கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தினக்கதிர் 2001.03.06

Page 1
Registered as a News Paperein Sri Lanka
HINNAKKAWIHR DALAY
- 01 - கதிர் - 314 05.03.2001
செவ்வாய
சமாதானத
எமது அரசியல் நிருப்)
சந்திரிகா கதிர் தூதுவர்
இலங்கை இனப் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரமான ளும் விரையில் சுமுகமான தீர்வு காண்பதற்காக இலங்கை அரசுக்கும் நடத்துவது ச விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இடையில் நேரடிப் பேச்சு ஆலோசனைகள் வார்த்தை நடத்துவதற்கு அனுசரண்ையாளராக செயல்படும் ப்பட்டதாக அர நோர்வேயினி விஷேட சமாதானத் துதுவர் எரிக் 66) (Bifid, Gay சொல்ஹெய்ம் நேற்று ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாய்ப இதே க்க குமாரதுங்காவையும் வெளிவிவகார அமைச்சர் லக்ஸ்மண் சந்திரிக்கா தம கதிர்காம ரையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். திருத்த யோச பிரதிநிதி அமைச்சர் ாைர் ഞLധിഡേ (BLJUJIT effluuii 23.66).L'ÎlfomüDHILD @LI அரசும் விடுதலைப்புலிக 60ᎠgᏠ560ᎠᏓ1 ] g5 பேச்சுவார் ததையில் கலந்து அமெரிக்கத் துதுவர் கொண் டதாகவும் கூறப்படுகிற து.எதிர் கட்சித் தலை வர் ரணில் யாழ்ப்பாணம் செல்க விக்கிரம சிங்காவையும் எரிக் (நமது நிருபர்) க்கத் தூதுவர் அ சொல்ஹெய்ம் சந்தித்துப் பேசி கொழும்பிலுள்ள அமெரி DI UJITLD LI LJ T60 r இரண் டு B. T.
ஹஜ்பெருநாள் வாழ்த்துக்கள் தங்கியிருக்கும் பிரமுகர்களை ܕ ܒ
(மீரா பாலிகா வித்தியாலயத்திதுக்கு முன்பாக)
காத்தாண்குழ 6, பிரதான வீதி JGIG)
எமத ஸ்தாபனத்தில் 6 விமான டிக்கட்டுக்கள் ܕܟ1 ܟܗ 6 விமான ஆசனங்கள் உறுதிப்பருத்துதல் ஆறு 6 அரசாங்க காப்புறுதி கட்டணம்
முதலியன செய்து தரப்பரும்
வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புக்கள் 9 சவூதி அரேபியா
குவைத்
6 ரூபாய் 6 டோஹா கட்டார்
ஜோர்டான் 0 IDC36A) fuIII * சிங்கப்பூர் 《།
மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஆண்,பெண் இருபாலாருக்கும் உடனடி வேலை வாய்ப்புக்கள் பெற்றுத் தரப்படும். (பாஸ்போர்ட்டுடன் நேரில் வரவும்)
குறிப்பு: வfட்டுப் பணிப் பெண்கள், வீட்டுச் சாரதிகள் ஆகியோருக்கு விஷேட சலுகைகள் உண்டு
ബണീ9/(0, ഉണ%/'0 ബഴ്സ് ബ_ff(/കണ്, 67ഗക്ഞ), (U/( | (( / കെ/UUീ ജങ്ങള്ക്കൂ/ക്സ്പ്ര, ഗ @ിങ്ങ്(ീ0/9/0/ീകണ്,
அவரீகா ருவள்ளல் & டிரவல்ஸ் இல 12 ஜாமியும்ழாபிரீன் சொப்பிங் கொம்ப்ளக்ஸ் பிரதான வீதி, காத்தன்குடி06
தொலைபேசி இல. 065,47140.பெக்ஸ் 065,47141
('Uzzബ് ഭട്ട இல :11, பிரதான விதி, காத்தா
தொ.பே. . இல: 065-464 LtMMMLLLLLL LL LLL L LLTLLLLLLL LL LLL LL LL LLL LLL ctTtLLLTLLLLLLL
ജൂ| ഞഥL L|5ണ്ണ ബ களையும் சந்த யாழ்ப்பாண நூ இலங்கையரின்
. . . LLIITILILI ஊர
(நமது
LITTLDL 8 மணியிலிருந்: ஊரடங்கு உத் மிகக் கடுை பிடிக்கப்பட்டு 6
தனியார் இருந்த இலட் கொ
(நமது Bl, 6). பகுதியிலிருந்த ருந்து இருபது (O) EST 6T 60)6ITULUI ளையிடப்பட்டு 6) T66 ஆயுத குழுெ முனையில் வா 5606|TL||LĎ 6J. ளையும் மிரட் அபகரித துச் தெரிவிக்கிறது இச்ச து பொலிஸ் மேற்கொண்டு
இச் 606 Turf E6 s.5 பயன்படுத்தி தெரிவிக்கப்படு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உங்களுக்கு தேவையான ୍} );
உத்தரவாதமுள்ள
சிறந்த இடம்
@_ନidium;
ஜூவல் ஹவுஸ்
மார்க்கட் றோட் பட்டிருப்பு
3නක්කතිර
க்கிழமை
、
களுவாஞ்சிக்குடி,
did, into - 08.
விலை ரூபா 5/-
STTLDĪJUJGUufiggeri
எரிக் ஆலே
என்று வலியுறுத்தி வருவதாகவும்
தெரிவித்து விட்டதாக வும்
நேரடிப் பேச்சு அரசியல் அமைப்பில் சீர்த்திருத்தம் அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவி
இந்த செய்ய வேண்டும் யோசனை க்கின்றன. " ("U"Bl 250"| தெரிவிக்கா விட்டால் அது பற்றி இந்த மாத இறுதிக்குள் Aust பேச்சுவார்த் தையின் போது அல்லது அடுத்த மாதத்துக்குள் Iளப படுகிறது. Eag, (8ம் பக்கம் பார்க்க) மயம் ஜனாதிபதி பரிசீலிக்கத் யாராக இருப்பதாக
து அரசியல் சீர் னைகளின் அடிப்
பேச் சுவார்த டங்க வேண்டும்
|ഖുബിബ്ലിസൈ gങ്ങ ாம் செல்கிறார். ட்கள் அங்கு தூதுவர் உள்ளுர் Tu|LÓ பொது ாச் சேர்ந்தவர் நிக்கவிருப்பதுடன் ல் நிலையத்தில் மோதல் கள்
வாசகர்களுக்கு தினக்கதிர்
png|
Era)čBi
வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்நிதி
மக்கள் நகரில் 35
ம்ேபக்கம் பர்க்க
6) i, fissi,5i LISS)
LI I II bgbllllllb II b 6 TI LI நிருபர்) (நமது நிருபர்) எறிகின்ற சடங்கின் போதே இந்த நிரு புனித மக்கா நகரில் சம்பவம் இடம் பெற்றுள்ளது.
பாணத்தில் இரவு து அமுலுக்குவரும் தரவு இப்பொழுது LDULJIT 5E5 5E5 60)L L] வருகிறது.
ஹஜ் கடமைக்காக சென்ற யாத்திரிகர்கள் 35 பேர் சன நெருக கடியரில் சிக் குண் டு உயிரிழந்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களில் 23
கடந்த 88ம் ஆண்டு சன நெருசலில் சிக்குண்டு சுமார் நூறு பேருக்கு அதிகமானவர்கள் உயிரி ழந்த பின்பு நேற்று இச்சம்பவம் இடம் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்
வங்கியில் பேர் பெண்கள் 13 பேர் ஆண்கள் தக்கது.
இவர்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்த
இ (bllj வர்கள் என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளிநாட்டு JLD ebl III ിഖണിuTബിബ്ലെ, ள்ளை சாத்தான் மீது கல ഖങ്ങ ԳIIIԱլ
நிருபர்) 唇エ三五(。 இலவசம் நதை அக்பர் டவுன்
வங்கி ஒன்றிலி சவூதி அரேபியா செல்லம்
ADLI EFLD (BLITT LJ600TLD | AH56ITIT GÓ GYES II 6MT
ாளது. கொண்டே புலிகளுடன் பேசி
ஒன்றில் வந்த சமாதானத்திற்கு முயற்சிப் ஏற்பாடுகள் வான்று துப்பாக்கி ஆணர்களுக்கு:- கி உயர் அதிகாரி அலுமினியம் பப்ரிகேற்றர்ஸ் னைய ஊழியர்க அலுமினியம் இன்ஸ்ரோலர்
விட்டு பணத்தை அலுமினியம் பிற்றர்
சென்றதாகத் வேலைவாய்ப்புக்கள் பவத்தை தொடர்ந் நியூ பாஹிம் என்டர் ിങ്വേ ர் விசார னை 283/1, alpuló 6) I UDI, வருகின்றனர். புறக்கோட்டை ம்பவத்தில் கொள் - 15/1, 15/2 பிரதான விதி
9 ՓԿ (Զ60 ԺԱ9ՈՓՈ 60TԱ) Ջ_6IT 6IT காத்தான்குடி-02
ரக துப்பாக்கியைப் திலத்துரு அதுதான் வரண்டு தொ.பே065-4709001-906176 மிரட்டியதாகவும் தோணில கால வைக்காவு ADVT LIL No 73 கிறது. ار
αριστώ
ண்குடி -06. 78
Desas unrages)
யுத்தத்தை முன்னெடுத்துக்
அபான்ஸ் தயாரிப்புகள் அனைத்தும் மலிவு விலையில் உத்தரவாதத்துடன் எம்மிடம் பெறலாம். மாதாந்தக் கொடுப்பனவு வசதிகளும் உண்டு
25-38 வயதுக்கிடைப்பட்ட பெண்களுக்கு முற்றிலம் இலவசமான பயன
ADVT

