கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1996.01.14

Page 1

ODITUILDODIN
قتل الل(
T.
Wcm 。『* 。

Page 2
இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலக தேவனுடைய சித்தப்படியே வ தேவனுடைய சித்தப்படியே எ:ை
GBILITölf Gör: 5330 CBILIT6667; 638
யோவான் 5:24ல் "இயேசுை இரட்சகராக ஏற்று அவரை அனு விசுவாசிப்பவர்களுக்கு நித்திய து எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இயேசுவை ஏற்றுக் கெ பாவவிமோசனமே இல்லை வேதாகமம் நமக்கு யோவான்: 8:24 காட்டுகின்றது.
எனவே, இன்றே இயேசுவை உலக இரட்சகராக ஏற்றுக் கொ நிறைவேற்றுவோமாக
ரூபராஜ்
esses Googs GIS LITT L*' uga
இருளை எதிர்க்கு தற்கொலைத் தாக் முடிந்த பின்னர்
தன்முகவரி தெரியாது க விநாயகமூர்
இடமுள்ள வரை δ) τις வியக்கவைத்த கவி
புதிர்
ஒரு நகரத்தின் எ வீழ்ச்சிக்கு இது ச
( வடிக்கிறதோ? (U - சுபாவரன், கண்டி சு
"சூரியப்பூ" இந்த Q விதவைக்கு ፱) | சூரியப்பூ | சூட்டியவர் எஸ்.ஜெமீல், புதிய யார்?
காத்தான்குடி, மகீன்.எம்.சகல், மாருெ
உணர வேண்டும் வாழ்வை மெழுகு வர்த்தி ஏற்றி வைத்து செய்யவேண்டும் பூஜை மெல்ல மெல்ல உருகும் போது உணர வேண்டும் வாழ்வை
ஹர்ஷன் நிங்கோ, வவுனியா,
அரசியல் கட்டுரைகளில் சகல தரப்
புக்களின் குறை நிறைகளையும் சுட்டிக்காட்டும்
பத்திரிகைகள் தமிழில் : என்ற
குறை (இலங்கையில்) முரசால்தான் தீர்த்து
வைக்கப்பட்டது. தொடரட்டும்.
எல். சஞ்ஜீவன், திருக்கோணமலை
★*
பொய்க்காத கணிப்புக்கள்தான் முரசின் தனித்துவம் அதனால்தான் பொறாமைப்பட்டு வயிறு எரிகிறார்கள் சிலர் அவர்களும் இரகசியமாக முரசை காதலிப்பவர்கள் எழுத் தெண்ணி வாசிப்பவர்கள்தான்.
வி. அப்துல் ரஹாம், கல்முனை.
★*
அஜித்குமார் தனிக் கதாநாயகனாக நடித்த
இரண்டாவது படம் ஆசை. அதனையே
சினிவிசிட் குறிப்பிட்டுள்ளது. |-
**
நீசுமந்து வருகின்ற அத்தனை அம்சங்களும் பிரமாதம் தினமுரசு என்பதை விட "தேன்முரசு
வாழ்கவளர்க வளம்பெறுக!
முரசுப் பிரியன் எம். மங்கேஸ்வரன், எம்.பங்கேஸ்வரி,மட்/முறக் கொட்டான்சேனை.
** முரசில் 20ம் பக்கம் லியோடே தந்த தாத்தா தங்கத் தாத்தா" என்ற தலைப்பின் கீழ் எழுதப்பட்ட விடயம் நிறச் சேர்க்கைத் தவறு காரணமாக வாசிக்க ரொம்ப சிரமப்பட வண்டி ஏற்பட்டது. இவ்வாறு இடைக்கிடை டப்பதால் இவ்விடயங்களிலும் சற்று கவனம் எடுங்களேன்.
சிபாயா சம்சுதீன், மீனோடைக்கட்டு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வருமானக் கணக்கும் வான் மறையும்
இன்று எம்மில் சிலர் எல்லாமே தொழில் என்ற ரீதியில் ஒரு வாத்தகரின் வருமானக் கணக்கை குறைத்து பிறிதொருவர் மற்றையோருக்கு எழுதிக் காட்டுவதன் மூலம் அந்த வர்த்தகரிடம் இருந்து அவர் அதற்காக சம்பளத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்.
தொழில் என்பது ஒருவருக்கொருவர் கலந்து உறவாடி கூட்டாக நிகழ்த்த வேண்டிய ஒரு சமூகப் L J Goof) இ இது பற்றி மறை வளமாகக் கூறுகிறது. 6öT60)İLD) ன்மைக்கும் (தீமையைத் frj நேராக ாள்ளாதவர்களுக்கு ငြှို႔ားါ; $Â. * :॰? என்பதை பரிசுத்து மேலும் பாபத்துக்கும் அக்கிரமச் செயலுக்கும் மூலமாக வலியுறுத்திக் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருக்காதீர்கள்
அல் குர் ஆன்(5:2) கடவுளால் அனுப்பட்ட எத் தொழில் ஆகினும் இறை மறைக்கு ஏற்றதாக அதை ண்டு தேவ சித்தத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுவே அல்லாஹ்வால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹலாலான தொழிலும் கூட.
எம்.சி.கலில், கல்முனை05.
தயும் செய்தார்.
வ இவ்வுலக ப்பிய தேவனை வன் உண்டு:
தேவதாசன், கெங்கல்ல.
கவிதைப் (3ILITTL "Lq േ-136
மடமாகிக் கிடக்கின்றது.
ட்டுத் தள்ளிய
ரியக் கதிர் ஒய
ட்டெறியும்
மழுகுதிரியே
L'6)LGDI
மைதி தா,
ரோஜா ஆனந்தராஜா, இதி:
TITUSGODA)
நிமிச விளக்கு 66
வீதியிலே புகையணிந்த வட்ட நிலா
நம்பிக்கை ஒளி ம்பிக்கை ஒளி நாடெல்லாம் பரவவும் ண்ைணற்ற மாந்தரின் இதய ஏக்கம் தீரவும், |ன்முறைகள் ஒழியவும், வாழ்வுமுறை சிறக்கவும் ன்ைதிறந்து பாருங்கள் கருணை நிறை கர்த்தரே!
திருமதி.க.கமலாம்பிகை, வவுனியா III அன்பின் வெற்றி முரசே நீ புவி முழுவதும் பவனி வர என் வாழ்த்துக்கள், ஆன்மீகத்தில் இந்துமத தத்துவங்களையும் இடம் பெறச் செய்தால் என்ன? ரசிகனின் தொடர் இனிக்கிறது.
செல்வியஸ்மியாரகுமான்,
சிாதினி அழிவது எங்களினம்
QIITLD GT6ðIg. GIIIlhöglög,6it. QsilfleIIIT நீ நீடூடி 瞿 ழ்த்து ೧|| Ugo)M. திருமதி, ரமணி அன்பழகன்,
இஸ்மாயில் எழுதிய கண்களில் என்ன ஈரமோ என்ற கொழும்பு-12
வைத்து மனிதர்களை மதிப்பிட முடியாது Z
என்பதற்கு இக் கதை நல்ல எடுத்துக் மடல் அனுப்பியவர்களில் இடம் உள்ளவரை பெயர் பதிவு
காட்டு காதல் என்பது புனிதமானது ப்படுகிறவர்கள் இவர்க
Z / ஆர். சுரேஸ்குமார், கொழும்பு-1 D 6llLDIGILD! ofia" இராமாயணத் தொடர் முடிவுற்ற பின்னர் உங்கள் போர்த் தீயினால் 9 P. விருப்பம் நிறைவேறும் 2 உருகி வரும் ஒரு துப்பாக்கி சீறினால்
/ S S S S S S S S S இறப்பது உங்களினம் 2 இப்பூமிக்கோர் 0IIIIgl | அன்பின் முரசே! 2) GILDITST GLDIT? ஒரு தீக்குச்சி சிரித்தால்
/ 须
என்பது கதை மூலம் புலப்படுத்தப்
த பட்டுள்ளது.
செ.இ. சுகந்தி, திருகோணமலை
★*
முரசே தகவல் பெட்டியிலும், பின் அட்டையிலும் நீ தரும் சின்னச் சின்ன தகவல்கள் வியக்கவைப்பது மட்டுமல்ல, அவற்றிற்கு இடப்படும் தலைப்புக்கள் சுவாரஸ்யமாக உள்ளது. சிந்தியாவின் பதில்கள் சுருக்கமாக இருந்தாலும் ரசிக்க முடிகிறது.
செல்விரணிஸா யாசீன்,அக்குறணை-01.
இராஜதந்திரியாரும், நாரதரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு, வெளுத்து வாங்கியது போல் இருந்தது. இருவரது அலசல்களும்
அற்புதனின் அரசியல் தொடர் அருமை சிந்தியாவின் பதில்களில் அதிகபட்ச அனல் பறக்கிறது (தாங்காது சிந்தியா.P) தணிக்கை
செய்வீராக! இதர்மிளாேதவி, கலஹா.
செமத்தியான தகவல்களை உசத்தியாகவே தரும் ஹலோடாக்டருக்கு 'ஸ்பெஷல்' நன்றிங்கோவ்! டாக்டர் விடுப்பில்லாமல் தொடர வாழ்த்துகிறேன். எம்.எம்ஸன்பர், கிண்ணியா-06
★大
ரசிகனின் கார்லோஸ் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது. அதே போல் பட்டுக் கோட்டை பிரபாகரின் விலை உயர்ந்த குற்றம் இரண்டு
கதைகளும் முரசுக்கு பூமாலை சூட்டுகின்றன.
எம்.டி.செல்வி.ஜெகதீஸ், கொழும்பு-08
26), 14-20, 1996

Page 3
இந்தியாவின் ஆசீர்வாதத்தே
SVG|GÜNEJGOLIITIGACIÓ LO
இந்திய அரசுக்கும் புலிகளுக்கும் இடையே உள்ள கசப்புணர்வுகளை களையும்
நாடுகளில் உள்ள இலங்கைத் தமிழர்கள் சிலர் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேற்கு நாடொன்றி இராஜதந்திரிகளோடு பேச்சு நடந்ததாகவும் ஒரு தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது தெ கிடைத்துள்ள பிரத்தியேக தகவல்களை கீழே தருகிறோம்.
பேட்டியும் முயற்சியும்
இந்தியாவின் விரோதம் நீடிக்குமானால் சர்வதேச அரங்கில் வேறு எந்த நாட்டி னுடையவும் வெளிப்படையான ஆதரவைப் பெறமுடியாது என்று வெளிநாடுகளில் உள்ள புலிகளது கிளைகள் பிரபாகரனுக்குச் செய்தி அனுப்பியிருந்தன.
அதன் பின்னர்தான் இந்திய சஞ்சிகை யான அவுட்லுக்கருக்கு புலிகளது அரசியல் ஆலோசகர் அன்ரன் பாலசிங்கம் பேட்டி வழங்கியிருந்தார்.
"இந்தியா நமது நண்பன் தொடர்ந்தும் இந்தியா புலிகளை விரோதமாகப் பார்க்கக் கூடாது" என்று அன்ரன் பாலசிங்கம் குறிப்
flug Usbgift.
அவரது பேட்டி இந்தியா தொடர்பான புலிகளது நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் ஏற் பட்டுள்ளதையே காட்டுகிறது என்று அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
இதன் பின்னணியில்தான் மேற்கு நாடொன்றில் இந்திய இராஜதந்திரிகளோடு புலிகள் அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் பேச்சு நடத்தியுள்ளனர்.
விடுதலைப் புலிகளின் அரசியல் அலோசகர் திரு. அன்ரன் பாலசிங்கம் கிளி நொச்சியில் நடத்திய பத்திரிகையாளர் மாநாட் டில் கூட்டணித் தலைவர் மு.சிவசிதம்பரம் மீது கடும் தாக்குதல் தொடுத்தார்.
அன்ரன் பாலசிங்கம் தெரிவித்ததாவது: "சந்திரிக்கா அம்மையாரிடம் ஒரு பெட்டகம் இருப்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் தீர்வுத் திட்டமென்று அதனை அறிவித்திருக்கிறார். அதற்குள் என்ன இருக்கிறது என்று அறி வதற்கு சிவசிதம்பரம் ஜயா ஒடித்திரிகிறார். யாழ்ப்பாணம் போய்விட்டது. தமிழ் மக்கள் இன்று கொந்தளித்துப்போய் உள்ளார்கள் ஐந்தரை இலட்சம் மக்கள் இடம் பெயர்ந்து உள்ளனர். தீவுத் திட்டத்தையாவது காட்டுங்கள்
உட்டணித்தலைவர் மீது பாலசிங்கம் தாக்குதல்
நீலன் மீது ஈழநாதம் கடும் சாட்டை
இந்தியா நேரடியாக தலையிடா விட்டா லும், இந்தியாவின் ஆசிர்வாதத்தோடு முன்றா வது நாடொன்றின் மத்தியஸ்தத்தை ஏற் படுத்துவதே அந்த முயற்சிகளின் நோக்கம் என்று நம்பகமாகத் தெரிகிறது.
மெல்பேர்ணில் சந்திப்பு அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள மெல் பேர்ண் நகரில்வைத்து அவுஸ்திரேலிய அரசுப் பிரதிநிதிகளோடும் ஒரு பேச்சு வார்த்தை நடந்துள்ளது.
அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள இலங்கைத் தமிழர் அமைப்புக்களும், புலிகளது பிரதி நிதிகளும் கலந்து கொண்ட அப் பேச்சு வார்த்தையில் அவுஸ்திரேலிய அரசின் முக்கிய இராஜதந்திரி ஒருவரும் கலந்துகொண்டார். தமிழீழத்துக்கு குறைந்த அல்லது அதற்கு மாற்றாக எவ்வாறான ஒரு தீர்வை புலிகள் விரும்புகிறார்கள்? என்று அவுஸ்திரேலிய இராஜதந்திரியால் வினா எழுப்பப்பட்டதாம். தமிழீழமே ஒரே முடிவு என்று தீர்மானமாக ருந்தால் தம்மால் மத்தியஸ்தம் செய்ய முடியாது என்றும் அவர் கோடிட்டுக் காட்டியிருந்தார்.
அது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின்
காலடியில் வீழ்ந்து கிடக்கிறார் என்று கூறி
யுள்ளார் பாலசிங்கம்.
இதேவேளை கிளிநொச்சியில் இருந்து
வெளிவரும் புலிகளது தினசரியான "ஈழ
நாதம் நீலன் திருச்செல்வம் மீது குற்றம்
சாட்டியுள்ளது.
யாழ் நகரில் கொடி எற்றும்போது நந்திக் கொடியையும் சேர்த்து ஏற்றுமாறு தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியின் தலைவர் களில் ஒருவரான நீலன் திருச்செல்வம் சிறீலங்கா ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை சொல்லியிருந்தார் என்று ஈழநாதம் கட்டம் கட்டிய செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இனவாதிகளுக்கு யோசனை கூறும் இனவிரோதி என்று தலைப்பிட்டு அச்
மறைமுகமான சம் படாமல் இலங்கை காரத்தில் மத்தியஸ் என்றும் அவர் சூசக அவுஸ்திரேலியா, ச நாடுகளில் ஒன் மத்தியஸ்தம் செய்ய புலிகள் நினைக்கிற அந்தநாடுகளில் சம்மதம் இல்லாம
இதனையடுத் புலிகளுக்கும் இடைே முயற்சிகள் ஆரம்பி
Lalt
இடம் பெயர்ந் அன்ரன் பாலசிங்கம் போது: "தற்போை FITUSTU GOOTLDT6015Givau ஏன் திடீரென்று அ மக்கள் அவசரப்பட ஓடவேண்டி வந்தது
கோப்பாய்க்கு கோப்பாயிலிருந்து முடி, மண்டைதீ |ೇಳ್ತ್ಲಿ TIT60; அப்படியான நேர வெளியேறச் சொன்
[[]] (LD"L&ass6. கடந்த அக்டோ விசாரணைக்காக அ கிழக்குப் பல்கலைக்கழ
(BLIJпЛrful arov, a 7ம் திகதி ஞாயிற்றுச் இரண்டு மாதங்க்ளி LILLITT. LIGIOOTILLILT I செலுத்தியின்ப்ே
என்று சிவசிதம்பரம் சந்திரிக்காவின் செய்தி பிரசுரமாகியிருந்தது. விடுவிக்கப்பட்டதாக கடந்த இருமா
புத்தாருக்கு செல்ல மக்கள் முயற்சி
யாழ்ப்பாணத்தில் படையினரின் கட்டுப் பாட்டில் உள்ள புத்தூர் பகுதிக்கு செல்ல முயன்ற பொதுமக்கள் துப்பாக்கிப் பிர யோகத்திற்கு இலக்கானதாகக் கூறப்படு கிறது.
நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் வாகரவத்தையூடாக புத்தூருக்குச் செல்ல முற்பட்டபோதே அவர்களை நோக்கித் ப்பாக்கிப் பிரயோகம் இடம்பெற்றது. இத்தாக்குதலால் ஐந்து பொதுமக்கள் காயமடைந்தனர். அவர்களில் இருவர் பெண்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு தமிழர் புனர் வாழ்வுக் கழகம் உட்பட பல்வேறு அமைப்புக் கள் நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற் கொண்டு வருகின்றன.
யாழ்.குடாநாட்டில் இருந்து கிளாலி கடல் ஏரிப் பயணம் உட்பட வன்னிப் பகுதிக்கு செல்லும் தரை வழிப் போக்கு வரத்தும்புலிகளால் இலவசமாகவே நடத்தப் படுகின்றன.
கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் இரண்டு புதிய கட்டடங்கள் புலிகளின் நிர் வாக சேவையினரால் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. முல்லைத்தீவிலும் புதிய வைத்தியசாலைக் கட்டடங்கள் கட்டப்பட | 16 TOT
இடம் பெயரும் மக்களுக்கான உடனடி பராமரிப்பு வசதிகளை செய்து கொடுக்கும் பணி தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
வன்னியில் இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு
231,14-20, 1996
வன்னில் புள்களது
யாழ்.குடாநாட்டில் இருந்து வன்னிக்கு வழங்கப்பட்ட காணிகளில் குடியிருப்புக்களை
புலிகளது
காயமடைந்தவர்கள் மந்திகை வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இத் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக புலிகளது சர்வதேச செயலகம் அறிவித்துள்ளது. எனினும் உடனடியாக அதனை உறுதி செய்ய இயல
இதேவேளை தென்மராட்சியிலும், வடமராட்சியிலும், வன்னிப்பகுதியிலும் பாட சாலைகளில் தங்கியுள்ள மக்களை வே இடங்களில் குடியமர்த்திவிட்டு, பாடசாலை
களை மீளத்திற்க்கும்படி புலிகளது தமிழீழ
IGIMTI. Ligg, Te
கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை அறிவித்துள்ள
8.
栖
அமைப்பதற்கு ரெட்பானா, ஒக்ஸ்பாம், கெயார் போன்ற நிறுவனங்கள் உதவி வருகின்றன.
இடம்பெயரும் மக்கள் பயிர்ச்செய்கையில் ஈடுபட காணிகளை வழங்குதல், கால் நடைகளை வழங்குதல், சிறு கைத்தொழில் முயற்சிகளுக்கு ஊக்குவிப்பு அளித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் புலிகளின் நிதித்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ழக்கு மாகாணத்தில் மேலும் கரும்புலித் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என்று தெரியவந் துள்ளது.
னால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கரும்புலிகள் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள
励呜65m回
யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பிரபாகர
கலைக் கழகத்தில் ட
யாற்றும் கல்வி சார்
UITGITJGOGI Q7jTIs
உப வேந்தரை புல
LigfluLI PLI
வணபிதா ஜிஎவ் இ
னும் புலிகள் முக்கி வார்த்தை நடாத்தி சந்தானம் விடுவி
local
வன்னிப் பகு வைத்தியர்களுக்கான
குதல் பற்றாக்குை
வைத்தியர்களை
ஏற்படுத்தல் போ சுகாதாரப் பிரிவினர்
6/ւլDյում, படையினரின் நடவ இடம்பெயரும் மக்க விடுதலைப் புலிகள விடுத்துள்ள உத்தர பணிகள் நடந்து வ புலிகளது அர பாளர் தமிழ் செல்வ வே.பாலகுமார் ஆப் கொள்ளவேண்டிய தொடர்பான கல நடத்தியுள்ளனர். அ நிறுவனப் பிரதிநிதி
பங்கு கொண்டனர்
தாக தகவலகள்
LD'LaGILL la இரு கரும்புலித்த முடிந்தமை குறிப்
அதனையடுத தாக்குதல் ஒன்ை முற்படலாம் என்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டு மூன்றாவது மத்தியஸ்தம்
தியஸ்தம் பெறும் திட்டம்
முயற்சியில் மேற்கு வைத்து இந்திய டர்பாக முரசுக்கு
தம் என்றாலும் பெறப் இனப்பிரச்சனை விவ ம் வகிக்க முடியாது ாக தெரிவித்துவிட்டார். னடா, நோர்வே ஆகிய தான் மூன்றாவது கூடிய நாடுகள் என்று TULGT. எதுவும் இந்தியாவின் தலையிட விரும்ப
த இந்தியாவுக்கும் ப கசப்புணர்வை கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய இராஜதந்திரிகளோடு நடைபெற்ற சந்திப்பில் பல விடயங்கள் பேசப்பட்டன. இந்தியாவின் கையாள் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டு, புலிகளது பிரதித் தலைவர் மாத்தையா கொல்லப்பட்ட விடயத்தைப் பற்றியும் இந்திய இராஜதந்திரிபிரஸ்தாபித்த தாகக் கூறப்படுகிறது. அது தொடர்பான கண்டனத்தையும் அவர் தெரிவித்துள்ளாராம் இதேவேளையில் அவுஸ்திரேலிய மெல் பேர்ண் நகரில் இருந்து ஒரு பிரமுகர் கொழும்பு வந்துள்ளார். அங்குள்ள கைத் தமிழர் அமைப்பொன்றைச் சேர்ந்தவர் அவர்
கொழும்பில் உள்ள சகல தமிழ் கட்சி களையும் சந்தித்து அவர் பேச்சு நடத்தி யுள்ளார்.
அவுஸ்திரேலிய அரசின் மூன்றாவது
மத்தியஸ்த முயற்சிக்கு ஆதரவு தேடுவதே அவரது விஜயத்தின் நோக்கம் என்று அறியவந்துள்ளது.
வடக்கு-கிழக்கு மாகாணசபை ஆளுநர் காமினிபொன்சேகாவையும் அந்தப் பிரமுகர் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.
பொதுக்கருத்து இனப்பிரச்சனைக்கான அரசியல் தீவு வெளிநாட்டு மத்தியஸ்தம் போன்ற விடயங் களில் தமிழ் கட்சிகளுக்கிடையே பொது உடன்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கு குறிப்பிட்ட பிரமுகர் முயற்சி எடுத்துள்ளார்.
பிரபாகரன் தமிழக தலைவர்களுக்கு அனுப்பிவைத்த கடிதமும், அதற்கு முன்னர் அன்ரன் பாலசிங்கம் வழங்கிய பேட்டியும் புலிகள் இயக்கத்தினர் இந்திய ஆதரவை எதிர்பார்க்கத் தொடங்கியிருப்பதன் அடை யாளம் என்று நம்பப்படுகிறது.
திபதியின் தீர்வுத் திட்டம் சரிவராது
ளின் ஆலோசகர் பாலசிங்கம் தெரிவிப்பு
மக்கள் நிலைகுறித்து கருத்துத் தெரிவிக்கும் 95 ULI டம் பெயர்வு இந்த இடம் பெயர்வு றிவிக்கப்பட்டது? ஏன் டு அல்லோலப்பட்டு
P இராணுவம் வந்தது. நாவற்குழிப் பாலத்தை பில் இருந்து அரி து மக்களைச் சுற்றி வம் திட்டமிட்டது. த்தில்தான் மக்களை "GB GOTIITLID.
சில அறிவிப்புக்களில் பிழை இருந்தது உண்மைதான் ஒன்றைச் சொன்னால் எம் போராளிகள் தீவிரமாகச் சொல்வது வழக்கம் அப்படிச் சொன்னபடியால் மக்கள் அவசர LDITJ. ဂျီ?, பெயர்ந்தனர். மக்கள் கஷ்டப்பட்டு உடுத்த உடையோடு இடம் பெயர்ந்தது மிக சோகமான நிகழ்வு
இதில் நன்மை என்னவெனில் ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் உயிரிழக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. சில மக்கள் இறந்துள்ளன்ர். ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் மக்களை விட்டி ருந்தால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந் திருப்பர்" என்று தெரிவித்தார்.
தீர்வுத் திட்ட யோசனை வெற்றியளிக் காது என்றும் பாலசிங்கம் கூறினார்.
"புலிகளின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இங்கு எந்தவொரு தீர்வுத் திட்டத்தையும் நடை முறைப்படுத்த விடமாட்டோம் சந்திரிக் காவின் தீர்வுத் திட்டம் இங்கு சரிவராது என்று தெரிவித்துள்ளார் பாலசிங்கம்
நல்லூர் கந்தசாமி கோவில் அருகே பட்ையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட இருமாடிக் கட்டிடம் பிரபாகரன் தங்கியிருந்த வீட்ல்ல கம்பன் கழகத்தினரால் கட்டப்பட்ட கட்டிட்ம்ே அதுவாகும் என்று ஈழநாதம் பத்திரிை
தெரிவித்துள்ளது
வேந்தவிடுதலை யாழில் பணமில்லாத அரச வங்கள்
ாப்பு நிருபர்) பர் 7ம் திகதி புலிகளால் ழைத்துச் செல்லப்பட்ட கமுன்னாள் உபவேந்தர் ந்தானம் கடந்த ஜனவரி கிழமை மாலை-சரியாக
பின்னர் விடுவி:
பணமாக ஒரு தொகை போராசிரியர் சந்தானம்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தங்களாக கிழக்கு பல் ல மட்டங்களிலும் பணி ந்த கல்விசாராத பணி த்த பின்பே முன்னாள் கள் விடுவித்துள்ளனர். வேந்தர் பேராசிரியர் ராசேந்திரம் அவர்களுட ஸ்தர் கரிகாலன் பேச்சு பின்பே பேராசிரியர் கப்பட்டதாக பேச்சடி
தியில் கடமையாற்றும் உதவிகளை வழங் றயான இடங்களுக்கு யமித்தல், மருத்துவ நிறுவ இடவசதிகளை எறவற்றை புலிகளது கவனித்து வருகின்றனர். தென்மராட்சி நோக்கி க்கையை எதிர்பார்த்து |ள நன்கு கவனிக்குமாறு து தலைவர் பிரபாகரன் க்கமையவே மேற்கண்ட ருகின்றன. சியல் துறைப் பொறுப் ா, அன்ரன் பாலசிங்கம், யோர் வன்னியில் மேற் வேலைத்திட்டங்கள் துரையாடல் ஒன்றை ச சார்பற்ற தொண்டர் ள் கலந்துரையாடலில்
தரிவிக்கின்றன. சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட குதல்கள் தோல்வியில் டத்தக்கது.
து வெற்றிகரமான நடத்த கரும்புலிகள் நம்பப்படுகிறது.
வடபகுதியில் புலிகள் அமைப்பினரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் உள்ள வங்கிகளில் பணத் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. யாழ் மாவட்டத்துக்கு பத்துக் கோடி ரூபாய் வரை தேவைப்படுவதாக தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.
இதேவேளையில் யாழ் குடாநாட்டில் உள்ள புலிகளது வங்கியான தமிழீழ வைப் பகத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல் நடவடிக்கை கள் துரிதமாக நடைபெறுகின்றன. பண நோட்டுக்கள் பற்றாக்குறை இல்லாமல் புழக் கத்தில் உள்ளன.
இதனையடுத்து தமிழீழ வைப்பகத்தில் வாடிக்கையாளர் தொகை அதிகரித்துள்ளது.
கல்முனை தொலைபேசி பரிவர்த்தனை நிலையத்தின் மீது கடந்தவாரம் புலிகள் தாக்குதல் சம்பவத்தை மேற்கொண்டமையால் 900க்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகள் மெளன மாக உறங்குகின்றன. இதனால் சிவில் நிர்வாக அதிகாரிகள், வர்த்தகர்கள், பொது மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர் நோக்கி வருகிறார்கள்.
கல்முனை பிரதேசம் தற்போது தொடர்பு களால் துண்டிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக மாறியுள்ளது மட்டக்களப்பு பரிவர்த்தனை நிலையத்திலிருந்து ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட
E
OLLTTTLL LLL LTTTTTaaL L LTLLL L LL LL LLLLL L
தாக்குதலால் தொலைபேசிகள் மரணம்
=மட்டக்களப்பில் பாதைகளுக்கு முருவிழா
பெருமளவான மக்கள் அங்கு குழுமி யுள்ளனர்.
கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு எவ்வித சிரமமும் இல்லாமல் கேட்டவுடன் பணம் வழங்கப்படுகிறது.
யாழ் மாவட்டத்திற்கு பணம் அனுப்பி னால் புலிகளிடம் போய்ச் சேர்ந்து விடும் என்று கருதியே பணம் அனுப்புவதை மட்டுப்படுத்துவதாக அரசு கூறிவருகிறது.
ஆனால் புலிகளின் வங்கியில் தாராள மாக பணம் புழங்குவதோடு, தமது வைப் பகத்தின் வாடிக்கையாளர் தொகையையும் புலிகள் இயக்கத்தினர் அதிகரித்துக் கொண்டுள்ளனர்.
4 வரிசை டிஜிட்டல் இணைப்புக்கள் 28 மட்டும் இயங்குகின்றன. விரைவில் நூறு பாக்ஸ் இணைப்புக்களை முக்கிய திணைக் களங்கள், பிரமுகர்களுக்கு வாங்க நட வடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்முனை பரிவர்த்தனை சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து தொலைத் தொடர்பு இன்ஸ் பெக்டர் த. நாகராசா மற்றும் ஊழியர்களான எஸ் பரீலலிதன், கே.சிவப்பிரகாசம், கே.ஜெயநிதி ஆகியோர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைதுசெய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப் பட்டுள்ளனர்.
திசைதெரியாமல்தடுமாறும் வாகனங்க
(காத்தான்குடி நிருபர்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ವಿಠ್ಠೇ விஷேட அதிரடிப்படை முகாம் கள், பொலிஸ் நிலையங்களுக்கு முன்னால் செல்லும் அநேகமான பாதைகள் வாகனப் போக்குவரத்திற்காக மூடப்பட்டேயுள்ளன. மிஞ்சியிருந்த : புதுக்குடியிருப்பு பொலிஸ் நிலைய முன்வீதிகளும் கடந்தவாரம் முதல் மூடப்பட்டுவிட்டன. அவ்வாறு மூடப் பட்டுள்ள வீதிகளுக்கு முன்னால் புதிய வீதிகளை படையினர் அமைத்துள்ளனர். அதன் ஊடாகவந்து மீண்டும் பிரதான வீதி களுக்குவந்தே பயணத்தை தொடரவேண்டும். ஆனால் மட்டக்களப்பு பொலிஸ்நிலையத் திற்கு முன்னாலுள்ள வீதிகளைத்தவிர,
மாவட்டத்தின் ஏனைய பகுதிகளிலுள்ள படைமுகாம்களுக்குமுன்னாலுள்ள வீதிகளில்
E
அடுத்தவீதி எங்கு தொடங்கி எங்கு முடி கின்றன. எவ்வாறு பிரதானவீதிக்கு மீண்டும் வருவது என்ற அறிவிப்புக்கள் இல்லை.
இதனால் விடயமறியாமல் உள் வீதி களால் வரும் வாகனச்சாரதிகள் எங்கோ எல்லாம் சென்று பாதைதெரியாமல் மீண்டும் நீண்ட தூரம் ஒடி பிரதான விதிக்கு வர வேண்டியுள்ளது. இதனால் வாகனச் சாரதிகளும், பொதுமக்களும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
பிரதான வீதிக்கு மீண்டும் போகும் வழியை விளம்பரப்பலகைகளில் எழுதிவைத் தால், சாரதிகள் அவ்வறிவுப்புப்படி வாகனங்களைச் செலுத்தமுடியும் என வாகனச் சாரதிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Page 4
போது நிற்கும்
கல்முனைப்பட்டினத்துக்கு வரும் பொதுமக்கள் இலகுவாகத் தொலைபேசி அழைப்புக்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற் கென நிறுவப்பட்டுள்ள "பே-ஃபோன் தான் இங்கு படத்தில் காணப்படுகின்றது. கடந்த 1994ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நிறுவப்பட்ட இந்த "பே-ஃபோன் ஒருசில மாதங்கள் மட்டுமே இயங்கி வந்தது.
ஆனால் கடந்த பல மாதகாலமாக இந்தப் பே-ஃபோன் இயங்காதநிலையில் வெறும் காட்சிப் பொருளாகவே காணப் படுகின்றது.
பயிலுனர் ஆசிரியர்களை 01.01.1996 முதல் நிரந்தரமாக்கி தராதரப்பத்திரமற்ற உதவி ஆசிரியர்களாக நியமனம் வழங்கு வதென்று கெளரவ அமைச்சர் அமரசிறி தொடங்கொட தலைமையில் குழுவொன்று கூடி தீர்மானம் எடுத்து அதற்கான குறைநிரப்புத் தொகையான 85 கோடி ரூபாவிற்கும் அமைச்சரவையில் கடந்த நவம்பர் மாதம் அங்கீகாரம் வழங்கப் பட்டுள்ளது என பொதுசனத் தொடர்பு சாதனங்கள் மூலம் அறிந்து பெருமகிழ்ச்சி யடைந்தார்கள் பயிலுனர் ஆசியிர்கள்
எனினும் இதுவரை நிரந்தரமாக்கு வது சம்பந்தமாக எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவில்லை. புதிய ஆசிரியர் சேவை திட்டத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படாமலும், கஷ்டப்பிர தேச அலவன்ஸ், ஊக்குவிப்பு அலவன்ஸ் போன்ற கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக் கொள்ளமுடியாதநிலையிலும் இவர்கள் மிகவும் இன்னல் உறுகின்றனர். ஆனால், சாதாரண ஆசிரியர்களைப் போலவே சில இடங்களில் அவர்களை மிஞ்சிய நிலையில் இவர்களும் பாடசாலைகளில் பாடுபட்டு உழைக்கின்றார்கள்.
சாதாரண ஒரு தொழிலாளிக்கு 2,500 ரூபாவிற்குக் குறையாத மாதச் சம்பளம் கிடைக்கவேண்டுமென்றே அர சங்கம் கூறிவரும்நிலையில் இப்பயிலுனர் ஆசிரியர்கள் 1,900 ரூபாவையே சம்பள மாக (அலவன்ஸ்) பெறுகின்றனர். கடந்த அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளில் மாற் றம் கொண்டு வந்த இந்த அரசாங்கம்
மத்திய மாகாண முஸ்லிம் சமய, கல்வி கலாசார அபிவிருத்தி அமைச்சு மத்திய மாகாணத்தில் இலைமறைகாயாக இருக்கும் கலைஞர்களையும் எழுத்தாளர் களையும் பத்திரிகையாளர்களையும் விருது வழங்கி கெளரவிக்கும் பொருட்டு அதற் கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.
அண்மைக்காலங்களில் நாட்டில் இடம் பெற்ற எழுத்தாளர்களை கெளர விக்கும் விவகாரங்களில் பலர் ஒதுக்கப் பட்டும் அவர்களை இனங்கண்டு கொள் வதில் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டிருப் பதையும் ஏராளமான முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள் இலங்கை இஸ்லாமிய எழுத்தாளர் இயக்கத்திற்குச் சுட்டிக் காட்டியதையடுத்து மத்திய மாகாண அமைச்சர் ஜனாப் எம்.எச். எஹலம்
வேண்டுமா?
தேவைகளுக்கு
(J.D.G.A.N.)
இல 313233
நிரந்தரநியமனம்தொடர்ந்துதாமதம்
SSSSSSSSS S S S S S S S S S S S SSLS
அற்புதமலையாள மாந்திர்கம்
மலையாள மாந்திக ஆவி உச்சாட் டங்களைக் கொண்டு வியாபாரத்தில்
பொன் பொருள் கையில் தங்கவில்லையா? பொறாமையினால் எதிர் சரியே வராது என முடிவெடுத்த தீரா ஆஸ்மாவா? தீரா நோயா, அல்லது தீரா மர்மநோயா மனநோயா, பேயா, பில்லியா
எத்தனை எத்தனையோ இனி இல்லற வாழ்வு சிறப்பின்மையா? கணவன் மனைவி பிணக்கா? காதல் தோல்வியா? காதலில் பிரச்சனையா? சவால் விடும் காதலா விரும்பியவரை விரும்பியவாறு திருமணம் செய்விக்க
திருமணங்கள் கைகூடுவதில்லையா? தடைக்கான திட்டவட்டமாக பரிகாரம் தேவையா? இனி கை கால் அசதியா? கையில் பணம் தங்கவில்லையா கல்வி ஞான கவசமா, மகாலக்சுமி வாசம் செய்வதற்கான வலம்புரி சங்கு நவரத்தினம், இத்துடன் தங்கம் கலந்த பெரிய அளவிலான மகாலக்கமி இயந்திரம் தேவையா? ஞான திருஸ்டியில் ஜனன ஜன்ம கேள்வி பதில் தேவையா? காண்ட சாஸ்திர அடிப்படையில் ஆயுள் பூராகவும் புத்தக வடிவில் ஜாதகம் கணித்து அனுப்ப உள்நாட்டவரோ வெளிநாட்டவரோ ரூபா 10000 அனுப்பினால் போதுமானது.
எம்மாதமும் என்னை 20 முதல் மாதக்கடைசிவரை கொழும்பு இல்லத்தில் சந்திக்கலாம். வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும்
மலையாள மாந்திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே.சாமி (JDGAN) P.K. SAAMY ASSOCATE (PVT) LTD 63, கொட்டாஞ்சேனைவிதி- கொழும்பு 3
T.P. 342-463,342464 FAXOO941.3492-463EXT 25
மளையாள மாந்திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே. சாமி
P.K. SAAMY ASSOCIATE (PVT)LTD
தினச்சந்தை கட்டிடம் நூ வெரலியா T.P. O552 2508, 3093, FAXOO945923O93 EX 928
(அம்பாறை மாவட்ட நிருபர்)
பேசாது நிற்கும் இந்தப் நூறு
"பே-ஃபோனை சீர்செய்து என்றும் கேல் மக்களுக்குப்பயனளிக்கச் செய் புகின்றது. வதில் சிறிலங்கா ரெலிகொம் தனியார் பாராமுகமாகவே இருந்து அழைப்பு நிை வருவதாகப்பலரும் கவலை னிகேசன்) ம தெரிவிக்கின்றனர். வழியும் இ கல்முனைப்பிரதேசத்தில் பேசாது நிற் நிறுவப்பட்ட ஒரே ஒரு போனைத்திரு "பேஃபோன் இதுதான் என் மக்களுக்குப் பதால், பே-ஃபோனைப்பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அறியாதவர்கள் கண்டுகளிக் I GJITia:GIT? GT கத்தக்க காட்சிப் பொருளாக" லாய்க் கின்ற6
அவர்கள் நிரந்தர ஆசிரி பெற்றுக் கொள்கின்ற நி (உ.தக் கல்வித் தராதர பரீட்சை மூலம் பயிலுை நியமனம் பெற்ற கணிதல் மெளலவி பயிலுனர் ஆசி உரிய வகையில் நியம வில்லை என அங்கலா இதனால் இப் பயி: உடல் ரீதியாகவும், உ கஷ்டங்களை அனுபவித்து இவர்களுக்கு விமோசன யில் அரசாங்கம் நட வேண்டுமென எதிர்பார்
S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
* இதுதான் ஜ அம்பாறை மாவட்ட பிரதேசத்திலுள்ள பிரதே
பயிலுனர்கள் விஷயத்தில் அக்கறை செலுத் தாது எவ்வித மாற்றங்களையும் கொண்டு வராதது பெரும் ஆச்சரியத்தையே ஏற்படுத்தி யுள்ளது.
பயிற்சியை முடித்த பின்பு நிரந்தர மாக்குவதென்ற நிபந்தனையில் மூன்று வருடப் பயிற்சி நெறிக்கு தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் தொலைக்கல்வி ஆசிரியர் பயிற்சி நெறிக்கு விண்ணப்பித்தார்கள். தற்போது மூன்று வருடங்கள் பூர்த்தியாகும் நிலையில் 1ம் கட்டப் பயிற்சியை மட்டுமே முடித்து பரீட்சை யையும் எழுதிவிட்டு அங்கலாய்க்கின்றனர் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலைக்கு விண்ணப் பித்தால் பயிலுனர் ஆசிரியர் என்ற காரணம் காட்டி அனுமதி நிராகரிக்கப்பட்டது
இப் பயிலுனர் ஆசிரியர் வர்க்கத்தினுள் தொண்டர் ஆசிரியர்களாக இருந்து நியமனம் பெற்றவர்களும், க.பொ.த.(உத)க் கல்வித் தராதரத் தகுதியுடன் போட்டிப் பரீட்சையின்
- - - POULD நியமனம் பெற்ற கணிதவிஞ்ஞான 臀 ഇലI ஆசிரியர்களும் ஆரம்ப ஆசிரியர்களும் செய்யப்பட்டவர்களுக்கான மெளலவி ஆசிரியர்களும் உள்ளடங்குகின்றார் அண்மையில் நடைபெற்ற
கள் தொண்டர் ஆசிரியர்களைப் பொறுத்த வரையில் நியமனம் பெறுவதற்கு முன் ஏற்கனவே தொண்டு புரிந்து களைத்து விட்டனர். அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் அவர்கள் நியமனம் அமைந்திருந் தாலும் திருப்திப்படுத்தும் வகையில் அமைய 6 Mai)606).
வெளிப்பட்டதாம். அது
நேர்முகப்பரீட்சைக்கு வ பிரதேச சபை ஒன்றின் ஐ ஊறுப்பினரும், கடந்தெ போதுவாக்குச்சாவடி ஒ சார்பாக ஆட்கண்காணிப் யாற்றியவருமாவார் இ6
மேலும், ஆங்கில ஆசிரியர், உடற்கல்வி ஐக்கிய முன்னணி அரசி ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கு கபொதசாதக் ஒருகட்சிதான் சமுர்த்தி கல்வித்தராதரமே கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு சிபார்சு செய்திருந்ததாம்.
விருது வழங்க துரிதமும்
ே 50LJ. கொள்ள இருப்பதாகவும் தலைவரான கவிமணி
தமது அமைச்சு மூலம் அவ்வாறு கெளரவிப்பதில் விடுபட்டவர்களை கண்ட றிந்து உதவ இருப்பதாக முரசுக்குத் தெரி வித்தார். இதன் அடிப்படையில் கடந்த 25
ண்டுகளாக இயங்கிவரும், இலங்கை స్టీ எழுத்தாளர் இயக்கமும் புனரமைப்புச் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் மட்டக்களப்பு-கெர் மத்திய மாகாணத்தை உள்ளடக்கியதாக முக்கியத்துவம்
| | LDT6lIL) L | IIICULD
அதன் அபிவிருத்திப்பணிகளை மேற் 53, T3, LII கின்றது. இந்த பாலத் வாகனப் போக்குவரத் புகையிரத சேவையும் நன றது. அதேவேளை இதனு கள், பைசிக்கிள், வண்டி
செல்வ விருத்தியா அன்னியோர்
நட்பா வாழ்வில் நிந்திப்பா? @ಆಯಿಲ್ಲತಿ॥
வறுமையினால் கிலேசமனப்பான்மையா? இதில் மிகவும் மு
များရှူး / ရှl fi: / இத்த ஃபிரான்ஸ் அவுஸ்திரேலியா நோர்
நீச்சலா?
சூனியமா? தினமுரசு வாரமலர் சர்
எவையென அச்சொட்டாக தெரிந்து அதற்கேற்ப நிவர்த்தி பெற்றவ்ர்க்ள் ஒரு வருடத்திற்கு-தயாற் செலவு 2
(52 வாரங்கள்) ஆறு மாதங்களுக்கு-தயாற் செலவு ! (26 வாரங்கள்)
அல்லது திருமணம் மூன்று மாதங்களுக்கு-தயாற் செலவு
மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அெ ஒரு வருடத்திற்கு ரூபா 1865/=ஒரு வ (52 வாரங்கள்) USS 38 (52 org. ஆறு மாதங்களுக்கு ரூபா 975/=ஆறு மா (26 OTUtil 3, it) US $ 20 |(20 al IJK மூன்று மாதங்களுக்கு ரூபா 485/=மூன்று (13 வாரங்கள்) USS 11 (13 IT
பெயர் சுயமுகவரி ஆகிய விபரங்களை ஆங்:
னெற (p562). ககு அனு விண்ணப்பப் படிவங்கள் எம்மால்
தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Gait GITIt is GITTP வி எழுப்பப்படு :
தொலைபேசி லயங்கள் (கொமியு : க்களால் நிறைந்து : க்காலகட்டத்தில் தம் இந்தப் பே- :
ரியர்கள் தங்களுக்கு னம் வழங்கப்பட ய்க்கின்றனர். லுனர் ஆசிரியர்கள் ளரீதியாகவும் பல வருகின்றார்கள். ம் அளிக்கும் வகை வடிக்கை எடுக்க க்கின்றார்கள்.
னநாயகம் த்தின் கரையோரப் ச செயலகப்பிரிவு
D(S), நியமனம்) சிபார்சு நேர்முகப்பரீட்சை போது ஒருவிந்தை என்ன தெரியுமா? பந்தவர் ஒருவர்க்கிய தேசியக்கட்சி பாதுத் தேர்தலின் ன்றில் ஐ.தே.கட்சி /LJIT67IJTIT95é#; (95LG05)LD வரை பொது ஜன ல் அங்கம்வகிக்கும் தி நியமனத்திற்கு வாழ்க ஜனநாயகம்
பற்சி
இயக்கத்தின் மூத்த
gIlb.f.6Iúb.g6)List
ழும்பு பிரதான வாய்ந்த பாலமான நீண்ட காலமாக விக்கப்பட்டு வரு தின் ஊடாகவே து மாத்திரமன்றி டபெற்று வருகின் ாடாகவே பாதசாரி டக்காரர்களும் பிர புள்ளது. க்கியமாகக் குறிப்
- C = n ==== GUT4gasJBgië தடையின் காரண
ாலி ஜேர்மன்
வே நாடுகளுக்காகன முடியாத நிலைமைக்கும் உள்ளாக்
தா விபரம்
டட்பட ரூபா 2250/=
D LL LI L - eB LI IT I 130/-
LDfd, J, IT/ J, GOSTILLIT
நடத்திற்கு ரூபா 2790/= SIJI, GIT) USS 57
தங்களுக்கு ரூபா 1420/=
அம்ப றை றவுண்டப் செய்திக
를 ー一て「 །
ص
а и същи 690/-
* குதிரைச்குவாரி அமையவிருக்கும் இந்த நூதன சாலைக் ...ಅಲ್ಲಿ புனரமைப்பு அமைச்சின் GUGGOT ಶೌpக்கிலங்கை முஸ்லிம்களிடையே ಟ್ವಿ"gåíಣ್ಣಗಿ: ೭ಿ :॰? வீதிகள் பல புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. G 斷 ஊதர : 岛 " கிறவல் போடப்பட்டு புனரமைக்கப்பட்டுள்ள தன்கிழக்குப் 岛 鶯 திಗ್ದಿ இந்த வீதிகள் சிலவற்றில் போடப்பட்ட ' E. 5. குதியிலு கிறவல்கல் சீராக பரப்பப்பட்டு சமப்படுத்தப் 'ே ഖി ல இநத நூதனசாலை பட்ாததால் மேடுபள்ளமாக இந்தவிதிகள் "0" அமைந்து பொதுமக்களுக்கு சிரமங்களை
ஏற்படுத்துவதாகப் புகார் கூறப்படுகின்றது. அன்பளிப்பு
குறிப்பாக இரண்டாம் குறுக்குத்தெரு போன்ற சம்மாந்துறைப்பற்று பலநோக்குக் கூட்டுற வீதிகளில் சைக்கிள் மோட்டார் சைக்கிள்களில் வுச்சங்கம், சம்மாந்துறை மாவட்ட வைத்திய பயணம் செய்வோர் குதிரையேறி சவாரி சாலைக்கு சுமார் இருபதாயிரம் ரூபா பெறுமதி செய்வது போன்ற "சுகத்தை" அனுபவிக் யான தொலைக்காட்சிப் பெட்டி ஒன்றை
கின்றனராம். ನೆಗಿಟ್ಟ! சுகழ் இது அன்பளிப்புச் செய்துள்ளது.
* நூதன சாலை * வேண்டும் அலுவலகம் கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் பாரம் பிரதேசக்கல்வி அலுவலகங்கள் மறு
பரிய கலை, கலாசார விழுமியங்களைப் சீரமைத்கப்படும் பொழுது கல்முனையில் ஒரு பிரதிபலிக்கும் நூதனசாலை ஒன்று அம்பாறை மேலதிக மாகாணக்கல்விப் பணிப்பாளர் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட விருக்கின்றது. அலுவலகம் இயங்கு ஆவன செய்யப்பட வேண்டு அமைச்சர் அல்-ஹாஜ் எம்.எச்.எம். மென இலங்கை இஸ்லாமிய ஆசிரியர் சங்கம், அஷ்ரஃபின் ஆலோசனையின் பேரில் கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சரைக்கோரியுள்ளது.
முரசுக்குத் தெரிவித்தார். Ο . . Ο Ο. Ο Ο. Ο ΙΙ .
தமது இலக்கியப் பணி தொடர் ) rflo, அஜமாமிச
பான சகல விபரங்களையும் சகல C
லகியம்
முஸ்லிம் எழுத்தாளர்களும் இதன் பொருட்டு-செயலாளர், இலங்கை (முஸ்லிம் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட
இஸ்லாமிய எழுத்தாளர் இயக்கம், 2448 காசல் லேன், கண்டி என்ற முகவரிக்கு விரைவில் அனுப்பிவைக்கு மாறு முரசு மூலம் அவர் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார்.
பிட்டுச் சொல்லவேண்டியது யாதெனில், இந்தப் பாலத்தினூடாகவே தினமும்) பல்லாயிரக்கணக்கில் வாழைச்சேனை காகித ஆலைக்குக் கடமைக்காக்ச் செல்ல வேண்டிய தொழிலாளர்களும், விவசாயத் தொழிலுக்காகச் செல்வோரும் செல்ல வேண்டியுள்ளது. மிக அவசர காரணமாக
பாலத்துக்கு அப்பால் இருந்து ఏlp இளமையின் விளைவுகளை சேனைக்கே அல்லது ஒட்வேடிக்கோ|அறியாமல் தவறு செய்த வரவேண்டிய பிரயாணிகள், பாதை தினால் ஏற்படும் இடுப்பு வலி,
மாக குறிப்பாக புகையிரத சேவை அசதி, இரத்தக் கொதிப்பு நடை பெறும்போது பிரவேசிக்க உஷ்ணம, ஊறல, இருதயத்
- - - - - துடிப்பு பசியின்மை, திரேக கப்படுகின்றார்கள் .lவரட்சி, தூக்கமின்மை,
எனவே இந்தப் பாலத்தின் C அருகே நடைபாதை ஒன்று அமைக் நெஞ்சு 5T6, 5 ly. Lll, ೩೫ಣ್ಣ: UPgl@ வலி, வயிற்று நோவு, மக்கள் விரைவாக வந்து செல்ல
நிலை " இது -L-IDL4 5709 90ő வலி, மிக நீண்ட காலமாக இப்பகுதி|நாட்பட்ட வாய்வு, மறதி, மயக்கம், மூளை பலவீனம், (b) (iiihII (alb LIDIT ġLID, 61607 43) L-ILJU தேசத்தின் நீண்ட கால வீசியும் IBTLDL பலவீனம் முதலிய சகல கோறளை பற்றுப் பிரதேச திடீர்வியாதிகளையும் தீர்த்து, மரண விசாரணை திரேக வலிமையையும் LIT LIT, (35.6T6). SITUITGIT fril Lib G.L. முரசுக்கு கவலையுடன் தேஜஸ்சையும் கொடுக்கும். தெரிவித்தர் ஒரே பாட்டிலில் (5600TLD
IJ, Girl) USS 29 Asimo u »ono« »oso- அறி LIGJITLD.
மாதங்களுக்கு ரூபா 130/= 9, ir) USS 16 தில் தெளிவாக எழுதி
Na
ப்பி வைக்கவும்
அனுப்பிவைக்கப்படும்
ULDIGvi JDJ Jr.
றஃப் ரீடர் தேவைவிலை ரூபாய் 195=105=
பதிப்பகம் ஒன்றிற்கு தமிழில்தங்க பஸ்பம் கலந்தது 990/- : வெள்ளி பஸ்பம் கலநதது 875/-
ஒப்புநோக்காளர் (புறுப் ஞான சுநதர
ரீடர்) தேவை. தொடர்பு வைத்தியசாலை கொள்ளவும்.
187 செட்டியார் தெரு , @45/7 (apzīb4/ II,
Gi /767; 427398
gol. 14-20, 1996

