கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1994.06.05

Page 1
Feastered as a News Paper in Sri Lanta
 

エ下エ
6DITULAD GOfi
○『リ ー 095 BLLLD) தேர்தலுக்கு முன் வற்றி சாத்தியமா
விட்டெரியும் இனப்பிரச்னையில் காயும் தென்னிலங்கை
, nalisi
nggali e:gr6 sur CPJ :

Page 2
அன்றாடம் நம் உதடுகள் எத்தனை பேரை சபிக்கின்றன எம் இதயங்கள் எத்தனை பேருக்கு கேடு நினைக்கின்றன எம்மை நிந்திக்கும் எமக்கன்பான வர்களை துன்பப்படுத்தும் சமுதாயத்துக்குதீங்கிழைக்கு
Gurë சபித்தல், பழி வாங்கித் 45 GMT-55AN ANTIGO QUITGADITI?
: கிறிஸ்து போதித்ததாவது "நான் சொல்லுகிறேன். உங்கள் சத்துருக்களைசிநேகியுங்கள் உங்களைசபிப்பவர்களை ஆசிர்வதியுங்கள் உங்களை பகைப்பவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கின்றவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள் 5:44)
நம்மால் செய்யக்கூடிய காரியமா
Gus LE ΣΤο 5
நமது அண்டவரும் இரட்சக் கிறிஸ்து கல்வரிச் சிலுவையிலே அன்பின்வெளிப்பாட்ட்ைசற்றுயோசித்துப்பார்ப்போம் அவரை சொல்லொணா சிந்திரவதைக்குட்படுத்தியவர்
erregearen நேசித்தல்
களை மன்னிக்கும்படி பிதாவை வேண்டிக்கொண்டார். ல அற்படும் ஈண்டும் இறைவனின் ஒரு துளி அன்புக்கேனும்
பாத்திரமற்ற பாவிகளாகிய எம்மை மீட்டு மகா வெறுக்க வேண்டும் பரிந்தமும் வல்லமையும் பொருந்திய இறைவனன்டை தீங்கிழைப்போரை அல்ல. அழைத்து செல்லும் முகமாக உலக மாந்தர் அனைவரது தீமையை எதிர்த்துப் பாவங்களையும் மாசற்ற தன்மீது சுமந்தர் அல்லவா? போராட வேண்டும்
ஆனால் மனிதரை
மனிதராக மதிக்கவும்
நேசிக்கவும் கூடிய மனப்
பக்குவத்தினைப் பெற்றுக்
கொள்ள வேண்டும்.
தீமையை நன்மையினாலே
வெல்லு (ரோமர் :)
எல்லோரும் இறை என்பதையும் நாமும் பாவம்ெ சுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் நினைவில் கொள்ளல் வேன்
நாங்கள் மக்களுக்கு நன்மை செய்யவும் நாம் உருசித்த ಘ್ವಿ 9 gör GOLjujih LÖdürolügojujú பிறருக் விக்காட்டவும் அை : பிறரை நியாயம் தீர்க்கவோ, பிறருக் கெடுதல் நினைக்கவோ தீங்கிழைக்கவோ அல்ல. 醫 வாங்குதல் எனக்குரியது. பதிற் செய்வேன் tárg sigi egápri, " (Comi n:9)
கடவுள் தீமையை வெறுக்கிறார். ஆனால் தீபவர்களை நேசிக்கிறார். அவர்கள் தன்னிடம் வந்தால் மன்னித்து தன் ஆசைப்படுகிறார் தீமையை வெறுத்து நன்மையைப்
பற்றிக்கொள்ளுங்கள் (ரோபர் 28) நாம் தீமையை
இன்புள்ள இங்களுக்கு இவனக்கம்
ஆதவனைக் இண்ட் கமல முதலாண்டு வந்து நிறைய リ மகிழ்க்கியோடு முகம்
இநடுந்து பயனத்தி கிறு துரக் கடத்த எனினும் Gli a 6 இதுவரை முரக தித்துள்ள த.
இத்துழைக்கும் எழுத்தாளர் அன்பும்
முரசின் வெற்றிக்கு 濂、
கெய்திகள் தரும் நிரு பர்கள் உறவும்
ူjit.” 2O2
கவிதைப்போட்டி இல-50 களம்தேடி வந்து விதைக்கப்பட்டவற்றில் வெற்றிமுகம் கண்டதுவும், வியக்கப்பட்டவையும்
allun u żieqes u lil u li li Gooao
ச்ேசில் கருட்டறியும் மழலையின் கோலம்
உலகப் பெரும் போரை மனிதன் சிந்திக்க சேயின் சுருட்டறியுமா? Iறுக்கு கலம எம் வடபுல போரை шуур»av. சிந்திக்க அபாக்கியநாதன் முயலும் கோலம்
ஏறாவூர் த.ஜெயப்பிரபா
தம்பிலுவில்-02
ஒத்திகை நாசம் போரினால் புகைந்திடும் அறியாமல் நாட்டினிலே தவறென்றால்-உன்
தானே ஆயுள் நாசம் புகைந்திட ஒத்திகை அறிந்திருந்தும் இள மொட்டினிலே தவறுகளால்-இந்த
எஸ்.சபாரெத்தினம் நாடே நாசம்
காரைதீவு-01. ஏஅஹ்மது ஜுனைது:
ஏறாவூர்-06.1
பாதை மாறினால்.?
ாதை தெரியாது வடக்கே போயிருந்தால் பரிசாக கிடைத்திருக்கும் கையில் துவக்கு
til starš, smrü Gurtøj
பார்வையில் வித்தியாசம்
அன்பின் முரசே, வயதைவிட வளர்ந்துவிட்டாய் னது எல்லா ஆக்கங்களும் சற்று த்தியாசமான பார்வையில் உள்ளன. ாராட்டுக்கள்
எஸ்.கமலேந்திரன்-வெலிசறை
. . " Glici)G). இராஜதந்திரிக்கு ஒரு சொல் செல்
"GIGI p.67GTLD. G. J. TGIGOGYI () SIGIL ரசே உன் படைப்புகள் யாவும் பாரம். இவைகளில் என் உள்ளத்தை திகம் பறிகொடுத்தது உன் ராஜதந்திரி அலசும் அரசியல் க்கதிற்கே.
தாஜ் ரஹூமான்-புத்தளம்
அரிதும்- இனிதும் குறுகியகால எல்லைக்குள் ாசகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற் பைப் பெற்ற முரசே, "அரிதினும் * அரிது உன்போன்ற பத்திரிகையை 萨 உருவாக்குவது அரிது. அதனிலும் அம்: அரிது உன்னில் பொதிந்துள்ளது : போன்ற பல்சுவை அம்சங்களையும், உன்ை உலகாய அற்புத விடயங்களையும் 巴上
ருவாக்குவது அரிது."
உனது நீண்ட ஆயுளுக்கு எனது இனிய வாழ்த்துக்கள். எம்.எஸ்.ஜாபீ.ஹபீபுள்ளாஹ்-கிண்ணியா-0
ING
ಇಂಗ್ಲಿ! தரும்
முரச் 20 இதழ்களில் அனை
இப்படியொரு இனிப்பா? நான்சுவைக்க
வில்லை இதழ்குமுன் எங்கும் எதிலும் "
ன்னில் இடம் பிடித்துக்கொண்ட ல் கவனி முன்னேறு தொடர் ம்சம் இதயத்திலிருந்து அகலமறுக்
ன்றது. அது மட்டுமா? ரசிகனின் 岛
கொலை விழும் நேரம் இலக்கிய தனியி
யம், போன்றவற்றை ரசிக்கமாமல்
ருக்கவே முடியவில்லை. உன்னை பாராட்டுவதென்றே புரிய
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பெருமானாரின் மணிக்திர்கள்
கற்றவர்களின் கல்வி ஞானம் தலைவர்களின் RDWGE905: 408.75RDRE நீதி நேர்மை செல்வந்தர்களின் தான தருமம் ஏழைகளின் துவாய் பிரார்த்தனை இந்நான்கின் வெட்கத்தைப் பறித்து விடுவான் வெட்கத்தை ஒன்றின் பலம் குறைந்தால் உலகம் ஆட்டம் இழந்த மனிதன் நேர்மையற்ற மோசடிக் காணும் நான்குமே பலம் குன்றிவிட்டால் காரனாகி விடுகிறான். உலகம் அழிவின் விழிம்பை அடைந்துவிடும் எவன் ஒருவனின் மானத்தை வெளிப் யார் மணம் முழுத்தபின் தன் மனைவியிடம் படுத்துகிறானோ அவனுடைய மானத்தை அடைக்கலமாகி தம் பெற்றோரைத் அல்லாஹ் வெளிப்படுதுகிறான். எவன் கவனிக்காது அவர்களை ஏறிட்டும் பார்க்காமல் ஒருவனைக் காட்டிக்கொடுக்கிறானோ இருக்கின்றானோ அவன்மீது இறைவனின் அவனை இறைவன் காட்டிக்கொடுக்கிறான். சாபமும் இறைத்தூதரின் சாபமும் அவமானத்தை காக்கும் தன்மை எவனிடத்தில் 29TLIGISI4. இல்லையோ, அவனிடத்தில் ஈமான் இல்லை. தாய் தந்தையின் முகத்தை பாசத்தோடும் எவனிடத்தில் வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றும் கனிவோடும் பார்ப்பவனுக்கு ஒரு ஹஜ்ஜை நற்பண்பு இல்லையோ வன் படைத்த மக்கள் நிறைவேற்றிய பலன் கிடைக்கும் இவ்வாறு மார்க்கமென்பதேயில்லை. சய்து தேவ கிருபையினால் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அத்தனை விண் தர்க்கம் செய்யும் கெட்ட பழக்கத்தை ன்பதையும் எப்பொழுதும் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றிய பலன் கிடைக்கும் விட்டுவிடுங்கள்.ஏனெனில் இணைவைப்பதற்குப் ாடும் ஒரு முஸ்லிம் சகோதரனுடைய தவறைக் கண்டு இறைவன் தடை செய்த முதல் செயல்
செ.கீதாஞ்சலி கிரிக்கும் ஒரு முஸ்லிம் தான் அந்த தவறை விண் தாக்கங்களில் ஈடுபடுவதே
செய்யாமல் மரணிப்பதில்லை. ஏ.எச்.ஏ. மஜீட்கடவ்த்த மடு,
கவிதைப் போட்டி இல-5
உருவாகும் 袖0濂
util நாகரிக அரங்கேற்றம் அதிகாரம் விழித்திடுரு)
எனக் கனவுகளை நாகரிக முன்னேற்றம் நாற்காலி விளையாடும் பருவத்தில் றப்படுத்தும் பருவத்தில் 99. கிடைத்துவிட்டது-இனி விபரீத எண்ணம்-வாழ்க்கை படி விரல்களிலே நச்சுப் புகையில் அரங்கேற்றம்! நல்லது கெட்டது ilosorurif Gurtursi0li வின் திறவுகோலைக் இவன் புகைக்கிறானா? யாருக்குத் தேவை விழித்திரு மகனே டி விட்டவர் யார்? இல்லை எதற்கும் அதிகாரம் ஜெரி ஜேசுதாசன் ரேணுகா நியாய்தீன் இன்னுயிர் பகைக்கிறானா? எல்லாவற்றிற்கும் திருமலை,
ஏறாவூர்-02 ஜி.பூந்நேசன் அங்கீகாரம் 32Ꮟ6ᎣᎯ із, әншәла, மட் இந்துக்கல்லூரி கமலினி-பாண்டிருப்பு சின்ன சின்ன ஆசை ந்கம் ஒத்திகை 96.9 TJ. சீரழிவு அறிவுரை சிகரட் பிடிக்க ஆசை
முத்து முத்து ஆசை
வீட்டில் மொத்துபட ஆசை ஏயோகேஸ்வரி ஆறுமுகம்
LONDO
J, în ia a கப்படம் பிடிக்கவா?
Lurra
கலாச்சார சீரழிவு கண்களில் தெரிகிறது. சுருட்டில் மெய்மறந்து கனி மழலை வாயில் சுருட்டு புகைகிறது. சுருட்டுபவரிடம் ஏமாந்திடாதே செ.மணிமேகலை-பூண்டுலோயா, ஜீவி-திருமலை
நகைச்சுவை கலந்த செய்திச் சுருக்கம் p 655 60լDԱՈa) அய்யாத்துரையை. (ஒன்றுமில்லை) ஒரு கை குலுக்க வேண்டும்போல் ருக்கின்றது. உலக ரவுண்டப் புதிய தகவல்களைப் படைக்
கின்றது. இராஜதந்திரியின் များ၊;~ ) ఫౌల్స్ உண்மையில் அசல் அசல்தான்.
, ,"
AYA YA
ஸ் எம்மசூத் அஹமத்-காத்தான்குடி-03, ஏந்தனுக்கு இதில் ரசி னி ரகம், மசூத அஹமத குடி விநிஸ்வா ஸலாம்-தர்கா நகர் உன் பணி மென்மேலும் தொடர என் 51வது முரசில் தென்னாபிரிக்க வாழ்த்துக்கள் 蠶 இஸ்ரேல் அரசியல் மாற்றங்கள் இரா.பத் லன்-செங்கலடி இலங்கைக்குப் படிப்பினையாகும் கட்டுரை " இராஜதந்திரி சிறப்பாக அலசியிருந்தார். இனித்திடும் முரசே! மகேஸ்வரி ராமதாஸ்-வத்தேகம. எங்கிருந்தாலும் நான் உன்னை do மறக்கமாட்டேன். 懿 சுமந்துவரும் சிந்திக்கலாம் இங்கே, கொலைவிழும் அத்தனை அம்சங்களும் வெகு நேரம் எக்ஸ்ரே ரிப்போட் சினிவிசிட் சிறப்பானவை. மகாபாரதம் மற்றும் பல்சுவை அம்சங்களை எஸ். ரஞ்சனி-கண்டி தந்து எனது உள்ளத்தை உன்மேல் தித்திக்க
வைக்கும் முரசே வாழ்க எங்கள் இனிய முரசாருக்கு சொதேயன்-பாதிபுரம் GöTLiGT ყუმ ருசிக்கும் அம்சங்களை சுமந்து வரும் முரசை சுவைக்கும் சிறுவர்கள் சுமந்து வரும் அனைத்து : D Plot கடந்து Gy. களும் சிறந்தவையே அப்தாப், பெளரீஸ்,ஹஸ்ஸா ராபி ೧೧! : Gf ' னக் காணாமல் நான் ஏது? நுரைச்சோலை. தாய்நாட்டை விட்டு வெளிநாடு போனால்
உன்னை எப்படி பார்க்கலாம் என்று
ன எண்ணாத நாள் ஏது?
வேதனையடைந்தேன். ஆனால் நீ
ன் சேவை மேலும் மேலும்
என் பிரார்த்தனைகள் குற்றம் குற்றமே தாய்நாட்டில் போல் இங்கும் உலாவு GUITA-CuD6000 GWSMAl-Glais) நம் நாட்டு தமிழ்ப் பத்திரிகைத் வதைக் கண்டு அளவில்லா மகிழ்ச்சி d : ಅಞ್ಞಣಿ' செய்ய யடைந்தேன். ரசிகன் தரும் இலக்கிய நயம்
Q臀 凯" ' கொலை விழும்நேரம், தேன்கிண்ணம், அன்றொரு முத்தம் தினமுரசே!"போற்றுவோர் போற்றப் சிறுகதை மற்றும் எத்தனை எத்தனை
ரத்தில் ஒருநாள் o டும் தூற்றுவோர் தூற்றட்டும் நெற்றிக் அருமையான அம்சங்களை தந்து என் உன்னை வாஞ்சையுடன் வாரி கண்ணைத் திறப்பினும் குற்றம் உள்ளத்தை கொள்ளையடித்து விடுகிறாய், த்து நான் முத்தமிடும்நாள் குற்றமே என்வே உன் வழி முரசே, ஆனால் சிறு வேதனை (60,260. வியாழன் எவ்வழியோ அவ்வழியே செல் குறுக்கெழுத்துப்போட்டி கவிதைப்
அன்பழகன்-கொழும்பு-2 நாமிருக்கும்வரை-எம் சந்ததி பெருகும் போட்டியில் பங்குகொள்ள முடியாமைக்கு
" . வரை நீ வெளிவர வேண்டும் ப்பிட்ட திகதிக்கு ஆக்கங்களை அனுப்ப JUUS (LIPOLD 5 JJ (LIPOLD எஸ்.பத்மாவதி-கொழும்பு-10, 虞 : 1ணிதனின் தன்னிகரில்லா தான் இங்கு வருகிறாய், முரசே நீ என்றும் த்தை பிடித்துக்கொண்ட தனி முத்தான முரசிற்கு இளமையுடன் வாழ்க வளர்க,
22 Gör gp Uslijsfusilaðir Lugusiai நாரதரின் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் செல்வி தவமணி காய்பவரில் நானும் ஒருவன் அசத்தி வருகின்றது. அதிரடி ALDHAER-51255. KUWAIT, அம்சங்கள் அனைத்தும் தரம் அய்யாத்துரையின் சுருக்கமான
JLDavi
DUKUH 2, 65,05-11, 1994

