக்க வேண்டும், எந்த உணவு வகைகளை சாப்பாட்டில் அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். என்று எல்லா விபரங்களையும் மூன்று பக்கத்துக்கு எழுதிவித்து உடனே அனுப்பிவிட்டாள். கல்யாணிக்கு சுகப்பிரசவமாய் அமைய வேண்டுமென்று சுந்தரேசனும் பார்வதியும் கோயில் கோயிலாய் வேண்டிக்கொண்டி ருக்கையில் கல்யாணியிடமிருந்து தந்தி வந்தது, பேத்தி பிறந்திருக்கிறாள் என்றும் அஸ்வினி என்று பெயர் வைத்துள்ளோம் என்றும்.
நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன. சுந்தரேசன் ஹோலில் பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்தார். பார்வதி குசினியில் பகல் உணவு தயார் செய்துகொண்டிருக்கையில் வாசலிலிருந்து மணிச்சத்தம் பார்வதியின்
gII, sv slapöpg|.
போட்டது போட்டபடியிருக்கஹோலுக்கு விரைந்து ஓடினாள் பார்வதி. தன் மகளிட மிருந்து வரும் கடிதத்துக்காக அல்ல. இப்போது தனது ஆசைப் பேத்தி அஸ்வினி யிடமிருந்து கடிதம் வந்திருக்கும் என்ற குதூகலத்தில்.
"நான் மாவீரன்! "
"நான் தீ என்னுடன்
"மனிதன் என்றான் பாண்டியன்.
அதற்கு மன்னன் "நான் பாயும் புலி என்றான்.
ஹா. ஹா. ஹா."
அவர் பச்சைக் குழந்தைங்க
ஒருவர் என் சின்ன மகன் ஓயாமல் ஊரைச்
சுத்துறான். மற்றவர் ஒருகால் கட்டு போடுங்க சரியா
போயிடும். ஒருவர் ரெண்டு காலையும் கட்டிப்போட்டுப்
பார்த்தாச்சு அவிட்டுகிட்டு ஓடிடுறான்.
அப்பா."
உடனே வள்ளி மன்னனின் கால்களில் விழுந்து அழுது புலம்பினாள். மன்னனின் கண்கள் குளமாகி மனமோ இளகியது.
" "பெண்கள் வீட்டின் கண்கள். அவர்கள் கண்ணீர் விடுவது எனக்குப் பிடிக்காது. யார் அங்கே? நம் சபை ஐயரை அழைத்து வாருங்கள்."
"மன்னா பூரீராகவேந்தர் மிஸ்டர் பாரத்தையும் அழைத்துக்கொண்டு நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரின் அன்புள்ள ரஜனிகாந்த் படம் பார்க்க போய்விட்டார்." என்றான்
DešJSIGGUGöT".
"என்ன குரு சிஷ்யன் இருவரும் போய்விட்டனரா? வரட்டும் அவர்களை கவனித்துக்கொள்கிறேன்."
படிக்காதவனான அண்ணாமலை மன்னனை வணங்கி ராஜாதி ராஜனே' நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவனே நீங்கள் ஒரு 'அதிசயப் பிறவி, இவர்களுக்கு இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது. 'முள்ளும் மலருமாய் வறுமையில் வாடிய என் மகள்மீது கருணை காட்டி அவள் கழுத்தில் நம் தளபதி மூன்று முடிச்சு போட சம்மதித்ததற்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்யூ வெரி மச்."
நிழல் நிஜமாகின்றது. காதல் கொடி பறக்குது. கல்யாணம் நடக்கின்றது. பெரும் "பணக்காரனான நாதஸ்வர வித்துவான் 'சிவாவின் நாதஸ்வரம் பாண்டியனின் ராஜ்யத்தில் உய்யலாலா. என இசைத்துக்கொண்டிருந்தது.
அவர் ஒஃபீசில என் சீட்டைக் கிழிச்சிட்டாங்க இவர் அப்புறம்? அவர் தைச்சுகிட்டோம்.
விமல் அந்தத் தியேட்டருக்குப் போய்ப் படம்
பாரேன். நாற்காலி நுனிக்கே வந்திடுவே. நிமல் அவ்வளவு த்ரிலிங்கா?
ல் இல்லை. அந்த அளவுக்கு முட்டைப் பூச்சி.
BD.08-14, 1994

Page 17

ண்டதேயில்லை. ஏன் சலனம் ஏற்படும் 616)øllslä) tDL6) பரிமாறிக்கொண்டது வரைந்தது கிடையாது. அவளை அவன் நண்பியாக - ஒரு எழுத்தாளராக மட்டுமே அவனுக்கு திருமணப் நினைத்து வந்தான். பற்றோர் அவனுக்குப் ஆனால் இப்போது மட்டும்.எப்படி லத்தில் மும்முரமாக அந்த எண்ணம் வந்தது? அதுவும் அவளையே ய வதனா பெரிய கல்யாணம் செய்து கொள்ள எண்ணும் ர்தான் இருப்பினும் அளவுக்கு அவனுக்கு எப்படி துணிவு |றந்தவள். நான் ஏன் வந்ததென்று அவனுக்கே புரியவில்லை.
Ales corrot eglogarraior ugarrengo solais difluu, வதனாவின் நண்பனானான். ாடுவருட நட்பில் அவன் ஒருநாள் கூட கு சலனம் ஏற்படும் வகையில் மடல்
வரைந்தது கிடையாது. இப்போது மட்டும். எப்படி அந்த எண்ணம் வந்தது .
ούΠΙΠοδMIf I ΙβήήταΜήή4, அவன் தன் விருப்பத்தைப் பெற்றோரிடம் தெரிவித்த போது அவர்கள் ஆவேச
முதன் முதலாக ஆசை மானார்கள்
ந்த இரண்டு வருட "ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு பெண்ணை
ாள் கூட அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கப் போறேன்னு
சொல்றியே, உனக்கு புத்தியே கிடையாதா? "அவ ஒண்ணும் ஊர்பேர் தெரியாதவ Gaia).
"சரி. அந்தப் பொண்ணை நீ பார்த்திருக்கிறியா? "G) cia), "நல்லா இருக்கு கதை அவளைப் பார்க்காம, அவசுட பேசிப் பழகாம எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தே
"அம்மா முறைப்படி அவளைப் போய் பொண்ணு கேட்கத்தான் உங்களைக் கூப்பிடுறேன். நீங்க இந்தக் கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்கல்லன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்."
அவன் பயமுறுத்தினான். வேறு வழியின்றி அவனது விருப்பத்திற்கு சம்மதித்து நாளையே பெண் பார்க்கச் செல்வதென்று பெற்றோர் தீர்மானித்தனர்.
'இதுதான் ப்ரிய வதனாவின் வீடா? "ஆமா நீங்க யாரு..? "நான்தான் கிஷான், ப்ரிய வதனாவோட பென் பிரண்ட்
"ஒ.அது நீங்கதானா. வாங்க வாங்க உட்காருங்க"
இருபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு ளைஞன்தான் அவர்களை வரவேற்றான். இவன் ப்ரிய வதனாவின் அண்ணனாக இருக்கக்கூடும் என்றெண்ணிக் கொண்ட கிஷான், சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான். இதை அவதானித்த அந்த இளைஞன்,
"என்ன மிஸ்டர் அப்படிப் பார்க்கிறீங்க? இதுதான் பிரிய வதனாவோட குச்சு வீடு அதவிடுங்க நீங்க திடுதிப்புன்னு வருவீங் கன்னு எதிர்பார்க்கவேயில்லை."
"திடுதிப்புன்னு வந்து ஷொக் ஏற்படுத்த ணும்னு தோணுச்சு, அதனாலைதான் முன் அறிவித்தலின்றி வந்துவிட்டோம். இதில உங்களுக்கு சிரமம் ஏதாவது..?
