கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1995.01.29

Page 1
LL SSL C LS
| INA NA SI NAS
 

ο , η οξη Ειροτουρμ σε
N,2960 S. (ODITUILDODIN
DU
ΤΑΜΠ ν ΕΕΚ ,

Page 2
- *
*/:iій உங்களுக்கு
barййу уәкілі தரிசிப்பதற்காக தலைநகருக்கு வந்த ( ாழ்ப்பான மக்களில் பலரை இந்தித்து கலந்து பேச முடிந்தது போர் ஒய்வு நீடித்து
இரத்
பல்லைக் கழுத்து வலியைக் கித்து பல நூறு இனிய ஆயிர்களை இழந்து நெஞ்சுக்குள் நிறைந்து முட்டிய அகரத்தனமான இம் சுமந்து # பட்ட துயர்கள் யாவும்
Gilaritainagar எட்டிப் பறித்து எமக்கெளச் சொல்லோ எமதுரிமையே எமக்கு வேண்டும் தமிழ் பேகம் மக்களின்
Εκδίδη. Οι Ιτη சங்கொலி அதுதான்
53штшнрльз Сайф சகிக்க முடியாமல்
sjuurianggo Sabaunina). . . . .
தான் வேட்கையினை
ம் அப்படி ஒரு பொதும் னத்துவிட்க்கட்ாது
தொரு போராட் வரலாறு தம் சிந்திக் கட்ந்த
η βίαιται εί είας
நிகர் சமானமாய் வாழ்வதற்கே
இங்கெர்ல்
ம் வந்துவிட் பின்
நீண்டதூரம் வந்துவிட்ட Q游飙
இடத்திற்கே
ரும்பத் தெல்லவேண்டும்
என்று கருதுவது சரியாக இரு எனவே ஜனாதிபதி அல
தீர்வுத் திட்டத்தை
ன்றன § 60 ܡܘܡܬܐ 99ܢ
முள்வி காங்
тулд:
வடக்கு கிழக்கு மக்கள் aggßiguELas :
கம்ரும் வேண்டாம்
шашпа зат шәгі தீர்வையுமே
மக்களதும் ரவத்தையும் உரிமைகளையும்
துகாத்துக்கொள்ளக்கூடிய
தீர்வே
ஆந்த இதழ்
蠶_* **
莎 ಇಂದ್ಲ
கதேே
விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த
வாய்க்காதே போகும் உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில்
எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் (ஏசாயா 51 எதிரிகளின் கொல்லுலைகளிலும் பட்டறைகளிலு
நடைபெறுகிறது. பரிந்தவான்களைத் தாக்குவதற்காக
செய்கிறார்கள் பரிந்தவான்களின் ஆண்டவர் இடமளித்திரா
கூட செய்திருக்க முடியாது கரித்துண்டுகளை நெருப்பில்
அவரே படைத்தார். அவர்கள் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாய் ே பாருங்கள் எத்தனை வாள்களையும் ஈட்டிகளையும் அவர்க
கவனியுங்கள் இவற்றினால் ஆவது ஒன்றுமில்லை. ஏனெனில்
இது வந்தாதே போகும் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதை நீ ܀ ܀
இன்னொரு சத்தத்தை கவ த்து கேளுங்கள் அ
சத்தம் சம்மட்டியாலும் பட்டடைக் கல்லாலும் செய் பங்கரமான ஆதங்கள் அவைகளால் ஏற்படும் தீயை விடுகின்றன. இப்பொழுது நமக்கு என்ன நேரிடும் அவது ஏளனம் இவை விவு அம்புகள் அவற்றின் தாக்குதலை
ஆண்டவராகிய தேவன் அவற்றை நம்மால் அ அழித்துவிடப்படுவதிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவோம் என் அவர்கள் இப்ப்ொழுது நம்மை குற்றப்படுத்துகி காலத்துக்குமாக நாம் அவர்களைக் குற்றப்படுத்துவோம்.ெ அவர்கள் கூறின பொய்கள் அவற்றினால் தீங்கு நன்மதிப்புக்கானவையாக மாற்றப்படும் குெ கவிதைப்போட்டி இல-34 Guš Ejanipõgj Gugsbøllei) GITTERIODEKS Lagu Gallu efi Essli (Lul-LLGruffolisingl-Lib. Llig2.jgfjaune
"பரிசுக்குரிய கவிதை
மதுரா யோகேந்திரன் திருக்கோவி Gommu u żżis gets u II u II u Goo GI
தோன்றுமா உதயம் هوتكي எத்தனை காலம் தனிமை வாழ்வு இன்னும் இனியும் வேண்டாம் இங்கோர் சாவு எரிகிறது ஏற்றிடும் தீபத்தில் மிளிரும் ஒளியே எப்போது விடி ஏங்கிடும் எனக்கு தோன்றுமா உதயம் முகாலிம் இறக்
தெலோஜனா-கொழும்பு-5
SS மனிதாபிமான
மடிந்து LIIDUGOTIKI95 GTI மலிந் சோகங்கள் ெ 3, SSDID3, GII II ĵNGST
சோதி
ஏ தீச்சுடரே யாழ் தமிழ் மான மின்னொளி தேை 3) SGIGifu உயர்ந்திடுவோ விழிகளின் வினா. கா.யோகேந்திரன் இது பாப் 9 (Uյ4, 106) ՍպI0 வாகைக் மெழுகுதியிபோல : மோதல் தவிர்ப்பும் LIGAN GOLDGÜ,GiT GI Աplգ01601-պաT? வேண்டும்! அன்றி ஆனையிறவுபா நின்று நிலைக்குமா? திறபட அருள் பு
வைசித்திக்கிருஷ்ணா ஆண்டவரே!
ரமேஷ்குமாரி
பாண்டிருப்பு Gaussail it 獻 வீட்டின் இருளகற்ற ஒப்பந்தம்.ே
விளக்கேற்றும் வெண்ணிலவே சின்ன விழி நாட்டின் இருள்விலக Gr
ஒளி காட்டு நாற்திசையும் ஒளியேற்று ஆனந்தம்! கவிஜயகுமார்-கலஹா. பர்வி
ஒரு சந்தர்ப்பம் கவிதைப் போட்டி இல 85 க்கு ஒரு படம் போட்டு அனைவருடைய குமுறல் களையும் வெளிப்படுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து முரசை அசத்திட்டீங்க போங்க. குணபால்சிங்கம் சுகந்தினி-வெள்ளவத்தை
O
தாமதம் ஏன்?
இராஜதந்திரியாரின் அரசியல் அலசல்கள் அடிதூள்! நன்றாகவே வெளுத்து வாங்கு கிறார் (சாயம் போகும் வரை) அற்புதனும் அலசலில் இறங்கிவிட்டதால் நில் கவனி. தொடரை கவனிக்காமல் விட்டுவிடுவாரோ.? உங்களை) கொலைகளை இனிதாக முடித்து விட்டு இன்னும் கொலைகாரனை, ஒ.சொறி ரசிகனை அறிமுகப்படுத்த தாமதமேன் தலைவா?
து.சர்மிளாதேவி-கலஹா.
DD
இரகசியமாய் சொல்லிவிடு
அன்பின் முரசே,
நீ வாரா வாரம் வந்து கொட்டும் அரசியல் கருத்துக்களும் தொடர் கதைகளும், ரசிகனின் : நயம், தேன் கிண்ணம், தகவல் பெட்டி உன் இதழ்கள் அனைத்தும் தேன். நீ புதிதாக சுமந்து வரும் மகாகுலம் அருமையிலும் அருமை என் மனதை சோதிக் காமல் மகாகுலம் எழுதுவது யாரென்பதை எனக்கு மட்டும் தெரிவிப்பாயா என் அன்பு முரசே!
எஸ். உதயகுமார்-மாத்தளை,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வென் மறுமைக்காகப் பயிரிட விரும்பு கின்றானோ அவனுடைய பயிரின் விளைச்சலை 2" அதிகப்படுத்துகின்றோம். (எனினும் எவன் ----- மாத்திரம்) பயிரிட விரும்புகிறானோ நாம் அதிலிருந்து ஒரு பகுதியைக் கொடுக்கின்றோம். எனினும் அவனுக்கு மறுமையில் எதுவிதமான நற்பாக்கியமுமில்லை.
அல்குர்ஆன் (42:20) (விசுவாசிகளே நீங்கள் யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து 蠶- வேதமாகிய கயிற்றைப் பலமாகப் பற்றிப்
டித்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குள் தர்க்கித்துக்கொன் நீங்கள் பிரிந்து விடவேண்டாம் குள் தாக்கித்துக்கொண்டு)
ம் சுறுசுறுப்பாக வேலை அவர்கள் ஆயுதங்களைச் விட்டால் அவர்கள் இவ்வளவு வைத்து ஊதும் கொல்லரை வலை செய்கிறார்கள் என்று செய்திருக்கிறார்கள் என்று வ்வொரு ஆயுதத்தின் மேலும் AAN SAIGONANT து நாவுகள் உண்டாக்கும் யப்படும் ஆயுதங்களைவிட
அல்குர்ஆன் (3103)
எவரேனும் இவ்வுலக வாழ்க்கையையும் அதன் அலங்காரத்தையும் (மட்டும் விரும்பினால் அவர்களது செயலுக்குரிய பலனை இவ்வுலகிலேயே |5ΠΙΟ பூரணமாகக் கொடுத்துவிடுவோம் அதில் அவர்கள் குறைவு செய்யப் படமாட்டார்கள். எனினும் மறுமையில் இத்தகையோருக்கு (நரக) நெருப்பைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. இங்கு அவர்கள் செய்தவைகள் யாவும் அழிந்துவிட்டன. அவர்கள் செய்துகொண்டிருப்பவையும் வீணானவையே
அல்குர்ஆன் (11:15-16 எம்.எச்.எம் ஹாரித்
நாவுகள் கள் ஆழமாயும் அகலமாயும் வெட்டி ாறு பொய்யுரை கட்டிக்குறைகூறுதல்
நாம் எவ்விதம் சமாளிக்க முடியும் டக்கமுடியாவிட்டாலும் அவற்றால் று வாக்குறுதி * க்கிறார்.
DIT ITARIT, ஆனால் நித்திய JATUNYGONU 940 AUT அடைக்கப்படும் அனுபவித்த நல்ல மனிதர்களுக்கு னத்தி பிரபா-கனடா.
கருத்தில் தெளிவும் கருக்கமும் இருக்கட்டும் கொடுத்து அனுப்பிவையுங்கள் சிறந்த கவிதை 骞
οιείταιρίδι
போர் தவிர்ப்பு எனதறையின் இருள் மறைய
பெயர் அறியா தேசம் சிறிலங்கா என்கிறார்கள் ஈழம் என்கிறார்கள்
(Upupalẻ9ửb {#o th
சமாதானச்சுடர்
னவர் நாள் வேர்விடும் வேளை விடியும் வரை விளக்குண்டு
கடவுளே! t இலங்கை என்கிறார்கள் போதும் மூச்சுவிட்டு இருள் சூழ்ந்த நம் மண்ணில் கடவுளே!
ம் உலகிலே, அணைந்தால்கூட Guri si-jia என் தேசத்தின்
-ஆரைவதி-2 முழுவதும் நாசம் விடிவுவரை ஒளிாதே 6u'ui 666912
Lu grafi இ.ஜீவராஜா-களுவாஞ்சிக்குடி காயத்தி-அக்கரைப்பற்று பந்திமா ஹிசாமா கருத்துறை (தெற்கு) முன்- தவி()ப்பு ஒளி நிலைக்குமா? தரிசிக்க ஒளி பெறுமா? தேசம் 6ܢܣܬtt35ܦܘ*** கடைசிவரை ஒளி
புமுன்னே
Η ΤΩου திரியின் ஒளிபோலே யுத்த இருள் தொலைத்து கரையாது எரியுமா?
தெரியும் சமாதானம் சமாதான விளக்கேற்றி
I9.
தை தெளிவாமோ- ம்ே இளைப்ாறுகிறது : " தி: fiպմ in Gilg.li OLA, '9 மீண்டும் கால மெல்லாம் நிலைக்குமா?
பஸ்மியா வாஹிட்-புத்தளம் -] வி.ஜே.சீவரத்தினம்-நுகேகொடை ܝ ܢܝ . நானுஒள 15ᎢᎯslᎢᏛvᏓᏝ? பெய்திடுமோ!
றோஸ்-பண்டாரவளை. மகிந்தா-செட்டியூர், )يو پو ه ir')
- - - - மந்ததோ சிந்தையைத் தா சின்னப் பூவே .." နှီး ၅ நெஞ்சிரக்கமில்லாப்போர் மிஞ்சவிட்ட சோகமென்ன சின்னப் பூவே Los
குஞ்சுகளாய் கூடுவிட்டு பஞ்சையான சொன்னால் உன் துயர் தீராதோ t" பிஞ்சுகளில் நானொருத்தி வண்ண நிலவே வாசமலரே-நீ ၈၈။န္တதிங்கு
வாடி நிற்பது முறைதானே உள்ளம் உருகுகின்றோம்.
எஸ்.எம்.மாலதி சிேன்னர் சிப்பிக்குளம் செய்தாய் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் மூலம் ஊர்வலம்வந்தாய் உள்ளதை நீயும் உரைத்திட்ட உண்மை உயர் விற்கு வழியை தந்திடச் செய்தது சிந்தியாவின் பதிலால் குறும்புகள் செய்து குறைகள் பலதை தெளிவாய் தித்தாயி பள்ளி மாணவர் பயிற்சிகள்
தஞ்சமெனக் கார்? இறைவா சிந்தையைத்தா வாழையூர்-வைரமுத்து
விளக்கம் தேவை
அன்பு முரசிற்கு வாரமொருமுறை வண்ண
நான் விரும்பிச் சுவைக்கும் ரசிகனது இலக்கிய நயம் எழுதும் ரசிகன் காதலையும் வீரத்தையும் சமமாக உடைய நாயகனை கொண்டு எழுதுகிறார். ஆனால் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் "காதல் உள்ள இடத்தில் உண்மையான வீரம் இருப்பதில்லை; வீரம் இருக்கும் இடத்தில் காதற்குழைவு தில்லை என்பதற்கு வரலாற்று சான்றுகளை முன்வைக்கிறார்? இது பற்றிய இரசிகனது விளக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறேன்.
இரசிகனின் இரசிகை-வத்தளை.
பாராட்டுக்கு பாராட்டு
15195ல் வெளியான தினமுரசில் இடம் பெற்றிருந்த அனைத்து அம்சங்களும் பிரமாதமாக அமைந்தி ருந்தது. ஜெபுளோரன்ஸ் எழுதிய பாராட்டு கதை உண்மையிலேயே பாராட்டப்பட வேண்டிய வித்தியாச மான கதை கதையை தந்த முரசுக்கும் எழுதிய ஆசிரியைக்கும் Gorfflu பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கிறேன்.
uT60III GOUff-SSUSDIT.
மலராய் மலரும் தினமுரசு வர மலரே புத்தாண்டு பரிசாய் மக்சிம் கார்க்கியின் தாய் நாவல் தொடர் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் திளைத் திருக்கையில், மகாகுலம் தொடர் எமக்கு கிடைத்த போனஸ் பரிசு மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கியது.
ஆர்.சுரேஷ்-கலஹா
கவிமலர் தந்து மகிழ்ந்திடச் செய்தாய் கட்டுரை பலவும் கருத்துடன் தந்தாய் சிறுகதை, தொடர்கதை மூலம் சிந்திக்கச்
பெறவே பாப்பா முரசு களத்தை நீயும் அமைத்துக்கொடுத்தாய் இனி தாய் நீயும் இதுபோல் என்றும் நிறைவாய் எம்மை தழுவிடவே நித்தம் உனை வாழ்த்துகிறேன்.
சித்திமதியாஹுசைன்-தியத்தலாவை DO
இளம் கன்றுக்குட்டிபோல் துள்ளி வரும் தினமுரசே உன்னை வாங்கியதும் ஒரு குழந்தையைப் போல் அள்ளி அணைத்து முத்த மிட்ட பின்னரே உன் பக்கங்களைப் புரட்டுவேன்.
சி.ரீரவி-இரத்தினபுரி
தீன்சுவை தினமுரசே, திக்கெட்டும் நீ பரவி, திகைக்க வைக்கிறாய் என்னை நீ அள்ளி வழங்கும் அமுத சுரபியா? 'தாய் தொடர்கதையை தந்த உமக்கு நன்றி சுறாமல் இருக்கமுடியுமா? அரசியல் செய்திகளை சுடச்சுடத் தருவதில் நிகர் நீயேதான். உன் சேவை ஓங்கி வளமுடன் வளம்பெறவாழ்த்துக்கள் QlassüAyrtofA-ya:Slov) GAMONT olahı süOV),
ஜன29-ெ .04, 1995

Page 3
“எரிபொருள் தடை
பொருளாதாரதடைநீக்கம்
(அரசியல் நிருபர்)
மூன்றம் கட்டப் Guðffleið Ladas Git gyüų uppsöppnas GlungsmigmiTÓ SEROL நீக்கப்படவண்டும் என்று அரசகுழுவிடம் வலியுறுத்திருந்தது.
gminimh asCLÓ GuðřameruGbg BarGames agai Bunga Ma Gunnas Grifiad தடையர்க்கியுள்ளதாக அறிவித்திருந்தது
iniumGuggLamGANNWITTGG GundbergMOT SLAGSGITIMA ஏற்படுத்தப்பட்ட surpüLIITIgleb jalassi sigsustulGeistani.
ழ அரசியல் பொறுப்பாளர் சுய செல்வன் இது பற்றிக் கூறியுள்ளார். விகள் அமைப்பை சேர்ந்த மிருதங்க ஞரது அரங்கேற்றம் 21,195 அன்று
தமிழீழமே எமது இலட்சியம் மாற் புலிகளது அரசியல் ஆலோசக
புலிகள் அமைப்பின் முன்னாள் யாழ் மாவட்ட தளபதி கிட்டுவினதும் அவரோடு கடலில் பலியான ஒன்பது புலிகளினதும் நினைவு தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் வடமராட்சி திருவில் திடலில் நடைபெற்றது.
அங்கு புலிகளது அரசியல் ஆலோசகர் திருஅன்ரன் பாலசிங்கம் ஆற்றிய உரையின்
சில பகுதிகள் சென்றவார முரசில் வெளியாகியிருந்தது.
அவரது உரையின் முக்கியமான
கருத்துக்களில் மேலும் சிலவற்றை இங்கே தருகிறோம்
யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது.
அதில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்
போது தமிழ் செல்வன் கூறியதாவது:
சிறிலங்கா அரசு இரண்டாவது தடவை
Lyafiais Ging, Sea DiCaffiwrth
விடுதலைப் புலிகள் கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக 20 ஆண்டுகளாக இரத்தம் சிந்தி ஒரு இலட்சியத்திற்காகப் போடி வரும் இயக்கம்
தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தவிர வேண்டும் தனித்துவமான இறைடைய ஓர் ஆட்சி வேண்டும், நாங்கள் இந்த கொள்கையை இலட்சியமாக வாதம் கொண்டு போராடி வருகிறோம்
நீங்கள் ஒரு மாற்றுத்திட்டத்தை நாள் நாங்கள் அதனை பரிசீலனை சென்றா
போர் ஓய்வுக்கு சர்வதேச க
யாக பொருட்களின் த 9 staf.5/676737 at இன்னமும் நீக்கப்பட
பொருளாதார என்பதில் எரிபொரு நீக்கம் என்பது அவ எரிபொருள் த நீக்கப்பட்டால்தான்த பொருட்களை சுலபம
எரிபொருளை ஒருசில ஆடம்பர .ெ தளர்த்துவது ஒரு LDTLL/Té/.
என்று சொல்லியிருக் சந்திரிக்காபாராளு றும்போது இப்பொழு எங்களிடம் இருக்கிற செல்வா ஒப்பந்தத்தி தயாரித்திருப்பதாக
ERGOMILIEma பண்டா-செல்வா நாற்பது ஆண்டுகளுக் பட்ட ஓர் இடைக்கா ஒரு முழுமையான தி
சர்வதேச பிரதிநிதிகளை கோரிய காரணம் என்னவென்பதை புலிகள் விளக்கி |6itetestir.
தமது உத்தியோகபூர்வ பத்திரிகையான விடுதலைப் புலிகள் ஜனவரி மாத இதழில் அக்காரணங்களை புலிகள்விளக்கியுள்ளனர். முன்னைய போர் நிறுத்த மீறல்கள்
(அரசியல் நிருபர்) Tராளுமன்றத்தில் உள்ள தமிழ் கட்சிகள் தமக்குள் புரிந்துணர்வுடன் செயற்படவும் தமிழ் பேசும் மக்களது பொதுப் பிரச்சனைகளில் ஒரே குரலில் பேசவும் முன்வந்திருப்பதாக அறியப் படுகிறது.
முத்த தலைவர் என்ற ரீதியில் அமைச்சர் தொண்டமான் தலைமையில் தமிழ் கட்சிகள் கூடிப் பேசவிருக்கின்றன. இனப்பிரச்சனைக்கு அரசியல் தீவை
5) வ (கொழும்பு) பTப்பரசரை தரிசிப்பதற்காக உருதியில் இருந்து வந்த பயணிகள் புெ முன்னாள் குதிரைப் பந்தய தாத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்தனர். அந்த மைதானத்திற்குள் வெளியார் அனாவசியமாக உட்செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை மைதானத்தை ராணுவ பாதுகாப்பும் வழங்கப் 55.
ரமயமான கொழும்பு நகரும், -ெகாட்சியில் பல்வேறு அலை is பயணிகள் பலருக்கு ஆக இருந்தன.
குற்ப சிறுவர் சிறுமிகள் மைதானத் தி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தொலைக்
so.29-G.04, 1995
குழம்பியதற்கு மீறல்களே காரணமாக இருந்தன. அவற்றை முன்னைய அரசுகள் முடி மறைத்துவிட்ட
போர் ஓய்வு உடன்பாட்டை விெட பிரதிநிதிகள் கண்காணித்து வருவதா சிங்கள படைகளின் உடன்பாட்டு பிறவிகள் வெளியுலகிற்கு தெரியவரும் புவி பழி சுமத்த சந்தர்ப்பம் இருக்காது
வலியுறுத்துவது உட்பட தமி மக்கள் எதிர்நோக்கும் பொதுப் பிரான்
தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் இணைந்து செயற்படவே ந்த முயற்சி என்று கூறப்படுகிறது.
முதலில் பாராளுமன்றத்திலுள்ள தமிழ் கட்சிகள் தமக்குள் ஒன்றுபட்டு செயற்படுவது என்றும் பின்னர் ஏனைய தமிழ் கட்சியுைம் இணைத்துக்கொள்வது என்றும் மேற்படி இணைப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் மூலம் அறியமுடிகிறது.
de TU
வித்தது பாப்பரசரைத் தரிசிக்க வந்த பணிக ளுக்கு 21,195 அன்று இராணுவத்தினர் பிரியாவிடை நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடத்தினான். இராணுவ இசைக்குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சியும் அன்று இரவு மைதானத்தில் நடத்தப்பட்டது.
யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கள் டக்ளஸ் தேவானந்த ரமேஷ் நடராஜா தங்கவேல் ஆகியோர் வடபகுதிப் பயணி களையும் அவர்களை அழைத்துவந்த வண.பிதாக்கள் ஆகியோரையும் சந்தித்து உரையாடினார்கள்.
கொழும்பில் தமக்கு செய்யப்பட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து வடபகுதி பயணிகளும் வண பிதாக்களும் திருப்தி தெரிவித்ததாக திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தா பா.உ முரசிடம் தெரிவித்தார்.
சிங்கள Jones es இதே வேளை
கண்காணிக்க தமிழர் Tä(b Lju007ib Gபிரதிநிதிகள் சிங்கள
அநர்த்தங்களையும் அறிவார்கள். தமி கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட போரின் கோர முகத் LIMIGOT 9/DTfLIG) ,
வடக்கு-கி
டெக்கு கிழக்கு ஓடுவதைவிட அதிகா தினமுரசைச் சந் தங்கள் பெயர்களை கூறுகையில்
Gjuha:GOTËlaself si வேலைகளுக்காகவே அ ஏற்றிச் செல்வது பாட அதிகாரிகளின் மனை வாங்கி வந்து கொடுப்ப தமது "டியூட்டி சாட்டி இவற்றைவிட அவர்களது போக்குவ வணக்கத்துக்காகக்கொ யுள்ளதாகக் கவலை ெ
இவ்வளவு கால தினமுரசு'க்குச் சொல் அதிகாரிகள் மணி சொற்படி நடந்தோம் பெவெயின் மரண என்றனர் அவர்கள்
புதிய ஆளுநர் இவற்
|i|ă. (வவுனி பTப்பரசரைத்த பயணிகளை புலிகளின் தாண்டிக்குளம்வரை ெ
முகாமில் இருந்த இராணு அந்த பஸ் வண்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jöölbéIGleflub” லிகளுக்கு திருப்தியில்லை
டயை நீக்கியுள்ளதாக எரிபொருள்தடைநீக்கப்படாமையானது பாருள் மீதான தடை ஏனைய பொருட்களின் விலை குறைப்புக்கோ ിഞ്ഞു. அல்லது சாதாரண பயன்பாட்டுக்கோ
டையைத் தளர்த்தல் கள் மீதான தடை
பயனற்றவையாகின்றது.
சிறிலங்கா அரசு எரிபொருள் தடையை
шш076й74/. நீக்காமல் சில பொருட்களின் தடையை டயானது முற்றாக நீக்குவது எந்த நன்மையையும் மக்களுக்கு
நீக்கப்பட்ட ஏனைய ஏற்படுத்தப்போவதில்லை." ="635/6/p (pւց պն, இவ்வாறு தமிழ் செல்வன் தனது டைசெய்துகொண்டு உரையில் தெரிவித்தார்.
ருட்களின் தடையை тіршрлейт, 0лғшарттау
நான்காம் கட்ட பேச்சில் முற்றாக பொருளாதார தடை நீக்கம் செய்வது பற்றி புலிகள் மீண்டும் வற்புறுத்துவார்கள்.
உடனடிப்பிரச்சனைகள் என்று புலிகள் குறிப்பிடும் விடயங்களில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்படாத பட்சத்தில் நான்காம் கட்டப் பேச்சும் எந்த முடிவுகளுக்கும் வராமல் முடிவடையும் என்று கருதப்படுகிறது.
இவ்வாறான சூழலில் அரசியல் பேச்சுக்கள் உடன் ஆரம்பிக்கும் அறிகுறிகள் தெரியவில்லை
அரசு தானாக ஒரு தீர்வுத் திட்டத்தை தயாரித்து முன்வைத்தால் ஏதாவது முன்னேற்றம் ஏற்படலாம் என்று
LUIS Dis
சல்வநாயகம் காலமல்ல
பத்திட்டம் இருந்தால் தாருங்கள்
அன்ரன் பாலசிங்கம் பேச்சு
றோம்
பண்டா-செல்வா ஒப்பந்தத்தில் உள்ள
மன்றதில்உரையாற் பிரதேச சபையை ஒரு சுயாட்சி அதிகாரம் விடம் ஒன்று கொண்ட முழுமையான தீர்வுத் திட்டமாக இது பண்டா நாம் ஏற முடியாது. JALI LI GODL uffiat) LIGOmyLUEGERDDg5- DoggBF BFGOL tarp Tit. பிரதேச சபை ஒரு பழைய கதை.
болдтау/тfд06йт, 1/60 |uffa) உடன்பாடு : தேசச் பந்தம் என்றால் அப்படித்தான் சந்திரிக்காதனது தந்தை முன்னர் செய்யப் வழியில் போக விரும்புகிறார் என்றால் உடன்பாடு. அது னினும் 70 வருடம் பின்னோக்கிச் சென்று புத் திட்டமல்ல. 1927ib l-gaviarG5, L 1627 LITUDIT użat li jaf Jitlestin Tas
ண்காணிப்பு ஏன்?
போர் ஓய்வை கொடுக்கப்படவேண்டிய அவசரத் தேவை தாயகப் பகுதி யையும் அந்த வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் இருக்கும் இந்தப் புரிந்துகொண்டு அதை சர்வதேச சமூகத் படைகள் நடாத்திய திற்கும் தெரிவிப்பார்கள்.
G GLGio இதன் காரணமாக தமிழரின் அரசியல் ாத்தி எதிராக அபிலாசைகளின் நியாயத்தன்மை சர்வதேச
穹。 அழிப்புப் மயப்படும் சாத்தியங்களும் உண்டு. தயும் ஒரு முழுமை இவ்வாறு விடுதலைப் புலிகள் ஏடு
பினத்திற்கு
G9, flaggigital.
க்கு மாகாணசபை வாகனங்கள்
(திருமலை நிருபர்) ான சபைக்குச் சொந்தமான வாகனங்கள் அரச பணிக்காக ளின் சொந்தப் பணிகளுக்காகவே ஒடித் திரிகின்றனவாம். த மாகாணசபைச் சாரதிகள் பலர் இவ்வாறு முறையிட்டனர். பளியிடவேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொண்ட இவர்கள் இதுபற்றிக்
விமானங்களும் எரிபொருட் செலவும் அதிகாரிகளின் வீட்டு திவாக விரயமாகின்றன. காலையில் பிள்ளைகளைப் பாடசாலைக்கு ாலை முடியும் நேரத்தில் காத்திருந்து அவர்களை ஏற்றி வருவது, வரை மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்றி வருவது அல்லது தாமே காய்கறி டியூசன் வகுப்புகளுக்கு பிள்ளைகளை ஏற்றி இறக்குவது என்பன எழுதப்படாத அன்றாடக் கடமைகள் எனத் தெரிவித்தனர். காரிகளின் நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு விசேஷம் என்றால் துத் தேவைகளை நிறைவுசெய்வது குடும்பத்தவர்களை ஆலய டு செல்வது போன்ற கடமைகளையும் தாங்கள் செய்யவேண்டி வித்தனர். ம் இப்படித்தானே நடந்து வருகிறீர்கள் இப்போது ஏன்
வந்துள்ளிகள் எனக்கேட்டபோதுபிமானத்துடன் நடக்கக்கூடியவர்கள் என்று நம்பியே அவர்கள் ஆனால் அண்மையில் அகால மரணமடைந்த எங்கள் சக சாரதி பங்கில்தான் அவர்களது சுயரூபத்தைக் கண்டுகொண்டோம்
வளத்தில் எடுப்பாரா? என்று கேட்கிறார்கள் சம்பந்தப்பட்ட சாரதிகள்
கூறிய விடயத்தை அதாவது தமிழ்மக்களுக்கு гиону НИЛА Ј5алтibapijada/civoli, தற்பொழுது புதிய யுகம் நீண்டகால போராட்டத்தின் பின்னர் எமது மக்கள் எமது மண்ணிலே ஆட்சி அதிகாரம் கொண்ட கட்டமைப்புக்களை அமைத்து சுதந்திர பிரஜைகளாக வாழும் கட்டம் இது செல்வநாயகம் அவர்களது காலகட்டம் வேறு பிரபாகரன் அவர்களது காலகட்டம் வேறு இது பிரபாகரன் யுகம் இருபது ஆண்டுகாலமாக இரத்தம் சிந்திப் போராடி நாங்கள் பெரிய சாதனைகளைச் செய்துள் ளோம். 30 ஆயிரம்மக்களை இழந்துள்ளோம். ஏழாயிரம் போராளிகளை இழந்துள்ளோம் பெரிய சுயாட்சி அமைப்புக்களை இங்கே தோற்றுவித்துள்ளோம். காவல்துறை என்றும் நீதித்துறை என்றும் நிர்வாகத்துறை என்றும் பல கட்டுமானங்களை கட்டி எழுப்பி இங்கு ஒரு சுயாட்சி நடை பெறுகிறது.
தமிழீழம் பிரிந்துவிட்டது கடந்த தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது சந்திரிக்கா கூறியிருக்கிறார் எற்கனவே தமிழீழம் பிரிந்து போய்விட்டது. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ஆட்சியினால் தமிழ் மக்கள் பிரிந்துபோய் இருக்கிறார்கள் தனியரசு ஒன்று அங்கு பிரபாகரன் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழீழத்தை தமிழ் மாநிலத்தை சிங்கள தேசத்துடன் ஒன்று சேர்ப்பேன்" என்று கூறியிருக்கிறார்.
யுத்த நிறுத்தத்தை மீறுவதோ பேச்சு வார்த்தையை குழப்புவதோ எமது நோக்க மல்ல. எவ்வளவிற்கு எவ்வளவு இந்த அரசு எமக்கு நீதி வழங்கப் போகிறது என்பதை நாம் பார்க்கப் போகிறோம்.
Արտ55 5յնպ வடதமிழ்த்தின் பெருநிலப்பரப்புக்கும் கொழும்பிற்கும் செல்வதற்கான பாதை திறக்கப்படவேண்டும்
எங்களின் பாதை நாங்கள் நடமாடும் பிரதேசம் அறிந்திமாதிரி இராணுவம் குந்தியிருக்கிறது. விலகிக்கொண்டால் எங்களுக்கும் மக்களுக்கும் நம்பிக்கை வரும் ஆகவே அந்த பாதையை திறந்து விட்டாள் என்று சொன்னால் பேச்சு வாத்தையில் ஒரு கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்படும்
4rib asi"LDIRLIéFa அடுத்த பேச்சுக்கான திகதியை குறிக்காமல் அரச குழு போயிருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. அடுத்த முறையும் வந்தால் இதே பிரச்சனைதான் இங்கு இருக்கிறது. இவ்வாறு அன்ரன் பாலசிங்கம் தனது உரையில் தெரிவித்தார்.
வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தன்னாட்சி
புடைய சமஷ்டி தீர்வுத் திட்டம் இருந்தால் பரிசீலிப்போம் என்பதையே புலிகள் கூறி வருகிறார்கள். சில கொழும்பு பத்திரிகைகள் வெறுமனே சமஷ்டி என்று புலிகள் கூறுவ
ljd'Hispandai
தகடுகளில் 'த' என்ற தமிழ் எழுத்தோடு
: :ே Tம் வெளி
TST க்கின்றன.
ண்டுவந்து இறக்கி தமிழீழம் என்பதன் குறியீடாகவே த ೮೫ಣp।
என்று இலக்கத் தகடுகளில் பொறிக்கப் தன்னாட்சி சமஷ்டி என்ற கூற்றின்
டிகளின் இலக்கத் பட்டிருந்தது. மூலம் தற்போதுள்ள தமது நீதித்துறை
நிர்வாகத்துறை-ஆயுதப்படை போன்ற அமைப்புக்களை சேதப்படுத்தாத தீவையே புலிகள் குறிப்பிடுகிறார்கள் என்று தெரிகிறது.
போர் தவிர்ப்பு கால கட்டம் என்பதால் அதனை ஒரு பிரச்சனையாக்க படையினர் விரும்பவில்லை என்று கூறப்பட்டது.
எடிக்குளம் தடை த்தினருக்குவியப்பு
ளின் இலக்கத்

