கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1995.10.22

Page 1
|
—
is
 

邀0 Ele 22-28, 19.
TAMIL WEL

Page 2
பத்தக் கற்பனைகளில்
உன்னை அடிமைத்தன வீட்ாகிய தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ப்பண்ணின உன் தே
கர்த்தர் நானே என்னையன்றி உனக்கு வேறேதே GGBGNGGIL CITID
2 மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலு தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பா யாகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாகிலும் (சி உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கர் வேண்ட்ாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற தேவனாயிருந்து என்னைப் பகைக்கிறவர்களைக் குறி அக்கிரமத்தைப் பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்க விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ # செய்கிறவராயிருக்கிறேன்.
3. உன் தேவனாகிய நாமத்தை கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை விணிலே வழங்குகி 4 பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயா அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய ே எருதையும் அவனுடைய கழுதையையும் பின்னும் இச்சியாதிருப்பாயாக
5. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொ நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் தாயையும்
த்தம் தொடர்ந்தால் es666 og 50 G3 LITTL 9. இதிகள் எண்க்கை மேலும்
அறுவை
வறுமையின்
வயல் கொத்
GIAIGONSIGBL -9 ||
']ഖഞL (U
Bilb|Dord, GJ
dis
~_~& அரI இந்நிலை மாறாதோ? "ಕ್ಲಿ பாலகனே நீயும்தான் அராஜகம் கோவணமும் இல்லாமல் அப்பனின் கானகத்தில் தேடுவது அகம் தள
கண்ணிவெடி உண்டென்றா?
எஸ். இளங்கோ, மக்குலுஸ்ல. இனியும் வேண்டாம்! நகரெங்கும் உயிர்களின் சேதங்கள் நமக்கிடையிலும் நியாயமற்ற குரோதங்கள் வாதங்கள் வேண்டாம் வேதங்கள் வேண்டாம் வா விரைந்து வா! நீயும் நானும் விதைத்திடுவோம் புது பண்பாட்டை நிலத்திற்கடியில் புதைத்திடுவோம் பழம் பஞ்சாங்கத்
G நிட்டம்புவ-கலாயு 600 U (o b053 LD பிஞ்சிலே பெரும் நில் கவன சுமையானாலும் ஷெல் விழுந் நெஞ்சிலோ நீண்டஉறுதி செல்லரித்த வஞ்சித்த போரிங்கு செம்மணி பூமி வடபுலத்தில் செந்நெல் கால வயது வரம்பின்றி சீர்படுத்தும் வயிற்றிலடித்த கொடுமை, வயல் சேற்று கால்வயிற்று கஞ்சிக்கேனும் வெடிக்காத ெ Glugi Gróflóð கிடக்கும் I கால்பதித்த உடல் பத்திர வைர நெஞ்சமாயிது? o
வைசித்திக்கிருஷ்ணா, பாண்டிருப்பு-02 முடியா மறைக்கிறாய் மண்ணுக்கு 1960) JULIITOT மனித உடம்பினை முடியா மறைக்கிறாய் உ.வெ.மு. அஜ்யத் அக்கரைப்பற்று-03
இராமாயணத் தொடரைத்தந்து வியக்க வைத்துள்ளார் இராஜ குமாரன் மேலும் இப்பணியினை சிறப்பாக செய்ய என்றென்றும் எங்கள் வரவேற்புக்கள்.
உ.வெ.மு.அஜ்வத் அக்கரைப்பற்று-3
ஆயிரமாயிரம் வாசகர் நெஞ்சங்களை கொண்ட நீ தாங்கி வரும் இலக்கிய நயம் ஸ்பேஷல், இராமாயணம், பட்டுக்கோட்டை விலை உயர்ந்த குற்றம் மற்றும் அனைத்து அ இனிமை, உன் சேவை தொடர வாழ்த்துக்க
எம்.எஸ். சனூ .-- மனித வெடிகுண்டு கார்லோஸை பற்றி துணிகர செயல்களைப் பற்றி சுவைபட
தினமுரசுக்கு வாழ்த்துக்கள்
செல்விசிவாஜினி சதாசிவம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRINI யோரமாகச் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது உண்டாயிருக் அங்கு ஒரு வெள்ளைப்பறவை சேற்றில் மூழ்கி அழுக்கடைந்து பின்பு ஆற்றில் மூழ்கி அவ்வழுக்கை அகற்றி தூய்மை அடைந்து கொண்டிருந்தது. மியின் கீழ் அவ்வாறு ஐந்துமுறை செய்தது. இதைக்கண்ட் ஈஸா (அலை) அவர்கள் ரு சொரூபத்தை ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள் * ಕ್ಲಿ... அதுசமயம் ஹஜ்ரத் ஜிப்ரில் (அலை) அவர்கள் அங்கு தோன்றி பும், சேவிக்கவு ன் எரிச்சலுள்ள 〔210、 ԱՔՍաա51, நபி (ஸல்) அவர்களின் உம்மத்தவர்கள் தொழும் ப் பிதாக்களுடைய தொழுகைக்கு உதாரணம் காட்டவே, இறைவன் இப்பறவையை தலைமுறைமட்டும் உங்களுக்கு இவ்வாறு செய்வித்துக் காட்டினான். அவர்கள் செய்யும் புகூர்ந்து என் பாவங்கள் சேற்றைப்போலவும் தொழும் தொழுகை ஆற்றைப்போலவும் யிரம் தலைமுறை மட்டும் இருக்கிறது எவ்வாறு சேற்றில் மூழ்கிய பறவை ஆற்றில் முழ்கிப் பரிசுத்தமடைந்து விடுகிறதோ அவர்கள் பாவமென்னும் சேற்றை தொழுகையின் மூலம் அகற்றி பாவத்தை விட்டும் பரிசுத்தம் அடைந்து விடுகிறார்கள் என்று விளக்கிக்
பிறனுடைய மனைவியையும், லக்கரியையும் அவனுடைய மற்றும் ஒருவரின் விட்டினருகில் ஒர் ஆறு ஒட அதில் அவர் அனுதினமும் மனுக்குள்ள யாதொன்றையும் ஐந்து நேரமும் குளித்து வந்தால் அவரது மேனியில் அழுக்குப் படிந்திருக்காது.
TLD தன்
டியுமட்டும் TGolfg, TGoIT?
லிங்கம்,
அநியாயம் தோண்டாதே
புதைத்த-உன் எலும்புகள் கண்டு
GITL.
.எம். இர்ஷாட் மொஹமட் தருவ கொட்டுவ,
நந்தவனம் உதவியின்றி நொந்த மனம் உதவிக்கரம்-தந்தால் நந்தவனம் எம்.துரையன், அக்கரைப்பற்று-08
கிற கசத்திலே உன் நாட்கள் இறைவன் பாவமென்னும் அழுக்கை அகற்றிவிடுகிறான் என்பது மாநபியின் நன்
560TIDLIGGI 600) GIFTLIFT,
@| மொழியாகும். இப்பானா நியால், மக்கொன
எப்போது?
கோட்டுக்குள்ளே
அழுக்கை அகற்றும் வேளைத் தொழுகை
வஜ்ரத் ஈஸா (அலை) அவர்கள் ஓர் ஆற்றங்கரை
காட்டினார்கள்
அது போல்தான் ஐவேளைத் தொழுகையும். அதாவது தொழுகையின் காரணத்தால்
arGa Gan
கவிதைப் போட்டி இல-124
GalilingoL.
ஒத்திகை
பிற்காலத்
தொழிலுக்கு
Γ. Σ. Γ. Ι. . .
இதுதாண்டா அரசியல் NGOOGST ಪಿಳ್ಗೆ" கையிலெடுப்பார் அண்ணன் அடித்தாலும் மரம்நடு மரணக்குழி தோண்டிக் காட்டுவார் AlbIDIGT 600 gyli னநிலவே 606)III1U, OUGOTO LIGOL LIGBLONGOIGSTILIITÍ IIIroisi ഖuജ്ഞ குள்ளும் வீதியில் வாக்குறுதி மறந்து போவார் 999 TFL பண்படுத்தி où 9 GöI எதை உளறித் தொலைத்தாலும் அருமையான நெல்விதைத்து துக்கோ பெயர் சொல்ல எல்லோரும் கையைத் தட்டுவார் அவதியின்றி நீர்பாய்ச்சி
இதுதாண்டா தம்பி-நாட்டின் அறுவடையில் அகதிகளின் முத்து லட்சுமி, மரம் நடு! இன்றைய அரசியல். அரும்பசியை நான் தணிப்பேன் ாண்டிருப்பு-02 டிஹிர்ஷாதாஸிம் தர்காநகர் எஸ்.சிவசாமி செல்வராஜ் பூண்டுலோயா முஸ்தபா இஸ்ஸத், ஏறாவூர்-0.
TGIGOGT GBGAULOGU unty, fair ங்களும்
|Ugi 600 GMT
வனின் தாகுத்து 66ö561.
த்தளை,
சிறப்பு க்ஸ்ரே குதிகள்
IO3vi DJ Br
"IJ INDGI)
தகவல் பெட்டிதரும் வியப்பான தகவல்கள் எம்மை மெய் சிலிர்க்க வைக்கின்றன. ரசிகன் தரும் கார்லோஸின் துணிகரச் செயல் ரொம்ப துணிவிலும் துணிவு மொத்தத்தில் உன் சேவை மலர எந்நாளம் நம்வாழ்த்துக்கள்
9. STGM), filisivos, fisiwalum, Aur Gorm un popula குடும்ப அங்கத்தினர், மதவாச்சி 黎 மகாபாரதம் முடிந்த கையோடு இராமாயணத் தையும் தொடங்கியதன் மூலம் எங்கள் கவலையைப் போக்கி விட்டீர்கள் கடந்த வாரம் சிந்தியா அசத்தி விட்டார் போங்கள் ரசிகனை சற்று மெதுவாகப் போகச்சொல்லுங்கள் இலக்கியநயம், காலோசின் இருமுகங்கள் இரண்டிலும் ரசிகனின் இருமுகங் களும் பளிச்செனத் தெரிகிறதே
செல்விகள்,சித்தி ஜெர்ஸ்லாஸ்லிம் ருகைதாஸலிம்,
கல்வி லோகநாய் இந்தையா iiijjiiiiiiiiiii, மகாலிங்கம் செளந்தர்இட்டவளை ஏழ்இயக்கர் கஹவத்தை
நிக்கவெல.
திருஇரவில் பட்டுக்கோட்டை விலை உயர்ந்த தொடர்கதைகளும் படிப்படியாக வெளிவரு குற்றம் படு சூப்பரப்யா முரசில் காண்பது வது மகிழ்ச்சிக்குரியது. இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி.
ஏ.ஏ.எம்.இக்ரம், கல்ஹின்ன கலைச் செல்வன் பரிஸ், குருகொட, அக்குறனை
- ) பட்டுக்கோட்டையின் விறுவிறுப்பான கதை இராமாயணம் முதல் அங்கமே வியப்பில் சூப்பர் அசத்தலான பல தகவல்கள் வெளி ஆழ்த்தியது. இராஜகுமாரனின் கைவண்ணம் வெரி சூப்பர். GBG). Ga).
செல்வி. எஸ். சந்தியா, கொழும்பு-10 、一、
வீரசிங்கம் ரீதரன், மல்லிகைத்தீவு

Page 3
பெண்களும் உடனடியாக இயக்கத்தில்
GAILăcálcio Lades Gr G
(யாழ் நிருபர் வர்மா) = யாழ் குடாநாட்டு மக்கள் எட்டு இலட்சம்பேரில் 3இலட்சம் பேர் இயக்கத்தில் சேர்ர் இளைஞர்களாக இருக்கின்றனர். எனவே- 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட இளை
வெளியிட்டுள்ள பிரசுரமொன்றில் தெரிவித்துள்ளனர்.
காட்டுனும் கருத்தும்
புலிகள் அமைப்பினரால் யாழ்ப் பாணத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பிரசுர மொன்றில் இயக்கத்தில் சேராமல் இருப்பது வெட்கத்திற்குரியது என்று சித்தரிக்கும் காட்டுனும் காணப்படுகிறது.
அப்பிரசுரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள ՖT6նց/:
"யாழ் குடாநாட்டில் மொத்தம் 30 ஆயிரம் படையினர் நான்கு பெரிய படைத் தளங்களில் இருக்கின்றனர்.
இக்கிய நாடுகள் சபையின் 50வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு அமெரிக்க நியூயோர்க் நகரில் 135 நாடுகளின் ஜனாதி பதிகளும், பிரதமர்களும் கூடுகின்றனர்.
: 22ம் திகதி (221095) அன்று 50வது ஆண்டுவிழா நடக்கவுள்ளது.
நியுயோர்க் நகரில் மாபெரும் ஊர்வலம் ஒன்றை நடத்துவதற்கு புலிகள் இயக்கத்தினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
22ம் திகதி நடைபெறவுள்ள ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் உள்ள இலங்கைத் தமிழர்களிடம் புலிகள் அமைப் பினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். கனடாவில் இருந்து பஸ்வண்டிகள் மூலம் நியூயோர்க் நகருக்கு மக்களை அழைத்துச்
La GGNING GIGINGGIÚIL AG
(חמוbuh யாழ்ப்பாணம் வசாவிளானைச் சேர்ந்த
வரும்,கிளிநொச்சியில் வசித்து வந்தவருமான
கிளி என்பவர் புலிகளால் மரணதண்டனை
விதிக்கப் பட்டுள்ளார்.
ஆரம்பத்தில் சிறு வியாபாரியாக இருந்த கிளி பின்னர் மூன்று லொறிகளுக்கு உரிமை IIIGITUIT60II.
மணலாற்றில் உள்ள
இராணுவ
முகாம்கள் மீது புலிகள் நடத்திய தாக்குதல் தோல்வியில் முடிந்தமைக்கு தகவல் படை
யினருக்கு கிடைத்ததே காரணம் என்று
புலிகள் கூறியிருந்தனர். புலிகள் இயக்கத் தினரின் சந்தேகப் பார்வையில் கிளியும் AfjdeoITit.
தமக்கு ஒரு புதிய வாகனம் கொண்டு
வருமாறு கிளியைப் புலிகள் அணுகினார்கள் வவுனியா இராணுவத்தினரிடம் வந்து
கிளி கேட்டபோது, வாகனம் கொண்டுபோக
டியாது என்ஜின் என்றால் கொண்டு (Մ LIHEAP
போகலாம் என்று கூறப்பட்டதாம். பின்னர் பஜிரோ என்ஜின் ஒன்றை கிளி மூலம் வவுனியாவில் இருந்து தருவித்தார்கள்
லிகள் என்ஜின் கொண்டுவருமளவுக்கு e எப்படித் தொடர்ப்பு வந்தது? என்று கேட்டு கிளி விசாரிக்கப்
தாண்டிக்குள காவல் அரணில் வைத்து
கூடியிருந்த மக்கள் முன் கிளி சுட்டுக் GUSTG) GNULULLCLIII.
该
நாவற்காட்டுக்குள் பெண் தனிமையில் நின்று கொண்டிருப்ப
தைக் கண்ட புலி உறுப்பினர்கள் உட்னே துரத்திப் பிடித்தார்கள் பெண் பத்தியம்
போல் நடந்து கொண்டாள். ஆனால் புலிகள் அதற்கு கொண்டு வந்தபோது இப்பெண் தன்னைப் பிடித்துக் கொண்டு வந்தவர்களைக் கடித்துக்கொண்டு ஓட முற்பட்டாள்
LINGSTGOTT GYLIGIÖSTGOEDGWIST GITT பரிசோதித்தபோது அவளிடம் தொடர்புக் கருவி கல்குலேட்டர் வடிவம் கொண்டதாகவும் சிறியதாகவும் சத்தம் குறைவானதாகவும் செல்டெல்போல் ஏரியலும் இருந்ததாக கண்ணால் கண்டவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்பெண் தற்போது புலிகள் அமைப் பினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப் பட்டு வருகிறார்.
ஒக்.22-28, 1995
இதேவேளை யாழ் குடாநாட்டில் சுமார் 8 இலட்சம் மக்கள் வாழ்கின்றனர்.
வயது போனவர்களையும், குழந்தை களையும் சேர்த்து இப்படியொரு போர்க் கணக்கு பார்க்கமுடியுமா என்று யாராவது கேட்கலாம். சரி, இன்னொரு முறையில் இந்தக் கணக்கைப் பார்ப்போம்.
மொத்தம் 5 இலட்சம் பேர் வயதான வர்களாகவும், சிறுவர், சிறுமிகளாகவும் உள்ளனர். மிகுதி 3 இலட்சம் இளம் இரத்தம் மிஞ்சும் இவர்கள் 16 வயதுக்கு
செல்லவும் ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. கனடாவில் உள்ள உலகத் தமிழர் இயக்கம் விடுத்துள்ள அறிவித்தலில், பஸ் வண்டி களில் செல்லுவோர் தமது பெயர்களை பதிவு செய்யுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் ஈழத்தை சர்வதேச சமூகம் அங்கீகரிக்கக் கோரியும், ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா நியூயோர்க் விஜயம் செய்வதை எதிர்த்தும் ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலம் நடத்தப்படவுள்ளது என்று உலகத் தமிழர் இயக்கம் தெரி வித்துள்ளது.
இதேவேளை ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள ஐரோப்பிய பாராளுமன்றம் முன்பாக
சேர வேண்டும் என்று புலிகள்
மேற்பட்ட இளைஞ LDITωΙΠή θρίτ.
இந்த இளம் ! களில் வசிப்பதற பாசறையில் வசிக் மண்ணில் அகதி முடியாதே
எனவே-போர மாவீரர் குடும்பத் குடும்பத்தைச் சேர் யாராவது ஒருவ
28.10.95 அன்று ஆ நடைபெறுகிற்து.
புலிகளது ஃ தமிழர் ஒருங்கிணை ஆர்ப்பாட்ட பேர நடைபெற்று வருக
ஆர்ப்பாட்டப் தினத்தை மரணம அஞ்சலி நாளாக அன்றைய தினம் அணிந்துகொள் ஃபிரான்ஸ் கிடுை ஃபிரான்சில் ஸ்ரா; பிய பாராளுமன்ற
பட்டார் விசாரணை முடிவில் புலிகளது
கடந்தமாத இறுதியில் முல்ல்ைத்தீவு இ நேரத்தில் ஒரு
டங்கொடுக்காமல் பிடித்துக்
இடமும்
மட்டக்களப்பு பதுளை வீதியில் இருந்து வெளியேறிய இராணுவத்தினர் கடந்த சில தினங்களாக மீண்டும் அப்பகுதியில் தேடுதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர். அதனால் கொழும்பு மட்டக்களப்பு பாதை 16ம் 17ம் திகதிகளில் மூடப்பட்டிருந்தது.
கிழக்கில் முன்னர் நிலைக்கொண்டிருந்து வெளியேறிய பகுதிகளுக்கு படையினர் மீண்டும் விரும்பி வருவதை தடுக்கப் புலிகள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள்
சுமார் 3 மணி நேரம் நரைப்பெற்ற மோதலில் ஒரு அதிகாரி உற்பட 13 படை வீரர்கள பலியானார்கள்
மட்டக்களப்பு பதுளை வீதியில் உள்ள பன்குடாவெளி, கிலுப்படிச்சேனை, பாவட்ட வெட்டுவான், கொடுவாமடு போன்ற பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் இடம்பெயர்ந் துள்ளனர்.
கிழக்கில் தமது நிலைகளை மீண்டும் புலிகளது தாக்குதல்
அரசினர் வைத்தியசாலையில் அனு மதிக்கப்பட்டிருந்த நோயாளி ஒருவர் காணாமல் போயுள்ள சம்பவம் ஒன்று திருமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கிண்ணியா வில் நடைபெற்றுள்ளது.
இச் சம்பவம்பற்றிக்கூறப்படுவதாவது: 1095 அன்று அசீஸ் முகமட் தாஹிரா என்பவர் கிண்ணியா அரசினர் வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் கடும் குளிர்காய்ச்சல் காரணமாகவே அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தாஹிராவை அன்றிரவு (1095) காண ნაჩენს 60ევს).
திருமலை நிருபர்
பலத்தை பலவீனப் நாட்டம் கொன்டு வடக்கில் தற்போது பகுதிக்கு வெளியே நடத்துவது மூலம் த வெளிப்படுத்த புலி
திருமலை துை கடற்கரும்புலித் த பலவீனமாகவில்ை படுத்த புலிகள் மே என்று கூறப்படுகி
யாழ் குடாநாட் மின்னல் நடவடி புலிகளது பாரிய தோல்வியில் முடி
அதனையடுத்து பாரிய தாக்குதலை வெளியே புலிகள் வருகின்றனர். மே6 GITITLD.)
கடற்கரையிலும் ஊ தாஹிராவைத் தே இது தொடர்ப அதிகாரி ஏ.ஜே.எ யிட்டார்கள். அவர இருக்கவில்லை. வாகிவிட்டார். அத ஊர்மக்கள் வைத் விடாமல் தடுத்திருந் டிவின்படி 1710. யங்கத் தொடங்கி BIT600IITLD6j GBL வாரங்களுக்கு முன் தாயானார். தாஹா
டிக்கிறது.
வலை உறவினர்களும் ஊவகளும் நீக்கிறது.
gily Gordir G| Long sêr a FinbLIGHTib Bosnia
முல்லைத்தீவில் உள்ள அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களிடம் புலிகள் நிதி
கேட்டுள்ளனர். அவர்கள் எடுக்கும் இரண்டு
மாதச் சம்பளத்தினை தருமாறு புலிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் முல்லைத்தீவில் நடைபெற்ற ALLG
LSG
ருந்ததாக புலிகள் காட்டுகிறார்கள் முல்லைத்திவில் புவிகள் கே
"எங்களுக்கு உ வர்கள் உபத்திர இருங்கள். போர பிள்ளைகளை அனுப் கேட்டு வந்தாலும் சில என்று பேசிக் கொ கட்டத்தில் தன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

துகொள்ளக்கூடிய நர்களும், இளம்
பாழ்ப்பாணத்தில்
களும், இளம் பெண்களு
Bougar T. ரத்தங்கள் அகதிமுகாம் து பதிலாக புலிகளின் த் தொடங்கினால் எமது முகாம்களே இருக்க
|ளி குடும்பத்தை அல்லது தைச் சாராத மற்றைய த16 வயதிற்கு மேற்பட்ட
இப்போதே தன்னை
ப்பாட்ட பேரணி ஒன்று
பிரான்ஸ் கிளையினால் ப்புக்குழு என்ற பெயரில் ணிைக்கான ஏற்பாடுகள் ன்றன.
பேரணி நடைபெறும் டைந்த போராளிகளது அனுஷ்டிக்குமாறும், கறுப்புப் பட்டிகளை ளூமாறும் புலிகளது ாயினர் கூறியுள்ளனர். ஸ்போர்க் நகரில் ஐரோப் ம் அமைந்துள்ளது.
படுத்தவும் படைத்தரப்பு |ள்ளது. அதேவேளை ள்ள சூல்நிலையில், வட பாரிய தாக்குதல்கள் மது இராணுவபலத்தை களும் திட்டமிட்டுள்ளனர். றமுகத்தில் நடத்தப்பட்ட க்குதலும் தமது தரப்பு என்பதை வெளிப் ற்கொண்ட நடவடிக்கை
D3). டில் படையினரின் இடி க்கைகளுக்கு எதிரான பதிலடி நடவடிக்கை திருந்தது.
உடனடியாக வடக்கில் நடத்தாமல் வடபகுதிக்கு தாக்குதல்களை நடத்தி திக விபரங்கள் அடுத்த
ரின் பல பகுதி களிலும்
GOTITINGGIT.
க தலைமை வைத்திய உவைஸிடம் முறை பதில் திருப்திகரமாக அவரும் தலைமறை னால் கொதிப்படைந்த
யசாலையை இயங்க னர், ஊர்மக்கள் எடுத்த முதல் வைத்தியசாலை புள்ளது.
யுள்ள தாஹிரா சில தான் ஒரு குழந்தைக்கு
ா எங்கே மர்மம்
ண்டும்"
வி செய்ய விரும்பாத மாவது செய்யாமல் ட்டத்திற் D Li J, Girl sā ရှီး' நிதி பர்தருகிறீர்கள் இல்லை. டிந்த தமிழேந்தி ஒரு னயும் அறியாமல்
TULui DJIJEr
இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்
பெரியப்பாவின் மகன் இயக்கத்தில் இருக்கின்றார், மாமாவின் மகன் இயக்கத்தில் இருக்கின்றார் என்று சாட்டுக்கள் கூறித் தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடாது.
16 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு இளைஞன் அல்லது இளம்பெண் வீதியால் நடந்து செல்லும்போது "எங்களது குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவர் இயக்கத்தில் இருக் கிறாரா?" என்று உங்களையே கேட்டுப் பாருங்கள். அவ்விதம் இயக்கத்தில் இருந்தால் வீதியின் வலதுபுறத்தால் தலைநிமிர்ந்து நடவுங்கள் சைக்கிளில் செல்வதானால் வீதியின் இடதுபுறத்தால் கம்பீரமாக ஒட்டிச் செல்லுங்கள்
உங்களது குடும்பத்தில் எவருமே இயக்கத்தில் இல்லையென்றால், உனது வயதும் 16க்கு மேல் என்றால்
கொழும்பு ஹவிலக் வீதியில் ஈ.பி.டி.பி. தலைவர் டக்ளஸ் தேவானந்தா வின் இல்லம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எவரும் இதுவரை கைதுசெய்யப்படவில்லை.
தாக்குதலுக்கு உள்ளான இல்லத்தில் வெடிக்காத நிலையில் ஜே.ஆர். கிரனைட்டுக்கள் பொலிசாரால் மீட்கப் LILLGOT.
பாதுகாப்பு அமைச்சராக லலித் அத்துலத்முதலி இருந்தபோது கைக்குண்டு களுக்கு ஜே.ஆர்.என்று பெயர் பொறிக்கப் பட்டது.
1990ம் ஆண்டு சென்னையில் ஈ.பி.ஆர்.
எல்.எஃப்தலைவர் பத்மநாபாவும், அவரது சகாக்களும் புலிகள் அமைப்பினரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். பத்மநாபாவின் இல்லத்துக்குள் கைக்குண்டுகள் வீசப்
உடனடியாகவே இயக்கத்தில் இணைந்து விடு. இல்லையென்றால் மற்றவர்களது வசைகளைக் கேட்டு நீயும் உனது குடும்பமும் துன்பப்பட வேண்டி வரலாம். இவ்வாறு புலிகள் அமைப்பினரின் பிரசுரத்தில் தெரி விக்கப்பட்டுள்ளது:
மகளிர் அமைப்பு அறிக்கை
விடுதலைப்புலிகளின் மகளிர் அமைப்பு விடுத்துள்ள அறிக்கையொன்றில் பின்வரு மாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது:
"நீண்ட கனவுகளுடன் க.பொ.த சாத) கபொத(உத பரீட்சைகளுக்காக தீவிரமாகப் படித்துக்கொண்டிருக்கும் எங்கள் வாரிசுகள் எதிர்காலம் இருளாகப் போவதை ஏற்றுக் கொள்ளப் போகிறார்களா? நமது இளைய தலைமுறையினர் தாயகத்தை காக்கும் பணியில் இறங்க வேண்டும். இவ்வாறு அவ்வறிக்கை கூறுகிறது.
பட்டன. அக்கைக்குண்டுகளும் ஜே.ஆர். கிரனைட்டுக்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அங்கும் சில கைக்குண்டுகள் வெடிக்காத நிலையில் மீட்கப்பட்டன.
பத்மநாபா மீதான தாக்குதலில் ஒரு காரில் வந்த நான்கு இளைஞர்கள் மட்டுமே பங்குபற்றினார்கள் இருவர் கீழே நின்று துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்து கொண்டி ருக்க ஏனைய இருவரும் முதலாவது மாடியிலிருந்த பத்மநாபாவின் இல்லத்தை நோக்கிச் சென்று தாக்குதல் நடத்தினார்கள்
திரும்பிச் செல்லும்போது சரமாரியாக சுட்டுக்கொண்டே காரில் போனார்கள் அதனால் பொதுமக்கள் பலர் காயம டைந்தனர்.
பத்மநாபாமீது நடத்தப்பட்ட தாக்கு தலுக்கும் இதுவரை புலிகள் உரிமை கோரவில்லை.
அதிகாரிகள் நடத்தும் திருவிளையாடல்கள்
1609, வங்கித் தலைமையகத்தில் வெளிநாட்டு கரன்சி நோட்டுக்களை மாற்றமுடியா துள்ளது. கரன்சிநோட்டுக்களை மாற்றுவதற் காக இவ்வங்கிக்குச் செல்வோரிடம் வங்கி அதிகாரிகள், குறித்த ஒரு தனியார் நாணய மாற்றுமுகவரின் கடைப் பெயரைச் சிபாரிசு செய்கின்றனர்.
சென்ற 161095 அன்று மேற்படி வங்கிக்கு அமெரிக்கக் கரன்சி நோட்டுக்களை மாற்றுவதற்காக இந்ந வங்கியின் "வெளி நாட்டுச் செலாவணி மாற்றும் பகுதிக்குச் சென்றபோது அங்கிருந்த அதிகாரி இங்கே மாற்றமுடியாது என்று கூறி குறித்த ஒரு தனியார் நாணயமாற்றுமுகவரின் கடைப பெயரைச் சிபார்சு செய்து அங்கே மாற்று மாறும் அவர்கள் வங்கியைவிட கூடுதல் பெறுமதி தருவார்கள் என்றும் கூறினார். அந்தப் பகுதிக்குப் பொறுப்பான மற்றொரு அதிகாரியும் குறித்த கடையின் பெயரையே உடனே கூறினார். பின்னர் வங்கி முகாமை யாளரிடம் சென்ற போது அவரும் குறித்த கடைப் பெயரையே சிபார்சு செய்து அங்கே அதிகப் பெறுமதிக்கு மாற்றலாமென்றும் கூறினார். உங்கள் வங்கியில் ஏன் மாற்ற முடியாது எனக்கேட்டதற்க்கு அவர் திருப்தி யான பதில் அளிக்கவில்லை. நாம் இப் போதைக்கு எந்த வெளிநாட்டு கரன்சியையும் மாற்றுவதை நிறுத்தியிருக்கிறோம் என்றார். குறித்த கடையில் சகல நாட்டு கரன்சிகளையும் வங்கியைவிட குறைந்த விலையில் வாங்கு கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ழக்கில் 1990 களில் வெடித்த தமிழ்முஸ்லிம் இன மோதல்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இனங்களிடையே ஐக்கியம் துரிதமாக வளர ஆரம்பித் திருக்கிறது. இதற்குக் காரணமாக அண்மை யில் போரதீவு பூரீபத்திர காளியம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவ விழாவில் பலநூறு முஸ்லிம் கடைகள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டி ருந்தன.
புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள இப்பகுதியில் 90ம் ஆண்டிற்குப் பின் முதன்முதலாக முஸ்லிம்கள் வியாபார
ஏறாவூர்
என சில வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
- Σ 萨 டேக்களப்பு இலங்கை வங்கி வெளி நாட்டுக் கரன்சிகளை ஏன் மாற்றமுடியாது என்பது மர்மமாக உள்ளது.
ஏறாவூரில் இரவு வேளையில் அவசர சிகிச்சை பெற வேண்டிய நோயாளிகள் வைத்திய அதிகாரியின் தங்கும் விடுதியில் பணம் செலுத்தியே சிகிச்சை பெற வேண்டி யுள்ளதாக அறிய முடிகிறது.
சென்ற 161095 இரவு வெந்நீ பட்டுக் காயப்பட்ட 12 வயதுச் சிறுமியொருத்தியை வைத்திய சாலைக்கு எடுத்துச் சென்றபோது வைத்திய சாலையிலிருந்த தாதியர் இங்கே சிகிச்சையளிக்க முடியாது வைத்தியர் விடுதிக்குக் கொண்டு செல்லுமாறு கேட்டுள் ளனர். அவ்வாறே வைத்தியர் விடுதிக்கு சிறுமி எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சிகிச்சை யளிக்கப்பட்டது. சிகிச்சை செலவாக ரூபா 804ச் செலுத்துமாறு வைத்தியர் கேட்டுள்ளார். வைத்திய சாலைக்கும் வைத்தியர் விடுதிக்கும் இடையிலுள்ள தூரம் 100 யார் இருக்கும். இரவில் சிகிச்சைக்காகச் செல்லும் அனை வரும் வைத்தியரிடம் பணம் செலுத்தியே சிகிச்சை பெறவேண்டியுள்ளதாகத் தெரி விக்கப்படுகிறது.
மட்டக்களப்புப் புகையிரதநிலையத்தில் டிக்கட் பதிவு செய்யச்சென்றபோது டிக்கட் முடிந்துவிட்டது என்று அதிகாரி கூறி யுள்ளார். டிக்கட் பெறச் சென்றவர் தான் LDL'Last Lair LILGU in L'LGoof atto.) ஒருவரின் சொந்தக்காரர் எனக் கூறியதும் டிக்கட் பதியும் அதிகாரி உடனேயே டிக்கட் கொடுத்ததாகவும் தெரிய வருகிறது.
(காத்தான்குடி நிருபர்)
நோக்கத்திற்காகச் சென்றது இதுவே முதற்தடவையாகும்.
அங்கு செல்லமுடியாதிருந்த முஸ்லிம்
களை வந்து வியாபாரம் செய்யுமாறு புலிகள் அழைத்தனராம் அதன்பின்னரே முஸ்லிம் வியாபாரிகள் அங்கு சென்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அது மட்டுமன்ற முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு எதுவும் நடந்து விடாமல் புலிகள் பாதுகாப்பும் போட்டிருந்தனர்

