கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1995.05.21

Page 1
| istered as a Nevs Paper in Sri Lanka
OOT (
| || ALIANAS SANTEAS
al Gió
|յնպEUIյն:
 
 
 
 

Liht 2O
58 Gill-119 sun SOS
ODITULDODIN
قلم اللLD
L S S L S S S S S S S S S S S S S
OTTELIGIL
| / ubumi
di 149 Daily Malai WINGLONGTI
விருப்பம்
21 g. 5. Ils (PUF
口一

Page 2
நீங்கள் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இ 阿*TW44队
பயம் திகில் எங்கும் எதிலும் நிறைந்துள் பரீட்சையில் சித்தியெய்திடுவேனா என்று மாண பயம் போட்டியில் வெற்றியடைவேனாபோட் பயம் வீட்டிலுள்ளவர் வெளியே சென்று வி வீட்டிலுள்ளோருக்கு பயம் வயதுக்கு வந்த பி வைத்திருக்கின்றோமே என பெற்றோருக்கு பய வாழ்வையும் இப்பயம் ஆட்டிப்படைக்கின்றது.
இந்தப் பயத்தை போக்குகிற ஆண்டவர் எம் என்பதை சிலவேளைகளில் மறந்தே போய்விடு
வரை நம்பும் பிள்ளைகளை தன் தூதர்க
கர்த்தர் எம்பட்சத்தில் இருக்கிறபடியால்எம்க்கு |எந்த ஓர் ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என
நாடுவோம்.
உழைப்பவர் என்றும் தாக்கப்பட வேண்டும் - உழைப்பை உண்பவர் என்றும் காக்கப்பட வேண்டும் နှီးနှီးဖူး'၊ சர்வதேசசட்டம் (?) துருதிேன்
Águasaadav
வரம் கொடுப்பே
மனச்சுமை கனமென்
மண்ைடியிட் ஏங்கவில்ல்ை
உள்ளத்திலும் சுமை - எங்கள் LI6ùቓቇll உடல்களிலும் சுமை கடற்பஞ்ச்ே வையத்திலும் சுமை - எங்கள் எ நறம் ாழ்க்கையே சுமைதான் 影 ᎦᎬᏰᎢ°
ாம். கோவிந்தராஜா நினைப்பவர்க்கும்
Walio
IT(ICBL Irib நிம்மதி எங்கே ::a. நேரிய உழைப்பு நீண்ட
போதும் நிஜந்திகா-கனகசி நிம்மதி என்றோர் நிலை LLää இங்குண்டோ? flag) gait பாரிய கமையும் பரிதாப
வாழ்வும் உப்புநீராலே ஊறிடும் பாருக்குள் மடியும் நாள் உடலும் கல்லாகிய இனி என்றோ? மனித கூடுகள்
திருமதி மல்லிகா பத்மநாதன் மீதம் என்ன
LJUDFORDD Cypresiv சுமைகள் இங்கு கனமாகி TT
இது நியாயமா இதமாகிப்போன இந்த தவையான மனித வாழ்வு நாட்டின் முதுகெலும் இங்கு சிலர் முதுகில் நடுத்தெருவில்
கனமாகிப் போனதோ: rugrClot?
செல்வி எஸ். வதணி முறிப்பத , unasma வெள்ளவத்தை Gausslubo
ஏன் பார்ப்பதில்லை உழைப்ப உடலும் உளமும் ஒன்றித்து ' கமை எடுத்தும், சூாயன
ண், பெண்ணாய் அயராது சொந்தங் தாள் கொடுத்தும், சுமப்பதிலு எலும்பும், சதையும் எருவாக (EJEITi6ínai).
ருதி, கண்ணிர் வியர்களால் finujú நெஞ்சங்க நாம் வளர்த்த உலகமெம்மை 49. 60)LD01ur) ஏன் பார்ப்பதில்லை? வாழ்வென் கமைதாங்
வாழையூர் வைரமுத்து
ரு தரப்பும் சதுரங்க நோக்கத்தில் இருக்கும் வரை பிரச்சனை தீராது என்று
முன்அட்டை அழகில் மயங்கி, உள்செல்ல நாடும் எம் கண்கள், வித்தியாசமாய் நீ தரும் அம்சங்களை வாசிக்க நாடும் எம் இதயங்களில் முரசம் தொடக்கம் லியோ-டெயின் அதிசயம் வரை இமை முடாது வாசிக்க ஒவ்வொரு வாரமும் எம்மை மகிழ்விக்க வரும் மலர் தினமுரசு நீயே
ஸம்னாஜெலில் 8B -Lorrisoner
அன்பின் தினமுரசே நீ வாரா வாரம் சுமந்து வரும் அனைத்து அம்சங்களும் எம் மனதைக் கவர்ந்து இழுக்கிறது. தாய் தொடர்கதை, லேடீஸ் ஸ்பெஷல், இலக்கிய நயம் போன்ற சுவையான அம்சங்கள் உன்னை மேலும் அழகூட்டுகிறது.
OF -முகத்துவாரம்
ao
அன்பு மலரே
உனது அம்சங் கள் அத்தனையும் வரவேற்கத்தக்கது. உனது சேவை வளர
எனது வாழ்த்துகள்.
எம்.பீ.தெளபீக் =புல்மோட்டை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ள ஒரு வார்த்தை வர்க்கு ஒரு வகைப் பாளருக்கு ஏற்படும் திரும்பும் வரை ளைகளை வீட்டில்
ஒவ்வொரு மனித
முடன் இருக்கிறார் றோம் (சங் 911) பாம்."உன் வழிகளிலெல்லாம தர்களுக்கு கட்டளையிடுவார்" வர் இருக்கிறார் என்பதனை னறுவோம்.
கொண்டு காத்து வருவார். விரோதமாக உருவாக்கப்படும் வே ப்யப்படாது இறைதுணை
ஜே.புளோரன்ஸ் Glöski&ögu
நல்லோரின் அடையாளம்
g ப்னுஹன்லலா(ரலி) என்பவர்கள் தொழுகைக்காக தினமும் பள்ளிவாசலுக்கு செல்லும் போது அபூதர்தா (ரலி) அவர்களை சந்திப்பது வழக்கம் அப்போதெல்லாம் ஹன்லலா(ரலி) அபூதர்தா (ரலி) அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூறிவிட்டு செல்வார்கள் அவை பெருமானார்(ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவமாகவோ அல்லது ஒரு ஹதீஸாகவோ இருக்கும்.
ஒரு தடவை அவர்கள் அவ்வாறு சென்று கொண்டிருக்கும் போது அயூதர்தா (ரலி) அவர்களை சந்தித்தார்கள்
இன்று நான் உங்களுக்கு நல்லோரின் அடையாளம் பற்றி கூறப் போகிறேன். நல்ல மனிதர்கள் தலைமயிரை நீளமாய் வளர்க்க மாட்டார்கள் தன் ஆடையை தனது கரண்டைக்கால் மொழிகளுக்கு கீழே இறக்கி அணிய மாட்டார்கள். இது பற்றி பெருமானார் (ஸல்) அவர்களும் கரீம் அவதீ நல்ல மனிதராவார் இவர்கள் என்று அறிவுரை பகர்ந்துள்ளதாக அறிவித்தார்கள்
கல்முனை 05
。蕊augfuā、Gr1 றும் கவிதைகளை வர்த்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமில்ல
G
டிய கடைசித் திகதி 21:05:985
ாமல் தபாலட்டையில் மட்டும் பதிவு
ாங்கிகள் மோதி மிதித்திடுவோம்
தில் சிறப்பேது?
பாட்டாளியின் உழைப்பை
பங்கு போட்டு கொழுத்து வரும் உயிரைப் பிழிந்து *प्ला, கரண்டல்வாதிகளை குதுமணம் உழைத்துமென்ன?
ILD படைத்தோரை, p se 33. GJ. I gii
மோதி மிதித்திடுவோம் செய்துமென்ன?
олт, பாரதியின் விதிப்படியே கரண்டல் பொகங்கி ன்றே வாருங்கள் தோழர்களே போகும் வரை
"go வலுவான மனம்கொண்டு உழைப்போர் வாழ்வில்
Aust எஸ். சிவசாமி செல்வராஜ் சிறப்பேது? வை சித்திக்கிருஷ்ணா பூண்டுலோயா ர அஹ்மதுஜனது
untuurpül - 2
இனிய முரசே." உன் நூறாவது வரவு என்னை மிகவும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. உன்னை நான் மலைநாட்டில் தான் சந்தித்தேன். அன்றைய நாள் வசந்தமாகவே முடிந்தது.
எம்.என்ரிஸ்வ்ானுஸ்ஸமான்
<--!> GROTT, தீஞ்சுவை தரும் தேன் முரசே! உன் அற்புதமான ஆக்கங்கள் எம் விழிகளை விரிப்படைய வைக்கிறது. நடந்தவைகளையும் நடப்பவைகளை யும் நடக்கப் போகிறவைகளையும் அருமையாய் அறியத் தருகிறாய். உனது துணிவையும் உறுதியையும், மனமாரப் பாராட்டுகின்றேன்.
எஸ்.தாஜுன் நிஸா றஹ்மான் -பிலியந்தலை
அன்புக்கினிய முரசுக்கு உன்னைப் பார்க்காமல் இருக்க
数 ந்தும் உன்னை விமர்சிக்காமலும் இருக்கமுடியவில்லை நிசுமந்துவரும்எக்ஸ்ரேரிப்போட்டில் இருந்து அரசியல் தொடர்வரை உனது ஆக்கங்கள் தூள் D. Gorg LI தொடர்க, மகத்தான வாழ்வு பெறுக!
A. வீரசிங்கம் ரீதரன் -CUP95 TTTB நீ சுமந்து வரும் அரசியல் தாடர் எம் போன்ற இளைய தலைமுறையினருக்கு A பிரியதர்சன் -மட்டக்களப்பு
ஏறாவூர்
மாற்றுங்கள் 9.LDİ Glunguli Ellis". 9I6O) QDULILILILLL— II,9yILD மரபை மாற்றுங்கள்.
செல்வன் ஷஹிர்ஷாதாலாம் தர்கா நகள்
உடைந்த விலங்குகள்
SS) GIT Tli sá/lei,0.4,1lf sili
தொழ்த்திருந்தன்ர்
தி, விழித்து நிரிம் எழுந்தோம் கை விலங்கினை உடைத்தோம்
பொ. துளசி
வாரம் வெளியிடும் as
HR என் அன்பின் தினமுரசே! ஏய் முரசாரே! நீ வாரா ஏதோ பத்திரிகைன்னா பெரிய அத்தனை அமங்க
நெனப்பா, நீங்க நெனச் சா செய்விங்க இல்லாட்டி விட்டிடுவிங்க வாசகர்களின் கருத்தைக் கொஞ்சம் கேட்டா என்ன குறைந்தா போயிடப் போவுது கேட்டாங்களே ரசிகன் யாரு என்று சொல்லுவோமே ம்ஹாம். அதெல்லாம் தெரியாது. இதற்கு மேலாவது சொல்ல இல்லே??? வாசகர் இல்லாம நீ வாழ முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ ஆம்மா!
J. Tě. V T6ýát Glortalo
-ஏத்தாலை
် 68, it it it.
பிரமாதம் சிந்தியாவின் சூடான சுவாரஸ்யமான பதில் சிரிக்கவும்
சிந்திக்கவும் வைக்கிறது. ே
ஞ்சளி -US
அன்பின் முரசே!
சுமந்து வரும் அனைத்து அம்சங்களும் அருமையிலும் அருமை திலும் குறிப்பாக அற்புதன் எழுதும் அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை தொடர் என்னை கொள்ளை கொண்டு விட்டது
வைலோகநாதன் -டிக்கோயா
onnis Guinq ansör Gior வெளிநாட்டு எழுத்தாளர் எழுதியதென்றோ நினைக்கவே
முடியவில்லை நமக்காக எழுதியது
Gu @事藝」 華
எல் துர்தீன் --~~~~
ED.21-27, 1995

Page 3
விகள் தவிர்ந்த தமிழ்கட்சிகளது ஆதரவைப்பெறுவதில் ாங்கம் அக்கறை கொண்டுள்ளது. தமிழ் கட்சிகளிடம் அதிகாரப் ாக்கல் யோசனை குறித்து ஜனாதிபதி கலந்துரையாடி பதன் நோக்கம் அதுதான் என்று அரசியல் அவதானிகள்
வித்துள்ளனர்.
பகு-கிழக்கு இணைப்பு
அன்று தமிழ் அரசியல் கட்சிகளை -திபதி மாகாண சபைகளுக்கு திாரம் வழங்குவது தொடர்பான பனைகளைத் தெரிவித்திருந்தார்.
கட்சிகள் வடக்கு கிழக்கு ஒரே பகக்கொண்ட சமஷ்டி அமைப்பு
ா தே வலியுறுத்தி வருகின்றன.
ாபதி தெரிவித்த யோசனைகள் ாய முறைக்கு உட்பட்ட அதிகாரப் என்ற வரையறைக்குள் வே உள்ளன. உம் வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம் யாக அலகாக இருக்கக் கூடியதாக மறுசீரமைக்க ஜனாதிபதி தயாராக ா தெரிகிறது.
தீவு யோசனையில் இது ஒரு ான கட்டம் என்று தமிழ்கட்சி தெரிவித்துள்ளன. ாருக்கு எதிரான யுத்தத்தில் தமிழ் ஆதரவைப் பெறுவதற்கு அரசாங்கம்
டவருகிறது.
தீர்வு ஒன்று முன்வைக்கப் ட் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு த்து யோசிக்கவேண்டியிருக்கும் டி புளொட் ஆகிய தமிழ் பா தெரிவித்திருந்தன.
எல்எஃப் அமைப்பும் அரசியல் அவசியம் என்று கருத்து
is வி அரசியல் தீர்வு
TLIG ÂTajlis III || ali jini
குறித்து தமது அடிப்படையான சில யோசனைகளை ஜனாதிபதி தமிழ்கட்சிகளது பிரதிநிதிகளிடம் விளக்கியுள்ளார்.
ஈரோஸ், ரெலோ போன்ற அமைப் புக்களுக்கு அழைப்பு அனுப்பப்படவில்லை. தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி ஏனைய தமிழ் கட்சிகளோடு சேர்ந்து ஜனாதிபதியை சந்திக்க விரும்பவில்லை.
ஜனாதிபதியைச் சந்தித்த தமிழ் கட்சி பிரதிநிதிகளிடம் ஜனாதிபதியால் தெரிவிக்கப் பட்ட அதிகாரப் பகிர்வு யோசனைகள் எவ்வளவு விரைவாக நடைமுறைக்கு வரும் என்று தெரியவில்லை.
யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் வடக்கு-கிழக்கு இணைந்த தீர்வுத்திட்டம் ஒன்றை திட்டவட்டமாக முன்வைப்பது அரசுக்கு சாத்தியமாக இருக்காது என்றே அரசியல் அவதானிகள் தெரிவிக் கின்றனர்.
தமிழ் கட்சிகளின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்காக தீர்வு குறித்த தனது யோசனைகளை ஜனாதிபதி முன்வைத்துள்ளார். எனினும் தற்போதைய நிலையில் உடனடியாக தீர்வுத்திட்டம் எதனையும் அரசு பகிரங்கமாக முன்வைக்க மாட்டாது என்றே நம்பப்படுகிறது. வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தீர்வுத்திட்டத்தை அரசு முன்வைக்கும் போது ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கக் கூடும். அவ்வாறு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டால் தென்னிலங் கையில் அரசுமீது அதிருப்தி ஏற்படலாம்.
(கனடா நிருபர்)
தியாக ஆதரவு திரட்டவும், ரங்களுக்கு பதிலளிக்கவும் பனர் தீவிரமாகவுள்ளனர். உள்ள புலிகளது பிரமுகர் கை வெளிநாட்டு இராஜதந் ா தித்துப் பேசிவருகிறார்.
அமெரிக்க இராஜாங்க அதிகாரிகளோடு திலகர் பேச்சு
வருவதற்கு விசா வழங்க ாடக்கா மறுத்துவிட்டது. பின்னர் தானவர் அல்ல என்று படுத்திய பின்னரே அமெரிக்கா துெ.
உத்தியோகபூர்வ பிரதிநிதி பா அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக் பார்கள் சந்தித்தமை இதுவே -5.
வின் பிரதேச ருமைப் னேக்கூடிய தீர்வையே விருப்புகிறது என்று இராஜாங்க அதி கள் திலகரிடம் கூறினார் நற்பண்போது திலகருடன் உதவியும் இலங்கைத் தரகுமாரனும் பாட வரும் புலிகளது
இதனையடுத்து கனடா செல்வதற்கு திலகர் அனுமதி கோரினார்.
கனடாவுக்குள் நுழைய விசா வழங்க முடியாதென்று கனடா அரசு மறுத்து விட்டது. கனடாவுக்கு செல்வதற்கு திலகர்
தொடர்ந்தும் முயற்சி செய்து வருகிறார்.
திலகருக்கு விசா வழங்க மறுத்தது தொடர்பாக, கனடாவில் இருந்து வெளி
வரும் மஞ்சரிக்கு விளக்கமளித்த கனடிய
அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளதாவது:
"சமாதானத்தை முறித் புலிகள் போரை ஆரம்பித்துள்ளனர். திலகரை கனடாவுக்குள் அனுமதிப்பது புலிகளுக்கு நாம் அங்கீகாரம் அளிப்பதாக அமைந்துவிடும். இலங்கையில் சமாதானம் நிலவுவதையே கனடா விரும்புகிறது" என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
தேவேளை அமெரிக்காவில் உள்ள பல மாநிலங்களில் திலகர் சுற்றுப்பயணம் செய்து பிரசாரம் நடத்தியுள்ளார்.
மசாசுசெற்ஸ், கலிபோர்னியா, மிச்சிகன், புளோரிடா போன்ற அமெரிக்க மாநிலங்களில் நடந்த கூட்டங் களில் இலங்கைத் தமிழர்கள் மத்தியில் அவர் உரையாற்றினார்.
"தமிழ் மக்களின் நிரந்தர விடிவுக்கு தமிழ் ஈழம் மட்டுமே ஒரே தீர்வு என்று
திலகர் தனது உரையில் APAŠAITI"
தேமிழ் இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல்
விப் பிரமுகர் மீது குற்றச்சாட்டு
(a0ܡ̈ܘܗܡ7.
-亨 é*= - ടി. 3-5- | G sa
அன்று இச் சம்பவ தொடர்பாக சம்பந்த -- உறவினர்கள் பொ
அன்றிரவே உத்தப்
505.95 as ി. இளைஞரும் சூரிச் புக் கம்பிகளால் வந்த குழு ஒன்றே
1995
தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. தாக்கப்பட்ட இளைஞர் சூரிச் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இத் தாக்குதல் சம்பவங்கள் குறித்து விவிலுள்ள தமிழ் மக்கள் உரிமைப் பாதுகாப்பு அமைப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
குரிச் நகரில் நடைபெற்ற தாக்குதல் களுக்கு புலிகள் அமைப்பைச் சேர்ந்த முரளிதரனும் அவரது குழுவினருமே காரணம் என்று அந்த அமைப்பு விடுத்த அறிக்கை கூறுகிறது.
நநிலையில்
(அரசியல் ெ
இராணுவ ரீதி மத்தியில் அதிருப்தியு விரும்பாது. எனவே பு ரீதியிலான வெற்றியை அதுவரை தனது தீவு பின்போட்டு வைத்தி
அரசியல் அவதானிக IIITրիլ :
புலிகள் மீதான பா அரச படைகள் திட்ட
பின்னர் கிழக்கு ம பதட்டமும் பீதியும் இ கிழக்கில் தினமு சம்பவங்கள் பதட்டத் வருகின்றன.
இதே வேளை ே தில் புலிகளோடு ெ கள் பலர் இடம் பெய் மோதல் தவிர்ப்பு வீடியோ படங்கை
Iulius விடுதலைப்
கொழும்பிலிருந்து ஆங்கிலப் பத்திரிகை கண்டனம் தெரிவித்து "சண்டே ரைம்ஸ் பத்திரிகைகள் மீதே பாய்ந்திருக்கிறது.
கனடாவில் இ புலிகளது 'உலகத் த அந்த முழுப்பக்க வந்துள்ளது.
ஐலண்ட் பத்திரி தலைப்புலிகள், தமிழ் துவப் படுத்தவில்லை கூறுகிறார்.
திருமலையில் ஏ 5LDLIGOL LIL164.67 சண்டே ரைம்ஸ் பத் L15tflood, lyth 62/Lt. அழுதிருக்கிறன்றன.
தமிழீழ தேசிய வி
ஈபிஆர்)
Iட்டக்களப்பு மா
J SITF3ia
LVT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'சய்தியாளர்)
பிலான தோல்விகள் ம் ஏற்படுவதை அரசு விகள் மீதான இராணுவ அரசு எதிர்பார்க்கிறது. த்திட்டத்தை அரசாங்கம் ருக்கக்கூடும் என்றே ள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ரிய தாக்குதல் ஒன்றுக்கு மிட்டு வருகின்றன. லைகளை பாதுகாத்துக்
கொண்டு வடக்கில் பாரிய தாக்குதல் ஒன்றை மேற்கொள்ள படைகள் யோசித்து வருவதாக நம்பப்படுகிறது.
இதனைப் புலிகளும் எதிர்பார்த்தே p 6j1616ðIsr.
பாரிய தாக்குதல் ஒன்றின் மூலம் தமது கைகள் மேலோங்கும் போது தென்னிலங் கையிலும் வரவேற்பு இருக்கும். அந்த நேரத்தில் அரசியல் தீர்வுத் திட்டமொன்றை அறிவிப்பதே உகந்தது என்று அரசதரப்பு கருதுவதாக நம்பப்படுகிறது.
தமிழ் கட்சிகளின் நிலை
fшG) JEDIDLJGOLJORIJ INTo
கோருகிறோம். ஆனால் ஜனாதிபதி தெரிவித்த அதிகாரப்பரவலாக்கல் யோசனையை முதல் கட்ட யோசனைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம்" என்று தமிழ் கட்சி வட்டாரங்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளன.
"அதிகாரப்பரவலாக்கமும், சமஷ்டி அமைப்பு முறையும் ஒன்றல்லநாம் கோருவது FLIDGE 9 9 600LDLIGODLJğ535/TGÖT" 6T 6ôTUDI UN LL69afi தலைவர் மு. சிவசிதம்பரம் ஏற்கெனவே கூறியிருந்தார்.
புலிகளைப் பொறுத்தவரை தன்னாட்சி யுள்ள சமஷ்டி தீர்வுத்திட்டம் முன்வைத்தால்
பரிசீலிக்கலாம் என்றே கூறிவருகின்றனர்.
க்கு ஆள் திரட்டிய திரைப்படங்கள்
11 ம் பார்த்தோர் விசாரணையில்
பிர்ப்பு முறிவடைந்த காணத்தில் ஏற்பட்ட ன்னும் தணியவில்லை. ம் ஆங்காங்கு நடக்கும் தை மேலும் அதிகரித்து
மாதல் தவிர்ப்பு நேரத் நருக்கமாக பழகியவர் ர்ந்து சென்றுள்ளனர். நேரங்களில் புலிகள் ள காண்பித்தார்கள்.
A tly | III புலிகள் மீது கரிபூசுகிறார்களாம்!
வெளிவரும் இரண்டு கள் மீது புலிகள் FIGIT 60TT. ', "ஐலண்ட் ஆகிய புலிகள் கண்டனம்
நந்து வெளிவரும் மிழர் பத்திரிகையில் J,6857LGOTIb G6)IGill
கை ஆசிரியர் விடு மக்களை பிரதிநிதித் என்று அடித்துக்
ப்ரல் 19ம் திகதி தாக்கப்பட்ட பின்னர் திரிகையும், ஐலண்ட்
ரி வைத்து கதறி
டுதலை இயக்கத்தின்
(மட்டக்களப்பு நிருபர்) புலிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட அத் திரைப் படங்கள் உறுப்பினர் திரட்டிலுக்கும் உதவி யிருந்தன.
மோதல் தவிர்ப்பு காலத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில் புலிகள் அமைப்பினரால் பெருந்தொகையான உறுப்பினர்கள் திரட்டப் | || || 60III
இந்த விபரங்களை அறிந்துள்ள படையி னர் புலிகளின் வீடியோ படங்களை பார்வையிட்டவர்கள் என்று சந்தேகிக்கப்
முன்னணிப் படைதான் விடுதலைப் புலிகள் என்பதை இந்த சக்திகள் ஏற்க மறுக்கின்றன. அதற்கு மாறாக விடுதலைப் புலிகளை ஒரு ஆயுதக்குழு என்றும் பயங்கரவாதிகள் என்றும் நாமங்கள் குட்டி திருப்தியடை கின்றன.
தமிழ் மக்களின் ஏகப் பிரதிநிதிகள் விடுதலைப்புலிகள் என்ற யதார்த்தம் காரணமாகவே ஜனாதிபதி சந்திரிக்காதலைவர் பிரபாகரனுடன் மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் எழுதிக் கொண்டார்.
"விடுதலைப் புலிகள் வேறு தமிழ் மக்கள் வேறு என்று ஐலண்ட் பத்திரிகையும், ஜனாதிபதி சந்திரிக்காவும் சொல்வது உண்மையானால், சமாதானப் பேச்சு முறிந்த
24 மணி நேரத்திற்குள் பொருளாதாரத் =
560ւ60ապլի, մեծուՈւց 5 560ւ60ապլի அமுலுக்கு கொணடுவந்து தமிழ் மக்களை ஏன் தண்டிக்க வேண்டும்?"
வ்வாறு புலிகளது 'உலகத் தமிழர் பத்திரிகையில் வெளியாகியுள்ள கண்டனத்தில்
Gallies. ----
GÒGII, 2) றுப்பினர் GJITG)G).
(ஏறாவூர் நிரு பர்)
வட்டத்தில் ஏறாவூரில்
சிறிதயாபரன் என்னும் இளைஞர் சுட்டுக்
DIT GEFUing
A
படும் பொதுமக்கள் பலரை விசாரணை செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மோதல் தவிர்ப்பு நேரத்தில் படையின ரிடம் புலிகள் தமது திரைப்படங்கள் சிலவற்றை பார்வையிடக் கொடுத்திருந்தனர் என்று விஷயமறிந்த சிலர் கூறுகின்றனர்.
பிஞ்சு மனம், இன்னொரு நாடு, போரம்மா போன்ற திரைப்படங்களும் பூநகரி முகாம் மீதான புலிகளது தாக்கு தலை சித்தரிக்கும் தவளைப் பாய்ச்சல் திரைப் படமும் கிழக்கில் புலிகளால் காண்பிக்கப் பட்டவையாகும்.
już 3838
புலிகளால் யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டு விமானங்கள் வீழ்த்தப்பட்ட செய்தி தமிழக பத்திரிகைகளில் பெரிதாக வெளிவந் திருந்தன.
இச் செய்தியின் பின்னர் தமிழ்நாட்டில் புலிகளுக்கு ஆதரவான நிலை ஏற்படத் தொடங்கியிருப்பதாக நமது நிருபர் தெரிவித்துள்ளார்.
புலிகள் தமிழீழத்தை அமைத்து விடுவார்கள் என்று தமிழக மக்களில் கணிசமானோர் நம்பத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்திய முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் கொலைக்குப் பின்னர் தமிழகத்தில் வீழ்ச்சி யடைந்திருந்த புலிகளது ஆதரவு அலை மீண்டும் எழத்தொடங்கியுள்ளது என்றும் நமது நிருபர் அறிவித்துள்ளார்.
is a
G) JITGigAJLJL JLL LITT.
புலிகள் இயக்கத்தினரே இக்
கொலைக்கு காரணம் என்று அறியப் பட்டுள்ளது. ஏறாவூர் சோதனைச் சாவடிக்கு அருகே உள்ள பிள்ளையார் கோவில் முன்பாக வைத்தே துப்பாக்கிச் சூடு இடம்பெற்றுள்ளது.
கொல்லப்பட்ட சிறிதயாபரன் ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் அமைப்பின் உறுப்பினர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மோதல் தவிர்ப்பு நேரத்தில் தம்மை சந்தித்து புலிகள் பேசியதாக ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் மட்டக்களப்பு ANGO)6ITLISIGOTÉ முன்னர் கூறியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக் கதாகும்.
டுத்தவாரமுரசில் ந-கிளு-சஸ்பென்ஸ் கலந்த
து தமிழக எழுத்தாளர் நிகில்கதை மன்னன்
ருக்கு தலைப்பு என்ன? த்த வாரம் வரை சஸ்பென்ஸ்
முக்கு அத்லான கதை விருந்து
lg|GalipuNä LOTOLui
மட்டக்களப்பு மாவட்டத் தில் படையினர் நடமாடும் பகுதிகளில் புலிகள் மிதி வெடிகளை புதைத்து வைத் துள்ளனர்.
இதனால் பாதுகாவல் கடமையில் ஈடுபடும் படையினர் முதலில் பொதுமக்களை நிறுத்திப் பார்த்துவிட்டுத்தான் குறிப்பிட்ட LIBI SEGMf), GNO பாதுகாவல் கடமையில் ஈடுபடு கின்றனர். இதனால் பொது மக்களும் பாதிப்படைய வேண்டிய நிலை தோன்றி யுள்ளது.
இது தவிர, வீதியோரங்
கள், மரநிழல்கள் தெருக்கள்
போன்ற இடங்களில் மிதிவெடிகள் புதைக்கப் பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் நடமாட அஞ்சுகின்றனர்.
வீடுகளைவிட்டு வெளியே JITG) (GO)6)Idħ, B, GB GDI LI LLJ LIDITU, இருப்பதாக பொதுமக்கள் பலர் பீதியோடு கூறுகிறார்கள் யாழ்ப்பாணம் பலாலியில் இரண்டு அவ்ரோ விமானங் கள் வீழ்ந்தபின்னர் கிழக்கிலும் விமானங்களை காண முடியா மல் இருந்தது. தற்போது
ண்டும் LI LI GOD'), Gilli விமானமும், ஹெலிகொப் டரும் கிழக்கில் பறந்து திரிவதைக் காணமுடிகிறது.

