கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1995.06.04

Page 1
Registered as a News Paper in Sri
 

பக்கம்2
gin-10.1995 "SISO
ᎤᎨᏓᎪᏞ ᎢᎪᎷ Ꮮ, WᎬᎬᏫᎠᎩ , ᎠᏆ - 104 .
jajili.

Page 2
சிறந்த ஆயுதம்
அன்புள்ள கிகளு R
னயடுத்
கு மிளகு விற்பது போலவும் திலே இலவசமாகக் கொஞ்சம் தமிழ் பேகம் மக்களுக்கும்
இாடுக்க நினைப்பது போலவும்
| flór) sig;(351 95 of Tib
பெற்றார்களுக்குப் பிள்ளைகள் மட்டில் வேண்டிய கடமைகள் இருப்பதுபோல பிளன் பெற்றார்கள் மட்டில் நடந்துகொள்ளவேண்டிய வ உள்ளன. இது வேதாகமத்தில் மிக அழகாகக் கூ சற்றுச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்
பிள்ளைகளே! ஆண்டவருக்குள் பெற்றாருக்குச் தந்தையைப் போற்று என்பதே வாக்குறுதியே அப்பொழுது மண்ணுலகில் நீநலம் பெறுவாய் நீ (எபே 1:3)
எனவே அடிப்படையாக பிள்ளைகள் நல் உறுதியாக தம் பெற்றாருக்குக் கீழ்ப் படிந்து நட்ச்
நீதி வாக்குகளில் சொல்லப்ப்ட்டிருக்கும் ஓர் வளர நன்கு மனத்தில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டு ஞானத்தைக் கொடுக்கும் தன் இஷ்டத்து விடப்பட்ட உண்டுபண்ணுகிறான். உலகில் உள்ள பிள்ளைகள் இது எனவேதான் மோசேக்கு வழங்கப்பட்ட பத்துக் பிதாவையும் சந்தித்திருப்பாயாக" என்றுக றப்பட்டது. ந்த மேலான பண்பு யேசு கிறிஸ்துவிடம் U600 எனவே பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக் நியாயம் உங்களுக்குநன்மை உண்டாவதற்கும் பூமியி உங்கள் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுங்க
பரிசுக்குரிய கவிதை குருதட்சணை
புகை வந்து என்ன பயன்
கைகக்கும் in சிறுமிந்த துப்
வியினில் உள்ள காலம்வரை
H வாரம் தோறும் வாசமலராய் மணம்
பல சிறப்பம்சங்களால் சிறியோர் முதல், பெரியோர் வரை அனைவானது உள்ளங்களையும் தொட்டு விட்டாய்
செந்தேன் மொழியில் வண்ண வடிவமைத்து எத்திக்கும் வழங்கிவிடும் வாஞ்சை மிகுந்த முரசே!
இனிமை
தேவைய
துப்பாக்கிகள் சொல்லும் செயலும் வாய் திறக்க மக்களை(க்)
சமாதானம் கொல்லும் கருவிகள் ஊனமாகி.இன்னும் ELDSTÄIE
திய வெ
GIGIGIT LILIGDI எஸ் எல். ஆரும்
எம் சிக்ஸ்டீனும் பி ஜி திரியும் கிரேனை
மி செல்சும் கலிபரும் பாடு மச்சான் சூடு நீ எனக்கு பாட்ட பின்னே ஓடு கோட்டைமு
Ti). Lovi-5Aaltäessoa).
நோக்கமென் பாதுகாப்புக்காபுருவெடுத்துபகை போர்முனையில் உலகழித்து ப குலைக்கும் கைச்சுழல் துப்பா செயல் திறனை ஆக்கியவர் நோ
ANTIGA
து பரிதாபம்
வாழ்ந்து மடிந்தவர்க்கே குழி பறிக்கும் மண்வெட் வாழ்வைச் சிதைப்பதற்ே சிறுமிந்த துப்பாக்கி,
சிவசுப்பிரமணியம் பு
துப்பாக்கிகளில் சாத்தானும் நீதாே தூது அனுப்பினால் சீறிப்புகை கக்கி | சேதங்களை சீரான வாழ்வுதனை
யார் தடுப்பது.? சிதைத்தது போதாதோ? ஷஹிர்ஷாதாஸிம்-தர்கா நகர் சமாதானம் சரிவதற்கு
சாத்தானும் நீதானோ?
asciséis. El பங்கு! தர்வு ஓசோன் ہے۔ LIGOLLINGBOGOT அழிவு ஒட்டை . ܐ ܢܝ இடுதலில் வெண்புறாவை அழித்து ஆயுதங்களுக்கும் செம்புறாவாக்கியது அளப்பெரிய துப்பாக்கி LIIBJ GBEMI வெண்புகை கக்கி
ரேனுகா நியாய்தீன்-ஏறாவூர்-0 அருண்சிவா-திருக்கே
பரப்பும் முரசே!
"பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை போடு அச
GTIGSTLINTITAGONI"
ஆனால் பக்க சார்பற்று கடமை
புரியும் உன்னை என்றும் வாசகர்களாகிய
நாம் மறேவாம்.
சிறீரவி-இரத்தினபுரி
நீ வாரா வாரம் அள்ளி வழங்கும்
Lion III Torá, Liano oro. விறு
தித்திக்கும் தீன் சுவைப் படைப்புகளை
நீ சுமந்து வரும் எல்லா அம்சங்களும்
ஏ.எல் அமீர் ஹுஸைன்-கல்முனை-32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|றப் பட் களுக்கும் முறைகள்
பட்டுள்ளது. கீழ்க்காணும் வசனத்தை
ழ்ப்படிந்திருங்கள் இதுவே முறைதாய் கூடிய கட்டளைகளுள் முதலாவது வாழ்வாய்' என்பது அவ்வாக்குறுதி
ாக நீடுழி வாழவேண்டும் என்றால்
வேண்டும் ண்மையையும் பிள்ளைகள் ஞானத்தில் ஆம், "பிரம்பும் கடிந்துகொள்ளுதலும் பிள்ளையோ தன் தாய்க்கு வெட்கத்தை Iல்லாருக்குமான பொதுவான உண்மை ட்டளைகளிலும் ஒன்றாக "மாதாவையும் பிதாவுக்கும்மாதாவுக்கும் கீழ்ப்ப்டிகின்ற 3.
கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் இது உங்கள் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும் இது வேதாகமம் Desigold.
சிந்தனைக்குச் சில மொழிகள்
மனிதர்களில் பெரும்பாலானோர் நாவின் மூலமாகவே நரகத்தில் 8. குப்புற வீழ்த்தப்படுகிறார்கள் சில சமயம் மனிதன் ஒரு வார்த்தையைப் பேசுகிறான் அதனை அவன் சாதரணமானதென்றே நினைக்கிறான். எனினும் இறைவனின் சாபத்துக்குரிய அந்த வர்த்தையின் காரணமாக அம்மனிதன் நரகத்தில் தள்ளப்படுகிறான்.
(நபிமொழி)
ஒரு மனிதனின் குணப்பண்புகள் வெளித்தோற்றத்தில் தவனவாசியைப்போன்று இருக்கும் ஆயினும் இறைவனிடத்தில் அவன் நரகவாசியாக இருப்பான் இன்னொரு மனிதனின் வெளித்தோற்றம் நரகவாசியைப் போன்று இருக்கும் எனினும் அவன் இறைவனிடத்தில் சுவர்க்கவாசி ஆவான்
(அல் ஹதீஸ்) நபித்தோழர்கள் இஸ்லாமிய சட்டமேதைகளான இமாம்கள் இயம்பிய இனிய கருத்துக்களை மறுக்காதிகள் ஏனெனில் முன்னேர்களை மறுப்பது தனது பெற்றேர்களை மறுப்பதற்கு ஒப்பாகும் ஏனெனில் பாரம்பரிய இஸ்லாமிய வழிமுறைகளை மாற்றியமைக்கமுற்பட்ட பலர் அழிவையும்இழிவையும் தேடிக்கொண்டமை வரலாற்று உண்மையாகும்
(மாதி ஹல் ஹாதா)
இறை நெருக்கும் பெற்ற ஆத்மீக ஞானிகளின் சிறப்புகளை மிருப்பண்புள்ள காமவெறியர்களால் உணர முடியாது இறைவனின் அன்பினால் தன்னிலை மந்து பேரின்ப ஒளியில் பிரகாசிப்பவர்களே உத்தமர்கள் பசிகாமம்ளேயும் ஆகிய சிற்றின் ஆசைகளில் சிக்கிச் சீரழிந்து மனோ இச்சைகளில் மூழ்கித்தத்தளிப்பவர்கள் புனித மகன்கள்ான இறை நேர்களை விமர்சிக்க முற்படுவது ஆழிய கடலை ஆழம் காண இடுக் குருவி முனைந்தது போலாகும்
(ஆலிமுல் அரூஷி)
எம்.எச்.எம்.ஹாரித்
CaSİTLÖGIN
- to D
III?
சுகமென்றால்
ஏதுக்கடா =வெளிமடை குரூப்
நான்தருவேன் ம் வாங்கித்தா னை ஜெயஹரன்
முழுதும் புகைபரப்பி fGui-D også J. GOLD GAT?
ழயூர்-வைரமுத்து
பாக்கி
Non-LCL and
எண்ணத்தில் தோன்றும் கலி
மட்டும் பதிவு
கவிதைப் போட்டி இல-104
*憩 தஇ!
குட்டிப் பேய் இங்கே
கொட்டும் பொருள் என்ன?
சமாதானத்தின் சாம்பலா?
ாணமலை சோ அருளானந்தன்-மட்டக்களப்பு
UGa. உன் சுவை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. காரணம் ஒரு வார எல்லைக்குள் ஒராயிரம் அம்சங்களை ஒளிவுமறைவின்றி மிகத் துணிச்சலுடன் தெட்டத் தெளிவாக வாசகர்களின் முன் அர்ப்பணித்து அவர்களின் உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொண்டுள்ளாயே வாழ்க தமிழ்
நெருப்பள்ளிப்போட்டாயே புகையுள்ள இடமெல்லாம் நெருப்புண்டு என்றார்கள் நெருப்பற்ற உன்வயிற்றுக் குண்டதனால் நிம்மதியின் வாசலுக்கே நெருப்பள்ளிப் Gլու ո0լյ1
குழந்தைவேல் சிவசோதி-மட்கல்லடி
சூப்பர் மகாகுலம் LDJ)
இருகூரானுக்கு சபாஷ்
ம் தொடர் வாராவாரம் நம்மை
குகப்பிரியாவும் வ்ாசகர்களும் அட்டாளைச் சேனை-5
மருலம் தந்து
蠶 அடுத்
புதிய காத்
எம். ராம்குமார்-பதுளை,
i na | ünü in der zu N
தினமுரசு எம்ம்ை மட்டும் கவர்ந்துவிடவில்லை, சிங்கள மொழி பேசும் வாசகர்களையும் கவர்ந்
துவிட்டது. நான் தொழில் புரியும்
மகாகுலத்தின் முடிவு இன்னும் விறு |ப்பாக எதிர்பார்த்தோம் தொடரை க்கும்போது இருகிரானின் பேனா ர்ந்து விட்டதோ
நா. கோபி-இரத்தினபுரி,
தித்திக்கும் தினமுரசே! தெவிட்டாத தேன் அமுதே பற்றுடன் நீ சுமந்து வரும் LITIATATEN JULDAFA/BSGOGIT - பருக சளைக்கவில்லை பெருமையுடன் வாழ்த்துகின்றேன் பேரன்புடன் போற்றுகின்றேன் வாழ்க வளர்கவென
யசோதா-பசறை
அலுவலகத்தில் என்னுடன் சேர்ந்து சிங்கள மொழி பேசும் அலுவலர் களும் ஓய்வு நேரத்தில் படிக் கிறார்கள். அவர்களைக் கவர்ந் தவற்றுள் தகவல் பெட்டி முக்கி யமானது.சிங்களப் பத்திரிகைகள் இதுவரை வழங்காத தகவலகளை தகவல் பெட்டி வழங்குகின்றது பாராட்டுக்கள்
எம்.என்.எம்.நவ்ரழி, அக்குறனை
OS.O4-10, 1995

Page 3
நமது நிரு
கிழக்கு மாகாணத்தில் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்துவது முலம் வடக்கில் ப
தடுத்து நிறுத்துவதே புலிகளது உடனடியான நோக்கம் என்று அறியப்படுகிற கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் தாக் அரசின் வடபகுதி தாக்குதல் திட்டத்தை முடக்கிப் போடவும் புலிகள் திட்டமிட்டுள்
உளவியல் யுத்தம்
முன்றாம் கட்ட ஈழப் போர் ஆரம்பித்த பின்னர் கிழக்கு மாகாணத்தில் புலிகள் அமைப்பினர் பாரிய தாக்குதல்களை நடத்தி யுள்ளனர்.
இதனால் கிழக்கில் தமது படைபலத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
வடக்கில் பாரிய தாக்குதல் ஒன்றுக்கு
அரசு உத்தேசித்துள்ளதாகச் செய்திகள் வெளியாகும்போது, கிழக்கில் தமது தாக்குதல் களைப் புலிகள் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். அதே சமயம் வடக்கில் உள்ள முக்கிய இராணுவ முகாம்கள் எந்த நேரமும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகக் கூடும் என்பது போன்ற சூழ்நிலையையும் புலிகள் தோற்று வித்துள்ளனர்.
இதனால் வடக்கில் உள்ள இராணுவ முகாம்களில் உள்ளவர்கள் உளவியல்ரீதியாக பலவீனம் அடைவார்கள் என்று புலிகள்
நினைப்பதாகத் தெரி முகாம்களைத் த தாக்கப்படலாம் என் ஏற்படுத்துவது உளவி என்று இராணுவ கிறார்கள்.
முகாம்களில் உள் உளவியல் ரீதியில் தாக்குதல் ஒன்றை என்றும் இராணுவ ஆ தெரிவிக்கின்றனர். இதேவேளை
போருக்குப்பின் 1600 குடும்பங்க
மண்ணெண்ணை அளவும் அ
ஏப்ரல் 19க்கு பின்னர் யாழ்ப் ஆயிரத்தி அறுநூறு (600) அகதிகளாகியுள்ளனர். டமனாறு பகுதியில் செல்வச் பில் பகுதியில் வாழ்ந்த குடும்பங் உாறு அகதிகளாகியுள்ளனர். டைமனாறு பகுதியில் இராணுவ மேற்கொள்ளப்பட்டபோது இக்குடும்பங்கள் மீண்டும் = UpLLITTLDG) e 6767760T. வட்டியில் உள்ள இரண்டு பாட ா 00 குடும்பங்களும், பருத்தித்
உடுப்பிட்டிப் பகுதிகளில் 1000 கும் அகதிகளாகத் தங்கியுள்ளனர்.
விேப் பகுதியில் இருந்து இடம் பெங்கள் மீண்டும் தமது சொந்தப்
- ரெ 60T,
சிலவற்றில் இடம்பெற்ற டப்புகளுக்கு எல்லாளன் படை அமைப்பு உரிமை கோரியிருந்தது. டாக உரிமை கோர முடியாத -களுக்கு எல்லாளன் படை
பெயரைப் புலிகள் பாவிப்பதாக
து எல்லாளன் படை என்ற பத்திரிகைகளுக்கு ஒரு அறிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையில் தெரிவிக்கப் தாவது, "ஈழப்போர் மூன்று
கண்ணிவெடி அச்சுறுத்தல் கொழும்பில் 五_L江 ”(jJfü)
கொழும்பில் கடந்த வருடம் நட்சத்திர
மண்ணெண்ணை போதாது.
கடந்த 2 மாதத்திற்கு முன்பு வரை ஒன்பது ஆயிரத்து ஐநூறு 9500) பெரல்கள் மண்ணெண்ணை யாழ்ப்பாணத்திற்கு அரசால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வந்தது. ஒரு மாதத்திற்குரிய தேவைக்காகவே அவை அனுப்பப்பட்டன.
ஆனால் தற்போது யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பப்படும் மண்ணெண்ணையின் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த இரண்டு மாத காலத்திற்கு பின்னர் சமீபத்தில் அரசு மண்ணெண்ணை அனுப்பியது.
4922 பெரல்கள் மட்டுமே இம்முறை அரசால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.
தொடங்கிய பின்னர் பரீலங்கா இராணுவத் தினர் தமிழ் மக்களை விடுதலைப்புலிகளின் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக மனிதக் கேடயங் களாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
எல்லாளன் படையினராகிய நாங்கள் பரீலங்கா இராணுவத்தினர் தமிழ் மக்களை மனிதக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துவதை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.
தமிழ் மக்களை மனிதக் கேடயங்களாக பயன்படுத்துவதை நிறுத்துமாறு பரீலங்கா அரசையும், பாதுகாப்பு அமைச்சையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதற்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையாயின் கொழும்பிலும் கண்ணி வெடிகளை
யாழ்ப்பாணத்தில் குறைந்தது 1: மண்ணெண்ணை தே இந்நிலையில் ஏ பட்ட அளவும் குறை பாணத்தில் மண்ணெ ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் கூட்டு ஒரு லிட்டர் மண்ணெ வழங்கப்படுகிறது. ஒரு லிட்டர் மண்ணெ விற்பனை செய்யப்ப தற்போது அனுப்பட் யில் யாழ் பொது பல்கலைக்கழகம், போன்றவற்றின் தே கொள்ளுமாறு அரச
EL LA ANFORC
வைப்பதன் மூலம்
நடவடிக்கை எடுப்பே இவ்வாறு அந்த அறி Lslai) GT GUGUTTGITT GÖT LIGOL தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள
அறிக்கை தமிழ் ஆங்கிலத்திலும் தட்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
வு திருப்தியில்லை சந்திரசேகரனுக்கு
பாதகல்வியியல் கல்லூரி விடயத்தில் தீவு திருப்தியளிக்கவில்லை தனி மீதோ தனிக்கட்சிகள் மீதோ கொள்ளுமாறு நாம் மலையக
கூறப்போவதில்லை. பாராளு
மன்ற பிரதிநிதித்துவத்தால் மட்டும் மலையக மக்களது பிரச்சனைகளை தீர்த்துவிடலாம் என்று நாம் உத்தரவாதமளிக்கவும் முடியாது
விவாறு மலையக மக்கள் முன்னணித்
பேச்சுவார்த்தையில்
தலைவரும் பிரதி சேகரன் தெரிவித்து
சிறீலங்கா மு: ஈ.பி.டி.பி புளொ முன்னணி ஆகிய கட்சி போதே மலையக அ அவர் விளக்கமளித்
பரிபாத கல்வியி
Güngörp los)aus
வைப் புலிகளின் கலை
கழகத்தால் வெளியிடப்படும்
பின் பெயர் வெளிச்சம் மாத வெளிச்சம் சஞ்சிகை பங்கம் எழுதியுள்ளது. பேச்சு தொடர்பான புவிகளது அதில் தெளிவுபடுத்தப் அதில் உள்ள முக்கிய
திற்கு காத்திருந்தோம் வ" என்றும் அமைதிக் - 33 (Liിക്കിബ
C-10, 1995
என்றும் இங்கு சிலர் அங்கலாய்க்கின்றனர். இதன் அர்த்தம் என்ன? சிங்கள அரசிடம் இவர்கள் எப்படியான சமாதானத்தை அமைதியையும் எதிர்பார்க்கின்றனர்
பேசிப் பெறுவதும், கேட்டுவாங்கு வதுமே சமாதானம் என்றால் போராடியே பெறவேண்டிய தாயக மீட்பு என்ற தாரக மந்திரத்தின் நிலை என்ன?
சலுகைகள் உரிமைகள் என்பவற்றில் மயங்கியுள்ளவர்களுக்கே வெடிச்சத்தம் கேட்காத பூமி விடுதலைபெற்ற நாடாகத்
தெரியும்.
பெற்றோலும், சுதந்திரத்தின் தோற் ஆனால் பூரண விடு அல்ல. அந்த விடுதல் அரசும் எமக்குத் தர சரி அப்படியாயி புலிகள் ஏன் கலந்து சிங்கள அரசுகள் திட்டமிட்டு சமாதான தங்களைக் காட்ட மு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3.
முக்கிய தளபதி பலி
Luft)
டைக்குவிப்பைத் து. இராணுவக் 55a5 GT (paID
II GOTT.
கிறது. ாக்காமல் எந்நேரமும் ற மனோநிலையை பல்யுத்த முறையாகும் ஆய்வாளர்கள் கூறு
ள இராணுவத்தினரை
பலவீனமாக்கிவிட்டு |லிகள் நடத்தக்கூடும் ய்வாளர்கள் சந்தேகம்
புலிகளது முக்கிய
b ஒரு மாதத்திற்கு 1,000 பெரல்கள் வையாகும்.
ற்கெனவே அனுப்பப் க்கப்பட்டதால் யாழ்ப் எண்ணைத் தட்டுப்பாடு
றவுச்சங்கங்கள் மூலம் ண்ணை 25 ரூபாவிற்கு தனியார் கடைகளில் |ண்ணை 65 ரூபாவாக டுகிறது.
படும் மண்ணெண்ணை
மருத்துவமனை யாழ் யாழ் மாநகர சபை வைகளுக்கும் எடுத்துக்
ால் கூறப்பட்டுள்ளதாக
கடும் |րլի.." |த்தை Julia)
லும் டச்சு
மைச்சருமான சந்திர htaրրի: ஸ்லிம் காங்கிரசுடன் 二,üau) ü歳矿 கள் நடத்திய சந்திப்பின் ரசியல் நிலைகுறித்து Tit. பல்கல்லூரிபிரச்சனை மக்களது பொதுப்
தளபதிகள் சில்ரை பிரபாகரன் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு அனுப்பிவைத்துள்ளார்.
யாழ் தளபதி திருமலையில்
புலிகளது யாழ் மாவட்டத் தளபதி செல்வராசா தாக்குதல் பிரிவொன்றுடன் திருமலை மாவட்டத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப் பட்டுள்ளார்.
இரண்டு வாரங்களுக்குமுன்னர் செல்வ ராசா தலைமையிலான அணி திருமலைக்கு சென்றுவிட்டதாக அறியப்படுகிறது.
தனையடுத்து யாழ் மாவட்ட புலிகளது
தளபதியாக ரூபன் என்பவர் நியமிக்கப் шL06itomni.
கிழக்கில் புலிகள் தாக்குதல்களை மேலும் தொடரும்போது படையினரின் நடவடிக்கை கள் பொது மக்களுக்கு எதிராகத் திரும்புவது புலிகளுக்கே சாதகமாகும் என்று அரசியல்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நோயால் அவதி
யாழ் பொது மருத்துவமனைக்குத் தேவையான டீசல் கொண்டு செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் யாழ் பொது மருத்துவ tD606öTuflei) எக்ஸ்ரே கருவி LITÉS,
முடியாமல் உள்ளதோடு நோயாளர்களும்
அவதிப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
உணவுப் பொருட்களைப் பொறுத்த
வரை இதுவரை தட்டுப்பாடு எதுவும்
ஏற்படவில்லை. உணவுப் பொருட்களோடு கல்யாணி என்னும் கப்பலும்
அன்று யாழ்ப்பாணத்தில் உணவுப்பொருட்களை றக்கி விட்டுத்
சென்ற 3105.95
திரும்பியது.
பிரச்சனைகளில் தமிழ் கட்சிகளும் முஸ்லிம் காங்கிரசும்பொது ஆதரவு வழங்கவேண்டும்
என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்
மலையக மக்கள் முன்னணியின்
பொதுச்செயலாளர் காதர் மலையக தமிழ் மக்களுக்கு அவர்கள் மலையகத்தில் வாழும் நிலப்பரப்புக்களை உள்ளடக்கிய பிரதேசங் களது சுயாட்சி அதிகாரம் தொடர்பாக
விளக்கமளித்தார்.
(சஞ்ஜீவன்) திருக்கோணமலையில் உள்ள லிங்கநகரில் குடியிருக்கும் தமிழ் மக்களது வீடுகள் ஊர்காவல் படையினரால் சோதனையிடப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
200595 அன்று இரவு ஆயுதங்களோடு வந்த ஊர்காவல் படையினரால் லிங்கநகர் மக்கள் மிரட்டப்பட்டனர். வீடுகளைச் சோதனையிட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு ஊர்காவல் படையினர் வீடுகளுக்குள்ளும் புகுந்தனர்.
அவதானிகள் கூறுகின்றனர்.
சமீபத்தில் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளின் போது படையினரும், பொலிசாரும் மேற் கொண்ட நடவடிக்கைகள் பொது மக்களை பிதியடையச் செய்துள்ளன.
இதேவேளைபுலிகள் யாழ்ப்பாணத்தில்
விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பொன்றில் தம்மால் தாக்கப்பட்ட மட்டக்களப்பு தரவைக் குள இராணுவமுகாமில்தான் மட்டக்களப்பு LDITGuLL : நடவடிக்கைகள் திட்ட மிடப்பட்டு வந்தன என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
தரவைக்குளம் இராணுவ முகாம் தாக்கப்பட்ட வேளையில், கூழாவடியில் இருந்து உதவிக்கு விரைந்த இராணுவ அணி தம்மால் தடுக்கப்பட்டதாகவும் புலிகள் கூறியுள்ளனர்.
முல்லையில் மோதல்
2705.95 அன்று மாலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வெலிஓயாப் பகுதியில் ராணுவத்தினருக்கும் புலிகளுக்கும் டையே நேரடி மோதல் இடம்பெற்றது. இம்மோதலில் புலிகளின் : தலைவர்களில் ஒருவரான துணைத்தளபதி லெப்.கேணல் அகிலன் எனப்படும் இராம சாமி இராமச்சந்திரன், புலிகளின் வெலி ஒயா பொறுப்பாளர் மேஜர் கோமகன் என்றழைக்கப்படும் அந்தோனிப்பிள்ளை யோகராஜா, லெப்டினன்ட் இளம்தமிழன் என்றழைக்கப்படும் காளிசத்தியசீலன் உட்பட ஆறு புலிகள் பலியானார்கள் இராணு வத்தினர் ஐவர் காயமடைந்தனர் என்று புலிகள் கூறியுள்ளனர்.
மன்னாரில் மோதல் 26.05.95 அன்று மன்னாரில் இராணு வத்தினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் பெண் புலிகள் இருவர் பலியானர்கள்
2வது லெப்டினன்ட் பாமா (ஜோன் பற்றிக் சசிகலா மன்னார்), நிக்கலஸ் (விமலா தேவி சின்னராசா-யாழ்ப்பாணம்) ஆகியோரே LIGAMALINTGOTIGA INGGITATGANIT.
30.05.95 அன்று லிங்கநகருக்கு பின்புறமாகவுள்ள மக்கோ மலைப் பகுதியில் இருந்து வேட்டுச் சத்தங்கள் கேட்டன. வெற்றுத் தோட்டாக்கள் லிங்கநகர் பகுதியில்
வந்து விழுந்தன.
ஊர்காவல் படையினரே துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்தனர் என்று மக்கள் பீதியடைந்தனர்.
இது தொடர்பாக ஈ.பி.டி.பி பாராளு மன்ற உறுப்பினர் திரு.மு.சந்திரகுமார் திருமலை பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரியோடு தொடர்பு கொண்டு விசாரித்தார்.
"பழைய தோட்டாக்களைப் பரிசீலித்து பார்க்கிறார்கள்" என்று பொலிஸ் பொறுப் பதிகாரி கூறினார் என்று சந்திரகுமார் பா.உ.தெரிவித்தார்.
இதேவேளையில் கல்லாரவ பகுதியில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான சிங் களக் குடும்பத்தினர் திருமலையில் "லவ்லேன் என்னுமிடத்தில் பாதுகாப்பாக தங்கவைக்கப் பட்டுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு ஆயுதங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
வேறு பொருட்களும் றுவாயாகத் தெரியும் தலை என்பது இது லையை எந்தச் சிங்கள ப்போவதில்லை. ன் பேச்சுவார்த்தையில் GJIGJILGOTITP
உலகத்தை ஏமாற்றத் ப் பிரியர்கள் என்று |ற்பட்டார்கள்.
IDGui
நாங்களும் எங்கள் நியாயத்தையும் அதிலிருக்கும் தர்மத்தையும் உலகுக்குச் சொல்லவும், எதிரியின் தந்திரோபாயங்களை தவிடுபொடியாக்கவுமே பேச்சுவார்த்தை களில் கலந்துகொள்ள நேரிடுகின்றது.
உயிர் விலை கொடுத்துப் போராடும் எம் தேசத்திலிருந்து பி.பி.சி ஆனந்திக்கு படித்தவர்கள் எனப்படும் சிலர் வழங்கிய செவ்விகள் எம்மைத் திகைக்கவைத்தன.
கல்விப் பெருந்தகைகள் எனப்படும் இவர்களது அறியாமையை என்னவென்று
அழைப்பது? நாட்டுப்பற்றின்மை என்பதா? அல்லது பரிதாபப் படுவதா?
நேற்று நிலத்தையும் நீலக்கடலையும் கட்டுப்படுத்தி வல்லமை பெற்றோம். இன்று எதிரியின் ஆகாய பலத்தையே அழிக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளோம்.
இத்தனைக்குப் பின்பும் மாய மான்களுக்கு ஆசைப்படுவது போராட்டத் தையே படுகுழிக்குள் தள்ளி விடும்."
இவ்வாறு வெளிச்சம் சஞ்சிகை விளக்கியுள்ளது.