Page 4
CFEFBSGUITGDSMGMGD66 (pigung bleeuG.
"என்னதான் சொன்னாலும் பிரதமர் நரசிம்மராவுக்கு தமிழக முதல்வர் ஜெய லலிதாமீது ஒரு பரிவு இருக்கவே செய்கிறது. இல்லாவிட்டால் தமிழக ஆளுநர் சென்னாரெட்டிக்கும், முதல் வருக்கும் இடையிலான திரைமறைவு சமரசத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பாரோ? என்று கேட்கிறார்கள் தமிழக அரசியல் LJITT606JLUITGHM567.
வளர்ப்பு மகனது திருமணத்தை ஒரு சாட்டாக வைத்து சென்னாரெட்டியோடு வலியப்போய் சமரசம் செய்தவர் ஜெய லலிதாதான். அதிலே பிரதமருக்கு ஒரு பங்குமில்லை என்கிறார்கள் இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியினர்
அது தவறு பிரதமர் நரசிம்மராவ் ரு புதிரான மனிதர் ஒரு பெண்ணாக ருந்தும் தனித்து நின்று சவால்களை வென்று ஜெயித்தவர் என்பதால் ஜெய லலிதாவை அவர் மதிக்கிறார். சசிகலா மற்றும் சசிகலா குடும்பத்தினர்தான் ஜெயலலிதாவை சூழ்நிலைக் கைதியாக்கி யிருக்கிறார்கள் என்று பிரதமர் நினைக் கிறார்.
சசிகலா குடும்பம் சிக்கலில் மாட்டப் போகிறது என்பதை முன்கூட்டியே ஜெயலலிதாவுக்கு தெரிவித்துவிட்டார் நரசிம்மராவ் என்பது ஒரு தரப்பாரின் கருத்து.
தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தீவிர விசுவாசிகள் பலர்கூட ஜெயலலிதா சசிகலா உறவு தொடர்வதை விரும்ப வில்லை. ஆனால் அதை வெளியே சொல்லி அம்மாவின் நெற்றிக்கண்ணில் சிக்குவானேன் என்று மெளனமாக இருக்கிறார்கள்.
விடியாை-ಟಿ. Ff, GUIT
அரசியலுக்கு எப்போதும் வர மாட்டேன் என்று ரஜினி சொல்லவில்லை. தற்போது வரமாட்டேன் என்றுமட்டும் தானே சொல்லியிருக்கிறார். ரஜினி இன் னொரு அறிக்கை விடப்போகிறார். ஆர். எம்.வீரப்பனுக்கு தனது ஆதரவு எப்போதும் உண்டு என்று ரஜினி அந்த அறிக்கையில் தெரிவிப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறது ரஜினியின் நெருங்கிய வட்டாரம்
நேரடியாக முரசு கரம் சேர இதே ஒரு வாய்ப்பு
தினமுரசு உள்ளூர் சந்தா விபரம்
ாமர மக்கள் தீர்ப்பு பஞ்சாயத்த தேர்தலில்
இன்று இந்தியாவில் விரல்விட்டு எண்ணத் தக்க கோடீஸ்வரிகளில் ஒருவராகிவிட்டார். ஜெயலலிதாவின் தனிமையைத் தனக்குச் சாதகமாக்கிக் கொண்டார். சசிகலாவை ஜெயலலிதாவோடு நெருக்கமாகச் செல்ல வைத்தவரே நடராஜன்தான். அவர்தான்
FføSAJITGANGBT GEGOOIT GJIT,
நடராஜனுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் அவ்வளவு ஆகாது. ஆனாலும் நடராஜன் இன்றுவரை சசிகலா ஜெயலலிதாவோடு தங்கியிருப்பதுபற்றி வாயே திறக்க வில்லை. எனவே நடராஜன் நடிக்கிறார். ஜெய லலிதாவோடு பகையாக நடித்துக் கொண்டு மறைமுகமாக உதவிக் கொண்டிருக்கிறார் சசிகலா மூலமாகத் திரளும் சொத்துக் களை இறுதியில் அனுபவிக்கப் போகிறவர் நடராஜன் என்கிறார்கள் விசயமறிந்தவர்கள் சசிகலா தானாக கழன்றுகொண்டால் சரி, ஜெயலலிதா விரும்வினால்கூட அவராக முன்வந்து சசிகலாவை துண்டிக்க முடியாது என்று சொல்லப்படுவதில் உண்மை யில்லாமல் இல்லை.
ஜெயலலிதா தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள், ஆவணங்கள்- சசிகலாமூலம் நடராஜனிடம் பத்திரமாகப் போய்ச் சேர்ந்து விட்டன. சசிகலாவையோ அவரது குடும் பத்தையோ ஜெயலலிதா கைவிட்டால் அவையெல்லாம் நடராஜன் (UPGULDT5 வெளியே வந்துவிடும். எனவே, ஜெய லலிதாவால் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய டியாது. சசிகலாவின் வற்புறுத்தல் ல்லாமல் சுதாகரனை ஜெயலலிதா தத் தெடுத்திருப்பாரா? ஆக, வசமாக மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்
ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரே ஒரு அண்ணன் இருக்கிறார். அவரது பெயர் ஜெயக்குமாரன். அவர் மீது ஜெயலலிதாவுக்கு சிறு வயது
உளவுத்துறை கண்ணில் விளக்கெண்ணெய் விட்டுக்கொண்டு கவனித்து வருகிறது. அதனால் தினமும் அரசியல் நிலவரங்களை தொலைபேசி மூலமும், முக்கிய விஷயங்களை ஒரு நம்பகமான தூதர் மூலமும் ரஜனியும், ஆர்.எம்.வீரப்பனும் பரிமாறிக்கொள் கிறார்கள்
ரஜினி ரசிகர் மன்றங்கள் துரிதமாகப்
ரஜினியின் நடவடிக்கைகளை தமிழக
முதலே பாசம் அதிகம் பிறகு தனது அண்ணன் உறவு கொள்ளமுடிய ஜெயலலிதா
ஆனால், இந்த த கிராமப்புற பாமர மக்க புரிந்து கொள்ளப்படும் எம்.ஜி.ஆரின் மறு லலிதாவை நம்பிக் தமிழகத்து கிராம பா என்ன நினைத்துக் கொ அம்மா செய்தால் ( நினைக்கிறார்களா? அல் ஆடம்பரங்களால் அதி கிறார்களா? என்பதெல் gDL6ʻiT6T625I.
வெறும் கருத்துச் மட்டுமே உண்மையான நீ இயலாது. எதிர்வரும் திகதிகளில் தமிழ்நாட் பஞ்சாயத்து தேர்தல்க விடைகிடைக்கும்.
புனரமைக்கப்பட்டு வரு மன்றங்களுக்கு ஆர்.எம் கொடுக்க ஆரம்பித்துள்
இதற்கிடையே ரஜி அ.தி.மு.க.வில் ஜெயலலி இணைந்துவிட்டதாக ஒ பட்டது. அவர்கள் ரஜினி போலிகள் என்று ரஜினி
கூறியுள்ளனர். SSLSS SS SS SS SS SS SSS SSS SSS SS S
செய்தியாளருக்கு சிற
(அம்பாறை மாவட்ட நிரு
ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 505/= (52 வாரங்கள்) ஆறு மாதங்கள் ரூபா 258/= (26 வாரங்கள்) மூன்று மாதங்கள் ரூபா 132/= (13 வாரங்கள்) சந்தாதாரராக விரும்புவோர் தங்களது சுயமுகவரியிட்ட கடிதமுலம் தொடர்பு கொள்ளவும் சந்தாப்படிவம் எம்மால் அனுப்பிவைக்கப்படும்
GOTYP JIJ, QITJUDGMi THINAMURASUVAARAMALAR
த.பெ.இல:1772 P.O.BOX: 1772 6) Մո (լքthւլ COLOMBO என்ற முகவரிக்கு கடிதங்களை அனுப்பிவைக்கம்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
S S SLS S S S S S S S LS SL LSL LSL LSL LSLS S LSL SLSLS
அற்புத மலையாள மாந்திர்கம்
மலையாள மாந்திக ஆவி உச்சாட் டங்களைக் கொண்டு வியாபாரத்தில் செல்வ விருத்தியா 96öIgas Bulu II i நட்பா வாழ்வில் நிந்திப்பா வறுமையினால் கிலேசமனப்பான்மையா? பொன் பொருள் கையில் தங்கவில்லையா? பொறாமையினால் எதிர் நீச்சலா? சரியே வராது என முடிவெடுத்த தீரா ஆஸ்மாவா? தீரா நோயா, அல்லது தீரா மர்மநோயா, மனநோயா, பேயா, பில்லியா சூனியமா?
எவையென அச்சொட்டாக தெரிந்து அதற்கேற்ப நிவர்த்தி பெற்றவர்கள் எத்தனை எத்தனையோ இனி இல்லற வாழ்வு சிறப்பின்மையா? கணவன் மனைவி பிணக்கா காதல் தோல்வியா காதலில் பிரச்சனையா? சவால் விடும் காதலா விரும்பியவரை விரும்பியவாறு திருமணம் செய்விக்க வேண்டுமா? திருமணங்கள் கைகூடுவதில்லையா? அல்லது திருமணம் தடைக்கான திட்டவட்டமாக பரிகாரம் தேவையா? இனி கை கால் அசதியா? கையில் பணம் தங்கவில்லையா கல்வி ஞான கவசமா, மகாலக்சுமி வாசம் செய்வதற்கான வலம்புரி சங்கு நவரத்தினம், இத்துடன் தங்கம் கலந்த பெரிய அளவிலான மகாலக்சுமி இயந்திரம் தேவையா? ஞான திருஸ்டியில் ஜனன ஜன்ம கேள்வி பதில் தேவையா? காண்ட சாஸ்திர அடிப்படையில் ஆயுள் பூராகவும் புத்தக வடிவில் ஜாதகம் கணித்து அனுப்ப உள்நாட்டவரோ வெளிநாட்டவரோ ரூபா 10000 அனுப்பினால் போதுமானது.
எம்மாதமும் என்னை 20 முதல் மாதக்கடைசிவரை கொழும்பு இல்லத்தில் சந்திக்கலாம் வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும் தேவைகளுக்கு
மலையாள மாந்திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே.சாமி (DGAN) P. K. SAAMY ASSOCIATE (PVT) LTD 16. கொட்டாஞ்சேணைவிதி கொழும்பு 3
T.P. 3492-463,3424-6-4 FAXOO941.3492-463EXT 25 Imsiemel மளையாள மாந்திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே சாமி (J.D.G.A.N.) P.K. SAAMYASSOCIATE (PVTOLTD റ്റിലെ 31,32,33 தினச்சந்தை கட்டிடம்
til Ghesaurgsóluurt. T.P. O552 2508 3O93, FAX 00945923093, EXT, 28
திகாமடுள்ள LDIIGJL"L flija GI GJUG இந்த மாவட்டத்தில் பத்திரிகை வானெ முதலான தொடர்புச் சாதனங்களின் செய்தி யாற்றிவரும் சிரேஷ்ட செய்தியாளர்கள் பத்து சூரி பட்டத்துடன் விருது வழங்கி கெளர
蠱 ஏழு சிங்களவர்களும் இரு முஸ்லிம் இந்த கெளரவிப்புக்கெனத் தெரிவு செய் சிங்கள பெளத்த அமைப்பான இந்த கெளரவிப்புக்கென இரு முஸ்லிம்களையு தெரிவுசெய்ததன் மூலம் இனஒற்றுமைக்கான காட்டியுள்ளது.
தமிழ்பேசும் ந்திரிகையாளர்களான ஜ (நிந்தவூர்), ஜனாப் எம்.ஏ.பகுர்டீன் (அக்கை சிவப்பிரகாசம் (அக்கரைப்பற்று) ஆகிய மு பட்ட பத்திரிகையாளராவர்.
இந்த கெளரவிப்புவிழா, திகாமடுள் அமைப்பின் தலைவர் திரு.எஸ்.அபே அம்பாறை நகரமண்டபத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் கூட்டுறவு, மாகாணசபைக துறை அமைச்சர் திரு.அமரசிறி தொட பிரதி அமைச்சர் திருமதிசுமேதா பி.ஜெய உறுப்பினர் திரு.எச்.எம்.வீரசிங்க திருமதி கண்டி தலதாமாளிகை நிலமே திருர ஆகியோர் அதிதிகளாகக் கலந்துகொண்ட கெளரவிக்கப்பட்ட சிரேஷ்ட செய்தி மாவட்ட கரையோர செய்தியாளர் சங்கத்த ஏ.எல்.எம்.சலிம் கூட்டுறவு மாகாண சபை துறை அமைச்சர் திரு.அமரசிறி தெ தமக்கான விருதைப் பெற்றுக் கொள்வை அமைப்பின் தலைவர் திரு.எஸ்.அ காணப்படுகின்றார்.
1ளம்பர் இல் மே தினமுரசு iiiiiiiiiiiiiiiiii
திை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சிகலா நெருங்கிய குடும்பத்தோடும் DiGi) இருக்கிறார்
AIGÜSSIGT GT GUGUITLD ால் எந்தளவுக்குப்
LLLLLS LL LLL LLL LLLLLL
வடிவமாக ஜெய கொண்டிருக்கும் ர வாக்காளர்கள் ண்டிருக்கிறார்கள்? வாழைச்சேனை, ஒட்டமாவடி ற்றமில்லை என்று மீராவோடை பகுதிகளில் இயங்கிவரும் லது வரம்பு மீறிய மாட்டிறைச்சிக் கடைகளில் குறிப்பிட்ட ப்தி கொண்டிருக் தினத்திற்கு முன்தினம் அறுக்கப்பட்ட
இறைச்சியும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. முதல் நாள் விற்பனைக்காக கொண்டுவரப் LILL- றைச்சி மாலைவரை விற்பனை செய்யப்படாமல் எஞ்சுமாயின் அவை குளிர் சாதனப் பெட்டி வைத்திருக்கும் தனியார் வீடுகளுக்கோ, அல்லது தனியார் ஹோட்டல் களுக்கோ கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. அன்றிரவு முழுவதும் குளிரூட்டப்பட்ட பின்னர், காலையில் இறைச்சிக்கடைகள் திறக்கப்பட்டவுடன், அன்று அறுக்கப்பட்ட இறைச்சி கடையின் கீழ்ப்பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டு, முந்திய தினத்தன்று அறுக்கப் பட்டு-குளிரூட்டப்பட்ட இறைச்சி விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.
குளிரூட்டிக்கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இறைச்சி விற்பனை முடிவடைந்தவுடன் புதிய இறைச்சி வெளியில் எடுக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. அநேகமான
NJITLD LDITLDLDITJC361
கணிப்புக்களால் லவரத்தை அளவிட டிசம்பர் 1-3ம் டல் நடைபெறும் மூலம் ஓரளவு
ன்றன. எம்.ஜி.ஆர். வீரப்பன் புத்துயிர்
IIII.
னி ரசிகர்கள் பலர் தா முன்னிலையில் ரு நாடகம் நடத்தப் ரி ரசிகர்களேயல்ல. மொனராகலை மாவட்டத்தின் படல் ரசிகர் மன்றத்தினர் கும்புர பிரதேச சபைக்குட்பட்ட அலு பொத்தையை ஊடறுத்து பல கிராமங்களை
அடையும் பிரதான வீதி பல்லாண்டு காலங்களாக குன்றும் குழியுமாக கால் நடைக்குக்கூட அருகதையற்றுக் காணப் படுகிறது.
in oily
Luña)
Iத்த அமைப்பினர், விசேடமாக தேர்தல் காலங்களில் மட்டும் ாலி, ரூபவாஹினி புனர்நிர்மாணமெனக்கூறி பொது மக்கள் LIITIGATIJGIIII, GBFGO)6
(வாழைச்சேனை நிருபர்)
கடைகளில் இந்த விற்பனைத் தந்திரமே கையாளப்படுகின்றது. இதேவேளையில் ஏறாவூர்ப் பிரதேசத்தில் விற்பனைக்காக கொண்டுவரப்படும் இறைச்சி, அன்று மாலைவரை விற்பனை செய்யப்படாமல் ஏஞ்சும்போது குறைந்த விலையிலாவது இறைச்சி வியாபாரிகள் அவற்றை விற்று முடிப்பதிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக gd sielligesi.
காலையில் ஒரு கிலோ அறுபது எழுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப் படும் இறைச்சி மாலை மங்கும் வேளை நாற்பது, முப்பது ரூபாய்களாகக் குறைந்து விற்பனை முடிவடைந்து விடுவதை அவதானிக்க முடிகின்றது. இதே நடைமுறையை வாழைச்சேனை, ஒட்டமாவடி, மீராவோடைப் பிரதேசங் 566) றைச்சிக்கடை நடாத்தும் இறைச்சி வியாபாரிகள் கடைப்பிடித்தால் என்ன? என இப்பகுதி இறைச்சி நுகர்வோர் கேட்கின்றனர்.
சீரற்ற வீதி திருத்தப்படுமா?
ஏமாற்றப்பட்டாலும் குறிப்பிட்ட சில நாட்களில் பழைய நிலைமைக்கே தள்ளுபடியாவதை காணமுடிகிறது.
எனவே, இனி புதிய அரசாவது சீரான நிரந்தரமான புனர்நிர்மாணத்தை பெற்றுத்தருமா? என குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் சார்பாக வேண்டி நிற்கிறேன்.
மிக்தாம் மொஹமட், படல்கு
J
பேருக்கு 'சாகித்திய
மத்திய மாகாணத்தில் தமிழ்மொழி மூலப்பாடசாலைகளில் நிலவும் அபரிமித மான ஆசிரியர் தட்டுப்பாட்டை நீக்கக்கோரி மத்திய மாகாண தமிழ்கல்வி அமைச்சரே இப்பொழுது போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளார்.
சுமார் 2000 ஆசிரியர்களுக்கான பற்றாக்குறை மத்திய மாகாணத்தைச் சேர்ந்த கண்டி மாத்தளை, நுவரெலியா ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பாடசாலைகளில் நிலவுவதாக கல்விச்சேவை ஆணைக்குழு வுக்கு மத்திய மாகாண சபை சுட்டிக்காட்டி யிருந்தது.
ரூம் இரு தமிழரும்
என்றாலும் ஆசிரியர் தட்டுப்பாட்டை பட்டிருந்தனர். கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சு நீக்கிய அமைப்பு மேற்படி பாடில்லை. இந்தப் பிரச்சனையால் தமிழ் ஒரு தமிழரையும் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படுவதாக
ஒரு முன்மாதிரியைக் மத்திய மாகாண சபையில் தமிழ்பேசும் உறுப்பினர்கள்-குறிப்பாக மலையக தமிழர் பிரதிநிதிகள் எடுத்துரைத்தனர். ஆசிரியர்கள் நியமனங்களை மத்திய மாகாண சபையின் கல்வி அமைச்சு செய்வதில்லை. ஆசிரியர் களை நியமிப்பதற்கான நிதி ஒதுக்கீடும் மத்திய அரசாங்கமே மேற்கொள்ள வேண்டும்.
என்றாலும் இப்பிரச்சனை தொடர்பாக மத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சர் திரு. வி.புத்திரசிகாமணியும் மற்றும் தமிழ் பேசும்
ாப்.ஏ.எல்.எம்.சலிம்
ப்பற்று), திரு.வி.பி. ருமே கெளரவிக்கப்
சிங்கள பெளத்த த்ன தலைமையில்
சுதேச வைத்தியத் கொட, புத்தசாசன ᎯᎨ60Ꭲ . பாராளுமன்ற வி கொப்பேக்கடுவ,
T.
ளரும், அம்பாறை லவருமான ஜனாப், i, சுதேசவைத்தியத் ங்கொடவிடமிருந்து படத்தில் காண்க ரத்னவும் படத்தில்
கல்முனைப் பிரதேச 067 கோட்நம்பர்) தொலைபேசிகள் பேசுவது மிகவும் தொலை விலேயே உள்ளது.
வர்த்தக மையமான கல்முனைப் பகுதியில் 1000 தொலைபேசிகள் உண்டு. இவற்றால் மட்டக்களப்புக்குக் கூட தொடர்பு கொள்ள முடியாமலுள்ளது.
எனினும் மட்டக்களப்பு (065) லைன் உள்ள சிலதணியார் ஸ்தாபனங்கள் உடனடி யாக பாவனையாளர்களின் தேவையை நிறைவுசெய்கின்றன. கூடிய கட்டணத்தில்
அந்தப் பெரிய பரிவர்த்தனை நிலையத் தால் கொடுக்கமுடியாத தொடர்பை இந்தச்
மத்திய O Aniiniai Bumi I
(கண்டி நிருபர்)
எதிரணியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் மத்திய மாகாண சபையில் இருந்தும் வெளியேறி தமது கண்டனத்தையும் எதிர்ப்பையும் தெரிவித் திருந்தனர்.
கடுமையான ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நிலவும் தமிழ் மொழிப் பாடசாலைகளின் நலன் கருதி பயிலுநர் ஆசிரியர்களை நியமிக்கும் பொருட்டு போட்டிப்பரீட்சை யொன்றையும் கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சு பரீட்சைத் திணைக்களத்துடன் இணைந்து 1994ல் நடாத்தியது.
இதன் பெறுபேறுகள் வெளியா பல வாரங்களாகின்றன. அவ்வாறிருந் தும் ஆசிரியர் நியமனங்களை வழங்காதது ஏன் என மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் குரல் எழுப்புகின்றனர்.
இதற்கு முன்னோடியாக மத்திய மாகாண தமிழ் கல்விஅமைச்சர் திரு.வி. புத்திரசிகாமணி தாமே முன்னின்று போராட்டம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கப் போவதாகவும் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்ப்பாடசாலை அதிபர்களும் இதற்கு ஆதரவளிக்கவுள்ளதாக நம்பப்படுகின்றது. மத்திய மாகாண சபையில் ஆசிரியர் தட்டுப்பாடு நிலவும் செய்தி ஏற்கனவே முரசில் வெளியான தும் குறிப்பிடத்தக்கது.
(காரைதீவு நிருபர்) ன்
சிறிய தனியார் நிலையங்கள் எப்படி நிறைவேற்றுகின்றன?
கேட்டால்"ஆக 2 லைன்களே உள்ளன எத்தனைபேருக்கு கொடுப்பது "டிலே" ஆகும்" என்று "எக்ஸ்சேஞ்" பதில்தரும்.
பவப்புல் மினிஸ்ரரின் தொகுதியான கல்முனையில் இப்படியொரு நிலையா? மக்கள் வினவுகின்றனர்.
கல்முனை தனியார் நிலையத்தின் "பக்ஸ்" கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா? எந்தப் பக்கமானாலும் ரூ.40% மலைக் : அம்பாறையில் முதற்பக்கம் ரூ.30/ ஏனைய பக்கங்கள் ரூ.10. ஏனிந்த அநியாயம்?
@、一°巫