"நோ.நோ. உங்களைப் போன்றவங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறதை நினைக்க ஹப்பியா இருக்கு"
அவன் இன்னும் என்னென்னவோ பேசினான். அரசியலிலிருந்து நாட்டு நிலைமைகள்வரை பேசினான். நேரம் போய்க்கொண்டே இருந்தது. ப்ரிய வதனா இன்னும் வரவில்லை. கிஷான் பொறுமையை இழந்தவனாக'ப்ரியவதன வீட்ல இல்லியா? அந்த இளைஞன் வாய்விட்டுச் சிரித்தான். பிறகு "மிஸ்டர் ப்ரிய வதனா என்கிறது நான்தான். அது என்னோட புனைபெயர் மீண்டும் சிரித்தான். கிஷான் முகத்தில் அசடு வழிந்தது. அவன் மெதுவாக தன் பெற்றோரை நோக்க அவர்களும் அவனோடு சேர்ந்து சிரித்தார்கள் O
ク
"டேய் கொட்டுற மழையில வானத்துல இருந்த தேவதை வந்து விழுந்துட்டுதடா என்று சொல்ல மற்றவர்கள் எங்கே? என
வாயைப் பிளக்க "இதோ போகுது என உமாவைக் காட்டி நகைத்தான். உமாவுக்கு கோபம் வந்தது. அக்கா தங்கையோடு
பிறக்காதவர்களாக்கும் என நினைத்தவாறு நிமிர்ந்த உமா திடுக்கிட்டாள். அவளது தம்பி
- ஜெகனும் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு பெண்களைக் கேலி பண்ணிக் 'ಸ್ತ್ರ್ಯ கொண்டு நின்றான். உமாவைக் கண்டதும் "Dl "o" 32 ganó நின்றான். உமா அவனைப் ". o பார்த்து முறைத்துவிட்டு நடந்தாள். அவனை 霹 а)јдlj ஷேர்ட் கொலரோடு அள்ளிப் பிடித்து கை 6//(5Այ FGUI) gild, ஒயும் வரையும் பளார் பளார் என அறைய வேண்டும் போல் இருந்தது வந்த கோபத்தை
b.
7.
இல்லாததால் உமா உமா அடக்கிக்கொண்டு நடந்தாள். து நடையில் வந்து நாட்களும் நகர்ந்தன. ஜெகனது ழ வேறு பிடித்துக் போக்கில்தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை. டை வைத்திருந்தாலும் அன்றொருநாள் ஏதோ வேலையாக இருந்த ட்டாள். மழைக்காக உமா வாசலில் நிழலாட நிமிர்ந்து பார்த்தவள் ண்பர்களுடன் சேர்ந்து திடுக்கிட்டாள். அவளது தம்பி ஜெகன் ஒரு கொண்டிருந்தார்கள் பெண்ணுடன் மாலையும் கழுத்துமாக வன் மற்றவர்களிடம் நின்றான். தன்னையே பார்த்துக்கொண்டு 公
நிற்கும் தனது அக்காவைக் கூட கவனிக்காதவன்போல் "அம்மா, அம்மா" என சத்தமாக அழைத்தான். வெளியில் வந்த அம்மா ஏகமாய் அதிர்ந்தாள். பதட்டத்துடன் "ஜெகன், ஜெகன் என்னடா இதெல்லாம்?" என அம்மா அவனது தோள்களைப் பிடித்து உலுப்ப "எங்களை ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா." என ஜெகன் தனது அம்மாவின் காலில் விழ அவள் 6,16.Jfő, GJSIGILIGIT,
'ஓ' என தலையில் அடித்துக்கொண்டு அழுத அம்மா "பாவி என்ன காரியம்டா பண்ணிட்டா? உன் அக்காவோட சம்பளப் பணத்துல தண்டச் சோறு தின்னுட்டு இந்தக் காரியம் பண்ணிட்டியேடா. முத்த அக்காவும் அடுத்தாப்புல மூணு தங்கச்சிகளும் வீட்ல இருக்கும்போது உனக்கு என்னடா அவசரம்? என் தலைமேல இடியை இறக்கிட்டியேடா பாவி என அழுதுகொண்டே உமாவின் அம்மா பளார் பளார் என ஜெகனின் கன்னத்தில் மாறி மாறி அறைந்தவள் ஓய்ந்துபோய் அழத் தொடங்கினாள்.
ஜெகன் தனது அம்மாவையும், உமாவையும் முறைத்து ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அவளையும் இழுத்துக் கொண்டு வெளியேறினான். உமா மெளனமானாள் அழும் அவளது தாயைத் தேற்ற வ Gguaiana), e LDI முயலவும் இல்லை. அழுது ஒயட்டும் என உமா நினைத்துக்கொண்டாள்
உமா தனது தாயாரையே பார்த்துக் கொண்டு நின்றாள். அழுதழுது அவளது இரு கண்களும் சிவந்திருந்தன. ஒன்றுமே பேசாதிருக்கும் உமாவை அவளது அம்மா ஏறிட்டாள். உமா அம்மாவைக் கலங்கிய விழிகளோடு நோக்கினாள் அந்தப் பார்வை நான் முன்பு சொன்னேனே கேட்டீர்களா? என்பது போலிருந்தது. உமாவைப் பார்த்த அவளது அம்மா மீண்டும் ஓவென அழத் தொடங்கினாள். உமா தொடர்ந்து மெளனமே சாதித்தாள். அவள் கலங்க வில்லை. ஏனெனில் ஜெகன் இதுவரை பாரமாக இருந்தவன். குடும்பத்தைத் தொடர்ந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் மனதில் உறுதியும் இருக்கும்போது அவள் ஏன் கலங்க வேண்டும்? அம்மாவின் முதுகை ஆதரவுடன் வருடிக்கொடுத்து விட்டு உமா பிரகாசமான முகத்தோடு எதுவும் நடக்காதது போல் தனது கடமைகளில் வழமைபோல் ஈடுபட்டாள். இதயம் மட்டும் மெல்ல அழுதது. (ஒரு நிகழ்வின் நிஜங்கள்)
么

Page 18
ங்கில் மரங்களால் உருவாக்கப்பட்ட அழகான குடில் அதன் அருகே வனப்பான கடல் அந்த கடலின் அலைகள் வந்து பாறைகளில் மோதி எழுப்பிய பேரிரைச்சல் ஒரு புறம், குடிலின் உள்ளே இருந்த சிற்பக் 2கூடத்தில் உளி கொண்டு கல் செதுக்கும் 2ஓசை மறுபுறம் சோவென்று இரைச்சலுடன் 2வீசும் வாடைக் காற்றில் கடற்கரை ஓர 2சோலைப் பூக்கள் கலந்துவிட்ட வாசனை 2வந்து இதம் தந்துகொண்டிருக்க
முடிவடையும் தறுவாயில் இருந்த அழகுச் 须
须
சிலையை கண் இமை மூடாமல் இரசித்துக் கொண்டிருந்தான் பூங்குன்றன்.
தூக்கம் மறந்து ஊன் மறந்து எத்தனை நாள் உழைப்பு தன் கற்பனைக்கு வடிவம் கொடுத்து கண் துஞ்சாமல் உழைத்ததுக்கு கண் நிறைவாய், மனதுக்கு நிறைவாய் பலன் கிடைக்கும் போது படைப்பாளி தான் பட்ட துயரம் மறந்து போவான்.
எனினும் திருப்தி வராது படைப்ப 2வனுக்கு திருப்தி தான் எதிரி இன்னும் நன்றாக இன்னும் சிறப்பாக என்ற தேடலும், 2முயச்சியும்தான் படைப்பாளியின் முயற்சியை
பட்டை தீட்டுகிறது.
பூங்குன்றன் தன் படைப்பை இரசித்தான். இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்கலாம் என்று 2நினைத்தான் எங்கே தவறு செய்தேன் என்று 2யோசித்தான்.
பூங்குன்றன் யோசித்ததைப் பார்த்து 2அந்த அழகுச் சிலை நளினப் புன்னகை
உதிர்ப்பதைப் போல் இருந்தது.
தன் படைப்பையே மீண்டும் ஒருமுறை 须 உற்றுநோக்கினான். மூளையில் ஒரு மின்னல் 2கீற்றாய் அந்த சந்தேகம் தோன்றியது.