Page 4
மட்டக்களப்பு-எல்லை விதியில் புகழ் பெற்ற இந்து ஆலயம் படாதபாடுபட்டு முழுமுயற்சியின் அறுவடையாக மகாகும் பாபிஷேகம் சுப வேளையில் ஒன்றுகூட அருள் கிடைத்தது. கோவில்துரைத்தனத்தார்ஒரு பூஜையை முன்னணி அரசியல் வாதிக்கு ஒதுக்கினர். கோவில் நிர்வாகம் ஒரு நல்ல காரியத்தை அன்று செய்தது-நன்றே 2 //W செய்தது. அரசியல்வாதிக்கு ஆலவட்ட 幻 வரவேற்பு கிடைத்தது சுகமாகவும் குணமாகவும் இருந்தது. பார்புகழும் பரராஜவரவேற்பென்றே சொல்லிவிடலாம். அரசியல்வாதி நல்ல காரியமொன்றை செய்தார். மேலங்கியுடன் ஆலயத்துள் பிரவேசித்தார். அவரின் பாதுகாவலரும் பாதணியுடன் பின்தொடர்ந்தார். பூஜை முடிந்ததும் வழங்க வேண்டிய காளாஞ்சி, முன்னரே வழங்கப்பட்டது. சுவாமி உள்வீதி இசைத்தமேளதாளவாத்தியம் அரசியல் தம்பதிகளுக்கா-சாமிக்கா என்றாகிவிட்டது. இச்செய்கையினால் இளைஞர்கள் ஆத்திரங்கொண்டுள்ளனர். இன்னொரு தடவை குறைதீரகோவில் கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டுமென விரும்பியுள்ளனர்
Gefeil BGG மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் காவல் அரண்கள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன-புதிய அரண்களும் சோதனைச் சாவடிகளும் அதிகரித்துள்ளன. சோதனைகளும் ஜரூர் படுத்தப்
qellje).LOLILI TE
L JILGOGirlGNTGOT.
பகைமைத் தவிர்ப்புக்குப் பின் பகைமை மூண்டது. பயணிகளும் I Feigla) பஸ் பயனத்தைக் குறைத்துள்ளனர். ... . ရွှံ့ ကြီး கிராமத்து மக்கள் நகருக்கு வர விரும்புவதில்லை. நகருக்கு-பயந்து பயணம் செய்யாத இவர்கள் கிராமத்தில் ஆறுதலாக இருப்பார்களா என்றால் அதுதானும் இல்லை. அங்கும் றவுண்டப் தேடுதல் ஆள்பிடிப்பு என்றால் எப்படியிருக்கும்
Willy Dadgai மட்டக்களப்பில் நீண்டகால இடைவெளிக்குப்பின் முகமூடி மனிதன்
தோன்றினான் மட்டக்களப்பு பொலிஸ் நிலைய காவல் அரண்கள் தாக்கப்பட்டதும் அதிகாலையில் இம்மனிதனை மக்கள் தரிசித்த்ார்கள் கறுப்புத் துணியால் முகத்தை முடிக்கொண்ட இம்மனிதனின் கண்களை மட்டும்தான் காணமுடிந்தது. வெண்விழிக்குள் இரு கருவிழிகள் யாரைக் கருவறுக்கப் பார்த்து நோட்டம் விட்டதோ தெரியவில்லை.
GUAMÚLIUS உன்னிச்சை மரப்பாலம், மகா ஓயாப்பிரதேசங்களை அண்டியுள்ள IGGI பாதுகாப்பு சிறு அரண்கள் மூடப்பட்டு பெரிய அரண்களில் சங்கமிப்பதாக III ஊர்மக்கள் அவதானித்துள்ளனர். பெரும் பலத்தை ஒருங்கிணைக்கவே
இந்த ஏற்பாடு என அறியமுடிகிறது.
ஒருநேர கல்விப்பணிப்பாளரால் உருவாக்கப்பட்ட இரு நேரப் பாடசாலை இன்றைய பதட்ட சூழ்நிலையை முன்னிட்டு இனி ஒரு நேரப் பாடல் பாடசாலையாக மாறும் மாணவர்களை விட் ஆசிரியர்கள் இனி
இல்லையென்ற ஆனந்தம் அடைந்திருக்கிறார்களாம்.
billiúil மட்டக்களப்பு பொது நூலகத்தில் வாசிப்புக்குச் செல்லும் சிலர் 鸭 யாரோ தெரியவில்லை-தூஷிக்கும் வாசகங்களை எழுதி மனநிறைவு பெறுகிறார்களாம் நாவலாசிரியர் ஒருவரின் நூலில் எழுதியிந்த வாசகம் "உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா? வேலை இல்லாது போனால், தோட்டத்தில் இரண்டு கத்தரியை நாட்டு அது சோறு போடும்" எழுத்தளானைப் பொறுத்தமட்டில் இந்த வாசகத்தில் அர்த்தம் இருக்கிறது என நியாயப்படுத்துகிறன்றனர். எப்படியிருக்கிறது நம்மவர் நோக்கு?
BRIGHT"gör die Lii
G00 S S LG E L YL SYLLL LL Y LLLLLL LLLLLS
3 ஒலிப்பதிவு நாடாவுடன் கூடிய தபால் மூலக்கல்வி POSTALTUTION WITH THREE AUDIO CASSETTES
ஆங்கிலம் பேச, எழுத, வாசிக்க மூன்றே மாத காலத்துள் இலகுவாக எளிய நடையில் மாணவர்களின் விருப்புக்கு ஏற்றமுறையில் நவீன உளவியல் முறையில் ஆங்கில/சிங்கள பேச்சு மொழி கற்றுத்தரப்படும்.
எமது பாடத்தொகுப்புடன் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு கசெட் ஆக 3 ஒலிப்பதிவு நாடாவும் இணைவதனால் உங்களை ஒர் ஆங்கில/சிங்கள சூழலிலேயே இருப்பவர்கள் போன்ற இயல்பை உருவாக்கி, உங்களின் வெட்கம், பயப்பாடு ஆகியவற்றை அகற்றி ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற்கு வழி காட்டுகின்றது.
METHOD OF BOOK KEEPING கடைக் கணக்கு எழுதும் முறை கடைக்கணக்கு முதல் கம்பனி கணக்குவரை எவ்வாறு பேணப்பட வேண்டும் என்பதை மிக இலகுவான முறையில் ஆரம்பத்திலிருந்து கற்றுத் தரப்படும். இது ஆறுமாத கால டிப்ளோமா பயிற்சியாகும். இப் பயிற்சிநெறியை மேற்கொள்வது elpoolb Book-Keepers, Accounts Clerk, Audit Clerks, Bank Clerks, Cost Clerks ஆகிய தொழில்களை பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய தொழில் நுட்பகல்வி நெறியாகும். இப்பயிற்சியை திறம்பட முடிப்பவர்கட்கு நற்சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.
.ெC.E (O/L) முன்னோடி பயிற்சி 1000 வினாவிடை ஆண்டு5 புலமைப்பரிசில் முன்னோடிப்பயிற்சி புதியாடத்திட்டம்
பரீட்சை எடுக்கும் மாணவர்கட்கு சிறப்பு சித்தியை (D) பெற்றக்கொடுக்கும் பாடப்பொழிப்பு, விளக்கம் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் 1000 வினாவிடை கொண்ட பாடத்திட்டம். ஆண்டு 5 மாணவர்களுக்கு புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ற முறையில் அதிக புள்ளியை பெற்றுத்தரும் முன்னோடிப் பயிற்சித் திட்டம் பரீட்சையில் சித்திபெறும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் BRIGHI ன் வெகுமதி வழங்கப்படும்.
இத்தோடு வெளிவந்துவிட்டன ஆண்டு 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்கான
ஆரம்ப பொதுவிவேகம் ஆண்டு 45 குரிய பாடநூல்
ஆரம்ப பொதுவிவேகம் 60/=
75/-
ஆண்டு 5 செயல்முறைப் பயிற்சி
800 மாதிரி வினா 500 பொது அறிவு கேள்வி பதில் 250 விவேக கணக்குகள் 9 பாடங்களை உள்ளடக்கிய கேள்விகளுடன் கூடிய மாதிரி வினா நூல் 100/=
(புத்தகங்களை 20 பெறுமதியான முத்திரை அனுப்பி VPP யில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்) மேலதிக விபரங்களுக்கு முத்திரையொட்டிய தபாலுறையுடன் தொடர்பு கொள்க.
^2 | FTR (CIET TENETIN || NGC, CGINT.JPG
S 27, FRS| FLOOR. P. O, BO 69
S LS S S LS SS S SS SL S SS S SS SS LL LLLL LS COOMBO PA 347/O
Hanifi) , 3.656GT சேர்ந்துள்ளனர். நாவு
KöyüUığü dat éIGMGM) நிலைப்பகுதியிலும் உள் |adsimtarille) judul LIIGIGGÝ விசாரணைக்குப்பின் 6 செய்தி. ஆயிரத்தில் (DJIREGI is 56ÖGU GGULIG வாவியை அண்டியு கருவேப்பங்கேணியில் இவர்கள் அறிவார்கள் ஊருக்கு 2. Liji பழமொழி இவருக்கு
அய்யாத்துர எழுதின கடதாசிச காலமாபதில் எழுதாம ஒருவரில நேசம் வை: எண்டு உங்களுக்குத் இண்டைக்கு நேத்தா பழகின. சரியான கன கக்கிசமெண்டா, கக் காரனும் வந்து போய்
பத்தொம்பதாம் தண்ணிக்குள்ள குழம்பி அண்ண கயிட்டம், எங்க (BGGO) a) LITL CBL II தமிழனுக்காக கத்திற L J GOOGOOT
ஓம் அண்ண,
நேரடியாக முரசு
6
JUr 2–6ITG ஒரு வருடத்திற்கு sa, OI LDITSPalas GIT மூன்று மாதங்கள் சந்தாதாரராக விரும்பு தொடர்பு கொள்ளவும், !
தினமுரசு வா
த.பெ.இல17 Garrior என்ற முகவரிக்கு கடிதங்க
- - - - -
இனி இல்லற வாழ்வு
கணவன் மனைவி பின சவால் விடும் காதலா? விரு வேண்டுமா? திருமணங்கள் தடைக்கான திட்டவட்டமா கையில் பணம் தங்கவில்ை செய்வதற்கான வலம்புரி சங் அளவிலான மகாலக்சுமி ஜன்ம கேள்வி பதில் தேை பூராகவும் புத்தக வடிவில் வெளிநாட்டவரோ ரூபா 10
எம்மாதமும் என்னை
சந்திக்கலாம். வெளிநாட்டு
தேவைகளுக்கு
மலையாள மாந்திரி PKSA |62., Gla.
LOITTI LO
P.K. SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கட்டு முறிப்புக்குளத்தாக்குதலுக்குப்பின் சிதறிய மக்கள் கதிரவெல்ாழைச்சேனைப் பகுதிகளினூடாக மட்டக்களப்புக்கு வந்துள்ளனர். படுத்த துணியுடன் அகதிகளாக வந்துள்ள இவர்கள் நாவலடி பான்ற கிராமங்களில் உயிர்தப்பிய நிலையில் உற்றாருடன் லடியிலும் றவுண்டப் என்றால் எங்கே.?
மட்டக்களப்பு பொலிஸ் நிலைய காவல் அரண்களை புலிகள் ாக்கித் தப்பியபின்-மட்டக்களப்பு வாவியில் ரோந்துப்படகுச் சேவை -ஷார் படுத்தப்பட்டுள்ளது. மட்டக்களப்பு கல்லடிப்பாலத்தின் நீர் பகுதியிலும் பிரகாசம் தரும் வெளிச்ச பல்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆள் அணி திரட்டலில் உட்படுத்தப்பட்ட சில யுவதிகள் ாகரைப் பகுதியில் வைத்து-வழிதவறி திசைமாறினர். பொலிசிலும் அகப்பட்டனர். மட்டக்களப்புக்கு அழைத்து வரப்பட்ட இவர்கள் டுவிக்கப்பட்டனர். நல்ல புத்திமதி சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பியதாகச் ரு நல்ல காரியம் நடந்தமை, பாராட்டுக்குரியதே.
சிற்றாடல்-சூழல் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் மிகுந்த விருப்பம் ாட்டுபவர்கள் பலர்-மட்டக்களப்பில் இருக்கிறார்கள் மட்டக்களப்பில் பிழிப்புக்குழுக்கள் மத்தியிலும், வனத்தைப் பாதுகாக்கும் அதிகாரிகள் த்தியிலும் அக்கறை அதிகமாக உண்டு பாராட்டுக்கள் கொக்குவில் ள்ள பிரதேசத்தில் கண்டல்காடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதும், ஒரே நாளில் நாற்பது பனைமரங்கள் சென்றிக்கு வெட்டப்பட்டிருப்பதும் ா என பரீமான் பொதுஜனம் கேட்கிறார்.
மட்டக்களப்பில் வனவளத்தைப் பெருக்கவும் பாதுகாக்கவும் விரும்பும் ஒரு அதிகாரி தன் வீட்டுக் குப்பையை-மதிலுக்கு வெளியே றிகிறாராம். 'ஊருக்கு உபதேசம் உனக்கல்லடி கண்ணே, என்ற பொருந்தும் என பாதிப்புக்குள்ளாகும் மக்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள்.
JAIML (34 IIIIIIIIIIIIIIIII (3 JAJAJA) III
தமிழுக்கு எடுக்கப் போறமென்டுதான் தமிழ்ச்சனமும் வோட்ட அள்ளிப் போட்டுது
கள் இப்ப, அடிச்சா, புடிச்சா, ரோட் மறிச்சா தமிழனுக்காக கத்தத்தானே வேணும் எண்டு, குறிஞ்சிப்போடி முணுமுணுத்துப் போறாரு
எங்கட ஆக்கள சப்புச் சுப்பா எண்ணக் கூடா பீனாக்கிளான் கிணறு வெட்ட அணில் பிள்ள உறுண்டு பிரண்டு விளையாடின போலதான் கத இந்த நாசமத்த வேலைய
ஒண்ணே!
ளுக்கும் நீங்க வெகு ளால தானே நம்மட சாதியும் நாசமத்துப்
திட்டுத்தியள். நான் போயித்து
நக்குண்ட சாதியா போயித்தண்ண நம்மட
சா மறக்க மாட்டன் தெரியும் தானே! நான் உங்களோட காட்டா போயித்து. கிசமில்ல. வருவுக் த்தாரு
திகதி மலையில ன தோட தொட்டது ளட எம்பி மாருக்கும் ச்சு, நாங்களும் ம் எண்டு குல்மால்
சாதி எல்லாம் தேன் தொட்ட விரல குப்பாம விட்டா, அவனப் போல மடயன் ஆரண்ண இருக்கான்? அய்யாத்துர அண்ண சரியா குளறு குளறு எண்டு குளறிப் போட்டுத் தான் உங்களுக்கும் என்னத்தை யாச்சும் ஊர்ப் புதினங்கள எழுதுவுமெண்டு எண்ணினநான்
நம்மளத் தொட்ட மாராயம் எப்ப அண்ண தொங்கலாகும்? நம்மட ஊட்டுப் பூனைக் கெண்டாலும் மணிகட்டிப் போட லாம். ஆரு கட்டுறதெண்டு தெரியாமக்கிடக்கு நான் இப்ப கொத்தியாவலப்பக்கமும்
இலச்சனுக்குள்ள
கம்சே இதோ ஒரு வாய்ப்பு
IT OF Big, IT 6).IILIULD:
அவுஸ்திரேலியாவில் பாப்பா பாரதி
மெல்பனில் வாழும் தமிழ்க் கலைஞர்கள் பரலது விடாமுய
MLikdRGIilliyyilliam போறதில்ல. தமிழ் தெரியாத ஆக்கள் கொட்டியா (புலி) கொல எண்டு கூப்பிடு கிறானுகள்
எங்கட ஊர் கன்னயில நடக்கிற காரியங் களப் பாத்தா யாழ்ப்பாணம் போயித்தா நல்லம் போல கிடக்கு
நாமளும் அம்மாட பக்கம் நிண்டதோ நிக்கல்லையோ-நிண்டபோல காட்டினத்தால இந்த ஆசுபத்திரக்கொமிட்டியிலயும் ஒரு மாதிரிப் பூந்துத்தன் பூந்த புறகுதான் பாத்தன்- ஏன் பூந்தன் எண்டு.
பெரிய திப்பிராட்டியம்புடிச்சஆசுப்பத் திரி மருந்தும் இல்லாத டாகுத்தனும் இல்லாத பேசக்கதைக்க ஆளும் இல்லாத ஆசுபத்திரியில செச்ச என்னத்துக்குத்தான் ஓடி ஆடிப் பூந்தன் எண்டு இப்பதான் GILIII fl. 3,667.
எல்லாத்தையும் உட்டுக்கிடாவிப் போட்டு -வயலுக்க போய் கிடப்பமெண்டா- அதுவும் ஏலபோல கிடக்கு ஒரு கன்னயில பொடிய னுகள் இன்னொரு கன்னயில ஆயிக் காரனுகள் பொடியனுகளுக்கிட்ட எண்டா சொல்லிக்கில்லித் தப்பலாம்.
ஆமிப்படையில
சொல்லிக்கில்லி வாய்க்கா, இப்ப இரிக்கிற நேச்சரிலவாய்க்குள்ள போட்டிடுவானுகள் பொடியனுகள் ஊருக்குள்ள வந்து கிடக்கக்க நாங்க கிட்டயும் முடுகல்ல. ஏனெண்டா முந்தின சண்டையில கக்கிசப் பட்ட நாமதானே-எண்டு.
இப்ப என்னடா எண்டா, பொறுப்புத் தறுப்புக்கு பொடியனுகளுக்கு உதவின வங்க, படம் பார்த்தவங்க, தண்ணி, கிண்ணி குடுத்தவங்க, சோறு கீறு குடுத்தவங்க எல்லாரும் பட்டாங்க! தோள்பட்ட உரிய வாங்கிக் கட்டுரானுகள் எண்டு நம்மட தோலருர பேத்தி-பெரியபிள்ள சொல் லித்துப் போறாள். EB
Gö
கு ரூபா 505/= (52 வாரங்கள்) பயனாக பாப்பர பாரதி என்னும் குழந்தைகளுக்கான தமிழ் விடியோ ரூபா 258/= (26 வாங்கள் தன் நீளம் 45 நிமிடங்கள் இந்த வீடியோ பெறும்
- - a III)4IJI LIMYND) ரூபா 132/= (13 வாரங்கள்) மேலும் ಅನ್ಹಿತಿ துலே 鷺 வோர் தங்களது சுயமுகவரியிட்ட கடிதமுலம் இன்னும்க்டிய தயாரிப்புக்களைத் பிள்ளைகளுக்காக எதிர்காலத்தில்
ஈந்தாப்படிவம் எம்மால் அனுப்பிவைக்கப்படும்
JIDG) i THINAMURASUVAARAMALARI
72 P.O.BOX, 1772
COLOMBO ளை அனுப்பிவைக்கும்படிகேட்டுக்கொள்கிறோம் SLSL LSL LSL S LSS LSS LSL LSL LSL LS LS
அற்புதமலையாள மாந்திர்கம்
மலையாள மாந்திக ஆவி உச்சாட் பங்களைக் கொண்டு வியாபாரத்தில்
நியாயமான விலையில்
தமிழ் மகாவித்தியாலயம் விழாவை வெகுசிறப்பாகக் L9-L15.
சரியே வராது என முடிவெடுத்த தீர ஆஸ்மாவா? தீரா நோய்ா, அல்லது தீரா trips rut, மனநோயா, பேயா, பில்லியா
சூனியமா? Saló
எவையென அச்சொட்டாக தெரிந்து விழா ಅಗ್ದಿ புதிய "::"பே|ே 4ழி: ' * ட்ட்து. இதைப் பிரதி அமைச்சர்
g D. G. சிறப்பின்மையா? சந்திரசேகரன் திரைநீக்கம் செய்து
ாக்கா? காதல் தோல்வியா காதலில் பிரச்சனையா ம்பியவரை விரும்பியவாறு திருமணம் செய்விக்க கைகூடுவதில்லையா? அல்லது திருமணம் க பரிகாரம் தேவையா இனி கை கால் அசதியா லயா? கல்வி ஞான கவசமா, மகாலக்சுமி வாசம் கு, நவரத்தினம், இத்துடன் தங்கம் கலந்த பெரிய யந்திரம் தேவையா? ஞான திருஸ்டியில் ஜனன வயா? காண்ட சாஸ்திர அடிப்படையில் ஆயுள் ஜாதகம் கணித்து அனுப்ப உள்நாட்டவரே 000 அனுப்பினால் போதுமானது. 0 முதல் மாதக்கடைசிவரை கொழும்பு இல்லத்தில் ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும்.
LS T T YY S T L SS0S0S 0S L LLLLS AMYASSOCATE (PVTOLTD ாட்டாஞ்சேனைவிதி- கொழும்பு 3
TP. 342463, 3492464 FAXOO941.3492-463EXT 25 aus usuaran Lusit ாந்திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே. சாமி
(J.D.G.A.N.) AMAY ASSOCIATE (PWT) LTD
3)av 31.32.33 தினச்சந்தை கட்டிடம் நு வெரலியா T.P. O552 2508 3O93, ΡΑΧΟΟ94523O93 EXT 2 E
ஆரம்பம் 30.
தருவதற்குத் துணை புரியும் ஏங்கு வாழ்ந்தாலும் சரி - இன்று மிக அவசியமாக உள்ளது என்பதைச் சொல்ல வேண்டியதில்லை.
இலாப நோக்கற்ற இந்த வீடியோ முயற்சிக்காக ஏற்கெனவே எமக்குச் சில உதவிகள் கிடைத்திருப்பினும்
ன்றிச் : FIDGI # சாத்தியமில்லை. 1995 மே மாத றுதியில் உலகின் பல்வேறு நகரங்களிலும் இந்த வீடியோ மிகவும்
குருநாகல்சைவமகாசபையினரால்
MATHS விரிவுை
I K.V. SATHYAMOORTHYl
ஏனைய படங்களும் கற்பிக்கப்படும்
தாடர்புகளுக்கு
32E HATTONROAD
ALAWAKEELE
န္တီးရှိုး - அவர்கள் உலகில்
த்தகைய தமிழ் வீடியோக்களின் தேவை
கணிசமான விற்பனை
விற்ப்ன்ைக்கு வர இருக்கிறது.
உலகெங்குமுள்ள தமிழ் அமைப்புக்கள், பத்திரிகைகள், வானொலிகள் பாடசாலைகள், தமிழர்களின் வர்த்தக நிறுவனங்கள், தனிப்பட்டவர்கள் இன்னோரன்ன யாவருடைய உதவியையும் ஒத்துை வேண்டி நிற்பதாக அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள 'பாரதப்பள்ளி அதிபர் மாவை நித்தியானந்தன் கூறியுள்ளார்.
வெள்ளி விழாக்கண்ட குருநாகல் இந்து
ழப்பையும் தாம்
செல்வ விருத்தியா அன்னியோர்
| Liut வாழ்வில் நிந்திப்பா (குருநாகல் நிருபர்)
வறுமையினால் கிலேசமனப்பான்மையா வடமேல் மாகாணத் தலைநகரில் சிறப்பு மலரொன்று வெளியிடப்பட்டது. பென்பொருள் கையில் தங்கவில்லையா ஆேம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டுதமிழ் இதற்கான நல்லாசிகளை விசேடமாக சாமி பொறாமையினால் எதிர் நீச்சல அறிவொளிபரப்பும் குருநாகல் இந்துத் விஸ்வதாதக் குருக்களும் சிவலோக பதவிய
GaGiGif (lјлсу II
டைந்த தவத்தரு குன்றக்குடி அடிகளாரும் சுவாமி ஆத்மகனாநந்தா ஆகியோருடன் அமைச்சர்களும் கல்விமான்களும் கல்வித் அதிகாரிகளும் வழங்கியிருந்தனர். றுதியாக பரிசளிப்பு விழாவும் கலைநிகழ்ச் சிகளும் நடைபெற்றன. பரிசில்களுக்கான பொறுப்பை பழைய மாணவர்கள் பொறுப் பேற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது
தற்போதைய அதிபர் ககந்தசாமி தன் ஆசிரிய குழாத்துடன் இப் பாடசாலையை வெகுவாக முன்னேற்றியிருப்பதை பலரும் பாராட்டினார்கள் அதிக எண்ணிக்கை யானோர் கலந்து கொண்ட இவ்விழா வெகு சிறப்பாக அமைந்தது.
சகலவிதமான Gammsiiväs (Flask)
J
05: 95
PETTAH CENTRE 67, Bankshall Street Colombo - 11. I Tel: 330213
氹二27,1995

Page 5
இது வரை வடபகுதி மக்க வானம் தொல்லை
பாக இருந்தது.
ப்போது அரசுக்கும், படைகளுக்கும் கூட வானமே தொல்லையாக மாறியிருக்கிறது. புலிகளிடம் விமானங்கள் பதாக வெளிவந்த செய்தி ஏவு - வேகத்தில் தலைநகர் வரை ாறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வங்கை எந்தவொரு நாட்டுடனும் டைக்குப் போகாத சமர்த்துப் ளை அதனால் இலங்கைப் களுக்கு விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள் வரை தேவையாக இருக்கவில்லை. ஆயுதங்களோடு ஆயுதங்களாக சம் விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங் பும் இலங்கை வாங்கி வைத்தி
அவை உபயோகமாகக்கூடும் என்று படையினர் நினைத்தே இருக்க
est இரண்டு அவ்ரோ விமானங்கள் தடுத்து விழுந்தபோதுதான் படைத் விழித்துக்கொண்டு வானத்தை கத் தொடங்கியது.
விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளை ால் கொண்டுவர முடிந்துள்ள விமானங்களை ஏன் கொண்டுவர
கிட்டு
அவருக்கு தொழில்நுட்பம் தெரிந்திருக்கலாம் எனவே கிளைடர் போன்ற சிறிய ரக விமானத்தை புலிகள் தயார் செய்வது நினைத்துப் பார்க்கமுடியாத விஷயமல்ல,
யாழ் மாவட்ட புலிகளது தளபதியாக ருந்தபோதே விமானம் தயாரிக்கும் முயற்சி நடந்தது.
ஹொண்டா 200ரக மோட்டார் சைக்கிள் எஞ்சினை வைத்து, அதன் சக்தியில் இயங்கும் குட்டிவிமானத்தை தயாரிக்க கிட்டு முயற்சி செய்தார்.
1987ல் யாழ்ப்பாணம் புங்குடுதீவில் சிறிய விமானம் போல் ஒன்றைத் தயாரித்து புலிகள் வெள்ளோட்டம் விட்டுப் பார்த்தார்கள். அது தரையில் மட்டுமே ஓடியது. மேலே உயரமாட்டேன் என்று அடம்பிடித்தது. அத்தோடு அந்த முயற்சியை ஒத்திவைத்து aft'LT567.
ஆக, விமானப்படை ஒன்றை தயார் செய்ய வேண்டிய அவசியம் பற்றி புலிகள் நீண்டகாலமாகவே யோசித்து வந்திருக் கிறார்கள்.
கடற்புலிகளுக்குரிய அதிவேகப் படகுகள் பல புலிகளால் உள்ளூரில் தான் தயாரிக்கப் படுகின்றன.
அதேபோல விமானப் படைக்குரிய தயாரிப்புக்களையும் வெளியில் இருந்து தருவித்த உதிரிப்பாக உதவிகளோடு புலிகள்
உள்ளூரில் வைத்துச் செய்யும் சாத்தியங்கள்
பாது என்று படைத்தரப்பு யோசிக்க  ീ55,
விமானம் என்றால் பெரியரசு ாங்கள் என்று அர்த்தமல்ல.
முன்பு ஆங்கிலப் படங்களிலும் பொது தமிழ் படங்களிலும் கூட | 1 GJ)LDIGOTÉlő67 gravis GOLó. டகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மனம் கோட்டார் அவர்களே றொரு படம் நம்மூர் தொலைக்
களிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. அந்தப் படத்தில் 'கிளைமாக்ஸ் டவில் சத்யராஜ் பறந்துவந்து டப்பு என்று துப்பாக்கியால் சுடுவார். பறந்து வந்ததுதான் கிளைடர்
வெளிநாடுகளில் கிளைடர்
ாங்கள் சுலபமாக வாடகைக்கு
கும் யார் வேண்டுமானாலும் கைக்கு எடுத்து ஜாலியாக சுற்றிவிட்டு
திருப்பிக் கொடுக்கலாம். ளைடர் விமானங்கள் மட்டுமல்ல கொப்டர் கூட வெளிநாடுகளில் கைக்கு கொடுக்கிறார்கள்
ளைடர் விமானத்தின் உதிரிப் களை வெளிநாடுகளில் விலைக்கு | ու պն.
ஹெவிகொப்டர் கூட விலைக்கு
டுகிறது. விகள் மிகத் தீவிரமாகச் செயல் கனடா போன்ற நாடுகளில் கூட கொப்டர்கள் விற்பனைக்கு இருக்
டைர் விமானத்தையோ, ஹெலி ட்ரையோ அக்குவேறு ஆணி ாகப் பிரித்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்து பொருத்த முடியும். நுட்பம் தெரிந்த ஒருவர் ல் போதும் வெளிநாடுகளில் விமானங்கள் கற்றுக்கொடுக்கும் நிறுவனங்கள் வின்றன. அவ்வாறு கற்றுக் கும்போது விமானங்கள் பற்றிய நுட்பத்தையும் சொல்லிக் கிறார்கள் வின் பிரமுகராக இருக்கும் கொஞ்சக்காலம் கனடாவில்
கு ஹெலிகொப்டர் செலுத்தும்
ப்ெற்றவர். இவர் தற்போது பாணத்தில்தான் இருக்கிறார்.
sijos
த்தில் ஹி
தலைவர்ை.இ
21-27, 1995
விசமே பச்சை உடைக்காரர் பாய்ஞ்
ஏன் தெரியுமோ வாழைப்பூ அன்ல வித் தெரிஞ்சதுதான் காரணமாம் கையில் பிறகுதான் கிட்ட வந்து அட உதித்ர்ே
தினமாம் வாழைப்பூ கொண்டுவருவேர்
digieter.
சிறியரக விமானம் ஒன்றை புலிகள் சமீபத்தில் வெள்ளோட்டம் விட்டுப் பார்த்த தாக பொதுமக்கள் சிலர் தெரிவித்துள்ளனர். அந்தத் தகவல் தலைநகர்வரை எட்டிவிட்டது. அதனால் பாதுகாப்பு ஏற் பாடுகள் யாவும் மறுபரிசீலனைக்கு உள்ளா கியுள்ளன.
ஆனால், புலிகள் இதுவரை தம்மிடம் விமானம் இருப்பதாக வெளிவரும் செய்திகள் குறித்து வாயே திறக்கவில்லை.
விமான எதிர்ப்பு ஏவுகணை தம்மிடம் ருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட புலிகள் துவரை தெளிவாக ஒன்றும் சொல்ல GigaOG).
அவர்கள் வாய்திறக்காமல் இருப்பதால் தான் அரசாங்கமும், படைத்தரப்பும் தலை முடியைப் பிய்த்துக் கொள்ளவேண்டி யிருக்கிறது.
புலிகள் தம்மிடம் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லித் தொலைத்தாலாவது அதற்கேற்ப மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய முடியும். இப்போது வாய்வழி செவிவழிச் செய்திகளை நம்பி ஓடுப்பட்டுத் திரிய வேண்டியிருக்கிறதே என்பதுதான் படைத் தரப்பின் உயர்மட்டத்தில் உள்ள கவலை
புலிகளைப் பொறுத்தவரை தம்மிடம் விமானம் இல்லாவிட்டால் கூட உண்மையைச் சொல்லப் போவதில்லை.
எதிர்த்தரப்பின் மனோவலிமையை தகர்க்கும் விதமான செய்திகள் உருவா வதையும், உலாவுவதையும் மறுதரப்பு விரும்பவே செய்யும்.
தென்னிலங்கையில் புலிகள் தொடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள பிரமிப்பு படையினரின் மனோ வலிமைக்கு எதிராக மாறிவருகிறது.
புலிகள் தொடர்பான பிரமிப்புக் காரணமாக பல வதந்திகள் பரவுகின்றன. சிங்கள, ஆங்கில பத்திரிகைகளில் புலிகள் தொடர்பான வியப்பை தோற்று விக்கும் செய்திகளும், கட்டுரைகளும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.
புலிகள் படைகளுக்கு எதிராக செய்ய வேண்டிய உளவியல் யுத்தத்தை தென்னிலங்கையில் உலாவும் வதந்திகளும், சிங்கள, ஆங்கில பத்திரிகைகளும் கச்சிதமாகச் செய்துவருகின்றன.
புலிகள் பொல்லாத கில்லாடிகள் படைகளால் அவர்களை வெல்வது சந்தேகம்தான் என்ற நம்பிக்கைதான் இந்த செய்திகளின் அடிப்படையாக இருக்கிறது
அதனால்தான் வளைப்பு என்று ஒ கிறது. பலாலி முக நின்று சரணடையச் மறுநாள் இன்னொ
இப்போதைய புலிகளின் விமான நடக்கப்போகிறதோ? இங்கே கவனிக் புலிகளிடம் விமான PLLGOTL9, LITT 35 - 9/56006 என்பதுதான்.
பெரிய ரக இருக்கமுடியாது. புலிகளிடம் கிடைக்க ! சிறிய ரக விமான இருப்பதாக வைத்துச் ஒன்றோ இரண்டோ
பெருமளவில் தொகை நிதி தேவை. LIII III GOG.T. G.IIGO சுலபமல்ல. இதெல்ல யான நடவடிக்கைக புலிகளிடம் நிதி விமானம் வாங்குவது செலவழித்தால் நிதி ஏற்படும்.
எனவே-ஒன்று 'f6006/TLÍT" GALDIT GOTLÄ
کس سے
இது ஒருவர் மட்டுமே இருந்து பயணம் செ
பதாக வைத்துக்கெ இருந்தால் அவற்ை இழப்பதற்கு புலிகள் f6806 TIL GÝALDATIGO நடத்தலாம். ஆனா முடியுமா என்பது நடவடிக்கையைப் ெ "fa06 MILIT" GANLIDIT வது சுலபம். ஏனென அல்லது துரித வுே விமானம் பறக்க மு பாதுகாப்புக்குரி மீது அல்லது படை வழியாக வந்து தர் நடத்த புலிகள் நீ படைத்தரப்பு சந்தே
அந்த சந்தேகத்தி ஆனால் தற்போ அதற்கான அவசியம் கேள்விக்குரிய விடய முக்கியமான த
அதிகபட்ச இழப்புக்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பூநகரி முகாம் சுற்றி நாள் வதந்தி பரவு ம் முன்பாக புலிகள் சால்கிறார்கள் என்று வதந்தி கூறுகிறது.
எதிர்பார்ப்பெல்லாம் தாக்குதல் எங்கே என்பதுதான்.
வேண்டிய விடயம்b இருந்தாலும் கூட பயன்படுத்துவார்களா
மானம் புலிகளிடம் போர் விமானமும் டனடி வாய்ப்பில்லை. ங்கள்தான் புலிகளிடம் lărginil IIâ 9|60}olon lான் இருக்க முடியும். ாங்குவதற்கு பெருந் பெருமளவான உதிரிப் டுவந்து சேர்ப்பதும் ம் நீண்டகாலம் தேவை T. இருந்தாலும் தனியே ல் மட்டும் அவற்றை நெருக்கடி நிச்சயம்
அல்லது இரண்டு ள் புலிகளிடம் இருப்
முன்வருவதுண்டு.
தற்போது புலிகள் விமானத்தாக்குதல் நடத்தித்தான் தமது பலத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவசியமில்லை.
ஆனால், பூநகரி இராணுவமுகாம் அல்லது பலாலி இராணுவ முகாம் போன்ற வற்றின் மீது இறுதியான தாக்குதல் ஒன்றைத் திட்டமிட்டு தமது சிறிய ரக விமானங்களை புலிகள் பயன்டுத்தக்கூடும்.
இழப்புக்கேற்ற லாபம் கிடைக்கும் முக்கிய தருணத்தில்தான் புலிகள் தம்மிட முள்ள விமான்த்தை இழக்க முன்வரு GINTITA, 6T.
எப்படியோ தலைநகரான கொழும் பிலோ அல்லது தூர இலக்குகள் மீதோ புலிகள் விமானத் தாக்குதல் நடத்தும் சாத்தியம் உடனடியாக இல்லை என்றே தெரிகிறது.
ஆனால், படைத்தரப்பை பொறுத்தவரை இனி புலிகளது விமானத் தாக்குதலை எதிர்பார்த்து விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்க ளோடுதான் எங்கும் இருந்தாக வேண்டும். 6ĴALDITIGOT LILI60) LLAĴ6ör GaĵLDIT GOTIŠLJ,Gi7 செல்லும் போது கூட நமது விமானங்கள் தானே என்று இனிமேல் அலட்சியமாக இருக்க முடியாது.
எப்போது விமானத் தாக்குதல் நடக்கும், எங்கு நடக்கும் என்ற தினசரி எதிர்பார்ப்பு
リ பறந்து இயக்கக்கூடிய கி ய்யக் கூடிய கிளைடர் விமானங்களும் பல ரகங்களில் இருக்கின்றன
ாள்வோம். அவ்வாறு |ற தேவையில்லாமல் முன்வரமாட்டார்கள். த்தில் வந்து தாக்குதல் ல் திரும்பிச் செல்ல படையினரின் பதிலடி பாறுத்த விடயம். னத்தை சுட்டு வீழ்த்து ரில் மிக உயரத்திலோ கத்திலோ கிளைடர்
9. (LITSI. ப முக்கிய நிலைகள் முகாம்கள் மீது வான்
கொலைத் தாக்குதல் னைக்கலாம் என்று கிக்கிறது.
ல் நியாயம் இருக்கலாம்
தைக்கு புலிகளுக்கு இருக்கிறதா என்பதே ü。
ருணம் ஒன்றில்தான் து எந்தவொரு தரப்பும்
படைத்தரப்பின்
மனோவலிமைக்கு சோதனையாக அமையலாம்.
புலிகளிடம் விமான எதிர்ப்பு ஏவு கணைகள் இருப்பதாக தெரியவந்திருக்கா விட்டால், புலிகளிடம் விமானம் இருப்பதாக வந்த செய்தியும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்
eas GJISJELLIGuita,GITIGJ கிளைடர் ரக விமானங்களையாவது வாங்க முடிந்திருக்கும்தானே என்ற கருத்துத்தான் அரசின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பயமுறுத் திக் கொண்டிருக்கிறது.
ஏப்ரல் 19ல் மோதல் தவிர்ப்பு முறிந் தபின்னர் பிரதான எதிர்க்கட்சிக்கு உள்ளூர மகிழ்ச்சிதான்.
சமரச முயற்சியில் சறுக்கல் ஏற்படும் என்று தெரியும். எப்போது ஏற்படும் என்று தான் பிரதான எதிர்க்கட்சியும், அதன் தலைவர் ரணிலும் கவனித்துக் கொண்டி ருந்தனர்.
இப்போது ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா மீது எங்கிருந்து தாக்குதலை தொடங்குவது என்பதுதான் ரணில் விக்கிரமசிங்காவின் ஒரே யோசனை
ஆனால், ஜனாதிபதி சந்திரிக்காவின் வசீகரம்தான் எதிர்க்கட்சிக்கு பெரிய LÎu frosit.
புலிகளோடு பேச்சு முறிந்த போது சந்திரிக்கா ஏமாந்து போனார் என்பதைவிட
வது எந்தளவுக்கு சிங்கள மக்களைக்
* யோசனை எதிர்க்கட்சிக்கு இருப்பதாகத்
புலிகள் ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என்று தென் னிலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அபிப்பிராயம் சந்திரிக்காவுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. சமாதானத்தின் அவசியத்தை சிங்கள மக்கள் பெரும்பான்மையோர் விளங்கிக் கொண்டுள்ளனர்.
புலிகளை யுத்தத்தில் வெல்வது சுலபம் அல்ல என்பதும் தென்னிலங் கையில் உள்ளவர்களுக்கு தெரிந்திருக் கிறது.
எனவே-சந்திரிக்கா புலிகளோடு பேசியது தவறு என்ற கருத்துக்கு ஆதரவு பெரிதாகத் திரளப் போவதில்லை.
அதனால் எதிர்க்கட்சி வேறு ஒரு கோணத்தில் இருந்து தாக்குதலை
தொடுக்க உத்தேசித்துள்ளது.
"புலிகளோடு பேசியது இருக்கட்டும். புலிக்கொடிக்கு கீழே இருந்து ஏன் பேசினீர்கள்? என்ற கேள்வியோடு எதிர்க்கட்சி இறங்கியிருக்கிறது.
ஆனால் ஆறின கஞ்சி பழங் கஞ்சி புலிக்கொடிப்பிரச்சனை பேச்சின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே "ஐலண்ட் போன்ற பத்திரிகைகளில் எழுப்பப்பட்டன. அப் போது மெளனமாக இருந்துவிட்டு எல்லாம் முடிந்தபின்னர் மீண்டும் கிளறு
கவரும் என்பது கேள்விதான்.
புலிக்கொடி பிரச்சனையை முக்கிய
மாக வைத்து அரசு மீது நம்பிக்
கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவரும்
தெரிகிறது.
ஆளும் தரப்பில் உள்ள லலித் அத்துலத் முதலி அணியின் ஆதரவு தமக்கு கிடைக்கலாம் என்று ஐ.தே.கட்சி எதிர்பார்க்கிறது.
ஆனால், அப்படிக் கிடைத்தாலும் கூட பாராளுமன்றத்தில் உள்ள தமிழ் கட்சிகளின் ஆதரவு ஐ.தே.கட்சிக்கு கிடைக்கப் போவதில்லை.
புலிக்கொடி பிரச்சனையை அரசுக்கு பாதகமானதாக்க தமிழ் கட்சிகள் விரும்பப் போவதில்லை.
தற்போதைக்கு ஐ.தே.கட்சியால் சந்திரிக்காவின் வசீகரத்தை மீறி ஆட்சிய திகாரக் கணிக்கு அம்பு எய்ய முடியாது. எனினும் தொடரும் யுத்தமும், குழும் நெருக்கடிகளும் வசீகரத்தால் மட்டுமே சமாளிக்கக் கூடியவையல்ல.
அரசின் நிர்வாக வேகம், முடி வெடுத்துசெயற்படுத்தும் திறன்குறித் தெல்லாம் பொதுஜன முன்னிணிக்குள் கூட புகைச்சல்கள் கிளம்பத் தொடங்கி
யுள்ளன.
ஜனாதிபதி சந்திரிக்காவுக்கு தீவிர ஆதரவாக இருந்தவர்கள் கூட முணு
முணுக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்
ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா சூழலை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நடந்து கொண்டால் வசீகரமும் சேர்ந்து அவருக்கு பாதுகாப்பளிக்கும்.
இல்லாவிட்டால் LDéflpééfig|TGär.
எதிர்க்கட்சிக்கு