Page 5
BLIT
09.10.95 அன்று இரவு சரியாக 10
மணி 10 நிமிடம் கொழும்பு ஹவ்லொக் றோட்டில் கேட்ட குண்டு வெடிப்புச் சத்த மும், துப்பாக்கிவேட்டொலிகளும் கொழும்பு நகரின் பாதுகாப்பை உலுப்பி விட்டன.
தாக்கப்பட்டது ஈ.பி.டி.பி தலைவரது இல்லம் என்றாலும், தர்க்குதல் நடத்தப் பட்ட முறை தலைநகரப் பாதுகாப்புக்கு நிச்சயம் ஒரு சவால்தான்.
இதுவரை கொழும்பில் நடந்துள்ள குண்டு வெடிப்புக்கள், துப்பாக்கிச் சூடுகள், மனிதக் குண்டுத் தாக்குதல்கள் என்பவற்றிலிருந்து ஹவ்லொக் றோட் தாக்குதல் முற்றிலும் வித்தியாசமானது
ஈழக் கோரிக்கைக்கு எதிரான தமிழ்
பிரமுகர்கள், பாராளுமன்ற உறுப் பினர்கள் ஆகியோர் கொழும்பில் வைத்து சுடப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ஆனால், அத் தாக்குதல்களில் ஈடு LLLL L L LLLLLLLLYS G LLLLLL M S LY
குறைவானதாகும்.
வட்டுக்கோட்டை
தொகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக : தியாகராசாவை 1977ற்கு முன்னர் கொழும்பில் வைத்து தமிழ் மாணவர் பேரவையினர் சுட்டனர். அச் சம்பவத்தில் இரண்டு இளைஞர்கள் மட்டுமே நேரடி யாகச் சம்பந்தப்பட்டனர். (தியாகராசா
தப்பிக்கொண்டார்)
1978ல் கொழும்பில் வைத்து பொத்து வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனகரத்
தினத்தை புலிகள் சுட்டனர். பிரபாகரனும்
உமாமகேஸ்வரனும் மட்டுமே அதில்
நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டனர். (கனகரத்
தினமும் காயங்களோடு தப்பினார்)
1990 இல் கொழும்பில் வைத்து சாம்
தம்பிமுத்து கொல்லப்பட்டதிலும்
மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இளைஞர்களே பங்கு கொண்டனர்.
1960 இல் கொழும்பில் அமிர்தலிங்கம்
இரண்டு
யோகேஸ்வரன் ஆகியோர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் புலிகளது உளவுப் பிரிவு பொறுப்பாளர் விசு உட்பட மூன்று பேர் மட்டுமே பங்கு கொண்டனர். மூவரும்
G)5/Taija)LILILL60Iss.
ஆக, குறைந்தளவான நபர்கள் பங்கு கொண்ட தாக்குதலாக மட்டுமில்லாமல்,
இரண்டு மூன்று நிமிடங்களுக்குள் காரி
யத்தை முடித்துவிட்டு பறந்து செல்லும்
UH-6J LITTLD).
காரணமாகும்.
அதற்குச் சாட்சி
வாளிகளை
குறைந்தளவு நபர்கள் பங்கு பற்றுவது தப்பிச் செல்லவும் வசதியாக இருக்கும். ஒரு பஸ்லில் தொற்றிக் கொண்டு பயணிகளோடு பயணிகளாகவும் சென்று விடலாம். தவிர, மறைந்து கொள்வதும்
வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவது மாட்டிக்கொள்ள வைத்துவிடும். சாம் தம்பிமுத்து கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர்களில் ஒருவர் பொலிஸில் மாட்டியதற்கு அவர் பயன் படுத்திய மோட்டார் சைக்கிளும் ஒரு
Lslgörgoff
கொழும்பில் நடைபெற்ற குண்டு வெடிப்புக்கள், மனிதக் குண்டுத்தாக்குதல் என்பவை தனிநபர் ஒருவர் நேரடியாகப் பங்கு கொள்ளும் தாக்குதல் நடவடிக்கை களாகவே அமைந்திருந்தன.
மேற்கண்ட தாக்குதல் நடவடிக்கை களை தடுக்க முடியவில்லை பொலிஸார் மீதேர் படையினர் மீதோ ஒரேயடியாகக் குறைசொல்ல முடியாது.
தனிநபர் நடவடிக்கைகளை சர்வதேச ரீதியில் பிரபலமான அமெரிக்கப் பொலி ஸாரால்கூட தடுக்க முடியவில்லை. அங்கு நடந்த குண்டுவெடிப்புக்களே
என்று
சம்பவம் நடந்த பின்னர் குற்ற இனம்கண்டு மடக்குவதில் தான் மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளில் பொலிஸாரின் திறமை வெளிப்பட முடியும்.
είνη ή και
நம்நாட்டில் பல குண்டுவெடிப்புக்களில் ஒரு சிலவற்றில் மட்டுமே பொலிஸாருக்கு வெற்றி கிடைத்தது. உதாரணமாக, கூட்டுப் படை நடவடிக்கைத் தலைமையகத் தாக்கு தலுக்குப் பின்னணியில் இருந்த வரதன் என்பவரை பொலிஸார் னம் கண்டு கொண்டனர். ஆனாலும் உயிரோடு பிடிக்க முடியவில்லை.
ஆனால் அமெரிக்காவிலும், இந்தியாவில் பம்பாயிலும், நடைபெற்ற குண்டுவெடிப் புகளின் குத்திரதாரிகள் இனம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார்கள்
ராஜீவ் கொலையில்கூட சம்பந்தப்பட்ட வர்கள் மடக்கப்பட்டார்கள். எனினும் சிவராசனையும், சுபாவையும் உயிரோடு பிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் கொலை நடவடிக்கை குறித்து பூரணமான விபரங் களை விசேஷ புலனாய்வுப் பிரிவு திரட்டி யிருந்தது.
எப்படியோ பெரும் தாக்குதல்களைப் பலர் சேர்ந்து நடத்த முடியாத சூழ்நிலை யிலும், அவ்வாறு நடத்தினாலும் இலக்கை எட்ட முடியாது என்ற நிலையிலும்தான் தனிநபர் அல்லது மிகச் சிலர் பங்கு கொள்ளும் நடவடிக்கைகள், தற்கொலைத் தாக்குதல்கள் என்பவை நடத்தப்படுகின்றன. துவரை, அதாவது 09.10.95ற்கு முன்பு வரை, கொழும்பில் பலர் சேர்ந்து பங்கு கொள்ளும் தாக்குதல்கள் நடத்த முடியாது. அவ்வாறு நடத்தினாலும் சம்பந்தப்பட்ட வர்கள் திரும்பிச் செல்ல முடியாது என்ற நிலைதான் காணப்பட்டது.
ன்னும் தெளிவாகச் சொல்வதானால், மறுதரப்போடு ஒரு மோதலை நடத்து மளவிற்கு எந்தவொரு ஆயுத அமைப்பும் துணியாது என்றே நம்பப்படுகிறது
ஏனெனில், அவ்வாறு மோதலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது, குறிப்பிட்ட பகுதியை படையினர் சுற்றி வளைத்து விடுவார்கள் தாக்குதல் நடத்திய வர்கள் தப்பிச் செல்ல முடியாது.
எனவே தற்கொலைத் தாக்குதல்கள் அல்லது குண்டு வெடிப்புக்கள் நடை பெறக்கூடும் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அனைத்தையும் பொய்யாக்கி விட்டு 10 நிமிட மோதலையும் சந்தித்து, தாக்குதலை முடித்துக் கொண்டு ஒரு குழு பத்திரமாகத் திரும்பிச் சென்றிருக்கிறது.
அதுவும், ஒரு வேனில் வந்து அதே வேனில் திரும்பிச் செல்ல முடிந்திருக்கிறது. #? பத்துப் பேராவது அக் ို႔ါ ருந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது
கொமாண்டோ தாக்குதல் என்றழைக் கப்படும் அதிரடித் தாக்குதல் உத்தியில் நன்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் தாக்குதலில் பங்கு கொண்டுள்ளனர்.
வெடிகுண்டுகளைப் பயன்படுத்து வதிலும் தேர்ச்சி இருந்திருக்கிறது. வாயில் கதவை குண்டு வைத்துத் தகர்த்திருக் கிறார்கள். அருகிலிருந்த வாகனங்கள் அதிர்வில் தூக்கி வீசப்பட்டிருக்கின்றன. குண்டு வைத்தவர்கள் சேதமில்லாமல் தப்பித்து உள்ளே புகுந்திருக்கிறார்கள்
ல்லக் கதவின்முன் வெடிகுண்டை வைத்துவிட்டு சிறிது தூரம் ஒடிப்போய் ரிமோட் கொண்ரோலில் குண்டை வெடிக்க வைத்திருக்கலாம். அல்லது தூரத்திலிருந்து வெடிகுண்டு மீது கைக்குண்டை வீசி குண்டை வெடிக்கச் செய்திருக்கலாம். குண்டுச் சத்தமும், துப்பாக்கி வேட்டுக்களும், கைக்குண்டு வீச்சுக்களும் எதிர்த்தரப்பை திடீரென்று திகைப்பூட்டும் அந்தத்திகைப் பைப் பயன்படுத்தி தாக்கிவிட்டு மீள்வதே திட்டமாக இருந்தது.
அப்படியிருந்தும் டக்ளஸ் தேவானந்தா வும், அவரது 5üLlő, கொண்டதுதான் பெரிய ஆச்சரியம்
எப்படித் தப்பினார்கள்? பின்புற வழி யாகத் தப்பிச் செல்ல முடியும் என்று தாக்குதல் நடத்தியவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருக்காதோ?
தெரிந்திருந்தது மிகத் துல்லியமாக
ES: போலிகரம்
@、一°亚
மும்பிப் போக்கினமாம் ஒரு
இனில் கட்டிக்கொண்டு துதான்
தாக்குதல் திட்ட வந்தவர்களுக்கு தெரியாமல் போ குண்டை வை மாடியிலிருந்த ட அறையை நோ ஓடினார்கள். மா நின்று அவர்களை தேவானந்தாவின் அதே நேரம் யிலிருந்து பின்ப ஒடியிருக்கிறார். தேவானந்தாவின் எப்போதும் ஒரு துண்டு. அவர் செய்திருக்கிறார். அ கொண்டிருக்க இ தேவானந்தாவின் சுவரின் மேலே நின் செய்திருக்கிறார்.
அதனால் வ வேண்டியதாகி வி டக்ளஸ் தேவானந்த யேறப் போதுமான
அதே சமயம் வர்களும் பதில் த
வில்லை. சத்தம் முன்புறம் வழியா மூலமாக தப்பி ஓ சுட்டுவிடலாம் என் ஆகவே துப்பா கொண்டிருந்தபோ தாண்டியதால் 2 கிறார்கள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட தலை முடித்துக் மேற்கொண்டு தாம அதிரடித்தாக்குதலி டக்ளஸ் தேவ கதவைத் திறந்து உ வந்தவர்களுக்கு ( அறைக் கதவில் விழுந்திருக்கின்றன. நோக்கிச் செல்லாம தேவானந்தாவின் G) UITGUGUL "ILULLITÍNI.
அவரது பிள் எடுக்கப்பட்டு, ப அதற்குள் ஒரேயெ பாக்கியிருந்தது.
எதிர்பார்ப்புக்கு நடைபெற்றதால் பதட்டப்பட்டுள்ளன கிளிப் கழற்றாமல் துள்ளனர் (கிளிப் கைக்குண்டு வெடி தாக்குதலைச் சு கட்டிடத்தைத் தகர் ல்லத்தின் வலது வைக்கப்பட்டிருந்த கச் செய்யாமல் தி அக்குண்டுதான் அ வெடிக்க வைக்கப் தடவையும் நகரை
கிளிப் கழற்ற பல 9ம் திகதி இரவு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வகுத்துக் கொண்டு அதுமட்டும் எப்படித்
op து கதவை உடைத்ததும் ளஸ் தேவானந்தாவின் கிச் சுட்டுக்கொண்டே பப் படிக்கட்டின் கீழே சுட்டுத்தடுத்திருக்கிறாள் JITSJØSTGJOUDUTT 60T UGU). தவானந்தாவின் அறை கமாகவுள்ள பகுதிக்கு ள் இரண்டு பேர் அறையின் பின்பக்கமாக ர் சென்றியில் நிற்ப |ப்பாக்கிப் பிரயோகம் வர் சரமாரியாகச் சுட்டுக் ன்னொரு பாதுகாவலர் அறைக்கு அருகிலுள்ள று துப்பாக்கிப்பிரயோகம்
கண்டெடுக்கப்பட்டு வெடிக்க வைக்கப் L JILLOT
அது மட்டுமல்ல, கொல்லப்பட்ட ஈ.பி.டி.பி உறுப்பினர்களது ஆயுதங்கள்கூட எடுத்துச் செல்லப்படவில்லை.
பச்சை நிற வேனில் வந்து, அதே வேனில் திரும்பிச் செல்லும்போது குழுவைச் சேர்ந்தவரது ஒரு பிஸ்டல் கீழே விழுந்திருக்கிறது. அதை எடுக்க அவர் குனிந்தபோது வேன் நகர்ந்துவிட்டது.
அப் பிஸ்டலை எடுத்து பொலிஸாரிடம் ஒப்படைத்ததாக கூடியிருந்தவர்கள் கூறு கிறார்கள். பிஸ்டலை யார் வாங்கினார்கள்
என்பது இதுவரை தெரியவில்லை.
ஆக, தேடிச் சென்ற இலக்கை எட்ட முடியாவிட்டாலும், கொழும்பில் நடை பெற்றுள்ள மிகப் பாரிய முதலாவது கொமாண்டோ தாக்குதல் அதுதான்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்
Z SO5200 スイ Ay - 9 ந்தவர்கள் தாமதிக்க ட்டது. அந்தத் தாமதம் IT LIT 94, ILLIII.), GGIGif தாக இருந்தது. தாக்குதல் நடத்த வந்த ாக்குதலை எதிர்பார்க்க கேட்ட அதிர்ச்சியில் 5 அல்லது பின்புறம் டுவார்கள். அப்போது ற நம்பியிருக்கிறார்கள் க்கிச் சமரில் ஈடுபட்டுக் து குறிப்பிட்ட நேரம் டனே திரும்பியிருக்
நேரத்திற்குள் தாக்கு கொள்ள வேண்டும்.
திக்கக் கூடாது என்பதே
ன் விதிகளில் ஒன்றாகும்
ானந்தாவின் அறைக் பிரவேசிக்கக்கூட தாக்க நேரம் போதவில்லை. மட்டுமே இரு சூடுகள்
ஆனால் அறையை ல் அவர்களைத் தடுத்த
பாதுகாவலர் ரகு
ш60 0штаЛапутулпаi) ரிசோதிக்கப்பட்டபோது ாரு குண்டு மட்டுமே
மீறிய சில காரியங்கள் தாக்க வந்தவர்களும் ர், கைக்குண்டுகளை கண்டபடி வீசி எறிந் கழற்றினால் மட்டுமே கும்) லபமாக முடித்துவிட்டு க்க, தேவானந்தாவின் புறமாக வெடிகுண்டு து. அதனையும் வெடிக் ம்பிச் சென்றுள்ளனர். றிரவே படையினரால் பட்டது. இரண்டாவது உலுக்கவும் செய்தது. படாத கைக்குண்டுகள் 10ம் திகதி காலையிலும்
பட்டுள்ள நிலையில், வேன் ஒன்றில் வந்து
10 நிமிடம் தாக்கிவிட்டு பத்திரமாக திரும்பிச் சென்றுள்ளமை லேசுப்பட்ட காரியமல்ல.
தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட முறையை விட தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் திரும்பிச் செல்ல முடிந்ததுதான் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம். தனால் பல சந்தேகங்கள் பரவலாக எழுப்பப்பட்டுள்ளன. ஈ.பி.டி.பி தலைவர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, புலிகள் மீது எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் குற்றம் சாட்டுகிறார். ஆனால், வெளியே உள்ள அபிப்பிராயம் அதற்கு நேர்மாறாக இருக்கிறது.
ஈ.பி.டி.பி. சமீபகாலமாக எடுத்துவரும் நிலைப்பாடும் அந்தச் சந்தேகங்களுக்கு ஒரு காரணமாகும்.
பிரேமதாசா ஆட்சிக்காலத்தில் புலிகளை மட்டுமே குறை கூறிக் கொண்டிருந்த ஈ.பி.டி.பி. தனக்கு ப்ாராளுமன்றத்தில் கிடைத்த 9 ஆசனங்களின் அரசியல் பலத்தை வைத்து வித்தியாசமான தோற்றம் எடுக்கத் தொடங்கியது.
வடபகுதியில் நடைபெறும் பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து கடுமையாக சாடத் தொடங்கியது அரசு முன்வைத்த தீர்வு யோசனைகளையும் குறை கூறியதோடு உடனடியாக மாற்று யோசனையையும் முன்வைத்தது.
இறுதியாக 9youағдадта) ағtool oшт5 கெடுப்பிலும் கலந்து கொள்ளாமல் ஒதுங்கிக் கொண்டது. வடக்கே போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் நாம் எப்படி வாக்களிக்க முடியும்? என்று கேட்டிருந்தார் டக்ளஸ் தேவானந்தா
இவையெல்லாம் அரசுக்கும் ஈ.பி.டி. பி.க்கும் இழுபறி நிலை இருப்பதை வெளிப்படுத்தியதால் ஈ.பி.டி.பி.க்கும் புலிகளுக்கும் இடையிலான பிணக்குக் குறித்து மக்கள் மறந்து போனார்கள்
விஷயம் என்னவென்றால், ஈ.பி.டி.பி. வடக்கில் ஏற்படும் அனர்த்தங்கள் குறித்துப்
பேசினாலும் புலிகளுக்கு எதிரான நிலைப் LITLGOLä 60A7L676)GOGU.
அதேபோல, ஈ.பி.டி.பி.யோ வேறு
எந்த தமிழ் கட்சிகளோ வடக்கு-கிழக்கு நிலவரம் குறித்து பேசினாலும்கூட, அக்கட்சி கள் துரோகமானவை என்ற நிலைப்பாட்டை
ITU D65
(UPU)
) ബി ബിബ്, ன்னொரு விஷயம் மிக முக்கிய மானது
தம்மைத் தவிர வேறு யாரும், அது அரச தரப்பாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ் கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்குப் பெறுவதை புலிகள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை.
ஆகவே, புலிகளுக்கு எதிராகப் பேசுவது மட்டும்தான் புலிகளை ஆத்திர முட்டும் என்று கருத முடியாது.
அதற்கு உதாரணம், செப்டம்பர் மாத விடுதலைப் புலிகள் பத்திரிகையில் டக்ளஸ் தேவானந்தா நீலன் திருச் செல்வம் மு.சிவசிதம்பரம் ஆகியோரை வசைபாடி புலிகளது ஆஸ்தான கவிஞர் புதுவை இரத்தினதுரை வியாசன் என்ற பெயரில் எழுதிய கவிதையாகும்.
இத்தனைக்கும் நீலன் திருச்செல்வம் திரு.சிவசிதம்பரம் ஆகியோர் புலிகளைப் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசுவதே கிடையாது.
எனவே-புலிகள் இப்போது ஏன் ஈ.பி.டி.பி. மீது தாக்க வேண்டும் அவசியமேயில்லையே என்ற வாதம் அடிபட்டுப் போய்விடுகிறது.
ஆனால், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் எப்படித்தப்பிச் சென்றார்கள் சம்பவம் நடைபெறும் திசையை சத்தங்கள் மூலம் தெரிந்து கொண்டும் பொலிஸாரோ படையினரோ ஏன் அப்பகுதியை சுற்றி வளைக்கமுடியவில்லை என்பது அடுத்த கேள்வி
உண்மையில் சம்பவ இடம் நோக்கி ஒரு பொலிஸ் ரோந்துப் பிரிவு சென்றது. தாக்குதல் குழுவினர் அதன்மீதும் சுட்டி ருக்கிறார்கள்
அதுதவிர சம்பவம் நடைபெற்ற ஹவ்லொக்றோட்டிலிருந்து நுகேகொட செல்லும் பாதையில் டது புறம் பொலிஸ் சென்றிகள் எதுவுமே இருக்க
ஆனால், வலது புறத்தில் நின்ற பொலிஸார், உடனடியாக இடதுபுறத்தில் மாறிநின்று வாகனங்களை தடுக்காமல் சம்பவ இடத்தை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்களை தடுத்துக் கொண்டிருந்ததுதான் வேடிக்கை
அதாவது நகருக்குள் செல்லும் வாகனங்கள் தடுக்கப்பட்டதே தவிர நகரில் இருந்து வெளியே செல்லும் வாகனங்கள் உடனடியாக தடுத்து சோதனையிடப்படவில்லை.
நுகேகொட பக்கமாகவே தாக்குதல் குழு சென்றதாக நேரில் கண்டவர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆக, நகருக்கு உள்ளே வரும் பாதைகளில்தான் சிக்கல், நகருக்கு MM LLLLL SYY0 S Y aa என்பதை முன்கூட்டியே ஒத்திகை பார்த் திருக்கலாம்.
எனவே தப்பிச் செல்ல முடிந்ததை மட்டும் வைத்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட (LDL9-LUITS)|-
ஆனால், தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் பயன்படுத்திய பச்சை வேன் இதுவரை சிக்காததுதான் ஆச்சரியம் சகலரது கண்ணிலும் மண்ணைத் தூவிவிட்டு எப்படி மறைந்திருக்கிறது?
தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் புலிகளாக இருந்தால் தலைநகர நிலவரம் குறித்து அரசு கவலைப்பட்டேயாக வேண்டும் கொழும்பில் நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த முறையில் அதிரடித் தாக்குதல் நடத்த முடியுமானால் அமைச்சர் தர்மசிறி சேனநாயக்கா கூறியதுபோல அது "அரசுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல்" என்பதில் ஐயமேயில்லை.
புலிகளது கொமாண்டோக்கள் ஆயுதங்களோடும், வாகனத்தோடும் தலை நகரில் மறைந்து கொள்ள முடியும் என்ற நினைப்பே பல முக்கியஸ்தர்களின் தூக்கத்தை கெடுத்துவிடப்போவதும்
DGO GOLD.
எப்படியோ தலைநகரப் பாதுகாப்பு குறித்து அரசு திருப்திப்பட்டிருந்தால் அதற்கு திருஷ்டி பட்டதுபோல் அமைந்து விட்டது தேவானந்தா இல்லத் தாக்குதல்
புலிக

Page 6
ട്ട്
சூடு ܨ.¬¬. து என்னலம்
என்றாலும் இ பேச்சுவார்த்தைழ்ேகை
களை இட்டுப்படுத்த ரு
氦歳
பற்றும் கொண்டவர் கூட்டணித் தலை வர்கள் மத்தியிலேயே சோவியத் யூனியனுக்கு சார்பான போக்கைக் கொண்டிருந்தவரும் அவர்தான்.
பொதுத்தேர்தல் வந்தால் தமது தொகு திக்கு செல்லாமலேயே வெற்றி பெறக்கூடிய வர்களில் ஒருவர் தர்மலிங்கம்
இருவரும் கொழும்பு வந்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளைச் சந்தித்தார்கள்
ஆலாலசுந்தரம் பேட்டிகள் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். போர் நிறுத்தத்தை அரசு சரிவர அமுல் நடத்தும் என்று நம்புவதாகக் கூறிக் கொண்டிருந்தார்.
கூட்டணி மட்டுமே தமிழர் தரப்பில் இருந்து அக் காலகட்டத்தில் போர்நிறுத் தத்தை விரும்பிய ஒரே ஒரு அமைப்பாகும். போர்நிறுத்தம் வெற்றியளித்தால் ஆயுதப் போராட்டம் நிரந்தரமாக நிறுத்தப்பட்டுவிடும் அதன்பின்னர் தமது அரசியல் நடவடிக்கை களைத் தொடர தடைகள் இருக்காது என்பது கூட்டணியினரது நினைப்பு
ஆனால், சம்பவங்கள் அவர்களது நினைப்புகளுக்கு மாறாகவே நடந்து கொண்டிருந்தன.
நேரடி எச்சரிக்கை திம்பு பேச்சுவார்த்தையில் கூட்டணியினர் கலந்துகொள்வதை தடுக்க முடியவில்லை என்பதால், மாற்று நடவடிக்கை பற்றி நான்கு இயக்கக் கூட்டமைப்புக் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டது.
நான்கு இயக்கங்களும் திம்பு பேச்சு வார்த்தையில் தமது நிலைப்பாட்டை முன்வைப்பது என்றும், அதற்கெதிராக J.LLGoof செயற்படக்கூடாது என்று எச்சரிப்பது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. திம்பு பேச்சில் கலந்துகொள்ள அமிர்தலிங்கம் புறப்பட்டு சென்றுவிட்டார். யாழ்ப்பாண தொகுதியின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யோகேஸ்வரன் சென்னையில் இருந்தார்.
அவரை நேரில் அழைத்து கூட்டமைப் பின் நிலைப்பாட்டை தெரிவிப்பது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
முடிவெடுக்கப்பட்டவுடன் ரெலோ தலைவர் சிறீ சபாரத்தினம், "யோகேஸ் வரனை இப்போதே அழைத்து எமது நிலைப்பாட்டை சொல்லிவிடலாம் கூப்பிடுங் கள்" என்றார். கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபாகரனும் அதனை வலியுறுத்தினார்.
ஈரோஸ் பாலகுமார் உடனடியாக
"רפר " לא ן
தொலைபேசியில்
யோகேஸ்வரனுடன் பேசினார்.
"இங்கே பிரபா, சிறி பத்மநாபா எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் உங்களை உடனடியாகச் சந்திக்க வேண்டும். வாருங் கள்" என்று கூட்டமைப்பு அலுவலக முகவரி GODILIJF GG) FITGÖTGOTIIII.
தனியாக வர யோகேஸ்வரனுக்கு ஒரு
தயக்கம் "திரு தங்கத்துரையும் என்னோடு
இருக்கிறார். அவரையும் அழைத்து வரலாமா? என்று கேட்டார் யோகேஸ் "சரி என்றுவிட்டார் பாலகுமார்
"அவர்கள் வந்ததும் தம்பிமுறை சொல்லி அழைத்து சமாளிக்கப் பார்ப்பார் கள். அதற்கெல்லாம் இடம் வைக்காமல் எமது முடிவைக் கண்டிப்பான குரலில் கூறிவிடவேண்டும்" என்று அனைவரையும் உஷார்படுத்தினார் சிறி சபாரத்தினம்.
"பாலசிங்கம் அண்ணர் எமது கருத்தைச் சொல்லட்டும். நாம் எதுவும் பேசாமல் சீரியஸாக இருப்போம்" என்றார் பிரபாகரன். அரைமணி நேரத்தில் ஒட்டோ ஒன்றின் மூலம் கூட்டமைப்பு அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் யோகேஸ்வரனும், தங்கத்துரை ILD.
எதிர்பார்த்தது போலவே இருவரும் வாய்கொள்ளாத சிரிப்போடு தோன்றினார் ፴,6ቨ.
"லேட்டாகப் போச்சோ? முகவரியை
 

மறுநாள் இருவரும் பிணமாக வீதியில் கிடந்தார்கள்
III, J, J 600TD ?
கொலைக்கு காரணம் யார் என்று எவருக்குமே தெரியவில்லை.
புலிகள் இயக்கத்தினர் செய்திருக்கலாம்
என்றே பொதுவாக நம்பப்பட்டது.
சென்னையில் கூட்டமைப்புக் கூட்டம் நடந்தபோது ஈரோஸ் பாலகுமார் பிரபாவிடம் கேட்டார்; "நீங்கள்தான் போட்டதாகச் சொல்லுகிறார்கள் உண்மையோ
அதற்கு பிரபா சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார், "சிறியின் பெடியள்தான் செய்தது என்றும் ஒரு கதை"
சிறியும் அப்போது கூட்டமைப்புக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தார். அவரும் சிரித்துக் கொண்டே, "நாங்கள் செய்யவில்லை" என்று கூறிவிட்டார்.
ரெலோ இயக்கத்தை தவிர ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் ஈரோஸ் இரண்டும் புலிகள் தான் காரணம் என்று நம்பிக் கொண்டி ருந்தன.
ரெலோ செய்திருக்கும் என்று புலி களைத்தவிர யாருமே சந்தேகப்படவில்லை. ரெலோ இயக்கத்தின் முக்கிய தளபதி யாக இருந்த தாஸின் தலைமையில்தான் இருவரும் கொல்லப்பட்டனர்.
கொல்லப்பட்டவர்களில் ஆலால் பற்றி யாருமே அதிகம் அலட்டிக் கொள்ள வில்லை. தர்மலிங்கம் கொல்லப்பட்டது குறித்தே பரவலான கவலை தெரிவிக்கப் பட்டது.
அமரர் தர்மலிங்கம் புளொட் தலைவர் சித்தார்த்தனின் தந்தையார் என்பது குறிப் பிடத்தக்கது.
இந்திய இராணுவம்
இதற்கிடையே கூட்டணியினர் மேற் கொண்ட மற்றொரு நிலைப்பாட்டையும் குறிப்பிட்டேயாக வேண்டும்
"இலங்கைத் தமிழர்களைக் காப்பாற்ற இந்திய இராணுவத்தை உடனே அனுப்ப வேண்டும்" என்று கலைஞர் கருணாநிதி திரும்பத்திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டிருந் 5/TIT.
அந்த நேரத்தில் சென்னையில் இருந்த அமிர்தலிங்கம் ஒரு பேட்டியில், இந்தியா தனது இராணுவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என்று தனது பங்குக்கு கூறிவைத்தார்.
பேட்டியைக் கண்ட புலிகள் இயக்கத் திற்குப் பொறுக்க முடியவில்லை
உடனடியாகப் பிரபாகரன் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார்.
அந்த அறிக்கையின் ஒரு பகுதி இது "எமது பழைய பாராளுமன்ற தலைமை-எதிரியைப் புரிந்து கொள்ளும் அரசியல் ஞானமும் அற்றதாக ருந்ததுதான் எமக்கு இந்த துர்க்கதி ஏற்படக் காரணமாகும்.
அரச பயங்கரவாதம் கூர்மையடைந்து
リ・22ー28。1995

Page 7
SIGITUDINGUISE
வடக்கு கிழக்கு பிரச்னை தொடர்பாக ஆட்சியாளர்கள் இன்று கொண்டுள்ள நிலைப்பாடு என்னவென்பது பற்றி எவருக்குமே எதுவும் புரியாதிருக்கின்றது. வடக்கே இருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள், யுத்த அழுத்தங்களால் அவஸ்த்தைப்படும் மக்களை பொருளாதாரத் தடைகள் பூதாகாரமாக வாட்டிவதைக்கின்றன என்று தெரிவிக்கின்றன. தென்னிலங்கையில் சந்திரிகா ஆட்சியாளர்கள் தமது ஓராண்டுப் பதவிக்காலப் பூர்த்தி பற்றி பிரஸ்தாபித்து வருகின்றனர். ஆனால் ஜனாதிபதி சந்திரிகாவும் அவரது பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணிக் கட்சியும் ஆட்சிப்பீடமேறி ஓராண்டு காலம் மட்டும் பூர்த்தியாகவில்லை.
தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளுக்கும், பொது ஜன முன்னணி அரசாங்கத்துக்குமிடையே ஏற்பட்ட தொடர்புக்குக்கூட ஓராண்டு பூர்த்தியாகியுள்ளது.
இருந்தபோதிலும் இத்தொடர்பு காத்திரமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இறுகுவதை விடுத்து மோசமான முறையில் அறுந்து போயிருக்கக் காணப்படுகின்றது.
கடந்த ஆண்டில் இடம்பெற்ற பொதுத்தேர்தல், ஜனாதிபதித்தேர்தல் என்பவற்றின்போது சமாதானம், சமாதானம் என்ற முழக்கமே எங்கும். எதிலும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது.
நாட்டு மக்கள் அனைவருமே இந்த நாட்டைப் பிடித்துள்ள யுத்த பீதி அகன்று, புதியதோர் சகாப்தத்தை புதிய ஆட்சியாளர்கள் ஆரம்பிப்பார்கள் என்றே எதிர்பார்த்தனர்.
நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு இசைவாகவே சந்திரிகா
ட்சியாளர்களும் தமது பிரசார : இயக்கிவிட்டிருந்தனர். ஆனால் இன்று நினைத்தது வேறு நடந்தது வேறொன்று என்ற நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது. வடக்கு கிழக்கில் இன்று அரசியல் பிரச்னை ஒரு புறமும், மனிதாபிமானப் பிரச்னை மறுபுறமுமாக புடைத்தெழுந்திருக்கின்றன. யுத்தக்கெடுபிடிகள், பேரினவாதப் பிடிவாதங்கள் என்பவற்றால் அரசியல் தீர்வு என்ற விடயம் முட்கொடி யொன்றின் மீது விழுந்த சேலை போன்றுள்ளது. இந்நிலையில் அரசியல்தீர்வைக் கொண்டுவருவதில் எதனையுமே செய்ய
முடியாத ஆட்சியாளர்கள் வடக்கு-கிழக்கின் மனிதாபிமானப் பிரச்னைகளைக்கூட சுமுகமாகத் தீர்க்கமுடியாதவர்களாக இருக்கின்றனர்.
வடக்கு-கிழக்கின் அரசியல் பிரச்னை மிகவும் சிக்கலானது என்பதனையும், இதனை இலகுவில் தீர்க்கமுடியாது என்பதனையும் சமாதானத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நன்கு அறிவார்கள். ஆயினும் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னைக்கு ஓர் அரசியல் தீர்வுதான் சிறந்த பரிகாரம் என்பதனையே அனைவரும் தெளிவாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள்
உடன்பாட்டுக்கு வர
வடக்கு-கிழக்குப் பிர நீண்டு கொண்டேயி
SR
இருந்தபோதிலும் அரசியல் தீர்வுக்கான முயற்சிகள் உறைந்து போயுள்ளன. ஜனாதிபதி, மற்றும் அவரது உயர்மட்ட சகாக்களின் பேச்சுக்கள் அறிக்கைகளை நோக்கும்போது யுத்தமே வடக்கு-கிழக்கில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்பதனை ஊகிக்க முடிகின்றது. எல்.ரி.ரி.ஈயினருக்கும், பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணியினருக்குமிடையிலான உறவு முறிவடைந்து தற்போது ஆறுமாதங்களாகின்றன.
இந்த ஆறுமாதகாலத்தில் இரு தரப்பினரையும் மீண்டும் ஒரு நேர்த்தியான சமரசமுயற்சிகளுக்கு உடன்படச் செய்யும் நடவடிக்கைகள் இடம் பெறாதிருக்கின்றன.
ஆயினும் இந்த இருசாராரும் ஓர்
ஒக்.22-23.1995
அண்மையில் இலங் வெளிவிவகார அை கதிர்காமர் ஜக்கிய ந ஸ்தாபனத்தின் 50வ: உரையாற்றியிருந்தார் இக்கூட்டத்தொடரில்
நாடுகளையும் சேர்ந்த Gausfibril'LGOLD Faria, பங்குபற்றியிருந்தனர். பிரான்ஸ் ஆகிய நாடு வெளிநாட்டமைச்சர்க
 
 
 
 
 
 

ாதவரை ச்னை தொடர்ந்து ருக்கும்.
은 -
ச்சர் திருலக்ஷ்மன்
டுகள்
கூட்டத்தொடரில்
உலகின் பலவேறு
பிரிட்டிஷ் களைச் சேர்ந்த நம்
இப்
அலசுவது-இராஜதந்தி
ஐநா கூட்டத்தொடரில் பங்குபற்றியதுடன் திரு. லக்ஷ்மன் கதிர்காமரையும் சந்தித்து உரையாடியிருந்தனர்.
பிரிட்டிஷ் பிரான்ஸ் வெளிநாட்டமைச்சர்கள் திரு. லக்ஷ்மன் கதிர்காமரிடம் இலங்கை இனப்பிரச்னைத் தீவில் மத்தியஸ்தம் செய்ய தமது நாடுகள் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தனர்.
ஆனால் திரு. லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் பிரான்ஸ், பிரிட்டிஷ் வெளிநாட்டமைச்சர் களின் இந்த மத்தியஸ்தம் குறித்த நிலைப்பாட்டை வெறுமனே "நன்றி (THANK YOU) at Giro DCGI) and ஏற்றுக்கொண்டாரே தவிர, எவ்வகையில் இலங்கையில் ஒரு தீவுக்கு அவர்கள் ஒத்துழைக்க முடியுமென்பதைத் தெளிவுபடுத்தவில்லை. இலங்கையின் ஆட்சியாளரைப் பொறுத்தவரை எல்.ரி.ரி.ஈயினர் ஒரு மோசமான பயங்கரவாதிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் வெளிஉலகத்தைப் பொறுத்தவரை எல்.ரி.ரி.ஈயினரது பங்களிப்பு ஒரு சமாதானத் தீர்வைக்கான இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது. இதன் காரணமாகவே இலங்கைப் பிரச்னையைச் செவிமடுக்கும் சர்வதேச சமூகத்தினர் அப்பிரச்னையைத் தீர்த்துவைப்பதில் தமது மத்தியஸ்த்தத்தை வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.
எனவே உள்நாட்டில் யுத்தக் கெடுபிடிகள் இன்வாதிகளின் மிரட்டல்கள் என்பவற்றுக்கு முகங்கொடுத்துவரும் ஆட்சியாளரும், மறுபுறத்தே எல்.ரி.ரி.ஈயினரும் வெளிஉலகம், சமாதானத்தீர்வுக்கு மிகுந்த ஒத்துழைப்பை நல்குவதற்கு தயாராக
ருப்பதை உணரவேண்டியவர்களாகின்றனர்.
இதேவேளை திரு. லகஷ்மன் கதிர்காமர் ஐ.நா.கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றியபோது ஜநா.பாதுகாப்புச் சபையினரால் தமது விதிமுறைகளுக்கு உடன்படாத நாடுகள் மீது போடப்படும் பொருளாதாரத் தடைகளையும் கடுமையாகச் சாடியிருந்தார்.
ஆனால் தமது சின்னஞ்சிறிய நாட்டில் வடக்கு-கிழக்கில், குறிப்பாக வடக்கே யாழ் குடாநாட்டின் மீது போடப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத் தடைகள் குறித்து திரு. லகஷ்மன் கதிர்காமர் ஏன் கரிசனைப்படவில்லை என்பது புதிராகவே இருக்கின்றது.
கடந்த ஓரிரு வருடங்களாக யுத்தங்களால் சின்னாபின்னப்பட்டுப் போயிருந்த பொஸ்னியாவில்கூட தற்போது 'மாமுல்' வாழ்க்கை மீண்டும் ஏற்படும் சூழ்நிலைகள் தோன்ற ஆரம்பித்துள்ளன. மின்சாரம், நீர்விநியோகம், போக்குவரத்து என்பன படிப்படியாக சீரடைவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றியுள்ளன. ஆனால் வடக்கே கடந்த ஜந்து வருடங்களுக்கும் மேலாக பொருளாதாரத்தடைகள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பலமானதாகவே இருக்கின்றது.
யுத்தக் கெடுபிடிகளினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தவிர, பொருளாதாரத் தடைகளினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையும் பாரியதாகவே இருக்கின்றது. வுெல் வீச்சுக்களும், குண்டுவீச்சுக்களும்
மட்டும் இன்று குடாநாட்டவரைப் பலியெடுக்கவில்லை.
பசி, பட்டினி, நோய்பிணி என்பவையும் கொடிய யுத்த இழப்புகளுக்கு நிகராக இழப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இக்கட்டத்தில் அரசியல்தீர்வை கொண்டுவர முடியாது போனாலும், வடபகுதியினரின் மனிதாபிமானத் தேவை களைக் கூட பூர்த்தி செய்யமுடியாத வர்களாக ஆட்சியாளர்கள் இருக்கின்றனர். எனவே இன்றைய சூழ்நிலையில் அரசியல் உரிமைகளைக் கோரிய வடக்கு கிழக்கு மக்கள் உயிர் வாழும்
စ: #ားမျာ၈။) விரைந்து இழந்து வருவதையே அவதானிக்க முடிகின்றது.
இதே சமயம் கொழும்பில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில் ஆட்சியாளர்கள் பெருமளவில் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ள போதிலும், இந்த ஏற்பாடுகளுக்கு சவால்விடும் சம்பவமாகவே ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சித்தலைவர் திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தா மீதான கொலை முயற்சி விளங்கியிருக்கின்றது.
கொழும்பு நகரில் பலத்த பாதுகாப்புடன் இருந்துவரும் அரசியல் பிரமுகர்களில் ஒருவரே திரு.டக்ளஸ் தேவானந்தா இவர் மீதான கடந்த வார கொலைமுயற்சி, கொழும்பில் எத்தகைய பாதுகாப்பை மேற்கொண்டுள்ள போதிலும், ஆயுத பாணிகள் தமது லக்குகளை அடைவதில் மிகவும் கூர்மையாகவே இருக்கிறார்கள் என்பதையே புலப்படுத்துகின்றது.
ஏனெனில் திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தாவைக் கொலைசெய்ய முயன்றவர்கள் அவரது படுக்கையறை வரை சென்றுள்ளனர். அத்துடன் அவரது மெய்ப்பாதுகாவலர்கள் நால்வரையும் சுட்டுக் கொன்றுள்ளனர். எனவே இச்சம்பவம் அரசாங்கத்துக்கும், அதன் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் ஒரு பெரும்சவால் விட்டிருப்பதையே உணரமுடிகின்றது.
அத்துடன் இந்நாட்டில் எவருமே, சாதாரண குடிமகனாக இருந்தால்
என்ன, ஆளணிகளைக் கொண்டிருப்பவர்களாய் இருந்தாலென்ன தகுந்த பாதுகாப்புடன் அமைதியாக வாழமுடியாதிருப்பதையும் இச்சம்பவம் புலப்படுத்துகின்றது. கடந்தவாரம் கொழும்பிலுள்ள பிரெஞ்சு தூதரகத்தின் முன்பாக கொழும்பைச் சேர்ந்த பெண்கள் அமைப்பொன்று ஆர்ப்பாட்ட நடிவடிக்கை ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தது. இந்த ஆர்ப்பாட்டம் கொழும்பில் இடம்பெற்ற போதிலும், ஆர்ப்பாட்டத்துக்குரிய விடயம் பிரான்ஸ் நாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகும். தென்பசுபிக் பிராந்தியத்தில் பிரான்ஸ் நடத்த உத்தேசித்திருக்கும் அணுகுண்டுப் பரிசோதனையைக் கண்டித்தே அந்த ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அணுகுண்டு மோசமானது: கர்ணகடுரமானது என்பதை முழு உலகமும் நன்கறியும் இரண்டாம் உலகப்போரில் அணுகுண்டுகள் ஜப்பானில் ஏற்படுத்திய நாசம் அகிலத்தையே அதிரச்செய்திருந்தது.
எனவே அத்தகைய அணுகுண்டு நாசம் உலகில் மீண்டும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாதென்பதிலே உலக சமூகம் விழிப்பாக இருந்து வருகின்றது.
இருந்தபோதிலும் ஒரே தடவையில் அணுகுண்டு ஒன்று வெடித்து ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தையே இன்று உலகில் இன, பிரதேச பூசல்களைக் கொண்டுள்ள நாடுகள் கால காலமாக கொண்டிருக்கக் காணப்படுகின்றன.
இலங்கையும் இத்தகைய நிலைக்கு ஒரு விதிவிலக்கல்ல. கடந்த 12 வருடகால யுத்தம் இலங்கையில் 50 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்களை பலியெடுத்துள்ளது. மேலும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களை ஊனமாக்கியுள்ளது. கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை ஏப்பம் விட்டுள்ளது.
எனவே இவ்வாறு மரணத்துடன் தொடர்ந்து வாழ்வதா? அல்லது அத்தகைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் விடுபடுவதா? என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டிய தருணம் தற்போது தோன்றியுள்ளது. இதற்கு விடைகாணப்படாதவரை ஓர் இருள்மயமான எதிர்காலத்துக்கு முகங் கொடுக்கவேண்டிய நிலை தோன்றிவருவதை உணர்ந்து கொள்ளமுடிகின்றது.