Page 4
சவூதியில்ஆரம்பித்தஇலங்ை
ஏறாவூரில் நஷ்டஈட்டுடன் மு
ല வேங்கை ஏறாவூர் வாசியொருவருக்கும் திய கேரளப் பெண்ணொருவருக்கும் ஆதி அரேபியாவில் அவர்கள் தொழில் ட்புப் பெற்றிருந்த சமயம் ஆரம்பித்த த மட்டக்களப்பு விஷேட குற்றவியல் வி ரனைப் பிரிவு வரை சென்று கேரளப் பெண்ணுக்கு நஷ்டஈடு பெற்றுக் கொடுத்
-- ՄԿ-aվիpg/,
இந்தக்காதல் தொடர்பு பற்றித் தெரிய வருவதாவது மேற்படி இருவரும் சவூதியில் நெருக்கமான காதலர்களாக இருந்த சமயம் தத்தமது நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது. தனது ஊருக்குச் சென்ற
கேரளப் பெண் காதலனுக்கு கடிதங்களை அனுப்பியிருக்கிறார். எனினும் சவூதியிலிருந்து ஏறாவூர் வந்த காதலன் வேறொரு பெண் ணைத் திருமணம் செய்துவிட்டார். தான் அனுப்பிய கடிதங்களுக்கு பதில் கிடைக் காததைக் கண்ட கேரளப் பெண் இந்தியா விலிருந்து ஏறாவூர் வந்து தனது காதலனைப் பற்றி விசாரித்தபோது அவர் வேறொரு பெண்ணைத் திருமணம் முடித்திருப்பது தெரிய வரவே தன்னை தனது காதலன் ஏமாற்றிய விவரத்தை கேரளப் பெண், பொலிஸ் விஷேட குற்றவியல் விசாரணைப் பெண் பிரிவுக்குத் தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.
2) s brill LI-AATKIN LIGONIIh.
ஏறாவூர் நிருபர்)
கதிகளுக்காக இதுவரை காலமும் வழங்கப்பட்டு வந்த உலர் உணவு முத்தி ரைக்குப் பதிலாகத் தற்போது மட்டு மாவட்ட மெங்கும் பணம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நடவடிக்கையால் கூட்டுறவுக் கடை களிலிருந்து பாவனைக்கு உதவாத பொருட் களையும் வேண்டாத பொருட்களையும் பெற நிர்ப்பந்திக்கப் படுவது இனிமேல் நடவாது என்றும், தமக்கு வேண்டிய தரமான பொருட்களை தாம் விரும்பிய நேரத்தில் குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ள வழியேற்பட்டுள்ளது என்றும், கூட்டுறவுக் கடைகளில் இடம்பெறும் (குறிப்பாக அகதிகளின் நிவாரணப் பொருள் விநியோ கத்தில்) அளவை நிறுவை மோசடிகள் இடம்பெற முடியாதென அகதிகள் தெரிவிக் கிறார்கள்
உலர் உணவு முத்திரைக்குப் பதிலாக பணம் வழங்கும் நடவடிக்கையால் சில கூட்டுறவுக் கடைமுகாமையாளர்களும் சில கிராம சேவையாளர்களும் தமது "சுருட்டல் கைங்கரியங்கள் இனிமேல் நடவாதென் பதால் முகம் சுழித்துள்ளனர்.
இது இவ்வாறிருக்க தாம் ஏற்கெனவே வேலைப் பளுவால் சிரமப்பட்டுக் கொண்டி
ருக்கும்போது நிவாரணப் பணம் வழங்கும்
அலுவலும் தம்மிடையே ஒப்படைக்கப் பட்டிருப்பதால் தாம் மேலதிக வேலைப்
ERIGHTEi Ejeislj5LLi
L SLLLLS LLLLLLLLYLL YLLLLSLLLLL LSLS LLLLL SLLLSS
3 ஒலிப்பதிவு நாடாவுடன் கூடிய தபால் மூலக்கல்வி POSTALTUTION WITH THREE AUDIO CASSETTES
ஆங்கிலம் பேச, எழுத, வாசிக்க மூன்றே மாத காலத்துள் இலகுவாக எளிய நடையில் மாணவர்களின் விருப்புக்கு ஏற்றமுறையில் நவீன உளவியல் முறையில் ஆங்கில/சிங்கள பேச்சு மொழி கற்றுத்தரப்படும்.
எமது பாடத்தொகுப்புடன் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு கசெட் ஆக 3 ஒலிப்பதிவு நாடாவும் இணைவதனால் உங்களை ஒர் ஆங்கில/சிங்கள சூழலிலேயே இருப்பவர்கள் போன்ற இயல்பை உருவாக்கி, உங்களின் வெட்கம், பயப்பாடு ஆகியவற்றை அகற்றி ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற்கு வழி காட்டுகின்றது.
METHOD or Book. KEEPING கடைக் கணக்கு எழுதும் முறை
கடைக்கணக்கு முதல் கம்பனி கணக்குவரை எவ்வாறு பேணப்பட வேண்டும் என்பதை மிக இலகுவான முறையில் ஆரம்பத்திலிருந்து கற்றுத் தரப்படும். இது ஆறுமாத கால டிப்ளோமா பயிற்சியாகும். இப் பயிற்சிநெறியை மேற்கொள்வது poolb Book-Keepers, Accounts Clerk, Audit Clerks, Bank Clerks, Cost Clerks ஆகிய தொழில்களை பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய தொழில் நுட்பகல்வி நெறியாகும். இப்பயிற்சியை திறம்பட முடிப்பவர்கட்கு நற்சான்றிதழும் வழங்கப்படும். G.C.E. (O/L) (p6oCsong luífijbels - 1000 assoiraaliloot
2 GS Goolini (picolous LSIL 5A Lit
பரீட்சை எடுக்கும் மாணவர்கட்கு சிறப்பு சித்தியை (D) பெற்றக்கொடுக்கும் பாடப்பொழிப்பு, விளக்கம் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் 1000 வினாவிடை கொண்ட பாடத்திட்டம். ஆண்டு 5 மாணவர்களுக்கு புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ற முறையில் அதிக புள்ளியை பெற்றுத்தரும் முன்னோடிப் பயிற்சித் திட்டம் பரீட்சையில் சித்திபெறும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் BRIGHT ன் வெகுமதி வழங்கப்படும்.
இத்தோடு வெளிவந்துவிட்டன ஆண்டு 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்கான
ஆரம்ப பொதுவிவேகம் :- ஆண்டு 45 குரிய பாடநூல்
ஆரம்ப பொதுவிவேகம் 60/= ஆண்டு 5 செயல்முறைப் பயிற்சி
800 மாதிரி வினா,500 பொது அறிவு கேள்வி பதில் 250 விவேக கணக்குகள் 9 பாடங்களை உள்ளடக்கிய கேள்விகளுடன் கூடிய மாதிரி வினா நூல் 100/-
(புத்தகங்களை 20/-பெறுமதியான முத்திரை அனுப்பி VPP யில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)
மேலதிக விபரங்களுக்கு முத்திரையொட்டிய தபாலுறையுடன் தொடர்பு கொள்க.
@ Fic: RTRININGc GENG
5 - 927, FIRST AU OOR, P, O, BOX. Ó 2 LLL LLLL SLLLLL S LLLLLLLLL L L L LS
COLOMBO PA 347/O
(ஏறாவூ இப்பெண்ணின் முறைப் மட்டக்களப்பு பொலிஸ் விசாரணைப் பிரிவு இ லனை ரூபா முப்பதின் வழங்குமாறு கோரி உட பதினேழாயிரத்தை அப் றுக் கொடுத்ததாகவும்
இது இவ்விதமிரு கைவிட மறுத்த இரு காத பதிவுத் திருமணம் ெ மொன்று செங்கலடிப்பு றுள்ளது.
பளுவால் திண்டாடுவ செயலக அலுவலர்கள்
தூர இடங்களிலி பணம்பெற தமது கன செயலகங்களுக்கு வ யினரால் அவர்கள் வேை செல்லப்படுவதாகவும் கிறார்கள்.
ஆளுநர் சென்னா ரெ கடும் மோதல் ெ தெரிந்ததே.
ஆளுநர் தன்னிடம் நடக்க முற்பட்டார்
இனி இல்லற வாழ்வு ALGSSIGNIIGI DGNDGANG LIGEN சவால் விடும் காதலா விரு வேண்டுமா? திருமணங்கள் தடைக்கான திட்டவட்டமா கையில் பணம் தங்கவில்ை செய்வதற்கான வலம்புரி சங் அளவிலான மகாலக்சுமி இ ஜன்ம கேள்வி பதில் தேை பூராகவும் புத்தக வடிவில் வெளிநாட்டவரோ ரூபா 10 எம்மாதமும் என்னை ?
சந்திக்கலாம். வெளிநாட்டு
தேவைகளுக்கு
lluosod eu unro'r llon isaf difl PKSA |62., Glasi. T.P. 3492-463,3
LogoList Lor
P.K. SA
நேரடியாக முரசு தினமுரசு 2 GiTeg ஒரு வருடத்திற்கு
3. Dl LDITESPEJ856r மூன்று மாதங்கள்
சந்தாதாரராக விரும்பு
தொடர்பு கொள்ளவும். ச
தினமுரசு வா த.பெ.இல:17 6 grid
முகவரிக்கு கடிதங்கள்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5:கேரளக் காதல் ORIGI Ungan டிவுக்கு வந்தது
நிருபர்) எட்டுவருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்து ப்ாட்டை விசாரித்த ஒரு ஆசிரியையும், நான்கு வருடங்களாக விஷேட குற்றவியல் மற்றொரு பெண்ணையும் காதலித்து இரண் ப்பெண்ணின் காத டாவதாகக் காதலித்த பெண்ணை முதலிலும் ாயிரம் நஷ்டஈடாக தலில் காதலித்த பெண்ணை அடுத்தும் னடியாகவே ரூபா வர் பதிவுத் திருமணம் செய்துள்ளதாகத் பண்ணுக்குப் பெற் தெரியவருகிறது. இவர் இரு பெண்களைக் தெரிய வருகிறது. காதலித்த விடயங்கள் அந்த இருபெண் க, காதலனைக் களுக்கும் தெரிந்திருந்ததென்றும், அவர் லிகளையும் காதலன் முதலில் திருமணம் செய்தது மற்றைய சய்துள்ள சம்பவ பெண்ணுக்குத் தெரிந்ததென்றும், இருவ குதியில் இடம்பெற் ருமே காதலனை விட்டுக்கொடுக்க விரும்ப
வில்லை என்றும் அறியக் கிடைத்தது.
மகள் எரித்தார்
தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆளுநர் மீது புகார் கூறினார் அல்லவா? இதனைக் கண்டித்தார் தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் GOLIITGÖTGOTLOLIDNIGT.
ஆளுநரை நொண்டி என்று ஜெயலலி தாவின் ஆட்கள் சொல்கிறார்கள். அப்படிப் பட்ட ஆளுநர் ஜெயலலிதாவிடம் எப்படி தவறாக நடக்க முடியும் என்று பொன்னம் LDII Gin GBELLITÍNI.
பொன்னம்மாளின் பேச்சைக் கண்டித்து ஜெயலலிதா கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுப்புரத்தினம் கொதித்தெழுந்தார். பொன்னம் மாளின் கொடும்பாவியையும் எரித்தார்.
இந்தக் கொடும்பாவி எரிப்பில் சுப்பு ரத்தினத்தின் மனைவி சாந்தியும் முன்வரி சையில் நின்றார். சாந்தி யார் தெரியுமோ? கொடும்பாவியாக எரிக்கப்பட்ட பொன்னம்
நாக பல பிரதேச
தெரிவிக்கிறார்கள். ருந்து நிவாரணப் வன்மார் பிரதேச ரும்போது படை லக்காக அழைத்துச் அகதிகள் தெரிவிக்
என்ன?
SLLLLS S S ஜெயலலிதாவுக்கும் சட்டசபையில் முதல்வர் புகார் கூறினார். ஆனாலும் ஜெயலலிதாவின் Ljili டிக்கும் இடையே இதனையடுத்துலத்த சர்ச்சை ஏற்பட்டது குறித்து வாதப் பிரதிவாதங்கள் இன்னும்
தாடர்ந்துவருவது கடுமையான வார்த்தைகளை ஆளுநர் முடிந்த பாடில்லை.
பிரயோகித்தமையைத்தான் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் புகார் குறித்து தகாத முறையில் அப்ப்டிக் கூறினார் என்று அமைச்சர் திமுக ஆதரவு பத்திரிகை வெளியிட்ட
எஸ்.டி.எஸ் தெரிவித்துள்ளார். கருத்தோவியம்தான் மேலே உள்ளது.
- தலைவரை எதிர்க்கும் உறுப்பினர்கள்
நகரசபைத் தலைவர் பாடு திண்டட்
(சஞ்சீவன்)
திருகோணமலை நகரசபையில் உள்ள ரெலோ உறுப்பினர்கள் நகர சபைத் தலைவருக்கு எதிராகப் போர்க் கொடி உயர்த்தியுள்ளனர்.
நகரசபைத்தலைவர் திருசூரியமூர்த்தியும் ரெலோ சார்பில் நகரசபைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருமலை நகரில் தனியார் காணிகளில் குடியேற்றம் செய்வதற்கு நகரசபைத் தலைவர் திட்டமிட்டிருந்தார். இதனையறிந்த நகரசபை உறுப்பினர்களான ரெலோ முக்கியஸ்தர்கள் குறிப்பிட்டி காணி
அற்புதமலையாள மாந்திர்கம் மலையாள மாந்திக ஆவி உச்சாட் டங்களைக் கொண்டு வியாபாரத்தில் செல்வ விருத்தியா Girof Suri நட்பா வாழ்வில் நிந்திப்பா வறுமையினால் கிலேசமனப்பான்மையா? பொன் பொருள் கையில் தங்கவில்லையா? பொறாமையினால் எதிர் நீச்சலா? சரியே வராது என முடிவெடுத்த தீரா ஆஸ்மாவா? தீரா நோயா அல்லது தீரா மர்மநோயா, மனநோயா, பேயா, பில்லியா சூனியமா?
எவையென அச்சொட்டாக தெரிந்து
அதற்கேற்ப நிவர்த்தி பெற்றவ்ர்க்ள் உரிமையாளர்களை அழைத்துக்கொண்டு பொலிஸ் நிலையம் சென்றனர். எத்தனை எத்தனையோ நகரசபைத் தலைவர் தனியார் காணிகளில் அத்துமீறி குடியேற்றம் சிறப்பின்மையா? நடத்துவதாக பொலிசில் புகார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இதனையடுத்து குடியேற்றத் திட்டத்தை கைவிடுமாறு நகரசபைத் தலைவருக்கு கூறப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
நகரசபைத் தலைவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டு வருவதற்கு அதிருப்தியாளர்கள் யோசித்து வருகின்றனராம்.
கொண்டுவந்தால் மண்கவவுவார்கள் என்று சொல்கிறது நகரசபைத் தலைவர் வட்டாரம்
இவர்களின் மோதலால் குறிப்பிட்ட காணிகள் யார்கைக்கோ போகப் போகின்றனவே என்று விஷயமறிந்தவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கிறார்கள்.
க்கா காதல் தோல்வியா காதலில் பிரச்சனையா? பியவரை விரும்பியவாறு திருமணம் செய்விக்க கைகூடுவதில்லையா? அல்லது திருமணம் பரிகாரம் தேவையா? இனி கை கால் அசதியா யா கல்வி ஞான கவசமா, மகாலக்சுமி வாசம் கு, நவரத்தினம், இத்துடன் தங்கம் கலந்த பெரிய யந்திரம் தேவையா? ஞான திருஸ்டியில் ஜனன பயா காண்ட சாஸ்திர அடிப்படையில் ஆயுள் ஜாதகம் கணித்து அனுப்ப உள்நாட்டவரோ 100 அனுப்பினால் போதுமானது.
முதல் மாதக்கடைசிவரை கொழும்பு இல்லத்தில் ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும்.
விளைந்த
Ji Ji Ul விவசாயிகள் பெரிய கஷ்டத்தை எதிர்நோக்கி வருகிறார்கள். விவசாயப் பூமியான மூதூரில் ஏற்கெனவே இயங்கி வந்த நிலையங்கள் பிரச்சனையான காலங்களில் மூடப்பட்டதால் ந்த நிலைமை தோன்றியுள்ளது.
சக்கரவர்த்தி பி.கே.சாமி (DGAN) MYASSOCATE (PVTOLTD ட்டாஞ்சேனைவிதி கொழுப்பு 3 92464,34-4831,34-4832.
Fax OO-1342-463EXT 25 se திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே சாமி
(J.D.G.A.N.) MY Associate (Pvt) LTD அரசால் நெல் கொள்வனவுக்கான வசதி ஏற்படுத்தப்படாததால் сlо за за за முதலாளிகள் கொள்ளை இலாபம் பெறும் நிலை உருவாகியுள்ளது. தினச்சந்தை கட்டிடம் கஷ்டப்பட்டு கடன்பட்டு விளைவித்த நெல்லை குறைந்த விலைக்கு நூ வெரலியா முதலாளிமார்களுக்குக் கொடுத்து விட்டு விவசாயிகள் மேலும்
T.P. O52-2508, 3093, 33.36. FAX OO2452,302.3 EXT
கரம் சேர இதோ ஒரு வாய்ப்பு
IT 95.95 T OTLIULD:
கடன்காரர்களாகியுள்ளனர்.
திருமலை மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எவரும் இந்த விடயத்தில் அக்கறை காட்டுகிறார்களில்லையே என விவசாயிகள் குறைபடுகின்றனர் உடனடியாக நெல் கொள்வனவு நிலையம் ஒன்றை யேனும் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அரசை கேட்டு மகஜரொன்றை கட்டைபற்றிச்சான் முன்னாள் கிராமசபைத் தலைவர் திருககுனநாயகம் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
ர்குலைந்துள்ள படகுச்சேவை ருக்கோணமலை மூதூர் படகுச் சேவையும் சீர்குலைந்துள்ளது. தினசரி மூன்று படகுகள் அடிக்கடி வேலை செய்து கொண்டிருந்த நிலைமை மாறி தற்போது ஒரு படகு மட்டுமே பணியில் ஈடுபடுத்தப் பட்டுள்ளது. ஏனைய இரண்டு படகுகளும் பழுதடைந்துவிட்டனவாம். மூதூர் மக்களுக்கு திருகோணமலையைத் தொடர்பு படுத்தும் பிரதான மார்க்கம் இதுவாகும். இதனால் பயணிகள் கியூவில் கால்கடுக்க நின்றும் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியாமல் திரும்பும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு கருதி குறிப்பிட்ட அளவு பயணிகள் மட்டுமே படகில் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
2051.04-10, 1995
ரூபா 505/= (52 வாரங்கள்) நபா 258/= (26 வாரங்கள்) ரூபா 132/= (13 வாரங்கள் வார் தங்களது சுயமுகவரியிட்ட கடிதமுலம் தாப்படிவம் எம்மால் அனுப்பிவைக்கப்படும்
Dadi THINAMURASUVAARAMALARNI 2. P.O.BOX 1772
COLOMBO அனுப்பிவைக்கும்படிகேட்டுக்கொள்கிறோம்!
LLL LS L L S S S S S S S S S

Page 5
பொதுசன் முன்னணி அரசுக்கும்புலிகளுக்கும் இடை யில் பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக் கப்பட்ட பின்னர் இரண்டு தடவைகள் புலிகளுக்கான ஆயுதக் கப்பல் வடக்கே வந்து திரும்பியிருக்கிறது.
முதலாவது ஆயுதக்கப்பல் முல்லைத்தீவுக் கடலுக்கு 24.09.94 இல் வந்து சென்றது. இதுபற்றி ஏற்கனவே எக்ஸ்ரே ரிப்போட்டில் தெரிவிக்கப்
LILL5.
இரண்டாவது ஆயுதக் கப்பல் வந்தது தமிழ்-சிங்கள புத்தாண்டு தினத்தில்
போர் தவிர்ப்பு அமுலில் இருந்தமையால் கடலில் அதிக கண்காணிப்பு இருக்கவில்லை.
அது தவிர சித்திரைப் புத்தாண்டு சிங்கள மக்களைப் பொறுத்தவரை மிகச் சிறப் பாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்
கடற்படையினரும் சித்தி ரைப் புத்தாண்டு தினத்தில் ரோந்துகளில் ஈடுபடுவதைக் குறைத்துக் கொண்டாட்டங் களில் மூழ்கியிருப்பார்கள்
ஏப்ரல் 19ம் திகதியைப் லிகள் தமது காலக்கெடுவின் றுதிநாளாகக் குறிப்பிட்டி ருந்த போதும், மேலும் காலக்கெடு நீடிக்கப்படும் என்றே அரச தரப்புக் கருதியிருந்தது.
எனவே-சூழலைச் சரி யாகக் கணக்கிட்டு சித்திரைப் புத்தாண்டு தினத்தன்று வடமராட்சிக் கடல் பரப்புக்குள் நுழைந்தது புலிகளது ஆயுதக்
dLILI OL)
வடமராட்சியில் வல்வெட்டித்துறை யில் மணற்காடு என்றொரு இடம் உண்டு. ங்கிருந்து கடல் மார்க்கமாகத் தப்பிச் செல்ல தயாரான போதுதான் குட்டிமணி, தங்கத்துரை ஆகியோர் முன்பு கைதுசெய்யப்பட்டனர்.
மணற்காட்டுக்கு சமீபமாகத்தான் புலிகளது இரண்டாவது ஆயுதக்கப்பல் வந்து நங்கூரமிட்டு நின்றது.
ஏப்ரல் 13ம் திகதி நள்ளிரவில் கப்பல் வந்து நங்கூரமிட்டு விட்ட தாகத்தான் தகவல். இரவோடு இரவாக பல நூற்றக்கணக்கான பாரிய பொதிகள் படு வேகமாக இறக்கப்பட்டன.
நங்கூரமிட்டு நின்ற கப்பலுக்கு கரும்புலிப் படகுகள் நான்குக்கு மேற் பட்டவை பாதுகாப்பு வழங்கிக்கொண்டி ருந்தன.
தற்செயலாக கடற்படையினர் ரோந்து வந்தால் கப்பல் தரித்து நின்ற பகுதிக்கு வருவதற்கு முன்னரே இடையில் மடக்கி மோதி வெடிக்கத் தயாராக கரும்புலிப் படகுகள் கடலில் சுற்றிக்கொண்டிருந்தன. ஏப்ரல் 14ம் திகதி குறிப்பிட்ட ஆயுதக் கப்பல் வடமராட்சிக் கடலை விட்டு விலகி சர்வதேசக் கடற்பரப்பில் பிரவே சித்து விட்டது.
எவ்வகையான ஆயுதங்கள், ஆயுதத் தளபாடங்கள் தருவிக்கப்பட்டன என்பதை அறியமுடியவில்லை.
ஜூன்.04-10,1995
ஆயுதங்கள் கப்பலில் இருந்து இறக்கப் பட்டு இரகசிய இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் பணிகளை புலிகளது தலைவர் நேரடியாக வந்து கண்காணித்துக்கொண்டி ருந்தார்.
ஆயுதக் கப்பல் வரும் திகதியையும் உள்ளடக்கியதாகவே புலிகளது காலக்கெடு நீடிப்பு ஏப்ரல் 19ம் திகதி என்று நிர்ணயிக்
LLJIL5).
இரண்டாவது கப்பல் வந்து சேர்ந்த பின்னர் புலிகளது முக்கிய உறுப்பினர்கள் மத்தியில் உற்சாகம் கரை புரண்டது.
"போர் மூழ்வது நிச்சயம் மூன்றாவது ஈழப்போர் மூண்டால் ங்குள்ள அரச படைகளை சரணடையச் செய்வோம்" என்று புலிகளது முக்கிய பிரமுகர்கள் தமக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் தெரிவித்திருந் தார்கள்
கிழக்கு மாகாணத்தை நோக்கி புலிகளது தலைவரால் அனுப்பப்படவிருந்த புலிகளுக் கும், இரண்டாவது ஆயுதக் கப்பல் வந்து போன பின்னரே ஆயுதங்களும் போதிய ரவைக் கூடுகளும் வழங்கப்பட்டன.
ஏப்ரல் 19 காலக்கெடுவுக்கு முன்னரே கிழக்கு மாகாணத்திற்குச் சென்று சேர்ந்து விடக் கூடியதாக ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட புலிகள் அனுப்பப்பட்டனர்.
வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் இடையிலான
புலிகளது கடல் மூலமான போக்குவரத்து போர் தவிர்ப்புக் காலத்திலும் தடங்கலின்றியே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது.
புலிகளது கிழக்கு மாகாணத் தலைவர் கரிகாலன் மட்டக்களப்பில் இருந்து பேட்டி கொடுப்பார் மறுநாளே யாழப்பாணத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டிருப்பார்
கடல் வழியான போக்குவரத்து மூல மாகவே கரிகாலனின் பயணம் நடந்தது.
கடலில் கண்காணிப்பு பலமாக இருந் தது. அதனால் புலிகளது ஆயுதக் கப்பல் எப்படி வந்து போயிருக்க முடியும் என்று யாருக்காவது சந்தேகம் வரலாமல்லவா? அதற்காகத்தான் கரிகாலன் விடயத்தைக்
Gls
சாதாரண நாட்களிலேயே கடல் பரப்பு முழுவதையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது கஷ்டமான காரியம். அப்படியிருக்க கொண்டாட்டக் காலங்களில் உள்ள நிலமை எப்படியிருக்கும் என்று ஊகிக்க முடியு LDGUGUG III?
Α. கிழக்கில் தொடரான தாக்குதல்கள் மூலம் புலிகளது கைகள் மேலோங்கியுள்ளன. பிரபாகரனால் நேரடியாகத் தெரிவு செய்து அனுப்பப்பட்ட தாக்குதல் பிரிவுத் தலைவர்கள் அணிகளை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்
யாழ்ப்பாணத்தை விடுவிக்கவும் புலிக ளது தலைமையைப் பாதுகாக்கவும் கிழக்கு மாகாண உறுப்பினர்கள் பலியாக்கப் படுகிறார்கள் என்றொரு அதிருப்தி மெல்லப் பரவியிருந்தது.
அந்த அதிருப்தியை உடைத்துப் போடவே கரிகாலனுக்கு முக்கிய பொறுப் பைக் கொடுத்தார் பிரபாகரன்
இப்போது யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் கிழக்கில் நின்று போரிட அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
இதன்மூலம் பிரதேசவாதம் எழாது தடுப்பதோடு, கிழக்கில் புலிகளுக்கு ஒரு பிடியும் கிடையாது என்ற அரசின் பிரசாரத் தையும் முறியடிக்கும் முன் முயற்சியையும் பிரபாகரன் மேற்கொண்டுள்ளார்.
வடக்கில் உள்ள தமது படை முகாம்
களை மேலும் விஸ்த படையினருக்கு இரு கடலோர முக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெ அவசியமும் படையி அப்படிச் செய் கான விநியோகத்தை (Մ)ւգ պն,
ஆனால், அத் படைபலத்தை பிரே முகாம்களில் இ குறிப்பிட்ட தூரம் பிரச்சனையில்லை.
முன்னேறிச் பகுதிகளை பாதுகாத் பாரிய பிரச்சனை.
முன்னேறி வந் வரை விட்டுக் கொடு தருணத்தில் புலிகள் நடத்தலாம்.
முன்னேறிச் ெ தாக்குவதை விட மு. படைகளைத் தாக்கு இரண்டு வகையான ஒன்று எதிர்பா வதால் படையினர கையில் திட்டமிட்ட இரண்டு நேர ஆயுதங்களோடு ப6 செல்வர். திடீர் முக படையினர் ஆயுதங்க செல்ல வேண்டியிரு புலிகளுக்கு லாபம். அதுமட்டுமல்ல னேறிச் செல்லும் றுக்கிடும் போது ழப்பைவிட மு: ஏற்படும் இழப்பு இருக்கும்.
புலிகளது இத்த எதிர்கொள்ள வேண் குறிப்பாக-ஆட்பலம் அவசியம்
தற்போதுள்ள ஒன்று குவிக்கலாம் வழியில்லை.
கிழக்கில் தமது தைத் தடுக்க வேண் ஏற்பட்டுவிட்டது.
யுத்தப் புயல் இருந்து நகர்ந்து கொண்டுள்ளது.
இதுதவிர எல்
fiĖJEGAT LD35956061TL")
மேலதிகமாகச் சேர் ஏற்கனவே திம் விடயம் அரசுக்கு ருக்கிறது.
க்கொலைக்கு இதுவரை கண்டறி
என்றாலும் ஜ தில் ராஜ உபசாரம் தேரர்.
திட்டமிட்ட குடி காமினி திசாநாயக்க பல்வேறு முயற்சி பிரபலமான மதகு
அவர் கொடு அரசியலாக்க முை பிரச்சனையும் கிளட்
இதுதவிர கு இருந்த சிங்கள கொல்லப்பட்டிருக்
இவ்வாறான போது புலிகள் மீதான அதிருப்திய GTGGTGGJ GIT GJ60a)|| பாதுகாக்க வேண் ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறான படுத்தப்பட்ட இரா வடக்கில் மேற்ெ சிரமங்கள் இருக்க தொண்டமான
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

க வேண்டிய தேவை கிறது.
பகுதிகளை தமது ாண்டுவர வேண்டிய ருக்கு இருக்கிறது. ல்தான் முகாம்களுக் தாடர்ச்சியாகப் பேண
கெல்லாம் பாரிய ாகிக்க வேண்டும்.
ந்து முன்னேறி ஒரு வரை செல்வதுகூட
ஈன்று கைப்பற்றும் வைத்திருப்பதுதான்
முகாம் அமைக்கும் துவிட்டு, எதிர்பாராத கெரில்லாத் தாக்குதல்
|லும் படையணியைத் ாம் அமைத்து தங்கும் பதால் புலிகளுக்கு
GDTLD. ாத தாக்குதல் நடத்து பதிலடி நடவடிக் வகம் இருக்காது.
மோதலில் என்றால் LufleMÍ LsgötalIIIkláfið ம் தாக்குதல் என்றால் ளக் கைவிட்டுத்தப்பிச் கும். அந்த ஆயுதங்கள்
படையினரின் முன் நடவடிக்கைகளில் புலிகளுக்கு ஏற்படும் ாம் தாக்குதல்களில் கள் குறைவாகவே
கைய யுத்த தந்திரத்தை டுமானால் படைபலம்
இராணுவத் தரப்புக்கு
ஆட்பலத்தை வடக்கில்
என்றால் அதற்கும்
நிலைகள் பறிபோவ டய நிலை படைகளுக்கு
இப்போது வடக்கில் கிழக்கில் 60)LDILLIAD
லைக் கிராமங்களில் பாதுகாக்கும் பணியும்
ந்துள்ளது. புலாகல தேரர் கொலை தலைவலியாக வந்தி
யார் காரணம் என்று LJLJLJLG Jilgib GODGA).
த.கட்சி ஆட்சிக் காலத் பெற்றிருந்தவர் அந்தத்
யேற்றங்களுக்கு மறைந்த ாவின் பக்க பலத்தோடு ளையும் மேற்கொண்டு 5 -9|6/it.
லப்பட்ட விடயத்தை எந்து பாராளுமன்றத்தில் பியிருந்தது ஐ.தே.கட்சி யேற்றத் திட்டங்களில் மக்களும் புலிகளால் கிறார்கள்.
சம்பவங்கள் தொடரும் தான வெறுப்பு அரசு கவும் விரிவடையலாம். யார கிராமங்களைப் ய தேவையும் அரசுக்கு
ாரணங்களால் ஒருமுகப் ணுவ நடவடிக்கைகளை காள்வதில் அரசுக்கு ன்றன.
று வரை முன்னேறிய
UI ui
(UD UJEr
இராணுவத்தின் நோக்கம் வடமராட்சியைக் கைப்பற்றுவதுதான்.
வடமராட்சியெங்கும் அரசால் ஊர பங்கு உத்தரவும் போடப்பட்டது
அதே சமயம் கிழக்கில் நடந்த பாரிய தாக்குதல்கள் படையின் உயர் மட்டத்தின் கவனத்தைத் திருப்பிவிட்டது.
ஆயினும், கிழக்கில் என்ன நடந்தாலும் புலிகளது முதுகெலும்பான பிரதேசம் என்று கருதப்படும் வடக்கில் பாரிய நடவடிக்கை யொன்றை அரசு மேற்கொண்டேயாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது.
அதன்மூலம் யுத்தத்தில் நாம் ஒன்றும் சீரியஸ் இல்லாமல் இருக்கவில்லை. பலத்த அடி கொடுத்திருக்கிறோம் பாருங்கள் என்று தென்னிலங்கையிலும் வெளியுலகிலும் சொல்லிக் கொள்ள அரசு நினைக்கும்.
தனது உறுதியையும், இராணுவத்தின் நம்பகத்தன்மையையும் வெளிப்படுத்த
வடக்கில் பாரிய தாக்குதல் ஒன்றுஇ
நடத்துவதுதான் அரசின் திட்டம் ஆனால்
அதனை எவ்வாறு நடத்துவது? பிள்ளையார் பிடிக்கப் போய் குரங்காக மாறிய கதையாக
இல்லாமல் இருக்கவேண்டுமே என்பதுதான் திட்டம் ஒருபுறமும் தயக்கம் மறுபுறமும் என்ற தற்போதைய நிலைக்குக் காரணம்
புத்த புயலை கிழக்குக்கு நகர்த்தியுள்ளது முலம் அரசும் படைகளும் ஒரே இலக்கு நோக்கித் தமது முஷ்டியை மடக்கி பலம் கொண்டு குத்தமுடியாமல் செய்திருப்பது பிரபாகரனின் யுத்த தந்திரம்
தெற்கில் இனவாத சக்திகள் மீண்டும் தலைதூக்க முற்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது.
புலிகள் ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என்று கதையை ஆரம்பிப்பது பின்னர் தமிழர்கள்
ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என்று கதையை முடித்து வைப்பது என்பதுதான் இனவாத உயிர்ப்பின் அடிப்படை
நாட்டின் பிரதான தேசியக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இனவாதத்தைக் கண்டித்தே வருகிறார்கள்
ஆனால், தமது கட்சிகளுக்குள் மெல்ல தலைதூக்கும் இனவாதம் பற்றி அவர்கள் எந்தளவு அக்கறையோடு இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை.
ஐ.தே.கட்சி தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க இனவாதம் குறித்து சாடும் போதே அவரது கட்சிக்குள் இருந்த திலக்
தனர்.
தென் மாகாண முதல்வர் பகிரங்க
O
கருணாரத்ன போன்றவர்கள் இன வாதத்தை உரத்துப் பேசுகிறார்கள்
வரலாறுகளை திரிபுபடுத்தி தமிழர் கள் இந்த நாட்டிற்குச் சொந்தக்காரர்கள் அல்ல என்று நிரூபிக்க திலக் கருணாரத்ன போன்றவர்கள் ஒற்றைக் காலில் நிற் கிறார்கள்
ஹெலஉறுமய என்னும் அமைப்பு முன்னர் சுதந்திரக் கட்சியில் ஆரம்பித்து பின்னர் ஐ.தே.கட்சியோடு இரண்டறக் கலந்தது. அந்த அமைப்பின் முக்கிய தூண் திலக் கருணாரத்ன
இதே போல பொதுஜன முன்னணி யின் தென் மாகாண முதல்வரும் இது ஒரு பெளத்த நாடு என்று பேசியதாகச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
தென் மாகாண சபையை பொது ஜன முன்னணி கைப்பற்றிய போது அதனை இன வாதத்தின் மீதான வெற்றி என்று அப்போது பலரும் வர்ணித்திருந்
மாக தமிழர்களுக்கு எதிராகப் பேசவில் லை. ஆனால் இந்த நாடு குறித்து அவர் எவ்வாறான கண்ணோட்டம் கொண்டி ருக்கிறார் என்பது முக்கியமானது
ந்த நாடு பெளத்த நாடுதான்,
ஆனால் தமிழர்களுக்கும் உரிமை கொடுக் கலாம் என்ற கருதுகோளும் ஒரு வகையில் இன மேலாதிக்க உணர்வுதான்
இது தவிர தற்போதைய யுத்தத்தில் படையில் சேர் பெளத்த மதகுருமார் முன்வந்துள்ளனர்தாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுப்பது அவர்களது உரிமை
ஆனால், பெளத்த மதகுருமார் படையில் சேர முன்வந்துள்ளமையை ஒரு பிரசாரமாக்குவது யுத்தத்துக்கு வேறுமாதிரி யான அர்த்தங்களை ஏற்படுத்திவிடலாம். பிரச்சனைகளுக்கு இனவாத முலாம் பூசப்படுவதால் ஜனாதிபதிக்கு எதிரான பிரசாரமாகவும் பின்நாளில் மாறலாம். ஏனெனில், சமாதானம் பற்றி அவர்தான் உரத்துப் பேசியவர் என்பதால் இனவாத சக்திகளை ஒரு கருவியாக்கி அவரது அரசியல் செல்வாக்கை கிள்ளிவிடும் முயற்சியும் நடக்கலாம்.
ஜனாதிபதி எவ்வாறு நிலமையைக் கையாளப் போகிறார் என்று கவனமாகக் கவனிக்கிறார்கள் அரசியல் அவதானிகள்

Page 6
சீனா-பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளும் இலங்கைக்கு உதவ முன்வந்தன.
பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த அத்துலத் முதலிக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. ஸ்ரேலிய உளவுப் பிரிவான மொஸாட் அழித்தொழிப்புக்களில் பெயர் பெற்றது.
பாலஸ்தீன விடுதலைக்கு போராடிய பல தலைவர்களை வேட்டையாடிப் பிரபலம் பெற்றிருந்தது மொஸாட்
அமெரிக்க உளவு நிறுவனமான சி.ஐ.ஏ.யும் மொஸாட்டும் அண்ணன், தம்பிகள் போல அப்போது இணைந்து செயற்பட்டு வந்தன.
uuEIJ.JLoro (SUITJ 6006)T
அமெரிக்க உளவு நிறுவனமான சி.ஐ.ஏ. இலங்கை அரசுக்கு உதவி செய்ய முன்வந் திருந்தது. இதிரைவி வல் முன்வந்தது மட்டுமல்லாமல் ஒரு இல் இடிய பயங்கரமான யோசனையையும் சி.ஐ.ஏ. தெரிவித்தது என்று தகவல்கள் வெளியா கியிருந்தன.
50 ஆயிரம் தமிழ் இளைஞர்களை ஒழித்துக்கட்டினால் தீவிரவாதத்தை 'ஃப்பூ
踝 என்று ஊதி அணைத்திடலாம் என்பதுதான் மையந்களாக மாறியிருந்தன.இ சி.ஐ.ஏ. சொன்ன யோசனை
ஆயுதமேந்திய இயக்கங்கள்ை சி.ஐ.ஏ. நெருக்கமாகிவிட்டது; இனி ஒழித்துக்க: மொஸாட்டும் வந்துவிட்டால் போராளிகளை இல்க்ள்ே ஒழித்துவிட்டது மாதிரித்தான் என்று கனவு
கண்டார் அத்துலத்முதலி.
மொஸாட்டும் உதவ முன்வந்தது. கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் இஸ்ரேலிய நலன் காக்கும் பிரிவு இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இலங்கை ராணுவத்திற்கு இஸ்ரேல் கூலிப்படை பயிற்சி ri5.CE"7,4.4 مئی 5یے#,%ت
தத்ாக இ2ய கம் 44ா ****
1984இல் ஆனந்த விகடன் வெளியிட்ட கார்டுன்
1970இல் பதவியில் இருந்த சிறிமா அரசு இஸ்ரேலுடன் இராஜதந்திர உறவு களை முறித்துக் கொள்வதாக அறிவித் திருந்தது.
உறவை முறித்துக் கொண்டதோடு நில்லாமல் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத் தையும் உத்தியோக பூர்வமாக அங்கீகரித் திருந்தார், அப்போது பிரதமராக இருந்த சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்கா
14 ஆண்டுகள் கழித்து 1984 இல் இஸ்ரேலுடன் இனிய உறவை ஆரம்பித்தது @鼻、粤s,°仍,
ஜே.ஆர். அரசின் நடவடிக்கையை சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி கண்டித்தது.
"இஸ்ரேலியர்களை வரவழைத்தது அரபு நாடுகளின் முகத்தில் அடித்தது போன்ற செயூல்" என்று சிறிமாவோ பண்டார நாயக்கா கூறினார்.
சவுதி அரேபியா, லிபியா, சிரியா ஈரான், ஜோர்தான் போன்ற நாடுகள் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்திருந்தன.
வடக்கு-கிழக்கில் முஸ்லிம் மக்கள் இஸ்ரேலியர் வருகைக்கு எதிராக ஆபாட்டங் களை நடத்தினார்கள்.
போராட்டம் நடத்திய முஸ்லிம்கள் மீது வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்து விட்டு வேடி க்கை பார்த்தது ஜே.ஆர் அரசு.
லங்கையில் அந்நிய சக்திகளின் வருகை இந்தியாவை விழிப்படையச் செய்தது.
அப்போது இந்தியப் பிரதமராக இருந்தவர் இந்திரா காந்தி,
ஃபிரான்சின் தலைநகரான பாரிஸில் இருந்து வெளிவரும்பத்திரிகைகளில் ஒன்று
லீ பிகாரோ
அந்தப் பத்திரிகையின் சிறப்பு நிருபர் இந்தியப் பிரதமர் இந்திராவைப் பேட்டி கண்டார். அதில் ஒரு பகுதி இது
கேள்வி கொழும்பில் அமைக்கப் பட்டுள்ள இஸ்ரேலிய நலன்காக்கும் பிரிவு ஒரு தொல்லை என்று கருதுகிறீர்களா?
இந்திரா இஸ்ரேலியப் பிரிவைக் கொழும்பில் புகுத்தியது சம்பந்தமாக இலங்கையில் உள்ள பல வேறு
 
 
 
 