Page 3
 

Page 4
மலையாள மாந்திரீகம் ரிஷி அஜமாமிச
வெளிநாடுகளிலும் உள்நாட்தும் G36u fluuio கடந்த 2 வருடங்களாக மத்திக முஸ்லிம் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்டது துறையில் உண்மையான நிலையான சேவையை ஒட்டியே தற்பொழுது எனது நிறுவனம் வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் துறையாக (PWM ID உருவாகியுள்ளது. இதன் சொத்து அனைத்துமே சிறீ துர்க்கா
ܬܐ 3ܬܐ(eܣܬܬܬܗ இதைவிட உண்மையை அறிய நேரில் வாருங்கள். உங்கள் குறை என்ன? வாழ்வில் நிந்திப்பா? வறுமையில் தவிப்பா? இஷ்டதேவதைகளில் குறையா? இஷ்டப்பட்டவனையோ, இஷ்டப்பட்டவளையோ நீக்கமாகவே அடைந்து தீர வேண்டுமா? இன்னலுக்குப்
பின் இன்னலாக வரும் இளமையின் விளைவுகளை அவல் தி அக்கு அறியாமல் தவறு செய்த
ஏணிப்படியாக பற்பல உற்சாட்னங்கள் உண்டு Iதினால் ஏற்படும் இடுப்பு இ2 :' |வலி, அசதி, இரத்தக் முடிவேடுக்கிப்பீட்ட்ஆஸ்துமாIகொதிப்பு, உஷ்ணம், ஊறல்,
நோய், தீராத நோய்கள்
அனைத்துக்கும் அம்மனிடம் இருதயத் துடிபபு
வாருங்கள். Lug: யின்மை, திரேக வரட்சி, கொழும்புகொட்டாஞ்சேனையில் மகா விகாரை, கொட்டாஞ்சேனைப் தூக்கமி 66T60)LD, நெஞ்சு
பொலிஸ் நி ைஇவற்றின் மத்தியில் அமைந்துள்ள புதியதோ நோவு, துடிப்பு, முதுகு வலி, இடத்தில் மாதந்தோறும் 20முதல் 31 வரை நிச்சயம் சேவையில் வயிற்று நோவு உடம்பு, கால் இருப்பேன். இத்தினங்களில் பூஜைகள், ஆராதனைகள், அன்னையின் 6S 1* י ר ** அன்பு அரவணைப்பு ஆசீர்வாதங்கள் பெறலாம். அதுமட்டுமல்ல. 60) 35 66), IBITI-Ul-L- 6 IITU I6), எமது பிரிவில் கைரேகை நிபுணத்துவம், வாழ்க்கைச் சுவடிசாஸ்திரம், மறதி , LDu168510, (UP 606l! ஜாதகக் குறிப்பு எண் ஞானக் குறிப்பு இனியும் வேறு என்ன பலவீனம், நரம்பு பலவீனம் என்பதற்கு நேரில் வரவும். முதலிய வியாதி வறியவர் எனக்கண்டால் எமது ஸ்தாபனத்தில் தனி இடம் உண்டு. களையும் தீர்த்து, திரேக தலைமைப்பீடம் வலிமையையும் தேஜஸ்சை PKசாமி JDGAN (மாந்திரீகச் சக்கரவர்த்தி) யும் கொடுக்கும். ஒரே
சிறிதுர்க்காதேவி ஆலயம் பாட்டிலில் குணம் 32, தினச்சந்தை காம்பிளக்ஸ் அறியலாம்.
நுவரெலியா தொலைபேசி: 052-2508,052-3093 விலை ரூபாய் 175=95=
கொழும்பில் வினோத் இன் VINNODHINN)|தங்க பஸ்பம் கலந்தது '
{9)6v): 33, 3Lib LDITLq. வெள்ளி பஸ்பம் கலந்தது 875/=
சிறி குணானந்த மாவத்தை ஞான சுநதர கொட்டாஞ்சேனை. கொழும்பு-13. ഞഖ9 தியச TTG0). GL)
GolgiT GOD GUGLfl: 078-71592, 078-71243 வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும். FAX: O094. 2508,0094. 3093
LSLS LS LLL LL LLL LLTLTL L L L L L L L L L L L L
187, செட்டியார் தெரு, கொழும்பு I, Gi /767; 427398
பெண்களோடு சில் கண்டவர் கொடுத்தனர்
(திருகோணமலை நி தனியே செல்லும் பாடசாலை மான பகலில் சில்மிஷம் செய்யும் அநாகரிகக் ே பெற்றோர் கவலையடைந்துள்ளனர்.
ஒருவர் இருவராகச் செல்லும் இத்
புதுமைப் பெண்ணின்
அழகான தோற்றத்திற்கு ருக்காஸ் பியூட்டி சென்டர்
ஹேர்பல் முறைப்படி பேர்சல் (Facial) முகப்பளபளப்பு மிாg), புருவ அழகு, புதுயுக சிகை அலங்காரம்) மேக்கப்பில் கவனிக்க வேண்டியவை அழகாய் இருப்பது) எப்படி உடையலங்காரம், நகையலங்காலம், சாரி பிளிட்னிங்,
மணப்பெண் அலங்கரம் இன்னும் பல. பேர்வழிகள் ஒதுக்குப் புறமான தெரு
இவைகளுக்கான, செல்லும் மாணவிகளிடம் விரும்பத்தகாத ஒப்பனைப் பயிற்சி வகுப்புக்கள் நடத்தப்படும். ஆங்கிலம், விட்டு இடி மறைந்து விடுகின்றனராம், தமிழ் சிங்கம் 3 மொழிகளிலும் கற்பிக்கப்படும். இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் இல் Rucka's B tV C t ೧೫ೇ வாலிபர் ஒருவர் மாணவியின் ll CKa'S BCally UCIntre துரத்திப் பிடிக்கப்பட்டு நையப்புடைக்கப்ப 9A. Maclead Road, Bambalapitiya, அண்மையில் திருமால் வீதியில் இ (Opp. Bambalapitiya Govt. Flats) ஒன்றில் ஈடுபட்ட வாலிபரை அயலில்
Colombo-O4. சென்றனரெனினும் அவர் ஒடித்தப்பி விட
TP: 5O1556, 583574 இத்தகைய அநாகரிகக் கும்பலை அ ------ | மடக்கிப்பிடிக்கும் நடவடிக்கையில் இளை
விற்பனைக்கு பிலிப்ஸ் 4-2 அளவுடைய புதிய குளிர்சாதனப் பெட்டி
ஈடுபட்டுள்ளது. ----------- II புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பம் - G、 Q--- - கறி சோறு வகைகள் சிற்றுண்டிகள் ஜூன் 10ம் திகதிக்கு முன்
விற்பனைக்கு உண்டு. A gyrogurt
ச்சில் சென்ற140 59/1 எல்விட்டிகல மாவத்த
அலுவலக உத்தியோகத்தர்களாகத் தெரிவு செய்ய
நேரில் வந்து சந்திக்கவும் வர்களுக்கு பயங்கரவாத சம்பவங்களினால் தமிழ் மொழி மூலம் நாஹேன்பிடிய பட்டதற்கான சலுகைப் புள்ளிகள் வழங்
நடாத்தப்படும். கொழும்பு-05. நேர்முகப்பரீட்சை நடைபெற்றது.
Niranjani Selvarajah 55 Vivekanda Hill
இலங்கையின் எல்லா மாவட்டங்களிலிருந் செய்யப்பட்டிருந்தவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அழைக்கப்பட்டிருந்த பட்டியலில் மட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.
மட்டு மாவட்டத்திலிருந்து அழைக்கப்ப களின் பெயர்கள் மொனறாகலை மாவட்ட குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அதே வேளை பொது நிருவாக அமைச்சி பகுதிகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்: சலுகைப் புள்ளிகளை வழங்குவதற்காகக் கோர விவரப் படிவங்கள் தனிச் சிங்களத்திலேயே இதனால் குறிப்பிட்ட நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அை ருந்தவர்களும், பிரதேச செயலாளர்களு சிரமங்களுக்குள்ளானார்கள்.
சில தமிழ்பகுதிப் பிரதேச செயலாளர்கள வத்தைப் : கொடுக்கவில்லை. நேர்முகப்பர்ட்சையின்போது அவர்கள் சலுகைப்பு பெறமுடியாமற் போய்விட்டது. இதேவேளை ப ளானதை உறுதிப்படுத்தும் சான்றிதழ் தமிழ்பகுதி அழைக்கப்பட்டிருந்தவர்களுக்கு அவ்வப்பகுதிெ வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.இதனாலும் அவர்க ள்ளிகளைப் பெறமுடியாமற் போய்விட்டது. ப ਨੂੰ பார்வையிட்டு அறிக்கை செய்ய ெ அப்பகுதிகளுக்குச் செல்ல முடியாதிருப்பதாகச் தமக்கு அறிக்கை தரவில்லை என தமிழ்ப் பகுதி அழைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் கூறினர்.
என்ற விலாசத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும். சனி, ஞாயிறு நாட்களில் u Tri GOOGILIOL GAOIL"). நேரில் பேசித் ಗಾಯಾ
பொலன்னறுவையில் தினமுரசு வாரம் தவறாமல் பெற்றுக்கொள்ளலாம். GALLE CITY STORES 412, KADURUWELA, POLANNARUWA.
Je[: O27-2145, 2125. நிருபர்கள் தேவை! மட்டக்களப்பு வவுனியா, குருநாகல், நுவரெலியா, போன்ற பகுதிகளில் செய்தி சேகரிப்பாளர்கள் தேவை முன் அனுபவம் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் செய்தி சேகரிக்கும் ஆர்வமும் திறமையும் உள்ளவர்கள் வரவேற்கப்படுவர்
தொடர்புகளுக்கு: filsor Cupre su TTLDGufr
96/4 சோமாதேவி பிளேஸ் கிருலப்பனை-கொழும்பு-05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆதில் நெய்வித ஆசி! )
es 盤リリづ
-—
ܝ.
G)4. IT ழும்பில் ஒரு இளைஞர் கோஷ்டி தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் என்ற பெயரில் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியது.
அந்த அமைப்புக்கு நிதி திரட்டுவது என்ற போர்வையில் கொழும்பில் பூரீகதிரேசன் மண்டபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.
அந்த நிகழ்ச்சிக்கான ரிக்கற் விற்கப்பட்டபோது வாங்க மறுத்தவர்களை அக்கோஷ்டி மிரட்டியிருக்கிறது. தமிழ் அமைப்புக்கள் சிலவற்றின் பெயர்களைச் சொல்லியும் அந்தக் கோஷ்டி தனது அத்துமீறல்களை நடத்தியிருக்கிறது.
சமீபத்தில் கொழும்பு வெள்ளவத்தைப் பகுதியில் உள்ள விடுதி ஒன்றில் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து தங்கியிருந்த பெண்மணி ஒருவரை மிரட்டி யிருக்கிறார்கள்.
இளைஞர் ஒருவரையும் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியிருக்கிறார்கள். அவரிடமிருந்து ஒன்பதினாயிரம் ரூபா பணமும் பறிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் சிலரும் அச்சமூக விரோத கும்பலின் தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள்
பெண்களை கேலி செய்வது, ரிக்கற் விற்பனை செய்யும் போர்வையில் மிரட்டிப் பணம் பறிப்பது, இலவசமான பரத நாட்டிய வகுப்புக்கள் என்று அறிவித்து அப்பாவிப் பெண்களுக்கு வலை வீசுவது போன்ற காரியங்களில் அக் கோஷ்டி ஈடுபட்டு
தமிழ்நாட்டில் மாநில முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதாவை ஆதி பராசக்தியின் அவதாரம் என்று அவரது கட்சியினர் புகழ்ந்து வருவது தொடர்கிறது. அதேநேரம் ஆட்சியில் ஊழல் மலிந்துவிட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் கறிவருவதும் பலமாகக் கேட்கிறது. தமிழக தீக்கதிர் ஏடு வெளியிட்டுள்ள காட்டுன் இது.
தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் என்ற பெயரில் கொழும்பில் தமிழர்களை மிரட்டும் கும்பல்
ஏழுமலை)
பயன்படுத்தியதுபற்றி கவனிக்கப்படுவதாகவும் ஈ.பி.டி.பி அமைப்பினர் முரசுக்கு தெரிவித்தனர்.
ரெலோ அமைப்பின் பெயரையும் அக்கும்பல் பயன்படுத்தியதாகவும், அதனையறிந்து ரெலோ அமைப்பினர் அந்த குழுவின் தலைவர் என்று அழைக்கப்படும் பிருந்தநாத் அல்லது சூட்டா என்பவரை விசாரணைக்காக பிடித்துச் சென்றார்கள் பின்னர் எச்சரித்து விடுவித்ததாகவும் தெரிய வருகிறது. தமது தலைவரை ரெலோ அமைப்பினர் கடத்திச் சென்றது பெரிய அநியாயம் என்றும், முரசில் வெளியிடுமாறும் அந்தக் குழுவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முரசுக்கு தொலைபேசி மூலம் தெரிவித்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
வ்வாறான கும்பல்களால் பாதிக்கப்படுவோர் தமக்கு உரிய முறையில் தெரிவித்தால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்று வெள்ளவத்தை பொலிஸ் நிலைய அதிகாரி ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.
இக் கோஷ்டி பற்றி இன்னொரு தகவல் தாம் ஒரு சிறப்பு மலர் வெளியிடப்போவதாகக் கூறி தமிழ் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை அணுகி வாழ்த்துரை எழுதித் தருமாறு கேட்டனராம். அவர்களில் சிலர் அதற்கென்ன தருகிறோம் என்றும் கூறிவிட்டனராம். அதனை வைத்தே தமது காரியங்களை சாதிப்பதே கோஷ்டியின் திட்டம்
முகவுரை, முன்னுரை கொடுப்போர் அதனைக் கேட்பவர்களது முகவிலாசங்களை அறிந்து கொள்வது
வருவதாகவும்,
அவர்கள் தமது பெயரையும்
விலகியது தடை!
(காரைதீவு நிருபர்) 25 TIO தினமுரசு வேண்டும் என வாசகர்கள் Iருபர்) குரல்கொடுத்ததால் புதிதாக சமீபத்தில்
SIGNUE GħALLD LJLLLI நம்பல் ஒன்றினால்
தெரிவான பிரதேசசபைத் தலைவரொருவர்
உடனடி உத்தரவு பிறப்பித்து அதனை
வாங்கி நூலகத்தில் இடும்படி கைய அநாகரிகப் கட்டளையிட்டார்.
க்களில் தனியாகச் இச்சம்பவம் நிந்தவூர் பிரதேசசபையின்
சட்டைகள் செய்து
நூலக வளர்ச்சிக் கூட்டத்தின்போது இடம் பெற்றது. காரைதீவு பொது நூலகத்தில்
வாறான சில்மிஷம் ன்னர் வாங்கப்பட்ட தினமுரசு வார உறவினர்களால் தழ் கடந்த சில மாதங்களாக தடைபட்டமை էt-"UTմ, , குறித்து வாசகர்கள் கண்டனக்குரல் சில்மிவும் தொடுத்தனர் ஏலவே இருந்த செயலாளர் றார் துரத்திச் தினமுரசு "ರಾ"
ருந்துள்ளார் என UGUUdspol.
தற்போது வெள்ளியானால் தினமுரசு
ம் சிவில் நிர்வாகமும்!
நூலகத்தில் காட்சியளிக்கிறது.
தனிச் சிங்களத்தில் படிவங்கள்
நல்லது.
194அன்று எனினும் மட்டு மாவட்டத்தின் சகல பகுதிகளும் சிவில் ப்படவுள்ள நிருவாகத்தின் கீழ் வந்துள்ளதாகக் கருதப்படுவதால் மட்டு பாதிக்கப் மாவட்டத்திலிருந்து அழைக்கப்பட்டிருந்தவர்களின் கருத்தை வதற்கான ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதிருப்பதாக நேர்முகப் பரீட்சைக் குழுவினர் தெரிவித்ததாகவும் இதனால் தங்களது ம் தெரிவு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதாகவும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ள். ஆனால் வேதனைப்பட்டனர்.
LDIGILLID மட்டு பகுதியில் உள்ள ஒருவருக்கு சலுகைப் புள்ளி வழங்குவதற்கான படிவம் தனிச் சிங்களத்தில் அனுப்பப்பட் டிருந்தவர் டிருந்ததாலும், அப்பகுதிப் பிரதேசச் செயலாளர் தின் கீழ் அப்படிவத்தைப்பூரணப்படுத்திக்கொடுக்காததாலும் இதனால் சம்பந்தப்பட்டவர் நேர்முகப் பரீட்சைக் குழுவினர் ால் தமிழ் அப்படிவம் பூரணப்படுத்தப்படாதது சம்பந்தமாகக் வர்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வியினால் அப்பெண் கலக்கமடைந்து
பட்டிருந்த அழுததையும் காணமுடிந்தது. இருந்தது. நேர்முகப் பரீட்சைக் குழுவின் தலைவராக எஸ்.வி.ஆர். க்கப்பட்டி வேதநாயகம் திருமதிடபிள்யூ.எல்.பி.ரத்னாயக ஜிதலுவத்த
மிகுந்த ஆகியோரும் இடம் பெற்றிருந்தனர்.
ஏ.எம்.ஏ. ஹசைன்-ஏறாவூர் இப்படி
தனால் iGilcoolly
972 עLDIT (UDחטIID6(6לg தினமுரசு மே 22-28-1994 இதழில் ம்ே பக்கத்தில்
|J. Ti 6)LIL"Iq.
O இன்றுவரை இல்லை |b I GML) Φ60)Φ (அக்குறணை நிருபர்) அக்குறணைப் பிரதேசத்தில் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேலாக தொலைபேசிகள் சீராக இயங்குவதில்லை. அவசரமான அழைப்புகள் எதுவும் எடுக்க முடியாமலே இருக்கின்றன. முக்கியமாக வைத்தியசாலை, மரண அறிவித்தல் போன்ற அழைப்பு விடயங்களுக்கு சுமார் ஏழு மைல்கள் தொலைவிலுள்ள கண்டி நகருக்கே செல்லவேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனைப் பற்றி இலங்கைரெலிகொம் பகுதியினருடன் தொடர்பு கொண்டபோது தொலைபேசித் தொடர்பு லூப்" இல் இணைப்புக்கள் அதிகம் என்பதாக காரணம் கூறுகின்றனர். ஆனால் இதுவரை நடவடிக்கை எதுவுமே எடுத்ததாக இல்லை.
இந்த காரணத்தினால் மக்கள் அதிகமான பணம் கொடுத்து தனியார் தொலைபேசி நிலயங்களுக்கு போக வேண்டிய நிலமை ஏற்பட்டுள்ளது
ரெலிபோன் இருந்தும் எங்களுக்கு இந்த நிலை என்று அக்குறணை வாசியொருவர் மன உழைச்சலுடன் கூறினார்
முறைப்பாடுகளைச் செய்வது ஒன்றும் பெரிய விடயம் அல்ல. அவ்வாறான முறைப்பாடுகள் கிடைத்ததும் அவற்றை ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுப்பதும் எமது கடமையே. அதைச் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு முன்னதாக முரசு அவசரப்பட்டு செய்தி வெளியிட்ட மர்மம் என்ன? நடுநிலை வகிக்கும் முரசு தடுமாறி செய்தி வெளியிட்டது பெரும் வேதனை தரும் ஒன்றாகும்
முடிவாக ஒன்று தமிழ்த்தினப்போட்டி நடுவர் குழுவில் முரசின் திருமலை நிருபரும் நடுவர் குழுவில் ஒருவராகக் கடமை புரிந்தார். நீங்கள் வெளியிட்ட செய்தி உண்மையாயின் முரசின் திருமலை நிருபர்கூட தடுமாறித் தவறு செய்த நடுவர்களின் ஒருவர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உண்மை நிலையைப் பரிசீலித்து இதனைப் பிரசுரிப்பீர்கள் என
ರಾಣಿಗಳ್ನ
ETSUAEFT
திருகோணமலைகோட்தமிழ்தின் அமைப்புக்குழுச்செயலாளர் இதற்கான பதிலை முரசின் திருமலை நிருபர்தெரிவிப்பார் வெற்றி பெற்றவர்கள் உங்கள் மீது குறைகாணவல்ல தெரிவு
திப்பிற்குள் வெளிவந்த திருமலை தமிழ்தினப் போட்டிகளும் தடுமாறித் ளிலிருந்து தவறு செய்த நடுவர்களும் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்த ாலிசாரால் செய்தி தொடர்பாக விளக்கமளிக்க வேண்டியது எமது
சலுகைப் கடமைப்பாடாகும்.
திக்கப்பட்ட திருமலை கோட்ட மட்டத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்மொழித் லிசாரால் தினப்போட்டிகளில் நடுவர்கள் தடுமாறவும் இல்லை,
NFIGUGONGBILI ளிலிருந்து
எடுத்துக்கூற விரும்
LQ.J.Giflai) (34
தவறு செய்யவும் ஆணித்தரமாக புகின்றோம். வழமையாக இவ்வாறான ந்த பாடசாலைகள் தங்கள்
Jopi Indi, sili u , pluL வரைவிலக் கணங்கள் பற்றியே பிரச்சனை எனவும் விரிவாக LTT S TL L L L L L L L LS
}ত৫ঠা.06=11, 1994

Page 5
 

Page 6
மோதலுக்குத் தயார் நிலையில் தெற்கு யெமன் துருப்புக்கள் சிை
வட அராபிய வளைகுடாக் ெ உனும் இணையும் களிமுகத்தில் ான வளம் கொண்ட நாடு அரசியல் அடிப்படையில் என்று ரு வேறு ட் பிரிந்துள்ளது.
துருக்கியர்களின் ஆதிக்கத்துள் நூற்றாண்டுகள் இணைந்து கிடந்தது. ட என்ற பகுதியை பிரிட்டிஷார் 1839ல் கைபற்றினர் துறைமுகத்தினை அமைத்து செங்கடலுக்கும் மத்தியதரைக் கடலுக்கு ட கயெஸ் கால்வாய் வழி செல்லும்
ட தெ
பெறுவதற்கு ஏடனை பிரிட்டன் பயன்படுத்தி வந்தது.
பலத்த போராட்டங்களின் பின்னர் 1967ல் சுதந்திரம் பெற்றதுடன் தென் ஏமன் மார்க்சிய தத்துவங்களை ஏற்று சோஷலிச நாடாகத் திகழ்ந்தது. வட ஏமன் முதலாவது உலகப் போரைத் தொடர்ந்து துருக்கிய ஆதிக்கத்தை அகற்றிவிட்டு பழமை தழுவிய ஆட்சிமுறையினை ஏற்றுக்கொண்டது.
சோவியத்யூனியனின் சிதைவு இந்நாடுகள் இரண்டும் இணைய வேண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தத்துக்கு அடி கோலியது. ஆனால்
வட ஏமனைச் சே ஜனாதிபதியாகவும் ெ சலேம் அல் பெய்ட் உப ஆனால் இவர்கள் ந பகிர்ந்து கொள்வதி இராணுவத்தையும் ஒ சமமாகப் பங்கிடுவதிலு காட்டுவதாகத் தெரியவ
ஜனாதிபதி சாலே ஒன்றினை அமைத்தார் 21 பதவிகளைத் தந்தார் தீவிரவாத இயக்கமும்
s தனி இந்த இணைப்பு நீடிக்கப் போவதில்லை இயக்கத்தின் தலைவர்
ஜெரிக்கோவி விருந்தும் காஸாவிலிருந்தும் இஸ்ரேலியத் துருப்புகள் வெளியேறிவிட்டன.
ஆனால் அந்த இறுதி நேர நடவடிக்கைகளில் சில விஷமத்தனமான செயல்களும் இடம்பெறவே செய்துள்ளன. பிரிந்து செல்வோருக்குப் பிரியாவிடை அளிப்பதுபோன்ற சில அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறவே செய்தன. எனினும் அவை பாரதூரமான விளைவுகளை எற்படுத்திய தாகத் தெரியவில்லை.
வதந்திகளைப் பரப்பும் விஷமிகளும் விளைவுகளுக்குக் காரணமாக இருந்துள்ளனர். பகைமை உணர்வுடன் நீண்ட நெடுங்காலம் இருந்தவர்களின் அடிமனத்தில் தொக்கி நிற்கும்
கசப்புணர்வுகளை உடனடியாக நீக்குவது சுலபமான காரியமல்ல என்று அவதானிகள் கூறுகின்றனர்.
இஸ்ரேலியத் துருப்புகள் இதுகாலவரை புரிந்துவந்த பணிகளை பாலஸ்தீன விடுதலை அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் கையேற்றுள் ளனர். இவர்கள் இப்பிராந்தியத்தின் சிவில் நிர்வாகப் பணிகளையே பிரதானமாக ஏற்றுள்ளனர்.
எகிப்து, இராக் ஜோர்தான் போன்ற நாடுகளில் மறைந்து வாழ்ந்து நாடுதிரும்பு வோரைக் கொண்டே தற்போது 3000 பேர் கொண்ட படையினை அமைத்து பாதுகாப்பு சட்ட ஒழுங்கு ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பாக நியமித்துள்ளனர். இதில் விரைவில் 9000 பேர் பணிபுரிய வசதிகள் அளிக்கப்படும்.
இன்னும் சில யூதக் குடியிருப்புகள் பாலஸ்தீன எல்லைகளுக்குள் உள்ளன. இவர்களுடைய பாதுகாப்புக்காக இஸ்ரேலியப்
---
酸
GFijg5 Gsi
ele 9
படைகளின் சில பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு கடைப்பிடிக்க வச பாலஸ்தீன கூட்டு ரோ செய்யப்பட்டிருந்த பாலஸ்தீனர்கள் போ தருவதில்லை என்று வருகின்றனர்.
மேற்குக் கரையில் இருந்த போதிலு குறிப்பிடத்தக்க அறிவிக்கப்படுகிறது.
"முன்பு அவர்கள் பகையாளிகளாக இ உண்மைதான். ஆனால் புரிந்துணர்வு ஏற்பட் உரையாடி மகிழ் குடிபானங்களை ப கொள்கிறோம்" என் படையைச் சேர்ந்த ஒ
வயதான பிரெய்ன் லாறா டெண்டுல்கர் என்று கூறப்படுகிறார். கி ஒரே டெஸ்ட் ஆட்டத்தில் ஒரே இன்னிங் குவித்து உலக சாதனையினை நிலைநா 36 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சேர் : ஒரே இன்னிங்சில் 365 ஓட்டங்களை படைத்திருந்தார்.
இந்தச் சாதனையினை எட்டுவதற்கு நிமிடங்கள் ஆடவேண்டியிருந்தது. ஏற்கன சாதனையினை லாறா முறியடித்ததும் பா திரண்டிருந்த 12000 பார்வையாளர்க பாதுகாப்பாளர்கள் மற்றும் பொலிசார் ஆ ளை விதைானத்துள் ஏக காலத்துள் நி ை பெறு பெரும்பாட
இங்கிலாந்து ஆட்டக்காரர்களை அணியின எதி தாடி போதே இந்த நிலைநாட்டப்பட்டது. மைதானத்தில் பாகிஸ்தானுக்கும் நடைபெற்ற போட்டியின்போது இங் ா எடுத்திருந்தார். அவருக்கு இந்தச் சாதன 10 மணி 14 நிமிடம் தேவைப்பட்டது அ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பதுபோல் இப்பொழுது இரு திகளுக்குமிடையில் பயங்கர
ஆட்சிமுறையினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை முன்வைத்தார்.
தல்கள் தலையெடுத்துள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து DLL U ஒரு வருடத்துக்கு முன்னர் ஜனாதிபதியான அல் பெய்ட் வட ன் இருநாடுகளுக்கும் ஜனநாயக ஏமனைவிட்டு வெளியேறினார்.
பிலான முதலாவது பொதுத் தல் இடம் பெற்றது.ஆனால் காரப் பரவலாக்கலுக்காக டபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகள் ாதங்களாகி ஈற்றில் பெரும் முறைப் GLITUTL'LLDT.g. டித்து விட்டது.
நாட்டின் வளத்தைப் கிடுவதிலும் Gլ յոլ լր Iட்டிகள் வலுவடைந்துவிட்டன. 6Тш06йг தலைநகரான ாவின் மக்கள் வாழும் பகுதியில் தமாத நடுப் பகுதியில் நவீன தமாகக் கருதப்படும் 'ஸ்கட் கணைக்குண்டொன்று விழுந்து பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். த 4 வருடங்களாக நிலவி த ஒற்றுமை இன்று தவுற்றுவிட்டது. ந்த அலி அப்துல்லா சாலே தன் ஏமனைச் சேர்ந்த அலி ஜனாதிபதியாகவும் உள்ளனர். Iட்டு வளங்களை பரஸ்பரம் லும் பொருளாதாரத்தையும் |ன்றிணைத்து அதிகாரத்தை ம் எந்தவிதமான அக்கறையும் NGJIGO) GAU. 1பேர்கொண்ட அமைச்சரவை இதில்தான் சார்ந்த கட்சிக்கு இந்தக் கட்சியில் இஸ்லாமிய இணைந்திருக்கிறது. இந்த நாட்டில் மீண்டும் சோஷலிச
இதன்பின்னரே துப்பாக்கியின் துணை
கொண்டு பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும்
தீவிர பணிகள் ஆரம்பமாயின.
அயலிலுள்ள பல அரபு நாடுகள்
சமாதானப் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி இருநாடுகளுக்குமிடையில் பெரும்போர் முளும் அபாயத்தைத் தடுக்க முயன்று வருகின்றன. ஆனால் அவை நல்ல பலனைத் தருவதாகத் தெரியவில்லை.
இங்கு போர் உக்கிரமடையுமானால் அது உலக நாடுகளின் தலையீட்டுக்கு வழி வகுக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
ந்துக்கான ஏற்பாடுகள் 60. ஆனால் துமான ஒத்துழைப்பு இஸ்ரேலியர்கள் கூறி
இத்தகைய இழுபறி D ஜெரிக்கோவில் மைதி நிலவுவதாக
எங்கள் ஜென்மப்
ருந்தனர் என்பது இன்று எங்களுக்குள் டுள்ளது. நன்றாக கிறோம். உணவு ரஸ்பரம் பரிமாறிக் I) இஸ்ரேலியப் ருவர் கூறுகிறார்.
இவர் சாதனை படைத்தும் ஓடிவந்து பாராட்டியவர்கள் முக்கியமானவர் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் D (A). சாதனையினை நிலைநாட்டிய அதே சேர்
ரிக்கெட் வரலாற்றில் சில் 375 ஓட்டங்களைக்
ட்டியுள்ளார். S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SLS ால் பேர் கார்ஃபீல்ட் சோபர்ஸ் தான் "சாதனைகள் பெற்று சாதனை எதுவும் சாஸ்தவதமானவையல்ல. அவை
எப்போதேனும் முறியடித்கப்பட வேண்டிய வையே இத்தகைய சாதனையை எட்டுவதற்கு லாறாவே தகுதியானவர் என்பதனை நான் நன்கு அறிவேன். லாறா ஆடுவதை முதன் முதலில் பார்த்த அன்றைய தினமே இவர் ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக விளங்குவார்
லாறா 12 மணி 46 வ சோபர்ஸ் படைத்த GOоштGIII 46шћsafku ரூம், காவலாளர்கள்
கட்டுப்பாடு என்பதனைக் கண்டு கொண்டேன்" என்று புகுந்துகொண்டனா சேர் சோபர்ஸ் கூறினார். ாகி விட்டது.
"இன்று என் வாழ்நாளில் ஒரு மிக வெஸ்ட் இன் முகமொன் நாள் * குவிந்த மக்கள் மாபெரும் சாதனை
as a வாந்துக்குமிடையில் ாந்து அணியைச் ஓட்டங்களை வினை நிலைநாட்ட ப்போது சோபர்சுக்கு
சோபர்ள் அவர்களே நேரடியாக வந்து மனதாரப் பாராட்டிய சம்பவம்" என்கிறார்
TDT
லாறாவை மேற்கிந்திய தீவு அணியின் முன்னாள் கப்டன் விவியன் ரிச்சட்சும்
ہے۔۔"۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ZADUGBALLT GOT IT g5 LITT rī
இ) லகக் GANTIGOLIJAS ITA கால்பந்து போட்டியில் ஆர்ஜெண்டினா அணிக்காக சூப்பர்ஸ்டார் மரடோனா விளையாடுவது உறுதியாகிவிட்டது. மரடோனா
(வலதுபுறம் கமரா பதிவு செய்தது. மரடோனா ஆடுவதால் ஆர்ஜெண்டினா நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது.
அலையில் திணறிப்போய்விட்டேன். எனக்கு وےr//%ے;;n மிகவும் மகிழ்ச்சியினை ஊட்டியது டாக்டர் லாறா, இங்கிலாநதில
வோர்க்விக்ஷயர் கவுண்டி அணிக்கு ஆட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய வீரர் மனோஜ் 'ನ್ತಿ। பதிலாக லாறா அந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். அந்த அணியில் ஒரு
SS S S MS MS S S S S S S MS S S S SASASA SSL S S

