கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1995.12.10

Page 1
L L L L L
"NAVRAS MAWON
ܘ.¬¬.
UN IR A *
 
 
 
 

க்கம் ( IIIII (/0
10-16, 1995
fylgi=
函

Page 2
Fகை என்பது மனிதனைத்தூய்மைப் படு தான் அநுபவிக்கக் கூடியதைத் தியாகம் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கக் கூடியவன் இ சைவுடன் செல்பவன் தன்னையே தியாகம் ெ
யேசுவின் வழிநடப்பவன். எனவே ெ மனநிறைவுடன் கொடுக்க வேண்டும் கொடுக் என்று கிஞ்சித்தேனும் கவலைப்படக் கூடாது "விசனமாயுமல்ல கட்டாயமாயுமல்ல தன் படியே கொடுக்கக் கட்வன் உற்சாகமாய் கொடுக் பிரியமாயிருக்கிறான்."(2கொரி 957) என்று கூறப் கடவுளுக்கு ஏற்றவராய் இருக்கவேண்டுமானால் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெ : இன்னும் இப்படி கூற "பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இ பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உபசரிக்க நாடுங்கள்" (ரோமர் 12813)
ஆம், வஞ்சனையில்லாமல் கொடுக் கொடுக்கவேண்டும் என்று அழகாகக் கூறப்ப ஆன்மீக வாழ்வில் மேன்ன்ை கொள்ள எண் வேற்றுமைகளையும் பாராமல் திறந்த பரந்த
பரிசுக்குரிய கவி
இடமுள்ளவரை @L-bi வியக்கவைத்த கவி மலிவு விலை நிலவறை
6758) Gw GIIf GIGöGw Tichy, முகவரி சொல்ல விண்ணுயர போன தெங்கே? ஆற்றிடசோகம் மண்டை ஒடு மட்டுமே, 9, LILCO)15D
கால்முடமானா SISTETSot g) i எலும்புக்கூடும் நியமம் யாவும்
நிலவறையின் நி
மலிவு விலை இங்கே
ம. ஜெயப்பிரியா, கல்லடி,
மட்டக்களப்பு
G முக்கிய அறி காணாமற் போன 2) LILIJ, GiT ÉMóiTGN) GITAJ, உடல் உறுப்புக்க 9600 LULIIT6ITID JA TIL இங்கு பெற்றுக் ெ ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்,
பத்திரப் நேற்று- நாளை ஒருநாள் profil Juli. நாடெங்கும் இத இருந்தவர்கள்- சீக்கிரம் பத்திரப் இன்று- சின்னஞ் சிறுசுக மறைந்து போன விளையாட உத மனித எச்சங்களாய். செல்வி.சிவாஜி நாளை-இவை இக்கால போரின் ܨܝܢܝܐ வரலாற்று (ச்) 6)LITóði fsöIGOII, IJ, GiT. Hiu:
ஆர். சாந்தசீலன், இன்ஸ்பெக்டர் ஏத்தம் பொத்துவில், - இருக்கு
தொடர்கின்ற துயரங்கள் இறந்த ஓடிவந்த வழி எல்லாம் பிணக்குவியல்ஒதுங்கவந்த இடத்தினிலே பட்டினிச்சாசி என்று போய் விட்ட வாழ்வினிலேlearli 1,6ögoTáls GLITü6ýsl L
ஒரு துளி நீர் வரவில்லையே!
மோகன ரூபன்-மகாலிங்கசிவம்,மட்/கல்லடி
என். பாலச்சந்திரன், களுவாஞ்சிக்குடி
ஐ.நாவின் கவனத்தைப் பெற்றுள்ள இலங்கை இராஜதந்திரியாரின் அலசல் அருமை. இரா. நளினராமன் எல்லை வீதி-மட்டக்களப்பு
பட்டும் படாமல் ஏனோதானோவென்று * விமர்சனம் செய்யாமல், ஆய்ந்து கணித்து இமுரசு தரும் அரசியல் கட்டுரைகள் அபாரம்
ாரதருக்கு திருஷ்டி சுற்றிப் போடுங்கள், !
தயா-சிவராம், மாளிகாவத்த
o மனித வெடிகுண்டு கதாநாயகன் கார்லோஸ் கெட்டித்தனமான கெட்டவன் போல் தெரிகிறது.
இல்முன் நிஷா, ஏ. ஹஸன்-திருக்கோணமலை,
ரூபவாஹினி செய்திவாசிப்புக்களில் * படும் தவறுகளைச் சுட்டிக் காட்டிய அய்யாத் துரை யாருக்கு பாராட்டு.
AlGTGGA LUIT. ST.661. godit. பட்டுக்கோட்டையாரின் தொடரும், it | மாயணமும் சூப்பர். தாய் நாவல் வாராவாரம் வருடிச் செல்கிறது.
எம். உஷா பிரசாந்தி, இறக்குவானை,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அதிகமாகச் சிந்தியுங்கள்
த்துகிறது. எனது உம்மத்தோர்களே! உங்களுக்கு ஐந்து செய்து விசயங்களை உபதேசிக்கிறேன். அவைகளை யேசுவின் காதையில் - அதிகமாக சிந்தனை செய்வீர்களானால் உங்களுக்கு இறைவனின்
சய்ததனிமனிதனாகிய அன்பும் அருளும் உண்டாகும் என நபிகள் பெருமானார் (ஸல்)
அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள்
DB5. 1 ஜனங்கள் உங்களுக்கு செய்த உபகாரங்களை அதிதம் சிந்தனை மனத்தில் நியமித்த செய்வதை விட் அல்லாஹ் உங்களுக்கு செய்திருக்கும் உபகாரங்களை
கிறவனிடத்தில் தேவன் அதிகமாக சிந்தியுங்கள்
2. இம்மையை அதிகமாக சிந்தனை செய்வதை விட மறுமை
பட்டுள்ளது. ஆம், நாம்
வாழ்வின் இன்பங்களை அதிகமாக நினையுங்கள்
ஈகையின் பொழுது
விவாக கூறப்பட்டுள்ளது. 3. நீங்கள் செய்திருக்கும் நற்கிரியைகளை அதிதமாக சிந்தனை செய்வதைவிட படுகிறது. உங்களில் நிகழ்ந்திருக்கும் துர்க்கிரியைகளை அதிகமாக சிந்தனை Iல்லாமல் கொடுக்கக் கடவன்; செய்யுங்கள்.
உதவி செய்யுங்கள். அந்நியரை நீங்கள் உங்களின் ஜீவியத்தை அதிகமாக சிந்திப்பதை விட் உங்களுக்கு
வரப்போகும் மரணத்தைப் பற்றி அதிகமாக சிந்தியுங்கள்
(36.1667(b. கவேண்டும். அந்நியருக்குக் 5 பிறருடைய குற்றங்குறைகளை அதிகமாக சிந்திப்பதை விட உங்களிடம்
ட்டுள்ளது. எனவே
ணுகிற எல்லாரும் எந்தவிதமான உள்ள குறைகளை பற்றி அதிகமாக சிந்தித்துத் திருத்திக் கெள்ளுங்கள் மனதுடன் கொடுக்கவேண்டும் (ஆதாரம்-மிர்காத்துல் குலுப்) J.L.al, GAILD6V, தொகுப்பு: ஏ.ஏ.ஏம். இக்ரம், கல்ஹின்ன.
பிடித்துள்ள தைகள்
தர்சனங்கள் முகங்களில்லை அகங்களில்லை யாருமில்லை
கண்ணிர்த்தாய். ம்பில் எஞ்சியது தசைப்பிண்டங்களும் கல்லறையாகும் தர்சனங்கள் தலோஜனா, கொழும்பு !
விப்பு
Gföll
ബ
, . SITGITGITIGAOTLD).
கெந்தக்கொல்ல,மாத்தளை
படுத்து
விடியும் - J, 39, si GSN J, (Nibi
""""""9" |ACTAT ளுக்கு 50LD! னி சதாசிவம், மாத்தளை,
இரசிக்கின்றார்! யார் செய்த பாவமிது.
போர் புசித்து
போட்டதை-உடன் பிறப்பொன்று
னாக கண்ணாகக் காத்தாள் எம் அன்னை முகாரிப் பெண்ணே!
கல்வியினை புகட்டிவிட்டார் தந்தை இவைகளில்லா விட்டால் |ற்ற கனவுகளில் எங்கள் மனம் லயிக்க இன்னுமிரு- At it வெடித்த போரதனால் வாழ்விங்கு மடிய அடுத்த பொதியிலாவது காதகுது குமட்டும் எண்ணியிங்கு பார்க்காத மாந்தர் உன்- சாந்தியும் பின்னே ஓடுகளை இரசிக்கின்றார் பாரீர் தலைவனின் "T"
பசறையூர் மல்லிகா பத்மநாதன் தலை வந்து சேரும் இது S S S S S S S = கிண்ணியா ஸத்தார். { )((}bثاuآ நிதம்
இத்தரை சுமக்குது.
இரா. இராமகிருஸ்ணன், இராணிக்காடு
பொகவந்தலாவை
சினிவிசிட் பகுதியில் ஹொலி வூட் செய்திகளையும் பிரசுரிக்கலாமே. எஸ். அஸ்வர்தீன், சின்னச்சிப்பிக்குளம்-நேரியகுளம்.
d அப்துல் ரகுமானின் கவிதைகள், ரசிகனின் இலக்கிய நயம், இராஜகுமாரனின் இராமாயணம், தொடர்க உன்பணி எம்.ஆர்.எம். பைனூஸ், தித்தவெல்காளை, குருநாகல்,
d விலை உயர்ந்த குற்றம் தொடர்கதையும், கார்லோஸ் பற்றிய தொடரும் விறுவிறுப்பாகச் செல்கின்றன. நாரதரும், இராஜதந்திரியாரும் அரசியல் விடயங்களை தருவதில் வல்லவர்கள்
அலீஸ் இஸ்மாயில், இர்பானா றியால்-மக்கொன
நாரதர் தரும் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட், மற்றும் அதிரடி அய்யாத்துரையின் அசத்தலான தகவல்கள் என்னை மிகவும் கவர்ந்து விட்டன.
முரசே உன்பணி வாழ்க வளர்க.
க. சுதர்சன், செங்கலடி
தன் 125வது இதழில் தடம் பதித்துள்ள முரசுக்கு என் முதற்கணண் வாழ்த்துக்கள். வாசிக்க வாசிக்கத் திகட்டிடாத இலக்கிய நயம், இராமாயணம் தொடர்கதை சிறுகதைகளுடன் அரசியல் அலசல்களை உடனுக்குடன் அழகாத தொகுத்து வழங்கும் முரசின் பணி பாராட்டக்
என்தன்பு முரசே! கவிஞர்களையும் கற்பனையாளர் களையும் உரு வாக்குவதில் உனக்கு நிகர் நீயே G
பி.கே. தர்ஷன், பெரிய நீலாவணை-0, கல்முனை. "
கோகிலா குமாரவேல், இரத்தினபுரி
a 10-16, 1995

Page 3
சியிலிருந்தும்
சொந்தப்பகுதிகளுக்கு திரும்
யாழ்ப்பாண நகர் படையினரால் கைப்பற்றபட்டதையடுத்து படையினரின் நடவடிக்கை தென் விஸ்தரிக்கப்படலாம் என்று புலிகள் அமைப்பினர் எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர். தென்மராட்சியி வெளியேறத் தயாராக இருக்கும்படி புலிகள் அமைப்பினர் கூறிவருகின்றனர். தென்மராட்சி, வ இருந்தும் பொதுமக்கள் வெளியேறினால் யாழ் குடாநாடு மழுவதுமே மக்கள் இல்லாத பகுதியாக தென்மராட்சியிலும் வடமராட்சியிலும் இடம் பெயர்ந்த மக்கள் உட்பட ஐந்து இலட்சத்துக்கு
இருக்கின்றனர்.
தாக்குதல் தொடரும் யாழ்-குடாநாட்டில் தமது நட வடிக்கைகள் தொடரும் என்று பாதுகாப்புப் படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
யாழ் நகரில் நிலைகொண்டுள்ள படையி னரை தொடர்ந்து தொல்லைக்குள்ளாக்குவது மூலமாக, அவர்களது நடவடிக்கைகள் மேலும் விஸ்தரிக்கப்படாமல் தடுப்பதிலேயே புலிகள் அமைப்பினர் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போது படையினரின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ள பகுதிகளில் நிலைகொண்டிருக்க பெருந்தொகையான படையினர் தேவைப் படும் சூழலை உருவாக்கும் விதமாக புலி களது தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
தற்போது கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகளில் புலிகளின் ஊடுருவல் இல்லையென்றால் படைத்தரப்பினருக்கு அதிக வேலையிருக் காது. ஏனைய பகுதிகளை நோக்கியும் முன் னேறுவதற்கு முற்படுவார்கள். அதனால், தொடர்ந்தும் யாழ்ப்பாணப் பகுதிக்குள்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பிரதேச சபைகள் நிவாரணப் பணிகளை மேற் கொள்ளும்போது பிரதேச செயலாளர்களுடன் இணைந்து செயற்படுமாறு அரச அதிபர் ஏ.கே.பத்மநாதன் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தலைவர்களைக் கேட்டுள்ளார்.
சில அரசுசார்பற்ற நிறுவனங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் வேறு சில மாவட்டங்களிலும் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் போர்வையில் பல மோசடிகளைச் செய்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது. மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அல்லது பிரதேச
இம்ட்க்களப்பு நிருப்
ஊடுருவி தாக்குதல்களை நடத்திக் கொண்டி ருக்கும் அவசியம் புலிகள் தரப்புக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை ஆனையிறவு இராணுவ முகாமிலிருந்து படையினர் தென்மராட்சி நோக்கி முன்னேறினால், அங்குள்ள மக்கள் யாழ் நகர் நோக்கிச் செல்லத் தொடங்கி விடுவார்கள் என்று புலிகள் நினைக்கிறார்கள்.
யாழ் நகரில் நோக்கிப்படையினர் முன்னேறினால், அங் குள்ள மக்கள் கிளாலி வழியாக கிளி நொச்சிக்கு செல்ல முடியும்.
ஆனையிறவில் இருந்து படையினர் முன்னேறினால் கிளாலி வழியாக கிளி நொச்சிக்கு செல்வதைவிட, யாழ்ப்பாணத்தின் மத்திய பகுதிநோக்கி மக்கள் செல்லத் தொடங்கிவிடுவார்கள்
அவ்வாறு சென்றால் படையினரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளுக்கு மக்கள் செல்வதை அனுமதிப்பதாவிடும் என்று புலிகள் நினைக்கிறார்கள். அதனால் படை யினரின் நடவடிக்கை தென்மராட்சி நோக்கி தொடரப்படும் அறிகுறிகள் தெரிந்தால் அங்
செயலாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாது,
உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் ம்ற்றும் மக்கள்
அமைப்புக்களின் ஒத்தாசையைப் பெற்று செயற்பட்டுள்ளார்கள்.
இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சரிசமமாக உதவிகள் கிட்டாத துடன் பிரதேச நிர்வாகத்திற்கு குந்தகம் விளைவிப்பதாகவும் உள்ளது.
எனவே எதிர்காலத்தில் அரசு சார்பற்ற
நிறுவனங்களின் உதவியைப் பெறுவதற்கு பிர
தேச செயலாளர்களின் ஒத்தாசையைப் பயன் படுத்துமாறும் அரச அதிபர் கேட்டுள்ளார்.
SLLLSSL SLLSLSLL LLLL LLLLSLSL LSLSLS LSLS S LSLS SSLLS S SSLSLSS SS SS SSLSS SSLSLSS SSLSLSS L S LSLS LS S LS S SLSS SLSL LSLS
Galib RULUI "தமிழர்களுக்கு எதிரான
கனடாவில் புலிகள் இயக்க நடவடிக் கைகளுக்கு பொறுப்பாக இருந்த மாணிக்க வாசகம் சுரேஸ் என்பவர் கனடா பொலிசா ரால் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிந்ததே.
மாணிக்கவாசகம் சுரேஸை விடுதலை செய்யுமாறு கோரி கனடாவில் உள்ள தமிழ் அமைப்புக்களது சம்மேளனம் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை நடத்தியது. அந்த ஆர்ப்பாட்டம் கனடாவில் ரொரன்ரோவில் உள்ள குடிவரவு அமைச்சின் இணைப்பு பணி மனை முன்பாக நடைபெற்றது.
கனடாவின் குடிவரவுக்கான மத்திய அமைச்சர் சேர்ஜியோ மார்ச்சியையும் தமிழ் அமைப்புக்களின் சம்மேளன உறுப்பினர்கள்
இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத் தாபனத்தின் கொழும்பு அலுவலகத்திற்கு சென்ற தமிழர் ஒருவர் பல சங்கடங்களை எதிர்நோக்கவேண்டி இருந்தது. இத்தனைக் கும் அவர் ஒரு காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபன வாடிக்கையாளர்.
அடையாள அட்டையை பார்வையிட்ட பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தருக்கு தமிழ் பெயர் என்றவுடன் சந்தேகம் வந்துவிட்டது. துருவித் துருவி விசாரித்தார். அப்படியும் சந்தேகம் திராமல் உள்ளே போய் சில அதிகாரிகளோடு குசு குசுத்தார்.
உள்ளேயிருந்து வந்த அதிகாரிகளும் தமது பங்குக்கு கேள்விகளைத் தொடுத்தனர். "அடையாள அட்டையை பார்த்து, உடல் பரிசோதனை செய்துதானே உள்ளே அனு மதிக்கிறீர்கள் பின்னர் எதற்காக இத்தனை S S SSSSSSSSSSLSSSSSSLSSS
ரர் ர்துேப் பாய்வாள் 2காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனத்திலும் துருவல்>
jLGullgäena,5usiba"
சந்தித்தும் பேச்சு நடத்தினார்கள்.
மாணிக்கவாசகம் சுரேஸை விடுதலை செய்யவேண்டும் என்று சம்மேளனப் பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தினார்கள். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மார்ச்சி, கனடிய உளவுத்துறையின் அறிக்கைகளின்படியே தான் நடந்துகொண்டதாக தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர் கருத்துத் தெரிவிக்கும் போது, சுரேசுக்கு எதிரான பாதுகாப்புப் பத்திரத்தில் தான் கைச்சாத்திட்டது தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கை என்று கருதக்கூடாது என்றும் அழுத்தம் திருத்த மாகக் குறிப்பிட்டார்.
சுரேசுக்கு எதிரான நடவடிக்கை தமிழ
விசாரணை" என்று அந்த வாடிக்கையாளர் ஆட்சேபம் தெரிவித்தாராம்.
கொழும்பில் பல அரச அலுவலகங் களில் இவ்வாறான சந்தேகப்பார்வைகள் சகஜமாகி வருவதாகவும், அதனால் அலுவல் கள் நிமித்தமாகச் செல்வதற்கே தயங்க வேண்டியிருப்பதாகவும் பலரும் குறைபட்டுக் கொள்கின்றனர்.
சமீபத்தில் கொழும்பு அரசாங்க பொது மருத்துவமனையில் தனது நண்பர் ஒரு வரைப்பார்வையிடச் சென்ற தமிழ் இளைஞர்
ஒருவர் வாயில் காவலரால் பொலிசாரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டார். அந்த இளைஞர் பல தடவை தனது நண்பரைப் பார்வையிடச் சென்று வந்திருக்கிறார். அது தெரிந்தும் வாயில் காவலர் அவ்வாறு நடந்து கொண்டி ருக்கிறார்.
இாறுவத்தினர் பக்குவமாக நடக்கின்றனர்
யாழ் குடாநாட்டில் இராணுவத்தினர் இம்முறை நிதானமாகவும், பக்குவமாகவும் தமது நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர். இவ்வாறு தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணித் தலைவர் திருமு.சிவசிதம்பரம் வெளிநாட்டு செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தார்.
இந்த விடயத்தை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அசித்த பெரேரா
դg.10-16, 1995
لالاggرJung|لالاتفاقی زلزلازوں تورزازاروgڑ
பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும்போது தெரிவித்தார். பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டு விவாதத்தில் கலந்த கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் அதனைத் தெரிவித்தார். அப்போது தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி பா.உக்களான திரு. ஜோசப் பரராஜசிங்கம், திருதங்கத்துரை ஆகியோரும் அவரது உரையை செவிமடுத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
இருந்து தென்மராட்சி
குள்ள மக்களை உட திட்டத்தில் இருக்கி
இதேவேளை இ பொறுத்தவரை தம திரும்பிச் செல்வை கள் விரும்புகின்ற6 சண்டை நட வீடுகளில் இருப் சண்டை ஓய்ந்தால் த என்றே பலரும் அட காணி நிலம், ! மலசல கூடம் என்று யாழ் குடாநாட்டு அகதிகளாக வை அமைப்பினருக்கும் களை உருவாக்கு
திருக்கோணம திணைக்களம் மூன்ற நடத்துவதற்கென சக் களிடமும் பணம் அர தமிழ் மொழி மூல வதில் அக்கறை க மொழிமூலமானவ பிடிக்கப்பட்ட கண்ணி விடயத்தில் புறம் இவ்வாறான கேள்வி களத்துக்குட்பட்ட வட்டாரங்களில் எழு ஆண்டிறுதிப்ப சகல வகுப்பு மாணவு திணைக்களம் பணி பாடசாலைகள் மூ
ருக்கு எதிரான நடவ அபிப்பிராயத்தை நீர் வதாகவும் அவர் சு "சுரேஸ் விவகா தின் முன்பாக இரு தீர்ப்பை நான் ஏற்
அரசியல்வாதி கெதிராக கடந்தகா6 பாட்டங்கள் நடத்த திலும் நடக்கக்கூடும். சுதந்திரம் கனடிய என்றும் அமைச்சர் இலங்கை அரை என்பதே மாணிக்க சுமத்தப்பட்டுள்ள மு
ஏறாவூர்ப் பகு மாவடிவெம்பு ஆ ரி.அரியரெத்தினம் (2) ஆகியோருக்குப் மரண தணடனை வழ முன்னர் புலிகள் சேகரிப்பாளர்களாக இயக்கத்தை விட்டு G), ITGS) GAUF FLIDLJ GIMĖJ தெரிவிக்கப்படுகிறது
மறைந்தி
யாழ்ப்பாணம் ந தெருவில் 150க்கு வளவுக்குள் மறைந்தி புலிகள் அமைப் யேறுமாறு சொன்னே வெளியேறுவது பே களைக் கட்டிக் ெ ವಿಕೆಟಿಲ್ಲ மறைந்துகெ டுகளுக்குள் வ இல்லை என்று நிை அமைப்பின் உறுப்பி படையினர் நல் போது மறைந்திருந்த அவர்கள் தெருவில் கண்ட படையினருக் இருக்கலாமோ அல் தந்திரமோ என்று எனவே நிலை எடு கொள்ளும் தயார் நிலை மக்கள் அபயக் குரல்
அதன்பின்னர் விசாரித்துவிட்டு தங் ЖИLJELJI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

க்கள்வெளியேற்றப்படலாம்
Opöhi0dbdb6i 6jb|Ibi
இடம்பெயர்ந்தோர் விருப்பம்
மராட்சி பகுதிக்கும் ல் உள்ள மக்களும் டமராட்சிப் பகுதியில் மாறிவிடும். தற்போது நம் மேற்பட்டவர்கள் னடியாக வெளியேற்றும் றார்கள்.
A. பெயர்ந்த மக்களைப்
து சொந்தப்பகுதிகளுக்கு தயே பெரும்பாலானவர்
III. க்கும்போது அங்கே பதுதான் பிரச்சனை. திரும்பச் சென்றுவிடலாம் பிப்பிராயப்படுகின்றனர். அங்கே ஒரு கிணறு, ஒரு வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட மக்களை பெருமளவில் பத்திருப்பது புலிகள் பல்வேறு நெருக்கடி ம் என்று அரசியல்
விமர்சகர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். புலிகளின் குரல் வானொலி சமீபத்தில் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பொன்றில், கிளிநொச்சி வன்னிப்பகுதியில் விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு தமது பொருளாதார மேம்பாட்டு நிறுவனம் உதவிகளைச் செய்து வருவதாகவும் காணிகளை வழங்கியுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
இடம்பெயர்ந்து வந்த விவசாயிகள் கிளிநொச்சியிலும் வன்னியிலும் உள்ள தரிசு நிலங்களை விளைநிலங்களாக மாற்றி யுள்ளனர் என்றும் புலிகளின் குரல் தெரி வித்தது.
வன்னியில் இருந்து 15 மாணவிகள் தமது இயக்கத்தில் இணைந்து கொண்டனர் என்றும் புலிகளின் குரல் தெரிவித்துள்ளது.
பலத்த தாக்குதல் யாழ் நகரை நோக்கி படையினர் நெருங் கியபோது புலிகள் பலத்த பதிலடித் தாக்குதலை நடத்தியிருந்தனர்.
எனினும், புலிகள் எதிர்பார்த்திருந்த பாதைகளைத் தவிர்த்து படையினர் முன் னேறினார்கள்
எந்தப் பக்கத்தால் படையினர் வரப்
போகிறார்கள் என்று தெரியாமல் பல முனைகளில் புலிகளின் அணிகள் பிரித்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. அதனால் திட்டமிட்ட வகையில் ஒன்று குவிந்த தாக்குதலை நடத்த முடியவில்லை.
பாசையூர் அந்தோனியார் கோவில் அருகேயும், ஆரியகுளம் சந்திக்கருகிலும் பலத்து மோதல் இட்ம்பெற்றது.
霹 ருதரப்பினரும் ஷெல் தாக்குதல்களை சரமாரியாக நடத்தினர்கள். பல வீடுகள் சேதமடைந்தன. கூரைகள் உடைந்து வீழ்ந் தன. மோதல் நடைபெற்ற பகுதிகளில் கூரைகள் இல்லாத வீடுகள் காணப் படுகின்றன.
கட்டிடங்கள் நிறைந்த நகர்ப்பகுதி என்பதால் புலிகளின் கெரில்லாத் தாக்குதல் களை எதிர்கொள்ள படையினருக்கு பெரும் சிரமமாக இருந்தது.
யாழ்குடாநாட்டில் சாவகச்சேரி, கர வெட்டி, பருத்தித்துறை, மருதங்கேணி, ஆகிய நான்கு உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவுகள் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. சுமார் 5 லட்சத்து 84 ஆயிரம் மக்கள் (இடம்பெயர்ந்தோர் உட்பட) இப்பகுதிகளில் இருக்கின்றனர்.
லை பிராந்தியக் கல்வித் ாம் தவணைப் பரீட்சை GU LIFIL GTIGOGU LDTG000) விட்டும் உரிய நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு உதவு ாட்டாதது ஏன்? சிங்கள ர்கள் விடயத்தில் கடைப் னியம் தமிழ் மாணவர்கள் தள்ளப்பட்டது ஏன்? பிகள் மேற்படி திணைக் தமிழ் மொழிக் கல்வி ழந்துள்ளன. ரீட்சை நடத்துவதற்கென ர்களிடமிருந்தும் கல்வித் ம் அறவிட்டிருந்தது.
டப்பட்டதால் பரீட்சை
டிக்கை என்ற தவறான குவதற்கு தான் விரும்பு பறினார். ரம் தற்போது நீதிமன்றத் க்கிறது. நீதிமன்றத்தின் றுக்கொள்வேன். என்ற வகையில் எனக் லங்களிலும் பல ஆர்ப் ப்பட்டன. வருங்காலத் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் மக்களுக்கு இருக்கிறது" மார்ச்சி தெரிவித்தார். ச கவிழ்க்க சதி செய்தார் வாசகம் சுரேஸ் மீது க்கிய குற்றச்சாட்டாகும்.
குதியில் ஐயன்கேணி, கிய கிராமங்களில் 19), எஸ்.சோதிநாதன்
புலிகள் மின் கம்ப ங்கியுள்ளனர். இவர்கள்
இயக்கத்தில் நிதி இருந்ததாகவும், பின்னர் விலகி கொள்ளை, களில் ஈடுபட்டதாகவும்
蔷母选岳鲇
1ல்லூர் பகுதியில் செட்டித் மேற்பட்ட மக்கள் ஒரு ருந்தனர். பினர் அவர்களை வெளி பாது, அதற்கு உடன்பட்டு ால முட்டை முடிச்சுக் காண்டு பின்வளவுக்குள் T6öILIIsig.6it. ந்து பார்த்துவிட்டு யாரும் னத்துக் கொண்டு புலிகள் னர்கள் சென்றுவிட்டனர். லூர் பகுதிக்குச் சென்ற மக்கள் வெளியே வந்தனர். வந்து கொண்டிருப்பதை கு அவர்கள் புலிகளாக லது புலிகளது ஏதாவது சந்தேகம் வந்துவிட்டது. த்து தாக்குதலை எதிர் யில் நின்றனர். அப்போது
எழுப்பினார்கள். அவர்களை அழைத்து
குவதற்கு அனுமதியளிக்
(திருமலை நிருபர்) நடத்தும் தேவை இல்லாது போய்விட்டது.
எனினும் க.பொ.த.சாதாரணதர மாணவர்களுக்கும் ஐந்தாம் ஆண்டுப் புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாணவர்களுக்கும் பரீட்சைக் குத்தயார் படுத்த இக் கேள்வித்தாள்கள் பெரிதும் பயன்படும் என ஆசிரியர்கள் அபிப்பிராயப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சிங்கள மொழி மூலக் கேள்வித்தாள்கள் அவசர அவசரமாக அச்சிடப்பட்டு உரிய மாணவர் களுக்கு உரிய காலத்தில் விநியோகிக்கப்பட்டன.
ஆனால் தமிழ் மாணவர்கள் விடயத்தில் திணைக்களம் ஏனோ தானோ என்று நடந்துள்ளது ஆற அமரச் சிந்தித்து நவம்பர் மாத இறுதியில் க.பொ.த. மாணவர்களுக்கு சில பாடங்களில் கேள்வித்தாள்களை வழங்க
மட்டக்களப்பு வர்த்தகர் சங்கத்தால் எற்கனவே எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் படியும் தொழிற்சங்க ஆணையாளரின் அறி வுறுத்தலின் படியும் பிரதி ஞாயிற்றுக் கிழமை தோறும் நகரிலுள்ள அனைத்து வர்த்தக நிலையங்களையும் மூடி தொழிலாளர் களுக்கு லிவு வழங்க வேண்டும். எனினும் இத்தீர்மானத்தை மீறி வர்த்தகர் சங்கத் தலைவர், செயலாளர் உட்பட பலர் கடை களைத் திறந்தனர்.
தனால் இதனை எதிர்க்கும் ஏனைய வர்த்தகர்கள் இவர்களுக்கெதிராகத் தீர்மானமெடுக்கும் இரகசிய கையெழுத்து வேட்டையில் இறங்கியபோது விசயம் கசிந்து விடவே தலைவரும் செயலாளரும் முந்திக்
நடவடிக்கை எடுத்தது.
அதிட்டம் வருமுன் சட்டம் அ மட்டு-கடைத் தொழிலாளர்க
காலம் போதாமையால் எந்த மாணவருக் கும் இதனால் பலன் எற்படவில்லை என்று ஆசிரியர்கள் சிலர் முரசுக்கு தெரிவித்தனர்.
ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு இக் கேள்வித் தாள்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் கூட ஓரள வாவது எம்மால் மாணவர்களுக்கு உதவி யிருக்க முடியும் என மேலும் தெரிவித்த ஆசிரியர்கள், ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரிட்சை மாணவர்களது வினாத் தாள்கள் வெளிவரவேயில்லை என்றும் கவலை தெரிவித்தனர்.
சகல பரிட்சைகளையும் நடத்தப் பணம் அறவிட்டவர்களால் ஓரிரு வகுப்பு வினாத் தாள்களைக் கூட உரிய நேரத்தில் வழங்க முடியாமற் போனது ஏனோ?
ரர்களுக்கு லிவு
கொண்டு 26.195 தொடக்கம் பிரதி ஞாயிறு தோறும் கடைகளையும், வர்த்தக நிலையங் களையும் முடி கண்டிப்பாக தொழிலாளர் களுக்கு லிவு வழங்கக் கேட்டுக் கொள்ளுவ தாக துண்டுப் பிரசுரமொன்றை வெளியிட்டு a)LLGOTIT.
"கலகம் பிறந்தால்தான் வழி பிறக்கும்" என்கிறார்கள் கடைத் தொழிலாளர்கள். "ஊருக்கல்ல உபதேசம்-உனக்கு" என்கிறார் கள் எதிர்த்து கையெழுத்துச் சேர்த்த ஏனைய வர்த்தகர்கள்.
எவ்வாறாயினும் இத் தீர்மானம் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கப்பட்ட்ால் மட்டக் களப்பு நகரிலுள்ள பல நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர் நன்மை பெறுவது நிச்சயம்.
கொழும்பிலும், அதன் சுற்றுப்புறங் களிலும் தேடுதல் மற்றும் சோதனை நட வடிக்கைகளில் மலையகப் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும், யுவதிகளும் பெருமளவில் கைது செய்யப்படுகின்றனர்.
அவர்கள் வேலை செய்யும் நிறுவனங் களது அத்தாட்சிகள், கொழும்பில் தங்கி யிருக்கும் சரியான காரணங்கள் காட்டப் பட்டாலும் கூட விடுதலை செய்யப்படுவதில் தாமதங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.
இ.தொ.கா. தலைவர் திருதொண்ட மான், மலையக மக்கள் முன்னணித் தலைவர் திரு.சந்திரசேகரன் ருவரும் அமைச் சரவையில் இருக்கின்றனர். ஆயினும்கூட
Digith Loeni
கைது நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அவர்களது சிபாரிசுகள் நடைமுறைப் படுத்தப்படவில்லை என்ற குறை நிலவு கிறது.
இது தொடர்பாக அவர்கள் இருவருமே அதிருப்தியோடு இருப்பதாகத் தெரிகிறது.
அடையாள அட்டைப் பிரச்சனை மலையக இளைஞர் யுவதிகளுக்கு பெரும் பிரச்சினையாக தலைநகரில் பணியாற்றும் மலையக இளைஞர் யுவதி களுக்கு விசேஷ அடையாள அட்டை வழங் கப்பட்டால் பிரச்சனை ஓரளவு குறையும் என்று மலையக மக்கள் முன்னணித் தலை வரும், பிரதி அமைச்சருமான சந்திரசேகரன் கூறிவருகிறார்.
மட்டக்களப்பு-சந்திவெளியில் 33000 வோல்டேஜ் அதிவலு கொண்ட 15 மின்சார மரக் கம்பங்களை புலிகள் சென்ற 3.12.95 இரவு வெட்டி வீழ்த்தியுள்ளனர். அப்பகு திக்கு திருத்த வேலைக்காக சென்ற மின்சாரப் பகுதி ஊழியர்களை புலிகள், திருத்தத்தில் ஈடுபடவோ புதிய கம்பங்களை நடவோ வேண்டாம் என்றும் அவ்வாறு செய்ய
முயற்சித்தால் அவர்களுக்கு ஆபத்து வரும் எனவும் எச்சரித்ததாகத் தெரிவிக்கப் படுகிறது. மின்சாரக் கம்பங்கள் தறித்து வீழ்த்தப்பட்டதால் தன்னாமுனை தொடக்கம்
வாழைச்சேனை வரையான 15 மைல் பிரதேசம் இருளில் மூழ்கியுள்ளது. கபொ.த. (சாதி பரீட்சையை மாணவர்கள் எழுதும் வேளையில் இந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்துள்ளது.

