கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கிழக்கிலங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
LuruDInibn Irf
உே
தா= S
Daoof(3.
தபால் பெட்
7 (Lu. GT6T 4)
தியாகராய
தொலைபே
மின் அஞ்ச
Website : W
D
t

மங்கை TIG யாங்கள்
ஸஉபரி
மகலைப் பிரசுரம்
.டி எண் : 1447 , தணிகாசலம் சாலை, நகர், சென்னை - 600 017. é : 24342926, 24346082 i) : manimekalai 1 Odataone.in WW.tamilvanan.Com
C

Page 6
நூல் விவரம்
நூல் தலைப்பு
ஆசிரியர் மொழி பதிப்பு ஆண்டு பதிப்பு விவரம்
உரிமை
தாளின் தன்மை
நூலின் அளவு
அச்சு எழுத்து அளவு
மொத்த பக்கங்கள்
அட்டைப்பட ஓவியம்
லேசர் வடிவமைப்பு
அச்சிட்டோர்
நூல் கட்டுமானம்
வெளியிட்டோர்
ہے
| நூலின் இ

ழக்கிாைங்கை வழிபாட்டுப்
ாரம்பரியங்கள்
தங்கேஸ்வரி
மிழ்
O08
ழதற் பதிப்பு
ஆசிரியருக்கு
1.6 கி.கி.
கிரெளன் சைஸ்
(12% x 18%. G.L6)
1 புள்ளி
92
ஓவியர் ஜமால்
கிறிஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ்
@23725639
iஸ்கிரிப்ட் ஆஃப்ஸெட்
சென்னை - 94.
தையல்
pணிமேகலைப் பிரசுரம் சென்னை - 17
ந்திய விலை ரூ. 55.00
" +లో).

Page 7
10.
11.
12.
13.
14.
GUIT 56
விநாயகர் வணக்கம்.
திருப்படைக் கோயில்க
மண்டூர் முருகன் கோய
சித்திர வேலாயுதர் சுவ
உகந்தை முருகன் ஆெ
விநாயக வணக்கம்.
முருக தத்துவமும் முரு
மட்டக்களப்பில் முருக
புராதன ஈழத்தில் இந்து
சித்தர்கள் வாழ்வும் வழ சுவாமி விவேகானந்தரி
சுவாமி விவேகானந்தரி உலகப் பொதும6
அன்னை சாரதாதேவிய
ஈழத்தில் பத்தினி வழிட
பாரம்பரியங்கள்.

ாடக்கம்
LSL S S LSL LSS LSL LSL LSL S SLS LSSL LSL LL LSL LS S LS LS LS LSL S LS LS S S LSL LSL S S S S S LSL SL S LS S S LSL SLLSL LSL S 5
6. ........................... 22
3ιου.................. . 33
ாமி ஆலயம் . 40
45 .................................. فاللا0
SS LSL S S S S LL L S SS S SS S SL LS SS S S LS S S LSL SS S SS LSS LL L S LS S S LSS S LLLL S S LSL LL LSLLL S 50 }க வழிபாடும். 59
வணக்கம். 70
105 ............................. فاقها |
காட்டுதலும். 123
ன் சமய சமத்துவம் . 132
gif
றைக் கருத்துகள். 142
Tit..... 153
ாட்டுப்

Page 8
函品 る。 త్g
тgübuđf U


Page 9
கிழக்கிலங்கை வழிபாட்டுப்
அவிநாயக வணக்கம், ஆ.( வணக்கம், ஈழநீராமகிருஷ்ண வணக்கம் என்பன முக்கிய இட கட்டுரைகள் இந்நூலில் இடம் ெ
சில கட்டுரைகள் ஒரே பொ வித்தியாசமான தகவல்களைக்
மேலும், சிறுதெய்வ வண வணக்கத்தின் மறுவடிவமே என் வேண்டும். அந்த வகையில் கி கிராமத்திலும், இவ்வணக்க அமைந்துள்ளன.
இக்கிராமத்து மக்கள் வ வாழ்ந்தாலும், கோயில், உற்ச6 அவற்றுக்கே முக்கியத்துவம் ெ கட்டி வாயைக் கட்டி இவற்று கின்றனர். நேர்த்திக்கடன் வைச் பல்வேறு வகைகளில் அமை எடுத்தல், பிரதட்சனை செய்த

ரை 藻
பாரம்பரியங்களில்
முருகவணக்கம்,இ.கண்ணகி
வணக்கம், உ. சிறு தெய்வ ம் வகிக்கின்றன.இவை பற்றிய பெறுகின்றன.
ருளில் அழைந்தாலும், அவை
கொண்டுள்ளன.
க்கம் என்பது சிவன், சக்தி பதை நாம் உணர்ந்துகொள்ள ழக்கிலங்கையின் ஒவ்வொரு ங்களுக்கான கோயில்கள்
றுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் பம், சடங்கு என வரும்போது காடுக்கின்றனர். வயிற்றைக் பக்காகப் பணம் செலவழிக் கின்றனர்.இந்நேர்த்திக்கடன் துள்ளன. அவற்றுள் காவடி ல், பூசைப்பெட்டி கொடுத்தல்,

Page 10
குழந்தையை விற்றுவாங்கு சிலவாகும்.
இவற்றைப் பார்க்கும் களுக்கு இவை விநோ ஒவ்வொரு சமயத்திலும் இருக்கின்றன என்பன மட்டுமல்லாது, பயபக்தியி என்பதை நாம் புரிந்து கொ
மற்றவர்கள் புனிதமாக மரியாதை செய்யுங்கள் என்
இந்த அடிப்படை உண்ை வேணடும்.
பூரீராமகிருஷ்ண இய கிருஷ்ணர் சுவாமி விவேக ஆகிய மூவரும் முதன்ை வழிபாடு ஆன்மீகத்தி இவ்வணக்கமுறையின் அ ராமகிருஷ்ண இயக்கட் முக்கியத்துவத்துக்குச் சா6
மட்டக்களப்பு 10.8.2008

தல், தீச்சட்டி எடுத்தல் முதலியன
போது இந்துக்கள் அல்லாதவர் தமாகத் தோன்றும், ஆனால் விநோதமான செயற்பாடுகள் தயும் அவை, நம்பிக்கை ன் அடிப்படையில் அமைந்தன ள்ள வேண்டும்.
க் கொள்வதற்கு தலை வணங்கி றார் பகவான்பூரீராமகிருஷ்ணர். மயை நாம் உணர்ந்து கொள்ள
பக்கத்தில் பகவான் பூநீராம ானந்தர், அன்னை சாரதா தேவி ம பெறுகின்றனர். இவர்களது ற்கப்பாற்பட்டது. தியானம், டிப்படை. இன்று உலகெங்கும்பூரீ பரவி இருப்பது இதன் *றாகும். -
க. தங்கேஸ்வரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்

Page 11
தீக்வாபி, சலகுதந்த முத ஆதாரச்சான்றுகளைச் சேகரி
ஏற்கனவே இவரது 1. விபுல் 2. குளக்கோட்டன் தரிசனம் மூன்று வரலாற்று ஆய்வுநூல்
தற்போது 1 மட்டக்களப்புக் பூர்வீக வரலாறு,3.கிழக்கிலங் ஆகிய 3 நூல்களும் சென் வெளியீடாக ஒருசேர வெளிவ
கிழக்கிலங்கை பற்றி அறிய பெரிதும் பயன்படும் என்பதில்
மட்டக்களப்பு 10.8.2008

லிய இடங்களுக்குச் சென்று த்துள்ளார்.
பானந்தரின் தொல்லியல் ஆய்வு, , 3. மாகோன் வரலாறு ஆகிய கள் வெளிவந்துள்ளன.
கலைவனம்,2. கிழக்கிலங்கைப் கை வழிபாட்டுப்பாரம்பரியங்கள் ானை மணிமேகலைப் பிரசுர பருகின்றன.
விரும்புவோருக்கு இந்நூல்கள் சந்தேகமில்லை
-இரா.நாகலிங்கம் (அன்புமணி) தலைவர், அன்பு வெளியீடு

Page 12
அணிந்:
செல்வி. தங்கேஸ்வரிபாரா முன்பு (2004) கலாசார உத்திே தனது சொந்தப் பெயரிலும் கலைச்செல்வி, அருட்செல்வி இலக்கியம், கலை, சமயம் தொ வந்தார். இக்கட்டுரைகள் கோரிக்கைகளுக்கு இணங்க சிறப்புக் கட்டுரைகளாகும்.
இவர் கணனிப் பல்கலைக்க பட்டதாரி. அதனால் ஏனையோ ஆதாரச் சான்றுகள் கொ அமைந்திருக்கும். உசாத்துண களநிலை ஆய்வுச் சான்றுகளை
ஆலய சம்பந்தமான கட்டு அந்தந்த ஆலயங்களுக்கு சான்றுகளைச் சேகரிப்பார் அந் வரம், கொக்கட்டிச் சோலை, த மண்டூர் திருக்கோயில், உகந்ை நேரில் சென்று தகவல்களைச் ே
வரலாற்றுக் கட்டுரைகளை

துரை
ளுமன்ற உறுப்பினர்ஆவதற்கு பாகத்தராகப் பணியாற்றியவர். மற்றும் தமிழ்ச் செல்வி, என்ற புனைப் பெயர்களிலும், டர்பான கட்டுரைகளை எழுதி பல்வேறு நிறுவனங்களின் 5 அவ்வப் போது எழுதப்பட்ட
ழகத்தின் தொல்லியல் சிறப்புப் ர் எழுதும் கட்டுரைகளை விட ண்டதாக இக்கட்டுரைகள் ணை நூல்களுக்கு மேலாக, ாயும் கொண்டிருக்கும்.
ரைகளை எழுதும் பொழுது நேரில் சென்று ஆதாரச் த வகையில் திருக்கோணேஸ் ாந்தாமலை, பெரிய போரதிவு, தை முதலிய ஆலயங்களுக்கு சேகரித்துள்ளார்.
எழுதும்போது, மொட்டையகல,

Page 13
விநாயகர் (
1. ஒரே இறைவன் பல்வேறு
“ஒன்றே குலம், ஒருவே தத்துவம், ஏகம் சத் - விட உண்மைப் பொருள் ஒன்( பலவாறாகக் காண்கிறார்கள். ஒரு உருவம் இல்லாதவராக தெள்ளேணம் கொட்டோடே உருவம் அற்ற இறைவனை உ நிலையிலும் இறைவனாகக் ச ஒருவனாகிய இறைவனை வழிபடுவதும் இந்துத் தத்துவ
ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் இ என அறியலாம். அவ்வாறு இவை ஒவ்வொன்றிற்கு அளித்துள்ளனர். ஒரே பொ( வெவ்வேறு விதமாகத் தோ விஞ்ஞானம். அவ்வாறு ஒவ்
 

வணக்கம்
வடிவங்கள்
னே தேவன்” என்பது இந்து பரா பஹாதா வதந்தி’ - றே. பக்தர்கள் அதைப் அதனால் தான் “ஒரு நாமம் ஆயிரம் திருநாமம் பாடித் மா’ என்பார் மணிவாசகர். உருவமாகவும், அருவுருவற்ற காண்பது இந்துத் தத்துவம். பல்வேறு நாமரூபங்களில் மே. ஏன் இந்த முரண்பாடு?
இதில் முரண்பாடே இல்லை சிந்தித்த ஆத்மஞானிகள், ம் தகுந்த விளக்கம் ருள், வெவ்வேறு நிலையில், ன்றும் என்பது இன்றைய
வொரு பொருளுக்கும் ஒரு

Page 14
6 கிழக்கிலங்
குறியீடு வழங்குவதும் விஞ் என்னும் குறியீட்டால் குறிச்
- ஒரே நபர் வெவ்வே பெயர்களால் அழைக்கப்ப பூரீராமகிருஷ்ணர், உதாரணப் (உ+ம் : ராமநாதன் என்ட கணவனாக, தாத்தாவ அலுவலகத்தில் மனேச்சரா அறங்காவலராக, றோட்ட அழைக்கப்படுவார்.)
இவ்வாறே ஒரே இ ரூபங்களிலும் பல்வேறு 6 உருவங்களிலும் வழிபாடு சமயத்தில் உள்ளது. இதில் எ
2. காணபத்தியமும் கணபதி
இத்தகைய இந்து சன்மதங்களாக (ஆறு) வகுத்
அ. சைவம் (சிவனை
வணங்குதல்). ஆ. சாக்தம் (சக்திை
வணங்குதல்). இ. வைஷ்ணவம் (விஷ்ணு
வணங்குதல்).

