கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1996.02.04

Page 1
-
郎
 

, III |No = 1/0 Q山直04-10.1リ تقنية تدت
O r
TAVITL WICEN PJ 39
2.
LL S S S S SSS SSS S S S S S SS
エ ・ """"

Page 2
(LPJPLD
அன்புள்ள உங்களுக்கு
ija வெளியிஇக்
#
உண்மையாகவே வருந்துகிறேன்
எழுத்தாளர்கள் ப முரசு இரு வாக்கியிருக்கிறது அவர்களின் தொடர்ந்து
"பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு பு அல்ல மனம் மாற அவர் ஒரு மனுடத்திரனு அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? நிறைவேற்றாதிருப்பாரா? (எண்-23:19)
கர்த்தர் ஆதியும் அந்தமுமாய் இ சாரோனின் ரோஜா அவர் இரட்சகர மேசே ஆண்டவரைப் பார்த்து, "உம்மு.ை என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் "இரு கிறேன் என்றார். அவர் நேற்று இன்று வராய் இருக்கிறார் மனிதன் மாறி வி சொல்லுவான் இன்று உன்னோடு "உன்னை விட்டால் யாருமில்லை எ6 உன்னைத் தெரியாது என்பான் மாறுகி உலகில் மாறாத ஆண்டவர் இருக்கிறார். கிறவர் உலகில் பொய்யை மெய்யாக்கி வி தான் ஜனரஞ்சன வக்கீல். ஆனால் இறை உள்ள வக்கில் ஒருவர் உண்டு அவர் தா தான் உலக மக்களுக்காக பரிந்து பேசும் வண்டை வா. ஆமென் G
esselsroes G3 LI TIL uga
உதைப்பட்ட நாடே இறுதியிற் குப்பை உதைத்த உமக்கே தங்கக் கோப்பை !
5. GTü6. stüd. 96öre
| မျွ ဗျွိ joji န္တိ ஜனாதிபதி இனப்பிரத்தனை ஒரே இரவில் திரக்கடியதல்ல
அப்படியே வைத்துக் கொண்டாலும்
தரப்படும் ச்ேலை தற்காலிக
நன்றாக இருந்தது. விளையாட்டுச் செய்திகளை மேலும் விரிவாக்கிக்கொள்ளவும்
ஒருவார சினிவிசிட்டுக்கு ஈடாகாதப்பா பிழிந்து
இடழுள்ளவரை இடம்வி விக்கவைத்த கவின்
வெற்றிக்கனி மக்கள் பந்து Glori Ij,,,,,,,,,,,, வெற்றிக் கனியும் பாதியில் விழுந்தது அவர்கள் பக்கம் குண்டு வருவது
சிவஞானம் மணற்சேனை, மனம் குழம்பியது
மனம் குழம் பந்து வருவது என் நிமிர்ந்த நீ
| பூமிப்பந்து பூமியொரு பந்தோ? 町 நாடுகள் வீரர்களோ? ஐநாதான்
நடுவரோ? ரேணுகாறியாய்தீன்,
ஏறாவூர்-02
வைசித்திக்கிருஷ்ணா, LurT sifaTig(05üL4-01.
。
கொலையும் க குண்டுகளை விதை கொலை விளைக்கு பந்துகளை ஆடி பரிசுபெறும் நாள் சதா
முயற்சித் இடியே இடித்தாலு இன்னல் கொடுத்த
வெற்றியின் முதற்படி இறுதி மூச்சு இரு
கடும்பயிற்சியும் முயற்சியும்
செல்வி சிவாஜினி சதாசிவம்
longgolm.
களின் செவியில் ஏறுமோ என்பதுதான் சந்தேகம்
ஆர்.சந்தானம், கேகாலை
கவிதைப் போட்டி மூலம் நாட்டு நடப்பை விமர்சிக்கும் வாய்ப்பை வாசகருக்குத் தரும் உனது அணுகுமுறையை பாராட்டுகிறேன்.
எம்.கனகசிங்கம்,கல்லடி மட்டக்களப்பு
வி.விஜயகுமார், வவுனியா
கிரிக்கெட் செய்திகளை தொகுத்து தந்தவிதம்
கே.பூரணி, கண்டி
பல சினிமா இதழ்களைப் படித்தாலும்
எல்.ரமேஷ், ஹட்டன்
தித்திக்கும் இனிய தினமுரசே, வளரத் துடிக்கும் இளம் எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, அவர்களின் ஆக்கங் களுக்கும் களம் அமைத்திடும் உன் பணி உன்னதமானது உன் பணி தொடர உளம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள்
ஒஸ்லி கபூர், அநுராதபுரம்.
வாடி ஹாட்டாட்டின் படத்தையும் எங்கள் முன் நிறுத்துவாயா? தொடர் தரும் ரசிகனுக்கு காங்கிராட்ஸ்
stú, stú, sváruň, Alsórafurt-06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அவர் வசனித்தும்
ருக்கிறார். அவர் ாய் இருக்கிறார். டய நாமம் என்ன க்கிறவராய் இருக் என்றும் மாறாத பிடுவான் பொய் இருப்பேன் என்பான், ன்பான். ஆனால் நாளை ற உலகம் இது மாறுகிற அவர் சொன்னதைச் செய் ாதாடி ஜெயிக்கும் வக்கீல் 15 வன் எப்போதும் உண்மை ன் இயேசு கிறிஸ்து அவர் வக்கில் நீ இன்றே இயேசு
காதரி பத்மா முதலியார் இந்தியா)
θη Ι. ΠέήΙ.
morrír, Glögúleguð.
டித்துள்ள രൂബ്
யது தானோ. ாறு
5 (or T
ான்று-உன் தானோ..?
GTT GO SA BLITT, (A GÁTL6ör)
எனவு மாதானப் பந்தில் ந்திரிக்காவுக்கும்
தேவேகம் இருந்துவிட்டால்.
த.விக்னராஜா, ஆரையம்பதி-01, (யாழ் மருத்துவபீடம்)
மாதம் முழுவதும் நோன்பு நோற்றதில்லை.
2. எவர் ரமழான் மாத நோன்பை நோற்று அதைத் தொடர்ந்து ஆறு நோன்பையும் நோற்கின்றாரோ அவர் காலமெல்லாம் நோன்பு நோற்றவரைப் போலாவார். 3 நோன்புப் பெருநாள் அன்றும் ஆக இந்த இரண்டு நாட்களிலும் நோன்பு நோற்றல்
4. நோன்பு வைத்திருப்பவன் எல்லாவித தீயபேச்சிலிருந்தும் தன் நாவை அடக்கிக் கொண்டு பிறரால் தமக்கு செய்யப்படும் தீமையைப் பொறுத்துக் கொள்ளவும். ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து நாட்களில் (ஒற்றைப் படை நாட்களில்) லைலத்துல் கத்ர் இரவை தேடிக் கொள்ளுங்கள். அது ஆயிரம் மாதங்களைவிட சிறந்தது.
செம்மல் நபியின் சிறப்புரைகள்
ரமழான் மாதத்தைத் தவிர வேறு எந்த மாதத்திலும் அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள்
அன்றும் ஹஜ்ஜுப் பெருநாள்
வெல்லம்பிட்டிய கவிப்பிரியா நிஷா
ഞഖl|{ த்து ம் வடபுலத்தில்
}l(ULDIT?
38இதினர் இவர் ଶ।
இதற்குமா?
கையால் பிடித்தாலும் குற்றமடாகாலால்
BOILI), LLivon NITAI.
@೨॥ தட்டா விட்டாலும் நஷ்டமடா! bl LI LI TIT பந்தே பந்தைத் தகர்க்கக் கூட குற்றம் இல்லாமல் நஷ்டம் ജൂൺസIൺ I. இந்த தேசத்தில் மனித வெடி குண்ட பந்தை பார்க்கிறேன் ஒரு பக்கம்டா ாலும். Éusi நானும, வ. வீரகுலசிங்கம், ரீதேவி, கொழும்பு-1 க்கும் வரையில் ஒன்றே- கோட்டைக்கல்லாறு-02 திட்டம்புவ-கலாயுவன். மாறிமாறி б)ПоЧ.
உதைவாங்குவதால் வெடிகுண்டு ஐயா
ஆரையம்பதி-இதயம்
மடல் அனுப்பியவர்களில் இடம் உள்ளவரை பெவர் பதிவு செய்யப்படமுடிந்தவர்கள்
கோகிலா குமாரவேல், இரத்தினபுரி என்ரி அமீனுதீன் அக்கரைப்பற்று-06 வதுரைராஜ், வவுனியா கல்லடி மூர்த்தி மட்டக்களப்பு எம்.சறிமா சனூன், புத்தளம் எம்பர்தான் மொரட்டுவ கி.புஸ்பராஜ் இறக்குவானை வரதன் விஜயகுமார் பொகவந்தலாவ எம்ஐஎம்.றகீம், பொத்துவில் 02 நகுர்தீன், தெல்தோட்ட எஸ்.கெளரி, நவகம்புர விநாகேந்திரசர்மா, கண்டி ஏ.ஆர்.பாகிமாபானு சிறாஜ்நகர் *மனோமலர், தெனியாய
ஆர்.ராஜேஸ்வரன், நமுனுகல. ஜி.ஜெயசீலன், மட்டக்களப்பு திருமதி முத்துலட்சுமி ராமநாதன் நிக்கலோயா என்.எஃப்.நப்ரா புத்தளம் முகம்மது லாபீர், புல்மோட்டை01 எம்.எச்.அன்வர், மடுல்கீமை பஷாலினி, பசுபா டெமேரியா-பசறை
எனது. இனிய தினமுரசே! நீ சுமந்து வரும் அனைத்து அம்சங்களும் அருமையிலும் அருமை, லேடிஸ் ஸ்பெஷலில் வெளியாகும் அம்சத்தில் அப்துல் ரகுமான் எழுதிவரும் கவிதை என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. அத்தோடு புதிதாக பரிசு போட்டி வெளியிட்டமைக்கும் நன்றிகள் பல (பட்டுச் சேலை பரிசு திட்டம்) உன் சேவை ஓங்கி வளர வாழ்த்துக்கள் பற்பல கூறும், இவள்
செல்வி ஆர். ஜீவராணி,வெள்ளம்பிட்டிய
******* Joli D JU
குடிகெட்டுப் போச்சு வீண் வம்பு வேண்டாம்
Momoj, CELLI (BLITTIJ, GIT. நஸ்பியா பஹர்தீன், பெருக்குவட்டான்
B'முகாம் கொத்தான்தீவு | 9 || 637 LYNGBT 9 LITTLDET GOI I தினமுரசே வாரந்தோறும் அருமையான பல்சுவை அம்சங் களையும் அரசியல் அலசல்
பைணிக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் ஏசெபஸ்தியன், உடுப்பிடிய, உக்குவலை
******* Φίτήώρύ ταχύ δίτήώρι (τάύ முரசின் அனைத்து அம்சங்களும் நன்றாக இருந்தன. குறிப்பாக அப்துல் ரகுமானின் வினோத நெருப்புரசிகனின் மனித வெடிகுண்டு-அருமையிலும் அரும்ை ஸ்போர்ட்ஸ் பகுதியை இன்னும் விரிவாக்கி னால் நன்றாக இருக்கும்.
எம்.ஏ.எம்.மிஸ்வர்-பாணந்துறை
******* முரசே! பல வாரங்களாக ஒரு கலக்கு கலக்கி வந்த கார்லோவை காணவேண்டும் என்ற எங்களுக்கு தகுந்த தீனியளித்து விட்டாய் புகைப்படத்திலும் அவரது சாகஸ்த்தை 'ಸ್ತ್ರ್ಯ
ஏ.எச். ராஸின் மொகமட் ஏத்தாலை,
******* ரசிகனின் மனித வெடிகுண்டு வாராவாரம் உசாராகிறது. கார்லோசின் துணிச்சல் என்னிடமிருந்த அச்சத்தை விரட்டியடித்து விட்டது. ரசிகனுக்கும் கார்லோசுக்கும் முரசுக்கும் சேர்த்து) எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்!
எஸ்.கணேசமூர்த்தி, ஆரையம்பதி-02 மட்டக்களப்பு
******* அன்பின் தினமுரசே உன்னில் நான் பார்க்காத பக்கங்கள் எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு பைத்தியம் உன்னில் உள்ளது. ரசிகனின் கைவண்ணத்தோடு உருவாக்கப்படும் கார்லோஸ்சின் "மனித வெடிகுண்டு என்ற தொடரை நான் மறக்காது வாசித்து வருகிறேன். 136ம் முரசில் ஒப்பேக் மாநாடு டிசம்பர் 20.1995 ஆரம்பமானது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. எனக்கு விளங்கி கொள்வதற்கு கஷ்டமாக உள்ளது.
சதீஸ்குமார்ம்ட்டக்களப்பு 1975 என்பதே சரி தவறுக்கு வருந்துகிறோம்.ஆர்.
O.04-10, 1996

Page 3
கட்டுமுறிவிலும்
"எம்.ஐ. 7 ஐ நாம்தாளர் சுட "பாதுகாப்பரண்களைதாக்க தற்கொை
அரசோடு நேரடியாகவோ மூன்றாவது மத்தியஸ்தம் முன்பாகவோ பேசத் தயார் என்று தான் கூறவில்லை என்று விடுதலைப் புலிகளது அரசியல்பிரிவு துணைத்தலைவர் கரிகாலன் கூறியுள்ளார்.
வெளிநாட்டு செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு முன்னர் வழங்கிய பேட்டியில் தான் கூறிய கருத்தை சரியான அர்த்தத்தில் அவர்கள் விளங்கிக்கொள்ளவில்லை என்று கரிகாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் மட்டக்களப்பில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்துப் பேசியபோதே கரிகாலன் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
அவர் அங்கு மேலும் கூறியதாவது கிழக்கில் அரச படைகளிடம் இருந்து பெரும்பிரதேசத்தை நாங்கள் மீட்டெடுத்துள்ளோம். தரவையிலும், ரண்டு பாரிய தாக்குதல்களை மேற்கொண்டோம். கட்டு முறிவில் சிறப்புப் பயிற்சிபெற்ற 300 கொமாண்டோ அணியினர் இருந்தனர். அவர்களைச் சிதறடிப்பதில் வெற்றி கண்டோம். ஏராளமான
ஆயுதங்களையும், வெடி பொருட்க6ை 80 சதவீதமான நிலப்பரப்பு எங்கள் மட்டக்களப்பில் பொதுமக்களைப் வைப்பதாகக் கூறுவதில் உண்மையி பாதுகாப்பரண்களையும், இரா தற்கொலைப் படையினரை அனுப்பிை LDITLʻGBLITLb.
வந்தாறுமூலையில் கிழக்கு ப வாகனத்தில் இரண்டு குண்டுகள் ஒரு தொடர்புமில்லை. பொதுமக்க சிதறடித்துவிட இவ்வாறான செயல் யாழ்ப்பாணத்தை நாங்கள் மீண்
பாணத்தில் படையினர் நிலை கொ
கிழக்கில் பாதுகாப்புப் படையினரின் நடவடிக்கைகள் தீவிரமாகிவருவதால், புலிகள் அ
முனைகளில் பரவலான தாக்குதல்களை தொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். கடந்த 29.01.96 அன்று திரு புல்மோட்டையில் நடைபெற்ற தாக்குதல்- சாள்ஸ் அன்ரனி படைப்பிரிவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது நிலைகொண்டுள்ள படையினர் மீது பரவலான தாக்குதல்களை நடத்த புலிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக ெ வெளியிட்டிருந்தோம். அதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் யாழ்ப்பாணத்தில் பரவலான மோதல்கள்
புல்மோட்டைத் தாக்குதல் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் படை
ம்பமானதை
யடுத்து, திருமலையில் பாரிய தாக்குதல் ஒன்று புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மட்டக்களப்பில் சூரியகிரண இராணுவ
புவிகள் சந்தேகம் தெரிவிப்பு
வெற்றிலைக்கேணியில் வீழ்ந்த எம்.ஐ. 17 ஹெலிகொப்டரை செலுத்திய விமானி யார் என்று புலிகள் சந்தேகம் எழுப்பி யுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக புலிகளது இலண்டன் செயலகம் விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பில் பின்வருமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது:
"முப்பத்தொன்பது பேருடன் விடு தலைப் புலிகளால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட எம்.ஜ17 ஹெலிகொப்டரில் பலியானவர் களில் 37 பேரின் பெயர் விபரங்களை
தமிழீழ கத்தின் அரசியல் பிரிவுத் துணைத் தலைவர் கரிகாலன் மட்டக்களப்பில் தங்கியிருக் கிறார். பத்திரிகையாளர்களையும் சந்தித்து வருகிறார்.
வடபகுதிக்கு செல்ல பத்திரிகையாளர்கள் எவரையும் பாதுகாப்பு படையினர் அனுமதிப் பதில்லை.
அதனால் புலிகள் இயக்கத் தலைவர் பிரபாகரனின் யோசனைப்படி கரிகாலன் மட்டக்களப்பில் தங்கியிருந்து பத்திரிகை யாளர்களை சந்தித்துவருகிறார்.
மட்டுமே சிறிலங்கா அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஏனைய் இருவரைப் பற்றி குறிப்படும்போது மேலும் இருவர் என்றே தெரிவித்துள்ளது.
விமானப்படை விமானங்கள்மீது புலிகள் மேற்கொண்டுவரும் தாக்குதல்களால் வட பகுதியில் பறப்பை மேற்கொள்ள விமானிகள் தயக்கம் காட்டி வருகிறார்கள். இந்த நிலை யில் வெளிநாட்டு விமானிகள் எம்.ஐ. 17ஐ செலுத்திச் சென்றிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு புலிகளது செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதை தடுப்பதற்காகவே அவரை கைது செய்ய உதவுமாறு பொலிஸ்மா அதிபரது அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
கரிகாலன் பற்றிய தகவல்களை தருமாறு பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களையும் பொலிஸ் குற்றத் தடுப்பு பிரிவு வெளி யிட்டுள்ளது: 69373, 68555, 691500 சகல பத்திரிகைகள் மற்றும் வெகுஜனத் தொடர்பு சாதனங்களிலும் பொலிஸ் மா அதிபர் செயலக அறிவித்தல் படத்தோடு வெளியாகி யுள்ளது.
ஏப்ரல் முதல்பாடசாலைகள் இயங்கும்?
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கள் பாடசாலைகளில் தங்கியிருப்பதால் ஏப்ரல் மாதம் வரை பாடசாலைகள் அங்கு இயங்க முடியாமல் இருக்கின்றன.
வடமராட்சி, தென்மராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பாடசாலைகள் சிலவற்றில் ஐந்தாம் வகுப்புக்கு உட்பட்ட வகுப்புக்களை ஆரம் பிக்க முயற்சி செய்யப்பட்டது. பின்னர் அதுவும் நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது.
கிளிநொச்சியிலும் வன்னிப் பகுதியிலும் அதே நிலமைதான். எவ்வாறெனினும் எதிர் வரும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு முன்னர் சகல பாடசாலைகளையும் இயங்கச் செய்வதற்கு யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி மற்றும் வவுனியா அரசாங்க அதிபர்கள் துரித முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பாடசாலைகளில் தங்கியுள்ள மக்களை வெளியே தங்கவைக்க கூடாரங்கள், குடிசை கள் என்பவற்றை அமைக்க உபகரணங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது.
கிடுகு தவிர்ந்த வேறு உபகரணங்களை கூரை அமைக்க கொண்டு செல்வதற்கு வவுனியாவில் படையினர் அனுமதி மறுத் துள்ளனர்.
கிடுகுகள் கூட குறிப்பிட்ட அளவுதான் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது.
மலசல கூடங்களை அமைப்பதற்குரிய உபகரணங்களை எடுத்துச் செல்லவும் பாதுகாப்பு காரணம் கூறி அனுமதி மறுக்கப் படுகிறது. அதற்கும் பாதுகாப்புக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்று தெரியாமல் சம்பந்தப்பட்ட வர்கள் குழம்பிப் போயுள்ளனர்.
ಇಂfut நிறுவனங்களுக்கு கட்டுப்பாடு
லங்கையில் எத்தனையோ தொழில் துட்ப முன்னேற்றங்கள் அறிமுகமாகி விட்டன. ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் வடமராட் சியில் இப்போதும் வாளி மலசலகூடங் கள்தான் பாவனையில் இருக்கின்றன, என்று வேதனைப்பட்டுள்ளார் வடபகுதி அரச அதிகாரி ஒருவர்.
இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தொகை அதி கரித்துள்ளதால் வாளி மலசல கூடங்கள் பெரும் சுகாதார சீர்கேட்டை விளைவித்து வருகின்றன.
இளம் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள் சைல கூடம் சம்பந்தப்பட்ட தொழிலுக்கு வர்த் தயங்குவதால், வாளி மலசல கூடங் ளை அகற்றி சுத்தம் செய்ய முடியா தள்ளது. வயதான தொழிலாளர்கள் சிலரை பட்டுமே வைத்துத்தான் வாளிகளை எடுத்துச்
G.04-10, 1996
செல்ல வேண்டியுள்ளது.
தற்காலிக ஏற்பாடாக வாளியில்லாத மலசல கூடங்களை அமைப்பதற்குரிய ஏற் பாடு செய்ய முடியும், அதற்கான உப கரணங்களை கொண்டு செல்ல படையினர் அனுமதி கொடுக்காமையால் மாற்று ஏற்பாடு தடைப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை வடபகுதியில் முன்பிருந்தே இயங்கிவரும் தொண்டர் நிறுவனங்கள் தவிர, புதிய தொண்டர் நிறுவனங்கள் சென்று இயங்குவதற்கு அரசாங்கம் அனுமதியளிக்க மறுத்து வருகிறது.
ஏற்கெனவே இயங்கும் தொண்டர் நிறுவனங்களும் வெளிநாடுகளில் இருந்து புதிய பிரதிநிதிகளை அழைப்பதாயின் அனுமதி பெறவேண்டும்.
நடவடிக்கை ஆரம் புலிகள் நடத்திய முதல இதுவாகும்.
பிரபாகரனது நே இயங்கும் சாள்ஸ் அன்
சாள்ஸ் அன்ரன் சிறப்புத் தளபதியாக ெ யாழ் மாவட்ட புலிகள் தளபதியாக முன்பிரு பொறுப்பின்கீழ் திரும 9 gir DGof LIGOLLILife
புலிகள் இயக்கத்த கட்டமைப்போடு முதன் பட்டது சாள்ஸ் அன்ர
மட்டக் களப் பு படையினரின் நடவட
ಡಿಕ್ಖತ್ತಿರಕ್ತ! தென்மராட்சியில் முகாம்கள் சிலவற்றின் கல்விச்சு சம்பவங்கள்
யாழ்ப்பாணம் வவுனியா வருவதற்கு ತಿನ್ತಿ। சிலரே தூரத்தில் நின்று கல்லெ மறைந்து விடுகிறார்க
டம்பெயர்ந்து தங்கியுள்ளவர்களில் 2 டோர் யாழ்ப்பாணத்தி விருப்பம் கொண்டுள் கட்டுப்படுத்துவதுதான் பினருக்கு பெரும் பிரச்சி
கிழக்கு மாகாணத் ரீதியா பிரிப்பதே
அமெரிக்க மில்லர் தெரிவித்துள்ள LDL "LAGGIT L'IL 9a) GNI மதகுருவான ஹாரி மில் தெரிவிக்கும்போது அ னையை தமிழ் மக்க போவதில்லை என்று
LDLL, GTIL flat) இராணுவ நடவடிக்ை பெயர்ந்து வருகின்றன வேண்டும் என்று மக்
an isotri.
IILMI 30
(Riggingirey. மக்கள் மயப்படு போக்குவரத்துச் சை தினரால் வழங்கப்பட6 பாக்கியான 30 இலட் தாண்டில் 9 இலட்சம் ரூ ளதாக சபையின் முக பாளர் எஸ்.சந்திரசேக மட்டு போக்குவர நிதி நெருக்கடியை எ இப்பணம் கிடைத்ததன் களுக்கான சம்பளம், ே செலவு முதலியவற்றை கியதாகவும் அவர்மேலு தமிழர் விடுதலைக் 1臀 மாதம் ஜனாதி பின்போது மேற்படி எடுத்துக் கூறியதைய செலுத்தப்பட்டுள்ளது தக்கது.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட்டு வீழ்த்தினோம் படைஅனுப்புவோம்"
யும் கைப்பற்றினோம். மட்டக்களப்பில்
கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. பாதிக்கும் வகையில் நாம் குண்டுகளை U60a0. றுவத்தினரையும் தாக்குவதற்கு எமது ப்போம். பொது மக்களை பயன்படுத்த
கலைக் கழகத்தின் அருகில் ஒரு வைக்கப்பட்டிருந்தமைக்கும் எமக்கும் மத்தியில் எமக்குள்ள ஆதரவைச் கள் திட்டமிட்டு நடத்தப்படலாம்.
டும் கைப்பற்றியே தீருவோம். யாழ்ப் ண்டுள்ள வரையோ, அல்லது தமிழ்
கோரியுள்ளோம்.
பதிலளித்தார்:
தெரிவித்தார்.
99 மக்களின் அபிலாசைகள் நிறைவேறாத
பலாலியிலிருந்து வெற்றிலைக்கேணி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த எம்.ஐ. 17 ஹெலிகொப்டரை நாம்தான் சுட்டு வீழ்த்தினோம்.
நம்மால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டவை அனைத்துக்கும் நாம் உரிமை
அதனை பரிசீலனை செய்ய முன்வருவீர்களா? என்று 'சண்டே லீடர் நிருபர் பேள் தேவநாயகம் கேட்ட கேள்விக்கு, கரிகாலன் பின்வருமாறு
"இல்லை, அரசாங்கம் எம்முடன் நேரடியாகப் பேசமுன்வரவேண்டும் இனப்பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கு சந்திரிக்கா அரசுக்கு அக்கறை
அதிகாரப் பரவலாக்கல் யோசனையை ஒரு நடுவர் மூலம் கையளித்தால்
இருப்பதாக எம்மால் நம்பமுடியாதிருக்கிறது. இவ்வாறு கரிகாலன்
வரையிலோ நாங்கள் ஆயுதங்களை கீழே போடப்போவதில்லை.
இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் போரிடுவது சுலபம். பொதுமக்கள் அங்கே இல்லையென் பதால் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படப் போவதில்லை.
கபரவலான தாக்குதல்கள்
மைப்பினர் வேறு மலை மாவட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் சன்றவாரம் செய்தி நடைபெற்றுள்ளன.
Ls), ELÜLIL "LLUNGÖT GOTÍŽ ாவது பாரிய தாக்குதல்
ரடிக் கட்டுப்பாட்டில் ரனி படைப்பிரிவினரே மாட்டை இராணுவ
நடத்தினார்கள். ofİL'I LUGO)LL'IL forfaĵGö7 சார்ணம் இருக்கிறார். இயக்க இராணுவத் ந்த செல்வராசாவின் DOGAJLING) DL6T6IT FITGTGMU
இயங்கிவருகிறது. ல் நிரந்தர இராணுவ முதலில் உருவாக்கப் னி படைப்பிரிவாகும். மாவட்டத்தில் டக்கைகளை கட்டுப்
உள்ள புலிகளது இரவு நேரங்களில் இடம்பெறுகின்றன. செல்ல, அல்லது அனுமதி கிடைக்காமல் இரவு நேரங்களில் றிந்துவிட்டு, இருளில் 前, பந்து வடமராட்சியில் 5 விதத்திற்கு மேற்பட் ற்கு மீண்டும் செல்ல ளார்கள். அவர்களை புலிகள் அமைப் னையாக இருக்கிறது.
MapMÍLIINIMUM
தை துண்டாடி மொழி அரசின் திட்டமாகும். மதகுருவான ஹாரி IIII. ழ்ந்துவரும் கிறிஸ்தவ லர் மேலும் கருத்துத் ரசின் தீர்வு யோச ஏற்றுக்கொள்ளப் தெரிவித்தார். மேற்கொள்ளப்படும் கயால் மக்கள் இடம் ர் புலிகளோடு வாழ ள் நினைக்கின்றனர்
| 5Այսի) த்திய மட்டக்களப்பு பக்கு இராணுவத் புள்ள பஸ்வாடகைப் சம் ரூபாவில் புத் பாய் வழங்கப்பட்டுள் மைத்துவப் பணிப் ரம் தெரிவித்தார். த்துச் சபை பெரும் திர்நோக்கியிருந்தது. பயனாக ஊழியர் பானஸ், வைத்தியச்
நில்கல்வீச்சு
(நமது நிருபர் வர்மா)
படுத்தும் வகையிலும், படைக் குவிப்பை தடுக்கும் நோக்கத்தோடும் வேறு முனைகளில் புலிகளது தாக்குதல்கள் நடத்தப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது.
வன்னியில் இராணுவத்தினர் முன் னேறித்தாக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடாமல் தடுப்பதற்காக, அங்கும் பரவலான தாக்குதல் கள் நடத்தப்படலாம் என்று தெரிகிறது.
கடந்தவாரத்தில் மட்டும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் வெலிஓயா பகுதியில் புலிகள் இயக்கத்தினரால் மூன்று தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.
யாழ்ப்பாணத்தில் சுன்னாகம் இணுவில் பகுதிகளில் புலிகள் இயக்கத்தினர் படையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தினார்கள்
ஊர் காவற்துறை வேலணையில் ஈ.பி.டி.பி. முகாமின் காவலரண் ஒன்று புலிகளால் தாக்கப்பட்டது. ஈ.பி.டி.பி. தரப் பில் ஒருவர் பலியானார்.
யாழ்ப்பாணத்தில் கண்ணிவெடித்தாக் குதல் ஒன்றில் (27.01.06) இராணுவ 6) IT356To ஒன்று முற்றாக சேதமடைந்தது என்று புலிகளது செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.
இணுவில் பகுதியில் 26.01.06 அன்று நடைபெற்ற மோதலில் புலிகள் தரப்பில் பேர் பலியானதாக புலிகளது சர்வதேச செயலகம் தெரிவித்துள்ளது.
பொன்னாலைப் பகுதியிலும் புலிகள் ஒரு தாக்குதலை நடத்தினார்கள் காவ லரணை பலப்படுத்திக் கொண்டிருந்த இராணுவத்தினர் மீதே தாக்குதல் நடத்தப் பட்டது. சேத விபரங்கள் தெரியவில்லை
EGITEREFTGUDDIGO ERGGIDEË EGLib 559086
மலை நகரசபைத் தலைவர் திரு.குரிய மூர்த்தி தனது சொந்த மின்சாரக் கட்டணத் திற்காக நகரசபை காசோலையை செலுத்தி யிருந்தார். இதனை ஏன் மோசடி நடவடிக் கையாக கருதக்கூடாது என்று நகரசபையில் கேள்வி எழுப்பப்படவுள்ளது. இது தொடர்
பான செய்தி கடந்தவார முரசில் பிரசுரமாகி யிருந்தது. காசோலை இலக்கத்தில் மட்டும் ரு சிறு தவறு நேர்ந்து விட்டது. சரியான் ∆?ကြီး 559086 அதுதான் சொந்த நிலுவைக்காக நகரசபைத் தலைவர் செலுத்திய நகரசபை காசோலை இலக்கம்
LLL LLLLLLLL T LLLLTTS SSTTSYTT
மன்னார்-இரணமாதா நகரில் 20-01-1996 அன்று 'புக்காரா விமான ரொக்கெற் தாக்குதலில்
படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெறுவோர் ம செல்வராஜா ஜெயராணி (23)இரணை
SITUESIT (22) GUGOGO
unpüuitsib,
uGasTupol Gasnits ஜேசுதாசன்
DGGGTTTAKUfa)Går (77)
ம் இறந்தோர் விபரம் வருமா , Qardioqu JITog/Tasarqareciount (20) தீவு, ஜேசுதாசன் பில்சில்பி (28) யாழ்ப்பாணம், ஜேசுதாசன் கயின் (0)
ைேணதிவு தங்கவேலு
ன்)ே யாழ்ப்பாணம், கிறிஸ்ரியன் பிறான்கிளின் (8) யாழ்ப்பாணம் திருஞானன்
இரணைமாதா, டன் போஸ்கோ கீதாபோனிலாலன் (20)
இரணைமாதா
பாலசிங்கம் ரதி (8) காக்கைதீவு, சபீன் லூஜிஸ்வோஸ் (9) இரணைமாதா, தங்கவேலு குணபாலன் (5) யாழ்ப்பாணம், காணிக்கை லாது (0) யாழ்ப்பாணம், தங்கவேலு வசந்தியாழ்ப்பாணம், ஆம்ரோன் சந்திரர் 0ே) யாழ்ப்பாணம், பாலசிங்கம் டிகோசலா யாழ்ப்பாணம், யோகதாசன் றுப்ான் ()
யாழ்ப்பாணம்,
வற்பிள்ளை மறுசேகலா (9) யாழ்ப்பாணம், மரியநாயகம் செல்வமலர் (9)
யாழ்ப்பாணம், தங்கவேலி குமாமபல்க 0ே) யாழ்ப்பாணம், வஸ்தியாம்பிள்ளை செலான் (0)
யாழ்ப்பாணம், எட்வேட் றஞ்சிதமலர் (3) யாழ்ப்பாணம், எட்மன் கோன்சி (36) யாழ்ப்பாணம். இவர்க்ளில் பலர்
சந்திரிக்கா வேதநாயகம் 5ே) யாழ்ப்பாணம்,
சென்றோர் ஆவர்.
வடக்கில் புலிகளது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் ஐந்தாம் வகுப்புவரைதான் கல்வி கற்க வேண்டும் என்று புலிகள் அறிவித்துள்ளதாக
செய்திகள் வெளியாகி யிருந்தன.
கடந்தவாரம் வழங்
ம் சொன்னார்.
கூட்டணி எம்பிக்கள் தியுடனான சந்திப் விடயம் தொடர்பாக டுத்தே இப்பணம் என்பது குறிப்பிடத்
பகிரங்கமாகக்கூறுவார்கள் என்று தெரிகிறது.
இது தொடர்பாக முரசுக்கு கிடைத்துள்ள தகவல் வருமாறு "புலிகள் இயக்கத்தில் உள்ள சாதாரண உறுப்பினர்கள் சிலர் அவ்வாறு சில
ஐந்தாம் வகுப்புக்கு மேல் பழக்கத் தடை
காடுகளை நோக்கி எறிகணைவீச்சு
கூறியுள்ளனர். ஆனால் புலிகள் யக்கத்தின் முக்கிய பிரமுகர்கள் எவரும் அவ்வாறு தெரிவிக்க வில்லை.
இயக்கத்திற்கு உறுப்பினர்கள் திரட்டுவதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளால் சில உறுப்பினர்கள் அவ்வாறு கூறியிருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
மட்டக்களப்பிலும், மட்டக்களப்பு பொல நறுவை எல்லைக் காட்டுப் பகுதிகளிலும் வுெல் தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. விமானத் தாக்குதல்கள் காரணமாக காட்டு மரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன.
தொப்பிகலை காட்டுப்பகுதியில் படை யினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிப் பிரயோகத் தில் வேலுப்பிள்ளை பத்மநாதன் (வயது2) காயமடைந்தார்.
கிழக்கில் படையினரது நடவடிக்கையின் போது புலிகள் பின்வாங்கிக் காட்டுப்பகுதி களுக்கு செல்லலாம் என்று கருதி அப் பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் தீவிரப்படுத்தப்
புளொட் ரெலோ, ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப்.
ஈரோஸ், ஈ.பி.டி.பி ஆகிய ஐந்து கட்சிகள்
அரசியல் தீர்வு யோசனைகள் தொடர்பாக தமக்குள் உடன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன.
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி தனியாக தனது யோசனைகளை சமர்பிக்கவுள்ளது. ஜனாதிபதி சந்திரிகாவை சந்தித்து பேசிய பின்னரே கூட்டணியினர் தமது கருத்தை
ஆயுதம் தாங்கிய தமிழ் அமைப் புக்களோடு இணைந்து செயற்ப்டுவதில்லை என்று கூட்டணி கூறிவருகிறது
பட்டுள்ளன.
மட்டக்களப்பில் உள்ள வேம்பு என்னும் கிராமத்தில் இராணுவ ரோந்துப் பிரிவினர் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்ததில் இருவர் கொல்லப்பட்டனர். கே.சுமதி வயது 20, கதிரவேல் வயது 57 ஆகியோரே பலியானவர்
GITG).
பலியான இருவரில் ஒருவரான சுமதி வாகனேரியில் இருந்து அகதியாக வந்து தங்கியிருந்தவர்.
பல தமிழ் கிராமங்கள் படையினரால் சுற்றிவளைக்கப்பட்டு தேடுதல் நடவடிக்கை களும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சில மாதங்களுக்கு முன்னர் ஏனைய தமிழ் கட்சிகளோடு இணைந்து போர்நிறுத்தக் கோரிக்கையை கூட்டணி முன்வைத்திருந்தது. தமிழ் கட்சிகளது பேச்சாளராக ஜனாதிபதி யோடு நடந்த சந்திப்பிலும் கூட்டணித் தலைவர் கலந்துகொண்டிருந்தார்.
அரசியல் தீர்வு யோசனை விடயத்தில் கூட்டணிக்குள்ள மறைமுகமான உடன்பாடு தான் ஏனைய தமிழ் கட்சிகளோடு இணைந்து செயற்பட தடையாக இருப்பதாக ஏனைய தமிழ் கட்சி வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன.