Page 2
O6.03.2OO
த.பெ. இல: 06
07, எல்லை வீதி தெற்கு, மட்டக்களப்பு.
தொ. பே. இல 065 - 23055
E-mail:-tRathir(Osnet. Ik
இந்தியத் தூதுவரின் விஜயம்
இலங்கையிலுள்ள இந்தியத் தூதுவர் கோபாலகி ருஷ்ணகாந்தி யாழ்ப்பாணத்திற்குச் சென்று இரு நாள் தங்கி மக் கள் சிலரையும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிலரையும் சந்தித்துப்பேசி சில இடங்களையும் பார்வையிட்டு கொழும்புக்குத் திரும் Uயி ருக்கிறார்.
இந்தியத் தேசபிதா காந்தி முதல் இந்தியக் குடியரசின் தலைவராகப் பதவிவகித்த தத்துவஞானியும் மேதையுமான சர்வ பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் வரை அறிஞர்களும், மகானர்களும், கலை ஞர்களும் கூட அடிக்கடி வருகைதந்து தரிசித்து மகிழ்ந்து திரும் UPuIJ Aus” UITU)UUITGOOTU).
இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தினால் ஆகர்ஷிக்கப் பட்ட யாழ்ப்பான வாலிபர்கள் இலங்கையும் அந்நிய ஆதிக் கத்தில் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமென்று முதன்முதலில் வாலிபர் காங்கிரளம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கியதும் யாழ்ப் பாணத்தில் தான்.
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்களை இலங்கைக்கு வரவழைத்து இந்தியவிடுதலைப் போராட்டத்திற்கு உதவியும் ஆத ரவும் வழங்கியதும் இந்த யாழ்ப்பானந்தான்.
இந்தியாவைத் தாய்நாடு என்றும் இலங்கையைச் சேய் நாடு என்றும் அழைத்தவர்களும் இநதியாவிற்கும், இலங்கைக் குமரிடையில் உறவுப் பாலம் அமைத்தவர்கள் ஆறுமுக நாவலரி லிருந்து சுவாமி விபுலானந்தர் வரையும் இலங்கைத் தமிழர்கள் 35(T60T.
இலங்கை சுதந்திரமடைந்த பினர் தமிழ் மக்களின் உரி மைகள் பழப்படியாகப் பறிக்கப்பட்டதுடன் அவர்களது சொந்த மணனும் திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் மூலம் அபகரிக்கப்பட்டு வருவதையும் கண்டு ஏக்கமடைந்த தமிழ்த் தலைவர்கள் இலங் கை பெற்ற சுதந்திரத்தை சிங்கள மக்களுடனர் தமிழ் மக்களும் அனுபவிப்பதற்கும் இரு சமூகத்தவரும் தங்களுக்குரிய உரி மையுடன் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கும் இணைப்பாட்சி என்ற சம விடி ஆட்சி அமைப்பை உருவாக்கி வாழ முடியுமென்று கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்த இலட்சியத்தை அடைவதற்கு காந்தி காட்டிய வழி யில் அகிம்சைப் போராட்டத்தைக் கடைப்பிடித்து தமிழ் மக்க ளுக்கு தமிழ்த் தலைவர்கள் வழிகாட்டினர்.
ஆனால் இலங்கையில் காந்தியத்திற்கு மதிப்பில்லை என் பதை ஆட்சி Uடத்திற்கு வந்த சிங்களப் பெரும்பான்மைக் கட்சி களும், தலைவர்களும், பேரினவாதிகளும் குண்டர்களைத் தூண்டி விட்டும், அரச படைகளைக் கொண்டும், ஆயுத பலத்தினால் காந் தீய வழிப் போராட்டங்களை அடக்கி ஒடுக்கியதுடனர் தமிழரி னத்தையே அழித்து ஒழிக்கத் திட்டமிட்டுச் செயற்பட்டனர்.
இதன் பின்னர்தான தமிழ் மக்களையும், தமது மண்ணை யும், தம்மையும் அர்ாஜகத்தில் இருந்தும், அட்டூழியத்திலிருந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதம் ஏந் தினர் ܐ ܕ
தமிழ் மக்களின் இந்த தற்காப்புப் போராட்டத்திற்கு "பயங்கரவாதம்' என்று ஆட்சியாளர்களும் பேரினவாதிகளும் முத் திரை குத்தி தமிழ் இனத்தை அழிப்பதற்கு இந்தியா உட்பட உலக நாடுகளையும் துணைக்கு வசப்படுத்தியிருக்கினர்றனர்.
பயங்கரவாதத்தினால் ஏற்பட்ட அழிவுகள் என்று வடக் கிலும் கிழக்கிலும் இராணுவ நடவடிக்கைகளினால் ஏற்பட்ட அழி வுகளை அரசு எடுத்துக் காட்டுகிறது.
தமது சொந்த மண்ணிலே சொந்த இல்லங்களையும் இழ ந்து அநாதைகளாக, அகதிகளாகத் தமிழ் மக்கள் திரியம் அவலங் களில் ஒரு சிறு பகுதியையாவது இந்தியத் தூதுவர் பார்க்கும் சந் தர்ப்பத்தைப் பெற்றிருப்பாரென்று நினைக்கின்றோம்.
தூதுவர் சந்தித்த மக்கள் தமது அவலங்களையும் இந்த நிலைக்குரிய காரணங்களையும் தூதுவரிடம் எடுத்துச் சொல்லி யிருUUார்களர்
1970களில் சர்வதேச பாராளுமன்றக் குழுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு வந்த இன்றைய இந்தியப் பிரதமர் வா8 பாயி யாழ்ப்பாணத்திற்கும் சில மணித்துளிகளுக்கு விஜயம் செய்த போது மக்கள் பிரதிநிதிகளைக் கூடச் சந்தித்து அளவளாவுவ தற்கு அன்றைய சிறிமா அம்மையாரின் ஆட்சி அனுமதிக்க
ଧ୍060,
அன்று எதிர்க் கட்சியைச் சேர்ந்தவராயிருந்த வாஜ்பாயி மரீனிடும் தனிப்பட்ட முறையில் வருவதாகக் கூறிச் சென்றவர் Uர்ைனர் வரவேயில்லை.
இன்று பிரதமராக இருந்த போதிலும் கதிர்காமரின் வார்த்தைகளில் கட்டுண்டிருக்கிறார். உண்மையை அறிந்து கொள் ளவோ ஆராயவோ அவர் துணியவில்லை.
காந்திஜியினர் பரம்பரையில் வந்த தூதுவர் கோபா லகிருஷ்ண காந்தி சத்தியத்திற்குக் கட்டுப்பட்டவராச் சிறிதாவது இருப்பாரென்று எதிர்பார்க்கலாம். இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் பயங்கரவாதத்தை வளர்க்கவில்லை, பயங்கரவாதிகளுமல்லர்
தலைக்காகவே போராடுகின்றார்களென்பதையும் தூதுவர் கோபா லகிருஷ்ணகாந்தி இந்திய அரசு புரிந்து தெளிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் எடுத்துச் சொல்வார் என்று எதிர் பார்ப்போம்.
இனியாவது இலங்கையில் தமிழ் மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கவும் அவர்கள் சுயநிர்ணய உரிமையுடனர், பாது காப்பாகவும், சுதந்திரமாகவும் வாழ்வதற்கு இந்திய அரசு உதவ
அரசுக்கு உளவுத் துறையையும் தாண்டி எடுத்துக் கூறுவாரென்று
என்பதையும் தமிழ் மக்கள் அடக்கு முறையை எதிர்த்து விடு
|းမှို့ နှီကိမ်း தூதுவர் கோபாலகிருஷ்ணகாந்தி இந்திய
நம்புவோம்.
Flphøj பிரதான
(மைக்க
ஈழத்து இ பில் நாவல் இலக்கி முன்னின்று உழைத் சிலரே. அந்த வகை தமிழ் நாவல் மு பிரதான இடம் 6 உண்டு என நேற் காலை மட்/வாசகர் பாட்டில் மட்/அரசி பயிற்சிக் கலாசாலை நடைபெற்ற தமிழ் வ. அ.இராசரெத்தின யொட்டிய நினைவு ந்து கொண்டு வ.அ. தடங்கள் எனும் தன யாற்றிய கலாநிதி குறிப்பிட்டார்.
அவர் தெ யாற்றுகையில் 'வாசி என்பதே வ.அ.வின் தன்னை ஒரு எழுத் சொல்லிக்கொள்வை வாசகன் என்று சொ திலேயே அவர் பெ அதற்கேற்ப அவர் ளில் நிறைய வாசித் ♔ഖങ്ങ) ഉ() ജ്ഞ) ளனாக மாற்றியது
அவரது துறைக்காரன் என்ற வடிவில் புதிய உத்தி கொண்டு எழுதப்பட்
ஊக்கு
(நற்பிட்டிமுனை
2) LDLJITG தின் கரையோரப் பிர ஏனைய பிரதேசங்கள் LIL L " 6:16)IJFITILLI goal நியமனம்' கரையே திற்கும் வழங்கப்பட ( கோரிக்கையை ரீல காங்கிரஸ் தலை6 அமைச்சர் மரஹம் , ரட்ட் ஜனாதிபதியிடம்
மத்திய பேர்கள் (
(காரைதீவு
நாடள இயங்கிவரும் மத்தி களின் உறுப்பினர்க
முதற்கட்டமாக சமா
களாக நியமிக்கப்பட்
நிதியமைச் கோன் இந்நியமனங் றைச் சட்ட ஏற்பாட்டி Loiro IIT).
இச்சமாதா பதவி அவர்கள் சமா அங்கம் வகிக்கும் க டும் செல்லுபடியாகும் பிடத்தக்கது.
அம்பாறை காரைதீவு மத்தியள எண்பது பேர் இம் மு: வில் சமாதான நீதிவ மிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
-சவெற்றிே பைராஜா, வெஜெய கேசு, அதிருநாவுக்க
 
 
 
 
 
 

செவ்வாய்க்கிழமை 2
த் தமிழ் நாவல் முன்னோடிகளில் மானவர் வ.அ.இராசரெத்தினம்
6b)
இலக்கியப் பரப் ய வளர்ச்சிக்கு
ந்தவர்கள் ஒரு 5யில் ஈழத்துத் ன்னோடிகளில்
வ. அ.இ.விற்கு
1று (ஞாயிறு) வட்டத்தின் ஏற் னர் ஆசிரியர் மண்டபத்தில்
ஒளி அமரர்
| LDങ്ങgങ്ങഖ நிகழ்வில் கல இ.வின் நாவல் லப்பில் உரை செ.யோகராசா
Tடர்ந்து உரை க்க வேண்டும்' தாரக மந்திரம் தாளன் என்று தக் தவிர தீவிர
606335 (G-ET6T6)
b60)LDLILILLITD.
தனது வாழ்நா தார். வாசிப்பே சிறந்த எழுத்தா என்றார்.
pTഖൺ ബിന്റെ
pTഖ്, pTഖ്) நிகளைக் கைக்
Lடதாகும். ஒரு
-கலாநிதி
நாள் சம்பவத்தை நாவலாக்கிய பெருமை அவருக்கு உண்டு என்றார்.
மேலும் அவர் தனதுரை யில் 1930ம் ஆண்டு காலப்பகுதி நினைவுகளை மீட்டி வ.அபடைத்த மண்ணிற் சமைந்த மனிதர்கள் என்ற நாவல் அக்காலப்பகுதியை எம் மனக்கண்முன்னால் கொண்டு வருவது. அதே போன்று ஈழத்தின் சிறந்த வரலாற்று நாவலான கிரெள ஞ்சப் பறவைகள் எனும் நாவலும் வ,அவின் கை வண்ணத்திலேயே எழுந்தது என்றார்.
வ,அவின் நாவல் சிறு கதை, கவிதை தவிர்ந்த ஏனைய எழுத்துக்கள் பற்றிய ஆய்வினைச் செய்த கவிஞர் வாசுதேவன் தனது ரையில் 'வ.அ. தனது பத்தி எழுத் துக்களைத் தொகுத்து இலக்கிய நினைவுகள், பொச்சங்கங்கள் என்ற இரு தொகுப்புக்களைத் தந்துள்ளார். இதனைவிட அவரது பல எழுத்துக் கள் எமக்குக் கிடைக்காமல் இருக் கின்றன. அந்த வகையில் "வ.அ. வெறுமனே தகவல்களில் தங்கியி ருக்கவில்லை. அவர் படித்துக் கேட்ட விடயங்களை தனது ஞாப கத்தில் வைத்துக்கொண்டு எழு தினார்.
தனது அனுபவங்கள் மூலம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு செய்தி
GJ.G8IIIb JIIJ II -
யைச் சொல்ல வேண்டும் என்பதற் காக எழுதினார். அவரது அனுபவங் களே எழுத்துக்களாகின. உண்மை யான கலைஞன் தனது அனுபவங் களில் மட்டுமே தங்கியிருக்க வேண் டும். வெறும் தகவல்களை நம்பக் கூடாது இன்று வெறும் தகவல்களை மட்டுமே வைத்து பலர் சுயசரிதை களை எழுதுகின்றனர். ஆனால்
வ.அ.தனது அனுபவங்களை மட் டுமே நம்பி எழுதினார் என்றார்.
விழாவிற்குத் 960660)ഥ தாங்கிய கவிஞர் அன்பழகன் குரூஸ் வ,அவின் இறுதி நேர சம்பவத்தைக் கூறும் போது வ.அவின் கடைசிப் புத்தகமான திணைக் கதைகள் வெளியாகி அவரிடம் வரும்போது அவர் உயிருடன் இல்லை. அவரது இறுதி அஞ்சலியின் போது அந்தப் புத்தகத்தை அவரது மார்பில் வைத்தே அடக்கம் செய்யப்பட்டது பற்றி கூறினார்.
பார்வையாளர் பகுதியில் இருந்து கலாசூரி வெற்றிவேல் விநா யகமூர்த்தி, கவிஞர் திக்கவயல் தரம குலசிங்கம், கவிஞர் ஆ.இ.பிரான் சிஸ் ஆகியோர் உரையாற்றினர். கவிஞர் மட்டுநகர் முத்தழகு கவி தாஞ்சலி செய்தார். இறுதியாக
க.அருளப்பு நன்றியுரையாற்றினார்.
ரயோரப் பிரதேசங்களுக்கும் விப்பாளர் நியமனம் வேண்டும்'
நிருபர்)
DfI3 DIT6) LLB தேசம் தவிர்ந்த பிற்கு வழங்கப் க்குவிப்பாளர் பாரப்பிரதேசத் வேண்டும் என்ற ங்கா முஸ்லீம் வர் மறைந்த
TLD. 6 IGF.6 TLD, SÐJ69 முன் வைத்த
தற்கிணங்க கூடிய விரைவில் அந் நியமனங்களை வழங்குவதற்கு நட வடிக்கை மேற்கொள்வதாக வாக்கு றுதியளித்திருந்தார். எனினும் பல மாதங்கள் கடந்தும் நியமனங்கள் வழங்கப்படாதது குறித்து கவலை யடைவதாக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இநிநியமனங்கள் வழங் குவது சம்பந்தமாக அண்மையில் அம்பாறை அரசாங்க அதிபர் காரி யாலயத்தில் (ಹಿತಿ ಡಿಆರೆ) நடைபெற்ற
ப்த சபையினரின் 130 சமாதான நீதிவான்கள்
திருபர்) ாவிய ரீதியில் யஸ்த சபை ണിന്റെ 130 (Lij தான நீதிவான் (bണ്ണങ്ങ]. சர் பட்டி வீரக் களை நீதித்து ன் படி வழங்கி
ன நீதிவான் தான சபையில் ாலத்திற்கு மட் என்பது குறிப்
மாவட்டத்தில் ஸ்த சபையின் தற்கட்டத் தெரி ான்களாக நிய
வல் செ.கிரு நாதன், க.முரு bj9, ബി.ബി.
இசாக், எம்.அபூபக்கர், ஏ.எம்.நவாஸ், எம்.சி.செயின் ஆகியோரே அவர்க ளாவர். அம்பாறை மாவட்டத்தின் தமிழ் பேசும் பகுதிகளிலிருந்து காரைதீவு மத்தியஸ்தசபை மாத் திரமே முதற் தெரிவில் தெரிவானது.
பொத்துவில் LISTŮ JT606)
(கல்லாறு) நியூ ஈஸ்ரன் பஸ் கம்பனி
லிமிடட், மேலும் ஒரு சாலையை
பொத்துவிலில் திறப்பதற்கான ஏற் பாடுகளைச் செய்து வருவதாக மேற் படி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான ஒரு தொகுதிப் பொருட் களும், உபகரணங்களும், வந்து சேர்ந்து விட்டதாகவும், மிக விரை வில் பொத்துவில் சாலை திறக் கப்பட இருப்பதாகவும் தெரியவரு கின்றது.
மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழு கூட் டத்திலும் மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அல்ஹாஜ் யூ.எல். எம்.முகைதீனும் சுட்டிக்காட்டியிருந் தார். ஆகையால் அம்பாறை மாவட் டத்தின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது போன்று கரையோரப் பிரதேசத்திற்கும் விவசாய ஊக்கு விப்பாளர் நியமனத்தை வழங்க அமைச்சர்கள் முன்வர வேண்டுமென கோரிக்கையும் விடுக்கின்றனர்.
நாவிதன் வெளமில் சமுர்த்தி வங்கிகள்
(காரைதீவு நிருபர்)
நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகப் பகுதியில் எதிரவரும் 12 ஆந் திகதி இரண்டு சமுர்த்தி வங்கிகள் திறந்து வைக்கப்பட ഖുണ്ടെങ്ങി.
இப் பிரிவிலுள்ள 20 கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் 10 பிரி வுக்கு ஒரு சமுர்த்தி வங்கி என்ற ரீதியில் இரு வங்கிகள் உருவாக்கப் பட்டுள்ளதாக பிரதேச செயலாளர் எம்.கோபாலரெத்தினம் கூறினார்.
அம்பாறை மாவட்ட
சமுர்த்திப் பணிப்பாளர் பியசேன இதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கி u|66Tj.
நாவிதன்வெளி மாவட்ட சமுரத்தி முகாமையாளர் ரிசபாரெத் தினம் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.