Page 4
3.
in Iguigi
சொன்னா நம்பம பேயறஞ்ச மனுஷன் போட்டுக் குடுத்த தேத் மடமட என்று ஒரு து வைக்காம இழுத்துப் ே
அய்யாத்துர அண்ண
எல்லாம் ஒரு மாதிரி மூசாந்த போலதான் கிடக்கு பள்ளியள முடிப் போட்ட புறகு வானமும் ஒருக்காவிடியா மத்தான் கிடக்கு மாரிமழ வாற காலந் தானே அண்ண முகத்துவாரமும் வெட் டிப் போட்டானுகள் ஆத்தில, குளத்தில, பள்ளப்பகுதியில ஒள்ளுப்பம் எண்டா தண்ணிபுடிக்கிற இடமெல்லாம் ஒருக்கா வழிஞ்சி போய்க்கிடந்த தண்ணி ஓடிப் பறிஞ்சித்து கடலோட
அண்ண கையும் வருகுதில்ல, காலும் வருகுதில்ல. எப்பம் எட்டிப் போட்டு நடந்து பாப்பம் எண்டா முன்னத்த காலம் போலயா கிடக்கு ஊரில நேச்சர்
உதறித்து நடந்தித்தாரு
"மறுகா- நான் எண்டு சொல்லித்துப் சொன்னத்திலயும் வ அண்ண. இப்ப றோ நிச்சயமில்ல.
கரிச்சான் போடிய துப் போனாரு வாழைச் பக்கத்தில வெள்ளப்பட புழுகுநாவி கண்டத்தில பட்டி, இஞ்சால பெ பத்துப் பாரிய சிவத்த மட ஆக்களுக்கு என்ன இதுதானே அண்ண செ
குதுகள் பட்டிருக்கிற கயிட்டமெண்டா அண்ண?
திதாக நியமிக்கப்பட இருக்கு 5000 தமிழ் மொழி மூல ஆசிரியர்கள்
கப்பட்டவர்கள் வயது போய்விட்டதாலும் கூறப்படுகின்றது.
ஆதரவாளர்களாலும் அந்த நெருக்குதல்
Si Gosa கொழும்பிலுள்ள பிரபல நிறுவனமொன்றிற்கு நன்கு அனுபவம்வாய்ந்த கணக்கியல் எழுது வினைஞர்கள் தேவை. பொது அறிவு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் அனுபவம் உள்ளோர் விரும்பப்படுவர் தகுந்த ஆவணங் களுடன் இருபாலாரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மேயா தினமுரசு வாரமலர், த.பெ.இல1772, கொழும்பு
சுவிட்சர்லாந்தில் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ பயிற்சிக்கு மாணவர்கள் தேவை
இன்று வரை பதிவு செய்யாத மாணவர்களுக்கு
சுவிட்சர்லாந்தின் சுவிஸ் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ பாடசாலையில் மூன்று ஆண்டு ஹோட்டல் முகாமைத்துவடிப்ளோமா கற்கையை மேற்கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் இலங்கைப் பிரஜைகளிடமிருந்து ஏற்கப்படுகின்றன. தகைமை : க.பொ.த (சாத) மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட தராதரம் 17
வயதுக்கு மேற்பட்டிருப்பதோடு ஆங்கில மொழியில் நல்ல
தேர்ச்சி இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கல்வியாண்டும் ஐந்து மாத வகுப்பறைக் கல்வியும் ஏழுமாத நடைமுறைப் பயிற்சியும் உள்ளடக்கப்பட்டதாக இருக்கும். நடைமுறைப் பயிற்சிக் காலத்தின்போது மாதாந்தம் எஸ்.எப்.ஆர். 2,000 முதல் 2,500 வரை படியாக வழங்கப்படும். ஆண்டுக்கு எஸ்.எப்.ஆர். 10,000 வரை (இலங்கை நாணயப்படி சுமார் ரூ. 40000 ) சேமிக்கலாம். கவில் ஹோட்டல் முகாமைத்தவ பாடசாலையின் இலங்கை பிரதிநிதியை மாணவர்களும் பெற்றோரும் 1995 மார்கழி மாதம் 10ஆம் திகதியிலிருந்து சந்தித்து சுவிட்சர்லாந்தில் ஹோட்டல் முகாமைததுவ கற்கை பற்றிய மேல் விவரங்களையும் தேவையான விண்ணப்பப்படிவங்களையும் பெற்றுக் G.I.s follo (b.
தழுவத்த அண்ட் ஜெப்பே அசோசியேட்ஸ் LG 15 பிப்பிள்ஸ் பாக் சொப்பிங் கொம்பிளெக்ஸ் கொழும்பு - 11 GL, GLI. 320139 (குணசிங்கபுர தனியார் பஸ் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள கட்டிடம்)
அது காதால கேக்கொண்ணா எங்கட கரிச்சான் போடியாரும்-டவுணுக்கு
ஊரில இருந்துவவுனியாவுக்கு வசிபோய் வந்தவரு-மாரால வடிச்சிப் போறாரு எண்டு சொல்லித்துப்
வாறத்தால சனமும் சில தப்பித் தவறி மனுவுன் குளறுறத நித்தாட்டயும் முடியாம எங்க போறகா-போடி
வருகுதுகள் போயித்து குளறு குளறு எண்டு குளறுனாரு இந்தக் கதைய கதைக்க நம்மட சாதிக்கு புடிச்ச கேடு எப்ப என்ன போடியாரு-இவ்வளவு கக்கிசம் டவுனுக்குள்ள எண்டு
அண்ண போகும்? சாமியே தம்பிரானே எடுத்து குளறுறயள் எண்டு கேட்ட நான் பியிருக்கன்,
Tmarin BESTrf in Israëlist
மாடு பாக்கிறதுமில்ல;
நல்லதில்ல எண்டத்தால-என்ன செய் எண்டு- கோயில் குளத்தில கும்பிடுறத யிறது எண்டு தெரியாம கிடக்கன் தவிர வேறென்ன நாம செய்ய முடியும்
கண்ட நிண்டத எல்லாம் எழுதிப் ஒரு வழியாலும் புழைப்புக் கிழைப்ப மெண்ட எப்பிடி அன் போட்டு கைகட்டி நிக்கிறதையும் பாக்க நடத்த முடியாம கிடக்கிற வேலதான் மாடும் வேணாம். ச சும்மா, நம்மட பாட்டோட கிடந்த வந்திரிக்கி மாரி மழைக்குள்ள கொத்திக் தெண்டா-நல்லன் போல, சனத்தோட, கித்திப் போட்டு பய்த்த பயிர எறிவமெண்டா- உசிரு மட்டும் இந்தக் ஒண்டடி மண்டடியா கிடந்தித்து ஊர் ஆத்துக்கு அங்கால போகயும் பயமா கிடக்கு போதும், புறகு ஆதன. ஓடினா ஒக்க ஒடுற இல்லாட்டி ஒருவர் அண்ண ஆருக்கு ஆரு அண்ன போட்லாம் எண்டு சொ ஓடினா கேட்டுக் கேட்டு ஓடுற எண்டு பயப்பிடுற சும்மா எல்லாத்தையும் தூக்கி இல்லாட்டி,முதல் சீவித்துப் போவம் எறிஞ்சி போட்டு, இவ்விடத்தால கடவப்
அய்யாத்துர அண்ண, யாழ்ப் படுவம் எண்டாலும் பொஞ்சாதி உடுறா கிடைச்சா தயிர் முட் பாணத்தால நம்மட சனமும் சிலதுகள் வில்ல. நம்மட ஊரப்போல வாய்க்குமா தட்டுப்பட்டு நம்மட ஊருக்கு வந்திருக் எண்டு ஒரே அடியா கேக்கிறா நாம பூசி மினிக்கி இல்லா குதுகள் படாதபாடு பட்டு வந்திருக் புறந்து, தவண்டு சீவிச்ச மண்ண மறக்கலாமா
காடு கரம்பயெல்ல
பட்டியும் வேணாம்.
போடியார் ஊட்ட வா
கோட்டையென்ன வாழ
என்ன சந்தோவும் எண் எண்டா எல்லாம் நல்ல "அடுத்த பயணம்
திறமை அடிப்படையி கினால் நீண்டகாலமா வந்த வயது சென்ற தி கதி என்னவாகும் எனவு எழுப்புகின்றனர்.
°卯 : அரசியல் வாதிகளை பரீட்சையே இன்னு நியமனம் தொடர்பாக விண்ணப்பித்த அவர்களது அலுவலகங்களில் சந்திக்கும் இருக்கும் இவ்வேளை வர்களின் நெருக்குதல் காரணமாக இளைஞர்களும் யுவதிகளும் அவர்களின் மனத்தைப் பற்றி இப்ெ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களும் தமது பிள்ளைக்கு ஆசிரியர் தில் என்ன பயன் உ அரசு சார்பான அரசியல் வாதிகளுக்கும் சேவையைப் பெற்றுத் தருமாறு பெரும் சிரமம் ஏற்படத்தொடங்கிவிட்டது. காலில் நிற்பதைக் காணமுடிகின்றது. இந்த
o: :?ರಾ? சாந்தப்படுத்துகிறார்கள் அரசாங்கத்தின் ஊடாகப் பழிவாங் தலையிடியையும் ஏற்படுத்தி வருவதாக மனத்திற்குரிய வயதெ
வாதிகள் தம்மைச் ச
அதிகரிக்கப்பட்டிருப்ப
மற்றும் இன்றைய அரசாங்கத்தின் ஆசிரியர் தெரிவு போட்டிப் LuffLGO).J. தலுக்கு ஒரு காரண
ஒன்றின் மூலமாகவே நடைபெற உள்ளது. படுகின்றது.
விளம்பர
BARIGHT ad upania
1996 ஆண்டு 5 புலமைப் வெற்றிக்கனி இதழ் 7 முதல் தபால் மூலம் போதிக்கப்படு * 1996 - டிசெம்பர் க.பொ.த
களுக்கு முன்னோடி பயிற் கல்வி மஞ்சரி இதழ் விஞ்ஞானம், கணிதம், வரல மொழியும் இலக்கியமும், வ ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்கள் விடை நூல் * ஆண்டு 6 முதல் ஆண்டு
LDIT6006)ITEb(61555TE LDIT5ITJE 'EFFECTIVE ENGLISH செயல்திறனுடைய ஆ மேலதிக விபரங்களுக்கு முத் யுடன் கீழ்காணும் விண்ணப் அனுப்புக விரும்பும் பாடநெறி . GULLIT . იეlნსტn[drup :.
BRIGHT BOO) S = 27, FIRST FLOO COOMEO CENTRA COLOMBO-11,
Bright Future In Your hand
காணத்தவறாதீர்கள் நவம்பர் ைெலிமா-கிராண்ட்பாஸ், ஈரோம்திரையரங்குகளில் அரங்கம் நிறைந்த
வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருச்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாட்டியள் அண்ணமாதிரி இரிக்காரு.
தண்ணிக் கோப்பய
ரியும், கோப்பைக்க
பாட்டு, சாலுவைய
வந்தா கண்டுக்க"-
போறாரு மனுஷன்
ஷயம் இருக்குது ட்டால நடக்கிறதும்
ாரும் நல்லா சவுத் |
சேனை வெலிக்கந்த
படிமாடு, இஞ்சால பு
எருமை மாட்டுப் ாத்துவில், அக்கரப் மாட்டுப் பட்டி நம் அண்ண குறைச்சல், ாத்து இப்ப எண்டா
கண்டு பாக்கிறது
ம் துவக்கும் ஆக்களு என பட்டி கட்டிற? ண்டும் வேணாம். தயிரும் வேணாம். கூட்டுக்க கிடந்தா பாதனத்த தேடிப் ல்லித்துப் போறாரு கிதல் கரிச்சான் றாரெண்டு விசளம் டி என்ன, புதிர் ப்பழக்குலை என்ன வந்து போவாரு டு தெரியுமா? இப்ப ா சவுத்துப் போச்சி. வந்தா கண்டுக்க" போறாரு "வராம பாரே. சும்மா அந்த ாம-வந்தித்துப் போ சொல்லி அனுப்
O
ல் நியமனம் வழங் கப் பாதிக்கப்பட்டு மது பிள்ளைகளின் பும் பெற்றோர் குரல்
றும் நடைபெறாமல் யில் ஆசிரியர் நிய பாழுது பிரஸ்தாபிப் ண்டு என அரசியல் ந்திக்கவருவோரைச் ாம். ஆசிரியர் நிய ബ് 18-45 ഖങ്ങj தும் இந்த நெருக்கு ம் எனவும் கூறப்
ப் பகுதி
2 ULindabas
பரிசில் மாணவர்களுக்கு 16 வரை நூல்கள் மூலம்
( 5()/.
LÍD.
(சாதாரணதர) மாணவர்
35 pTE BRI
முதல் இதழ் 10
ாறு சமூகக்கல்வி, தமிழ் Iத்தகமும் கணக்கியலும், D6II 2) 6Í6IILG, flu 1 6ýslóðII
იეlფუ) ისე | ()()/-
| வரை கல்வி பயிலும் தம் வெளிவருகிறது.
WITH GRANM
ங்கில இலக்கணம் திரையிடப்பட்ட தபாலுறை ப படிவத்தை இணைத்து
R, P.O. BOX 162
P. 434770)
in soignina கிறது.
CENTRE (PVT) LTD.
SUPER MARKET COMPLEX,
காண்பது
కాక్టస్ర్చ)
C/
ހަހިހ)
~ S வெளிநாட்டு தொண்டர் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக தென்னிலங்கையில் ட கடுமையர்ன எதிர்ப் பிரசாரம்
லங்காதீய பத்திரிகையில் வெளியான காட்டுண்.
ரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு நீங்கள்
அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுவர் பூங்கா சிறுவர் விளையாட்டிற்கு உதவாத நிலையில் நிருமாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ா ஏற்கனவே இப்பூங்காவில் கட்டப் பட்டிருந்த ஒரு தூண் தானாக வீழ்ந்து - விட்டது. அங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்து வேலைகளும் ஏனோ தானோ என்ற நோக்கில் செய்து முடிக்கப்
(கண்டி நிருபர்
ஹரிஸ்பத்துவ தொகுதியில் அடிக்கடி நிலவும் மின் விநியோகத் தடை காரணமாக பாவனையாளர்கள் பெரும் அதிருப்திக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
அடிக்கடி மின்துண்டிப்பு நிகழ்வதால் தொலைக்காட்சி, வானொலி பாவனையா ளர்கள் பல சிரமங்கன்ளயும் எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். கட்டுகஸ்தோட்டை, குலுகம் மன, உகுரஸ்ஸபிட்டிய, இனிகலை, செனரத் கம, நுகவெல, படல்கும்புரை, அலதெனிய யட்டிவாவல. குருந்துகொல்லை போன்ற
இலங்கைப் (III GÖT
6) IGOU.
AR.'
(ஏறாவூர் நிருபர்) ஏறாவூர் நகரபிரதேச சபையினால் பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபா செலவில்
ஏன் இந்து இவலம்?
முக்கிய குறிப்பு:- விண்ணப்ப முடிவு திகதி 1995 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியாகும் இத்திகதிக்குள் எமது நிலையத்தில் தம்மைப்பதிவுசெய்யும் மாணவர்களுக்கு
GLI
ரஜினிகாந்த் Aly 
அ2ததன்
பட்டுள்ளன. சிறுவர்கள் தம் விருப்பப்படி விளையாட இப்பூங்கா செய்து முடிக்கப் பட்டுள்ள விதம் உறுதியானதாக இல்லை; அவை தாக்குப் பிடிக்கமாட்டா என்று தெரியவருகிறது. இத்தனைக்கும் இத்திட்ட அமைப்பிற்குப் பொறுப்பான தொழி னுட்ப உத்தியோகத்தரின் அசமந்தப் போக்கே காரணம் என்று இப்பிரதேச சபையின் உப தலைவர் தெரிவித்தார்.
(காரைதீவு நிருபர்) வடக்கிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து அகதிகளாகியிருக்கும் மக்களுக்கு உதவ வென அம்பாறை மாவட்டமெங்கும் புளொட் அமைப்பினர் நிவாரணப் பொருட்களை சேகரித்துவருகின்றனர். மட்டக்களப்பு-அம்பாறை மாவட்ட புளொட் அமைப்பாளர் ராஜுமாமா இதனை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றார்.
கிராமங்களும் இதனால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுவருகின்றன.
தபால் மூலம் வெளிவாரிப் பட்டப்படிப்புகள்
G.A.O., B.A., B.Com., B.B.A. G.S.O. B.Sc (Bio & Stats)
புதிய மாணவர்கள் அனுமதி - 1996
பல்கலைக்கழகங்களின் மேற்படி பட்டங்களை வீட்டிலிருந்தவாறே படித்துப் பட்டம் பெறுவதற்கான எமது தபால் மூலம் பட்டப்படிப்புகள் பயிற்சித் திட்டத்திற்கு மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப் படுகின்றன.
இப்பாடநெறிகள் பற்றிய முழுவிபரங்கள் அடங்கிய கையேட்டின் விலை ரூபா 50/- Kotahena தபாற் கந்தோரில் பணம் பெறக்கூடியவாறு Registra, External Studies Academy 6TGÖTAID GULLUCCB sig, GlugÖMD ரூபா 50/- இற்கான மணியோடரையும் இரண்டு ரூபா முத்திரை ஒட்டப்பட்ட சுயமுகவரி எழுதப்பட்ட நீள கடிதவுறையையும் இணைத்து பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பிவைத்து தபால் மூலமும் அல்லது நேரில் 50/- செலுத்தியும் கையேட்டையும், விண்ணப்பப்படிவத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்,
பல்கலைக் கழகங்களில் வெளிவாரி மாணவராகப் பதிவு செய்வதற்கான ஒழுங்குகள் செய்து கொடுக்கப்படும். EXTERNA STUDIES ACADEMY P.O.Box: 660, No. 32,3rd Floor Colombo Central Super Market, Reclamation Road, Colombo-11.
முரசுடன் உங்கள் சகல கடிதத் தொடர்புகளுக்கும் ஆக்கங்கள் அனுப்பிவைக்கவும் பின்வரும் முகவரி மட்டுமே குறிப்பிடுங்கள்:
விளமுரண் வாரமலர்
air. IsIu. Elliga. I 1772 Glairoughu.
F.10-16, 1995

Page 5
சமீபத்தில் ஆறு இராணுவவீரர்களை புவிகள் விடுதலை செய்தபோது அந்த நடவடிக்கைக்கு முன்னர் போல பாராட்டுக்கள் குவிந்துவிடவில்லை.
மாறாக சந்தேகப்பார்வைகள்தான் எழுந்தன. போர் நிறுத்தக் காலகட்டத்தில் கூட தம்மிடம் கைதிகளாகவுள்ள படை பினர் அனைவரையும் விடுதலை செய்ய புலிகள் முன்வரவில்லை.
பொருளாதார தடையை முற்றாக நீக்கினால்தான் மீதியுள்ளவர்களை விடு தலை செய்வோம் என்று புலிகள் திட்டவட்டமாகக் கூறியிருந்தனர்.
பொருளாதார தடையை அரசு சற்றுத் தளர்த்தியிருந்த போதும் புலிகள் முற்று முழுதான தடை விலக்கலை கோரியிருந்தனர்.
தற்போது, பொருளாதாரத் தடை மட்டுமல்ல, இலட்சக்கணக்கான மக்கள் அகதிகளாகி, தமது தளப்பிரதேசமும்
கொள்ளும் என்றெல்லாம் புலிகள் கருதினார்கள்.
ஆனால், இது மிகப் பழைய தந்திரம் இப்படித்தான் புலிகள் செய்வார்கள் என்று அரசாங்கம் நம்பகமாக எதிர்பார்த்திருந்த தந்திரம்.
எனவே-சிங்கள கிராமவாசிகள் மீதான தாக்குதலை அரசு புத்திசாலித்தனமாகக் கையாண்டது. படுகொலைச்செய்திகளையும், புகைப்படங்களையும் வெளியுலகின் முன் பாகக் காட்டி புலிகளுக்கு எதிரான பிரசார மாக மாற்றிக்கொண்டது.
பொல்லைக்கொடுத்து அடிவாங்கிய கதையாக புலிகளின் நிலை மாறிப்போனது. கொழும்பில் மக்கள் கூட்டத்தின் நடுவில் கரும்புலி ஒருவர் மனிதக் குண்டாக வெடித்த தும் வெளியுலகில் புலிகள் மீதான அபிப் பிராயத்தில் விழுந்த மற்றொரு அடியாக அமைந்தது.
நிதானமாக யோசித்திருந்தால் புலிகள்
தலைவர்களும் ஒன்று: நாட்டிலும், வெளியுல காட்ட வேண்டும்.
எனவே போர் நிறுத் இரண்டுக்கும் புலிகள் எந்தவொரு கட் து தமக்கு நம்பிக்கை ! வாய்தவறிக்கூட சொல் சந்திரிக்காமீது நம் வைக்கும் சதுரங்கத்தில்
ருப்பதாகப் பேசுவது என்று விட்டுவிட்டார்கள் ஒரே ஒரு விடயம் தெளிவாகத் தெரிந்திரு சந்திரிக்கா ஏதாவ கொண்டுவந்து போரை வர விரும்புகிறார். ஆன தமிழீழத்திற்கு ஒரளவு அல்லது புலிகள் அை நிர்வாக அதிகாரங்க
பறிபோயுள்ள நிலையில் தாமாகவே முன் மேற்கண்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்த்திருக் பதாகவோ இருக்கப்பே
HHH HHH HHHHHHHH. HHH
H ----
E
வந்து ஆறு இராணுவத்தினரை புலிகள் கலாம். புலிகளுக்கு தெரிந்திருந்
விடுதலை செய்துள்ளனர்.
போர் நடைபெறும்போது போர்க் கைதிகளை விடுதலை செய்வது வழக்க மான நடைமுறையல்ல.
போரில் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டி ருக்கும் தரப்பு தனது எதிர்த்தரப்பின் வீரர்களை விடுதலை செய்யுமானால் அதனை பெருந்தன்மை என்று சொல்லிக்
an eigitanto.
ஆனால், தற்போதைய வடபுலச் சமரில் புலிகள் பின்வாங்கும் கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். அடுத்துவரும் கட்டங்கள் எப்படியிருந்தாலும், தற்போதைய கட்டத் தில் படைத்தரப்பின் பலமே மேலோங்கி பிருக்கிறது.
எனவே இக் கட்டத்தில் படையினரின் ஆறு பேரை புலிகள் விடுதலை செய்தமை பலவீனத்தின் வெளிப்பாடாகவே படைத் தரப்பால் கணிக்கப்பட்டுவிட்டது.
இது புலிகளுக்கு எதிரான பேரல்ல. தமிழர்களுக்கு எதிரான போர். இராணு வம் இன ஒழிப்பில் ஈடுபடுகிறது என்று தனது மாவீரர்தினச் செய்தியில் பிரபா கரன் கூறியிருந்தார்.
அப்படிக் கூறிவிட்டு இராணுவத் தினரில் ஆறுபேரை விடுதலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டது என்பதே சந்தேகங்களுக்கு காரணமாகி si J.
அந்த சந்தேகங்களால் புலிகள் எதிர் பாத்த பலன் கிடைக்காமல் போய் விட்டது
படையினர் வடபுலப் போரில் முன் னேறிச் செல்வதற்கு முன்னர் புலிகள் இப்படி ஒரு நடவடிக்கையை எடுத்திருந் தால், அதற்கு கணிசமான வரவேற்புக் கிடைத்திருக்கும்.
எந்தவொரு நடவடிக்கையும் அது செய்யப்படும் காலகட்டத்தைப் பொறுத்தே மதிப்பிடப்படுகிறது.
உண்மையில் புலிகள் சற்றுக்குழம்பித் தான் போயிருக்கிறார்கள்
அதற்கு முக்கிய காரணம் இராணுவ தியிலானது அல்ல. யாழ் குடாநாட்டில் தமக்கு ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு பற்றி கவலைப்படுவதைவிட வெளியுலக அபிப் பிராயம் தமக்கு சாதகமாக இல்லாதிருப் பதே புலிகளுக்குள்ள முக்கிய பிரச்சனை
uTaTi 9) (Uġigħ, pġ.
யாழ்.குடாநாட்டில் படையினர் முன் னேறிச் சென்று கொண்டிருந்தபோது கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்த புலிகளின்
அணிகள் சற்று நிதானம் இழந்து }լյոլլիaԾրի,
சிங்கள் கிராமவாசிகள்மீது தொடர்ச்சி
பான தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன,
சிங்கள கிராமங்களை தாக்கினால் படையினர் அங்கு அனுப்பப்படுவார்கள் அத தவிர, அரசுக்கும் நெருக்கடி ஏற்படும். எனவே, வடபுலத்தில் தனது படைநடவடிக்கைகளை அரசு தணித்துக்
விழுந்து போட்டு எழுதித் தயாரி
F.10-16, 1995
வடபுலப் போரில் பொதுமக்களுக்கு பாரிய இழப்புக்கள் ஏற்பட்டுவருவதாக வெளிநாடுகளில் புலிகளின் கிளைகளில் பிரசாரங்களை முடுக்கிவிட்டன.
அந்த நேரம் பார்த்து சாதாரண சிங்கள மக்களை புலிகள் தாக்கிவிட, அதனை அரசாங்கமும் சாட்சியாக காட்டி புலிகளும் மோசம்தான் என்ற அபிப்பிராயத்தை உரு வாக்கிவிட்டது.
முன்னைய அரசாங்கத்தைவிட, தற் போதைய அரசாங்கம் வெளியுலகில் நன்கு திட்டமிட்ட பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
பிரேமதாசா நாட்டைவிட்டு வெளியே செல்வதே அரிதாக இருந்தது. அதுபோல வெளியுலகில் நம் நாட்டுப் பிரச்சனை பற்றி அதிகம் பேசிக்கொள்வதிலும் ஐ.தே. கட்சி அரசாங்கம் அக்கறை காட்டவில்லை. அப்போது வெளியுலகப் பிரசாரத்தில் புலிகள்தான் வெளுத்துக் கட்டிக்கொண்டிருந் FIsle,6Í.
குறிப்பாக, இலண்டனிலும், சுவிற்ஸர்லாந் திலும் கிட்டு சுறுசுறுப்பான பிரசாரங்களில் ஒரு கலக்குக் கலக்கிக் கொண்டிருந்தார்.
ஆனால், இப்போது நிலவரம் தலை கீழாக மாறியிருக்கிறது
சந்திரிக்காவின் சாந்தமான புன்னகை யும், சமாதானக் கோவுமும் வெளியுலக அனுதாபத்தை தேவையான அளவுக்கு அறு வடை செய்துவிட்டன.
பிரதமராக சந்திரிக்கா பதவியேற்ற போதே புலிகளுக்கு ஒரு தலையிடி ஆரம் பித்திருந்தது.
போர் என்றால் போர் என்று பிடிவாத மாகப் பேசும் அரசாங்கத் தலைவரோடு பிரச்சனை இல்லை.
நாம் என்ன செய்வது வேறு வழி யில்லையே' என்று சொல்லிக்கொண்டே புலிகள் போரைத் தொடரலாம்.
விஜயதுங்கா ஜனாதிபதியாக இருந்த போது அதனை ஒரு பொற்காலம் என்றே புலிகள் நினைக்கக் கூடியதாக இருந்ததும் அப்படித்தான்.
டி.பி. விஜயதுங்காவுக்கு ஒரு கரும் புலியை அனுப்பவேண்டும் என்ற எண்ணமே பிரபாகரனுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது. ஒரு வேளை, டி.பி. விஜேதுங்கா தானாக முன் வந்து வலியக் கேட்டிருந்தாலும் கூட பிரபா கரன் கரும்புலியை அனுப்பியிருக்க மாட்டார். சந்திரிக்கா பதவிக்கு வந்தபோது நிலமை மாறிப்போனது சமாதானத்திற்காக எந்த விலை கொடுக்கவும் தயார் என்று கூறிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு அரசுத் தலைவரை நோக்கிப் போர் பிரகடனம் செய்வது எப்படி? ஒரே ஒரு வழிதான் புலிகளுக்கு இருந்தது. சமாதான்த்தின் சின்னமாக சந்திரிக்கா நோக்கப்படுவதை மாற்ற வேண்டும்.
அதற்குரிய வழி பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்று அந்த தளத்தில்வைத்து சந்திரிக்கா வும் ஒன்றுதான், அவருக்கு முன்பிருந்த
அப்படியொரு தீர்வு கொள்ள முடியாது. ஆன தீர்வை முதல் கட்டமா செய்யும் வெளியுலக நி விடலாம். அதனை தடுப்பு திரத்திற்கு விடப்பட்ட எடுத்துக் கொண்டார்கள் அது தவிர, பிர யோசிக்க வைத்த இ வடபகுதி மக்களின் மன யாழ் சென்ற அர வரவேற்க மக்கள் காட்டி எரிச்சலடையவும், எச் வைத்தது.
ஹெலிகொப்டரிலிரு களுக்கு கிடைத்த வர தூதுக்குழுவினர் பூரித் புலிகளோ பொருமிக் ெ தமது காவல்துறை தள்ளிவிட்டு ஹெலிகொப் மக்களை புலிகள் எரிச்ச கொண்டிருந்தார்கள்.
ப்படியே போன மக்கள் ஆதரவும், சந்திரிக்காவின் பக்கம் அதுதான் புலிகளின் க வெளியுலக அபிப்பி கிக்கொள்ள வேண்டும தத்தை படையினர் முதலி காத்திருக்க வேண்டும். வார்த்தையை நீடித்து சிக்கவைக்கும் அரசியல் வேண்டும். அதன் மூலப் படுத்த வேண்டும்.
ஆனால், அதற்கு பிடிக்கும். அந்தக் கால நாட்டில் யாருக்கு சாத கணக்குப் பார்த்தார் பி நாட்டில் சமாதான காட்டி வெளியுலகில் இ களைப் பெற்றுக் கெ உறுதிப்படுத்திக் கொள் ஏற்கனவே பொரு அரசு தளர்த்தியிருந்தது தொடங்கினால் வடபகுதி அபிப்பிராயம் உருவாக ஜெனரேட்டர்களை அரசாங்கம் அனுப்பியி தொடர்ந்து மின்சாரமும் வழங்கப்பட்டுவிட்டால் மறந்துவிட்டு மின்சாரத்ை விடுவார்கள்.
சுருக்கமாகச் சொல் வேண்டாம், இப்படியே வென்று மக்கள் நினைக் ஆக, எப்படிப் பார்த் சம் தமக்குப் பாதகம் என் பிரபாகரன், அதனால்தா முதலாவதுகாலக்ெ முன்னரே கரும்புலிகள் : தாக்குதல் லக்கும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நான் என்று உள் கிலும் நிரூபித்துக்
தம், பேச்சுவார்த்தை முன்வந்தார்கள். டத்திலும் சந்திரிக்கா இருப்பதாக புலிகள் லியதில்லை. பிக்கையை இழக்க அவர்மீது நம்பிக்கை
பொருத்தமில்லை
T.
புலிகளுக்கு மிகத் ந்தது.
து ஒரு தீர்வைக் முடிவுக்குகொண்டு ால், அந்தத் தீர்வு ஈடானதாகவோ மப்பிடம் இருக்கும் ளை விட்டுவைப் ாவதில்லை என்பது
கொண்டிருந்தது.
அதனால்தான் இரண்டாவது காலக் கெடு முடிவடைந்த ஆட்டோடு சூடாக திருமலைத் துறைமுகத்திற்குள் ஊருருவி துல்லியமாக தாக்குதல் நடத்த முடிந்தது. அதற்காக, அரசாங்கம் போருக்கு தயாராகாமல் நல்லபிள்ளையாக கைகட்டிக் கொண்டிருந்தது என்று அர்த்தமல்ல, போர் மீண்டும் ஏற்பட்லாம் என்று கருதி ஆயுதக் கொள்வனவில் அரசும் ஈடுபட்டிருந்தது.
போர் முளக்கூடும் என்று அரசாங்கம் எதிர்பார்த்தது போர்முண்டே தீரவேண்டும் என்ற உறுதியோடு தர்க்குதல் இலக்குகளை புலிகள் தெரிவு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதுதான் வித்தியாசம்
போர் நிறுத்தத்தை முதலில் மீறியதற்காக வெளியுலக கண்டனங்கள் ஏற்படும் என்பதை புலிகள் எதிர்பார்த்தே இருந்தனர்.
5LD5 蠶 நடவடிக்கைகளின் வெற்றிகரமான விளைவுகளால் வெளியுலக அபிப்பிராயத்தை தம் பக்கம் திருப்பிக்
கோரிக்கைக்கு ஆதரவளிக்கும் நிலையில்
புலிகள் தமது பலத்தை மேலோங்கச் செய்ய இயலும்,
அதற்கு வெளியுலக ஆதரவு என்பது மிக முக்கியமானது. பணத்தை கொடுத்து ஆயுதம் வாங்கி மட்டும் படைக்கலப் பலத்தை புலிகள் பெருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு நாடு பின்னணியில் நின்றால்தான் அது சாத்தியம்.
ஆனால், எந்தவொரு நாடும் தமி
AJ BLEEEEHHH! E HHHHHH HHH... HHHHHHHHHHHHHHHHH. HHHHHHHH. ER: தது. கொள்ளலாம் என்று புலிகள் கணிப்பிட்டார் - வை தம்மால் ஏற்றுக் கள். எால், அப்படியான வெளியுலக அபிப்பிராயம் ஒரு கொஞ்ச
ஏற்றுக்கொள்ளச் ர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டு பதே தமது இராஜதந் சவாலாக புலிகள் T. பாகரனை மிகவும் ன்னொரு விஷயம் னப் போக்கு. ரச தூதுக்குழுவை ய ஆர்வம் புலிகளை சரிக்கையடையவும்
நந்து இறங்கிய தங் வேற்பால் அரசு துப் போனார்கள். காண்டிருந்தார்கள். பினரையே மோதித் டரை நோக்கி ஓடிய லோடு கவனித்துக்
ால் தம்மை மீறி நம்பிக்கையும் திரும்பிவிடலாம். 6606). ராயத்தை சாதகமாக் ானால் போர்நிறுத்
ல் மீறும் நிலைவரை
அதேநேரம் பேச்சு அரசை பொறியில் வியூகத்தை வகுக்க b அரசை அம்பலப்
கொஞ்சக் காலம் அவகாசத்தில் உள் ம்ே ஏற்படும் என்று лшпарт6йт. ம் நிலவும் சூழலைக் ருந்து அரசு உதவி ாள்ளும் தன்னை ளும், ளாதாரத் தடையை மேலும் தளர்த்தத் மக்களிடமும் நல்ல த் தொடங்கிவிடும். யும் வடபகுதிக்கு நந்தது. அப்படியே யாழ் குடாநாட்டுக்கு மக்கள் தமிழீழத்தை த ரசிக்கத் தொடங்கி
STGOTIT GU EFGSOTGOLGu இருந்தால் என்ன கத் தொடங்கலாம். தாலும் கால அவகா றமுடிவுக்கு வந்தார் 667 9614TLILILLITIT. கடு விதிக்கப்படும் தயார் செய்யப்பட்டு, நோட்டமிடப்பட்டுக்
காலத்திற்கு அரசுக்கு சாதகமாக இருந்து விட்டுப் போகட்டும். அதனால் உள்நாட்டில் தமது அரசியல், இராணுவ பலத்திற்கு பாதகம் எதுவும் ஏற்பட்டுவிடப்போவதில்லை என்பதே புலிகளது நினைப்பாகவும் இருந்தது.
புலிகளின் நினைப்புக்கு இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன.
ன்று எந்தவொரு வெளிநாடும் தமிழீழக் கோரிக்கையை தாமாக முன்வந்து ஆதரிக்கப்போவதில்லை. உள்நாட்டில் நடைபெறும் யுத்தத்தின் வெற்றி தோல்வி யில்தான் அது தங்கியுள்ளது.
இரண்டாவது வெளிநாட்டு உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டாலும் கூட படைத்தரப்பு முற்று முழுதான ஒரு போருக்கு துணிந்து முன்வரப்போவதில்லை. எனவே-வெளியுலக நிதி, ஆயுத உதவிகள் படைகளுக்கு கிடைப் பதையிட்டு அதிகம் அலட்டிக்கொள்ளத் தேவையில்லை.
யாழ்-குடாநாட்டில் படையினர் தற்காப்பு யுத்தக் கட்டத்தில் இருந்தநிலையில் புலிகளது மேற்கண்ட கணிப்புக்களும், நினைப்புக்களும் சரியாகவே தோற்றம் காட்டிக்கொண்டி ருந்தன.
ஆனால், இப்போது வடபுலப் போரில் படைத்தரப்பு தாக்குதல் யுத்தக் கட்டத்திற்குள் பிரவேசித்து விட்டது.
தற்காப்பு யுத்தக் கட்டத்திலும் நிலை கொள்ள முடியாத நிலையில் புலிகள் யாழ்ப்பாணத்தைவிட்டு பின்வாங்கிச் சென் றுள்ளனர்.
ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தக்கவைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவில் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பதே தற்காப்பு யுத்த நிலையாகும். ஆனால், புலிகள் தமது ப்பிரதேசத்தை பறிகொடுத்துள்ளனர். னிமேல் அங்கு புலிகள் நடத்தும் தாக்குதல்கள் கெரில்லா தாக்குதல்களே தவிர தற்காப்பு யுத்தமல்ல.
கெரில்லா யுத்தத்தில் புலிகளுக்கு இருக்கும் திறனை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. ஆனால், சில விமர்சகர்கள் கூறு வது போல கெரில்லா தற்போதைய வடபுலப் போரில் தலைகீழ் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திவிடப் போவதில்லை.
யாழ்ப்பாணத்தில் படையினர் நிலை கொண்டுள்ள ஏதாவது ஒரு முனையில் புலிகள் பாரிய தாக்குதலை எதிர்காலத்தில் நடத்த முடியும் அப்படி நடத்தினாலும் படையினரை அங்கிருந்து விலக வைக்க (UPLI-IIIIoil.
மண்டைதீவு இராணுவ முகாமை லிகள் தாக்கிய போதும் மீண்டும் அங்கு ராணுவத்தினர் நிலை கொண்டது போலத்தான் முடிவு இருக்கும்.
அதாவது, தற்போதைய நிலையில் ருந்து படைக்கலப் பலம், ஆட்பலம் என்பவற்றை கணிசமாக பெருக்கி கொண் டால் மட்டுமே யாழ்ப்பாணத்தில் மீண்டும்
ாத்துரை
இல்லை. அது தவிர, போர் நிறுத்தத்தை புலிகள் முதலில் முறித்துக் கொண்ட நிலையில், போரை நடத்துவது தவிர அரசுக்கு வேறு வழியில்லை என்று பிரிட்டிஷ் வெளிவிவகார அதிகாரிகள் கருத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பொது வாகவே வெளியுலக அபிப்பிராயமும் அப்படித்தானிருக்கிறது.
யாழ்-குடாநாட்டில் நிர்வாக அதி காரங்களுடன் இருந்து நாட்டின் ஒரு பகுதியை ஆட்சி செய்பவர்கள் என்ற நிலையில் இருந்தபோது வெளியுலக அபிப்பிராயம் பற்றி புலிகள் கவலைப் படாமல் இருக்க முடிந்தது?
அழுதும் பிள்ளையை அவள்தானே பெறவேண்டும் '? சொல்லவும் முடிந்தது. ஆனால் இப்போது மருத்து வச்சி ஒருவராவது தேவை என்ற நிலை புலிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
ந்தக் கட்டத்தில்தான் போர் நிறுத்தத்தை முதலில் முறித்தவர்கள் என்ற அம்சம் புலிகளுக்கு பாதகமாகி யிருக்கிறது. அரசுக்கு அதுவே பெரும் சாதகமாகியிருக்கிறது.
எனவே வெளியுலக அபிப்பிரா யத்தை தமக்குச் சாதகமாக்க ஆறு இராணு வத்தினரை புலிகள் விடுதலை செய்தார் Ö,6ቨI.
சிங்கள கிராமவாசிகள்மீது தாக்குதல் நடத்தாமல் அதனைச் செய்திருந்தால், புலிகளுக்கு மனிதாபிமான ரீதியிலாவது அந்த
நடவடிக்கை நல்ல பெயரை சம்பாதித்துக் கொடுத்திருக்கும். ஆனால் ப்போது காலம் கடந்து செய்தமையால் அது ஒரு தந்திரம் என்று மட்டுமல்லாமல், புலிகள் ரொம்பவும் குழம்பிப் போயிருக் கிறார்களோ என்று நினைக்கவும் வைப்ப தாக முடிந்துவிட்டது.
படையினர் முற்று முழுதான போருக்கு துணியமாட்டார்கள் என்ற கணிப்பில் முதலில் போரை ஆரம்பித்தது லம் சர்வதேச அரங்கில் புலிகள் ஒரு நருக்கடியில் சிக்கியிருக்கிறார்கள் என்பது மட்டும் உண்மையாகும்.
புலிகளது கணிப்பு சரியாக இருந் திருந்தால் வெளியுலக அபிப்பிராயம் பற்றி புலிகள் கவலையில்லாமல் இருந் திருக்கலாம்.
ஆனால், கணிப்பு தவறி அரசியல், இராணுவ ரீதியில் புலிகள் நெருக்கடியை இன்றைய் நிலையில், வெளியுலகமும் அரசுக்கு முழுச்சாதகமாக இருப்பது புலிகளுக்கு பெரிய பாதகம்தான். தொடர்ந்தும் நிதானமிழந்து சாதா ரண சிங்கள மக்கள் பலியாகக்கூடிய நடவடிக்கைகளை புலிகள் மேற்கொண் டால், சர்வதேச அரங்கில் புலிகளுக்குள்ள அனுதாபம் மட்டுமல்ல, தமிழ் மக்களுக் குள்ள அனுதாபமும் சரிந்து செல்லும், எப்படியோ பந்து இப்போது புலிகளின் கோட்டுக்குள் O

