கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1996.01.21

Page 1
..., a News Paper in Sri Lanka.
"ר
SSSSSLLSSS SS SS SS SS SSS
 

, , )()
yof 21-27, 1996

Page 2
()
ஒருவனுக்கும் தீமைக்கு தீமை செய்யாத் என்கிறார் பவுல் பிரியமானவர்களே, பழ
வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைக எங்கள் இருதயத்தில் இருந்து எடுத்துப் அவற்றை மறந்து விடுவோமாக
அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரான |கவலைகளையெல்லாம் அவர் மேல் 6 (பேதுறு 57) அன்பு, சந்தோஷம் ச பொறுமை, தயவு நற்குணம், விசுவாசம், கனிகளை பெற்றுக் கொள்வோமாக
உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவு |படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பன் சுவாமி சொன்னாரே பரிசுத்த ஆவியான செய்வார். இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவ பெறுவார்கள் பிதாவின் அன்பை எண்
ஆர்ே
கவிதைப்போட்டி இல-194
இழுத்து மும்
இழுத்து மூரு இழுத்து மூரு இழந்தசொத்து பெற்றதுன்பம், கழுத்துவரை தொடராமல், இழுத்துமூரு சென்றஅஆண்டை இழுத்துமூரு தொலையட்ரும்
மதுஷ்யந்தன் மட்டக்களப்
இடழுள்ளவரை இடம்விடித்துள்ள வியக்கவைத்த கவிதைகள் அலரும் பொன்னான வாழ்வு முந்தியபோரால் முகிழ்த்த வறுமை முடிவின்றி உயர்ந்திட்ட நேரம் சிந்திய கண்ணீர் கரையின்றி ஒட சித்தத்துள் மலர்ந்தது புது எண்ணம் எந்தை மாதா பூமியாள் இருக்கையில் எதற்கு நம் மனதுக்குள் கவலை? அந்தியும் காலையும் கொத்தியே பயிரிட்டால் அலருமே பொன்னான வாழ்க்கை
திருமதி. மல்லிகா பத்மநாதன், பசறை
புது நெல் கண்ணி வெடிகளை களையெடுத்து மன நிலங் பொன் நெல் விளை ளம் படுத்தும் பாலகரோ? புறப்பட்ட சித்தர்க சீ. தேவன், வாழைச்சேனை, சதா கணபதி, உடபு மீண்டும் தோ கொடிய போரில் 1 மனிதர்களை மட் இம்மணிணில் புை III)) poj, JIGLIITOT மனிதாபிமானத்:ை
மறுபடியும் தோன பெ. அழகர்சா
தமிழன் காடு வெட்டி நாடு செய்வி இன்னோர் யு តាfió அப்பாவை அடக்கம் செய்தான்! எங்கு செல்வி சி. தங்கவடிவேல், மட்டக்களப்பு ந. சதீஸ்வ
()
G Tui
யாழப்பாணத்தில் "ரிவிரெச நடவடிக்கைய டந்த இரு தரப்பு செய்திகளையும் துணிந்து த. மட்டும்தான் மக்களை வெளியேற்றவில்லை புல சொன்ன பி.பி.ஸி. வானொலிகூட கடந்தவா வறை ஒப்புக்கொண்டது. பி.பி.ஸியில் கடந்த ரப்பான ஒரு அறிக்கை யாழில் நடந்த சம் காலம் கடந்து தந்தது. அவற்றையெல்ல முன்கூட்டியே தந்துவிட்டதை பாராட்டியேயாக
எம்.பவானி சங்கர், СЭ0-СЭ 90
கு.இந்திரகுமாரன், கோவில்குளம் СЭ...0 сЭ0
இராஜதந்திரியார் மேலெழுந்தவாரியாக எல்
வ.மணிமேகலை, திருக்ே
C90 C90.
சரிதான் புலிகள் மக்களை வெளியேற்றியது நிய இல்லாது போனால் உயிரிழப்புக்கள் எ6 காதவையாக இருந்திருக்கும் வெளியேற்றுவதில் அவசரக் கோலங்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்லாம். வி.பிரகாஷ், ெ Cöውዕ›C®ወዕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

லலாம் சொல்லுங்கள்
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: * முஸ்லிமாகிய நீங்கள் ஒருவரையொருவர் சந்தித்தால் முதலில் ஸ்லாம் கூறிவிட்டு மற்ற விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசுங்கள் * 'உங்களில் யார் ஸ்லாம் கூறுவதில் முந்திக் கொள்கிறாரோ அவர் அல்லாஹ்வின் அருளுக்கும் நாயகம்(ஸல்) அவர்களின் வுயா அத்திற்கும் மிகவும் தகுதியுடையவராவார்" * "ஸ்லாமானது என்னைச் சார்ந்தவர்களுக்குக் காணிக்கையாகும். மேலும், அது காபிர்களை விட்டும் பாதுகாவலாகவும் உள்ளது." * "ஸ்லாம் என்பது அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களில் ஒன்று அதனைத் தங்களுக்கிடையில் பரப்பிக்கொள்ளுங்கள்."
ஸ்லாம் கூறாமல் யாராவது பேசினால் அவருடன் பேச்சைத் தொடர்வதற்கு விரும்பாதீர்கள்.
"மனிதர்களுள் மிகச் சிறந்தவர் ஸலாத்தை முந்திக்கொள்பவர் மனிதர்களிடத்திலே ஒற்றுமை, சமத்துவம் ஏற்படவேண்டும் சாந்தியையும், சமாதானத்தையும் சாற்றும் சான்றாண்மை மிக்க ஸலாத்தை உங்களுக்குள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கூறிக்கொள்ளுங்கள் என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் ஏனெனில் நட்புணர்வுகளை காண்பதில் நபி(ஸல்) அவர்கள் நல்லதோர் நாகரிகத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் எனவே, நாங்களும் ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை ஏற்படுத்திக்கொள்ள ஸலாத்தினைத் தெரிவிப்போம் மசூத் காத்தான்குடி-03.
SS
கவிதைப் போட்டி இல-137
ன் என்று கர்த்தர் கள், விரோதங்கள் ள் முதலியவற்றை
போடுவோமாக
படியால் உங்கள் வைத்துவிடுங்கள் மாதானம், நீடிய
சாந்தம் முதலிய ஆவியின்
பும் உங்களை துன்பப் எணுங்கள் என்று இயேசு வர் நிச்சயம் நமக்கு உதவி ான்கள். அவர்கள் இரக்கம் னி என்றென்றும் அவரை
தவராஜ், கட்டுகஸ்தோட்டை
எண்ணத்தில் தோன்றும் கவிதைகளை வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமில்லாமல் மட்டும் பதிவு செய்து அனுப்பி வையுங்கள் அனுப்பு வேண்டிய கடைசி
கவிதைப் போ இதினமுரசு வாரமலர் இப் இல்இகாழும்பு
யாருக்காக.? அழைக்கின்றாள் GIGöIGOT LILIIGör?
Tij, J. கொத்தி பயிரும் இட்டிடலாம் பதுங்குகுழி வேண்டாம் தம்பி தேசமே செத்தபின்பு ளோ? "கொறித்திட நாம் இருப்போமா?. வா பல்லாங்குழி விளையாட தோண்டித்தான் என்ன பயன்?
sih) 6TA) OV)ITGAu, ரி. ராஜன், காரைதீவு எம். செளந்திரராஜன், ராஜகிரிய நஸ்பியா பஹர்தீன், புத்தளம்.
|ண்டுவேன் நம்பிக்கை புதிய ஆண்டின் யார் வருவாங்க?
மடிந்துபோன புதையுண்ட எதிர்காலம் தீர்மாணம் ஆஸ்த்தி யிருக்கையில்
டும் இருளாகி யிருக்குமா? கடந்த ஆண்டு அப்பா சாவுக்கு
தப்பேன்! வதைபட்ட வெண்புறா இழப்புக்களை ஆயிரம் பேர் வந்தாங்க!
சிதையா திருக்குமா? கணக்குப்பார்க்க அது தொலைந்ததால்
மண்ணுக்குள் புதைந்த எலும்புக்கூடு அம்மா சாவுக்கு
டி எடுப்பேன் மனிதம்தான் கிடைக்குமா? சேகரிப்பில் அயலார் மட்டும் வந்தாங்க!
மி, மட்டக்களப்பு எப்.லெனாட்குமார் இறங்கிவிட்டாயோ? ஆஸ்த்தியு மயலாருமின்றில்லை
ஹப்புத்தளையூர், Global, slip Lafuto air fivals, அண்ணன் சாவுக்கு
நிலை S S S S S S S S அப்பர் கலஹா யாருமில்லை!
மடல் அனுப்பியவர்களில் இடம் உள்ளவரை பி.எம்.எம்.அன்ஸார் பு-தெ-வெலிகம,
த்தம் பெயர் பதிவு ய்யப்படுகிறவர்கள் இவர்கள் அரசியலிலும், ஆட்சிகளிலும் எத்தனை
எத்தனை சூழ்ச்சிகள் பாவம் கார்லோஸ் அவன்
ஒரு அம்புதானே மனித வெடிகுண்டு சூப்பர்.
ஜெ.ஜலால்டீன், பாணந்துறை.
Co-Co-0
*நந்தன் ட்ெமேரியாகுறுப் பசறை *கதிர்தினிதியாகராஜா மட்டக்களப்பு *ஆரிகா ஆதம்பாலா கல்முனை 06 ஒஸ்ரி ரமீஸ் அக்கரைப்பற்று:06
என்.எம்.அஜர்தீன் நிக்கவெவ் விபிர்தெளஸ் கிண்ணியா03
ஏலத்தீப் ஷிப்லி புத்தளம் ஜஹானி நாலர் நாத்தாண்டியா நுஸ்ரத் ஜஹான் ஹனீப் மாத்தளை ஹசைன் எவனிங் மாத்தளை
ன் டு விகாந்தன், கல்முனை 601 GLITE). *திருச்செல்வம் மட்டக்களப்பு
முரசு ஒருதரம் சொன்னால் அது
நூறுதரம் சொன்னமாதிரி அரசியல்
கணிப்புக்களைத்தான் சொல்லுகிறேன்.
figuurt GM gör, Quay safluum.
CöወሳኑC©ወ9
இராஜகுமாரனின் இராமாயணம் இலக்கியக் கடலில் நம் இதயத்தை
நனைக்கிறது.
:Iநர் மத்தின் இது வெறும் புகழ்ச்சியில்லை. ri garg |ಿತ್ಲಿ லார் புல்மோட்டை0 திருமதி இராஜமாணிக்கம், மாத்தளை. பாரம் ஒலி பஹ்மியாசர்ப் காத்தான்குடி05 - 99598
இவடிவேல் கரேஸ் கிருஸ்ணா மட்டக்களப்பு 20ம் பக்கத்தில் வண்ணத்தோடு அரிய ம் முரசு *கியவாணி மாத்தளை | தகவல்கள்தரும் லியோடெக்கு மனமார்ந்த வேண்டும் இழங்கா வாழதேவன். | பாராட்டுக்கள்.
கொழும்பு- இ வாமதேவன் மட்டக்களப்பு அன்பின் இராஜதந்திரியாரே!
எஸ்எம்கபியான் நிகவெவ மிழர்களின் எம்எஸ் ஷாஹீன் ரிஷா எருக்கலம்பிட் குமுண்டு. வரதன் விஜயகுமார் பொகவந்தலாவ: ட்கேடாது இலாஜினி கதாசிவம் மாத்தளை ாளர்களும் இன்னும் தாஹா கிண்ணிய0 ன் Ikiபரீதரன் முதுர்
*ஜெயா முருகுப்பிள்ளைஇகுருக்கள்ம்ம் Guajshur. எம்எஸ்துல் அஸ்மியா கந்தளாய்)
கேழ்வனலோஜினி இறக்குவானை இசித்ரா முருகையா:இவித்ரவளைஇ டிக்கிறார். இம்ரி.எம் முபள்ளல் கஹட்டோலிட்ட தொற்றிக் இபர்லினா முஹமட் 10ம் gಛಿ
"வேலியே பயிரை மேயும்" விந்தை அன்று தொட்டு இன்றுவரை தொடர்வரை சிறப்பாக கூறினீர் நன்றி. BLITT, 35 Gory.
Co-C-O- அன்பின் முரசே இராமாயணப் போட்டியில் ஒரு முறை பரிசு பெற்றவருக்கு மறுமுறை பரிசு வழங்காது மற்றவர்களுக்கு வழங்கினால் பலருக்கும் வாய்ப்பளிக்கலாம் தானே?
பாதிமா றிஹானா பாரூக் உலப்பனை எஸ்டேட்
Co-C-O- வாரம் எழு நாட்களிளும் நடைபெறும் செய்திகளை எங்களுக்கு ஒரே நாளில் அறியத் 6T6T600) இராஜதந்திரியாரும், நாரதரும் வேந்தருகிறாய். முரசுக்கு எமது நன்றிகள்
கோணங்களில் அலசுவதால் நாட்டு நடப்பின் இரு சரவணகுமார் ஜெய்சங்கர், ரொஸ்ஸல்ல. பக்கத்தையும் அறியமுடிகிறது. C©መ9›Cöመ©
என்.எம்.நானீர் மருதானை நாமும் நாடுவது. TUILDUSIT 60T. Co-Co-0 அனைவரையும் அசத்தும் அறுவையரங்கம் SIGIOOÍNGULIÈ கார்லோஸ் தொடர் கார்லோஸ்போலவே ஒருவரவேற்கத்தக்கது அச்சொட்டான அரசியலை டைபெற்ற கலக்குத்தான் உலக அரங்கில் பின்னப்பட்ட அறிய அனைவரும் அண்டவேண்டியது சதிவலைகள் கார்லோஸ் தொடர்மூலப் நம்முரசையே! எனவே நாமும் நாடுவது காழும்பு-6 கண்களுக்கும் தெரிகிறது. தினமுரசையே!
சி.மாலினி, பேராதனை வளாகம். எஸ்.பத்மா, உமாஜினி, நவ்சாத், கொழும்பு-10,
}001:21-21.1990

Page 3
தலைநகரில் தாக்குத்
எதிரணிக்கும் புலிக
je DJÚ|LIEDEjEDU Ejpi
அடுத்த கட்ட இராணுவ நடவடிக்கைக்கு அரசு தயாராகிவருகிறது. பெருந்தொ தளபாடங்கள் கொழும்பை வந்தடைந்துள்ளன. மேலும் கொள்வனவு செய்வதற்கான ே கொண்டிருக்கின்றன என்று புலிகள் இயக்க சர்வதேச செயலகம் தெரிவித்துள்ள தலைநகரில் பாரிய தாக்குதல் ஒன்றை நடத்த புலிகள் திட்டமிட்டமையும் தெரியவந்துள்ள கொண்டுவரப்பட்ட பெருந்தொகையான வெடிமருந்துகள் உடப்பு கடற்கரையில் கைப்பற்ற
புலிகளது தாக்குதல் திட்டம் வெளியாகியுள்ளது.
இரு முனையில்
கிழக்கு மாகாணத்திலும், வடக்கிலும் பாரிய இராணுவ நடவடிக்கையை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளும் திட்டம் படைத் தரப்பிடம் இருப்பதாக தெரியவருகிறது.
வட்பகுதியில் தரைப்போக்குவரத்தை திறப்பதற்கு வழிசெய்யும் வகையில் அங்கு
அடுத்த கட்ட இராணுவ நடவடிக்கை மேற் கொள்ளப்படவுள்ளதாக நம்பகமாகத் தெரிய வந்துள்ளது.
அதேவேளை கிழக்கு மாகாணத்தில் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் பாரிய இராணுவ நடவடிக்கை எடுப்பதற் கான ஆயத்தங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கிழக்கை புலிகளிடம் அரசு பறி கொடுத்துவிட்டதாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி குற்றம்சாட்டி வருகிறது.
எதிர்வரும் தேர்தல்களில் யாழ்ப் பாணத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இராணுவ நடவடிக்கையை வைத்தே பொதுஜன முன்னணியின் பிரசாரங்கள் முன்னெடுக் கப்படும்.
அந்த நேரத்தில் கிழக்கில் புலிகள் பாரிய தாக்குதல்களை நடத்தினால் அரசாங் கத்திற்கு சங்கடங்கள் ஏற்படலாம். அதனால் கிழக்கில் புலிகளை பலமிழக்கச் செய்யும் இராணுவ நடவடிக்கைகள் முதன்மையாகி யுள்ளன.
எதிர்வரும் தேர்தல்களுக்கு முன்னர், கிழக்கில் படைத்தரப்பின் கைகளை மேலோங் கச் செய்வது யாழ்ப்பாணத்தில் படையினரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் கணிச மான அளவு மக்களை உள்ளடக்கக் கூடிய
இராணுவ நடவடிக்ை போன்ற நடவடிக்கைக பட்டாக வேண்டும்.
அப்படியானால், கட்சியின் குற்றச்சாட்டு இருந்து அரசாங்கம்த தேர்தலிலும் கணிசமா முடியும் என்று கணி அரசாங்கம் இவ்வு புலிகள் அதனை மு களை யோசித்து வரு
யாழ்ப்பாணத்தில் வதைவிட வெளிே கவனம் திரும்பியுள்ள குறிப்பாக தலைந ஒன்றுக்காக அவர்கள் நம்பப்படுகிறது.
சமீபத்தில் புத்தல் பெருந்தொகையான
TTTTTT es SegeUD 26Ta
இடம்பெயர்ந்து a GöIGOfNLÓNG) DI GIGII மக்களைச் சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார் பிரபாகரன்
இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்குள் அதிருப் திகள் ஏற்பட்டுவருவதையடுத்தே பிரபாகரன் திடீர் விஜயம் செய்து இடம்பெயர்ந்த மக்களை சந்தித்தார்.
பஜுரோக்கள் மற்றும் வேன்கள், டபுள் கப் வாகனங்கள் மத்தியில் பிரபாகரன் வந்திறங்கியபோது பலத்த பாதுகாப்பு வழங் கப்பட்டது. பிரபாகரன் சென்ற பகுதியைச்
சுற்றி கரும்புலிகள் பாதுகாப்பு வளையமாக டுள்ளனர்.
以
Silassisting)).
நின்றனர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
முன்கூட்டியே நோட்டம் பார்க்கப்பட்டு பாதுகாப்பான பகுதி என்று தெரிவு செய்யப் பட்ட இடங்களுக்கு மட்டுமே பிரபாரன் சென்றிருந்தார்.
1995 இல் தமது இராணுவ நடவடிக்கை யால் முப்படைகளுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புக் குறித்து புலிகள் ஒரு பட்டியல் வெளியிட்
திருக்கோணமை உள்ள தண்ணீர்க் கு
அதில் தெரிவிக்
பின்வருமாறு அவ்
புக்காரா-01 வை 8 ர ரக ஹெலி-02, யு. JEL: L60) 6MTj, 95LT LIGN FaILL GÖT-01, LITTÉáfa
வாகனங்கள்-12, ஏ வாகனங்கள்-06 இன செயலிழக்கச் செய்ய புலிகள் தெரிவித்துள்
படைத்தரப்போடு தமிழ் குழுக்
G
60ILLDITITL fill,
கிழக்கில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள ரெலோ இயக்கத்தினர் ஏற்கெனவே களில் இருந்து ம
இராணுவ நடவடிக்கைக்கு உதவ ரெலோ மட்டக்களப்பில் படையினருடன் இணைந்து = மாறு புலிகள் இ
வும், ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் இயக்கமும் முன்வந் தேடுதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு
துள்ளன. வருகின்றனர். திருமலையில் வெள்ளைவேன் குடியிருப்புக்க
S SS SS SS SS SSLSSS SS SS SS SS நடவடிக்கைக்கும் ரெலோ ஒத்துழைத்து
ԱIITլիլ ,
Delegt 355UGILGİBaltišgÜBLIMLAYU யாழ்ப்பாணத்தி
பெயர்ந்து வன்னியிலு
இதுவரை படைத்தரப்பினரிடம் ஈ.பி.  ெ
தங்கியுள்ள மக்களும்
ந்தியப் பிரதமர் நரசிம்மராவை ஆர்.எல்.எஃப் இயக்கம் இணைந்து செயற்ப தசி காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான மூப்ப தற்போது கிழக்குமாகாண நட திட்டங்கள் உருவாக் னார் கடந்தவாரம் சந்தித்து பேச்சு நடத்தினார். வடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும், தமிழர் புனர்வாழ் தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதாவுடன் படையினருடன் தமது உறுப்பினர்களை L. Gi கிளிநொச்சியில் கூட்டுச்சேரக்கூடாது. ரஜினிகாந்த் ஆதரவுடன் அனுப்பிவைக்கவும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். திட்டங்கள் திறந்து காங்கிரஸ் தனித்துப் போட்டியிட வேண்டும். இசைந்துள்ளது அதனைத் தொடர் என்று முப்பனார் வலியுறுத்தி உள்ளார். LIGOLLINGOT இணைந்து செயற்படும் வவுனியா լիցնr6նIIIM լ։ எதிர்வரும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் U Ο : DJOI DIT 350 இருபத்தியொ களில் நான்கு முனைப் போட்டி ஏற்பட உள்ளது. ' ஆர்.எல்.எஃப். உறுப்பினர்களுக்கு ஊர்
பதினேழு குடியிருப்பு திமுக தலைமையில் உள்ள கூட்டணி காங்கிரஸ் கூட்டணி, வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி தலைமையிலான கட்சிகளின் கூட்டணி, அதிமுக ஆகிய நான்கு அணிகள் மோதலில் குதிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
இதேவேளை திருச்சியில் ஜெயலலிதா கட்-அவுட்டுகளுக்கு போட்டியாக ரஜினிகாந்த் கட்-அவுட்டுகள் வைக்கப்பட்டன. அதனால் நகரில் பதட்டம் ஏற்பட்டது.
இறுதியில் பொலிசார் தலையிட்டு ஜெயலலிதா ரஜினி கட்-அவுட்டுக்களை அகற்றினார்கள்
TUĞGÜLİNLEGG (ஏறாவூர் நிருபர்) மட்டக்களப்பு நகருக்கு செல்வதற்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்த சகல பிரதான விதிகளும் கடந்த வாரம் முதல் பொதுப் போக்குவரத்திற்காகத் திறந்துவிடப் பட்டுள்ளன. இதேபோல் ஏறாவூர் பொலிஸ் நிலையப் பாதுகாப்பை ஒட்டி தடை செய்யப் பட்டிருந்த ஏறாவூர்-கொழும்பு பிரதான விதியும் கடந்தவாரம் முதல் பொதுப் போக்கு வத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விதி அடிக்கடி மூடப்படுவதும், திறக்கப்படுவது ாக இருப்பதாலும் வீதி மூடப்படும்போது புதிய வீதியால் செல்லும் அறிவிப்புப் பவகைகள் இல்லாததாலும் பயணிகள் எங்கே செல்வது என்று தெரியாமல் திணறுகிறார்கள் மட்டக்களப்பு விதிப் போக்குவரத்துக்கள் பாதுகாப்புக் காரணங்களை முன்னிட்டு அடிக்கடி தடைசெய்யப்படுகின்றன. இதனால் விகள் சொல்லொணாத் துயரங்களை அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது.
ஜன21-2,1996
காவல் படையினருக்கு வழங்கப்படும்
வடக்கிலும், கிழக்கிலும் பாரிய இராணுவ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் படவுள்ளதாக செய்திகள் கிடைத்துள்ளன.
இராணுவ நடவடிக்கைகளின் விளைவு களைப் பொறுத்து பாடசாலைகளுக்கு மீண்டும் ஒரு குறுகிய கால விடுமுறை விடப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
வைக்கப்படவுள்ளன. ஊதியம் வழங்கப்படும் என்று தெரிகிறது.
IMLEIIGIDGDEGGii yJLIOLILGUmi
இதேவேளையில் மராட்சியில் பருத்
யாழ்ப்பாணத்தி நடவடிக்கை காரண உள்ள 14 ஆயிரம் களின் நிலை நிச்சயம தேசிய மனித உரி யுள்ளது.
சூரியக்கதிர் இராணுவநடவடிக்கைக்கு பின்னர் யாழ் குடாநாட்டில் இருந்து வன்னி, கிளிநொச்சி பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்
துள்ள மக்களது தொகை 3 இலட்சத்து 38 ஆயிரத்தி 888 பேர் (17196வரை)
கிளிநொச்சியில் தங்கியுள்ளவர்கள் 1 இலட்சத்து 24 ஆயிரத்தி 876 பேர்.
மன்னாரில் தங்கியுள்ளவர்கள் 21 ஆயிரத்தி 416 பேர்.
முல்லைத்தீவில் 99 ஆயிரத்தி 744 பேர் வவுனியாவில் படையினரது கட்டுப் பாட்டு பகுதியில் 3 ஆயிரத்து 878 பேர். புலிகளது கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் 29 ஆயிரத்தி 178 பேர்.
அகதி முகாம்களின் எண்ணிக்கை கிளிநொச்சியில் 64 முல்லைத்தீவில் 35 IDGirgoriting 14, a raisofluiafia) 07.
ஜனவரி முதலாம் வரை வவுனியாவில் இ உணவுப் பொருட்க பட்டுள்ளன. கிளிநொ முல்லைத்தீவுக்கு 141ெ 34 லொறிகள், வவுனி
தினமும் 30 முத பகுதிக்கு உணவுப் ெ கின்றன. அவற்றின் 6 ஒன்றுக்கு 50 ஆக என்ற ஈ.பி.டி.பி. பு தலைக் கூட்டணி பார கள் பிரதிப்பாதுக கோரிக்கை விடுத்திரு
எதிர்வரும் 20ம் 50 உணவு லொறிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நல் நடத்தும் திட்டம்
ugh-ji
கையான ஆயுத ரங்கள் நடந்து து. இதேவேளை | படகொன்றில் பட்டதையடுத்து கயை மேற்கொள்வது i இரண்டும் செய்யப்
ான் ஐக்கிய தேசியக் ள், குறைகூறல்களில் பிக்கொள்ள முடியும் ன வாக்குகளை கவர ப்பிடப்பட்டுள்ளது. ாறு திட்டமிடும்போது றியடிக்கும் உபாயங் கின்றனர். தாக்குதல்களை நடத்து தான் அவர்களது
弘 கரில் பாரிய தாக்குதல் திட்டமிட்டு வருவதாக
ம்-உடப்பு பகுதியில் வெடிமருந்துகள்
லிங்கநகர் பகுதியில் ழாய்கள் ஊர்காவல் கப்பட்டுள்ள விபரம் ரோ விமானம்-02, த விமானம்-01 பெல் தக் கப்பல்கள்-02, -01 டோறா-05, 6T-08, JGG 56). னைய இராணுவ வ யாவும் முற்றாக பப்பட்டவை என்று
GİTGOTI.
தன்மராட்சி பகுதி 5,60GT (GGGCL |யக்கத்தினர் முன்பு
(நமது நிருபர்)
பொலிசாரிடம் சிக்கியிருந்தன.
தலைநகரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக இருக்கின்றன. அதனால் தலை நகருக்கு வெளியே புலிகளது இரகசிய விநி யோக தளம் இயங்கிவருவதாக நம்பப்படு கிறது.
கடல்வழியாக வெடிமருந்துகள் கொண்டுவரப்பட்டு இரகசிய தளத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். தேவைப்படும் போது குறிப்பிட்டளவு வெடிமருந்துகள் தலை நகருக்குள் உள்ளவர்களுக்கு அனுப்பப்படும். வவுனியா வழியாக லொறிகள் வருவது தடைப்பட்டுள்ளதால் கடல் வழிப்பாதை மூலமாகவே விநியோகம் செய்யும் வாய்ப்பும் அதிகமுள்ளது என்று புலனாய்வுத் துறை யினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போது கைப்பற்றப்பட்டுள்ளவை ஒரு தொகுதி வெடிமருந்துகள் மட்டுமே இதற்கு முன்னரும் முல்லைத்தீவில் இருந்து வெடிமருந்துகள் அனுப்பிவைக்கப்பட்டிருக் கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
யாழ்ப்பாண வெற்றியை வைத்து
SIEÚ LIEDLLIEÚ 26Ijä(j IIHF
(சஞ்ஜீவன்)
படையினரால் அடித்து நொருக்கப்பட்டன.
திருமலையில் லிங்கநகரில் தமிழ் குடும் பங்கள் மீளக்குடியேறி உள்ளனர். அவர் களை அங்கிருந்து வெளியேற்றுவதற்காக ஊர்காவல்படையினர் மிரட்டல் நடவடிக்கை களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 18196 அன்று ஆயுதம் தாங்கிய ஊர்காவல் படையினர் லிங்கநகருக்குள் புகுந்து, அங்கிருந்த தண்ணீர் குழாய்களை அடித்து நொருக்கினார்கள்
இது தொடர்பாக லிங்கநகர் பகுதி
எதிர்வரும் தேர்தல்களில் அரசாங்கம் பாரிய வெற்றிகளைப் பெறுவதை புலிகள் தடுக்கவே முற்படுவர் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
தேர்தல்களில் தொடர் வெற்றிகளைப் பெறுவதுமூலம் அரசாங்கம் தனது அரசியல் செல்வாக்கை உயர்த்திக் கொள்வதை புலிகள் விரும்பமாட்டார்கள். அவ்வாறு ஒரு சூழ் நிலை ஏற்பட்டால் யுத்தத்திலும் அரசின் கைமேலோங்கும் என்பதும் புலிகளுக்குள்ள நெருக்கடியாகும்.
கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் காமினி திசநாயக்கா புலிகளால் கொல்லப்பட்டார். அதன் மூலம் ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு அனுதாப வாக்குகள் குவியும் சந்திரிக்காவுக்கு அசுரப் பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் போகலாம் தெற்கில் ஒரு அரசியல் நெருக்கடி தோன்றும் என்று புலிகள் எதிர் பார்த்தனர், என்பதையும் அந்த விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
அதனால் தலைநகரில் எதிரணித் தலைவர்களுக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது. அவர்களையும் புலிகள் குறிவைக்கலாம் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. O
மக்கள் பொலிசாரிடம் முறைப்பாடு செய்த னர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்படுவதாகவும், மேலும் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வ தாகவும் திருமலை பொலிஸ் அதிகாரி உறுதியளித்துள்ளார்.
லிங்கநகரில் மீளக்குடியேறிய மக்களுக் கான குடிநீர் விநியோகம் ஈ.பி.டி.பி.யினரால் சுமார் இரண்டு இலட்சம் ரூபாய் செலவில் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. சுமார் 250 தமிழ் குடும்பங்கள் லிங்கநகரில் மீளக்குடி யேறியுள்ளனர்.
பெயர்வுக்கு புவிகள் கட்டுப்பாடு
இலவசப் படகுச் சேவையும் இரத்து
கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள்
தற்போது அந்த முயற்சியை புலிகள்
கைவிட்டுள்ளனர்.
தற்போது வன்னியிலும், கிளிநொச்சி
யிலும் தங்கியுள்ள இடம்பெயர்ந்த மக்கள்
ប្រo. t மத்தியில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் தோன்ற ம், கிளிநொச்சி லும ஆரம்பித்துள்ளன.
குடியிருப்புத் அகதி முகாம்களிலும் பல்வேறு பிரச் ப்பட்டுள்ளன. சனைகள் தோன்றிவருகின்றன. புக் கழகத்தின் ஏற்பாட் ೧೦೮ರ ೧gı. இரண்டு குடியிருப்பு வருவதற்கு அனுமதி கேட்டுபுலிகள் இயக்கத் வைக்கப்படவுள்ளன. தின் பாஸ் வழங்கும் அலுவலகங்களுக்கு து முல்லைத்தீவு, செல்கின்றனர். பாஸ் வழங்க மறுத்தால்
ாவட்டங்களிலும் இம் ன்பதாம் திகதிவரை த் திட்டங்கள் திறந்து
ஆசிரியர்கள் என்ற பெயரில் துண்டுப்பிரசுரம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. "ஆசிரியர் களும் ஆயுதம் ஏந்துவதற்கு சிறிலங்கா அர சினால் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்று
யாழ்ப்பாணம் வட
அந்தப் பிரசுரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தித்துறை கோட்ட
ல் நடந்துவரும் போர்
இதுகுறித்து மேலும் தேசிய மனித மாக தமிழ்நாட்டில்
உரிமை கமிஷன் கூறியிருப்பதாவது:
இலங்கை தமிழர் இலங்கையில் இருந்து வெளியேறிய Dறதாக உளளது என தமிழர்கள் 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மை கமிஷன் கூறி தமிழ்நாட்டில் அகதிகளாக உள்ளனர்.
அகதிகள் என்ற பெயரில் இவர்கள் பல்வேறு முகாம்களில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளனர். L5 நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முகாம்களில் சிறை UI வைக்கப்பட்டுள்ள இவர்கள் யாழ்ப்பாணத் தில் உள்ள தங்கள் வீடுகளுக்கு செல்ல 9IUIՖի விரும்புகின்றனர். இலங்கையின் வேறு திகதி 'ಸ್ತ್ರ್ಯ செல்வதை இவர்கள் விரும்ப o: உடனே இவர்கள் யாழ்ப்பாணம் செல்ல சிக்குெேலாறிகள் மு: ' லாறிகள், மன்னாருக்கு பாணத்தில் தற்போதுள்ள நிலைமையில் ாவுக்கு 43 லொறிகள் இவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு செல்வதை 35 லொறிகள் வட டில்லியும் விரும்பவில்லை. இலங்கையும் ாருட்களுடன் செல்லு விரும்பவில்லை. இவர்கள் யாழ்ப்பாணம் ண்ணிக்கையை தினம் திரும்புவதற்கு இது சரியான தருணம் ಸ್ನ್ಯ இரண்டு நாட்டு அரசுகளும் ளொட் த 1600|60||60||D69', |ளுமன்ற :: மலும் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு முகாம் ப்பு அமைச்சரிடம் களில் தங்கியுள்ள அகதிகளில் புலிகளும் தனர். இருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக் திகதி முதல் தினமும் கின்றனர். யாழ்ப்பாணத்துக்கு இவர்களை
செல்ல ஏற்பாடுகள் திருப்பி அனுப்ப இந்தியா விரும்பரததற்கு காரணம் இலங்கை சென்று மீண்டும் இந்தியா
அதிருப்திகள் ஏற்படுகின்றன.
வ்வாறான நிலையில் மேலும் பெருந் தொகையான மக்கள் வன்னிப்பகுதிக்கு வந்தால் பிரச்சனைகள் பெரிதாகிவிடும் கட்டுப்படுத்துவதும் கஷ்டமாகிவிடும் என்று புலிகள் நினைக்கிறார்கள்
தென்மராட்சியிலும் வடமராட்சியிலும் இடம் பெயர்ந்தோர் உட்பட கிட்டத்தட்ட நாலரை இலட்சம் மக்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் வன்னிப்பகுதிக்கும் கிளிநொச்சிக்கும் இடம்பெயர்ந்தால் நிலமை மோசமாகிவிடும் என்று கருதப்படுகிறது.
இதனையடுத்து தற்போது தென்மராட்சி யிலிருந்து கிளாலியூடாக கிளிநொச்சிக்கு வருவேர் தொகையை புலிகள் இயக்கத் தினரே கட்டுப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர்.
கிளாலி படகுச் சேவையை நடத்திவந்த புலிகள் இயக்கத்தினர் தற்போது பணம் வசூலிக்கவும் ஆரம்பித்துள்ளனர்.
வுக்கு வந்து கலவரத்தை உண்டுபண்ணலாம் என இந்தியா நினைக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட
முகாம்களில் 30 ஆயிரம் இலங்கை தமிழ் அகதிகள் இருந்தனர். இவர்களில் 16 ஆயிரம் பேர் கடந்த ஆண்டு கப்பல் மூலம் இலங் கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். எஞ்சி யுள்ள 14 ஆயிரம் பேர் யாழ்ப்பாணம் செல்ல விரும்புகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் இலங்கை தமிழர்களை மீண்டும் இலங்கைக்கு அனுப் பும்படி இந்திய அரசை தேசிய மனித உரிமைக்கழகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் எந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறார்களோ அந்த இடத்துக்குத்தான் அவர்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அவர்கள் விருப்பத்துக்கு மாறான இடத்துக்கு அனுப்பக்கூடாது என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
இந்த அகதிகள் அனைவரும் யாழ்ப் பாணத்துக்கு மட்டுமே திரும்புவோம் என்று கூறுவதால் இவர்களை திருப்பி அனுப்பு வதில் சிரமமும் காலதாமதமும் ஏற்பட் டுள்ளது என்று இந்த அமைப்பின் தலைவர் நீதிபதி மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
நீதிபதி மிஸ்ரா தலைமையிலான தேசிய மனித உரிமைக் குழு உறுப்பினர்கள் இந்த முகாம்களுக்கு சென்று அவர்களிடம் உள்ள குறைகளைக் கேட்டறிந்தனர். O