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ஞானம். (உ+ம் : நீர் “H,O” |கப்படும்.)
வறு நிலையில், வெவ்வேறு டுவார் என்பதற்கு பகவான் ) தந்து விளக்கமளித்துள்ளார். வர், வீட்டில் தந்தையாக, ாக அழைக்கப்படுவார். க, ஆலய நிர்வாக சபையில் டரி கிளப்பில் தலைவராக
|றைவனை பல்வேறு நாம, வடிவங்களிலும், பல்வேறு
தி செய்யும் முறை இந்து "வ்வித முரண்பாடும் இல்லை.
தியும்
சமயத்தை ஆதிசங்கரர்,
நதார். அவை –
ண முழு முதற் கடவுளாக
ய முழு முதற் கடவுளாக
றுவை முழுமுதற் கடவுளாக

Page 15
தங்கேஸ்வரி
F. காணபத்தியம் (விநா
வணங்குதல்).
உ. கெளமாரம் (முருக
வணங்குதல்).
Ο6Π.,
செளரம் (சூரியை வணங்குதல்).
(இதன் விரிவான சித்பவானந்தர் எழுதிய “கட நூலில் காணலாம்.)
இந்நூலில் “விநாய பின்வருமாறு கூறுகிறார் :
“..மஹாகணபதி எ முழுமுதற் பொருள் பிரம்மமாயிருப்பவனும் அ சகுண பிரம்மம் அல்லது ஈ6 ஒன்றித்து விடுகிறான். பி ஓங்கார மூர்த்தி எனவும் அ பெரிய வீட்டு நாயகனை இகத்தில் யோக ஷேமத்தை பெறுகின்றனர்.
(d5 L
தெய்வமூர்த்தங்கள்
பட்டபோது, அத்தெய்வ மூ
உட்பொருளாக அமைந்தன

யகரை முழுமுதற் கடவுளாக
னை முழுமுதற் கடவுளாக
ன முழுமுதற் கடவுளாக
விளக்கத்தை சுவாமி டவுளின் வடிவங்கள்’ என்ற
கர்’ பற்றி சித்பவானந்தர்
ன்பவன் பூரணன். அவன் ஆகிறான். நிர்க் குண வனே; வேதாந்தம் பகரும் ஸ்வரன் மஹாகணபதியுடன் ரணவப் பொருள் அல்லது புவன் அழைக்கப்படுகிறான். இவனை உபாசிப்பவர்கள்
தயும் பரத்தில் முத்தியையும்
டவுளின் வடிவங்கள், பக். 82)
விக்கிரங்களாக உருவாக்கப் முர்த்தங்களின் தத்துவங்கள் சிவன், பார்வதி, விஷ்ணு,
محمد

Page 16
8 கிழக்கிலங்ை
கணபதி, முருகன் முதலிய ஒ இவ்வாறானதே. அந்தவை பின்வரும் தத்துவத்தை உள் பாசம் இரண்டும் படைத் என்பவற்றைக் குறிக்கும். அ ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். ே குறிக்கும், யானைமுகம் ஓங் வாகனம் ஆசையை அடக்கு
(இவற்றிற்கு வேறுவி அளிக்கப்பட்டுள்ளன).
3. ஓங்கார வடிவினன்
விநாயகரை முதற்பெ காரணம், இப்பிரபஞ்ச இய ‘ஓம்’ என்னும் வடிவில் பட்டிருப்பது தான். ஒ1 இப்பிரபஞ்ச இயக்கத்தின் ஆ விளக்கம் வருமாறு :
“..பிரணவத்தின் இடத்திலும் பரந்து விரிந் எதிலிருந்து உருவாயிற்று? உருவாயிற்று. இந்தப் ப வேறெந்தப் பொருளையும் இதனைப் புரிந்து கொள்ை இதனைப்பற்றி ஆராய்ச்சி ெ முயற்சித்திருக்கிறார். கடை

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வ்வொரு தெய்வமூர்த்தமும் கயில் விநாயகரின் உருவம் ளடக்கியுள்ளது. அங்குசம், தல், காத்தல், அழித்தல் பயகரம் அருளல், மறைத்தல் பழைவயிறு பிரபஞ்சத்தைக் காரத்தைக் குறிக்கும். எலி தல் என்பதைக் குறிக்கும்.
வகையான விளக்கங்களும்
ாருள் என்பார்கள். அதற்குக் க்கத்தின் ஆதார சுருதியின் அவர் உருவகப்படுத்தப் ம் என்னும் ஒலி எப்படி தார சுருதியாகும்? அதற்கான
ஒலி அலைகள் எல்லா திருக்கின்றன. பிரணவம்
அது பரமாணுவிலிருந்து ரமாணுவத்தைத் தாண்டி இவ்வுலகில் காணமுடியாது. ா ஏது வழி? “கணநாதா’ Fய்து, பலவற்றைக் கண்டறிய சியில் இது மட்டுமே ஆதார

Page 17
தங்கேஸ்வரி
சுருதி, ஆதாரமான ஒலி என்ற முதல் சப்தம். அதன் பிறகுதி (பகவான் சத்ய சாயிபாட அருட்செய்தி, பார்க்க “ஸ 2002, Luji. 3).
இந்த ஓங்காரம் பற்றி விளக்கிக் கூறியுள்ளனர். “ஓ சகல மந்திரங்களும் இதனை உருவாயின; உச்சரிக்கப்படுகி
மேலே குறிப்பிட்ட அளப்பரிய ஆற்றல் கொண் (Nuclear fusion) egy gp Új I என்பவற்றை ஆதாரமாகக் ஹைட்ரஜன் குண்டுகள் தயாr புலப்படாத அணுவுக்குள் இட மனதால் கிரகிக்க மு இடம்பெறுகின்றது என்பது
உண்மை.
‘அனேரணியான் (அணுவிலும் கூடத் தெய்வே எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பொருளாக மாறின. இ வெப்பம் உருவாயிற்று. பிரமாண்டமான ஒலி கேட் முதல் சப்தமே பிரணவம், அ
ஓங்காரம். (பகவான் சத்ய

முடிவுக்கு வந்தார். அதுவே ான் மற்றவை உருவாயின ா 24.7.2002ல் அளித்த
னாதனஸாரதி”, ஆகஸ்ட்
ஏற்கனவே பல ஞானியர் ஓம்’ என்பது மூலமந்திரம். ஆதாரமாகக் கொண்டே ன்றன.
அணு, பரமாணு என்பன ாடவை. அணுச்சேர்க்கை San 6 (Nuclear fission) கொண்டே அணுக்குண்டு, ரிக்கப்பட்டன. கண்ணுக்குப் டம்பெறும் அதே இயக்கமே டியாத அண்டத்திலும்
விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்த
மஹ தோ மஹியான் ம உள்ளது.) பரமானுக்கள் இணைந்து கடினமான ங்ங்னம் இணைந்தபோது இந்த வெப்பத்தினால் டது. அப்போது ஏற்பட்ட துவே முதல் ஒலி. அதுவே :ாயிபாபா)

Page 18
10 கிழக்கில
4. விக்ன விநாயகன்
ஓம் கஜானனம் பூதக கபித்த ஜம்பு பலசார உமா சுதம் சோக வி நமாமி விக்னேஸ்வர
விநாயகப் பெருமான சொல்லப்படுகின்றன. யான (பஞ்சபூதங்கள்) பூஜிக்கப்ட பழவர்க்கங்களை உண்ப சோகத்தைப் போக்குபவன் பெருமானுடைய பாதகம
இதில் சோக விந/ முக்கியமானது. துன்பத் களைபவன், விக்கினங்கள் விநாயகனின் தனித்துவம். வணக்கம் விநாயகருக்கு விநாயக வணக்கம் இடம்பெறுகிறது. விந செலுத்தாது சென்ற சிவன் எரி செய்த அச்சிவன் உறை அதிதீரா’ என அருணகிரி முருகன், விநாயகரைத் ெ போது இடர்பட்டார் எ முழுமுதற் பொருளான இை நாம் எந்தக் காரியத்தை என்பதை உணர்த்தவே இச் என்பதை நாம் இலகுவாக

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ணாதி சேவிதம்
பட்சிதம்
நாச காரணம்
பாத பங்கஜம்.
ரின் பண்புகள் இச்சுலோகத்தில் னவடிவினன், பூதகணங்களால் ாடுபவன். நாவற்பழம் முதலிய வன். உமையின் மைந்தன், ன். அத்தகைய விக்னேஸ்வரப் லங்களை பூஜிப்போம்.
ாசகாரணம், என்னும் பண்பு தைப் போக்குபவன், இடர் நேராமல் காப்பவன். இதுவே இதன் காரணமாகவே, முதல் ரியதாகிறது. நூல்களிலும், காப்புச் செய்யுளாக ாயகருக்கு முதல் வணக்கம் ா பட்ட பாட்டை “முப்புரம் பரதம், அச்சது பொடி செய்த நாதர் பாடுவார். இவ்வாறே தாழாது வள்ளியிடம் சென்ற “ன்பது கந்த புராணக்கதை. றைவனைத் தொழுத பின்னரே தயும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் $கதைகள் உருவாக்கப்பட்டன
ஊகிக்கலாம்.

Page 19
தங்கேஸ்வரி
கலியுகத்தில் ஒவ்வெ ஒவ்வொரு தனித்துவம் அந்தவகையில் விநாயகர் வி கற்பிக்கப் பட்டிருக்கிறார்.
விநாயகனே வெவ்வி6ை விநாயகனே வேட்கை த விண்ணிற்கும் மண்ணிற் கண்ணிற் பணியின் கை
5. விநாயக வழிபாட்டின் ெ
விநாயக வழிபாடு
இந்தக் கேள்வியே அபத்தம உச்சாடனம் எப்போது ஆ விநாயக வழிபாடு ஆரம் வரலாற்று ரீதியாகப் பார்க்கு ஆரியர் நாகரிகம் ஆகி பின்வருமாறு, வரலாற்று ஆ! பட்டுள்ளது.
1. சிந்துவெளி நாகரிகம் - கி
2. வேதகாலம் - கி.மு. 1500
சிந்துவெளி நாகரிகக் முக்கியத்துவம் பெற்றிரு மூர்த்தங்கள் பற்றி (விநr குறிப்புகளுக்குமில்லை. விநாயகரைப் பற்றிய குறி

11
ாரு தெய்வமூர்த்தத்திற்கும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. னை தீர்க்கும் விநாயகராக
னயை வேரறுக்கவல்லான் ணிவிப்பான் - விநாயகனே கும் நாதனுமாம் தன்மையினால் ரிந்து.
தான்மை
எப்போது ஆரம்பித்தது? ானது. “ஓம்’ என்ற மந்திர ரம்பித்ததோ அப்போதே பித்துவிட்டது எனலாம். ம்போது தமிழர் நாகரிகம், யவற்றுக்குரிய காலம் சிரியர்களால் வரையறுக்கப்
மு. 3750 - கி.மு. 2750
600
காலத்தில் லிங்க வழிபாடு , தது. ஏனைய தெய்வ "யகர் உட்பட) எவ்வித ஆனால் வேதகாலத்தில் ப்பு வேதங்களில் இடம்

Page 20
12 கிழக்கில
பெறுகிறது. அ) யசுர் ே கூஷ் மான்ட, ராஜபுத்ர ஆ) இருக்கு வேதத்தில் -
மேலும் கி.பி. 5ஆ
6
கொள்ளப்படும் “கல்லாட
விநாயகரைப் பற்றிய குறி
வியாசமுனிவர்
எழுதியபோது, வியாசர் ே என்று ஒரு ‘கதை’ விநாயகரையும் இணைப்ப அக்காலத்தில் அதாவது காலத்தில் விநாயகர்’ என் உறுதி செய்கிறது. 6. தமிழகத்தில் விநாயக
சாளுக்கிய மன்ன மன்னன் நரசிம்மபல்லவனு பெரும்போரில், வாதாபின் பின் நாடு திரும்பும் ே தளபதியாக இருந்த ட சிறுத்தொண்டநாயனா அங்கிருந்து ஒரு பிள்ளை கொண்டு வந்து த திருச்செங்காட்டங்குடியில் வரலாறு உண்டு.

பகை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வதத்தில் - சால, கடாப்கர், தேவயனார், உஸ்மிதல்;
கணபதி.
ம் நூற்றாண்டுக்குரியதெனக் டம்’ என்ற நிகண்டு நூலிலும் ப்புகள் இடம் பெறுகின்றன.
மகாபாரதக் கதையை சொல்ல விநாயகர் எழுதினார் உள்ளது. வியாசரையும் து பொருத்தமற்றது. எனினும், மகாபாரதம் இயற்றப்பெற்ற ற பெயர் இருந்ததை இக்கதை
5ர் வழிபாடு
ான் புலிகேசிக்கும், பல்லவ னுக்கும் (மாமல்லன்) ஏற்பட்ட யை அழித்து வெற்றி கொண்ட பாது, பல்லவ மன்னனின் ரஞ்சோதியார் (பின்னால் ர் எனப் பெயர் பெற்றவர்) பார் சிலையை தமிழ்நாட்டுக்கு னது சொந்த ஊராகிய
பிரதிஷ்டை செய்தார் என ஒரு

Page 21
தங்கேஸ்வரி
இதன் பின்னர், விநாய பரவியது. நரசிம்ம பல்லவன் காஞ்சியில் அமைத்த  ை! விநாயகர் சிற்பங்கள் இடம் இக்காலத்தில் இயற்றப்பெற் நூல்களின் காப்புச் செய் இடம்பெறுகிறார். பத்தாம் திருமந்திரத்தின் காப்புச் செ
இது,
ஐந்துகரத்தனை ஆனைமு இந்தின் இளம்பிறை பே நந்திமகன்றனை ஞானக் புந்தியில் வைத்தடி போற்
அடுத்து விநாயகர் மகி துதி வருமாறு :
மண்ணுலகத்தினிற் பிற6 எண்ணிய பொருளெல்ல கண்ணுதல் உடையதோ பண்ணவன் LD6Oglg u600 7. கிழக்காசிய நாடுகளில்
கிழக்காசிய நாடுக வணக்கம் பரவியிருப்பது
ராஜேந்திர சோழன் காலத் கிழக்காசிய நாடுகளுக்குச்

13
பக வழிபாடு தமிழ் நாட்டில் ரின் மகனான ராஜசிம்மன் கலாசநாதர் ஆலயத்தில்
பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக ற்ற தேவாரங்களிலும் பிற ப்யுள்களிலும் விநாயகர்
திருமுறையான திருமூலர்
ապ6ո,
முகத்தனை ாலும் எயிற்றனை கொழுந்தினை ]றுகின்றேனே
கிமையைக் கூறும் மற்றொரு
§ LDTsp ாம் எளிதில் முற்றுறக் * களிற்று மாமுகப் ரிந்து போற்றுவோம்.
விநாயக வண்க்கம்
ள் பலவற்றில் விநாயக ஆச்சரியமான செய்தி.
திலோ அதற்கு முன்னரோ சென்ற தமிழர்கள் மூலம்

Page 22
14 கிழக்கிலங்ை
இவ்வழிபாடு வேரூன்றி இரு இவ்வழிபாடு அங்கு தோன்றி சில நாடுகளைப் டெ
திட்டவட்டமாகக் கூறுவதற்
விநாயக வழிபாடு நிை விபரம் பின்வருமாறு,
அ. பர்மா : பர்மாவில்
G 2
"மகாபிள்ளே’ என படுகிறார். “மஹாச இப்பெயருடன் ஒப்பு
ஆ ஜாவா இடையூறு விநாயகர் இங்கு வ வினைதீர்க்கும் விக்னவிநாயகன் என்னு
இ. இந்தோனே ஷிய எழுந்தருளியிருக்கு விநாயகர் எனவு மூர்த்தங்களோடு இங்
FF. asioGшпршп : 1300 விநாயகர் சிலைகள் பேணிப் பாதுகாக்க இந்தியாவிலிருந்து செல்லுமுன்னரே விந பெற்றிருந்தது எனல

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
நக்கலாம். அதற்கு முன்னர் யிெருக்கவும் கூடும். ஆனால் பாறுத்த வரை அதைத் கான சான்றுகள் இல்லை.
லைத்துள்ள சில நாடுகளின்
0 (தற்போது மியன்மார்) ன விநாயகர் அழைக்கப் கணபதி” என்னும் பெயர் | நோக்கத்தக்கது.)
களை நீக்கும் கடவுள் என ழிபாடு செய்யப்படுகிறார். விநாயகன் அல்லது னும் பெயர் இதனுடன் ஒப்பு
பா : ஈ ஸ் வர ரோடு ம் பிள்ளை யாரை பூரீ |ம் ஏனைய தெய்வ வகு வழிபடுகின்றனர்.
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ா இன்றும் இந்நாட்டில் iப்படுகின்றன. எனவே தமிழர்கள் அங்கு ாயக வணக்கம் இங்கு நிலை
TLD.