Page 6
புதுடில்லியில் விளக்கம்
இலங்கை இனப்பிரச்சனையில் இந்திய நிலைப்பாடு, ஈழப் போராளி அமைப்புக்கள் இந்தியாவோடு கையாண்ட அணுகுமுறைகள் பற்றி இந்து பத்திரிகை விமர்சகர் ஜிகே ரெட்டி நல்ல விமர்சனம் ஒன்றை எழுதியிருந்தர். 1985 இல் எழுதப்பட்ட விமர்சனம் அது
அந்த விமர்சனத்தின் மறுபகுதியையும் கவனித்துவிட்டு நாம் தொடர்ந்து சொல்ல GILD.
அதற்குமுன் ஒரு விடயத்தை சுட்டிக் காட்ட விரும்புகிறேன். 1985 இல் போர் நிறுத்தம் முடிவடைந்தபோது இலங்கை அரசுதான் அந்த முடிவுக்குக் காரணம் என்பதை வலியுறுத்துவதில் தமிழ் இயக்கங்கள் வெற்றி பெற்றன.
இயக்கங்கள் மீது பழியைப் போட அரசு செய்த பிரசாரம் பயனளிக்க ഖിബ്ലെ, ಔAR அரசியல் சாணக்கியத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியே அது என்று கொள்ளலாம்.
இனி விமர்சனத்தைக் கவனிக்கலாம். இந்தியாவின் தவறுகளை பின்வருமாறு சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஜிகேரெட்டி:
"புதுடில்லியில் தீவிரவாத இயக்கங் கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளின் போது தமிழ் இயக்கங்கள் யுத்த நிறுத்தத்தை மீறியதன் எதிர்விளைவாகத் தான் லங்கை இராணுவம் பதிலடியில் றங்குகின்றது என்னும் தப்பெண் ணத்தை நீக்கும் வகையில் தலைவர்கள் தமது வாதங்களை முன்வைத்தனர்.
ஒவ்வொரு சம்பவத்தின்பின்னரும் இராணுவத்தினர் தமிழ் மக்களது உடமை களை எரித்து அவர்களை வீடுகளை விட்டு ஓடவைப்பதில் முனைந்து விடு கின்றனர் என்பது தெளிவாக வலி யுறுத்தப்பட்டது.
தமிழர்களின் பிரதேசங்களில் திட்ட மிட்ட முறையில் சிங்கள மக்களைக் கொண்டுவந்து இலங்கை அரசாங்கம் டியேற்றியது. அதற்கு முன்னர் லங்கையின் மூன்றில் ஒரு பகுதியில் தமிழர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதும் தீவிரவாதத்தலைவர்களால் புதுடில்லிக்கு எடுத்து விளக்கப்பட்டது.
னவிகிதாசாரத்தை மாற்றும் வகை யில் கிழக்கு மாகாணத்தில் திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் நடத்தப்பட்டன.
உதாரணமாக கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திருக்கோணமலையில் 1948 ஆண்டு 7,606 ஆக இருந்த சிங்கள மக்களின் தொகை 1981இல் 86,341 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
1921 இல் திருக்கோணமலையில் 28 வீதமாக இருந்த சிங்கள மக்களின் தொகை 1971 இல் 288 வீதமாகி 1981 இல் 338 வீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
இதே காலகட்டத்தில் அங்குள்ள தமிழர்களின் தொகை 54 வீதத்திலிருந்து
பிரபா முப்பதால் தமிழ் மக்கள் தம கோரிக்கைகளையும் ந எடுத்துக் கூறியாகிவிட் சிறீலங்காவின் பா பெரும்பான்மை இனத் மொத்த வடிவமாக பத்திரிகைகள் அனைத் பாட்டில் உள்ளன. அவ தீவிர இனவாதிகளான ஆசிரியர்கள் பாராளு மூலம் எமது அபில செய்வதற்கு இலங்ை வாய்ப்பும் இல்லை.
கேள்வி: உங்கள் என்ன? உங்கள் பெற் தொடர்புண்டா?
பிரபா:- நான் குடும்பத்திலே பிறந்த சிறீலங்கா அரச ஊ எனது இரண்டு மூத் திருமணமாகி விட்டது.
EGITI JULIOTEUTGEFÄFEDER
36 சதவீதமாக இறங்கியுள்ளது. 1921 இல் 37 வீதமாக இருந்த தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களின் தொகை 1981 இல் 29 சதவீதமாக இறங்கியது. இன விகிதாசார சமத்துவத்தன்மையில் பாரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாறி மாறிவந்த இலங்கை அரசுகள் மேற்கொண்ட இந்த குடியேற்ற விவகாரத் திற்கு புதுடில்லி கொள்கை வகுப் பாளர்கள் போதிய கவனம் கொடுக்க a flag)G).
வடக்கையும், கிழக்கையும் இணைப் பது என்ற தமிழ் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்வதோ அல்லது எல்லை களை மீள வரைவதன் மூலம் தமிழ் பிரதேசங்களை வரையறுப்பதோ பிரி வினைக்கு இட்டுச் செல்லும் என்பது இலங்கையின் வாதம்
இந்த வாதத்தோடு ஒத்துப்போக இந்தியா தயாராக இருப்பது, வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் காணிக் குடி யேற்றத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள இலங்கை அரசு தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்கிறது என்பதை கவனத்தில் எடுக்க தவறியமையாகும்.
உள்நாட்டில் (இந்தியாவில்) பாரிய எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்தச் சிக்கலான வெளிநாட்டு பிரச்சனை யைக் கையாள்வதில் நேர்மையான தரகரின் பங்குக்கும், அப்பாவி போன்று நடிக்கும் தீக்கோழிக்கும் இடையில் ஒரு சரியான வேறுபாடு வரையறுக்கப்படவேண்டும்
தமிழ் தீவிரவாதிகள் மேலும் கோரிக் கைகளை தமது நிலைப்பாட்டின்பால் வற்புறுத்துவார்கள்
ஆனால் மிதவாதிகள் தங்கள் நாட்டுப் பிரச்சனையை தீர்த்துவைக்க இந்தியாவே முன்முயற்சி எடுக்கவேண்டும் என்று முற்றிலும் விட்டுவிடுவார்கள்
நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் இந்தியா பணியாற்றி வருவதால் இப் பிரச்சனையில் விரைவான தீவொன்று காணப்பட வேண்டும்.
அயல் நாடுகளுடன் உன்னதமான உறவுகளைப் பேணுவது என்ற கொள் கையை இந்தியப் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி பின்பற்றி வருகிறார்.
தமிழர்களின் நாட்டுப் பிரிவினைக் கோரிக்கைக்கான தனது முற்றுமுழுதான எதிர்ப்பை எந்தவித இரகசியமுமின்றித்
(S
போராட்டத்தில் இணை ஆகிவிட்டேன். 19வது வெளியேறி தலைமறை6 லிருந்து பெற்றோருச் தொடர்பு அறுந்துவிட் கேள்வி- தமிழீழ அடையாளச் சின்னமா காட்டப்படுகிறீர்கள். உங்களை ஒரு பெரிய காட்டுகிறது. அழுத்த பிடிப்பு உள்ளவர் என் தனிநபர் வழிபாடு கூறுகிறீர்களா?
ԼՈՍ
GI GÖT60607 படுத்துவ
செய்யமு Ro தெரியும். அவர்கை செல்வே ம்புகிற 醬 G. தின் எ( மாதிரியா கள்
கேள் இன்றைய GNITUDI 956 பிரட மிகவும்ப நிறுத்தம் LÍNGO GOTTIG ஈவிரக்க கள், இர
ரெலோ 1985 இல் வெளியிட்ட கலண்டர் போன்ற
இன்றைய
தானப் பேச்சுக்கள் நிதியுமுள்ள தீவை தமி வேண்டுமென்பதில் அ இராணுவத்தீவை நம்பியுள்ளது.
கேள்வி- தமிழர் சிறீலங்கா அரசுப் பிரதி யில் திம்புவில் நடந்த குறித்து உங்கள் கருத்
பிரபா சமாதானப் ஒரு பயனற்றமுயற்சி ! GUILDITADAID/GNIJg5ADG) SAULIOJI
தின
 
 

ண்டுகளுக்கு மேலாக து குறைகளையும், ாடாளுமன்றம் மூலம் L5,
ராளுமன்றம் என்பது தின் கொடுமைகளது வே இருக்கிறது. தும் அரசின் கட்டுப் பற்றில் எழுதுபவர்கள் சிங்கள பத்திரிகை நமன்ற ஜனநாயகம் ாசைகளைப் பூர்த்தி கயில் எதுவிதமான
குடும்பப் பின்னணி றோருடன் இன்னும்
Liard FITLDITGifu ) வன். எனது தந்தை ழியராக இருந்தவர். த சகோதரிகளுக்கும்
சிறிய வயதிலேயே
ந்து தேடப்படுபவன் வயதில் வீட்டைவிட்டு பாகிவிட்டேன். அன்றி கும் எனக்குமிருந்த
-岛L
தீவிர வாதத்தின் கநீங்கள் சித்தரித்துக்
g_ü பக்கமே வீரனாக எடுத்துக் தமான கொள்கைப் |ற முறையில் இந்தத் சரியான தென்று
பா:- இதுமாதிரி
மக்கள் உருவகப் தற்கும், அப்படி ஒரு திரமாக என்னைக் ற்கும் நான் என்ன டியும்? எனது மக் நான் கொண்டுள்ள யப் பற்று நன்கு
சரியான பாதையில் 1ள வழி நடத்திச் ன் என்று அவர்கள் 367, LD59,61 GT6 காண்டுள்ள பாசத் டுத்துக்காட்டே இம் ன புகழ்ச்சி மொழி
வி- இலங்கையின் ப நிலை பற்றி எவ் Eக்கிறீர்கள்? ா-இன்றைய நிலை шћIJЈLDT60IJ. GLJITI என்ற திரையின் சிறீலங்கா அரசு மற்ற ஒடுக்குமுறை ாணுவ ஆக்கிரமிப்பு பற்றில் ஈடுபடுகிறது. அரசுக்கு சமா மூலம் நியாயமும், ழ் மக்களுக்கு வழங்க |க்கறை கிடையாது. யே சிறீலங்கா அரசு
ವ್ಹಿ...
நிதிகளுக்கும் இடை பேச்சுவார்த்தைகள் தென்ன?
பேச்சுக்கள் என்பது
இது உலகநாடுகளை ர்த்தனா ஆடிவரும்
ILDGvi
JDJ Br
ரமேஷ் "செந்தணல் என்னும் பெண்கள் அமைப்புக்கான பத்திரிகையில் பத்மநாபா வின் பேட்டியை வெளியிட்டதோடு, பத்ம நாபாவின் புகைப்படத்தையும் பிரசுரித் திருந்தார்.
அதுவரை தோழர் ரஞ்சன் என்றே இயக்க உறுப்பினர்களால் அழைக்கப் பட்டுவந்த பத்மநாபா, முதன் முதலில் தனது சொந்தப் பெயரில் அறிமுக LDITGOTITIT.
செந்தணல் சஞ்சிகை தமிழ்நாட்டில் அச்சடிக்கப்பட்டு யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
சஞ்சிகையை விரித்துப் பார்த்தார்கள் யாழ்-பிராந்தியக் கமிட்டியினர். பொத்துக் கொண்டு வந்தது கோபம்
செந்தணலின் ஐயாயிரம் பிரதி களையும் கொண்டுபோய் ஒரு குழி வெட்டிப் புதைத்து விட்டார்கள்
தனிநபர் வழிபாடு உருவானால் கூட்டுத் தலைமைத்துவம் பாதிக்கப்படும் என்பதுதான் யாழ்-பிராந்தியக் கமிட்டி யின் வாதம்,
யார் தலைவர் என்பதை மக்கள் அறிய விரும்புவார்கள் செயலாளர் நாயகத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் அவரால் தன்னிச்சையான முடிவுகள் எடுக்கப்படாத வகையில் உட்கட்சி ஜனநாயகம் இருக்க வேண்டும்
என்பது மறுதரப்பு வாதம்
அதற்கே ஆதரவு கிடைத்தது. ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் அமைப்பும் தமது செயலாளர் நாயகத்தின் படத்தை வெளியிட ஆரம்பித்தது.
எனினும் சகல புகைப்படங்களிலும் மிக எளிமையாகவே தோன்றியிருந்தார் பத்மநாபா,
1984ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் அமைப்பின் முதலாவது காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டில் கும்பகோணத் தில் நடைபெற்றது.
செயலாளர் நாயகத்தின் புகைப் படத்தை வெளியிடலாமா, கூடாதா
என்பது பற்றியே ஒரு நாள் பூராவும்
அல்பிரட்
துரையப்பா முதல்
வரை
காமினி
விவாதம் நடந்தது.
விவாதத்தின் முடிவில் வெளியிட லாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.
ளவுப்பிரிவு அந்தக் காங்கிரசில் நீண்டநேர விவா தத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மற்றொரு விடயம் உளவுப் பிரிவு சம்பந்தப்பட்டது. ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் அமைப்புக்கு மக்கள் ஆய்வுப் புரிவு (MAP) என்னும் உளவுப் பிரிவு இருந்தது.
பத்மநாபா, மணி, ரமேஷ், வெற்றி, ஜேம்ஸ் ஆகியோர் அதன் தலைமைக் குழுவில் இருந்தனர்.
இயக்கத்திற்குள்ளும் கண்காணிப்பு இருக்கவேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப் பட்டிருந்தது.
யக்க உறுப்பினர்களை உளவுப் பிரிவு கண்காணிக்கக் கூடாது என்று காங்கிரசில் கலந்து கொண்ட ஒரு சாரார் வலியுறுத்தினார்கள்
செழியன் கண்ணன், கபூர் ஆகியோர் உளவுப்பிரிவு தொடர்பாக அச்சம் தெரிவித்தனர்.
உளவுப்பிரிவு தலைமைக் குழுவில் இருந்த ரமேஷால் ஒரு இரகசிய பிரிவினர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள னர். தலைமைக்கு விரோதமானவர்களை தீர்த்துக்கட்ட உத்தரவு வழங்கப் பட்டுள்ளது என்று கூறி காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் ஆதரவைத் திரட்ட முயன்றனர்.
உளவுப்பிரிவு அவசியம் இயக்கத் திற்குள் கண்காணிப்பும் அவசியம் என்று காங்கிரசில் வாதிட்டவர்களில் ரமேஷ் யாழ் மாவட்ட ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் தளபதி சுபத்திரன், தயாபரன், மட்டக்களப்பு மாவட்ட தளபதி சிவா ஆகியோர் முன்னணியில் நின்றனர்.
இறுதியில் அவர்கள் கருத்து காங்கிர சால் ஏற்கப்பட்டது.
1985 இன் இறுதிப்பகுதியில் ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் அமைப்புக்கும், புலிகள் அமைப்புக்கும் இடையில் பிரச்சனை ஒன்று ஏற்பட்டது.
(தொடர்ந்து வரும்)
F. 10-16, 1995

Page 7
புராதன இலங்கையில் இராஜதானிகள் பல இருந்தன.
வடக்கே இருந்த இராஜதானியே நல்லூராகும்.
நல்லூரின் சிறப்பை எடுத்தியம்புவதாகவே அங்குள்ள நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோயில்
விளங்குகின்றது.
வடபகுதி மக்களின் மனதில் மட்டுமல்ல, உலகில் பரந்து வாழும் பல கோடிக்கணக்கான முருக பக்தர்களின் மனதில் இடம் பிடித்த ஒரு ஆலயமாகவே நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயம் விளங்குகின்றது.
ஒல்லாந்தர்கள் யாழ்ப்பாணத்தைக் கைப்பற்றியபோது, அன்றிருந்த நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் கட்டிடத்தைத் தகர்த்து, அக் கட்டிடக் கற்களை யாழ்ப்பாணக் கோட்டையை நிர்மாணிக்கப் பயன்படுத்தினர் என்று வரலாற்றுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது தவிர பண்டைய சிங்கள மன்னர்களின் படையெடுப்புகளுக்கும் நல்லூர் கந்தன் ஆலயம் உட்பட்டதுடன்,
வனேகபாகு என்ற சிங்கள மன்னர்
க் கோயிலின் அறங்காவலராக இருந்தவர் எனவும் தெரிவிக்கப்படுவதுண்டு. இதன் காரணமாகவே நல்லூர் சந்தசுவாமி கோயில் திருவிழாக் காலங்களில் சுவாமி விதி வலத்துக்காகப் புறப்படுமுன்னர் கூறப்படுகின்ற கட்டியத்தில்
வனேகபாகு மன்னரின் பெயர் : இடம்பெறுகின்றது.
சுருங்கக்கூறின், சிங்கள-பெளத்த மக்களுக்கு கண்டியின் தலதா மாளிகை எவ்வளவு தூரம் சிறப்பு மிக்கதோ, அதே போன்றே இலங்கையின் தமிழ்இந்து மக்களுக்கும் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் பெருஞ்சிறப்புடையதாக இருக்கின்றது.
வருடந்தோறும் ஆகஸ்ட் மாதப்பகுதியில் கண்டியின் எசல பெரஹரா தலதா மாளிகையில் இடம் பெறும்போதே, நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் ஆலய மகோற்சவமும் களை கட்டியிருக்கும்.
அங்கப் பிரதட்சணங்கள், காவடிகள் பஜனைகள், இசைக்கச்சேரிகள் என்று நல்லூர்ப்பிரதேசம் முழுவதுமே பக்திப் பரவசமான சூழ்நிலையில் காணப்படும்.
கடந்த 12 வருடகால யுத்தத்தில்கூட நல்லுக் குந்தன் ஆலய மகோற்சவம், பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு மத்தியிலும் ஒருடந்தோறும் அதன் சிறப்புக்குன்றாது இடம் பெற்று வந்தது.
இந்த ஆண்டிலும் கடந்த ஆகஸ்ட்
3.10-16, 1995
மாதம் நல்லூர் கந்தன் ஆலய மகோற்சவம் வெகு சிறப்பாகவே இடம் பெற்றிருந்தது.
இது தவிர ஒரு மாதத்துக்கு முன்னர் கந்தக் கடவுளுக்காக அனுஷ்டிக்கப்படும் கந்த சஷ்டி விரதமும் வடபகுதிப் பக்தர்களினால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு, அவ்விரதத்தின் இறுதி நாளான்று
சூரசங்கார உற்சவமும் இடம் பெற்றிருந்தது. நல்லூரில் இடம் பெறும் சூரசங்கார உற்சவம் ஒரு கண்கொள்ளாக் காட்சியாகவே இருக்கும்.
தேவர்களை வதைத்து வந்த அசுரனான
சூரபத்மனை முருகப் பெருமான் போரிட்டுக் கொன்ற புராணக் கதையை மையமாகக் கொண்டதாகவே
சூரசங்காரத் திருவிழா விளங்குகின்றது. இது தவிர வடக்கே வாழ்ந்த சித்தர்கள்,
யோகிகள் என்பவர்கள் கூட நல்லூர் ஆலயச் சுற்றாடலிலேயே நடமாடித் திரிந்துள்ளனர். இத்தகைய மகான்களில் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த தேரடிச் செல்லப்பா சுவாமிகள் அவரது சீடரான யோக சுவாமிகள் ஆகியோரும் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர்.
எனவே யாழ்ப்பாணத்தின் நல்லூர்க் கந்தன் ஆலயம் என்பது, வடபகுதி மக்களின் இறை வழிபாட்டுடன் கூடிய
வாழ்க்கை முறையின் அடி நாதமாகவே
இருந்து வருகின்றது.
நல்லூர்க் கந்தன் ஆலயம் மட்டுமல்ல, வடக்கே வேறு பிரதான ஆலயங்களும் இருக்கவே செய்கின்றன.
அவற்றில் தொண்டமானாறு செல்வச்சந்நிதி ஆலயம், மாவிட்டபுரம் முருகன் ஆலயம், மற்றும் வல்லிபுரம் ஆழ்வார் கோயில், நயினாதீவு நாகபூஷணி அம்மன் ஆகியன தலச்சிறப்புடன், வடபகுதி மக்களின் மனதில் பெரிதும் இடம் பிடித்தவையாகவே உள்ளன.
கடந்த 12 வருட கால யுத்தத்தில் வடக்கேயுள்ள ஆலயங்கள் பலவும் சேதமாகியுள்ளன. இந்து ஆலயங்கள் மட்டுமல்ல, கத்தோலிக்க தேவாலயங்களும் குண்டு வீச்சினால் சேதமடைந்துள்ளன.
இவை தவிர வடக்கே ஆயுதப் போராட்டங்கள் ஆரம்பித்த காலத்தில் யாழ் நகரின் மையத்திலிருந்த பெளத்த விகாரையொன்றும் இடித்து நாசமாக்கப்பட்டிருந்தது.
வல்வெட்டித்துறைப் பிரதேசத்தை அண்டிய தொண்டமானாறில் உள்ள செல்வச்சந்நிதி முருகன் ஆலயம்
மிகவும் பிரசித்தம
இங்கே பத்து வ பலகோடி ரூபா சித்திரத் தேர் ஒ6 உருவாக்கப்பட்டி அத்தேரைக்கூட 6 பொசுக்கியிருந்தன
இச்சம்பவம் வட பெரிதும் புண்படு அவர்களது மனத் வடுக்களையும் ஏ
இந்நிலையில் 'கு நடவடிக்கைளில்
படையினர் நல்லு எதுவித சேதமுமி கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
| வந்திருப்பதாகத்
தகவல்கள் வடிப மன ஆறுதலைக் இருக்கும்.
நல்லூர்க் கந்தன் அமைதிப்படையின் நடவடிக்கைகள் ! ஒரு பெரும் அக மாறியிருந்ததென்ப
நல்லூர் ஆலயத்தி கணக்கான வடப தஞ்சமடைந்து தய காப்பாற்றியிருந்த குறிப்பிடத்தக்கது.
இது தவிர 1987ம் இந்திய-இலங்கை கைச்சாத்தான பி ஒப்பந்தம் மீதான வெளியிடும் வசை 6TGU.Ffl. Ifl.F.W76OTIfl6 உறுப்பினரான தி வீதியிலேயே சாகு உண்ணாவிரதமிரு
இறுதியாக அந்த அவர் தமது உயி
எனவே தற்போது நல்லூர்ப் பிரதேச கைப்பற்றியதுடன்
திை
 
 
 
 

ானதொன்றாகும்.
நடங்களுக்கு முன்னர் செலவில் புதிய
ன்று
ருந்தது. ஆனால் விஷமிகள் தீயிட்டுப் s竹。
பகுதி மக்களை த்தியிருந்ததுடன் ல் ஆழமான ற்படுத்தியிருந்தது. ரியக்கதிர் இராணுவ ஈடுபட்டுள்ள ர்க் கந்தன் ஆலயத்தை ன்றித் தமது ம் கொண்டு தெரிவிக்கப்படும் ததி இந்துக்களுக்கு கொடுப்பதாகவே
ஆலயம் இந்திய ஊரின் இராணுவ இடம் பெற்றபோது திமுகாமாகவும் து குறிப்பிடத்தக்கது.
னுள் ஆயிரக் குதி அகதிகள் து உயிர்களைக் னர் என்பது
விஸ்தரிப்பை மேற்கொண்டிருக்கும் ஆயுதப்படையினர் எத்தகைய கோணத்தில் எதிர்காலத்தில் நடந்து கொள்வார்கள் என்பதைப் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரை இன்று அப்பிரதேசம் மக்கள் எவருமே அற்ற ஒரு சூன்யப் பிரதேசமாக இருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது.
யாழ்ப்பாண மக்கள் அனைவரும் தென்மராட்சி, வடமராட்சி, கிளிநொச்சி, வன்னி ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு இடம் பெயர்ந்திருக்கக் காணப்படுகின்றனர்.
இது தவிர யுத்தச் சூழ்நிலைகள் காரணமாக கொழும்புக்கும், நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளுக்கும்கூட யாழ்ப்பாண மக்கள் இடம் பெயர்ந்துள்ளனர்.
மேலும் கடந்த பன்னிரெண்டு வருடகாலத்தில் இலங்கையை விட்டுப் புலம் பெயர்ந்த யாழ்ப்பாண மக்களின் எண்ணிக்கையும் அபரிமிதமானதாகவே இருக்கின்றது. கூடவே யாழ்ப்பாணம் தவிர ஏனைய வடக்கு-கிழக்குப் பிரதேச மக்களும் பெருமளவில் அகதிகளாக, எதுவித அரசியல்-சுமுக நிலைக்கும் முகங் கொடுக்க முடியாதவர்களாக பரிதவித்துப் போயிருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று சின்னாபின்னப்பட்டும், அல்லோல கல்லோலப்பட்டும் போயுள்ள வடக்கு-கிழக்கு மக்கள், அடுத்து நடக்கப் போவது என்ன? என்ற கேள்வியை எழுப்பியவர்களாகவே இருக்கின்றனர்.
கடந்த மாதம் 26ம் திகதி எல்.ரி.ரி.ஈ. இயக்கத் தலைவர் வே.பிரபாகரன் தமது மாவீரர் வாரச் செய்தியை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதே சமயம் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்கவும் தொலைக்காட்சி, வானொலி மற்றும் பத்திரிகைகள் வாயிலாக தமது அரசின் நிலைப்பாட்டையும் தெரிவித்திருந்தார்.
சிரேஷ்ட லீபன் நல்லூர் ஆலய LDG) IGOU
ந்தார்.
ஆலய வீதியிலேயே ரையும் நீத்தார்.
யாழ் குடாநாட்டில்
பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு
திரு.பிரபாகரனின் செய்தி, வடக்கே இராணுவ அழுத்தம் GIGOLT
LLEGGO)6) என்பதனை வலியுறுத்தித் தெரிவிப்பதாகவே இருக்கின்றது. இதேவேளை, ஜனாதிபதியின் நாட்டு மக்களுக்கான செய்தி என்பது எல்.ரி.ரி.ஈயினரைப் பலவீனப்படுத்தி அவர்களை பேச்சுவார்த்தைக்கு வரச் செய்வதை வலியுறுத்துவதாகவே இருக்கின்றது. இந்த இருவரதும் செய்திகள் ஒருவரையொருவர் விட்டுக் கொடாது கயிறு இழுப்பது போன்றதாகவே இருக்கின்றது.
ஆனால் ஜனாதிபதியை விரும்பும் வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் இரு சாராரும் தமது கெடுபிடி நிலையைத் தளர்த்தி முகத்துக்கு முகம் பார்த்து அரசியல் பேச்சுக்களை நடத்த வேண்டுமென்பதனையே விரும்புகின்றனர்.
இந்நிலையில் ஒரு பரந்துபட்ட பேச்சுவார்த்தையே வடக்கு கிழக்கு மக்களின் பிரச்னை தீர உதவுமென்பது நிதர்சனமாக இருக்கின்றது.
அரசாங்கத்தினதும், எல்.ரி.ரி.ஈ.யினரதும் தற்போதைய விடாக்கண்டன் நிலையை தளர்த்துவதற்கு வெளிச்சக்தி ஒன்றே தலையிடுவது இன்றியமையாததாகின்றது. கடந்த வாரம் இந்தியாவின் தமிழகத்தில் வடக்கு-கிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் பாதிப்புக் குறித்து பெரும் வேலைநிறுத்த நடவடிக்கை இடம்பெற்றது.
இந்த வேலை நிறுத்தம் இலங்கைத் தமிழர் குறித்து தமிழக மக்கள் தொடர்ந்து கரிசனை கொண்டிருப்பதையும், கடந்த காலங்களில் இலங்கை-இந்திய உறவுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், தமிழகத்தவரின் உணர்வலைகளில் எவ்வித மாற்றத்தையும் கொண்டுவரவில்லை என்பதனையே உணர்த்தியது. தமிழகத்தின் ஆளுங்கட்சியானமுதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், எதிர்க்கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக்கழகம், மற்றும் தமிழகத்தின் பிரதான கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து இலங்கைத் தமிழர்களுக்காகக் குரல் கொடுத்திருந்தன. இலங்கையில் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமான ஒரு தீர்வைக் கொண்டு வரவும், இராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்தவும் இந்திய மத்திய அரசு முன்வர வேண்டுமென இக்கட்சிகள்
குரலெழுப்பின.
இந்நிலையில், இந்தியாவாக இருக்கலாம். அல்லது அமெரிக்காவோ பிரான்ஸ், பிரிட்டனாகவோ இருக்கலாம்.
இதில் ஏதாவது 蠶 நாடு இனப்பிரச்னை தீர்வு விடயத்தில் மூன்றாவது சக்தியாக தலையிட வேண்டிய கட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எவ்விதத்திலும் ஒரு மூன்றாவது சக்தியின் தலையீட்டின் மூலமே வடக்கு-கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள கெடுபிடி யுத்தத்தை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டு வர முடியுமென்பது தற்போது தெளிவாகியுள்ளது. C)

Page 8
பாலஸ்தீன விடுதலைமுன் னணிக்கு (பி.எஃப்.எல்.பி) நிதி தேவைப்பட்டது.
தளபதிவாடி ஹாட்டாட் தனது திட்டத்தை செயற் படுத்தும் பொறுப்பை கார்லோ வரிடமும், மெளக்கார்பெல்லிடமும் ஒப்படைத்தார்.
திட்டத்தைப் பற்றி நேரில் பேச மெளக்கார்பெல்லை பெய்ரூட்டுக்கு வரு மாறு அழைத்தார் தளபதி வாடி ஹாட்டாட் மெளக்கார்பெல் பெய்ரூட்டுக் குப் பறந்தான்.
மெளக்கார்பெல் பெய்ரூட்டுக்குச் செல்வதற்கிடையில், தளபதி வாடி ஹாட் டாட்டுக்கு கார்லோஸ் ஒரு இரகசியச் செய்தியை சங்கேத மொழியில் அனுப்பி வைத்தான்.
"பிரிட்டனில் உள்ள துபாய் தூதர் நல்ல குறி கடத்தினால் சுளையாகப்
பணம் கறக்கலாம். துபாயிடம் இல்லாத பணமா? உத்தரவு தந்தால் உடனடியாக ஒழுங்குகளில் இறங்க வசதியாக இருக்கும்
அதுதான் செய்தி தளபதி வாடி ஹாட்டாட்டுக்கும் அந்தத் திட்டம் பிடித்து விட்டது.
D LGI II Liga Ig)ILIGI.
"நல்ல யோசனை முன் ஏற்பாடுகளை முதலில் செய்யவும் அனைத்தும் தயாரா னவுடன் அறிவிக்கவும்."
கார்லோஸுக்கு கொள்ளை மகிழ்ச்சி இலண்டனுக்கு புறப்பட ஆயத்தமானான்
III (a)igh).
賣↔賣
H IDBITLISLI
“வணக்கம் டாக்டர் இன்று உதடுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி"
"உதட்டு நோய் தொடர்பான கேள்வி கள் என்று சொல்ல வந்தேன்."
"அதுதானே பார்த்தேன் கேளுங்கள்." "சிலருக்கு பதட்டமோ, அதிர்ச்சியோ ஏற்பட்டால் கீழ் உதட்டில் ஒருவித எரிச்சல் ஏற்படுகிறது. பதட்டத்தினாலும் உதட்டுப்புண் வருமா டாக்டர்?"
"உதட்டுப் புண்ணை ஏற்படுத்தும்
வைரஸ் உணர்வாலும் ஏற்படக்கூடியது என்பதால் சோர்வு, பதட்டம் போன்ற உணர்ச்சிகளால் உதட்டுப்புண் வரும் வாய்ப்புள்ளது."
"உதட்டுப்புண் வந்ததும் அதைத் தடுக்க முடியாதா டாக்டர்?
"முடியாது. வலியைக் குறைக்க மருந்து சாப்பிடலாம். அது உடைந்து காயும் வரை பொறுமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும்."
"உதட்டு வெடிப்பு எப்படி ஏற்படு கிறது டாக்டர்?"
"ஹார்பஸ் சிம்பலக்ஸ் என்னும் வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுகிறது. இதன் தாக்குதலைத் தடுக்க நம் உடலிலேயே பாதுகாப்பு முறை உள்ளதால் ஒரிரு நாட்களில் குணமாகிவிடுகிறது. குழந்தை களுக்கு வந்தால் தாங்க முடியாது வலி எரிச்சல் என்பன ஏற்படும்."
"பனி வெடிப்பு என்று இதனை அழைப்பது ஏன் டாக்டர்?"
"அது காலத்தினால் ஏற்பட்ட பெயர்
S.
65)
பங்களா பிடித்திருக்கிறதா? என்று (BULL Illi prifa00 LOLIJIeTili.
அந்த விசாலமான பங்களாவை அன்ரன் பெளலியரும் அவருடைய மனைவியும் பரவாயில்லை என்பது போல தமது தோள்களை குலுக்கினார்கள்
பங்களா கைமாறியது தம்பதிகள் குடியேறினார்கள்
திருவாளர் அன்ரன் பெளலியர் தனது மனைவியை தன்னோடு அனைத்
துக்கொண்டு உதடுகளால் அவள் இதழ்களை தேடிச் சென்றான்
"இந்தப் பெரிய பங்களாவில் நாம் மட்டும் தனியாகவா இருக்கப்போகிறோம்: என்று வியந்தவளை, விழிகளுக்குள் பார்த்த படி திருவாளர் அன்ரன் பெளலியா GJEITGöTGOTTGT:
வருவார். இன்னும் ஒரு விருந்தாளி
வருவார் சாதாரண விருந்தாளியல்ல. வி.ஜ.பி. விருந்தாளி' "யார் அது? "அவசரப்படாதே அறியத்தானே போகிறாய். இப்போது நம்மை நாம் அறிவோம் என்று அவள் இடுப்பிலே கிள்ளினான்-அன்ரன் பெளலியா என்ற
பனிக்காலத்தில் நம் உடலின் எதிர்ப்பு சக்தியை மீறி வைரஸ் தாக்கும். அதே போல தொண்டைக் கோளாறு, இதயக் கோளாறு விஷக்காய்ச்சல் போன்ற சமயங் களிலும் வைரஸ் கிருமியின் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்ப்ோது நம் உடலில் உள்ள பாதுகாப்பு சக்தியை முறியடித்து விட்டு வைரஸ் வெற்றி பெற்றுவிடும். உதட்டில் வெடிப்பு ஏற்படும்."
"குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுத்தால் உதட்டுப்புண் ஏற்படுகிறதே?"
"குழந்தைகளின் மென்மையான உதட்டில் எளிதாக வைரஸ் புகுந்துவிடும். அதனால், அடுத்தவர் முத்தம் தருவது அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. அதுவும் உதட்டில் முத்தமிட்டால் உதட்டுப்புண் ஏற்பட பெரும் பாலும் வாய்ப்புண்டு அதனால் குழந்தை களுக்கு உதட்டில் முத்தம் கொடுப்பதை தடுக்கவேண்டும்."
"உதட்டுப் புண்ணால் ஆபத்து ஏற் படுமா?
ܗ
24تککےکھوٹا
()шf(3a) i Ilijaетпор. G)5İTGöSIL GETİY(BaJTGM
LD606016lfllIIITF கார்லோஸின் காதலி பற்றி அவனது மறு கொண்டவள் நடிய அவளோடு வந் LJIAI56IIII606) 6. IITL6.
ஒரு திட்டத்தோடுதா
துபாய் தூதரை திருக்க ஒரு வீடு பங்களா என்றால் டெ LDITLʻLLITffa956ʻiT.
மேற்கு லண்டன் என்ற பகுதியில் ட களுடனும் இருந்தது "ஆபத்து ஒன்று நடியா கார்லோஸி கொண்டு.
"ஆபத்தா? இரு நீதான்." என்று கண்ணி நடியாவை கைகளில் GLJIII, LJJ61T676ŠT யறையின் கதவடைத் விடிந்ததும் உ இன்னும் எழாமல் து நடியாவின் நெற்றியி துக் கண் திறந்தவ சொல்லிவிட்டு, குளி பட்டான். குளிர் சற். தளபதி வாடி ) அனுப்பும் தகவல்க வழங்கவென்றே ஒ செய்திருந்தார்கள்.
அவனுக்கு கார் இடம் தெரியாது. தகவல் கொடுப்பது தளபதி வாடி அனுப்பியிருந்தார்.
"GYLDIGIT, GITTGLUG அங்கு போய் சந்தி கூறியிருக்கிறேன்."
|bLLLIT606/ LI சொல்லிவிட்டு, விமா குப் போனான் கார்
LITINGU GNIDIT அதிகாரிக்கு கார்6ே
வந்துவிட்டது.
'ഝേ', ஆன இருக்கும் போது, பு பரவும் அபாயமும்
"2.ğl(6)LÜ L/6 இல்லையா டாக்டர்? "இதற்கு சிகிச்ை கிடையாது. உதட்டு, நுழைந்துவிட்டால் அ தரப்படுகிறது. அம்ை புசி மருந்தை தருவார் குணம் ஏற்படாது. புடு வெயில், காற்று பட காக்க வேண்டும். ஏற்படும் முன்னரே ! போது உள்ளது."
"வருமுன் தடுச்
அறிகுறி என்னவென் "அறிகுறி இர முன்னரே தெரிய உதட்டில் ஓரிரு . எரியும் அப்போதே பித்து லோஷன் தட னால் மஞ்சள், விெ பொறுமையாக இருந்: புண் உடைந்து குண
"ஒ.கே. டாக்டர். விளக்கம் சொன்னீர் கைக்கு ஒரு ஜோக் ( "ஒப்பரேசன் திே அழுதுகொண்டு வெளி ஆச்சு? என்று நர்சிடம் "அதற்குநர்ஸ் எ "ஒன்றுமில்லை, ஒப்பரேசன் சக்ஸஸ் சந்தோசத்திலை ஆனர் ராம் நர்ஸ் போதும "போதும், வருகி
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS
வ வாடகைக்கு எடுத்துக்
நடித்தவள்-நடியா 1956f6), ETTİYGBIGAUNTIGO)6NVL') பக்கம் பற்றி அறிந்து
. து இலண்டனில் ஒரு கக்கு பிடித்திருந்தது 60/,
கடத்திவந்து வைத் (36)JGöILITLDTP GUIFL ாலிசாரும் சந்தேகப்பட
ரில் நொட்டிங் ஹில் பங்களா சகல வசதி
மில்லையே? என்றாள் ன் மார்பில் சாய்ந்து
கிறது. அந்த ஆபத்து னடித்தான் கார்லோஸ், அள்ளிக் கொண்டு விசாலமான படுக்கை தான் கார்லோஸ், ற்சாகமாக எழுந்து, ாங்கிக் கொண்டிருந்த ல் முத்தமிட்டு, சிலிர்த் ரூக்கு குட் மோனிங் த்து முடித்துப் புறப் று குறைந்திருந்தது. றாட்டாட் லண்டனுக்கு ளை கார்லோஸுக்கு ரு ஆளை ஏற்பாடு
லோஸ் தங்கியிருக்கும் கார்லோஸ் வந்தால் மட்டும்தான் வேலை.
ஹாட்டாட் தகவல்
பாரிஸ் போகிறான். க்கவும் விபரங்களை
ங்களாவில் இருக்கச் னத்தில் பாரிஸ் நகருக் (βου Που. ***、 னநிலையத்தில் ஒரு பாஸ் மீது சந்தேகம்
ால், புண் மோசமாக ண்ணைத் தொட்டால் உண்டு."
ண்ணுக்கு சிகிச்சை
ச என்று தனியாகக் 蟒 தோலில் வைரஸ் புதை அழிக்க மருந்து மக்கு தரப்படும் தடுப் கள். ஆனாலும் முழுக் க்கையில் ஒய்வெடுத்து, மல் உதட்டைப் பாது உதட்டில் வெடிப்பு தடுப்புச் சிகிச்சை இப்
க வேண்டுமானால்,
று தெரியவேண்டுமே?” ாண்டு நாட்களுக்கு ஆரம்பித்துவிடும். பகுதியில் சுரீரென்று மருந்துவரிடம் காண் வலாம். புண் பெரிதா பள்ளை சீழ் வரும். தால் மூன்று நாட்களில் மாகத் தொடங்கும்."
உதட்டுப் புண்ணுக்கு கள். உதட்டுப் புன்ன சொல்லுங்களேன்." யட்டரிலிருந்து டாக்டர் ரியே வாறாரே! என்ன கேட்டாராம் ஒருவர்." ன்ன சொன்னாராம் முதன் முதலாக ஒரு ஆகியிருக்கு அந்த தக் கண்ணீர்" என்றா TP றேன் டாக்டர்."
IC6i DUIJEr
தயவு செய்து உங்கள் கடவுச்சீட்டைத் தரமுடியுமா? "ஒதாராளமாக கொடுத்து விட்டு ஒரு சிகரெட் பற்றவைத்துக் கொண் LIFT GTI, III(BGUITIĠJU,
கடவுச் சீட்டு ஈக்குவேடர் நாட்டுக்கு உரியது அதிகாரியின் முகத்தில் இருந்த சந்தேகம் தொலைந்துபோனது
"சிரமத்திற்கு மன்னிக்கவும் நன்றி! "நோ உங்கள் கடமையைத்தானே செய்தீர்கள் கார்லோஸ் நழுவினான்.
கார்லோஸ் பாரிஸ் வந்து சேர்ந்த மறுநாள்தான் மெளக்கார்பெல் வந்து சேருவ தாக ஏற்பாடு
ஆனால் மூன்று நாட்களாகியும் அவன் வந்து சேரவில்லை பொறுமையிழந்த கார் லோஸ் தளபதி வாடி ஹாட்டாட்டுடன் தொடர்பு கொண்டான்.
செய்தி அனுப்பினார்: "மெளக்கார்பெல் பாரிஸ் புறப்பட்டு இரண்டு நாளாகிவிட்டன. சந்திக்கவும்:
கார்லோஸுக்கு சந்தேகம் பிடித்து விட்டது ஏதோ தவறு நேர்ந்துவிட்டது
மெளக்கார்பெல் எங்கே கார்லோஸ் யோசித்தான்.
விடை இரண்டு நாளில் கிடைத்தது. பாரிசிலுள்ள ரூ ரெளலியர் இல்லத்தில் தனது காதலிகளைச் சந்திக்கப் போயிருந்தான்
GENTINGGIUITGÄU,
காதலிகள் இருவருக்கும் இடையே கார் லோஸ் இல்லாத நாட்களில் விரிசல் ஏற்பட் டிருந்தது.
ருவரையும் சமாதானம் பண்ணி வைக்காவிட்டால் ஆளாளுக்கு புகார் சொல்லி கார்லோஸின் மண்டையை வெடிக்கவைத்து விடுவார்கள் போல் இருந்தது.
பகல் உணவை இருவருடனும் உண்பது அப்போது இருவருக்கும் இடையே சமரசம் செய்து வைப்பது என்று முடிவெடுத்தான் JEITÄGGAUITGÄU.
பகல் உணவுக்கு தயாராகிக்கொண்டி ருந்தபோது, மெளக்கார்பெல் திடீரென்று வந்து சேர்ந்தான்.
கார்லோஸுக்கு ஆச்சரியம் மெளக்கார் பெல்லின் முகத்தில் களைப்பும் பதட்டமும் ஒன்றாகத் தெரிந்தன.
மரியாவுக்கும், நான்சிக்கும் சந்தேகம் வராமல் தனியறை ஒன்றுக்குள் மெளக்கார் பெல்லை அழைத்துப் போனான்கார்லோஸ் வழக்கமான அதிகாரத் தோரணையை சுத்தமாக இழந்துவிட்டு பேசுவதற்கே தடுமாறிய மெளக்கார்பெல்லை பார்த்த
போது இவனா பி.எஃப்.எல்.பியின் ஐரோப் பிய நடவடிக்கைகளின் தளபதி என்று கார்லோஸுக்கே சந்தேகம் வந்துவிட்டது.
திக்கித் திணறி மெளக்கார்பெல் சொன்ன தகவல்கள் கார்லோஸ்ை கதிகலங்கவைத்து a LL6GT.
பெய்ரூட்டிலிருந்து பாரிஸ் வரும்
L[[[[T6ốIT Lj], Lj].Jf]. தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்து மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி 6))^L_TIT,
டயானாவை இடையில் சில காலம் மறந்துவிட்டு தன்பாட்டில் சென்றுகொண்டிருந்த உலகத்தை காதில் பிடித்து நிறுத்தி, தன்னைக் கவனிக்கச் செய்திருக்கிறார் டயானா
தன்னை எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டும் என்பதில் டயானாவுக்கு அலாதிப்பிரியம்.
இறுக்கமான மினி உடைகள் என்றாலும் டயானாவுக்கு கொள்ளை ஆசை மினி உடையில் காரில் சென்று டயானா இறங்கும் காட்சியைக்
ଔଶୀରid #
பயணிகள் மீது கடும் கண்காணிப்பு இருப்பது வழக்கம், பாலஸ்தீனக் கெரில்லாக்களை தடுக்கவே அந்த உஷார் அது தெரிந்திருந்தும் பெய்ரூட்டி லிருந்து பாரிஸ் விமான நிலையத்தில் நேரடியாக வந்திறங்கினான் மெளக்கார் QLJ6).
ஃபிரான்ஸ் உளவுப் பிரிவான DST யின் பார்வையில் பட்டுவிட்டான்
மரியாதையோடு அழைத்துப் போய் கைப்பையை சோதனையிட்டார்கள்
மூன்று போலி கடவுச் சீட்டுக்கள் மாட்டின. மேலும் துருவ, சங்கேத மொழியில் எழுதப்பட்ட குறிப்புக்கள் இருந்தன.
மெளக்கார்பெல்லை தனியறையில் அமர்த்திவிட்டு கடவுச் சீட்டுக்களோடும், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களோடும் வெளியே போய், பதினைந்து நிமிடத்தில் திரும்பி வந்தார்கள்
ஆவணங்ளை கொடுத்துவிட்டு, கடவுச் சீட்டுக்கள் பற்றி விசாரித்தார்கள் தனது நண்பர் ஒருவர் தந்தனுப்பியவையே அவை என்றும் அவை கடவுச் சீட்டுக்கள் என்று தனக்குத் தெரியாது என்றும் GJEITGöIGÓTITGöI GLD6IIőGITIGLIG),
"அதனை ஒப்படைக்க வேண்டிய முகவரி சொல்லுங்கள்?"
"நான் தங்கியிருக்கும் ஹோட்டலின் பெயரை நண்பர் அறிவித்திருப்பார். உரியவர் அங்கு வந்து வாங்கிக் GIGIGITI,
"ஓஹோ" ஃபிரான்ஸ் உளவு நிறுவனம் யோசித் தது. கடவுச் சீட்டுக்களை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு, எச்சரித்துவிட்டு மெளக்கார் பெல்லை விடுதலை செய்தது.
மெளக்கார்பெல் இரண்டு நாட்கள் 器 ஹோட்டல் எடுத்து தங்கிவிட்டுத்தான்
ங்கு வந்திருக்கிறான்.
மெளக்கார்பெல் எல்லாவற்றையும் விபரித்துக்கொண்டிருக்க, கார்லோஸுக்கு அவன் மீது இருந்த வெறுப்பு பல மடங்கு அதிகரித்தது.
முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பை யில் கொண்டு திரிந்திருக்கிறானே முட்டாள் என்று கோபம் வந்தது.
"அந்த ஆவணங்களை அவர்கள் பிரதி எடுத்திருக்கலாம் என்று நினைக் கிறேன்" என்றான் கார்லோஸ், "வாய்ப் பில்லை" என்று மறுத்தான் மெளக்கார் பெல், அவனை ஓங்கி அறையலாம் போல் இருந்தது கார்லோஸுக்கு
கைப்பையை பத்திரமாக வைத்திருக்கு மாறு கார்லோஸிடம் கொடுத்தான் GOLIDGT jiJiIIiii GOL J Gali).
அதற்குள் இருந்த ஆவணங்களில் என்ன தகவல்கள் இருக்கின்றன என்று அறிய விரும்பினான் கார்லோஸ்
மெளக்கார்பெல் பதில் சொன்ன போது கார்லோஸ் தன்னை மறந்து
அவன் தனது பொறுப்பாளர் என்பதை யும் மறந்து, "சுத்த முட்டாள் நீ" என்று
in 67GBALI 6 MILLIT GÖT.
அதேநேரம் வெளியே ரூ ரெளலியர் இல்லத்தை ஃபிரான்ஸ் உளவு நிறுவன ஆள் ஒருவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்
தார். (தொடர்ந்து வரும்)
காணவே ஏகப்பட்ட கூட்டம் போதாக்குறைக்கு கமராக்களின் கண் சிமிட்டல்கள், இலண்டனில் உள்ள நண்பி ஒருவர் வீட்டுக்கு டயானா சென்று இறங்கும்போது எடுக்கப்பட்டது இக்காட்சி
கமராக்கள் கண் திறந்து காத்திருப்பதை அறிந்து கொண்ட டயானா வெகு உஷாராகத்தான் காரில் இருந்து இறங்குகிறார்.
F. 10-16, 1995