Page 4
டெக்கு கிழக்கு மாகாண அரசால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இன்றுவரை வெற்றி கரமாக இயங்கிவரும் தொழிற் செயற்திறன் பயிற்சி நிலையம் சம்பந்தப்பட்ட செயலாளர் களின் அசிரத்தை காரணமாக மூடுவிழாவை எதிர்நோக்கி நிற்கிறதா? இவ்வாறு பொது மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நிறைந்த சந்தேகம் தோன்றியுள்ளது.
ஜூலை 89ல் வடக்கு கிழக்கு மாகாண அரசின் முயற்சியால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 90 கலவரத்தின்போது முடக்கப்பட்டு மீளவும் 10.01.9ல் உயிர்த்த இந்நிறுவனம் தற்போது 82 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 43700 ச.அடிகளைக் கொண்ட ஆறு தளங்களில் ஒரு கோடியே ப்பது லட்சம் ரூபா பெறுமதி கொண்ட வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகிறது.
பயிற்சிப் பிரிவு உற்பத்திப்பிரிவு என இருபிரிவுகளாக இந்நிறுவனம் இயங்கு கின்றது. பயிற்சிப்பிரிவில் வருடா வருடம் சுமார் 100 மாணவர்கள் பயிற்சிபெற்று சர்வதேச அரங்கில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத் தக்க சான்றிதழ்களைப் பெறுகின்றனர். மின்னியல், கடைச்சல்வேலை, மோட்டார் மெக்கானிசம், குளிரூட்டி, ஏசி திருத்துதல் தச்சு வேலை, வெல்டிங் என்பவற்றில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
உற்பத்திப் பிரிவில் மர, இரும்புத் தளபாடங்கள், பாடசாலை அலுவலக உபகரணங்கள், பேப்பர் கிளிப், கைத்தறிகள் என்பன தயாரிக்கப்படுகின்றன. சப்பாத்துகள் தொடக்கம் வடகிழக்கின் பாடசாலை அலுவலக தேவைகளை வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் இப்பிரிவுக்கு உண்டு.
இந்நிலையம் மூ தரத்திலுமான 178 வாய்ப்பை இழப்ப:ே யும் எதிர்கால இ அபாயம் தோன்றியு பெறுமதி வாய்ந்த பாழடைய வேண்டி
ஆர்வத்துடன் உ6 எவரும் இதுவரை வில்லையாம். பாதி ளையே ஊழியர்கள இந்நிறுவனம் மூடப்பு கூட ஏற்படலாம் என
முரசு நிருபரி தங்கள் நிலைபற்றி
(ஏறாவூர் நிருபர்)
U SALÓ BAIGINGO :
ji i
அக
வாழைச்சேனை, ஒட்டமாவடி ஆகிய பகுதிகளில் பயணிகள் காத்து நிற்க பஸ்
இருந்து வருகிறது
அறுபது மைல் தொலைவு கொண்ட மட்டக்களப்புக்கும் பொலன்னறுவைக்கும் இடையில் உள்ள இரு பெரும் நகரங்களான வாழைச்சேனையும், ஒட்டமாவடியும் நிலைய
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களாகும்.
வாழைச்சேனையிலிருந்து மூதூர், கதிரவெளி, வாகரை, வெருகல், பொலன்னறுவை, பிபிலை மட்டக்களப்பு போன்ற தூர இடம் செல்லும் பயணிகள் அடாத மழையிலும் கடும் வெயிலிலும் கடை ஒரங்களில் காத்து நிற்பதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கிற
அதே போன்று கடுகதி பஸ் நிறுத்தும் ஒட்டமாவடி நகரின் எந்தவொ பஸ் தரிப்பிடங்கள் இல்லை. கொழும்பு, திருகோணமலை, வவுனியா போன்ற இடங்களுக்குச் செல்லும் தூர இடபஸ்கள் ஓட்டமாவடியில் தேனீர் சாப்பாட்டுக்காக மட்டும் கடைகளில்
நிறுத்தப்படுகின்றன.
எனவே குறித்த நகரங்களான வாழைச்சேனை, ஒட்டமாவடி ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து செல்லும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளின் நலன் கருதி பொறுப்புமிக்கவர்கள் பஸ் நிலையங்களை அமைக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பயணிகள் தினமுரசு வாயிலாக
வேண்டுகின்றனர்.
(தபால் மூலம் கல்விநெறிகள்)
G.C.E.O/L (முனனோடிப் பயிற்சி
G.C.E.(O/L) மாணவர்களுக்கு விசேட சித்தியை (D) பெற்றுக் கொடுக்கும் முன்னோடி பாடத்திட்டம், இத்திட்டத்தில் இணையும் மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பாடத்திலும் 1000 வினாக்களுக்க விடை எழுதும் பயிற்சியும், பூரண பாடத்திட்டமும் நிறைவு செய்யப்படும். அத்தோடு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் மிகச்சிறந்த பாடப் பொழிப்பும் விளக்கமும் தபால்மூலம் பாடத்திட்டத்தில் வழங்கப்படும்.
ஆண்டு 5 புலமைப பரிசல மாணவர்கட்கு முன்னோ
பயிற்சியும் வெகுமதியும் வழங்கப்படும-1995
நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்களை மிக கூடிய புள்ளி
பெறவைத்து முன்னணியில் கொண்டு வந்த நிறுவனம் 1995லும் இம்முன்னோடி பயிற்சியை வழங்குகிறது. இம்முறை அரசினர்கல்வித் திணைக்கள பாடத்திட்ட மாற்றத்திற்கேற்ப நவீன முறையில் பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்டும் என்பதையும் மாணவர்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். எனவே மாறும் புதிய பாடத்திட்டம் பற்றி மாணவர் கவலை கொள்ளாது சிறந்த முறையில் மிக கூடிய புள்ளி பெறBRGHன் ஆண்டு 5 புலமைப் பரிசில் முன்னோடித் திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ளவும்.
METHOD OF BOOKKEEPNG
கடைக்கணக எழுதும் முறை
கடைக்கணக்கு முதல் கம்பனி கணக்குவரை மிகச்சிறந்த முறையில் ஆரம்பத்திலிருந்து கற்றுத்தரப்படும். இக்கல்வி நெறியை விவது மூலம் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இது ஆறுமாத கால DPLOMA பயிற்சியாகும். இப்பயிற்சியில் இணையும் பாவகளுக்கு நற்சான்றிதழும் (Celiciole)வழங்கப்படும்.
நாடகளில் ஆங்கில, சிங்கள பேச்சு பயிற்சி
ஆங்கிலம்/சிங்களம் பேச எழுத வாசிக்க 90 நாட்டிகளில் தபால் மூலம் கற்றுத்தரப்படும். இப்பயிற்சி நெறி மிக இலகுவான எளிய நடையில் நவீன உளவியல் அடிப்படையில் மிக சிறந்த முறையில் போதிக்கப்படும்
EFFECTIVE ENGLISH WITH GRAMMAR
செயற்திறனுடன் கூடிய ஆங்கி ல இலக்கணம்
இலக்கணம் (Juno/Seo)இரு பகுதியாக நடைபெறுகிறது. விபரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்க
சுயவிலாசமிடப்பட்ட தபாலுறையுடன் தொடர்பு கொள்க
Gerror TRAINING CENT REE)
பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கேற்ற முறையில் ஆங்கில
BRIGHT TRAINING CENTRE S. 27, FIRST FLOOR P.O.BOX-162
COLOMBO-11, T.P. 434770) SRI LANKA
ଖୁଁ ータ
COLOMBOCENTRAL SUPER MARKET COMPLEX
தரிப்பிடங்கள் இல்லை. மழையோ வெயிலோ எதுவாகிலும் பயணிகள் வீதி ஓரங்களிலும் SI GIS
கடை ஓரங்களிலும் ஒதுங்கி நிற்கவேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலை கடந்த பல வருடங்களாக
(காத்தான் கித்தான்குடி மான வர்த்தகப் சந்தியில் தற்காலிகம சகல கடைகளையும் மாறு காத்தான்குடி காத்தான்குடி ஜாம் வாசலைக் கேட்டுள்
மிகவும் சன விடத்தில் வீதியோ அமைத்து வியாபா விபத்துக்களும், ஏற்படுகின்றன. ம கடைகளுக்கு முன்ன அளவிற்கு சனக்சு இக்கடைகளின் முன் அடிக்கடி ஏற்படுக் எனவே, மே உடனடியாக அகற் பிரதேசசபை உத்த
இடத்திலும் !
இவ்வாண்டு மாந்திக சக்தியில்
இவ்வாண்டு மலையாள மாந்தி நிறைவேறாத காதல் வசியம்- 1 கடல் கடந்து செயல் புரியும் கா asaraisir ideneral Slarrass- 100 பெற்றோர் விரும்பாத காதல்-10 குத்தகை குடியிருப்போர் பிரச்ச தீரா ஆஸ்துமா நோய்-100/100 திருமணத் தங்குதடை நிவர்த்தி குடிபோதை நிவர்த்தி- 100/97 கல்வி ஞான விருத்தி- 100/72 erasau sólururo sólo 55él- too / மீன்பிடி, பண்ணை, ஆடுமாடு, புத்திர பாக்கியம்-100/33 பிசாசு தோஷம், சூனிய நிவர்த் கொழும்பில் மாதந்தோறும் மாத தான தர்மமும் துர்க்கை உச்சாட
6 மணிவரை நடைபெறும் அன்று தலைமைப்பிடம்
P.K.g:LS) JDGAN (மாந்திரீகச் சக்கரவர்த்தி) சிறி துர்க்காதேவி ஆலயம் 32, தினச்சந்தை காம்பிளக்ஸ் நுவரெலியா 6ᏰᎢomavᏩuᎯ, ᎤᏆ2-200Ꭶ,0Ꮖ2-3ᎤᏠ.
நேரடியாக முரசு கரம் ( தினமுரசு 9 GiTeGIB if F: ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா
9, O Lort grilas it eDum !დერთ மாதங்கள் ரூபா சந்தாதாரராக விரும்புவோர் த தொடர்பு கொள்ளவும் சந்தாப்ப
தினமுரசு வாரமலர் தபெஇல1772 Il Giri
என்ற முகவரிக்கு கடிதங்களை அனுப்
திை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பப்படுமானால் சகல ஊழியர்கள் வேலை ாடு பயிற்சித் திறனை 1ளஞர்கள் இழக்கும் ள்ளது. அத்துடன் உபகரணங்களும் ஏற்படும். ழக்கும் இவ்வூழியர்கள் நிரந்தரமாக்கப்பட கப்பட்ட இளைஞர்க கக் கொண்டுள்ள ட்டால் சமூகத் தாக்கம் க் கருதப்படுகின்றது. 血 இவ்விளைஞர்கள் விளக்குகையில் 1994ல்
தங்கள் உற்பத்தி 15 மில்லியனுக்கும் அதிகப் என்றார்கள். தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கத் துணிவில்லாத அதிகாரிகளால் தங்கள் வாழ்க்கை கருகிவிடுமோ என அருள் கிறார்கள்
இதுபற்றி உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், இலங்கையில் மாகாண அரசுகளைப் பொறுத்தமட்டில், இங்கு மாத்திரம்தான் இத்தகைய ஒரு வளமான நிறுவனம் இருக்கிறது. வடக்குக் கிழக்கின் அலுவலகத் தேவைகளில் 25 சதவீத ஒடர்கள் எமக்குக் கிடைத்தால்கூட 500 இளைஞர் களுக்கு இங்கே வேலைவாய்ப்பு அளிக்க முடியும் என்றார்.
உற்பத்திகள் தரமாக இருக்கின்றனவே. இங்கே கொள்வனவு செய்யத் தயக்கம்
ஏன்? என நிருபர் கேட்டபோது ஒரு இளைஞர் வெடுக்கென்று கூறினார். "எங்களிடம் கொள்வனவு செய்தால் அதிகாரிகளின் பொக்கற்றை நிரப்புவதற்கு ளெமிசன் யார் கொடுப்பார்?"
ஏனோ தானோ என்ற செயலாளர் ாலும், பொக்கற் நிரப்பும் அதிகாரி ாலும் நொந்துபோயுள்ள இளைஞர்கள் உளயும் தமிழ் மண்ணின் சொத்தான இந்த நிறுவனத்தையும் காப்பாற்றுமாறு தவி செயலாளர் நாயகம் இராசம்பந்தன் செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா ஆகியோரை நாடியுள்ளனர் இவர்களின் கையில்தான் இந்த இளைஞர்களின் வாழ்வும் நிறுவனத்தின் வளமும் O
------- la L.) DLL dal 695 UILISA
Ej, Qafi 1000 Itali i
(ஏறாவூர் நிருபர்)
DOld
குடி நிருபர்) பின் மிகவும் பிரபல்ய பிரதேசமான குட்வின் |க அமைக்கட்டுள்ள உடனடிய அகற்று 凸 L呜= புழ்ழாபின் பள்ளி Gilgil.
அடர்த்திமிக்க இவ் ரங்கள் கடைகளை Iம் செய்வதால் வீதி
பிரச்சினைகளும் ட்டுமன்றி மேற்படி ால் சமாளிக்கமுடியாத L'ILLb கூடுவதால் னால் கைகலப்புகளும் ன்றன.
கிடந்த 1990ம் ஆண்டு தொடக்கம் மட்டு மாவட்டத்தின் இரண்டாந்தரப் பாடசாலையான மொறக்கொட்டாஞ்சேனை
இராமகிருஷ்ண மிஷன் அதகவித்தியாலயம்
திறந்த வெளியில் மர நிழல்களின் கீழும் உடைந்த கட்டிடங்களிலும் இயங்கி வருகிறது.
இருபது ஆசிரியர்களைக்கொண்ட இவ்வித்தியாலயத்தில் கிட்டத்தட்ட 1000 மாணவர்கள் பயில்கின்றனர். ஆண்டு 1 தொடக்கம் கபொ.த சாத வரையில் 25 வகுப்புக்கள் உள்ளன.
மட்டக்களப்பு-வாழைச்சேனை பிரதான வீதியருகே உள்ள உடைந்ததும் வசதியில்லாத துமான தனியார் வீடுகளிலும் மரநிழல்களின் கீழும் இப்பாடசாலை 1990ம் ஆண்டு தொடக்கம் இதுநாள்வரை இயங்கி வருகிறது.
ற்படி
கடைகளை வெள்ளையுடையுடன் மரங்களின் கீழ் அமர்ந்
D/LDID எத்தான்குடி திருந்து பயிலும் மாணவர்கள் மழை வந்ததும்
ரவு பிறப்பித்துள்ள்து.
கதிரை மேசைகளை விடுகளில் தூக்கிப் போட்டுவிட்டு ஓட்டம் பிடிக்கும் பரிதாபக் காட்சி இங்கு வழமையாகிவிட்டது.
மழை தொடர்ந்து பெய்தால் மாணவர்கள் தமது வீடுகளுக்கு நிரந்தரமாகவே சென்று விடுவர். இங்கு இரண்டு தற்காலிக கொட்டில்கள் உள்ளன. அவற்றில் 6 வகுப்புக்களை நடாத்த முடியும் க.பொ.த சாத வகுப்புக்குத் தோற்றிய 30 மாணவர்களில் 5 பேர் மாத்திரம் 6 பாடங்களைப் பெற்றுள்ளனர் என்பது அப்பாடசாலையின் பின்தங்கிய நிலையைக் காட்டுகிறது.
LIGOL useOTI GOLDub GasTerior Gesiren இப்பாடசாலையின் நிரந்தரக்கட்டிடங்களைத் திரும்பப் பெற பொறுப்பு வாய்ந்த சகலரும் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமென்று இப்பகுதி வாழ் வறிய பெற்றோர் கேட்கிறார்கள்.
T " . 'தி: இலங்கை அரசினால் வழங்கப்படும்பெறுமதிமிக்க துறையில் குறுக்கமாக நான் கற்றறிந்த |sou இக்காலங்களில் அவ்வப்போது E3: Computer Certificategi)9l கவதி விெ வீடாக எனக்கு காட்டிக் காடுக்கின்ற အွနှီးနှီးမြုံill]]|l Militl၅);il)]] 335i 5j 5 fu dibili
Eiji National Examination in Computer Application (NECA) A. Luf a Gari ஐரே பாடசைமால தோறறுவதறகு வெற்றி பெற்ற ஜபிதா இதோ (Ք(քմ LUTL நெறியும் மிகக் /* சக்தியும் வெற்றியும் குறைந்த கட்டணத்தில் 體 ευε τοO/97 .
.கற்பிக்கப்படும் درمیم۔" -100s இப்பரீட்சையை அரசாங்கமே நடத்துவதால், இனிவரும் காலங்க 100/27 ளில் அரசு மற்றும் தனியார் ဖီ၈၊ ၈၈au! கடைசியில் 30,31 திகதிகளில் 6) I Tui'IL'IL Iĝ3, 酯 இச் சான்றிதழ் சை காவை 10 மணிமுதல் மாலை 니 ளு @
நிச்சம உண்மை அறியலாம். முன்னு ரிமைபெறு D. கொழும்பு இல்லம்
இப்பாடநெறிக்கு விரிவுரைகளும், Computer 36. பயிற்சியும் கொழும்பு-13. வழங்கப்படும். தொலைபேசி:342463,342464|* இப்பாடநெறிக்கான மொத்தக்
ர இதோ ஒரு வாய்ப்பு EST GOLLIULD 492/= (52 வாரங்கள்)
251/= (26 வாரங்கள்) 128/= (13 வாரங்கள்) எளது சுயமுகவரியிட்ட தமும்
u ibgt ibliotgi அனுப்பிவைக்கப்படும் THNAMURASUVARAMALARIN P.O.BOX: 1772
COLOMBO வைக்கும்படிகேட்டுக்கொள்கிறோம்
கட்டணம் ரூபாய் 500/- மட்டுமே.
வேறு கட்டணம் எதுவும் கிடையாது)
5ஆம் ஆண்டு பூர்த்தியை முன்னிட்டு MIRA வழங்கும் இன்னுமொரு சலுகை இது
இன்றே தொடர்புகொள்ளுங்கள் MIRA. INFORMATION SYSTEMS 196, D.S. SENANAYEKE VEEDIYA.
KANDY.
ஜன.29-ெ .04, 1995

Page 5
எக்ஸ்ரே ffIGLIATİL
))1460 αι. Ι 10Π4 (βι و هكر الطفح நடத்துவது முதல் கட்டமாக D LL60TL 9 LI பிரச்சனையைத் தீர்ப்பது:
உடனடிப் பிரச்சனையெல்லாம் தீக்கப்பட்டு, நன்றி, வணக்கம், மீண்டும் ΘΙΟΦ
அதன் பின்னரே அரசியல் தீர்வு பற்றிய பேச்சை ஆரம்பிக்கலாம் என்பதே புலிகளது நிலைப்பாடாக இருக்கிறது. நேரடியாகச் சொல்லப்படாவிட் டாலும் புலிகள் அரசுக்கு விதித்துள்ள நிந்தனைதான் இது.
பிரேமதாசா அரசாங்கமும் புலிக ளும் பேச்சு நடத்தினார்கள். பின்னர் பேச்சு முறிந்தது.
மீண்டும் பேசுவது பற்றிய அறி குறிகள் தென்பட்டபோது பிரேம அரசு பின்வருமாறு சொன்னது
பேச்சுவார்த்தையில் புவிகளது தரப்பில் முடிவெடுக்கும் அதிகார முடைய தலைவர் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.
பேச்சுக்கு வருவதானால் புலிகள் ஆயுதங்களை கிழே வைக்கவேண்டும். ஏனைய கட்சிகளும் பேச்சில் கலந்துகொள்ளவேண்டும்.
பேச்சுவார்த்தைக்கான அடிப்படை கள் என்று அவற்றை பிரேமா அரசு கூறியது.
ஆனால் புலிகள் அவற்றை நிபந்த னைகள் எனக் கூறி நிராகரித்தார்கள். நிபந்தனையில்லாத பேச்சுக்கு தாம் தயார் என்று அறிவித்தார்கள்
ஒருமுறை பட்டது போதும் என்று நினைத்தோ என்னவோ பிரேமா அரசு தான் வற்புறுத்திய அடிப்படைகளை கெட்டியாகப் பிடித்து நின்றதால் பேச்சு மீண்டும் நடக்கவில்லை.
சந்திரிக்கா அரசு எவ்வித நிபந்த னையும் இல்லாமல் புலிகளோடு பேச்சை ஆரம்பித்தது.
புலிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த
தமிழ் பேசும் மக்களது பிரச்சனை ஒரு அரசியல் பிரச்சனையாகும்
அரசியல் தீர்வு ஒன்றின் மூலமாகவே அதற்கு தீர்வு காண முடியும்
எந்தவொரு சிங்கள அரசும் நியாயமான அரசியல் தீர்வை முன்வைக்கப் போவ தில்லை. எனவே தமிழீழமே முடி முடிவு என்பதுதான் ஈழப் போட்டத்தின்
நியாயத்தை வலியுறுத்தக் LILLவாதமாகும்.
1977ம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில்
தமிழீழம் அமைக்க பொதுமக்களின் ஆணையைக் கோரியது தமிழ விடுதலைக் ჟი 1 1 ~f).
பின்னர் பாராளுமன்றம் சென்றதும் பாடசாலை கட்டிடத்திறப்பு விவிலும் பாவங்களை திறந்துவைப்பதிலும் கூட்டணி 1 ܠܐ ܡܘܢܬܐ ܝܗܒ ܠ35ܬܐ ܒܡܦܬܐ ܦ ܒ .
றும் கட்டவர்கள் ஏன் திறக்கிறார்கள் என்று கேட்கப்பட்டது
அதற்கு கூட்டணியினர் விக்கு பாலமும் வேண்டும்-ஈழமும் வேண்டும் என்றார்கள்
தமிழீழத்தை அமைத்த பின் அபி விருத்தியை பார்த்துக்கொள்ளலாம் அபிவிருத் திக்காக அரசிடம் கையேந்தத்தேவிைலை என்று புலிகள் உட்பட தமிழ் அமைப்புக்களும் கூறிக்கொண்ட
சோறா சுதந்திரமா என்று கரும் 6T(Pb56Τ.
முதலில் தீவு பின்னர்தான் அபிவிருத்தி என்ற அடிப்படையில் அன்று கூட்டணியினரை சகல மகளும் எதிர்த்தன.
இன்று ஒரு பாலத்தை ட என்ன பிரயோசனம் நாளை அ வத்தை L0L S Tt 0T T T LLCS முதலில் ஈழத்தை அட்ை பின்னர் உடைக்கவே முடியாத குவி கட்டி டங்களை அமைப்போம் என்ற இயக் தங்கள்
இதனை மறுத்துப்பே டைப்பதை பெற்றுக்கொண்டு தமிழீழத்திற்கு போராடு
ബ
மக்கள் எதிர்ப்புத் அல்லது அர என்று தமிழர்கள் ம
வேண்டும் என்று நியாயம் இருக்கும்
GOTITIG), . o தையோ கேட்டுக்-ெ
தமது பிரச்சனை 4,687 LT3, Gas நிறுத்தப்பட்டாக வே
9/6uағлшола, 575
புலிகளும்-அரசப்
பேச்சு வெற்றியளித்து தளரவேண்டும் என்று முதல் சுற்றுப்பே பிரதிநிதிகளை வி வரவேற்றார்கள்
ஜனாதிபதி சந்தி மக்கள் புதிய நம்பிை
6T6arGas Los அப்போதுதான் பே அனுமதிப்பார்கள் என் சொல்லவேண்டிய அ இல்லை.
அரசையும் புவி தான் பேச்சுவாததை 495/TG96TL’ILILʻ.Gaifi Li கொண்டிருக்கிறாள்
தற்போதைய ே எங்கே முறிந்துவிடு படுபவர்கள் வடக்கு
நீதியான அரசி #IDITST6ðlý55= - மக்களின் எதிர்பா பற்றியதாகவே இரு
அரசியல் தீவு
நிபந்தனை விதிக்கவில்லை. பேச்சு வோம் என்ற கூட்டன் தவைகளுக்கு பாதை மீண்டும் வார்த்தையில் நிபந்தனை விதித் மரண தண்டனை விதித்தவ பிரபாகரன் கட்டப்படும் கட்டிடங்க திருக்கிறார்கள். ஆனால், இப்போது புவிகளும் அதே கூடும் மின்சார விதி
எதனை முதலில் பேசுவது இடத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் மீண்டும் நிறுத்தப்பட என்பதற்கான புலிகளது நிகழ்ச்சி முதலில் புனரமைப்பு பின் அரசியல் அரசியல் தீவு நிரலையே அரசு அனுசரித்துப்போக பேச்சு என்கிறார்கள் புவிகள் அத்திவாரமில்லாத கட் வேண்டி ஏற்பட்டது புலிகள் பேச்சு நடத்துவதற்கு தமிழ் புலிகள் நிபந்தனை
பதிலை இருக்கினம் எண்டு
பெ ரெண்டு எழுத்தார்அதிருப்
* *瑩瑩s @**
go.29-G.04, 1995
ரெண்டு எழுத்தார் புதியவ இந்த வாழ்த்தி எழுதினவையல்லோ
வுடவை அந்த விமர்சகர்களின் கரு * *曇s wLL藝
குரியவர்
வந்த த்ெ
பிதாக்கள்:
ரெண்டு எழுத்தாரின் நடித்து
52தஇத்
4. ம்ை இடுப்பிலை பொருளோ பச்சை உட்ையின்
இந்த சந்தே இரண்டு எழுத்த
மட்டும்தான் தளர்த்தப்பட்டதாம்பி இலை ஒருவர் குறை
சொல்லியிருக்க
க் கான யாழிலிரு இதர்களுக்காக திற ஆனால் பாருங்ே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கத்தை நம்பக்கூடாது 5. Зар шлөшөрпөйт. வில் அந்த மக்களுக்கு ம் அதற்கு அரசு La UIIITaf, GlaFui ULI புவிகள் கோருவதில்
et J676f2&rn Lä தெருப் போடுவ ாடு இருக்கவில்லை. க்கு நிரந்தரத் தீர்வு புத்தம் நிரந்தரமாக ண்டும் என்பதையே க்கிறார்கள் பேசவேண்டும். அந்த
呜 T
நீண்டகால இறுக்கம் விரும்புகிறார்கள்.
கக்கு சென்ற அரச தடித்து மக்கள்
க்கா மீதும் தமிழ் வைத்திருக்கிறார்கள். நம்பிக்கையூட்டுங்கள் சு நடத்த மக்கள் புலிகள் அரசுக்கு வசியம் தற்போது
ளையும்விட மக்கள் மூலம் தீர்வு ஒன்று டும் என்று விரும்பிக்
ாதல் தவிர்ப்புக்கூட என்று கவலைப் முக்கு மக்கள்தான். ல் தீவே நிரந்தர தரவாதம் என்பதால் அரசியல் தீர்வு 5. வாமல் திறக்கப்படும் டிக்கொள்ளக்கூடும். ரூம் மீண்டும் இடியக் கமும் கிடைத்தாலும்
|a'''''ub. ல்லாத அபிவிருத்தி படம்போன்றதுதான். விதிப்பது போல பை பார்த்து அ ம் வருகுது பாரு
தேனக தலைநகரில்ை 鼬 Li estis io airGsm of Uji 6689 ibota பும் சுருக்கமா சொல்லும்ே
அரசும் நிபந்தனைவிதித்தால் stars செய்வது?
வடக்கிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட முஸ்லிம்கள் மீண்டும் தமது சொந்த பகுதிகளுக்கு திரும்பிச் செல்லவேண்டும். லிகளது காவலில் உள்ள பொலிஸ்ராணுவத்தினர் அனைவரும் விடுதலை யாக வேண்டும்.
புலிகள் யாழ் '? விதித்துள்ள பாஸ் தடையை முற்றாக நீக்கவேண்டும் என்று அரசு கோருமானால் என்னா கும் இழுபறி நிலை ஏற்படும்.
ஆனால் வடபகுதி மக்களும் இலங்கை அரசின் பிரஜைகள் என்ற வகையில் அந்த மக்களுக்கு உடனடித் தேவைகளை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று புலிகள் கேட்பது நியாயமானால்,
தனது பிரஜைகளை புலிகள் 'பாஸ் தடை போன்றவற்றால் கட்டுப்படுத்துவதை நிறுத்தக் கோரவும் அரசுக்கு உரிமை யுண்டல்லவா?
புலிகள் பற்றிய நம்பிக்கையை சிங்கள மக்களிடம் ஏற்படுத்தவேண்டுமானால் காவலில் உள்ள பொலிஸ், இரா வத்தினரை புலிகள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அரசும் புலிகளது பாணியில் கேட்கலாம் அல்லவா?
ஆனால், அரசு அவ்வாறு கோரக் கூடிய சூழ்நிலையில் இல்லை.
அதற்கு ரண்டு காரணங்கள் D 6 TG TOT
ஒன்று பேச்சுவார்த்தையை குழப்பி யதாக தன்மீது பழி விழுந்துவிடக்கூடாது 6I6ûዘ"
இரண்டு, புலிகளை உடனடியாக ಇಂದ್ಲಿ" தனது நிலை பலவீனமாகிவிடும் என்று அரசுக்கு தெரிந்திருக்கிறது.
அதனால் கூடியவரை உடனடிப் பிரச்சனை பற்றிய புலிகளது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவே அரசும், ஜனாதிபதியும் விருப்பம் கொண்டுள்ளமையை அவதானிக்க முடிகிறது.
ஆனால், புலிகள் அரசியல் தீவொன் றுக்கு உடன்பட்டுவிட்டார்கள் என்ற நிலை ஏற்படும்வரை அரசால் ஒரு வரையறைக்கு மேல் இறங்கிச் செல்ல முடியாது.
பொருளாதார தடையை மேலும் தளர்த்த லாம். கடல் வலயத்திலும் மேலும் தடைத் தளர்வு ஏற்படுத்தலாம். பூநகரி பாதையில் ருந்து இராணுவம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் பின்வாங்கி நிற்க இணக்கம் காணலாம்.
ஆனால், முற்று முழுதாக தனது படை களது பிடியை அகற்றிக்கொள்ளச் செய்ய அரசு முன்வராது.
இதற்கு முக்கிய காரணம் புலிகள் பற்றிய சந்தேகம் புலிகள் ஏமாற்றக்கூடும் அப்போது உள்ளதையும் பறிகொடுத்தார் சந்திரிக்கா என்று பழி விழக்கூடாது என்கின்ற ஜாக்கிரதை,
அரசு சந்தேகம் கொள்ளக்கூடாது என்று ஒரு தலைப்பட்சமாக கூறவும் முடியாது. ஏனென்றால் புலிகளும் அரசுமீது சந்தேகம் கொண்டே ஒவ்வொரு நகர்வையும் மேற்கொள்ளுகிறார்கள்
இது இயல்பானது நீண்டகால விரோதம் கொண்ட இரு தரப்புக்களை "சந்தேகம் ஏன் உங்களுக்குள் என்று கேட்பது அறிவினம்
"நம்ப நடநம்பி நடவாதே" என்பதுதான் உறுதியான தீர்வு எட்டப்படும்வரையான அணுகுமுறையாகும்.
பண்டா-செல்வா ஒப்பந்தம் டட்லிசெல்வா ஒப்பந்தம் எல்லாமே நம்பித்தான் செய்யப்பட்டன. அதனால்தான் நம்பிக் கெட்டோம் என்று தந்தை செல்வா போன் றோர் தலையில் அடித்துக்கொண்டார்கள். அப்படிப் புலம்ப பிரபா விரும்பமாட்டார். அதுபோல பிரேமா-புலிகள் பேச்சு நம்பிக்கை யோடுதான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இறுதியில் பேச்சு முறிந்தபோது பிரேமா ஏமாற்றப்பட்டார் புலிகளுக்கு வாய்ப்புக் கொடுத்துவிட்டார் என்று அன்றைய எதிர்க் கட்சிகள் குற்றம்சாட்டியிருந்தன.
எனவே அந்த நிலை அதே குற்றச்
முழுக்கவிருத்து இன்னும் சனம் இந் 機
சாட்டுக்கு தன்னையும் உட்படுத்தக்கூடாது என்று சந்திரிக்கா நினைப்பார்
அரசு மீதான சந்தேகத்தின் அடிப் படையில் புலிகளது உடனடிக் கோரிக் கைகளும் அமைந்துள்ளன.
தைமீது இராமனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டதால்தான் தீக்குளிப்பு பரீட்சை
அரசுமீது புலிகளுக்கு சந்தேகம் அதனால்தான் உடனடிப் பிரச்சனை களை தீர்க்க முடிகிறதா பார்ப்போம் என்று பிரபாபர்ட்சை வைத்திருக்கிறார். அரசை நம்பிஏமாறத் தயாரில்லை. ஆனால் சந்தர்ப்பம் கொடுப்போம் என்று புவிகள் பகிரங்கமாகவே சொல்லு கிறார்கள்
எனவே-புலிகளது உடனடிக் கோரிக்கைகள் என்பவை மக்களுக்கு நம்பிக்கையூட்ட முன்வைக்கப்பட்டவை
--
அரசாங்கம் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் என்று நம்பும் மக்களுக்கு அது உண்மையல்ல" என்னும் கருத்தை பூட்டவே புவிகள் விரும்புகிறார்கள்
"ஈழத்தை தவிர எதையும் தரு வோம் என்று அரசு சொல்வதை புவிகள் நம்பவில்லை
மாற்றுத் திட்டம் இருந்தால் பரிசீலிப்போம் என்று புலிகள் கூறி னாலும் அவர்கள் முத்தை தவிர வேறு எதையும் ஏற்றுக்கொள்வார்களா தில் அரசுக்கு சந்தேகம் இருக் D.
இந்த இரு தரப்பு சந்தேகமும் அவர்கள் தரப்புக்களைப் பொறுத்து நியாயமானவையே
ஆனால் இந்த சந்தேகங்கள்தீர ஒரே வழி-அரசியல் பேச்சுவார்த்தையை உடன் ஆரம்பிப்பதுதான்.
தன்னால் எதைக் கொடுக்கமுடியும் என்று அரசு வெளிப்படுத்தட்டும்.
தன்னால் அதனை ஏற்கமுடியுமா? இல்லையெனில் ஏன் என்று புலிகள் கூறலாம்.
இதனைச் செய்ய அரசு தயார் ஆனால் புலிகள் தரப்பில் ஒரு தயக்கம் தெரிகிறது.
ஏன் அந்தத் தயக்கம் காரணம்
அரசு ஒரு தீர்வுத் திட்டத்தை முன்வைத்தால்கூட புலிகளிடம் தற்போ துள்ள அதிகாரங்களை தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வகையில் அது அமையப்
LIഖഴ്സിങ്വേ,
ஆனால், ஏனைய தமிழ் கட்சிகளும் சர்வதேச அபிப்பிராயமும் முதல் கட்ட மாக அதனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கருதக்கூடும்
இந்திய-இலங்கை ஒப்பந்தத்தை புலிகள் முதலில் ஏற்றுக்கொண்ட நிர்ப்பந்தம்போல் இது அமைந்துவிடும். அல்லது அதனை நிராகரித்து போர் நடத்தினால் சர்வதேச அபிப்பிராயம், உதவிகள் என்பவை சந்திரிக்கா அரசின் பின்னால் நிற்கும்.
தற்போது புலிகள் சமஷ்டி பற்றி பேசுகிறார்கள். ஆனால் தன்னாட்சியுள்ள சமஷ்டி என்றுதான் கூறுகிறார்கள்
அந்த தன்னாட்சி என்பதில்தான் சிக்கல் புலிகள் எந்த அடிப்படையில் அவ்வாறு கூறுகிறார்கள் என்று யாருக் கும் விளக்கமில்லை
எனவே அரச எந்த தீவை முன் வைத்தாலும் இது போதாது என்று கூறக்கூடிய ஒரு பதப்பிரயோகமாக தன்னாட்சியுள்ள சமஷ்டி என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்
ஆனால் அரசே வடக்கு-கிழக்கு இணைப்புக்காவது தான் தயாரா ബം
எனவே அரசு முன்வைக்கும் தீவுத் *醬 ܗܡܙܡܬܐ ܒܝ1 ܠܐ ܕ 6. (Gush Liit)
எண்டு பயந்து ே இகொண்டிருந்தவன் அதைத் ெ
Guit Geir stir
வடக்கேயிரு ந்து வந்த பயணிகள் க்குச்
ரிப்பு செய்தவை அதே நேரத்திலை விழி
வையாம் பயணி லர் ஒற்றர் பி
வந்தவையாம் இரண்டு பகுதியும் கண்ணும் வைச்சிருந்திருக்கினம்
சுருக்கென்று படிப்பவர் பொதுரைரசன் என்ற
ே பிரிவினர் சிலரும் கூட
துழைத்துக்கொண்டு ஒரு
ei ddinasia:
திரி எழுதவேனும் விஞர் எழுதின ஒரு