Page 23
தங்கேஸ்வரி
D.
மலேசியா : இங்கும் வி பெற்றுள்ளது. இங்கு “ே அகழ்வாராய்ச்சி செய் ஒன்று கண்டெடுக்கப்ட விநாயக வழிபாடு கொள்ளலாம்.
சீனா : இங்கு "யுன்குவா பிரதேசத்தில் உள்ள
500க்கும் மேற்பட்ட
உள்ளனவாம். இங்குள் ஏந்தியவராகக் காணப்ப என அழைக்கப்படுகிற யப்பான் : இங்கு விந பெயர் பெற்றுள்ளார்.
8. பிற நாடுகளில் விநாயக
அ.
எகிப்து : இது ஒரு இ இங்கும் விநாயகர் சி பட்டுள்ளன. எனவே, விநாயகரை வணங்குே கொள்ளலாம்.
நேபாளம் : இது ஒ அசோக சக்கரவர்த்தி க மூலம் இங்கு விநாயக என்று சொல்லப்ட பிள்ளையார் ‘எதிர்

15
நாயக வழிபாடு பிரசித்தி கெடரக்” என்னுமிடத்தில் தபோது விநாயகர் சிலை பட்டது. எனவே இங்கும்
பூர்வீகமானது எனக்
ான்’ துங்குவான் என்னும் குகைக் கோயில்களில் பிள்ளையார் சிலைகள் ள பிள்ளையார் திரிசூலம்
ார்.
ாயக்ஷா என விநாயகர்
வணக்கம்
ஸ்லாமிய நாடு, ஆனால் லைகள் கண்டெடுக்கப்
ஒரு காலத்தில் இங்கு வோர் இருந்தனர் எனக்
ரு இந்து சாம்ராஜ்யம். ாலத்தில் அவனது புதல்வி ர் வழிபாடு ஏற்பட்டது ாடுகிறது. இங்குள்ள முக கணேசன்’ என

Page 24
16
இ.
கிழக்கில
அழைக்கப்படுகி மதத்தைத் தழுவு வேண்டும்.)
மங்கோலியா : “தோக்கர்’ எனவு அழைக்கப்படுகின்
முக்கிய குறிப்பு :
மேற்குறித்த கிழ
நாடுகளிலும் பெளத்தமே இங்கெல்லாம், இந்து சம பின்னர் பெளத்தத்தோடு வ ண க் கம் இ ல ங் ை தொடர்ந்திருக்கலாம் என
அவமரிக்கா : வட என்னும் இட நடாத்தியவர்கள், ஆண்டுகளுக்கு ( நிலைத்திருந்ததெ6 ‘மாயா நாகரிகப் இங்கு வெளிப்பு அமைப்பும் சிந் கட்டடங்களை தற்போது பல்ே விநாயகர் ஆலயங் சென்ற இந்துச் சிறப்பாக நடந்து

1கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ார். (அசோகன் பெளத்த முன்னர் இது நிகழ்ந்திருக்க
மங்கோலியாவில் விநாயகர் ம் “அபுன்காகரம்’ எனவும் றார்.
க்காசிய நாடுகளிலும் பிற
பிரதான சமயமாக உள்ளது. யம் நிலைத்திருந்தது. அதன் , இணைந்து இப்பிள்ளையார் க யி ல் உள் ள து போல் ஊகிக்க முடிகிறது.
அமெரிக்காவில், மெக்ஸிக்கோ - த்தில் அகழ்வாராய்ச்சி அப்பகுதியில் பல ஆயிரம் முன்னர் திராவிட நாகரிகம் எக் கூறியுள்ளனர். இந்நாகரிகம் ’ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. பட்ட கட்டடங்களும், நகர து வெளியில் அமைந்திருந்த ஒத்ததாக உள்ளன. இங்கு வறு விநாயக உருவங்களும் களும் உள்ளன. புலம்பெயர்ந்து களால் விநாயக வழிபாடு வருகிறது.

Page 25
தங்கேஸ்வரி
9. பெளத்தமும் விநாயக வ
இலங்கையில் பல ( விஷ்ணு, முருகன், பிள்ளை காணப்படுகின்றன. பெளத் இவ்வழிபாடு தொடர்கிறது. “கணதெய்யோ’ என அழை
இந்நடைமுறை எவ்வ இலங்கையில் பெளத்த சம இங்கு ஒரு சமயம் இருந்ததென் மலைக்குகைகளில் உள்ள, பிர இது நிரூபணமாகிறது. என இந்து சமய வணக்க முறைகள் பின்னரும் தொடர்ந்திருக்க வே தவறில்லை. (கதிர்காமத் பிரதானமாக இருப்பதை இங்
கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட் பட்டதாகச் சொல்லப்படு சைத்திய என்னும் விகாரை கல்வெட்டிலே, யானை மு கொண்ட உருவம் உள்ளது. ய உடைபட்டுள்ளது. இவ்விநா நிலவிய விநாயக வழிபாட்டு
தெவிநுவர பிரதேசத்தி இந்து சமயம் நிலைத்திருந்தே உள்ளன. திக்வெலைக்கு அணி

17
ழிபாடும்
பெளத்த விகாரைகளில், ாயார் முதலிய சிலைகள் தர்கள் மத்தியில் இன்றும் இவற்றுள் பிள்ளையார் க்கப்படுகிறார்.
ாறு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். யம் பரவுவதற்கு முன்னர் ன்றால் அது இந்து சமயமே. ாமிக் கல்வெட்டுகள் மூலம் ாவே அக்காலத்திலிருந்தே ள், பெளத்த சமயம் பரவிய வண்டும் என்று கொள்வதில் தில் முருக வணக்கம்
வகு நினைவு கூரலாம்.)
-ட காலத்தில் அமைக்கப் ம் மிஹிந்தலை கண்டக ரயின் வடக்கு வாயிலின் மகமும், மனித உடலும், ானை முகத்தில் ஒரு தந்தம் யக வடிவம் அக்காலத்தில் க்குச் சான்று பகர்கிறது.
ல் கி.பி.12ஆம் நூற்றாண்டில் தென்பதற்கான சான்றுகள் ண்மையில் “தொண்டிலே’

Page 26
18 கிழக்கிலங்
என ஒரு பிரதேசம் உள் அழைக்கப்படுகிறது. சிங்க பதம் இல்லாததால், இ “தென்திரம்’ என இருந்திரு 9.6.2002 -எம். வை. சப்
பிரதேசமாகும்.
10. பிற சான்றுகள்
தெவிநுவரவிற்கும், று இடைப்பட்ட ‘வெல்ல பிள்ளையார் கோயில் சந்தேசய” “கோகில சந்தே குறிப்பிடுகின்றன.
12ஆம் நூற்றாண்டி என்னும் சிங்கள நூல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சி விகா ரையில் விநாயக இவ்வாலயம் நாயக்க பட்டதென்பர். அதற்கா முறைப்படி அமைக்கப்ட இது கண்டி ஆட்சியில் ந ஆலயமாகும்.
இரண்டாம் ரா வீர பராக்கிரம நரேந் தென்னிந்தியாவில் இ வழக்கத்தைக் கொண்டிரு

|கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ளது. இது ‘தென்ட்றா என கள மொழியில் இப்படி ஒரு ச் சொல்லின் மூலவடிவம் நக்கலாம். (ஆதாரம் : தினகரன் ரூகான்) இது ஒரு இந்துப்
ஹ"ணு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் மடம்’ என்னும் இடத்தில் ஒன்று இருந்ததாக “தி சர iசய’ முதலிய சிங்கள நூல்கள்
ல் எழுதப்பட்ட “சசதாவத’ விலும் விநாயகர் பற்றிக் கண்டி உடுநுவர லங்காதிலக ர் ஆலயம் ஒன்றுள்ளது. ர் காலத்தில் அமைக்கப் தாரமாக இவ்வாலயம் இந்து ாட்டுள்ளதைக் குறிப்பிடுவர். ாயக்க மன்னர்கள் வழிபட்ட
ஜசிங்கன், அவனது மகன் நிர சிங்கன் முதலியோர், ருந்து பெண் கொள்ளும் ந்தனர். இவர்கள் வழிபாடு

Page 27
தங்கேஸ்வரி
செய்வதற்கு இந்து ஆலயர் என்பது சொல்லாமலே வி
இந்த வகையில், வி இந்து வழிபாட்டு முறைக பரவின எனலாம். கம்பளை நகரங்கள் இராசதானியாக வழிபாடு சிங்கள பெளத் கொண்டதுடன், அக்கான - நூலிலும் விந பெற்றதெனலாம். சே
29
காவ்ய
பொலன்னறுவையில் ட அமைக்கப்பட்டன. இ6 இருந்தன. விநாயக 6 பெற்றிருக்கலாம் என ஊகி
11. பல்வேறு விநாயக மூ
இந்து சமயத்தில், சி விநாயகர் முதலிய தெய்வமூ பல்வேறு வடிவங்கள் கற்பி வகையில் விநாயகருக்குப் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அை
பால கணபதி, தரு வீர கணபதி, சக்தி கண கணபதி, உச்சிஷ்ட கணப கணபதி, ஹேரம்ப கணப
கணபதி, ஊர்த்துவ கணபதி

19
வகள் அவசியமாக இருந்தன ளங்கும்.
பிநாயகர் வழிபாடு D–L–L1L – ள் பெளத்தர்களிடையேயும் ா, கோட்டை, கண்டி முதலிய இருந்த காலத்தில், விநாயகர் த மக்களிடையே தொற்றிக்
G
ல இலக்கியமான “சந்தேச ாயக வழிபாடும் இடம் ாழர் ஆட்சிக் காலத்தில், பல இந்துக் கோயில்கள் வை சிவன் கோவில்களாக வழிபாடும் இங்கு இடம்
ப்பதில் தவறில்லை.
ர்த்தங்கள்
வன், சக்தி, விஷ்ணு, முருகன், 0ர்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் க்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பின்வரும் 32 வடிவங்கள்
D6
ண கணபதி, பக்தி கணபதி, பதி, துவிஜ கணபதி, சித்தி தி, விக்கின கணபதி, சவிப்ர தி, லட்சுமி கணபதி, நிருத்த , மகாகணபதி, விஜய கணபதி,
w

Page 28
20 கிழக்கிலங்ை
ஏஹாசர கணபதி, வர கண ககஷிப்ர கணபதி, ஹரித்ரா உத்தண்ட கணபதி, கணமோக துவிமுக கணபதி, மும்முக யோக கணபதி, துர்க்கா கண என்பனவாம்.
பக்தர்கள் தமக்குப் பி வழிபடலாம். இத்தனை இருந்தாலும் சில அவசர பூ6 எதுவும் இல்லாமலே அருகம்புல்லைச் சொருகி பில் தொன்றுதொட்டு நடைமுை
தெய்வமூர்த்தங்களு ஆலயங்கள் அமைக்கப்படுகி வழிப் பிள்ளை யாராக ( சாதாரணமாகக் காட்சி அளி அரச மரத்தடியிலும் அம எவ்வளவுக்கெவ்வளவு எள அவ்வளவுக்கவ்வளவு தெய்வ இருக்கிறார். பக்தர் வேண்டு விநாயகருக்குரிய ‘நேர்த்தி திரளும் பக்தர் கூட்டங்களிலி உணர்ந்து கொள்ளலாம்.
12. தோத்திரங்கள்
விநாயகரைப் போ இலக்கியங்களில் முக்கியம. நோக்கலாம்.