துரையப்பா முதல் காமினி வை
கூட்டணி கூறிய காரணம்.
நீலன்மீது கண்டனம்
1983ல் யாழ்ப்பாணத்தில் பரீதர் திரை யரங்கம் முன்பாக மேதினக் கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது.
ஈழ மாணவர் பொது மன்றம் (GUES) நடத்திய அந்த மே தினக் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் மு.டேவிற்சன் தனது பேச்சில் டேவிற்சன் ஒரு கேள்வி எழுப்பி விட்டு பதில் சொன்னார், அது இதுதான்;
"யார் இந்த நீலன் திருச்செல்வம்? அமெரிக்க சி.ஐ.ஏயின் ஆள்தான் இவர்/
1984 இல் புலிகள் தமது "விடுதலைப் புலிகள் பத்திரிகையில் நீலன் திருச்செல்வம், ஏ.ஜே.வில்சன் போன்றோர் குறித்து இப்படி எழுதியிருந்தனர்;
"அமெரிக்கா சார்பான சி.ஐ.ஏ. உளவு ஸ்தாபனத்துடன் தொடர்புடைய தமிழ் அரசியல்வாதிகள், பிரமுகர்கள் இருந்து வருவது தெரிந்த விசயமே. அரசியல் யாப்பு நிபுணர்களாக சட்ட ஆலோசகர்களாக,
با نام گ%
III/
1984இல் ஜலன்ட் வெளியிட்ட கார்டுன் SSSS
ELITEITSECTRE
Syfluolijnly
ஜெயவர்தனாவின் நண்பர்களாக இவர்கள் : இயங்குகிறார்கள். -
இவ்வாறான இனத்துரோக சக்திகளின் செயற்பாடுகள் பற்றி விடுதலை அமைப்புக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்."
இவ்வாறான பின்னணியில் கூட்டணியும் அமெரிக்க சார்பானதாகவே தமிழ் போராளி அமைப்புக்களால் கண்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது.
இந்த நேரத்தில் ஒரு தகவல் அமெரிக்க சி.ஐ.ஏ, உளவு நிறுவனத்தின் சின்னமும்
அமெரிக்க இஸ்ரேலிய உளவு 醫 இன்றும் நிறுவனங்களோடு நல்ல நட்பும், அபிமான மும் கொண்டிருந்தவர் அத்துலத் முதலி து இதுதான் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிலிருந்து 三、 வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர் தனிக் கட்சி
தொடங்கினார் அல்லவா அத்துலத் முதலி? சீலனின் நெஞ்சி அப்போது தனது கட்சியின் சின்னமாக «ឆ្នា அவர் விரும்பியிருந்தது கழுகுச் சின்னம்
தமது கட்சிப்பத்திரிகைக்கும் இராஜாளி (கழுகு) என்றுதான் பெயர் வைத்தார்கள் அதுலத் முதலி அணியினர்.
பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தபோது அத்துலத் முதலி போட்டிருந்த புத்தி சாலித்தனமான திட்டங்களில் ஒன்று கூட்டணியைப் பலப்படுத்துவது
ஏன் பலப்படுத்த வேண்டும் அவரே அதற்கான விளக்கமும் சொல்லியிருந்தார். அது இது தான்
"மிதவாதிகள் பலவீனமாகிவிட்டார்கள் தீவிரவாதிகள் பலமாக இருப்பதாலேயே கூட்டணியினர் எம்மோடு அரசியல் தீர்வுக்கு வரத் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் Ib இப்போது செய்ய வேண்டியது. : வாதிகளை பலவீனப்படுத்திவிட்டு மிதவாதி களைப் பலப்டுத்துவதுதான்."
வந்தனர் - கண்டனர் தீவிரவாதிகளை ஒழித்துக் கட்டும்
ஜூன்.04-10,1995

Page 7
வுஸ்திரேலிய வெளிநாட்டமைச்சர் திரு.காரெத் இவான்ஸ் கடந்தவாரம் கொழும்புவந்து சென்றிருந்தார்.
ஆசியப் பிராந்தியத்தில் அவுஸ்திரேலியாவின் ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும் வழிமுறைகளை ஆராய்வதாக திரு.காரெத்தின் சுற்றுப் பயணம் விளங்கியிருந்தது.
திருகாரெத் இவான்ஸ் தமது சுற்றுப் பயணத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அவுஸ்திரெலியாவில் இருந்து கருத்து வெளியிட்ட போது இலங்கை இனப்பிரச்சனைத் தீவுக்கு மத்தியஸ்தம் வழங்குவதில் தமக்குள்ள ஆர்வத்தை வெளியிட்டிருந்தார்.
இதனையடுத்து கொழும்பு வந்து 24 மணி நேரம், அதாவது ஒரு நாள் மட்டுமே தங்கியிருந்த போதிலும் இனப்பிரச்னைத் தீர்வு தொடர்பாக இலங்கையின் பல்வேறு அரசியல் பிரமுகர்கள், மற்றும் முக்கியஸ்தர்களைச் சந்தித்து திரு.காரெத் உரையாடியிருந்தார்.
அவுஸ்திரேலியா மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் பலவும் இன்றைய நிலவரம் குறித்துப் பெரிதும் கவலை வெளியிட்டிருந்தன. ஆனால் இலங்கையில் இந்த சர்வதேச அனுதாபங்கள் மற்றும் சமரச முயற்சிக்கான ஒத்துழைப்பு ஆகியன உதாசீனம் செய்யப்பட்ட தன்மையே காணப்படுகின்றது.
திருகாரெத் இவான்ஸ் ஒரு சர்வதேச கீர்த்தி பெற்ற இராஜதந்திரி என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். கம்போடியப் பிரச்னையில் கூட இவர் பொதுநலவாய அமைப்பினூடாக சிறந்த இராஜதந்திரப் பங்களிப்பை வழங்கியிருந்தார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கம் இன்று, நேற்று மட்டும் இலங்கை இனப்பிரச்னைத் தீர்வில் ஆர்வம் காட்டவில்லை, முன்னைய ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆட்சிக்காலத்திலிருந்தே அவுஸ்திரேலியா இலங்கைப் பிரச்னையில் தனது கரிசனையை வெளியிட்டு வந்திருந்தது.
ஆனால் அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் எவ்வகையிலும் வெளிநாட்டு உதவியுடன்
வீடு தேடி உதவி திருப்பி அனுப்பி ெ சந்திரிகா ஆட்சியால் கொண்டுள்ளதை அ முடிகின்றது.
வடக்கு-கிழக்கு நில முருங்கையில் வேத கதையாக இருக்கக்
இத்தடவை கிழக்கி எல்.ரி.ரி.ஈயினர் த 60556) Irfa) FGOL, J, அதேவேளை, வடக்
வடமராட்சிப் பிரே ஆயுதப்படையினர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நடவடிக்கைகளில் ( காணப்படுகின்றனர்
வடமராட்சி என்றது முதுகெலும்பே அப் ஆயுதப்படடையினர் எல்.ரி.ரி.ஈ தலைவர் மற்றும் எல்.ரி.ரி.ஈய பலரதும் பிறப்பிடம பிரேதசம் இருப்பத அப்பிரேதசத்தை பு மூலஸ்தானமாக பணி எண்ணியிருக்கின்றன
Glut'un
இறுதியாக தமது பயணத்தை முடித்துக்
கொண்டு புறப்படுமுன்னர் நடத்திய செய்தியாளர் மகாநாட்டில் இலங்கை இனப்பிரச்னை தொடர்பாக அவுஸ்திரேலியா கொண்டுள்ள கரிசனையை திரு.காரெத் இவான்ஸ் வெளியிட்டிருந்தார்.
கூறியவை 'ஒரு கை ஓசையாக மட்டும் ஒலித்தனவே தவிர எவ்வகையிலும் அவரது உதவிக்கரத்தை தகுந்த முறையில் எமது ஆட்சியாளர்கள் கரம்பற்றத் தவறியிருந்தனர்.
திரு.இவான்ஸுக்கு இலங்கை இனப்பிரச்னையின் இன்றைய நிலவரம் பற்றி மட்டும் விளக்கிக் கூறப்பட்டதே தவிர எவ்வகையிலும், அப்பிரச்னையைத் தீர்த்து வைப்பதற்கான உதவியை இலங்கையின் ஆட்சியாளர்கள் திரு.காரெத்திடமோ அல்லது அவர் மூலமாக அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கத்திடமோ கோறவில்லை.
இந்நிலையில் கொழும்பைவிட்டுப் புறப்படுமுன்னர் திரு.காரெத் இவான்ஸ் தாம் நடத்திய பத்திரிகையாளர் மகா நாட்டில் இலங்கை அரசாங்கம் கேட்டுக்கொண்டாலன்றி தாம் தனிப்பட்டரீதியாகவோ, அல்லது அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கமோ எவ்வகையிலும் இலங்கைப் பிரச்னையில் தலையிடப் போவதில்லை என்று கூறியிருந்தார்.
கூடவே அவர் கருத்து வெளியிடுகையில் இலங்கை இனப்பிரச்னையைத் தீர்த்து வைப்பதில் உதவுவதற்கு தமது அரசாங்கமும், தாமும் மிக விருப்புக்கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 19ம் திகதி மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் முறிவடைந்த நிலையில் சமரசத்தை மீண்டும் கொண்டுவருவதற்கான அறிகுறிகள் எவ்வகையிலும் தென்படாதுள்ளன.
மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம்
மறிவடைந்ததையடுத்து கவலை வெளியிட்ட முதலாவது நாடாக அவுஸ்திரேலியா விளங்கியிருந்தது
இலங்கை அரசாங்கமும், தமிழீழ விடுதைலப் புலிகள் இயக்கமும் மீண்டும் சமரச நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு சமாதானத் தீவை நோக்கிச் செல்ல வேண்டு மெனவும் அவுஸ்திரேலியா வலியுறுத்தியிருந்தது.
ஜூன்.04-10,1995
*
இருந்தபோதிலும் திருகாரெத் இவான்ஸ்
இனப்பிரச்னைத் தீர்வு குறித்துப் பரிசீலிக்கவில்லை. இந்திய உதவியில் ஏற்பட்ட தோல்வியையடுத்து இலங்கையின் ஆட்சியாளர்கள் வெளிநாட்டு உதவி குறித்துப் பிரஸ்தாபிப்பதைத் தவிர்த்திருக்கக் காணப்படுகின்றனர்.
இந்நிலையில் தற்போது திருகாரெத் வான்ஸும் இலங்கை வந்து தமது உதவி, ஒத்துழைப்புக்கு ஆதரவு கிடைக்காத நிலையில் நாடுதிரும்பியுள்ளார்.
திருகாரெத் இவான்ஸுக்கு இன்றைய நிலவரத்தை விளக்கியதோடு, எல்.ரி.ரி.ஈ யினரே மோதல் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தை
றித்துக் கொண்டதாக மட்டும் லங்கையின் ஆட்சியாளர்கள் தெரிவித்தனரே தவிர, அவருடைய உதவியையோ, ஆலோசனையையோ
தீர்வு முயற்சிகள் குறித்து ஆட்சியாளர்கள்
കTuഖിബ്,
கடந்தவாரங்களில் இராணுவத்தளத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இ நடவடிக்கையைத் ெ பல்லாயிரக்கணக்கா வடமராட்சியிலிருந்து குடிபெயர்ந்திருப்பத வரும் தகவல்கள் ெ
கடந்த ஒரு தசாப்த பெரிதும் பாதிக்கப் வடமராட்சிப் பிரதே விளங்குகின்றது. இங்கே திரும்புமிட கட்டிடங்கள் சிதைர் பின்னமாகியும் இரு முடியும். எல்.ரி.ரி. வே.பிரபாகரனின் அதனை அண்டிய IIItalún gcú0 GLIII காணமுடியும் வீடு
ിൽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சய்யவந்தவரையும் பத்த பாங்கிலேயே கள் நடந்து தானிக்க
ரம் மீண்டும் ளம் ஏறிய, ாணப்படுகின்றது.
JGO)4, U5a)
நசத்தை மது முற்றுமுழுதான
கொண்டுவரும்
தித்திருக்கக்
0 GT6 orff). FuegoTrifesör பிரதேசம் என்று கருதுகின்றனர்.
(Bau. LîTLJITSU6ör, ன் முக்கியஸ்தர்கள்
95 GILLDITIITL 'f7' III GBAGBILI SaGai
LL1765TÍ
அலசுவது-இராஜதந்தி
அத்திவாரக்கற்களே பிடுங்கி எறியப்பட்ட நிலையில் தகர்ந்து போயிருக்கக் காணப்படுகின்றன.
1987ம் ஆண்டு ஒப்பரேஷன் (Operation Liberation) GT6ör JD GILJALInflaai) இலங்கையின் ஆயுதப்படையினர் முதல் தடவையாக வடமராட்சியில் எல்.ரிரியினருக்கு எதிராக பாரிய
மோதலில் குதித்திருந்தனர்.
இலங்கையின் தேசிய பந்தோபஸ்து அமைச்சராக இருந்த லலித் அத்துலத் முதலி உட்பட இலங்கை பாதுகாப்பு படையின் முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் நேரடியகாவே அன்று வடமாராட்சி ஒபரேஷன் இராணுவ நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருந்தனர்.
இன்று மீண்டும் எட்டு வருடங்களின் பின்னர் வடமராட்சி பெருமளவிலான இராணுவ கெடுபிடிக்குள்ளாகியிருக்கக் காணப்படுகின்றது.
1987ம் ஆண்டு வடமாராட்சி ஒபரேஷன் இடம் பெற்றபோது இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் யாழ் குடாநாட்டின் ஆகாயப்பரப்பில் தோன்றி உணவுப் பொட்டலங்களைப் போட்டு இலங்கைப் படையினரின் இராணுவ நடவடிக்கைகளை இடைநிறுத்தின. இந்திய விமானங்கள் அன்று உணவுப் பொட்டலங்களைப் போட்டு பறந்து சென்ற வேளை யாழ் குடா நாடுமுழுவதும் குதூகலித்திருந்தது.
இலங்கை ஆயுதப்படையினரின் கெடுபிடிக்குள்ளாகும் அச்சுறுத்தலில் இருந்தும் விடுபட்ட உணர்வில் குடாநாட்டு மக்கள் அன்று மகிழ்ச்சி ஆரவாரஞ் செய்தனர்.
ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி ஆரவாரமும், குதூகலமும் மிகச் சொற்ப காலமே நீடித்தன. இலங்கை படையினரின் கெடுபிடிகளுக்கு அஞ்சிய குடாநாட்டு மக்கள், உலகில் நான்காவது ஸ்தானத்தில் இருக்கும் இந்தியப் படையினரின் இரும்புப் பிடிக்குள் Jf3 JGUITU26OTÍ.
வடமாராட்சி ஒபரேஷன் நடவடிக்கை
முதன்முதலாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு தற்போது எட்டு வருடங்கள் பூர்த்தியாகியுள்ளன.
இந்த எட்டுவருட காலத்தில் வடக்கு-கிழக்கு நிலவரம் தொடர்பாக முன்னெடுக்கப்பட்ட அணுகுமுறைகளை நன்கு ஆராயும் பட்சத்தில், அரசியல் ரீதியிலான அனைத்து தீர்வு முயற்சிகளும் வெறும் கண்துடைப்பாகவே ಘ್ವಿ வந்துள்ளன. அத்துடன் உறுதியான முறையில் அரசியல் அணுகுமுறைகள்
பிரேமதாசாவுக்கு வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னை தீர்வை விட 'கம்உதாவ கொண்டாட்டங்களே முக்கியமாக இருந்தது.
வடக்கு கிழக்கில் இரத்த ஆறு ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயம், ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவும், அவரது அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் ஆகியோர்
கம்உதாவக் கொண்டாட்டங்களை நடத்தி குடைராட்டினங்களில் (MERRY-GO-ROUND) ospaingo வந்தனர்.
பொது மேடைகளில் பேசும் போது மட்டும் 'மாரிக்காலத் தவளை போல திரு.ஆர்.பிரேமதாசா தொண்டை கனக்க அரசியல் தீர்வு பற்றிக் கத்தினாரே தவிர எவ்வகையிலும் ஒரு நிரந்தரத் தீர்வுக்காக அவர் பாடுபடவில்லை.
இந்நிலையில் வடக்கு கிழக்கு யுத்தம் மேலும் மோசமடைந்ததே தவிர, அதன் கடும்போக்கு எவ்வகையிலும் தணியவில்லை.
இன்று ஜனாதிபதி சந்திரிகா அரசு எல்.ரி.ரி.ஈயினருடன் ஒரு முற்று முழுதான யுத்தத்தை எதிர்நோக்கியிருக்கின்றது.
கடந்த எட்டுமாத காலமாக சந்திரிகா அரசுக்கும், எல்ரிரிஈயினருக்குமிடையில் நிலவிய அன்னியோன்னியம் தற்போது நிலைகுலைந்து போயுள்ளது.
கொழும்பில் தனது அரசியல் தீர்வுத் திட்டத்தை முன்வைக்கப் போவதாக சந்திரிகா ஆட்சியாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ் அரசியல் GLf467 pLLIL 9IJäfluIGij 35.Lf4567 பலவற்றையும் அழைத்து ஜனாதிபதி சந்திரிகா தமது தீர்வுத் திட்டம் பற்றி விளக்கிவரக் காணப்படுகின்றார்.
விரிவான அதிகாரப் பரவலாக்கத்துடன் கூடிய ஒரு தீர்வுத் திட்டத்தையே தாம் முன்வைக்கப்போவதாக சந்திரிகா ஆட்சியாளர்கள் கூறிவருகின்றனர்.
தீர்வுத்திட்டம் எதுவாகவுமிருக்கலாம்: ஆனால் இன்றைய உடனடித் தேவையாக இருப்பது யுத்தநிறுத்தமாகவே இருக்கின்றது.
யுத்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் வழிவகைகளையே ஆட்சியாளர்கள் தற்போது முன்னெடுக்கவேண்டும்.
மின்சத்திய
ΙουΙΤού) ருந்தும் ராணுவ
தாடர்ந்து or D5561. ம் அகதிகளாகக் ாக வடக்கேயிருந்து தரிவிக்கின்றன.
காலயுத்தத்தில் LLL L Jeggju IIITaJ, rGBILD
LDGÜGAVITL) தும், சின்னா பதையே காண தலைவர் ராமம் மற்றும் அயல் கிராமங்கள் டயாகியிருப்பதையே GiT LLITTGJúlio
TUL ui
DUT:
முன்னெடுக்கப்படாதிருப்பதை அறியமுடிகின்றது.
போர் நிறுத்தம், பேச்சுவார்த்தை என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட அனைத்துமே மிக மிகக் குறுகிய காலம் வரை மட்டுமே நீடித்திருந்தன.
பிரேமதாச அரசு எல்.ரி.ரி.ஈயினருடன் பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பித்திருந்தது. எல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்பினர்களுக்கு ஐந்து நட்சத்திர உபசரணையை வழங்கி அவர்களை எவ்வாறு சமாளிக்கலாம் என்று மட்டுமே அன்று பிரேமதாசா ஆட்சியாளர்கள் எண்ணினரே தவிர வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னைக்கான தீர்வுத்திட்டம் பற்றி எவ்விதத்திலும் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளை பிரேமா ஆட்சியாளர்கள் மேற்கொள்ளவில்லை.
اس حصے றைகள்
முழு அளவிலான புத்தம் ஒன்று : அரசியல் தீர்வுத் திட்டத்தை எவ்வகையிலும் பலாத்காரமாகத் திணித்துவிட (UDLLITE).
பதுங்கு குழிகள், அகதிமுகாம்களுக்குள்ளிருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள், மற்றும் தமது கோரிக்கைகள் தொடர்பாக போராட்டத்தில் குதித்துள்ள எல்.ரி.ரி.ஈயினர் கூட யுத்தம் ஒன்றின் மத்தியில் அரசு முன்வைக்கும் தீர்வுத் திட்டத்தை சரிவரப் பரிசீலிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது.
எத்தகையதொரு தீர்வு முயற்சிக்கும் யுத்தம் நிறுத்தப்பட வேண்டியது அடிப்படைத்தேவையாகின்றது. இதன் மூலமே அரசியல் அணுகுமுறைகளை அர்த்தபுஷ்டியானதாக மாற்ற முடியும்.
O

Page 8
ஜெர்மன் அதிபர் ஹிட்லர்ஹரிட்லரின் காதலி ஈவா ஆகியோர் அமர்ந்திருக்கின் றனர். தளபதி றொம்மெல் வந்து நாஜிகளின் வழக்கப்படி வணக்கம் தெரிவிக்கிறான். ஹிட்லர் வா றொம்மெல் இணையற்ற வெற்றி விரன் நீ பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு ஜெர்மனின் வீரம் எப்படியிருக்கும் என்று கற்றுக் கொடுத்துவிட்டு வெற்றிச் செய்தியோடு திரும்பி வந்து
LLIII றொம்மெல் வில் வளைத்து அம்பு தொடுத்தவர் இருக்கும்போது, குறியில் துளைத்த அம்பை வியப்பதோ? ஹிட்லர் இருக்கையை விட்டு எழுந்து றொம்மெல்லின் அருகில் வந்து) தொடுத்தது நான்தான்! ஆனால், தொடுக்கப்பட்டதும் சாதாரண அம்பல்லவே! றொம்மெல் இந்த அம்பைத்தெரிந்
தெடுத்ததும் தாங்கள்தான்! ஹிட்லர் சிறப்பாக இருந்ததால்தானே
தெரிந்தெடுத்தேன். (றொம்மெல் மீது பார்வையை செலுத்தியபடி எழுந்து வருகி றாள்) தளபதிக்கு புகழ்ச்சி தாங்காது போல் இருக்கிறது. ஹிட்லர் புகழுக்குரியவன் நான் ஒருவன்
மட்டுமே என்பதால், தளபதி தான் புகழ்வதை விரும்ப மறுக்கிறான். என்ன சரிதானே றொம்மெல் றொம்மெல் (அவசரமாக)
"ஆமாம். ஆமாம்" ஹிட்லர் ஆளப்பிறந்த ஆரிய இனம் சீறி யெழுந்துவிட்டது சிறியெழுந்து விட்ட செய்தி திசையெங்கும் எட்டியும் விட்டது! றொம்மெல் செய்தி எட்டினால் மட்டும் போதாது எட்டுத் திசையிலும் நாஜிக்கொடி வானை வருடிக் கொண்டு பறக்க வேண்டும் LIL'GOLITIGIfflajfl ஹிட்லர் பட்டொளி வீசிப் பறக்கும் நம் கொடி எட்டுத் திக்கின் செவிக ளிலும் நமது வெற்றிப் பாட் டொலி கேட்கும் கேட்கும் றொம்
FFS III:
மெல், என் வீரத் தளபதியே நமது வீரர்களின் இதயத்தில் பொறிக்கப்பட வேண்டிய
வாசகம் என்ன தெரியுமா? றொம்மெல் வெற்றி வெற்றி வெற்றி
தவறுறொம்மெல் தவறு வெற்றி
90,551 oblolly மருத்துவ
உடற்பயிற்சி சரியான உணவு வகை கள் தேவையான ஒய்வு மூலம் உடலை இளமையாக வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் வயதாக ஆக முளையை இளமையாக வைத்திருக்க என்ன செய்கிறோம்? வயதாகும் போது ஏற்படக்கூடிய கண்பார்வைக் குறைவு ஒலியை கிரகிப்பதில் செவிகளுக்கு ஏற்படும் மந்த நிலை போன்றவை மூளையின் ஆற்ற லையும் மந்தமடையச் செய்கிறது. தவிர நரம்பணுக்கள் இரத்தக் குழாய்களில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை களின் பாதிப்புகள் அதிகமான குளிரான இடத்தில் வாழ்வது போன்றவையும் வெவ் வேறு வகையான பாதிப்புகளை உண்டாக்க Guillo.
மூளையின் ஆரோக்கியத்தையும் இளமை
யாகச் செயல்படும் ஆற்றலையும் அதிகரிக்க
உலகப் புகழ் பெற்ற நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் ரோமமூர்த்தி தரும் ஆலோசனைகள் வயதாகிறதே என்று முடங்கி விடாதீர்கள். புதிதாக ஒரு மொழி, கணக்கு புதிர்கள்
பிழியப்பட்டுக்கொண்டிருந்தர ஹிட்லரை எதிர்த்தவர்கள்
மூளைக்கு வயதாகிறதா?
தான் நமது குறி! ஆனால் இதயத்தில் குறிக்கப்பட வேண்டிய
வாசகம் அதுவல்ல றொம்மெல் :
அதுவல்ல தளபதி குழம்பி விட்டார். தங்கள் வாயால் சொல்லி விடுங்கள் அந்த வாசமான வாசகத்தை
எதிரியைக் கொண்டு விடுஅல்லது எதிரியால் கொல்லப்படு எப்படி இருக்கிறது றொம்மெல் 6) ITTFJELD? றொம்மெல் கொல் அல்லது கொல்லப் படுவாய் ஆகா. அற்புதமான மந்திரம் வெற்றிக்கு இதுவே தந்திரம்
ΡΕΘ)ΙΠΙΣ
ußLuft:
ALGUff:
சொல்லப்பட்ட வாசகம் அல்ல.
றொம்மெல் ஆரிய இனத்தின் இதயத்தில் குறிக்கப்படுவதற்காக தங்களால் கூறப்பட்ட வாசகம்
ஹிட்லர் இது எனக்கும் பொருந்தும். --
உனக்கும் பொருந்தும் வெற்றிக்
இது வியக்கப்படுவதற்காக|
கனியை சாறு பிழிந்து அருந்தும் எவருக்கும் பொருந்தும் போதும், அவருக்கு கொடுக்க இருப்பதை கொடுத்து விடலாம் — 9160606ипі ஹிட்லர் (வாவின் பக்கம் திரும்பி) உனக்கு அவசரமா ஈவா? (உரத்து நகைக் கிறார்) றொம்மெல் ஃபிரான்ஸ் நாட்டைப் புரட்டி எடுத்து ஜெர் மனுக்கு பெருமை சேர்த்தாய் உனக்கு நான் தரப்போகும் பெருமை என்ன தெரியுமா? ஃபீல்ட் மார்ஷல் றொம்மெல் (தலை வணங்கி விட்டு) தாங்கள் தருவது எதுவோ அதனை வாங் கிக் கொள்வது என் கடமை இது பெரும் பதவி என் தோள் தாங்குமா?
தாங்கும், தாங்கமாட்டாமல் தவிக்கப் போவது எதிரிகள் தான். (நகைப்பு) படைகளை தயார் படுத்து ஆபிரிக்கா நோக்கிப் புறப் படட்டும் புயல் வசப்படட்டும் களம் வதைபடட்டும் அங்குள்ள
GT:
ஹிட்லர்:
என்று முளைக்கு வேலை கொடுக்கும் பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடுங்கள் உண்ணும் உணவை சத்து மிகுந்த சரிவிகித (Balanced)2. GOOI GJIT 9, 9 GOLDg5 g II di கொள்ளுங்கள். தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் 5-லிருந்து 15 நிமிடம் வரை தியானம் செய்யுங்கள். உடற் பயிற்சியும் அவசியம்
Lilflly ch Li (றொம்மெ6 கொள்ளுதல் படி ஹிட்லர்
மெல்லிய ஆ
GIGöIGOSTJ நடுங்குகிறது நடுங்க வை ஈவா போர்க்களத் ஹிட்லர் பூக்களமான
தலைவி.
ஈவா நீங்களே ெ ஹிட்லர் எதிரியின் வி வட்டமிடுவது வண்டுகள் LIITTIGO)695606 வேவுப் பார்
Ísl
ஆயுர்வேதத்தில் ப்ரமேஹம், மதுமே உண்டு.
ப்ரமேஹம் (நீரிழி (வாதம், சித்தம், கபம்)
ஹிட்லர்
L"Guit:
தலைமயிரில் இனிப்பு கை கா: | வாய், தா அடிக்கடி உலர்ந்து ே உடலில் அதிக அழு [೭...! துவாரங்கள் உடல் முழுவதும் எரி உணர்வின்மை, 6. [೭, சிறுநீரிலு மற்ற நோய்கள் 6 கெட்டவாடை அதிக [ಉಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ தோஷங்களின் சீற்றத் நோய்களின் முற்கு
(LAPD Lஅதிகமாகப் பயன்ப
2 மாவு பண்ட பயிறு உளுந்து பால்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரிக்கப்பட்ட வலை
மைகள் ம ைதிறந்த
இனி அந்தசதிநாடகம்
தியும்
ஈவா வேறு என்ன பார்வைகள்? ஹிட்லர் ஏவுகணைகள் கூட குறி தவறலாம். உன் விழிக் கணைகள் குறிதவறுவதேயில்லையடி கவச வாகனத்தை சிதறடிக்கும் குண்டு போல என் இதயப் பிடிவாதத்தை யெல்லாம் இரு எழில் பந்துக ளால் பந்தாடிக் கொண்டிருக் கிறாயே ஈவா அடேயப்பா வெளியே சர்வாதி காரி உள்ளே சரச சல்லாபி பொல்லாத ஆள் நீங்கள் ஹிட்லர் போரில் சதுரங்கமாடும் என் முளைக்கு உன் சரசம் தானே சாமரம் வீசுகிறது! 8. இந்த தாமரை மொட்டு விரிந்தது
FFST:
FFST:
றொம்மெல்
LIIT (Objö, SITU? ஹிட்லர் யாருக்காக? ஈவா வேலைப் பளுவால் வெப்பமாகும் உங்கள் மூளையை மோகத்தில் மூழ்கும் தெப்பமாக்கத்தானே! ஹிட்லர் போதும் ஈவாபேசியது. விலகப் போகிறது இரவுத் திரை இப்போது விலகட்டும் இந்த மெல்லிய திரை ஈவா யுத்தம் வேண்டுமா? ஹிட்லர் இரத்தம் சிந்தாமல், திசைகள் அதிராமல், சித்தம் இனிதாகி, தசைகள் இதமாகி, சுகங்கள் பரிமாறும் யுத்தம் அதுதானே நீ
: ஆம்.மிகக் குறைவு!
மிட்லரு டன் றொம்மெல்
للع
BOL SEGI!
விடைபெற்றுக் ஈவாவை அனைத்த உள்ளே செல்கிறார்)
2. சாய்ந்திருக்க அருகே டையில் அழகி ஈவா) கண்டு உலகமே நியோ என்னையே க்கிறாயே ஈவா? தில் நீங்கள் தலைவர்.
பள்ளியறையில் நீ
MIGUGAS) GANLLAGET.
மானங்கள் வானத்தில் போல உன் விழி என் மேலே வேவுப் ா வீசுகிறதடி ஈவா வைகள் மட்டும் தானா?
i-all
நீரிழிவு நோய்க்கு ஹம் போன்ற பெயர்கள்
மூன்று தோஷங்களின் ற்றத்தால் ஏற்படுகிறது.
鶯 சட்ைவிழுதல் வாயில் DiGific palacield, டை, தொண்டை இவை பாதல், தாகம், சோம்பல்
க்கு சேருதல், உடலில் ல் அழுக்கு சேருதல்,
சல் உடல் உறுப்புகளின் இருந்து செய்யப்படும் வெல்லம் சர்க்கரை |ண்டுகள் எறும்புகள் கற்கண்டு, உறையாத தயிர் புத்துக்கள் மொய்த்தல் சிறுநீரில் இவற்றை அதிகம்ாக பயன்படுத்துவதாலும்
பந்துசேருதல், உடலில் உறக்கம், எக்காலத்திலும் ன இவையாவும் முன்
தால் தோன்றும் களாகும்.
ரணங்கள் ராணிகளின் மாமிசத்தை டுத்தல்
கள், பாயாசம், அரிசி,
நெய், கரும்பின் சாற்றில் சிற்றமுற்று நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது.
Iai DUT:
புகை பிடித்தல் ழிவு யேற்றுதல், மலத்தையும் சிறுநீரையும்
உவர்ப்பு சுவைகளை கொண்ட பொருட்களை
* அதிகமாக பயன்படுத்துவதாலும்,
நிச்சயமாக
கேட்கும் யுத்தம் என்பதன் அர்த்தம்? அதுதான் வேண்டும் ஈவா வா"
(ஹிட்லர் கோபத்தோடு அங்கு மிங்கும் நடந்துகொண்டிருத்தல், எதிரே ஹிட்லரின் நம்பிக்கையான ஜெனரல் ஒருவர்)
ஹிட்லர் நீர் சொல்வது உண்மைதானே
ஜெனரல்
ட்லர் வளர்த்த கடா மார்பில் பாய வருகிறதா? றொம்மெல் நீயா நிறம்மாறிக் கொண்டிருக்கிறாய்?
ஜெனரல் சதித் திட்டம் இருப்பதாகவும்
தகவல்
ஹிட்லர் கற்றுக் கொடுத்தவன் மீதே கத்தி
வீசிப் பார்க்க நினைக்கிறானா றொம்மெல்
3. உடற் பயிற்சியின்மை, அதிக நேரம் தூங்குதல், கண்விழித்தல் சுறுசுறுப்பின்மை, இரத்தத்தை வெளி
தடுத்தல், பொதுவாக இனிப்பு புளிப்பு
4. பலாப்பழம் கிழங்கு வகைகளை
அதிகளவில் உண்பது
மேற்கண்ட காரணங்களால் தோஷங்கள்
ஜெனரல் கத்தரித்து விட வேண்டியது
தான்.
கத்தரித்துவிட றொம்மெல் ஒன்றும் கிளையல்லவே, மரம் அதனால் ஜெனரல் கேள்! நாம் முதலில் செய்ய வேண்டியது கிளைகளை வெட்டுவதுதான். ஜெனரல் அதாவது.?
றொம்மெல் மீது விசுவாச முள்ள படை அதிகாரிகளைப் பற்றி முதலில் தகவல் திரட்டு பின்னர் அவர்களின் தலை களை உருட்டு கடைசியாக அடி மரத்தில் வெட்டு ஜெனரல் புரிகிறது. ஆனால். அடி மரத்தை எப்போது வெட்டத் தொடங்குவது? ஹிட்லர் கிளைகளை வெட்டிவிட்டு வா. மரத்தை சாய்ப்பதற்கு சரியான வழியும், முறையும் நான் சொல்கிறேன். அதற்கு முன் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும். ಇಂಗ್ಲ GT GÖTGOT 9; III fulb?
ட்லர் புகழ் வாய்ந்த ஒருவனை அழிக்க வேண்டுமானால் முதலில் அவன் புகழை அழிக்க வேண்டும். அதன் பின்னரே அவன் உடலை அழிக்க வேண்டும். (நகைக்கிறார்) றொம்மெல் ஆபிரிக்க போர் முனையில் வெற்றிக் கணிகளை கொய்தது குறைவல்லவா?
ட்லர் அந்தச் செய்திகளை ஜெர்மனி
யரின் செவிகளில் ஏற்று றொம்மெல் வீரத்தை தொலைத் துவிட்டு தோல்வியைச் சுவைத் துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று நம்ப வை எதிரிகளை பீரங்கி வாயில் போட்டுப் பிணமாக் காமல் றொம்மெல் பின்வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று பிரசாரம் செய்! ஜெனரல் போர் முனையில் இருந்து உதவி கேட்டு றொம்மெல் செய்தி அனுப்பினார். ஹிட்லர் உதவிக்கு படை அனுப்பாதே மடல் எழுதி அனுப்பு ஜெனரல் என்னவென்று? : எதிரியைக் கொல், அல்லது
யொப்பம் நான் போடுகிறேன்! இப்போது நீ போகலாம்
(ஜெனரல் விடைபெற்றுச் செல்கிறார்
ஹிட்லரின் மூளையில் பயங்கரத் திட்டம் ஒன்று உருவாகிறது. சட்டைப் பையில் கைவிட்டு எதையோ எடுக்கிறார். அது சயனைட் குப்பி அதைப் பார்த்த படி உரத்து நகைக்கிறார்)
G
நீங்கள் Тағйш5 ғайш50 шалл” ағйш5 சாப்பிடும்போது 'ஸ்ட்ரோபோட்டு உறிஞ்சி சாப்பிடுங்கள், ஏனென்றால் சபத் போட்டுத் தருகின்ற கண்ணாடி டம்ளரை வெந்நீரால் கழுவுவதில்லை. அப்படி வெந்நீரால் 10% டம்ளரை ால் டம்ளர் உடைந்து விடும் ஸ்ட்ரோ இல்லாமல் குளிர்பானம் அருந்தினால் மற்றவருக்கு உள்ள நோய் நமக்கும் தொற்றக்கூடும் பானம் அருந்திய பின்பு ஸ்ட்ரோவை முறித்து ஏதாவது ஒரு குப்பைத் தொட்டியில் வீசினால் மறுபடியும் ஸ்ட்ரோவை யாரும் உபயோகப் படுத்த முடியாது. அது நமக்கு மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் நன்மையே!
ஜூன் 04-10,1995