Page 6
அமெரிக்கதூதரகத்
SLINUTStles Limiž
அறிக்கைகள் விடுக்கப்படுவதுண்டு.
புலிகளது சார்பில் அறிக்கைகளில் - ဗွို
கையொப்பமிடுபவர் பேபி சுப்பிரமணியம் பேபி சுப்பிரமணியம்தான் அப்போது லிகளது அரசியல் செயலாளராக ருந்தார்.
கூட்டமைப்பு கூட்டத்திற்கு ஒருநாள்கூட பேபி சுப்பிரமணியம் சென்றது கிடையாது. கூட்டமைப்பு அறிக்கையை பாலசிங்கம் கொண்டுசென்று பேபி சுப்பிரமணியத்திடம் கையொப்பம் வாங்கிவந்து கொடுப்பார். பிரபா நினைத்திருந்தால் பாலசிங் கத்தை கையொப்பம் போடுமாறு கூறியிருக்கலாம். ஆனால் பேபி சுப்பிர மணியம் அரசியல் செயலாளராக இருப்பதால் அவர்தான் கையொப்பமிட வேண்டும் என்பதில் மாற்றம் ஏற்படுத்த பிரபா விரும்பவில்லை.
இது மட்டுமல்ல'விடுதலைப் புலிகள் பத்திரிகையில் விரிவுரையாளர் நித்தி யானந்தன் பல ஆக்கங்களை எழுதிக்
காண்டிருந்தார்.
அவர் எழுதும் ஒவ்வொரு ஆக்கங் களையும் பேபி சுப்பிரமணியம் பார்வையிட்டு அனுமதி கொடுத்த பின்னரே அச்சேற வேண்டும் என்பது பிரபாவின் உத்தரவு
இது குறித்து நித்தியானந்தன் வருத்தப்பட்டதும் உண்டு.
நித்தியானந்தன் போன்றவர்கள் வருவார்கள்-போவார்கள். பேபி சுப்பிரமணியம் போன்றவர்கள் என்றும் தன்னோடு இருப்பார்கள் என்ப்து பிரபாவின் கருத்து
விரிவுரையாளர் நித்தியானந்தன் புலிகளில் இருந்து பின்னர் விலக்கப்பட்டார். பேபி சுப்பிரமணியம் இளம்குமரன் என்ற பெயரில் இப்போதும் புலிகள் அமைப்பில் இருக்கிறார்.
கூட்டமைப்பு, ஒற்றுமை முயற்சிகள் பற்றி பின்னர் மீண்டும் பார்க்கலாம்.
1984ல் நடந்த முக்கியமான சில சம்பவங்கள் பற்றி இப்போது கூறுகிறேன்:
டிஜிபி மோகனதாஸ் ாலகுமாரின் தந்தி
IIIG
ി.g.g. தமிழ் பேசும் மக்களது போராட்டத்தை நசுக்க லங்கை அரசுக்கு அமெரிக்கா உதவுகிறது என்று இயக்கங்கள் குற்றம்சாட்டி வந்தன.
இதில் முன்னணியில் நின்றது ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் அமெரிக்க உளவு நிறுவனமான சி.ஐ.ஏ, இலங்கை அரசுக்கு பக்கபலமாக இருப்பதாக ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் பிரசாரம் செய்து வந்தது.
1984ம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் திட்டமிட்டது.
ஒரு நாள் பத்து மணிக்கு அமெரிக்கத் தூதரகம் முன்பாக மூன்று ஒட்டோக்களில் சென்று இறங்கினார்கள் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் உறுப்பினர்கள்
தூதரக வாயிலில் துப்பாக்கியோடு காவலர்கள் நிற்பார்கள் உள்ளே செல்ல அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள்
எப்படியாவது உள்ளே சென்றுவிட வேண்டும் தூதரக வளவில் வைத்து அமெரிக்கக் கொடியை எரிக்க வேண்டும் நிலையில் கட்டமைப் பெயர் ஈழத் திே என்பதுதான் திட்டம் விடுதலை முன்னணி என்று இருந்தால் ତୁ[Gloଇଥିଲ୍ବ இருந்து இறங்கியவுடன் எங்களுக்குள் பிரச்சனை வரும் ஏன் தமிழ் காவலரை நோக்கி ஓடிய ரமேஷின்
LCMMS yyy S S CCS S yyyyyS yyyTS T T STTT S TTa இருந்தது. அதனை
னணி புலிகள் இ: ' ஓடிவிட்டனர்.
கமராவை சிறிய துப்பாக்கி என்று காவலர்கள் நினைத்துவிட்டார்கள்.
உள்ளே புகுந்தனர் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் உறுப்பினர்கள் சிறிய ஒலிபெருக்கி மூலம் அமெரிக்காவுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினார் டேவிட்சன் கொடிக்கு தீவைத்தார் தயாபரன். அதற்கிடையில் பொலிசாருக்கு தகவல் சென்றுவிட்டது.
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் உறுப்பினர்கள் சுற்றிவளைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அல்பிரட் துரையப்பா முதல்
35 IT (It5l6 of 660)
டக்ளஸ் தேவானந்தா
LILL6ðIII.
அமெரிக்க அரசு தனது பிரஜைகள் பற்றிய கவலையை இலங்கை அரசுக்கு தெரிவித்தது.
பொலிசாரும், இராணுவத்தினரும் யாழ்ப்பாணத்தில் சல்லடை போட்டுத் தேடினார்கள் பயன் இல்லை.
இலங்கை அரசு இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பை கோரியது. ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் தலைவர் பத்மநாபாவும், மக்கள் விடுதலைப்படை பிரதம தளபதி டக்ளஸ் தேவானந்தாவும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தனர். அவர்களோடு இந்திய அரசு தொடர்பு கொண்டு உதவவேண்டும் என்று இலங்கை அரசு கேட்டுக்கொண்டது &*ళ
தமிழகத்தில் கைது
கடத்தப்பட்ட அலென் தம்பதி யாழ்ப் பாணத்தில்தான் ஒரு வீட்டில் வைக்கப் பட்டிருந்தார்கள் கடத்தப்படவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கோ அல்லது பாகிஸ்தானுக்கோ கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று இலங்கை அரசு நம்பியது.
இந்திய அரசும்கூட அலென் தம்பதியினர் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருக்கலாம் என்றே நினைத்தது.
ந்தியப் பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அலென் தம்பதி விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று அக்கறை காட்டினார்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப். முக்கியஸ்தர்கள் கைதுசெய்யப் L JILL GOITI
சுரேஸ் பிரேமசந்திரனை கைதுசெய்த தமிழக இரகசியப் பொலிசார் அவரிடமிருந்த டயரியை துருவி ஆராய்ந்தனர்.
பத்மநாபாவையும், டக்ளஸ் தேவானந் தாவையும் எப்படியாவது கைதுசெய்துவிட வேண்டும் என்பதே அவர்களது நோக்கம் பத்மநாபா அப்போது டில்லியில் இருந்தார். அங்கிருந்தால் கைதுசெய்யப் படலாம் என்பதால் விமானம் மூலமாக சென்னை திரும்பினார்.
இதனை அறிந்துவிட்ட தமிழக பொலிசின் உளவுப்பிரிவினர் விமான நிலையத்தின் முன்பாக காத்திருந்தனர். பத்மநாபாவை அழைத்துச் செல்ல வந்த அவரது கார்மீது உளவுப் பிரிவினரது கழுகுப் பார்வை பதிந்திருந்தது
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் ஒரு உளவுப்பிரிவு வைத்திருந்தது. மக்கள் ஆய்வுப் பிரிவு (MAP) என்ப்து அதன் பெயர் இந்தியாவில் அதற்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் ரமேஷ்
விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய பத்மநாபாவை வேறு ஒரு காரில் ரமேஷ் அழைத்துச் சென்றுவிட்டார். மக்கள் ஆய்வுப் பிரிவின் மறைவிடத்திற்கு பத்மநாபா அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
ಅಗ್ದಿ
اورUT},TBM (DHT) 2011
பிரதமர் இந்திர இந்தி ஸ்தியை விடுதலை செய்ய
அலென் தம்தி கடத்தல் நடவடிக் கையில் இரக்ஸ் மோகன் குமர் இந்திரன்
இங்குகொண்ட்னர்
தமிழக மக்களது போது இருந்தது
* ρόήήήό οδήγη
GBD. 21-27, 1995

Page 7
ாகும் எல்.ரி.ரி.ஈயினருக்கு
யே ஏற்பட்டுள்ள பிளவு உந்து விரிசல் அடைவதாகவே
விறதே தவிர சமரச முயற்சிகள்
ஆரம்பமாவதற்கான
காணப்படவில்லை,
ப்ரல் 19ம் திகதி மோதல் ட ஒப்பந்தத்தை
வைப்பட்சமாக முறித்துக் - தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள், ா மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு ாவையும் கனகச்சிதமாக
வற்றிவரக் காணப்படுகின்றனர்.
விமானங்கள், முகாம்கள் இதுவரை இடம்பெற்ற
வில் சுமார் 250 படையினர் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக ாக்கப்பட்டுள்ளது.
படைகள் தமது ஆக்ரோஷமான
நடவடிக்கையாக கடந்த
வடக்கே ஆனையிறவு, பூநகரி ாளை அண்டிய பகுதிகளிலும், ாச்சியிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் பாக்குண்டு வீச்சுக்களை
அப்பால் சென்றுள்ளதையே அறிய முடிகின்றது. மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தை முறித்துக்கொண்டது தொடர்பாக பி.பி.ஸி தமிழோசை அறிவிப்பாளர் ஆனந்திக்கு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தலைவர் வே.பிரபாகரன் விரிவான பேட்டியொன்றை வழங்கியிருந்தார்.
அப்பேட்டியில் இன்றைய நிலவரம் தொடர்பாக அவர் தமது நிலைப்பாட்டை தெரிவித்திருந்தார். "அரசாங்கம் பூர்வாங்கப் பேச்சுக்களை ஆரம்பித்தபோது வாக்குறுதிகள் பலவற்றை வழங்கியிருந்தது. ஆனால் அவற்றை எவ்வகையிலும் நடைமுறைப்படுத்த அரசு முன்வரவில்லை" என்பது திரு. பிரபாகரனின் குற்றச்சாட்டாக இருந்தது.
எல்.ரி.ரி.ஈயினருக்கும், சந்திரிகா அரசுக்குமிடையிலான சமரச நடவடிக்கைகள் பூர்வாங்கக் கட்டத்திலேயே இருந்துவந்தன. எவ்வகையிலும் உறுதியுடன்
FRA செய்தியாளர் ஆனந்தி, பிரபாகரன் சொல்வதை 6) / TITI
திரு.பிரபாகரனும் கடி கருத்துப்பரிமாற்றங்க மேற்கொண்டிருந்தன
ஆயினும் இக் கடிதப் மூலம்ாகக்கூட இருதர புரிந்துணர்வைக் கட்டி முடியாதவர்களாகவே
வடக்கு-கிழக்குப் பிரச் 9ЈцLILI GOL 9Јtarih
சார்ந்ததாகும். தமிழ் தமது உரிமைகள், பி. பாரம்பரியம், மற்றும் பொருளாதார கலாச நிலைநிறுத்துவதாகவே விவகாரம் விளங்கி நீ
அவர்களது இந்த நீ நியாயமான கோரிக்ை காலம் இலங்கையில் ஆட்சியாளர்களால் த. வந்துள்ளன.
ஏமாற்றப்பட்டும், வஞ தாக்கப்பட்டும் இறுத் மரண அவஸ்த்தைக்கு நிலையிலுமே வடக்கு
தமிழீழ விடுதலைப் புலிக
வில் தற்போது மீண்டும் விக்குப் பிரதேசங்களில் முழு
புத்தம் ஏற்பட்டுள்ளதை ாக முடிகின்றது.
உத சில மாதங்களாக அமைதியான சூழ்நிலை
வேட்டுச்சத்தமோ, ா கேட்காத நிலையில் - 5 = Lഥ15 In தற்போது
- 、引
தி முகாம்களையும் டாட நிக்கதி நிலைக்கு
- 1 -
|- - -
- — =
is
ܒܸܛܒܲܥ ܦܢ ܒܡܩܒܧܫ ܒ ܒ .
| || - இன்று
95
சாத்தியப்படாத தீர்வு . Η யற்
ன்னேற்றகரமாக அப்பேச்சுக்கள் டம்பெற்றிருக்கவில்லை.
ஜனாதிபதி சந்திரிகா பாராளுமன்றத் தேர்தல், ஜனாதிபதித் தேர்தல் ஆகியன வற்றின் போது மனிதாபிமானக் கருத்துக்களையே வலியுறுத்தி வந்திருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த பத்துவருடகாலத்துக்கும் மேலாக இன்னல்களை இடையறாது அனுபவித்து வரும் வடபகுதி மக்கள் மீதான மனிதாபிமான அணுகுமுறைகளை
சந்திரிகா துரிதப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
மின்சாரம், எரிபொருள், உணவு விநியோகம், போக்குவரத்து, சுகாதார வசதிகள், கல்வி வசதிகள் போன்ற அனைத்துத் துறைகளிலும் நம்பிக்கை தரக்கூடியவகையில் அவர் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும்.
ஆனால் அவ்வாறு எதனையும் மேற்கொள்வதற்குப் பதிலாக வடபகுதி குறித்த விடயங்களில் தாமதமான போக்கையே சந்திரிகா ஆட்சியாளர்கள் கடைப்பிடித்துவந்திருந்தனர். இதன்மூலம் பூர்வாங்க நிலையில் இருந்த பேச்சுக்களை தாமதப்படுத்தியதுடன், வடபகுதி மக்களின் சமாதானம் குறித்த எதிர்பார்ப்பையும் மழுங்கடித்திருப்பதனை அறிய முடிகின்றது. சந்திரிகா அரசுக்கும், எல்.ரி.ரி.ஈ வருக்குமிடையே சுமார் 50 புதங்கள்வரை பரிமாறப்பட்டுள்ளன. இருதரப்பினரும் நடந்துமுடிந்த நான்கு சுற்றுப் பேச்சுக்களில் தத்தமது தரப்புப் பிரதிநிதிகளை ஈடுபடுத்தியிருந்தபோதிலும் ஜனாதிபதி சந்திரிகாவும்,
மக்கள் தமது கோரி வலியுறுத்திவரக் கான
கடந்த ஐக்கியதேசியக் ஆட்சியாளர்கள் வடக் அவர்களது கோரிக்ை விலகிச் செல்லும் வ அழுத்தங்களை ஏற்ப அந்த அழுத்தங்களின் உச்சக்கட்டமாகவே இ பொருளாதாரத்தடைக கடும் போக்கான அ காணப்படுகின்றன.
இந்நிலையில் தம்மீதா தடைகள் மற்றும் அ அகற்றி நிரந்தரத் தீர் சந்திரிகா அரசு நகர வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் இருந்தது.
ஆனால் சந்திரிகா ஆ வடக்கு-கிழக்குப் பிரச் விதம், அப்பிரச்னைய அவர்கள் சரிவரப் பு GGIGIGIGIG)606) 666 புலப்படுத்துவதாக இ வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் பொருளாதார தடை அழுத்தங்களை நீக்கு மனத்துடன் ஆட்சியா நடந்துகொண்டுள்ளன
ற்றுமுழுதாக பொரு க்கும்பட்சத்தில் வட 6TGU.fff.fff. FW26TÎ LIGUL விடுவார்களோ என்ற L'afurialist Gift to , ந்நிலையில் வடக்கு என்றதும் எல்.ரி.ரி.ஈ. ஆட்சியாளரின் மனக்
ot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ங்குகிறார்.
தங்கள் மூலமாக 06ሽ
பரிமாற்றங்கள் ப்பினரும் ஒரு
(UL இருந்துள்ளனர்.
6060Tular அரசியல் 3LJa9;tb LDé5;J56ʻiT. ரதேச
ர அம்சங்களை வடக்கு-கிழக்கு ற்கின்றது.
isTL495ITGA) ககள் காலத்திற்குக் பதவிக்கு வந்த ட்டிக்கழிக்கப்பட்டு
நசிக்கப்பட்டும். யாகத் தற்போது ள்ளாக்கப்பட்ட கிழக்குப் பிரதேச
flaïps
5604,6061 னப்படுகின்றனர்.
கு-கிழக்கு மக்களை ககளிலிருந்தும் கையில் பல்வேறு டுத்தியிருந்தனர்.
ன்றைய si plLUL gooI ணுகுமுறைகள்
ன பொருளாதாரத் ழத்தங்களை வை நோக்கி
வேண்டுமென்பதே ரின் எதிர்பார்ப்பாக
ட்சியாளர்கள் னையை அணுகிய பின் தார்ப்பரியத்தை ரிந்து பதனையே
ருக்கின்றது.
மீதான மற்றும் ஏனைய பதில்கூட இரட்டை ETTİJLIGT 方。
நளாதாரத் தடையை 游Gā
டைந்து
பயம் சந்திரிகா ாணப்பட்டிருந்தது. கிழக்குப் பிரதேசம்
TG GIGG)
Douci
UD UJEr
அலசுவது-இராஜதந்தி
நிழலாடினரே தவிர, பொதுமக்கள் மற்றும் அவர்களது கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள் என்பன எவ்வகையிலும் உரிய கவனத்தைப் பெறவில்லை.
எல்.ரி.ரி.ஈயினரைப் பொறுத்தவரை அவர்கள் மிகவும் பலமான நிலையிலேயே இருந்துவருகின்றனர். அவர்கள் தமக்கு வேண்டியவற்றை நிறையவே வைத்திருக்கக் காணப்படுகின்றனர்.
ஆயுதங்கள் முதற்கொண்டு ஆடம்பர வாகனங்கள் வரை அவர்களிடம் அனைத்துமே காணப்படுகின்றன.
6687 GaJ 6.165).rfi.rf), FFII ĵGOTIfflesör LJ GULO, மற்றும் பலவீனம் குறித்து ஆட்சியாளர்கள் போட்டது ஒரு தப்புக் கணக்காகவே இருக்கின்றது. இந்நிலையில் மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தை எல்.ரி.ரி.ஈயினர் முறித்துக் கொண்டுள்ள இத்தருணத்தில் வடக்கு கிழக்கு மக்களே மீண்டும் மரண அவஸ்த்தையை எதிர்நோக்க வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஜனாதிபதி சந்திரிகா அண்மையில் கருத்து வெளியிட்டபோது "தாம் சமாதான முயற்சிகளில் நம்பிக்கை தளரவில்லை எனவும், எல்.ரி.ரி.ஈயினர் இல்லாமல் கூட தம்மால் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தமுடியும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
னாதிபதி சந்திரிகாவின் இக்கருத்துக்கு ல்.ரி.ரி.ஈ தலைவர் வே. பிரபாகரன் பிஸிக்கு வழங்கிய பேட்டியில் திலளித்திருந்தார். அப்போது அவர் எல்.ரி.ரி.ஈயினர் பங்குபற்றாத சமாதான
யற்சி நடைமுறைச்சாத்தியமானால் னாதிபதி சந்திரிகா அதனை முன்னெடுத்துப் பார்க்கட்டும்" என்று கூறியிருந்தார். இலங்கை ஆட்சியாளர்களின் கடந்தகால அரசியல் அணுகுமுறைகளை எடுத்து நோக்கும்போது, வடக்கு-கிழக்கு பிரதேச அரசியல் கட்சிகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து அரசியல் அணுகுமுறைகளும் தோல்வியையே தழுவியிருக்கக்காணப்படுகின்றன. வட்டமேசை மகாநாடுகள் பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு நடவடிக்கைகள் என்று பல்வேறு அரசியல் அணுகுமுறைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. ஆனால் எதிலுமே ஓர் உறுதியான முன்னேற்றத்தைக்காணமுடியவில்லை. இத்தகைய நிலையில் வடக்கு-கிழக்குப் பிரதேசங்களில் ஒரு பலம்மிக்க ஆயுதப் போராட்ட இயக்கமாக இருந்துவரும் எல்.ரி.ரி.ஈயினரைத் தவிர்த்து சமாதான முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதென்பது அசாத்தியமானதாகவே இருக்கும். வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னைக்கான தீர்வு என்பது அப்பிரதேசத்தின் அனைத்துத் தரப்பு அரசியல் சக்திகளையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கின்றது.
எல்.ரி.ரி.ஈயினருடன் முன்னைய ஆட்சியாளரோ அல்லது இன்றைய ஆட்சியாளர்களோ பேச்சுவார்த்தைகள் என்று ஆரம்பித்த போது தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் தமது மன ஆதங்கத்தை வெளியிட்டிருந்தன.
எத்தகைய ஒரு தீர்வுத்திட்டமும் தம்மைத் திருப்திப்படுத்துவதாகவும் அமையவேண்டுமென்றே அத்தமிழ் கட்சிகள் தெரிவித்திருந்தன.
ÖLDJ'd
முயற்சிகளில் சர்வதேச மத்தியஸ்தம்
து தவிர பரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியும் வடக்கு-கிழக்குப் பிரதேச முஸ்லிம் மக்களின் ஆதரவைப் பெற்ற நிலையில் தனது கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்துவதாகக் காணப்படுகின்றது.
எனவே எந்தவொரு வகையிலும் வடக்கு-கிழக்கின் அனைத்து தமிழ், முஸ்லிம் அரசியல் சக்திகளும் ஒரு நிரந்தரத் தீர்வை வலியுறுத்தியிருக்கவே காணப்படுகின்றன.
இது விடயத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் நிலைப்பாடு மிகத்தீவிரமானதாகவும், அபாரமான ஆயுதப்போராட்டப் பின்னணியைக் கொண்டதாகவும் இருக்கின்றது. இந்நிலையில் வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னை தொடர்பாக ஆயுதப் போராட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதே இன்று மிகவும் அவசியமானதாகின்றது. இராணுவ ரீதியான நிலைப்பாடுகளை
முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதில் அரசதரப்பினரும், எல்.ரி.ரி.ஈயினரும்
கூடுதல் கவனமெடுக்க வேண்டியவர்களாகின்றனர். கடந்த மாதம் 19ம் திகதி மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் முடிவடைந்தது முதற்கொண்டு இன்றுவரை ஏற்பட்டுள்ள உயிர், உடமைச்சேதங்கள் பாரியளவில் காணப்படுகின்றன.
இத்தகைய துரதிஷ்டவசமான நிலையில் எல்.ரி.ரி.ஈயினரிடம் ஏவுகணைகள் உண்டு. அதற்கு மாற்றிடாக ஆயுதப்படைகள் வேறு நவீன ரக ஆயுதங்களைக் கொள்வனவு செய்து பதிலடியில் குதிக்க வேண்டும் என்ற “6ĵLIT5G 49, ITGöSTL 6öTo' நிலைப்பாட்டிலிருந்தும் விலகி ஆயுதப் போட்டி ஒன்று ஏற்படுவதை ஆட்சியார்கள் தவிர்க்க வேண்டியவர்களாகின்றனர். சமாதான முயற்சிகளை ஆரம்பித்த காலத்தில் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பரந்த கண்ணோட்டத்துடன் தமது கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார்.
அப்போது அவர் தமது அரசினால் முடியாவிட்டால் சர்வதேச உதவியுடனாவது வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னைக்கு ஒரு தீர்வு காணத்தாம் தயாராக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். பல வெளிநாடுகள் கூட இலங்கை இனப்பிரச்னைத் தீவுக்கு தமது ஆதரவைக் கடந்தகாலங்களில் வெளியிட்டிருந்தன.
எனவே ஜனாதிபதி சந்திரிகா இனப்பிரச்னையைத் தீர்ப்பதற்கு சர்வதேச ரீதியாக ஒரு அணுகுமுறையைப் பரிசீலிக்க வேண்டிய தருணம் ஏற்பட்டுள்ளதையே தற்போது நன்கு உணர முடிகின்றது. ஈழப் போர்-3 என்று குறிப்பிடுமளவுக்கு தற்போது வடக்கு கிழக்கில் யுத்த நிலவரங்கள் மோசமான கட்டத்தை அடைந்துள்ளன.
தீர்வு முயற்சிகள் தாமதமடையும் பட்சத்தில் நாளாந்தம் மரணப்பட்டியலின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துச் செல்வதாகவே இருக்கும். 'விதண்டாவாதங்களை வளர்த்துக்கொள்ளாது விரைவில் செயலில் இறங்கி விடிவை நோக்கி
ன்னேறுவதே ன்றியமையாததாகின்றது.

Page 8
凸性 மெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோன் எஃப் கென்னடியின் தம்பியின் பெயர் ரொபேர்ட் கென்னடி,
ரொபேர்ட்கென்னடி கம்பீரமானவர் அழகானவர் அண்ணன் போலவே பெண் கள் விடயத்தில் பலவீனமானவர்.
பேரழகி மர்லின் மன்றோவின் கட்டிலறையில் ரொபேர்ட் கென்னடியின் காலடிகளும் பலதடவை பதிந்திருக் கின்றன.
அண்ணன் கென்னடியின் வாரிசாக அமெரிக்க ஜனாதிபதித்தேர்தலில் குதித்தார் ரொபேர்ட் கென்னடி,
அமெரிக்காவெங்கும் தீவிரப் பிரசாரம், அமெரிக்க வாக்காளர்கள் ரொபேர்ட் கென்னடிக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால் என்னவென்று யோசிக்கத் தொடங்கியிருந்தனர்.
"உங்கள் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி யிருக்கிறது?
பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
கேட்டது பெண் நிருபர் இளமையாக இருந்தாள்
ரொபேர்ட் கென்னடி அவளை குறும்பாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு பதில் G)gII6öI60III:
"வெற்றி வாய்ப்பு உங்களைப் போல இருக்கிறது"
பெண் நிருபருக்கு புரியவில்லை. விழிகளை விரித்து,
"புரியவில்லையே உங்கள் விடை, என்றாள்.
மருத்துவ
தலை வலிக்காகப் போட்டுக்
கொள்ளும் மாத்திரைகளை வெறும்
வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது. அதனால் வயிற்றுப்புண் ஏற்படும் சிறிது பாலுடன் சாப்பிட வேண்டும்.
யோசனைகள்
சாப்பிடக் கூடாது.
N
மாத்திரையுடன் காப்பி எப்போதும் FITLILLALIIGI.
உடலை இளைக்கச் செய்யும் மாத்திரை களை மாலை ஐந்து மணிக்குப் பிறகு சாப்பிடக்கூடாது.
கருவுற்ற பெண்கள் டாக்டர் அனு மதியின்றி மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது.
ட்டமின் மாத்திரைகள் அதிகமாக சாப்பிடுவது கெடுதல்,
குழந்தைகளுக்கு தூக்கத்தில் மருந்தைக்
கொடுக்கக் கூடாது.
கார் ஒட்டும் போதும் இயந்திரங்கள் அருகில் வேலை செய்யும் போதும் மருந்து
(
I
"நேரம் வரு வருகிறேன். குரை "இனியவையா இருக்கும் நிரந்தர மறுமுனை மீன் துண்டித்தது.
ரொபேர்ட் ெ புறப்பட்டார்.
1968 g0Gör LD ஏஞ்சல்சில் உள்ள கம்பீரமாகத் தெரிந் அங்குதான் பிர ஏஞ்சல்ஸ் எங்கும் சுவரொட்டிகளில் பு ருந்தார்.
அதே புன்னன் ஹோட்டலுக்குள் நு
துப்பாக்கிகள் அணி அவரைத் ெ "ஜனாதிபதியா முகத்தில் உற்சாகம்
ஹோட்டலில் GJIT GOOGILITIGT.
ஜனநாயகக் கட் ஆரவாரப்பட்டார்கள் Uga mga al. நடந்தது. ரொபேர்ட் ( சோர்வு துளியும்
கூட்டம் முடிந்த கைகுலுக்கி முடித்து கென்னடி, "Girn, பாதுகாவலர் ஒ "என்ன? "வந்த வழியில் இதோ இந்தப் பாதை பணிவான குரலில் "gTGör"
"பாதுகாப்பு ஏ ரொபேர்ட் கென் "ஓகே உங்கள்
பாதுகாவலர் LDIN, கைத்து விட்டு, வே அவரை அழைத்துச்
அது மரணத்தி தெரியாமல் ரொபேர்ட் மாய்ச் செல்ல, ஏனை அவரைத் தொடர்ந்த
தனது அண்ணன் கைகளை காற்சட்டைப் வைத்துக்கொண்டுத
பித்த நீராலும் கொலஸ்ட்ரோல் எனும் காழுப்பாலும் பித்தப் பையில் கற்கள் ண்டாகின்றன. நுண்ணிய லேசர் கதிர் கிச்சை மூலம் சாவித் துவாரம் போன்ற று துளையைப் போட்டு கற்களை பவுட்ராக ாற்றிவிடும் புதிய சிகிச்சைமுறை உருவாகி ள்ளது. இரத்த சேதம் வலி, மருத்து LD606ðlusai தங்கவேண்டிய காலம் பான்றவை குறைவாக இருக்கும் பித்தக்கல் னிதனுக்கு மட்டுமே ஏற்படுகிறது. காரணம் ற்பதுதான் என்கின்றனர்.நான்கு கால்கள் டையவிலங்குகளுக்கு இவ்வியாதி ஏற்படு தில்லை நின்று கொண்டு சாப்பிடுவதும் ல்லை உண்டாக்குகிறதாம். எனவே நன்றாக ற அமர தரையில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு ட்டு பின்பு எழுந்து சென்றால் கல் ண்டாகும் வாய்ப்பிருக்காது.
டாக்டர்ஜிராஜமோகன் (ஜெர்மனி-மெடிகல் போகஸ் சஞ்சிகை)
மருந்துகளை குளிர்ந்த இடங்களில் வைக்க வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி பேதி மருந்து கொடுக்கக்கூடாது.
சாதாரண தேமல் காயம் ஆகியவற்றுக்கு பென்சிலின் போன்ற மேல் பூச்சுக்களைத் தடவக் கூடாது.
நாம் சாப்பிட்ட நமது உடலுக்கு ஒத்துக்கொண்ட, ஒத்துக்கொள்ளாத
மருந்துகளின் பெயர்களை டைரியில் குறித்துக்
கொள்ள வேண்டும்.
sig till:100
இந்தக் கெட்ட பழ குழந்தைகளல்ல பெற் பாக வளர்க்கப்படும் வச களின் குழந்தைகளே படுகிறார்கள்.
குழந்தை விளையா நினைக்கும். உடனே என்பார்கள் பெற்றோர் றாடி விடத் தழுக்கும்.' என்று தடை விதிப்பார் [...] ஆசைப்படும். வாய்' என்று பயமுறுத் அது செய்ய விரும்பும் திற்கும் குறுக்கே விழு |GLLi. - அடிப் அந்தக் குழந்தைய மனத்தளர்ச்சி ஏற்பட்டு மையை நினைத்து. த போது நகம் கடிக்கத் டைவில் அது தனிச்ை நேரமும் நகம் கடிக்கத்
தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