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பதி, திரயாக ஷர கணபதி, கணபதி, சிருஷ்டி கணபதி, கன கணபதி, துண்டி கணபதி,
கணபதி, சம்ஹ கணபதி, பதி, ஸங்கவுட்ஹர கணபதி,
டித்த வடிவில் விநாயகரை வடிவங்களில் விநாயகர் ஜைகளின் போது விக்கிரகம் மஞ்சள் உருண்டையில் iாளையாராக வழிபடும் மரபு றையில் உள்ளது.
ருக்குப் பிரமாண்டமான ன்றன. ஆனால் பிள்ளையார் வீதி ஓரங்களில் சர்வ ரிப்பார். ஆலமரத்தடியிலும் ]ர்ந்திருப்பார். விநாயகர் ரிமையாக இருக்கிறாரோ
சாந்நித்தியம் உடையவராக ம்ெ வரங்களை அருள்கிறார்.
யை’ நிறைவேற்றுவதாகத்
ருந்து இவ்வுண்மையை நாம்
ற்றும் ஏராளமான பக்தி ான சிலவற்றை இங்கு நாம்

Page 29
தங்கேஸ்வரி
அ. விநாயகபுராணம் : இ புராணக்கதை ஆகும் முனிவர். வடமொ மாண்மியம் என்னுட இப்புராணம் ஆக்கப்
ஆ. பிள்ளையார் கதை:
அருளியது.
இ. விநாயக கவசம் : காசி
ஈ. விநாயகர் அகவல்: ஒ
அங்கிங் கெனாதப் ஆனந்த மூர்த்தியாகியும், ப நிறைந்திருக்கும் பரிபூரண இறைவனை உருவகப்படுத் முறை இந்து சமயத்திற்கு விநாயகர் என்ற உருவ உருவாகும். இறைவழிப ஈடுபட்ட மக்களுக்கு இது இதன் பேரால் செய்யப் திருவிழா, அபிஷேகம் அர்த்தமுடையனவே.
வேழமுகத்து விநாயகன வாழ்வு மிகுத்துவரும் வெள்ளைக் கொம்பன் துள்ளியோடும் தொடர்ந்
(குறுமண்வெளி சித்திவிநாயகர் ஆ

21
இது விநாயகர் பற்றிய ஒரு இயற்றியவர் : கச்சியப்ப ழியில் உள்ள விநாயக ம் முதல்நூலைக் கொண்டு பட்டதென்பர்.
சுன்னாகம் வரதபண்டிதர்
சியப முனிவர் அருளியது.
ளவையார் அருளியது.
படி எங்கும் பிரகாசமாய் ார்க்குமிடமெங்கும் நீக்கமற னத்துவமாகவும் இருக்கும் ந்தி, உருவமாக்கி வழிபடும் ரிய சிறப்பியல்பு. இதில் கம் மூலமுதற் பொருளின் ாட்டில் பக்திமார்க்கத்தில் ஒரு சிறந்த உபாயமாகும். படும், பூசை, புனக்காரம், , விரதம் அனைத்தும்
Dனத் தொழ
விநாயகனைத் தொழ ந்த வினைகளே!
பூலய கும்பாபிஷேக மலர், 4.7.2004)

Page 30
22 கிழக்கிலங்ை
தமிழகத்தில் அறுபை முருகத் த லங்கள் அை மட்டக்களப்பில் முருகனின் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட “திருப்படைக் கோயில்கள்’ முருகன் ஆலயத்தில் பிற்க! தெய்வானை விக்ரகங்கள் மூ
செய்யப்பட்டன.
திருக்கோயில், உசு கோயில்கள் பற்றிய புராணச் கூறுகிறது:
சூரபத்மனைக் கொன் மலையை இரு கூறுகளாகப் போது மூன்று பொறிகள் ே முறையே உகந்தைமலை gD d
வெள்ளை நாவல் மரத்தின்
 

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கோயில்கள்
டைவீடு என ஆறு பிரபல ழக்கப் படுவது போல், திருப்படையான “வேல்’ ஆறு முருகன் கோயில்கள் ஆகின. இவற்றுள் வெருகல் ாலத்தில் முருகன், வள்ளி, லஸ்தானத்தில் பிரதிஷ்டை
கந்தை, மண்டூர் ஆகிய 5கதை ஒன்று பின்வருமாறு
ாற முருகனது வேல் வாகூர
பிளந்து, கடலில் மூழ்கிய தான்றின என்றும், அவை ச்சியிலும், திருக்கோயிலில் மீதும், மண்டூரில் தில்லை

Page 31
தங்கேஸ்வரி
மரத்தின்மீதும் தங்கின. அவ அவ்விடங்களில் முருகன் சே
வெருகல் சித்திரவேலாயுத
I. Soou அமைவு
திருக்கோணமலை எல்லையாகவும், மட்டக்க எல்லையாகவும் அமைந்து 6 கங்கையின் ஒரு கிளையான அமைந்துள்ளது. ᏞᏝ0 ᎱᎢ 6ᏈᏈ அமைந்துள்ள கதிர்காமம் ே அமைந்துள்ளது. இவ்வால நிறைந்த ஒரு இடமாகக் கா
இயற்கை அழகு மட்டக் களப்புக் குத் தெ அமைந்துள்ளது போல ப வெருகல் தலம் அமைந்: நினைவூட்டும் பல இடங்கள்
கதிர்காமத்தில் வள்ளி அமைந்திருப்பது போல படிவெட்டுமலை அமைந்: கங்கை அமைந்துள்ளது ே அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு : இத்தலத்தை உபயகதிர்கா இக்கதிர்காம ஒற்றுமை மிக

23
ற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டு காயில்கள் தோன்றின.
சுவாமி ஆலயம்
மாவட்டத்தின் தென் ளப்பு மாவட்டத்தின் வட iாள இவ்வாலயம் மகாவலி வெருகல் ஆற்றங்கரையில் ரிக்க கங்கைக் கரையில் பால, இக்கங்கைக் கரையில் யம் தெய்வ சாந்நித்தியம் ட்சியளிக்கிறது.
வாய்க்கப் பெற்று ற்கே உகந்தைத் தலம் மட்டக்களப்புக்கு வடக்கே துள்ளது, கதிர்காமத்தை ா இங்குள்ளன.
ரிமலை, தெய்வானை LD G60). Gol) , இங்கு வெருகல் மலை, துள்ளன. அங்கு மாணிக்க பால இங்கு வெருகல் ஆறு கதிர்காமத்தை நினைவூட்டும் மம் என்றும் அழைப்பர்.
வும் முக்கியமானது.

Page 32
24 கிழக்கிலங்
கதிர் காமத்துக்கு செல்வோர் மட்டக்களப்பு தரிசித்துத் தங்கி, நின்று ெ இந்த ஆலயத்தின் தல அமைந்துள்ளது. ஆரம்பத் மட்டுமே பிரதிஷ்ை இவ்வாலயத்தில் பிற்கால சமேத முருகனின் தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
குன்று களும், கு சோலைகளும் நிறைந் நிலப் பிரதேசம் குறிஞ்சி தோற்றத்தையுடையது.
2. கர்ண பரம்பரைக் கை
இவ்வாலயத்தின் பரம்பரைக் கதைகள் இவ் எடுத்துக் காட்டுவதாக உள்
வருமாறு:
இப்பிரதேசத்தில் இ சேர்ந்த குவேனியின் வட காலத்தில் இவ்விடத்தில் இ ஒரு வேல் இருந்தது எ வேலுக்கு வேடர்கள் வழிபா கதிர்காம யாத்திரை
இவ்வாலயத்தில் தங்கிய தோன்றி, அவ்விடத்தில்

பகை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ப் பாத யாத்திரை யாகச் மாவட்டத்தில் முதலாவதாகத் சல்லும் தலம் இதுவேயாகும். விருட்ஷமாக கடம்ப மரம் ந்தில் மூலஸ்தானத்தில் வேல் - செய்யப்பட்டிருந்த 2த்தில் வள்ளி தெய்வானை ருவுருவமும் பிரதிஷ்டை
தளங்களும், காவுகளும், துள்ள இவ்வாலயத்தின் சியும், முல்லையும் கலந்த
莎
வரலாறு பற்றிய கர்ண வாலயத்தின் தொன்மையை rளன. இவ்வாறான ஒரு கதை
இலங்கையின் ஆதிக்குடியைச் ம்சத்து வேடர்கள் வாழ்ந்த ருந்த ஒரு ஆலமரப் பொந்தில் “ன்று கூறப்படுகிறது. இந்த ாடு செய்ததாகவும், இவ்வழியே செய்த ஒரு செட்டியார்
போது, கனவில் முருகன் ஒர் ஆலயம் அமைக்கும்படி

Page 33
தங்கேஸ்வரி
கூறியதாகவும் அதன்படிே அமைத்ததாகவும் கூறப்படு
ஆலயம் அமைப்பதி கல்மலை என்ற இடத்தில் அறிந்து, செட்டியார் அம்ம6 பெற்றார். அத்திரவியப் பயன்பட்டது என்பர். இவ்வி நல்லநாதச் செட்டியா கூறப்படுகிறது.
இக்கதையைத் துரு வணிகச் செட்டியாரால் கொள்ளலாம். இக் கூற் இவ்வெருகல் பதிக்கு அண் முகத்துவாரம் அமைந்திரு வணிகக் கப்பல்கள் வந்து ெ
காலத்துக்குக் கால வணிகர்களால் இவ்வாலய இத்துறையை “இலங்கைத் அப்போது இது இலங் முக்கியமான ஒரு துறைய காரணமாகவே ஆதி லங்காப்பட்டினம் என்ற என்பதும் மனங்கொள்ளத்
3. வரலாறு
கலிங்க நாட்டிலி பொலனருவையைத் தன

25
ய செட்டியார் இவ்வாலயம் கிறது.
தற்கான திரவியம் அங்குள்ள இருப்பதாக இறையருளால் லையில் இருந்த திரவியத்தைப் D இக்கோயில் அமைக்கப் வாறு ஆலயத்தை அமைத்தவர் ர் எனவும் இக்கதையில்
வி நோக்கி, இவ்வாலயம் ஒரு
அமைக்கப்பட்டது எனக் )றுக்கு அனுசரணையாக, ாமையிலே இலங்கைத்துறை iப்பதும், இத்துறைமுகத்தில் சல்வதும் சான்றுகளாகின்றன.
ம் இலங்கைத்துறைக்கு வந்த பம் பேணப்பட்டிருக்கலாம். $துறை’ என அழைப்பதால் வகையில் உள்ள மிகவும் ாக இருந்திருக்கலாம். அதன் தியில் இத்துறைமுகம் பெயரைப் பெற்றிருந்தது தக்கது.
ருந்து இலங்கை வந்து, லநகராகக் கொண்டு, 40

Page 34
26 கிழக்கில
ஆண்டுகள் வரை மாகோன 1255) ஆண்டான் என்ட உபராஜனாக வ்ந்த சோழ என்னும் பெயருடன் மாே திருக்கோணமலைப் பிரே குளக்கோட்டன் பிரதேசத்தில் உள்ள அ கிடைப்பதற்காக கந்தளாய் விஸ்தாரமுள்ள காணிகளு ஏற்படுத்தினான். இவ்வாறு விளைச்சலைத் தரக்கூடிய வசதிகளைச் செய்தான் என் கொட்டியாரம் என அழை இவன் இதற்கா குடிமக்களைக் கொண்டு வெருகல் வரை குடியமர்த் வந்த தனியுண்ணாப்பூபா மேற்பார்வை செய்தான். ஆலயத்தைப் பராமரிக்( விடப்பட்டது. இவ்வண் மல்லிகைத் தீவு, பள்ளி திருமங்கலாய், இலங்கை தோப்பூர் முதலிய இவ்விடங்களிலும் அவன் வெருகலுக்குத் ெ தொன்மை வாய்ந்த இப்பிரதேசங்களில்

1கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ன என்னும் அரசன் (கி.பி. 1215து வரலாறு. இவனுடன் கங்கதேவன் குளக்கோட்டன் கானின் ராஜப்பிரதிநிதியாகத் தசத்தை நிர்வகித்து வந்தான். திருக்கோணமலைப் பூலயங்களுக்கு வருமானம் க் குளத்தைக் கட்டி பல ஏக்கர் ரூக்கு நீர்ப்பாசன வசதியை று அவன் 2700 அவணம் நெல் ப காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன ன்பர். அப்போது இப்பிரதேசம் முக்கப்பட்டது. க சிந்து நாட்டிலிருந்து வந்து தம்பலகாமம் முதல் தினான். குளக்கோட்டனுடன் "ல வன்னியன் இப்பகுதியை வெருகல் சித்திர வேலாயுதர் தம் பொறுப்பு இவனிடமே ணரிமையின் நிர்வாகத்தின் கீழ் க் குடியிருப்பு கங்குவேலி, த்துறை, கிளிவெட்டி, சம்பூர், கிராமங்கள் இருந்தன. ஆலயங்களை அமைத்தான். தற்கே கதிரவெளி முதலிய கிராமங்கள் உள்ளன. உள்ள கோயில்களிலும்

Page 35
தங்கேஸ்வரி
பூபால வன்னியனின் பெற்றிருக்கலாம்.
சித்திரவேலாயுதர் அ கதிர்காமக் கந்தன்கோயில் ஆ அதன் மூலஸ்தானத்தி வேலோ பிரதிஷ்டை செய்ய எழுதப்பெற்ற பேழை மட்டு இக்கோயிலுக்குச் ச பிள்ளையார் கோயில் உள்: திசையில் வீரபத்திரர் கே சூரன்கோட்டை என்பன எல்லாம் கதிர்காமத்தில் உ அமைப்பை நினைவூட்டுவத 1. கோயிற்போரதீவு சித்திற
ஆலய அமைவிடம் ப மடுவான்கரையில் (வாவியில் தூரத்தில், வயல்கள் நிறை இயற்கை எழில் கொண்ட கி கோயில் போரதீவுக் கிரா, மட்டக்களப்பு வாவி மெல் ஏனைய முருகன் கோயில் வளர்ந்த விருட்சங்களின் அமைந்துள்ளது. இங்கும் ஆ கடம்ப மரம் (வம்மி) சடை
திருக்கோயில் பதிை அழைப்பது போலவே கோ

27
திருப்பணிகள் இடம்
ஆலயத்தின் தென்புறமாக அமைந்துள்ளது. ல்ெ முருகன் திருவுருவமோ, ாப்படாது அட்சயமந்திரம் ம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ற்றுத் தூரத்தில் காவடிப் ளது. கோயிலின் கிழக்குத் காயில், தாமரைக்குளம், அமைந்துள்ளன. இவை ள்ள முருகன் கோயிலின் ாக உள்ளன.
வேலாயுதர் ஆலயம் pட்டக்களப்புக்குத் தெற்கே, ன் மேற்குப் புறம்) 19 மைல் )ந்த மருதநிலச் சூழலில், ராமமாக அமைந்துள்ளது மம். இதன் அண்மையில் லத் தவழ்ந்து செல்கிறது. கள் போலவே வானளாவ மத்தியில் இந்த ஆலயம் பூலய முன்றலில் ஒரு பாரிய $து நிழல் பரப்பி நிற்கிறது. ப வெள்ளைநாவற்பதி என பில் போரதீவுப் பதியையும்