Page 9
அது ஒரு சோகக் கதை, சுருக்கமாகச் சொல்கிறோம். இவர் பெயர் றோம் ஜெர்மன் நாட்டில் பெர்லின் நகரில் உள்ள மிருகக் காட்சிச்சாலையில் இருக்கிறார். அங்கே பெண் சிம்பன்சியார் ஒருவரை ரொம்ப ஆசையாகக் காதலித்தார். ஒரு நாள் அல்ல, ஒரு நொடி கூட பார்க்காமல் இருந்தால் பைத்தியம் பிடித்துவிடுமளவுக்கு லவ், பெண் சிம்பன்சிக்கு ஏதோ நோய் வந்து விட சிகிச்சைக்கு அழைத்துப் போய்விட்டார்கள். அந்தக் கோபத்தில் சினந்த நேரத்தில் குறும்புக்கார கமராக்காரர் ஒருவர் கிளிக் செய்துவிட்டார். பிரிவுத் துயர் பொதுதானே!
வெளிநாடுகளில் இயந்திர வாழ்க்கை பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளுடன் விளையாட நேரமில்லை. காவல் நாயாருக்கு குழந்தை அழாமல் பார்க்கும் வேலையும் சேரும்
ஆட்டுக்கும் உண்டோ கை? துரஏதோனே S S S இருக்கும்போது ஆடு எ
படத்தில் இருப்பது லாமா வகை ஆடு, சரி அதிருக் பார்க்க, அத் GOOTID LIII கட்டும் ஆட்டுக்கு எப்படி கை வந்தது காதிலை பூ அதி தரு தானே என்று கேட்பீர்கள் கைகள் ஆட்டுக்குச் சொந்த மல்ல, அது ஆட்டின் எஜமானருக்குச் சொந்தம் இப்படியொரு அற்புதக் க
புகைப்படம் எடுத்து விட்ட
கண்ணுற ity,(36 III?
இத்தாலியில் "áloflis” (3 GFG)alditti வீட்டுப் பிள்ை
இருந்து கவனித்துவிட் நாள் முயன் கற்றுக் கொ eᎦᏪᏍᏈᏑ6ᏡᏆ கண்ணுறங்கும்
2051.04 -10, 1995
 

ஆயிரம் பொய் சொல்லியும் ஒரு கல்யாணம் செய்யலாம் என்றும் சொல்லுவார்கள். அது சரிதானா? என்பதெல்லாம் ஒரு புறமிருக்கட்டும். படத்தில் சுவர் விளம்பரம் அருகில் நிற்கிறார் பாருங்கள் மிஸ்டர் டென்னிஸ் பவல் அரை அங்குலம் பொய் கூட சொல்லாமல் கல்யாணம் செய்ய நினைக்கிறார்.
உண்மையை ஆயிரம் பேர் அறியச் சொல்லி பிடித்தமான பெண் தேடுகிறார். இவர் சொல்லும் உண்மை என்ன? "விரக்தியால் மனம் டு, தானும நொந்து போய் இருக்கிறேன். என் வயது 33 எனக்குத் தேவை 22 வயது று பார்த்தாா. இளம் பெண் என் விரக்தியைப் புறங்கையால் அலட்சியமாக தள்ளி விடக் ள்ள நினைத்த கூடிய பெண் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சுவரில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். IDITLITS சுவரைப் பார்த்துவிட்டு இதுவரை 50 பெண்கள் தமது விண்ணப்பத்தை கவரில் போட்டு அனுப்பினார்கள், 50 பேரையும் அழைத்து நேர்முகத் ഋത് வென்று தேர்வு நடத்தினார். ம்ஹீம், ஒருவரும் தேறவில்லை. தேடுதல் வேட்டை -L-5. தொடர்கிறது.
Iivi
எடுக்கப்பட்ட து. வீட்டில் பளரும் நாயார்.
படிப்பதைக்

Page 10
சங்கீதாவுக்கு யோகம்
Tiun artinta திரைக்கு வந்து ெ
a ru ாவுக்கும்ாே பார்த்திய
ா நடித்து விரைவி
TT ாடிால் சங்கீதா
un ாதாரம் என்னும் படத்தி காப்பந்தா ா சங்தா தா குடும் எம்பெண் பற்றிய கதை சங்தாவுக்கு ஜோடிாக நாம் திா நடிக்கிறார். ாடங்கள் வைரமுந்து பிற்ைபி
சரத்குமார் Liens
huru புற பாடுகிறார் திலும் * 'al
அக்ஷய்குமாரை
படறிரோக்கள் போல உடலமைப்பு விருப்பது அக்ஷய் குமாருக்கு வாய்ப்பாகிவிட்டது. திப்படவுலகின் கனவுநாயகர்களில் ஒருவர் அக்ஷய்குமார் பிளநடிகைகள் அக்குமாருடன் ாைந்து நெருங் நடிக்கப் போட்டி போடுகிறார்கள்
சமீபத்தில் ஒரு விருத்தில் நடிகை மம்தா அக்ஷய்குமாருக்கு எதிர்பாராத விக் கொடுத்துவிட டியிருந்தவர்களுக்கு பிள்ய அதிர்
நடிகைகளும் பிரசினகளும் அக்ஷய் குமாரை துரத்தித் துரத்திபிம்சை செய்தாலும் வருக்கு ஒரு ரக்கமுடியாத அனுபவம் மட்டும் மனதில் பதிந்துள்ளதாம்
நடிகராக முன்னர் தாய்லாந்தில் உளவு விடுதிஒன்றில் அக்ஷய்குமார் வேலை செய்தார். அப்பொது ாவுவிடுதிக்கு வாடிக்ா வரும் தாய்லாந்திப் பெண் ஒருவருக்கு அக்ஷய் குமார்து ஒரு கண் ரு நாள் திரென்று அக்ஷய் குமாரைப்பிடித்து அழுத்தமான பிச்" கொடுத்துவிட்டாராம் இப்போது ாத்தாலும் புல்லரிக்கிறது மறக்க முடியவில்லை என்கிறார் அக்ஷய் குமார்
பளிக் கச்சிதாக வைத்திருக்க தினமும் பயற்சி செய்து வருகிறார் அக்ஷய்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மாயாபஜார் 1995
Intera) arron வெளிவில் பட்டு Atas ir an arra வஞ்சிச் சிட்டு
இராமின்டர்மெட்ரான் படத்தில் நடிக்கப்பந்தமாயிருக்கும் கான்யா சத்யான் கதாநாயகனாக நாக்கும் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியா
தில் ஜெயரம் நடித்த மழவில்காவடி தமிழில் பிரமணிய சுவாமி என்ற பாது தள் பின்னர் பாண்டியராஜன் நான் நடிக்கும் படங்களுக்கு தில் வெற்றிபெற்ற படங்களின் தோத்தேர்வு செய்கிறார்
தற்போது நடித்துவரும் ரகசிய பொலின் படத்திற்கு முதலில் இதயம் ார்ாதுர்யோதயம் எனப்பவபெர்ாள்குட்டப்பட்டு மாற்றப்பட்டா
பிாயில் எல்லாமோ ராசதான் படத்தில் பாடவைப் பாடிய ஆர் ரகுமான் இசையில் மிஸ்டர் ரொமியா படத்திலும் ஒரு பாடலைப் தற்போது வடிவேலு தேவாவின் இசையில் நாய்க்குவமே நாய்க்குவமே பாடல் ஒன்றைப் பாடவுள்ளார் ான் நாதங்கைாச படத்தைத் தொடர்ந்துமைனர் மோசன்சன்னதிப் முகம் காதல் விழா உட்பட எட்டுப்படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து
தாநாயாக நடிக்க பிரபல மலையா இயக்குநர் சங்கீத் சிவன் த புலிகேசி என்ற படம் பின்னமும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
கதாநாயகியாக நடிக்கும் புதிய படமொன்று வரு INJITIA
ஹைவோம்தாள் தமிழில் மொழிமாற்றமடைகிறது. இதில் சுரேஷ்கோபிக்கு L L L L S ZY TTT S MSM S S S S S S S
வோகலயத்தில் கதாநாயகரத்தழுத்த பல்வரன்பது "'ே
வருடங்களுக்குப் பின்னர் பொன்மலர் என்ற புதிய படத்தை கவுள்ளார் இப்படத்திரோ என்னும் பம்பாய் பெண்ணை
புகழை பொதும்" என்று
ITILIAAN ITALIAINFINITIATI FINALITÄT AGATA "J"F"""""""""""""""""""""" HUMTATATAJ
ܕ ܐ .
அம்மாவின் ஆ படத்தயாரிப்பில்
"Amursy
E.
அதிபர் செய்மேத் வந்தார் இடையிலே ாாவது சந்தரி
தந்தார் செய்மத்தாவிட
பெறுமதியா ராசொவ்லா பெரு
முன்வந்தார்.
அவ்வளவுதாள் பாய்ச்சலாக பாய் மறுபடியும் அமுக்கி பிமெத்த என்ருசொப்ம் வந்த இதுங்காக விடையிே
LTTT

Page 11
62I UDIUIDIT бli
Firstrict, Fr. கிராமத்துக் கட்டிாம்காள ரத்ன்வெல் | | | | வசதியான குடும்பம் வைரமாள் உடல் நிமிர்ந்து பார்க்க வசதியாக அபு அவனை காதலிக்கத்துக்கிறார்கள் இரண்டு ான் நூக்கிக்குராதா-கிாேட்டும் ால் நம்ாட்கர்கள் கச்சு கபாவம் ஒரு நாள் ரத்தினவெல் வயலில் உழுது னரம் இதயம் கொண்டிருந்தான் அங்கே နှီး நொதி
11_11__________s 1_ 5 மாமா வடை கொண்டு வந்திருக்கேன் சுடர் மள் வால்டர் வெற்றிவேல் கடவடை பிருக்கு வந்து வாங்க்கோ an
என்று சத்தம் போட்டு அழைக்கிறாள்
அப்போது அங்கு வருகிறாள் பாரதி. " மாமோய் பணியாரம் கொண்டு வந்திருக்கள் என்று நினைக்காதீர்கள் குசியாக விருக்கும் வந்து எடுத்துக்கோ
ாமோய் என்று அவரும் அழைக்கிறாள்
ரத்னவேல் அவர்கள் அழைபை அலட் பம் செய்துவிட்டு வேலை செய்து கொண்டி க்கிறான்பிரு பெண்களும் அவள்ள நோக்கிச் சற்றில் இறங்கி ஓடுகிறார்கள் ஓடியவர்கள் 51D III) மாட்டிக்கொள்கின் றனர் மாமா
1_ =

Page 12
______________ܒ தூக்ளி விடு" என்று அபயக் குர படத்தால்உச்சத்துக்குப் பொயிருந்தவர் எழுப்புகின்றனர். T. Mr E L T- Hist
தற்போது தேடிவந்த ராசா படத்தில் குடும் படத்திற்காக ரத்ாவோ 窩
டிக்க பாரதி-ஜோதியாக கண்கா
து வருகிறார் இடையிலே நின்ற டுெம் தூசுதட்டித் தொடர்ந்து எடுத்து நாவும் நடித்தனர் வேகமாக வா
يسي - - بيرس حي ياقولك قا ருக்க ராமராஜளை ஜெயலலிதாவோடுண்ேடும் சேர்ந்துவிடஒரு முயற்சி ாரும் ராமராஜன் ஜெயலலிதா கட்சியில் இருந்தவர்தான் வாயைப் பத்திரா படுத்தத் தெரியாமல் அப்படி இப்படிப் பேசினார் ராமராஜன் தாக்கும் செல்வா
ாரத் தூக்கி விட்டுக்கொண்டார் அம்மாவுக்கு வந்தது கோபம் கட்சியை
பார்பிப்போது ராமராஜன் மளம் வருந்தி வருந்தினால் அம்மா அடை
SS ரத்னத்தின் ஆசை سمصر ா அடுத்தும்ாரத்தினத்தின் ஆலயம் நிறுவனம் வெளியிடம் "
ஆண் ஆனால் இயக்கியிருப்பது மணிரத்னமள்ளர் ஆா " காந்த் ص ாப்பில் இருந்த ஆசை விரைவில் Eಣೆ”
கதாநாயகன் மராவதி படத்தில் நாங்கி புதுமுகம் கல்கத்ததானா
ILEI (ApikiraRaJI CAMILABASTIA
பாடப்கள் வாயி ॥
கல்நாயக் படத்தின் பிராத வெர் சஞ்சய்தித் நிறையப் படங்களில் ஒப்பந்தமான சிறையில் வாடும் சஞ்சய்தத் எப்படி இருக் பல்லாயிரம் இரசிகர்களுக்கு ஆயல் சஞ்சய்தத்தோடு சிறையில் இருந்த பியாராசிங் என்பவ அவர் சொன்ன தகவல்கள் பிவை பம்பாய் மாநிலத்தில் உள்ள மராட்டியத்தில் இருக்கும் சிறையில் இருக்கும் சிறை ஒரு குகை மாதிரிபிருக்கும் ஒரு அள்ளல் கூடக் கிடையாது சிறிய அறையின் உள்ளேயே கழிப்பரையும் இருக்கும் கழிப்பறையில் உள்ள ஒரே ஒரு நீர் குழாயும் பழுதாகியே இருக்கும் அதனால் பிர El D.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தன்னைச் சிறைவாழ்க்கைக்குப் பழக்கப்படு சஞ்சய்தத் வீட்டில்ஷவர்மாத்தில் குழாய் குளியல்குரிந்துப் பழகியவர் சிறையில் நீர் சிரமப்பட்டார் பலமுறை கையில் இருந்து வாளி நழுவி விழுந்தது.
தலைமுடியையும் தாடியையும் நீளமாக வளர்க்க ஆரம்பித்தார் காரளம் கேட்டா
ந்த பிறகுதான் ஷேல் செய்வேன்" என்று கூறுவார்.
தன்னோடு நடித்த நடிகைகள் பற்றியெல்லாம் கூறுவர் சிறையில் சஞ்சய்தித்துக்கு
பெரும்பாலான கடிதங்கள் பிரசிகைகளால் எழுதப்பட்டிருக்கும் அக்கடிதங்கள்
அது சந்தோங்கள் S SS SS SS SS SS SS SS SS
அவர் அடிக்கடி சிகரெட்பிடிப்பார் ஒரு நாளில் ஒரு பாக்கெட் ஊதித் தள்ள்
வரவேற்ற பாதிவேகவைத்த உளவுதான் கிடைக்கும்வேறு வழியின் நாம் அதனைச் சாப்பிடு
நாளே ட்டில் இருந்து உணவுத்தளித்தார். பின்னர் அதை நிறுத்திவிட்டார்
வருகிறார் என் நண்பர்களாகிய நீங்கள் ரொட்டியை உண்ணும்போது நாள் மட்டும்
வரவழைத்து சாப்பிடுவதா என்று கூறிறுத்துவிட்டார்
 ே தன்ளைத் திவலையில் சிக்கிளவத்துவிட்டார்கள்" என்று கூறி வருத்தப்படுவார்
வந்தது. பியாராசிங் கூறியுள்ளார்.
LLS
II
| 1 | क्या
ரா
பார்க்கு
தொழில் காவிந்து | TLD என்று
IIT । काका|
| alik
ܠܐ ܠܐܗܐܕ ܩ ܒ .
in
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இரட்டை வேடத்தில் செந்தில்
LIITTI U FTITässr Farmint sy
LA LA மின்னஞ்சிறு பொட்டமும்
、川 * *
JLIJ I.
TL III
விச்சுமுச்சு. விக்சுமுச்சு
அவள் பெண்தான், ஆனால் ரவுப்பொ அவா இளம் பெண்கள் பாட ரவுடி ராக்கு விஜய் மீது காதல் மயக்கர் ஒருநாள் விஜய் முன்பாக வழி மறிந்து டுகிறாள் ரவுடி ரா பாடல் ஆரம்பிக்கிறது பிப்படி என் நேரம்
ாட்சியும் பாடலும் பிடம்ெ படம் வந்த வாசல் ரவு ாரியாக வர் நடிக்கிா விஜயா ம் நடிக்ரம் கிளையாக்காட்சிக்காக நாட்காக பங்கரன்டர் காட்சியைபடாக்கியுள்ார்கள் படப்பிடப்புக்கள் முடிவம் கட்டத்தில் பள்ளன
S SS SS SS SS SS SS SS SS
தேவா LII TiqULU İLDIRIL6),
இசையமைப்பார் தயா பல படங்களில் பாடியிருக்கிறார் இனாமப்பாளர் எம்என்விஸ்வநாதன் பாளியில் படுவதுதான் நோவுக்கு பிடிக்கும்
தேவ தற்போது பாடியுள்ளது கம்மா விருங்க \lfuri ULPixir
சந்திரனும் என்னுதான் சூரியனும் ஒன்றுதான் ஆண்டவனும் ஒன்றுதான் ஆந்தாரும் ஒன்றுதான் பெண்பாட்டியும் ஒன்றுதான்பு என்று தொடங்கும் பாடலைப் பாயிருக்கிறார் தேவா
தியால் பம்பாவின் சூப்பர் ஸ்டாரா வரை மீண்டும் சிறையில் போட்டுவிட்டார் கிறார் என்ன செய்கிறார் என்று அறிய
விடுதலையாகியுள்ளார். சஞ்சய்தத் பற்றி
சஞ்சய்ததி அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அ
சதுர அடிபரப்பளவுகொண்ட அச்
ம்பாலும் சிறை முழுவதும் சிறு நாற்றம்
திக் கொண்டார்
ைைர மொண்டு குளி முதலில்
"நான் விடுதாைகி திருப்பதி பொய்
நிறையக் வருகின் ான் ரயில் அவருக்குள்ளி)
كبير A
falsafar ராஞ்சய்தத் தனது 今
NUMITANNI ELIMITANNI
|エ

Page 13
》
* வெய்யில் காலத்தில் அதிக அளவில் காரம், மசாலா இல்லாமலும், அசைவ உணவுகளைக் குறைத்துச் சாப்பிடுவதும் நல்லது சைவ உணவு நல்லது உணவில் அதிக அளவில் கீரைகள் வெள்ளரிக்காய், தக்காளி, வெங்காயம் முதலியவற்றைச் சேர்த்தால் உடலின் வெப்பம் குறைந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.
* வெய்யில் காலத்தில் அதிகமாகத் தாகம் எடுக்காமல் இருக்க அதிக அளவில் நீர்ச்சத்து நிறைந்திருக்கும் திராட்சை ஒரேஞ் வெள்ளரிப் பிஞ்சு போன்றவற்றைச் சாப்பிட லாம். பகல் வேளையில் நுங்கு இளநீர் போன்றவைகளைச் சாப்பிடுவதால் நம் உடலுக்குத் தேவையான தாது, உப்பு பொட்டாசியம் குளோரைட்டு போன்றவை இயற்கையாகவே கிடைத்துவிடும்.
வெய்யில் காலத்தில் முகத்தில் அளவுக்கு மீறிய ஒப்பனைகள் செய்து கொள்ளக் கூடாது. உதாரணமாக லைனருக் குப் பதிலாகக் கண் மை உபயோகிக்கலாம்.
* கண்களைப் பாதுகாக்க கூலிங்கிளாஸ் அணிந்து வெளியில் செல்லலாம்.
குளிர்ந்த காலைப் பொழுதிலேயே உங்களது பெரும்பாலான வீட்டு வேலை களை முடித்துக் கொள்ளுங்கள். துணி துவைப்பது வீட்டைக் கூட்டிப் பெருக்கித் துடைப்பது போன்ற வேலைகளை வெய்யில் ஏறும் முன்பே செய்து விட்டால் அவ்வளவு அசதி ஏற்படாது.
* கோடை காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடுகளில் காய்கறிகள் வாடிவிடும். அதைப் புதுப்பிக்க வினிகர் கலந்த குளிர்ந்த நீரில் ஊற விடுங்கள் புத்தம் புதியனவாக மாறிவிடும்.
* கோடைகாலத்தில் முட்டைகள் விரைவில் கெட்டு விடும். ஆனால் வேப் பிலைக்குள் முட்டைகளைப் போட்டு வைத்தால் அதிகநாட்கள் கெட்டுப் போகாமல் இருக்கும்.
* எலுமிச்சம்பழ சர்பத் தயாரிக்கும் போது சீனியுடன் ஒரு சிட்டிகை உப்பையும் சேர்த்துக் கலக்கி அருந்துங்கள். துவர்ப்பு நீங்கிச் சுவை மிகுந்திருக்கும். உடம்புக்கும் நல்லது.
* கோடையில் நீர்மோர் தயாரிக்கும் போது நீர்மோரில் இஞ்சி, பச்சை மிள காய்க்குப் பதிலான மிளகை ரசப்பொடியைச் சேர்த்துப் பாருங்கள், சுவையாக இருக்கும். கோடையில் அதிகமான ஐஸ் கட்டிகள் தேவைப்படும் ஐஸ் ட்ரேயில் கொதித்து ஆறிய நீரை ஊற்றி ஃப்ரிஜில் வைத்தால் விரைவாக ஐஸ் கட்டியாகும்.
* உடலின் வியர்வையை வெளியேற்றக் கூடிய பருத்தி, வொயில் துணிகளால் ஆன ஆடைகளை அணிவதே நல்லது பொலியஸ் டர், நைலக்ஸ் துணிகளைத் தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும்.
ԼDւ L Մ ՖLDIT60/ உபயோகிப்பதன் மூலம் மாறும் வாய்ப்பிருக்கிறது
றைந்தாலும் உதடுகள்
தற்கு கொத்தமல்லி தினமும் இரவு படுக்கப் உதடுகளில் தடவிக் கெ இதன் மூலம் நாளன
flauЕЈLJITA. மாறும்
நன்றாக
குழந்தை பிறந்தவுடன் வாய்விட்டு அழவேண்டும் குழந்தையின் கைகள் நன்றாக விரிந்த நிலையில் இருக்க
வேண்டும் கைகளை இறுகமுடியிருப்பின் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும். மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் கூட கையை முடி இருக்க வாய்ப்பு உண்டு கால் கைகளை நன்கு உதைத்து குழந்தை அழ வேண்டும்.
குழந்தை பிறந்த உடனேயே அதை நன்கு போர்த்தி வைக்க வேண்டும் சிறிது நேரம் கழித்து வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பாட்ட வேண்டும்.
குழந்தை பிறந்து 2 மணி நேரத்திற்குள்ளேயே தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும்.
குழந்தை தொடர்ந்து 3, 4 மணி நேரம் அழலாம். இதனால் சிக்கல் ஏதும் எழாது. குழந்தையை தினமும் குளிப்பாட்ட
வேண்டும்.
குழந்தையின் சிறந்த உணவு தாய்ப்பால் மட்டுமே. சில சமயம் டாக்டரின் ஆலோசனையின் பேரில் மற்ற பால் வகைகளைக் கொடுக்கலாம்.
போலியோ, பி.சி.ஜி ஊசிகளை மருத்துவரின் ஆலோசனை கேட்டு போட வேண்டும்.
குழந்தை பிறந்து 48 மணி நேரம் கழித்து மஞ்சள் நிறம் கண்ணில் தெரிந்தால் அது தவறில்லை. 5 நாட்கள் சென்ற பின்னும் கண்ணில் மஞ்சள் நிறம் இருப்பின் உடனடியாக மருத்துவரிடம் காண்பிக்க வேண்டும்.
குழந்தையை அதிகம் தூக்கக் கூடாது குழந்தை பிறந்து முதல் 1 வாரம் எடை குறையலாம். ஆனால் இரண்டாவது வாரம் முதல் தினம் 30 கிராம் எடை அளவு கூட வேண்டும்.
LDJ, Gilli
LID IL OG ID
முதல் அதிஷ்டசாலிக்கு
955 is besodes
முரசு 90 முதல் தொடர்ந்து 25 வாரங்கள் பரிசுக்கூப்பன்கள் வெளியாகும் 25 கூப்பன்களையும் பத்திரமாகச் சேகரித்துக்கொள்ளுங்கள் 25 கூப்பன்களும் வெளியான பின்னர் நாம் அனுப்பச் சொல்லும்போது நீங்கள் கூப்பன்களை அனுப்பி வைக்கலாம்.
முதல் அதிஷ்டசாலிக்கு தங்கநகை பரிசு காத்திருக்கிறது. 25 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு அசத்தலான பரிசில்கள் காத்திருக்கின்றன.
பரிசில்களை வெல்ல தயாராகுங்கள்.
கொதிக்கும் நீரில்
அதை குளிர்ந்த நீரில் ே A GALIDIJ. P.Iflő, சோறு கொதிக்கும் போது சோற்றுக்குள் இரண்டு. p601) துளி எலுமிச்சம் பழச் சாற்றைப் - பிழியுங்கள். சோறு தனித்தனியாக
***
S A&W செட்டைச் சிறிய MJG, GYAKA முலை முடுக்குகளிலும், சிற
planet
தொகுத்துத் தரு LDLL 60 தேவையான பொரு
மாவு - 300 கி. இறைச்சி- 150 கி. உருளைக்கிழங்கு LIL LII60 - 100 Gifu Gaia, IL. LJ&#GOF LÓGIITEITLI
எலுமிச்சம் பழம்
மல்லி - சிறிதளவு GIGIGGOOT - 250 ялШ0 шDдлалII ()ц
கடுகு - 12 தேக் உப்பு - தேவைய செய்முறை
முதலில் மாவை நன்ற பிசைந்து ரொட்டி பே கொள்ளவும் பட்டான வைக்கவும். பின் வ எண்ணெய் ஊற்றி, இறைச்சி, பட்டாணி,
தேவையான அளவு உ 06]]|ẳläIIIIIIñ, Ljjøở L) பொடி, எலுமிச்சம் பழ வேக வைக்கவும். நன்ற அவற்றை எடுத்து ெ 606).160;LILILL LDIIafleið 60 மடித்து எண்ணெயில் JOOILIGI LDLLGöi ys.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS
6) Co. 6)
|ப்பதேன்?
ப்ஸ் டிக்குகளை தடுகள் கறுப்பாக உடலில் கல்சியம் கறுப்பாகலாம். இலைச் சாற்றைத் போவதற்கு முன் ண்டு தூங்கலாம். டவில் உதடுகள்
தக்காளி ஜாம் தக்காளி ஜூஸ்
Օgլնպմ போது தக்காளிப் பழத்தின் தோலை 鲇
40 L/LDII.M. வழி என்ன தெரியுமா?
է (Մուգ պth,
ண்டு சுத்தம் செய்தால் ய இடைவெளிகளிலும்
GLITilla")G)Ib.
மில்லி லீற்றர் டி-11ம் தேக்கரண்டி ாண்டி
607 -96.76
த் தண்ணீர் விட்டுப் ல் தட்டி வைத்துக் யை நன்கு ஊற ணலியில் சிறிதளவு கொதிபருவத்தில் உருளைக் கிழங்கு பு, மல்லி, நறுக்கிய қтші, ауылш0 шпатталд0 சாறு கடுகு சேர்த்து க வேக வைத்த பின் ாட்டி போல் தட்டி த்து முக்கோணமாக பாரித்து எடுக்கவும். лент Од ц).
li DUIJFr
N
பெண்கள் கூந்தல் அலங்காரத்துக்கு ஏற்ற அணிகலன்களை அணிந்தால் தான் அழகாக இருக்கும்.
ஒற்றைச் சடை போட்டுக் கொள்ளும்
சங்கிலியும், காதுகளில் கல் பதித்த அகலமில்லாத கம்மல்களையும் அணிந்தால் அழகாக இருக்கும்.
குதிரைவால் கொண்டை போட்டுக் கொண்டால் காதுகளில் வளையம் அணிந்தால் தான் எடுப்பாக இருக்கும்.
ரட்டைப் பின்னல் போட்டு தொங்கவிட்டு கொண்டால் காதுகளில் ஜிமிக்கி போன்ற தொங்கும் அணிகலன்களை அணிந்தால் கவர்ச்சியாக இருக்கும்.
பட்ரூட் கிழங்கை துண்டாக வெட்டி அன்றாடம் உதடுகளில் தேய்த்து வந்தால் உதடுகள் சாயம் பூசாமலே கவர்ச்சிகரமான ஒருவித இயற்கை வண்ணத்தைப் பெறும் கரட் கிழங்கை துண்டித்து அதன் ஒரு பகுதியை கண்களின் புருவங்களில் தேய்த்து வந்தால் கண் புருவம் அடர்த்தியாகவும் ஒழுங்காகவும் கருமையாகவும் அமையும்.
முக்குக் கண்ணாடி அணிந்த பெண்கள் மிகவும் அழகாகக் காட்சி தருகிறார்கள். பார்வைக் கோளாறு ஏதுமற்ற பெண்களும் குளிர்ச்சிக் கண்ணாடிகளை அணியலாம். கண்ணாடிகள் கண் களை விட அகன்றவையாக இருந்தால்தான் அழகாக இருக்கும். மெல்லிய கறுப்பு நிற பிரேம்கள்
பெண்கள், கழுத்தில் மெல்லிய தங்கச்
அழகுக்கு அழ
எல்லா வயது பெண்களுக்கும் கவர்ச்சியை அளிக்கும். தங்கமுலாம் பூசிய பிரேம்களும் அழகை பெருக்கிக் காண்பிக்கும்.
மழைகாலத்தில் அழுத்தமாக மேக்கப் செய்து கொள்ளக்கூடாது. ஈர வாடைப் பட்டால் செய்து கொண்ட மேக்கப் திட்டு திட்டாக கலைந்து அவலட்சணமான தோற்றத்தை உண்டாக்கிவிடும். மழை காலத்தில் வெளியே செல்லும் போது இரண்டொரு துளி மழைநீர் பட்டாலும் ஒப்பனை கலைந்துவிடும். மழைக் காலங்களில் வெறும் முகப் பூச்சோடு நிறுத்திக் கொள்வது நல்லது
விழாக்களுக்கோ, விருந்துக் கொண் டாட்டங்களுக்கோ செல்லும்போது 'மேக் அப் போட்டு அமர்க்களமாகச் செல்ல ஆசையா? இதைப் படியுங்கள்
முதலில் முகத்தை கிளென்ஸர் (CLEANCER) போட்டுச் சுத்தப்படுத்தவும். பிறகு கடைகளில் விற்கும் நல்ல தரமான ஃபவுண்டேஷனை சருமத்துக்கு ஏற்றவாறு தேர்ந்தெடுத்து நன்றாக முகத்தில் பரவலா கத் தடவவும், பிறகு டின்டின் பெளடரை முகத்தில் (காது கழுத்து உட்பட) தடவவும். பிறகு முகத்திற்கு ஏற்ப புருவத்தை வடிவமைத்துக் கொள்ளவும். தங்கள் நிறத் திற்குப் பொருந்தும்படியான ஜவுடோவை (EYE SHADOW ) (35.5GigG).5g digits ளின் மேல் தடவவும் பிறகு தடிப்பான dDI Gusi fami (DARK PENCIL) கண்களுக்குள்ளே ம்ை எழுத வேண்டும். பிறகு ஐ லைனரால் (EYE INER) கண்களுக்கு அழகாக வடிவம் கொடுத்து விட்டு மஸ்கராவால் (MASCARA) கண்
தமிழக கவிஞர் முமேத்தா சொன்ன கிண்டல் கலந்த குத்தல் இது
அந்த ஆராய்ச்சி மாணவர்களின் கேள்வியில் அவள் வந்தாள்.
"தவறாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் சிலுக்கைப் பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? என்று கேட்டார்கள்
இப்போதெல்லாம்
அழுக்குத்
blsiglifiliú fIIIIL.
GellGigu fflajšej
2.95.04 -10, 1995
இமைகளைப் பெரிது படுத்தவும் பிறகு மிதமான லிப்ஸ்டிக் போட்டுக் கொள்ளவும். கன்னங்களில் லேசாக ரூஜ் கொண்டு டச் அப் செய்துவிட்டு முகத்திற்கேற்றபடி அழகான பொட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்குப் பிடித்தமான சென்ட்டை ஸ்பிரே செய்து கொண்டு தயாராகவும்.
துணியைப் பார்த்தால் கூட எனக்கு ஆத்திரம் வருவதில்லை. சிலுக்குத் துணியைப் பார்த்தாலே சீற்றம் வருகிறது
இந்த அவஸ்தைகளின் தேசத்தில், எதைப்பற்றியெல்லாம் அபிப்பிராயம் சொல்வதென்று ஒரு விவஸ்தையில்லாமல் போய் விட்டது.
இருந்தாலும் சொல்கிறேன்
சிலுக்கைப் பற்றி மற்றவர்கள் சொன்னதில் எனக்குப் பிடித்தது:
"சிலுக்கை இனி
வெளுக்கப் போட வேண்டும்"
சிலுக்கைப் பற்றி நான் சொன்னதில் எனக்குப் பிடித்தது:
"இது என்ன
முரண்பாடு.
முன்பெல்லாம்
துணிக்குத்தான் சிலுக்கென்று
பெயராய் ஆச்சு
இப்போது
துணியில்லா
திருப்பதுவே
சிலுக்காய் போச்சு"
கவிஞர் மு. மேத்தா