Page 9
4 வயதில் நெத்திய
ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் மறு கன்னத்தை காட்டுவதெல்லாம் சரிப்பட்டுவராது. க காணாமல் போய்விடும் அடிக்கு அடி கொடு புகுந்து தூள் பண்ணு, அதுதான் மா ஆகையினால் யாவரும் தற்காப்புக் கலை கற்றுக் கொள்மின்,
படத்தில் காலை உயரத் தூக்கி உதைக்கும் குட்டிப் பெண்ணுக்கு ஆக நாலே நாலு வயது கோகிலா. இந்தியாவில் ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ராமராவ், துளசி தம்பதிகளின் செல்ல மகள்
கோகிலா பிறந்தபோது பெற்றோருக்கு ஒரே கவலை, அவளது கால்கள் சீராக இருக்க ஒப்பரேசன் செய்தும் கால்கள் முழுதாகச் சீராகவில்லை. கோகிலாவை முன்று வயதிலேயே கா பயிற்சியில் சேர்த்து விட்ட மாதங்களில் அந்தப் பேரா நிகழ்ந்தது. கால்கள் சீ மட்டுமல்ல, கராத்தேயில் ஒரு கலக்கி, கராத்தேயில் முதல் தகுதிக்கான கறுப்புப் பட்டி பெற்றுவிட்டாள் கோகிலா.
உலகில் 4 வயதில் க பட்டி பெற்ற கராத்தே ச யாளர் என்று கூற கோகி
வேறு யாரும் இப்போது கோகிலாவின் ெ கின்னஸ் சாதனைப் புத்த பதிவு செய்ய தகுந்த ஆதாரங்க தகவல் அனுப்பியிருக்கிற கடுகு சிறிது காரம் ப்ெரிது.
கறுப்பில்ை Gallel Lydi
மைக் கோல்போர்னுக்கு 48 விபத்தொன்றில் தனது செல்ல பறிகொடுத்து விட்டார். மிருகக் சாலை பொறுப்பாளரான மைக் சோகத்தோடு கொரில்லாக் குரங் டினருகே குந்தியிருந்தார். திடீ ܘܐܬܐ
அவரது
ഗ്ര, തെക്കു O'CU Ly (u5. 5 LA ULI இருந்தது. முதல ந அப்படி ஒ பேதம் உ போனது.
இரட்டை கள் நடப்ப நாமெல்லாம் இருக்கும்.
இங்கில பகுதியைச் ே இருவருக்கு இருந்து வரு பொன்னுக்கு ஜோர்பொன் இயானும் டி öQsööL
இரட்ை ஆனால் வுெ (6)σΠούς ஒரே தினத் இருந்தன.' தரையில் வி வேறொரு ஜோர்பென் வீழ்ந்து கார் இருவருக்கு விசித்தி திரிகையாள புகைப்படம்
வழி
அமெரிக்காவின் புளோரிடா மியாமி கடலில் சுழியோடி பயிற்சியெடுத்துக் கொண்டிருந்த மிஸ்டர் டேவிட் உடைய சி யாரோ சுரண்டுவது போல் இருக்க என்ன அது. அட.. அழகிய மீன். நீருக்கடியில் செல்லும் போது தெளிவாகத் தெரியப் பயன்படும் கண்ணாடி உடைந்துவிட்டது. அந்த உடைவின் லம் உள்ளே வந்து விட்டது மீன் கண் தப்பியது பெரும் புண்ணியம். அப்படியே நீருக்கு வெளியே வந்த போது புகைப்படம் எடுத்தவரும் பராட்டுக்குரியவர்.
உ பொம்மையை வைத் து படத்தி
rus, NA I VA ఆ - - -
இரு i முடிக்க பல மணி நேரம் ஒன்றின் தய
VV செல்கிறது. ஆனால் TaÖTaÖT, காருககுள
LIGAJ FIDITj FIA
நல்ல கலைப் பொருள்
பழுதான பல்புக்களை வீசிவிடாமல் கலைப் கிடைக்கிறது என்ற திருப்தி பொருளாக்கி வருகிறார் ஒரு பொறியியலாளர். போதுமல்லவா. நீங்களும் அவரது பெயர் மிஸ்டர் டான். பல்புக்களின் அடிப் பல்புகளை வீசாதீர்கள் பாகத்தை பக்குவமாய் பிரித்து உள்ளே மொடல் ,
|ტევა ფენებენ,
கம்பியூட்டர் தி கொண்டிருக் முன்னால், பி.
դց 10-16, 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திரும்பிப் பார்த்தால் கொரில்லாக் குரங்கார் நடியாதான் அது வின் கண்களிலும் வருடலிலும் ஒரு பரிவு ஆறுதல் சொல்ல அதனிடம் வார்த்தையில்லையே தவிர, மனது
நெகிழ்ந்து அன்று 9. (LIT2. அதேநேரம்-அதே காலில் வித்தியாசமான இரட்டையர்
ரு ஒட்டுதல், நிறபேதம் மட்டுமல்ல, இன யர்திணை அஃறிணை பேதமும் பறந்து அன்புக்குண்டோ அடைக்கும் தாழ்
டயர்கள் சிலரது வாழ்க்கையில் அபூர்வ சம்பவங் துண்டு. அப்படியும் நடந்திருக்குமா என்று
சந்தேகப்படும்படியான சம்பவங்களாக அவை:
ாந்தில் உள்ள நோட்டிங்ஹாம் என்னும் சர்ந்த இரட்டையர்க்ள் இயான்-ஜோர்பொன். ம் சிறு வயது முதலே ஒரு அபூர்வ ஒற்றுமை கிறது. இயானுக்கு தலையிடி வந்தால், ஜோர் ம் தலையிடி வந்து ஒட்டிக் கொள்ளும் னுக்கு காதலிக்கும் முட் வந்துவிட்டால் ப்டாப்பாக வெளிக்கிட்டு தனது காதலியை புறப்பட்டுவிடுவார். டயர் இருவருமே உதைப்பந்தாட்ட வீரர்கள்
வ்வேறு குழுக்களில் விளையாடுபவர்கள்
வைத்தது மாதிரி இருவரது குழுக்களுக்கும் தில் வெவ்வேறு மைதானத்தில் போட்டிகள் யான் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் போது ழுந்து காலில் பலத்த முறிவு அதே நேரம் மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த லுக்கும் எதிர் தரப்பு வீரர் ஒருவர் மீது மோதி பில் முறிவு ஏற்பட்டுவிட்டது. அது மட்டுமல்ல, LD காலில் தான் முறிவு ஏற்பட்டது.
ரமான இந்தச் சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட பத் கள் இருவரையும் ஒய்வெடுக்கவே விடாமல் டுத்து அன்புத் தொல்லைகொடுத்துவிட்டார்கள்
(6 இருப்பது நவீன கார் ஜப்பான் நிறுவனம் ாரிப்பு, இதில் உள்ள புதிய வசதி யாதெனில் ரு கம்பியூட்டர் திரை தெரிகிறதல்லவா. அதிலே ரங்கள் இருக்கின்றன. பின்னாலே வரும் வாகனம் அருகில் செல்லும் வாகனம் எதிரில் ரையில் விழுந்து - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S கும். அருகில் ΤΩΤΙΤού ΩΤςύa)ΙΤΙή ரித்து என்ன
வரும் வாகனம் அனைத்தும்
பியூட்டர் சொல் தெருக்களின் ரபடங்களை கம் டரில் கொடுத்து த் திருந்தால் இ o:* TGs கம்பியூட்டர் ரயில் வழி காட் பட்டுக் கொண்டி கும். ஜப்பானின் 1ளஞர்களுக்கும், ளஞகளுக்கும் ாம்பப் பிடித்து பதாம் இந்தக் தற்போது அறி ப்படுத்துவதற் 50 கார்களை டுமே வெள்ளோட் விட்டுள்ளார்கள். IJIDavi
(UDJU,

Page 10
ந்ேiரு A MHAIRT ݂ ݂ KAIP II. புதியாசக்தி பிந்தின் நாப்பரம்பரியப்
Milliams für
nation airlin கதாகியாக கொட்டிப்பா டன் பங்ாம் நடிதயங்குவதேயிங்
இக்கு அதிர்ச்சி படிதான் கவர்ச்சியான போன் கொடுத்து ஐக்கினாலும் இதிமிங் ஒரு நள்ள இடம் கிடைக |san ExRFTAA, ET TE LAH
ALMATICAMATAT LAN
TTI மட்டும் பாட்டு ஸ்டு நடிய பவ அழைப் ள் வந்ததாம்பி
A trium sunt
மின்டர்ட்ொள் படத்தி தனது திரான்கு கிடைக்கவில்ல்ை வட்டப்படங்கள் வொய்ந்துநிறம் வெப்படும்பான்று
li illi fil MlliU iiiiii வருசிக்கப்பட்ட பிரா கினா நடிகை இப்போ
கிய படங்களில் மீள்டும்பள்ளி மன்னிக்கவும்,
Law in வியக்கு நடந்திருக்கிறது கருப்பை டும்மை பொறுத்து வைத்து தமிழில் இருந்து வ ஆரம்பித்துவிட்டார் டயர் EMITTANNIT ELR, HRIT FVIII க வில் பெயர் ெ நடித்துவிடவேண்டும் அட் தோகன் படத்தில் நடி
"GJA த்திரமான கவர் பட்டிக்குச் செல்லும் திரு ஆடி வெட்கப்படுகிறாரா
விடு கதாநாயகிகள்
படங்கள் பிராந்தின் கைய amatum Walär Ha நடிக்கப் போகிறார் பிரசா விவாதம் நடந்து கொண்டி
IGI
நக்மாவுக்கு பிரன் ராதிகாரோதிகா
ராதிா படத்தில் நடி பட்டு அக்காவிடர் கட்டார் அக்கா நக் கொடிகட்டிவிட்டார் பட அதிபர்களிடம் செய்திருக்கிறார்.நக்மா அவ்வபா வாய்ப்புக் போகும் கிடைத்துவிட் டெர் நடிக்கும் நெ GlINTI ALIII பாகிறார் ராதிகா ாதிகா தமிழுக்கு வரு பெரமற்கிா Milwyr Julyn.
ரண்டு கொடிகள் ஒருவர்கருத்தம்மா மகேஸ்வரி
ITALIA KAJTOJ KAJ kapon Maldi FA Cupur y |್ನ பிந்தப்படத்தி
Till
ன்வானாமரம் படத்தியம் Lவிபத்தின் மதுபாலாம் நடித்துருவது அறிந்ததே
புதியிாவரான ரஷ்மோன்
—
மொழிமாற் வெளியிடத்திட்டமிட்டுள்
என்ற பெயரில் வெளிவரவுள்ாது.
மரபும்ாள்ாரியும் நட்ாடவுன்ன்ார் yn cynnwyr Arlywyd நடிக்கும் பரந்தன்
திரு பாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளார் பார்த்திபன் ெ
பத்திலும் ALTA IRRATIA
"
நடித்துள்ளார்.
ார் படத்தையும் தயாரித்துவருகிறார் சக்தி
ரங்கநாதன் இவர் சிந்தாராள் இங்கிங் ஒயிட்டம் L S S S S S S S S S S S
இந்தியளில் ஒரு இரகசியம்
அபூர்வ கோதரர்கள் படத்தில்குள்ள அப்புவா நடித்தார் | rows VIII SITT I Girls துவரை படு பிரசியா |leith lioll', idirilíf,
ப்ெபோது மற்றொரு இரகசியத்தியன் படத்தில் மதுர்
பிரட்டை வேடம் அதில் ஒன்று பற்றிரேக்ரியம்ாத்துவருக்ார்
II LiñO iiA NURMAJ Mix (Div. பிந்தியன் படம் கைவிடப்பட்டதாக திட்டமிட்டு வதந்தி
SL TTLLLLLL T LLLTTT TTTT TLT LLLLTS TTTTTTTLLL LLLL
பசும் பொன் படத்தின் தைவான காத்தாவா மான் முதன் முறையாக இயக்குநராக அரங்கேறும் பாஞ்சாங் குறிச்சி படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கும் பிரபுவிற்கு
ஏவிஎம் நிறுவனம் தாக்க அரவிந்தால் பிரபுதேவா இன்ாந்து நீடிக்கும் படத்திற்கு மின்சாரம் புள்ள் ான்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. பம்பாய் பட ஒளிப்பதிவா ான ராஜீவ்மெனன் பியக்கும் இப்படத்தில்னோ-கரோ
விக்கத்தில் இங்ாதலர்ன் படத்தில் நடிக்கும்
குரலில் பிரண்டு பாடல்களைப்
ப்போவியன் பளவயாளத்தில் நடித்து வரும்
ாலுக்கு கொடியா ரஞ்சிதா நடிந்து வருகிறார்.
யப்ாசமலர்கள்
மலையானந்தில் பிது சூர்யபுத்திரிகள் "
என்பதிமன் வியக்கும்தொட்ா இடத்தில் ஒரே ஒரு பாடல்கட்சியில்
பத்தில் பார்த்திபன் இதுவரை
முக்கு மும் பதில் கார்த்திற்கு ஜோடியா நடித்து வரு ரஷ்மா மாங்கல்யம்
தந்தானே ஒன்னா விருக்க மத்துக்கணும் ஆகிய மி
டிதான் தி இத்தால் தோன் படத்தடி புதிதும் ரஞ்சர் இயக்கும்
படத்தில் விளி
Ang A Lilipin விஜய்சங்கள் garum நடிக்கும் ாேறுத்தூர் மாப்பிள்ளை
காத
காதவன் ஏற்படுத்தியதால்க ழுவி பல இந்திப் தற்போது ஜாக் படம் ராம்சாஸ்தி IT lit. The காட்சி ராம் ரா
அதற்காக ஹொங்ெ
மதுபாவா மற்றவர்
- —
படத்தை மான்யானந்திப்
முதன் முறையாக நட்புக்காக
என்ற பெயரில்
மணியுடன் முக்கிய
வருபவர்
■ 島壘轟蕾
கையிழந்Uபு நாட்டாண் Kafi
JITil II. ill.
பியக்குநர்கோள்ரளி
படத்தில் தாது
வைத்து பியக்கிவரும்படம்பரம் படம் முழுக்க பிரபு பெ
சொந்த மிசையை சந்தமாக
விட்டார் பிரபு பெரிய ரேய ஒட்
gyan niini MEN விதி கிளப்பத்தின் செய்வாள் என்கிறார் சமஸ்
மீசையோடு தோன்றுகிறார். அத
நடிக்கும் பொது தடை இருக்கக் கூ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS
| -2
து கமராக்காரர் ஒருவரைக் காதவித்து வருகிறார் அடிக்கடி கிளி MFT (Jakarasilik Gla Târ WDF/faxata. ான் காதவியான மலரின் பெயர் உள்ள நடிகைக்கு சமீபத்தில் ஒரு சிகிச்சை யை சுத்தம் செய்யும் சிகிச்சை தற்போது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார் டும்
கொள்ளலாம் என்று கூறிவிட்டாராம்மணி அதுதான் சுத்தப்படுத்தல் சிகிச்சை டக்கே சென்ற பிரபல நடிகைக்கு வாய்ப்பில்லை. இப்பொது வேறு தொழிலை மட்ட இடங்களில் ஏதாவது காரியம் சாதிக்க வேண்டுமா கைக்குள் போடவேண்டி த்தைச் சாதித்துக் கொடுப்பாராம் நடிகை அவரது பெயரில் "த பிருக்கிறது. தாடங்கும் முன்றெழுத்து பிரபல தமிழ் நடிகருடன் எப்படியாவது ஒரு படத்தில் படிச் சொல்லிக் கொண்டிருவப்பவர் யார் தெரியுமா மீன் நடிகைதான்பிதே நடிாக க்க அழைத்த பொது மிகு பள்ளியவர் ச்சி நடிகை வீட்டில்பிருக்கும்போதும் கவர்ச்சியாகவே டனடஅணிந்து காணப்படுகிறாராம் பர்கள் படம் எடுக்க முற்பட்டால் ஃபிளின் வேண்டாமே என்று சொல்.
S SS SS SS SS SS நல்லுரிவாசல் படகோட்டி பாபு
பிரார் ஜோக்ர் எவரம் கிருஷ்ணா ஆகி சம் பிருக்கின்றன். ாளன் மகள் தயாரிக்கும் புதிய படமொன்றிலும் த் அதில் பிரசாந்த்துக்கு பிரட்டையெடம், கதை y PMV. -
நூற்பு airl 一、三 *
*
டன் ܠܨ .
、 . 1
* 彗_, 巨 目酗 LLLC T TMMTLLTLLTS ய குடும்பல் படம் சூப்பர் ஹீட் அதில் நடித்துள்ள பனாவுக்கும் சூப்பர் குடி பதுடும்பம் படத்தில் கனகா நடித்து கொண்டிருந்தபோது அவரது அம்மா எனயாக அருங்தில்ாம் அதாங் மிகத் தாராளமாக நடித்து புடவை
yr i'r engrair. ய குடும் படத்தைப் பார்த்தி தெலுங்குப்படத் தயாரிப்பார்கள் மாகா டயெடுக்கத் தொடங்கினார்கள் ங்கிள் இயக்குநர்களின் விருப்பம்போ கவர்ச்சி விஷயத்தில் ஒத்துழைத்துக்
கொண்டிருக்கிறார் கனகா
கவர்சியோகொடுக்கும்ாறினர பவும் கொடுந்தும் என்பதால் பிப்போ
தெல்லாம் படப்பிடிப்புக்கு வளை தனியாகவே அனுப்பின்வக்கிறார் தெளிா
டம் இந்தியிலும் வியப்பை தவன் படப் பாடல்ஆடல்களைத்
படங்கள் வெளிவந்து விட்டன. கிஷ்ெராப் மனிஷா கொய்ரா நடித்துவரும் ா காதலன் படத்தி வரும் முகாப்பா 'போல ஸ்பெஷள் எபெக்டுடன் ஒரு பாடல் ஸ்திரா வுக்காக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது காங்கில் தீவிரஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன.
மலையாளத்தில்ா என்ற பெயரில் திரை
சிறைக்கைதியாக தமிழ் இளைஞன் அத் தப்பி இந்தியாவரை பிரபு கதாநாயகன்
அந்நாளில் பு படமாக்கினார்கள்
திரைகளைப் பா * பொ அந்தமானில் வாழும் அவர்க
-- X BBC2 gyda

Page 11
Surteet
அரை நியா போன் கொடுத்து இந்திப்படவுவாக கலங்கடித்தவர் மம்தா குங்கர் அந்த மம்தாளே பிப்போதுளம்மிளா நினைத்துப்
IIIs Criff
தமிழில் இந்தியன் படத்தில் காவோடு தோன்றுகிறார் நார்மிளா என்ற செய்திக்குப்பின்னர் நக்மாவும் யோரிக்கத் தொடங்கிவிட்டார் பெ ார்யிாவின் பட்டியைப் பாருங்கள் பதில்களிலும் கவர்ச்சி கு
கேள்வி. ரங்சீவா படப் பாடங்கள் படு கவர்ச் ாட்டியிருக்கிரீாள் பங்களுக்கும் கவர்ச்சியின் மறுபெயரான
மீதாவுக்கும் பிண்டயின் போட்டி நிலவுகிறதாமே
ார்மிளா அப்படி எல்லாம் ஒன்றுள்ள படத்தின் புண் வியக்குநர் பள்ா சொல்கிறாரோ அதன்படி நடிக்க வேளாடும்
ான்று நினைப்பவள் நாள் ஒரு நடிகையாக பிருப்பதாய் திர
வியாவிதமான படகளையும் அளந்துதான் முக
வள்டும் அதற்கான் நாள் ஒன்றும் வெட்கப்படவில்ான் பக்
கேள்வி. ரங்கியாவிஸ் டங்கள் நடிப்பைப் நீர் ார்த்துவிட்டு பங்கள் குடும்பத்தார் எள்ள
TTF
ார்மிளா: நான் ஆபாசாக நடிக்கவில் ரன்பது அவர்களுக்குத் தெரியும் எள்மீது அந் அவர்களுக்கு முழு நம்பின்ாக இருக்கிறது. நவ
கேள்வி. ரங் படக்காட்ரி ே ாவுக்கு மீறிய உடைக்குறைப்பு ஏன்
பூரகுமாளின் கொடி ー」 ಇಂದ್ಲ 蠶 விட்டது பிந்து நேரத்தில் ஆர் ரகுமாள் வீட்டிங் விபரம் அவருக்கு த அப்பாாகப்போகிறார் ஏ.ஆர்.ரகுமாள் சாமி பிந்தியில் புகழ் பெற்றாலும் தமிழ் படவு
■ வருகின்ற வாய்ப்பைபியங்ாம் ஏற்றுந்தொ 品)* குறைவான படங்கள் நிறைவான 闇* ELIG ாள்கிறார் அவர்
முத்து படத்தில் ர மிகுந் ெ Influrf. MITMETIT TETEPOOG ETT இப்போது LILIAN : I ETT T படத்திற்கு சிரத்தையோடு இசையமைக்கி செய்திரு 醬 ■ தளது படங்கள் அனைத்துக்கும்
nå
颉-臀 |ாப்பார் என்று கூரிகள் தனது மு 蠶 ■ 蠶 | || JD 1 Hurt", "A") -轉 鷺 蠶 பங்கள் , ! நி ரத்மாள் போட்டுள்ள பி ைம *蒿點驚豔** :திரபிதிதேவ விருத்ட
நேற்றுக்கான்-நாள்
था । MILIE || ॥ 胃量 நறியால்
| soll". SS * ■ * * 诃* 應鸞 அகரள் என்ற பெயரில் 9
என்று அாகயிருக்கலாம் பிப்போது ।।.. மற்றொரு படம் தயாராகிக் கெ வரும்பTந்தும் * ■■■ இது மொழிமாற்றுப்படம் மலை
என்ற பெயரில் வெளியான
அரங்கள் என்று பெயர் குட்பு
முட்டிரகுவரன் சவுக் வினோதினி ஆகியோர் நடித்து
MEMIT. il:PHP என்றது"
BEGÜTINA CÚ55
நடிகை நதிய நதியா என்றொ பிரபலமானபோ, என்ற TIL
இப்போது அமரன் வேறு 4'ನ್ತಿ। முத்
பூஞ்சோங் எழுதியுள்ள பாருங்கள் "நக் நம்ம கையில் பாடல் வரவார் பிப்பாடலுக்கு பி
GHiini
'lfir nei! Egill HITLEFTER வுெள் செய்ய வே
சத்யரான நடிய பாட்டு நடிக சத் நாடாக பிருந்த
2. gananatilipinal
I LEUTERA என்ற பெயரில் வெளியாகும் அதே நேரத்தில் தமிழில் சிறைச்சாலை
மாவயாளத்திலும் தமிழ் பேசியே நடித்திருக்கிறார் பிரபு பிரபு இந்திய சுதந்திரத்திற்காக போராடியவள் முகுந்தள் என்றும் மறயில் அவனை அடைந்தார்ாள் முன்று முறை சிறையில் இருந்து உண்மையாகவே நடந்தாம்பவம் அது முகுந்தளாக நடிப்பவர்
நடக்கும்போது குதிரைகளையும் கொண்டு போய் காட்சிகளைப் இருக்கும் மக்கன் குதிரையைப் பார்ந்தே கிடையாது அதனால் ட ரண்டுவிட்டதாம் படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு ருதிரைகளை
பாடத்துவிட்டுவந்து விட்டார்கள்
டிாரும்படத்தில் நடிக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காடுகளில்
பிடித்து நடிக்கவைப்பதில் பல நாட்கள் சென்றதாம்
݂ ݂ பாரியாக நடித்து ரசிகர்களுக்கு விருத்தளிந்திருக்கிறார்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாண்டிவிடும்பிப்பா
மாவண்ாதுக்கு NAMN|| ||
SATT GAGÓGÓ hs 66. ಮಂತ್ಲೆ:
- ". ார்மிளா ஒரு கடற்கரைக்குச் செல்கிறீர்கள் அதா "A ண்கள் குட்டை படைகளுடன் விருப்பதைப் பாக்கிறீர்கள் N காடுங்ார் பரி ஆக்கு ஏற்ப டாடாரியும் போது காக்கு ஏற்பு ini .
கய்துவ படத்தி நவ
AT HII I
கிரார்
டாவது நப்பில்லை கேள்வி டங்களைப் பற்றி பங்கள் கரு 臀
four-anarur. Lipality wery of ார்ச்சிகரமான ஒரு நடிகை நாள் யார் மனதையும்
படுத்தக் கூடாது என்பது எள் கொள்
CAT = Full i Milli LIL NAMN TIL மைகளை வெளிப்படுத்த விரும்புயிர்க்ள் ■ ார்மிளா என்னுடைய திறமையின் து 醬 பங்களையும் வெளிப்படுத்த விரும்புகிங் Il-fili பு சொய்வவேண்டியது ரசிகர்கள்தான் Girari கேள்வி-ரெகள் பற்றிடங்கள் அபிப்பிராயம் நோயறியதில்
ார்மிளா அது அவரவரின் தனிப்பட்ட தரங்கள் அதில் வேறு ஆட்கள் முக்கை முப்பது சரியல்வ நான் எப்படி வாழ ண்டும் என்பதை வேறு ஒருவர்
Irr Infiniai pri luar *
g Ugarius ||
வியுயர்வு தாகப்பட்ட்து சார்ப்பாக இருக்கிறார் கில் தொடர்ந்திருப்பேன் ள்வது என் பழக்கமல்லு அதுதான் என் ਜ"
த சடுபாட்பாடு
மதுக்காக இந்தியன்
ாமராஜாநாள் இார TIL HET GANET RATH THAT ள்ே இசை பொழிந்தார்
க்கும் பிடித்துவிட்டதாம்
TATT UMIEM WÉ, UTTAVILI
ரு படம் வெளிவந்தது ரக்கன் என்ற பெயரில் ாண்டிருக்கிறது. யாளத்தில் சூரியோதயம் படத்தைத்தான் தமிழில் பயிருக்கிறார்கள்
TATOTTAK, ANGKONNTE MTHFFT
體
டி-இன்று நிdI பிரபாக இருந்தபோதுநதியா ரு பாடல் வந்தது பின்னர் குஷ்பு
து கூடையிலே என்ன பு துன்பு
கடிக்கியது. நக்மா சீசன் பார்த்தார் கங்கை ாராவது எழுதித் தொப்பதற்கு
க்கொண்டார் மூக்குடைஞ்ச பொன்ன
படத்திற்காக கங்கை அமரன்
ாடலின் ஆரம்ப வரிகளைப் LLLLLL LL LLL T LLL TT TTLTLLL LLLL LLL LL TTLL மாதக்மா தத்மா இந்த நா 醬 ரிக்மா" என்று தொடர்கிறது ாந்தளாய் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாம்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முத்து முந்து கண்ணம்மா முக்குடை பொன்மா என்னும் FRIF LI James Air ATTETTERNATA MARTIT ser கருத்தாழமுள்ள பாடல் படத்தில் பிடம்
ILLIAMETNIKE, ATLAKOITETIT | ii | hi || '''. Is சத்யராஜ் PSE THE EXTRA, கொண்டிருக்கிற படத்திற்காக முதன் முதலாம் பெண்- TT
சத்யராஜ் அதற்காக அடிவயிறு முழுக் rej upu IIb. Wi. I வத்துவிட்டார்பியங்குநர் குருதனால் கவுள் பராஜின் படல் முழங் க்கும் ராமங்கள்
Vi vi), 0 Gosai Ruiz MiiiTTITT