Page 6
அதிபராக இருந் பிரதமராக இ நாயக்கா யாழ்ப்ப விடுதலைக் கூட்ட
துபிேற நீங்கA
இ அந்த நேரத் ہم دور ژوںں A%A م (45 ليصبح
යුද්: ^^^ -— சென்றார் பிரதம
リ、、、、干 legd. E (
in ors (6Y) as M . அந்தச் சம்
め J\ y) குறிப்பிடுவார் வ
**。。 "தந்தை செல்
காசன் ஆசனம் ே ஆதரவாக பிரசா ஆனால் கும கேட்டுவிட்டு அத என்பதற்காக எதி
என்ன கார6 தந்தை செல்ல இரும்பு மனிதன் குமார் பொ பண்டாரநாயக்கா இஊற்றிய முருகே அதுதான் துரே
SjäİÖSÖGNÝäÄÄGGOGA) ந்த ஏவப்பட்டிருக்கி ணுக்கு இேழ் என்று சொல் 51279இல் நடைபெற்ற திருநெல் JG III) L
G„ „-s“ e. Es fé ()qII61606IIIslai :ழ் ஆண் இவ்வாறு
வண்னை ஆனந்த பிரபாகரனும் நேரடியாகப் பங்கு ഖിബി , "Lഞ Ο -- το Σι πή.
ஏற்கனவே யாழ்ப்பாணத்தில் நடை
பெற்ற வங்கிக் கொள்ளைகளையடுத்து 1977ம் ஆண் பாதுகாப்பை அரசு பலப்படுத்தி தமிழர்விடுதலை யிருந்தது. GJTG876OTITIJ,67. திருநெல்வேலி மக்கள் வங்கியில் தேர்தலில் ன்று பொலிசார் பாதுகாப்புக்காக : தேசிய ம6 ருந்தனர். ஒருவர் இயந்திரத்துப்பாக்கி தமிழீழ அரசியல் யும் வைத்திருந்தார். GJEITGöIGOIIIÍg
அந்த இயந்திரத் துப்பாக்கியை வுடன் அதனை பறித்தெடுத்து பொலிசாரை நோக்கி தமிழ் இளை சுட்டனர் புலிகள் தீவிரப் போக்குை ஒரு பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் கழி இ தேசிய மன்றத்ை வறைக்குள் ஒடிச்சென்று கதவை முடிக் கொடுக்கத் தொ கொண்டார். கதவை உடைத்து அந்த அவர்களோ கான்ஸ்டபிளையும் சுட்டுக்கொன்றார்கள் சேர்ந்து குரல் ெ கிங்ஸ்லி பெரேரா, சத்தியநாதன் கூட்டணி பு என்னும் இரு பொலிஸ் கான்ஸ்ட களுக்கு ஒழுக்கக் Leitgeil Gangija/LLILLaM. Glargjald டும் என்று யாழ் என்னும் பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் படு நடைபெற்ற கூ
காயமடைந்தார். வண்ணை ஆன
12 இலட்சம் ரூபா பணத்துடன் திற அங்கிருந்த கார் ஒன்றை பறித்தெடுத்துக் கொண்டு புலிகள் தப்பிச் சென்றார்கள் աTԱԱԱ"6"
யாழ்ப்பாணத்தில் முதன் முதலில் தாபன திறப்பு வி நடைபெற்ற மிகப்பெரிய வங்கிக் திறப்பு வி
பாராளுமன்ற உ LDIT6of LJLJITLil LIII தர்மலிங்கம் ஆ விருந்தனர்.
கொள்ளை அதுதான்.
18ம் ஆண்டு 12 இலட்சம் ரூபா என்பது மிகப்பெரிய தொகைதான்.
இக்கால கட்டத்தில் தமிழர் விடு வரை யாழ் பா. தலைக் கூட்டணியின் தலைமையின் கீழ் முன்பாக குழுமி இயங்கிய தமிழ் இளைஞர் பேரவைக்குள் "gf]/};/g,6IT و பிளவுகள் ஏற்படத் தொடங்கின. திறந்துவைக்கும்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி (BauGBOTLITLID." தலைம்ையின் தீவிரம் போதாது என்று என்றார்கள் இளைஞர் பேரவையில் ஒரு சாரர் GBILITGB3, GIUGN வெளிப்படையாகவே பேசத் தொடங்கி G) FIFT GST GOTTTII, GOTHIG,6öI. "இது அமு
1978ம் ஆண்டு கியூபாவில் நடை முடியாது. போ பெற்ற இளைஞர் மாணவர் மாநாட்டுக்கு அப்போது கூட்டணி சார்பில் அனுப்பப்பட்டவர் ஆனந்தன் அ களில் மூவர் புலிகளைச் சேர்ந்தவர்கள். யோகேஸ்வரன் காசி ஆனந்தன், மாவை சேனாதிராஜா "எடுத்துச் ஆகியோர் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 9|Giorgostill" | || დზე. ளைஞர் பேரவையைச் என்றனர் சேர்ந்தவர்கள். வண்ணை
கியூபாவுக்கு தன்னை அனுப்பி "இவர்களை
(எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் தொடர்ச்சி)
முடி என்பது தெரிந்த விடயம். ஒன்றும் முடியாத காரியமல்ல.
ஆ ை சர்வதேச அபிப்பிராயம் மற்றும் ஆனால், புலிகளோடு மீண்டும் போர்
அந்த தீர்வுத் திட்டத்தை ஆராயவேண்டிய தாடங்கினால் எந்த முகத்தோடு இராணு நகரி பான அவசியம் ஏற்பட்டால் தமது இயக்கத்திற்குள் வத்தை எதிர்கொள்வது என்பதுதா காரிக்கை இ ஏற்படக்கூடிய தளர்வு கள் போன்ற அரசின் யோசனையாக இருக்கிறது. தாடர்புடையது
சிக்கல்கள் எதற்கு என்றே பிரபா நினைக்கிறார்
எனவேதான் உடனடிப் பிரச்சனை என்ற தளத்தில் வைத்தே இரண்டில் ஒன்றை தீமானித்துவிடவே புவிகள் விரும்புகிறார்கள் புலிகளது இந்த வியூகத்தை ஊடறுத்து செல்ல நினைக்கும் அரசு பொருளாதார தடை தளர்வு, மற்றும் மூவாயிரம்கோடி ரூபாய்களில் அபிவிருத்தி போன்ற திட்டங் களை முன்வைத்துப் பார்த்தது.
ஆனால், புலிகள் அதனை அவதானித்து விட்டு தமது பொறியைப் பூநகரியில் வைத்திருக்கிறார்கள்.
புலிகளது இராணுவ நிலைகள் எதனை
போ என்றால் போ வா என்றால் வ என்று கட்டளைக்கு மட்டும் கட்டுப்பட இராணுவத்தினர் வெறும் இயந்திரங்களல் அவ்வாறு செய்தார் என்றுதாே பிரேமா மீது அன்று கடும் குற்றச்சாட்டு இஎழுப்பப்பட்டது.
எனவே கிளாலி போக்குவரத்தை ண்டும் காணாமல் இருந்துகொண்டு அரசியல் பேச்சை ஆரம்பிக்கலாம் போக்கு வரத்து பாதை பிரச்சனையை சற்றுஇ ஆறப்போடலாம் என்று அரசு நினைக்கிறது
ஆனால், அரசு மீது நம்பிக்கையீனம் தரிவிக்க சிறப்பு துருப்புச் சீட்டாக உள்ள பூநகரி பாதை விவகாரத்தை ஆறப்போட யும் அகற்றுமாறு அரசு கோரவில்லை. லிகள் விடுவார்களா? விடமாட்டார்கள்
தீவுக்கு முன் அவ்வாறு கோருவதும் என்றே தெரிகிறது. நியாயமில்லை. ரு தரப்புமே தமது இராணுவ
ஆனால், புலிகள் பூநகரியில் இராணுவ முகாமை அகற்றுமாறு கோருகிறார்கள்
இராணுவத்தை அகற்றுவது அரசுக்கு
நம்பிக்கையான அறிகுறிகள் காணப்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வந்தார்கள்
மாநாட்டுக்குள் ஊர்வலம் வந்த வுடன் கூடியிருந்த மக்கள் ஏதோ பிரச்சனை என்று பயந்து எழுந்து ஒடத் தொடங்கி விட்டனர்.
மேடையில் வாழ்க ஈழ தமிழகம் III. என்னும் பாடலை பாடிக்கொண்டிருந் ந்த சிறிமாவோ பண்டார ரன் தனது முடிவி உறுதி தர்கள் ணம் வந்தபோது தமிழர் glöööööhäisë னி ஹர்த்தால் நடத்தியது. ல் நல்லூர் கோவிலுக்கு
சிறிமாவோ க்கு தண்ணி ஊற்றி
இளைஞர்கள் கோவும் எழுப்பிக்கொண்டு
fu figli அதுதான் தமிழீழ தேசிய கீதம் என்று கூட்டணியினரால் கூறப்பட்ட பாடலாகும்.
கூட்டங்கள் ஆரம்பிக்கும்போது
கேசம்பிள்ளை தேசியகீதம் இ
FG இசைக்கப்படுவது கூட்டணி
வத்தையும் Cat- GU வின் அன்றைய
0ഞങ്ങ് ജൂബ "வாழ்க ஈழத் தமி
வாவின் மைந்தன் சந்திர ட்கவில்லை எங்களுக்கு ம் செய்கிறார். ர் எங்களிடம் ஆசனம் னைக் கொடுக்கவில்லை ாத்து போட்டியிடுகிறார். SILDP ாவின் மகன் சந்திரகாசன் நாகநாதனின் மருமகன் ன்னம்பலம் சிறிமாவோ பின் காலுக்கு தண்ணி ம்பிள்ளையின் மருமகன்
ELDIGOII Gal =
வாழ்க இனிது வாழ்கவே.
' தேசிய் கீதம் என்று சொல் பட்ட இந்த பாடலை இயற்றியவர் புவி பரமஹம்சதாசன். இவர் ஒரு இந்திய குடிமகன். அந்தப் பாடலையும் காசி ஆனந்தனே எழுதியதாக தவறாக நினைக்கப்பட்டதுமுண்டு.
மட்டு மேடையில் பாடல் தடைப் பட்டது மேடையில் அமிர்தலிங்கம்-சிவ சிதம்பரம் போன்ற தலைவர்களும் நின்றுகொண்டிருந்தனர்.
சிவசிதம்பரம் சற்று அதிர்ந்து (BUTTT ap. DJ.LD fleji.JI.
|րի" வார் வண் ைஆ ரசார பீரங்கியாக இருந்த னை கியூபாவுக்கு அனுப்ப
.
grāfu Di டு பொதுத் தேர்தலில் !,"Lഞ്ഞീട് ബിLib
வெற்றி பெற்றவுடன்
றத்தை உருவாக்குவோம்.
சட்டத்தை வகுப்போம்."
ளே தவிர வெற்றி பெற்ற
டு வண்ளை ஆனந்தனும்
காடுத்த LÎa,III ಸ್ಧನ್ತಿ ೨OL 56T 6T al வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் (UUP) ש( ட்டமென்றில் பேசினார் இவர்கள் திறப்பு விழ்க்கள் ாது ஊர்வலத்தில் வந்தவர்களை தன். துரோகிகள் என்ற தலைவர் ஒருமுறை உற்றுக் கவனித்துவிட்டு . இளில் கலந்துகொள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.இ "இது ஈழ விடுதலை இயக்கக் # * கூட்டுத் இளைஞர்களின் நம்பிக்வினம் மெல்ல காரரின் தொடர்ந்து பாடுங்கள்" ழ19 டைபெற்றது. ல்ெ வளர்ந்தது. சிவசிதம்பரம் பாடல் முடிந்தவுடன் றுப்பின ப்ோகேஸ்வரன், !
ராளுமன்ற உறுப்பினர் டு யாழ்ப்பானம் கோப்பாட் நியோர் கலந்துகொள்ள ஆவரங்கலில் -薯蠶
மறந்துவிட்டார்கள் O
ஞர் பேரவையில் இருந்த
ட்ய இளைஞர்கள் "தமிழீழ
த கூட்டு என்று குரல்
LÉIRIGOTT
கோர்வை தயாரிக்கவேண்
ŬLI Sign தாமே நேரடியாக அரச திறப்பு விழாக் அமுத சொன்னார்.
ாவில் வாழ் தொகுதி கூடியிருந்த மக்களைப் பார்த்து சொன்
கப் போராடப் போகிறார்களா?
இளைஞர்கள் நூறுபேர் === stead, if
|3 - 3 7. 3 აბანა — X="f თანავაზავება "ან. வலத்திற்கு தலைமை தாங்கிய சேரன் வீட்டின் கேந்த பரே இ2 முத்துக்குமாரசாமி உடனே ஒரு சிறு தாளில் ஒரு குறிப்பு எழுதி சிவாவிடம் ரசின் கருத்தாபனததை - அனுப்பினார்.
விழாவுக்கு செல்ல "தேசிய கீதம் பாடுவதை குழப்பு நாம் நினைக்கவில்லை. ஊர்வலம் வந்த போது பாடலும் இசைக்கப்பட்டுக்கொன் டிருந்தது. தற்செயல் சம்பவம்"
சிவா குறிப்பை படித்துவிட்டு அலட்சியமாக இருந்துவிட்டார்
கூட்டத்திற்குள் ஊர்வலத்தினர் துண்டுப் பிரசுரங்களை விநியோகித்தர்கள்
இளைஞகள்
கம் போதாது கல்லும்;
I6 இளைஞர்களிடம்
நரின் கட்டளை நான் மீற யே ஆகவேண்டும்." அங்கே வந்தார் வண்னை
ரை கொண்டு சென்று அமுதருக்கு கோபம் வந்துவிட்ட
து. முன்பா நிறுத்திவிட்டு, "தொண்டர்களே என்ன செய்து சொல்லுங்கள் வண்னை கொண்டிருக்கிறீர்கள்? பிரசுரம் விநியோ
கிப்பதை தடுத்து நிறுத்துங்கள்!"
என்று ஒலிபெருக்கியில் கட்டளை u)LʻLTir.
ளைஞர்கள்
CIGS sist a NL". LIINI. மீறிப் போகவேண்டாம்"
ΣΤΗ ΠΙΟ" நம்
எனவே பொது மக்களுக்கு உள்ள
புவிகள் கிளாலி கடல் ஏரித் தடையை விலக்கி போக்குவரத்து நடத்துவது பற்றி கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள்
எனவே புலிகள் அரசியல் பேச்சை நடத்த விரும்பினால் விட்டுப்பிடிக்கும் முறையை பாதை திறப்பு விவகாரத்தில் கையாள முடியும்.
ஆனால், போர் தவிர்ப்பு என்று ஆனை யிறவு ஊடாக பயணிகள் சென்றால் புலிகள் தமது கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்குள் அனுமதிப்
LIITITJEGATITIP LDIITILLITTU56îT.
ரத்தில் புலிகளது நிலைப்பாடுதான் அரசை
Je. விட இறுக்கமாக இருக்கிறது.
தற்கான காரணங்கள் புலிகள் தமது ஆனால் விட்டுப் பிடிப்பதைவிட சுதந்திர நடமாட்டம் உள்ள பாதையை கிடைத்த பிடியை விடாமல் இருப்பதே ான்று விரும்புவது, புலிகளது எண்ணம்
ஆக, பூநகரி பாதை திறப்பு கோரிக்கை அரசுக்கு புலிகள் வைத்துள்ள பொறி என்பது சந்தேகத்துக்கிடமற்றது.
கிளாலி பாதை மூலம் தமது போராட் டத்திற்கு கிடைக்கும் நிதி வருவாயை இழக்க விரும்பாமை,
மூன்றாவது காரணம் அரசாங்கத்தால் நிறைவேற்ற முடியாத கோரிக்கை மூலம் அதன் நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குள்
களை முன்வைக்காமல் நடந்துகொண்டால் தான் பேச்சைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும்.
சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த சந்தேகம் விட்டுக்கொடுப்புக்களுக்கு முட்டுக்கட்டையாகிவிடக்கூடாது. ஆனால் ரதிஷ்டவசமாக நிலமை அப்படித்தான் ருக்கிறது.
கிளாலி பாதை பயணம் மக்களுக்கு சிரமமானது. அதுபோல மழைக்காலங்களில் கரிப்பாதை போக்குவரத்தும் சேறு சகதி ரம்பியதுதான்.
OILIJUILDGADLI ஜன29-பெப்.04.1995
(UDJ Ji.

Page 7
லங்கை ஒரு சிறிய DITLIT 9 இருந்தபோதிலும் இலங்கையர்கள் ஒரு தசாப்தகாலத்துக்கு முன்னர் நாடளாவிய ரீதியில் ஸ்தலயாத்திரைகளை மேற்கொள்வதில் பெரிதும் ஆர்வங் காட்டிவந்தனர். வடக்கேயிருந்து தெற்கே கதிர்காமம் வரை பயணஞ்செய்வோரும், தெற்விேருந்து வடக்கே சென்று பல்வேறு வணக்கஸ்தலங்களை தரிசிப்போருமாக யாத்திரிகர்கள் சுதந்திரமாகவும் அச்சமின்றியும் திரைகளையும், சுற்றுப் மங்களையும் மேற்கொண்டு தனர்.
வடக்கே மன்னார்ப் பகுதியில் கத்தோலிக்க மக்களின் பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலமாக மடுத்திருப்பதி விளங்குகின்றது. இங்கே வருடந்தோறும் இடம்பெறும் உற்சவத்தின் போது இலங்கையின் பல பாகங்களிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான கத்தோலிக்க மக்கள் வருவதுண்டு இதேபோல் சிங்கள மக்களும் வடக்கே நயினாதீவில் உள்ள நாகபூசணி அம்மன் கோயில், மற்றும் நாகதீபவிகாரை என்பவற்றை தரிசிக்க அவற்றின் உற்சவ காலங்களில் வடக்கே செல்வதுண்டு.
இத்தகைய ஸ்தலயாத்திரைகள் மற்றும் பயணங்கள் என்பன இலங்கையரிடையே புரிந்துணர்வு இன செளஜன்யம் என்பவற்றை வளர்ப்பதில் பெரும் பங்காற்றியிருந்தன. இருந்தபோதிலும் கடந்த ஒரு தசாப்த கால கெடுபிடி யுத்தம் இன்று இலங்கை மக்களை இனரீதியாகப் பெரிதும் அந்நியப்படுத்தியிருக்கக் எனப்படுகின்றது.
வகையில் பரிசுத்த பாப்பரசர் இரண்டாவது அருளப்பர் சின்னப்பரின் கடந்தவார கொழும்பு விஜயம் இலங்கையின் பல பாகங்களிலுமுள்ள மக்களை
ஒன்றினைத்து
லுக்கப்பாற்பட்ட விதத்தில்  ைஇன்றுகலக்கச் திெருந்தது
டவிெருந்து
kasi புவந்து பாகத்த பரசரைத் தரிசித்திருந்தனர். இதன்மூலம் நீண்டகாலத்துக்குப்
வடக்கேயுள்ள மக்கள் சியல் சார்பற்ற முறையில், பெருமளவில் வந்து
வழிபாட்டு 0ܘs_Tܡܘܢܬܼܵܐ ܡܒ ܒ ܘ
களில் பங்குபற்றிருந்தனர். வில் இன ைெறயைத்தைப்
பதற்கான அகலங்கள் தொடர்ந்து சாதகமாக இருப்பதனையே இந்த இன்றுகூடல் புவப்படுத்துவதாக
1995, 04,65unnin-- 29 يودو
இருந்தது.
ஜனாதிபதி சந்திரிகா அரசு பலத்த எதிர்ப்புகள், பாதுகாப்பு ரீதியான சவால்களுக்கு மத்தியிலேயே பரிசுத்த பாப்பரசரின் விஜயத்தை எதிர்கொண்டிருந்தது.
இந்நிலையில் கடந்த ஒரு தசாப்த காலத்துக்கும் மேலாக வன்முறைகள், கெடுபிடி யுத்தங்களால் சூழப்பட்டிருந்த இலங்கையில் பரிசுத்த பாப்பரசரின் விஜயம் எந்தவொரு விடயத்திலும் ஒரு நல்ல தோற்றுவாயை ஏற்படுத்தியதாகவே இருக்கின்றது.
ஜனாதிபதி சந்திரிகா அரசு, வடக்கு கிழக்கு நெருக்கடியை தீர்த்துவைப்பது தொடர்பான
பூர்வாங்க நடவடிக்கைகளை
ஆரம்பித்திருக்கக் காணப்படுகின்றது.
கடந்த இருவாரங்களுக்கும் மேலாக இருந்து வரும் தாக்குதல் தவிர்ப்பு ஒழுங்கான முறையில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருவதனை வடக்கு கிழக்கிலிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் புலப்படுத்துவனவ இருக்கின்றன.
ஆங்காங்கே சில இடங்களில் சிறியளவில் அத்துமீறல் சம்பவங்கள் இடம்பெற்ற போதிலும், அரச படையினரும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் பரஸ்பரம் பாரிய தாக்குதல்கை தவிர்ப்பதில் ஆர்வங்காட்டி வருகின்றனர். அத்துடன் இரு தரப்பினரும் தத்தமது முகாம்களை அண்டிய பகுதிகளில் சந்திப்புக்களையும் நடத்தி சிநேகபாவத்துடன் நடந்து கொண்டுள்ளனர்.
தாக்குதல் தவிர்பு ஒப்பந்தம் கொண்டுவந்துள்ள சமரச சூழ்நிலை தொடர்ந்து நீடிக்கவேண்டுமென்பதே சாதன விரும்பிகளின் எதி ட் இருக்கின்றது.
எதிர்காலத்தில் எந்த ெ கட்டத்திலும் யுத்த நிை மீண்டும் ஏற்பட்டுவிடக்ட என்பதனையே வடக்கு
தீர்வுத்
வாழ் மக்கள் விரும்புகின்றன
அரசாங்கம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடன் இதுவரை நடத்தி சுற்றுப் பேச்சுக்கள் பெரும்பாலும் புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் சார்ந்ததாகவும், வடபகுதிக்கான போக்குவரத்துப் பாதையொன்றைத் திறப்பது சம்பந்தமாகவே விளங்கியிருந்தது.
அரச தரப்புப் பிரதிநிதிகளுக்குத் தலைமை தாங்கிய ஜனாதிபதியின் செயலாளர் திரு.பாலபட்ட பெந்தி பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து மேலோட்டமான கருத்துக்களையே வெளியிட்டு வருகின்றாரே தவிர உண்மை நிலையை ஒரு மூடுமந்திரமாகவே அவர் வைத்திருக்கக் காணப்படுகின்றார்.
ஆயினும் வடக்கே தமிழீழ
விடுதலைப் புலிகள் பேச்சுவார்த்தைகள் வெளியிட்டுவரும் JSG307 GGOOTIITLILIË ISH5606 நோக்குகையில், அ அனைத்தையுமே இ மட்டிட்டுவிடமுடிய உணரக்கூடியதாக
தமிழீழ விடுதலைப் அரசியல் ஆலோச பாலசிங்கம், கடந்த வடக்கே வெளிநாட் பத்திரிகையாளர்கள் குழுவொன்றைச் ச
அப்பத்திரிகையாள திரு.பாலசிங்கம் க வெளியிடுகையில் அமைப்பிலான ஆ தமது இயக்கம் .ெ
வரவேற்பதாகவும் முறையிலான தீவு அரசு முன்வைக்கு அதுபற்றி விரிவா செய்யத் தாம் தய இருப்பதாகவும் ெ
தமிழீழ விடுதலை மட்டுமல்ல, இவ தமிழ் அரசியல்
FLDGipiLq. 9/ L.q.LLCL= தீர்வுத்திட்டமொன் வடக்கு,கிழக்குப் தீர்வாக வலியுறுத் 1987ம் ஆண்டில் இலங்கைக்குமிடை
திட்ட
ரம்பிக்கப்ப
இலங்கை-இந்திய அதிகாரப்பரவலா விடயத்தை வலியுறு
இலங்கை-இந்திய பெரும்பாலும் நிர்வ என்ற விடயங்களுக் பெரிதும் சுழன்றிரு ஒரு பூரணமான பி சுயாட்சியை ஏற்ப விடயத்தில் அந்த வரவேற்கத்தக்க அ கொண்டிருக்கவில்
அத்துடன் வடக்குஅனைத்துத் தரப்பு சக்திகளையும் திருப்திப்படுத்தக்கூ ஒப்பந்தம் காணப்பட்டிருக்கவி
உள்ளூர் பாதுகாப்
திை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i அரசுடனான
குறித்து
ከኸI ரச தரப்பினர் இலகுவாக ாதென்பதனையே
இருக்கின்றது.
புலிகளின் கர் அன்டன்
வாரங்களில் டுப்
ந்தித்திருந்தார்.
ர்கள் குழுவிடம் ருத்து
FDALIS) ட்சிமுறையை பரிதும்
அலசுவது-இராஜதந்திரி
நிர்வாகம் போன்ற முக்கிய விடயங்களில் இலங்கை-இந்திய ஒப்பந்தம் தெளிவான வரையறைகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
இலங்கையில் தமது பிரதேச சுயாட்சி, மற்றும் தமது அடிப்படை உரிமைகளை வலியுறுத்திப் போரிட்டுவரும் வடக்கு-கிழக்கு மக்களின் அபிலாஷைகளை ரணமாக நிறைவேற்றாது
லங்கை-இந்திய அரசுகளின் நலன்களை முதன்மைப்படுத்தியதாகவே அவ்
வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னை குறித்த தீர்வுத் திட்டத்தை முன்னைய ஆட்சியாளர்கள் கோரியிருந்தனர்.
இக்கோரிக்கையையடுத்து தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் முன்வைத்த தீர்வு யோசனைகளை அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் அலட்சியம் செய்திருந்தனர்.
பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவுக்கு அன்று தலைமை தாங்கிய பரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் சிரேஷ்ட தலைவரும் இந்தியாவுக்கான இலங்கையின் இன்றைய உயர் ஸ்தானிகருமான
spp. 3DOLIGOL IslGamalaisi
முழுதான
கை-இந்திய
- FLDel). திட்டத்தை பட்சத்தில் -) -ിട്ട്ബ
வித்திருந்தார்.
புவிகள்
si gT606OTLLI 1 1 ܕܡܸܨ܁ܨ ܒܨ ̄ . I TOT ബ ரச்னைக்குரிய
வருகின்றன. நதியாவுக்கும்,
கைச்சாத்தான
திர்வாக அமையாத
ஒப்பந்தம் விளங்கியிருந்தது.
வடக்கு-கிழக்கு இணைப்பு, மற்றும் வடக்கு- கிழக்குக்கான புறம்பான நிர்வாக அமைப்பு போன்ற விடயங்கள் கூட அந்த ஒப்பந்தத்தில் உறுதியற்றவையாகவே விளங்கியிருந்தன.
இந்நிலையில் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னையைத் தீர்க்கும்வகையில் கொண்டுவரப்பட்ட இலங்கை-இந்திய ஒப்பந்தம் முற்றுமுழுதான ஒரு தீர்வாக அமையவில்லை என்பதே கண்கூடு.
இந்நிலையில் இலங்கை-இந்திய
ஒப்பந்தம்
திருமங்கள முனசிங்க கூட தகுந்த வகையில் தமிழ்க் கட்சிகள் தெரிவித்த தீர்வுத் திட்டத்தை பரிசீலிக்காததுடன், பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு சார்பாகவோ அல்லது தாம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய பரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி சார்பாகவோ வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னை சம்பந்தமாக ஒரு நல்ல மாற்றுத் திட்டத்தை வழங்கத் தவறியிருந்தார். இந்நிலையில் அரசாங்கம் தன்னிடமுள்ள தீர்வுத் திட்டத்தை தெளிவாக அழுத்தம் திருத்தமாக முன்வைக்கவேண்டியது இன்றியமையாததாகின்றது.
ஜனாதிபதி சந்திரிகா தமது பாராளுமன்ற சிம்மாசன உரையின்போது பண்டா-செல்வா ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலான தீர்வுத்திட்டம் பற்றிப் பிரஸ்தாபித்திருந்தார். ஆனால் இத் தீர்வுத்திட்டம் காலங்கடந்ததொன்றென தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தினர் வடக்கே அறிவித்துள்ளனர். கூடவே தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் தமது நிலைப்பாட்டை வெளியிடுகையில் முற்றுமுழுதான சுயாட்சி முறையைக் கொண்ட சமஷ்டி அமைப்பையே தாம்
Él,6)óII முன்வைத் 舅 டவேண்டிய (}|1jJijj,ẩI
ஒப்பந்தம் i i arsi p. த்தியிருந்தது.
ஒப்பந்தம் ாம் அதிகாரம் குள் மட்டுமே ததே தவிர ரதேச த்ெதும் ஒப்பந்தம் ബ്ബ്,
கிழக்கில் உள்ள TafuLuai)
டியவாறு அந்த
svoja).
, 55,
Logi
ஒப்பந்தமும் அதனோடு அறிமுகமான மாகாண சபை நிர்வாக முறையும் வடக்கு-கிழக்கில் தோல்வியையே தழுவியுள்ளன. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தினர் தற்போது ஒரு சமஷ்டி அமைப்பிலான தீர்வுத் திட்டத்தை வரவேற்றுள்ளனர்.
கடந்தகால ஆட்சியாளர்கள் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னைக்குத் தீர்வொன்றைக் காண்பதாகக் கூறி பல மகாநாடுகள் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியிருந்தனர்.
இறுதியாக பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு நடவடிக்கை என்று தெரிவித்து நீண்டகாலம் பாராளுமன்றில் உள்ள பல்வேறு தமிழ் அரசியல் கட்சிகளிடமும்
வரவேற்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே அரசாங்கமும், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் அரசியல்
தியிலான பேச்சுக்கள் என்று அமரும்போது முதலில் தத்தமது தரப்பிலுள்ள தீர்வுத் திட்டங்களை முன்வைத்து அத்திட்டங்களிலுள்ள குறை நிறைகளை ஆராய்ந்து ஒரு தீர்வை நோக்கிச் செல்வதே தகுந்த அணுகுமுறையாக இருக்க முடியும். இதைவிடுத்து இரு சாராருமே தத்தமது வரையறைகளை தெளிவாக வகுத்துக்கொள்ளாது பேச்சுக்கள் என்று இறங்கும்போது, அப்பேச்சுக்கள் மீண்டும் ஒரு பிரளயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்தியங்களே பலமாக இருப்பதை உணரமுடிகின்றது. O