Page 3
O6.03.2OO
ராம கிருஷ்ண மிஷனின் மனோ வளர்ச்சி குன்றிய
(அரியம்)
உலகத்தில் LDE ளுக்கு பலவிதமான துன்ப துய ரங்கள் எதிர்நோக்குகின்றன. அவர் களின் துன்பதுயரங்களைத் துடைக் கும் பணியில் ரீ இராமகிருஷ்ண மிஷன் பல வழிகளிலும் ஈடுபட வேண்டும் என கொழும்பு இராம கிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் ரீமத் சுவாமி ஆத்மானந்தஜி மகராஜ் தெரி வித்தார்.
மட்டக்களப்பு கல்லடி உப் வானந்த வித்தியாலயத் டுதியில் D60665 ப சிறார்களுக்கான பாட BF[[60)6\) திறப்புவிழாவில் பிரதம அதி தியாகக் கலந்து உரையாற்றிய ரீமத் சுவாமி ஆத்மானந்தஜீ மகராஜ் தொடர்ந்து பேசுகையில்
இன்று திறக்கப்பட்டுள்ள மனோவளர்ச்சி குன்றிய சிறுவர்க ளுக்கான பாடசாலையானது இராம கிருஷ்ண புரத்தில் அமைந்துள்ளது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும் துன்பப்படுப வர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுபவர்கள் இன்று குறைவாகவே உள்ளனர். நாம் ஆலயத்தில் சென்று தெய்வங் களை வழிபடும் போது நடமாடும் கோயில்களாக துன்பப்படுவர்களுக்கு உதவுவதே சிறந்த சேவையாகும என்றார்.
கல்வி அபிவிருத்திச் சங் கத்தின் தலைவர் எஸ்தேவசிங்கம் தலைமையில் இடம் பெற்ற திறப் புவிழாவில் ரீ இராமகிருஷ்ண
மிஷன் மூத்த துறவி சுவாமி ஜீவா னந்தஜீ ஆசி உரையை நிகழ்த்தி னார். கல்லடி உப்போடை ரீ இராம கிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் சிறப் புரையாற் கையில் சுவாமி விவேகா னந்தர் கண்ட கனவு இன்று நிறை வேறியுள்ளது என்றார்.
மட்டக்களப்புப் பாராளு மன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பராராச சிங்கம் தமதுரையில் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் இன்றைய போர்ச்சூழல் காரணமாக பெற்றோர் கள் மன உணர்சியுடன் வாழ்கின்ற னர் மன உணர்ச்சியுடன் வாழும் பெற்றோர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந் தைகள் மனவளர்ச்சி குன்றியதாகக் காணப்படுகின்றது.
இராமகிருவர்ண மிஷன் செய்யும் அரிய சேவை
இந்நிலை மாற வேணன் டுமானால் இந்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள போர் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு சமாதானம் ஏற்பட வேண்டும் இன்று தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இதய சுத்தியுடனும் நேர்மையுடனும் தொடர்ந்து போர் நிறுத்தத்தை மோதங்களாக மேற்கொள்ள முன் வந்துள்ளனர். ஆனால் அரசாங்கம் அதற்கு செவி சாய்க்காமல் தட்டிக் களித்து வருகின்றது.
ரீ இராமகிருஷ்ண மிஷன் துறவிகள் எப்போதும் சாந்தி சமாதானத்திற்காக உழைப்பவர்கள் அவர்கள் இந்நாட்டில் சமாதானம் ஏற்பட பிரார்த்தனை செய்ய வேண்
அரச ஊழியர்களிடையில் இப்படியும் பாகுபாடு
(நற்பிட்டிமுனை நிருபர்)
Dகாண அரசாங்க சேவையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட பிரதேச செயலகங்களில் பணிபுரியும் சகல உத்தியோகத்தர்களும் மத்தி யரசின் கீழ் உள்வாங்கப்படு வதற்கான விருப்புரிமைக் கடிதங்கள் கோரப்பட்டு, விருப்புரிமை கடிதங்க ளை அனுப்பி வைத்தனர். இதன் பின்னரே அவ்வுத்தியோகத்தர்கள் மத்திய அரசிலோ, மாகாண அரசி லோ விழா முற்பணம் விஷேட முற் பணம் போன்றவற்றைப் பெற முடி யாதுள்ளதாகப் புகார் தெரிவிக்கப்படு
அதிகரிப்புக்
(வந்தாறுமூலை நிருபர்)
சிம்மநல கேந்திர நிலைய சிற்றுாளிகர்களுக்கு சம்பளம் அதி கரிக்கக் கோரி தொழில் அமைச்சர் அலவி மெளலானாவிற்கு மட் டக்களப்பு மாவட்ட கமநலக் கேந்திர நிலைய சிற்றுாழியர் சங்கம் மகஜர் ஒன்றினை அனுப்பி வைத்துள்ளது. அம் மகஜரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்
தொவது:
மட்டக்களப்பு மாவட்ட விவசாய கமநல கேந்திர நிலை யங்களில் கடமையாற்றும் சிற்றுா
கின்றது.
இவ் உத்தியோகத்தர்கள் சம்பளக் கொடுப்பனவைத் தவிர ஏனைய எதுவிதக் கொடுப்பனவுக ளையும் பெறமுடியாது சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். ஒரே அலுவலகத்தில் கடமை புரியும் மத் திய அரசு ஊழியர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும்
அதே வேளை மாகாண அரசிலி ருந்து உள்ளீர்க்கபட்டுள்ளவர்க
ளுக்கு கொடுப்பனவுகள் வழங்கப் படாதது குறித்து கவலையும், அதிருப்தியும் அடைவதாக மேலும் தெரிவிக்கின்றனர்.
கமநல சிற்றுாழியர்கள் சம்பள
கோரி மகஜர்
ளுக்கு மேற்படி சம்பள அதிகரிப்பு வழங்கப்படவில்லை. அத்துடன் இது போன்ற எந்த ஒரு சலுகையும் இது வரையில் கிடைக்கவில்லை. கடு மையான முறையில் புறக்கணிக் கப்படும் எங்களுக்கு இவ் சம்பள அதிகரிப்பு வழங்க கெளரவ
அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்படி சம்பள அதிகரிப்பு வழங்கப்படாவிட்டால் மட்டக்களப்பு மாவட்ட கமநல கேந் திரச் சிற்றுாழியர் சங்கத்தின் ஊடாக வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக இவ்வமைப்பினர்
டும் எமது மட்ட தில் ரீ இராமச பணி போற்றத்த சூறாவளியின் மக்களுக்கு ബേഖ 1990) . போது அவர்கள்
66Ü6DITLD LDLLä
றும் மறக்காது
LDLL .
பாராளுமன்ற 2 செல்வராஜா தம ளப்பு ரீ இராம மாணவர் இல்ல நிகழ்வில் இ6 வளர்ச்சி குன்றிய LITTLEFIT60D6) É AMB தமான ஒன்றா அமைச்சிடம் மட் குறைந்தவர்களு LITTLEFT60DGND(GALLUITE படி கேட்டிருந் கழகத்தின் மேற் வில் அவ்வாற
LILITഞ6 ജൂ| றார்.
மண்மு தேச செயலாளர் தமதுரையில் வேண்டிய இவ் சமூகத் தொண் ஆற்றுகின்றார்க திணைக்களத்தி யைப் பதிந்து ே களைப் பெறமு கல்வி அபிவிரு
திரும
டெங்கு
(திருமண திரு தியாலயம் ஒழு வயது சிறுவன் நோயினால் ப என்பது கண்டறி
ஆகே கிராம சேவை நேற்றுக் காலை "திருக்கோணே6 லூரி', சாரணர்க ஜோன்ஸ் அம் னரும் இணைந் டெங்கு ஒழிப்பு றிலே ஈடுபட்டன அத்ே மக்களுக்கு டெ தமான விழிப்புை செயற்பாடுகளிலு
96016 பாதுக
“မြို့
விநாயகர் ஆல வாகத் தெரிவு காப்புடன் வெ6 2001) %Tഞൺ , நடைபெற்றது. ந தேச செயலாளர் தினம் தலைை இப்பொதுக் சு LIT600 LDT6) ILL யோகத்தர் என் உட்பட 500க்கு மக்களும் குழு
அதிரடி திகாரி ஜி.பிரியர் திருந்தார். பாது டிருந்தது. பிரச் (brig (SIBISCIE,6
 
 
 

செவ்வாய்க்கிழமை 3
துயர் துடைக்கும் சேவை: சிறுவர் பாடசாலை திறப்பு
க்களப்பு மாவட்டத் கிருஷ்ண மிஷனின் க்கது. கடந்த 1978 போது இங்குள்ள அவர்கள் ஆற்றிய ஆண்டு கலவரத்தின் ஆற்றிய சேவை களப்பு சமூகம் என் என்றார்.
க்களப்பு மாவட்டப்
உறுப்பினர் பொன்
துரையில் மட்டக்க கிருஷ்ண மிஷன் த்தின் பவள விழா
வ்வாறான மனோ
சிறுவர்களுக்கான ந்திருப்பது பொருத் கும். சமூகசேவை டக்களப்பில் வலது ருக்கான பயிற்சிப் ன்றை ஆரம்பிக்கும் தேன். றோட்டார்க் பார்வையுடன் விரை ான ஒரு பயிற்சிப் ம்பிபக்கப்படும் என்
மனை வடக்குப் பிர
கே.கதிரகாமநாதன் அரசாங்கம் ஆற்ற வாறான பணியை டர்கள் முன்வந்து ள் சமூக சேவைத் தில் இப்பாடசாலை மேலும் சில உதவி Qu||LİD, LDL LĠ556TITLUL த்திச் சங்கத்தின்
O)6Ousal
ஒழிப்பு
லை நிருபர்) கோணமலை 'வித் ழங்கையில் மூன்று ஒருவன் டெங்கு திக்கபட்டுள்ளான் யப்பட்டுள்ளது. வ திருமலை அரசடி பாளர் பகுதியிலே திருகோணமலை ஸ்வர இந்துக் கல் ளும், "புனித சென் புலன்ஸ் படையி து இப் பகுதியில் போராட்டம் ஒன் 前 தாடு, இப்பிரதேச ங்கு நோய் சம்பந் ணர்வை ஏற்படுத்தும் If F(BLILL601).
பணி வளர வேண்டும் என்றார்.
மன வளர்ச்சி குன்றிய இப்பாடசாலைக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பரராசசிங்கம் தமக்கு ஒதுக்
கப்பட்ட பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி
யில் இருந்து ஒரு இலட்சம் ரூபாவை
நன்கொடையாக வழக்குவதாக
உறுதியளித்தார்.
- IL ii கிழக்கில் போரினால்
மூடப்பட்ட பாடசாலைகள்
(நமது நிருபர்)
டெக்கு கிழக்கில் உள்ள 1995 பாடசாலைகளில் 172 தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவை களில் சில கடந்த இரு தசாப்த காலமாக மூடப்பட்டுள்ளன.
1586 பாடசாலைகள் நிரந் தரமான இடங்களில் நடைபெற்று வந்தாலும், 231 பாடசாலைகள் வேறு வேறு இடங்களில் இயங்கு கின்றன. இதே வேளை 6 தனியார் பாடசாலைகள் யாழ் மாவட்டத்தில் இயங்கு கின்றன.
எனினும் இரு மாவட்டங்
களிலும் 40 தேசிய பாடசாலைகள் 5) 6T6T601.
அம்பாறை, திருகோண மலை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒவ் வ்ொன்றும் 9 தேசிய பாடசாலை களை உள்ளடக்கியுள்ளன. மேலும் மட்டக்களப்பில் சிஐடம், மன்னாரில் 69 LD, UTDCJLJT600 gig56) 49 Lib, வவுனியாவில் 5 மாக தேசிய பாட
சாலைகள் இயங்குகின்றன. இவை
தொலைபேசிக் கம்பிகள் திருட்டு
(கல்லாறு)
கோட்டைக்கல்லாறு பகுதியில் அடிக்கடி தொலைபேசி இணைப்புக் கம்பிகள் திருட்டுப்
போவதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட
தலைமையக ரெலிகொம் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தத் திருட்டைத் தவிரப்
பதற்கு கோட்டைக்கல்லாறு ஆல யங்களின் வண்ணக்கர் திரு.எஸ்திரு நாவுக்கரசுவின் ஒத்துழைப்பைக் கோரியுள்ளதாகவும், அவர் ஆலயங் களின் ஒலி பெருக்கிகள் மூலம் இதற்கான ஒத்துழைப்பை பொது மக்களிடம் கோர இருப்பதாகவும் தெரிய வருகின்றது.
மலையில் அதிரடிப்படை ாப்புடன் ஆலயக்கூட்டம்
தீவு நிருபர்) ിങ്ങ്ഥങ്ങബ [് ിഴ്ച யத்தின் புதிய நிரு அதிரடிப்படை பாது ள்ளியன்று (02.03 ஆலய முன்றலில் நாவிதன் வெளி பிர எம்.கோபாலரெத் மயில் இடம்பெற்ற டிட்டத்திற்கு அம் கலாசார உத்தி எஸ்.தியாகராஜா ம் மேற்பட்ட ஊர் மியிருந்தனர். டிப்படை பொறுப்ப தவும் சமூகமளித் காப்பும் போடப்பட் சினைக் குட்பட்டி ாகத் தெரிவு அன்
பெற்றது. இதிலுள்ள 12 குடிகளிலி ருந்தும் 12பேர் தெரிவு செய்யப் பட்டனர். இந்தப் 12பேரிலிருந்து ஆட்சிப்பீடம் தெரிவு செய்யப் பட்டது. ♔ഞഓ. வராக.ஐ.பத்ம நாதன், செயலாள ராக ரி.யோக நாயகம், பொருளாளராக என். சண்முகலிங்கம், உபதலைவராக எஸ்.திஸ்ஸவீரசிங்கம், உபசெய லாளராக ஜேதசபுத்திரன், கணக் காய்வாளராக ரிபரமானந்தம் ஆகி யோர் தெரிவு செய்யப்படனர்.
ஆலயத்தில் ஏலவேயிரு ந்த நிருவாக சபைக்கும் இடைக் கால நிருவாக சபைக்கு மிடையே இழுபறி நிலைமையும் ஏகப்பட்ட முறைப்பாடுகளும் பிரதேச செயலா
களில் 172 பாடசாலைகள் பிரதா னமாக போர் நடவடிக்கைகளால் (pLLILIL (66ilolo), இதில் 85 பாட சாலைகள் யாழ் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளன. பிற மாவட்டங்க ளில் மூடப்பட்டுள்ள பாடசாலைக ளில் விபரங்களாவன:
மன்னார் 21 கிளிநொச்சி
4 முல்லைத்தீவு 10, வவுனியா 12,
திருகோணமலை 23, மட்டக்களப்பு 13 அம்பாறை 4
ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
(வெல்லாவெளி நிருபர்)
ஆசிரியர் கல்லூரிக ளில் ஆசிரியர் கல்விப் பாடநெறி களைப் பயிற்றுவிப்பதற்காக பயிற் றப்படாத பயிலுனர் ஆசிரியர்களி மிருந்து வண்ணப்பங்கள் கோரப் பட்டுள்ளன.
தகைமைகளாக இலங்
கைப் பிரஜையாயிருத்தல், சிறந்த
நல்லொழுக்கம் உடையவராக் இருத்தல், க.பொ.த.சா/த) அல்லது தே.பொ.கத. பரீட்சையில் முதலாம மொழி, கணிதம் உட்பட 6 பாடங் களில் சித்தி பெற்றிருக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மட்டக்களப்பு, திருகோண மலை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பயிற்றப்படாத ஆசிரியர்களின் விண் ணப்பப் படிவங்கள் (ஆங்கிலம் தவிர்ந்த) அதிபர், ஆசிரியர் கல் லுாரி, மட்டக்களப்பு எனும் முகவ ரிக்கு அனுப்பப்படவேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண் ணப்பப் படிவங்களை 2001 பங்குனி 15ம் திகதிக்கு முன்னர் பதிவுத் தபாலில் உரிய முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி அறிவுறுத்தப் || (bണ്ണg);
LDI6006) j சங்கத் தெரிவு
அண்மையில் மட்/ சந்திவெளி சித்தி விநாயகர் வித்தி யாலயத்தின் பழைய மாணவர் சங் கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் நிருவாகத் தெரிவும் இடம் பெற்றது. தலைவர் சி.குழந்தைபேல் செயலாளர்- வறமேளில் ஆனந்தன் பொருளாளர்- இநடராஜா உபதலைவர்: துமுரளிதரன் உபசெயலாளர் இசர்வேஸ்வரன்
நிருவாக சபை உறுப்பினர்கள் சா.இராஜேந்தின் செல்வி.கா:குனநாயகி மசிவசுந்தரம் திருமதிகதுரைராஜா செல்விசாலலிதா