Page 14
LLLL L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LGL LL LLL LLL LLLL LL LLLLL GL LGLL LLL LLL GLL LL GL GL LLLL LLL GLL GL LLLL LL LLL
\\. * சின்னர் சின்னக் கவிகள் நீ சிரித்தால். 2 மேகத்திரளுக்கு ワつ。 ரீ கிரித்தால் ő elfig
மின்னல் கோடெதற்கு- Zعر கீழ் வானம் (lingmլի a 2.66) als). கீழிறங்கும் OGM.S.
*如 பாவம் அணில்கள் ரீ சிரித்தால் டூ சிரி கடிக்க முடியவில்லை- முண்ட் நெருப்பும் இடிக்கு அவள் இதழ்கள் முத்தமிடும் கும்பிடு
棘料 உங்களைத்த குளவிகள் கொட்டின இரு நிமிஷம். ரீ கிரித்தால் ரீ கிரி வலிக்கவில்லை- կի(Սի567 հt: SOjköfaJ அவள் விழிகள் #eup5ib மகுடம் குடும் காற்செ 贪女 Füg5 Lólkija) TLD di ஷஹிர் நிருக்குள் மீனுக்கு FUJIGO) GOTI B.S., வேர்த்துக் கொட்டியது- FItingalang agpalisat? /கவிஞன TUII நடப்ே S/0/01/d} Of(M, }}-
rை மறுந்து
ஒட்டமாவடி அறபாத்,
அழிவின் முகம் இப்பனை செய்து கொண்டு 2. AUT 0/055/
தெரியுமா உங்களுக்கு?
}}
இன்னும் சனக் கழுதை தன் முன்னே நீள்கிற EffL 5/Ø765öffè
கணக்கற்ற சுமையுடன்
հյրg/լի எனக்கு கைக்குட்டை பூமி சு கடைப்பந்து
காற்றை கிழிப்பேன் அதில் என் பாட்டையும் பொறிப்பேன்.
நிலவை பிசைந்து
இரு பேனா சமைப்பேன்.
கால்கடுக்க திடுகிறது இந்த கடலை காய்ச்சி மையாய் உருக்கி {{י. அறிவுச் சுரப்பிகள் நதியின் முதுகில்
அடைபட்டுப்போக. அரசியல் ஆலைகளோ வியர்வைச் சுரப்பிகளை
கவிதை வடிப்பேன்
நிகழ்காலத்தை சூரியச் சூட்டில் (
கவிதைகளாக்கி flo oft'LOT மலைகளை உருக்கி உனக்காக என்றும். இந்த வரண்ட் பூமிக்கு on இன்னமும் (őoljü 605(GüGuöz. - 2ussflGaiffssió Igoru புறாவோ
துளிர்விடும் பரங்கிகளுடன்தான் 动 மேகத்தை வழித்து Սի{010 (UT{07 1555/5/05/ புதிய தேகங்கள் அமைத்து
மின் மினிப் பூச்சிகளின் இளமையை இழந்து "ಲಿ ಆಭ್ರಾ 9/70/6000/55/-, தன்னையே ஈந்துவிட்டுத் குருதியின் வாடையை ಬಿಳಿಗಿಕ್ಖರಾ। கந்தகத்தின் நாற்றமதை
战
2 நிதமும் முகர்ந்து '9" 6ாருஞா. அடிகா, மணநுகர்வு சிதைந்து CEPE LAw \e_0^\ \ \\60 | பதுங்கு குழியினுள் முட்களையே மெல்லுகிறது プ இதுங்கியிருந்து. அணிகலின் பூட்டி
டிய பெண்மைக்கு புயல்வரும் தெருவில் ವ್ಹೀ5 574 न्म /*T_ இப்போதெல்லாம்
ரீ-பவனிவருவதுண்டு ԳարեGip
தடைகளை மறுந்து
gUITCOOTLOTd1 GUITOOTSJI
2 இனிவேகத்தில் வந்து
'60 Fišas liñJ GLITCivg)glci" 2 கியூவில் நின்று
உணர்வுகளை உறைந்து
o
சமாதானக் கீற்றுபோல் கண் சிமிட்டும் வேளையில்
புள்ளியாய்த் 65պն) உன்னைப் பார்த்திருந்து
மூடச் சடங்குகளில்
முடமாய்ப் போன
சப்பாணிச் சமூகம்
திட்டப் பந்தயத்திற்கு
இத்திகை பார்க்கிறது
}}
இலங்கை வரைபடம்
நிலவுபோல் Aofi : (36,Ci/fÄgis/,... ()/{7Tif/5#SJ,... ET65 (30/07/AID/ТОМИ (). ಇಂಕಣ வளர்ந்து *} 2. afficist foglavrši són 65ಕೌಂಟಿ ೧5ಣ್ರ உடலில் எஞ்சியிருக்கும் தாங்கும் கம்பம் வரைக்கும் காத்திருப்பேன் 5670TILITInd
o சமயதர்ம நெறி
தாங்கி நிற்க வேண்டும்
இனியவன் இஷார்தீன்-அட்டாளைச்சேனை
மீனம், கப நேரம்
பூரட்டாதி நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி)
ஆரையம்பதி மனோ-ஆரையம்பதி கிழக்கு
அச்சுவினி பரணி கார்த்திகை முதற்கால்
ಕ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲ 11:ಸ್ಥ್ಯಾ " ನ್ನು திங்கள் மனமகிழ்ச்சி வீண்விரயம் ' செவ்வாய் வெளி வாழ்க்கை மனப்பம் காலை 6 மணி செவ்வாய் அந்நியர் உதவி மனக்கவலை UITG06V 7 LDGOVO?) புதன் பயனற்ற செயல், எதிர்பார்ப்பு தடை பகல் 12 மணி ದೃಶಂ'. Uue செயல் தொழில் உயர்ச்சி Лaja 6 Italiji. வியாழன் புதிய முயற்சி விண்மனஸ்தாபம் уш. 10 шај வியாழன் மனமகிழ்ச்சி பொருள் வரவு பகல் 12 மணி டி. துன்பம் மிகுதி செலவு மிகுதி EFT60aA) 6 DIGNON QajøIø| 00|6|||ÎLỦ L||||6WỦ, 0#6||10|Ủ. 370) 6 Loli. 5|áiliú figiúil, Li30ialtail. RITGANGA) 7 LD6007
சனி புதிய முயற்சி செலவு மிகுதி LJEG) IN LDGOSIN
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
(அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், பூரட்டாதி ஞாயிறு பெரியோர் உதவி காரியசித்தி LIG 12 LDGJo) திங்கள் வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி 3, T60G 6 DGO
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய் அதிஷ்ட இலக்கம்-4
செவ்வாய் காரிய சித்தி வீண் விரயம் LJ.L. I LD50/ புதன்- தனலாபம் செய்தொழில் விருத்தி LIG 12 LEGOsi) வியாழன் உயர்ந்த நிலை முயற்சி பலிதம் JITGANGAJ 9 LD6007) வெள்ளி பெரியோர் உதவி காரியானுகூலம் LJЈА 12 LIKOM
சனி மனமகிழ்ச்சி தொழில் சிறப்பு SIGOG) 6 DGO
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-7
சுப நேரம்
உத்தராடத்துப்பின்முக்கல்,திருவோணம் அவிட்டத்துமுன்னரை ஞாயிறு பெரியோர் உதவி பணக்கஷ்டம் நீங்கும் காலை 6 மணி திங்கள்- அந்நியர் சவகாசம் செலவு மிகுதி Liga 12 LEGOs) செவ்வாய் வெளியிட வாழ்க்கை உயர்ந்த நிலை 3,760au 7 LIDGWolf புதன் துயர் நீங்கும் வீண் மனஸ்தாபம் 3,1620au 6 LIDGNOf வியாழன் வெளியிடப் பயணம் காரிய சித்தி LJPG II LDG007) வெள்ளி துன்பம் விலகும் கெளரவக் குறைவு 5/160a) 7 tD6öfl சனி காரிய சித்தி பொருள் வரவு LJ3G 12 LIGO
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய் அதிஷ்ட இலக்கம் -9
சுப நேரம்
விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும் கேட்டை) ஞாயிறு உயர்ந்த நிலை, பெரியோர் உதவி ITG) 6 திங்கள் தொழில் சிறப்பு மனக்கவலை நீங்கும். பகல் 12 செவ்வாய் உறவினர் உதவி கெளரவம் ITGOG 8 புதன் முயற்சி மேன்மை, வெளியிட வாழ்க்கை பகல் 12 வியாழன் துயர் அதிகம் கெளரவம் 3,760G வெள்ளி அந்நியர் சகவாசம், வீண் செலவு LU 3G) 12 சனி பொருள் விரயம் காரியத் தடை 3,760G 7
முலம் பூராடம் உத்தராடத்து முதற்கால் ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பவிதம் LU, 2 LD60SM திங்கள் வெளியிடப் பயணம் அந்நியர் உதவி காலை 6 மணி செவ்வாய் பெரியோர் உதவி செலவு மிகுதி L. 13 LDGO,sf) புதன் புதிய முயற்சி தொழில் மேன்மை Tala, 7 LEGOs) வியாழன் பயனற்ற செயல், தேகசுகம் பாதிப்பு காலை 6 மணி வெள்ளி பணச் செலவு வெளியிட வாழ்க்கை LJES TË LIS சனி மனக்கவலை நீங்கும் முயற்சி பலிதம் LEGJ IT LIGA
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம் -
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-2
lost,04-10, 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sist 枋L
62ëgj55loi
5 Td
காற்றும் போடும்
நூல் PAGAL
ப்யாகும் ஷா தாஹிம்-தர்கா நகர்
16T
தில் ராகங்கள் மீட்டுவேன் இதானங்கள் கொட்டுவேன்.
றவைகள் முழுக்க ன்னுடன் பேசும் Tibi JLIGT ATGOTg/ விதைகள் உறங்கும்
நிலவெனும்
FIDISITO75 605/1904/5 SILLyulo 75LLIII. நட்சத்திரத் தோட்டாக்கள்
**
நித்திரை பங்கரைத் தேடி இத்தரை ஜீவன்கள் இடும்
-
இருட்டுச் சிப்பாய்கள்
அன்பே உன் மோக விழி լյրիցրոյիցIIId) என் இளைய தேகம் நனைகின்றது
உன் இதழ்கள் அசையும் உஷ்ணத்தில் என் இதயம்
தியாய் சுடுகின்றது
உன் வார்த்தை தரும்
துடிக்கின்றன
ಇಂಗ್ಲಿಹೆಲ್ತರು கிரிக்கும் இடத்தை நிரப்பு கவிதைகளில் என் காதல் ஸ்வரங்கள் :
முத்து வேட்டுக்களால் ಝೂ aflfflesgob இளமை சரணடையும் என்னிடம் ரீயும் னித்துளி OLOGIOJ ** உன்னிடம் நானும் ன் பாதங்கள் நனைக்கும் உறவுச் சிறைக்குள் வாழ்நாளெல்லாம்
9/GOLLILL 60 FtTiff disasi) OIONAIOSIOMGL)I,IGUIDI # இடைவெளியின்றித் ಕಿ 例
திணறிப்போகும் 15756)|III, தாகைகள் அருகில் - FCP ಗ್ಲ! இரவு.அது தரிசனங்களை ான இவருனா நட்ப்பேன் எனக்கும் அவளுக்கும் மியில் முழுக்க மட்டும் தந்துகொண்டேயிரு
SATOUT. 人 எம்.சுரேஷ் ஹெந்தளை நவா S
AA A VAEN. /
% V >天>ニる。リー 。Y • ති් 2 ●● ●●●● ● ●●"*" V விக* எவ்வளவு 8றைer. நான் 洲 °5°
கைஃச விரன். ஒரே ஒரு X
- 分。魔川
%
Z % ہے۔ NU**"
T
下 | NA
| "Ni**
கர்த்திசைப் பின்முக்கால் ரோகிணியிருடத்துமுன்னரை
La frue.GS lar&o!
கப நேரம்
மிருகரிடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை துெ முன் முக்கால்)
ஞாயிறு தொழில்நிலைமந்தம் கெளரவக்குறைவு பகல் 12 மணி ஞாயிறு தொழில் மந்தம் செலவு கஷ்டம் g, T60a), 7 L060af திங்கள் பெரியோர் உதவி, பணவரவு காலை 7 மணி திங்கள்- அந்நியர் நட்பு, கெளரவம் L6) 12 LD6 செவ்வாய்-முயற்சி பவிதம் மன மகிழ்ச்சி பிப 1 மணி செவ்வாய் பெரியோர் உதவி தொழில் சிறப்பு Tapa 8 LOGO, புதன் துயர் நீங்கும் வெளியிட வாழ்க்கை பிய 2 மணி புதன் பயனற்ற செயல், உயர்ந்தநிலை L.L. 1 Goof வியாழன் மனப்பயம் நீங்கும் செலவு மிகுதி காலை 6 மணி வியாழன் மனக்குறை நீங்கும் வீண் பிரச்சனை RITG20) Q) 7 LDGIRON வெள்ளி புதிய முயற்சி செய்தொழில் விருத்தி காலை 7 மணி வெள்ளி தூர இடப் பயணம் செலவு மிகுதி LU 3G), 12 LOGO:s சனி பணக்கஷ்டம் பிரயான மிகுதி பிய 1 மணி சனி அந்நியர் உதவி கெளரவம் goal 7 Logo
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்-6 அதிஷ்டநாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்-5
I,iii, , , i. சுப நேரம்
(புனர்பூசத்து நாலாம் கால் பூசம் ஆயிலியம்)
ஞாயிறு பொருள் வரவு தேகசுக நன்மை ZTG)A 7 LOGOSI) திங்கள் தொழில் நிலை மந்தம் மனக்குறை நீங்கும் பகல் 12 மணி செவ்வாய் உயர்ந்த நிலை, வீண் மனஸ்தாபம் 47680a) 8 DOM புதன் அந்நியர் உதவி அதிகார விருத்தி Liga) 12 logji வியாழன் வெளியிட வாழ்க்கை முயற்சி பவிதம் வெள்ளி மனமகிழ்ச்சி உறவினர் உதவி LJфd 11 D60. சனி செலவு மிகுதி பணக்கஷ்டம் BMI606 6 ADGODyf.
அதி டநாள்-வியாழன் அதிஷ்ட இலக்கம்- 9
III.
மகம், பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்)
ஞாயிறு அந்நியர் உதவி, மனக்கலக்கம் ಹಾ।।೩ ೦ ೦೫ திங்கள் புதிய முயற்சி, பணக்கஷ்டம் ug:G) 12 Lb6oof செவ்வாய் வெளியிட வாழ்க்கை செலவு மிகுதி Ta 7 LIDGNOf புதன் அந்நியர் நட்பு முயற்சி மேன்மை Udು 12 ಇಂಗೆ வியாழன் துன்பம் நீங்கும் வெளியிடப் பயணம் J,TGOGJ 9 peof) வெள்ளி பயனற்ற செயல், உயர்ந்த நிலை LJ.LI, 2 DAMs
பிய 1 மணி
சனி மனக்கலக்கம் கெளரவக் குறைவு
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-2 துலம் க ம்ே hI GJi
சித்திரையின் பின்னரை சுவாதி விசாகத்துமுன்முக்கால்) உத்தரத்துப்பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை)
ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு செலவு மிகுதி காலை 7 மணி ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி மேன்மை HIEMA) 6 LDSMs திங்கள். துயர் நீங்கும் மனமகிழ்ச்சி பகல் 12 மணி திங்கள் உயர்ந்த நிலை உறவினர் உதவி LJURGÅ) 12 LDGONAN செவ்வாய் பயனற்ற செயல், கெளரவக் குறைவு காலை 9 மணிசெவ்வாய் புதிய முயற்சி கெளரவம் Moyal & Los புதன் தனலாபம், உயர்ந்த நிலை பகல் 12 மணி புதன் அந்நியர் உதவி பலவித பேறு LU 3G), 12 LDGOVOM வியாழன் புதிய முயற்சி செல்வாக்கு காலை 7 மணி வியாழன் மனக்கலக்கம், பணவிரயம் HIMA) 7 LDEM வெள்ளி அந்நியரால் உதவி கெளரவம் பகல் 1 மணிவெள்ளி தொழில் நிலை மந்தம் செலவு மிகுதி EITG20a) 6 LIGNOf சனி தொழில் நிலை மந்தம் செலவு மிகுதி காலை 6 மணி சனி மனமகிழ்ச்சி, வீண்விரயம் LJÖRG) I2 DGNOf
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-7
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம் 6

Page 15
கேளுங்கள்"
பாப்பா முரசு சிறு கை
டசாலையிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்த சுரேவுக்கும், வினிதா வுக்கும் ஒரு சந்தோசமான செய்தி காத்திருந் தது. ஊரிலிருந்து அவர்களின் பாட்டி பார்வதி வந்திருக்கிறார் என்பதுதான் அந்தச் செய்தி
பார்வதிப்பாட்டி அவர்கள் இருவரை யும் மடியில் வைத்துக் கொண்டு, ராஜா ராணி கதைகள், மந்திரவாதிக் கதைகள், பேய் பிசாசுக் கதைகள், காட்டு விலங்குக் கதைகள் என்று பல விதமான கதைகள் சொல்வார். அதுமட்டுமன்றி விடுகதைகள் சொல்வார். நாட்டுப்புறப்பாடல்களைப் பாடிக்காட்டுவார். சுரேவும், வினிதாவும் கண் கொட்டாது பாட்டி சொல்கிற கதை களைக்கேட்பார்கள் சந்தோவுப்படுவார்கள் இன்று பாட்டி வந்திருப்பது தெரிந்த தும் பாடசாலை உடைகளைக் கூடக் கழற்றா மல், சாப்பிடாமல் அப்படியே பாட்டியிடம் ஓடினார்கள்.
"பாட்டி. பாட்டி. எப்போதும் கதைகள் சொல்லுவீர்களல்லவா? இன்றைக்கு விடுகதைகள் சொல்லுங்கள் பாட்டி" என்றார்கள் இருவரும்
"விடுகதையா, சொல்லுகிறேன். முதலில் பாட்டி கொண்டு வந்திருக்கும்
பட்சணங்களைச் சாப்பிட்டுக் கொண்டே என்று சொல்லி தட்டில் பலகாரங்களை வைத்துக் கொடுத்தார்
| UTLI).
பிறகு "குழந்தைகளே விடுகதை ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகளில் இல்லாது சின்னச் சின்னக் கதைகளாக இருக்கும். விடையை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும்."
Tiña
AN
என்றார்கள் சுரேவும்,
என்றார்.
“glif)" வினிதாவும்.
"முதல் விடுகதை கழுதை ஒன்றும், குருவி ஒன்றும் நண்பர்களாக இருந்தன. கழுதையின் முதுகில் உட்கார்ந்து குருவி கதைசொல்லிக்கொண்டோபாட்டுப்பாடிக் கொண்டோ செல்லும், கழுதையும் அதைக் கேட்டுக்கொண்டு உற்சாகமாகச் செல்லும். அவையிரண்டும் உணவு தேடி அலை கின்ற சிரமத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளத் தாங்களே தங்களுக்குத் தேவையான உணவைப் பயிர் செய்து கொள்ளலா மென்று முடிவு செய்தன. பயிர் செய்து முடிந்த பிறகு பங்கு போட்டுக்கொள்வதில் சண்டை வரக்கூடாது என்பதால் யார் யாருக்கு என்ன பங்கு என்பதை முன் கூட்டியே பேசி வைத்துக்கொண்டன.
அதன்படி முதல் பயிரில் குருவிக்கு மேல்பகுதி என்றும், கழுதைக்குக் கீழ்ப்பகுதி என்றும் முடிவு செய்து கொண்டன. முதல் பயிர் செய்து அறுவடைசெய்தபோது புத்திசாலியான குருவிக்கு இலாபம் கிடைத்தது. கழுதை ஏமாந்து போய் நஷ்டமடைந்தது.
இரண்டாவது பயிர் செய்யும் பொழுது
இந்தத் தடவை ஏமா கூடாதென்று எண்ணி பயிரில் மேல் பகு அடிப்பகுதி குருவிக்கும் பயிர் அறுவடை முடி
|||||
படியே கழுதையும், குழு கொண்டன. ஆனால் இ நஷ்டமடைந்தது. புத்தி இரண்டாவது முறையும்
மூன்றாவது பயிர் இரண்டுமுறை ஏமாந்தது முறையும் ஏமாந்து டே
(2. வர்ணம் தீட்டும் ே
LIITL’LIq (9)6n): 90
பாராட்டுக்குரியவர்கள் கிருஷ்ணி மாணிக்கசிங்கி பிஷப் கல்லூரி கொழும்பு 3
பழமொழி.
என்று நினைத்த கழு
பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து
அந்தப் பத்தும் எவை தெ
மானம், குணம், கல்வி, வன்மை, அ தவம், முயற்சி, ஊக்கம், காமம் இை
செய்து பாரு
வடிவில்
டி பிரசாந்த் றோயல் கல்லூரி கொழும்பு
எம்எம் பாத்திமா சகிய்யா, பாத்திமா மகளிர் மகா வித்தியாலயம் புத்தளம்
இணையுங்கள், 3வது தாளை
2வது தாளை வேது தாளுடனும் படத்தில் இணையுங்கள். பின் அவற்றை நடுவில் சேர்த்து அதை ஒரு ()шајtici, முனையில் குத்துங்கள் காற்று அடிக்கும் போது அது சுற்றும்,
LIITILIIT
சாமர பிரசாட் வருசவித்தான பதுளை மத்திய ம வித்தியாலயம்
செல்வி ஜெ நர்மதா சென் ஜோன்ஸ் ம.வி கொழும்பு-15
யோ. துவாரகா 139 மாவத்தை வீதி கொழும்பு-14
4.
பி புனிதசாந்தினி கிரான்லி த வித்தியாலயம் அக்கரப்பத்தனை
வரவேற்கப்படுகின்றன. அனுப்பவேண்டிய முகவரி
upju, je, 9 iš , ir
IIIIIIII (IpJJ. தினமுரசு வாரமல த.பொ. இல. 177 கொழும்பு
தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ந்து போய் விடக் க்கொண்ட கழுதை தி தனக்கென்றும் என்று சொல்லிற்று. வடைந்ததும் அப்
-
தகுதி
வரும்
அளவுக் கதிகம் உண்டாலே அமுதும் நஞ்சாய் உருமாறும் வரவுக் கதிகம் செலவழித்தால் வறுமை நம்மை வந்தடையும்
பொறுமை விட்டுப் போனாலே பொல்லாப் புவரும் தன்னாலே அருமையான நட்பாலே ஆனந்தம் பெருகும் அன்போடு
கருத்தில் நல்லவை கொண்டாலே கவலை நம்மை வந்தனுக வருத்தி நன்கு உழைத்தாலே வளமை விளையும் வாழ்வினிலே
தொண்டுப் பான்மை கொண்ட்ால்ே தலைமை ஏற்கும் தகுதிவரும் அண்டை அயலார் பயனுறவே ஆன மட்டும் உதவிடுவாய்!
ச குருசாமி
பயிரில் மேல் பகுதியும், அடிப்பகுதியும் தனக்கென்றும் நடுப்பகுதி குருவிக்கென்றும் என்று சொன்னது அதற்குக் குருவியும் சம்மதித்தது.
மூன்றாவது பயிர் செய்து முடித்து
அம்மா வடை சுட்டு தட்டில் வைத்தாள்.
கூட ஒன்றையும் மூத்தவன் சாப்பிட்டான்.
நவியும் பங்கிட்டுக் ப்போதும் கழுதை ாலிக் குருவியோ இலாபமடைந்தது. செய்யும் போது, போல் மூன்றாவது ாய் விடக்கூடாது தை மூன்றாவது
அறுவடை நடந்தது. இப்போதும் கழுதை ஏமாந்துபோயிற்று குருவிக்குத்தான் இலாபம் கிடைத்தது.
ஒவ்வொருவமுறையும் கழுதை ஏமாந்து போக குருவிக்கு மட்டும் இலாபம் கிடைத்தது. அப்படி அவை என்னதான் பயிரிட்டன? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்" என்றார் பாட்டி
பயிர் கடலை, மூன்றாவது பயிர் கரும்பு" என்றான் சுரேஷ் பாட்டியும் விடை சரி என்று சொன்னார்.
"இன்னொரு விடுகதை சொல்லுங்கள் பாட்டி" என்றாள் வினிதா
"இது விடுகதை அல்ல. ஒரு புதிர்க் கணக்கு" என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார் L JITL.L)...
"ஒரு வீட்டில் மூன்று சகோதரர்கள்.
சகோதரர்கள் மூவரும் சாப்பிட வந்தார்கள். இருந்த வடைகளில் அரைவாசியையும்
பிறகு மீதமுள்ள வடைகளில் அரைவா சியையும் கூட ஒன்றையும் இரண்டாமவன் சாப்பிட்டான். அதன்பின் மீதமிருந்த வடைகளில் அரைவாசியையும் கூட ஒன்றையும் மூன்றாமவன் சாப்பிட்டான். கடைசியில் தட்டில் ஒரே ஒரு வடை மட்டும் தான் இருந்தது.
"அம்மா மொத்தம் எத்தனை வடை சுட்டார்? ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் எத்தனை வடைகள் சாப்பிட்டார்கள்? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்" என்றார் பாட்டி
"அண்ணாநிதான் கணக்கில் புலியா யிற்றே நீயே சொல்லு" என்றாள் வினிதா சுரேஷ் நன்றாக யோசித்து விட்டு, பிறகு சொன்னான்.
"பாட்டி மொத்தம் சுட்ட வடைகள் இருபத்திரெண்டு. மூத்தவன் சாப்பிட்டது அரைவாசியும் கூட ஒன்றும்-அதாவது பதினொன்றும் கூட ஒன்றும் பன்னிரெண்டு வடைகள் மீதம் பத்து வடைகள் இரண்டாமவன் சாப்பிட்டது ஐந்தும் கூட ஒன்றும் மீதம் நான்கு கடைசிப் பையன் சாப்பிட்டது இரண்டும் கூட ஒன்றும் மீதி வடை ஒன்று என்றான் சுரேஷ்,
தன் பேரனின் அறிவைப் பாராட்டி சுரேவுை அணைத்துக்கொண்டார்பாட்டி
ー工工工I工工工エ→
|றிவுடமை, தானம், வதான் பத்தும்,
BIJI, GIT
இருபது சென்ரிமீற்றர் நீளம் 2 சென்ரிமீற்றர் அகலமும் உள்ள மூன்று நீளமான தாள்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அவற்றைப்
LILIII மடியுங்கள். இப்போது 1, 2, 3 ஆகிய மடிக்கப்பட்ட ಊರಿಲ್ಲ! 5/161361 கிடைக்கும். அவற்றைப் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி ட முக்கோண வது தாளுடனும், காட்டியுள்ளபடி
ஆக்கங்கள் ஆக்கங்களை
"முதல் பயிர் நெல், இரண்டாவது
அ75)
அமைவிடம் தென் அமெரிக்காவின் மேற்குக்கரையோரமாக அமைந்திருக்கும் நீளத்தால் மிகவும் கூடிய நாடு சிலி சிலியின் கிழக்கே ஆர்ஜன்ரீனாவும் வடமேற்கே பெருவும், வடகிழக்கே ஸாலிவியாவும், மேற்கே தென் அத்திலாந்திக் பெருங்கடலும் எல்லை களாக உள்ள இந்நாட்டின் தென் முனை, தென் துருவத்தைத் தொடுவது போல் கேப்ஹோர்ணையும் தாண்டிச் செல்கிறது. இதன் நீளம் ஏறத்தாள ஆர்ஜன்ரீனாவின் நீளத்தை ஒத்திருப்பதால் நாட்டின் காலநிலை இடத்துக்கு இடம் மாறுபட்டே இருக்கும். பரப்பளவு 756.626 சதுர கி.மீ (292130
சதுர மைல்) மக்கள் தொகை: 12,866,000பேர் தலைநகரம் சாண்டியாகோ (4,600,000 பேர்) ஆட்சிமுறை: குடி ஆட்சி.
ஸ்பானிய குடியேற்ற நாடாக விளங்கிய சிலி, 1810 செப்டம்பர் 18ல் சுதந்திரம் பெற்ற தன்னாட்சி நாடானது. தென் அமெரிக்க நாடுகளில் முதன்முதல் மார்க்சிய தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சமதர்ம குடியரசினை சிலியே ஏற்படுத் தியது; எனினும் 1973ல் இடம்பெற்ற இராணுவப் புரட்சியைத் தொடர்ந்து குடியரசு நாடாகப்பிரகடனப்படுத்தப் பட்டது. பேசும்மொழி: ஸ்பானிமொழி பேசுவோரே பெரும்பான்மையினர் ஓரளவு ஆங்கிலம் பேசுவோரும் உள்ளனர். மதம்: உரோமன் கத்தோலிக்கம் சிறப்பம்சங்கள் மிகநீளமான கடற்கரையைக் கொண்டுள்ளதால் கடல்படு பண்டங்கள் அதிகம் வகைவகையான மீன்கள் பிடிக்கப்பட்டு தன்நிறைவு பெற்று மீதி பிறநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப் படுகிறது. கோதுமை உற்பத்தி உண்டு. இருப்பினும் உணவுப் பொருட்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இறக்குமதி செய்யப் படுகிறது. பழ வர்க்கங்களும் ஏராள மாகப் பயிரிடப்படுகின்றன. இவற்றின் மூலமும் அந்நியச் செலாவணி கிடைக்கிறது. உலகிலேயே அதிகமான செம்பு இங்குள்ள கனிமச் சுரங்கங்களில் பெறப் படுகிறது. தங்கம், வெள்ளி, நைத்த ரேட்டு, இரும்புத் தாது ஆகியவற்றுடன்
GD ITU LD @స్తా (L9, 5 TOS)
:'&o நாட்டின் 50 சதவிகிதமான தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் அளவிலான எண்ணை யும் கிடைக்கிறது. பார்க்க வேண்டியவை: ஸ்பானிய நாட்டின் புராதனக் கடலோடிகளின் ஆதிக்கத்துக் குளி எளிருந்த இந் நாட்டின் பெரும்பாலான இடங்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சின்னங்களைக் கொண்டு விளங்குகின்றன. தலைநகரான சாண்டியாகோ எழில் மிக்க நகரமாக விளங்குகிறது. பழமை மாறாத தோற்றத்துடன் நவீன மயமான அம்சங்களும் ரண்டறக் கலந்து விளங்குகின்றன. சாண்டியாகோவில் 16ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ தேவாலயம், 17ம் நூற்றாண்டில் எழுந்த தேவாலயம் ஆகியவை அக்கால கட்டத்தின் சிறப்பு மிக்க கட்டடக்கலை அம்சங்களை வெளிப்படுத்துவனவாக உள்ளன. வர லாற்றைச் சித்தரிக்கும் நூதன சாலை களுடன் ன ஒவியக்கூடங்களும் பார்வையாளர்களுக்குப் பெருவிருந்தாக விளங்குகின்றன. சாண்டியாகோவிலிருந்து 2,300 மைல் மேற்கேயுள்ள ஈஸ்டர் தீவுகளில் புராதன அக்கு அக்குவி கருங்கற் சிற்பங்கள் தொகையாகக் காணப்படுகின்றன. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே வாழ்ந்த சிற்பிகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட இச்சிற் பங்கள் எத்தகையோரால் வடிக்கப் பட்டன என்பதனை சரியாக கண்டு பிடிக்க முடியாதிருக்கிறது. சிலியில் காணப்படும் களிமண் மிகவும் சிறப்பானது. இதனால் இங்கு வாழும் மக்கள் மட்பாண்டங்களை வனைவதில் வல்லவர்கள் கலை நுணுக்கங்கள் கொண்ட இந்நாட்டு மட்பாண்டங்கள் உலகப் பிரசித்தமானவை. உல்லாசப் பயணிகள் சாண்டியாகோ நகரை அண் டிய கிராமப்புறங்களுக்குச் சென்று கிராமிய மக்கள் மட்பாண்டங்களை எவ்வாறு வடிவமைக்கிறார்கள் என் பதை நேரடியாகப் பார்த்து மகிழ் GIMTASGT.
ஜூன்.04-10,1995