Page 5
தொண்டமான் வாடியிருப்பதும், வலைவீசுவதும் சந்திரசேகரன் என்ற உறுமினுக்கு
நன்றாகக் கவனித்துப்பார்த்தால் அமைச்சர் தொண்டமானின் போர்த்தந் திரம் பிடிபடும். அரசுக்கு எதிராக என்றாலும்சரி, மலையகத்தில் தனது அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிராக என்றாலும் சரி வாளை ஒங்குவாரே தவிர செருக LIDTIL LITT.
ஓங்கும் வேகத்தைக் கண்டு எதிரி மிரண்டுவிட்டால் சந்தோசப்படுவார் எதிரி கொஞ்சம் முரண்டுபிடித்தால் சண்டையை தவிர்க்க நல்ல காரணமாக ஒன்றைக் கூறிவிட்டு வாளை உறைக்குள் போட்டுக் GJITGTGITT.
பிரதி அமைச்சர் சந்திரசேகரன் இ.தொ.காவை விட்டு விலகியபோது அலட்சியமாகத்தான் நோக்கப்பட்டார்.
மலையக மக்கள் முன்னணி இன்று இ.தொ.காவுக்கு சமமான அமைப்பாக வளர்ந்து விடவில்லை. ஆனால், சவால் விடுமளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையைக் கணக்கில் கொள்ளா மல் இருக்க முடியாது.
அதுதான் முன்னர் போல மலையக மக்களது தனி ஒரு கட்சியாக தனிக்காட்டு ராஜாவாக நின்று வாளைச் சுழற்ற முடி யாமல் தொண்டாவின் கரங்களையும் கட்டிப்போடுகிறது. அரசாங்கத்தை நோக்கி வாளை உருவுவதுபோல உருவுவ தும் பின்னர் உறைக்குள் போடுவதுமாக தொண்டா தந்திரம் செய்ய வேண்டி யிருக்கிறது.
அரசுக்கு எதிராக தொண்டா போரை ஆரம்பித்துவிட்டால், சந்திரசேகரன் மேலும் அரசோடு ஒட்டிக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் இ.தொ.காவுக்கு உள்ள பெரிய பிரச்சனை.
அதே பிரச்சனை சந்திரசேகரனுக்கும் இருக்கிறது. தனி ஒருவராக நின்று கொண்டு அரசுக்கு எதிராக அவர் வாளை உருவினால், இ.தொ.காவுக்கு கொண்டாட்டமாகிவிடும்.
அரசு சந்திரசேகரனை மெல்ல ஒரம்கட்டிவிட்டு தொண்டாவை நோக்கி நட்புக்கரத்தை உறுதியாக நீட்டத்தொடங்கி GasLGJITLD.
தற்போது மலையக மக்கள் முன்ன ணிக்கு நல்ல பெயர் ஏற்பட்டு வருகிறது. சந்திரசேகரன் ஏதோ தன்னால் முடிந் ததைச் செய்கிறார் என்று ஒரு அபிப் பிராயம் தோன்றத் தொடங்கியிருக்கிறது. அரசில் இருந்து வெளியேறு வதைவிட கிடைப்பதைவைத்து தனது தளத்தை உறுதிசெய்வதுதான் சந்திர சேகரனுக்கு புத்திசாலித்தனமாகப் படுகிறது.
சந்திரசேகரனுக்கு உள்ள மற்றொரு பிரகாசமான வாய்ப்பு, தொண்டாவுக்கு பின்னர் அவரைவிட வேறு தலைவர்கள் இல்லை என்பதுதான்.
விட்டால் ஏனையோர் தலமைத்துவத்துக் குரியவர்களாக முன்நிறுத்தப்படவில்லை. தொண்டாவின் பேரனும், இ.தொ.கா. பொதுச் செயலாளருமான ஆறுமுகம் தொண்டமானால் தனது பாட்டனாரின் இடத்தை நிரப்ப முடியாது. அவருக்குப் பதிலாக வேறு ஒருவரை முன்னிறுத்தவும் இ.தொ.கா. தயாராக இல்லை. அதுதான் எதிர்காலத்தில் சந்திரசேகரனுக்கு உள்ள 9FITS5D.
இதனையெல்லாம் தொண்டா கணக் குப் போட்டுப் பார்க்காமல் இல்லை.
அதனால்தான் இப்போது மலையக மக்கள் முன்னணிக்கு தூதுவிட்டிருக் கிறார்.
எதிர்த்துப் போராடுவதைவிட சந்திர சேகரனை உள்ளேயே எடுத்துக் கொள்ளலாம். இ.தொ.காவுக்குள் அவ ருக்கு ஒரு நல்ல பதவிகொடுக்கலாம். அதற்கு விலையாக மலையக மக்கள் முன்னணியை கலைக்கச் சொல்லலாம் என்பது தொண்டாவின் திட்டம்
தமக்கு வேண்டப்பட்ட பத்திரிகை வட்டாரங்கள் மூலமாக DaDOLIJ, DJGi முன்னணி இ.தொ.காவுடன் இணையப் போகிறது என்று ஒரு செய்தியை கசியச் செய்தது இ.தொ.கா. வட்டாரம்
Gla naji.
லாரும் ஒரே இடத்தி
嫣鹅
மலையக மக்கள் முன்னணி ஆதரவாளர் களை அச் செய்தி குழப்பிவிட்டது. எனவே இணைப்பு கிடையாது என்று சந்திரசேகரன் மறுப்பு விட வேண்டியதாயிற்று.
ஆறுமுகம் தொண்டமான் பொதுச் செயலாளராக இருக்கக் கூடியதான ஒரு திட்டத்தையே தொண்டா வைத்திருப்பதால் அதற்கு சந்திரசேகரன் இணங்கவில்லை.
பொதுச் செயலாளராக இருந்த
திரு.செல்லச்சாமியே மிகச் சுலபமாக தூக்கி
இ.தொ.காவுக்குள் தொண்டாவை
வீசப்பட்ட நிலையில், சந்திரசேகரனுக்கு பொதுச் செயலாளர் பதவி கொடுக்கப் பட்டால்கூட அது எந்தளவுக்கு காத்திரமான பதவி என்பது சந்தேகத்துக்குரியதுதான் என்று மலையக மக்கள் முன்னணியின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் அபிப்பிராயப்படுகின்றனர். எனவே-உடனடியான இணைப்புக்கு சந்திரசேகரன் தரப்பில் தயக்கம் காட்டப் பட்டிருக்கிறது.
ணைப்புக்கு விலையாக மலையக மக்கள் முன்னணி என்ற அமைப்பை மட்டு மல்ல, தொண்டாவுக்கு எதிரான தலைவர் என்று தன்னை நம்பிவந்த தொண்டர்கள் பலரையும் சந்திரசேகரன் இழக்க வேண்டி யிருக்கும்.
உண்மையில் இணைப்பால் சகல
வழிகளிலும் லாபம் இ.தொ.காவுக்குத்தான். எதிர்க்கடையே இல்லாத கீரைக்கடையாக மாறிவிடலாம். தொண்டாவுக்குப் பின்னரும் தொ.கா. சீராக இயங்கக் கூடியதாகவும் ருக்கும்.
அதேசமயம் மலையூக தமிழ் மக்களுக்கும் இணைப்பு சாத்தியப்பட்டால் பெரிய நன்மை ஒன்று இருக்கவே செய்யும்.
தொண்டாவோ, சந்திரசேகரனோ அரசை நோக்கி வாளை உருவி மிரட்டுவதும், உறைக்குள் போடுவதுமாக இருக்காமல் உண்மையாகவே போரைத் தொடங்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
சம்பள உயர்வு போன்ற அடிப்படைக் கோரிக்கைகளை விரைவாக சாதிக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கும்.
ஆனால், தொண்டாவையும், இ.தொ.கா வுக்குள் ஊறிப்போன தனிநபர்ஆேதிக்கத்தை யும் சமாளித்துக் கொண்டு போகமுடியுமா என்றுதான் கடுமையாக யோசிக்கிறார் சந்திர சேகரன்.
முன்னணியைக் கலைத்துவிட்டு உள்ளே போய் பிரச்சனைப்பட்டு திரும்பிவந்தால், தற்போதுள்ள மரியாதை குறைந்துவிடும் என்பதும் அவரது நியாயமான அச்சம்தான். எப்படிப்பார்த்தாலும் உடனடியாக இணைப்பு என்பது நினைத்துப்பார்க்க முடியாத ஒன்றுதான்.
இணைப்புக்கு முன்னர் இணைப்புக்
கான சூழல் உருவாக இருதரப்புக்கும் நம்பிச் அதற்கான சூ இருக்கிறது. எதிர்வரு உள்ளாட்சி தேர்தல் மலையக மக்கள் சேர்ந்து போட்டியி தொண்டர்களும் நெ யாக இருக்கும்.
ஆனால், தேர்
பங்கிடும் விடயத்தில் இ விட்டுக் கொடுக்கும் எ யாக மாறலாம்.
LD60)GULIJ LDj போட்டித் தரப்பா செய்யத்தான் இணை
போட்டுப் பார்த்திரு.
அவ்வாறான நி தேர்தல்களிலும் உள்ள ம.ம.முன்னணிக்கு க கிடைக்கும் வகையில் இ.தொ.கா. முன்வ விக்குறிதான்
அதேசமயம், எதி J.Gfli LDGOGULU, DģJ6 போட்டியிட்டு கணிச பெற்றுவிட்டாலும் இ. விடும்.
இ.தொ.காவின் ஒப்பிடும்போது, மை யின் வாக்கு வங்கி சி சென்ற பொதுத் தேர் அதிகமான வாக்குகள் மலையக மக்கள் வந்துவிடும்.
இ.தொ.காவின் பறிபோகத் தொட அர்த்தமாகிவிடும்.
கணக்குப் போட்(
பொதுத்தேர்தலின் பி முன்னணியின் செ உயர்ந்திருப்பதாகவே
அதனால் மை சற்றுப் போதுமான கொடுக்க இதொ.கா. அரசியல் லாபம்தா
ஆனால், இ.தெ போட்டியிடுவதானா முன்னணி இதுவை செய்துவந்த கடும் 6 அரசியல் போட்டி என்ற நிலையை அ
மலையக மக்கள் வுடன் ஒன்றாகக் வைபவமும் நடக்கப் செய்தி இ.தொ.கா. வெளிவந்ததும் மை Gofa DU ಇಂತ-ಶಿಶಿಷ್ಟ
வடக்கில் ஆ தாக்குதல் கிழக்குக்கு யாழ்ப்பாணத்தி களைப் பறக்கவிட்டபி கரமான கெரில்லாத் நடத்தியிருக்கிறார்கள் IIIIpULIII600 பிரச்சார முழக்கங்க துக் கொண்டிருப்ப
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வண்டும். அதுதான் ககளை ஏற்படுத்தும் லும் அருகில்தான் மாகாணசபை மற்றும் ரில் இ.தொ.காவும், ன்னணியும் ஒன்று ால் இரு தரப்பு ங்கிக்கொள்ள வசதி
லில் ஆசனங்களை
தரப்புக்கு ஏற்பட்ட தோல்விகள் தெற்கில் деualiflija, LILLailaija)a).
படைத்தரப்பில் எத்தனைபேர் பலி யாகிறார்கள் என்று பார்த்துவிட்டு, புலிகள் தரப்பில் அதைவிட இரண்டு மடங்கு அதிக மானோர் பலியானதாக அரச பிரசார சாதனங்கள் கணக்குக் காட்டிக் கொண்டிருக் கின்றன.
யாழ்ப்பாணத்திலும் படையினரின் கட்டுப் பாட்டில் உள்ள பகுதிகளுக்குள் புலிகளது அணிகள் நடமாடும் யுத்தம் ஒன்றை ஆரம் பித்துள்ளன.
உடனடியாக பாரிய தாக்குதல்கள் எதனையும் செய்யாவிட்டாலும், படைத்தரப் பின் மனோவலிமையை மெல்ல, மெல்லச் சீவும் வகையில் கெரில்லாத் தாக்குதல்கள்
நாரதர்
யாழ்ப்பாணத்தில் ஓய்ந்திருப்பது தற் காலிகம் தான்.
அதேவேளையில் கிழக்கில்
கரும்புலிகள் பலர் தயாராக்கப்பட்டுள்ளார் ፴,6ቨ.
கொழும்பிலும் கரும்புலிகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகத்தான் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
தலைநகரில் தெரிவு செய்யப்படும் இலக்குகள் பொதுமக்களின் உயிரிழப் புக்களை அதிகப்படுத்தினால், வெளியுல கில் அரசுக்குத்தான் சாதகம் ஏற்படும்.
லவீசும் தொண்டா
தொ.கா. எந்தளவுக்கு ன்பது ஒரு பிரச்சனை
ள் முன்னணியை க நீடிக்கவிடாமல் பு என்ற தூண்டிலை கிறார் தொண்டா Austøj LDITGII6001460)L ாட்சித்தேர்தல்களிலும் னிசமான ஆசனங்கள் இட ஒதுக்கீட்டுக்கு
மா என்பது கேள்
வரும் குட்டித் தேர்தல்
முன்னணி தனித்துப் DIT GOT -2,9F60TIHJU6067TLU தாகாவுக்கு சவாலாகி
வாக்கு வங்கியோடு யக மக்கள் முன்னணி ன்னதுதான். ஆனால், தலைவிட இம் முறை கிடைத்தாலே போதும். முன்னணிக்கு தெம்பு
வாக்கு வங்கிகள் ங்கிவிட்டன என்று
ப் பார்த்தால் சென்ற
ன்னர் மலையக மக்கள் ல்வாக்கு ஒரு படி
தெரிகிறது. லயக முன்னணிக்கு ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் முன்வந்தாலும் அதற்கு OST
1.காவுடன் இணைந்து si) LD60)6OLIJ, LD5367 ர இ.தொ.கா பற்றி விமர்சனங்கள் வெறும் க்கான சேறுபூசல்கள் டைந்துவிடும். முன்னணி இ.தொ.கா
கலக்கப்போகிறது. போகிறது என்று ஒரு வட்டாரங்கள் மூலமாக லயக மக்கள் முன்ன மாட்டத்தான்.
Iம்பித்த கரும்புலித் ம் நீண்டுள்ளது.
படைத்தரப்பு கொடி ன்னர், கிழக்கில் வெற்றி தாக்குதல்களை புலிகள்
வற்றி தொடர்பான i செவிகளை அடைத் ால், கிழக்கில் படைத்
TULDGuli
(UDUd
நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
எப்படித்தான் தேடுதல் நடத்தினாலும் யாழ்ப்பாணத்திற்குள் நடமாடும் புலிகளது அணிகளை கண்டறிந்து தாக்குவது முடியாத difluo.
சங்கானைப் பகுதியில் தேடுதல் நடத்தி னால், புலிகளது அணிகள் அராலிக்குள் சென்று விடலாம். அராலிக்குள் தேடினால் பண்டத்தரிப்புக்குள் போய்விடலாம்.
ஒவ்வொரு அங்குல நிலமும் பழக்கப் பட்டுவிட்ட அங்கேயே வாழ்ந்தவர்களைக் கொண்ட புலிகளது அணிகளை சுலபத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது.
யாழ்ப்பாணத்திற்குள் ஒவ்வொரு அங்குல நிலத்திலும் படையினர் நின்றாக வேண்டுமானால் ஒரு இலட்சம் படையினர் இருந்தால்கூடப் போதாது.
கனரக ஆயுதங்களும், ஆட்பலமும் பிர தேசங்களை கைப்பற்ற உதவலாமே தவிர, கெரில்லாக்களை வெற்றி கொள்ளப் போதுமானவையல்ல.
படைபலமும், நவீன ஆயுத பலமும் கொண்ட பிரிட்டிஷ் படைகள்கூட அயர்லாந்து கெரில்லாக்களை அடக்கிவைக்க முடியாமல் நீண்டகாலமாக திணறவேண்டியிருந்தது.
படைத்தரப்பில் குறைந்தது பத்துப் பேருக்கு சமமாக ஒரு கெரில்லா கணிக்கப் படலாம். அதுதான் கெரில்லாப் போரில் உள்ள சாதகம்.
ஆனால், கெரில்லாக்களால் ஒரு பெரிய பிரதேசத்தை தொடர்ந்து தம்வசம் வைத் திருக்க முடியாது.
எனினும், தம்வசம் இல்லாத பிரதேசங் களிலும் கெரில்லாக்கள் மறைந்திருந்து தாக்குதல்களைத் தொடரமுடியும்.
24 மணிநேரமும் தருணம் பார்த்துக் கொண்டு அலைந்து திரியும் கெரில்லாக் குழுக்களின் தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பிப் பது கஷ்டமானது.
நிரந்தர ாேணுவம் ஒரு பகுதியை கைப்பற்றும்வரை உக்கிரமாக தனது பலத்தை பிரயோகிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை விழிப்பாக இருக்கும்.
பின்னர் படிப்படியாக விழிப்பு தளர ஆரம்பிக்கும். நடமாடுவது குறைந்து முகாம் களுக்குள்ளும், காவலரண்களோடும் நின்று கொள்ளும்,
அந்தத் தருணத்தில்தான் கெரில்லாக்கள் தமது தாக்குதலைத் தொடருவார்கள்
எப்போது வருவார்கள், ©ಿಡ್ತು வருகிறார்கள் என்று தெரியாத நிலையில் கெரில்லாக்களை நோக்கி காத்திருப்பதுதான் நிரந்தரப் படைக்கு பெரிய சோதனை மனச் சோர்வுக்கும் அதுவே காரணமாகி விடும்.
புலிகள் செய்யப்போவதும் அது தான். அதற்கான தயாரிப்புக்கள் தற்போதே ஆரம்பித்து விட்டன.
கரும்புலிகளும் கடற்கரும்புலிகளும்
அதனால்தான் தலைநகரில் இலக்குகள் சரியாக அமையும்வரை தாக்குதல்கள் எதிலும் கரும்புலிகள் ஈடுபடுத்தப்பட வில்லை என்று தெரிகிறது.
மாகாணசபை தேர்தல்களை எதிர் நோக்கியுள்ள நிலையில் கரும்புலிகள்தான் அரசுக்கு பெரிய சவால்.
கேந்திர முக்கியத்துவமிக்க இடங் களை பாதுகாப்பதில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தினாலும், தேர்தல் நேரப் பரபரப்பில் அரசியல்வாதிகளின் பாது காப்பை உத்தரவாதம் செய்வதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை.
யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றிய நினைப்பில் அரசு நிம்மதியாக இருந்துவிட முடியாது என்பதை உணர்த்துவதற்காக தலைநகரில் புலிகள் தாக்கக்கூடும் என்று அரசும் எதிர்பார்க்கிறது.
வன்னிக்காட்டில் பிரபாகரன் முன் பாக அணிவகுக்கும் கரும்புலிகள் அடுத்து எந்தத் திசையில் செல்லப் போகிறார்கள்? பிரபாகரனின் கையில் உள்ள உயி ராயுதங்களான கரும்புலிகள் எந்த இலக்கு நோக்கி செலுத்தப்படப் போகிறார்கள்? விடை தெரிந்தால் அரசு பாதுகாப்பு செய்துவிடலாம். ஆனால் விடை தெரியாது. ஒன்று மட்டும் உறுதியான விஷயம் போரில் கிடைத்துள்ள வெற்றியை இன்ப் பிரச்சனை : பயன்படுத்த தவறும் ஒவ்வொரு நொடி யும் நீண்ட காலப் போருக்கான விதைகள் தூவப் பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.
இனவாத சக்திகள் தமது குரலை உயர்த்த அரசு சந்தர்ப்பம் வழங்கிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தால், புலிகள் இல்லாவிட்டால் தமிழர்களது தரப்பு தலைகவிழவேண்டியிருக்கும் என்ற எண்ணம் வளர, அரசே உரம் போடுவது
போலாகிவிட்டது.
அந்த உரம் புலிகளுக்குப் போதும் மாகாணசபைகளைக் கலைத்து
தனது பலத்தை பரிசீலித்துப் பார்க்க அவசரம் காட்டும் அரசு, இனப்பிரச் சனை தீர்வு விடயத்தில் ஆறப்போட்டு காரியம் செய்ய நினைக்கிறது.
ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா இனவாதம் பேசவில்லை. ஆனால், னப்பிரச் சனையோடு தொடர்புடைய யுத்தத்தில் பெறும் வெற்றி தோல்விகளை தனது அரசியல் இலக்குகளை அடைய பயன் படுத்துகிறார் என்ற கூற்றில் நியாயம் இல்லாமல் இல்லை.
கடந்தகால தவறான அரசியல் றைய யுத்தத்தின் காரணமாகியது. இன் றைய யுத்தம் தெற்கில் அரசியல் லாபம் தேடும் முயற்சியாக மாறிவருகிறது.
சமாதானத்தை கொண்டுவருவேன் என்று ஆட்சிக்குவந்த பொது ஜன முன்னணி, யுத்த வெற்றிச் செய்தியோடு போய் வாக்காளர்களைக் கவர முயல்வது தான் முரண்பாடு
இந்த முரண்பாட்டை திருவாளர் பொதுஜனம் கவனிக்கத் தவறுவதும் ஒருவகையில் இனவாதம்தான்.
இனவாதம் தெற்கில் வளர வடக்கு கிழக்கிலும் இன உணர்வு வளர்வது தவர்க்கமுடியாததாகிவிடும்