Page 4
வடக்கு கிழக்கு மாகாண ஆளுநரை பேரில் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இன்மையால், இலட் மக்கள் சந்திக்க முடியாத நிலையில் இது தொடர்பாக மேல் நீதிமன்றத்தில் களுக்குரிய இவ்ே உள்ளனர். இவரும் இவரின் செயலா வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நீதி பிரயோசனப்படாத ளரும் கொழும்பில் இருந்து செயற்படுகின் மன்றத்திற்கு கூட அதிகாரிகள் தங்கள் கொண்டு இருக்கின்ற றனர் பாதுகாப்பு காரணமாக ஆளுநர் தலைக் கறுப்பைக் காட்ட அஞ்சுகிறார்கள் சிங்களம், தமிழ் சு கொழும்பில் இருக்கிறார் என்பதை ஏற்றுக் இரண்டு தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் சம இரு இருகொண்டாலும் அவரது செயலாளர் கள் சுமார் 4 வருடங்களாக ரூபா 1000 காலத்தை மாகாண அலுவலகத்தில் இருந்து மாதச் சம்பளமாக பெற்று வருகின்றார்கள். ' ' கொண்டு மக்களின் பிரச்சனைகளை இது தொடர்பாக எந்தவித நடவடிக்கையும் 蠶: J.GIGOflógia) TLDGi)GUG IIIP இல்லை. நியமனங்களில் குளறுபடி தன்னிச் 鸞: கொடுப்பன
நிர்வாக சட்டதிட்டங்கள் அறிவுரை சையான செயல்பாடுகள் புறக்கணிப்புக்கள் Hi: கள் இங்கு காற்றில் பறக்க விடப்பட்டுள் சொல்ல முடியாத சீர்கேடுகள் வடக்கு இருந்து வருகிறார்கள் ளன. ஆளுநருக்கு அறிவித்தால் அவரின் கிழக்கு மாகாணத்தில் நடந்து கொண்டே எதைக் கேட்டாலும் செயலாளரே கடிதத்தை குப்பைத் இருக்கின்றன. போட்டுவிட்டு அதிகா தொட்டியில் வீசிவிடுகிறார். ஜனாதிபதியா அரசாங்க கட்டட வேலைகள் அரை கள். தங்கள் தங்க வது கடிதம் கிடைத்தமை பற்றி அறிவிக் குறையுடன் வெய்யிலிலும் மழையிலும் காய்ந் அதிகாரங்களைக்கூட கிறார்; ஆனால் ஆளுநரின் செயலாளரோ தும் நனைந்தும்கொண்டு இருக்கின்றன. பாவிப்பதில்லை. சி அது பற்றி அறிவிப்பதில்லை. கல்வி அமைச்சுக்குரிய கட்டடம் பாழடைந்து துஷ்பிரயோகம் பண்
சுமார் 4ம் வருடம் சேவையாற்றிய கொண்டு இருக்கிறது. இது ஒரு புதிய கருத்துமாக இருந்து ஊழியர் ஒருவர் சொந்த கோபதாபத்தின் கட்டடம் மேல்மாடி வேலைகள் பூர்த்தி ஜே.எஸ். மரியதாஸ்
BİLİMO pagülü Eliğlisi
சிலமு.காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரு தேசசபை ஒன்றின் முக்கியமான செயல ஜனாப் ரவூப் ஹக்கீம் திகாமடுள்ள மர்வு அண்மையில் நடைபெற்றபோது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜனாப் ஆளும் தரப்பில் தவிசாளர் உபதவிசாளர் யூ.எல்.எம். முகைடின் ஆகியோர் விழாவில் கல்முனையில் குை உட்பட முவர் மட்டுமே பிரசன்னமாக கலந்துகொண்டனர். விழாப் பொதுக் பட்ட தொலைபேசி பர் இருந்தனராம் எதிர்த்தரப்பினர் ஐந்து கூட்டத்தில் ஒரு வேடிக்கை தலைவர் குண்டுத்தாக்குதலுக்கு பேரளவில் பிரசன்னமாகவிருந்தனர். உரை என்று ஒருவரும், தலைமைத்துவ மடைந்தபின்னுள்ள ே 1996) ஆண்டுக்கான பஜட் அங்கீகரிக்க உரை என்று மற்றொருவரும் உரை வேண்டிய இந்த செயலமர்வில் யாற்றியதுதான் அந்த வேடிக்கை உள் பாராட்டும். நன்றி நிலமையைப் புரிந்து எதிர்த்தரப்பினர் போட்டியோ? அட்டாளைச்சேனை "பச்சைக்கொடி" காட்டியதால் பஜட் ஐ.தே.க. உறுபினர் தி அங்கீகாரம் பெற்றதாம் "உள்நாட்டுப் அத்துடன் அவர் நிற்க போர் உக்கிரமடை @
அம்பாறை மாவட்டத்திலுள்ள பிர
ஆலங்குளம் கிராமத்திற்கு மின் வசதி பகுதிக்கு மின்சாரம் கிடைப்பதற்கு ஆவன செய்த அமைச்சர் ஆவன செய்ய வேண் அல்-ஹாஜ் எம்.எச்.எம். அஷ்ரபுக்கு மாகக் கோரினார்
அம்பாறை மாவட்ட கரையோரப் பிரதேச செய்தியாளர் சங்கத்தின் தலை வராக ஜனாப் ஏ.எல்.எம்.சலிம் ஜேபி) மீண்டும் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்
கடந்த இரண்டு மாதங்களில் முகவரியைச் சேர்ந்த குவைத்தில் வீடுகளில் பணிபுரிந்த நோனா என்பவரும் மூன்று இலங்கை பணிப்பெண்கள் வயது 18 மர்மமான முறையில் இறந்துள்ளனர். இரவில் குளிருக் இவற்றில் 181295 அன்று அல்கிரேன் தூங்கியவேளையில் ெ என்ற இடத்தில் இலங்கையைச் சேர்ந்த புகையின் காரணமாக அநுராதபுரம் கோவில் பொந்தாவ என்னும் இப்பெண் பணிபுரி
S LSL S LSL S LSLS S LSL S LS S SL S LS S SL S LS S SL S LS S SL S LSL S SLSL SLS LS
மின்சாரத்திட்ட திறப்புவிழா அண்மை யில் நடைபெற்றது. ATTUTTGUIDIGT PÅ ಅನ್ನು: களின் பிரதித்தலைவரும்
S SS SS SS SS
e
களனிப்பகுதியில் பகல் வேளையிலும் கூட நுளம்புச் சுருள் பாவிக்கப்படுகிறது. காரணம் களனி கங்கையை அடுத் சதுப்பு நிலங்களிலும் குட்டைகளிலும் நீர் தேங்கி நிற்பதேயாகும். களனி பேலியா கொடை தொடர்ந்து களனி கங்கையை அடுத்த பிரதேசங்கள் வரை நுளம்புத் தொல்லை அதிகம் இரவில் சொல்லவும் வேண்டுமோ?
இப்பகுதி மக்கள் பலர் முறையிட்டும் பிரயோசனமில்லை. JGOOT 9in.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வயல் சந்தனமடு, வடமுனை பி சார்ந்த பிரதேசங்களில் தற்போது சூரிய இடம் பெயர்ந்துள்ளனர் கிரகன இராணுவ நடவடிக்கை ஆரம் கடந்த வருட பெரு பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நூற்றுக்கணக் யில் பருவமழை பொய் கான விவசாயிகள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர். கணிசமான அளவு கு இன்னும் ஓரிருவாரங்களில் அறுவடை போது எஞ்சிய வயல்க செய்யப்படவேண்டிய வயல்களைக்கைவிட்டு விவசாயிகள் வெளியேறி
S SS SS SS SS SS SS SS SS SS
மருந்து தெளிப்பது கிடையாது. சுகாதார பரிசோதகர்கள்கூட கண்கொண்டு பார்ப்பதில்லை. யானைக்கால் நோய் மூளைக்காய்ச்சல், மலேரியா போன்ற பயங்கர ஆள்கொல்லி நோய்கள் தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது. தக்க நடவடிக்கை எடுப்பார்களாக கல்லொரூவை பாரிஸ்
BÍ LUIII
""" Dia: 22-11-1964 | é திருக்கோணமே ளேப்புகள் அதிகரித் 2 QINIDOS), SIDOM),
துள்ளன. துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் இடம் பெற்றதைத் தொடர்ந்தே சுற்றிவளைப்புகள் இடம்பெறுகின்றன.
உவர்மலைப் பகுதியில் இடம் பெற்ற சுற்றிவளைப்பின் போது ஹோட்டல் ஒன்றில் தங்கி தேனிலவு அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த மணமகன் ஒருவரும் கைது
எனினும் பலரது தலையீடுகளால் சிலமணிநேரத்தில் இவர் தோழர் அர் விடுதலையானார்.
கட்டைபநிச்சான் நெற்களஞ்சிய சோதனைச் சாவடிகளில் dPrasu IIa II C
சோதனைகள் கடுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மூதூரிலிருந்து வாங்கி வரும் பொருட்கள் அனைத்தும் கீழே கொட்டிப் புளொட் மத்திய குழு உறுப்பினரும், பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. பயணிகள் தனித்தனியாக மறை புளொட் பொறுப்பாளருமான அன்பு விடத்தில் வைத்து ஆடைகளனைத்தும் சோதனை '
படுகின்றனர். ஆண்களை ஆண்களும் பெண்களைப் பெண்களும் -9|{ՏԵՑ 6Ùl& சோதனை செய்கின்றபோதிலும் பாலியல் சில்மிஷங்கள் சிலரால் மேற்கொள்ளப்படுவதாக பிரயாணிகள் கவலை தெரிவிக்கின் வீரரை அழி DGOTIT.
கும்புறுபிட்டிப் பகுதியில் மீளவும் குடியேறிய nai 52576 ODSU GPL usá-7 sorrr தனித்து வாழ்கின்ற நிலையில் கவலையடைந்துள்ளனர். சுமார் கொலைக்குக் கி 750 குடும்பங்கள் வாழ்ந்த கும்புறுபிட்டியில் தற்போது இல்லை. இ குடும்பங்களுக்கும் குறைவானவர்களே குடியேறியுள்ளனர். மக்கள் செறிவு இன்மையால் தாங்கள் வனாந்தரத்தில் உன் எடு வாழ்வது போன்ற மனோநிலையில் இருப்பதாக இவர்கள் கோலத்திற்கும் கொக தெரிவிக்கின்றனர். -சஞ்சயன்
ILLI கோழைகளால் ே புறவாஃப் ரீடர் தேவை ஐயோ! கேட்க
பதிப்பகம் ஒன்றிற்கு தமிழில் நல்லறிவுள்ள அனுபவமிக்க கேட்பின்/ **L&, "_ კas **
ஒப்புநோக்காளர்(புறுப்ரீடர்)தேவை. தொடர்புகொள்ளவும்.
மேயா தினமுரசு வாரமலர் தபெஇல72 கொழும்) Activit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஈக்கணக்கான ரூபாய் வலை எவருக்கும்
வகையில் சீரழிந்து 哑1· ற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள்
த்திற்கு அதிகமான சட்டபூர்வமாக அவர் பண்டிய சலுகைகள் ன்றன. அவர்களின் பா மட்டுமே. எந்தவித வுகளுக்கும் இவர்கள் அல்லாதவர்களாகவே T. ம் ஆளுநரின் தலையில் ரிகள் தப்பி விடுகிறார் ருக்கு வழங்கப்பட்ட சில அதிகாரிகள் லர் அதிகாரங்களை ணுவதிலே கண்ணும் வருகிறார்கள்.
பாலையூத்து, திருமலை.
/ހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަ/
GITT LITÍGITSECTITUT TÄTIGIULIIi
ண்டுவைத்துத் தகர்க்கப் வர்த்தனை நிலையம், iள்ளாகி 'அகாலமரண தாற்றத்தையே இங்கு
பும் தெரிவித்தார் பிரதேச சபையின் ரு.பீ.எச். சிறிபால வில்லை. திகவாப்பி
தரவும் அமைச்சர்:
டுமெனவும் பகிரங்க
ள் திறக்குமா?காரியம் நடக்குமா?
றிர்கள்
இந்தத் தாக்குதல் காரணமாக மேற்படி பரிவர்த்தனை நிலையத்தினூடாக இயங்கிய
S SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SS SS SSS SSS SS SS SS SS SS SS
காரணம் சொல்கின்றனர். இதில் எந்தளவு உண்மை உண்டு என்பது தெரியாமல் குவைத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து நாட்டு மக்களும் அச்சத்துடன் காணப்படுகின்றனர், மேற்படி இறந்த பணிப்பெண்ணுடைய ஜனாசா இலங்கைக்கு அனுப்பிவைக்கப்
தாஜுதீன் பேவி ஒருவர். இவருக்கு
கு நெருப்பு போட்டு நருப்பினால் ஏற்பட்ட வே இறந்துள்ளதாக பட்டுள்ளது. த வீட்டுக்காரர்கள் சாகுல்கமீட் சுபியான் ஜாபிர்அல்-அலி, குவைத்
கிறது.
மேலும்
T55G GIGI FITIII.3.6.7.
பஞ்சம் இவ்வருடம் ஏற்படலாமென அஞ்சப்படு
மண்முனை, அம்பிலாந்துறை,
சுமார் 900 தொலைபேசிகள் முற்றாகச் செயலிழந்து தொலை பேசிப் பாவனையாளர்களும் பொது மக்களும் பெரும் அவலங்களுக் குள்ளாகியுள்ளனர்.
1980ம் ஆண்டு சூறாவளி புனரமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் |நிறுவப்பட்ட இந்த பரிவர்த்தனை நிலையம் ஐந்து வருட ஆயுள் உத்தர வாதத்துடனேயே நிறுவப்பட்ட
: எனினும் குற்றுயிருடன் 15
வருடங்களைக் கடந்து உயிர் ஊச லாட்டத்துடன் இயங்கிவந்த இப்பரிவர்த் தனை நிலையம் தகர்க்கப்பட்டதால் = ஏற்பட்டுள்ள நிலமையை சீராக்குவதிலும், புதிய பரிவர்த்தனை நிலையம் ஒன்றை பாதுகாப்பான பிரதேசத்தில் நிறுவி, கல்முனைப் பிரதேச மக்களுக்கு மீளவும் தொலைபேசி வசதி அளிக்க சம்பந்தப் பட்டவர்கள் உடனடி நடவடிக்கை மேற் கொள்ள வேண்டுமென கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. கண்கள் திறக்குமா? காரியம் நடக்குமா? O
S S S SSS SS SS SSLSSS SS SS SS
GILääs
சிகை அலங்காரம்
குறுமண்வெளி துறைகள் ஊடாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மேற்கு பிரதேசத்திற்கு வாகனங்
ம் போகச் செய்கை எடுத்துச் செல்ல விசேட அதிரடிப்படை
த்ததால் உற்பத்தி யினர் கட்ந்த சில வாரங்களாகத் தடைவிதித் * அழகுக்கலை "...? துள்ளனர். * LOGATÚGuáryová, SNJÓ 16067TIJLD 6005GA TIL STJ560) ITILI L ÎNJG3 பருவதால் உணவுப் இதனால் படுவான்கரைப் பிரதேசத்தில் மாத கற்கை நெறி
IR 54-199 tiji, ni
făreiarIr
நேசராசா
முன்னாள் திருமலை மாவட்ட
நெஞ்சன் அர்ச்சுனாவிற்கு
6.
க்க - நீ
LLWITTL zo - go ször டைத்த பதில்! )ой вообо.
IL V Tesor
ஸ்கைக்கும் பயந்த
595 TITUTILIDIT asas . . . . பாருமில்லை! யாருமில்லை. !
சிவம் -நண்பர்கள் கொழும்பு-04
அறுவடை செய்வதில் விவசாயிகள் சிரமங்களை
எதிர்நோக்கி வருகிறார்கள். bU DI): 0-02-96
சூடடிப்பதற்கு டீசல் எடுத்
FASNA/BEAUTY SALON LS S S S S S S S S S S S S S SLSLSLSLSLSLS
இல42, டபிள்யூஏசில்வா மாவத்தை
கொழும்பு-06 தொலைபேசி 3945
துச் செல்லவும், நெல் மூடை களை நகருக்கு எடுத்து வந்து சந்தைப்படுத்தவும் முடியாத
நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அற்புதமலையாள மாந்திரீகம்
மலையாள மாந்திக ஆவி உச்சாட் டங்களைக் கொண்டு வியாபாரத்தில் செல்வ விருத்தியா? அன்னியோர் நட்பா? வாழ்வில் நிந்திப்பா? வறுமையினால் கிலேசமனப்பான்மையா? பொன் பொருள் கையில் தங்கவில்லையா? பொறாமையினால் எதிர் நீச்சலா? சரியே வராது என முடிவெடுத்த தீரா ஆஸ்மாவா? தீரா நோயா, அல்லது தீரா மர்மநோயா, மனநோயா, பேயா, பில்லியா சூனியமா?
எவையென அச்சொட்டாக தெரிந்து அதற்கேற்ப பெற்றவர்கள்  ைஎத்தனை எத்தனையோ? இனி இல்லற வாழ்வு சிறப்பின்மையா? கணவன் மனைவி பிணக்கா? காதல் தோல்வியா காதலில் பிரச்சனையா? சவால் விடும் காதலா? விரும்பியவரை விரும்பியவாறு திருமணம் செய்விக்க வேண்டுமா? திருமணங்கள் கைகூடுவதில்லையா? அல்லது திருமணம் தடைக்கான திட்டவட்டமாக பரிகாரம் தேவையா? இனி கை கால் அசதியா? கையில் பணம் தங்கவில்லையா கல்வி ஞான கவசமா, மகாலக்சுமி வாசம் செய்வதற்கான வலம்புரி சங்கு நவரத்தினம், இத்துடன் தங்கம் கலந்த பெரிய அளவிலான மகாலக்சுமி இயந்திரம் தேவையா? ஞான திருஸ்டியில் ஜனன ஜன்ம கேள்வி பதில் தேவையா? காண்ட சாஸ்திர அடிப்படையில் ஆயுள் பூராகவும் புத்தக வடிவில் ஜாதகம் கணித்து அனுப்ப உள்நாட்டவரோ வெளிநாட்டவரோ ரூபா 10000 அனுப்பினால் போதுமானது.
எம்மாதமும் என்னை 20 முதல் மாதக்கடைசிவரை கொழும்பு இல்லத்தில் சந்திக்கலாம் வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும். தேவைகளுக்கு
LtTTTt tCtLLL LLL LLTTTT S S TTTTTTT T S T T SYTT S LLL LS 0S LLLLLLLLS SLLL P.K. SAAMYASSOCIATE (PVT) LTD 164, கொட்டாஞ்சேனைவிதி கொழும்பு 13
T.P. 3492-463,3492464 FAXOO941.3492-463EXT 25 Insular Luar மளையாள மாந்திரிக சக்கரவர்த்தி பி.கே. சாமி (JP) (J.D.G.A.N.) P.K. SAAMYASSOCIATE (PVT)LTD ©ልልy 31,32,33 தினச்சந்தை கட்டிடம் நூ வெரலியா T.P. O52 2508, 3093, FAX 009.45923.093 EXT 28
G.04-10, 1996

Page 5
யாழ்பாணத்தில் சூரியக்கதிர் ராணுவ நடவடிக்கைக்கு பின்னர் 蠶 சூரியன்மீது ஒரு பிடிப்பு வந்துவிட்டது.
கிழக்கிலும் ஒரு சூரிய கிரண நட வடிக்கையில் படைத்தரப்பு இறங்கியது. கிரணம் சூழ்வதற்கு முன்னரே புலிகள் தந்திரோபாயமாக தமது அணி களோடு பின்வாங்கிவிட்டதால், மழை வந்ததால் தடைப்பட்ட கிரிக்கெட் ஆட்டம் போல படையினரது முதல் கட்ட நட வடிக்கை முடிந்து போனது.
சூரியக் கிரண நடவடிக்கையில் தமது தரப்பில் எவ்வித இழப்புமில்லை என்று புலிகள் வடக்கில் அறிவித்திருக் கிறார்கள்.
சில பகுதிகளில் மட்டும் மேலோட்ட மான எதிர்ப்பை புலிகள் காட்டினார்கள் ஏற்கெனவே புதைத்து வைக்கப் பட்டிருந்த கண்ணி வெடிகளில் சிக்கி படைத்தரப்பில் சிலர் காயமடைந்தார்கள் படைத்தரப்பின் சூரிய கிரண நட வடிக்கையில் கிழக்கில் புலிகளது பலத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்பதற்கு கரிகாலனின் பத்திரிகையாளர் மாநாடு ஒரு சான்று.
ராணுவ சோதனை முகாம்களை கடந்துபோய் கரிகாலனை சந்தித்து பேட்டி எடுத்துக் கொண்டு வந்திருக் கிறார்கள் கொழும்பு பத்திரிகையாளர்கள் ஒரே ஒரு மோட்டார் சைக்கிளில் ரண்டு பாதுகாவலர்களை பின்னால் எற்றிக் கொண்டு, பந்தாவே இல்லாமல் வந்து பத்திரிகையாளரை சந்தித்திருக் கிறார் கரிகாலன்
கிழக்கை முழுவதும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க இரு தரப்பிடமும் பலம் போதாது.
புலிகளைப் பொறுத்தவரை கிழக்கில்
காடுகளைத்தான் அதிகம் நம்பியிருக் கிறார்கள்
படைத்தரப்பு முன்னேறினால் மரபுச் சமர் முறையில் நின்று போரிடக்கூடிய ஆட்பலமோ, கனரக ஆயுதபலமோ கிழக்கில் புலிகளிடம் இல்லை.
கிழக்கின் தரையமைப்பு புலிகளை விட படைகளுக்குத்தான் அதிக சாதகம் எனவே, கிழக்கில் புலிகளது கட்டுப் பாட்டில் உள்ள பிரதேசங்கள் அடிக்கடி கைமாறுவது தவிர்க்க முடியாத ஒரு அம்சம்
அதே சமயம் முன்னரைவிட அதாவது இரண்டாம் கட்ட ஈழப்போரை விட, தற்போது கிழக்கில் புலிகளது ட்பலமும், படைத்தரப்பை நிம்மதியாக ருக்கவிடுவதில்லை என்ற உத்வேகமும் அதிகமாகியிருக்கிறது.
வடக்கிலும், தலைநகரிலும் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்கொலைத் தாக்கு தல்கள் மூன்றாம் கட்ட ஈழப்போருடன் கிழக்குக்கும் நகர்ந்துள்ளன.
பெண்களும் கணிசமானளவு திரட்டப் பட்டு காடுகளில் வைத்து பயிற்சியளிக்கப் படுகிறது.
சாதகமான சகல முனைகளிலும் தாக்கு என்ற கெரில்லா யுத்த சூத்திரத்தை உடும்புப்பிடியாக பிடித்துக் கொண்டிருக் கிறார்கள்.
பெரிய முகாம்கள், பொலிஸ் நிலை யங்கள் என்றில்லை, ஒரு சிறிய காவலரண் என்றாலும் வாய்ப்புக் கிடைத்தால் குறிவைக்கப்படுகிறது.
பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பொலிசாரையும், படையினரையும் கூட புலிகள் துருவித்துருவித் தேடிக்கொண்டி ருக்கிறார்கள்.
எதுவும் கிடைக்கவில்லையென்றால் ட்ரான்ஸ்போமர்களையாவது தகர்த்து விடுகிறார்கள்.
ஏனைய தமிழ் அமைப்புக்களது உறுப்பினர்கள் கண்களில் பட்டாலும் சுட்டுத்தள்ளுகிறார்கள்
கிழக்கில் தமது கைகள் மேலோங்கி யிருப்பதை தினசரி தெரிவித்துக்கொண்டி ருப்பதுதான் புலிகளது ஒரே நோக்கம் உண்மையில் படைத்தரப்புக்கு பெரிய தலைவலிதான் எதிரி யார் என்று அடையாளம் காணமுடியாதபோது, சாதாரண பொதுமக்களைப் பார்த்து முறைக்கிறார்கள்.
சிலுவைக்காரர் ஜி மட்டுமில்லைப்
pů a pů
G.04-10, 1996
HITUFür
சோதனைச் சாவடிகளில் உள்ள படையினர் சலித்துப் போய்விட்டார்கள். அவர்களது மெதுவான மந்தமான சோதனை களால் பயணிகள் நீண்டநேரம் தவித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டி ஏற்படுகிறது.
சில குறும்புக்கார படையினர் சோதனை களின்போது விஷமம் செய்கிறார்கள் பெண் இராணுவத்தினர்கூட கிள்ளல் பண்ணுகிறார் கள் என்று புகார் கிளம்பியிருக்கிறது.
புலிகளின் நடவடிக்கையால்தான் இப்படியான சிரமங்கள் ஏற்படுத்துவதாக
ஆனால், மேலும் நிறுவினால் ஆட்பலம் ட ஏற்படும் புலிகளுக்கும் கள் வாய்த்துவிடும். கொண்டுதான் முகாம்க கிழக்கில் குறைக்கப்பட்ட
யாழ்ப்பாணத்தில் கெலும்பை உடைத்துவிட் விநியோகம் தடைப்பட்( உள்ள புலிகள் தனிமைப் உற்சாகமும் குறைந்துவிடு கிழக்கை கட்டுப்பாட்டி நடவடிக்கையை ஆரம்பி படைத்தரப்பு முதலில்
ஆனால், யாழ்ப்பாடு
@സ്ത് 60
நீண்ட நிலப்பரப்புக்களில் பை
பரவலாவதை புலிகள் ஆவே
மக்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள் என்று ரு தவறான நம்பிக்கை அரசாங்கத்திடம் ருக்கக்கூடும்.
ட்ரான்ஸ்போமரைத் தாக்குவது பேருந்துகளில் செல்லும்போது தாக்குவது, வாகனங்களை கடத்துவது போன்ற புலி களது நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக முணு முணுப்புக்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. மின்சாரம் இல்லாமல், தொலைபேசித் தொடர்புகள் இல்லாமல் மக்களுக்கு ஒரு செயற்கையான நெருக்கடியை புலிகள் ஏற்படுத்த நினைப்பதை யாரும் விரும்புவ தாகத் தெரியவில்லை.
இருட்டில் இருந்தால்தான் மக்கள் விடுதலைப் போருக்குரிய மனப்பக்குவத்தில் இருப்பார்கள் என்று புலிகள் நினைப்பதும் தவறான நம்பிக்கைதான்.
இரு தரப்புமே தமது எதிரிகளை தேடி அலையும்போது இடையில் மாட்டிக்கொண்டு முழிப்பதும், உயிரிழப்பதும், பயந்து கொண்டிருப்பதும் பொதுமக்கள்தான்.
படைத்தரப்பு தன ஆட்பலத்தை அதிகரித்து கிழக்கில் இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கைக்கு தயாராகி வருகிறது.
பேருந்துகளில் படையினர் சென்று குவிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பதுளை வீதியை சுத்தப்படுத்தி தமது பூரண கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர படைத்தரப்பு நினைப்பதாகத் தெரிகிறது.
எனினும் கிழக்கில் புலிகளது தாக்கும்)
திறன் அதிகரித்திருப்பதால், முன்பைவிட அதிக படைபலத்தை கிழக்கில் வைத்திருந் தால்தான் படைத்தரப்பு தனது அணிகளை யும், முகாம்களையும் பாதுகாக்க முடியும். அவ்வாறு செய்யும்போது வடக்கிலும், நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளிலும் படைத்தரப் பின் பலம் குறைய வேண்டியிருக்கும்.
புதிய ஆட்திரட்டல்கள் மூலம் அரசு தனது படைபலத்தை அதிகரிக்க முயற்சிக் கிறது. ஆனால் ஒரு வரையறைக்கு அப்பால் படைபலம் பெருகினால் அதற்கான செல வீனங்களை நாடு தாங்கமுடியாமல் GLIIIgA)IIld.
தற்போது கிழக்கில் உள்ள படைத்தரப் புக்கு இரண்டு சவால்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று தற்போதுள்ள முகாம்களை பாதுகாத்து வைத்திருப்பது
இரண்டு முன்னேறும் நடவடிக்கைகள் மூலமாக புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் கணிசமானவற்றை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவருவது
இரண்டுக்கும் ஆட்பலம் தேவை. அரச படைகளின் முக்கிய பலமே அதன் ஆட் பலத்தை பொறுத்ததுதான்.
தற்போதுள்ள நிலையில் படைத்தரப்பு தனது முகாம்களை பாதுகாக்கக்கூடியளவில் இருக்கிறது. குறிப்பிட்டளவு முகாம்களே இருப்பதால் அதிகளவு ஆட்பலத்தால் பாதுகாப்பை கவனிக்க முடிகிறது.
கிணறு வெட்ட பூதம் கி விட்டது.
பிரதேசத்தை பி கொண்டு அடுத்தது தெரியாமல் படைத்தரப்பு 6)A)LʻL35I.
GULʻl49-5;9,G32ST5,95IT6OT | கொண்டுபோய், வன் தளமாக்கி விட்டார்கள்
அடுத்த கட்ட நடிவ வடக்கில் மேற்கொண்ட தளப்பிரதேசத்தில் இரு தனது அணிகளை அ6 இருக்கப் போகிறார்.
வடக்கிலும், கிழக்கிலு இராணுவ நடவடிக்கையி தரப்பால் முடியும், ஆனா கையை பாரிய நடவடி கொள்ளக் கூடிய ஆட்பல இல்லை.
யாழ்ப்பாணத்தில் தம கொண்டுவரப்பட்ட ப புலிகளது நடமாட்டங்கை கட்டுப்படுத்த முடியவில் மானிப்பாயிலும், வட் புலிகளது அணிகள் நடமாடிக்கொண்டிருக் கெல்லாம் சென்று தேடுத ஈடுபட்டு முகாம்களை பலத்தை பரவலாக்க ே 1000 (BԼյի (6).ցրգի பதிலாக 500 பேர் கொ அமைக்கவேண்டும் பு தாக்கிவிடுவார்கள்.
இவ்வாறான நிை மீண்டும் ஒரு இராணு மூலம் புதிய பகுதிகளை கொண்டு வந்தால் நீன் நஷ்டம் படைத்தரப்புக்கு அப்படியானால் ஒ இருக்கிறது. கிழக்கை விட்டு வடக்கில் படை பலத்தையும் குவிக்க ே
9/957 (UPLG) UJITSU, பறிபோய்விட்டது என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்
கிழக்கில் புலிகள் களை சுட்டிக்காட்டி ஐ தனது பிரசாரத்திற்கு கொள்ளும்
யுத்த வெற்றிகளை பயன்படுத்த நினைக்கு அது பெரிய சங்கடமா எனவே-கிழக்கை த இருப்பதாக காட்டிக்கெ நடவடிக்கை ஒன்றில் பட்டேயாகவேண்டியுள் வடக்கிலும், கிழக்கி நடவடிக்கையில் ஈடு
அதிரடி அ
த்தி G.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திய முகாம்களை வலாக வேண்டி லபமான இலக்கு தனை கருத்தில் து எண்ணிக்கை
புலிகளது முது ால், கிழக்குக்கான விடும். கிழக்கில் |ட்டுவிடுவார்கள். அந்த நேரத்தில் கொண்டுவரும் லாம் என்றுதான் ட்டமிட்டது.
போர்க்களத்தில்
TJŠEGüGU ŪGLIITIL
தோணியில் கால்வைப்பது போன்றதுதான். கிழக்கில் நடவடிக்கையில் ஈடுபட வடக்கிலிருந்தும் படைத்தரப்பு தருவிக்கப்பட வேண்டும் என்று கிழக்கின் இராணுவ தலைமை கேட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.
ஏற்கெனவே பல ஆயிரக்கணக்கான படையினர் கிழக்கில் குவிக்கப்பட்டு தாக்குதலுக்கு தயாராகிவருகின்றனர்.
விரைவில் சூறாவளி வேகத்தில் இராணுவ நடவடிக்கை ஆரம்பமாகலாம். சூறாவளிவீசும்போது புலிகள் எதிர்த்து
பத்தரப்பின் பலம் நெகிழ்ந்து லாடு எதிர்பார்க்கின்றார்கள்.
ம்பிய கதையாகி
டித்துவைத்துக் என்னவென்று
சலித்துப் போய்
க்களை நகர்த்திக் னிப் பகுதியை விகள்
டிக்கை ஒன்றை ல்கூட, வன்னித் ந்து பிரபாகரன் லுப்பிக்கொண்டே
ம் ஒரே நேரத்தில் ல் ஈடுபட படைத்
ல் அந்த நடவடிக்
asmamaya |
জােগ
க்கையாக மேற் ம் படைத்தரப்பிடம்
து கட்டுப்பாட்டில் குதிகளுக்குள்கூட ா படைத்தரப்பால் 6006Ꮑ) . டுக்கோட்டையிலும் ஈர்வசாதாரணமாக கிறார்கள் அங் ல் நடவடிக்கையில் அமைத்தால் ப்டை வண்டி ஏற்படும். ட முகாம்களுக்கு ண்ட முகாம்களை விகள் சுலபமாகத்
லயில் வடக்கில் றுவ நடவடிக்கை க் கட்டுப்பாட்டில் எடகால நோக்கில் த்தான். ரே ஒரு வழிதான் ல காலம் மறந்து த்தரப்பின் முழுப் பண்டும். காரியம் கிழக்கு ஐக்கிய தேசியக்கட்சி றது. நடத்தும் தாக்குதல் க்கிய தேசியக்கட்சி காரம் சேர்த்துக்
துருப்புச் சீட்டாக ம் ஆளும்கட்சிக்கு
விடும்.
து கட்டுப்பாட்டில் |ள்ள அங்கு பாரிய படைத்தரப்பு ஈடு
Tgl.
ம் ஒரே நேரத்தில் டுவது இரண்டு
நின்று தமது அணிகளை இழக்கப்போவ தில்லை.
படையினர் நிலைகொள்ளும்வரை காத் திருந்துவிட்டு பின்னர் தாக்கத் தொடங்குவார் 4,6ቨ
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ஒரே சமயத்தில்
நீண்ட நிலப்பரப்புக்களை தமது கட்டுப்
பாட்டில் வைத்திருக்க படைத்தரப்பினர் நினைப்பது தவறான போர்த்தந்திரமாகப் போகிறது.
அரச படைகளது பிரதான பலம் ஒன்று குவிந்திருக்கும் ஆட்பலமும், அதனைச் சார்ந்த மரபுப் போர் முறையும்
புலிகளது பலம் குறைந்த ஆட்பலத்தை வைத்து கெரில்லா போர் முறையில் ஈடு படுவது
படைத்தரப்பு நீண்ட நிலப்பரப்புக்களில் தனது ஆட்பலத்தை பரவலாக்கிக் கொள்ளும்
போது ஒன்று குவிந்திருப்பதில் நெகிழ்வு
ஏற்படும்.
அதனைத்தான் கெரில்லாக்கள் ஆவ லோடு எதிர்பார்ப்பார்கள் தாக்குவதற்கு அதுதான் வசதி
பிரதேசங்களை கைப்பற்றுவது அரசின் யுத்த வெற்றிப் பிரசாரங்களுக்கு தற்காலிக ஊட்டம் கொடுத்தாலும், நிரந்தர நிலை கொள்ளலுக்கு உத்தரவாதமாக அமையாது.
இனாதிபதியோடு இரண்டாம் சுற்றுப் பேச்சு நடத்தியிருக்கிறார் அமைச்சர் தொண்டமான்,
முதல் சுற்றுப் பேச்சு திருப்தியில்லாமல் முடிந்திருந்தது.
ஜனாதிபதித்தேர்தலில் இ.தொ.கா உளப்பூர்வமாக ஆதரவு காட்டவில்லை என்று ஜனாதிபதி சொல்ல, அதற்கு தொண்டா விளக்கம் சொல்ல அத்தோடு முதல் சுற்று முடிந்திருந்தது.
கடந்த வாரம் மீண்டும் ஜனாதிபதி
Gould grisj55Ti Gigiras LII.
திருப்தியாக இருந்தது என்று வழக்க மான சம்பிரதாயப்படி பத்திரிகைகளுக்கு சொல்லியுமிருக்கிறார்.
இ.தொ.காவின் கோரிக்கைகளை ஜனாதிபதி செவிமடுத்தார் என்பதுமட்டும் அக் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படு வதற்கான உத்தரவாதமாக ாேள்ள (UPLG) LULJITSJ,
தொண்டாவின் துருப்புச் சீட்டு ' அவரிடமுள்ள வாக்கு வங்கிதான்.
அதனைவைத்துதான் ஜே.ஆர், ! மற்றும் பிரேமதாசா போன்ற பெரும் யானைகளையே கட்டிப்போட்டுவைத் திருந்தார் தொண்டா.
அலட்சியமாகப் பேசிய முன்னாள் ஜனாதிபதி டி.பி.விஜயதுங்காவைக் கூட இறுதியில் தொண்டாவோடு கைகுலுக்த வைத்ததும் அந்த வாக்கு வங்கியின் பலம்தான்.
ஆனால், ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா இ.தொ.காவின் வாக்கு வங்கியை நம்பியிருக்கத் தேவையில்லை என்று நினைக்கிறார்.
ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தனக்கு கிடைத்த வாக்குகளை கணக்குப் போட்டுப் பார்த்துவிட்டு அவ்வாறான முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம்.
தொண்டா முரண்டுபிடித்தால் மலையக மக்கள் முன்னணியை வைத்து ஏதாவது செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கணக்குப் போடலாம்.
வடக்கு கிழக்கில் இராணுவநடவடிக் கைகளில் அரசு வெற்றி பெறுவதும் தொண்டாவின் கையில் உள்ள வாக்கு வங்கியை பலவீனப்படுத்தும்
யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்ற தலைவி என்ற புகழோடு பெரும்பான்மை இன மக்களது பெருவாரியான வாக்குகளை கவரமுடியும் என்ற நம்பிக்கை ஏற் பட்டால், இ.தொ.கா போன்ற கட்சிகளது தயவை ஜனாதிபதி நாடவேண்டி ஏற்படாது.
அதனால் பாதிப்பு இ.தொ.காவுக்கு |DL (6) ||06ó 60, 10606013, 104 #61 முன்னணிக்கும்தான்.
தொண்டா அரசியலில் பழம்தின் கொட்டை போட்டவர். புதிய சூழ்நிலைக்கு
ஏற்றபடி தனது வியூகத்தை வகுக்கத் தெரிந்தவர்.
அதனால்தான் விட்டுப் பிடிக்கும் தந்திரத்தோடு போய்க்கொண்டிருக்கிறார்.
அரசனி gefáu á sblöleMLIElgi பொயர் யாக தெனாவிபாட்டுக்களில் வாக்கு வங் கியை நாடிவர
LULLAT GÜ, 9/L) போது தொண்டா நன்றி Ggjislaallüųö இப்போது இழப் ugsb GössbaumbGLEGMT சேர்த்து வட்டி யும் முதலுமாக வாங்கிக் கொள்ளுவார். அதனால் தொண்டா இப்போது நம்பியிருப்பது பிரபாகரனைத்தான். அவர் தனது அணிகளை நகர்த்திபடைத் தரப்பின் வெற்றிச் செய்தியை சேதப் படுத்தினால், அரசுக்கு அரசியல்ரீதியான பலம் குறையும்.
அப்போது இ.தொ.கா போன்ற கட்சிகளது உதவியும், அவற்றின் வாக்கு வங்கியும் ஆளும் கட்சிக்கு நிச்சயம் தேவைப்படும்.
பிரபாகரனை நேரடியாகவே பாராட் டிப் பேசும் ஒரே ஒரு தலைவர் தொண்டா தான். அந்த பாராட்டுக்களுக்குள் நன்றி தெரிவிப்பும் அடக்கம் என்பது பலருக்குத் தெரியாது.