Page 4
O6.03.2001 தினக்கதிர்
---------------
R
விடிவைக் கானும் நாள் வந்தால்.
புன்னகைவேந்தன்-மருதமுனை
府
நீலவானப் பந்தலிலே நித்திலமாக ஒளிவீசும் இன்று
சீலம் கொண்ட துல்ஹஜ்ஜின் பத்தாம் நாளின் பிறையே நீ திருநாளாம் ஹ தரைக்கு இறங்கி வாராயோ உரைக்கும் செய்தி கேளாயோ! ETT 6029 TCEs கொண்ட ருக்கிறோம். ஏன் இ ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் கொண்டாடும் கொண்டாடப்படுகி எண்ரைம் மனதில் எனக்கில்லை! நாம் கொண்டாட அத்தர் வாசனை பூசி உலாப்போகும் பதை இன்று நாம் எண்ணமும் எனக்கில்லை! திக் t". 60TJ5|| 6 JITLD60|160 LIGA ககாடைகள 2әvвалии கஷடங்கள், இன்ன புதினம் எதுவும் வேண்டாமே கள் பலவற்றை சித்தம் குலைந்த நிலையில் நான் தான் எதற்காக கவி
சோபை இழந்த நிற்கிண்றேன்! P P-5
ജൂഖ് ഞj) + (8 T6)9LD60). I gÉIMIT.G.I. அருந்தவநாதன் தோட்டத்தில் " ဂျိါရှီ Q) உருளைக் கிழங்கு வெங்காயம் படுகிறது. உலக பெருந்தனமிட்டுப் பயிர் செய்தார்
60று LDனத60 வடக்கில் வாழந்த றருமானே யாகம் செய்து
அருந்தவநாதன்-றகுமானின் தியாகம் செய்து ெ உறவும் மிகவே இருந்ததுவே! தனது உயிரைக் வேற்றுமை கலவாப் பெருவாழ்வும் கொள்கிறான். இந் வணப்புடன் அங்கே விளங்கியதே னது தியாகம் உய CHILDĪTU EQUI களுக்கு முன்னர் நோன்புப் பெருநாள் - தைப்பொங்கல் செய்த தியாகத்தை பிறந்தால் அங்கே குதாகலந்தான்! துதான் எமது இன்
ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் - திபாவெளி பண்டிகை எல்லாம் பரவசந்தான்! முத்தத் தமிழாம் தாய்மொழியால் இப்றாஹிம் (அை சித்தம் மகிழ்ந்த வாழ்ந்தாரே! இறை கட்டளை இஸ்லாம் - சைவம் புரிந்துணர்வும் பல்வேறுபட்ட தி செய்தார்கள். அர இலங்கியதங்கே இன்புற்றோம்! 56の6T 6のLD山山DTリ இஸ்லாத்தின் 5 வ இவ்வாறெல்லாம் சாந்தியுடன் புனித ஹஜ் கட இரண்டறக் கலந்து வாழ்ந்தவரை : அப்பு LLIT EELD VolGFUL 135TD அகதி முகாமில் காணுகின்றோம் நவீன காலத்தில் அவலம் அழிவும் தொடர்கதையோ? முடியாத தியாகத் வடக்கில் வாழுந்த மக்களெல்லாம் கள் செய்தார்கள் வளங்கள் இழந்த பொற்பிழந்தார் ഥങ്ങഖിഞധu!', ግ  ̈” 60560Ա /ԱվԼD 56016 இடக்குக் திரும் நாள் வருமா ിL LITഞ്ബങ്ങ இதயம் நொந்த அழுகின்றார் பேரீத்தம் பழத்து னும் விட்டு இறை துப்பாக்கி ரவையும் குண்டுகளும் சென்று
வசம் செய்தால் இம் மண்ணில் 只** * த βο Η வேண்டி இவ் இரு எப்படி வருமோ சமாதானம் சென்றார்கள் இ இதயம் கலங்கித் தடிக்குதம்மா பெரும் தியாகம் புத்தம் வேண்டாம் வேண்டாமே பிற்பாடு இறைய
பேரினவாதப் பேரக்கண் புகழும் வாரத்தை எல்லாமே மக்கள் மனதைப் புண்ணாக்கும் நஞ்சைக் கக்கும் பானங்களே! புத்தம் தொடரும் தொழிலொன்றால் ஈட்டும் இலாபம் பேரறிவே!
சிங்களம் பெளத்தம் மட்டும் தான் இலங்கை அரசின் இலக்கானால் பொங்கும் குருதி வெள்ளத்தைத் தடுத்த நிறுத்த முடியாதே
அகதி முகாமில் அடைபட்டோர் அவலம் தீர்க்கும் நாள் வந்தால்
சக்தி வாழ்வில் புதையுண்டோர் விடிவைக் காணும் நாள் வந்தால்
மலரும் அந்த நந்நாளே
மகிழ்வைத் தந்திரும் பெருநாளே! புலரும் அந்நாள் வரும் வரையில் பெருநாள் எதுவும் வேண்டாமே
வெளிநாட்டுப் பொதிகளை கிழக்கு மாகாணத்துக்குத் தருவிக்க குறைந்த கடலி & உத்தரவாதத்துடன்
Batticaloa Trans Oort
எஸ்.எஸ்.எம்.சொலுக்கார்
சென்ரல் ரோட் & பிரதர்ஸ் . . Q brugðu — 12 || 72 74 795 99 109" விதி, TT S00000K T S LL LLLLLS
Չ65-ՅՅ7556 தொடர்பு கொண்டால் விசேட கறி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

செவ்வாய்க் கிழமை 4.
*、”
இத்தை வலியுறுத்துவதே
D 67 (DCBITG
ஊற்றின் மூலம் பச்சிளம் பாலகன் நூறு திருத இலிேன் தாகம் தீக்கப்பட்டது :"ேே ாடிக் கொண்டி ജ|ങ്ങ് ഞങ്ങ് ഇ1 ജ1] || (ട്രിബ) எனும் நாட்களான துல்ஹாஜ் பிறை ந்த்ப் பெருநாள் ' தி' கும் 9:9) 112,13ம் தினங்கள் உழ்தறிய்யா றது? எதற்காக தணி னர் புகட்டவென இரு எனும் (அறுத்துப் பலியிடுதல்) வேண்டும் என் மலைகளுக் கிடையில்(சபாமர்வா சுன்னத்தான அதுவும் கண்டிப்பான நினைவுப்படுத் 'தி ஒரு சன்னத்தை வணக்கத்தை மனிதன் அவ தன்னிர் தேடியூ சமயத்தில் தான் நிறைவேற்றி வருகிறோம். இதன் திாகங்கள் அந்தப் பாலகனின் பாதத்தினடியில் மூலம் எத்தனை ஏழை பெரியவர் ல்கள் துன்பங் 酶 ஊற்றெடுத்தது. நேரத்தில் கள், வறுமைப்பட்டவர்கள் இந்தப் டந்த பின்னர் தான் தாயார் ஸம் ஸம்(நில்நில்) பெருநாள் தினங்களில் சந்தோஷ
LÜLILLIT GGOTT கொள்கிறான்.
ாண்டு சந்ே கூட இந்த நாட்களில் ஹஜ்ஜின் இதனால் துவ ருக்கிறது . போது இந்த அலை ಸ್ಧಿ: றுதிப்படுத்தப் ஹ ஸ ரத் இப்றாஹிம் கிறார்கள் அன்று அவர்கள் செய்த நடைமுறையில் (அலை) அவர்களது தியாகத்தின் தியாகம் இன்று வரை பேசப்படு ர்க்கும் போது 蠶 கட்டத்தை எடுத்து சற்று கிறது. உலகம் அழியும் வரைக் கும் தற்கெல்லாம் : இந்த வரலாறு பேசப்படும் ாேள்கிறான் காலத்தில் கிடைத்த R". இவ்வாறான பல தியாக Fய்து இறுதியில் ബ്രൺ') : ജൂൺഥTധി (91ഞ്ഞ) நிகழ்வுகளை மையமாக வைத்துத் கூட மாயத்துக் ADAIA தான் இந்த ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தளவிற்கு அவ கொண்டாடப்படுகிறது. இஸ்லாம் ர்வடைகின்றது. J.C.G.G.I.A.I.GJ 6 966 தியாக உணர்வோடு பின்னிப் பாயிரம் ஆண்டு பிணைந்த ஒரு மார்க்கம் தியாக ஒரு குடும்பம் அவர்கள் அப்படிக் கிடைத்த ஒரு மனப்பான்ைபு தியாக உணர்வு நினைவு கூர்வ குழந்தையுடன் எவ்வளவு பாசம், வளர்க்கப்பட வேண்டும். அப்போது ாறைய பெருநா கருணை, இரக்கம், அன்பு கொண்ட தான் தனி மனிதன் வளம் பெறுவான் ம் 'அல்லாஹற் தாக வளரும் குழந்தையை அவன் வளம் பெற்றால் அந்த என்ற சிறப்புப் அறுக்கும் படி இறை கட்டளை சமூகத்தில் ஒரு வளம் உருவாகும். பர்கள் ஹஸ்ரத் வருகிறது. அதற்கு தாயாரான நபிய இதனால் மனித சமூகம் நல்ல i) Guja GT வர்களுக்கு சுவனத்தில் இருந்து ஓர் சமூகமாகத் திகழும். குறிப்பாக யை மதித்து ஆட்டை அனுப்பி அதை அறுத்துப் படைத்த இறைவனுக்காக எதனை ਯ606 பலியிட வந்தது. அதை யும் தியாகம் செய்யும் பண்பு ந்தத் தியாகங் அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். எம்மிடம் திகழ வேண்டும் என்று கொண்டுதான் அன்று அவர்கள் செய்த இந்தப் பொன்னான நாளில் கூறிக்
து கடமையான மை உருவாக்
டித்தான் என்ன
கள்? இன்றைய
யாரும் செய்ய தைத்தான் அவர் 5605 29CB 600LD
பச்சிளங் குழந்
ாந்தனியே அரே த்தில் கொஞ்ச டனும், நந்நீருட LIGOLDLIGOL 6JDO கள் இவர்கள் வனுக் காக வரையும் விட்டுச் அவர் செய்த இந்நிகழ்வின் வி கிடைத்தது. DOILD 6 AND DIT 95
என்றார்கள். இன்று வரை வற்றாத ஊற்றாக அது சவூதி அரேபிய மக்களுக்கு நீர் வழங்கிக் கொண்டி
தியாகத்திற்காகத்தான் இன்று நாம் ஹஜ் பெருநாள் கொண்டாடு
கின்றோம். பெருநாள் தொழுகைக்
மாக உண்டு களிக்க வாய்ப்பளிக் கிறது புனித இஸ்லாம். ஹாஜிகள்
கொள்வதில் பெரும் மகிழ்வடை கிறேன் (அல்ஹம்து வில்லாஹற்)
நங்கையர், ஆடவர்களுக்கான சகலவிதமான நவநாகரிக உசைன் தங்க நகைகளுக்கு நாருங்கள்
யோபேர்ண் ஜூவலர்
இல 18, மத்திய வீதி
மட்டக்களப்பு
தொபே 06:52528
இல 32 கடற்கரை வீதி காத்தான்குடி 04
635 T. GELI. : 065-45081
010ബി 1011, 611 മീ./ബീബ് . ஆடவர்களுக்கான
ஷேர்ட்ஸ் ,
கழே.
நங்கையர்களுக்கான ரெடிமேட் ஆடை T S S S T S S S S C T OO MOL சிறுமிகளுக்கான நாகரிக 8. | GJ GJDITë 6të).
-ை
L0L S L S S S S S SLSLS S S S S S LS 0000 00L
நங்கையர் ஆடவர் விரும்பும் நவநாகரீக டிசைன் ஆடைகளுக்கு நாடுங்கள்.
* U6)U6/Teg U6/ö ரிஷேர்ட்ஸ் மற்றும் நங்கை யர்க்கான சாரி வகைகள் பேபி சூட் எம்.
' UTf ('g'
S S S S S S S S S S 4 ܥ