எங்கோபார்த்திருக்கிறேன். இதேபோல் 2ஒத்த வடிவான உயிருள்ள உயிர் வதைக்கும் 须 அழகியை எங்கோபார்த்திருக்கிறேன். எங்கே? 2எங்கே பார்த்தேன்? அதன் பாதிப்புத்தான் 2என் கற்பனைக்கு மூலமாகி படைப்பாகி 2யிருக்கிறது.
பூங்குன்றன் ஒரு யோகிபோல விழிகளை றுக முடிக்கொண்டான். மனமென்னும் பெட்டகத்தில் கிடந்த நினைவுகளை 2வெளியே கொண்டுவந்து உதறிப்போட்டு 2தன் கேள்விக்கு விடை தேடினான். ஜல்.ஜல்.ஜல். பூங்குன்றனின் சிந்தனையை விழி முடி மனம் ஒரு நிலைப்படுத்தி நடத்திய நினைவுத் தேடலை சிலம்பின் ஒலி கலைத்துப் போட்டது. கண் திறந்து எதிரே பார்த்தான்.
须 貓 貓 貓 貓
须 貓
貓
须 貓
போல, அவன்
GLIITILINGOT.
சாத்த மறந்தன இமைகள், பார்ப்பது SIGIII GIGI ம்ப மறுத்தன
மைகள் அசைவற்றுப்
பாதச் சிலம்பு ஒலி எழும்ப பருவ எழில்கள் மோக கணை தொடுக்க, புருவம் வளைந்து காமனின் கரும்பு வில்லாய் போர் தொடுக்க வானத்தில் இருந்து தரையில் தவறி விழுந்த பிறையாக முன் நெற்றி ஒளி சிந்த தென்னை அடி மரத்து குரும்பைகளாய் 2செழித்திருந்த மார்பெழில்கள் மனதை ரக்கமற்ற G) JITGiTGOOGITALJI (BLJITG) 须 பறித்தெடுக்க ಛೀ ಇಂಗ್ಲ 6T 60TUDI LULIS LOGOT AD5396) AJUTITULI GGJ GOOTILA ULI % போல் இடை சிறுத்திருக்க தரைக்கும் இவலிக்காமல் தன் பாதக் கமலங்களுக்கும் 2வலிகாமல் அடி எடுத்து வைதது, அபபடி 2வெகு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் 6. திரேயிருப்பவன் எவ்வளவுதான் றுதியான 须 மனம் படைத்தவன் என்றாலும் அடியற்ற 2மரம்போல் மன்மதனின் மலர்ப்படுக்கையில் 2விழுந்து விடச் செய்யக்கூடிய எழில்களின் ராணியாக, எந்தவொரு சிற்பியின் 2கற்பனைக்குள்ளும் சிக்காத பொற் சிலையாய்,
须
须
தன் பவள இதழ்களில் புன்னகை மொட்ட விழ்த்தபடி சொர்ணராணி எதிரே வந்தாள். சிலை வடிக்கும் சிற்பி இப்போது தானே ஒரு சிலையாகிப் போனான்.
தலையை உதறிக்கொண்டான் ஒருமுறை திரும்பி தான் படைத்த சிலையைப் பார்த்துக் GJ.IIGGSILIGáI.
மீண்டும் ஒரு மின்னல் படைத்த சிலை எதிரே வரும் பருவச் சிலை போன்ற சாயலில் இருப்பது புரிந்துபோக மறு கணமே திகைத்துப் போனான்.
சக்கரவர்த்தித் திருமகளை சிலையாக வடித்தேனா சக்கரவர்த்தியின் செவிக்கு இந்தச் செய்தி போனால் விலையாக என் உயிர் கேட்கப்படுமே உயிர் போவது இருக்கட்டும். தன் சாயலில் சிலை இருப்பது கண்டுவிட்டால் இளவரசி ஆடிக்காற்றாக ஒரு ஊழிக்கத்தே
Éla.
s
须
须
须 须
s
ஹலோ சிந்தியா உலகில் பயங்கரமான ஆயுதம் எது?
அழகரெத்தினம் அன்னலெட்சுமி சேனைக்குடியிருப்பு-0. ஆசை அது சரித்திரத்தில் பல சாதனை களுக்கு காரணமாகவும் இருந்திருக்கிறது. சாம்பல்மேடுகள் தோன்றவும் வழி வகுத்திருக்கிறது. இன்னொரு ஆயுதம் அன்பு அதுவும் ஆக்கவும் செய்யும் அழிக்கவும் Garuruth.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் இருக்கும் வீரர்களில் அழகு தமிழை தாய் மொழியாகக் ONGAT GOL 6nIiri, Gin uuIII i
செல்வி ரம்ஸானியா-அக்குறனை தற்போது யாரும் இல்லை.
d
ரஜனியின் வீரா எப்படி இருக்கிறார்:
றிஸ்வானா ஹமீட்-ரத்தாலை. அணிணாமலையளவுக்கு CIPIETSI.
მ).J; Tan) 61)
காற்றின்றி அசையாமல் இருக்கும் இலைகள்
须
நடத்திவிடுவாளே."
மெல்ல நகர்ந்து சிலையை முதுகால் மறைப்பது போல் குறுக்கே நின்று கொண்டான் மழைக்கால மேகமாய் கறுத்தும், நீண்டும் இருந்த கூந்தலில் அவள் குடியிருந்த மலர் வாசனை அவள் அருகே வந்துவிட்டதை அறிவிப்பு செய்ய, தடுமாறி வியர்த்து,
வாருங்கள் இளவரசி, தங்கள் பாதங்கள் இந்த பரம ஏழையின் குடிலுக்குள் படுவதற்கு பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும்."
பாதச் சிலம்பொலியின் ஓசை தோற்றுவிடும்
வண்ணமாய் முல்லைப் பற்கள் தெரிய இதழ் விரித்து சிரித்தாள் சொர்ணா
முறையற்ற பேச்சாக இருக்கிறது தாங்கள் கூறுவது?"
பதறியவனாக, "என்ன சொல்கிறீர்கள் இளவரசி? "பார் வியக்கும் சிற்பி நீங்கள். தங்கள் கலைப் படைப்புக்களை கண்டு கதிரவனைக் கண்ட கமல மலர்கள் போல் பூரிக்கும் பூவுலகம் முழுவதுமுள்ள உங்கள் நேசர்களில் நானும் ஒருத்தி."
"ஆனாலும் தாங்கள்." தயங்கினான். அவன் சொல்ல வந்த விசயம் புரிந்து கொவ்வை இதழ்களில் மெல் நகை மாறாமல், இனிய சொல் பொழிந்தாள்.
"ஏன் சிற்பியாரே, நாடாளும் மன்னனின் மகளுக்கு கலையாளும் உங்கள் மீது பிரியம் வரக்கூடாதா? அரச வம்சம் என்றால் கலையார்வம் துளியும் கிடையாது என்று முடிவு செய்துவிட்டீர்களா?"
இல்லை.இல்லை. நான் வந்து. நீங்கள். வந்து. அது. வந்து."
"சிற்பம் வடிப்பதில் வல்லவரான தாங்களிடம் சொற்பதங்கள் மட்டும் உதடுகளுக்குள் சிக்கி உடைந்து போகின்றன. உளி கொண்டு செதுக்க தெரிந்தவருக்கு உதடு கொண்டு வார்த்தைகளை செதுக்க தெரியவில்லை என்பது வேடிக்கையல்லவா வேந்தே"
பூங்குன்றனுக்கு காலும் ஓடவில்லை. கையும் ஓடவில்லை. இளவரசி கேலிசெய்கிறாளா என்னும் சந்தேகம் வந்துவிட்டது.
கொல்லும் விழிக் காரிகையின் புத்தெழில்கள் சமீபத்தில் இருக்க, கத்தி முனையில் நிற்பது போல் இருந்தது.