Page 6
எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந் தார் இங்குள்ள இயக்கங்கள் ஒன்றாதல் கண்டே என்று 1986 இல் பாடியிருந்தால் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும்.
1986 இல் யாழ் குடாநாட்டுக்குள் படையினரின் பிரவேசத்தை தடுப்பதில் சகல இயக்கங்களும் ஒரு புரிந்துணர் வோடு செயற்பட்டன.
யாழ்ப்பாணம் கோட்டை இராணுவ முகாம், வசாவிளான் இராணுவ முகாம், நாவற்குழி இராணுவ முகாம் போன்ற வற்றிலிருந்து படையினர் முன்னேற முயற்சி செய்வார்கள்
முகாம்களுக்கு அண்மையில் இயக் கங்களின் காவல் அரண்கள் அமைந் திருக்கும்.
இராணுவத்தினர் முன்னேறுவதாகத் தகவல் கிடைத்ததும் ஒவ்வொரு இயக்க மும் தமது உறுப்பினர்களை அங்கே அனுப்பிவிடும்.
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் இயக்கம் மேற் கொள்ளும் மோட்டார்ஷெல் தாக்குதலுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு இருந்தது.
அப்போது ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். மட்டும் தான் மோட்டார் வைத்திருந்தது. தொழில்நுட்பக்கோளாறு காரணமாக பல தடவைகள் வுெல் மேல் எழாமல் மோட்டாருக்குள்ளேயே வெடித்துவிடும். அவ்வாறு பல உறுப்பினர்களை ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் பறிகொடுத்திருக் கிறது.
எனினும் மோட்டார் வுெல் தாக்குதல் இராணுவத்தினரை அச்சுறுத்தும் வித மாக அமைந்திருந்தமையால், இழப்புக்கள் மத்தியிலும் மோட்டார் தொடர்ந்து பாவிக்கப்பட்டது.
முகாமுக்குள் பிரசுரம் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் இராணுவத் தளபதியாக இருந்த டக்ளஸ் தேவானந்தா வின் திட்டப்படி மோட்டார் வுெல்லில் துண்டுப்பிரசுரங்களை வைத்து யாழ் கோட்டை முகாமுக்குள் ஏவிவிட்டார்கள் பிரசுரங்கள் சிங்களத்தில் தயாரிக்கப் பட்டிருந்தன. பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப் பட்டிருந்தது இதுதான்
"படைவீரர்களே! நீங்கள் யாருக்காகப் போராடுகிறீர்கள்?
உங்களையும், எங்களையும் ஒடுக்கிக்
கொண்டிருக்கும் முதலாளித்துவ அர சுக்கு எதற்காக சேவகம் செய்கிறீர்கள்
நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு எதிராகப் போராடவில்லை
சிங்கள-தமிழ்பாட்டாளிகளது பொது எதிரியான சிறிலங்கா நவபாசிச அரசுக்கு எதிராகவே போராடுகிறோம்.
ஈழமக்களது விடுதலை சிங்கள பாட்டாளிகளதும், உழைக்கும் மக்களதும் விடுதலைக்கு முதற்படியாக அமையப் போகிறது.
இலங்கையில் சோசலிசப் புரட்சிக் கான முதலாவது போர்முனையை நாம் ஈழத்தில் திறந்திருக்கிறோம்.
ரண்டாவது போர்முனையை நீங் கள் சிறிலங்காவில் திறக்க வேண்டும்.
நீங்கள் எமது எதிரிகளல்ல, நாங்கள் உங்கள் விரோதிகளுமல்ல.
நமது பொது எதிரி சிறிலங்கா அரசுதான்.
எனவே திரும்பிச் செல்லுங்கள். நாம் அனைவரும் சோசலிசப் புரட்சியின் பங்காளர்களாக மாறுவோம்" என்று பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டிருந்தது.
பாரிய இழப்பு ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். மோட்டார் உற்பத்தி செய்வதைப் பார்த்துவிட்டு தாமும் மோட்டார் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டது தமிழீழ இராணுவம் (IEA)
தமது உற்பத்தியை ஒரு வெட்ட வெளியில் பரிசோதித்துப் பார்த்தார்கள் வுெல் உயர எழுந்து வெடித்தது.
யாழ் கோட்டை இராணுவ முகாமில் இருந்து விமானப்படை உதவியோடு இராணுவத்தினர் முன்னேறிவர முயன்று கொண்டிருந்தனர்.
புலிகள் அமைப்பினரும், ரெலோ அமைப்பினரும்பதிலடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். ஒரு முனையில் இருந்து மோட்டார் ஷெல் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தது.
யாழ்ப்பாணம் கொட்டடிச்சந்திக்கு மிகப் பெரிய மோட்டார்களோடு வந்து சேர்ந்தது தமிழீழ இராணுவம்
மோட்டாருக்குள் வுெல்லைப் போட் டார் ஒருவர்.
அடுத்த நொடியே விபரீதம் நிகழந் தது. மோட்டாருக்குள் போடப்பட்ட வுெல்
୧
அெ 95/60
எவ்விதமான செய்யாமல் துப்பாச் 矿矿”
676TLIGOT GLI6) எல்.எஃப். தொடுத்
புலிகள் இயக்க வத் தளபதி கிட்டு இராணுவப் பிரி தேவானந்தாவை ச வித்தார்.
"வேண்டுமென் வில்லை. தவறுதலா உண்மை" என்று
n. 560II.
புலிகள் இயக்க தீர்த்துக்கட்ட வேண் எல்.எஃப் உறுப்பி கொண்டிருந்தனர்.
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எ பத்மநாபாவும் அப்ே தங்கி நின்றிருந்தார். புலிகள் அமை வித்துவிட்டமையால் வகையில் எவ்விதம யிலும் ஈடுபட வேண் வும், டக்ளஸ் தே விட்டிருந்தனர்.
அதற்கிடையே ே Llg9Issé6it (8HIIL60)L இருந்த புலிகளது க அமீனைச் சுட்ட உறு Ö,6ቨ .
ஆனால் சம்பவ குறிப்பிட்ட உறுப்பின் துச் சென்றுவிட்டார்
FII6 Jj (FIf|Iflai. சடங்குகள் நடைபெற் மக்கள் கலந்துகொள் FIGJEGJIfullai ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். இணங்க கடைகள்
புலிகளது தீவிர கடைகள் மட்டும் தி அக் கடைகளு குண்டுகளை வெட ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப்.
ஒரு சிறுவன் க ண்டை வெடிக்க ராணுவப் பிரிவில் °Q1矶仄 °匈 கண்டித்தார் டக்ளஸ்
முதலாவது சம் மல் முடிந்தபோதும் தால் மோதல் வெபு
தின்
 

Dzî) UT za ரயப்பா முதல்
மினி வரை
முன்னெச்சரிக்கையும் கிப் பிரயோகம் செய்தது
கேள்விகளை ஈ.பி.ஆர். திருந்தது.
யாழ் மாவட்ட இராணு ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். த் தளபதி டக்ளஸ் நிதித்து வருத்தம் தெரி
ற திட்டமிட்டு நடக்க நடந்தது என்பதுதான் கிட்டு வலியுறுத்திக்
த்தில் ஒருவரையாவது டும் என்று ஈபிஆர். னர்கள் கோபப்பட்டுக்
ஃப். செயலாளர் நாயகம் பாது யாழ்ப்பாணத்தில்
பினர் வருத்தம் தெரி மோதலைத் தூண்டும் ன பதில் நடவடிக்கை டாம் என்று பத்மநாபா வானந்தாவும் உத்தர
அவரது விடும் தட்டாதெருப்பகுதியில்தான்
யும், சுரேஸ் பிரேமச்சந்திரனையும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றி அனுப்பி 6 ĴETILIITITAJ,GI.
அரைமணிநேர சமரின் பின்னர் துப்பாக்கி முழக்கங்கள் ஓய்ந்தன.
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். உறுப்பினர்கள் நால்வரை புலிகள் பிடித்து வைத்துக் GJITGÖSTLI TİTO), GiT.
புலிகள் இயக்க உறுப்பினர்கள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர். அவர்களது உடல்களை தூக்கிக் கொண்டு ஈபிஆர். எல்.எஃப் உறுப்பினர்கள் சென்று GLIII Gil.
அதனையடுத்து தம்மிடம் பிடிபட்ட ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். உறுப்பினர் ஒருவரை புலிகள் சுட்டுக்கொன்றார்கள்
இச் சம்பவம் நடைபெற்ற மறுநாள் யாழ்ப்பாணம் எங்கும் ஒரே பதட்டமாக இருந்தது.
புலிகள் இயக்கமானிப்பாய் பொறுப் பாளர் ஐயர், ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். உறுப் பினர்களால் தாக்கப்பட்டார்.
"புலிகள் வசம் உள்ள நான்கு பேரையும் உடனடியாக விடுவிக்கா விட்டால் தட்டாதெரு முகாம்மீது மோட்டார் ஷெல் தாக்குதல் நடத்தப்படும். அருகி லுள்ளவர்கள் வேறு இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும்" என்று டக்ளஸ் தேவானந்தா Un rólaoTTiT.
யாழ் மாநாகர முன்னாள் மேயர் விசுவநாதன் சமரசம் செய்ய முன்வந்தார்.
இருந்தது.
யாழ்-பல்கலைக் கழகத்தில் இரு
தரப்பும் சந்தித்துப் பேசுவதாக முடிவு
குதலின்போது சல்லடையாக்கப்பட்ட ரீகல் திரையரங்கம்.
அருகில் வீரசிங்கம் மண்டபம்
காபப்பட்ட சில உறுப் முகாமிற்கு அருகில் வலரணுக்குச் சென்று பினர்களை தேடினார்
நடைபெற்ற உடன் ர்களை கிட்டு அழைத்
அமீனின் இறுதிச்
றன. பெரும் திரளான IL LITIGT. கடைகளை மூடுமாறு கட்டுக் கொண்டதற்கு LLL LL60. தரவாளர்கள் சிலரது ந்திருந்தன. து முன்பாக வெடி க்கச் செய்தார்கள் உறுப்பினர்கள். பமடைந்தான் வெடி வத்த உறுப்பினர், முக்கியமானவர். த்து கடுமையாகக்
தேவானந்தா
வம் மோதல் இல்லா மற்றுமொரு சம்பவத் தது.
ILDGvi
DJ Br
செய்யப்பட்டது.
ஒரு புறம் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். மறு புறம் புலிகள் இயக்க உறுப்பினர்கள் ஆயுதம் ஏந்தி வரிசையாக நின்றார்கள் புலிகளது சார்பாக கிட்டுவும், திலீப னும், ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் சார்பாக டக்ளஸ் தேவானந்தா, ரமேஷ், பாலா ஆகியோரும் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்டனர். நல்லூர் அலுவலகம் மீது துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்தது தாம் அல்லவென்று கிட்டு உறுதியாக தெரிவித்தார். "நம் இரு அமைப்புக்களுக்கிடையேயும் மோதல் ஏற்படுத்த விரும்பும் இயக்கமொன்றுதான் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்துவிட்டு, பழியை எங்கள் மீது போட்டிருக்கிறது" என்று கூறினார் கிட்டு,
(பின்னர் விசாரித்துப் பார்த்தது ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப் கிட்டு சொன்னதில் பொய்யில்லை என்று தெரிந்தது)
மேற்கொண்டு எந்தப் பிரச்சனை வந்தாலும் இரு தரப்பும் நேரடியாகப் பேசித்தீர்ப்பது என்ற முடிவோடு இரு தரப்பினரும் கைகுலுக்கிக் கொண்டனர். இரண்டு புலிகள் இயக்க உறுப் பினர்களது உடல்களையும் இராணுவ மரியாதையோடு திரும்பி ஒப்படைத்தது ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப்.
புலிகளும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். உறுப் பினரது உடலை ஒப்படைத்தனர்.
(தொடர்ந்து வரும்)
Gልኪ ከኾ,04-10,1996

Page 7
டெக்கே விமானப்படையினரின் எம்.ஐ.17 ரக ஹெலிகப்டர் ஒன்று மறைந்து போயுள்ளது.
எல்.ரி.ரி.ஈயினர் சுட்டு வீழ்த்தினார்களா? அல்லது அந்த இராட்சத'ஹெலிகப்டர் இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக கடலுக்குள் வீழ்ந்ததா? என்பதே புரியாத புதிராக இருக்கின்றது.
கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் அடுத்தடுத்து இரு அவ்ரோ விமானப்படை விமானங்கள் எல்.ரி.ரி.ஈயினரால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. இதில் நூற்றுக்கணக்கான படையினர் கொல்லப்பட்டிருந்தனர்.
இதனையடுத்து வடக்கே பலாலிக்கும், தென்னிலங்கைக்குமிடையிலான ஆகாயமார்க்கப் போக்குவரத்துக் தொடர்புகள் அறுந்துபோகும் நிலையில் இருந்தன.
6JLjC39, p. 6TGMT LJ69)LLI 776OTIfflesö7 உயிர்நாடியாக ஆகாயமார்க்கமான போக்குவரத்தே விளங்குகின்றது.
கடல்மார்க்கமாக படையினருக்குரிய பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படும் போது, கடற் புலிகள் உறுமிக்கொண்டு தாக்கவருகின்றனர். அத்தடன் பலபீரங்கிப் படகுகளைக் கடந்த காலங்களில் தாக்கியழித்தும் உள்ளனர்.
இதன்காரணமாக கடல்மார்க்கமான படையினரின் விநியோகங்கள் என்பன பெருமளவு நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கியுள்ளன.
எனவேதான் ஆகாயமார்க்கமாகப் போக்குவரத்து விமானங்கள் மூலமாக விநியோகங்களை மேற்கொள்வதில் நாட்டம் காட்டப்படுகின்றது.
இருந்தபோதிலும் இந்த ஆகாயப்போக்கு வரத்துக்கும் தற்போது முழுஅளவிலான அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதையே எம்.ஐ.17 ரக ஹெலிகப்டர் காணாமல் போயுள்ள விவகாரம் புலப்படுத்துகின்றது.
எம்.ஜ17 ரக ஹெலிகப்டர் ஒரு ரஷ்யத் தயாரிப்பாகும், ரஷ்யாவின் உக்ரேயின் பிரதேசத்தில் தயாரானதொன்று
Mikhail Industries (M-I) L155(Balli இண்டஸ்றிஸ் என்பதன் சுருக்கமே எம்.ஐ. என்பதாகும்.
மேல்பாகத்தில் விசிறிகளுடன் தரையில் இருந்து ஏனைய ஹெலிகப்டர்களைப் போன்றே செங்குத்தாக எந்தவொரு இடத்திலும், ஏறி இறங்கக்கூடியதே இந்த ஹெலிகப்டராகும். ஆயினும் இதில் சுமார் 30 பேர் வரை அமர்ந்து செல்லமுடியும்
ஒரு சிறிய விமானம்போல இதில் பயணிகளைக் கொண்டு செல்லமுடியும்.
ரஷ்யாவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகளவில் எம்.ஜ ரக ஹெலிகப்டர்களைக் கொண்டுள்ள நாடு இந்தியாவாகும்.
JSHI, இராணுவத் தேவைகளின் ப்ொருட்டு இந்தியாவுக்கு பெருந்தொகை யான அன்டநோவ் விமானங் களையும், மிக் விமானங்கள், மற்றும் எம்.ஜரக ஹெலிகப்டர்களையும் வழங்கியுள்ளது.
எம்.ஜரக ஹெலிகப்டர்கள் இந்தியாவுக்குப் பெருமளவில் துணைபுரிகின்றது.
ஏனெனில் இந்தியாவின் எல்லைகள் வெறுமனே சமவெளிப் பகுதிகளில் மட்டுமல்ல உயர்ந்த மலைச் சிகரங்களுடாகவும் செல்லுகின்றது.
இமயமலைச் சாரலில் உள்ள சியாச்சென் மலைச்சிகரம் இந்தியாவின் எல்லைகள் விடயத்தில் முக்கியமானதாகும்.
இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சியாச்சென் மலைச்சிகரத்தினூடாகச் செல்லும் தமது எல்லைகள் குறித்து யுத்தங்களை நடத்தியுள்ளன.
எனவே இந்த சியாச்சென் பனிமலைச் சிகரத்துக்கு துருப்புகளை கொண்டு செல்வதற்கு இந்த எம்ஜரக ஹெலிகப்டர்களையே இந்தியா பெருமளவில் பயன்படுத்துவதுண்டு.
விமானங்கள் ஏறி - இறங்கக்கூடியவாறு இபாதைகள் மலைச்சிகரப்பகுதிகளில் இல்லை. இதன் காரணமாகவே செங்குத்தாக ஏறி இறங்கக்கூடிய இந்த எம்ஜ இராட்சத ஹெலிகப்டர்கள் சிக்கலான தரையமைப்புகளுக்கு ஏற்றவையாக இருக்கின்றன. இலங்கையைப் பொறுத்தவரையில் இந்த எம்ஐ ஹெலிகப்டர் முக்கியத்துவம் மிக்கதொன்றாகவே இருக்கின்றது. இலங்கை அரசு ஆயுதப்படைகளுக்கு அண்மைக்காலங்களில் பெருமளவு யுத்த தளபாடங்களை வாங்கியிருந்தது.
இந்த ஆயுதத் தளபாடங்களில் அநேகமானவை ரஷ்யாவிடமிருந்தே
G.04-10, 1996
வாங்கப்பட்டன. ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிகளவில் வாங்கப்பட்டமைக்குக் காரணம் இருக்கவே செய்தது.
ஏனெனில் ரஷ்ய இராணுவத் தளபாடங்கள் சர்வதேச சந்தையில் தற்போது மலிவுப் பண்டங்களாகியுள்ளன.
தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், வேறு விதத்திலும் இந்த ரஷ்ய விமானங்கள், ஹெலிகப்டர்கள் என்பன ஏனைய மேற்கத்தைய நாடுகளின் உற்பத்திகளை விட மலிவானவையாகவே இருக்கின்றன.
இலங்கையின் கையிருப்புக்கேற்ற வகையிலும் இவற்றின் பெறுமதி
இருப்பதாலேயே இலங்கை அரசு இவற்றைப் பெருமளவில் வாங்கியுள்ளது.
ஆயினும் இலங்கை கொள்வனவு செய்த அன்டநோவ் விமானங்களில் இரண்டு கடலுக்குள் வீழ்ந்து மூழ்கின. இந்த இரு விமானங்களும் சுட்டு வீழ்த்தப்படவில்லை. இயந்திரக் கோளாறு காரணமாகவே இவை செயலிழந்து வீழ்ந்தன. இலங்கையில் அன்டநோவ் விமானங்கள் வீழ்ந்து மூழ்கிய காலப்பகுதியில் வேறு நாடுகள் சிலவற்றிலும் ரஷ்ய
அன்டநோவ்
வீழ்ந்திருந்தன. இதன் மூலம் இந்த விமானங்களின் தொழில்நுட்பம் கேள்விக்குறியாகியிருப்பதையே அறியமுடிகின்றது.
சோவியத் யூனியன் என்ற அமைப்பின் கீழ் ரஷ்யா பலமடைந்திருந்தபோது ரஷ்ய தொழில்நுட்பம் சிறப்பாகவே இருந்தது.
ஆனால் தற்போது ரஷ்யாவில் அனைத்துமே சீர்குலைந்து போயுள்ளன.
அச்சீர்குலைவின் பிரதிபலிப்பை அதன் தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாகவும் அறியமுடிகின்றது.
எனவே இலங்கையில் அன்டநோவ் விமானங்கள் வீழ்ந்து நொருங்கியமை, மற்றும் எம்.ஜரக ஹொலிகப்டர் காணாமல் போயுள்ளமை என்பன ரஷ்யாவின் உக்ரேயின் பிரதேச விமானத்தயாரிப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள பிசகுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
வடக்கே எம்.ஜ. ஹெலிகப்டர் காணாமல் போயுள்ளதையடுத்து, அதுபற்றி தற்போது பரவலாகப் பேசப்படுகின்றது.
ஆனால் இந்த எம்.ஜரக ரஷ்ய ஹெலிகப்டர் சுமார் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னர் யாழ்குடா நாட்டவரின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது.
இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தம் தயாராகிக் கொண்டிருந்தவேளை, அந்த ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடும் வகையில் அன்றைய இந்தியப்பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி புதுடில்லியில் இலங்கைத்தமிழ் அரசியலாளர்களைச் சந்தித்திருந்தார்.
ಘ್ವಿ ஒப்பந்தத்தை
லங்கைத்தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஏற்கவேண்டுமென்பது ராஜீவ் காந்தியின் நிலைப்பாடாக இருந்தது.
தமிழ் கட்சிகள் அனைத்தும் இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு உடன்பட்டிருந்தன. னால் இதுகுறித்து எல்.ரி.ரி.ஈ.
நிலைப்பாட்டையும் அறிய வேண்டிய நிலைக்கு இந்திய அரசு தள்ளப்பட்டிருந்தது. எல்.ரி.ரி.ஈ இயக்கம் ஒரு பலம் மிக்க
ஆயுத அமைப்பென்பதை இந்திய அரசு நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தது.
ந்நிலையில் 1987ம் ஆண்டு
லங்கை - இந்திய ஒப்பந்தத்தை கைச்சாத்திடுவதற்காக அன்றைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி இலங்கை
வரவிருந்த தருணம்.
யாழ்ப்பாணத்தின் ஆகாயவெளியில் இரு ராட்சத ஹெலிகப்டர்கள் தென்பட்டன. இந்த இரு ஹெலிகப்டர்களும் தாழ்வாகப்பறந்து வட்டமிட்ட பின்னர், யாழ் குடாநாட்டின் மானிப்பாய் கிராமத்தைச்சேர்ந்த சுதுமலைப்பிரதேசத்தில் தரை இறங்கின.
இந்த இரு ஹெலிகப்டர்களும் தரை இறங்கிய சுதுமலைப் பிரதேசத்திலேயே,
யாழ் குடாநாட்டின் பிர சுதுமலை அம்மன் கே அமைந்துள்ளது.
இந்த சுதுமலை அம்ம சுற்றாடல் கண்களுக்குச் குளிர்ச்சியானதொரு ப வயல்வெளிகளுடனும், பனந்தோப்புகளுடனும் காணப்படுகின்றது.
இங்கே அம்மன் கோயி சமவெளியான தரைப்ப அந்த இரு இராட்சத
CMI-1
ஹெலிகப்டர்களும் இற நின்றன.
இந்த இரு ஹெலிகப்ட கண்டதும் மக்கள் வெல் திரண்டுவந்தது. திடீரெ அந்த ஆலயப்பிரதேசத் முற்பகல் வேளை அந்: ஹெலிகப்டர்களும் இற நின்றமை அனைவருக்கு ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்
அவை ஏன் அங்கு இ நிற்கின்றன? அவற்றில் வந்துள்ளார்கள்?
என்பதை அறிவதில் இருந்தனர்.
அந்த ஹெலிகப்டர்களை ஆஜானுபாகுவான இந்த விமானிகளும் தரையில் ஹெலிகப்பர்க்ளுக்கு அ நின்றனர்.
சிறிது நேரத்தில் அந்த ஹெலிகப்டர்களையும் கு மக்களை விலகி நிற்கும்
ஆயுதபாணிகளான எல். உறுப்பினர்கள் சத்தமிட்
அந்த எல்.ரி.ரி.ஈ உறு தொடர்ந்து வேறு சிலர் சிலரை அழைத்துக் செ ஹெலிகப்டர்களை நோ நகர்ந்து வந்தனர்.
மக்கள், அனைத்தையுே பார்த்த வண்ணம் நின்ற ஹெலிகப்படரை நோக் வேறுயாருமல்ல.
எல்.ரி.ரி.ஈ இயக்கத்தை வே.பிரபாகரன், அந்த அரசியல் பிரிவு முக்கிய திலீபன் ஆகியோரே அ ஹெலிகப்டர்களை நோ அவற்றில் ஒன்றில் ஏறி இதனையடுத்து எல்.ரி. உறுப்பினர்கள், மேலும் சத்தத்துடன் ஹெலிகப்பு நின்ற மக்களை விலகி சத்தம் போட்டனர்.
அவ்வேளை எல்.ரி.ரி. வே-பிரபாகரன், திலீபன் ஏறிய ஹெலிகப்டரின் ச மூடப்பட்டன. அதன் கா சிறிதாகச் சுழல ஆரம்பி
அச்சமயம் அனைத்தையு நின்ற பத்திரிகையாளர் பிரபாகரனை ஏற்றிய ெ விமானி இருந்த பகுதிை ஓடிச்சென்று, அவ்விமா ஹெலிகப்டரின் பெயர் : என்று கேட்டார்.
அச்சமயம் ஹெலிகப்டரி
ரைச்சலுடன் இயங்க அதன் விமானியும் "இது என்று உரக்கக் கத்தி ப
இதனையடுத்து சில நெ எம்.ஜ. ஹெலிகப்டர் தன மேலெழுந்தது. தொடர்ந் வந்திருந்த மற்றய ஹெல புகைமண்டலத்தைக் கிள மேலெழுந்தது. பின்னர் அவை இரண்டு உயரக்கிளம்பி சுதுமலை கோயில் பகுதியை வட்ட இந்தியா நோக்கிப் பறந்
மறுநாள் யாழ்ப்பாணத்தி வெளியாகும் காலைப்பத்
OITU 60: T(TC)
 
 

சித்திபெற்ற யிலும்
ஆலயச்
தியாகும்.
இப்பகுதி
லை அண்டிய குதியிலேயே
மக்கள் ஆர்வமாக
ஒட்டிவந்த lШ 6. lipПолице) .
அந்த ருகே இறங்கி
f.f.m。 டபடி வந்தனர்.
ப்பினர்களைத்
Un L'ILLDITU, ாண்டு அந்த
d
ம வியப்போடு }6ðIs.
வந்தவர்கள்
Gual
இயக்கதின்
தவுகள் ற்றாடியும் சிறிது த்தது.
ம் பார்த்து ஒருவர் ஹலிகப்டரின் ய நோக்கி னியிடம் இந்த T6টা60TP
ன் இயந்திரங்கள் ஆரம்பிக்கவே '6Tib. p. 17." திலளித்தார்.
ாடிகளில் அந்த ரயிலிருந்து து அதனோடு
கப்டரும் ப்பியவாறு
ம் நன்கு
அம்மன் மிட்டவாறு 560T.
ல் இருந்து திரிகைகள் இந்த
ஹெலிகப்டர்கள் வந்திறங்கிய து இலங்கைஇந்திய ஒப்பந்தத்தில்
விடயத்தைக் கொட்டை எழுத்துக்களில் கைச்சாத்திட்டிருந்தார்.
பிரசுரித்தன. ಇಂತ್ಲಿ இந்தியத்துருப்புக்களும்
UIP0jLITIDITCB) GJ/59)
அச்செய்தியிலேயே அன்றைய இந்தியப் அந்த ஒப்பந்தத்தின் அமுலாக்க
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள
ஆரம்பித்தன.
இருந்தபோதிலும் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை நாளடைவில் எல்.ரி.ரி.ஈ. நிராகரித்து இந்தியப்படைக்கு எதிராக மோதல்களை ஆரம்பித்தது.
அச்சமயம் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மருத்துவக்கல்லூரி மைதானத்தில் 1987ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் ஒருநாள்நள்ளிரவுக்குப் பிந்தியவேளை - பேரிரைச்சலுடன் இராட்சத ஹெலிகப்டர்கள் வந்திறங்கின.
அந்த ஹெலிகப்டர்களும் எம்.ஜரக ரஷ்ய ஹெலிகப்டர்களே.
அவற்றிலிருந்து இத்தடவை ந்திய இராணுவத்தின் விசேட
கமாண்டோக்கள் வெளியே குதித்தனர்.
எல்.ரி.ரி.ஈ தலைவர் வே.பிரபாகரனை மடக்கிப் பிடிப்பதே அந்த கமாண்டோக்களின் நோக்கம்
ஆனால் எல்.ரி.ரி.ஈ உறுப்பினர்கள் முந்திக்கொண்டனர்.
தரையிறங்கிய கமாண்டோக்களில் முக்கால் வாசிப்பேர் அந்த நடுச்சாம G36AG06 MILINGBOANGBALI GGA IL GOLULIITILL LILL GOTT.
பிரதமரினால் விசேடமாக ஹெலிகப்டர்கள் யாழ்குடாநாட்டுக்கு நதியபபடையினருககும அனுப்பிவைக்கப்பட்டு, எல்ரிரிா எல்ரிரிாயினருக்குமிடையிலான இயக்கத்தலைவர் வே.பிரபாகரன் மோதல்களும் 1987ம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு வரவழைக்கப்பட்ட பூதாகரமாக வெடித்தன. விபரமும் வெளியாகியிருந்தது . எனவே மித்தேயில் இண்டஸ்ரீஸ் திரு பிரபாகரன் இந்தியாவில் அன்றைய Mikhail Industries) TTD-28 UH UGAMU பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியுடன் பேச்சுக் ஹெலிகப்டர்களுக்கும் இன்றைய களை நடத்திய பின்னர் இந்தியாவில் இலங்கை நிலவரத்திற்கும்
GLID, I,III, 59 G) உள்ள தொடர்பு இருந்தசமயமே, ராஜீவ்காந்தி கொழும்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகவே இருக்கின்றது.
தனி ஈழம் என்ற தீவை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீர்களா? சென்றமுறை ஈழப் போராளி இயக்கங்களுக்கு நேரடியாக நிதியுதவி அளித்த திமுக இம்முறை செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் மூலம் அளித்தது ஏன்? போராளி இயக்கங்கள் மீது நம்பிக்கை இழந்துவிட்டதாகச் (6) деп6) аралпшom?
ஈழத் தமிழர்கள் எந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அம்முடிவை தி.மு.க. ஆதரிக்குமென்று பலமுறை கூறியிருக்கிறேன். ஈழத்தில் போர் நடக்கிற காலத்தில் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் மூலம் நிதி வழங்கி மருந்து போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களை அந்த மக்களுக்கே வழங்குவதே சரியென்ற காரணத்தால் அச்சங்கத்திடம் நிதியை வழங்கினோம். * அரசியல் தெளிவு கொள்கைத்திட்டம் சிந்தாந்தம், கட்சி அனுபவம் ஏதுமில்லாத நிலை யில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தமிழக அரசியலில் ஒரு சக்தியாக சித்தரிக்கப்படுவதை அரசியல் அனுபவம் முதிர்ந்த நீங்கள் எப்படி சகித்துக் கொள்கிறீர்கள்? அவரைப்பற்றி கறாராக விமர்சிக்க நீண்டகால கள அனுபவமும், பெரிய அமைப்பும் உடைய தி.மு.கழகம் தயங்குவது ஏன்?
நண்பர் ரஜினிகாந்த் அவர்களைப்பற்றி உங்கள் கேள்வியின் முதல் பகுதியில் அமைந்துள்ள சொற்றொடர் முழுவதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கில்லை. அரசியல் தெளிவு அவருக்கு இருக்கிற காரணத்தால்தான், "ஜெயலலிதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் பிறகு தமிழ்நாட்டு மக்களை ஆண்டவன்தான் காப்பாற்ற வேண்டும்" என்று தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் அதேசமயம் அவர் அரசியலுக்கு வராத இன்றைய சூழலில் திமுகவுடன் மோதாத இன்றைய குழலில், அவர் தொழிலை அவர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய சூழலில் அவரைப் பற்றிக் கறாராகவோ, கடுமை யாகவோ விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது தி.மு.க போன்ற கட்சிகள் ரஜினியை விமர்சிக்கத் தொடங்கினால், ஜெயலலிதாமீது உருவாகியுள்ள எதிர்ப்புக்கள் குறையுமே என்று சிலர் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதற்கு நாங்கள் கருவியாகிடத் தயாராக
(οι)ώ006),
பாம்புகூட தன்னை மிதித்தவரைத்தான் கடிக்கிறது. வலியச் சென்று யாரையும் கடிப்ப தில்லை. பாம்பே அப்படியென்றால் பண்பாடு மிக்க பராம்பரியத்தில் வந்துள்ள அரசியல் இயக்கமான தி.மு.கழகம் எப்படியிருக்கும் என்பதை உங்கள் முடிவுக்கே விட்டுவிடுகிறேன்.
ஜெயலலிதாவிடம் நீங்கள் காணும் பாராட்டத்தக்க அம்சம் ஏதும் உண்டா?
அவரது நூறாது படவிழாவுக்கு என்னை அழைத்திருந்தார். அப்போது அவரது நடிப்புத் திறனை பாராட்டியிருந்தேன். இப்போதும் அந்தத் திறனைப் பாராட்டுகிறேன். சசிகலா இல்லாத ஜெயலலிதா ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள்?
நாணயத்தின் ஒரு பக்கத்தை எடுத்துவிட முடியுமா? போலி நாணயத்திற்குக்கூட இருபக்கம் இருந்தால்தானே, அது கண்டுபிடிக்கப்படும்வரையில் புழக்கத்தில் விடமுடியும் * ஒரு வரியில் நரசிம்மராவ் ஆட்சி, ஜெயலலிதா ஆட்சி இரண்டையும் விமர்சியுங்கள்?
இருதலைக் கொள்ளியில் எந்தக் கொள்ளி நல்ல கொள்ளி * நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் பரிசீலிக்க"வேண்டிய முக்கிய அம்சம் sers?
கடந்த தேர்தலில் எப்படி ஏமாற்றப்பட்டோம் என்பதை சிந்தித்து முடிவுக்கு வந்தால் அதுவே போதும்
(தினமணிக்கதிரில் ஞாநியின் கேள்விகளுக்கு சொன்னது.)

Page 8
Guerculina||CSS ஒபேக் தலைமைச் செயலகத்திற்கு தூதரக அந்தஸ்த்து GJAJSHULILL9 (UJDJ.
ஒபேக் தலைமைச் செயலகத்தின் செயலாளர் நாயகம் கிரிஸில்டா கேரி ஒரு பெண் படிப்பு வாசனை முகத்தில் தெரிந்தது. இத்தனை உயர்ந்த பதவிக்கு வரமுடிந்த இரகசியம் கண்களில் தெரிந்த ஆளுமையில், தீர்க்கமான பார்வையில் ஒளிந்திருந்தது நடுத்தர வயதில் இருந் தாள் சுறுசுறுப்பு இளமையாக காட்டி யது நீண்டநாசி அளவான உதடுகள் அளவான, என்று தொடர்ந்து வர்ணிக் கலாம். ஆனால் அவகாசம் போதாது. கார்லோஸ் அவளை அழைத்தான். கண்களால் அளவெடுத்தான். அவள் ஒப்புக்காக புன்-சிரித்தாள்.
"ஒரு பேப்பர், ஒரு பேனா எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எடுத்துக்கொண்டாள்.
"நான் சொல்வதை ஒரு வார்த்தை தவறாமல் குறித்துக்கொள்ள வேண்டும்" தயாரானாள்
"பரவாயில்லை அழகாகத்தான் இருக்கிறீர்கள். இதனைக் குறிப்பிடத் தேவையில்லை" என்று சிரித்துவிட்டு, ஆங்கிலத்தில் சொல்ல ஆரம்பித்தான்.
"இபேக் மாநாட் gTLD) L5)LLO ருப்பது சொல்லித் தெரியவேண்டியதில்லை.
ஏன் வைத்திருக்கிறோம்? எங்கள் நோக்கம் என்பது நாங்கள் சொல்லாமல் தெரியப்போவதில்லை.
நீங்கள் செய்யவேண்டியது என்ன வென்று சிறு பட்டியல் தருகிறேன். JQ/5 000 செய்து முடித்தால் 70 மனித உயிர்கள் சிறு கீறல்கூட இல்லாமல் குப்பிக்கொள்வார்கள்
நம்மோடு விளையாடிப்பார்க்க ஆசை ஏற்பட்டால் ஏற்பட்டால், மன்னித் துக் கொள்ளுங்கள் பணயக்கைதிகளை மிக நிச்சயமாக கொன்றுவிடுவோம்.
ஆகவே, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எமது அறிக்கை கிடைத்து இரு மணி நேரத்தின் பின்னர் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு இரு தடவை உங்கள் வானொலி தொலைக் காட்சிகளில் இலி, இளிபரப்பவேண்டும்
நாளை காலை 7 மணிக்கு நிலையத் ಥ್ರಿಲ್ಲ நல்ல வசதியுள்ள பெரிய பல்
ன்றை இங்கே அனுப்ப வேண்டும்
நாம் பணயக்கைதிகளோடு விமான நிலையம் செல்லுவோம். அங்கு டிசி) ரக விமானம் இன்று நிறைவான எரிபொருளுடனும், மூன்று விமானி களுடனும் தயாராக நிற்கவேண்டும்.
இவ்வளவுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வேகம் முக்கியம் தாமதம் வெறுப்பூட்டும்.
9/ UMTL MLJL LJUL'Idfluffesör GUIĞI 35 lb. வியன்னா - 212/975 இவ்வளவுதான்ா என்பதுபோல
பெரிய நெருக்கடியாக இருந்தது.
கார்லோஸின் கடிதம் கிடைத்ததும்
பாதுகாப்பு உயரதிகாரிகளைக் கூட்டி வைத்துக் கொண்டு நெற்றி நரம்புகள் துடிக்க ஆலோசனை நடத்திக் கொண்டி ருந்தார்.
முட்டைவடிவ மேசையின் முன்பாக
டென்ஷன் இருந்தது இரத்த அழுத்தம் கூடியிருந்தது.
"முற்றுகையிட விசேஷ அதிரடிப் படையை தயாராக்க வேண்டியதுதான்" என்றார் : அதிகாரி
அவசரமாகக் குறுக்கிட்டார் வியன்னா நகர பொலிஸ் உயரதிகாரி லிபார்ட் "நோ நோ எதிரி எதற்கும் துணிந்தவன் புத்திசாலி கார்லோஸ்" என்றார் என்ற
அழுத்தமாகவே உச்சரித்தார்.
"கார்லோஸ். அவனா வந்திருக் கிறான்? அவன் எப்படி நாட்டுக்குள் நுழைந்தான்? என்றார் இராணுவ அதிகாரி
"அது இப்போது முக்கியமில்லை அவனை எப்படி சமாளிக்கப்போகிறோம் யோசியுங்கள்" என்றார் அதிபர் சற்றுச் (ġ) L-AIeħ.
அறிக்கை ஒஸ்ரியா வானொலியிலும்
மகிழ்ச்சியோடு ெ
பார்த்தாள் செயலாளர் நாயகம், "அவ் வளவு தான். உடனே அனுப்புங்கள்! .
இஸ்ரியா அரசுக்கு தனது நாட்டு தலைநகரில் நடக்கும் பணய நாடகம்
ஒஸ்ரியா அதிபர் கிரெய்ஸ்கி தனது
இருந்தவர்கள் முகங்களில் நூறுசதவீத
- - - . I பணயக் கைதிகள் பஸ்ஸில் பயணம் 體
ஈராக் உப அதிபர் ச திட்டப்படி எண்ணெய்
மாநாட்டு (ஒபேக்) பிரதிநி
தலை செய்து அதற்கு பதிலாக ஒரு
குழு
வினரால் பணயக் 5
வோக்கி டோக்கி பெற்றுக் கொண் . கின்றனர். 1 நாடுகள
LIGöI.
ஒஸ்ரியா அரசு லிபியா துரத ரைத் தேடியது. அவர் செக்கஸ்லோ வாக்கியா சென்றிருந்தார். உடனே தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை.
ஈராக் உதவித் தூதர் ரியாட் அல் அளாவி ஒஸ்ரியா அதிபரோடு தொலைபேசியில் தொடர்பு Glg|T6öSILITss.
"எமது அமைச்சருக்கு என்ன நடக்குமோ என்று எனது நாடு எரியும் எண்ணெய்க்குதமாகிக் கொண்டிருக் கிறது அதிபர் அவர்களே!
"புரிகிறது. உங்கள் உணர்வு புரிகிறது. நாங்களும் தூங்காமல் ருந்து நகம் கடித்து துப்பிக்கொண்டு லிபியா தூதரை தேடிக் கொண்டு. ஒ நமது நாட்டிலா இப்படி நடக்க வேண்டும் லிபியா தூதரை மத்தியஸ்த ராகக் கேட்கிறார்கள் அவர் நாட்டில் இல்லை நேரம் நழுவிக்கொண்டிருக் கிறது"
அதிபர் அவர்களே! உங்களுக்கு ஆட் சேபனை இல்லையென்றால் நான் மத்தியஸ்தம் செய்யத் தயார் அவர்கள் உடன்படுவார்களா?
கார்லோஸுக்கு வோக்கிடோக்கி யில் தகவல் சொல்லப்பட்டது வேண்டுமென்றே தாமதித்து
"அப்படியா கேட்கிறார்கள்.? ܀
e LUL 70 Guri g,Ti (36)ITS கார்லோஸ்குழுவின6 கைதிகளை மீட்க முய பொலிஸ், இரு தரப்புக்கு நடந்து இரு தரப்பிலும் நாடகம் தொடர்கிறது. or
யோசித்து மனதுக்குள் சிரித்துக் கொண்டு. பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டவருகிறதா ஈராக் என்று நினைத்துக் கொண்டு "சரி சம்மதம் அவர் நேர்மையாக நடந்து கொள்ளவேண்டும் தவறினால் ஈராக் அமைச்சர் என் கையால் செத்துப் போவார் என்றான் கார்லோஸ்,
"தூதர் வருகிறார் என்று வோக்கி (BLITTÜ, if I WING) OGNJETT GÖTGOTİTİJLIGT.
"வரட்டும் தனியாக வரவேண்டும் என்றான் கார்லோஸ்
SLLL LLLL L LLTLLLLLL LLL T LLLTTT0 0M 0 0 நிறைவேற்றுங்கள் என்ன கேட்கிறான். பனமா கொடுக்கலாம் விமானமா? கொடுங் கள் எமது பிரதிநிதிகள் திரும்பக் கிடைத்தால் போதும் எண்ணெய்வள நாடுகள் ஒஸ்ரியா அரசுக்கு திட்டவட்டமாக அறிவித்துவிட்டன. கார்லோஸை தனியாக வந்து சந்தித்த ஈராக் தூதர் அந்தத் தகவலை மிக்க
வித்தார்.
பின் விமானத்தில் ஏற்றப்பருகின்றனர். எ
தூதர்கள் சற்று பத தனர்.
விமானம் தரையிறங் போகிறது என்பது: முதலில் மறுத் ஏனைய நாடுகளும் இறுதியில் அ 3; III GBGJITGMU GASIL MILLIN என்று பொய்யாக
லிபிய அதிபர் ஒஸ்ரியா அரசு கார்ே விளக்கியது.
|ൈ 7 D அனைவரும் கார்வே
LILL-GOTE.
ஒரு நொடியி தாரத்தையே த கூடிய பிரதிநிதிகள்
L JG
போது கார்லோஸ் என்ற பெயரை சற்று
"சீரியாக 620க்கு கார்லோன்
LITT6013).
ஒபேக் செயலக தொலைக்காட்சியில் தனது அறிக்கை ஒளிபரப்பாவதை உதட்டில் தொங்கிய புன்னகையோடு கவனித்துக் கொண்டிருந்த கார்லோஸ், அடுத்து மிகத் தந்திரமான சில காரியங் களை மேற்கொண்டான்.
பணய நாடகத்தில் ஈராக் மீது சந்தேகம் வராதிருக்க, லிபியாவின் பெயரை இழுத்து விட்டான்.
"ஒஸ்ரியா அரசு என்னோடு பேச்சு நடத்த வேண்டுமானால், லிபியாத் தூதர் அல்-கடாம்ஸி மத்தியஸ்தராக இருக்க வேண்டும்" என்று நிபந்தனை போட்டான். செயலக ஊழியர் ஒருவரை விடு
8N3
தொலைக்காட்சியிலும் ஒலி ஒளிபா
வராதா? என்றான் கார்லோஸ்
"வருகிறதோ இல்லையோ, ஒஸ்ரியா அரசு உஷாராவதற்கு இடையில் உங்களை இங்கிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் இல்லா விட்டால் திட்டம் முழுவதும் பாழகிவிடும்." என்றார் தூதர்
அடுத்துவந்த மணித்தியாலங்களில் காரியங்கள் துரிதமாக நடந்தன.
வியன்னா விமானநிலையத்தில் டி.சி.9 விமானம் தயாராக நிறுத்தப்பட்டது.
ஒபேக் செயலகம் முன்பாக பெரிய உடம்போடு பஸ் ஒன்று வந்து நின்றது.
இஸ்ரியா அதிபர் முன்பாக வெளிநாட்டு
usa
நீங்கள் ஏன் முன்வந்தீர்கள்? சந்தேகம் அமர்ந்துகொண்டு
நேரம்-9,14கான பாதையில் முத்தமிட மெல்ல உயர்ந்து வான் பரப்பை வச
கார்லோஸ் திரு யமானி யையும், ஈ பார்த்த பார்வையி அப்போது யாருக்கு
"ஒபேக் ஒப்பே வெற்றி இரண்டா எனக்கு முக்கியம் எ அலுவலகத்தில் இரு (yurtulara Qye
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தாம் ஹுசேனின் வள நாடுகள திகள் கார்லோஸ் கைதிகளாக்கப்படு து அமைச்சர்கள் லின் காலடியில்
OJ LDLéé), L1600TUë, ன்றது வியன்னா ம் துப்பாக்கிச்சமர் சேதங்கள் பணய
32 Gagmamagici
filia.I. வயது 45 செய்த கொலை-37 அவனது பெயர் மோகப் ஷாக் பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்தவன்.
பதின்மூன்று வயதுச் சிறுமி முதல் முப்பது வயது பெண்வரை முப்பத்தியேழு பேரை கொடுரமாக வெட்டி பல துண்டு 9567TITáj, f, 69), "LITT GÖT.
முப்பத்தியேழு கொலைவரை பொலி சாரின் பார்வை அவன்மீது படவேயில்லை என்பதுதான் ஆச்சரியம்.
முப்பத்தியெட்டாவது கொலை முயற்சி யின் போதுதான் பொலிசாரிடம் வசமாக மாட்டிக்கொண்டான்.
நாலு தட்டு தட்டியதில் கடந்தகால கொலை வரலாற்றை ஒப்புவித்தான் வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு போனது தூக்குத்தண்டனை நிச்சயம் என்று நம்பப்பட்டது
ஆனால் நிதிபதிக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. இத்தனை வெறித்தனத்திற்கு காரணம் என்னவென்று மூளை மருத்து
றங்களில் ஒன்று
டத்தோடு அமர்ந்திருந்
இருந்து புறப்படும் க எந்த நாடு சம்மதிக்கப் நான் பிரச்சனை. தது ஈராக், தொடர்ந்து
கைவிரித்துவிட்டன.
ல்ஜீரியா முன்வந்தது. செல்ல வேண்டும் அடம்பிடித்தான்.
கடாபி சீறியதால், லாஸுக்கு நிலைமையை
ணிை பணயக்கைதிகள் ாஸ் முன்பாக நிறுத்தப்
ல் உலகப் பொருளா லைகீழாக மாற்றக் தன் முன்னால் எத் ன பவ்வியமாக நின்று ாண்டிருக்கிறார்கள் 1று நினைத்தான் கார் |II61),
செயலக ஊழியர்கள் பட 35 பேரையும், யலக நூல் நிலையத்தில் ாய் இருக்குமாறு ான்னான். அவர்கள் லோடு பார்த்தார்கள்.
"LJIJIJIJE (361000ILITIDI கள் உயிரை எடுக்கப் ாவதில்லை, பொலிசார் து உங்களை பொறுப் டுப்பார்கள். அதுவரை 1ளியே வரக்கூடாது."
II GTGöSIG)60II G.IGI டுகளது அமைச்சர்கள் பட 35 பேரை மட்டும் பளயில் ஏறச் சொன்
607.
பஸ் புறப்பட்டது. கார் ாஸ் குழுவினர் பஸ்ஸில் நந்தபடி, தாம் பின் ாடரப் படுகிறோமோ 1று நோட்டமிட்டுக் ாண்டிருந்தார்கள்.
விமர்ன நிலையத்தில் பளயிலிருந்து குதித்த லோஸ் குழுவினர் துப் க்கிகளோடு அரணாக ாறு கொண்டிருக்க, 35 ரும் விமானத்தில் ஏறிக் ாள்ள கார்லோஸும், பன் குழுவினரும் இறுதி க உள்ளே ஏறிக் TGÖSTLITIF,6i,
J,Ti (Baj TGJU GJILOTeof) அருகில் போய் "புறப்படலாம்" லை. விமானம் ஒடு ட்டு தவழ்ந்து மெல்ல தரையை நழுவவிட்டு ப்படுத்திக் கொண்டது. நம்பி சவுதி அமைச்சர் ரான் அமைச்சரையும் ல் இருந்த அர்த்தம் ம் புரியவில்லை. ரசனின் முதல் கட்டம் ம் கட்ட வெற்றிதான் ன்றார் ஈராக்கில் தனது ந்த சதாம் உசேன். ண்டாம் கட்டம் அடுத்தவாரம்)
|தொண்டருக்கும் உண்டு என்பார்கள். நீங்கள்
வர்களை ஆராயச் சொல்லிவிட்டார்
மருத்துவர்கள் அவனது மூளையை ஸ்கேன் செய்து பார்த்ததில் மூளையிலுள்ள நரம்புகளில் வெறி, ஆத்திரம், பழிவாங்கும் உணர்ச்சிகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.
அதன்பின்னர் அமெரிக்க மூளை மருத்துவநிபுணர்கள் மூலம் அவனது மூளை நரம்புகளை பலமிழக்கச் செய்யும் சிகிச்சை
முளையில் செய்யப்பட்ட சிகிச்சைக்குப்பின்பு
செய்யப்பட்டது.
வெறியுணர்ச்சி குறைந்துவிட்டதால் ஆயுள் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்தார் நீதிபதி சிறையில் பரமசாதுவாக இருக் கிறான் மோகப் ஷாக் மருத்துவ உலகம் எந்தளவுக்கு முன்னேறிவிட்டது பாருங்
GT.
ஒளியில் உள்ள புறக்கதிர் விட்டமின் டி நமக்குக் கிடைக்கிறது. அதனால் நாள் தோறும் சிலமணிநேரம் குரிய ஒளி படுமாறு நிற்பது நல்லதே. அதற்காக கடும் வெய்யிலில் நிற்கக் ØYA LITEJ."
"டாக்டர், கடுமையான இருமலுக்கு ஒரு கைவைத்தியம் சொல்லுங்கள் LItā, GUITLDP"
அடிமடியிலேயே கைவைக்கிறீர்கள் என்றாலும் சொல்கிறேன். எள், இஞ்சி, வெல்லம் ஆகியவை கைவசம் இருந்தால் போதும் ஒவ்வொன்றிலும் 25 கிராம் எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை சேர்த்து வைத்து அரைத்து ஒரு எலும்மிச்சம் பழம் அளவுக்கு உருட்டி இரண்டு மூன்று வேளை சாப்பிட்டுப் பாருங்கள்
"GJIGGW, SED LIT&LIMI DGBASIL SEGOOGIA
gTivaldo GJILIT LItalit."
"இப்போதுதான்மதிய உணவு மெல்லப் பிடித்தேன். உண்டவுடன் தூங்குவது உடல் நலத்துக்கு ஏற்றதல்ல. இப்பழக்கம் 1960)LL/ வர்களுக்கு உடல் பருக்கும் வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன."
"அது ஏன் டாக்டர்?"
இருமல் குணமாகிவிடும்."
"டாக்டர், நீங்கள் ஒரு பொதுநலவாதி இன்னொரு கைவைத்தியம் சொல்லுங்
"தூங்கும்போது மிகக் குறைந்த அளவு சக்திதான் செலவாகும். இதனால் உணவுச் சத்துக்கள் யாவும் தோலடிக் கொழுப்புத்
திசுவிலும், தசைத் திசுக்களிலும் சேமித்து களேன்?"
வைக்கப்படுகின்றன. அதனால் உடல் "தோல் நீக்கிய வெள்ளைப் பூண்டுகள்
பெருத்துவிடும்." பத்து எடுத்து நசுக்கி ஒரு தக்காவிப் "சூரியக் குளியல் உடல் நலத்துக்கு பழத்துடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து கொதிக்க
வைக்க வேண்டும் இந்த குப்பை இரவு படுப்பதற்கு முன் அருந்தினால் காலை யில் வயிற்றில் உள்ள கீரை பூச்சிகள்
உகந்ததுதானே டாக்டர்? இல்லாவிட்டால் வெள்ளைக்காரர்கள் நம் நாட்டு கடற்கரை களில் வந்து மிகக் குறைந்த ஆடைகளோடு சூரியனை :* செத்து வெளியேறிவிடும்."
"அதையும் கவனிப்பீரோ நீ? குரிய நன்றி டாக்டர் S S SSL S S S S S S S S S S S S S S S SS SS SSL SSS SLS S SLS S S S S S S S S S
தூங்கப் போகிறேன் என்று சிலர் பேசப்படுகிறது. மோட்டார்சைக்கிளை சொல்லத்தான் செய்வார்கள் மறு நிமிடம் ஸ்டார்ட் செய்து ரெய்ஸ் செய்தால் குறட்டைச்சத்தம் கர்.புர்.புர்.ரென சங்கீத எப்படியிருக்குமோ அப்படியே இருந்த ராகத்தில் (?) ஒலிக்கத் தொடங்கிவிடும். தாம். இப்படியெல்லாம் குறட்டை குறட்டையாளர்களுக்கு ஒரு சந்தோச விட்டால் மனுஷன் எப்படித் தூங்க மான சமாச்சாரம் குறட்டை விடுபவர்கள் முடியும்? தொடர்பாக ஒரு கணிப்பு நடந்ததாம் இதனால்தான் ரயில் பயணங்களில்
குறட்டையோ குறட்டை
குறட்டைவிடும் ஆசாமிகளைக் கண்டு பலரும் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடுகின்றனர்.
இனி எதிர்காலத்தில் இத்தகைய அவல நிலை இருக் காது அதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் அமெரிக்காவில் குறட்டைக்கு லேசர் சிகிச்சை முறை வந்துவிட்டது. இந்த சிகிச்சையின்போது நாக்கின் உட்பகுதியில் சில மாற்றங்களை ஏற் படுத்துவார்கள். இதனால் குறட்டை
4 பேருக்கு என்ற வீதத்தில் குறட்டை யாளர்களின் எண்ணிக்கை இருப்பதாக அந்தக் கருத்துக் கணிப்பு அடித்துச் சொல்
கிறது ஒலி நின்றுவிடும்.
இன்னொரு ஆராய்ச்சி என்ன சொல் 臀 o அமெரிக்கா கிறது தெரியுமா? ஆண்கள் விடும் குறட்டை ல நல வரவேறபு கடைததுளளது. D9 "TH G 影 色仰 சிகிச்சை பெறுபவர்களில் 85 60III LLLLLL LTT T LL TTTTT TYS S000 LLLaTTS GOLLIS) GÖTIS) ISIL 醬 DIT போல இருக்குமாம். பெண்கள் விடும் *டயின்றி நிம்மதியாக இருக்கிறா
குறட்டையானது அவர்களைப் போலவே
மென்மையாக இருக்குமாம்.
இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த ஒருவர்
விட்ட குறட்டையைப் பற்றி பிரபலமாகப்
இந்த லேசர் சிகிச்சை மிக எளிதான தாம் பல் வலிக்கு சிகிச்சை பெறுவது போல சிகிச்சை பெற்று விட்டு வீடு திரும்பிவிடலாம்.
ཁ இந்தியாவில் டில்லியில் உள்ள குப்தா என்பவர் பழைய ரூபாய் நோட்டுக் களை சலவை செய்ய ஒரு கடை ஆரம்பித்தார். அமோக வரவேற்பு இப் போது 36 கிளைகள் திறந்துவிட்டார். |್ நோட்டுக்களை பக்குவமாக ஒட்டியும் கொடுக்கிறார்கள் இங்கும் யாராவது முயலலாமே!
G.04-10, 1996
கண்ணி புகைக் குண்டுகளைப் போல தும்மல் குண்டுகளை தென் ஆபிரிக்கப் பொலிசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். கூட்டங் களை கலைக்க அந்தக் குண்டுகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் குண்டுகள் வெடித்த ம் புகை கிளம்பும் புகையில் ஒருவித ருக்கும். புகைபட்டதும் எல்லோரும் ஆச், ஆச் என்று தும்முவார்கள். கோவும் போட நேரமிருக்காது.