Page 8
உலகைக் கலக்கியவன். தனி சாகசங்கள் படைத்தவன்.
நம்பவே முடியாத அதிசய மனிதனாக கருதப்பட்டவன்.
பாலஸ்தீன விடுதலைக்காக போராடிய வெனிசுலா நாட்டுக்காரன்.
அவனது சாகசங்களின் தொகுப்பு இது இத் தொடர் முடியும் போது நீங்களே தீர்மானிக்கலாம்
கார்லோஸ் நல்லவனா?
ΩΦίδι ο Εύηνος ΙΙΙ 2
தனது மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்திய கார்லோஸ் சற்று நிதானித்தான்.
பொலிஸ் நடமாட்டம் இருக்கிறது என்பதை சற்று தூரத்தில் நிறுத்தப் பட்டிருந்த பொலிஸ் கார்களை வைத்து புரிந்து கொண்டான்.
அதேநேரம் உள்ளே இருந்து மரிகோ யமாமோட்டோ பொலிசாரால் அழைத்து வரப்பட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இப்போது உடனே கிளம்பிச் சென் றால் பொலிசார் சந்தேகப்படுவார்கள் கார்லோஸ் ஒரு சிகரெட் எடுத்து பற்ற வைத்துக்கொண்டு கட்டிடத்திற்குள் சென்றான்.
எதிரே பொலிசார் மத்தியில் வந்து கொண்டிருந்த யமாமோட்டோவும், கார் லோகம் தற்செயலாகப் பார்ப்பதுபோல பார்த்துக்கொண்டனர். நான்கு விழிகளும் ஒரு நொடியில் சந்தித்து மிண்டன.
LIDIGIDIGLT. golfaajT60 GLIGö7. யமாமோட்டோ அழகான பெண். ஆனால் யமாமோட்டோ ஜப்பான் செம்படையின் ஆள் என்று யாருமே சந்தேகப்பட்டதில்லை. யமாமோட்டோ வேலைக்குச் சேர்ந்த தில் இருந்து இன்று கைதுசெய்யப் படும்வரை ஒருநாள் கூட புரட்சி பற்றிப் பேசியதில்லை.
யமாமோட்டோ செக்ஸ் பற்றி பேசு வாள் யமாமோட்டோ தனது ஆண் நண்பர்கள் பற்றி சக ஊழியர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு ஜோக்கடிப்பாள்
யமாமோட்டோ கைதுசெய்யப் பட்டதும் வர்த்தகநிலைய ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சியிலும் அதிர்ச்சி.
யமாமோட்டோவை ஏன் கைது செய்கிறீர்கள்
கைதுசெய்யாமல் ஒரு பயங்கர வாதியோடுகைகுலுக்கவா சொல்கிறீர்கள்?
வட் டு யூ மீன்? இந்தப் பூனை பால் குடித்காது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் அதனால் அதிர்கிறீர்கள் யமாமோட்டோ ஜப்பான் செம்படையின் முக்கிய புள்ளி போதுமா?
பொலிஸ் அதிகாரி சொன்னதை நம்ப முடியாமல் கூட்டம் திகைத்து நிற்க, யமாமோட்டோ பாதுகாப்போடு அழைத்துச் G FGUGULLELIGIT
பாரிசிலுள்ள ஜப்பான் செம்படை உறுப் பினர்களுக்கான தகவல்கள், செய்திப் பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் யமாமோட்டோ மூலமே பரிமாறப்பட்டு வந்தன.
பொலிசாரின் தீவிர கவனிப்பில் LLLLLL L L0LL YYL YS L T 00M S T t t t விடுவாள் என்று கார்லோஸ் நினைத்தான். யமாமோட்டோ கைதுசெய்யப்பட்டதை அடுத்து 10 ஜப்பானியர் பொலிசாரால் கைதுசெய்யப்பட்டனர். அதில் இருவர் விசாரணையின் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர். பத்திரிகைகளில் பொலிசார் தெரிவித்த செய்தி கொட்டை எழுத்தில் பிரசுரமாகி யிருந்தது.
gाएँ, குண்டு
"LIsloysiG glun அனைவரையும் கைது
என்று பொலிஸ் த உறுதியாகச் சொல்லியிரு செய்தியைப் படித் உற்சாகமாக இருந்தது.
ஜப்பான் செம்படை மக்கள் விடுதலை முன்னணி உள்ள தொடர்பை பாரி கண்டுபிடிக்க முடியவில் ஆகவே பாரிசில் நட தாக்குதல்களும் தெரிய
கார்லோஸ் தனக்கு 6 மாஸ்மெலாமீது கொண் அந்த 26 வயது அ உற்சாகத்தால் திணறிப்ே "பிறேக் இல்லாத கார் நீ என்ன அத்தனை சர்
2. GÖTEBODECOTEAMOL JISTGör geörguyub BILIDITEIFIsolei
மது-இதுவும் பொய். அ
விப் பையன்போல்
மிலிண்ட்-ஒரு விஷயத்
அமுக்கிவிட்டாயே? இரண்டு பேரும் தனி ரூமுக்குள்ளேதானே
சிப்பாத்து விளம்பரத்திற்காக சுத்தமான உடம்போடு போஸ் கொடுத்து பெரும் சர்ச்சை கிளப்பியவர்கள் மது சாப்ரேயும் அவரது காதலர் மிலிண்ட் சோமனும் போஸ் கொடுப்பதில் மட்டு மல்ல, பேட்டி கொடுப்பதிலும் இருவரும் ஒரு கலக்குக் கலக்கியிருக்கிறார்கள்
பம்பாய் சினிமா இதழ் ஒன்று வித்தியாசமான பேட்டிக்காக இருவரையும் அணுகியது. அதாகப்பட்டது "இருவரும் அந்தரங்கமாக உரையாட வேண்டும். அதை நாம் பதிவு செய்து வாசகர்களுக்கு கொடுப்போம்" என்றார்கள் இருவரும் உடனே ஓகே சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த உரையாடலில் இருந்து ஒரு பகுதி மிலிண்ட்-பேபி உன்னை நான் எப்போ தாவது ஏமாற்றி இருக்கிறேனா? மது-ஏன் இல்லை. பல தடவை அப்படிச் செய்திருக்கிறாய். பிறகு என்னிடம் வந்து ஒட்டிக்கொண்டு "பேபி பேபி, உலகத்தில் உன் ஒருத்தியைத்தான் நான் காதலிக்கிறேன் என்று புளுகித்
iளியிருக்கிறாய். மிலிண்ட்- சரி-சரி விட்டுத்தள்ளு என் னிடம் உனக்குப் பிடிக்கிற கவர்ச்சி அம்சம் என்ன? மது-முதன் முதலில் பல விஷயங்கள் பிடித்திருந்தன. வர, வர எதுவுமே பிடிக்கவில்லை. மிலிண்ட்- நாம் முதலில் எப்போது
சந்தித்தோம், ஞாபகம் வருகிறதா? மது-அகமதாபாத்தில், நீ என்னைத்
ஜோதிடம் சொல்லியே அரசியல் தலைவர்கள் பலரையும், சர்வதேசக் கோடீஸ்வரர்கள் பலரையும் தனது சட்டைப்பையில் வைத்துக் கொண்டவர் சந்திராசுவாமி
ஜிம்மி காட்டரின் அம்மாவுக்கு சொன் னாராம், "உன்பிள்ளைதான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி என்று காட்டர் ஜனாதிபதி ШТ60III.
இந்திரா, ராஜீவ், சந்திரசேகர், நரசிம்ம்ராவ் போன்ற இந்திய முன்னாள்
3N3
தொடமுயற்சி சொய்தாய் பளாரென்று ஒரு அறை GJITTÄJf73, GUSTIGIÖSTLIITILII. அதை நீ மறந்தாலும் நான் எப்படி
மறக்க முடியும்?
së TL-STij. GJij. JUTGOTLDITJU
பேசுகிறாய்.
அழகான தோல் தொட்டால் எத்தனை வழுவழுப்பு என்று தெரிந்துவிடும் என்றெல்லாம் உளறவில்லை நீ மிலிண்ட்-இருக்கலாம். நான் அப்போது கொஞ்சம் குடிபோதையில் இருந்தேன்.
மது-ஏய். மறுபடியு அவிழ்த்து விடுகிறாய். என்னை வசியம் .ெ இருந்தாய் பக்கத்தில் சாய்ந்து கொண்டாய் என்னதான் விஷமம் என்று நானும் பேச மிலிண்ட்-நான் அசந்து உனக்கு பெரிய ஏமார் 56600VII? மது-எனக்கு எந்த ஏம எனக்கு ஒரு போய் பி மிலிண்ட்-அடி சக்கை என்னைப் போல்தா மது-உன்னளவு மோசம் படுகிறவர்களை யெ உன் ஸ்ரைல்,
மில்ண்ட்-ஆனாலும் நீத
பிரண்ட் நாம் இ காகவே ஒருவர் பிற மது-மிலிண்ட் நிஜமாகே
என்னை எப்படிக் புரியவில்லை! மிலிண்ட்-அதுதான் கா
வில்லாத நிரந்தரக் 5 Tg50). எப்படி, வித்தியாசமான
இந்நாள் தலைவர்களுக் வேள்விகள் நடத்தினார் புரூனை சுல்தானுக் கொடுத்தாராம்.
ப் படியெல்லா சந்திராசுவாமி டிசம்பர் ருடே' சஞ்சிகைக்கு அளி நம்மிடம் மாட்டியது. ப கேள்வி-ராஜீவ்காந் எப்படியிருக்கிறது?
சந்திராசுவாமி பிரசு கேள்வி அவர் உயி சந்திரரசுவாமிகண் விட்டது. இனி அவரு சாவுதான்!
o தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

என்று கேட்டாள் கார்லோளரின் சட்டையை அவனில் இருந்து அகற்றிக் G)3IIGooy (BL.
மாஸ்மெலாவின் சேர்ட்டை அவளது கழுத்து வழியாக வெளியேற்றிக் கொண்டே கார்லோஸ் கொன்னான் "இன்று நீ மிக அழகாகத் தெரிகிறாய் அதுதான்."
வாடகைக்"கார் நிறுவனமொன்றில் 4 கார்கள் கார்லோசால் தெரிவு செய்யப்பட்டன. தரமான கார்களாக இருந்தால்தான் யாருக்கும் சந்தேகம் வராது. அதனால் 4 கார்களையும் தரமான கார்களாக தானே நேரடியாகப் போய் தெரிவு செய்தான் JITTGOJ TGVD.
ஒரே நேரத்தில் மூன்று பத்திரிகைக் காரியாலயங்களில் கார்க் குண்டு வெடிக்க வைக்கப்பட வேண்டும்.
பாரிஸ் தொலைக்காட்சி நிலையத்தையும்
செம்படையினர் அவற்றோடு சேர்த்து தகர்த்துவிடவேண்டும் ታùöjጪBነ ̇GLITub” கார் குண்டுகளை கார்லோஸ் தனது றான 3,600s L'IL SING) கைப்பட் தானே தயாரித்தான்
鸥、 கார்களில் இருந்து ஒரு துளிக்காற்றுக்
த கார்லோசுக்கு வெளியேற முடியாதளவுக்கு சிறு-சிறு
நீக்கல்களும் அடைக்கப்பட்டன.
க்கும் பாலஸ்தீன கார்களை கொண்டு சென்று குறித்த
விக்கும் இடையிலே இடத்தில் நிறுத்திவிட்டுவர நான்கு பிேர்
பொலிசாரால் அமர்த்தப்ப்ட்னர்
09. 1974 ஆகஸ்ட் 3ம் திகதி நான்கு கார்களும் த திட்டமிட்டுள்ள புறப்பட்டன. கையசைத்து வழியனுப்பிவிட்டு பந்திருக்காது. மணிக்கட்டில் நேரம் பார்த்தான்கார்லோஸ் |ந்த உற்சாகத்தை நேரம் இரவு 10 மணி இன்னும் ஒரு TILL GOTIIII. மணி நேரத்தில் பாரிஸ்நகரம் அதிரப் கி கார்லோஸின் போகிறது. குறைந்தது 100 பேராவது சாகப் LIGOTHIGT, போகிறார்கள் இஸ்ரேலுக்கு உதவும் நாடுகள் மாதிரி இருக்கிறாய் கதி கலங்கப் போகின்றன. கார்லோஸ் 357 #Ú?" நினைத்துக் கொண்டான்
எல் ஆர்ச்சிர் என்னும் மாத சஞ்சிகை எல் அவுரோர் என்னும் தினசரி மினிற் என்னும் வார சஞ்சிகை மூன்று காரியாலயங் கள் முன்பாகவும் கார்கள் நிறுத்தப்பட்டன.
பாரிஸ் தொலைக்காட்சி நிலையம் முன் பாக நாலாவது கார் குண்டை சுமந்தபடி நின்றுகொண்டிருந்தது.
குண்டுகளில் பொருத்தப்பட்ட கடிகார முட்கள் 11 மணியைத் தொட ஆயத்தமாகி, மெல்ல நெருங்கி.நெருங்கி தொட்டு 6 MILLGOT.
...LLIDIT GÜ.....
...LLDİT GÜ... மூன்று கார் குண்டுகளும் துல்லியமாக வெடித்தன.
தொலைக்காட்சி நிலையம் முன்பாக நிறத்தப்பட்ட கார் மட்டும் வெடிக்க மாட்டேன் என்று அடம்பிடித்துக்கொண்டு நின்றது. கடிகாரத்தை பொருத்தியதில் ஏற்பட்ட தவறால் கோளாறு
தொலைக்காட்சி நிலையக் கார்குண்டு வெடித்திருந்தால் உள்ளே இருந்த 100 க்கு
டெட்டி ஸ்க்ரூபி வயது 22 மிஸ்
தென் ஆபிரிக்காவாக தெரிவு செய்யப்
L JILLa Jili.
அழகுராணியை காதலித்துக் கைபிடித்
ப்போது நீ அப்பா நடித்தாய் தை அப்படியே
அப்போது நம் தரர் வில்லி ஜீபெட் என்னும் செல்வந்த்ர் கதாழ் போட்ட இருவரும் தேனிலவுக்கு சென்றனர். அங்கு இருந்தோம் தான் அழகிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. புதுபHழுவி அதனை அழகி ஸ்க்ரூபியே சொல்லுகிறார். அந்தநாள் பூராவும் "புதுத் தம்பதியான நாங்கள் மிக ய்வதில் குறியாக ஆசையாகப் படுக்கையில் ஆரத்தழுவிக் வந்து படுக்கையில் கொண்டிருந்தபோது திடீரென்று கதவைத் சரி பார்க்கலாம் தள்ளிக்கொண்டு ஒரு உருவம் எட்டிப் செய்துவிடுவாய் பார்த்தது. நான் நடுங்கிப் போனேன். மல் இருந்தேன். அந்த உருவம் எட்டிப் பார்த்ததோடு தூங்கிவிட்டது நில்லாமல் ஒரு ஹைஜம்ப் செய்து ப்டுக்கை றமாக போய்விட்ட பில் வந்து விழுந்து எங்கள் இருவருக்கும் இடையே படுத்துக் கொண்டது. அது ஒரு ற்றமும் இல்லை. கட்டுப்பன்றி
ரண்ட் இருந்தான். காட்டுக்குள் இருந்து வீட்டுக்குள் அப்போ நீயும் வந்துவிட்டதோ என்று நினைத்து நான்
DIT ல்லை. கண்னனில லாம் காதலிப்பது
அலறிவிட்டேன்.
அவரோ எதுவிதப் பரபரப்பும் இல்லாமல் அதை தடவிக் கொடுத்தபடி "பயப்பிடாதே. இது என் செல்லக் குட்டி என்று கூறினார்.
என்னுடைய இரண்டாண்டு திருமண
66 67 667. GLIGULT வரும் ஒருவருக்
மேற்பட்டவர்கள் பலியாகி இருப்பார்கள் குண்டுகள் வெடித்து பத்திரிகைக் காரியாலங்கள் மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் தாக்கப்பட்டதால் பாரிஸ் நகரமே அதிந்து போனது.
கடும்பாதுகாப்பு மத்தியிலுள்ள நகருக்குள் குண்டு பொருத்தப்பட்ட நான்கு கார்கள் எப்படி வரமுடியும் என்று பொலிசார்மீது கண்டனங்கள் பாய்ந்தன. தொலைக்காட்சி நிலையம் முன்பாக நிறுத்தப்பட்ட கார் பொலிசாரால் மீட்கப் பட்டது. வாடகைக் கார் உரிமையாளரை மட்டும் பொலிசாரால் பிடிக்க முடிந்தது. பாரிசில் இஸ்ரேலிய ஆதரவு பத்திரிகை காரியாலயங்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு பாலஸ்தீன மக்கள் a Goa pairaraoh (PFLP) orhood கோரியது.
PFLP தளபதி டாக்டர் வாடி ஹாட்டாடுக்கு கார்லோஸின் திறமையில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டது.
"கார்லோஸ் பெண்களோடு சுற்று கிறான். பெண்களோடு கூத்தடிக்கிறான்" என்று PFLPஉளவுப்பிரிவு மூலம் வாடி ஹாட்டாட் அறிந்து வைத்திருந்தார்.
ஏற்கனவே இலண்டனில் கார்லோஸ் பங்குகொண்ட இரண்டு தாக்குதல்கள் தோல்வியில் முடிந்தமையால் தளபதி வாடி ஹாட்டாட் கார்லோஸ்மீது முழு நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை.
இப்போது பாரிஸ் தாக்குதல்கள் வெற்றிகரமாக முடிந்தமையால் வாடி ஹாட்டாட் கார்லோஸ் தனிப்பட்ட்ட பல வீனங்கள் சிலவற்றை இழக்க முடியாத, ஆனால் சிறந்த தாக்குதல் வீரன் என்று முடிவு செய்துவிட்டார்.
தளபதி வாடி ஹாட்டாட் தனது அடுத்த திட்டத்தை வகுத்தார்.
பிரான்சில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள ஜப்பான் செம்படை இயக்கத் தலைவர் யமட்ாவை மீட்க வேண்டும்.
ஜப்பான் செம்படை, பாலஸ்தீன போராட்டத்திற்கு பல வழிகளில் உதவி வருகிறது.
எனவே ஜப்பான் செம்படைக்கு PFLP தனது நன்றியை யமட்ாவை மீட்டெடுப்பது மூலம் தெரிவித்துக் G)g;ITGiT6iTGA)IIL b.
தளபதி வாடி ஹாட்டாட் தனது திட்டத்தை பாரிசிலுள்ள கார்லோசுக்கு தெரியப்படுத்தினார்.
திட்டத்தை செயற்படுத்தும் பொறுப்பு கார்லோஸிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
பொறுப்பை ஒப்படைத்த போதும் கார்லோஸுக்கு சில நிபந்தனைகளை விதித்தார் தளபதி வாடி ஹாட்டாட்
நிபந்தனைகளை கேட்ட கார்லோஸ் வெறுப்படைந்தான்.
(தொடர்ந்து வரும்)
Σ ΚΟΣΜΟΣ ΣΚΣ வாழ்வில் காண்டாமிருகங்களால் துரத்தப் பட்டிருக்கிறேன். சிங்கங்களால் தாக்கப் பட்டுள்ளேன். காட்டுப்பன்றியோடு தூங்கி
ஒரு த க்கும் (2001 வருக்கும் இடையே பெரிய முரட்டுச் சிங்கம் ஒன்று படுத்திருந்தது. நான் ஒவ்வொரு முறையும் அவரை நெருங்கிய போதும் அது என்னைப்பார்த்து கர்ஜித் தது. அவரோ அதை ஒரு ஜோக்காகவே இரசித்தார் என்கிறார் அழகி
என்றாலும் இப்போது எல்லாம் பழக்கமாகிவிட்டதாம் "ஒரே குடும்பமாகி விட்டோம்" என்கிறார் அழகி துணிச்சல் தான்!
திருக்கிறோம்.
சொல்கிறேன். நீ வர்ந்தாய் என்றே
இந்தி நடிகை மீனாட்சி சேஷாத்திரி டூயட்பட நாயகி
பிரபல தொழிலதிபர் ஹதீஸ் என்பவரை அமெரிக்காவில் வைத்து திருமணம் செய்து G)JIIGILII.
A7%A7%A7%A7%A74 க அரசியல் வீரிய
எப்படியோ மோப்பம்
பிடித்து அச்செய்தியை பத்திரிகை | o! Galgiful LGOT, LÉTTLif சேஷாத்திரியின் அம்மா பலமான 1991இல் இந்திய மறுப்பறிக்கை விட்டார் என் த பேட்டியொன்று மகளா எனக்குத் தெரியாமல் த்துப் பாருங்கள் திருமணமா? நோ. நெவர் இருக் பின் வருங்காலம் காது. அப்படி இருக்கவும்
என்றார். சமாக இருக்கிறது. இப்போது அம்மா முகத்தில் கிலோக் கான கண்டங்கள்? கணக்கில் கிரி மீனாட்சி சேஷாத்தியின் மல்லாம் முடிந்து கு இயற்கையான
த குழந்தை வரம்
புகழப்படும்
SKN ||
இவ்வாரம் "ஹலோ டாக்டர் விருப்பில் சென்று விட்டாள். வரும் வாரம் டெங்களைச் சந்திப்பாள்.
திருமணப் புகைப்படங்கள் வெளியாகி விட்டன. பத்திரிகைகளில் படங்களைப் பார்த்துவிட்டு மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாராம் தாய்க்குலம்
@、一°19匹

Page 9
இங்கிலாந்தில் உள்ள மிஸ்டர் பவுலுக்கு பல நண்பர்கள் இருந்தார்கள். யாருமே நல்ல நண்பர்களாக நடந்து கொள்ளவில்லையாம். வெறுத்துப்போய் இருந்தவர் ஒரு கரடியாரை எடுத்து வளர்க்கத் தொடங்கினார். கரடியாரும் சமர்த்துப் பிள்ளையாக வளர்ந்து பவுலுக்கு நல்ல நண்பராகிவிட்டார். தோற்றத்தில் மாறுபாடு இருந்தாலும், பழக்க வழக்கத்தில் மனிதர் போலவே நடந்துகொள்ள கரடியாருக்கு கற்றுக்கொடுத்திருக்கிறார் பவுல். படத்தைப் பார்த்தாலே தெரிகிறதல்லவா! புகைப்படக்காரரைக் கண்டவுடன் சோம்பலாக கொட்டாவி விட்டுக் காட்டுகிறார் கரடியார் விளம்பரம் என்றால் அலர்ஜியாம். ஆனால். சில மனிதர்களுக்கோ.
இவள்தான்டோ) பொவ
என்றால் கட்டு இருப்பவர் பெ பொலிஸ்காரரே
išGriggăgii GTIGEN Bắg?
கண்ணுக்குள் பதிவு செய்யப்பட்ட
தாட்சியை கமராவால் கிளிக் செய்து பட்டுவிட்டால் அ படத்தை பெரிதுபடுத்திப் பார்த்தபோது, படுத்துவது ! மெ. அட. மரங்கொத்திப் பறவைகமராவின் ರಾ? ಇಂಗ್ಲಿ சாகசத்தால் கண்ணுக்குள் நடத்திய H5) முறையான படப்பிடிப்பு இது ஒரு காட்சியைப் ஒரு பொலிஸ்கா பார்க்கச் சொல்லிவிட்டு பார்க்கும் டுெ விழித்திரையை கமராவால் கிளிக் பழக்கம் பொல Lu Göysu Goosf) இப்படியான படங்களை பரவிவிட்டதாம் நீங்களும் சுட்டுப்பார்க்கலாம். உன் எதிர்த்துத்தான் விழிகளுக்குள் என்ன இருக்கு நேரில் சுத்தமான பொலில் காணும் காட்சி எதுவோ அதுதான் நேர்மையானவர்க இருக்கிறது. ஆனால் இது காதலர்களுக்கு றார்கள்.
பிடிக்காத வசனமாக்கும். சுத்தம் சுகம்த
டர்மாடிக் கட்டி குட்டிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரே திசையில் அப்படி என் கீழே குழந்தைகள் கும்மாளமிட்டு விளையாடுகிறார் பார்த்தவுடன் தாமும் அதில் கலந்து கொள்ள நான்குக்கும் ஒரே உணர்வு ஒரே ஆசை. எனவே நேரத்தில் கிளிக் செய்த கமராக்காரருக்கு 'சபாஷ்
அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு தொ
@、一28,1995 தி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

須
ப்பாட்டம், போராட்டம் ப்படுத்தும் பொறுப்பில் ாலிஸ்காரர். அந்தப் போராட்டம் என்று புறப் வரை யார்தான் கட்டுப் க்சிக்கோ நாட்டில் உள்ள சின்னம் அருகே ஒரு ன்னைக் கட்டிக் கொண்டு பாராட்டம் நடத்துகிறார் rit. GT5pb. GLITT UT ITL Lib? ாட்டில் லஞ்சம் வாங்கும் சாரிடம் கடுமையாகப் (அட.அங்குமா? அதை கிளம்பியிருக்கிறார் இந்த காரர். இன்னமும் உலகில் ள் இருக்கத்தான் செய்கி
ரும், அதாவது கைச்சுத்தம்
DIDI ?
டத்தில் நான்கு நாய்க் னதான் பார்க்கின்றன. கள் விளையாட்டைப் ஆசை வந்துவிட்டது. ஒரே பார்வை, அதே | GштLа)пи).
கழுதையின் காதலுக்கு ஜே
தமிழ் நாட்டில் ஒசூர் என்னும் பகுதியில் ஒரு ஆச்சர்யம், விஷயம் யாதெனில், ஒசூரில் உள்ள அதிமுக கட்சிப் பிரமுகர் ஒருவர் குதிரை வளர்த்து வந்தார். (வளர்ப்புக் குதிரை) குதிரை கர்ப்பமானது பிரமுகருக்கு மகா சந்தோஷம் குட்டிக் குதிரைகள் கிடைக்கப்போகிறது என்று காத்துக்கொண்டிருந்தார்.குதிரையும் ஏமாற்றவில்லை.16 குட்டிகள் போட்டுக்கொடுத்தது. கடைசியாக சமீபத்தில் 19 வது குட்டி போட்ட போதுதான் பிரமுகரின் வீடு மட்டுமல்ல, ஊரே ஆச்சரியப்பட்டது. காரணம்,குதிரை போட்டது கழுதைக்குட்டி வியப்போடு விவகாரத்தை அலசியபோது சமீபகாலமாக கழுதையொன்று அந்த குதிரையோடு சுற்றிய விஷயம் தெரியவந்ததாம்.
குதிரை போட்டுள்ள கழுதைக் குட்டி முழுக்க முழுக்க கழுதைக்குணத்தோடு இருக்கிறதாம் ஓசூரில் குதிரை வளர்ப்பவர்கள் பலர் தங்கள் குதிரைகளை கண்காணிப்பாக பராமரிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்களாம்.
காதல் மன்னனான கழுதை விடயத்தில் உஷாராக இருக்கிறார்கள்.
காமபு ஒனற~காய மூன்று
ஒரே பிரசவத்தில் முன்று குழந்தைகள் பிறப்பது பற்றி முரசு வாசகர்கள் அறிவீர்கள். ஆச்சரியம் மனித இனத்தில் மட்டும்தானா? படத்தில் இருப்பது ஒரே காம்பில் முளைத்திருக்கும் மூன்று கத்தரிக்காய்கள் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் உள்ள மாம்பலம் பகுதியில் இந்த அதிசயக் கத்தரிக்காய் முளைத்திருக்கிறது.

Page 10
நாட்டாமை படத்தை தயாரிப் | III, III# +; ஜெ.ஜொயில் காட்டி விட்டார்கள் ஜெனொவி ஜெயலலிதான் சம்பந்தமுள்ள நிறுவனம் அப்படியிருந்தும் ஜெரிெவிமீது ாண்டளம்ரிெவித்துவிட்டாராம் சரத்குமார்
Bijgeleg படத்தைத் வெடுத்து வ
வசூவின் சாதனைRi
ஹொலிவூட் பட உலகில் வசூல் சாதனையில் தற்போது சக்கையொடும் படம் பட்மென் போர் எவர் தொழில்நுட்ப ரீதியிலும் பல சாதனைகளை இப்படம் செய்துள்ளது. ஜூராசிக் பார்க் படத்தின் வருவை பிது மிஞ்சிவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது முன்னர்
Alarms||ITEIT ELIEGerair Margrit ஆகிய படங்களையும் வசூலில் தாக்கி சாப்பிவிட்டது
பட்ன் பார் எயர்
படத்தில் தாது குடும்ப Mars T TIM ATT VIR 'N
LITT MITTE
while या ாவின் வர்த்தின் முடியில் Էրիդիի Williannu Cymreig yn Wouldwyn த்தில் V VI நெருங்காளாட்சிகளை நிறையவே சேர்ந்திருக்கிறார்களாம் Slagsibo surmahtui
முந்து படத்திய ரா நகைச்சுவையை அதிகம் /
யக்வெதிருக்கிறார்செந்தில் வடிவேலு இருவரும் சங்குப் /
பக்கத்துணை ஆனாலும் செத்திலுக்கு கொஞ்சம் என
ரிடம் செந்தில் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்று சிபாரி
aanană Eliul lui
மாதுரித்துவிட்டதாய் பிரபுராவுக்கு ஜோடியாய்
றுவனம் புதிதாய்
: ாேய் இருக்கும் என்றும் ஒரு செய்யப்
it run initial
WAT "
காந்தி அடிகள் ட்ட இப்ப ார்ந்தாராம் அம்மாநஆாவும் சிந்தி நாள்
Juin
Songpoo IIIa தெலுங்கு திரையுலகில் வசூ ை த படம் போக்கிரிராஜா அ ரி
மொழிமாற்றிக் கொண்டிருர் Tidland ITT NYT.corporairfiúr
ஒன்று தமிழில் ஏற்கனவே பு
|कया था। தெலுங்கு போக்கிரி ர ல்லு முஸ்லு ராக்கள் என்ற ரப்போகிறது
வெங்டேன், ரோஜா வி கியோர் நடித்துன்ார் தமிழி III u III I III LAĦAM
Early imprison NIMET 'N OPETTIIN TIL V
தி படத்தில் பொதுரிக எள் மாதங்கம்னின்றுR "TAM*N
DELLIIIIIIIIIIII||I||I||I||I||I||I||I||I||I|| படத்திற்கு பிரபல இந்தி இசையமைப்பாளரான கும் முதல் தமிழ்ப்பட பம்பால் பட் ஒளிப்பார் ராவ்மோன் இயக்கத்தில் பிரபுதேவர் JILGANN inggal indlyNord பத்தில் அரவிந்தசா
இராஜ் நடிக்கும் விடு கதாநாயகிகள் நடி ாவளியின்னொரு நாயகியாலழுக்க மனிஷா விெருமாவை அணுகி
கடுஞ்ான் தற்டுேருஸ்தேற்றதில் இயமைப்பர
S S S S S S S S SS SS SS S
சின்னப்பண்னை படத்தை அடுத்துபாயகி st டிந்து வெளிவரவுள் A. மாற்றுப்பம் ராதி விரன் தெலுங்கில் மாத்தேர் இப்படத்தில் ரேட்டை வேடத்தில் நடித்துள்ளார் பாலகிருஷ்ணா L_
ரமேஷ் அரவிந்திரவநிர ஒழுக்க பாலுமகேந்திராபியக்கும் பிந்திப்படமான அவர் ஏக் பிரம் கஹானரியில் ரமேஷ் அரவிந்தின் நான்குவதுமாள் நிஹாரிகாரக்கிறார்._
கைவசம் படங்கள் எதுவுமின்றி இருக்கும் பானுப்பிரியரசிறிய இடைவெளிக்குப் பின் தமிழில் தான்றவுள்ளார். இவர் தெலுங்கில் நடித்தப்பமொன்று தமிழில் வாங்க பங்காளி என்ற பெயரில் ""。三一
விஜயகாந்த் நடிக்கும் தாயகம் படத்தில் விகாந்திற்கு ஜோடியாக ரஞ்சிதா நடித்துள்ளார். படத்தில் முக்கிய வேடமொன்றில் மர்வி நடித்திருக்கிறார்_
பிரபுதேவ தமிழில் நடித்துள்ள இந்து இந்தியில் ஆற்கா ரோமியோ என்ற பெயரில் மொழிமாற்றப்பட்டு வருகிறது. உ
நடிகர்கள் இயக்குநர்காமிக்கொண்டிருக்கம் இந்நேரத்தில் இயக்குநர் ஒருவர் நடிகராகவுள்ளார். அவர் வறு யாருமல்ல கிழக்கு வாசல்'சின்னர்வுன்டர் உப்ப பல் வெற்றிப் படங்களை வியக்கிய ஆர்விடதயகுமார்தான்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