Page 36
28 கிழக்கி
வெள்ளை நாவற்பதி 6 இதன் காரணம் அறியும எனும் முச்சிறப்பும் - மட்டக்களப்பு பிரதேசத் ஒன்றாகவும் தேசத்து பெற்றது.
இவ்வாலயம் மட் (மடுவான் கரையில்) அ சோலைக்குச் செல்வது ஆலயத்துக்குச் செல்ல ே வாவிக்கு மேல் ஒரு பா சிரமமின்றி வாகனங்க செல்ல முடியும்.
இப்பிரதேசத்தி மற்றொரு கிராமமும் பகுதியில் முற்கால சித்திரவேலாயுதர் கோ “கோயில் போரதீவு’ எ திருக்கோயில் பிரதேசட சித்திர வேலாயுதர் ஆலய எனப் பெயர் பெற்றது (
2. மட்டக்களப்பு மான்
இவ்வாலயத்தி மட்டக்களப்பின் வரல மான்மியம்’ என்னும் ( வரலாறு இடம்பெறுகிற

லங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ானச் சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர். ாறில்லை. மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம்
கொண்டு இவ்வாலயம், தின் திருப்படைக் கோவில்களில் க் கோயிலாகவும் பெருமை
ட்டக்களப்பு வாவியின் மேற்கில் மைந்துள்ளதால் கொக்கட்டிச் போல் அவ்வாவியைக் கடந்தே வேண்டும். ஆனால் பட்டிருப்பில் லம் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் ள் மூலமாக இவ்விடத்திற்குச்
ல் ‘பெரிய போரதீவு’ என உண்டு. கோயில் போரதீவுப் த்தில் பிரசித்தி பெற்ற யில் அமைந்ததால் இவ்விடம் னப் பெயர் பெற்றது போலும், ம் அங்கு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற பம் அமைந்ததால் திருக்கோயில் இங்கு நினைவு கூரத்தக்கது.
மியம் கூறுவது :
ன் தோற்றம் பற்றி ாறு கூறும் “மட்டக்களப்பின் ஏட்டுப்பிரதி நூலில் பின்வரும் றது. அவ்வரலாறு வருமாறு :

Page 37
தங்கேஸ்வரி
ஆதிகாலத்தில் காலே பெரிய படைகளோடு வந்து, செய்த மண்டுநாகனை வெ ஆலயங்களையும் இடித்துத் போரதீவு, மண்டூர் ஆலயங்கள் பொறுப்பேற்ற மதிசுதன் இவ்வ தொண்டைநாட்டுச் சிற்பி இவ்வாலயத்துக்கு 5 தட்டுகை (தற்போதைய ஆலயத்தில் கோபுர வாசல், வாகன வீ( சுற்றுமதில்கள், தங்கத் தகடு தூபியின் மேல் தங்கக்குடம் அபிஷேகம் செய்வித்தான் (இை ஆலயத்தில் இல்லை).
இவன் மகன் நாதன் அணை’யைக் கட்டினான். நா வயது வந்ததும் தோப்பாவை ஆண்ட மன்னன் விசுவாதாசனு என்பவளை அவனுக்குத் திரு ஆட்சிப் பொறுப்பையும் ஒப்ப “மட்டக்களப்பு மான்மியத்தி
‘போர்முடை நாடு’ குறிக்கிறது. அக்காலத்தில் இருக்கவில்லை என்றும், ‘கோயில் போரதீவு’ உருவாக, ! மீதிப்பிரதேசம் பெரிய போர பெற்றது என்றும் ஊகிக்கலா

29
சனன் என்னும் அரசன் இப்பிரதேசத்தில் ஆட்சி ன்று, இரண்டு பெரிய
தள்ளினான் (கோவில் r), பிற்காலத்தில் ஆட்சிப் ாலயத்தைப் புனரமைத்து, களை வரவழைத்து ளைக் கொண்ட தூபியும் ) இத்தூபி இல்லை), டு ரத சாலை மூன்று பூட்டிய கொடிக்கம்பம், முதலியனவும் அமைத்து வை எதுவும் தற்போதைய
எ பெயரால் “நாதன் தனுக்குப் பட்டம் கட்டும் (பொலன்னறுவையை) புடைய மகள் சித்திரேகை மணம் செய்து வைத்து, டைத்தான். இவ்வரலாறு ல்’ உள்ளது.
என்பது போரதீவைக் b இரு போரதீவுகள் ஆலயம் அமைந்த பின் பிற்காலத்தில் போரதீவின் தீவு என்னும் பெயரைப்
D.

Page 38
30 கிழக்கிலங்
3. வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
கி.பி. 10ஆம் நூற்றா ஆட்சி உச்சம் பெற்றது. ர (கி.பி. 985-1015) இலங்கையி அனுராதபுரம், பொலன்ன இவன் காலத்தில் பல சிவா (அவற்றின் இடிபாடுக அக்காலத்தில் இலங்கை ே “மும்முடிச் சோழ மண் சோழர்களால் ஆட்சி செய கிழக்கிலங்கையில் சோழர் புனரமைப்பு செய்தனர். போரதீவு சித்திர வேலா கூறப்படுகிறது.
இவ்வாலய அன விமானத்திலும் சோழ பிரதிபலிப்பதை இன் கர்ப்பக் கிரக விமான அமைப்பிலேயே காணப்ட
பிற்காலத்தில், ம இலங்கையில் கிழக்குப் ஆட்சியை நிறுவினா கிழக்கிலங்கையில் கொ போரதீவு, திருக்கோயி திருப்பணிகள் இடம்பெற்ற இவன் நிவந் தங்கள்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
T
ண்டில் தமிழகத்தில் சோழர் ாஜராஜ சோழன் காலத்தில் ல் சோழர் ஆட்சி நிலவியது. றுவை முதலிய இடங்களில் லயங்கள் அமைக்கப்பட்டன ள் இன்றும் உள்ளன). சாழநாட்டின் ஒரு பகுதியாக டலம்’ என்ற பெயருடன் ப்யப்பட்டது. இக்காலத்தில் பலர் சைவ ஆலயங்களைப்
அவற்றில் ஒன்று கோயில் ாயுதர் ஆலயமாகும் எனக்
மப்பிலும், கர்ப்பக் கிரக p ரி காலக் கட்டடக் கலை றும் அவதானிக்கலாம். r LD இன்றும் பழைய படுகிறது.
rr G3g5 rr 6öT (65). L Sñ?. 1 215 — 1 2 55)
பிரதேசத்தில் நிலையான ன். இவன் காலத்தில் க்கட்டிச்சோலை, கோயில் ல் முதலிய ஆலயங்களில் ன. ஆலய பரிபாலனத்துக்காக வழங்கியதுடன் நிர்வாக

Page 39
தங்கேஸ்வரி
முறைகளையும், கட்டுக்கோ அவ்வகையில் மாகோனால் பெருமையும் இவ்வாலயத்திற
இவ்வாலயத்தில் ஆட எதுவும் இல்லை. ஆனாலும் மண்டபம், மகாமண்டபம், நிரு மண்டபங்கள் உள்ளன. ஆ 99 ஏக்கர் காணி தற்போது உ6 இல்லை. இதற்குமு ன் சே அடையாளங்களும் இல்லை.
பூசைகளும் உற்சவங்களும்
ஆண்டுதோறும் ஆடி திருவிழா நடைபெறுகிறது நடைபெறும். இத்திருவிழ எல்லாச் சாதியினரும் சேர்த்து மனங்கொள்ளத்தக்கது. மா ஆலயங்களில் சாதி வேற்றுை சாதியினர் உட்படச் சகலருக்( ஆலய உற்சவங்களிலும் இ சிந்திக்கத்தக்கது. இதிலிருந் உதயமாகிறது.
மாகோன் காலத்தில், வகுக்கப்பட்டனவே தவிர அை இருக்கவில்லை போலும். ஏனைய குடியினர் சிங்களக் கச்சிலாகுடி (1), மாதவிகு

31
rப்பாக்கிச் சீரமைத்தான். திருப்பணி செய்யப்பட்ட )கு உண்டு.
டம்பரமான கட்டடங்கள் ம் கர்ப்பக்கிரகம், அர்த்த நத்த மண்டபம் என நான்கு பூலயப் பராமரிப்பிற்காக ள்ளது. முன்வாசல்கோபுரம் ாபுரம் இருந்ததற்கான
மாதத்தில் இவ்வாலயத்தில் 1. 21 நாள்கள் திருவிழா )ாக்களைச் செய்வோரில் துக் கொள்ளப்பட்டிருப்பது கோன் வன்னிமை வகுத்த ம பாராது தாழ்த்தப்பட்ட கும் ஆலய நிர்வாகத்திலும், டமளித்திருப்பது ஆழ்ந்து து இன்னொரு சிந்தனை
தொழில் ரீதியாக சாதிகள் பற்றுக்குள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் திருவிழா செய்வோரின்
குடி (1), கோப்பிகுடி (1), டி (1), பெத்தன்குடி (1),

Page 40
32 கிழக்கிலங்ை
பணிக்கனார் குடி (3), படைய (2) ஆகியோர் இடம்பெறுகி 21 திருவிழாக்கள் நடைெ வசதிக் குறைவினால் 10 நடைபெறுகின்றன என ஆலயங்களைப் போல் இ. விசேட பூஜைகள் நடைபெறு பெளர்ணமி (கச்சிலாகுடி), க பணிக்கனார்குடி), திருவெ பணிக்கர்குடி), திருவாதிரை
இறுதிநாளான தீர வெருகல், சித்தாண்டி சித்திர போல தீமிதிப்பு G தொடர்புபடுத்தும் நிகழ்வுச் இடம்பெறாதது அவதானிக்
1974ஆம் ஆண்டுக்குழு ஒரு நேரம், மதிய நேரப் பூ 1974இல் (ஆனி மாதம்) செய்யப்பட்டு, 33 ஓம கும்பாபிஷேகம் நடைே தினசரி மூன்று நேரப்பூை குறிப்பிடத்தக்கது.
 

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ாண்டகுடி (3), காலிங்காகுடி ன்றனர். ஆரம்ப காலங்களில் பற்ற போதும் தற்போது திருவிழாக்கள் மட்டுமே அறிகிறோம். ஏனைய ங்கும் மாதந்தோறும் சில வகின்றன. அவற்றுள் சித்ரா ார்த்திகை விளக்கீடு (எருவில் ம்பாவை (பெரியபோரதீவு (மகியூர் பணிக்கன்குடி)
ர்த்தோற்சவத் தினத்தில் வேலாயுதர் ஆலயங்களைப் வைபவம், வேடரைத் கள் என்பன இக்கோயிலில் கத்தக்கது.
pன் இவ்வாலயத்தில் தினசரி ஜை மட்டும் நடைபெற்றது. ஆலயம் புனருத்தாரணம் குண்டங்களுடன் மகா பெற்றது. அதன் பின்னரே ஜ செய்யப்பட்டு வருவது
愛
M

Page 41
தங்கேஸ்வரி
1. ஆலய அமைவிடம்
மட்டக்களப்பிலிரு மட்டக்களப்பு வாவியின் ெ கொழிக்கும் கிராமச் சூழ்நி இப்பழம் பதி. மூர்த்தி, முச்சிறப்புகளையும் கொண்டு சாந்நித்யம் நிறைந்து விளங் பாரிய விருட்சங்களின் ம கோயிலின் முன்புறமாக மட் நீண்டு பரந்திருக்க, மெல்லெ மனதில் அமைதியும், சாந்: இவ்வாலயம் அமைந்துள்ள
இவ்வாலயத்தைச் சு
அரசு, கொங்கு முதலிய வி
 

33
கன் கோயில்
ந்து 20 மைல் தெற்கே தன்புறமாக இயற்கையழகு ைெலயில் அமைந்துள்ளது தலம், தீர்த்தம் ஆகிய பக்தர்களுக்கருளும் தெய்வ பகும் இத்தலம், நிழல்தரும் த்தியில் அமைந்துள்ளது. ட்டுநகர் வாவி அமைதியாக ன வீசும் இளம் தென்றலில் தியும் நிறைக்கும் சூழலில்
g95I.
ற்றி கடம்பு (வம்மி), ஆல் ருட்சங்கள் ஓங்கி உயர்ந்து

Page 42
34 கிழக்கிலங்
பரந்து வளர்ந்து நிழல் பர நவம்பரில் வீசிய கடும்புய மரங்கள் பாறி வீழ்ந்தே விருட்சங்கள் அவ்வாறு நிற்பது பெரும் அற்புத கூறுகின்றனர்.
இவ்வாலயம், பழைய அதே தோற்றத்தில், ஒட்டு இன்றும் காட்சியளிக்கின்ற இவ்வாலயத்தில் புனருத்த பட்டன என அறிகிறோம் ஆலயம் காட்சியளித்தபோ, பக்திப் பரவசத்தில் மூழ்கி நிற்கும் தன்மையை இ தவறுவதில்லை.
2. கர்ண பரம்பரைக் கை
இவ் வாலயத்திற் பலவகையில் நெருங்கிய வள்ளியை மணந்த கதை மெளன பூசை நட்ைபெறு கதிர்காமத்தைப் போல:ே அதனால் சின்னக் கதிர
அழைக்கப்படுகின்றது.

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ப்பி நிற்கின்றன. கடந்த 1978 லில் எத்தனையோ பெரிய பாதும், இங்குள்ள பாரிய வீழ்ந்துவிடாமல் நிமிர்ந்து ம் என இப்பகுதி மக்கள்
ப காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட க்கூரையைக் கொண்டதாய் து. தெய்வத் திருவாக்கினால் ாரண வேலைகள் தவிர்க்கப் பழமையான தோற்றத்தில் தும், இங்கு வரும் பக்தர்கள், மெய்சிலிர்த்து, மெய்மறந்து இவ்வாலயம் ஏற்படுத்தத்
தகள
கும் கதிர் காமத்திற்கும் தொடர்புண்டு. முருகன் முதல் திரைமூடி வாய்கட்டி 1வது வரை, பல நிகழ்வுகள் இங்கும் அமைந்துள்ளன. காமம் என்றே இத்தலம்

Page 43
தங்கேஸ்வரி
இவ்வாலயம் உருவா பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கர்ண அக்கதை வருமாறு :
சூரபத்மனை நோக்கி அவனைக் கொன்றழித்தபி கூறாகப் பிளந்து, அப்படி கடலில் மூழ்கியபோது அ பொறிகள் தோன்றி வேல்கை
அவற்றில் ஒன்று ெ திருக்கோயில் பிரதேசத்தில் மரத்திலும் இன்னொன்று உள்ள மலை உச்சியிலும்,
பிரதேசத்தில் உள்ள தில்லை
இவ்வேல்கள் தங்கிய வேடர்கள் கொத்துப்பந்தல் ஆ வந்தனர். காலக் கிரமத்தில் ஆ எழுந்தன. அவ்வாறு எழுந் அருள் நிறைந்த மண்டூர் மு
இது ஒரு கதையாக ( உகந்தை, மண்டூர் ஆகிய மூ தொடர்பையும் அருட் காட்டுவதற்காகவே இக்கை இலகுவாக ஊகிக்கலாம்.