Page 9
"தக்கன பிழைக்கும் தகாதன அழியும்" என்பது சாள்ஸ்டாவின் சொன்ன பரிணாம வளர்ச்சித் தத்துவம் ஜெர்மனில் ஹிட்லரின் ஆட்சியில் ஆரியர் தவிர ஏனைய இனங்களுக்கு அத்தத்துவம் பயன்படுத் தப்பட்டது. ஹிட்லர் கொன்று குவித்தது யூத மக்களை மட்டுமல்ல.
ஆடியும், பாடியும் பிழைப்பு நடத்திக் கொண்டு நாடோடிகளாகத் திரிந்த ஜிப்ஸி இன மக்களும் ஹிட்லரின் படைகளிடம் இருந்து தப்ப வில்லை.
புகைப்படத்தில் பாருங்கள் எவ்வளவு குதூகலமாக போஸ் கொடுக் கிறார்கள். அத்தனை பேரும் ஜிப்ளிகள், ஒரு பாடல் குழுவைச் சேர்ந்த வர்கள். 1939 இல் இவர்கள் அத்தனைபேரும் ஹிட்லரின் படையால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஆண்களின் உறுப்புக்கள் சிதைக்கப்பட்டன.(குடும்பப் பெருக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கை, பெண்கள் விபசாரத்தில் ஈடுபடுத் தப்பட்டனர். இறுதியில் ஒரு அறைக்குள் போட்டு நச்சுவாயுவைச் செலுத்தி கொண் றுவிட்டார் கள் பயன் படுத்திவிட்டு அழித்துவிடும் வக்கிரம் புகைப்படத்திலிருக்கும் ஒரு பெண்ணைத் தவிர அனைவரும்நச்சுப் புகைக்கு பலியானார்கள். அவளை மட்டும் வேறு ஒரு முகாமுக்கு கொண்டு சென்று வைத்திருந்தார்கள். ஹிட்லர் அன்னா-படத்தில் வட்டமிடப்பட்ட சிறுமியாக
தோல்வியைத் தழுவியபோது அவள் சாவின் போதும் அவரால் பறிபோன உற விளிம்பிலிருந்து அதிஷ்ட வசமாகத் தப்பிக் முடியவில்லை. கொண்டாள். அவளது பெயர் அன்னா மரியா மொத்தமாக 25 ஆயிரம் ஜிப்சிக
தற்போது அன்னாமரியாவுக்கு 70 வயது. இப் மட்டும் கொல்லப்பட்டார்கள்.
நான்கு முதல்வர்கள்:
LA GODS LI LI LL.D.. 5 IT
BESLLITÍTEGGödla DDL ಕ್ಲಿಕ್ என்றால் மக்களிடம் திரட்ட நம்நாட்டில் கூட அரசு பாதுகாப்பு நிதி புலிகளும் திரட்டுகிறார்கள்.
இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின்போது பிா சேகரித்தார்கள் தெரியுமா? "வீட்டில் பாவி அலுமினிய பாத்திரங்கள் மற்றும் தகர இருந்தால் தாருங்கள். பெரிய உதவிய என்று கேட்டார்கள்.
பெண்கள் முண்டியடித்துக் கொண் வீட்டில் கிடந்த நல்ல பாத்திரங் அள்ளிக்கொடுத்தார்களாம். படத்தில் உள்ள வீதி வீதியாகப் போய் பிரிட்டிஷ் அரச பாத்திரங்களை சேகரித்தது.
சரி அலுமினியப் பாத்திரங்கள் ஏன் எ ஆயுதங்களும், தோட்டாக்களும், குண்டுகளு
IJsntext
தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த அய்யப்பனு யாரும் இதுவரை செய்யாத சாதல்
டைத்திருக்கிறார் அய்யப்பன்.
42 அடி உயரமுள்ள தென்னை மர 58 நொடிகளில் தலைகீழாக ஏற படைத்துள்ளார்.
ஆயிரக்கிணக்கான மக்கள் முன்
மரத்தின் ே
சாதனையை செய்து காட்டினார் அய்யப் அடுத்ததாக தலைகீழாக கையும் முது கொண்டு (பின்புறமாக) பனைமரத் றுவதுதான் தனது இலட்சியம் என்கிற
o
G.04-10, 1996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வுகளை மறக்க
blir JITLib LäF aflgjafi
உலகில் இன்றைய திகதிவரை மிகச் சிறிய சைக்கிள் இதுதான். 14 அங்குல நீளம் மட்டுமே உள்ள இந்தச் சைக்கிளுக்கு உரிமை யாளர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜக்ஸ் தம்பதியினர். கின்னஸ் புத்தகத்தில் சைக்கி ளோடு இடம்பிடித்துவிட்ட பூரிப்பு முகத்தில் தெரிகிறதல்லவா!
ள் ஜெர்மனியில்
அபூர்வமான ன்கு பேருமே ாநிதி எம்.ஜி.ஆர். ஜெயலலிதா சாதான் - ன்றுபேர் தானே என்கி ர்களா? சிவாஜி மட்டும் என்ன வாம், நடிப்புலக முதல்வர் தானே எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா நடிக்க, கலைஞர் கருணாநிதி தயாரித்த எங்கள் தங்கம் படத் தின் நூறாவது நாள் விழாவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது மிக்க இளமையாக ஜெயலலிதா இப்படியான புகைப்படங்கள் திடைப்பது அரிதிலும் அரிது தானே!
திரட்டுகிறது.
ALGOffla) GTGGTGOT த்துவிட்டு வீசிய பொருட்கள் ாக இருக்கும்"
டு வந்து தமது ፴5 6ኽ)6ዘ ፴ ፴ሒ1 . வண்டியில்தான் அலுமினியப்
ன்று தெரியுமா? ரும் தயாரிக்
லுக்கு 23 வயது. ன ஒன்றைப்
த்தில் 4நிமிடம் ச்ெ சாதனை
பாக இந்தச் மல் ஒரு வியப்பு பன். தென்னையில் தலைகீழாக ஏற ம் அய்யப்பனுக்கு நல்ல தேர்ச்சி
கு நலல தோச (9jLD மூன்றுமாதம் கடுமையாகப் பயிற்சி #?: அய்யப்பனுடன்
தில் செய்தாராம் அய்யப்பன். haf துெ. it. Tf. கராட்டி மற்றும் யோகாசனப் அவரது பயிற்சியாளர் *Ꭿ+Ꮴ"** . TID6ui
DJUc9Fir

Page 10
SLL TT S S TTTu TTTTT LTT TTTTTTTTT TTTTTLTTTS S TT TTS TTTTTTTTTTTTS TTTTTTTKSL Tij LT TTTT TTTTTTLTTTT TTTTT STTTTTT STTTTTTTT TTTTTTTTTSTTTDSLS வபடும்
SYS TTT TYYTuuL STTTSTTS TTTTTTTS TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTT TTTT TLTTTTT L SLS TTTT T TTTTTTTTTTTTTTTS L L T TT TTTTY TTTTTTT T TTTT TTTT YTT T TTTT
LT TTT K T T TT TTTTT TTT TTTT Y TT TT T T T T ZTTTTTTTT
SL LD T TT ZS S TTT TTT TTT TTT S Z L ZY TT L D L Z
Y S L L S S L TT Y TTTTT TT S S TTTT TTTT SZTTT TTTT TTTTTTT **
TTTTTTT LLLTSZT LLS TT T T TTTTYY TTTTTT KTTLTLLL TTTT S Y TTTTTT LLTTTLLLL
SS YTTTT TT STLTuTTTTT TTTZYTTT TTTTTT S TTTTS TTTTTT TTT T S TTTTTT II uS TTTT LSSSZT S T TT ZT TTTTT TT u TTTTTTT TTTTTTT TTTTTTTTTTTSYTT T ார்ந்து பெரிய பிராட்டும் என்றாம் வெள்ள மாட
CATALI GLI ITALIJAS "LITT NYTTIIN படத்தில்/ LLEULTU) அழகிகள் விந்தியா தேற்றம்கொடுத்திருக்கிறார்கள்/
பம்பாய் அழகி அாதா ஜோடியாக/ L T TTLL TSSS T T TT TTTT TTT LL LLLLLLLLZSY L T Z S S LTTT 醬%
ஒத்துப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் ஆர்கே செல்ாள் தாயார்
TTTTT TTT TTLT TTTT TTTTTTTT S YTT TTT TT S T TT T L S TTTTTS அவரும் பாய் அரளிதான் விவன் மன்துரவிகான் பாய் அறகிகள் TT TT TTTTTS TT L S TTT S Z L TTT TTZ TTZ T T TTTTTT YZD வர் நடிான் பட்டாம் படத்தில் நடிக்கிறது ஆதவின்ாய் LYTTT TTTTTT TTT T TTTTTT L TT TTTTTT TTTT T TTTTTSY TTT TT ZY ராளி தயாராரது மார் வலு பிரபா
துரோனர் சாத்-ஏகலைவன் ரவிரயக்கு வருவாட்டான் புதிருக்கு விட்ட முன்வர் ரயரங்கில் புந்து மியாந் தொடங்கிவிட்டார் சரத்குமார்
SS T T TTTT T TLTLLL TTT T TTT YTTZZ TTTTT TTTTTTTT S வியந்திருக்கிரம் ரோன் குருபாத்தாவன் ல்விதின் பயின்று தெரியுமா அதும்ாதி ரனிய குருவர்
நாகரி பிாய் அம்பு தொடுத்து A lit விந்தையில் தெருகிற சரத்குமார்
ரரிய சந்தித்துள்ந்தார் பசியிருக்கிறார் ரயின் மாதப் புரி கொண்டுதான் காங்கிாக்கு ராபரத்தார் பரிவருகிறா என்கிறார்கள் YSY L L T TTTTTT T TT T T TTT TTT T T T T ZL TT T TTTTT S SSM அருகில்தான்ான்ற நிாக்கிறது காங்கிரன் ட்ரி
ாறையடியாற்றியவர்ர" தன்னா ருேப்திய விரும்பூர்ந்துருக்கு அந்த் திருக்கிரது ந்ைது புதிய ட்ரி ஆரம்பித்தால் மேலும் நடிதர்கள் அதில் ரந்தா என்று பாதக் கொடி காட்டியிட்டார்கள்
சதிருந்துவிட்டார் | T | IAIE IIF II
பரம்பரையின் அறுவடை
INGEN MAANEET ஹிட்டாருகிறது நாட்டாயபட இயக்குர் டேர் விக்குமாருக்கு மற்றொரு நதிரைப்படம் இடையே முந்து அவர் பக்கத்தில் வந்து சூப்பர் ட் டிக்கொண்டிருக்கிறது. ான்ாய் அதில் முழுக்க முழுக்கரரி முந்நீர்
பரம்பாயில் பிரபுவிடம் சியாவின் பதிப்பு தெரிகிறது. அந்த வில்லரிடம் ரப்பட்டா சத்யராாந்திருக்கிார் உச்சரிப்பில் சத்யராஜை நூறு நம் கொபியாக்ரன்றுள்ாரம் வெற்றி வில்லா அறிமுகம் ருப்பரபாயதறர்தருள்ாரோஜாவுக்கும்ார்க்கெட்டதக்ாக்க உதவியுள்ாது இதுவா குஸ்திருப்தி பிரபுவுக்கும் மகிழ்ச்சி
E.
அவரும் காத்திருக்கிறார் விண்டல் கா
Mifsur Nuo VIIMTIM LJN LITEN INTI ராப்பழம் III, III பிரன் பின் காந்துக்தொற்குப்பது யாவரும் அறிந்புநாள் மனவாக நம்பிக் இன்னொருவருந்திே ார் நான் கொடிருகிறார் ககன்யா அப்பட ாமப்பார்தா I இருங்கள் பால் பிந்தியன் என்று கேட் TT TTTTTTT T TL S L TLTL T TTTT TTTT TTT TTYSZTTS LTTTTTT S T * ாந்திருக்கிறார் தானெ பரிவட்டம் படத்தில் நவற்றி மற்றொரு செய்தி ஏ.ஆர்.ரகுமான் ஜெயராமை மடக் தன்ய எளி LT TTT TTTTT TTTS TTT TTT TTTTT TTTTTT TT S T TTT STTTTTTTT TTTT TT TTTTT TTTTTTTTTT TTTT TTLL TTTT TTTTTTTTS STTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTLTTTL பில் கோபப்படங் காட்டர் பக்குவாகப் பதி காதக்கத் தொடங்கி
விடுகிறாராம் (படத்தில் மட்டும்தான்
ாடுத்துவிடுவார்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இகாதோடு சொல்தி
தமிழில் இருந்து ஹிந்திக்குப் பாள தவிர் voix III, il faut RITT Laurentis 1977 ». நடித்தார். பின்னர் தமிழ் நொ சான்ப் ெ பார் அங்கு மார்ட்ெடப் புதாரோ வா ஹீரோவின் மாநில் பிடம் பிடித்துவிட்டாம் அா பிடிக்காவிட்டாலும்தா நாதும் சொல் பாவம் புதிாறு வயது நா நம் மாம் நொந்து
இாம் நாயால் அவரது பெயர் மார் என்று மு Liri ME ENGLA, MEN META IN ாடு it. ராவே சுவா நடிாடு கி வந்து
வளைக் குறிக்கும் பெயர் டாடங்கள்ா நடிாயொடு பிளாகிவிட்டாம்
சான் இவ்வாமல் நவித்தபோது கா நா கொடுத்தார் கண்ணாடி போட்டாருநருமா கள் நடிகை அதன்பிா பல் படங்கள் ட முதலில் ஒப்புக் கொண்ட படத்தில் நடிா  ெ LTLTLLLLLLL LLLLLS LLL LLTLLL TTTT ZT T LS
போர் பாரா ஞானப்பழம் கொடுத்துவிட்டா
2 ரகுமார் இசையில் ஜேசுதா,
ஆகுமாள் Nahari. ntul Tullam||Llull-ti-P - qq S TY Y SZ L TTS K TTT TTT Y YYT TTT TTTTTT Y TS TTTTT S TTL T TS L T L TLLTTTTTTTTT LLLTTTTY ZZ L TT TTTTTT TTTTTTT TLL TTT TT TTTTTD D LLLS ாருருள்ா நாங்களும் கிடைத் விடுவதின்ாள்ா தான்ாதாக்கப்பு MT ELISA Air SMATIE
தமிழக முதன்ாரொதா ஆதான் பரவி
Istwa Fll Auf Mi
S S S DSDSDS DS DSDS DS DS LS LS DSDS DS வசூலை அள்ளித் தா பாதாத காந்தா பட வெளிாவிட்ட திாவிட் ராங் முன் தெரிகிறார் நள்
ார்டா காட்பாள நெருக்க அைள்ந்த விக்குநர் EF HELT IN MMR O i NiTI I në RTItali. படம் நிாதும் பாவிட்டது யாளி பாக்கெட் TTT L L L L TLLT T T SY LLTTL TTTTT LLTLLLLL
݂ ݂ ݂ ݂
エ 7ம் நூற்றாண்டில் காதல்
粤呜 ■■■ ■■* JUNTAIT UTAMANIJIET լինի իրերի երր:
*
திெரான்ட் துபானவர்"
ருக்கிய காதல் எப்டியிருக்கும் ாது
வாரர்கள்
ராக்கு திட்டும்திடுபதித்துமுத்தம்பி n, EN 蠶 புனலுக்கு பின்ா வந்த துனிஸ் ரேஷமாகிரந்தரம்பத்தில் கர்த்தின் டிேயாக நடித்துவர் இப்போது அத்துமாரிடம் A நிமிடம் தொடர்ந்து முத்தும் NA
flautrealitako
ஒரு காட்சியில் சிவாஜியர்கு நனநார் நிறுத்திவிட்டார்ாததோடு விட்டாரா'ட்'ாள் ா பான்றாராம் பயிர்ப்புக் குழவின் அப்செட்டா
LLLLLL LLLLLT Z S S S LL TT S S TZ LH LLLLSSS

Page 11
Inanflüssisi Bül/LFD
பவுர் பாசெந்தி tell பாத்ாது எட்டாத மரத்திர கொண்டு பொள் பார்கள் நாடா எளிநேரம் நடிக்
ட்யூக் பாதியம் ரோடு பிட்சம் செந்தி
பட்சம் ( மணிநேரத்தது அதனால் சார் LLLTLT LLLLT TTZ L TTT L T TT LL TLLLLS
BLITTII2I filosò JISTGÖGori
இந்த ஆண்டு நான்கு விள்ம்நாதரயர்கள் கதியில் படித்த போட்டி நியப்போகிறது wysig, myyty T, now in அருண்ருமா யாவரும் களத்தில் குறித்திருக்கிறார்கள் தந்திரமுள்ளெடப்போகிறது என்பது
இவ் நிலவரப்படிதான் முடிவுசெய்யப்படும்
- ---- ந்யா நடித்து வெற்றிபெற படம் வாட பரவல்,அதாதெலுங்கிள் என்பியார் GLI IMG ser star Mrs Fala|| || தெரியும் நடித்தார்கள் இப்போது அதனை மிழில் மொழிமாற்றுகிறார்கள் பாராம் என் பரின் வரப்போகிறது
Orbigni-szafiej 4 | Ligul Lift "Lupt 1 தமிழில் நடி நன்றாக ஓடியது அதனையடுத்து தமிழில் நடிக்கிறார் மம்முட்டி கோடி விெல்
திப்பு அம்பந்ார் படத்தின் மம்முட்டி
ப
சாதி ஒடுக்குக்குமுறைக்கு எதிரா பே
காந்திக்கின் வோ தயாரிக்கும் படம்
பூரான் இயக்கம் CIP yn y flwynwr IT
Ant K நளவர் அம்புக்கார் Au II ஆர்கேசெல்யம் இயக்கும் பாட பாக பிருக்கும் மம்முட்டிக்கு பொளி அதிகாரி யவும் 17 | என்று அந்து штини он ни ш и
சொல்கிறார் ாக நீவிர புதைால் பாம்பர் கார்த்தி விந்த நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் AL-MINI U LILL- SS S S S S S S S S S S S S S S S S SS S SS SS SS SS 閭|*鷺
ான்ற முடிவி 嘯 * 』
இருக்கிறார் காந்தி ரகுமாருக்கும் தான் போட்டி முந்து பம்பா
Lisa Iy Lily in ன்று படங்களுக்கு இசையமைத்தார் ரகு
படங்கன் ஆனால் 11
"Alman |அதிக படங்களுக்கு விசையமைத்தவர் மார் LLLLLL Y LLL LL S L TT TTLTT T LL LLLTTTZ LTTT 0S
* = = = = = = = = = = | பட
E.
蠶| பாலுமகேந்திராவிந்தியில் மீண்டும்
தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதிர் பெள்ளாக நடிக்கிறார் ரேவதி அந்த |धा!! ாது பட்ஸ் விெயப்பள்ளிவி பட்டி கிடந்து பாஸ் மெந்து உடை சரிதான் Wo அளவுக்கதிகமாக ெ ஒரு மாதிரியாக விருக்கிறது
*
re.
“ முங்ாள் கவர்ச்சி நடிாக ஜோதி பாரூபம் இருக்கிறதா முத்து | । "| * * Maltar TUIflodets Matthieu Hill பதளிக்குநரா மகன் ஜோதி ரீர் நாயின் இடத்தை மதுக்கு rith நிரப் பின்ாண்டிருக்கிறார் |ட்ட அதா t LEI EM UM JMWASPITAG) : ** ' "I ாள் பெய்த்தாங்க
ridge. A リ三。
an artina
ாது நடித் ரொம்டபிள் til Tripsi Chiro||LINE, ETT Prahy
நாங்குக்கட் செய்யப்பியர் |ဲ”<ါ ாடா செய்வதுபோல் நடியுங்கள்'
III “ பாருட்யாய்ட்ப
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

செப்ாயக்கும் புதைய பத்தில் அரவிந்தார்குஜோ நடிப்பவர் இந்தி நடிகை ஜாக் இவர் 蠶 STZS LLTLLLLLTT LLTTTTTTT TTTTTLLLLLL T LLL L TTTTT LL LLL LLLLLL ான்கு படங்களில்ார்ந்திக்கிற்கு ஜோடியா படத்தில் நடிக் பிருந்தார்
":திரில் புதிய பத்திலும் நடிகர் பெற்ே 'காந்தில் அம்முயோ அங்க்வர்கள்தான் ஹைதர்
அலி ஆகிய பங்களில் நடித்து வருகிறா
பொன்றுமனி படத்தின் முகம் தமிழில் அறிமுகாய் சொந்தர்யா L படத்தில் KALIH Enfangst பின் yılın'ı Hi ITA glo படங்களில் நடித்தார்ப்போதர் சாதிபதி புவியெந்த TT TT S L LL L LLLLLTT T T Z L S S தமிழில் ஒரே நேரத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட படங்குக் ாேந்து வரும் தோ மாயாளம் மற்றும் சில நெலுங்குப்படங்களுக்கும் பிா ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்
வில் நடிக்கும் புல் டாயத்தில் இரண்டாது தியாஅத் அரவிந்த LLTT TT T T T T TT YSYYTT TTTTTT TT T L L L L L TT LLL என்பது தெரிந்தே .

Page 12
_______1+-
நவார்ப் பொப்பாடாதபு
ராடிய அாரியல்
விய படங்களிலும்
T = E =
ாயாராவுக்கும் இந்திரா என்று inity
தும் 1995 இலும் தெரியா தேவா
sastamistrat ipsit parts III || || k || || பாடியாக நடித்தும் பெயநம் படத்தில் கிராமத்துப் பெண் வடமேற்று புத்து uypit .22
ார்ட் வெற்றிப்பத்தை அடுத்துஇரண்டு புதிய படங்கா இயக்கத்திட்டமிட்டுள்ளார் ாசெல்வமர் இவர் தற்போது நெப்போலியன்ாம் நடிக்கும் ராணிபத்தி யாரித்து வருகிறார் S S S S
துண்ட்ா Inal புாே Tinggara விதிப் ராா நடிக்கும் திார்ஜ் என்ற தெலுங்கு படத்தில் ரொம் நடியதாக அறிவித்தார்கள். தற்போது LLLLLLL TTLTTTTT TTTTLLLLSS S S S S S S S S S S S "ஆள் நாள் அந்தார் நடிக்கும் தி படமொன்ற பஞ்ச அருண்ராம் பார்கள்ார் ஆார் படத்திற்குப் பின் வந்த் விக்கும்பிப்படத்திற்கு தேவா பி. ாம்கிளர்வத்திரக்கும்பேட் ராதெலுங்கில்ாராம்வெற்றிபெற்ற சுப்க்ாம் என்ற படத்தின் தமிழ்ப்பதிப்பு ஆகும்
S S -- நாட்டியப்பேரொளி பத்மிளியின் மருமகன்தான்யித் ஆரம்பூ Au prin, mort Fushino Rituantir City பங்களில் கடுமையாக உழைத்தும் படவாய்ப்புக்கள் அதிகமில்ஸ் பொது ாதுப்தே படத்தில் பம்பாய் நடிா புவுடன் கொடி
ாவா" படத்தை I FARINGAR ATITIT
பாத்திரத்துக்கு நக்கிறார் ரேவதி ஒடுகதினாராம் பிந்துவிட்டதுதான்
சேர்ந்திருக்கிறார் பிரமாண்டா செலவில் Tintina
எதிர்பார்ப்போடு தயாராகும் படம் என்பதால் விளித் நம்பிக்ாடு Gyak Mri TT, ESTAVITIN MAGTATARAFII NAFNINNI வரப்போது ங்
வர் ராக் களவு காள்கிறார்
சிரச்சாவை படத்திலும் விளித் நடித்திருக்கிறார்.
BO 316 Fil முன்னாள் உலக அழகர்மிதா சென் ரட்சகன் படத்தில் நடிப்பது பழைய செய்திதாள் ஆால் ரட்சகளில் 9 क। டிமிதா வாங்கியுள்ள சம்பரம் எவ்வளவு தெரியுமா இந்திய மதிப்பில் இட்ம் ஹிரா நாகானும் Et af sin LLLTTLTT LLL LLTT TTTT T TT DL LLL D DD LLLLLLL
வாங்குவது இதுதான் முதல்டா
estiger girl li
அருவாவது திரைக்கு வந்துவிட்டது நாசரும் பார்வரியும் நடிப்பில் போட்டி போட்டு முந்தின்
நிந்திருக்கிறார்கள்
கடந்த வருதாதயோ இந்த வதமும்து நடிப்புக்கு தீ தடுப் படங்கள் மட்டுமே தெரிவு |-) rigi hlu Úlfullst miral.s.
பென் ரசிகள் மத்திரிப்தியான பிடத்தை தருேந்துள்ளநடிகைகளில் முள்ளளியில் இருப்பது litri illuil thraif it iad, it'll air.
Fezza பரநிரார் அந்திமந்தாரபடத்தில் Li ாப்பிட்ரி மனைவிரு நடிக்கிறார் சங்கவி பாரதி ராஜாநெகிந்து பெர்ட்டினாராம்படத்தில் ஒரு கலக்குக்கக்கி என்று சொன்னாராம் ாள்பவர்களிடம் சொல்லிபுரிந்து போகிறார் சங்கவி வசிஷ்ட வாயால் பிரிவுப் பட்டா
அப0ஆRது மணிரத்னத்தின் அஞ்சல் பதிலளிப்பது ாளராக பணிபுரிந்தவர் மீது அம்பட்ஆ தற்போது இரண்டு ஹொலிவூட்டங்கருக்குவிப்பதி
ாராகியுள்ளார் ஹொட்டுக்குச் சென்ற முதல் இந்திய ஒளிப்பதிவாளரே இவர் நான்இளமைநிரந்தரமானது இல்லை தான் அதற்காக இருக்கிற அழகைப் பராமரிக் காமல் விட்டு விடக்கூடாது கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டால் முப்பது வயதிலேயே நாற்பது போல் தோன்றுவதைத் தடுக்கலாம்.
má umolů: தோல்களில் உள்ள செல்கள் அழிவதும், உருவாவதுமாக இந்தச் செயல் தொடர்ந்து நம் உடலில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தோலைச் சரியான முறையில் பராமரிப்பது எப்படி? வயது வாரியாக சில உத்திகளைப் LITITLIGJITLD.
இருபதுமுதல் முப்பதுவரை தோலைப் பற்றிய அக்கறை இருபது வயதிலேயே வந்து விட்டால் நல்லது தினமும் ஒரு முறையாவது நீராடுங்கள் அதிகம் குளிர்ந்த தண்ணீர், மிகச் சூடான வெந்நீர் இரண்டை யும் தவிர்ப்பது நல்லது சுத்தம் தான் முதல் அழகு உங்களுடைய தோலின் தன்மைக்கு ஏற்ற சோப்புக்களையே பயன்படுத்துங்கள். நமக்கே நமது தோலின் தன்மை வறட்சி யானதா எண்ணெய்ப்பசையுள்ளதா என்பது புரிந்து விடும். சரிவரத் தீர்மானிக்க முடியா விட்டால் மருத்துவர்களிடம் கேட்கலாம். எப்போதும் அதிக வாசனையுள்ள சோப்புக் களைத் தவிர்க்கப் பாருங்கள்
எண்ணெய்ப் பிசுக்குள்ள முகம் பருக்
களை வரவழைத்துவிடும். இதைப் போக்கிக் கொள்ள மருத்தவர்களின் ஆலோ சனையோடு தகுந்த மருந்துகளை உபயோகப் படுத்துங்கள் வைத்தியரைக் கேட்காமல் கடைகளில் விற்கும் கிறீம்களையோ, அன்டி பையோட்டிக் மாத்திரைகளையோ பாவிப்பது மோசமான பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்த GUILD.
உங்களால் தோலைப்பராமரிக்க முயற்சி எடுக்க முடியாவிட்டால் குறைந்த பட்சம் அதைக் கெடுக்காமல் இருப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள்.
முபபது முதல நாறபது வரை
முப்பதுகளில் தோல் வறட்சி மட்டுமே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமாக இராது. கண்களின் கீழே விழ ஆரம்பிக்கும்
கரு வளையங்கள் தான் இந்த வயதுகளின் பெரிய பிரச்சனை. ஏனெனில் முகத்தில் இந்தப் பகுதி மிகவும் மிருதுவானது. இதைத் தவிர்க்க மருத்துவர்களால் சிபார்சு செய்யப் படும், "ஐ கிறீம், ஜெல் போன்ற வற்றை உபயோகப்படுத்தலாம்.
அதிக நேரம் கண் விழிப்பதும், தேவையற்ற கவலைகளால் குமைவதும்
... !-
உலகக் கிண்ணப் போட்டி 1975 இல் நடைபெற்றது.
இறுதிப் போட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியும், அவுஸ்திரேலியாவும் மோதிக் கொண்டன. 17 ஓட்டங்களால் அவுஸ்தி ரேலியாவைச் சாய்த்தது மேற்கிந்திய அணி 1979இல் இறுதிப் போட்டி இங்கிலாந் துக்கும், மேற்கிந்திய தீவுக்கும். சூடாக ஆடி 32 ஓட்டங்களால் இங்கிலாந்தை சுருள வைத்தது மேற்கிந்திய அணி
1983இல் மூன்றாவது போட்டி இரண்டு முறை உலக சாம்பியனாக கொடிகட்டிப் பறந்த மேற்கிந்திய தீவு அணிக்கும் இந்திய அணிக்கும் இடையில் பலத்த போட்டி முடிவு இந்தியாவிடம் உலகக் கிண்ணம் 43 ட்ெடங்களால் பெற்ற வெற்றி அது
1987 இல் 4 வது போட்டி இறுதிப் போட்டியில் மோதிய அணிகள் அவுஸ்தி ரேலியாவும் இங்கிலாந்தும். ஏழே ஏழு ட்ெடங்களால் உலகக் கிண்ணத்தை தனதாக் கியது அவுஸ்திரேலியா
ஐந்தாவது போட்டி 1992 இல் நடந்தது.
கூட கண்களின் கீழ் கருவளையங்கள் விழக்காரணம். இவற்றையும் தவிர்க்கப்
-பாருங்கள்.
நாற்பதிலிருந்து 9IOILSIGIGOJ: இந்த வயதில் டோனிங் லோஷன்ஸ் பயன்படுத்து வதை நிறுத்தி விடுவது நல்லது அதற்குப் பதிலாக முகத்தில் அடிக்கடி குளிர்ந்த நீரைத் தெளித்துக் கொள்ள லாம். 'உடம்பை இழைக்கப் பண்ணுகிறேன் என்று ஒரே யடியாக உணவைக்குறைத்து விடக்கூடாது. அதுவே சுருக்கம் விழுவதை துரிதப் படுத்திவிடும். விட்டமின் ஏ இருக்கும் உணவுப் பொருட்களை அவ்வப்போது சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
தோலுக்கு அடுத்தபடியாக முக்கியத் துவம் பெறுவது தலைமுடி, உங்கள் ஆரோக் கியத்தைக் காட்டும் கண்ணாடியென தலை முடியைச் சொல்லலாம்.
இருபதிலிருந்து முப்பது வரை
தலைமுடியைச் சுத்தமாக வைத்திருப் பது அவசியம். தேவையானபோது வும்பூ அல்லது சீயாக்காய் உபயோகப்படுத்திக் கூந்தலை அழுக்கில்லாமல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பிசுக்குள்ள தலை என்றால் கண்டிஷனர் உபயோகப்படுத்தலாம். ஆறு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை பிளவுபட்ட நுனிகளைக்கத்தரித்து அகற்றிவிடவேண்டும். அடிக்கடி ஹேயார் ட்ரையர் உபயோகப் படுத்தி அந்தச் சூட்டில் முடியலங்காரம் செய்து கொள்வது கூடாது. இப்படிச் செய்வது நிரந்தரப் பாதிப்பைத் தலைமுடிக்கு ஏற்படுத்திவிடும்.
முப்பதிலிருந்து நாற்பதுவரை
இந்த வயதில் அங்கொன்றும் இங் கொன்றுமாக நரைமுடி கிளம்பக்கூடும். கருவேப்பிலை போன்ற சில மூலிகைப் பொருள்களுக்குநரையைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் உண்டு. உடலில் அதிகம் சேரும்
பித்தமும், நரைக்கு ஒரு காரணம் திறமை ள்ள சித்த வைத்தியர்களால் இயற்கையோடு வழியில் நரையைக் குணப்படுத்தும் வழிமுறைகளைத் தெரிவிக்க முடியும். எதற்கும் குறைபாடு என்னவென்பதைப் பரிசோதித்து அறிந்து பின்னர் அதற்கேற்ற வழிமுறைகளைக் கையாள்வது நன்மை பயக்கும்.
TÕLGU55
இனிமேல் நை வதோ, உதிரத் தெ காப்பாற்றுவதோ ெ முடிக்கு 'டை பூ பரிசீலித்து விட்டுப்பி வேண்டும் முழுகிய காற்றாடவிட்டு, தளர் வது முடி குறைவை
எப்படியானாலு தான் போகிறது. இளமைத் தோற்றத் கொள்ள முக்கிய பராமரிப்பும், தலைமு விளக்கப்பட்டது. வ நகங்கள் உட்பட பல G.IIGIGILLIL (BGIGs மேலே குறிப்பிடப்ப ԼՈՐ/60/60)6)/,
இவை தவிர முதுமையை எதிர்த்து உள்ளவை. ஆனால் களைத் தகுந்த ஆசா கொண்டு பயிற்சி செய் யென்றால் எங்கா சுளுக்கிக் கொள்வது
*三須 அத் துணிகளை 6ெ வெட்டப்படும்.
தேய்ந்த சோப்பு தூக்கி எறியாமல் அெ வையுங்கள். பூச்சிகள்
*****
நீங்கள் எப்படி குழம்பு கசப்பா
Gausdort IIüb. குழம்பு வைக்கும் போது அதில் ஒரு கரட்டையும் சேர்த்தால் JLJGL தெரியாது.
1975 முதல் 199
தினமுரசு - அம்மன் ஜூவல்ஸ்
uflaith ailiúluti SERGIO 24
காத்திருக்கிறது.
50 அதிஷ்டசாலிகளுக்கு பெண்கள் மட்டுமே பங்கு (YPTUS 116
O
ஜூவல்
சு-அம்மன்
■
LIET LIITILL 2
முதல் பரிசுக்குரிய அதிஷ்டசாலிக்குஅம்மன் ஜுவல்ஸ்வழங்கும் தங்கமாலை பரிசாகக்
றுதல் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.
Tär GMT (puyuh. தல் தொடர்ந்து 25 வாரங்களுக்கு வெளியாகும் பரிசுக் கூப்பன்களை சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அனுப்புமாறு கூறும்போது மட்டுமே கூப்பன்களை
gija ili II. இதுவரை நடைெ கிண்ணப் போட்டிக இடத்தை (ரன்னர் அ அவுஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து அணி
U GOOTILIITILID SAN LU560 (1979,87,92).
ang இதுவரை நடைெ கிண்ணப் போட்டிகளி அதிக தடவை தெரிவு நியூசிலாந்து மூன்று பாகிஸ்தான் மூன்று : இங்கிலாந்து இரண்டு இந்தியா ஒரே ஒரு
ஓட்டங்களால் இங்கிலாந்தை சரித்தது &lgesi ாகிஸ்தான். 636 5 g). GDJ, jo SIG S S ஒவ்வொரு நாடுகளும்
Liaisi u000
அவுஸ்திரேலியா 328)
இங்கிலாந்து 3344 (6 இந்தியா 2005 (60 ஓ
° பாகிஸ்தான் 3386 (6
நியுசிலாந்து 3095 60
கிழ இலங்கை 313 (492
மேற்கிந்திய தீவுகள், !
ஸிம்பாப்பே 324 (50
| தென்னாபிரிக்கா 236)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 13