Page 4
பாரதி கிராமத்தில் வசித்துவரும்-மட்டக்களப்பு மாநகரசபை உறுப்பினர் வே.இராசமாணிக்கம் பாது காப்புப்படையினரால் தாக்கப்பட்டார். தான் எம்.எம்.சி என்று சொன்னதுமே- அடி, உதை அதிகமாக இருந்ததாக எம்.எம்.சி. அழுது கொண்டு சொன்னார். யாரிடம்
மத்திய கிழக்கில் பணி புரிந்து விட்டு நாடுதிரும்பி தமது வீடுகளுக்குச் சென்று கொண்டிருந்த ஏறாவூர் காத்தான்குடி, கல்முனை ஆகிய ஊர்களைச் சேர்ந்த மூன்று பணிப் பெண்களினதும் பொருட்கள் மட்டக்களப்பு- சந்திவெளியில் வைத்து ஏறாவூர் நிருபர் 01.01.06 அன்று ஆயுதம் தாங்கிய நபர்களால் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளன. புலிகள்தான் தங்கள் பொருட்களை பறித்துச் சென்றார்கள் என்று பொருட்களைப் பறி கொடுத்தவர்கள் கூறுகிறார்கள்
ரேடியோ, ரேப் ரெக்கோடர், தங்க நகைகள், கடிகாரங்கள், உடுதுணிகள்,
கல்முனை கல்விமாவட்டத்தி ஆசிரியர்களுக்கான வெற்றிடம் நிலவுகிறது. கடந்த ஜனவரி முதலாம் திகதியிலிருந்து 27 ஆசிரியர்கள் இங்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று கல்விப்பணிப்பாளர் ஐ.எம்.இஸ்ஸதீன் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே வட-கிழக்கில் 44 உதவி வைத்திய அதிகாரிகள் இதேதினத்தில் நிய மிக்கப்பட்டுள்ளனர். 19 பேர் திருகோணமலை யிலும், 18 பேர் அம்பாறையிலும், 4 பேர் மட்டக்களப்பிலும், பேர் வவுனியாவிலும்
ஜ்
S3 si
, -y
essoas e esconhento ഷഗ്ഗജൂബ
4 LaTTa absరాతా 6 pm
9 js
La sosti" u Golluesesőt estanoniklasert DILA
போய் முறையிட இந்த அலங்கோலத்தை என அங்கலாய்ப்பதைவிட வேறு என்ன செய்துவிடமுடியுமென கேட்கின்றனர்ஊறணிக்கிராம மக்கள்.
ஊவா மலையகம்-நமக்களித்த சிறந்த கல்விமான் கலாநிதி எஸ். சந்தானம்முன்னாள் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உப வேந்தர் புலிகள் இவரை-வந்தாறுமூலை வளாகத்திலிருந்து மதிலுக்கு மேலாக தூக்கி கடத்தியபோது தவறி ஒரு தடவை விழுந்து விட்டாரம் "விழுந்தால் பரவாயில்லை. வாருங்கள் போவோம்" என்று கூறி அழைத் துச் சென்றனராம் எவருக்குமே தெரியக் கூடாது-முச். "நாங்கள் சென்று ஒரு மணித் தியாலத்திற்குப்பின்னர்தான் சங்கதி வெளியாக வேண்டும்" என்றும் உத்தரவாம் விடுவிக்கப் போன இரு பெரும் மதகுருமாரும் மண் முனைக்குப்போய் வெறுங்கையோடு திருப்பி னார்கள். பின்னர் என்ன நினைத்தார்களோ விடுவித்து அனுப்பிவிட்டார்கள்
மற்றும் பல நானாவிதப் பொருட்கள் பறித்துச் செல்லப்பட்டவற்றில் அடங்கியிருந்தன என்று தெரியவருகிறது.
தாங்கள் விமான நிலையத்திலிருந்து வாடகைக்குப்பெற்ற (4500/ருபா) வேன்காரர் ஓட்டமாவடிக்கு அப்பால் செல்ல மறுத்ததால் தாங்கள் ஓட்டமாவடியிலிருந்து மற்றொரு வேனை ரூபா 3750 க்கு வாடகைக்கு பெற்று வந்து கொண்டிருந்த போதே தமக்கு இக்கதிநேர்ந்ததாகவும் இந்த அப்பாவி ஏழைப்பெண்கள் தமது துர்ப்பாக்கிய நிலையை கண்ணீருடன் கூறினர்.
சந்திவெளியில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களும்
(காரைதீவு நிருபர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கல்வி மற்றும் சுகாதார திணைக்களங் களில் பெருந்தொகையானோர் கடமையாற்று வதனாலோ என்னவோ அரசினால் கூறப் பட்ட ஆபத்துக்கால கொடுப்பனவு வழங்கு வதில் பலத்த தாமதம் ஏற்பட்டது. கல் முனைக் கல்விப்பிரிவினர்ஆக நவம்பர் மாதத் திற்கு மட்டும் மேற்படிகொடுப்பனவை வழங்கியுள்ளனர். "எங்கே மிகுதி கொடுப் பனவு? ஆசிரியர்கள் அங்கலாய்க்கிறார்கள்.
ஆரம்பம்
ஓய்வுபெறும் காலம் ஆதலால் - மாவட் பெரியவர் ஒருவர் இப் கொள்ள வேலூர் கெ அமைச்சர் ஒருவர்
பித்த ஓய்வுபெற்ற போய் வருகிறாரா பார்ப்போம்-ஒய்வுெ செபம் பலிக்குமா எ
யாழ் கு பெயர்ந்த தமிழர்கள் மான மட்டக்களப்பு தப்பித் தடவி வந்தேவி காணிகளுக்கும் விலை "யாழ்ப்பாணத்து பு அல்லே" என்று மட் முணுக்கிறார்கள்.
UMüóluaíðáfa ólusbúðáéU
இச்சம்பவத்தையிட்டு
தனர். இந்த ஏழைப்ெ சம்பவத்தையும், இன குலைக்கும் எந்த நடவட மையை வலியுறுத்தும் LD53.61 GigiTGOLDLT3, கள்
ஓட்டமாவடியிலிரு பஸ்ஸில் செல்வதாயின் சதம், காத்தான்குடிக் முனைக்கு 1750 சதழு செலவாகும். இந்தச் ெ வேன்காரர் 3750% பெ
35ĽLIjJT6ÚJ
(அம்பான சம்மாந்துறைப்பகு மாடுகளின் தொல்லைய கரியங்கள் ஏற்பட்டுவ
கட்டாக்காலிமாடுக ஒழிப்பதற்குச் சம்மாந்து கண்டிப்பான பலநடவ கொண்டும் பயன்கிடை சம்மாந்துறைப்பிரே திற்கு அருகில் அமை கிராம பயிற்சி நிலை பாதுகாப்பான வேலிே மையால் மேற்படி பயி இரவுபகலாகக் கட்டா உறைவிடமாக மாறியி
கலை அலங்கார வகுப்புக்கள்) உளநல உதவிநிலையம் இ இல, 14 கிறீன் வீதி, மட்டக்களப்பில் இயங்கி வந்த O102,1996 1/1/1996 தொடக்கம் இல. A. மேல்மாடி ெ
EASNAZ BEAUTY SALON
எரியூஏ சில்வா மாவத்தை கொழும்பு06 தொலைபேசி 58467
Gே ன் தபால் மூ
மட்டக்களப்பு என்னும் புதியவிலாசத்தில் LIGA இயங்குகிறது. உளநல
தொபேசி இல. 065-2842 D
GGDIGITGI ITT LIL LI LI LI LI QTIL | G.I.O. 3. 1st Conn., B.Com
இலங்கை பல்கலைக்கழக பட்டங்களை வீட்டில் இருந்தவாறே தபால்மூலம் கற்றுக்கொள்ளலாம். பயிற்றப் பட்ட ஆசிரியர்களோ அல்லது க.பொ.த (உயர்தர)ப் பரீட்சையில் மூன்று பாடங்களிற் சித்தியும் 180 புள்ளிகள் பெற்றோரும் இக்கல்விநெறியை தொடராலாம்.
வெளிவாரி மாணவராக பதிவு செய்வதற்கான ஒழுங்குகளும் மேற்கொள்ளப்படும். இப்பாடநெறி பற்றிய மேலதிக விபரங்களுக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்திற்கும் ரூபா 50/- பெறுமதியான காசுக்கட்டளையை The Director B.B.C. 61 golub GULLObj(g, SEA STREET SPO மாற்றக் கூடியதாக அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
AF ஆசிரியர் போட்டிப் பரீட்சைக்கான N கைநூல் (1995 வெளியீடு)
வெளிவந்துவிட் து
292 பக்கங்களுடன் 35 மாதிரி வினா விடைகளுடன் வெளிவந்துள்ளது. பொது அறிவு, மொழி அறிவு நுண்ணறிவு வினாவிடைகளை உள்ளடக்கியது. 6]6უთხის) 250/- V.P.P. p. 607(6
NTC - - - - - - - - -
விபரங்களை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் விண்ணப்ப படிவத்துடன் தொடர்பு கொள்க
உட்படுத்திய திட்டத்திற்கான கட்டணம் 100/
FFECTIVEE
SPOKEN ENGLIS
மூன்றே மாத காலத்தில் ஆங்க வாசிக்க தபால்மூலம் கற்றுத்த மாணவர்கள் படித்து DIPLON சிறந்த கற்கை நெறியென பராட்டி விருப்புக்கேற்ற முறையில் நவீன பாடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணம் 350/- மாத்திரமே.
மேலதிக விபரங்க
தொடர்பு கொள்ளவும் (இப்பாட ஒலிப்பதிவு நாடா CASETTE 2
SS S
வியாபார கடிதங்கள் எ விணணப்ப படிவங்கள் எழுது
பாவிக்கப்படும் சிறந்த வாக்கிய நேரடி உரையாடல் தொலைபேசி
இரணடு மாத
பாடசாலை மாணவர்கட்கு பயன்தர 6 முதல் ஆணர்டு I வரையான மாதாந்தம் வெளிவரவுள்ளது. பெறுபவர்கட்கு சலுகை கட்டன
20OK, C
|BRIGHT BOOK CEMT R B ( S-27, FIRST FOOR. O.BOX 16
LLLLLSSLLLLLLLL LLLL SLLSL LLSSLSLSSSLLLLSLLLLLS SS LLSLL CD LADMIBID) - . T. P. 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கிழக்கு மாகாண பெரியவர் ஒருவர் நெருங்கிவிட்டதாம். த்தில் கல்விக்குப் பதவியைக் கெளவிக் லணிக்குள் வசிக்கும் வஸ்லியில் படிப் சிரியர் ஒருவரிடம் பொறுத்திருந்து ற்ற இரத்தினத்தின் OTUOJ.
ா நாட்டில் இடம்
தமிழர் பிரதேச கு வராமலில்லை. டார்கள். அதனால்அதிகரித்துள்ளதாம். க்கள் காசிக்காரர் டக்களப்பார் முணு
()
கவலை தெரிவித் பண்களுக்கு நடந்த
ஐக்கியத்தைச் சீர் டக்கையையும் ஒற்று தமிழ், முஸ்லிம் கண்டிக்கின்றார்
து போக்குவரத்து ஏறாவூருக்கு 5.50 9.25 சதம், கல் DLO LIGIMU SELL GOOTLD) சலவுக்கே வாடகை ற்றிருக்கின்றார்.
ளுக்குஜாலி ற நிருபர்) தியில் கட்டாக்காலி ல் பல்வேறு அசெள நகின்றன. ளின் தொல்லையை |றைப் பிரதேச சபை டிக்கைகளை மேற் க்கவில்லை. தசசபை அலுவலகத் ந்திருக்கும் நெசவுக் பத்தைச் சுற்றிவரப் பா, சுவரோ இல்லா ற்சி நிலைய வளவு க்காலி மாடுகளின் நக்கின்றது.
எமது அலுவலகம் 505 (UPSTAIRROAD) Pf) LIIT GT,
உதவிநிலையம், டக்களப்பு
றை ஏற்பட்டது.
மூலமோ
ஏறாவூர் நிருபர்)
மட்டக்களப்பு நகருக்குள் பிரவேசிக்கும் பிரதான பாலதில் கடும் சோதனைக்குட்பட்ட பின்னரே நகருக்குள் செல்ல முடியும். எனினும் அச்சாவடிகளைக் கடக்கும் பெண் களை அங்குள்ள பெண் இராணுவ உத்தி யோகத்தர்கள் படாத பாடுபடுத்துவதாக சோதனைக்குள்ளாகும் பெண்கள் சலித்துக் கொள்கிறார்கள்.
இளம் பெண்களுக்கு மட்டுமல்லை வயோதிபப் பாட்டிகளுக்குக் கூட கடும் தொல்லை தருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இளம் பெண்களின் உடைகளைக் களையு மாறு கேட்டு பின்னர் கைகளில், கால்களில்
榭
(திருமலை நிருபர்)
திருகோணமலை மாவட்டத் தபாற் கந்தோர்களில் மீண்டும் அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு வழங்கவேண்டிய சேவை களை வழங்குவதில் அஞ்சலக உத்தியோகத் தர்கள் சிரமத்தை எதிர்நோக்குகிறார்கள்.
ஜனவரி 1ந் திகதி தொடக்கம் பதின்மூன்று உத்தியோகத்தர்கள் பயிற்சிக் கல்லூரிக்குச்
சென்றதாலேயே உத்தியோகத்தர் பற்றாக் வர்களுக்குப் பதிலாக டமாற்றங்கள் மூலமோ, புதிய நியமனங்கள் உத்தியோகத்தர்கள் நிரப்பப் படவில்லையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூதூர், கிண்ணியா அஞ்சலகங்களில்
தலா ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தரே
T1 : Erolff (FESIGET
தொடைகளில் கிள்ளல் இடம்பெறுவதாகவும் துயரமாக பேசப்படுகிறது. சிலர் அழுது கொண்டு வந்த சந்தர்ப்பமும் உண்டு. ஏச்சுப் பேச்சுக்கள், அதட்டல், முறைத்தல் தேவையற்ற கேள்விகளைக் கேட்டல் என்பன
ம் இடம்பெறுவதாக அறிய முடிகிறது. செயல்களில் பெண் இராணுவ உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபடுவதால் நீண்ட வரிசையில் அதிகளவு நேரம் காத்திருக்க வேண்டியும், அலுவல்களுக்குச் செல்வோர் பிந்திச் செல்ல வேண்டியும் ஏற்படுகிறது. இதுபோன்ற நெருக்கடி நிலையை செங்க லடியை அடுத்துள்ள கொம்மாதுறை இராணுவமுகாமிலும் பெண்களுக்கு ஏற்படு கிறது. O
*
பணியாற்றுகிறார்கள். இவர்களுக்குச் சுகவீனம் ஏற்பட்டால் கந்தோரையே இழுத்து முடிவிட வேண்டிய அபாய நிலை தோன்றி யுள்ளது.
தோப்பூர், நிலாவெளி ஆகிய தபாற் கந்தோர்களுக்கு திருகோணமலைத் தபாற்கந் தோர் அதிகாரிகளே சென்று பணியாற்ற வேண்டியிருக்கிறது. இவ்விடங்களுக்கு நிரந்தரத்தபால் அதிபர்கள் கிடையாது.
"சேவைகளில் குறைவந்தால் விழுந் தடித்துக் கொண்டு விளக்கம் கோரும் அதிகாரிகள் உத்தியோகத்தர் பற்றாக்குறை விடயத்தில் மட்டும் கண்ணை முடிப் பால் குடிக்க முனைவது ஏன்?" இவ்வாறு முரசு நிருபரிடம் வருத்தத்துடன் தெரி வித்தார் பெயர் சொல்ல விரும்பாத அதிகாரி ஒருவர்.
his sinhala
| Glousilásud og97 (Lygo H6 Gunny
/ெசிங்களம் பேச எழுத, ப்படும். ஆயிரக்கணக்கான A சான்றிதழ் பெற்றதோடு /ம் உள்ளனர் மாணவர்களின் உளவியல் அடிப்படையில் மிக சிறந்த கல்வி நெறிக்கான
'கு பாடநெறியை குறிப்பிட்டு த்திற்கான ஆங்கில/சிங்கள
ண்டு)
தும்முறை, உத்தியோக
ഥ ഗുരന്ന,
மாத்திரமே.
VIH GRAMMAR கில இலக்கணம்
கூடிய முறையில் ஆணடு மாணவர்கட்கான நூல்
விலை 50/ தொடர்ந்து
த்தில் வழங்கப்படும்
AYITI) I LUND
COMPLEX.
கடிதங்களில் /மைப்பு முறை, ஆங்கில டரையாடல் ஆகியவற்றை L JIZZ ġiżi), u Zó, 32IŻIJIZZ ż
வுள்ளது. 1995
ஆண்டு 5 புலமைப்பரிசில் மாணவர்கட்கு 1995 புலமைப்பரிசில் வினாப்பத்திர அடிப்படையில் வெளிவர வினாவும் விடையும் வெற்றிக்கனி வழிகாட்டியாக வெளிவந்துள்ளது. விலை 25/- வெற்றிக்கனி 1 முதல் 6 வரை தொகுப்புநூல் வெற்றிக் கனி களஞ்சியம் 250/- வெற்றிக்கனி இதழ் 7 முதல் 16 வரை தொடர்ந்து பெறவிரும்புவோர் தொடர்பு கொள்க.
METHOD OF BOOK KEEPNG கடைக்கணக்கு எழுதும் முறை
கடைக்கணக்கு முதல் கம்பனிக் கணக்கு வரை எவ்வாறு பேணப்படும் என்பதை மிக இலகுவான முறையில் ஆரம்பத்திலிருந்து கற்றுத்தரப்படும். Diploma Luigbé (opbilu IIT(35lb.
இது ஆறுமாத
(GCE (O/L) மாணவர்கட்கு கல்விமஞ்சரி )
கல்வியும், கணிதம்,
உண்டு.
ក្រៅ பாடநெறி
1996ல் க.பொ.த சாதாரணதர பரீட்சை மாணவர் களுக்கு தமிழ்மொழி இலக்கியம், வரலாறும் சமூகக்
விஞ்ஞானம், கணக்கியலும், ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்களின் பாடப் பொழிப்பு, வினாவிடை நூல் விலை 100/- தொடர்ச்சியாக மாதாந்தம் பெறும் மாணவர்கட்கு கழிவு
Gilitii
வர்த்தகமும்
விலாசம்
TULO uri DJ 9.

Page 5
எக்ஸ்ரே
fii:LIIii.
கிடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு நடந்ததாகக் கிடைத்த செய்தியொன்று தலைநகரில் பாதுகாப்பு வட்டாரங்களுக் கும் எட்டியிருக்கிறது.
யாழ் குடாநாட்டில்-சாவகச்சேரிக்கு சமீபமாக புலிகளது மென்ரக கிளைடர்
இறங்கியிருக்கிறது.
நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் நேரில் பார்த்திருக்கிறார்கள்.
நேரில் கண்டவர்களில் சிலர் வவுனியா வந்து சொல்ல, அந்தச் செய்தி பாதுகாப்பு வட்டாரங்களின் செவிகளை யும் எட்டியிருக்கிறது.
ஏற்கெனவே ஒரு தடவையும் கிளிநொச்சிப் பகுதியில் புலிகளது குட்டி விமானம் வெள்ளோட்டம் விட்டுப் பார்க்கப்பட்டது.
மக்கள் பார்க்கக் கூடியதாக தமது விமானத்தை புலிகள் பறக்க விட்டுக் காட்டியதற்கும் காரணம் இல்லாமல்
ο Οo).
யாழ்ப்பாணத்தில் ஏற்பட்ட பின்னடை வால் ஏற்பட்டுள்ள நம்பிக்கையினங்களை களைவதற்கான ஒரு முயற்சியாகவும் அது இருக்கலாம்.
இடம்பெயர்ந்துள்ள மக்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் அவசியம் புலிகளுக்கு இருக்கிறது.
விமானப் பறப்புச் செய்தி, புலிகள் ஏதோ செய்யப்போகிறார்கள் என்ற நினைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதையும் அவ தானிக்க முடிகிறது.
அதேசமயம் தலைநகரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் வானை நோக்கியும் செய்யப் பட்டுள்ளன.
விமானம் மூலமாக தாக்குதல் நடத்து வதானால் முக்கியமான இலக்கொன்றைத் தான் புலிகள் தெரிவு செய்வார்கள்
தாக்கிவிட்டு விமானம் திரும்பிச் செல்லமுடியும் என்ற உத்தரவாதம் இருக்காது.
தலைநகரில் பல நிலைகளில் விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒன்றில் இருந்து தப்பித்தால் இன்னொன்றில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டியே ஏற்படும்.
புலிகளிடம் இருப்பதோ ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளைடர் விமானங்கள் தான் என்று வைத்துக்கொண்டால், அவற்றை முக்கியத்துவமற்ற தாக்குதலில் இழக்க விரும்பமாட்டார்கள்
அதனால் பிரதான இலக்கு ஒன்று தான் தேர்வு செய்யப்படும். விமானத்தில் இருந்து பாரசூட் மூலமோ, அல்லது விமானத்தோடோ தற்கொலைத் தாக்குதல் ஒன்றுக்கு புலிகள் திட்டமிடக்கூடும்.
அநேகமாக தலைநகரில் தான் அப்படியான ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்பட லாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
ENILLj, fai) இராணுவ முகாம்கள்மீது தாக்குதல் நடத்த விமானத்தை பயன்படுத்த மாட்டார்கள், ஏனெனில் அதனால் தமது தாக்குதலை இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாற்றமுடியாது என்று புலிகள் நினைக்கக் கூடும்
தலைநகரில் தாக்கினால்தான் அரசுக் கும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தலாம் பாது காப்பு ஏற்பாடுகளுக்காக அதிக படையி னரை ஈடுபடுத்தும் தேவையையும் தோற்றுவிக்கலாம் வெளியுலகின் முன் பாகவும் உடனடியாகத் தெரியக்கூடிய தாக்குதலாகவும் அது இருக்கும் என்று புலிகள் கணக்குப் போடலாம்.
ஆகவே, புலிகளது விமானப் பறப்புச் செய்தி தலைநகரப் பாதுகாப்புக்குத்தான் அச்சுறுத்தல்
புலிகளது குறியில் பட்டியலில் முதலாமிடத்தில் இருப்பவர்கள் இருவர். ஒருவர் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா, இன் னொருவர் அனுருத்த ரத்வத்த
பிரதிப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனுருத்த ரத்வத்தைதான் இன்றைய ஹரோ, ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா
.SN>ہم سے
Κ.Σ.Σ. "
== ப்தியர்
த்ெதுழைப்புக் கொடுக்கள் ாட்டிக்காட்ட தனித்துவ தலை பழைய பிரச்சினை ஆய்விலைே பிரச்சனை ப்ே வேறுஇரு
முள்ள ஒருவருக்கு டோஸ் கதியும் மறுநாள் ஆங்கில்
வவுனியாவுக்கு ப்ே ட்வின் நிலத்தர் ாட்டிக்கொண்டு
21-27, 1996
விமானம் வானில் வட்டமிட்டுவிட்டு
வெளியுலக ஆதரவைத் திரட்டிக் கொடுக்க, அனுருத்த ரத்வத்த வடக்கில் படை நடவடிக்கைகளுக்கு உற்சாகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
ஜனாதிபதியைவிட ரத்வத்தை மீதுதான் புலிகளுக்கு கோபம் அதிகம். ஆனால் ரத்வத்த பாதுகாப்பு விடயத்தில் கெட்டிக்கார ராக இருக்கிறார். அவரது நடமாட்டங்கள் இரகசியமானவை.
முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ரஞ்சன் விஜேரத்தின போல ரத்வத்தை அலட்சியமாக நடமாடுவதில்லை. தனது எதிரி யார் என்றும், எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றும் ரத்வத்தைக்குத் தெரியும். அதனால் எந்நேரமும் விழிப்பாக இருக்கிறார். எங்கே இருக்கிறார் என்பதே கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயமாக இருக்கிறது.
எனவே, ஜனாதிபதி சந்திரிக்காவின் நடமாட்டங்களையே புலிகள் கூடுதலாக கவனிக்கக் கூடும். அவ்வாறு கவனித்த சிலரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜனாதிபதிமீது புலிகள் தாக்குதல்
நடத்துவதானால் முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவுக்கு செய்தது போன்ற பாணி யில் மேற்கொள்ள முடியாது.
அதுதவிர, ஜனாதிபதி கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சிகள்கூட கடைசிநேரம் வரை இரகசிய மாகவே வைக்கப்படுகின்றன.
அதனால் வேறு விதமான தாக்குதல் உத்தியைப் புலிகள் பிரயோகிக்க முற்படலாம் என்று பாதுகாப்புத் தரப்பு உஷாராக இருக் கிறது.
வேறுவிதமான தாக்குதல் உத்திகள் எவையாக இருக்கலாம் என்று பட்டிய லிட்டால், அதில் விமானத் தாக்குதல் உத்திக் கும் இடம் உண்டு.
அதனால் P. L. L. (Upěhu மானவர்கள் தங்கும் இடங்களை சுற்றிப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்வதைவிட முக்கியமானவர்கள் தங்கும் இடங்களைப் பற்றிய இரகசியங்களை பாதுகாப்பதே புத்திசாலித்தனம் என்ற கருத்தும் இருக்கிறது. படை உயரதிகாரி ஒருவர் அப்படித்தான் அபிப்பிராயம் சொல்கிறார்.
லிபிய ஜனாதிபதி கேணல் கடாபி போன்றவர்கள் விமானத்தாக்குதல் அபாயங் களுக்கு பலமுறை உள்ளானவர்கள்
விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்களைவிட
அடிக்கடி தங்குமிடங்களை மாற்றிக் கொள் ளும் இரகசிய ஏற்பாடுகள் மூலமே அவர்கள் தப்பிக் கொள்ள முடிந்தது.
புலிகள் இயக்கத்தலைவர் பிரபாகரனும் அப்படித்தான். அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரிந்தால் இலங்கை விமானப்படை யின் சகல விமானங்களும் அங்கு போய் குண்டுமழை பொழியத் தயாராக உள்ளன. அடிக்கடி தனது தங்குமிடங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் தந்திரம்தான் பிரபா கரனையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது. தற்போதைய நிலையில் சர்வதேச அள வில் உயிரபாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள தலைவர்களது பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் ஜனாதிபதி சந்திரிக்காதான்.
புலிகளது விமானப் பறப்புச் செய்தி அவரது முதலாமிடத்தை மேலும் உறுதிப் படுத்தியிருக்கிறது.
யாழ்ப்பாணத்தைப் பிடித்து வைத்துக் கொண்டு நாடு அமைதியாக : (UPLG) LIITUSI என்பதைத் தெரிவிக்க புலிகள் பல வழிகளில் முயல்வார்கள் என்பது இரகசியமல்ல.
யுத்தம் மக்களை மட்டுமல்ல தலைவர் களையும் நிம்மதி இழக்கச் செய்துள்ளது. தலை
அப்படி என்னதான் ஏனைய தமிழ் கட்சிகள் சொல்லிவிட்டன கூட்டணித் தலைவர் சிவசிதம்பரம் ஏன் வருத்தப்படுகிறார்?
நச்சரிப்பாம் அப்படியானால் முதலில்
് கில் ஒ
N్బ
"அடைந்தால் சுடுகாடு," "ஆண்ட பர முறை ஆளநினைப்ப என்றெல்லாம் பேசி வெற்றியீட்டியவர் சி. சமீபத்தில் கொழு ஒன்றுக்கு பேட்டி கொ "அரசின் தீர்வு முயற்சி குழப்பக் கூடாது" என்று
ஜனாதிபதிகூட பார்த்து சொல்லாத 6 சொல்லியிருக்கிறார்.
வடக்கு கிழக்கு பி 跟
அதிகாரங்கள் போதாது என்றுதான் தமிழ் கட் கள் சொல்லியிருக்கின் றன. தீர்வு வேண்டாம் நாட்டைப் பிரிக்க வேண் டும் என்று அவை சொல்லவில்லை.
இன்னமும் சொல் லப் போனால், தமிழ் கட்சிகள் தமது நிலை பாடுகளை வலியுறுத்து வேகம் போதவில்லை அறிக்கைகள் விடுவ தோடு காரியம் முடிந்து விட்டதாக நினைத்து கொள்கின்றன.
முத்த தலைவர்
என்ற வகையில் ஏனைய அரசியல் தீர்வு வ நிலைப்பாட்டுக்கு கொன் சிவசிதம்பரம்
ஆனால் அவரோ" கொள்ளுங்கள், வேறு தொல்லை கொடுக்கா, சொல்லப் புறப்பட்டி
எல்லைகள் மாற்ற கிறார் ஒரு அமைச்சர் தால் பிராந்திய சபை என்று சொல்கிறார் இ தீர்வு யோசனைகள் சாங்கம் வெளியிட்டுள்ள மன்ற தெரிவுக்குழு பா அரசின் தீர்வு யே வடிவம் கூட திருப் பாராளுமன்ற தெரி பங்குக்கு என்ன போகிறதோ தெரியவி தீவு யோசனை ச கப்பட்டுவிட்டதாக கொண்டிருக்க இனவ களைத் தொடுக்கப் ே தமிழ் கட்சிகளும் ெ என்னாகும்?
என்னவேண்டுமா தமிழ் கட்சிகள் பார்த் போதும் என்று சொல்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மிழ்நாடு அல்ல CYPE), மீண்டும் ல் என்ன குறை?" 1977இல் மகத்தான சிதம்பரம் ம்பு தமிழ் பத்திரிகை டுத்திருக்கிறார் சிவா. களை தமிழ் கட்சிகள் சொல்லியிருக்கிறார். தமிழ் கட்சிகளைப் ரு விடயத்தை சிவா
ரிக்கப்படக் கூடாது
இதைச் சொல்வதற்கு சிவா தேவை யில்லை. தினேஷ் குணவர்த்தனா போதும்.
போராட வேண்டிய நேரங்களில் விட்டுக் கொடுப்பது வாதாட வேண்டிய தருணங் களில் வாயை சாத்திக்கொள்வது போன்ற அணுகுமுறைகள்தான் ஆபத்தானவை
சிவாவுக்கு என்ன நடந்துவிட்டது? சிங்கத் துக்கு வயதானாலும் சீற்றம் குறைவதுண்டோ? ஆம் என்று பதில் சொல்ல வைத்துவிட்டாரே!
யாழ்ப்பாணத்தில் படையினரின் நட வடிக்கைகளில் தமிழ் கட்சிகளின் உறுப்பினர் களும் இணைந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம்
தமிழ் கட்சிகளையும் பிடயத்தில் பொது எடுவர வேண்டியவர்
கிடைப்பதை பெற்றுக் | எதுவும் கேட்டு தீர்கள் என்று புத்தி ருக்கிறார். ப்படும் என்று சொல் ஜனாதிபதி நினைத் ளைக் கலைக்கலாம் ன்னொரு அமைச்சர். ளை சட்டரீதியாக அர 體 அடுத்து பாராளு சீலிக்கப்போகிறது. சனையின் சட்டபூர்வ திதராத நிலையில், வுக்குழுவும் தனது செய்து முடிக்கப் հՍ606), படத்தியாக முன்வைக் அரசு சொல்லிக் ாதிகள் புதிய வாதங் பாகிறார்கள் மளனமாக இருந்தால்
னாலும் ஆகட்டும்,
துக்கொண்டிருந்தால்
கிறார் சிவா.
*
ULDIGvi DU Ur
புலிகளுக்கு இருக்கிறது.
ஆனால், இன்றுவரை எந்தவொரு தமிழ் கட்சியும் யாழ்ப்பாண இராணுவ நடவடிக்கை யில் பங்கு கொள்ளவில்லை.
படையினர் கைப்பற்றியுள்ள பகுதி களுக்கு செல்வதில் தமிழ் கட்சிகள் ஆர்வம் காட்டுவது மட்டுமே உண்மை
அதற்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்வதைப் போலத்தான் கடந்தவாரம் நெடுந்தீவில் புலிகள் ஒரு தாக்குதல் நடத்தினார்கள்
நான்குபுறமும் கடலால் குழப்பட்ட நெடுந்தீவு பிடிபி இயக்கத்தின் கட்டுப் பாட்டில் இருக்கிறது.
ஐந்து அல்லது ஆறு பிளாஸ்டிக் படகுகளில் நூறு பேர் வரையான புலிகள் சென்று தாக்குதல் நடத்தினார்கள் ஈ.பி.டி.பி. உறுப்பினர்களும் திருப்பித் தாக்கினார்கள் சுமார் 5 மணிநேரம் மோதல் இடம்பெற்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மேல் நின்றால் கடல் மூலமாக சுற்றிவளைக்கப் படலாம் என்பதால் புலிகள் திரும்பிச் சென்றுவிட்டார்கள்
ஈபிடிபி தரப்பில் இருவர் பலியானார் கள் புலிகள் தரப்பில் மூவர் காயமடைந்தனர். ஏனைய தமிழ் கட்சிகளும், ஈபிடிபியும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு செல்வதை அச்சுறுத்து வதுதான் புலிகளது நோக்கம்
இதேவேளை கிழக்கில் புலிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் உதவிசெய்ய
ஈபிஆர்எல்எஃப் இயக்கம் முன்வந்துள்ளது. கடந்த பொதுத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் படைத்தரப்போடு இணைந்து செயற் படுவதாக ஏனைய தமிழ் அமைப்புக்கள் மீது குற்றம்சாட்டியது ஈபிஆர்.எல்.எஃப். அப்போதிருந்த ஐ.தே.க. அரசாங் கம் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் இயக்கத்தை வைத்திருந்தது. அதனால் 'சீச்சி ந்தப் பழம் புளிக்கும் என்ற ரீதியில் ஏனைய தமிழ் கட்சிகளை சாடியது ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப்.
தற்போது வாய்ப்புக் கிடைத்துள்ள தால் கிழக்கில் புலிகளை ஒரு வழி பண்ண உதவி செய்யப் புறப்பட்டிருக்கிறது.
கிழக்கில் காடுகள் பற்றிய விபரமறிந்த சில உறுப்பினர்களை முதல்கட்டமாக படையினருடன் கலந்து இறக்கிவிட சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதே ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் தான் கடந்த சிலவாரங்களுக்கு முன்பாக போர் நிறுத்தம் கேட்டிருந்தது என்பது குறிப் பிடத்தக்க விஷயம். இப்போது போருக்கு 蠶 விநியோகம் செய்யப் புறப்பட்டிருக்
றார்கள்
தமிழ் கட்சிகளின் விமர்சனங்கள் எல்லாம் எனக்கும் கிடைத்தால் சரிதான், இல்லாவிட்டால்தான் விமர்சனம் என்ற
பாணியில்தான் இருக்கின்றன.
s:- is:- is:- மலையகத்தில் பொதுவான சுயேச் சைக் குழுவை நிறுத்திப் போட்டியிட சந்திரசேகரன் தயாராக இருக்கிறார்.
இ.தொகாவுக்கு அதிக ஒதுக்கீடு செய்து ஆசனங்களைப் பகிரவும் தயார் என்று தனக்கு நெருக்கமான வட்டாரங் களில் சொல்லியிருக்கிறார்.
மலையக மக்கள் முன்னணிக்கு அத LL LL LLL LLLL C L Y MM 0Y LLLT முன்னணியை கவனத்தில் எடுக்கவே தேவையில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த இ.தொ.கா. இப்போது கூட்டுக்குவரத்தயாராக இருப்பதே பெரிய வெற்றிதான் என்று கணக்குப் போடுகிறது மலையக மக்கள் முன்னணி
இ.தொ.காவுக்குள் மலையக மக்கள் முன்னணியும் சந்திரசேகரனும் பரம விரோதிகள் என்று இனிச் சொல்ல முடியாமல் போகும்.
இ.தொ.கா உறுப்பினர்களோடு சந்திரசேகரன் ஆட்கள் நெருக்கமாகவும் ஒரு வாய்ப்பிருக்கும்.
அந்த உறவு மலர்ந்து கனிந்து நல்ல நிலையில் : தொண்டாவின் பின்னர் இ.தொ.காவில் கணிசமான பகுதி சந்திரசேகரனை நோக்கி வரலாம் என்று புத்திச்சாலித்தனமான கணக்குப் போடப் படுகிறது.
ஒன்று கலப்பது என்பது தற் போதைக்கு நடக்கமுடியாத விஷயம்.
தேர்தலில் கூட்டு சாத்தியமாகலாம். சாத்தியமாகாவிட்டாலும் கூட கூட்டுக்காக செய்யப்பட்ட முயற்சிகள் தமக்கு சாதக மாக அமையும் என்பது மலையக மக்கள் முன்னணியின் எதிர்பார்ப்பு
இந்த இரு தரப்புக்கும் அப்பால் மலையக தமிழ் மக்களது நலன்கள் குறித்து அக்கறையுடையவர்கள் இ.தொ. காவும், மலையக மக்கள் முன்னணியும் ஒன்று கலக்காவிட்டாலும் பொது விடயங் களில் இணைந்து செயற்பட்டால்ே போதும் பல காரியங்களை சாதிக்கலாம் இல்லா விட்டால் மலையக மக்களது எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்கிறார்கள் அதுதான் உண்மையும்கூட