35
னது தொடர்பாக மிகவும்
பரம்பரைக் கதை உண்டு.
முருகன் ஏவிய வேலானது ன் வாகூரமலையை இரு பும் உக்கிரம் தணியாமல் அவ்வேலிலிருந்து மூன்று ாாக மாறின.
வெள்ளை நாவற்பதியான உள்ள வெள்ளை நாவல் உகந்தைப் பிரதேசத்தில் மற்றொன்று மண்டூர்ப் ) மரத்திலும் தங்கின.
ப இடங்களில் அங்கிருந்த அமைத்து வேலை வழிபட்டு அவ்விடங்களில் ஆலயங்கள் த கோயில்களில் ஒன்றே
ருகன் ஆலயமாகும்.
இருந்தபோதும் கதிர்காமம்,
ன்று தலங்களுக்கும் உள்ள சக்தியையும் எடுத்துக் தை உருவானது என்பதை

Page 44
36 கிழக்கிலங்
3. கதிர்காமத்தை ஒத்த வ
மண்டூர் முருகன் கதிர்காம முருகன் கோ அமைந்துள்ளது. கதிர்காப மாணிக்க கங்கை ஒடுவது முன்புறம் கங்கையைப் ே
பரந்திருக்கிறது.
பிரதான கோயிலி:
வள்ளி தெய்வானை கே இவற்றை அண்மியதாக குமாரத்தன் கோயில்களும் கர்ப்பக் கிரகம், அர்த்தப ஆகியவற்றை மட்டும் ெ கோபுரம் எதுவும் இல்லை விமானம் இல்லை. ஒட்டு ஒரு கலசமும் மட்டுமே உ6
கர்ப்பக்கிருகத்தில் இல்லை. கதிர்காமத்தில் முடியுள்ளது. உள்ளே այ58 ஒன்று உள்ளது. இப்பேன வீதி உலாவின்போது எடுத்
பூசை செய்யும் சீலையால் வாய்கட்டி கதி மெளன பூசை செய்வார். (
என்னாது கஃபுகனார் எனக் கு

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ழிபாட்டுமுறை
பிரதான கோயில் முகப்பு யில் முகப்புப் போன்றே ஆலயத்தின் அருகாமையில் வ போல் இவ்வாலயத்தின்
பான்ற மட்டக்களப்பு வாவி
ன் உள்வீதியில் இருபுறமும் ாயில்கள் அமைந்துள்ளன. பிள்ளையார், வைரவர், உள்ளன. முருகன் ஆலயம், 0ண்டபம், மகாமண்டபம் காண்டுள்ளது. முன்புறம் கர்ப்பக்கிரகத்துக்கு மேல் க்கூரையும் அதன் உச்சியில்
ாளன.
வேலோ, விக்கிரகங்களோ ) உள்ளது போல் திரை திரம் வரையப்பட்ட பேழை ழயே உற்சவக் காலங்களில் துச் செல்லப்படும்.
கஃபுகனார்’ வெள்ளைச் ர்காமத்தில் செய்வது போல் பூசை செய்பவரை “பூசாரி’
றிப்பிடுவது கவனிக்கத்தக்கது.)

Page 45
தங்கேஸ்வரி
திருவிழா உற்சவக் பவனிவரும் ரதம் திரை { திருவிழா உற்சவத்தின் ே நடைபெறுவது போலவே வள்ளியம்மன் ஆலயத்துக்கு இறுதிநாளில் தீர்த்தமாடிவிட் ஊர்வலம் தெய்வானை ஆ நிற்காது. இவ்வாறு தெய்வா கடந்து செல்லுகையில் ஊர்வ பெண்கள் மயங்கி வீழ் வ ஊர்வலத்துடன் வள்ளியம்ம செல்லப்படுவர். பல மணித்
இவர்கள் மூச்சை தெளிவர்.
4. பூசைகளும் உற்சவங்களு
ஆடிமாதம் பெளர்ண நடைபெறுகிறது. அத்தீர்த் கழித்து மண்டூர் முருகன் ே நடைபெறும். ஏனைய ஆலய முருகன் கோயிலில் நிலையா6 அதனால், இதற்கென்று உரி மரத்திலிருந்து வெட்டிக் செ மூலத்தானத் திரைச்சீலையி இடத்தில் நாட்டி அதைச் சுற்ற கட்டித் தினமும் பூசனை செய் கொடியேற்றமாகும். அே

37
காலத்திலும் முருகன் முடியபடியே இருக்கும். பாது, கதிர்காமத்தில் தினமும், சுவாமியானவர் குச் சென்று திரும்புவார். டு வரும்போது சுவாமியின் பூலயத்தின் முன் தரித்து னையம்மன் ஆலயத்தைக் பலத்தில் வரும் ஆலாத்திப் ர். இவர்கள் சுவாமி ன் ஆலயத்துக்கு எடுத்துச் தியாலங்களுக்குப் பின்பே
நம்
மியில் கதிர்காமத் தீர்த்தம் தம் முடிந்து பத்துநாள் கோயிலில் கொடியேற்றம் பங்களைப் போல மண்டூர் ன கொடித்தம்பம் இல்லை. ய முறைப்படி கொக்கட்டி ாண்டுவரப்பட்ட தடியை ன் பக்கமாக அதற்குரிய பி நெற்கதிர்களை வைத்துக் து வருவர். இதுவே இங்கு த போன்று கோயிலின்

Page 46
38 கிழக்கிலா
நாற்திசைகளிலும் தெய்வ
திசைக்காவற் கொடிமரங்
கொடியேற்றத்தி திருவிழா நடைபெறும். ஆவணி மாதப் பூர ை நடைபெறும். சுவாமி தீர் மூங்கிலாற்றின் சங்கப அந்நதிப்படுகை திசைமா பின்புறம் சற்றுத் தூரத் வாவியிலேயே தீர்த்தப தீர்த்தமாடியபின் சுவாமி, சென்று பிற்பகல் வரை த தனது ஆலயத்துக்குச் செல் சுவாமி கோயிலில் பூசை !
அன்று பிற்பகல் சு6 பின்னர் பூசை நடைபெறு நடைபெறும். தீர்த்தோற். நாள், முருகன் கோயிலி கோயிலையடுத்து வேடர் நடைபெறும். அப்பூசையி மரக்கறி வகைகளும், பச்
மண்குடுக்கைகளிற் படை
அன்றிரவு கோயில பெரிய பந்தல் அமைத்து

வ்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பானையம்மன் கோயிலிலும் கள் நட்டுவைப்பர்.
ன் பின் இருபது நாள்கள் திருவிழாக்கள் முடிந்தபின் ணயன்று தீர்த்தோற்சவம் த்தமாடும் இடம் வடபுறத்தே Dமாக முன்பு இருந்தது. றியதால் இன்று கோயிலின் தில் உள்ள (மட்டக்களப்பு) Dாடுதல் நடைபெறுகிறது. வள்ளியம்மன் ஆலயத்துக்குச் ங்கியிருந்து பூசனை பெற்றுத் }வார். எனவே, அன்று மதியம்
நடைபெறுவதில்லை.
வாமி தனது கோயிலுக்கு வந்த ம். அன்றிரவு கொடியிறக்கம் சவம் நிறைவுபெற்ற மூன்றாம் ன் பின்புறமுள்ள குமாரன் பூசை என ஒரு விசேட பூசை ல், மான் இறைச்சி உட்பட பல சரிசிப்புக்கையும் வேலனுக்கு க்கப்படும்.
பின் பின்புறம், வெளிவீதியில் அதில் பலவிதமான பலகார

Page 47
தங்கேஸ்வரி
வகைகளைக் குவித்து ம நடைபெறும். தெய்வமாடு போது சன்னதம் கொண்டு (நிமித்தம்) கூறுவர். திருவி கூறுவர். இதை மக்கள் பய
இந்த நடைமுறைக் வெளியே கொடியிறக் நடைபெறுவதும் அவதான் வேடர் சம்பிரதாயங்களின்
என்பது மனங்கொள்ளத்த
 

39
டைவைத்து, வெறியாட்டு ம் வேலன் இந்த ஆட்டத்தின் அதன் உச்சகட்டத்தில் கட்டு விழாவின் நற்பலன்களையும் பக்தியோடு செவிமடுப்பர்.
கள், பிரதான கோயிலுக்கு கி 3ஆம் நாள் கழிந்து விரிக்கத்தக்கது. இவையாவும், அடிப்படையில் அமைந்தவை
க்கது.

Page 48
40 கிழக்கிலங்ை
சித்திர வேலாய சுவாமி ஆலய
1. ஆலய அமைவிடம்
மட்டக் களப்பு மா 46 மைல் தொலைவில் உள்ள பழம்பதி. தொன்மைக்கா
9 3
முனை’, ‘உன்னரசு கிரி’,
'கண்டபாணந்துறை’ ( குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்ே பின்னாலும் ஒரு வரலாறு உ வேலாயுதர்” ஆலயம் அமைந் என்னும் சிறப்புப் பெயர் விட்டது.
வரலாற்றுப் ւ Ժ. : மாகோனால் திருப்பணி ( உடையது. மாகோன் (1215-1 பெற்ற இரு தூண் கல்வெ கல்வெட்டும் இவ்வாலயத்தி

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வட்டத்திற்குத் தெற்கே ாது திருக்கோயில் என்னும் ாலத்தில் இப்பதி “நாகர்
“வெள்ளை நாவற்பதி’, முதலிய பெயர்களால் பெயர் ஒவ்வொன்றுக்குப் ண்டு. இத்தலத்தில் “சித்திர த பின்னர் “திருக்கோயில்’ இத்தலத்திற்கு உரியதாகி
p பெற்ற இவ்வாலயம் செய்யப்பெற்ற பெருமை 255) காலத்தில் பொறிக்கப் ட்டுகளும் ஒரு துண்டுக்
) உள்ளன.

Page 49
தங்கேஸ்வரி
சமுத்திரக் கரை திருச்செந்தூரை நினைவூட்டு பொன் மணற்பரப்பில் இவ் காவும், சோலையும் நிை அமைதியான சூழலை ஏற்படு தீர்த்தம் ஆகிய முச்சிறப்பு தேசத்துக் கோயிலாகவும், தி புகழ்பெற்றது.
கதிர்காமத்தோடு தொ ஆண்டுதோறும் கால்நடைய மேற்கொள்வோர் இவ்வா முருகனைத் தரிசித்துச் செல்
கிழக்குப் பிரதேச திருக்கோணேஸ்வர ஆலய திருக்கோயில் ஆலயத்துடனு இராவணன் சம்பந்தப்படுகிற பாத்திரம் அல்ல. நிஜமாக பிற்கால ஆய்வுகளால் நி வகையிலும் திருக்கோணேஸ்வர தொடர்புகள் உள்ளன. ம குளக்கோட்டன் (சோழகன்) திருப்பணி செய்துள்ளான்.
2. கர்ண பரம்பரைக் கதைக
இவ்வாலயம் தொட
பரம்பரைக் கதைகள் உள்

41
ஒரமாக, தமிழகத்துத் ம்ெ வகையில் நீண்டு பரந்த வாலயம் அமைந்துள்ளது. றைந்து இப்பதிக்கு ஒரு த்தி உள்ளது. மூர்த்தி, தலம், களும் கொண்ட இப்பதி ருப்படைக் கோயிலாகவும்
டர்புடையது இவ்வாலயம். பாகக் கதிர்காம யாத்திரை ாலயத்தில் தங்கியிருந்து லுதல் வழக்கமாகும்.
சத்தின் வடக்கேயுள்ள த்துடனும் தெற்கேயுள்ள றும் இதிகாச புருஷனான ார். இவன் ஒரு கற்பனைப் வாழ்ந்த மன்னன் என்பது றுவப்படுகிறது. வேறு ாத்திற்கும் திருக்கோயிலுக்கும் ாகோனின் உபராஜனான கூட இவ்விரு ஆலயங்களில்
ser
டர்பாகப் பற்பல கர்ண
ளன. அவற்றுள் நாம்

Page 50
42 கிழக்கில
ஏற்கனவே கூறியபடி, சூர ஏவிய வேல் அவனைக் ே பிளந்து, கடலில் மூழ்கிய 3 பொறிகள் வேலுருப்( பிரதேசத்தில் உள்ள வெளி நிற்க, அதனைக் கொத்துப் பந்தல் ஆல வழிபட்டனர் என்பது ஒ
திருக்கோயிலுக்கு கோட்டை இருந்ததாக அவனுடைய வழிபாட் மட்டக்களப்பின் பிற்கால கனகரத்தினம் என்பவர் ( என்னும் நகர், இலங்கை எனவும் பிற்காலத்தில் மாடமாளிகைகள், கடலி ஆழத்தில் இல்லாமை மோதாமல் இருக்க ஆங் கலங்கரை விளக்கங்கள் இப்போது திருக்கோய தோன்றுகின்றன எனவு
இராவணன் ஆண் மட்டக்களப்புப் பிரதே திருக்கோயில் உகந்தை, மாமாங்கேஸ்வரம் மு இருந்தன என்றும் தொ