Page 12
°邸米※※米、()
லர் எதிலும் வெற்றி காண்பார்கள் சாதிக்க முடியாததை எல்லாம் சாதித்து விடுவர். அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக் கிறது; அதனால் ஜெயிக்கிறார்கள், நமக்கு அதிர்ஷ்டதேவதை கை கொடுப்பதில்லையே! என்று நொந்து கொள்வதுதான் பலரது வழக்கமாக உள்ளது. உண்மையில் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சாதிக்க திறமை, விடா முயற்சி மட்டும் இருந்தால் போதாது. சாதிப்பதற்கு என சில சாதுர்யங்கள் தேவை. அனுபவம், திறமை இல்லாதவர்கள் கூட இத்தகைய சாதுர்யம் கைவரப் பெற்று இருந்தால் சாதித்து விடுவார்கள்
உங்களுக்கு இருக்கிறதா இந்த சாதுர்யம்? அதையும் பார்த்து விடுவோமே! கீழே உள்ள கருத்துகள் சரியா, தவறா என்று சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் இந்த முறை நாம் எத்தனை தவறு வருகிறது என்பதற்குத்தான் விடை பார்க்கப் போகி றோம்.
சுய சோதனையை ஆரம்பிக்கலாமா? 1.யாராவது, எந்த உதவியாவது என்னிடம் கேட்டால், எனது முதல் பதிலே, முடியாது என்பது தான். 2எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சடக்கென பேசி விட மாட்டேன். மனதில் நன்றாக சிந்தித்து அதன்படிதான் நடப்பேன். இதற்காக பெருமைப்படுகிறேன். 3.அதில் முதலீடு செய்தால் இவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் இதில் போட்டால் இவ் வளவு பணம் கிடைக்கும் என்று ஆரூடம்
பெண்களும் வேலைக்கு செல்லும் முன்னேற்றம் மலர்ந்துவிட்ட காலம் இது
பல குடும்பங்களில் கணவனும், மனைவி யும் வேலைக்குச் செல்கிறார்கள்
வேலை முடிந்து மாலை வீடு திரும்பும் போது இருவருக்குமே அசதியாக இருக்கும். இரவுச் சாப்பாட்டை திருப்தியாக சாப்பிடுவதற்கு ஆசையும் இருக்கும்.
குழந்தைகள் இருக்கும் வீட்டில் அவர் களோடு கொஞ்சவும், அன்பைப் பரிமாறவும் நேரத்தை ஒதுக்கியாக வேண்டும்.
இல்லாவிட்டால் குழந்தைகள் ஒட்டுதல் இல்லாமல் போய்விடும்
அசதி ஒரு பக்கம், ஆசையும், அவசரப்
பணிகளும் மறு பக்கம்
சகல வேலைகளையும் ஒரே ஆளே சுமந்தால் மூச்சுத் திணறும்
அநேகமாக என்ன நடக்கிறது என்றால், வேலைக்குச் சென்று திரும்பும் பெண்தான் வீட்டு வேலைகளையும் முழுக்க முழுக்கச் சுமக்க வேண்டியேற்படுகிறது.
கணவன்மார் சிலர்ஹாயாக சோபாவில் சரிந்து பேப்பர் படித்துக் கொண்டும், தொலைக்காட்சி பார்த்துக்கொண்டு அல்லது வானொலி கேட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள். அல்லது நண்பர்களோடு அரட்டை மனைவி மட்டும் பம்பரமாக சுற்றி முறிந்து கொண்டிருப்பாள்.
அவளுக்கும் சோர்வு வரும் அசதி இருக்கும். விரைவாக வீட்டு வேலையை முடித்துவிட்டு குழந்தைகளோடு கொஞ்சும் ஆசையிருக்கும் என்பதை கணவன்மார் கருத் தில் எடுக்க வேண்டாமா?
சமத்தியசாலிய நீங்கள்
த்தமபுருஷனாக
வங்கியில் போட்டால் கணிசமான வட்டி கிடைக்கிறது. அது போதும் அதுவே பாதுகாப்பு என்று திருப்திப்படுபவன் நான் 4எந்த காரியத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றாலும் நன்றாக உடை உடுத்திச் செல்ல வேண்டும். அப்பொழுது தான் நினைத்ததை சாதிக்க முடியும் என்பது என் கருத்து 5.சிலர் எதற்கும் மசியவே மாட்டார்கள். சிலர் நம்ப முடியாத அளவுக்கு மாறி விடு வார்கள். இதை நான் பெரும்பாலான விஷயங்களில் பார்க்கிறேன். 6.சில சமயத்தில் நான் செய்வது தவறு என்று தெரிகிறது. இருந்தாலும், என்னால் என் கோபத்தை அடக்க முடியவில்லை.
7எத்தனை மணி நேரம் தாமதமாக வீடு |
திரும்புகிறேன் என்பதைப் பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். தினமும் சரியான நேரத்திற்குள் அலுவலகத்துக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று நினைப்பவன் நான் 8ஏதாவது புது பொறுப்பு வந்தால், அதை ஏற்க தயாராக இருப்பேன். ஆனாலும், நானாக அதை ஏற்க முன்வந்தால், இவ னுக்கு என்ன தெரியும் என்றுதான் எல்லாரும் நினைக்கின்றனர். 9இரகசியமான விஷயம் வைத்திருக்கிறீர்களா என்னிடம் தயவுசெய்து சொல்லாதீர்கள் என்வாய் சும்மா இருக்காது.
வீட்டு வேலையில் பங்குகொள்வது ஆம்பிளைக்கு அழகல்ல" என்று நினைத்துக் கொள்கின்றனர்.
பெண்ணை மதித்தல் என்பதுதான் ஆண்மை. அதுபோல ஆணை மதித்தல் என்பதுதான் பெண்மைக்கு அழகு பரஸ்பர மதித்தலே வாழ்க்கைக்கு சிறப்பு
சஞ்சிகைகள், சில பத்திரிகைகளில் ஆண் வீட்டு வேலை செய்வதை கேலி செய்யும் ஜோக்குகள் வெளியிடப்படுவதுண்டு. தங்கள் கையாலாகாத்தனத்திற்கு ஆண்மை என்று முத்திரை குத்தும் சில ஆண்களால் எழுதப்படும் ஜோக்குகள்தான் அவை என்பதை மறந்துவிடவேண்டாம். அந்த ஜோக்குகளை பெண்களே ரசித்து சிரிப்பது தான் கொடுமை,
வீட்டு வேலைகளில் மனைவியோடு பங்கெடுங்கள் சமமாக பகிர்ந்து செய்யுங்கள். தன் கணவர் உயர்ந்தவர் என்று உங்கள் துணைவி தன் மனதில் எண்ணத் தொடங்கி விடுவாள். அது வாழ்க்கையைச் சுலபமாக்கி விடும்.
அடுத்தவர் என்ன நினைப்பார்கள் என்று பார்த்துக் கொண்டிருப்பதைவிட, உங்களைப் பற்றி உங்கள் துணைவி உயர் வாக நினைக்கச் செய்யுங்கள்
அதற்கு முதற்படியாக வீட்டு வேலை களை பகிர்ந்து செய்வது ஆண்மைத்தனமல்ல என்ற தப்பபிப்பிராயத்தையும், தாழ்வு மனப் பான்மையையும் தூக்கி எறியுங்கள்.
தூக்கி எறிந்துவிட்டால் நிங்கள் உத்தம
புருஷன் மட்டுமல்ல, சுந்தரபுருஷனும் நீங்கள்
தான்.
■、米米XX米、
பார்த்தெல்லாம் பணம் போட மாட்டேன்.
భడ2.
10.எந்த ஒரு பிரச்ச6 பதில் எனது கருத்து வேண்டும் என்று நி மீறி இன்னொருவ கினால் கடுப்பாகி
1ஓட்டலுக்கு சென் மேஜையை தேர்ந் ஒரமாக உள்ள மே பொறுத்திருப்பேன்.
12.JLDOLIGOf) (BLDaUTC)
வில்லை என்றால், னொரு வேலை தே திருப்பேன்.
syĞIQIGTIGQI 5 IT iii 84
மனதிற்குள் எண்ண இதோ அதற்கேற்பு படித்து நீங்கள் ச 2citatQUIT Tdi Lang
SGT
2.
இந்தியாவின் குஷ்வந்த்சிங் அரச நகைச்சுவையான கு சமாச்சாரங்களை எழு தெளிக்கும்.
குஷ்வந்த்சிங் ெ Шлајт оlшПјећалija,
வதற்கு முடியாத சீவுவதற்கு முடியா தலை முடியும் ! வழுக்கைத் தலை ம் ஆண் G)L வாங்குகிறாள். அரசியல் எல்ல
S S S S S S S
கைகுலுக்கும் போது மூன்று விரல் களை மட்டும் கொடுப்பவர்கள் மனம் விட்டுப் பேச மாட்டார்கள் இரண்டு கைகளாலும் பற்றிக் குலுக்குவது அபரிமிதமான அன்பைக் காட்டுகிறது. பட்டுக் கொள்ளாமல் கை கொடுப்ப வர்கள் தன்னலத்திற்காக எதையும் செய்ய வர்கள் கையை அழுந்தப் பற்றிக் குலுக்கு பவர்கள் உறுதியானவர்கள் அவர்களை நம்பலாம்.
விட உறுதியாக ல
D GU53, GBEINTLIG
நெருங்க நெருங்க கள் மத்தியில் பார்ப்பும் தொற்றிக் 6ĴLL 6DT.
D GAJJL, GB, IL JGR
களை வைத்து தமது பரம் செய்ய பல
esse தினமுரசு -
அம்மன் ஜூவல்ஸ் LUMENT ELLER
EGU 16 Wa
காத்திருக்கிறது.
50 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு
* (UPWB 116
அனுப்புங்கள்
தினமுரசு-அ
இணைந்து
BAZARITZ 565 OTECEU
LIsl'ETIT SILITTLISZ
*முதல் பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிக்குஅம்மன் ஜுவல்ஸ் வழங்கும் தங்கமாலை பரிசாகக்
ம்மன் ஜூவல்ஸ் DI GIUDIšCEST)
()
றுதல் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. பெண்கள் மட்டுமே பங்கு கொள்ள முடியும்
தல் தொடர்ந்து 25 வாரங்களுக்கு வெளியாகும் பரிசுக் கூப்பன்களை சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அனுப்புமாறு கூறும்போது மட்டுமே கூப்பன்களை
போட்டியில் ஈடுபட
விசா இண்ட கார்ட் நிறுவனம் புது ஒன்றை வெளியிட்( அந்த கிரடிட்க அழகான படம் ஒன் அதற்காக டென்டு
Mai
ஒருநாள் கிரிக் செஞ்சரி எடுத்து சா அணியைச் சேர்ந்த துக்கு எதிராக ஆடிய ஓட்டங்களைப் பெற் 2.சைமன் ஓ டெ எதிராக ஆடிய போ
செஞ்சரியை எடுத்து
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எயிலும் தீர்வு காண் கு மதிப்பு கொடுக்க னக்கிறேன். என்னை கருத்து மேலோங் டுவேன். ல் நடுவில் உள்ள தடுக்க மாட்டேன். ஜ காலியாகும் வரை
டன் ஒத்துப் போக
உடனடியாக இன் மாட்டேன். பொறுத்
வ்வளவு தவறு என்று 7 & 60AS ATGRÄVLeiaSOMMIT?
விடைகள். அதை திக்கக் கூடிய தகுதி தெரிந்து கொள்ளுங்
பிரபல எழத்தாளர் யலை எழுதினாலும் த்தல் இருக்கும். வேறு தினாலும் நகைச்சுவை
ான்ன குறும்புத் தன ளை நீங்களும் படித்துப்
ஒருவனுக்கு அலம்பு அளவு பெரிய முகமும் த அளவு மிகக் குறைந்த ருக்கிறதோ அவனே GÖT.
“GBLUjfalJill' LJLLLO BioT 'LIDITGIULI' LJLLLLO
ாத் தொழில்களையும் பம் தருகிற தொழில்.
*'*寶--米--林業***
மதிப்பெண்
9-12 தவறு எதிலும் வெற்றி காணும்
சாதனை வீரர் நீங்கள் சாதித்துக் கொள்ளக்
கூடிய சாதுர்யங்கள் உங்களிடம் நிறைய
D2- . . . . . .
உள்ளது. நல்ல பர்சனாலிட்டி உண்டு.
அடுத்தவர்களிடம் சரளமாக சகஜமாகபேசும் திறமை இருக்கிறது.
லும் அதில் தலைமை பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு உண்டு அதற்கான திடமான தீர்மானமும், விடா முயற்சியும் உங்களிடம் இருக்கிறது. அதனால் வெற்றிக்கு எல்லா சாதுர்யமும் இருப்பதால் விடாதீர்கள் முழுமையாக முயற்சி செய்யுங்கள் சாதித்து விடலாம்.
58'தவறு பெரும்பாலான சமயங்களில் மனதில் உள்ளது எதையும் வெளிக்காட்ட மாட்டீர்கள். அதே போல தன்னிச்சையாக மனம் போன போக்கில் முடிவு எடுப்பவர் நீங்கள் அது சரியானதாகவும் இருக்கும். நீங்கள் அலட்டிக் கொள்ளாமல் செய்யும் எந்த செயலும் மற்றவர்களுக்கு மலைப்பாக இருக்கும். உங்களது பேச்சு தோற்றத்தால் கவரப்பட்டு பலர் உங்களிடம் உதவி கேட்டு
அதே போல் உறுதி மொழிகளையும் தரமுடிகிற தொழில். டாக்டர் பில்ஸ் (Pls) கொடுத்து நமது வியாதியைக் குணமாக்குபவர். அதே போல் பில்ஸ் (Bls) கொடுத்து நம்மைக் கொல் LJOJ IT. உளவியல் நிபுணர்; அழகான பெண் அறைக்குள் நுழையும் போது அவளை விட்டு விட்டு எல்லாரையும் கவனிக்கும் ஆசாமி. ggio GJITIfIl Tafnfulula LDII GOOI GJITJ567 தூங்கும் நேரத்தில் பேசுவதற்காக நியமிக்கப் பட்ட நபர் சமரசம் இரண்டு பிரிவினரும் தத்தம் பங்குதான் அதிகம் என்று எண்ணும் படியாகச் செய்யப்படும் ஒப்பந்தம் அப்பா இயற்கையில் நியமிக்கப்பட்ட வங்கி,
இதை முழுமையாக பயன்படுத்துங்கள் எந்ததுறையாக இருந்தா
வருவார்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து செயல் பட்டால் எல்லாவற்றிலும் சாதிக்கலாம். எதையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போக்கு சில சமயம் வெற்றியைத் தராது.
0-4 தவறு வேலைப் பளு, பொறுப்பு இவற்றுக்கிடையில் சிக்கும் நீங்கள் சீக்கிரம் முடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் விதிமுறைகளை கண்டு கொள்ள மாட்டீர்கள் எதையும் சவாலாக ஏற்று செயல்படுவதால் தீர்க்கமான சிந்தனையுடன் செயல்பட முடி யாது. இதனால் வெற்றிக் கோட்டை தொட முடியாமல் திணறுவீர்கள். ஆனாலும், உங்களால் முடியும் உங்கள் மனதுடன் பேசுங்கள். சரியான அடிப்படை ஏற்படுத்தி சிந்தித்து செயல்படுங்கள் வெற்றி
இதிலிருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தைக் கறக்கலாம்.
நிரந்தர பிரமச்சாரி தான் மட்டும் சரி யான திருமணத்தின் மூலம் அறுவடையான பயிர் என்று எண்ணும் ஆசாமி.
புகழ்ச்சியாளர் வெறும் கரண்டியால்
உனக்கு அன்னமிடும் அயோக்கியன்
பகிரிக்கெட் போட்டி
கிரிக்கெட் இரசிகர் டன்ஷனும், எதிர்ப் கொள்ளத் தொடங்கி
கிரிக்கெட் போட்டி பொருட்களை விளம் றுவனங்கள் போட்டா தொடங்கிவிட்டன. நேஷனல் கிரடிட் கையான கிரடிட்கார்ட் ள்ளது. ட்டில் டெண்டுல்கரின் இடம்பெற்றுள்ளது. Sh GJITij du LIGOID
கட் ஆட்டத்தில் வேகமாக னை படைத்தவர் இந்திய ஸாருதீன் நியூஸிலாந் பாது 64 பந்துகளில் 100 சாதனை படைத்தார். னெல் நியூஸிலாந்துக்கு 19 பந்துகளுக்கு அரை ாதனை புரிந்திருக்கிறார்.
TIJDGvi
IIIIII இதுவும் ஒரு நாள் ஆட்டத்தின் போதுதான்.
3.ஒரு நாள் ஆட்டத்தின் போது ஒரே ஒவரில் 31 ஓட்டங்களைப் பெற்றவர் விவியன் ரிச்சாட்ஸ், அவருக்கு பந்து வீசியவர் இலங்கை அணியைச் சேர்ந்த அளந்தா டி மெல்
4ஒரு நாள் ஆட்டங்களில் தொடர்ந்து 8 அரை செஞ்சரிகளை எடுத்து உலக சாதனை படைத்வர் ஜாவிட் மியன்டாட்
5.டெஸ்ட் ஆட்டத்தில் தனது முதலாவது இன்னிங்சிலும், கடைசி இன்னிங்சிலும் செஞ்சரி களைக் குவித்து சாதனை படைத்த ஒரேயொரு
எவ்வளவு தெரியுமா? சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள், ரூ30 இலட்சம்
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களில் எவரும் இதுவரை இப்படியொரு தொகையை விளம் பரக் கட்டணமாகப் பெற்றது கிடையாது. அந்தளவுக்கு டெண்டுல்கரின் செல்வாக்கு உயர்ந்திருக்கிறது.
சர்வதேச அரங்கில் விளம்பரம் மூல மாக பணம் சம்பாதிக்கும் விளையாட்டு வீரர்களில் முன் வரிசையில் இருக்கிறார் டெண்டுல்கர்
டென்னிஸ் வீரர் அகாசி, ஸ்டெபி கிரஃப் போன்றவர்களும் விளம்பரங்களுக்கு போஸ் கொடுத்து கோடி கோடியாகச் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்
ஆட்டக்காரர் கிரேக் சப்பல். இவர் அவுஸ்தி ரேலிய வீரர்.
6.நியூஸிலாந்து அணியைச் சேர்ந்த ரொட்ணி ரெட்ண்ட் மற்றும் மேற்கிந்திய அணியைச் சேர்ந்த ஆண்டி கண்டியூம் ஆகிய இருவரும் தலா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டில் மட்டுமே ஆடி புள்ளன்ர் இருப்பினும் இந்த ஒரே ஆட்டத்தி லேயே இவர்கள் செஞ்சரி எடுத்துள்ளனர்.
7இந்திய அணிக்குத் தலைமை தாங்கிய மன்சூர் அலிகான் பட்டோடி ஒரு ஆட்டத் தொடரில் 5 நாணயச் சுழற்சிகளை வென்றார். அதிஷ்டக் கப்ரன்.
F.10-16, 1995

Page 13
சதை மடிப்பில் இவ்வொரு துளியாய் பெயர்ந்து விழும் 6/7/760) 63/A 例 ΣΙ வெள்ளையடிக்கப்பட்ட அவனின் கரம் கோத்து LOOL
UU Guna as a 历0 இனிய தேசத்திலிருந்த இடுப்பை முறுக்கி 历0 S/E/G6. bi GNU EUROTU DUT:1960 பளிங்கு மாளிகைகள் S/TOF GEFITSAS 历川 புயலொன்று цћ, štrajali, štit, கஷ்ட்டப் படுகையில் கிளிக் கூண்டினுள் தேன் சிந்தும் ரோஜாக்கள் மனச் சிற்றறைக்குள் 励 சிறைவைக்கப்பட்டுள்ளது எவையுமே எனக்குச் լք007զի 0// சொந்தமாகவில்லை அனுதாய நாற்காலி நி அன்பின் பிரவாகத்தைத் போட்டு அமர்ந்திருப்பாள் 2. 50L6)Fciju ՁմGսո5 *鹰 6) ugi Gg) TiffcÖT விழிகளால் olgjegyű 6): நியாயமற்ற நிர்ப்பந்தங்கள்- வெறுமையைத் g|Ո7նսիա துளைத்துக் கொண்டும் இன்னிக்கு." என்று 2. sy(0)(1651 (650TH 3275.567. எழுந்து நிற்கின்றன மோனத்தை விரதமிருக்கும் QUADDITI 历爪 உற்றுக் கேட்டுக் கொண்டும் 2.0420/.5551 g Tá7 2.La 5767) ரகாந்து வெளியிலே உறுதியாக நில் ஊர்ந்து செல்லும் உலவுகிறேன் என்று LDİ ш0/сxлій உடல் நாருக்குள் UP), 6)))/(MI() i, (0) (II SITífur, Omfla) பசிவகுைப்பு பரவியிருக்கும் 6) LI
莎 例 仍 莎 (5äC) நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது கிழக்கினைத் தேடிப்
կgյնսԼւ தினமும் இற்றை நட்சத்திரம் இது 2. எனக்குள் ್ : மதில் 1905 Bu இருந்து பிரகாசமும் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட մՄՈ7ամ) பறிபோய் விட்டதான 56lj GUO)(T) OITLD COO/5 உள்ளத்தை விட்டுச் சிந்தினால் ufgTu 2laig 515 at 鷺: உன் மதிலின் ே
·CE A கையளித்துப் போய்விட்டது படுத்திருக்கும்
நாத்தாகத்துக்கு செல்வி.பஹமா ஜஹான் ஸவாஹிர், ಪೌ55 இரண்டு g சூனியப் தொண்டையில் தெமடகொல்ல மெல்சிரிபுர ' 'ே
நீருட்டலாம். - - - - - -" sy göslau (up " ..." 685LQ. LJITifgÄg 锣 LIJGMGL) :
Gಣ್ಣಿ கொஞ்ச நினைக் யுகம் யுகமாய் இ 90 ೮ಕ್ 5 q6ë glo) 2. ofi/5/0/07ẩ(50/5/....? 95.7 (LP5505. அழுகையின் இந்த விடியல் உதிப்புகளுக்கு நீ இளைப்பானும் யுக ஆராதிப்புகள். இன்னும் அன்றாடம் அந்த ஜே மர
அடிவானில் வேதனைத் தீயின் இந்த மண்ணில் இரு காகம் இன் "? ಹgie ಹಿಗ್ಗೆ வெந்த இவாலைகள அரங்கேறும் துரத்தி உரசின90/55ald) (mala/T2 ಅಕ್ಲ «Զ/0/6Ն உன் மாலை ருே ܠ %) '? -0- நீட்டி நீட்டி நாட்களாகி என் ஜன்னலில் கிழக் Gսո5յն Gungյմ: Ga155 676 մյպլի விட்டபோதிலும், விழிகளும் அழுத வேதனைக் என்று வாழ்க்கை 00IAA, FBO)/A கிழிஞ்சல்களும் 55/Ꮫ ᎦᏛ0l55/
ரூசலகளு பொறுத்திருந்த அகராதியினை சப்புக்கொட்டும் அந்தப் பூனை ே நிாமலமான ஆகாயத்தில் போதிலும் இங்கு வெளுத்துக்கட்டும் 5ցիա Մթlմպ561 கழுத்திலாவது நிரந்தரமாக்கப்பட்ட மேலும் மேலும் இறுதியில் இன்னும் இரு கடிதத்தைக் ցա5 மோதும் மோதும் 2.AU 5 Lb Lég5 TOT (500ԱIII5/ என் ஜன்னலுக்கு 000 ИН5500/0ита, вајајввјувао 0գ/gյմկ567 கூடிக் கொண்டே. அதை எறிந்து வ
0. நெஞ்சில் ஊதும். உதிரிக்கிடக்கும் கிண்ணியா சபறுள்ளா. LSL SLL LSLS LSLSLSLS SLSMS SLSLSLS SLSLSLSLS SSLSLSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS LLLSSS SS SSLS S S SS SS SS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! இரு "E பொழுதில் உயிர் இழந்து பிணங்கள் ஆ தேங்கும் இடுகாடாக
猶 யார் மாற்றிச் சென்றது?
:
 புழுதி படிந்து போன 60 dig, G5ITLD2 βρυΩ/gιρΠΕβΩ/ '' சொல்ல ém இந்த இரவில். 米米 ஈமக்கிரியைகள் நடத்துவர் (TW 5/ՄIII05515 500 5007
மீனம் மேடம், கப நேரம் |
(அச்சுவினி பரணி, கர்த்திகை முதற்கால்
பூரட்டாதி நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி) ாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பலதும் பிய 2 மணி ஞாயிறு உறவினர் உதவி மனமகிழ்ச்சி காலை 1 மணி : : SITGANGAU 7 LDGWolf திங்கள் பெரியோர் நட்பு கெளரவம் ' 'செவ்வாய் துயர்ந்தும்பொ'வி பகல் 12 மணி செவ்வாய் இனசன நன்மை, துயர்ந்ங்கும் காலை 1 மணி புதன் வெளியிட வாழ்க்கை மனமகிழ்ச்சி BIGMa) fj |DGNs புதன் அந்நியர் நட்பு செலவு மிகுதி LI JIGU 12 LOGNsf வியாழன் பயனற்ற செயல் கெளரவம் JAIGOGAJ 7 LDG887) வியாழன் காரியானுகூலம் மனக்குறை நீங்கும். I 1068 || Qasi. துயர் நீங்கும் உயர்ந்த நிலை LJ46) 12 DOM) வெள்ளி - துன்பம் நீங்கும், பணவரவு பகல் 12 மணி , பயனுள்ள செயல் பொருள் வரவு SIGG) 7 DGoof சனி எதிர்பார்த்த நன்மை தொழில் சிறப்பு காலை 6 மணி
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-4 - - ர், அதிவு
(அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், பூரட்டாதி முன் முக்கால்) ஞாயிறு தொழில் மந்தம், பணக் கஷ்டம் திங்கள் பெரியோர் நட்பு மனமகிழ்ச்சி செவ்வாய்-வீண்குறை கேட்டல், கெளரவக் குறைவு காலை 6 மணி புதன் அந்நியர் சகவாசம், மனக் கவலை L.L. 2 வியாழன்-தொழில் சிறப்பு முயற்சி பலிதம் LJ.L. I வெள்ளி வீண் மனஸ்தாபம், பணக் கஷ்டம் SIGOG) 6 சனி தொழில் விருத்தி முயற்சி நன்மை LJUKG) 12
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட
மகரம் உத்தராடத்துப் பின்முக்கால், திருவோணம், அவிட்டத்து முன்னரை ஞாயிறு பொருள் வரவு காரிய சித்தி திங்கள் வெளியிட வாழ்க்கை உயர்ந்த நட்பு செவ்வாய் பயனுள்ள செயல் கெளரவம் SITGANGAN 6 LDGIRMf புதன் - தனலாபம், கெளரவக் குறைவு LJUKG) 12 LDIGNON வியாழன் புதிய முயற்சி, இனசன நன்மை ATG)GV 7 LOGOs வெள்ளி உறவினர் பகை பொருள் சேதம் சனி மனப் பயம், தொழில் கேடு
அதிஷ்டநாள்-சணி அதிஷ்ட இலக்கம்-2
* TT || SFIDINGEN
விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும், கேட்டை)
முலம், பூராடம் உத்தராடத்து முதற்கால்)
ஞாயிறு முயற்சி பலிதம், கெளரவம் காலை 6 மணிஞாயிறு தொழில் சிறப்பு பணவரவு திங்கள்-உயர்ந்த நிலை, செலவு மிகுதி பகல் 12 மணிதிங்கள்- உயர்ந்த நிலை முயற்சி பலிதம் பகல் 12 மணிதி செவ்வாய் வீண்குறை கேட்டல், மனக்கவலை பிய 2 மணிசெவ்வாய் வெளியிடப் பயணம் கெளரவம் L.L. புதன் இனசன நன்மை, கெளரவக் கேடு காலை 8 மணிபுதன் தொழில் மந்தம், பணக் கஷ்டம் SITGIOGA) 6 LDGBofi|| வியாழன்-தொழிலில் பிரச்சனை, செலவு மிகுதி முய 9 மணிவியாழன் உறவினர் பகை மனக் கவலை LUEG), 12 LDCOMs) la வெள்ளி உறவினர் பகை மனக் குழப்பம் பிய 2 மணிவெள்ளி புதிய முயற்சி, பணச் செலவு SIGOGU 9 LDGENG) சனி அந்நியர் உதவி, மனப் பயம் காலை 7 மணிசனி பெரியோர் நட்பு, கெளரவம் LJUKG) 12 LDGSONIF
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-5 அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-8
g. 10-16, 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560) só g/й ான நெருப்பும்
நிகளை
குதுப் போன 战 லயின் நிறை துப் போகும் த்துக்குள்
செத்துப்போன பிறகு மதியும் எழாது. : மகிழ்ந்து போ. யெழும் இதுவரை நீயும் իսկ இறந்து கொண்டிரு புகளெங்கினும்
χΤρχΔηΠη கருகி எரிந்து போன துண்ணும். Σα FİLİ) Darför இடுக்குகளை யென்னும் 2-süstüunft. ffafës SOM INTIGÜ பாதை என்னும் பொரிந்து கொண்டிருக்கும் த்திரையைக் கூட அந்த நினைவுகளுக்கு ப்லக் கிழிக்கும்.
தமிழனின் கிடை (FIDuaTa Sangsaat
N அள்ளி எடு :D:I) süü ülg65ü ürit.
சுகம் இருக்காது
GÜ 2d 6560
இரு வேளைக்கு }075050 ஏலத்திற்கு விடு விருப்பமானவை த்தை
விட்டு நிலத்திற்குள் 50).) 'ಶಕ್ತಿ altic தம் ஞானம் தேடி
துறவியாகு
uniff) of76 அந்த ராவுகளை. உன் வாழ்க்கையிலிருந்து
al Tasgjøs Tui தாங்கி ΩΤ.,
Singly) söz
SLIg as'GLát...! |ՈTրց)
ட்டுப் போகட்டும்
"கன்ஸியா)
5672 fi يسير
GEDITS/TO7
Z?/
வாருங்களேன். 6) FİTİTÜ UGOTIF/85/TgVD/LD வந்து இரு ஹேஷ்யம்: நமது அரசிடமா? கூறுங்களேன் ”来将
米米 நிஜமானால்
நான் ஜென்மம் நீளும்-எம் ஸ்தோத்திரம் செய்யும் இறைவன் பற்றிய எமது இறைவனிடம் ஜெபங்களும் சேர்ந்து
எடுத்துச் சொல்லுவதாக உத்தேசம் இஸ்லாஹிய்யா, கே. முனாஸ்,
மேலே படத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவருமே உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்கள் பக்கம் இற்கு செல்லுங்கள்.
SLI I gi
கர்த்திகைப் பின்முக்கால், ரோகிணியிருகச்டத்துமுன்னரை
ாயிறு தொழில் மந்தம், காரியத்தடை LJSG 12 LDGOSKÝ isän- GALINGWITI LIGOS, LDGOTÁ, SEGNAGOGA). SIGOGU 6 LDGO? ஈவ்வாய் இனசன நன்மை, மனமகிழ்ச்சி. L.L. 2 DAM தன் உறவினர் உதவி தொழில் சிறப்பு KITGADA) 7 DGSOM யாழன் வெளியிட வாழ்க்கை அந்நியர் உதவி பகல் 12 மணி வள்ளி- துன்பம் நீங்கும், பணவரவு IIIGoa) 8 Das னி மனக்குறையதிகம், செலவு மிகுதி LJAd 1) ID&W
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-6
மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூசத்து முன் முக்கால் ஞாயிறு பெரியோர் உதவி கெளரவம் திங்கள்- புதிய முயற்சி, பணக் கஷ்டம் செவ்வாய் வெளியிடப் பயணம் கெளரவம்
புதன்
வியாழன் காரிய சித்தி பொருள் வரவு வெள்ளி வெளியிட வாழ்க்கை இனசன நன்மை
Faxfl
சுப நேரம்
I808) 7 6 LJ#6) 12 |DGf DT 606), 6 IDGENof
தொழில் சிறப்பு வீண் மனஸ்தாபம் Ligi) 2) LDGOA
துன்பம் நீங்கும் காரியானுகூலம் அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்-5
Jij, J., J.I. III GBJ
(புனர்பூசத்து நாலாம் கால் பூசம் ஆயிலியம்)
ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பவிதம் UITGADA) 7 திங்கள்- புதிய முயற்சி செலவு மிகுதி LJAG). 2 செவ்வாய் துன்பம் நீங்கும் மனமகிழ்ச்சி ITG) 6 புதன் தொழில் சிறப்பு கெளரவம் 山) 原 வியாழன் பயனுள்ள செயல், மனக்குழப்பம் CYTGDGAU 7 வெள்ளி உறவினர் உதவி, பணவரவு LIGG), 12 LD60Os சனி காரிய சித்தி மனமகிழ்ச்சி UITGROGAN 7 LDGSON
அதிஷ்டநாள் திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம்-4
சுப நேரம்
Jawi.
திரையின் பின்னரை சுவாதி, விசாகத்து முன் முக்கால்) யிறு பொருள் வரவு காரியசித்தி கள்- அந்நியர் உதவி கெளரவம் வ்வாய் புதிய முயற்சி செலவு மிகுதி ன் துயர் நீங்கும் இனசன நன்மை ாழன் தொழில் மந்தம், பணச் செலவு ள்ளி உறவினர் உதவி கெளரவம் - மனக்குறை நீங்கும் தொழில் விருத்தி
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
TID6ui DU Ur
(மகம்,
ஞாயிறு பொருள் நஷ்டம், மனக் கவலை JUG) 12 திங்கள்- புதிய முயற்சி, பொருள் வரவு RTT606) 7 செவ்வாய் அந்நியர் உதவி கெளரவம் LL, 2 புதன் காரியானுகூலம் மனமகிழ்ச்சி UITGANDA) 7 வியாழன் பெரியோர் உதவி தொழில் சிறப்பு 山岛ö,鹰 வெள்ளி புதிய முயற்சி உயர்ந்த நிலை ITGG) சனி மனக்குறை நீங்கும் பிரயாண மிகுதி LJUSGI) 12
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்-2
(உத்தரத்துப் பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை)
ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பவிதம் IG) பல் திங்கள் இனச்ன நன்மை கெளரவம் LJUSGI) 12 செவ்வாய் வெளியிட வாழ்க்கை பொருள்வரவு UITGANGA) 7 புதன் பெரியோர் பகை விண்குறை கேட்டல் Iggy f வியாழன் மனக்குறை நீங்கும் தொழில் கஷ்டம் fl. 2 வெள்ளி தொழில் மந்தம் செலவு மிகுதி EIIGIA) 7 ாலை 7 சனி புதிய முயற்சி, பணவரவு ... 2
சுப நேரம்
பூரம், உத்தரத்து முதற்கால்)
J, 35 Gof சு நேரம்
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-3

Page 14
ஒரு காலத்தில் ஒரு ஆமை வசித்து வந்தது. அந்த ஆமைக்கு இரண்டு வாத்துக்கள் நண்பர்களாய் இருந்தன. வாத்துக்களுக்கு இறக்கைகள் இருந்ததால் அவை பல இடங்களுக்கும் பறந்து சென்றுவரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தாம் கண்டு களித்த இயற்கைக் காட்சிகள், நீந்திக்களித்த நீர் நிலைகள், சந்தித்த பறைவகள் போன்ற பல அனுபவங்களை ஆமையிடம் சொல்லி மகிழும்.
இவற்றைக் கேட்கும் ஆமைக்கோ, தானும் அவை போன்று பல இடங் களுக்கும் சென்று பல அனுபவங்களைப் பெற்று இரசிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் பிறக்கும்.
ஆனால், வாத்துக்களுக்கு இருப்பது போன்ற இறக்கைகள் தனக்கு இல்லையே, இறைவன் ஏன் என்னை இப்படி வஞ்சிக்க வேண்டும்? இந்தக் கடினமான ஒட்டால் எனக்கு என்ன பயன்? இதற்குப் பதில் வாத்துக்களைப் போல இரண்டு இறக்கைகளைப் படைத்திருந்தால் வாத் துக்கள் போன்று சுதந்திரமாய் நானும் பல இடங்களுக்குப் பறந்து சென்று
*); Oliw5
மேலே உள்ள படத்திற்கு வர்ணம் தீட்டி தபால்ட்டையில் ஒட்டி அனுப்புங்கள் சிறந்த வர்ணம் ஒன்றுக்கு 蠶 குர் 25ல் காத்திருக்கிறது அனுப்ல்ே
枋99
ո (Ա:
வெளியூர் சென்று விட்டு, அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து ஆமையிடம் வந்தன.
பறவைகள் தெரியுமா? ஒவ்வொரு வகை
J5IILdf).
பாவம் உன்னைத்தான் இறைவன்
இப்படிப் படைத்து விட்டான்.
தவளைபோல் உலகம் தெரியாமல் வாழ் கிறாய். உன்னை நினைத்தால் எங்களுக்குப்
பரிதாபமாய் வாத்துக்கள்.
ருக்கிறது!"
தைக் கேட்ட ஆமைக்கு அழுகையே
வந்து விட்டது.
"நண்பர்களே! நான்
இயற்கைக் காட்சிகளைக் கண்டு களித்திருப்பேனே, என்று ஏங்கும்.
ஒரு நாள் இரண்டு வாத்துக்களும்
"ஆமை நண்பா இந்த முறை எங்க ளுக்கு என்ன அற்புதமான அனுபவம் ஏற்
இறைவனிடம் இதுபற்றிக் கேட்கத்தான் போகிறேன்"
ஒரு நாள் கடவு தோன்றி
"ஆமையே! உ
தங்கள் மெச்சினோம். உனக்கு கொள்ள கேள்" என்றார்.
2,60LD 91-67067 விட்டு,
"கடவுளே இந்தக்
பட்டது தெரியுமா? நாங்கள் ஒரு பறவைகள் சரணாலயத்திற்குச் சென்று வருகிறோம். ஆஹா எத்தனை நூற்றுக் கணக்கான ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரகம், ஒவ்வொரு நிறம் பார்க்கவே கண் கொள்ளாக்
ஏன் என்னைப் படை கொண்டு உலகமே கிணற்றுத் தவளைே எனக்கு இந்த ஒடு வாழ்க்கையும் பிடிக்க நான் பறவைகை மாக வானில் பறந்து ஆகவே எனது முதுக் நீக்கி விட்டு, இரண் கொடும்" என்றது.
கடவுள் ஆமைை பார்வையைப் பார்த்து "ஆமையே காரண நான் ஒட்டைப் படை வற்றையும் கணக்கி துள்ளேன். ஆகவே என்னால் மாற்ற மு
கிணற்றுத்
என்றன
என்றது ஆமை.
வாத்துக்கள் ஆமைக்கு ஆறுதல் சொல்லி உனது முகுசில் இருக் விட்டு தங்கள் இருப்பிடம் திரும்பின. துவத்தை விரைவில் உ
ஆமை அந்த நிமிடமே இறைவனை நினைத்துக் கடும் தவம் இருந்தது. பல நாட்கள் அது ஊன் உறக்கமின்றி உலக ஆசாபாசங்களை மறந்து கடுந்தவம் புரிந்தது.
பரிசுதரும் எண்ணம்
என்று கூறி விட்டு
நாட்கள் வந்து ஆமையைச் சந்தி:
"என்ன ஆமை நோக்கி கடும் தவம் இ வந்து பார்த்தோம் கட நீ வரம் கேட்டாயா?"
* ஆயுர்வேதம் என்றால் என்ன?
ஆயுர்வேதம் என்றால் பண்ை இந்தியாவில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை முறை சமஸ்கிருத மொழி வாழ்வு என்று அர்த்தம் "வேத" எ பொருள். அதாவது மனிதனின் உ எது கெட்டது என்று ஆராயும் வி *இந்த முறையிலான சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது?
கி.மு.5000 வருடங்களுக்கு மு: ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்டைத் தத் இதன் தத்துவம் வாதம், பித்த உடம்பில் மூன்று வகை உண்டு. இ. சீராக இருந்தால் ஆரோக்கியமானவர் ஏதாவது ஒன்று சீர்குலைந்திருந்து உடலில் நோய் இருக்கிறதென்றும் ஆயுர்வேதத்தில் அறுவைச் சிகிச் இருக்கிறது. ஆயுர்வேதத்தில் சி என்ற இந்தியர் இவரை இந்திய
முறையின் தந்தை என்று கூறுவர்
சிகிச்சை பற்றி சுஸ்ருதா சம்ஹ எழுதியுள்ளார்.
தாவரங்கள் மட்டும் தான் ஆயுர்ே uugirl Gdpg|TP
வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல 17
இல்லை. தாவரங்கள் மட்டுமன் கிடைக்கின்ற பொருட்கள் மற்று வெள்ளி, பாதரசம் போன்ற து பயன்படுத்தி ஆயுர்வேத மருந்துகள்
ØSMĪGI GibL
 ேஒவ்வொரு வருடமும் பெ மருத்துவம், இலக்கியம், பெ
பாராட்டுக்குரியவர்கள் பி.விஸ்வநாதன். 6.8 yGaILIII. பு/உடப்பு:தமிழ்மகா வித்தியாலயம்,உடப்பு, பொன்சேகா பிளேஸ்,கொழும்பு.4
மு.சிவகாமி எம்.இஜாஸ் இப்றாஹிம். பத்/ஹைலன்ஸ் ம.ம.வி.ஹட்டன். துனுவில ரோட், அக்குறணை,
துறைகளுக்கான நோபல்பரிசு வி ஸ்டொக்ஹோமில் நடைபெறும் வி ஆனால் அமைதிக்கான நோபல் ட
பீ.ஆனந் ராஜன். புனித அந்தோனியார் கல்லூரி,வத்தளை.
செல்வி.சிவானந்தன் சுகன்யா, மேரிஸ் ரோட்பம்பலப்பிட்டி,கொழும்பு
நாட்டின் தலைநகரான "ஒஸ்லோவில் வழங்கப்படும்.
 ேலெனின்கிராட் எனப்படும் ர
எம்.சேவியர் துஷாந்தன். தி/கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி,
வேலு நவரட்ணசாமி நுசரஸ்வதி தமிழ் மகா வித்தியாலயம்
காட்சியகம் உள்ளது. இதில் வியத்த காக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வியத்
பி.பானுபிரியா
மாணிக்கவாசகர் வீதி, திருகோணமலை
சிரேதா வாணியூரீ கலரவில தமிழ் வித்தியாலயம் சாமிமலை,
யுமா? தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட யாரால் எப்போது செய்யப்பட்டது எ6
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|ள் ஆமையின் முன்
ன் கடுந்தவத்தை என்ன வேண்டுமோ
ஒரு முறை வணங்கி
கடினமான ஒட்டுடன்
த்தீர்? இதைச் சுமந்து தெரியாமல் ஒரு பால் இருக்கிறேன். ம் பிடிக்கவில்லை. வில்லை. 5IIÚ ($LIIIøl) 2 6Ú6UIIér திரிய வேண்டும். ல் இருக்கும் ஒட்டை ாடு இறக்கைகளைக்
பத் தீர்க்கமான ஒரு
விட்டு, எமில்லாமல் முதுகில் 3,356s26JGODGAJ, GIT GUGAYIT ட்டுத்தான் படைத் படைத்ததை இனி டியாது. ஆனால் நீ கும் ஒட்டின் முக்கியத் ணர்ந்து கொள்வாய்" 822 IDIBUSITIT. 澎
கழித்து வாத்துக்கள் த்து நலம் விசாரித்தன. நண்பா கடவுளை ருந்தாய் அடிக்கடி வுள் தோன்றினாரா? என்று கேட்டன.
டெக் காலத்திலிருந்து வந்த ஒரு வகை பியில் ஆயு என்றால் ன்றால் அறிவு என்று ம்புக்கு எது நல்லது, ஒற்ஞானம் ஆகும்.
எப்போதிலிருந்து
öIL ĴUjög/ துவங்கள் என்ன? ம், கபம் என்று எமது த மூன்றும் உடம்பில் ள்ே என்றும், இவற்றில் ல் ஒரு மனிதனுக்கு அர்த்தம் Da GiGilgit? றந்த டாக்டர் சுஸ்ருதா அறுவைச் சிகிச்சை கள். இவர் அறுவை தா என்ற நூலை
வத மருந்து செய்யப்
ரி மிருகங்களிடமிருந்து செம்பு, பொன், துப்பொருட்களையும் தயாரிக்கிறார்கள்.
ណាយនា],
ாதீகம், இரசாயனம், ஆகிய விடன் தலைநகரான ாவில் அளிக்கப்படும். ரிசு மட்டும் நோர்வே நடைபெறும் விழாவில்
ஷ்ய நகரில் ஒரு அருங் த விஷயம் ஒன்று பாது
கு விஷயம் எது
துெரி ஒரு செடியாகும். ாற தகவல் ஏதுமில்லை.
JIDGrci DUd
சட்டை நல்ல சட்டை sbGLIL FIGOL பட்டுத் துணியில் தைத்து பாட்டி தந்த சட்டை
கழுத்தில் பூவும் போட்டு கொலரும் வைத்த சட்டை கறுப்பு மஞ்சள் கலந்து கண்ணைக் கவரும் சட்டை
Z7/Z7 42 5455 őF7–607
விருப்பமுடன் பாட்டி
விடுமுறையில் தந்தாள் பொறுப்புடனே காத்து போட்டுக்கொள்வேன் நானும்
பாட்டி தந்த சட்டையில் பாசம் கலந்து இருக்குது நேசமுள்ள பாட்டியின் நினைவு எனக்கு வருகுது.
நீலா தர்மதுரை
&レー -
ஆமையின் கண்களில் நீர் திரண்டது. "தவமிருந்தது வீண். ஏற்கனவே படைத்ததை மாற்ற முடியாது என்று கடவுள் கையை விரித்து விட்டார்" என்று தளதளத்த குரலில் சொன்னது ஆமை.
வாத்துக்களுக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை.
அப்போது-அருகிலிருந்த புதரில் இருந்து சலசலவென்று சத்தம் கேட்டது. வாத்துக்கள் இரண்டும் திரும்பிப் பார்த்தன. "ஐயோ வேட்டை நாய் ஒடு" என்றது ஒரு வாத்து
இரண்டு வாத்துக்களும் பறக்க முயன்றபோது, இரு வேட்டைநாய்களும் பாய்ந்து ஆளுக்கு ஒரு வாத்தைப் பிடித்தன. இதைக் கண்டு நடுங்கிப்போன ஆமை
二、 _F י
- RA, KELA : ---
*- Հ. ՀՀ " ": "
விருட் டென்று தன் உடலை ஒட்டுக்குள் இழுத்துக் கொண்டு அந்த இடத்திலேயே கிடந்தது.
வாத்துக்களின் மரண ஒலத்தை ஒட்டுக்குள் இருந்தபடியே ஆமையால் கேட்க முடிந்தது.
அப்போது ஆமை,
'கடவுளே! எனக்கு ஓட்டை படைத்த தன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண் டேன். ஆபத்து சமயங்களில் என்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள இந்தச் செயலை அடிக்கடி செய்தாலும், 劉 க்கைகளின் மேல் கொண்ட ஆசையால் இந்த ஒட்டின் முக்கியத்துவத்தை மறந்தே போய் விட்டேன். அதை எனக்கு உணரச் செய்ததற்கு நன்றி என மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டது ஆமை
தலைநகர்- ரோம் பரப்பளவு- 8.01.253 சதுர கிலோமீற்றர். மக்கள் தொகை- 5.78 கோடி
மொழி இத்தாலியன் எழுத்தறிவு- 97% சமயம்- கிறிஸ்தவம் நாணயம்- லிரா தனிநபர் வருமானம்- 16830 டொலர் Guy GUIT):-
ஆல்ப்ஸ் மலைத் தொடரிலிருந்து மத்திய தரைக்கடல் வரை நீண்டு அமைந்துள்ள ஐரோப்பாவின் நெடிய தீபகற்பம். சிசிலி, சாடினியா, எல்பா, கேப்ரி ஆகிய மத்திய தரைக் கடல் தீவுகள் இத்தாலியைச் சேர்ந்தவையாகும்.
த்தாலி ஒரு காலத்தில் ரோமப் பேரரசின் தலைமைப்பீடமாக இருந்தது. இடைக்காலத்தில் பல சிறு இராஜ்யங்களாக
நசிந்து போய் விட்டது. ஸவாய் மன்னன்
இரண்டாம் விக்டர் இம்மானுவல் அரசரான பின்னரே, நவீன இத்தாலிவளரத் தொடங் கியது. இத்தாலியின் முதல் பாராளுமன்றம் 1861ல் உருவானது. 1922 இல் மன்னரின் வேண்டு கோளுக்கிணங்க முசோலினி ஆட்சியேற்றார்.முசோலி ஒரு சர்வாதி EFTIfiNALI ITJE, 6 126II LÄIf760TIT GÖT. 1946 器。 (519. LIT ᎯᎸᎢ60Ꭲgil .
பொருளாதாரம்: கோதுமை, கொடி முந்திரி,
*கண்ணுள்ள தேங்காய்ச் சிரட்டை
துண்டுகளாக வெட்டப்பட்ட வர்ணக்
காகிதங்கள்
*ஒட்டுவதற்குப் பசை, செய்யும் முறை
தேங்காய்ச் சிரட்டையில் உள்ள தும்புகளை நீக்கி நன்றாகச் சுத்தப்படுத் துங்கள். அந்தக் கண் உள்ள பகுதியில் மூன்று ஒட்டைகள் போட்டுக் கொள் ளுங்கள். இப்போது சிரட்டை முழு வதும் பசை பூசி, வெட்டி வைத் துள்ள வர்ணக் காகிதங்களை ஒட்டுங் கள். இன்னமும் அழகு சேர்க்க வேண்டுமெனில் , அழகான பொம்மைப் படங்களை ஒட்டுங்கள். இப்போது அதை மேசை மீது வைத்து விட்டு, பேனா, பென்சில் போன்ற வற்றை அந்த மூன்று ஓட்டைகளுக்குள் வைத்து விடுங்கள்.
அழி ரப்பர், பிளேட் போன்ற
வற்றை உங்கள் பேனா ஸ்டாண்டுக் குள்ளே போட்டு வைத்தால் தொலையா மல் இருக்கும்.
টুর
இனிப்புக் கிழங்கு பழங்கள், காய்கறிகள் ஆகியன முக்கிய விளைபொருட்கள். உலகிலேயே மிகுந்த தொழில் மயமான நாடுகளுள் இத்தாலியும் ஒன்று மின் கருவிகள், இயந்திர மின்சாரக் கம்பி, மோட்டார் ஊர்திகள், இரசாயனப் பொருட்கள் ஆகியன முக்கிய உற்பத்திப் பொருள்களாகும். O
ತಣಿ
F.10-16, 1995