Page 5
06.03.200
*********
3) soap o "uo வாழ்க்கைத்திட்டமாகும் அது அன் றைக்கும் இன்றைக்கும் ஏன் என்
றைக்குமே வாழ்க்கை முறையாக
இருப்பதனை அதனை பூரணமாக புரிந்து கொள்வதன் மூலம் விளங் கிக் கொள்ளலாம்.
இஸ்லாத்தை தியாகம் என்றும் கூறலாம் தியாகத்தின் மூலம் உருவானதே இஸ்லாம். இஸ்லாமிய கோட்பாடு மனித வாழ்க்கையை மிக வும் உயர்ந்த ஒரு இலட்சியத்தை உடையதாக ஆக்குகிறது.
இஸ்லாமிய வாழ்க்கை வாழ்வின் எந்தவொரு பகுதிக்கும் விளக்கத்தையும் அதற்கான விதிக ளையும் தன்னகத்தே கொண்டிருக் கிறது. இறைவனின் இறுதித் துாதர் தனது இஸ்லாமிய பிரசாரத்தின் போது பிரசாரம் மட்டும் செய்திருக்கவில்லை. அவர் சொன்னது போல் வாழ்ந்தும் காட்டியதால்தான் இஸ்லாம் அன்றைய காட்டுமிராட்டி மனிதர்கள் மத்தியில் வெற்றியை ஈட்டித் தந்தது.
இஸ்லாத்தின் அடிப்படை யே மனிதன் மனிதனுக்கோ அவனின் சொயற்பாடுகளுக்கோ, அல்லது அவன் உருவாக்கிய எதுக்குமே
SLS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
வயரிங்'க்குத் தேவையான உபகரணங்கள்,
தலை சாய்ப்பது இல்லை. இறைவன் ஒருவனுக்கே மனிதனானவன் தலை சாய்த்து வணங்க வேண்டும் என்ப தாகும்.
இஸ்லாத்தின் ஐந்தாவது J. L. GOLÓ
இறுதிக் கடமை ஹஜ செய்வதாகும் ஹஜ் என்ற சொல் லின் பொருள் 'புனித இடத்தை நாடிச்
சகல விதமான நவீன மரின்சார சாதனங்கள் IDJAjgJLió அன்பளிப்புப் பொருள்களுக்கு நாடுங்கள் நிற மொடேர்ன்
D. L., 356T III Advt|
ஆ
டைகளில் ஒரு
புதிய கலாசாரம்
Oggih
நவீன உலகின் தேவைகளுக்கேற்ற ரெடிமேட் கார் மன்ை எல்
இன்றும். ( ഖ]] | ഞൻ , 9 ഒ് ഖ|j , டெனிம் ட்ரெளிசர் ஸ் பார்ட்டி ப்றொக்ஸ் പ്രിബി/ காத்தான்குடியில் ஒரு த ன" த து வ மா ன
| GC 609960 38, 6), ријеaj လဲ”
காத்தான்குடி
.4 . 4 ܥܬ a Yn y
4 ܥܐ
செல்லல்' என்பதா படைத்தவர்கள் பயணத்துக்கு ஒப்பு பயணமாக இதை இஸ்லாத்தின் 5 வாழ்வியலோடு இ தையும் கொண்டத றது. இறுதிக் கட
ELGOLDL 6) J.L. உறவினர்களுக்கு ெ அனைத்து விதமான செய்துவிட்டுத்தான் தனது ஹஜ் கட வேண்டும் என்பது
ஹஜ் ஒரு தியாகத்தி 96rö6oTL). J5uITä. செயலையும் து புனிதமாக்கும் எந்த மும் இல்லாமல் ச லாமல் மனித அவனது ஒழுக்க ഖ(pഖTഥൺ ഖ|p| வானதே அந்த தி லாமிய பிரச்சாரத்த துாதர் இறைவனு
6) TE60).E60 L 6)ITLE இறைவ நிறைவேற்றுவதற்க சிரம் ஏற்ற இப்ற அவர்களின் தவம் குழந்தையையே ெ தியாகத்தை பின்ன உருவானதாகும் மையாகும்.
தனது ഥങ്ങ|6ി ഥB5ഞണ് எல்லாவற்றையும் வி
பெரும் தியாகமாகு
e)|BLJT 5
| AdVt.
ஏறாவூரி
ரேடியோ, !
DGOOfeig, (. நில் கமல் பு U&T雳 U6矿 GT606 U" (30) । அர்ைUஎரிU
*
W - Y a a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

செவ்வாய்க்கிழமை 5
*芝光*****
கும் பண வசதி தமது இறுதிப் ான ஒரு நீண்ட க் கருதலாம்.
கடமைகளும் றை வணக்கத் ாகவே இருக்கின் ഞഥLITഞ് ഉജ தனது உற்றார்
செய்ய வேணன் டிய
El 60)LD5606TULLD ஒரு முஸ்லிம் 5)[D60)|| ()FUIL| விதியாகும. தியாகம் ல் வளர்ந்தது தான் மே எந்தவொரு ப்மையாக்கும், வித சுய இலாப ய தேவை யில் bൺ ഖ|p ഞഖu|) த்தின் கோட்டில் வதற்காக உரு maniaci. 96) ன்ெ போது இறை க்காகவே தமது து காட்டினார் கள் 30f601 6) TÉ 60) JE
TB b | ഞണ്ഞu] ாஹீம் (அலை) இருந்து பெற்ற வட்டத் துணிந்த ணிையாக வைத்து இந்த ஹஜ் கட
சொந்தங்களை, நாட்டை வீட்டை ட்டு பயண மாவது 芷
மைதானத்தின்
கொழுத்தும் வெயிலில் நின்று இறை வனை துதித்தல் என்பன தியாகத்தின் சின்னங்களாகும். ஹஜ் பேதங்களைக் களைதல்
இஸ்லாத்தின் தோற்றத் திற்கு முன்னர் அறபு நாட்டில் பல் வேறு வேற்றுமைக்ளும் பேதங்க ளும்
மலிந்து காணப்பட்டன. உயர் ந்த
குலத்தினர் தாழ்ந்த வகுப்பினர், அரசன்
அடிமை, ஏழைபணக்காரன், என்ற பேதமையில் என்ற நிலையில் அன்றைய சமூகம் அறியாமையில் வீழ்ந்து கிடந்தது. நபியவர்களின் செயல்கள் அங்கு நிலவிய பேதமை யை களைவதாக இருந்தது. 60ITG).
தான் சொல்ல இயலாத கொடு
மைகளை அவர்கள் நபியவர்களுக்கு செய்தார்கள் இறைவனிடத்தில் எல் லோருமே சமன் நன்மை செய்வதன் மூலமே என்னிடத்தில் ஒருவன் உயர்ந்தவன் ஆக முடியும் என்று அல்லாஹற் கூறுகிறான். அந்த வகையில் ஹஜ்ஜின் போது எல் லாத் தேசங்களிலும் இருந்து வரும் இலட்சோப இலட்ச மக்கள் ஒன்று கூடி நின்று ஒரே மொழியில் இறை வனைத் துதித்து நாட்டின் ஜனாதி பதியும் கூலி வேலை செய்வபவனும் கையேடு கைகொடுத்து வாழ்த்துக் கூறிக் கொள்ளும் காட்சியே உள் ளத்தை அள்ளும் ஒற்றமைக் காட் சியாகும்.
கோடி கோடியாகப் LIGOOTLD குவித்து கிடந்தாலும் மிகச் சாதாரண வெள்ளை நிறத்திலான துாய ஆடையை அங்கு எல்லோருமே அணிந்து கொள் வர் பிறந் 霹
லாஹற்' எல்லாப் புகழும்
குழந்தையின் உள்ளத்தைப் போன்ற உள்ளத்துடன் அந்த துாய வெண்மை ஆடையில் பேதமை என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரி யாமல் கூடி நின்று வணங் குவர்
ഉന്ന ജ് ജി ഞ് கடமையின் போது செய் யப்படும் அனைத்து செயற்ப ாடுகளும் துாப்மையா னதாகவும், தியாகம் நிறைந் தவையாகவும் , | 69AN) DI மையின் பேதமின்மையின் சான்றாகவும் அமைந்து விடுவது அதன் சிறப்பம் சமாகும்.
அந்த வனக் கத்தை பூரணமாக இறை வனின் பாதையில் செல விட்டுவிட்டுத் திரும்பும் ஒரு மனிதன் வெள்ளை உள்ளம் கொண்ட உள்ளத்தை 室_60LLQ160sā இருப்பான் இஸ்லாத்தின் இறுதித் துாதர் நபி (ஸல்) அவர்க ளின் தோழர்களின் அடக்கத் தளங்களையும் தருசிக்கும் பாக்கியம் இதன் போது கிடைக்கின்றது. இத்த கைய மகத்தான கருத்
துக்களைக் கொண்ட ஹஜ் கடமையை நாமும் அர்த்த முள்ளதாகப் பூரண ஈமானிய இதயத்துடன் செப்து அல்லாஹற் வின் பார்வை யில் நன்மைகள் நிறை ந்த அழகுள்ள மனிதனாகு (36JILDITE!
'ജൂ|ൺ ബ്രഥg|ൺിന്റെ
அல்லாஹற்கே உரியது. ജൂ|ഖ ഞങ്ങ|u| ഞ| [ി , ഞ, ണ வணங்க வேறு நாயக ങ്ങിഞെൺ.
கையாளர்கள் அனைவருக்கும்
எமது உளங்கனிந்த
ஹ8 பெருந்ாள வாழ்த்துக்கள்
BATT CALOA.
preso
D. . . . . . . . . . . . . .
"வி, தையல் மெஷினர், மினர் விசிறி, MUI HITLÄUGI களுக்கான உதிரிப் பாகங்கள் பிளாஸ்டிக் கதிரைகள்
விசிறிகள் I/I, U25 IT தி,
னிக், எலக்ரிக் சாதனங்கள் 6J OT 2, U - /ப் பொருள்களுக்கு தொ.பே.: 06.5 - 40707
4