2DL1956)IGOJ: க்குக் கவசம் போடு ாடங்கும் முடிகளைக் ாஞ்சம் கடினம் தலை Lassg,67 60)L'60uIL மகு போட்டுக் கொள்ள பின்னர் நன்றாகக் LIIIGIT, LIGöIGOfő, () SIGII
சமாளிக்க உதவும். ம் ஆகிற வயது ஆகத் இருந்தாலும் ஓரளவு தைத் தக்க வைத்துக் ம்சங்களான தோல் டி பராமரிப்பும் இங்கே பதைக் குறைப்பதில் விஷயங்கள் கருத்தில் டியவை என்றாலும், ட்டுள்ளவை முக்கிய
சில ஆசனங்கள் ப்போராடும் ஆற்றல்
இத்தகைய ஆசனங் ன் மூலமாகக் கற்றுக் வதே நல்லது இல்லை பது ஏடாகூடமாகச்
நிச்சயம்.
SS
நைலோன் துணிகளை வெட்டும் போது, துணிகளோ, நைலோன் சம்பர் பட்ட பொருட்களோ ஒரே வெட்டமுடியாது.
-
S வெட்டும்போது, துவேதமது =ణా~/ சிறிது வெப்பப்படுத்திய பிறகு
பட்டினால் நைலோன் பிளவுபடாமல் எளிதாக மட்டுமே கருதுவார்கள்.
போது
கீரைகளை வேக வைக்கும்
உப்பைக் கரைத்து வேகவைத்தால், கீரையின் நிறமும் மாறாமல் அதிக சுவையுடனும்
*****
ஆராய்ச்சியின் பிரித்திருக்கிறார்கள்.
சாதுக்கள்.
கொஞ்சம்
நைலோன்
DGOGOTG) 66661
இந்த மூன்று
*****
தண்ணீரில் கொஞ்சம்
இருக்கும்.
த் துண்டுகளைத் மாரியில் போட்டு
அண்டாது.
அதிஷ்டசாலி யார்
பத்தான் சமையல் செய்தாலும் பாகற்காய்க்
முகவரி-இல 5
வே இருக்கிறதா? இனி கவலையே பட
பற்ற ஐந்து உலகக் flasi) ரண்டாவது ப) பெற்ற நாடுகள்:- ஒரு தடவை- (1975) மூன்று தடவைகள் த கைப்பற்றியது.
இறுதி பற்ற ஐந்து உலகக் லும் அரையிறுதிக்கு ான அணிகள்:- Loa (1975,79,92)
L606).J. (1979, 83,87)
தடவை. (1975, 83) l60. (1987)
LIKEGG ப் போட்டிகளிலும் பெற்ற அதிக கூடிய
(60 ஓவர்ஸ்) எதிர்; : (1975) ஓவர்ஸ்) எதிர்;
இந்தியா (1975) பர்ஸ்) எதிர்;
ஸ்திரேலியா (1987) ஓவர்ஸ்) எதிர்;
இலங்கை (1983) ஓவர்ஸ்) எதிர்; கு ஆபிரிக்கா (1975) ஒவர்ஸ்) எதிர்;
GVIDLJITLGU. (1992) 10A (50) Gigi,
இலங்கை (1983) எதிர்;
இலங்கை (1992) (50) எதிர்; இங்கிலாந்து (1992)
Gvi DUIJEr G.04-10, 1996
శాట్ట్" EEEEEE
* ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு
பட்டுச்சேலை பரிசு வழங்கப்படும்.
ஒட்டி அனுப்பினால் போதுமானது.
எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள்
இதைப்பற்றி சமீபத்தில் ஒரு ஆராய்ச்சியே நடந்திருக்கிறது.
முதலாவது பிரிவு ஆண்கள் இருக்கிறார் அவர்கள் பரம LDGODGOT 6) Ĵ) யைக் காதலிப்பவர்கள். முப்பது நாள்
ஆசை அறுபதுநாள் என்று சொன்னால் அடிக்க வருவார்கள் வாழ்க்கை முழுக்க காதலித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் மனை
FL GULD, IL - கொஞ்சம் உறுதி கலந்த படைப்புக்கள். அழகான பெண்களைக் பல் மனதுக்குள் கண்ணடிப்பார்கள் கை நீட்டமாட்டார்கள் மனைவியோடு அன்பாக இருப்பார்கள்.
மூன்றாவது ரகத்தினர்தான் கடைந்தெடுத்த சபலிஸ்டுக்கள். தப் தேவைப்படும்போதெல்லாம் குடிப்பது மாதிரி அவர்களுக்கு ராக செக்ஸ் வேண்டும். பெண் யாராகவும் இருக்கலாம். மனைவியாகத் இதோ கலபதான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. அந்த சமயத்தில்கூட மான வழி- நைலோன் துணிகளை தமது துணையின் சந்தோசத்தை பற்றி கவலைப்படவே மாட்டார்கள். சந்தோசத்தில் மட்டுமே குறியாக செயற்படுவார்கள்.
என்றும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்
அதுதான் அதிர்ச்சியான விஷயம். மூன்றாவது ரகத்தினரே சற்று அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்களாம்.
இது அமெரிக்காவில் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி என்பதால் நம் நாட்டு ஆண்கள் உறுமத் தேவையில்லை.
நீங்கள் எந்த ரகம் என்று உங்களுக்கே தெரியுமல்லவா.
JSRS glög sning 50 glasnijiżLEFTEgal
வாரம் ஒரு பட்டுச்சேலை போட்டியில் இந்த வார
சுகுணா ஜஸ்டீன், 19,அல்விஸ் பிளேஸ், கொழும்பு-13. எல்லோரும் மனதுக்குள் ஒரு தடவை உரத்து கரகோசம் Siarlywyddair சரி அடுத்தவாரம் யார்? உங்களில் ஒருவர்தானே பொறுமை
5ம் திகதிக்குப்பின்னர் காலை 12 மணி முதல் 4 மணிக்கு முன்னர் (ஞாயிறு தவிர) எப்போது வேண்டுமானாலும் ᏌᏤ*Ꭲ அலுவலகத்தில் வந்து பரிசை பெற்றுச் செல்லலாம். காவிந்த பிளேஸ், கொழும்பு-6.
)
மகளிர் மட்டும்
தேர்ந்தெடுக்கபபடுவார். வாரத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே
* கீழேயுள்ள கூப்பனை நிரப்பி தபால் அட்டையில்
(பதிவுத் தபால்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா)
* ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூப்பன்களையும்
D_uslsflóði p usGu
முடிவில் ஆண்களை மூன்று பிரிவாகப்
படுக்கையறையில் ஒரு இயந்திரம் என்று
பிரிவினரில் யாருடைய தொகை அதிகம்
என்று அறிய ஆவலாயிருப்பீர்கள்?
தொலைபேசி: 85204
9 Sepler GS
608. GluunrüLuüb:. . . . . . . . . . . . . . .
அதிஷ்டசாலியாக தெரிவு செய்யப் படுகிறவர்கள் தமது புகைப் பட்ங்களை அனுப்பினால் பிர
2 ELOči GOLO - BjñGOLO - Slalu GliflŭLIGIODL5, jeñBOLO
சுரிக்க உதவும்.
-
hÜumanégüllanalsikalmützu
குறைந்த ஓட்டங்கள் இலங்கை 86 (72) எதிர்;
மேற்கிந்தியதீவுகள் (1975) இங்கிலாந்து 93362) எதிர் அவுஸ்திரேலியா அவுஸ்திரேலியா; 129 (382) எதிர்;
இந்தியா (1983) இந்தியா 1238 (60 ஓவர்ஸ்) எதிர்;
இங்கிலாந்து (1975) நியூசிலாந்து 158 (522) எதிர்:
மேற்கிந்திய தீவுகள் (1975) பாகிஸ்தான் 151 (56) எதிர்;
இங்கிலாந்து (1979) மேற்கிந்திய தீவுகள் 140 (52) எதிர்;
இந்தியா (1983) ஸிம்பாப்பே; 135 (42) எதிர் இந்தியா (1987) தென்னாபிரிக்கா 1744 (6.5) எதிர்;
அவுஸ்திரேலியா (1992)
தித் திகதி 10-02-1996
அனுப்பவேண்டிய முகவரி-வாரம் ஒரு பட்டுச்சேலை தினமுரசு வாரமலர் தபெஇல-1, கொழும்பு SSSSSSSSSSS
தனி ஓட்டங்கள் மேற்கிந்திய தீவுகள் விவியன் ரிச்சாட்ஸ் 181, Gigi, இலங்கை (1987)
இந்தியா கபில்தேவ் 175 (ஆட்டமிழக்காமல்) எதிர்; GUDUILGLI, (1983) நியூசிலாந்து கிளன் ரேனர் 171 எதிர்; கிழக்கு ஆபிரிக்கா (1975) இங்கிலாந்து டி.எல்.அமீஸ் 137 எதிர்;
இந்தியா (1975) விம்பாப்பே டேவிட் கொட்டன் 141 எதிர்; நியூசிலாந்து (1987) அவுஸ்திரேலியா ஜெப் மாஷ் 126 எதிர்;
நியூசிலாந்து (1987) றமீஸ் ராஜா ப9 (ஆட்டமிழக்கவில்லை) எதிர்; நியுசிலாந்து (1992) தென்னாபிரிக்கா பீற்றர் கேஸ்ரன், 90 எதிர்; நியூசிலாந்து (1992) இலங்கை ரொஷான் மஹாநாம 89, எதிர்; பாகிஸ்தான். (1987) (எம்.ஆர்.நிமலதாஸ்-இராக370)07. i M 5.535 IGNOE பல்லக்கில் ஏற்றி
"ವ್ಹಿ/ಕ್ಷೌis பவனி வர முடியவில்லை
"
புத்தம் நடக்கி E. E. :: ಸಿದ್ಲಿ...
SILSD. Up வெடிைேச க்கிறது La di Sofii. 5 anoir. "423 o "o"???
୧୭:୫୬୩ * 'ಅಣ್ಣ SITGIT, וש_L(Mulש
உன் மீதுள்ள காதலை
மாரிகாலத்து வெள்ளமும்
சம்மாந்துறை, ஏயெம்மே நிஸாம்.
காதல் வாழவே இனிமேலும் எனக்கு பொறும்ை இல்லை,
விட்ட இதயத்தில் வலிமை இல்லை மையில் இருப்பதில் சுகமும் இல்லை, தவறென்ன நான் செய்தேன் புரியவில்லை, எனக்கென்று நிலையான உறவும் இல்லை. 1ցննսո5յն இதனை எண்ணி கவலை இல்ை
*** முகம் காட்டி எனைவாட்டி மறைவதென்ன? முழுமதியே எனைவிட்டு போனதென்ன? காட்டாற்று வெள்ளம் நெஞ்சில் பாய்வதுெ கண்ணிரண்டில் நீ இன்றி உறக்கமென்ன?
போராளிகளின் சயனைட்டை பித்தனாக்கி எனைவிட்டு பிரிந்ததென்ன?
விளையாட்டாய் என்னில் ஏன் கோபம் கெ விடுவரை வந்துப்பின் ஏன் விலகிச் சென்றா சிரித்து வந்து உறவை ஏன் விட்டுச்சென்றா
ტტ| 0I[ტტ 2-0) OIg) சிந்தனையை கலைத்து விட்டு மறைந்து ெ கனவில் வந்து என்ன்ை நீ கட்டிக் கொண்ட
KÖ) (UCITES 2.GT 2 GTGTLD 56 00/կմNT(Ոլի தில் நாம் : QITLE இதயத்தில் உன் அன்பு நிலைக்க வேண்டும் இறப்பிலும் நாம் இன்றாய் இணைய வேண் பின்னும் நம் புகழ் இங்க வேண்டு
இன்றுதான் - - -
பிறந்த தினம் *րապ655857- %Ս0 (Uլ : #းကြီ ':... இராணுவப் பிரங்கிகளை விடவும் பின்னோக்கி என்கால்கள் நடப்பதென்ன? ஷெல்களாலும்". பீரங்கிகளாலும்". :"... *** ரானுவ முனைப்புடன் இ. : :பட்டு LIGULO *"ಗ್ಗಿಲಿಭಿಃ 2.
Loirá 50TLDITú ISLA; 205, ಗ#Â ಜ್ವೆ
* * *
நிலைத்திருக்குமாயின் õõTL) 蠶 5 T5 GÜ 6054960) CU *** உன் பிறந்த தினத்தில் 蟹燃 கஞ்சியாவது கிடைப்பதையிட்டு 历 麗Ш0 பக்கிறது
5ಿಕ್ರಂ...
மீண்டும்
araimasiô LI மொழியும் (EB
புதி மொழியும் கிளம்பிய யூதம்
லெடுத்த நெருப்
6)5/16707)
செய்யப்போகும் குரிய நமஸ்காரம்
(அச்சுவினி
பூரட்டாதி நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி)
சளி பயனற்ற செயல், பணக்கஷ்டம் L). I 2 DGMs. அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம்-4
கும்பம் அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், பூரட்டாதி முன் முக்கால்)
வரும்போது ன்னுடன் கூடவே * வயிற்று வங்கிகளை ட்டிக்கொண்டு வாடி இறுக்க முடிவிட்டு **
ாயிறு தொழில் மந்தம் செலவு மிகுதி SIGOGJ 6 Don
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
மண்ணில் என்றும் நம் காதல் வாழ வேண்டு ஹப்புத்தளையூர் மனோ ே
R-அல்ைலதுல்கர் இரவில்
(Uսի55յնGսոմ, *kቶ
இறைவனை நோக்கி அதனா இருகரம் ஏடு எங்கள TIE/ASGT தேசகு கண்ணீர்த்துளிகளைக் சோகத் 65 TG20f) išGO) 5 CIUITš65), 46055 அதற்காய் நாங்கள் தொை காத்துக்கிடப்போம். சற்று Tմuւգն சமரசத்தையும் IPO155/ 9 GÖT TIL GEG2/ 2007)/L.
கட்டிக் கொண்டு வா கூட்டிவ al *** ETGISSC
TIE/ASGT
இவ்வொருவரும்
குதுப்புயலில் சிக்குண்டு உன்னில் சிலந்தி வலைபோல் உண்ணாவிரதமிருப்போம். சிதைந்து Gumor upcijih 540 605 d/5
சமரசத்தையும்
'புனிதம் பெறவேண்டும்; உன்னுடன் கூடவே
தயவு செய்து கூட்டிக் கொண்டு வா *** ש996994/ש19
அது முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல; Toor(E GJIT! வின மக்களுக்குமே
கொடுக்கும் மகத்தான பரிசு
Сшѓвта/тіїјардђ1)
குற்றி வளைப்பு) வெண்ணையிருக்க மூட்டைப் பூச்சிகளை சமாதான நெய்தேடி அவ்வப்போது அல்ைகின்றார்களே கொழுத்தப்படும் வி
1/5
- - (புத்தும் GELDITS) ATGOTLĪDD 6) ವ್ಹಿಜ್ಡಾ S. 796 Lt. முதுகைச்சொறிய வேலியே பயிரை மொதல் தவிர்ப்பு
GELOCIJI
பிடிக்கப் போனது கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளையார்தான். புதிய விளக்கம் பட்டதோ குரங்குமு
பரணி, கர்த்திகை முதற்கால்
ஞாயிறு-பெரியோர் நட்பு மனமகிழ்ச்சி L JILJI, II IIDGNaf li: IDF, LIG007 (6050 MC_LD, திக் நீங்கள் புதிய முயற்சி கெளரவம் 7. செவ்வாய் வீண்குறை கேட்டல், இனசன பகை காலை 7 மணி செ செவ்வாய் பொருள் வரவு இனசன நன்மை L, } புதன் உயர்ந்த நிலை, மனக்கிலேசம் L156 | Dol ||
புதன்- வெளியிடவாழ்க்கை முயற்சி பவிதம் Tora! 7 |DGMs வியாழன்-வெளியிடப் பயணம் அந்தியர் உதவி கால்ை 6 மணி வி வியாழன் உறவினர் பகை மனக் கலக்கம் பகல் 1 மணி வெள்ளி தொழில் விருத்தி முயற்சி மென்மை பகல் 12 மணி ெ வெள்ளி தொழில் மந்தம் செலவு மிகுதி காலை 6 மணி சனி வீண் அவை: செலவு மிகுதி Ls LJ, 2 DANs og
ஞாயிறு தொழில் மந்தம், பணச் செலவு LJ.L. திங்கள் மனக் கலக்கம், இனசன நன்மை (DL. செவ்வாய் துயர் நீங்கும், பெரியோர் உதவி шја,
புதன் வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி (DL. வியாழன்-பெரியோர் உதவி, பணவரவு шћа, வெள்ளி தொழில் சிறப்பு மன மகிழ்ச்சி ДII600) 7 சனி அந்நியர் நட்பு உயர்ந்த நிலை LIFG) 12
ாள்-வெள்ளி அதிஷ்ட இலக்கம்-2
தடத்துப் பின்முக்கால், திருவோணம் அவிட்டத்து முன்னரை
ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு பணவரவு L).L. I Døds நீங்கள் இனசன நன்மை கெளரவம் L JSG) 12 LOGNON is TI- GLINGUITI UBICIJ, LOGOTÁ, KAJákob. L Y).LI., I LDGXIsf) புதன் பிரயாண மிகுதி எதிர்பாரா செலவு SIGG) 7 DGO வியாழன் புதிய முயற்சி, பணச் செலவு L JILJI, 2 LOGO of வெள்ளி- மனக் கிலேசம், அந்நியர் நட்பு முய, 9 மணி வி வீண்குறை கேட்டல், மனப் பயம் Ls). 2 LD6000s
அதிஷ்டநாள்-திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம்-5
வப் பூராடம் உத்தராடத்து முதற்கால்) ஞாயிறு தொழில் மந்தம், பணச் செலவு SIGOG) 6 நீங்கள்- புதிய முயற்சி இனசன நன்மை Ls), 2 செவ்வாய் பயனுள்ள செயல், கெளரவம் IGOG) 7 LDONIG) FSIGITij
7.
அதிஷ்டநாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்-3
G.04-10, 1996
(விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும், கேட்டை)
மணிஞாயிறு துயர் நீங்கும் பொருள் வரவு காலை 6 மணிஞா மணி திங்கள் மனக் கலக்கம், அந்நியர் உதவி பகல் 12 மணிதிங்
புதிய முயற்சி உயர்ந்த நிலை JIHGYGV 7 LDONIG)Ja தன் தொழில் விருத்தி, மன மகிழ்ச்சி LJ.L. மணி புதன் பயனுள்ள செயல், கெளரவம் Ls LI, 1 Døstlige விான்-தொழில் சிறப்பு இனசன நன்மை AIGOG) மணிவியாழன் இனசன நன்மை, தொழில் விருத்தி GRIGOGAN 6 LDGOSflafau III வள்ளி அந்நியர் உதவி, மனக் கலக்கம் பகல் 12 மணிவெள்ளி வீண் விரயம், அந்நியர் உதவி L146), 12 (DEM|Glasg
ா தொழில் விருத்தி முயற்சி மேன்மை முய 10 மணி சனி மனக்குறை நீங்கும் முயற்சி பலிதம் SIGA) 6 LDGENG?
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம்-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 14

Giù ಕ್ಲೌಹguni
ழலுக்கு நீா ெே கறுப்பு வேண்டும். அனல் கக்கும் வெயிலுக்கு நிழல்தான் ն வேண்டும். *** gamaMasha) ... கருங்குயில் குரலுக்கே ագծ 2.6MLTմ): 9aofila0)LDaIIITail கூவுவதற்கு குயில்தான் 娜 வேண்டும். சன்றாய்! *** ITC காக்கையிலும் சன்றாய்! கருங்காக்கை
இனந்தான் அதிகம் QMO இற்றுமைக்கு ($ið O உதாரணமாய்”
as Ti(O) is lb வேண்டும். լի: *** 0. LOGO.g. 57 asTLJITA) gör, ○spós/5cm
சூழ வேண்டும். பயன் பெற CD历庐/50怡 கறுப்பாய் Ga/(M(Ըլի, | "
வாழ்க்கைக்கு துரே இபி /ெ 鬱 இருத்தி வேண்டும். பறும் அவள் மட்டும் ifle IIIogi) கறுப்பில்லாது KČT LC) f) SÜLIGII
|
GDIGI029), LOU) G5 G6 இன்னொன்றை | நினைக்க வேண்டுமாம். அவளை மறுப்பதற்காக -9/0/07 | மதுவை நினைத்தான்
9/62/6007 முற்றாக மறந்த அன்று ಸ್ತ್ರ್ಯಲಿಥಿ! Ջ/0/07/6Ս06UII அடக்ளஸ் ஜெயசேகரன், வவுனியா
2 (26 (15/1677 (Of
எம்.ஜி.ஆர் முதல் முதலில் தேர்தலுக்கு நின்றபோது ஒரு மூதாட்டி அவரிடம் கூறினாராம். "என்னைப் பெத்த ராசா, நீ மந்திரியாக வருவதில் எனக்குரொம்பசந்தோசம் ஆனால் நீ ரொம்ப ஜாக்ரதையாக இருக் கணும் இந்த நம்பியாரை மட்டும் கிட்ட நெருங்க விடாதே
ாபகம்
வீரர்களுக்கு ஜெர்மன் மொழி மருந்துக்கும் தெரியாது.
என்றார் இராணுவவீரர். அவளுக்கு
நம் பார்வைக் குரியதாக கிடைத்திருக்கிறது.
கேட்பது காதில் விழுகிறது.
GIDTypů firjar6)6OI
இது இரண்டாம் உலக யுத்தகால கட்டத்தில் எடுக்கப் பட்ட புகைப்படம் ஹிட்லருக்கு தோல்வியைக் கொடுத் விட்டு சோவியத் படை ஜெர்மனுக்குள் புகுந்தது பேர்லின் நகர் வீழ்ந்தது. நகரக் காவல் பணியில் ஈடுபட்ட சோவியத்
தடை அரண் வழியாக ஒரு ஜெர்மன் பெண் தனது சைக்கிளில் வந்தாள். இராணுவவீரர் கைகாட்டி நிறுத்தினார். இறங்கினாள் ஏறிப்போகாதே உருட்டிக் கொண்டு போ
புரியவில்லை. தலையை ஆட்டிவிட்டு மறுபடியும் சைக்கிளில் ஏறப்போனாள் இராணுவ வீரருக்கு வந்ததேகோபம் குறுக்கே விழுந்து தடுக்க, அவள் ஜெர்மன் மொழியில் ஏதோ சொல்ல, இவள் ரஷ்ய மொழியில் ஏதோகத்திசைக்கிளை இழுக்க. ஒரே இழுபறி சுவாரசியமான அக் காட்சியை ஒரு புகை படப் பிடிப்பாளர் கிளிக்கியதால்
மேற்கண்ட சம்பவம் அங்கு மட்டும் தானா என்று நீங்கள்
25 ATGAů
(g) Աք0/50)
g ーエ
(அரச) . ܓ ܒ
! sჭ(ყ5ყ5//0 · ר
தீர்வுக் குழந்தையை
அவரே பெறவேண்டும்.
கவியூரன், அக்ரைப்பற்று.
ார்த்திகைப் பின்முக்கல் ரோகிணியிருகடத்துமுன்னரை யிறு பொருள் நட்டம், மனக் கலக்கம்
கள்- புதிய நட்பு எதிர்பாரா உதவி UITGANGAJ 6 திங்கள்- வீண் மனஸ்தாபம் கெளரவக் குறைவு வ்வாய் பயனுள்ள செயல் கெளரவம் பகல் 12 மணி செவ்வாய் தொழில் மந்தம் செலவு மிகுதி ன் வெளியிட வாழ்க்கை முயற்சி பவிதம் காலை 7 மணி புதன் தொழில் பிரச்சனை, பணக் கவுடம் ாழன் புதிய முயற்சி இனசன நன்மை பிப 4 மணி வியாழன்- அந்நியர் உதவி மனமகிழ்ச்சி цаја 12 дом ள்ளி பிரயாண மிகுதி தொழில் கேடு LTTT S 0 LTTL S TTTL LLLS TTTLLL L LLLLL S TTTT L LLLS HIGMA 6 IDSMs - செலவு மிகுதி பணக் கஷ்டம் பிப 1 மணி சனி புதிய முயற்சி, பணவரவு EMIL I 2 LONGMOs)
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-2
2 GÖT oful, afla ஆயுள் ரேகை
நேசிப்பவன் கூ”
மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை (Upsir (på ATG) ஞாயிறு தொழில் சிறப்பு முயற்சி பலிதம்
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்-5
g, ij, g, g, (புனர்பூசத்து நாலாம் கால் பூசம் ஆயிலியம்)
ரையின் பின்னரை சுவாதி, விசாகத்து முன் முக்கால்) பிறு பெரியோர் உதவி, மன மகிழ்ச்சி ள் இனசன நன்மை கெளரவம் வாய் தொழில் சிறப்பு மனக் கிலேசம் - அந்நியர் உதவி கெளரவம் முன் பொருள் விரயம், மனக் கலக்கம் Taufl- GLJINGALINI LIGOJ, LIGIOY & GlataJaJ, வெளியிட வாழ்க்கை, மன மகிழ்ச்சி
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்க
ஞாயிறு உயர்ந்த நிலை, மன மகிழ்ச்சி
(உத்தரத்துப் பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின் முன்னரை)
-9
கையைப் பார்தது காதலி
இமைகளால் 屁 ಇಂದ್ಲ LIGIOTA
தாதே உறங்கிக்கிடப்பவன் திசையை நோக் இருக்கிறதென்றாள் ఆ> ' காத்து நிற்கிறேன். அதனால்தானோ என்னமோ
உன் இ பனித்துளிகளை உன் மூன்றாவது குண்டு ஒய்யார நாடும் நினைவு '" கன்னத்தால் புல்வெளிபோல வரலாம் உயிர் இருந்தது. திண்ட்ாதே? உன்னை ரே உன் காற்று TLD. S. Cors.
ஞாயிறு தொழில் மந்தம், பணக் கஷ்டம் L.L. 2 IDG திங்கள் உறவினர் பகை மனக் கலக்கம் ARTIGONGAU 6 LDGNINN செவ்வாய் உயர்ந்த நிலை புதிய முயற்சி LI JGJ 12 LIDGNaf புதன் தொழில் சிறப்பு பணவரவு J,TGOGJ 6 DGM. வியாழன் காரிய சித்தி, மன மகிழ்ச்சி LL D வெள்ளி தொழிலில் பிரச்சினை மனப் பயம் HIMA) i DGSM சனி அந்நியர் நட்பு கெளரவக் குறைவு LIJE) IZ IDOM அதிஷ்டநாள்-வியாழன், அதிஷ்ட இலக்கம்-7
(மகம், பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்) ஞாயிறு பெரியோர் நட்பு முயற்சி பலிதம் GOYA 7 LOGOVOM திங்கள் உயர்ந்த நிலை, இனசன நன்மை LJJJEG T2 LIDGMAN செவ்வாய் வெளியிட வாழ்க்கை அந்தியர் உதவி முய 9 மணி புதன் பயனுள்ள செயல், மன மகிழ்ச்சி LIGA) I2 DGSOM வியாழன்-பொருள் நட்டம் மனக் கலக்கம் UpLLU, 10 LOGO:s வெள்ளி தொழில் சிறப்பு முயற்சி மேன்மை шја, 2 шкој. சனி வீண் முயர் a)gJALIilib. முய 9 மணி
α: το 6
சுப நேரம்
GRIGOGI) 7 DGSS) LIGJ TË LIGN GIGDG)), 6 IDGNofபோது ஒரு புலி அவைகளைப் பார்த்து என்றது பெண் நரி விட்டது. அவைகளைச் சாப்பிடுவதற்காக பெண் நரி ஏே புலி பாய்ந்து வந்தது. தான் பேசுகிறது
"நாம் புலிக்கு உணவாகி விட்டால் நம் கொண்ட ஆண் நரி பிள்ளைகளை யார் காப்பாற்றுவது? எனவே "ஆமாம் நீங்கள் புலியிடமிருந்து எப்படியாவது தப்பிக்க வேண் வேண்டும்" என்றது டும்" என்று சொன்னது ஆண் நரி, தன்னை நரிகள்
பெண் நரியும் அதற்குச் சம்மதித்தது. சொன்னது புலிை புலி அவைகளுக்குக் கிட்ட வந்ததும் ஆண் கொள்ளச் செய்தது
مگسی
=、。 . ܢ ܢܝ -
இரு காட்டில் ஒரு ஆண் நரியும், brîl, உங்களைத் தேடித்தான் நாங்கள் இரு "சொல்லுங்கள் பெண் நரியும் கணவன், மனைவியாக 0ெ காடுமுழுவதும் தேடி ಇಂತ್ಲಿ 160] சொன்னது வாழந்துவந்தன. அந்த நரிகளுக்கு ஐந்து கொண்டிருக்கிறோம். நீங்களே எதிரில் வந்து பெண் நரி ஆெ குட்டிகள் அவை ஒரு வளையில் வசித்து விட்டீர்கள் என்றது. பார்த்து விட்டு,
வந்தன. "அப்படியா? ஏன் என்னைத் தேடுகிறீர் "புலியாரே எ ஒரு நாள் ஆண் நரியும் பெண் கள்" என்று கேட்து புலி குட்டிகள் இருக்கின் நரியும் இரை தேடுவதற்காக வளையை | վaյանց நீங்கள் மகாபுத்திசாலி கொழு கொழுவெல் விட்டு வெளியே வந்தன. வெளியில் எங்கள் இருவருக்கும் ஒரு தகராறு அதை எங்கள் இருவருக்கும் வந்து காட்டிற்குச் சென்று கொண்டிருந்த நீங்கள் தான் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் அதிகமாகி விட்டன. முடியாது. அதனால
தீர்மானித்து விட்ே என்ன செய்வது என்
வை 1980ல் அம்ம்ை நோயை உலகெங்கும் ஒழிக்க வேண்டி உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒரு இயக்கத்தைத் தொடங்கி பெரிய வெற்றியடைந்தது.
அகதிகள் நிவாரணத்திற்கு சிறந்த பணியாற்றியதற்காக ஐ.நா. அகதிகள் நிவாரண கமிஷனருக்கு (UNHCA) 1981 (BBITLIGi, LJ ifieri கொடுக்கப்பட்டது. ana 19826) (BLITT ĠGAVGÖRSIL" போ துவக்கம் பாதுகாப்பு கவுன்சில் இங்கிலாந்தின் பக்கம் சாய்ந்தது.
கொழு இரத்த
Jaf FTf)
• ಸ್ಥಿತಿ
வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல 125 IST :
மும் ச
*
6 JITIL 34ܢ
ീ.ീ |4|Lണ്ണ്
பாராட்டுக்குரியவர்கள் உண்டாகிறது. சுவாசத்தின்போது ே
முனீரா இஸ்மாயில் ஜெ.இம்தியாஸ் நாம் உண்ணும் உணவில் உள்
புஹாரிவித்தியாலயம் முள்ளிப்பொத்தானை. டீ.சி.வீதி, கிண்ணியா-04 புதிய செல்களைத் தோற்றுவித்துஉ
சிதைகின்ற செல்களுக்குப் பதில
செல்வி ஷோபா திருச்செல்வம் சபேஷன் தோற்றுவிக்கவும் உதவுகிறது. சிதை
இல88 நாகொல்ல விதி மாத்தளை மெதடிஸ் த மத்திய கல்லூரி மட்டு நகர் பகுதிகள் வியர்வை மூலமாகவும்,
J. Gymreiv Gorf Tioum பி.எம்.றியாசி வெளியேற்றப்படுகின்றன.
நல்வினையாற்றியமகளிர்பாடசாலை, நுவரெலியா,உடுகொடமுஸ்லிம்வித்தியாலயம்றுக்கஹவில. இவ்வாறான ஆக்கச் சிை
செல்வி. ஜியோலின் ஜோன்சன் ச,புவனேஸ்வரி அனைத்தும் சாதாரண காலத்தில்
கிளரன்டன் எஸ்டேட் நானுஜயா. நல்லினையாற்றியர்கன்னியர்பாடசாலை, நுவரெலியா.கோடைகாலத்தில் மிகத்துரிதமாக
ரா. முகுந்தன் செல்வி.சாஹிதா தாஹிர் அதனால் வெளியேற்றப்பட வேண்டி
இல.2 முத்துவெல்லமாவத்தமட்டக்குளி,கொழும்பு 5 மாறைஅறபா தேசியபாடசாலிைவெலிகம.அனைத்தும் உடனுக்குடன் வெளி
· · ভূমিকা
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 15