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
னைக் கொல்வதற்காக முருகன் கான்றபின் வாகூரமலையைப் போது அதிலிருந்து தோன்றிய பெற்று, ஒன்று திருக்கோயில் ாளை நாவல் மரத்தில் பாய்ந்து கண்டெடுத்த வேடர்கள், யம் அமைத்து அவ்வேலை
ரு கதை.
அருகாமையில் இராவணன் வும், திருக்கோயில் ஆலயம் டுத் தலமாக இருந்ததாகவும் வரலாறு எழுதிய திரு. எஸ்.ஒ. தறிப்பிட்டுள்ளார். இலங்காபுரி யின் கீழ்ப்பாகத்தில் இருந்தது கடலில் மூழ்கிய அந்நகரின் ன் நீர் மட்டத்திலிருந்து அதிக யால் கப்பல்கள் அவற்றில் கிலேயர் காலத்தில் அங்கு இரு நிறுவினர் என்றும் அவை பிலுக்கு எதிரே கடற்புறத்தே ம் ஒரு கதை உண்டு.
ாட தென் இலங்காபுரி என்பது சம் எனவும் இப்பிரதேசத்தில் மண்டூர், கொக்கட்டிச்சோலை, தலிய புகழ்பெற்ற தலங்கள் ல்லியல் ஆய்வாளரான திருமதி

Page 51
தங்கேஸ்வரி
தனபாக்கியம் குணபால குறிப்பிட்டுள்ள ‘மாம தற்போது மட்டக்களப்பின் ஆலயம் என்பதும், இவ்வா சம்பந்தப்படுத்தும் கர்ன உலவுகின்றன என்பதும் இ
3. சிவலிங்கக் கோயிலே கோயிலாக மாறியது
மட்டக்களப்புப் பிர ஆதியில் சிவலிங்கக் கேr பிள்ளையார் கோயிலாகவு
மாறி உள்ளன.
அந்த வகையில் திருச் கோயிலாக இருந்தது. கோயிலாக மாறியது என்
இராவணன் இக்கோயிலி குறிப்பிடலாம்.
இராவணன் (கி.மு. 6 இயக்கர் குல மன்னன் என்ட இலங்கையின் ஆதிக்குடி என்போர் கிழக்கிலங்கையின் திருக்கோயில் பிரதேசம் ஆ எனப் பெயர் பெற்றிரு நாகருக்கும் இப்பிரதேசத்து எடுத்துக் காட்டுகிறது.

43
சிங்கம் கூறுகிறார். இதில் ாங்கேஸ்வரம்’ என்பது ா வடபால் உள்ள விநாயகர் லயத்துடன் இராவணனைச் ண பரம்பரைக் கதைகள்
ங்கு நினைவு கூரத்தக்கது.
சித்திரவேலாயுதர்
rதேசத்தில் சில கோயில்கள் ாயிலாக இருந்து, பின்னர் ம், முருகன் கோயிலாகவும்
கோயில் ஆதியில் சிவலிங்கக் பின்னர் சித்திரவேலாயுதர் ாபர். அதற்கு ஆதாரமாக ல் வழிபாடு செய்ததைக்
5000) இலங்கையை ஆண்ட பது மனங்கொள்ளத் தக்கது.
களான இயக்கர், நாகர் - ல் செறிந்து வாழ்ந்துள்ளனர். திகாலத்தில் “நாகர்முனை’ ந்த மை ஆதிக் குடிகளான வக்கும் இருந்த தொடர்பை

Page 52
44 கிழக்கிெ
இராவணன் ஆட்சி மாமாங்கேஸ்வரம் (மு இருந்தது) உகந்தை, திருக்ே இராவணனைத் தொடர்பு ஆனாலும் பிற்காலத்தின் சுப்பிரமணியர் ஆலயம கயபாகு, மதுநேய கயபாகு காலத்தில் இவ்வாலயம் இ “மட்டக்களப்பு மான்மிய கி.பி. 1ஆம் நூற்றாண்டு காலக்கணிப்பு.
அதற்கும் பின்னரே ஆலயமாக மாறியுள்ளது திட்டவட்டமாகத் தெரியவி தொடர்பினாலும், வே இம் மாற்றம் ஏற்பட்டி அனுமானிக்கலாம்.
 

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
காலத்தில் திருக்கோணேஸ்வரம், ன்பு சிவலிங்கக் கோயிலாக காயில் முதலிய ஆலயங்களோடு படுத்தும் பல கதைகள் உள்ளன. ) இவ்வாலயம் நாகர்முனை ாக மாறியுள்ளது. புவனேக முதலியோர் திருப்பணி செய்த ப்பெயரால் அழைக்கப்பட்டதை ம்’ குறிப்பிடுகிறது. இக்காலம்
என்பது அந்நூலில் உள்ள
இவ்வாலயம் சித்திரவேலாயுதர் து. இதற்கான காரணங்கள் வில்லை. ஆனாலும், கதிர்காமத் டர்களின் பூசனையாலும்
- ருக்கக் கூடும் என நாம்

Page 53
தங்கேஸ்வரி
உகந்தை முரு
ஆலய அமைவிடம்
தமிழகத்தின் குன் கோயில்களை நினைவூட்டும் பாறைகளும் நிறைந்து அரு தாலாட்ட பக்திமயமான ( முருகன் ஆலயம் கிழக்கில கோயிலாகவும், தேசக் கோய தலமாகும்.
கதிர்காமத்தோடு நெரு இத்தலம் இரண்டு பிரிவான ப மலை வன்னிமலை எனவும் எனவும் அழைக்கப்படுகி அமைந்த ஏழு நீர்ச்சுனைக செய்கின்றன. கதிர்காம அனைவரும் இங்கு தங்கியிரு
 

45
று தோறாடல் மலைக் வகையில், குன்றுகளும், கில் சமுத்திர அலைகள் சூழலில் உள்ள உகந்தை }ங்கையின் திருப்படைக்
பிலாகவும் சிறப்புப் பெற்ற
ங்கிய தொடர்பு கொண்ட மலைகளையுடையது. ஒரு மற்றது முருகன் மலை றது. இயற்கையாகவே ளூம் இத்தலத்தை அணி
யாத்திரை செய்வோர் ந்து உகந்தை முருகனைத்

Page 54
தரிசித்துச் செல்வார்கள். உகந்தை மலை (உகந்தமை முருகன் இங்குத் தங்கியி ஐதீகம் உண்டு.
பொத்துவில் தான் கூமுனை செல்லும் காட் ஒரமாக இத்தலம் அை கோயில்கள் திறந்தவெளிக் .ே
மனங்கொள்ளத் தக்கது.
கதிர்காமத்துக்குச் அமைந்துள்ள இத்தலச் இடமாகவும் கொள்ளப் பிரதேசத்தில் உள்ள தாந்தாமலை முருகன், ச உகந்தை முருகன் ஆலயங்க உகந்தைமலை முருகன் ஆ பெற்றதாகும்.
இதன் மலையடிவா கோயில் ஒன்று உண்டு. பெரிய தேத்தாமரங்களும் வளர்ந்து நிழல்பரப்பி, இல் படுத்துகின்றன.
கர்ண பரம்பரைக் கதை
முருகன் விட்ட வேலி வாகூரமலையை இரண்டா

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கதிர்காமத்து முருகனுக்கு ல) இது எனவும், அதனால் ருந்து ஒய்வெடுப்பதாகவும்
ண்டி, பாணமையிலிருந்து டுப் பாதையில் கடற்கரை மைந்துள்ளது. இங்குள்ள காயில்களாக அமைந்திருப்பது
சில மைல்கள் இப்பால்
சூரிய வழிபாடு நடந்த படுகிறது. மட்டக்களப்பு 3 மலைக் கோயில்களாக
ங்குமான் கண்டி முருகன், ள் அமைகின்றன. இவற்றுள் ஆலயமே மிகவும் பிரசித்தி
ாரத்தில் சிறிய பிள்ளையார்
கோயில் வீதிகள் எங்கும், , ஆலமரங்களும் சடைத்து வ்வாலயச் சூழலை மகிமைப்
)ானது சூரனைக் கொன்றபின் கப் பிளந்து, கடலில் வீழ்ந்த

Page 55
தங்கேஸ்வரி
போது எழுந்த மூன்று பொழ மலை உச்சியில் தங்கி வேலான
கூறப்பட்டுள்ளது.
மட்டக்களப்பு வரலா நூலான மட்டக்களப்பு மா பற்றிய கர்ணபரம்பரைக் கதை
அக்கதைகள் வருமாறு :
இலங்கையை ஆண்ட
(திருக்கோணேஸ்வரம்) உகந்தச் இடங்களில் ஆலயம் இயற்றிப்
சீதையின் சாபத்தால் அவன: பாழடைந்தது. அதன்பின் கி தட்சிணாகிரி ஆலயத்தைப் பு கட்டுவித்துச் சிவபதமடைந்தா என்பதில் சந்தேகமில்லை. ம
சிங்க குமாரன் மந்திரி ட் மலைக்கு வந்து, மலையுச்சியில் ஆகியோருக்கும் மலை அடிவா யமன், நிருதி, வருணன், வா என்னும் எண்மருக்கும் ஆ6 இவ்வாலயங்களுக்கு நெ அளித்தான். மட்டக்களப்பு முகமன் கொண்டாடி, ஆடித்தி தினங்களில் இராவணன் பேரில் தீபம் ஏற்றும்படியும் திட்டம்

47
மிகளுள் ஒன்று உகந்தை து என்ற கதை ஏற்கனவே
று கூறும் ஏட்டுப்பிரதி ன்மியத்திலும் இத்தலம் தகள் இடம்பெறுகின்றன.
இராவணன், தச்சணகிரி கிரி (உகந்தமலை) என்னும் பூசை செய்து வாழ்ந்தான். து ஆட்சி ஒழிந்து, நாடு Fங்க குமாரனது தந்தை, னரமைத்து திருக்குளமும் rர். இது ஒரு கட்டுக்கதை ற்றொரு கதை வருமாறு :
பிரதானிகளுடன், உகந்தை ) சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா ாரத்தில் இந்திரன், அக்னி, யு, குபேரன், ஈசானியன் லயங்கள் அமைத்தான். ற் காணிகள் நிவந்தம் மன்னன் பிரசேதுவிடம் ங்கள், அமாவாசை ஆகிய ல் உகந்தையில் ஒரு பெரிய
செய்தான்.

Page 56
48 கிழக்கிலங்
இதுவும் ஒரு கற்பை இக்கதைகளுக்கும், முருக சம்பந்தமுமில்லை. உகந்ை பிற்காலத்தவர் இவ்வாறு அவிழ்த்து விட்டனர். இவ என்பதை வலியுறுத்துவதற்க
பூஜைகளும் உற்சவங்களு
கதிர்காமத்தைப் ( பெளர்ணமியில் தீர்த்தே அதற்கு முன்னதாகத் திருவி முதல் மூன்று திருவிழாக் (வேலாயுதம்) தாம்பாளத்தி மூடி வீதிவலம் வருவார். திருவிழா வரையிலான 12 முருகப் பெருமாள் வேல் ப வள்ளியம்மனோ, தெய்வான இடம்பெறுவதில்லை.
சுவாமி தீர்த்தமாடு கொடி இறக்கப்படும். ( இல்லை) அதனையும் சுவா கடலுக்கு எடுத்துச் ே செல்லும் போது B G அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பத என்றும் அழைப்பர்.
தீர்த்த மாடி முடி கோயிலுக்குச் செல்லாமல்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
னைக்கதை என்பது கண்கூடு. வணக்கத்துக்கும் எவ்வித தையின் பூர்வீகம் அறியாத கற்பனை மூட்டைகளை பற்றை நிராகரிக்க வேண்டும் ாகவே இங்கே குறிப்பிட்டேன்.
ம்
போலவே இங்கும் ஆடிப் ாற்சவம் நடைபெறுகிறது. ழாக்கள் இடம்பெறுகின்றன. களின் போதும் சுவாமியை ல் வைத்து, பட்டுச் சீலையால் கள். நான்கு முதல் 15ஆம் நாட்களும் திறந்த தேரில், )யில் சகிதம் பவனி வருவார். னையம்மனோ இப்பவனியில்
வெதற்கு முன்னரே, அன்று இவ்வழக்கம் வேறெங்கும் மியுடன் (வேல்) தீர்த்தமாடக் செல்வர். தீர்த்த மாடச் ாமி பட்டுச் சீலைகளால் ால் அவரைப் பட்டுச்சாமி
டந்ததும் சுவாமி தனது பக்கத்து மலைமீதிருக்கும்

Page 57
தங்கேஸ்வரி
வள்ளி நாச்சியாரின் கோயி பொங்கல் பூசை இடம்பெறு தனது கோயிலுக்கு எழுந்தரு
திருவிழாக் கால மலையடிவாரத்தில் உள்ள பு பொங்கிப் படைப்பார்கள். முதலாவது மலையில் கே ஆனாலும் மலையிலோ, அட அம்மனுக்கு ஆலயமில்லை.
முதலாவது மலையில் தனியாக வேல் மட்டும் உ6 சிறிய கோயிலும் 7 நீ வள்ளியம்மன் கோயிலுக் சரவணப் பொய்கை என்பர். பக்தர்கள் இச்சுனைகளிலு சரவணப் பொய்கை என்னு
வள்ளி அம்மன் ே விக்கிரகமும், பிள்ளையா மறுபுறம் வேலாயுதம் ஒன்று வேல் மட்டும் இருந்து பின்ன செய்யப்பட்டிருக்கலாம்.
 