Page 6
திருமலையில் தாக்குதல்
திருக்கோணமலையில் கன்னியா பகுதியில் இராணுவத்தினர் ரோந்து சென்று கொண்டிருந்தனர்.
வாகனத் தொடர்களில் முப்பது இராணுவத்தினர்வரை பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர். 888
திள் என்று கண்ணிவெடிகள் முழங் நண்பகல் 2 மணியாகியும் இராணு கத் தொடங்கின.
பின்னால் வந்த வாகனங்களில் இருந்த இராணுவத்தினர் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்தபடி பின்வாங்கிச் சென்றனர்.
கண்ணிவெடியில் சிக்கி 9 இராணு வத்தினர் வரை பலியானார்கள் வர்ண குலசூரியா, தென்னக்கோன், தயானந்த கொல்மன, திலகரட்ண ரணவீர புஞ்சிநிலமே, பியதாச விஜித்தா ஆகி யோரது பெயர்கள் பலியான இராணுவத் தினரின் பட்டியலில் வெளியாகியிருந்தன.
இத்தாக்குதல் 28386 இல் நடை பெற்றது. திருமலை மாவட்ட புலிகளின் பொறுப்பாளர்களில் ஒருவரான புலேந்தி அம்மான் தலைமையில் மேற்படி தாக்கு தல் நடத்தப்பட்டது.
31.386 அன்று அதிகாலையில் மட்டக்களப்பு வந்தாறுமூலையில் புலிகள் இயக்க உறுப்பினர்கள் சென்று கொண்டி ருந்தனர்.
எதிரே வந்து கொண்டிருந்த இராணு வத்தினர் அவர்களைக் கண்டுவிட்டனர்.
தெரிய
பத்தினர் ரேந்து வருவதற்கான அறிகுறி
பத்திரிகைகளில் அறி
86 இல் நடைபெற் கள்தான் பெரும் சர் யிருந்தன.
ஒன்று யாழ். கோவில் கொள்ளை. இ பளை துர்க்கையம்மன்
பெருமாள் கோ ஈடுபட்டது ஈ.பி.ஆர்.
படையின் யாழ் மாவ இருந்தவர் கபூர் என் | IIIGUII.
அவரது தலைமை கோவில் கொள்ளை
தப்பி ஓடினால் இராணுவத்தினர் சரமாரியாகச் சுடுவார்கள் வேறு வழி யில்லை என்பதால் புலிகளும் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்ய ஆரம்பித்தனர்.
இராணுவத்தினர் தாக்குதலை எதிர் III, Jagia).
அல்பிரட் துரையப்பா முதல்
கொள்ளை நடவடி
ஒன்றில் சென்று ெ
பெருமாள் கோவிலுக் உறுப்பினர்கள் அந்த வ
ஒவ்வொரு இயக்க கடமைகளில் ஈடுபடுவ காவல் பணியில் ஈடு உறுப்பினர்தான் வாக
"யார் நீங்கள்?" என் கேட்டார். தாமதம் இ இருந்தவர்கள் சொன்
காமினி வரை
திடீர் துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தினால் அதிர்ச்சியடைந்து விட்டனர்.
சுதாகரித்துக்கொண்டு பதிலடியில் இறங்குவதற்கிடையில் இராணுவத்தின ரின் தரப்பில் ஐந்துபேர் வரை பலியானார் கள் புலிகள் தரப்பில் எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை.
பாகிஸ்தானில் இலங்கை இராணுவத்
தினருக்கு பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நட வடிக்கைகளில் விசேஷ பயிற்சி வழங்கப் பட்டது.
அவ்வாறு பயிற்சி பெற்றுவந்த இராணுவத்தினருக்கு கறுப்பு உடை கொடுக்கப்பட்டது.
கறுப்பு உடை அணிந்த இராணுவத் தினர் மாங்குளம்-கொக்காவில் பகுதி களுக்கு இடையே புலிகளது தாக்குதலை எதிர்கொண்டனர்.
24.86 அதிகாலையில் புலிகளது அணியொன்று பதுங்கியிருந்து அத்தாக்கு தலைத் தொடுத்தது.
அதிகாலை நேரம் என்பதால் இராணுவத்தினர் பலத்த தாக்குதலை எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை, அலட்சிய மனோபாவத்தோடு ரோந்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்.பி.ஜி ரொக்கட் லோஞ்சர், ஏகே47 போன்ற ஆயுதங்களால் புலிகள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள்
இரண்டாவது லெப்ரினன்ட் எம்.ஏ.எம்.ஜி, மல்லவராய்ச்சி, கோப்ரல் பியதாசா, கோப்ரல் செனரத் பண்டா, லான்ஸ் கோப்ரல் கருணாதிலக ஆகியோர் உட்பட ஒன்பது இராணுவத்தினர் பலி ULIMIGOTITÄTSGI.
இராணுவத்தினரிடமிருந்து 1.56-1 ரவைக்கூடுகள்-5 மோட்டார் வுெல்-2, ஏ.கே.ரவைகள்-125 ஆகியவை புலிகளால் கைப்பற்றப்பட்டன.
இத்தாக்குதல் மாத்தையாவின் வழிநடத்தலின் கீழ் நடத்தப்பட்டது.
புலிகளின் தரப்பில் எவ்வித
6Tai).sf.f.fr."
வாகனத்தை மறி G)GUJ5, G)JIIGILIII.
எந்தவொரு இயக்க மற்றொரு இயக்கம் தடுக்கவோ முற்படுவ:
யாழ் நகருக்குள் இருப்பதால் அப்பாதை UJ.J. G.IIIJ.60IIÄIJ6T வழக்கம்
அப்படியிருந்தும் பெருமாள் கோவில் துடைத்து எடுக்கப்பட்
மறுநாள் காலையில் Ganeira)and goal பரவிவிட்டது.
இயக்கங்கள் கோ துணிவார்களா? என்று LILL-GOTT.
கொள்ளைபற்றி வ நடந்தது என்று அ கோவிலுக்கு வந்தன முக்கியஸ்தர்கள்.
விசாரிக்க வந்த இ ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். கண்டுபிடிக்க நடவடி ஏதாவது தகவல் கி. தெரியப்படுத்துங்கள் எல்.எஃப். சார்பாகவும் நிர்வாகத்தினரிடம் செ முதல்நாள் இரவு பட்ட வேன்தான் கொ6 பட்டது என்று புரிந்து உறுப்பினர் விஷயத்தை புலிகள்தான் கொள் வேண்டும். அவர்கள சந்தேகத்திற்கு இடமாக ரெலோ மூலம் செய்தி யாரோ தமது ( விட்டார்கள் என்று ே விசாரணையில் இறங்க
அவர்களுக்கு ரெே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560), GYLLGOT.
இரண்டு கொள்ளை #60)�, f6 TIL 'IL Ý)
பாணம் பெருமாள் ன்னொன்றுதெல்லிப் கோவில் கொள்ளை ss6) G)JII61606IIIslai) | 6). GITALI.
| மக்கள் விடுதலைப்
8
LL தொடர்பாளராக று அழைக்கப்பட்ட
யில்தான் பெருமாள் டத்தப்பட்டது.
360535ITU GJITJ.GOTLD காண்டிருந்தபோது த அருகே ரெலோ கனத்தை மறித்தனர். மும் விதிப்பாதுகாப்பு து வழக்கம் வீதியில் பட்டிருந்த ரெலோ னத்தை மறித்தார்.
று அந்த உறுப்பினர்
னார்கள்: "நாங்கள்
த்தவர் வழிவிட்டு
வாகனம் என்றாலும் சோதனையிடவோ, ിഞ്ഞത്രെ. பெருமாள் கோவில் வழியாக அடிக்கடி சென்று வருவது
இரவோடு இரவாக நகைகள் சுத்தமாக
60/,
பெருமாள் கோவில் காட்டுத்தீபோலப்
பிலில் கைவைக்கத் ம் பலர் சந்தேகப்
சாரிக்கவும், என்ன யவும் பெருமாள் இயக்கங்களின்
பக்கங்களில் ஒன்று ) JEITIGT GOOGILLITU, 60677 கை எடுக்கிறோம். பத்தால் எமக்குத் என்று ஈ.பி.ஆர். பெருமாள் கோவில் ல்லப்பட்டது. தன்னால் மறிக்கப் ளையில் சம்பந்தப் கொண்ட ரெலோ அவிழ்த்து விட்டார். ளை நடத்தியிருக்க | வாகனம்தான் நடமாடியது என்று பரவிவிட்டது. பயரை பாவித்து தரிந்து புலிகளும்
0III. மீதுதான் முதலில்
rai
DJor
வாகனத்தில் இருந்து ஒரு பக்தர்போன்ற தோற்றத்தோடு கிட்டு
கிட்டுவைக் கண்டதும் பக்தர்கள் முறையிட்டனர். "பயப்படாதீர்கள் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம்" என்று சொன்னார் கிட்டு
கிட்டுவும் சிலரும் கோவிலுக்குள் சென்று தேடுதல் நடத்தின்ார்கள்
வெளியே நின்றவர்களுக்கு ஒரே திக்திக், எந்த நேரமும் வெடிச்சத்தம் கேட்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு
உள்ளேயிருந்து வந்த கிட்டு சொன் னார்: "யாரோ புரளி கிளப்பிவிட்டார்கள் குண்டும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை." பக்தர்களுக்கு நிம்மதி கிட்டுவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டார்கள்
அதன்பின்னர் கோவிலைச் சுற்றி வெளிவீதியில் கிட்டு அங்கப் பிரதட்சணம் செய்த காட்சியும் பக்தர்களின் நெஞ்சங் களை நெகிழச் செய்துவிட்டது.
கிட்டுவின் அங்கப்பிரதட்சணமும் கோவில் கொள்ளைகளோடு புலிகளை இணைத்துப் பேசமுடியாதளவுக்கு செய் திருந்தது.
திருப்பி ஒப்படைப்பு துர்க்கை அம்மன் கோவில் கொள் ளையை அடுத்து நடைபெற்ற சில சம் பவங்கள் புலிகள் இயக்கத் தலைமைக்கு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திவிட்டன.
கொள்ளையில் பங்குகொண்ட உறுப் பினர்களில் சிலரும், ஏனைய உறுப்பினர் களும் படகில் தமிழகம் சென்றபோது கடற்படைத் தாக்குதலுக்கு உள்ளானார் Մ6II,
கொள்ளையில் பங்குகொண்டவரான அருணா தமிழகம் சென்று திரும்பிவரும் போது படகு தாக்குதலுக்கு உள்ளானது படகில் இருந்தவர்கள் பலியானார்கள் அருணா கைது செய்யப்பட்டார்.
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து படகில் தமி முகம் புறப்பட்டார் தீலிபன் படகை ஹெலிகொப்டர் ஒன்று தாழப்பறந்து துரத்தத் தொடங்கியது.
ஹெலிக்கொப்டரில் இருந்து கொடுக் கப்பட்ட தகவலையடுத்து கடற்படைப் படகுகளும் தீலிபன் சென்ற படகை குறிவைத்து விரைந்தன.
படகு ஒட்டியின் சாமர்த்தியத்தால் படகு திரும்பி கரைக்கு விரைந்தது.
கடலில் நடைபெற்ற பல்வேறு
தாக்குதல்களில் பலியானவர்களில் பலர் துர்க்கை அம்மன் கோவில் கொள்ளையில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்ற உண்மை கிட்டுவுக்கு உறுத்தலாகிவிட்டது.
திலீபன் தப்பியதும் மயிரிழையில் தான் அடுத்தது தனக்குத்தான் என்று நினைத்துவிட்டார் கிட்டு,
தெய்வக் குற்றம்தான் துரத்துகிறது என்ற சந்தேகம் ஆழமாய்ப் பதிந்துவிட்டது. கொள்ளை நடந்து பல மாதங்கள் கிவிட்டபோதும் நகைகள் பத்திரமாக ருந்தன.
கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டார். இரவோடு இரவாக துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்துக்குள் கொண்டுபோய் நகைகளைப் போட்டுவிட்டு திரும்பிவந்து 6) )LʻLITiTJ,6ʻiI.
விடிந்தபோது கோவில் நிர்வாகத் தினருக்கு பேராச்சரியம்.
"திருப்பி ஒப்படைத்தவர்களுக்கு நன்றி. அம்பாள் கருணை காட்டுவார்." என்று ஒரு அறிக்கை விட்டது கோவில் நிர்வாகம்
ஒரு சில நகைகளைத் தவிர மீதி அனைத்தும் அப்படியே இருந்தன.
ஒரு சில நகைகளைக் காணவில்லை என்ற விடயத்தைப் பற்றி கோவில் நிர் வாகம் வெளியே சொல்லவிரும்பவில்லை. கிடைத்ததே பெரும் பாக்கியம். திருப்பி ஒப்படைக்கப்பட்டதே அம்பாளின் அருள் என்று பேசாதிருந்துவிட்டனர்.
உண்மையில் புலிகள் இயக்கத் தினரிடம் இருந்த காரணத்தால்தான் நகைகள் பத்திரமாக திருப்பி ஒப்படைக்கக் கூடியதாக இருந்தது என்பதும் உண்மை தான்.
(தொடர்ந்து வரும்)
2001. 14-20, 1996

Page 7
மாதம் பிறந்துள்ளது. ாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமரதுங்க தமது அரசியல் தீர்வுத் திட்டத்தை பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு முன்பாக தை மாதத்திலேயே
முன்வைக்கப் போவதாகக் கூறியிருந்தார்.
தைமாதத்தை தமிழர்கள்
பகாரியங்களுக்குரிய மாதமாகவே கருதுவதுண்டு. இதனால்தான் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று கூறப்படுவதுண்டு.
னால் ஒரு நல்லவழியை நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை எதிர்பார்த்திருக்கும் யாழ்ப்பாண மக்கள் கடந்த கால அனுபவங்கள் காரணமாக சகுனங்கள்
பகாரியங்கள் போன்ற எதிலுமே நம்பிக்கை கொள்ளத் தயாரற்றவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் தமது இஷ்டதெய்வங்கள், தாம் வழிபட்ட
காயில்கள் என்பன கூட தம்மை תול61g ח6_ahtu ממד של
பதவிப்பிலேயே அவர்கள் கஷ்டங்களுக்கு முகங்கொடுத்து வருகின்றார்கள்
இந்நிலையில் தைமாதம், சித்திரைமாதம் என்று மாதங்கள் நாட்களில் நம்பிக்கை வைத்து அரசியல் நடத்துவதை அகதிகளாக இடம் பெயர்ந்துள்ள மக்கள் எவ்வகையிலும் ஏற்க முன்வரமாட்டார்கள்
எந்தவொரு மாதமாகவும் இருக்கலாம் தமக்கு ஒரு விரைவான கெளரவமான அரசியல் தீர்வு கிடைக்கவேண்டுமென்பதே இன்று வடக்கு-கிழக்கு மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்பாக இருக்கின்றது.
பத்தாண்டுச் செய்தியில் ஜனாதிபதி சந்திரிகா, இந்த ஆண்டில் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னையை திப்பதற்கான அரசியல் நடவடிக்கைகள்
தப்படுத்தப்படும் என்று கூறியிருந்தார்.
மறுபுறத்தே எல்.ரி.ரி.ஈ.அரசியல் ஆலோசகர் அன்ரன் பாலசிங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியிலும் இராணுவத்தை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அகற்றினால் தாம் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு வரத்தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை எல்.ரி.ரி.ஈ ஆலோசகர் அன்ரன் பாலசிங்கம் புதிய பேச்சு வார்த்தைகளை வெளிநாட்டு மத்தியஸ்தத்துடன் நடத்துவதற்குத்தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.
ஜன.14-20,1996 தின
கூடவே தமிழகத்திலுள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இன்றைய வடக்கு கிழக்கு நெருக்கடியில் ஓர் அரசியல் தீர்வைக்கான ஒத்துழைக்கும்படி கோரிக்கைவிடுத்துக் கடிதங்களை stairs. If, F.g606val Gal. LDLIT Ted அனுப்பிவைத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய வடக்குகிழக்கு நெருக்கடியை அவதானிக்கையில், இந்த நெருக்கடி இலங்கையில் சிக்கலடைந்துள்ள அதேசமயம், தகுந்தவகையில் சர்வதேச ரீதியாக அரசியல் மயப்படுத்தப்படாத நிலைமையே காணப்படுகின்றது.
"A
வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னையுடன் இந்தியாவே நெருக்கமாகத் தொடர்பு கொண்டிருந்தது. 1983ம் ஆண்டுமுதல் 1987ம் ஆண்டு இலங்கை-இந்திய ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தாகும் வரை வடக்கு கிழக்குப் பிரச்னையில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு பாரியதாகவே இருந்தது.
இன்று இலட்சக்கணக்கான அகதிகள்
புகலிடம் கோருவதற்கு வழியின்றி தமது பிரதேசத்திலேயே அகதிகளாக இடம் பெயர்ந்துள்ளார்கள் ஆனால் கடந்த காலங்களில் இந்தியா வடக்கு-கிழக்கின் அரசியல் பிரச்னையில் கரிசனை காட்டியதோடு மட்டுமல்லாமல், இலட்சக்கணக்கான வடக்கு கிழக்கு அகதிகளையும் அரவணைத்துத் தஞ்சமளித்திருந்தது. கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களையும் அகதிகளின் நலன்களுக்காகச் செலவிட்டிருந்தது.
அரசியல்ரீதியாக இந்தியாவின்அணுகுமுறைகளில் தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்க முடியும், அத்துடன் அமைதிப்படை என்ற பெயரில் பெரும்பலத்துடன் பட்டாளங்களை அனுப்பி வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னையைத்
தீர்க்க இராணுவ அழு இந்தியா பிரயோகித்த தவறான நடவடிக்கை விளங்கியிருந்தது.
ஏனெனில் இலங்கையி ஆயுதப்படைகள், அவ கெடுபிடித்தன்மை ஆக்
எதிராகவே வடக்கு-கி மக்கள் ஆயுதங்களை எடுத்தார்கள். எவ்வகையிலும் பலாத் முறையில், இராணுவ மத்தியில் எந்தவொரு கூடாது என்பதே வட தமிழர்களின் நிலைப்ப வந்துள்ளது. இலங்கை சுதந்திரமை முதற்கொண்டு தமது வென்றெடுக்க அப்பளு. போராட்டங்களையே 6 தமிழர்கள் நடத்திவந்த தமது பிரதேசங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து சிறந்த அரசியலாளர்க பாராளுமன்றத்துக்குத் செய்துவந்தனர். ஜனநாயகரீதியாக தம உரிமைகளைவென்றெ( தாம் மேற்கொள்ளும் போராட்டங்கள்யாவும் நேர்மையானவையாகவு சாத்வீகமானவையாகவு வேண்டுமென்பதில் வ தமிழர்கள் முனைப்பா
ஆனால் பேரினவாதிக தமிழர்களின் இந்த சா அணுகுமுறைகளை ஒ( கருதினர்.
இதன் காரணமாகவே ஆட்சியாளரான மறை எஸ்.டபிள்யுஆர்.டி.பன் காலம் முதற் கொண்டு புதல்வியான இன்றை சந்திரிகாவின் காலம் வடக்கு-கிழக்குத் தமிழ நியாயமான அரசியல் பெரும்பாலும் தட்டிக் வந்துள்ளன. அத்துடன் அக்கோரிக்கைகள் கா: ஆட்பலம், ஆயுதபலம் நசுக்கப்பட்டும் வந்துள்
இந்நிலையில் இந்திய வடக்கு-கிழக்குத் தமிழ் கரிசனை காட்டி, அ பல்வேறுவகையிலும் ஒத்தாசைகளை வழங் இலங்கைக்கு அமைதி ரீதியில் பெரும் பலத் இராணுவத்தை அனு பெருந்தவறாகவே கரு
இந்தியாவின் இந்த அணுகுமுறையே UITG) வடக்கு-கிழக்கு தமிழர் இந்தியா மீது கசப்பு சூழ்நிலைகளை உருவ ஆனால் எப்போதுமே கசப்புணர்வுகளில் வ
எதிர்காலத்தில் ஒரு புத்துணர்வைப் பெற்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

க்கின் தமிழ்பேசும்
JL)
ITILDT601 அழுத்தங்களுக்கு தீர்வையும் ஏற்கக் கு-கிழக்குத் டாக இருந்து
ந்தது }_filoOLDJ6067 க்கற்ற சாத்வீகப் டக்கு-கிழக்குத் TIT
ளை அவர்கள் தெரிவு
க்க வேண்டும்
ü
ம் இருக்க டக்கு-கிழக்கு
இருந்தனர்.
வடக்கு-கிழக்குத் த்வீக ந பலவீனமாகவே
அன்றைய
呜 *ண்டாரநாயக்காவின்
அவரது ஜனாதிபதி
IGOU
Gilgit கோரிக்கைகள் கழிக்கப்பட்டே
T
பத்துக்குக்காலம் (DGUIDTå
இலங்கையின் கள் விவகாரத்தில் ர்களுக்கு தவி, யபோதிலும், படை என்ற டன் பிவைத்ததை ஒரு தமுடியும்.
ராணுவ I (BLITjáG) விவகாரத்தில் ர்வுகள் தோன்றும் க்கியிருந்தன.
கடந்த கால மந்தால், I5/LD
விட முடியாது.
அலசுவ jl
Geslaj GIJjTG) IsIúil]|[Ii.
இவ்வகையில் வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னை சம்பந்தமாக முழு அளவிளான புதிய சிந்தனைகள் தோற்றம் பெறவேண்டியது இன்றியமையாததாகின்றது. யுத்தம் நீடிப்பது எவ்வகையிலும், எவருக்குமே நன்மையளிக்கப்போவதில்லை.
ஜனாதிபதி சந்திரிகாவும், அவரது ஆயுதப்படைகளும் மட்டுமல்ல, வே.பிரபாகனும், எல்.ரி.ரி.ஈ. இயக்கமும் கூட இதனை நன்குணரவேண்டும். வடக்கே யாழ்ப்பாணத்தை ஆயுதப்படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர். ஆனால் கிழக்கில் எல்ரிரிஈயினர் தமது தாக்குதல்களைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். வடக்கே தமக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவுகளை நிவர்த்திசெய்யும் வகையில் கிழக்கில் எல்ரிரிஈயினர் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதை அவதானிக்க முடிகின்றது. வடக்கிற்கும், கிழக்கிற்குமிடையே பிரதேசவாரியாக வேறுபாடுகள் பல இருப்பதைக் காணமுடிகின்றது. யாழ்ப்பாணத்தில் ஆயுதப் படையினரின் கட்டுப்பாட்டினுள் வந்துள்ள பிரதேசங்கள் குடிமனைப் பகுதிகளாகும்.
இருந்தபோதிலும் வடக்கிலும், கிழக்கிலும் பெருமளவிளான பிரதேசங்களில்
எல்.ரி.ரி.ஈயினர் தொடர்ந்து இயங்கிவருகின்றனர்.
வடக்கே வவுனியாவுக்குப்பால் உள்ள
வன்னிக் காட்டுப் பிரதேசங்கள் மற்றும்
கிழக்கின் வனப்பகுதிகள் பலவும் எல்.ரி.ரி.ஈயினரது நடமாட்டத்துக்குரிய பிரதேசங்களாக இருக்கின்றன.
இந்நிலையில் மோதல்கள் தொடர்ந்து இடம்பெறுமானால் இழப்புக்களும் நீண்டுகொண்டே செல்லுமே தவிர நிதானமான அரசியல் அணுகுமுறைகள் காத்திரமடையமாட்டா
ஜனாதிபதி சந்திரிகா புதிய ஆண்டில் பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு முன்பாக தமது அரசாங்கத்தின்அரசியல் தீர்வு யோசனைகளை முன்வைக்கப் போவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு என்னும் போது பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய தேசியக் கட்சியே பிரதான ஸ்தானத்தை auflögub.
ஏனைய கட்சிகள் பலவும் பொது ஜனஐக்கிய முன்னணியுடன் கூட்டுச் சேர்ந்துள்ளன. அத்துடன் அக் கட்சிகள் அரசாங்கத்தின் தீர்வுத்திட்டத்தையும் சாதகமான முறையில் பரிசிலனை செய்யவும் தயாராக இருக்கின்றன.
பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு என்னும் போது கடந்த ஆட்சியில் காணப்பட்ட பாராளுமன்றத்தெரிவுக்குழு பற்றியும் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் சிந்திக்க வேண்டும். வெறுமனே ஒரு கண்துடைப்பாகவே கடந்த கால பராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு நடவடிக்கைகள் :: சகல கட்சிகளுமே அன்று பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவில் உறுதியான தீர்வுத் திட்டத்தைக் கொண்டு வரவில்லை.
அன்றைய ஆளுங்கட்சியான ஐ.தே.கவும் எதிர்க்கட்சியான பரீலசுகவும் கூட எதுவித தீர்வுயோசனைகளையும் முன்வைக்காது அனைத்தையுமே காலந்தாழ்த்தி வந்தன. தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையே ஒற்றுமை காணப்படவில்லை. பரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தனக்கென ஒரு தனிப்பாணியை வகுத்துக் கொண்டிருந்தது. இதன் காரணமாக வடக்கு-கிழக்குப் பிரச்னை கடந்தகாலத்தில் வெறுமனே கேலிக் கூத்தாகியிருந்தது. எனவே தற்போது சந்திரிகா ஆட்சியாளர்கள் மீண்டும் பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு பற்றி பிரஸ்தாபிக்க ஆரம்பித்துள்ளனர். கடந்த ஆட்சியாளர்கள் பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு முன்பாக தீர்வுத் திட்டம்
எதனையும் முன்வைக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் தமது தீவு யோசனைகளை முன்வைக்க
ன்வந்துள்ளார்கள் து வரவேற்கத்தக்கதே. யினும் இத்தீவுயோசனைகள் றுதியும், முடிவுமானவையல்ல. சந்திரிகா ஆட்சியாளர்கள் எல்.ரி.ரி.ஈயினரும் பேச்சுவார்த்தைகளில் பங்கு பற்ற வேண்டும், அரசியல் அணுகுமுறைகளில் குதிக்க வேண்டும் என்று கூறி வருவதால் எல்ரிரிஈயினருடனும் தீவு யோசனைகள் குறித்து பேச்சுக்களை நடத்த வேண்டியது இன்றியமையாததாகின்றது.
ஒரு புறம் இராணுவ நடவடிக்கைகள் இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில், மறுபுறம் அரசியல் அணுகுமுறைகளுக்கும் ஜனாதிபதி சந்திரிகா கட்டியம் கூறியுள்ளார்.
புதிய ஆண்டில் புதிய சிந்தனைகள் நேர்த்தியான அரசியில் சார்ந்தவையாகவே இருக்கவேண்டும்.
எல்ரிரிஈயினரும் அரசியல் அணுகுமுறைகளுக்கு கூடுதல் பங்களிப்பைச் செய்ய வேண்டியதும் காலத்தின் தேவையாக இருக்கின்றது.

Page 8
-
FITä CIGI0. 1975 Sq) if, அந்த இரண்டு திட்டத்தை தனது பொறு சதாம் ஹுை
யாளராக பணிபுரியும் இளைஞன் சில்மிஷம் செய்யத் தொடங்கினான். ஆணாக இருந்து பெண்ணாக மாறிய விஷயம் மெல்லக்
மிஸ்டர் டானாவுக்கு திடிரென்று என்ன நடந்ததோ தெரியவில்லை, பெண் களைக் கண்டாலே பிடிக்கவில்லை
அமெரிக்க தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்துகொண்டிருந்த டானாவுக்கு மேலதிகாரியாக இருந்தது ஒரு பெண். மேலதிகாரிக்கு அந்த அழகான இளைஞன் மீது ஒரு கண் டானாவுக்கும் ஆரம்பத்தில் விருப்பம்தான். பின்னர் படிப்படியாக விருப்பம் குறைந்து போனது
இரவை பகிர்ந்து கொள்ள அழைத்தாள் மேலதிகாரி அலறியடித்துக் கொண்டு ஓடினான் டானா அவனுக்கே ஆச்சரியம் உடலிலும் மாற்றங்கள் பெண் கள் போல தனது உணர்வுகளும், உறுப் புக்களும் மாறிக் கொண்டிருப்பதாக உணர்ந்தான்.
டாக்டரிடம் ஓடினான். "மிஸ்டர் டானா நீ மிஸ்ஸாக மாறிக்கொண்டிருக் கிறாய்" என்று அந்த அதிர்ச்சியான செய்தியைச் சொன்னார் டாக்டர்
டானா ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் ஒப்பரேசன் மூலம் தனது உடலை பெண்ணாக மாற்றிக் கொண்டான் வேறு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்குச் சேர்ந்தான் மன்னிக்கவும் சேர்ந்தாள் பெயரையும் டானா ஜோய்ஸ் என்று மாற்றிக் G) RIIGIØSTLIGT.
மீண்டும் தொடர்ந்தது தொல்லை. அந்த நிறுவனத்தில் அவளது உதவி
"வணக்கம், டாக்டர் கடந்த வாரம் புத்தாண்டு ஒய்வு அதனால் சந்திக்க வில்லை. இந்த வாரம் கேள்விகள் தயார் எல்லாம் ஈரலைப் பற்றிய கேள்விகள்"
"நல்லது கேளுங்கள் "மது அருந்தாமலும், புகைபிடிக்காம லும் இருப்பவர்களுக்கும் ஈரல் பாதிப்பு ஏற்படுமா டாக்டர்?"
"மது அருந்துவதால் மட்டும் ஈரல் பாதிக்கும் என்பது இல்லை, வைரஸ் கிருமிகளாலும் கல்லீரல் பாதிக்கப்படும். குழந்தை பிறந்தவுடன் தொப்புள் கொடியை அகற்ற துருப்பிடித்த கத்தி அல்லது பிளேட் பயன்படுத்தினாலும் பிற்காலத்தில் ஈரலுக்கு செல்லும் ரத்தக் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கல்லீரல்
கசியவும் தொடங்கியதால் எல்லோரும் ஒருவிதமாகப் பார்க்கிறார்களாம்.
என்றாலும், ஒப்பரேசனின் பின்னர் டானாஜோய்ஸ் கவர்ச்சிகரமான கட்டழகியாக இருக்கிறார்(ள்)
மற்றும் ஒரு சங்கதி டானா ஏற்கெனவே திருமணமானவர் ஒரு பெண் குழந்தையும் உண்டு. பெண்ணாக மாறி விட்டதால் விவாகரத்து செய்யப் போகிறார். டானாவுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு அவரை அப்பா என்று அழைப்பதா, அம்மா என்று அழைப்பதா என்று குழப்பம் வரக்கூடாதல்லவா. அத னால்தான் விவாகரத்து
ரசாயணப் பொருளை சுரந்து கல்லீரலில் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும்."
"சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தமுடியுமா ITALI ***
"கல்லீரல் புற்றுநோயை தொடக்க நிலையில் கண்டறிந்தால் சிகிச்சை செய்வது சுலபம். அல்லது ஈரலில் புற்றுநோய் பாதித்த பகுதியை ஒப்பரேசன் செய்து அகற்றிக் குணப்படுத்தலாம். இதற்கும் ஈரல் மாற்று சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. இதன் லம் ஏனைய உறுப்புகளுக்கு ஈரலில் ருந்து புற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்கலாம்."
பாதிக்கும். தொப்புள் புண் ஆறுவதற்கு சாம்பல், சாணம் முதலியவற்றை பாவித் தாலும் அது போல் ஈரலுக்கு செல்லும் இரத்தக் குழாயில் பாதிப்பு ஏற்படும்."
"எனது உறவுப் பெண் ஒருத்தி திருமணமான சில மாதங்களில் திடீர் என்று ஈரல் கசிவு ஏற்பட்டு இறந்து விட்டாள். இதற்கு காரணம் sgängor LIÖKILP*
"இப்படியான திடீர் ஈரல் கசிவு கர்ப்பிணி பெண் களுக்கே ஏற்படுகிறது. இதற்கு காரணம் தெரிய வில்லை. பொதுவாகக் கூற வேண்டுமானால் கர்ப்ப காலத்தில் வலி நிவாரண
"பிறக்கும்போதே ஈரல் பாதிப்புடன் குழந்தை பிறந்தால் fldéo-F (NFüu (Uptqufuon | Lnářo
"நிச்சயமாக சிகிச்சை செய்து உயிர் பிழைக்க வைக்கலாம். பிறக்கும் போதே ஈரல் பாதித்த நிலையில் குழந்தைகள் பிறப்ப துண்டு.
பொதுவாக கல்லீரலில் இருந்து வெளியேறும் பித்தநீர் சிறு குடலில் சென்று சேர வேண்டும். இப்படி பித்தநீர் சிறுகுடலுக்கு வரும் குழாய் பிறவியிலேயே ஒழுங்காக அமை யாமல் போனால் பித்தநீர் அடைப்பு ஏற்பட்டு ஈரல் பாதிக் கப்படும்.
இப்படிப்பட்ட குழந்தை
மாத்திரைகளை டாக்டர்களின் ஆலோ சனை இல்லாமல் கடைகளில் வாங்கி அதிகம் சாப்பிட்டாலும் திடீர் என்று ஈரல் செயல் இழப்பு ஏற்படலாம்."
"ஈரல் செயல் இழப்பு ஏற்பட்டால் என்ன செய்யவேண்டும்?
"ஈரல் செயல் இழந்தவர்களுக்கு மாற்று ஈரலைப் பொருத்தலாம். மாற்று ஈரலைப் பொருத்தும் போது 40 முதல் 50 வீதம்தான் வெற்றி கிடைக்கும்."
"ஈரல் புற்றுநோய் எப்படி ஏற் படுகிறது?
"பல காரணங்கள். உதாரணமாக ஒன்று சொல்கிறேன். கெட்டுப்போன நிலக்கடலையை சாப்பிடுவதாலும் ஈரலில் புற்றுநோய் வரலாம். கெட்டுப்போன நிலக்கடலையில் காளான் வளர்ச்சி இருக்கும். இந்த காளான் ஒருவகை
களுக்கு 30 நாட்களுக்குள் ஒப்பரேசன் செய்து அந்த பித்தநீரை நேரடியாக சிறு குடலுக்கு செல்லும்படி செய்துவிட்டால் குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்றி விடலாம். இதற்கு பைபாஸ் அறுவைச்சிகிச்சை செய் யப்படுகிறது"
"சிலருக்கு பிறவியிலேயே இரத்தத்தில் கொழுப்பு இருக்கமுடியுமா டாக்டர்?
"இரத்தக் கொழுப்பை ஈரல்தான் கட்டுப் பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது. சிலருக்கு பிறவியிலேயே ரத்தக் கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி ஈரலுக்கு இல்லாமல் போகலாம். இப்படியானவர்களுக்கு இரத்தத் தில் கொழுப்பு அதிகரித்து மாரடைப்பு ஏற்படலாம்.
இதற்கு இதய மாற்று சிகிச்சையோடு, ஈரல் மாற்றுச் சிகிச்சையும் செய்ய வேண்டும்." நன்றி டாக்டர் மறுபடி சந்திப்போம்."
பிரிட்டிஷ் அரசகுடும்பத்தினர் இருந்த அழுகுதான் சூப்பர் "தி என்றாலே பிரபலமும் சர்ச்சை குயின் மதர் என்றொரு 9ಣಿ: களும் தானாக வந்து ஒட்டிக் வந்தது. அதில் பாட்டியின் கொள்ளும் கள் பற்றி ஒரு பட்டியலே இருக் பிரிட்டிஷ் அரச குடும்பத்தில் அந்தப் புத்தகத்தை டயானாதான் அழகென்றால் அழகு டும் DUDI. பதிப்பு செய்யப் என்று சொல்லக் கேட்டிருப்பீர்கள் போகிறார்கள் டயானாவால் ) அது தப்பு பிரிட்டிஷ் அரசபரம்பரை ಫ್ಲಿ:
பட்டுவிட்டது என்று மூக்கைச் சிந்தும்
ಇಂ¶ ವಾಸ್ತ್ರ್ಯ NUO NG """"""""""""""°"P" ***
தூசுதட்டப்படுகிறது.
 