Page 15
"ஆச்சு, ரெண்டு வகைல பணம்னு ரொம்ப் சந்தோஷமா இருந்தேன். கெடுத் துட்டியேடா பாவி"
"நான் என்னடா செஞ்சேன் ப்ரா மிஸா நான் எடுக்கலை."
"உன்னை நம்பலாமா செல்வம்?"
என்னைக்கும் ஏமாற நிறுத்தினான். அந்த உன்னிப்பாகப் பார் நோட்டின் வெள்ை BLESS YOU Gigiri), f, எழுதப்பட்டிருக்க. யோசித்தான், ! பால்பாயிண்டில் எழு நோட்டுக் கட்டைச்
பூட்டைத் திறந்து உள்ளுக்குள்
"பம்பாய் போறேன்னு காரெடுத் துக்கிட்டுப் போனே. வேறெங்கே போனே? இங்கே என்ன ஆயிடுச்சி தரியுமா? எப்படிச் சொல்றதுன்னு ரியலையே. சொல்றேன். எப்படி "ப்ளீஸ், நம்பு" ாங்கிக்குவேன்னும் தெரியலையே." "ராஜனை பார்த்துட்டு வந்துடறேன்.
"டேய் என்னடா? என்ன ஆச்சி? இரு
"காணமா? விளையாடறியா?"
தேன். என் கண்
9A95/6) IET துடுச்சா?
வரைக்கும்
பணத்தைக் காணோம். அடி, கொல்லு உண்மை
தியது.
"யாருக்குடா ajmljDJ(BLJ
தெரியும்? 6060)GUGBALI....”
னொரு விஷயம்." "6T6öI60TP"
"நேத்து பெங்களூர்லேருந்து ராஜன் உன்னைத் தேடிக்கிட்டு இங்கே வந்தார்."
"உன் வீட்டுக்கா? ராஜனா? "ஆமாம். ஆமாம்" "அவர் ஏன் இங்கே வந்தார்?"
"எங்க இருக்கார்?
நம்பர் 107."
கொஞ்ச நஞ்சம்
GAOL FLDI
ஒப்படைச்சுட்டியா?"
"அரிசி ட்ரம்முக்குள்ளே போட்டு வச்சிருந்த பணப்பார்சலைக் காணோம்."
"சத்தியமாகாணம்டா இருக்கான்னு பார்ப்போம்னு நேத்து திறந்து கைவிட்டுத் துளாவிப்பார்த்தேன். தட்டுப்படலை, ட்ரம்மையே கவிழ்த்துப் பார்த்துட்டேன். காணோம். எனக்கு எதுவுமே புரியலை."
கண்கள் துடிக்கக் கட்டிலில் இருந்து எழுந்த சுபா செல்வத்தின் சட்டையைக் கொத்தாகப் பிடித்தான் "டேய் என்கிட்டே ராங் வச்சிக்கிட்டே.?நான் எப்படிப்பட்ட வன்னு உனக்குத் தெரியும் பார்சலைக் கொண்டாந்து உன் கைலதான் கொடுத் முன்னாடியே அதை ட்ரம்முக்குள்ளே போட்டே இ உனக்கும், எனக்கும் தான் தெரியும். இறக்கை முளைச்சிப் பறந்
"நீ இப்படி எல்லாம் கேப்பேன்னு எனக்குத் தெரியும் நான் இதை எடுக் கணும்னு நினைச்சிருந்தா நீ வந்து கேக்க இங்கேயே உக்காந்திருக்க மாட்டேன். இன்னேரம் டெல்லி கல்கத் தான்னு பறந்திருப்பேன். சத்தியமாய் 6T60/60)60/ இதான்." செல்வத்தின் வார்த்தையில் இருந்த நியாயம், சுபாவின் கைகளைத் தளர்த்
வேறே
"அதான் எனக்கும் புரியலை, இன்
"கேட்டேன். விபரம் சொல்லலை. நீ வந்ததும் அவரைப் பார்க்கச் சொன்னார்."
"வுட்லண்ட்ஸ்ல தங்கிருக்கார் ரூம்
எனக்கு எதுவுமே புரியலை, ட்ரம்முக் குள்ளே வச்ச பணத்தைக் காணோம்னு சொல்றே, பெங்களூர்லேருந்து ராஜன் வந்திருக்கார் ஒரே இருக்கு ல்லைடா அஞ்சு
"சரி நீ போன காரியம் என்னாச்சி
L L L L L L L L L L L L L LS LLS LLLLLLLLS LSLLLLL L L L L L L L L L
சுபா முக்கிய சாலைக்கு வந்து ஆட்டோ பிடித்து வுட்லண்ட்ஸ் வந்தான். கதவைத் தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்ததுமே.
"வந்துட்டியாடா கம்மனாட்டி" என்றார் ராஜன், ராஜன் இவ்வளவு கோபமாய் இருந்து சுபா பார்த்ததே இல்லை.
"என்ன சார்? ஏன் சார் திட்டறிங்க? சக்ஸஸ்ஃபுல்லா காரியத்தை முடிச்சுட்டு வர்றேன்." ݂ ݂ ݂
"பொய் பேசினே வாய்ல ஒரு பல்லு தங்காது படவா சொல்லு, எவ்வளவுக்கு வித்தே வுேட்டை விட அவன் அதிகமா எவ்வளவு கொடுத்தான்? யார்கிட்டே வித்தே?
"நீங்க கேக்கறது எதுவுமே எனக்குப் புரியலை சார் ஷேட்டுக்கிட்ட அஞ்சு லட்சம் பேசினேன். அட்வான்ஸ் போக வர வேண்டிய தொகை நாலு இதோ பாருங்க பணம்" என்று சூட்கேஸ் திறந்து காட்டிவிட்டு மூடினான். "பேசினபடி அவரும் நடந்துக்கிட்டார். நானும் நடந்துக்கிட்டேன். எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லாமல் பையனை கார் மாத்திட்டுத் திரும்பிட்டேன். புனேல தங்கினேன். நீங்கசொன்ன மாதிரி காரையும் வித்துட்டேன். நாப்பத்தி ஒண்ணுக்கு வித்தேன்."
ராஜன் அவனை தீர்க்கமாகப் பார்த்தார். "சுபா, நீ நிஜம்தான் பேசறியா? "ஆமா சார் என்ன குழப்பம்" "நீ ஏமாத்திட்டதா கிஷன்சந்த் சொல் றான். பம்பாய் எல்லையில் அவன் ஆள் பேசினபடி காத்திருந்தானாம். நீ வரவே இல்லையாம்
"வுேட்டுக்கு புத்தி எதுவும் பிசகிடுச்சா? பிரெளன் கலர் அம்பாஸிடர் டி.எம்.க்யூ 717 அனுப்பறேன். வெள்ளை கர்சீப் ஆட்டி வண்டியை நிறுத்துவான், பயணம் சுகமான்னு கேப்பான். அவன்கிட்டே பணம் வாங்கிட்டுப் பையனை ஒப்படைச்சுடுன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி பிரெளன் கார், அதே நம்பர், வெள்ளை கர்சீப் ஆட்டி நிறுத்தினான். பயணம் சுகமான்னு கேட்டான். பணம் கொடுத்தான். இதோ பாருங்க பணம் நம்பமாட்டேங்கறிங்களே என்னை? ராஜன் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார். "சுபா, அப்படின்னா. கிஷன்சந்தும் ஏமாந்துட்டான். நீயும் ஏமாந்துட்டே?
"நான் ஏமாறலை. இதோ நாலு லட்சம்" என்று கட்டிலில் கவிழ்த்தான் சூட்கேஸை பொல பொலவென்று நூறு ரூபாய்க் கட்டுக்கள் கொட்டின.
"ஒரிஜினல்தானான்னு பாரு." சுபா இரண்டு கட்டுக்களை எடுத்து டர்ர்ர் என்று புரட்டிப் பார்த்தான். "நான்
அப்படியே நான் பம்பாய் பே
தேனே.
பளிச் என்று நி சரவணகுமாரின்
தத்திடம் பார்சலாக
லட்சத்தை நிறுத்தி உள் விளக்ை
FIflITJ.
Lslisgg)
சோதித்தபோது ஒரு
600LIDAEITL"
இங்கே அரிசி ட் LIFood, IGGID.
என்னிடம் கொடுக்க
கொடுக்கப்பட்ட பணம் எனக்கே தரப்பட்டு. இது யார் வேை ஏமாந்து போன முகத்தில் சிவப்பு தர் "சார், பணத்துக்
தவிர, கட்சி மாறமாட் பணம் தான் கொடு
மெட்ராஸ்லேர்ந்தே எ6 L16001600 f. ருக்கா
அங்கே கொடுத்து
ஏமாத்திட்டான்.
ஒப்படைச்சவன் முக அப்படியே இருக்கு ( ருக்கட்டு
பார்த்து விவரம் ெ அந்தப் பொடியனைப்
ஒப்படைக்கிற வன தூக்கமில்லை. அதுச் ஜீவானந்தம் விளையாடி மட்டும் தெரிஞ்சிக்கல
"உனக்கு முன்ன கிட்டாச்சி சுபா சரவ வந்து சேரலை அ இருக்கார் போலிஸ் ச மெட்ராஸ்லதான் இரு என்னென்னவோ முய
"அப்படின்னா 6 பாய்க்கு ஒரு விமான செஞ்சித் தாங்க சா தோற்க மாட்டேன். 6
TUIT.
ULDLIITIl. கிஷன்சந்த் பான் கொண்டே ரத்தக் சுபாவைக் கையை ஆ GLITLLITGöT.
"நீ பொய் சொள் மேல ஆசை. வேற திட்டே நம்ளை தரா. "சும்மா அதையே நானே ஏமாந்துட்டே இப்படி ஏமாந்ததே ! நாம பேசிக்கிட்ட அ நடந்துச்சி, அதே க வெள்ளைக் கர்சீப் ஆ சுகமான்னு கேட்டான். நான் நம்பாம என்ன
"நாம் போன் மே6 கேட்டான்னு சொல்றே
பெயர்: ஏ. வின்சன்ட் பெயர்: எம். சியாத் வயது 19 6նա951: 17 6 Jug, 25
Aa, கொட்டாஞ்சேனை முகவரி:103 புதுக்குடியிருப்பு. முகவரி: P0 BPX916 KSF வீதி, கொழும்பு-13 Lië5/91 spunt. பொழுது போக்கு புத்தகம்|பொழுது போக்கு பத்திரிகை பத்திரிகை, வானொலி வாசித்தல். பேனாநட்பு, கரப்பந்து.
பெயர்: ஜி. கணேசலிங்கம் பெயர் ஆர்.
6նա95)։ 17
CAMp.5, 130IDSAFAT, KUWAIT.|| (1Pé6Quffl: 59, 1Dn பொழுது போக்கு பத்திரிகை, அநுராதபுரம்
பொழுதுபோக்கு
Guust: Glag: flair
SWITZERLAND
பொழுது போக்கு பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி
பெயர்: ஆர். ரமேஷ்
முகவரி: KOLIN PLAZT6, 6300 ZUG|வயது 19
Iமுகவரி: லெஜர்வத்தை தோட்டம், கந்தேகெதர.
பொழுது போக்கு கிரித்கெட், பத்திரிகை.
J.10-16, 1995
OILIJUHID
தினமுர
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மாட்." என்றவன் நூறு ரூபாய்க் கட்டை தான் கட்டின் மேல் ாப் பகுதியில் 000 ப்ெபு பால்பாய்ண்டில்
தே போல சிகப்பு தின இதே போன்ற
சமீபமாகப் பார்த்
னைவுக்கு வந்தது.
9|LILIT 96 ITGOTD GITIS did; G JITGIL ஒரு சந்தில் காரை கப் போட்டு, பார்சல் இருக்கிறதா என்று
dhLily di).
ம்மில் வைத்த பணப் அதே கட்டு பம்பாயில் படுகிறது எனக்குக் திருடப்பட்டு மறுபடி
a)?
அவமானம் அவன் |ჭნტ|. கு ஆசைப்படுவேனே GL6öT. D_6ö160)LDIIIT6ð! த்திருக்கான். ஆனா Τρ060I GTo) (360ΙΠ ωΙΠΙΣός ன் இங்கே திருடி, அற்புதமா என்னை நான் பையனை ம் எனக்கு மனசுல ந்தப் பணம் எல்லாம் ம் நீங்க வச்சிக்கங்க றேன். கிஷன்சந்தை
சால்றேன். மறுபடி பிடிச்சி ஷேட்கிட்டே ரக்கும் எனக்குத் கு முன்னாடி இது டய விளையாட்டான்னு TLD."
ாடி நான் தெரிஞ்சிக் |ணக்குமார் இன்னும் வர் சோகமாத்தான் வணகுமார் இன்னும் க்கான்னு நம்புறாங்க பற்சிகள் பண்றாங்க" எனக்கு உடனே பம் டிக்கெட் ஏற்பாடு ர், இந்தத் தடவை ான்றான் உறுதியாக
ལོ་ ༡༩
டைவாயில் இடுக்கிக் கொதிப்புக்காரனாய் ட்டி, ஆட்டி சப்தம்
றே உனக்கு லட்சம் ஆள் கைலக் கொடுத்
டில்ல வுட்டே."
சொல்லாத சேட்டு ன் இதுவரைக்கும் டையாது. சத்தியமா புத்தனை விஷயமும் ார். அதே நம்பர் |ட்டினான். பயணம் பணம் கொடுத்தான்.
செய்றது?
பேஷ்னதை ஒட்டுக் OP"
றியான்ஸி பெயர்: பி. ராணி பெயர்: எம். ரம்ஸான் 6նա95): 40 Giugi: 24 முகவரி: P.O.BOX-281, AM- pasaurs: P.O. BOX-456, DHAHRAN|j
ர்க்கட் பிறேஸ் MAN AN ARFORT, DAHRAN-31932, KSA, i.
பொழுது போக்கு தொலைக்காட்சி, பொழுது போக்கு வானொலி,
வழமையானவை. பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி, பத்திரிகை
அப்படித்தான் ஏதோ ஆயிருக்கு நீ
அனுப்பிச்ச ஆசாமி யாரு?"
கிஷன்சந்த் மேஜைக்கடியில் கையை செலுத்தி பித்தான் அழுத்த கதவு திறந்து உள்ளே வந்தான் சிகப்பிலிருந்து பிறந்த g|LILITL 60LLIGór, "őIII?"
"என் சொந்த மகனை அனுப்க்சேன்யா, இவன்தான்
"நான் பையனை ஒப்படைச்சது இவன்
கிட்டே இல்லை. நல்லாமூஞ்சி ஞாபகமிருக்கு
கறுப்புதான் வகிடில்லாம் தலை சீவியிருந்
தான் தொங்கு மீசை, கழுத்திலே சிலுவை, மனசுல முகம் அப்படியே பதிஞ்சிருக்கு
விட மாட்டேன். வுேட்டு, எனக்கு ஒரு உதவி
6) ցվյսիp"
"ஒரு கார் இல்லைன்னா மோட்டார்பைக்
கொடு ஒரு வாரம் டைம் கொடு அவனைப் பிடிச்சி என்ன செஞ்சா பதில் வரும்னு எனக்குத் தெரியும் அந்தப் பச்சாவைக் கொண்டாந்து உன் கைல ஒப்படைச் சுட்டுதான் தண்ணியைத் தொடறதுன்னு தீர்மானிச்சுட்டேன்."
"நம்புறேன். பார்க்கலாம்" என்று ஒரு சாவி எடுத்துக் கொடுத்து, "வாசல்ல நிக்கிது கேண்டி ரெட் கலர்ல ஹீரோ ஹோண்டா புறப்படு, அப்பப்ப தகவல் கொடு"
சுபா வெளியே வந்து ஆத்திரம் அத்தனையும் பைக்கின் கிக்கரில் செலுத் திச் சீறி நகரத்தின் அடைசலான டிராஃபிக்
கில் நுழைந்து கொண்டான்.
பார்க்கர் ஸ்மித்தும், ப்ரூடி ஜேம்சுமாக
இரண்டு கார்களில் ஃபிலடெல்பியாவில் புறப்பட்டு நியுயார்க் நகர விளிம்பைத் தொட்டபோது, அமெரிக்கர்கள் தோண்டித் தோண்டி பள்ளங்கள் நிறைந்த நிலா உச்சிக்கு நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. கறுப்பு வெல் வெட்டில் விசிறின வைரங்களாய் நட்சத் திரங்கள் சதா கண் சிமிட்டின. நேரம் பத்தரையைக் கடந்திருக்க. சாலைகளில் வாகனங்கள் குறைந்திருந்தன. ஓவர்
பிரிட்ஜுகளின் ஒரங்களில் நீல பல்புகள்
அலங்கரித்தன. ஒரு கட்டிட உச்சியில் டிஸ்ப்ளே சார்ட்டில் நாளை நாம் வாஷிங்ட னின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுவோம் மகிழ்ச்சியாக என்று ஆங்கிலத்தில் மறுபடி மறுபடி அதே செய்தி ஓடி வந்து கொண்டி (55,597.
மேடிஸன் ஸ்ட்ரீட் வந்து தனது அபார்ட்மெண்ட்டின் பார்க்கிங்கில் பார்க்கர் ஸ்மித் நிறுத்தியதும், பின்னால் வந்த காரும் நின்றது.
மூவரும் மாடிக்கு வந்தார்கள் வுக்கள் டாக் டாக் என்று சப்திக்க நடந்தார்கள்
பார்க்கர் ஸ்மித் கதவருகில் நின்று பஸ்ஸர் அடித்தார்.
காத்திருந்த நேரத்தில் மென்த்தால் சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டார். கதவு திறக்கவில்லை மறுபடி அடித்தார்.
"வீட்டில் பையனைத் தவிர உங்கள் மனைவி மட்டும்தானே? என்றான் ஜான்சன் "ஆமாம். வெளியில் எங்காவது போய் "קחח6חaht"L
அப்படிப் போக மாட்டாளே." அருகில் இருந்த லெட்டப் பாக்சில் எதுவும் செய்தி இருக்கிறதா என்று பர்த்தார். காலியாக இருந்தது. ஒரு மெமோ
பேடும், பேனாவும் தவிர,
பார்க்கர் ஸ்மித் பிறகு தன் பாண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்த சாவி எடுத்துக் கதவைத்திறந்தார். உள்பக்கம் வழக்கமாக சாவிமாட்டும் இடத்தில் மற்றொரு சாவி இருக்கிறதா என்று பார்த்தார். இல்லை. "ஸ்டுப்பிட் கர்ள் பொறுப்பாகப் பார்த்துக் கொள்ளச் சொல்லி விட்டுச் சென்றால், இப்படி அவனைத் தனியே விட்டு விட்டு எங்கோ போயிருக்கிறாள். வாருங்கள், அந்த அறையில் தான் சரவணகுமார் இருக்கிறான்."
பார்க்கர் ஸ்மித் அந்த அறையின் கைப்படியைத் திருகி உள்ளே வந்து "ஹோ காட்" என்றார்.
படுக்கையில் சரவணகுமார் இல்லை. அறை முழுவதும் பரக்கப்பரக்கப் பார்த்தார். இணைந்த போய்ப் பார்த்தார். கட்டிலுக்குக் கீழே பார்த்தார். பீரோக்களைத் திறந்து திறந்து LITUTT.
"என்ன ஆயிற்று மிஸ்டர் பார்க்கர் "இதே கட்டிலில் தான் படுக்க வைத்திருந்தேன். எங்கே போனான்?
மற்றொரு அறையிலிருந்து ம்ம்ம்ம் என்ற முனகல் சப்தும் கேட்க, நேராக அங்கே ஓடினார். இருவரும் தொடர்ந் தனர். லேசாகத் திறந்திருந்த கதவை முழுவதுமாகத் திறந்து அதிர்ந்தார்.
நின்ற நிலையில் டிரெஸ்சிங் மேஜை யோடு இணைத்து நைலான் கயிறால் 45LILL' LULLA (UBb5ITIGT GODT LIIGMUNT, GJIT usai) துணி அமுக்கப்பட்டிருந்தது. தலை கலைந்திருந்தது. புஜத்தில் கவுனின் கைப்பகுதி கொஞ்சம் கிழிந்திருக்க. நகக் கீறல்கள் தெரிந்தன. நெற்றியின் ஒரத்திலிருந்து ரத்தம் கசிந்து தாடை வரை கோடுபோட்டுக்காய்ந்து இருந்தது. சொட்டியிருக்க வேண்டும் கவுனின் மார்புப் பகுதியில் கொஞ்சம் ரத்தம்
"ரெய்ஸாரெய்லா" என்று பதற்றத் துடன் அவளை அணுகி வாய்த்துணியை எடுத்தார் பார்க்கர் ஸ்மித் கட்டுக்களைப் பிரித்தார். இதற்குள் ப்ரூடி ஜேம்ஸ் ரெஃபிரிஜிரேட்டர் திறந்து வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வந்து முகத்தில் சுள் சுள் என்று தெளித்தார். மூவருமாகத் தூக்கி கட்டிலில் படுக்க வைத்தார்கள் பார்க்கர் ஸ்மித் போனுக்கு ஓடி டாக்டருக்குச் சொல்லி விட்டு வர. ஜான்சன் நெற்றிக் காயத்தைத்துடைத்துக் கொண்டிருந்தான்.
ஐந்து நிமிடம் கழித்து கண் விழித்து LDGULIJ LDGUSLI 'ಗಣಿ' () TilovT.
"இப்படியா காங்கிராஜு. ஸாரி மெனி ஹேப்பி ரிட்டன்ஸ் ஆஃப்த டே உனக்கு பர்த்டேன்னதும் உற்சாகமா? அதில வார்த்தைகளே மாறி மாறி வருது ஸ்வீட் கொடுக்க வர்றியா வாயேன். வீட்லதான் இருக்கேன் புரோக்கிராம்? எதுவும் இல்லை என்ஜாயிங் த சண்டே இரு இங்கிலிஷ் படம் இருக்கு ஒரு தமிழ் படம் இருக்கு பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் சீச்சி நல்லபடம்மா கார் என் கிட்டதான் இருக்கு எங்கபோகனும் மாங்காடு விட்டுட்டியே. போலாம். எங்க வேணாலும் போலாம். வர்றேன். உன் கூட வர்றதுக்கு என்ன? சுசியா? பயப்படாதே வரமாட்டா இன்னிக்கு அவஹாஸ்டல்ல ஃபிரெண்டு ஒருத்திக்கு சேஷமஹால்ல அபாவுன்னு. சீச். கல்யாணம்னு போயிருக்கா சாப்பிட்டு தான் வரு."
"சாப்புடாமயே போன்ல யாரு? வாசலில் நின்று.
கையில் ரிசீவரை வைத்துக்கொண்டு ஒரு வினாடி விழித்த பரத், நீ வா நேர்ல பேசிக்கலாம் என்று வைத்து விட்டு, "யாரோ வரலட்சுமியாம். உன் சினேகிதியாம் உன்னைப் பார்க்கணுமாம் இங்க இருக்கியான்னு கேட்டா, அதான் சொல்லிட்டிருந்தேன் நீ வந்துட்டே
"மெனி ஹேப்பி ரிட்டன்ஸ்லேர்ந்து கேட்டுக்கிட்டிருக்கேன் பரத் சொல்லுங்க போன்ல யாரு" என்றாள் சுசிலா பனியனில் என்ன எழுதியிருந்தது? இதானே கேள்வி சொல்லிவிடுகிறேன்.
"NOT ONLY FOR CHILDREN" GT GÅ UDI இருந்தது.
"வேற யாருமில்லை சுசி நம்ம மாதவிதான்."
வந்துட்டேன். என்றாள் சுசிலா
(தொடர்ந்து வரும்)
பெயர்: ஆர் பரமநாதன்
山山gl:23
முகவரி: உட்ப்பு 6ம் வட்டாரம் சிலாபம் பொழுது போக்கு வானொலி தொலைக்காட்சி
Glսաñ: orլb, թիւնm Slug: 21
முகவரி: 481, பள்ளி வீதி, கல்முனை-05 பொழுது போக்கு வாமையானவை

Page 16
"நாங்கள் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் ஏனெனில், நாங்கள் தொழிலாளி மக்களோடு ஒன்று சேர்ந்து நிற்கிறோம்" என்று உறுதியாகவும் உரத்தும் கூறினாள் சோபியா
"அவர்களிடம் ஒரு மகா சத்தி மறைந்து கிடக்கிறது அவர்களால் எதை யும் சாதிக்க முடியும், அவர்களது மதிப்பையும் சக்தியையும் அவர்களை உணரச் செய்ய வேண்டியதே முக்கியம், அதை உணர்ந்துவிட்டால் அவர்கள் உடனே சுதந்திரமாகத் தாமே வளர்ச்சி பெறத் தொடங்குவார்கள்."
அவளது பேச்சு தாயின் இதயத்திலே பற்பல உணர்ச்சிக் கலவைகளை உண் டாக்கியது. ஏதோ ஒரு காரணத்தால், அவள் சோபியாவுக்காக நட்புரிமை யோடும், மனத்தாங்கலில்லாத ஒரு அனுதாபத்தோடும் வருத்தப்பட்டாள்; 器 மாதிரியே அவள் எளிய வார்த்தைகளை புரியும் வார்த்தைகளையே மேன்மேலும் பேச வேண்டுமெனத் தாய் விரும்பினாள். "உங்களது சிரமங்களுக்கெல்லாம் பலனளிக்கப்போவது யார்?" என்று அமைதியுடனும் வருத்தத்துடனும் கேட் டாள் தாய்.
"நமக்கு ஏற்கெனவே விருது கிடைத்து விட்டது" என்றாள் சோபியா, அந்த வார்த்தைகள் பெருமிதத்தோடு ஒலிப்ப தாய்த் தாய்க்குத் தோன்றியது. "நாங்கள் ஒரு புதிய வாழ்க்கைப் பாதையைக் கண்டு பிடித்திருக்கிறோம் அதுவே எங்களுக்குத் திருப்தி அளிக்கிறது. நமது இதயங்களின் பரிபூரண சக்திகளோடு
நாம் வாழ்கிறோம். வாழ்க்கையில் நாம்
இதைவிட வேறு என்னதான் எதிர்பார்ப் LЈgl?"
தாய் அவளை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு, கண்களைத் தாழ்த்திக்கொண்டு மீண்டும் சிந்தித்தாள்:
மிகையிலுக்கு இவளைப் பிடிக்காது அந்த இனிய காற்றை நெஞ்சு நிறையச் சுவாசித்தவாறு அவர்கள் விரை வாக ஆனால் அவசரமின்றிச் சென்றார் கள். தான் ஏதோ ஒரு புண்ணிய யாத்திரை செல்வது போலத் தாய்க்குத் தோன்றியது. துரந்தொலையிலுள்ள ஒரு தேவாலயத்துக்கு, அந்தத் தேவாயத் திலுள்ள அற்புதச் சித்திவாய்ந்த தெய்வத் துக்கு ஒரு விடுமுறைப் பிரார்த்தனைக் காக குழந்தைப் பருவத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கச் சென்று வந்த நினைவைத் தாய் ஞாபகப்படுத்திப் பார்த்தாள்.
சமயங்களில் சோபியா வானத்தைப் பற்றியோ காதலைப் பற்றியோ இனிமை யான குரலில் ஏதாவதொரு புதிய பாட்டைப் பாடுவாள். அல்லது வயல் வெளிகளைப் பற்றியும் வனாந்திரங் களைப் பற்றியும் வோல்கா நதியைப் பற்றியும் பாடியுள்ள பாடல்களை ஒப்பு விப்பாள். தாய் அதையெல்லாம் கேட்டு,
பதுளை நோக்கி புறப்படும் பஸ் இது நான் கடைசி ஆசனத்தின் ஜன்னலருகில் அமர்ந்திருக்கின்றேன். அக்கா வீட்டில் 2 நாட்கள் தங்கிவிட்டு இன்று என் வீட்டுக்குச் செல்கிறேன். வீடு என்றதும் முதலில் நினைவிற்கு
புன்னகை புரிவாள் தன்னை மறந்து அந்தப் பாடல்களின் இனிமையில் மனம் இழந்து அதன் தாள லயத்துக்குத் தக்கவாறு தலையை ஆட்டிக் கொள்வாள்.
அவளது இதயத்துக்குள்ளே வேனிற் கால இரவில் கமகம வென்றுமணம் வீசும் ஒரு சிறு அழகிய நந்தவனத்தில் இருப்ப தைப் போல், அமைதியும் தன்மையும் சிந்தனையும் நிரம் இருந்தது.
அவர்கள் தாங்கள் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு மூன்றாவது நாளன்று வந்து சேர்ந்தார்கள். தார் எண்ணெய்த் தொழிற் 4FITGODGAJ 6TIÄJ (39; இருக்கிறது என்பதை தாய் வயலில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு முஜிக்கிடமிருந்து கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டாள். இதன்பின் அவர்கள் மரம் செறிந்த செங்குத்தான பாதையின் வழியே நடந்து சென்றார்கள் அந்தப் பாதையில் மரவேர்கள் படிக்கட்டுகளைப் போல் குறுக்கும் மறுக்குமாக ஒடி நடப்பதற்கு வசதியளித்தன. நிலக்கரித் தூளும் மரத் துண்டுகளும் தார் எண்ணெயும் படிந்த ஒரு இடத்தில் வந்து அந்தப் பாதை (UPLG). [55g/
"ஒரு வழியாக நாம் வந்து சேர்ந்து விட்டோம்" என்று சாவகாசமாகச் சுற்று முற்றும் பார்த்துக்கொண்டு கூறினாள் தாய். மரக்கிளைகளாலும், கம்புகளாலும் கட்டப்பட்ட ஒரு குடிசைக்கு முன்னால், ஒரு மேஜை கிடந்தது மூன்று பலகை கொண்ட அந்த மேஜை தரையோடு அறையப்பட்ட ஒரு மரக்குதிரையின் மீது இருந்தது. உடம்பெல்லாம் தார் எண்ணெய் படிந்திருக்க, தனது சட்டையின் முன்பக்கம் முழுவதும் திறந்து விட்டவாறு பின் அந்த மேஜையருகே உட்கார்ந்து எபிமோடும் வேறு இரு இளைஞர்களோடும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான். தம்மை நோக்கி வந்த அந்தப் பெண்களை முதன் முதல் கண்டவன் ரீபின் தான்; அவன் தன் கையை நெற்றிக்கு நேராக உயர்த்திப் பிடித்துக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு மெளனமாக அவர்களது வரவை எதிர் நோக்கி இருந்தான்.
"தம்பி மிகயில் செளக்கியமா? என்று தூரத்திலிருந்தவாறே கூறினாள் தாய்
அவன் தன்னிடத்தை விட்டு எழுந்து அவர்களை நோக்கி நிதானமாக நடந்து வந்தான். தாயை அடையாளம் கண்டு கொண்டவுடன் அவன் சட்டென நின்று புன்னகை புரிந்தவாறே தனது கரிய கரத்தால் தன் தாடியை வருடிவிட்டுக் கொண்டான். "நாங்கள் பிரார்த்தனைக்குப் போகிற போக்கில்" என்று கூறிக்கொண்டே முன் வந்தாள் தாய். "போகிற வழியில் என் சகோதரனைப் பார்த்துவிட்டுப் போகலாமே என்று நினைத்தேன். இவள் என் தோழி ஆன்னா"
தன்னுடைய குயுக்தியைக் கண்டு தானே பெருமைப்பட்டவளாய், தாய் ஒரக்கண்ணிட்டு சோபியாவின் கண்டிப்பும், ஆழ்ந்த உணர்வும் நிறைந்த முகத்தைப் பார்த்தாள்.
"வணக்கம்" என்று ஒரு வறண்ட புன்னகையோடு அவள் கையைப் பிடித்துக் குலுக்கினான்ரீபின் சோபியாவுக்கு வணக்கம் செலுத்தினான். "பொய் சொல்லாதே நீ இப்போது ஒன்றும் நகர்ப்புறத்தில் இல்லை. இங்கு நீ எந்தப் பொய்யுமே சொல்லத் தேவையில்லை. எல்லோரும் நம்மவர்கள்." தானிருந்த இடத்திலிருந்தே எபீம் அந்த யாத்திரிகர்களைக் கூர்ந்து பார்த்தான் பிறகு தன் பக்கத்திலிருந்த தோழர்களிடம் இரக சியமாக ஏதோ சொன்னான். அந்தப் பெண்கள் இருவரும் அருகே நெருங்கி வந்தவுடன் அவன் தன்னிடத்தைவிட்டு எழுந்து, அவர்களுக்கு மெளனமாக வணக்கம் செலுத்தினான். அவனது சகாக்கள் அந்த விருந்தாளிகள் வந்ததையே கவனிக் காதவர்கள் மாதிரி அசைவற்று உட்கார்ந் திருந்தார்கள்.
"நாங்கள் இங்கே பாதிரியார்கள் மாதிரி வாழ்கிறோம்" என்று சொல்லிக் கொண்டே பெலகேயாவின் தோளில் லேசாகத் தட்டினான் ரீபின் "யாருமே எங்களைப் பார்க்க வருவதில்லை. முதலாளி அயலூ
வருவது எனது ஒரு வயது "செல்லக்குட்டி" தான். அவனுக்குத் தான் என்மீது எத்தனை பாசம் நானில்லாமல் எப்படி 2 நாட்கள் இருந்திருப்பானோ தெரியவில்லை. சாப்பாடு கூட நான் தான் கொடுக்கவேண்டும். அம்மாவின் நச்சரிப்பினால் தான் நானும்
ருக்குப் போயிருக்கி ஆஸ்பத்திரியிலே கிட அநேகமாக இங்ே மேற்பார்வைதான்.
ஏதாவது சாப்பிட்
லையா? எபீம் நீ பே கொண்டுவா."
எபீம் அந்தக் குடி தான். அந்த யாத்திரிக தொங்கிய பைகளைக் நெட்டையாகவும் ஒ6 ஒரு இளைஞன் எழுந் இறக்கி வைப்பதற்கு உருண்டு திரண்டு ப அவனது தோழன் மீது முழங்கைகளை கார்ந்திருந்தான் தனது கொண்டும். ஏதோ முணுத்துக் கொண்டுப் கூர்ந்து பார்த்தவாறே தார் எண்ணெயி அழுகிப்போன இலை மும் சேர்ந்து இந்தப் களைக் கிறக்கின.
"அவன் பேர் ய நெட்டை வாலிபனை சொன்னான் ரீபின் இக்நாத் சரி, மகன் 6 சிறையிலிருக்கிற சுடன் சொன்னாள் ;
"மறுபடியுமா?" "அவனுக்குச் சிறை போலிருக்கிறது"
இக்நாத் பாடுவை தாயின் கையிலிருந்து GallgöJGL GlgT6ö16öII
"உட்காருங்கள், "ஏன் நிற்கிறீர்கள் சோபியாவைப் பார்த்து ஒன்றும் பேசாமல் கட்டையின் மீது கவனித்துக் கொண்டி "அவனை இவர் செய்தார்கள்?" என்று தாய் உட்கார்ந்திருந்த உட்கார்ந்து தலைை "நீலவ்னா, உனக் யாது!"
"ஆமாம், எல்ல ருக்கிறது."
"பழகிப் போய் "இல்லை என பழகிப் போய்விடவில் விட்டால் எனக்கு 6ே
9/553HTTENNILL 9 JD(U), Gold:FG GaĵLLIT Gi) GT GÖTGOTIATG) பிரிந்திருக்க முடியும் அக்கா என்னை தங்கும்படி எவ்வளவு பயல் தவித்துப் டே மன்றாடி கிளம்பும்ப பாவம் "அவன. கடைக்குச் சென்றா6ே யாய் இருப்பான் ந வந்தாலும் "அவனுக் வாங்கிவருவேன். தாய்க்குலத்துடன் ச
பெத்தபிள்ளைக்கு கா பிறந்த சகோதரிக்குச் பதிலுக்கு நானும் ஏ
தான் இன்றும் " இனிப்புகளும் பில் கொண்டு செல்கிறே
"அவன் எம் வி றோடு சரியாக 1 வி ஆகின்றது. எமது
ങ്
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ார் அவர் மனைவி க்கிறாள். அதனாலே 95 GT GÜ GUITLD GI GÖT சரி உட்காருங்கள். விரும்புவீர்கள் இல்
"ஹம் என்றான் பின் "நல்லது அதைப்பற்றி எங்களுக்குச் சொல்லேன்"
எபீம் ஒரு ஜாடியில் பால் கொண்டு வந்தான் மேஜை மீதிருந்த கோப்பையை எடுத்து அதை அலம்பிவிட்டு அதில் பாலை
ாய்க் கொஞ்சம் பால்
சைக்குள்ளே நுழைந் ர்கள் தங்கள் முதுகில் கீழே இறக்கினார்கள் பலியாகவும் இருந்த து வந்து முட்டையை உதவி செய்தான் றட்டைத் தலையுடன் ஒருவன் மேஜையின்
ஊன்றியவாறு உட் தலையைச் சொறிந்து ஒரு பாட்டை முணு அவன் அவர்களைக் ஏதோ சிந்தித்தான். ன் கார நெடியும், க்குவியல்களின் நாற்ற
பெண்களின் புலன்
ாகவி' என்று அந்த ச் சுட்டிக் கொண்டே
"அடுத்தவன் பெயர் ப்படி இருக்கிறான்?
ான்" என்று பெருமூச் 5Tl.
என்றான் ரீபின்
பிடித்துப் போயிற்று
த நிறுத்தினான்; யாகவ் கைத்தடியை வாங்கிக் ΤρΟΤ: அம்மா"
உட்காருங்கள்" என்று ச் சொன்னான்ரீபின் அவள் ஒரு மரக் அமர்ந்து ரீபினையே பருந்தாள். கள் எப்போது கைது கேட்டுக் கொண்டே, இடத்துக்கு எதிராக ப ஆட்டினான் பின் கு அதிருஷ்டமே கிடை
ாம் சரியாய்த் தானி
விட்டதா? க்கு அது ஒன்றும் லை. ஆனால், அதை பறு கதி இல்லை."
J60 GBTBégl. 3/6US
மட்டும் அவனைப் T 616360TP
இன்னும் 2 நாள் கெஞ்சினாள் "சுட்டிப் ாயிருப்பான்" என்று டியாகிவிட்டது.
நான் சாதாரணமாக வரும் வரை கவலை னும் எங்கு சென்று த சாப்பிட ஏதாவது தனால் தினமும் என் ண்டைதான். "யாரோ
ட்டும் பாசத்தை கூடப் காட்டு" என்பாள். தாவது கூற யுத்தம் வனுக்காக" நிறைய கட்களும் கூடவே 加。 ட்டிற்கு வந்து இன் ருடமும் 2 மாதமும் ட்பு 1 வருட நட்பு
JIDavi
DJIJEr
ஊற்றினான். பிறகு தாய் கூறிக் கொண்டி ருக்கும் கதையையும் அவன் காதில் வாங்கிக் கொண்டே அந்தப் பால் கோப்பையை சோபியாவிடம் நீட்டினான். சத்தமே செய்து விடாதபடி சாமான்களை புழங்குவதில் அவன் மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடிருந்தான். தாய் அந்த விஷயத்தைச் சுருக்கமாகச் சொல்லி முடித்த பின்னர் ஒரு மெளன அமைதி நிலவியது அந்தச் சமயத்தில் யாரும் யாரையுமே பார்க்கவில்லை. இக்நாத் மேஜையின் முன்னிருந்தவாறே மேஜைப் பலகை மீது நகத்தால் கீறிக் கொண்டி ருந்தான் எபீம் ரீபினுக்குப் பின்னால் வந்து அவனது தோளின் மீது தன் முழங்கையை ஊன்றியவாறு நின்றான். யாகவ் ஒரு மரத்தின் மீது சாய்ந்து, தனது கைகளைக் கட்டிக் கொண்டு தலையைத் தொங்கவிட்டவாறிருந்தான் சோபியா அந்த முஜீக்குகளைப் பார்த்தவாறு உட்கார்ந் திருந்தாள்.
"ஹ-ம்-ம்" என்று மெதுவாகவும் உவகையற்றும் முனகினான் ரீபின் "அப் படியா? அவர்கள் பகிரங்கமாகவே கிளம்பி 6)|LILITÍ4,6||TP"
"நாமும் இந்த மாதிரி ஒரு அணி
வகுப்பை நடத்த முனைந்தால்" என்று ஒரு கசந்த புன்னகையோடு பேசினான் எபீம் "அப்படிச் செய்தால் முஜிக்குகளே நம்மை அடித்துக் கொன்று தள்ளி விடுவார்கள்." "ஆமாம். நிச்சயம் அவர்கள் கொன்று தள்ளி விடுவார்கள்" என்று தலையை அசைத்து ஆமோதித்தான் இக்நாத், "நானும் தொழிற்சாலை வேலைக்கே போகப்போகி றேன். இங்கே இருப்பதைவிட அங்கு நன்றாயிருக்கிறது."
"பாவெல் மீது கோர்ட்டில் விசாரணை நடக்கும் என்றா சொல்கிறாய்?" என்று கேட்டான் ரீபின் "அப்படியானால் அவ னுக்கு என்ன தண்டணை கிடைக்கும்? அதைப்பற்றி ஏதாவது கேள்விப்பட்டாயா?" "கடுங்காவல் இல்லாவிட்டால் சைபீரியா வுக்கு நிரந்தரமாக நாடு கடத்தப்படுதல்" என்று அமைதியுடன் கூறினாள் அவள்
அந்த மூன்று இளைஞர்களும் ஒரே சமயத்தில் அவள் பக்கம் திரும்பினார்கள்: பின் மட்டும் தலையைத் தாழ்த்திக் கொண்டு GB-HILL I GÖT:
"அவன் அதைச் செய்த போது, இந்த மாதிரி தனக்கு ஏதாவது நேரும் என்று
ஆண்டாண்டு பழகியவர்கள் கூட 1 நிமிடம் சரி முகத்தை தூக்கி கொண்டு இருந் திருக்கலாம். ஆனால் நான் "அவன் வரம்பு மீறி சேட்டைகள் செய்தால் கூட கோபிப் தேயில்லை. இவனுடைய தாய் தந்தையரை எனக்குத் தெரியாது எனது தாத்தா தான் ருநாள் "இவனை என்கையில் ஒப்படைத்து இ. நன்கு வளர்த்து, பெரியவனாக்கும் பொறுப்பு உன்னுடையது" என்று கூறி கண்ணை முடிவிட்டார். அன்றிலிருந்து இந்த சுகமான சுமையை நான் தான் சுமக்கின்றேன். "அவனை சீராட்டி அவனுக்கொரு தந்தை யாக சகோதரனாக தோழனாக இருந்து வளர்ப்பது நான் தான்.
"இவன் குறும்புகளை இரசிப்பதிலேயே நேரம் போவது தெரியாது மழலையின் மொழியினில் மகிழாதவர் யார்?நான் ஒன்று கேட்க அவன் பாஷையில் ஏதோ கூறி மகிழ்வான். உண்மையில் நான் உலகில் யார்மீதும் காட்டாத அன்பை "அவன் மீது காட்டுகின்றேன். இந்த 2 நாள் பிரிவுதான் என் வாழ்வில் "அவனை அதிகமாகப் பிரிந்த நாட்களாக இருக்கும்.
காலைக்குளிர் தாளாமல் "ஏன் விடி கின்றது" என்று கண்ணயரும் போது கூட "இவன் குரல் கேட்டதும் ஓடிச் சென்று தழுவுவேன் நான் பலர் எம்மைப்பார்த்து
தெரிந்துதான் செய்தானா?
"ஆமாம் தெரிந்தே செய்தான் என்று உரத்த குரலில் சொன்னாள் சோபியா எல்லோரும் ஒரே சிந்தனையால் உறைந்துவிட்ட மாதிரி அப்படியே அசை வற்றுப்பேச்சற்றுமூச்சற்று இருந்தார்கள் "ஹம்" என்று முனகி விட்டு மெது வாகவும் வருத்தத்தோடும் பேசினான் பின் "அவனுக்குத் தெரியும் என்று தான் நானும் நினைத்தேன். முன் யோசனையுள்ள மனிதன் கண்ணை முடிக் கொண்டு திடுதிப்பென்று இருட்டில் குதிக்க மாட்டான் பையன்களா கேட்கி நீர்களா? அவர்கள் தன்னைத் துப்பாக் கிச்சனியனால் தாக்கக்கூடும், அல்லது சைபீரியாவுக்கு நாடு கடத்தக்கூடும் என்று தெரிந்திருந்தும், அவன் தன் செய்கையை நிறுத்தவில்லை. அவனது பாதையில், தாயே குறுக்கே விழுந்து தடை செய்தி ருந்தாலும், அவன் இவளையும் மீறித் தாண்டிச் சென்றிருப்பான் இல்லையா, நீலவ்னா?
"ஆமாம், அவன் செய்வான்" என்று சொல்லிக் கொண்ட நடுங்கினாள் தாய் அவள் பெருமூச்செறிந்தவாறு சுற்று முற்றும் பார்த்தாள். சோபியா அவள் கையை அமைதியாகத் தட்டிக் கொடுத்துக் கொண்டே நெற்றியைச் சுருக்கி விழித்து fபினை கூர்ந்து பார்த்துக்கொண்டி ருந்தாள்.
"இவன் ஒரு உண்மையான மனிதன்' என்று அமைதியாகக் கூறிக் கொண்டே, தனது கரிய கண்களால் அங்குள்ளவர்களைப் பார்த்தான் ரீபின் மீண்டும் அந்த ஆறு பேரும் மோன அமைதியில் ஆழ்ந்து விட்டார்கள், சூரிய கிரணங்கள் தங்கத் தோரணங்களைப் போல் காற்றில் தொங்கி ஊசலாடின. எங்கோ ஒரு அண்டங்காக்கை கத்தியது. தாயின் மன நிலை மே தினத்தின் நினை வாலும், பாவெல், அந்திரேய் இரு வரையும் காணாத ஏக்கத்தாலும் குழம்பித் தடுமாறியது. அந்தக் காட்டின் நடுவிலே காலித் தார் எண்ணெய்ப் பீப்பாய்கள் உருண்டு சிதறிக் கிடந்தன, தரையைக் கீறிக் கிளம்பிய மரவேர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் துருத்தி நின்றன. அந்தக் காட்டின் எல்லையில் ஓக் மரங்களும் பெர்ச் மரங்களும் மண்டிப் பெருகி அசைவற்று கரிய நிலழ்களைத் தரை மீது பரப்பிக் கொண்டிருந்தன.
திடீரென்று யாகவ் அந்த மரத் தடியிலிருந்து விலகி, வேறொரு பக்க மாகச் சென்றான்.
"அப்படியானால், பட்டாளத்தில் சேர்ந்தால் இந்த மாதிரி ஆட்களை எதிர்ப்பதற்காகத்தான் என்னையும்
எபீமையும் அனுப்புவார்களோ?" என்று உரத்து, தன் தலையைப் பின்னுக்கு வாங்கி நிமிர்ந்தவாறே கேட்டான் யாகவ்
"வேறு யார்மீது உங்களை ஏவி விடு வார்கள் என்று நினைத்தாய்?" என்றான் பின் "அவர்கள் நமது கைகளைக் கொண்டே நம்மை நெரித்துக் கொல் வார்கள்- அதுதான் அவர்களுடைய தந்திரம்"
"எப்படியானாலும் நான் பட்டாளத் தில் சேரத்தான் போகிறேன்" என்று உறுதியோடு சொன்னான் எபீம்
"உன்னை யார் தடுக்கிறார்கள்? என்று சத்தமிட்டான் இக்நாத், "நீபாட்டுக் குப் போ. ஆனால், ஒரு வேளை என்னையே சுட நேர்ந்தால், தயை செய்து என் தலைக்குக் குறி பார் வீணாக வேறிடத்தில் சுட்டு என்னை முடமாக்கி விடாதே சுட்டால் ஒரேயடியாய்க் கொன்று தீர்த்துவிடு" என்று சிறு சிரிப்புட்ன் சொன்னான் இக்நாத்
"நீ சொல்வது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும்" என்று வெடுக்கென்று பதில் சொன்னான், எம்.
"ஒரு நிமிஷம் பொறுங்கள், பையன் களா என்று தன் கையை உயர்த்திக் கொண்டே சொன்னான் ரீபின் "இதோ இந்த அம்மாளுடைய மகன்தான் 懿 போது மடியப் போகிறான்" என்று தாயைச் சுட்டிக் காட்டினான்.
(தொடர்ந்து வரும்)
பொறாமைப்பட்டதுண்டு.
பஸ் பதுளையை வந்தடையவும் எனது மன ஓட்டம் கலையவும் சரியாக இருக்கின்றது. அவன் நினைவுகளை மீட்டதில் 5 மணித்தியாலப்பயணம் 5 நிமிடம் போல் ஓடிவிட்டது. இப்போது தான் கண் களை வெளியில் சுழலவிடுகின்றேன். வானம் மப்பும் மந்தாரமுமாக இருப்பதைப் பார்த்தால் ப்போதே மழை பெய்து விடும் போல் ருக்கிறது. "அவனைப் பார்க்கும் ஆசையிலும் கையில் குடையில்லாத பயத்தாலும் வேகமாக வீடு நோக்கி நடக்கின்றேன்.
கேட் திறக்கும் சத்தம் கேட்டதும் ஓடி வருகின்றான் எனது "செல்லக் குட்டி. ஆ. எத்தனை சந்தோஷம் அவன் முகத்தில், "எங்கே என்னை விட்டுப் போயிருந்தாய்" என்பது போல் வாலை ஆட்டிக்கொண்டு குரைக் கின்றான். பாய்ந்து வந்து என்காலை இறுகப்பிடிக்கின்றான். "டாமி" என்று நானும் அவனை அணைக்கின்றேன். மனிதர்கள் கொண்ட பாசத்தைவிட எதிர்பார்ப்பு இல்லாத இந்த நன்றி உள்ள மிருகம் கொண்ட பாசம் என்றும் நிகர் அற்றது.
F.10-16, 1995