Page 6
சிகல இயக்கங்களும் கொள்ளை நடவடிக்கைகளை கண்டித்தன. கொள் ளைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன. கொள்ளை நடவடிக்கைகளை கண் டித்து தமிழீழ இராணுவம் (IEA) ஒரு காரசாரமான துண்டுப்பிரசுரம் வெளி யிட்டிருந்தது.
அந்தப் பிரசுரத்தில் தெரிவிக்கப் பட்டிருந்தது இதுதான்
"வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்ந்த கதை போல தமிழ் மக்களால் போற்றிப் பாதுகாத்து பேணி வளர்க்கப்பட்ட இயக் கங்கள் இன்று தமிழ் மக்கள் மீதே பாய்ந்துவிட்டன. எமது போராட்டத்தின் முலவேரையும் ஆட்டம் காணச் செய்து øsll'L601.
மக்களே எமது பலம், மக்களே எமது மூச்சு, மக்கள் விடுதலையே எமது இலட்சியம் மக்களே கிளர்ந்தெழுங்கள் என்றெல்லாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை மக்கள், மக்கள் என்று கோவுமிட்டவர்கள் இன்று தம் மக்களையே ம்ேயத் தலைப் பட்டுவிட்டனர்.
புத்தூர் கொலை கொள்ளைகளில் சிஐஏயின் கைவண்ணம் தெரியுதென்பர் காரைநகர் வேலை மொசாட்தான் என்பர் இந்த சிஐஏ பூச்சாண்டி எத்தனை நாள்தான் வேலை செய்யும்
மக்களே விடுதலைப் போராட்டத்தை சிதறடிக்கும் எத்தர்களை இனம்கண்டு நிராகரியுங்கள்
என்ற வார்த்தையை உ என்றுதான் அந்த உ;
அப்படியிருந்தும் பதட்டத்திலும் பழக்க
அதுதான் தமிழீழ இராணுவத்தினர் 。 தோழர் என்று அை வெளியிட்ட துண்டுப் பிரசுரம் அப்படி நினைக்கட்டும் என்றுதான் சம்பவங்களும் உண்டு அவர்கள் மறைமுகமாகத் தாக்கியது ட்வி
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் இயக்கத்தை
இப்பிரசுரம் வெளியான சில நாட்
களின் பின்னர் நடைபெற்ற ஒரு சம்ப
வத்தை சொல்கிறேன்.
யாழ்ப்பாணம் பண்டத்தரிப்பில் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டி ருந்த ஒருவரை இரு இளைஞர்கள் வழி மறித்தனர்.
மோட்டார் சைக்கிளை தம்மிடம் தந்து விடுமாறும் பின்னர் திருப்பி தருகிறோம் என்றும் சொன்னார்கள்
மோட்டார் சைக்கிளில் வந்தவர் புத்திசாலி அவர் மறுக்கவில்லை. வாருங் கள் தம்பி விட்டில் வைத்து தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டுப் போய்விட்டார்.
வீட்டுக்குப் போனார்கள் இளைஞர் கள் அயலவர்களை திரட்டிவைத்திருந்து மடக்கிப்பிடித்தார் இளைஞர்களை கடும் பூசைக்குப் பின்னர் அந்த இளைஞர்கள் தமது இயக்கப் பெயரை சொன்னார்கள்
"நாங்கள் தமிழீழ இராணுவம் ஒரு மின்கம்பத்தில் அந்த இளைஞர்களை கட்டிவைத்தனர் ஊர்மக்கள்
சம்பவத்தைக் கேள்விப்பட்டு ஒரு வேனில் வந்தனர் தமிழீழ இராணுவத்தி னர். மக்கள் பார்க்கக்கூடியதாக அந்த இளைஞர்களுக்கு நாலு சாத்துச் சாத்தி விட்டு தமது வேனில் ஏற்றிச் சென்றுவிட்ட 601/,
தனியாரிடம் கொள்ளை
அதுவும் ஒருவன போனது எப்படி எ6 ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் வந்து முறையீடு செய் "09/161606ոլլիլ" | 61/ னொருவரை தோழர் 6 என்று சொல்வார்கள்
புத்தூரில் நடைபெற்ற கொள்ளை அதைக்கேட்டுவிட்டு தொடர்பாக தமிழீழ இராணுவம் கண்டித் TԱր: பதில் கூறு திருந்தது அல்லவா.
அக்கொள்ளை நடவடிக்கை ஈ.பி.ஆர். SoIPTo VoIPT ) எல்.எஃப் இயக்கத்தால் மேற்கொள்ளப் இப்படிப்பட்ட நேரத் LIL5 இருக்க மாட்டார்கள்
மாட்டிவிட நினைக்கும்
விடொன்றில் நடைபெர் 岛 றில் நடைபெற்ற தான் செய்திருக்க வே
அக்கொள்ளை நடவடிக்கையில் அந்த
விட்டு உரிமையாளரான இராசதுரை மக்களுக்குள் பெ பரீஇராமச்சந்திரன் என்பவர் கொல்லப் இயக்கங்களும் தனியா I JELIT. G).JIGIGOGI.JGDGT3, 3600
தனிப்பட்ட கொள்ளையர்கள்தான் 9JULJIL 9 LIET GOTTGV) ||
வீட்டுக்குள் வருகிறார்கள் என்று நினைத்து விட்டார் இராமச்சந்திரன், அதனால்தான் எதிர்ப்புக்காட்டினார்.
அதனால் இராமச்சந்திரன் கொல்லப் பட்டார். அதன்பின்னர் காரைநகரில் உள்ள ஒரு வீட்டிலும் கொள்ளையிடப் பட்டது. அதுவும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். இயக்கத்தால்தான் மேற்கொள்ளப்பட்டது. -9|ՊաII606Խմlaն Փւailair ԼիյյԼյoՆ வர்த்தகர் விடொன்றும் கொள்ளையிடப் பட்டது. பல லட்சம் ரூபாய்கள் பெறுமதி யான நகைகளோடு ஆயுதம் தாங்கியவர்கள் பறந்துவிட்டார்கள் அரியாலை கொள்ளை நடவடிக்கை புலிகள் இயக்கத்தினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
புலிகள் இயக்கத்திலும், ஈ.பி.ஆர். எல்.எஃப் இயக்கத்திலும் தனியார் கொள்ளைகளில் ஈடுபடுவதற்காக இரக சியமான அணிகள் இருந்தன.
அந்த இயக்கங்களில் இருந்த ஏனை யோருக்கு தமது இயக்கத்தினர்தான் கொள்ளைகளில் சம்பந்தப்படுகிறார்கள் SACARA என்பது தெரிந்திருக்கவில்லை -
யாழ்ப்பாணம் கச்சேரிப் பகுதியில் ரெலோவின் முகாமுக்கு அருகில் இருந்த இரண்டு வீடுகளில் ஒரே இரவில் கொள்ளையிடப்பட்டது.
கொள்ளையை நடத்தியவர்கள் புலி கள் கொள்ளை நடிவடிக்கைக்கான குழுவை அனுப்பிவைக்கும் போது கிட்டு சொன்னது இது
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அல்பிரட் துரையப்பா முதல்
காமினி வரை
ஈழத் தமிழர்களைக் காப்போம் மலரட் டும், மலரட்டும் தமிழீழம் மலரட்டும்." பேரணியின் முடிவில் கலைஞர் கருணாநிதி உரையாற்றினார்.
"தமிழீழம் என்ற தனிநாடு அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் ஏற்கவில்லை என்று ராஜீவ் காந்தி கூறியிருக்கிறார். ஜெயவர்த்தனாவின் வாயி லிருந்து வரவேண்டியது, அவருக்குச் சிரமம் இல்லாமல் ராஜீவ் காந்தியின் வாயிலிருந்து வந்திருக்கிறது" என்று கூறிய கருணாநிதி ஒரு கட்டத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு, "இலங்கைத் தமிழர்களுக்காக ஆயுதம் ஏந்தவும் தயார்" என்று கூறியபோது மைதானம் அதிர கரகோசம் எழுந்தது. ஈரோசின் அறிக்கை ஈரோஸ் இயக்கத்தின் தலைவர் என்று வே.பாலகுமாரின் பெயரையே பத்திரிகைகள் வெளியிட்டுவந்தன.
ஈரோஸ் சார்பாக பாலகுமார் அடிக் கடி கருத்துக்கள் சொல்லிக் கொண்டி ருந்தார். அதனால் அவர்தான் தலைவர் என்று கருதப்பட்டார்.
அதனால் ஈரோஸ் இயக்கத்திற்குள் சில புகைச்சல் ஏற்பட்டுவிட்டது.
விளைவு, ஒரு அறிக்கை வெளியிடப் IIL5).
"ஈரோஸ் தனிமனித தலைமைத்து வத்தை எற்றுக்கொள்ளும் அமைப்பல்ல ஜனநாயக அடிப்படையில் கூட்டுத் தலைமைத்துவத்தையே நாம் கொண்டி ருக்கிறோம். திருபாலகுமார் ஈரோசின் அதி உயர் தலைமைப் பீடமான புரட்சிகர நிறைவேற்றுக் குழுவில் இருக்கிறார். அமைப்பின் நிர்வாகத்திற்கும் பொறுப்பாக இருக்கிறார்.
ஆனால் சில பத்திரிகைகள் அவரை வெறுமனே பேச்சாளராகவும், வேறு சில பத்திரிகைகள் அவரது தனித்தலை மைதான் ஈரோசை வழிநடத்துவதாகவும் கூறிவருகின்றன. இவை தவறான கருத் துக்களாகும்."என்றது அறிக்கை
1985 இன் பிற்பகுதியில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இராணுவத்தினர் நடை பவனி ரோந்துக்களை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
கண்ணிவெடித் தாக்குதல்களில் இயக்கங்கள் கூடுதலான தேர்ச்சி பெற்று
游óf(GauöLmb” தவரவு கூட அவசரத்திலும், தோஷம் காரணமாக ழத்துத் தொலைத்த .
கயில் நல்லதாகப்
ன்கிறீர்களா? வந்தமையால் வாகனங்களை தவிர்த்து முகாமுக்கு ஓடி பவனியை ஆரம்பித்தது இன் எனினும் நடைபவனி ரோந்தும் ான்று அழைத்தார்." மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில்தான் நடை முறையீட்டாளர்கள் பெற்றது.
இயக்கங்களின் கைகள்தான் யாழ்ப் பாணத்தில் ஓங்கத் தொடங்கியிருந்தன. யாழ்ப்பாணக்குடாநாடு மெல்ல, மெல்ல படையினரின் கட்டுப்பாட்டை விட்டு விலகியது. 99. அக்கட்டத்திலும் ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.
ஜெயவர்த்தனா சொன்னது இது
"இன்னும் ஒரு வருட காலத்திற்குள் பயங்கரவாதிகளை முறியடித்து விடுவோம்." ஜே.ஆர்.சொல்லி வாய்மூடுவதற்கு இடையில் மட்டக்களப்பில் கண்ணிவெடி கள் வெடித்தன. (தொடர்ந்து வரும்)
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். கிறவர் சொல்வார்; களா எங்கள் ஆட்கள் ன்ற வார்த்தையை தில் பயன்படுத்தி அல்லவா? எம்மை ஏதோ ஒரு இயக்கம் ண்டும்." ய குழப்பம் சகல வீடுகளில் நடக்கும் டிக்கின்றன. பார்தான் காரணம்?
ஜன21-2,1996

Page 7
ருெடந்தோறும் தமது வீட்டு முற்றங்களில் கோலமிட்டுப் பொங்கும் வடபகுதித் தமிழர்களில் எத்தனைபேர் த்தடவை பொங்கல் பெரு நாளைக் கொண்டாடினார்கள் என்பதே கேள்வி
லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் தமது வீடு வாசல்களைவிட்டு வெளியேறி அகதிகளாக உள்ளனர். இந்நிலையில் தமது வாழ்வில் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தைக்குறிக்கும் தைப்பொங்கல் திருநாளை மனதாரக் கொண்டாடும் நிலையிலோ அல்லது அப்பண்டிகையைப் பற்றி நினைக்கும் நிலையிலோ வடக்கு-கிழக்கின் மக்கள், குறிப்பாக வடபகுதி மக்கள் இன்றில்லை என்பது மட்டும் தெளிவு.
சூரியனுக்குப் பொங்கலிட்டு வணங்குவதே தைப்பொங்கல்
ஆனால் 'சூரியக்கதிர் என்ற பெயரில்
யுதப் படையினர் மேற்கொண்ட ராணுவ நடவடிக்கை இந்த ஆண்டு தமிழர்களையும், அவர்களது சூரியநமஸ்காரத்தையும் பாழாக்கிவிட்டுள்ளது.
ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க தமது அரசாங்கத்தின் அரசியல் தீர்வு யோசனைகளை முன்வைக்கப்போவதாகச் சொல்லியிருந்தார். அப்போது தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியினர் தை மாதமே தமிழர்களுக்குரிய முதன்மையான மாதம் எனவே அம்மாதத்தில் அரசியல் தீவு யோசனைகளை முன்வையுங்கள் என்று ஜனாதிபதியிடம் கேட்டிருந்தனர்.
இது தவிர கடந்தவாரம் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியினர் விடுத்திருந்த வேண்டுகோளொன்றில், அரசாங்கத்தின் அரசியல் தீர்வு யோசனைகளைக் குழப்ப வேண்டாம் என்று ஏனைய தமிழ் அரசியல் கட்சிகளிடம் கேட்டிருந்தனர்.
ஆனால் இந்த வேண்டுகோள் விடுக்கப்படவேண்டியவர்கள் தமிழ் அரசியலாளர்களல்லர், தென்னிலங்கையின் பேரினவாதக் கும்பல்களை நோக்கியே தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியினர் இந்த வேண்டுதலை விடுத்திருக்க வேண்டும்.
டந்த காலங்களில் அரசியல் தீர்வுத் திட்டங்கள் எவ்வாறு தட்டிக்கழிக்கப்பட்டுவந்தன. தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு ஏமாற்றப்பட்டார்கள்வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் என்பதனை தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியினருக்குச் சொல்லித்தெரிய வேண்டியதில்லை.
݂ ݂ ݂
'&് " ܬܐ ܕ  ̧¬ ̧ .
விரிவான முறையில் அரசியல் புத்திஜீவிகள் மட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பல தீர்வுத்திட்டங்கள் கடந்த காலங்களில் எவ்வாறு கிழித்தெறி யப்பட்டன என்பதையும் கூட்டணியினர் நன்கு அறிந்திருக்கவேண்டும்.
言上
பண்டாசெல்வா ஒப்பந்தம் நிறைவேறியிருந்தால் இன்று இந்த நாட்டில் இரத்தக்களரிக்கு இடமிருந்திராது என்று கூறும் ஒரு சாராரும் இருக்கின்றனர்.
ஆனால் பண்டா-செல்வா ஒப்பந்தத்தை முன்வைக்கத் தயாராக இருந்த சந்திரிகாவின் தந்தையார் பண்டாரநாயக்கா தமது கையாலேயே அதனை தமது வீட்டு வாசலில் வைத்துக் கிழித்தெறிந்தார்.
இதன் பின்னர் ஏற்பட்ட தீர்வு ஒப்பந்தங்களுக்கும் இதே கதியே ஏற்பட்டன. இந்நிலையில் தமிழர்களுடைய உரிமைகளை ஆட்சியாளர்கள் வழங்க முன்வந்தாலும் பேரினவாதிகள் அதனைக் குழப்பும் வகையில் தம்மைக்கூர்மையாக வைத்துள்ளார்கள் என்பதே கடந்தகாலங்களில் நிதர்வுனமாகியுள்ளது.
1977ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது தனிநாடு, தமிழீழம் என்ற கோரிக்கைகளுக்கு தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியே உரமூட்டியிருந்தது. இதன் அடிப்படையிலேயே அன்று கூட்டணி பெருவெற்றியையும் பெற்றிருந்ததுடன் நாட்டின் பிரதான எதிர்க்கட்சியாகவும் இடம் பிடித்தது.
ஆனால் காலப்போக்கில் ஜே.ஆர்.அரசாங்கம் கொண்டுவந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி சபைகளை ஏற்கவும் கூட்டணியினர் முன்வந்திருந்தனர்.
தமிழீழம், தனிநாடு, சமஷ்டி என்றெல்லாம் முழங்கியவர்கள் மாவட்ட அபிவிருத்திசபை என்ற குறைந்தளவிலான ஒரு தீர்வுத்திட்டத்தை ஏற்க முன்வந்திருந்தனர்.
இருந்தபோதிலும் அவர்கள் தமிழீழம், தனிநாடு என்று முட்டி விட்ட யாழ்ப்பாணத்தில் நன்கு உள்ளார்ந்தமாக எரியவே ஆரம்பித்திருந்தது.
இன்று சுமார் இரு தசாப்தங்களுக்குப் பின்னர் அரசியல் வானில் ஒலிக்கும் கூட்டணியினரின் குரல்கள், தமிழீழம், தனிநாடு என்பவைபற்றி எதனையும் குறிப்பிடாததாக இருக்கின்றது.
அத்துடன் மொட்டை முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப்போடுவதா
அரசியல் தீர்வு யோ ஆட்சியாளர்கள் கொ அத்தீர்வுயோசனைகள் தீர்வுகளை விட மே இருக்கலாம். ஆனால் எவ்வளவு தூரம் நா அனைவராலும் ஏற்று அத்தீர்வுயோசனைகள் அம்சங்கள் எவ்வள6
வடக்கு-கிழக்குத் தமி
9 bL/60LU606).III 3, 3 என்பவையே பிரதா6 gD.L6T6I6OT.
அரசாங்கம் தீர்வுயே பலவற்றைத் தெரிவி,
னால் அந்த யோச
ாவின் அடிப்படை வடக்கு கிழக்கு இ6ை எதுவும் உறுதியாக
வடக்கு-கிழக்கு மாகா
இணைப்பே தீர்வுத்தி
GUITSITULDITS, ருக்கவேண்டியதாக
அனைத்துத் தமிழ் இந்த வடக்கு-கிழக்கு வலியுறுத்தி நிற்கின்ற
ஆனால் சந்திரிகா அ திட்டத்தைத் தயாரித்து ஆரம்பத்தில் பிரஸ்த வடக்கு கிழக்கு இ6ை தென்னிலங்கையில் எழுந்தன.
தென்னிலங்கையின் கல்விமான்கள், உயர் ஆகியோரை உள்ளட கையெழுத்து வேட்ை வடக்கு கிழக்கு இலை கடும் எதிர்ப்பைத் ெ
அரசியல் தீர்வு யோ தோல்விகண்டு விடல ட்சியாளர்களிடமும் தன் காரணமாகவே கையில் கிராம, நகர யோசனைகள் குறித்து கூட்டங்களை அரசா பிரதிநிதிகள் நடத்தி காணமுடிகின்றது.
எனவே ஆட்சியாளர் திட்டம் குறித்து சரிய கொண்டிருக்காத இ விடுதலைக் கூட்டணி அரசியல் கட்சிகளை அத்தீர்வுத்திட்டத்தைச் எனத் தெரிவித்திருப் வேடிக்கையானதாகே
அரைகுறையான மு அபிவிருத்திசபை, பி சபை என்றெல்லாம் தீர்வுத் திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டபே ஏற்பதற்கும் கூட்டணி இருந்தனர்.
ஆனால் மேற்படி தீ தோல்விகண்டு அத் மேலானவகையில் பு முன்வைக்கப்பட வுே அபிப்பிராயங்கள் ெ அந்த அபிப்பிராயங் yn LL600aflu 760 Thi 'gyflaw) II செய்தனர்.
இந்நிலையில் ஏனை
፱®L21–2ሻ ,1996 தின்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

லைக்கும்
ம் இருக்கின்றது.
ክ60IJ,606ዘ டிருக்கலாம்: கடந்த கால பட்டத்தாகவும் அத்தீவுயோசனை நிமக்கள்
கொள்ளப்படும்? V) gD.L6ʻiTGT.
தூரம்
களுக்கு
நக்கும்? B36T6 J. GITI,
துள்ளது.
னைகளில் அரசியல் அம்சமான ப்புக்குறித்து
മഞ്ഞഖ.
MIÄJ46f6öI டத்தின்
ன்றது.
ரசியல் கட்சிகளும், இணைப்பையே
2T,
ரசாங்கம் இத்தீர்வுத்
அது பற்றி பித்தபோது, ாப்புக்கு எதிராக ல குரல்கள்
த்திஜீவிகள், பதவிக்காரர்கள்
கிய குழுவொன்று யை நடத்தி எப்புக்கு தனது தரிவித்திருந்தது.
F606013,67 ாம் என்ற அச்சம்
காணப்படுகின்றது. | தென்னிலங்
மட்டங்களில் தீர்வு கருத்தரங்குகள், கத்தின் வருவதையும்
அரசியல் தீர்வு யோசனைகளைக் குழப்ப வேண்டாம் என்று கூறியுள்ள கூட்டணியினர் தமது திட்ட வட்டமான அரசியல் தீர்வுத் திட்டம் குறித்துத் தெளிவுபடுத்த வேண்டியவர்களாகின்றனர்.
அரசாங்கம் அரசியல் தீர்வு யோசனைகளைத் தயாரித்து வைத்துள்து. ஆனால் இத்தீர்வு யோசனைகள் எவ்வகையிலும் இறுதியும், முடிவுமானவையல்ல.
இத்தீர்வுயோசனைகள் பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவினாலும், பின்னர் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு மூலமாகவும் மட்டுமல்ல; எல்.ரி.ரி.ஈயினரால் கூட ஏற்கப்படவேண்டியதாக இருக்கின்றது.
எனவே தீர்வுத்திட்டத்தை முன்வைக்கும் அதேவேளை அது குறித்து பரந்துபட்ட பேச்சுக்களையும் ஆரம்பிக்கவேண்டியது இன்றியமையாததாகின்றது.
அரசியல் தீர்வு யோசனைகளை முன்னெடுப்பதில் வெளிநாட்டு மத்தியஸ்த்தம் பற்றி பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது.
எல்.ரி.ரி.ஈயினர் கூட ஒரு மூன்றாவது சக்தியின் மத்தியஸ்த்தத்துடன் பேச்சுக்களுக்கு வரத் தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க கூட முன்பு தமது கருத்துக்களை வெளியிட்டபோது தமது அரசாங்கத்தினால் முடியாவிட்டால் வெளிச்சக்தியொன்றின் உதவியுடனாவது சமாதான முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் ரீதியான பேச்சுவார்த்தைகளை ஒரு நடுநிலையான மத்தியஸ்த்தத்துடன் ஆரம்பிக்கவேண்டியதே அவசியமானதாகின்றது.
ஏனெனில் எங்கே, எங்கிருந்து
மக்களின் பரிதாப நிலைகுறித்தே சிந்திக்கவேண்டியதாகின்றது.
வடக்கே தமது சொந்த இடங்களை விட்டு வெளியேறியுள்ள மக்கள் அகதிகளாகவும், அநாதரவாகவும் அபலைகளாகவும் மாறியுள்ளனர்.
குடிபெயர்ந்துள்ள மக்கள் பெரும் பாதிப்புக்களை அடைந்து வருவதாக வடக்கே இருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் அத்தகைய தகவல்கள் தவறானவை மக்களுக்கு போதியளவில் வேண்டியவை கிடைக்கின்றன என்று மறுபுறத்தே இருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இடம்பெயர்ந்த மக்களின் செளகரியங்கள், அசெளகரியங்களைவிட அவர்களை மீண்டும் அவர்களது சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்த வேண்டிய பணியே விரைவுபடுத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது.
பாதுகாப்பு அமைச்சர் கேர்னல் அனுருத்தரத்வத்தை எதிர்வரும் சித்திரைப் புதுவருடக் கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்பதாக வடக்கே, அங்கிருந்தும் குடிபெயர்ந்த மக்கள் மீளக்குடியமர்த்தப்படுவார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.
இந்த நடவடிக்கை அரசியல் சார்ந்ததாகவா? அல்லது இராணுவ அணுகுமுறைகள் சார்ந்ததாகவா? இருக்குமென்பதே இடம் பெயர்ந்த மக்களின் மனதில் எழும் கேள்வியாக இருக்கின்றது.
வடக்கே இராணுவம் பெரும் பலத்துடன் யாழ்ப்பாணம் நோக்கி நகர ஆரம்பித்ததாலேயே அங்கிருந்தும் அப்பாவி மக்கள் அகன்றுள்ளார்கள்
இதன்மூலம் எந்தவொரு இராணுவ அழுத்தங்களையும் ஏற்பதற்குத்தாம் தயாராக இல்லை என்பதனையே அவர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.
صبر
V, V,
e A
ளே தமது தீர்வுத் ன மதிப்பீடுகளைக் தருணத்தில், தமிழர் னர் ஏனைய தமிழ் நோக்கி
குழப்ப வேண்டாம்
岛
இருக்கின்றது.
றயில் மாவட்ட TGOTT LIDITU,TIGIOOST கடந்த காலங்களில்
து அவற்றை பினர் தயாராகவே
புத் திட்டங்கள் வுத்திட்டங்களுக்கு ய தீவுகள் iண்டும் என்ற ளிவந்தபோது, ளுக்கும் | (ჭLJmu_(ჭვე)
தமிழ் கட்சிகளிடம்
சமாதானப் பேச்சுக்களை ஆரம்பிப்பது என்பதும், எத்தகைய சூழ்நிலையில் அப்பேச்சுக்கள் ஆரம்பிக்கப்படவேண்டுமென்பதுமே பிரதான கேள்வியாக உள்ளன.
சர்வதேசரீதியாக இலங்கையின் பிரச்னையை ஒத்த பிரச்னைகளுக்கு மூன்றாவது சக்தியின் மத்தியஸ்த்தம் பெரிதும் துணைபுரிந்திருக்கவே காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் ஒரு நேர்த்தியான தீர்வுக்கு வெளிநாட்டு மத்தியஸ்த்தம் ஒன்றைக் கொண்டுவருவதில் எவ்வித குறைபாடும் இருக்கமுடியாது.
ஆனால் அந்த மூன்றாவது சக்தியின் மத்தியஸ்த்தம் என்பது மிகவும் நடுநிலையானதாகவும்
இருதரப்பினராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட
வேண்டியதாகவும் இருக்கவேண்டியதாகின்றது.
அரசியல் தீர்வு யோசனைகள், மற்றும் அரசியல் தீர்வுமுயற்சிகள் பற்றிப் பிரஸ்தாபிக்குமுன்னர் வடக்கே இருந்து இடம்பெயர்ந்துள்ள லட்சக்கணக்கான
வடக்கே மீண்டுமொரு இராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படலாம் என்ற செய்திகளும் வலுவடைந்து வரக் காணப்படுகின்றன.
எனவே தொடர்ந்து மரண அவஸ்த்தை களுக்குள் வாழும் ஒரு சூழ்நிலையையே வடக்கு-கிழக்கு மக்கள் எதிர்கொள்ளவேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது.
கடந்த காலங்களில் எத்தகைய கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் வடபகுதி மக்கள் மனந்தளராது வாழ்ந்து வந்தனர்.
அண்மையில் வெளியான க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை முடிவுகளில் யாழ்ப்பாண மாவட்ட மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் அகில இலங்கை ரீதியாக இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுள்ளமை, யாழ்ப்பாண மக்களின் மன வைராக்கியத்துக்கு சான்றாக இருக்கின்றது.
னால் தற்போது தோன்றியுள்ள நிலை
ந்த வைராக்கியத்துக்குக்கூட சவால் விடுவதாகவே இருக்கின்றது.
O