Page 7
 

Page 8
 

Page 9
 

Page 10
|"N*TTMLTMEN ) ----osus IIIS '$1 - 0\u000 çmsg:ils sons soduos soos on
6919), "Nosoɛ TIL
TŶNOLLICIWYLL
》ÅTTsinae
·
-_-_
6,1 || || . | HO 11:1 vaes )
'exsueI JS (II od uolo, , , , osea.seldoo)sae . . . .
symilosoá) 198 Raem, mae9年自国649é
「 「 「T『T-------------------|Nosos||o ), sinaec sin sowohl
©aeos@o@ın so oroso gae,· |- ( )
Inflosso osao, ), r :-(
@群>_|-- þín. No opse
so :: icon inni oss: ( )
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•
위의피회의미의의 SL8089 w HIV,II,Iowa WHIVAAVIN VATIS VAN ’60’ON
TOEHAAGIT V HIV (Hes
suíços, sūpu súsınaeus seo a @@@naeus queum ideo quonnos quae mosso soseso seko suấppe quintifi ipsae meum reso stereso sunɔ, nɛ ŋsɛsɛ sɛ sɛrɛɛŋ noe sığ sesẽ quae trium mês fie Lúgos relisme is olisioon sejŝosoqo en mees , maessé off
suae się usosios sob súlyosonesië of sub maenige soupes, ossiese soom, som soojennon soos eolae sogono sposo.
saeelesunɔ ŋđer, assum praes) sonaeopuolimerosso sono Ĵeĵuo, seso posson slepuseleloa seos, seso sissee essessões son sae,
nirsipokeo que umnoso se sé ídereséseves offsesuai onusso lelo a soseums olaeso seuấnnog puler seriaeuos semuae fî sê moeroeso praesumus? suaegse popoloose ses sae nowo-ingo messé os moteologieosus số, sẽ noong seos@s es 77 yısı so * I******** 日劇團u劑。*men
suuressis saemus ssssssssss ¡rione sé mungoso ¿?offs Imposé sıfırı seloop som súostra aensão os símbowesooloģgonomų, spe imposoj shtinsko s@gog sinne souosog yno lo sosomus sofi sé sessa sé sé sung@s og finsko saeuaerere, mụng sẵn seus que umiese os seguin, so soos 'gouno
*U*U* 隱唱u隱Lnsistersese spolený filoloostesso saeuo meumýs, műves
simpero oso seus effusions@naee useolae sele, , , sae
rece po swegs-, sosioso
suorio:Duo utwoulle soornaeo agu-lỗ spoorweo ŋwe ŋontae o'r syv-årig uits quaessos
sooloosse, lernesseologog snookes leista
点唱祖国ung-g的混0仁国 *Q日Q白nQ @增國信nQ nguočio los lors los uno
sraeling saef Los§, | }
Įsiglo , IIIĢIssos israel Jisī£9 JIĠIngos quaen giorno possesī£ 凹) odsonsuon unsous-soof, see, mae
Los797||8||CITLIJN-3

Page 11
மனிதனுக்கும் கொம்பு வரு
b) I DID தெ
ட்வினுக்கு கொம்பு முளைக்கும் முன்னரும் விதரை முரசு அறிமுகம் செய்திருந்தது.
அறிமு ன்றவரின் பெயர்
உலகப் புகழ்பெற்ற பிரபலமான ஜிப்ளி அந்த்
செய்தவர் நாச வங்கியில் பணிபு
ருக்கி நாட்ட கரடிகளை வைத்து
பனம் சம்ப திட்வின் கொடுமைகள் பற்றி முரசு வது இதழ்9ம் பக்கத்தில் படத்துடன் தகவல் வெளியிட்டிருந்தோம்.
இத்தவை ஏடி கொடுமைகள் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆகிய மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கும் பரவிட்டதாக மேலும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன
ffet, og - a - I eft மற்றும் சோவியத் யூனியனிலிருந்து பிரிந்த நாடுகள் பலவற்றிலும்கூட க்கொடுமை பரவியுள்ளது.
வாய்பேசா மிருகங்களைக் கொடுமைப் படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கான உலகளாவிய நிறுவனம் இதனையிட்டு ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ளது. இத்தகைய மிருகங்களுக்கு மீட்சி தரும் உலகளாவிய பிரசார இயக்கம்
ஜூன்.05-11,1994
ஒன்றினை விம் டி கொக் GT GUTLIGJIT ஆரம்பித்துள்ளார்.
கரடிக்குட்டிகளை பிறந்து ஓரிரு மாதங் களிலேயே தாய்க் கரடியிடமிருந்து பிரித்து விடுகின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல் குட்டியின் முன்னிலையில் வைத்து தாய்க்கரடிக்கு மிகப் பயங்கரமான சித்திரவதை தரப்படுகிறது. அதனைக் கொன்று குட்டியின் கண்முன்னே அதன் தாயின் தோலுரிக்கப்படுகிறது. இதனால் அக்குட்டிக்கு என்றுமே மறந்துவிட முடியாத கொடிய பயம் ஏற்பட்டு விடுகிறதாம்
குட்டியின் முக்கில்-மாடுகளுக்கு க்கணாங்கயிறு மாட்டுவதுபோல், துளையிட்டு ரும்பு வளையம் ஒன்று மாட்டப்படுகிறது. இதிலிருந்து சங்கிலி ஒன்று பிணைக்கப்படும். தொடர்ந்து கரடிக்குட்டிக்கு நடனம் கற்பிக்கப்படுகிறது. இதுவும் மிககொடுமையான
முறையில்தான் நடை
நெருப்புத் தணவி தாம்பாளம் ஒன்று ை ளத்தில் சூடு தாவிய ஏற்றப்படும் பாதங்கள் துள்ளும் இதற்கேற். எழுப்புவார்கள் இதே தாள ஒலிகேட்டதும் ஆடப்பழகிக் கொள்கி
இவ்வாறு பழக் தெருவாக இழுத்து LA DIBITLG) 20 GvGAVIT FÜ கரடி ஆட்டம் தொடங் ஆட்டுவிப்பவனுக்குடே GaĵGodfisö7 D607ff, LUGOSTI புதுப்புது விதமான படுகின்றன.
தின
 
 
 
 
 
 
 
 

காத்துக்கிடந்தும் தண்ணி வராத கோபத்தோடு
தீர்க்க
(Lyo GOPLalso a
நிலவுகிறது. அதுவும் சேலம் போன்ற பகுதிகளில் தண்ணி பஞ்சம்பட படுத்துகிறது.
குடிநீர் குழாய்கள்முன் நள்ளிரவு வை
தூங்கப் போவார்கள். அவர்கள் தாங்க
தொடங்க தண்ணீர் வரத்தொடங்கும் இதன ஒரே பிரச்சனை. தூங்காமல் எ
நாளைக்குத்தான் இருக்க முடியும்
குடும்பத் தலைவிகளின் கவலையை
தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட
பறுகிறது. ன் மீது உலோகத்தாலான வக்கப்படும். அத்தாம்பா புடன் அதன்மீது கரடி ல் சூடு தாங்காது கரடி மேளம் தட்டி ஒலி பழக்கத்தில் மேளத்தில் கரடி துள்ளித்துள்ளி *列、 ப்பட்ட கரடிகள் தெருத் செல்லப்படுகின்றன. பயணிகளைக் கண்டதும் நம் அவர்களும் கரடியை ாதிய சன்மானம் அளித்து சம்பாதிக்க கரடிக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப் ப்பயிற்சிகளெல்லாமே
TJDGui
பாவையின் கரங்களில் உள்ளது பலூன் அல் த யானைப் பறவை ஒன்று
இங்கிலாந்திலுள்ள ப்ெண் ரு ரூபா குறைந்தாலும்க் கொடுக்கும் எண்ணம்
29a). Ei
ஏலத்திற்கு
அதனை வாங்கிப் பயன்படுத்தினால் குடும்பத் தலைவிகள் blogu தாங்கலாம். எத்தனை மணிக்கு தண்ணி வந்தாலும் அந்தக் கருவி அவர்கள் பெயர் சொல்லி அழைத்து எழுப்பிவிடும்.
சரசு தண்ணீர் வந்துருக்கம்மா எழும்பம்மா" என்று குரல் கொடுக்கும்.
அந்தக் கருவியில் டேப்ரெக்கோடர் சிறிய கடிகாரம், சிறிய சர்க்யூட் ஆகியவை உள்ளன. குடிநீர் குழாயிலிருந்து தண்ணீர் விழும் இடத்துடன் சேர்த்து அந்தக்கருவியை கட்டிவிட்டால் போதும்
|||||||||iul Oyi Offlin
வெற்றியாகிவிட்டது.
凯gus @@
கருவியைக் Nig த்துள்ளார்.
LL S D SD S SSSS S LLL B DL S D S D S D S S HD D SD DS LLL D H L
ரட்டிய சர்வாதிகாரி
JTG)6) 6
திரவதன் கூடியவைதான்.
இத்தகைய சித்திரவதைகளைத் தாங்கும் கரடிகள் நீண்டகாலம் உயிர்வாழ முடிவ தில்லை. ஆகவே புதுப்புதுக் குட்டிகள் தேவைப் படுகின்றன. போட்டிகளும்-வியாபார ரீதியில் பெருகுவதால் இந்தக் கரடி இனங்கள் அந்த வருகின்றன. உலகிலுள்ள 6 வகை கர இனங்களில் இன்று 5 வகை இனங்கள் சந்தி விருத்தியின்றி அழிந்தொழிந்து போய்விட்டன என்றும் மேலும் இரு இனங்கள் அருகி வருகின்றன என்றும் ஐரோப்பாவில் மிரு விடுதலை இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஜோனதன் பியேர்ஸ் தெரிவிக்கிறார். இந்த இனக் கொலை மற்றும் சித்திரவதைகளுக்கெதிராக சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த மிருக நேய உணர்வாளர்கள் தீவிர போராட்டம் நடத்த முன்வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதன் விலையும் அதிகமில்லை. 200 ரூபா மட்டும்தான். அப்துல் GT60)
பாராட்டுகிறது.
(BFG)
ஆண்டது ஆண்டு
a Logitolla) படத்தில் உள்ளவர் பிரான்ஸ் நாட்டின் LNJ LI a) Filia IT gf assi Trf, GALILL- FIT 6i6i. டிகூல்,
G) Jurai J. c. இருந்தாலும் அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு போட்ட ஆட்டத்தில் சூடு அதிகம்
பொறுக்கமுடியாத தீவிரவாதிகள் கூல்மீது குறிவைத்தனர்.
ஒரு தடவை இரு தடவையல்ல 31 தடவை. தடவையும் கூல் கொலை முயற்சிகளில் இருந்து தப்பினார்.
நாட்டின் தலைவர் ஒருவருக்கு எதிராக அதிக தடவை கொலை முயற்சி மேற்விெப்பட்டதும், அதில் இருந்து sus - GALJUJ60J 2 GV9, FITg56060 ா பட்டியலில் இணைத்துவிட்டது. வி சுலின்படம் இருக்கிறது.
உன் பிரான்ஸ் மக்களது மனதில் இருக்கிறாரோ இல்லையோ சாதனைப் புத்தகத்தில் இருக்கிறார்.
கூல் பதவியில் இருந்தது 1958முதல் 90வரை கூல் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியாக இருந்தார். 12 வருடங்கள். அந்த 12 வருடங்களில்தான் 31 கொலை முயற்சிகள் சார்ள்ஸ் டி கூலின் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற கொலை முயற்சிகளை கருவாக வைத்துத்தான் த டே ஒவ் த ஜக்கோல் (The of the Jackal) stairgrib yidad படம் உருவாக்கப்பட்டது
திரையிடப்பட்ட ெேமங்கும் LL) வசூலில் சாதனை உடைத்தது.
கூலின் கதையில் ஹீற் படத்தை சூப்பர் ஹிட் ஆக்கிவிட்டது.

Page 12
 

Page 13
 

Page 14
 

Page 15
சாப்பாடு மற்றும் சிற்றுண்டி வகைகளுக்கு நீங்கள் நாடவேண்டிய இடம்! சுகாதாரமான தயாரிப்பு-சூடான உபசரிப்பு உங்கள் திருப்தியே எங்கள் எல்லை II DSII J. J. Gil.
NEWARIYA BAWAN இல9, டாம் வீதி, கொழும்பு-12 தொலைபேசி 43536
முதலாவது பிறந்த தின வாழ்ந்து
5, 1991 மொஹமட் றினோஷன்
தம்பதியரின் மட்றினோவுன் -*|
- ഞാu13:്
உக்ரைனில்
| = \ = \ffffffff,
it fish ஸ்வான் சித்திக் ஹம்சின் . Gainit) sa Ti
குடும்பத்தினர் றினோசாசிஹான
அன்டி குடும்பத்தினர் பஹ்மிதா
u а у то Listă, ovu|Ii Jj ()|
மீன் மும்தாஜ்
ܠ ܒ .
ܘ ܒ ܐ ܕ ܒ
பொருந்து
*。 பொருத்தினால் எப்படியிருக்கும் G மருத்துவத்துறை விஞ்ஞானிகளின் 藏 G
: riiu 9 凯斯 历爪 ਹੈ। சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது சீட்டல் 鷺 அழகியின் பெயர் எரிக்கா 52 காட்சிச்சாலையில் பிரஸ்ரன் பிரஸ்ரன் அருகில் "" 蠶 உள்ளது அவரது செல்லமான SLS z K S T S L LLLLLLLT YS LLL T TTTL
விபத்தில் இழந்து விட்டது. :
யூரி என்று பெயரிடப்பட்ட அழகி வாடிப்போனார். তােত ஆராய்ச்சிகளின் இறுதியில் நாய்க்குட்டியை ஊர் பொருத்தப்பட்ட இந்த டுேபிடித்து கொடுத்தார் செயற்கைக் ைநன்றாகப் : தந்துவதாலும்குரங்குச் ாேத்தடுத்து 'கு' க்க: கொடுத்து 55 PUH3 bol"U"2"***"o | nn og sa ாட்சிச்சாலை அதிகாரிகள் 3.5" In anda nai. 50 %"Ти бити“! шип.
J, JIDTGOT தோழமை
iO5-11, 1994
 

தோற்றத்தோடு ஜோர்ஜ் இரசிக்கிறார் துணைவி கெர்ரி 955ம் ஆண்டு காதல் நெருக்கத்தில் கெர்ரியும் ஜோர்ஜும் இடது பக்க படத்தில்
ர்ஜ் எஃபர்மான் முன்னாள் ஆணழகன் 1953 --கெர்ரி மகன் பொப்புடன் 195ல் நடத்தப்பட்ட உலக ஆணழகன் போட்டியில் ஆெணழகனபடத்தை வென்றபோது ஆனகன் பட்டத்தை வென்றவர் இன்று இவருக்கு இரண்ட் 68 வயதாகிறது. கெர்ரி என்ற 12வயதான பெண்ணை தி அண்மையில்தான் இவர் திருமணம் செய்துகொண்டார்
இவர்களுடைய கதை விசித்திரமானது 15ம் ஆண்டின் ബ மத்தியில் கலிபோர்னியாவிலுள்ள வெளிள் கடற்கரையில் இவர்கள் முதன்முதலில் சந்தித்தனர்
அப்போது ஜோர்ஜ் அமெரிக்காவின் அ ை விருதினைப் பெற்றிருந்தார். இருவரும் ஒருவரை ஒரு கண்டதும் காதல் வசமாயினர் இருப்பினும் கெர் அப்போது வாறன் என்பவரின் மனைவி அத்துடன் ஒரு பெண் மகளின் தாயாராகவுமிருந்தார். இதனால் இருவரும் தம்பதியாக முடிய நிலையிலிருந்தனர். எனினும் தனிமையில் பல தடவைகள் சந்தித்து அன்பைப் பரிமாறிக்கொண்டனர்.
கெர்ரிக்கும் வாறனுக்குமிடையில் மணமுறிவு ஏற்பட்டது. இத்தகைய சந்தர்ப்பம் ஒன்றில் கெர்ரியின் வீட்டுக்கு
இடையில் விடுபட்ட தொடர்பு மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டது செர்ரி கருவுற்றாள். எனினும் இந்த உறவிலும் ஒரு முறிவு :
ஜோர்ஜ்-கெர்ரியும் பிரிந்தனர். 1962ல் ஜோர்ஜ் உலக ஆணழகன் பட்டத்தை வென்றபோது அவருக்கும் கெர்ரிக்கும் பிறந்த பையனுக்கு பத்து வயது ஆனால் ஜோர்ஜ் தனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் என்பதை அறியமாட்டார் 37 வருடங்களின் பின்னர் பழைய காதலர்கள் மீண்டும் சந்தித்துக்கொண்டனர். அப்போது 36 வயதான ஒரு மகன் இருவருக்கும் மத்தியில் தோன்றினான். தனது மகன் தான் அவன் என்ற உண்மை அறிந்ததும் ஜோர்ஜ் பூரித்துப்போனார் இப்பொழுது தடை ஏதுமின்றி இருவரும் தங்கள் மகன் பொப் முன்னிலையில் திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