Page 17
கே போனான், திருமணம் நடந்து
ஒரு வாரம் கூட ஆகவில்லை. அதற்குள் *யாழ்ப்பாணத்திற்கு ட்ரான்ஸ்பர் வந்திருந்தது. * சரியான அநியாயம். * 'இறைவன் விட்டவழி என்று எங்க *ளுக்குச் சமாதானம் சொன்னாலும் உள்ளுக் குள் உதறலெடுத்து விட்டதென்பது எனக்குப் புரிந்தது. "நீயேதும் ஏடாகூடமாய் கதைச் சிருப்பாய், தண்ணியில்லாத காட்டுக்குப் * போட்டு வாட்டவேணுமெண்டு நினைச்சிருப் பங்கள் எல்லாம் உன்ரை வாய்க் கொழுப்பு" ஐயா இரைந்தார் உச்சஸ்தாயியில், *அண்ணை வெலவெலத்துப் போனான். "சத்தியமாய் நானொருத்தருக்கும் ஒண்டும் பேசேல்ல ஐயா என்ரை பாட்டுக்கு கடமை யைச் சரிவரச் செய்தனான். ஏணிப்பிடியொரு உசுப்பலோ தெரியேல்ல, என்ன செய்யுறது நான் போறன்"
"6Tho)}IILII.” "வேறையெங்க தெல்லிப்பளை மகா 来源 ஜனாவுக்குத்தான், வேறையென்ன செய்யே
லும்."
மகாஜனா இப்ப மருதனார் மடத்திலை
யெல்லோ கொட்டில் பாடசாலையாய் இயங்குது நான் அவசரமாய் கேட்டன், "அங்க போய் வீணாய் சாகப் போறியே? ஐயா பதறினார்.
"விதியெண்டால் மாற்றேலுமே. ஏன் செவ்வேளவையும் அங்க உயிரோடு சிவிக் குதுகள் தானே? ஐயா மெளனித்தார்.
கோபியண்ணை மனுஷியையும் கூட்டிக் கொண்டு போய்விட்டான் வடமராட்சியில் அடிகிடியெண்டதுமே என் சர்வாங்கமும் பதறும், கோபியண்ணையை நினைச்சு உதறும் அண்ணி கர்ப்பமாயிருப்பதை அறிந்ததும் அம்மாவும் ஐயாவும் ஆள் மாறியாள் கடிதமெழுதி ஒருபடியாய் அண்ணியை எடுத்துப் போட்டினம் அதுவும் ஏழாம்மாசத்தில் நல்ல வேளை இந்தப் பிரச்சனைகாலத்தில் இஞ்சாலப்பக்கம் வந்து சேர்ந்தது எனும் நிம்மதி எங்களுள்
அண்ணி அளவளவாய் குழந்தைக்கான உடைகள் தைத்து அடுக்கிவைத்தாள் அறை முழுவதும் அழகழகான குழந்தைப் படங்கள் மாட்டிப்பூரித்தாள் பிறக்கப்போகும் குழந்தை
பற்றி குழந்தையி எதிர்காலம் பற்றிநின் கற்பனை உலகில் முகத்தில் தாய் பித்திருந்தது. குழந் எனும் வாக்குவாத வைப்பது பற்றிய அண்ணன் போல GLJITGAU fra LLUIT. அப்படியிப்பிடி 5 அண்ணிக்கு வலிெ
பிறந்தது அழக இறந்து
Y S L
வாசற்படியில் கால் வைக்கையில் அப்பா கண்டு கொண்டார் "ஏ.ரகு. எங்கேடா பயணம்?இந்தா இந்த லெட்டரைக் கொண்டு போய் ராஜா அங்கிளிடம் குடுக்கிறியா? அவன் பதிலை எதிர்பார்க்காது கடிதத்தை கொடுத்துவிட்டுப் போய் விட்டார் அவர் பாட்டுக்கு
ஏதோ ஒபிஸ் சம்பந்தப்பட்ட கடிதம் போல் தென்பட்டது ராஜா அங்கிளும் ரகுவின் அப்பாவும் ஒரே ஒபீஸில் வேலை புரிபவர்கள் இரண்டு தெருக்கள் தள்ளியிருந்தது ராஜா அங்கிளின் வீடு
எரிச்சலோடு பயணப் பட்டான் ரகு நண்பனுடன் ஜாலியாய் மாலை நேர "ரோந்து போய் சிட்டுக்களை சைட் அடித்து கும்மாளம் போட்டு வரலாம் என "டிப் டொப்"பாக உடுத்திக் கொண்டு போகப் புறப்பட்டால் இது வேறு
சைக்கிளை எடுத்தான் எரிச்சல் ஏகமா கியது டயர் புஸ்ஸென சோர்ந்து போய் காற்றைக் கை விட்டிருந்தது விடுவிடென நடந்தவன் நேரே ராஜா அங்கிளின் வாசற் படியில் நின்றான்.
"ஓ.ரகுவாவா.வாடாப்பா. என்ன இந்தப் பக்கமாக இப்ப வழி தெரிஞ்சுதா? மனதுக்குள் சுள்ளென கோபம் எட்டிப் பார்த்தது மனுசன் வேறு பெரிதாக
Oஷர்மிளா இஸ்மாயில்-கண்டிO
வரவேற்புரை கொடுக்கிறார். ஆளிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டால் விடுதலை லேசில் கிட்டி விடாது கதைப்பார் கதைப்பார் ஊர் உலக நாட்டு விடயங்களை ஒரே மூச்சில் அலசி விட்டு மறுவேலை பார்ப்பார் மரியாதையின் நிமித்தம் பொறுமை கடை கொள்ளப்பட வேண்டிய கட்டாய நிலை பல்வேறு சமயங்களில் ஏற்பட்டதை நினைக்க ரகுவின் இதழில் லேசான புன்னகை கூட எட்டிப் பார்த்தது.
"இல்ல.அங்கிள்.நா.நான் அவசரமா போகணும் ஒரு வேலையிருக்கு ரகு மறுத்தர்ன் விட்டாரா மனிதர்? கையைப் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு போய் உட்கார வைத்து விட்டார். வழமை போல் சூடான தேனீரைத் தந்த ஆண்ட்டி புன்னகைத்து குசலம் விசாரித்து உள்ளே போனார். அங்கிள் கதைக்கு முற்றுப் புள்ளியிடாது பேசினார். ரகு தலையாட்டினான். 'உம்' மென்றான் இடைக் கிட்ை ஏதோ சொல்லி வைத்தான்.
"சமாதானம் எப்போ வரும் தம்பி எப்படி வரும் தம்பி இப்போ பாருங்க. நாம ஒருத்தர ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்கிட்டு விட்டுக் கொடுத்தா என்ன? கொஞ்சம்
"மழையும் முகிலும் கூடுதே சங்கீதம் பாடுதே சந்தோஷம் தேடுதே. "எம்.மோகன்ராஜின் இசையமைப்பில் ஜெயபாரதிதாசன் இயற்றிப் பாடிய அந்தப் பாடலோடு நிறைவு பெற்ற நிகழ்ச்சி மெல் விசைப் பாடல்கள்-விடுமுறை விருப்பம்" "இன்னும் சில வினாடிகளில் எமது செய்தி அறிக்கையை நீங்கள் கேட்கலாம்"
ÉGY1). ÁGYÜ.j)GYI). "இருட்டு நேரம் இதய அபகரிப்புக் கூத்துத் தாபனம் செய்திகள், ali fLUL16)|Í நேற்று வாசித்தவர்.
U.10-16, 1995
விட்டுக் கொடுத்து வாழ்ந்தா குடும்பத்துல நாட்டுல ஏன் முழு உலகத்துலேயே சண்டை யில்லாமப் போயிடும்."
"ரொம்ப சரி. ரகு ஆமோதித்தான். "நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அங்கிள் அங்கிளுக்கு உச்சந்தலையில் ஐஸ் வைத்ததாய் சில்லிட்டு உள்ளங்குளிர்ந்தது. எத்தனை அமோக பாராட்டு அதுவும் ரகுவின் 6) ITILLINTIGO.
அங்கிள் எழுந்து நின்றார் கைகளைப் பின்புறமாய்க் கட்டிக் கொண்டார். "ஒவ் வொரு நாளும் பேப்பர விரிச்சா ஒரே யுத்த செய்திதான் அந்த மாதிரி மனுசங்க ரொம்பவும் கொடுமையா நடந்துக்கிறாங்க மனிதாபிமானம் அடியோட அழிஞ்சு போச்சு இனி இந்த நாடும் சரி உலகமும் சரி உருப்பட்ற நாள் எது? ஒற்றுமையா வாழத் தெரியாதவரைக்கும் சண்டை, சச்சரவு தொடர் கதைதான். அந்த ஆண்டவன் தான் ஒரு முடிவ நல்லதா தரணும்."
ரகு நெளிந்தான் எப்படி விடுபடுவது? நண்பன் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து திட்டிக் கொண்டிருப்பான் "டியூசன் முடிந்து
சிட்டுக்கள் போகும் நேரமும் கடக்கிறது. இனி எங்கே போய் என்ன செய்வது? மனம் எரிந்து புகைந்தது.
ரகு யோசிக்ன வந்தார். "இந்தா.ப. காரன் நம்ம வேலிே காயெல்லாம்பிடுங்க் மரம் காய்ச்சிருக்கு. ஆள் வெச்சு பிடுங்
ஆண்ட்டியை அங்கிள் அவர் மு உருண்டன. மீசை
"என்ன? என்ற தூக்கிப் பிடித்தவர் இரண்டே பாய்ச்ச வேலையாளும் வண்ணம் நின்றிரு னின் கழுத்து பிடி பிடித்திழுத்தார் க கர்ணகடுரமாய்க் க
"ஏண்டா டே திமிரிருந்தா எங்கிட்ட தேங்காய் பறிச்சி வேலியோர மரம் இருந்து இந்த வே களும் எங்களோட் என ஓங்கி அறைய வீட்டுக்காரன் வெ றுத்தான்.
"சும்மா கத்தாதி காயில சரிபாதிபா பாதி எனக்கு ப திருக்கேன் அதை கொடுத்திட்டேன்.
6)լյիլյalյի ց மனைவியோ "ஐே தான் ஓடி வந்தேன் "வேலின்னா இரண் தானே என ரகு
"திருகோணமை மன்ற உறுப்பினரும் சங்கத் தலைவரும மாம்பழம் அவர் திருகோணமலை ெ பிறந்தநாள் வா கண்டனம் தெரிவி மடத்தடி-பஸ்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இலட்சணம் பற்றி றய கனவுகள் கண்டாள் கனவுகளும் ஒரு கணப்பொழுதில் கருகிக் உலாவந்தாள் அண்ணி கனலாகிவிட்டதுபோல. ஒப்பற்ற ஓவியம் மப்பூரிப்பும் வியா தீயிலிட்டுச் சாம்பலாகி விட்டது போல. தை ஆனா பெண்ணா கனவுராஜ்ஜியம் சிதறிச் சிதைந்து கலைந்து ம், குழந்தைக்கு பெயர் சர்ச்சை குழந்தை ஆறடியா. அண்ணி எனும் எதிர்பார்ப்புகள் ராளமான ஆவல்கள் படுத்தது. பிரசவவலி. னதொரு ஆண்குழந்தை
போனது போல. ஓர் உயிரோவியம். உயிர்ப்பிழந்து கிடந்தது.
தாயின் மன அழுத்தங்களும், சூழலின்
அதிர்வுகளுமே இக்குழந்தையின் இறப்புக் கான காரணம்-மருத்துவர் யதார்த்தத்தை கயில் ஆண்ட்டி ஒடி அனுசரித்துக் கருத்துச்சொன்னார். அண்ணி ருங்க பக்கத்துவிட்டுக் வலிதெளிந்து அதிர்ச்சி வாங்கி ஸ்தம்பித்து பார தென்னை மரத்துல பின் உணர்வாகி குலுங்கிக் குலுங்கியழுதாள். ட்டான் மொதமொதலா பத்துமாதங்கள் பட்ட்ரணங்கள் அழுகையாக காயெல்லாம் அவனே வெளியேறியது. எத்தனை எதிர்பார்ப்புகள் கி எடுத்து." GGY Gr L S a LaLaaL L YS S0 L S L aar S L
செய்வது?
கர்ப்பச் சூழலை விட்டுக் கழன்ற பின்பு வாழ்கைச் சூழல் போர்க்களமாவது தான் இயற்கை தேசமே போர்க்கள மாகியதால் உயிர்கள் பூமிக்கு வரப்பயந்து = இறக்கின்றதா? எனும் வினாவந்து மனதில் க மோதியது. மனம் கசிந்தது.
அங்குமிங்கும் சிதறியோடும் அவலத் தால் எத்தனை உயிர்கள் கர்ப்ப அறையிலே கண்ணை முடிக் கொள்கின்றன? குரு ா ஷேத்ரமாய் மாறிய மண்ணில் பாதம் படுவதை விரும்பாத தளிர்கள் கர்ப்ப அறையிலேயை கல்லறையமைத்துக்கொள்ள முயல்கின் றனவா..? எத்தனை எத்தனை எண்ணி லடங்கா அஸ்தமனங்கள்
அண்ணி சோர்வாய் இருந்தாள். ஒரு ஜென்மமே விரயமாகிவிட்ட பாவனையில் பட்ட வேதனையும் கவலையும் அப்பிக்கிடக்க
தாய்மையுணர்வு பஸ்பமாகிவிட்ட தோறணை யில் கோபியண்ணன் மெளனித்திருந்தான். "அண்ணை" பின்புறமாய் தோளில் கரம்
தொடர விடவில்லை கம் சிவந்தது. கண்கள் துடித்தது. வாறு சாரத்தின் நுனியை ாய் ஆவேசங்கொண்டு வில் தாவினார். ன் ஏதோ கதைத்த த பக்கத்து வீட்டுக்கார டும் வாக்கில் சேர்ட்டை ட்டைத் தொண்டையால்
/
OOO 公
சிவராமன் பதில் சொன்னான்சாப்பாடு செய்யிற விசயத்தில என்
556III. மனைவிக்கு கொஞ்சம் பஞ்சித் தனம்
உனக்கு எத்தனை பாருங்க. ஒரு வார்த்தை கேட்காம கேட்டவர் உறவினர். அவர் போய்
aft'LIII.
அடுத்த நிமிடம். மனைவியின் செல் தாக்குதல்கள். பீரங்கி.விமான தாக்குதல்கள். தாக்குப் பிடிக்காமல் தடுமாறி அகதியாக ஒடநினைத்த சிவராமன் நினைத்துக் கொண்டான்- உண்மைமட்டு மல்ல- சில நேரங்களில் பொய்யும் பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்று.
47ZgŽ54Z5ZZD
ஆஸ்பத்திரி வாட்டில் ஒரே சத்தம் டாக்டர் சிவராமன் நேர்ஸ் சிவ
நக்கே அதுவும் என் எங்க தாத்தா காலத்துல லி எங்களோடது. மரங் து நேற்று வந்த நீ. முற்பட அந்த பக்கத்து கு அலட்சியமா பதிலி
ங்க பெரியவரே. பறிச்ச கம்போட்டு உங்களுக்கு தியாய் பிரிச்சு எடுத் உங்க "வைப் கிட்டேயும் |ங்க என்னடான்னாக |திர்ந்து நிற்க அவர் ா.இதைச் சொல்லத் |r grás○g amstoiscm s" டு தரப்புக்கும் சொந்தம் சிரித்தவாறு நடந்தான்.
காத காளையர் நலன் கருதி அக்கம் பக்கத்து வீடுகளின் ஜன்னல்களை முடிவிடு மாறு லவ் பெட்டர்ஸ் அமைப்பாளர்
ра) шпал в д. дпфа)
கிண்ணியாசைட்டடிச் தாடி லவ் பிறேக்கர் பணித்துள்ளார். ாகிய "தெரு கொழுத்த தனியாக நடமாடும் கலியாணம் ஆகாத கள் முரசு இல் சகல சல்வாரிகளுக்கும் தாவணிகளுக்கும் ஜயபாரதிதாசன் எழுதிய அபராதம் விதிக்கப்படும். மத்துக்கள் கதைக்குக் தனது அனுமதி இல்லாமல் கனவிலும் துள்ளார். நனவிலும் கலந்து தன்னைக் கண்காணித்து தரிப்பிடத்தில் விவாகமா வரும் காரிகை அதிக வம்பாளர் என்றும்,
சுடு தண்ணி மாதிரிக் கடுகடுப்பானவர் என்றும் தன்னை வர்ணித்ததைத் தான் கடுமையாகக் கண்டிப்பதாகத் தெரு கொழுத்த மாம்பழம், நேற்றிரவு நடைபெற்ற சிற்றிடையர் மாநாட்டில் தெரிவித்தார். தரிப்பிடத்தில் தரித்திருக்கும் செடி கொடி களையும், சக பயணிகளையும், பாத சாரி களையும் நோட்டமிடுவது தனது பணியல்ல என்றும் அவர் கூறினார். கடந்த நான்கு வாரங்களுக்கும் மேலாகத் தன்னுடைய அடுத்த வளவுக் கறுத்தக் கொழும்பாளை காதலித்து வருவதாகவும் தான் செல்லும் பாதையில் தனது தரிசனத்திற்காகக் காலம் பூராவும் கால்கடுக்கக் காத்திருக்கும் அந்தக் காரிகையைத் தனக்குத் தெரியாது என்றும்
TJ Loui
ஆத்மராாேறுத் சந்திரிக்கா அ):
பதித்த என்னை அண்ணாந்து பார்த்தான். என் விழித்திரை விலகிற்று ஹிருதய ஒலம் பொங்கி வழிந்தது என் விழிகளின் வழியாக அழுகை பலவீனம்தான்-இழப்பிலும் கூடவா? பல வேளைகளில் அழுகை வேதனையின் வடி காலாகி இதய பாரத்தை வெளியேற்றி விடுகிறது. பாரம்பரியம் பேணிக்கொள்ள மண்ணில் படர்ந்து தவழ்ந்து செடியாகி, மரமாகி, விருட்சமாக வேண்டிய தளிர் முளையிலே கருகிப்போன சோகம்: அண்ணனை உலுக்கிவிட்டிருந்தது * "தலைவிதியைப் பறிகொடுத்த எங்கடை 米 சனத்தின்ரை அவஸ்தைகளில் இது ஒரு சிறு துளி என்றான் கண்ணிரைத் துடைத்துக் கொண்டு, தன்னையும் தேற்றி எங்களையும் தேற்றிக்கொள்வதற்குப்"பிரயத்தனப்படு* கிறான் என்பது தெளிவானது ஐந்து நாள் சோகம் முகத்தில் தேவதாஸ் கோலம்
料
போட்டிருந்தது. கசங்கிய சேட்டும் வாரப் : படாத தலைமுடியும் அசல் விசரனாய்: முத்திரை குத்தியது. ஆனால் வார்த்தைக் கோர்வைகளில் நிதானம் சக நியாயம் கலந்திருந்தது. யதார்த்த ஜீரணிப்புகள் அத்தியாவசியமென உணர்ந்தவன் போல விருட்டென எழுந்தான் முகம் கவலை தொலைத்து தெளிவாகியிருந்தது
"எத்தினை பேர் Imaიიounეთის ფuma) * இழப்புகளைச் சந்திச்சிருக்கினம். அது களோடை ஒப்பிடேக்க இது சிம்பிள்-வலு: சிம்பிள்" அண்ணியை ஆறுதல் 'ಪ್ಲಿ: * அண்ணி ஆச்சர்யமானாள். 'இதெப்பிடி * எப்பிடி முடிகிறது இவனால்? ·ಲ್ಲ. விழியகல வினாவினாள். "இறந்த காலத் தின்ரை இழப்புகளை மறக்க வேணும், நிகழ்காலத்தின்ரை நிதர்சனங்களை ஜீரணிக்க: வேணும் எதிர்காலத்தின்ரைநிகழ்வுகளுக்கு: தயாராக வேணும் இதுதான் இன்றைய நியதி ம். எழும்புங்கோ எழும்பிப் போய் 米 முழுகிக் கொண்டு வாங்கோ ஜயாவை உசுப்பினான். "கறை படிந்த வரலாறில் நமக்கும் ஒரு துளியாவது ப்ங்குண்டு என்று திருப்திப்படு ராஜி." என்றான் அண்ணியைத்: தோள்தொட்டு. *
அண்ணி மெதுவாகக் கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டாள். சூன்யப் பார்வை தொலைந்தது. "எத்தனை எத்தனை தளிர்கள் கருகிப்போகின்றன. அண்ணி முகத்தில் 米 அமைதி குடியம்ந்தது இனம்புரியாததோர் திருப்திப்பாடு பளிச்சிட்டது. இழப்புச் சோகம்: இருதய அடித்தளத்தில் சம்மணமிட்டுக் கண்மூடிக்கொண்டது. வேதனை ஜீரண DT605). അ:
கடுகுக் கதைகள்()
திருமலை சுந்தா
ரமணியிடம் காரணம் கேட்டார்
நேர்ஸ் சிவரமணி ஆஸ்பத்திரி நிர்வாகம் அனுப்பி வைத்த வாட்டில் மாட்டி இருந்த LJOUG0)460)ш дупLц 601 пет. அந்த பலகையில். வாட்டை சத்தமாக வைத்திருங்கள் என்று எழுதி இருந்தது. சுத்தம் சத்தமாக மாறிப் போனது கண்டு டாக்டர் சிவராமனும் சத்தமாக சிரித்துக் கொண்டார்.
அவர் தெரிவித்தார்.
கொங்கொங் தேசத்துப் பூங்காவில் தன்னோடு கை கோர்த்துக் கொண்டு டூயட் பாடித் திரிந்த ஈஸ்மன் கலர்க் கனவுகளுக்கும் தனக்கும் எதுவிதமான சம்பந்தமும் கிடையாது என்றும் அவர் மறுப்புத் தெரி வித்தார்.
இதனை அடுத்தே பஸ்தரிப்பிடத்தில் விவாகமாகாத காளையர் நலன் கருதி அக்கம் பக்கத்து வீடுகளின் ஜன்னல்களை முடிவிடுமாறு தாடி லவ் பிறேக்கர் பணிப் புரை விடுத்தார்.
மீண்டும் விளம்பரத்தைத் தொடர்ந்து. செய்திகள் தொடரும்.
அருகில் வீடிருந்தால். காதலுக்கு வெட்கம்தான் பார்க்-பீச். காதலரைப் பெற்றோரிடமிருந்து பாதுகாக்கும்.
தனியாக நடமாடும் கலியாணம் ஆகாத சகல சல்வாரிகளுக்கும் தாவணிகளுக்கும் அபராதம் விதிக்கும்படி- காதல் விவகார அமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
இனி வானிலை வீடுகளில் சில தாவணி மேகங்கள் கறுத்துக் காணப்படும் அடியுடன் கூடிய உதையும் கண்ணி மழையும். இனித் தொடர்ச்சியாகப் பெய்யும்
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். கு