போதையின் பெயர்கொண்ட நடிகை இந்திக் ஹிரோக்கள் - வைத்திருக்கிறாராம் வாரத்தில் குறைந்து முன்து ஹிராக்களோடு
НА முடிகிறதாம் சத்திப்புக்கள் யாவும் நட்சத்திர விடுதிகளில் மட்டும்
வள்ளி படத்தில் வில்லனாக நடித்தவருக்கு ஹீரோ சான்ஸ் கொடுத்தி
நடிகை அதாவது வில்லன் உண்மையில் காதவராகிவிட்டாவோத்தடையே
காதல்
இறக்குமதிகள் வாங்கும் சம்பளத்தைவிட பத்தார் செல்தோ
யார்களுக்கும் கும்மாள விவகாரங்களுக்கும் தயாரிப்பா
க்கிறதாம் சில தயாரிப்பாளர்கள் மட்டும் ஒரு கல்வில் விருமா
யாசியுங்கள் பாடிகர் நடிக்க அவரது குரு பா நடிக பியக்குநர் கதிையெழுதி
பாகிறது'ர் நடிகரோ மீண்டும் மவு ஏற்பட்ட குதியில் ANNMNMMNNM
பிரதேச நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் அறை எடுத்துத் தங்கர் தொடங்கிவிட
தொடங்கும் முன்றெழுத்து நடிகைக்கு மாலையானது ாம் கண்ணில் எந்தக் கோளாறும் கிடையவே கிடையாக
ால்தான் படவாய்ப்புக்களை கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்ள முடி கிறதா புரியாவிட்டால் நீங்கள் ரியூப் லைற்றுக்கள்
நடிகை சொமி அலிய விதம் விதமான் கோளங்களில் பட மெடுத்துத்தள்ளுகிறார் சல்மாள் ான் அதுதான் பொழுது போக்காம் 鷺 வி ாட்ட மாடியில் ானப்படுகிறாராம்
ந்தியன் படத்தில் தனக்குரிய ப்பை தானே போட்டுத் ன்வநாடு அர்ஜூனுக்கும் துப் போடும் பொறுப்பையும் ரொர் மல் அதனால் ஜூனுக்கு எக்கச்சிக்க சந்
வப்படமில்லாதஇளைஞர்கள்
சரத்குமார் முன்று வேடங்களில் நடிதம் படம் அரவிந்தன்' என்பது தெரிந்த செய்தி ான அரவிந்தன் படத்தில் மற்றொரு றப்பு அதில் பணியாற்றும் முக்கிய கலைஞர் ATLANT ELÜLILIWNáisiirtys இளைஞர்க் பத்துநர் நாகரஜன் ஒளிப்பதிவார் த்தினிவெல்வியைமைப்பாளர் யுவன்ச ாஜா இளையராஜாவின் வயது என்று ஒரே இருபட்டாளம் அ அாவரையும் சென்னையில் ஒரு
தி அட்டாக அறிமுகப்படுத் MELIT MAKA JE JAG LLAWyn JFITAS
ருக்கு ஜோடியா நடிக்கிறார் '
பா 臀 SARWA || ஐந்துழைப்பால் அவருக்கா
செய்திருச்சி அதுமட
圃
ஹொலிவுட்பங்களில் அதிக வெவில் தயாரான படங்களின் பட்டியல் இதுMல் எலிசபெத்டெய்லர் ரிச்சர்ட்பர்டன் நிர்ந்து கொன கிரியோபாத்ரா 醬 ஹொலிவு வரலாற்றில் அதிக செயில் முதன் முதலில் தயாராள படம் அப்போது யேன் டொலர்கள் செயவாந்து தற்போதைய மதிப்பில் 1 மில்லியன் அரிெக் PILAR MI. W
ராசின் பார்க் படத்திற்கு செப்பட்ட 65 மில்லியன் அமெரிக்க நிர்வர்கள் Rரூலைன் படத்திற்குறி மில்லியன்
அதிகிரிக்கடொலர்கள்:
தற்போதுவாட்டர்வேர்ல்ட் படத்திற்கு 75 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள்
குறைந்தது 50 கோடிக்கு படமெடுத்தால்தான் ஹொலிவூட்டில் ஒரு மதிப்பு
SlauiTEGITšgäg 400 BESIMILA
ாேட்டர் வேல்ட் படத்தில் நடித்து ருகிறாரே கெவின் கான்ட்னர் அவர்
முன்னர் தனது மண் ாண்டியை விவாகரத்துச் சேர்த் ரசிகர்களே அதற்காக கெவின் காள்ா பார்த்தார
ல்ெ என்ன தெரியா நாய்க்குங் JLH. JTAT.
நாயன் நேராகத் தி
பர்சன்காடியா ஆாந்தக்
ENT a I
■。-ー "

Page 11
நடிகர் ரேன் தனது மனைவியான நடி
மகுந்தா என்னும் பெளர்ள திருமள தியன் உட்படசின் பங்க
| NHLVM I
| FullTATT
trwy'r rhif y flwyLDITHU
| Tanzi" (#####fffff
ܛ .
| la Erre egyira ள்தான் கொட்டி அடிக்கிறார்களாம்
| LITITilia, Tini
VIII
"
ன்வர்
மோகன்
專專喜
Lflin,
|ff। ஆள்'டர்பா *嗣 Aa
*-
பர்களோடு
தண்டு 'நாள்:தரன் போது -
" T 'மிதே' திஸ் என்.
'றப் 'ாம் இந்தி : : சிறை
அடுத்த மு "ஸ்வா *J
வி T சி EFFF
"! ஹீரே * as 鷺I FTMáen,
'சிவா ரவேற்பு குமாரை
ILÓLOITOLITICIÓN Y A Eóbf/ mitirära CSS
அமர்க்களப் ே "Ill-fir 。 எடிருக்கிறார் ےي|" --嘻嘻
F| புறத்தில் T LIEAP USA WEEFSENTLI ாடிருக்கிறார் நில் ஒரு ரூபாய் L. His |Fr|]] கண்டி
தியில் நிற்கும். சலுத்தினால்
து வசூலுக்கு நடிக் படம் தாய்ம் மே படத்தின் ity of Tirit மரங்கம் சென்று அமர்ந்து படம் படம் பார்ந்த பகுப் போய் க் கண்டவுடன் FT MILF TIFFLH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அளிதாவை விவாகரத்து ரொம் ஒரு பத்தில் நடிப்பதானால் பாடி
வந்துஸ்ரு:Iநிபந்தார்: LL LLL LLLLLLLT S LLLTTSTL L LL LLTLLL TTTT TTT TTTTT LLTLLLLLTLL STLTLLTLLLLS LLLLLLS சில் நடித்து வருகிறார் கரள் மிக்க வேண்டும் நல்ல பசையுள்ள தயாரிப்பாளர் வேண்டும் நாள் பெர்யா
ஹொலிவூட்டில் மிகப் பிரபலமான நடிா கெவின் கான்ட்னர் சகல ains பாத்திரங்களிலும் முத்திரை பதித்தவர் அவரே நடித்து இயக்கிய படம்ான் விக்கவொல்வ்ஸ் நிதாய்களோடு நாம் அந்தப் படத்திற்கு பல ருதுகள் கிடைத்தள அமெரிக்காவையும் ஒரு விக்குக் கலக்கியது
தற்போது கெவின் காஸ்ட்னர் நடித்துவரும் படம் வோட் வேர்ல்ட் தன்னர் உலகம் பெயர் மட்டுமல் செலவும் நார் மாதிரி பாய்கின்ற
பத்தின் பட்ஜெட் கொடி ரூபாய்கள் அதாவது மில்
எற்கனவேர்ால்ட் ஸ்நேக்கர் நடித்த ட்ரூாள் பத்தின் பட்ெ மில்லியன் டொலர் அதான் மிஞ்சிவிட்டது "வாட்ட
ாற்றில் மிகப்பெரும் செலவில் உருவாகும் படம் என்ற விளம்பரத்தோ ராகிவருகிறது படத்தின் இயக்குநர் கெவின் ரெவோல்ட்ஸ் இயக்குநருக்கு புவின் காள் பிளடய பலத்த கருத்து வேறுபாடு குட்ப
சொப்விட் all'ANNT இயக்குநர் பொது கெவின் Tin LEMT |##| ##||||| இயக்கி நடிந்து கொன்டிருக்ா
நடுக்கடலு குள் ஒரு அர
tiñ yatin படப் படிப நடந்த மட்டு
ரூபாய்சொ புள்ளது. அெ "Nias (LTTUU இன்று நம்நாட்
மதிப்படி
கவுனr யில் ஒரு திர்வி :
■■ Hiti, P। CMYKE YAPMM கெ சுந்து
*
பட வென்று கேள்வி எழுந்துள்ளது பிரபல ஜினி முடிவெதுவும் செய்யவில்ல்ை"முத்து வொ ஒடட்டும்பிள் சொல்கிறேன் என்றுவிப் ரஜினிகாந்த் தீபாவளி : முத்து
பிரபல படத்தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ரஜினியில் it முடிவுக்காகக் காத்திருக்கின்றனரளி வழக்கம்போல Tin The மெளனமாக இருக்கிறார் வழக்கம்போல திரென்று தனது முடிவை அறிவிப்பார் எதற்கும் தீபாவளி KE Likiak, 7 iturgitar (Elx,
விட்டதால் ரஜினின் படுத்த

Page 12
--
grging gag
வெற்றியும் தோல்வியும் வாழ்க்கையில் யாருக்கும் உண்டு, ஒருவருக்கு எப்போதும் வெற்றியும், இன்னொருவருக்கு எப்போதும் தோல்வியும் வராது வெற்றி வரும் போது சந்தோஷப்படுபவர்கள் இல்லாமல் இருக்க
முடியாது; ஆனால், தோல்வி வரும்போது
அதைத் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம் சிலருக்குத்தான் உண்டு.
சுயசோதனை வைத்து உள்ளோம். உங்களை நீங்களே செக் பணிக் கொள்ளுங்கள்
சரி, எவ்வளவு என்பதை மட்டும் கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள்
gutbuildsaultiple
நானும் நண்பன்/நண்பியும் பிளான் போட்டு ஒரு வேலையில் இறங்குகிறோம். திடீரென நண்பன் நண்பி பின்வாங்கி விட்டால் முடங்கிவிட் மாட்டேன். வேறு திட்டம் போட்டு, என்னை 'பிஸியாக்கிக் ೧೫1ೇ!
2 போட்டியை கண்டு கொண்டிருக்கும் போது, வெற்றி முழக்கம் கேட்டதும் மயிர்க்கூச்செறியும் சுபாவம் என்னிடம் உள்ளது. தலைமுடி சிலிர்த்துக் கொள்ளும்
a sist D
1. தரையைக் கழுவும் போது தண்ணீரில் சிறிது உப்பையும் கரைத்து விட்டு கழுவினால் இலையான் போன்றவை வராது.
2. பித்தளை விளக்குகளைப்
புளிபோட்டு விளக்குவதைவிட சாம்பலுடன் கொஞ்சம் சொட்டாக மண்ணெண்ணெய் விட்டுக் கலந்து அதை வைத்துத் தேய்த்தால் பளபளப்பாகும்.
3. சப்பாத்துக்கள் பளபளப்புடன் இருக்க வேண்டுமானால் இரவு FLILIII5gjö,56in GLDGÜ (BFITLIT PLUGODLJI கொஞ்சம் எல்லாப்பக்கங்களிலும்
இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி?
3. ஒரு சிக்கலை தீர்க்க நான் தீட்டிய திட்டம் பலன் அளிக்கவில்லை என்றால் உடனடியாக தீர யோசித்து அடுத்த வழியில் இறங்குவேன்.
4 விபத்து பற்றியோ தனக்கு உள்ள நோய் பற்றியோ நண்பன் நண்பி சொல்லும் போது மவுனமாகக் கேட்டுக் கொள்வேன் நானாக மூக்கை நுழைத்து துருவித் துருவி GBELELDITLIGBL GÖT.
5. நான் வேலை செய்யும் கம்பெனி
நிர்வாகியை எனக்கு பிடிக்கவில்லை
என்பதற்காக, அவர் முதுகில் குத்தும் பழக்கமோ, புறம்பேசும் பழக்கமோ எனக்கு
ിങ്വേ,
6. பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக, நான் பெண்ணாக இருப்ப தால் கிடைக்கவில்லை என்றோ, 'எனது
| தலையெழுத்துதான் காரணம், என்றோ
GYFTIGIUGNOLDITLIGBLGöI.
7. பிரபலமான ஒருவரைப் பற்றி எனக்கு நன்றாகத் தெரியும், அதற்காக அவரைப்பற்றி பரபரப்பாக, டிவியிலோ, பத்திரிகைகளுக்கோபேட்டி கொடுத்து பணம் சம்பாதிக்கும் நோக்கம் எனக்கு கிடையாது. அந்தப் பெரிய மனிதர் மீது வெறுப்பு இருந்தாலும், பணத்தேவை இருந்த போதிலும், இப்படி தவறாக செயல்பட LDIILGL6öT.
8. எந்த மோசமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் முழுமையாக வெற்றி காண முடியாவிட்டாலும் ஓரளவு வெற்றி கிடைக்கும் என்று நம்புபவன் நான்
9. எனக்கு தலைவலி இருக்கிறது என்பதை அனாவசியமாக அலட்டிக் கொண்டு வெளிக்காட்டிக் கொள்ள
9|60LI||Bl46II-l J6ILI6ILILI60|-||D.
4. எருக்கஞ் செடியின் இலைப்பாலை எடுத்துமுள் குத்திய வாயில் போட்டு வந்தால் சீழ் வைக்காது.
5. ரவையில் வண்டு, புழு, பூச்சிகள் வராமல் இருக்க, ரவையை வாணலியில் போட்டு சிவக்க வறுத்து வையுங்கள். இனி அப் பக்கம் பூச்சி, புழுக்கள் வரவே 6.JT9l.
6 துணிகளில் இரத்தக்கறை ஏற்பட்டால் உப்பைக் கரைத்து அதைக் கறையில் தேய்த்தால் கறை "நீங்கும்.
கூந்தல் அலங்காரம் செய்து கொள்வது மட்டும் போதாது. கூந்தல் அலங்காரத்திற்கு ஏற்றவாறு அணிகலன்களையும் அணிய வேண்டும். அவ்வாறு அணிந்தால்தான் அழகு மெருகேறி பிரகாசிக்கும்.
வட்டமாகக் கொண்டை போட்டு, அதன் மீது வலையைச் சூட்டி முடி, கூந்தல் முடித்தீர்களானால் அழகாக
இருக்கும். கல் வைக்காத வேலைப்பாடுகள்
நிறைந்த தட்டையான அமைப்புடைய தங்கத் தோட்ட்ை அணிந்தால் அழகு அதிகரிக்கும் ஒற்றைச்சடை போட்டுக்கொள்ளும் பெண்கள் கழுத்தில் மெல்லிய தங்கச்சங் கிலியையும், காதுகளில் கல்பதித்த அகல மில்லாததோடுகளை அணிந்து கொண்டால் எடுப்பாக இருக்கும்.
உச்சந்தலையில் உயரமான கொண்டை போட்டுக் கொண்டால் கல்பதித்த அகலமான தோடு அணிவது முகத்தின் அழகை மட்டு மன்றி பொதுவான உடல் அழகையும் வெளிப்படுத்தும்
குதிரை வால் பின்னல் போட்டுக்
கொள்ளும் பெண்கள், காது அணிந்து கொண்டால் எடுப்பாக இருக்கும்
பெண்கள் இரட்டைப் பின்னல் போட்டுத் தொங்க விட்டுக் கொண்டால், காதுகளில் = மிக்கி அணிந்து கொள்வது எடுப்பாக
ருக்கும்.
தினமுரசு - அம்மன் ஜூவல்ஸ் LIMETéli EiLÜLIGi
a 09
காத்திருக்கிறது.
50 விேருக்கு
* பெண்கள் மட்டுமே பங்கு
சேகரித்துக்
தினமுரசு-அ
இைைந்து வ
LIET SLIITTILLS2 -
* முதல் பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிக்குஅம்மன் ஜூவல்ஸ் வழங்கும் தங்கமாலை பரிசாகக்
ம்மன் ஹூ வல்
GUID)
றுதல் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.
Tôt GT (ppqû. A copë 16 தொடர்ந்து 25 வாரங்களுக்கு வெளியாகும் பரிசுக் கூப்பன்களை ாள்ளுங்கள். நாம் அனுப்புமாறு கூறும்போது மட்டுமே கூப்பன்களை
LDIITLIGBL Gör. Dingboom DJ (BL. மற்றவர்கள் அறிந்து ெ 10. சினிமா தியேட்டரி சீட் மோசமாக இருந்தா கடித்தாலும், கண்டு ெ
1. வாழ்க்கையில் சரிவுகளின் போது என அடுத்தவர் உதவ ே காத்திருக்க மாட்டேன்.
12. பள்ளி விழாவி நடக்கும் போது என் ( வரிசையில் நிறுத்தப்பட அதற்காக பள்ளி நிர்வ முறையிட மாட்டேன்.
எத்தனை 'சரி கண இதோ விடைகள்:
பெற்றவர் நீங்கள். முடி யுடன் சிந்திப்பீர்கள் LDILLeírá56íI. LDpp6) Illései 67ulut'ruaq)LaTİT956ir. LD) செய்தால் அதைத் த.
9-12. பக்கு
நீங்கள் ஒன்றை வேண்டும் தவறு செய்து நேரத்தை ணாக்கு புலம்புவதோ கூடாது. படுங்கள். உங்களால் முடியும்.
5-8 'சரி எதற் செயல்படுவீர்கள். நீங்கள் சரியான தீர்வு கிடைக்கவி காக நீங்கள் வருந்து மனதிற்குள் திடமான கொண்டே இருக்கும் எப்படித் தீர்ப்பது என் சிக்கல் வந்தாலும் எதி 0-4, '#fff' #Ilg, வந்து விட்டால் கூட தெரிந்து விடும். நீங்கள் தாலும், தோற்றாலும் கருத்து தெரிவிப்பீர்கள் ர்கள் வென்றால் மு சியை தெரிவிப்பீர்கள். யோசனை: எந்தக் காரிய செயல்படுங்கள். புலம்ப ளால் எதுவும் முடியும்
ஆனால்,
7. வெல்லப்பாகு வெல்லப்பாகு அழுக் கொஞ்சம் பாலை 6 இலேசாக மிதந்து வரு 8. பருப்பு வேகும் ே மிளகாயை அதில் ே வேகமாக வந்து விடும் 9. பிளாஸ்டிக் ச கலந்த நீரில் கழுவினால்
10.குக்களில் உள்ள
தளர்ந்து போனால் ஃ நாட்கள் போட்டு எடுத்து இறுகிவிடும்
1.யன்னல் கதவு துடைக்கும் போது து துளிகள் மண்ணென் துடைத்தால் துாசி கிடைக்கும்.
12 வீடுகளுக்கு 6 சாம்பிராணி காட்டினா
வராது கொசுத்தொல்
#ရှိုး ဖွံ့ திருமதி.எஸ்.மே
குணானந்த
ஹனுப்பி வத்தை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாடும் போதுதான் காள்ள முடியும்.
ல் எனக்கு கிடைத்த லும், முட்டைப்பூச்சி SIGIGILDILGLT.
எனக்கு ஏற்படும் னை தூக்கி விட வண்டும் என்று
ல் அணி வகுப்பு குழந்தை முதலாம் வில்லை என்றால் கிகளிடம் சென்று
கிட்டுவிட்டீர்களா?
தவத்துக்கு பெயர் ந்தவரை முதிர்ச்சி ... 9/GNI FILJLJ LJL உங்களைக் கண்டு ற்றவர்கள் தவறு டிக் கேட்பீர்கள் உணர்ந்து கொள்ள விட்டதாக எண்ணி வதோ, மனதில் பக்குவமாக செயல் வெற்றி கொள்ள
கும் தைரியமாக வகுத்த பாதையில் ல்லையே என்பதற் வீர்கள். எனினும் எண்ணம் இருந்து பிரச்சனையை று, மேலும் மேலும் த்து நிற்பீர்கள் ாரண ஜலதோஷம் அது எல்லாருக்கும் வெற்றி அடைந்
GGIGILGOLLIII.3, தோற்றால் புலம்பு ழுமையான மகிழ்ச்
உங்களுக்கு ஒரு மானாலும் திடமாக la Tassit. Dála,
காய்சசும் பொது, காகத் தெரிந்தால் பிடவும். அழுக்கு 血
பாது ஒரு செத்தல் பாட்டு விட்டால்,
மான்களை உப்பு துர்வாடை வீசாது. ரப்பர் வளையம்
பிரிட்ஜில் இரண்டு விடுங்கள். சரியாக
கள், கம்பிகளைத் பணியில் கொஞ்சம்
ബ| அகலும்,பளபளப்பு
பாரம் ஒரு முறை
ல் நோய்க் கிருமிகள் லையும் குறையும்.
ழும்: ፵ኽሹ
கலந்து
lo
綠
cit
8.
தமிழ் நாட்டில் சாதனை
இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக வாடகைத்தாய் மூலம் மூன்று குழந்தைகள் பெற்ற அதிசயம் சென்னை ஆஸ்பத்திரியில்
நடந்தது.
குழந்தைப்பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் தற்கால மருத்துவத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் காரணமாக சோதனைக்குழாய் முறை, கிப்ட் முறை சொப்ட் முறை மற்றும்
தொழிலதிபரின் மனைவியின் கருவகங் களில் இருந்து முதிர்ந்த கரு முட்டையை எடுத்து தந்தையின் உயிர் அணுக்களோடு அதைச் சேர்த்து டாக்டர்கள் வாடகைத்தாயின் 2 கரு இணைக் குழாய்களில் செலுத்தி னார்கள் புருட்டி எனப்படும் புதிய முறை யில் இச்சாதனையை அவர்கள் செய்து முடித்தார்கள்
வாடகைத்தாய் குழந்தைகளுடன் டாக்டர்கள் கமலா செல்வராஜ் விஜயாகணேஷ், பால
பல்வேறு வழிகள் முலம் குழந்தைகள் பெற்று வருகிறார்கள்.
ப்படிப் பல முறைகள் இருந்தாலும் தற்போது 'புருட்டி' என்னும் புதிய முறையில் சென்னையில் வாடகைத்தாய் ஒருவர் ஒரே பிரசவத்தில் மூன்று குழந்தைகள் பெற்றுள் GTTT.
இது பற்றிய விபரம் வருமாறு: சென்னையைச் சேர்ந்த தொழில் அதிபர் ஒருவருக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது. இவருடைய மனைவி முதன் முதலாக கருவுற்று அவருக்குப் பிரசவ சமயம் வந்ததும் ஆஸ்பத்திரியில் அவரைச் சேர்த்தார். அப்போது அவருக்குக் கடுமை யான இரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால் டாக்டர்கள் அவரது கர்ப்பப் பையை அகற்றினார்கள்
குழந்தையும் அப்போது இறந்து விட்டது. ஆனால் அதிஷ்டவசமாக அவருடைய கருவகம் (ஓவரி) தப்பித்தது.
இதனால் கருமுட்டை பாதிக்கப்படவில்லை.
இந்தக் கருமுட்டை உதவியோடு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள தம்பதியினர் விரும்பினார்கள்.
இதற்காக வாடகைத்தாயைத் தேடினார்
கள் அதிஷ்டவசமாக தொழிலதிபர் மனைவி
உற்பத்தி
யின் தோழியே இதற்குச் சபிமதித்தார்.
தோழிக்கு திருமணமாகி ஏற்கனவே ஒருபெண் குழந்தை இருப்பது குறிப் பிடத்தக்கது. நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஜி.ஜிமருத்துவமனையில் இதற்கான ஏற் பாடுகள் செய்யப்பட்டன. தோழி (வாடகைத் பாடுகள் செய்யப்பட்டன. தோழி தாய்) மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
கடந்த 21ம் திகதி வாடகைத் தாய்க்கு அறுவைச் சிகிச்சை நடந்தது. மூன்று ஆண் குழந்தைகள் இவருக்குப் பிறந்தன.
இதில் முதல் குழந்தை 16 கிலோ எடையும், இரண்டாவது குழந்தை 143 கிலோ எடையும், மூன்றாவது குழந்தை 161 கிலோ எடையும் இருக்கிறது. மூன்று குழந்தைகளும் தற்போது ஆரோக்கியமான நிலையில் உள்ளன. அவை உண்மையான தாய் தந்தையரிடம் (தொழிலதிபரிடம்) ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இது குறித்து டாக்டர்கள் கமலா செல்வராஜ்,விஜயா கணேஷ் பாலசுப்ர மணியம் ஆகியோர் கூறியதாவது இதற்கு முன்னால் ஏற்கனவே வாடகைத்தாய் மூலம் மகப் பேறு அடையும் சாதனை எங்கள் மருத்துவமனையில் முதன்முதலாக நிகழ்த்தப் பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் 'கிப்ட் முறையில் செய்யப்பட்டது. தற்போது 'புருட்டி' எனப் படும் புதிய முறையைப் பயன்படுத்தி இதை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம்.
குறிப்பாக வாடகைத்தாய் மூலம் ஒரே பிரசவத்தில் குழந்தைகள் பிறந்த்து இந்தியா விலேயே இதுதான் முதல் தடவை.
குழந்தைகளை ஏற்கனவே உண்மையான பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டோம். குழந்தைகளுக்கு தற்போது புட்டிப்பால் கொடுக்கப்படுகிறது. வாடகைத்தாய் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அனுப்பப்படுவார்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினார்கள். டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் நடிகர் ஜெமினி கணேசனின் மகள்
புருட்டி முறையில் குழந்தை பெறும் முறையை கண்டுபிடித்தவர் கமலா செல்வ UITEITGör.
1996ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் வில்ஸ் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இந்தியா, இலங்கை பாகிஸ்தான் ஆகிய மூன்று நாடுகள் சேர்ந்து நடத்தும் இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து, அவுஸ்திரேலியா, மேற்கிந்தியத் தீவுகள், தென் ஆபிரிக்கா ஆகிய நாடுகள் கலந்து கொள்கின்றன.
இந்தப்போட்டியை வர்ணணை செய் வதற்கு முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ரிச்சி பேனாட் இயன் சேப்பல், கிரேக் சேப்பல்,
மைக் ஹோல்டிங்,போனி காவியர் ஆகியோருட்ன் இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட்
வீரர்கள் கவாஸ்கர், கபில் தேவ், ரவி
சாஸ் திரி ஆகியோர் தேர்ந் தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ட்ரான்ஸ் வேல்ட் டெலிவிஷன் நிறுவனம்
உலகக் கோப்பை போட்டியை ஒளிபரப்பும்
பில்- சாஸ்திரி-கவாஸ்கர்
:இ%
உரிமையை வாங்கியிருக்கிறது. அதன் (၂၈)# பல கோடி ரூபாய்கள் லாபம் கிடைக்கும். வர்ணனையாளர்களும் நல்ல பணம் சுளையாகப் பெறுவார்கள்
இங்கிலாந்திலுள்ள பக்கிங்காம் நகரில் ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி நடந்து கொண்டிருந்தது. பீல்டிங் செய்யபத்து வீரர்கள்தான் இருந்தார்கள் பதினோராவது வீரருக்குப் பதிலாக ஒரு நாயை நிறுத்தி வைத்தார்கள். அது பந்தை சூப்பராக தடுத்துக்கொண்டிருந்ததாம்.
ஐரோப்பாவில் இங்கிலாந்தில் மட்டுமே கிரிக்கெட் பிரபலமாக இருந்துவருகிறது. ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் தற்போதுதான் கிரிக்கெட்
இந்தவருடத்தில்இதுவரைகிரிக்கெட்உலகில்நடந்தசிவசங்கதிகள்
பிரபலமாகி வருகிறது. சமீபத்தில் ஐரோப்பிய ஓபன் கிரிக்கெட் போட்டியில் போலந்துடன் ஜெர்மனி மோதியது போலந்து வெற்றிபெற்றது.
சமீபத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டில் நடை பெற்ற போட்டியில் இந்திய வீரர் ஆஷிஷ் கபூர் ஐம்பது ஓவரில் 300 ரன்கள் அடித்திருக்கிறார்.
அணியின் மொத்த ரன்கள் 375, 300 ரன்கள் குவித்த ஆவிஷ் கபூர் ஒரு பந்து 65&##Teitl.
、一°亚