ன வியாபாரத்தில் நினைத்ததைச் சாதிக்க தடையாக இருந்தன சவுதி அரேபியாவும், ஈரானும் ராக் உபஅதிபராக இருந்தவர் சதாம் ஹுசைன்
நாடுகளதும் எண்ணைவள அமைச்சர்களை தீர்த்துக்கட்ட திட்டம் திட்டினார் சதாம் ஹுசைன் நிறைவேற்ற அவர் நம்பியது கார்லோலை யாளரை கொலை செய்து குற்றத்திற்கான மரண தண்டனையை எதிர் நோக்கிய கார்லோரக்கு சனின் திட்டத்தால் விடுதலை கிடைத்தது.
esiz77یه:ESعیی
வடிக்கை சம்பந்தப்பட்ட சகல விடயங்களி லும் 'சலம் அல்லது "ஜொனி என்றுதான் அழைக்கப்பட வேண்டும்.
பிரதான தாக்குதல் குழுவுக்கு உதவுவதற் காக மற்றொரு துணைக்குழு தெரிவு செய்யப் பட்டது.
அந்தக் குழுவில் ஐந்து ஜெர்மனியர்கள் இருப்பார்கள்.
எங்கே தாக்குதல் நடத்தப்படப் போகிறது என்பதெல்லாம் அவர்களுக்குத் தெரியாது. பிரதான குழுவுக்கு தேவையான உதவி களை செய்வது பாதுகாப்பான வீடுகளை ஏற்பாடு செய்வது போன்ற வேலைகள் அவர்களுக்கு
திட்டங்களை ஆலோசித்து, குழுக்களை ஒழுங்கு படுத்தி, வியன்னாவுக்கு கார்லோஸ் புறப்படும்போது, வாடி ஹாட்டாட் கார்லோ எயிடம் தனியாகச் சொன்னார்;
"ஒப்பேக் ஒப்பரேசன் முடியும் வரை மூன்றைக் குறைத்துக் கொள்"
"மூன்று." "யெஸ்! அதிகப்படியான உணவு அதிகப்படியான பெண்கள். அதிகப்படி யான மதுவகைகள்."
"LLGOGILIITP" "கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான்."
●米粽●
வியன்னாவுக்கு தனியாக ரயிலில் சென்று ஹில்டன் ஹோட்டலில் அறை எடுத்துத் தங்கினான் கார்லோஸ்
பிரதான குழுவில் இருந்தவர்கள் அனை வரும் தனித்தனியாக வந்து சேர்ந்தனர். அதற்கு முன்னரே வந்து சேர்ந்துவிட்ட துணைக்குழு அவர்களுக்கான வீடுகளை ஏற்பாடு செய்து வைத்திருந்தது.
ஆயுதங்கள் வந்து சேரவேண்டியதான் பாக்கி ஏனைய ஏற்பாடுகள் யாவும் முடிந்து 6ÍL'ILLGOT.
ஒப்பேக் மாநாடு நடைபெறும் மண்டபப் பகுதியை கண்காணித்து தகவல் எடுத்து முடித்தாகிவிட்டது.
மண்டப உள் அமைப்புப் பற்றி அறிய வும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
ஒப்பேக் மாநாட்டுக்கு ஈராக் சார்பாக வரும் தூதுக்குழுவில் ஒருவர் மூலமாக மண்டப உள் இரகசியங்களை அறிவதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது.
ஆயுதங்கள் வந்து சேர்ந்தன. கொண்டு வந்தது ஈராக் தூதுக்குழு.
தூதரகங்களுக்கு வரும் பொதிகளை சுங்கப் பகுதி சோதனையிடுவதில்லை என்ற விதியை ஈராக் பயன்படுத்திக் கொண்டது. டிசம்பர் 20-1995 இல்தான் ஒப்பேக் மாநாடு ஆரம்பம்
டிசம்பர் 19ம் திகதி இரவு வரை ஒஸ்ரியாவில் ஈராக் தூதரகத்தில் ஆயுதங்கள் பத்திரமாக இருந்தன. இரவுதான் கார் லோஸின் கைக்கு மாற்றப்பட்டன.
இரண்டு இயந்திரத் துப்பாக்கிகள், ஆறு பிஸ்டல்கள், எட்டு எறிகுண்டுகள், அவசியம் ஏற்பட்டால் மாநாட்டு மண்டபத்தை
231,14-20, 1996

Page 9
(jeuDT (UD jč (jOTO
மனிதக் குண்டுத் தாக்குதலோ என்று நினைக்கத் தோன்றுகிறதல்லவா. மனிதக் குண்டுதா ஆனால் யாருக்கும் ஆபத்தில்லாதது ஆச்சரியம் மட்டும்தான் ஏற்படும். அதாகப்பட்டது. ே ஒரு சாகச விளையாட்டு.
பீரங்கிக் குழாய்க்குள் இருந்து கொள்ளவேண்டியது. பீரங்கி இயக்கப்பட்டவுடன் வெடி மருந்தின்அதிர்வில் குழாய்க்குள் உள்ள மனிதர் உயரத்துக்கு வீசப்படுவார். அதாவது குண்டுக்கு பதிலாக மனிதன். இந்த சாகசத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் ஹகோ ஷச்சினி, 1922ம் ஆண்டு எகிப்து நாட்டில் ஷச்சினியும் அவரது சகோதரரும் இந்த சாகசத்தை முதன் முதலில் நடத்தினார்கள்.
ஷச்சினியின் சகோதரர் எட்மண்டோ பீரங்கிக்குழாய்க்குள் இருந்து கொள்ள, வெடி அதிர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அதிர்விலே உயரத் தூக்கப்பட்ட எட்மண்டோ கீழே விழுந்தபோது அவரது கால் ஒன்று முறிந்துபோனது.
அதனால் மனம் சோர்ந்துவிடவில்லை. தொடர்ந்து முயன்றார்கள். வெற்றியும் பெற்றார்கள். மொத்தம் 1000 தடவைக்கு மேல் இந்தச் சாகசத்தை செய்து காட்டினார்கள். சில சமயங்களில் மட்டும் காயப்பட்டும் கொண்டார்கள்.
தற்போது ஷச்சினியும், அவரது சகோதரரும் உயிருடன் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய இந்த பீரங்கி மனிதக் குண்டு சாகசம் கனன் போல் சாகசம் என்ற பெயரில் பலநாடுகளில் செய்து காண்பிக்கப்படுகிறது.
படத்தில் மனிதக் குண்டாக புகைமுட்டம் மத்தியில் உயர்பவர் ஷச்சினி. 1922இல் எடுக்கப்பட்ட அபூர்வ புகைப்படம் இது.
படத்தில் இருக்கும் எலும்புக் கூட்டுக்கு எத்தனை வயதிருக்கும் என்கிறீர்கள்? இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு வயது எகிப்தில் 1838ம் ஆண்டுவரை பராமரிக்கப்பட்ட இந்த உடலை பிரிட்டிஷ் நாட்டில் உள்ள தொல் பொருள் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்றுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தது எகிப்த்து. இன்றுவரை அங்குதான் பத்திரமாகத் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் அதனை குளிக்கவைத்து புத்தாடை அணிவித்தபோது எடுத்த படம்தான் இது. மரணித்த பின்னும் என்ன மரியாதை பாருங்கள். கொடுத்துவைத்த உடல், எத்தனை வயதில் இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது. செத்த பின்னர் 2700 வயது ர்த்தியானது மட்டும் உறுதியான தகவல்.
கழுத்து நீ.ௗ.மான பெண் என்று நினைத்துவிடாதீர்கள். இது ஒரு புகைப்பட அதிசயம். கமரா செய்த சாகசத்தால் புகைப்படத்தில் மட்டும் கழுத்து நி.நி.ண்டு விட்டது. உலகில் மிகச் சிறந்த புகைப்பட விந்தைகளில் ஒன்றாக இடம்பிடித்துவிட்டது. கமராவால் இந்த விந்தையைச் செய்தவர் மத்தியூ ரொல்ஸ்ரொன்
ஜன.14-20, 1996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ம் என்பது 1755ul/LIT
நாயைக் கண்டு பூனை பயந் தோடுவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். படத்தில் ஒரு ஆச்சரியக் காட்சியைப் பாருங்கள். பூனையைக் கண்டு மிரண்டு ஓடிய நாயார் மரத்தில் தொத்திக்கொண்டு உச்சிவரை சென்றுவிட்டார். மரத்தின் கீழே நின்று நோட்டமிடுகிறார் பூனையார் இலண்டனில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது பயந்தாங்கொள்ளி நாயாரை பூனை யார் அடிக்கடி பயம்காட்டு வதைக் கவனித்த ஒரு கமராக்
as IT Jiii 'afanfnis'a) u ass Tillaf
தான் இது சர்வதேச சஞ்சிகைகளில் இந்தப் படம் பிரசுரமாகியதில் கமராக்காரருக்கு நல்ல வருமானம் கிடைத்தது
IUL Lju i
(UDJU,

Page 10
9. "Llanura போல் நடிாரில் ஒா அயர்தான் பாதி வ காயங்காைபர் செய்து வருகிறார் ரா
ரா பாதிக்கப்பட்ட i lindi i Aar ANNAT yr Efyrnwy yw, -95 हस्त। काबा ள்ே மனளோடு சேர்ந்து als raad ா தொடர்களையும் யே கொண்ருக்கிறார்வேதியநாதி
நிை I
யாரும் படத்தி
ни више и шута DIN NIE INFATTA I, II பெங்கரா
அப்பா ஒரு தொழிலதிபர படத்திலேயே கமலுடன் ந ா திடம்ானது
Ellinna familia. W மல் என்கிா குரா
மிெட்ரா பெயரின் அர்த்தான்ா == MT பெயர்தாம்
T வம்படத்தைத்தில்
பாம்பின்னமும் படம் ராதாப்புக்ா வாங்
ல: ாந்து கொண்டிருக்ார் பாதிகள் அடைப்பதி III, IIT III,
நப்
|staessella DTH ாப்பத்திரிகைள்மீதுமர்
ாய் பத்திரிகைகள் மீது ரா
பிருக்கிறார் 鷺一 | ।
' படம் வெருந்து வ விெருப்பதாா
| Tutu fut
in
ார்ா பற்றி யொரும் வ அதற்கு நா பொறு
* பாயிாவுக்கு
TITT TIL
MUL in un
ா நிராகரித்திருக்கிறார் सा।
ளோடு உள்ா الاهلية
என்ா அந்நாதிரி
ாடா மரப்
தம் ராஜாய தனது பட
டுபடுத்துகிறார் செல்வம் வின் வாதம் சத்துக் குர R டுத்த வம்பு பார்மினா நடக்கு Il s'y Wallon II (9 PTF en * கேளொடு அவர்களைாடு முடி
kunhavas minimumita ள்ே என் பாவம் நொ - terit-ului lui ாட்டன் வந்து செரும் தயார்
மாட்டேன் என்ரர் வா பிந்த வாக்குமுவத்தை இரா 獻 ன்ாக்கிாள் படத்தி
இந்தியன் பத்திரும்கர்
ulimi MIA
இயக்குர்
I
T
நேரு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வர் அவரது ம
சில் மிதா NAMA
A seguir
კამ გუნს — క్ష్ リー الدولة كبير. انشنيي
ტიტე. لي ܠܐ
A * A . ܒ 蠶 * 9ܛܠ5 . تکنیکی ("" ان リ * リ
。 బ్తో قاتلاش كمية "" والكلية البريطانية لتكوين المكلنبوي
* کالاش 壹 .1. ܒ リー * السلام
*二ー
.
கதவன் நாயக் MITTANUMIT DUITS AVIV, VOITTIIN - Идити шта насти у ту на யிருக்கிறார் எந்த நடிகையும் இதுவா கட்டாதாவுக்கு பெரிய பங்களாய் ச்சடி டென்னிஸ் விளையாடவென்று பற்பல்வாதிகள் நடித்து மட்டும் சொந்த பாமல்லான்று பரவலான அபிப்ரா
அப்படியானால் :7 ரண்டு சர்வதேச வெல் அழகரும் நடிக் வந்துவிட்டார்கள்
பிரபலமான ஹீரோக்கள் இயக்குநர்கள் மட்டுமே நெருங்க முடிகிறதாம் கள் புதிய படம் ஒன்றில் அமநடிகையின் கனவரோடு பிாகிறார் ரயில் நடி ாவயொடு இருப்பதாகக் கேள்வி
ரே என்று ஆரம்பிக்கும் பூவின் பெயர் டள்ள நடிம்ை இயக்குநர் இயம் ராஜாவை மாதிரிப் புகழ்கிறாராம் எனக்குப் பெயர் வைத்தவரே அவர்தானே அவர் கையால் குட்டுப்பட கொர் பத்திருக்க வேண்டும் என்கிறார் நடிகை அவரது காதலரான இயக்குநர் காதில் இது விழுந்தால் நிர் படுவார். நடிகைக்கு மார்க்ரெட் நிலவரம் டல்வடிக்கிறதாம் அதனால் நடிகையின் தாய்க்கும்
க்கு தூது விட்டுள்ளாராம்
நக்மா டு ரியாக சிம்புரைக் காதமிருந்து
|alig hlja 蠶* இப்போது நக்மாவே ஒப்புதல்
நான்காநபித்த ஒரேயொரு ஆண் சிம்புக ாளுக்கா நாங்கள் பிரியவேண்டியதாகிவிட்டது பில் பிரித்தோல்ரொம்பும்
ITI
வைக்குமோ அதுதான் வரும்" என்று தத்துங்மும் மெல்விய சொகமும் கலந்து சொல்வியிருக்கிறார் நக்மா

Page 11
- "War Georgang en
டாப் போவயே அவர்களும் கால் படும் இன்றும் திகிறார் இன்றும் ரசிகர்ா
படி பறக்கிறது ரசிகர்களின் விரிப்கு பங்கு பிடி றது
காம பிடிக்காது அந்தளவுக்கு நாத்து பரவிட்டது. | aliini
LITEG sensur un ாயிவெப்புறப்படப்பிடிப்புக்கருக்கு சென்றா
பெண்கள் பட்டாளம் தேடிவரு ாந்துவிடடுப் போனாய் பரவாயில்
தொட்டும் பார்க்கிறார்கள் மனிதர்
In HILEO). GLEIT spits
அரவிந்தசாமியின் தா "urs oft an („ “
பல்வி கற்றும் கொண்டிருக்
கிறார் பெயர் மாதிரி
* It little For first
JW ** 『I車 ■■ படத்தின் பெயர் ரட்கள் A
இந்திரியர் தனக்கு பொது
ரு பட்டியில் கொள் AR AKASSAN :
அந்தாள்
·
தரவில்லை AN
IsRAI, L. நடிக்கும் பியர்கவுள்ளார் பிரபுரேயாவின்
இவர் தரபா நடிக்கிறார்
தாக்கத் திட்
Aurrer T ANTA
மலையாளத்தி
இயக்குநர் கர அடுத்த படத்தி Man hold அன்படி தமிழில் ஆசை
முனராக தெ பாய் பட்த்தி காய்ரா பெறுகிா நெப்போலியன்
பார்தார்.
 

T ETT ல் நடிக்கி கர்திக்கின்ாடாம்பா
A Ia
ir
முதன் ■。 | la a II-III
முாள் பந்தை
ாவர் கந்த
Si Aiai On மக்கினார் அதுவும் திருை
பிப்போது "
பிருக்கிறார்
a infrin
Jinanır. Arif Hik Kilir ,
பயன்படுத்தி கொன் ரா
s III. TAMAN ANSI är til ாடு
பாகிறார்கா
GILING FÖR ETTE அருவாவது படத்தின் மும் சென் ாளிங்கொடிக்காக்காள தேங்களுக்கு
வத்திருக்கிறார் ஊர்வசி
ார் மட்டும் படத்தின் மும் மிர் சிகைகளின் பிநயங்களை ெ : AA" S S S S S DD LLL LLL LLLLLLLLSZTLTLLL LLLLLL தமிழ் பட்டதுகை விளிமம் குறுத்து திப்பிட முடிய
அழகிகள் அதிவேற்றுக் கொை *、*、* * படத்தின் தயக் கேட்டவுடன் கிறார் EINA TENETil Lutulla MLLUngå at பயோ மற்றொரு முன்னாள் அழகாள் TI III, VIOLETTAWA TIGATITUT ,- LSYTYLLLTLLL LL L SYZZ T TTT TT S TTTTTYS S L SLL L S S L
a surfassus III rollTOTTAMA | t Cyfrenin i'r
* 臀 *)。 நாள் யார்கள் நன்றா இருப் தேவிக்கு 叱 L0 YTTYSYYTTTS TYT u uTTTLT S TTTL LY L S LTTTLTLLL LLLTT LLL
LLTTS L DD D S S DYZYS TDLL DLS DDLD S LLLLL LLLLLLZ வரும் வேரம்பப்பு
வால்பிருக்கிறது.தேவராகப்படத்
LYS TTTTTLTLLL T TTT LL S LLLLL LL LLL LL
* |ा HILM TO IN WRIA OSPEDISKOAK i Milit i ri i
List
PRUITT (gal, sing வைத்தார் சிவகுமார் கன்ன சிவகுமாரு காடுந்த டாரி பு
அசத்திவிட்டார்கு == == தில் ரசிகர் ' நாத்ாத பெறும் கட்
ாக இருக்குமார்
in ாத்தாந்துہ:قروrah படத்தைத் தயாரிகவுள்ார்ந்தப்படத்தை ராதா
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ா A தேவர்
ரத்னா நகரும் ரவின் பத்தில் ப்ரோ
i டிமிட்டுள்ளா படத்தை சோனார்
படத்தில் அறிமுகமான தஞ்சய்க்கு தமிழில் ஒரு டமும் தென் நான்குட ம் பிந்தியிலும் தலா ஒவ்வொரு படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
போலச்சந்த தனது டூயட் படத்தில் வில்ா நிழப்படுத்தியா நடிக்க ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறார் காயபடங்கள்ை இயக்கியம்ராஜ் närmar கு SS ாதங்குமப் பொட்டு ஆகிய படங்கள் இயக்கியுள்ா ாய வட்ாயியுடன் இாந்து வாளிறாள் ரங்குப் படமொன்றில் நடிக்கவுள்ளார். து இரண்டு லட்சமும் வல் miriபடத்திற்கு ராசமும் நியமப் பெத் வ்விரண்டு படங்களின் வெற்றிக்குப் பின்ார் ஒரு பட் நிற்கு 5 லட்சம் ரூபாய் DIVIDIA
—
S S S S S S S S S S S
, 1 ] ) ;

Page 12
கள் உங்கள் குழந்தைகளை பற்றி என்ன தெரிந்து கொண்டிரு கிறீர்கள்? அவர்கள் உங்களைப் பற் என்ன தெரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அறிய வேண்டுமா? கீழே காணும் இருபது கேள்விகளையும் தாய், தந்தையர் படித்து தனிே ஒரு தாளில் பதிலைக் குறித்துக் கொள்ளுங்கள், பிறகு குழந்தைகளிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை அவர்களிடம் கேட்டுப் பாருங்கள், !
1. உங்கள் குழந்தையின் சிறந்த நண்பன் யார்?
2உங்கள் பையனையோ பெண் ணையோ தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்து வது எது?
3. DIÉJJ56îT GODLJIVLUGB6OTIT, GALIGNOSTI னோ எதற்குப் பயம் கொள்கிறார்கள்?
4. உங்கள் பையனுக்கோ, பெண்ணுக்கோ
பிடித்த சங்கீதம் எது?
5. உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்திய உங்கள் குடும்பத் தினரல்லாத நபர் யார்?
6. குழந்தைக்குப் பள்ளியில் மிகவும் பிடித்தமான, பிடிக்காத பாடங்கள் எவை? 7. தன்னுடைய எந்தச் செயலைப்பற்றிக் குழந்தை பெருமை கொள்கிறது?
8. குடும்பத்தைப் பற்றி உங்கள் குழந்தையுடைய மிகப்பெரிய புகார் என்ன? 9. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு சாமான்வாங்கிக் கொடுக்க விரும்பினால் அக்குழந்தையின் முதல் விருப்பம் என்னவாக இருக்கும்?
10. உங்கள் குழந்தையைக் கோபம்
16. DIE மகளுக்கோ பிடி
17, p. 556 ஆகாரத்தை மிக வெறுக்கிறது?
18. || ||п| Епе. எந்தப்பெயரில் (ப கிறார்கள்?
19. வீட்டுப்பு செய்ய விரும்புகி இருந்து வந்தது. TIL FITIGO) GNU GYFG
20. உங்கள் வைத்திருக்கும் ே இப்போது கு பதில்களையும், நீ துள்ள பதில்கை பாருங்கள்
* 20 விடைகளு விடைகளோடு சரியாக 1. கடந்த ஆண்டில் உங்கள் குழந்தை சி ಛೀ! யின் வாழ்க்கையில் நடந்த மிகப் பெரிய ஏமாற்றம் என்ன? இருப்பின் ೭ಇಂ॥
உங்கள் பையனோ பெண்ணோ பற்றி ஒரளவு தெரிந்து தங்கள் வயதுக்கு மிகச் சிறியவர்களாகவோ, ஆனாலும் மேலும் தெரி மிகப் பெரியவர்களாகவோ நடந்து கொள் வேண்டும்
Gr, செய்வது எது
II. DIÉJA, 6T 60)LJULJCBGOTIT, GLJ GÖSTGB GOOTIT
வளர்ந்து பெரியவர்களாகும்போது என்ன
வாக விரும்புகிறார்கள்?
கிறார்களா? * 10 இற்குக் குை 14. உங்களிடமிருந்து பெற்ற பரிசுகளில் ஒரே மாதிரி இருப்பின் எதை மிகவும் போற்றுகிறார்கள்? நீங்கள் அளவளாவும்
15. அண்மையில் உங்கள் பையனோ, குழந்தைகளோடு அதிகே பெண்ணோ படித்த பாடமில்லாத புத்தகம் குழந்தைகள் சொல்வ6 எது? கேளுங்கள்.
சமையல் எரிவாயு (CAS)வைச் சேமிக்க பின்வரும் வழிகளைக் கடைப்பிடியுங்கள்: 1 சமையல் செய்வதற்கு முன் அதற்குத் தேவையான பொருட்களை அருகில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
2. பின்பு நறுக்கிய காய்கறிகளை தண்ணீரில் அலசி சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளுங் 56ቨ.
3. இப்போது எரிவாயுவைப் பற்ற வைத்து சமைக்க ஆரம்பியுங்கள்
4. காய்கறி வேகக்கூடிய மற்றும் அரிசி போன்றவை வேகக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும்
உள்ள பாத்திரங்களை உபயோகியுங்கள். இதனால் விரைவில் வெந்து எரிவாயுவும் மிச்சமாகும். பெரிய பெரிய பாத்திரங்களை உபயோகிக்காதீர்கள்
5. சோறு சமைக்கும்போது தேவையான அளவு நீரை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள்.
6.சோறு சமைப்பதற்கு பிரவுள்குக்கரைப் எரிவாயுவையும் Edgill பயன்படுத்துவது நல்ல பலனைக் 8. வீட்டில் உள்ள கொடுக்கும். G "T L. 7. பிரஷர் குக்கரைப் பயன்படுத்தும் நரத்தில் FILLILL போது அதனோடு மற்ற காய்கறிகளையும் அடிக்கடி சூடாக்க வே வேகவையுங்கள். இதனால் ஒரே நேரத்தில் இருக்காது.
மாதவிடாய் நின்றவுடன் செக்ஸ் வாழ்க்கையும்
மாதவிடாய் நின்ற பிறகும் பெண்களுக்கு செக்ஸ் வாழ்க்கை நீடிக்கும். சொல்லப்போனால், இறக்கும்வரை பெண்களால் இல்லற இன்பம் காண முடியும்
மாயை ஆணின் உயிரணுக்களை ாதுகாப்பது முக்கியம் ஆராக்கியமான உடம்பும், நீண்ட ஆயுளும் வேண்டுமென்றால் உயிரணு வெளியேறுவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உயிரணுவில் 1சொட்டு 100 சொட்டு இரத்தத்திற்குச் சமமானது
உண்மை இரத்தத்திற்கும், உயிரணு வுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அது வெளி யேறுவதைக் குறைத்துக் கொள்வதால் ஆரோக்கியமோ, ஆயுளோ அதிகரிக்கப் போவதில்லை. ஒரு ஆணின் வாழ்வில் சரா சரி 5,000 தடவைகள் உயிரணு வெளியேற ஏற்றதாக உடலமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எச்சில் போன்று இதுவும் ஒரு சுரப்பியின் மூலம் கிடைக்கும் திரவமே,
மாயை அசைவ உணவு சாப்பிடுகின்ற வர்கள் அதிக இன்பம் பெறுவர்.
உண்மை தவறு. சைவ உணவிலேயே
போன்ற கருத்தடை அ செய்து கொண்ட பின் சுவைக்காது.
உண்மை இந்த களுக்குப்பின் விரும்பாத பட்டுவிடுமோ என்ற போவதால் அதிக மகிழ்ச் மும் உண்டு.
LIDIT GODULU : GOLGINGIGODGØR இன்பத்தில் ஆர்வம் அது உண்மை: ஆணும், ெ Frf, FLDGLD.
LIT & Lit SS S S SS S SS S SS S S S
இந்தியாவின் மிக வீச்சாளர்களில் ஒருவரான சர்வதேச ஒருநாள் போ கெட்டுக்களை சாய்த்து துள்ளார்.
(**
உண்மை இல்லவே இல்லை. பார்க்கப்
போனால், அத்தகைய சமயங்களில் இல்லற
இன்பம் குறைந்து தான் போய்விடும். மது
அருந்தியவுடன் அது மூளையைத் தாக்கி
நரம்புகளைப் பலவீனப்படுத்துகிறது.
STAMINA குறைகிறது. சுயநி மனோஜ் பிரபாகரும், அ மங்குகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் டெஸ்ட் வாழ்க்கையை நரம்புகளாலான உறுப்பும் பலவீனமே
அடைகிறது. மது அருந்துகின்றவர்கள் ஆனாலும் அாகக்
நினைவு தடுமாறி இருப்பதால் இரண்டு நிமிடம்கூட இருபது நிமிடம் போலத் இந்தியாவில் தோன்றும் On
மாயை வாசெக்டமி, டியூபெக்டமி d Guard, (33. IILIGOL d
கிரிக்கெட் அணிக்காக மனோஜ் பிரபாகர் இது போட்டிகளிலும், 122 ச போட்டிகளிலும் விளை
84-85ம் ஆண்டுகளின் எதிரான டெஸ்ட் போ
S S S S S S S S S S S S S S களுக்கான பயிற்சி முக
பரிசுக் கூப்பன்
SAGAD 2
அனுப்புங்கள்
ஆரம்பமாகிவிட்டது.
கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள்
தினமுரசு-அ ம்மன் ೧ನಿ! |
| படுவார்கள்
பயிற்சி முகாமுக்கா
G இந்திய கிரிக்கெ
Gj
.. அவர்களின் பெயர் ெ LIET BLITTILLS2 - | தீன், சச்சின் டெண்டுல்
முதல் பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிக்குஅம்மன் ஜூவல்ஸ் வழங்கும் தங்கமாலை பரிசாகக்
சித்து, அஜய் ஜடேஜா, ச வினோத் காம்ளி, விக்ரம்
காத்திருக்கிறது. |ட்ராவிட் நயன் மொங்கிய 50 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. மனோஜ் பிரபாகர் பி. பெண்கள் மட்டுமே பங்கு கொள்ள முடியும். பிரசாத், பரஸ்மாம்பிரே !
முரசு 16 முதல் தொடர்ந்து 25 வாரங்களுக்கு வெளியாகும் பரிசுக் கூப்பன்களை அனில் கும்ளே நரே சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அனுப்புமாறு கூறும்போது மட்டுமே கூப்பன்களை ஆவுஸ்கயூர், ராஜேஷ் செ
FIL-fteġ), Go6JIIiiiI ELLIġI U அந்த இருபது பேருமா6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ள் மகனுக்கோ, த குடும்ப விஷேசம்
குழந்தை எந்த பும் விரும்புகிறது?
லயில் குழந்தையை ட்டப்பெயர்) அழைக்
ாடத்தை எப்போது து? பாடசாலையில் இரவில், காலை ல முன்பு? ழந்தை பாதுகாத்து பாருள் என்ன? ழந்தைகள் சொன்ன ங்கள் குறித்த வைத் ளயும் ஒப்பிட்டுப்
ம் குழந்தைகளின் இருப்பின், நீங்கள் DigiTsir,
ஒரே மாதியாக ய குழந்தையைப் வைத்திருக்கிறீர்கள். து கொள்ள முயல
றவாக விடைகள் குழந்தைகளோடு நேரம் போதாது. ரம் செலவிடுங்கள். தக் கவனமாகக்
ாயும் சமைக்கலாம்.
டுத்தலாம்.
அனைவரும் ஒரே குங்கள். இதனால் ண்டிய அவசியம்
|றுவை சிகிச்சை
இல்வாழ்க்கை
அறுவை சிகிச்சை கருத்தரிப்பு ஏற் பயம் நீங்கிப் சி உண்டு. இன்ப
விட ஆணுக்கு
பண்ணும் இதிலும்
சிறந்த பந்து மனோஜ் பிரபாகர் டிகளில் 150 விக் சாதனை படைத்
காலமாக இந்திய
 ைஉண்டு வெப்பமும் உண்டு
GIN). Gas. I
s
காதல் செய்யப்படுவதல்ல; ஏற்படுவது இரு பூவைப் போல் தானே மலர்வது காதல் நம் வசத்தில் இல்லை. நாம்தாம் காதலின் வசப்படுகிறோம். காதலுக்கு நாம் கட்டளையிட முடியாது. அது air adigra) ay ng Gur adigra) Guita ng காதல் தான் நமக்குக் கட்டளையிடுகிறது. நாம் எல்லோரும் அதற்குக் கீழ்ப்படிகிறோம். ஏனெனில் காதல் கடவுளின் அரசாட்சி
காதல் ஆட்டுவிக்கிறது நாம் ஆடுகிறோம். நாம் வெறும் பொம்மைகள்
காதல் இரு நெருப்பு அதிலும் வெளிச்சமு
ந்ேத நெருப்புத்தான் மனிதத் திரிகளில் சுடர் ஏற்றுகிறது.
இந்த நெருப்புத்தான் பச்சையாக இருக்கும்
மனிதனைச் சமைக்கிறது
இந்த நெருப்புத்தான் அழுக்கான மனிதனை புடம் போட்டு மாற்றை உயர்த்துகிறது
காதல் நெருப்பில் எரிவதில் இரு சகமும் இருக்கிறது. அதனால் தான் விட்டிலைப் போல் அந்த நெருப்பில் வசியமாகி விழுகிறோம்.
ஆனால் காதல் இரு வினோதமான
65504. நமக்கு வேண்டியபோது இரு திக்குச்சியைக் கிழித்து உண்டாக்கிக் கொள்ளும் நெருப்பைப் Guto) is 1500) 2-all Iris (pigtung.
காதல் நெருப்பு நாம் பற்ற வைத்தால் பற்றாது அதாகவே பற்றினால் தான் உண்டு
அது தீக்கடை கோல்களின் உரசலில் உண்டாகும் நெருப்பல்ல.
கொண்டார். மனோஜ் பிரபாகர் ஜொலிக்கத் தவறியதால் 89ம் ஆண்டுவரை அணியில் சேர்க்கப்படாமல் கழற்றிவிடப்பட்டிருந்தார்.
89ம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு இந்திய அணி சென்றபோது அதில் பிரபாகரும் இடம் பெற்றிருந்தர்.
பேட்டிங் வரிசையிலும் பிரபாகருக்கு முன்னுரிமை
வழங்கப்பட்டுவந்தது. இடை யில் அந்த பறிபோய் மீண்டும் கிடைத்துள்ளது.
பிரபாகருக்கு இப்போது 32 வயது
அதிஷ்டசாலி ஒருவர் for 75i. 677(5.077
SLL S LLS
அணியில் இடம் பிடித்துக்
SITär ng எரிவதற்காக ரேண்டு இதயங்களைத் தானே தேர்ந்தெடுக்கும் நெருப்பு அது அது ஒரு விறகில் சரியாது அதற்கு இரண்டு விறகுகள் வேண்டும் காதல் இரு தி 'ಕ್ಕಿ வகையில் நேர்ந்து விடு குடுக்க முடியாது காதல் நெருப்பைப் பற்றிக்கொண்டால், பிறகு அதை அணைப்பது கடினம்
அது எதிர்பாராத கிறது. அதைத்
காதல் பற்றிக் கொண்டால் அதை யாரும் y(3)(0.766 ". ಙ್ முயற்சிகளையே accooruit al. 6). To G alyi ooliy Yg
உருது கஜூலை உன்னதமான சிகரத்தில் ஏற்றி வைத்து மிர்லா காலிப் சொல்கிறார்:
காதல் என்பது ரும் வசத்தில் இல்லை அது இரு வினோத நெருப்பு பற்ற வைத்தால் பற்றாது அனைத்தால் அணையாது
விளையாடிவரும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 100 விக்கெட் வீழ்த்தி வரை 89 டெஸ்ட் 1000 ரன்களை கடந்த வீரர்களின் பட்டியலில் வதேச ஒரு நாள் அவர் இடம்பெறப் போகிறார். அதற்காக ாடி இருக்கிறார். இன்னும் நான்கு விக்கெட்டுக்களை அவர்
இங்கிலாந்துக்கு வீழ்த்தியாக வேண்டும். சிறந்த சகல துறை ஆட்டக்காரரான டிகள் மூலமாக அவர் இந்த சாதனையை எட்டிவிட்டால் மனோஜ் பிரபாகர் தன்னம்பிக்கையும், சாருதீனும் தமது முன்னர் இந்த இரட்டைச் சாதனை புரிந்த போராடும் மனோபலமும் கொண்டவர். ரம்பித்தனர். கபில்தேவ், வினுமன்காட் ரவி சாஸ்திரி அதனால்தான் பல பின்னடைவுகளில் தனது பேட்டிங் ஆகியோரின் பட்டியலில் சேர்ந்துவிடுவார். இருந்து அவரால் மீண்டு வர முடிந்தது. fyri கிரிக்கெட் துணுக்வில் ரிக்கெட் போட்டி * 1983ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை * டேப்பனில் ஒரு முறை இங்கிலாந் ம் இந்தியாவில் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடப்பட்ட திற்கும் தென் ஆபிரிக்காவிற்கும் இடையே பந்து கவாஸ்கரின் வீட்டில் பொக்கிஷமாகக் 60)LG)LJsbID GLGVUL (BLITILO 10 IE/TL 5,67 தெரிவு : காட்சி அளிக்கின்றது. : : : Gಸ್ನ್ಯ எடுக்கப்பட்ட ஓட்டங்கள் 1981 மழையின் காரணமாக இப்போட்டி வெற்றி தோல்வி 20 வீரர்களின் யின்றி முடிவடைந்தது. கட்டுப்பாட்டுச் * 1000வது டெஸ்ட் பந்தயம் பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக நடை பரங்கள் அசாரு பெற்றது. இதில் பாகிஸ்தானிய வீரர் 1, நவஜோத்சிங் ஜாவெட்மியாண்டாட் இரண்டு இனிங்ஸிலும் சய் மஞ்ரேக்கர் சதம் அடித்தார். ாத்தோர். ராகுல் * இந்தியாவின் பிரபல சுழற்பந்து 'ನ್ತಿ। வீச்சாளர்களான பிரசன்னா பிஷன் சிங் லீல் அங்கோலா, மேற்கிந்தியத்தீவு அணியின் முன்னாள் பேடி சந்திரசேகர் வெங்கட்ராகவன் ஆகிய நிர ஹிர்வானி, கப்டன் காரி சோபர்ஸிற்கு சேர் பட்டம் நால்வரும் சேர்ந்து விளையாடியது ஒரே கான், உத்பால் அளிக்கப்பட்டது இங்கிலாந்தில் அல்ல:1975ம் ஒரு டெஸ்ட் போட்டிதான் இங்கிலாந்திற் ஆண்டு மேற்கிந்தியத்தீவின் பார்படோசில் கெதிராக 1967ல் இப்போட்டி நடை
ஜூ ஆகியோரே
வழங்கப்பட்டது.
பெற்றது.
ஜன.14-20,1996