Page 18
மாமன்னர் ரகுநாத பல்லவருக்கு விழிகள் இரண்டும் தணல் துண்டுகள் போல் சிவந்திருந்தன.
"நிர்வாகம் நடத்த நீ சொல்லித் தரு கிறாயா? நேற்றுப் பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காளான் நீ. நெடி துயர்ந்து வளர்ந்த ஆலமரத்துக்கு ஆலோ சனை சொல்கிறாயா?
வார்த்தைகள் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்புத்துண்டங்களாய் வெளிப்பட்டன. தாங்கிக்கொண்டான் மணிபல்லவன் ரகுநாதபல்லவரின் தம்பி
மாமன்னராகத் தான் இருந்தும், மகுடம் தன் தலையில் இருந்தும், தம்பி மணிபல்லவனுக்குத்தான் நாடெங்கும் செல்வாக்கு போகுமிட
காலையில் சிவந்திருந்தது சினத்தால் இப்போது மாலையில் சிவந்திருப்பது மதுவுண்ட மயக்கத்தால்
மன்னன்-அதுவும் மாமன்னன். அந்தப் புரத்தில் சுந்தரிகள் அணிவகுத்து நின்றால் தானே மரியாதை
மன்னவன் விழிகள் யார்மீது தைத்து நிற்கின்றனவோ அவள் மட்டும் நிற்கலாம்.
முதுகில் கரங்களைப் "கள்ளின் சுவையு அத்தனை இதமும், குளிப்பதன் சுகமும், தென்றலின் தழுவ இன்னும் பலவித உ சொல்ல, எப்படிச் ஈடாய் எடுத்துக் கா
மெல்லாம் புகழாரம்
பொறுக்க முடியவில்லை ரகு
நாத பல்லவருக்கு
பதவியும்-புகழும் வெறியாக மாறினால் சித்தம் முழுக்க அதிகார ஆசையே ஆட்சி நடத்தும்.
பசி வந்தால் பறக்காத சில பண்புகள் கூட சிலருக்கு பதவி வந்தால் பறந்து போய்விடுகின்றன. பதவிக்குத் தரப்படும் பணிவும், மதிப்பும் தமக்கே தரப்படுவதாக தலையில் ஒரு கனம் வந்து தங்கி யிருந்துவிடுகிறது.
அண்ணனோ-தம் பரியோநண்பனோ உறவோ எதுவாயிருந் தாலும் பதவிக்கு முன்னால் தூக என்ற எண்ணம் மனதில் ஒரு மாசு போல படிந்துவிடுகிறது.
எல்லாப் புகழும் எனக்கே என்னும் தன்னலம் வந்து தலைநீட்டிக்கொள்கிறது. அடுத்தவர் ஒருவருக்கு புகழ் சேர்ந்தால் தனது புகழ் கெட்டுப் போகுமோ என்னும் பொறாமை உணர் வும் பூத்துவிடுகிறது.
ரகுநாத பல்லவனும் பொறாமைப் பட்டான். மணிபல்லவன் தனது தம்பியே யானாலும் புகழின் உச்சிக்குச் செல்வதில் தன்னை முந்திவிடுவானோ என்ற தன்னல அரிப்பால் தன்னையே சொறிந் தான்.
"ஆட்சி நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்கள் LDj-GGiflsöT (34FGYIGITSEGITITő, : பதிலாக, மக்களின் எஜமானர்களாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். துயர் சுமக்கும் மக்களுக்கு தோள் கொடுக்க வேண்டிய வர்கள், மக்களின் தோளில் ஏறிச் சவாரி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்!"
அதனைத்தான் சொன்னான், அத னையும் பணிவாய்த்தான் சொன்னான் IDGMail LJovovaЈ61.
மாமன்னனுக்கு பொறுக்க முடிய a flata)a).
சொன்ன கருத்தில் உள்ள நிறை யென்ன, குறையென்னவென்று எடை பார்ப்பதை விடுத்து சொன்னவனை தன்னலத்தால் எடை போட்டுப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மன்னன்.
வார்த்தைகள் வாளாக மாறிக்கொண்டி ருக்க பொறுமையிழந்த மணி பல்லவன் சபையில் இருந்த வெளியேறினான்.
8 ᏛᎩ ᎧᏱ
ரகுநாத பல்லவன் விழிகள் இப் போதும் சிவந்துதான் இருந்தன.
* காதலில் தோல்வி ஏற்பட்டால்தான் கவிஞன் ஆக முடியுமா?
ஏ.ஏஸ்.எம். நவ்சாத்அக்குறணை-6 கம்பனையும், பாரதியையும், கண்ண தாசனையும் தொடர்பு கொள்ள முடிய வில்லை என்பதால் வைரமுத்துவைக் கேட்கலாம் நவ்சாத் சொல்வது சரிதானா கவிஞரே?
"பொன்மணியை காதலித்து வெற்றி பெற்ற பின்னர்தானே நான் வெற்றி பெற்ற ಹಾಲಣಗಾನ' 口
* நான் ஒரு தொழில் தொடங்க நினைக் கிறேன். அதில் வெற்றிபெற என்ன செய்யலாம் சா. மனோகரன்,வவுனியா என்ன தொழில் என்று நீங்கள் சொல்ல வில்லையே! என்றாலும் சேர் வில்லியம் ஆஸ்லர் என்னும் அறிஞர் சொல்வதைக் கேளுங்கள் எந்தக் காரியத்திலும் வெற்றியின் முதற்படி என்பது அந்தக் காரியத்தில் ஆர்வம் கொண்+ஆததன்
* டியர் சிந்தியா நாம் நினைத்தவுடன் கடவுள் எமக்கு உதவி செய்தால்.
ஜி. நந்தகுமார், பெல்மதுளை.
கடவுளுக்கு மதிப்பிருக்காது. சுய
முயற்சியே இல்லாமல் நந்தகுமார் நத்தைக்
குமாரராகிவிடுவீர்!
口
* அன்பின் சிந்தியா அரசியலில் ரஜினி காந்த்துக்கு பொருத்தமான பதவி எது?
எல். பத்மாவதி, கொழும்பு - 0 அரசியலே தனக்குப் பொருத்தமானது தானா என்று முதலில் ரஜினி ஒரு முடிவுக்கு வரட்டுமேன்! JJ
* அரிசி விலை இப்படி ஏறிக்கொண்டே போனால்.
சு.கதிரேசன், அட்டபாகை கண்டித்துப் பேசுவதற்கு எதிர்க்கட்சிக்கு ஒரு வாய்ப்புக் Lb.
*நீங்கள் படித்த (சமீபத்தில்) புதுக்கவிதை களில் பிடித்த ஒன்றைக் கூறுங்களேன்?
சசிகலா, ஹட்டன்.
மற்றவர்கள் விலகி வெளியே போய் விடு GITIS,67.
இன்றும் அப்படித்தான். வா" என்றான். வந்தவள் மன்னனின் கழுத்தைச் சுற்றி கைகளால் பின்னிக் GDJETIGIÖSTLIGT.
மோகத்தில் மலர்ந்த இதழ்கள் தாகத்தில் தவித்த மன்னனுக்கு தேன் குடத்தில் விழுந்து விட்ட மகிழ்ச்சி.
படையெடுக்கும் மன்னனுக்கு பாவையின் உடையா தடை போடுவது?
மதுமயக்கத்திலும் மன்னனுக்கு கவி நயம் போகவில்லை.
"நந்தவனத்திற்கு யார் போர்வை தந்தது? வசந்தகாலத்தை வண்ணத் துகிலோ வழி மறித்து நிற்பது? அள்ளக் குறையாத அமுத சுரபியைக் கண்ணால் காணாமல் தடுக்கும் துணிச்சலை துகிலுக்குத் தந்தது யார்?"
கவிநயத்தோடு கரநயமும் சேர, சுந்தரி யின் மேனியில் மோகம் மட்டுமே மிஞ்சி யிருந்தது. நெற்றியில் தொடங்கி விரலால் தத்தித்தத்திவந்து இதழ்களில் நிறுத்தினான். "HOM6I 2,6 GLDødt 60LD. 4.606)IGLIII இனிமை, சுந்தரப் பெண்ணே நீயே எனக்கு சந்தனப் பொய்கை
வியந்துவிட்டு விரல்கள் கழுத்தில் வருடி மெல்ல இறங்க சுந்தரி சிணுங்கி, மன்னன்
"கன்னத்திற்கு குழி அழகு, சாலைக்குமா?"
மறந்தார்.)
(எழுதியவர் பெயர்
O * ஹாய் சிந்தியா கூடிய சீக்கிரம் கோடீஸ்வரியாக ஆசைப்படுகிறேன். என்ன 04Filшөрлib?
ரிஸ்னியா அக்பர், கட்டுகஸ்தோட்டை உங்கள் பெயரே நன்றாகத்தானே இருக்கிறது ரிஸ்னியா? மாற்றவேண்டாமே!
ILLIKAYA IKI LJIU. UUUUU
* அடுத்தவர்களை துன்புறுத்தி ரசிப்பவர் கள் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்?
எஸ். மகேஸ்வரி, நுவரெலியா, நான் நினைப்பது இருக்கட்டும் கண்ண தாசன் நினைத்ததைச் சொல்லிவிடுகிறேன். "பிறரை அழவைத்து வேடிக்கை பார்ப்ப வர்கள் தங்கள் கண்களில் கண்ணீர் இருப் பதை மறந்து விடுகிறார்கள்."
* தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சிகளுக்கு மதிப்பில்லாமல் போய், காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் பதவிக்கு வந்தால் என்னாகும்?
அ. சந்திரசேகர், பதுளை. கரைவேட்டிக்காரர்களின் இடத்தில் கதர் சட்டைக்காரர்கள் இருப்பதைத்தவிர, வேறு எந்த ಉಪಹಾರಿಣೇಶ
*சந்தனக் கடத்தல் வீரப்பன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
ம. உதயகுமார், கொழும்பு-5 திரைப்படக் கதை எழுதுகிறவர்களுக்கு அவன் ஒரு அமுதசுரபி மாதிரி தமிழ்நாடு கர்நாடகா என்னும் இரு மாநில பொலி சாருக்கும் தண்ணிகாட்டிக் கொண்டிருப்ப தால் சாமர்த்தியசாலி என்ற பட்டத்தை தாராளமாக வழங்கலாம்.
மதனமாளிகையில் காமத்தியில் மன்னன் புகழ்ச்சிக்கு பரிச இதழ்களின் முத்திை மன்னனின் மேலு வளைத்து, தேனால் மன்னன், தேகம் முழு பொய்கையில் குதிக்க
இறுதி GIFFIN பல்லவனிடமிருந்து
"ஆட்சிக்கட்டிலா என்பதை உடனே முடி அயலகப் படைகள் விட்டன. மன்னவர் நீர் சுகத்தின் எல்லையை 卤亦.*
6I &#FTiflöGC)J560)LD ||
6IIfj.JPGÚGöI GIG), மணிபல்லவன் நாட்ை படை திரட்டினான்.
ராஜபல்லவனுக்கு "அதிகாரத்தில் ப திரட்டுகிறான். ஒரே கத்திகளா?
"பங்கு கேட்பது எதிரிகளால் நம் நாடு
* மனிதன் ஆசை &üLILL)-(555IGi) 2.6 யிருந்திருக்கும்?
சியானாடமy ஆதாம்-ஏவாளே
முடிந்து போயி O
* கவர்ச்சிப் புயல் ந
கனவில் வருகிறார், ந
Slut ĠLITI LI ஒன்றும் செய்ய
* அரசியல்வாதிகள் யிருக்கிறார்கள்?
GeFIT, LIGun நம்நாட்டில் என் குறுக்கிவிட்டீர்கள்? அர உலகப் பொது விஷய சொல்கிறார் தெரியுே
"அரசியல்வாதி கடவுளையும் ஏமாற்றக்கூடியல் 口
*சமீபத்தில் தங்கள்
சித்திரகுப்தன்-மகார சந்தனக்கடத்தல் வி வீசுவதில்லை?
எமதர்மன்-வீரப்பன்
சந்தனவாசம் வீசு விடுகிறேன்?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கூடாதே என்பதுதான் நோக்கம் என்று
LDLL floorigin. ம், முக்கனிச்சுவையின் பளிங்கு நீரோடையில்
பூந்தாது வாரிவரும் லும் . இன்னும், உணர்வுகள், எதனைச்
சொல்ல, எதனை "LP".
ல் மன்னன் தவித்தான்.
தகித்தான். ாய் சுந்தரி கொடுத்தது T.
தட்டை இதழ்களால் நனைக்க, குளிர்ந்த ழக்க நனைய விரும்பி
ஆயத்தமானான்.
க்கை வந்தது மணி
அந்தப்புரக் கட்டிலா டவு செய்து விடுங்கள். எல்லைவரை வந்து அந்தப்புரக் கட்டிலில் த் தேடிக் கொண்டிருக்
புறக்கணித்தான் மன்
லைக்குப் போய்விட்ட Lä, J.TäJ, U, IILDITJ.C3G.I
த செய்தி எட்டியது. ங்கு கேட்கவோ படை உறையில் இரண்டு
அவர் நோக்கமல்ல, பங்கு போடப்படக்
Nற்றவனாகப் படைக் கின் நிலை எப்படி
நூப், இறக்கக் கண்டி டு மனித வரலாறு ரக்கும்.
口
க்மா அடிக்கடி என் ான் என்ன செய்வது? னாந்து, கொழும்பு-13.
நம்நாட்டில் எப்படி
னந்தன், மட்டக்களப்பு று எல்லையை ஏன் சியல்வாதிகள் என்பது ம், ஷேக்ஸ்பியர் என்ன மா? கேளுங்கள்:
67."
சித்த ஜோக் ஒன்று.? | வாகினி, திருமலை, ஜ7 தாங்கள் ஏன் ரப்பனுக்கு பாசக்கயிறு
அருகில் சென்றால் பதால், அதில் மயங்கி
தெரிகிறது."
கருத்துச்சொன்ன அமைச்சரை வெறுப்
போடு நோக்கினான் மன்னன்,
"எனது படைகளும், உங்கள் படைகளும்
சேர்ந்து கொள்ளச் சம்மதம், இப்போது தேவை நம் நாட்டின் கெளரவம் சேர்ந்தே எதிர்ப்போம். தேசப் பகையை ஜெயிப்போம்"
03.
04. 06. 08.
09.
III.
வெட்டி ஒட்டி
மணிபல்லவன் மடல் அனுப்பி
யிருந்தான் சேர்ந்தே எதிர்த்து வெற்றி பெற்றால் புகழில் பாதி அவனுக்கும் போகுமே.
(பல்லவன் தான் எதிரிகளின்
மனம் ஒப்பவில்லை. "முதல் எதிரி D6007
கையாளாக எம் நாட்டை விலைபேசும் அவன் தலை உருளட்டும்."
ரகுராத பல்லவன் உத்தர விட்டான் மூண்டது போர் பாய்ந்தது இரத்தம்
சகோதரப்பகையில் மூண்ட தீயில் இரு தரப்பிலும் விறகாய் எரிந்தன மனித உயிர்கள்.
படைபலத்திலும் பாதியைத் தின்றது உட்பகை யுத்தம்
தருணம் அதுதான் எல்லையில் நின்ற அயல்நாட்டுப்படைகள் திமு திமுவென்று பாய்ந்து வந்தன.
மகுடம் இழந்து, மன்னன் ராஜபல்லவன் சிறைப் பறவையாய் கூட்டுக்குள் வீழ்ந்தான்.
படைதிரட்டி வந்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று மணி பல்லவன் தலைமறைவானான்.
குறுக்கெழுத்துப்
1 ܘܓܒܪ1.
அயல்நாட்டு மன்னன் தனது சபையில் உரத்துச் சொன்னான்:
"ராஜபல்லவன் வீழ்ந்தது நம் வீரத்தால் அல்ல
சபை உறைந்து போய் வியப்பாய் நோக்கியது.
"ராஜபல்லவன் ஆட்சி இரும்பு போலத்தான் இருந்தது ஒரு காலத்
ö"
சொல்லி நிறுத்திவிட்டு சபையைக் கவனித்து தொடர்ந்தான்
"இரும்பைத் தேய்கும் அரம் போன்றது உட்பகை அரத்தால் தேய்க்கப் பட்ட இரும்பு வலிமை குன்றும் உட்பகை உள்ள குடியும் அப்படித்தான்"
சபை ஆமோதிப்பது போல மெளனம் காட்டியது "உட்பகையே தேய்க்கும் படை" சபை முனு முணுத்தது "அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும்
- உரம் பொருது உட்பகை உற்ற குடி"
அதிகாரம் - 89 குறள் 888
Burq േ-180
1 O
1. 2 3.
4.
6 8
11.
இடமிருந்து வலம்
இலங்கையின் பொருளாதார நிலை
அபிவிருத்தி அடைவதனால் இதன் மதிப்பு சற்று உயர்ந்துள்ளதாம். இதனை அடக்காவிட்டால் பேராசை UT45 Gal6IIi bg | sail09ib. மாமன்-மாமி வீடு தேடி வருபவள். இதில் சக்கரவர்த்திபட்டம் வாங்கியவர் கம்பர். நிம்மதியாக இதற்கானதோர் இடமின்றி வடபுலத்தில் அவதியுறுவர் எத்தனை பேர் இதனால்தான் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டுமா என்பதில் வாதப் பிரதி வாதங்கள் எழுந்துள்ளன. மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகளில் இதற்கு நல்ல மதிப்புண்டு.
மேலிருந்து கீழ் 01. கடவுள் இல்லை என்பவர்களை இப்பெயர்
கொண்டு அழைப்பார்கள். 02. ஒவ்வொருவருடைய இறுதியும் இவன்
கையில் தான். 03. . ஆயிரம் காய் காய்த்தாலும் புறத்தி
புறத்திதான். 05. உடலில் ஏற்படும் உபாதைகளை நீக்க
2-56/615). 07. சில சிறுவர்களின் குறும்பு இதுவாக
மாறுமானால் தாங்க முடியாது. 10. இக் காலத்தில் வட-கிழக்கில் பிராதான
மாகத் தேவைப்படுவது
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
16.12.1995இற்கு முன்னர் எமக்குக் கிடைக்கும்படி
அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பி வைக்கவேண்டிய முகவரி
குறுக்கெ
குறுக்கெழுத்துப்
தினமுரசு வாரமலர் 蠶 1772 கொழும்பு.
போட்டி இல-130
இதற்கான சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொரு வருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசாக வழங்கப்படும்.
த்துப் போட்டி இல-128ற்கான சரியான விடைகள்:
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல. 128இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்: 1. ஜான்சினிதேவி சுந்தரராஜன்கொழும்பு15
2. செல்வி ஐ ஷகீலா மன்னார்.
3. என். இந்து நேசன், நுவரெலியா,
4. முகமட் ஹஸ்ஸான், ராஜகிரிய
5. எஸ். நித்தியகலா பூண்டுலோயா,
6. எஸ். பூரீரவி, இரத்தினபுரி, 7. புஸ்பவதி பாலசுப்ரமணியம் ஆக்கரப்பத்தனை, 8. வை. அன்வர், இறக்குவானை, 9. திருமதி ரிஆரிபா, கலகெடிஹேன.
10. என் சந்திரசேகர், அட்டாளைச்சேனை,
இவ் அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
J.10-16, 1995

Page 19
இராமனையும் இலக்குவனையும் அழைத்துக்கொண்டு விசுவாமித்திர மாமுனி வர் மிதிலை மாநகர வீதிகளில் செல்லும் போது மேற்கு நோக்கிச் சூரியன் மெல்ல நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் வீதிகளில் சாரி சாரியாக மக்கள் சென்று கொண்டிருந்தனர். அரசவையில் அன்றைய அலுவல்கள் முடி வடைந்து பணியாளர்கள் தத்தமது இல்லங் களுக்குத் திரும்பிக்கொண்டிருந்தனர். அமைச்சர்களும் பிரதானிகளும் அதே இராஜ பாட்டை வழியாகச் சென்றுகொண்டிருப் பதனால் குதிரை வண்டிகளில் பவனி செல்வோரும் தனித்தனிக்குதிரைகளில் ஏறிச் செல்வோரும் நெருக்குதலை ஏற்படுத்தியமை யினால் பாதசாரிகள் வீதியின் இருமருங் கிலுமே ஒருவரோடொருவர் முட்டி மோதிக் கொண்டிருந்தனர். இதனால் வீதியின் மத்தியில் ஒரு பெரிய இடைவெளி விடப் பட்டிருந்தது.
மிதிலை மா நகரின் வடதிசை வாயிலி னுடாக விசுவாமித்திரரும் இராம இலக்கு
வனும் பிரவேசித்து இராஜபாட்டையில் காலடி எடுத்து வைத்ததும் இவர்களைக் கண்ட நகரமாந்தர் தங்களை அறியாமலே தங்கள் கைகளை சிரசின்மேல் குவித்து வணங்கினர் மாமுனிவரின் அங்கத்திலிருந்து
భ 8.
எழுந்த காந்த சக்திபடைத்த ஒளியினைக் கண்ட பலர் அவர்தம் பாதங்களில் அஷ்டாங் கமாக விழுந்து தொழுதனர். முனிவரின் பின் தொடர்ந்து வரும் இளைஞர்கள் இருவரையும் கண்டதும் ஒரு கணம் திகைப்பு மேலிட்டால் செயலிழந்து நின்றனர். இதற் கிடையில் வாயிலில் நின்ற காவலர்கள்விசுவாமித்திர மாமுனிரை முன்னர் கண்டறி யாததனால் தடுமாறினர். தெய்வீகக் களை பொருந்திய மகான் ஒருவரும் தேவ குமாரர்கள் போன்ற இருவரும் அரண் மனையை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதாக சனக மன்னரிடம் ஓடிச் சென்று கூறி af L'ILLGOTT.
தகவலறிந்த சனக மன்னர் தனது குல குருவான சதானந்தரை அழைத்து நிலமை யைக் கூறினார். சதானந்தர் கவுதம மாமுனி வருக்கும் அகலிகைக்கும் பிறந்தவர் என்பத னால், தனது ஞானதிருஷ்டியின் துணை கொண்டு, வருபவர் யார் என்பதனைக் கண்டு கொண்டார்.
"மன்னவா வந்திருப்பவர் விசுவாமித்திர மாமுனிவர் என்பதனைக் கண்டு கொண் டேன், நாம் நடத்தவிருக்கும் வேள்விக்கு வருமாறு நாம் அனுப்பிவைத்த அழைப் பினை ஏற்று வந்துவிட்டார். இவ்வாறு சதானந்த முனிவர் கூறியதும் மன்னரின் பதட்டம் பன்மடங்காகிவிட்டது. முன்னறி வித்தல் எதுவுமே இல்லாமல் திடுதிப்பென வந்து விட்டாரே என்று மன்னன் கவலை புற்றான் தெரிந்திருந்தால் நகர வாயிலில் சென்று மகத்தான வரவேற்பளித்து அழை த்து வந்திருக்கலாமே என்று வெதும் பினார். இருப்பினும் காலதாமதம் செய்யாமல் அரண்மனை வாயிலிலாவது வரவேற் பளிக்க முடிவு செய்து, உரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு சகலருக்கும் மன்னர் கட்டளை பிறப்பித்தார்
முன்னறிவிப்பின்றி வந்த மாமுனிவர்
மாமுனிவர் விசுவாமித்திரர் எங்கு சென்றாலும் அவருடைய வருகையை
முன்கூட்டியே அறிவித்து விட்டுத்தான் செல்வது வழக்கம். இது அவர் மட்டுமல்ல, ஏனைய அரசர்கள், பிரமுகர்கள், முனிவர்கள் அனை வரும் கடைப்பிடிக்கும் பழக்கம் ஆனால் விசுவாமித்தரர் முன்னறிவித்தல் எதுவுமின்றி அரச அரண்மனை நாடிச் செல்வது இது இரண்டாவது தடவை.
தன்போன்ற தவசிகளால் நடத்தப்பட்டு வந்த வேள்விகளை நடத்தவொட்டாமல் தடுக்கும் அரக்கர்களை அடக்குவதற்காக தசரத மன்னரின் மகன் இராமனை அழைத்து வர அயோத்தி நகருக்கு எதுவித முன்னறி விப்புமின்றிச் சென்றிருந்தார். அதே போன்று
இராமனையும் இலக்குவனையும் தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு முன்னறிவிப் பில்லாமல் மிதிலை மாநகரை வந்தடைந் திருக்கிறார்.
விசுவாமித்திரர் கடும் கோபக்காரர் என்பதனை ஏற்கனவே தெரிந்திருந்த மன்னர் சனகரும் அமைச்சர்களும் சதானந்தரும் கதிகலங்கி, முனிவரை வரவேற்கத் தட்டுத் தடுமாறி ஆயத்தங்களைச் செய்து கொண்டி ருந்தனர். இதனால் அரண்மனை மட்டுமல்ல அரசரின் அந்தப்புரமே அல்லோல கல் லோலப்பட்டது. அந்தப்புரத்து பூங்காவில் தோழிகளுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சீதையின் காதுகளுக்கும் சுற்றாடலில் ஏற்பட்ட ஆரவார ஒலிகள் கேட்டன. யாரோ ஒரு முனிசிரேட்டரும் இரு அழகிய இளைஞர் களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் என்ற தகவல் தோழிகள் மூலம் சீதைக்கும் எட்டியது. தோழிகளுடன் சேர்ந்து அவளும் அந்தப்புர உப்பரிகைக்கு வந்து சேர்ந்தாள். விசுவாமித்திரரும் அரச குமாரர்களும் இராஜபாட்டையின் நடு வழியாக வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை வந்தடைந்ததும் முனிவர் தனது நடையைத் தளர்த்தினார் என்பதை முன்னரே குறிப்பிட்டோம் முக்கியமான காரணம் ஒன்றுக்காகவே விசுவாமித்திரர் அந்தக் குறிப்பிட்ட இடத்தில் சற்றுத் தயங்கி நின்றார். யாகத்தைக் கலைத்து, தவோதனர்களுக்கு இம்சை கொடுத்து வந்த தாடகை முதலான இராக்கதர்களை அழித்த இராமனுக்கு உரிய பரிசினை வழங்குவதற்காகவே விசுவாமித் திரர் இராமனையும் இலக்குவனையும் மிதிலை மாநகருக்கு அழைத்து வந்தார். ஒப்புவமை கூறமுடியாத அந்தப் பரிசினை இராமனின் கண்களில் படவைத்துவிட வேண்டும் என்பது தான் அம்மாமுனிவரின் எண்ணம் போலும்,
தான் மிதிலை வருவதை முன்கூட்டியே மன்னவனுக்கு அறிவிக்காமல் முனிவர் இருந்ததும் காரணத் தோடுதான் என்பதும் புலனாகிறது. ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால் முனிவருக்கும் இராம-இலக்குவனுக்கும்
1. செல்வி.எஞ்சலினா டெலத்தி சாமுவேல் இல508, வெளியேள் வீதி, கொச்சிக்கடை 2. செல்வி.க.சந்திரகலா
ேேபன்சலவிதி இராகலை பஜார்,ஹல்கரனோயா,
இராமரு யனப் போட்டி இல*08
பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிகள் III SIMBOL தந்தையின் பெயர் அசமஞ்சன், மகன் பெயர்: அம்சுமான்
5. திருயோசப் சின்னத்தம்பி, 2322 சுங்க வீதி, திருக்கோணமலை
3. என்.எம்.நிஹாஜ் 20 மாத்தளை ரோட், கட்டுகஸ்தோட்டை, கண்டி 4 செல்வன், சுரேன் சென்பெற்றிக்லேன்ட் மீப்பிட்டிய நாவலப்பிட்டிய
a 10-16, 1995
ஒப்பற்ற வரவேற்பு மிதிலைநகர் வாழ் . அயலிலுள்ள பிர எண்ணற்ற மக்கள் வி கிடப்பர் வீதிகளில் களும் கொடிகளும் பட்டிருக்கும். கொ களுடன் வேத மந்திர களும் வேத விற்ப ஊர்வலமாக முன அழைத்துச் செல்ல கைய ஆடம்பரங்களை எண்ணத்தை நிறைே
வர், இராமனையு அழைத்துக் கொண் மிக அமைதியாக வ
560T) காதல சீதையும் தோழி உப்பரிகையில் வந்து நின்றனர், அப்போது களுக்குள் அற்புதம் அவளுடைய உள்ள ஆக்கிரமித்தது. அே லிருந்து அந்த 2
தையைக் கண்ட புகுந்த சுடரொழி அவ கவர்ந்திழுத்துக் ೧೫॥ வால்மீகி இராம
Fø06/VII/Taw KULLb
{{3}/);
தாகத் தெரியவில்ை கம்பனோ இராமபிரா யாரையும் முதன் முத கட்டமும் தொடர்ந்து நோயினால் படும் து என்பதனை மிகவும் 5uyášápTň.
கண்ணொடு கண்ணி
என்ன பயனும் இல
இவ்வாறு ஈற்ற கூறிய வாய்மொழிக்கு வாரின் கவிதைகளு இருவருடைய விழிக எவ்வாறு தரிசித்த கூறுமிடத்து
எண்ண அரு நலத்தினாள் கண்ணொடு கண் இணை உண்ணவும் நிலைபெற அண்ணலும் நோக்கினான்
பொருள்:
இது தான் அழகி கூட எண்ணிடமுடியாது yQI OG GOLCU 66 Gö78 வருடையகண்களும் 5 ಇಂಗ್ಲಕ್ಹ GLATa பட்டு விட்டதன்மை
TTuogiò utiégiò சீதையும் இராமனைப் e ஒருவ Longšigallu żg9GaoGan asia, வரும் காமநோயினால் Kibup/TLi La Liit. uD/7diKu9 LJLubu fibup.ğğ5/ái :* விசுவாமித்திர LDIT கருமத்தை வெற்றிகர மகிழ்ச்சியில் தனது நை கருத்தையெல்லாம் கன் 60), uslai) 9,GSGIL EFTIfø004 விட்ட இராமபிரான், சடலம் போல முனிவை
இவ்வாறு மூவ LDITGifia) Suai, a Hua) (36)J60)GITA) 77ai) gF6OTJ; LDITI. முனிவரும் அமைச்சர் யோரும் எதிர் கொண்டு முதலில் முனிவரின் அ அதே போல் அமைச்சர் முனிவரை வணங்கி மாமுனிவரை வணங்கி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வழங்கப்பட்டிருக்கும். மக்கள் மட்டுமல்லாமல் தேசங்களிலிருந்தும் திகளில் வந்து குவிந்து எங்கும் மகர தோரணங் வளைவுகளும் கட்டப் டி குடை ஆலவட்டங் ங்களை ஒதும் வேதியர் ந்நர்களும் புடை சூழ வர் அரண்மனைக்கு
ப்பட்டிருப்பார், இத்த த் தவிர்த்து தன்னுடைய வற்ற நினைத்த மாமுனி
ம் இலக்குவனையும் டு இராஜபாட்டையில் ந்தார்.
புகுந்த
፵56)6ኽዕI
அந்தப்புரத்தின் வீதியினைப் பார்த்து துதான் சீதையின் கண் ன ஒளி ஒன்று புகுந்து த்தையும் உடலையும் த நொடியில் வீதியி பப்பரிகையில் நின்ற ராமனுக்கும் கண்வழி னுடைய கருத்தினையும் GOIL-gll.
TUG3 šalie) (2).jšg60SU ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்ப
ஸ். கவிச்சக்கரவர்த்தி னையும் சீதாப்பிராட்டி தலில் சந்திக்க வைத்த இருவரும் காதல் /யரமும் எத்தகையது சுவையுடன் வர்ணித்
னை நோக்கொக்கின்
வாய்ச் சொற்கள்
Nug. UITGò QJ6öregónsä
ஏற்ப கம்பநாட்டாழ் ம் விளங்குகின்றன. ரூம் ஒன்றையொன்று T என்பதனைக்
இணையள் நின்றுN கவ்வி ஒன்றை ஒன்று து உணர்வும் ஒன்றிட
அவளும் நோக்கினாள். (பால காண்டம் 514)
ன் எல்லையோ என்று எழிலுருவாக நின்ற ளோடு மற்றொரு ன்றினை மற்றொன்று 1ற நிலையில் இன்று a) syair Gaaraw Tassau அதே சமயத்தில் utilialgirii.
ரை ஒருவர் பார் தல் வயப்பட்ட
படும் துன்பங்களை ல்களில் மிக அற்புத
zTL6)épTss. 羟 玮 முனிவர் தான் கருதிய மாக முடித்துவிட்ட டயைத் தொடக்கினார். ன்னிமாடத்து உப்பரி யிடம் பறிகொடுத்து உயிரேயற்ற வெறும் ரப்பின் தொடர்ந்தார். ரும் அரசருக்குரிய ல அடைந்த அதே மன்னனும் சதானந்த கள் முதலான ஏனை டு நின்றனர். அரசன் டி தொழுதெழுந்தார். கள் முதலானோரும் னர். சதானந்தரும் னார். விசுவாமித்திரர்
TUILDGui
=
அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தார். இதே கால கட்டத்தில் சனக மாமன்னனுடைய கண்கள் னிவரின் அருகில் நின்ற இராமனையும் லக்குவனையும் கண்டு கொண்டன. அவர் களின் திருவுருவங்கள் அவருடைய உள்ளத் திலும் குடியேறி விட்டமையை மாமுனிவரும் அறிந்து கொண்டார்.
"சனக மன்னனே இவர்கள் இருவரும் அயோத்திமாமன்னன் தசரதனின் புதல்வர் களான இராமனும் இலக்குவனுமாவர். என்போன்ற தவசிகள் மேற்கொள்ளும் வேள்விகளை அழித்து நிர்மூலம் செய்த அரக்கர்களை அழித்தொழிப்பதற்காக என் டன் என் தபோவனம் வந்திருந்தனர். நீர் நடத்தும் வேள்வியினைக் காணவும் உம்மிட ள்ள சிவதனுசுவினைத் தரிசிக்கவும் வர்களை என்னுடன் அழைத்து வந் துள்ளேன்" என்று விசுவாமித்திரர் சனக மன்னனுக்குக் கூறினர். தனது நண்பரான
தசரத சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்கள் என்பத னைக் கேள்வியுற்றதும், முதன் முதலில் அவர் களைக் கண்டவுடன் ஏற்பட்ட இனம் புரியாத இன்ப உணர்ச்சி, சனக மன்ன ரிடத்தில் பன்மடங்காகப் பெருகியது. அவர்கள் இருவரை யும் தன்பால் இழுத் தணைத்து உச்சி மோந்து ஆசிகூறினார்.
வரவேற்புபசாரம் முடிவடைந்ததும் மன்னரும் சதானந்தரும் முனிவரையும் அரச குமாரர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு, ஏற்கனவே விசுவாமித்திரருக்காக அமைக்கப் பட்டிருந்த மாளிகைக்குச் சென்றனர். சதானந்த முனிவரை அவர்களுடன் விட்டு விட்டு மன்னர் அரண்மனை ஏகினார். அப்போது இராமனையும் இலக்குவனையும் சதானந்த முனிவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அறிமுகம் செய்த முனிவர், "சதானந்தா உன் தந்தை கவுதமரால் சபிக்கப்பட்ட உன் தாய் அகலிகை இன்று சாபவிமோசன
மடைந்துவிட்டாள். இன்று தன் சுயஉருவினை அடைந்து விட்டாள், கவுதம மாமுனிவரும் உன் தாயை ஏற்றுக்கொண்டுவிட்டார், அகலிகை சாப விமோசனம் பெற உதவியது இந்த உத்தமன் இராமனின் இரு பாதங்களே என்று கூறியதும் பேரானந்தப் பெருக்குடன் இராமபிரானின் அடிகளில் விழுந்து வணங்க ஓடொடிச் சென்ற சதானந்த முனிவரின் கால்களில் முதலில் இராமரே விழுந்து வணங்கினார். இவ்வரிய காட்சியினைக் கண்ட மாமுனிவரின் கண்கள் பனித்தன.
சற்று நேரம் அங்கேயே தரித்திருந்த சதானந்தரே, இராம இலக்குவனுக்கு விசுவா மித்திர மாமுனிவரின் வரலாற்றினை எடுத் துரைத்தார். முனிவரின் கதை முழுவதையும் கேட்டறிந்த அரச குமாரர்கள், முனிவர் மீது ஏற்கனவே கொண்டிருந்த மதிப்பைவிட மேலும் பக்தியுடன் கூடிய பெரு மதிப்பினைக் கொண்டனர்.
Genefit
அ டெ
癸
Gymnim uzavrti Bumru u to ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பதிலை அழகாக தபாலட்டையில் எழுதி அனுப்பினால் பேதும் ஆதிஷ்டதாலிகளான ஐந்து பேருக்கு இலக்கிய நூல்கள்
இராமன் உடைத்த வில்லின் பெயர் என்ன? டிசம்பர் 16ம் திகதிக்கு முன்பாக பதில் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
g) er irra zorra vastoros7ra CB rre" e 9 ge) sosZO. தினமுரசு வாரமல7
கொழும்பு .
அடுத்த நாட்காலை உதயத்தின் முன்
எழுந்த இராமனும் இலக்குவனும் தங்கள் காலைக் கடன்களை முடித்துக்கொண்டு LIDITQUp6Offa.JULGö7 LITTU5JFTIGO) GV GGF Gör gp6OTIT. பல திக்குகளிலுமிருந்து வந்திருந்த முனி சிரேட்டர்களும் அரசர்களும் அங்கு திரண்டி ருந்தனர், வேதவிதிப்படி மந்திரோச்சாடனங் கள் இடம் பெற்று தேவதைகளுக்கான அவிர்பாகங்களும் வழங்கப்பட்டன. யாகமும் வெற்றிகரமாக முடிவுற்றது .
வில்லினை ஒடித்த
வீர மைந்தன் வேள்வி முடிந்து மறுநாள் காலையில் சனக மாமன்னனின் அரசவையில் பல நாட்டு மன்னர்களும் வந்து குழுமியிருந்தனர். முனியுங்கவருடன் இராமனும் இலக்குவனும் வந்து இருக்கைகளில் அமர்ந்தனர். அப்போது இராக்கதர்களைப் போன்ற வலிவான தோற்றமுடைய பலர் ஒரு இரும் புப் பேழையை இழுத்து வந்து அவையின் நடுவே வைத்தனர்.
அந்தப் பேழையினை இழுத்து வருவது எத்தகைய சிரமமானது என்பதனை இழுத்து வந்தவர்களின் உடல்களிலிருந்து பாய்ந்து வெளியேறிய வியர்வையே விளக்கியது. அப்பேழை திறக்கப்பட்டதும் அதனுள்ளிருந்த பொருளைப்பார்க்க அங்கு குழுமியிருந்த அனைவரும் எழுந்து நின்றனர். அனை வரையும் அமருமாறு கையமர்த்திய சனக மன்னன், "அரச பெருமக்களே இந்தச் சிவதனுசு, பெயருக்கேற்ப சிவபிரானிடத் திலிருந்து எமது மூதாதையர் ஒருவரிடம் வந்து சேர்ந்தது. பூமாதேவியின் அருளால் எனக்குக்கிடைத்த என்மகள் சீதையின் திரு மணத்துக்கும் இந்தச் சிவதனுசுவுக்கும் நான் ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திவிட்டேன். அதன்படி இந்த வில்லை வளைத்து நானேற்றும் ஒருவருக்கே என்மகளை மணம் முடித்து வைப்பதாக அறிவித்தேன். எத்த னையோ அரசர்கள் வந்து இந்த வில்லினைக் கண்டதுமே ஒதுங்கிவிட்டனர். மாவீரனான இலங்கை வேந்தன் இராவணேசனும் வந்து பார்த்து தன் கைகளால் வில்லைத்தூக்க முடியாமல் போய்விட்டார். ஆகவே மாநிடர் களால் இத்தனுசுவுக்குநாணேற்ற முடியாது. தேவர்களுக்கும் மேலான ஒரு புருடனால் தான் இது சாத்தியமாகும்" என்று கூறினார். இதனைக் கேட்டதும் விசுவாமித்திரர், "மன்னா என்னுடன் வந்திருக்கும் தசரத
குமாரனான இராமன் இந்த வில்லினைத் தொட அனுமதிப்பீரா?" என்று வினவினார். சனகன் தலை அசைத்ததும் தன் பார்வை யினாலேயே இராமனுக்கு முனிவர் ஆணை பிறப்பித்தார்.
இருக்கையை விட்டு எழுந்த இராமன் முதலில் விசுவாமித்திரரை வணங்கினான் பின்னர் சனகமன்னனையும் வணங்கினான். வில்லிருக்கும் பேழையை கூப்பிய கரங் களுடன் மும்முறை வலம் வந்து வணங்கிய பின் தனது இருகைகளாலும் வில்லினை அனாயாசமாகத் தூக்கி எடுத்தான். அவ்வில் லினைத் தொட்டுத் தடவுவதற்கே அஞ்சிய பல அரசர்கள் அதிசயத்துடன் பார்த்திருக்க, தனது இடதுகால் பெருவிரலால் வில்லின் ஒரு முனையை அழுத்தி, கீழ்முனையிலிருந்த நாணை மேலிழுத்து, மேல் முனையில் கட்டுவதற்கு முனையும் போது பெரும் பேரொலியுடன் வில் இரு துண்டுகளாக உடைந்து பூமியில் வீழ்ந்தது.
(GESETLħtiba
and - 7772.

Page 20
பெண்களின் அழகோ இரகசியம்
AG TILL AT T niini
fall than
匾
OFLIII GREINIAI
Aristi yw Williau நிப்பிள்யு ாராம்ாே Huru |nlfu. KAYAM முழுப்பொருள்ாந்தமிழ்நாடுக்காரர்
LLL TT T LTTTTTTS LLLLL LL LL LLL T LT L IM I di Li I னோ
LLLLTS LTL LL LLLLLL LT T TTS T TTTT TTTTLTT LLL LLT
பெப்ரர்ாப்பர்
ாது தாரு தோல்விமான து
பரிப்பாட்டாயார் சென் பங்கில் வெற்றிடிொடி My Ligid
பெயர் யும்
LLL LLLL LLLLLLLT LLLLTLTTTS TT LTL LTTLLT TLLLLLLLLA Basa: us MNin ystula Kyli II yly H I NHL ாத
SEGUIÓ GAIUDUĞU
SS
 ாேர் என்பது பந்தாட்டமல்ல போருக்கு வெளியே இருப்பவர்களுக்கு போர்ந்து செய்திகளில் தமது தரப்பு எதுவோ அது வெல்வது மகிழ்ச்சி தோற்றால் சோகம் இரண்டுே கொஞ்ா நாட்களுக்குத்தான் நிரந்தரமானது எது போரில் அறுவடையாள அவலங்கள்
தந்தரமானவை குடும்பம் வாழ்நாள் முழுக்கக் கண்ணிர்க் கடலில் வாழ்வை தொலைத்தவர் நிமிரவும் நீண்டநாள் தேல்ை வளைகுட்டப் போர் முதல் குவாண்ட் மட்
ன்று வட 糯
 

விடும் பொன்னகை பழ 閭 GLIGIA.
jGTIJETEg-ELIJFTIG திரிக்கட் அாரர்களில் அதோருது நட்சத்திர மதிப்பு விருது எச்சங்ா பிராரும் தோர்கள் பார் பிரபாகருதும் அப்படித்தான் பதவி துடுப்பாட்டம் பந்து நம்பு என்று நாளிலும் கிாடி
Psie valu Mu AIAA Fr NTAALLEIJ waarna
ார்ந்நேரேயடிாரம் கட்டப்பட்டுயிாரா அவரது ராளும் ராளும் ாது பொதுதா பளம் L L L L L L L L L LL LLL LLLL LL LLLLL Z LLLLLL LL பயிர் சொந்துவிட்டது
மீந்தி பிந்திாழாந்து ரிட் போட்டித தொடர் யான் பட்ட மெய் பார் நடத்திருது
பந்து நமது நோயார் பெற்றுக்கொள்ள்தா ாாந்தி வெற்ா ராடா ாே பிரபா
நடிங் ரோமா II III II, II.
|Famhuri
NAGP TT ENT
JwENWE Hull III
பித்ரத்னா
டுங்ேேர் in a
MARČEK,
TA' Mali iய தேட தொடங்கினர் | || LINNAI'' A'I
தாங்க்ட்ரிக்கு ா கொடுத்த
பேபர் சென்று
தெரியும்
அதுதான்
ரு நல்வரியம் செய்தார் பொள்ாரிய நாட்டுக் குழந்தை *° இளுக்கு உதவி தோற்ாறிய
பிரபலங்ாதுழைந்தால்தான் புரு
துடும்ான்ால்டானாவுக்கு அழைப்பு விடுத்தர் பவரோட்டியின் இராக ாள் பா அவரது அரப்பு ܢܢ. ஏற்று நிர்ச்சியில்கிவந்து கொள் டர் தாது அன்பின் அடையான N பவரொட்டிக்கு ஒரு முந்தமும் பெனவாகான்னத்தில் மட்டும் 'கொடுத்தார்டானா பவரோட்டியின் எப்படி இருக்கும் தெரியுமோ
ான்று ஆரம்பித்து
■三聖三* ரவிடாவி விழுந்து *三*而壺*壘s
冒閘轟 ARHITTAN TILLIMKIEN
பெற்றிான்று பிராடாழ்வோல்ாரு
I தள் Wy"Ifikrypt Ligi MAN |
R