விலங்குடைத்து பாயும் வேங்கைப் புலி போல, அவன் தடுத்தும் கேளாமல் அவள் பூரிப்பான அழகுகள் மீது பாய்ந்து செல்லும் விழிகளுக்கு விலங்கு போடும் வலிமையை மனம்
புதுக்கவிதையின் தந்தை முமேத்தா இப்பொழுது என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? பாபானுசந்தர்-அக்கரைப்பற்று-0. அவரைப் புதுக்கவிதையின் தந்தை என்று யார் சொன்னது? கவிஞர் மு.மேத்தா தன் முன்னுரைகளைக்கூட புத்தகமாய் போட்டு
விற்கத் தெரிந்த புத்திசாலி. தற்போது சில காலமாக சற்று அடங்கியிருக்கிறார்
d சிறந்த நடிப்பாற்றல் plair straliasir நடிகர்களா? அல்லது அரசியல்வாதிகளா?
ழந்து கொண்டிருந்த "நான்.இந்த ஏை அழைப்பதுதான் வேபு இளவரசி"
தன் இடையை இரு போல் கம்பீரமாய் நின்ற GBUKLLAT 6T.
"இதில் என்ன ே நாடாளும் மன்னரை இல்லையா?"
"ஆம்.ஆம்." "கலையாளும் உங்
என்று அழைக்கச் "ஆம்.ஆம் தாங்கள் என்ன
"நீங்கள் இ
மறைந்துள்ள சில
காணட்டுமேன்"
"இல்லை இ
"இளவரசிக் தற்கு தண்டை
屬。
தெரியுமா?"
"அது. இள தயாராகிறது. பூ தாங்கள் காண்பது "LDGö760flöö. (31
赛 ਨੂੰ
டத்தைவிட்டு பூர்த்தி செய்துவிட் வரை என் விழிகள் சங்கடமாகவு ஆகுமோ என்ற அ பூங்குன்றன்.
ഴിഞ്ഞബ്ഥ6) விழிகள் பதிந்தவ நீண்ட நேரம் இர பூங்குன்றனின் நடந்து கொன் வெடிக்கப் போகிற அது இருக்கப்பே வேகமாய் துடித்த
கரவோசை செய்த வளையல்கள் குலு கலந்து ஒலித்தது. சிற்பியை நே "இதற்கும் ஒரு
சிற்பியாரே."
இதழ்களில் தெரிவது கோபமா என்று புரிய பூங்குன்றன்.
அவள் கேள்விக்கு எ என்று தெரியாமல் திை சிக்கியவன் கதிபோல் ஆ "சிலை வடித்த கரங் வியந்து படைத்த விழ சொல்லாமல் சுவர் மேலே ஏன்? தண்டனைக்கு தப்பிக்கொள்ளும் தந்திர 'GŽLŇá, J60)GOT36IIIGi என்று இப்போது வினா வதைக்கிறாளே என்று ம "தவறுதான் இளவ தங்களை கண்டு கொண்ட எழில் உருவை மன வைத்துவிட்டன."
"என்றோ ஒரு நா ஆயிரம் கலைஞர்களுக் விழாவில் தவறு செய் மட்டுமல்ல. என்விழிகளு நீங்கள் மறந்து போனாலு உங்கள் திரு உருவம் என் நீங்கள் சிற்பி, சிலையா நான் மனதில் நில வைத்துவிட்டேன்."
பழம் நழுவிப் பால பூங்குன்றனுக்கோ பஞ்சு விழுந்தது போல்
"வேடிக்கையாகக்கூ இளவரசி"
"வேடிக்கையாகப் வேண்டுகோள் விடுக்க முகம் காண்பதற்கு மு நெஞ்சில் நேசம் வளர் வந்தேன். காணவேண்டு
நடிக்கிறார்கள் நடித்துக்கொண்டிருக்கு
அன்பின் சிந்தியா முகம் காட்டும் மனிதர் விரும்புவது என்ன?
திருமதி கிறேஸ் த தங்கள் முகங்கை 6lI, Toil golia,óir, 19 solifig,6 கூட புன்னகைப்பதும்
சிந்தியா வரும் பெ யார் பக்கம்? ஆருடம் 9
ஆருடம் சொல்ல ஜோசியர் அல்ல என்ற அன்று மறைந்த ஜனா விழாக்களைக்கூட ஆளு நடத்திட இயலவில்ை பிரமாண்டமான ஊர்வ செய்துவிட்டன.மொத்த
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ழயை வேந்தே என்று க்கையாக இருக்கிறது
கரங்களாலும் தாங்குவது படி சொர்ணாபதிலுக்கு
வடிக்கை சிற்பியாரே? வேந்தன் என்கிறோம்.
களை ஏன் வேந்தன்
阿
கூடாது?" 1.இல்லை.இல்லை. கூறுகிறீர்கள்? ந்த உலகத்திலேயே பகமுடியுமா சிற்பியாரே லயை என் விழிகளும்
ளவரசி,
நம் தடையா சிற்பியாரே? }60/ என்னவென்று
இப்போதுதான் முன்னர்
வண்டும். நான்பார்த்தே |ல்லாவிட்டால் இந்த
நகரவே மாட்டேன். டு சொல்லுங்கள். அது பூத்தே இருக்கட்டும்." ம், அடுத்து என்ன சத்துடனும் விலகினான்
பதிந்தன அஞ்சன ழிகள் நிலைத்து நின்று சித்து மகிழ்ந்தன.
உள்ளே ஒரு பிரளயமே ண்டிருந்தது. பூகம்பம் து பூவையின் வடிவில் பாகிறது என்று இதயம் 例, ரியோ தன்னை மறந்து ாள். கரவோசை செய்ய ங்கி எழுப்பிய ஓசையும்
ாக்கி திரும்பினாள்.
தண்டனை இருக்கிறது
| குறுநகையா அல்லது ாமல் தடுமாறினான்
ன்ன பதில் சொல்வது ச தெரியாக் காட்டில் னான் சிற்பி கள் எங்கே? இரசித்து கள் எங்கே பதில் பூனைபோல இருப்பது சம்மதமா? அல்லது
வதைப்பது போதாது க் கணைகளால் வேறு எதுக்குள் நினைத்தான், சி. என்றோ ஒருநாள் என் விழிகள் உங்கள் நில் பத்திரப்படுத்தி
அல்ல சிற்பியாரே. விருது வழங்கும் து உங்கள் விழிகள் தான் என்று என்பதை ம் என்றும் மறக்காமல் நெஞ்சில் இருக்கிறது. வடித்து விட்டீர்கள். QULLIT 95 20595606
ல் விழுந்தது. ஆனால் றந்து பெரு நெருப்பில் து பதறிப்போனான். அப்படி பேசாதீர்கள்
பச வரவில்லை நான் வந்தேன்! உங்கள் பே, குணம் அறிந்து த கதை சொல்லவும் என்று என் கண்கள்
றஹ்மான்-பிலியந்தலை ற தெரியாதவகையில் அரசியல்வாதிகள்
d வாழ்க்கையில் பொய் ள் பற்றி நீங்கள் கூற
las y Tart-Sujsgrupp GODA). யே முகமுடியாக்கிக் ாப்பார்த்து ஒப்புக்காகக்
,
d துத் தேர்தலில் வெற்றி р (уң-чот?
IIT-IITUAT-L06DD. ன் ஒன்றும் அரசியல் லும் கடந்த மேதினம் தியின் சிலை திறப்பு b கட்சியால் சிறப்புற எதிர்க்கட்சிகளோ ங்கள் நடத்தி பிரமிக்க தில் மாற்றம் தெரிகிறது.
须
துடித்தன. அன்று விழாவில் காண முடிந்தது. அன்றோடு என் கண்கள் தூக்கம் மறந்தன. இன்று நேரில் வந்து அருகில் நின்று பார்த்தும் விட்டேன். என் அன்பை நிராகரிக்க வேண்டாம் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கவே விரைந்து வந்தேன்."
யாரோ ஒரு தேவதை தன்னைத் தூக்கி மலர்ப்படுக்கையில் எறிந்து விட்டு நகைப்பது போல் இருந்தது பூங்குன்றனுக்கு
தொடர்ந்து உதடு துடிக்க அவளே பேசினாள்.
"பொய் சொல்ல வேண்டாம் காதல் என்ற வார்த்தையை உச்சரிக்க இடையில் உள்ள தடைகள் எச்சரிக்கும் என்று தெரியும் ஆனால் உங்கள் நினைவில் நான் இருப்பது சத்தியம். உங்கள் படைப்புக்களில் என் தாக்கம் வருவதும் நிச்சயம். எனவே நிராகரிக்க வேண்டாம் நெஞ்சறிய பொய் சொல்லி நெய்யாக உயிர் உருக வேண்டாம்."