Page 16
சந்தேகம் ajrefi၉၈၈) சொத்து கைக்கு 6 வேசத்தைக் களைந்த
54/T60
தூதராக இருந்த
காலியின் முன்னாள் - சாகரேக்கும், அக்பருக்கும் ஒத்தட்
GRS (ICT 665 (N35 GT ¬¬%#2##2, 7 37ܨ
LP D G
ாமியர் சாரதானந்த
வந்த நிலையில் போலிச் சாரதானந்தா எனப்படும்
ligi Gogi
2யி ஃபிஸ்செர் என்ற 18 இளைஞன் கிறிஸ்ரீனா 37ms crarg0 அழகியைத் ܒܘ ܟ ܒ ܬܐ வித்தான் ஆனால் ஏதோ த்தினால் காதலியைக் டான் தனது மகளைக் கைவிட்ட விக்கு கொலையாளிகளை அடத்தி கொன்றுவிட்டாள் கிறிஸ்ரீனா
தாய் இன்று நீதிமன்றத்தில்
–uLJTigi, காணப்பட்டு
sou Longit as at Talasiafa
== TDT GUFU னெரோ என்ற 5 வயதுப் பெண்னே ஜோயி ஃபிஸ்செரைக் கொலை செய்யத் திட்டம் திட்டியவள். இவள் ஒரு பிரபல மருத்துவரின் 37 ܡܢ ܡܨܥܒ.
மகளான கிறிஸ்ானாவும் இரண்டு வருட காதல் வயப்பட்டி 555- ടിബ ലിബ கிறிஸ்ரீனாவை உதாசீனம் செய்துவரத் S S S S S S S S S S LaL வேண்டுகோள்ள அவன் செவி
அவுஸ்திரேவிய
செரும் டோறா கிறேசியாவின்
விடை கொடுத்தார்.
இடையே காதல் மலர்ந்தது. ருக்கு சாகரேயின் சொத்துக்கள் ஆசை முற்றும் துறந்த சாமியாராக ஊரை றிய சாரதானந்தாவுக்கு பெண்ணாசைாசை நிறையவே இருந்தது.
சாகரேயோடு 4 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த க்கு சொத்துக்களை விரைவாக அடையும் ஆசை வந்துவிட்டது.
அன்று சாகரேக்கு தன் கையால் போட்டுக் கொடுத்தார் சாமியார்
சாகரேயும் தன் கணவரின் பரிவை வியந்தபடி ரீயைக் குடித்தார். குடித்தவர் குடித்தவர்தான்- பிறகு பேசவே இல்லை அப்படியே மயங்கி விழுந்தார்.
"யாரங்கே?' சாமியாரின் குரலுக்கு ஓடிவந்தார்கள் 4 ஆசாமிகள்
அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பணம் கொடுத்து
தயாராக வைத்திருந்தார் சாமியார்
அந்த 4 பேரும் சேர்ந்து ஒரு சவப்பெட்டிக்குள் வைத்து சாகரேயை மூடினார்கள் வீட்டின் பின்புறம் பெரிய ழி தோண்டி அதற்குள் சவப்பெட் 醬
இந்தச் சம்பவம் நடைபெற்றது ம்ே ஆண்டு மே மாதம் 28ம் திகதி
சாகரேக்கு ஒரு மகள் இருந்தாள் பம்பாயில் படித்து வருகிறாள். அம்மாவைக் காணவில்லை என்று பொலிசில் புக கொடுத்தாள்.
பொலிசார் விசாரித்தனர். சாமியார்
காதலித்துக் 2004, 6 LITT GÖT
g5 TT GÖDIGT I
அழித்துவிட ஆணையிட்டாள் அன்னை
அவனுடைய வீட்டின் அருகிலேயே சுட்டுக்கொன்றனர்.
பொலிசார் தீவிர விசாரணையின் பின்னர் டோறாவையும் மரியா மாட்டின்ளை யும் கைது செய்தனர். மரியாவின் நண்பனாகக் கருதப்படும் டானியல்
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு புதைக்கப்பட்ட இடமு
பட்டாள். ஜோயி மகளுடன் சேர்த்துவைக் ட பெரும் மேற்டென் எதுவும்
சோதிடம் கூறும் மேர் செடெஸ் மார்ட்டின்ஸ் என்பவரின் உதவியுடன் இஸ்ரேல் ஒவிவேஸ் மற்றும் ஹெரிபேட்டோ பியூன்றென் லானா ஆகிய-கூலிக்காகக் கொலை பயும் இருவரை நாடினாள். இவர்கள் ருவரும் ஜோயி ஃபிஸ்செரை
ακό και δ) είο το οδεία
கார்ஸாவும் இக்கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக பொலிசாரின் விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது.
கொலையாளிகளான இஸ்ரேலும் ஹெரிபேட்டோவும் கொலை செய்தமைக்காக டோறா கொடுத்த பணத்துடன் எல்லையைக் கடந்து மெக்ஸிக்கோ நாட்டுக்குள் சென்று தலைமறைவாகிவிட்டனர். լորայր மாட்டின்ஸ் - தான் கொலைகாரர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு கொலைக்கு உடந்தை யாக இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டு விட்டாள். விசாரணைகளின் முடிவில் ஜூரிமார் மூன்று மணிநேர ஆலோசனையின் பின்னர் ஐவரையும் குற்றவாளிகளாகக் கண்டுள்ளனர்.
பெட்டிக்குள் சிதை
இத்தாலியிலு: படுகொலைகளைச் GriIII LILLGIFT AGGIf
# GöI GOT IT LANGST GOLDIT பிடிபட்டுள்ளான். G)8/1600860GM.j G. பியற்றோ பக்கியான கைகளில் அகப்பட் GlaDOGULLİTG601) ஆண்கள் 9 பே G]aITaJG LJLLLJLLL அதுவும் சாதா சூடு சுட்ட பின்ன உடலின் முக்கிய ஆயுதங்களால் குத்
Glas, IT GD GAJL LJLLL எடுக்கப்பட்டிருந்த காயங்கள் ஏற்படுத் FASGA) GESIT GODGAJ சனிக்கிழமை நேர துப்பாக்கியின் ரவை காரணம் என்பதை பொலிஸ் தீவிர ஒரு நபரா? அல்லது முடியைப் பிய்த்துக் இந்த நேரத்தி அதில் கொல்லப் உரிக்கப்பட்ட தோ
அதன்பின்னர் பொலிஸ் பொறுமை கிடைத்த முக்கிய பாகியான் என்பவர வீட்டின் பின்பு
துப்பாக்கியும், ரை பட்டவர்களது உடல்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பழங்கலைகளை
வந்ததும் சாமியார் தன் ார். காவி உடைக்கும்
டில்லிக்குப் போனார்.
கூறிக்கொண்டு இந்தியத் தலைநகரான
சாமியாரின் வேசக் கலைப்பு நாடகத்தால்
ஆய்வு செய்வதாக
EL GEST JÄIGATITÍT.
ஆசாமிகளும் கைது ெ
கிடந்தது.
உஷாரான பொலிஸ் அவரைப் பிடித்து
விசாரித்தது.
பொலிஸ் கவனிப்பில், எலும்புகள்
LLLL LL LLLLL S LGLTLLL SSS LLLLLL LL0GLTLLLLS
சாமியாருக்கு உடந்தையாக இருந்த 4
சாகரே சவப்பெட்டியோடு புதைக்கப்பட்ட இடத்தை சாமியார் காட்டினார் தோண்டிப் பார்த்தபோது சாகரேயின் சிதைந்த உடல்தான்
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்த GETAL GALITANT கண்டுபிடித்துவிட்டார்களே அது போதும்
சாமியார் இப்போது கம்பி எண்ணுகிறார்.
FilJLLIL"LGOT.
ப்போதாவது
முன்னர் சவப்பெட்டி b), LÉTESÜLÉ fair GSi து கிடந்த உடலும்
தீர்ப்பு எப்படி இருக்கப் போகிறதோ?
இவர்கள் இருவரும் சிறுவயதிலேயே துப்பாக்கிகளோடு புறப்பட்டு விட்டார்களோ என்று நினைக்கிறீர்களா? அதுதான் இல்லை. சும்மா ஒரு ஜாலியாக கெள போய்ஸ் ஸ்ரைலில் உடையணிந்து போட்டோவுக்காகப் போஸ் கொடுக் கிறார்கள். அமெரிக்காவில் DIGITGI சின்சினாட்டி என்னும் பகுதியைச் சேர்ந்த இணைபிரியாத நண்பர்கள் இவர்கள் வயது? மூன்றே மூன்றுதான்! O
காலைகள் எட்டு யக்கலக்கியகொலைஞன் கைது
TGT
ஃபுளோரன்ஸ் நகரில் LIGA செய்து, அவ்வாறு கொலை ன் உடல்களின் பல்வேறு அங்கங்களைச்
வெட்டிய கொடிய அரக்கன் 1968முதல் 1985வரை 8 இரட்டைக் |சய்துவிட்டு அ பாவிபோல் நடமாடிய என்பவன் இப்பொழுதுதான் சட்டத்தின் டு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படுகிறான். ாரின் மொத்த எண்ணிக்கை 16 Iñi - GNL GÖStasi 7Guin.
பாகங்கள் வெட்டி எடுக்கப்படும். கூரிய நிக் குடையப்படும்.
பெண்களின் மர்மஸ்தானங்கள் வெட்டி ன. முக்கிய உறுப்புக்களில் கத்தியால் தப்பட்டிருந்தன. களுக்கும் தெரிவு செய்யப்பட்ட தினம் ம் இரவு வேளை பயன்படுத்தப்பட்ட கள் ஒரே துப்பாக்கிதான் 16 கொலைக்கும்
தெளிவுபடுத்தின. மாக விசாரித்தது கொலைக்கு காரணம்
து ஒரு கும்பலா? என்று அறிய முடியாமல் "
கொண்டது.
பொலிசாருக்கு ஒரு தபால் வந்தது. பட்ட ஒருவருடைய உடலில் இருந்து பின் ஒரு பகுதி இருந்தது.
கொலைகள் நின்றுவிட்டன. எனினும் யாக மோப்பம் பிடித்தது. பொலிசாருக்கு தகவலை அடுத்து 1992இல் பியற்றோ து வீடு சோதனையிடப்பட்டது. றம் ஒளித்துவைக்கப்பட்டிருந்த கைத் வகளும் சிக்கிக்கொண்டன. கொல்லப் ளை வெட்டிக் கொத்தப் பயன்படுத்தப்பட்ட
முதலில் துப்பாக்கியால்
கூறுபோடுவது
ஆயுதங்களும் மாட்டிக்கொண்டன.
பாகியான் ஒரு விவசாயி. 68ம் ஆண்டு முதல் யாருக்கும் சந்தேகமே வராமல் கொலை வெறி வேட்டையை நடத்தி வந்தான்.
வக்கிர மனம் படைத்த பாகியான் உடல்களை வெட்டி என்ன செய்தான் என்று நினைக்கிறீர்கள்? ஜாலியாகச் சப்புக்கொட்டி சாப்பிட்டுவிட்டானாம்.
இப்போது இத்தாலிய ஃபுளோரன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடக்கிறது. 200 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு மரண தண்டனை இல்லை என்பதால் அந்த மனித மிருகம் தனது மீதிக் காலத்தை சிறையில் கழிக்க வேண்டி வரலாம்.
ஜூன்.05-1,1994

Page 17
 

Page 18
அறிந்து கொள்ளுங்கள் - ஆரோக்கியம்
III.iii.
DIGITiji) Ulij, JJ வைத்தியர்கள் ெ
சிந்தால் பப்பின் 15 மாதக்குழர் வளர்ச்சியுற்ற ஒரு ஆணுக்குரிய உ இக்குறதை வயதுக்குரிய வளர்ச்சியைப் எடை அதிகரிக்கவில்லை. மருத்துவ பல விற்பந்தர்கள் பரிசோதித்துப்பார்த்து உள் வில் பாதிப்பினை ஏற்ப அதையோ கண்டுபிடிக்க முடியவி தால் அவளுடைய வயதுக்கு 26 இ ருக்க வேண்டும். ஆனால் 3 அங்குல உயரமும் 12 டாகவே காணப்படுகிறாள். இவளுடைய வளர்ச்சியைத் து
கள் 4200 கலோரி பிரத்தியேக பெதற்கு ஏற்பாடு செய்தனர். இறைச் பவி தானிய உணவு ஆகியவற்றை அவித்து வந்தனர். சாந்தாலின் அகே
ன்றே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர்.
மருத்துவர்களும் தங்கள் பரிசோதனைகளை விடாமல் தொடர்கின்றனர்.
ܢܥܘܡ ܠܗܠ ܐܒ013e]
திரவ உணவுகளை அவளுடைய ெ இணைக்கப்பட்டுள்ள குழாய் மூலம்-அவ அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட
சொல்லப்போனால் இரவு பகல் 24 மணி
பற்றில் ஏதாவது உணவுப் பதார்த்தம் போய்ச் சேர்ந்த வண்ணம் இருக்க வேண்டும்
கனடா ரொறண்டோவில் வசிக்கும் பிறெறி பெப்பின் வயது 32 மார்லின் வயது ) தம்பதியினருக்கு நாலாவ ஏனைய மூன்று பிள்ளைகளும் சாதாரண நிலையிலிருக்கும்போது இவள் மட்டும் விசித்திரமாகவும் மருத்துவர்களுக் இருப்பதனால் பெற்றார் மிகவும் கவலையடைகின்றனர். இருப்பினும் தங்கள் குழந்தை ஏனையவற்றைப்போன்று விை
S S S S S S S S S S SMSSSS - - Gra
அடடே அந்த செருப்பாக இல்லாமல் 5 slä SITT LQLäGNASI சிந்திக்கலாம் ேேனஎேன்று வருந் தமது ":
@áGā.
தள்ளிச் செல்கிறது. அது செல்லும் திசைவில் ஒடம் செல்கிறது.
ஒடத்திற்கு என்று ஒரு இலக்கு கிடையாது. எங்கு-எப்படி போய்ச் சேருவது என்று முடிவும் கிடையாது.
எங்கு போய்ச் சேர முடிகிறதோ அங்கு போய் சேர்ந்து கொள்ளும்
அந்த ஒடம் போலத்தான் பலர் இங்கே வாழ நினைக்கிறார்கள்
தங்களைச் சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை தான் அவர்களுக்கு நீரோட்டம்
சூழல் அசுத்தமாக இருக்கிறதே சுத்தமாக்க வேண்டுமே என்று நினைக்காட்டார்கள்
எதிர்விட்டுக்காரன் GalGu தெருவி கொண்டுவந்து குப்பையைக் குவித்துவிட்டுப்போனால் தாங்களும் கொண்டுவந்து கொட்டிவிட்டுப்
கொட்டுவது அசுத்தம்தான் என்று எதிர் விட்டுக்காரன் ---- т. IDLGüh என்ன கெட்டுவிடப் என்றுதான் நினைத்துக்
ட்டு கலைக்கூட தம் விருப்பப் ட முடியாதவர்கள் அவற்றி அக்கறைப்படப் ܕܒ ܒ ܬܐ ܒܨܦ ܒ ܐ
ஆாடல் என்ன ராமனின் 5 minuti s TÄ ாள்ள திரும்பியும் பார்க்காட்டார்கள் செருப்புக்குத்தாள் நாட்டில் மதிப்பிருக்கும் சூழ்நிலை இருந்தால்
பிறப்பையே வெறுத்துக்கொள்வார்கள்
நாய் வேசம் போட்டுக் குலைத்தால் தான் பிழைத்துக்கொள்ள முடியும் என்றால், மறு பேச்சே இல்லாமல் போட்டுக் GASITGI GJITÄTSGI.
சில நேரங்களில் நாய்வேசம் போடுவதும் நியாயமாக இருக்கலாம்.
நாய்கள் மத்தியில் இருந்து தப்பிக் கொண்டு அந்த நாய்களை ஒரு வழி பண்ணும் நோக்கத்தை கொண்டதாக உள்ளபோது அந்த வேசம் நியாயமானதாக இருக்கலாம்
அப்படி வேசம் போடுகிறவன் நாய் வேசம் நமக்கு ஒத்துவராது நம்மால் த்ெதுக்கொள்ளவும் முடியாது என்பதில் உறுதியானவனாக இருக்க வேண்டும்.
நாய் வேசமோ, GuijGaIJFGDIT எப்படியும் பிழைப்பை நடத்தி முடித்தால் சரிதான் என்று நினைப்பதுதான் கெடுதி. ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக அப்படி நினைப்பவர்கள்தான் அற்புதமாக வாழுகிறார்களே என்று புருவத்தை வளைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.
நல்லவர்கள் வாழ்வார்கள் என்பது தற்போதைய நடப்பில் நடக்காத காரியமோ என்று நினைக்க வேண்டி வந்துவிட்டது. தர்மம் தலைகாக்கும் என்று சொல்லப் படுகிறது. தலையைக் காக்க வேண்டாம் குறைந்தபட்சம் தம் பெயரைக் கூட காக்கவில்லையே என்று அடுத்தவருக்கு உதவியவர்கள் பலர் தலையில் அடித்துப் புலம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்
தர்மத்தின் வாழ்வுதனைச் சூது கவ்வும் தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும் என்று சிலர் திரும்ப திரும்ப சொல்லக் கேட்டு காது புளித்துவிட்டது.
தீமையை எதிர்த்துப் NJTJ. JOTLIT ID எண்ணம்தான் வரு ஆக மொத்தத்தி ബ []ബർ() கற்பிப்பது போலவே
யார் எக்கேடு ெ என்று வாழ்பவன்தா முடியுமோ என்று கேட்டுக்கொள்ளத் ெ நாமும் அப்ப GLITT GOTIIGIÖ GTGGTGGT G. செய்கிறார்கள்
ஒழுக்கமில்லா ஆசிரியரே உயர் ஒழுக்கமான மாணவ தானே வேண்டிவரு அதுபோலத்தான் உள்ளவர்கள் பொ, யில்லாதவர்களையும் என்று விளம்பரம்செ ஒடு காலிகளை வைக்கும் அரசியல் வர்களையும் தூற்றிக்கொள்ள கர் அரசியல் முதல் ஆதிக்கம் வகிக்க ஆரோக்கியமற்ற .ே உணர்வுகளின் தர தம் கறைபட்ட கர தறித்துக்கொண்டிரு எனவேதான்-உய தம் உருவத்தை மார் என்று யோசிக்கத்
இது சரிதானா என்ன என்பதையெ ஆராயலாம்.
(வரும் வாரமும்
தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பெறுங்கள் - ஆனந்தமாய் வாழுங்கள்
விந்தைகள்
அணைப்பதும் அருமையான மருந்தாகும் துன்பத்தில் நனைவோரை
அனை புங்கள் !! நல்வாழ்வுத்துறை பேரா
"I
GISLÍ.
UMANG) A தப்படுத்த
ICU, ILDLII)
தை. ஆனால் ՄԱՔ ணவினை உண்னும் பெற முடியவில்லை. பத்துறையைச் சேர்ந்த ம் குழந்தை சந்தாவின் டுத்தும் நோயையோ ல்லை.
றாத்தல் எடையாவது மாதக் குழந்தையைப் இறாத்தல் எடையும்
தப்படுத்துவதற்காக உணவினை தினசரி சிமுட்டை, பாலுணவு ச் சேர்த்து முறையாக ாரப் பசிக்கு இவை
பயிற்றுடன் நேரடியாக |ள் தூங்கும்போதும்ள்ளது. சுருக்கமாகச் நேரமும் சாந்தாலின்
து குழந்தை சந்தால், கே ஒரு சவாலாகவும் ரவில் குணமடைவாள்
தர்மம்கூட் தனது லகறுப்பைக் காட்டு ற்குக் கூட பயந்து விய சூதுக்குள் BOSTIDA Gunti டதோ என்று கருத ண்டியிருக்கிறது. திரைப்படங்களில்கூட ர்மத்தை எதிர்ப்ப 1ன் குடும்பமும் சாது கொஞ்சம் ந்தையும் தப்பாது பதுபோலத்தான் ண்டிருக்கிறார்கள் தை பார்ப்பவருக்கு போராடும் தெம்பு மக்கு வம்பு என்ற D. ல் நம்கால நடப்புக் ாலமில்லை என்று காணப்படுகின்றன. ட்டால் எமக்கென்ன? ன் வளமாக இருக்க நல்லவர்கள் பலரே ாடங்கிவிட்டார்கள். இருந்துவிட்டுப்
ன்று சலனப்படவும்
திப் புகழ்ந்தால் றும் கெட்டுப்போகத் D.
இங்கே அரசியலில் வாழ்வில் நேர்மை நெறிதவறாதவர்கள் யமுற்படுகிறார்கள் தூக்கி உயரத்தில் உறுதிவாய்ந்த ாற்றுள்ளபோதே றுக்கொடுக்கிறது. சகல துறைகளிலும் தொடங்கிவிட்ட க்குகள் தனிமனித உயர முடியாமல் ங்களால் அதனை கின்றன. ந்த உள்ளங்கள்கூட Släks GN&SITGI GYT GAVIT GLIDIT நாடங்குகின்றன. இதன் விளைவுகள் லாம் அடுத்தவாரம்
சிந்திக்கலாம்)
I Doni LDJ Br
அன்போடு
அல்லலுற்று அழும் ஒருவரை அன்புடன் வாரி அணைத்துத் தடவிக் கொடுங்கள். அவர் அழுகை ஓடி மறைந்து விடும் வீரிட்டு அழும் குழந்தையை ஆதரவுடன் தூக்கி அணைத்துக்கொண்டால் அதன் அழுகை நின்றுவிடும்.
அணைப்பதன் மூலம் பல அல்லல்களைப் போக்கிவிடலாம் என்று பென்சில்வேனியா மாநில பல்கலைக்கழக நல்வாழ்வு மற்றும் மனித மேம்பாட்டுத்துறை பேராசிரியர் ஜியோஃப் கொட்பி தெரிவித்துள்ளார்.
"மனிதனுக்கு ஏற்படும் துன்பதுயரங்களை
உடல்ரீதியான ஸ்பரிசம்பெரிதும் உதவுகிறது. துயரத்துக்குள்ளாகித் தடுமாறும் ஒருவரை அவருக்கு வேண்டிய ஒருவர் ஆரத் தழுவுவதன் மூலம் அந்நபருக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தின் பழுவில் பெரும்பங்கு பறந்தோடி விடுகிறது என்பதனை ஆய்வுகளின்மூலம் கண்டுள்ளோம்" என்கிறார் பேராசிரியர் கொட்பி
கோபம் கொண்ட ஒருவரின் வேகத்தைத் தணிக்கவும் அணைப்பு உதவுகிறது. கோபம் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க வைக்கிறது. நாடித்துடிப்பும் அதிகரிக்கும். இரத்த நாளங்கள்கூட புடைத்தெழும். அவருடைய அன்புக்குப் பாத்திரமானவர் அவரை அரவணைத்தால் மிக வேகமாக கோபம் தனிந்து விடுகிறது.
ஸ்பரிசம், அரவணைப்பு போன்றவை நட்பை வளர்க்கவும் உதவுகின்றன உறவு வலுவடையவும் ஆதாரமாகின்றன.
ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும்போது கை குலுக்குவதும், அரபு நாடுகளிலுள்ளவர்கள்
மறக்கடிப்பதற்கு மற்றுமொரு மனிதனின்
ஒருவரை ஒருவர் ஆரத் தழுவுவதும் இந்தத் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலேயே எழுந்துள்ளன. நாட்டின் உயர் மட்டத் தலைவர்களும் கைகுலுக்குவதுடன் முதுகில் வாஞ்சையுடன் தட்டுவது போன்ற செயல்க ளெல்லாம் ஸ்பரிசத்தின் மூலம் உறவுகள் வலுவடைகின்றன என்ற உண்மையின் வெளிப்பாடேயாகும்.
தனிமை, ஒதுக்கி வைக்கப்படல் போன்ற நிலைகளுக்குள்ளானோரையும் ஆசுவாசப் படுத்த அணைத்தல் பெரிதும் உதவுகிறது என்கிறார் டாக்டர் கொட்பி,
காதலருக்கிடையில் அந்யோன்ய உறவினை வலுப்படுத்துவதற்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கிடையில் உறவினை நிலைபெறச் செய்வதற்கும் அணைப்பு பெரும் உதவி செய்கிறது. குறிப்பாக மனவருத்தங்களைப் போக்குவதற்கு நெருக்கமானவர்களின் அணைப்பு சிறந்த மருந்தாக அமையும் என்கிறார் அவர்
மந்திரம்பில்லிகுனியம்
மந்திரம்பில்லி சூனியம், கெட்ட ஆவிகள் போன்ற வார்த்தைகளில் இன்றுள்ள புத்தி ஜீவிகள் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை. இருப்பினும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா போன்ற
நாடுகளில் இவற்றின் அழுத்தமான நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இல்லாமலில்லை. இவற்றை அறிவியல் ரீதியாகப் பலர்
ஆய்ந்தறிய முன்வந்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவில் ஜோன் ஹொப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழக நரம்பியல் பிரிவில் பணி புரியும் பேராசிரியர் ஸ்ரீஃபன் ஒப்பென்ஹீமர் நீண்ட கால ஆய்வின் (ULS-61560617 அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளார். மூளைக்கும் இருதயத்துக்குமிடையிலான தகவல்களை அனுப்பிவைக்கும் ஒரு மண்டலமே இந்த ஆய்வின்படி பிரதான காரணியாக விளங்கு கிறது என்பதனை அவர் கண்டறிந்துள்ளார்.
இதயம் வெடித்து இறப்பது எப்படி?
ஒரு நபரை நினைத்து ஒரு மந்திரவாதி அவருக்கெதிராக ஓர் ஏவலைச் செலுத்துகிறார் என்று வைத்துக்கொண்டால், மந்திரவாதியின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட எண்ணத்தின் தாக்கம் அந்த நபரின் மூளையை எட்டுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து மூளை குறிப்பிட்ட நரம்பின் மூலம் இருதயத்துக்கு தகவல் அனுப்புகிறது. மந்திரவாதியின் எண்ண அழுத்தத்தின் அளவுக்கேற்ப மூளைக்கு எட்டும் அலைகளின் அடிப்படையிலேயே அது இருதயத்துக்கு அனுப்பி வைக்கும் கட்டளையும் அமைகிறது. உடனடியாகவே அந்த நபர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று மந்திரவாதி வைராக்கியமாக எண்ண அலைகளைச் செலுத்தினால் அந்த நபரின் மூளையும் அதற்கு அமைய இருதயத்துக்குக்
ஆராய்கிறார்நிபுணர்
கட்டளையிடும். இதனால் திடீர் மரணம் சம்பவிக்கிறது.
திடீரென ஏற்படும் பயம் காரணமாக நமது இதயம் வேகமாகத் துடிக்கிறது. நமக்கு மிகவும் வேண்டிய ஒருவர் திடீர் விபத்துக்குள்ளாகி விட்டால் அச்செய்தி கேட்டதும் நமது இதயத்தின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. தாங்கமுடியாத துக்கம் மேலிட்டால் இருதயம் நின்றுவிடவும் கூடும். இவை அனைத்தும் மூளையிலிருந்து இருதயத்துக்குரிய 95LL606ITU, 60677 பிறப்பிக்கும் மென்மையான மண்டலத்தின் செயலாகும் என்று டாக்டர் ஸ்ரீபன் கூறுகிறார்.
மூளையின் ஒரு பகுதியில் இன்சூலர் GTĪGLšovi (INSULAR CORTEX) என்ற ஒரு மண்டலம் இருக்கிறது. இந்த மண்டலத்திலிருந்தே இருதயத்துக்குரிய SIL60671367 பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. "இந்த மண்டலம் அதிக அழுத்தத்தைத் தாங்கும் வலிமையற்றது. இதனால், பயங்கரமான-அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் எட்டியதும் இம்மண்டலம் பாதிப்படைகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இருதயத்தின் துடிப்பு வேகமடைகிறது. வேகம் மேலும் அதிகரிக்கு மானால் அது செயலை நிறுத்திக்கொள்ளும் திடீர் அதிர்ச்சி மரணங்களுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும்" என்கிறார் பேராசிரியர் surf Lugar.
இருதயம் வெடித்து இறந்து போனான் என்று சாதாரணமாகக் கூறுவதும், பேயடித்து மாண்டுபோனான் என்று சொல்லுவதும் இதன் அடிப்படையில்தான். இவ்வாறு திடீர் மரணமடைய வர்களின் வாய், முக்கு மற்றும் காதுகளி லிருந்து இரத்தம் வெளியேறுவதுண்டு
ஞ்சுக்கு நஞ்சு
இவை எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்ட இராமானியக் குழந்தைகள்
Gun Gla üs SD இந்த பிஞ்சுகளை பாதித்துவிட்டது.
2, 61,05-11, 1994