போது நேரிலேயே மறக்கமாட்டீர்களே? ம் என் இதயத்தில் T9,
டும் சிரித்து தொடர்பு
do ன்னடி உற்சாகமாகப்
தம் 5ம் திகதி லொஸ் ம்பாசிடர் ஹோட்டல் து.
ாரக் கூட்டம், லொஸ் ராபேர்ட் கென்னடி னகைத்துக்கொண்டி
கயோடு அம்பாசிடர் பழந்தார். ரந்திய பாதுகாவலர் ாடர்ந்து வந்தது. விட்டது போலவே தரிகிறது பார்த்தாயா? லர் தமக்குள் பேசிக்
சியின் தொண்டர்கள்
டம் நள்ளிரவுவரை கன்னடியின் முகத்தில்
ബ
து தொண்டர்களோடு புறப்பட்டார் ரொபேர்ட்
ருவர் அழைக்க,
G) AFGÜGAU (BGNINGSSILIIL).
வழியாக செல்லலாம்" பாதுகாவலர் கூற
|Լյո0/" னடி சற்று யோசித்து, விருப்பப்படியே!
須
家 uG ~დ
公クーニ
யாதைகலந்து புன்ன பாதை வழியாக சென்றார். ன் பாதை என்று கென்னடி உற்சாக ய பாதுகாவலர்கள் Ծյի,
போலவே, தனது
பொக்கற்றுகளுக்குள் "Gör ரொபேர்ட்
படத்தில் இருப்பவர் இந்தியாவிலுள்ள ஹைதராபாத்தின் 8வது நிஜாம் பெயர் முகரம்ஜா 6 வயதாகும் இவர் சமீபத்தில் செய்த காரியம் அவுஸ்திரேலிய அழகியான
வயது ஆயிஷாவைக் கரம் பிடித்தது.
ஆயிஷா இவருக்கு 5வது மனைவி.
க்கத்திற்குக் காரணம் றார்களே. கண்டிப்
படைத்த பெற்றோர் கார வேளைகள் என்று சில குறிப்பிடப்
வேளவேளைக்கு உண்பது அவசியம்
இப்படிப் பாதிக்கப்
வேண்டும் என்று கூடாது-போய் Կա. II ள். மாடியில் காற் ாடியே ஏறக்கூடாது i, சைக்கிள்
விழுந்து அடிபடு வர்கள். இப்படி ஒவ்வொரு காரியத் து தடுப்பார்கள் -
Taei. ன் மனதில் ஒரு விடுகிறது. ရှုကြီးနှံ l மையில் இருக்கும் தாடங்குகிறது. நாள G4LIGOItal, ந்ேத தாடங்குகிறது.
வரும் ஆகாரங்களும் ஒரு
பட்ட நேரங்களை நாம் நிச்சயித்துக் கொண்டுள் ளோம். இந் நேரங்களில் பசி தோன்ற திருந்தாலும் கூட சிலர் வழக்கம் போல் ஆகாரம் உட்கொள்வதைப் பழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். மேலும் சிலர் உடலைப்பற்றி அக்கறைப்படாது பசி இல்லாது போனாலும் சுலபமான ஆதாரம் என்றவுடன் அது எந்த வேளையாக இருந் தாலும் அவற்றை உண்பதில் தவறவிட்டு விடுவதே கிடையாது. ஆனால் உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரை இவை முற்றிலும் பிழையான நடை முறையாகும். நமக்கேற்படும் நோய்களில் அனேகமானவற்றிற்கு நாம் மேற்கொண்டு காரணியாக இருக்கிறது. ஆகார வேளைகள் என்றாலும் கூட குறிப்பாக உடலில் பசி ஏற்படவில்லையானால் அவ்
யாளியை பாய்ந்து அமுக்கினார்கள்
DD விசாரணைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டன. கொலையாளியின் பெயர் பிசராசர்க்கன் வயது 24 பாலஸ்தீனத்தைச் சேர்ந்தவன். "ஏன் கொன்றாய்? எதற்காக கொன்றாய்? ஏவியது யார்?"
எந்தக் கேள்விக்கும் சர்க்கன் வாயே திறக்கவில்லை.
இதற்கிடையே விசாரணையாளர் களுக்கு ஒரு சந்தேகம்
கொலையாளி பயன்படுத்திய துப் பாக்கியால் எட்டுத் தடவைதான் சுட முடியும்.
ஆனால் ரொபேர்ட் கென்னடியின் உடலில் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட சூடுகள் அப்படியானால் இன்னொரு நபர் யார்? விசாரணையாளரின் சந்தேகப் பார்வை சீசர் மீது திரும்பியது.
சீசர்தான் ரொபேர்ட் கென்னடியின் முக்கிய பாதுகாவலன்
பரின் புறமிருந்து சீசரும் சுட்டிருக்கலாம் என்று விசாரணையாளர் கள் சந்தேகப்பட்டார்கள்
சந்தேகம் இருந்தது. ஆனால் ஆதாரங் கள் இல்லை. அதனால் சீசர் மீது குற்றம் சாட்ட முடியவில்லை.
இதேவேளை மற்றொரு தகவல் கிடைத்தது.
ரொபேர்ட் கென்னடி கொலை செய்யப்பட்ட போது அம்பாசிடர் ஹோட்டலில் இருந்து இரண்டு ஆண் களும் பெண்களும் வெளியே ஓடி வந்தார்கள்.
யார் அவர்கள்? பொலிஸ் வலை விரித்தது. ஒரு பெண் கைது செய்யப் L JILLI TGI.
அவளது பெயர் கதே விசாரித்து விட்டு பொலிசார் அவளை விடுதலை செய்தனர்.
விடுதலையான கதே மறுநாளே ஹோட்டல் ஒன்றில் பிணமாகக் கிடந்தாள். தற்கொலை என்று சொன்னது பொலிஸ் இறுதியில் சர்க்கன் மட்டும் நீதி மன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டான்.
"தூக்கில் போடுங்கள் இவனை என்றது நீதிபதியின் தீர்ப்பு
சர்க்கன் தூக்கில் தொங்க விரும்ப
வில்லை. அப்பில் செய்தான்.
தூக்குத் தண்டனை ஆயுள் தண்டனை யாகக் குறைக்கப்பட்டது.
இன்றுவரை சர்க்கன் லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சிறையில் கம்பி எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறான்.
ஆனால், இதுவரை ரொபேர்ட் கென்னடியை கொலை செய்த கார ணத்தை மட்டும் சொல்ல மறுத்துக் கொண்டிருக்கிறான்.
புதுப் பொண்டாட்டி வந்த யோகம் தனக்கு புகழ் கிடைக்கத் தொடங்கி இருப்பதாக இவர் கூறுகிறார்.
200கோடி மதிப்புள்ள பழங்கால நகைகளுக்கு வாரிசான இவர் அரசியலில் ஈடுபட உத்தேசித்துள்ளார்.
வேளைக்கான ஆகாரத்தை தவிர்த்துக் கொள்வது சிறப்பாகும் ஒருவேளை ஆகாரத்தை தவிர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நம் உடலுக்கு பெரும் திங்குகள் ஏதும் நேர்ந்துவிடப்போவதில்லை
இடைநடுவே பசி ஏற்பட்டால் காய்கறி ப் அல்லது பலகாரம், அல்லது லகுவான பானம் போன்றவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை அருந்துவதன் மூலம் உங்களின் உடல் உற்சாகமாகவும் சுறுசுறுப்புடனும் காணப்படும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் அனுகூலமாகும். -
氹二27,1995

Page 9
3.
லத்தில் மரவுரி தரித்தனர் முன்னோர். (அதற்கு முன் அதுவும் இல்லை) தற்போது
என்ற பெயரில் பழமை திரும்பத் தொடங்கிவிட்டது.
ாடனில் நடந்த பாஷன் ஷோவில் பலரைக் கவர்ந்தார் இந்த அழகி. இவர் திருப்பது நவீன ஜாக்கெட் மரக்கட்டைகளில் அளவுகளுக்கு ஏற்ப கச்சிதமாகத் பட்டது. இடுப்புப் பகுதியில் ஆணி, நட்டு போட்டு இறுக்கி வைத்தால் போதும்
மரம் பாரம்தான். ஆனாலும் அழகுதான்.
அப் செய்வது உடலுக்கு மகா வலிமை புஷ் அப்பில் பல ரகங்கள்
கைகளை விரித்து தரையில் வைத்து செய்வது முஷ்டிகளை மடக்கி
படத்தில் இருப்பவர் ஒரு விரலில் உடல் பாரம் முழுவதையும்
தேங்காயில் விரல் வைத்து புஷ் அப் செய்கிறார். இது அசாத்திய
அதனால்தான் உலக சாதனையாளராக மாறியிருக்கிறார். நீங்களும்
பெற்றோர் வேலையாக உள்ளபோது குழந்தையை பொறுப்பாக கவனிக்கு வேலையை நாயார் தான் செய்கிறார். உள்ளது ஐந்த என்றாலும், அன்புடனல்ல
அது போதும்
1995
இங்கிலாந்தில் ரெட் மெ என்னும் விவசாயி விட்டிற்கு அ பறவையார் விசிட் செய்வது வ ஏதாவது கொறிக்க வந்தவர் அங் சின்னப் பூனையாரோடு ெ காட்டத் தொடங்கிவிட்டார் விடு புனையார் சவாரி நடத்துகிறார்
 

படத்தில் இருப்பவர்தான திருவாளர் தீக்கோழி, புதிதாக
கட்சி ஆரம்பித்துவிட்டாரோ அல்லது பட்சிகள் பாடல் குழு ஏதாவது அமைத்துவிட்டாரோ என்று யோசிக்கிறீர்களா? :ே பாடவே பயிற்சி எடுக்கிறார். மற்றவை
பின்புதானாம். ஹி. ஹி..ஹி. இங்கிலாந்தில் ஃபார்ஹாம் பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஒரு வித்தியாச கிளிக்

Page 10
அெர்ஜுன் இயக்கி நடித்து வுெ இந்தப் படத்தை இந்தியில் தய ள்ளார் அர்ஜுன் கதாநாயகியி த் நடிப்பார் என்று தெரிகிறது.
ஆாழகன் படத்தையடுத்து தியாகராஜன் இப திய படத்தில் பிரசாந்த் நடிக்கிறா ஜோ வெண்ணைக் குவியல் அழகி நக்மா நடிக்கிறார் தாடியோடு பங்க் ஸ்டைலில் நடிக்கிறார் பிர
TÍTULUI ILIUL LILIÒ CREDIRLÍN பிரபு நடித்துவரும் பெரிய குடும்பம் ப்பர் வேகத்தில் குட் பள்ானவருகிறார் இய க.எஸ்.ரவிக்குமார்
ஏன் இந்த வேகம் கொள் ரவிக்குமார்
க்கப் போவது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி படபு ான் இந்த வேகம்
J.J.M. Er is
I-III
சொர்க்கயிருப்பது
வெட்டத்தை விட் துக்கப்படுவ தோளை நிமித்த
முகப்பில்
மனிஷா கொய்ராவா விஜயசாந்தி
இசையமைப் கிடு திடுவென்று
YFEL. Brwy'r
ஆனாலும் சிக்குப்புக்குரயி
கெனவே ஒப்பந்தமான மக்கள் ஆட்சி படத்திவி நடனக்காட்சியில் நடித்துள்ளார் ஆள்வர்யா
இதனையறிந்த தயாரிப் பார்கள்
ஐஸ்வர்யாவை புதிய படங்கரில் ஒப்பந்தம் செய்ய ஓடினார்கள்ாம் திருமானத்திற்கு முன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதால்தான் குழந்தை பிறந்த பின்னர் வந்து மக்கள் ஆட்சி படத்தில் ஒன்பவர்யா N நடித்தாரம்புதிய படங்களில் நடிக்கும் ஐடியாவே" ஜஸ்வர்யாவுக்கு இப்ாவயாம் இந்த முடிவு நிவைக்குமா?
தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி நடிந்த படங்கள் தொடர்ச்சியாக" அடிவாங்கியிருந்தன யோசித்தார் சிரருகிவிபடு கவர்ச்சி இரட்டை அர்த்தங்கள் கலந்து ஒரு படத்தின் நடித்தார் படத்தின் பெயர் அலுபாஜாகா படுக்கையறைக்காட்சி ஒன்றும் படு சூடா படத்தில் டம்பெறுகிறது வினா படம் சூப்பர் ஹிட் ஆந்திர மாநிலத்தில் திரையரங்குகளில் 0 நாளந் தாண்டி வருவில் தான் கிாப்பிக் கொடிருக்கிறது
 

тајан ||
102
மலின் துரோகி Hங்கள் இயக்கத்தில் இந்தியன் புத்தில் பங் நடிப்பது தெரிந்து
நியன் வருவதற்கிடையில் பவை என்றொரு படம் | நடித்து வெளிவர பு ரிறது. கோயிஸ்வநாதி
■■幡琶Tú三事mw一庫專岳萬日ratinian என்ற தெலுங்குப்با inਜ தமிழில் வருகிரதுகமல் தெலுங்கி சொந்தமாக தயாரிக்கும்பிடத்திருதுரோகி என்று பெயரிடடுள்ளார்= அஆண் நாடா கவுதாரி ஆகியோர் நடிக்கின்றார்
உண்மையென்றே அதைப் வத்துவிட்டேன் - வெறும்
to its final in |-
வியாக எண்னதாசன் /
| y L GAD * *
அடிக் வெளி இப் என்றா
ஏ ஆர்.ரகுமான் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் புகழ் ஏணியில் ர்ந்துவிட்டார்
என்னவனே அடி என்னவனே என்ற பாடலுக்குத்தான் அவர் கொண்டாராம் அந்தப் பாடலுக்காக நேபாளம் இசைகளை ஆராய்ச்சி செய்யவேண்டியிருந்ததாம்
உண்மையை ஒப்புக்கொள்கிறார் "முகாபலா பான்ற பாடல்கள் பானம் சம்பாதிக்கவும், கசட் பாக்கும் பயன்படலாம் ஆனால் இவ்வாறான பாடல்கள் நீண்டகாலம் இரசிகர்கள் மனதில் ருக்காது" என்று ஒப்புக்கொள்கிறார் ரகுமான்
என்னவளே அடி என்னவனோ" போன்ற ாடங்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் ܕ ܢ .
முணுமுணுக்கப்படும் என்பது நிச்சயம் என்கிறர் 5 வயதான ஏ.ஆர்.ரகுமான்
ܨ .
குமான் பிரபுதேவா களில் முதலிடத்தில் இரு
ாதான் இந்திப்பட இரசிகர்கள்
ஆழமாகப் புகுந்துவிட்டார்
படத்திற்கு இந்தியில் வரம் முகாபவா' என்று பெயர்
"நம்மகிட்ட போட்டியா III IIJ III.
* I r. I (1611
ாச்சி பிரா சங்
ாள் என்று 2
கொடுந்த ஆதி
2.

Page 11
  

Page 12
Iதவிலக்கு தள்ளிப்போதல், மார் பகம் மிருதுவாதல் அடிக்கடி வாந்தி, தலைசுற்றல், சோர்வு அடிக்கடி சிறுநீர் போதல் ஆகியன தாய்மை அடைவதற் கான அறிகுறிகளாகும். இவ்வறிகுறிகள் தோன்றிய 15 நாட்களுக்குள் மகப்பேறு மருத்துவரிடம் சென்று சோதனை செய்வது கட்டாயமாகும்.
3வது மாதம் முதல் மாதந்தோறும் மருத்துவரைச் சந்தித்துத் தக்க ஆலோ சனைகளைப் பெற வேண்டும்
கடுமையான தலைவலி, தொடர்ச்சி யான வாந்தி முகம் ஊதிப்பெருத்தல் அடி வயிற்றில் தீவிரமான வலி, கருப்
நீர் கசிவு இருத்தல் ஆகிய அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனே மருத்துவரைச் சந்திக்க வேண்டும்.
களைச் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
நாளொன்றுக்கு 2500 கலோரி அளவு சத்துணவு தேவை அதற்கேற்ப உணவு வகைகளைப் பகிர்ந்து வேளாவேளைக்குச்
FILILÎl Galer (n.
கருப்பையில் வளரும் குழந்தையின் சீரான வளர்ச்சி தாயின் உணவு மருந்து பழக்க வழக்கம் ஆகியவற்றைச் சார்ந் திருப்பதால் தரமான உணவு, நல்ல பழக்கங்கள் மருந்துகள் பயிற்சிகள் ஆகியன மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தினசரி உணவில் கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை கீரைவகைகள், கோதுமை உணவு பாலிகஞ்சி ஆகியன சாப்பிடுதல் நல்லது அதிக காரம், அதிக உப்பு சேர்ந்த பலகாரம் போன்றவற்றைத் தவிர்த்தல் நல்லது
மகப்பேறு காலத்தில் பப்பாளி, அன்னாசி, சிறுகீரைவிபூதி, மண் அரிசி ஆகியன சாப்பிடக்கூடாது கோப்பி அதிகமாகக் குடித்தல் கூடாது.
கிணற்றில் நீர் இறைத்தல், மா ப் படி ஏறுதல் இடுப்பில் தண்ணிக் குடம் தூக்குவது போன்ற கடினமான வேலை களைச் செய்யக்கூடாது.
RTTG)6) 613, J.D. 3GSMLIIIIG001 மங்குதல் முகம் வீங்குதல், இதயம்
GGOLDIGITIS, GSGIGLITLE
பைப்புறவழியில் இரத்தக் கசிவு அல்லது
பிரசவ திகதிக்குள் குறைந்தது பத்து முறைகளாவது மருத்துவரிடம் சோதனை
ಮಂ-ಡಾ. SLS SLSLS S LSLS S S S S LSLS SL S SL S SLS LS LS
மகப்பேறு மருத்துவமனையில் எட்டாவது மாதமே சேர்ந்து விடுவது நல்லது
முதல் மூன்று மாதங்களுக்குள் தாய்க்கு அம்மை வந்தாலோ, டாலிடோமைட் போன்ற மருந்துகளை சாப்பிட்டிருந்தாலோ குழந்தை யின் உறுப்புக்கள் நலிவுற்று ஊனமுற்ற பிறப்பாக அமைந்துவிடும். இம்மாதிரி நிலையில் டாக்டரிடம் சென்று சோதித்துக் கொள்வது நல்லது.
கருவுற்று மூன்றாவது மாதம் முதல், பிரசவமாகும் நாள்வரை தாயானவள் கீழ்க் கண்டவற்றைக் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்:
உணவு உடை, இருப்பிடம் ஆகியன தூய்மையாக இருக்க வேண்டும்.
* சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாது.
காற்றாட காலாற நடக்கலாம். * கோபமடைதல், உரக்கப் பேசுதல், கவலை, சோர்வு ஆகியன கூடாது.
* எக்காரணத்தைக் கொண்டும் பட்டினி இருக்கக்கூடாது.
* சிறுநீர், மலம் தடையாகாமல் கழித்தல் வேண்டும்.
* உடலுறவை ஏழாவது மாதத்துடன் நிறுத்திக் கொள்வது நல்லது
கவனிக்க வேண்டியவை.
ஐஸ்கிறீம் தயாரிக்கும் போது சீனி சேர்க்கும் விஷயத்தில் திட்டமான நடைமுறை யைக் கையாள வேண்டும் அளவுப்படியே சீனியைச் சேர்க்க வேண்டும் சீனியின் அளவுஅதிகமானால் ஐஸ்கிறீம் கெட்டி யாகாமல் போய்விடும்
ஐஸ் கிறிம் கலவை நன்றாக அமைய வேண்டுமானால் முட்டை அடிக்க பயன்
கலக்க வேண்டும் ஐஸ்கிறிமில் பழரசம் அல்லது பழவிழுது சேர்க்கவேண்டு மானால் முதலிலேயே கலந்துவிடக்கூடாது பாலை நன்கு குளிரவைத்து பாதியளவுக்கு அது கெட்டியான பின்னரே பழச்சாறு பிழிந்து கலக்க வேண்டும்
ஐஸ்கிறீம் கலவை தயார் செய்யும்போது ஒரு முழு முட்டையை அப்படியே வைத்து உடைத்துப் போடுவதைவிட இரண்டு முட்டைகளின் மஞ்சள் கருவை மட்டுமே
பயன்படுத்தலாம். இவ்வாறு செய்யும்போது ஐஸ்கிறீம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். மஞ்சள் கருவைக் கலக்கும் போது கீழ்க்கண்டவாறு செய்யலாம்: LIliri, filīlli:
படுத்தும் கருவியைக் கொண்டு அடித்துக்
தொகுத்துத் தருவது-கத்தினி) து
BGrücipiti) gunstä53. DeFLUMP
இதைப் படியுங்கள் முதலில்!
முதலில் மஞ்சள் கருவை நன்றாக அடித்துக் கலக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பால், சீனி, கஸ்டாட் பவுடர்.(கடைகளில் கிடைக்கும்) ஆகியவைகளின் கலவை கொதிக்கத் தொடங்கும்போது கலவையுடன் கூடிய பாத்திரத்தைக் கீழே இறக்கிக்கொள்ள வேண்டும் கலவையை நிதானமாகக்
கிளறிக்கொண்டே மஞ்சள் கருவை ஊற்ற வேண்டும். இந்தக் கலவை கொதிக்கக் S SS SS SS SS SS S SS SS S SS S SS SS SS SSS
DiGiff DIGh Bau 13
முதல் அதிஷ்டசாலிக்கு esses 5 sodes
முரசு 90 முதல் தொடர்ந்து 25 வாரங்கள் பரிசுக்கப்பன்கள் வெளியாகும். 25 கூப்பன்களையும் பத்திரமாகச் சேகரித்துக்கொள்ளுங்கள். 25 கூப்பன்களும் வெளியான பின்னர் நாம் அனுப்பச் சொல்லும்போது
நீங்கள் கூப்பன்களை அனுப்பி வைக்கலாம்.
முதல் அதிஷ்டசாலிக்கு தங்கநகை பரிசு காத்திருக்கிறது. 25 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு அசத்தலான பரிசில்கள் காத்திருக்கின்றன.
பரிசில்களை வெல்ல தயாரா குங்கள்.
-----------------------1
சிவந்தல் சுருள் கூடிய பெண்கள் பு அப்படியே விட்டு இருக்கும். (0.0) 3GUT GLIGSI),61 all
no அணிந் காது. அவர்கள்
அணிவதுதா பிளவுசின் கழுத்துப்பட் Didi) மெல்லியதாக இ கொள்ளவேண்டும்
ஒடுக்கமான க பெண்கள் காதுகளி தொங்கலாடும் நகைக காதுகளை ஒட்டினா அணிந்தால் தான் அ கூம்பிய நீளமான வளையம் அமைந்த கெண்டை போட்டு வ அல்லது முல்லைப் : முகம் இருக்கும்.
Фшлшртд, 04, கொள்ளும் பெண்கள்
9 Adil இலைகளுடன் கூடிய
ரோஜா கிடைக்கவில்ை ஏதாவது ஒரு மலரை பெண்களின் உ
தக்காளிப்பு நிறைய சாப்பிட வேண்
மாக தோன்றுவதுடன்
5H6ÕD6) I LLUIT
பெண்களே கோழி போது எவ்வாறு பார்த் ழப்பமா? வேண்டா 醬 உங்களுக்கு சி
இந்தக் பாத்திரத்தை ஐஸ்கட் செய்ய வேண்டும். ஐஸ்கிறீம் செய்வதாக GJILLIGJITID:
ஐஸ்கிறீம் கலை பாகங்களாகப் பிரி வைத்துக் கொள்ளவே கலவையின் ஒரு பங்ை வைத்திருக்க வேண் பங்கை ரோஸ் நி மூன்றாவது பங்கை ெ பச்சை நிறமாக்கிக்ெ Glausila)6ILI LJIlija) Ј. Ј. கெட்டியானவுடன், ரே வைத்து இந்தக் கல: பிறகு செம்மஞ்சள் கலவையை அதற்கு குளிரச் செய்து கெட் கோப்பி ஐஸ்கிறீம் நெஸ்கஃபே போன்ற தி தான் பயன்படுத்த தயாரிக்கும் சாதாரண படுத்தினால் ஐஸ்கி நீராகிவிடும்.
தேவையானவை
ஒரேஞ் பழச்சாறு
fajfi) - 75 4JJ எலுமிச்சம் பழச்சா தண்ணீர் ஜலடீன்தூள் - ஒரு முட்டை வெள்
Gla i upamp.
சீனியுடன் எலுமி கலந்து அடுப்பில் வை. வேண்டும் கொதி வர் ஐந்து நிமிடங்கள் ெ இறக்கிக் கொள்ள தூளை இரண்டு மேசை விட்டு நன்றாகக் க வேண்டும் முட்டையி நன்றாக அடித்து ஜல கரைத்துக் கொள்ளவே சாற்றை கொதித்த சாற்றுடன் சேர்த்து மு கலந்து குளிரச் செய்யு ஒருமணி நேரங் க கெட்டியானதும் எடுத்து
தினி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ருக்க கத்துக்கனும்
ருளாக அமைந்திருக்க ன்னலின் முனையை விடுவது -9AI9 கழுத்தை உடைய த்து ருக்
ILGILDITGOT ால் அழகாக W வடிவ கழுத்து * அழகாக இருக்கும். 10)L. 9/9, GULDATE, 1992) Giv'GUIT
தக்குமாறு அமைத்துக்
ழுத்தினைப் பெற்ற
ஜிமிக்கி போன்ற ளை அணியக்கூடாது.
போன்ற நகைகளை
ழகாக இருக்கும்.
முகமுடைய பெண்கள்
6. I'll 6,110.6) ILDIT60l ட வடிவில் மல்லிகை பூச்சரத்தை சுற்றிக்
எடுப்பாக-அழகாக
ாண்டை போட்டுக் டர்த்தியாக பூச்சூடிக் இருக்காது. இரு ஒற்றை ரோஜாவை அழகாக இருக்கும். என்றால் கொத்தாக சூடிக் கொள்ளலாம். ல் நிறம் பிரகாசமாக ழங்களை தினமும் ாடும் தோல் பிரகாச சுருக்கங்கள் இல்லா
ருக்க
இறைச்சி வாங்கும் து வாங்குவது என்ற ம் இனிக் கவலை. ல குறிப்புக்கள்
'ள்' - என முடிவு செய்யுங்கள்
கலவையுடன் கூடிய டயில் வைத்து குளிரச்
ன்று நிறங்களில் : இவ்வாறு
வயை மூன்று சம துத் தனித்தனியே ண்டும். பிரிக்கப்பட்ட IJ, GD6JGSGIGOLDLIITU, G36 டும் இரண்டாவது மாக்க வேண்டும். சம்மஞ்சள் அல்லது காள்ள வேண்டும். குளிரச் செய்து அது ஸ்பாகத்தை மேலே வயும் கெட்டியான அல்லது பச்சைக் மேலாக வைத்து டயாக்க வேண்டும். செய்வதாக இருந்தால் டீர் கோப்பித்தூளைத் வண்டும். வீட்டில் (BUSIILIL 1260)VLILI LILLIGÖT ரீம் கெட்டியாகாமல்
ஸ்கிறீம்
- 300 மில்லி லீற்றர் D
- 3 மேசைக்கரண்டி மேசைக்கரண்டி மேசைக்கரண்டி ளைக்கரு
சம் பழச்சாற்றைக் து கொதிக்க வைக்க பிறகு தொடர்ந்து திக்குமாறு விட்டு வண்டும் ஜலடீன் கரண்டி வெந்நீரில் ரத்துக் கொள்ள மஞ்சள் கருவை ன் கரைசலுடன் ாடும் ஒரேஞ் பழச் ாலுமிச்சம் பழச் டைக் கலவையுடன் தட்டில் வைத்து த்து நன்றாகக் பயன்படுத்தலாம்.
DGuðfi D奥、
சுத்தமான பாலேட்டை கலந்து முகத்தில்
கத்தில் GI GOSSIG) GODILIILILJ60) SF காணப்படுகின்றதா? கவலை வேண்டாம் முட்டை வெள்ளைக் கருவுடன் எலுமிச்சம் சாறு கலந்து தேய்த்து அரைமணி நேரம் ஊறியபின் குளிர்ந்த நீரினால் கழுவினால் கன்னம் மிளிரும் கிளிசரின் எலுமிச்சம் சாறு இரண்டையும்கலந்து அதனைக் கன்னங்களில் தேய்த்து வந்தால் கன்னம் மிளிரும் மல் இருப்பதற்கும் தக்காளிப்பழம் உபயோ கிப்பது மிகவும் நல்லது.
நல்ல சிவந்த அப்பிள் நறுக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டு மத்தினால் கடைந்து மாவாக ஆக்கி, அந்த மாவுடன்
பசும்பாலை காய்ச்சி அதில் கிடைக் கும் ஆடையில் கிளிசரின் சில துளி பன்னீர் கலந்து தேய்த்து வந்தால் கன்னம் மெருகூட்டும்.
கரட்சாறு, எலுமிச்சம் சாறு, தக்காளிப் பழச்சாறு ஆகிய மூன்றையும் கலந்து கன்னத்தில், மற்றும் முகம், கை, கால் களில் தேய்த்தால் கரும்புள்ளிகள் அகலும், டவி சிறிது நேரம் வைத்திருந்து முகம் ரவு படுக்கப்போதும்முன் ஒலில் ". ::Ign: முகத்தில் தடவி இரவு முழுவதும் கவர்ச்சியுடன் தோன்றும் அப்படியே விட்டுவிட்டு காலையில் (UPUKLID லவகை உயர்ந்த பீட்ரூட் கிழங்குகள் கழுவுங்கள் தோல் சுருக்கம் கரும்புள்ளிகள் உள்ளன. அவை நமது நாட்டிலும் கிடைக் நீங்கும். கின்றன. அதை சேகரித்து சாறு எடுத்து முகத்திற்கு வெந்நீர் ஆவி பிடித்தால் அதனுடன் சிறிதளவு கிளிசரின் 'ಕ್ಷ್ அடைபட்டிருக்கும் அருமையான உதட்டுச்சாயம் தயார் இந்த அழுக் தி முகம் சுத்தமாகும். சாயம் உதடுகளைக் கெடுக்காது செய்து 197929 " == பாருங்களேன். மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். கல்விரல்க்ள் பார்ப்பதற்குச் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.
5 மார்புப் பகுதி அகலமாக இருக்கும் படி பார்த்து வாங்க வேண்டும்.
6. குறுகலான மார்பும், நீளமான கால்களும் உடைய கோழிகளை வாங்கக் கூடாது. இத்தகையவற்றில் எலும்பு எடைதான் அதிகமாக இருக்கும்.
7 கால் பகுதியில் மாமிசம் அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதைச் சோதனை செய்து
-
சதையான கோழி
1. புதிதாக நறுக்கப்பட்ட கோழியின் மாமிசத்தில் இருந்து அருவருக்கத்தக்க வாடை எதுவும் வராது. அப்படி வந்தால் அது நறுக்கப்பட்டு பல மணிநேரமாகி விட்டது
2. மாமிசம் வெண்மையானதாகவும், திடமானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
3. கோழியின் மார்பெலும்புக்கு முன் வாங்கவேண்டும். காணப்படும் 'விஷ்போன் (wish Bone) 8. சொல்லப்பட்ட பெரும்பாலான மிருதுவானதாகவும் வளைத்தால் எளிதில் முறைகளையே உயிருடன் இருக்கும் கோழி வளைவதாகவும் இருப்பது அவசியம் வாங்கும் போதும் பின்பற்ற வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாமல் கடினமாக இருந்தால் மேற்கண்ட அனைத்து வழிகளையும் அது வயதான கோழி என முடிவு செய்யுங்கள். பின்பற்றி சுவையான சுத்தமான கோழியைச்
4. உரிக்கப்பட்ட கோழியின் கால்கள் சமைத்துப்பாருங்களேன்.
அமெரிக்க ஹொக்கி வீராங்கனை டிரிசியா அவருக்கு ஒரு காதலர் பெயர் கிரகாம்குக் அவரும் ஹொக்கி வீரர்தான்.
இருவரும் காதலித்தார்கள் நெருக்கமாய் பழகினார்கள்
திடீரென்று கிரகாம் குக் மலர்தாவும் வண்டாகிப் போனார். டிரிசியாவை மறந்துவிட்டார்.
டிரிசியா கண்களை கசக்கிக்கொண்டு திரியவில்லை. ஒரு காரியம் செய்தாள். கிரகாம் தனது பின்புறங்களை காட்டிக்கொண்டிருப்பது போன்ற படத்தை பனியனில் பிரின்ட் போட்டு அணிந்து கொண்டாள் அந்த பனியனோடு சுற்றத் தொடங்கினாள்
"கிரகாமை பழிவாங்கி விட்டேன். எனக்கு இந்த சந்தோவுமே போதும் என்கிறாள் டிரிசியா - II I ITGI Li கிரகாம்
மனமுடைந்துபோய் இருக்கிறார்.
கிTதலில் தோல்வி என்றால் அழுது கொண்டு ஒரு மூலையில் இருக்கும் பெண்கள் பலர் இருக்கிறார்கள்
வெளிநாடுகளில் பெண்கள் அழமாட் ார்கள் விட்டேனா பார் என்று களத்தில் அமெரிக்காவில் சமீபத்திய சூடான இறங்கிவிடுகிறார்கள் சமாச்சாரம் இதுதான்.
S SS SSS SS SS SS SS SS S S S S S S S S S S L S LS SS S S S S S S
யார் அந்த 50 அதிஷ்டசாலிகள்
முரசின் பரிசுக் கூப்பன் போட்டியில் அதிஸ்டசாலியான 50 பேரில் ஏற்கனவே 30 அதிஷ்டசாலிகளின் பெயர் விபரங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. இம் முறை மேலும் பத்து அதிஸ்டசாலிகள்
குக்
31. செல்வி அஞ்சலா ஜேக்கப் 36. ஜென்னிபர் ஜோசப்
நெலுக்குளம்-வவுனியா நீர்கொழும்பு 32. ஃபாத்திமா நுஸ்ருல் சலாம். 37 மதிவதனி கனகசபை
ஹெம்மாத்தகம சாவகச்சேரி-யாழப்பாணம்
33 றஃமத் ஜிப்றி - பாணந்துறை 38. சூரியகலா சின்னராசா
34. திருமதி மங்கையற்கரசி இராசையா, ஆரையம்பதி மட்டக்களப்பு
இரத்தினபுரி 39. எஃப். ஆயிசா - புத்தளம்
35. திருமதி மலர்விழி நாராயணசாமி 40 சியாமளா சிறிநிவாசன்,
மாத்தளை கொழும்பு-06
மறுவாரமும் U. ing)
リ21-27、1995