Page 8
வைக்காட்சித் திரையில் தெ இயன்கோவின் முகம்
தெரிந்தது
இயன்கோவ் யார்? என்று உங்களுக் 1967 3=6rs ашаа ойлг
பிரிட்டிஷ் கன்சர்வேடிவ் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர். 1990வரை ரிட்டிஷ் பிரதமர் மார்க்கிரட் தட்சரின் வலதுகரம் என்று நம்பப்பட்டவர்
1974ம் ஆண்டுமுதல் 1990வரை பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இயன்கோவ் 1970ம் ஆண்டு தொடக்கம் 198வரை தாட்சரின் செயலராக இருந்தவர்
தாட்சர் சொல்லும் கருத்தெல்லாம் இயன்கோவின் மூளையில் இருந்து உதித்தவை என்றுதான் அனைவரும் நம்பினார்கள்
இப்போது உங்களுக்கு இயன் கோவின் செல்வாக்கு புரிந்திருக்கும். அவர் ஒரு விஜபி என்று தெரிந் திருக்கும்.
தொலைக்காட்சியில் இயன்கோல்
பேச ஆரம்பித்துவிட்டார்.
சற்று உணர்ச்சிவசப்பட்டது போலவே பேசுகிறார்.
"அயர்லாந்து தீவிரவாதிகளின் செயல்கள் அத்துமீறிப்போய்க்கொண்டி ருக்கின்றன. இன்று அவர்கள் மூன்று பேரை சுட்டுக்கொன்றுள்ளார்கள். அந்த மூன்று பேரின் மனைவியர்கள் விதவைகளாக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்க ளின் குழந்தைகள் அனாதைகளாக்கப் பட்டுள்ளனர்.
என்ன நோக்கத்திற்காக தீவிர வாதிகள் இப்படியெல்லாம் செயல்படு கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. அவர்களது தந்திரமும் நோக்கமும் ஒரு போதும் வெற்றிபெறப் போவதில்லை.
இவர்களது தந்திர நடவடிக்கைகளை
நாங்கள் இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்குவோம்"
தொலைக்காட்சியில் இயன்கோவின்
பேச்சைக் கேட்ட மக்கள் அரசாங்கம் ஏதோ
செய்யத் தீர்மானித்துவிட்டது என்று நினைத்தார்கள்
இயன்கோவின் பேச்சை அயர்லாந்து தீவிரவாதிகளும் கவனித்துக்கொண்டி ருந்தார்கள்
அவர்கள் முகங்களில் எள்ளும்
கொள்ளும் வெடித்தன.
இந்த இடத்தில் அயர்லாந்து தீவிர வாதிகள் பற்றி ஒரு மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம் அவசியம்
பிரிட்டிஷ் நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுதலையாகத் துடிக்கிறது அதன் அருகில் இருக்கும் அயர்லாந்து
நீண்டகாலமாக அயர்லாந்து மக்கள் போராடுகிறார்கள். அகிம்சை வழியில் நம்பிக்கையிழந்து ஆயுதமேந்திப் போராடு
கிறார்கள்
"அயர்லாந்து குடியரசு இராணுவம்
(ஐஆர்ஏ) என்ற பெயரில் ஆயுதமேந்தி யிருக்கும் போராளிகளால் பிரிட்டனில் அடிக்கடி குண்டுகள் வெடிக்கவைக்கப் படுவதுண்டு
குண்டு வெடிப்புக்கள், கச்சிதமாக திட்டமிடப்பட்ட கொலைகள் என்பவற்றில் ஐஆர்ஏ போராளிகள் கைதேர்ந்தவர்கள்
இயன்கோவின் பேச்சு ஐஆர்ஏ போராளிகளுக்கு சவால் விடுவதாக இருந்தது.
"இயன்கோவ் இனி வாழக்கூடாது. அயர்லாந்தின் விடுதலைக்கு இயன்கோவின் உயிர் தேவைப்படுகிறது."
ஐஆர்ஏ தலைவர் சூடான வார்த்தை களை உதடுகளால் சுட்டார்.
பேச்சேர்டு நின்றுவிடவில்லை. திட்டம்
LIci வேறு காரணங்களின் நிமித்தம்
உங்களின் உடலில் உள்ள முட்டுக்கள் மற்றும் எலும்புப் பொருத்துக்களில் வலிகள் ஏற்படக்கூடும்.கிருமித் தாக்கங்களை தவிர்த்து பொருத்து விலகல், பொருத்துக்களில் சவ்வுகள் விலகுதல் அல்லது பாதிப்படைதல் அல்லது சேதமுறுதல், அல்லது ஆத்தரைஸ்ட் எனப்படும் முட்டு வீக்கம் போன்றவை களாலும் பொருத்துக்களில் வலி ஏற்பட்டு வருவது வழக்கமாகும்.
எனவே இவ்விதம் ஏற்படும் வலிக ளுக்கான தாக்கத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு கீழே சில உத்தேச குறிப்புக்கள் வழங்கப்பெறுகின்றன. 1. காலை படுக்கையை விட்டெழுந்தவுடன்
என்ன செய்யலாம் நீங்கள்
கை கால் மற்றும் பொருத்துக்களில் ஏற்படும் வலி வேலைகளில் ஈடுபடும் பொழுது அல்லது உடற்பயிற்சி செய்த பின்பு குறைந்து காணப்படுமானால் அவ் வலி குறித்து நீங்கள் அக்கறைப் படத் தேவையில்லை. மேலே கூறப்பட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டும் தொடர்ந்தும் அந்த வேதனை ஒரு மணித்தியாலம் வரை நீடித்து காணப் படுமானால் அவை அதற்கு முந்திய தினத்தில் நீங்கள் ஈடுபட்டிருந்த அதிக உடல் உழைப்பின் காரணமாக ஏற்பட்ட தாகும். எனவே அவற்றை போக்குவ தற்கு நீங்கள் சில வலிநிவாரணிகளைப் பாவிக்க முயற்சியுங்கள் இதே வலி 10 தினங்களுக்கதிகமாக நீடித்துக் காணப்படும் பட்சத்தில்
பொருத்துக்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது
என்பதே அதன் பொருளாகும் இவ்வாறான விக்கம் பல காரணிக ளாலும் ஏற்படக்கூடும்என்பதால்வைத்திய லோசனை பெறுவது முக்கியமாகும் 4 இவ் வலிகள் மேலும் அதிகரித்து குனிந்து நிமிரக்கூட சிரமம் ஏற்படும்
பட்சத்தில் பொருத்துப் பகுதியின்
விரிவினால் இறுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும். சிகிச்சை மேற்கொள்ளாது செயற்படும் பட்சத்தில் முட்டுக்களில் அடங்கப்
பெற்றுள்ள சவ்வுகளில் சிதைவேற்படக்
கூடும். இந்நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில் சத்திரசிகிச்சை மாத்திரமே சாத்தியமாக GsLQ心
இவ்வாறான நிலை தோன்றியும்
திட்டப்பட்டது. இயன் LILLITI JGJGJIDITJ, அவதானிக்கப்பட்ட
"Gāf 鲇 பலப்படுத்த நினைத் ஒத்துழைக்க வேண் இயன்கோவின் பவ்வியமாகத் தெரி "என்ன அவசர
இயன்கோவ் அல "தீவிரவாதிகளின் இருப்பதாக நம்பகம "எனக்கு எத்தை "53 "53 வயதான தீவிரவாதிகளுக்கு சுவா சிரித்தபடி சுருட் வைத்துக்கொண்டார் பாதுகாப்பு சொறிந்தார்.
"எதற்கும் தாங்க போடு நடமாடுவது
"நன்றி உங்கள் னால் நான் சாகப் விரவாதிகளுக்கு துங்கிக்கொண்டிருப்பு
பாதுகாப்பு அ வற்புறுத்தவில்லை.
1890 ജൈ }| இன்னும் முற்றாக Dóðs.
5Tüuğ;
5sIlj Jogu மானியின் உதவியு கொண்டே நமது உ அறிந்துகொள்ள மு | ಮಂಕಿ ಹಾನಿ கணிக் வெப்பமாணியை நா எவ்வளவு நேரம் என்ற விடயம் குறி சந்தேகம் ஏற்பட்டுள் இவ் வெப்ப செய்துள்ள நிறு இவற்றை 30 விநா குதியில் வைத்தி வெப்பத்தை தெரிந்: தெரிவித்துள்ளது.
எனினும் டாக்ட | o್ಲೆ Galefun இவ்வெப்பமானியை பகுதியில் வைப்ப கமக்கட்டிற்கிடையில் தானால் 05 நிமிட ே தெரிவித்துள்ளது.
அச் சஞ்சிை தெரிவிக்கையில் கொள்ளப்படும் நிமித்தமே ös நிமிடத்திற்கு நி காரணமாகி வரு பட்டுள்ளது.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இயன்கோவ் ஆயத்தமானார்.
இன்னும் சில நொடிகளில் சாகப் போகும் இயன்கோவ் தனது உதவி பாது யாளர்களிடம் ஏதோ ஜோக் சொல்லி நக்கிறோம் அவர்களைச் சிரிக்கவைத்துவிட்டு தனது LD" காரை நோக்கி வந்தார்.
JIGJ J.G. Rial) வெளியே
வர் நடமாட்டங்கள்
J
ாதுகாப்பு அதிகரி இன்னும் மிகச் சில நொடிகளே த்தார் வாழப்போகும் இயன்கோவ் தனது கோட் வந்தது இப்போது சரியாக ருக்கிறதா என்று தன்னை
சியமாகக் = ஒருமுறை பார்த்தபடி காரை சமீபித்தார்.
குறியில் கள் சாவு கையருகே வந்துவிட்டதை அறியாத ன தகவல் இயன்கோவ் காரில் ஏறுவதற்கு முன்னர் வயது" வீட்டில் உள்ளவர்களைப் பார்த்து
கையசைத்தார்.
மரணத்தை தொட்டு அழைக்கிறேன் என்று தெரியாமல் காரின் கதவில் கைப்
ன்னை வெது சியமாக இருக்ாது"
ஒன்றை பற்ற பிடியை தொட்டுத்திருப்பினார் இயன்கோவ், Шајба அடுத்த நொடியேஅதிகாரி யைச் L.........LDIT.J., Gül
ஒரே புகை முட்டம் இயன்கோவின்
ன் எமது துகாப் மனைவி மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்
1ல்லது." உதவியாளர்கள் பதறியடித்து ஓடி வந்தனர்.
ஆலோசனைக்கு கார் எரிந்துகொண்டிருந்தது.
பயந்தவனல்ல. "இயன்கோவ்." யந்து விட்டுக்குள் என்று அலறியபடி தனது கணவரை வனுமல் தேடினார் திருமதி இயன்கோவ்,
அதோ. இயன்.கோ.வ்.
கை.கால்கள் எதுவுமில்லாமல் உடல்
காரி அதற்குமேல் °51... 呜岛1...
d
திகதி பளிப்புகார் முழுக்க இரத்தமாக முனகிக்
கொத லை 8.30 கொண்டுகிடந்தார் இயன்கோவ்.
"Gum..."
மாத் ரைகள்
மாத்திரைகளை உட்கொள்வதற்கு 9 சிலர் தேனீர், கோப்பி போன்றவைகளை பயன்படுத்திவருகின்றனர். மேலும் சிலர் GÜLigi மாத்திரைகளை உட்கொள்வதற்கு பால், பழரசம் போன்றவற்றைக்கூட பயன்படுத்திவருவதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது.
பால், பழரசம் போன்ற பானங்களுடன் a LLBlair p ĽIGasTenis G. * ဦசிலர் விட்டமின் மாத்திரைகளுடன் Fis அருந்தும் பால், பழரசங்களினால் தமது உடல் மேலும் வலுவூட்டம் அடைந்துவருவத் கருதி வருகின்றனர்.
ஆனால் மருத்துவ ஆராய்ச்சியினர் இதற்கு எதிர் மாறான கருத்தொன்றை சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர். பால் பழரசம் போன்றவை மனித உடலுக்கு வலுவூட்ட äxa) LJINTGOTTÄJ9567 என்பதை மறுப்பதற்கில்லைதான் எனினும்
கணித்தறியும் வெப்ப டன் வீடுகளிலிருந்து Lல் காய்ச்சலை நாமே டியும் என்றாலும் கும் வண்ணம் இவ் க்கின் கீழ்ப் பகுதியில் வைத்திருக்கவேண்டும் த்து இப்போது சிறு
1675).
அஞ்சலி கபூர்
GlLéöäf.
பவனிவருபவர்
அணிவது வழக்காட அவிழ்ப்பது மாடலிங்குக்காக
24 வயது இளம்
இந்தியத் தலைநகரான புதுடில்லியில் சட்டத் தரணியாக கறுப்புக் கோட் போட்டு
* குனிந்த - U496ിg ஒருமுறை இயன்கோவ், மறுநொடியே விழிகள் நிலைகுத்தி நிற்க,
єiЗала திரும்பிவராத பயணத்தை ஆரம்பித்துவிட்டார்
O பன்கோவ் கொலை விசாரணை ஆரம்பித்தது.
பிட்டிஷ் பிரதமர் மாக்கிரட் தாட்சர்
கண்ணீர்விட்டார்.
கiன் கதவை திறக்கும்போது அந்த அழுத்தத்தில் வெடிக்கத்தக்க வகையில் சாரதியின் ஆசனத்தின் கீழே குண்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது
வீட்டு வேலைக்காரர்கள்போல் புகுந்து குண்டை பொருத்திவிட்டு
சென்றுவிட்ட்ார்கள் 豁、 போராளிா
இயன்கோவ் கொலைக்கு ஐஆர்ஏ உரிமை கோரியது.
உரிம்ை கோரிய அறிக்கையில் ஐஆர்ஏ ஒரு எச்சரிக்கையையும் விடுத்திருந்தது.
எங்களுக்கு வாய்ப்புக் கிடைக்கும் போது அதனை சரியாகப் பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்துவதற்கு தயங்கமாட் டோம் இங்கிலாந்துக்குள் எங்கள் அதிரடிகள் தொடரும்
உலகில் நடந்த மிக முக்கிய அரசியல் படுகொலைகளில் ஒன்றா கியது இயன்கோவ் கொலை
கொலையாளி என்று எவ கைதுசெய்யப்படவில்லை
) IgE, IT GiT GMT
உரிய முறை என்ன?
நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் விட்டமின் மாத்திரை களுடன் பால் பழரசத்தை சேர்த்து அருந்துவதன் மூவி அம் மத்திரையின் சாரத்தை Lä உருப் பெறும் ஆற்றலை முடக்கமடையச்
செய்கிறது
குறிப்பாக0ேஇரும்புச் சக்திமாத்திரைகள் ம்ைடெட்ராசைய்க்கிளின் போன்ற நுண் கிருமிகொல்லி மாத்திரைகளை மேற்கூறிய பனங்களுடன் சேர்த்து அருந்துவதன் மூலம் எந்தப் பலனுமே கிட்டப் பெறாதிருந்து வருதல் இக்கருத்திற்கு சிறந்த உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளமுடியும் எனவே எவ்வாறான மாத்திை களாக இருக்கப் பெற்றாலும் அவற்றின் பூரண பயனைப் பெற வேண்டுமானால் அவற்றை உட்கொள்வதற்குசுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரைமாத்திரம் பயன்படுத்த வேண்டும்
கேட்போடுவது வழக்காடகோட்டை அவிழ்ப்பது மாடலிங் தொழிலுக்காக
பெண்களின் சுதந்திரத்திற்காக போராடவே இந்த முயற்சியே தவிர பணம் சம்பாதிப்பது நோக்கமல்ல என்கிறார் அஞ்சலி கபூர்
திடீரென்று ஒருநாள் சக சட்டத்தரணி களை மட்டுமல்ல பென்டாசி என்னும் பத்திரிகையை பார்த்த அனைவரையுமே ஒரு கலக்கு கலக்கிவிட்டார்.
விசயம் வேறொன்றுமில்லை. அந்தப் பத்திரிகையின் அட்டைப்படத்தில் இரண்டு சிறு துணிகளுடன் மட்டும் உடலைக் as TLL. ப்ோஸ் கொடுத்தபடி இருந்தார் அஞ்சலி JLIII.
息 சட்டத்தரணிகள் கொதித்தார்கள் சட்டத்தரணி தொழிலையே зелшілеті படுத்திவிட்டார் என்றார்கள்
இவரது சட்டத்தரணிபட்டத்தை இரத்துச் செய்யவேண்டும் என்று குரல்கள் எழுந்த
அஞ்சலி கபூர் அலட்டிக்கொள்ளாமல் பதிலளித்தார்.
"என் உட்லை நான் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் உபயோகிப் பேன். இது என் சொந்த விவகாரம் மாடலிங் செய்வதில் என்ன தவறு:
என்று பதிலடி கொடுத்துவிட்டு சட்டத்தரணியாக கறுப்புக் கோட்டுன் நீதிமன்றத்திற்கு வந்து போகும் அஞ்சலி கபூரை எல்லோரும் வித்தியாசமாகப் பார்க்கிறார்கள்.இ
மானிகளை உற்பத்தி வனத்தின் குறிப்பில் டிகள் நாக்கிற்கு கீழ்ப் ருப்பதன்மூலம் உடல் துகொள்ள முடியுமென
எனப்படும் மருத்துவ ட்டுள்ள கருத்துப்படி நாக்கிற்குக் கீழ் தனால் 02 நிமிடமும் வைத்துப் பார்ப்ப நரமும் அவசியமெனத்
க மேலும் கருத்துத் குறுகிய நேரம் மேற் பரிசோதனைகளின் ய்ச்சலின் அளவுகள் மிடம் வேறுபடுவதற்கு 6lᎫg5ᎢᎯ குறிப்பிடப்
ITILDST ஜனவரி29-பெப்04.1995
(UDJ Br

Page 9
DIக சமீபத்திய கின்னஸ் புத்தகத் தகவலின்படி உலகில் மிக "...GIT.LDIT.act...as it it
TITTE
| || LIOMLÁgi | |LLI
படத்தில் உள்ள இருவரும் இரட்டையர்கள் கத்தோற்றம் மட்டுமல்ல பொன உடல் தோற்றமும் இருவருக்கும் ஒரே ரகம் அதுமட்டுவி எடையில் கூட எந்த மறமும் இல்லை. ஒவ்வொருத்த சரியாக 698 கிலோ எடை விருக்கிறார்கள். இதுபோல உக்வேறு எங்கும் இவை உறுதியானதால் உலக புத்தகமான விண் கைப்படத்தோடு டடிஸ்டார்கள் ஒருவ விெ யுமோக்ஸ், O
== வரது பெயர் அன்ாள் T Gus D - - உயரம் 15 சென்றிற
ண் புத்தகம் அடித்துச்சொல்கிறது மட்டுமே
s. 29-G.04, 1995
ΦΠ Πηςότ ΦοίT(
காரின் மீது அ காரிகை நீச்ச வந்து போஸ் ெ நீச்சலடி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ர்ந்திருக்கும்
.....|||| T. ாடுக்கிறார்.
தது எங்கே குளத்திலேதான் குடும்பத்தினர் விடுதிகளில் ԹթյրպGտո? காரின் நீளம் 26 மீற்றர் தங்கும் அவசியமே இல்லை. T இருக்கும் இந்தக் காருக்கு காருக்குள் சகல நீச்சல் கண்காட்சியில் மகா வசதிகளும் இருக்கிறது. மரியாதை ஐந்து நட்சத்திர
சுற்றுலாக்களுக்கு விடுதிபோல செல்லும் இது ஐந்து நட்சத்திர கார்
ஒ. பட்டர் பிளை i sig fl 27äsi yä
பிரான்சிலுள்ள a LÉLDIT GOLDj. வழக்கம்போல தனது தோட்டத்திற்கு சென்றார். அவருக்காக ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது. தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய வண்ணத்திப் பூச்சி கமீமா மைக் தன் கண்களையே முதலில் நம்பவில்லை. ஓடிச்சென்று அயலவர்களைக் கூட்டி வந்தார். வந்தனர்-கண்டனர். ஊருக்குள் செய்தி பரவ கூட்டம் திரண்டுவிட்டது. பத்திரிகையாளர்கள் மொய்த்தனர். இத்தனைக்கும் காரணமான அந்த வண்ணத்திப் பூச்சியின் இரண்டு இறக்கைகளுக்கும் இடையிலான தூரம் 180 சென்றி மீற்றர். எடை 3 கிலோ Dabafai) LÁSZEG) umfluu வண்ணத்திப் பூச்சி இதுதானாம்.

Page 10
ான்ாவுக்கு ஜாலி மார்
- -
ருெக்ா * It இா | I II 11 ܕܠܐ 1+1 ܒ ான் | । । யிருள் En annul *- _*。" *。 | r
ா பார் .  ̄ Milli
|ा था ।
| II. T
| ந ப ம =
Nuwun 10]11T 11:11
This
· ni A
TOT
 ாே
am let| | | | | | „n OTL T
ாதியா
in
uuuuuuuu ாா שם הם ישבות שוליים
| Timur
III ாக்குழு
வள
Hun er துெகள் இடுப்பில் கா பட்டிாது
நான் என்று பெயர்
Lijili
ni
திரு ஆற்றுப்பத்தி awan ni M. PATI மற்றும் காங்ாகிா
ாயப்படுத்தால் ா டான் தடை நீடி.
டிஸ்கோவி
, A AN I முடிந்துவிட்
... மறுநாா மரும
இருக்க வந்துவிட்
ரஞ்சித
என்பி முத்துராள் இயக்க பஞ்சு அருகாலம் கதை வசனம் எழுதும் தொட்டில் குழந்தை பொயின் அதிகாரியாக வாயில் துப்பாக்கியோடு அதிரடி காட்சிால் ... நடிக்கிறார் ரஞரிதா வியாந்தியை...
Ali viu. Tu ܬ ܼܲ Mirani LITTI விஜயசாந்திமா நடிக்கப்படும் என்று விரும்பியதால் இந்தப்படத்தில் நடிக்க உடனே சம்மதித்தாராம் ரஞ்சிதா
பிடித்த உை
ாதல் அனுபவம்
வட்பம்=
up
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சு கிசு என்றால் பயம் ார்ா
na minn Iowa ாபா பெருா
பங்கள் ட் பாடங்கள்
ஒன்றி டா பர் ரா நா டம் un runn E. T. SNS - KNILITIE TRIUM." And III.a IGARRI, ,
ாம் பா ரா முய
கா ர முபாருந்து படா
· A na y Al Al
ப
T5 star ா டா புடன் மீண்டு ாப்பு அாது LD S L L L L S TTLLLLLLS LS S S SS YY L S L TTT LS A ான்று பெ வட்டா ir el ால் பிரபுவா"
m II DIDH பொய வந்து டச்சுட எடுத்து முக திரிய
ா படம் வெளிவர முடியாமல் தளிக்கிறது டொ என்னும் பட்ம் ராய் கொலையை நினைவூட்டும்
தமி வந்துவிட்டது
படம் இது பா அமைச்சர் ஒருவா மாளவயொடு ா படம் சூடு பிடிக்கிறது
பட்ட சிவராசன் என்பதற்கு பதிவா பன்பதற்கு பதியாக நாள் ராஜா ா ராய் கொாம்பவத்தை
T பார்ப்பவர்களுக்கு பளிச்சென்று
பாவில் வருவது பொ
டாட்டப்படி குற்றம் பரிது ார்டு பின்னதில் கர்ங்கிரஸ் ட்
பாங்கள் இவ்வில் ய ரக இருப்பாவும் கருதப்படுவதால் d A. ன் தங்கை
நம யதாகுமாரித்து து நாம் முடிந்தது si Ali A பாருங்ாது
rate
तिमा । டிட்
இயற்பெயர்காவ்யா மாவுக்காக
சொந்த மார் கர
வயது பங்கள் திறம்
ா தாநாயகர்கள் பாடல் ாம் நூக்குவது
ாத அளவி தாக்குழுவின் விதிகளைப் t
ELLI III i Nili சிநேகிதர் = ச்ொன்னால் வ
முதல் படம் மரா முன்பாக மட்டும் என்றால் நம்புர்கா கள் பொதும் என்று PURWARD" III முடியாத நாட்கள் தி பன்று சொ
பிடித்த நடிகை பிடித்த நடிகர் மல் Uiiiiiiii TTT . Mi per Rin Koula
SS S CSS

Page 11
INITIONEMÜJITUTIONETTIGTINGlnymi
r பிராந்த கதையை காட்ா எடுத்
பர்னரினார் பொ TRANITATET TIL கொண்டமன்க ான நிா முடியாது என்றுவிட்டார் இதேே ாட் படத்தில் பிரா > நாட்கா பர்
ா என்னும் 1
பாவே ந ை தயார் செ ஏற்கனவே
பற்றி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உளவாளிகளை சாய்க்கும் முரளி
முரளி நடத்து அதர்மம் நா டிய படம் அந்த படத்தை வியக்கிய ாே கிருஷ்ண்ள் வியக்கத்தி முரளி மீண்டும் நடக்கும் படம் பர் மூா வீர ராக் மீா யாப்பா முரா நடிக்கிார்
வெளிநாட்டு பா எதிர்ந்து >ன் பொருள் போடுவதுதான் காத காட்சிகள் நிா ருக்கும் וולנשיא கட்டுமரங்கள் பரப் படகுகள் மற்றும் சாட ாடாளுக்கு 5 மாட்டா ாள் பயன்படுத்த
படுகின்ா தில் The A
था भाषाक्त।
ாப்பதிவு ார்
Maria
ாா
■■
| || || Willisi
நம் மாமிரபு
படரும் பிா ஞானப்
பழம் படம் பாரிற்கு
A i Tit
ாந்தன் பியர் வரும் வான்
LL LLL TTT LLY S L S LS
வியர் க்மேன் பொவம் பொறு
ார்ந்தி நடிக்க பிரதாப் போ பெரும்
ா என்றொரு புயபடாதத்
தயாரிக்கள்ார்
ாந்தி ஜோ பியன் வெற்றி பெற
ாயம் படத்தில் நடித்துள்ா மாகி அா
இயக்கும் புரிய படமொன்றிலும் நடிக்கவிருக்கிறார் ாத படத்திருப் life
La unaw" LLAW MIEJI u Juli
ஆர்நாகுமார் பக்கத்தி மாாடார் என்ற HL,i "I
SLTu u STS SZS TTTTSS S TT SS SSTT TDS TTS STS T T T T T uLTT
LLLLT LL LLL LLL LLL MT LT TT D S S S D S STTSDS
III LIII
S S S S S S S S S S T S T S S S S S S S S S S S S S S S SMSSSSSSS S S S S S
L T Y TTT TYTTT TT LLLTTTTTTT TTTTT T T TTTT L L L LSLLLLLL
நடித்தும் நாவிற்குத் தாயாக நடித்து வருகிறார் ராதிய
தேசிய விருது பெற்ற ஒரு வடக்கள் விர கதா என்ற மாப்பத்தை LTTTTTT T TTTTTTTTS TTTT LTTT TTT TDu L uTTTLLLLLL L LLL LLTTLTT TTTTLTLTTD
LLLLLL LL LLLLL LLYT TT TTT T TD DDSDDD SLSLSLS
ஜெய்ஹிந்த படத்தில் பொள்வதில் நடித்துள்ள அபிமுத்துராமன் இயக்கும் தொட்டில் ஆரத்தை என்ற புதிய புடத்தில் ாடும் காக் சட்ட பாட்டு பொள் வெடத்தில்
நடித்துவரா
*、* *** இயக்கத்தி முங்கொரி படமொன்றை தயாரிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தா தயாரி பாளர் கேடி குகாேள் T. A Trialso I LO பிரதாப் போந்தர் பெரும் படமொள் வரத் தயாரிக்கிறா
—
ரம்பதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் டாடா ரா நாட்டா
தாச்சிந்தி டெ
நடனமும் ஆடியிருந்தார் 臀 வெற்றியால் ாது பியர் கபில் எழு Lu --
பாக்யர்ஜ் ரஜினிகாந்த் mŠM byl 9. III
நா சிவப்பு விதங் படத்தில் அளிகாந்த் பாக்யரால் இாந்து நடிந்திருந்தனர். வருடங்களுக்கு முற்பட்ட படம் அது ரவரியை வந்து ஒரு பட A நானும் அதில் நடிக்க விரு hip Tri.
ராஜ் இதற்கா ரளியின் சம்மதம் கேட்டு அறுகியிருக்கிறார் பாகமாக