Page 16
அவருக்குப் இல்லை. அவ
LITÎ5576ît.
"கோயிலுக்குப் போகணும். இப்படி இஎல்லாம்தொட்டால் மறுபடி குளிக்கணு SibLD5 p. இபரவாயில்லையா?" GLIIGILLIIGI
ண்களா அை
தனக்குப் பின்னால் பயங்
கர ஆபத்து காத்திருப்பதை எந்தப் ெ உணராமலே வீட்டைக் கழுவி மறுபடியும் தள்ளிக் கொண்டிருந்தாள் ழாவினாள், ! ஷோபா "ஏன் இப்
நாளைக்கு அமாவாசை LIIT. GLIITIlä, மாமாவுக்கு ஐதீகம் அதிகம் “glif." விடிய விடிய அள்ளி முடித் "மெழுகியா
"ஆச்சு" குளிக்கப்பே வந்ததும் மெலிதாக நடுங்கினாள் കൃഞ്ഞത്രെIf (! தொந்தியுமாக "அப்பா என்னமாய் ஒரு பார்வை ஹர்பின்களை வருவார் சின்ன ஒலைக் குை கதவைத் திறக்க முயன்று தயங்கினாள் ந்தனத்தை தீ LLJL 60T. ன்னமும் இருப்பாளோ? ங்குமப் பெ நாலுநாளாக அவசரமாய் மெழுகுவதில் இ னைவுக்கு வர் பெய்யும் மழையையும் அல அந்தப் பெ சியப் படுத்தி மாமா இ 汀, பரிய குங்குமட்
"grf72ܣܛ9lܢ" வேண்டும். மாமாவுக்கு பயங்கர கோப வரும்.
"ரடி மோளே ஷோே இவிட நோக்கு" என்று ஆரம்பித் சரமாரியாக அரை மணிநேரத்திற்கு செ டோஸ் விடுவார் மலையாளத்தில்
உள்ளே குழந்தை அழுதது. செம்பையும் துடைப்பத்தையும் தை யில் போட்டுவிட்டு ஆசையாக அள்ளி
"ராஜா, என் ராஜா, பசிக்குதா? (இதற்கு மேல் வரும் வசனங்கை மலையாளம் தெரிந்தவர்கள் மை யாளத்தில் மொழி பெயர்த்து கொள்ளலாம். காரணம் அவர்கள் பேசு பாசை அது!)
தோளில் சாத்திய துண்டுக்குள் கைவிட்டு சோளி பட்டனைப் பிடித்து குழந்தையின் உணவகத்தை விடுதை செய்து-துண்டுக்குள் குழந்தையின் தலையை மறைத்துக் கொண்டாள்.
"ராஜா மவனே என் பொன்னு மவனே என்று பாசமாகத் தலைை வருடினாள்.
பெரிய இடியொன்று உருண்டு புரண்டு வந்து கூரைக்கு மேலே நின்று ஓசைப்படுத்திவிட்டு எங்கோ சென்று தொலைவில் மறைந்தது.
பயந்து போய் குழந்தை சிணுங்க "இல்லே மவனே அம்மா இருக்கேன் ஏன் பயப்படறே
எடுத்து முத்தம் கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் துண்டுக்குள்ளே புதைத்து கொண்டு ஊட்டினாள்.
"வேகமாகட்டும்டா மகனே கெஞ் னாள். "அம்மாவுக்கு வேலை இருக்குட தாத்தா கத்துவாருப்பா" தூங்கி விட் குழந்தையை தொட்டிலில் தவழ விட்டு
ஹாலுக்கு வந்தபோதுஅந்தப் பெண் வாசலில் நின்றிரு தாள். திண்ணையை இடது கையில் அழுத்திக் கொண்டு குறித்த நிலையில் வளையே உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டி ருந்தாள்.
"யாராம் அது? என்ற இவள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல்
எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் விழித்துப் பார்த்தவாறு நின்றாள்.
"கேட்கிறேன்னில்லே யார் நீ" பதில் சொல்லாமல் அவள் சிரிக்க சிரிப்பு மெலிதாக பயமுறுத்தி வயிற்றை லேசாகக் கலக்கியது.
எழுந்து வந்தாள். "என்ன வேணும்?" பதில் சொல்லாமல் மெலிதாகச் சிரித்தாள் அவள்,
மீண்டும் அதே அர்த்தமற்ற கீற்றுப்போன்ற மெலிதான சிரிப்பு
"6 TGÖTGOT வேணும்? குடிக்கத் தண்ணியா?
தலையசைத்து மறுத்தாள். "பின்னே என்ன? பசிக்கு ஏதாவது? மீண்டும் தலையசைத்து மறுத்தாள் "சொல்லு அலேன் என்ன தான் உனக்கு வேணும்?
இவள் சொல்லி முடிக்க முன்சட்டென்று சொன்னாள் அவள் சுட்டு விரலால் நீட்டினாள்.
அதிர்ந்து போனவள் வாய் திறக்கு முன்
"ஷோபா' என்றது கணவனின் குரல் 9| Fifhuila,
"டவல் கொண்டு வா குளியலறையில் இருந்து கத்தும் கணவனுக்காக போகத் திரும்பிய ஷோபா சந்தேகமாகப் பார்த்த போது- நீட்டிய விரலை இறக்காமல் பார்க்கும் பார்வை
ணவனை குரலால் தடுத்தாள். குழந்தையை "இருங்க" fellsbLilgðIII61.
6)ΙΠ στολήςύ மாறாமல் அந்தப் பெண் இருக்கவே கேட்டது. அதில் கொஞ்சம் பயந்தாள். GLIITIGIU
பைத்தியமாக இருக்குமா? உள்ளே "யாரு?" என்று அவன் கேட்கும்போ "GJ. GIGöI வந்து ஏதையாவது திருடிக் கொண்டு தெரியல்லிங்க பயமா இருக்கு என் ஏன் இப்படி ಇಂ¶ ந்து சாத்தி தாள் இவள் சொல்லும் போதுதான் ஷோப் 9,000/6/60/60/ ക്രഞഖ D கதவைத் ெ -- LibEITIGT. போட்டு விட்டு துவாலையுடன் குளிய த் தெறடி" என்றது அப்பாவி 阿 "2ကြီး லறையை நோக்கிப் போனாள் கதவைத் திறந்தாள். ட்டிய "குதிை
SIGLITGOGUGOIL வாங்கும் சாக்கில் நீ இவ்வளவு நேர ! கையை தொட முயலும் கணவனைப் கதவைத் திறக்காம
ஜூன்.04-10,1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பின்னால் ஆராய்ந்தாள்.
இல்லை. சு வந்தது ஷோபாவுக்கு. அப்பா.அந்தக் கண்கள் பP பயங்கரம்" றி அவளுக்கு உடம்பு
நினைக்கல்லே அந்தப் நினைச்சேன்" ாண்ணுமா?"
AIIIgGOGUå 4.606156IIITG) இல்லை. அவள் இல்லை. படிக் குழம்பிப் போறே. குளிச்சிட்டு வா"
36 Ga)?"
ITGOTIT61. மடியாமல் காதோரங்களில் செருகி அடக்கினாள்.
தது. ண்ணுக்குத்தான் எவ்வளவு பொட்டு இருந்தது. அந்த பொட்டே அவளை ாட்ட மறுத்தது.
குரலுக்கு அவசரமாக
குதிரையின் கனைப்பு ஒருவிதமான பீதி கலந்தாற்.
பயப்படுகிறேன்?"
முன்னே போக விட்டு
நவு வழியாக சாரட்டில் ரகளின் அமைதியின்மை ல் மாற்றங்களிலே துல்லிய
வாரமலர்
(UDJ J.
“6)ዘT" தொடர்ந்து வாசற்படியைத் தாண்டியவளி கண்ணில் பட்டது அது
கணவனை இழுத்தாள்.
"தொடாதீங்க ஏதோ பில்லி சூனிய
வெச்சதாக இருக்கும். "இருங்க துடப்பத்தா
தள்ளிவிட்டு வந்திடுறேன்"
ார்த்துக்கலாம் வா என்று சாரட்டுச்
போனான் அவள் கணவன்ஜ் ᎭᏧᏪ5
ரன்.
சோட்ானிக்கார பகவதி கோயிலுக்
வர்களின் சாரட் போய்ச் சேரும் போது
இருட்டத்துவங்கியிருந்தது.
வர்கள் படியேறும் போதே
ரேலென்று எழுந்த ஜென்டா மேளம்
என்று நடந்த கணவனைத்
ஒசைக்கு ஷோபா நின்று விட்டாள்.
"என்ன நின்று விட்டே?” "பூஜை ஆரம்பிச்சாச்சு போலிருக்கு "பூஜை பார்க்கிறது தானே விசேஷம் "ஆனா ஜன்டா மேள ஓசையுடன், பேயாடுகிறவங்
ாயேன்" என்றவன் அவள் பார்வையை ந்தித்ததும்
"சரி-சரி. நீ அப்புறம் வா. நா மட்டும் போறேன்." என்று படியேறி (3LITIlo)LLITGöT.
படிக்கட்டு ஒரமாகப் போய் அமர்ந்
"என்டே பொன்னு மவனே" என்று
கொஞ்சின மகனைத்
அடையாளம் காட்ட மறுத்தது
உற்றுப் பார்த்தவள் அடையாள
தெரிந்ததும்
பதறிப் போய் எழுந்தாள். "நீயா?"
p. 67GGT GLJTGOTITGT.
மேளம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந் சட்டென்று நின்றது.
"ஏய் என்ன இப்படி ஓடி வே என்ற கணவன் மார்பில் ஒடுங்கி நடு L OTTIGT.
"பயம்.எனக்கு பயமாய் இருக்கு
"இங்கே சாமியாடுறவங்களை பார் கிறது என்ன புதிசா? ஏன் என்ன பயம் "அவளை அங்கே பார்த்தேன்"
"யாரை
"அந்தப் பெண் காலையில் வீட் வாசல்லே நின்னாளே அவ."
"எந்தப் பெண்? எதுக்காக நின்னா?
ன் அவளைப் பார்த்துப் பயப்படுறே?
"எதையும் சொல்லாம அவளும் பார்வை
யாலேயே பயமுறுத்துறாங்க."
"சரி, சரி. அர்ச்சனை முடிஞ்சுச் திரும்பலாம். இப்ப போனாத்தான் பத் மணிக்கெல்லாம் வீடுபோய்ச் சேர முடியு படியில் குழந்தை தூங்குறானா? என்கி சாக்கில் அவள் மார்பைத் தொட்டான்.
முறைத் துவிட்டு நகர்ந்தாள் :படியிறங்கிப் போய் சாரட் வண்டியி
றினாள்.
அவள் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தா 66T
அதே பெண் மிக வியந்தாள்.
"நாலு குதிரைகள் பூட்டிய சாரட்டி வகத்தோடு ஈடு கொடுத்து ஒரு பெ டி வருகிறதாவது!"
"என்ன பார்க்கிறே ஷோபா?
"அங்க பாருங்க"
"66T60TP
"அந்தப் பெண் எவ்வளவு வேகமா டி வரா ஓடி வராளா இல்ே றக்கையாலே பறந்து வராளா?
பார்த்தான் "உனக்கென்ன பைத்தியமா ாரட் சக்கரம் கிளப்பற தூசுதான் வருது
பண் யாரும் இல்லையே.என்ன
ன்னைக்கு ரொம்பவும் குழப்பமா
"பொண்ணுமில்லே பேயுமில்லே சும்மா
பயப்படாதே"
திரையை இழுத்து ಝೂ-೧॥ "தூ பறந்து வருது குழந்தைக்கு ஒத்துக்காது
அவள் முழுவதுமாக திரையை மூடு
முன் பார்த்தாள் சாரட் சக்கரங்களி
தன்னிச்சையாக காலடிகள் பதிந்தன
தொடர்ந்தன.
அவளே அவசரமாக திரையை சரியா
குழந்தை பயப்படுவான்
எடுத்து மூடினாள் நிம்மதியில்லாமல் தவித்தாள்.
"அதென்ன இப்படி நெளியறே
"உளறல் வெறும் உளறல் முட்டாள் தனமான உளறல்."
"இல்லே என் மனசுக்குள்ளே ஏதோ
"அப்படியே எனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா- என் குழந்தையை பார்த்துக்க நல்ல பெண்ணாகக் கொண்டு வரதீல கவனமாயிருங்க"
"என்ன ஆச்சு? இன்னைக்கேன் இப்படி விப்ரிதப் பேச்செல்லாம் (ểLJg (3D?"
உடனடியாக பதில் சொல்லாமல் தயங்கினாள் பிறகு சொன்னாள்
"என்னரே சொல்லனும் GBLINTIGA) தோணுச்சி. G)JT6öTCBGOTGöT.”
எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் சும்மர் இருந்தாலே போதும்
சாரட் போய்க்கொண்டிருந்தது வேக LDITG,
"அவள் யார்? ஏன் என்னைத் துரத்தனும்? எதுவுமே எனக்குப் புரியல்லையே" என்றவள்
கணவன் முறைத்ததும்அடங்கிப் போனாள் ஜன்னல் வழி யாகப் பார்த்தபோது எங்கோ தொலை
மனதில் ஏதோ இனம் புரியாத பயம் அழுத்தவே
மல்லாந்து சாய்ந்துகொண்டாள். ೧ರಲ್ಡಗ್ದಿ ნეhu't T61.
ட்டு வாசலில் வண்டியை விட்டு இறங்கும் போது வீடு பூட்டியிருந்தது. மாமா வெளியே போயிருக்க வேண்டும். தன் இடுப்பிலிருந்த கொத்துச் சாவியை எடுத்து
இப்பால் என்று கணவன் கொஞ்சம்
பலமாக இழுத்துத் தள்ள
தடுமாறித் திண்ணையில் கையூன்றப்
போக உள்ளங்கையில் ஊசி குத்திக்
எலுமிச்சம்பழத்தில் குத்திவைத்த
தொடர்ந்து வரும்
பேனா நண்பர் அரங்கம்
பெயர்-கே. ரவி
Alug-21
பெயர்-எ, நல்லா AINUgi 2-28
is a REST %ACREATE;
WAAGGASSE-06 8001-7. URICH, SWITTERLAND
பொழுது போக்கு
GALIUM-lii. Alfa II
|- - முகவரி-பிரதான விதி AD IT ar y f G F GO GAT, வாழைச்சேனை பொழுதுபோக்கு-பத்திரிகை கதைப்புத்தகம்தொலைக்காட்சி
GALIUM-Tä, säGLITINU
Algii y sou r'l: P.O. BOX-6 KAFARCMA BEYRUT LABANON
GUIT. CUIT-CLIAT IT gilų Aall Lor, 6 gras iš GITLA
பெயர்-எம் நல்வர் OJ VU 358-23
ps ar:-49/12, ஹம்ஸா லேன், முகத் துவாரம், கொழும்பு-15. பொழுது போக்கு பத்திரிகைகிரிக்கெட்
பயர்-எம் பஷிர் யூசுப் GAJUSI 3-24
passif-POBOX-10020 RSAF/KKAB KHAMIS MUSHAYAT 11451 KS. A. பொழுது போக்கு-வழமையானவை.

Page 17
ாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தா
ாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தாய் தா
தாய் தாய்
"அம்மா நம்மிடம் பணம் மட்டும் இருந்தால். இன்றும் நாம் பிறர் தரும் பணத்தைக் கொண்டுதான் நம் காரியங்களைச் செய்கிறோம். உதாரண மாக நிகலாய் இவானவிச்சுக்கு எழுபத் தைந்து ரூபிள்கள் மாதச் சம்பளம் அதில் அவன் நமக்கு ஐம்பது ரூபிள்களை நன்கொடையாகத் தருகிறான். அவன் மாதிரித்தான் மற்றவர்களும் அரைப் பட்டினி கால்பட்டினியாகக் கிடந்து படிக்கும் கல்லூரி மாணவர்கள்கூட காலும் அரையுமாக வசூலித்த காசுகளை நமக்கு நன்கொடையாக அனுப்பிவைக் கிறார்கள் சொல்லப் போனால், சீமான்களில் எத்தனையோ ரகம் சிலர் விட்டுப் பிரிவார்கள் சிலர் எமாற்று வார்கள் அவர்களில் மிகவும் நல்லவர்கள்தான் நம்முடனே சேர்ந்து நமது கொள்கைக்காகப் பாடுபடு 6)ITEGT."
அவன் தன் இரு கைகளையும் கட்டிக் கொண்டு ஆர்வத்தோடு பேச ஆரம்பித்தான்
நம்முடைய இறுதி வெற்றிக்கு நாம் எவ்வளவோதுரம் போயாக வேண்டும். எனினும் மேதின விழாவைச் சிறிய அளவிலாவது கொண்டாடுவோம். மகிழ்ச்சியாயிருக்கும்:
பினுடைய பேச்சினால் தாயின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டிருந்த கவலை அவனது உற்சாகத்தினால் துடைத் தெறியப்பட்டது அந்த ஹஹோல் தன் தலைமயிரைக் கலைத்துக் கொதியபடி, தரையையே பார்த்தவாறு மேலும் கீழும் நடந்தான்
"சமயங்களில் இதயத்தில் ஏதோ ஒரு புதுமை உணர்ச்சி நிரம்புகிறது தெரியுமா உங்களுக்கு? எங்கெங்கு சென்றாலும் அங்குள்ள மனிதர்க ளெல்லாம் தோழர்கள் என்று தோன்றும் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரே நெருப்ப்ாய் எரிவார்கள் அவர்கள் அனைவரும் நல்லவர்களாகவும் குதுகலமும் அன்பும் நிறைந்தவர் களாகவும் இருப்பார்கள் வாய்ப் பேச்சின் உதவியின்றியே ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் கோஷ்டி கானமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் எனினும் ஒவ்வொருவரின் இதயமும் அவரவர் பாட்டைப் பாடிக் கொண்டி
ருக்கும் அந்த கீத நாதமெல்லாம் சிற்றாறுகளைப் போல் ஒரே ஜீவநதியில் சங்கமமாகும் அந்த ஜீவநதி விரிந்து பெருகி சுதந்திர வேகத்துடன் செல்லும் இறுதியாக புதிய வாழ்க்கை என்னும் சந்தோவு சாகரத்தோடு கலந்து சங்கமித்து ஒன்றாகிவிடும்!
தாய் அசையாமல் உட்கார்ந்தி ருந்தாள் தான் லேசாக அசைந்து கொடுத்தாலும் அவனது சிந்தனையோ பேச்சோ அறுபட்டு நின்று போகக் கூடும் என அவள் அஞ்சினாள் அவள் எப்போதுமே மற்றவர்களை விட் அவனையே மிகவும் கூர்ந்து கவனித்துக் கேட்பாள் அவனும் மற்றவர்களைப் போலல்லாது எளிய சாதாரண வார்த்தைகளையே உபயோகித்துப்
பேசுவான் எனவே அவன் சொல்லும் வ்வொரு வார்த்தையும் அவளது தயத்துக்குள் நேராகச் சென்று புகுந்து பதிந்துவிடும் எதிர்காலக் கனவின் எண்ணத்
தையும் கற்பனையையும் பற்றி பாவெல்
எப்போதுமே பேசுவதில்லை. ஆனால் ஹஹோலோ எப்போதுமே அந்த எதிர் காலக் கனவின் இன்ப உலகிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது போலத்தான் தோன்றும் அவன் பேச்சுக்களெல்லாம் இந்தப் பூலோக மாந்தர் அனைவருக்கும் வரப்போகும் புதிய வாழ்வையும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் பற்றியதாகவே இருக்கும். இந்தப் பேச்சுக்கள்தான் தாய்க்குத் தன்வாழ்க் கையின்அர்த்தத்தையும் தன் மகன் எடுத்துக் கொண்டுள்ள வேலையின் நோக்கத்தையும், அனைத்து தோழர்களின் சேவையின் காரணத்தையும் விளங்கச் செய்யும்
"இந்தக் கனவிலிருந்து விடுபட்டு உணர்ச்சி பெறும் போது என்று தன் தலையை உலுப்பிவிட்டுப் பேசத் தொடங்கினான் ஹஹோல்: "சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால், எல்லாமே விறைத்துப்போய், அசிங்கமாகத் தோன்றுகிறது. ஒவ் வொருவரும் களைத்துச் சோர்ந்து எரிந்து விழுகிறார்கள்."
அவன் மேலும் துக்கம் தோய்ந்த குரலில் பேசத் தொடங்கினான்:
"மனிதனை நம்பக்கூடாது என்பதும், அவனிட்ம் ப்யப்ப்ட்வேண்டும் அவனை வெறுக்கக் கூட வேண்டும் என்பதும் கேவலமான விஷயமே ஆனால் அது அப்படித்தான் ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு நீ மனிதனை நேசிக்க மட்டுமே விரும்பலாம். ஆனால் அது எப்படி முடியும்? உன் மனத்திலே உருவாகி உயிர்பெற்றுத்துடிக்கும் புதிய இதயத்தைக் காணாமல் உன் முகத்திலேயே ஓங்கி அறைவதற்காக உன்மீது காட்டு மிருகம் மாதிரிச் சாடியோடிவரும் மனிதனை நீ எப்படி மன்னிக்கமுடியும்? அதை உன்னால் மன்னிக்கவே முடியாது அதற்குக் காரணம் உனது தற்காப்புச் சிந்தை அல்ல. உன்னால் எதையுமே தாங்கிக் கொள்ளக்கூட டியலாம். ஆனால், அப்படி அறைவதை ஒப்புக் கொண்டு விடுவதாக அவர்கள் நினைக்கும்படி நீ விட்டுவிட மாட்டாய். மற்றவர்களை எப்படி அடித்து நொறுக்குவது என்பதற்குப் பழக்கப்
படுத்திக்கொள்ள நீ உன் முதுகைக்குனிந்து
கொடுத்து அவர்களை அடிக்க
விட்டுவிடுவாயா? ஒரு நாளும் உன்னால் அப்படி விட்டுக்கொடுக்க முடியாது:
அவனது கண்களில் உணர்ச்சியற்ற நெருப்பு கனல்வது போலிருந்தது அவனது தலை பலமாகக் குனிந்து போயிருந்தது. அவன் மேலும் உறுதியோடு பேச ஆரம்பித்தான்
"எந்தத் தவறானாலும் சரி. அது என்னைப் பாதித்தாலும் பாதிக்காவிட்டாலும் சரி அதை மன்னித்து விட்டுக் கொடுக்க எனக்கு உரிமை கிடையாது. இந்த உலகில் நான் ஒருவன் மட்டுமே உயிர்வாழவில்லை இன்றைக்கு எனக்கு ஒருவன் தீங்கிழைப்பதை நான் விட்டுக்கொடுத்து விடலாம் அவனது தீங்கு அவ்வளவு ஒன்றும் பிரமாதமில்லை என்ற நினைப்பால் அதைக்கண்டு நான் சிரிக்கலாம் அது என்னைச் சீண்டுவதில்லை
ஆனால், நாளைக்கோ என் செய்து பழகிய காரண வனின் முதுகுத்தோலை முனையலாம். ஒவ்வெ மாதிரிக் கருதிவிட மு ஜாக்கிரதையாக நெஞ்சிள எட்ைபோட் வேண்டும்; வேண்டும் இவன் நம் என்று தீர்மானிக்க வேண் உண்மைதான் ஆன ஆறுதல் தராது"
என்ன காரணத்தின் பற்றியும் அந்த அதிகாரியைப்பற்றியும் நின் தாய்
"ஆமாம் உமி மாவிருந்தால் ரொட்டி 6
என்று பெருமூச்சுடன்
அதுதான் இதி என்றான் ஹஹோல்
"ஆமாம்" என்றா6 நினைவில் அவளது சு தோன்றியது: பாசியும் முடிய பாறாங்கல்லை சியற்றுப்போன தடி கணவனின் உருவம் வேளையில் அவள் கற்பனை செய்து பார்
ஹஹோலும் சாஷாவை கொண்டால் எப்படி யோசித்துப் பார்த்தாள் சரி இதெல்லாப் காரணம் என்ன? என் பேச்சில் சூடுபிடிக்கப் ஹஹோல் "உன் முகத் எவ்வளவு தெளிவாயிருச் தெளிவானது இது ம ரே சமநிலையில் இ தற்கெல்லாம் மூலக் ஏற்ற இறக்கத்தைத் சமதளப் படுத்துவோம். மனித உழைப்பும் சாதி சகல பொருள்களையு பங்கிட்டுக் கொள்வே பொறாமைக்கும் மக்கள்
ட்டுல உட்கார்ந்து தன் சாப்பிட்டு.ஏண்டா
ப்பர்ல பார்த்தேன். ருக்கேன்"
இருபத்தியைந்து வயதில், ஆறடி உயரத்தில், பரந்த மார்பையும் முறுக்கேறிய கரங்களையும் வலுவான தோளையும் கொண்ட திடகாத்திரமான உடம்பு எனக்கு தெளிவான கண்பார்வை. கூர்மையான செவிப்புலன் தவிர பீ.ஏ. படிப்பு மரதன், சைக்கிளோட்டம், நீச்சல், உதைபந்து என அத்தனை விளையாட்டுக்களிலும் ஈடுபாடு இவற்றுக்கப்பால். போர் வீரர்களுக்கு இல்லாததோர் எக்ஸ்ட்ரா குவாலி ஃபிகேசன் என்னவென்றால்.நான் விரும்பும். என்னை விரும்பும் கவிதைகள் அடங்கிய இலக்கிய ஈடுபாடு எனக்குள் இருக்க.
"நான் ஆர்மியில சேரப்போறேன்." என்றதும் என் பெற்றோர் என்னைப் புழுவாய்ப் பார்ப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லைதான் அவர்களது முகத்தில் அப்படியொரு அதிர்ச்சி-பயம் எழுமென்று நான் எள்ளளவும் எதிர்பார்க்கவில்லைதான். என்றாலும்.
அவர்களது முகத்தில் ஒரு சோகமான அதிர்ச்சி படர்ந்ததை நான் உணரத்தான் செய்தேன். உம்மா சோபையிழந்து போன தன்முகத்தில் சுருக்கங்களைக் கொணர்ந்து. கண்களை அகல விரித்துப் பார்க்க.
சமையல் கட்டோரமாய் ஒருங்கிணைந் திருந்த பாத்ரூம் வாசலுக்கு அண்மையாக, சுவரில் தொங்கிய கண்ணாடியில் முகம் பார்த்து சவரம் செய்து கொண்டிருந்த வாப்பா திடுமென நிமிர."ஹவ்" என்று தடுமாறினார். அவர் தாடையில் பிளேட் கீறிவிட கோடாய் ரத்தம் வழிந்தது.
| GJ, II (GL)
V/
'என்ன சொன்னே? 6ЈПЕЈLII (344. நான் தடுமாறினேன். "இவனுக்குப்பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு போல. ஆர்மியில் சேரப் போகிறானாம்." gpLLIDLDIT G)LDGÜGULDITiil # G)JFITGi)GAJ........... நான் மவுனமாயிருந்து பின் சொன்னேன்;
"நானும் பி ஏ படிச்சு முடிச்சு ஒரு வருஷமாச்சு இன்னும் எந்தத் தொழிலும் கிடைச்சபாடில்லை. என்ன பண்றது.
உம்மா பயத்தி வாப்பா சுள்ளென்று சீறினார்.
o LDLDIRIGINGÖT SEGÜENTIJ மனத்துக்குள் ஏதோ
'த்த பாரு நீதா இலக்கியம்னு நெரை எல்லாம் எழுதுவிே ஏதாவது பத்திரிகைத்து கெளரவமான தொ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மீது பலப்பர்ட்சை த்தால் வேறொரு பும் உரிக்க அவன் ருவரையும் ஒரே டியாது மிகவும் க்க மற்று ஆட்களை பொறுக்கியெடுக்க ஆள் இவன் வேறு டும். இதெல்லாம் GÜ துமட்டும்
ாலோ சாவுவைப் மஞ்சள் முஞ்சி னைத்துப் பார்த்தாள்
பும் தவிடுமாக |ப்படிச் சுடுவது:
சொன்னாள் தாய் லுள்ள சங்கடம்!
தாய் அவளது ணவனின் உருவம் பச்சையும் படர்ந்து JGLnö 鲇 த்த சொரூபியான நிழலிட்டது. அதே
வேறொன்றையும் த்தாள் நதாஷாவை
பாவெலும் மணந்து யிருக்கும் என்று
இப்படியிருக்கக் எறு மீண்டும் தன் பேச ஆரம்பித்தான் தில் முக்கு இருப்பது கிறதோ அவ்வளவு க்கள் அனைவரும் ல்லாதிருப்பதுதான் ரணம் நாம் இந்த தட்டி நொறுக்கிச் மனித சிந்தனையும் த்து வெற்றி கண்ட ம் நாம் நமக்குள் ாம் பயத்துக்கும் |-9|ւգ ջնման ծրագն,
டச்சோறு சாப்பிட்டு
பொறந்தோம்னு ή θIII (3Lπα π. ள் எடுக்கிறானாம்.
ழுதிப்போடலாம்னு
தடுமாறினாள் வார்த்தைகளைச்
ரில் கண்னர் என்
டைத்தது.
கதை, கவிதை ப் பத்திரிகைக்கு அந்தமாதிரி றையிலயாவது ஒரு லைத் தேடிக்க
பேராசைக்கும் முட்டாள் தனத்துக்கும் துளாகாமல் நாம் அவர்களைக் காப்பாற்று /(նույոլի.."
இதன் பிறகு அவர்கள் இதே மாதிரிப் LY S0YYYY 00 a S S00 LL Y L L L L L L LS அந்திரேயை மீண்டும் தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் அவன் தன் சம்பளத்தையெல்லாம் தாயிட்ம்ே கொடுத்துவிட்டான் அவளும் எந்த விதக் கூச்சமே தயக்கமோ இன்றி ப்ாவெலிம் மிருந்து பெறுவதுபோலவே சாதாரணமாக அந்தப் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்ட்ாள்
சமயங்களில் தன் கண்களைச் சிமிட்டிக்
கொண்டே அந்திரேய் தாயைப் பார்த்துச்
சொல்லுவான்
"என்ன அம்மா கொஞ்சம் பாடம் шційGшпиол?"
அவள் கிரிப்பாள் கண்டிப்பாகப் படிக்க மறுப்பாள். அவனது கண்ணின் குறும் புத்தனம் அவளைத் துன்புறுத்திவிடும்.
"நான் பாடம் படிப்பது உனக்கு ஒரு வேடிக்கையாயிருந்தால் என்னை ஏன் படிக்கச் சொல்கிறாய்? என்று அவள் தனக்குள்ளாகவே நினைத்துக் கொள்வாள்.
ஆனால் எத்தனையெத்தனையோ முறை அவள் அவனை நெருங்கி ஏதாவது ஒரு அரும்பதத்துக்கு அர்த்தம் கேட்பாள். அப்படிக் கேட்கும்போது அவள் தன் பார்வையையும் வேறுபுறமாகத் திருப்பிக் கொள்வாள் கேட்கின்ற பாவனையிலும், தான் அதில் அக்கறை கொண்டிருப்பதாகக் காட்டிக்கொள்ள மாட்டாள் என்றாலும், அவள் இரகசியமாய்க்கல்விகற்றுவருகிறாள் என்பதை அவன் ஊகித்துக்கொள்வான். அவளது அடக்கமான குணத்தைக் கண்டு வியந்து அவளைப் பாடம் படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வதை நிறுத்துக் கொண்டு Gill LIGE.
"என் கண்கள் வரவர மோசமாகி வருகின்றன. அந்திரியூஷா எனக்கு ஒரு கண்ணாடி வேண்டும்" என்று அவள் அவனிடம் ஒருநாள் சொன்னாள்
அதற்கென்ன? போட்டால் போகிறது என்றான் அவன் "ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நகரிலுள்ள டாக்டரிடம் அழைத்துப் போகிறேன் கண்ணாடியும் வாங்கிக் GJTGJGJITij."
பாவெலைப் பார்க்க அனுமதி கோரி அவள் மூன்றுமுறை சிறைக்குச் சென்றாள். பெரிய முக்கும் சிவந்த கன்னங்களும் நரைத்த தலையும் கொண்ட பொலிஸ்காரர்களின் ஜெனரல் ஒருவன் அங்கிருந்தான் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் அவளிடம் இதமாகப்பேசி அனுமதி தரவே மறுத்துவிட்டான்
மவன். ஆர்மித் தொழிலெல்லாம் (ჭი კვეუnt|pu fr."
உம்மா சொல்லிக் கொண்டே போனாள். பத்திரிகைத்தொழில் போர்வீரனது வாழ்க்கையைவிட பயங்கர மானது- ஆபத்தானது என்பதை அறியாமல், எப்படியோ. தாயின் பாசத்துக்குள் நான் அடங்கிப்போனேன்
சரியாகப் பதினைந்தாம் நாள். மதியச்
சாப்பாட்டு வேளையில். gd bLDIT வாப்பாவுக்கு சாப்பாடு பரிமாறிக் கொண்டிருக்க. திடுமென நான்
சந்தோஷமாய் வீட்டினுள் நுழைய, உம்மாவும் வாப்பாவும் ஏதோ ஆச்சர்.யமாகப் பார்க்க நான் சொன்னேன்.
'எனக்கு கொழும்பில பத்திரிகை ஆபிசுல வேலை கிடைச்சிருக்கு நாளைக்கே வேலைக்கு வரச்சொல்லி லெட்டர் வந்திருக்கு"
லெட்டரைக் காட்டினேன். உம்மாவின் கண்களில் பளிர் என்ற ஒளிப்பிரவாகம் வாப்பாவின் முகம் பூராவும் சந்தோவுச் செழுமை
என் மனதுக்குள் ஒரு போர்வீரனின் தைரியம்
-வாப்பா சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு கடிதத்தை வாங்கிப் படித்து விட்டுச் GIFT GÖTGOTTI
"நாளைக்கே வேலையில சேரனும். எப்படியோ அதிகாலை பள்ளக்குப் போனால்தான் முடியும் உடுப்புப் பெட்டி. சர்டிபிகேட் எல்லாம் ரெடி பண்ணு. என்றவர் என்மேல் இருந்த பார்வையை உம்மாவின் பக்கமாய் திருப்பிச் சொன்னார், நான் என் அறையை நோக்கி நடந்தபடியே செவிமடுத்தேன் வாப்பாவின் குரல் கரகரத்தது.
"நமக்கு ஒரே புள்ள. அவனும்
அவள் மிகவும் பணிவோடு அடங்கி ஒடுங்கி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள்
'அம்மா நீ இன்னும் ஒருவர காலமாவது பொறுத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஒருவரம் கழியட்டும் அப்புறம்பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போது மட்டும் அதுமுடியாத காரியம் என்பான்
அவன் உருண்டு திரண்டு கொழுத்துப் போயிருந்தான் பழுத்து அதிக நாளாகி, பூஞ்சைக் காளான் படர்ந்துபோன காட்டிலந்தைப் பழத்தைப் போல அவன் அவளுக்குத்தோன்றினான். அவன் எப்போதும் ஒரு சிறு மஞ்சள் நிறமான ஈர்க்குச்சியால் தனது சின்னஞ் சிறதான வெள்ளைநிற உளிப்பற்களைக் குத்திக் கொண்டிருந்தான் அவனது சின்னஞ்சிறு பசிய கண்கள் அன்பு ததும்பிச் சிரித்தன. அவன் எப்போதுமே நட்போடு பேசினான்.
"அவன் மிகவும் அடக்கமானவன்' என்று அவள் ஹஹோலிட்ம் சொன்னாள் "எப்போதும் சிரித்த முகத்தோடேயே இருக்கிறான்.
"ஆமாம்! என்றான் ஹஹோல் "அவர்கள் எல்லோருமே ரொம்ப் நல்லவர்கள் அவர்கள் மரியாதை தவறமாட்டர்கள் சிரித்த முகத்தோடேயே பேசுவார்கள் ஆமாம் இதோ ஒரு கண்ணியமான யோக்கியமான புத்தி நிறைந்த மனிதன் இருக்கிறான் இவன் ஒரு பயங்கரமான ஆசாமி என நாங்கள் நினைக்கிறோம். எனவே உங்களுக்குச் சிரமமில்லாவிட்டால், இவனை வெறு மனே தூக்கில் போட்டு விடுங்கள்! போதும் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள்
விடுவார்கள் போட்ட பிறகும் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள்:
ஆனால் இங்கே சோதனைபோட் வந்தானே ஒருத்தன் அவன் வேறு மாதிரிப் பேர்வழி அவன் ஒரு பன்றிப் பிறவி என்பதைப் பார்த்த மாத்திரத் திலேயே தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னாள் தாய்
"அவர்களில் யாருமே மனிதப் பிறவிகள் அல்ல. அவர்கள் மக்களைச் செவிடாக்கும் சம்மட்டிகள்தான் அந்தப் பிறவிகள் நம்மை மாதிரி ஆட்களை யெல்லாம் மட்டம் தட்டிச் சீர்படுத்தி, கையாள்வதற்குச் சுலபமானவர்ளாக நம்மை மாற்றமுனையும் கருவிகள்தான் அவர்கள் அவர்கள் நம்மை அதிகாரம் செய்யும் மேலிடத்தைக் கைக் கருவிகளாக ஏற்கெனவே தம்மை மாற்றிக்கொண்டு விட்டவர்கள் தங்களுக்கு இட்ட எந்த ஆணையையும் எந்தவித முன்பின் யோசனையுமின்றி உடனே நிறைவேற்றி வைத்து விடுவார்கள்:
கடைசியாக ஒரு நாள் அவளுக்குத் தன் மகனைப் பார்ப்பதற்கு அனுமதி கிடைத்துவிட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று சிறைச்சாலை ஆபீஸில் ஒரு மூலையில்
அட்டும் அழுக்கும் நிறைந்த அந்தத் தாழ்ந்த கூரை கொண்ட அறைக்குள்ளே வேறுபலரும் இருந்தர்கள். அவர்களும் கைதிகளைப் பார்ப்பதற்காகக் காத்துக் கிடப்பவர்கள்தாம் அவர்கள் அங்கு அப்படிக் காத்துக் கிட்ப்பது அதுவே முதல் தடவை அல்லவாதலால் அங்குள்ள மனிதர்கள் நாளாவட்டத்தில் ஒருவருக்கொருவர் பழகிக்கொண்டு விட்டார்கள்; எனவே சிலந்தி வலை பின்னுவதைப் போல் அவர்கள் அமைதியாக ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்
(தொடர்ந்து வரும்)
வேலைக்கு கொழும்புக்குப் போகப் போறான். கோழிக்கறியாக்கி அவனுக்கு சாப்பாடு போடு செய்னம்பு."
செய்னம்பு என்ற என் உம்மாவுக்கு நிச்சயம் கையும் ஒடாது காலும் ஒடாது ஏனெனில். அவ்வளவு சந்தோவும்.
மதியம் சாப் பிட்டுவிட்டு (கோழிக்கறியோடு) ஒரு குட்டித்துக்கம் போட்டுக் கொண்டிருந்தபோது (பகல் கனவுகளோடு) உம்மா அரக்கப் பரக்க என்னை எழுப்பினாள். நான் சுதாகரித்து எழ.உம்மாவின் முகம் o 69)LLIÑIGO)6 படிந்துபோய் ஏதோ பீதி தென்பட்டது.
o LDDTG au GJELLIIGI
"உனக்கு பத்திரிகை ஆபிசுல என்ன வேலை கெடைச்சிருக்கு மவன்?
"ஜேர்னலிஸ்ட் "அப்படீனா..? "பத்திரிகையாளன்." "ஐயையோ, உம்மா பதறினாள் "gтөйтшоп?” "ஐயோ. உனக்கு இந்தப் பத்திரிகையாளன் தொழிலும் வேணாம்டா, ஆர்மித் தொழில்ம்ாதிரி இதுவும் ஆட்கொல்லித் தொழிலாக இருக்கும் போலயிருக்கு. இப்போ ரேடியோவில விஷேச செய்தியில சொன்னாங்க. யாழ்ப்பாணத்துல நடக்கிற சண்டையில விமானம் வெடிச்சு, ஆர்மிக் காரங்களோடு சேர்ந்து கொழும்புப் பத்திரிகைக்காரங்க மூன்று பேரும் கொல்லப்பட்டாங்களாம். பயங்கரமான தொழிலாகயிருக்கும்போல. (BGLIGOOTITLDLII p լիի கொல்லித் தொழில் வேணாம். உனக்கு வேறு நல்லதொழில் கிடைக்கும்.இந்தத் தொழில் வேனாம் விட்டுவிடு மவன்." உம்மா யதார்த்தமாய் அழத்துவங்
fGOTTIGT.
*C =h>
55.04 -10, 1995