Page 13
வசதியின்றி. "ஆளைப் பாரு வருமானமின்றி ET 05тL7урц,шти06). நிறுத்தப்பட்டது. [೫॰ಣLಖಿ. τα εαρή σουρί). sa ila).
* கமலஹாசன் மாதிரி. திசையறியா கிண்டலடிக்கும். குது மயில் * - , குமரிப் பெண்கள். ಆಗ್ರಹ[95 #göluo
A), ** காற்றுமொழி முக்கனியின் தோயல் C65 E. g( ി. "உன் காதலிக்கு நுங்கொத்த மார்பழகி JUOS விரும்பிܣܛ7ܣܛ * Sana ang 66)(IIITORTLDITLD. நுதல் நிலவுக் காரியவள் 鲇
露 தேவ தாஸ் மாதிரி சங்கமத்தில் கங்கை நதி பாயில் ) கு ". தாடி வைத்துக் கொண்டு. V. V. நாங்கள உதவாக்கரை அலைந்து திரி" மு: \டா): இது தத்திற்கும். அட்வைஸ் வழங்கும். "o":"", "Ä", "GG".) წ5
Tö7 Eastus867. "ಬ್ಡಿ, ಸ್ಲೀ '"#" : * : "ரன் கலங்குகிறாய்? E6595155 MIGOT "", துங் என் உறவினர்கள் உனக்கென இரு TOULD 1585 If 85 GMICONQ ligions தின் கீற்று சோகம் *、 பிறக்காமலா போகும். நங்கையவள் சிற்றின்ப ஊற்று DITF1567,
35/0/07պա 570/, அகம் வெள்ளை ஆனவளின் விழி பிது Tմսոն սԼւTգ5/: அன்புக்குத் தாரணியில் FITULIT #1(}{mậI." கொழுந்துக் ÖíLGOL : நிகரில்லை; அவள் 61001 தேசவருமான- அமரத்துவம் 901-155. தக்காளிப் பழமொத்த கன்னம் முன் கத 5- 55 մմ) TO STI, தையல் நடை உவமையிலே அன்னம் DI 5G. பிரசவிக்கும் என்.சஹாப்தீன், ஓட்டமாவடி எக்காலும் குவகிகளும் டிேத் திற
எழில் கண்டு மோகிக்கும் அக்கன்னி மது கொண்ட கிண்ணம் Եa sցաւ6000 ոտն விலங்கியல் V. V வின Արջ երկրերիցլի சடையழகு கருக்கொண்ட மேகம் * விழிகள் திறந்து சாற்றுமொழி இன்விணை ராகம் காதலி. 2. GOTLÜ வெறி5.U LUTË5ug: கடைந்தெடுத்த சந்தனமாம் 154D O5IVg560
Ս(U 'ಸ್ತ್ರ್ಯ கவின்கொண்ட தேகத்தாள் உறவுகள் குடறு கொதை L0 L 0LL0La LLLS L SSS C LL LLaaLaaT TLLL LLLLLL GG SYSS SS வெளியே இழுத்து Գոնսlike ஊர்ந்து செல்லும் ಹಗ್ಗಹಣಾಹಣಿ! கொத்தியபடி | வில்லனைய தாமவரின் புருவம் தவழ்ந்து மூங்கில் கூடு விதியில் விளையாட்டு கேற்றதவள் பருவம் சேர்த்து 3
அடிபட்டுக் கிடந்தது இல்லையெனும் படியாக to தொழிலாளர்களின் தெருநாயொன்று இடை பெற்றாள் கொடியாக GLD5 is Gairdifigoifigiú சொல்லவொணா இஅவள் காட்டும் நளினம் அழைத்து ஐயோ-என்று அ.கெளரிதாசன், ஆலங்கேணி கிழக்கு) வெள்ளை தேன் ལོ0 பதைபதைத்து 4. N / s 545455 T Žino * Onil 9. நின்றவர்கள் மத்தியில் காககைகள தமிழனுக்கு 近 = SL/TU, |5/70/IDաl 6)ѣтф5ішшц). சந்தேகருபரென்று
511, (8լյր இ' யாரோ இருவன் இளைஞன் இருவன் LJII ** 2 კვეუ ჯო 4-6 - ი | მეტტ მ/წწერტ ე. விதியில். அடையாள அட்டையின்றி மலை இறங்கும் இழுத்துப் போட்டுவிட்டு மல்லாக்க கிடந்தபடி. | போனால்
Փ–ի5"աI " | ಕ್ರೌಯ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ವಿಕ pdf தேசத்திற்கிது பெரியவர் வாய் * இன்றுமே நடக்காததுபோல், என்று கைதாவான் Lisani Ingglijib @@@ಶ್ವಿ". எல்லோருமே *( ஆனால் புண்ணியவான்"-என்று போய்க்கொண்டிருக்கும்போது : «ԶԼ0ԼԱյԼ07
1579)/IP LITOIIIG). Ç |ಙ್ಗ...~ `... சந்தேகமின்றி
Gorliz gf 7. விழிகள் வெறித்து Tä UTLI96) sali வாதிதான் என்று ா: பெருங்குடலை PHE, கைது செய்யப் படுவான் வெளியே இழுத்து கருங்கொடியூர் கவியூரன் கரள எனது FIDIIHTeam ih seimIIsö. P என்னை அவர் புரிந்து கொண்டு காதலும் மாறி மாறி அவரை நானும் புரிந்து கொண்டால்? இலங்கையின் மனதை வாட்டி சமாதானம சகவாழவு இனப்பிரச்சனையும் ஒன்று. ஆறிவிடாமல் சந்தோசமாய் இருக்கும்? () இ
அடைகாக்கப்பட்டு ே f っィー 7. 8.རི་ MRI "அது சரி. *GA AN """ HADIT UPP 5 TONY சந்தோசம் சமாதானம் என்றால் .." AN HACPI- JULIGO) GUJ, J560DTLPT6) UFTBI USLLO GIGöIGSTEIJ,...? சரியான அர்த்தமே
"... செக் பொயின்டில் நிற்பது போல் ஐயோ மறந்து போச்சு போ I73 62ITT5605UID, சிவா, திரா
செயலிழந்த நிலமைகள்.
பூரட்டாதி நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி) L.L. 2 DM ஒரயிறுதொழில் நிலை கஷ்டம் பணச் செலவு L). L, 2 LDG) : வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி பிப 1 மணி திங்கள் பயனுள்ள செயல் தொழில் விருத்தி கலை 6. செவ்வாய் உயர்ந்த நிலை, மனமகிழ்ச்சி EIODA) 6 DGM) செவ்வாறு அந்நியர் உதவி முயற்சி பவிதம் பகல் 12 புதன் மனக்குறை நீங்கும் உறவினர் உதவி காலை 7 மணி புதன் இனசன நன்மை, மனமகிழ்ச்சி காலை 7 மணி : SIGGU 6 LDGE)
Gunung na o "P தாழில் விருத்தி, பணச் செலவு
புதிய முயற்சி, தொழில் விருத்தி வெள்ளி பிரயாண மிகுதி, கடன் தொல்லை. மு.ப. 9 மணி வெள்ளி உயர்ந்த நிலை, மனக் கலக்கம் பகல் மணி சனி பெரியோர் உதவி மனமகிழ்ச்சி EIIGDG) 7 LDGSM சனி வெளியிட வாழ்க்கை அந்நியர் சகவாசம் காலை 6 மணி
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-1
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், ஷ்ட இலக்கம்-6
அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், பூரட்டாதி முன் முக்கால்)
ஞாயிறு தொழில் நிலை மந்தம், பணச் செலவு பகல் 12 மணி திங்கள் துயர்நீங்கும், தேகசுக நன்மை KIIGOGA) 7 DG82M) செவ்வாய் தொழில் விருத்தி மனமகிழ்ச்சி ZSITOGL) 6 IDGS) புதன் உயர்ந்த நிலை, கெளரவம் LJILJ I IDOM வியாழன்-தொழில் உயர்ச்சி, மனக்கலக்கம் SIGIDA) 6 LDGM) வெள்ளி பொருள் வரவு காரியானுகூலம் LU 3G) 12 LDGSON சளி பெரியோர் நட்பு துயர் நீங்கும். KIIGOGA) 6 LDGIRMf
அதிஷ்டநாள் திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-2
JALI (3b Ji தடத்துப் பின்முக்கல், திருவோணம் அவிட்டத்து முன்னரை ஞாயிறு பெரியோர் நட்பு மனமகிழ்ச்சி LJG 12 DGM நீங்கள் புதிய முயற்சி, பயனுள்ள செயல் UITGANGAN 7 LDGSON செவ்வாய்-தொழில் விருத்தி கடன்தொல்லை நீங்கும் பிப 1 மணி புதன் உறவினர் உதவி கெளரவம் Ls), L. 2 LD600f வியாழன் அந்நியர் சகவாகம் உயர்ந்த நிலை, காலை 7 மணி வெள்ளி பிரயாண மிகுதி செலவு அதிகம் LJUKG) 12 LD6007) சளி வீண் குறைகேட்டம் மனக்கலக்கம் காலை 6 மணிஇ
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
மும் பூராடம் உத்தராடத்து முதற்கால்) விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும், கேட்டை)
ஞாயிறு தொழில் விருத்தி அந்நியர் உதவி காலை 7 மணிஞாயிறு தொழில்கடம் தீரும் முயற்சி பலிதம் காலை 7 மணி நீங்கள் புதிய முயற்சி, பணச் செலவு பிப 1 மணி திங்கள்- வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி பிய 1 மணி செவ்வாய் உயர்ந்த நிலை, கெளரவம் காலை 6 மணிசெவ்வாய் தொழில் விருத்தி, முன்னேற்றம் RTT60G) 7 LDG08 தன் முயற்சி பவிதம், மனக்குறை நீங்கும் காலை 7 மணிபுதன் பிரயாண மிகுதி, பணக்கஷ்டம் шла, 12 шам வியாழன்-வின் முயற்சி பெரியோர் நட்பு பகல் 12 மணிவியாழன் தொழில் விருத்தி, துயர் நீங்கும். G/7606) 6 LDG00 வெள்ளி தொழில் சிறப்பு பணக்கஷ்டம் நீங்கும் காலை 6 மணிவெள்ளி மனமகிழ்ச்சி, தேகசுக நன்மை, UML 2 LD600 முயற்சி பவிதம், கடன் தொல்லை. காலை 7 மணிசனி பெரியோர் உதவி கெளரவம் SIGOGU 6 LDGE.
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்-9 அதிஷ்டநாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
99.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இது நாள் வரை. நெஞ்சை நிமிர்த்தி, நேர்மையாய் வாழ்ந்து மனிதம். முதுகை வளைத்து
தலையைச் சொறிந்து. FIG).
பிச்சைப் பாத்திரம் ரந்துகிறதுஉயிருக்காக
ஏன் என்று தெரியவில்லை; சொந்து விட்டிற்குள்ளேயே
T.
9/9/07) 3/0ւթlան
அர்த்தமாக்கி ച്ചു. ~ இ
: Q9 :
மெளனப் புன்னகையிலும் மயங்கி வீழ்ந்தவன்.
Ti760) 69/60) I JÚL
நனை வெலலாம் அவளைக் கண்டு கனவில் மாத்திரம் அவளோடு வாழ்ந்தவன்.
: Q :
இதயம் கனத்தபோது மட்டும்
9yQ/g)g)laOTITGi),
கவிஞன்” எனப்பட்டவன்.
ஆக்கங்களுக்கும் இரு முறை விமர்சனம் வந்தது.
"STGÖT வெறும் காதலுக்காகவே கண்ணிர் வடிக்கிறீர்கள் சுற்றியுள்ளவர்களுக்காக Tg5/1567. ορυβώ ο Ιή/βργf), ώ 9/5750 agli Uniti 75/"2
அ டக்ளஸ் ஜெயசேகரன், வவுனியா
இந்தத் தசாப்தத்தில் இப்படியொரு சுதந்திரம் எனக்குத்தான் கிடைத்திருக்கும் இவ்வளவு காலமும் இடிந்து இடிந்து விழுந்து
ÍGO)O/GO) CU ரிவதில்லை. அன்னியத் தன்மை, 5մ մոտ 6000), பழகியவர் மேலேயே
தவிர்க்க முடியாமல் ಅಹಾ ಅಲಗ- 15G 556 fircus), து வானத்தில் ßüGLIII. வது போல், AICCC" அதிகம் பயப்படுவது ஏதோ எழுதி
LITLD O85 GUGU, 5 "பி : ஆ 1 E சாகின்றோம். " னிதனுக்கே.
gN ஏ.எஸ். சலீம், மூதூர்-06,
தட்டப்படும்: - - - - -
மலைமீது தவழ்ந்து வரும் பதுவோ பின் கதவு."மந்த மாருதம்
அது போதும்
நீயும் நானும் பூசிக்கொண்ட
Iந்துவா
என்னைப் புதைத்திருந்த பொல்லாத நினைவுகளைப்
பூகம்பமொன்று 9/TĚl s'asfi iš 6 : வெளுத்துப் பொத்திக் கொண்டது வையில்லை குரியக் குளத்தில் TIS | 5ւ00պլի :* FL60L fliš 5ÜLILI (6 lb 1854 Gurga92ar குறுக்கே நம் அருவியையும் படுத்திருந்த நீ ' நிரந்தரமாய் செத்துப் போய்விட்டாய்
(919. G நிம்மதியாய் இணைவோம்
5 go), 95,000 உனது காதலியாக கல்லறையில் காத்திருப்பேன் வாழ்ந்த போதிருந்து விரைந்துவா Un fyriäisir ÜGLIT, லவுக்கு வேலிபோடு களுவாஞ்சிகுடி-சுகந்தின் ဦးစိန္တိကြီးမ။
5 Gilane III EFLOLITGlgze:DEOT
சுஜாதா சொன்ன
ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ஜோக்
MbGaJIT”
றால் யார்?"
"நான் தான் ரேவதி "ரேவதி அப்பா இல்லையா?"
"இல்லை"
"9/ihшот?"
碟
R. . . .
TOS 9/009/600Ti *ԼIգն Guni 19:555 சர்வாதிகாரப் பிடியிலிருந்து
OOTIJ GJITAJ நழுவி இடிவிட்டேன்
மீண்டும் நான் பிஞ்சப்பருவக் கனவுகளுக்குள் துள்ளிக் குதிக்கிறேன்
மனதை நினைவுகள் மிதித்துக் கொண்டிருக்கும் வரை நிரந்தரர் சித்திரவதைதான் STÖTO) 2 GÓTICO) LD50) u கண்ணிரின் பாரத்தால் சுனிப் போயுள்ள இற்றை இதயங்களிடையே 2UG 59560 GusGIGoar.
பஹீமா ஜஹான் மெல்சிரிபுர
"ഌ" "சரி, அப்பா வந் தால் ராமன் போன்
"நான் சொன்னேனா இல்லையா அவன் போட்டோ எடுத்தால் ஒன்றும் விழாது என்று:
GLÖLIGT GJLOTTUTTGAN A LIITIT 55 GLITTg5)
மனம் சொல்லியது "தொட்டால் நல்லது" தொட்ட போது மனம் சொல்லியது "அணைத்தால் நல்லது" iஅணைத்த போது
மனம் சொல்லியது i"ச்சே நீ ஏமாந்துவிட்டாய்"
\ பண்ணியதாகச் சொல் . கிறாயா? "சரிதான்! பாப்பா வீட்டிலே வேற
"யாரு?" ಅಶ್ಲಿ "ராமன், எழுதிக் "சேகர் இருக்கான்"
கோ-ரா-ம-ன்" ழுதி "சரி சேகரைக் கூப்பிடு” o॰ಲ್ಲಿ
IJ," சேகர் இந்தா" என்ற ே Griff நிறுத்தி விடுகிறேன் JIT GTLILLI SI (P3) நதா எனற ரவதி சேகரிடம் Isto மடுவது? (வயது ) போனைக் கொடுக்கிறாள்.
ÉE
மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூத்து முன் முக்கால்
கர்த்திகைப் பின்முக்கால் ரோகிணியிருகடத்துமுன்னரை
ாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பலிதம் காலை ஞாயிறு உறவினர் உதவி மனமகிழ்ச்சி
|ங்கள் பெரியோர் நட்பு கடன் தொல்லை. பிய திங்கள் பயனுள்ள செயல் செலவு மிகுதி &II60a) 6. Dags சவ்வாய் மனக்குறை நீங்கும் அந்நியர் உதவி காலை 7 செவ்வாய் அந்நியர் உதவி, மனக் கலக்கம் D) Lj. 1 DOM தன்- பிரயாண மிகுதி செலவு அதிகம் புதன் வீண் மனஸ்தாபம் உறவினர் பகை ARTIGOGA), 7 DGSON யாழன் துயர் அதிகம் தேகசுகம் பாதிப்பு காலை 6 வியாழன் புதிய முயற்சி, பணக் கஷ்டம் முய 9 மணி வள்ளி வெளியிட வாழ்க்கை அந்நியர் சசுவாசம் பகல் 12 மண்ணி வெள்ளி துயர் நீங்கும் பிரயாணக் கஷ்டம் LIGG) I2 DGNON னி புதிய முயற்சி துயர் நீங்கும். STGDA) 6 LDGB:sf || Faxfl- மன மகிழ்ச்சி காரியானுகூலம் ORIGOGA) 6 DIGNON
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-7
கர்க்கடகம் LI JIf (புனர்பூசத்து நாலாம் கால், பூசம், ஆயிலியம்
ஞாயிறு தொழில் விருத்தி, புதிய முயற்சி L JILJI,
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்
//
திங்கள்- பணக் கஷ்டம், கடன் தொல்லை. RTTGDGU 7 LDG00. செவ்வாய் உறவினர் உதவி தொழில் மந்தம் LI JGJ 12 LIDGON புதன் உயர்ந்த நிலை, விண் குறைகேட்டல் SIGOGU 6 DGM) வியாழன்- அந்நியர் சகவாசம் தொழில் சிறப்பு длара, 7 шали) வெள்ளி-புதிய முயற்சி மனக் கலக்கம் Lic 12 local சனி தொழில் விருத்தி முயற்சி பவிதம் Дпала 7 DGO அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்
Firth
(மகம், பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்) ஞாயிறு தொழில் மந்தம் மனக் கலக்கம் திங்கள் உறவினர் உதவி கடன் தொல்லை. செவ்வாய் பெரியோர் நட்பு மன மகிழ்ச்சி
BTT606) 6 LI JSG) 12 WITGOGA) 6 LDGROM
በ0ህለ
புதன் தொழில் விருத்தி உயர்ந்த நிலை வியாழன் வீண் முயற்சி செலவு அதிகம் UITG206) 6 Davos வெள்ளி. இனசன நன்மை, சுபகாரிய மகழ்ச்சி Lä6) 12. Das சனி துயர் நீங்கும் மனமகிழ்ச்சி UpLI, 10 LDGOS
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
Sisi" * ÄITION (உத்தரத்துப் பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை)
L). LJ.
த்திரையின் பின்னரை சுவாதி, விசாகத்து முன் முக்கால்)
ாயிறு பெரியோர் உதவி மனமகிழ்ச்சி. பகல் 1 மணி ஒரயிறு தொழில் சிறப்பு பணக் கஷ்டம் ங்கள்- இனசன நன்மை, அந்நியர் உதவி பிய மணி திங்கள் துயர் நீங்கும் உயர்ந்த நிலை Մ.ա. 9 வ்வாய் புதிய முயற்சி பெரியோர் நட்பு smoa, 1 union||Gardal Til- வெளியிட வாழ்க்கை அந்நியர் உதவி பகல் : தன் வீண் முயற்சி, பயனுள்ள செயல் பிய 2 மணி புதன் பயனுள்ள செயல் கடன் தொல்லை KIT60GU 7 ாழன் தொழில் விருத்தி மனக்குறை நீங்கும் பிய 1 மணிவியாழன் இன்ன விரோதம் துயர் அதிகம் (UpLLI, 9 பள்ளி. பொருள் வரவு டன் தொல்லை நீங்கும் காலை 6 மணிவெள்ளி முயற்சி பவிதம் வீண் மனஸ்தாபம் SIGOG) 7
LJJJSG) 12
சனி துயர் நீங்கும், கடன் தொல்லை நீங்கும்.
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்
3.
பிரயாண மிகுதி முயற்சி பவிதம் அதிஷ்டநாள் செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-5
TID6ui DUdir

Page 14
பாப்பா முரசுசிறுகதிை
ஒரு வீட்டின் பரண் மேல் ஒரு தேள் வசித்து வந்தது. அந்தப் பரணில் ரு குளவி கூடு கிட்டியது. இதனால் ருவரும் நண்பர்களாயினர்
ஒருநாள் இவர்கள் வெளியில் உள்ள தோட்டத்திற்குப் போன போது ஒரு தேனியைச் சந்தித்தன. தேனீயும் இவர் களுடன் பேசி நண்பராகியது.
மூன்று நண்பர்களும் இப்படிப் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது தேள் "நாம் மூவரும் இனத்தால் வேறுபட்டி ருந்தாலும், கொட்டும் விஷத்தன்மை கொண்ட விஷ ஜந்துகள் என்ற ஒற்றுமை யில், ஒரே இனத்தில் இருக்கிறோம்" என்று சொன்னது
தேனியும், குளவியும் அதற்கு ஆமோ தித்தன.
நாட்கள் ஓடின. இம்மூவரும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்து வந்தனர்.
ஆனால் தேள் மட்டும், மற்ற இருவரைவிட தனக்குத்தான் விஷம் TP அதிகம் என்று பெருமைப்பட்டது.
ஒரு நாள் தேள், "நம்மூவரில் விவும் யாருக்கு அதிகம் என்று மற்ற இருவரையும் பார்த்துக் கேட்டது.
நண்பா இப்போது ஏன் இந்தக் கேள்வி" என்று கேட்டது குளவி
"எனக்குத்தான் விவும் அதிகம்"
இவற்றைத் கேட்டு சாத்த தேள் ၈၂ခါJဖွg?). ஆனால் நா
என்றது தேனி. நீங்கள் இருவரும் அற்ப பூச்சிகள் என்றால் அவனுக்கு 2 "இல்லை எனக்குத்தான் அதிகம்" நீங்கள் இருவரும் மனிதனைக் கடித்தால், ஏற்படும். அதனால் நா என்றது குளவி ஒரு எறும்பு கடித்தது போல் தான் அவனுக்கு எனக்குத் தான் விவும்
றுமாப்புடன்
தேளிற்குத் தலை விட்டதை தேனியும், உணர்ந்தன, தேள்
OGROOTILITÄT
C * குவார்ட்ஸ் என்றால் என்ன?
பாறைகளில் கிடைக்கும் பளிங்
ீர் /2 தாதுப்பொருள்
உ |* இது எப்படி இருக்கும்? N M2ご எந்த வண்ணமும் இன்றி க
.இருக்கும் كي
NZ 3a * : பயன் என்ன?
பைசோ எலக்ரிக் எனப்படும் சக்தி இதில் உள்ளது. அதனால் போன்று செயற்படும் தன்மையுை ரேடியோ, ராடர், தொலைக்கா போன்றவற்றில் இதன் சில்லுகள் பயன் கண்ணாடித் தொழிலில் குவ lisää பயன்படுகிறது!
இந்தத் தாதுப் பொருள் சூடு அதிக குளிர்ச்சியிலும் இதற்கு எந்தச் அதனால் சோதனைச் சாலைகளிலு களிலும் பயன்படுத்தப்படும் கண்டு செய்ய இது பயன்படுகிறது இ.ை காட்டி உடனே குளிர வைக்கலாம் சேதமும் ஏற்படாது. * செயற்கையாக இதைத் தயாரிக்க
தயாரிக்கலாம். தொழில் மய இதன் தேவை அதிகரித்துள்ளது கிடைப்பதை வைத்துத் தேவைை
பாராட்டுக்குரியவர்கள் முடியில்லை. அதனால் செயற் செல்வி.கே.கிருஷ்ணசாந்தினி திருச் Glsó aún சபேஷன் தயாரிக்கப்படுகிறது. பது/தமிழ் மகா வித்தியாலயம்பசறை, விநாயகர் வீதி, சேத்துக்குடா மட்டக்களப்புH=
செல்விஅறுசியா அபூபக்கர் ஏ.சி.முஹம்மது ரிஸ்வான் LD LILD 1,03,689 ÖLG001 இல.23.பிரதான வீதி, மருதானை-05 சாஹிரா தேசிய கல்லூரி, புத்தளம் 4 26,85,000 : 盧 gr, Gum Gass6iv06AIM ஏ.எச்.ஹாரிஷ் * நம் நகம் .00015 சென்ரிமீட்டர் வ நல்லிளைப்பாற்றியர்கன்னியர்/பா நுவரெலியா, நஸ்ரியா மகா வித்தியாலயம், சிலாபம் நமது உரோமம் 00:4285 சென்ரிமீ எல்.ரஜீவ் ரா.முகுந்தன் * நம் உடல் 148 பைண்ட வியர்வை இ/பரியோவான்தம.வி இறக்குவானைமட்டக்குளி, கொழும்பு-15, * நாம் 28,048 தடவைகள் சுவாசிக்கி ஐ. எம்.எப். சஹாமா செல்லத் ரை கலையரசன். * நாம் 483 கன அடி காற்றை உள் 282,யோனகபுர, திக்குவல்லை. ::ே * நாம் 70,09000 மூளை அணுக்களு
И 6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

觀
நன்மைகள் பொலிய நலந்துவ பொல்லாப் பகைமை அ
என்றும் இனியவை இம்பிடுவா மண்ணில் உயர்ந்தி வழியது
மகிமை நிலை பெறத் துணையது
ன் கொட்டினேன்
இரண்டும் தனியாகச் சந்தித்தன. தேளிற்குச் சரியான பாடம் கற்பிக்க
ரண்டும் முடிவு செய்தன.
மறுநாள் வழக்கம் போல் தேனி. குளவி, தேள் ஆகிய மூன்றும் சந்தித் துக் கொண்டன.
"என்ன நண்பர்களே எனக்குத் தான் விஷம் அதிகம் உள்ளது என்
ஆனால் நான் கொட்டினால் கூட ஒரு மனிதன் இறந்து விடலாம்" என்றது தேனி.
"என் கொட்டிற்கும் அந்தத் தன்மை உள்ளது" என்றது குளவி இதைக் கேட்ட தேள் கோபத்து டன்" யாருடைய விஷத்திற்கு வீரியம் அதிகம் என்று பார்த்து விடலாமா?" என்று கேட்டது.
வீட்டுக்காரனை நாம் மூவரும் தனித்தனியாகக் கொட்டுவோம். அவன்படும் வேதனை, அலறல் ஆகியவற்றை வைத்து யாருடைய விஷத்திற்கு வீரியம் அதிகம் ಇಂಗ್ಲ! பார்ப்போம்" என்று தனது திட்டத்
தைக் கூறியது குளவி.
தேளும், சம்மதித்தன.
முதல் நாள் தேனீயின் முறை வீட்டுச் சொந்தக்காரன்படுத்திருந்தபோது அவனின் காலில் கொட்டி விட்டுப் பறந்தது தேனி.
வீட்டுக்காரன் அலறித் துடித்து எழுந்தான் காலைப் பிடித்துக் கொண்டு
தேனியும் இதற்குச்
கொட்டி விட்டுப் பறந்து சென்றது.
வீட்டுக்காரனின் அலறலையும், முன கலையும் அவை மூன்றும் மறைந்திருந்து அவதானித்தன.
மூன்றாம் நாள் - தேளின் முறை வீட்டுக்காரன் பகல் நேரத்தில் சாப்பிட்டு விட்டுத் திண்ணையில் படுத்திருந்தான் தேள் மெதுவாக ஊர்ந்து
பதை ஒப்புக்கொள்கிறீகளா? என்று சென்று அவனது இடுப்பில் ஒரு கொட்டு
கேட்டது தேள் கொட்டியது
"இல்லை நண்பா நமக்குள் "அம்மா" என்று அலறித் துடித்த
விஷம் கூடக் குறைய இருக்கலாம். அவன் விருட்டென்று எழுந்தான்
வேகமாக ஓடிய தேளைப்பார்த்து 6. YLLITGöI.
"ஓஹோ உன்னுடைய வேலைதானா? இரண்டு நாள் விளையாடியது போதா தென்று இன்றும் வந்து கொட்டி விட்டாயா?" என்று சொல்லி வேகமாகத் தாவி, அருகில் இருந்த செருப்பை எடுத்தான்.
கனமான அந்தத் தோல் செருப் பால் தேளை நோக்கி ஒரு போடுபோட்
"பார்த்து விடலாம்" என்று சவால் விட்டது தேனி. டான தேள் நசுங்கியது.
"இதோ பாருங்கள், இந்த நீயா? நானா? பெரியவன் என்ற
எனது தலைக்கணத்தால் எனது உயிர் போகிறதே என்று நினைத்தபடி உயிரை விட்டது தேள் &৯
FEIMIlli FellssókÍ
* உலகம் போற்றும் அற்புத உலகத்தைப் படைத்த வால்ட் டிஸ்னி இரண்டாம் உலகப் போரில் அம்புலன்ஸ் வண்டியை ஒட்டும் ஒட்டுனராக பணியாற்றியிருக்கிறார். அப்போது அவருக்கு வயது 7
நிலவில் முதலில் காலடி எடுத்து வைத்த நீல் ஆம்ஸ்ரோங் தனது பதினாறாவது வயதிலேயே விமானம் ஒட்டுவதற்கான
பயிர் போகிற வலி "ஆ.ஊ." என்று கத்தினான். வேதனையால்
ன் தான் o : நேரம் கழித்தே அவனது லைசென்சைப் பெற்றிருந்தர்
அதிகம்" என்றது முனகல் நின்றது. ஜோர்ஜ் வோஷிங்டன் ஆக்ஸன் மறைந்திருந்த தேளும், குளவியும் வான்பரன் பில்மோர் ஆபிரகாம் லிங்கன்
க்கனம் பிடித்து வற்றைப் பார்த்துக் கொண்டன. ஜோண்சன் கிளைவ்லேண்ட் ட்ருமென் ஆகிய
குளவியும் நன்கு அடுத்தநாள் வீட்டுக்காரன் கதிரையில் எட்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளும் கல்லூரிப்
(BLITT GOT Lĵ76őTGOTI,
ண்ணாடி போல்
தெடுக்கப்படுகிறார்கள் என்றாலும் நிலங்கள் கூட்டுறவு முறையிலேயே Jus) ஒரு இராசாயன உண்மையான அதிகாரம் படைத்தது செய்யப்படுகின்றன. தனிதபர் விவசாயம் இது ஒரு பற்றரி கொரியன் உழைப்பாளர் SL'd இம்யூனிஸ்ட் முற்றிலும் இல்லை. நெல், உருளைக்கிழங்கு யது. அதனால் கட்சியே ஆகும் கட்சித்தி சட்டியையும் முக்கிய பயிர்கள் கனரகத்தொழில்கள் சி, மணிக்கூடு மத்திய கமிட்டி பொலிட் பீரோவையும் துணி ஆலைகள், சீமெந்து ஆலைகள் டுத்தப்ப்டுகின்றன. நியமிக்கின்றது 1948 முதல் கொரியாவை முக்கியமானவை டங்ஸ்டன், கிராபைட்
ர்ட்ஸ் எவ்வாறு
'ட்டால் விரியாது. தமும் ஏற்படாது.
தொழிற்சாலை பு
ாடி குடுவைகள் அதிக சூட்டில் அதனால் எந்த
LDΠP ஐ.நா.வின் இன்றைய தலைமைச் செயலகம் 1952ம் கிவிட்ட உலகில் ஆண்டு துவக்கப்பட்டது.
இயற்ைைகயில் ப் பூர்த்திசெய்ய 1956ல் சூயஸ் கால்வாய் |க முறையிலும் மீது இஸ்ரேல், ஃபிரான்ஸ்,
டிக்கிறது.
ர் தூரம் செல்கிறது.
ர்கிறது. டர் வளர்கிறது.
ய வெளியேற்றுகிறது.
DITLD. நக்கிழுக்கிறோம்.
த வேலை கொடுக்கிறோம்.
இருந்தபோது, அவனது கையில் குளவி
கு போன்ற U। նIII - GEHITIfLLUIT
தலைநகர் - பியோங்யாங் பரப்பு - 120, 538 சதுர கிலோ மீட்டர் மக்கள் தொகை - 23 கோடி மொழி - GJ:IslUGöI எழுத்தறிவு - 99 சமயம் - புத்தமதம், கன்பியூஷியனிஸம்,
Li Gallato நாணயம் - வோன் தனிநபர் வருமானம் - 90 டொலர் 6ll TGVITU):
இரண்டாம் உலகப்போரைத் தொடர்ந்து ரஷ்யா, வடகொரியாவை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது. 1948ல் சுதந்திரம் பெற்றது. நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சுப்ரீம் பீப்பிள் அசம்பிளி உறுப்பினர்கள் தேர்ந்
ஆண்டு வந்த அதிபர் கிம்உல்சங் 1994 ஜூலையில் காலமானார்.
தியது.
OGOf ឲ្យចំថ្ងៃ.
நியூயோர்க் நகரில் மான்ஹட்டன் என்ற இடத்தில் ரொக்பெல்லர் நன்கொடையாகக் கொடுத்த நிலத்தில்
மட்பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகள் தாக்குதல் நடத்தியபோது ஐ.நா.தலையிட்டு தானம் செய்து அங்கு அமைதிப்படையை நிறுத்
படிப்பே படிக்கவில்லை.
பொருளாதாரம்:
மக்களில் பாதிப்பேர் விவசாயத்தையே நம்பி உள்ளனர். சுமார் 90 சதவிகித
மங்கனிஸ் உற்பத்தியில் உலகளவில் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது.
FLIDATI
1960 ஜெனரல் அசெம் ட் பிளிபொதுச்சபையில் முன் ய னாள் சோவியத் யூனியன் ஜனாதிபதி குருஷேவ் ஆவேசமாகப் பேசிட சுப்பர் பவர் மோதல் துவங்கியது.
ஜன.14-20,1996