Page 12
வருகிறது. தொழி நகரங்களிலோ நிலை வெய்யில் காலம், அ கடும் வெய்யில் கால
நிலைகளை பாகுபடு t N கிறது. : // F \\ \\ ..........................................بستہ ////[ C
O
இதில் துவைப் பள்ளியில் இருந்து போன்ற வியர்வை வேலைகளைச் செய் விஷயங்களைத் தொ வேண்டும். வியர்ை பொதுவாக நல்லது சில வழிகளில் அது 際 விடக்கூடி 四
)ெ
இரண்டு பேரானாலும் இருபது பேரானாலும் சமைக்கும்போது மிஞ்சாமல் இருப்பதில்லை மிஞ்சிப்போன சமையலை, GGG G L G LLTL 0M YLL TLLLLLLLLEEE
நண்பர்கள் வருவார்கள் என்று கணவர் சொன்னதால் நிறைய அடைக்கு மாவு அரைத்து வைத்துவிட்டிர்கள் விருந்தா Giffa567 GIUČIDLO VŽIGAMÄNGOau). LÕImaj:9.GoosNFL DITOS
நீங்களாகவே வரைந்து கொள்ளுங்கள்
மீதியானால் வீசாதீர்!
சிக்கனமான சிறந்த யோசனை
து. உதாரணத்துக்
Life இடமிருந்து வலமாகவும் மேலிருந்து கீழாகவும் 1 தொடக்கம் 1 வரைக்கும் படத்தில் உள்ளது போல் நேராகப் புள்ளியிடுதல் வேண்டும் பின்னர் குறித்துக் முழு மேக்கப்பில் டா காட்டியது போல் ஒவ்வொரு புள்ளியையும் இணைத்துக் கொள்ளவும் ட்டு, பிறகு வியர்
புள்ளியில்லாமலேயே சிலுவை பிறை, நட்சத்திரம், மேல் முடி போன்றவற்றை ணி எடுத்துப் ே
பண்கள் உண்டு.
D (DG) ITGS SLO: செல்வி.க.சந்திரகலா
23/13, பன்சல வீதி, இராகலை,
கலந்துவிட்லாம்.
நிறைய காய் சு போனால் அவற்றை கெட்டியாக புளி கன தூள் உப்பு சேர்த்து விடவும் பிரமாதமான பீட்ரூட் கறி ே கறிகள் மீதியாகி விட் செய்துவிடலாம்.
காய்கறியுடன் அ சிறிது மிளகாயத் து சீரகம் மசாலாத்தூள் போட்டு தண்ணீர் ெ பிசைந்து ரஸ்க் ப்ெ வட்டங்களாக தோ எண்ணெய் விட்டு ( சட்னியுடன் சாப்பிட் மிச்சம் மீதி எதுவும்
மிஞ்சிப்போய்விட்டது என்ன செய்யலாம்:
மாவை ப்ரிட்ஜ் இருந்தால் உடனே எடுத்துவைக்க வேண்டும் ப்ரிட்ஜ் இல்லை யென்றால் அன்றைக்கே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் போஞ்சி கால் கிலோ வாங்கி, பொடியாக நறுக்கி வேக வைத்து எடுத்து வைக்கவும். அடைமாவை குக்களில்
வேகவைத்து உதிர்த்து இந்தபோஞ்சியுடன்
பரிசுப் போட்டிக்குத் தயா?
கடந்த 25 வாரங்களாக லேடீஸ் ஸ்பெசல் பகுதியில் வெளியான பரிசுக் கூப்பன்களை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறீர்களா?
ஆம், என்றால் அந்த 25 கூப்பன்களையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து இப்போது நீங்கள் அனுப்பிவைக்கலாம்.
கீழ்வரும் படிவத்தையும் பூர்த்திசெய்து கூப்பன்களோடு இணைத்து
அனுப்பவேண்டும்.
i i in el ELII Lg. GLluu ni:- ............................................................................ முகவரி: .
malunlub:- .
கொழு அனுப்பவேண்டிய கடைசித்
முத்தமிழ் காவலர்
ஆகியவிஸ்வநாதம் இரு சமயம் பேசும்போது கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார் தமிழ் என்றாலே இனிமை என்றுதான் பொருள் அதைப் பேசக்கேட்டால் பகாதில் தேன் வந்து பாய்வதுபோல் இருக்கும் பார்த்தேன் சிரித்தேன் ரசித்தேன் எடுத்தேன் கொடுத்தேன் விடுத்தேன் தடுத்தேன் நினைத்தேன் அனைத்தேன் மகிழ்ந்தேன் வந்தேன் தந்தேன்
முடித்தேன் எல்லாமே தேன்தான்.எவ்வளவு இனிமை சொட்டும் QI505607 UIOjli 80 000)M. இவ்வாறு கி.ஆ.பெ.விஸ்வநாதம் கூறியதுதான் கவியரசு கண்ணதாசன் எழுதிய, "பார்த்தேன், சிரித்தேன்.பக்கம்வரத் துடித்தேன். என்ற விர அபிமன்யு திரைப்பப் பாடலுக்குத் தூண்டுகோலாய்
s9/60) LO
.ே
அனுப்பவேண்டிய முகவரிLrfler zu GLrr Lag
தினமுரசு வாரமலர் த.பெ.இல-1772
உ2-உ27 7 كڑ2ك2ی-----
9/G/7 (Tc70) (TL CELITGUGa/ *կկ: SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
நடந்துகொண்டிருந்தது - பிரபல நடிகை இருவர் நடிக்கும் SITL"#7a0a1J எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் = படப்பிடிப்புக்கு அந்த நடிகையின்
கணவரும் வந்திருந்தார். ப இடையில் கமெரா ஆங்கிள் (கோணம்)
மாற்றும் வேலை = நடந்துகொண்டிருந்தது நடிகை இரு ம பக்கம் கதிரையில் அமர்ந்திருந்தார். இன்னொரு பக்கம் உள்ள கதிரைகளில் படத்தின் இயக்குநரும், அந்த நடிகையின் கணவனும்
அமர்ந்திருந்தார்கள் = நடிகையின் கணவனுக்கு ஏதோ ஜொலி மூட் மெல்ல இரு பழைய
பாட்டை வாயில் முனகினார் = எனக்கொரு மகன் பிறப்பான்." அடுத்த அடியை தன்னை அறியாமல்
இயக்குநர் பாடினார் =
பிரான்ஸ் JESTL ஒப்பனைப் போட்ட போல ஒப்பனைே அசத்தும் பெண் நாகரிக உடை என் வெளுத்துவாங்கும் பெண்களாக ஒப்ப பட்டார்கள். ஒரே அசத்திவிட்டாராம் மாணவியான அர் நாரி போன்ற இட வந்து நடுவர்களை சென்றுவிட்டாராம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஷ்ணம் அதிகரித்து ாலைகள் நிரம்பிய ம இன்னும் மோசம் }ց 66ւյնանe = reյլն, என்றுதான் பருவ த முடியும் போலிருக் நரமும் வியர்வைக்
து குழந்தைகளைப் அழைத்து வருவது யை வரவழைக்கும் ம் அம்மணிகள் சில ந்து கொண்டே ஆக வெளியேறுவது ான் என்றாலும் வெறு சருமத்துக்கு பதிப்பு ய வாய்ப்பும் இருக்கி த 'மேக்-அப்
த்து விட்டு எட்டு புறப்படும் ஒருவருக்கு டா சொல்வி அனுப்பி வ சிந்த ஒரு வாடி பாட்டுத் துவக்கிற இங்கேதான் ஆபத்து
ட்டு எல்லாட்சிப் ஒன்றாய் வந்து ரத்து சிறிது வித் ஒரு கொதி திெக்க எரித்த குழப்ப விடும் பாஞ்சிக்கறி போன்ற LIGij: J. L. al:
|ரைத்த கட ைமாவு, ாள் உப்பு பெருஞ் கொத்தவிதழை தளித்து ட்ெடியாகப் Iljuni li l fgu சைக் கல்வி தட்டி, வக வைத்து எடுத்து இடுப் பாருங்களேன். 鲇- O
டல் ஒரு வித்தியாசமான
ஆதிவாசிப்பெண்கள் ாடு கலந்து கொண்டு நக்குப் பரிசு நவீன ால் நளினமாய் வந்து பெண்கள் ஆதிவாசிப் ன செய்துவர கஷ்டப் ாரு பெண் மட்டுமே 22 வயதான கல்லூரி ப் பெண் தொப்புள், களில் நகை அணிந்து |சத்தி பரிசைத் தட்டிச்
TULD6ùi DUJ
OMÜ 2.OyöğüGLIGÜöGlöööı
இருக்கிறது.
முகத்துக்குப் போட்ட பவுடர் விவை யில் கரைந்து வியர்வைத் துளைகளை அடைக்கிறது. இதனால் முகத்தில் கரும் புள்ளிகளும், பருக்களும் கூடத் தோன்றலாம் வியர்வையோடு கலந்த மேக்-அப் கண்களில் படும்போது கண்ணுக்கும் பாதிப்பு ஏற் படுகிறது.
வியர்க்கும் நேரத்தில் ജ്ഞഖUL முகத்தில் படாமல் பார்த்துக் கொள்வதும் முகத்தில் மாசு-மறு தோன்றாமல் இருக்க உதவும்.
எனவே வியர்வை சிந்தும் காரியங்களில் ஈடுபடும் போது கூந்தலை கோடாலிக் கொண்டை போட்டுக் கொள்ளுங்கள்
கூந்தலில் அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை
என்றால், முடி முகத்தில் படாதபடி பின் போட்டு பின்னால் தள்ளிவிடுங்கள். இதைச்
இறுக்கி,
செய்யும் போது மிகவும்
க்களில் சமைக்கும் பழக்கம் இருந்தா லும் இன்னும் பலபேர் பானையில் அரிசி பொங்கி கஞ்சி வடித்துத்தான் சாப்பிடு கிறார்கள்.
கஞ்சியை அப்படியே ஒரமாக எங்கா வது மூலையில் சாய்த்து வடித்துவிடுவார்கள் அரிசியில் உள்ள சத்துக்கள் எல்லாம் கஞ்சியோடு போய்விடுகிறது. வடித்த கஞ்சி ஒரு சத்தான பானம். இது உடம்புக்கும் நல்லது. வளமான அழகிற்கும் நல்லது. கஞ்சியை அப்படியே குடிக்க முடியாது. அதில் கொஞ்சம் பால், சீனி கலந்தால் குடிக்க ருசியாக இருக்கும்.
வறட்டு இருமல், சளி இருமல் எதுவாக இருந்தாலும் சூடாகக் கஞ்சி வடித்து அதில் பனங்கற்கண்டு போட்டுக் குடிக்கலாம். இனிப்பு வேண்டாமெனில் நெய்யில் சீரகம் வறுத்து அதைக் கஞ்சியில் கலந்து குடித்தால் இருமல் நிற்கும்.
பெண்களுக்கு வெள்ளையடுவது உண்டு. இந்த வெள்ளைப்போக்கு இருந்தால் உடம்பு பலவீனமாகி இடுப்பு வலியும் இருக்கும். இதற்கு கஞ்சியை நன்றாக ஆறவைத்து, அரை டம்ளர் மோர்விட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கலக்கி தினமும் குடித்து வந்தால் வெள்ளைபடுவது நின்று விடும்.
கஞ்சி நம்முடைய அழகிற்கு எப்படிப் பயன்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம் வடித்த கஞ்சியை நன்றாக ஆறவைத்து
தேவையான பொருட்கள்:
ugøgú ur:Lisfl-250 #Inú
စီးပြို- பெரியது
சிறுதுண்டு
të og Raismi 3
மிளகாய்த்துள்-2 தேக்கரண்டி
மஞ்சள் தூள்-12 தேக்கரண்டி
பெருஞ் தேக்கரண்டி
sülf- 96'sına
முட்டை-5
செய்முறை
பச்சைப் பட்டாணியைத் தண்ணீரில்
கழுவி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு
பம்ப்ளர் அளவு தண்ணீர்விட்டு பெரிய
வெள்ளைப்பூண்டை உடைத்து அதன்
தொகுத்துத் தருவது-சுகந்தி முட்டை பச்சைப் பட்டாணிப் பொரியல்
பற்களைத் தோல் உரித்து பொடியாக
விட்டுக் குறிப்பு பிள்ளைகள் விளையாடி விட்டு வரும்போது சட்டையெங்கும் சேறு தார், பெயின்ட், துரு போன்று விதவிதமான கறைகளுடன் வந்து நிற்கிறார்களா? சேற்றுக் கறையைப் போக்க உருளைக்கிழங்கை நறுக்கி அந்த இடத்தில் தேய்த்துவிட்டு துணியை அலசுங்கள். துருக் கறையைப் போக்க எலுமிச்சம் சாற்றில் உப்புக் கலந்து கறைபட்ட இடத்தில் நன்கு தேய்த்தபின் உலர்த்துங்கள். தார் கறையைப் போக்க ரேப்பன்ரைனை கறைபட்ட இடத்தில் நன்றாகத் தேய்த்தபின் வெதுவெதுப்பான வெந்நீரில் துணியை சவர்க்காரம் போட்டுக் கழுவுங்கள் பெயின்ட் கறையை நீக்க பெட்ரோலை
கேசத்தைச் சிரமப்படுத்திவிடாதீர்கள் அது தளர்வாகவே இருக்கட்டும் இல்லை என்றால் முடியின் முனை பிளவுபட்டு நாளடைவில் முடிஉதிரவே துவங்கிவிடும் இதேபோல, சருமம் என்பது முகத்தில் மட்டும் இல்லை. உடல் முழுக்க போர்த்தி பிருக்கிறது. அதிகமாய் வெளியேறும் விவை அப்படியே தங்கி விடுவதால் அங்கேயும் பிரச்சினை உண்டு இறுக்க மன உடைக்குள் வியர்க்கும்போது வியவை சுரப்பிகள் அடைபடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. காற்று புகுந்து வெளிவரத் தோதான உடை அணிவதன் மூலம் தோல் பாதிக்கப்படுவன்தத் தவிர்க்கலாம். வியர்வை வெளியேறும் நேரங்களில் பருத்தி ஆடைகளே உத்தமம்.
விட்டில்தானே இருக்கிறோம் என்கிற நினைப்பில் நேற்றுப் போட்ட உடை முந்தாநாள் கட்டிய சேலை என்று துவைக் கப்படாத ஆடைகளைப் பலரும் அணிவது உண்டு. இவற்றில் அந்தந்த தினத்தின் வியர்வையால் தோன்றிய பக்டீரியா நுண் கிருமிகள் தங்கியிருக்கும். மீண்டும் அவற் றில் புது வியர்வைபடியும்போது அவை புத்துயிர் பெறுகின்றன. பலன் வியர்வை வாடை, சருமப் பாதிப்பு பரு, மறு.
இந்த பக்டீரியாக்கள் உடலில் தங்கா மல் இருப்பதற்கு வியர்த்த பிறகு ஒரு குளியல் போட்டால் போதும் அதற்காக சீயாக்காய் போட்டு கரகரவென்று தேய்க்க வேண்டும் என்பதில்லை சாதாரணமாக நீரூற்றிக் குளித்து விட்டு துவாலையால் மிருதுவாக ஒற்றி எடுங்கள் சருமம் LÓGODILÓNG
அதில் கொஞ்சம் சீயாக்காய் தூளைப் போட்டுதலையில் தேய்த்து முழுகி வந்தால் தலைமுடி சுத்தமாக, LIGILIGITUILIIIg இருக்கும்
ஒரு கரண்டி கஞ்சியை முகத்திலும், கைவிலும் தேய்த்துக்கொண்டு, கொஞ்ச றத்தில் கழுவிவிட்டால் தோல் மிருதுவாக பினுடனுப்பாக மாறும்
இவற்றைவிட கஞ்சியை பருத்திநூல் புடவைகளுக்குப் பயன்படுத்தினால் நூல் புடவைகள் உடம்போடு ஒட்டிக்கொள் ாமல் அழகாக இருக்கும். இனிமேல் விட்டில் கஞ்சி வடித்தால் ஞாபகமாக அதை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துவைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
நறுக்கவும் பிறகு இஞ்சியையும் பச்சை மிளகாயையும் பொடியாக நறுக்கி எல்லாவற்றையும் பட்டாணியில் போட்டு மிளகாய்த் தூள், உப்பு
வாணலியை அடுப்பில் வைத்து நல் லெண்ணையை விட்டு பெருஞ் சீரகத்தை நைத்துப் போட்டு சிவந்தவுடன் வேக வைத்த பட்டா னியை அதில் கொட்டிக் கிளற வேண்டும் கிளறிக்கொண்டே ஐந்து முட்டைகளை ஒவ்வொன்றாக உடைத்துப் போட வேண்டும் முட்டை சிவந்து வரும் சமயம் இறக்கி வைக்கவும். இது சாப்பிடுவதற்குச் சுவையாகவும், சத்துள்ள உணவாகவும் இருக்கும்.
உபயோகியுங்கள். இப்போது எல்லாம் artifigin Ga?
ஜன29-பெப்.04.1995

Page 13
குழந்தை இல்லறத் தோட்டத்திற்குள் பொழியப்படுகின்ற &arafhdir ஆசிப்பூக்கள் மைத்தென்று சகத்துடன் வேறெங்கும் நுகரமுடியாத மெல்விய மனத்துடன் மடியில் விழுகின்ற பஞ்சம் பொதிகள் உடைந்தபோன உறவு சங்கிலிகளையும்
·15 = ამ ტომრrთ
தப் பசைகள் ாகச் dva Trivватстауи.
5 snartlostaka“) ாவிகளுக்குள் அனுப்பும்
பூர்வ விணைகள் மனவானில் குழும்
savanau GupasmÄyasa0) c77
ro 4yddir aoTao) asal Tai) விலக்கிவிடும் gyfhau dŵr Ք/maՈ0),(5 սՈ&ծԴպմ, as) quonros)ü"Gurrastrg5 என்றும் சுவைக்கின்ற அமுதத் தேன் துளிகள்
காத்தான்குடி சுபைர்கான்,
உலகம் (குெ)புரியாது
மூசிக் கச்சான் காற்று அடித்தால் முறியும் என்தேகம்-இனிப்
Gua? adrat uaj drejtar ear0. அனைத்தும் பெண்போகம்
1.
2.
smaa astas 5 5ö(pLÜ DÜ(5
sarafla) asal if ar asub saobra Lici7-g52a7bb
gsü u560f' 60°aja/5/ ansta/Tai
sayug, Gaudir a/orġ assoldir@gpdö7
Guntams GarstašeSub Lumrat ab al Tayub
பருவிப் பார்த்துள்ளேன்-உடல் வாதை கண்டே சோரும் வகையில்
orbes) ar(SE55/67 Corat "கஞ்சா டி சுருட்டு அனைத்தும்
கண்டு களித்திட்டேன்- தலை uga gg ord, longpa barau,
பிழையை உணர்கின்றேன் கட்டிய மனைவி தடுத்தும் தொடர்ந்து
கலந்து மகிழ்ந்திட்டேன் பிள்ளை எட்டோ டெட்டு பதினா றென்று பெற்று முடித்திட்டேன் sraudz augqyas simtas Taun
காத்துக் கிடக்கின்றேன்-வாய் வேலா-கருதா சொல்ல பாயில் விழுந்து கிடக்கின்றேன் நன்மை தீமை இளமைக் காலம்
நமக்குத் தெரியாது- அனுபவம் உண்மை நிலையை உரைக்கும் வரையில்
உலகம் புரியாது கெளரிதாசன்-ஆலங்கேணி கிழக்கு.
7.
பூட்டதி நவங்கால் உத்திரட்டாதி ரேவதி)
LSLLLSLSLLLLLSLLLLLLLL LLLL LL LL SLLLLL S
மினம், கப நேரம் டே சுய நேரம்
எதிர்பார்ப்புக்கள் stad Gsalam = கனவுகளைத் தந்துவிட்டு Ձ=ra - աn=Ոն Gunպ6767 நேரமிது. நிஜங்களை திரவ நிரலாய்க் கண்டு பூபாளம் பாட எத்தனையோ பேரின்
மனைவி நீங்க ஆபரே நோயாளி பிழைத்துக்
இதயங்கள் LITa, Lit: glag, Tai ո57ոսոnմպւմ :: 例5 * இருக்கின்றன. நடந்திருக்கு
கணவன் ஆயிரம்தான்
கழுத்தில் கிடக்கும் த
இவ்வொரு அமாவாசையிலும் scrutiasapore, a stria) sarafitas as Liq/gm, & (05 graaf) iš ap 65 Gorff LÜLyo/ffascit அதிகமதிகம். வரும் வரும் என்று urangafa) UTriges/d 6085 To79 (500 UTīze பதிலேதும் செர்ல்லாமல் பணக் காதலியோடு சல்லாபம் கொண்டுவிட்டு uua Tüu64705/ Lumrø5 untug av av TÚ 6) u orffcooTLd7
இடிந்து ABg)g5é5/Gurra7 98g5ʻa//Ä/asan om7
சுமந்தவர்கள் வாழ்க்கை ஏனோ என்று விரக்திக் கடலில் குளிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இப்படி இப்படித்தான் கடந்த வருடம் as a 170557 Gustate/ 605/55 5oflմouպtb கடத்திக்கொண்டு பறந்து போனது புதிய ஆண்டாவது 1/auffсуваротé 56шргEa) ar a aici eile,
இறந்த காதவியின் கடைசி நேர வாததைகளின்
தாக்கத்தைப் போல் கண்கள் நிறைய கண்ணிர் நிறையுமா? மனிதன்
to Toofah as austib.
ஆனால்
அவன் வடுக்கள்
Tito) in
எதிர்பார்ப்புக்களாய்ட
அம்தரவல்ல நிவாசன்
FL'GL651 JUDI LI வித்தியாசங்கள்
LJJA Gi) TŻ LIDGNNf
ாயிறு-பலவித ாே ெ ** ஆ முயற்சி பவிதம் காலை 6 மணி மனக்கஷ்டம் திர In tools ANNAT R LJG) 12 LD69s செவ்வாய் துன்பம்ந்து வி வெற்றி பிய 1 மணி ெ
rinti- sisu p. ATGDA) 6 DGS' - பெரியோர் . y;IIGADGA) 6 LDGSIsfi புதன் உறவினர் கலகம் மனக் கலக்கம் , "", "T.2" -
ாமன் மென்ட் ெ வியாழன் காரியசித்தி பட்ைட பகல் 1 மணி விட
வெள்ளி பொருள்வரவு வி காலை 7 மணி
மந்தம் வி. காரியசித்தி, பொருள் வரவு Lu. of சனி தொழில் பவிதம் LJ.L. 2 |DøNf
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்- அதிஷ்டநாள்-செல்வா அதிஷ்ட இலக்கம்-7
i uti. க நேரம்
விட்டத்துப் பின்னரை தம் பூரட்டாதி
I, J, li ராம் அவிட்டத்துமுன்னரை
I, II, 3bili
தொழில் சிறப்பு USA is விற்கும் காமனுகூலம் LI I UGI வைக்கம் தேகாரோக்கிய நன்மை பாறப்பு கெளரவம் பகல் மணி ா ம்ை மனமகிழ்ச்சி its le. ா டன்படல் DU Ia | = \uféß. LlLJ. J. Los
டா-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்
i mu muš9. AIGOG). A LIGM | styatib, LJAKG) 12 ADGANGAN | || || || || Carib, KIGDA) 6 DGM) ா விெ வுெ மிகுதி LALI, 1 DIGNON பாருள் இலாபம் பிய 2 மணி ா த ரெஸ் சிறப்பு L146), 11 logos L. A. AKITGADA) 7 LDGREN மடநாள்-ாளி அதிஷ்ட இலக்கம் -5
சுப நேரம்
டாடத்த முதற்ா (விசாகத்து நாலாங்கால் அனுட் கேட்டை) |="5_تی ா சிறப்பு பொருள் வம் பிய 2 மணி ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு பணவரவு காலை 6 மண் ஞான்
முயற்சி பவிதம் காலை 6 மணி திங்கள் துன்பம் நீங்கும் செய்தொழில் இலாபம் பகல் : மனதிங்கள்
st பிய 1 மணி செவ்வாய் அந்நியர் நட்பு கெளரவம் L. 1 a கை பொருள் வரவு பகல் 12 மணி புதன் வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி காலை 6 மணி புதன் விருத்தி முயற்சி மென்மை காலை 6 மணி வியாழன் காரியசித்தி, பொருள் இலாபம் பகல் 12 மணி வியாழ ம்ை கெளரவக் கேடு பகல் 12 மணி வெள்ளி வீண் மனஸ்தாபம் மனக்கவலை Igoa, 6 LINGSN Galla ம்ை மனமகிழ்ச்சி காலை 7 மணி சனி துன்பம் அதிகம் தேகாரோக்கியமின்மை காலை 7 மணி சனி அறிவிடநாள்-வியாழன் அதிஷ்ட இலக்கம் -4 அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட் இலக்கம்-8
29-G.04, 1995
OIU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
17zós Got IG றவாடும் լ զն 606/767Ո7n(5) ாதவி ந்தனைக்கு(ச்) மாதி கட்டும் காத்தன் யமுயற்சியை ரித்திடும் ത0(Ifo/ naosu)
மனைவி அதுக்கும் பணம் கொடுத்தது என்
arcmrcorcmGarr』
γρήγοήτρης γη
festy/to இருந்தால் சத்திரம் இளங்கொடி
οι παραγγ 776/7. நிமிர்ந்தால் உறங்கினால் | 55 սմ : °5VöW"°
500755յմGungina) |ფინეთთ- கவிதைகள் பிரசவம்
t ഖതീബ് கருவில் ரயில்லை,
t தென்ற காப்பாறுவதால்
ஷா தாலிம்-தர்காநகள். ====================
எழுத்தாளர் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் கதை கிணறு
* 3Ꭲ ᎯᏕᏛᏁᏗ | Lugo Taifa
காண்டாராமே? நம் புரியலே. ன்னத் தவறு
ருந்தாலும் உன் என்னோடது.
3)
அப்பாதான்
முதல் இரவு அறையில் மணப்பெண் என்னவோ கணக்கு எழுதிப்பார்க்கிறீங்களே என்ன? மணமகன் சீதனப் பாக்கியை லேட் பண்ணி னால் எவ்வளவு வட்டி ஏறும்னு பார்க்கிறேன்.
தோண்டுபவர்கள் கதை முத்துக் குளிப்பவர்கள் கதை இப்படிப் பல ஆழமாக எழுதுவேன்.
ds üLT L தந்தை சாப்பிடும்போது பேசாதேடா சாப்பிட்டு முடிந்தபின் தந்தை ஏனடா கூப்பிட்டே
ப ஆசிரியர் ஆழமான கதைகள் எழுதுவேன்னு
சொல்லுறியே. என்னென்ன கதைகள்
(LDLqu|LD T2
!,@| | )
மகன் உங்க சாப்பாட்டில் பூச்சி விழுந்திருந்தது.
நால் இருபடங்களும் ஒரே விதமாய் தெரியல்ாம். ஆனால் 2 படங்களுக்கும் இடையே
கண்டுபிடிக்க 5 நிமிடம் மட்டுமே விடையைச் சரிபார்க்க 9ம் பக்கம் செல்லுங்கள்
இடம் ப்ரேம்
விக்ால் ரோகியிருகடத்துமுள்ளன
பவிதம் கெளரவம் IAA i ICM ஞாயிறு பொருள் நட்டம் மனக்கலக்கம்
பணவரவு பகல் 1 மணி திங்கள் உறவினர் உதவி காரியசித்தி a - யேர் நட்பு முயற்சி பவிதம் காலை 7 மணி செவ்வாய் பெரியோர் நட்பு கெளரவம் — - !, -11
தொல் விருத்தி காரியனுகூலம் பகல் மணி புதன் தொழில் சிறப்பு முன்னேற்றம்
வரவு மனமகிழ்ச்சி Ini iafouLIT Apsir - LUIGI DJ ĜOJPLUG), ĜI JAJAJ de 5 உறவினர் பகை காரியசித்தி காலை 6 மணி வெள்ளி தேகாரோக்கியம் பணத்தடை a வரவுதடை செலவு மிகுதி பிய மணி சனி வெளியிடப் பயணம் முயற்சி தோல்வி * το
மிகரித்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூத்து முன் முக்கல்
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதி பி
திஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்
, , (புனர்பூசத்து நாலாம்
மகம் பூரம் உ
Stori a
t
ஞாயிறு பெரியோர் ந კედეგ). წ. ცერეუf] திங்கள் துன்பம் நீங்கு LIJ TË LIGM செவ்வாய் காரியசித்தி விெர JIGSA) 6 INGINIAN புதன் அந்நியர் சாப் ெ LALU, I DIGAM வியாழன் வீண் மன குறைவு காலை 7 மணி வெள்ளி துய L.L. 9 ings சனி செய்தொ | || NLD, UITGANGAJ 6 LINGKAN _*上 திஷ்ட இலக்கம் 1
ஞாயிறு SIGNINGU 7 LIDGINS திங்கள் நீங்கும் AUTOR as செல்வா பு மனமகிழ்ச்சி Lucy 12 Das புதன் முயற்சி பவிதம் TOG 8 Da விாள் உதவி மனக்கவலை நீங்கும் | விெ விதயம் தொழில் கேடு Ta
பயனற்ற செயல் LISA) . La
ாள் திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்
பின்னரை சுவாதி விசாகத்துமுன் முக்ால் பொருள் வரவு காரியசித்தி பெரியோர் நட்பு முயற்சி பவிதம்
உதப்பின்முக்கால் அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை ாவை விஞாயிறு பெரியோர் பழி துன்பமிகுதி பால் விதிகள் பொருள் நட்டம் மனக்கவலை
வெளியிடவாழ்க்கை மனக்குறைங்கும் சாலை மனசெவ்வாய் தொழில் விருத்தி செலவு மிகுதி
துன்பம் நீங்கும் பொருள் வரவு வீண் மனஸ்தாபம் கெளரவம் - Tifluaj 5, LIGANT GAJJAAJ..
துயர் நீங்கும் முயற்சி பவிதம்
திஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்
விபுதன் Η προς விையாழன்LIJA I LOGOJ GT GifM, )
புதிய முயற்சி முன்னேற்றம் மனக்குறை நீங்கும் காரியானுகூலம் தொழில் சிறப்பு கெளரவம் வெளியிட வாழ்க்கை துன்பம் நீங்கும்
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-3
ο προς
12 ο Προς) 8 12