Page 6
06.03.2001
தினக்கத்
ஆப்கானிஸ்தானிய சிலைகள் உை
உலகின் கோபப் பார்வையி
ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள சிலைகளை உடைப் பதால் கோபத்தில கொதித் துப்
போயிருக்கும் உலக நாடுகளின் வே ண டு கோ ள க  ைள யு ம பொருட்படுத்தாமல் ஆப்கானிஸ் தானின் பண்டைய நினைவுச் சின்னங்களை தாலிபான் இயக்கம் அழித்து விட்டது. இன்னும் எஞ்சியிருக்கும் பாமியான் புத்தர் gf) 60) Guo) , 6ili so IL LI L I GT 65 6) T சிலைகளும் அழிக்கப்பட்டு விடும் என்று நேற்று முன் தினம் தாலிபான் அதிகாரிகள் கூறினர்.
LI FT Lpf uLUIT Goi புத தர் சிலைகள் மூன்றில் இரண்டு பகுதி வெடிப் பொருட்கள்,ராக்கட்டுகள், பீரங்கி குண்டுகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஏற்கனவே உடைக் கப்பட்டு விட்டன என்று ஆப்கா னிஸ்தானின் செய்தி அமைச்சர்
ஜமால் கூறினார்.
கால்களும் தலைகளும் சிதைக்கப்பட்ட பாமியான் புத்தர் சிலைகளின் எஞ்சியபகுதிகளை இப்போது தாலிபா படைகள் உடைத்துக் க்ொண்டிருக்கின்
D601.
கையில் கிடைப்பதை யெல்லாம் எடுத்து அவர்கள் சிலைகளை உடைப் பதாக அமைச்சர் கூறினார். இதனிடையே யுனஸ்கோ பிரதி நிதி ஒருவர் பாகிஸ்தானிலுள்ள தாலிபான் பிரதிநிதி ஒருவரை சந்தித்து ஏற்கனவே உலக நாடுகளுடன் குழப்ப நிலையில் இருக்கும் தாலிவான் அரசின் நிலமை இந்த சிலை உடைப்பினால் மேலும் மோசமடையும் என்று தெரிவித்
BTU.
ஆனால் தமது தலைவர் முல்லா உமர் பிறப்பித்த மதக் கட்டளைகளை மாற்ற இயலாது என்றும் இஸ்லாமிய நாடுகளில் சிலைகளுக்கு இடம் இல்லை என்றும் தாலிவானின் தூதுவர்
காவர்மீரில்
GÒ JESTIG திெ
EE5T (BLIT யத்தில் சுமா AGO)6) East 606). ഥഞ സൈ (ഗ്ര ( L பாறையில் 175 இரண்டு பிரமா சிலைகள் செது
குண்டுத்தாக்
பாதுகாப்புப் படையினர் 16 ே
(ജഥ(p)
காஷ்மீரின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள ஆஸாக்குஞ்ச் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற எறிகுண்டு வெடிப்பு ஒன்றில் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்தவர்கள் 17பேர் காயமுற் றனர்.
தீவிரவாதிகள் வீசிய இந்த கைக் குண்டு விச் சில காயமுற்ற 17 பேரில் சிலரது நிலை கவலைக் குறியதாக உள்ளதாக செய்திகள் கூறு கின்றன.
ജഥ (Ip ♔ | ബട്ട ഥീjിങ്ങ് மாவட்டத்தின் நகரத் தரின் பகுதிகளில் தீவிர வாதிகள் நடத்திய கொடுர கொலைகளை
கண்டித்து நேற்று முன் தினம்
அனுஷ்டிக்ப்பட்டது.
முதலமைச்சர் பொறுப் பை தற்காலியமாக நிர்வகிக்கும் குலாம் முஹைதீன் சயி மாநில காவல் துறை இயக்குனருடன் சந்தித்து நிலமையை ஆராய்ந் தார்.
ரஜோயோடியில் ஒரு
காவல குழு தாக்குதலில் 1 இரண்டு மருத் ளர்களும் இறந் பாகிஸ்தான் தொப்பா தீவிர பொறுப்பேற்றிரு தொய்ப இத் தாக்குதை ஹிஸ்புல் முஜா இரண்டு தீவிரவி களும் உதவிய அமைப்புக்களின் தெரிவித்தார்.
♔ഞp b' IT ILLI Bb Liċ 函台 சொற்பொழிவை என்னும் மை வளாகத்தில் உ இருந்து திரண் இலட்சம் ஹஜ் புனித ஹஜ் தெ
கூரையில்லாத வகுப்பை தரையிலமர்ந்து படிப்பதையு
(காரைதீவு நிருபர்)
இப் பிரதேசத த ல விஜயம் செய்தபோது கூரை யில்லாத வகுப்பறைகளையும், போதிய கட்டிடங்களில் லாத நிலை மைகளையும் காண நேரிட்டது. மாணவர்கள் தரையி லமர்ந்து வசதியீனங்களுக்கு மத்தியில் படிப்பதையும் கண்ணுற்
றேன். அனைத்துக்கும் காரணம் நாட்டில் நிலவும் யுத்தம் தான் என எண்ணுகிறேன்.”
என்று சம் மாந்துறை வலய 40 முன்பள்ளி ஆசிரியர்க ளுக்கான 10 நாள் செயலமர்வை முடித்து வைத் துப் பேசிய "யுனிசெவ்' நிறுவன பிரதிநிதி மொனிக்கா மார்ட்டின் குறிப்பிட்டார்.
ElbLDITË மத்திய கல்லு g5|6ÖDD 6J6INDULU (LJDE திக்குப் பொறுப் பாளர் கே.எல்.எ மையில் இச்சா6 விழா நடைபெற்
FLĎLDT திலுள்ள 315
வன்னிக்கு செல்லவிருக்கும் ஆயர்
நல்லெண்ண யாத்திரை
ஆளும் பொது ஜன முன்னணி முக்கிய பிரமுகர்களை வன்னிக்கு அழைத்துச் செல்வ தற்கு மன்னார் ஆயர் வணக்கத் திற்குரிய ராயப்பு ஜோசப் யாழ் ஆயர் வணக் கதி திற் குரிய தோமஸ் செளந்தரநாயகம் ஆகியோர் ஆயத்தமாகி றனர்.
தற்போதய யுத்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கும் விடுதலைப் புலிகளுடன் நல்லெண் ணத்தை வளர்க்கும் நோக்கத் துடன் வன்னிக்கான இந்த நல்லெண்ண விஜயத்திற்கான
முயற்சிகளில் இவர்கள் ஈடு பட்டுள்ளார்கள்.
ஆயர் களர் நேற்று
வெள்ளிக்கிழமை மக்கள் ஜக்கிய முன்னணித் தலைவரும் அமைச் சருமான தினேஸ் குணவர்த னாவைச் சந்தித்து இது தொடர் பாக பேச்சுவார்த்தைகளை மேற் GEBIT 601 (B6FF6ITTsj956ïT.
வருகின்
பொது ஜன முன்னணி உயர் மட்டத்தின் கவனத்திற்கு தான் கொண்டு வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக மன் னார் ஆயர் வணக்கத்திற்குரிய ராயப்பு ஜோசப் தகவல் தெரிவிக்
கையில்
நோர்வேயின் சமாதான முயற்சியில் முனி னேற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கையில் பிரித தானியா விடுதலைப்
புலிகளை தடை துள்ள முடிவு &LDIT5IT 601 (Մ) Ա. | 1616OT60L60)6)| E இந் நி கும் விடுதலை இடையில் நல் ஒன்று ஏற்பட EETE, (86). GeoTGTE ண விஜயம் ஒ6 சிகள் மேற் ே வருகின்றது என
காகித ஆலைக்கு ப6 காகிதங்கள் தேை
(கல்லாறு) வாழைச்சேனை காகித ஆலையின் ஜனவரி மாத உற்பத்தி 600 தொன் னாக காணப்பட்டது. ஆனால் 28 நாட்களை மட்டுமே கொண்ட பெப்ரவரி மாதத்தில் அதன்
ரித்துள்ளது. இ ரிமாத உற்பத்தி காணப்படுகின்ற மாதாந்த இலக் னாக இருந்த ே
Փ|60)Լ Ամ (ԼՔԼԳԱ II காகிதங்கள் பே

| ||
LISõl
ல் அருங்காட்சி ர் ஆறாயிரம் க்கப்பட்டிருந்தன. டில் 3) Gİ GMT அடி உயரத்திலும்
ண்டமான புத்தர் க்கப்பட்டிருந்தன.
குதலில் | |
மீது நடந்த 5 பொலிஸாரும் துவ உதவியா த சம்பவத்துக்கு ஆதரவு பெற்ற
|6)JTT 5 ee)||60)LDLJL | க்கிறது. ா தீவிரவாதிகள் ல தவிரவாத ஹிதீன் இன்னும் வாத அமைப்புக் தாக தீவிரவாத பிரதிநிதி ஒருவர்
b)Li Jiħ க்காவில்
துாதர் நபிகள் னது கடைசி ஆற்றிய அரபாத் தான திடலில் உலகம் எங்கும் Bள்ள சுமார் 20 யாத்திரியர்கள் ாழுகை நடாத்து
செவ்வாய்க்கிழமை
ப்பு: பெளஸி
குழந்தைகள் கொழுக்க
3
கொழுப்புச்சத்தா?
குழந்தைக்கு சத்தான உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்பார்கள். ஆனால் கொழுப்பு சத்து அதிகம் கொண்ட உணவ கொடுப்பது நல்லது இல்லை என்று ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கிறது. கனடா டொரண் டோவில் உள் ள பே கிரஸ் ட
வார்கள்.
ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரம் இந்திய முஸ்லிம்கள் ஹஜ் யாத்திரையில் பங்கேற்கின்றனர். காஷ்மீர் முதலமைச்சர் பாருக் அப்துல்லா
முன்னதாகவே உயர் மட்ட துாது
குழுவினருடன் சவூதி அரபியா சென்றுள்ளார்.
இந்த ஆண்டில் சுமார் .
மையம் இதுபற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தியது. அதன்படி எலிகளுக்கு கொழுப்பு சத்து உணவு அதிகம் கொடுத்து பரிசோதிக்கப்பட்டது. அப்படி கொழுப்பு சத்து உணவு அதிகம் சாப்பிட்ட எலிகளுக்கு உணர்வ மழுங் கி போவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கொழுப்பு ஏறினால் குணம் கெட்டுப்போகிறது. எனவே கொழுப்பு சத்து உணவை குழந்தைகளுக்கு ஊட்டினால் ஞாபகசக்தி குறைவ ஏற்படும். மூளை வளர்ச்சி பாதக் கும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
றகளையும் மரத்தின் கீழ் ம் இங்குதான் காண்கிறேன்
- சம்மாந்துறையில் யுனிசெவி' பிரதிநிதி
துறை முஸ்லிம் ாரியில் சம்மாந் ன்பள்ளி அபிவிருத் JIFT GOT g) LEE LIGOLI ம்ஹாசிம் தலை ன்றிதழ் வழங்கும்
DADU,5)
ந்துறை வலயத் முன்பள்ளிகளில்
bassol
ட செய்ய எடுத்
நோர்வேயின் ற்சிக்கு சற்றுப் ஏற்படுத்தலாம் லையில் அரசுக் ப் புலிகளுக்கும் லெண்ண சூழல் வேண்டும் இதற் க்கான நல்லெண் ன்றிற்கான முயற் கொள்ளப் பட்டு றார்.
Opil
தனால் பெப்ரவ
850 தொன்னாக து. ஆலையின் கு 1500 தொன் பாதும், இலக்கை மைக்கு பழைய ாதியளவு கிடைக்
பயிலும் 10 ஆயிரம் சிறார்களை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுள் 40 பேருக்கு "யுனிசெவ்’ இப்பயிற் சியை வழங்கியது. அங்கு
மொனிக்கா மாட்டின் மேலும் பேசுகையில்
இலங்கை அழகான ஒரு
நாடு விரைவில் இங்கு யுத்தம் முடிந்து சமாதானம் நிலவும் என
எண்ணுகிறேன். கல்வி கற்பது மாணவர்களின் உரிமை, கல்வி யை வழங்க வேணி டியது
அரசினது கடமை குறிப்பாக 35
வயது சிறார்களுக்கு உரிய கல்வி வழங்க வேண்டும் என்றார். மேலதிக வலய கல விப் பணிப்பாளர் சா.பாக்கியநாதன், பவானி பாக்கியநாதன், உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளர்களான எம். ஹஉசைன், வி.ரி.சகாதேவராஜன், என்.செல்வநாதன், ஐ.ஏ.றசூல், எஸ்.எம்.அலியார், கே.செல்லத்து ரை உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர். மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
கிராமிய தொழிற்பயிற்சி நிலையம்
சாய்ந்தமருதுக்கு வேண்டும்
(அஸ்லம் எஸ்.மெளலானா)
சாய்ந்தமருது பிரதேச
செயலகப் பிரிவுக்கு தனியான
கிராமிய தொழிற் பயிற் சி நிலையமொன்றை ஏற்படுத்தி தருமாறு கிழக்கு அபிவிருத்தி, புனர்வாழ்வு, புனரமைப்பு. கிராமிய வீடமைப்பு அமைச்சர் பேரியல் அஷ்ரஃபிடம் தேசிய முஸ்லிம் கவுன்ஸில் சாய்ந்தமருதுக் கிளை கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தேசிய முஸ் லிம் கவுன்ஸில் சாய்ந்தமருது அமைப்
ஆலை வட்டாரங்கள் தெரிவிகி கின்றன. தற்போது முக்கிய மூலப் பொருளான பழைய காகிதங் களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு புதிய அணுகு முறைகள்
பாளர் ஏ.எம். உவைஸ் அமைச்சர்
பேரியலுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
தொழில் நுட்பக்கல்வி,
ܥܒܐ
மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சின்
கீழ் செயற்பட்டு வரும் கிராமிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் பிரதேச செயலகங்கள் ரீதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்பாறை மாவட்டத்திலுள்ள பெரும்பாலான பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளில் இத் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் சிறப்பாக இயங்கி வருகின்றன.
எனவே அண்மையில் பிரதேச செயலக அந்தஸ்த்தைப் பெற்றுக் கொண்ட சாய்ந்தமரு திலும் இவ்வாறான தொழிற்பயிற்சி நிலையமொன்றை ஏற்படுத்தித்
கடைப்பிடிக்கப்பட இருப்பதாக தருமாறு அக