Page 15
"அதெல்லாம் சரி. இந்தப் பையன் கடத்தப்பட்டு இங்கு வந்திருப்பதை இன்னும் இந்தியாவில் அறிந்து கொள்
வே இல்லையா?
"இல்லை. அப்படிப்பட்ட திட்டம் என்னுடையது. நேற்றுக் கூட இந்தியச் செய்தித்தாள் பார்த்தேன். பணத்திற்கா வே அவன் கடத்தப்பட்டு இன்னமும் சன்னையில் இருப்பதாகத்தான் நம்பு கிறது போலிஸ், அவர்கள் விழித்துக் கொள்ளுமுன் சி.ஐ.ஏ. வில் ஒப்படைத்து விட்டு அரசாங்க உதவியோடு பாதுகாப் ான வேறு நாட்டிற்குச் சென்று விட முடிவு செய்துள்ளேன் ரெய்ஸ்ா
நாளைக்கு வெளியே வெறு போனில் இருந்து கண்ணபிரானுடன் பேசி அங்குள்ள நிலமை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அவருக்கு நம் பழைய போன் நம்பர் தான் தெரியும். இந்த போனில் ஒட்டுக் கேட்கப்படுகிற அபாயம் இருப்பதால் தவிர்க்கிறேன்."
"இதில் பாவம் வெஸ்லியையும், ஆனியையும் வேறு விட்டிருக்கிறீர்களே? "அவர்களையும் விலாசம் மாற்ற வைத்ததோடு, ஒரு சில வாரங்களில் வேறு நாட்டில் திருப்திகரமாகக் குடி யேற்றி விட எண்ணியுள்ளேன். அவர்களும் சம்மதித்து விட்டார்கள்."
"என்ன சொன்னாலும் எனக்கு ஒரு படபடப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது." "அது அனாவசியமானது ரெய்லா பார்க்கர் ஸ்மித் எந்த ப்ரா ஜெக்ட்டிலும் தலைகுனிவைச் சந்தித்ததே இல்லை, தைரியமாக இரு" என்று அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டார். ★**
உள்ளூர் பிரஜை வேண்டாம் என்று பப்புவைக் காரிலேயே இருக்கச் சொல்லி விட்டு பரத் சுசி இருவர் மட்டும் பத்திரி கையின் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தார் கள் ஹோட்டல் ரிஸப்ஷன் அறை போலத் தான் இருந்தது. இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்று மேஜை மேல் முக்கோணக் கட்டை வைத்துக் கொண்டிருந்தவள் பெண், அமெரிக்கள் லூஸ்ான சட்டைக்குள் அசைவுகள் தெளிவாக இருக்க வினாடிக்
பெயர்வைறொனி ----
岛
SJUSI:
முெகவரிபிஎவ் 4 புளூமெண்டால் முகவரி:16, குருந்துகஹ எல,முகவரி வெதமுள்ள தோட்டம்|முகவரி:R00
அக்குறணை, பொழுது போக்கு புத்தகம்|பொழுது போக்கு புத்தகம்|பொழுது போக்கு நாவல், பொழுது பே பத்திரிகை தொலைக்காட்சி,வானொலி தொலைக்காட்சி,
தொடர்மாடி கொழும்பு-11
சென்று ஏமாந்தோம்.
கொருதரம் செம்பட்டைக் கூந்தலை தலையை வெட்டி பின்னால் அனுப்பிக்கொண்டு "யா, யா, யா" என்று தொலைப் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் எதிரே இருந்த உயரமான நாற்காலியில் இவர்கள் அமர்ந்துகொண்டு அவள் முடிப்பதற்குக் காத்திருந்தார்கள்
"ஏன் சுசி, உன்னை மாதிரி இவளும் பனியன்ல எழுதிக்கப் பிரியப்பட்டா என்ன எழுதிக்கலாம் சொல்லு பார்க்கலாம்."
சுசிலா பதில் சொல்வதற்கு முன் அவள், "நான் எந்த வகையில் உங்களுக்கு உதவ முடியும்?" என்றாள்.
"பல வகைகளில் உதவ முடியும், தற்சமயம் ஒரு தகவல் தேவை. இங்கே மிஸ் ஆனி என்று ரிப்போர்ட்டராக."
"ஆமாம். சொல்லுங்கள்." "அப்பாடா முதலில் எங்களைப் பற்றி, நாங்கள் இந்தியாவில் இருந்து வருகிறோம். அங்கு ஒரு பத்திரிகையில் பணிபுரிகிறோம். ஒரு சமயம் மிஸ் ஆனி டெல்லி வந்தபோது சந்தித்தோம் நியுயார்க் வரும்போது அவசியம் சந்திக்கச் சொல்லி விட்டு விலாசம் கொடுத்தார்கள் லெக்ஸிங்டன் அவென்யு விலாசம் மதியம் நாங்கள் வந்ததும் ஏர்போர்ட் டில் இருந்து நேராக இந்த விலாசம்
8.
R
செய்யப்பட்டிருக்கிறது. புதிய விலாசம் அருகில் வசிப்பவர்களுக்குத் தெரியவில்லை. பிறகு நாங்கள் நியுயார்க் ஹில்ட்டனில் சூட் எடுத்துக் கொண்டோம். இங்கே அலுவல கத்தில் விசாரித்தால் தெரிந்து கொள்ளலாமே என்றுதான் வந்தோம்."
அவள் முகத்தில் கொஞ்சம் பரிதாபம்
"சமீபத்தில் டெர்ரரிஸ்ட் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தாள். அதன் பிறகு நிறைய மிரட்டல்கள் வந்தன.
அது தொடர்பாக விலாசம் மாறியிருப் பதாக போனில் சொன்னாள். எங்களுக்கே கூட புதிய விலாசம் சொல்லவில்லை. அவ்வப்போது போன் செய்து அசைன் மெண்ட்டுகளை வாங்கிக் கொண்டு, தபாலில் அனுப்பி வைத்து விடுகிறாள். அலுவலகத் திற்குக் கூட வருவதில்லை."
"அப்படியென்றால், நீங்கள் தபாலில் அனுப்ப வேண்டியவற்றை என்ன செய்கிறீர் 567?"
"பழைய முகவரிக்கே அனுப்புகிறோம். யாரையாவது அனுப்பி கலெக்ட் செய்து கொள்வாள் என்று நினைக்கிறேன்."
"அப்படியென்றால் ஆனியைச் சந்திக்க வேறு ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்கள்." "சற்றுச் சிரமமான வழி சொல்லட்டுமா? நாளைக்கு மாலை மூன்று பொது நிகழ்ச்சி களுக்கான அழைப்புகள் பத்திரிகைக்கு வந்தன. ஒரு நிமிடம்" என்று இண்டர்காமில் இரண்டு தடவைகள் இது தொடர்பாகப்
கல்வெஸ்லிபெயர் அப்துல் முனல்வர் பெயர்: கே. சகாதேவன் பெயர்எம் ெ
Slug: 21
இறம்பொடை
பத்திரிகை, கிரிக்கெட்
பேசி விட்டு, "மூன் நேற்று ஆனிக்குத் தெரி அந்த மூன்றில் ஏதாவு கலந்து கொண்டு ே போதும் என்று சாய் இதில் எங்கே என்று
"மூன்று நிகழ்ச்சி சொன்னால், ஏதாவ பார்க்கிறோமே. டெ நெருக்கமாகப் பழகின எல்லாம் வாங்கி வந் "புரிகிறது. உங்க ஐந்து நிமிடம் காத்திரு. கள் பற்றிய குறிப்புகள் விபரங்களையும் டை வரச் சொல்லியிருக்கிே பற்றி என்ன நினைக் "இன்று தானே சுற்றுலாப் பயணிய நினைக்க வேண்டும்.
அதற்கு மேல் பே அவள் சட்டென்று ஆழ்ந்தாள். சில நிமிட விலாசம் அடித்த க தகவலை அவனிடம் சூட் எண்? இதற்கு செய்தால் சொல்வதர் "பதினேழு மிக வெளியே வந்த பின்ன "அவ பனியன்ல எழு எழுதணும்னு சொல் "ரோஸ் அண்ட் "LJLOJITI GT560037 கிள்ளினாள் காருக்கு போட்டுக் கொண்டு, ப அணைக்கச் சொல்லி காகிதத்தைப் பார்த் இருந்தது.
1 ஜஸ் ஷோ - நாள்.
நாள்: 24,288 ே 4.30.
இடம் மேடிஸன் 7வது அவென்யு
2. ஒவியக் கண்கா ஒவியங்கள்.
நாள்: 24.2.88 ே பிற்பகல் 2
இடம் லிங்கன்
பிராட்வே - 66வ
3 இசை நிகழ்ச்
பென்னட்
நாள்: 24,288 ே இடம் கார்னெஜி 7வது அவென்யு
"பப்பு இதைப் இடமெல்லாம் உனக் பப்பு வாங்கி அ "நல்லாத் தெரியும். தண்ணி பட்டபாடு எங்கே போகணும் ! "இப்ப வேணா போகணும். அப்புறப் கிரில் எங்க இருக்கு LIU.5.
"வார். இவங்கை போறது?" என்றான் ஆச்சரியமாய்
"என்ன இடம் , "அது வந்துங்க "பப்பு, அதை அ ஒண்ணுமில்லை சுச் இ கிராப் அமைச்சுக்க ஒண்ணுமில்லை. இ தோசை கிடைக்கிற GBLITILIT.”
"இங்க வந்தும் "இட்லிங்கிறது பாசம் மாதிரி, காத Lዕ]ájGጨU?"
Jugi: 20
P.O.BOX-41019,
படித்தல்.
பெயர் வெப் பற்றிக்ஸ் வில்லியம்ஸ்
US 25
பொழுது போக்கு பேனா நட்பு.
ஜன.14-2009
པའི་ இஸ்ஸதீன்
GIUSI:
pseufl:DEL COMTON0-2, 40127BOLOGNAITALY ||apseufl:P,0.BOX-2815, AL-RYADH, 11461, KSA.
பொழுது போக்கு வழமையானவை.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அழைப்புகளும் க்கப்பட்டிருக்கிறது. து ஒரு நிகழ்ச்சியில் டர் அனுப்பினால் தரப்பட்டுள்ளது. நடுவீர்கள்? சிரமம்" ரின் இடங்களையும் முயற்சி செய்து பலியில் அவ்வளவு கள் பரிசுப் பொருள் |ள்ளோம்."
ஆர்வம் புரிகிறது. கள் மூன்று நிகழ்ச்சி ளயும் இடம், நேரம் செய்து கொண்டு ன் அமெரிக்காவைப் நிறீர்கள்?
வந்தோம். ஒரு க, இனிமேல்தான்
ஈவது குற்றம் போல தன் வேலைகளில் களில் பத்திரிகையின் ரில் போட்டு வந்த கொடுத்து, "உங்கள் டுவில் ஆனி போன் காகக் கேட்கிறேன்." பும் நன்றி" என்று ர் சுசிலா கேட்டாள், றதா இருந்தா என்ன வந்திங்க பரத்?" all." ஐஸ்" என்று விலாவில் ள் வந்து விளக்கு புவை டெலிவிஷனை பிட்டு, அந்தத் தகவல் ான். ஆங்கிலத்தில்
போட்டிகள் - முதல்
ரம் - பிற்பகல் 2 -
6ň)05IILuň JTÍTL65T, - 33வது தெரு.
ட்சி-ஜான் ஹீப்பரின்
நரம் - காலை 10 -
செண்டர், து தெரு.
f) – LIITIL; (BLIT GOf)
நரம் - மாலை 6-8.
ஹால், - 57வது தெரு.
"கேலார்ட் போகணும் சார்" "அது என்ன வெளியூரா?" "இல்லை, ஹோட்டல் பேரு போகட் (3) LDTP"
தாராளமா, இட்லி இல்லாம எப்படி உயிர்வாழ முடியும்? என்ன, சுசி"
கேலார்ட்டில் நடராஜர் சிலை இருந்தது. வீணை இசை இருந்தது. ஊதுபத்தி மணம் இருந்தது. நடுநடுவே சிற்பங்கள் இருந்தன. நிறைய இந்திய முகங்கள் இருந்தன. ரெண்டு பேர் மலையாளம் சம்சாரித்துக் கொண்டிருந் தார்கள் பரிசுப் பொருள் போல அலங்கரித்து எடுத்து வந்து வைத்தார்கள்
சாப்பிட்டு முடிந்ததும் வெளி வந்து
"இப்போது எங்கே?
பரத் தனது பாக்கெட் டைரி பிரித்து "ஃப்ராங்க்ளின் ஸ்ட்ரீட்" என்றான்.
"அங்க யாரு "அதான் பார்க்கர் ஸ்மித் காலி செஞ்சிப் போய்ட்ட பழைய விஷயம் போய்ப் பார்க்
95 GOTTLD."
பப்பு சூயிங்கம் நீட்டி வேண்டா மென்றதும் ஒன்றைப் பிரித்துப் போட்டுக் கொண்டு வந்தாள். பரத் புகைத்துக் கொண்டே யோசித்தான்
ஹட்சன் நதியோரமாய் இருந்தது ஃப்ராங்க்ளின் தெரு, அதில் கட்டிட எண்
பார்த்து நிறுத்த அது பெரிய அபார்ட்
மெண்ட்டாக இருந்தது கீழே அலுவலகம் இருந்தது அலுவலகத்தில் மொத்த குடியிருப் புகளிலும் இருப்பவர்களின் பெயர்கள் - ஃப்ளோர் - வீடு எண் எழுதப் பட்டிருக்க 7வது மாடியில் பார்க்கர் ஸ்மித் 16வது
பாரேன். இந்த (5.5 G.giful LDIT?" லட்சியமாகப் பார்த்து, நியுயார்க் எனக்குத் போகலாமா? இதில "קחGuטון ம் நாளைக்குத் தான் உனக்கு ரெய்ன்போ தெரியுமா?" என்றான்
ளயும் கூட்டிக்கிட்டாப் சுசிலாவைக் காட்டி
அது?" என்றாள் சுசி.
|ப்புறம் பேசிக்கலாம். சலூன் தலையை டப்பட்ட ஸ்டைல்ல ாம். அதான் வேற ப, பசிக்குது இட்லி, மாதிரி எங்கயாச்சும்
இட்லிதானா? அலுக்காத விஷயம் - ல் மாதிரி, கிடைக்கு
10, A5,
பெயர்: ஆர். நவசோதி GAJALU g5 3 22 (paalfl: BADANER STR-749, psalfl:P.0BOX 1121, DDAH.21521, KSA |8048-ZURICH, ZWIZERLAND, ICODE N092862 ALFERDOUS II
வீட்டில் இருந்தார்.
பீர் அருந்திக் கொண்டிருந்தவனிடம் பரத் "இங்கே பார்க்கர் ஸ்மித் இருந்த போர்வுன் காலியாக இருக்கிறது என்று தகவல் பெற்று வந்திருக்கிறேன்" என்றான்.
"ஆமாம். நீங்கள் யார்?" "இந்தியாவில் இருந்து வருகிறோம். பத்திரிகைகளில் வேலை பார்க்கிறோம். அமெரிக்காவில் ஜர்னலிசம் என்னும் தலைப் பில் ஆறு மாத தங்கி தகவல் சேகரித்து புத்தகம் எழுத இருக்கிறோம். அந்த ஆறு மாதங்களுக்கு ஹோட்டல் பில் அதிகமாய் வருமென்பதால் போர்வுன் விரும்புகிறோம் LIITTÄ59, GUITLIDITP"
"ஒ.யெஸ்," என்று ஒரு கப்போர்டைத் திறந்து சாவி எடுத்துக் கொடுத்து, "முதல் லிஃப்ட்டை உபயோகியுங்கள் ஏழாவது மாடி பதினாறாவது வீடு பார்த்து விட்டு வாருங்கள் மற்ற விபரங்கள் பிடித்திருந்தால் முடிவு செய்யலாம்."
"நன்றி என்று சாவியுடன் வெளியே வந்தான் பரத் அடுத்த நிமிடம் ஸ்மித் வாழ்ந்த வீட்டைத் திறந்து உள்ளே வந்தார்கள். பர்னிச்சர்கள் இருந்தன. போன் இருந்தது. பரத்தும், சுசிலாவும் அவசர அவசரமாக அத்தனை அறைகளிலும்
புகுந்து தேடினார்கள் கப்போர்டுகளைத் திறந்து பார்த்தார்கள்.வீடு அவர் காலி செய்யப்பட்ட உடனேயே உடனே சுத்தப் படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு குப்பையோ, ஒரு காகிதமோ எதுவும் da)L), JGGGOG).
பரத் முகத்தில் சற்று ஏமாற்றம் படிந்தது.
ஒரு அறைக்குள்ளிருந்து சுசிலா கத்தினாள் "பரத் இங்க வாங்க
அந்த அறைக்குச் சென்றால் அவள் இல்லை. டாய்லெட் அறையின் கதவு திறந்து இருக்க, "இங்கே வாங்க" என்றாள்.
போனால், சுவரில் தொங்கின டாண்டில் இருந்த துடைத்துக் கொள் ம் டிஷ்யு காகித ரோலை நீளமாக முத்துப் பிடித்திருந்தாள் "இதைப் LITU/blå" 61601 spTGIT.
அந்த ஆறு இஞ்ச் பேப்பர் வாலில் சியோ எதுவோ குத்திக் குத்தி தமிழில் நீளமாக வாக்கியம் ஆரம்பித் என்னைக் காப்பாற்றுங்கள். நான் சரவணகுமார். சுசிலா மெதுவாக அந்தக் காகிதத்தை இழுத்துக் கொண்டே வர ஒட்டைகளிலேயே உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் தொடர்ந்தன. 'என்னைக் கடத்தி வந்திருக்கிறார்கள். இந்த விலாசம் சொல்லி இந்தியத் தூதரகத்திற்குத் தகவல் கொடுத்தால் என்னை மீட்டு விடுவார்கள் இங்கே நான்கு பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ார்க்கர் ஸ்மித் - ஆனி - ரெய்ஸா - கார் டிரைவர் வெஸ்லி தயவு செய்து என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்,
அத்துடன் செய்தி நின்று போயி ருந்தது.
"சரி அவனை இந்த ரூம்ல தான் சிருந்தாங்க டாய்லெட்டுக்கு அவனை அனுமதிக்கிறங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த செய்தியை அமைச்சி மறுபடி ரோலை சுத்தி வச்சிட்டு வந்திருக் கணும் இங்கிலீஷ்ல எழுதினா கண்டு பிடிச்சிடுவாங்கன்னு தமிழ்ல எழுதியிருக் கான் யாராச்சும் எப்படியாச்சும் இதைப் பார்த்தா உதவட்டும்னு நினைச்சிருக்கான் இல்லைன்னா செய்தி முடிச்சிட்டு, அப்படியே கிழிச்சி சுத்தி வெண்டி லேட்டர் வழியா வெளில போட நினைச்சி ருக்கலாம். அதை செயல் படுத்தறதுக் குள்ளே இந்த இடத்தை விட்டு அவனை மாத்தியிருக்கணும். எனவே, கார் டிரைவர் வெஸ்லின்னு ஒரு புது தகவல் கிடைச்சி க்கு வா, இந்த லைன்ல கொஞ்சம் றங்கிப் பார்க்கலாம்."
மூவரும் கீழே இறங்கிவர. அந்த அலுவலகம் வந்து, "நாளை வந்து எங்கள் முடிவைச் சொல்கிறோம்" என்ற பரத் "எங்கள் காருக்கு நியுயார்க் கின் வழிகள் எல்லாம் தெரிந்த ஒரு திறமையான டிரைவர் கிடைப்பாரா?
"அண்டர் கிரவுண்டில் பார்க்கிங் ஏரியா இருக்கிறது. அங்கு டிரைவர்களின் ஒய்வறை உள்ளது. அங்கு விசாரித்துப் பாருங்கள்."
குறிப்பிட்ட ஒய்வறையில் சிலர் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். சிலர் கார்ட்ஸ் விளை யாடிக் கொண்டிருந்தார்கள்
வெஸ்லியைப் பற்றி விசாரித்தபோது உடனே விலாசம் கொடுத்தார்கள். ஆனால் தற்சமயம் அங்கே இல்லை என்று கேள்விப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார்கள்
வெஸ்ட் எண்ட் அவென்யுவில் இருந்த அந்த விலாசத்திற்கு வந்தபோது இரவு மணிபத்தை நெருங்கிக் கொண்டி ருந்தது. அதுவும் ஒரு அபார்ட்மெண்ட் ப்ளாக்காக இருந்தது. வீட்டைப் பார்க் கலாமா என்கிற வித்தை அங்கே பலிக்க வில்லை. வேறு நபர்கள் குடி வந்து விட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டார்கள்
பக்கத்துல பக்கத்துல பக்கத்துப் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை விசாரித்த போது இப்போது எங்கே போயிருக் கிறார்கள் என்பது தெரியாது என்றார்கள் சோர்ந்து போய் இன்னும் ஒரே ஒரு வீட்டில் கேட்டு விடலாம் என்று தீர் மானித்தபோது லட்டு போல ஒரு தகவல் கிடைத்தது.
(தொடர்ந்து வரும்
GLILIFi: GL, uffan
Slug: 25
க்கு பத்திரிகை|பொழுது போக்கு உதைபந்துKUWAT
தொலைக் காட்சி.
பொழுதுபோக்கு வழமையானவை.
Gluiiufi: ifn. lumiq Ju 524
|गा
கவரி:234) பிரதான வீதி, கொழும்பு-11 பாழுதுபோக்கு பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சி
Slug: 15
பெயர்: எம். ஹிஸாம்
கவரி:ஜவுசான் பள்ளி வீதி 5ம் குறுக்குத் தெரு புத்தளம் ) பாழுது போக்கு பத்திரிகை, வானொலி

Page 16
போய் வாருங்கள்" என்று அமைதியாகக் கூறினார்கள் முஜீக்குகள்: அந்தச் சோகமயமான வார்த்தை அப் பெண்களின் காதுகளில் வெகுநேரம் ஒலித்துக்கொண்டிருந்தது.
அவர்கள் மீண்டும் அந்தக் காட்டுப் பாதை வழியாக அருணோதய காலத்தின் பசப்பொளியில் அவசரமேதுமின்றி நிதானமாக நடந்து சென்றார்கள்
"இங்கு எல்லாம் எவ்வளவு அருமை யாயிருந்தது" என்று சோபியாவுக்குப் பின்னால் நடந்துகொண்டே வந்த தாய் சொன்னாள்: "எல்லாம் சொப்பனம் மாதிரி இருக்கிறது. மக்கள் உண்மையைத் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள் உண்மை யைத் தெரிந்து கொள்ளத் துடியாய்த் துடிக்கிறார்கள். இது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? ஒரு பெரிய திருநாளன்று மக்களெல்லாம் அதிகாலைப் பிரார்த் தனைக்காகத் தேவாலயத்தில் கூடி யிருப்பது போலவும், மதகுரு இன்னும் வராதது போலவும், எங்குமே இருளும் அமைதியும் சூழ்ந்திருப்பது போலவும், அப்போது நம் உடம்பு தவியாய்த் தவிப் பது போலவும், மக்கள் வந்து நிறைந்து கொண்டே இருப்பது போலவும் தோன்று கிறது. அந்தத் தேவாலயத்திலுள்ள விக்ரகத்தின் முன்னால் யாரோ விளக்கு களை ஏற்றி வைக்கிறார்கள் கடவுளின் இல்லத்துக்கு ஒளி வருகிறது. இருள் கொஞ்சங்கொஞ்சமாக விலகியோடு கிறது."
"எவ்வளவு உண்மை? என்று உவகையோடு சொன்னாள் சோபியா "இங்கு மட்டும்தான் கடவுளின் இல்லம் உலகம் முழுவதையுமே தழுவி நிற்கிறது" "உலகம் முழுவதையுமா?" என்று தலையை அசைத்துச் சிந்தித்துக்கொண்டே சொன்னாள் தாய். "நம்புவதற்கே டியாத அவ்வளவு பெரிய உண்மை து. சோபியா நீங்கள் எவ்வளவு நன் றாகப் பேசுகிறீர்கள் அருமையாயிருந்தது.
ad Dži அவர்களுக்குப் பிடிக்காமல் போய்விடுமோ என்று நான் பயந்திருந் தேன். *
சோபியா ஒரு கணம் மெளனமாக இருந்தாள் பிறகு அமைதியோடும் சோர் வோடும் சொன்னாள்:
"அவர்களோடு இருந்தாலே நாமும் எளிமை பெற்று விடுகிறோம்."
அவர்கள் ரும்பினைப் பற்றி யும் அந்த நோயாரியைப் பற்றியும், கவ னம் நிறைந்த மெளனமும், விருந்தாளி களுக்கு வேண்டியசின்னஞ் சிறு சேவை களில் கூட மிகுந்த ஈடுபாடும் நன்றி யுணர்ச்சியும் கொண்டிருந்த அந்த இளை ஞர்களைப் பற்றியும் பேசிக் கொண்டே நடந்து சென்றார்கள். அவர்கள் காட்டுப் பிராந்தியத்தைக் கடந்து வயல்வெளிக்கு வந்தார்கள். சூரியன் அவர்களுக்கு எதி ராக மேலெழுந்தது. எனினும் சூரிய னின் முழு Aருவமும் வெளியே தெரிய வில்லை. செக்கச் சிவந்த கதிர்களை மட்டும் விசிறி மாதிரி வான மண்டலம் முழுவதும் விரித்து ஒளிபாய்ச்சிக் கொண்டிருந்தது. புல் நுனிகளில் தொங் கிக் கொண்டிருக்கும் பனித்துளிகள் சூரிய கிரணம் பட்டவுடன் வானவில்லின் வர்ண ஜால்ம் சிதறி, வசந்தத்தின் கோலா கலத்தோடு புன்னகை புரிந்தன. பறவை கள் விழித்தெழுந்து உற்சாகமயமான கீதக் குரலை எழுப்பி, அந்தக் காலை நேரத்துக்குக் களிப்பூட்டி ஜீவனளித்தன. பெரிய பெரிய காக்கைகள் தங்களது இறக்கைகளைப் பலமாக அடித்து வீசிக் கொண்டும், ஆர்வத்தோடு கத்திக் கொண் டும் வான மண்டலத்தில் பறந்து சென் றன, எங்கிருந்தோ ஒரு மஞ்சலாத்திக் குருவியின் சீட்டிக் குரல் ஒலித்தது. தூரவெளிகள் கண்ணுக்குத் தெரிந்தன. குன்றுகளின் மீது படிந்திருந்த இருட்திரை கள் சுருண்டு மடங்கி மேலெழுந்து மறைந்தன.
"சமயங்களில் ஒருவன் பேசிக்
GIFTIGSTE
ண்பன் விஜய் தன்னைத் தேடி வந்திருப்பதை அதுவும் ஒரு பக்கம் பொழுது விடியும் முன்னரே வியப்புடன் வரவேற்றான் ரகு
"என்னடாப்பா பத்து மணிவரைக்கும்
ழுத்துப் போர்த்திட்டு படுக்கும் நீ ன்னைக்கு இத்தன காலங்காத்தாலே. அதுவும் என்னைத் தேடி வந்திருக்கே?" ஏகத்தாளமாக இழுத்தான்.
நேரடியாக விசயத்துக்கு வந்தான் விஜய், "நான் ஒரு பொண்ணை காத
ஷர்மிளா இவல்
கொண்டே இருப்பான்; அவன் எவ்வளவு தான் வளைத்து வளைத்துப் பேசினாலும் அவன் சொல்லுகின்ற விஷயம் புரிபடுவ தேயில்லை. திடீரென அவன் ஒரு சாதாரண வார்த்தையைக் கூறிவிடுவான். உடனே எல்லாமே விளங்கி விடும்" என்று ஏதோ நினைத்தவளாய்ப் பேசினாள் தாய். "அது போலத் தான் அந்த நோயாளியின் பேச்சும் இருந்தது. நானும் எவ்வளவோ கேட்டிருக் கிறேன். எவ்வளவோ பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் எப்படித் தொழிலாளர்களைத் தொழிற்சாலைகளிலும், வேற்றிடங்களிலும் விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்குகிறார்கள் என்பதை நானும் அறிந்திருக்கிறேன். ஆனால், சிறுவயதிலிருந்தே இதெல்லாம் பழகிப்போய் விடுவதால், அதைப்பற்றிய சுரணையே நம் மனத்தில் போய்விடுகிறது. ஆனால் அத்தனை வேத னையையும் அவமானத்தையும் தரும் அவன் சொன்ன அந்த விஷயம் இருக்கிறதே கட வுளே! தங்களது முதலாளிகளின் சில்லறை விளையாட்டுக்களுக்காக மக்கள் தங்கள் உயிரைக் கொடுத்து உழைத்துக் கொண்டி க்க முடியுமா? அதிலே என்ன நியாயம் ருக்கிறது?
அந்த மனிதனின் நிலையைப்பற்றியே அவளது சிந்தனைகள் வட்டமிட்டன; இந்த மனிதனின் வாழ்க்கையைப் போலவே ஒரு காலத்தில் அவளுக்குத் தெரிந்திருந்த பல பேருடைய வாழ்க்கைகளைப்பற்றிய நினைவு களும் அவள் மனத்தில் மங்கித் தோன்றின. "அவர்களிடம் அனைத்தும் இருக்கிறது. எல்லாம் திகட்டிப் போய் உமட்டுகிறது என்று தான் சொல்லவேண்டும். எனக்கு ஒரு கிராம அதிகாரியைத் தெரியும், அவன் தனது குதிரை கிராமத்து வழியாக எப்போ தெப்போது சென்றாலும், கிராம மக்கள் அந்தக் குதிரைக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டிருந்தான். வணங்காத பேர்களை அவன் கைது செய்து கொண்டுபோய் விடுவான். இந்த மாதிரிக் காரியங்களை அவன் எதற்காகச் செய்ய வேண்டும்? இந்த மாதிரியான செய்கையிலே ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா?
அருணோதய வேளையைப் போலவே குதூகலம் தொனிக்கும் ஒரு பாட்டை மெதுவாகப் பாட ஆரம்பித்தாள் சோபியா. == == == யின் வாழ்க்கை ஒரு விசித்திர : நடந்து கொண்டிருந்தது. சம்யங்களில் இந்த அமைதி அவளுக்கு
மெக்சீம்
வியப்பூட்டியது. அவளது மகனோ சிறையி லிருந்தான் அவனுக்கு ஒரு கொடிய தண்டனை கிடைக்கும் என்பது அவளுக்குத் தெரியும் என்றாலும் அதைப் பற்றி அவள் நினைக்கின்ற வேளையெல்லாம் அவளையும் அறியாது அந்திரேய், பியோதர், மற்றும் எத்தனை பேர்களுடைய முகங்களும் அவளது மனத்திரையில் நிரம்பித்தோன்றும் மகனின் உருவம் அவளது கண்முன்னால் பிரமாண்ட மாகப் பெருகி வளர்ந்து, அவனது விதியில் பங்கெடுக்கும் மற்ற அனைவரையும் தழுவி அணைத்து மறைத்து நிற்பதாகத் தோன்றி யது. சிந்தனையினூடே தோன்றும் மற்ற எண்ணங்களையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு, மகனைப் பற்றிய நினைவை மட்டும் வளர்த்துப் பெருக்குவாள். தட்டுத் தடுமாறிச் செல்லும் அந்த மெல்லிய சிந்தனைக் கதிர்கள் எட்டெட்டுத் திசைகளிலும் சென்று எல்லா வற்றையும் தொட்டு, சகல தத்துவங்களின் மீதும் ஒளி வீசி, சகல விஷயங்களையும்
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
TamaTšilpnai
லிக்கிறேன். அதுக்கு உன்னோட உதவி தேவை ரகு யோசித்தான். "என்னடா இது? நேற்று வரைக்கும் நல்லாத்தான் இருந்தே நல்ல புள்ளையாய் தெருச் சுற்றாம, சைட் அடிக்காம படிப்பே கதின்னு இந்த
for Afso
யுனிவர்சிடியிலேயே நல்லா பாஸ் பண்ற
முதல் ஆளா வருவேன்னு சபதமெல்லாம்
ஒரு தனி உருவமாக மையாக உருவாக்க மு தன. எனவே அவள, யத்தின் மீது மட்டு தன்னுடைய மகனைப் பயத்தையும் மட்டுமே ഖിബ്,
சோபியா வந்தவு சென்றுவிட்டு ஐந்து திரும்ப வந்தாள் அவ உவகையும் நிறைந்: வந்தாள். ஆனால் வந்து குள்ளாகவே அவள்மீன்
கார்
இரண்டு வாரம் கழித்து வாழ்க்கையின் விரிவா சுழலுவது போலத் ே டையே மட்டும் தனது எட்டிப் பார்த்து தனது இசையாலும் உ பெறச் செய்வது பே தாய்க்கு வரவர ச டாயிற்று அந்தச் சங்கீ போது இதய சுகம்தரு அவளது மார்பின் இதயத்தைக் கழுவி இதயத் துடிப்பை மி சமனப்படுத்துவது டே மேலும் நன்றாக நீர்பா வேரோடிப் பாய்ந்த ெ அவளது சிந்தனைகள் துப் பரந்து பரவின கிளைகள் அந்தச் சங் வார்த்தைகளாகப் பூத் IIIIII நீ. நீ
GBLJITILL LLUIT.,P. 5 Tg. GP"
புன்னகைத்த விஜ
அமர்ந்து கொண்டான். உன்னைப்போன்ற பு புரியாது தெரியாது. மு ஏன் இதயத்தை இழுத்து இந்தா இந்த எட்ரஸ் கவிதை-ஐ மின்-கவிச்சக் காதலை வெளிப் படுத் எழுதிக்கொடு போது கவிதையா இருக்கணும்
அவன் பதிலை போய் விட்டான். ரகு கொண்டான் "நேற்று என்னது? காற்று 6 சொன்னது" கர்ண கடு கொண்டு போவது சே சிரித்துவிட்டான். கடந் விஜயின் காதலி யாரெ 'ஏய் விஜய், என்ன ளோட படிக்கிற யாரை வேன்னு பார்த்தேன். கஷ்டTவனம் பண்ற பெண்ணா- அதுவும் ஐ உள்ள குடும்பத்துல 9 BilÖ, ம்பம், அர் படிப்பு இதெல்லாம் அதோட உன்னோட "ே
み○as pm二Lmiscm."
இப்படி இதையெ நினைத்தான் ரகு, ஆன வில்லை. தனக்குத்தாே களித்திருக்கும் நண்ப
தினமு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

னகை சொரிந்து வெளிப்பட்டன.
சோபியாவின் கச்சிதமின்மையை மட்டும் தாயால் சமாளித்துக்கொண்டு போக முடிய வில்லை. சோபியா எப்பொழுதும் தான் குடிக்கும் சிகரெட்டுத் துண்டுகளையும், தனது துணிமணிகளையும் கண்ட கண்ட இடத்தில் தாறுமாறாய் விட்டெறிந்தாள். அவளது ஆரவாரமான பேச்சுக்களைத் தாங்கிக் கொண்டிருப்பதோ தாய்க்கு இதை யும் விடச் சிரமமாயிருந்தது. நிகலாயோ தெளிந்த நிதான புத்தியோடும் ஆழ்ந்த பொருளம்ைதியோடும் அனது வார்த்தைகளை எப்போதும் அளவிட்டு-உயிர்கொடுத்துப் பேசுவான்; சோபியாவின் பேச்சோ இதற்கு நேர் எதிர் மறையானதாகத் தாய்க்குத் தோன்றியது. தன்னை மிகவும் பெரியவளாகக் காட்டிக் கொள்ள விரும்பும் ஒரு குமரியைப் போலவே சோபியா நடந்து கொள்வதாகவும், அவள் மற்ற மனிதர்களையெல்லாம் விளை யாட்டுச் சாமான்களைப் போலவே கருது வதாகவும் தாய்க்குத் தோன்றியது. அவள் உழைப்பின் புனிதத்துவத்தைப் பற்றிப் பேசுவாள். ஆனால் தன்னுடைய கச்சித மின்மையால், தாய்க்கு எப்போதும் அதிகத் தொல்லை கொடுப்பாள் அவள் சுதந்திரத் தைப் பற்றி காரசாரமாய்ப் பேசுவாள்; என் றாலும் அவள் தனது பொறுமையின்மையா லும், வறட்டு முரண்வாதத்தாலும் பிறரை 65 எப்போதுமே அடக்கியாள விரும்புவதாகவே O தாய்க்குத் தோன்றியது. அவளது போக்கு ரே முரண்பாடுகள் நிறைந்ததாயிருந்தது, தைத் தாய் உணர்ந்திருந்ததால், தாய் அவளிடம் எப்போதும் ஜாக்கிரதையாகவே நெருங்கிப் பழகினாள் நிகலாயிடம் எந்த
ஒன்று திரட்டி ஒரு யன்று கொண்டிருந் து மனம் ஒரே விவு ம் நிலைக்கவில்லை; பற்றிய ஏக்கத்தையும் அவள் நினைக்க
LGB6OTGBILI GILÉ (33 GBILIT ாட்கள் கழித்துதான் ள் ஒரே உற்சாகமும் த குதூகலத்தோடு து சில மணிநேரத்திற் ண்டும் போய் விட்டாள்; ச
திரும்பவும் வந்தாள். ன வட்டத்தில் அவள் தான்றியது. இடையி
கோதரனின் வீட்டை விதமான நிரந்தரமான அன்புணர்ச்சி கொண் அவ்வீட்டை அவள் டிருந்தாளோ, அதே உணர்ச்சி அவளுக்கு ற்சாகத்தாலும் நிறைவு சோபியாவின் மீது ஏற்படவில்லை.
தோன்றியது. நிகலாய்க்கு எப்போதுமே பிறரைப் : பற்றிய சிந்தனைதான் அந்த சிந்தனையோடு *ಿ: : தான், அவன் தனது ஒரே மாதிரியான
இயந்திர இயக்கம் போன்ற வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தான். காலையில் எட்டு மணிக்கு அவன் தேநீர் குடிப்பான் தேநீர் குடிக்கும் போதே பத்திரிகையைப் படித்துத் தயிடம் செய்திகளை எடுத்துக் கூறுவான். அவன் கூறுவதைக் கேட்கும்போது திடீரென ஓர் உண்மை அவள் உள்ளத்தில் புலனாகிச்
துே மோதி மோதி, விடுவது போலவும், குந்த நிதானத்தோடு ாலவும் தோன்றியது: பச்சியதால், ஆழமாய் பித்துக்களைப் போல்
சிலிர்க்கும் வாழ்க்கை என்னும் இந்த மா தத்தின் மகிமையால் பெரும் இயந்திரம் எப்படிக் கொஞ்சங்கூட து வெடித்துப் புன் ஈவிரக்கமின்றி மக்களையெல்லாம் அரைத்து
">'
நொறுக்கிப் பணமாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவள் உணருவாள். நிகலாய்க்கும் அந்திரேய்க் கும் பல விதத்திலும் ஒற்றுமை இருப்பதாக அவளுக்குத் தோன்றியது ஹஹோலைப் போலவே இவனும் மக்களைப்பற்றிக் குரோத உணர்ச்சியற்று பேசினான்; வாழ்க்கை அமைப்பிலுள்ள குறை பாட்டினால்தான் மக்கள் குற்றவாளியா கிறார்கள் என்றே இவனும் கருதினான். ஆனால் புதிய வாழ்க்கை மீது இவன் கொண்டுள்ள விசுவாசம் அந்திரேயினுடை யதைப் போல் அவ்வளவு தீவிரமாகவோ தெளிவாகவோ காணப்படவில்லை. இவன் எப்போதும் ஒரு நேர்மையும் கண்டிப்பும் நிறைந்த நீதிபதியைப் போலத்தான் அடங்கி அமைந்த குரலில் பேசினான். மிகவும் பயங்கரமான விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசும்போதுகூட அவனது உதடுகளில் ஒரு சிறு அமைதி நிறைந்த வருத்தப்புன்னகையே நிழலிட்டு மறையும், அந்தச் சமயங்களில் அவனது கண்களும் இளக்க மற்று வக்கிரத்தோடு பிரகாசிக்கும். அந்தக் கண்களில் உள்ள ஒளியைக் காணும் போதெல்லாம் அவளுக்கு ஓர் உணர்ச்சி தோன்றும் ந்த மனிதன் யாரையும் எதையும் மன்னிக்கவே மாட்டான் இவனால் மன்னிக்க முடியாது என்று கருதத் தோன்றும் அவனுக்கே தனது இரக்க மற்ற இந்தத் தன்மை பிடிக்கவில்லை. எனவே அவனுக்காக அனுதாபப்பட்டாள் தாய். அவன் மீது அவள் கொண்டி ருந்த பாசம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது.
ஒன்பது மணிக்கு அவன் வேலைக் குப் புறப்படுவான் போனபிறகு, அவள் ட்டையெல்லாம் சுத்தப்படுத்துவாள். பிறகு மத்தியான உணவைத் தயாரிப்பாள். குளித்து விட்டு, தூய உடைகள் அணிந்து கொள்வாள் தன் அறைக்குள் வந்து உட் கார்ந்து புத்தகங்களைப் புரட்டி அதி லுள்ள படங்களைப் பார்த்துக் கொண்டி ருப்பாள். அவள் இதற்குள்ளாகவே புத்த கங்களைப் படிக்கத் தெரிந்து கொண்டிருந் தாலும், மிகுந்த சிரமத்தோடும் அதிக கவனத்தோடும்தான் அவளால் அவற் றைப் படிக்க முடியும். அப்படிப் படித் தால் அவள் நீக்கிரமே களைப்புற்றுப் போவாள் ஒரு வார்த்தைக்கும் மறு வார்த்தைக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கூட அவளால் உணர முடியாது. குழந்தை படங்களைப் பார்த்துக் குதூகலிப்பது போல அவளும் அப்படங்களைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். அந்தப்படங்களில் அவள் ஒரு புதிய அற்புத உலகத்தைக் கண்டாள் தொட்டுணர முடிவது போன்ற அந்தப் புதிய உலகத்தை அவள் அந்தப் படங்களிலிருந்து புரிந்து கொண்டாள். அவளது கண்முன்னால் மாபெரும் நகரங்களும் அழகிய கட்டிடங்களும், யந்திரங்களும், கப்பல்களும், ஞாபகச் சின்னங்களும், இன்னும் மனிதக் கரங்கள் சிருஷ்டித்த எத்தனை எத்தனையோ பொருட் செல்வங்களும் தோன்றின: அந்தப்படங்களில் அவள் இயற்கையின் படைப்பாற்றலைக் கண்டாள். பல்வேறு விதமான இயற்கைக் காட்சிகள் அவள் மனத்தைத் திகைக்கவைத்தன. வாழ்க்கை என்பது எல்லையற்று விரிந்து பெருகிக் கொண்டிருந்தது கண்களின் முன்னால் அவள் இதுவரையில் அறிந்திராத ஓர் அதிசயத்தை ஒரு மகோந்நதத்தை எடுத்துக் காட்டியது. அது அவளது விழிப்புற்ற இதய தாகத்திலே தனது குறையாத அழகாலும் அமோகமான வளத்தாலும் நிறைவைப் பொழிந்து கிளர்ச்சியுறச் செய்தது. விலங்கு இனங் களை விளக்கும் சித்திரப் புத்தகத்தைப் பார்த்துப் பார்த்து மகிழ்வதில் அவளுக்கு ஒரு தனி ஆனந்தம் புத்தகம் அன்னிய மொழியிலிருந்த போதிலும், அந்தச் சித் திரங்களிலிருந்தே இவள் இந்தப் பூலோ கத்தின் விசாலத்தையும் அழகையும் செல் வத்தையும் உணர்ந்தறிய முடிந்தது.
(தொடர்ந்து வரும்)
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL L L L L IIIII || IIIIIII
பார்த்ததும் ஏதும் சொல்லத் தோன்றவில்லை. தான் யோசித்தவற்றைக் கூறி விஜயின் மனதை நோகடிக்க அவன் விரும்பவில்லை, மற்றும் தன் சொற்கள் அவன் செவியில் ஏறும்
எப்படி அது திடீர்க்
கட்டிலின் நுனியில் அது அப்படித்தான்.
ரக்கட்டைக்கெல்லாம் நிலையில் அவனில்லை என்றும் உணர்ந்து தல் பார்வையிலேயே ரகு மெளனியானான்.
கொண்டு போய்ட்டா காதலின் சின்னச் சின்ன சந்தோசங்கள்.
நெகிழ்வுகள். நிகழ்வுகளையெல்லாம் ரகுவிடம் கூறி சிலிர்த்தான் விஜய் ரகுவினால் விஜயின் காதலுக்கு ஆதரவளிப்பது தவிர வேறேதும் செய்ய முடியவில்லை நண்பனின் மகிழ்வில்
வளோடது. நீ தான் ரவர்த்தியாச்சே என் துற மாதிரி நாலு வரி ம், அதுவும் புதுக்
ஒகே தானும் கலந்திருந்தான். எதிர்பாராது விஜய் திடீரென விஜய் ஒரு நாள் சோர்ந்திருந் மனதுக்குள் சிரித்துக் தான். ரகு விசாரித்தான் "என் காதல் விடயம் ல்லாத மாற்றம் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சாச்சுடா, அப்பாஏசி லெட்டர் ன் காதில் ஏதோ போட்டிருக்கார் உடனே வரச் சொல்லி
ரமாய் விஜய் பாடிக் எழுதியிருக்கார்"
டதும் வாய் விட்டே "என்னடா செய்யப் போற?" ரகு சென்ற நாட்களில் ஆதுரத்துடன் கேட்க, "ஒண்ணு மில்லடா. னத் தெரிந்தது. ண்ணுமேயில்ல என் காதல் என்னோடயே டாப்பா இது.? நம்ம ருக்கும். அம்மா, அப்பா யார் சொல்லியும்
பாவது லவ் பண்ணு என்னடான்னா ஒரு
நான் கேட்கப் போறதில்ல என் மனசுக்குப் பிடிச்ச பெண்ணோட வாழும் உரிமை எனக்
ஏழைக் குடும்பத்து கிருக்கு" சூடாது வார்த்தைகளை உதிர்த்து து பெண்பிள்ளைகள் வெளியேறினான் விஜய் பாய் விழுந்திருக்கே ரகுவிற்கு தர்மசங்கடமான நிலை, காதலை
ஸ்த்து உன்னோட வச்சுப் பார்த்தா - ரன்ட்ஸ்" இத ஒத்துக்
முற்றவிட்டது தவறோ தான் ஒரு நல்ல நண்பனாய் ஆரம்பத்திலேயே இதை தடுத்திருக்க வேண்டாமோ? தடுமாறினான் ரகு விஜயின் தந்தை வந்திருந்தார். விஜய் பாத்ருமினுள் புகுந்து கொண்டான். "நானில்லை என்று சொல் கட்டளை வேறு "அநியாயம். இன்றைக் குப் போய் இங்கே வந்து தொலைந்தேனே." முணுமுணுத்தவாறே "அ.அங்கள் விஜய்
லாம் சொல்லத்தான் ல் வார்த்தைகள் வர மகிழ்ந்து - சிரித்து லுடைய முகத்தைப்
T
வெளியே போய்ட்டான் வர லேட்டாகும்" ரகு தடுமாறினான். விஜயைத் தேடி வந்த ரகு வசமாய் அவரிடம் அகப்பட்டுவிட்டான். அவர் நின்று நிதானித்தார் "சரிடாப்பா நீயாவது இருக்கியே நீயும் என் பிள்ளை மாதிரி தான். நல்லா கவனி, விஜய் நல்லா படிச்சு எங்க குடும்பத்து கெளரவத்தை காப்பாற்றி நல்ல மனவுனா வரணும்னு தான் நாங்க நினைக்கிறோம் இடையில் இந்த காதல், கீதல்னு தடுமாறி என் மானத்தை கப்பலேத்த நினைச்சானோ. நான் பொல்லாதவனாயிடுவேன். காதலிக் கிறார் பெரிய சாஜஹான் இதெல்லாம் என்கிட்ட சரிவராது. புரிஞ்சிக்கிட்டியா? நீ கூட அவனோட நல்ல நண்பன் தானே? ஏண்டாப்பா இவன் இப்படி தலைகீழா போற மாதிரி விட்டுட்டுப் பார்த்திருக்கியே? உனக்கே நல்லதாப் படுதா? கொஞ்சம் புத்தி சொல்லியி ப்படாது? நாங்க சொல்லறதை விட நீ ச்ொன்னா கேட்பான் சொல்லுவியா?
"அங்கள். காதல்ங்கிறது ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட விடயம் அதில நாங்களோ, நீங்களோ அன்னியம் தான் தலையிட முடியாது என்ன தான் என் நண்பனாயிருந் தாலும் இதைப்பற்றி வேண்டும் வேண் டாம்னு சொல்ல எனக்குரிமை இல்லை. அதனால. நான் எதுவுமே சொல்ல (UPLG) UITSUJI."
இப்படி சொல்லத் தான் நினைத்தான் ரகு, ஆனால் வார்த்தைகள் தொலைந்த வனாய் மீண்டும் மெளனித்து விட்டான். எப்படிச் சொல்வது? c
ஜன.14-20,1996