"அதில் என்ன பிரச்சனை?" என்று இவர்தான் நமக்கு நல்ல தீர்ப்பு தா ஒரு திட்டத்துடன் கேட்டது புலி, சொல்லுவார்" என்று சொல்லிவிட்டு, என்பதைப் புரிந்து "எங்களுக்கு மொத்தம் ஐந்து குட்டிகள் "புலியாரே, வாருங்கள் எங்கள் குட்டி நான் மூன்று குட்டிகளை எடுத்துக் கொள் களைக் காட்டுகிறோம்" என்று புலியை தான் தீர்த்து வைக்க கிறேன். நீங்கள் இரண்டு குட்டிகளை வளைக்குக் கிட்டக் கூட்டி வந்தன. I. எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றால் ஒப்புக் தான் சொல்லியதை நரிகள் நம்பி மகா புத்திசாலி என்று கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார் இவர். விட்டதாக எண்ணி மனதிற்குள் சிரித்தது ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி குழந்தைகளைப் பெற்றவள் நான் எனவே புலி,
எனக்குத்தான் அதிக உரிமை உண்டு." பெண் நரி, ஆண் நரியுடம், என்றது பெண் நரி, "நீங்கள் வளைக்குள் சென்று நம் அதற்கு ஆண் நரியோ "நான் தான் குட்டிகளை வெளியே அழைத்து வாருங் குடும்பத்தலைவன் எனக்குத்தான் அதிக கள் என்றது. "சரி என்று சொல்லிவிட்டு
உரிமை உண்டு," என்றது ஆண் நரி, தன் உடலைக் குறுக்கிக் கொண்டு "இது தான் எங்களுக்குள் ஏற்பட்ட வளைக்குள் சென்று விட்டது ஆண் நரி,
தகராறு இதற்கு நீங்கள் தான் நியாயம் உள்ளே சென்ற ஆண் நரி, குட்டி ހައި 2 வழங்க வேண்டும்" என்றது பெண் நரி களைக் கத்தச் சொன்னது தானும்
புலி எப்படி நியாயம் வழங்கலாம் கத்தியது. அவைகளின் சத்தம் வெளியே என்று யோசிப்பது போல் கண்களை கேட்டது.
முடிக் கொண்டது. அதன் மனதில், "என்ன சத்தம்?" என்று புலிகேட்டது. இந்த இரண்டு நரிகளும் கொழு, "என் கணவர் சொல்வதை குட்டிகள்
கொழு வென்று இருக்கின்றன. இவற்றைப் கேட்காது. அதுதான் கத்துகின்றன என் போல் ஐந்து குட்டிகளும் கொழுத்து பேச்சைத்தான் அவை கேட்கும். நான்
இருக்கும் நான் இவற்றை விட்டு விடக் போய் அழைத்துவருகிறேன். பாருங்கள்' கூடாது. என்று எண்ணியப்படி அவை என்று வளைக்குள் விருட் டென்று
劃f議
பாய்ந்து சென்று விட்டது.
"நான் உங்கள் குட்டிகளை முதலில் சின்ன வளைக்குள் தன் பெருத்த LJITÄJ. வேண்டும். பிறகே GI GŐT தீர்ப்பை உடம்போடு G) FIGUGU (UDLG) LIITg5 புலி, கூறமுடியும்" என்றது புலி, நரிகள் திரும்பி வரும் என வெகு நேரம் நரிகளுக்கு புலியின் திட்டம் விளங்கியது காத்திருந்து விட்டு ஏமாற்றத்துடன்
பெண் நரியைப் பார்த்து ஆண் நரி, சென்றது.
உங்கள் தகராறை" "நான் அப்போதே சொன்னேன்
புலி, அல்லவா புலி மகாபுத்திசாலி என்று? O
T அஹோணியின் தலைமையிலான கிறிஸ்தவப் படையை, அதிபர் எல்யாகக்
நரியை ஒரு முறை -- )
ங்களுக்கு ஐந்து நரிக் 6) JD
後
T/D6öT, 6365AG)6), IATGöTİNDİLİD) துணை புரியும் சிரியாவின் கலகக்காரர்
: : 660LIGOTIG. கருத்து வேற்றுமைகள் தலைநகர்- பெய்ரூட் பொருளாதாரம்:
இனி சேர்ந்து வாழ பரப்பு: 1940 சதுர கிலோ மீட்டர் அடிப்படையில் இது விவசாய நாடு. பிரிந்து செல்வதென்று மக்கள் தொகை- 200,00,000 ஒலிவ் எண்ணெய், தானியங்கள், பழவகை டாம் குழந்தைகளை மொழி அரபி, ஃபிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் கள் உற்பத்தியாகின்றன. முக்கிய தொழில் பதுதான் பிரச்சனை எழுத்தறிவு- 75% கள்- எண்ணெய் வடித்தெடுத்தல்
சமயம்- இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் உணவைப் பதப்படுத்துதல், சிமெந்து
நாணயம்- பவுண்ட் SS தனிநபர் வருமானம்- 1000 டொலர் 6) JDSUIT (D):
1920-21 வரை ஃபிரான்சின் ஆதிக்கத்திற் குட்பட்டிருந்தது. அதிகாரங்கள் பல சமயத் தவர்க்கும் பிரித்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சட்டம் 1958 முதல் உள் நாட்டுச் கலவரம், பாலஸ்தீன அகதிகள் லெபனா னுக்குள் வந்து குவிந்தமை, மிக நீண்ட கலி வரத்திற்குக் காரணமாயிற்று அகதிகள் அவர்களின் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் மரோனைட் கிறிஸ்தவர்கள் இவர்களுக் கிடையே சண்டையும், குழப்பமும் சகதி மானது ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப் பட்டனர். சிறிஸ்தவர் அணிக்கு இஸ்ரேல் ஸ்ய உதவி புரிகிறது. பிற அணிகளுக்கு அரபு - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S நாடுகளின் உதவி இதில் குறிப்பாக சிரியா தயாரித்தல் சுற்றுலாத்துறை முக்கிய 1990 அக்டோபரில் ஜெனரல் மைக்கல் வருமான மூலமாகும்.
*பிக்மிக்கள் என்றால் யார்?
குள்ளமாக உள்ள ஒரு பழங்குடியினர் இந்த இனத்தில் யாருமே நான்கு அடி உயரத்திற்கு மேல் வளர மாட்டார்கள்
இவர்கள் எங்கே உள்ளனர்?
H ஆபிரிக்கா, ஆசியாக் கண்டங்களில் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளில் இவர்கள் வாழ்கின்றனர். ஆபிரிக்கா பிக்மிக்களுக்கு நிக்டியோல்ஸ் எனப் பெயர் ஆபிரிக்காவின்
re
உறுப்புகளில் சிறப்பாகத்
|ற்படும் சோர்வு ஆகும்.E
'Hஅடர்காடுகளில் வசிக்கின்றனர். இவர்கள்
ஒரு லட்சத்து ஐம்பதினாயிரம் பேர்
H உள்ளனர்.
ஆசிய பிக்மிக்கள் நிக்டிடோஸ் என
: ஒட் '? அழைக்கப்படுகின்றனர்.
டைந்த பொருட்களை இவர்கள் அந்தமான் தீவுகளிலும்,
*றது. இதனால் வெப்ப H மலேசியா, சுமாத்ரா, பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளி இல்லை. பிக்மிக்களை தனி
தியும் உண்டாகின்றன. Hலும் சிறு கும்பலாக வசிக்கின்றனர். இனமாக மரபு இயல் விஞ்ஞானிகள்
ன் உணவில் உள்ள H இவர்களது தொழில் என்ன? கருதுகின்றனர்.
ஒட்சிசனுடன் சேர்ந்து வேட்டையாடுதல், பழங்கள், கிழங்கு இவர்கள் ஏன் குள்ளமாக உள்ளனர்? ரொட்சைட் என்ற வாயு Eகள், தேன் சேகரித்தல் விவு அம்புகள், பரம்பரையாக இவர்கள் உடலில்
வ்வாயு வெளியாகிறது. Hவேல்கள் ஆகியவை இவர்களது ஆயுதங்கள் உயரமாக வளர்வதற்குரிய இரசாயனம் ள புரதம் நாள்தோறும் * நீக்ரோக்கள் என்ற கறுப்பர் இனமக்களும் சுரக்காததுதான் காரணம் என விஞ்ஞானி டலை வளர்ப்பதற்கும், Hஇவர்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தானா? கள் கூறுகின்றனர். 公 LLTT TT TTTTTTT LLLLSSS SS SS SSLS LS LSLS LSLS LSLS LSLS LSLS L L S L LSL L LSL LLTL LSLSLS LSLLL LSLS LSLSL
குளிர் காலத்தில் கழிவுப்பொருள்கள் உடனுக்குடன் வெளியேற்றப்படுவ தால் இரத்தத்தின் தூய்மை கெடுவ
மாற்றம் பெற்ற செல் பகுதி உடலில் தங்கி விடுகிறது. இதனால்
சிறுநீர் மூலமாகவும் இரத்தத்தின் தூய்மை கெடுகிறது. மூளை
சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்வதற்கும் தசைகள்
தமாற்ற வேலைகள் இயங்குவதற்கும் உதவுவது தூய்மையான நைடபெறுவதை விடக் இரத்தமே ஆகும் இரத்தம் 3518- Tava) தில்லை. பெரும்பாலானோர் கோடை நடைபெறுகின்றன. தூய்மை குறைந்து விடுவதால் முளையும் காலத்தில் குளிர்ப்பிரதேசங்களுக்குச் ய கழிவுப்பொருள்கள் தசைகளும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கமுடியாமல் சென்று தங்குவது இந்தக் காரணத்தால் யேற்றப்படாமல் ஒரு சோர்ந்து விடுகின்றன. தான். TID6ui
DUQUE G.04-10, 1996பிராட்வேயில் இருந்து வலதுபக்கம் கட் செய்து கொலம்பஸ் அவென்யுவில் நுழைந்து, வெஸ்ட் 70வது தெருவில் ரெஜினா பாரை வேகம் குறைத்து நெருங்கி நிறுத்தினான் பப்பு
பரத் சுசி நியூட்டன் மூவரும் இறங்க. சாலையின் சைட்வாக்கில் இவர் களுக்காக காத்திருந்த கென்னடி கைய சைத்தார்.
"விலாசம் மாறி வந்து விட்டவன் போல நான் போய் கதவைத் தட்டிப் பேசினேன். பார்த்தேன். தனிவீடு வீட்டில் ஆனியைத் தவிர வேறு யாரு மில்லை. இப்போது நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம்?
சாலையோரத்தில் நின்ற சாலையில் ன்று நிமிடங்கள் விவாதித்து ஒரு ர்மானத்திற்கு வந்தார்கள். அதன்படி பரத், சுசி, பப்பு முதலில் செல்ல முடிவாகி. வீட்டிற்கு இருபதடி தூரத்தில் நின்று கென்னடி அடையாளம் 9TLL.
மூவர் மட்டும் அணுகினார்கள். முதலில் சிறிய கேட் இருந்தது. அதைத் திறந்து நடைபாதையில் நடந்து முக்கிய வாசல் வந்தார்கள். லேடீஸ் பைக் ஒன்று சாய்வாக நின்று கொண்டிருக்க சுசி அழைப்பு மணி ஒலிக்கச் செய்தாள் பீப் ஹோலுக்கு நேராக பப்பு நின்றான்.
கதவு திறக்கப்பட்டது. ஆனி நைட்டி யில் இருந்தாள். நைட்டி மெல்லிஸாக ஒரமெல்லாம் புளU புளUவென்று லேஸ் வைத்திருக்க. பிரெளன் கலரில் கோடு கோடாய் போட்டிருந்த பிரா, அதே துணியில் பாண்டீஸ் என்பதெல்லாம் வினாடியில் உணர முடிய.
"மிஸ் ஆனி?" என்றான் பரத் "நான்தான்" என்றாள் சற்றே தயக்கமாக
"நாங்கள் இந்தியாவில் இருந்து வந்திருக்கிறோம். உள்ளே போய்ப் பேசலாமா? ஒரு முக்கியமான தகவல் பேச வேண்டும்."
ஆனி அவர்களை உள்ளே அனு மதித்தாள்.
நால்வரும் அமர்ந்ததும் மறுபடி அழைப்பு மணி ஒலித்தது. நியூட்டனும், கென்னடியும் உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் கென்னடி முதல் காரியமாகக் கதவைச் சாத்தி, பூட்டி சாவியை எடுத்துப் பாக் கெட்டில் போட்டுக் கொண்டதும். ஆனி வெகுண்டாள்.
"நீங்கள் எல்லாம் யார் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு?
"ஒரே ஒரு பதில்" என்றான் பரத் "616örgÖT?" "நீயும், பார்க்கர் ஸ்மித்தும் சாமர்த்திய LIDITH, GO) F GÖTGS)GÖTTLINGU : கடத்தி வந்த சரவணகுமார் இப்போது எங்கே இருக்கிறான்? இதான் கேள்வி கமான், பதில் ப்ளீஸ்.
"சரவண குமாரா? யாரது? எனக்கு எதுவும் தெரியாது."
"ஒரு ஆண் பெண்ணை அடிப்பது எங்களுக்கு இழிவான செயல் அதனால், தசி. ரொம்ப நாளா கை துறுதுறுன் இருக்குன்னியே. போ ஆசை தீர விளையாடு" என்றான் பரத்
சுசிலா ஆனியை அணுகி, "தீக்குச்சி மாதிரி இருக்கே ரெண்டு வெட்டுக்குத் தாங்குவியா நீ அடி வாங்கிட்டுத்தான் சொல்வியா
“6)JITILL?” "தமிழில் நீதிட்டப்படுகிறாய். அவ் வளவுதான், வேறொன்றுமில்லை. சுசி, டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதே."
சுசிலா பொளேர் என்று புறங்கை யால் அவள் கன்னத்தில் அறைய. ஆனி தடுமாறி நாற்காலியைப் பிடித்துக் கொண்டாள். சுசிலா கொத்தாக அவளின்
தலைமுடியைப் பிடித்து வெடுக்கென்று இழுக்க. "ஆ நோ" என்று சத்தமாக அலறினாள்.
"சுசி விடு அவளை என்ற பரத் தன் ரிவால்வரை எடுத்து நேராக அவள் நெஞ்சுக்குள் குறி பார்த்தாள்.
"ஐந்து எண்ணுவேன். அதற்குள் சொல்லவில்லை என்றால் சத்தியமாகச் சுடுவேன். ஒன்று. இரண்டு. மூன்று. நான்கு."
"சொல்கிறேன். சொல்கிறேன். சரவணகுமார் தற்சமயம் பார்க்கரின் கார் டிரைவர் வெஸ்லியின் பொறுப்பில் இருக்கிறான்."
"அது நாங்களும் யூகித்து விட்டோம் வெஸ்லி எங்கு இருக்கிறான்?" 8.
"அது. வந்து. எனக்குத் தெரியாது." மறுபடி ஐந்துவரை எண்ணட்டுமா ஒன்று. இரண்டு."
ஆனி தவித்தாள் வியர்த்தாள். "மூன்று. நான்கு. சொல்லிவிடட்டுமா? ஐ.ந்."
டுசுக்" என்று ஒரு சத்தம் அதைத் தொடர்ந்து, "ஓ" என்று பெரிய அலறலோடு குப்புற விழுந்த ஆனியின் முதுகிலிருந்து குபுக் குபுக் என்ற கொப்புளித்துப் புறப்பட்டது ரத்தம்
"அந்த யன்னல் வழியாயாரோ சுட்டுட்டு ஒடறாங்க பிடிங்க" என்று கத்தினான் LIU.5.
நியூட்டனும், கென்னடியும் வெளியே இட.
சுசிலா கிச்சன் சென்று தண்ணீர் எடுத்துவர. பப்பு அலமாரிகளில் முதலுத விப் பெட்டியைத் தேடினான். ஆனி தன் கடைசி நிமிடங்களில் துடித்துக்கொண்டிருந் : தாள.
பரத் மடங்கி அமர்ந்து ஆனியின் முகத் தில் படிந்த மரண வேதனையைப் Uಿ' மாகப் பார்த்தான். "பப்பு, கால் தி போலிஸ்,
"போன் இல்லை இங்கே பக்கத்திலே எங்கயாச்சும் இருந்தா போய் தகவல் சொல்லிட்டு வர்றேன்."
ஆனி கடைசி முயற்சியாக விழிகளைத் திறந்து, தன்னைச் சுற்றிப் பரவியிருந்த ரத்தத்தை தொட்டு அவசரமாக பரத்தின் பேண்டில் 1087 என்று ரத்தத் தீற்றலாக எழுதிவிட்டு, கடைசி கடைசியாக உடம்பு முழுக்க ஒரு வெட்டு வெட்டிக் கொள்ள. விழிகள் நிலைத்த பார்வை பார்க்க. இறந்து GLITGOTIT67.
நடந்தார்கள்.
முக்கிய சாலைக்கு இங்கேயே இறங்கிக் ெ ஜான்சன் என் காரை யிருக்கிறேன்" என்றார் "அதனால் என்
亲 *
பார்க்கர் ஸ்மித் தன் சக்தி அனைத்தை யும் பிரயோகித்து ஓடினார். தூரத்தில் தன்னைத் தொடரும் S ஒலிகளை வைத்து தூரத்தை அனுமானித்துக் கொண்டார். அத்தனை பரபரப்பிலும் ஆனியிடம் மானசீக மாக மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டார்.
'ஆனி என்னை மன்னித்து விடு' உன்னை எச்சரிக்கத்தான் வந்தேன். நீ தப்ப முடியாத வகையில் சிக்கியிருப்பதை அறிய. எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை. அத்தனை பாடுபட்டுக் கொண்டு வந்த அந்தப் பையனை ழக்கவோ, என் நோக்கமும், திட்டமும் சிதைந்து போகவோ எனக்குச் சம்மதமில்லை.
எனவே, எனக்கு வேறு வழியில்லை. என் நோக்கம் நிறைவேறுதல் தான் எனக்கு முக்கியம் தோல்வியை என்னால் சகித்துக் கொள்ளவே முடியாது. ப்ளிஸ், என்னை உன் ஆத்மா மன்னிக்கட்டும்.
தன்னைத் தொடரும் காலடிகளின் ஓசை அதிகரிப்பதை அவரால் உணர முடிந்தது. அந்த அனாதையான சிறிய சாலையில் தன் KEIT 60) IT நிறுத்தியுள்ள முக்கிய சாலை நோக்கி ஓடிக் கொண்டிருந்த பார்க்கர் ஸ்மித்திற்குக் களைப்பு மேலிட்டது.
பின்னால் துரத்தி வருபவர்களிடம் மாட்டிக் கொண்டால், அதை விடக் கேவலம் எதுவும் இல்லை. தன் ஓட்டத்தில் மேலும் வேகம் கூட்டினார் பார்க்கர் ஸ்மித்
ஆனாலும் துரத்தும் மனிதர்களுக்கும். தனக்கும் உள்ள தூரம் குறைந்து வருவதை நன்றாக உணர முடிந்தது. ஓடும் வரை ஒடலாம். ஒரு கட்டத்தில் நின்று அவர்கள் சமீபித்ததும் இரண்டு பேரையும் துப்பாக்கி LUFTGN)
".உயிரை மட்டு கொண்டு உங்கை fusu dipiguyub, 95
6T660-660) உண்டுபண்ண
அவ்வளவையும் ஏற்
S SS SS SSLSLSS S LSSLSLS S S S S S S S S S S S LS LSSS SS SS SSLS LSL S S S S S S S S S S S LSSLS LS LS LSSS SS SS
காரை நிறுத்தாமல் தொ
"ஜான்சன் என்ன காரை நிறுத்துங்கள்."
"இருங்கள் மிஸ்டர் படாதீர்கள் உங்கள் தொட்டுக் கொண்டிரு முனையை உணர முடி ஜான்சன், காரின் லைட் காருக்குள் வெளி ஜேம்ஸ் பின் இருக் இருந்தார். பிஸ்டலின் மு பின்னந்தலையில் வைத்
யோசனையுடன் ஓடிக்கொண்டிருந்த சிரித்தார். பார்க்கர் ஸ்மித்தை உரசினாற் போல வந்து "ஜான்சன், பார்க் நின்றது அந்தக் கார் துப்பாக்கியைப் பெற்றுக்
"ஹலோ மிஸ்டர் பார்க்கர்? என்ன ஆயிற்று? ஏதாவது அவசரமா? வண்டியில் ஏறுங்கள், கமான்" என்றான் ஜான்சன். ஜோ அண்ட் ஜோ ஊழியன்
யோசிக்கக் கூட நேரமில்லாமல் அவசர மாக முன்பக்கம் ஏறிக் கொண்டார் பார்க்கள் ஸ்மித், "நல்ல நேரத்தில் வந்தீர்கள். சீக்கிரம் வேகமாகச் செல்லுங்கள்" என்றார்.
நண்பரே. பேசலாம்." Lu Tiġieġ, I (BJ, TIL' LJIET எடுத்துக் கொடுத்து விட் நீங்கள் நடந்து கொள் யானதல்ல" என்றார்.
"இது LITT, ILIJIET வேண்டிய வார்த்தை?
"எதற்காக என்னை
ஜான்சன் படு வேகத்தில் காரைக் கிறீர்கள்? கிளப்பிக் கொண்டு சென்று மறைய. "தெரியாது? உங்களி பின்னால் ஓடி வந்த கென்னடியும், பதில்கள் தேவைப்படுகின்
மிஸ் ஆனியை எதற்க LÓGYULT LJITITjj/T2"
"அது. அது. என் "சரி, சரவணகுமார் "அது தான் வெஸ்ல விட்டானே எனக்கு."
"துரோகம் செய் நீங்களா? உங்கள் மை
நியூட்டனும் திகைத்துப் போய் நின்றார்கள். கென்னடி அவசரமாகக் காரின் எண்ணைக் குறித்துக் கொண்டார்.
"வாருங்கள் நியூட்டன், அங்கே என்ன ஆயிற்று என்று பார்க்கலாம். இனி அவனைத் துரத்த முடியாது. நம் கார்கள் தொலை ಶಿಫ್ಟಿ ருக்கின்றன."
ருவரும் மூச்சிரைக்கத் திரும்பி
பெயர் எஸ்.சிவதன்
1
UOGIT
பெயர் அஹமட் பிக்ரி
GAIUgl: 21 முகவரி:237 ஏ, லோவர் விதிமுகவரி:20, அல் அக்ஸாபுரமுகவரி:POBox180 Block05|முகவரி: டன்சின.
9ala) ditugu optill: 5505 alaba). ITY ANBOROAD, ALMADINA, K.S. Algoibar (6) Gavirum. பொழுது போக்கு புத்தகம்|பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை/பொழுது போக்கு பத்திரிகை பொழுது போக்கு
பெயர் க.பி. சசி
NJшg: 18
|பெயர் தவ்ஸிர் கான்
Slug; 24
G.04-10, 1996
படித்தல் கதைப்புத்தகம், கிரிக்கெட் di Gas. தொலைக்காட்சி,
பெயர் வி. பூபாலதேவன். |பெயர்: பி.சங்கீத்
US 19 Jug 17
முகவரி உட்பங்குவ, அமுன் வத்தை லுணுகல. கவரி:043 அல்விஸ் டவுன், ஹெந்தளை, வத்தளை மு: பொழுது போக்கு கதைப்புத்தகம் கிரிக்கெட் பாழுது போக்கு பத்திரிகை, பேனாநட்பு. ப்ெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 16

வந்ததும், "நான் ாள்கிறேன் மிஸ்டர் இங்கே நிறுத்தி பார்க்கர் ஸ்மித், ன?" என்று ஜான்சன்
o i alaki Graigit of 616 assost
(рц2щ(8шп பருத்த முடியும்.
ம் தருகிறேன்.
ஜம்ஸ்
டர்ந்து ஒட்டினான். இது விளையாட்டு?
பார்க்கர் பதட்டப் பின் மண்டையைத் க்கும் பிஸ்டலின் கிறதா தோழரே? 60)LL'I (3L HITLL'IL IT."
ச்சமயமாக.ப்ரூடி
கையில் அமர்ந்து OGIGDL LIJfi திருந்தார். லேசாகச்
கர் வைத்திருக்கும் கொள் கொடுங்கள்
க்கெட்டில் இருந்து டு, "மிஸ்டர் ப்ரூடி, ஊரும் விதம் முறை
ருக்குச் சொல்ல க் கொண்டு செல்
டமிருந்து எவ்வளவு ாறன. முதலாவதாக கக் கொன்றீர்கள் சொந்த விஷயம் எங்கே?
துரோகம் செய்து
தது வெஸ்லியா, னவியைக் கட்டிப்
h
குமார்
போட்டு விட்டுக்கடத்தியதாகக் கண்ணெதிரில் எவ்வளவு அருமையான நாடகம் காட்டி னிர்கள்? உங்களை உங்கள் மனைவியை என்று ரகசியமாக நாங்கள் கண்காணித்ததில் ஒரே ஒரு தகவல் தவிர மற்றதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டாயிற்று அந்த ஒரு தகவல். வெஸ்லி இப்போது எங்கே இருக்கிறான்? கமான் சொல்லுங்கள்."
கார் சீரான வேகத்தில் ஓடிக் கொண்டிருக். பார்க்கர் ஸ்மித் அதிர்ச்சியில் ருந்தார். தன் எல்லாத் திட்டங்களும் தரை மட்டமாக நொறுங்கிக் கொண்டிருப் பதை உணர. வலித்தது.
"மற்றொரு முறை கேட்க வேண்டுமா? எங்கே வெஸ்லி
"எனக்குத் தெரியாது." "எங்கள் நிறுவனத்தில் ஒரு விசாரணை
ପୁରାis
அறை வைத்திருக்கிறோம். அங்கே என்ன "என்ன வகையான யந்திரங்கள் வைத்திருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும் உயிரை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு உங்களை ஜூளாய்ப் பிழிய முடியும் ஒரு உடலில் என்ன என்ன வகையான வலிகளை உண்டு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவையும் ஏற்படுத்த முடியும் தாங்கள் ஒரு ஜென்டில் மேன் தங்களுக்கு அந்த மாதிரி வழிகள் எல்லாம் தேவைப்படாது என்று நினைக்கிறேன். ஐந்து நிமிடம் நேரம் தருகிறேன். அதற்குள் சொல்லுங்கள்
கார் ஓடிக் கொண்டிருக்க. என்ன செய்யலாம் என்று யோசித் தார் பார்க்கர் ஸ்மித்
அடுத்தவாரம் முடிக்கலாம்
அத்தியாயத்திலும்
ஒரு திருப்பம்
பெயர்கே இராசகுலேந்திரன்|பெயர் எஸ். சல்மா
Giugi: 30 6) IL5): 22 (pseufl: P.O.BOX-16389 ||opos surfl:P.O.BOX -67148, DOHA, QATAR. BAYANNO. 43762, KUWAIT. வானொலி|பொழுது போக்கு வானொலி|பொழுதுபோக்கு வழமையானவை.
பத்திரிகை. பத்திரிகை
ன் மேல்பிரிவு
பெயர்: ஏபாஸிட்
Slug. 16
ಇಂಗ್ದಿ வயல், பாலாவி, புத்தளம் பாழுது போக்கு வானொலி, பத்திரிகை
Juli: gji. DGornurrë.
呜 24 soiff:SCHULWEG-5.8962 BERGDIETIKON, SWITZERLAND. ாழுது போக்கு பத்திரிகை, சினிமாஇந்தச் சமயத்தில் நிகலாய் வெஸோஷிகோவே அறைக்குள் வந்து விட்டான் உள்ளே வந்ததும் அவன் கதவைத் தாளிட்டான் தன் தொப்பியை எடுத்துவிட்டு, தலையைத் தடவிக் கொடுத்தான் லேசாகச் சிரித்துக் கொண்டே நின்றான். இகோர் முழங்கை களை ஊன்றி எழுந்து கொண்டு தலையை அசைத்தவாறு சொன்னான்:
"வருக வருக." நிகலாய் பல்லைக் காட்டிப் புன்னகை புரிந்தவாறே தாயிடம் நெருங்கி அவள் கையைப் பற்றினான்.
"நான் மட்டும் உன்னைச் சந்தித்திரா விட்டால், மீண்டும் சிறைக்கே திரும்பி போயிருப்பேன். எனக்கு நகரில் யாரை யுமே தெரியாது தொழிலாளர் குடியிருப் புக்குத் திரும்பிப் போயிருந்தாலோ ஒரே நிமிஷத்தில் அவர்கள் என்னைப் பிடித்திருப்பார்கள் ஏனடா முட்டாள் தனமாய் சிறையிலிருந்து தப்பியோடி வந்தோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு அங்குமிங்கும் சுற்றித் திரிந்தேன். திடீரென்று நீலவ்னா தெரு வழியாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தேன். உடனே அவளுக்குப் பின்னாலேயே நானும் ஓடி வந்தேன்."
"சரி, நீ எப்படி வெளியே வந்தாய்? என்று கேட்டாள் தாய்
அவன் அந்தச் சோபாவின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு தோளைக் குலுக்கிக் கொண்டு பேசத் தொடங்கினான்:
"சந்தர்ப்ப விசேஷம்தான் கிரிமினல் கைதிகள், சிறையதிகாரியைப் பிடித்து உதைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப் போது நான் காற்று வாங்கியவாறு வெளியே உலாவிக் கொண்டிருந்தேன். அந்தச் சிறையதிகாரி ஒரு தடவை எதையோ திருடினான் என்பதற்காக, அவனுக்கு போலிஸ் படையிலிருந்து கல்தா கொடுத்தார்கள். இப்போதோ இந்தப் பயல் ஒவ்வொருத்தனையும் நோட்டம் பார்த்துத் திரிவதும், உளவு சொல்வதுமாகவே இருந்தான் இவனால் யாருக்குமே நிம்மதி கிடையாது. எனவே தான் அவர்கள் அவனைப் பிடித்து மொத்தினார்கள். ஒரே குழப்பமாக இருக்கவே, சிறையதிகாரிகள் விசில்களை ஊதிக்கொண்டு நாலா பக்கங்களிலிருந் தும் ஓடி வந்தார்கள். நான் சிறைக்கதவு கள் திறந்து கிடப்பதைப் பார்த்தேன்; அதற்கு அப்பாலுள்ள மைதானச் சவுக் கத்தையும் ஊரையும் பார்த்தேன்; மெதுவாக, கனவில் நடப்பது மாதிரி நடந்து வெளியே வந்தேன் தெருவுக்குள் பாதிதூரத்துக்கு மேல் வந்த பிறகு தான் எனக்கே நினைவு தெளிந்தது. உடனே யோசித்தேன்; எங்கே போவது? திரும்பிப் பார்த்தேன். அதற்குள் சிறைக் கதவுகள் முடிவிட்டதைக் கண்டேன்."
"ஹூம்" என்றான் இகோர், "ஏன் ஐயா! நீங்கள் பேசாமல் திரும்பிப் போய் கதவைத் தட்டி அவர்களைக் கூப்பிட்டு: ஐயா, என்னை மன்னியுங்கள், கனவான் களே! நான் ஏதோ சிறு பிழை செய்து விட்டேன். பொறுத்தருளுங்கள் என்று சொல்லி பழையபடியும் உள்ளே போயிருக்கலாமே."
"ஆமாம்" என்று கூறிச் சிரித்தான் நிகலாய். "அது முட்டாள்தனம், யாரிடமும் எதுவும் சொல்லாமல் நான் இப்படி ஓடி வந்து விட்டதானது என்னுடைய தோழர்களுக்கு சரியென்று பட்டிராது. சரி, அப்படியே போய்க் கொண்டிருந் தேன். எதிரே ஒரு சவ ஊர்வலம் சென்று கொண்டிருந்தது. ஒரு குழந்தை யைப் புதைப்பதற்காகப் போய்க்கொண்டி ருந்தார்கள். அவர்களோடு நானும் சேர்ந்து சவப்பெட்டிக்குப் பக்கமாகச் சென்று என் தலையைத் தொங்க விட்டவாறு யாரையுமே நிமிர்ந்து பார்க் காமல் நடந்து வந்தேன். இடுகாட்டில்
"LăkList.,, GAJGORGY & Kib!"
"வணக்கம்- உட்காருங்கள்." "நான் உங்களிடம் வைத்தியம் செய்வ தற்காக வந்திருக்கிறேன்."
"நல்லது உங்கள் உடம்புக்கு என்ன? "ஒன்றுமில்லை." "ஹஹ்ஹா" "என்ன டாக்டர் சிரிக்கிறீர்கள்? "இந்த ஆஸ்பத்திரியில் வேடிக்கை என்னவென்றால், நோயாளிகள் யாருக்கும் ஒரு வியாதியுமில்லை. ஆனால் துரதிஷ்ட வசமாக கூட்டி வருபவர்கள்தான் அதை ஒப்புக் கொள்வதில்லை."
"கரெக்ட் எனக்குக்கூட பாருங்கள். ஒன்றுமில்லை. ஆனால் எவன் ஒப்புக் கொள்கிறான்? எல்லோரும் பைத்தியம் என்கிறார்கள்.
"G-Gr
நீங்கள் கெட்டிக்காரர், ஆனால் பாருங்கள், இன்றைக்கு இருக்கும் சமூகச் சூழலில் ஒருவன் சுவாதீனமாக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைப்பது ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதே சமயத் தில். இப்படி தலையைச் சொறியாதி கள் டாக்டர் எனக்கு கோபம் வரும். உம். ம்ஹீம் இப்படி சட்டென்று நிறுத்தாதீர்கள் அப்போதும் எனக்கு கோபம் வரும். ஹஹ்ஹிஹறி ஹோஹ்
மீண்டும் தெருவுக்கு வந்தேன். ம எரிச்சலோரு நடந்து வந்தேன். ே வரையும் கூர்ந்து கூர்ந்து பார்த்துக் கண்டேன். சரிதான்,நான் சிறிதுே ஒருநீதிபதிமுன்னால்தான் இழுத்து
என்று நினைத்தேன்.
நான் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து காற்று வாங்கினேன். அப்புறம் திடீரென்று எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது."
"ஒரே ஒரு யோசனைதானே?" என்று கேட்டு விட்டு, பெருமூச்செறிந்தான் இகோர் "உன் தலையில் பல யோசனைகளுக் குத் தான் இடமிருக்காதே என்று நினைத்தேன்." வெஸோவ்ஷிகோவ் வாய் நிறைந்து சிரித்தான் தலையை அசைத்துக் கொண்டு GBLJf6OTIT GÖT:
"ஓ என் மூளை முன்னை மாதிரி காலியாய் இல்லை என்ன இகோர் இவான விச் உனக்கு இன்னும் சீக்குக் குணமாக வில்லையா?
"ஒவ்வொருவரும் தம்மால் முடிந்ததைச் செய்கிறார்கள்" என்று ஈரமாய் இருமியவாறு பதிலளித்தான் இகோர், "சரி உன் கதையை ஆரம்பி"
"அப்புறம் நான் இங்கே இருக்கிற பொதுஜனப் பொருட்காட்சி சாலைக்குள்ளே நுழைந்தேன். உள்ளே சென்று அங்கு மிங்கும் சுற்றிப் பார்த்தவாறே யோசித்தேன்: இனிமேல் எங்கே போவது? என்மீது எனக்குக் கோபம் கூட வந்தது. அத்துடன்
பசி வேறே மீண்டும் தெருவுக்கு வந்தேன். மனமே கசந்துபோய், எரிச்சலோடு நடந்து வந்தேன். போலீசார் ஒவ்வொருவரையும் கூர்ந்து, கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருப் பதைக் கண்டேன். சரிதான் என்னை மாதிரி மண்ணுப் பிறவியாக இருந்தால், நான் சிறிது நேரத்தில் எவனாவது ஒரு நீதிபதி முன்னால்தான் இழுத்துச் செல்லப் படுவேன். என்று நினைத்தேன். இந்தச் சமயத்தில் திடீரென்று என்னை நோக்கி நீலவ்னா ஓடி வருவது தெரிந்தது. நான் ஒரு பக்கமாக ஒதுங்கி நின்றேன் பிறகு அவளைப் பின் தொடர்ந்தேன். இவ்வளவு தான் விஷயம்."
"நான் உன்னைப் பார்க்கவில்லையே என்று குற்றம் செய்து விட்டவள் மாதிரிக் கூறினாள் தாய். அவள் நிகலாயைக் கூர்ந்து பார்த்தாள் அவன் முன்னைவிட மெலிந்து போய் இருப்பதாக அவளுக்குப் பட்டது.
"அங்குள்ள தோழர்கள் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள்" என்று தலையைச் சொறிந்து கொண்டே சொன்னான் நிகலாய். "சரி. சிறை அதிகாரிகளைப் பற்றி உனக்குக் கவலை இல்லையா? அவர்கள் மீது உனக்கு அனுதாபம் கிடையாதா? அவர்களும் தான் கவலைப்பட்டுக் கொண்டி
ருப்பார்கள்" என்ற வாயைத் திறந்து உ காற்றையே கடித்து மாதிரி இருந்தது "சரி வேடிக்கைப் ( டும் முதலில் உன்ன வைக்க வேண்டுமே காரியம்தான் ஆன காரியமா? நான் பு முடிந்தால்" அவன் தன் கைகளை ம நெஞ்சைத் தடவிக்ெ "நீ ரொம்பச் சீர் இவானவிச்" என்று கொண்டே கூறினா மூச்சு விட்டாள். அ அறையை கவலைே "அது என் செ இகோர், "அம்மா பாவெலைப் பற்றி இன்னும் பாசாங்கு தீர்கள்
நிகலாய் பல்6ை "பாவெல் நன்ற செளக்கியமாயிருக் எங்களுக்குத் தலைெ அதிகாரிகளோடு ே அவன் தான் உத்த லோரும் அவனை நிகலாய் வெ வதைக் கேட்டவாே கொண்டாள் தாய் நீ இகோரின் முகத்ை பார்த்தாள். அந்த உணர்ச்சியற்றுத்த தோன்றியது அவரு மட்டும்தான் உன யோடும் ஒளிவீசிக் "ஏதாவது தி எனக்கு இருக்கி உங்களால் கற்பை யாது" என்று தி
556w Twili.
"அம்மா, அே ரொட்டி இருக்கிற "அப்புறம் வெளி இடது புறம் கதவைத் தட்டுங்க திறப்பாள். அவளை கள் வரும் போது
量量量量量量量量量量量量量量熹熹熹熹熹熹熹熹熹熹熹熹熹熹量熹熹熹熹熹量熹熹量熹量量
போர்டு போ
"இங்கே "அவர் நீங்கள் சோட் கண்ணாடி. ஹஹ்ஹா, ஹோஹ் என் шлйB5па).P "GBILL", GBG பார்த்தால் ை (36ւյլլիÇÛ606),
"d ego. fla LDLILO C தான் என்ன
ஹோஹ் ஹோ? என்ன அப்படி பார்க்கிறீர்கள். என்னைப் பார்த்தால் பைத்தியம் போல் தோன்றுகிறதா?
“○g..#.○守." "எல்லோரும் அப்படித்தான் சொல்கி றார்கள், ஆனால் என்னை ஏனோ டாக்டரிடம் கொண்டுவந்து விடுகிறார்கள். இது ஏன்? தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் மனநோய் மருத்துவரையே பார்த்து கேட்டுவிடலாம் என்று வந்தேன் கோபிநாத் என்று வெளியே
ஆத்திரமடையச்
"DIJ600ILDI
"விளையாட்டு பந்தை வைத்து நாட்டில் நிதிநிை முழுப்பந்தை வா காலம் எப்போது படுவேன். விடை அதிகமாகும். ே சட்டையைக் கிழி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 17