Page 8
சிகள்
லிப்ட் கதவு விரிந்தது. கார்லோஸ் முதலில் வெளியே பாய, அவனைத் தொடர்ந்து இயந்திரத்துப்பாக்கிகளோடு அதிரடிக் குழுவினர்.
மாநாட்டு மண்டபத்துக்குள் காவ லிருந்த பொலிசார் முதலில் திகைத்து மறு நொடியே உஷாராகி, அசையக் கூடாது" என்ற கார்லோசின் கட்டளைக்கு பணிந்துநிற்க,
அன்ரன் ரிச்லர் என்ற பொலிஸ் காரன் கார்லோஸ் கவனம் வேறுபுறம்
"LITULO
3.4c. É
she-seasorari சவுதி அரேபியா - மற்றும் ஈரான் எண்ணெய் வள அமைச்சர்களை தீர்த்துக்கட்ட திட்டம் திட்டினார் ஈராக் உப அதிபர் சதாம் ஹுசைன் (இன்றைய அதிபர்) அதற்காக கார்லோஸ் தலைமையில் அனுப்பப்பட்ட எழுதுவது > அதிரடிக் குழுவினர் எண்ணெய் வள அமைச்சர்களது கூட்டம் நடைபெறும் கட்டிடத்துக்குள் தந்திரமாக புகுந்து கொள்கின்றனர்.
கார்லோஸ் கு கொண்டு அவன் கரத் துப்பாக்கியை குறிவை ஸின் மணிக்கட்டில்
இதுவரைஉலகில்நடைபெற்றபணயக் கடத்தலில் மிகப்பாரியது195டிசம்பரில் கார்லோஸ் குழுவினரால் செய்யப் பட்டதுதான் உலகில் மிகப் பெரிய பணக்கார நாடுகளின் அஜமச்சர்கள் கார்லோஸின் காலடியில் உயிர்பிச்சை
திரும்பிய ஒரு நொடியை மிக துல்லிய மாகக் கணக்கிட்டு,
கார்லோஸ் மீது பாய்ந்து, இயந்திரத் துப்பாக்கியை பற்றிக்கொள்ள,
கார்லோஸின் இடதுபுறத்தில் நின்ற குரோச்சியா தனது பிஸ்ரலை உயர்த்தி, விசையைத் தட்டினாள்
பிஸ்ரல் ஏமாற்றவில்லை, பொலிஸ் காரனின் கழுத்தில் குண்டு பாய்ந்தது.
இழுத்துவந்த குரோச்சியா,
திறந்திருந்த லிப்ட்டுக்குள் அவனை
காலால் உதைத்து தள்ளி, பட்டனை
அமுக்க, லிப்ட் மூடிக்கொண்டு, தரையை
நோக்கி நழுவியது.
கார்லோஸ் குரோச்சியாவை வியப்போடு நோக்கினான்.
இதுவரை தான் சந்தித்த பெண்
களுக்குள் குரோச்சியா தனித்துவமானவள் என்று தனது மனதில் குறித்துக் கொண் | II60/,
சுடுவார்கள். எதற்கும் துணிந்தவர்கள் என்று தெரிந்ததும் ஏனைய பொலிசார் ஒருங்கி வழிவிட,
கார்லோஸும் குழுவினரும் மாநாட்டு மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தபோது பயந்ததுபோல நடித்து முதல் ஆளாக தனது இரு கைகளையும் தலைக்கு மேலே உயர்த்திக் கொண்டவர் ஈராக் பிரதிநிதிகளின் பாதுகாவலர் அல் - கஃபாலி
மாநாட்டு மண்டப உள் அமைப்புப் பற்றி கார் லோஸுக்கு தகவல் கொடுத் ததே அவர்தான்.
9, III (BGUITGV to 96) கஃபாலியும் கண்களால் பேசிக் கொண்டதை யாரும் கவனிக்கவில்லை.
அப்போதுதான் அல் கஃபாலி ஒரு தவறு செய்தார். அந்த மண்டபத்தைவிட்டு மெல்ல நழுவி ஓட முற் LIL "LITT.
அதுவும் ஒரு நாடகம் என்று அறியாத குரோச்சியா அவரை நோக்கி ஓடினாள்
கார்லோஸ் தவிர அந்தக் குழுவில் உள்ள எவருக்கும் தமது நடவடிக்கைக்கும் ஈராக் குக்கும் உள்ள தொடர்பு தெரி ULIITUJ,
அல் கஃபாலி தகவல் கொடுத்ததும் தெரியாது.
அதனால்தான் கஃபாலி"
*
t
லுடன் ஓடினாள் குரோச்சியா
கார்லோஸால் தடுக்கமுடியவில்லை. எப்படி விளக்குவது? இரகசியம் பரக சியமாகி விடுமே.
குரோச்சியாவின் பிஸ்ரல் கஃபாலி யின் முதுகில் பதித்தது.
"நில் மீறினால் பிணமாவாய்" என்ற குரோச்சியாவை பயிற்சிபெற்ற பாது காவலரான கஃபாலி சட்டென்று திரும்பி மடக்கி இடையில் கைகொடுத்து இழுத்த படி மண்டபக் கதவுக்கு வெளியே செல்ல, கார்லோஸ் குழுவில் இருந்தவர்கள் கார்லோஸ் எந்த உத்தரவும் போடாமை யால் அசைவற்று நின்று கொண்டிருக்க,
டுமீல் வெடிச்சத்தம் கதவுக்கு வெளியே கேட்டது. கார்லோஸ் கலின் மீது பார்வை யைச் செலுத்த அவன் துப்பாக்கியை
Տ
அவன் தரையில் சரிந்தான் தரையில் துரிந்தவனின் சட்டைக் கொலரில் பிடித்து
அந்த பரபரப்புக் கிடையிலும்
நழுவ முற்பட்டதை தடுக்க தனது பிஸ்ர
ULL in ITGOf சவூதி அரேபிய ფუფუჭiლფუ 6.jცnt câმუსnჭწშrmi
எண்ணை வள அமைச்சர்
கத்தியாகப் பாவித்து யந்திரத் துப்பாக்கி ஸ்மிர்லியின் கைக் திகைத்துப்போை தன்னை நோக்கி சுட சட்டென்று தரையில் கொள்ள, குண்டு கத் தரையில் படுத் இடுப்பில் இருந்தபிஸ் நேரத்தில் உருவி. யூ ërLLIT 607,
சரியான குறி. நெஞ்சில் குண் சரிந்தார் யூஃசெஃப்
எழுந்த கார்லோவி செருகிக்கொண்டு, பூ
தனது துப்பாக்கியை
மூச்சுவருகி மூக்கருகே கைை யூசெஃப் ெ (Ù(Ա) (Մ(Ա6), கார்லோஸை வி "குயிக் மூவ்" மற்றொரு கதவு களோடு உள்ே
வெளியே ந GFUliI LLJLJLJLL D கேட்காதிருக்க,
தீவிர விவா ணெய் வள அை அதிர்ச்சியில் தி மான சிலர் தமது Tகொள்ள,
фПії(BouполЛ "எல்லோரும் கொள்ளுங்கள்.
கஃபாலி நினைத்திருந்த உருவிகுரோச்சியர்ன்ஸ் கட்டிருக்கமு:
அவர் நடத்தியது நாடகம் என்பதால்
தாலும் உடனே குண்
அதேநேரம் கலி உள் மண்டப மின்சார குறிதவறாது சுட்டுத்த Փ-6IILD60WLL/5603 ஏப்பமிட்டது.
அமைச்சர்களும், யில் விழுந்து படுத்துக் | ტ6
() உங்கள் ஒவ்வொரு த ஆயிரம் கோடி பெறு எல்லாம் ஒரு துப்பா தூசு பெறும்."
சொல்லிவிட்டு க தரையில் கிடந்தவர்கள் 6I GÖTGOT (6) FullYLLIL'I (BLJITaf மல் தவிக்க,
"எண்ணெய் விை நீங்கள் தீர்மானிக்க
Duringir afia)G) 6T66 தீர்மானிக்க வேண்டுப் என்றான் கார்லே கார்லோஸ் குழு படாமல் ஒரு உருவ நகர்ந்து ஒரு அறைக்கு அந்த அறைககுள் யில் பொலிசாருக்கு : அப்போது நேரப்
6i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அமெரிக்க சஞ்சிகைகளில் வெளியான
படம் ஒன்று பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி விட்டது.
அமெரிக்க ஜனாதிபதி பில்கிளிண்டன்
தனது அருமைத் துணைவியாரின் கழுத்தை
நெரிக்க பாவம் கிளாரி என்ன பாடு
படுகிறார் பாருங்கள்
/ 3.
ழம்பியதை புரிந்து தில் இருந்த இயந்திரத் த்து பாய்ந்து கார்லோ தனது வலது கரத்தை
ஒரு வெட்டு வெட்ட இப்போது யூசெஃப் குப் போனது.
கார்லோஸ், யூசெஃப் ப் போவதை ஊகித்து விழுந்து படுத்துக் வில் பாய்ந்தது.
கார்லோஸ் தனது U606)
செஃப் இஸ்மிர்லிமீது
கிளிண்டனின் அரசியல் எதிரிகளுக்கு
ஆக்கிவிடலாம் என்று நினைத்துவிட்டனர். அந்த நினைப்போடு செய்தியைப் படித்தபோது ஏமாற்றம் காத்திருந்தது. படத்தில் இருப்பது கிளிண்டனும் அல்ல, கிளாரியும் அல்ல. அவர்களை உரித்து வைத்தது போல உள்ள வேறு
ருவர். 2 ހަހަ
貓 影
須
கிளிண்டன் போலவும் கிளாரி
மகாசந்தோசம், இந்தப் படம் ஒன்றே மாதிரியும் இருந்த இரண்டு பேரைத் :GS) LᎠᎧᎠ ᎧJITIbgi] போதும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தேடிப்பிடித்து அமெரிக்காவையே கலக்கி U. | ရှိ၏။jz၉၈၈) இடுப்பில் தாய்க்குலங்களின் அமோக எதிர்ப்பை விட்டார்கள் பத்திரிகைக்காரர்கள் (6).J.LILILL வைத்து கிளிண்டனை 'கிலின் போல்ட் போலிகள் ஜாக்கிரதை, O செஃப்பிடம் இருந்த எடுத்துக்கொண்டு,
றதா என்று அவரது வத்து பார்த்த போது,
ஈத்துப் போயிருந்தார். தும் தமது தலைவன் பப்போடு நோக்கிற்று. என்றான் கார்லோஸ், திறந்து துப்பாக்கி
"GIGOSIáJ.Lb LITjLÍ. p.IÉJ3,60GTj சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி புற்றுநோய் விடயத்தில்
"UTu, நீங்கள் ஒரு நிபுணர். அதனால் என்னிடம்
ப்ெபது எதுவும் ஏ.சி = உள்ள கேள்விகளுக்கு திருப்தியான
1ள் மண்டபத்துக்குள் விடைகிடைக்கும் என்பதால் இரட்டிப்பு
மகிழ்ச்சி"
"நன்றி. கேளுங்கள்!" "எனது தம்பிக்கு 6 வயது மூளைப்
தத்தில் இருந்த எண் DLDj 4/1961 p j J. LJE 4 ணற, இதயம் பலவீன நெஞ்சை பிடித்துக்
ன் குரல் உயர்ந்தது:
i geg gam Hajrit
ஒரு தலை உயர்ந்
டு பாயும்." றும், குரோச்சியாவும் - பின் கதிர் சிகிச்சை செய்கிறார்கள். பல்புக்களை நோக்கி இவருடைய புற்று நோய் மாறக்கூடியதா
LATÅLİP"
"அதிகமாக இந்த வயதுச் சிறுவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கட்டிப்புற்றுநோயில் 40% மூளைப்புற்று நோயாகலாம். இவற்றில் பலவகையுண்டு. சத்திரசிகிச்சையின்போது புற்றுநோய்க் கலங்கள் முற்றாக அகற்றப் பட்டிருப்பின், நுண் காட்டியால் பார்க்கக் டிேய அளவு கலங்கள் மட்டுமே இருப்பின்
புற்றுநோய் ஏற்பட்டு சத்திர சிகிச்சையின்
இருள் விழுங்கி
பிரதிநிதிகளும் தரை ಛೀ கண்களை பழக்கப் டுத்திக் கொண்டு ʻ (5), 95ITi"y(3GA)ITGYUlGö7
9, LÓ LF U LDIIT,
TG) பித்தது.
"என் பெயர்தான் ர்லோஸ் அறிந்திருப் கள் இரக்கம் என்பது ன் அகராதியில் கிடை து. குரோச்சியா தரை ல் கிடக்கும் எண் ணய்க்குதங்களை எண் L'IL JITI?"
குரோசியா தன் எஸ் பொக்கற்றில் ருந்து பென்டோர்ச் த்ெது, சின்ன வெளிச் தில் தரையில் கிடந்த மைச்சர்களின் தலை ள எண்ணிவிட்டு,
"பதினொரு பேர் MIDIT6II.
"பெறுமதியான G3.67 g) God (BGGBL திக பெறுமதியான லகள், ஆனால் ான ஒரு பிரச்சனை எறால் எங்கள் துப் க்கிகளுக்கு உங்கள் றுமதி தெரியாது.
முளையில் இந்தநோய்க்கலங்கள் ஊடுருவி
னைத்தும் கதிர்ச்சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப் படும் இந்த புறநேர்வகை தகுந்த வைத்திய சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டால் 45-55% சிறார் 5 வருடத்துக்கும் அதற்கு மேலும் வாழக்கூடியதாக இதை 5 Year Survival 6167 III gait."
"கர்ப்பப்பை வாசல் புற்றுநோய் உள்ள வர்கள் கதிர்ச்சிகிச்சை செய்து கொள்வது நல்லதா? சத்திர சிகிச்சை செய்து கொள்வது
56Gugin?"
கட்டங்களில் அமைந்தது. ஆரம்பக் கட்ட நோய்க்கு சத்திரசிகிச்சை, கதிர்ச்சிகிச்சை இரண்டுமே பயன் கொடுக்கும். இருந்தாலும் ற்றுநோய்க் கலங்கள் அயலிலுள்ள வேறு ழையங்களுக்கோ நெறிகளுக்கோ பரவி யிருந்தால் சத்திரசிகிச்சையை விட கதிர்ச் சிகிச்சையே சிறந்தது. இதனால் பல பின் விளைவுகளைத் தவிர்க்கக் கூடியதா யிருக்கும்."
"எனது பெரிய தந்தையார் உணவு உண்ணுவதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகிறார். லையும் எத்தனையோ சோறு கறி சாப்பிட முடியாது. கடந்த 4
அந்தக் கோடிகள் மாதமாகச் சிரமப்பட்ட இவர் இப்போது கிக் குண்டின் முன் தண்ணீரும் குடிக்க கஷ்டப்படுகிறார். சில
வைத்தியர் இது புற்றுநோயாக இருக்கலாம்
என்று சந்தேகித்து-சில எக்ஸ்ரே படங்களை
ja Df3 moni.
எவ்வளவு என்று :* றார். இது புற்றுநோயாக வென்று நான்தான் டோருக்கு நாளுக்கு நாள் ஏற்படும் விழுங்கு #? கஷ்டமான நிலை புற்றுநோயாக பினரின் கண்களில் உங்கள் வைத்தியர் சொன்னதுபோல் Barium ம் மெல்ல மெல்ல Swalow என்னும் எக்ஸ்ர்ே படங்களும் இருந்த தொலைபேசி யிலும் இந்நோயைக் கண்டறியலாம். இதனால் கவல் சொன்னது தகுந்த வைத்தியரை நாடச்சொல்லுங்கள். "
(தொடர்ந்து வரும்) மகனுக்கு வயிற்றில் கட்டியொன்றுள்ளது. ULDIGvi
ர்லோஸ் சிரித்தான். சமயம் வாந்தி ஏற்படுகிறது. அயலிலுள்ள
எடுத்து யாரேனும் விசேஷ வைத்தியரிடம்
முடியும். உங்கள் ೧ಅಲ್ಲ್ಲಿ 45 வயதுக்கு மேற்பட்
TGAU. ருக்கும் என்னும் சந்தேகத்தை எழுப்பலாம்.
(புகுந்து கொண்டது. 080phag080p எனும் களப்பரிசோதனை
L5G 11.45. "2 வயதுச் சிறுவனான என்தோழியின்
DUIJEr
தங்களை கார்லோஸ் மான் என்று தெரியா
கதிர்ச்சிகிச்சை மூலம் தொலைத்துவிடலாம்.
பரவக்கூடிய சாத்தியமுள்ள இடங்கள
"கர்ப்பப்பை வாசல் புற்றுநோய் பல
என்றும் அது வலது சிறுநீரகத்தில் உள்ளது என்றும் கூறுகிறார்கள்வைத்தியர்கள் மறுவாரம் இவருக்கு சத்திரசிகிச்சை இவர் நிலையை சிறிது எடுத்துக் கூறுங்கள் டாக்டர்."
"G) ji fupi Qugpjáig, Wilms Tumour என்னும் புற்றுநோயாக இருக்கலாம். இது அதிகமாக இவ்வயதுச் சிறுவர் களுக்கு ஏற்படவாய்ப்புண்டு. ஆரம்ப
LÈ L
கட்டமாக இருந்தால் சத்திரசிகிச்சையும் பின் மருந்துகள் ஏற்றுவதனாலும் இந்நோய் மாற்றக்கூடியதாகவோ கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவோ அமையும் சிறுவயதில் ஏற்படின் இருக்கும் குணங்கள் வயது ஏறியபின் 56 வயதில் வரும்போது தன்மை மாறும் உங்கள்
தோழியின் மகனுடைய நோய் அதிகம் பாதிப்புள்ளவர்க்கமா இல்லையா என்பது சத்திர சிகிச்சையின் பின் Pathology பரிசோதனையின் பின்பே தெரியவரும்." "எனது தந்தையின் சகோதரிக்கு வயது 20 அவருக்கு முரசுவிங்கி முரசால் இரத்தம் வருகின்றது. சிலர் இது இரத்தப் புற்றுநோய்க்கு அறிகுறி என்கின்றனர்.
9yůuly ulb (3) (1539 pmp.“
"முரசு வீங்கி இரத்தம் வருவதும் இரத்துப்புற்று நோய்க்கு ஓர் காரண மாயினும் இதற்கு மேலும் பல காரணங் கள் இருக்கலாம். வாய்ச் சுகாதாரம் சீர்கெட்டு இருப்பது முரசு விக்கத்துக்கு காரணமாகலாம். எதற்கும் தகுந்த பரி சோதனைகள் வேண்டும்."
"எனது பெரிய பாட்டாவின் வயது 60. இவருக்கு வாயில் ஒரு மாதமாக ஓர் புண் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இது வாய்ப்புற்று நோயின் அடையாளமாக இருக்குமா டாக்டர்?
"வயது வந்தோர்க்கு இவ்விதப் புண் கள் ஏற்படுவது நல்லதல்ல. இதனைத் தகுந்த வைத்தியரிடம் காட்டி பரிசோதனை செய்வது நல்லது உடல் நிலை நன்றாக இருந்தால் புற்றுநோயாக இருந்தாலும் கதிர்ச்சிகிச்சை மூலம் குணம் பெறலாம்."
"நன்றி டாக்டர்"
ஜன21-2,1996

Page 9
தலையானது தரையின் மேலே
இந்தியாவின் யோகாசனப் பயிற்சி நிலையத்தில் கிளிக்கான படம் இது.
ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒரே நேரத்தில் தலைகீழாக சிரசாசனம் செய்யும் காட்சி.
சிரசாசனம் செய்வதால் உடலுக்கு எண்ணற்ற ஆதாயங்கள் கிடைக்கின்றன. உடல் எடை குறைவதும், இரத்த ஓட்டம் சீராவதும் முக்கியமான பலன்கள். உடலுக்கு ஆரோக்கியமான சிரசாசனம் புகைப்படத்திற்கும் அழகாகியிருப்பது விழிகளுக்கு வியப்பூட்டுகிறது அல்லவா. மீண்டும்
ஒரு முறை படத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
A Ti.J. Gi
In "
 

என்னமோ நடக்குது எப்படியோ இருக்குது நம்பமுடியாத நடப்பெல்லாம் நடக்குது. அப்படித்தான் நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது. செய்தியைக் கேளுங்கள். தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு பகுதியின் அருகே கொங்கனாம்பள்ளி என்றொரு கிராமம் இருக்கிறது. அங்கு ஒரு நாய் குட்டி போட்டது. முன்று குட்டிகள் அதிலென்ன ஆச்சரியம் என்பீர்கள்? முன்றுமே பூனைக் குட்டிகள் போல இருக்கின்றன. இந்த தகவலை படத்துடன் வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பிரபல தினசரியான தினத்தந்தி,
QIDTg55If 37
அவுஸ்த்ரேலியாவில் மெல்போர்ன் நகரில் திரு-திருமதி எம்.பி.ஃபோர்ட் தம்பதிகள் பன்றி வளர்த்தார்கள். 1993
G)FüLibLufr 21üd திகதி அவர்கள் வளர்த்த பன்றி 37 குட்டிகள் போட்டது. so LGGT o GUds சாதனைப் புத்தக நிறுவனத்திற்கு தகவல் போனது. Ꮺ*ᎱᎢg56Ꮱ60Ꭲ படைத்த பன்றியும், குட்டிகளும்
புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துவிட்டார். அந்தப் பன்றிக்கு நன்றி சொல்லியிருப்பார் 2 GBLITTL".
ಬ್ರೌಜ್ರಿ ೭ರ್॥ಶ್ನೋ 34S3)4us என்ன இதெல்லாம்? கூர்ந்து பாருங்கள், எல்லாமே கார்கள்தான் இதென்ன கார் பார்க்கிங்கா? இல்லை, இல்லவேயில்லை. விலை போகாத கார்களை இப்படி அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் கார் உற்பத்தியில் பலத்த போட்டி விதம் விதமான கார்கள் சந்தைக்கு வருகின்றன. அதனால் பழைய ரக கார்களை வாங்க ஆள் இல்லை. படத்தில் இருப்பது இங்கிலாந்தின் போட் நிறுவனம் தாயரித்த
ஆயிரம் பேருக்கு திருமணம் ஐயாயிரம் பேருக்கு ஒரே மேடை யில் திருமணம் என்றெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா கலக் குவதெல்லாம் சர்வசாதாரணம் படத்தில் பாருங்கள் எல்லோருமே கல்யாண ஜோடிகள் உலகில் நடை பெற்ற மாபெரும் கல்யாண விழா இதுதான். மொத்தம் 35 ஆயிரம் ஜோடி களுக்கு கலகலப்பாக கல்யாணம் நடத்திவைக்கப்பட்டது. 35 ஆயிரம் ஜோடிகளும் ஒன்றாகக் குழும ஒரு இடம் வேண்டுமல்லவா. 1988இல் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற்ற சியோல் மைதானத் தில் ஜோடிகளை நிறுத்தி மோதிரம் மாற்ற வைத்தார்கள் தென்கொரிய ஜனாதிபதி தலை மையில் இந்தக் கலாட்டா கல்யாணம் நடைபெற்றது. கிறிஸ் தவ நிறுவனம் ஒன்றுதான் இந்த திருமணங்களுக்கான ஏற்பாடு களைச் செய்திருந்தது. உலக சாதனைத் திருமணம் ஜெய லலிதா அறிந்தால் பொறாமைப் படப்போகிறார்.
கால்கள் ஐந்து
தமிழ் நாட்டில் நாய் அதிசயங்கள் அதிகமாகிவருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் பகுதியில் நாய் ஒன்று குட்டிகளைப் போட்டது. அதில் ஒரே ஒரு குட்டி மட்டும் ஐந்து கால்களோடு அதிசயக் குட்டியாக இருக்கிறது. வாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த ஐந்தாவது கால் படுகுள்ளம். அதனால் நடக்க முடியாது. இருப்பது ஐந்துகால், நடப்பது நாலுகாலில்தான்.

Page 10
  

Page 11
  

Page 12
மனோதர்மப்படி உணர்வுபூர்வமான தேவை
அது உடல் தேவை கடைசி அம்சம்
அல்லது அங்கம்,
உஷா கரெக்ட் பெண்ணைப் பொறுத்த
வரை-ெ
விஷயம். (Bլյրից:
மீது அன்பு ஏற்படற்போது தானாக வெளிப் படும் உணர்ச்சி மனசுல தேவை ஏற்பட்ட பிற்பாடு உடம்புக்கு தானாக அது மாறும்
படிப்படியாகத்தான் மாறும்
尚
அழுகை, ஆத்திரம், கோபம், புன்னகை மகிழ்ச்சி, சிரிப்பு மாதிரி மனசுல ஏற்படற
g) Good
மாலினி நம்ம நாட்டுப்
பெண்களுக்கு 'செக்ஸ் அறிவு அறவே போதாது அவர்களைப் பொறுத்தவரை செக்ஸ் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? கணவன் கூப்பிடும்போது போக
ம், அது போதும் * இதுக்குக் காரணம் என்ன தெரியுமா? செக்ஸ் என்றால் வெறும் உடலுறவு அதாவது உடல் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும்தான் என்று நினைப்பவர்கள்தான் நிறைய அது அடிப்படை யிலேயே மனசு சம்பந்தப்பட்டது.
சக்ஸ் மனசும் உடம்பும் கலந்த ஒரு மனசைத் தாண்டி உடம்புக்குப் சேரும் விஷயம். அதாவது ஒருத்தர்
மலா ஆக அது ஒரு உணர்ச்சி
மாலினி நம்ம சமூகத்தில் செக்ஸ் கிறதே இல்லை. பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க ஆணோட
விருந்தினருக்கு
உடனே எடுத்துச் சென்று ஒட்டிக் கொடுங்கள்.
* பிறர் வீட்டிலிருந்து * முதல் நாள் செய்த அவர்கள் பாத்திரத்தில் அடுத்த நாள் சாப்பிட்டால்
துக் கொடுங்கள் வெறும் தேயுங்கள்
தேவைகளை பூர்த்தி செய்யிற பெண்ணுக்கு அவளுக்கென்று தனிப்பட்ட மனப்பூர்வமான தேவைகள் இருக்கக்கூடும் என்று நினைக்
இந்தச் சமூகம் பெண்களை மட்டும்
தடவை பானையைக் குலுக்கி விட்டு தேனிரோ, சிற்றுண்டியோ வடியுங்கள் கற்கள் கீழே போய்விடும்.
கொடுத்த பின், அவர்கள் அடுத்த வீட்டில் இருந்து இரவல் தைச் சாப்பிட்டு முடித்த வாங்கிப் படிக்கும் புத்தகங்கள் கிழிந்திருந் டனே தட்டு, டம்ளர்களை தால் திருப்பிக் கொடுக்கும் போது அவற்றை
டுங்கள். அவர்கள் எதிரி * பச்சை மிளகாய் அடிக்கடி வாடி லேயே இப்பாத்திரங்களை விடும். இவ்வாறு வாடிவிடாமல் இருக்க வைத்துக் கொண்டு பேசுவது வேண்டுமானால் காம்புகளைக் கிள்ளி எடுத்து நன்றாய் இருக்காது. விடவும் பிறகு அவை வாடாமல் இருக்கும்.
பண்டத்தை உடம்பிற்கு
அவர்கள் ஏதாவது கொடுத் ஒத்துக் கொள்வதில்லை. ஆகவே முடிந்த தனுப்பினால், திருப்பிக் வரை சிக்கனமாகச் சமையுங்கள்.
கொடுக்கும் பொழுது பாத் * கத்திகளைக் கூர்மையாக்க உப்புத் திரத்தைச் சுத்தமாகத் தேய்த் தூளைப் போட்டுக் கவனமாக நுனியைத்
போத்திரமாகத் திருப்பிக் * காய் கறிகள் வெட்டிய கத்தி, தேங்காய்த்
கொடுக்காமல் முடிந்தால் ஏதாவது உணவுப் பொருட்களை அதில் வைத்துத் திருப்பிக்
துருவி முதலியவற்றை வேலை முடிந்த பின் உடனே அலம்பி விடுங்கள். கத்தரிக்காய்,
கொடுங்கள் வாழைக்காய் அரிந்த கத்தியினால் சோறு சமைக்கும் போது கல் வேறொன்றை அரிந்தால் அது கறுப்பாகி இருந்தால் போக வேண்டும் என்பதற்காக விடும். வெங்காயம் அரிந்த அரிசியைக் களைந்து விட்டுப் பானையில் அப்படியே வேறொன்றை அரி
*
போடுகிறார்கள். ஆனால் வடிக்கும் போது கல் கண்ணில் தென்பட்டால் ஐந்தாறு
38.
அவள் இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது
இருக்கிறாள் என்றும் சொல்ல முடியாது
Iga?
அவள் கில்லாத போதும்
இருந்து ffold
அது கண்ணிர் அல்ல. அவள் தான்
கண்ணிராகத் ததும்புகிறாள் எனவே அவளும் வருவதும்
T
பெண் ஆணின் சாரம்
கத்தியினால் ந்தால் அதில்
வெங்காய மணம் வந்து விடும். எனவே வேலை முடிந்ததும் கழுவி விடுங்கள்
வரவில்லை. ஆனால் அவள் நினைவு அந்த வருகை அவருடைய நிஜ வருகையை வருகிறது. விட மகத்தானதாகி விடுகிறது
அவள் நினைவாக வருகிறாள். அதனால் காதலியே காதலனின் மூச்சாகவும்
இருக்கிறாள். அவளால் தான் அவன் கொண்டிருக்கிறாள் 2 ahli anĝas ligpräz.
துயரத்தால் கண்ணீர் ததும்புகிறது. மூச்சு என்றால் வருவது மட்டும்
Scò a Ga, GLITQ5iò 5TGa?
மனிதனின் சாரம் போவதுமாக இருந்தாள்
மகத்தாள உணர்ச்சிகள் தோண்டும் போது கவிஞர் மதும் கூறுகிறார் அந்தரங்கத்தில் 5ளிந்திருக்கும் கண்ணி கிரவு முழுவதும் நீ
என்று மர்ம நீர் வெளிப்படுகிறது ஈர விழிகளில்
6150)
தோண்டும் போது ஆணின் குதும்பில் கொண்டிருந்து
அந்தரங்கத்தில் இனிந்திருக்கும் பெண் சுவாசத்தைப் போல்
என்று மர்ம தேவதை வெளிப்படுகிறாள்
கண்ணிரைப் போலவே அவளும் 2.dir Gavg5 LDITavQ/dir.
alĎg/ Ósväteg85557ä Guard is 60Garage rare
தினமுரசு - அம்மன் ஜூவல்ஸ் Lilii iul I
(PUS 116
Lidah SLTTLLg2
தினமுரசு-அம்மன் ஜூவ
லஸ்
22 GOD600056 GIUDIESCUID
* முதல் பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிக்குஅம்மன் ஜூவல்ஸ் வழங்கும் தங்கமாலை பரிசாகக் காத்திருக்கிறது. S S S S S S S S S S S S S
50 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு ஆறுதல் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.
பெண்கள் மட்டுமே பங்கு கொள்ள முடியும்.
தல் தொடர்ந்து 25 வாரங்களுக்கு வெளியாகும் பரிசுக் கூப்பன்களை சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அனுப்புமாறு கூறும்போது மட்டுமே கூப்பன்களை அனுப்புங்கள்
இப்படி மூளைச் திருக்கவில்லை. இருந்தால்தான் உ6 ஒரு வரையறை, வகுத்து வைத்திருக் இந்த விஷயத்திை முடிவதில்லை.
மற்றவர்கள் எ தன்னைப்பற்றி மட் உசத்தியா நினைப்பா இல்லையென்று நிரூ என்ற பயத்தோடுத யோடு உறவு வை நிர்மலா சின் GLIJGSSIGO) GOOI GJIGITIM இருந்தால்தான் கல் தின்பின்னர் இப்ப என்று உபதேசம் . LDGO) GOTG 77 GTGÖTLJIGJ6) குரிய ஒரு பொரு சமூகம் ஆணுக்குச் LDITSSlaf:GLugi கையை சமூகம் நிர் அவங்களோட கெ 26y, TT: AbbLD CU வயதை அடையும்ே செக்ஸ் பற்றி பரிபூர முடிகிறது.
குங்குமம் பெண்கள், நல்ல வாங்க வேண்டும். இட்டால் அந்த இ நெற்றியில் ஒன்று
ருக்காதீர்கள்.
தலையில் ஏற். இதற்காக விற்கப்படு (HARDVE) p шGшта தலை மயிருக்கு ே படுத்தலாம். தெை எவற்றினாலும் மு நரையை முழுவது
தைலங்களை வாங்க்
நல்லது தலை நரை அதிக கவலைகள் வேண்டும். சத்துக் D.L'G)), IsiGIGUIII).
தேங்காய் எண்ெ போட்டுக் குழைத் பயற்றமாவு தேய்த் தோல் பளபளப்ப
ஒருநாள் சர்வ 1971ம் ஆண்டு அறி 25 ஆண்டுகளா இப்போட்டிகளில்
இதோ:
இணைப்
முதலாவது (104), GBL alŵl
a کےigoroug
996 GUDO lo,
காதலி கண்ணிராக வருகை தரும்போது
(34) இன்சமா
மூன்றாவது விச் (998), அலன் (
நான்காவது வி (2) ஸ்டீவ் ே
(98), கிளைவ்
இன்சமாம் உல் (54) பாகி
ஆறாவது விக் (22) ஜெவ் டு
ஏழாவது (57) மல்கம்
எட்டாவது விக் வோன் (55) அ E ஒன்பதாவது
(175) சியட் கிர்
பத்தாவது விக்கட் (1891), மைக்கல்
| ကြီးပွားပြီ.. ရ္ဟိill 204 gaji (18 | போட்டிகளில்
தீவுகள் 1° * 05 |போட்டிகளில் @ 124、020* ரொட்னி மார்ஷ் | 104 அவுட் (92 கட் டேவ் றிச்சட்சன்
சலிம் யூசுப்பாக
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வை பண்ணி வைத் னகளையும் இப்படி மையான ஆண் என்று இலக்கணமெல்லாம் து. அதனால் ஆணும்
சுயமாக சிந்திக்க
ன நினைப்பார்களோ, மா நினைப்பார்களோ, ளோ, தனக்கு ஆண்மை க்கிறமாதிரி ஆயிடுமோ ஆண்களும் மனைவி துக் கொள்கிறார்கள்
வயதில் இருந்தே கும்போது இப்படி 1ணமாகும். கல்யாணத் பத்தான் இருக்கணும் ண்ணி வளர்க்கிறாங்க தன்னுடைய தேவைக் தான் என்று இந்தச் சொல்லித் தருகிறது.
ணுடைய சொந்த வாழ்க் SID Glaflui pg|Isi டுமையான தலைவிதி
ம்ப அமைப்பில் ஒரு ாதுதான் ஒரு பெண் னமாகப் புரிந்துகொள்ள
இட்டுக் கொள்ளும் குங்குமமாகப் பார்த்து கண்ட கண்ட குங்குமம் Lம் புண்ணாகி விடும். இட்டுக்கொள்ளாமல்
டும் நரையை மறைக்க ம் தலைமுடி 'டைகளை ப்படுத்தாதீர்கள். அவை மலும் கெடுதியை ஏற் நரையைப் போக்க டயாது. ஆகவே தலை DTL (BLIII, 666IL. த்ெ தடவாமல் இருப்பது க்காமல் இருக்க மனதில் கொள்ளாமல் இருக்க கள் நிறைந்த உணவை
YGOOTLING) ள் தூளைப்
து உடம்பிற்குத் தடவி துக் குளித்து வந்தால்
ாகவும், மிருதுவாகவும்
தேச கிரிக்கெட் போட்டிகள் pகப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த நடைபெற்று வரும் நிகழ்த்தப்பட்ட சாதனைகள்
Limi L 3FM56069. கட்டுக்கு 212 ஜெவ் மார்ஷ்
ண் (I) அவுஸ் தேர்ந்தெடுக்கபபடுவார். வாரத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே SEL" (ADÖ&Ö. 263 பட்டுச்சேலை பரிசு வழங்கப்படும். கட்டுக்கு 268 அமிர் சொகைல் * கீழேயுள்ள கூப்பனை நிரப்பி தபால் அட்டையில்
எதிர் நியூசிலாந்து
கட்டுக்கு 24 டீன் ஜோன்ஸ் (பதிவுத் தபால்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா) ITLi (ll8). 366). ★ ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூப்பன்களையும்
எதிர் இலங்கை |அனுப்பலாம். கட்டுக்கு 173 டீன் ஜோன்ஸ் I ஆட - - - - - - - - - - - - ாவ் (82) அவுஸ்
திவால்|வாரம் ஒருபட்டுச்சேலை டுக்கு 152 விவியன் றிச்சட்ஸ் லாயிட் (89) மே.இ.தீ Gluuft:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . அதிஷ்டசாலியாக எதிர் இலங்கை G)grfi Güüü ஹக் (168) இஜாஸ் அகமட் முகவரி: S S S S S S S :
எதிர் சிம்பாப்வே படுகிறவர்கள் தமது டுக்கு 154 றிச்சி றிச்சட்சன் |' L 60085 LI LIL-LIBJ6956ODOTT ஜான் (63) மேஇதீ 608. GlumiЈLJo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . அனுப்பினால் பிர
EITs """"""""""""|||alanciamuo-estamin-Glauerfiúuam försairamin சுரிக்க உதவும்.
டுக்கு 15 ஜெவ் டுஜோன் ாவுல் 66) மே.இ.தீ
எதிர் பாகிஸ்தான்
ஸ் எதிர் தென் ஆபிரிக்கா
க்கட்டுக்கு 126ல் கபில்தேவ்
னி (248) இந்தியா
எதிர் சிம்பாப்வே
க்கு 106& விவியன் றிச்சட்ஸ்
ஹால்டிங் (28) மே.இ.தீ
எதிர் இங்கிலாந்து களின் சாதனை கட்ச் 21 ஸ்ட்ம்ப்) 169 ப் டுஜோன் மேற்கிந்தியத்
95Láj;2767uLLDL'J) 129 ன் ஹீலி அவுஸ்திரேலியா
பகல் நேரத்திலை எல்லாருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிண்டு ஓரளவு அடிமை LDII gyfrif இருக்கணும். ராத்திரியானா புருவு னுக்கு-ராஜாவுக்கு ஏத்த ராணியாக இருக் கணும் எத்தனை முரண்பாடு? இரு வேறு
நிலைகளில் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு
அட்ஜஸ்ட் பண்ண கத்துக்கறதிலயே பாதி வாழ்க்கை போயிடும்.
நடுத்தரவயதாகும்போதுதான் தன்னைப்
பத்தி யோசிக்கவே அவகாசம் கிடைக்கிறது.
மத்தியில் விவாதம்
அந்த நேரத்திலை ஆணுக்குப் பணம் தேடும் தேவைகள், தொழில் பிரச்சனைகள் அத்தோடு ஆசை அறுபதுநாள், மோகம்
நாள் பழமொழி யாமளா நான் அந்தப் பழமொழியை ஏத்துக்க மாட்டேன். கணவன், மனைவிக்குள் புரிஞ்சுக்கற தன்மை இருந்தால் எத்தனை வருஷமானாலும் ஆசை குறையாது. அப் படிப் புரிஞ்சுக்கறதுக்கு ரொம்ப பொறுமை தேவை. கணவன் மனைவி இருவரும் மனம்விட்டுப் பேசவேண்டும் செக்ஸ் பற்றிப் பேசறதே தப்புங்கற மனோபாவம் மாறனும் அடிக்கடி தங்களுடைய மனத் தேவை கள், உடல் தேவைகள் பற்றி தெளிவாய் பேசனும்
படுக்கைக்கு வரும்போது மத்தபிரச் சனைகளை மனசில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கவேண்டும். அதற்கு ஒரு திட்டமிடல் அவசியம், சமையல் வேலைக்கு திட்டமிடுற தில்லையா? அலுவலக வேலைக்கு திட்டமிடுற தில்லையா? அந்த மாதிரி இதையும் ஒரு விஷயமா எடுத்து திட்டமிடனும் வாழ்க் கையை இனிமையாக அமைத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் மனச் சுமைகளை இறக்கி வைக்க கற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.
சந்திப்பு:அர்ச்சனா,
இருக்கும்.
பருமனாக உள்ள பெண்கள் குறுக்குக் கோடுகள் போட்ட உடைகளையோ பெரிய டிசைன்கள் உள்ள உடைகளையோ அல்லது QLJIflц (BLJILI GLJILL D 60L4606103шII தவிர்ப்பது நலம். அதுபோல் உயரமாகவும், ஒல்லியாகவும் உள்ள பெண்கள் சிறிய டிசைன்கள் உள்ள உடைகளையும், நெருக்கிக் கோடுகள் போட்ட உடைகளையும் தவிர்ப்பது நலம்.
மிகவும் உயரமான பெண்கள் மிகவும் உயரமான கொண்டை போட்டுக் கொள்ளக் கூடாது. சிறிது குள்ளமான பெண்கள் கொண்டையைச் சிறிது கூர்மையாகவும், உயரமாகவும் போட்டுக்கொள்வது நலம். மிகவும் வட்டமான முகம் உள்ளவர்களும், சிறிது உயரமான கொண்டை போட்டுக் G5IIGIGIGUIIIb.
மிகவும் கவர்ச்சியான புடவை அணியும் போது, மிகவும் படாடோபமான நகைகளை அணிவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஏனெனில் பளபளப்பான நகைகளுக்கு முன்பு, புடவை
של
ᎠᏑᎣ.
ஒட்டி அனுப்பினால் போதுமானது.
) இ2
O bů5ODO5ář Důbub
* ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு அதிஷ்டசாலி
K V யின் கவர்ச்சி குறைந்து விடும். அதே போல் பளபளப்பான நகைகள் அணியும் போது புடவை எளிமையாக இருக்க வேண்டும். இந்த விஷயங்களை வீட்டு அலங்காரங்களிலும் கவனிக்க வேண்டும். மிகவும் அலங்காரமான ஒரு பொருளை வரவேற்பு அறையில் வெளிர் நிறமான பின்னணியின் முன் வைப்பதால் அந்தப் பொருள் நன்கு எடுபடும்.
ச்சு சாதனை
4ஸ்ட்ம்ப்)92போட்டிகளில் II i -
புஸ்திரேலியா J5ğl 12 ஸ்ம்ப்) 7 போட்களில் வாசிம் அக்ரம் பாகிஸ்தான் 189 தன்ஆபிரிக்கா போட்களில் 273 விக்கெட்டுகள்
ஸ்ம்ப்)8 போட்டிகளில் கபில் தேவ் இந்தியா 24 போட்களில் நான் 253 விக்கெட்டுகள்
žiñuanamargůLamarés Garaminguages sas-27-01-1996. டுக்கு 19றிபில் (58) ஷேன் =
மக்டர்மட்-அவுஸ்திரேலியா 29 போட்களில் 190 விக்கெட்டுகள் இம்ரான் கான் பாகிஸ்தான் 75 போட்களில் 182 விக்கெட்டுகள் வக்கார் யூனுஸ் பாகிஸ்தான் 108 போட்களில் |178 விக்கெட்டுகள்
ஸ்டீவ் வோவ் அவுஸ்திரேலியா போட்களில் 162 விக்கெட்டுகள் றிச்சட் ஹாட்லி நியூசிலாந்து 15 போட்களில் 158 விக்கெட்டுகள் கொட்னி வோல்ஷ்மேற்கிந்தியத் தீவுகள் |142 போட்களில் 157 விக்கெட்டுகள்
மல்கம் மார்ஷல் மேற்கிந்தியத்தீவுகள் 13 போட்களில் 157 விக்கெட்டுகள்
185
கேட்லி அம்புறோஸ்-மேற்கிந்தியத்தீவுகள்
14 போட்களில் 154 விக்கெட்டுகள் மனோஜ் பிரபாகர் இந்தியா 125 போட்களில் 154 விக்கெட்டுகள் (இந்தப் புள்ளி விபரங்கள் யாவும் 29219 வரை கணிக்கப்பட்டதாகும்)
ஜன21-2,1996