Page 17
பொன்னியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த விசுவம் பொன்னியைக் கண்டதும், "ஏலோய் புள்ள இம்புட்டு நேரம் என்ன பண்ணினே? என்று கேட்டன்
"ம்.ம்.வயல் வரம்பில கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி விளையாடிற்று இருந்தேனாக்கும்."
"என்ன புள்ள சொல்றே". "பின்ன என்னவாம், அறுத்தபாதி
அறுக்காதயாதியா அறுத்த புல்லோட வெடி கேட்டு, நெஞ்சு விறைச்சு வந்திருக் இம்புட்டு நேரம் என்ன 6T6607
கேனாக்கும். பண்ணின எண்டு கேட்டா சொல்றதாம்?
இடக்கை புற்களைப் பற்ற வலக்கை லாவகமாக புல் அறுத்தது, ஆனால் மனம் மட்டும் ஒன்றாமல் தவித்தது. எத்தனை நாளைக்குத் தான் ஊரான் தோப்பில் குடி இருப்பது? பொன்னிக்கு மனம் சலித்தது. சொந்த இடம் ஒன்றும் அதிக தூரமில்லை, இங்கிருந்து பார்த்தால் ஒரு கூப்பிடு தூரம்தான். ஆனாலும் இந்த ஒரு கூப்பிடு தூரத்திலேயே அகதியாய் ஊரான் தோப்பில் வாழ வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலை பொன்னி தன் சொந்த இடம் நோக்கி பார்வையைத் திருப்பினாள் குடியிருப்புக்கள் இருந்த அந்த இடம் இப்போது வெறும் பற்றைக் காடாய் தூரத்தே தெரிந்தது. போய்ப் பார்த்தால் என்ன மனம் உந்தித்
மூன்று நாட்களு திரும்பினாள் பொன் கடவுளையெல்லாம் கூ விசுவம் ஓடி வந்தால் திரும்பியதைக் கேள்
"ஏங்க நான் எங்க கேட்டாள். "ஆஸ்பத் கடவுள் நம்மள கைவி பொறுக்கவந்த ராசா தப்பின புள்ள ஏன் பு விசுவம் அழுதான். "நம்ம இடத்த GLnGómü岛”
"ஏம் புள்ள அங் போகக்கூடான்னு :ெ "போகனும்போல
பிச்சாராம் என்னாண்டு பாத்திட்டுவாரன்" "இந்த நேரம் எதுக்கு கூப்பிட்டாராம்?" "தெரியல்ல புள்ள நான் போயிட்டு வாரன்."
"Ffrälsn, fesör GOTUIT, GITTÄIN (BLITájar?" "கண்ணுக்குட்டிய புடிச்சிண்டு அந் தண்ட போனான் புள்ள பார்த்துக்க கன்னு குட்டி இடறிவிட்டிரும் கணவனுக்கு படலையை திறந்துவிட்ட பொன்னி மகன் சின்னராசுவிற்கு குரல் கொடுத்தாள்.
"டோய் சின்னராக இத்தண்ட வாடா புல்லெல்லாம் தூக்கி பெரிசுக்கும் போட்டு
..3. Ε.Σ.
கன்னுக்கும் போடுடா" நன்கு பரீச்சையமான குரலுக்கு மனிதன் மட்டுமல்ல விலங்கு களும்கூட கட்டுண்டு போகும்.
பொன்னியின் குரலைக் கேட்டதும், இரு இளம் கன்றுகளும் நான் முந்தி நீ முந்தி என்று போட்டி போட்டு வந்தன.
"அனேய், இந்த விசாலாச்சி என்ன பன்னிச்சி தெரியுமா? அங்கிட்டு திரும்பி எதையோ பார்க்கிற மாதிரி பார்த்துச்சு, நான் என்னாண்டு அங்கால பார்த்தாக்கா, இங்கிட்டு திரும்பி ஒரே ஒட்டமா வந்திருச்சி. சொல்லிக்கொண்டே விசாலாச்சி நாமங் கொண்ட தன் செல்லப் பிராணியை கொஞ் சினான். வாலை முறுக்கினான், வலி பொறுத் தது, அன்புக்குக் கட்டுப்பட்டு 'அம்மா.மா என்று சொல்லி செல்லமாய் முட்டித் தள்ளியது விசாலாச்சி.
"போடா உன்கிட்ட இனிமே நான் கதைக்கமாட்டன்" கன்றை விட்டு நழுவிய கரம் அன்னையின் கரத்தை ஊஞ்சலாக்கி உல்லாசம் கண்டது. அன்னையின் கரத்தில் ஊஞ்சலாடியபடி குடிலுக்குள் தாவிற்று அந்த இளம் கன்று.
** 8888 888 கடிகார முட்கள் நான்கைத் தஞ்ச மடைந்தபோதுதான் எனக்குள் அச்சவியர்வை வியர்க்க ஆரம்பித்தது. இன்னும் பஸ்ஸைக் காணவில்லை. இன்று பஸ் வராவிட்டால். கற்பனை சிறகை விரித்தது. இரவு தங்கி நிற்பதற்கு "பாஸ்" எடுக்கவேண்டும். ஏதாவது அசம்பாவிதம் 鷺 விட்டால், 'ஊருக்குப் புதியவன்' என்ற ரீதியில் பல விசாரணை களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி யேற்படும். சுதந்திரமற்ற மனித வாழ்வை யுத்தம் விதைத்து விட்டதால் ஒவ்வொருவரும் அனுபவிக்கிற வேதனைகளும், சோகங்களும்.
முன்பெல்லாம் மனிதன் தனது ஆறறி வால் நிறைவேற்றப்பட்ட சாதனைகளை எண்ணிப் பெருமைப்பட முடிந்தது. ஆனா வின்று. ஐந்தறிவை விட கேவலமாக குருதி நனைய, சதை கிழிய, கண்காட்சி பொருளாகி. ஓ உத்தரவாதமில்லாத உயிருக்காக தினமும் போராட வேண்டியிருக்கிறது வீட்டை விட்டு வீதிக்கு வந்தால்ே மரண பயம் குரல் வளை யை நெருக்குது. இந்த நிம்மதியற்ற வாழ்க் கையை எத்தனை நாள்தான் வாழ்வதோ?
யதார்த்த சூழ்நிலையால் எழுந்த சிந்தனைக்கு சற்று ஓய்வைக் கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் பஸ்தரிப்பை நோக்குகிறேன். நீண்ட கியூ வவுனியாவிலிருந்து அநுராதபுரம் நோக்கிப் போக காத்திருக்கும் அந்தக் கியூவுக்குள் அடங்காமல், பஸ் வரும் வரை அருகிலுள்ள புத்தகசாலைக்குள் நுழைகிறேன். பல நாவல்கள் சிரித்தன.
முன்பென்றால் சாப்பிடாமல் கூட கதை
ஜன.14-20,1996
| LIAHGTrfU In Gau Gor
தள்ளிற்று.
அரிவாளை எடுத்துக் கொண்டு குடி யிருப்பை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள் பொன்னி வயல்வெளி கடந்து பற்றைக் காடாய்க் கிடந்த குடியிருப்புக்குள் கால் வைத்தாள் பொன்னி குடியிருப்புக்குள் நடக்கும் போது மனம் உல்லாச ஊஞ்சல் ஆடியது. முள்ளந்தண்டில் சிலிர்ப்பு ஏற் பட்டது. மயிர்க்கணுக்கள் விறைத்து நின்றன, மனம் படபடத்து சிலிர்த்தது. ஒற்றையடிப் பாதையில் இருந்து இறங்கி தான் குடியிருந்த
அந்த குடியிருப்பு-சுவர்கள் வீழ்ந்து பாழ் அடைந்து கிடந்த குடிலை நோக்கி திரும்பி இரண்டடி எடுத்து வைத்தாள் பொன்னி கும்.ம்..ம். "அம்மா.மா." பொன்னி தூக்கி வீசப்பட்டாள்.
மிதிவெடி தன் வேலையைக் காட்டியது. கால் துண்டிக்கப்பட்டு இரத்தவெள்ளத்தில் கிடந்தாள்- தன்னிலை உணர்ந்தாள் GYLITT GÖTGOf).
நிச்சயமாய் யாரும் இங்குவரப் போவ தில்லை, இரத்தம் ஓடியே இங்கு கிடந்து சாக வேண்டியதுதான் உயிருக்காக போரா டத் தொடங்கினாள் பொன்னி.
தவண்டு தவண்டு கைகள் சோர்ந்தன. இரத்தம் சொட்டிய துண்டாடப்பட்ட கால் புற்கற்றைகளிலும், வயல் வரம்பிலும் உரசி, உரசி வலிகண்டது. மயக்கம் கண்களை செருகத்தொடங்கியது. இனித் தன்னால் போராட முடியாத நிலையை உணர்ந்தாள் பொன்னி தலையை உயர்த்திப் பார்த்தாள். மங்கலாக எல்லா இடங்களும் ஆடியது. எதுவும் புரியாத நிலையில் கத்தினாள் பொன ன, "ஐயோ. என் னைக் காப்பாத்துங்கோ."
SSS S S S S S S S S S S S S S SSS S SS S SS SS SS
வாசிப்பேன். ஆனாலிப்போது யுத்தம் சிந் தனையை மாற்றிவிட்டது. முற்றுப்பெறாத அகதி வாழ்விலும், முடிவு புரியாத எதிர்காலத்திலும் 燃 தவிக்கும் நிலையில், ஏனோ பொழுது போக்கு அம்சங்களை நாட மனம் மறுக்கிறது. இது கூட ஒரு வகையில் விரக்திதான் போலும் நீண்ட நாட்களின் பின் பார்வைக்கு நாவல் தரிசனம் அவற்றை விழிகள் இலவசமாய் மேய்ந்தபோது அந்த புத்தகத்தில் பார்வை மொய்த்தது.
அது லீலா கிருஷ்ணனின், "அன்புள்ள
ஆவி, கூடவே மலர்மதி ரிச்சரும் எனக்குள்
firfljg|T6it.
நானும், மலர்மதியும் தொழில் முறை
நண்பர்கள். ஆண், பெண் எனும் வேலிகளை
S.
போனேன். ஏங்க இ இருக்கிறதக்காட்டிலும் தோணுதுங்க"
"அப்பிடி எல்ல நீ உசிரோட இருந்தா எனக்கு கவலைப்பட போய் ஏதாச்சும் சுெ "(3616.00ΙΠΙΕΙ 4, வேணங்க காசுக்கு ரொம்ப சிலவாச்சா "சீச்.சி. அதெ வாகல்ல புள்ள
கடன் வாங்கினான் பு திங்கனும் போல இ புள்ள நான் கொண் "ஐயோ. எனக்கு "d, TJ LIL 5.5 d, சொல்லு புள்ள எல் "கோழிக்கறியோ போல கிடக்குங்க"
"சரி நீ தூங்கு பு TGOT",
வைத்தியசாலை விசுவத்தின் சிந்தனை பெறுவது என்பதில் தது. முதலாளியைத் மும் பெற முடியாது வதுடன் நின்றது. க Ugi
“Q厝Qub Grü உனக்கு உதவி செய கேட்காதப்பா, என்ன മിങ്വേ, ഥങ്ങി. குட்டி வாங்க காசு ை பினா உன்ர கன் போட்டு காசு வாங்
தகர்த்தெறிந்து விட்டு களாய் மாறி பல 6 GLIIIlb; flfl['GLIIIlh; போம். அப்பப்பா சி உணர்ச்சிகள் ஒரு எங்கள் விமர்சனத்துக் கொதித்தாள். "வாழ் போடத் தெரியாத கெல்லாம் காதல் எ தடையேற்பட்டா தங்க lib FTSELIITIäia அலுத்தாள்.
நானோ விடவி ITjGJI
"என்ன அப்படி லென்பது உணர்வு ஊடுருவக் கூடியதா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குப் பின் உணர்வு நகர்ந்தார். முதலாளி தவிச்ச முயல் அடிப் முதலாளி வீட்டு படலையில் இரும்புப்
ரி ஞாபகம் வந்து புது புரிந்தது ஆனாலும் வேறு வழி உள் பக்கமாய் தொங்கியது. பிட்டுக்கொண்டிருந்த இருப்பதாக தெரியவில்லை விசுவித்துக்கு பாக முடியும், ஆனால் கன்றுடன் திரும்பு2 பொன்னி நினைவு கன்று கைமாறியது. கோழிக்கறி அடுப் வது கஷ்டம் தனக்குள் நினைத்தபடி2 ப்பட்டு, பில் கொதித்தது. படலையில் கால் வைத்து ஏறி உட்புறம்2 இருக்கன்? பொன்னி பொன்னிக்கு கோழிக்கறி சமைத்துக் குதித்தான் சின்னராசு சின்னராசுவைத்2 ரியில்தான் புள்ள. கொடுத்த திருப்தியில் உறங்கிப் போனான் கண்ட விசாலாச்சி துள்ளிக் குதித்து ல்ல புள்ள. விறகு விசுவம், ஆனால் சின்னராசுவால் தூங்க மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தது. 须 தியக்கா பார்த்ததால முடியவில்லை. தந்தையைப் பார்க்கும்போது கன்றை அவிழ்த்த சின்னராக கன்றை% ள என்ன நடந்திச்சு? சின்னராசுவிற்கு ஆத்திரம்தான் வந்தது. இழுத்துக்கொண்டு காட்டுப் பக்க வேலிக்கு2
ஆசை ஆசையாய் வளர்த்த கன்றை முதலாளி யம்மாவுக்கு தாரைவார்த்ததை பொறுக்க முடியவில்லை. கன்று கதறி கதறி போகமறுத்து அடம் பிடித்ததும், ரோட்டில் விழுந்து படுத்ததும், அப்பா கயிற்றால் அடித்ததும் சின்னராசுவின் கண் முன் நிழலாடியது. 'பாவம் இப்ப என்ன செய் யுதோ கவலைப்பட்டான் சின்னராசு சாமக் கோழி கூவுவது கேட்டது. "இரவோட இரவ்ா கன்னுக்குட்டிய அவுத்துட்டு வந்தா என்ன” தனக்குதானே கேட்டுக் கொண்டான். செயலில் காட்டவும் முனைந்தான்.
ஓடினான். வேலியை நெருங்கியதும் கன்று மிரண்டது போக மறுத்தது எவ்வளவு ழுத்தும் கன்று நகர மறுத்தது. கன்றின் பின்புறமாக கன்றை தள்ளி நகர்த்த முயன்றான் சின்னராசு திடீர் என்று பறித்துக் கொண்டு வேலியை நோக்கிப் பாய்ந்தது
விசாலாச்சி பாய்ந்த வேகத்தில் அலறி யது. மின்சாரக் கம்பிகளுக்கு இடையில் தீப்பொறி பெரும் வெளிச்சத்தை ஏற் படுத்தி இருந்தது. கன்று துடிதுடித்து இறந்தது. எஜமானை காப்பாற்றிய திருப்தி
/
பார்க்கலாம் எண்டு
须 须
எதுக்குப் போனே? fiuluslaivav?" தோணிச்சுங்க அதான்
இருக்கமுடியவில்லை.
என்னோடு போய் கடிதத்தை வாங்கிக் கொண்டு வருவதற்கு, நண்பர்களைக் கூப்பிட்டேன். அவர்கள் பயந்து மறுத்து விட்டார்கள் என்தொழில் அழிந்து விட்டதாக ஒரு பிரமை வேறுவழியின்றி நான்மட்டும் தபால் கந்தோருக்குப் போனேன் என்னைக் கண்டதும் எனது ஊர் தபால்காரர் என் கையிலே கடிதக்குவியல் ஒன்றைத்தந்தார். அத்தனையும் என் இரசிகர்களிடமிருந்து எனக்கு வந்தவை.
எண்ணிப்பார்த்தேன் அறுபத்தியாறு கடிதங்கள் இரண்டு வாரங்களாக வராமல் தேங்கிக்கிடந்த கடிதங்கள்தான் அவை அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு என் ஒற்றைப் பனைமர கந்தோருக்கு போவதற்காக நான் திரும்பும்போது மீண்டும் என்னை தபால் காரர் கூப்பிட்டார் எனது பக்கத்து விட்டில் நாகுரும்மா என்ற கிழவியிருக்கிறாள். இந்தக்
நான்கபொத உதவில் சித்தியடைந் தேன். என் திறமைக்கு ஏற்ற தொழில்
னோடு படித்த என்னைவிட் திறமை குறைந்தவர்கள் பெரிய இடங்களில் தொழில் இசெய்கின்றார்கள். ஆனால். நான்.
இன்னும்.
விரக்தி என்னை நுகர்ந்ததால் நான் இபேனா ஆயுதம் ஏந்தினேன் வெள்ளைத்
தேன். எனது சுயரூபமே அல்ல இது யலாமையின் கொதிப்புத்தான் அது என் ஆக்கங்களை படித்துவிட்டு இரசிகர்களின் அன்புத்தொல்லை
கடிதங்கள் இரசிகர்களின் முக # என் முகவரிக்கு *၂နှီ கடிதத்தை அவளிடம் கொடுக்குமாறு கூறி
X கடிதங்களை வாசிப்பதும் பதில் கடிதம் என்னிடம் அக்கடிதத்தைத் தந்தார். இ நாகுரும்மாக் கிழவியி
ப்படி ஒத்த காலோட சாவுறது மேல் என்னு
ம் சொல்லாத புள்ள, அது போதும் புள்ள மதூங்குபுள்ள நான் ாண்டாறன்"
எனக்கு ஒன்னும் என்னங்க பண்றிங்க, is...?". ன்னும் பெரிசா சில முதலாளி வீட்டதான்
Rபுதியதால்காரன் &
|ள்ள, உனக்கு என்ன ருக்குன்னு சொல்லு டாறன்"
ஒன்னும் வேணாங்க" வலப்படாத புள்ள,
ான கொண்டரP. 8¤ சொன்னால், இலக்கியம் என்
ட சோறு திங்கனும்
ள்ள நான் கொண்டா
ல் இருந்து புறப்பட்ட இனி யாரிடம் கடன் தான் சுற்றி வந்
தவிர வேறு யாரிட எண்ணம் எண்ணு ால் செயலில் காட்டி
னால் இயன்றவரை தாச்சு, இதுக்குமேல ாட்ட தாரதுக்கு காசு கட்டுப்பார் கன்னுக் வச்சிருந்தவள் விரும் க்குட்டிய குடுத்துப் ப் போ. முதலாளி
முழுமையான நண்பர் டயங்களை விவாதிப் முறைப்போம்; சினப் பிள்ளைத் தனமான |ள், அன்புள்ள ஆவி ட்பட்டபோது, மலர்மதி கையில் எதிர் நீச்சல் கோழை ஆம்பிளைக் நற்கு? காதலிப்பாங்களோடையே காதலியை
சகிக்க முடியல"
லை. ஆண்பிள்ளை ச் சொல்றிங்க காத மனம் ரெண்டையும் அடுத்த ஜென்மத்தி
இபொழுது போக்கில்லை; தொழில் இதில்
ஓர் அற்பதிருப்தி எனக்கு
நீலவனும் நிலவும்.கடலும்தாற்றும் அந்த ற்றைப் ப்னை மரமும் இலக்கியத்தை ன் தொழிலாக அங்கீகரித்தன. ஆனால். அரைமனிதனாய் சாக்கடை நுளம்பாய்
ரண்டாம் தரப்பிரஜையாய் ஊர் என்னை ரசியது. ஊரின் வாயில் நான் பல்லாக்குப் போனேன். இலக்கியம் சோறு போடுமா
ன்றது ஊர்
"அவனுக்கு பைத்தியம்தான் பிடிச்சி க்கி என்று என் நிம்மதி குட்டையைக் ழப்ப குண்டு போட்ட்னர் சமூகப் பழியால் ன்னைவிட தாயே அதிகம் பாதிக்கப் ட்டாள். டேய் இது எல்லாவற்றையும் ட்டு விட்டு எப்படியாவது நாலு காசு ம்பாதிடா" என்றவாறே கைக்குண்டு இகண்ணீரை என்னை நோக்கி வீசினாள் இநான் அதில் வெடித்து சிதறிப் போனேன். திடீரென்று எனது ஊரில் எற்பட்ட அனர்த்தத்தால் தமிழ் பிரதேசத்துக்குள் முஸ்லிம்களும், முஸ்லிம் பிரதேசத்துக்குள் தமிழரும் செல்ல முடியாதநிலை உண்டா னது எனது பகுதிக்கு ஒரு தமிழரே தபால் காரராக இருந்ததால், எமது பகுதிக்கு வந்துபோவதற்கு பயந்து எமது பகுதியில் உள்ள எவருக்கும் அவர் கடிதம் கொண்டு வந்து கொடுக்கவில்லை.
மற்றவர்களின் துடிப்பின் அடர்த்தி எனக்குத் தெரியாது எனக்கு முளைக்குள் டைனமைட்டு வைத்து வெடித்த சோகம் இரசிகர்களின் கடிதத்தை வாசிக்காமல்
லேயாவது ஜெயிப்போமென்று நினைக்கிறது ፵ዚ ዘTዖ"
"என்னவோ இந்த மறுபிறப்பெங்கிறது வெறும் டூப்-அவள்
"இல்ல மலர் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு போன ஜென்மத்தில நானும் நீங்களும் பாம்பும், கீரியுமா பொறந்திருக்கிறோம்போல
மடிப்பதற்குள் கலீரென
மலர்மதி சிரிக்க, அவளுடன் நானும் சேர்ந்து கொள்ள.இயற்கையும் சிரித்தது என் இனிய மலர்மதியை யுத்தம் பிரித்தபோது நானும், அவளும் வெவ்வேறு துருவங்களானோம். 血. மலர்மதியின் நினைவுச் சுழியிலிருந்த என்னை யதார்த்த சூழ்நிலை சுய நினைவுக்குள் தள்ளுகிறது.
"ஐயோ. பாம்" பெண் கதறல் ஒலியால் பஸ்தரிப்பு அலங்கோலப்படுகிறது-ஆரவாரப்
நாட்டில் வேலை செய்கிறான் அவன் தான் அக்கடிதத்தை அனுப்பி இருந்தான் நேற்று அவள் என்னிடம் மகனின் கடிதம்
ன்னும் வரவில்லை என்று அழுதாள்
நேரத்தைப் பார்த்தேன். பகல் பன்னி
ரண்டு மணி அக்கடிதத்தை கிழவியிடம் கொடுத்துவிட்டு என் அந்த ஒற்றைப் பனைமர கந்தோருக்கு போவோம் என்று நினைத்துக்கொண்டு எனக்கு வந்த அந்த அறுபத்தியாறு கடிதங்களோடு கிழவியின் கடிதத்தையும் வைத்துக்கொண்டு கிழவியின் வீட்டை நோக்கி துவிச்சக்கர வண்டியிலே சென்றேன்.
உள்ளே போவதற்கு நேரம் போதாத
தால் வீதியிலே நின்றவாறு துவிச்சக்கர வண்டியின் பெல்லை அடித்தேன். பெல் சத்தம் கேட்டதும் பாட்டி ஓடிவந்தாள் நான் அவளுக்குரிய கடிதத்தை அவளிடம் நீட்டினேன்.
கடிதத்தை வாங்கும்போது என்னை
இனங்கண்டு விட்டாள் வாங்கும்போது மற்றக்கையை ஊன்றி அவதானித்தாள் அதில் கடிதக்குவியல் இருந்தது.
"எப்ப மகன் உனக்கு பியோன(தபால்
காரன்) வேலை கிடைத்தது.? நீ படித்த படிப்புக்கு உனக்கு ஒரு வேலையும் கிடைக்க வில்லை என்று உன் அம்மா 9 (P5 அழுவைக்கி உனக்கு பியோன் வேலை கிடைத்து விட்டது பார்த்தாயா? அவள் அடுக்கிக்கொண்டே போனாள்
நான் அதிர்ந்து போய் சிலையானேன்.
படுகிறது. நானோ செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கிறேன். முகம் வியர்க்கிறது. ஆண்பிள்ளை என்றால் பயப்படக்கூடாது என்ற போலி வேலியை சமூகம் விரிந்திருக்கிறதே காலில் ஆணி அடித்த உணர்வு நகரவே முடிய 6sla)60)a).
நெருங்குகிறதே!
மெளனமாக மரண விநாடி
டமார்" எனும் சப்தம் கற்பனையில்
ஒலித்தாலும், நிஜத்தில். மெதுவாக கண் திறந்தபோது, எல்லோர் முகத்திலும் எரிச்சல், வெட்கம் கலந்த பரபரப்புடன், என்றலறிய கொண்டிருந்தார்கள்.
"LIIII)
பெண்ணைத் தேடிக்
விசயம் இதுதானுங்கோ- பஸ்தரிப்பில்
தீடீரென பாம்பைக் கண்ட அப்பெண் அலறியிருக்கிறாள். பயத்தில் 'பு' எழுத்து வாய்க்குள் ஒளிந்து கொண்டதால் 'பாம்" ஆகி எல்லோரையும் நடுங்க வைத்துவிட்டது. எல்லாம் யுத்தத்தினால் வந்த வினைதான்.
O

Page 18
ili ljili
east கண்கள் காதுவரை விரிந் ததைப் பார்க்க பொய்யாமொழிக்கு ஆச்சரியம் வரவில்லை.
எல்லாமே வைரக்கற்கள், கண் களையே கூசவைக்கும் ஒளிமிகுந்த கற்கள்
திரைகடல் ஓடி கொண்டுவந்த வைரங்கள்.
"எல்லாமே எனக்குத்தானா? என் றாள்! அவள் மோகினி
நாள் தோறும் அவளுக்கு ஒரு நாயகன் கிடைப்பான் அவள் தொழில் அப்படி
மனதில் என்ன இருக்கிறது என் பதல்ல, மடியில் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று மட்டும் பார்க்கும் தொழில்
மடி கனமாக இருந்தால் மஞ்சம் சுகமாக விரியும்.
தருவதற்கு ஏற்ப கொடுக்கப்படும். கொடுக்கல்-வாங்கல்.
பொய்யாமொழி கொடுத்தது அதிகம் அதற்குப் பதிலாக மோகினி அவனுக்கு காட்டியது புதிய உலகம்.
à: என்ற ஒன்று இருப்பதையும், அங்கு தனக்காக ஒருத்தி தூங்காமல்
Z N
NYN
محصZ//////ر کے
இருப்பதையும் பொய்யாமொழி மறந்து
GBLITGOTT6öT. 7 ܨ இல்லத்தரசி தாம்பூலத்தை மடித்துத் தான் கொடுப்பாள்.
மோகினியோ தனது இதழ்களில் தாம்பூலத்தை எடுத்து ஈரப்படுத்திவிட்டு, இதழ்களால் ஊட்டிவிடுவாள்.
"வெற்றிலைச் சாற்றில் தேன் கலந்தது போல் இருந்தது நீ தந்த போது கிறங்கிப் (BLUTGITT GÖT.
விளக்கை அணைத்தால்தான் இன்ப விளக்கம் என்று நிபந்தனை போடுவாள் அவன் இல்லத்தரசி,
விளக்கிருந்தால்தான் விளக்கம் கிடைக் கும் என்றால், "போதுமோ, மேலும் தூண்டவோ திரியை" என்று கேட்பாள் (BLDIT digof.
ஒரு முத்தமிடவே முழு யுத்தம் புரிய வேண்டும் அவளோடு,
இவளோ, "எத்த விடியும் வரை போதும் வேண்டுமா?" என்று செ கொக்கி போடுவாள்.
"முழுதாகப் பார்க் GGIGoILITI), D GOL (3. படைத்ததை இந்த பரம என்று கேட்டால், அணு முன்னரே சமயத்தில் வி இங்கோ, "உனக் எடுத்துக்கொள். கோர் ஆடையாக வந்து மூ அழைப்புத்தான்.
பொய்யாமொழிச் கசந்து போனாள், ! வைத்தாள்.
வைரங்கள், இரத் மாலைகள், ஆடைக்குப் ፴6ቨ.
கிடைக்க, கிடைக்க களிப்புக் கொடுத்து க தேடிய செல்வம் ே தினமும் இன்பத்தில் ( LDITGOTë 5GOTësG06, UTIT "மோகினி வா நீ இன்று ஏன் தாமதம் 2 இந்தத் தேனி என்றா மோகினி திரும்பியு "கோபமா ராணி, முத்தம் தரவா, கெ கோபத்தை குளிர்விக்கவ அதற்கும் பதில் இ நெருங்கித் தொட்டான்.அ கைகளை விரித்தான்.
"வேண்டாம்." "ஏன்? "நீங்கள் இங்கு 6 உருண்டோடிவிட்டது." "அதனால் என்ன? இன்பக் கடலில் ஒரு யுகமானாலும் தீராத
உள்ளே இருப்பது ே GDIdaf.
"தாயார் வேண்டா முதல்முறையாக அ மொழி.
"960IIIլDP" "மருதநாட்டு இ
வருகிறார் இங்கே
"ஏன் வருகிறார்?" "என்னை வாங்குவ "என்ன? "இதிலென்ன ஆச்ச வர் கரங்களில் தாவு நாங்கள்:
"நான் உன்னை உய உறவாய் மதித்தேன்."
"நானா சொன்ே
*டியர் சிந்தியா வாழ்க்கையில் யாருக்காவது அன்பு காட்டி துன்பப்பட்டதுண்டா?
ஜொஹாரா ஹுஸைன், தியத்தலாவ. அகம் அறியாமல் அன்பு காட்டுவது கூடாது என்று ஒரு பொலிவி இருப்பதால் மனச் சேதங்கள் குறைவுதான்.
* முரளிதரன் மீதான குற்றச்சாட்டு
ஏ. வேணுகோபால், கண்டி
அப்படித்தான் தெரிகிறது. எனினும் முரளிதரனின் பந்து வீச்சை குளோசப்பில் பார்க்கும்போது ஒரு சந்தேகப் பொறி தட்டத்தான் செய்கிறது என்பது சிலரது வாதம் முடிவு சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் கையில்தான் இருக்கிறது. முரளியை இழப் பது இலங்கைக் கிரிக்கெட் அணிக்கு 6 //hլիմպ,
ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரமாட்டார் போல் இருக்கிறதே?
வி. கஜேந்திரன், கொழும்பு-5 இறுதியாக சென்றவாரம் விடுத்திருக் கிறார் ஒரு அறிக்கை "இப்போது என்னை அரசியலுக்கு இழுக்காதீர்கள்" என்று தற் காலிக கும்பிடு போட்டுவிட்டார். இப்போது இழுக்காதீர்கள் என்பதில் எப்போதும் வரமாட்டார் என்று முடிவு செய்து விடக் கூடாது என்ற அறிகுறியும் தெரிகிறது.
குஷ்பு, நக்மா, ரோஜா வினிதா இவர்களில் உங்களைக் கவர்ந்தவர் யார்?
க. சுதர்சன், செங்கலடி பின்னவர்கள் மூவருக்கும் ஆடை குறைந் தால்தான் அழகு முன்னவர் ஆடையிலும் அழகு குஷ்பு குஷ்புதான் இல்லாவிட்டால் கோவில் கட்டியிருப்பார்களா என்ன
* சிந்தியா ஏன் நன்றிக்கு மட்டும் நாயை ஒப்பிடுகிறார்கள்?
ஜிப்ரி, அக்கரைப்பற்று-06 அந்த விடயத்தில் ஒப்பிட மட்டும் மனிதர்கள் தட்டுப்பாடாக இருப்பதால்
* அதிகாரப் பரவல் நடைமுறைக்கு வருமா?
என்.இந்திராநேரு நீர்கொழும்பு
வைத்திருப்பவர்கள் வழங்க முன் வந்தால் மட்டும்.
* டியர் சிந்தியா பொறுமைக்கு எல்லை உண்டாம். அந்த எல்லை எதுவரை?
நபிஸா காதர், அனுராதபுரம். பொறுமைசாலிகள் பொட்டுப் பூச்சி களாக நினைத்து மிதிக்கப்படுவதுதான் எல்லையாக இருக்கவேண்டும்.
* சமீபத்தில் உங்களைக் கவர்ந்த தமிழ் அல்லது இந்தி திரைப்படம் எது?
எச்.எப். பஸ்லியா, திருக்கோணமலை என்னைக் கவர்ந்தது என்று சொல்லுமள வுக்கு சமீபத்தில் எதுவுமில்லை. என் நேரத்தை கவர்ந்தவை என்றால் ஒரு பட்டி யலே இருக்கிறது.
மூன்று நாள் காதலித்து மூன்றாம் நூள்
இருவரும் ஓடிப்போய் விட்டார்கள். இது
எவ்வாறான காதல்?
ஜெ.ஜெகதீஸ்வரி, திருக்கோணமலை,
அண்ணலும் நோக்க அவளும் நோக்கிய
காவியக் காதல் மலர்ந்தது ஒரு நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில்தானே அதனோடு ஒப்பிடும்போது மூன்றுநாள் பரவாயில்லை. ஆனாலும் இது அவசரக் காதல் என்பதில் ஐயமேயில்லை.
* மகாபாரதத்தில் கர்ணன் கொலையுண்ட முறை ஏற்க முடியாததல்லவா?
வேதினகர், கெலிவத்த முடியாது. ஏற்றுக் கொண்டால் எவரை யும் எப்படி வேண்டுமானாலும் கொல் லலாம், வெற்றி மட்டும் கிடைத்தால் போதும் என்றாகிவிடும் மகாபாரதத்தில் கழிக்கப்பட வேண்டியவை பல உண்டு. அதில் அதுவும் ബഗ്ഗ്,
* மனிதன் மனிதனாக வாழ என்ன செய்ய GQ JGöov(0)ůb flögum?
ஏ.எச். ராஸின் மொகமட் ஏத்தாலை, தன்னைவிட வேறு மனிதர்களே இல்லை என்று நினைப்பதை முதலில் துறக்க வேண்டும்.
* டியர் சிந்தியா அரச கோவில் பூசாரிமார்களு பாடு என்ன?
கே. முகுந்த அரசியல்வாதி தந்திரம் சொல்லிக் பூசாரிமார்கள் மந்திரம்ம கொடுப்பார்கள்.
* இலங்கைத் தமி பத்திரிகைகளில் மீண்டு பெற்று வருகிறதே?
T
அனுதாபமும் உ உண்டு. சமீபத்தில் கு ஒரு ஜோக்
"மன்னா! எதிரி வந்துவிட்டன. என்ன
"மக்களை ஊரைவ (04/T66), 676760601.7 L/ வது அழைத்துச் செல்
* நடிகர் சரத்குமார் GALLITUIT?
கே.
ரஜினியைவிட வே. சாடி வருகிறார். வேக நல்ல புளியங்கொம்பா விடுவார் போலத்தான்
* காதலின் பின் திருமண பின் காதல், இரண்டி (a)
காதலித்து கைப் பின்னரும் காதல் தொ விதி ஒன்றும் இல்லை உமது கேள்வியே தப்பு
* தினமுரசுக்கு தற் சொல்கிறார்களே?
செல்வி நஜிமா அ நியாயமான தற்பெ தவறில்லை. தாழ்வு தவறு. நீங்கள் அழகா நீங்களே நினைத்துக்கொ நஜிமா அதுதான் தாழ்
* ஆயுதம் போட்ட வி க்கிய புள்ளி எப்ப
(Մ)
தப்பியவரின் சாமர் டலாம்; அந்த செய்தி ! தால், ஒரு வேளை LDIly 60/76b......?g//Lslu: இந்தியா வெட்கப்படுவ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