Page 19
"அவசரமா டிஜஜி அவசரத்தைப் பார்த்தால். தந்துவிட்டு சேதம் இல்லாமல் திருப்பி எடுக்கலாம் போல் தெரியவில்லையே ஓகே வருவேன் திடீரென்று வருவேன். வரும்போது உங்களிடம் விலையை வாங்கி விட்டு தகவல் தரப்படும் ஓகேதானே!
மறுபுறம் ரிசீவர் வைக்கப்படும் சத்தம் கேட்டது.
BİTLELDIT? யோசித்தட வசதிவிட்டு, சூர்யாவைப் பார்த்து புள்ளதை சூர்யா பதிலுக்கு ன்னகை முகத்தில் சலனமே
பதக்கொண்டிருக்க,
போக்கில்தான் வேண்டியிருக்கும்.
தளம் அவர் முகத்தில் பாவில் பேசியதை சூர்யா என்று புரிந்து விளக்கம் விளங்கிக்கொண்டாளா உடனே ஊகிக்க வில் பேசியது பற்றி என்ற சங்கடத்தால் நேரடியாக நோக்குவதில்
ஆா இப்போது நீங்கள் தேவையானால் அழைப்போம்
தென்றல் உறங்கிடக்கூடுமடி-எந்தன்
g gang la க்கும் உறங்கிட கூடுமடி-எந்தள்
ன் உறவது
- போதி வருவதில்
உற்கெடுப்பேன்- இன்று
நெஞ்சி
வராது என்று நினைக்கிறேன்." கு எழுந்து கொண்டாள். ஒரு நொடி உங்கியபின் கேட்டாள். L
அனுப்பி வைக்கிறேனே சூர்யா, சித்ராவின் மரணம் பற்றிய மர்மம் இன்னும் துவங்கவில்லை. சோ. அவள் வீட்டில் இருந்து. எடுத்த பொருட்களை தற்போது திருப்பிக்கொடுப்பது முறையல்ல."
என் டயறி எப்படி அங்கு போனது என்று அறிவது உங்களுக்கு அவசியமில்லை." "அவசரப்படாதீர்கள் சூர்யா விடை அல்ல விடைகள் தேடுகிறோம். நிச்சயம் ண்டுபிடிப்போம் அப்போது உங்கள் ேைகள் வரிக்கும்
விடை வரும்."
சூர்யா சென்று கதவு திறந்து போன வேகத்தில் அதி ருப்தி நிறையவே
(U)|bჭნტ|.
ODI IT GOT LIÓ இடிந்து விழு வது போல மழை கொட்டிக் கொண்டிருந்தது. L T 6) ബ வனத்தில் தாகத் தில் தவித்தவன்
 ைன மும் தொடர்ந்து ஒரு 砷s WaL ஆகாமல் வானம் பொழிந்தால்கூட சந்தோசமாய் பூமி தாங்கும் போல்தெரிந்தது.
-9|6/60/ மழைக் கோர்ட்
Lq girl GU, ITaJfi
பகுதியால் தனது மறைத்திருந்தான்.
மழைக்கோர்ட்டின் மீது விழுந்து சிறிதாய் ஒலி எழுப்பும் மழையை இரசித்தான்.
ஒரு காலத்தில் தனது மனசுக்குள் பொழிந்த மழை இதைவிட அதிகம் என்று நினைத்துக்கொண்டான்.
மழை நிரந்தரமல்ல பெய்யும்போது சுகம் பெய்தது இரசித்து மட்டும் வாழ்வது முடியுமா? மழை வேண்டுமென்றே மறந்து விலகி விலகிப் போக வெப்பம் தாங்காத பூமி மழை இரசித்த சுகம் தொலைத்து சோகத்தில் சுருளும் அல்லவா? சுருளும் நிச்சயம் சுருளும் பெய்யும் போது மழை சவம் பொய்த்துவிட்டால் அதுவே சோகம் உதடுகளை பற்களால் கடித்துக்கொண்டான். விதியில் தேங்கி நின்ற வெள்ளத்தை விசிறியடித்துக்கொண்டு கார் ஒன்று
ತಿರು தெரியாதவாறு
அவனைக் கடந்து வந்து மழைக் கோர்ட் கொண்டிருந்த மை போனது.
உள்ளத்தில் பூ அழிப்பது யார்? மன
மழை வரும் என் வந்தவர்கள் ஆங்க நின்றார்கள். மழையு DIT gorf). Qáró。 திடீரென்று வரும் போய்விடும். கொட்ட குடையோடு வந்த பளிச்சென்று மாறி கொண்டிருக்கும் ம ஏமாந்துபோன கறுப்புக்கொடி காட் கொள்வது போல
யோசித்தபடியே தூரம் தெரியவில்லை முகத்தை மறைத் தெரிய, கடந்து போன கண்ணாடி வழியாக ஆச்சரியமாய் பார்ப் தெரிந்தது.
குழந்தையாகவே செளகரியம் இடது டாட்டா காண்பித்தான்
உதடு குவித்து கொண்டே ஹரிகரணி 6) NE "LIT6öT.
இப்போது 手上 பார்த்துக்கொண்டான் வசதியாக இருந்தது சுவரில் பதித்து த குதித்தான் மழை ஸ்போர்ட்ஸ் குவின் யாரும் வெளிே உறுதி செய்துவிட்டு வீட்டை நெருங்க உள் கேட்டது.
திருமதி ஹரிகர அவள் முகத்துக்கு Upähty LLääs. பேசிக்கொண்டிருந்த
e -
தெரியவில்லை. பிர Limnenau effers புன்னகை
சொற்களை வீசினா நீ ஒரு கொ கொல்லப்பட்டதற்கு நான் ஒரு புகார் ெ ஆட்டம் பூச்சியம்தான்
பிரசாத் அவை "சோ.நீ எதற்கு என்று கேட்டா "யெஸ். முடித் இப்போது வெளியே
என்றாள் திரு வெறுப்புக்காட்டி
பிரசாத் இப்பே ਸੰgill,
"போகத்தான் ே
தருவது ரசி
போகத்தான் போ உன்னை அனுப்ப நினைக்கிறேன்.
GIFTG) a97 = பொக்கற்றுக்குள் வெளியே எடுக்க
ஒரு நைலான் படங்களில் கத நேராக தாலிக் கயிற் வில்லன்போல, பி கயிற்றை திருமதி ஹ உயர்த்திக் காட்டின திருமதி ஹரிகர விழிகள் பயத்தில்
'தப்பவேண்டும் இருந்து தப்பியேய துடித்துக்கொண்டது பின்னேற முய
பெயர் திஜெயநந்தினி
Gluuli: za na
பெயர் பவர் எம் ஜவாஹிர் முகவரி: இலங்கை மின்சார சபை வயது 20 AJ VUgI: 19 முகவரி அவ்வெ டைட் மின்பொறியியலாளர்அலுவலகம் முகவரி: மகாவித்தியாலய வீதி முகவரி:
அல்சொல் குறுப் வென்னப்புவ தம்பிலுவில்-2 முள்ளிப்பொ எட்டிாந்தோட்ட பொழுதுபோக்கு நண்பர் பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை பொழுதுபோர் ழுதுபோக்கு பத்திரிகை தொடர்பு மற்றும் வழமையான வாசித்தல் வானொலி கேட்டல் கேட்டல், பத்
தைப்புத்தகம் படித்தல் பொழுதுபோக்குகள்
бій: --37- . பயிர் ஏ.எல்.எம்.அன்சார் ப்ெ
போ வழமையான பொழுதுபோக்குகள்
gain.05-11, 1994
Lugi: 19 கவரி 18ா, எட்டம்பல விதி ஹெந்தளை, வத்தளை 77. மெளலானா றோட்,
போபத்திரிகை,புத்தகம் வாசித்தல்,தொலைக்காட்சிபார்த்தல்,
நிந்தவூர்-05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

போனது சேறு டல் பட பெய்து சேறு கழுவிப்
560000L து விசாரித்தது.
எதிர்பார்க்காமல் |ங்கே ஒதுங்கி காதலும் ஒரே 40 gtet GITILDød
திடீரென்று போகிறது என்று ல் திடீரென்று வானம் சிரித்துக் ழ எதிர்பார்த்து eta 95 (560)L
துக்கம் பகிர்ந்து
நடந்து வந்ததில்
மழைக்கோர்ட் வேனின் பின்புறக் குழந்தை ஒன்று
பது மங்கலாய்த்
இருத்தல் எத்தனை கரம் உயர்த்தி
விசில் அடித்துக் வீட்டை நெருங்கி
முற்றும் ள் உயர மதில் இரு கரங்களையும் வி ஏறி மறு புறம் சதக் ஒலி எழுப்பி பாரம் வாங்கியது.
இல்லை என்பதை
புல்வெளி தாண்டி விேருந்து பேச்சுக்குரல்
ள நெருங்கிய பிரசாத் நரே தன் வலது கர குரல் உயர்த்தி
உன்னையும் இந்த க்கு கொண்டு செல்ல பிழைத்துப் போங்கள்
கட்டுகிறாய்."
பயந்ததாகத் த் து அலட்சியமான இகழ்ச்சியாக ஒரு
ਲT60DT
வாரன் என் ஹரி தான் காரணம் என்று தொல் போதும் உன்
முறைத்தார். துணிந்து விட்டாய்?"
தை நீ செய்துகொள்.
தி ஹரிகரன் குரலில்
து அவளைப் பார்த்துச் இடையே சொன்னார்.
| bgäT GOLDjo9l6OfNGBALI
றேன். அதற்குமுன் ாம் மேலே என்று
காற்சட்டை டது கரம் செலுத்தி
பிறு கையோடு வந்தது. நாயகியின் முகத்துக்கு ற உயர்த்திப் பிடிக்கும் சாத்தும் நைலான் வின் முகத்துக்கு நேரே
t துக்கு விபரீதம் புரிந்து ரிந்தன.
இந்த மிருகத்திடம் க வேண்டும் மனம்
று வலது பாதம் தூக்கி
இரண்டடி பின்னால் வைத்தாள்
ஒரு குரூரமான சிரிப்போடு பிரசாத் தனது வலதுரம் நீட்டி திருமதி ஹரிகரனின் இடதுகர மணிக்கட்டில் பிடித்தார்.
அவள் திமிற, தன்னை நோக்கி பலம் கொண்டு இழுத்தார்.
திகைத்துப்போய், குரல் விக்கித்து கடுமையாய் முயன்று வாய் திறந்து கத்த முயல, ஒரு கோழிக் குஞ்சைப்போல அவளை மடக்கிப்பிடித்து கழுத்தில் நைலான் கயிற்றை போட்டு இறுக்கத் தொடங்க
மேலே சின்ன ஜன்னல் வழியாக அனைத்தையும் கவனித்துக்கொண்டிருந்த உருவம், கையடக்கமான தனது கமராவின் பட்டனை அழுத்தியது.
அந்தப் பதட்டத்திலும் கிளிக் சத்தம் பிரசாத் செவியில் விழ, சத்தம் வந்த திசை நோக்கி சடுதியாய் நிமிர்ந்த நொடியில்
சத்தம் கேட்டுவிட்டது என்று புரிந்து, இனியும் தாமதித்தால் ஆபத்து என்று நினைத்து
கமராவோடு கீழே குதித்த உருவம் தன்னைப் போலவே கறுப்பு உடையில் இன்னொரு உருவம் தன்னையே கவனித்துக் கொண்டு நிற்பதைக் கண்டு அச்சமும் ஆச்சரியமும் அடைந்தது.
திருமதி ஹரிகரனைத் தள்ளிவிட்டு ஓடிவந்த பிரசாத் கதவு திறக்க
கமராவோடு நின்ற உருவம் கதவைத் திரும்பிப்பார்த்துவிட்டு மழைக் கோர்ட்டோடு நிற்கும் உருவத்தை பார்த்தது. அவன் அசையவில்லை.
கமராவோடு நின்ற உருவம் இடது புறமாய் நகர்ந்து ஓடத் தொடங்க, அவன் மறுபுறமாய் பின்வாங்கி நகர்ந்து ஹோலின் முன்பாக நின்ற பிரசாத்தின் காரை நோக்கி QLy GOTTGöt.
கதவு திறந்து வெளியே ஓடிவந்த பிரசாத்தின் கண்ணில் கமராவோடு ஓடிய உருவம் கண்ணில்பட குரலை உயர்த்தி,
"டேய் ஓடாதே சுடுவேன்" என்றார் வெறுங்கையோடு நின்று கொண்டு.
Gld Frida) is GOU all furth LG Goof கமராவோடு ஒடி சுவர் ஏறிக்குதித்து அந்த ஊருவம் மறைய, பிரசாத் புல்வெளியில் குதித்து ஓடிப்போய், சுவர் விழிம்பின் வழியாக வெளியே எட்டிப்பார்த்தார் உருவம் மாயமாய் மறைந்துவிட்டது.
கைத்துப்பாக்கியை கொண்டு வந்திருக் கலாம். விட்டு வந்தது தப்பாகப் போயிற்று. கையாலாகாதவனாக நிற்க வேண்டியதாகி விட்டது.
பிரசாத்தின் இதயம் பயத்தில் துடித்த சத்தம் வெளியே கேட்கும்போல் இருந்தது. என்ன செய்ய உத்தேசம்? படத்தை வைத்து மிரட்டி பணம் பறிப்பதுதான் நோக்கமா?
மாஜிதா Guit Grifu Faši பெயர் ஏஎல்எம் பாஹிம் Gቪዥ
AJUg: 28 GAIUgi
7. ...ty of psaid: PUBLICRELATION psań: PCA PROJECT
STANT, PO BOX-10-13001 SAUD GERD
த வானொலி SAFAT KUWAIT POBOX-706-JEDDAH-21484
ரிகை வாசித்தல், பொ,போக்கு வானொலி, கதைப் SAUDARABA
புத்தகம் மற்றும் வார இதழ்கள் பொரே கதைப்புத்தகம் படித்தல்
ஏநிக்லன் ப்ெயர் .ெஎம்.ஆர்ஸ்
23
ரி 399 11 காலிவிதி கொழும்பு-04 :வானொலிதொலைக்காட்சியத்திரிகை கதைப்புத்தகம்
TUni DUKUH
அப்படி எனில் ஆள் யாரென்று அறிந்து விடலாம். ஆனால் வேறுநோக்கம் இருந்தால் கமராவோடு வந்து காத்திருந்து கச்சிதமாக என் கொலை முயற்சி கமராவில் வாங்கி, யார் அவன்?.அவனா? அவளா? ஒரு வேளை. பிரசாத் ஒரு முடிவுக்கு வரமுடி யாமல் தவித்தபடி தெருவையே எட்டிப் பார்த்துக்கொண்டு நின்றுவிட்டு, திருமதி ஹரிகரனின் நினைவு வர,
இந்நேரம் அவள் பொலிசுக்கு போன் பண்ணியிருந்தால் தன் கதி அதோ கதி என்று பதறியபடி வீடு நோக்கி திரும்பி ஓடினான்.
உள்ளே அமைதியாக இருந்தது. தப்பி ஒடியிருப்பாளோ? முன் ஹோலின் வலது மூலையில் இருந்த தொலைபேசிமீது பார்வை செலுத்தியவர் திடுக் வாங்கினார்.
விரைந்துபோய் பார்த்தபோது தொலை
பேசி வயர் அறுக்கப்பட்டுக் கிடப்பது தெரிந்தது.
நெஞ்சின் மையத்தில் 'திக்திக்
அரங்கேற கால்கள் நடுங்கிக்கொண்டிருக்க, எங்கோ ஒரு முனகல் சத்தம் கேட்டது. யாரோ உள்ளே வந்திருக்கிறார்கள். ஓடு தப்பி ஓடு என்று மூளை எச்சரித்தது. மறுநொடியில் கதவு ஒன்று அறைந்து சத்தம் கேட்டது. பின்புறத்தில் தான் அந்த சத்தம் கேட்டிருக்க
இடுகிறார்கள்? அவள்தான் தப்பி ஓடுகிறா நினைத்து முடிக்கு முன்னர், மறுபடி முனகல் சத்தம் முதலில் இங்கிருந்து தப்பவேண்டும் அதற்கு முன்னர்
முனகுவது என்று பார்த்துவிடலாம். ஹோவின் இடது புறமாய் இருந்த அறைக்கதவு சற்று விரிந்திருக்க அங்கிருதுதான் சத்தம் வந்தது.
விெ அடியெடுத்து வைத்தார். பயத்தில் விகள் ஒன்றோடொன்று பின்னிக் கொண்ட தடுமாறி முன் சென்றார்.
அறையின் உள்ளே யார் இருக்கக் கூடும் வெளியே நின்று கை நீட்டி கதவைத் அகலத் திறந்தார்.
கதவு திறக்க எதிர கட்டில் தெரிந்தது. கட்டில் மேலே திருமதி ஹரிகரன் கால்களை நீட்டி வித்துப் போட்டபடி, நெஞ்சின் மையத்தில் இருந்து இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்க
G = GasTe5#LDTas plusDifesör துடிப்பு அடங்கிக்கொண்டிருந்தாள்.
பிரசாத் பயத்தில் உறைந்துபோய், விழிகள்கூட இமைக்க முடியாமல், உடலெங்கும் வியர்த்துக் கொண்டிருக்க
96Ոպլի ங்கே நின்றால் கொலைப்பழி தோளில் விழும் என்று பயந்து தன் காரை நோக்கி ஓடினார்.
கார்க் கதவு திறந்து உள்ளே ஏற நினைத்தவர், கேற் Hಸ್ಥ್ என்று நினைத்து, ஒடி கேற் விரிய வைத்து மூச்சுவாங்க ஓடிவந்து காரை உயிர்ப்பித்தார். பின்புறமாய் எடுத்து வளைத்து நிமிர்த்திச் செல்ல, மழை நிலம் காரின் சக்கரப் பதிவுகளை வாங்கிக் ಅಣಿ கொண்டது.
ரTகவனை வெளியே விருந்தினர் அறையில் காத்திருக்க வைத்துவிட்டு நிர்மலா மட்டும் பசுபதியை காண அவர் அறைக்குள் சென்றாள்.
"வா நிர்மலா என்று அழைத்தபடியே நிர்மலாவின் மார்புகளை விழிகளால் விழுங்கினார் பசுபதி,
நீண்ட வட்டமான மேசையின் பின்னால் இருந்தவர் நாற்காலி விட்டு எழுந்து நிர்மலாவை நோக்கி வந்தார்.
வெளியே பிரியாவோடு SITIfei)
வந்திறங்கிய குலாம்ஷா
"பிரியா நீ களரிலேயே இரு "ஏன்?
"வந்து சொல்கிறேன். உன் தந்தையின் ரூம் எங்கே என்று ஒரு குறிப்புச் சொல்லு
அது போதும் இன்னும் வரும்)
C. ஆர்.ஜெயகுமார் - AVEDROD 14
007. LAYASANNE SWITZERLAND பொபோக்கு ரிளிபார்த்தல் பாடல்கள் Qax "ilahi);
பொழுதுபோக்கு
முகவரி சின்ன சிப்பிக்குளம், நேரிய குளம், வவுனியா
aunrGQaosrnraS), ugösA5)ʼrifla00as, Alansf7uorT.,