Page 13
இவஸ்தையான
சில்லூரின் ராகத்தில் காதுக்குள் புல்லரிக்கும் L1019 (I-
"als,
நினைவுகளின் சோகத்தில்- உயிரோடு நீ அை மனசெல்லாம் எரிக்கும் என்று
கண் நிறைய
பதிந்து போன- எனக்கு
2.di (5ITUni 8 007 մ) (07լի
do
மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கும் அதில்
இதயத்தின் அவஸ்தைகள்புகைத்தலால் கழியவே. இரவின் நிமிடங்கள்கண்ணிரோடு கரையும்.
கலைந்து போகும் அட்டாளைச்சேனை,
சொட்டுச் சொட்டாய் சாகும்
கூந்தலில் ஏறிக் கொண்டது! HOH
பறப்பதற்குத்
தருவதாகக் கூறிய முளைத்திருந்த
செல்வம் வழிந்தோடிய
சிறகுகளைக் கூட
என் வாழ்க்கை இன்று வெடிப்புகள் சுமந்து வரண்டு கிடக்கிறது
-O-
-O- இயாத கண்ணீர் ம
-O- O
இரவின் முடிவினிலே
հիեր լիլ (Բլթ 9յմսն Gun 5/55/p 05մ): မှီး႔, # s தூங்கும் பொழுதினிலும்அந்து நள்ளிரவில் 62 கண் நிறையக்கனவு வரும். என்னோடு சேர்ந்து d #76J நுளம்புகளும்= 85 கனவினிலும் கை நிறையவிழித்திருக்கும். #T
இதழ்களால் இன்பத்தைஇதழ்களோடு பரிமாறுவாய். உயிரெல்லாம் வலிக்கவே
கனவுகளே தொடர்ந்து வரும்.
மீட்டி மீட்டிப் படிக்கும் sյնGUII, பதித்துப் போன- U555)- உன் முத்தங்களை துப்பாக்கி
2 սիր- வெடியோசை கேட்கும்.
நித்திரையும் கனவுகளும் நம் காதல் போல
தூக்கம் கலைந்து கோழிகள்- மிஞ்சு வயது முதல் தூரத்தே கூவும். கண்ணிருற்றி உன்னை இழந்து- |5/0/ Ձ/01/55 என் உயிர் அணுக்கள் இற்றை ரோஜா
எவளோ இருத்தியின்
தங்கச் சிறகுகளைத்
முறித்து முடமாக்கியது
007 ÜLIITÜ.
யூயெல்மப்றூக்,
காதல்
ழையால்
உன் நினைவுகள் 2 6767լի
ՁB05նկ (55/i&gIII8) விறைத்துப் போய்
: (joëರಿ 9′ நான்
[5C5C5C5 OTOO!! 55 UTG5 GÄLD BEGU GUTTE562/627 (CESTGOT;
-O- 6Utili 2.9906կմ), இப்போதெல்லாம் 2. GOTd5 SITUS 15Tcöt கானல் நீரைக் கண்டா சூரியன் விழு உருகியழுத இடப் போகிறேன்.? சந்திரன் எழும் விழிக் உதிரக் கண்ணீர் ? சந்தியாய் பொழுதுகளில் நான் சேவி கடல் நீரைவிடவும் காகிதங்களால் நான் திவானத்தில் மூழ்குவேன் 50/10/0/5/: வாழ வடிவமைத்திருந்த துறவு பூண்ட வாழ்க்கையுடன் | ". நெருப்புக் கீறல்களாக செல்வ மாளிகையை 50L4 நெஞ்சைச் சுடுவது சல்லரித்து விட்டது செல்வி-பஹீமா ஜஹான், !
முதலில் பதில் சொல்லக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள், வளவள வென்று سر مركه பேசாமல் கேட்ட கேள்விக்கு ஆம் ஏன
GLITTLD?"
இல்லை என்று மட்டும் பதில் கூறுங்கள். ஆம்-இல்லை போதும்" தில் சொல்லாமல் S S S அவன அதறகு பதில சொலலாமல LDGOT OLD GOTÓla) alpids (95 JD5L - - - -
றில் வழக்கு நடந்து நீதிபதியைப் பாாததான
சட்டத்தரணி குற்றம் சாட்டப் விரும்புகிறீர்கள்?
- (, Too DITT 5:51.5.
பட்டவரைப் பார்த்து கூறினார் இப்படி: "இந்த சட்டத்தரணி கூறியபடி இந்த
வழக்கில் பதில் சொல்ல முடியாது"
என்று விளக்குங்கள் பார்ப்
பூரட்டாதி நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி)
GOTI.
ஞாயிறு-தொழில் மந்தம், பணவரவு தடை длара) 6. Indiji. திங்கள்- பொருள் வரவு காரிய சித்தி LI J.Gi) 12 LD68Isf) செவ்வாய் வீண் மனஸ்தாபம் தொழில் சிறப்பு காலை 6 மணி புதன்- அந்நியர் உதவி, மனக் கலக்கம் LA 3,6) 2 DIGWolf வியாழன் வெளியிட வாழ்க்கை உயர்ந்த நிலை காலை 1 மணி வெள்ளி தொழில் சிறப்பு முயற்சி பலிதம் LI JSG) 12 LIDGDOs) சனி இனசன நன்மை கெளரவம் 49; IIG0)GA) 7 LDGOosf)
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட ga) is asth-5
Girl is a gia
(அச்சுவினி பரணி, கார்த்திகை முதற்கால்)
ாயிறு தொழில் சிறப்பு காரியானுகூலம் காலை 6 மணி : பெரியோர் நட்பு கெளரவம் LI JAG) 12 LIDGNof) செவ்வாய் புதிய முயற்சி செய்தொழில் விருத்தி காலை 7 மணி
புதன் உயர்ந்த நிலை முயற்சி பலிதம் L.L. I Døds வியாழன்-வெளியிட வாழ்க்கை அந்நியர் உதவி காலை 6 மணி வெள்ளி வீண் குறை கேட்டல், மனக்கவலை LJ.L. 2 IDGMs சனி இனசன நன்மை, கெளரவக் குறைவு RIIGI06) 6 DGSON
இலக்கம்-3
கப நேரம் அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், பூரட்டாதி முன் முக்கால்) ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு பணவரவு LJUSGI) 12
திங்கள்- புதிய முயற்சி கெளரவம் SIGOG) 7 செவ்வாய் வெளியிட வாழ்க்கை செலவு மிகுதி காலை 6 புதன் வீண்துயர், தேகசுகம் பாதிப்பு LAG) 12 வியாழன்-இனசன நன்மை கெளரவம் L.L.I. 2 வெள்ளி பெரியோர் உதவி முயற்சி பலிதம் காலை 6 சனி அந்நியர் ச மகிழ்ச்சி, UITGO)6) 7
தன், அதிஷ்ட இலக்கம்-1
உத்தராடத்துப் பின்முக்கால் திருவோணம் அவிட்டத்து முன்னரை
ஞாயிறு பொருள் வரவு காரியானுகூலம் |606). 7 திங்கள் துயர் நீங்கும் மன மகிழ்ச்சி L146), 12 செவ்வாய் புதிய முயற்சி, பணவரவு Up L. 9 புதன் - அந்நியர் உதவி, மனக் கலக்கம் LI 95Gi) 12 வியாழன் பெரியோர் நட்பு அந்நியர் பகை I606) ( வெள்ளி உயர்ந்த நிலை புதிய முயற்சி L/3GÜ 12 சளி கெளரவம் செல்வாக்கு மேன்மை SIGOG) 7
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-7
மூலம் பூராடம் உத்தராடத்து முதற்கால்)
ஞாயிறு தொழில் விருத்தி முயற்சி பலிதம் பகல் 12 மணி நீங்கள் வெளியிட வாழ்க்கை அந்நியர் உதவி காலை 6 மணி செவ்வாய் மனக்கலக்கம் வெளியிட வாழ்க்கை பகல் 12 மணி புதன் துயர் நீங்கும் முயற்சி வெற்றி SIGOGU I LOGosh வியாழன்-வெளியிட வாழ்க்கை புதிய முயற்சி LIUGGI) 72 LD600s வெள்ளி உறவினர் உதவி கெளரவம் JII606) s [06ðs சளி பெரியோர் உதவி, மன மகிழ்ச்சி Ljö6) 12 tDóðs
அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
ஜன21 –27,199 6.
(old Iliji ljТОЛНАЛd, 98) ih, BIOL ஞாயிறு தொழில் விருத்தி, முயற்சி பலிதம் திங்கள்- உயர்ந்த நட்பு மனமகிழ்ச்சி செவ்வாய்- அந்நியர் உதவி, மனக் கலக்கம் புதன்- இனசன நன்மை, பணவிரயம் வியாழன் புதிய முயற்சி வீண் குறை கேட்டல் வெள்ளி. இன்பநிலை புதிய முயற்சி சனி வீண் மனஸ்தாபம், உறவினர் பகை
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

syó7GL, ಕ್ಲಿಕೆ ଗ5|53ରା
கொண்டு வரும் கடிதங்களுக்காக காத்திருக்கிறது
T(075 CEST நிதான் கடிதமாகிறாய்.
எனக்கு நீ
னம் தினம்
Q/7 5 ) Cal T s') is 65
மாத்திரம் விட்டு விடாதே
ஏனெனில் 2 GÓTICO) GOT GJIT#) 565 (30) என்னிதயம் காத்திருக்கிறது!
ஆகாயத்தில்
இப்போதுதான் தரை இறங்குவாய் *
உலகம் சுற்றுவதே 2. GOTGOTTGU 55/T607 ஏன்றிருந்த நீ 2 600760) [0 ջ_{Mi/g/I(II, I
* 2. Gö7 500TOTITC)
திரானுந்து
ਉi Ա5ՄԱ உன் மெளனம்தான் நடித்தோம்! எனக்கு விளங்கிய பொய்த்துப்பாக்கிகள்
00.155. o" 50/105 விளையாடியபோது என் கனவுகளுக்கு |ಙ್ಗಣಿ போதிமரம் நிஜத்துப்பாக்கிகள்
* * 0.6155). உன்னை சுவாசித்த விளையாடி ஹிருதயம்- இப்போது எவ்வாறு காற்றை நிஜமாகவே III) சுவாசிக்கும்? செத்துமடிகிறோம்.
* * கவியூரன், அக்கரைப்பற்று
எதுவும் எழுத வேண்டாம்.
விடுகளுக்குக் கடிதங்களை
மிகுந்து கொண்டிருந்த நீ
நினைத்து ஆயுளில்வருவதை என் ஆத்மா உன் பதிலுக்காக
|ಿ,55 மடைகிறது. காத்திருக்கும் என்னை
* * 0III 1950).5GaIII
ਲand மரணமோ ஜெயிக்கும் ரம்யமான நாட்களெல்லாம் யெம்ய்ே-தஸ்ரிப், JOTIDITőlü GUITajlat அக்கரைப்பற்று. * *
ഭE":"ഞ്ഞത് இசார்தீன், ·! கல்யாணச்சந்தையிலே
பரிமாறப்படும் ୩୫୩ (S$$ରୀ ଭାiti୫,i);
ജ്ഞഭീതജ്ഞൺ
பிறந்திடும் Trr. சிந்தனா {ಲ್ಲಿ 2009 (U GPLITgU (510/505597, மகிழ்ச்சி புன்னகை உன்லெட்சியம் திருஅருந் எல்லாமே எழுத்துக்கள் உதிர்ந்து போகும் ஏதுமில்லா இர் *
இல்லாது இருகாகுலை
GOfOLUL உத்தரவாத பத்திரம் "ஃாறு நிட்டம்புவ SOVITILISAUGOT, நிலவு சுடும்!
g#608FL) பழிக்கும் துபால் காரனைக் கண்டால்
பார்க்க முடிந்தும் தலை வலிக்கும் குருடாவாய்! * காதால் £BLÜ LUGO) GOTööITG07 ^ ಬ್ಲೈಕ್ಲಿಕ್
6) CLT/ITO/ 80.Të 628 GU GJIO {WS ់ ញត្វ | նստագ55մ மீதமாகும். TTT.
2010) 1011 ITO/ITOil * காதல் தோல்வியை {0}{M |6 || CAIT, LILITLC) is cit அனுபவித்து எவருக்கும் Em. இயத்தில் பாதி 9 QITFIDT(5lb! நரகமொரு Wլի լ" வெட்டிப் பிரிக்கப்பட்டதாய் கவிதைகள் வேதனையாகத் தோன்றாது ாழ்வில் 血 | வலிக்கும் உணவாகும்! ஆதலால் யில் மிஞ்சியது, அதுபலமடங்கு 56żLILL/F/ 95 GOT is als) நிமிடங்கள்!" கனக்கும்! வாழ்க்கையாகும்! தோற்றுப்பார்.
எம்.சுரேஷ், ノ * ★
மீராவோடை -எஸ்.நளீம்
அவன் நீதிபதியைப் பார்த்து கேட்டான், "உங்கள் மனைவியை நேற்றும் அடித்து உதைத் தீர்களா? இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் பார்க் gs GA)ITib?"
ஆம் என்றால் அடித்து உதைப்பது உண்மை யாகிவிடும் இல்லை என்றால் நேற்று மட்டும் அடித்து உதைக்கவில்லை என்று ஆகிவிடும். நீதிபதியால் பதில் சொல்லமுடியவில்லை.
"உமது இஷ்டப்படியே பதில் சொல்லும்" என்றார் நீதிபதி
அவர் உன் மகனிடம் "என்னை மாதிரியே நடித்துக்
காட்டாதே என்று கண்டித்தாயா? நண்பர் ஒ. ஒருமுட்டாள் மாதிரி நடந்து கொள்ளாதே
என்று கண்டித்திருக்கிறேன்.
ஜோ நேற்று தியேட்"ால்கனியிலிருந்து
மனிதன் விழுந்து விட்டான் என்னைத் தவிர அத்தனை பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தனர். ான்; நீ ஏன் சிரிக்கவில்லை? ஜா விழுந்த மனிதன் நான்தான். O
இடம் சுப நேரம்நேரம்
(கார்த்திகைப் பின்முக்கால் ரோகிணியிருகடத்துமுன்னரை
ஞாயிறு புதிய முயற்சி உயர்ந்த நிலை IIIGOG) ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு, பொருள்வரவு காலை 7 மணி திங்கள் பெரியோர் நட்பு முயற்சி பலிதம் காலை 6 திங்கள்- புதிய முயற்சி, பண லாபம் LI JAG) 12 LOGWINN செவ்வாய் உயர்ந்த நிலை, அந்நியர் நட்பு LI JSG) 12 செவ்வாய் அந்நியர் உதவி கெளரவம் JIIGNA) 6 DM புதன் வெளியிட வாழ்க்கை மனக்குறை நீங்கும் காலை 7 புதன் வெளியிட வாழ்க்கை மனக்குறை நீங்கும் பகல் 12 மணி வியாழன் தொழில் விருத்தி கெளரவம் LI JIGU 12 வியாழன்- இனசன நன்மை, மன மகிழ்ச்சி JITGOG) 7 DGoof வெள்ளி துயர் நீங்கும், மன மகிழ்ச்சி |6%). 7 வெள்ளி காரிய சித்தி, பண வரவு (Up, LU, 9 LOGOs
சனி செய்தொழில் விருத்தி முயற்சி பவிதம் |J6) 12 060)
சனி பொருள் வரவு காரியானுகூலம் முய, 9 மணி
b-别
சித்திரையின் பின்னரை சுவாதி விசாகத்து முன் முக்கால்) தாயிறு பெரியோர் உதவி கெளரவம்
ங்கள்- தொழில் விருத்தி முயற்சி பலிதம் செவ்வாய் செய்தொழில் நன்மை காரியானுகூலம் தன் உறவினர் உதவி, மனக்குறை நீங்கும். பியாழன் காரிய சித்தி கெளரவம் வள்ளி பெரியோர் நன்மை, மனமகிழ்ச்சி. னி வீண் அலைச்சல், பொருள் விரயம்
அதிஷ்டநாள் புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்-8
மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூத்து முன் முக்கால்
ஞாயிறு பெரியோர் நட்பு அந்நியர் உதவி திங்கள் தொழில் சிறப்பு கெளரவம் செவ்வாய்- புதிய முயற்சி, இனசன நன்மை புதன் துயர் நீங்கும் உயர்ந்த நிலை வியாழன் வீண் குறை கேட்டல், இனசன நன்மை வெள்ளி பொருள் வரவு காரியானுகூலம்
சனி தொழில் மந்தம், பண இழப்பு Ll. L. 2 DAM அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-7
III. மகம், பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்)
ாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பலிதம் GRIIGI06A) Y DIGWolf ங்கள்- அந்நியர் உதவி கெளரவக் கேடு LJUKG) 12 LD600f சவ்வாய் புதிய முயற்சி உயர்ந்த நிலை IGOG) 6 DGs தன் பிரயாண மிகுதி, மனக் கஷ்டம் LJUKGI) 72 LDIGNON யாழன் உறவினர் உதவி, பணக் கஷ்டம் LslU, 1 DM வள்ளி காரிய சித்தி பொருள் வரவு முய 9 மணி னி வீண் மனஸ்தாபம் தொழில் விருத்தி UITGMA) 6 LDGWaf
அதிஷ் ண், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
(உத்தரத்துப் பின்முக்கால், அத்தம், சித்திரையின் முன்னரை)
ஞாயிறு பொருள் நட்டம் முயற்சி தடை SITO)O) 7 IDGW uga e Leoni fisi- e polarl LIGO, Dori i FEJLI. LÎ||, } |nç) செவ்வாய் வெளியிட வாழ்க்கை, மனக் கலக்கம் JITGOGA) 6 LDGOVON புதன் துயர் நீங்கும், பிரயாண மிகுதி LJUKG) 12 DGNGAN வியாழன் பெரியோர் உதவி முயற்சி பவிதம் SIGG) 7 Day வெள்ளி தூரஇடப் பயணம் கெளரவம் LÎ||, } |D&M" ா சனி இனசன நன்மை, மன மகிழ்ச்சி LIS) 12 06:
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்-6
gig, g, (புனர்பூசத்து நாலாம் கால், பூசம், ஆயிலியம்)
ДII600 T ID&M LJUSGÅ) 12 LD60s SIGOG) 6 DGoof L/46) 19. Das LJ.L. I DGMs
கன்னி
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-9

Page 14
னே லேயினிமை வேண்டும்
"குழந்தை நன்றாகத் தூங்குகிறது. அது கண் விழிக்கு முன்னர் நாம் போய் இரை தேடிக் கொண்டு வந்து விடலாம், என்றது அப்பா ஆமை,
"ஆமாம். வாருங்கள் சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துவிடலாம்" என்றது தாய் ஆமை,
இரண்டு ஆமைகளும், உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் தங்கள் குட்டி ஆமையை பாசத்துடன் பார்த்துவிட்டு குகையை விட்டு வெளியே வந்தன.
அது கடுமையான கோடை காலம் காலையிலேயே வெயில் சுட்டெரித்தது
உணவை எளிதில் பெறவேண்டும் என்பதற்காகவே ஆமைகள் இரண்டும் ஆற்றங்கரையோரம் நாணல் புற்கள் உள்ள இடத்திலேயே தங்கள் வீட்டை அமைத்திருந்தன.
ஆமைகள் இரண்டும் உணவைத் தேடி ஆற்றின் கரையோரமாக நடந்து வெகுதூரம் சென்று விட்டன, எங்கும் அவற்றிற்கு உணவு கிடைக்கவில்லை.
"இவ்வளவு தூரம் வந்து விட்டோம். ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. இன்னும் சிறிது தூரம் சென்று பார்ப்போம்," என்றது தாய் ஆமை,
"எவ்வளவு தூரமானாலும் போய்த் தானே ஆக வேண்டும் குழந்தை பசியோடு இருக்கும் என்றது அப்பா
200LD.
சிறந்த வர்ணத்திற்கு
அதே சமயம் குகையில்குட்டி ஆமை உறக்கம் கலைந்து எழுந்தது. சுற்றிலும் பார்த்துத் தன் தாய் தந்தையரைத் தேடியது.
"அம்மா! அப்பா" என்று குரல் கொடுத் துக் கொண்டே குகைக்கு வெளியே வந்து நின்று அங்கும் இங்கும் பார்த்தது. அதற்கும் ஒரே பசி,
அம்மாவும், அப்பாவும் உணவு தேடத் தான் சென்றிருப்பார்கள் என்று எண்ணிய குட்டி ஆமை, குகையை விட்டு வெளியே வந்தது.
அது சிறிது தூரம் தான் சென்றிருக்கும். திடீரென்று அதன் முன்னே ஒரு ஓநாய் வந்து நின்றது. பார்ப்பதற்கே பயங்கரமாய் இருந்தது. உடம்பு முழுக்க அடர்த்தியான ரோமமும், சிவந்த கண்களும், கூரிய பற்களை யும் கொண்டிருந்தது அந்த ஒநாய்
குட்டி ஆமை, அந்த ஒநாயைப் பார்த்து அப்படியே பயந்து போய் நின்று விட்டது. "ஏ குட்டி ஆமையே எங்கே போகிறாய்?" என்று கேட்டது ஓநாய்.
"நான். நான் என் அப்பா, அம்மாவைத் தேடிச் செல்கிறேன்" என்றது குட்டி ஆமை, "எனக்கோ அகோரப்பசி உன்னைச் சாப்பிடப்போகிறேன்" என்றது ஓநாய்,
"ஒநாயே! நான் உனக்கு என்ன தீங்கு செய்தேன்? நீயோ இவ்வுலகில் பிறந்து எத்தனையோ இன்பதுன்பங்களை அனுப வித்திருப்பாய். ஆனால் நான் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியது நிறைய உள்ளது. ஆகவே தயவு செய்து என்னைக் கொன்று விடாதே" என்று கெஞ்சியது குட்டி ஆமை. "இதோ பார் உன்னைப் பற்றி நான் கவலைப்பட்டால் இப்பொழுது பட்டினி கிடந்து சாக வேண்டியதுதான் வேண்டு மானால் உனது கடைசி ஆசை ஏதாவது இருந்தால் சொல் நிறைவேற்றி விட்டுப்பிறகு உன்னைக் கொல்கிறேன்!” என்றது ஓநாய்,
தரும் எண்ணம்
குட்டி ஆமைக்கு பிக்கவே முடியாது தாய், தந்தையர் இல்ல வெளியே வந்து மா என்று நினைத்துக் ச "குட்டி ஆமைே இருக்கிறாய்? உனக் ஏதாவது இருக்கிறதா சொல்" என்று உறு கடைசி ஆசை.க சொல்லலாம். எதைச் சந்தர்ப்பத்தைப் பய ஏதாவது வழி இருக் வேண்டும்' எனச் 4 சுற்றிலும் ஒரு முறை ஆற்றில் ஓடிக் அதன் பார்வையில்
1. அண்ணனும் தம்பியும் இரண் சுற்றிலும் பன்னிரெண்டு பேர். அ 2 இரண்டு தோட்டம்- நான்கு ே தோட்டம் பாழ்- அது என்ன?
3. இரவும் பகலும் ஓய்வு இல்ை ஆள் இல்லை. அது என்ன?
4. இந்த ஊரிலே அடிபட்டவ போய் சொல்லுவான். அவன் யா 5. கழுத்தை வெட்டுவான் ெ அவனை ஏனென்று கேட்பார் யாரு 6. தண்ணிரில் மிதக்கும் கப்பல் கும் கல்லும் அல்ல; வெயிலில் 2 அல்ல. அது என்ன?
7. பச்சைக் கோழி இட்டது பச்ை வெள்ளைக்குஞ்சு, அது என்ன 8. கரும்புத் தோட்டத்திற்குள் கையால் நசுக்க இஷ்டமில்லை. ஆன கஷ்டம், அது என்ன?
9 அடிமேல் அடிபட்டும் அசரா வைத்த இடம் பார்த்து தப்பாமல் шIII.2.
10 ஓடிப்படர்வேன் கொடியல் நிலவல்ல மனைகளை அலங்கரிப்ே
LIITTIP
6550) 356.
CITIÚILIP 499GJI "OI 1997) 'S ITEJO97 9
r 1999, "g
-
"مہدوی کو چھچھ ہی چnتے
it girl in ♔ സെ. 123
பாராட்டுக்கு
தட்டச்சுக்களிலேயே (ரைப்ரைட்டர்) கொண்ட தட்டச்சு சீன நாட்டில் 4 தட்டச்சின் நீளம் 24 அங்குலம் அக 5850 சீன எழுத்துக்கள், எண்கள் அ ஆகியவை உள்ளன.
6)IsiJI, GIT.
ஷபிரா இக்பால் sté.6Isöt.(ÉuGíð முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி, கொழும்பு-4அல்-அஸ்ஹர் மத்திய மகாவித் திஹாரிய,
செல்வி.ஜீவிதா பாலசிங்கம் இ-மி-த-க-பாடசாலை, ஆரையம்பதி
súl, også பரியோவான் தமிழ்ம.வி இறக்குவானை
ந.மௌலீசன் மெதடிஸ்தமத்திய கல்லூரி, மட்டுநகர்
தாமோதரம் பிரதீவன் கார்மேல்பாத்திமாதேசியகல்லூரி,கல்முனை
எம்.முஹம்மது நிலூஜான் ஜீலான்.மு.ம.கல்லூரி, ஹேனமுல்லை.
அ. முஹம்மத் அஸாம் சாஹிரா தேசிய கல்லூரி, புத்தளம்.
அ. சத்தியதாசன் வேவெஸ்ச, தமிழ் வித்தியாலயம், பதுளை
■
சுகந்தினிவேலுப்பிள்ளை
பூர்ணாவத்தை கண்டி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரிதாபமாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கேட்டது குட்டி ஆமை
"என்னைக் கொல்லாதே என் பதைத் தவிர வேறு எதைக் கேட்டா லும் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன்." என்றது ஓநாய்
"நான் சாவதற்கு முன் இந்த ஆற்றில் இறங்கி நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும்" என்றது குட்டி ஆமை
"இவ்வளவு தானே போ! போய்க்குளித்து விட்டு விரைவில் திரும்பி வா. பசி உயிர் போகிறது" என்றது ஓநாய்
குட்டி ஆமை ஒரே ஓட்டமாக ஓடி ஆற்றில் இறங்கியது. பிறகு அழகாக நீந்தி ஆற்றின் நடுப் பகுதிக்குச் சென்றது. அங்கிருந்த படியே தலையைத் தூக்கி, கரையில் நாக்கைத் தொங்கப் போட்டபடி அமர்ந்திருக்கும் ஓநாயைப் பார்த்தது. "ஓநாயே! என் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றி வைத்த உனக்கு நன்றி. நான் தப்பித்தேன்" என்று கூறி
திடீரென்று அதற்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது.
"ஓநாயே! எனது கடைசி ஆசையைச் சொன்னால் நிறைவேற்றுவாயா?" என்று
அதனிடமிருந்து தப் என்று தோன்றியது. ாத நேரத்தில் இப்படி
தனத்தால் ஓநாயிடமிருந்து தப்பிக் கொண்டது.
விட்டு விரைவாக நீந்திச் சென்றது. குட்டி ஆமை தனது கெட்டித்
ட்டிக் கொண்டோமே
லங்கியது.
LJ! 6TGöIGOT ĜILJJFIILIDGS) குக் கடைசி ஆசை
இல்லையா? சீக்கிரம் 8. மியது ஓநாய், årsmrfuLIII
தலைநகர் - சியோல்
டைசி ஆசை. எதைச் ' | பரப்பு - 98,859 சதுர கிலோ மீட்டர்
சொல்லலாம்? இந்தச் மக்கள் தொகை - 445 கோடி
தப்பிக்க மொழி - GJ. Tifluigi றதா எனறு பாக எழுத்தறிவு - 92. சிந்தித்துக் கொண்டே | T புத்தம் , கிறிஸ்தவம் ,
பார்த்தது. கன்பியூஸியனிஸம்
கொண்டிருக்கும் நீர்
நாணயம் - வோன் LILL-9).
தனிநபர் வருமானம் - 6740 டொலர்
SIUGUT):
1904 இல் ஜப்பானின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போரின் பாது தென் கொரியாவில் அமெரிக்கா மற்றும் சோவியத் படைகளின் முன் ஜப்பான் சரணடைந்தது. இராணுவ இயக்கத்திற்காக கொரியா 38வது அட்சரேகையில் இரண்டா கப் பிளக்கப்பட்டது. வடகொரியா 1950 இல் தென்கொரியாவை ஆக்கிரமித்தது. சீனாவும், வடகொரியாவுடன் சேர்ந்து கொண் ன் அடுத்த ஊரிலே டது. ஐ.நா.சபை 1953 இல் போர் நிறுத்தத்தை P அமுலாக்கியது. தென்கொரியாவும் அமெரிக் கையை வெட்டுவான் காவும், தமக்குள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக் மில்லை. அவன் யார்? கின. வடகொரியாவில் சோவியத் துணை அல்ல; கனமாக இருக் யுடன் ஒரு அரசு ஏற்கனவே செயற்பட்டு பருகும் வெண்ணெயும் வந்தது. இரண்டு கொரியாவும் இணைய
a 980 ᎧᏓᎫ
முட்டை பெரிச்சது U ತಿರು! கறுப்புச் சிப்பாய்கள், ! ால் கண்ணில் படுவது
டு பேர்; அவர்களைச் து என்ன? வலி பூப்பூத்தால் பூந்
ல படுத்தால் எழுப்ப
வேண்டும் என்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் த்தது என்றாலும்,
ட்
த சின்னப்பையன் குறி உலகிலேயே மிக மிக உயர்ந்த பரிசான சேருகிறான். அவன் நோபல் பரிசு முதன் முறையாக 1901ம் அண்டில் இருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சுவீடன் ல ஒளி மிக உண்டு நாட்டைச் சேர்ந்த அல்பிரட் நோபல் என்பவர் பன் மலருமல்ல. நான் தான் இந்தப் பரிசு வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. டைனமைட் எனப்படும் ஒரு வகை வெடிமருந்தைக் கண்டுபிடித்த அல்பிரட் நோபல்
ga Sip வேதியல் நிபுணரும், பொறியியலாளரும் நிதியிா ஆவார். |fillipgemбо09 “g இவருடைய மரணத்திற்குப்பின், தனது Im FG) g உயிலில் இந்த நோபல் பரிசை வழங்குமாறு գյնIյք եք I அறிவித்துள்ளார். இதற்காக இவர் விட்டுச்
கோகர்ணேசன் - சென்ற சொத்தில் இருந்தே வருடாவருடம் .............. இரசாயனம், பெளதீகம், மருத்துவம், இலக்கியம் Fe மற்றும் அமைதி ஆகிய துறைகளில் மனித மிகப் பெரிய கீபோர்ட் இனத்திற்காகப் பெரும் சேவை செய்தவர்களுக்கு உள்ளது ஆகும். இந்தத் நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
பம் 17 அங்குலம் @ಷೆ முதன் முறையாக நோபல் பரிசு பெற்ற OLT66
அதனால் குறிப்பிடத்தக்க பலன் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. 1990 இல் சிறிய சில நீக்குப்போக்குகளுக்கு இரண்டு கொரியா வும் தயாராகின. பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு மற்றும் அணு ஆயுதங்களைப் பயன்படுத் வதில்லை என்னும் ஒப்பந்தத்தில் : கொரியாவும் 1991 கையெழுத்திட்டன. அதிபரைப் பொது மக்கள் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக் கின்றனர். பொருளாதாரம்:
விவசாயம் முக்கிய தொழில், நெல் மற்றும் பழவகைகள் உற்பத்தி செய்யப் படுகின்றன. கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன்பிடித்தல் சிறப்படைந்துள்ளன. அண்மைக் காலங்களில் தொழில் துறையில் மிக முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. சுற்றுலா சிறந்த வருமான மூலம் 3
H H H
| පෙන්ට්, අur * OTEITL කේට් , வர்கள் யார் யார் தெரியுமா? ஹென்றி டுனன்ட், பிரடெரிக் பாசி (அமைதி) வில்ஹம் ரொண்ட் ஜென்ட் (பெளதீகம் எமில்வான் பெக்ரிங் (மருத்துவம்) ஐக்கோபஸ் ஹென்றியஸ் வான்ட்ஹொப் (இரசாயனம்) சாவி புருட்ஹோம் இலக்கியம்)
* 1964ல் சைப்பிரஸில் கிறிஸ்-துருக்கி மோதியதன் விளைவாக அமைதிப்படை அனுப்பப்பட்டு போர் நிறுத்த எல்லையைக் காவல் காக்கத் தொடங்கியது. இன்றும் இது தொடர்கிறது. * அணு ஆயுதப் பர வலுக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் ஒன்றை பொதுச்சபை(ஜெனரல் கவுன்ஸில) 1968ல் ஏற்றுக் கொண்டது. * 1971ல் 75 கோடி மக்கள் தொகையைக் கொடிருந்த மக்கள் சீனக் குடியரசு ஐ.நா.சபையில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது.
A
ஜன21-2,1996