Page 13
CLP 96 ID
ایسے
1, ܣ
E.
NN
தமிழக கவிஞர் நா. காமராசன் (முரசுக்குத் தந்தது)
இது சுயமல்ல
இதயத்தின்
இதை இழக்கும் போது
பொய்முகம் அணியும் மனிதன்.
பெறும்போது
புகழ்முகம் சுமப்பான் புன்னகை மின்னலும்
கண்ணிர் மழையும்தரும் சிறியவானம் உடலின் முகவரி
பேசும் சதைக்கண்ணாடி வரப் பார்க்கவும் செய்யும் ாவின் வருகையும்
மரணத்தின் வரவும்
u 3`Lib
திரைச்சீலை.
2ä76MI6 மொன யுத்தத்தில் ஆயுதம் ஏந்தாமல் போராடிப் போராடியே Tori (5 DITOLily
ՔւգGան
AJUSCULS 55576i) அம்மியும் நகரும் என்றதனால் தான் 2 dra) at albiflults AT GØTGMOf)d5 6065 IT GØ7GLÓI
நியோ அது அம்மிக்குச் 60 FOTÓTag5 Td
traig) is to still
2 root Taylof) (107,0)Cu
-
.  ̄ TT வி
4. _。ár、
:4
விடை இல்ல எனக்குள் முகிழ் விட் புதுக் கவிதை நீ உன் புன்னகையால் எனை Ls) cóTaf) 5 (6) GIT CONSILOJón
கண்ணசைவில் தமிழ் தந்து கவி குந்து எனையே என்னுள் கரைத்தவள் வசந்தகாலப் பூக்களின் மீது SILOISS) 055 05 aga/Idi
5TCI
மெலிந்துபோனேன்
இன்னும் ரீ மெளனிப்பதில்
ாத வினா.
எத்தனை எத்தனை sidi7 , Lp74)n/off)))) விதைத்து உன்னில் of 5 lost)00 5 irrit-Tit IpСТФ5 2 (у551,1
பிரிவெழுதி துயர் தந்து Tõ7 L)äTOTOLO))
ரீமுன் நிற்கின்றாய்
உயிர் சுமந்து உடல்
உன் சம்மதமும் என் சமாதியும்
2 di Tosd) (ITCOMOT மாலைக்கு பூமட்டும் வாங்கி
TóTCO) CONTGI og Ty Tiš60L) Latafiositional போலிருக்கின்றது
உன் அன்போடு IDIOTIHISIOTO வாழும் ஆசை
இரு கணம் மட்டும் GNITÚDÓ55 (TGU, GLITTg-Jin அதனால் அன்பே.
இதழ்திறந்து சம்மதம் என்று
சம்மதித்த அந்த பேரதிர்ச்சியில் நிரந்தரமாகவே இறந்துபோகிறேன்
பூண்டுலோயா மெய்யன் நடராஜ்
tologist.
திரளின் 85W505 16400'' gág.loros flaga
Dug Gulő5 (póTyub சிறகடித்த விழியால் வினாடியிலும் விசுவாசிக்கும் சிக்க வைத்து பக்கம் வந்து osigis Gam TG சிந்தனை தெளிவு தந்து Oslo) 570IDGO). - என்னை கிறங்க வைத்தவள் மடிந்து போகும்
ஜெயந்தி ஜெய்சங்கர்-கொழும்பு-1. Z தாஜ்மஹாலின் அந்த நிலவு ރަޙަ ޙަ>ހ மகுடம் வராதிருந்தால்- LLLS
፵11 エ。 காதலியின்மெளனம்
ஷஹிர்ஷா நாஷிம்-தர்கா நகர்
ாகுலம் தொடர்கதையை எழுதும் எழுத்தாளர் பெயரை மிகச் ா ஊகித்தவர்களில் அதிஷ்டசாலிகளான பத்துப் பேர் இவர்கள்தான்.
கே ராம்நாத், கொழும்பு-06 06. ஜெ. ஈஸ்வரி, கொழும்பு-05 | Eosusi, soTLIT. 01. ஏபாத்திமா நஸீர் , புத்தளம்
என். ஹனிபா, மட்டக்களப்பு 08, வை. அஹமட், கல்முனை. விடப்பிரகாஷ் கிளிநொச்சி. 09.என்.நளாயினிதேவி, நுவரெலியா,
ரொனால்ட், நீர்கொழும்பு 10. சா. முபாரக்,தெகிவளை.
மீனம் J. La BibJi )அச்சுவினி பரணி, கர்த்திகை முதற்கால்( ܨ ܝ ܨ ܒ ܝ ܢ .
உத்திரட்டாதி ரேவதி) யிறு தொழில் :*:ல்லை. ATOMay 8, IDOM Po, LAJRI ATGOOI I LDGIRMf புதிய முயற்சி, பணக்கஷ்டம் LJAK) I IDOM
பணத்தை LJAEG) 12 LIDGNaf செவ்வாய் காரியசித்தி மனமகிழ்ச்சி MGMa 7 LDows () * .." புதன் வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி பகல் 12 மணி பு அதி உதவ கெளரவம் வியாழன் உயர்ந்த நட்பு முயற்சி மேன்மை Høya) 6 |DØst o - * வெள்ளி வீண் பிரயாசம் காரியத்தடை L.LI, 1 |DØst 16.
Fas- Gallisi IIIbno, (LDLibh Uasin. SIGOGU 7 LDGSM த நிலை புதிய முயற்சி AIGDA 7 DGA தாழில் மாற்றம் முயற்சி பவிதம் G)
அதிஷ்டநாள் திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
கும்பம்
டத்துப் பின்னரை சதயம், பூரட்டாதி)
பாசெலவு கஷ்டநிலை LJ#6) 1) ||DGis உந்த நிலை முயற்சி பலிதம் IGOG 7 DA)
அதிர் நட்பு வாக்குக்கலகம்
A) 9 DGf.
முயற்சி பணவரவு LJ.L. 2 IDSM தொழில் பிரச்சனை, மனப்பயம் LIGGA), 12 LD60s) ா நண்பம் நீங்கும் உயர்ந்த நட்பு AIGO9) 6. DSO)
எற செல் மனக்கலக்கம் LOLU I LOGO:s
அதிஷடநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-8
வ
-
அவிட்டத்துமுன்னரை தொல் சிறப்பு மனமகிழ்ச்சி உறவினர் உதவி வெளியிட வாழ்க்கை
JIa 7 Dah LISG) 12 LIDGOħ SITGANGAU 6 LDGIRMf
தொல் கேடு மனக்க L.L. 2 DAM வாக்குவாதம் விக்க KITGROGAV 7 LOGRAM பவிதம் ைெவக்குறைவு LJAEG) 12 LIDGMAN ால் சிறப்பு காயத்தி KETIGODAJ 9 LDGYss
உநாள்-செவ்வாய் அறிவிட இலக்கம் -9
u bli
பந்தாடத்து முதற்கால் (விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும், கேட்டை)
வரவுமுயற்சி பவிதம் எவை மணி ஞாயிறு பயணற்ற செயல் கெளரவக் குறைவு பகல் 12 மணிஞ | . Uair Garava பிய மணி திங்கள் வெளியிட வாழ்க்கை உயர்ச்சி நிலை, காலை 6 மணிதி வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவு எவை மணி செவ்வாய் தொழில் விருத்தி மனச்சஞ்சலம் L JILI, 2 LDGMAN GA விட்டல் கெளரவக்குறைவு பகல் மணி புதன் விண்மனஸ்தாபம் உயர்ந்த நிலை SITGANGA) 6 LDGYaf II சிறப்பு பெரியோர் உதவி காலை 8 மணி வியாழன் பயனற்ற செயல் கெளரவக் குறைவு பகல் 12 மணி வி நன்மை மனமகிழ்ச்சி பிய 2 மணி வெள்ளி தொழில் சிறப்பு பணச்செலவு 4/IGIDA) 8 IDIGONIN G மனக்கலக்கம் காலை 6 மணி சனி உயர்ந்த நிலை, முன்னேற்றம் L6) 12 D6
வியாழன் அதிஷ்ட இலக்கம் -3
2, 1995
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒரு கிராமப் பெண்ணின் காதல் பாடல்
சேத்துல நாத்து விசியே கண்ணாலே சேதி அனுப்புரிங்க என் சின்னம்மா பார்த்ததும் விண்ணுத் தெரியாது போல முழிக்கிறிங்க நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது காத்துவ மாராப்பு கொஞ்சம் விலகி
காத்துக் கெடக்கிறீங்க - இரு 6L65 61706) கண்கொத்திப் பாம்பைப் போல் மண் கொத்தும் என்னையே 50Wգ5007 கவ்வத் துடிக்கிறீங்க வருடிப்பார்க்கிறேன். வருத்தமாகவே காலுக்கு மேலேயே பாவாடை தூக்கி நான் வந்து போகிறது . கட்டி நடவு ருட-பசும்
பாலுக்கலையிறு பூனை போல நீங்க 06 (նոյրmլի பார்த்து மயங்கிரிங்க சிரித்து சந்தோஷித்தது. சமாதான மேக சஞ்சாரங்கண்டு மேறுக்கு நானும் வெறுக்கிறேன் - ஆனாலும்
மிச்ச மொண்ணுமில்லிங்க - இங்க தோளுக்கு என் கையத் தொகுதிக் கிடப்பது தொலைவுல இல்ல மச்சான்
சமாதானம்-எம்மை சந்திக்குமோ என்னமோ. ՑԵ 6/07 գիւgպծ,
நாளைக்கி எங்கு வேலிப்பக்கம் நீங்க நழுவாம வந்திடுங்க - இங்க
வாளுக்கு இப்பான மீசையழலிலே M/FG510 OI 255/565Ó (TSJL) என்னுயிர் இருக்குதுங்க
இஸ்லாஹிய்யா கே. முனாஸ்
அந்த வைகறையின் அழகில்
எம்.ஏ.இசார்தீன்
அட்டாளைச்சேனை - 0
//க்பர் ஏர்
சேருமா கிருத
ப்ெந்துவில் ಇಂ! Bönノ
Guine u Bosni
கர்த்திகைப் பின்முக்கால் ரோகிணியிருகடத்துமுன்னரை
funn au Cym
மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூசத்து முன் முக்கால்
ாயிறு துயர் நீங்கும், காரியசித்தி, பகல் 12 மணி ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பவிதம் IIGYGV 6 IDGM ங்கள்- வீண்குறை கேட்டல், மனக்கலக்கம் LÎLJ, 2 LD69ss) || 596 s Gin - SITfulgeoL, LDGOTÜLJUJúb. L.LI, 1 DAs வ்வாய் துயர் அதிகம் காரியத்தடை ATGOGA 8 DG3ss) || Glaria Ti- GALINGUIN LIGIOAS, LOGATákas:FUIL ATOQ) 7 LGM தன் புதிய முயற்சி மனப்பயம் நீங்கும். காலை 9 மணி புதன் உயர்ந்த நிலை, புதிய முயற்சி LIVEG) 12 uDGBas UITypisör- GJITypo fé9, LJGRAVAJUAJ பகல் 12 மணி வியாழன் வீண்குறை கேட்டல், அந்நியர் நட்பு EIGOG) 6 DGO வள்ளி பெரியோர் நட்பு மனமகிழ்ச்சி காலை 7 மணி வெள்ளி காரியசித்தி, பணவரவு JIGOQ) 7 LDGM ரி வீண் மனஸ்தாபம் செலவு மிகுதி காலை 8 மணி சனி பொருள் இலாபம் மனமகிழ்ச்சி gløMa) UGM.
அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம்-3
கர்க்கடகம்
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-5
(புனர்பூசத்து நாலாம் கால், பூசம், ஆயிலியம்) ஞாயிறு துயர் நீங்கும், மனமகிழ்ச்சி L156) 12 [Dans திங்கள்- பெரியோர் நட்பு, உயர்ந்த நிலை SIGOGU 7 DGM) செவ்வாய் வெளியிடப்பயணம், குடும்ப சுகம் LL), 2 DM புதன் எதிர்பார்த்த நன்மை, மனமகிழ்ச்சி IGOA) 6 LDGS) வியாழன் பொருள் வரவு செலவு மிகுதி LJG) 12 LOGYas வெள்ளி காரிய சித்தி கெளரவம் AIGOA), 8 IOGRAN சனி உயர்ந்த நட்பு கெளரவம் LMLJU, 2 DGSM)
அதிஷ்டநாள்-வியாழன் அதிஷ்ட இலக்கம்
(மகம் பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்) ஞாயிறு பயனற்ற செயல் செலவு மிகுதி In திங்கள் துயர் நீங்கும், முயற்சி பலிதம் LJa) | செவ்வாய் பெரியோர் நட்பு மனமகிழ்ச்சி ORIGINDGAV 8 புதன் வெளியிட வாழ்க்கை, பணச்செலவு L.L. 9 வியாழன் கெளரவக் குறைவு, மனக்கலக்கம் காலை! வெள்ளி முயற்சி தடை பணவிரயம் LIVSG), 12 * Gas- p Dalarit 4AAID, LPGTILIUb. Ilona 1
செவ்வாய் அதிஷ்ட இலக்கம்-2
திரையின் பின்னரை சுவாதி, விசாகத்துமுன்முக்கால் உத்தரத்துப்பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை) ாயிறு பெரியோர் நட்பு கெளரவம் பகல் 12 மணி ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு பணவரவு gløMA) I løs கள் உயர்ந்த நிலை, மனமகிழ்ச்சி. திங்கள் வீண் மனஸ்தாபம், காரியத்தடை LIBEG) I2 LIDGNaf
DIGNON வ்வாய் உறவினர் பகை, மனக்கலக்கம் பகல் 2 மணி செவ்வாய் முன்னேற்றம், உறவினர் பகை HIMA) & DM ன் வீண்குறை கேட்டல், பணத்தடை காலை 7 மணி புதன் தொழில்நிலை மந்தம் மனப் போராட்டம் பிப 1 மணி ாழன் எதிர்பார்த்த நன்மை, கெளரவம் காலை 8 மணி வியாழன் செய்தொழில் விருத்தி காரியானுகூலம் HIMa) 7 DCM பள்ளி தொழில்கேடு, மனச்சஞ்சலம் பகல் 12 மணி வெள்ளி உறவினர் உதவி, மனமகிழ்ச்சி ДЛama) 8 DOM - வெளியிட வாழ்க்கை உறவினர் உதவி காலை 6 மணி சனி தொழில் விருத்தி, பணச்செலவு Lige 12 Dans
அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம்- 7 அதிஷ்டநாள்-சனி, அதிஷ்ட இலக்கம்-1

Page 14
தெய்வம் பலபல சொல்லப்இதைத் தீயை வளர்ப்பவர் முடர் 2ய்வ தனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும் ஓர் பொருளானது தெய்வம்
súriou ununi. Gunn ਪੁpਲ கதை குலோத்துங்க மன்னனுக்கு அறிவாளிகளைப் போற்றி பரிசு அளிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி பொது மக்களின் அறிவைச் சோதிக்கும் அளவு நிறையப் போட்டிகளை அறிவித்து அப்போட்டியில் வென்றவர் களுக்கு நிறைய பரிசளித்து வந்தார்.
ஒரு முறை அவர் நாட்டு நிலைமைகளை அறிய விரும்பி, மாறுவேடம் அணிந்து புறப்பட்டார். அவர் போகும்போது ஒரு பாழடைந்த மண்டபத்தில் சிலர் தங்கியிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவனைப் பார்த்து, "நீங்கள் யாரப்பா? எதற்காக இங்கே தங்கியிருக்கிறீர்கள்?" என விசாரித்தார். அதற்கு அவன், மாறுவேடம் பூண்டு வந்திருப்பவர் யாரெனத் தெரிந்து கொள்ளாமல் தன்னுடன் ருந்த அனைவரையும் அறிமுகப்படுத்தினான். "ஐயா! இவன் சாப்பாட்டைக் கேட்கத் தெரியாதவன். யாரிடமும் வம்பு பேச LDLLIIGÕI,"
"இவனிடம் மனிதன் எதை அடைய முடியாதோ அ GOGOG),"
"இவன் இருபத்துநான்கு மணி நேரமும் நிம்மதியாக இருப்பவன்."
"இவன் கண் முடித் திறப்பதற்குள் கடந்து போனதைப் பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பவன்."
"இவ்ன் நிலையில்லாத தன் மீது இச்சை கொண்டவன். எப்போதும் தன்னை அழகுபடுத்திக்கொண்டே
ருப்பான்."
சிறந்த வர்ணத்திற்குப் பரிசுதரும் எண்ணம்
ཉིད་ད་ \ NAWAN INNRAR A. NN《། NA ২২ 二ー
ミ手 S S--- NSSV Y எகிப்தில்
* (UP. 00 N ஆண்டிலிருந்தும் سحيحى 5 --། 《།།བག་ ii. p. 4000 ஆண்டிலிருந்தும் கடிதப் இேேல் စို့ငှါဒွါးမှ မွိုစ္ဆ வர்ணம் ஒன்றுக்கு பரிசு டுப்ா 5 காத்திருக்கிறது அனுப்பவேண்டில்
"நாங்கள் அறுவரும் நிழலுக்காக புரிந்துவிட்டது.
இங்கே தங்கி இருக்கின்றோம்." அவர்களுக்கு அ என்றான். தெரியவில்லை.
அரசனுக்கு அவன் சொன்ன அவர்களைப்
வேதாந்தம் புரியவில்லை. சரி அரண்மனைக்குப் போய் மந்திரியிடம் கேட்கலாம் என்று நினைத்துச் சென்று 6aĵLLITT.
மறுநாள் அரசன் அரண் மனையில் சபையினரிடம் இதை அறிவித்து, "அவர்கள் சொன்ன தற்கான பொருள் உங்களுள் யாருக்காவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் தெரியாவிட்டால் பொது மக்களுக்கு அறிவியுங்கள். சரியான பதில் சொல்லு பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொற் 95İT59, 5677 பரிசளிக்கிறேன். என்றார்.
அரசனின் கட்டளைப்படி தண்டோரா போடப்பட்டது. ஆனால் மூன்று நாட்களாகியும் அரசரின் சந்தேகத்தைப் போக்க யாருமேமுன் வரவில்லை.
நான்காவது நாள். "அரசே! உங்களுடைய சந்தேகத்தைப் போக்க ஆறுபேர் வந்திருக்கிறார்கள் பார்ப்பதற்குப் பிச்சைக்காரர்கள் போல்
தோற்றமளிக்கிறார்கள் உள் (867 அனுப்பவா?" எனக் (95IT6)I GUIT6if) (395LʻLITGöT.
உடனே அரசர், "அவர்களை வரச் சொல்லுங்கள்," என்றார்
"என்ன விஷயமாக வந்தீர்கள்?" என்று
"9/JG Fl
ITIÉ
அரசரின் ஆணைப்படி அந்த / ஆறுபேரும் உள்ளே அழைத்து வரப்பட்டார்கள். அரசருக்கு அவர்களைப் பார்த்ததும் தாம் பாழடைந்த மண்டபத்தில் பார்த்த N
அதே ஆறுபேர் தான் என்று
அறிவோம் மனதில்
பாராட்டுக்குரியவர்கள் ஜெ. செ. முத்துச் செல்வி பு/உடப்புதமவி-உடப்பு
616. J, ĴASSIULIII கிருலப்பனை கொழும்பு-05
NSS
கீர்த்தனா பூெர்ணான்டேர் புனித சவேரியார்/பெண்கள் மத்திய மகா வித்தியாலயம்-மன்னார்.
உலகக்குடிமகனின்
ச. சுதன் பிரசாத் பு/சில்வேஸ்டர் கல்லூரி கண்டி
(தங்கியுள்ள கா
செல்வன் த சத்திர
ரு கோணேஸ்வரா இந்துகீர்திருமல்ை
அன்பில் - நெகிழ்வு அறிவில் - தெளிவு Ig ஆக்கத்தில் - ஊக்கம் வாழ்வில் - எளிமை
LDITI கெனல் வி ÁNGADITLILÎ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒன்றிற் சிறியர் ஒன்றிற் பெரியர்
சிறிதாய் இருக்கும் உன்னாலே பெரிதாய் உதவ முடியாதே தரித் GÜGAVATILDGÄ) TGO : i
காட்டினில் # frá KOLDINGóry)
கனிவாய்ப்படுத்து உறங்கியதாம் மேட்டு நிலமென எண்ணியதால் மேலொரு எலி விளையாடியதாம்
கோபம் கொண்ட சிங்கமது வேLன் வைத்த வலையினிலே குதித்து எலியைப் பிடித்த்துவம் சிங்கம்ஒர்நாள் சிக்கியதாம் தூக்கம் கலைத்து விட்டாய் காப்ேஅதிரக்கத்தியதால் துடிக்கக் கொல்வேன் என்றதுவம் கணப்பொழுதினில் எலிவந்ததுலாம்
வலையை அறுத்து சிங்கத்தை வடிவாய்த்தப்ப வைத்ததுவாம் சிறியோர் என்று இகழ் அவரும் ஒர்நாள் உதவிடுவர்
பயந்த எலியும் சிங்கத்திடம் பணிவாய்ப் பலமுறைக் கெஞ்சியதாம் தயவாய்க் கேட்ட்ேன் கொல்லாதி தருணத்தில் உதவுவேன் என்றதுவாம்
பசறையூர் மல்லிகா பத்மநாதன்
(3Ј616) јJI601 660L4606.14 (0)4ITG)O) பரிசுகளைப் பெற்றுப்போக வந்தோம்," என்றனர்.
I FGOU 360LLIIIGILD
பார்த்து அரசர், "சொல்லுங்கள்" என்றார் அரசர் 6TGöT60)60TLI LIĤTĤ Ĵ59; அரசவையில் உள்ள அனைவரும்
GBELL LITT.
அவர்களைப் பார்த்து 6II Փ |h19;(6Iհ60)LIII
|; 附
பதிவோம்
7 ஆபிரிக்காவில்
காணப்படும் ': என்னும் அமைவிடம்: கிழக்கு ஐரோப்பாவில் விலங்கு வடக்கே ரூமேனியா, மேற்கே ஒட்டகச்சிவிங்கி யூகோஸ்லாவியா, தெற்கே கிரேக்கம் GBL INTIGU மற்றும் கிழக்கே கருங்கடலை எல்லை இருக்கும். களாகக் கொண்ட நாடு பல்கேரியா இதன் நாக்கு பரப்பளவு 1000 சதுர கிலோ மீற்றர் L33, நீளமாக (42, 825 சதுர மைல்) இருக்கும் இது மக்கள் தொகை 2010
தன நாககை வைத்தே தனது தலைநகரம் சோஃபியா (மக்கள்
காதுகளைச் தொகை: 1,200,000) சுத்தம் செய்து ஆட்சிமுறை 1944 செப்டம்பர் 9ல்
கொள்ளும் இந்து சோஷலிசக்குடியரசானது.
பேசும் மொழி பல்கேரியன், ரஷியன், ஆங்கிலம், ஜேர்மன் மற்றும் ஃபிரெஞ்ச் மொழிகள் பேசப்படுகின்றன. மதம்:பெரும்பாலானோர் பல்கேரிய பூர்வீக மதக் கோட்பாடுகளைக் கடைப் பிடிக்கின்றனர். இஸ்லாமும் கிறிஸ்த வமும் கூட மிகக் குறைந்த மக்களின் மதங்களாக உள்ளன. விளைபொருட்கள்:கோதுமை, பார்ளி, சோளம், ரை, உருளைக்கிழங்கு இனிப்பு பீற்ருட் புகையிலை மற்றும் ஒட்ஸ் ஆகியவை. இரும்புத்தாது காரியம், செம்புநிலக்கரி மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற கணிப்பொருட்களும்கிடைக்கின்றன. தேசிய தினம்: செப்ரம்பர் 9, 10 சிறப்பம்சங்கள் டன்யூப் நதியும்
"ვეჩu'|| ყ"|'' ' என்ற
இ2) பறவை கருங்கடலும் இந்நாட்டை வளம்
கத்தினால் கொழிக்கும் நாடாக்கியுள்ளன.
சவுக்கால் இங்குள்ள பள்ளத்தாக்குகளில் அதிக
அடிப்பது மான பரப்பளவில் ரோஜா மலர்த்
போன்ற தோட்டங்கள் உள்ளன. இவற்றிலிருந்து
சத்தம் பெறப்படும் ரோஜா எண்ணை வெளி
a/Այլն: நாட்டு செலாவணியை ஈட்டித்தருகிறது.
*** உலகில் 90 சதவிகிதமான ராஜா
எண்ணை இங்குதான் உற்பத்தி செய்யப்டுகிறது.
பெருவாழ்வு
புரட்சியில் - முதன்மை
ாணிகள்) : கொள்கையில் - உறுதி ? ിഞ്ഞഖ இயற்கையில் ஈடுபாடு செல்வத்தில் - செருக்கின்மை : நிலை :ன்மை
6Ꮝ ELD ஆராய்ச்சியில் - நடுநிலைமை 岛 ಇಜ್ಡ நிமலதாசன் பதவியில் - பகட்டு இன்மை மட்மாங்காடுதவிசெட்டிபாளையம்
ULDIGvi
அதைப் Ᏸl Ꭰ" Ꭿ*600Ꭷ ! கேள்விகளைப் அதற்குப் பதில் சொல்ல ஆரம் பித்தார்கள்.
"பேசுவது வீண் ברי
ஏளனமாகச் சிரித்தார்கள். அவர்கள்
பொருட்படுத்தவில்லை. ஊழியன் ஒருவன்
படிக்க அவர்கள்
"முதல் கேள்விக்குப் பதில் : g TLj LJTL のL 。 கேட்கத் தெரியாதவன், யாரிடமும் வம்புக்குப் போகாதவன் ஊமை” அடுத்த கேள்விக்கு பதில் முட்டாள் எளிதில் அடைய முடி யாதது அறிவு, அது இல்லாதவன் முட்டாள் தானே?"
"இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நிம்மதியாக இருப்பவன் தூங்குமூஞ்சி, தூக்கம் நிம்மதி தானே."
"கண்மூடித் திறப்பதற்குள் கடந்து போவது காலம், அதுதான்
கடந்த காலம், அது பற்றிப்
"நிலையில்லாதது அழகு. அழகு இல்லாதவன் எப்போதும் தன்னை அழகுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பான்."
"இதுவே உங்கள் கேள்விக்கு பதில், அதற்கு உதாரண மானவர்கள் என்னுடன் இருக்கும் ஐந்து பேரும்."
என்று சொல்லி முடித்தான். அரசர் உடனே இந்தச் சின்ன விஷயம் என் புத்திக்கு எட்ட வில்லையே என வெட்கப்பட்டு, ஆயிரம் பொற்காசுகளை
அவர்களுக்கு வழங்கினார். அவர்கள் அரசரிடம் பொற் காசுகளைப் பெற்றுக் கொண்டு
பார்க்க வேண்டியவை: இந்நாட்டின்
மகிழ்ச்சியுடன் சென்றார்கள்.
機。
தலைநகரமான சோஃபியா 5000 ஆண்டு பழமை வாய்ந்தது. பண்டைக் காலத்தி இயங்கி வந்த நூற்றுக்கும் அதிகம சந்நியாசி மடங்கள் பலவரல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதைகை கூறுகின்றன. பண்டைய நகரங்க பல-அக்காலத்திலிருந்த அதே அமை புக்களிலிருந்து சிறிதளவும் மாற்ற மடையாமல் பேணப்பட்டு வருகின்றன. கருங் கடற் கரையோரங்கள் பிறநாட்ட வர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் அனேக அமைப்புக் களைக் கொண்டுள்ளன. பல மைல்கள் தூரம் வண்ண மலர் களைக் கொண்டு குலுங்கும் ரோஜா தோட்டங்கள் பார்ப்போரைப் பரவசப் படுத்தும். சோஃபியா நகரை ஐரோப்பாவின் பசுமை நகரம் என்று வர்ணிக்கிறார்கள். எப்போதும் பசுமைப் போர்வை போர்த்து-வண்ணமலர்கள் இறைத்துக் கிடக்கும் காட்சி கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். பல்கேரியாவில் 500க்கும் அதிகமான இயற்கை நீரூற்றுக்கள் உள்ளன. இவற்றுள் சந்தன்ஸ்கி என்ற இடத்தில் காணப்படும் ஊற்றுக்கள் ஆஸ்த்மா போன்ற நோயைக் குணப்படுத்தும் ஆற்றல் பெற்றதாக கருதப்படுகின்றன. ஏனைய நீரூற்றுக்களும் பலதரப்பட்ட நோய்களை தீர்த்து வைக்கும் மருத்து வகுணம் கொண்டவை என்று கூறப்படுகிறது. பனியுறை காலங்களில் இங்குள்ள நீர்நிலைகள் பனிச்சறுக்கு விளையாட்டு களுக்கு ஏற்றவையாக மாறி விடுகின் றன. இன்று இவ்விளையாட்டுக்கு சர்வதேச ஸ்தானத்தை பல்கேரியா பெற்றுள்ளது.
(BD. 21-27, 1995