சொர்ணராணியின் பேச்சில் தெரிந்த அழுத்தமும், ஆவேசமும் பூங்குன்றனை கட்டிப் GLILLGT.
அடுத்த நொடியே ஒரு காரியம் செய்தாள் சொர்ணராணி,
பூங்குன்றனை நெருங்கினாள் எதிர்பாராத வேகத்தில் அவன் உதடுகளை நோக்கி தன் இதழ்களை கொண்டு சென்று அமுதபானத்தால்
நனைத்தாள்.
சொர்ணராணியின் மார்பில் தவழ்ந்த முத்துமாலை பூங்குன்றனின் மார்பை அழுத்தியது.
சொர்ணராணி ஆவேசமாய் அவன் முதுகை இறுக்க முத்துமாலை அவன் மார்பில் ஆழப் பதிந்து குறி பதித்தது.
须
இலக்கிய நயம் யானைத் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட மஞ்சத்தில் கிடந்த சொர்ணராணி நகைத்தாள். அருகே இருந்து சாமரம் வீசிய தோழி பதிலுக்கு தானும் நகைக்க, சொர்ணா திடுக்கிட்டு விழித்து,
"ஏனடி சிரிக்கிறாய் நீ" கோபம் குரலில் தெரிந்தது.
அது கனவு பறிபோனதால் வந்த கோபம், காதலில் கனவு சுகம் கனவு முறிந்து நனவு வர, கனவில் கண்ட காதலன்(லி) முகம் மறைய கோபம் வரும் அது புரிந்து தோழி மீண்டும் நகைத்தாள். "உனக்கு பிடித்த குறள் ஒன்று சொல்லட்டுமா?" என்று கேட்டாள்.
"சொல்லேன்" என்றாள் சொர்ணா தோழி ஒருகணம் யோசித்து மனதில் சேகரித்து வைத்திருந்த குறளில் பொருத்த மானது தேடி எடுத்துச் சொன்னாள். நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினான் காதலர் நீங்களர் மன்"
Gafal) dif)60TTT Girl. 6560)/Tibe). I GYFG&T (Y) T67. றள்-1215
லகனான வரைந்து செனறள صے
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-48
2 3
4. 5
7
8
9 10
11
12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -܁ܐܞ
இடமிருந்து வலம் மேலிருந்து கீழ்
1 மாதத்தில்
வந்துவிடும். 2. சுவைக்கும் ஏற்றது. ஆரோக்கியத்
திற்கும் நல்லது. மிதவாதிக்கு நேரெதிர் ஆடியில் வாடி விடும். இதன் இலையில் பனிநீர் தூங்கும் என்று பாடல் ஒன்று உண்டு. 9. இதற்குள் நம்நாடும் அடக்கம். 1. பாதையில் இதுவும் இருக்கும். 12. ஒரு மதத்திற்குரியது.
ஒருநாள் தவறாமல்
பாடங்களில் ஒன்று. கொழுந்து விட்டும் எரியும். திருக்குறள் தந்தவரின் துணைவி இதனைத் தனியாட்சி மொழியாகக் கொண்டுவருவேன் என்று அமரர் பண்டாரநாயக்கா தெரிவித்தார். 10. உள்ளே இருப்பது முத்து 11 சூரியனைக் கண்டால் விலகிவிடும்.
っ
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
வெட்டி ஒட்டி
14.05.1994க்கு முன்னர் அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரி
எமக்குக் டைக்கும்படி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-48
חטDIDa חו6 UpD.9r)/60 88/14, சோமாதேவி பிளேஸ், கிரு லப்பனை கொழும்பு-05.
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசளிக்கப்படும்.
த்துப் போட்டி இல-46க்கான சரியான விடைகள்:
குறுக்கெ
1.
1. திருமதி. மகேஸ்வரி இராஜலிங்கம்.
மட்டுநகர்.
2. ஏ. பிரமிளா
அவிசாவளை, 3. செல்வி, பாத்திமா ஷர்மின்
கந்தளாய். 4. ஜே. விஜயலட்சுமி
கண்டி. 5. செல்வி. எமிலியானா பர்னாந்து
கண்டி இவ்
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல46இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
6. கே. ராஜேந்திரன்
தெஹிவளை. 7. எம்.ஐ. அப்துல் ஜபார்
ஏறாவூர்-03, 8. பி. ராகவன்
மட்டக்களப்பு. 9. செல்வி.எஸ். ஜீவமனோ
திருகோணமலை, 10. ஜெயா ராமச்சந்திரன்
கொழும்பு-05.
அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
B.08-14, 1994

Page 19
காலத்தின் குரல் ஒரு பெண் தனக்குரிய மணாளனைத் தானாக தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை பண்டைக்காலம் தொட்டு நடைமுறையிலிருந்து வந்த வழக்கம் ருக்மணிக்கு அந்த உரிமை மறுக்கப் படுவதையும் அவளுடைய தந்தையும் சகோதரனும் சிசுபாலனை அவள் கணவனாக்க முயல்வதையும் அவள் விரும்பவில்லை. தனது உரிமையை நிலைநாட்டும் நோக்குடன் கிருஷ்ண னுக்கு அவள் எழுதும் கடிதம் அவளது உள்ளக் கிடக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. தனது கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் தனக்கு உண்டு என்பதை நிரூபிக்க நாட்டம் கொண்டருக்மணியை நாமும் வாழ்த்தக் கடமைப்பட்டவர்கள் விடுதலை வேட்கை கொண்ட முதலாவது பாரதப் பெண்மணிருக்மணியே என்று வரலாற்றேடு அவள் பெயரைப் பொறிக்கும்.
-காட்சி தொடக்கம்துவாரகை-கிருஷ்ணன் ருக்மணியின் கடிதத்தைப் படிக்கிறான். LITL6). உள்ளத்தினுள்ளே-உறைந்துவிட்ட உத்தமரே வணக்கம்-உங்கள் எண்ணத்தினாலே உருக்குலைந்தே யிங்கு வண்ணமிழந்து விட்டேன்-இவள் கண்கள் களித்திட காட்சியளித்திட ஓடோடி வாரீரோ-உயிர் வாடி வதங்குமுன் தேடி வந்தென்னை தேற்றியணைப்பீரோ.
பலராமன் வருகிறான்.
பலரா கிருஷ்ணா கடும் யோசனையுடன் காணப்படுகிறாயே? காரணம் 6TGöTGDIGIII.P
கிருஷ் விதர்ப நாடு செல்ல வேண்டும் உதவி கோரி ஒலை வந்துள்ளது. விஸ்மக மன்னனும் ருக்மியும் இளவரசி ருக்மணியை சிசுபாலனுக்கு மணம் முடிக்க முயலுகின்றனர். பலரா: அப்போ தனக்குரிய கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் D fla)LD 9呎 பெண்ணுக்கு மறுக்கப்படுகிறதோ? கிருஷ் விதர்ப நாட்டு அரச வம்சத்தில் தான் அநீதி முதன் முதலில் இடம் பெறுகிறது. பலரா பரத கண்டத்தின் பாரம்பரியத்தை விதப்ப நாட்டானுக்கு எடுத்துக்கூறும் காலம் வந்துவிட்டது. படையைத்
தயாராக்கட்டுமா? கிருஷ்: ருக்மணி என்னை மட்டுமே வரச் சொல்லியிருக்கிறாள். படை வேண்டிய தில்லை. தனியே செல்கிறேன். பலரா உன்னைத் தனி வழி செல்ல அனுமதிக்கமாட்டேன். ருக்மி கட்டாயம் போர் தொடுப்பான். கிருஷ் சரி நான் முதலில் செல்கிறேன். நீங்கள் படையுடன் தொடர்ந்து வாருங்கள்
-காட்சி மாற்றம்சிசுபாலன் விதர்பநாட்டுக்கு படையுடன் செல்ல எதிரே கிருஷ்ணன் இரதத்தில் செல்கிறான்.