Page 7
27
O6.03.2OO
26)) ណ இந்திய அணி
&
{offiመ”
சோர்வு: விறுவிறுப்ப
ஜெர்மனி வெற்றி
இந்திய அணிக்கு எதிரான
ஹாக்கிப் போட்டியில் ஜெர்மனி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
சர்வதேச ஹாக்கி நட்பு முறை பயணமாக ஜெர்மனி ஹாக்க அணி இந்தியா வந்துள்ளது. ஏற்கன வே இரு நாடுகளும் செய்து கொண்ட ஒப்பந்த அடிப் ப டையில் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஹாக்கித் தொடரில் இந்தியாஜெர்மனி அணிகள் ஆடின. இதன்படி சென்னையில் 3-வது மற்றும் கடைசி ஆட்டம் நேற்று நடந்தது. மும்பையில் நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் ஜெர்மனி - 0 என ற கோல கணக் கில் இந்தியாவை தோற்கடித்தது. இதையடுத் து ஐதராபாத்தில் நடந்த 2-வது ஆட்டத்தில் இந்தியா 2-1 என்ற கோல் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சமநிலை எட்டியது.
தாக்கூர் முதல் கோல் இதனால் சென்னை மோதல் ரசிகர்கள் மத தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை உண்டாக்கியது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சர்வதேச போட்டி சென்னையில் நடந்ததால், ரசிகர்கள் கூட்டம் அலை மோதியது. ரசிகர்கள் ஆதரவோடு தொடங் கிய வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி (நமது நிருபர்)
மகிழுர் சரஸ் வதி மகாவித்தியாலய வருடாந்த மெய வலி லுனர் G3 LITT LI L9. அதிபர் கி. தலைமையில் நடைபெறும்.
Dus GNÖ GJIT SE GOTLĎ
இவர் வைபவத த ல பட்டிருப்பு வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் க.இராசநாயகம் கோட்டக்கல்வி அதிகாரி தெ.சுப் பிரமணியம், களுவாஞ்சிகுடி
பிரதேச செயலாளர் எஸ்.பாஸ்
இந்தப்போட்டியின் ஆரம்பத்தில் இந்திய வீரர்கள் ஆதிக்கம் செயதனர். இதனால் முதல் பாதியின் 19-வது நிமிட்த்தில் தீபக் தாக் கூர் ஒரு கோல் போட்டு இந்தியாவை முன்னணி பெறச் செயதார் ஜெர்மனி வீரர்கள் முதல் பாதியில் அதிகம் திணறினர்.
ஜெர்மனி வெற்றி இதையடுத்து நடந்த 2-வது பாதியில் நிலைமை அப்படியே மாறியது. சுறு சுறுப்புடன் ஆடிய இந்திய வீரர்கள் சோர்வடைந் தார்கள் 2-வது பாதி ஆட்டத் தில் ஜெர்மனி வீரர்கள் காட்டிய வேகத்துக்கு இந்திய அணியி னரால் ஈடுகொடுக்க முடியவில் இதனால ஜெர்மனி வீரர் கள ஒலிவர் மற்றும்
ᎶᏡ) ᎶᏁ) .
மைக்கேல் பிஜே தலா ஒரு கே எப்படியாவது செய்து விடே இந்திய வீரர்கள் எடுத்தனர். ஆ GLI TL Lq (Up Lq இதனால் ஜெர்ட (33, IT as 3,600Ts. பெற்றது. நட்பு
தொடரையும்
கைப்பற்றியது.நட பந்தயம் என்ற Qf Tri 5 GI GJ G போட்டி போல் ஆடினர் இத வீரர்களுடன்
சண்டையும் வ ஜெர்மனி வீரர் நடுவர் கையும் செய்தா
L Jġ G6) g
விளையாட்டுப்போட்டியில் விரிவுரை பொன்னாடை போர்த்திக் கெள
(LDLIFT)
45 வருடங்கள் விளை யாட்டுத்துறையில் ஈடுபட்டு அளப் பரிய சேவையாற்றிய அட்டா ளைச்சேனை தேசிய கல்விக் கல்லுாரி விளையாட்டுத்துறை விரிவுரையாளர் எம்.ஐ.எம். முஸ்தபா கடந்த வியாழக் கிழமை பெரிய நீலாவணை
புலவர்மணி செரிப்தின் வித்தி யாலய இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியில் பொன் னாடை போர்த்திக் கெளரவிக்கப்பட்டார்.
அதிபர் எம்.சி.அகமட் முகைதீன் தலைமையில் இடம் பெற்ற இவ்விழாவில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்ட லங்காதிலக மருதூர்க்கனி எம்.பி. (a) LI IT GOji GOT FT GOD L - போர் த தி பாராட்டுரை வழங்குகையில்
கரன் உடற்கல்வி உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளர் எஸ்.நாகராசா
ஆகியோர் கலந்து கொள்
வார்கள்.
கூறியதாவது:
ஜ்ன சிறந்த வி6ை
என்பதை நா ஆனால் அவர் 6NDIT 6TTCCb5 Lb 35mL, கை ஒன்றின் அவர் துடிப்பாக கடமையாற்றி
அறிவேன். கடு எழுத தாளர் வளர்ச்சிக்காக ப அவரும் ஒருவர் ளையும் கொன் GLT 60i 60TT 60) L கெளரவிப்பதற்கு கிடைத் ததைய சந்தோசப்படுகி மற்றும் யாற்றினர்.
காரைதீவு LDL GÍGO) GILLI TIL
(காரைதீ
BIT60) ) கல்வி அலுவல LDLL 660) 6T. வெள்ளியன்று பணிப்பாளர் தலைமையில்
பிரதா 6)j 60 []] tổ 9, 6ỏ 6ứ மருதுTர் ஏ. ம! அதிதியாக பிர 6T 6m) . 9, J TLD
சிறப்பதிதியா go 35.600 ILITG
மில் ஆகியோர் டனர்.
ΦΠ 60))
|திலுள்ள 10
இப் போட்டிய
இந்திய அணிக்கு எதிராக மும்பையில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில்
கொண்டன. L
குழுவினருக்க ஆஸ்திரேலிய அணி அபாரமாக விளையாடி இந்திய அணியை 10 விக்கெட் இ.கி.மி ஆ6 வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திதனது 16வது தொடர்ச்சி வெற்றியைக் கொண்டாடியது. லையும், பெ இந்தப் போட்டியில் அபாரமாக விளையாடி இந்திய அணிக்கு எதிராக 34 ഞസെu|ഥ (ol|{ பந்துகளில் சதம் அடித்து இந்திய அணியின் தோல்விக்கு வித்திட்டு ஆட்ட நாயகன் விருதைப் பெற்ற ஆஸ்திரேலியாவின் விக்கெட் கீப்பரும் அதிரடி செயலாளர்
பேட்ஸ்மேனும் ஆன ஆடம் கில்கின்ஸ்ட்டை படத்தில் காணலாம் நன்றியுரையா
 
 
 
 
 

செவ்வாய்க்கிழமை 7
ம்- ம் ட
ஆடி
ார்ன் ஆகியோர் ல் போட்டனர். ஆட்டத்தை சமன் வண்டும் என்று அதிக முயற்சி னால் அதற்குள் ந்து விட்டது. னி 2-1 என்ற கில வெற்றி முறை ஹாக்கித் ஜெர்மனி பு முறையிலான ாலும் ஜெர்மனி தா ஒலிம்பிக் ஆக்ரோஷமாக னால் இந்திய
2 முறை
ந்தது. இதற்காக 5ள் 2 பேருக்கு
கொடி எச்சரிக் 前
யாளருக்கு ரவம்
ாப் முஸ்தபா ாயாட்டு வீரர் ன் அறிவேன். சிறந்த ஊடகவிய
தேசிய பத்திரி செய்தியாளராக
பல வருடங்கள் யதை நாணி
முனை தமிழ் சங்கத திணி ாடுபட்டவர்களில் பல திறமைக ண்ட அவருக்கு போர் த திக எனக்கு வாய்ப்பு பிட் டு பெரும் ன்றேன் என்றார். பலரும் உரை
CITIL
Gli GL (TL19 வு நிருபர்) தீவு பிரதேசக் கத்தின் கோட்ட யாட்டுப் போட்டி
பிரதேசக்கல்வி ம. சத்தியதேவா
நடைபெற்றது. ம அதிதியாக ப் பணிப்பாளர் ஜீத் , கெளரவ தேச செயலாளர் கவிரு ஷ ண ன க உடற்கல்வி ார் எம்.ஐ.முஸம் கலந்து கொண்
தீவுக் கோட்டத் ITL9Tഞേന്ദ്രഥ சில கலந்து ாண்ட் வாத்திய ான பரிசுகளை Ooi EE, 6 LITT L LEF IT
ன்ைகள் பாடசா றுக்கொண்டன. ளயாட்டுக் குழுச் எஸ் சிவபரன் ற்றினார்.
மூதூர் மீன் சந்தையின் அவல நிலை
முதூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள மூதூர் பட்டின சபைக்குச் சொந்தமான பொது மீன் சந்தைக் கட்டிடம் மிகவும் படுமோசமான நிலையில் காட்சியளிக்கிறது. இப்பகுதி வாழ் அனைத்து மக்களும் பல வருட காலமாக இங்கேயே மீன் பெற்று வருகின்றனர். இச் சந்தையில் மீன் வியாபாரிகள் மீன்களை வைத்து விற்பனை செய்வதற்கான உயர மேடைகள் இல்லாததினால் தரையிலேயே போட்டு விற்பதும், வெட்டுவதுமாக இருக்கின்றனர்.
இதனால் பொது மக்கள் மீன் இரத்தத்திலேயே நடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. மக்களுடைய உடைகளிலும் மீன் இரத்தக் கறைகள் பட்டு பெரிய அசுத்தத்தில் தோய்கின்றனர். அத்துடன் இச்சந்தைக்குச் செல்லும் வழி மெயின் வீதியிலிருந்து இரண்டு குறுகிய பாதைகள் மட்டுமே உள்ளது. இப்பாதை மருங்குகளில் நடைபாதை வியாபாரிகள் மரக்கறி வகைகள் தேங்காய் போன்றவைகளையும் போட்டு வியாபாரம் மேற்கொள்வதாலும் பொது மக்களுக்குப் பெருத்த சிரமங்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. இன்னும் இதே வழியில் துவிச்சக்கர வண்டிகளை நிறுத்தி வைக்கின்றனர். இதுவும் பாரிய இடஞ்சல்களை மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டி உள்ளது.
ஆகவே மூதூர் பட்டின சபை கூடிய கவனமெடுத்து குறுகிய கால எல்லையில் இம் மீன் விற்பனைச் சந்தையை நவீன முறையிற் திருத்தியமைத்துத் தருமாறு சம்பந்தப்பட L6)IU 560)6II வேண்டுகிறேன். eupgb
"கலைமேகம்'
சேனைக்குடியிருப்பு கிராம விதிகளின் அவல நிலை எப்போது தீரும்?
கில்முனை நகர சபைக்கு உட்பட்ட சேனைக் குடியிருப்பு கிராமத்தின் பிரதான வீதி மற்றும் உள்வீதிகள் யாவும் பல ஆண்டுகளாக மிகவும் மோசமடைந்து காணப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக மக்களால் போக்குவரத்து செய்ய முடியாது இருப்பதோடு வாகனங்களும் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன் வீதி விபத்துக்களும் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. எனவே எமது மக்களின் நலன் கருதி சிறந்த வடிகாலமைப்புக்களை கொண்டதும் மக்களால் போக்குவரத்து செய்யக் கூடியதுமான விதிகளை அமைத்து தர சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் முன்வரவேண்டும் என்பதே இக்கிராம மக்களின் அவா.
எஸ்.சந்திரகுமார் சேனைக்குடியிருப்பு
தினக்கதிருக்கு வாழ்த்துக்கள்
தினக்கதிரில் வெளிவருகின்ற மெய்தானா சங்கதி என்ற பகுதி பாராட்டப்படக்கூடியது. நம்மத்தியிலே இப்படியும் மனிதர்கள் உள்ளார்களா என்று வியக்க வைக்கிறது. இவ்வாறான சம்பவங்களை உடனுக்குடன் துணிச்சலுடன் பிரசுரிக்கும் தினக்கதிரின் சேவை அளப்பரியது. இத்துடன் எறிகணை ஏகாம்பரம் வாசகர் நெஞ்சம் என்பனவும் மிகவும் வரவேற்கப்பட வேண்டிய பகுதிகளாகும்.
மேலும் தினக்கதிர் வேண்டுமென்று வாழ்த்துகிறேன்.
தொடர்ந்து சிறப்புடன் வெளிவர
க.முருகேசு இருதயபுரம்
ஏன் இவர்கள் இப்படி?
கிளுவாஞ்சிகுடிப் பகுதியில் சுகாதாரத்தைச் சீர் செய்யும் அதிகாரிகள் சிறு பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்களிடம் இருந்து இலவசமாக உற்பத்திப் பொருட்களை வாயால் கேட்டு வாங்கிச் செல்வதாக புகார் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அப்படி பொருட்கள் கொடுக்காவிட்டால், தயாரிப்பாளர்களின் பொருட்களில் இறுக்கமாக இருப்பதுடன் அடிக்கடி வந்து சோதனையிட்டு அது, இது என்று தொந்தரவு கொடுப்பார்களாம். அவ்வேளையில் தயாரிப்பாளர்களிடம் இருந்து பணத்தினை பெறுவதுடன், பாட்டி ஏனைய விசேட தினங்களுக்கு தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களினை தயாரிப்பாளர்களிடம் இருந்து பெற்றுச் செல்லும் அநாகரியமான செயல் இடம் பெறுகிறது. இதனால் அரச அதிகாரிகளை பொது மக்கள் ஓர் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்க நேரிடுகிறது.
ஆகவே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உண்மையாக நியாயமாகக் கடமை செய்ய வேண்டுமென்று வேண்டுகிறோம். எழுவானி
களுவாஞ்சிகு
کیے