ாலீசார் ஒவ்வொரு கொண்டிருப்பதைக் நரத்தில் எவனாவது செல்லப்பருவேன்.
ன் இகோர் அவன்
டுகளை அசைத்தான். சுவைத்துத் தின்பது அவனது வாயசைப்பு. பச்செல்லாம் இருக்கட் ன எங்காவது ஒளித்து அது ரொம்ப நல்ல ால் லேசில் நடக்கிற ட்டும் எழுந்து நடக்க பெருமூச்சு விட்டவாறே பின் மீது வைத்து, காடுத்துக் கொண்டான். காயிருக்கிறாய், இகோர் | தலையைத் தாழ்த்திக் ன் நிகலாய் தாய் பெரு ந்த அடைசலான சிறு யாடு பார்த்தாள். |ந்த விஷயம்" என்றான் நீங்கள் அவனிடம் க் கேளுங்கள். சும்மா செய்து கொண்டிரா
பக் காட்டிச் சிரித்தான். ாகத்தான் இருக்கிறான். கிறான். அவன்தான் பன் மாதிரி இருக்கிறான்; பசுகிறான் பொதுவாக, ரவு போடுகிறான். எல் மிகவும் மதிக்கிறார்கள்." ஸோவ்ஷிகோவ் சொல் தலையை அசைத்துக் பம்பாரித்து உப்பியிருந்த தயும் கடைக்கண்ணால்
முகமே அசைவற்று டையாயிருப்பது போலத் க்கு அவனது கண்கள் ர்ச்சியோடும் உவகை
கொண்டிருந்தன. எனக் கொடுங்களேன்அகோரப் பசியை கூடப் பண்ண முடி இரெனச் சொன்னான்
ா அரங்கிலே கொஞ்சம் து" என்றான் இகோர் ய ஹாலுக்குப் போய், ருக்கும் இரண்டாவது ஒரு பெண் வந்து இங்கே வரச்சொல்லுங் ன்பதற்கு என்னென்ன
[量
LI LI ġ Lim
பு டாக்டர் என்றால். டாக்டரா? இல்லை.
աճվւմ ւո ֆւUn? ஹ்ஹிஹறி. ஹோஹ்
W LIIäLft. 66öréoso L.
(B6) I GÖSTLINILD! D LIÉJJEGO)6IL'I தியம் போலத் தோன்ற FG.gif ான் டாக்டர். ஆனால் ான்றுகின்ற கவலைகள் திகைக்கச் செய்து ய்து விடுகின்றன."
ייס
வீரர்கள் ஒரு கால் விளையாடுமளவுக்கு வறண்டு விட்டதே ஒரு முடியக்கூடிய சுபீட்ச ருமோ என்று கவலைப் தெரியாததில் ஆத்திரம் ட்டில் போகிறவர்கள் பன் கல்லைத் தூக்கி
奥、
T(BLD 36gFbö(BLITuil,
இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் கொண்டு
வரச் சொல்லுங்கள்."
"எல்லாவற்றையும் ஏன் கொண்டுவரச் சொல்கிறாய்?" என்று கேட்டான் நிகலாய் "நீ ஒன்றும் கவலைப் படாதே. அப்படி ஒன்றும் அதிகமிராது."
தாய் வெளியே சென்றாள். கதவைத் தட்டினாள் பதிலில்லை. அந்த அமைதியில் அவள் இகோரைப் பற்றி நினைத்தாள்:
"அவன் செத்துக் கொண்டுதான்
இருக்கிறான்."
"யாரங்கே? என்று அறைக்குள்ளிருந்து யாரோ கேட்டார்கள்.
"இகோர் இவானவிச்சிடமிருந்து வந் திருக்கிறேன்" என்று அமைதியாகப் பதில் சொன்னாள் தாய். "அவன் உங்களை அவனது அறைக்கு வரச் சொன்னான்."
"இதோ வருகிறேன்" என்று கதவையே திறக்காமல் உள்ளிருந்தவாறே பதில் சொன்னாள் அந்தப் பெண் தாய் ஒரு கணம் நின்றான். பிறகு மீண்டும் கதவைத் தட்டினாள் உடனே கதவு திறக்கப்பட்டது. ஒரு நெட்டையான முக்குக்கண்ணாடியணிந்த ஸ்திரி ஹாலுக்குள் வந்தாள். தனது உடுப் பிலுள்ள மடிப்புக்களை விரித்துத் தடவிட்டு விட்டு, வெடுக்கென்று தாயைப் பார்த்துக் கேட்டாள் அவள்:
"உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?" "இகோர் இவானவிச் என்னை அனுப் LUNGOTT GÖT.”
"சரி புறப்படுங்கள், உங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேனே" என்று அமைதியாகக் கூறினாள் அவள்; "செளக்கியமா? இங்கே ஒரே இருட்டாயிருக்கிறது."
தாய் அவளைப் பார்த்தாள் இதற்கு ன் அவளைச் சில தடவை நிகலாய் ဇွို",း မျို႔မျိုး வீட்டில் பார்த்திருப்பதாக அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது.
"இவர்கள் எல்லாம் நம்மைச் சேர்ந்த வர்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டாள். அந்தப் பெண் பெலகேயாவைத் தனக்கு முன்னால் போகச் சொன்னாள்.
"அவனுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக் கிறதா?" என்று கேட்டாள் அவள்
"ஆமாம். அவன் படுத்திருக்கிறான்; அவன் தின்பதற்கு ஏதாவது கொண்டு வரச் சொன்னான்."
"அது ஒன்றும் அவசியமில்லை." அவர்கள் இகோரின் அறைக்குள் நுழைந் ததுமே அவனது கரகரத்த சுவாசம் அவர்கள் காதில் விழுந்தது:
"நான் என் மூதாதையர்களிடம் போய்ச் சேரப்போகிறேன். தோழா. லுத்மிலா வசீலி GYLLIGSJ GOTIT, ஆசாமி கொஞ்சங்கூட மரியாதையில்லாமல், அதிகாரிகளிடம் உத் தரவு வாங்காமல், சிறையிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டான். முதலில் அவனுக்கு ஏதாவது தின்னக் கொடுங்கள். அப்புறம் இவனை எங்காவது கொண்டுபோய் மறைத்து வைக்க வேண்டும்."
அந்தப் பெண் அவன் கூறியதை ஆமோதித்துத் தலையை அசைத்தாள்: நோயாளியைக் கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டே G).gif|Tŵr 60 III67;
"இவர்கள் வந்தவுடனேயே எனக்குச் சொல்லியனுப்பியிருக்க வேண்டும் இகோர்
அது சரி. நீங்கள் இரண்டு பொழுது
மருந்தைக் கூடச் சாப்பிடாமல் விட்டிருக் கிறீர்களா? வெட்கமாயில்லை? தோழரே,
எறிவேன். இதெல்லாம் தப்பா டாக்டர்?
"யார் சொன்னது. தேசத் தொண்டு." "அப்படியானால் சரிஹாஹ்ஹஹா. ஹீஹ்ஹிஹி, ஹோஹ் ஹோஹ்.
"யெஸ். யெஸ். உங்களைப் பார்த்தால் பைத்தியம் போல் தோன்றவேயில்லை?
நான் அதற்கு சிரிக்கவில்லை டாக்டர் நான் செய்வது தேசத்தொண்டு என்று புரியாமல், இந்த பைத்தியக்கார ஜனங்கள் பின்னங்கால் பிடரியில் முட்ட பயந்து பயந்து ஓடின ஓட்டம் இருக்கிறது பாருங்
67."
"ஹஹ்ஹா. ஹிஹறி. ஹோஹ் ஹோஹ் ஹோ"
டாக்டர் என்னை கேலி செய்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன்."
"அடடா தவறாகப் புரிந்துகொண்டு விட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் நண்பன்."
"இல்லை. பொய் சொல்கிறீர்கள். அந்த அறையில் ஒரு பைத்தியத்தை கட்டிப் போட்டிருக்கிறீர்கள் என்னையும் அப்படித் தானே கட்டிப் போடுவீர்கள்?
"மோசமான கற்பனை, அவன் பைத் தியம். விடுவித்தால் நம் ரெண்டு பேரையும் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுத்துவான். உள்ளேயே இருக்கட்டும்."
"பார்த்தால் பைத்தியம் போலத் தெரிய
ஆஉங்களுக்குத் துணையிருப்பேன்."
என் கூட வாருங்கள் இகோரை ஆஸ்பத்தி ரிக்குக் கொண்டு போவதற்குச் சீக்கிரமே ஆட்கள் வந்து விடுவார்கள்."
"அப்படியென்றாள். நீங்கள் என்னை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போடுவது என்றே தீர்மானித்து விட்டீர்களா?
"ஆமாம். நான் அங்கு வந்து
"அங்கே கூடவா? அட கடவுளே!
"உஷ் போதும் அசட்டுத்தனம்" அவள் பேசிக் கொண்டே இகோரின் மார்பின் மீது கிடந்த போர்வையை இழுத்துச் சரி பண்ணினாள் நிகலாயைக் கூர்ந்து கவனித்தாள் மருந்து பாட்டில்களைத் தூக்கிப் பார்த்து எவ்வளவு மருந்து மிஞ்சியிருக்கிறது என்பதைப் பார்த்தாள். நிதானமான அடக்கமான குரலில் பேசினாள். லாவகமாக நளினத்தோடு நடமாடினாள். அவளது முகம் வெளுத்திருந்தது. புருவங்கள் முக்குக்கு மேலே கூடியிருந்தன. தாய்க்கு அவளது முகம் பிடிக்கவே இல்லை. அந்த முகத்தில் அகந்தை தொனிப்பதாக அவளுக்குத் தொன்றியது. அந்தப் GOLJ GOOI GWOf6öI 567.56 flat Gifl" (BLIT பிரகாசமோ இல்லை. மேலும் அவள் அதிகார தோரணையிலேயே பேசினாள்
"சரி, நாங்கள் இப்போதைக்கு உங்களை விட்டுச் செல்கிறோம்" என்று தொடங்கினாள் அவள் "ஆனால் நான் சீக்கிரமே திரும்பி வந்து விடுவேன். இகோருக்கு இந்த மருந்தில் ஒரு கரண்டிகொடுங்கள். அவனைப் பேச விடாதீர்கள்
நிகலாயைக் கூட்டிக்கொண்டு அவள் வெளியே சென்றாள்.
"அதிசயிக்கத்தக்க பெண் அவள்!" என்று பெருமூச்சுடன் சொன்னான் இகோர் "அதிசாமர்த்தியமான பெண் அம்மா, நான் உங்களையும் அவளோடு சேர்த்துவிட வேண்டும் அவள் அடிக்கடி களைத்துச் சோர்ந்து விடுகிறாள்."
"பேசாதே இந்த மருந்தைச் சாப்பிடு என்று மிருதுவாகச் சொன்னாள் தாய் அவன் மருந்தைச் சாப்பிட்டு விட்டு, ஒரு கண்ணை முடிக் கொண்டான்.
"எப்படியும் நான் சாகத்தான் போகி றேன். வாயை முடிப் பேசாதிருந்தாலும் சாகத்தான் போகிறேன்." என்றான் அவன்.
அவன் தன் அடுத்த கண்ணால் தாயைப் பார்த்தான். அவனது உதடுகள் மட்டும் லேசாகப் பிரிந்து புன்னகை புரிந்தன. தாய் அவனது தலைப் பக்கமாக குனிந்து பார்த்தாள். திடீரென்று நெஞ்சில் பாய்ந்த அனுதாப வேதனையில் அவளது கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்து விட்டது. "எல்லாம் சரிதான்? இது இயற்கை தானே! வாழ்வதிலுள்ள இன்பத்தோடு சாவதின் அவசியமும் சேர்ந்து தானே வருகிறது" என்றான் அவன்.
தாய் அவனது நெற்றியின் மீது கை வைத்துப் பார்த்து விட்டு மெதுவாகச் G) FINI GÖTGOTT6I:
"உன்னால் கொஞ்ச நேரம் கூடச் சும்மா இருக்க முடியாதா?
அவன் தன் கண்களை மூடி, தனது நெஞ்சுக்குள் கரகரக்கும் சுவாசத்தைக் கேட்பது போல இருந்தான். பிறகு உறுதியோடு பேசத் தோடங்கினான்:
"சும்மா இருப்பதில் அர்த்தமே இல்லை. அம்மா, அதனால் எனக்கு என்ன லாபம்? என்னவோ இன்னும் கொஞ்ச விநாடிகால வாதனை அப்புறம் உங்களைப் போன்ற அற்புதமான பெண் மணியோடு சிலவார்த்தைகள் பேசும் ஆனந்தம் கூட எனக்கு அற்றுப் போய் விடும். அடுத்த உலகத்திலுள்ளவர்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை போல் அவ்வளவு நல்லவர்களாயிருக்க முடியாது. அது மட்டும் நிச்சயம்."
(தொடர்ந்து வரும்)
வில்லையே படித்தவனாட்டம் இருக் கிறானே. அது சரி அங்கே என்ன சத்தம் தடதடவென்று யாரோ ஒடி வருவது போல.
"அது ஒன்றுமில்லை." "இல்லை என்னவோ இருக்கிறது. நீங்கள் மறைக்கிறீர்கள். ஆட்களை வர வழைத்து என்னைக் கட்டிப் போடப் போகிறீர்கள் போல தோன்றுகிறது."
"நல்ல தமாஷ் அடடா, இதற்கு போய் அழுவார்களா.கவலையை விடுங் கள். அவர்களை அனுப்பிவிட்டு வந்துவிடு கிறேன். சரிதானே."
(அவர் போன கையோடு சிலர் உள்ளே ஓடி வருகிறார்கள்)
"இப்படி திபுதியுவென்று வருகிறீர் கள்? டாக்டர் எங்கே? உங்களை அனுப்பி afCalgitað 0æncircatGu. SILLT. அந்த அறையை ஏன் திறக்கிறீர்கள்? உள்ளே பைத்தியத்தை அவிழ்த்துவிடா
6. "உளறாதே உள்ளே கட்டிப் போடப் பட்டிருப்பதுதான் டாக்டர் கோபிநாத் சீஃப் டாக்டரை கட்டிப் போட்டுவிட்டு ஒரு பைத்தியம் டாக்டர் வேடத்தில் தப் பித்துவிட்டது. அது இங்கே வந்ததா? шліїфgлшп?"
"ஹஹ்ஹா. ஹிஹஹிஹறி. ಇಂ
ஹோ ஹோஹ் ஹோ"
G.04-10, 1996ற்கின் ரோஜாக் குழப்பம் இன்று றே இருக்காது நிச்சயமாய் இருள் கொசுவலையாய்.சில்க் துணியாய்.காடாத் துணியாய் அடர்ந்து கொண்டிருந்தது. கரும்பலகையில் சோக்கட்டியின் கிறுக்கல்கள். கடல் நெடுகச் சாம்பல், ஒரத்தில் புரளும். மல்லிகை வடம் தூரத்துக் கப்பல்களின் LÓGöT LIGIfj.
செல்வியின் கொலுசுக் கால்களில் மணல் பிசிறுகள் கைக்குட்டையால் பிரபு தட்டி விட்டான் சட்டெனக் கால்கள் பதுங்கின. முகம் பார்த்தான். கோபக்காடு. மெளனம் திறக்க உளி கிடைக்காத அவஸ்தை அவனுக்கு நதி கிடைக்காத திணறலில் மழை, அவளுக்குள், உதடுகளில் கண்ணுக் குப் புலப்படாத அதிர்வுகள், உதட்டின் மேல் முடியிருதுகளில் துளித்துளி ஈரமினுக்கு.
*árøtớørst
சந்தேகங்களால 2 40V
நேஞகளை முறிக்கிற
ஆணி இல்லே நாண்,
வழக்கமாய் வாரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து அமர்கிற அதே இடம் அலுவலகம் முடிந்து அவன் வந்து அமர்ந்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவளும் வந்து விட்டாள். "வா செல்வி உட்காரு ஒரு வேடிக்கை தெரியுமா? இங்க நா வந்தப்போ ஒரு பையனும் பொண்ணும் இதே எடத்தில உட்கார்ந்து பேசிட்டிருந்தாங்க நா ரொம்ப நேரமா நின்னுட்ருந்தேன். இது நானும் என் மனைவியும் காதலிச்ச காலத்திலேருந்து உத்கார்ற இடம், தயவு செஞ்சு எழுந்திருக் கிறீங்களான்னு கேக்க நெனச்சேன் அதுக் குள்ள,அவுங்க பேசறதையே நா உத்துப்பார்த் துட்டு இருக்கிறதா தப்பா புரிஞ்சிக்கிட்டு அவுங்களே எழுந்து போயிட்டாங்க"
பதில் இல்லை. இறுகிய பாறை தொடுதல்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. ஏறக்குறைய இரண்டரை மணிநேரம்
மேகம் பார்த்துப் படுத்துக் கிடந்தவன் எழுந்தான் கைகளில்.பின் முடிகளில் தொட்டுக்கிடந்த மணல் புள்ளிகளைத் துடைத் துக் கொண்டான் தகரக் கிளிசலாய் இடி ஸ்டீரியோ எஃபெக்டில் அருகில் வந்து தூரம் போனது.
செல்வி இப்போ பேசுவியா மாட்டியா?
*یی
என் செல்லம் இல்ல
அப்படியெனில் நான் புறப்படுகிறேன் திருமதி செல்வி அவர்களே.
பிரபு எழுந்து உதறிக் கொள்கிறான். அவளது கைபிடித்து இழுக்கிறான், ம்கூம்
அப்போ என்னோட வரப்போற தில்லை.
அவன் அமர்ந்து அவளது கைப் பையைத் திறந்து. பர்சை எடுத்து.
அதிலிருந்து சில்லறைகளைக் கூடத் துடைத்துக்கொள்கிறான். எழுந்து நிற்கிறான். அவள் நிமிரவில்லை.
இப்போ உங்கைல ஒத்தப்பைசா கெடையாது.
நா போயிட்டா திருமதி கோபம் நடந்து தான் வரணும்.
ந்ேதசாமியால் அந்த அதிர்ச்சியைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமலிருந்தது.
இதயத்தில் எங்கோவோர் மூலையில் குத்திப்பெயர்ப்பதைப் போன்ற உணர்வு. கண்கள் லேசாக கலங்கியிருந்தன. ஆனாலும் அவனால் கதறி அழ முடியாமலிருந்தது.
த்தனைக்கும் காரணமில்லாமலில்லை. கந்தசாமி இந்த தோட்டத்தில் கூலிவேலை செய்யும் ஒரு தொழிலாளி
அவனுள் இன்னும் கடந்த காலங்களின் பசுமையான நினைவுகள் இதயமெல்லாம் அப்பியிருந்தது.
அடைமழை கொட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதுகளில் கூட சோம்பி முடங்கிக்கிடக்கா மல் முண்டாசு கட்டி மருந்தடிக்கவும், புல்லு வெட்டவும், கொழுந்து பறிக்கவும் புறப்பட்டு போய் பழக்கப்பட்டவன்.
அப்படிப்பட்ட அவன் மேல்தோட்டதுரை கூட எப்போதாவது வேலையில் குறை கூறிய தேயில்லை. லயத்தில் எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் கந்தசாமி தான் அங்கு நடமாடும் நீதிபதி,
அந்த தோட்டத்தில் அவன் பேச்சிக்கு ஒரு மதிப்பும் சலுகையுமிருந்தது காரணம் அவனது அயராத கடுமையான உழப்புதான். அடுத்தடுத்து பிறந்த ஆணும் பெண்ணு மாக ஆறு குழந்தைகளுக்கு தந்தையானவன் அன்றொரு நாள் காச்சலால் அவதிப் பட்டுக் கொண்டிருந்தவனை வேலைக்கு போக விடாது தடுத்தாள் அவன் மனைவி சுந்தரி,
"ம். நல்லா இருக்குது சுந்தரி நீசொல்லுற கத. பேசாம கொஞ்சம் மல்லித்தண்ணிய கடவச்சி குடு வேலைக்கு போகனும் என்றதும் மனைவி மெளனமாகிப்போனாள் அவன் தன்னுயிரை விட மலையகத்தையும், அங்குள்ள தேயிலைகளையும் மதித்தான்.
ஆனால், அப்படிப்பட்ட அவனுக்கு இன்று நம்ப முடியாத அதிர்ச்சியொன்று.
"கந்தசாமி அண்ணே. உங்க அப்பாவை பும், ஆத்தாவையும் பொதச்ச சுடுகாட்டு மண்ணுல, தேயில கன்னு போட போறாங் களாம். இன்னைக்கு நம்பதோட்ட தொரையும் கம்பனிகாரவங்களும் வந்து பார்த்திட்டு போயிருக்காங்க. நாளைக்கு பெரட்டுல துப்புறவுபண்ண ஆளு போடுவாங்க போல தெரியிது. அடுத்த லயத்து சின்னராசுதான் சொல்லிவிட்டுப் போயிருந்தான்.
關
அவனால் அதை எப்படி தாங்கிக்கொள்ள முடியும் தனது பெற்றோரை அவன் உயிரென மதித்தான்.
அதைவிட இறந்துபோன அவர்கள் இந்த
தோட்டத்திற்காகவும், தேயிலைக்காகவும் எவ்வளவு பாடுபட்டார்கள் என்பதனையும் அவனறிவான்.
அவர்கள் சிந்திய வியர்வைத் துளிகளை மறப்பானா அல்லது இரத்தத் துளிகளை மறப்பானா?
மறக்கமுடியாது. அவனால் மறக்கவே முடியாது. அவர்கள் உயிரிழந்தது இதே தேயிலைக்காக பாடுபட்டு தான்.
இந்த மண் அவர்களை உரமாக்கிக் கொண்டது. அப்படி உத்தமர்களை புதைத்த இந்த நிலத்தில் தேயிலைச் செடிகள் Justif|Gaug5T?
நினைத்து அவன் ரொம்பவும் கலங்கிப்
சுடுகாட்டுமனன்,
போயிட்டேன் போனவன் சுவடுக கியது.
வீட்டிற்குள் நுை அறை. குளியல் அ மேசை. தாண்டி படுக்
வாசல் கதவைத் வில்லை. வந்தாள், தன் ஃபேனுக்குக் கீழ் சரி குளித்தாள் படுக்கைக் காட்டி படுத்தாள்.
எழுந்தான் கால்கை விட்டான். உதறினாள். ரொம்ப தூரம் நடச்
அழுதழுது கண்கள் மனசுக்குள் பிராண்டிச் அந்த வேதனைகள், அ கொண்டிருந்தன. நேற் உறவுக்கு ஐந்து வருட பழுத்து, மணம் பரப்பு இப்படி அழுதது கி வறண்டது. வேதனை வி பெருநாளைக்கான ஏற் மூழ்கிக் கிடந்தது.
மாலை மங்கி, இரு திருந்தது. நோன்பு ஆயத்தங்களில் அவளின் சுழல்வதும் அவளுக்கு உ வீட்டில் விளையாடப்பே அலம்பிக்கொண்டு உ
|அவளைப்பார்க்க சுமை
வென்று நீர் வழிந்தது. தரமாவது கேட்டிருப் எப்பம்மா வரும்? வரு பதிலைத்தான் இவளும் ே வருகிறாள்.
அவள் பித்துப் பிடி தூணில் சாய்ந்து கிடந்த தூரத்தில் ஜதை ஜ கொண்டிருக்கும் கிளி கதைகள் பேசி ஒன்றின் பறந்து சென்றன. வ முற்றத்தில் இருக்கும் ( மாமரத்தின் உச்சியில்வா ந்தது. வேலியோரத் ரண்டு துரத்திப் பிடித்
"என்ன புள்ள இப்படி சீறிச்சிறி. அ6 மாத்தாமலா போவான்? அவளின் தாய் வந்து பித்துப் பிடித்தவளாய் நிலை உணர்ந்து வெட் "சுமையா புள்ள. மச்சான் பொடியன் வந்த கேளு" நினைவுகள் அ கொண்டாள், அவருக்கு கேள்விப்பட்டதும், அவள உலுக்கி, உருகுவதைப் "யா அல்லாஹ் என்ன சின்ன தலவலி எண் போயிடுவாரு நிதான் குணமாக்கு இந்த ரய கேட்கிறது தூஆவ நீ
போயிருந்தான். "சுந்தரி, ஏம் புள்ள நான் ஒன்னு சொல்லுறேன். என் உயிரே போனாலும் சுடுகாட்டு மண்ணுல தேயில போட விடவேமாட்டேன்' சொல்லும் போது கூட அவன் குரல்கரகரத்து விழி கசிந்திருந்தது. ஆனால் காலம் மட்டும் யாருக்காகவும் காத்திராமல் ஓடிக்கொண்டேயிருந்தது.
அதில் யாரிடமும், சுடுகாட்டு மண் விசயத் தில் மட்டும் அவன் பேச்சு எடுபடவேயில்லை, துரையும், கம்பனிக்காரர்களும் அடித்துச் சொன்ன்ார்கள் "சுடுகாட்டு மண்ணில் தேயிலை
பயிரிட்டே தீருவோம். தேயிலை பயிரிடவும் பட்
பின்று ஓர் வெள் சுடுகாட்டு மண்ணில் வலி பெண்கள் கொழுந்து பறி தார்கள்
அங்கு ஒரு மூலையி தேயிலைச் செடிகளை படி தனிமையில் சிரித்துக்
"பாவம்டி. கந்தச அவுங்க அப்பா, ஆத்தா ( மண்ணுல எப்ப தேயில அன்னையில இருந்து ை ராரு. பெண்கள் பேசி னுக்கு விளங்கியதோ எ6 அவன் பலமாக தனி தொடங்கியிருந்தான்.
G.04-10, 1996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 18

ளைக் காற்று மெழு
முந்து. சமையல் |றை. சாப்பிடும் கையில் விழுந்தான். தாழ்ப்பாள் போட எணர் குடித்தாள். தாள் எழுந்தாள், குள் வந்து முதுகு
ள மெல்லப்பிடித்து
ഖി ഖിബ). கவர்சுட்டேன்ல்ல!
gToT
மறுபடியும் பிடித்து விட்டான்.
கால்களைச் சுருக்கிக் கொண்டாள்.
மறுபடியும் கால்களை இழுத்து சுகம் படர அமுக்கினான். பாதங்களில் முத்தம் எழுந்து அமர்ந்தாள் பார்த்தான். பார்த்
நருக்கு நேராய்
என்னெ எதுக்கு இப்பிடி சித்ரவத செய்றிங்க?
என்னடா சொல்ற?
புரியலையா?
என்ன புரியல?
மத்தியானம் நான் எங்க GMDA
வொர்க் பண்ற ஒருத்தரோடு எப்கூட்டர்ல போனத. உங்க ஆபிஸ் முன்னால நின்னுக்
கிட்டிருந்து நீங்க பார்த்தீங்கள்ல?
Lig gait. அது யாருன்னு ஏன் நீங்க கேக்கல? ஏன் கேக்கணும்?
நீங்க எனக்குக் கணவர்?
நீங்க எனக்கு மனைவி
அதனால?
அதனாலத்தான் கேக்கல. உன்னோட வேலை செய்யிற யாருக்காவது குழந்தை பொறந்திருக்கலாம். அதுக்கு உன்னோட உதவி தேவைப்பட்டிருக்கலாம். அதுக்காக அவசரமாய்ப்போக அவருகிட்ட உதவி கேட்டுக்கலாம்.
அதையெல்லாம் போயி நான் எதுக்குக் கேக்கணும்?
அப்படி கேக்குற ஆம்பளையா இருந்தா எவ்வளவோ கேக்கலாம். பஸ் ஸ்டாப்புல
-தமிழக எழுத்தாளர்
திரைப்பட வசனகர்த்தா UITILGDITFffiLi
உதவி இயக்குநர்
யாராவது உன்னைப் பார்த்து சிரிச்சானா? டிக்கட் குடுக்கும் போது கண்டக்டர் ஒரு மாதிரி பார்த்தானா? ஃபைல் நீட்டும் போது மேலதிகாரி உன் கையைத் தொட்டானா? எவ்வளவோ கேக்கலாம். அப்பிடியெல்லாம் கேக்க நான் முட்டாள் இல்லே.
நீ என் மனைவி மட்டும் இல்ல. பெண்
அடுப்பங்கரையத்தாண்டி இப்பத்தான் உலகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற பெண்.
என்னோட சந்தேகங்களால உன் சிறகு கள முறிக்கிற ஆண் இல்லே நான்
உற்றுப் பார்த்தாள். குடைந்து நுழைந் தாள். படர்ந்தாள் இறுகினாள் குமுறிக் குமுறி அழுதாள்.
ஏய் என்ன இது. சின்னக் குழந்தை UTILIDT.SII.
செல்வி
கூந்தலை வருடி மெல்லத் தட்டிக் கொடுத்தான்.
முந்தானையால் முகத்தைத் துடைத்தபடி எழுந்தாள்.
எங்க போற?
Lg Lusi Gallu.
எல்லாம் தயாரா இருக்கு அதுக்காகத் தான் உன்னைக் கொஞ்சம் காத்தாட நடக்க
கால் வலிக்குதா?
முகம் முடிய கைகளைப் பிய்த்தான். தள்ளினான். விழுந்தாள். கால்களைப் பிடித்து விட்டான். மறுக்கவில்லை.
சிவந்து விட்டன. கொண்டிருக்கும் வளுக்குள் தகித்துக் றா இன்றா இந்த ங்களாய் காய்த்து, ம் அவள் வாழ்வில் டையாது. நெஞ்சு பாபித்தது. இன்னும் பாட்டில் ஊரே
1ள் பரவ ஆரம்பித்
திறப்பதற்கான தாய் மும்முரமாய் றைத்தது. பக்கத்து ான மகள் முகம் ள்ளே வந்தாள். யாவுக்கு குபு குபு இன்றுடன் ஆயிரம் LIT6T, 6IIILLIII வாரும்மா' என்ற
சால்லிக் கொண்டு
த்தவளாய் வெளித் ாள் தொட்டுவிடும் தையாய் பறந்து ள், ஒய்யாரமாய் மேல் ஒன்று உரசி ழக்கமாய் அவள் வெள்ளை கொக்கு டிப் போய் அமர்ந்தி தில் அணில்கள் து ஒடித்திரிந்தன. இது நோன்போட பலா அவர்ற மனச வா நோன்பத்திற உசுப்பும் மட்டும் கிடந்தவள் தன் LIL JILLIT 6T.
grøOLDALITI DI GOSTIL திருக்கு என்னண்டு றுபட, சிலிர்த்துக் காய்ச்சல் என்று பின் உணர்வுகளும், போல் இருந்தது. பாடு படுவாரோ? டாலும் துடிச்சுப் றப்பே நோயக் ழான் மாசத்துல மறுக்க மாட்டாய்
என முடிவில் 一邑
ரிக்கிழ்ம்ை. அந்த
ார்ந்த தேயிலையில் த்துக் கொண்டிருந்
ல் கந்தசாமி அந்த வெறிக்கப் பார்த்த கொண்டிருந்தான். ாமி அண்ணே. பொதச்ச சுடுகாட்டு
(BLJITI I Trilj,36пл. பத்தியமா அலையி க்கொண்டது அவ
எனவோ? மீண்டும் மையில் சிரிக்கத்
O
நாயனே! பெருநாளைக்காவது அவரோட சேர்ந்து வாழ நஸிபு செய்."
வெளியே வந்தாள். அவளது கணவன் சுஹைருக்கு ஒரேதம்பி, றிம்சாட் அவள் எதிரே நின்றிருந்தான். "வாங்கதம்பிநானாக்கு எப்புடி இருக்கு?
"கொஞ்சம் சீரியஸ்தான் மதினி புள்ளய கேட்காரு யாது வார நேரம் பேபி எங்கன்னு கேட்காரு உம்மா சொன்னா பேபிய கூட்டிட்டு வரவாம். காலையில ஹொஸ்பிடல் போகணும், நான் போயிட்டுவாரன்."
"சரி தம்பி நான் வாரன் எண்டு சொல் லுங்க" சுமையா ஸஹர் செய்து சுபஹ் தொழுது விட்டு, பாயில உட்கார்ந்தபடியே துஆ கேட்டாள். கண்கள் நீரைச் சொரிந்தன. நெஞ்சம் விம்மிப் புடைத்தது.
பேபியுடன் ஆஸ்பத்திரியை அடைந்த போது சுஹைர் நினைவு திரும்பி இருந்தான். அபாயக் கட்டத்தை தாண்டி இருந்தான்
பேசுவதென்றே புரியவில்லை. சுஹைர் அவளை அருகே அழைத்தான். அவள் கரங்களை இறுகப் பற்றினான். அதில் இருந்த இங்கிதமும், ஆதரவும் அவளுக்குள் சிலிர்ப்பை ஊற வைத்தன. "ஒன்ன ரொம்ப தண்டிச்சிட்டன் இல்லையா? அதால ஆண்டவனே எனக்கு தண்டனை மாதிரி நோய தந்திருக்கான்" அவள் மெளனமாய் அவனை வெறித்தாள்.
"ஏன் இன்னும் கோபமா? இல்லை என்று தலையாட்டினாள் பெருநாளைக்கு நம்ம வூட்டுக்குத்தான் வருவன், அல்ஹம்துலில்லாஹ் (எல்லாப் புகழும் இறை வனுக்கே என்றாள். அவன் கரங்களை விடுத்து தலையை கோதி விட்டாள் விரல் களை பிரித்து சொடுக்கி விட்டாள். நெற்றி முழுக்க அழுத்தி விட்டாள். முந்தானை உயர்த்தி வியர்வை முழுக்க ஒற்றி விட்டாள்.
LOTsug.- a DUITs
சுமையா கணவனைக் கண்டதும் அழுதே விட்டாள். அவனும் கண் கலங்கினான்.
பேபி தந்தையின் அருகே நின்றாள். "பேபி கண்ணு பெருநாளைக்கு உடுப்பு 61(959TIILII”
"இல்ல நீங்க வந்து எடுத்து தாரண்டு உம்மா சொன்னா டடி டடி. இன்னும் முனு நாள்தான் இருக்கு எப்ப உடுப்பு எடுக்கிறது?"
"டாடி நாளைக்கு வூட்டுக்கு வருவே னாம், உனக்கும்." அவன் முடிப்பதற் கிடையில் அவள் குறுக்கிட்டு, "உம்மாக்கும் உடுப்பை வாங்குறதாம்," மழலையின் பேச்சில் அவன் நோய் மறந்து சிரித்தான் சுமையா தலைமாட்டில் நின்றிருந்தாள் பிரிந்தவர்கள் சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்ன
"நேரம் முடிஞ்சி, கிளம்புங்க"-வார்டன் கூறிக் கொண்டே சென்றான். "போய்ட்டு வாரன், குனிந்து அவன் நெற்றியில் உதடு களால் ஒத்தடம் கொடுத்தாள் வெளியே
வந்தபோது மனம் ஒரு பூவின் இதழாய் மலர்ந்திருந்தது.
இன்னும் இரண்டு நாளில் அவள் அவன் அணைப்பில் கிடப்பாள். பெருநாள் இனி அவர்களுக்கு திருநாள்தான் வீதிக்கு வந்து ஆட்டோ பிடித்து விலாசம் கூறி உட்கார்ந்தாள், காதல் சிறகை காற்றினில் விரித்துவான வீதியில் பறக்கவா, அடிக்கடி முணுமுணுக்கும் பாடல் அவளையறியாமலே உதடுகளில் இறங்கியது ஆட்டோ டிரைவர்
திரும்பிப் பார்த்தான் வெட்கத்தில் அவள் முகம் சிவந்திருந்தது. Otյ[Iյեlթյl --
கண்ணுக்கெட்டிய தொலைவு
வரை பல்லவர் ப்டைகள் பரந்து /
தெரிந்தன.
ராஜபல்லவனுக்கு தோள்கள் புடைத்தன. நெஞ்சுக்குள் பெருமிதம் கோப்பையில் நிரம்பிய மதுபோலானது
"படை இங்கே, தடை எங்கே? விடை சொல்ல யார் துணிவர்? புயல் எழுந்தது போல் இருக்கும், நம் படை எழுந்து பொருதும் போது கொடும்
போது"
ராஜ பல்லவன் உரத்து நகைத் தான் படைமுழுவதும் உத்தரவுக்காக காத்து நின்றது.
"எதிர்ப்பவர் சிரம் அறுங்கள்
களம்மீது நம்பகைவர் தலைகளை பந்தாடுங்கள் இரத்தமில்லாமல் வெற்றியில்லை பிணங்கள் குவியாமல் போருமில்லை வீரம் விளைகின்ற போர்க்களத்தில், உயிர்கள் உரமாக வில்லையானால் வெற்றிக் கணிபறிக்க முடிவதுண்டோ?
ஆவேசம் வந்தவனாய் ராஜ பல்லவன் கர்ஜித்தான்.
"தென்திசை நோக்கி புயல் நகரட் டும் பட்டொளி வீசி நம் கொடி பறக்
கொட்டட்டும்
படை நகர்ந்தது. ராஜ பல்லவன் ஆலோசனை மண்டபத்தில் தனியாக இருந்தபோது, அமைச்சர் ஆவுடையார் தனது குரலை சரிப்படுத்த செருமிக்கொண்டு, மெல்லிய வார்த்தைகளால் சொன்னார்.
"மன்னா ஒன்று சொன்னால் கோபப் LIL IDILLe T4,67 g/cvava ITP"
சிறு குன்றுபோல திடமான தேகத் துடன் இருந்த மன்னன் நிமிர்ந்து பார்த் தான். கண்ணில் பழுதிருந்தது. போரில் பட்ட வடு தெளிவாக இருந்த மறு கண்ணால் என்ன என்றான். (BLJJLD 560II
"நாம் வரம்பு தாண்டுகிறோமோ என்று அச்சமாக இருக்கிறது."
"என்ன வரம்பு கணிரென்ற குரல்
"நம்மை எதிர்த்து வெல்லத் தவறி னால் தாங்கள் நிலைத்திருக்க முடியாது என்று எதிரி நாடுகள் நினைத்து GasLLATGJ...”
இடிகேட்டுநாகம் துடித்தது ಇಂದ್ಲಿ? கும் பகைவர் இடுப்பொடிந்து ஓடும்:
வசை சொல்வோர் நாவறுங்கள்
கட்டும் வெற்றிச் செய்தியை முரசம்
VIII
என்ன செய்ய முடியும்? சூறைக்காற்றில் சிக்கிய சருகுகள் போல சிதறி ஓடும்"
"அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு."
"வெட்டியெறிந்தால் போச்சு!" "அலட்சியம் கூடாது மன்னா" "என் இலட்சியத்தின் வெற்றியே எதிரி களை அலட்சியம் செய்வதில்தானே இருக்கி
",
"இதுவரை பெற்ற வெற்றிகள்
போதாதோ?
"போதும் என்பவன் பேடி!" "ஆனாலும் மன்னா." "நிறுத்தும் உமது முடியிலே நரை
அது போடுகிறது உமது வீரத்திற்கு தடை"
சினந்தான் மன்னன். விலகி அகன்றார் அமைச்சர்.
★ ★,★
சேரர் படை சரணடைந்தது என்று செய்தி வந்தது.
துள்ளினான்- கிண்ணத்திலே மதுவை அள்ளினான்.
பெயர் என்று
கவே செய்து கொள் இடைக்கு மேலி கள் அவன் விழிக்கு "தங்கத் தாம் LDIII./JGofil G.IIIa 1606) தேன் துளி கொல்
பேரொளி யாரடி
கட்டிலில் கிட பின்னர் இதழ் அை "எந்த மரத்து ம LD6öTGOTT 37606)JLJLJITG)
அணைப்பாரோ? LUffG0g (39,6i Tadsji,
மன்னர் நினைப்பா
அவள் பேசிய
கவனிக்க வேண்டும்
வதுமில்லாமல் பா: GLDGUITGOL60u gFIf) G யும், உடலை இறு
|| GOLDGÜ65)ALI LUL"LIT60)LLI
களும், மேற்கொண் ராஜபல்லவன் சித்த 6ĴAL"L6OT.
சத்தில் ெ போல இருந்த அவ தன் மடியில் வைத்து களை நீவிவிட்டான். "வித்தை உங்கள் எனினும் வேதனை என்றாள். இப்போது மாயமாகியிருந்தது.
"என்ன வேதை "பாராளும் மன் பாதம் வருடுவதா
"மஞ்சத்திற்கு வ கழற்றிவைத்துவிட்டு தானே பேதம் இல் தானே இங்கே நீ தருவதே ஞானம் ம தானே மன்மத கா நான் உன் மேகம் மூ போல வருகிறதடி நான் தேடிய தேகப் அவள் வில்ல இதழ்மொட்டால்மன்
“QWLLmö” வெற்றியைக் கொண்டாட வேண்டாமா? "தேன் சுவையே "ஒன்று சேர்ந்து விடுவார்கள் எட்டி நடந்தான். TELL. தூரத்தில் பள்ளி களை இதழ் சுவை ராஜபல் : : கதவில் தோளால் முட்டித் தள்ளி உதித்தவளே 6T657 : ಛೀಳ್ಗನ್ತಿ : விட்டு நகைத்தான் சட்டென்று பாதியில் உடல் வனப்பில் பஞ்சமேயில்லாத போதுமடி இன்ப
மேலாடை நழுவியிருந்தது. அது அவளா சொர்க்கமடி த்தின் முன்னால் சிறு நரிகள் மன்னன் தழுவி
உலகக் கோப்பையை பாகிஸ்தான் இந்தியாவில் பி இம்முறையும் பெற்றுச் செல்லுமா? சந்திரசாமிக்கு மந்தி என்.சர்த்தார், புத்தளம் STúo. 92 இல் ஒரு இம்ரான்கான் இருந்தார். தெரிந்த மந்திர
கட்டுப்பாடான அணிகச்சிதமாக வெற்றியை
கிண்ணத்தைப் பிடித்தது. ம்முறை சந்தேகம்தான்.
d
LG sL0YYS0tttLT T0L LY LLLLLL LLLLLS tLLLLMTLLS போட்டிகளிலும் மழை பெய்து வேகத்தை தடை செய்யுமா? அல்லது காலநிலையை கவனித்துத்தான் ஏற்பாடு செய்திருக் dipriatellip
வி.ராகவன், பதுளை. J/7%)/6ör/2/5/606/L Gl 176örp ()grófas) களின் வெறுப்புக்கு தீனி போடாமல் ஒரு விதி செய்து விட்டதாகக் கேள்வி மழையால் ஆட்டம் தடைப்பட்டால் நிறுத்திவிட்டு மறுநாள் புகுந்து விளையாடுவார்களாம்.
சாள்ஸ்-டயானா தம்பதியினர் இப்போதும் விவாகரத்து செய்ய தயங்குவதன் மர்மம் என்னவோ?
கே.உதயலட்சுமி, கலஹா இருவருமே லாப நஷ்டக் கணக்குப் பார்த்து முடிக்கவில்லையாம் முடிந்தபின் முறித்துக் கொள்வார்கள்
எம்.ஜி.ஆர். இப்போதும் உயிரோடிருந்தால் ஆர்.செல்வமதி, கண்டி நஷ்டம் செல்விக்குத்தான்.
o ஐந்து தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றுபட்டுள்ளதைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
LIT.LITs TTLDi, alš56oon. இதற்கு முன்னரும் இப்படி பல ஒற்றுமை முழக்கங்களை செவி வாங்கி யிருக்கிறது. அட்டா. என்று வியப்பதற்கிடை யில் ஒற்றுமைக் கோட்டை மணல் கோட்டை யாக வீழ்ந்து போனது. எனினும் வரவேற்று
06)ILGLIITLD/
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணியினர் அரசியல் வு சட்ட நகலைப் பற்றி கப்சிப்பாக இருக்கிறார்களே கவனித்திரா சிந்தியா
மா. ஞானசேகரன், மட்டக்களப்பு
Կյժ ժi/ժ talժT(5/396/7 ஒருவர்தானே ஆக்கியும் கொடுத்துவிட்டு ஆ.ஊ.கூ. என்றால் அம்மா கோபிப் Life GOGOG.III/
பெண்களை வர்ணித்து எழுதுவது தவறா? இல்லையா?
எச்.என்.நசீர், கொழும்பு-06 அழகை அழகென்று வர்ணிப்பது தவறில்லை. பெண்ணிடம் இருப்பது வெறும் அழகு மட்டும்தான். பெண்புத்தி பின்புத்தி என்றெல்லாம் எழுதுவதும், கேலிசெய்வதும் தான் தவறு. முரசு அப்படியான ஆக்கங் களை வெளியிடுவதில்லை என்று தெரியும் தானே!
*சித்திரைக்கு முன்னர் சமாதானம் பிறக்குமா? ஏ.கென்னடி கல்முனை. வெற்றிக் கோப்பையை தூக்கிக்காட்டி னால்தான் மரியாதை என்றரீதியில் இரு தரப்புமே வரிந்து கட்டிக்கொண்டு நிற்கிறது. ஆதலினால் சித்திரை வந்தாலும் போர் நித் திரைக்குப் போகாது. சமாதானம் முத்திரை யும் பதிக்காது. இங்கே சமாதானக் கோவும் வெறும் முகத்திரை மட்டும்தான். மெல்ல அகற்றிப் பார்த்தால் போர்முகம் தெரியும். அதுதானுங்கோ நிஜமுகம்
*டியர் சிந்தியா தமிழுக்கு அமுதென்று பெயர் என்பதை தமிழர்களே மறப்பது 9 (86%III?
மு.பவானி, நீர்கொழும்பு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சென்று நினைக்கிறார்களோ?
தந்திரம் பமீலா அ
*டியர் சிந்தியா ெ
g
ஒருவருக்குள்ள னொன்றும் இருக்கி திறன் உணர்வுகள் மீ அறிவிருந்தால் மட்டு affilia, LTGIII af2. தெரிந்திருப்பதை எ மதிப்பிடலாம். உ1 சோதிநாதன்?
தற்காலத்தில் காத வருகிறதே?
மனசாரக் காத காதலாக இருப்பதா போய்விடுகிறது.
நடிகை நக்மாவின் ፴,6ሽሯ
இவ்விடம் முகவ LDITL’L/7ğ5/.
மூன்றாவது மத்திய என்ன நினைக்கிறீர் TL). பிரச்சனையைத் இங்கு பேச்சில் ஈடு தால், எந்த மத்தி இருக்கும் இல்லா புத்தான்!
*ஜெயலலிதாவை கடவு கட்சிக்காரர்களது செ
அதொன்றுமில் தலைவியை நேரில் கட்சித் தலைவர்கள் செய்கிறார்கள் கடவு gjaivava IT?
அவுஸ்திரேலி தயக்கத்திற்கு என் வெடிக்கும் என்றா?
குற்றமுள்ள ம6
foLIGigan-bailor
TST).96 காதலன்-புயல்Gal/Alb/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 19