-காட்சி மாற்றம்
ருக்மணியின் அந்தப்புரம் ருக்ம கண்ணா! உன்னையே எதிர்பார்க் கிறேன். விரைந்தோடி வா.என்னை ஏமாற்றிவிடாதே
விதர்பநாட்டு அரண்மனையின் வெளிப்புறம் சிசுபாலனை மக்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றனர். சிசுபாலனை ருக்மி வரவேற்று அரசவைக்கு அழைத்துச் செல்கிறான். விஸ்மகன் செத்தி நாட்டு இளவரசே!
சிசுபாலரே வாருங்கள். வாருங்கள் Aleykum: Quapsisi 5.Jzü) LDUSITUITg/T! -9) LÜLITT LIGA) வெகுமதிகளை தங்களுக்காகத் தந்துள்ளார். ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்
d ருக்மணிதோழியுடன் பூக்களை ஏந்தி வெளியே செல்கிறாள். சகோதரன் ருக்மி எதிர்கொள்கிறான். ருக்மி தங்கையே எங்கு செல்கிறாய்? ருக்மணி கையில் மலர்களுடன் வேறு எங்கே செல்வேன்? ஆண்டவனைத் தரிசிக்கவே செல்கிறேன் அண்ணா! ருக்மி இளவரசர் சிசுபாலன் நம் நாட்டுக்கு வந்துள்ளார் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறவே வந்தேன் ருக்மணி ருக்மணி நானும் கேள்வியுற்றேன். பூஜைக்கு நேரமாகிறது. நான் வரட்டுமா?
விநாயகர் ஆலயத்தில் ருக்மணி வழிபடுகிறாள். அசரீரி ஒலி:
அண்ட சராசரம் அத்தனையும் ஆக்கித் தந்தவன் எவனோ அவனே அழகியே உன்னை ஏற்க வருகிறான். உன் ஆவலைத் தீர்க்க
டாடி வருகிறான் தோழி எதனைத் தேடுகிறீர்கள் அரசகுமாரி?
ருக்மணி என் எதிர்காலத்தைத்தான்
தேடுகிறேன். கிருஷ்ணன் இரதத்தில் வருகிறான் ருக்மணியைக் கண்டதும் இரதத்தை நிறுத்த அவள் கிருஷ்ணனை அடைகிறாள்.
ரதத்தில் ஏறு என் அன்பே
கிருஷ்
B.08-14, 1994
ருக்மணி து லிருந்து த
வந்தீர்கள்? கிருஷ்: எனது இரதத்தில் நீ ஏறிக் கொள்வாயானால் என் தனிமை நீங்கி விடுமல்லவா..? கிருஷ்ணன் கைலாகு கொடுத்துருக்மணியை
ஏற்றிக்கொள்கிறான். ருக்மணி தங்களுக்கு நன்றி கூற வார்த்தைகளே
9)áÙÇña) մյւլ கிருஷ்! நன்றி எனக்குக் கூற வேண்டாம்
9 gar(BLI அன்போடு என்னை எவர் அறைகூவி னாலும் அவர் அருகில் ஓடோடிச் செல்வதே என் பணி நாம் புறப்பட
தருகிறாயா? ருக்மணி தங்களுக்கு கட்டளையிட நான் யார்
பிரபு? கிருஷ்! உனது அழைப்பின் பேரிலேயே இங்கு ஓடி வந்தேன் போவதற்கும் நீ அனுமதித்தே ஆக வேண்டுமல்லவா? நாமாகவே எமது சொந்த விருப்பில் ஒன்றுபட்டு இங்கிருந்து செல்கிறோம் என்பதை எல்லோருக்கும் அறிவித்து விடுகிறேன். கிருஷ்ணன் சங்கினை எடுத்து ஊதுகிறான்.
-காட்சி மாற்றம்விதர்ப நாட்டு அரண்மனை-சிகபாலனும் " சொக்கட்டான் ஆடுகின்றனர். ருக்மி நண்பரே இப்பொழுது உமது ஆட்ட
முறை சிசுபா கிருஷ்ணனின் சங்கொலி கேட்கிறதே அவன் எங்கோ அருகில் நிற்கிறான்
போலும் ருக்மி நடக்க முடியாது பகடையை
உருட்டுங்கள் சிசுபா நிச்சயமாக இது கிருஷ்ணனின்
சங்கொலிதான்.
காவலன் இளவரசே துவாரகைப் படைகள் நம் நாட்டுள் பிரவேசித்து விட்டன. இரண்காவ: வாசுதேவ குமாரன் கிருஷ்ணன் இளவரசி ருக்மணியைக் கடத்திச் சென்றுவிட்டார் பிரபு சிசுபா என்ன. ஓர் இடையனுக்கு இத்தனை துணிச்சலா?ருக்மி நீபடையுடன் சென்று பலராமனின் படையை முறியடி. கிருஷ்ணனை நான் ஒரு கை பார்த்து விடுகிறேன். ருக்மி பொறுங்கள் ருக்மணி முறைப்படி இன்னும் உங்கள் மனைவியல்ல. நான்
கிருஷ்ணனிடமிருந்து தங்கையை மீட்கிறேன். நீங்கள் பலராமன் படையுடன் மோதுங்கள்.
பலராமன் படையுடன் ருக்மியும் ஜராசந்தனும் மோத ருக்மணியுடன் இரதத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறான். கிருஷ்ணன் இரதத்தை இடை மறிக்கிறான்
LLÉl
குக் இரதத்தை கிருஷ்ணா என் தங்கையை வ்வாறு அழைத்துச் செல்வது உனக்கு அடுக்காது அவளை விட்டுவிடு. མི་བྱ་ தாமதித்துவிட்டாய், ருக்மணியை என் ரதத்தில் ஏற்றியதும் அவள் என்னுடையவளாகி விட்டாள். ருக்மி அவள் வீதியில் கிடந்த வெகுமதிமிக்க பொருளல்லவே அவளை அடைவதா னால், சுத்த வீரனைப் போல் என்னுடன் பொருதிப்பார் கிருஷ்: அப்படியா சரி
լյրիլյGլ յոGլը/ கிருஷ்ணன் தனது சுதர்சன சக்கரத்தை ஏவி ருக்மியின் ஆயுதங்களைக் களைந்து அவனைக் கயிற்றினால் கட்டி விடுகிறான். பலராமன் ஜராசந்தனுடன் கதாயுதப் போர் புரிந்து அவனை வெல்கிறான். கிருஷ்: ருக்மி வேறு ஆயுதங்கள் எஞ்சி யிருந்தால் அவற்றையும் பிரயோகிப் பதுதானே! ருக்மி இவ்வாறு அவமானப்படுத்த
வேண்டாம் என்னைக் கொன்றுவிடு. கிருஷ்! நீ அவமானப்பட வேண்டிய எதுவும் நடக்கவில்லையே! உன் தங்கையின்
(BLITTfLIGBL
மானத்தைக் காக்கவே போரிட்டாய் நீ ஒரு வீரன் என்பதால் நீடுழி வாழ
Dal (DGI.
காலத்தின் குரல்
சஞச
பெண் திருமண வ
ー" படுத்துபவன் எ LDITTä SAISOGIGIII அபிமானத்தை த வழிகளை நா யுதிஷ்டிரன் அஸ்தி
9NJ AFGISTITUS LI DLGST GOLDGADLI GALI துரியோதனன் ச நாட்டின் சீரை flgten LlargoTLDIT றான். திறைசேரியி தங்கள் சுகபோகத் கின்றனர். மக்கள் பொருட்டு ஏரா செலவிடுகின்றனர் இதனை நன்கு Das GOGO! 5 5 LL. அவருக்கில்லை.
கானகத்தில் திருத செலுத்தப்படும் துே
திருத நாம் நாட்டின்
விட்டோமா சஞ்ச மணம் பரவுகிற,ே
சஞ்ச1 ஆம் பிரபு
நிறைந்த வனத்தி ருத சஞ்சயா பசுை என்கிறாய். காற்று ன்று என் கன் 676 (5 p.657GOLD. உண்மைக்கும் ெ மணத்திலும் உருசி நான் உணர்வேன்
சஞ்ச ஆமாம் பிரபு
J676) JTILIII.JG நான் என்ன செய்ய கூறுங்கள் பிரபு
திருத உன்னை நம்புக்
கூறு.