Page 13
  

Page 14
ஊரில் சுந்தரேசன் என்ற வைத்தியர் ஒருவர் இருந்தார்.
இவர் நாட்டு வைத்தியத்தில் மிகவும் கைதேர்ந்தவர். இவர் கைபட்டால் தீராத வியாதிகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் அந்த அளவிற்குத் திறமையான வைத்தியர்
6) III,
இதனால் சுந்தரேசனின் புகழ் பல ஊர்களுக்கும் பரவியிருந்தது. இவருக்கு கைராசி என்ற பெயரும் உண்டு.
"பாம்பு கடித்து விட்டதா? தேள் கொட்டி விட்டதா? தீராத வயிற்றுவலியா? எலும்பு முறிவா? கைராசியிடம் போ" என்பார்கள் மக்கள் எல்லாவற்றிற்கும் கைராசி, கைராசி, கைராசி.
சுந்தரேசனுக்கு வருமானத்திற்கு எப்போதுமே குறைவில்லை. இத்தனை திறமையுள்ள சுந்தரேசனுக்கு ஒரு தீய குணமும் இருந்தது. அவரிடம் குமரேசன் என்ற இளைஞன் வேலை செய்தான்.
அவன் எப்பொழுதுமே சுந்தரேச னுக்கு உதவியாளராக இருப்பான் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை செய்யும்
போது மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக் GAZVTM. 7 கொடுத்து உதவுவான் சிலவேளைகளில் வியாதிகளைக் குணமாக்கும் வைத்திய முறை சிகிச்சை (Uഞ്ഞpdഞ്ഞബ് இவனே சிகிச்சையும் செய்வான். களை அவனுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க கொடுத்தால், வைத்திய தனக்குத் தெரிந்த வைத்திய முறை வில்லை. அதற்குக் காரணம் இருந்தது. விடத்திறமைசாலியாகி, களை எல்லாம் குமரேசனுக்கு சொல்லிக் குமரேசன் வைத்தியம் பார்ப்பதில் வந்துவிடுவானோ என் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் சில பெரிய கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் பல அற்புத இதுதான் அவருச்
ஒருநாள்
சிறந்த வர்ணத்திற்குப் பரிசுதரும் எண்ணம் : ஒருவருக்கு சிகிச்சை ெ
CGNEFüugu MTU
anu esiansintéir, girl. தவையான பொருட்கள்:
ரப்பர் மூடி உடைய போத்தல் ஸ்ட்ரோ (குழாய்) அப்பச்சோடா also செய்முறை:
போத்தலில ரப்பர் முடியில் துளையிடவும் அந்தத் துளையில் ஸ்ட்ரோவைச் செருக வும். இதைத் தனியே வைத்துவிட்டு அப்பச் சோடாவை ஒரு தாளில் சுற்றி போத்த லினுள் போடவும். வினாகிரியை போத்தலி னுள் ஊற்றவும். பின்னர் போத்தலை MAPPIAAF ஸ்ட்ரோ செருகியட ரப்பர் முடியினால் இறுக்கி முடிவிட முனையை நன்கு முடிக்கொண்டு, குலுக்கவும்.
பிறகு எரிந்து கொண்டிருக்கு மீது ஸ்ட்ரோ முனையை முடியி எடுத்துவிட்டு போத்தலை நீட்டவும் ே வரும் வாயுவால் மெழுகுவர் அணைந்துவிடும். வீட்டிலேயே த தீயணைப்பு சாதனம் இது
* 2520 என்ற எண்ணை ஒன்று முத O உள்ள எல்லா எண்களால் இல்லாமலேயே வரும் * ஒலிம்பிக் சின்னத்தில் உள்ள எதைக் குறிக்கும் தெரியுமா? ஐந்துக தேனீக்கள் ஒரு பவுண்டு எை
ಡಿಕ್ಕಿಗಿಹಿ 1,40,000 மைல்கள் பறக் பாராட்டுக்குரியவர்கள் * ஜப்பான் நாட்டின் தேசிய கீதம் பொன்னுசாமி சிரிதரன் கி. கிஷோர்குமார் கொண்டது.
- இ/ஸ்பிரிங்வுட் த.வி இறக்குவானை நாம் சிரிக்கும் போது நமது நு/நானுடிய தமிழ் வித்தியாலயம் நானுடிய இ ஆட் த.வி இறக்குவ துடிக்கும்.
பி.எம். மஸ்றுான், அல் ஹிதாயா செல்வன். த கலைவாணன், S S S S S S S S SS S வித்தியாலயம் மீராவோடை கலாபத்வெல த.வி. பலாபத்வெல. Esblanes de Fg செல்வன் லி அரவிந்தன், ஆர்.கே.எம்எம்.என்.எம். நஸ்ரான், களு/சாஹிய இந்த சொல் எப்படி வ
ணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி, திருமலை மகா வித்தியாலயம், தர்காநகர், ல்வி, மேரி ருக்ஷிலா, அரசினர்.மு. பிரிதிகலா, பதுகோணக்கலைத் ஸ்லிம் வித்தியாலயம், நாத்தாண்டியா:தமிழ் வித்தியாலயம், பசறை சல்வி பாத்திமா சிப்னாஸ் ஷா பாத்திம stro.fl. suum sön களிர் மகா வித்தியாலயம் கொழும்பு-2 இல453 பி.பி.
இத்தாலி அரசாங்கம் 1ம் நூற். சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை பொ
எழுதி மக்கள் படிப்பதற்காக வைத்தது. இந்த செய்தி அறிக்கை அழைத்தனர். கெசற்" என்பது
ஆங்கில சொல்லல்ல.
GDI தின
வீதி, கல்முனை-04.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பொல்லாப் பகையும் போக்கும் வழி
கல்லும் கனியக் காட்டும் வழி
கனலில் குளிரை ஊட்டும் வழி புகையும் இனத்தை நீக்கும் வழி தொல்லை, துயரை ஒட்டும் வழி கொல்லாக் கருணை பூக்கும் வழி துணிவும் வலிவும் கூட்டும் வழி குலையா அமைதி காக்கும் வழி
சொல்லில் சுவையைத் தேக்கும் வழி எல்லா மதமும் ஏற்றும் வழி
தொடங்கும் செயலை ஊக்கும் வழி யேக புத்தர் காற்றும் வழி
வெல்லும் படியாய் ஆக்கும் வழி அல்லா காந்தி போற்றும் வழி
விழுந்தால் பரிவாய்த் தூக்கும் வழி அன்பால் உலகைத் தேற்றும் வழி =இளங்குமரன்=
களை உதறியபடி துடித்தார் சுந்தரேசன் அப்பொழுது அவ்வழியே வந்த இருவர் வைத்தியர் துடித்துக் கொண்டி ருப்பதைப் பார்த்து உடனே அவரைத் தூக்கிக் கொண்டு, அவரின் வைத்திய சாலைக்கு ஓடினார்கள்
குமரேசன் அவருக்கு அவசரமாக சிகிச்சை செய்தான். ஆனால்சுந்தரேசன் அவரைக் கடித்தது எந்தப் Կոնվ,
'? காட்டுப்பாதை வழியே விஷம் அவரது வந்து கொண்டிருந்தபோது ஒரு பாயருநதது அதற்கு என்ன சிகிச்சை மேற்கொள்வது போன்ற விபரங்கள் கொடிய விஷப்பாம்பு அவரைக் எதுவும் குமரேசனுக்குத் தெரியவில்லை. கடித்துவிட்டது. குமரேசனுக்குச் சொல் லிக் பாம்பு கடித்த உடனேயே கொடுக்காத வைத்தியமுறைகளில் இது அப்படியே துடிதுடித்துக் கீழே வும் ஒன்று. ஆனாலும் வைத்தியரைக் விழுந்துவிட்டார் சுந்தரேசன், பாம் காப்பாற்ற எவ்வளவோ முயன்றான். பின் விஷம் மிக வீரியமுள்ளதாக முடியவில்லை. Eஇருந்ததால், அவரால் தனக்குத் தனக்குப் போட்டியாக வேறு எவரும் | தானே சிகிச்சை செய்து கொள்ளக் வந்து விடக்கூடாது என்ற சுயநலம் கூட முடியவில்லை. கொண்ட வைத்தியர் சுந்தரேசன் இறந்து
வாயில் நுரை தள்ள, கைகால் போனார்.
ஊருக்குத்திரும்பிக்கொண்டிருந்தர்
தலைநகர்-ரெய்க்ஜாவிக் பரப்பளவு-1,02,846 சதுர
கிலோமீற்றர் மக்கள் தொகை-259,000 மொழி-ஐஸ்லாந்திக் எழுத்தறிவு-99 சமயம்-கிறிஸ்தவம் அவனுக்குக் கற்றுக் நாணயம்-குரோனா தில் அவன் தன்னை தனிநபர் வருமானம்-16200 டொலர் தனக்கே போட்டியாக அமைவிடம்: |ற பயம்தான். வடக்கு அட்லாண்டிக் கடலில் ஆர்ட்டிக் வளையத்தின் தெற்கே அமைந்துள்ளது. ருந்த தீய குணம் இதன் மேற்கே கிறீன்லாந்தும் (டென்மார்க் | பிருந்த நோயாளி Binangos கடந்து) தென்கிழக்கில் பாரேசும், சய்துவிட்டுத் தனது ஸ்கொட்லாந்தும் அமைந்துள்ளன. L. TEATTENTATT
GITGOTODI: களையும் வெப்பப்படுத்துவதற்குப் டென்மார்க்கின் ஆதிக்கத்தில் 1949 வரை பெரிதும் உதவுகிறது. இங்கு குமுறும் 岳s இருந்தது. ஆர்ட்டிக் வட்டத்தின் அருகில் எரிமலைகள் பல உள்ளன.
இருப்பதால் எப்போதும் கடும் குளிர் பொருளாதாரம்: கோடைகாலத்தில் பகலிலும், இரவிலும் சூரியன் மீன்பிடித்தல் மிக நவீனமாக நடை தென்படுகிறது. இதனால் நள்ளிரவில் சூரியன் பெறுகிறது. உருளைக்கிழங்கு முக்கிய
ből.
உதிக்கும் நாடு எனப் பெயர் பெற்றுள்ளது. விளைபொருள் சுற்றுலாத்துறை வளர்ந்து வெப்ப நீரூற்றுக்கள் வீடுகளையும், அலுவலகங் வருகிறது.
(BGN)3. என்பது ஒருவகை விலங்கு மீன். இதன் உடலில் இருந்து எப்பொழுதுமே ஒருவித கொழுகொழுப்பான திரவம் சுரந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு பெரிய வாளியில் கடல்நீரை நிரப்பி அதனுள் இந்த மீனைப் போட்டால் சில நொடிகளில் து கடல்நீரை கொழுகொழுப்பான திரவமாக மாற்றிவிடும். எதிரிகளிடமிருந்து தன்னை மறைத்திருப்ப
@ திரவத்தை தனால் இதன் உடலைச்சுற்றி ஒரு பாது காப்புப் படலம் உருவாகிறது. அவிழ்க்கும். அப்போது இதன் உடலில்
T ஆனால் இந்தத்திரவம் இதன் செதில்களை ஒட்டிக் கொண்டுள்ள திரவம் வழித்து - அடைக்கும். அப்போது இந்த மீன் தன்னை எடுக்கப்படும் இப்படி இது தன் உடலை Iம் ஸ்ட்ரோவின் ஒருமுடிச்சுப்போல ஆக்கிக்கொண்டு முடிச்சை அடிக்கடி சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்
பாத்தலை நன்கு
விடுகதைகளும்
ஆகுழந்தைப் பத்திரிகை நகரும அரலை அமெரிக்காவில் சில்ரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ாத்தலில் இருந்து g என்ற ஒரு குழந்தைகள் பத்திரிகை ՈԱ6ULih:U:ԼՈ
த்தி நெருப்பு
1. Ga, Gay, b, ITrifă,Gjin ಹೆಣಿ೦ தாம் தொம் மத்தளம், தாளம்
இல்லா மத்தளம், இடுப்பில் ஏறா மத்தளம், எங்கள் வீட்டு மத்தளம். அது SIGöI60TP
2. வாயசைக்கும் கதைக்காது கடித் தெடுக்கும் உண்ணாது. அது என்ன?
3. சின்னச் சின்ன மின்குமிழ் நிலத்தில் சிலை Ólafinujib; &býfluid) வளரும் மின்குமிழ் கண்ணில் பட்டால் நியூயார்க்கில் ஓர் இயந்திரம் கண்டு ಙ್ಕ್ செய்யும் மின்குமிழ், |59| 6/LL/h/367 լի 35 DITJE T E அது என்ன?
டித்திருக்கிறார்கள். ஒருவரைப் புகைப்படம் 4. குழந்தைபோல் காலுண்டு
வெளியாகிறது. இதில் வேலை செய்யும் பல நிருபர்கள் சிறுவர்கள் வயது பத்து முதல் பன்னிரண்டு உலகில் வேறு எங்கும் எந்தப் பத்திரிகையும் இத்தனை குறைந்த வயதுடைய நிருபர்களை வைத்துக் கொண்டதில்லை.
1966/Lig. வரை குத்தால் மீதி
:து எடுக்கும் நேரத்தில் இந்த இயந்திரம் அவரைப் குரங்குமல்ல, உடம்பெல்லாம் முள்ளுண்டு ": போலத் தத்ரூபமாக ஒரு சிலையைச் மரமுமல்ல. அது என்ன? ன்கு வரிகளைக் செய்துவிடும். 5. பல நிறத்தில் சென்று ஒருநிறத்தில்
"T"-
QoSuli 195Ulfstjyu.
IIIIIIIII
இங்கிலாந்தில் மன்னன் எட்வேர்ட் தமது து தெரியுமா? முடிசூட்டு விழாவை 1902ம் ஆண்டு சிறப்பாகக் 9. ண்டில் அரசு கொண்டாடினார். இலண்டனில் உள்ள ஏழை (aecoедigirece) атаеfбалш45 “g பலகைகளில் இ எளியவர்கள் அனைவருக்கும் அன்றைய தினம் үйцgэглqлцэцэсf) “й. தருமுனைகளில் இ தமது அரண்மனையில் விருந்து கொடுத்தார் UILF Iginse) "g ய கெசற் என இ அப்படி விருந்துக்கு வந்தவர்கள் எத்தனை (решірgрғци954 fар та பத்தின் சொல், பேர் தெரியுமா? நான்கு இலட்சத்து 56 ஆயிரம் ned as "I
* (3լյի, தாகுப்பு கி நிஷாந்தன்-பட்டிருப்பு ம.வி.
DUr 95,22-28.1995

Page 15
ல்கிறேன். ஃபிலடெல்ஃபியாவில் உள்ள ஒரு தனியார் ஸ்தாபனம் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கிறது. அதற்காக வந்தேன். இவள் என் துணைக்கு இந்த வேலையில் முழுக்க முழுக்க உங்கள் உதவி எனக்குத்தேவை." மார்ட்டின் அதை தமிழாக்கிச் செப்பினதும்.
"அதுக்கென்ன, தாராளமா செஞ்சிட லாம் என்ன செய்யனும் சொல்லு ஏண்டா மார்ட்டின் உள்ளார பாடி எதுவும் போட்க்கலை மாதிரி தெரியுதே இதையும் டிராசிலேட்டு செஞ்சிடாதடா L JL6 JET."
"ஆங்கிலம் தமிழ் இரண்டும் தெரிந்த சென்னையின் மூலை முடுக்குகள் கூட தெரிந்த திறமையாக காரோட்டத் தெரிந்த தேவைப்பட்டால் பிரமாதமாக சண்டை போடக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் வேண்டும்."
"அவ்வளவுதானே? இதோ நிக் கிறானே. இவனையே வச்சிக்க கார் வேணுமா? என்ன கார் வேணும் சொல்லு ஏ.சி. பென்ஸ் ஏற்பாடு செய்யட்டுமா? ஏண்டா மார்ட்டின் வருவானாடா?"
"அதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போது நாம் வந்த சிறிய கார் போதும் இன்னும் எட்டு நாட்கள் கழித்து பம்பாயிலிருந்து நியூயார்க் செல்ல எனக்கும், ஆனிக்கும் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டுகள் எடுத்தாயிற்று அதே ஃபிளைட்டில் இன்னும் ஒரு டிக்கெட் எடுத்துத்தர முடியுமா?"
"ஏர் இந்தியாவா? பான் அமெரிக் கனா? லூஃப்தான்ஸாவா? இது முணுக் குள்ளேன்னா முடியும், டெல்லில நம்ம கொடி ஒரு பக்கமா பறந்து கிட்டிருக் குப்பா பார்க்கரு. இந்தக் குட்டி 26I60)LDLITP"
"லுஃப்தான்ஸா "கவலையை வுடு எடுத்துடலாம். பாஸ்போர்ட்டைக் கொடுத்திட்டு வேலை யைப்பாரு"
"சர்தான் திடீர் உப்புமா மாதிரி திடீர் பாஸ்போர்ட் சமாச்சாரம் எல்லாம் இப்பக் கொஞ்சம் கஷ்டம்யா ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க
அப்படியென்றால் முடியாதா? என்றாள் ஆனி
"அப்பா பேசிட்டாடா முடியாதா? என்னாலயா? என்னடா மார்ட்டின் நம்மா ளைப் பத்தி இப்படி கேவலமா பேசறா சிரமம்னுதானே சொன்னேன். முடியா துன்னு சொன்னனா? மூணே நாள்ல வாங்கித்தர்றேன். என்ன கொஞ்சம் செலவாகும்."
"செலவைப் பற்றிக் கவலையில்லை மிஸ்டர் கண்ணபிரான் எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்லை."
"அப்பன்னா சரி, பேரு விலாசம், பத்து போட்டோ எல்லாம் வேணும்."
"எல்லாம் நாளைக்குத் தருகிறேன்." "சரி. இன்னைக்கு இவ ஏதாச்சும் 5056. ITGIII?"
"оштри "யோவ் பார்க்கரு எல்லாம் சரி, இங்கே என்ன வேலை செய்யப்போறே அதைச் சொல்லு"
"ஒரு சாகஸச் சிறுவனை இங்கே உங்கள் இந்தியாவில் பயன்படுத்தத் தெரியாமல் வேஸ்ட் செய்து கொண்டிருக் கிறார்கள். அவனை அமெரிக்காவுக்கு அழைத்துப்போய் சிறப்பாகப் பயன் படுத்தப் போகிறோம்."
"செய்யி தாராளமா செய்யி. உங்க நாட்ல எத்தனை ஆயிரம் இந்திய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா? இங்கே அவ்வளவு மரியாதைப்பட்ட சம்பளம் கிடைக்கிற தில்லைன்னு அங்கே வந்துடறாங்க சிறுவன்னு சொல்றியே. அப்படி என்ன சாகளம் செய்றான்?
|HՍ
பார்க்கர் ஸ்மித் சரவணகுமாரின் விசேவு ஞாபக சக்தியையும், அவன் திறமைகளையும் baіlouртшопард, Одағпара).
"மனித கம்ப்யூட்டர்ன்னு சொல்லு எல்லாம் சரி. பணக்கார வீட்டுப் பையன்னு சொல்ற எப்படிக் கடத்தப் போறே?"
"முதலில் சில ஏற்பாடுகள் சில கவனிப்புகள், பிறகு செயல்."
"GIGöIGIGBIDI Gall L. GIGÓ GYLIf IIILDLIDI சாக இருந்தப்ப முக்கியமான ஊசியை நீ வாங்கி அனுப்பி வைக்கலைன்னா உயில் எழுதாம கிழவி செத்திருப்பா, மத்த சொந்தக்காரங்க மத்தியில எனக்கு ஒரு லாபமும் இருந்திருக்காது. நீ அனப்பின ஊசி அவளை எந்திரிச்சி உக்கார வச்சிது. என் பாசத்தை நம்ப வச்சிது பெரும் பான்மையான சொத்துக்களை என் பேர்ல
எழுத வச்சிது பாரு இப்ப மூணு மொழில
பிடித்துக்குலுக்கி
வெளியே வ "மெத்துன்னு இரு தொட்ட மாதிரி உ மெத்துன்னு இருக்கு துவரைக்கும் சவ கலாம். கொஞ்சலி பெரிய பிரச்னை." "நான் டிராசிே "65), P GLIL Glg|Լլ լյա (36)/n
"பார்க்கருக்கு களுக்கு இங்கிலில் எப்படி சார் பேன "ged GöIGO) GOT LID வச்சிருந்தேன். பார் வரும் அவன்கிட்ே
ஒரு படத்துக்கு பூஜை போட்ருக்கேன். க்கியமான சினிமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா ருக்கேன் நீ சமயத்தில செஞ்ச உதவியை மறந்துடறதா? உனக்கு இன்னும் என்ன என்ன உதவி வேணும்னாலும் கேளு செஞ்சித் தர தயாரா இருக்கேன்"
"இந்த செயலில் உங்கள் ஒத்துழைப் புக்காக நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? "அதெல்லாம் ஒரு பைசா வேணாம் நன்றிசெலுத்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதேன்னு சந்தோஷமா இருக்குப்பா வேணும்னா ஒண்ணு செய்யி. ஒரே ஒரு தடவை ஆனியை அனுப்பறியா?
"இதையும் டிராசிலேட்டு செஞ்சிடவா? "அட நீ வேற சும்மா இருடா எட்டு நாள் இருக்கா எங்கே போயிடறா?
"GJITLP" "ஒண்ணுமில்லை. அப்ப நான் புறப் படறேன்" என்று எழுந்தார்.
"இன்னும் ஒரு உதவி "6660TP "ஒரு பிஸ்டல் வேண்டும்." "தர்றேன். இவன் கிட்ட கொடுத்தனுப் புறேன். சும்மா பயமுறுத்தறதுக்காக வச்சிக்க சுட்டு, கிட்டு வச்சிடாதே வில்லங்கமாய்டும். அப்புறம். இந்த நாளைக்கு சாயங் காலத்துக்கு ராணி சீதைஹால் நிகழ்ச்சிக்கு ரெண்டு டிக்கெட்டு."
"பார்க்கர் ஸ்மித் வாங்கிக்கொண்டு கை குலுக்கினான்."
கண்ணபிரான் அணியின் கையை வலிய பெற்றுக்கொண்டு இரண்டு கைகளாலும்
ܠ ܐܝܬܼܚ
எழுதித்தருவான்.
தருவேன். அதை தருவான் கையெழு பிச்சுடுவேன்."
கண்ணபிரான் மார்ட்டின் டிரைவு ஸ்டார்ட் செய்தான்
ஃப்ரண்ட் எலிவே என்ஜினியர் விலா கைகுலுக்கத் தூண் காம்பெளண்டிற்குப் நடுவே கரும்பு, நெ என்ற சகலமும் வி தற்சமயம் புல் என் சுமந்து இரண்டு டிசைனாகத் தண் கொண்டு ஃபவுண்ட் வெள்ளை, வெள்ை லான் சர்வீஸில் கு ஜில்லென்று ஜஸ்கி
ரிசப்ஷனுக்கு அமர்ந்து வலது கடித்துத் துப்பிக் ெ ஓடி விளையாடும் களையோ பார்த்து Garcial Ito.
கொஞ்ச நேரத் வந்து இடம் தேட இருந்த சுபாகரை எழுந்து கொண்டான்
பெயர் வி. சண்முகநாதன் பெயர் எம். இஸ்மாயில் பெயர் எஸ். குமார் பெயர்: நூ Ա - ճնա5): 18 Ճյա5): 21 suus 18 :ORD
92. சாந்தி அறிமுகவரி 32 பிரதான விதிமுகவரி: சிங்காரவத்தை (UP956 ஹெந்தளை, வத்தளை s .ܨr71,7,9 ܒܨܕܡܨ P0 BOX2959,R பொழுது போக்கு பத்திரிகை பொழுது போக்கு பத்திரிகை பொழுதுபோக்கு வழமையான பொழுது யே
வாசித்தல் வானொலி கேட்டல் வானொலி நண்பர் தொடர்புபொழுது போக்குகள் புத்தகம்
பெயர்: எம் பிரபாகரன் Aug 22
(pseufl:LANDHAUSSTR-51A10190-STUTTGARTGERMANY. பொழுதுபோக்கு புகைப்படம் எடுத்தல், பேனாநட்பு
GLILLII: TL, SL S) ճմա5/: 21
(ypasGurfl: P.O.BOX-25032, ALRIYATH. 11466, K.S.A. பொழுது போக்கு வழமையானவை.
@、一28,1995
6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட்டுப் புறப்பட்டார்.
ததும் மார்ட்டினிடம், க்கடா பஞ்சு மிட்டாய் ாளுக்குள்ளார இன்னும் ம் அமெரிக்க குதிரையில ரிபோனதில்லை. பார்க் ாம்னா மொழிதான்டா
லட்டு பண்றேனே சார்" ரூம்லயா? வெவஸ்தை
தமிழ் தெரியாது. உங் அவ்வளவு வராது. ா தோழர்களானிங்க?" திரிதான் ஒரு ஆளு க்கர்கிட்டேர்ந்து லெட்டர் கொடுப்பேன். தமிழ்ல நான் பதில் எழுதித்
蠶
இங்லிலீஷ் பண்ணித் pத்துப் போட்டு அனுப்
ாரில் ஏறிக்கொண்டதும், பிங் சீட்டில் அமர்ந்து
த்சவ்-என்கிற கான்க்ரீட் iன், டிசைன் செய்த சம் தேடிச் சென்று டிக் கொண்டிருந்தது. கட்டிட விளிம்புக்கும் ல், சோளம், சூரியகாந்தி ளைவிக்க இடமிருந்தது. றும் பச்சைத் தலைமயிர் பக்கங்களிலும் டிசைன் ணிரைச் சிதறடித்துக் டன்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் ள மேஜைகள் போட்டு டாய் மசால் தோசை, Îb glico6. அருகில் ஸோபாவில் கட்டை விரலின் நகம் காண்டு புல் வெளியில் யாருடைய பாப்பாக் க் கொண்டிருந்தான்
நில் பார்க்கிங் பகுதியில் டய அம்பாசிடருக்குள்
அடையாளம் கண்டு நோக்கிச் சென்றான்.
காரை நிறுத்திவிட்டு குட்கேசுடன் இறங்கின சுபாகர் சூட்கேஸ் எடுத்துக் கொண்டு தன் தொப்பியை எடுத்துச் சுருட்டி பேண்ட் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு, "ஸாரி செல்வம், வழில கொஞ்சம் மக்கள் செஞ்சிடுச்சி கார், அதான் லேட்."
"பரவால்லை. நீ எந்த கார்ல வரு வேன்னு எதுவும் சொல்லலை. ரிசப்ஷன்ல சுபாகர்ன்னு விசாரிச்சேன் அப்படி ரூம் எதுவும் ரிசர்வ் ஆகலைன்னுட்டாங்க குழப்பமாய் போச்சு சரி, வெய்ட்பண்ணி பார்க்கலாம்னு உக்காந்துட்டேன்."
"மறந்துட்டியா? எப்பவும் என் சொந்தப் பேர்லரும் எடுத்துத் தங்கறதே இல்லையே. வா, ரூமுக்குப் போய் பேசலாம்."
இருவரும் ரிஸப்ஷன் கவுண்ட்டருக்கு வந்தார்கள். நான்கு ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பெண் களும் ஒரேஸ்டைலில் தலை சீவி, ஒரே நிறத்தில் புடவை கட்டி, ஒரே கலரில் பொட்டிட்டு, லிப்ஸ்டிக்கிட்டு, ஒரே டிசை னில் அரை இஞ்ச்சுக்கு மிகைப்படாமல் புன்சிரித்துக் கொண்டிருக்க.
"நான் சிக்கந்தர் என் பெயரில் ஒரு சிங்கிள் அறை பதிவு செய்யப்பட்டிருக் கிறது."
"ஆமாம். இங்கே கையெழுத்திடுங்கள்." அங்கே சிக்கந்தர் என்று ஒரு கிறுக்கல் செய்து, ரூம்பாயிடம் சூட்கேஸ் கொடுத்து, லிஃப்டில் பொழிந்த இசையை வாங்கி காதுக்குள் வைத்துக்கொண்டு நான்காவதில் வெளியேறி 47 அறைக்குள் நுழைய. இன்றைக்குத்தான் கிரஹப்பிரவேசமான புதுவிடாய் இருந்தது அறை.
குடாய் சில அயிட்டங்கள் ஆர்டர் செய்து விட்டு, "அஞ்சே நிமிஷத்தில குளிச்சிட்டு வந்துடறேன்" என்றான் சுபா.
குளித்துவிட்டு வந்து, "உன் வீட்டு சாவி கொண்டாந்தயா?
"இந்தா வாங்கி பத்திரப்படுத்தி, "இன் னொண்ணு இருக்கில்லே உனக்கு?
"இருக்கு இந்த தடவை என்ன கடத்தறே JLIIT, L 57avujG)aySLʻLIT, dfla30)GAJILIIT?"
'ரெண்டுமில்லை. எப்பவும் போல லாபத்தில ஒரு பங்கு நிச்சயம் உண்டு."
"அது இல்லைன்னா எதுக்காக நான் ரிஸ்க் எடுத்துக்கறேன்? என்னங்க திடீர்னு அம்மா வீட்டுக்குப் போகச் சொல்றிங்கன்னு பத்து தரமாவது கேட்டுதான் புறப்பட்டுப் (BLIT60III“.
"நம்ம தொழில்ல இதான் கஷ்டம் இதனாலேயே நான் கல்யாணம் பண்ணிக் கலை, நீயும் என்னை மாதிரி ஃபுல்டைமா இறங்க முடியலை பாரு
"வாஸ்தவம் இண்ட்ரெஸ்ட்டும் விட்டுப் போச்சி வேலைல சம்பளம் வருது ஆயிரத் துக்கு மேல. கொஞ்சம் தில்லுமுல்லு செய்றதிலே தனியா ஒரு ஆயிரம் ஒதுங்குது. எப்பவாச்சும் நீ வந்து பம்ப்பர் பரிசு மாதிரி அள்ளிக் கொடுத்துட்டுப் போறே சர்தான். இது போதும் சரி, விவரத்தை சொல்லு என்ன செய்யப் போறே
"ஒரு பொடியனை இங்கேர்ந்து கடத்தி பம்பாய்ல ஒப்படைக்கணும்."
"இதுக்கு த கிரேட் சுபா தேவையா? "ஆமாம் பையன் கொஞ்சம் விசேஷமான பையன்" என்று விவரங்களைச் சொல்லி, தன் திட்டத்தைச் சொல்லி, "அதனால நான்
சொன்னபடி உன் ஒத்துழைப்பு வேணும்" என்றான்.
'செஞ்சிடலாம். ஆஃபீசுக்கு தினம் பஸ்ல போறேன். ஏதாச்சும் ரெண்டு சக்கர வண்டி வாங்கிக் கொடுக்கறியா? செகண்ட் ஹேண்ட்டா இருந்தாக்கூட போதும்"
"gör"
என்றான் சுபா, C
மறுநாள் சூரியன் சிவப்பு ஸ்வெட்டப் போட்டுக் கொண்டு உலா புறப்பட்டிருந்தான் பறவைகள் கோஷ்டி கானம் இசைத்துக் கொண்டிருக்க மரங்கள் அந்த இசை யில் உருகி ராத்திரி சேமித்த பணியை உருக்கி சொட்டிக் கொண்டிருந்தன.
கிண்டியில், மரங்களடர்ந்த அந்த சாலையில் கிட்டத்தட்ட ஒளிந்து கொண்டி ருந்தது அரவிந்தா அனாதை இல்லம் முகப்பில் எனாமல் போர்டு காலத்தால் தின்னப்பட்டுக் கொண்டிருக்க.
உள்ளே சிறிய மைதானத்தின் நட்ட நடுவில் சிமெண்ட் மேடையில் ஊன்றப் பட்டிருந்த கம்பத்தின் உச்சியில் தாயின் மணிக்கொடி பட்டொளி வீசிப்பறக்க. கீழே வரிசை வரிசையாய் நின்று.
அந்த இல்லத்திற்கென்று பிரத்யேக LDTa, SIIII Giuli LU. Laei வாழ்த்துப் பாடலை ஒரு தாத்தா ஹாமோனியப் பின்னணியில் பாட. கூடியிருந்த பையன்களும், பையள்களும் கடமையே என்று பாடிக்கொண்டிருக்க. அலுவலக அறையின் வாசலில் வந்து நின்றது வெள்ளை ஃபியட் அதிலிருந்து மார்ட்டின் பார்க்கர் ஸ்மித் ஆனி இறங்கினார்கள்
ராஜேந்திரன்-பராமரிப்பாளர் என்று போர்டு மாட்டியிருந்த அறையின் கதவுகள் திறந்தே இருக்க வராந்தாவில் முக்குப்பொடி போட்டுக் கொண்டிருந்த வன், "அய்யாவைப் பார்க்கணுமா?" என்றான்.
"ஆமாம்" என்றான் மார்ட்டின் "உள்ளாறப் போயி உக்காருங்க பிரேயர்ல இருக்காரு இப்ப வந்துடு வாரு"
உள்ளே எளிமையான நாற்காலி களில் அமர்ந்தார்கள்.
அன்பே தெய்வம், அன்புக்கு விலை உண்டோ? என்று அன்பை ஒகோவென்று உச்சியில் வைத்து நிறைய வாசகங்கள் சுவர் சுவராக ஒட்டப்பட்டிருந்தன.
பார்க்கர் ஸ்மித் மேஜைமேல் இருந்த ஆங்கில தினசரியை எடுத்துப் படிக்க ஆரம்பித்தார். மார்ட்டின் எழுந்து வெளியே நின்று சிகரெட் பிடித்தான்
リ管 。
(தொடர்ந்து வரும்)
ரா செய்னப்
ANCE PROGRAM DIV.
YADH-1461, K.S.A.
க்கு வானொலி,
பெயர்: எஸ். சிவநேசன் 6ulugl: 26 முகவரி:
CHAFF HAUSER STR.51, 8155 LATTBERUG, SWITZERLAND. பொழுது போக்கு பாடல்கள் கட்டல், புத்தகம் படித்தல்
հնա95): 25 HOTEL BANNOF,
KUWAIT.
Glu Luft: Grzb. Fulmrasör
முகவரி: POBOX-48366, CODE 54554 AL SABAHIYA
பொழுது போக்கு டி.வி. பத்திரிகை, கதைப்புத்தகம்
பெயர்: எஸ். கோபாலரத்தினம்
SINJUSI: 20
முகவரி: தேத்தாந்தீவு முதலாம் குறிச்சிகளுவாஞ்சிக்குடி |பொழுது போக்கு பத்திரிகை வானொலி டிவி
பெயர்: முகம்மது ஜலில் Giug, 16
முகவரி: 675, விஎச். வீதி, சாய்ந்தமருது-16 பொழுது போக்கு முத்திரை சேகரித்தல, பத்திரிகை படித்தல்