Page 15
குள்ளிருந்தவர்கள் அத்த
ஓடிவந்தார்கள். 仍猪
இல்லத்துக்குப் (3LITUITIDå) பற்றியே புலம்பிக்
ஜனங்களின் பேச்சு, பத்ராவையே மறந்துவிட்டு பவத்ராதன் திருமேனி மீது திசைமாறியது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீல கண்டன் மீது அனுதாப அலை
"என்ன இருந்தாலும் நீயும் மாந்த்ரீகன் நானும் மாந்த்ரீகன் நம்ம ரெண்டு
பேருக்குள்ளே என்னத்துக்குப் போட்டி?
ருந்த தாயும் தந்தையும் உள் திரும்பிவிட்டாள் என்கிற : മ மகிழ்ச்சியோடும் x
鄒
வந்தார்கள் என்று ஒருவர் தம்மையும் எதிரில்
நின்றவனையுமே நீலகண்டனும் பவத்ரா :
தனுமாக உருவகித்துக் கொண்டு கத்த FITGT607 குஞ்சன்
ளர.துவண்டு
a10") 60556. திருமேனி GILG
வாயையும் மூக்கையும்
த ைஏதோ ஆபத்து நீலகண்டன் விருந்த புடவையை மெல்ல Gift விக்கினாள் சுமதியின் அம்மா " பனதாತೀರಾ? GIG வறுகள்- ஒவ்வெ -ಇಂತಿತ್ವದ ೧ೇ॰ வொரு அசுத்தங்க ஆபத்துக்களையே இனம் "வெவரங்கெட்டதனமா இதென்ன இபாதிவழி வருவதர் = "ՄԱպա போலும் சண்டை திடீர்னு? முடிந்து விட்டன. அவள் ஒசையிட்டு அழுதாள் என் "இல்லிங்க.வந்து. "திருமேனி எது கொண்டு போய் ஒளிச்சு "இதுக்குள்ளே ரெண்டு பேருமே ' இதே வங்க அவளை இந்தக் கதிக்கு 2 வர்ரிங்க? எங்கே ே படங்களே பாவம் கொழந்தை விறகுச் சுமை பதக்கப் போராடியிருக்கா முடிய மூன்றாவது முறை
வண்டியைத் தன்
ாதும் மூச்சிைப் புடிச்சுட்டுச்
போயிருக்கா இன் கண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சிருந் அந்தப் பிசாசு பத்ராதான்னு சொன்னாரே! அதெப்படி. -னுக்குப் பொண்ணே? என்னடி ற என்றார் சுமதியின் அப்பா
விளங்காமல், பவுர்ணமிக்கு இ ஆவாதிக்கும்போது எந்த ாமும் இல்லாமல் சுமதி திரும்பி என்கிற நம்பிக்கையோடு வகள் அவரும் மனைவியும்
இல்லத்தில் அத்தனை பேரும் பத்தான் நினைத்துக்கொண்
கள். ஆனால்.? குல் தலை கொண்டான்
தலையாகப் :
நவள் பத்ரா பலிக்கவில்லை; - இவன் தாலி கட்டிய பழி வாங்கியிருக்கிறாள் நான் அவன் நினைத்தான்
கொண்டுமிருந்தான்! 5 அவன் மாமியாரின் வில் இது வேறு ஏதோ ஒரு ாப் பழிதீர்க்கப் பட்டிருப்பது
னான்.
ரு பைஸாஸ் சக்தியோட வேலை அ ாதாரணப் பைஸாஸம் இல்லே.யக்ஷ "யகரியா?" மிரண்டார் கேட்டவர். "ஆமா யகூஷி' "கந்தர்வன் காட்டுக்கு வருமே. அர் யகூஷியா? கேள்வியில் மறுபடியும் பீதி, அது எல்லாம் இதுக்
தற்குள் தகவல் கிராமத்துக்குப்
விட்டது மதியின் சாவு இயல்பாக நடக்க என்பதால் அந்த ஆத்மா கதி மல் அலையலாம் எனவே குடன் பிணத்தை எரித்து ஈமக்கிரியைகளைப் பர முடித்தாக வேண்டும் என்று வர்கள் பேச ஆரம்பித்து | - ". அதிக நேரம் போட்டுவைக்க
வேக்கல் இல்லத்தை ஏதோ ஒரு வளைத்துக்கொண்டிருக்கிறது
ன் பாச்சுவை முதல் நாளும், மறுநாளும் இப்ப்டிக் கொன்று ருக்கிறது. என்று சிலர் பொதுவில் சொன்னார்கள் -று போட்டால், பிணம் எப்படி க்கு பறந்து வரும்?" என்று சந்தேகம் கேட்டார்கள். அது பறந்தப்ப நான் பார்த்தேன்
ாதிரி நாலுபேரைத் தூக்கிட்டுப் பறக்கி மகாராஜாளி" அவர் உருவகித்துக் காட்
போயின திடீரென்று அந்த அரசரடி மண்டபம் இப்படியும் அப்படியும் அை தைப் போலிருந்தது அடுத்தகணம்
அவர்களின் நடுவே அமர்ந்து அவ களின் பேச்சு மொத்தத்தையும் கேட்டு காண்டிருந்த ஓர் இளைஞன் மண்
தாபத்தால் விசாரித்த போட்டார், நீலகண்)
52 இறக்கை பத்திலிருந்து LDU இடுக்குகளின் இடைே "95 Raof LDG நாளிப் பறவை பறந்தமாதிரிப் குந்து ஆகாசத்திற்கு உயர்ந்து அப்படிே "அதுக்கு இந்த எனறு ஒருவர் சாட்சியம் ITLIDIT60TIGII மில்லே மூணாவது g D. GIFTIGDIGAS) இதை நேருக்கு நேர் கண்டவர்களி இறங்கின்ா குறுக் تھی۔
திருமேனி நெஞ்சுக்குழி கொஞ்ச நேரம் அடிக் வரும் அதிலே குேள்ளே அதுவும் கோகுல் மறந்தது! 2լմագամագ9ա, Gud 蠶 மவனடி வெயே போய் விழுந்ததெப்படி?" மூச்சற்றுப் GLIIIll அமர்ந்திருந்தார்கள் pತಿಲ விட்டுடனு 2 11 :17܌ܨܝܐ" பத்ராவின் பழிகார வெறி, ஆண்குலத்தி Մ"Գյց ա TTUUL. மீது ஆரம்பம் ஆகி விட்டதென்று அப்போ ஆமா.குதிரை
அது தாண்டா-இதுக்கு உள்ளே
அந்தக் கிராமத்தில் பலருக்கும் தெரியாது
அது மனித குலத்தையே அழித்து
- 676)GUITLD சாம்பலாக்கும் ஆண் வர்க்கத்தை E. கோபப் பூண்டறுத்துப்போடும்' என்றெல்லாம்:
உணர்ந்ததால்தான் பவத்ராதன் திருமே விறகுச் சுமை
ஒருத்தன்னு ஏன் ܕ ܒܨ1P - றே நீலகண்டனுக்குபவத்ராதன் அவன் ப்ொண்னை இவன் எடுத்துக்காம தோப்புக்கார பொண்னை எடுத்ததிலே
5j, LJG LJIET முகட்டின் மீது குஞ்சனோடு நடந் அந்திப்பொழுது கொண்டிருந்தார். குதிரை வண்டிை கொண்டிருந்தபோ மலையின் அடிவாரத்தில் நிறுத்தி விட் கொண்டுபோய் மு வந்திருந்த அவர்கள் அது எறும்பை விட வாரத்தில் நிறுத்திய
| - T பெயர் ஜிராஜா பெயர்: கே. நகுலானந்தன் olULLIT: ari.
ust 18 Aug 18 Gulug; 23 F-43, Lance of Road முகவரி சென் ஜேம்ஸ் மத்திய முகவரி 15, பூர் குணானந்த (pas Gulf: P
it, Had Za Ο ஹாலி-எல Guntísimo. மாவத்தை கொழும்பு-13 Dammam,3 ாழுதுபோக்கு பொழுதுபோக்கு பொழுதுபோக்கு பொழுதுே தொலைக்காட்சி வானொலி பத்திரிகை, பத்திரிகை வாசித்தல், தொலைக்கா
SS சித்திரம்வரைதல் வரைதல்
முரளிதாளன் Guit எம்.சாந்தகுமார் [ଗl।
| OTLL བཟང་པོ་ STILLA SEVER. முகவரி 3 வெலகெதர வீதி, குருநாகல் (P சி' ேெர. 6 1995 ଶ୍ରେତ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சிறு புள்ளியாய் ந்து பார்க்க முடிய
பதற்கான
ஏறி மேலே போகப் போக படிகளும் இ த்ராவை ஆவாகிப்
கர்மங்கள்.
இரண்டாம் கட்டத்தை எட்டிய பூஜையும் சுபமாகவே முடிந்தது. அது
டிந்ததுமே மூன்றாம் கட்டம்.
பத்ரா திணற ஆரம்பித்தாள். அவ |ளுடைய வீரியம் குறைய ஆரம்பித்தது வேறு வழியில்லை பாலேக்கல் மனைக்கு வந்தாக வேண்டும் வராமல் அவளால் நிலைக்க முடியாது.
அதன் அறிகுறி தெரிந்தது. மரக்கிளைகளில் பேயாட்டம் தொடங் ன சுற்றிலும் காற்று சுழித்தது. ஏற்றிவைத்த தீபத்தின்நாளங்கள் ஆடின. பவத்ராதன் பதறவே இல்லை நிதான
இருட்டு பூசிக்கொண்டது மலை முழுக்க இனி எப்படி நட்ப்பது? குழம்பிப் போனார். அங்கே தெரிந்த ஒருபாறை மீது ஏறி அமர்ந்தார். பாறையின் சூடு இதமாக இருந்ததால் வீசியடித்த சிலிக் காற்றுக்கு லேசாகக் கண்கள் செருக்கிக் கொண்டன. எவ்வளவு நேரம் தூங்கி னாரோ. விழிப்பு வந்தபோது சந்திரன் மலைக்கும் மேலே வந்திருந்தான். புல்லும் புதரும் பாறையும் தாரையும் அந்த வெளிச்சத்தில் பளிச்சிட்டன.
நன்றி கூறி அண்ணாந்து பார்த் தபோது தான்.பவுர்ணமிக்கு இனியும்
ஆனாலும் அதை p நேரமா? குகையைத் அங்குள்ள சிலையை வண்டும். அப்புறம்
மொத்தக்கவனமும் ரு இலட்சியத்திலேயே துடிப்பு இருப்பதாகச் ாக்கு உலர.கால்கள் தாங்கிப் போனான் ாதும்போல்.அதே
நடை. இரண்டு தினங்கள் இருக்கலாம் என்கிற மாக நினைத்த கர்மத்தையே சிந்தையில்
DO இஉணர்வு, மனசைச் சுட்டது. நிறுத்தி வைத்துக்கொண்டு மந்திரகதியை ருமேனிக்கு வழிதவறி அப்புறம் அவர் பாறைமீது படுத்துக் மாற்றினார். கோகுலையும் பதறாமலி மட்டுமில்லை புறப் இகொண்டிருக்க வில்லை! ருக்கும்படி முதலிலேயே அவர் எச்சரித் ப்படி ஒவ்வொரு முதலில் மகாகுலத்தை எடுக்க திருந்தார். ஏதாவது தடங்கல்களைப் ரு இடையூறுகள் ஒவ் பத்ரா செய்யலாம் அதையும் எச்சரிக்
ள் அவர் புறப்பட்டுப் தள் மூன்று நாட்கள்
க்குத் திருப்பித் திருப்பி வழியிலே ஒட்டிட்டு பாக்னும் நீங்க?" யாடு வந்த ஒருவர் ாகவும் அதே குதிரை எதிரில் கண்ட பரி
கையோடு நெஞ்சில் நிறுத்தியிருந்தார் அவர்
இல்லத்தின் மதிற்கவர் மீது அட்ட காசச் சிரிப்போலி கேட்டது
பிறகு அதுவே அழுகையாயிற்று. "நான் வரமாட்டேன். 6)JD மாட்டேன்" ஈனக்குரலில் புலம்பியது வேறு யாருமில்லை பத்ராவே தான் சிறிது நேரத்தில் அந்த அழுகையும் டங்கியது. அடுத்த கணம் ஏதோ ண்ணு பூஜை அறைக்குள் வந்து ளக்கின் அருகே விழுந்தது!
95ITLʻ(5)Ll"] da, Ghar GITFG)6O7. அறையெங்கும் வீசியது!
விழுந்த பொருள் மெல்ல மெல்ல எழுந்தது. பத்ரா புலம்பியபடி நின்றாள்: ருமேனி எனக்கு வாழ்க்கை வேணும். : LIITaRog uyib G)g5/Tj5g5ggay G)aFuiiuu LDITLʻGBLGörl நம்புங்க நான் இதுவரைக்கும் வாழ வேயில்லை வாழ்க்கையைத் தெரிஞ் சுக்கவும் இல்லே
"நீ இரத்தப்பசி எடுத்தவ உன்னை வாழவைக்க முடியாது! நீ வாழ்ந்தா உலகமே அழிஞ்சுடும்." குலத்தைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டார்பவத்ராதன் திருமேனி
"இரத்தமே இல்லாத ஒரு ஜென்மமா வாழவாவது என்னை விடுங்க திருமேனி எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளாக கல்லிலே கிடந்தவ.கருணை காட்டுங்க g500LD60ff"
பவத்ராதனுக்கு அந்த நேரத்திலும் தனது நிதானம் மாறாத சுபாவம்.
"நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடற இடத்துக்கு வருவியா?
பவுர்ணமி என்பது முப்பது நாழிகை யும் தொடரும் கடைசியில் ஒரே ஒரு இருந்தாலும் பூஜையை ஆரம்பித்து விடவேண்டும். பூஜை துவங்கினால் பத்ராவை ஆவாதிக்கிற கர்மமும் துவக்கம் என்று அர்த்தம் அதற்கான ஆயத்தம் அவரது ஓட்டத்திலும் நாட்டத்திலும் தெரிந்தது! ஆனால் குகைக்குள்.?
சிலை மட்டுமே இருந்தது மகா சூலத்தைக் காணவில்லை
"கடவுளே.என்ன விளையாட்டு இது தனக்குள்ளாகவே அவர் கேட்டுக்கொண்டி ருந்தபோதுதான் அந்தச் சிரிப்பு தன்ன
ஒருவரையும் காணவில்லை! "யாரது? நீலகண்டனின் குரல் குகைக்குள் எதிரொலித்தது.
"நான் தான்! அப்போது இந்தப் தில் குகைக்கு வெளியே எழுந்து ரபரப்பாக வந்தார்.
"யாரது? கேட்டார் கதியற்றவர்களின் ஆத்மா கதிமோட்சம் இ
凯
"சப்தமியில் மருமகள் அஷ்டமியில் D606076) o
நெற்றிப் பொட்டில் வலித்தது லகண்டனுக்கு
O ஏற்றிவைத்த நிலைவிளக்குகளின் முன் பவத்ராதன் திருமேனி பாதிக்
ண்களை முடிக் கொண்டிருந்தார். "வருவேன்." அவரது உதடு களில் மந்திர மலர்கள் "நம்பறேன்" சட்டென்றுபவத்ராதன் மகாகுலத்தில் அவளை ஆவாகிப்பதற்குப் இருகரன் பதிலாக அந்த மகாகுலத்தையே நீட்டிச் ஈரத்துண்டு உடுத்த கோகுல் அவருக்கு சத்தியம் கேட்டார்."இதுமேல ஆணையா
இஉன்னாலே வரமுடியும்னு நான் நம்பறேன். இதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படற மாதிரி தொடுPஉனக்கு ஒரு ஜென்மம் வரும் - சொன்னார்.
தொட்டாள் பத்ரா அடுத்த கணம் அவள் அப்படியே ஒரு வெளவால் உருவமானாள் இரத்தமே இல்லாத ஒரு ஜென்மம்
பவத்ராதன் மறுபடியும் ஒரு பூஜையை நடத்த ஆரம்பித்தார்.
அது மறுநாளும் மறுநாளும் பாலேக்கல்மனையில் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தபோது,
நிராசை மட்டுமில்லை; தன்மகன் கோகுலை அந்தப் பிசாசுகொன்று
அவர்கள் இருவருக்கும் முன்னால்
இளைஞர்களைப் பலிவாங்கியதால் ஊரே உன்மத்தம் பிடித்த நிலையில் வீடுகளின் முன்னால் செருப்பும், பழந்துடைப்பமும் தொங்கின. எல்லாக் கதவுகளும் அடைத்தே இருந்தன. தொடர்ந்தார்ப்போல் விடலைப் பருவம் மாறி மீசை முளைக்க ஆரம்பிக்கிற
எல்லோரையும் கிலி பிடித்திருந்தது. வரும்போது இந்தச் செய்தியைக் கேட்ட பவத்ராதன் இனி அந்தத் துன்பம் உலகத்தை ஆட்டிப் படைக்கக் கூடாது என்பதற் காகத்தான் வீட்டுக்குக் கூடப் போகாமல் நேராக பாலேக்கல் மனைக்கு வந்தார். இருமுறை அவமானப் பட்டது அப்போது
வர் மனசில் இல்லை!
நீலகண்டனும் அங்கே இல்லை. எனவே காகுலிடம் சுருக்கமாகச் சொன்னார். அவன்
ஆனால் ஆச்சரியம்.
பாலேக்கல் மனையில் மந்திர முழக்கம் கேட்டது. பூஜை அறையில் பவத்ராதனும் கோகுலும் அமர்ந்திருந் தார்கள். அவர்கள் முன் மகாகுலம் இல்லத்தின் வாசலில் நின்ற குஞ்சன் தான் எல்லா விவரத்தையும் சொன்னான்.
ார் சுமையை இறக்கிப்
டன் திருமேனி!
லக்குப் போகணும்" வண்டி பிரயோசன
மலைத் திருப்பத்திலே ற்கெனவே பூஜைக்குரிய பொருட்களை கேட்க கேட்க பவத்ராதனின் மீதிருந்த க ஒரு படிக்கட்டு யத்தப்படுத்தி வைத்திருந்ததால்
ங்க மட்டும் நடந்து வந்ததுமே இல்லக் குளத்தில் நீராடி
யையும் குதிரையையும் - - -
血。” கண்களில் வடிந்தது நீல *GUT” க்கு
Gof 9/6JÍ (GLDGAMLúb LD606976 ITF லுக்கும் ஒருநாள் போகலாம்
பரீலதாவைக் கோகுலுக்கு மனைவி யாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.
பாலேக்கல் வாரிசை பத்ரா என்கிற பேயிடமிருந்து காப்பாற்றிக் கொடுத்த பவத்ராதனுக்கு நீலகண்டன் உயிருள்ள வரை கடன்பட்டிருக்க வேண்டும்இல்யைா?
அப்போதும் பவத்ராண் பூஜை யிலேயே மூழ்கியிருந்தார்.
ய விரட்டுங்க எப்படி துக்குள்ளே கொண்டு அதுக்கப் புறம்.நீங்க பொறுத்துத்தான்
வழியாகத் தளர்ந்து ன்றுதான் பிரதோஷத்துக்கும் முன்னால்
பூஜையை முடித்தாக வேண்டும். இதைக்
காரன் சொன்னபடி மேற்கே சிவந்து குதிரை அவரைக் ன்றாம் மலை அடி அப்புறம். அவர்
துதியம் முடித்தார் பவத்ராதன் அப்புறம்? மந்திரங்களிலிருந்து மந்திரங்கள் மந்திரோச்சாடனத்தின் கதிமாற்றங்கள்
நஜிமுதீன் Luft: auto. Llyfrgenta6 out: sub, Ma)
Gulug: 18 Jug): 19 D. Box. 5040, முகவரி: 32 நிககொல்ல முகவரி: இக்பால் வீதி, 22, Saudi Arabiya, uloläs, intägoon. திமுதுரர்-07 ாக்கு பத்திரிகை, பொழுது போக்கு பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை, af, Gaouin கிரிகெட் பத்திரிகை, சஞ்சிகைகள், வானொலி,
புத்தகம் 高、 எம்.ஜிப்ரி S SS SS SS SS பெயர் பி.அஸ்வர்
5: 17 Lug 18 வரி 31, ஹனிபா விதி கல்முனை-05 முகவரி: பஸார் விதி, சிலாபம் துபோக்கு தை விதை வார்த்தல் நண்பர் தொடர்பு பொ.போ. பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சி.

Page 16
வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்த பொழுது அவளை அங்கு நின்ற காவலாளிகள் வழிமறித்தார்கள் அவளது Οη ΕΙ 56%ilj (i யிட்டுப் பார்ப்பதற்காக அவற்றை இறக்கிவைக்கச்சொன்னார்கள் ஐயையோ எல்லாம் ஆறிப்போய் விடுமே என்று அமைதியாக ஆட் சேபித்தாள் தாய் அவர்களோ அவளது
தட்விச் சோதித்தார்கள்
"வாயை மூடு என்று கடுகடுப்பாய்ச் சத்தமிட்டான் ஒரு காவலாளி
நான் சொல்வதைக் கேள் அவர்கள் அதை வேலிக்கு வெளியே இருந்து உள்ளே எறிந்து விடுகிறார்கள் அப்பா! என்று அவளைத் தோளைப்பிடித்து லேசாகத் தள்ளிவிட்டுச் சொன்னான் இன்னொரு காவலாளி
அவள் உள்ளே சென்றவுடன் முதன்முதல் அவள்முன் எதிர்ப்பட்டவன் அந்தக் கிழவன் சிஸோவ்தான்.
"அம்மா நீ கேள்விப் பட்டாயா? என்று அமைதியாக சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்கொண்டே கேட்டான் அவன்
"என்னது: "அதுதான் அந்தப் பிரசுரங்கள் அவை பழையபடியும் தலை காட்டி விட்டன. நீரொட்டியிலே உப்புத்துவியி ருக்கின்றாயே, அதுமாதிரி அந்தப் பிர சுரங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் பரவி யிருக்கின்றன. அவர்கள் சோதனை போட்டதிலும் கைது செய்ததிலும் குறைச் கலில்லை என் மருமகன் மாசினைக் கூட அவர்கள் சிறைக்குள்ளே தள்ளி விட்டார்கள் எதற்காக? உன் மகனைக்
ஆனால் என்ன ஆயிற்று இந்தப் பிரசுரங்களுக்கு இவர்கள் காரணமில்லை என்பது இப்போது எல்லோருக்கும்ே தெரிந்து போயிற்று:
அவன் தன் தாடியைக் கையில் அள்ளிப் பிடித்துக்கொண்டு அவளைப் புதிர் நிறைந்த கண்களோடு பார்த்தான்
நீஏன் என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது? தன்னந்தனியே இருப்பது உனக்கும் சங்கடமாகத் தானிருக்கும்.
அவள் அவனுக்கு நன்றி கூறினாள் உணவுப் பண்ட்களின் பெர்களைச் சொல்லிக் கொண்டே வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு உற்சாகம் தொழிற் சாலையில் நிலவுவதைக் கூர்ந்து கவனித்தாள் தொழிலாளர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகவும் தனித் தனியாகவும் வந்தார்கள் ஒரு தொழிற்கூட்டத்திலிருந்து இன்னொன்றுக்கு ஓடினார்கள்.
2) னர்,
O 岑Q奧( b. து"
விக்ரம் தலைகுனிந்திருந்தான். அவனது கண்கள் கலங்கிச் சிவந்து போயிருந்தன. செவ்வந்தி கதறினாள். "அப்போ நீங்க அன்னிக்குச் சொன்னதெல்லாம் பொய்யா? "என்னிக்குச் கொன்னது? "ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி" "அது உண்மைதான். ஆனா இந்த ஆறு மாசமா ஒரு பெரிய இடைவெளி எதுக்கு?
அவன் சற்று அழுத்தமாகக் கேட்க செவ்வந்தி மெளனமானாள் பின் ஏதேதோ காரணங்கைளக் கூறினாள். அந்தக் காரணங்களை அவனால் ஏற்றக்கொள்ள முடியவில்லை.
"கட்டிக்கப்போற என்னோட கருத் துக்கள், விருப்பங்களைவிட உனக்கு மத்தவங்களோட கருத்துக்கள் முக்கிய மாப்பட்டு அதன்படி நடந்திருக்கே அப்பிடித்தானே?"
விக்ரம் கேட்ட விதம் செவ்வந்தியைக் கலங்க வைத்தது.
"அது வந்து.வந்து" | "இங்கபாரு செவ்வந்தி, நீயாரோட பேச்சைக் கேட்டு நடந்து கிட்டியோ அவங்க பேசிசையே நீ தொடர்ந்து தாராளமாகக் கேட்டுக்கலாம்"
விக்ரம் நெருப்பைக் கொட்ட
மறுநாள் பெலகேயாதொழிற்சாலை
கட்த்தான் உள்ளே தள்ளினார்கள்:
கரிப்புகை படிந்த அந்தச் சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு தைரியமும் துணிவும் நிரம்பிப் பிரதிபலிப்பதாக அவளுக்குத்தோன்றியது. இங்குமங்கும் எண்ணற்ற பேச்சுக்குரல்கள் கேட்டன. கிண்டலான பேச்சுக்களும் உற் சாகம் ஊட்டும் பேச்சுக்களும் ஒலித்தன. வயதாகிப்போன தொழிலாளர்கள் உள்ளுக் குள் சிரித்துக் கொண்ட்ார்கள் கவலை தாங்கிய முகங்களோடு முதலாளிகள் அவர்க ளைக் கடந்து சென்றார்கள் பொலிஸ்
g, i.
காரர்கள் அங்கு மிங்கும் ஓடினார்கள் அவர்களைக் கண்ட் மாத்திரத்தில் கட்டமாக நிற்கும் தொழிலாளர்கள் மெதுவாகக் கலைந்து பிரிந்தார்கள் அல்லது பேச்சு மூச்சற்றுக் கம்மென்று நின்றார்கள்:அப்படி நின்றுகொண்டே எரிச்சலும் கோபமும் முண்டு பொங்கும் அந்தப் பொலிஸ்காரர் களின் முகங்களை வெறித்துப் பார்த்தார்கள் எல்லாத் தொழிலாளர்களும் அப் போதுதான் குளித்து முழுகிவந்தது போலத் தோன்றினார்கள் சுட்ஸ்ெவ் சகோதரர்களில் மூத்தவன் விரைவாக நடந்து சென்றான்; அவனது தம்பி அட்டகாசமாகச் சிரித்துக் கொண்டே அவன்கூட ஓடினான்.
தச்சுப் பட்டறையின் கங்காணியான வவிலல் ஆஜர்ச்சிட்டைக் குமாஸ்தாவான இசாய் முதலியோரும் தாயைக் கடந்து சென்றார்கள் குள்ளமான அந்த நோஞ்சான் குமாஸ்தா தன் தலையைத் திருப்பிக் சுற்றும்முற்றும் பார்த்தான்; பிறகு அந்தக் கங்காணியின் சுருங்கிப்போன முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தவாறு தனது தாடியைத் துடைத்துக்கொண்டே சளசளத்துப் பேச ஆரம்பித்தான்.
"அவர்களுக்கு இது சிரிப்பாயிருக்கிறது. இவான் இவானவிச் இதைக் கண்டு கேலி செய்கிறார்கள்!ஆனால் நம்முடைய மனேஜர்
சொன்னமாதிரி இது சர்க்காரையே
(அரசாங்கத்தையே அழிக்க முயலும் காரியம்தான் இங்கே செய்ய வேண்டியது களையிடுங்குவதல்ல; ஆனால் உழுது தள்ள வேண்டியதுதான்:
வவிலல் தனது கரங்கள் இரண்டையும் பிடரியில் கொடுத்துப்பிடித்துக்கொண்டவாறு நடந்தான்.
"ஏ நாய்க்குப் பிறந்தவனே! நீ போய் என்னவேண்டுமானாலும் அச்சடித்துத் தள்ளு என்று உரத்த குரலில் சத்தமிட்டான். ஆனால் என்னைப் பற்றி மாத்திரம் துணிந்து எதுவும் சொல்லிவிடாதே. ஆமாம்! வசீலி கலெவ் தாயிட்ம் வந்து சேர்ந்தான்.
நான் இன்றைக்கு இரண்டாம் தடவை யாக உன்னிட்ம் சாப்பாடு வாங்கிச் சாப்பிடப் போகிறேன் நல்ல சுவை! என்று சொல்லிவிட்டு தன் குரலைத் தாழ்த்தி
G
"6"|6|| 606.]| 6I 6ổi 601 (6)J ||] [[] Jo சொல்றிங்க" செவ்வந்தி அழுதாள்.
"நீ ஒன்னும் செய்யத் தேவையில்லை,
காலமும் இருந்த இடத்தில பத்திரமாக இரு
அவனுக்கு ஆத்திரத்தில் மூச்சு வாங்கியது.
"என்னோட கருத்துக்களையும், விருப்பங்களையும் அனுசரிச்சுப்போகத் தெரியாத ஒரு பெண்ணைக் கட்டிக்
கண்களைச் சுருக்கி "அவர்களுக்குச் சரியா விழுந்திருக்கிறது. நடு நல்லவேலை என்ற
அவள் அன்பு அசைத்துக் கொண் குடியிருப்பிலேயே ம்ெ ப்ேரெடுத்தவனானவர் மரியாதையோடு நட் அவளுக்கு இன்பம் த லாளர்களிடையே ஏற்ப அவளுக்கு அதிக இ அவள் தனக்குத்தானே flóðfficii:
"நான் மட்டும் இ மூன்று சாதாரண தூரத்தில் நின்று பேசிக் அவர்களில் ஒருவன் குரலில் அடுத்தவனிட் கொள்வது அவள் க * 67 GöİSİ GÖSGÖGN GOGf. SIGGOOICBD:
N".
家。 "அதிலே என்ன என்பதைக் கேட்க என எழுத்தறிவில்லாதவன் என்னவோ அவர்கை பார்த்து அடித்து விழ
மாத்திரம் தெளிவாகத்
ன்னொருவன்
மூன்றாவது சு
பார்த்துவிட்டு இரகசி வாருங்கள் பொ (BLITG36IIITLb.M. ö,G)GYÜG| கண்ணைச் சிமிட்டிக்
LIIIgg|IIIlie என்றான்.
GALĪGIUGNä5ÜNTÜ DİGİ நிரம்பித் ததும்பியவாறு "வாசித்துப் பார் ஜனங்கள் எவ்வளவு ெ தெரியுமா?" என்று அ பார்த்துச் சொன் பிள்ளையாயிருக்கும்ப்ே எழுதப்படிக்கக் கற் இப்போது எல்லாமே "ஏன் இப்போது
fu
b!!!!!!!!!
கிறதைவிட ஏதாவது குதிச்சுத் தற்கொலை அவனது வார்த்
அழுகையை இன்னும்
"GT657GOGOTLD6T60s.
"நோ இட் இஸ் (
காலத்தின் மதிப்பு உ
ருக்கலாம், ஆனா
தெரியும் அதனால நே நீ இங்கிருந்து தயவு
கத்தினான் விக்ர அந்த ஆத்திர g)j, GöTIDI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

விழித்துக் கொண்டு, ன பொட்டிலே அடி லெவேலை அம்மா INI GÖT:
ததும்ப தலையை டாள் தொழிளார் ரிய போக்கிரி என்று லி அவளிடம் மிகவும் து கொண்டதானது ந்தது மேலும் தொழி ட்டுள்ள உத்வேகமும் ன்பத்தை அளித்தது. நினைக்கத் தொட்ங்
ல்லாதிருந்தால்: கூலியாட்கள் கொஞ்ச கொண்டிருந்தார்கள் அதிருப்தி தொனிக்கும் ம் மெதுவாகப் பேசிக் ாதில் விழுந்தது.
ல் அது பட்வே
ஹஹோல்
பார்க்கிறாயா?
ஆனால் அந்திரேய் அலமாரியிலிருந்து
ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து அதன் அட்டை
யிலுள்ள எழுத்துக்களில் ஒன்றைச் சுட்டிக்
காட்டினான்.
இது என்ன?
எர்" என்று சிரிப்போடு பதில் முதலில் வழிந்தது சோர்வுக் கண்ணீர் சொன்னாள் அவள் பின்னர் வழிந்ததோ சோகக் கண்ணிர்
சரி. இது: நானாவது படிக்கிறதாவது என்று 臀 பொருமினாள் "நாற்பது வயதுக் கிழவி அவளுக்குத் தன் நிலைமை பரிதாபகர நான் இப்போதுதான் படிக்கத் தொடங்
மாகவும் அவமானகரமாகவும் இருப்பதாகத்
தோன்றியது ஏனெனில் அந்திரேயின்
கண்கள் அவளைப் பார்த்து கள்ளச்சிரிப்புச்
சிரிப்பது போலத் தோன்றியது. அவள் அந்தப் பார்வைக்கு ஆளாக விரும்பவில்லை.
ஆனால் அவனது குரல் மட்டும் அமைதியும் பரிவும் நிரம்பி இருந்தது முகத்தில் கேலி
L'IFIGIGBLÖÖöTIGOSI 6926560)GV.
நீங்கள் உண்மையிலேயே எனக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க நினைக்கிறீர்களா அந்திரியூஷா என்று தன்போக்கில் வந்த சிறு நகையோடு கேட்டாள் அவள்
"ஏன் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது? என்றான் அவன்
"எப்படி எப்படியென்பதைக் கற்றுக்
இந்த வயதிலா? என்னை கேலிசெய்யப்
அவள் தன் கண்களைச் சுழித்து புருவங்களைச் சுருக்கிவிரித்து மறந்து போன அந்த எழுத்து என்னவென்பதை ஞாபகப் படுத்துவதற்காக அரும்பாடு பட்டாள்தன்னை மறந்து அந்தமுயற்சியில் அவள் ஈடுபட்டாள். ஆனால் சீக்கிரம்ே அவள் கண்களில் அசதி தட்டிவிட்டது. கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் பெருகிவழிந்தது.
குகிறேன்:
"அழாதீர்கள் என்று பரிவோடு கூறினாள் ஹஹோல்
நீங்கள் நன்றாக வாழத்தான் முடியாது போயிற்று ஆனால் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு படுமோசமானது என்பதையாவது உணர்ந்துகொண்டீர்கள் நல்வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினால் எத்தனை ஆயிரம் பேரானாலும் நல்வாழ்வு வாழ முடியும் ஆனால் அவர்களோ மிருகங்களைப் போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த வாழ்க்கையைப் பற்றிப் பெருமையடித்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் இன்றைக்கும் உண்கிறான். உழைக்கிறான். நாளைக்கும் உண்பான்
WANA
N լի
எழுதியிருந்தது க்கு ஆசை நானோ
ஆனால், அது ாச் சரியான இடம் த்தட்டியது என்பது
தெரிகிறது என்றான்.
லி சுற்றுமுற்றும் ÚIDITörj:G)#fféöf6öfstaðs: ய்லர் அறைக்குள்ளே
தாயைப் பார்த்து காட்டினான்.
எப்படி வேலை?
கையும் உற்சாகமும் வீடு திரும்பினாள். க்கத் தெரியாததால் பருத்தப்படுகிறார்கள் வள் அந்திரேயைப் 泷动 *ā矿山 |(19) நானும்கூட றுக் G) SIGI (ELGT. மறந்துபோய்விட்டது." படியேன் என்றான்
, ''
ஆத்தில, குளத்தில செஞ்சிக்கலாம்"
தைகள் அவளது
சிடுங்க விக்ரம்." லேட் செவ்வந்தி னக்குத் தெரியாம
எனக்கு நல்லாத் ரத்தை வீணாக்காம செஞ்சி போயிடு." LD
த்தின் அர்த்தம் கப் புரி
| O
கொண்டால் அப்புறம் எல்லாமே மிகவும் லேசாக வந்துவிடும் படித்துத்தான்பாரேன் மந்திரத்தைச் சொல்லு பலித்தால் வெற்றி: LIG),5376)"LIGU, LILLDobó001
"இன்னொரு பழமொழி தெரியுமா? விக்கிரகத்தை வெறித்துப் பார்த்தால் மட்டும்
சந்தியாசி ஆக முடியாது:
"ஊம்" என்று தலையை வெட்டி யசைத்துக்கொண்டு சொன்னான் ஹஹோல் "பழமொழிகளுக்கா குறைச்சல் குறையத் தெரிந்தால் நிறையத் தூங்கலாம் இந்தப் பழமொழிக்கு என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? எல்லாப் பழமொழிகளும் வயிற்றிலிருந்து தான் பிறக்கின்றன. இவற்றைக் கொண்டு மனத்திற்குக்கடிவாளம் பின்னுகிறது வயிறு மனித இதயம் வாழ்க்கைப் பாதையில் சுலபமாகச் செல்வதற்காக அதைப் பக்குவப் படுத்துவதற்காகவே பழமொழிகள் உதவுகின்றன.
இது என்ன எழுத்து? "எல் என்றாள் தாய்
சபாஷ் பார்த்தாயா இவை எல்லாம் எப்படி ஒரே வரிசையில் அமைந் திருக்கின்றன. சரி. இது என்ன!
!" Ly of G. J.L. " பேரூந்தில் நடத்துனர் கூறியது காதில் விழுந்தது. ஆனால் மனம் என்னவோ பொக்கட்டிலிருந்து பணத்தை எடுக்க மறுத்தது. வ்வளவு கூட்டத்தில் தன்னை நடத்துனர் கவனிக்க மாட்டார். இது நியாயம் தானே ஏறியது முதல் றங்கும் வரை நின்று கொண்டே பயணம் செய்ததால்
இதில் தவறு இல்லை என்று அந்தப் GLI a LD 60T L5 சமாதானமடைந்தது. இதோ!
உழைப்பான் இப்படியே என்றென்
பதுமாகவே அவன் வாழ்ந்தால் அதனால் என்ன லாபம்? இதற்கிடையில் பிள்ள்ை களை வேறு பெற்றுப் போடுகிறான். குழந்தைப் பருவத்தில் அவை அவனுக்குக் குதுகலம் அளிக்கின்றன. கொஞ்சம் வளர்ந்து வயிற்றுக்கு அதிக உணவு கேட்கும் அளவுக்கு அந்தக் குழந்தைகள் பெரிதாகிவிட்டால் உடனே அவனுக்குக் கோபம் பொங்குகிறது தன் குழந்தை
மாடுகள் மாதிரி மாற்றிவிட் முனைகிறான்; அவர்களோ தங்கள் கும்பியை நிரப்பிக் கொள்ளத்தான் உழைக்கமுனைகிறார்கள்
ப்ப்டியாக அவர்கள் வாழ்க்கை இழு
தறித்தெறிய வேண்டும் என்ற காரணத் துக்காக எவனொருவன் தன் வாழ் நாளையே அர்ப்பணித்து வாழ்கிறானோ அவனே மனித ஜாதியில் உயர்ந்தவன் அம்மா உங்கள் சக்திக்கு இயன்றவரை நீங்கள் இந்தப் பணியை ஏற்றுக்கொண்டு 6) 1)L’zCo/fJ56ir."
நானா? என்று பெருமூச்சு விட்டாள் அவள் "நான் என்ன செய்ய முடியும்? "ஏன் அப்படிச் சொல்கிறீர்கள்? நாமெல்லாம் மழை மாதிரி ஒவ்வொரு மழைத் துளியும் விதையைப் போஷித்து வளர்க்கிறது. நீங்கள் மட்டும் படிக்கத் GöttließlicoTirabilir
அவன் சிரித்துக்கொண்டே பேச்சை நிறுத்தினான். அங்கிருந்து எழுந்து அறைக்குள் மேலும் கீழும் நடந்தான்.
"நீங்கள் படித்துத்தான் ஆக வேண்டும் பாவெல் சீக்கிரமே வந்து விடுவான் வந்தவுடன் அவன் உங்களைக் கண்டு அப்படியே திகைத்துப் போக வேண்டும். ஆமாம்!
(தொடர்ந்து வரும்)
இறங்குமிடமும் வந்தது. அவரும் இறங்கினார். பேரூந்தும் நகர்கிறது. அப்பாடா 2ளூபாய் மிச்சம்! என்று மனதிற்குள் சந்தோஷப் பட்டுக்கொண்டார் சுளிரென்று வெயில் வறுத்தெடுத்தது. அப் போதுதான் ஞாபகம் வந்ததுகையில் குடை இல்லாதது.
100 ரூபாய் புதுக்குடையுடன்
அப்பெரியவரை ஏமாற்றிவிட்டுப் புள்ளியாய் மறைந்திருந்தது அப் பேரூந்து
氹二27,1995