(LP 56VITG)). மக்களிடத்தில் மி பெற்று வரு கூறுவதானால் த இளவரசர் யுதிஷ்டி மிகவும் கவர்ந்து அவர் விரைவில் அடைந்து விடுவ தோன்றுகிறது.
திருத என்ன. எ
யுதிஷ்டிரன் அப
சஞ்ச அந்தக் கருத்
LIDIT GOTIT GÄ) LD509567
பெற முடியாது.
விரைவில் அவரு தாங்கள் அளி பெற்றுக்கொடுக்க என்ற அர்த்தத் கூறினேன்.
திருத அப்போ.. எ
வேண்டும் என pfl:OLDJ6061 g கொடுத்துவிட ே எனக்குத் தெரியும் பாண்டவர்கள் | கொண்டுள்ளனர். என் ஆணைக்
அர்ச்சுனனையே தேர்ந்தெடுத்துள் என்ன பிழை உ அறிய விரும்புகி
சஞ்ச பேராசை மகா
ஆசை வீரனுக்கு என் கருத்து
திருத சரி அர
தேரைச் செலுத்
துரியோதனன் தே All Typ by Airp GTi.
9 (5 OLIGMT காணப்படுகிறாள், !
உரையாடுகிறான்.
துரியோ பெண்னே
காணப்படுகிறாய்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரசியலைக் களங்கப்
|GuTö/in ஊழல் நாடுவான். மக்களின் பால் ஈர்க்க குறுக்கு த் தலைப்படுவான். னாபுரத்தின் அடுத்த பாகிறான் என்ற ாறுக்க முடியாத குனியின் உதவியுடன் மப்பைக் கெடுத்து குவதில் ஈடுபடுகின் ன் திரண்ட செல்வதை துக்காக வாரி இறைக் |ள தம் வசமாக்கும் ளமான பொருளை
திருதராட்டிரன் உணாவா, ஆனால க்கேட்கும் திராணி
d ாட்டினர் சஞ்சயனால் li, Gailflyti. TGioavaOug Tailly யா? வித்தியாசமான 岛
அழகான பசுமை நூடே செல்கிறோம். ம என்கிறாய்; பச்சை க்கும் வர்ணமுண்டா? *ண்களாகவே இருந்து ளை விபரமாகக்கூறு. பாய்க்கும் இடையில் பிலும் மாற்றமிருப்பதை
DGSONIGOLID fa)(BGNIGDIGIT வ இருக்கும். ஆகவே வேண்டும் என்பதைக்
றேன். உண்மையினை
VITUS, யுதிஷ்டிரன் குந்த செல்வாக்கைப் கிறான். குறிப்பாகக் களுக்கிருப்பதை விட ரர் மக்களின் மதிப்பை விட்டார் மகாராஜா உங்கள் இடத்தை ார் என்றே எனக்குத்
னது உரிமைகளை ரித்து விடுவானா?
அவரிடம் இருக்கு அபிமானத்தை அவர் அஸ்தினாபுர மக்கள், க்குரிய உரிமைகளை காமல் விட்டாலும்முற்பட்டு விடுவார்கள் திலேயே அவ்வாறு
னது மகனுக்குச் சேர று நான் கருதும் தோஷமாக விட்டுக் பண்டும் என்கிறாயா? பீஷ்மரும் விதுரரும்கூட துதான் அதிக பாசம் துரோணாச்சாரியார் குட்பட்டிருந்தபோதும் ன் பிரதான சீடனாகத் ார். துரியோதனன்மீது ண்டென்பதையே நான் றன். ாஜா அளவுக்கு மீறிய அழகல்ல என்பதே
ண்மனையை நோக்கி ,川
செல்கிறான். மக்கள்
NiY II, GIGAN) GALLIITIK,
தத்தை நிறுத்தி அவளிடம்
ஏன் கவலையுடன்
பிள்ளைகள் உள்ளனர். வறுமையின் காரணமாக அவர்களுக்கு வாழ்க்கை அமைத்துக் கொடுக்க முடியவில்லை பிரபு துரியோ கவலையை விடு பெண்ணே இதோ சில பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள் உன் பெண்களுக்கு திருமணத்தை நாமே முடித்து வைப்போம். பெண் நீடுழி வாழ்க மகனே!
யோதனன் அரண்மனை சகுனி அஸ்தினாபுரியின் 9IU FGOTITI, வரவேண்டியவன். இப்படி அமைதி யின்றி இருக்கலாமா? அரசியலுக்கு விவேகம் முக்கியமல்லவா? உன் முகத்தில் கோபக்களை தட்டுகிறதே LD35GB GOTI துரியோ மாமா தங்கள் ஆலோசனை களின்படிதான் நடந்தேன். பலனைக் காணவில்லை. கஜானாவைக் காலி செய்தேன். பலருக்கும் வாரி இறைத் தேன். ஆனால் யுதிஷ்டிரனின் புகழ் தான் மேலோங்குகிறது. சகுனி விரைவில் எல்லாவற்றையும் நீயே அடைவாய். அதற்காகவே புருவஞ் சனரைச் சந்தித்துவிட்டு வருகிறேன். துரியோ அந்த வயதான சிற்பி என்ன
செய்யப் போகிறார் மாமா? சகுனி ஒரு பெரும் படையினால் சாதிக்க முடியாததை புருவஞ்சனர் சாதிப்பார் மருமகனே வாரணாவதியில் சிவ மஹோற்சவம் இம்முறை நடைபெறும் அல்லவா? அந்த விழாவுக்கு இம்முறை நீபோக வேண்டியதில்லை. யுதிஷ்டிரனே அரசின் பிரதிநிதியாகக் கலந்து கொள்ளட்டும். துரியோ புதிர் போடுவதை விடுத்து கூறுங்கள் மாமா சகுனி முழு விபரத்தையும் அறியுமுன் ஆத்திரப்படாதே விழாவுக்கு வருகை தரும் யுதிஷ்டிரன், புருவஞ்சனனால் அமைக்கப்படும் அரக்கு மாளிகையில் தங்குவான். அப்போது தற்செயலாக ஏற்படும் தீவிபத்து அரக்கு மாளிகையில் தாவிப் பிடித்தால் போதுமே துரியோ அரக்கு மாளிகையா. மாமா நீங்கள் அசகாய சூரரேதான். தங்கள் ஆற்றலின் மீது ஐயுறும் அவசரக்கார
BOTGÖT! சகுனி இளமைப் பிராயம் சந்தேகங்களின் இருப்பிடம்தானே கவனமாகக் கேள்! உன் தந்தையார் தனது தம்பி பாண்டுவின் புத்திரர்களை மீறி உனக்குரிய உரிமை களைத் தர முடியாத நிர்ப்பந்தத்தி லிருக்கிறார். சிவமகோற்சவத்துக்கு இம்முறை யுதிஷ்டிரனை அனுப்பும்படி அப்பாவிடம் கூறு அரக்குமாளிகை சமாச்சாரம் வெற்றியளித்தால் நமக்கே வெற்றி
-காட்சி மாற்றம்திருதராட்டிரன் அரண்மனை துரியோ:அப்பா யுதிஷ்டிரனை இந்நாட்டின் வருங்கால மன்னனாக அறிவித்து
என்னைப் புண்படுத்தி விட்டீர்கள் எனக்கு நீங்கள் அளித்த வாக்குறுதிகள் அத்தனையும் பொறுமைக்கும் ஓர் எல்லை உண்டு
9|LLJIT
திருத சரி இப்போ நான் என்ன செய்ய
வேண்டும்?