னை வேண்டும்? ா? விடிந்த பின்பும் ாடுத்துக் கொண்டே
த வேண்டும், தடை வண்டாம், பிரமன் ன் பார்கக் கூடாதா? றுமதி பெறுவதற்கு டிந்துவிடும் அங்கே. குத்தான் பூக்கடை த்துக்கொள். நீயே டிக்கொள்" என்று
கு இல்லத்தரசி மஞ்சத்தரசி மகிழ
தினங்கள் முத்து பதிலாக ஆபரணங்
விழிகள் விரிந்தன. னக்குத் தீர்த்தாள். தயத் தொடங்கியது. தோய்ந்தவன், தேய் க்கத் தவறினான்.
தா உன் மேனி டனக்கு, தவிக்கிறது GöT. "Lb LJIIft óka956q5)laÜ60)GA). மயிலிறகாய் ஒரு ாஞ்சும் சுகத்தால் P" என்று கேட்டான். |ல்லை. எழுந்தான். ணைத்துக்கொள்ள
வந்து ஒரு வாரம்
ஒரு வாரம் என்பது துளிதானே ஒரு மோகம் நெஞ்சின் மெய்தானே! வாடி
ம் என்கிறார்கள் புதிர்ந்தான் பொய்யா
ளவரசர் நாளை
gpg?”
ரியம் வசதி இருப்ப பும் கிளிகள்தானே
பிராய் நினைத்தேன்.
BOTGör. So në gjell II)
வைரம் இருந்தது.
616.i1601), I) 6Ј6IIIb
இருந்தது. பண்டமாற்றுப் போல யாவும் நடந்தது. நன்றி, வணக்கம். வசதியிருந்தால் மீண்டும் வருக இதுதானே நமது தொழில் மந்திரம்."
"இராட்சசியடி நீ "உறவு இனித்தால் இன்பவல்லி, உறவு
வேண்டாம் என்றால் இராட்சசி. நன்றாயிருக் கிறது உமது பேச்சு. நல்லது போய் வசதி யிருந்தால் வாரும். இறுதியாக நீர் தந்த
வைரக்கற்கள் அத்தனை தரமானவை
அல்லவாம். அடுத்த தடவை வருவதாக இருந்தால் வளமான வைரங்களோடு
வருவது நல்லது."
இடிவிழுந்தவன் போலானான். எல்லாம்
இழந்து இல்லம் திரும்பினான்.
கதவு திறந்தவள் விழிகளில் இரண்டு
ப்பந்தங்கள்.
"யார் நீர்?" என்றாள். "என்னைத் தெரியவில்லையா? நான்தான்
உன்னவன்"
"என்னவன் என்று ஒருத்தன் இருந்த வன் எவளவனோ ஆகிவிட்டான்." என்றாள் உரமான குரலில்
குலுங்கி அழத் தொடங்கினான். "அழும். நன்றாக அழும். நரகத்தில் உம்மை நீரே இட்டீர் அங்குதான் உழன்றீர். இது வீடு, நரகத்தில் இருந்து வருபவருக்கு கதவு திறக்காது. கருணை யும் என் நெஞ்சில் பிறக்காது கண்ணகி செய்த தவறால் நாடெங்கும் கோவலன் கள். போய்வாரும், நரகங்கள் நாட்டில் உண்டு. அங்கு உமக்கு ஓர் இடமும் உண்டு."
"மன்னித்துக் கொள்!" "முன்னரும் மூன்று தடவை மன்னித் தேன். திருந்தட்டும் என்று இதயத்தை கல்லாக்கிப் பொறுத்திருந்தேன். பொறுப் பதுதான் பெண்ணிற்கு அழகு என்று நீர் நினைத்துக் கொண்டீர் போதும் போய்வாரும்."
கதவை அடைக்க முன்னர் இறுதி LLUIT, GO) FITGöIGOTINIGT;
"விலைமகளிர் தோள்கள் மெல்லி யவையாக இருக்கலாம். ஆனால் ஒழுக்கம் என்ற வரையறை இல்லாத தோள்கள் அவை, அதை உணராத கீழ் மக்கள் அந்த நரகத்தில் கிடப்பர். நீரும் கீழ் மக்களில் ஒருவனானி, "வரைவிலாமாணிழையார்மென்றோள் புரையிலாட்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு'
குறள்-919, அதிகாரம்-92
குறுக்கெழுத்துப் 3, it is 6a-135
1 2 3.
4.
5 6
7
8 9
10
11.
சியல்வாதிகளுக்கும், க்கும் உள்ள வேறு
, அக்கரைப்பற்று-07 கள் கடவுளுக்கே
கொடுப்பவர்கள். ட்டும்தான் சொல்லிக்
பிரச்சனை தமிழக ம் முக்கியத்துவம்
ம்.ராஜேஸ், பதுளை. ண்டு. கிண்டலும் முதம் சஞ்சிகையில்
நாட்டுப் படைகள் செய்வது?" ட்ெடு காலி செய்யச் ாதுகாப்பாக எங்கா லுங்கள்."
ரசியலில் குதித்து
சுரேந்தர், புத்தளம். கமாக ஜெயாவை 36051.7 L/17/35/76
பார்த்து பிடித்து தெரிகிறது.
னம், திருமணத்தின் லும் சுவைமிக்கது? யோகன், கல்பிட்டி பிடித்துக்கொண்ட டரக்கூடாது என்று
யோகன். ஆகவே
பெருமை என்று
ஹமட், கல்முனை-04 நமை இருக்கலாம்மனப்பான்மைதான் இல்லை என்று ண்டிருக்கக்கூடாது வு மனப்பான்மை,
மானத்தில் சென்ற 5 giùL fornir? Sí, LJAMPOSITOL. த்தியத்தை பாராட் உண்மையாக இருந் இந்தியா AD/IL 5. / D60760LDLIII607/16) து தான் நியாயம்
இடமிருந்து வலம்
உண்மையுடன் நேர்மையைக் கலந்து
01. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பல சிறப்பான உழைப்பவனுக்கு வருமானத்துடன்
இவைகள் உள்ளன. நல்ல இதுவும் கிடைக்கும். O2. உலகில் சிறந்த உல்லாசக் கடற்கரை 11 நோய் காவுவதில் இதற்கு இணை
இங்குண்டு. வேறு எதுவுமில்லை. 04. நமது பாட்டன்மாரின் திருமணத்திற்கு GBLDGS (I, li afi
முன் இந்நகையைப் பூணுவதை ஒரு ருநது மு விழாவாகக் கொண்டாடுவார்கள். 01. மகாபாரதத்தில் ஒரு பாத்திரம் 05. சிறப்பான சவாரிக்கு இதைச் சீராகப் O2. 醬 இல்லாவிட்டால் இன்று எதுவும்
பிடிக்க வேண்டும். யங்காது 07. உண்பதற்கு உருசியாகவும் இருக்கும் 06. இவர்க்குத் தாயென்றும் தாரமென்றும்
இளைஞர்களின் முகத்தில் வளருவதற்கு Gած மில்லையாம். இது கொடுத்தால் கம்பீரமாகவும் 09. இதனைப் பட்டவர் நெஞ்சம் போல் இருக்கும். கலங்கினானாம் இலங்கை வேந்தன். 08. கானகத்தில் மட்டுமல்ல, சில மனிதர் 10 எந்த மருத்துவரும் எவருக்கும் களிடத்திலும் இது மறைந்திருக்கும். இதனைச் சிபார்சு செய்வார்கள் இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில் வெட்டி ஒட்டி 20.01.1996இற்கு முன்னர் எமக்குக் கிடைக்கும்படி
அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பி வைக்கவேண்டிய முகவரி
1.
2.
3.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-135 தினமுரசு வாரமலர் த.பெ.இல. 1772 கொழும்பு .
இதற்கான சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசாக வழங்கப்படும்.
(BJ, T
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-133ற்கான சரியான விடைகள்:
2
(3JITI LIT
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல, 133இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
சி. ராஜேந்திரன், பாமன்கடை எம். முஸம்மில், கலேவல.
ஆர். தாட்சாயினி, மடுல்சீமை,
6. எம். இம்தியாஸ், ஏறாவூர்-3 7. f. 1. Gojucã, Unglu. 8. செல்வி. ஏ. மஞ்சுளா, திருகோணமலை,
4. செல்வியாத்திமா பர்ஸானா, புத்தளம் 9 திருமதி, நளிமா ஆப்தீன், கண்டி
5.
வி. ரஜீவ், இறக்குவானை,
Ggi
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
10. எம். காசிம், பாணந்துறை. அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
ஜன14-20,1996

Page 19
இராமனுக்கு இளவரசுப்பட்டம் சூட்டு வதற்கு அயோத்தியின் அரசவை ஏகோபித்த ஒப்புதலை வழங்கிவிட்டது. இதனால் தசரத மாமன்னர் பூரிப்படைந்தார். நாட்டு மக்கள் இராமன் 獻 வைத்துள்ள பேரன்பு அவர் அறிந்ததே அவனுடைய ஒழுக்கம், தர்மசிந்தனை, நீதிபரிபாலன முறைமை அத்தனையையும் அவன் குடிமக்களிடம் பெற்றுள்ள செல்வாக்கினையும் அவர் அறிவார்.
ஒருவர் எத்தகைய உத்தமராக இருந்த போதிலும் எவனாவது ஒருத்தன் அந்த உத்தமரிடத்திலும் ஏதாவது ஒரு குறையைக் கண்டு பிடித்துக் குற்றம் சாட்டுவான். அரசவையிலும் இராமனுக்கு எதிராக அவ்வாறு ஏதாவதொரு குறை கூறுவோன் இருக்கக் கூடும். அவன் எத்தகைய புரளி யைக் கிளப்புவானோ தெரியாது என்று மன்னர் மனதில் ஒரு மூலையில் ஒரு சோகரேகை படர்ந்திருந்தது. ஆனால் சபை யில் இராமனுக்கு எதிராக ஒருகுரல் தானும் எழவில்லை என்பதனைக் கண்ணுற்ற மாமன்னர் மனம் நிறைவு கண்டது.
உடனடியாகவே வசிட்ட மாமுனிவருக் கும் அரசவையின் ஏகோபித்த முடிவினைச் சொல்லி அனுப்பினார். அரசருக்கு நம்பிக் கையான தன் மெய்காப்பாளனான
உபேந்திரனே அரசரின் தகவலுடன் முனி
வரிடம் சென்றார். அத்துடன் தனது மூத்த மனைவியும் பட்ட மகிஷியும் இராமரின் அன்னையுமான கோசலா தேவியிடமும் சென்று மகன் இராமனுக்கு இளவரசுப் பட்டம் கட்டுவதற்கு அரசவை முடிவெடுத்து விட்டதை கூறுமாறும் உபேந்திரனிடம் கூறி அனுப்பினார் மன்னர்
அமோத்தியன் சுமந்திரனை அழைத்த மன்னர் தசரதர், இராமனை தன்னிடம் அழைத்து வருமாறு சொல்லி அனுப்பினார். தந்தை தன்னை வருமாறு அழைத்ததும் அந்தப்புரத்திலிருந்த இராமன் உடனடியாக எழுந்து சுமந்திரனுடன் அரண்மனை சென்று தந்தையின் தாள் பணிந்தான். தன்னை நோக்கி தன் மகன் இராமன் வருவதைக் கண்ட தசரத மன்னர், தேவேந்திரனே தன்னிடம் வருவதாகக் கருதினார். முன்னெப் போதுமில்லாத வகையில் அவருள்ளம் குதூகலித்தது. சிறு குழந்தையைப் போல் காணப்பட்டார். தன் தாள் பணிந்திருந்த மகனைத் தூக்கி நிறுத்தி அணைத்து முத்த மாரி பொழிந்தார்.
தனது தந்தை புதிய உற்சாகத்துடன் காணப்பட்டமைக்கான காரணத்தை இராமன் அறிய மாட்டான் அழைத்து வரச் சென்ற சுமந்திரனிடமும் எதனையும் கேட்டறியவும் இராமன் முயற்சிக்கவில்லை. "தந்தை வரச் சொன்னார் என்பது மட்டும் தான் இராமர்
காதில் விழுந்தது. தாமதமில்லாமல் தந்தை
யிடம் ஒடிச் சென்றார்.
"மகனே இராமா என் முத்த மனைவி யின் மகன் நீ எமது வம்ச வழக்கப்படி மன்னனின் மூத்த மகன் தான் பட்டத்துக் குரியவன்; எனக்கோ வயதாகிவிட்டது என் உருவத்தை கண்ணாடியில் காணும்போது எனது தலையிலும் தாடியிலும் நரை முடிகள் அதிகரித்துவிட்டதை அவதானித்தேன். சூரிய
வம்சத்தில் வழிவழிவந்த எனது மூதாதையர்
கள் கட்டிக்காத்த இந்த இராச்சியபாரத்தை இன்று வரை தேவகிருபையால் சிறப்புறச் சுமந்து வந்தேன். இனிமேலும் இப்பாரத்தை என்னால் சுமக்க முடியாது. ஆகவே உனக்கு EL GOTLAL UITGE ளவரசுப் பட்டத்தினை அளித்து விரைவில் அயோத்திமாநகரின் அரியணையில் உனை அமர்த்த முடிவெடுத் துவிட்டேன். அரசவையிலுள்ள அனைவரும் தங்கள் பூரண சம்மதத்தை அளித்துவிட்டார் கள். உன்னுடைய சம்மதத்தை அறியவே உனை அழைத்தேன். உன்னுடைய எண்ணம் என்னவோ அதனைக் கூறு வாயாக"
இவ்வாறு தசரத மன்னர் கூறி இராமனு டைய முகத்தைப் பார்த்தார். தன்னைக் கானவரும்போது இராமனுடைய முகம் எத்தகைய நிலையில் இருந்ததோ அத்தன்
மையிலிருந்து அந்த முகம் எள்ளளவும் மாறுபடவில்லை என்பதைக் கண்டார். பட்டாபிஷேகம் என்றதும் இராமனுடைய முகத்தில் புத்தொளி பிறக்கும், மகிழ்ச்சிப் பெருவெள்ளம் பிரவகிக்கும் என்று மன்னர் எதிர்பார்த்தார்; ஏமாற்றமடைந்தார். சிறிதள வேனும் மாற்றம் காணப்படவில்லை என்ப தனால் மன்னருக்கு ஐயம் உண்டாயிற்று
தந்தையே தங்களுக்கு எது நல்லது என்று படுகிறதோ, அதனைச் செய்யுங்கள். தங்கள் கட்டளையைச் சிரமேற் கொண்டு பணிந்து நடப்பதே என் கடமை" என்று
| ვებ-გადააბარა. 8
மிகவும் அடக்கத்துடன் சொன்னார் இராமர்
"சரிமகனே இளவரசுப்பட்டமளிப்பு விழாவினை சீக்கிரமே நடத்துவதற்கு எண்ணுகிறேன். நீ அந்தப்புரம் சென்று அம்மா, சீதை முதலானோருடன் இரு
ம் சத்துருக்கனை 60067 TILLI 6J67 TITGØT 6 பெற்றாள்.
நான்கு குழந்தை Leit8061561 (SLIII6) வளர்ந்து வந்தனர். ச
ဂြိုါပြီ
艇 經
வசிட்ட மகரிஷிக்கும் செய்தி அனுப்பியுள் ளேன். அவர் வந்ததும் உரிய சுபமுகூர்த் தத்தை நிச்சயித்து விட்டு சொல்லி அனுப்புகிறேன்" என்று கூறி மகனை அனுப்பிவிட்டு, விபரிக்க முடியாத மனோ நிலையுடன் அரண்மனையில் ன்னும் பின்னும் உலாவிய வண்ணம் இருந்தார் மன்னர் கட்டுக் கடங்காத குதிரை போல் அவருடைய சிந்தனை சீறிப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது.
தசரதர் அயோத்தியாபுரியின் அரிய ணையில் ஏறுவதற்கு முன்னரே கோசலை (கௌசல்யா) என்ற அழகிய இளவரசியை மணம் முடித்தார். பல்லாண்டுகள் கோசலை யுடன் வாழ்ந்தும் குழந்தைச் செல்வம் கிட்ட ഖിബ്, தனால் சுமத்திரை என்ற மற்றோர் நாட்டு இளவரசியையும் மணந்து கொண்டார். ஆண்டுகள் பல உருண்டோடி யும் பிள்ளைப் பேறின்மையால் இறுதியாக கேகய நாட்டு இளவரசியான கைகேயியைக் கரம் பிடித்தார். கைகேயியைத் திருமணம் முடிக்கும்போது அவளுடைய தந்தை கேகயநாட்டு மன்னருக்கு ஒரு வாக்குறுதியை தசரத மன்னர் தந்திருந்தார். அயோத்தியா
புரியை தசரதமன்னருக்குப் பின்னர் கைகேயி யின் வயிற்றுப் பிள்ளையே அரசாளும் உரிமை பெற வேண்டும் என்பதுதான் அந்த வாக்குறுதி.
மூன்று அரசிகளுக்கும் குழந்தைப் பாக்கியம் கிட்டவில்லை. புத்திரகாமேட்டி யாகம் நடைபெற்று, தேவ பாயாசம் பிரசாதமாகப் பெறப்பட்டு அதன் மூலமே மூன்று அரசிகளும் ஏககாலத்தில் கருவுற்று நான்கு அரசகுமாரர்கள் பிறந்தனர். முத்த ш606Тоlштат (3), Tiranja) ராமனையும் அடுத்தவளான சுமித்திரை இலக்குவனை
இராமாயணப் போட்டி
பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிகள்
soenILGA76OTITai) ஊர்மிளாதேவி 3. இ. கண்ணமுத்து. ஹெய்கித்த வத்தளை. கிளிவெட்டி, மூதூர், உ சந்திராதேவி 4. இ. சம்சுதீன் ண்டி வீதி, கினிகத்ஹென. சம்மாந்துறை
5. ச. சகாதேவராசா கல்லடிமட்டக்களப்பு
G})aა — 13
ஜன.14-20, 1996
மணம் புரிந்த ஒருவ மூன்று மனைவிகளை கும் ஏற்படவே செய கைகேயி வயதிலும் அத்துடன் ஏனைய அழகிலும் சிறந்து வி தசரத மன்னரின் ஆன ஆகிவிட்டாள். கோச தங்களுக்குள் ஒரள கூடியவர்களாக இரு அவர்களிடமிருந்து இருப்பாள். தசரது பிரியமுடையவராக இ அவளுக்குக் கொஞ் யெடுக்க ஆரம்பித்தி மாக மூத்த அரசி மதிப்பளிப்பதில் த அத்துடன் அரசியல் அறிவும் இல்லை; மில்லை,
எவ்வாறிருப்பி நால்வரிடத்திலும் பிரியம் காட்டுவதில் வில்லை. கைகேயி அன்பு கொண்டிருந்: தாயாராகிய கைே அதிக பாசம் கொ LULLIT GÖT.
இராமனுக்கு இ வேண்டும் என்ற மு தசரதச்சக்கரவர்த்தி னக் கொந்தளிப்பு பதனைக் குறிப்பிட்( யின் சுபாவம் அப்பே களில் புகுந்து அவை அவளைக் கரம் பிடி தந்தையான கேகய கொடுத்த வாக்குறுதி னார். இராம ருக் வழங்குவதற்கு கேசு சேபக் குரல் எழக்கூ மன்னரை ஆட்கொ6 ருக்கு இளவரசுப்பு வினைத் துரிதமாக ந துணிந் தார்.
வசிட்ட மாமுனி வந்து சேர்ந்தார். முனிவர், மன்னர் அறிந்து அகமும் வந்து சேர்ந்தார். மன்னரும் மகிழ்ச்சிக்க பார் என்றுதான் முன் மன்னரைக் கண்ட புற்றார். மன்னர் கல6 95 Å, 49, ITIGO STL TILULILLIT
தி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ம் ஈன்றெடுத்தாள். ககேயி பரதனைப்
ளும் ஒரே வயிற்றுப் மிகவும் ஐக்கியமாக தாரணமாக பல தார
ருக்கு ஏற்படும் சிக்கல் களும் ஏற்பட இடமுண்டு என்றும் சூசகமாக
யும் மணந்த தசரதருக் தது. இளையவளான மிகவும் இளையவள்.
இருவரையும் விட |ளங்கினாள். இதனால் செக்குரியவளாக அவள் லையும் சுமத்திரையும் வு ஒத்துப் போகக் ந்தபோதிலும் கைகேயி
சற்று ஒதுங்கியே தன்னிடமே அதிக ருக்கிறார் என்பதனால் சம் கர்வமும் தலை நந்தது. இதன் காரண களுக்குப் போதுமான Låg,10 gift Lastgotitet. விவகாரங்கள் எதிலும் அக்கறை காட்டுவது
றும் அரசகுமாரர்கள் மன்று அன்னையரும் ாக்குறைபாடும் இருக்க இராமனிடத்தில் அதிக ாள். அதேபோல் சிறிய if (fig. இராமனும்
SöğTL616OTIT953, 4J, ATGOROSTI"
676), Jah LIULLD JL டிவெடுத்த பின்னர், கு பலதரப்பட்ட எண் ள் ஏற்பட்டன என் LITLDGUGUG IIIP 603,030,1) து தசரதரின் சிந்தனை க்குடைய ஆரம்பித்தது. கும்போது அவளுடைய நாட்டு மன்னருக்குக் பற்றியும் சிந்திக்கலா 967TG I J JJLJ LJLLLlib நாட்டிலிருந்து ஆட் மோ என்ற கவலையும் டது. ஆகவே இராம படம் சூட்டும் விழா த்த வேண்டும் என்றும்
வர் அப்போது அங்கு பேந்திரன் மூலமாக ழைத்த காரணத்தை மகமும் மலர அங்கு தன்னைப் போலவே லிலாடியவண்ணமிருப் வர் நினைத்து வந்தார். ம் முனிவர் திகைப் ரக்கடலில் முழ்கியவரா முனிவரை தகுந்த
முறையில் வரவேற்று ஆசனமளித்து அமரச்செய்த அரசர், "மாமுனிவரே எனது முத்தமகன் இராச்சந்திரனுக்கு யுவராஜப் பட்டம் சூட்ட முடிவெடுத்தேன்; அவையி னரும் அமைச்சர்களும் பிரதானிகளும் முழு மனதுடன் என் கருத்தினை ஆமோதித்து
"இன்றுள்ள நிலையில் இஎனக்கே தடுமாற்றங்கள் ஏற்படு கின்றன. கெட்ட கனவு களைக் கூடக் காண நேர்ந்தது. தாமதிக் காமல் இராச்சிய பாரத்தை
வசந்த ருது எங்கும் புத்தம் புது மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கி உவகையூட்டும் காலம். ஆகவே,
GAJUSPELÜLILILIÒ (GULL (UDLG) UJUDIT? அதற்கான சுபவேளை இருக் கிறதா? தயவுசெய்து உடன் கணித்துக் கூறுங்கள்" என்று மன்னன் அவசரமும் அங்க
மிகக் குறுகிய காலத்தில் | , Dolj,360136).JLI (LJILGL, அடுத்தநாளே சுபவேளை இருக் "கிறது என்பதனை முனிவர் கூறினார். இருப்பினும் அந்தச் சுயவேளையில் பல இடையூறு
முனிவர் மன்னரிடம் எடுத்துரைத்தார்.
"சிறிதுகாலம் தள்ளிப் போட்டு, வேற்று நாட்டு அரசர்கள், அயோத்திக்குக் கப்பம் கட்டும் குறுநில மன்னர்கள் ஆகியோருக்கும் அழைப்போலை அனுப்பி மிகச்சிறப்பாக விழாவினை நடத்தலாமே" என்று முனிவர் கூறிய அலோசனையினை தசரத மன்னர் ஏற்பதாயில்லை. எது எவ்வாறாயினும் அடுத்தநாள் உதயத்தின்போது இராமனுக்கு ளவரசுப் பட்டம் சூட்டிவிட வேண்டும் என்று மன்னர் திடமாகவிருந்தார்.
இராமருக்கு இளவரசுப்பட்டம் கட்டுவது பற்றி தன்னிடம் ஏற்கனவே வந்து அபிப் பிராயம் கேட்ட போது இருந்த தசரதரின் மனோநிலை வேறு என்பதனையும் மிகத்துரித மாக அக்கைங்கர்யத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருந்த தசரதரின் நிலையினையும் முனிவர் ஒப் பிட்டுப் பார்த்தார். மாபெரும் தவோ வலிமை யுடையவரல்லவா? தசரதரின் அவசரத்துக் கான காரணத்தை அறிந்து புன்முறுவல் பூத்தார். எதிர்கால விளைவுகளையும் உணர்ந்து கொண்டு மன்னனிட்ட பணியினை மறுப்புக்கூறாது நடாத்துவதற்குச் சித்த மானார் அவர்
அடுத்த நாள் உதயத்தின் போதே யுவராஜப்பட்டம் சூட்டுவதானால் அதற்குரிய ஆயத்தப்பணிகள் எவ்வளவோ கிடக்கின்றன. சாத்திரரீதியாக சம்பிரதாயச் சடங்குகள் யாவும் முறைப்படி செய்ய வேண்டியிருப் பதனால் அவற்றுக்கான சகல ஏற்பாடுகளை யும் முன்னின்று நடாத்துமாறு அரசர் மாமுனி வரிடம் கேட்டுக்கொண்டார். முக்கியமான பணிகள் முடிவடைந்ததும் இராமனிடம் சென்று நோன்பு நோற்கும் முறையினைக்கூறி அதற்கான சங்கற்பத்தினைச் செய்து வைக்கும் படியும் மன்னர் முனிவரிடம் வேண்டிக் கொண்டார்.
முனிவர் அப்பாற் சென்றதும் சுமந் திரரை அழைத்து மீண்டும் இராமனை அழைத்து வரும்படி சொன்னார். அப்போது தான் இராமர் தனது தாயாரான கோசலை
த டெ
SImmuUIü BUILL 15
ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பதிலை அழகாக தபாலட்டையில் எழுதி அனுப்பின போதும் அதிஷ்டசாலிகளான ஐந்து பேருக்கு இலக்கிய நூல்கள்
- தசரதன் மனைவிகளில் தனித்து விளங்கியவள் யார்? ஜனவரி 20ம் திகதிக்கு முன்பாக பதில் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
Ω) στη σε οι τα ν σεσστε ν Osε ντε - ες Φ2) σει ο εα και AT0 LLL LLLL SL TTTS MT G GGG T L L M Mq LS
-5 ܕܒܗ (ܣܦܸ9
யின் அந்தப்புரம் சென்றிருந்தார். சீதையும் சுமித்திரையும் இலக்குவனும் கூட அங்கிருந் தனர். இதற்கிடையில் இராமருக்கு இளவரசப் பட்டம் குட்டுவதற்கு அவையினர் அளித்த ஒப்புதல் பற்றிய தகவல் அங்கு பரவி விட்டது. அந்தப்புரம் மற்றும் அரண்மனை மட்டுமல்ல, அயோத்தி மாநகரெங்கும் அந்த நற்செய்தி காட்டுத் திபோல் பரவிக் GATG
இராமன் தன் தாயின் அருகில் சென்று அவர்தாள் பணிந்து ஆசி பெறும் அதே வேளையில் அமைச்சர் சுமந்திரன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அரசர் உடன் அழைத்து வருமாறு சுமந்திரன் கூறியதும் ஏனையோர் என்னவோ ஏதோ என்று எண்ணத்தலைப் பட்டனர். இராமர் எப்போதும் போல் ஏன் என்று காரணம் கேட்காமல் சுமந்திரன் பின்செல்ல ஆயத்தமாகிவிட்டார். "அம்மா! மகாராஜா அழைத்துள்ளார். உடனே சென்று அவரைப் பார்த்து விட்டு வந்து விடுகிறேன்" என்று சொல்லிக் கொண்டு புறப்பட்டார்.
இராமனை மீண்டும் கண்ட தசரதர் மகனை அணைத்து உச்சி மோந்தார். "மகனே! என் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை. யுவராஜ பட்டாபிஷேகத்தைப் பின் போட வேண்டியதில்லை. நாளைக்காலை உதயத்தின்போது நல்ல சுபமுகூர்த்தம் இருப்பதாக நம்து குருநாதர் கூறுகிறார். ஆகவே உடனடியாகவே சீதையுடன் நீயும் விரதத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்றிரவு நீங்கள் இருவரும் துறவிகளைப் போல் மரவுரிதரித்து உபவாசமிருந்து தரை யில் படுத்துறங்க வேண்டும். குருநாதர் சற்று நேரத்தில் உன் இருப்பிடம் வருவார். நோன்பிற்கான சங்கற்பம் செய்து கொள். நாளை அதிகாலை கண்விழித்து நீராடி-உரிய சம்பிரதாயச் சடங்குகளுக்கு ஆயத்தமாகிவிட வேண்டும்" என்றார்.
இராமன் ஆறுதலாக தன் தந்தையின் வார்த்தைகளை மந்திரமாக ஏற்றுக் கொண் LIIGöt, 2 LGITL). LITS6075 ရှီ႔ကြီး]] கோசலையின் அந்தப்புரம் சென்றடைந்தான், தன் கணவன் அயோத்தி மாநகரின் ஈடிணை யற்ற அரியாசனத்தில் அமரும் நாள் அதிக தூரமில்லை என்று சீதை ஆனந்த வானில் மிதந்து கொண்டுடிருந்தாள். தன் வயிற்றி லுதித்தவன் அப்பெருவள நாட்டின் மாமன்ன னாக முடிசூடும் நாள் வந்து கொண்டிருக் கிறது என்ற பூரிப்பில் கோசலை மூழ்கிக் கிடந்தாள். தன் அன்புக்குரிய அண்ணன் அயோத்தியாபுரியின் அரசகட்டிலேறப்
போகிறான் என்ற பெருமையில் உள்ளமெல் லாம் புளகாங்கிதமடைந்தவனாக இலக் ன்நின்று கொண்டிருந்தான். இம்மூவரும் ன்பக் களிப்பில் மூழ்கிக்கிடக்கும் அதே வேளையில் இராமனுட்ைய இரதம் அந்தப்புர வாயிலை வந்தடைந்தது. ஒடிச்சென்ற இலக்குவன் தேரிலிருந்து இறங்கும் அண்ணனுக்குக் கை கொடுத்து தரையில் இறக்கிவிட்டான் ஒரு முறை அழைத்து ளவரசுப்பட்டம் பற்றிக் கூறியனுப்பிய மன்னர் இராமனை இரண்டாவது தடவை ஏன் அழைத்தாரோ என்று காரணம் தெரியாது தடுமாறி நின்ற தாயும் தாரமும் தம்பியும் இராமனுடைய முகத்தில் எதுவித மாற்றமும் காணாமல் வழமையான அதே சாந்தம் தவழ்வதைக் கண்டு திகைத்தனர். இன்பத்தைக் கண்டு அளவுக்கதிகமாக மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி விடாத தன்மையும் துன்பத்தைக் கண்டு துவண்டு விடாத நெஞ்சமுமுடையவர்கள் மேன்மக்கள் என்று சான்றோர் பகர்கின்றனர். இன்பம் ஏற்படும் போது அளவு கடந்து அகமகிழ்வு கொள்ளா மலிருக்க பலரால் முடியும், ஆனால் துன்பத் தைச் சகிப்பது என்பது சிரமமான தொன்றே. இராமன் இரதத்திலிருந்து இறங்கி மீண்டும் தன் தாயாரிடம் சென்று அடுத்த நாளே பட்டாபிஷேகம் நடைபெறவிருப்பதாகக் கூறினார் தன் அன்புக்குரியவளை தன் ஒரக்கண் பார்வையினால் பார்த்து, அப்பார்
வையிலேயே தகவலைப் பகிர்ந்து கொண்
டாள். தம்பி இலக்குவனை அழைத்து "தம்பி நமது அயோத்தியாபுரி மிகவும் பெரிய நாடு. இதனை எமது தந்தையைப் போல் தனித்து நின்று பரிபாலனம் புரியும் ஆற்றல் எனக் கிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. எனது வலது கரம் போல் உறுதுணையாக நீ இருந்து உதவ வேண்டும். அதே போல் எமது தம்பிமாரான பரதனும் சத்துருக்கனும் உறு துணை புரிவார்கள் என்றே நம்பு கிறேன்" என்று இராமர் கூறியதும் இலக்கு வன் கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணி ஆறாகப் பெருகியது சகோதரர்கள் இருவரும் உணர்ச் சிப்பிளம்பாக ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து நின்ற காட்சி கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருந்தது.
(GSTTL stilbag
777.2

Page 20
|i
பெண்களின் அழகோ இரகசியம் அமைதாங்காது வா நகைகள் மின்னிப் பேசுகின்றா
SEASTREET COLOMBO செட்டியர்தெருகோழும்
துன்பங்களுக்கு கார ாது அது சரியா நவரா என்பது ஒரு ான தொன்றுவிட்டு து MRAVNA PTT asys ir vir III ANN AN GITT IN தாய்லாந்: சேர்ந்தவர்கள் பாப் பெறும் ISIH AVAIJININKAI. ாதுக்கு
அா
■ ■டொரா டா ள் முடிந்தால் பொறுமை யாக எள்ளிப் பாருங்கள் இந்த டாங்கிளாபெய்யா
L-"MATT HAT IFRIF AFRIKA, KA
ப்ேபு ஒப்பந்தம்
முக்கு ஜெர்மனும், மேற்கு நொறும் விரைந்த
ன்ன்ர் விருநாடுக lllllllllllllll I llllllllii Ml III II u III, III விட்டது டாங்களும் படி இ
to final was
பத்தாயிரத்தி நூறு டாங் = of Wig II out on JEL: MAN ATP WITH Y Wing விட்டார்கள் அழிக் = நிரந்தப்பட்டடங்கள் நாள் படத்திள்
எத்தையும் தாயும் கொஞ்சி குலவிய பூமி இது என்று சுந்தாடுவது リエ。 எப்போது ங்புப் பார் ஆர்த்திய மனிதர்களும் ேேராடு பிடுங்கப்பட்ட மரமும் |- ஒன்றுதான். ஆனால் சாய்ந்த மரம் மிராது மக்கள் அப்படியல்ல. நம்பிக்ஸ்கிள் வெற்ற வேகம் தரும் உரம் தரும் மீண்டும் வாழ்வு பெரும் என்று காத்திருக்கும் பலம் தரும் ளக்குமான
பாவும் மின்சாரமும் மட்டும் இட்ம் பெயர்ந்த மக்களை திருப்பி அழைக்கப் அரசியல் தீர்வு போதுவானவை என்று அரசு நினைப்பது தப்பாப் போகிறது. பாதும் உறுதி
யாழ்ப்பானத்தில் கொடி மாதானத்தி பரந்ததோடு ஸ்லாம் நீர்ந்துவிட் N. गए? டது என்பது மாதிரி தெய் மந்து புெ
து பகுதி மக்கள் நம்பலாம் ஆனால் பிரித்தான் பிர
ாய ஆரம்பம்
MANJE of ՄԱՐՔ தொ
T. மக்கள் திலகம் கருவறையில் இருந்து பூமிக்கு வந்தது அன்றுதான் தனது ழு வயது முதல் தாங்கிய துயரங்கள் அளந்தையும் விடாமுயற்சியால் வெற்றி கொண்ட நாயன் வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டது ரிளிமானவைப் புரிந்து கொண்டது. மக்களைப் புரிந்து கொண்டது. மூன்றும்தான் அந்த முன்றெழுத்து நாயகனை மக்கள் கடலின் ஹீரோவாக்கியது
காலையில் எழுவது மன உறங்குவது பிரவு 1 மணி கட்டியளைத்து யப் பாட மட்டும்தன் தெரியும் என்றவர்களின் வா அடத்து தொல்வி காணாமல் ஆட்சிக் கட்டியில் தொடர்ந்து இருந்து தா
إطلاق قانوسيقية
படைத்தவர்
LLLLSLLLSZTS TL LLLL L LLLLLLTTS LLTTTT S TTT ZTT TT TTTLLLLSS SS ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் யாவருக்கும் உடன்பாடானது "
Lawrencaroer Eerst wanair."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I D.
புன்னகை சிறிதும் பெண்ணுக்கு மின்னிடும் யென்னகை பேரழகு
SEASTREET ಙ್ಞ||
சேகள் ார் என்பது புத்தரின் நருங்களோபி எாக மாறும் திடம் ள்ள யதுத் துறவிகள் பும் வநாம் ஞானம் முதிர்ச்சியை கொடுத்து
நான் இறுதி
ாாதுமான
蔓 *
閭
கும்
■■■
■
*|苷
ரும்
A III || -2