Page 16
தாய் தனது கரங்களை அகல விரித்தாள்.
"கேளுங்கள்-ஆண்டவனின் பெய ரால் கேளுங்கள் நல்லவர்களான நீங்கள் எல்லாம், அன்பான நீங்கள் எல்லாம், என்ன நடந்தது என்பதைப் பயமின்றிப் பாருங்கள் நம்முடைய சொந்தப் பிள்ளைகள், நமது இரத்தத்தின் இரத்த மான குழந்தைகள், நியாயத்தின் பேரால் இந்த உலகில் முன்னேறிச் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். நம் அனை வருக்கும் உரிய நியாயத்துக்காக உங்கள் அனைவரது நலத்துக்காக, உங்களது பிறவாத குழந்தைகளின் நலத்துக்காக அவர்கள் இந்தச் சிலுவையைத் தாங்கிச் செல்லுகிறார்கள். அவர்கள் வேண்டுவது வேறொரு வாழ்க்கை-சத்தியமும் தர்மமும் நியாயமும் உள்ள வாழ்க்கை சகல
நாடுகிறார்கள்
அவளது இருதயம் நெஞ்சுக்குள் புடைத்து நின்றது; தொண்டை சூடேறி வறண்டது அவளது நெஞ்சாளத்துக் குள்ளே பெரிய பெரிய பரிபூரண அன்பு நிறைந்த அந்த வார்த்தைகள், அவளது நாக்குக்கு வந்து அவளை மேலும் அதிகமான உணர்ச்சியோடு, மேலும் அதிகமான சுதந்திரத்தோடு பேசுமாறு நிர்ப்பந்தித்தன.
ჭაგაჯა. ჯაჯა. ჯ. ჯ. კარგა. აჯა. ჯვრჯვება. X8, ბ. XXXXXXXა.
საავტჯარაგვარაჯა'8ტა: `არატა“!ბა.
அவளால் அழ முடியவில்லை; அவளது இதயம் வற்றி மெலிந்து வறண்டு போயிற்று அவளது உதடுகளும் வறண்டு போயின.
எதிராக, அவர்கள் சென்றுவிட்டார்கள். அன்பான மக்களே! நம் அனைவருக்காகவும் சர்வதேசங்களுக்காகவும், உலகின் எந்தெந்த : சகல தொழிலாளர் மக்களுக்காகவும்தான் நமது இளம் பிள்ளைகள், நமது வாலிபர்கள் எழுச்சி பெற்றுச் செல்கிறார்கள். அவர்களைப் புறக்கணிக்காதீர்கள் அவர்களை வெறுக் காதீர்கள் உங்கள் குழந்தைகளை தன்னந்தனியாகச் செல்லுமாறு செய்யா தீர்கள் நீங்கள் உங்கள் மீதே அனுதாபம் கொள்ளுங்கள் உண்மைக்குப் பிறப்பளித்த, அந்த உண்மைக்காகத் தங்கள் உயிர்களையும் இழக்கத் தயாராயிருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளின் இதயங்களின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்!"
அவளது குரல் உடைபட்டுத் தடைப் பட்டது. அவள் ஆடியசைந்தாள் மயங்கி விழும் நிலையில் தடுமாறினாள் யாரோ அவளைத் தாங்கிப்பிடித்துக்கொண்டார்கள் "அவள் பேசுவது ஆண்டவனின் உண்மை கடவுளின் சத்தியம்" என்று
|
எல்லோரும் தான் கூறுவதை மெளன மாகக் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை அவளால் காண முடிந்தது. அவளைச் சுற்றிலும் சகல மக்களும் நெருக்கமாகச் சூழ்ந்து ஆவலும் சிந்தனையும் நிறைந்த வர்களாக குழுமி நின்றார்கள். அவளிடம் காணப்பட்ட ஆவலுணர்ச்சியானது அவளது மகனுக்குப் பின்னால், அந்தி ரேய்க்குப் பின்னால், சிப்பாய்களின் கையில் சிக்கிவிட்ட அத்தனை பேர்களுக் கும் பின்னால், நிராதரவாக விடப்பட்ட அந்த வாலிபர்களுக்குப் பின்னால் சகல மக்களும் ஓடிச் செல்ல வேண்டும் என்று தூண்டும் உணர்ச்சி தான் என்பதைத் தாய் கண்டு கொண்டாள்.
முகத்ச்ை சுழித்துக் கவன சிந்தை யராக நிற்கும் அவர்களது முகங்களை
தொடங்கினாள்:
"நமது பிள்ளைகள் இன்பத்தைத் ந்த உலகுக்குள் புகுந்து விட்டார்கள். நம் அனைவரது நலத்துக் காக, கிறிஸ்து பெருமானின் சத்தியத் துக்காக நம்முடைய முதுகில் அறைந்து நமது கைகளைக் கட்டிப்போட்டு, நம்மை இறுக்கித் திணறவைத்த கொடுமையும், பொய்மையும் பேராசையும் கொண்ட பேர்களின் சகல சட்டதிட்டங்களுக்கும்
நிலவு வந்து வானத்தையே திருடிக் கொண்டது.
தவறிப்போன ஞாபகங்களின் தடயம் தேடி கரைக்கு வரும் அலைகளின் ஆரவார {{PLUTT 560607 609LL.
எழிலரங்கு மைதான நிழல்வாகை மரத்தின் கீழமர்ந்து ரசித்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு.
கன்னி விழிகளால் காயப்படாத மனசு மாதிரி. வெள்ளையாய்க் கிடந்த அந்த மணலில் கால்கள் புதைய நடக்க வேண்டும் போல் இருந்தது.
நடந்தேன். யாரோ எழுதிய கவிதை ஞாபகம் வந்தது.
கல் ஒன்றை எடுத்துக் எறிந்தேன்.
"...JITUSI' குளத்தில் கல்லெறிந்தது? உடைந்ததே நிலாமுகம் வானத்து நிலவு கவிஞனின் இதயமோ? என வியந்த கவிக்கோவின் வரிகளை ஞாபகித்து நடந்தேன்.
பாரூக் சாச்சாவின் தென்னந் தோப்புக்குள் வந்து
மூதூர்ப் படகொன்றின் மேலமர்ந்து G) GITGIS SIGBL GÖT.
ளிர்காற்று மெல்ல வீசியது. ந்தப் பத்து வருடங்களுக்குள்தான் எத்தனை மாற்றங்கள்.
மாட்டு வண்டிச்சாலையிலே. இன்று மூணு சக்கரத் தேரு
ஊர்பரவாயில்லை.எல்லாவற்றிலும் நல்ல முன்னேற்றம்- என்னைத்தவிர
முகிலெடுத்து முகம் துடைத்து விடியும் வரை நடையழகும். பருவநிலா. இளைய நிலா. தான் சம்பந்தப்பட்ட சகல சினிமாப் பாடல் - கவிதைகளையும் நினைவூட்டி நகர- கிராமம்-வரிசைக்கிரமமான தென்னை - பனைகளினூடே ஒளிப்பொழிவாற்றிக் கொண்டிருந்த அன்று வந்த அதே நிலாவின் பொன்மாலைப் பொழுது இரவாகியதைக் கூட மறந்து போன போதுதான்.
நான் நிலா மகிழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும் என்றதை "சந்து சதுடட்ட பமணய்." என்று மொழிபெயர்த்துச் சிரித்த மாலதி டீச்சரின் ஞாபகம் வந்தது
SLG 26)
யாரோ ஒருவன் உணர்ச்சி வேகத்தில் கத்தினான்." கடவுளின் சத்தியம் ஜனங்களே! அதைக் கேளுங்கள்!"
"அவள் எப்படித் தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்கிறாள் என்பதைப் பாருங்கள்" என்று இன்னொருவன் பரி வோடு பேசினான்.
"அவள் தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்யவில்லை" என்று மற்றொருவன் பேச ஆரம்பித்தான். "ஆனால்-முட்டாள்களே! அவள் நம்மைத்தான் சித்திரவதைக்கு ஆளாக்குகிறாள். அதை நீங்கள் இன்னுமா அறியவில்லை?
"உண்மையாகவே நம்பிக்கை கொண்ட வர்கள் என்று ஒரு பெண் நடுநடுங்கும் உரத்த குரலில் கத்தினாள்: "என் மீத்யா அவன் ஒரு களங்கமற்ற புனித ஆத்மா அவன் என்ன தவறைச் செய்தான்? தான் நேசிக்கும் தோழர்களைத் தானே அவன் பின்பற்றினான். அவள் சொல்வது ரொம்பச் சரி. நாம் ஏன் நமது பிள்ளைகளை நிராதரவாய்-நிர்க்கதியாய் விட வேண்டும்? அவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்தார்களா?" இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்ட தாய் நடுநடுங்கினாள் அமைதியாக அழுதாள் "வீட்டுக்குப் போ, பெலகேயா நீலவ்னா என்றான் சிஸோவ் "வீட்டுக்குப் போ, அம்மா. இன்று நீ மிகவும் களைத்து GILLITLI!"
அவனது முகம் கலைந்து போயிருந்தது. நிமிர்ந்து சுற்றுமுற்றும் பார்வை பார்த்து விட் பேச ஆரம்பித்தான்:
"என் மகன் மத்வேய் FIGO) GULINGBGJ (6).JSIT GUGULUI உங்களுக்கெல்லாம் தொ உயிரோடிருந்தால், நாே களுக்குப் பின்னால் அ நீயும் போ, மத்வேய் சரியான சத்திய மார்ச் மார்க்கம் என்று ந G) FITGÄDGBG GÖT.”
அவனும் திடீரென அமைதியில் ஆழந்தான் ஒரு புதிய பெரிய உ6 உணர்ச்சியைப் பற்றி விடுபட்ட உணர்ச்சியின் மோன சமாதியில் ஆழ் தன் முஷ்டியை ஆட்டிச்
பேசத் தொடங்கினான்
"கிழவனான நான் அனைவருக்கும் என்னை மூன்று வருவுகாலமாக வாழ்கிறேன் முப்பத்ெ இந்தத் தொழிற்சாலை கிறேன். இன்றோ அவர் மீண்டும் கைது செய்த நல்ல பையன் புத் பாவெலுக்குப் பக்கம் பக்கமாக முன்னேறிச்
ஆஸ்பத்திரியடிச் சந்திக்கு வந்தேன். அஜிமலின் தேனீர்க்கடை முன்னால் சாய்ந்துகிடந்த மின்கம்பம் உஜாராய் நிமிர்ந்து நின்றாலும் சமந்த மாஹத்தயாசரிந்து கிடந்த அசிங்க நாள் ஞாபகம் வந்ததே நெஞ்சிலே. "மட்ட கவுறுத் நே. மட்ட கவுறுத் நே" (எனக்கு யாரும் இல்லை) என்று குடித்து விட்டு வந்து சமந்த மஹத்தையா விழுந்து கிடந்த பழைய நினைவை சைக்கும் தெருக்களில் ஒன்றான அம்மன் கோயில் வீதியால் வந்து கொன்டிருந்தேன். முன்னால் எங்கள் முன்னாள் சிங்கள டீச்சர் போய்க்கொன்டிருந்தாள்.
ஆயுபோவன் லமய். கைகளைக் கூப்பிளாள் மாலதி டீச்சர் பழைய ஆஸ்பத்திரி பள்ளிக்கூட மாகியதும். ஊரிலுள்ள சில "நோயாளி" களினால் வார்ட்டுப் பள்ளி என்று பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்ட பாடசாலையில் ஐந்தாம் வகுப்புப் படித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் மாலதி டீச்சரும், சமந்த மஹத்தயாவும் எங்கள் ஊருக்கு மாற்றலாகி வந்தார்கள்.
அலியா என்றால் மாலதி டீச்சருக்கு
யானை நான் தான் என பன்னிரெண்டை ெ சிங்களம் பழகிய அ
of Lig). ஞாபகங் பசுமரத்தாணிபோல்.
எனக்கு நன்றாக வெசாக் பண்டிகை ந குடித்து விட்டு வந்த சம டிச்சருடன் சண்டை பிடித் பூச்சி மருந்தைக் குடி எடுத்து உயிர் பிழைத்த சில நாட்களில் வகு தும். "அநே. தெய ஒப்பாரி வைத்தழுவா
சுவாமி புருவுயா சகதிக்குள் சறுக்கிவிழுந்: மீது வைத்துள்ள காதன ாக்கேணிப் பு வின் இறைச்சிக்கடைக்கு வீடொன்றில் வசித்துவ மத்திய மகா வித் ஓ.எல். எழுதி கணக்கு கவிஞனாகியதும். டீ எங்களூருக்கு பொல்க
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வெளுத்து தாடி திடீரென அவன் ஒரு கடுமையான டு, அழுத்தமாகப்
எப்படித் தொழிற் பட்டான் என்பது யும். அவன்மட்டும் ன அவனை அவர் னுப்பி வைப்பேன்.
அது ஒன்றுதான் கம் நேர்மையான ானே அவனிடம்
ப் பேச்சை நிறுத்தி எல்லோருமே ஏதோ ணர்ச்சியால், அந்த ப பயத்திலிருந்து பிடியில் அகப்பட்டு, தார்கள், சிஸோவ் கொண்டு மேலும்
பேசுகிறேன். உங்கள் த் தெரியும் ஐம்பத்தி ான் இந்தப் பூமியில் தான்பது வருஷமாக Lici) (Bajamaj LIIT4 கள் என் மருமகனை Iர்கள். அவன் ஒரு திசாலி அவனும் ாக கொடிக்குப் சென்றான்."
து நம படும் பாடு க்கொலஹாய் என்று தப் பன்னிரெண்டு இன்னும்
நினைவிருக்கிறது.
ளன்று முக்குமுட்டக் தமஹத்தயா-மாலதி தபோது. முட்டைப் து மச்சர் வாந்தி
ப்புக்குள் வந்தமர்ந்த யனே என ஓவென
it.
தெருவோரச் ாலும் அவள் அவன்
ஊரறியும் லத்தடி-சேகு நானா Largolia). Gilga தாள் மாலதி டீச்சர். தியாலயத்தில் நான் பெயிலாகியதும். சருக்குத் தெரியும். ஹவெல யிலிருந்து
Douci DUIJEr
அவன் கையை உதறினான். பின் குறுகிப் போய் தாயின் கரத்தைப் பற்றிப் GBLJf60III GÖT:
"இந்தப் பெண்பிள்ளை சொன்னதுதான் உண்மை. நமது குழந்தைகள் மானத்துடன் வாழ விரும்புகிறார்கள் அறிவோடு வாழ விரும்புகிறார்கள்; ஆனால் நாம்தான் அவர்களை நிராதரவாய்-நிர்க்கதியாய் விட்டு விட்டோம் சரி வீட்டுக்குப் போ, பெலகேயா நீலவ்னா
"நல்லவர்களே!" என்று அழுது சிவந்த கண்களால் சுற்றிப் பார்த்து விட்டு அவள் சொன்னாள் "நமது குழந்தைகளுக்கு வாழ்வு உண்டு இந்த உலகம் அவர்களுக்கே
“புறப்படு, பெலகேயா நீலவ்னா, இதோ, உன் கம்பு" என்று கூறிக்கொண்டே முறிந்து போன அந்தக் கொடிக் கம்பை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் சிஸோவ்,
அவர்கள் அவளை மரியாதையுடனும் துக்கத்துடனும் கவனித்தார்கள் அனுதாபக் குரல்களின் கசமுசப்பின் மத்தியிலே அவள் அங்கிருந்து அகன்று சென்றாள். சிஸோவ் அவளுக்காக, கூட்டத்தினரை விலகச் செய்து வழியுண்டாக்கினான் ஜனங்கள் ஒன்றுமே பேசாது வழிவிட்டு ஒதுங்கினர். ஏதோ ஒரு இனந்தெரியாத சக்தியினால் அவர்கள் இழுக்கப்பட்டு, அவள் பின்னாலேயே சென்றார்கள் செல்லும்போது தணிந்த குரலில் ஏதேதோ வார்த்தைகளைப் பரிமாறிக் GJITGOLITIJ,67.
அவளது வீட்டு வாசலை அடைந்ததும்
அவள் அவர்கள் பக்கமாகத் திரும்பினாள்: தன் கைத்தடியின் மீது சாய்ந்தவாறே தலை வணங்கினாள். நன்றியுணர்வு தொனிக்கும் மெதுவான குரலில் சொன்னாள்:
"உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அந்தப் புதிய எண்ணம் அவள் இதயம் பெற்றெடுத்ததாகத் தோன்றிய அந்தப் புதிய எண்ணம் மீண்டும் நினைவு வந்தது. எனவே அவள் சொன்னாள்:
"கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாவ தற்காக ஜனங்கள் தங்கள் உயிர்களை
மாலதி டீச்சர்-சமந்த மஹத்தயா குடியேறி. பத்து வருடங்களுக்கும்மேல்
போயா தினம் வந்து விட்டால் போதும் மாலதி டீச்சர் வெள்ளைச் சேலையுடுத்தி திருக்கோணமலை பன்சலைக்குப் போய் வருவா. ஒரு முறை என்னையும் சுபியானையும், அஸ்மியையும், ரபீக்குள்ளாவை யும் கூட்டிப் போய். பன்சலையைச் சுற்றிக் காண்பித்தா. மச்சர்
நோன்புப் பெருநாள்-ஹஜ்ஜிப் பெருநாள் தினங்களில் எங்கள் வீடுகளுக்கும் - தைப்பொங்கல் தீபாவளி - தினங்களில் பெயிண்ட் அடிக்கும் சுப்பையா பையன் வேலு வீட்டுக்கும் - வசந்த ராணி அக்கா வீட்டுக்கும் போய் வருவா டீச்சர்
அழுத் அவுறுது வுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் மாலதி டீச்சர் வீட்டில்தான் இது எல்லாம் எனது பன்னிரெண்டு வயதில் நிகழ்ந்த மறக்க முடியாத பசுமை நிறைந்த நினைவுளே! நான் இப்போது தலைநகரில் வாழ்கிறேன். பத்து வருடங்களுக்குப் பின் எனது ஊற்றடிக் கிராமத்திற்கு வந்திருக்கின்றேன். இப்ப்ொழுது-நண்பன் கலைக்காதலன் ஸத்தாரைத்தேடிறகுமானிய்யா வீதியால் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த இந்த நிலா ராத்திரியில் தான் மாலதி டீச்சரின் ஞாபகம் வந்தது
ஸத்தாரும் நானும் வைரமுத்துவின் இதுவரை நானை ஒரே மூச்சில் சப்தமிட்டு வாசித்து மனணித்து மகிழ்ந்த வாவன்காடு வசந்தனின் வீட்டுக்கு முன்னால் இருக்கும் கபுறடி மைதான மணலில் வந்தமர்ந்தேன். சிகரெட் வாங்கி வந்த சின்னப் பையன் மிகுதிச்சில்லறை லஞ்சத்தோடு வத்தாரை 9.LILNILLY GBLINTGOTTGÖT.
நேரம் இரவு ஒன்பது மணி திருமலை பத்மநாதன் இசையமைப்பில் சண்முகப்பிரியா பிரணவன் பாடிய. பால்நிலவினில் வருபவள் யாரோ. பூங்குயி லெனக் குரல் தருவாளோ. என்ற சந்தன மேடைப்பாடல் சந்திரமோகன் குரலில் - தொகுத்து வழங்கிக் கொன்டிருந்தது எனது ஞாபக ஒலிப்பதிவு நாடா
இதய வானில் இன்ப நிலா அழகு பூத்ததோ..?வும்,
பாப்பா முகத்தில் பால்நிலவு பட்டுத் தெறிக்குது.வும்,
ஞாபகத்தொடராய். வர
MM LJIIIIiiIĝas, வந்தாள். அவள் தன் கரங்களை
அழுதாள், உணர்ச்சிப் பரவசமானாள்:
எதுவுமே தாயை அசைக்கவில்லை.
போராடக் கிளம்பி விட்டார்கள் தொழிற்
முழுவதும் தான் மரியாவின் கீச்சுக்குரல் கேட்டது.
இழக்காதிருந்தால், கிறிஸ்துவே இருந் திருக்கமாட்டார்"
ஜனக் கூட்டம் அவளையேபார்த்தது.
அவள் மீண்டும் ஜனக்கூட்டத்துக்கு தலைவணங்கி விட்டு, வீட்டுக்குள் சென்றாள். சிஸோவ் தானும் தலை வணங்கியவாறு அவளைப் பின் தொடர்ந்தான்.
சிறிது நேரம் அந்த ஜனங்கள் அங்கேயே நின்றவாறு ஏதேதோ பேசிக்கொண்டார்கள்.
பிறகு அவர்களும் மெதுவாகச் செல்ல ஆரம்பித்தார்கள்.
அந்த நாளின் குறைப் பொழுதும் மங்கிய நினைவுகளாலும், தனது உடலையும், உள்ளத்தையும் பற்றியிருந்த களைப்புமிகுதியாலுமே தாய்க்குக் கழிந்தது. அவள் முன்னால், அந்தக் குட்டி அதிகாரி யின் உருவம், பாவெலின் தாமிர நிறமுகம் புன்னகை பூக்கும் அந்திரேயின் கண்கள்எல்லாம் நிழலாடின.
அவள் அறைக்குள்ளே அலைந்தாள் ஜன்னலருகே உட்கார்ந்தாள் தெருவை எட்டிப் பார்த்தாள் மீண்டும் எழுந்தாள் புருவத்தை மேலேற்றி வியந்தவாறு சிறு சப்தம் கேட்டாலும் விழிப்புற்று எங்கும் பார்த்தவாறு நடந்தாள் அல்லது எதையோ அர்த்தமற்றுத்தேடுவது போல் பார்த்தாள். அவள் தண்ணீர் குடித்தாள். தண்ணி அவளது தாகத்தையும் தணிக்கவில்லை; அவளது நெஞ்சுக்குள் தவிக்கும் ஏக்கத்தையும் தணிக்கவில்லை குமைந்து நின்ற துயரத்தையும் அணைக்கவில்லை. அன்றையப் பொழுதே அவளுக்கு இரு கூறாகத் தோன்றியது. அதன் முதற் பகுதிக்கு அர்த்தம் இருந்தது இரண்டாம் பகுதியிலே அந்த அர்த்தமெல்லாம் வற்றிச் சுவறி வறண்டு போய்விட்டது. வேதனை தரும் சூன்ய உணர்ச்சி அவள் மனத்தில் மேலோங்கியது. அவள் தனக்குத்தானே ஒரு கேள்வியை எழுப்பிக் கொண்டாள்
இப்போது என்ன? LDLIII (BEIIIIJGÕIGIII
வாய் பேசாது
அவளைப்
ஆட்டிக் கொண்டு சத்தமிட்டாள்
காலைத் தரையில் உதைத்தாள் ஏதேதோ வாய்க்கு வந்தபடி திட்டினாள் சபதம் கூறினாள் யோசனை சொன்னாள்
"ஆஹா ஜனங்கள் எல்லோரும்
சாலை முழுவதுமே எழுச்சி பெற்று விட்டது. ஆமாம், தொழிற்சாலை
"ஆமாம்" என்று அமைதியோடு தலையை ஆட்டிக் கொண்டு சொன்னாள் தாய், ஆனால் அவளது கண்கள் கடந்த காலத்தை பாவெலோடும் அந்திரே யோடும் மறைந்து போன சகலவற்றையும் நினைத்து நிலைகுத்தி நின்றன. அவளால் அழ முடியவில்லை; அவளது இதயம் வற்றி மெலிந்து வறண்டு போயிற்று அவளது உதடுகளும் வறண்டு போயின. அவளது வாயில் ஈரப்பசையே இல்லை. அவளது கரங்கள் நடுங்கின; முதுகெலும் புக்குருத்துக்குள் குளிர் உணர்ச்சி குளிர்ந்து
பரவியது. (தொடர்ந்து வரும்)
பால் நிலவினில் வருபவள் யாரோ. ஓ ஸ்த்தார் "IDjg|T6öI.1
சிகரெட் பற்றி சிந்தித்தோம். அண்ணல், கஹ்ஹார்-அலி கெளரி.
ஹசன்ஜி தொடங்கி.
கஸ்புள்ளா நஸ்புள்ளா ரைஷ்தின்
வரை வந்தோம்.
சசிகலா மும்தஹினா ஜெனீரா,
இவர்கள் எல்லோரும் இப்போது கவிதை எழுதுவதில்லையா? இருந்த மாதிரி வரும். கவிஞர்கள் வெங்காயத்தைப்பற்றிப் பேச மாட்டார்கள் தானே.
"பிறகு எப்படி ஊர் நிலமைகள். ஆ நம்ம மாலதி டீச்சர் இப்ப எங்கே இருக்கிறாங்க குறிஞ்சாக்கேணில தானா?
"ஒனக்கு விசயமே தெரியாதா. G) yIGöTGDIGöT.
"சமந்தட கரைச்சல் தாங்காம மாலதி டீச்சர் குறிஞ்சாக்கேணி ஆத்து மேட்டில கன்னா மரத்துல துாக்குப் போட்டுத் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா. நான் போய்ப் பார்த்தேன். கண்ணெல்லாம் பிதுங்கி. நாக்கு நெஞ்சுவரைக்கும் தொங்கி."
கண்களை முடித்திறந்தான் ஸத்தார்.
இரத்தம் உறைந்து போயிற்று எனக்கு
"Jail?"
"சமந்த இன்னொரு குட்டியோடு காதலாம்."
"பாவம்டா மாலதி டீச்சர்" "சமந்த மஹத்தயாவ பார்க்கணுமா."
"...
"அதோ
"துவன்டெப்பா. துவன்டெப்பா. மாலதி. மாலதி. என்டகோ.
6Τρότι βαπτ. 6Τρότι (β.α. Π., ετ. π. εΤι Π..." பைத்தியமாய் அலைந்து கொண்டிருந் தான் சமந்த
"இதே மாதிரி ஒரு நிலா நேரம்தான் டீச்சர் செத்துப் போனா
"நேரமாச்சு வா போவோம்! "மகே மாலதி துவன்டெப்பா. 676TLSGAT. GTLJII.GTLJI..."
கசிந்த விழி நீர்துளிகளில் மாலதி டீச்சர் மங்கலாய் மிதந்தாள்
"அலியா. தெக்கொலஹாய் . நெமே. தொலஹாய்."
@、一&鸥

Page 17
  

Page 18
ண்ெணி ஏழாவது நாள் கோட்டை முற்றுகையில் வீழ்ந்தது. வெற்றி வசப் LILLg).
தளபதி பூரித்துப் போனான். கோட்டையைச் சுற்றி வீரர்கள் பின் தொடரப் பார்வையிட்டான்.
கோட்டையின் வலதுபுற மூலையில் இருந்து ஒரு விசும்பல் சத்தம் செவியில் விழுந்தது. தளபதி அத்திசை தென்றான். அறைக்கதவு திறந்தே இருந்தது. சீனத்துப்பட்டில் செய்த் திரை அசைந்து கொண்டிருந்தது.
"யாரது உள்ளே? பதில்ே இல்லை. விசும்பல் மட்டும் வெளியே வந்தது.
தளபதி உருவிய வாளோடு உள்ளே பிரவேசித்தான் தரையில் அமர்ந்து முழங்கால்களை மடக்கி முழங்கால்கள் மத்தியிலே முகம் 9 (P) கொண்டிருந்தவள் நிமிரவேயில்லை.
தளபதி அறையைச் சுற்றிப் பார்வையை வீசினான். அவள் மட்டும் தான் இருக்கிறாள்.
உருவியவாளை இடையிலே தொங் கிய உறையிலே போட்டான் "யார் நீ என்றான்.
கவிழ்ந்திருந்த முகம் உயர்ந்தபோது தளபதியின் மனசுக்குள் மின்னலடித்தது. விழிகள் சொரிந்த நீரில் முகம் நனைந்திருந்தது.
தளபதிக்கோ, தாமரை ஒன்று தண்ணிரில் நீராடியது போல் அவள் முகம் தெரிந்தது.
கண்டிப்பான குரலில் கேள்வி வீசியவன். கள்ளுக்குள் விழுந்த வண்டா ÄII (SUIOIGöI.
அவள் தரையிலிருந்து எழுந்து கொண்டாள்.
எந்தச் சொர்க்கத்தில் இருந்து இந்தப் பூ பூமிக்கு வந்தது?
வானத்து மார்பில் வட்டமிடும் நிலவை பெயர்த்தெடுத்து பூமியில் எறிந்தது யார்?
தரைக்கு வந்த தளிர்நிலா, எந்தக் குளத்தில் நீரெடுக்க இரண்டு தங்கக் குடங்களை தன் நெஞ்சில் திரை போட்டு மூடி வைத்திருக்கிறது?
தளபதி வியப்பின் உச்சியில் பேச நா எழாமல், மனதில் மட்டும் 'பா' இசைத்தான்.
அவள் கை கூப்பினாள் கண்களில் சொரிந்த நீர் கூப்பிய கைகளில் கோலம் போட்டது.
நாவால் உதடுகளை ஈரமாக்கிக் கொண்டு, ஒவ்வொரு வார்த்தையாய் யா.யார் நீ என்றான் ண்டும். குரலில் மட்டும் முன்பிருந்த கண்டிப்பு துளியுமில்லை.
"நான் ஒரு அநாதை இளவரசிக்கு தோழியாக இருந்தேன் தப்பி ஓடும்போது என்னை தரையில் எறிந்துவிட்டுப் Gլյոլնօւիլլրիթնի "
மெல்ல
06/6յիGա (), յցից, որ իոյի դու է ցra)
போடும் சத்தம் கேட்டது. வெற்றியைக் கொண்டாட சிற்றிடைப் பெண்களைத்
"பயப்படாதே. நான்தான் தளபதி என் வீரர்கள் எல்லை மீறுவார்கள்
பிரேமானந்தா போல சந்திராசுவாமியும் மாட்டிக் கொள்ளுவாரோ?
எம்.சிவபாலன், கண்டி
பிரேமானந்தா மாநில அளவாடு நின்று
கொண்டவர் சந்திராசுவாமி சர்வதேச அளவில் கரங்களை விரித்தவர், அதிகாரபலம், பணபலம், ஆட்பலம் என்று கணக்குப் பார்த்தால் பிரேமானந்தா துரும்பு சந்திராசுவாமி இரும்பு சுலபத்தில் முறிக்க (UDI). UT35||
பெண் பாவம் பொல் லாதது என்கிறார்களே. இது உண்மையா?
எஸ். விஜயன், அக்கரைப்பற்று-07 யார் பாவமும் பொல்லாததுதான் ஏழை அழுத கண்ணர் கூரிய வாளுக்கு ஒப்பாகும் என்று கேள்விப்பட்டதில்லையா நீங்கள்?
டியர் சிந்தியா இன்பத்தின் பிறப்பிடம்
தாஹா பயறுாஸ், அக்கரைப்பற்று துன்பத்தை துரசாய் உதறுவதில்
விட்டு விட்டுக் காதல் செய்தால் என்ன
அர்த்தம்
ஆர்.எப்.ரூமி, மருதானை ஒடி ஒடிக் காதலித்துக்கொண்டி ருக்கிறீர்கள் ஓடிய களைப்புத்திர ஓய்வெ டுக்கிறீர்கள். ஆனாலும் ஒரு தலைக் காதல் இருதலைக் காதல் என்றால் களைப்பே தெரியாதே)
ரஜனிகாந்த் இப்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார்?
விதயாளினி, ஹட்டன், ஹைதராபாத்தில் தனமையில் அமைதியாக இருக்கிறார்.
என்னை மீறமாட்டார்கள் உண் பெயரென்ன?
"பூவழகி"
"பொருத்தமான பெயர்"
தளபதிக்கு மது அருந்தாமலேயே
போதை ஏறியது.
"புறப்படு" “öG岛*
இந்தப் பூ எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே தட்ாகத்தில் ருந்தால்தானே
தாமரைக்கு அழகு வானத்தில் இருந்தால் தானே வண்ண நிலவுக்கு அழகு சைக்கப்பட்டால்தானே பாட்டுக்கு அழகு ரசிக்கப்பட்டால்தான் அழகுக்கு அழகு JII (BLIJGUILO'
வழகி மாறிவிட்டாள். தளபதிக்கு பூவழிகி தினமும் பூஜை அழகியானாள்
"மண் பிடிக்க வந்தீர்கள், பெண் பிடித்துக் கொண்டீர்கள். தினமும் சுகப் பண் படிக்க வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கிறீர்கள்
"என் கண் பிடித்த அழகிகளில் நீ மட்டுமே பேரழகி விண் பிடித்த நிலவுகூட
பகலினிலே விடுபடலாம். பொன் சுமக்கும் உன் மேனி என் பிடியில் தவறாது கணப் பொழுதும்
க்கத்தியில் தினமும் குளிர் காய்ந்தால், ஜெகம் முழுதும் கைப்பற்றும் கனவன்றோ கை தவறும்
"பார்முழுதும் போர் செய்தால் வெற்றிக்
இடி மின்னல் நடவடிக்கைக்கு பின்னர் புலிகள் என்ன செல்கிறார்கள்?
எஸ். என். அகமட் கல்முனை இன்னமும் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக் 56), ffai60,062).
எல்லா இயக்கங்களும் ஒன்றுசேர்ந்து இனப்பிரச்சனைக்கு தீவு கண்டால் என்ன? சொ.மதிவாணன், லுணுகலை இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டால் கூட ஆச்சரியமில்லை, இயக்கங்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட்டால் அதுதான் உலக அதிசயம்
இந்த ஆண்டில் நடந்த மிகச் சுவார சியமான அரசியல் ஜோக் எது?
எஸ். கிருஷ்ணன், மாணிக்கமடு திவு யோசனையை ஆராய்ந்து பார்த்த முத்த பெரும் தலைவர் ஒருவர். அதற்குள் சமஷ்டி இருப்பதாகதான் மட்டும் சிரிக்காமல் சொன்ன ஜோக்
வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியாதது எது? SJ.. GT civ. Tib. 9 gafów, Al Grör Gifhum-03 மரணத்தை வெல்வது.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தொடர்ந்து சாதனைகள் படைக்குமா சிந்தியா?
ஏ. பரமேஸ்வரன், செங்கலடி மேற்கிந்தியத் தீவு அணிக்கு எதிராக சார்ஜாவில் ஆடிய ஆட்டம் தன்னம்பிக்கையின் அடையாளம் அணி முழுவதுமே போராடும் உறுதியோடு இருப்பது என்பது ஒரு
சாதனைதான், 33 ஓட்டங்களை மேற்கிந்திய
தீவு குவித்துவைத்திருக்க, அதை எட்ட
முடியுமா என்று பார்வையாளர்கள்
மலைத்திருக்க புகுந்து தாள்கிளப்பி வெற்றியின் விளிம்புவரை இலங்கை அணி
சென்றது நிச்சயமாக ஒரு சாதனைதான்,
இந்த தன்னம்பிக்கை தொடருமானால்
சாதனைப்பட்டியல் நீளும்
d
கணி கையில் விழும் முழுதும் தேடினாலும் சுகம் கொடுக்கும் இன்ப தளபதி உளறின தன்மீது வாங்கித் தழுவி "பூவழகி தேசப் தேகப்போர் பெரிதா?
"நீங்களே சொல்லுங் வல்லவர் நீங்கள்தானே! தளபதி அவள் கழு நழுவ விட்டான் தோளி உதடுகளைத் திறந்து ே "தேசப் போரில் நா போரில் சித்தத்தில் வா நாசம் வரும் பே வந்தீர்கள்?
"ஆசை யாரை ெ செழித்துக் கிடந்த உங் மனதில் ஆசையை வி LIII IIIG00IL LDG0IGOL60I GTI என் மன்னனுக்கும் ஆசை
(alumit thц поред GAGNITATGILD DI GÖSTGOLDLIT?
என்தனேஷ்கும பொறுங்கள் நா சொல்லுகிறேன். அடு ரிப்போட்டில் சரியான போகிறாராம்
கிழக்கு மாகாணத்தி நிலவுகிறதே நீடிக்குமா Lorrúlorum og புயலுக்கு முன்னரு தானே பிரகாஷ்
எம்.ஜி.ஆர். என். GöIGATP
smg, Tífilsuf "நான் ஒருமுறை மு இறக்கும்வரை முதலை (6) су, ылш06і) 0476йт6070 முறை முதலமைச்சர எதிர்க்கட்சித் தலைவர என்.டி.ஆருக்கு
6) 111 Dok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆனால், ஜெகம் D GÖTIGO) GOTL'IGBLJITIG) க் கனி எட்டாதே" |ன், பூவழகியை
GOTTGÖT. போர் பெரிதா?
கள் இரண்டிலும்
2த்தில் உதடுகளை ல் வந்து விழுந்த LJf6.OTT GÖT. சம் வரும் தேகப் சம் வரும்" ாரை ஏன் நடத்த
பிட்டது சொல்லு, கள் நாடு எங்கள் தைத்து விட்டது. ன்று பெயரெடுக்க வந்தது வந்தோம்.
afla)ăf al LIII
ார், சுவிற்ஸர்லாந்து தரைக் கேட்டுச் த்ெதவர எக்ஸ்ரே தகவல்களை தரப்
ல் சற்று அமைதி
களுவாஞ்சிக்குடி அமைதி நிலவும்
Lஆர் வேறுபாடு
| GäGäftartbana தலமைச்சரானால் ச்சர்தான்" என்று எம்.ஜி.ஆர் ஒரு னால் மறுமுறை க மாறும் ராசி
xxxxxx.
வென்றோம். வந்த இடத்தில் கண்டதை GLIGUGJITLD GJIGIGOGI GJIGJIGLITLD!"
"GEIIGIGOGILLLITEGI. G)JEIGDGU LUGU செய்தீர்கள் பெண்களை ஏன் குறை யிட்டீர்கள்
"கொய்யத்தானே பூக்கள் சூட்டத்தானே மலர்கள் நெய்யத்தானே நெசவு கூடிக் கலக்கத்தானே இரவு நாடு பிடிக்கும் போரில் வீரர்களுக்கு தேவைதானே இன்ப
"கொடுமையல்லவா? "கொடுமையுமல்ல, புதுமையுமல்ல நா பிடிக்கும் வேட்டையில் சிங்கங்கள் சிக்கினால் கொன்று விடுகிறோம். மான்கள் சிக்கினால் பிடித்து நம்மோடு வைத்துக்கொள்கிறோம்" "பெண்கள் என்றால் அத்தனை இளக்காரமா?
"இளக்காரமல்ல, இளகிய மனம் ஏங்களுக்கு பூக்களை நசிப்பானேன். இரசிப்போமே என்று நினைத்து விடுகிறோம். மான்களை கொல்வானேன், கொள்வோமே என்று முடிவு செய்கிறோம்."
"மான்களில் கவரிமான்களும் உண்டு தெரியுமா தளபதி
"அப்படி ஒரு பொய்யைக் கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன். நேரில் கண்டதில்லை. அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இன்று ஏன் இத்தனை கேள்வி அதனால் தடைப்பட்டு நின்று விட்டதே தேக வேள்வி. நீயாட நானாட நினைவெல்லாம் தணலாக, உன் நெஞ்சமே மேடையாக."
குறுக்கெழுத்துப்
இடைமறித்துச் சொன்னாள் பூவழகி, தளபதி, இப்போது நான் மட்டும்தான் ஆடப்போகிறேன்."
"அப்படியா ஆட்டத்தில் புதுமையா?" "புதும்ையல்ல தளபதி எல்லை மீறிய பொறுமை பெண் என்றால் வெறும் பூவல்ல விருந்துக்கு பலியாகும் மானு மல்ல, ஆட மட்டும் தெரிந்த மயிலு மல்ல பலத்திற்கு முன்னாலே பணிகின்ற நாணலல்ல; பெண்ணும் புயலாவாள். குமுறுகின்ற கடலாவாள், பூமியைப் புரட்டுகின்ற பூகம்பமாவாள்."
பூவழகி சேலைக்குள் மறைந்திருந்த குறுவாளை கையில் எடுத்தாள்.
"பூ பூ, பூவழகி விளையாடாதே நம்பியிருந்தேன் நான் உன்னை
நம்பவேண்டும் என்று நடித்தேன். தளபதி நீ ஒரு முட்டாள்
"நானோ முட்டாள், பெண் என்றதால் ஏமாந்தேன் அழுதாய் இரக்கப்பட்டேன்." "அதுதான் முட்டாள் என்கிறேன். பகைவர் தொழுத கையின் உள்ளும் கொலைக் கருவியிருக்கும். சொரியும் கண்ணிரும் அப்படித்தாணிருக்கும் என்பதை மறந்து போனாய். இப்போது மடிந்து போகப் போகிறாய்?
குறுவாள் தளபதியின் நெஞ்சில் பாய்ந்தது.
உயிர் பிரிந்து கொண்டிருந்தபோது தளபதிக்கு திருக்குறளில் ஒரு பாடல் மட்டும் : நினைவிலடித்தது. "தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் அழுதகண் ணிரும் அனைத்து
பாடல்-828 அதிகாரம்-83
GIT ഉ- 12。
1. 2 3.
6
8
O
11. 1, 2
இடமிருந்து வலம் 03. மாதத்தில் ஒருநாள் வானில் தோன்றும் 05 அறிவுக்கு ஆதாரமான நூல்கள் இதற்கு
அருமையான ஆகாரம் நமது இல்லத்து மண்டபத்தை அலங்கரிக்க உதவுவது ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் பொதுவாக உதவும் பொருள். நடிகர்கள் இதன் மூலம் தங்கள் முகங்களை அழகுபடுத்துவார்கள் சிலை வடிப்பதும் ஒரு இதுதான். கானகத்துக்கு அரசன்
06.
வெடடி ஒட்டி
மேலிருந்து கீழ்
திராவிடர் மிகத் தொன்மையான காலத்தில் இதன் உச்சியில் இருந்ததாக ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. குற்றம் செய்தால் கிடைப்பது எதிலும் இதுவாக இருக்கும் ஒருவரை எதுவும் அசைக்க முடியாது. தீபாவளியைக் கொண்டாட வகைவகையான
சுவைதரும் இவற்றை வீட்டில் தயாரிப்பார்கள் ஐம்பெரும் பூதங்களில் ஒன்று.
சில காலங்களுக்கு முன்னர் சில எழுத்தாளர்கள் வடித்த கதைகள்-புதிய இதுவாக வர்ணிக்கப்பட்டன.
0.
02.
04.
தற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
28.10.1995இற்கு முன்னர்
எமக்குக் கிடைக்கும்படி
அனுப்பிவையுங்கள் அனுப்பி வைக்கவேண்டிய முகவரி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-128 தி: әлпершрарfr" த.பெ.இல, 1772
Solas na apabi
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசாக வழங்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-12ற்கான சரியான விடைகள்:
தே ர் த ல் в ра, TE வி ழ ல் Ub , TT || og g, ய் ந் க | ரு ட் டு
*函 |
Iգ | ԼԻ
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல 12இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
1. கே. வேணுகோபால், பண்டாரவளை
2. ஆர். விஜயராணி, வவுனியா
3. எம். பைஸ், திக்வெல்ல
4. செல்வி என் மர்ழியா, புத்தளம்
5. பி. யோகச்சந்திரன், நாரகேன்பிட்டி
இவ்
6. திருமதி எச். தேவகி நாவலப்பிட்டி
7. எவ், நூருல் பாத்திமா கிண்ணியா
8. எம். சவ்ராஸ், வாழைச்சேனை-05
9. ஆர். செல்வரத்தினம், கல்லடி 10. செல்வி. ஆர். ஜீவா, தெகிவளை.
அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா ரூபா 50/- வழங்கப்படும்.
@、一°19匹