Page 17
- அதிர்ந்துபோனாள். இவ தன்னை இந்தப் பாழடைந்த அழைத்து வந்தானெனப் குழம்பிப்போனாள். அவனோ புன்னகைத்தான் உள் இடையிலிருந்த கூர்மையான ளை கையிலெடுத்ததும் ாருள் அதிர்ந்து போனாள் இதயம் ாத் துடித்தது. நடுங்கும் குளிரிலும் வித்தது. அவன் எதுவுமே . J; GöisT G)6)ILʻLITLD GÜ) போர்த்து இரசித்தான். அவள்
- , Οι ΠρύτΠοίΤ. == என்னை ஏன் இஞ்ச தூக்கி ஸ். மறுபடியும் என்னை ல் கொண்டு போய் விடு! நனைய சொல்லி அழுதவளை நோக்கினான் அவன் பாப் நின்றான்.
என் உடம்புக்காகவா என்னை தாக்கி வந்தனி சொல்லு சொல்லு. விடிஞ்சா எனக்கு ாம் வீட்டுல அப்பா வெல்லாம் பயத்தில துடித்துப் ாங்க" நிஜமாகவே அவள் விட்டாள். அவன் பலமாகச்
அன்று ஹெந்தளை பஸ் அளவுக் ான கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்
டிருந்தது. வானம் வேறு கண்ணிர் தமையால் பலர் ஈரம் சொட்டச் நெருக்குப்பட்டுக் கொண்
த பிரைவேட் பஸ் காரருக்கு தான் சனம் ஏறிக்கொண்டாலும் ஏற்படாது இது பஸ்ஸிற்குள் முணுமுணுப்பு இந்த நெருக் விடையில் ஒருவாறு சீட்டொன்றைப் அமர்ந்திருந்தான் ராகவன். அடைய கைகளில் சுருட்டப்பட்ட - அன்றைய தினமுரசு வாரமலர் ராக வனுடைய 'சிறுகதை
னும் முரசை விரித்துப்படிப்பதற்கு ன தடை அவன் மனதில் எங்கே அது பஸ்ஸிற்குள் ான தமிழன் என்று இனம்காட்டி என்ற தயக்கம் தான் காரணம் அவனுக்குப் பக்கத்திலி வேறு அன்றைய டெயிலி நியூஸ் கொண்டி ருந்தார். "அவ்ரோ புலிகளின் ஏவுகனை அனுக்குட்பட்டு பல இராணுவ வீரர் என்ற செய்தி முன் பக்கத்திலேயே எழுத்துக்களால் போட்டிருந்தது வின் தயக்கத்தை சற்று இன்னும் படுத்தியது. என்றாலும் அவனால் அடக்க முடியாமலிருந்தது. என்று சொல்லடாதலை நிமிர்ந்து என்ற பாரதியாரின் வரிகளை ா த ராகவன் துணிவை த்துக்கொண்டு முரசை புரட்ட தான்.
வொரு பக்கத்திலும் தலையங்கங் மட்டும் வாசித்துக்கொண்டு தப் பகுதிக்கு வந்தபோது அவன் பார்வையை விலக்க மறுத்தன. ள் என்ற அவனது சிறுகதை விருந்தது. ராகவன் என்ற பெயரை உச்சரித்தபோது புத்தகத்தில் அவனது பெயர் பெற்று விட்டாற்போல் பிரமிப்பில் மனம் துள்ளிக்குதித்தாடியது. மாகரல ஸிட் எகக் தென்ட குரல் சுவாரசியமாக எக்ஸ்ரே டை படித்த வண்ணமிருந்த என குழப்பியது. பார்வையை சிப் பார்த்தபோது கைக் தயுடன் ஒரு பெண் நின்று டருந்தாள் பஸ்ஸிற்குள் உடனே ாகும் தோன்றாத இரக்கம் ராகவனுக்கு டவே எழுந்து அப் பெண்மணிக்கு கொடுத்தான். ஆனால் அவனைக்
"திசை மாறிய பறவை"
erunt short
- =LL 魔7cm エ வாடிக்கு மத்தியில் நசுங்கியவாறு போடு ராதிகா நின்று
கடியினால் காற்றோட்ட விட்டு அழுதது குழந்தை எவ்வாறுநிறுத்துவதென்று ா வித்துப் போய் நின்றாள். எல்லோரும் அவளை ஆனால் ஒருவரும்
கொள்ள இட்ம்
2, 1995
lä(FIGOEDIT
- மலரில் பிரசுரமாகியிருக்கின்றதா பார்க்கும் ஆவல் அவனுக்கு
அவள் கலங்கிப்பேர்னாள்
"உனக்கு கல்யாணமா..?" "ஆமாம்.பிரதீப். அது உனக்
குத்தெரியும்தானே தெரிந்துமா நீ இப்படி
நடந்துக்கிற?"
"தெரியும் மேகலா. நல்லாவே
- (என். உதயகுமார் )
கூட்டம் நிற்கவிடவில்லை.
நெருக் கத்தால் முன் னுக்கும் பின்னுக்கும் தள்ளப்பட்டுக் கொண்டி ருந்தான். அந்தப் பெண் பரிதாபமாக அவனைப் பார்த்தாள். ராகவன் வசதியாக நிற்பதற்கு சற்று பின் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டான். ஆனால் மறுகணம் ஏன் பின்னுக்கு வந்தோம் என அவன் மனம் எண்ணியது. அவன் நின்று கொண்டிருந்ததற்குப் பக்கத்து சீட்டில் ஒரு காதல் ஜோடி தங்களை மறந்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தனர். அவனது கைகள் தாராளமாக அவளது இடையைச் சுற்றி இருந்தது. அவர்கள் கன்னங் களிரண்டும் டு யL வண்ணமிருந்தன. அடிக்கடி பஸ்ஸில் ஏற்பட்ட குலுக்கல் வேறு அவர்களுக்கு இன்னும் வசதியாக அமைந்தது. ராகவனுக்கு பெரிதும் சங்கட மாயிருந்தது. அவன் பார்வையை மறுபக்கம் திருப்பிக்கொண்டபோது தான் அவதானித் தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பள்ளி மாணவி நின்றுகொண்டிருப்பதை ராகவ னின் மனம் கூச்சப்பட்டது. அதே நிலைமை அந்த மாணவிக்கும் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும், அவள் பார்வையை தாழ்த்திக் கொண்டாள் ராகவன் மீண்டும் பார்வையை எதிர்ப்பக்கம் திருப்பிய தான் பார்த்தான், ஒரு வயோதிபர் அந்த இளம் ஜோடியையே பார்த்த வண்ண மிருந்தார். ராகவன் பார்ப்பதைக் கண்டதும் மீதமாயிருந்த முன்பற்கள் தெரிய சிரித்தார்.
ராகவன் மனம் கோபத்தால் குமுறிக் கொண்டது.
கொடுப்பதாய் தெரியவில்லை.
ராதிகா அழும் குழந்தையை சமாதானப் படுத்தமுயன்றுகொண்டிருந்தாள். அவளது நிலையைப்பார்த்து அனுதாபப்பட்ட ஒரு பெரியவர் தான் அமர்ந்திருந்த இருக்கையை அவளுக்காக தியாகம் செய்தார். அவருக்கு பார்வையாலேயே நன்றி கூறிவிட்டு அந்த இருக்கையில் போய் அமர்ந்துகொண்டாள். ஜன்னல் வழியாக வந்த காற்று குழந்தையின் முகத்தை வருடிச் செல்ல குழந்தை பொக்கை வாயை திறந்து அழகாகச் சிரி
LITTL). U
உன்னை தூக்கி போனாள் அவள் "அதுதான் ஏே என் உடம்புக்காக பயத்துடன் அவள்
"GBILD3, GUIT... வகுப்பில இருந்து விபரந்தெரிந்த நா உன்னத்தான் காத "வட் யூ மீன்? அவள்; மாறாமுக
வருசமா நான்
LILLIGOxfu, iiii கவனிக்கவு
இவர்களுக்கு இடங்களாகிடைக்க
விக்டோரியா கடற்கரை என்று அ களுக்கு என்று இ போது, இப்படி சிறு வரையும் புழங்கும் ( காதல் செய்ய வே6 இதைக்கூறவேண்டு ராகவனுக்கு.
அந்த ஜோடிக மேலே புகைத்த6 பட்டுள்ளது எ ஒட்டப்பட்டிருந்தது. அதை எடுத்துவிட்டு தடைசெய்யப்பட் வாசகத்தை எழுதி என்று தோன்றியது III 1.616st LDe திடீரென்று மின்ன பளிச்சென்று அ6 எண்ணம் தோன்றி இதையே கரு முரசிற்கு ஒரு அனுப்பினால், ! காதலர்களாவது தி
மிகவும் நல்ல மனதில்படவே சந்ே "என்ன தலைப் "LILJ60f)67 JG6 சொல்லிப்பார்த்து பொருத் தமான ராகவனுக்கு தோன்
குழந்தையின் சிரிப் மனநிலையில் அவ6 மனம் வேதனைக் கொண்டிருந்தது.
தன் வாழ்க்கை என்று அவள் கனவி a flaga).
சதீவுை அ6 நம்பியிருந்தாள். அந்த தன் பெற்றோரைே விட்டு அவனோடு 6 எவ்வளவு பெரிய த தான் அவளுக்குப் ஆசை வார்த்தைகளி குற்றமா? அல்லது பு நிச்சயமாக அவ சதீவுை திருமணம் ெ
DITUSJÄ1956T SITGI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வந்தன்" ஆடிப்
என்று கேட்கிறேன். ா? வியப்புகலந்த GB9L "LIFTIGT. 6ôr(36OTITL LITGUff படிச்சவன் நான் ல் இருந்து நான் விக்கிறேன்! அதிர்ந்துபோனாள் துடன்அவன்.
ா. கிட்டத்தட்ட பத்து உன்னை மனதால ΕυρυπιDGύ 6ΤούτοΟΤΙΤου
IIIIIIIIIIIII
II.
ாதல் செய்ய வேறு ിബ).P
பூங்கா, கோல்பேஸ் ரசாங்கமே காதலர் Lம் ஒதுக்கியிருக்கும் வர் முதல் பெரியோர் பொது இடத்தில் ஏன் ண்டும் அவர்களிடம் ம் போலிருந்தது
ளின் சீட்டிற்கு நேர் தடை செய்யப் ன்ற அறிவிப் பு மாறாக ராகவனுக்கு பஸ்ஸிற்குள் காதல் டுள்ளது என்ற ஒட்டினால் நல்லது
எம் யோசித்தது. ல் தாக்கியதுபோல் பன் மனதில் ஒரு 1957. வாகக் கொண்டு தின சிறுகதை எழுதி தைப்படித்த சில நந்தலாம் தானே." எண்ணமாக அவன் தாவுமேற்பட்டது. பு வைக்கலாம்." ரிக்கவும் மனதிற்குள் க்கொண்ட போது தலைப்பாகவே
றியது.
பை இரசிக்கக்கூடிய இல்லை. அவளது கடலில் தத்தளித்துக்
இப்படி ஆகிவிடும் ம் கூட நினைத்திருக்க
|ள் முழுமையாக நம்பிக்கையினால்தான் உதாசீனப் படுத்தி ந்தாள். ஆனால் அது பறு என்று இப்போது புரிந்தது அவனது மயங்கியது அவளது ருவத்தின் கோளாறா? ஞக்குப் புரியவில்லை. ய்து கொண்டு ஆறே
அவள் சந்ே
வாழமுடியாது"
"ஏன் இதை முன்னமே சொல்லேல்ல? "சொல்லத்தெரியல! நம்ம நட்பு போயிடு மோங்கிற பயம். சர்வசா தாரணமாகச் சொன்னான்.
"நீ லேட்டாகிட்ட பிரதிப். எனக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து நிச்சயமாகிடுச்சி. விடிந்தால் கல்யாணம்" அவள் விழிகள் நனைந்திருந்தன.
"தெரியும் மேகலா நான் லேட்தான் ஆனால் ஒரே வார்த்தை ஒரேயொரு வார்த்த "ஐ லவ் யூ பிரதீப்னு சொல்லு அதைக் கேட்டுட்டு என்பாட்டுல உன்நினைவோடயே இந்த ஊரவிட்டே போயிடுறன்.பிளிஸ்"
"முடியாது என்னால முடியாது! "பிளிஸ் எனக்காக மேகலா. பாரு இந்த கத்தியை குத்தினா உயிர் போயிடும் கெஞ்சியபடி முன்னோக்கி வந்தவனை கண்டு பின்வாங்கினாள்.
"முடியாது பிரதீப். என்ன கத்தியால குத்தி கொன்னாலும் முடியாது" தரையில் அமர்ந்து கதறி அழத்தோடங்கினாள்.
"மேகலா நான் உன்ன உயிராக நேசிக்கிறன் அதை உன்னால புரிஞ்சிக்க முடியாது! ஒரேயொரு வார்த்த ஐ லவ் யூ சொல்லு உன்ன பத்திரமா உன்ர வீட்டுக்கு கொண்டுபோய் விடுறன்!"
"முடியாது" "முடியாது."
வாழ்ந்தாள். அதன்பிறகு அவனிடம் ஏற்பட்ட மாற்றம் அவளை நிலைகுலையவைத்தது. தினந்தோறும் குடித்துவிட்டு வந்து அவளை கண்மண் தெரியாமல் அடித்துத் துன் புறுத்தினான். ஒருநாள் அவளுடன் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு போனவன் போனவன் தான் திரும்பி வரவேயில்லை.
அவன் எங்கே போனான்? என்ன ஆனான்? ஒன்றுமே புரியவில்லை. ஆனால் அவன் அவளை ஏமாற்றிவிட்டான் என்பது மட்டும் புரிந்தது. பிறந்த வீட்டில் செல்வச் செழிப்புடன் வாழ்ந்த ராதிகா சதீவுை திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னர்தான் வறுமை என்றால் என்ன என்பதை அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்தாள்.
தான் பட்ட கஷ்டம் தன் குழந்தையும் படக்கூடாது என்று எண்ணியவள் தன் பெற்றோரிடமே சென்று விடுவதென்று தீர்மானித்தாள் இப்போது பிறந்த வீட்டிற்குத் தான் சென்றுகொண்டு இருக்கிறாள். எந்தப் பெற்றோரை அவமதித்து வந்தாளோ அதே பெற்றோரிடம் திரும்பிச் செல்ல நேரிட்டு விட்டதை நினைக்க அவளுக்கு வெட்கமாகவும் வேதனையாகவும் இருந்தது.
பஸ் ஒரு குலுங்கலோடு நின்றது. பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கியவள் அந்த ஊரைப் பார்த்து பெருமூச்சொன்றை விட்டுக் கொண்ட்ாள் அவள் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே இதே ஊரில்தான் வீட்டை அண்மித்தவளின் மனம் வேகமாக அடித்துக் கொண்டது அழைப்பு மணியை அழுத்தினாள் சற்று நேரத்தில் கதவு திறக் கப்பட்டது. கதவைத்திறந்தவர் அப்பாதான்
"நீங்க யாரு?"அவளை உற்றுப் பார்த்த வாறு கேட்டார்.
"அப்பா என்னைத் தெரியலயா? நான் தான் ராதிகா கலங்கிய விழிகளோடு Gargini.
"எந்த ராதிகா? அவரது கேள்வி
அவளை என்னவோ செய்தது.
"உங்க பொண்ணு ராதிகா அப்பா சொல்லும் போதே அவளுக்கு அழுகை வந்தது.
இருக்க முடியாதே என் பொண்ணு ராதிகாதான் என்னைக்கோ செத்துப் போயிட் பாளே! அவர் கூறிமுடிக்கவும் அங்கே அம்மா வந்தாள்.
"ராதிகா.எப்போ வந்தே நல்லா இருக்கியா? உள்ளே வாம்மா பெற்றதாய் பாசத்தோடு அழைத்தாள்.
"பங்கஜம் நீ உள்ளே போ. மனைவியை அதட்டினார். "நான் செஞ்சது தப்புத்தான் அதற்கான தண்டனையை நான் அனுபவிச்சிட்டேன். என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்பா அவள் அழுதாள் அவள் அழுவதைப் பார்த்து குழந்தையும் அழுதது
ராதிகாவின் கையிலிருந்த குழந்தையை வாங்குவதற்காக அருகே வந்த அம்மா அப்பா முறைத்துப் பார்க்கவும் சட்டென
"ம்.முடியாது" தலையாட்டினாள் "I lefasu (SLDJayII. TaitäJ.T.I. குழந்தையைப் போல் கெஞ சும் குரலிலவன்.
"பிரதீப் நான் உன்ன காதலிக்கல அந்த மண்டமே அதிரும்படி கத்தினாள். அவன் கண்களில் நெருப்புத் தெரிந்தது. கோபத்தால் உதடுகள் துடித்தன. கத்தியை ஓங்கியபடி தன்னை குறிவைத்து நோக்கி வந்தவனை பார்த்து எழுந்து இரண்டடி பின்நோக்கி நடந்தாள். அவன் நெருங்கி விட்டான், ஓங்கி.
"9b...... LIDIT...TTTT......l" LIGADLIDITU, கத்தியவனின் குரலைத் தொடர்ந்து
"மே.க.லா." என்ற குரலும் சேர்ந்தொலித்தது. திடுக்கிட்டவள் பின் நோக்கிப்பார்த்து அதிர்ந்து போனாள். அங்கே பிரதீப் இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்தான். தன்னைத்தானே குத்தி தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தான். மேகலா மெளனமாய் அமர்ந்து அவன் விழிகளைப் பார்த்தான் அதில் ஏக்கம் தெரிந்தது. அழுகையுடன் அதனை eply of ILITGit.
கீழே காலடிச்சத்தங்கள் தெளிவாய் கேட்டன. நிச்சயமாக அது அவளின் விட்டாராகத்தானிருக்க வேண்டும், இப்போது அவள் விழியிலிருந்து வடிந்த கண்ணீர் துளிகள் அவனின் நெஞ்சில் பட்டு சிதறிக் கொண்டிருந்தன.
Lsgöfölliskjafj6ðIIIeit.
"எவனோ ஒருத்தனுக்காக ஒட்டியிருந்த உறவையே வெட்டி எறிஞ்சிட்டுப் போனவ தானே நீ இப்போ எதற்காக இங்க வந்தே அவரது பேச்சில் கோபம் தொனித்தது.
"அந்த சதீஷ் என்னை ஏமாத்திட்டான்." அவளது கண்களிலிருந்து கண்ணி தாரை தாரையாக வழிந்துகொண்டிருந்தது. அவன் இப்படிச் செய்வான்னு எனக்குத் தெரியும் இது நீயா தேடிக்கிட்ட வாழ்க்கை அதனால ஏற்படுற கஷ்ட நஷ்டங்களை நீஅனுபவிச்சித்தான் ஆகணும் நீ என்னைக்கு இந்த வீட்டை விட்டு ப்ோனியோ அன்னைக்கே நான் உன்னை தலைமுழுகிவிட்டேன் ஸோ நீ இங்கிருந்து βίHTήρυπίδι".
அப்பா கண்டிப்பானவர்தான். ஆனால் அவர் இவ்வாறு கூறிவிடுவார் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை.
"என்னங்கஅைவதான் மனம் நொந்து போய் வந்திருக்கா நீங்க வேற அவ மனகை நோகடிக்கனுமா? என்ன தான் இருந்தாலும் அவ நம்ம பொண்ணு இல்லையா? ஏதோ தெரியாத்தனமா தப்பு பண்ணிட்டா அதான் மன்னிப்புக்கேட்கிறா இல்லே இவ்வளவு நேரமா அவளை வாசலிலேயே நிற்கவெச்சி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே முதல்ல அவளை உள்ளே கூப்பிடுங்க
அம்மாவை சுற்டெரிப்பதைப் போலப் பார்த்தார்.
"பங்கஜம் உனக்கென்ன புத்திகெட்டுப் போச்சா யாரை உள்ளே சுப்பிட்ச் சொல்றே இவளையா. இவளாலநாங்க பட்ட அவமானம்போதாதா? நீவேணும்னா அதையெல்லாம் மறக்கலாம். ஆனா நான் மறக்கிறதாயில்ல என்னைப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பொண்ணு செத்துப்
(3լյրաՈլ լր. "
அம்மா வாயடைத்துப் போனாள் அவர் ராதிகாவை நோக்கினார்.
"இங்க பாரு இவ்வளவு நேரமா ஒன்னோட் பேசிக்கிட்டு இருந்ததே மகா தப்பு தயவு செய்து இங்கிருந்து போயிடு அதோட் அப்பா அம்மான்னு சொந்தம் சொல்லிக்கிட்டு இனிமேலும் இந்த வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்காதே! அப்படி மிதிச்சேன்னா நான் பொல்லாதவனா கிடுவேன்
பLார் எனக் கதவைச் சாத்தினார். அவள் விக்கித்துப் போனாள்
"என்னங்க.கதவைத்திறங்க அவளை உள்ளே கூப்பிடுங்க அம்மா அப்பாவிடம் கெஞ்சுவது அவளது செவிகளில் விழுந்தது. குழந்தை அவளது தோளில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தது அழுகையனூடே ராதிகள் தன் கால் போன போக்கில் நடந்து கொண்டிருந்தாள்

Page 18
சிரித்துக் கொண்டிருந்த நிலவை கரு மேகம் வந்து கவ்வத் தொடங்கியது.
பைரவன் உள்ளத்தில் கவலை மெல்ல கவியத் தொடங்கியது.
கொட்டும் மழைவந்து கொவ்வை இதழால் தேன் கொட்டும் தேவதையின் வரவை தடுத்துவிடுமோ என்றுதான் Ο,6 ΙοO)6).
நினைத்து முடிப்பதற்கிடையில் வானம் பூமியை நீராட்டத்தொடங்கிவிட்டது.
வம்பு பிடித்த வானம் நேரம் கெட்ட நேரத்தில் கொட்டித் தொலைக்கிறதே என்று வானத்தை மனதில் வசைபாடிக் (ο) 4.ΠΕΝΤΕ ΠΕΤ,
வசைபாடும் அவனை கேலி செய்து
கண்ணடிப்பதுபோல வானம் மின்ன
லடித்தது.
மின்னல் வெளிச்சத்தில் அவன் கண்ட காட்சி இதயத்தை புரவிவேகத்தில் துடிக்க வைத்தது.
கொட்டும் மழையில் நனைந்தபடி நூலிடை அசைய தண்டுக்கால்களால் பூமியின் மேனியை மெல்ல மிதித்து பூச்செண்டு மேனியாள் தேர் ஒன்று நகர்ந்துவருவதுபோல அவனைத் தேடி வந்து கொண்டிருந்தாள்.
மரநிழலில் ஒதுங்கி ஒடுங்கி நின்ற 60шлаш6ії நனைந்துவரும் மலரை அணைக்க பாய்ந்து ஓடினான்.
தெப்பமாய் நனைந்திருந்தாள் தேவதை
கொட்டிய மழையில் குளித்து உட லோடு உடலாய் ஒட்டியிருந்தது தேக வனப்பை திரையிட்டு மறைத்த ஆடை
திரை நனைந்து நெகிழ்ந்துவிட தேக வனப்பின் ஏற்ற இறக்கங்கள் விழிகளில் பட்டு அவன் உடலில் வெப்பத்தை விதைத்தன்.
தெப்பமாய் நனைந்தவள் குளிரை விரட்டும் வெப்பமாய் மாறினாள்.
"எப்படி வந்தாய் மலர்விழி இது என்ன கேள்வி என்பது போலப் பார்த்தாள்.
"பார்த்தால் தெரியவில்லை, நனைந்த படிதான் வந்தேன்."
"வான் மழை பொழியத் தொடங்கிய தால், இந்த தேன் மழை வரத்தவறிவிடுமோ என்று நினைத்தேன்."
சொல் லியபடியே அணைத்துக் கொண்டான்.
கொட்டும் மழையும் வாட்டும் குளிரும் இதழ்கள் கலக்கையில் மறந்து போனது. உதடுகளால் தேன் எடுத்தவன் உச்சி முதல் உள்ளங்கால்வரை அவளுக்குள் குட்டை உற்பத்தி செய்தான்.
49;60)6)JGBuLJII5)ʼuLJa95ITGÁ) JribIDLb) LDIDil
9 at 6061
ஒரு வள்ளல் எல்லாம் இழந்த பின் GTGBT GAT Glafilain Görp
செல்லையா ரீகாந்த்-ஹட்டன். தனக்குதவ இன்னொரு வள்ளல் எங்காவது இருக்கிறாரா என்று விசாரிக்க வேண்டியதுதான்.
எந்தச் செயலைச் செய்ய நினைக்கும் போதும் தோல்வி வருமோ என்று நினைப் பவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறீர்?
ஜெயந்தி சிதம்பரம்-புத்தளம் அத்திவாரம் உறுதியாக இருந்தால்தான் கட்டிடம் காத்திரமாக இருக்கும். ஆரம்பமே நம்பிக்கையில் தொடங்கினால்தான் செய்யும் காரியம் யானையின் தும்பிக்கைபோல பல முள்ளதாக இருக்கும் என்றெல்லாம் உப தேசிக்கும் அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அனுபவ WEITGLÝMI/ GDIGA).
டியர் சிந்தியாக் கண்ணு, கொழும்பில் நீங்கள் அடையாள அட்டை இல்லாமல் மாட்டிய அனுபவம் உண்டா?
ச.ராமஜெயம், எட்/அல்கொள்ள எஸ்டேட் -9/60 list677 -9/laot. இருந்தும் மாட்டிக்கொண்டு திணறிய அனுபவம்தான் உண்டு.
கனவில் வரும் அப்பிள் பழம், நேரில் கிடைக்கும் மாம்பழம், இரண்டில் எது சிறந்தது?
எம்.ஏ.எம்இன்ஷாப்-கம்பளை, கனவில் வருவதை எட்ட நினைத்துக் கொண்டிருந்தி என்றால் கைக்கெட்டியது வாய்க்கெட்டாமல் போய்விடும் இன்ஷாப்
அன்பின் சிந்தியா உலகில் மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எது?
சியோகராஜா-மட்டக்களப்பு நம்பிக்கைத் துரோகம்
டியர் சிந்தியா நீங்கள் அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பா அல்லது புலிகளுக்கா?
சூடேறியதால் சூழ்ந்திருந்த குளிர் தொலைந்தது.
பூமியை மிரட்டுவதுபோல வானம் இடி இடித்தது.
மலர்விழி அவனை மேலும் இறுக்கிக் G) SAIGIØSTLIGT.
பைரவனின் கன்னத்தை தன் செவ்விதழ்களால் வருடிக்கொண்டு சென்று அவன் செவி மடலில் நாவால் கோலம் போட்டு குறும்பு செய்தாள்.
ஆணுக்கும் சிலிர்ப்பு வரும். பைர வனுக்கும் சிலிர்ப்பு வந்தது. محبر
விலக
அப்படியே முகம் குனிந்து மஞ்சமாய் நினைத்து மலர்விழியின் மார்புகள் மத்தி யிலே தலை சாய்த்தான்.
அவன் காதுக்குள் அவள் கேட்டாள். "போதும் அல்லவா? அவன் தன் கரத்தால் மலர்விழியின் இடையில் ஆராய்ச்சி நடத்திக்கொண்டு, கத்தை அவளின் நெஞ்சத்து மஞ்சத்தில் ருந்து நகர்த்தாமல் பதில் சொன்னான். "நான் இன்னும் உண்ணவே ஆரம்பிக்க GaGOGul"
"GIGirGoTP "பார்க்கத்தானே தொடங்கியிருக்கிறேன் இனித்தானே வாங்கத் தொடங்கவேண்டும்" "வாங்குவதா? யார் இங்கே விற்றுக்
செய்வதாக அர்த்தமாகுப் யும், வாசத்தையும் நேசிக் "ஆம், நேசிக்கிறே "GIGAĴOJI GOOST LDGUff956i7 பேசி வழங்குவதாக இயற்கையின் எழிலை வியக்குகிறோம் அல்ல "புரிகிறது. புரிகிற எழிலை ஏலத்தில் நினைக்கலாகுமா என் வந்தீர்கள்?
"கத்தி விழிக் காரின
LILg l" டியோசை மத் பதித்தான் இச் ஒலிகள் "போதும்.வர வர அதிகமாகிறது. போகவே "அதுதான் முடியா "gj6ኽI?” "ஏன் என்று கேட்க என்று பருகத்தா வீண் எ6 போக்காமல் என் நிலைை J.IIGöSII"
"என்ன உங்கள் நி3 "காத்திருந்து வேல் வீழ்ந்த புள்ளிமான் எ விட்டான் ஆயின் அவன்
SLL
[@no.j.মি.u b
கொண்டிருக்கிறார்களாம்?"
"காற்று வாங்குகிறோம் அல்லவா மலர்விழி?
"ஆம் வாங்குகிறோம்." "அதனால் பூமி காற்றை விற்பனை
念へ/t~^。 奖、 பாலமுனை வாஹிட் நியாயத்தின் கனம் எங்கு அதிகமோ அந்தப் பக்கத்திற்கு
கவிஞர் வைரமுத்துவின் படப் பாடல்கள் தனிக் கவிதைகள் இவற்றில் எது பிடிக்கும்?
சாதயாளினி-வவுனியா LULLʻjLJ/7LGibas6ir. LJav15/huÜLuj595ub ds/IUvapa7LDV7da எழுதப்படுவதால், நிர்ப்பந்தங்கள் இல்லாமல் அவர் எழுதும் நிதர்சனமான கவிதைகள் மிகவும் பிடிக்கும்.
d காதலிலே தோல்வியுற்றாள் கன்னி யொருத்தி, அவள் என் நண்பி அவளுக்கு DLAksaim Gum FGOGGT GTSÁGOT?
செல்வி சுலேர்சனா-கண்டி சோகப்பாடல்களை நீங்கள் கேட்பது சரி உங்கள் நண்பியைக் கேட்க வேண்டாம் என்று கூறுங்கள்.
நீங்கள் பிறந்தேயிருக்காவிட்டால்?
கா.உதயகுமாரி-அப்புத்தளை, இவ்வாறான கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக பதில் சொல்லும் அகில உலக புத்திசாலி இல்லாமல் வினாக்கள் பல விக்கி விக்கி அழுதிருக்கும்.
ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை மாற்றப்படும் என்று சொன்னார்களே?
கார்த்திக் பிரியை-மாத்தளை.
கேலியான குரலில்
GIFTIGöIGOTINIGT;
"ஜயய்யோ நீங்கள் பு "அதாவது விவேகழு "ஆம், ஆம் அதிெ
இப்போது மட்டும் LDILGL/Tü 676öTADII Q476ü4 முன்னே பின்னேயாகும் பரவாயில்லையே சமா சொன்னதை இந்த யுத்த கா வைத்திருக்கிறீரே!
d
இந்திய டுடே ச ஜனாதிபதியின் பேட்டி குறி
எஸ்.ஜெயக் கேள்விகள் தொடுக் சிண்டு முடியல்தனம் நிை புலிகளுக்கு அடியுங்கள் ஜனாதிபதியிடம் பொல் போலவும் கேள்விகளை தெ
காதலி திருமணத்திற் CJST?
Ο στίρ, நீர் அவசரப்பட்டுவிட திருமணத்திற்கு காதலி அ யிருக்கிறதோ
நம்நாட்டு நிலவர புலிகளுக்கு ஆதரவாக கூறப்படுகிறதே?
町.á。 முரசு' யாருக்கும் ச நடக்கும் சங்கதிகளை கூறு
தமிழ்நாட்டில் இன்ன IIII?
சேந தமிழக பத்திரிகைகள் உருவாக்கிவரும் ஹீரோ சு அவர்தான் குப்பர் ஸ்டார்
இந்தியா படையை
அடுத்த வருடம் படைன் affloaz L60L60III, (0.65 அடுத்த வருடமல்லவா)
 
 
 
 
 
 
 
 