Page 15
இந்த வீட்டில் உள்ள எட்டு வயதுச் சிறுவன் ராபர்ட்டும், வெஸ்லியின் மகன் ஜிம்மியும் ஒரே பள்ளியில் படிக்கிறார்கள் நாளை பள்ளிவிடுமுறை நாளை மறுநாள் பள்ளி உண்டு. அப்போது பள்ளிக்கு வந்தால், ஜிம்மியைக் காட்டுகிறேன் என் றான் ராபர்ட்
பள்ளி விலாசம், வகுப்பு எல்லாம் குறித்துக்கொண்டு அவனுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்து விட்டு, சுசிலா வைத்திருந்த பட்டை சாக்லேட்டையும் கொடுத்து விட்டு விடை பெற்றார்கள்
"அப்புறம்?" என்றான் பப்பு "போதும் நேரா ஹில்டன் ஹோட்டல் தான்" என்றான் பரத்
ாப்பிங் அழைச்சுட்டுப் போறியா? வரை நம்ப முடியாது" என்றாள் āan。
"உங்களுக்கு என்ன வாங்கணும்?"
கணும் எங்களோடதானே தங்கறே?"
"ஆமாம்" என்றான் பப்பு, "பாஸ்டன் போய்ட்டு திரும்ப காலைல வரதுன்னா
GLs.”
ஹோட்டலில் நியூட்டனும் பிரான்சிஸ்கென்னடியும் வந்திருந்தார்கள் தங்கள் முயற்சியில் பலன் இல்லை, நான்கு நண்பர்களை விசாரித்தும் யாருக் கும் பார்க்கர் ஸ்மித்தின் தற்போதைய முகவரி தெரியவில்லை என்றார்கள்
பரத் தங்கள் அலைச்சலை விவரித் தான்.
"வெரிகுட்" என்றார் கென்னடி, நாளைய நிகழ்ச்சி நிரலைப் பார்த்த நியூட்டன், "நல்ல வேளையாக மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் வெவ்வேறு நேரங்களில் இருக்கிறது. ஒன்று முடித்து மற்றொன்று என்று போகலாம். இந்த ஆனியைப் பிடித்துவிட்டோம் என்றாலே பாதி வேலை முடிந்தது."
"நாளை இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளுக் கும் நாம் அனைவருமே போகிறோம். ஆனால் நாங்கள் மூவரும் ஒரு பகுதியிலும் நீங்கள் இருவரும் ஒரு பகுதியிலும் அமர்ந்து கொள்வோம். ஆனி வந்தி
ருந்தால், சூழ்நிலைக்குத் தக்கபடி சம யோசிதமாக அவளை மடக்க வேண்டும். எங்களிடமிருந்து அவள் தப்பி விட்டால் நீங்களும் உங்களிடமிருந்து தப்பிவிட்டால் நாங்களும் அவளை மடக்க வேண்டும். எனக்கு ஒரு பிஸ்டல் வேண்டும் - தற் காப்புக்காக" என்றான் பரத்
"நாளை எடுத்து வருகிறேன்" என்றார் கென்னடி,
"இன்னொரு தகவல்-இன்றிரவுக்குள் சேகரிக்க முடியுமா என்று பாருங்கள்."
"என்ன? "வெஸ் லி ஒரு டிரைவர் ப்ராஃபெஷனல் டிரைவர் அவனும் எதற்காக திடீரென்று வீட்டைக் காலி செய்ய வேண்டும்? ஏதோ ஒரு வகையில் அவனும் இந்தக் கடத்தலில் ஈடுபட்டிருக்க வேண் டும் டிரைவிங் லைசென்ஸ் வழங்கும் அலுவலகத்தில் அவன் புதிய விலாசம் கொடுத்திருக்கிறானா என்று விசாரிக்க வேண்டும்."
"விசாரித்து விடுகிறேன்" என்றார் கென்னடி,
"நாளை மறுநாள் அந்தப் பள்ளிக்குப்
"பப்பு எல்லாம் ஆனதும் என்னை
"ரெண்டு சூட்கேஸ் நிறைய வாங்
போய் வெஸ்லியின் மகன் ஜிம்மி மூலம் புதிய விலாசம் தெரிந்து கொள்ளும் முயற் சியை வைத்துக் கொள்ளலாம்."
மேலும் விவாதித்து விட்டு கென்னடி புறப்பட்டுப் போனார். உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறது என்று குட்நைட் சொல்லி படுக்கப் போனார் நியூட்டன் பப்பு ஹாலின் சோபாவில் படுத்துக் கொள்ள, சுசிலாவும், பரத்தும் வெகு நேரம் வேறு வேறு சானல்கள் மாற்றி மாற்றி டிவி புரோக்ராம் களை ரசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்
ஹாலிவுட்டில் தயாராகிக் கொண்டிருக் கும், வர இருக்கும் திரைப்படங்களின் விளம்பரங்களே சுவாரசியமாக இருந்தன. எதைத் தொட்டாலும் பிரம்மாண்டமாகத் தொடுகிற நேர்த்தி ஒவ்வொரு புரோக்ராமி லும் தெரிந்தது. தத்தம் அறைக்குப் படுக்கப் போகும் முன் பப்பு உறங்கி விட்டானா என்று பார்த்துக் கொண்டு சுசி ஒரு குட்நைட் முத்தம் கொடுக்க. தித்திப்பாக உறங்கினான் பரத் 撥
* * ܥܝܣ * காலையில் பனி சுலபத்தில் விலகுவதாக இல்லை. அதன் பிடிவாதத்தில் எட்டு மணி என்பதை நம்பாமல் மீண்டும் கடிகாரம் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியி ருந்தது. ஜன்னலைத் திறந்து வைத்துக் கொண்டு, ஸ்வெட்டருக்கு மேலும் குளிரில் ஸ்ஸ்ஸ் என்று பாம்புச் சத்தம் செய்து கொண்டு கடமையைப் புறக்கணித்து கவிதை தயாரிக்கலாம் போல ஆசை வந்தது. பூமியைத் தழுவிய பனிப் பிசாசு என்றெல்லாம் வரிகள் 9249_6OT.
குளித்து, உடுத்தி ரெஸ்ட்டாரண்டில் உண்டு திரும்பி, பேப்பர் பார்த்து.
ஒன்பதரைக்கு கென்னடி வந்து விட்டார் பரத்திற்கு பிஸ்டல் கொடுத்தார். லைசென்ஸ் வழங்கும் அலுவலகத்தில் புதிய விலாசம் வெஸ்லி தரவில்லை என்று குறிப்பிட்டார். சுசிலா அட்டகாசமாய் அலங்கரித்துக் கொண்டு ப்ளட் ரெட்டில் டாப்ஸ் அணிந்து LIII and JACK AND CHILL 66in) at F601 மணிந்து புறப்பட்டாள்.
ஏற்கனவே ரிஸப்ஷனில் விசாரித்ததில் ன்று நிகழ்ச்சிகளில் டோனி பென்னட்டின் சை நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும் முன்கூட்டியே டிக்கெட்டுகள் ரிசர்வ் செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட ஐந்து டிக்கெட்டுகள் ரிசர்வ் செய்து தருமாறு பொறுப்பை அவர் களிடமே தந்து விட்டு இரண்டு கார்களில் புறப்பட்டார்கள்
நேராக லிங்கன் செண்ட்டர் வந்தார்கள் அதில் எந்த ஹால் என்று விசாரித்துக் கொண்டு எண்ட்ரன்ஸ் பாஸ் வாங்கிக் கொண்டு நுழைந்தார்கள்.
அவ்வளவாகக் கூட்டமில்லை. ஹால் முழுவதிலும் மொத்தம் நாற்பது பேருக்கு மேல் இல்லை. எவர்சில்வர் ஸ்டாண்டுகளில் ஜான் ஹப்பரின் ஓவியங்கள் பிரேம் செய்யப் பட்டுப் பார்வைக்கு இருந்தன. ஒரு பக்கமாக மேடை ஒன்றும், மேடையில் வட்டமாக நாற்காலிகள் போட்டுக் கொண்டு அமர்ந்து பிரதானமாக அமர்ந்திருந்த தொப்பி வைத்த தாடி வைத்த கழுத்தில் உருத்திராட்சக்
கொட்டை போல தடிமனான ஒரு மணி
மாலை அணிந்த நபரை வாயருகில் மைக் நீட்டி கேள்விகேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். "அவன் தான் ஜான் ஹப்பர் போலி ருக்கு" என்றாள் சுசிலா
"கிட்டப் போயி அந்த நிருபர்கள் கூட்டத் தில் ஆனி இருக்காளோன்னு பார்க்கணும்" பார்த்தார்கள் இல்லை. வேல்ஸ் கவுண்டர் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு பெண் சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டு ஒரு ஓவியத்தைப் பார்சல் செய்து கொண்டி ருக்க அவளிடம் சென்று, "நியுயார்க்கர்
பத்திரிகையின் நிருபர் ஆனி வந்தார்களா?
என்றாள் சுசிலா
"இதுவரை இல்லை."
பெயர் ரிசந்திரசேகரம்
■ ° முகவரி:48, புவக்வத்தை ரோட்
பெயர்: எம்.அன்னேஸ்வரி பெயர் எஸ். யோகநாதன்
முகவரி:178
24
தங்கநகர் "தி
passolus: P.O Box-1118,
"வருவதாகத் தக "இல்லை "ஒருவேளை வந்த கச் சொல்ல முடியும ஓவியங்களைப் பார் பேன்-மூடப்படும் வ தகவல் இருக்கிறது. "சொல்கிறேன்." ஒவ்வொரு ஓவிய நிமிடத்திற்கு மேலாக பாலும் மாடர்ன் கொஞ்சூண்டு புரிந்தது
மிச்சத்தை சம்மந்தப்ப கொள்ள வேண்டியி மேடையைப் பார்த்துக் கொண்டபடி பப்பு வ அருகிலும், நியூட்டன் அருகிலும், கென்னடி அதிகமாக நின்றார்கள்
ஜான் ஹப்பர் விடப்பட்டிருந்தான் எ திருக்க திடீரென்று சி பிறகு எழுந்து கைகள் கட்டிக் கொண்டு ஹா னான். அவனாகவே களுக்கு விளக்கம் கொ GFIGöIGÕIGIGIG06ÕIGILIIT கோபமாகத் தள்ளின நாற்காலிக்கு சென்று அங்கிருந்தே கீழே த.
தன் பெயர்: எம் இ
GNU Ligill: 21
YANBU, ||ypas Quísl: 351,
an கிளிவெட்டி
D5506T, N5506I. KSA பேரு வளை. பொழுது போக்கு வானொலி, பொழுதுபோக்கு பொழுது போக்கு பத்திரிகை, பொழுது போச்
பத்திரிகை வழமையானவை புத்தகம், தொலைக்காட்சி. கிரிக்கெட்
பெயர் ஆர்.ராஜ் பெயர்: எஸ்.அன்டணி
st 24 GAILLUSI: 26
பொழுது போக்கு வானொலி கேட்டல்
முகவரி:64 பஸ் ஸ்டாண்ட் கொம்பிளெக்ஸ், வவுனியா ' நாகல்
UGS. GUMGG LISSITISOS, SITGISTITSD.
T.21-27, 1996
தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வல் ஏதும்."
ால். என்னைச் சந்திக் ா? நான் இங்கேதான் த்துக் கொண்டிருப் ரை ஒரு முக்கியத் சொல்வீர்களா?
த்தின் முன்பும் பத்து நின்றார்கள் பெரும் ஆர்ட் வகைகள்
தலைப்பை வைத்து
தாயாரைச் சம்மந்தப் படுத்தியெல்லாம்
திட்டினான்.
நிமிடங்கள் நழுவிக் கொண்டிருந்தன. கண்காட்சி மூடுகிற நேரம் வந்து விட. இவர்கள் வெளியேறினார்கள் கார்களுக்கு நடக்கும் போது சுசிலா, "சரி, ஆணிதான் வரலை ஓவியங்களை ரசிக்கலாம்னா எதாச்சும் புரியுதா? என்றாள்.
நியூட்டன் சிரித்து, "இப்படித்தான் ஒரு
தடவை மெட்ராஸ்ல நடந்த ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனுக்கு அழைச்சிட்டுப் போயிருந்
தப்ப வந்தனாவும் சொன்னா"
"இதைச் சொல்லிவிட்டு உடனே வயித் தைப் பசிக்குதுன்னு சொன்னாங்களா?" என்றாள் சுசிலா
"இல்லையே, ஏன்? "நான் சொல்றேன் இப்ப வயித்தைப் பசிக்குது."
"பிரெட் பிஸ்கெட்ஸ் இப்படி பாக் கெட்டுகள் வாங்கிக்கலாம் சுசி ரெஸ்ட்டா ரெண்ட் போனா நேரம் இழுத்துடும். ஐஸ் ஷோ போட்டி ஆரம்பிச்சிடும். இப்பவே अछा कृित तुत्ताता ।
டுத்திப் பூர்த்தி செய்து ருந்தது அடிக்கடி G)9;II660ILITirg,6T. (BLIfë, றாலின் வெளிவாசல் ஸேல்ஸ் கவுண்டர் மேடை அருகிலுமே T. இப்போது தனித்து திரே யாருமே இல்லா ரித்துக் கொண்டான். 5)GITL"J L 52aöTL JJi;USLDITU;ä, ல் முழுக்க உலாத்தி ifaħ) LI JITI GODGNI LI ITGIT li டுத்தான் என்னவோ மார்பில் கை வைத்துக் ன் மறுபடி மேடை அமர்ந்து கொண்டு ள்ளினவனை அவன்
ப்ராஹிம்
GILS
ஹேனவத்தை,
கு பத்திரிகை
மணி ரெண்டு, அஞ்சி" என்றான் ug:
|பெயர் முகமட் பசிர்
அதன்படி வாங்கிக் கொண்டு மேடிஸன் ஸ்கொயர் கார்டன் வந்தார்கள்
போட்டிகள் முடியும் வரை இருந் தார்கள். அங்கும் ஏமாற்றமே, ஆணி வரவில்லை. நேராய் ஹோட்டல் வந்து இசை நிகழ்ச்சிக்காக அவர்கள் ரிஸர்வ் செய்திருந்த டிக்கெட்டுகளைப் பெற்றுக் கொண்டு ஒரு ரெஸ்ட்டாரண்ட்டில் லைட்டாக சாப்பிட்டுவிட்டு கார்னெஜி ஹாலுக்கு சரியான நேரத்தில் வந்து விட்டார்கள்
இன்னும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாக இல்லை. மேடையின் திரை விலகவில்லை. நாற்காலிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் நிறைந்து கொண்டிருந்தன. இவர்களுக்கு வரிசையாக ஆறாவது வரிசை இடம் அமைந்திருந்தது. ஒரு வரிசைக்கு முப்பது நாற்காலிகள் பத்து நாற்காலிகள் - இடைவெளி பத்து நாற்காலிகள்
22 alug: 26
முதல் வரிசையில் இடது ஒரு பத்து நாற்காலிகள் PRESS என்று குறிப்பிட்டு ஒதுக்கப்பட்டிருக்க. அங்கு தற்சமயம் ஒரே ஒரு நபர் அமர்ந்து கையடக்க நாவல் படித்துக் கொண்டிருந்தான்
பரத் பத்திரிகையாளர்கள் பகுதியைத் தவிரவும் சுற்றிலும் கண்களை ஒட்டினான். சந்தேகம் ஏற்படும் போதெல்லாம் பாக் கெட்டில் இருந்து-ஆனியின் புகைப்படம் எடுத்து பார்த்துக்கொண்டான். பப்பு ஒருத்தியை ஹாய் என்றான் எக்ஸ்கியூமி சொல்லி எழுந்து அவளிடம் போய் விரிவாகச் சிரித்துப் பேசிவிட்டு வந்து "என் ஃபிரெண்ட்" என்றான்.
"ஆனி வருவாளா சுசி" "மூணு நிகழ்ச்சில எதாச்சும் ஒண்ணைக் கவர் பண்ணச் சொல்லியிருக் காங்க ரெண்டு நிகழ்ச்சிக்கு வரலை. இதுக்கு வந்துதானே ஆகணும்?
"வராமயும் இருக்கலாம். சுசி. இது
b. L'LILLEGGO) G.G.L." ப்போது அரங்கம் ஏறக்குறைய நிறைந்திருக்க பத்திரிகையாளர்கள் பகுதி யில் அந்த பத்து நாற்காலிகளும் நிரம்பி யிருக்க அதில் இரண்டு பெண்கள், இருவரும் யாரோ ஆனி வரவில்லை. "ஹால்ல லைட்டை அணைச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் ஆனி உள்ளே வந்தாக்கூட நம்மால கண்டு பிடிக்க முடியாது. அதனால நானும், கென்னடியும் நம்ம கார் கிட்டே நிற்கிறோம்." என்று சொல்லிவிட்டு நியூட்டன் எழுந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சி துவங்கியது. திரை விலகி னதுமே வாத்திய கோஷ்டி மத்தியில் டோனி பென்னட் மைக்குடன் தயாராய் இருக்க ஒன்டுத்ரி செக், செக். மைக் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் நடக்கவில்லை. சபா சார்பாக யாரும் மாலை போடவும் இல்லை.
"குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி" யுடன்
ஒண்
நேராக நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகி விட்டது.
பரத் மனம் ஒட்டாமல் ஹாலுக்கு உள்ள ஆறு வாசல்களையும் மாறி, மாறிப் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தான்.
ஒரு மணி நேரத்தில் பிரேக் விடப்பட்டபோது, வாச லுக்கு வந்து நியூட்டனைப் பார்க்க. அவர் உதடுகளைப் பிதுக்கினார்.
"ஒரு வேளை நாம அவளைத் தேடறது தெரிஞ்சி போயிருக்குமா?"
"சான்ஸே இல்லை என்றாள் சுசி "ஆனி பத்திரிகை ஆஃபிசைத் தொடர்பு கொண்டிருந்தாக்கூட அவங்க எங்க ரீலை எடுத்து விட்டிருந்தாக்கூட அதில சந்தேகத்துக்கு எதுவும் இல்லை."
"ஏன் ல்லை சுசி, டெல்லில அவளை சந்திச்சதா சொல்லியிருக்கோம், ஆனி இந்தியாவுக்கே வந்ததில்லைன்னு வச்சிக்க சந்தேகப்பட மாட்டாளா? என்றான் பரத்
"மிஸ்டர் கென்னடி நான் ஒரு யோசனை சொல்கிறேன். செயல்படுத்த (ՄLգ կIDIT?
"என்ன சொல்லுங்கள்" "இப்போது பிரேக் டைம்தானே? நியுயார்க் பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர் மிஸ் ஆனி இங்கு வந்திருந்தால் உடனே அலுவலக அறைக்கு வரவும் என்று ஒரு அறிவிப்பை ஹாலில் ஒலிக்கச் செய்ய
பெயர் எம்ஜூஹார்
முகவரி:625,கல்யாணி ரோட்முகவரி:BIOCKNO2HOUSE штиci, kao , Gla, Tapibly-6. |No. 197, AL AYOON, JAHRA. பொழுது போக்கு வானொலி,KUWAT
பத்திரிகை பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை
லாமா? அவள் மேக்கப் மாற்றிக் கொண்டு வந்திருந்தால், இதன்படி அலுவலகத் திற்கு வரலாமில்லையா?"
"அரங்கத்தில் ஆனி இல்லை என்றே படுகிறது. ஆனாலும் இந்த யோசனையை செயல் படுத்திப் பார்க்கலாம்."
கென்னடி விரைந்து செல்ல. சில நிமிடங்களில் அந்த அறிவிப்பு இரண்டு முறை ஹாலில் ஒலித்தது அலுவலக அறையில் காத்திருந்தார்கள் யாரும் வர வில்லை.
மறுபடி நிகழ்ச்சி துவங்கி தொடர்ந்து கொண்டிருக்க.
இவர்கள் வெளியேறினார்கள்
வாசலில் கடைசி எதிர்பார்ப்புடன்
காத்திருந்தார்கள்.
ஆனி வரவே இல்லை. "இனி.? என்ன செய்
Glüüfi jäi JUSI
és Sifl:
24 P-F-1909,6020 E. BRUCKE/2, SWITZERLAND பாழுது போக்கு பத்திரிகை, சினிமா
6. Ugl: 17
பெயர்: எம். ரபீக்
கவரிமத்திய வீதி, புதிய காத்தான்குடி-3 பாழுது போக்கு பத்திரிகை, பேனா நட்பு

Page 16
"அம்மாடி இந்த உலகம் எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது" என்று அவள் ஒரு நாள் நிகலாயிடம் வியந்துபோய்க் கூறினாள்.
அவளுக்குப் பூச்சி பொட்டுக்களின் சித்திரங்களைப் பார்ப்பதில் பேரானந்தம் அதிலும் வண்ணாத்திப் பூச்சிகளைக் ாண்பதில் ஓர் அலாதி ஆசை. அவற்றின் சித்திரங்களை வியப்போடு பார்த்துக் கொண்டே அவள் பேசுவாள்:
நிகலாய் இவானவிச் இவை அழகா யில்லை? இந்த மாதிரியான அற்புத அழகு எங்கெங்கெல்லாம்தாம் பரந்து கிடக்கிறது. ஆனால், நமது கண்ணுக்கு இவை படுவதேயில்லை. நாம் இவற்றைக் கவனிக்காமலேயே விட்டு விடுகிறோம். தையுமே அறிந்து கொள்ளாமல், ங்களது கண்களைக் குளிரவைக்கும் காட்சிகளைக் காணாமல், அவற்றைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு நேரம் இல்லாமல், ஆசை கூட இல்லாமல், மனிதர்கள் பரபரத்துத் திரிகிறார்கள். இந்த உலகத் திலே எத்தனை செல்வங்கள் இருக் கின்றன, எத்தனை எத்தனை அற்புதமான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன என்பதை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் ஏற்படும்? ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொருவருக்காக இருக் கிறது:ஒவ்வொன்றும் எல்லாருக்காகவும் இருக்கிறது-நான் சொல்வது சரிதானே?
"ஆமாம், ரொம்ப சரி" என்று புன் னகை செய்து கொண்டே கூறிய நிகலாய் தாய்க்கு இன்னொரு படப் புத்தகத்தைக் கொண்டு வந்து கொடுத்தான்.
இரவு நேரங்களில் அவனைப்பார்க்க எத்தனையோ பேர் வந்து போவார்கள் அவனது விருந்தாளிகளில் சிலர் முக்கிய மானவர்கள் அலெக்சி வசீலியவிச் அவன் வெளுத்த முகமும் கறுத்த தாடியும் கொண்டவன், அழகானவன் ஆனால் மிகுந்த அழுத்தமும் அடக்கமும் கொண்ட ஆசாமி, ரமான் பெத்ரோவிச் -பருக்கள் நிறைந்த உருண்ட முகத்தை உடையவன் எதற்கெடுத்தாலும் கசந்துபோய் நாக்கை அடிக்கடி சப்புக் கொட்டுவான். இவான் தனிலவிச் மெலிந்து ஒடுங்கிய குள்ளப் பிறவி கூரிய தாடியும் மெலிந்த குரலும் உடையவன்; அவசரமாக கீச்கீச்சென்றும் குத்தலாகத் துளைத்துத்துளைத்தும் பேசுவான் இகோர் - இவன் தன் உடம்பிலே வளர்ந்துவரும் நோயை நினைத்தும், தன் தோழர்களைப் பார்த்தும், தன்னைப் பார்த்துமே எப்போதும் சிரித்த வண்ணமாயிருப்பான். எங்கெங்கோ துரந் தொலை நகரங்களிலிருந்தெல்லாம் பல ரும் அங்கு வந்து போவதுண்டு நிகலாய் அவர்களோடு நெடுநேரம் அமைதியாகப் பேசுவான். ஆனால் அவன் பேசுவதோ ஒரே ஒரு விஷயத்தைப் பற்றித்தான் - உலகத் தொழிலாளி மக்கள் பற்றித்தான் அவர்கள் விவாதிப்பார்கள்; விவாத வேகத் தால் உத்வேகம் பெற்றுக் கைகளை ஆட்டிக்கொள்வார்கள் அமிதமாகத் தேநீர் பருகுவார்கள். ஒரு புறத்தில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே நிகலாய் என்னென்ன அறிக்கைகள் வெளியிட வேண்டும் என்பதை யோசித்து எழு துவான். பிறகு அவற்றைத் தன் தோழர் களிடம் வாசித்துக்காட்டுவான். அவர்கள் உடனே அந்த அறிக்கையினைப் பிரதி எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதன் பிறகு அவனால் கிழித்துப் போடப்பட்ட நகல் காகிதப் பிரதிகளின் துண்டு துணுக்குகளை யெல்லாம் பொறுக்கியெடுத்து அவற்றை எரித்துப் பொசுக்கி விடுவாள் தாய்
அவர்களுக்குத் தேநீர் பரிமாறும் போதே தாய் அவர்களைப் பார்ப்பாள்:
அந்த பிரபல்ய நகரின் வாரஇறுதிச் சந்தை அமைதியாகக் கூடியது முன்பென் றால் சந்தைக்கு வரும் மக்கள் ஆற அமர யோசித்து பொருட்களுக்குபேரம் பேசி, அங்கு வருவோரை விடுப்பு பார்த்து விட்டு வீடு போய்ச் சேர பல மணித்தி யாலங்கள் விழுங்கப்பட்டு விடும். ஆனா லிப்போது?
வீட்டை விட்டு வெளியே வரும் போதே மரணக்குகைக்குள் நுழைவதைப் போல் அச்சம் மனதில் படர்கிறது. உயிருடன் திரும்பினால் சந்தோவும்: இல்லாவிட்டால்குடும்பத்தாருக்குதுக்கம் எங்கே எப்போது எது நடக்குமோ? மனிதவுயிர்கள் கேவலமாகிவிட்டகாலமிது சந்தைக்கு வரும் மக்களின் மனநிலையிலும் மாற்றம் ஏதோ அகப்பட்டதை பேரம் பேசாமல் வாங்கிவிட்டு சந்தையை விட்டு வெளியே வந்ததும், "அப்பட்ா என நிம்மதிப்பெருமூச்சுக்கள் வாடிக்கையாக வெளியேற்றும் மனித இயந்திரமாக மாறி வருகின்றனர்.
அமைதியாக கூடிய சந்தையில் தீடீர் ஆரவாரம்
அவனப்பிடியுங்கோ அவன் தன்ர
R
LLLLLLLLSLSL0JL0J0JL0SL0LSL0LSL0LS0LLLL0LL00L00LLL0LSL0L0L000LL000000S000S000S0
தாய்க்குத் தோன்றியது அடுத்தவனைவிட ஒரு செல்ல விரும்புவதுபே பட்டது இந்த உணர்ச்சி ஒரு சோகச் சலனத் துடிதுடிக்கும் புருவங் கேட்கும் கண்களோடும் பார்ப்பாள் பார்த்தவா நினைத்துக் கொள்வா "இவர்கள் அனை அவனது தோழர்களை იolu'L IIII ჟ6ff..."
அவர்களது விவா புரியாவிட்டாலும் அ கவனமாகக் கேட்டாள் வார்த்தைகளுக்குப் பின் உணர்ச்சியைத் தான் றாள். எது நல்லது தொழிலாளர் குடியிரு காலங்களில் ஏதோ போல்கருதி அனைவ கொள்வார்கள்; ஆனா அதைப் பற்றிப் பேச நல்ல தன்மை துண் சிறுமையடைந்து போவ தோன்றியது. அங்கு சிகளோ ஆழமும் உ
தொழிலாளி மக்களின் வாழ்க்கை பற்றியும், விதியைப் பற்றியும், அவர்களுக்கு எப்படி உண்மையை மேலும் சிறப்பாகவும் விரைவாக வும் உணர்த்தி, அவர்களது உள்ளங்களை ஒன்றுபட்டு ஓரணியில் நிற்கச் செய்வது என்பதைப் பற்றியும் அவர்கள் உற்சாகத் துடன் பேசுவதைக் கண்டு தாய் வியப்படை வாள். அவர்கள் அடிக்கடி கோபாவேச மடைந்து பல்வேறு அபிப்பிராயங்களையும் ஆதரித்துப் பேசுவார்கள் ஒருவரையொருவர் கடுமையாகவும் கண்டிப்பாகவும் குறை கூறிக் கொள்வார்கள் ஒருவருக்கொருவர் மனம் புண்படும்படி பேசுவார்கள் காரசாரமாக விவாதிப்பார்கள்
அவர்கள் அறிந்து கொண்டதை விட தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையைப் பற்றித் தனக்கே அதிகம் தெரியும் என்று உணர்ந்தாள் தாய் அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ள பணியின் மகத்துவத்தை அவர்களைவிடத் தானே தெள்ளத் தெளிவாகக் காண்பதுபோல அவளுக்குத் தோன்றியது. இந்த உணர்ச் சியால், கணவன், மனைவிக்கிடையே நிலவும் உறவு என்னவென்று அறியாத குழந்தைகள் கணவன் மனைவி விளையாட்டு விளையாடு வதைப் பார்ப்பது போலத் தான் அவள் அவர்களைப் பார்த்தாள். தன்னையுமறி யாமலே அவள் அவர்களது பேச்சை
O. H.
pä LD ö6ITIT I
வாயிருந்தன; இங்கோ சியோ வக்கிர புத்தி வெட்டிப் பேசுவதாக அவர்கள் பழமையை பற்றித் தான் அதிக அவர்களோ புதுமைை பற்றியே அதிகமாகக் இந்தக் காரணத்தின் மகனது பேச்சும் அ
பாவெல், அந்திரேய் முதலியோரது பேச்சுக்க ளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாள். அந்த ஒப்பு நோக்கினால் இரண்டுக்கும் ஏதோ வித்தி யாசம் இருப்பது போலத் தோன்றினாலும், அது என்ன என்பது மட்டும் அவளுக்குப் புரியவில்லை. சமயங்களில், தான் குடியிருந்த தொழிலாளர் குடியிருப்பிலுள்ள வீட்டில் பேசுவதைவிட இவர்கள் ஒரேயடியாய் உரத்துக் கூச்சலிட்டுப் பேசுவதுபோல்
அவளுக்குத் தோன்றியது. அதற்குத் தனக்குத் மிகுந்த ஆழம் பொருந்த தானே விளக்கமும் கூறிக்கொண்டாள்: மிகவும் பிடித்துப் போ "இவர்களுக்கு அதிக விஷயம் தெரியும் தொழிலாளர்களி
எனவே அதிகமாகச் சத்தம் போட்டுப் பேசுகிறார்கள் அவ்வளவுதான்."
ஆனால் அடிக்கடி அவள் மனத்தில் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. அந்த மனிதர்கள் வேண்டுமென்றே ஒருவரை யொருவர் கிண்டிக் கிளறிவிட்டுப் பேசுவதாகவும்,
நிகலாயைப் பார்க்க வ ளிடம் மெத்தனமாகவு நடந்து கொள்வதை அவனது முகத்தில் நயபாவம் தோன்று இயற்கைக்கு மாறான
தங்களது ஆர்வத்தை வேண்டுமென்றே இஷ்டப்படியெல்லாம் பெரிதாக வெளிக்காட்டிக் கொள்வதாகவும், கவனக்குறைவாகவும் ஒவ்வொருவனும் மற்றவனைவிட தான்தான் கொச்சையாகவும் பே உண்மையை நன்கு உணர்ந்து அதைச் "இப்படிப் பேசி சமீபித்து விட்டதாக நிரூபிக்க முயல்வது குப் புரியும் என்று நிை போலவும், அப்படி ஒருவன் பேசும்போது கிறது. என்று அவள் மற்றவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தாம்தான் டுள்ள்
உண்மையை நெருங்கி, அதைத் தெளிவாக ஆனால் இந்த
உணர்ந்து விட்டது போல் காரசாரமாக,
உத்வேகத்தோடு பேசிக் கொள்வது போலவும் அவளைத் திருப்திப்
அவனைப் பார்க்க
குரலால் பொலிஸ் உ கட்டளையிட ஏனைய குண்டை" கண்டு
கையிலிடுபட் அப்ப
சாறத்தில அதைக் கட்டியிருக்கிறான்."
ஒரு வயோதிப வியாபாரியின் அலற லால், மக்கள் கிலி கொண்டோடினர். பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் உவுரானார் கள் சந்தையின் வாசற் கதவுகள் இழுத்து மூடப்பட்டன. "யாரும் அசையாம நின்ற நின்ற இடத்தில நிற்கவேணும் அதிகாரக்
A II - MASYKAZYWAMYYNT ۔۔۔۔۔۔۔ : Mĝo 鷲。 あか/。島婦\、リ ܬܡܢ ူကြီးမျိုးမ္ဟါ |{ 绒 アリー||
イ al RÓ
\~4
hN,R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒவ்வொருவனும் டி மேலே தாவிச் ல் அவள் மனத்தில் அவளது மனத்தில் த ஏற்படுத்தியது. ளோடும் இரங்கிக் அவள் அவர்களைப் |ற தனக்குத் தானே
ரும் பாஷாவையும், பும் மறந்தே போய்
தங்கள் அவளுக்குப் வள் அவற்றைக் ஆனால், அந்த ால் மறைந்திருக்கும் வள் உணரமுயன் என்பதைப் பற்றித் பில் பேச்செழுந்த ஒரு முழு உருவம் நம் அதை ஒப்புக் இங்கு அவர்கள் ம் போதோ அந்த
சிதறி துபோல் அவளுக்குத் அவர்களது உணர்ச் றுதியும் வாய்ந்தன
O -
இவர்களது உணர்ச் படிந்து எதையுமே இருந்தது. இங்கு த் தகர்த்தெறிவதைப் DITJL (Lifa||||JGi. ய உருவாக்குவதைப் கனவு கண்டார்கள் ால்தான் அவளது ந்திரேயின் பேச்சும் யதாகவும், அவளுக்கு னதாகவும் இருந்தன. மிருந்து யாரேனும் ந்தால் அவன் அவர்க ம் அநாயாசமாகவும் ம் அவள் கண்டாள். ம ததும்பும் ஒரு அவனும் ஏதோ மாதிரி அவர்களிடம் சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் στο ΠρόΤ. ால்தான் அவர்களுக் னக்கிறான் போலிருக் தனக்குள் நினைத்துக்
எண்ணம் மட்டும் படுத்த வில்லை. ந்த தொழிலாளியும்
00JLS00JLS00JLS00SLSL0JS00SLSS0JSS0SLSLS0S0SLSS00LLS0LLS0LLS0L00000000000S00LS00SLLS
தியோகத்தரொருவர் பொலிஸார் "மனிதக் பிடிக்கும் நடவடிக் வி மக்களோ தம்
g
LL
செருகப்பட்டிருந்த அந்த குண்டுகளை
கோ
% ཨ་༽ >
参
β.
-
அவனிடம் மனம் விட்டுப் பேசாமல், எல்லா வற்றையும் உள்ளடக்கிக் கொண்டே பேசுவ தாக அவளுக்குத் தோன்றியது. சாதாரணத் தொழிலாளி குடும்பப் பெண்ணான அவ ளோடு எவ்வளவு லகுவாகவும் தாராளமாக வும் அந்தத் தொழிலாளி பேசினானோ, அதே மாதிரி நிகலாயிடம் அவன் மனம் விட்டுப் பேசக்காணோம். ஒரு தடவை நிகலாய் அந்த அறையை விட்டுச் சென்ற சமயத்தில், அவள் வந்திருந்த இளைஞனைப் பார்த்து பேசினாள்:
"நீ எதற்காகப் பயப்படுகிறாய்? நீ என்ன உபாத்தியாயரிடம் பாடம் ஒப்புவிக் கின்ற சிறுவனா? இல்லையே!
அந்த இளைஞன் பல்லைக்காட்டிச் சிரித்தான்.
"பழக்கப்படாத இடத்தில் நண்டும் கூட கம் சிவக்கும்.என்ன இருந்தாலும், வர் நம்மைப் போன்றவரில்லையே."
சமயங்களில் சாஷா வருவாள். அவள் வந்தால் வெகுநேரம் தங்கமாட்டாள் சிரிப்பே இல்லாமல் வந்த விஷயத்தைப் பற்றி மட்டுமே இவள் எப்போதும் பேசுவாள். போகும் போது தாயிடம் மாத்திரம் ஒரு வார்த்தை கேட்டு விட்டுப் போவாள்.
"பாவெல் மிகாய்லவிச் எப்படியிருக்கி DIT GÖT?"
"செளக்கியமாய்த்தானிருக்கிறான்; சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறான் எல்லாம் கடவுள் அருள்"
"நான் விசாரித்ததாகச் சொல்லுங்கள்" என்று சொல்லி விட்டு, உடனே மறைந்து விடுவாள் சாஷா
ஒரு முறை பாவெலை விசாரணை செய்யாமலே அவனை அதிக காலமாகக் காவலில் வைத்திருப்பதைப் பற்றி அவளிடம் தாய் புகார் கூறினாள் சாஷா முகத்தைச் சுழித்தாள் எதுவும் பேசவில்லை எனினும் அவளது கை விரல்கள் மட்டும் முறுகிப் பிசைந்து கொண்டன.
தாய்க்கு அவளிடம் அந்த விஷயத்தைச் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று ஆசை எழுந் 莎岛川
"அடி, கண்ணே நீ அவனைக் காதலிப் பது எனக்குத் தெரியும்."
ஆனால் அதைச் சொல்வதற்கு அவளுக் குத் துணிவில்லை அந்தப் பெண்ணின் அழுத்தம் நிறைந்த முகமும், இறுகி உதடுகளும், வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டாக விஷயத்தைப் பற்றி மட்டுமே பேசும் அவளது பேச்சும் தாயின் மனத்தில் எழும் அன்புணர்ச்சியை எதிர்த்துத்தள்ளின. எனவே அவள் பெருமூச்செறிந்தவாறே தன் கையினால் சாஷாவின் கையை அழுத்திப் பிடிப்பாள் தனக்குள்ளாகவே நினைத்துக் G) GIFTIGTIGJIGI:
"அடி என் கண்ணே நீ ஒரு துப்பாக்கிய JPIGNO)."
ஒருநாள் நதாஷா வந்தாள் வந்த இடத் தில் தாய் இங்கு வந்திருப்பதைக் கண்டு அவளுக்கு ஒரே பேரானந்தம் அவள் தாயை அணைத்து முத்தமிட்டாள். பிறகு திடீரென்று அமைதி நிறைந்த குரலில் பேசி GOTHIGT:
"என் அம்மா செத்துப்போனாள் பாவம், செத்துப் போனாள்."
அவள் தன் தலையை நிமிர்த்திச் சிலுப்பி விட்டு, கண்களை விருட்டென்று துடைத்து விட்டுக் கொண்டு பேசினாள்:
"பாவம் அவளுக்கு இன்னும் ஐம்பது வயது கூட நிறையவில்லை. அவள் இன்னும்
உயிரை கையில் பிடித்தவாறு எப்போது தாமும் வெடிப்போமென்ற பீதியில் இறுதி நிமிடங்களை எண்ணிக் கொண்டிருக்க பல நிமிடப் போராட்டத்தின் பின், அந்த மனிதக்குண்டு கண்டு பிடிக்கப்பட்டதும் பரபரப்பலை சற்று ஓய்ந்தது.
அந்த மனிதக் குண்டின் பிரதிபலிப்பு அப்பாவியாக பைத்தியக்காரனாக வெளிப் பட அவன் விசாரணைக்காக இழுத்துச் செல்லப்பட்டான். அவன் ஆடைகள் களையப் பட இடுப்பில் செருகியிருந்த சாறத்தில் அதைக் கண்டதும் பார்த்துக் கொண்டி ருந்தவர்களுக்கு லேசாக தலைச்சுற்ற லெடுத்தது பலமாக சத்தமிட்டு சந்தையை
கலக்கு கலக்கிய அந்த வியாபாரி மனிதக்
குண்டாக கருதப்பட்ட அம்மனிதனின் அருகில் ஓடி வந்து அவனின் இடுப்பில்
சொறி இரண்டுமாம்பழங்களையும் இழுத் தெடுத்தான் 'கள்ள ராஸ்கல்காக குடுக்காம், ஒடப் பார்க்கிறீயா? உன்ன அடிச்சு நொறுக்கணும் முணுமுணுத்தான்.
சூழ இருந்தவர்களோ விழித்தார்கள் யாரை யார் அடிப்பது? களவெடுத்த
ரொம்ப நாளுக்கு உயிர்வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனால், அவள் வாழ்ந்துவந்த வாழ்க்கை யைவிட அவள் செத்துப்போனதே நல்லது என்றுதான் எனக்குப் படுகிறது. அவள் தன்னந்தனியாளாக பக்கத்திலே யார் துணையுமின்றி யாருக்கும் தேவை யற்றவளாக எப்போது பார்த்தாலும் என் தந்தையின் அதட்டலுக்கும் அடக்கு முறைக்கும் ஆளானவாறே வாழ்ந்தாள். இந்த மாதிரிப் பிழைப்பை வாழ்வென்று சொல்லமுடியுமா? மற்றவர்கள் ஏதோ நல்லகாலம் வரத்தான் போகிறது என்ற நம்பிக்கையிலாவது வாழ்கிறார்கள் ஆனால் என் தாயோ நாளுக்கு நாள் அதிகப்படியான வசவுகளைக் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதைத் தவிர வேறு எதை யுமே எதிர்பார்க்க முடியவில்லை; அந்த நம்பிக்கை அவளுக்கு இல்லை.
"நீங்கள் சொல்வது உண்மை, நதாஷா என்று சிந்தித்தவாறே சொன் னாள் தாய் "நல்ல காலத்தை எதிர்பார்த் துத்தான் ஜனங்கள் வாழ்கிறார்கள் எந்தவித நம்பிக்கையுமே இல்லாவிட்டால், அது எந்த வாழ்வோடு சேர்த்தி? அவள் அந்தப் பெண்ணின் கையைத் தட்டிக் கொடுத்தாள் "அப்படி யென்றால் நீங்கள் இப்போது தனியாகத்தான் இருக்கிறீர்கள் இல்லையா?
"ஆமாம் தன்னந்தனியாகத் தான்" என்று லேசாகச் சொன்னாள் நதாஷா
"அதுசரி என்று ஒரு கணம் கழித்துப் புன்னகை புரிந்தவாறே சொன்னாள் தாய். "நல்லவர்கள் என்றுமே அதிக நாட்கள் தனியாக வாழ்வதில்லை; நல்லவர் களோடு மற்றவர்கள் வந்து எப்போதுமே ஒட்டிக் கொள்வார்கள்."
★ ★ ★ ஒரு நெசவுத் தொழிற்சாலையைச் சேர்ந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நதாஷா ஆசிரியை வேலை பெற்றாள் தாய் அவளுக்கு அவ்வப்போது சட்டவிரோதமான பிரசுரங் களையும் பத்திரிகைகளையும் அறிக்கை களையும் கொண்டு போய்க் கொடுத்து விட்டு வருவாள்.
இதுவே அவளது வேலையாகி விட் டது. மாதத்தில் எத்தனையோ தடவை களில், அவள் ஒரு கன்னியா ஸ்திரி மாதிரியோ அல்லது துணிமணி, ரிப்பன், லேஸ் முதலியனவற்றை விற்கும் அங் காடிக்காரி போலவோ அல்லது செய லுள்ள பட்டணக்கரைக் குடும்பப் பெண் மாதிரியோ, பக்திமயமான புண்ணிய ஸ்தல யாத்திரிகை போலவோ மாறு வேவும் தரித்துக் கொள்வாள் தோளிலே ஒரு பையையாவது கையிலே ஒரு டிரங்
குப் பெட்டியையாவது தூக்கிக்கொண்டே அவள் அந்த மாகாணம் முழுவதும் சுற் றித் திரிந்தாள். ரயிலாகட்டும், படகாகப் டும், ஹோட்டலாகட்டும், சத்திரம் சாவடி களாகட்டும், எங்கு போனாலும் அவள் தான் அங்குள்ள அன்னியர்களிடம் மிகுந்த அமைதியோடு முதன் முதல் பேச்சைத் தொடங்குவாள் கொஞ்சம் கூடப் பய மில்லாமல், தன்னுடைய அனுபவ அறிவி னாலும், சுமுகமாகப் பழகும் தன்மையா லும் அவர்களது கவனத்தையெல்லாம் தன்பால் கவர்ந்துவிடுவாள்.
ஜனங்களோடு பேசுவதிலும் அவர் களது கதைகளையும் குறைபாடுகளையும், அவர்களைப் புரியாது மயங்க வைக்கும் விஷயங்களையும் கேட்டுத் தெரிந்து கொள் வதிலும் அவள் விருப்பம் கொண்டாள் வாழ்க்கையில் மிகவும் சலித்துப் போய் காலத்தின் கோலத்தால் தமது வாழ்க்கை யில் அடிமேல் அடிவாங்கியதை எதிர்த்து அவற்றைத் தவிர்ப்பதற்கு தம் மனத்தில் எழும் தெள்ளத் தெளிவான கேள்வி களுக்கு விடையும் மார்க்கமும் தெரியாமல், அதைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு இடை விடாது துடியாய்த் துடித்துக் கொண்டி ருக்கும் மக்களில் யாரையேனும் கண்டால், தாய்க்கு ஒரே ஆனந்தம் உண்டாகும்.
(தொடர்ந்து வரும்)
வனையா? இல்லையென்றால் அமைதியான நிமிடங்களை திகிலாக்கிய கிழவனையா? தம்மையெல்லாம் பேய்க் காட்டிய அந்த கிழவனை உதைத்து
தள்ள இளம் இரத்தமொன்று துடிக்க கிழவனோ நிதானமாக சிரித்தார்
"ஏன் தம்பி கோபிக்கிறாய்? நான் அவனப் புடிக்கச் சொல்லித்தானே சத்தம் போட்டேன். அவனிட்ட குண்டிருக்குது என்று சொன்னேனா? நீங்களெல்லாம் ஏமாந்ததற்கு நானா பழி' என்றவாறு கிழவன் கூட்டத்தை விலக்கியவாறு வியாபாரத்தைக் கவனிக்க நடந்தான்
"மருண்டவன் கண்களுக்கு இருண்ட தெல்லாம் பேய்" என்ற பழமொழி புது வடிவம் பெற்றது எனக்குள் சொல்லிப் பார்த்துக் கொண்டேன் இப்படி:
"மருண்ட கண்களுக்குள் தெரி வதெல்லாம் மனிதக் குண்டுகள்
O
ஜன21-2,1996