Page 19
Ε. BBLUIi Ijäisi அருள்மாமுனிவன் அயோத்தி மாநகரம் விழாக்கோலம் பூண்டு காணப்பட்டது. வீதிகளெல்லாம் கழுவிச் சுத்தம் செய்யப்பட்டு அலங்கார வளைவுகள், மகர தோரணங்கள் ஆங்காங்கே கட்டப்பட்டன. அந்நகர மக்களும் தங்களை வண்ணப்பட்டாடைகளால் அலங்கரித்து பல்வகை நகைகளை அணிந்து புன்னகை யுடன் பூரித்து நின்றனர். வண்ண வண்ண மலர்கள் நிரம்பிய வெள்ளித்தட்டங்களை ஏந்தி நின்றனர். தங்கள் நகருக்கு வருகைதரும் தவசிரேட்டரான இள முனிவரை வரவேற்க வீதிகளின் இரு மருங்கிலும் மக்கள் திரண்டு நின்றனர்.
இரு நாட்களுக்கு முன்னர் கோசல நாட்டின் எல்லையிலேயே மந்திரிப் பிரதாணிகள் வந்து காத்து நின்றனர். அங்கநாட்டிலிருந்து புறப்பட்ட இருசிய சிருங்கரையும் அவருடைய தர்ம பத்தினி சாந்தையையும் உடன் வரும் முனிவர்களை யும் நகருக்கு அழைத்துவர சகல ஏற்பாடு களும் செய்யப்பட்டிருந்தன. மன்னர் மன்னன் தசரதன் தன் குலகுருவான வசிட்ட மாமுனி வருடன் பல தடவைகள் கலந்தாலோசனை செய்து கலைக்கோட்டு மாமுனிவரை வரவேற்பதற்கான ஏற்பாடுகளை எத்தகைய குறையுமின்றி செய்து வைத்திருந்தார்
பிறநாட்டு அரசர்களை வரவேற்ப தானால் அதற்கென்றொரு முறையுண்டு. பிரமுகர்களானால் அவர்களை வரவேற்கப் பிறிதொரு முறையுண்டு முனியுங்கவர்களை வரவேற்பதானால் அதற்கெனச் சிறப்பான வழிமுறைகளுண்டு. இதில் ஆடம்பரமான ஆடல் பாடல்கள் இடம் பெறலாகாது பக்திப்பரவசத்துடன் கூடிய வரவேற்பாக இது அமைய வேண்டும். ஆகவே நாட்டின் எல்லையிலேயே வாழை, கமுகு, மற்றும் மாவிலைத் தோரணங்கள் காட்சி அளித்தன. நாட்டிலுள்ள தவசிகள், அந்தணர்கள் அறி வாளிகள் ஆகியோர், முனிவரை வரவேற் கத்திரண்டிருந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் களுடன் காணப்பட்டனர்.
இருசியசிருங்கர் எல்லைப்புறத்தை வந்தடைந்ததும் சங்குகள் முழங்கின சேகண்டிகளினதும் மணிகளினதும் ஓங்கார ஓசை எழுந்து எங்கும் எதிரொலித்தன. அந்தணர்களுடைய வேத பாராயணம் உரிய உயரிய உச்சரிப்புடன் எழுந்து சகல ஒலி களும் ஒன்றிணைந்து அந்தப் பிரதேசத்தில் பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுப்பது போன்ற
உணர்வினை ஏற்படுத்தியது. அகிற் புகையும்
எங்கும் பரவியது.
வசிட்ட மாமுனிவரின் பிரதான சீடரான முதிய முனிவர் பூரண கும்பத்துடன் ரதத்திலிருந்து இறங்கிய இருசியசிருங்க முனிவரை வரவேற்றார். முனிவருடன் அவருடைய தர்ம பத்தினியும் வந்தமையினால் சில ரிஜி பத்தினிகளும் சாந்தையை முறைப் படி வரவேற்றனர்.
முனிவர் நாட்டின் எல்லைக்கு வந்துவிட்ட செய்தியை ஓர் இளைய வீரன் மன்னனுக்கு அறிவிப்பதற்காக ஓர்
திரையின்மீதேறிப் புறப்பட்டான். இந்த ရှိုးကြီး வேறு யாருமல்ல: அருணன் கோவிலில் அன்று நடைபெற்ற உதயகாலப் பூசையின்போது மன்னர் தசரதருக்குக் காவலாக நிற்பதற்காக காலையிலேயே புறப்பட்டுச் சென்றானே அதே வீரன்தான். உபேந்திரன் என்பது தான் அவனுடைய பெயர் இளமையும் அழகும் வீரமும் வீரியமும் வீறும் கொண்ட காளை அவன் கொற்றவன் இட்ட கட்டளைதன்னை குறை வேதுமின்றி திடட்மிட்டே நிறைவேற்றி முடிப்பவன்.
வால்மீகியோ கம்பேனா கூறிய இராமகாதையில் உபேந்திரனை எவரும் தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நாம் கூறும் கதையில் அடிக்கடி தலை காட்டவிருக்கும் உபேந்திரனை வாசகர்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது
கலைக்கோட்டு முனிவரும் அவருடன் வந்த ஏனையோரும் பிரத்தியேகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த விடுதியில் ஓய் வெடுத்து சிரமபரிகாரம் செய்தபின்னர் அடுத்த நாள் அதிகாலை உதயத்தின் பின்னர் இரு நாழிகைகள் கழித்து அயோத்தி மாநகர வாயிலை அடைந்தனர்.
அயோத்தி தலைநகரமல்லவா? இந்திர னின் அமராவதி நகரைவிட அழகிலும் வசதிகளிலும் சிறந்து விளங்கும் நகரம் என்று போற்றப்படுவதல்லவா? அது மட்டு மல்லாமல் திருமாலே மாநிட அவதாரமாக வந்துதித்து வளர்வதற்குத் தேர்ந்தெடுத்த நகரமல்லவா? ஆகவே அந்நகரம் விழாக் கோலம் பூண்டு கலைக்கோட்டு முனிவரை வரவேற்க ஆயத்தமாகி இருக்கிறதென்றால் அதனை வர்ணிக்க வார்த்தைக்கு எங்கே போவது
பொழுது புலர்வதற்கு முன்னரே உபேந்திரனுடைய குதிரை அரண்மனை வாயிலை அடைந்துவிட்டது. இள வயதி னனாயினும் அவனுடைய அறிவுக்கூர்மையும் வீரப்பொலிவும் கடமை உணர்வும் மன்னரின் மெய்காப்பாளர் அணிக்கு அவனைத் தலைமை ஏற்க வைத்துவிட்டன அரண் மனையில் அவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். எந்தக் காவலனும் எந்தப் பொழுதிலும் தடை செய்ய முடியாது மன்னர் எப்போது எங்கிருப்பா என்று முன்கூட்டியே அறிந்து வைத்திருப்பான் உபேந்திரன்
பனிபடர்ந்து இருள் விலகாதிருந்த அந்தப் பொழுதில் அரசர் எங்கிருப்பார் என்பது உபேந்திரனுக்குத் தெரியுமாதலால்
22-28, 1995
குே
சரியாக அதே இடத்தில் போய் நின்றான். அருணன் ஆலயத்துக்குச் செல்வதற்காக அரசர் தன் மாளிகையின் முன் வாயிலில் வந்து சேர்ந்ததும் அங்கு உபேந்திரன்தான் எதிர்பார்த்த தகவலுடன் வந்திருக் கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டார். முல்லை அரும்பு போன்ற தன் முன்வரிசைப்
பற்களைக்காட்டி உபேந்திரனைப் பார்த்து மன்னர் புன்னகைத்தார். அந்தப்புன்முறு வலில் பொதிந்திருந்த பொருளை உணர்ந்த இளைஞனும் அதே போன்ற மென்னகையை உதிர்த்தான்.
அந்த முதியவரும் இளையவனும் தங்கள் பற்களைக் காட்டியே பேசிய மொழி அவர்களுக்கு மட்டுமே புரியக்கூடியது. முனிவரும் குழுவினரும் நகரை வந்தடையப் போகிறார்கள் என்பதுதான் உபேந்திரனின்
而ü
வருகை மன்னருக்கு உணர்த்திய தகவல்
மன்னர் தன் i அவனுக்குத் தெரியப்படுத்தினார்.
சூரிய வம்சத்துக் குலக்கொழுந்தான கோன் தசரதன் உதய வேளையில் உதய தேவனுக்குப் பூசை செய்து முடித்த பின்னர் தான் எவருடனாவது உரையாடுவார் அதற்கு முன் எத்தகைய வார்த்தையும் அவருடைய வாயில் உதிராது. அதே முறையைத்தான் குலகுருவான வசிட்ட மாமுனிவரும் கடைப்பிடித்து வந்தார்.
அரசர் முன்னேறி அருணன் ஆலயம் செல்லும் வழியில் அருகே உள்ள சந்து முனையில், அரசனை எதிர்கொண்ட வசிட்ட முனிவரும் சேர்ந்து கொண்டார் அருணன்
அன்று பகர் மாமுனிவரால் கை சுயவேளையில் தச மாமுனிவரும் கை விடுதிக்கு வந்து மு அளித்தபின் உன் பித்தனர்.
வேள்வி அல் அக்காலத்தில் சாதா வேதங்களில் சொல் எதனையும் மீறாமல் வேண்டும் மிகச் சி அதன் விளைவு விளைவினை ஏற்படு நுணுக்கமாக அம்ச விரிவாக ஆராயப்பட் அவருடன் வந்த மாமுனிவரும் ே முனிவர்களும் அறிவு களும் இந்த உரையா முதலில் அசுவமேத அதர்வண வேதத்தி முறைகளின் அடிப்பு புத்திரகாமேட்டி யா an III Llybyg).
BinBi
அசுவம் என்ப UTSID GIGIDIG) வைத்து நடத்தப்படும் த்தகைய வேள் திகழும் ஓர் அரசன் மிக்காரும் இல்லையில்லை என்பதை நடித்தும் யாகமாகு குதிரையை தகுதிவ நிதியுடனும் வீரர்கள் பல தேசங்களுக்கும் குதிரை ஒரு நாட்டுக் 鸮"、L அந்நாட்டு அரசன் மு உபசரித்து பொன்னு வழியனுப்பி வைக்க 6) ցլյար հիլ լրհի வீரர்கள் அந்நாட்டி 9IU F60601 9/1960LD தசரத மன்னர போல் அனுப்பிவைச் படைகளையும் சகல யுடன் வரவேற்று வைத்தனர். இவ்வா வருடத்தில் பூர்த்தி EDITADUNGDU --9JARGAIDD (
பூசை முடிவடைந்ததும் இருவரும் ஏனைய பரிவாரங்களுடன் இணைந்து நகரவாயிலை வந்தடைந்தனர். அங்குதான் கலைக்கோட்டு முனிவரும் குழுவினரும் வந்து சேர்ந்தனர். ஓங்காரத்துடன் இணைந்து அயோத்தி மாநகரெங்குமே வாழ்த்தொலிகள் எழுந்தன. சங்கு சேகண்டி மங்கள பேரிகை சமணிக்கை போன்றவற்றின் ஒலியும் வான் முட்ட எழுந்தன.
வரவேற்பும் டெயசரிப்பும்
இரதத்திலிருந்து இறங்கிய முனிவரை முதலில் மன்னர்தாழ் பணிந்து வணங்கினார். தொடர்ந்து அமைச்சர்களும் பிரதானிகளும் வணங்கினர் வசிட்ட மாமுனிவர் பூரண கும்பத்தை ஏந்தி வரவேற்றார் அனைவரும் ஊர்வலமாகச் சென்று அருணன் கோவிலை அடைந்தனர். மீண்டும் அவ்வாலயத்தில் பிரார்த்தனை இடம்பெற்றது.
அருணன் ஆலயத்தின் அருகே ஆரண்யம் போலவே ஒர் அழகிய பூஞ் சோலை இருந்தது சரயுநதியுடன் இணை வதற்காக துரித கதியில் சலசலப்புடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு சிற்றருவி புள்ளி னங்கள் எழுப்பும் காலை கித ஒலி எங்கும் பரந்திருந்தது. அந்தப் பூங்காவின் மத்தியில் தான் இருசிய சிருங்கமுனிவரும் அவருடன் வந்திருந்த குழுவினரும் தங்குவதற்கேற்ற விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்ட அனை வரும் விடுதிகளுக்கு அழைத்துவரப்பட்டனர். காலைக் கடன்களை அவர்கள் முடித்துக் கொண்டதும் மன்னர் தசரதரே முன்னின்று உபசாரங்களை மேற்பார்வை செய்தார். இங்கு வைத்தே அரசர் தமது பத்தினயர் களான கோசலை கைகேயி மற்றும் சுமித்திரையை முனிவருக்கும் அவருடைய தர்மயத்தினியான சந்தைக்கும் அறிமுகம் செய்துவைத்தார்.
வந்து சேர்ந்தது கு கொடுத்து அனுப்பு கெல்லாம் அழைப் கப்பட்டு அவர்களு வந்து குழுமிவிட்டன விருந்தினர்களா களுக்கும் பரிவார வசதிகளும் விருந்து வின்றி நிறைவாக பட்டிருந்தன. அ பொழுதுபோக்குக்க ஏற்பாடாகியிருந்தன. பெறுமதியான வெ LILL GOT
அசுவமேத யா தசரத மன்னருக்கு பட்டமும் வழங்கப்ப மன்னர் என்றும் அதற்குப் பொருள்
Bi GIGI
ថ្ងៃយ៉ាំ D660T D6606 புத்திரகாமேட்டி வுே கினார் நூற்றுக்கண ஓம குண்டத்தை மந்திரங்களை ஒதி நடத்தினர் விலையுய தினசரி ஓம குண்ட இட்டு ஆகுதி செ பிரார்த்தித்தனர் ஈரா இவ்வாறு ஓம கு பிரார்த்தித்தனர். இரு கோட்டு முனிவரே இவ்வேள்வியைச் யாகத்தின் இறுதிநா அழகிய தேவதை στη συστηρί (οι ποιήτρητη காணப்பட்டது.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பொழுதில் வசிட்ட த்துக் கொடுக்கப்பட்ட த மன்னரும் வசிட்ட க்கோட்டு முனிவரின் றைப்படி வரிசைகளை ரயாடல்களை ஆரம்
ਚ
லது யாகம் என்பது ரனமான காரியமல்ல பப்பட்ட விதிமுறைகள் வேள்வி இடம்பெற்றாக றிய தவறு நேர்ந்தாலும் ாரதூரமான பயங்கர த்திவிடும். ஆகவே மிக ங்கள் ஒவ்வொன்றும் டன. இருசியசிருங்கரும் தவசிகளும் வசிட்ட ாசல நாட்டிலுள்ள ாற்றல் மிக்க அந்தணர் டலில் பங்கெடுத்தன் ாகம் நடத்தியபின்னரே கூறப்பட்டுள்ள விதி OLÜLDKLIDGOLLI கம் செய்வதென முடி
ğ LUTTEIHIN
து குதிரை அசுவமேத குதிரையை மையமாக வேள்வி என்பதாகும். வி, அரசர்க்கரசனாகத் தனக்கு ஒப்பாரும் தனக்கு எவரும் எதிரி ன நிரூபிப்பதற்காக நம் பட்டத்துக்குரிய ாய்ந்த அரசப் பிரதி படை ஒன்றுடனும் அனுப்ப வேண்டும். குள் நுழைந்துவிட்டால், ன் வரும் வீரர்களையும் முறைப்படி வரவேற்று ம் பொருளும் அளித்து வேண்டும். இவ்வாறு அசுவத்துடன் சென்ற மீது போர் தொடுத்து ப்படுத்துவர். ால், மேற்கூறப்பட்டது கப்பட்ட குதிரையையும் அரசர்களும் மரியாதை உபசரித்து அனுப்பி றான திக் விஜயம் ஒரு யடைந்து அயோத்தி குறிப்பிட்ட தினத்தன்று
திரைக்குரிய கெளரவம் வைத்த அரசர்களுக் புகள் அனுப்பிவைக் ம் வேள்வியின் போது s。 க வந்து சேர்ந்த அரசர் ங்களுக்கும் தங்குமிட வைபவங்களும் குறை செய்து முடிக்கப் துடன் அவர்களின் ாக கலை நிகழ்ச்சிகளும் ஒவ்வொருவருக்கும் குமதிகளும் அளிக்கப்
கம் முடிவடைந்ததும் சக்கரவர்த்தி என்ற ட்டது. மன்னர்களுக்குள் அரசர்க்கரசர் என்றும் GJTeil GI GJITID. இளித்து ப் பிரசாதம் ான தசரதன் அடுத்து பள்வியினைத் தொடங் கான தவ சிரேட்டர்கள் வளைத்திருந்து வேத உரிய பூசைகளை ாந்த திரவியங்களையும் த்தில் வளரும் தீயில் ய்து தேவதைகளைப் று திங்கள்-12 மாதங்கள் ண்டத்தில் ஆகுதியிட்டு சியசிருங்கரான கலைக் தலைமை தாங்கி செய்வித்தமையினால் என்று தீயினுள்ளே ஓர் தோன்றியது அதன் லான பாத்திரம் ஒன்று
"மன்னர் மன்னவனே நீர் நடத்திய வேள்வியினால் அகம் குளிர்ந்த தேவர்கள் உமக்கு புத்திரர்களை அளிக்க வல்ல பிண்டமான பாயசத்தினை அருளியுள்ளனர். உமது பத்தினிமார் மூவருக்கும் இப்பாயசத் தினைப் பருகத் தந்தால், அவர்கள் கர்ப்பமடைந்து உரிய காலத்தில் நான்கு புத்திரர்களைப் பெற்றெடுப்பார்கள்
இவ்வாறு அந்தத் தேவதை கூறி மன்ன வனிடம் அப்பேழையினைக் கொடுத்தது Di Gauguin Dartfalsob D56fl பிரதானிகளும் பெருமகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
எங்கும் ஜெயபேரிகை முழங்கியது.
பாயசப் பேழையை ஏந்திய மன்னவன் உடனடியாக அந்தப்புரம் சென்று தன் பத்தினிமார் மூவரையும் அழைத்தார். முதல் மனைவி கோசலையை அழைத்து பாயசத்தின் சரிபாதியை அவர் பருகும்படி சொன்னார். அவர் பருகியதும் எஞ்சிய பாயசத்தின் பாதியை சுமித்திரைக்குப் பருகக் கொடுத்தார். அதன் பின்னர் பாத்திரத் திலிருந்த பாயசத்தின் அரைவாசியை பருகும்படி கைகேயியிடம் தந்தார். மொத்த அளவில் இப்போது அரைக்கால் பங்கு பாயசம் மிஞ்சி இருந்தது. அதனையும் சுமித்திரையிடம்
கொடுத்தார். அவர்கள் பாயசத்தைப் பருகிய சில நாட்களில் கருவுற்று விட்டார்கள் என்ற அறிகுறி தென்பட்டது. தகவலறிந்த அயோத்திமாநகரும் கோசல நாடும் குதூகலித்தன.
கலைக்கோட்டு முனிவருக்கும் ஏனைய முனிவர்களுக்கும் தகுந்த உபசாரங்களைச் செய்து அவர்கள் அயோத்தி மாநகர் வரும்போது எத்தகைய சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதோ அதே போன்று எக்குறை ம் நேராமல் பிரிவுபசார வைபவங்களும்
அரசிகள் மூவரும் கருவுற்று உரியகாலம் வந்ததும் முத்தவளான கோசலை, கடக இராசியில் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் தெய்வம் சம் பொருந்திய ஆண் மகவை ஈன் றெடுத்தாள்
கைகேயிக்கு மீன இராசியில் பூச நட்சத்திரத்தில் ஆண் மகவு பிறந்தது.
ளையவளான சுமித்திரை, கடக இராசி ஆயிலிய நட்சத்திரத்தில் ஒரு மகனை பும் சிம்ம இராசி மக நட்சத்திரத்தில் மற்று மோர் ஆண் குழந்தையையும் பெற் றெடுத்தாள்
தெய்வீகப் பிரசாதமாக வேள்வித் தியிலிருந்து எழுந்து வந்த தேவதை அருளிய பாயசம் மூன்று அரசிகளாலும் எவ்வாறு பங்கிட்டுப் பருகப்பட்டதோ அவ்வண்ணமே நான்கு ஆண் குழந்தைகளும் பிறந்தன. இவை நான்கும் திருமாலின் அம்சங்களுடன் கூடியவையே
அ டெ
リエmcm Burcm os ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பதிலை அழகாக தபாலட்டையில் எழுதி அனுப்பினால் போதும் அதிஷ்டசாலிகளான ஐந்து பேருக்கு இலக்கிய நூல்கள் கேள்வி- அசுவமேத யாகம் என்றால் என்ன?
ஒக்டோபர் 28ம் திகதிக்கு முன்பாக பதில் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
eY J G G S S S S S JY S qqqq S qS அனெ டமாக வார பலர்
-- دc=n || (953 ܀ 7_ܬܩܡܰܬ݂yrcLeܡܩ (ܗܘ
பன்னெடுங்காலம் பிள்ளை வாடிய மன்னவனும் மனைவியரும் புத்திரர்கள் பிறந்ததும் சொல் மகிழ்ச்சியில் திழைத்தனர். அரவி அல்லோலகல்லோலப்பட்டது அ களும் பிரதானிகளும் தத்தமது இல் குழந்தைகள் பிறந்தால் எத்தகைய ஆ மடைவார்களோ அதைவிடப் பன்ம பேருவகை கொண்டனர்
|ՈւննՅՍԵԱմ նՅԱՆ LIIGIGANTONIGór Infinir தசரத சக்கரவர்த்திக்கு மக்கள் தகவல்கள் அவ்வப்போது தெரிவி பட்டன. சோதிட வல்லலுநர்களான அந்த களை உடனழைத்து குழந்தைகள் பிற நாள் கோள் நட்சத்திரங்களை முறையா கணக்கிட்டுக் கொண்டனர் வசிட்ட மாமுவி வரையும் உடன் அழைத்துக் கொண்டு குழந்தைகளையும் அரசிகளையும் போப் பார்த்தார் மன்னர்
அயோத்தியில் திருமாலின் திருவவதாரம் நிகழ்ந்ததை தேவர்கள் அறிந்தனர். ஆனவத் தால் மதியிழந்து ஆர்ப்பரித்து கொடுமை களைப் புரிந்து வந்த அரக்கர் கூட்டம் வேரோடு சாயும் காலம் விரைந்தோடி வருகிறது என்று ஆனந்தக்கத்தாடினர்
குழந்தைகளைக் கண்ட பேரானந்தப் பெருக்கில் மூழ்கிய மன்னவன் நாட்டு மக்களுக்கு ந்த நல்ல செய்தியை பறையறைந்து தெரிவிக்குமாறு பனித்தா
சக்கரவர்த்தியான தனக்கு சிற்றரசர்கள் பலர் உரிய திறை செலுத்தாமையினால் கைது செய்யப்பட்டு சிறைகளில் வாடினர் அவர்கள் அனைவரையும் விடுதலை செய்யு மாறு பணித்தார். மக்கள் செலுத்தவேண்டிய பல வரிகளைச் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்று அறிவித்தார். அதுமுட்டுமல்லாமல் தானியக்களஞ்சியங்களைத்திறந்து விட்டு நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வேண்டியவற்றை எடுத்துச் செல்லுமாறு ஆணையிட்டார்
நன் மக்கள் பிறந்த நற்செய்தி கேட்டு நாற்புறமுமிருந்தும் வாழ்த்த வந்தவர் களுக்கெல்லாம் பொன்னும் மணியும் பட்டுப் பிதாம்பரங்களும் வாரி வழங்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து 12 நாட்கள் நாடெங்கும் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன ஆலயங்கள் புதுப்பிக்கப் பட்டு பிரத்தியேக பூசைகள் நடைபெறு வதற்கான வசதிகளும் செய்யப்பட்டன.
அரசமரபின்படி குழந்தைகள் பிறந்து பன்னிரண்டு நாட்களின் பின்னர்தான் பெயர் சூட்டு விழா இடம்பெறும் அதற்கேற்றாற் போல குறிப்பிட்ட நாட்கள் முடிந்ததும் குலகுருவாகிய வசிட்ட மாமுனிவர் அரண் மனைக்கு வந்துசேர்ந்தார். அன்னாரை வணங்கி வரவேற்ற அரசர்க்கரசர் ஆசன மளித்து மைந்தர்களுக்கேற்ற பெயர்களைச் சூட்டுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்
தொடர்ந்து வரும்)
エアアー
(போட்டி இல இல் பரிசு பெறும் அதிஷ்டசாலிகளது பெயர் விபரம் ம்ே பக்கத்தில்)
FIS

Page 20
哥 SEASTRECOLOMBIO சட்டியர்தருமிகாழும்
三
AJ GOTION MI AMARATERATREVILLA AMIKOJ விசேஷமானது இதனைனொர் அழைப்பார்கள் அங்கு UPIERIAL LIDIA LIL JONA MINIMUMI அவுஸ்திராபொன்ற நாடுகளி காணப்படும் ராடாயம்பந்து
ாவிரிந்து வட அமெரிக்காவுக் பன்டாவுக்கும் பரந்துவிடும் ெ பந்து பெரும் தொகையாக ே
தீபாவளியை
கொண்டம்
| io II,
է իր பெரும்பொதுவாத்தில் பெரிய
நகருபது பா விருதும் सामा। TANIA வேலை ாத்தில் அமர்ந் TITTIIN VUIT குெம்போது தந்திரம்ம
ர்ர் ா காடு இடம் எர்ர் சொர்ெ திெரு
ாட்டுவிட்டு IUCN aussulis
. . . . . . . .
பார்த்தவு ஹோர்சூ கி
அங்குலம் குதிரைாட வாழ்கின்றன டடகள்
ருக்கும் டென்னிஸ் Lali and கொள்ளும் கவர்ச்சி நட்சத்திரம்
பொறுத்தவரை தூள் கிளப்பல் எள்
ல்ெ அமெரிக்க ஓபன் வென்றதுமட்டுமே
பிக்கைத் அப செய்துவி
is THAK TAK HIT TATLIK Galla புஒருநாளை ப UNIR LLUIT. QUAY ||Gly
லும் தொற்ற மும் ராக முதவாம் இடத் பாராடுவேன் எள் ராவிட்டால் வெற்
only
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சிந்தும் பெண்ணுக்கு | Flaita t
SEASTREET COLOMBO | Alola Liguri GLEU GATULOJ
மட்டுமல் ாண்ாத்திலும் மகிழ்ச் ت|T=T=
முரதமாதிரி வேறு எந்த பூச்சிகள் எப்படிந்தான் நிறம்பூசிக்கொண்டாலும் வண்ணத்திப்பூச்சி போல வரவே வராது எப்போதுமே
|。エリエ
■■■Wú豆 蠶 ார்லெம் ஏவுகாள்
nu Gur l'A.E.E. ாத்தாப்புத சிறிய ாடுகாட்ாருந்த 閭三叮三叮 *ó ாதாந்ாருடா
: 11 1 三 தொன் பெரிய செய்தது |பெனி பந்தங்களுக்குற்றது ளை தற்போது மேலும் விளப்படுத்திரனுக்குண்டுகளை ாடிாகையில் தயார்படுத்தி
டன் கைக்குண்டொ என்று நினைக்க வைக்கும். ஆனால் கைக்குண்டல்ல விதன் பெயர்
ாப் எந்த ரக ஆயுதம் என்று கேட்காதீர்கள் இது கடலில் வாழும் குதிரைலாட நண்டு ான வாட்டசாட்டமான பருவம் பல வட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நூறுவகையாள
ண்டு விளங்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றன தற்போது அவற்றில் வகையான இனங்கள் மட்டுமே கடினமான உடல் சோடிக் கால்கள் குதிரைலாடம் போல நீண்டவால் 10 ஆயிரம்
தும் கடற்கரையில் வந்து மண்ளைக் கிண்டி முட்டையிடும் பெண் முட்டையிட ஆண் காவல் வாரத்தில் குஞ்சு ரெடி பிடித்தமான உணவு கடற்கரைப் புழுக்கள்
ல் அடிக்கடி மாட்டி
பாடினி ஆட்டத்தைப்
று சொல் முடிாது
EUGEOTÜELIITUTUP சாம்பியன் பட்டத்தை
ாதனை ராய் போட்டிகளில் |ரையிறுதிவரை வந்துவிடுவார் வர் குண்டுவிடுவார் அது னால் பெள்ளின் உலகில்
தக்கவைத்துக்கோண்டி
oak:49pov"ri"r.
சபாடினியின் ஒவ் வொரு ஷெரட்டும் ப
எதிராளி திணறிப்போவார் துப் படியிருந்தும் கவனக் நளர்வும் இறுதிவரை சென்று டுகின்றன ல் வலிமையும் கட்டமைப்பும் வர்ந்து கொள்கிறது. இந்தி ரர் ரவிசான்திாடினியின ர்ந்து கொள்ள ஆன்" என்று ரிவித்திருத்தார் தொல்வி தில் வலியும் அடிகளில் கவர்கிறது. ாத நோக்கி தொடர்ந்து றார் பாடினி இட்ைமி liIIII
t