Page 20
மகேஸ் எப்போதும் அப்படித்தான். பிடிவாதம் தான் அவனது மூலதனம் அதிக லாபம் கொடுக்காது விட்டாலும் அதிக நஷ்டமும் கொடுப்பதில்லை. தேவையின்றி தேவையற்ற இடங்களில் முதலிடுவதுமில்லை. தாய் பேசுவது எதுவுமே காதில் கேளாதவன் போல் ஒரு புத்தகத்தை மிகவும் சுவாரஸ்யமாகப் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அர்த்தமற்ற வார்த்தைகள் காதில் விழுந்தபோது தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான். அவளும் தொடர்ந்து
பேசிக்கொண்டேயிருந்தாள் பெ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளிட விடைபெற்றது.
"அம்மா கொஞ்சம்கட் விட படிக்கவிடாமல் படுத்திறப இருக்கால் சொன்னது UPLULUSAJ GAJUL , !
அது இன்னும் விள நான் எங்கை ெ eles as Gie பாடம் செவி அடுத்த Gay Les - G கண்டறியாத நாவன்
எண்டு வந்தால் உள் சாறு
இண்டைக்கு விட விருந்து தைானே செ ருக்கிறாய் நான் எத்தினை விதமாய்ச் செவிப்பேட் முடியா தெண்டு வி கொள்ளிறியள் ܀ 3 ܘܐܡܪܘ?
விருக்குத் தேடிப்போய்ப் படிப்பி விலை எங்கையாவது பூட்டப்பிக்கலாந்தானே! கடத்திவைப் படிக்கிற வி ருக்கு நான் சரியாத்தான் விக் குடுக்கிறன் எடுக்கிற உத்துக்க மட்டுமில்லை என்ரை க்கவும் தான் நான் வேலை ட்ெறன் உண்மையில ஆர்வமிருந்தா வித் தேடி வரட்டும். நான் விக்குடுக்கிறன். ஆனால் உன்ரை ஆ நிறைவேறாது ஏனென்டால் நான் அதைவிட்டுட்டு
இண்ட of FITGOLDITGO, விதிஸ் வழுக்கிப்பறந்தது அந்த லான்ஸர் உள்ளே பிரனிதாவும் சுரேனும் ஒருவித வயுடன் மெளனமாய் அமர்ந்திருந்தார்கள் சண்ட் ஹில் போய்விட்டு நேரே சிவாவுக்கு போய் 95 IT-00061) L/60076006QJ முத்துக்கொண்டார்கள் if (366ff;
விட்டுக்குப் பிரனிதாவுடன் றிப்ளக்ஸ் பிறவில் வேலை பார்ப்பவள். பிறப்பால் கனேடியப் பெண் அவள் கணவன் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் விச்ரே மிகவும் திறமை வாய்ந்த வழக்கறிஞன் சுரேன் கனடாவுக்கு வந்து அகதி மனு
புறப்பட்டார்கள், கிலோனி
நிராகரிக்கப்பட்டுக் கிடந்த காலங்களில் இமிகிரேஷன் றிபியூஜியாக ஏற்றுக்கொள்ள வழி செய்தது விச் ரே தான், புறொவின்வுல்
ஒருவன்ஓடிப்போயிடலாம்னுபார்க்கிறேன். மற்றவன் உன் காதலி என்ன சொல்றா? ஒருவன் கட்டின வேட்டியோட் கிளம்பி வாங்க நான் வச்சு காலம் பூரா
காப்பாத்துறேன்னு சொல்லுறா
அவர் ஒப்பரேஷன் செய்துக்கப் போனங்களே ஏன் அலறி அடிச்சு
ஓடி வாறிங்க
அந்த டாக்டர் வேட்ை
ப் பிரியராம்
- 1வைத்திருந்தான்
ஜீவாதாரத் தொழில
I அதனைச் சமூகக் கட6
சிறிது
அட் பிறவன் மாதிரி வீடுவீடா போய்
டப்பிக்க மாட்டன், உாட்டைப் படிக்கிற பிள்ளையன் அனுக்கும் போகுதுகள் தானே? அப்ப நீ பக்கிறதிலை.
மகேஸ் குறுக்கிட்டான்.
எந்தக் குறைபாடுமில்லை. ரியூட்டரியிலை படிக்கிறது ஒரு கெளரவமாப் போச்சு அதோடை ரியூட்டரியள் வந்தாப் போலை பள்ளிக்கூடங்களிலை படிக்கிறநிலமை இப்ப இல்லை. நீங்கள் அங்கை வாருங்கோ வடிவாச்சொல்லித்தாறன் எண்டு சொல்லிற வாத்திமார்தான் கூட பிள்ளையருளும் படிக்கிற ஆர்வத்திலைதான் ரியூஷனுக்கு வருதுகள் எண்டு சொல்லேலாது. வேறு சில பொழுதுபோக்குகள். எல்லாருமில்லை." கையில் வைத்துப் படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தின் பக்கத்தைத் தவற விடாது முகம் குப்பற வைத்தான் கண்ணாடியை கழற்றி ஈசிசெயாருக்கு கீழே வைத்தான்
கண்ணாடியைக் கழற்றியபின் அவனுடைய தோற்றத்தில் பெரிய மாற்றம்
தெரிந்தது. தடித்த பிறேம் போட்ட கண்ணாடிக்குப்பின் தெரிந்த அவனது கத்தில் இருந்த அறிவு இப்போது
ல்லாமற் போனது போல இருந்தது. இந்தக் கண்ணாடிகள் (சண்கிளாஸ் அல்ல) கொடுக்கும் பெரிய மனிதத் தன்மையை அல்லது இன்டர்லெக்சுவல் லுக்கை தங்க ஆபரணங்களோ அழகிய உடைகளோ கூடக் கொடுப்பதில்லை.
தகப்பன் சேர்த்து வைத்திருந்த சொத்துக்கள் ஓரளவு கையிலிருந்தபோது மிகப்பெரிய கஷ்டம் எதுவும் படாது பட்டதாரியானான் மகேஸ் தனது கல்வியிலும்
புறோகிராமின் கீழ் அரச சலுகைகள் கிடைக்க வழி செய்ததும் விச் ரே தான் கிலோனியின் பிள்ளைகள் மிச்சிகனிலிருந்து விடுமுறைக்காக வந்திருந்தார்கள், ஏகப்பட்ட அமர்க்களமாய் இருந்தது அந்த வீடு, பிள்ளைகள் சுரேனைச் சூழ்ந்துகொண்டு கதையளந்தார்கள் சிக்காக்கோ, மில்வாக்கி, கிளிவ்லாந்து ஆகிய
இடங்களுக்கு தாங்கள் பாடசாலையால் 'ற்றிப்போன சம்பவத்தை சுவைபடச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள், நாங்களும் சிறிலங்காவுக்கு வரப் போகிறோம் என்று அடம்பிடித்தார்கள். இப்போது இல்லை. நாங்கள் மறுமுறை போகும்போது கூட்டிப் போகிறோம் என்று சமாதானப்படுத்தினான் சுரேன்.
ரொறண்டோ நகர வீதிகளில்
ஒப்பரேசன் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டா தலையை மட்டும் வெட்டி எடுத்து பாடம் பண்ணி வரவேற்பு அறையில் மாட்டிக்கவான்னு கேட்கிறார்.
இந்த
ஏரியாவில வழிப்பறி ஜாஸ்தியாமே? சரி ஜாக்கிரதையா பார்த்துப் போ சரி போறேன். கத்தியை நீட்டுறதுக் குள்ளே உன் பேர்ஸ் வோட்சை குடு
காதலி ஒரு கையால இழுத்தே ரயிலை நிறுத்திட்டீங்களா அது எப்படி? ஆச்சரியமா இருக்கே?
ஆசிரியத் தொழிலிலும் அதிக அக்கறையும்
அடுப்படியை நோக்கி மீதுள்ள கோபத்தை மீது காட்டிக்கொண்
அவர்களோடு சேர்ந்து சிவிக் காடின் சென் உறவினரின் போய்விட்டு திரும்பு விட்டது. காலடியில் குடியிருந்த சீக்கியர்களி பாகிஸ்தான் ஷல்ம
TU
ரிடமும் பயணம் சொ இளைப்பாறினார்கள். வேதனைக் கீறல்கள் அதாவது இலங்கை மரணித்த ஜுலையே இப்போது ஒரு புதிய திரும்புகிறார்கள் ஆறு
விச் ரேயிடமும் பொறுப்புக் கொடுத் பொதிகளுடன் வெளி சொன்னாள் இருவ திரும்புங்கள் சிரித் அந்தத் தொண்ணுறி GESTE GJIDTITETTILDYTGOT LILLIG போக இருந்தார்கள் வாய் பிறந்த பொதிக
இமிகிறேஷன் நிம்மதியாய் நகர்ந்தா அதீத கனவுகளுடன்
எல்லாமே த6ை இரண்டாம் கட்டப் ே வந்தோம் என்றிருந்த
காதலன் ஒரு
FİžJf6 5260)VLİL'İ
ரயில் நின்னுடு:
அவர் எதுக்காக
лтай60іпшот ш6і இவர் இப்பெல்ல
வரமாட்டேங்குது
காதலன் உன் தங்ை காதலி (பெருமையா
தான் இருப்பா காதலன் அப்போ உ அழகாக இருக்
(955:29
முடிக்கணும்னு கதை மேலும் போகும்போல
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கற்பித்தலை வெறும் ாக மட்டும் நினையாது மையாகவும் கருதினான். முடிப்படுத்திருந்தவன்
ப்ெ போனான். அவன் ால்லாம் தாய் தேங்காய் டிருந்தாள். தேங்காய்
து ஷொப்பிங் செய்து டரில் நடந்த அவர்கள் கேஜ்மென்டுக்குக்குப் ம்போது நள்ளிரவாகி
எழுந்து எதிரில் டமும், அயலில் இருந்த ன்ஹான் குடும்பத்தின
துருவும் சத்தம்கூட அவனைப் பேசுவதுபோல பட்டது. ஐஸ் வைப்பது தவிர வேறு வழியில்லை.
"விடம்மா, நான் திருவித்தாறன்." "உனக்கேன் தேவையில்லாத வேலை? நீபோய் உன்ரை வேலையைப்பார்" அவளுடைய வார்த்தைகளில் காரம் இருந்தது.
ண்ணும் கலங்கியிருந்தது.
அம்மாக்கள்
இப்படித்தான் கண்ணீராலும் பட்டினியாலும் காரியத்தைச் சாதித்துவிடுவார்கள். ஆனால்
அவனுடைய பிடிவாதத்தின் முன் இவை
நிறைமாதமாய் ஊரூராய் உடுப்பு முட்டைகளோடு திரிய வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் பிரனிதாவுக்கு எவ்வளவு கனவுகளோடு தன் பேறுகாலத்தை தாயகத்தில் கழிக்க வந்தாள் வந்து எத்தனை உபாதைகள் பட வேண்டியிருந்தது மாதக் கணக்கில் ஒட்டமும் நடையுமாய் மனிதர்கள் அங்கலாய்த்தார்கள்
ஜத்தோடு கலந்த கற்பனை
நிலைப்பதில்லை.
"அம்மா, எந்தத் தொழிலாக இருந்தாலும் அது அதுக்கெண்டு தனியான கெளரவம் இருக்கு புராண காலம் தொடங்கி நேற்று வரைக்கும் மாணவர் ஆசிரியரெட்டைப் போய்ப் படிச்சுத்தான் பழக்கம் ஆசிரியர் மாணவனைத் தேடிப்போனதாகச் சரித்திரமில்லை. வாத்தியாரை வீட்டுக்குக் கூப்பிட்டுப் படிக்கிறதிலை ஒரு கெளரவம் இருக்கிறதாகவும் சிலர் நினைக்கினம்.சில வாத்திமாரின்ரை வறுமையை தங்களுக்குக் கவசமாக்கி தாங்கள் பொருளாதார ரீதியா முன்னேறப் பாக்கினம் சிலர். இது சும்மா அடுப்படியிலை கதைச்சு முடிக்கக்கூடிய விசயமில்லை. கல்விமான்கள் சேர்ந்துமுடிவு எடுக்க வேண்டிய பெரிய விசயம்."
தேங்காய் திருவுவதை நிறுத்திவிட்டு தாய் கேட்டாள்
"சரியடா தம்பி, ஒரு ஆளைத் தேடி நாலைஞ்சு பேர் போறதைவிட நாலைஞ்சு பேரைத் தேடி ஓராள் போறதிலை நேரம், காலம், வீணான சிரமம் எல்லாம் மிச்சம் தானே?"
"நான் முதலிலை சொன்னமாதிரி இது நானும் நீயும் கதைச்சு முடியிற விசயமில்லை. சோம்பேறி வாத்திமார், ரியூட்டறிக்காரன், பொறுப்பற்ற பெற்றோர் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனி திருத்தி எடுக்கவேணும். நீங்கள் சொன்ன நேரம் காலம் எல்லாம் மற்றத்தொழிலுகளுக்குச் சரியா இருக்கும். ஆனால் வாத்தித் தொழிலுக்கெண்டு தனிக் கெளரவமிருக்கு" அவனுடன் பேசி, வெல்ல முடியா தென்பது அவளுக்குத் தெரியும் அவன் பேசியது எதனையும் கருத்திற்கொள்ளாதவள் போல அவள் அடுப்பில் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் சோற்றைக் கிளறினாள்.
அவளும் ஆசிரியத் தொழிலின் மகத்துவத்தை நன்கு அறிந்தவள்தான் இருப்பினும், மாத இறுதி வறுமை அவளைப் பேச வைத்தது.
"சும்மாதானே நிற்கிறாய். கடையிலை போய் நூறுகிராம் புளிவாங்கியாவன்."
"6T6öIGMLGOLÄ. SITF6)GOG.J." "உதுக்குத்தான் சொன்னனான்." அடுப்படியை விட்டு மெல்ல வெளியேறினான் மகேஸ், முகம் குப்புறக் கிடந்த கே.ஏ.அப்பாசின் புத்தகமும் தடித்த பிரேம் போட்ட கண்ணாடியும் அவனது வரவை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தன
கொடுமைகளுக்கு ஆளாக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மங்களமான காரியங்களுக்கு தள்ளி வைத்து வேடிக்கை பார்த்தது சமூகம்
வயதான பெற்றாரும் போய்ச் சேர்ந்த பின் தனியனாய் நின்று அவள் படும்பாடு
சமுதாயக்
தாலியிழந்த பின் பல்வேறு சமுதாயச்
பகம் தந்த கோலம்
ல்லிவிட்டு சிறிது நேரம் மனதில் இனம் புரியாத ஏழு ஆண்டுகளாகயில் மனிதாபிமானம் ாடு ஓடி வந்தவர்கள் ஜனனத்துக்காக தாயகம் மாத லீவில்
எல்லாவற்றையும் து விட்டு கனமான யேறிய போது கிலோனி ராய் போய் மூவராய் தவாறே பிரிந்தார்கள். ன் ஏப்ரல் விடுமுறைக் Eகள் சிறிலங்காவுக்குப் கஸ்டம்ஸ் ஸ்ரேச்சில் 1ள் நகர்ந்தன. ல் கொடுத்த பின்பு
கள் தாயகம் பற்றிய
d கீழாய் மாறிய அந்த Illó, 5TGVáJessii', 'gy Gör. து இவருக்கும்.
60äѣшта):39/LJпшä. பிடிச்சு இழுத்தேன்
த
வேலையை திடீர்னு எணுறிங்க? ம் ஒஃப்பீசுக்குப் ரியாவே தூக்கம்
* எப்ப்டி இருப்பாள்? க) என்னை மாதிரியே
ங்க வீட்டில் யாருமே
LDITEL/567?
பக்கத்தில் எழுதி நினைச்ச பிடரி பத்து பக்கம் இருக்கு சார்
TLDai
DJIJF
றுத் சந்திரிக்கா அகப்பட்டவர்கள் அழிந்தார்கள். அப்போது தான் அவளுக்கு வலியெடுத்தது.
வண்டிலில் ஹொஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டோடினார்கள்.
அந்த நேரத்தில் உக்கிரமாகத் தாக்கப் பட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்தப் பிரதேசம் மதஸ்தலங்கள் அழிக்கப்பட்டதன் விளைவாக மனித உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டன.
அப்போதுதான் சுரேன் அவசரமாய் ஸ்பத்திரிக்கு விரைந்தான். அதுவே அவன் றுதி யாத்திரையானது.
சுரேன் எங்கு போனான் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை அடையாள அட்டையும் எரிந்த நிலையில் மோ பைக்கும்
கண்டெடுக்கப்பட்ட பின்பு எல்லாமே உறுதியானது. அவ்வேளை Liljatigli அழகானதொரு ஆண் குழந்தைக்குத்
gTLITT GOTITsit. 625 uffit 95 IT GOOTITLDG) (BLITT இன்னொரு உயிர் உதயம் கண்டது.
முப்பது முடியுமுன்பே அவள் வாழ்வு கருகிப் போனது இளம்வயதில் ஏராளமான
மற்றவர் அப்ப அது அட்ங்கா பிட்ாரி
என்று நினைக்கிறேன்.
ஒருவர் கடிக்காத செருப்பாய் பாத்து
குடுங்க. கடைக்காரர். உங்களுக்குப் புடிச்சதை
எடுங்க பல்லைப் புடுங்கித் தர்றேன்
ஜோஸியர் சுக்கிரன் இடத்தில் இருக்கு மற்றவர் எப்படியாவது முதலிடத்துக்குக் கொண்டுவர முடியுமா? அஞ்சு பத்து கூடுதலா தந்துடுறன்
இரண்டாவது
யாழ்வாசி எங்கள் பகுதி பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் கடவுள் மாதிரி
நண்பர் அத்தனை நல்லவரா?
யாழ்வாசி இல்லை. ஒருநாள்கூட அவரை
நாங்கள் கண்ட்தே கிடையாது
குற்றச்சாட்டுக்களுக்கும் தாக்குப் பிடித்து அந்த இளந்தளிரை உருவாக்கப்படும்பாடுகள் மனது வலித்தது. உள்ளே பட்ட காயங்கள் ஆறாத ரணங்களாயின.
செளஜன் இப்போது போகிறான். நகர்கின்றன.
அந்த இனிதான காலங்களை அவள் நினைத்துப் பார்த்து அடிக்கடி அழுது கொள்கிறாள். ஏழு ஆண்டுகளாக அன்னிய நாட்டில் வாழ்ந்த போதும் அனுபவிக்காத கஷ்டங்களை தன் தாயகத்தில் அனுபவிக்
நேஸ்ரிக்குப் பற்றாக்குறையில் நாட்கள்
கின்றாள். ஆங்கில நாடு செய்யாத கொடுமையையும், கோலத்தையும் தாய்நாடு தந்துவிட்டது.
"9/lbLDIT GlasgluLITT GN GJ61f5fG) iš ICBUSIT, அப்பா இல்லாதவைக்கு இலவசமாய் கோழிக்குஞ்சும் தீனியும் கொடுக்கினமாம் சிவா அன்ரியும் போறா நீங்களும்போங்கோ செளஜன் இந்தப் பிஞ்சு வயதிலே இப்படிப் பேசப் பழக்கப்பட்டிருக்கிறான். பொங்கி வந்த அழுகையோடே வேகமாய் கிணற்றடி நோக்கி நடக்கிறாள் பிரனிதா
கல்யாணமாவதற்கு முன்தினம் மணமகன் தன் காதலியிடம் சொன்னான்.
"எனது கடந்த கால அனுபவங்கள் பற்றி உன்னிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன்."
நீங்கள்தான் இருவரங்களுக்குமுன் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டீர்களே?
இது காதலி
அதற்கு மணமகன் சொன்ன பதில்: உண்மைதான் ஆனால் அது இருவாரத்திற்கு முற்பட்ட விடயங்கள் தானே!
2, 61.05-11, 1994