Page 17
டேய் தினேஷ், நிதான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும்டா நீ எனக்கு இந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணித் தந்தியானா என் ஆகக்கும் உன்னை மறக்க மாட்டேன்.
ஸ்டா சங்கர் கெஞ்சினான்.
ஆமாடா இப்படித்தான் எல்லோரும் சொல்லுவிங்க பின்னால ஒண்ணு வந்திருச் எங்களுக்கு டாடா காட்டிருவிங்க." தினேஷ் மறுத்தான்.
தினேஷ், நீ சரியான ஃபூல்டா
உனக்காகவும் ஒருத்தி காத்திருப்பாடா இப்ப எனக்கு சாமி கண்ண திறந்திருக்கு எப்பவும் வழியில வர்ற சீதேவிய காலால உதைக்க கூடாதுபா உனக்குத்தான் எவ்வளவு சொன் ாலும் புரிய மாட்டேங்குதே."
ஆமா நா ஃபூல்தான்." தினேஷ் நீ எவ்வளவு காலமா என் னேட பழகிட்ட இந்த விஷயத்தில என்னப் புஞ்சிக்காம பேசுறியே ()
ரைட் ஓகே இப்ப உனக்கு என்ன
ataca ärätää சிற்பங்கள்.இ என்ன என்ன வண்ணங்கள்
ருக்கு அது ܣܛ96 ܡܗܒ ܒ ܒ ன முழுமனிதனாக வாழ்
தின் கைகளை இறுக்
வது நின்ற பிறைவட் பஸ்ஸில் படித்துக் கொண்டு ஏறி காலியாக சீட்டில் வசதியாக அமர்ந்து ாடென் முன்னால் அமர்ந்திருந்த வலையேயில்லாமல் 'திவயினவை வைத்துக்கொண்டு சந்திரிக்காவின் முகத்தை இரசித்துக் கொண்டிருக்க,
தது பையைத் திறந்து அழகாக வைத்திருந்த முரசை விரித்து அட்டைப்படத்தை கண்களுக்குள் கொண்டு. கடைசி பக்கத்தை விறன் கண்களால் குறுக்கெழுத்து
ட நிரப்பி சிந்தியா கேள்வி L
േ21-21,1996
என் அபிமான் தினமுரசு நினை
இணைத்த ஆனந்தின் கண் இத்த்ன்த்தில்இகலங்கிஇதின்
DIGITäGleiGiap ujjdfj |
செய்யனும்? உன் தேவதைகிட்ட ஐ மீன், சீதேவிகிட்ட தூது போகணும். அவ்வளவு தானே?
"என்ர தினேஷ்னா தினேஷ்தான்டா, "அச்சா படவா, சங்கர் தினேவுை ஆரத் தழுவினான்.
"போதும் உன்ர சொதப்பல்- (எங் கேயோ படித்த ஞாபகத்தில் சொல்லி விட்டான்) நா நாளைக்கு சரியா டு தர்ட்டிக்கு ரியூட்டரி வாசல்ல நிற்பேன்- வந்திரு.
நீட்டா டிரஸ் பண்ணிக்கோ."
தினேஷ் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான். மறுநாள் தினேஷ் சொன்ன இடத்திற்கு அரை மணித்தியாலத்திற்கு முன்னரே சங்கள் வந்துவிட்டான்.
முடியை சல்மான்கான்' 'ஸ்டைலில் வெட்டியிருந்தான். இவ்வளவு நாளும் சென்ட் என்றாலே முகத்தை சுளிக்கும் சங்கர் சென்டை கமகமவென்று அடித்துக் கொண்டு வந்திருந்தான். தினேஷிற்கு
இழலைத்தது இ
பதிலில் நம்ம ஊர் ஆட்கள் இருக்கிறார் களாவென ஆராய்ச்சி நடத்தி, இலக்கிய நயத்தை வீட்டில் இனிமையாக வாசிக்கலாம் என்ற நினைப்போடு அடுத்த பக்கத்தினுள்
. . . . . . . . . . .
مصير . || )ދައި
ஆச்சரியமாக இருந்த சரியாக 245ரியூ அலையாக கூட்டம்
சங்கருக்கு இதய வழமைக்கு மாறாக
வருகிறாள், அ இன்னும் ஐந்து சங்கரையும் தினேவுை
சங்கள் பார்த்துக்
ரியூட்டரி வா கண்களை சுழலவிட்ட மாணவிகளும் போய்வு என்ன நடந்தது?
சங்கரின் கன 6).Jngr@)(ჭay"uffalo Luna), "கோயிலின் தேரென பாடிவிட்டு போய்வி
"ஆய், ஐய்யோ சங்கரின் கால்களை பூ "டேய் தினேஷ் 6 "ஆமா வந்த வி "ஐயையோ பே போச்சு அவ பிரண் நீ.நீ கவனிக்கல்லியா "6T GÖTGOT... 6T 6öIGOIL அவள காட்டறேன்னு அதிர்ச்சியாய் சங்கை "சரி வா நாளை சங்கர் தினேஷின் தே படி நடந்தான்.
இப்படியே ஒரு புக்கள் ஏமாற்றமாயி களோடு வந்து போ தினேஷ் ஒருநா6 வந்து கொண்டிருந்த "ஹலோ, ஹ6ே கிறீங்களா? சங்கரின் பழம் நழுவி பாலில் வழியில வர்ற சீதேவி கூடாது என்று சங்கர் சரி கதைத்துத்தான் ட தினேஷ் ஒரு முடிவுெ "நீங்க எந்தநாடு புரியுது. 'பிரண்ட்ஸ் கிடைக்கல. அதோட வால் சுத்திக்கிட்டே இ நா.நா. உங்கள வி
சங்கரின் 'தேவ போய் விட்டாள். திே ஆரம்பித்தது.
BERG. LLUIT
ಟ್ವಿಟ್ಟೈ
நுழைந்து, என் அபிம சிதையாத இதயத்து இராணுவ வீரன ஆரம்பத்திலேயே ஆழ
G
GT576 60UIL"/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. டரியிலிருந்து அலை வெளிவந்தது.
LID 'LULJ, LILğ,' GTGOT அடித்துக்கொண்டது. வள் வந்துவிட்டாள். அடிகள் வைத்தால் ம் தாண்டி விடுவாள். கொண்டே இருந்தான். Fலில் பதித்திருந்த ான் தினேஷ் எல்லா பிட்டார்கள். சங்கருக்கு
வில் 'பருவத்தின் சுப்பிரமணியம் வந்து தேவதை வருகையோ"
LATİ. அம்மா." தினேஷ் ஸால் அழுத்தினான். a)(g/LIT!" யம் என்னாச்சு? TjLIT... GT (Gi) GJITLD 6M) TIL GIBLJITILL LITLIT.
P" ா சொல்ற.?நீதானே கூப்பிட்ட" தினேஷ் ரப் பார்த்தான். க்கு பார்க்கலாம்." 679,67f76) 6003, (BLITL
வாரமும் காத்திருப் ன. அவள் நண்பி
III67.
ரியூட்டரி வழியே T60/,
ா கொஞ்சம் நிற்
தேவதை வந்தாள். விழப் போகிறது, யை காலால் உதைக்க சொல்லியிருக்கிறான். ார்ப்போமே!" என்று படுத்தான். நம் காத்திருக்கிறது வர்றதால பேச உங்களோடயும் ஒரு ருந்ததா- அதுதான். ரும்புறன்!" தை சொல்லிவிட்டு னஷிற்கு தலை சுற்ற
O
afloitat ஏணிப்படிகளால் மெதுவாக இறங்குகிறாள். புதிய இடம் சுற்றும் முற்றும் நோக்குகிறாள். ஜித்தா தனக்குத் தெரிந்த அரைகுறை ஆங்கிலத்தால் வாசித்து அறிந் தாள். முக்காட்டை ஒரு தரம் சரிசெய்து கொண்டு நடக்கிறாள். பக்குவமாக தன் பாஸ் போட்டை பார்த்து மனதுக்குள் பேரை கூறிக்கொள்கிறாள்.'சித்திசுலைகா!உள்ளூர ஒரு சிரிப்பும்-பய உணர்வும்
சுலைகா மட்டும் வீட்டில் ஒருவாரமாக கட்டுப்படுத்தியிருந்த உண்மை உணர்வுகள் உயிர்க்கின்றன. தன் பெட்டியைத் திறந்து வெளியில் எடுக்கிறாள் அந்த கைநூலை ஆறுதலாக இருந்து சத்தமாகப் படிக்கிறாள் அந்த கந்தசஷ்டி கவசத்தை துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம் துன்பம் போம்! நெஞ்சில் பதிப்போர்க்கு செல்வம் பலித்துக் கதித்தோங் கும்'.பாடிக் கொண்டே நிமிர்ந்தாள். கதவு நிலையில் சாய்ந்தவாறு நின்றிருந்தான் அந்த வீட்டுக்காரன்
அவள் கண்கள் இருண்டன. உலகம் சுற்றியது. அவனது அரைகுறை ஆங்கில மும், சைகையும், அவளுக்குப் புரிந்தது. "நான் இந்துதான் எனது இரு பிள்ளைகளின்
வயிறுப்பசியைப் போக்கவே இப்படிவர
هيجنس
is
S=டுனகசபை தேவகபட்சம்)
கொண்ட அடக்க மான குடும்பம் அது
இருபிள்ளைகளையும் அணைக்கிறாள். தன் பிள்ளைகளின் உருவம் பிரதிபலிக்க கண்ணி ஆறாகிறது. தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்கு சென்றவள் தன் பொருட்களை வைத்துவிட்டு குளிக்கிறாள்.
ப்போது அவளுக்கான அபாத்தி (முக்காடு) 'ஹபாயா (கைமூடிய உடை) உடைகள் வீட்டுக்காரரால் வழங்கப்பட்டு விட்டது. அடுத்தது தொழுகை, இதில்தான் அவள் இங்கு பணிபுரிவது தீர்மானிக்கப் படவுள்ளது. மெதுவாக கைக்குள் பொத்தி யிருந்த பேப்பரில் எழுதிவைத்திருந்த வாச கங்களை மீண்டும் மனனம் செய்து கொண் டாள். அவள் தொழுகையின் ஆரம்ப புனித வாசகங்கள் அந்த அராபிய குடும்பத்தினரின் செவிகளில் அமைதியாக ஒலித்தன.
இப்போது அவளை அந்த அரேபிய குடும்பம் ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டது. தன்னை அனுப்பிய இலங்கை ஏஜென்சி கூறியபடி நடித்துவிட்டாள்.
ப்போது ஒரு வாரகாலத்தைக் கடந்து விட்டது. அன்று வெள்ளிக்கிழமை அவளின் வீட்டுக்கார குடும்பம் தமது உறவினரை சந்திப்பதற்காக வெளியில் செல்கிறார்கள். அவள். அதாவது. மாறுவேட சித்தி
ான ரிஸ்கி ஷெரீப்பின் க்குள் அமர்கிறேன். ன் இதய போராட்டம் காக சித்திரிக்கப்பட்ட ா என்னவோ உள்ளத் 5ள் ஏதோவொரு டல், இனம்புரியாத ம் அதே நேரத் பின்னாலிருந்து என் தை யாரோ உரசுவது இருக்க, கால்களை OTITGi) இழுத்து வைத்
கண்ணாடி வழியாக வெளியே இரசித்துக் கொண்டிருந்தான்.
'ச்சி சகோதரரோடு பிறவாத காட்டு மிராண்டிகள் செய்வதை செய்துபோட்டு எப்படி நடிக்கிறான். மனதில்
ரத்தினபுரி-கோகிலா குமாரவே b)
ாள்கிறேன். மீண்டும் சேஷ்டை கோபத் பின்னால் திரும்ப, ம் அறியாத குழந்தை பால் அந்த மன்மதன்
திட்டியபடி திரும்புகிறேன். சிலநிமிடங்களின் பின் மீண்டும் உரசல், கோபம் உச்சந்தலை யில் ஏற எழுந்த வேகத்தில் என் கரம் அவன் கன்னத்தை ஆழமாக பதம் பார்க்க, நிலைகுலைந்து போனான் அவன் பஸ்ஸி
வேண்டியாயிற்று. அத்துடன் கடந்த கல
வரத்தில் கணவனை கடத்திக் கொண்டு சுட்டுவிட்டார்கள். நான் ஒரு விதவை." கதறிக் கதறி கூறிக்கொண்டு இருக்கிறாள் °Q167,
எப்படிக் கூறியும் ஆத்திரம் அடங்குவ தாக இல்லை. ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் வீட்டுக்காரன் புரிந்தது அவளுக்கு அதா வது 'அவனை சந்தோஷமாக வைத்திருந் தால் அவள் தொடர்ந்து பணியாற்றலாம். சம்பளமும் அதிகரித்து வழங்கப்படும். ணக்கம் காணப்படாவிடின் சுணக்கமின்றி சொந்த ஊர் கெஞ்சிக் கெஞ்சி அழுதாள் முடியவில்லை. திரும்பிச் சென்றால் கட்டிய பணம் என்னாவது? அவளின் வறுமை நிலை கடன் தொல்லை. சீ. நாட்டின் கல வரங்கள் எம்மையெல்லாம் எப்படியான படு குழியில் தள்ளுகிறது. மனம் வெதும் புகின்றாள். எந்த முடிவும் எடுக்கமுடியாத நிலையில், அருகில் இருந்த கட்டிலில் அமர்ந்தவாறு மீண்டும் திறக்கிறாள் கந்தசஷ்டி கவசத்தை
சிற்றிடை அழுகுற செல் வேல்காக்க நாண் ஆம் கயிற்றை நல் வேல்காக்க ஆண் பெண் குறிகளை அயில் வேல்காக்க பிட்ட மிரண்டும் பெரு வேல்காக்க 2
னுள் இருந்த அனைவரும் வேடிக்கை
பார்க்கத் தொடங்கிவிட்டனர். வெட்கம் பிடுங்கித்தின்றிருக்க வேண்டும், மெளனமாக தலையை குனிந்துகொள்ள, நான் மனத் திருப்தியுடன் அமர்ந்துகொள்கிறேன்.
பஸ்இராணுவ முகாமருகே நிறுத்த தற் செயலாக திரும்பி கண்ணாடி வழியே பார்த்த நான் திடுக்கிட்டேன். அவன் சென்று கொண் டிருந்தான். கால்களில் ஒன்றை இழந்து தடி யிரண்டையும் ஊன்றியப்படி அந்த இளைஞன் முகாமை நோக்கி தடுமாறியபடி சென்று கொண்டிருந்தான் நிமிர்ந்து நான் எதிரேயிருந்த வர்களின் கோபக் கனலை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது குனிந்துகொள்கிறேன். O

Page 18
இடுப்பொடிய உழைத்தால்தான் இல்லத்தில் உலை பொங்கும்
வயல் உயர வாழ்வுயரும் கதிர் செழிக்க மனதுக்குள் மகிழ்வுயரும்,
உழைப்பிலே உள்ள சுகம் உவகை யோடு உழைப்பவனுக்கு மட்டும்தானே தெரியும்.
தையும் பிறந்து விட்டது. பொங்க லிட்டு பூரித்தாகிவிட்டது.
உழைப்புக்கு ஏது ஓய்வு வளவன் மேனியில் வியர்வை முத்துக்கள்
இல்லம் திரும்ப இனிய புன்னகை அது ஒன்றே போதுமே பட்ட கஷ்ட மெல்லாம் பஞ்சாய் பறந்துவிடும்,
"இன்று ஏன் தாமதம் வேலை அதிகமோ?"
"உழைப்புக்கு வரையறை இல்லை LIGU GVGJIT?"
"ஒரு நாள் கூட ஓய்வு வேண்டாமா?" "போதும் என்று ஓய்ந்துவிட்டால் நாளைய பொழுது நல்ல பொழுதாக இருக்குமா?
"அதற்காக இப்படியா? "ஒன்றை இழந்தால்தானே இன் னொன்று கிடைக்கிறது. இரத்தம் சிந்தா மல்யுத்தத்தில் வெற்றியில்லை. வியர்வை சிந்தாமல் வயற்காட்டில் வளமும் இல்லை, உறக்கத்தை துறந்தால்தான் விழிப்பு ஓய்வைத் துறந்தால்தான் உயர்வு"
"உடல் என்னாகும்?" "இன்னும் சில நொடிகளில் உன் கைபட்டு பொன்னாகும்."
"வேறு வேலையே இல்லை உங் களுக்கு
"நீதானே சொன்னாய் ஓய்வு தேவை என்று
அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்" "பொங்கும் இன்ப வெள்ளத்தில் நீராடினால்தானே புத்தெழுச்சி
"வெள்ளம் எங்கே இருக்கிறது? "கையருகில் என் கண்ணெதிரில் "இந்த வெள்ளம் பொங்காது" "அணையுடைத்தால் பொங்கும்" "அணையுடையாது" "அணைத்தால், இதழ் நனைத்தால், உள்ளே உயிர் துடிக்க தடை என்னும் அணையுடையும்
"LINapaunlo. LITTauntot"
"д6)[160п?”
"சங்கற்பம் "என்னவென்று "உடைவது இல்லையென்று
வளவன் அவள் அருகே அமர்ந்தான் கரும் மேகமாய் விரிந்த கூந்தலுக்குள் விரல்கள் செலுத்திகோதிவிட்டான் நெற்றி வகிட்டில் முத்தமிட்டான்.
அவள் வேண்டுமென்றே அசைந்து கொடுக்காமல், தனக்குள் எந்த மாற்றமும் இல்லையென்பது போல அமர்ந்
திருந்தாள்.
"காற்றின் கரம் பட்டால் கதிர் சிணுங்கும் என் கதிரே! நீ மட்டும் சிணுங்காமல், சில்லென்று அசையாமல் நட்டுவைத்த மரம் போல இருப்பதென்ன?
கதிரும், கழனியும், வயலும், வரப்பும்தான் உம் நினைப்பில், ! கதிரோடு போய் தூங்கும்."
"பொறாமைதானே!" "போட்டி நான் வேண்டுமா? நல் வயல் வேண்டுமா, அங்கு செழித்து நிற்கும் நெற்கதிர்கள் வேண்டுமா என்று?
"வயலும் உனக்குத்தான் என் வாழ்வும் உனக்குத்தான். குயிலே உன் கோபம் வெறும் பிணக்குத்தான்!
மெல்ல முதுகு வருடினான். வருடிய கரம் ஊர்ந்து இடை தொட்டது. உதடு அவளின் கன்னம் தொட்டு நகர்ந்து காது மடலில் ஈரம் உணர்த்தியது.
அணை உடையத் தொடங்கியதை அவளும் உணர்ந்தாள். எனினும் பிடிவாதம் விடக்கூடாதே என்று மூச்சை இழுத்துப் பிடித்துக்கொண்டதுபோல இருந்தாள்.
காதுமடலில் : நழுவி தோளில் முகம் புதைக்க செல்லும் வழியில் கழுத்தில் உதடுகளால் உழுதான்.
மூச்சுக்காற்று தீயாய் சுட்டது. கழுத்து நரம்பில் இரத்தம் வெப்பமானது.
வீணையின் தந்திகள் விபரமறிந்த விரல்களால் மீட்டப்படும் போது ராகம் எழாமல் இருக்குமா?
காலம் அறிந்து பயிர் செய்பவன், இங்கே மதன ஜாலம் அறிந்து விதை தூவினான்.
போட்டது முளைத்தது. அவள் உறுதி தளர்ந்து, அவன் தோளில் தலை சரிக்க, விதைத்தவனுக்கு விளைந்ததையெல்லாம் அறுவடை செய்யும் ஆர்வம் வந்தது.
என்றாலும் தனது வெற்றியை பிரகடனம் செய்யும் எண்ணமும் உதித்தது.
"அணை உடைந்துவிட்டது. அல்ல, அல்ல உடைக்கப்பட்டுவிட்டது" என்றான்.
"கட்டிலறைக்கு வந்தபின்பும் இ"
தருவதுஅவள் சீறுவாள் அவளோ அவன் பு கோலம் போட்டபடி, தாள்.
"பரிசு தரவேண் "மழை கண்ட வய தா!" என்றான்.
பின் கழுத்ததை தி வளைத்து, அவன் நோக்கி இழுத்து 'ಶಿಸ್ದಿ: 60fuLI
தழ் பிரித்து ந தடுமாற மனதில் ப தொடரட்டும் என்று விடைபெற்றது.
"LITIÄJJII60T LIslJ. சுவை. புது நெல்லில் பொங்கலின் இதம் அடிப்பாகம் தோற்கும் "மகிழ்ச்சிதானே? "முன்னுரை பி
* இலங்கையில் சமாதானம் எப்போது வரும்
எஸ். தியாகன், வாழைச்சேனை கடவுள் எப்போது வருவார் என்பதற்கு யார்தான் பதில் சொல்ல முடியும்
-0-
* தாஜ்மஹால் எதற்காக கட்டப்பட்டது?
எம்.எஸ். பஸிலா, புல்மோட்டை ஷாஜகான் என்றொரு மன்னன் இருந் தானாம். அவன் இதயத்தில் காதல் நிரம்பி வழிந்ததாம். அவன் கஜானாவில் பணமும் கொட்டிக்கிடந்ததாம் அதனால்தாஜ்மஹால் கட்டமுடிந்ததாம்.
-O- * கடமையைச் செய்யத் தவறுகிறவர்கள் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள்?
ஆர். சந்திரமோகன், திருமலை முட்டையிட்டால்தான் கோழிக்கு மரியாதை கூவினால்தான் சேவலுக்கு மரியாதை கடமையைச் செய்தால்தான்
மனிதனுக்கு மரியாதை
(தத்துவம் எப்படி?)
* சமீபத்தில் ரசித்த புதுக்கவிதை ஒன்று?
பாபு கொழும்பு-5 "a Olišas Lb 67 (2) LÜLITIEŽ #6) ITIŴதொடர்ந்து வாந்தி எடுப்பர் பெண்கள் (எழுதியவர் பெயர் மறந்தாச்.
* சிந்தியா இந்த வருடத்திற்குள்ளாக அமைதி வந்து விடுமல்லவா?
15 g (psör siflorum, fegås (35 TGARTLD50 A). உமது கேள்வி சிறந்த ஜோக்காக ஏற்கப்படுகிறது.
* நாவடக்கம் பேணுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
மா. பூரணி, மட்டக்களப்பு (வளவள நண்பிகள் அதிகமோ பூரணி) "வழி தவறிச் சென்றுவிட்டால் திரும்பி வரலாம். வாய் தவறிப் பேசிவிட்டால் திரும்பப் பெறமுடியாது" என்று யாரோ ஒரு மேதை சொல்லியிருக்கிறார். அதை மனதில் வைத்திருங்கள் மற்றவர்களுக்கும்
* பெண்களை இறைவன் தங்கமாக படைத்திருந்தால்?
தாஹா பயறுாஸ், அக்கரைப்பற்று-06 எடை கூடுவதற்கேற்ப சீதனச் சந்தையில் மரியாதையும் ஏறியிருக்கும்.
-0-
* புலிகள் இயக்கம் :"? Gagarfi.
அரசாங்கத்திற்கு புலிகள் எதிரி தரப்புக்கும் யார் எதிரி?
சேகர் பங்கயற்செல்வம், இரட்டைப்பாதை புத்தம்தான் எதிரி இரு தரப்பையும் அதுதானே ஆட்டிப் படைக்கிறது!
-0-
ரண்டு
* இந்தியாவில் ஆயுதம் போட்ட மர்ம
விமானம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? எஸ்.சந்திரசேகர், வவுனியா
விமானம் மட்டுமா? சமீபத்தில் ஒரு
மர்மக் கப்பலும் இந்திய கேரளக்கடலில் நுழைந்திருக்கிறது. இந்தியாவை சுற்றி சதி வலை பின்னப்படுகிறது. இந்தியாவுக்கு தொல்லை கொடுக்க வலிமையான கை ஒன்று வித்தை ಕೇಶ
* மாவின் விலை இன்னும் கூடுமா?
ஏ.எஸ்.எம். நவ்சாத் அக்குறணை, யுத்தத்தின் பசி அதிகரிப்பதைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படும் எப்படிப்பார்த் தாலும் விலை அதிகரிப்பு விஷயத்தில் பின் வாங்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை. எப் போதுமே முன்னேறிப் பாய்ச்சல்தான்
-0- * டியர் சிந்தியா விசுவாசம், நம்பிக்கை அன்பு இவற்றில் எது சிறந்தது?
சு. அபிமன், உவர்மலை. முதலிரண்டும் இல்லாமல் மூன்றாவது இல்லையல்லவா?
* டியர் சிந்தியா சிறந்த நடிகனாக வர ஆசைப்படுகிறேன். அறிவுரை ஒன்று சொல்லுங்கள்?
க. விஜயகுமார், மட்டக்களப்பு அரசியல்வாதியாகிவிடுங்களேன்! -0- நம்நாட்டு தொலைக்காட்சிகளை நினைத் தால் சிரிப்பாக இருக்கிறது. "நாவந்துறையில் சிலரின் நடமாட்டத்தை அவதானித்த படை யினர் தாக்குதலை மேற்கொண்டனர். பின்னர் அவ்விடத்தில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது?" இப்படி செய்தி வாசிக்கிறார்களே?
வி. பிரதீப், எழுதுமட்டுவாள். பந்தம் பிடித்து வருபவர்களால் பந்தி களைப் பார்த்து வாக்கியங்களை விலுங்கி வாசிக்க தெரியவில்லை. கடந்ததிங்கட்கிழமை (15.196) ஒரு பெண் அறிவிப்பாளர்
ரூபவாகினியில் செய்
* சந்தேகக் கண்கொ எப்படித் திருத்துவது என்.பாத்திமாசியான புறக்கண்ணில் டாக்டர் மூலம் திருத்த கோளாறு என்றால் வதைத் தவிர்க்கலாம்
-0. * டியர் சிந்தியா துெ சிக்கிவரும் முரளிதரன்
ubro?
T. GTLD.
5/Ill (5th LDU 5
படும். விக்கெட்டை தானே சோதனைகள் 6 திடப்படுத்திக் கொண் -0.
சிந்தியா இரவில் இருக்க என்ன செய்
எஸ். சசிகுமார், சுலபம் காதலில்
-0. * வாழ்க்கையில் மிக ԾIII). (III): கருவறையில் தர மாதப் பதவி -0.
* என்னை உயிருக்கு காதலி இப்போது ெ என்னவாக இருக்கும் க. மோகனதா நீராகவே ஏன் இ துப்பாரும். -0.
* தற்போதைய அரசின்
TG). இரண்டுமே புத்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