IL FITJAL). எதிர்த்துப் பணிந்தன. என்ன பகை" ருந்த தாமரை மொட்டுக் இடதுகரம் உயர்த்தி மன்னன் "மகர நாடு நம் கட்டுப்பாட்டில் த விருந்தாகின. முதுகை அழுத்திக்கொண்டாள். இருக்கிறது"
"தெரியும். மேலே சொல்லுங்கள் "கட்டுப்படுத்தக் கருதி வெட்டிப் போடப்பட்ட வீரர்களில் இவள் தந்தையும் சகோதரனும் அடக்கம்"
"ஓ பழிவாங்கும் படலமா? என்ன துணிச்சல்?
"துணிச்சல் அல்ல மன்னா உமது பலவீனம், காமத்தால் ஏற்பட்ட உமது சிறுமை சித்தத்தை மறைத்துவிட்டது. வீரம் இருந்தும், அளவற்ற சேனையிருந் தும், உமது முடிவு நான் மட்டும் தகவலறிந்து தலையிட்டிருக்காவிட்டால் யாராலும் தடுக்க முடியாமல் போயிருக் கும்."
மன்னன் யோசித்தான். "இவளை விடுவிப்பதா? விலங்கிடு வதா நீங்களே சொல்லுங்கள் அமைச்
FGLI1"
"அதற்கு முன்னர் தாங்கள் மூன்றை விட்டுவிடவேண்டும் தவறினால் தங்கள் அந்த மூன்றுமே நிச்சயம் சய்துவிடும்"
"அது என்ன மூன்று
பாளத்தில் இரண்டு வலது கரம் பஞ்சணை விரிப்புக் ச் செவ்வாயில் சுரக்கும் கள் எதையோ தேடிக்கொண்டி ழ் விழிகளில் மதன ருக்க, இதழ்கள் மன்னனுக்கு தேன்கனி? புதுப் பொருள் சொல்லிக்
ந்தவள் நகைத்தாள் கொண்டிருக்க, சத்தாள். வலது கரம் பஞ்சணை விரிப் ங்கனி என்றறிந்துதான் பில் இருந்து வெளிப்பட்டபோது, ரா? எந்த ஊர் என்ன உயிர் எடுக்கும் குறும் கத்தி Pete மன்னர் அதிலிருந்தது. அதில் விவும் பூசப்
பட்டிருந்தது:
மன்னன் தன் உதடுகள்
செய்த வரத்தை நினைத்து களிப் பில் ஊறிக்கொண்டிருக்க
நடு முதுகை குறிவைத்து
அவள் கத்தியை உயர்த்தி
ணைகளால் துளைக்க
}ህበ?"
விதமும், மன்னர் (DI25 தது என்பதற்காகவே முழு
தி மட்டுமே அடிக்கடி
|சய்து கொண்ட முறை
க்கமாய் தழுவியிருந்த இறக்கியபோது, "சினம்-செருக்கு சிறுமை முன்னது வெப்பு: ஒருதரம் அவள்மணிக்கட்டைபிடித்து இ.வெ.ரா. டு சிந்திக்க விடாமல் நிறுத்தியது. - - - வெறியால் வருவது மூன்றும் இல்லாது த்தைக் கட்டிப் போட்டு நினைத்தேன் சரியாகிவிட்டது" என்றார் போனால் உம் புகழ் ஓங்கும்" மன்னன்
கரத்திற்கு உரிய அமைச்சர் திகைத்து
F66TITOLIDITUTI 66T, LI எழுந்த மன்னன் ஒரு நொடியில் சகலமும் " (" ೧೫18¤.
57 : : புரிந்து கொண்டான். "செருக்குஞ்சினமும் சிறுமையும்இல்லார்
க் கொண்டான். விரல் "யாரடி நீ என்றான். பெருக்கம் பெருமி நீர்த்து."
"மகர நாட்டவள்" என்றார் அமைச்சர் அதிகாரம்-4 குறள்-48 O
தெரிகிறது. SS
UITJOIL) 3df9 mdgl.*
': குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-138
ክ6ùI?” 1. 2
னன் ஒரு பாவையின்
என்று!"
ரும் போது மகுடத்தை 3. 4.
வருவது அதற்குத்
லாத களம் இது ஒன்று
சொல்வதே வேதம் நீ 5
ஞ்சம் குலுங்கும் ஓசை
னம் நீ என் வானம்
டிக்கொள்ள வேண்டும்
மோகம் இதுதானே 7. 8 Dዞ" ாக வளைந்தெழுந்து 9 10 னண் உதடு தொட்டாள். பா? தேவி, உன் தேன் யோ? மான் குலத்தில் 11 னை மார்பனைத்துக் ா நீ யாராயிருந்தால் பத் தேராய் இருந்தால்
உலாதான் எனக்கு 12
னான். மங்கை மாப்புகள் ------
து. இது இடமிருந்து வலம் : தேனர்"
: LDOODSEITGEDIGT 01. போர்முனையில் முக்கியமான பங்கேற்ப GIFTIG
ம் பமீலா நம தெரிந்த வர்களில் ஒருவர். 12 அக்கறையின் மறுசொல
ஸ்திரம் 02. குடும்பத்தலைவியர்க்குத் தலையிடி மேலிருந்து கீழ்
d கொடுப்பதற்கே அவதரித்தவள். 0. திரெளபதியை மானபங்கப்படுத்தத்
என்றால் என்ன? 03. பெரிய விருட்சத்திற்கு இவை அவசியம் துணிந்த துச்சாதனன் இதனைக் கையில்
திநாதன், அவிசாவளை, : அரசியல் கட்சிகளுக்கும் பிடித்தான்
(p45 as IIID. ""
04. குற்றேவல் புரிவோரையும் இப்படிக் 9 நோபல் பரிசு வென்ற பேரறிஞர்.
ம் போதாது. அத்னை 01. பக்கத்தில் இருப்பவர்களின் வாயினுள் 06, பாம்பை வசீகரிக்கும் சக்தி இதற்குண்டு.
வும், கட்டுப் படுத்தவும் இது இருக்குமானால் நமது வாயும் 08 வயதில் முதிர்ந்தவர்களுக்கு இளையவர்
வைத்து EO அளவை குறுகுறுககும, கள் தரவேண்டியது.
jazair EO ET LÜLug. 10. 盤 மால் குடையாகப் பிடித்தது 09. தானியமாகவும் கொள்ளலாம்;
காவாததன.யை தடியாகவும் கருதலாம்.
1. இரவில் உணவு உண்ணமறுக்கும் வாஞ்சையைக் குறிப்பது
ல் தோல்வி சகஜமாகி
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில் குஅம்பிகா, வவுனியா, வெட்டி ஒட்டி 10.02.1996இற்கு முன்னர் எமக்குக் கிடைக்கும்படி விக்காமல், மின்சாரக் அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பி வைக்கவேண்டிய முகவரி ல் பவர் கட்டானவுடன்
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-138 தினமுரசு வாரமலர் த.பெ.இல, 1772 கொழும்பு.
d
முகவரியை சொல்லுங்
மகேசன், மொரட்டுவ இதற்கான சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் ரிகள் விநியோகிக்கப்பட தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசாக வழங்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-188ற்கான சரியான விடைகள்:
d
2 ஸ்தம் தொடர்பாக நீர் OLIIT GöT உ | ளு ந் து
S S S S 4
gIDITALe07, 5955||600p.
தீர்க்கும் D டு @ D படுபவர்களுக்கு இருந் 5 6 ஸ்தமும் இலகுவாக கி ரா | ம | ம் OLIIT விட்டால் இழுத்தடிப் ழி ண்ை II DIT
7. 8 ளோடு ஒப்பிடும் அவரது 59H 9 60). LD தி G) LONGOpUG)GADIQINI? 9. எஸ்.சுமித்திரா, கண்டி @ 6) 6) ULI D லை சுமித்திரா, தங்கள் O 760W(ՄԼ, Ա//72, -9/61/03/ 6) D LDIT SPI LÉl
LDill/1160.5/1/75 G56) ளையும் காணமுடியா குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல, 136இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்:
1. ரதி குமரகுருபரன் கொழும்பு-5, 6. பி. செந்தில் குமரன், வவுனியா
| flflá04/ o)/1/46/fleð
T ':': 2. எஸ். புவனேஸ்வரன், திருகோணமலை 7 என் மெளலானா, மொரட்டுவ
3. எம். நயிம் நாவலப்பிட்டி
பி.அப்பாஸ், ஹட்டன். 配 8. நோனா றிசானா இசார்தீன், ராகம,
ம் குறுகுறுக்கும். 4 திருமதி. எஸ். நெய்னா, புத்தளம் 9. திருமதி ஜெ. காயத்திரி மட்டக்களப்பு
லவ்பேட்ஸ் எப்படி 15 செல்வி என் புனிதவதி, பண்டாரவளை, 10 எஸ். தயாபரன், அவிசாவளை, வர் சதாத் பாலமுனை. து-மழை புயல்தானே
இவ் அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
G.04-10, 1996இராமா.இராமா.இராமா. என்று மூன்று முறை கூவி அழைத்து விட்டு மயக்கமுற்று தசரதர் தரையில் விழுந்ததும் உண்மையில் கைகேயி பயந்து போய்விட்டாள். மன்னருக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்று அவள் மனம் சஞ்சலப் பட்டது. அவளுடைய பார்வை, திரையின் பின்புறம் நின்று கொண்டு தனது சைகைகள் மூலம் கைகேயியை ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருந்த மந்தரையின் மேல் பட்டது. அவள் தன்னிடம் வருமாறு கைகேயியை அழைத்தாள். அருகில் சென்றதும், "பெண்ணே மன்னர் போடும் வேடத்தில் நீயும் மயங்கிவிடாதே இதுமட்டுமல்ல, இராமனைக் காட்டுக்கனுப்பினால் தன் உயிரே போய்விடும். "நீயே விதவையாகி விடுவாய்" என்று கூட எதையாவது சொல்லி உன்மனதை மாற்றப்பார்ப்பார் நீ எதற்கும் விட்டுக் கொடுத்து விடாதே இப்பேற்பட்ட மாபெரும் இராஜ்ஜியத்தின் சக்கரவர்த்தி, எத்தனையோ போர் முனைகளில் வெற்றி கண்ட வீராதி வீரர். இதற்குப் போய் மயக்கமுற்று விழுந்து விடுவாரா? இதனை யோசித்துப் பார் மன்னர் உண்மையில்
வேண்டும் என்று விரும்பினால் இராமன் ஏதுவித மறுப்பும் கூறாமல் மனமகிழ்ந்து இராச்சிய பாரத்தை தம்பிக்கே தடை எதுவு மின்றி அளித்து விடுவானே! ஆனாலும் உன் மகன் பரதன் இதற்குச் சம்மதிப்பானா? இராமனுக்கு பட்டாபிஷேகமென்றால் பெரு மகிழ்வோடு முன்னின்று அலுவல்களை முடித்துவைக்க பரதன் துடிப்பானே உன் மகனின் குணம் உனக்கே தெரியவில்லை. இதனால் தான் நீ இத்தகைய முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாய்!
"கைகேயி உண்மையில் நீ.நீயாக இந்தக் கோரிக்கையை வைக்கத் துணிந்திருக்க மாட்டாய். உன்னுடைய சுபாவம் எனக்கு நன்கு தெரியும் உன்னுடைய வெள்ளை மனத்தில் யாரோ விஷம் தடவிவிட்டார்கள்."
ஏக விட்டுவிடாதே போனால் அவன் தா உயிர் துறப்பாள். ச இராமனையே நம்பி மனம் எவ்வாறு புன
பெண்தானே! மாற்றிக்கொள்!" தலை வணங்கா மன்ன
தரணி போற்றும் இன்று தரையில் தன்மு பாதங்களில் மண்டியிட் குள்ளானார். மன்னர்
வீழ்ந்து கிடப்பதைக் மனம் கல்லாக இறு பிடியில் மேலும் அழுத் "எனக்கு எத்தன
P.60169
மயக்கமடையவில்லை; வெறுமனே கண்களை முடிப்படுத்துக்கிடக்கிறார். சற்று முன் நீயே நாடகமாடினாயே! அது போலத்தான் உன் மனதினை மாற்ற மன்னர் போடும் நாடகமடி அதோ பார். அவருடைய உடல் அசைகிறது. ஒடிப் போ. நான் சொன்னவற்றை மறந்துவிடாதே" என்றாள்.
விதவையாகி விடுவாய் என்று ஒரு வார்த்தை மந்தரையின் வாயிலிருந்து உதிர்ந்த போது கைகேயி ஒரு கணம் துணுக்குற்றாள். இருப்பினும் கூனியின் கதைகளை முழுமை யாக நம்பியவளாக மன்னவர் முன்போய் நின்றாள். தசரதரும் சற்றுக் கண்திறந்தார். தான் அதுவரை கண்டது கெட்டகனவாகத் தான் இருக்குமோ என்று கூட எண்ண லானார். ஆனால் தலைவிரி கோலமாக விகார உருவமுடன் தன் ஏதிரே நின்ற கைகேயியைக் கண்டதும் தான் கண்டது கனவல்ல நனவுதான் என்பதை உணர்ந்து GJII60ILIII.
பண்பற்றவனா பரதன்?
"கைகேயி என் அன்புக்குரியவளே! உன்னை இன்று வரை எந்நாளிலும் கடிய வார்த்தைகள் கூறி இம்சித்தவனல்லவே! உனக்கு எத்தகைய குறையும் வைக்கவு மில்லையே! உன் மீது வேறு எவரிடமு மில்லாத அளவு காதல் கொண்டிருப்பதை நீநன்கு அறிவாய் நீயும் இன்றுவரை என்
ܠܠ ܢܚܒܠܐ.
. അ, மனம் நோக நடந்ததில்லையே இராமனிடத் திலும் அவன் அன்னையைவிட அதிக வாஞ்சை கொண்டவள் நீ அப்படியிருக்க அவனுக்கு முறைப்படி சேர வேண்டிய இளவரசுப் பட்டத்தைக் கொடுக்கலாகாதென் கிறாய் மூவுலகம் போற்றும் அயோத்தி மாமன்னன் தன் கடமையிலிருந்து தவறிவிட் டான் என்ற அவப் பெயரை ஏன் ஏற்படுத் தப் பார்க்கிறாய்? பரதன் குணம் உனக்குத் தெரியாதா? பண்பு நெறி பிறளாத பரதன் தன் அண்ணன் இராமனிடம் வைத்துள்ள பாசத்தை அறிய டிாட்டாயா? இராமனிடம் ரதன் செலுத்தும் பக்தியை நீ தெரிந்த தில்லையா? சின்னஞ்சிறுவர்களாக அவர்கள் விளையாடித்திரியும் காலத்திலும்கூட இராமன் நின்றிருந்தால் பரதன், இலக்குமணன், சத்துருக்கன் ஆகிய மூவரும் ஆசனங்களில் அமரமாட்டார்களே இராமன் முன் இருக்கைகளில் அமரக் கூச்சப்பட்டு ஒதுங்கி ஓரமாக நிற்பார்களே!
இத்தகைய பண்பு நிறைந்த பரதன் து அண்ணன் இராமன் முன் அரியணை ல் ஏறி அமர எவ்வாறு மனம் துணிவான்? து தம்பி அரியணை ஏறி அரசாள
జ9
இவ்வாறு அழுது புலம்பி, திக்கித் திணறி தசரத மன்னர் கைகேயியின் காலடியில் கிடந்தவராகப் புலம்பினார். ஆனால் அவளு டைய காதுகளின் வழி புகுந்து கருத்தினில் அமர்ந்து கொண்ட கூனியின் குரலே இடை விடாது ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. கொடிய விஷப் பாம்பு சீறிப் பாய்வது போல் கைகேயி சீறினாள்.
விஷத்தை விடக் கொடிய வர்த்தைகள்
"சூரிய வம்சத்திலுகித்த மன்னர்கள் எவரும் கொடுத்த வாக்கிலிருந்து தவறியதாக சரித்திரமே கிடையாது மூத்த மகனுக்குத்தான் பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று சட்டத்தைக் கடைப்பிடிக்கத் துணிந்த மன்னவரானால் என் தந்தைக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதியையும் எனக்களித்த இரு வரங்களையும் நிறைவேற் றாத இரு குற்றங்களுக்கும் ஆளாகுவீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நான் கோரிய இரு வரங்களையும் நீங்கள் தரமறுத்தால் நான் கொடிய விஷத்தைப் பருக ஆயத்த மாகியுள்ளேன். இதோ எனது இடது கை விரலில் இருக்கும் கணையாளியினுடன் இணைந்த கூட்டுக்குள் கொடிய விஷம் இருக்கிறது. முடியைக் கழற்றிவிட்டு அவ்விஷத்தின் ஒரு துளியினை நாக்கினில் பட விட்டாலே என் உயிர் பறந்து விடும். மனையாளுக்குக் கொடுத்த வரங்களை மன்னன் தரமறுத்ததனால் மரணமானாள்
என்ற புகழுடன் தொடர்ந்து மகிழ்ச்சியாக ஆட்சிபுரியுங் கள் இதுதான் எனது கடைசிக் கோரிக்கையும் எச்சரிக்கையுமாகும்
விஷத்திலும் கொடிய வார்த்தைகளைக் GUSTILL ULI கைகேயி முன்னை விட கூட வைராக்கியம் கொண்ட
ക' மாறியதும் தசரத
மன்னரின் உடலிலும் உள்ளத்திலும் உறுதி
எனினும் அக்கோரிக்கை " எப்படியாவது பின்வாங் R கப்பட்டுவிடும் என்ற `Nး{####့် அதிர்ச்சியி
. விருந்து சற்று விடுபட்ட
கூறியும் ஏமாற்றும் 6 விடுங்கள். நாளிகைக கொண்டிருக்கின்றன.
விட்டது. உடனடிய காட்டுக்கு அனுப்பும் க பியுங்கள். இவ்வாறு ை துடன் கூறியதும் தசர அத்தனையும் செயல விட்டன. தனது வலி உயர்த்தி ஏதோ சைன் பொழுது கூனியின் சை கண்ணில் பட்டது. இந் தக்க சந்தர்ப்பமாகப்
காரத்தை தன்பால் எடு கூனி மந்தரையின் சைன்
வாயிலை நோக்கி நடந்த
அழைத்து அமைச்சர் சு
வரும்படி ஆணையிட்ட
சுமந்திரர் அங்கு அமைச்சரானாலும் விரும்பியபடி அங்கு செல்ல முடியாது, நின்றிருந்த இடத்திலிரு படுக்கை அறை ஒன்றி வைத்து தரையில் மன்ன அவரால் காண முடி
சுய நினைவுடனில்லை
உள்ளுணர்வு உறுத்திய வெளியே வந்த கை இராமரை மன்னர் உடே தாகக் கூறி அனுப்பிவை
ஓரளவு மயக்கம் இருந்த தசரதருக்கு கேட்டது. ஆனால் அ அசைக்க முடியவில் உள்ளத்தில் எண்ண அ
வராகக் காணப்பட்டார். ஆனால் கைகேயிபற்று, பாசம், பதிபக்தி போன்ற சகலவற்றை யும் துறந்தெறிந்துவிட்டுபிடிவாதக்காரியாக நிற்பதைக் கண்டு மேலும் தளர்ந்து போனார். : காடேக வேண்டும் என்ற கைகேயி யின் கோரிக்கைதான் தசரத மன்னருடைய உயிரையே ஊசலாட வைத்துவிட்டது. மயங்குவதும் சற்று நேரத்தில் தெளிவு ஏற்படுவதுமாகக் கிடந்தார்.
மறுபடியும் மயக்கம் ஓரளவு தெளிந்த தும் கைகேயியின் கால்களைக் கெட்டியாகப் பிடித்தார்.
"கைகேயி நான் கூறியவற்றையெல்லாம் மறந்துவிடு இராச்சியபாரத்தை நீயே பொறுப்பிலெடுத்துக்கொள் உன் கையா லேயே இராமனுக்குப் பதவியினைக் கொடு. அப்போது இந்த உலகுள்ளளவும் உன் புகழும் பெருமையும் நிலைத்து நிற்கும். GIGöT உயினும் மேலான இராமனை கானகம்
கோயா எஸ்டேட் டிக்கோயா எஸ்.ஐ.எம். ஃபரீத்
புளக் ஜே. சம்மாந்துரை.
இராமாயனப் போட் இல-16
பரிசுக்குரிய
gFDDL (UT6ôT செல்வி சிவவிணாதாரிணி சிவபாலன்
உதயேந்திரன். இல.212ஏ வாசல ரோட் கொட்டஎன கொழும்பு-13
3. GAFGS)Gas), JAGJITfGOf G.Fasului.
பிறவுண்ஸ்விக் எஸ்டேட் மஸ்கெலியா
4. மு. சரவணன்.
டேமேரியா, பசறை
G.04-10, 1996
கைகேயிக்குக் கெ கட்டுப்பட்டவன் நான் அந்த வாக்குறுதி எந்த படுத்தப்போவதில்லை இராமனுக்கு செல்வாக் பதனால், பட்டத்தைத் போ என்றாலும் அெ கலாம். அவனுக்கு அ! இருக்கிறது. அவ்வாறு னானால் நான் வா என்ற பழிச்சொல்லு மாட்டேனே! ஆனால் எ அவ்வாறு செய்வானா? தன் ஆணை என்று கை வார்த்தைகளைத் தட் பட்டத்தைச் சூட்டிக் ெ என்று தசரதர் பிராத்த
முன் செய்த
ifa aspi. இதற்கிடையில் தச குறை மயக்க நிலையி அவர் இளைஞனாக நடைபெற்ற ஒரு சம் நினைவுக்கு வந்தது.
FLIDLALD GJIGDIGBGJILGOL LÖJLIT, தார். அப்போது ஒரு பு செடியின் அசைவு ெ மான் ஒன்று பதுங்கியி மன்னவர் தன்னுடைய வி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 20

அவ்வாறு அவன்
ாகர் மகள் சீதைவந்தவள். அவள் படும்? நீயும் ஒரு டைய முடிவினை
ன் தாள் பணிந்தான் சரதச் சக்கரவர்த்தி ன்றாவது தாரத்தின் டுக் கெஞ்சும் நிலைக்
தன் காலடியில்
யது. அவள் தன் ம் செலுத்தலானாள். கய காரணத்தைக்
ண்ணத்தை விட்டு உருண்டோடிக் நடு நிசியும் கடந்து ாக இராமனைக் ட்டளையைப் பிறப் ககேயி வைராக்கியத் ரின் அவயவங்கள் ழக்க ஆரம்பித்து க்கரத்தை மட்டும் |க செய்தார். 器 கையும் கைகேயியின் த வேளையினையே பயன்படுத்தி அதி துக் கொள்ளும்படி க அமைந்திருந்தது. |ள் ஒரு காவலனை
இ இ இ 8 & படுத்துவது என்று தெரிய '
எய்தார். செடியினருகேயிருந்து ஓர் இளைஞனின் அவ்லக்குரல் கேட்டது. தசரதர் துடிதுடித்தார். மான் என்று எண்ணி ஒரு மனிதன் மீது பாணத்தைச் செலுத்தியிருந்தார். ஓடிச்சென்று ளைஞனை எடுத்து தன்மடிமீது கிடத்தி ஏதேதோவெல்லாம் செய்து பார்த்தார். அவன் உயிரைக்காப்பாற்ற
இச்சம்பவத்தால் இராமன் மீது மந்தரை எப்போதும் கோபம் கொண்டவளாகவே காணப்பட்டாள். இராமன் பலதடவை அந்தச் சிறுவயது விளையாட்டுத்தனத்தை மன்னித்து மறந்து விடும்படி கூனியிடம் கெஞ்சியிருக்கிறான். ஆனால் கூனியின்
முடியவில்லை. இறக்கும் போது தான் ஒரு ரிஷிகுமாரன் என்றும் பார்வை இழந்த தன் பெற்றோருக்குத் தான் மட்டுமே பணிவிடைசெய்து வருவதாகவும் கூறி அவர் கள் இருக்குமிடத்தையும் கூறிவிட்டு கண்களை முடிக் கொண்டான். ரிஷிகுமார (2 னின் சடலத்தை எடுத்துக் கொண்டு வயோதிய தாய்தந்தையரிடம் சென்ற தசரதருக்கு எவ்வாறு அவர்களைச் சமாதானப் N
வில்லை. இருவரும்புத்திர சோகத்தால் துடி துடித்தனர். "என் மகனைப் பிரிந்து புத்திர சோகத்தால் ந பது போல் நீயும் புத்திரசோகம் தாங்காது செத்து மடியக்கடவது" என்று அந்த வயோதிப முனிவர் சாபமிட்டு உயிர்துறந்தார்.
இந்தக் காட்சியினையே கைகேயியின் அந்தப்புரத்தில் கிடந்த தசரத மன்னரின் மனக்கண் கண்டு கொண்டிருந்தது. முற் பகலில் செய்ததெல்லாம் பிற்பகலில் விழை யும் என்ற உண்மை புலனாகியது தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒருவன் செய்யும் தவறு எப்படியும் அவன் வாழ்நாளில் எப்போதா வது பிரதிபலித்தே தீரும் என்பதையும் அவர் கண்டு கொண்டார். முன்பு தான் செய்தவினை இன்று வந்து சூழ்ந்து விட்டமையினால் இதிலிருந்து மீள முடியாது
அடிமனத்தில் உறைந்து கிடந்தது. தக்க தருணம் வந்ததும்
(کر رکھتی
()##ÚLJalið LJøf(LIIIá
பனி உருகுவது போல் அவள் உள்ளக் கிடக்கை உருமாறி பெருவெள்ளமாகச் சீறிப் பாய்ந்தது. தனக்கு ராமன் செய்த கொடுமைக்கு கைகேயி மூலமாகத் தண்டனை தரத் திட்டமிட்டாள் மந்தரை
பொழுது புலர்வதற்கு இன்னும் நான்கு நாளிகைகளே இருந்தன. கைகேயியின் கட்டளையை ஏற்று இராமனை அழைத்து வருவதற்காக அந்தப் புரத்திலிருந்து வெளி யேறிய சுமந்திரரின் கண்களில் அழகாக
மந்திரரை அழைத்து ΠΕΤ,
வந்து சேர்ந்தார். அந்தப்புரமல்லவா? அவரால் எங்கும் ஆனால் அவர் ந்து பார்க்கும் போது ல் மஞ்சத்தில் தலை சுருண்டு கிடப்பதை ந்தது. சக்கரவர்த்தி என்பதை அவர்
என்பதனையும் உணர்ந்தார்.
* * *
ஒருவர் மீது கோபம் கொண்டு பழிக்குப் பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனத்தின் அடித்தளத்தில் தேங்கி நின்றாலும் அதனால் பெரும் ஆபத்துகள் தோன்று கின்றன. இராமபிரான் மீது எவரும் எத் தகைய குறையையும் கண்ட தில்லை. பார்ப் போரெல்லாம் அவரிடம் ஒருவகைப் பற்றுக் கொண்டு பற்றிக் கொள்ளுகின்றனர். அயோத்தியிலோ மிதிலையிலோ JITLD
அலங்கரிக்கப்பட்ட சக்கரவர்த்தியின் விழாக் கால இரதம் தென்பட்டது. முதல் நாளிரவு மன்னருக்குக் கூறியபடி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உபேந்திரர் இரதத்துடன் வந்திருந்தார். தனக்கு முன்னதாகவே அமைச்சர் அங்கு வந்து விட்டதைக் கண்ணுற்ற உபேந்திரர் தான் தாமதித்து வந்து விட்டாரோ என்று எண்ணி அமைச்சர் முன் சென்று முகமம் கூறிவிட்டு, மன்னர் புறப்பட ஆயத்தமாகி விட்டாரோ என்று கேட்டார். இருள் விலகாத அந்த வேளையிலும் அமைச்சரின் முகத்தில்
து அறையிலிருந்து கயி, சுமந்திரரிடம் ன பார்க்க விரும்புவ க்கும்படி கூறினாள் தெளிந்த நிலையில் கைகேயியின் குரல் வருடைய உடம்பை 2006A). 9/6 (U560L ULI லைகள் எழுந்தன.
ாடுத்த வாக்குக்குக் நானே இராமனை வகையிலும் கட்டுப் | மக்களிடத்தில் கு அதிகமாக இருப் துறந்து காட்டுக்குப் ன் போகாமலிருக் தகைய உரிமையும் இராமன் செய்வா கினை மீறியவன் க்கு இடமளிக்க ன் மகன் இராமன் இவ்வாறு இராமன், கேயி கூறப்போகும் டவிட்டு துணிந்து ாள்ள வேண்டுமே, த்தார்.
ரத மன்னர் அரை ல் கிடக்கும்போது, இருந்த காலத்தில் பவம் அவருடைய கானகத்தில் ஒரு தசரதர் சென்றிருந் தரின் அருகே ஒரு நரிந்தது. அதனுள் ருப்பதாகக் கருதிய
பிரானை வெறுத்தவர் எவரும் இல்லை. இளவரசுப் பட்டம் சூட்டுவதற்கு மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்தோ மந்திரிப் பிரதானி களிடமிருந்தோ எத்தகைய எதிர்ப்புக்குரலும் எழுந்ததில்லை. ஆனால் கைகேயிதான் இராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு முதல் எதிர்ப்புக்குரல் கொடுத்தாள். அதுவும் அவள் தானாகக் குரல் எழுப்பவில்லை. மந்தரை என்பவள் தான் மூல காரணமாக இருந்திருக்கிறாள். ஆகவே மந்தரை இராம பட்டாபிஷேகத்தைத் செய்ய முற்பட்டமைக்கும் ஒரு காரணம் ருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
கூனிக்கு Galé101
இராமரும் சகோதரர்களும் சிறுவர்களாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்போது நடை பெற்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் இது இராமர் சிறிய வில்லொன்றை கையில் வைத்து அம்புகளைத் தொடுத்துக்கொண்டி ருந்தார். அந்த வழியே மண்குடத்துடன் சென்று கொண்டிருந்த மந்தரை என்னும் கூனி மீது இராமரின் சிறு அம்பு பட்டுவிட் டது. அது காயத்தை ஏற்படுத்தும் அம்பல்ல; சிறிதளவு நோகண்டிருக்கும். இதனை ஒரு பெரும்பிரச்சனையாக ஆக்கி கூனி பலத்த சப்தமிட்டுத் திட்டியிருக்கிறாள். குறும்புத் தனத்தையே பெருந்தனமாகக் கொண்டிருந்த இராமன் தனது மற்றொரு கணையினால் கூனியின் இடுப்பிலிருந்த தண்ணிக்குடத்தை அடித்தான் அது உடைந்தது-நீரும் கொட்டி யது. அத்துடன் கூனி தரையில் வீழ்ந்து 6 ĴETILIIGI
கண்ட கலக்கம் உபேந்திரரையும் ஒரு கணம் உலுக்கியது.
"மன்னர் உடல் நிலை சீரற்றுப் போயிருக்க வேண்டும். மகாராணி கைகேயி அம்மையாரின் முகத்திலும் மகிழ்ச்சிக்களை தென்படவில்லை. இளவரசர் இராமரை உடனே அழைத்து வரும்படி மகாராணி யாரே எனக்கு உத்தரவிட்டார்கள் என் அனுமானப்படி ஏதோ விபரீதம் நடந்திருக் கிறது எந் நாளும் போலில்லாது மன்னர் தரையில் கிடந்து தலையை மட்டும் மஞ்சத்தில் புதைத்த வண்ணம் கிடப்பதை தொலைவி லிருந்து கண்டேன். என்மனமும் ஒரு நிலையில் இல்லை. இவ்வாறு கூறிய சுமந்திரர் விரைவாக அவ்விடம் விட்ட
கன்றார்.
அயோத்தி மாநகரம் எங்கும் விழாக் கோலம் பூண்டு காணப்பட்டது. மக்கள் தாரிசாரியாக வந்து குவிந்த வண்ணம் இருந்தனர். எல்லோரும் பட்டாபிஷேகம் சிறப்பு மண்டபத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருந்தனர். அம் மண்டபத் திலிருந்து வேத மந்திரங்களின் ஒலி எழுந்து விண்ணை முட்டிக்கொண்டிருந்தது
வசிட்ட மாமுனிவரும் அவர்தம் சீடர்களும் வேதியர்கள் குழ, மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்க பொற்கலசங்களில் புண்ணிய நதிகளின் தீர்த்தங்களை எடுத்துக் கொண்டு ஊர்வலமாக வந்து கொண்டிருந் தனர்.
இக்காட்சிகளைக் கண்டுகொண்டு விபரிக்க முடியாத உள்ளுணர்வுகளை அடக் கியவராக அமைச்சர் சுமந்திரர், இராமரும், சீதையும், தங்கியிருக்கும் '? வந்தடைந்தார். (தொடர்ந்து வரும்)
gumrnim uUGODTÜ BUIT LILLg. 18
ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பதிலை அழகாக தபாலட்டையில் எழுதி அனுப்பினால்
போதும் அதிஷ்டசாலிகளான ஐந்து பேருக்கு இலக்கிய நூல்கள்
கேள்வி- இராமரின் பட்டாபிஷேகத்துக்கு முதல் எதிர்ப்புக்குரல் கொடுத்தது யார் பெப்ரவரி 10ம் திகதிக்கு முன்பாக பதில் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
LAK S S S S S AK S 0S தினமுரஅச வாரமலர் த டெ ബ- ബ„lam, einum L, nleifaul Haller
Iliral Guillipu
அழகில் ஆபத்தும் இருக்கிறது sa sa
LLLLLL S LL Z S LLTLT LLTT S TTLLTLLL TTT TTT TT கச்சிதமாகப் பொருந்தும்
தன்நாளில் சுரக்கும்பமிழ்நீரில்தான் சரச்சாரமே! :* அதாவது கொடிய விஷம் பிருக்கிறது. சிவப்பு விரும்பச்சை கடும் மஞ்சள் ஆ தன் ஒரு கிராம் உமிழ்நீரில் மனிதர்கா சொல்லும் இருக்கின்ற்ன. சக்தி பிரு கிறது. தவளைகளில் மிக IITILID TSI அமெரிக்காவின் மத்திய மற்றும் ெ
மாட்டின் குரோ நியூசிலாந்து அணியின் ம்பிக்கை நட்சத்திரம் கடந்த உலக கிண்ணப் பாட்டியில் (1999 நியூசிலாந்து அணியின் ப்டனாக இரு ந்து அரையிறுதிப்போட்டிவரை ஏற்கெனவே விவியன் ரிச் ணிையை நடத்திச் சென்றவர் if (!poyo | máis on vää குவித்து மட்டின் குறாவை விட அனுபவம் குறைந்த உலகக் கிண்ணப்போட்டிகளில் OIULITA இருந்தாலும் மாட்டின் அதிக ரன் குவித்த வீரர் என்ற றேதான் உண்மையான ஹிரோ புகழைத் தட்டிக்கொண்டார்.
1983ம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக் கிண்ணப் அவருக்கு அடுத்தபடியாக பாட்டியில் இருந்து கடைசியாக 22 இல் ரன் குவித்தவர்களில் டேவிட்பூன் நடந்த a கிண்ண போட்டிவரை மட்டுமே இம்முறை பங் மாட்டின் குரோ பங்குபெற்றியிரு க்கிறார் பெற்றுகிறார் அவுஸ்ரேலி அதாவது முறுை உலகக்கிண்ணப்போட்டிகளில் வீரரான டேவிட்பூன் 9ம் ஆண்டு கொண்டுள்ள மூன்றிலும் மொத்தமாக : வித்துள்ள ரன்கள் இம்முறையும் | alia : " T OM I
TRANSIS INICIPTAR UTGITT ANDIDATI
குவித்து ாம் ஓட்டங்கள் தாண்டுவதுதான் மாட்டின் குரோவுக்குள்ள சவால்
ரன்கள்
போட்டியிலும் ஆடிக் குளித்தது KAMA எனவே-டேவிட்பூனுக்கும்
மாட்டின் குறோவுக்கும் இடையில்தான் போட்டி உலகக் கிண்ண போட்டி களில் ஆயிரத்தைதாண்டி Mainly in
NA FUTEBORATUGNU Gallit sufla
முறியடிக்கப்போவது யார்?
இல் பிந்தியாவுக்கு உ கப்டன் கபில்தேவ் இரண் 1975-1979) மேற்கிந்தியதில் அதே போட்டித் தொடரி 17 ரன்களை குவித்த கபில்நெவின் ஆகக்கடி கையும் அவர் அடித்த ஒ ஒரு சதமும் அதுதான்
பொறுத்தந்தான் MALAM bukan 轟-酗 பர்மான் முவா நல்ல பிரபவமும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 21

புன்னகை சிந்தும் பெண்ணுக்கு மின்னிடும் பொன்னகை பேரழகு SEASTREET COLOMBO செட்டிார்தெருகொழும்பு
ாடுகளிலும் இவற்றை ETTEITLITIF
நச்சு நாக்குத் தவளை" என்றுதோ ஆங்கிலத்தில்
அழைக்கதிர்விேஞ்ஞானப் பெரும் தோடு உச்சரிப்பதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் டென்ட்போ
கிய மூன்று நிறங்களில் இந்த ரகத் தவளைகள் : நிறத்தில் அழகு நாக்கில் விஷம் பொஸ்லாத தன் பகுதிகளிலும் இந்தியாவின் அடர்த்த நாள் =
பூனை மீது மனதார நேசம் வைத்துவிட்டார் குரங்கரர் அன்புக்கு
IEN உண்டோ தடுக்கும் பேதம் வவுனியாவில் "..." ": கிளிக் செய்யப்பட்ட காட்சி கிளிக்செய்தவர்
ம்பாவேத்திர பில்ே இரா.இரங்கசாமி அபூர்வக் காட்சி
வகக் கிண்ணத்தை பெற்றுக்கொடுத்த
ார் ஆட்டமிழக்கவில்லை. VIII TIFHMUAR
போட்டியில் அதனை வீழ்ந்தியது பாகிஸ்தான்
இம்ரான்தான் ஓய்வுபெறமுன்னர் பெற்றுக்கொடுத்த பெரிய வெற்றி அது 彗
பிந்த இரு கப்டன்களும் இப்பொது பார்வையாளர்கள் இம்ரான்ாள் கடந்த வருடத்தில் மாப்பிள்ளையாகிவிட்டார்
三 Ferizont 三酚三*|
ானப் ப்ோட்டியில் நடைபெற்றுள்ான போட்டிகளிலும் ஒரு சென்டிமென்ட்
ப பொதுவாக இருக்கிறது பிறுதிப்பாட்டியில் பூவா :பாட்டுப் பார்த்ததில் யார் முதலில் துடுப்பாடும் அதிர்பம் விவாதிக்கு பெற்றார்களோ அந்த அணிதான் தந்து முறையும் உலகக்
வடத்துள்ா மின்னத்தை தட்டிர்சென்றது. இம்முறைாப்படி
வாடா