Page 8
O6.03.200
| LDLLööGYÜLIDI
ܪܕ
O O
மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்குட்பட்ட முச்சக்கர வண்டி (ஓட்டோ) ஊழியர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மாநகர சபைக்கு முன்பாக நேற்று காலை மறியல் போராட்டம் ஒன்றை நடத்தினர் இப் போராட்டத்தில்
ஏழை ஊழியர்களின் வயிற்றில் அடிக்காதே ஆணையா ளரே உனது அராஜகத்தை நிறுத்து என்ற பல சுலோக அட்டைகளை ஏந்திய
(காந்தன்)
வண்ணம் சாரதிகள் காணப்பட்டனர்.
இது தொடர்பாக முச்சக்கர வண்டிச்சங்கத் தலைவர் கூறுகையில் தாம் வழமை போல் காலையில் தமது தரிப்பிடத்திற்கு வந்த போது அவ்விடத்தில் முச்சக்கர வண்டிகளை நிறுத்த வேண்டாம் என்ற வாசகத்துடன் பெயர் பலகை ஒன்று மாநகர சபையினரால் போரட்டப்பட்டிரு
ப்பதையிட்டே நாம் போடப்பதிற்கு
ஆயுத்தமானோம்
சிறிது நேரத்தின் பின்
அவ்விடத்திற்கு வந்த பொலிஸ் அதிகாரி மாநகர ஆணையாளர்
சங்கத் தலைவர்
பிரதேச செயலாளர் முச்சக்கர வண்டி சங்க முக்கியஸ்தருடன் நடத்திய கலந்துரையாடலின் பின் கருத்துக் கூறுகையில் காந்தி சிலை தரிப் பிடம் பஸ் தரிப்பு அருகில் உள்ள தரிப்பிடம் போன்ற இடங்களில் உள்ள முச்சக்கர வண்டி சொந்த காரர்கள் சரியான முறையில் வரி செலுத்தாமையிலே தாம் இந்த நடவடிக்கையினை மேற்கொண்ட தாக மாநகர ஆணையாளர் தெரிவித்ததாகவும் இவர்கள்
5IJ GuGubTLg25
இதறி கா க. 6) fuf 60) 601
U19 LÜLIL9, LITT BE செலுத தும் LI LI LI ġ ġ 5 6ċ முச்சக்கர வணன் p ഡെ സെ (!p ഞ] தருவதோடு குடிநீர் வசதிக
J5 (56)| J5 || 96 ஆணையாளர் தாகவும் தெரிவி மேற்ப கள் வழங்கப்பட்
பிரித்தானியா வரலா
தவ
(அரியம்
LDLLEGE6 TIL LDT6)ILL தி திலோ அல்லது வடக்கு கிழக்குப் பகுதியிலோ எவ்வாறான நவீன ഖിഞ ബu|[[' (b மைதானங்களையும் அமைக்கலாம் ஆனால் அதை தக்க வைக்க முடியுமா என்பது தான் இன்றைய கேள்வி ஏனெனில் யாழ்ப்பாணம் g|ബ855(39fിuിന്റെ ഖിഞണ|u|| (b
மைதானத்தில் கடந்த வருடம் இலங்கை அரசாங்கத் தன் விமானங்கள் குண்டு போட்டு அழித்தமை போல் இன்னும் நடக்காது என்பதற்கு என்ன உத்த ரவாதம் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட
செய்து
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பொன் செல்வராசா தெரிவித்தார்.
DLLE, B67TLL (E606).9 2) (3 LJ M 60) சிவானந் தா வித்தியாலயத்தின் வருடாந்த ജൂൺ ബിഞണu][" (, ബി|p|ബിന്റെ சிறப்பு அதிதியாக நேற்று கலந்து
கொண் டு ഉ ഞ] || [[]] [ിL LDLLä556TUL LDT6)ILL LITUIT(6J) மன்ற உறுப்பினர் தொடர்ந்து குறிப்பிட்டதாவது
இன்று 6T 60 607 அபிவிருத த Gg, u] uu
வேண்டுமானாலும் தற்போது இடம் பெறும் போர் நிறுத் தப் பட
அமைதி சமாதான வேண்டி விஷேட துஆப் பிரார்த்தனை
(ஏ.எல்.எம்.பழுலுல்லாஹற்)
கிழக்கிழங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் தமது ஹஜ்ஜுப் பெரு நாள் தினத்தை புனித பள்ளி வாயல்களில் கொத்பா தொழுகை
யில் ஈடுபட்டு இன்று கொண்டாடு.
கின்றனர்.
காத்தான்குடிகல்முனைஅக்க ഞ] 1) || [], 6]] [ ബുf് ഉL LLDIT வடிநிந்தவுர், சாய்ந்த மருது, சம்மா ந்துறை, பொத்துவில் ஆகிய பிரதேச பள்ளிவாயல களில்
நாட்டில் அமை தி சமாதானம் வேண்டியும் விஷேட துஆப் பிரார்த்தனையும் இடம் பெறுகிறது. இதேவேளை காத்தான் குடி கடற் கரை விதியில அமைக்கப் பட்டுள்ள பெருநாள் பஜாரில் சுமார் 20,000த்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஒன்று கூடும் இவ்வைபவத்தில் தமிழ் மக்களும் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
பிரித்தானியவுக்கு எதிராக கிளிநொச்சி
வெகுஜன அமைப்
பிரித தானிய அர விடுதலைப்புலிகள் அமைப்ப்ை தடை செய்துள்ளமையையிட்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளதுடன் இச் செயலை வன்மையாக கண்டித்து நிற்கின்றோம் என கிளிநொச்சி மாவட்ட வெகுஜன அமைப்புகளின் ஒன்றியம் பிரித்தானிய பிரதமரி ஜோன் பிளேயருக்கு அனுப்பி வைத்த மனுவில் தெரிவித் துள்ளது.
இலங் கை த தவி ன வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில்
5முதல் அர்ஜண் அபிராமி
வானவில்
புக்கள் கண்டனம்
செறிந்து வாழ்கின்ற ஒரு தேசிய இனமான தமிழினத்தின் ஜனநாயக உரிமையையும் கலை கலாசார பாரம்பரியங்களையும் சிங்கள இனம் திட்டமிட்டு காலத்துக்கு காலம் பறித்து, தமிழினத்தை ஒ
அடிமை இனமாகக் கொண்டு. செல் வதை பல ஜனநாயக் போராட்டங்களின் மூலமும்
அகிம்சை வழிமுறைகளின் ஊடாகவும், தமிழ் தலைவர்கள் எடுத்துக் கூறி வந்துள்ளார்கள். அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.
(Dਸੰ55.
பற்றியும் உரை நிகழ்த் த விருக்கிறார். யாழ் அரசாங்க அதிபரை முதலில் சந்தித்து பேசும் தூதுவர் யாழ் ஆஸ்பத்திரிக்கு அமெரிக்க அரசின் சார்பில் சில சாதனங்களையும் வழங்குவார். உடுவிலுக்கு அவர் உட்பட ஐவர் அடங்கிய குழுவுடன் தூதுவர் யாழ்ப்பாணம் வருகிறார்.
இப்பத்திரிகை வேல்ட் வொயிஸ் பப்ளிகேஷன் நிறுவனத்தினால்
6
Uொன். செல்வர
வேண்டும் போரி சாராரான தமி
புலிகள் மட்டு
சுத்தியுடன் ச முன் வரும் வே6 செவிடன் காதி மாதிரி தட்டிக் க திட்டங்களை வ
காட்டுவது நிறுத்
Llfg, இன்று மரத்தா6
மாடேறி மிதித்த
இனத்திற்கு செய்து விட்டது. கதைகளைக் மக்களை மனம்ே அரசு செய்து வி 6T607 (36. பேச்சுவார்த்தைக் சமாதானத்திற்கு டும் எனவும் கூற
கல லுTரியின் விழாவில் முதல புள்ளிகளைப் னந் தா (3) 6. புள்ளிகளைப் னந்தா இல்லமு ளைப் பெற்று இல்லமும் ெ குறிப்பிடத்தக்கது
சந்திரிக்
இருதரப்பையும் மேசையில் சந்தி சமாதானத் து செய்வதாகவும் தூதுவர் இன்ே மீண்டும் லண விடுதலைப் புலி ஆலோசகர் கத்தை சந்தித் றென்றும் அரசிய இருந்து அறியப்
Jogo|6)|| மேலும் இரு திை யில் தங்கி நின் செய்த பின்னரே றென்று எதிர் பார் எனினும் இன்று ன்றார் என அர களிலிருந்து தெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

செவ்வாய்க்கிழமை 8
கரசபை முன்பாக
ள் மறியல்
பாராட்டம்
டித் தரிப்பிடத்தை uf Gö LDM i jo அவர்களுக்கான ளையும் செய்து
LID FT J b 85 DJ &F 60) LJ உறுதியளித்த வித்தார். டி உறுதி மொழி
டதைத் தொடர்ந்து
ற்று
sö FF (BLUL (66ÍT6TT GỌCC5 ||p ഖി(19ഞ്ബ ம் போரை இதய மாதானத்திற்காக லையில் அரசானது ல் ஊதிய சங்கு
ழித்து போருக்கான குப்பதில் அக்கறை
தப்பட வேண்டும். தானியா அரசு ல் விழுந்தவனை து போல் தமிழ் வரலாற்று தவறு அயல் நாடுகளின்
கேட்டு தமிழ் நாக பிரித்தானிய பிட்டது.
உறுதியான கு அரசு தயாராகி
ஒத்து வர வேண் 360TTT. எந் தா தேசிய
ഖിഞ് ബ|| (b ாம் இடத்தை 265 பெற்று விவேகா 6) (LDLs) 218 GLÖMBI 6os L 6 DIT ம் 12 புள்ளிக இராமகிருஷன பற்றுக்கொண்டது
bl.
BT.........
பேச்சுவார்த்தை க்க வைப்பதற்கு துவர் முயற்சி இது சம்பந்தமாக றா நாளையோ டன் சென்று களின் அரசியல் அன்ரன் பாலசிங் ந்துப் பேச்சுவா ல் வட்டாரங்களில் படுகிறது.
சொல்ஹெய்ம் ாங்கள் இலங்கை ாறு ஆலோசனை லண்டன் செல்வா க்கப்பட்டதாகவும்
நாடு திரும்புகி சியல் வட்டாரங் ரியவருகிறது.
扈[ჩ. ც/მ.
முச்சக்கர வண்டிகள் மாநகர சபை
வாயிலிருந்து வெளியேறின.
தொடர்ந்து மதியம் 1230
D60sful GT66), LIGO தரிப்பிடத்தில்
|D606DUI|Cb LDCb(b6||
நாட்ட ப் பட்டிருந்த மாநகர சபையின் அறிவிப்புப் பலகை அகற்றப்பட்டது.
முன்னணி
நேற்று எழுச்சிப் பேரணி
(அட்டன்)
மலையக மக்கள் முன்ன ணியின் ஆதரவில் நேற்று எழுச்சிப் பேரணி ஒன்று நடைபெற்றது.
நானூறு ரூபா சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் 121 ரூபா அடிப்படைச் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் போன்ற கோரிக்கை களை முன் வைத் தே இந்த பேரணியை நடத்தினர்.
பொகவந்தலாவை, அம் பஸ்கொட, மஸ்கெலியா,அக்கரப்ப த தனை, தய க ம . போன்ற இடங்களில் இருந்து சத்தியாகிரகப் போராட்டம் நடைபெறும் அட்டன்
நகரை நோக்கி பேரணியினர்
சென்றனர்.
ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண் ட இந்தப் பேரணியின் போது டிக்கோயாவில் வைத்து மலையக மக்கள் முன்னணித் தலைவர் பி.சந்திர சேகரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் SA,DI (Lp 5 LÖ தொண டமான் ஆகியோர் இணைந்து கொண்டமை குறிப்பிட த்தக்கது.
இதேவேளை நேற்று மலைய ஆசிரியர் ஒன்றியம் ஆசிரி
யர் காங் கரளில் 은, 5J 6의 தெரிவித துள் 6|| J5 || *b - தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பிந்துனுவெவ சந்தேக நபர்கள் தாக்கல் செய்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைப்பு
(நமது நிருபர்)
பண்டாரவளை பிந்துனு வெவ படுகொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்த வைக் கப்பட்டிருக்கும் பொலிஸார் தாக்கல் செய்த மனு தொடர்பான விசாரணை எதிர்வரும் 31ம் திகதி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க ப்படுகிறது.
தாங்கள் கைது செய்யப் பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்ப துடன் அடிப்படை மனித உரிமை யை மீறும்செயல்
தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் 19 பொலிஸாரும் உயர் நீதிமன் றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் சரத்.என்.சில்வா, எஸ்.டபிள்யூ பி.வடுகொடப்பிட்டிய, அமீர் இஸ்மா யில் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த வழக்கு விசார ணையின் போது ஏப்ரல் மாதம் 27 ம் தகதக் கு முன் னர் பிரதிவாதிகள் எதிர் மனுவை சமர்ப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவித்தார்.
p6OIDGO இலட்சம் பெறுமதியான
சீனி லொறி கடத்தல்
(நமது நிருபர்)
மூன்றரை இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான ஒரு லொறி சீனியை டெலிக்காவானில் வந்த ஐந்து பேர் அடங்கிய கொள்ளையர்கள் குழு கடத்திய சம்பவம் ஒன்று நடந்து ள்ளது.
லொறியின் பெறுமதி 18 லட்சம் ஆகும் சிறிது தூரம் சென்ற பின் சாரதியையும் நடத்துனரையும் அடித்து இறக்கி தங்களது வானில்
மக்காவில் பிரார்த்தனை
(ஏ.எம்.எம்.பழுலுல்லாஹற்)
இலங்கை திரு நாட்டில்
இருந்து புனித மாக்காவிற்கு சென்ற 6.255 பேர் அமைச்சர் றவூர்ஹக்கீம் அமைச்சர் ஏ.எச்.எம். பெளசி மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் ஒன்றிணைந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இலங்கை திரு நாட்டில் சாந்தி சமாதானம் ஐக்கியம் அமைதி
வேண்டி புனித மக்கா மஸ்ஜிதுல்
ஏற்றி சிறிது தூரத்தில் அவர்களை தூங்கி எறிந்து விட்டு சென்றுள் ளனர்.மிகவும் பிரயத்தனத்தின் மத்தி யில் தங்களது கைகளையும் கண்க ளையும் அவிழ்த்து பஸ் ஒன்றில் ஏறிய அவர்கள் புலத்சிங்க பொலிஸில் முறைபாடு செய்துள் 6T60TT.
பொலிஸார் தீவிர விசார னைகளை மேற் கொண் டு வருகின்றனர்.
நபவிய்யா பள்ளிவாயலில் மனம் உருகி கண்ணீர் மல்க விஷேட பிரார்த்தனையில் ஈடுப்பட்ட தாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
குறித்த ஹஜ்ஜாஜிகள் அனைவரும் அடுத்தவாரம் முதல் படிப்படியாக தொகுதி தொகு தியாக நாடு திரும்பவுள்ளனர்
ܠ ܝ