என்று நினைத்தான். ார்பில் விரல்களால்
இதழ்களில் பூ உதிர்த்
"קחשת லாவேன், தா, உடனே
ன் கரங்களால் கட்டி முகத்தை தன்னை தழ்களால் அவன் சிறையிலிட்டாள். ா சுவைத்து, சித்தம் ா இசைத்து சிறை நினைத்திருக்க, இதழ்
1. GGJ GUGULUI LIITUEITGØ7 பொங்கிய சர்க்கரைப்
செழித்த தரும்பின் பிடிப்பான இனிப்பு
ரமாதம் முடிவுரை
தி வாசித்தார். மங்கள கயை அமங்களமாக்கிக்
*ண்டு பார்ப்பவர்களை P
ா, ஹொரொவ்பொதான கோளாறு என்றால் பாம். அகக் கண்ணில் அவர்களோடு பழகு
ரின் இன்றைய நிலை
ாரிக், நுரைச்சோலை,
குத்தானே கல்லெறி சாய்க்கும் வீரருக்குத் ரும் என்று மனதைத் Ly. (USLÜLITIÓ.
நித்திரை வராமல் 1 Gጪ168a@ùዖ மட்/புன்னைச்சோலை.
தோற்க வேண்டும்!
உயர்ந்த பதவி எது? அஜர்தீன், நிக்கவெவ.
ப்படும் அந்த பத்து
பிராக நேசித்த என் றுக்கிறாள். காரணம்
ஸ், அக்கரைப்பற்று-01. க்கக்கூடாது? யோசித்
லாப நஷ்டம் என்ன? பாஷன், கல்முனை-0 ம்தான்.
வேண்டுமே பாதியிலே கதை முடிந்தால், கள்ளுக்குள் விழுந்த வண்டு என்னானது என்று தெரியாமல் போகுமே."
"கள்ளுக்குள் விழுந்த வண்டு என்னாகும் என்றுதான் எல் லோருக்கும் தெரியுமே
"எனக்கு மட்டும் தெரியாதே" "நேற்றும் இதே கள். நேற்றும் இதே வண்டு. இன்றென்ன புதிதோ!"
"கலயம்தான் ஒன்று தின மும் ஊறும் கள் புதிது. அதனால் அனுதினமும் புது அனுபவம். தினமும் புதிதாய் பிறக்கும் Brø606).JL16UID."
அவள் இதழில் குறும்புப் பூ மலர்ந்தது. அதனை அந்த வண்டு உடனே மொய்த்தது.
மொய்த்து முடித்துவிட்டு மோகக் கடலில் மூழ்குவதற்கு முன்னர் ஒரு சந்தேகம் வந்தது
BJELL ITGÖT;
"கடலின் ஆழத்தையும் ஒரு வேளை கண்டறிந்து விடலாம். உன் அன்பின் ஆழத்தை அளந் தறிய முடியாது என்பதை நான் அறிவேன். அப்படியிருந்தும் அடிக்கடி பள்ளியறையில் என் மீது முட்களை வீசுவது ஏன்? சொற்களை கற்களாய் எறிவது օկմ) 91651թ" "காரணத்தோடுதான்" "என்ன காரணம்? "சொன்னால் சுவை போய் விடும்
விடும்
மோகம் ஊட்டும் முன்னுரை
லுக்குள் உதவும் குணம் இருக்கிறது
ஊடலை நாமும் இன்பமாக்கப் போகிறோம்."
"ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்"
"GJTaijajmali IIGU GIGil go I'll (BLITIi
"இதற்கேன் இந்த பெரிய வார்த்தை "அப்படியானால் சொல் "ஊடுதல்தான் கூடிக்கலத்தலுக்கு
"பாழாய்ப்போன ஊடல் "ஊடலை வசையாதீர்கள் ஊட
"அப்படியா? அது என்னவாம்?"
"பார்த்தேன். பார்க்கப் போகிறேன்.
அதற்கின்பம்
குறள்-1330 அதிகாரம்133
(U கெழுத் துப்
01. மண்ணிற் கிடைத்தாலும் மங்கையரின் மகிழ்ச்சிப் புன்னகைக்கு மெருகூட்டு
02. இதனை உபயோகித்து உருவாகும் உணவுப் பண்டங்கள் ஆயுளை அதிகரிக்குமாம். 04 சிறிதாகத் தானிருக்கும் ஆனால் காரம்
குறையாது. 05 இங்கும் இப்பொழுது நாகரிகம் புகுந்து
இயல்பினை மாற்றி விட்டது. 08. பல தசாப்தங்களாக நம் நாட்டில் தேடியும் இதனைக் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. 09. கால நிலைகள் சீராக இருந்தால்
இதுவும் சிறப்படையும்
01.
O2.
O3.
04.
06.
07.
O8.
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில் வெட்டி ஒட்டி 27.01.1996இற்கு முன்னர் எமக்குக் கிடைக்கும்படி அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பி வைக்கவேண்டிய முகவரி
கடல் இவனுக்குப் பூந்தோட்டம் மேலிருந்து கீழ் புலவர்களை மகிழ்விக்க பண்டைய மன்னர்கள் வழங்கும் பரிசில் இதன் பிடி தளராது என்பர். விமானத்தின் அமைப்பை உருவாக்க உதவியதாம் சந்நியாசிகளின் உடமைகளில் ஒன்று. மனிதர்களிடத்தில் இக்குணம் படைத் தவர்களும் உள்ளனர். சாதாரணமானதொன்றுதான் ஆனால் கண்ணபரமாத்மாவையே மகிழ்வித் ததாம். கண்கண்ட தெய்வம்
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-136 தினமுரசு வாரமலர் த.பெ.இல, 1772 G)+ n (չքւույ .
குறுக்கெழுத்துப்
JY D
இதற்கான சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசாக வழங்கப்படும்.
போட்டி இல-134ற் 2
LIGI FIsluHGM østøML561:
3. எஸ். சகுந்தலாதேவி, அட்டன். 4. எம். தில்சாத் மிப்றி, உக்குவளை
5. கே. அருணன், வவுனியா,
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல 34இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்: 1. சி. சுரேஷ்குமார்கொள்ளுப்பிட்டி, 6. திருமதி சொர்ணா கனகரட்ணம் மொரட்டுவ * எச் பாத்திமா றிஸ்னியா திக்வெல்ல 7 பி.சர்மிலா கல்முனை.
8. கே. தவநாதன், நுவெரெலியா 9. செல்விதங்களா வாமதேவன், மட்டக்களப்பு
IO. இவ் அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
எம். யசீர், புத்தளம்
ஜன21-2,1990

Page 19
இன்பமும் துன்பமும், நன்மையும் தீமையும் தர்மமும் அதர்மமும் மாறி மாறி சுழன்று வருவது உலகியல்பு இராமர் கதையிலும் உலாவரும் கதாபாத்திரங்களும் இத்தகைய இரு மாறுபட்ட் அனுபவங்களை பும் சந்திக்கவே செய்கின்றனர்.
வெயிலின் கடுமையை அனுபவிக்கும் போது தான் நிழலின் தன்மையை உணர முடிகின்றது. இருளின் கொடுமையில் சிக்கித் திணறும் போதுதான் ஒளியின் சிறப்பினை உணர்கிறோம். அதே போல் கசப்பின்தன் மையைக் கண்டறிந்தால்தான் இனிமையின் சுவையை அறியக்கூடியதாகவிருக்கிறது.
இராமாயணத்தில் பாலகாண்டம் 懿。 சுவை நிரம்பிய
பரதசத்துருக்கனின் இளமைக்காலம் எத்த கைய இனிமையான காலமாக இருந்தது என்பதைக் கண்டோம் அவர்கள் குழந்தை களாகத் தவழ்ந்து அந்தப்புரத்துக்கும் அரண்மனைக்கும் பெருமகிழ்ச்சியையூட்டி னார்கள். அவர்களுடைய வளர்ச்சி கண்டு அரண்மனையிலுள்ளவர்கள் மட்டுமல்ல நாடே மகிழ்ச்சிக்கடலாடியது.
உரிய காலத்தில் அரசகுமாரர்கள் திருமணம் புரிந்துகொண்டு இல்லற வாழ்க்கையின் இனிமை துய்த்தனர். அது
Rல் I
. 1ܼܓ ܓܠ A. வரை துன்பியல் காட்டவில்லை. சாதாரண வாழ்விலும் வாலிவப்பருவம் வரை எத்தகைய துன்பமும் எவருக்கும் ஒரு பொருட்டாகத் தெரிவ தில்லை. குடும்பப்பாரம் சுமக்க ஆரம்பித்த தும் தான் வாழ்க்கைப் பழுவின் அழுத்தம் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது.
இதேபோல்தான் இராமச்சந்திர மூர்த்தி பின் இளமைப்பருவம் தெளிந்த நீரோடை
போன்றிருந்தது மனதுக்கேற்ற மங்கை நல்வாளும் ல்லத்தரசியாக வாய்க்கப் பெற்றாள்.
Gകബ്
அரியணையில் ஏறுவதற்கான கால கட்டமும் அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான பத்தங்களிலும் இராமர் ஈடுபடலானார். ராமருக்குப் பட்டாபிஷேகம் நடைபெறப் போகிறது என்ற செய்தி பரவியதும் அயோத்திமாநகர மக்கள் ஆனந்தக்களிநடம் புரிந்தனர் பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு சில நாளிகைகள் மட்டிலுமே இடையிலுள்ள மையினால் அவசர அவசரமாகநகர விதிகளனைத்தும் அலங்கரிக்கப்பட்டன. வங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் இடம்பெற்றன. அயோத்திமாநகரை அண்மித்திருந்த கிராமப்புறங்களுக்கும் செய்தி பரவியது. அங்கெல்லாமிருந்து மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் நகரத்துக்குவரத் தொடங்
வந்த விருந்தாளிகளுக்கு வசதி செய்து தருவதிலும் வரவிருக்கும் விருந்தாளிகளுக் ஏற்பாடுகளைச் செய்வதிலும் நகர பகள் ஈடுபட ஆரம்பித்தமையினால் நகர விளங்கும் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்துக் பட்டன. அரண்மனையிலும் அந்தப் விலும் கூட ஆரவாரங்கள் அதிகரித்
கோசலையின் இல் லத்திலிருந்து மன் தன் மனைவி சீதையையும் அழைத் கொண்டு தனது அரண்மனைக்குச் றான். அப்போது வசிட்ட மா
அங்கு வந்து சேர்ந்தார். முனி ரதத்திலிருந்து கைலாகு கொடுத்து வரை உள்ளே அழைத்துச் சென்ற
புரிந்தவர்களாக விடைபெற்றனர்.
அனுபவங்கள் தலை
3:
இராமன் அவருக்கு ஆசனம் அளித்தான். கணவனும் மனைவியுமாக முனிவருக்குப் பாத பூஜை செய்தனர். அவரும் அன்று எவ்வாறு நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்ற விளக்கங்களைக் கூறிவிட்டுப் புறப்பட ஆயத்த
LDIGSTITT.
முனிவருடன் வாயில்வரை சென்ற இராமனின் வலது தோளை தனது வலது கரத்தால் இறுகப் பற்றிய முனிவர், "இராமா! உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது எதுவுமில்லை. நாடகமான இந்த உலகத்திலே நாளை நடப்பதை யாரறிவார்?" என்ற பீடிகையுடன் ஒரு பெருமூச்செறிந்தார். அதற்கு இராமன் புன்முறுவல் பூத்தவராக “எது நடந்தாலும் இன்முகத்தோடு எதையும் ஏற்கச் சித்தமாக இருக்கிறேன் குருவே!" என்றார். இருவரும் ஒருவரை ஒருவர்
ხა, 1 , \,
குலைந்த அம்ை இதே காலகட்டத்தில்தான் இராம காதை யில் துன்பியல் நுழைவதற்கான திரையும்
விலகியது.
தசரதமாமன்னரின் முன்றாவது மனைவி யான கைகேயியின் அரண்மனை கைகேயி தசரதரை மணம் முடித்து கேகய நாட்டிலி ருந்து புறப்பட்டு வரும்போது அவளுடன் அயோத்தி வந்து சேர்ந்த தாய் விட்டுச் சொத்துச் சீர்வரிசைகளுடன் ஒட்டிக்
கொண்டு வந்தாள்- நடுத்தர வயதுடைய மந்தரை என்ற மாது இராமாயணத்தில் திருப்பு முனையாக அமைந்தவளும் அவளே!
கைகேயியின் தாய்க்கு ஒன்று விட்ட சகோதரியான மந்தரையைத் தாய்க்குத் தாய் போலிருந்து
LDJ.G0)GIT.j, காக்கும்படி
புரத்திலிருந்து ெ கண்ணுற்றாள். அவ வில்லை. அப்பக்கம உடுத்தி அணிகலன்க புறமும் மலரச் ெ சேடிப் பெண்ணொ
காரணம் கேட்டாள்.
"அயோத்தி மாந கலிக்கும் இச் செய்தி ! மந்தரை இராமச்சந்தி காலை இளவரசுப்பட் கிறதே" என்றாள் அ இதைக் கேட்ட மந்தை போல் துடித்தாள், வில் பாணம் போல் ஒரே இருந்த இடம் போய்ச் சக்கரவர்த்தியின் வைப் என்ன செய்து கொன மன்னரின் மனதி: செலுத்தும் தன்னை ை மந்தரை அழைத்தனித கைகேயி, "என்ன ! அளவுக்கு அதிகமா போலத் தெரிகிறதே? சிறினாள்.
"ஆமாமா பட்டத் லவா? கோபம் பொத்து வரும் அசட்டுப் பென் ருக்கிறது என்று உனச் மகன் பரதனை உன் 3/614JLDTå 916 Det U. தார் என்று உனக்குத் இந்த அரண்மனையி: கிறது என்பதையாவது கிறாயா? உன் சக்கல் மகன் இராமனுக்கு போது இளவரசுப்பட்ட ராம் உன் அன்புக் க இராமருக்குப் பட வார்த்தை காதில் வி சீறிப்பாய்வாள் என் பார்த்தாள். ஆனால் கைகேயி மகிழ்ச்சியில் தன்னை தசரதரின் 6 மந்தரை குறிப்பிட்டே முகத்தில் காணப்பட்ட குதூகலமாகின. "எ மந்தரைP என் மகன் பிஷேகம்? இந்த மகிழ் கூறிய உனக்கு இதே கழுத்தை அணி செய்த கழற்றி எடுத்து வந்து சூடினாள்.
கைகேயியின் தாயே அனுப்பிவைத்தாள். வயதில் இளையவளாக இருந்தமையினால் வேண்டிய நேரம் வேண்டிய புத்திமதிகளைக் கூறி வழி நடத்துவதற்காகவும் மந்தரை அனுப்பப்பட்டாள், உடல் சற்றுக் கூனி இருந்தமையினால் மந்தரையை கூனி என்றே அழைப்பார்கள்
60).J.C.J.I. LDIGrfa) Julair DLL flat), IIf(a) நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த கூனி, நகரம் புத்துயிர் பெற்றுப் புதுப்பொலி வுடன் விளங்குவதைக் கண்டாள். ஆடல் பாடல்கள், ஆரவாரங்கள் எங்கும் நிறைந் திருப்பதைக் கண்டாள். ஆலயங்களில் சிறப் புப் பூசைகள் நடைபெறுவதற்கான, மணி சேகண்டி, தாரை-தப்பட்டை குழல் போன்ற வற்றின் ஒசைகளைக் கேட்டாள். உப்பரிகையி லிருந்த வண்ணமே சக்கரவர்த்தியின் முத்த மனைவி கோசலையின் அந்தப்புரவாசலை யும் நோக்கினாள். அங்கு நீண்ட வரிசையில் வேதியர்களும் அந்தணர்களும் சென்று கொண்டிருப்பதையும் மற்றுமொருவரிசையில் பரிசுப் பொருட்களுடன் பலர் அந்தப்
இராமாயனப்
una sol
திருமுதாமு அமீன்.
ஆர். கந்தையா
தொட்டம் எல்கடுவ,
போட்டி பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிகள்
u ItalDGESITGsGoT 17D
பற்கத்தோர் வீதி, பஹாலி-எல-815
5. எஸ்.சிவமனோகரி, கறுப்பளை, செவனப்பிட்டி
൭ ഡ്രൈ-14
3. செல்விந இந்திரமதி
கொம்பனித் தெரு, கொழும்பு-02
4. மு.பிரியா முனுசாமி
நயப்பனை தோட்டம், புசல்லாவ
தான் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சியில் குதித்தன என்ன செய்வதென் "உனக்கு அறிவு உன்னை ஒரு மாபெ பட்டமகிஷியாக்கி உ6 குழந்தையே பல குடைக்கீழ் கட்டி வேண்டும் என்று 2 கனவு கண்டோமே கொரு பிள்ளையை நீ பாய்; அப்பிள்ளைக்ே உரிமை பெற வேண் தந்தை-உன்னை மூன் முடிக்க வந்த தச வாங்கினாரே இதெல் ல்லையா? உன் த வாக்குறுதிகளை தூர கணவன் உன் சக்கள பட்டாபிஷேகம் நடத்த இவ்வாறு கூறி 5 புலம்பலானாள் மந்தன முத்து மாலையையும் காலடியில் வீசி எற மந்தரையின் புல (BaЈ606 Ila) 6043диј) பட்டது. "மந்தரை இர மூத்த மகன் அரசாளு குண்டு. அவன் இளவு கொள்வதால் எல்லா ஏற்படும்?" என்றாள்
2-2, 1996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჯაბ8&
ugolofn
|ளியேறுவதையும் க்கு எதவுமே புரிய க புதுப்பட்டாடை நம் பூட்டி அகமும் ன்றுகொண்டிருந்த த்தியை அழைத்து
ரமே அறிந்து குது னக்குத் தெரியாதோ மூர்த்திக்கு நாளைக் டம் சூட்டப்படவிருக் ந்தத் தாதிப் பெண். தணலில் பட்ட புழு லை விட்டுக்கிளம்பும் தாவில் கைகேயி சேர்ந்தாள்" தசரதச் பாட்டிப் பெண்ணே T9 (Ubá, fipTulli?"
வீற்றிருந்து ஆட்சி வப்பாட்டிச்சி என்று பொறுக்க மாட்டாத கூனி உன் நாக்கு நீண்டு விட்டது என்று சினத்துடன்
து மகாராணி அல் க் கொண்டு தானே ணே! என்ன நடந்தி குத் தெரியுமா? உன் கணவர் அவசர க்கு அனுப்பி வைத் தெரியுமா? அல்லது என்னதான் நடக் தெரிந்து வைத்திருக் ாத்தி கோசலையின் நாளை உதயத்தின் ம் சூட்டப் போகிறா OSIGNITI." டாபிஷேகம் என்ற ழுந்ததும் கைகேயி று மந்தரை எதிர் செய்தி கேட்டதும் முகம் மலர்ந்தாள். வைப்பாட்டி என்று பாது அவளுடைய (BSIL pGOSI ffJ6 GÖT GOT (6) FITGÖTGOTIITLII இராமனுக்கா பட்டா வூட்டும் செய்தியைக் ா." என்று தனது முத்து மாலையைக் ந்தரையின் கழுத்தில்
ற்கு மாறாக கைகேயி தக் கண்ட கூனிக்கு றே புரியவில்லை. ருக்காடி கைகேயி? ரும் தேசத்தரசனின் வயிற்றிலுகிக்கும் ாடுகளையும் ஒரே |ளும் தகுதி பெற ன் தாயும் நானும் அதேபோல் ஆட்சிக் ய பெற்றுக் கொடுப் அரியணை ஏறும் எடும் என்று உன் ாம் தாரமாக மணம் ரதரிடம் சத்தியம் லாம் உன் நினைவில் தைக்குக் கொடுத்த ஒதுக்கி விட்டு உன் தி மகனுக்கு நாளை ப் போகிறாராமே! ப்பாரி வைத்துப் ர கைகேயி கொடுத்த கழற்றி கைகேயியின் ந்தாள்.
பல் அந்த மாலை கு அபசகுனமாகப் மண் சக்கரவர்த்தியின் ம் தகுதியும் அவனுக் ரசுப்பட்டம் சூட்டிக் க்கும் நன்மைதானே
"எதுவுமே அறியாத சின்னக் குழந்தை போல் பிதற்றுகிறாயே! உன் தந்தைக்கு உன் கணவர் செய்து கொடுத்த சத்தியத்தைப் பற்றி இராமர் தெரிந்திருப்பார். பரதன் இங்கிருந்தால் தன்பாட்டனாருக்குக் கொடுத்த வாக்குக்கொப்ப தனக்கே இளவரசுப்பட்டம் சூட்டவேண்டும் என்று உரிமைக்குரல் எழுப் பக்கூடும் என்பதனால்தான், உன் மகன் பரதனை அவசரமாக ஊருக்கு அனுப்பியிருக் கிறார். அதுமட்டுமல்லாமல் எவருக்கும் அழைப்புகளையும் அனுப்பிவைக்காமல் உடனடியாக பட்டமளிப்புக்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். உண்மையை உணர்ந்த இராமன் பரதனைத் தன் எதிரியாகவே கருதுவான். ஏப்போதாவது தனது பதவியைப்
பறிக்கச் சூழ்ச்சி செய்யக்கூடும் என்று கருதி பரதனைக் கொலை செய்யவும் திட்டம் தீட்டி விடுவான் இராமன் பதவிக்கு வந்தால், கோசலை- மன்னனின்- தாயார் என்ற அந்தஸ்தினைப் பெறுவாள். அவ்வாறானால் நீ அடிமைதானே தசரத மன்னரோ வயதாகி வாடி விட்டார். இன்னும் சிறிது காலத்தில் அவரும். இவ்வாறு மந்தரை கூறிக் கொண்டிருக்கும்போது கைகேயி ஓடி வந்து அவளுடைய வாயைப் பொத்திக் G)9ITGooTLIT6T.
"மந்தரை பொழுது விடிந்தால் இராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கப் போகிறது. மகன் பரதனும் இங்கில்லை. நான் என்னதான் செய்ய முடியும்? நாளையப் பட்டம் சூட்டு விழாவைத் தடுக்க முடியுமா? இராமன் அரசனானால் என்மகன் பரதனின் உயிருக்கு ஆபத்தில்லாமல் காப்பாற்ற முடியுமா? என்னால் இந்த வேளையில் என்னதான் செய்ய முடியும்?" இவ்வாறு கைகேயி புலம்பத் தொடங்கினாள் தருணம் பார்த்து அந்த அபலைப் பெண்ணின் உள்ளத்தில் நஞ்சைப் பக்குவமாகக் U560.5edf565), 'LIT67 yn 60f).
இத்தகைய ஒரே செயலினால் தான் மந்தரை இராமாயணம் தெரிந்த ஒவ்வொரு வராலும் வெறுக்கப்படுகிறாள். சாதாரணமாக சில குடும்பங்களில் கலகம் விளைவிக்கும்
கைங்கர்யத்தைப் புரியும் எந்தப் பெண்ணையும்
கன? என்று கூறதா இராமாயண கூனியை இன்றும் நினைவு கூருகிறார்கள்
இரு கனிகள் தான் விரித்த வலையில் கைகேயி விழுந்துவிட்டாள் என்பதை உணர்ந்த மந்தரை மேலும் அடிக்குமேல் அடி கொடுத்து அம்மியை நகர்த்
வதில் தாமதமில்லாமல்) றங்கிவிட்டாள்.
"பெண் நினைத்தால் ே எதையும் சாதித்து விடலாம் என்பதை மறவாதே நீ வீசப் N போகும் கல்லில் இருகனிகள் விழ வேண்டும். இராமனுக் குப் பட்டம் சூட்டுவதை உடன் நிறு வேண்டும் உடனடியாக பரதனை வரவழைத்து, அயோத்தியின் அரியணை ஏற அருகதை உடையவன் அவனே என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும், இது நிறை வேறுவதானால் இராமன் அயோத்தியில் இருக்கலாகாது. அவன் உடனடியாக கானகம் ஏக வேண்டும் பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசம் செய்து பின்னர் வேண்டுமானால் திரும்பட்டும். அப்போது தான் அயோத்தி மக்கள் இராமன் மீது வைத்துள்ள நல்லெண்ணம் மறைவதுடன் அவனையும் நாட்டு மக்கள் மறந்துபோய் விடுவார்கள்."
இவ்வாறு ஒரு குட்டிப்பிரசங்கமே செய்தாள் மந்தரை அமைதியாகக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த கைகேயி சொன்னாள்: "மந்தரை உன் வார்த்தைகள் கேட்பதற்குச் சுவையாகத் தான் உள்ளன; ஆனால் இந்தக்காரியங்களை எவ்வாறு முடிப்பது? அதற்கும் வழியிருந்தால் சொல் பார்க்கலாம்." "கைகேயி யானைக்குத் தன் பலம் தெரியாது. அதுபோல் உன்னிடமுள்ள வலிமையினை நீ உணரவில்லை. மன்னர் உன்னிடம் அளவு கடந்த மோகம் கொண்டவரல்லவா? தன் உயிரின் மேலாக
sites:-
அ டெ
GUrmrinmunatomů BUITL "LLig 16
ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பதிலை அழகாக தபாலட்டையில் எழுதி அனுப்பினா போதும் அதிஷ்டசாலிகளான ஐந்து பேருக்கு இலக்கிய நூல்கள்
தசரதனை படுகாயமடையச் செய்த மன்னன் யார்? ஜனவரி 27ம் திகதிக்கு முன்பாக பதில் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
ΩΦ) ανταρ ται σε σστε ν CS ε ντε " εφ. 92) σει ο επισ. அதினமுரஅச வாரமலர்
-- دsnے (شک96
உன்னைக் கருதுகிறார். கடலுள் மூழ்கு என்று சொன்னாலும் தீயில் பாய் என்று சொன்னாலும் அவ்வாறே உன் சொல்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு விடுவார். கோசலையிடமும் சுமத்திரையிடமும் எப்போதாவது ஒரு நாள்
அல்லது இரு நாட்கள் மட்டும் போகும் மன்னர் உன்னிடம் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் வருகிறாரே ஏன்? உன் மீது அவருக்கு அளவு கடந்த காதல் உன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அவர் தயங்கவே DILLIT. ன்றும் அவர் உன்னிடம் வருவார் பக்குவமாக உன் கோரிக்கையை எடுத்து வை. இவ்வாறு கூனி சொன்னாள்
3. பினும் இராமன் மீது தசரதமாமன்னர் வைத்திருக்கும் பாசத்தினை நன்குணர்ந்த கைகேயி "மந்தரை
ராமனைத் தன் உயிரெனக் கருதும் மன்னர், இராமனைப் பிரிய மனம் ஒப்பமாட்டாரே! அது மட்டுமல்லலாமல், பட்டம் சூட்டு விழாவுக்கு இன்னும் சில நாழிகைகளே உள்ளன. ஆயத்தங்கள் துரிதகதியில் நடைபெறுகின்றன. இந்நிலை யில் என்னுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்று வதற்கு எவ்வாறு ஒப்புதலளிப்பார்? மறக்க முடியாதவரம் மந்தரையின் மூளை பலமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது. கடுமையாக யோசித்து விட்டுத் துணிந்து சொன்னாள் "கைகேயி உன் மனதில் பற்றுக்கும் பச்சாதாபத்துக்கும் பாசத்துக்கும் இடம் கொடுத்தாயானால் உன் பரதனை உயிருடன் காணமாட்டாய் தன் பதவியைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதற்காக பரதன் அயோத்திக்குத் திரும்பும்போதே ட்களை ஏவி அவனைக்கொன்று விடுவான் ராமன், ஆகவே உன்னிடமுள்ள கடைசி ஆயுதத்தைப் பாவி"
"ஆயுதமா? என்னிடமா? "அமாம் உனக்கு நினைவிருக்கிறதா? உன் கணவன், இந்திரனுக்கு எதிரியான சம்பரன் என்ற மன்னனுடன் போரிடப் போன போது நீயும் உடன்சென்றிருந்தாயே? போரில் உன் கணவன் கடும் காயமடைந்து மயக்க முற்றிருக்கும்போது நீயே தேரினைச்
செலுத்தி மன்னன் உயிரைக் காத்தாய்.
LIL மன்னன் உன்னைக் கேட்டபோது, தேவைப்படும்போது பிறிதொரு சமயம் வரத்தைக் கோரிப் பெற்றுக் கொள்வதாய்ச் சொன்னாய் அல்லவா? அதே வரங்களை இன்றே மன்னனிடம் கேள்! ஒருவரத்தால் இராமனின் பட்டாபிஷேகம் நிறத்தப்பட்டுஉன் தந்தைக்கு அளித்த வாக்குறுதியின்படி பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யச் சொல் அடுத்த வரத்தால் இராமன் வனவாசம் ஏற்று பதினான்கு ஆண்டுகள் கானகம் ஏகப் பணிக்கச் சொல். உனக்களித்த வரத்தைத் தர முடியாது என்று சூரிய குலத்தரசனும் வீரசத்திரியனுமான தசரத மன்னன் ஒரு போதும் கூற மாட்டான். அது மட்டுமல்லாமல் தன் தந்தையின் கட்டளையை ஏற்க முடியாது என இராமனும் கூறமாட்டான் ஆக ஒரே கல்லில் இரு காய்களையும் வீழ்த்த உன்னால் (Մ)ւգ-կմ/"
இவ்வாறு கூனியான மந்தரை கூறி முடித்ததும் ஒரு தீர்க்கமான முடிவுக்கு வந்தவளாக கைகேயி ஓடி வந்து மந்தரையைக் கட்டி அணைத்து முத்தமாரி பொழிந்தாள். (தெ
772.

Page 20
Y i Polloi
LAND
பெண்களின் அழகோ இரகசியம்
in Tü“ = al“ in Lüft
Istorul lument pasan l SEASTREET COLOMBO GJIT 血
tunnan" Arnaunaw 05 NGING गला पाता|
TILPAILLE VINOM தள் முன்னாரவிட பாகமாக ருக்கிறார் டாக
■■T
மூன்றுவருட சிறையின் பின்னா வெளியே வந்து கடந்த
வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ம் திகதி டான் சந்தித்ததாம்
al II
படத்தில் இருப்பது கார்தான் ஆால் டய அயொ டா ஒரேயொரு கார் SSZZLLLT S TTTT TTT TTT SZ TT ST T T TTT TS TTTTT TTTT TTTT T TTTT S TT T LS LLL TTTT TTT TTT TTT S S S L L S TTTT L L TTTTTTTTTTTTTT T T T u வடிவமைப்பட்டது SY TTTTT Y L T T T T TTTTYYS SZT TTT TTT T T TTT TT SZTTTTTTS TLLttt TTS L TT TTTTT L L L TT S Y SZT TT uTu TTTYY Z TT L SYL L TTLTTTT LLLLT LTT TTT T T S u TLS TTTTTTS L SS K SLSS a SS S uu S uu S u Tu u T uS ரெலிக்கொப்டர் ரெங்கும் நாம் ஒன்றும் இதில் இருப்பதுதான் மிகப் பெரிய ஆரியம் கோய் TT T TLTS L L TT TTT TT TT TTYS TTTTTT L Y T TTTT TTTL
is inter FA பொதுவென்று குத்த அதுசரிதான் அதற்க
தாக மாறா u над Ниш grigo: Aŭt| Glu ili Lia
GJITAW Saussi காதவர்ாயும் வ ன்று தரவு அ குரங்கி வந்த விட்
॥ MINISTRATED IN EINING
புதன்
 

புன்னகை சிந்தும் பெண்ணுக்கு
மின்னிடும்பொன்னகை பேரழகு SEASTREET COLOMBO செட்டியர்தெருகொழும்
Y GWAN ANVersi dalawu 5:0 || || || ||ITA||Y ||Guy KA டப் ாேம் செந்நாடன்
அா பின்னர் பிரண்டாது பாம் பூா
மண்பாடு மோதிய மாந்தியும் படத்தில் மான் காற்சட்டையாடு
ாந்தியுள் பாட Trial யது யார்
ாட ராந்து மொதல் ஆரம்பித்தது நாளின்
ஆரவாரம்பத்தியில் டான் தாதுகாப்ப கட்ட
ஆரம்பித்தா வறு சுற்றி ரத்தியூ பாய்க்கப்பட்டார் எடுத்து கொண்டநேரம் நிமிடம் செக்
ார்டன் அடுத்து மொதப் போவது ப்ராங்க் புரா
ak Ayiti
| Winstrum,
திள்ாம்பியா பிரும்
TITT IJIET AV IN
iroslava Knife Motivo
filwyr sylw'r
III III, III
குளியற போன்ற JEN
ாரர்கள் நோ
தர்களுக்கு மட்டு கொடுக்கப்படவில்லை ா ப்ரீதர் தவர்கள் மர்ந்து காத செய்யும் குங்குக் கதர்கள் |
விமரயும்ாத
காத்தில் குரங்குகள் Misiri i Halifi டதோ தெரியவில்
யூதரிந்துது ாடுதுப்பிப்பு
ar gyflyrau I.
三匾三顫古聖J正* ார்ல்முத இடங்களிருப்பவர்கள் கந்தள் மயன் பொத்தமும்தன்
பிநாத்தாதுவித்தாள்கள்ாந்திய
■三乓龕*
擂 சார்ந்தவரையடைந்தாதிாைட்டியம் -NIITTITE:1 二 三|
|轟ú華鳶三」三*三*三* விாடி டாட்சிகளை படம் கென்று பிடித் திார்
இயன்போத்தமுக்குற்றொரு சிறப்பும்ாண்டு இப்ரா முதல்வரான்தானுந்தா திராக நடந்த டெட்பாட்டியில் ஒரே இன்னியில் டான்
■王醯*珂 ாதா துவராவரும் முறியடிக்கவில்லை--
■* இயல்போத்திரன்கள் விந்தியர்ந்கெட்டுகள்
இந்த 三 |三sà醯叫*
விாயாடிக் கொள்புருக்கிறார்
嗣