Page 18
குைறிகள் அவள் கண்களில் தெரிந்தன.
"ஆமா, நாளக்கி காலைல நாம ரெண்டு பேரும் பேராதன கார்டன்ஸ் போறோம்" என்று நிம்ரூஸ் அவளை நோக்கியே மீண்டும் சொன்னான்.
"அது. வந்து . பேராதன - упIL 6516). போயிருக்கேனே." என்று மென்று விழுங்கி ஜவானி சொல்ல முயற்சிக்க, "நோ.நோ. இது நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போற முதலாவது ட்ரிப், மறுக்காதே ஜவானி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து வை" கணவன் சொல்லிவிட்டுச் சென்றபோது ஜைவானிக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை.
வயதுக்கு வந்த பெரிய இடத்துப் பெண் போல, செழித்து வளர்ந்து நாணிக் (35I60öfl காணப்பட்டது பேராதனைப் பூங்கா.வசந்தகாலச் சுவடுகள் அப்பட்டமாக தெரிந்தன. மரங்களைச் சுைற்றி விழுந்த மலர்களை, இளமை உள்ளங்கள் பார்க்கும் போது, அவற்றின் மேல் பாய்ந்து
"நீங்க. நீங்க.
ஜவானி தலையைப்
உடனே ஆதர6 விழாதவாறு தழுவிக்
96.160607 2G167 IT
விழுந்து கண்ணயர்ந்து கனவுகள் காணவேண்டும் முடியவில்லை. என்ற நினைப்பைத் தோற்றுவிக்கும். மன்னிக்கணும். ஏ.ன்னா நானும் ஒரு விஷயத்த மெதுவாகக் கேட் நிம்ரூசும் இரசித்துக் கொண்டு வந்தான். உ.உங்ககிட்ட ம.மறச் சிட்டேன்.அது மனச 88 - 88 கூடவே 'உம்' என்று வந்துகொண்டிருக்கும் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அதாவதான் ஜைவானியைப் பார்தபோது பெருமூச்சுத்தான் . உங்களோட நெருங்கி வாழ முடியாம நதிகா பதி வந்தது. இருக்கேன்." சிட்டு 16ರಿಸ್ಸತಿ॥ "அந்த இடத்தப் பாத்தியா ஜவானி? நிம்ரூஸ் யோசனையுடன் பார்த்துக் ை GSSIGNGGOTIT Gifj;, df),
எவ்வளவு அழகாயிருக்கு. விழுதுகளால கொண்டிருந்தான். ஜவானி தொடர்ந்தாள், ை அதிகமாகவே இரு
காவலரண் கட்டி.வா, அங்க கொஞ்ச நேரம் "உங்களப் போலவே. நானும் அன்
a Girgo)...... GarITaiva5) இருப்போம்." என்று நிம்ரூஸ் அழைத்தபோது பாஸ்ன்னு சால்லி ஒருவரும் ஒருத்தர
மமெளனமாகப் பின் தொடர்ந்தாள், ஒருத்தர் விரும்பிக்கிட்டோம், அவருதான் என்
"ஜவானி எனக்கு மனசே சரியில்ல." வருங்காலத்துணைவர்னு நெனச்சுட்டிருந்தேன். அவள் ஏறிட்டுப் பார்த்தாள், நாலு மாசம் இருக்கும். பணத்துக்கு ஆசப்பட்டு .
"ஆமா உங்கிட்ட ஒரு உண்மையை கைவிட்டுட்டாரு. நான் நல் லாவே தின் தங்கப Llg) மறச்சுட்டன். அதச் சொல்லத்தான் உன்னை ஏமாந்துட்டேன்.இந்த விஷயத்தால எனக்கு  ை' f இங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்தேன்" கலியாணமே கைகூடல்ல. இதெல்லாம் மறச்சி ை ஓஎல் பரீட்
 ைகண்ணீர் அரும்பிய கண்களுடன் நிம்ரூஸ் உங்கட தலைல என்னக் கட்டிவச்சிட்டாங்க. கொண்டிருந்த 9. கூற, ஜவானி நிதானமாக - ஆழ்ந்து தன் உங்களுக்கு நான்தான் துரோகம் இழச்சிட் போன்றே பொது
கணவனைப் பார்த்தாள். LGÖT,,,,,,,, என்ன மன்னிச்சிடுங்க." பாடுண்டு. எப்போது
"என்னை மன்னிச்சிடு ஜவானி, உன்னைக் ஜவானி விம்மத் தொடங்கியிருந்தாள். କ୍ଷିରା என்றால் கலியாணம் முடிக்க முன்னர், நானும் ஆஷா நிம்ரூஸ் அவளை உற்றுப்பார்த்தான் லில் சேவை என்
என்ற பொண்ணும் ஒருத்தர ஒருத்தர் "எல்லாம் சொல்லிட்டே இல்ல ஜவானி - சுறுசுறுப்பாக நகரு விரும்பிக்கிட்டு இருந்தோம் பிறகு ஆஷா வேற ஒண்டும் இல்லையே. நிம்ரூஸ் திடீரென கை அப்படியானா பணத்துக்கு ஆசப்பட்டுக்கிட்டு வேறு ஒருத்தர ஏளனமாகச் சொல்லிச் சிரிக்க ஜவானிக்கு  ைஇருளுக்குள்ளானால்
கலியானம் பண்ணிக்கிட்டு அவுஸ்திரேலியா மின்சாரம் தாக்கியது போல் இருந்தது. குள் அகப்பட யா போய்விட்டாள். வீட்டாரின் வற்புறுத்தலால்தான் இப்போது நிம்ரூஸ் வாய்விட்டுச் சிரித்தான். பாவம் செய்தாள்? உன்னைக்கரம் பிடிச்சேன் என்னை மன்னிச்சிடு "ஜவானி இந்த விஷயங்கள உன் வாயால அந்த நாள் க
· gaITGof)" எடுக்கத்தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு சனிக்கிழமை,  ைகண்ணீர் மல்க நிலம் நோக்கியவனாகக் என்ன ஜவானி, அப்படிப் பார்க்கிறே.? வீடுபோய் வரத்திய கூறி முடித்தான் நிம்ரூஸ் இன்னும் ஒண்டு - இந்த ஆஷா நான் பழகினது  ைஏதோ ஒரு தே ஜவானியும் தாரை தாரையாக கண்ணி எல்லாம் சுத்தப் பொய்." கொண்டிருக்கும் இ
விட்டுக் கொண்டிருந்தாள். ಉಟ್ಠ॰ ಊಹಿಯಾ: சொல்லி விட்டுப்
"ம்.ம்.நி.நி.ந்கதான் என்ன வரும்போல அல்ல வந்துவட்டது. அவசியம் இருக்க LLLLLL L LLLLL LL LLLLLLLL00L0000000LLL 0 0000L
கிண்ணியா சபருள்ளா
பயணம் எப்போதும் இருந்ததில்லை.
அன்று சூரியன் சூன்யமும் தனிமையு கல் பாதையில் அவ நோக்கி நடந்துகொன் விதிக்கு விடைெ ஆரம்பித்தது. அவன் நின்ற ஆட்டோ ஆ உள்ளே அமர்ந்திருந் பூசிப்பார்தார்கள். புரிந்து கொண்டிருக் இந்திகா ஆட்டே (BLILLILILLIGI. D 60 அழுகையும் ஒலமும் செய்துவிடவில்லை. பாதையில் தாவரங்க ஒலம் கேட்டு உதவ இல்லை.
இந்திகா தன் சார் மூன்று மிருகங்களை முனைப்பு முடங்கிப் பாதையைக் கிழித்து
பார்த்தது, எப்போது அந்தத் தினம் வரும் மரகதத்திற்கு தன் ஒரே மகளான என்று கல்யாணியை வெளிநாட்டில் வேலை நிச்சயதார்த்தத்திற்கு இன்னும் ஒரே பார்க்கும் ஒருவனுக்கு திருமண்ம்முடித்துக் நாள் இருக்க காலையிலேயே டெலிபோன் கொடுத்து அவளை வெளிநாட்டில் அலறியது மரகதம் தான் எடுத்தாள். செட்டிலாக்க கெள்ளை ஆசை மற்ற ஹலோ. அப்படியா.உடனே வாறோம்" வர்களிடம் என் மகளும் மாப்பிள்ளையும் முகம் மாறினாள். அடுத்து கருக்கட்டிய வெளிநாட்டுலதான் வசிக்கிறாங்க என மேகங்களை முகத்தில் கட்டிக்கொண்டு பெருமை அடித்துக்கொள்ளலாமே. கண்ணில் பீதியோடு ஹொஸ்பிட்டல் நோக்கி கல்யாணிக்குக் கூட ஃபொரின் கல்யாணி மரகதம், சேகரன் மூவரும் மாப்பிள்ளை கட்டத்தான் ஆசை. அதனால் HPULL-ெ உள்ளூர் மாப்பிள்ளைமார்களை வெகு உதாசீனம் பண்ணினாள். அவள் ஃபொரின் கனவுகளில் அடிக்கடி மிதந்துகொண்டி
"தேத்தின் திட்டப்படி தரகர் SEED. P. பொன்னைய்யா அன்று வந்திருந்தார். "நீங்க |+|-|---------------- சொன்ன மாதிரி செஞ்சேனுங்க பொடியன் e9Isät) losDU. கனடாவில வேலை பார்க்கிறவன் மூணு கதிகமான சனம் நி வருசம் கழிச்சி இப்பதான்வந்திருக்கான் 尔 வெய்யில் பலமாக இ மீண்டும் ஒரு மாசத்துல கனடா திரும் துளிகள் என் உடம்.ை பணுமாம அதான் அவசரமா வந்தேனுங்க. س கோட்டைப் புகையிர உங்களுக்கு விருப்பமா இருக்கும்னு நினைக் .מבר ( தொத்தி ஏறிக் கொ கிறேன்.ஆ.மறந்தேபோயிட்டேன். அவங்க அப்பிள்பழ கன்ன நல்ல பசையுள்ள குடும்பம் பொடியனக் அமரவரம் கிடைத்தி கேட்டு ஏக போட்டியாம் நீங்க சுருக்கா பேரூந்து நடத்து முடிச்சிங்கன்னா வசதியாயிருக்கும். இந் கொடுத்துடிக்கட் ப்ெ தாங்க பையனோட ஃபொடோ சொல்லி Ά - H ஒழித்து வைத்திருந்த விட்டு ஃபொட்டோவை மரகதத்தின் கையில் 称 N H படுத்திக் கொண்டே கொடுத்தார். கல்யாணிக்கு பார்த்த கனடா மாப் H
வாங்கிப் பார்த்த மரகதம் மனதிற்குள் பிள்ளை வேகமாக மோட்டார் பைக்கை கேள்விக்குறியோடும் ப்திப்பட்டுக்கொண்டாள். * ஒட்டி வந்தபோது எதிரே வந்த லொறியுடன் "இல்ல ட்ரக்டர் அ ாக்கிப் பார்த்துள் சா மோதிவிட்டானாம்.அடுத்து இங்கே பேசி இருக்கு நிச் விருக்கார் இவரக்கட்டிக்கப்போறவ ஹொஸ்பிட்டலில் படுத்துக்கிக்கின்றான் தோம் ஆனர்.அ ாலிதான்முகம் சிவந்தான் மகளின் அவனது அப்பாதான் போனில் விசயத்தைச் யாயிற்று." சோகம்
- ' 'தி சொன்னார். கல்யாணி உள்ளுக்குள் கதறி நிம்மதி மூச்சொ -ன் சம்மதம் பெறாமலே அழுதாள். இல்லாத கடவுள்களைளல்லாம் "எப்படியோ நீங்க - தோசத்து'அப்பசக்க வேண்டினாள் மரகதமே இதென்னடா விபத்தால இரத்தம் * உத்து முடிச்சிடுங்க" என்றாள். அபசகுனம் மாதிரி என துக்கப்பட்டுக் நாங்கி இரத்தம் ெ அதே காரியங்கள் யாவும் மளமள கொண்டு நேர்த்திவைத்தாள் பல மணி இரத்தத்தை பரிசோ பெற்றன. பெண்பார்க்கும் நேரங்களின் பின் ஒபரேசன் தியேட்டருக்குள் அந்தப்யங்கர உண் அதில் எவ்வளவு சீதனத்தொகை இருந்து டாக்டர் வெளிப்பட்டார். மாப்பிள்ளை குருதியில இப்ப 5 தினத்தில் நிச்சயதார்த்தம் ப்ென்ெ குடும்பத்தாரை விட கல்யாணி மரணத்தின் கதை செய்வதா முடிவெடுக்கப்பட்டது. முந்திக்கொண்டாள். "டாக்டர் அவருக்கு எப்படியோ உங்க மக
மாப்பிள்ளை கல்யாணியை ஓரக் o
தி எப்படி இருக்கு ரொம்ப சீரியஸ்ா? அவர் ஃபொரின்ல இரு அடித்து விட்டுப் அழுதாள். அவளை ஏறிட்ட டாக்டர் "நீ கல்யாணியினதும் மர பானான். கல்யாணிக்குள் ஏக்கம் எட்டிப் அவருடைய மனைவியா? சந்தேகத்தோடும் பூமிக்குள் நழுவிக்கொ
gain.04 -10, 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0LL LLLLL LL LLLLL LLL000000000000000000000000 000 0000 00 00 0 LLLS
மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு உன்னை குடைஞ் சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. என்னோட நெருங்கிப் எங்கட மெரெஜ் நடந்து ரெண்டு வீக். நீ அந்நியமாகவே நடந்துக்கிட்டு வந்தாய். என்னப் பொறுத்தை தவரைல உன்னப் புதுமைப் பெண்ணா பார்க்கலை விரும்புறன். இதுக்காகத்தான் ஒரு சின்ன கை நாடகம் போட்டு பழைய சம்பவங்களை வெளியே எடுத்து வீசவச்சன் இந்த பேராதனை கார்டன்ஸ்
என்ன சொல்றீங்க. டித்துக் கொண்டாள். ாகக் கையைப்பிடித்து, கொண்டான் நிம்ரூஸ், புரிந்து கொள்ள
LITGöt,
னாறு வயதுப் பருவச் க் கவரும் கவர்ச்சியும் ார்ச்சியும் அவளிடம் தன. தங்கல்ல கிராமத்
தைாகிறது
மையாக வளர்ந்தாள்
சைக்காக படித்துக் திகாவுக்கு கல்வியில் |ச்சேவையிலும் ஈடு ம் பாடசாலை ட்யூஷன்: ங்கல்ல ஹொஸ்பிட்ட ாறு அவள் நாட்கள் ü。
ல் எப்படி அவள் ா? அப்படி ஒரு புயலுக் ருக்கு அவள் என்ன
டந்த மார்ச் மாதத்தின்
இந்திகா தன் நண்பி ானித்தாள். எப்போதும் வைக்காக அலைந்து ந்திகாவுக்கு வீட்டில்
பயணப்படக் கூடிய வில்லை. தனிவழிப்
அவளுக்குத் தடையாக
சுட்டெரிக்கும் நேரம், ம் நிறைந்த சரளைக் |ள் தன் நண்பி வீடு னடிருக்கும் போது. யழுதும் கதை நடக்க ளை நெருங்கி வந்து பத்தை எடுத்து வர த மூவரும் காமத்தைப் அவளுக்கு சூழ்நிலை 60).J.L.CBG)(BL.
ாவுக்குள் இழுத்துப் டப்பெடுத்த அவளின் அவர்களை எதுவும் அந்தத் தனிவழிப் ளைத் தவிர அவள் வேறு மனிதர்களும்
பில் தனிமையானாள். முறியடிக்கும் அவள்
போனது ஆட்டோ பறந்து வந்து ஒரு ால் நிற்க, தனக்கு
"குழம்பிட்டீயா?. ஸ்ஸ். பயப்படாதே ஜவானி" குழப்பம் தெளியவில்லை.
"உன்னைப் பத்தி ஏற்கனவே எனக்குத் தெரியும், பரிதாபமாகப் பார்தாள்.
"உன்னைக் கைவிட்டுச் சென்ற அன்பாஸ் என் நெருங்கிய நண்பன்- என்ன உனக்குத் தெரியவாய்ப்பில்ல. கொழும்பில இருந்தேன். உன்னைக் கைவிட்ட விஷயத்துக்கு அவனோட எவ்வளவோ வாதாடிப்பார்த்தேன், பணம் அவன் கண்கள மறச்சிட்டுது. அதுக்குப் பிறகு நடந்ததும் எனக்குத் தெரியும், நண்பன் செய்த தப்புக்காக காலமெல்லாம் வாழாவெட்டியாக இருக்கணுமா? ஏன் நீ ஒரு புது வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கப் படாது? நான் விரும்பித்தான் உன்னைக் கலியாணம் முடிச்சன் இது உனக்குத் தெரியாதுஇல்லா
ஜவானி இன்னும் சிலையாகத்தான் நின்றாள். "உன் கடந்த கால வாழ்வ என்னிடம் வாய்விட்டுச் சொல்ல முடியல, அதால, அது
உள்ளே போக மறுத்தாள் உடைப்
புள்ளி மானின் கெஞ்சுதல் கூட கொஞ்ச லாகியது. இழுத்துச் செல்லப்பட்டு ஏற்கனவே புக் செய்யப்பட்டிருந்த அறைக்குள் அடைக்கப்பட்டாள் இந்திகா அவள் கண்கள் குழமாகின. தான் தீனியாகப் போவதை நினைத்து தேம்பியழ ஆரம்பித்தாள். ஆனாலும் இனிமேல் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று எதிர்பார்ப்பதைத் தவிர அவளால் வேறு எதுவும் செய்ய முடிய வில்லை.
Lip, 26ät LD60IFTLf gG)ßßöch.
விசிட் எல்லாம் முன் ஏற்பாடுதான். இதுக்கு மேல உன் முடிவுதான்."
நிம்ரூஸ் அழுத்தம் திருத்தமாகக் கூறி
முடித்தான். அப்போதுதான் ஜவானியால் நிம்ரூஸை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது.
ஐந்துநிமிட நேர மெளனம்
ஜவானி, மெதுவாக தலை உயர்த்தி
நாணத்துடன் புன்னகை பூத்தாள்.
ー乙Z/ZZZZzz→ 8888 8888 . . . . . . . . . . . . . . . . . நடக்கப் போகும் அபாயம் பற்றி அச்சொட் அடைாக புரிந்தது அவளுக்கு.
பெடுத்த அழுகையை ஆயுதமாக்கி கெஞ்சி நின்றாள். அந்தக் கொடிய மிருகங்களுக்கு
வெறுத்தாள். ஆனால் அவளால் போராடவும் தண்டிக்கவும் முடியவில்லை. அவள் விரும்பாமலே அவளது உடைகள் அகற்றப் பட்டன. ஒரு ஆணின் பலத்தை அந்தப் பெண்மையால் சமாளிக்க முடியவில்லை. அவள் தன் குரல் வலிமையைப் பயன்படுத்திக் கத்தியபோது பக்கத்து அறையில் ஒரு வானொலி தீப்பிடித் தவர்களின் ஒலம்போல் திடீரெனக் கத்த அவள் ஒலம் அந்த அறைக்குள்ளேயே அடங்கிப் போனது.
மறுநாள் காலையில் இந்திகா அசதி
அம்தரவல்ல நிலா வாசன்
+2^bן
M7
மாலை மங்கும் நான்கு மணியளவில் கதவு மெதுவாகத் திறக்க இந்திகாவுக்கு நடுக்க மெடுக்கிறது. ஒருவர் பின் ஒருவராக உள்ளே நுழைந்த அந்த மூன்று பேரும் கொண்டு வந்த சாப்பாட்டு பார்சலை அவளை நோக்கி எறிய, தள்ளி விட்டாள். தன்னிலை யுணர்த்திக் கெஞ்சினாள் வீடு போக அனுமதிக்கும்படி வேண்டி நின்றாள். அனைத்து வேண்டுதல்களும் புறக்கணிக் கப்பட்டன. ஒருவன் மாத்திரம் தரித்து நிற்க மற்ற இருவரும் வெளியேறினர். தரித்தவன் அவளுடன் சம்பாஷிக்க முயல புறக்கணித் தாள். அதற்காக வந்த விதி வெறும் கையுடன் போகுமா..?
வெளியில் போன இரு வாலிபர்களும் இரவு ஏழு முப்பது மணியளவில் வந்து சேர கையில் சாராய போத்தல்களும், கொறிப்பதற்கு சிறு பொட்டலங்களும் இருந்தன. இந்திகா ஒரு பறவைக் குஞ்சாகப் பதுங்கினாள் சுவர் பக்கம் தலை வைத்து கண்ணிர் வடித்தாள்.
மது குடித்து கண்களில் வெறியோடு அவளை அணுகிய ஒருவன் அவள் உடைகளைக் கழற்றச் சொல்ல, மறுத்தாள்.
(6)JIT (60(ou)[TLDى (ه)
ܨܗܝ.
முறித்து எழுகிற போது அவளது உலகமும்
இருண்டு கிடந்தது.
தம் மகளைக் காணவில்லை என்று அவள் பெற்றோர் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்க.அவள் பாதையில் தனித்து விடப்பட்டாள். இந்திகா தன் வீடு போக வில்லை. தன் பெற்றோருடன் வெளிப் படையாகக் கதைக்க முடியாது . என்று எண்ணினாள் போலும் ஆன்டி வீடு போனாள் விடயங்களை ஒப்புவித்து விட்டு விமோசனத்துக்கு வழி தேடினாள்
அடுத்த சில நிமிடங்களில் இந்திகா தன் ஆன்டியுடன் தங்கல்ல போலிஸ் எஸ்பி முன்னிலையில் சகல விடயங்களையும் ஒப்புவிக்க, உடன் நடவடிக்கை எடுக்கப் படுகிறது. 'எச்கிவ்ஐ தலைமையிலான ஒரு குழு குறிப்பிட்ட ஹோட்டல் போய் அந்த மூன்று மிருகங்களுக்கும் விலங்கு மாட்டியது. உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உத்தரவாதமளிக்கப்பட்டது.
இந்திகா மாத்தறை ஹொஸ்பிட்டலில் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அனுமதிக்கப் பட்டாள். ஆனால் அவள் வாழ்க்கை . P சொல்லாமல் தனிவழி போக வேண்டாம் சோதரி
ம பஸ்ஸில் அளவுக் ரம்பி வழிந்திருந்தது. ருந்ததால் வியர்வைத் ஈரப்படுத்தியிருந்தன. தப் பாதைக்கு முன் ண்டதால் தான் அந்த த்தழகிக்கு அருகில்
呜
னரிடம் 3 ரூபாய் ற்று சம்பளப்பணத்தை
பேர்சுக்குள் பத்திரப் T.
SSSSSSSSSSSSSSSS
கேட்டாள். மரகதம் பருக்கும் அவளுக்கும் யதார்த்தம் வச்சிருந் நற்கிடையில இப்படி
பூசினாள். ன்றை விட்ட டாக்டர் தப்பினிங்க இந்த
நல்லா சேதமாயிட்டு. ாடுக்க அவருடைய ச்சோம். அப்பதான் ம தெரிந்தது. அவர்ட 6 Tui L. Giv' 606 UT6) எழுதிட்டு இருக்கு தப்பினா. ஆமா. ந்து வந்தாராமே." தத்தினதும் கால்கள்
ண்டிருந்தன.
ஹப்புத்தளைஞர்ஃப் ONGAN GOTTL" குமார்
பின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த பைங் கிளியை நோட்டம் விட்டேன். உண்மையில் அவள் அழகிதான் நான் கூர்ந்து பார்த்ததை அவதானித்தவள் பட்டென என்னை நோக்க நான் கண்விலக்கி முன்நோக்கி பார்த்து உதடு கடித்தேன்.
பேரூந்து தும்முள்ள சந்தியை வந்தடைய சிலர் இறங்கி பலர் ஏறியிருந்தார் கள் அதனால் எனக்கு அவளை இடித்துப் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருந்தது சற்று நேரத்துக்குப் பின் கீழே குனிந்தவள்ை நோக்கிய எனக்கு முக்கு வியர்த்தது. (செருப்பை கழட்டுகிறாளா என்று)
ஆனால் கீழே குனிந்தவள் எதையோ கையிலேடுத்து மேக்க ஹொயாகேத என்று நீட்டிய மென்கரத்துக்குள் 50 ரூபா நோட் டொன்றுதவித்துக்கொண்டிருந்தது அந்தச் சில கணத்துக்குள் எனக்குள் ஆயிரம் எண்ணங்கள் உருவாகி மறைந்து போயின. "ஒவ் மகே தமய் ஸ்தூதிய்" என்று வாங்கியபோது அவள் விரலை மெல்ல தட்விவிட்டென் அவள் சிரித்துக்கொண்டாள் உண்மையில் இந்த 50 ரூபா என்னுடைய தல்ல கிடைப்பதை ஏன் நழுவவிடுவான் ? அதனால்தான் என்னுடையதென்றேன். தொடர்ந்து என்னருகில் அவள் ஒட்டி வந்தாள். அதற்கிடையில் நான் இறங்க வேண்டிய மயூரா பிளேஸ் வந்திருந்தது. மீண்டும் அவள் மென்கரத்தைத் தொட்டு அமுக்கிவிட்டு இறங்கிக் கொண்டேன். பஸ் என் பார்வையை விட்டு மறைந்திருந்தது. 50 ரூபா கிடைத்த மகிழ்ச்சியிலும் புது அனுபவம் தந்த திருப்தியிலும் அலை மோதிய மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு பொக்கற்றுக்குள் கைவிட்ட என் மனதுக்குள் திக்கென்றது சம்பளப் பணம் வைத்திருந்த பர்ஸ் காணாமல் போயிருந்தது.
எனக்கு லேசாக தலை சுற்றியது நடந்தது என்னவென்று நொடியில் விளங்கி விட்டது. ஆனால் பைங்கிளி என்பர்ஸ்சையும் திருடிவிட்டு என் தலையில் கட்டிவிட்ட 50 ரூபா நோட்டுமட்டும் என்னை பரிதாபமாக
பார்த்துக் கொண்டிருந்தது அ

Page 19
தலைவாழை இலை போட்டு தன் நாயக்னின் நாவுக்குச் சுவையாக விருந் திட்டாள்.
நாலு கறியோடு நாசி கமகமவென்று மணம் அறிய, நாவு ஆகா இதுவன்றோ சுவையென்று சிந்தைக்குச் செய்தி சொல்ல, "கண்ணே உன் கைப்பக்குவம்தான் என்னே" என்று வியந்து சொல்லி ஒரு LNL LNL LILJITGör Guypha, LDIITUS.
ஆனால், இன்றோ திருப்தியாய் இல்லாதது போல விருந்துண்டு கை நனைத்தான்.
தேவி வாடிப்போனாள். அவன் கை
னைக்கச் சென்றபோது உப்பிருக்கிறதா ளிப்பிருக்கிறதா காரம் சரியாக இருக் கிறதா என்று நாலு கறியிலும் கொஞ்சம் நாவில் வைத்து உணர்ந்து பார்த்தாள்.
எல்லாம் சரியாகத்தானே இருக்கிறது ன்று நினைத்துக் கொண்டாள்
தாம்பூலம் தரித்துக் கொண்டு இருந்தான் மணிமாறன்
இன்று சமையல் நன்று இல்லையோ? என்று கேட்டாள்
நீ சமைத்தால் என்று தான் நன்று இன்றிப் போயிருக்கிறது. இன்றும் அப்படித்தான் பிரமாதம்."என்றான். ஒப்புக்காகச் சொல்கிறானா அல்லது மனம் ஒன்றிச் சொல்கிறானா? அவளுக்குள் சந்தேகம்
திருப்தியாக உண்ணவில்லையே நீங்கள்
அவன்-மணிமாறன் நிமிர்ந்து புன்ன கைத்தான் தேவிக்கோ அவன் புன்னகை லும் பூரிப்புக் குறைந்திருப்பதாய் தெரிந் 蜴、
இரவு பஞ்சணையில் மல்லாந்து ழிகளை முடியபடி கிடந்தவன், தேவி ந்ததும் தெரியாமல் சிந்தனையில் முழ்கியிருந்தான்.
பஞ்சணையில் அமர்ந்த தேவி தன் இடக்கரம் நீட்டி அவன் மார்பை இதமாய் வருடினாள்.
மெல்லக் கண் திறந்து தன் மார்பில் வழ்ந்த அவளின் கரம்மீது தன் கரம் வைத்து அழுத்திக் கொண்டான்.
"என்னத்தான், உங்கள் முகத்தில் வாட்டம் காணத்தான் இருப்பது ஏன் அத்தான்? எனக்கும் சோகம்தான்"
என்றாள் தேவி மெல்ல முகம்
கவிழ்ந்து மணிமாறனின் நெற்றியில் இதழ்களை ஒற்றியெடுத்தாள்.
961 G1 T4. வெட்டி வைத்த பலாச்சுளைகள் போனற அவள் இதழ்கள், நிலாவில் ஒரு துண்டை வெட்டிச் செய்தது போன்ற அவள் நெற்றி, மன்மதனின் பொல்லாத ஆயுதங்களாக மார்பில் கனிந்த இரு பலா, மாலை தொடுக்கும் ADITil மெலிந்த இடை எடுத்துக்கொள் இன்பக்
சிவாஜி கணேசனுக்கு செவாலியே விருது கிடைத்தது பற்றி
LGBT WITLDSTS60T-LDLLE56 GTLIL செவாலியேக்கு சிவாஜி கிடைத்தது தான் பெருமை, விருதுகளுக்கு கெளரவம் உரியவைரச் சேரல்.
கூலி ரி.வி.யில் பார்த்தீர்களா? எப்படியிருந்தது?
கே.மோகனதாஸ்-கொழும்பு 5 வாசுவின் முன்னைய படங்களான உழைப்பாளியில் கொஞ்சம், பணக்காரனில் கொஞ்சம் எடுத்து கலந்து சரத்குமாருக்காக நல்ல மசாலா சேர்த்து விறுவிறுகுறையாமல் தரப்பட்ட கூலி-விஜயகுமாரின் மகளுக்கு நல்ல எதிர்காலம் நிச்சயம்
தற்போதைய கவிஞர்களில் தமிழுக்கு தங்க நல்ல நாற்காலி கொடுக்கக்
LLLIGIII30II LIITII?
ஏதர்சிகா-பண்டாரவளை ஏற்கனவே தங்க நாற்காலியில் தானே தமிழ் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
தலை கால் மறந்து ஆட்டம் போட்டால் என்னாகும்
எம்.ஏ.நசீர்-மருதானை. குப்பர் ஹிட்டாகும்./காதலன் படத்தில் பிரபுதேவா போட்ட ஆட்டத்தைப் பற்றிச் சொல்கிறேன். நீங்கள் அதைப்பற்றித்தானே G.S. Lesia,672
பிரபாகரன் பிபிசிக்கு கொடுத்த பேட்டி பற்றி
விசாஜகான்-கண்டி பிபிசிஆனந்திக்குத்தான் நல்ல பிரபல லாபம் ஒரே பேட்டியை எத்தனை பத்திரிகைகளுக்குக் கொடுத்து ஜமாய்த்து afİLLITÜ (645/fl/LD/IP
நம் பாராளுமன்றத்திலும் அமளி in Gld?
கு.சிவகரன்-நுவரெலியா
கதை படித்தே இந்த இரவைக் கொல் என்பதுபோல் அழைக்கும் விழிகளால் அவனை விழுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பொன் வண்ண அன்னப் பெண்
வாட்டத்தை விரட்டிவிட்டு பூந்தோட்ட மேனியில் நாட்டம் கொண்டான் மணிமாறன்
தேவியின் முதுகை வருடித் தவழ்ந்த கரம் சுற்றிவந்து மடியில் ஊர்ந்து செல்ல, கூச்சத்தால் மடங்கி, அவன் மார்பில் முகம் புதைத்து தானும் விவுமம் செய்தாள் தேவி.
அவள் மடங்கிக்குனிந்தபோதும் அவள் மடிமீது தங்கிவிட்ட மணிமாறனின் கரம்
விஷமத்தின் உச்சிக்கு விரைந்து கொண்டிருந்தது.
தேவி நெளிந்து நிமிர முயல மணிமாறன் மறு கரம் அவள் முதுகை அழுத்தியது.
"விருந்துண்ணும்போது மட்டும் இந்த உற்சாகம் எங்கே போனதாம்?
அவன் வயிற்றை இதமாக விரல்களால் வருடிக்கொண்டு கேட்டாள். அவன் நகைத்தான்.
"இப்போது மட்டும் என்ன மருந்தா உண்ணுகிறேன்."
"பேச்சுக்கு ஒன்றும் குறைச்சலில்லை." "வேறு எதில் குறைச்சல் வாழை மடல் விருந்தில் போதும் என்று நான் சொன்னால் உனக்குக் கோபம் வரும். வண்ண உடல் விருந்தில் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்று நான் எடுத்தாலும் போதும் இன்று-இது போதும் என்று நீ தடுப்பாய். இப்போது சொல் குறைச்சலாயத் தருவது யார்?"
"வேறு பேச்சே வராதாக்கும்." "g 60).L. அறிந்து பேசுபவனே சான்றோன் தருணம் அறிந்து வாள் வீசுபவனே சரியான வீரன்
"அடடே.அவ்வளவுதானா?" "இன்னும் உண்டு கேள் பாற்கடல் எதிரே இருக்க பச்சைத் தண்ணீர் தேடிக் கொண்டிருப்பவன்படுமுட்டாள் தேனுக்குள்
○"2"
TF
செய்தியறிந்தால் அயல்நாட்டு அரசி யல்வாதிகளுக்கு திருப்தியாக இருக் கும்.அப்பாடா இனி நம்மை மட்டும் கேலி செய்ய முடியாதல்லவா என்று நினைத் திருப்பார்கள்.
ஆத்திரக்காரனுக்கு
தேவிகா பாலன்-சிலாபம். உண்மைதான். ஒரு உதாரணம் சொல்லவா தேவிகா ஜீப் ஒன்று குடை சாய்ந்துவிட்டது. தூக்கி நிறுத்த உதவிக் கொண்டிருந்த மக்கள் மீது வேன் ஒன்று மோதிவிட்டது. பலர்பலி சாரதி நழுவிவிட ஆத்திரம் கொண்ட கூட்டம் வேனுக்கு நல்ல சாத்துப்படி கொழுத்தியும் விட்டார்கள். அத்தோடு விட்டார்களோ கெழுத்தப்பட்டது
புத்தி மட்டு
வேன் மட்டடுமல்ல, குடை சாய்ந்த ஜிப்பும்தான்.
பாரதியார் மீண்டும் பிறந்தால் எப்படியிருக்கும்?
ஏ.பால்ராஜ்-கொழும்புபிறந்தவர் மறுபடி சாகும்வரை அவரைக் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பார்கள்
உண்மையான காதலர்களை கண்ட துண்டா சிந்தியா?
ஆர்.மல்லிகா-திருகோணமலை, பாட்டியை இன்னமும் பாசத்தோடு
நனைத்தேடுத்த சுளையி பசிக்கிறதே என்று த
முடன்"
“Gór.. #....G.r....cm முடியவில்லை."
"ஏன் கண்ணே "என்னத்தான் த இப்படித் தாழ்த்திக் ெ கேலி புரிந்து மண "அடியே கள்ளி எ எனக்கே திருப்புகிறா முட்டாள். நானோ தாம்பாளத்தில் துணி அறுசுவை விருந்து ஆ எண்ணாமலிருந்து ஏதே நான் முடன்தான்
வீரனாகிறான் பார்!
தேவியின் இதழ்கள் வண்ண மேனிக்கு இரு நின்றது. நிலா கூட நாகரீகம் இல்லையென்று தன் முகத்தை முடிக்ெ
புலன்கள் யாவும் வேள்வி முடிய தேவி
"கவலைகள் யாவுப்
கற்பூரமானதோ?
மணிமாறன் அ (GG) FITGA) GJITLDG), LIITIŤ
பாவையின்மீது செலுத்
கவனிக்கும் தாத்தா தா வந்தால்கூட தவித்துப் வர்கள்தான் உண்ை காதலிப்பவர்களுக்கு வய
a/IL15/755 L/15/.
நீங்கள் செய்த துன
ஒன்றைப் பகிர்ந்து ெ
巴州、 (6) SITIEŽ GIT GUIT (BID/ போர்டில் தொங்கிக் செய்திருக்கிறேனே!
உங்களுக்கு பிடி
தினமுரசு வெளி முச்சில் அ முதல் முடிக்கும் நேரம்
பெண்கள் எவ் அணிய வேண்டும்?
எம்.ஜோதி தேவைக்கும். செள a/a), Ital
யாருடைய ஆலோ
பற்றி நடப்பீர்கள்?
GJ "67/7G)L/ITU567 uIII774 அப்பொருள் மெய்ப் பெ
மறுபிறப்பில் நம்பி எனின் எவ்வாறு உண்டு?
Is கேசவன் நீர் வினாத்தாள் தயாரிப்ப வல், நிற்க, ம.பி.வ ன்ர் கூடக் கிடை சொல்கிறேன் சமா பிறக்க ஆசை. ஏ அப்போதுதானே தொல்லையில்லாமல் நீ கொண்டிருக்க முடியு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மீதிலோ? "தேவி சொல்வதைக் கேட்டு நீசுளிக்கக் கூடாது முகம்."
"அப்படி என்னதான் சொல்லப் போகிறீர்கள்?
"எண்ணி இருபது நாள் இருபதே நாள் இரண்டு பத்து நாள்."
பீடிகை போட்டுவிட்டு தொடராமல் நிறுத்த அவள் கேட்டாள்,
"விரதமிருக்கப் போகிறீகளா? அப்பாடா தப்பித்தேன்!
அவள் செவ்விதழில் பூத்த கேலிச் சொற்கள் அவனை மகிழ்விக்கவில்லை. GJIT L'ILLDITLI GG) FITGÖTGOTTGÖT,
விரதமல்ல, இருபது நாள் விலகியிருக்க வேண்டும்.
"6T6IT GÖTGOT?” "ஆம் தேவி வெளியூப் பயணம்' வாடிய மலரானது தேவியின் வதனம் அவன் மார்பில் குறுக்காக போட்டிருந்த தனது கரத்தை எடுத்துக் கொண்டாள்.
நிமிர்ந்து பஞ்சணையில் அமர்ந்து கொண்டாள். மணிமாறன் அவள் நிலை புரிந்து
"கோபமா தேவி
இறுக்கெழுத்துப் BLIT 6a-10
தழ்கள் காத்திருக்க விக்கின்றவன் படு
ன்னால் தாங்க
ன்னையே தான் ауыл6іт6ітапшоп?" மாறன், ன் வாளைப் பறித்து யா நீ நானோ முடன். தங்கத் முடிக் கிடக்கும் றிப்போகும் என்று தா கதைகள் பேசும் முடன் இப்போது
(BLITTÖJLIGIITLIDITÉGOIT.
"உச்சிக்கு அழைத்துச் சென்றுவிட்டு அங்கிருந்து உருட்டிவிட்டால் கோபமா வரும் உயிர்தான் போகும்"
"தேவி. "சொன்னதற்கே இப்படி பதறுகிறீர் சொன்னதுதானே நடக்கும் நீங்கள் சொன்னபடி நடந்தால்"
"என்ன தேவி இது சிறு குழந்தையா "ק
தேம்பி அழத் தொடங்கினாள் தேவி. விழிகளில் இருந்து சொரிந்த நீர் மணிமாறனின் முடிவை எரித்தது.
இருபது நாளைப் பத்து நாளாக குறைத்துக் கொள்ளலாம் என்று புது முடிவு செய்தான்.
"அழாதே தேவி என் முடிவைக் (8ց,6i !»
அவள் G)#IT6öT6ðIII6it:
"நான் சொல்வதைக் கேட்டு பின் உங்கள் முடிவைச் சொல்லுங்கள்
"Ο) στΠρύI" "பிரிந்து செல்லாத நிலையாக இருந்தால் எனக்குச் சொல் பிரிந்து சென்று விரைந்து வருதைப் பற்றியானல் அது வரையில் உயிர் வாழவல்லவர்க்குச் QgIIci" "செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வாாக்கு உரை" அதிகாரம் 16-குறள் 1151 மணிமாறன் வெளியூர் பயணத்தை கனவிலும் நினையாத முடிவு செய்தான்.
அழுது கொண்டே
ள் மட்டும் துகிலாய்
எட்டிப்பார்ப்பது
இடமிருந்து வலம்
"ಫ಼್த இழுத்து 01 அரசர்ங்கம் வருமானம் பெறுவதற்கு i: (ჭიJeżma/1. இது அவசியம் (39 L/61, 03. பலருடைய அனுதாபத்தை இயல்பாகவே
இவள் பெறுவாள். ஒரு குடும்பத்தில் என்றும் இது இருந்தால் வேறு குறையே ஏற்படாது.
காற்றில் கரைந்த 04
蠶 蠶 06. இந்தியாவில் வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தை தினான் விரட்டியடிப்பதற்குக் காரணகர்த்தாக்
களில் ஒருவர். 08. பணிபுரிவதே இவர்கள் தொழில் துவுக்கு தலைவலி 09. சத்தியாக்கிரகம் மூலம் நடைபெறும் ஒரு
போகும் பாட்டி வகைப் போராட்டம் DUITST காதலர்கள் தாகல்ாம் காதலுக்கு
10. அழகான ஒன்றை அள்ளி முகர தடையாக
நிற்கிறது.
மேலிருந்து கீழ்
01. இருளைப்போக்க வல்லது. 02. நம்மைத் தாங்கி நிற்பது 03. இது பிடித்தவர்கள் விரைவில் அழிந்
GLItalitias G. 05. காலையில் இருந்து மாலைவரை நம்மைத்
தாக்குகின்றன. 07. இந்தக் காலத்தில் கையில் இது இல்லாமல்
சிலருக்குத் தூக்கம் வராது. 08. காலமறிந்து நம்மை விழிப்பூட்டும்.
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
எமக்குக் கிடைக்கும்படி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-108
லான ரியம் வெட்டி ஒட்டி 0.06.1995க்கு முன்னர் Engingian? அனுப்பிவையுங்கள் அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரி னார்த்தனன்-கண்டி
Gase all
கொண்டு பயணம்
தினமுரசு வாரமலர் 醬. 1772 கொழும்பு
த நேரம் எது? Cs. Gilan és TLÓ. பானவுடன் ஒரே
குறுக்கெ
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசளிக்கப்படும்.
த்துப் போட்டி இல-101ற்கான சரியான விடைகள்:
வரை படித்து 2.
GLIT
NUIT DIT GOT 2. GODIL
ஸ்வரி-மட்டக்களப்பு கரியத்துக்கும் ஏற்ற
FGOGOTaajati i
எப்ரகீம்-கல்முனை. ார் வாய் கேட்பினும் ருள் காண்பதறிவு"
கை உண்டா?ஆம் வதரிக்க ஆர்வம்
1. திருமதி. எஸ். சிவானந்தன்
கொட்டாஞ்சேனை செல்வி.எம்.எச். கதிஜா கண்டி பி. மணிவண்ணன், வத்தளை,
கேசவன்-வவுனியா Tമെ LIfo ரா என்று அறிய 2 நம்பிக்கை ஒரு 3
து இருந்தாலும் 4 செல்வி. எஸ். கதிர்தா 1760/L LADIGITAL
ன் தெரியுமோ வவுனியா |றந்து திரியும் 5 எம். பெளஸ் டிக்வெல்ல. JI0JITJ JTiA
ரூபா 50/- வழங்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல 10இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்,
அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
6. ஆர், துஷ்யந்தன், நீர்கொழும்பு 7 செல்வி, எஸ். பனிமலர்,
நுவரெலியா 8. எம். இர்ஷாத், கொழும்பு-14 9. கே. திருநாவுக்கரசு,
கந்தப்பளை 10. எம். அஸிம் திருகோணமலை
ஜூன்.04-10,1995