ா? பூவின் வனப்பை
கிறோம் அல்லவா? வேடன் நிலைதான் என் நிலையும் D.” அதனால்தான் கேட்கிறேன், விடுபட்டு வாசத்தை விலை புள்ளிமான் ஓட விடுவேனோ நான் என்று?
எண்ணலாகுமா? இறுக்கப்பட்டாள். இடையில் ஆராய்ந்த
விழிகளால் வாங்கி IIIP"
அவன் கரம் வயிற்றை வருடி, தொப்புள் சுழி நெருடி வித்தை பல செய்ய, வெட்கம்
து. இயற்கை தன் வராமல், இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் விடுகிறது என்று என்று விருப்பம் வருவது உணர்ந்தாள். றுதானே கேட்க மேகம் வெளியேதான் மழைபொழியும் மோகம் உள்ளேயே மழை சொரியும் புதிய கயே-நீ புத்தியுள்ள கலை அறிவதிலே வேகம்தான். அதனால்
பாடாய் படுகிறது என் தேகம்தான். பூவுக்கு வண்டின் செயல் வலியல்ல என்றாலும் வலிய இவன் கரங்கள் செய்யும் விஷமத்தால் இன்ப வதைபடும் தேகம் பாவம்தான்
அவள் மனதுக்குள் ஓடியது எண்ணம். பைரவனோ கன்னம் வைத்து காத்திருந்த திருடன் அகப்பட்டதையெல்லாம் சுருட்டும் வேகம்போல, தளிர்மேனி மீதிருந்த அழகை யெல்லாம் அள்ளியெடுத்துக் கொண்டிருந் தான்.
வசப்பட்டது வீணை. சுரம் தந்து, தானும் சுரம் உணர்ந்து, காமன் தொடுக்கும் சரம் முன் பணிந்து கனிந்து கொண்டிருந்தது. மழை ஓசை மத்தியிலும் தூரத்தில் எழும் காலடி ஓசையை அவள் செவி வாங்கத் தவறவில்லை.
சட்டென்று விலகி, அவசரத்திலும் ஆடைகளை சரிசெய்தபடி துள்ளி ஓடினாள் வண்ணத் தேவதை
அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. காலடி ஓசை அருகே வந்த போதுதான்
"சரியாகச் சொன்னாய் விவேகமுள்ள
அவள் ஓடிய காரணம் புரிந்தது.
வந்தது வர்ணத் தேவதையை வயிற்றில் சுமந்து தந்தவள்.
மழையில் நனைந்தபடி திருடன் போல் முழித்துக் கொண்டிருந்தவனை விசித்திரமாய் பார்த்தபடி மகளைத் தேடிச் சென்றுகொண்டிருந்தாள்
9|LoLDIT,
தான் சுமந்த உயிரை தேடி வந்தவள். நான் அடைந்த உயிரை கவர்ந்துவிட்டாளே என்று நினைத்தான். "அவள் வந்து என்னோடு கூடும் போது உயிருக்கு வாழ்வு வந்தது போல் மகிழ்ந்திருந்தேன். பிரியும் போது உயிருக்கு சாவு வந்ததுபோல் ஆகிவிட் டேனே" என்று முணுமுணுத்தான்.
அவன் முணுமுணுப்பில் விசித்திரம் எதுவுமில்லை. காதலின் சிறப்பே அது தானே! அதனைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லிச் சென்றார்.
"வாழ்தல் உயிர்கன்னள் ஆயிழை சாதல அதற்கண்ணள் நீங்கு மிடத்து"
அதிகாரம்-3 குறள்-124.
Big Soul-101
தியிலே அவன்
T
மழையின் வரவு பண்டும் நான்." து!"
தே. இதோ தேன்
ன்று ஒரு நொடியும் மய மான் விழியால்
06ልU?”
எறிந்த வேடன்,
ழுந்து ஒடத்தான்
பெயர் முடன்"
இடமிருந்து வலம்
மன்னனின் மனைவி, உலகப் பேரழகி. 04. இதில் வீழ்ந்தோர்
குடியையும் கெடுப்பார்கள். வி மொழியாள் 06. வேகத்தை இப்படியும் அழைக்கலாம். 08. கிடைக்கும் போது சரியாகப்பயன்
படுத்த வேண்டும் 09. திருத்தப்பட வேண்டியது. 10. அகதிகள் அயல்நாடுகளில் கோருவது. 12. இதன்படியே எல்லாம் நடக்கும்
GTIGSTLIñi faUit. இதற்கு வேகம் தெரியாது.
திசாலியல்லவா? முள்ள வேடனர்! பன்ன சந்தேகம்?"
என்ன மாற்றவே றார்கள் கொஞ்சம் 13
தாமும் கெட்டு
மேலிருந்து கீழ்
01. இது ஜோசியத்துடன் தொடர்புடையது. 02. ராமகிருஷ்ண பரமகம்சரை இப்படியும்
(lј пајаја) тin. 03. படுக்கையில் வீழ்த்தி விடும். 04. பெறுமதி என்றும் சொல்லலாம். 06. இது கயிறாகும். 07. பக்தர்கள் இங்கே படையெடுத்துச்
G) FajalIIIIA GT. 11 பெண்ணை இப்படியும் வர்ணிப்பர்.
டைக்கும்படி
அவ்வளவுதான். தான காலத்தில் இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில் லத்திலும் நினைவில் வெட்டி ஒட்டி 27.05.1995க்கு முன்னர் எமக்குக்
அனுப்பிவையுங்கள் அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரி சிகையில் நமது குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-101 த்து உமது கருத்து
LDITir-LoirLITToucon. ப்பட்ட முறையில்
தினமுரசு வாரமலர் 醬. 1772 கொழும்பு.
யவே இருக்கிறது.
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு
": செய்யப்பட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் தபா 50/= பரிசளிக்கப்படும். டுத்திருக்கறார்கள் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-99ற்கான சரியான விடைகள்:
2 4. து அவசரப்படுவது ös 芭川 எம்-வாழைச்சேனை. a LITT I ULI (U) ::* d °g Gou
L gó) D ': *aum "ஏ வு " க |ணை
.ஜிப்ரி-பேருவளை fl u g OA) I ULI ': * க | ள | கு வி ழ
மய சூப்பர் ஸ்டார்
திருமதி. கே. பாலகிருஷ்ணன்,
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல 99இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
6. செல்வி. எம். சித்திராதேவி,
நீதன்-கொழும்பு- கொழும்பு ll. |Եn 99/9PաIT.
பரபரப்புக் கருதி 2. செல்வி. ஏ. அகல்யா 7 செல்வி என் றம்ஸியா,
LTLDGoofur raid நுவரெலியா புத்தளம்
3. கே. ரமேஷ், மட்டக்களப்பு 8. டிலோஜன் ஜெகநாதன்,
திருமதி, ஹைரியா என் சரீப், வவுனியா
அபயுமா? திருமலை. 9. எம். நிஸாம் தீன்,
நியா: க. எல். அப்துல் நவார். தலவாக்கலை
அனுப்பக்கூடும்
fö7607) GuIL1) 10. எஸ். ஜெயரதன், மொரட்டுவ
இவ் அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
ரூபா 50/- வழங்கப்படும்.
■江二27,1995

Page 19
வல்லாம் உயர் மேடாய்க் குவிந்திருக்க விந்த குற்றுயிராய்க் குமுறியழும் விலங்கும் கூக்குரலுடனெழும்பும்
tiáááGpá; Gaiylum துன்பக்கடலாடுகின்றேன்! வியென அகம்பாவமடைகின்ற ரா மதிகெட்டுப் போனதிங்கே தேபெருமையெல்லாம் சாய்ந்ததன்றோ? uppförp uz TanrıyaDLU DIT ADGids ir னந்துவிட உறுபொழுது விரைகிறது. ாக்கொய்துநற்சாந்துக் களிம்பெடுத்து ாடரண்டு கங்கைமைந்தன் பாலடைந்தார்
indus dipatahap dip ா றத்துவரும் பொற்காலம் விரைவாகும்
விடம் பாரைவிட்டகன்று விடும்
ஸ்எதிர்வரவைப்பார்த்திருப்போம் காட்சி தொடக்கம் -
- பொழுது புலரும் நேரம் - ஏனைய பெண்களும் கைகளில் மகேந்தி அம்புப் படுக்கையில் கிடக்கும்
கானவருகின்றனர்.
மகளே வா இறைவனருள் பானாக கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் சமுதாயம் என்றும் உன் மையைப் போற்றும் நீ ாகத்துக்குரிய பெண்ணாக என்றும்
கப்படுவாய்
பிதாமகரே! பாரத சமுதாயத்தின் மைக்கும் பெருமதிப்புக்கும் தாங்கள். தங்கள் மருமகளாக கரும் பேறு பெற்ற நான் பெரும் விாவியே தங்கள் உடலில் வளரணங்கள், எறிக்கப் போகும் வெய்யிலில் மேலும் வேதனை ா தடுக்க சந்தனக் களிம்பு டவதற்கு உத்தரவு தாருங்கள் குமுன் இவளைத் தங்களுக்கு முகம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
விமரின் பாதங்களைத் தொட்டு
s
வாழ்க மகளே இறைவன் பாவிப்பான் ஆமாம் இவள் பஞ்சாலி
ா இவன் சுபத்திரையின் மகன்
புவின் மனைவி உத்தரை
அறிமுகங்களுக்கு போர்க்களம் உதல்லவே! ஆமாம் உன் கணவன்
பண்புவையும் போர்க்களத்தில் தான் முதலில் காணும் வாய்ப்புக் டது போர் முடியும்போது யார்
டருடன் இருக்கப்போகிறார்களோ ாது உனது கணவனின் வீரத்தை உடல் அனுபவித்துள்ளது. ான் நீடுழி வாழ வேண்டும். வளைக் கண்டதும் எனது இளமைப் என் நினைவுக்கு வந்தது உன்னை முதன் முதலாகக் ாறென் உன் மாமா அர்ச்சுனனின் கள் உன்னை வாழ்த்துவதற்கு =soen Duff og ply unuDøb, உபோட்டு விட்டன. அர்ச்சுனன் ஒவ்வொரு கணையும், அவன் ாக இருந்தபோது ஓடோடி என் மடியில் குதித்து ஏறி பாடியதைத்தான் நினைவூட்டி அந்த அம்புகளுக்கு என்னால்
பொழிய முடியாமல் போய் பட்டது. இந்தப் பாணங்கள் ாத்தும் என்னுடைய வாழ்வின்
யயே பிரதி பலிக்கின்றன.
யும் ஏனைய பெண்களும்
வளிம்பினை பீஷ்மரின் உடம்பில் களைச் சொரிந்து சோற்றையும் ா திரெளபதி பாதங்களைத் தொட்டு --
uLs ாத்தின் குலக்கொடியென வளர் ாரெழுந்து அகல்விளக்கேந்தியே sigui dessä uGiamas disk ாண்டத்தவர் அடிதொழுதிறைஞ்சினர் ாடத்திருந்த இயற்கைத் தாயவள்
பெறப்பொழுதினை நினைந்துமோர் | aligis இமனு s
டைனே பொழுது பார்த்திருந்தனன்
-*.".
விட் திரும்புகையில் அங்கே
தென்படுகின்றான்
துரியோதனனா. எப்படி
2 ா - பிதாமகரை வீழ்த்தினால் த்தை வென்றுவிடலாமென
எண்ணிவிட்டானா மட்டுமே அஸ்தினா ன் தான் அஸ்தினாபுரி. ܐ0thܠܒܵܒܵ15ܲ ܠܐ ܬܐܬܐ ܘܩܡܬܐ.
பாபுரத்தின் துரதிஷ்டமே
2, 1995
திரெளபதி சென்றுவிடுகிறாள். துரியோதனன்
பீஷ்மரின் அம்புப்படுக்கை அருகில் சென்று
தன் கையொலி எழுப்புகிறான். காவலன்
ஒருவன் அங்கே வருகிறான்.
துரி பிதாமகரின் அம்புப் படுக்கையைச் சுற்றிவளைத்து ஒரு கிடங்கு வெட்டி வையுங்கள். வனவிலங்குகள் எதுவும் அப்பக்கம் வந்துவிடாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
3TLS IDIppt - குருச்சேத்திரம் - பாசறையில் கர்ணன், துச்சாதனன் மற்றும் சகுனி இருக்கின்றனர். கர்ன: துரியோதனன் இதுவரை இங்கு
வந்திருக்க வேண்டுமே மாமா! சகுனி அங்கத்துக் கதிபதியே கங்கையின் மைந்தர் தனது இறுதிக் கோரிக்கையாக "துரியோதனா எனது கடைசி காலம் நெருங்கிவிட்டது பாண்டவர்களுக்கு பாதி இராச்சியத்தைக் கொடுக்க மறந்துவிடாதே" என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பார். கர்ண அப்பேர்ப்பட்ட மாமனிதரைப்பற்றி இழிவாகப் பேசுவது நல்லதாகப் LIL6G60)...! சகுனி:உன்னைப் போன்றதொரு மாவீரனை போர்க்களம் போக விடாமல் தடுத்தமை அவருடைய வீரத்தனமாகலாம். ஆனால் அவர் துரியோதனன்பால் கொண்டுள்ள பற்றுறுதியும் சந்தேகத்துக் கிடமானதே எமது படையின் தளபதியான அவர் யுதிஷ்டிரரின் வெற்றியையே விரும்பு கிறார். அத்துடன் அர்ச்சுனனே இணை யற்ற வீரன் என்பதையும் பிரசித்தப் படுத்தத் தவறுவதில்லை.
துரியோதனன் பிரவேசிக்கிறான். துரி மாமா கூறுவதில் உண்மையிருக்கிறது
நண்பனே!
துச்சா ವಿಠ್ಠ॰ அவர் இன்னும்
உயிருடன் ருக்கும்போது வேறு ஒருவரை படைத் தளபதியாக்க முடியாதே
துரி: துரோணாச்சாரியாரும் பாண்டவர் களைக் கொல்வதற்கு தயக்கம் காட்டுவார் என்றே நான் சந்தேகப்படு கின்றேன். ஆகவே, யுதிஷ்டிரனை உயிருடன் பிடித்துத் தாருங்கள் என்றால் அதற்குக் கட்டாயம் சம்மதிப்பார். யுதிஷ்டிரர் கைதானால் அவர் நமது அடிமையாகிவிடுவார் யுத்தமும் நின்றுவிடும்! சகுனி நல்ல யோசனை மருமகனே! கர்ண உண்மையில் இதுவே சிறந்த
முடிவாகும்
- காட்சி மாற்றம் - துரோணாச்சாரியாரின் பாசறை - அவருடன் கிருபாச்சாரியாரும் அஸ்வத் தாமனும் உரையாடுகின்றனர். துரோகவுரவப்படைக்குத் தலைமை தாங்கும் பொறுப்பு தங்களுக்கு கிட்டாதமைக்காக கிருபாச்சாரியார் அவர்களே! தங்களைப் பாராட்டுகிறேன்! அஸ்வ: அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள்? பாண்டவர்கள் எமது எதிரிகளல்ல என்பதனை ஒப்புக்கொள்கிறேன். அவர்கள் அனைவரும் என் உடன் மாணவர்கள் - நண்பர்களும் கூட. இருப்பினும் துரியோதனன் அணி சேர்ந்து அவர்களுக்கெதிராகப் போரிடத் துணிந்த பின் ஏன் இத்தகைய வார்த்தைகள். கிருபா அதுதான் மருமகனே எமது சிக்கலான பிரச்சனை உண்மையான எதிரிகளை எதிர்த்துப் போராடலாம் ஆனால் உண்மையான அன்புடன் நேசிப்பவர்களுடன் மோதுவதென்பது மிகவும் சங்கடமான சமாச்சாரம்தான்! அஸ்வ: அப்போ எதற்காகப் போரிட
வேண்டும் மாமா? துரோ: இதற்கான காரணத்தை துரியோதனன் மட்டும்தான் அறிவான். அவனுடைய சேவைக்காக நாம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள்; அவனைப் பாதுகாப்பதே எமது கடமை யாகிவிட்டது. ஆகவே தீர்மானம் எடுப்பது எமது நிலைப்பாடல்ல; உண்மையில் அவனுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு எதுவும் உனக்குக் கிடையாது மகனே!
அஸ்வ: துரியே கட்டுப் பட ே என்றபோதிலும் அவனுக்குத் (UDISUII956/60IITE லும் தோற்றாலு அணியில்தான் 560GTi, Gant வீரனான நா dhLGOLDILITë gji)
இவ்வேளை துரி
துரி:எவ்வாறுள்ளாய் குருதேவா வண. இந்தப் பாச பதட்டநிலை.? துரோ: என் மகன் எனக்குமிடையில் பேதங்கள் அதுசரி, இந்த 96.1 FULDITS GID துரி: குருதேவரே!
விபத்து எனக்கு யைத் தோற்றுவி தொருவிலை ெ வெற்றி பெற யுத்தத்தில் வெகு வெறுங்கையுடன் LIIIGIL6/36 flai வெற்றிக்கோட்டை யுதிஷ்டிரரை என்னிடம் ஒப் அதுவே போது நிறுத்திவிடுவேன்
துரோ: யுதிஷ்டிரரின் ஆபத்து ஏற்படு கருதுகிறேன்! துரி நிச்சயமாக எ வாக்களிக்கிறேன் துரோ:பாண்டவர்கள்
G5IIGSILL air அவர்களுக்குக் என நம்புகிறேன் இந்த யோசனை தோன்றியிருக்கு மைந்தர் அம்பு வேண்டிஏற்பட் உன்னுடைய மகிழ்ச்சியிலாழ்த் யுதிஷ்டிரரைக் ை ஒப்படைக்கிறேன் துரியோதனன் வணங்கி
- JJ, ITL 'LÁ திஷ்டத்துய்மன் பாச இருந்தவரை காவலன் காவலன் வாழ்க இ
தகவலுடன் வந்திருக்கிறான். திஷ்ட வரச்சொல் என்ன விஷயம்? ஒற்றன் ஆச்சாரியா யுதிஷ்டிர மாமன் திட்டமிட்டுள்ளா திஷ்ட ஆச்சாரியா விட்டார்? எங்களு தென்பது அவ யுதிஷ்டிர மாமன் செல்லக்கூடிய நினைப்பா அவ
- JITL பாண்டவர் பாசறை GJ GODGATULI LI TGÖTL Gali கிருஷ்ணரும் காணப் கிருஷ்: திஷ்டத்துய் சினத்துக்கிடம் , முக்கியத்துவம் ஆச்சாரியாரைப் அறிவான் பீம பிதாமகர் தன்ன வழிமுறைகளை D 600ligigfaill Lin ரின் தந்திரோட drovШLDavovi biti வேண்டும். இ
96006061T606 காப்பதற்கான ஏ கள் துரியோதன யாரை மடக்கியி மட்டும் அவர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тгт
தனனுக்கு நான் வண் டிய தல லை இன்றுள்ள நிலையில்
ரோகமிழைக்கவும்
ருக்கிறேன். வென்றா ம் நான் அவனுடைய நிற்பேன்! பாண்டவர் வதனாலும் போர் அதனை எனது BLU GÖT!
யோதனன் அங்கு
சகோதரனே! வணக்கம் கம் குலகுருவே! என்ன றையில் இவ்வளவு
அஸ்வத்தாமனுக்கும் சில அபிப்பிராய அவ்வளவுதான். வேளையில் எதற்காக வேண்டும்? பிதாமகருக்கு நேர்ந்த ப் பெரும் பிரச்சனை துவிட்டது. இத்தகைய காடுத்துத்தான் நான் வேண்டுமா? இந்த தூரம் வந்துவிட்ட நான் திரும்ப முடியாது. கல்லறை மீது நான் கட்ட விரும்பவில்லை. உயிருடன் பிடித்து படைத்தீர்களானால், ம் எனக்கு போரை
I
உயிருக்கு ஏதாவது |த்த மாட்டாய் எனக்
துவும் நேராது என T
ளை அவ்வாறு வெற்றி பாதி இராச்சியத்தை கொடுத்து விடுவாய் அன்பு துரியோதனா! நேற்று உன்னிடம் DIT GOTTIG) SAÉNGO), LÝ76őT ப்படுக்கையில் கிடக்க ருக்காதே இருப்பினும் ந்த முடிவு என்னை தியிருக்கிறது. நாளையே கது செய்து உன்னிடம் 河川 விட்டு வெளியேறுகிறான்.
மாற்றம் - றை - படுக்கையில்
எழுப்புகிறான். ளவரசே முக்கியமான ஒற் றன் ஒருவன்
(ஒற்றன் வந்ததும்)
துரோணர் நாளை னரைக் கைதுசெய்யத்
இளவரசே!
என்ன நினைத்து நக்கு போரிடத் தெரியா ருடைய எண்ணமா? னர், எவரும் ஒட்டிச் கதி அற்ற பசு என்ற ருக்கு.?
மாற்றம் - - யுதிஷ்டிரர் தவிர்ந்த அணித்தலைவர்களுடன் படுகிறார். மா யுத்தகாலத்தில் தராமல் சிந்தனைக்கே அளிக்கப்படவேண்டும் பற்றி பார்த்தன் றும் தெரிந்திருப்பான் ன வீழ்த்துவதற்கான யாவது குறிப்பால் ர், ஆனால், துரோண ாயங்களை அறிவது ம்தான் அறிய முயல தேவேளை பெரிய (யுதிஷ்டிரரை) பாது ற்பாடுகளைச் செய்யுங் என் தக்கபடி ஆச்சாரி ருக்கிறான். யுதிஷ்டிரர் ளிடம் அகப்பட்டால்
போர் முடிந்துவிடும். ஆனால் நீங்களனைவரும் யுத்தக்கைதிகளாகி விடுவீர்கள் - அடிமைகளாக்கப்பட்டு விடுவீர்கள் அடிமையானபின் அர சுரிமை கோர முடியாது. ஆகவே, யுதிஷ்டிரரைப் பாதுகாப்பதே நம் அனைவரின் தலையாய கடமை
துருப வாசுதேவர் கூறுவதே சரியானது
தீம்டு
அர்ச் குருதேவரை முறியடிப்பது கடினம்தான் இருப்பினும் அவரிடம் பயின்றவர்கள் பலர் இங்குள்ளனர் அது தவிர சத்தியகு, மத்சயநாட்டரசர் போன்றாரும் எம் அணியில் இருக் கின்றனர். முத்தண்ணா அவர்கள் உதவி களற்று அலைந்து திரியும் பசுவல்ல என்று எமது படைத்தளபதி கூறியதில் உண்மை இல்லாமலில்லை! அவரை போர்க்களத்திலிருந்து எவரும் சுலப LDIT44, 9 L 5.54; 64, Italii () (BLIT 4. முடியாது!
- காட்சி மாற்றம் - போர்க்களக் காட்சிகள் - நெருப்பு மற்றும் புகை மண்டலங்களைக் கிளப்பும் கணைகளை துரோணாச்சாரியார் ஏவுகிறார். புதிஷ்: என்னைச் சுற்றியவண்ணம் ஏன் எல்லோரும் நிற்கிறீர்கள்? ஆச்சாரியாரின்
ன்னேற்றத்தைத் தடுக்கப்பாருங்கள் ல்லையானால் போர் இன்றுடன் டிவடைந்துவிடக்கூடும்! சகாதே கவலை வேண்டாம் முத்தண்ணா? யுதிஷ் எவ்வாறு கவலையற்றிருக்க முடியும் தம்பி எம்முடனிணைந்து போரிடும் அனைவரும் எம் உடலுக்குச் சமமானவர் களல்லவா? எமது உரிமைகளுக்காக
நாம் போராடுகிறோம். அவர்கள் எமக்காகப் போர்முனை புகுந்தவர்கள் ஆச்சாரியாரை எதிர்கொள்ள உங்களால் முடியாவிட்டால், இதோ நானே போகிறேன்! பீமன் அர்ச்சுனனைப் பார்க்கிறான். யுதிஷ் பீமா ஏன் அர்ச்சுனனைப்
பார்க்கிறாய்? அர்ச்:தங்கள் அருகிலேயே நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பது படைத்தளபதியின் கட்டளை அண்ணா! யுதிஷ்: அன்புத் தம்பி பீமா உன் அண்ண னின் சொல்லுக்குக் கட்டுப்பட LDILLITLIIT...? GIT60f D GFITUGS).
கொள்ளாமல் எதையோ மறைக்கப் பார்க்கிறீர்கள். பீமன் பதிலிறுக்குமுன் துரோணரின்
கணைகளுக்கு பெருவாரியான பாண்டவர்படை வீரர்கள் பலியாகின்றனர். கர்ணனும் அர்ச்சுனனும் மோதுகின்றனர். கர்ணன் காயமடைகிறான். துரியோதனனும் பீமனும்: திஷ்டத்துய்மனும் துரோணரும் சகுனியும் சகாதேவனும் மத்சய மன்னனுடன் மருமகன் நகுலனும் பொருதுகின்றனர். யுதிஷ்டிரரும் துரோணரும் நேரடியாகப்பொருத நேரிடும் போது அர்ச்சுனன் இடைபுகுந்து துரோணரை செயலிழக்க வைக்கிறான். இதேவேளை சூரியன் மறைகிறான் - போர் முடிவதற்கான சங்கொலி முழங்குகிறது.
- காட்சி மாற்றம் - சொர்க்கலோகத்தில் சந்தனு மன்னன் தேவகன்னி மகாராஜா இது தேவலோகம் மனக்கிலேசப்பட்டு, தேவேந்திரனுக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தலாகாது. சந்த மகிழ்ச்சியைப் போன்று துன்பமும் ஒருவகை உணர்வுதான் துன்பத்தை எவரும் விரும்புவதில்லை! ஆனால் துயரம் வந்தனையும் போது. தேகன் தாங்கள் இப்போது மனிதரல்ல. ஒரு ஆத்மா தாங்கள் உலகில் விட்டு வந்தவற்றைப் பற்றி இங்கு சிந்திக்க GUITOSITSJ, சந்த இல்லை தேவி இன்னும் நான் என்னவர்களுடன் வாழ்ந்து கொண் டிருக்கிறேன். அதோ என்னுடைய ஒரு பாகம் அம்புப்படுக்கையில் கிடக்கிறது. எனது மூதாதையர் சீரும் சிறப்பும்பெற்ற அஸ்தினாபுரத்தை விரும் பினர்; ஆனால் அதனைச் சீர்குலைத்த பாவி நானே! அதோ கிடக்கும் அஸ்தினா புரத்தின் பிரதிநிதியின் உடலை துளைத்துக் கொண்டிருக்கும் கணைகள் பாரத சமுதாயத்துக்கே ஏற்பட்ட கொடுமை குருசேத்திரப் போர்முனை
யின் குரூரத்தோற்றத்தினை ஏற்படுத்திய குற்றவாளி நானே அஸ்தினாபுரத்தில் நடந்தேறிய அனைத்து அசம்பாவிதங் களுக்கும் நானே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என் மகன் தேவவிரதனைப் போய்ப் பார்த்து அவனுடைய துன்பங் களுக்கு ஆறுதல் கூற நினைக்கிறேன். னால் அதற்கான தைரியம் என்னிடம் Gala Gul Éî6öIGOTGOOIf I LIITIL Gö இலட்சியம் தவறாது இறுதி நாள் வரையும் குலப்பெருமையுடன் குன்றாதிலங்கியோன் நிலத்திடைவிழா நெடுதுயிலிறுதி முன் அழைத்துடனேகிட அணுகினன் சந்தனு
சந்த அதிபராக்கிரமசாலியான என் அன்பு மகனே! எனது வாழ்த்துக்களை gjbUTuna,,.I பீஷ்ம யார். அப்பாவா. தங்களை எழுந்து நின்று கைகூப்பி வரவேற்க முடியாத நிலையிலிருக்கிறேனே தந்தையே இந்தச் செயலைப் புரிந்தவன் தங்களின் வழித்தோன்றல்தான் இந்த நிலையினை அவன்மூலம் நான் பெற் றமை எத்தகைய களிப்பினைத் தருகிறது தெரியுமா தந்தையே! அவனுடைய தையான தாங்களும் அவனுக்காகப் பருமைப்பட வேண்டும் சந்த மகனே! உன்னால் தானடா நான் பெருமைப்பட வேண்டும். நான்தான் பெரும் தவறு செய்துவிட்டேன். நமது மாண்புமிகு நாடான அஸ்தினாபுரத்தை விட சத்தியவதியின் காதலைப் பெரிதாக நினைத்துவிட்டேன். அதன் விளைவாக உதித்தவனே திருதராட்டிரன் - அவ னுடைய வாரிசு துரியோதனன் சுய நலத்தால் நாட்டைக் கெடுத்த என்னை என் தாய் நாடே மன்னிப்பாயா? பீஷ்ம நடந்தவை நடந்து முடிந்தவை. அவை வரலாறாகிவிட்டன. தவறு
தங்களுடையதல்ல. தவறிழைத்தவன்
நானே நாட்டின் நலனைக் க்ருதாமல் தந்தைப் பாசத்துக்கு தன்னலத்துடன் ன்னுரிமை கொடுத்தமையினால்தான் : போர் முண்டுள்ளது. எனது தவறினால்தான் எண்ணற்றோர் மாண்ட னர். இரத்தாறு பெருக்கெடுத்துள் ளது. பேரழிவைத் தடுக்க பெருமுயற்சி எடுத்தேன். முடியாமற் போனமைக்காக தங்களதும் மூதாதையரினதும் மன்னிப் பைக் கோருகிறேன். சந்தமகனே! இந்த பாரததேசத்தின் பெயரை
உன்பெயரால் "பீஷ்மதேசம்" என்று எதிர்காலம் அழைக்க வேண்டும் என் பதே எனது ஆசை
பீஷ்ம இல்லை தந்தையே மாமன்னர்
பரதரின் வம்சாவளிப் பெயர்தான் ந்நாட்டுக்கு என்றும் பொருந்தும் ந்நாட்டை குருச்சேத்திரப் போர்
முனைவரை ဂြိုါ; சென்ற இந்த அபாக்கியவானின் பெயர் பொருந்தவே
பொருந்தாது. நான்விட்ட றுகளுக் கான பிராயச்சித்தம்தான் இதோ அம்புப்படுக்கை
சந்த இல்லை மகனே! நீ குற்றமற்றவன்
மூதாதையர்களான பரதமாமன்னரும் ஏனையோரும் உன்னால் பெருமை அடைகின்றனர் மகனே! இந்த முள்ளுப் படுக்கையில் நீதுன்பப்பட்டது போதும் என்னுடன் வந்துவிடு சொர்க்கவாயில் உனக்காகத் திறந்திருக்கிறது
பீஷ்ம சொர்க்கமானாலும் நான் இன்று அதனை ஏற்கமுடியாத நிலையிலுள் ளேன். தங்கள் கட்டளையினை மீறி யமைக்கு என்னை மன்னியுங்கள்! நான் பாரதவம்சத்தின் தலைமகன் எனக்கு முன்னே சொர்க்கம் சேர வேண்டிய வர்களை வழி அனுப்பி விட்டுத்தான் நான் புறப்படவேண்டும். அதுமட்டு மல்ல தந்தையே அஸ்தினாபுரத்தை பாதுகாப்பான கரங்களில் ஒப்படைக் காமல் என் ஆத்மா என்னை விட்டுப் பிரியாது என்று தங்களுக்கு அளித்த வாக்கைக் காப்பாற்றவேண்டாமா? அதற் காகத்தானே. நான் விரும்பினாலொழிய எனது ஆத்மா என்னை விட்டுப் பிரியாது என்ற வரத்தினை தாங்கள் எனக்கு அளித்தீர்கள். ஆகவே, இப்பொழுது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் தந்தையே!
சந்தனு மறைகிறார் - அப்போது பீஷ்மரிடம்
துரோனர் வருகிறார்.
துரோஒ கங்கையின் மைந்தரே! தங்களுக்கு ஒரேயொரு வார்த்தையினைத்தான் கூறலாம்! தங்களுக்கு மோட்சம் அருளப்பெற வேண்டும் என் போன் றோருக்கு அது கிடைக்காது. அத்தகுதி எனக்கு ல்லை! தன்னலமற்ற தியாகங்களைப் புரிந்த தாங்கள் உண்மை யில் ஒரு கர்மயோகி பெருமைக் குரியவரே தங்களுக்கு முன் நான் போய்விடுவேன். ஆகவே எனது வணக்கத்தைத் தாங்கள் ஏற்றருளக் கோருகிறேன்!
பீஷ்மரை செல்கிறார்.
öTGSIGI LITLG) தன்னலம் துறந்த தனிப்பெரும் தவமுனி இந்நிலம் தன்னில் இவன் போலெவருமே என்றுமே எங்குமே எவரிருந்தனரோ? பின்னருலகிலும் பீடுமன் போலொரு முன்னிலை வகுத்து முறைவழி கூறிட அன்னவரெவருமே அவதரிப்பாரோ
வணங்கிவிட்டு துரோணர்
(தொடர்ந்து வரும்)

Page 20
நேசிப்பும் பூரிப்
முரசு பில்வங்கள் தோறும் நானும்
குடும்ப உறுப்பினராக செர்ந்துவிட்டதல்
வாசித்துவிட்டு மீண்டும் புரட்டிப்பா
ரா விதழ்கள் வாசக நெஞ்சங்களால் சொரித்து வைக்கப்படுகின்றன.
- துறு முகளோடு "I am | || || ALIRAP
3. EASTRECOLOMO
IRANITAT INITI
NGAN MILITA LLUITLASIFIKA பாக வாழ்வில் மர்
ாதுதான் மாந்த MOTIVIT lIMITIITLILIN
na திரவாதத்துடன் வா பக்கப்பட்ட கம்பனியாக வருடாக இங்கையில் இயங்கியரும் #
INLINEAR
| || CETHA') Ai asmus,
இருக்கவேண்டிய ஒரே ஒரு | || LINIILIUL LUDWILLIT
சக்கரத்தி
P
மீசைக்கார் க்கு பலமான உபசரிப்பு அ பணக்கார வி நில் செல்லப்பிராணிகளாக இருப் அதிஷ்டம் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டா silfelIá furs}ln',
| im
PKM J.D.G.A.N.
ரோமி அரோ | G. Ang A கொழுப்புறுவரெலியா
Hypn 2D urgh gadawyreig, Gwynnol சேனை தி கொட்டாரு சேனை இயந்தில் சந்திக்கம்
தொேைபசி என் of
이
, , துவரெலியா
EE, IE வெளிநாட்டு தொை பேசி GENERGIA கொழுப்பு:ாரேஞ்சில்
| Alfalfino | LIPT= " !!! LIL. இலங்கை TAKAN Luf Koli TRI
சார்ாவில் புகுந்து ானம் பெறாவி டிாருள் என்றழைக்கப்
. ts 1 1 NOU AU uniwylliam
கோமெட் அணி
ni Ann A MAIT
ாள் திருநாள் ரிக்கெட் விாள்
ாவில் மோ MIT NAN KAN பாந்த யொ
TN Ti ay gin is not in Torrain
பாகிஸ்தான் அண்ணா
அாருதீன் தற்போதைய
காப் பயிா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kal गाणी تیرهایی
* 轟 リ? புன்னகை சிந்தும் பெண்ணுக்கு ՀՀՀ 臀 GALLINOIS. Grup
』
స్ప్రి 2麦(
V. @ Gertugisi
اقع
ந்ேதிய தீவு AMAMAGAL AFGANGGE SIGNINGUNITA
Niisiinä ai SIG ಸ್ನ್ಯ கொட் வோல்ஸ் வேகப்பந்து
| Glis TRIT.
தால் இந்த A. நாகெட் வீரர்களுக்கு
Hi! I'llTH|H|TIn இப்போதெல்வர் ரசிகைகள்
எள்ளிக்கை உயர்ந்து வருகிறது. ITA வேகப் பந்து வீச்சாளர் வோல்வ் |
குறிதவறாமல் விக்கெட்டுக்கள் விழ்த்திவிட்டு திரும்பியபோது ரசிள்ை ஒருவரின் பிடியில் சிக்கிவிட்டார் டுக்கிப்பிடி பொறாமையோடு கவனிக்கிறார்கள் சக வீரர்கள்
மேற்கிந்திய தீவு அன்ரி வீரர்கள் அடிக்கடி அழகிகளோடு கிசுகிரீக்கப்படுவது வழக்கமாகிவிட்டது கிரீ கிக்களில் அப்படியொன்றும் பெரிய பொய் பில்ஸ்ப்போல் தெரிகிறது ஸ்வாடிகள்
Bri Guinergi Eoeunergupi குண்டுவெடிப்புக்கள் குண்டு வீச்சுக்கள் வாழ்க்கையின் போக்கையும் பிருப்பையும் ஒரு நொடியில் தலைகீழாக மாற்றிவிடுகின்றன.
எல்லாம் போன்பின் இருப்பதையாவது காக்கப் போராடும் சமயாசிதமும் பில்லாமல் போகவில்லை தப்பிப்பிழைத்தது ஒரு கார் என்றாலும் மிஞ்சியது லாபம்தானே திகைந்து நின்று அதளையும் பிழப்பது என்ன நியாயம்
மயோசித காட்சிதான் படத்தில்
ாமும் வை வரும் ர்கள் இந்திய
at their isht i
Kini sing