Page 14
ற்றங்கரையிலுள்ள மண்டபத்தில் அவர் சித்து வந்தார். தினசரி ஆற்றில் நீராடி விபூதி தரித்து ஆலயம் சென்று இறைவனை
துறவி குழந்தைகளை நோக்கி அவர்கள் கல்வி கற்க வேண்டிய அவசியத்தையும், ல்வி கற்றவர்கள் எப்படி வாழ்க்கையில்
அழியாத செல்வம் என்றும் கொடுக்கக் கொடுக்க மேலும் மேலும் பெருகக்கூடிய ஒரே செல்வம் கல்விச் செல்வம் என்றும், கல்வி ஒன்றே ஒழுக்கத்தைக் கொடுக்கும் என்றும் அறிவுரை கூறுவார்.
திருமணமாகி குடும்பம் நடத்தும் பெண்கள் மிகவும் சிக்கனமாக குடும்பம் நடத்த வேண்டும் என்றும், அநாவசிய ஆடம்பரச் செலவுகளைச் செய்யக்கூட தன்றும் சேமிக்கின்ற பழக்கத்தைக் கைக்கொள்ள வேண்டுமென்றும் இல்ல |றத்தை நல்லறமாக்க வேண்டும் என்றும், தம் மக்களை நன்மக்களாக்க வேண்டு மன்றும், நாட்டின் எதிர்காலம் அவர்கள் ருவாக்கும் பிள்ளைகளின் கைகளில்தான் நாளை கொடுக்கப்பட இருக்கிறது என்றும்
நலனில் மிகவும் அக்கறை கொள்ள வேண்டுமென்றும் உறவினர்கள், நண்பர்
N7 - என்றிருந்துவிடக்கூடாதென்றும் குடும்ப துறவி மீது இப்
ருப்பதைக் காணப் ஒருவன் துறவியைப் கேள்வி கேட்டு மடக் படுத்த எண்ணி வர் மக்கள் துறவியி கேட்கக்கூடி இருந்த அருகே சென்று வ
களை மதித்து நடத்த வேண்டும் என்றும் கூறுவார்.
அவரது அறிவுரைகளைக் கேட்டு பலர் தம் வாழ்க்கையைச் செம்மைப்படுத்திக் கொண்டனர். இதனால் துறவியின் மீது
"அப்பனே! உன் என்னவோ?" என்று
"குறையல்ல, ஒ
அவர்களுக்கு பிரியம் உண்டாயிற்று பலர் துறவியின் அறிவுரை கேட்கவும், அதன்படி நடக்கவும் துறவியைத் தேடி வரலாயினர்.
உலகக் கோப்பை கா
உலகக் கோப்பை கால்பந்துப் போட்டி எப்போது நடைபெற்றது? இப்போ ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுகி முதன் முதலில் 1930ம் ஆண்டு தென் உள்ள உருகுவே நாட்டில் விளையாடப் ஆர்ஜென்டினாவை 4-2 என்ற கோல் கன் கொண்டது. இப்போது 4 ஆண்டுகளு இப்போட்டி விளையாடப்படுகிறது. கால்பந்து போட்டிக்கான தலைமைச் சர்வதேச கால்பந்துச் சங்கம் சுவிற்சர்ல இணைந்த மற்றொரு சங்கம் போட்டிச் இப்போட்டியில் விளையாட பல நாடு அந்தந்த கண்டங்களில் உள்ள நாடு அவற்றிலிருந்து இறுதிக்கட்ட போட்டிக்கு பின்னர் அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடை இதுவரை நடைபெற்ற உலகக் கோப்ை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் பா அடுத்த உலகக் கோப்பை கால் பந்து பிரான்ஸ்,
GOSFATGJGJLIINI.
குடும்பத் தலைவர்களுக்கு அவர்கள் சம்பாதிப்பது மட்டும் தங்கள் கடமை
சிறந்த வர்ணத்திற்குப் பரிசுதரும் எண்ணம்
அமெரிக்காவில் காணப்படும் ராட்சித் சிலந்திகள் வலை பின்னி விட்டு அதை தனது கால்களின் முலம் விரித்து பிடித்துக்கொள்ளும் பூக்கிகள் வலையி
விழுந்ததும் அவற்றைத் தின்னும்
வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல, 73 Luíña. Sigrfluu Gouri செல்வி தியாகராஜா லாவண்யா கார்மேல் பாத்திமா தேசியப் பாடசாலை-கல்முனை பாராட்டுக்குரியவர்கள் 616öI.61lf.alf fiferustör கு/அல்/அக்ஸா வித்தியாலயம்-பொல்கஹவெல.
யேசைலஜா-அல்/ஹிலால் மகல்லூரி-நீர்கொழும்பு மிப்லா மிஹவார் களு/முஸ்லிம் மகாவித்தியாலயம்-களுத்துறை சிகபிலன்-கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி இரத்மலான்ை அஷோக் ரஜி
LIDITri GGOOTTEITA, GöI ருமு.மாஅதம் ፴T፵፡
IIGS-GBGG.
an வித்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எங்கள் வீட்டுக் கதவு-அது எல்லோர்க்கும் உறவு என்றும் திறந்து துமூடும்-கவலை இல்லாது என்றும் ஆடும்
பூட்டுப் போட்டதில்லை-மை பூசிப் பார்த்ததில்லை! பாட்டன், பாட்டி போலே- அது பழைய கதவு தானே!
அவன்
"என்ன சந்தேகமோ கேள். என் சிற்றறிவுக்குத் தெரிந்தால் அதைப் போக்குகிறேன்" என்றார் துறவி.
"ஐயா நான் பேரீச்சம்பழம் சாப்பிடலாமா? என்று கேட்டான் அவன்.
"பேரீச்சம்பழம்தானே நிறைய சத்துக்கள் உள்ளது. அதை சாப்பி டுவது உடம்புக்கு நல்லது நீ சாப்பிடலாம்," என்றார் துறவி.
"பேரீச்சம் பழம் சாப்பிடுகிற நான் தண்ணீர் குடிக்கலாமா? என்று கேட்டான் அவன்.
"தண்ணீர் நம் தேச சீதோஷ் ணத்திற்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒரு பொருள். தண்ணீரை நாம் குடித்தே ஆக வேண்டும்" என்றார் துறவி.
"சிறிது புளிப்பான பொருள் ஏதாவது சாப்பிடலாமா?" என்றான். "சிறிது புளிப்பு p.6ullLI, இனிப்பு, காரம் எல்லாம் சாப்பிடுவதில் தவறில்லை," என்றார் துறவி.
"நல்லது துறவியாரே.
படி மக்கள் பியமாக பொறுக்காத Fairfai), பலர் முன்னிலையில் அவரை அவமானப் தான். ன் அறிவுரைகளைக் னர். அவன் துறவியின் WOII bildføOTT
மனதில் உள்ள குறை
கேட்டா துறவி,
நசந்தேகம் என்றான்
எங்கள் விட்டுக் கதவு
எப்.சுமையா நவ்பர்-அக்குறணை,
அப்பா திறந்து போட சும்மா நடந்த சேவல்-அதில் துள்ளி ஏறிக் கடவும்
எலியும் ஓடிப்பாயும் சின்ன எறும்புக் கூட்டம் மேயும் வெயிலும் மழையும் பட்டு-கதவு வெடித்துப் போச்சு கெட்டு
பேரீச்சம்பழம் சாப்பிடலாம் என்கிறீர்கள். நீர் குடிக்கலாம் என்கிறீர்கள். சிறிது புளிப்பான பொருள் FILL)LGUTh என்கிறீர்கள்
இவைகளை எல்லாம் சாப்பிடலாம் என்று சொல்லும் நீங்கள், இவைகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து உண்டான மதுவை மட்டும் ஏன் குடிக்கக்கூடாது என்கிறீர்கள்? என்று ஆணித்தரமாகக் கேட்டான்.
இளைஞனின் கேள்விக்குத் துறவி என்னபதில் சொல்லப் போகிறாரோ என்று மக்கள், அவர் முகத்தையே பார்த்தார்கள் துறவி அந்த இளைஞனைப் பார்த்துப் புன்னகைத்தார். பிறகு கணி என்ற குரலில் "இளைஞனே உன் தலையில் கொஞ்சம் மண்ணைப் போட்டால். என்று கேட்டார். "மண்தானே. அதைப்பற்றிக் கவலைப் படமாட்டேன்," என்றான் இளைஞன்,
"உன் தலையில் கொஞ்சம் நீரை ஊற்றினால், கேட்டார் துறவி,
"அப்பொழுது கவலைப்படமாட்டேன்." என்றான் இளைஞன்.
"இளைஞனே நான் உன் தலையில் மண்ணையும், நீரையும் போட்டால் சிறிதும் கவலைப்படமாட்டேன் என்கிறாய், உன் தலையில் அந்த மண்ணையும், தண்ணீரையும் கலந்து உருவாக்கிய செங்கல்லை போட் டால்." என்று கேட்டார் துறவி,
தன் தலையில் அப்பொழுதே செங்கல் விழுந்து மண்டை உடைந்ததுபோல உணர்ந்த அந்த இளைஞன் துறவியின் காலில் விழுந்து தன் அறியாமைக்கு Dairsoft L4, Gallisir.
விடுகதைகளும் விடைகளும் 01. ஒற்றக் கண்ணன் சிறைக்குள் சிறைப்பட்டு விட்டால் பின் இளமை யும் இல்லை, முதுமையும் இல்லை.
966šT UTňP
ÓLI
馬契 முதன் முதல் து எத்தனை D୬ IP அமெரிக்கவில் பட்டது. அதில் % ബി
க்கு ஒரு
AAA, ""// ', சங்கம் எது A. 燃 |- ாந்தில் உள்ள சூரிச் நகரில் இதன் தலைமையகம் உள்ளது. இதனுடன் கான விதி முறைகளை வகுக்கிறது. நள் எப்படி தகுதி பெறுகின்றன? களுக்கு இடையே பகுதி வாரியாகப் போட்டிகள் நடைபெறும் 24நாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிறகு பல கால் இறுதிப்போட்டிகளுக்குப் பெறும் பப் போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் போட்டவர் யார்? டைன் கம் ஆண்டு போட்டிகளில் 13 கோல் போட்டார்
போட்டியை நடத்தும் நாடு எது?
நில்ா உண்டு வானமும் அல்ல, மழை பெய்யும் மேகமும் அல்ல. அது
சிருஷ்டி தேவனின் முழுமையில்லா சிருஷ்டியை முழுமைப்படுத்துவதே இதுதான் அது யாது? சிறகடிக்கும் பறக்காது. அது என்ன? ஒன்றுக்குள் ஒன்று அது என்ன? நாள் வாழும் இடத்தில் தானே வலம் வருவான். ஆனால் வலம் வந்த தடம் அங்கே இல்லை. அது எது? கண்ணிருந்தும் பார்வையற்றது. அது
TiTGOT? உடலில் இது இருக்கும். ஆனால் இருக்கும் இடம் தெரியாது. அது யாது? ஊரின் உறக்கத்திலே இதன் விழிப்பு அது என்ன? தானே இயங்கி தன்னகத்தாரையும் இயக்கும். அது எது?
விடைகள்
3 4
தி ரி
அவிசுவாசத்தைக் குறிக்கும். பிழைக்கும் எதிர். தோள் கொடுப்பான் தோழன் -5 கமலஹாசனின் இல்லத்தரசி
எண்ணெய் மட்டும் போதுமா விளக்கெரிய? -3 പ്രമിഥഞ്ഞക് அண்ணல்
முஸ்லிம் சட்ட நிபுணர்.
விடைகள் 2. Cyfrif) 3. Fg5 TT
ாதி
A
3. 4.
历 4. 4.
3. 5
2 5-ö
4. Frflas IT
oTULOgi
(DJ 5
gang 'ol ஜெப9ழ அர 6 Ugy a ரயறைகிற швегеб
ரர பிற தஜெர்லது ancas " - teo .
19 P TE usions ஞானசெல்வம் இன்பச்செல்வம் ஞானசெல்வம் இதயச்செல்வம் LDLL BSONT LIL:
ற்றிலே, அடுத்தவர் ளையவர் வீட்டிலே
01. மூத்தவர்
காட்டிலே, யார் அவர்கள்? எட்டுக்கால் ஊன்றி இருகால் பட மெடுத்து வட்டக் குடை பிடித்து வருகிறார் வன்னியனார். யார் அவர்? தட்டு வீட்டுக்குள் முட்டுப் பலகை
அது என்ன? வெட்ட வெட்டத் தழைக்கும் மரம். என்ன மரம்? வேடர் கொண்டு ஓடும் மரம் என்ன மரம்? போவான் வருவான், திம்மப்பன் ஒற்றக்காலில் நிற்பான் திம்மப்பன். யார் அவன்? முத்து முத்துச் சேலைக்காரி முப்பது ன்ெ வேலைக்காரி, தண்டைக் கொழுக்காரி தாவரத்து வீட்டுக்காரி. அவளைத் தொடுவானேன்? கவலைப் படுவானேன்? யார் 9/6) Isit?
விடைகள்
தயrடுபPகு 90 இந்த hரளி (pp-ரண09 70
02.
O3.
4.
05.
06.
ஜெயர் 80 ஒமர் 40 ஜோரடு ஐபி 10
Müfer.
29 it.04, 1995

Page 15
  

Page 16
இதர்த்ததும் அவள் ன்னுள் நினைத்துக் கொண்டாள் தும் செய்யமாட்டான் இவனால்
பதிற்றுக்கணக்கான புதிய வார்த்தை ரும்பத் திரும்ப அடிக்கடி கேட் பங்கர வர்த்தையும் முனை மழுங்கி அ குப் பழகிப்போயிற்று ஆனால் தரவுரலை அவளுக்குப் பிடிக்கவேயில்லை தரவு லந்துவி அவளுக்கு அமைதியின்மையும் எரிச்சலும் உள்ளத்தில் எழுத்து இங்கும்
ஒருநாள் அவள் தனது 2தடுக் பிதுக்கிக்கொண்டு ஹஹோலி
பற்றிச் சொன்னாள்
என்றான் பிற்கு அவளைப் பார்த்
மிட்டிக்கொண்டு பிரபு வம்சம் அவள் ஒரு நல்ல பெண் என்று சொன்னான் பாவெல்இ
அதுவும் இன்ம்ைதான் என்றான் ஹஹோல் அவள் என்ன செய்யவேண்டும் நாம் என்ன விரும்பு கிறோம் நம்மால் என்ன முடியும் என்பது மட்டும் அவளுக்குப் புரியவில்லை E.
புரியாத எதைய்ோற்றி அவர்கள் விவாதித்தார்கள் ாஷா பாவெலி மும் கண்டியாக நடத்து கொள்வதையும் சமயங்களில் அவனைப் பார்த்து உரக்கச் சத்தம்போடுவதையும் தாய்கண்டிருக்கிறாள் ரதிநிலைகளில் பாவெல் பதிலேயேசுவதில்லை. ன் கிரிப்பான் தாஷாவை எத்தனை அன்பு ர்னோ அது போலவே தாஷாலி
ர்ப்பான் தாய்க்கு இதுவும்:
မှူး” ...း ရွှံ့ နှိမ်းချကြော၊ နွား
* மொழியையோ
நாம் அவர்களுக்குக் கீழ்தம் எழுதுல் நல்ல கரியம் என்று ஆனந்தமயாக கண்களோடு பேசின் ஹ்ஹோல் எழுதினால் குஷியாவிலும் தங்களுக்கு நன் இருக்கிறார்கள் தங்கள்
பிரச்சாரம் செய்யும் துே
காள்வார்கள். சின்னஞ்சிறு
முழுநாளும் அலுவலகத்தில் தட்டச்சுடன் டி களைப்புடன் உள்ளே நுழைந்த சந்திய கதிரையில் அமர்ந்தவாறே
LLUIT சிவஞானம் உள்ளோட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தைப் பற்றிப்போறதுக்குத்தான் காத்துக்கிட்டிருக்கன். உடுப்பு மத்திக்கிட்டு கெதியா வாம்மா" அலுவகத்திலிருந்து கொண்டு வந்த போட்டுவிட்டு உடை கறைவதற்காக அறையினுள் நுழைந்து த்ெருந்த சந்திக்கு அப்பாவின் இந்த all. s சிந்தனையைத் தூண்டியது.
அப்பா எதைப்பற்றிப் பேசப் போகின் ரேTஎன்று மனம் பல வழிகளாலும் க்கொண்டிருக்க விரைவாக முகத்தை கொண்டு அப்பா முன் வந்து தி சாந்தி
இம்மர் சாந்தி நான் திருமணப் பேச்சை போதெல்லாம் இப்ப வேணாம் அப்பாஎண்டு நீ தடுத்துக்கிட்டிருக்காய் $; ரே பிள்ளையை இருபத்தெட்டு வயது ரதிருமணம் முடிச்சுக்கொடுக்காம வீட்டில வசிக்கிட்டிருக்கான் எண்டு ஊரார் என்னைக் குறைக்றுறாங்க
'காலையில வீட்டுக்கு வந்த நம்ம பக்கத்து வீட்டுநடராஜா கனடா இருந்து வந்திருக்கிற அவுர்ரடிகனுக்கு உன்னப் பொண்ணு கேட்டார். நல்ல பையன்தானே எண்டு நானும் சம்மதம் கொடுத்திற்றன். அந்தப் பையன் அடுத்தமாதம்
கைப்பை வி
ப்ே
முதலிடம் Earl மிகச் சிறந்த நாவல் எது?
FEI Los Tui Til giõTill
Lanieminaci GridBurgh Guds IIDNEIGING Bigg|TGÖ "gui" TITGLIE S.ELITri முதலிடத்தில் இருக்கிறது
தவறவிடாமல் தொடர்ந்து Taurais
tjiji 2il DDIAD GYLWERTL 15em
பிராதப்படுத்துகிறது.
ஆத்மார்த்தமாகக் கொள்ளும் ஒட்டுறவு உணர்ச்சி பிறந்தது அந்த உணர்ச்சி தாயையும்கூட அடிமைப்படுத்தியது அவர் கள் அனைவரையும் ஒன்றாக உருக்கிச் சேர்த்து ஒரே பேராத்மாவாக மாற்றி விட்டது. இந்த உணர்ச்சி அவளுக்குப்பிடிபடவில்லை யென்றாலும், அந்த உணர்ச்சியின் இன்பமும் இளமையின் சக்திவெறியும், நம்பிக்கையும் அவளைத் தளர்ந்துவிடாதபடி தாங்கி நின்றன.
"நீங்கள் இருக்கிறீர்களே! என்று ஒரு முறை அவள் ஹஹோலிடம் சொன்னாள்: "அனைவரும் உங்களுக்குத் தோழர்கள் அவர்கள் யூதர்களாகட்டும், ஆர்மீனியர்களா கட்டும், ஆஸ்திரியர்காரராகட்டும்- எல்லோ ரும் உங்கள் தோழர்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் வருத்தம் அடைகிறீர்கள் சந்தோஷமும் கொள்கிறீர்கள்
"ஆமாம், அனைவருக்காவும், அனை வருக்காகவும், அம்மா! அனைவருக்கும் தான் என்றான் ஹஹோல், எங்களுக்குக் குலம் கோத்திரமோ, தேசிய இன பேதங் களோ தெரியாது. தோழர்களைத் தெரியும் எதிரிகளையும் தெரியும் சகல தொழிலாளி மக்களும் எங்களுக்குத் தோழர்கள் சகல பணக்காரர்களும், சகல அரசுகளும் எங்க ளுக்கு எதிரிகள் உலகத்தை நீங்கள் ஒருமுறை பார்த்து, உலகில் எத்தனைகோடி தொழி லாளி மக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எவ்வளவு பலசாலிகளாகியிருக்கிறார்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டால், உங்கள் னந்தத்துக்கு அளவே இருக்காது உங்கள் தயத்தின் கொண்டாட்டத்துக்கு எல்லையே இருக்காது அம்மா, பிரெஞ்சுக்காரனும், ஜெர்மனியனும், இத்தாலியனும் நாம் எப்படி வாழ்க்கையைப் பார்க்கிறோமோ அது போலவே பார்க்கிறான். நாம் அனைவரும் ஒரே தாய் வயிற்றுப் பிள்ளைகள் அகில உலகத் தொழிலாளர்களின் வெல்லற்கரிய சகோதரத்துவம் எனும் தாயின் வயிற்றில் பிறந்தவர்கள் நாம் இந்த எண்ணம் நமது இதயங்களைப் பூரிக்கச் செய்கிறது. இது தான் நியாயம் என்னும் சொர்க்க மண்ட லத்தின் சூரியனாய்ச் சுடர்விடுகிறது. தொழி லாளியின் இதயபீடம்தான் அந்தச் சொர்க்க மண்டலம் யாராயிருந்தாலும் சரி, எந்த
(6)LD6IT6OTIb
மருதமுனை
திரும்பவும் வெளிநாடு போக இருக்கிறதால வாற திங்கட்கிழமை திருமணம் செய்யிறதா தேதியும் குறிச்சிட்டம்மா"
"சீதனமா ஒரு இலட்சம் ரூபா பணம் மட்டும் கேட்கிறாங்க என்ர Guards தொகையும் ஒரு இலட்சம் ரூபாக்கிட்டத்தான் கிடைக்கும். அத அப்படியே மாறிக் குடுத்திரல்லாம். நீநாளைக்குப் போய் இரண்டு வாரத்துக்கு லீவு போட்டிட்டு வாம்மா"
இனத்தவனாயிரு லிஸ்ட் எக்காலத் உடன் பிறப்பு-நேற் இந்தச் சிறுபி உறுதி வாய்ந்த ந நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் மாபெரும் சக்தி இதைக் கண்டதாய் கதிரவனைப் டே ஒன்று இவ்வுல என்று தன்னை தலைப்பட்டாள்.
9ܢ 60IfJ6i7[9ܢ னார்கள். உரத்த அநேகமாக எல்ே 9FIT95ITJJG007LDIT60T LJII FLIDLJIẾJU56||fai) 9/6). கருத்தாழம் கொடு னார்கள். இனின அசாதாரண கீதசு இந்தப் பாடல்க பாடுவதில்லை, போல தாழ்ந்த அந்தப் பாடல்க அவர்களது முக வெளிறிட்டு வெளு அந்த மணி வார்த் பிரதிபலிக்கும்.
முக்கியமாக,
ஒன்றுமட்டும் தா
“ፈሶ,
கவர்ந்து கிளறிவி மின்மையும் கொடி இருண்டு மண்டிச் தன்னந்தனியாகத் செல்லும் ஒரு துன்பமயமான ே அந்தப் பாடல், ! பயத்தால் ஒடுக்கட் இல்லாத அப்பாடு டையும் அந்தப் ப இருளிலே இட தட்டுத் தடுமாறு மூச்சுக்களையோ யாகட்டும்-எதன்ப அசுர வெறியோ வீறாப்புக் குரல் பிரதிபலிக்கவில் யாய்க்கட்டி வளர் வற்றையும் நாச அர்த்தமற்ற துன் பழி வாங்கும் அவர்கள் பாடவி பழைய அடிமை சாயையும் அந்:
ബ
தாய்க்கு அ
தனக்கும் வி இருக்கும் என்று இலகுவாகக் கட்ட மென்று கொண்டி
சாந்திக்கு ஆத்திர
பலமாக சிந் ணாய்ப் பிறந்த ப சாந்தி கோழைய தவிர வேறு என்
மனதுக்குள் சாந்திக்கு ஒரு "நான் உயிராக (
உனக்குத் செய்தியினை நன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாலும் சரி ஒரு சோவு லும் நமக்கு உண்மை இன்று என்றுமே தான்." ளைத்தனமான எனினும் பிக்கையே அவர்களிடம் ரம் பெற்று வந்தது: ம்மி வளர்ந்து ஒரு க வளர்ந்து வந்தது. வானத்தில்தான் காணும் ல, மகத்தான ஏதோ தில் பிறந்துவிட்டது றியாமலே உணரத்
டக்கடி பாட்டுப் பாடி சாகம் நிறைந்த குரலில் ருக்குமே தெரிந்தவெகு ல்களைப் பாடினார்கள் கள் புதிய பாடல்களை ட பாடல்களைப் பாடி யான இங்கிதத்தோடு, த்தோடும் பாடினார்கள். ள அவர்கள் உரக்கப் தவாலய சங்கீதத்தைப் குரலில் பாடினார்கள். 96 IIL', பாடும்போது கள் கன்றிச் சிவக்கும் கும், கணிரென ஒலிக்கும் தைகளில் ஒரு மகா சக்தி
ந்தப் புதிய பாடல்களில் ன் உள்ளத்தை மிகவும்
சொற்களும், கடுமையான ராக மூச்சும் பிடிக்கவில்லை. ஆனால், அந்த வார்த்தை களையும் ராகத்தையும் அமுங்கடித்து இதயத்தில் சிந்தனைக்கு வயப்படாத ஏதோ ஒரு உணர்ச்சியை மேலோங்கச் செய்யும் ஒரு இனந்தெரியாத மகா சக்தியை அவள் அந்த : கண்களிலும் முகங்களிலும் கண்டாள் அவர்களது இதயங் களில் அது வாழ்ந்து வருவதாக உணர்ந்தாள் எந்தவிதச் சொல்லுக்கும் ராக சுகத்துக்கும் கட்டுப்படாத இந்த ஏதோ ஒன்றுக்கு எப்பொழுதும் தனிக் கவனத்துடன்தான் கேட்ட அந்தப் பாடல், மற்ற பாடல்களைவிட ஆழமான உணர்ச்சிப் பெருக்கை அவளுக்கு ஊட்டியது.
அவர்கள் அந்தப் பாடலை மற்றவற்றை விட மெதுவான குரலில் தான் பாடினார்கள் என்றாலும், அவர்கள் பாடிய முறைதான் வலிமை மிக்கதாகத் தோன்றியது, மார்ச் மாதத்தின் நிர்மலமான நாளொன்றைப்போல், வசந்த காலத்தின்வரவை அறிவிக்கும் ஒரு தினத்தைப்போல், அந்தப் பாடல் எல்லோ ரையும் தன் வசப்படுத்தி இழுத்தது.
"இந்தப் பாடலைத்தெருக்களின் வழியே நாம் பாடிச் செல்வதற்குரிய காலம் வந்து விட்டது" என்று நிகலாய் வெஸோவ்ஷிகோவ் உணர்ச்சியற்றுச் சொல்லுவான்.
சமீபத்தில் செய்த ஒரு திருட்டுக் குற்றத்திற்காக, அவனது தந்தை தனிலோ சிறைத் தண்டனை பெற்றுச் சென்றபோது, நிகலாய் தன் தோழர்களைப் பார்த்துச் Garging OTIT667;
ட்டது. சந்தேகமும் நிச்சய போல் பின்னிப் பிணைந்து கிடக்கும் ஒரு பாதையிலே,
தானே துணையாகச் துயரப்பட்ட ஆத்மாவின் பதனைப் புலம்பல் அல்ல, தேவையால் நசுக்கப்பட்டு பட்டு உருவமோ, நிறமோ பி உள்ளங்களின் முறையீட் ாடல் பிரதிபலிக்கவில்லை. மும் வழியும் தெரியாமல் றும் சக்திகளின் சோக நன்மையாகட்டும், தீமை மீதும் கண்மூடித்தனமான டுமோதிச் சாட முனையும் களையோ அந்தப் பாடல் லை. எதையும் உருப்படி க்கத்திரானியற்ற, எல்லா மாக்கும் திறமைபெற்ற, பக் குரவையோ, பழிக்குப்
வெறியுணர்ச்சியையோ ல்லை. சொல்லப்போனால், உலகத்தின் எந்தவிதமான தப் பாட்டில் இல்லவே
ந்தப் பாடலிலிருந்த கூரிய
குப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் கிறிதும் சிந்தனை இல்லாமல் ளையிட்டுவிட்டு வெற்றிலையை ருக்கும் அப்பாவைப் பார்க்க ம் ஆத்திரமாக வந்தது.
தனையில் ஆழ்ந்தபின் பெண் 1வத்திற்காய் அழுது தீர்த்தாள் ான சாந்தியினால் அழுவதைத் ானதான் செய்ய முடியும்?
அழுது கொண்டிருந்த கடிதம் வந்திருந்தது. நசிக்கும் சாந்திக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட ரயன் சிவா முலமாக அறிந்து
GTUIGvi
(Jತಿ
"இனிமேல் நாம் எங்கள் வீட்டிலேயே in LGUIT)."
ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும், பாவெல் வேலையிலிருந்து வீட்டுக்குத் திரும்பி வருவம்போது அவனுடன் யாராவது ஒரு நண்பனும்கூட வந்து சேருவான் அவர்கள் உட்கார்ந்து படிப்பார்கள் குறிப்பு எடுப் பார்கள்; அவர்களுக்குள்ள அவசரத்தில் முகங்கை கழுவிக்கொள்ள மறந்துபோ விடுவார்கள், சாப்பிடும்போதும் தேதி அருந்தும்போதும் அவர்களது கையிலே புத்தகங்கள் இருக்கும் அவர்கள் எதைப் பற்றித்தான் பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை அறிவது தாய்க்கு வரவரச் Fur - கொண்டிருந்தது.
"நாம் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கத்தான் வேண்டும்" என்று பாவெல் அடிக்கடி GFITGija IITsir.
வாழ்க்கை வெகு வேகமாக அ'ர வேகத்தில் முன்னேறிக்கொண்டிருந்தது: அவர்கள் ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் சீக்கிரமே படித்துமுடித்து மறுபுத்தகத்தைப் படிக்கத் தொடங்கினார்கள், மலர் மலராய்ச் சென்று வண்டு தேனுண்ணுவதைப்போல, அவர்கள் விரைந்து விரைந்து புத்தகம் புத்தகமாகப் படித்துக்கொண்டிருந்தார்கள்
கொண்டேன். சிறிதும் நம்பாமல் இரண்டு தினங்கள் பைத்தியக்காரனாக அலைந்து இன்றுதான் தொலைபேசி மூலம் செய்தியினை உண்மையென உறுதிப்படுத்திக்கொண்டேன்.
நான்தான் உன்னை நேசித்தேன். என்னை நேசிக்கவில்லை என்பதனை மட்டும் அறிந்து கொண்டேன். இன்று வரை plat மட்டும் மனதில் வைத்து உண்மையாகப் பூஜித்த எனக்கு உன்னை வேறு ஒருவனின் மனைவி யாகக் கண்ட பின் உயிரோடு இருக்கும் சக்தி இல்லை.
நான் இப்போது இறைவனிடம் வேண்டுவ தெல்லாம் நான் இறக்கும் வரை உன்னைக் கண்ணால்க்ட் காணக்கூடாது என்பதைத்தான் இனிமேல் நீ இருக்கும் ஊர் மண்ணில் கூட என் பாதம் சத்தியமாகப் படாது. நான் எங்கிருந்தாலும் உனது நல் வாழ்வுக்காகப் பிரார்த்தித்துக்கொண்டே இருப்பேன் உனக்குத் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் அதே தினத்தில் அதே நேரத்தில் இந்த ரத்தும் எங்கோ ஓரிடத்தில் ஒரு ஏழைக்கு மாலை தடிக கொண்டிருப்பான் என்பது மட்டும் உறுதி
இங்கே Tsir. -
வாசித்து முடிக்கு முன்பே சாந்திக்கு கண்களில் கண்ணீர் நிரம்பியிருந்தது. கடிதம் மிகுந்த கவலையைக் கொடுத்தாலும் ரதனும் திருமணம் செய்யப் போகும் செய்தியினால் ஓரளவு ஆறுதலடைந்தாள் சாந்தி
"அவர்கள் நம்மைப்பற்றிப் பேசத் தொடங்கி விட்டார்கள் நம்மீது சீக்கிரமே வலை வீசப் போகிறார்கள்" என்று சொன்னிான் நிகலாய் வெஸோவ்ஷிகோவ். "வலையில் விழுவதுதானே குரு விக்குத் தலைவிதி" என்றான் ஹஹோல், தாய்க்கு அந்த ஹஹோலின் மீது நாளுக்கு நாள் வாஞ்சை அதிகரித்தது. அவன் 'அம்மா' என்று அருமையாக அழைக்கும்போது ஒரு பச்சிளங்குழந்தை தன் மென்மையான பிஞ்சுக்கரத்தால், அவளது கன்னத்தை வருடிக்கொடுப்பது போன்ற சுகம் தாய்க்குத் தட்டுப்பட்டது பாவெலுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று வேறு வேலைகளிருந்தால், ஹஹோல் அவளுக்கு விறகு தறித்துக்கொடுப்பான். ஒருநாள் அவன் ஒரு பலகையைச் சுமதுகொண்டு வந்துபோட்டு, கோடரி பால் அதைச் செதுக்கினான் உளுத்து உபயோகமற்றுப் போன வாசற்படியை அகற்றிவிட்டு, அந்தப் பலகையால் வெகு சீக்கிரத்தில் லாவகமாய் ஒரு வாசற்படி செய்துபோட்டுவிட்டான், ஒரு தடவை வீட்டின் வேலியை வெகு திறமையோடு பழுது பார்த்துச் சீராக்கினான். அவன் வேலை செய்யும்போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகமயமான, இனிய கீதத்தைச் சீட்டியடித்துக்கொண்டிருந்தான்.
"ஹஹோல் இங்கேயே வழக்கமாய்ச் சாப்பிடட்டுமே
என்று ஒருநாள் தன் மகனிடம் சொன்னாள் தாய்"அது உங்கள் இரண்டு பேருக்குமே நல்லது நீங்கள் இருவரும் ஒருவரைத் தேடி ஒருவர் ஓடிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் அல்லவா?
"உங்களுக்கு அனாவசியத் தொல்லை எதற்காக? என்றுதோளைக் குலுக்கிக் கொண்டே சொன்னான் பாவெல்.
"அபத்தம் ஏதோ ஒரு வகையில் யுள் பூராவும் தொல்லையாய்த்தானே :? அவனைப் போன்ற நல்ல மனிதனுக்காக தொல்லைப்படலாம்" என்றாள் தாய்.
"சரி உன் இஷ்டம் அவன் இங்கு வந்தால் எனக்குச் சந்தோவும்தான்" என்றான் மகன்.
ஹஹோல் வந்து சேர்ந்தான்
தொழிலாளர் குடியிருப்பின் கோடியிலிருந்த அந்தச் சின்னஞ்சிறிய வீடு, ஊர் ஜனங்களின் கவனத்தைக் கவர்ந்தது. அதன் சுவர்களை எத்த னையோ சந்தேகக் கண்கள் ஏற்கெனவே கூர்ந்து பார்த்துக்கொண்டுதான் இருந்தன. அந்த வீட்டைப்பற்றி எண்ணற்ற வதந்தி கள் இறக்கை முளைத்து அதிவேகமாகப் பறந்து பரவின. வீட்டின் சுவர்களுக் குள்ளே ஏதோ ஒரு பரம இரகசியம் பதுங்கிக் கிடப்பதாகவும், அதை விரட்டி யடிக்க வேண்டும் எனவும் ஜனங்கள் 6Tag/60s)éG) (HITGöILIIssé6lt. ராத்திரி வேளைகளில் அவர்கள் ஜன்னலின் வழியே தலையை நீட்டி விட்டிப்பார்த் தார்கள் சமயங்களில் ஜன்னல் கண்ணா டியைக் கையால் தட்டிவிட்டு, உடனே பயத்தால் விழுந்தடித்துக்கொண்டு ஓடிச் சென்றார்கள்
ஒரு நாள் பெலகேயாவை பெகுன் சோவ் என்ற சாராயக் கடைக்காரன் வழியில் சந்தித்தான். அவன் ஒரு அழ கான கிழவன். ஊதா நிறமான தடித்த அரைக் கோட்டும், தொளதொளத்துச் சிவந்த கழுத்துச் சதையைச் சுற்றிக் கரிய நிறப்பட்டுக் கச்சையும் அணிந்திருப்பான் பளபளக்கும் கூரிய முக்கின் மீது ஆமை ஒட்டால் ஆண் ஒரு முக்குக் கண்ணாடி தரித்திருப்பான். எனவே அவனுக்கு ஊரார் எலும்புக் கண்ணன் என்று பட்டப் பெயர் வைத்திருந்தார்கள்
மூச்சு விடக்கூட முனையாது பதிலுக் காகவும் காத்திராது, அவன் பெலகே யாவை நோக்கிச் சரமாரியாக உணர்ச்சி யற்று உடைந்துபோன வார்த்தைகளைப் பொழிய ஆரம்பித்தான்
(தொடர்ந்து வரும்)
நாட்கள் கரைந்து திருமண நாளும் வந்தது. ஊரவர்களால் நிரம்பியிருந்த திருமண வீட்டுக்கு வந்த நடராஜா தருவதாகக் கூறிய ஒரு இலட்சம் ரூபாவையும் தந்தால்தான் மகனைத் தாலி கட்ட விடுவேன் என்று உறுதியாகக் கூறி அடம்பிடித்தார்.
கிடைக்க இருந்த பென்சன் பணம் அடுத்த வாரம் கிடைக்கும் கிடைத்தவுடன் தந்து விடுவேன் என்று கூறி நடராஜாவின் காலில் விழுந்து கெஞ்சினார் சிவஞானம், திருமண வீட்டில் கூடியிருந்த அனைவரும் சமாதானப் படுத்தியும் சிறிதுகூட இரக்கங் காட்டாத நடராஜா மகனை அழைத்துக்கொண்டு வெளியேறி விட்டார்.
பெண்ணிடம் ஒரு வார்த்தை கூடக் கேட்காமல் திருமணம் நிச்சயித்த அப்பா சிவஞானமும் இறுதி நேரத்திலாவது ரதனைக் காதலிப்பதாகக் கூறாது மறைதது வாழவைப பாழாக்கிக்கொண்ட மகள் சாந்தியும் எதிர்பாராத இந் நிகழ்ச்சியினால் திகைத்துப் போயினர்
பெண்ணின் விருப்பத்தைக் கேட்டுத்தான் திருமணம் நிச்சயிக்க வேண்டும் என்ற உண்மையினையும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும் போதாவது காதலிப்பவனைப் பற்றி மறைக் காமலும் வெட்கப்படாமலும் கூறி விட வேண்டும் என்ற உண்மையினையும் எல்லாம் நடந்து முடிந்ததன் பின்னர் உணர்ந்து கொண்ட அப்பாவும் மகளும் கதறி அழுது கொண்டிருந்தனர்.
ஜன29-பெப்.04 1995