Page 21
 

Page 22
ந்தரி கோபமா? என்று கேட்டான் கருணாகரன்
பதில் சொல்லாமல் வலது கை வளையல்களை இடது கை விரல்களால் வருடிக்கொண்டிருந்தாள்
நீரோடையின் கரையில் இருந்த மாமரத்தின் நிழலில் இருவரும் நெருங்கி யிருந்தபோதும், சுந்தரியின் முகம் கோபத்தில் செந்தாமரையாக இருந்தது.
ஒரு வாரகாலத்தில் ஊர்திரும்புவேன் என்று சொல்லிச் சென்றவன் ஒரு மாதம் கடந்து திரும்பி வந்தான்.
வந்துவிட்டான் என்றவுடன் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி மடை திறந்த வெள்ளமான அதை வெளியே காட்டாமல் விறது
மனது மெளனம் காக்க செந்தாமரைபோல் மாறி . கோய நாடகத்துக்கு ஒத்துத்
கருணாகரனுக்கு கரங்கள் துறு
=
-5- - -
அது போதாது தள் திர இதன் நிற கூட 5 - ബി
எதி டையில் தான் —
கத்தான் கிறது . ஆனால் பேச
தான் இவளும்
உருந்த கூந்தலில்
குடியிருந்தாள். சிக்கிக்கொண்டது
வ எடுத்து கூந்தலில் போ என் இதயத்தை எடுத்து மறைத்துக்கொண்டுவிட்டாளே ܒ ܗ .
பேசவே மாட்டாயா?
கெஞ்சியது. வஞ்சியை வது போல குழைந்தது.
க்கு கருணாகரனை நினைக்கப்
ாக இருந்தது என்றாலும் ஒரு ாதம் என்னை தவிக்கவிட்டாரல்லவா." வண்டும் இதுவும் வேண்டும், படட்டும்
நன்றாக வருத்தப்படட்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டு கடைக் | tamaill (BDITá fiail Tóill.
கருணாகரன் தன் இடக்கரம் உயர்த்தி அவள் முதுகுப்புறமாக கொண்டு சென்று வலது தோளில் தொட்டு மெல்ல அழுத்தினான்.
ஒரு மாதகாலமாக என்னவன் கரம் எங்கே வலிய அந்த கரம் பட பட்ட இடம் சிவக்குமே அந்த மாயம் எங்கே? என்று தேடிய தோள்கள் இப்போது அவன் கரம்பட சிலிர்த்துக்கொண்டன.
தொடப்பட உள்ளே ஊறிய சுகம் இதமாக இருந்தது. இன்னும் பலமாய் அழுத்தமாட்டானா என்று வெட்கமில்லாத
ாக்கு அடிக்கடி நித்திரை வருகிறது. இதை தவிர்ப்பதற்கு ஒரு வழிசொல்லுங்கள்?
கே.ஈஸ்வரன்-திருகோணமலை தேவையானது- விளக்கெணினெம் அளவு விழியின் கொள் அளவுக்கு ஏற்ப
சார்ஜாவில் இந்தியா தோல்வி கண்ட gosportib sisirs
எல்-ரமேற்குமார்-ஹப்புத்தளை இந்திய அணியிடம் இல்லாத ஒன்று பாகிஸ்தானிடம் இருந்ததுதான் காரணம் அதுதான் உத்வேகம்
d டியர் சிந்தியா வாழ்க்கை என்பது எதுவரை காதல் என்பது எதுவரை
சீசகுமார்-அப்புகஸ்தென்னை வாழ்க்கை- கருவறையில் தொடங்கி கல்லறைவரை
காதல்-உலகம் தோன்றியதில் இருந்து உலகம் உள்ளவரை
நெல்சன் மண்டேலாவின் வெற்றியின் இரகசியம் என்ன?
இர்பானா றியாஸ்-மக்கொன ஒரு இரகசியமும் இல்லை. களிள வாக்கு சமாச்சாரமும் அல்ல. அவர் தாவாக்கின் கத்தமும் அவர் வழிநடத்திய மக்களின் சத்திய எழுச்சியுமே காரணங்கள்
நண்பர்களின் Tifoon தாங்கிக்கொள்வது?
எவ்வாறு
ரெவா-திம்புல ாக்குப் புத்தகத்தில் வரவு செலவு கட்டாயம் வாழ்க்கை என்னும் ம்ெ உறவுகளின் இணைவும் விசயம் இருக்கும் பிரியும்போது திப்போம் என்று நம்புங்கள்
iu hштөva,üпташрэгшці.
பாடல் என்ன? எந்த
படத்திற்காக பாடினார்?
செல்வி ஜெயலக்சுமி-சின்னாவிலை
மனது வினா எழுப்பி நின்றது.
எனினும் அக உணர்ச்சியை மறைத்துக் கொண்டு, கருணாகரனின் கரத்தை தன் வலதுகரத்தால் தட்டிவிட முயல்வதுபோல நடித்தாள் பலமாக தட்டிவிட்டால் கரம் விலகிவிடுமோ என்று பயப்படுபவள்போல மெல்லத் தட்டினாள்
அவன் கரம் அசையவேயில்லை. மாறாக
விரல்கள் ஏதே விமம் செய்தன.
ബട്ട ബ് என்றாள் குரலில் உறுதி இல்லை.
salusiaOG).
ஒற்றைச் சொல் கேள்வி வீசிக் கொண்டு அவள் கன்னம் அருகே உதடுகளை
L L L L L L L L L L L S S S S S S S S S S S S S S S S S S S LSL LS L L L L L L L L S
இறங்கி இதமாய் மு. உயர்ந்து கூந்தலுக்கு பின் கழுத்தின் நர சுந்தரி தனக்குள் விந்தையில் சிந்தை இ கருணாகரனின் ே சுந்தரி,
உள்ளே எரிந்த வேஷத்தை கலைத்து மதம்பிடித்த யானை பிளிறியது. வெட்கம் 6 எழுவது கண்டு மருண் எழுந்த யானைபசியே
கருணாகரனின் கழுத்து நரம்புகள் தெ
Z
LITUI !
தடுகுெ
கொண்டுசெல்ல, அவன் மூச்சுக்காற்றுப் பட்டு சங்கடத்தால் தலை திருப்ப முயல, அதனால் இடதுகன்னம் அவன் உதடுகளில் பட்டுக்கொண்டது.
காட்டு மூங்கில்கள் உரசிக்கொள்கையில் பற்றிக்கொள்ளும் தீபோல இருவர் மனதிலும் நெருப்பு பிடித்துக்கொண்டது.
பற்றி எரியத் தொடங்கியது மனம் எனும் USTTG)
தோளில் இருந்த கரம் பின்புறமாய்
பிரிவைத் தாங்குவது எப்படி
ஆயிரம் நிலவே வா' படம்- அடிமைப் பெணி கதாநாயகன் - மக்கள் திலகம்
do தங்களைப் பற்றி கூறுங்களேன்?
திருமதி நிரஞ்சளா குலேந்திரன் வவுனியா தங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முயன்று ஒரளவு பதில் சொல்லவும் தெரியும் என்று என் கையாலேயே என் முதுகில் தட்டிக்கொண்டு.போதும் அல்லவா?
சுதந்திரக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் இனப்பிரச்சனை தீருமா?
எஸ்.ஷாமினா-அலவத்துகொட ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் தீர்க்கலாம் சரிதான். அதற்கு முன் தீர்வு என்னவென்று சொல்லலாமே சொல்கிறார்கள் இல்லை என்பதால் திரும் என்று என்னால் சொல்லவும் முடியவில்லை.
டியர் சிந்தியா ஒரு ஆணிடம் இருக்கக்கூடாத பண்புகள் எவை
ஐ.எம். ஹனிபா றிம்ாைத்-மூதூர் தான் ஒரு ஆணி என்ற உணர்வு இருக்கலாம். அது ஆதிக்க உணர்வாக இருக்கக்கூடாது. வீட்டிலே புவி வெளியே எலி என்று வாழவும் கூடாது.
d
தன் தோளில் சரிந்தவள சுந்தரியின் நாடு உடைந்துபோன வில்லி அதனால் கருணாகர முடியாமல் போனது.
கன்னம் வருடி, மாய் கூந்தலுக்குள் வி விழிகள் மூடிக்கொண்
மடல்களில் கருண
உதடு பதித்துவிட்டுக் "சுந்தரி கோப
இப்போது?
வேண்டுமென்றே விழிகள் திறக்காமல்
"இல்லை ஒரே சொல்லாய் "ஏன் இல்லை? "அப்படித்தான்! "என்ன அப்படி "கோபம்தான்
அன்பின் சிந்தியா சில பெண்கள் ஏன் அ6
எத்தனை பேரு நிமல்ராஜ்? முதலில் îlărgirii osoapur osul அறைய வருகிறார்கள்
டியர் சிந்தியா எப்படிப்பட்டதாக அ
என்.எல். முஸம்மில் தேசத்தின் கெ போகாதவாறு அமை
வாழ்க்கை என்ப கூறுகிறார்களே அத
tsu. Conidar C. எதை தவிர்க்க ே வேண்டும், எப்போது எப்படி தடுக்க வேை வாழ்க்கைக்கும் நினைவூட்டத்தான்.
நடிகை குஷயூ முழுவதும் ஆண் வே எப்படியிருக்கும்? ஹி
ஆங்காங்கே பொ
தெரியும் ஹிஹறி.ஹி.
door huss இருக்கும் கணவரை எம். ஹனிபா பத்தினியர் பதி இருப்பவர்
huli fjögur! வேண்டும் ஒரு வழி sts
மனம் ஒரு கோ கடவுளும் plair மனச்சாட்சியோடு ே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS
೫೮.೩೮4ಣ್ರ (BILDGÄ) விரல்கள் செலுத்தி ம்புகள் தொட்டுவருட இனிய நாதம் எழும்
ழந்தாள்.
தாளில் தலை சரித்தாள்
தீயின் வெப்பம் நாடக ப்போட்டது. உள்ளே யாய் ஆசை எழுந்து என்னும் மான், யானை ண்டு ஓடியது. உள்ளே ாடு விருந்து தேடியது. இடது கரம் அவள் ாட்டுமீட்ட, வலது கரம்
பின் கன்னம் வருடியது. 82SILb LUGO) 3,660f1637 ாய் மாறியது. எனவே னின் செயல் தடுக்க
காதுமடலின் பின்புற ரல் நுளைக்க, சுந்தரி டாள். மூடிய விழி
ாக்ரன் மென்மையாய்
கேட்டான், 】 போய்விட்டதா
GALIITLI GG) FITGÖTGOTII6T. இதழ்கள் விரித்து,
பதில் சொன்னாள்.
5511657?"
ஐ லவ் யூ சொன்னால் றைய வருகின்றார்கள்? கே.நிமல்ராஜ்-கல்லடி. க்கு சொன்னீர்கள் ஐ லவ் யூ என்பீர் பீர் என்று அறிந்துதான் ாாக்கும்.
d தேசியக் கொள்கை மைய வேண்டும்? -புதிய காத்தான்குடி-06, எாரவம் கொள்ளை ய வேண்டும்.
து போர்க்களம் என்று பொருள் என்ன? ஜக்கப்-இறக்குவானை, பணிடும் எதை எதிர்க்க அடிக்கவேண்டும், ஸ்டும் என்பதெல்லாம் வசியம் என்று
ஒரு திரைப்படம்
நம் போட்டு நடித்தால்
ஹி..ஹி.
றிஸ்கா-கொழும்பு-13. ருத்தமில்லாத தன்மை
do கட்டுப்பாட்டுக்குள் | [[ി? -(pitafi, Glumägm608. திரமான இடத்தில்
கடவுளோடு பேச சொல்லுங்கள்?
என்.சுந்தர்-மன்றாசி. வில் என்றால் அங்கு TITI அல்லவா? ISKIEGO, Gir.
Lili
DJ Br
கருணாகரன் மெல்லச் சிரித்து அவள் முன் நெற்றியில் உதடு பதித்து உதடுகளால் கோடு கிழிப்பதுபோல அவள் மெல்லிய நாசி மடலில் வந்து நிறுத்தி,
"இனி ஒருமுறை கோபம் என்ற சொல் உன் இதழ் வழியாக வருவது கூடாது"
என்றான். இப்போது சுந்தரி விழிகள் திறந்து அவன் விழிகளை சந்தித்து
"வந்தால் என்னவாம்?"
"அடுத்த தடவை சொல்வதற்கு உன் இதழ்கள் இருக்காது."
"என்ன செய்வீர்கள்? "சொல்லித்தான் பாரேன் என்ன செய்யப் போகிறான் என்று அறியும் ஆவல் வந்தது என்ன செய்வான் என்று தெரிந்தபோதும், அந்த செயல் விரும்பி மனம் துடித்தது.
"சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன்." என்றாள். "எங்கே சொல்லித்தான் பாரேன்." "கோபம்தான். கோபம்தான்." வேகமாய் சொல்லிவிட்டு இதழ்களை தன் பட்டுக்கரங்களால் மூடிக்கொண்டாள். கருணாகரன் கரம்விலக்கினான். போராடுவதுபோல் நடித்து பொய்யாக எதிர்த்து, பட்டுக்கரம் விலக அனுமதித்தாள். கருணாகரனின் உதடுகள் கொள்ளையிடும்
குறுக்கெழுத்துப்
தொழிலில் குறியாக களத்தில் குதித்தன. சுந்தரிக்கு தடுக்க வேண்டும் போலவும் இருந்தது.
தடுக்காதே மறுக்காதே என்று அடம்பிடித்த மனது வென்றது.
காதலரைக் கண்டவுடன் கோபம் காட்டாத மனது, அவரைக் காணும்வரை பொய்யாகத்தானே சினம் வளர்த்தது? நாம் கோபப்படும்போது குழைந்து ஊடலை கூடலால் துரத்த முயல்பவரை
மனமும் நாடுகிறதே. இது என்ன 6560gGu?
சுந்தரிக்கு அந்த நேரத்திலும்
திருவள்ளுவர் வாக்கு நினைவில் வந்தது. கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டால்
புலந்துணராய் பொய்க்காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு"
குறள்- 1246-அதிகாரம்- 125
போட்டி இல-52
-இ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
இடமிருந்து வலம் 1. அந்தக்கால அரசர்களை அபாயத்தி லிருந்து இது காப்பாற்றியிருக்கிறது.
4 இவர்களது உடமைகளுக்குப் பொதுவுடமை ஆட்சியில் இடமில்லை.
6. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தாளம் போடும் சிலர் இதுதான் பிடிப்ப துண்டு.
7 போரின் உற்பத்தியில் அடக்கம். 10. தற்காப்புக்கு உதவும். 11 பிறக்கும்போது நிச்சயமான ஒன்று. 12. தழைத்து வாழ வேண்டும் என்று
வாழ்த்துவது உண்டு.
மேலிருந்து கீழ் 1. வாழ்க்கை அடங்குவது இங்கேதான். 2 ஆண்களுக்குப் பொருந்தாது. 3. குளிர் வந்தால் உடல் தேடும். 5. நீண்ட பயணத்தையும் இப்படிச்
Ο) σΠούουου Πιρ. 7. சிலர் இதிலே அரிதான படங்களை
ம் சேகரித்து வைப்பதுண்டு.
8. இதுவும் ஆட்டுவிக்கும் (குழம்பி
இருக்கிறது) 9. வீரர்களின் கண்களில் இது
தெரிவதாக உவமை சொல்வார்கள்
っ「
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
வெட்டி ஒட்டி
11.06.1994க்கு முன்னர்
எமக்குக் டைக்கும்படி
அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-52 தினமுரசு வாரமலர் 88/14, சோமாதேவி பிளேஸ், கிரு லப்பனை கொழும்பு-05.
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசளிக்கப்படும்.
குறுக்கெ
loor 12 uur || 5
5 (G ULI L
f Lb
நோ
8 up
கோ த llo Lih) 6
6 65 || I || III || i.
த்துப் போட்டி இல-50க்கான சரியான விடைகள்:
சி ற் 4 பி
f J.
ன் LI LDI
D 9து
G) f لg{{
1%
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல50இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
1. திருமதி விஜயலட்சுமி
கொழும்பு-06.
2. ஹரூசியா ஹாசீம்
கலேவெல.
3. எல். வசந்தகுமார்
திருகோணமலை,
4. சிவசாமி செல்வராஜ்
பூண்டுலோயா
5. ஏ. அன்ரன்
கொழும்பு-09
இவ்
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
6. எஸ்.ஏ. மன்சூர்
கல்பிட்டி.
7. வி. கந்தசாமி மட்டக்களப்பு.
8. மொகமட் இஸாக்
ஹட்டன்.
9. ர், நிஸாம் :
10. GTLD. GTIGS. fuLUIT GOTIT அக்குறணை-07
2, 61.05-11, 1994