துரியோ நான்கு சுவருக்குள் அடைபட்டுக் கிடக்கும் தங்களுக்கு சுற்றி நடக்கும் சூழ்ச்சிகள் தெரியாது. இவற்றைக்கூறி தங்கள் அமைதியினைக் கெடுக்கவும் விரும்பவில்லை. சகுனி ஒன்று தெரியுமா மைத்துனரே! யுதிஷ்டிரன் நாளுக்கு நாள் மக்களிடம் செல்வாக்குப் பெற்று வருகிறான். திருத நல்ல செய்திதானே! சகுனி ஆனால் நமக்கு சாதகமானதல்லவே இன்று யுதிஷ்டிரன் பெறும் செல்வாக்கு தங்களுக்கு எதிராக எந்த நிமிடமும் திருப்பி விடப்படலாம் அல்லவா? திருத அவன் அவ்வாறு எப்போதும் நடக்க
LDIILLII6ör. சகுனி: ஏன் நடவாது? அரியணையில் ஏறும் நாளை அவன் ஆவலுடன் காத்திருக் கிறான். அவன் நேரடியாகச் செய்ய DIILLIGM, SMIG) Loh-Höss (polloffs நிர்ப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லவா? திருத எனது அருமை தம்பியின் மகன் அவ்வாறு ஒருபோதும் நடக்க மாட்டான். சகுனி உண்மைதான். அவனுக்காக அஸ்தினாபுரியின் மக்களே அக்கைங் கரியத்தைச் செய்யலாம் அல்லவா? மக்களை பாண்டவர்கள் வசப்படுத்தி வைத்துள்ளனர். அன்று அரசவையில் அடுத்த மன்னரைத் தெரிவு செய்வது தொடர்பாக நடைபெற்ற உரையாடலின் போது உங்கள் படைகளின் அதிபதி சேனாதிபதி என்ன சொன்னார் என்பதை மறந்து விட்டீர்களா? துரியோ அப்பா கீழ் ரண்டாவது நிலையில் இருப்பது எனக்குக் கட்டோடு பிடிக்கவில்லை. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்றபடி மாற்றங்கள் G)FILIGNÜG0GULIIGÕIIIGÜ நாங்கள் தற்கொலை செய்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. திருத தயவு செய்து என்னிடம் அவ்வா
Glypaiv6avsTub (BLI FITCBg5 LD35GBGOT துரியோ எனது பிரச்சினைகளை வேறு எவ்வாறு தங்களுக்குப் புரிய வைப்பது
9I LIL JIT? திருத நான் இப்போ என்ன செய்ய வேண்டும்
என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?
சகுனி இம்முறை வாரணாவதியில் நடைபெறும் சிவமகோற்சவத்தில் யுதிஷ்டிரன் அரச பிரதிநிதியாகக்
கலந்து கொள்ளட்டும். திருத ஒவ்வொரு வருடமும் நான்தானே
கலந்துகொள்வேன்? சகுனி ஆமாம் இன்றுவரை உங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த யாரும் இருக்க வில்லை. தவிர தங்கள் எதிர்கால மன்னருடன் நேரடியாகப் பழகும் வாய்ப்பு அஸ்தினாபுரி மக்களுக்கு இதுவரை கிட்டவில்லை. தங்களுக்குப் பதிலாக யுதிஷ்டிரன் இம்முறை விழா வுக்குச் சென்றால் மக்களுக்கு அந்த வாய்ப்புக் கிட்டுமல்லவா? திருத இருப்பினும் சகுனி. சகுனி தங்கள் குடும்பத்தின்மீது அக்கறை கொண்டுள்ள என்மீது தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? திருத உன்மீது எனக்கு நிரம்ப நம்பிக்கை யுண்டு உண்மையில் எனது மகனை அஸ்தினாபுரத்துக்கு மன்னனாக்கவே விரும்பினேன். ஆனால் அதனால் பாண்டவர்களுக்கு நான் தீங்குவிளைத்த வனாகலாகாது. குறிப்பாக யுதிஷ்டிரன் அவர்கள் எல்லோரையும் விட நல்லவன்
கீழ்ப்படிவானவன். சகுனி ஆகவே அவனே சிவமகோற்சவத்தில் கலந்துகொள்ளட்டும். எதிர்கால
அரசனும் அவன்தானே!
-காட்சி மாற்றம்
பீஷ்மரின் மாளிகை விதுர அஸ்தினாபுரத்தில் யுதிஷ்டிரன் அமைதியையும் பாதுகாப்பினையும்
ஏற்படுத்திவிட்டான் என்பதில் சந்தேகமே யில்லை. ஆனால். பீஷ்ம ஆனால், ஆனால் என்ற வார்த்தையை
விட்டு விடமாட்டீரோ விதுரரே விதுர இந்தக் காலம் நிச்சயமற்றது. எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நடைபெறு கின்றன. அண்ணன் பாண்டு, முனிவரைக் கொல்வார் என்றோ அண்ணன் திருதராட்டினர் அரசாள்வார் என்றோ எவரும் நினைத்ததில்லையே விதியின் கோரத்தாக்குதல் எப்போதும் அஸ்தினா புரியை நோக்கி வீசப்படுகின்றது. இன்று அஸ்தினாபுரத்தின் கொடிய விரோதி சகுனிதான். தனது நாட்டை மறந்து சகுனி இங்கேயே சுற்றித் திரிவதில் ஏதோ மர்மமான காரணம் இருக்கிறது என்றே எனக்குப் படுகிறது. பீஷ்ம அஸ்தினாபுரியின் 9/TOF GOTITUS யுதிஷ்டிரன் முடிசூடிக்கொள்வதில் வேறு தடங்கல்கள் இடையூறுகள் ஏற்படும் என்று கருதுகிறீரா? விதுர அத்தகைய சந்தேகம் எதுவும்
பீஷ்ம உம். தொடரும்.உம் மனதில் உள்ளவற்றை மறையாமல் கூறும். எனது மரணத்துக்கான காலம் இன்னும் வரவில்லை என்பதும் உமக்குத் தெரியும் விதுர அஸ்தினாபுரத்தின் திறைசேரியை துரியோதனனின் கையில் கொடுத்திருக்க லாகாது என்பது எனது கருத்து தனது செல்வாக்கினை மக்கள் மத்தியில் நிலைநாட்ட நாட்டின் நிதியை தன்
விருப்பம்போல் செலவிடுகிறான். இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையில் அரண்மனை தி எவ்வளவு பிரதானமானது இதுதான் என்னைக்
கவலையில் ஆழ்த்துகிறது பெரியப்பா பின்னணிப் பாடல்: விதியின் வேகத்தைக் குறைத்திடலாமோ வேதனைப் புயலை மறைத்திடலாமோ விதியே புயலாய் வீசிடும்போது கதியே கலைந்து நிலை குலையாதோ.
(தொடர்ந்து JUD)

Page 20
Institution ingen an niini தருவது ACTUELLI DI
அதை ராப்ாது வனன்ன நாை ] ]ഥ
மின்னிப் போன்ா
リエ cmーリ
films
-、
T-I 高 *-I-」-
ாா கா
■■ -
ーV(ク
Pri "NUN"""""""
| /327 337777 NIETALITALITEITALITEITUITALITEIJN
கோபுப்பு-11 to Eill Hills
"all
G F E - V EFAUL S S S S S S S S ر A 臀 வி
சரித்திரத்தில் ஒரு திரும்
NA LITE
ங்
| r
一リ
in
ா | नाम । amminili
エ
■、三
நார்ா
-「二」二
*
-ா
三エ三リ
口ú重*
பிா ாோ *口
-( I
III
ழ்கடலுக்குள் அதிவேகாய்ச்சல்=
|
-ப்யா
三、 -- *上*±-
* ாக
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 口 I口口匾口- *
■- 二|
■ I富*Ilú-I
** *、*、 YZYTYY TT Y TTTT TT TTTT YYY TT L TL TY TT TT T TT Y LLL YS T YY TTT TT TTTTTS YTTTYYYY YZZYY YYTTTLS
-
■ -
IOM TILITIONUMENWET" _
in nor ாடு
-(■ L L YY YT T ZTTTT TT TTTT TYT Y KTTTT T TTT YY S YY S KL
ரது
■
T
T ாட்டாரம்
Тим
-- Initing *
- Tür Tா பரடா 三
-、| | ii | ="■
三*三 பாது பிாள்
*」三」 ாற்பந்திரார்
w三(■ ■
===ர்யா
■
விருப் புள் *毽子 彗 * ■
I பள்ா
量、