Page 17
இத்தின மணிக்கு இத்தனை அலை வரும் என்றும் தெரியும்.
கடல் எங்களுக்கு சொந்தம் கடலுக்கு நாங்கள் சொந்தம் இது கொந்தளித்தோ அல்லது காற்று பலா வீசியோ இதற்குள் நாம் போய் சாக நேரிடலாம் என்றும் தெரியும்,
தெரிந்து ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை; செய்ய வழியில்லை.
எம் குடிசையைவிட்டு எம்மால் நகர முடியவில்லை. நகர இடமில்லை. இடம் ட்டி தருவார்கள் யாரும் இல்லை. உலையே வணங்கி, கடலையே நம்பி அதனுடனேயே போராடி, அதற்குள்ளேயே உழைப்புத் தேடி, அதனுள்ளேயே அமிழ்ந்து போகின்ற ஜீவிதம் கடல்தான் எமக்குத் தெய்வம், காலன் தோழன் எதிரி. ஆனால் எமக்கு கடல் மட்டுமல் ாகாலன் அருகிலேயே எம் குடிசைக்கு அருகிலேயே போடப்பட்டிருக்கும் தண்ட வாளங்கள்கூட காலன்தான் எதிரிதான் என் பிள்ளைகள் ஐந்துபேரையும் நான் இரயில் தண்டவாளம் அருகேபோக விடாது என் மனைவியும் நானும் பட்ட பகஷ்டம் எமக்குத்தான் தெரியும்
என் சின்னக் குழந்தை நிசங்க -ಛೋ! தவழ்ந்துபோய் குடிசைக்கு -LD 99.99 முன்னாலிருக்கும் ரயில் தண்டவாளங்களில் உருள. ஒடிப்போய் தூக்கி, தூக்கியபடியே கதறி அன்றிரவு ாநானும் மனைவி சியாமனியும் உறங்காமல் ஆழுதுகொண்டு இருந்ததை நினைக்க
L'ILJ6JLD JEGSST assassif 6I6ûዘ60|
~പ
செய்வது ஒவ்வொரு தரமும் எலக்ஷன் வந்து போகுது வருகிற யாரும் கடலோர குடிசைகள் பக்கம் தம் பார்வையை திருப்புவது இல்லை.
கும்மிருட்டுக்குள் இருந்துகொண்டு யோசித்தவண்ணம் இருந்தேன். சின்ன விடிவிளக்குக்கூட எரிய வைக்கமுடியாமல் காற்று தடுத்துவிடும். இரவில் எழும்பி சின்னவன் நிசங்க அழும்போது மனது D6II60)LDLLITT95 (LD60T *、 、
Filama
இருக்கும்.
5/T606IT : - வேணும். ქჩი);m n = - பிடிக்கப் போகனு மன்னார்வரை போ எங்கள மாதிரி சிவை போய் வெட்டின இல்லை. எங்களை அவர்களுக்கு ஈழப் தெரியவில்லை.
திடீர் பிரேக் போட்டு பஸ் நிற்க, ஓடி வந்து ஏறிக்கொண்ட மனிதர் ரகுவை வெகுவாகக் கவர்ந்தார். நேர்த்தியாக டிரஸ் பண்ணியிருந்த விதம், பாதி வழுக்கையை அதிசிரமமாய் மறைத்த பிரயத்தனம், கோல்ட் பிரேம் கண்ணாடி, ஒபிஸ் பேக் சகிதம் பெரியதோர் நிறுவன உரிமையாளர் (அப்படி யென்றால் பஸ்ஸில் ஏன் போகிறார்?) இல்லை பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரி என்பதாக பலவிதமாய்க் கற்பனை
பண்ணினான் ரகு
நெரிசலில் இடிபட்டு ஒருவாறாக தடுமாறிக்கொண்டு நின்றார் அந்த மனிதர் ரகுவுக்கு அது பாவமாய்த் தெரிந்தது. அப்பாவை மனம் நினைத்துப் பார்த்தது. "பாவம்" நினைத்ததை உதட்டினால் முணுமுணுத்தபடி அவரைத்தட்டி "இருங்க சேர் தனது இருக்கையை தியாகம்
L16:160öfleðIIIgöt.
புன்னதுைத்தபடி உட்கார்ந்து கொண்
6) L/ITCi/
டார். ரகுவுக்குள் திருப்தி நிறைந்தது. தொடர்ந்தநாட்களில் அவருடன் பிரயாணித்த ரகுவும் அவரும் சினேகிதம் பிடித்தனர். அவன் நினைத்தது சரி ஓர் நிறுவன அதிகாரி பேச்சிலும் செயலிலும் கண்ணிய மும் கட்டுப்பாடும் தொனித்தது. மனதுக்குள் மரியாதை செய்தான் ரகு, "நல்ல மனிதர் வியந்தான். நாட்கள் நகர பழக்கம் முற்ற இயல்பாக பேசிக்கொள்ள முடிந்தது
JATTIG),
| alisasi L = -JT7. அனுட பற்றி அவை ரகு ஆவ கட்டான் ரகு தம் நீங்க என் மகள் உருப்பிங்க ஆனாலும் உங்கள என் நண்பனாத்தான் நெனக்கிறேன்
ஜன29-பெப்.04.1995
62ñTIL 6 SITT இஸ்மாயில்
அந்தளவுக்கு என் மனசில இடம் பிடிச் சிட்டீங்க" என்ற பீடிகையோடு ஒருநாள் கதையை ஆரம்பித்தவர் தொடர்ந்தார். வழுக்கையை மறைத்த ஒற்றை முடிகற்றை நெற்றியில் விழுந்தது. அவசரமாய் செய்து கொண்டார். ரகு பார்த்தவாறிருந்தான்
"என்னோட வைஃப் இருக்களே ரகு தம்பி அவங்களாவே எனக்கு என் லைஃப் வெறுத்துப்போசா குவுக்குப் புரியவில்லை என்ன சொல்றிக்க ே
சிறிய அதிர்ச்சியுடன் கேட்டான். இதுவரை தான் சந்தித்தவர்களுள் எவ்வித பெரிய பிரச்சனைகளும் தொல்லைகளும் இல்லாத ஒரு அற்புத மனிதராகக் கருதியவர் இப்படி
பேசுகிறாரே? மனதுக்குள் பேசிக் கொண்டான்.
"என்மேல என் வைஃப்புக்கு நம்பிக்கை
இல்லை. எதுக்கெடுத்தாலும் சந்தேகப்படுவா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா போனேன்னு வையுங்க அன்னைக்கு விட் ஒரே ரகளை நான் LT UT = T அதாவது பெண்கள் கூட ஊர் தரதா கற்பனை பண்ணி ஒரே சண்டை பிடிப்பா
முகம்
,、 நிம்மதியே கிடையாது என்ன செய்யறது எல்லாம் என் விதி"
ரகு ஏராளமாய் அதிர்ந்து வியந்தான். இப்படியான மனிதருக்கு இந்தசோதனையா? அதுவும் இந்த வயசில்?” ஆண்டவனே எதற்கெடுத்தாலும் சந்தேகப் பிராணிகள்து
ஆண்களைத்தான் சொல்வாங்க இப்போ பெண்களும் அப்படித்தான்னு சொல்றது சரிதான் என்றாலும் இவர் பாவம் இத்தனை பிரச்சனையை எப்படித் தாங்குகிறாரோ? வெளியில் பார்த்தால் அப்படித் தெரியலை
ரகு யோசித்துக்ெ தோளில் கைவைத்த
"தம்பி ரகு பிரச்சனை சொல் டேனோ? ஒருவாறு அவரது மனைவி கோபமாய் வந்தது.இ இப்படி கீழ்த்தரமாக எண்ணம் வந்து எ
பனிமூடிய மை
பஸ்ஸுக்குள் ரகு அ மனிதர் முன்னிரண் தாண்டி முன்னாள் இன்று ரகுவை அ வழமையாக நேரத்து கொஞ்சம் லேட் சனத்தோடு சனா பின்புறம் தள் நிறைந்து வழிந்த பயணித்தது பள்வி அப்போதுதான் அவர் பக்கத்தில் அழகாய்த் தெரிந்து சற்று சிரமப்படுவ பார்த்துக்கொண்ட அவள் எழுந்தாள் போல ரகு நினைத் எழுந்து நின்றுெ ஆச்சரியம் பூத்த ஒருவன் அவள் தான். இதர பயனர் பூத்தது. மேலும் யோசித்தவாறே காலத்து பையன் ரொம்ப மோசம் போகிற வயசிலும் நாசமாய்ப் போக என்னமாய் விட அடுத்தநாள்ப மேற்கண்ட செற அதிர்ந்து போ இன்னுமொரு பெ பேசிக்கொண்டிரு அந்தப் பெண்கள் திரும்பி பின்ன
அங்கு அவளது மனிதர் வழமைபோ கண்ணியம் பிரதி இருக்கையில் இன்
"LITU அந்தப் பெண் அரு திரும்பி அவரை "உனக்குத் தெ ஒபிஸ் சொற்றி பத்தியும் சபல புத் fltså = de
ரகுவுக்கு இப்ே குளிர் தெரியவி ലിu:55 = ഞ", στο επε கொண்டிருந்தது.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

须
{
2
VIR
பின்பிடிக்கப் போக ரைக்கும் போய் மீன்
முத்தி என்றால் இப்ப அவங்கள் ப் பிடித்துக்கொண்டு கு அப்படி போவது வட்டப்போடுவதால் கிடைக்குமா என
இதன்
ஒரு இரவு மெயில் ரயில் தடார், தடார் எனும் கொடூர ஓசையுடன் கடந்து போனது. கர்ணகடுர ஓசை பழகிவிட்ட தென்றாலும் இது எமக்கு பிடிக்காத ஒலியாகத்தான் இருந்துவருகின்றது என் நினைவுகள் எங்கோ எல்லாம் சுற்றி இறுதியில் நித்திரைக்கு செல்கையில் வெளியே விடியத் தொடங்கி இருந்தது பேருக்கு சிறிது தூங்கிவிட்டு அன்றைய வேலைக்கு தயாரானேன். சியாமனி எழுந்து நிசங்கவிற்கு பால்கொடுத்துக்கொண்டு இருந்தாள். வற்றி வரண்ட மார்புகள், கண்ணுக்குள் புகுந்து நெஞ்சுக்குள் வதைத்தது.
வதை கவலை, கையாலாகாத்தனம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வெறியாக எனக்குள் கிளர்ந்தது. உழைக்கவேண்டும், பேயாய் நாயாய் உழைக்கவேண்டும் இன்றிரவு வள்ளத்தில் நடுக்கடலுக்குப்போய் எப்படி யாவது நிறைய மீன் பிடிக்கவேண்டும். பிடித்து அதைவித்து நிறைய காசு எடுக்க வேணும், எடுத்து இந்த குடிசையைவிட்டு இன்னுமொரு இடத்தில் LISTAT3. பாதுகாப்பாக இன்னொரு குடிசை கட்டி. கடற்கரையோரமாக LITTŠGOSU6) மூக்கைப் பொத்திக்கொண்டு இருவர் எம் குடிசையைக் கடந்து போவதைப் பார்க்க எரிச்சல் வந்தது. எமக்கு இந்த நாற்றம்தான் சோறு போடுது என்று இவர்களுக்கு எங்கே தெரியப்போகுது? ச்சீய்.என்ன வாழ்க்கை. இதை எப்படியாவது மாற்ற வேண்டும். புத்தனே இன்றிரவு மீன்பிடிபட வேண்டும் குடிசை மாறவேண்டும்.
இரவு வந்தது. எமது வள்ளம் இந்துமகா சமுத்திரத்தின் நடுவில் மிதந்துகொண்டு இருந்தது. சுற்றிவர கும்மிருட்டு அந்த இருட்டு பழக்கமாகியதொன்றாக இருக்க அது கதை பேசியது: கடல் காற்று தந்த குளிர் இதமாக இருந்தது. உடலில் காலையில் இருந்து தங்கிய வெறி உழைப்பை அதிகமாக்கியது. உழைப்பு அதிகமாக எக்கச்சக்கமாக மீன்பிடிபட்டது. சந்தோவும். மகா சந்தோஷம் என்னுடன் கூடவந்த
பதின்மூன்று பேர்களுக்கும் சந்தோஷம் நிறைய மீன் நிறைய காசுவரும் குடிசை மாறவேண்டும். இப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் மீன்பிடிபடவேண்டும். புத்தனே. அதைக்கொண்டு பிள்ளைகளை படிப்பிக்க வேண்டும். டொக்டராக. எஞ்சினிய ராக. என்னைப்போன்ற பிழைப்புக் கெட்ட வேலையை பிள்ளைகள் செய்யக் கூடாது. புத்தனே. சந்தோஷத்தில் எல்லோருக்கும்பாட்டு வந்தது. பாடினோம் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரிபிரச்சனைகள் ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள்
மெதுவாக காலை புலர, வள்ளத்துடன் நாங்கள் கரைக்கு வந்தோம் மீன்களை மொத்த வியாபாரிக்கு கொடுத்து காசு வாங்கி பிரித்து குடிசை நோக்கி நகர்ந்தேன். நெருங்க நெருங்க அதற்கு முன் பெரிய தொரு கூட்டம் நிற்பது தெரிய மனதுள் இலேசாக ஒரு பய அதிர்வு எழுந்தது -
ஓடிச்சென்றேன். அரக்கபரக்க வீட்டினுள் உள்சென்று பார்க்க.குவியலாக 935л Сшті шаштан ағаш வெள்ளைத் துணியால் மூடி இருந்தது.
ஐயோ பியசேன உன் பொஞ்ா சாதியும் சின்னக் குழந்தை நிசங்கவும். செத்துட்டாங்கபடயோசேப்பு அண்ணை யின் பொஞ்சாதி வவித்திலும் வாயிலும் அடித்து கதறினாள் அவள் சொன்னது காதில் விழுந்து முளைக்குள் ஏறாமல். ஏறவிடவிரும்பாமல்."அடேவ் பியசேன. பாழாய்போன என்ஜின் டைவர் Driver வாயில் மண்விழ. உன் குழந்தை நிசங்க தவழ்ந்துபோய் ரயில் தண்டவாளத்தில் விளையாட தூர ரயில் வர அதப்பார்த்துட்டு சியாமளி ஓடிப்போய் உன் பிள்ளையைத் தூக்க முயல.ஐயோ அந்த ரயிலு அப்படி அடிச்சுக்கொண். மிகுதி வாக்கியம் என் காதில் விழுமுன் நான் மயங்கி விழுகின்றேன். கையிலிருந்த காசுதாள்கள் காற்றில் பறக்க ஆரம்பித்தன. ΟΣ
" " | முரசிற்கு வரும் ஆக்கங்கள்கதை, கவிதைப்போட்டி பேனாநண்பர்
H იწ|* .____7 TTTLLTTLTLLLLS LLLLLLTLS T LLL LLTTTTLLLLL
வித்தான் ரகு
குவுக்கு கோபம் jsouTubø. Glu. EBENDå ösjögrög ಉ6ರಿಯಾ övgülansıdizisiyh
அவை நல்ல மனிதரை gällerupIJEME GRADNJIKOGROM Thinamurasu Varamalar
|- " 6ኽ| gj.6u. Sa). 1772 P.O.BOX. NO-1772
(36) 160GT, Glassingubų. Colombo.
பாது மரியாதைக்குரிய கு.கு.ரு.கூ.
இருக்கைகளைத் விடிந்துவிட்டது என சேவல் பறை
உட்ார்ந்திருந்தார். | - το Σατωθού60)ου, டன் வருபவன் இன்று வாக ஓடி வந்து நெருக்கத்துடன் குட்டுப்போனான். எனக்கூட்டத்துடன்
கு கவனித்தான். இளம் பெண். அவள் இருக்கையில் புரிந்தது. ரகு சட்டென ப் போகிறாள் ாள் இல்லை. அவள் டான் ரகுவுக்குள் - STILT GODLJILJ637 வியை ஆக்கிரமித் முகத்திலும் ஆச்சரியம் ட பிரயாணம். ரகு தான் "சீ இந்த விட கிழவன்கள் வப் புதைகுழிக்கு ܂60_ܙܐܙܰ6 760gܡܸܕܸܡ . த கிழட்டு குரங்கு பணிச்சு நேத்து."
பிரயாணத்தில்-காதில் வந்து விழ ரகு, அதே பெண். u li l-24.36. Jaħt DTuil ாள் முன்னிருக்கையில் இருக்கையில் ரகு. தான். மரியாதைக்குரிய மா தத்தியாக முகத்தில் ஒரு ஜன்னலோர
முன் இருக்கை கேட்க கும்தேடி இறுதியில் ட முகம் சுளித்தாள். அந்த சபல கேஷ் நம்மகிட்ட அந்தாளப் பத்தியும் சொல்லி
ருக்கா உனக்கு?" து மலையகக் காலை மனதும் உடலும் ன் இருக்கையில்
பஸ் ஓடிக்
Jamii
சாற்றியது. பிரகாஷ் கொட்டாவிட்டபடி, கண்களைக் கசக்கியவாறே துயில் எழுந்தான்.
பள்ளி அறையில் பக்கத்தில் உறங்கிக்
D GGOGT 5GSG)
2, ODTU
கொண்டிருந்த தனது அன்பு மனைவியைப்
பார்த்து,
"ஏய் தூங்கினது போதும், கெட் அப்
டாலிங்" என அவளது கூந்தலைத்
தடவியவாறு கனிவாகச் சொன்னான்
பிரகாஷ்
வெள்ளை நைட்டியுடன் தூங்கிக்
கொண்டிருந்த சீதா, சோம்பல் முறித்தபடி "ஹாய் குட்மோனிங் டாலிங்" என்றவாறே அவனைக் கட்டி அணைத்துக்கொண்டு முத்த மழை பொழிந்தாள்.
முத்த மழையின் தாக்கத்தால், இன்பக் கடலில் மிதந்தான் பிரகாஷ்.
"என்னங்க. இரவு எப்படி? நல்லா இருந்ததா?"கொஞ்சும் குரலில் குழைந்தாள் சீதா.
இன்ப சிலிர்ப்பில், அவன் முகம், உணர்ச்சிகளின் சங்கமம் ஆயிற்று.
"ஆசை தீரத்தந்தேனே! நல்லமா? என கண்களைச் சுழற்றி, உதட்டை கவர்ச்சி
யாகத் திறந்துகேட்டாள்.
ஆசை தீரவில்லை. இன்றைக்கும் வேனும் என பிரகாஷ் ஆவலுடன் Ο π τς ΣτρατΠρήτ.
ஹா. அப்படியா? இப்பவே தாரேன் பல்துலக்கி, முகம் கழுவி விட்டு வாருங்கள் என சீதா ஆர்வத்துடன் கூறியதும்.
பிரகாஷ் சிட்டுக்குருவிபோல் பறந்து சென்று பல் துலக்கி முகம் கழுவிவிட்டு வந்தான்.
"என்ன ரெடியா? சீதாவைப்பாத்து அன்பாய் அடம்பிடித்தான்
"என்னங்க ஆக்கப் பொறுத்தவருக்கு ஆறப் பொறுக்க முடியாத என குறும்பாகக் கேட்டுக் கவர்ச்சியாக சித்தாள் சீதா.
ஆவி பறக்கJLigi e Grig, தோசையை அவள் அன்பாக ஊட்டிவிட சாப்பாட்டுப் பியான பிரகாஷ் மிக சந்தோஷத்துடன் ஆசை தீர ஒருபிடி
Iri

Page 18
GLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLL L LL S 0 0 0 0 0 L L L L SS
ளிர்தரு சோலை அங்கே தனித்திருந்தனர் காதலர் இருவர் நேரமேர் |DIT606),
எனக்கொரு சந்தேகம் என்றான் காளை
சந்தேகமா? என்ன? என்று கேட்டாள் பூஞ்சோலை போல் இருந்த கோதை
குளிராக இருக்கிறதே இந்த மாலை. அது கண்ணுக்குத் தெரியும் இந்த சோலையின் வரமா? அல்லது சேலைக் குள் சிறையிருக்கும் கோல எழில் சோலைகளின் வரமா?
வெட்கத்தின் விதை விழுந்தது அவள் நெஞ்சில் அது விருட்சமாகித் தெரிந்தது அவள் முகத்தில்
அவன் விடவில்லை. காதலிலே தோய்த்தெடுத்த வார்த்தை அம்புகளை தொடுத்தான்.
வெல்லக் கட்டி என்றால் முன்பெல் லாம்பிடிக்கும் எனக்கு இப்போதெல்லாம் அதன் சுவை அத்தனை இனிப்பில்லை என்று தெரிகிறது எனக்கு ஏன் என்றுதான் தெரியுமோ உனக்கு"
மருதாணி பூசிய விரல் நகங்களை |விழிகளால் ஆராய்ந்துகொண்டே சித்திர
இதழ்கள் சிறிதே திறந்தன.
தெரியாது "காதல் எனும் களத்தில் உன்மத்தம் கொள்ளவைக்கும் உன் முத்தம் வெல்லத் தின் சுவை தோற்கும். அதையறியும் என் சித்தம்
பொய்யாக முறைத்தது அழகுப் 6)լյIIվյ603,
"உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை."
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மேற்கிந்திய தீவுகள் அவிைல் வேகப்பந்து வீச்சாளரான கேட் அம்புரோஸ் இடம் பெற்றுள் ா தோள்பட்டை வலி காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த அம்புரோஸ் சமீபத் தில்இந்தியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்த மேற்கிந்திய அணியில் இடம்பெறாமல் இருந்தார் தனது அணிக்காக மீண்டும் விளையாடப் போவதுபற்றி அவர் கூறுகையில்
"மூன்றுமாத இடைவெளிக்குப்பின்னர் விளையாட வந்தாலும் நான் வலுவான உடல்நிலையில் இருப்பதாக உணர்கிறேன். முன்பு நான் விளையாடியதுபோல் இப்போதும் நல்ல முறையில் விளையாட முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது" என்கிறார் அம்புரோஸ்
பதினைந்துபேர் அடங்கிய மேற்கிந் தியத் தீவுகள் அணியின் விபரம் இதோ: கொட்னி வோல்ஷ் (தலைவர்) ஜிம்மி அடம்ஸ், கேட்லி அம்புரோஸ், கெய்த் ஆர்தட்டன், வின்ஸ்டன் பென்ஜமின் ஷெர்வின் கெம்பல், சந்தர்போல், அன்டர்சன் கம்மின்ஸ், ராஜேந்திர தன்ராஜ் ரோலன்ட் ஹோல்டர், கார்ல் ஹூப்பர், பிரையன் லாரா, ஜூனியர் முரே ஸ்டுவர்ட் வில்லியம்ஸ்
போட்டி இம்மாதம் பெப்ரவரி 5ம் திகதிவரை டோக்கியோவில்
ம்ே வருகிறது
நகைத்தான் காளை "என்ன சிரிப்பு? மீண்டும் ஒரு முறைப்பு
"சிற்பிக்குத்தான் வேலை இல்லை. நான் சிற்பியல்ல. சிலை ஆராய்ச்சியாளன். எனவே எனக்கு வேலை இருக்கிறது."
புரியாமல் பார்த்தாள் பூவை. "புரியவில்லையா? எந்த சிற்பிக்கும் வேலை வைக்காமல் படைத்தவனே சிறப்பாக செதுக்கி தந்துவிட்ட விலையில்லா சிலை நீ கலை வண்ணப் புதிர் அறிய காத்திருக்கும் ஆராய்ச்சியாளன் நான்."
விஷமச் சிரிப்பை உதடுகளில் பரவ
rig, DIGIT GLIntil
புரிகிறது."
"என்ன புரிகிற "LDa)|] (öJII6060 மதன அறைதரன் என்கிறாய்."
"எண்ணம்தான் நீங்கள் இருக்க ( கூடத்தில் என்று."
அவன் நகைத் வந்து அவன் மடிய "இந்த மலர் தே தேவையான மலர் ம பிடிக்கு விசித்திரம்த சிற்பக் கூடம் செல் (6) FITGÖTGOTII All?" "ஆமாம்." "அடி பைத்தியச் இங்கிருக்க, நட்டகல் சிற்பங்கள் எனக்கெ பெண்ணே. இன்னெ 6IGöI Gay(3600II
"அது என்ன க "அப்படிக் கேள்
தரு வது //
یعے 7 کیسے
6ĴLLIT6öT.
அவள் கேட்டாள். "இந்த ஆராய்ச்சியாளனுக்கு நாகரிகம் தெரியுமல்லவா?
"தெரியும். ஏன் இந்த வினா? "ஆராய்ச்சிக்கும் அனுமதி வேண்டுமல் லவா? அனுமதி இல்லாமல் ஆராய்வது முறையல்லவே!"
"சிற்பத்தை ஆராய அனுமதி தேவை யில்லை. கலைமதி இருந்தால் போதும்." "தங்களுக்கு இருக்கிறதாக்கும்." "சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது என்பது என் தாழ்மையான அபிப்பிராயம்." "அப்படியானால் தாங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் இதுவல்ல."
விழிகளில் குறும்பு தெரிந்தது. அவனை வாதத்தால் வீழ்த்தி விட்ட பெருமிதமும் தெரிந்தது.
"வேறு எந்த இடம் ஒ. புரிகிறது.
Ggu i Amu ju disa
பIன் பசிபிக் ஓப்பன் டென்னிஸ் 31ம் திகதிமுதல்
நடைபெற இருக்கிறது. உலகின் நம்பர்வன் வீராங்கனையாகத் திகழும் ஸ்டெபி கிராப்
பங்கேற்பதன் மூலம் மீண்டும் இந்தப் பட்டத்தைத் தக்க வைக்க முயலுவார். உலக டென்னிஸ் வீராங்கனைகளின் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை வகிக்கும் கொன்ஜிதா மார்ட்டினஸ் முதன்முறையாக இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கிறார்.
மேலும் இப்போட்டியில் மேரி பியர்ஸ் (பிரான்ஸ்) லிண்ட்ரே டேவன்போட் (அமெரிக்கா) கிமிகோடேட்(ஜப்பான்)ஆகிய முன்னணி வீராங்கனைகள் இதில் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்தப் போட்டியில் மொத்தம் 28 பேர் பங்கேற்கின்றனர்.
ஆராய்ச்சியில் மன்ன "ஓஹோ. அத "கற் சிற்பங்கள் ச கள் வடியும் இத சிற்பம் நீதான் கற்றுத் சிற்பங்கள் அவி என்னோடு இசைவ நீதானே விளக்கமுடி
"நான் ஒன்றும் "நிறைகுடம் உறைவிடமும் அப் குட்டிகள் கொக்கரி தெரிந்தவர்கள் நா GUIIGIGIIIIIggil GIGI தோன்றுகிறது தெரி அவன்முகத்தை அவன் பரந்த மார் (345, L'ELITIGT,
"என்ன தோன்
SS SS S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
இந்திய கிரிக்ெ தீவுகள் அணியினரு போட்டிகளின் மு போட்டிகளின் மூல சுமார் பதினொ வெகுமதியாகப் பெ
இந்தியாவின் ந டென்டுல்கர் 6500 லும், அஜய்ஜடேஜா இரண்டாவது இட பெற்று அசாருதீன் 30000 ரூபாய் டெ மொங்கியா நான்கா
இதைவிட 'சன் விருது திட்டத்தின் களுக்கு விருது மேற்கிந்தியத் தீவு டெஸ்ட் தொடரில் ஓட்டங்கள் எடுத்த 46500 ரூபாய் டெ மயத்லால் வழங் காரருக்கான 8000 மற்றொரு வீரரான
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLL 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 LLL LLL 0L0 L L L L L LL LL LLLLLLLL L L L L L L L L L S L S S S S S S S
P" Iல்ல, மஞ்சமிருக்கும் பாருத்தமான இடம்
நான் சொன்னது வண்டியது சிற்பக்
ான். மலர் ஒன்று ல் விழுந்தது.
டி வருகிறது மடிக்கு டும் சிக்க மறுக்கிறது girl GIGI GOTI Ġ -
வேண்டும் என்ற
காரி நடமாடு சிற்பம்
போல் இருக்கும் நற்கு? அதுமட்டுவி ரு காரணமும் உண்டு
ாரணமாம்:
சொல்கிறேன் - ள்
2 of
GOTgioGU. L illi" 606). ற்றுத்தராதவைகளை
கொண்டு பேசும் நர முடியும் அசையாத ழ்க்காத புதிர்களை ዘT6ül 10© _ -- TGüüዚ__ | պլbl"
மேதையல்ல" நளம்பாது அழகின் படித்தான் கற்றுக் ப்பார்கள் கற்றுத்தரத் Gulds), காத்துக் க்கு இப்போது என்ன
GLDIIP" பார்க்க வெட்கப்பட்டு பை பார்த்துக்கொண்டு
றுகிறது? | | | ||
lil Iturgiuli
ட் அணி, மேற்கிந்தியத் டன் இதுவரை மோதிய லமும், மும்முனைப் மும் (நவம்பர் வரை)
டெசி வரை ற்றுள்ளது ட்சத்திர வீரர் சச்சின் பெற்று முதலிடத்தி 55,000 ரூபாய் பெற்று திலும், 500ரூபாய் மூன்றாவதாகவும், ற்று விக்கெட் கீப்பர் இடத்திலும் உள்ளனர். கிரேஸ் மயத்லால்' கீழ் கிரிக்கெட் வீரர் வழங்கப்படுகிறது. கள் அணியுடனான 400க்கும் மேற்பட்ட மைக்கு டென்டுல்கர் ற்றார். சன் குரேஸ் ய சிறந்த ஆட்டக் ரூபாய் வெகுமதியை பூரீநாத் பெற்றுள்ளார்.
நாவடக்கம் காத்துநிற்கும் இந்த நற்கரிகையை பாராட்ட வேண்டும்போல தோன்றுகிறது."
"பாராட்டு ஒன்றும் தேவையில்லை. "தாலாட்டு? "நான் ஒன்றும் குழந்தையல்ல." "குழந்தையும் ஒன்றுதான் கொஞ்சம் கிளியும் ஒன்றுதான்"
உடனே அவள் தன் இதழ்கள் குவித்து சூள் கொட்டினாள்.
"மெச்சுகிறாய். மெச்சு. மெச்சு "அறிவின் சிகரம் ஐயா தாங்கள்." "நல்லது சிந்தித்து சிந்தித்து என் மூளை சூடாகிவிட்டது. இப்போது தேவைப் படுகிறது ஓய்வு
"-9/LJшпшт. தாராளமாக ஓய் வெடுக்கலாம் தாங்கள்
"இந்த அறிவின் சிகரம் ஒய்வெடுக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரேயொரு இடம் அந்த அழகுச் சிகரம். அங்குதான் சாய்ந்து கொள்ளும் என் தலை"
அவன் விழிகள் சுட்டிக்காட்டிய இடம் எதுவென்று தெரிந்து அவள் விழிகளில் வியாபித்தது வெட்கம்
அவன் சாய்ந்தான் அவள் பக்கம் குன்றென நிமிர்ந்திருந்த இரு அழகுகள் மத்தியில் குடியேறியது காளையின் முகம். வெட்கம் தடுத்தாலும் வேண்டும்தான் அவன் ஆராய்ச்சி அவளுக்கும்.
அவன் முதுகின் மத்தியிலே கரம்வைத்து வருடியபடி அவள் கேட்டாள்
இதற்குத்தானே இதுவரை உங்கள்
புகழ்ச்சியெல்லாம்."
அதற்கு அவன் சொன்னான் "தேன் மழையில் நனைவது என் தேவை என்பது உண்மையடி. ஆனால் தேவதை உன் போதை தரும் அழகினை நான் புகழ்ந்ததிலே பொய்யில்லை."
"ம்.ம். நனைந்தது போதும்" "பொறு. நழுவி விழுந்ததடி என் இதயம் அதனைத் தேடுகிறேன் சற்றுப் பொறு
அவள் நெளிந்தாள் கூச்சத்தால்
அவன் செயலை ரசித்தாள் தன் |
— Белгі5 =т60.
இனிப் பொறுக்க முடியாது என்று
வித்தாள் தானும் அவனோடு கலந்தாள். ஆராய்ச்சியில் இறங்கியவன் கலங்கிப் C==~.
ஏன் கலக்கம் ஆராய்ந்து அறிந்த வற்றை எவற்றோடு ஒப்பிட்டுச் சொல்வது site ால் வந்த கலக்கம்
இந்தக் கலக்கத்தைத் தான் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கவிதை ஒன்றிலும் காண்கிறோம்
"வஞ்சிக்கொடி போல இடை அஞ்சத்தகு மாறுளது நஞ்சுக்கினை யோ அலது Glasciago LÉGIOGRAY GALIITI. Kufu அம்புக்கினை யோ, உலவு வண்டுக்கிணை யோ, விழிகள் மங்கைக்கினை ஏதுலகில் அங்கைக்கிணை யோ மலரும்
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-86
இடமிருந்து வலம் 1. வண்டி ஒட சில்லு வேண்டும் சில்லுக்கு
இது வேண்டும் கல்லில் இது ஒரு ரகம் தவறுக்கு இது எதிரி 7 கல்லால் அடித்தால் இது உடலுக்கு
வரும் சொல்லால் அடித்தால் இது
உள்ளத்திற்கு வரும். 8. இனிப்புப் பிரியர்கள் இதை விரும்ப
LDIILLIIÍ567. மாசியில் இது 6T656i.
(pժiւն Թամպմ:
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
04.02.1995க்கு முன்னர்
வெட்டி ஒட்டி
12. தற்போது
கிடைத்திருக்கிறது.
13. நற்கரியம் செய்தால் இது கிடைக்கும்.
மேலிருந்து கீழ் அமராவதியின் காதலன்
சேர்க்ஸில் மிருகங்களும் இதனைச்
Gaussis G. தபாலுக்கு இது அவசியம் இது இந்தியாவில் இருக்கிறது. மனிதர்களுக்குள் இது
நிலவை இது மறைப்பதுண்டு.
எமக்குக்
அனுப்பிவையுங்கள் அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-86 தினமுரசு வாரமலர் த.பெ.இல. 1772 கொழும்பு.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-84ற்கான சரியான விடைகள்:
1。 2 f 60)6ኪ) 3
து வழி in it
ΟΥΕ 5. 6ኒ)
7 ივე
8 cm | am @ b | 60ᎧᏪᏂ
() 10.
@ Lib ഞg,
கே. விஜய் ஆனந்த் கொழும்பு-13. எஸ்.ஏ.அமீன் களுத்துறை. செல்வி நிலக்ஷி எல்விரா மட்டக்களப்பு சக்கீலா வஹாப்தீன் கல்பிட்டி, ஆர். சாந்தரூபன் Φ600TL).
இவ்
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல84இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
6. ஆர். கமலினி
வாழைச்சேனை. 7. திருமதி. நிஸாடீன்
திருகோணமலை. 8. இஸட் பாசில் முகமட் -
மாத்தளை. 9. க. முத்து சங்கரன்
LJø00TLITU Gu606ITதிருமதி. ராஜி விஜயகுமார் வத்தளை.
10.
ஜன29-பெப்.04 1995
இவற்றிற்கு ஓய்வு
JALT9).
டைக்கும்படி
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசளிக்கப்படும்
அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா

Page 19
காலத்தின் குரல் தன்னுடனுணவினை உட்கொள்ளுவதற்கு 2016060І அழைத்த போதினில் அவனதை ஏற்காதிருந்ததை கண்ணிய மற்ற செயலெனக் கருதிய துரியோதனனவன் சொல்லொன சிற்றம் கொண்டவனா னான். ஆணவம் என்பதே அவனது பார்வையை மூடிமறைத்திடும் முழுப் போனதால் நாட்டின் நிலை யினை நினைவினில் நிறுத்திடும் மார்க்கம் தவித்தவன் அழிவினை நோக்கியே அாபுரத்தினை அழைத்துச்
றான்! காட்சி தொடக்கம்ான் வீட்டில் குந்தி கிருஷ்ணருக்கு பாவு பரிமாறுகிறாள்.
போதும் அத்தை.
இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக் காள்ளேன்! ரஷ் இல்லை இல்லை. இதுவே
போதும் தந்தி துச்சாதனனவன் மாளிகை தன்னின் விருந்தினனாக நீ இருந்திட வேண்டும் என்பதுதானே துரியோதனின் ஏற்ப டாகும் அவனுட்ை சுபாவம் அறிந்தவன் நீயே ஏனதை மறுத்தாய்? இதன லேயே நீ தரும் தீர்வின் வழிமுறைகளை யும் நிச்சயமாக அவன் மறுத்துரைத் திடுவான் கிருஷ் உரியதோர் தீர்வுக்கான வழிகளை அரசரின் அவைதனில் உரைப்பதென் கடனாம். விரும்பினால் ஏற்பர் அல்லா ball "шла) шараfарат. fah! விதுர பிதாமகர் பீஷ்மர் போன்ற மாபெரும் வீரர்களனைவரும் தன்னருகிருக்கையில், பாண்டவரெவரும் படையெடுத் தெதிர் போர்முனை ஏகிடமாட்டாரென இவன் கருதுவதும் ஒரு காரணமாகும். கிருஷ் விராட நாட்டினில் நடைபெற்ற போரினில் விஜயனே தனிமையில் வெற்றி கண்டனனே! விதுர தலைமறைவாக இருந்தவேளையில் விராட மன்னவன் உதவி புரிந்ததால் மன்னவன் தன்னைக் காத்திடும் கடமையில் பார்த்தனும் போர்க்களம் புகுந்தனனன்றோ? கிருஷ் பிதாமகர் பீஷ்மர் போர்முனை வந்தால் அன்னவர்க்கெதிராய் போர்க் கொடி ஏந்தவும் பாண்டவர் இன்று தயார் நிலையுள்ளனர்!
விதுர அதுவே நடப்பது உறுதியுமானால் அஸ்தினாபுரமே அழிந்து போகட்டும் புதியதோர் புலமது பூக்கட்டுமாங்கே அமைதித்திவினை அரசவை தன்னில் திணித்திட வேண்டாம் உன் அரும் கருத்தினை உர்ைபவராங்கே உறு துணையற்ற நிலையினிலுள்ளனர்.
கிருஷ்: உண்மை தனை நான் உணர்வேன் மகாத்மா தூதுவனாகவே வந்தவன் தான் நான் எந்தனுக்குரியதோர் கடமை தனை நீயே பூரணமாக முடித்திடாதினி நான் ஏகிட முடியுமா?
-காட்சி மாற்றம்
பன்னர் அரசவை
ா தசன சக்கரமேந்திய வீரன் நாம் கிருஷ்ணன் சபையினை
கிருஷ் அவதியின் தூதுவனாக வந்த என் வாழ்த்தும் வணக்கமும் தெரிவிக்கிறேன்.
திருத வாசுதேவனே வருக வருக வந்த
சனந்தனில் அமர்ந்தருளுக எனதரும் தம்பி மைந்தர்கள் ஐவரும் எடுத்துக்கூறிய கருத்தினைத் தருக
கிருஷ் கங்கையின் மைந்தர் தமக்குமென் வணக்கம் எவருடை கருத்தையும் எடுத்தியம்பிட நான் வந்தவனல்ல. அமைதியெனும் அரிய வழியினை அறிவுறுத்திடும் சொந்தக் கருத்துடன் இங்கு வந்துற்றேன். பெருமைக்குரிய வருடனே அறிவிலும் வலுவிலும் மற்ற அறிஞர்கள் பலரும் நிறை இதனைப் போல வேறோர் 3 ܒܒ ܒ ܬܐ உள்ளிவில்லை போர் முனை ானொரு தீவெனத் தேர்ந்தால் சிறந்தவிப்பெருமகரெல்லாம் வைத்து தறிப்போவர் மன்னவ! நிதியும் நியாயமும் நேர்வழி -த்தும் நன்கு தெரிந்த நிலையினுள் அமைதியை அணைப்பது ஆபத் வித்தி அரிய செயலாம். பாவம்சம் வெட்டறிந்தால் மன்ன பெரும் பொறுப்பாக நாளைய நிச்சயம்துற்றும் சூதாட்டத்தில் புரிந்த சகுனிதனையோ பாரத பாத்தின் மருமகளான பாஞ்சாலி கில் உத்திடச்சொன்ன துரியோ - அன்னவள் சிகையை வாக்கிய துக்ாதனையோ றென்றும் வகை றாது அரியா - அமர்ந்திருந்திட்ட அரசன் - உலகம் பழிக்கும் அத்தனை அழித்தெழுதிடும் வல்லமை உள்ள சமாதானம் என்னும் சாந்தி
விை
- anni.At
LD, IT I II
இராஜகுமாரன்
பீஷ் போரினை
திருந்தால்..? கிருஷ்:தங்கள் வினாவிலும் சந்தே மெழுவது தங்களுக்கேற்றதோர் கூற்றும் ஆகா. நிச்சயமற்ற நிலையொன்றதுவே பின்னணியதனில் தோன்றுவதறிகிறேன். கவுரவருடனே பாண்டவர் இணைந்தால் உலகினை என்றுமே தம் அடிப்படுத் துவர். அஸ்தின புரத்தின் எல்லைகள் எங்கும் அளவிடமுடியா விஸ்திரமாக விரிவடைந்திருக்கும். SISTOJuflai மைந்தரே மன்னவர்க்கிந்த மகிமையின் நிலையினை எடுத்துரைப்பீரே. போரென்று வந்தால் அழிவது யாரோ? மன்னவர் தம்பியின் மகிந்தர்கள் போரி எளில் மாண்டுகிடந்தால் எதிர்த்திசை விரதான் வீழ்ந்து விட்டாரென வாழா திருந்திட மன்னரால் முடியுமா? சகோ தரர் தம்மை ஒன்றாய் இணைத்து வாழ்ந்திட வைப்பதே மன்னவர்க்குரிய அருங்கடனாகும். அன்னவருடைய அன்பினில் திளைத்தே ஐவரும் தானும் வளர்ந்தவர் என்பதை மறுத்திட முடியுமா? இந்திரப் பிரஸ்தம் தன்னை யும் அவர்க்கே சொந்தமாக்கினால் சமாதானம் நிலைக்கும் துரி இத்தகையதோர் அமைதித்திட்டம் எந்த வகையிலும் ஏற்புடைத்தல்ல முன்னர் விதித்த முறைப்படியவர்கள் பன்னி ரெண்டாண்டுகள் கானகம் ஏகுதல் சாலவும் நன்றே நாட்டைக் கேட்பது நலந்தராதென்று நான் உரைக்கின்றேன். துரோ மன்னவர் மைந்தனே சிற்றம் அடை வது சிறப்பினை அழியா. அழிவு தனக்கே அதுவழிசமைக்கும் பீஷ் கிருஷ்ணன் இங்கு நம் நண்பனாய் வந்தவன் என்பதைப் புரிந்து ஏற்று நடந்து கொள். துரி: என்னுடை நாட்டின் ஒரு பெரு
பகுதியை அன்னவர்களித்திட அறிவுரை பகர்வது நட்புடன் வந்த நல்வா கடுக்குமோ..? பீஷ் துர்மதி படைத்த தீயவன் தான் ஒரு தீயவழிக்கு உனையழைத்துச்செவி வாசுதேவனோ பேசுவதெவி p. Gistol DLNGit GarUGa. துரி:குலகுரு அவர்களே இந்திரப் பிறை
தன்னைவிடுத்து வேறேதாகி விட தந்தால் ஏற்க நினைப்பேன் கிருஷ் அறிவுக்கு வேலை அாத விர
ஆவைத்தாலே அவதே உண்ட அயோதனனை சாந்தவர் என் உண்மை நிலையினை எடுத்துரை கட்டும் மற்றொரு தீர்வுத் திட்டதா வைக்கிறேன் இங்கு துரியோதனவை இந்திரப்பிரஸ்தம் நாட்டைத் தன்னுடன் வைத்திருப்பதில் ஆட்சேபம் இல்ை பாண்டவர் தமக்கு ஐந்து ஊர்அன்புடன் ஈர்ந்தால் அதுவே பே
துரி:பாண்டவர் தமக்கு 90 穹二
அளித்திட மாட்டேன். இதுவே
முடிவதுவாகும் கிருஷ்பரம்பொருள் மீது பதிகொட காந்தாரி. உன்தாம் உவந்து விட உயிரற்ற உன்னுடல் எடுத்து அதை புலம்பிடுதற்கொரு உயினை வருந்தி அழைக்கிறா துரி வாசுதேவா வரம்பிள் -
வீசுவது அழகா. துதுவா னென்பதால். பீஷ் துரியோதனா. கிருஷ்:பேசட்டும் விடுங்கள் பிதா பேசுவதறிவோம். மன்ன வ தூதுவனாக நான் வராவிட் என செய்திருப்பாய்? துரி என் தாய்தனை சபைக்கு அா
உந்தன் நாக்கினைத் துண்ட அறுத்
எவரும் விரும்பா
திருப்பேன் சிறைதணில் உவ அடைத்திருப்பேன் நான் கிருஷ்: தூதுவனென்னை பி ബ
பாயோ..? கவுரவ குலத்தின் பொவ ரெல்லாம் வரவேற்றென்னை வித் தார்கள். நீயோ என்னை சிறைப்பிடத் திடவே துணிந்து விட்டாமே கிருஷ்ணர் எழுந்து நடந்து செல்கிற துரி காவலரே இடையன் இவளை கைது
செய்திடுங்கள். எல்லோரும் திகைக்கின்றனர். சகுனி மட்ையனே! நீ என்ன செய்கின்றன:
கிருஷ்ணர் விசுவரூபம் எடுக்கிறார் காவலர்கள் பின்வாங்கி ஓடுகின்றனர் பின்வரும் விதுரரும் வணங்குகின்றனர். திரு என்னதான் இங்கு நடக்கின்றதோ பின்னனிப்பாடல் அண்ட சராசரமனைத்தும் படைத்தவன் விண்ணும் மண்ணும் விரவியே நின்றனன் உண்மையதுணர்ந்த உத்தமர்க் கெல்லாம் கண்ணும் கருத்தும் கடந்தவனுதித்தான் -காட்சி மாற்றம்இந்திரலோகம்-இந்திரன் முன்னும் பின்னும் நடந்து கொண்டிருக்க ஊர்வசி அங்கு
ஊர்வசி தேவேந்திரரே தங்களுக்கிப்போ நடந்தது எதுவோ? முகத்தில் கரிய ரேகைகள் ஏனோ. P
LILib5. காண்பது
இந்திரன்: குரியதேவன
எந்தனுக்குரிய ே திக்கும் அவனொரு தால் இந்த வேதை
esti: (5ssus3.gaia. T.
இந்தி
தேவேந்திரரே குத் அன்றொரு மைந் : (35 fu 6ör sin ஆவான் என்னுை னன் ஆவான் alusibil)/L Lera
போரினில் ஒருவை நின்றிட சபதம் பூ ஊர்: தேவர்க்குரிய ஏவு
யும் தான் அர்ச்சன தனாலவன் உ எவரால் முடியும்
இந்: உண்மைதான்
at:
கர்ணன் உயிரை லம் அவனிடம் = ILITU/5/b 9Jabu GL வீழ்த்த அவற்றால் னன் தன்னை அழி இலட்சியம் ஏற்றுளான் சபதம்
560060ft கவசம் அவனுடை தொன்றாகும். இது யைத் தருவது
இந்தி: சூரிய தேவனை
கர்ணனவனும் து பூஜை முடிந்தது கேட்பினும் கூச கர்ணனின் குனயே
ஊர்: அப்போது நீங்கள் இந்: அதுவே எனது
துரி
BİT;
குண்டலம் தாங்கிய GBLJITñiji, JGTID OG என்மகன் தன்னை
–JITL கர்ணனை துரியோ வருகிறான்.
நண்பனே கர்ன தோன்றுகின்றாயே உன்னிடம் எதை தில்லை என்ற உள் நீயே என் :-
D.616IT60Ist.
துரி அவ்வாறான
BİT:
எனக்கேன் இதுவ மறுத்திருந்தாய் நீ எவரெனக் கூறு அபகரித்தேயவர் ஒரு நொடிதனின் (6) SITGINNTİ (Balai
என்னன்பிற்குரிய உன்னால் என்றுே முடியாதன்பனே
ரி விடுகதைவிடுத்து
así:
அர்ச்சுனன் தன்னை வதே ஆயுள் முழு 5IL). LILJ, JST
அழிந்தொழிந்தால்
பெரும்பேறாகும் ே இப்பாரெலாம் அ செய்த போதெவா வேதனை நீ உணர்ந் வீழ்த்துதல் ஒன்றே யாகும். எந்தன் ஆன காந்தாரி மைந்தனே சிந்தை மகிழ்ந்து சி கர்ணன் படுத்திருக்கிற பின்னணியில் ஒலிக்கு பின்னோட்டமாக தோ
GJIT systristfutfu alolitions செல்கிறான்.
துரோ மன்னவர் தேரி
29-G.04, 1995
 
 
 
 

T U
高 தோன்றியதுதான்
பதனையாகும். குந் மைந்தனை அளித்த
ன எழுந்தது இன்று.
தேவிக்கு தாங்களும் னைத் தந்தீர். ந்தனே கர்ணனும் டய மைந்தன் அர்ச்சு இருவரும் ஒருதாய் ளகள் எதிர்வரும் யொருவர் எதிர்த்து | | 60/IT,
னைகள் அத்தனை ன் கைவசம் இருப்ப னைப் பறித்திட
வ ஆனாலும் தி கவச குண்ட பள்ளதே எவ்வகை திலும் கர்ணனை a li jinġarr பதே தனது அரிய - σΤοΟΜΙούι
பின காத்திடும்
பிறப்புடன் அமைந்த வே நமது கவலை
பிற்பகல் போதில் பது வழக்கம் எவர் எதைக் கொடுப்பது
ட்டதாகும் கவச உறுடன் கர்ணனும் தைத் தவிர்ப்பதே ாப்பதற்குதவும்.
optiாள் பார்ப்பதற்காக
மிகு பரவசத்துடன்
நான் மறைப்ப - 3 poliții பை பகிர்ந்து வினில் இருவரே
அவ்விருவரையும் ர அறியத் தரவும் விருவரும் தான்
இருவரை இங்கே நான் உன்னிடம்
அவர்களிருவரை அபகரித்திடவும்
விபரம் கூறு?
அமரினில் வெல்
ரோட்டி மகனென ழைத்து பரிகாசம் நான் படும் ருப்பாய் அவனை எந்தன் பேராசை நிறைவேறிடவே வழிசமைப்பதால் த்திருக்கின்றேன். ன் அதிரதனின் குரல் ம்போது காட்சியில் |றுகின்றன.
கர்ணனுடைய தன் அழைத்துச்
னை செலுத்திடும்
அதிரதன் நீயேயல்லவா? அதிரதன் ஆச்சாரியாரே அதுவே உண்மை துரோ இவன் உன் மகனோ? இவன்
6)լյան archrew? கர் ராதேயன் என்பதே என் பெயராகும். துரோ ராதேயன் என்பது உந்தனுக்கேற்ற நற்பெயரென்று கர்ணன் என்பதே உந்தனுக்கேற்ற நற்பெயராகும்.
-காட்சி பின்னோக்குதுரோ இங்கு நீ வந்த காரணம் யாதோ? அதி போராயுதங்களைப் பாவிக்கும் முறை யினை படித்திட வேண்டும் என்பதே எந்தன் மைந்தனின் ஆசை. இப்பெருங் கலைகளில் சிறப்புற்றவரும் தாங்களே என்பதால் மைந்தன் இவனை அழைத்து வந்துற்றேன். துரோ அறிவினை இச்சிறுவனுக்குநான்
தானமதாக தருவதில் என்றும் தயக்கமே uിങ്ങെ', கர் மன்னிக்க வேண்டும் ஆச்சாரியாரே! தானமதாக அறிவினைப் பெற்றிடல் எந்தனுக் கொன்றும் ஏற்புடைத்தல்ல. துரோ:ஆண்டவனுனக்கு அருள்பாலிப்பான் இளவரசர்க்கும் அரச குலத்து சத்திரி
யர்க்கும் கலைகளைப் பயிற்றும் கலைக்கூடம் இதுவே இளவரசரா கவோ, சத்திரியனாகவோ இல்லாத
இவனை மாணவனாக இங்கு நான் ஏற்பது பேணுதற்குரிய நல்வழியல்ல. மற்றுமோர் குருவிடம் மாணாக்கனாக கற்றிட இவனை கூட்டிச் சென்றிடு கர் ஆச்சாரியாரே கல்விக்கரசியாம் கலை மகள் தானும் கற்பவர் தம்மை வாழ்த் திடும் போது குலமும் கோத்திரமும் அனைத்தும் அறிந்த வாழ்த்துகின்றனல் அதி கர்ணா. கர் அப்பா தங்கள் அருமை வாயால் எந்தனைக் கர்ணன் என்றேயழைப்பது மாற்றான் ஒருவன் அழைப்பது போல் எனை வாட்டுதல் அறிவீர் என்றுமேயென்னை ராதேயன் என்றே அழைப்பது தங்கள் அரும்பெருங் JLGOTITLD. காட்சி பின்நோக்கு முடிகிறதுகுரல் தொடர்கிறது. கர்வினாவொன்றைத் தங்கள் முன் விடுத்திட முடியுமா? இங்கேயிருப்பவன் யாரெனக் கூறுக துரோ இவனேயென்மகன் அஸ்வத்தாமன் கர் அப்படியானால் அரசர் குலத்தில் பிறந்தவன் அல்லவே? சத்திரியர் குல தோன்றலும் அல்லவே! மன்னிக்க வேண்டும் ஆச்சாரியாரே!
அர்ச் மமதையின் மாற்றுருவான இவனை முளையினில் கிள்ளி எறிந்திட எனக்கு குலகுருவே உடன் ஆணையிடுங்கள் கர்ண வார்த்தைகள் தானோ உன் ஆயுதங்கள்! வில்லும் அம்பும் விடை கூறாதோ அர்ச்சுனா உன்னை அந்தம் வரை நான் தொடர்ந்தே தாக்குவேன் என்பதை உணர்வாய்! அர்ச் ஆட்சிப் பொறுப்பினைத் தரமாய்ப் பெற்றாய்! ஆயுதமனைத்தையும் ஆய்ந்தறியாதவன் சத்திரியனாக வாய்த்திட முடியுமா? பீமன் தேரோட்டி மகனிடம் போவதெ தற்கோ? திவ்யாஸ்திரங்களை தொடுக்கு முன் கரங்கள் தேரோட்டி மனைத் தீர்த்திடத் துணிவது மாபெரும் இழுக்கே துரி நதி மூலம் ஏதென்றும் ரிஷி மூலம் யாதென்றும் விதி மூலம் தேடுதல் வீரர்க்கே இழுக்கு பிமனே உங்கள் ஐவரின் பிறப்பிலும் ஐயங்களுண்டு என்பதை மறந்து நீஆட்டம் போடாதே.
துரி தேரோட்டியின் மகன் நானல்ல னென்பது தெரிந்திருப்பீர்கள் அர்ச்சு னன் மட்டும் அரங்கினில் இறங்கிட ஆசைப்படாமல் ஐவர் நீரனைவரும்
9 AlbLD
5 -а, тt "T till:3103-сүтті, са,
கர்ணன் படுத்திருக்கிறான்-குயன்ே அவனு
அமரிட வரலாம் செயல்களை திரண்டு | , மகிழட்டும்.
DI
o))LILI 9 sti Qi5 oxyritoy, afsh 2 Gi. கர் சூரியதேவனே தங்கள் தரிசனம் எந்த
LIII), fly (SLD சூரியதானமளிப்பதில் தன்னிகரில்லா e7 =
வள்ளலே தாராளமாக நீ தயங்கள் தளித்திடும் தன்மையறிந்து இந்திரன் தானும் உன்னிடம் யாசகம் கோரி வருகிறான். கவச குண்டலம் கவர்ந்து செல்வதே கயமைத்தனத்தின் நோக்கம தாகும் கவனத்துடன் நிகருத்துடனிருந்து கவச குண்டலம் கவரவொட்டாது காப்பதே உனது நற் கடமையுமாகும். கர் தங்களைப் பணிந்து நான் பூஜித்த பின்னர் என்னுயிர் தன்னை எவர் கேட்டாலும் அளித்துவிடுவதே எ ந்தனுக் குள்ள ஒரு குணமாகும். இத்தகை கொள்கைக் கிடையூறு நேர்ந்திட எத்தகை
நிலையிலும் இணங்கிட மாட்டேன்.
என்னுயிர் தன்னையும் சபதம் காத்திட எவர்க்களிப்பினும் நான் தயங்கிட மாட்டேன் என் அன்னையாம் ராதை, நண்பனாம் துரியன்-இவ்விருவரைவிட இந்த உலகினில் ஏற்றதெலாம் வெறும்
சூரி இந்திர .ܐܲܢܲ ܐ[71:66[960܂ 9 ܡܗ துணிந்தால் அவளிடமுற்றொரு வரத்தினைக் கேட்பா தி அஸ்திரம்
தன்னை உனக்கவன் தந்திடுமாறு கேட்டு நீ பெற்றிட வேண்டும் அறிவாய் இவ்வாறு கூறிய சூரிய தேவன் மறைகிறாள் கர்ணன் கண்விழிக்கிறான்
-Jt L fl LDTogotis மாலையில் ஆற்றங்கரையில் சூயதேவனுக்கு கர்ணன் பூஜை செய்யும்வேளையில் அந்ors உருவினில் இந்திரன் வருகிறான் இந்கர்ணவள்ளலே. ஆண்டவன் அருள்
உனக் கென்றும் உண்டு கர் வணக்கம் அந்தணரே.வருக! தங்கள் வாழ்த்தினை தந்திட வேண்டாம் வந்த காரியம் கூறினால் தங்களின் வேண்டு கோளினை விரைவுடன் தருகிறேன். இந் பொன்னோ பொருளோ போக
வாழ்க்கையின் பூவுணங்களோ வேண்டி நானிங்கு வந்தவனல்ல. கர் நாடி வந்துற்றதோர் நற்பொரு
ளெதனையும் நானளித்திடத் தயங்கிட மாட்டேன். வேண்டுவதெதுவோ விருப்பு டன் தருவேன் இந் உன் மார்பினைப் பிணைக்கும் கவசம் தனையும் காதினிலிலங்கும் குண்டல மதனையும் கோரி நான் வந்தேன் கர் இருபொருட்களுமென் அங்கத் தோடிணைந்த அரும் பொருளாகும். வேறெதாயுதம் விரும்பினால் தருகிறேன். இந்வேண்டும் பொருளினை வேண்டுவோர் தமக்கே விருப்புடனியும் பெருங்கொடை வள்ளலாய் விளங்கிடும் உன்னிடம் விரும்பிய பொருளும் அதுவே ஆகும். கர்ணன் இரண்டாவது தடவையாக அந்தணன் வேடத்திலிருந்த இந்திரனை வணங்குகிறான் நீ இரண்டு தடவைகள் ஏன் எனை
வணங்குகிறாய்? கர் அந்தணன் உருவினில் வந்ததால் முதலில் எந்தன் வணக்கம் அளித்தேனப் போது இந்திரன் நீரே என்பதால் அடுத்தும் வணக்கம் அளித்து நின்றேன் 5 Tait. இந்திரன் தன் சுய உருவில் காட்சி தருகிறான். கர் தேவேந்திரரே கவலை விடுங்கள்
கேட்டதைக்கொடுக்கும் கடமையிலிருந்து கனவிலும் நானும் குலைத்திடமாட்டேன். கர்ணன் தனது உடவேடிவந்த கவசம் தன்னையும் காதிலுள்ள விடந்தன்னையும் பெயர்த்து இந்திவிடம் தருகிறான். உடலிலிருந்து இந்தப் பெருகுகிறது. இந் கர்ணனே உள் கொடையினில் சிறந்ததே உயிரெதனையும் பிரம்மதேவவே படத்திட இயலா. சூரிய தேவவே உன்னிடம் வந்து கூறிய பின்னரும் மாறாதுன் நிலை நாட்டி விட்டாய் உனக்கு நானேதும் அளித வேண்டும் எத்தகை வரம்
DTGLIT? கள் இந்திர தேவனே எவரிடமேனும் எப்பொருளெதனையும் எந்தனைத் தவிர தி ஏற்றவரல்ல என்பதனால் நான் பெரும் பேறடைந்தேன் கொடுத்ததற் ாக எடுப்பது என்பது கொடையின் நிலைக்கே பேரிழிவாகும் இருப்பினும் ஒன்றினை கேட்கிறேனிப்போ சக்தி என்னுமோர் ஆயுதம் தந்தெனை முக்திப் பேற்றுக்கு வழிகாட்டருள்க! இந் சக்தி ஆயுதம் தந்தேன் மைந்தனே!
ஆனால் இதனை ஒரேயொரு முறை
தான் ஏவிடமுடியும் கர் அதுவே போதும் எனக்கிருப்பதோ
ஒரேயொரு எதிரியே! பின்னணிப் பாடல் அள்ளிக்கொடுக்கும் அரும்பொருளெதற்கும் வள்ளலவனிடம் வரம்பேதுமில்லை தன்னுயிர் காத்திட தன்னுடன் பிறந்த பொன்னிழை கவசம் தன்னையும் தந்தனன்,
(தொடர்ந்து வரும்)
ஸ்ரிவி தொலைக்கம் 變i

Page 20
ETT UPGRAJÚ SA 205 ETT SEBASTREET, COLOMBO DOG FLUIT 6U 6
III pyTLDITI)JIyub ாய்வாள் நிறுவனத்தார் பிரதி
ஒாயிறுதோறும் கான் I நொடிக்காட்சி சாவல்பியத்தியத்தரசிகர் அரங்கம் நிகழ்மிளா
நதியாயமாக்குமாரம் செய்துள்ார்கள் என்பதன்
ாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு தெரிவிக்கின்றார்கள்
* Ult in 蠶 அகழா
ாட்டுப்பிளா
CATAN - En
டாம் in II
'ள்
|| 15
Agħla ' " Taf
ܠ ̄ |-
na A
பாத்துவிட்டா
का का का பிராட்
டாம் ரா luar
ாவுக்களுள் IF|NTFFETHİN
ாதவை இன்று பிர சாதனை செய்ா ட்ெடிக்குள் கொண்டார்ாத்தி
வயர் முக்கிப்
பெட் கொண்டு முடிவிட்டும்
ாதுகொண்டு இருந்
ஆரம்பந்து மண் நாட்
ரப்பட்டது ர்ர்ந்ார் மூன்று
ாந்ாண்ட
ந்தத்
Il DI
 

புன்கசிந்தும் பெண்ணுக்கு fortifiétoro, Bur :
S RECOLOMBO
also
* LTTT LLL L S S S S LLLLLL
திா ஒன்தைப் பொது பெ பாடு பெருமின் இழந்தது.ா டுபாடா
பிப்பொது வா வா வா LL T LTLLL TTT L S L S L LS குழந்தைகள் பிறந்துள்ள
பிப்போதுதான் நான் டா டா ாண்கிறார் பஞ்சமின் பா டா கொடுத்துவத்தவர்கள் என்றே ஆளாவா
ார்த்ம்பீரது பாபா
hirit ாயம் தூரார்ட்ட்விரா HITEIT". பா எராராட்டென்று
ரா - * ா கா
ܘܒܛܠܐ ܬܐܬܐܬܐ,
-丁曹冒|-
யாது
T umnyur 09 था । काम। i tij Tir பதில் காறும
— ішкі тілігіттен - Ni ŵyr LNWTywyll
பாப்போகிறது ா நாட்டி ாய்விடும் til fluviului, நாரத Israj NA LA ஒரேயொரு ணைப்பட்டு குறியீள் AHAHAHAHALTER ERA ரும் டிர்த்தப் ாள்கள் மூன்று மா 醬 |वा விையாபரா வரோடின்
III
பிடம்பெற்றுவிட்டது
"-" - 0.1