Page 23
காலத்தின் குரல் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அரக்குமாளிகை தீபற்றி எரிந்த போதிலும் அதன் அகோரத்தை இன்றும் நான் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது. அரசியலில் சதித்திட்டச் சதிராட்டங்கள் இடம் பெறுவது இயல்பே எனினும் அரக்கு மாளிகைத் தீயானது பேரழிவின் வழிக்கே இட்டுச் செல்கிறது. அரசியல் சாணக்கியம் தனி மனித ஆசை களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்போது அனர்த்தமே விளையும் என்பதற்கு இது ஒரு சான்றாகும். கடந்த காலத்தின் சமாதியின் மீதுதான் எதிர்கால மாளிகை அமைகிறது. இந்த சூட்சுமத்தை தர்மனாகிய யுதிஷ்டிரனைத்தவிர ஏனைய நால்வரும் புரிந்துகொள்ள முடியாது
-காட்சி தொடக்கம்வனத்தில் பாண்டவர்கள் யுதிஷ் தம்பி என்ன யோசனை : பீமன் காரணம் தங்களுக்குத் தெரியாதவி
அந்த சகுனியை அன்றே நாள் அடித்த நொறுக்கியிருக்க வேண்டு ug: வினுக்கு
ܦܬܐ ܬܐܬܐ ܦܨܦ gܦ
விதோடுவதில்
-
ܬܐ 1 ̄
வை அர்ச்சுனா வாசம் இராவணேச வழிகோலியது. நமக்கும் பாதையில் விலைமதிப்பற்ற காத்திருக்கலாம் அல்லவா..? அதற்காக எமது தாயகமான அதிைனாபுரத்தை இழந்து விடமுடியுமா
TGRTIT? சகாதேவன் இல்லை எமது தாயகம் அதுவல்ல. எம் அன்னையின் பாதமே எமது தாயகம். பீமன் இருப்பினும் அஸ்தினாபுரத்துக்கு நாம் போகத்தான் வேண்டும் அம்மா. குந்தி ஏன்.? எதற்காக. கண்ணீரைத் தவிர அஸ்தினாபுரி நமக்கு வேறு எதனைத் தந்தது. அந்நகரின் எல்லாக் கதவுகளும் எமக்கு மூடப்பட்டு விட்டன என்பதை அறிய மாட்டீர்களா? உங்கள் தாத்தா பீஷ்மர்-அவர் கொண்ட விரதத்தால் கட்டுண்டு கிடக்கிறார். விதுரரும் செயலிழந்து நிற்கிறார். ஏனையோர் துரியோதனனால் ஆட்டிப்படைக்கப்படு கின்றனர். உண்மையில் இந்த வனமே நமது தாயகம்போல் எனக்குத் தென்படு கிறது. உணவினையும் நிழலையும் தருகிறது. உங்கள் தந்தையுடன் நான் சிறிது காலம் இந்தக் கானகத்தில் வாழ்ந்தாலும் அதுவே எனது மகிழ்ச்சியான காலம் அதேபோல் இங்கேயே நாம் மகிழ்ச்சியுடன் வாழலாம் எனது மகனுக்கு உரிய அரசுரிமைக்குப் பதிலாக அரக்கு மாளிகையைத்தானே அந்தநாடு தந்தது. அர்ச் தாங்கள் விரும்புவதால் நாங்கள் இங்கேயே தங்குவோம். இருப்பினும் ஒரு தடவையாவது அஸ்தினாபுரம் செல்ல வேண்டும் தாயே. நாங்கள் பயந்து ஓ வில்லை- எமது தாயாரின் கோரிக்கைச் காகவே வனத்தில் வாழ விளைந்தோம் என்பதை அவர்களுக்குப் புலப்படுத்தியா வேண்டும். யுதிஷ் வருந்த வேண்டாம் தம்பி அர்ச்சுனா என்றாவது ஒருநாள் நாம் அங்கு போகத்தான் போகிறோம். ஆனால் உடனடியாகவல்ல. பீமன்: ஏன் காலம் தாழ்த்த வேண்டுமோ..? யுதிஷ் துரோணாச்சாரியாரின் மாணவன்
கேட்கும் கேள்வியா இது பீமா, துரியோதனனையும் அவனது பை களையும் ஒரே கையால் நசுக்கி அழிக்கும் பராக்கிரமசாலி நீ என்பதை அறிவேன்
ஆனால் பிதாமகர் பீஷ்மர் தாத்தா, நமது
குரு துரோணாச்சாரியார், குலகுரு கிருபாச்சாரியாரும்கூட எதிரணியில் நிற்பார்களே நம் தாத்தாவை எதிர்த்து உன்னால் கதாயுதத்தை தூக்க முடியுமா? அர்ச்சுனன் தனது பிரதான குரு துரோணாச்சாரியாருக்கு 61флта, வில்லினைத் தூக்கமுடியுமா? துருபதனை தேர்க்காலில் கட்டி கைதியாக இழுத்து வந்ததைப்போல் நமது பெரியப்பா திருதராட்டினரை கைது செய்ய முடியுமா? துரியோதனனையும் துச்சாதனனையும் கொன்றுவிட்டு நமது பெரியம்மாவின் கண்களில் நாம் எவ்வாறு விழிக்க முடியும்? ஆகவே கூடுமானவரை யுத்தத்தைத் தவிர்ப்போம் துரியோதனனைவிட நம்மிடம் விசாலமான இதயம் உண்டு மோதல்கள் தவிர்ந்த நிலையினை அவர்கள் ஏற்க வைக்க முயலுவோம். சகோதரர்கள் மோத நேரிட்டால் குடும்பத்தின் பெருமை சீரழிந்துபோய் விடுமல்லவா..? பீமன்: உங்கள் கருத்து எனக்கு ஏற்புடையதாக வில்லை அண்ணா. நாங்கள் கோழைகள்போல் கானகத்தில் திரிய அந்தக் கோழைகள் அரண்மனையில் 2.GJGJITHDITA QITJColor0LDIP பீமன் கோபத்துடன் வெளியேறுகிறான். -காட்சி மாற்றம்துரியோதனன் அரண்மனைசகுனி அங்கதேச் அதிபதியே! உனது நண்பன் அஸ்தினாபுரி அரியணையில் ஏறுவதற்கு இனி எந்தத் தடம் ിങ്ങെ) {ി
By 65,05-11, 1994
இராஜகுமாரன்
களிக்கவேண்டிய நேரமல்லவா? கர்ண ஒருபுறம் மகிழ்ச்சி. மறுபுறம் வேதனை வாட்டுகிறது மாமா வீரர்கள் வஞ்சனையால் வீழ்த்தப்படுவது ஏற்புடைய தல்ல. அந்த இந்து வீரர்களுக்காகவும்
ன் மிகவும் வருந்துகிறேன்.
கர்னனின் கருத்தை நானும் ஆமோதிக்கிறேன் மாமா பீமனை கதாயுதப் போல் வீழ்த்த வேண்டும் என்ற என் ஆசை நிறைவேறவில்லை. அவனை வெவதில் எனக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சி ளை அஸ்தினாபுரத்தின் கிரீடம்கூட எனக்குத் தரப்போவதில்லை. தாயுதத்தால் வென்றிருந்தால் என் மகிழ்ச்சி பன்மடங்காகவே இருக்கும். குளிப்ாண்டவர்கள் யுத்தத்தில் மடியவில்லை என்று யார் சொன்னார்கள்? சூழ்ச்சியும் ஒருவகை யுத்த ஆயுதம்தான் தந்திரங் களை ஆயுதமாகப் பயன்படுத்த முடியாத வர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கலாம். அவர்கள் யுத்தத்தின் போது தான் மாண்டார்கள். அவர்கள் வீரர்கள்தான். ஆனால் இந்த மாமாவின் வீரத்துக்கு அருகே நெருங்க அவர்களால் முடியாது.
-காட்சி மாற்றம்விதுரர் மாளிகை விதுர வாருங்கள் மகாராஜா
ருத என்னை மகாராஜா என்று இப்போது அழைக்க வேண்டாம். உமது அண்ணன் என்ற நிலையில் தற்போதைய துயரம் கலந்த நெருக்கடியினை எதிர்கொள்ள மார்க்கம் தேடி வந்துள்ளேன். விதுர துயரம் சூழ்ந்தாலும் தாங்கள் நிலை பிறழலாகாது. அஸ்தினாபுரத்தின் மாமன்னர் தாங்கள். திருத இருக்கலாம். பெரியப்பா எப்போது
வெளியே வருவார்? விதுர அவருடைய கண்ணி வற்றிய பின்னர் திருத என்னுடைய கண்ணீரும் இன்னும் வற்றிவிடவில்லை. நமது பெரியப்பா அஸ்தினாபுரத்தின் உயிர்நாடி. ஆகவே அவரை GGGifu GI (5 lbLIg அழைத்துக்கொண்டு வா தம்பி. விதுர பல்தடவை அழைத்துப் பார்த்தேன். பயன் கிடைக்கவேயில்லை. தாங்கள் அழைத்தால் அவர் வரக்கூடும் வாருங்கள் அங்கே போகலாம். ருவரும் பீஷ்மரின் மாளிகைக்குச் செல்கின்றனர். ருத பெரியப்பா. பெரியப்பா தாங்கள் இல்லாத அஸ்தினாபுரத்தில் சூரியோதய முமில்லை, சந்திரோதயமுமில்லை. வெளியே வாருங்கள் பெரியப்பா விதுரா
கங்கை உயிருடன கிரியைகள் அவ பீஷ்ம அம்மா.என். கங்கை விதுரரிடம் விதுரர் அ விதுர GAJIGVIST, VELD G பீஷ்ம பாண்டவர்கள் என்பதை என்ன விதுரா விதுர மன்னியுங்கள் ஒருவகை இர பீஷ்ம இந்த பீஷ் GALITf5 TdfaĵLLC விதுர சகுனியின்
துரியோதனன் அழிவுக்குத் D6007 GOLDGOL தாங்கள் என்ன பீஷ்ம என்ன? என் விதுர அதுதான் உ பீஷ்ம திருதராட்டின GBELJELI (BLITAN விதுர மகாராஜாவு பற்றி தெரியா தோன்றுகிறது பீஷ்ம அப்போதுரிே விதுர பெரியப்பா
இந்த உண்மை இது நான் இராஜதந்திரமே வரும்போதுமட் வாய் திறக்கவே தாங்களல்லவா? துரியோதனை யிருப்பீர்கள். ச துரியோதனன் பாண்டவர்களுக் என்பதனை அ விடும். இப்பொ விட்டது என்ன இனி நீங்களே பீஷ்ம பாண்டவர்கள் விதுர LITS/3TULT 一JTL牟 கானகத்தில் கு மாறுவேடத்தில் மரத்தடியில் நின் குந்தி களைப்பாக
ஆறி இருக்கா நகுலன எனக்கும் சகாதேவன் சந்து
9/60s/60 TT. யுதிஷ்: அஸ்தினபு
என்னுடைய குரல் கேட்காது உமக்கு உள்ளே போக முடியுமல்லவா? போய் அழைத்து வாரும் விதுர பெரியப்பாவின் அரண்மனைக்குள் அவருடைய அனுமதியின்றி கனவுகளே நுழைய முடியாதே தாங்கள் அரண்
மனைக்குச் செல்லுங்கள் வரும்வரை காத்திருப்போம்
இருவரும் செல்கின்றனர். காலத்தின் குரல்விதுரர் மட்டும்தானா கங்கை மைந்தரின் அகத்துள் நுழைய முடிய வில்லை? நானும் அதனுள் செல்ல முடியாத நிலையிலுள்ளேன். யமதர்மன் கூட அம்மாமனிதரின் ஆணையின்றி 9 alo).T Jag) as யாதே அவர் வெளிவரும் காத்திருந்தேன் அமைதியான ஓரிரவு அவரின் கதவு திறந்தது. அவர் வெளியே வந்தார்.தனது தாயைத் தரிசிக்க கங்கைக் கரை சென்று தனது கைகளில் நீரை அள்ளும்போது. கங்கை மகனே! அதற்கு அவசியமில்லை
LDJ,C36OTI பீஷ்ம என் அருமைப் பாண்டு புத்திரர்கள் அவர்களுக்காகச் செய்யப்படும் இறுதிக் கிரியைகளுக்கே அருகதையற்றவர்களா தாயே?
9/6)IJIT
தற்போது உள் கண்டுகொண்டா கண்டுபிடித்து சகாதே அம்மாவால் அண்ணா. பீமன்: அம்மாவால்
நகுலன் சகாே ஆனால் நாம் மூ
அர்ச் அம்மாவையும் இந்தக் கானகத் வேண்டுமா? : கூறுகிறீர்கள்? பீமன்: அவர்களை
வேண்டும் என்று அர்ச்சுனா? யுதிஷ் உன் கூற்ற
LDTP பீமன்: நாம் நடப்பே
வேண்டியதில்ை நான் என்ன ெ (6) FIGO) NING) I பீமன் தாய் குந்தி இருவரை கைக நடக்கிறான்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாரதம்ே
நப்போருக்கு இறுதிக் LILÓGJIGOMGANGBALI LDJAGGOT...! . உயிருடனுள்ளனரா? BLIJFTillä, CBJJ.6T,...! கு வருகிறார்.
fuLILIT. யிருடன் இருக்கின்றனர் மே மறைத்துவிட்டாயே
பெரியப்பா. இதுவும் ஜதந்திரமே! ரைவிட இராஜதந்திரம் நா.
தூண்டுதலினால் UT6ôTL6)|Í3,6ĺ1657 ட்டமிட்டான் என்ற ன்றே கூறியிருந்தால். செய்திருப்பீர்கள்.? ன சொல்லுகிறீர்? ared GLILLILIT...I டம் இதன் அர்த்தத்தைக்
கு இந்தச் சதித்திட்டம் என்றே எனக்குத் | LLUIT...!
தனனிடம் கேட்கிறேன்! இதற்காகத்தான் நான் !மறைத்தேன் ܡܢ ܡܘܨ ங்களிடமிருந்து கற்ற சந்தர்ப்பம் றே சில விடயங்களில் டுைம் என்று கற்பித்தவர் முன்பே கூறியிருந்தால் தாங்கள் மடக்கி தனியின் சூழ்ச்சிகளால் எவ்வளவு தூரம் த்ங்கு விளைவிப்பான் ய முடியாமற் போய் முது எல்லாம் தெளிவாகி செய்யலாம் என்பதனை
ானியுங்கள் இப்போது எங்கே.? வே இருக்கின்றார்கள்.
er ögolbபும் பாண்டவர்களும் சல்லும்போது குந்தி ஒரு
விடுகிறார். இருக்கிறது. கொஞ்சம்
ளைப்புத்தான். நரம் இளைப்பாறலாம்
எல்லையில் தான்
+18es 7:16 ல் நம்மை அடையாளம் விடக்கூடும்.
நடக்கமுடியவில்லையே
LITUTOlg)
நடக்க முடியவில்லை.
தவனாலும் முடியாது. ன்று பேரும் நடக்கலாம்
தம்பிகள் இருவரையும் தில் விட்டுச் சொல்ல feiTTIGST GOOTIT! 6T 6őT 607
af LlGaĵLGYÚ (BLITT 9. நான் கூறவில்லையே
க்கு என்ன அர்த்தம்
ாம் அவர்கள் நடக்க என்கிறேன்-அதாவது சால்கிறேன் என்பதை படுகிறேன் பாருங்கள்
யை தோளிலும் தம்பிமார் எலும் சுமந்துகொண்டு
î6ör 6:or GoofůILI TIL 6i) வீரம் செறிந்தவன் வேளம் நிகர்ந்தவன் வாயு தேவ னரு மைந்தனவன் வரை நிகர் தோளினில் தாயினை ஏந்தினன் தளர்விலாப் புயங்களில் தம்பிய ரேந்தினன்
கடுகி நடந்தனன் காற்றினைப் போலவன் காலடித் தட்வொலி கேட்ட விலங்குகள் காட்டினில் கடும்புயல் கடுகியதெனவே கடும் பயங்கொண் டோடி ஒளிந்தன.
குந்தி மகனே கொஞ்சம் நிறுத்தப்பா.
யுதிஷ்டிரர் தாழை கீழே இறக்கி விடுகிறார். குந்தி; மகனே எனக்கு மிகவும் தாகமாக இருக்கிறது. தண்ணீர் கிடைக்குமா? பீமன்: இதோ எடுத்து வருகிறேன் தாயே!
இரவாகிறது. பீமன் விழித்திருக்க ஏனையோர் படுத்திருக்கின்றனர். குந்தி விழித்து பீமனிடம் வருகிறார். குந்தி விழித்திருக்கிறாயே LDJy,(36OT! களைப்பாயிருப்பாய் சிறிதுநேரம்படுத்திரு LDags(36OT! பீமன்: வேண்டியதில்லை அம்மா. இந்த அடர்ந்த வனத்தில் என்ன நடக்குமோ தெரியாது. நான் பார்த்துக்கொள்ளுகிறேன்.
ங்கள் போய் படுங்கள் குந்தி சரி அர்ச்சுனன் சிறிது நேரம்
விழித்திருக்கட்டும். நீ போய் ஒய்வெடு GuDoor: GalaisTLITIN 9ÚDIDIT 9Jag fra
னல்லவா? நான் மூத்தவனாக இருந்து கொண்டு இளையவனுக்கு துன்பம்
JUGAYITLDAT? குந்தி அப்போ அண்ணன் யுதிஷ்டிரனை
எழுப்பலாம். பீமன்: அண்ணனை தம்பியாகிய நான் வருத்துதலாகாது. அவர் ஓய்வெடுக்கட்டும்
ங்கள் போய்ப் படுத்திருங்கள் e FINA SJUTTGAJUSTGOTTG) 355bLLIT
எழுப்பிக்கொள் பீமன்: எந்த இடர் வந்தாலும் நான் தனியாகச் சமாளிப்பேன் அம்மா சகோதரர்களுக்கு வீண் சிரமம் தரமாட்டேன்.
-காட்சி மாற்றம்வனத்தில் அரக்கர்களான இடும்பன், இடும்பி எனும் சகோதரர்கள் உரையாடுகின்றனர். இடும்பன் இடும்பி.இடும்பி.
இவ்வாறு அழைத்தவண்ணம் இடும்பன் மனித உருவெடுக்கிறான். மரத்தில் ஏறுகிறான். இடும்பி ஒரு மட்பாண்டத்தில் இடும்பனுக்கு சிறிதளவு உணவு கொடுக்கிறாள். உணவினை வாயுள் போட்டபின் அதனை வெளியே வீசுகிறான்.
டும்பி என்னண்ணா இது. டும்ப இந்த உணவை உண்டால் பசி அதிகரிக்கிறதே மனித இறைச்சி தின்று-மனித இரத்தம் குடித்து வெகு நாளாகிவிட்டது. அதோ ஆறு மாதிடர்கள் நம் எல்லைக்குள் வந்துள்ளனர். இடும்பி போ.அவர்களில் ஐந்து பேரை கட்டி வைத்துவிட்டு ஆறாவதாக உள்ளவனைப் பிடித்து வா. இடும்பி உனக்குத் தெரியும் நான் மாநிட இறைச்சி உண்பதில்லை என்று. இடும்ப அரக்கர் குலத்தில் பிறந்த நீ மனித இறைச்சி உண்பதில்லை என்றால் நம் இனத்தவர்கள் உன் முக்கை அரிந்து உன்னை இனத்திலிருந்து துரத்தி விடுவார்களே உனது திருமணத்துக்கு இருநூறு மனிதர்களைக் கொன்று அவர்களுடைய இறைச்சியை வைத்து விருந்து படைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளேன். நீ என்னடாவென்றால் குலத்தின் பெருமையைக் கெடுக்கப்பார்க்கிறாயே! சரி.நீ உண்ணாவிட்டால் பரவாயில்லை. எனக்குத் தேவை போய்த் தயார் பண்ணு. இடும்பி குடிசையிலிருந்து வெளியேறி இரட்சத உருவெடுக்கிறாள். நான்கு ஆண்களும் தாய் குந்தியும் படுத்திருப்பதையும் பார்த்த பின் விழித்திருக்கும் பீமன்மீது பார்வையைச் செலுத்துகிறாள். அவன் உருவில் மயங்கி மையலாகிறாள். பின்னணிப் பாடல் திண்டோள் வீரன் வீமசேனனின் வியத்தகு தோற்றம் கண்டாள் காரிகை விண்ணவர் கோனை வேண்டித் தொழுதாள் மண்ணில் மணாளனாய் வரித்திட நினைத்தே அரக்கருவினை அகற்றிடத் துணிந்தாள் அழகு மங்கையாய் வடிவினை அடைந்தே கடுகி நடந்தாள் காவலன் பீமனை கண்களால் கவர்ந்தே காதலில் தோய்ந்தாள். பீமனுக்கு மாலையிடுவது போன்று இடும்பி கனவுகண்டு அழகான இளமங்கை உருவெடுக்கும் வேளையில் அண்ணன் இடும்பன் இடை மறிக்கிறான். இடும்ப அந்தப் பெரிய உருவமுடையவனை நீ தனியாகவே புசித்துவிடலாம் என்று கருதிவிட்டாயா? இன்று உனது உணவுக்கு அவன் மட்டும் போதும் இடும்பி அண்ணா அவ்வாறு எதையும் கூறாதே நான் அவர்மீது காதல் கொண்டு aĵLGBL6ör 9/6867 GOOTIT! இடும்ப என்ன? ஒரு மாநிடன் மீதா ஆசை வைத்தாய்? எமது குலத்தின் மதிப் பென்னாவது.? நம் குலத்தவர்கள் என்னைப் பார்த்து எள்ளி நகையாடு 6lIIIIIII, (Baill இடும்பி காதல் குலம் கோத்திரம் அறியாதது.
அண்ணா. இடும்பன் இடும்பியைத் தாக்குவதற்கு முன்னேறும்போது ஏற்பட்ட சலசலப்பினால் குந்தி கண்விழிக்கிறாள்.
ஒரு பெண்ணைத் தாக்க முயலுகிறாயே! உனக்கு வெட்கமில்லையா. இடும்பன் பலமாகச் சிரிக்கும் ஒலி கேட்டு பாண்டவர்கள் நால்வரும் விழித்துக் கொள்ளுகின்றனர். பீமனுடன் இடும்பன் பொருதுகிறான். பீமனை தனது கூரிய முட்கள் கொண்ட கதாயுதத்தால் இடும்பன் தாக்குகிறான். இருவருக்கும் துவந்த யுத்தம்மூழ்கிறது. இடும்பனின் தாக்குதலால் பீமன் திணற நேர்ந்தால் இடும்பி தலையீட்டு பீமனைப்
ாதுகாக்கிறாள். குந்தியும் ஏனைய நால்வரும் பார்த்துக் E. த்து அர்ச்சுனன் பீமனுக்கு உதவி புரிய முற்படும்போது யுதிஷ்டிரன் தடுக்கிறான். யுதிஷ்பொறு அர்ச்சுனா ஒருவருக்கு எதிராக இருவர் சேர்ந்து தாக்குவது யுத்த தர்மத்துக்கு ஏற்புடையதல்ல. பீமன் இடும்பனின் இரு கைகளையும் ஒவ்வொன்றாகப் பெயர்த்தெறிகிறான். இடும்பனின் மார்பின் மேல் ஏறியிருந்து அவனை பீமன் கொன்று விடுகிறான். இடும்பன் கண்டு கண்ணீர் வடிக்கும் இடும்பியிடம் பீமன் வருகிறான். பீமன்: தேவி உன்னைத் தாக்க வந்தவனை நான் முடித்துவிட்டேன். இனி நீ அஞ்ச GB6JGOST LITLD இடும்பி இவன் வேறு யாருமல்ல என்
சொந்த அண்ணன் இடும்பன். இடும்பி பீமனின் பாதங்களில் வீழ்கிறாள்.
குந்தியும் ஏனைய நால்வரும் அந்த இடத்துக்கு வருகின்றனர்.
குந்தி மக்னே பீமா உனக்கொன்றும்
ஆகவில்லையே!
பின் இல்லை அம்மா.
பி தாயே! என்னை உங்கள் மருமகளாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சகாதேவன் அம்மா! நல்ல பொருத்தமான
Gius Tsir பீமன் அம்மா நீங்கள் இவனுக்கு அதிக இடம்
கொடுத்துக் கெடுத்துவிட்டீர்கள் யுதிஷ் தம்பி உண்மைய்ைத் தானே கூறினான்
τηT பீமன் என்ன அண்ணா நீங்களுமா..?
ந்தி: பெண்ணே. உன் பெயர் என்ன? နှီ၍ இடும்பி எனது பெயர். இவன் என் அண்ணன் இடும்பன் எனக்கு ஒரேயொரு துணை என் அண்ணன்தான். அவன் போனபின் எனக்கு வேறு துணையில்லை தாயே தாங்கள் தான் எனக்கு உதவ
புதிஷ் அம்மா அந்த அரக்கன் தம்பி பீமனை தாக்கும் போதெல்லாம் இந்தப் பெண் தடுத்து உதவினாள். ஆகவே பீமன்
இவளுக்குக் கடமைப்பட்டவன். ஆனால் நாம் பீமனை விட்டுவிட முடியாதே 5യി. இடும்பி உங்கள் மூத்த மகன் இவ்வாறு கூறியதால் நான் தங்கள் பாதத்திலேயே :": ":: தாயே நான் அரக்கர் குலத்தில் பிறந்தது எனது குற்றமில்லையே! என் நிலை தெரிந்தும் அவர்மீது காதல் கொள்வதை என்னால் தடுக்க முடியவில்லை. எனது அன்பினை பொய் என்று கண்டால் என்னை வெறுத்து ஒதுக்கி விடுங்கள் தாயே!
ஆழ்ந்து சிந்தித்த பின்னர் குந்தி இடும்பி எனது மகன் பீமன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் உன்னுடன் வாழ முடியாதே இடும்பி எனக்கு அது தெரியும் தாயே! எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் அவரை தங்களுடன் அனுப்பி விடுகிறேன்
9|DLDIT யுதிஷ் அம்மா தங்கள் கட்டளை என்ன
I(8u! குந்தி முறைப்படி என்ன செய்ய வேண்டும்
மகனே! யுதிஷ்: அன்னையின் கருத்துப்படி நடப்பதே சிறந்த நீதியும் நியாயமும் ஆகும் தாயே! ရွှံ့စ္မ်ိဳး தாயே! இந்த அபலைக்குத் தாங்களே
கதி.என்னைக் காப்பது தங்கள் கடன்
நீதி இருவரையும் இணைத்து வைக்கிறார். ': விழுந்து
வணங்குகிறாள். குந்தி: இறைவன் உங்களுக்கு எல்லா நலனும்
அருளுவானாக சகாதே பீமண்ணா. பாராட்டுக்கள்
உரித்தாகட்டும்.
நகுல அண்ணாட இளைய அண்ணனின் ஆனந்தத்தைப் பாருங்களேன். எனக்கு நிச்சயமாகத் தெரியும். அண்ணி பீமன்னாவின் உணவு விடயத்தில் எந்தக் குறையும் வைக்கவேமாட்டார் இடும்பி ஏன் நீங்கள் எல்லோரும் வாருங் ளேன். வயிறார உணவு படைக்கிறேன். எல்லோரும் மகிழ்ச்சியுடன் சிரிக்கின்றனர்.
பெண்ணென்றாலும் ஆணென்றாலும் பேதமேயில்லை அன்பின் நிலையதில் ஒன்றா யிதயம் இணைந்தமையாலே நன்றாய் வாழ்கென வாழ்த்தி அணைத்தாள். தாய்மையின் தரவும் வாய்மையின் வளமும் வாய்த்தவள் குந்தி வனிதையர் குலமகள் மைந்தனாம் பீமன் மனையினில் விளக்கிட பைந்தொடியாளினை பண்வுடன ணைத்தாள்.

Page 24