Page 20
காரிருள் சூழ்ந்த குருச்சேத்திரமுனை கதிரவனுதயம் கான மறந்ததோ போரின் முடிவின் போக்கினை உணரா வீரரின் வினாவில் வெதும்புகின்றதோ
பாண்டவர் படைக்குப் பக்கபலமதாய் ஆண்டவன் கண்ணினே அருந்துணையாகினான் ஆணவப் போர்வையை ஆவலுட்னனைத்தே பூண்ட கவுரவர் புலம்பினர் தனிமையில்
-காட்சி மாற்றம்குருச்சேத்திரம் - துரோணரின் பாசறை
துரியோதனன் வருகிறான். துரி: ஆச்சாரியார் எங்கே போயிருக்கிறார் என்பது உனக்குத் தெரியுமா JOSITIGAJ GANGGOT,..., P கர்ண தெரிந்திருந்தால் எப்போதோ
கூறியிருப்பானே நண்பனே. சகுனி தன்னுடைய அன்புக்கு பாத்திரமான
LITT GÖSTLIGJIŤ 356f Lib (BLITT ILMUB LÜLITIŤ நாளை யுத்தத்தின்போது எத்தகைய தந்திரோபாயங்களைக் கடைப்பிடிக்கப் போகின்றார் என்பதை அவர்களிடம் கூறத்தான் போயிருப்பார். ஏன் என்னை அவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்.? கங்கையின் மைந்தரே, தன்னை, எவ்வாறு வீழ்த்தலாம் என்ற இரகசியத்தை அவர்களிடம் கூறிய போது, அவர்களுடைய குருவான ஆச்சாரியார் ஏன் தனது போர் தந்திரங்கைளப் பற்றிக் கூறமுடியாது? இவ்விரு பெரியாரும் ஒரேதரமான இராஜ விசுவாசமுடையவர்கள் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் மருமகனே. கர்ண பெருமைக்குரிய சகுனி மாமா. கங்கை மைந்தர் பீஷ்மர் மற்றும் ஆச்சாரியார் துரோணர் ஆகிய பெரியார்களின் விசுவாசத்தைப் பற்றி நம்பிக்கையிழப்பதைப் போன்ற மற்று மோர் பெருங்குற்றம், இந்தப் போர்க் காலத்தில் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது இத்தகைய மாபெரும் வீரர்களை தன்னுடைய அணி வீரர் களாகக் கொண்டிருப்பதே துரியோ தனனுக்குப் பெரும் பாக்கியமாகும். தாங்கள் கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களை நான் ஏற்கமாட்டேன். மாபெரும் வீரா களும் பெரியார்களுமான அத்தகை யோர் பற்றி மரியாதையாகப் பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். சகுனி அங்கதேசத்துக்கதிபதியே நான் மதிப்பளிக்க விரும்பாதவர்கள் பற்றி நான் எவ்வாறும் கருத்துக் கூறுவேன். எங்கள் நாட்டுப் பழக்கமும் அதுதான்
துரோணர் பெரு ரர்தான். ஆனால் அவருடைய இராஜ விசுவாசம் தான் சந்தேகத்துக் குரியதாகும். கர்ண காந்தார மன்னர் அவர்களே. நான் துரியோதனனுக்கு கடனாளியே தவிர அவனுக்கு கட்டுப்பட்டுத்தான் நடக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எனக்கு கிடையாது. எனது கடனைச் செலுத்தி முடிந்ததன் பின்னரே வேறு எதைப் பற்றியும் நான் கருத்தில் கொள்ள முடியும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் கடமைப்பாட்டுக்கும் பாரதூரமான வித்தியாசம் இருக்கிறது மாமா. அவர்களோ இராஜ விசுவாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்பதில் சந் தேகமே இல்லை! அதனால் தான் கங்கையின் மைந்தர் தான் பாண்டவர் களைக் கொல்லப்போவதில்லை என்பதை மறைத்து விடாமல் வெளிப் படையாகச் சொன்னார். அவர்க ளெல்லாம் போற்றுதற்குரியவர்
3, GBGIT...! சகுனி அங்கநாட்டதிபதியே. உம்முடைய தொனியில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரி கிறதே? என்ன பிரச்சனையோ..? கர்ண மாமா. சுத்த வீரன் எப்போதும் தடுமாறமாட்டான் பவித்திரமில்லாத எப்பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டாலும், தங்கள் மதிப்பினை அவர்கள் இழக்க LDIITILL LITĪTA, 6Tl துரி நண்பனே. நீ எனக்கு கடனாளி என்பதனால்தான் என்னுடன் இணைந்திருக்கிறாய் என்றால். அக்கடனிலிருந்து உன்னை இக்கணமே நீக்கிவிடுகிறேன். அன்புப் பிணைப் பால் தான் இன்றுவரை நீ என்னுடன் இணைந்திருக்கிறாய் என்று நான் தப்புக்கணக்குப் போட்டு விட்டேன் ஆனால் நீ எனக்கு வெறும் கடன் கான் மட்டும்தான் என்று கூறி a LTCBL.P. sila: ретijelu Lapor prilu popija. செலுத்தினாலொழிய என்னுடைய Leo DLLILL 606 a Gordo Solid துக் காட்ட முடியாது நண்பனே. கடனாளியான ஒருவனுக்கு எதுவித உரிமையும் கிடையாது இருப்பினும் GT GörggyamLLI 05L6óT 9/60 L dha' LULL LONGO GOTT ISTI isir 6Talu Uġig, GaineraliTa முடையவன் என்பதனை அறிந்து கொள்வாய் நண்பா
துரி எனக்குரிய கடனிலிருந்து உன்னை விடுவித்து விட்டதாகத்தானே சொன் Gamö,1 கர்ண:தர்மமாக இதுவரை எதனையும் நான் பெற்றதில்லை. இனிமேலும் பெறப் போவதுமில்லை. தேவர்களே என்னிடம் வந்து தர்மம் பெற்றுச் சென்றுள்ளனர் நண்பனே. என்னுடைய விசு வாசத்தைப் பற்றி உனக்கு சந்தேக மிருக்குமானால் இதோ. கர்ணன் தன் கட்டாரியால் வயிற்றைக் கீறி தற்கொலை செய்ய முயல்கிறான். துரியோதனன் தடுக்கிறான். துரிவேண்டாம். வேண்டாம். அவ்வாறு எதுவுமே வேண்டாம் நண்பனே. என்னை மன்னித்துக்கொள்! கர்ண நண்பர்கள் மத்தியில் மன்னிப்புக்கு இடமே இல்லை நண்பனே. காட்சி மாற்றம் குருச்சேத்திரம் - கவுரவர் பாசறை துரோணாச் FIrifu Ti SovyfpTi. துச்சா எங்கு சென்றிருந்தீர்கள் குருதேவர்
அவர்களே. சகுனி வணக்கம் குருதேவர் அவர்களே. தங்களைக் காணாமல் கவலைப்
GT). துரோ கங்கையின் மைந்தரைத்தான் பார்க்கப்போயிருந்தேன். அர்ச்சுனன் அருகில் இருக்கும்போது யுதிஷ்டிரனைக் GOmeg. GaleFlag. --9Jei au 676/ diffGULLDITU எனக்குப்படவில்லை. காண அர்ச்சுனனைப் பற்றி ஏன் கவலை.? அவனை நான் பார்த்துக்கொள்ளு கிறேன். துரோ நானும் பரசுராமனின் மாணாக்கன் தான் கர்ணனும் பீஷ்மரும்கூடத்தான் அந்த மகானின் சீடர்கள். உமது வீரத்தைப் பற்றி எனக்கு அவநம்பிக்கை இல்லை. இருப்பினும் விராட நாட்டுப் (BLITTING) 9 jangor Gofesör LIITIGIOOTINĖJEGT எத்தகைய சுவை என்பதனை அறிந்த
தானே. கர்ண அப்போ சரணாகதி அடைந்து
விடுவதுதானே. சகுனி அங்கத்துக்கதிபனின் ஆலோச னையிலும் கருத்து இருக்கிறது ஆச்சாரியாரே. gG TIT: (345, ILLOTG5)
a 3D. I. கர்ண மன்னிப்புக் கோருகிறேன் பிரதம
தளபதியாரே. துரி (கடும் கோபத்துடன்) நீங்கள் அனைவரும் ஒன்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எனக்காகப் போரிடுகின்றீர்கள். எமது அணியில் கருத்துவேற்றுமைகள் இருக்குமானால் தோல்வி நிச்சயம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை துர எறிந்து விட்டு ஒரே குறிக்கோளுடன் போரிட முன்வாருங்கள் குருதேவரின் கருத்தில் உண்மையுண்டு. அர்ச்சுனன் அருகி விருக்கும்போது யுதிஷ்டிரரை அணு குவது முடியாத காரியம்தான் யாரா வது இருவரையும் பிரித்து தனிமைப் படுத்துவதற்கு முன்வரவேண்டும் கள்ன என்னால் அத்தகைய போலித் தனமான காரியத்திலிடுபட முடி (UT&T..... அவ்வாறு நான் நடந்து கொண்டால் அர்ச்சுனனிடமிருந்து நான் பின்வாங்குவதாக அர்த்தமாகிவிடும்.
காந்தார நாட்டர
துரி:இத்தகைய பணிக்கு திரிகதநாட்டரசன்
சுசர்மனை ஏவுதல் நல்லது
-காட்சி மாற்றம்
- திரிகதநாட்டரசன் பாசறைதுரியோதனனும் துரோணரும் அங்கு
III, FANGSTIDSSTi. சுசர் இந்தச் சின்ன விடயத்துக்காக இளவ ரசரும் படைத்தளபதியாரும் என்னை நாடி வரவேண்டுமா. ஆச்சாரியார் அவர்களே. அர்ச்சுனனை போலித் தனமாகக் கடத்துவதென்பது உண்மை யில் உயிராபத்தான காரியம்தான் இருப் பினும் அஸ்தினாபுரத்துக்காக போராட வந்திருக்கும் என் தம்பியும் நானும் அர்ச்சுனன் கணைகளால் கொல்லப்படு வதானாலும் பாதகமில்லை. அர்ச்சு னனை யுதிஷ்டிரரிடமிருந்து அப்புறப் படுத்த முயற்சிக்கிறோம்.
డి முதல் துரியோதனனும் அஸ்தினாபுரமும் உங்களுக்கு கடன் பட்டவர்கள் எதிர்காலம் உங்களை வீரர்கள் வரிசையில் நிச்சயம் முன்வைக் கும்.
சுசர் நாளை அர். விட்டுவருவோம் அர்ச்சுனனால் ச உயிரற்ற சடலங்
- காட்சி குருச்சேத்திரம்-போர் ബ த மன் கொள்கிறான். சுசர் பெயரற்ற அ பொருதுவதுத வீரனுக்கு அழ வேண்டுமானால் களுடன் பொரு களான நாங்கள் போரிட்டு வெல் வீரமரணமடைவ வந்திருக்கிறோம் அர்ச் யாரது. திரி பீமன் தம்பி அர்ச் ағашпатта 616йт54 GTIGMTå FIsh 蠶 எனக்குப் அர்ச் இருப்பினும் அ MG007 GOOTIT F'6 TITIG பீமன் இதனைப்
பெரிய அண்ணன அவரைக் கைது போய்விடுவதற்க தயாரித்துள்ள தி வரும் தந்திரமாக கொண்டு போன் குரு அவர்கள் செய்து விடுவார் அர்ச் தாங்கள் மூ பக்கத்திலிருக்கும் எவரால் நெருங் பீமன்:தம்பி. முழு
ஒன்றாக வந்தா பேரையும் கசக்கி ஆனால் நமது றத்தைத் தடுக்க Brasit: gT 9Jilija 60T (REDI வில் வீரன் என அறைகூவலுக்கு
ITGSIGifica (BL. முடியாவிட்டால் அம்புகளையும் அர்ச் அண்ணா.
கோழை என்று அவனைக் கெ Clar. G. எடுங்கள். பீமன் அர்ச்சுனா. திரிகத மன்னனைத் செல்கிறான்
துரி குருதேவர் அவர் அவர் தம்பியும் அ அப்பால் கொடு களே. தார் தாமதிக்க வேண் துச்சா அந்த
தாமதிக்கிறார்கள் தூரம் அர்ச்சுனன போகலாமே. கர்ணதுச்சாதனா. தந்திரங்களைக் கிறோம் அவர்கள் வந்த வீரர்க வேண்டாம் தலுக்கு ஈடுெ அவர்கள் திணறு ** யுதிஷ் தம்பி பீமா, தூரம் சென்றுவி கிறதே? என்னை டால், அத்துடன் விடும் அல்லவ பிறகு நாம் எத் பெறமுடியாதவ
Daivavant...? நகுலன் அர்ச்சுன அ6 எல்லாமே ஒழிந் பீமன் அர்ச்சுனனைத் குரு துரோணாச் றத்தைக் தடுக்க -ராட்சி துரி குருதேவர் அவர் Clara IITAI) шITI L. சந்தேகம் இப்பே ருக்கிறது. லிருந்து அர்ச்சுன செல்வதற்கு ஏ தந்தேன்! அர்ச்சு
29 gör 04 - 10, 1995
 
 
 

சுனனைக் கொன்று . இல்லா விட்டால், கடிக்கப்பட்டு எங்கள் கள் வந்து சேரும்.
DIT (i) midக்காட்சிகள்- அர்ச்சு னன் சுசர்மன் எதிர்
ப்பாவி வீரர்களுடன் ன் உன் போன்ற HIT..? FGö 60)Lufll
எம்போன்ற வீரர் திப்பார் சகோதரர் இருவரும் உன்னிடம் வது-அல்லாவிட்டால் து என்ற சபதத்துடன்
கத நாட்டரசனா..? சுனா. இது ஒரு துப் படவில்லை. குரு ாரின் தந்திரமாகவே படுகிறது! வன் எனக்குத்தானே SIGNafpsTGÖT! பொருட்படுத்தாதே. னத் தனிமைப்படுத்தி செய்து கொண்டு Të () அவர்கள் 'LLb. ရှိ ၂### இரு உன்னை இழுத்துக் TIL SINGöIT GOTI, 9; GJILLOTJA, அண்ணாவை கைது
மத்த அண்ணாவின் போது அவரருகில்
* (Մ)ւգ-պն...? வுரவப் படைதிரண்டு
லும் நான் அத்தனை பிழிந்து விடுவேன். குருவின் முன்னேற் என்னால் முடியாதே ... I go GÖTEOGOTL'I GALInfluL ர்கிறார்களே. 6T6
இதுவரை பதிலைக் ...? 22 GÖTGOTTIG) CELIMITfL
உன் வில்லையும் தூர எறிந்துவிடு.
அவன் என்னைக் கணக்கிட்டு விட்டான். Inici) a VIILIDG) GALLDEIL" கசவா. இரதத்தை
அர்ச்சுனா. தொடர்ந்து அர்ச்சுனன்
** களே திரிகத மன்னரும் தோ, அர்ச்சுனனை *ண்டு செல்லுகிறார் பகள் ஏன் இன்னும் (silb? நடையர்களும் ஏன் இன்னும் கொஞ்ச ன இழுத்துக்கொண்டு
நாம் தான் இப்போரில் கையாள எத்தனிக் in GILD5ITJU (BLJIUTL. i என்பதை மறக்க அர்ச்சுனனின் தாக்கு ாடுக்க முடியாமல் கிறார்கள் போலும் **
அர்ச்சுனன் வெகு ட்டான்போல் தோன்று க் கைது செய்து விட் எல்லாமே முடிந்து TP யுத்தக் கைதியான தகைய உரிமையையும் ர்களாகி விடுவோ
ண்ணா இல்லாவிட்டால் து விடுமே அண்ணா? தவிர வேறு எவராலும் சாரியாரின் முன்னேற் முடியாது தம்பி. மாற்றம்
களே. தங்களுடைய க்கம் இருக்கிறதென்ற ாது எனக்கு ஏற்பட்டி திஷ்டிரரின் அருகி
னை அப்பால் கடத்திச் பாடுகளைச் செய்து னன் வெகு தூரத்துக்கு
அப்பால் போன பின்னரும் தாங்கள் யுதஷ்டிரரைக் கைது செய்யவில்லை! கர்ன: துரியோதனா.நண்பா. துரி நண்பனே. நான் எப்படியாவது ந்தப் போரில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். ஆச்சாரியாருக்கு மாபெரும் பதவியினை வழங்கியிருப்பதனால், குருவுக்குரிய மதிப்பளிக்க LA ULI வில்லையே என்ற விசனம் இருந்த போதிலும், அவருடைய கருத்தினை அறிய வேண்டிய கடமைப்பாடு எனக்கிருக்கிறது! குருதேவர் அவர் களே தங்களை நம்பலாமா..? துரோ துரியோதனா உன்னுடைய நம்பிக்கையையும் அவநம்பிக்கையையும் பற்றி எனக்கு அக்கறையில்லை! யுதிஷ்டிரனை விட்டு அர்ச்சுனன் போதுமான அளவு தூரம் போக வில்லையே என்பதுதான் என்னுடைய அனுமானம், எப்படியாவது யுதிஷ் டிரனை கைது செய்து உன்னிடம் ஒப்படைப்பேன்.நாளை நான் சக்கரவியூகம் அமைக்கப் போகிறேன். இதனை ஊடறுத்து வெற்றி காண அர்ச்சுனனால் மட்டும்தான் முடியும். பாசறையில் நடைபெற்ற இந்த உரையாடலை இரகசியமாக வெளியில் நின்று ஒட்டுக் கேட்டுவிட்டு வெளியேற முனையும் ஒரு வீரனை பல காவலர்கள் பிடித்துக்கொண்டு வந்து துரோணரின் முன் நிறுத்துகின்றனர். துரோ காவலனே! போகிறாய். காவ: யுதிஷ்டிரமகாராஜாவிடம் செல்லப்
போகிறேன். துரோ காரணம்.? காவ மாலையானதும் அன்றையப் போர் முடிவடைகிறது. அதன் பின்னர்
ஓரணியிலிருப்பவர்கள் எதிரணி யிலிருக்கும் எவரையும் பார்க்கப் போகலாம் என்ற விதி இருக்கும் போது தாங்கள் என்னிடம் இத்தகைய கேள்வியினைக் கேட்கலாகாது துரோ விதிகளைப் பற்றி இங்கு நான் 6a 57aOTGAJañ)lai)625)GAJ. ந்த வேளையில் யுதிஷ்டிரர் முகாமுக்கு நீ ஏன் GLITéptill...? காவ: யுத்த தர்மப்படி இத்தகைய கேள்வி யினைக் கேட்க தங்களுக்கு உரிமை கிடையாது அஸ்வத் (கோபமாக எழுகிறான்) படைத்தளபதியிடம் பேசுகிறாய் என்பது உனக்கு ஞாபகமிருக்கட்டும். காவல எனக்கு நினைவிருக்கிறது.ஆனால் தளபதி போன்றாருக்குத்தான் போர் பற்றிய விதி முறைகள் மறந்துவிட்டன போலும். துரோ: ஆத்திரப்படாதே அஸ்வத்தாமா. காவலனே! நான் எதை மறந்து (BLITTGGOTGÖT? காவ: தங்களுடைய விசுவாசம் உண்மை யில் எத்தகையது என்பதை Pಶ್ದಿ விட்டீர் கள். அஸ்தினாபுரத்தின் மீது விசுவாசம் கொள்வதாகக் கூறிக் கொண்டு அரசருடைய மற்றும்
ளவரசருடைய சுயநலத்துக்காக ங்கள் பாடுபட்டுக்கொண்டிருக் கிறீர்கள் நான் யுதிஷ்டிரரையும் அர்ச்சுனனையும் கண்டு, தாங்கள் நாளை சக்கரவியூகம் அமைக்கப் போவ தைப் பற்றிககூறப் போகிறேன். அர்ச்சுனனையுதிஷ்டிர மாமன்னரை விட்டுப்பிரியலாகாது என்று எச்சரிக்கப் போகிறேன். அஸ்தினாபுரத்தின் விசுவா சமுள்ள குடிமகன் என்பதனால் இதுவே என் கடமையாகப்பட்டது. இவ்வாறு கூறிய காவலன் ஆச்சாரியாரை தலை தாழ்த்தி வணங்குகிறான். அஸ்வத் அப்பா அவ
மரண தண்டனை 6)LLçeİGGiTP துரோ: அவன் தனக்கு தன் கடமை எது எனப்பட்டதோ அதனைச் செய்ய முன்வந்துள்ளான் மகனே உண்மையில் வாசுதேவன் மற்றும் அர்ச்சுனனைத் தவிர அந்தமுகாமில் சக்கரவியூகத்தை ஊடுருவ ತಿಣ್ಣ 6TQAJJITNYÉD (UPLG) LIITUSI.
-凸,s_ LDTDIDID குருச்சேத்திரத்தில் பாண்ட்வர் முகாம் உத்தரையும் அபிமன்யுவும் அபிமன் காதலுக்கும் ':
ன்றன நீயோ
6TI5I (34g, (3LJITJEL"
க்கு ஏன் தாங்கள் காடுக்காமல் விட்டு
நிரம்பிய ஒற்றுமைகள் இருக் அன்பே காதல் கலையில் கைதேர்ந்தவள். உன் தலை முடி உனது அதரங்கள், உனது புன்னகை அத்துடன் உனது நாணம் அத் தனையுமே எதிரியை வீழ்த்தும் ஆயுதங்கள்
உத்த தாங்கள் உதிர்க்கும் வார்த்தை அம்புகளை விடவா..? தங்களுக்கு போர்க்கலையில் எதுவரை தெரி IGLDT...? அபிமன்: பாதிதான் கற்றுள்ளேன். சக்கர வியூகத்தைப் பற்றி நான் அறிந்தவற்றை கூறுவேன். இடையில் தூங்கிவிட மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்வாயா. உத்த தாங்கள் சக்கரவியூகத்தைப் பற்றிச் சொல்வதற்கும் எனது தூக்கத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அபிம என் தாய் வயிற்றில் நான் இருக்கும் போது. எனது தந்தையார் அம்மா வுக்குச் சக்கரவியூகம் பற்றிச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அ ளே ஊடுரு வும் மார்க்கம் வரை சொல்லுமட்டும் அம்மா விழித்திருந்தார். கர்ப்பத்தில் இருந்து நானும் விழித்திருந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். அம்மாதுங்கியதும் நானும் தூங்கி விட்டேன். உட்செல்லும் மார்க்கம் மட்டுமே எனக்குத் தெரியும் வெளியேறும் வழி எனக்குத் தெரியாது. LDITLDIT fu9660iffLib (Bail' GLéir, 9 Iúil III alth கேட்டு அறிந்துகொள்ளச் சொன்னார். ஆனால் அதற்கான சந்தர்ப் பம் கிடைக்கவேயில்லை. அதே போல் உவயிற்றில் வளரும் என் மகனும் LIIT, Goggo DLGGID Souar 4560өрөuл?
-காட்சி மாற்றம்A பாசறையிலிருந்து வெளியேறிய துரியோதனனும் துத்ாதனனும் கசர்மனின் பாசறைநோக்கிச் செல்கின்றனர்
காட்சி மாற்றம் அர்ச்சுனனுடைய பாசறைகிேருஷ்ணரும் அங்கிருக்கிறார். அாச் சுசர்மன் நாளையும் என்னை போருக்கு அழைத்து சவால் விடப்போகிறான். அவனுடைய சவாலினை நான் ஏற்கத்தானே வேண்டும் கேசவா. அது சத்திரிய தர்மமல்லவா. கிருஷ் சத்திரிய தர்மத்தைப்பற்றிய வியாக்கியானம் இப்போது முக்கியமல்ல பார்த்தா இப்போரில் பாண்டவர்கள் தோற்றால், அதுவே சமுதாய நலன்கள் அத்தனைக்கும் வீழ்ச்சியாகும். சுசர் மனின் சவாலைப் பொருட்படுத்தாமல் முழுச் சமுதாயத்தின் நலனைக் கவனத் தில் கொள்ள வேண்டும் உன்னுடைய தன்னலத்தின் அடிப்படையில் சத்திரிய தர்மம் என்று கூறி, அதற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதானால் -9||ÚLily Gu 0æli. BT660T paði தேர்ப்பாகன். உன் கட்டளைப்படி தேரைச் செலுத்த வேண்டியதுதான் GT GÖT SELGOLD.....
=காட்சி மாற்றம்சுசர்மனின் பாசறைக்கு துரியோதனனும் துச்சாதனனும் வருகின்றனர். துரி: திரிகத மன்னர் கசப்மரே. தங்களிடம் ஒரு கோரிக்கையுடன் வந்திருக்கிறோம் சுசர் என்னிடம் தேடிவந்து கோரிக்கைவிட (Balaior (6) LIDIT...? :SLCLGOMGIT WALLITä போதுமே துரி நாளை தாங்கள் அர்ச்சுனனிடம் rainiaoLML GalaxLITÓ. JAGOGI' தந்திரமாக எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் அழைத்துக்கொண்டு OBLITTLIGAML GAUGÄSTGILDA GLUT(pg| FTuyuh வரை அர்ச்சுனன் இப்பக்கம் வராமல் இழுத்தடிக்கப்பட வேண்டும். சுசர் அது கோழைகளின் செயல் அல்லவா. இதன்ால் என்ன லாபம் கிடைக்கப்போகிறது. துச்சா இதுதான் ஆச்சாரியாரின் தந்திரோபாயம் அர்ச்சுனனை அப்பு DÜLGÁ596ØTTG) -gáfar TrifuLITTst / folk டிரரை கைது செய்து விடுவார். சுசர் அவர் கைதானால் என்ன நடக்கும்? துரி போர் முடிவடைந்து விடும் ஏன் பார் முடிவது தங்களுக்கு விருப்பமில்லையா. சுசர் இந்தப் போர் விரைவில் முடிவடைந்துவிட வேண்டும் என்பதே எல்லாருடைய விருப்பமுமாகும்! இளவரசரே எனக்குத் தாங்கள் ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும். துரி என்ன அது? சுசர் யுதிஷ்டிரருக்கு நான் கடமைப்பட்டவன். விராட நாட்டுப் போரில் நான் அவரிடம் தோல்வி கண்டபோதும் அவர் என்னை விடுவித்துவிட்டவர். ஆகவே.நீங்கள் யுதிஷ்டிரரைக் கைது செய்தாலும் எனக்காக அவரை விடுவித்து விடுவீர்களானால், தாங்கள் கேட்டுக் கொண்டது போல் நாளை நான் அர்ச்சுனனை கடத்துகிறேன்! திரி அப்படியே ஆகட்டும் நண்பரே. 56 556 fair af ULIL L'ILLAGBALI BIT Gö நிச்சயம் அவரை விடுவித்து விடு கிறேன். SUFT கவலையை விடுங்கள் இளவ ரசரே. நாளைக் காலை யிலேயே நான் அர்ச்சுனனை இந்த உலகத்தின் எல்லை வரைக்குமே இழுத்துக் கொண்டு போய்விடுகிறேன். Lilitalamh IIILáil: பொய்யும் புனை சுருட்டும்பூண்ட துரியோதனனின் Gurunujanganu Guoilungur Guds Lopalostalói பாண்டவர் அருகிருந்து பார்த்தனைப் பிப்பதற்கு gysyllt Gyrrwy gysylltir y pwlltir â'r Chittytabswrdidae
(தொடர்ந்து வரும்

Page 21
பாரின் அங்குள்ள புவிய பிறு வயது முதவே செய்யப் கொஞ்சத் தொடங்கி விட்ட
வாட்ட சாட்டமாக வார்ந்து பின்வரும் நீர் மீது மாறாத சுற்றி வருகிறார்
பராமரிப்பு வலை செய்யும் பொது புவியார் செய்யும் அன்புத் தொல்வை தாங்க முடியவில் என்கிறார் தி
கண்டுக்குள் புவி இருந்தாயே அருகே செல் துர்ாம்
மல்லவா ஆாய்திக் அாத மகிழ்கிறார்
மாதரில் மிருகம் பாடு மிருகத்தில் யதார L
சிறந்தவையும் ܠܐ
டேவிட் அவரது தான் சங்க ா டாது ருவரும் காட்டுக்கு வெட்டாடப் துப் பார்ந்தாத EUFFFFFF III - = பட்ட நின்று ரத்
தாயபறிகொடுத்துவிட்டு இந்த மனிதக் கட்டி விட்டால் சா துங்கு அமைந்து திரிந்தது அப்போது ருக்கா வருமா ாக இருந்த முனித குரங்கரரின் ஆால் பழங்ா
" நம்பதியினருக்கும் பிடித்து
குரங்காரை தம்மேடு . 1 II Dył pr| அழைத்து வந்து ஒரு குழந்தை போலவுே
ராமரித்து RITEF, HFT
டேவிட் நம்பதியினருக்கு குழந்தைகள் Ig. Wray
மொத்தாத்ளதயும் மாதக் NUMENTM
கொட்டி வளர்ந்து வருகிறார்கள் . : 1 1 விதமான பழங்ால்பிர ாள் போலவே குரங்ாருக்கும் விதம் ான சிங்கம் ஒா மண ஆடைகள் அள்ளிவித்துப் பார்த்து AAN A ற்கிறார்கள் | | | 』厲』| வெளியே போகும்போது நாறு Makala|| || || A UTAWIA டியில் வைத்து தமது WAPÄTIA FIATA அத்திரு ாதம் நொ விடாமல் பழைந்து திடுகளால் யா செல்கிறார் திருமதி சங் டேவிட்" நாள் விரிகளால் உ குரங்காருக்கு ராசிநாள் அனுப படும் பாடியமாக் ாா அனுபவி விட்ட | AIKAI
 

нiromana Fili தும் பெண்ணுக்கு மின்னிடும்பிபான்னகை பேரரு
■
முள்
வருடம் வி
- Italiul III-l
Plwyfyria PAT NIE MALT ir
முட் நக்கக் காரணம் தவிர
ரயில் டாடாங் பொதும் மா படம்
A மருந்தா யார்
s in H
= சாட்டு பாம்பியூ SYLWEDI CYRRAED YDWYF YN HWYDDYSWY
LLSLS LLLLL TLLLLLLL LLLL LLYSZZ LLL LLLL LL LLLLLL L Byli ■ 壘』 ருக்கு கட்டுப்பாட்டு வ
SLLLLLLLL LLL LLLL LL LLL LLLLLL LTLTS TLTTTTLLLL LL LL LLLST TTTLtTL LL LLLLLL GAUTIY IMAMAKAN LA : அருகிவிரும்பட்ட MAI الكامل
".
ரம் in
■■