49
லுக்குச் செல்வார். அங்குப் ம். அதன்பின்னரே சுவாமி குளுவார்.
ங்களில், அடியார்கள் விள்ளையாருக்கு எந்நேரமும்
வள்ளிமலை எனப்படும் ாயில்கள் அமைந்துள்ளன. டிவாரத்திலோ தெய்வானை
1) வள்ளியம்மன் கோயிலும், ள்ளன. 3 அடி உயரமான iர்ச் சுனைகளும் உண்டு. கு முன்னுள்ள சுனையை கடலில் நீராடிவிட்டு வரும் ம் நீராடுவர். குறிப்பாக ம் சுனையில் நீராடுவர்.
காயிலில், வள்ளியம்மன் ர் சிலையும் ஒருபுறமும், றும் உள்ளன. ஆரம்பத்தில் ர் விக்கிரகங்கள் பிரதிஷ்டை
కి.
§

Page 58
50 கிழக்கிலங்ை
உருவகம்
ஒம் என்னும் பிரண6 உருவமாக விநாயகர் வடிவம் இயக்கத்தின் ஆதார சுருதி ஒலியெலாம் ஆனாய் நீ( பாடுவதிலிருந்து இதை அறி
ஓம் என்னும் நாதத்தின் ஒலி என்ற பேதத்தின் வ
எனப் பாடுகிறார் ஒரு கவிஞ
யானை முகம் (ஒம்), ( பாசாங்குசம் (மன ஒடுக் தோற்றத்துக்குப் பல்வேறு பட்டுள்ளன. யானையி
 

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வ மந்திரத்தின் வடிவமாக, அமைந்துள்ளது. பிரபஞ்ச கியாக அமைவது 'ஒசை
92
யே’ என இறைவனைப்
ந்து கொள்ளலாம்.
உருவாய் அமைந்தவன் டிவாய் இசைந்தவன்
di.
பேழை வயிறு (பிரபஞ்சம்), கம்) என விநாயகரின் தத்துவங்கள் கற்பிக்கப் ன் உருவில் அமைந்த

Page 59
தங்கேஸ்வரி
விநாயகருக்குச் சின்னஞ் சி அமைத்தற்கும் ஒரு தத்துவம்
எலி ஆசாபாசங்களின் வைப்பது ஞானம், ஞானத்தி
விநாயகரின் ஒரு ை மறுகையில் உள்ள ஒற்றைக் ெ தத்துவங்கள் கற்பிக்கப்பட்( வெளித்தோற்றம் உலக ட நிறைந்திருக்கும் பூரணம் பி ஒடித்த கொம்பு ஆணவ மலத் அடக்க வேண்டும் என்பது இ
இவ்வாறு முழுமுதற் விநாயகரைப் பின்னர் சிவன் கற்பித்து மகிழ்ந்தனர் பக்தர் விப்ரா பகுதா வதந்தி’ (உண் ஞானியர் அதனைப் பல்ே
எனலாம்.
புராணக் கதைகள்
விநாயகரைப் பற்றிய இதனை விநாயக புராணம் உள்ளடக்கியதாகப் பின்னர் என்னும் நூல் தோன்றியது ஆதாரமாகக் கொண்டு ப மார்க்கத்தில் உருவாகியுள்ளன
• “ড়

51
று எலியை வாகனமாக
கற்பிக்கப்படுகிறது.
ா உருவம். அதை அடக்கி ன் வடிவம் கணபதி.
கயில் உள்ள மோதகம், காம்பு முதலியவற்றுக்கும் டுள்ளன. மோதகத்தின் ம் எனவும் அதனுள் ரம்மம் என்றும் கூறுவர். தின் உருவம். ஆணவத்தை }தன் பொருள்.
) கடவுளாக அமைந்த - பார்வதியின் மகனாகக் கள். இதனை “ஏகம் சத். மைப் பொருள் ஒன்றே -
வறாகக் காண்கின்றனர்)
புராணம் ஒன்று உள்ளது. என்பர். இதன் கருத்தை
“பிள்ளையார் கதை’ வ. இப்புராணங்களை ஸ்வேறு கதைகள் பக்தி
அவை –

Page 60
52
(அ)
ஆ)
இ)
கிழக்கிலங்
களிறும் பிடியும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட
பிறந்த பிள்ளை விற
தேவர்களை வருத் செய்யச் சிவபெருட விநாயகர் தனது ச்ெ கஜமுகாசுரன் மேல் பிளக்க அவன் மூவ
விநாயகருக்கு வாக:
இராவணன் தவப் படைத்த சிவலிங் கொண்டு வருகையி உண்டாக்கி, அவன் தோன்றி, அச்சிவலி
அவன் கர்வத்தை அ
இவற்றைப் படி
நம்மவர்களிற் சிலரு
நகையாடினாலும், இக்கன அன்று முதல் இன்றுவை வருகிறதேயன்றி அவர்க விடவில்லை என்பதை
வேண்டும்.
மேலும் இவ்வாற
(Mythology) கர்ண பரம்ப
தொன்மை வாய்ந்த சமூக

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கலவி செய்வதைக் கண்டு உமை சிவனுடன் கலந்ததால்
நாயகர் என்பது;
திய கஜமுகாசுரனை வதம் மான் விநாயகரை ஏவினார். காம்புகளில் ஒன்றை ஒடித்து, b எறிந்து அவன் மார்பைப் திக (எலி) வடிவில் அடங்கி,
னமாகினான் என்பது;
D செய்து சர்வ வல்லமை கத்தைக் கீழே வைக்காது ல், அவனுக்குச் சலக்கடுப்பை முன் பிராமணச் சிறுவனாகத் பிங்கத்தை நிலத்தில் வைத்து அடக்கினார் என்பது.
க்கும் பிற மதத்த வரும் ம் இவற்றை எள்ளி தைகள் இந்துக்கள் மத்தியில் ர இறைபக்தியை வளர்த்து ளைக் கிஞ்சித்தும் தளம்ப நாம் நினைவிற் கொள்ள
ான புராணக் கதைகளும் ரைக் கதைகளும் (Legends) ங்களான கிரேக்கம், எகிப்து,

Page 61
தங்கேஸ்வரி
ரோமாபுரி, திபெத், ய சமூகங்களில் இருப்பதும் அணி நிலைத்திருப்பதும் மனங் இவ்வழிபாட்டு முறை ஆதாரமாகின்றன.
வரலாறு
விநாயக வணக்கம் ( என்றும், இந்து சமயத்தின் ந இருக்கு வேதத்தில் விந குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என் இங்கு மட்டுமன்றி பர்மா, ச யப்பான் முதலிய நாடுகள் தொன்மைக் காலத்தில் இ கூறப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் சமயத்தைச் சண் (ஆறு) விநாயகர் வழிபாடு “காண பட்டது.
வரலாற்று ரீதியாக பல்லவர் காலத்தில் சாளுக்கி இருந்து விநாயகர் சிலை ஒன் வரப்பட்டது என அறிகிே எதிராக நரசிம்மவர்மப் ப6 வெற்றி பெற்ற பின், பரஞ்சோதியார், வாதாபி சிலையைத் தன்னுடன் எடு

53
ப்பான், சீனா போன்ற வை இன்றுவரை தொடர்ந்து கொள்ளத்தக்கன. இவை களின் தொன் மைக்கு
வேதகாலத்துக்கு முந்தியது ான்கு வேதங்களில் ஒன்றான ாயக வணக்கம் பற்றிக் றும் சொல்லப்படுகின்றது. கம்போடியா, திபெத், சீனா, ரிலும் விநாயக வணக்கம் ]டம் பெற்றிருந்தது எனக் ஆதிசங்கராச்சாரியர் இந்து பிரிவுகளாக வகுத்தபோது பத்தியம்’ என அழைக்கப்
கி.பி.6ஆம் நூற்றாண்டில் ய நாட்டின் வாதாபி நகரில் று தமிழகத்துக்குக் கொண்டு றாம். வாதபிப்புலிகேசிக்கு ஸ்லவன் நடாத்திய போரில் அவனது தளபதியான யிலிருந்து ஒரு விநாயகர் த்து வந்தார். அதைத் தனது

Page 62
54 கிழக்கிலங்
ஊரான திருச்செங்காட்டா அங்கே அவ்விக்கிரகத்ை வைத்தார். இவரே பின்னர் ஆகினார் என்பது வரலாறு
இன்றும் சங்கீதக் “வாதாபி கணபதிம் பஜே’ இடம் பெறுவதை யாவரும்
பிற நாடுகளில் விநாய ஒரு காலத்தில் திராவிட ந அந்நாடுகளில் பரவியிருந்தது சுவாமி விபுலானந்தர் எழுதி சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் இ பாபிலோனியா முதலிய நா பரவியது எனக் குறிப்பிடுவது இலங்கையில் சிங்களவர் என விநாயக வணக்க
மனங்கொள்ளத்தக்கது. வழிபாடு
விநாயகனே வெவ்வி:ை விநாயகனே வேட்கை த விண்ணிற்கும் மண்ணிற் கண்ணிற் பணிமின் கன
என்னும் வரிகளினால் கர் விநாயக வழிபாடு என்
கொள்ளலாம்.

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ங்குடிக்கு எடுத்துச் சென்று தப் பிரதிஷ்டை செய்து சிறுத்தொண்ட நாயனார்
கச்சேரிகளில் முதலில் என்னும் விநாயக வணக்கம்
அறிவர். க வணக்கம் இடம்பெறுவது, ாகரிகம் (இந்து நாகரிகம்) என்பதற்குச் சான்றாகிறது. ய ஆய்வுக் கட்டுரை ஒன்றில் }ருந்தே எபிரேயம், எகிப்து, ாடுகளுக்கு இந்து நாகரிகம் இங்கு நினைவுகூரத் தக்கது. மத்தியில் ‘கணதெய்யோ’ ம் இடம் பெறுவதும்
T6DU வேரறுக்க வல்லான் ணிவிப்பான் - விநாயகனே கும் நாதனுமாம்தன்மையினால் ரிந்து.
மவினையைப் போக்குவது
பதை நாம் உணர்ந்து

Page 63
தங்கேஸ்வரி
இதனையே நமது ே
மண்ணுலத்தினில் பிற6 எண்ணிய பொருளெல கண்ணுதல் உடையதே பண்ணவன் மலரடி பன
எனப் பாடினார். ஆம் “( தொழ வாழ்வு மிகுத் சந்தேகமில்லை. சமஸ்கி
விநாயக வணக்கத்தை இவ்
ஓம் கஜானனம் பூதகண் கபித்த ஜம்பு பலசார ப உமா சுதம் சோக விநா நமாமி விக்னேஸ்வர ப
சமஸ்கிருதத்தில் ஏராளமா இருந்த போதும் மேற்ப ஆலயங்களிலும் பூசகர் கூறு “பூத கணாதி சேவிதம்’ ெ விநாசகாரணமாக’ அவர் இ
எந்த ஒரு நூலையுட் வணக்கம் முதல் பாடல! ஒவ்வொன்றும் நவில் தொறு புல்லரிக்கச் செய்கின்றன. இ “சீதக்களபச் செந்தாமை பல்விசைபாட” எனத் தொட
, و ما سم. *

55
தவாராசிரியரும் -
LDTsip ாம் எளிதில் முற்றுறக் ார் களிற்று மாமுகப் விரிந்து போற்றுவோம்.
வேழமுகத்து விநாயகனைத் து வரும்’ என்பதில் ருெதத்தில் ஒரு சுலோகம் வாறு குறிப்பிடுகிறது :
னாதி சேவிதம் ட்சிதம் ாச காரணம் ாத பங்கஜம்
ன விநாயக தோத்திரங்கள் டி சுலோகத்தை எல்லா றுவர். காரணம் விநாயகரை சய்கின்றன. நமது “சோக
இருக்கிறார்.
) ஆக்கும் போது, விநாயக ாக இடம்பெறும். அவை Iம், நவில் தொறும் நம்மைப் )வை எல்லாவற்றையும் விட ரப் பூம் பாதச் சிலம்பும் டங்கும் ஒளவையார் அருளிச்

Page 64
56 கிழக்கிலங்ை
செய்த ‘விநாயகர் அக ஒளவை யாரைக் கைலா இரண்டறக் கலக்கச் செய குலத்துக்கு வழிபாட்டுத் தே
பக்தர்களின் பரவசம்
விநாயகன் (வி+நா தலைவன் இல்லாதவன், நை பிரம்மச்சாரி) ஆனாலும் அ இரு மனைவியர் உடைய கற்பித்துள்ளனர். சித்தி, பு மறுபெயர்களே. சித்தம், பு என்பவற்றைக் குறிப்பதா மனைவியர் விநாயகருக்கு புராணக் கதை இருந்தா, நாட்டிலும் அவரைப் கொள்கின்றனர். அதன் திருமணங்கள் பெரும்பாலு நடைபெறுகின்றன என்றும்
எல்லாம் வல்ல எம் தேவை இல்லை என் ஆற்றங்கரையிலும் அரச மர விட்டார்கள் நமது பக்தர் செய்யும்போது வழியில் நா பற்பல. அவரை வணங்கா
இடர்வரும் என்பது பொது

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கவல்’ முக்கியமானது. ாயத்தில் இறைவனுடன் ப்த இத்தோத்திரம் மனித நாத்திரமாகும்.
யகன்) தனக்குமேல் ஒரு ஷ்டிய பிரம்மச்சாரி (நித்திய வரை சித்தி, புத்தி என்னும் வராக வட இந்தியாவில் த்தி என்பதும் ஞானத்தின் jg5 6T 6ör Lu GOT Mind, Intellect ாகக் கொள்ளலாம். இரு இருப்பதற்கு ஆதாரமான லும், தமிழகத்திலும் நம் பிரம்மச்சாரியாகவே ா காரணமாகவே நமது ம் விநாயகர் ஆலயங்களிலே D கூறுவர்.
பெருமானுக்கு ஆலயங்கள் பதே போல், அவரை த்தடியிலும் உட்காரவைத்து கள். ஒரு நீண்ட பயணம் ம் காணும் பிள்ளையார்கள் ாது சென்றால் பயணத்தில் வான ஒரு நம்பிக்கை. இது

Page 65
தங்கேஸ்வரி
மூடநம்பிக்கை அல்ல. இறைவனையும் நினைத்துச் ஒரு நினைவூட்டல் உத்தியே
இன்னும் சில எளிதா வணக்கத்தில் உள்ளன. பூன அல்லது சாணத்தில் ஒரு அறுகம்புல்லைச் செருகிவிட பிராமணர்கள் இப்படி அவதானிக்கலாம். (அறு வாய்ந்தது. அது சித்த ை மூலிகை என்பது இங்கு நிை
நைவேத்தியங்கள்
இந்துக்களுக்கு வி முக்கியம், அவ்வாறே திருக்கார்த்திகை உற்சவம் ( முக்கியமானது. இவை ஒ ஒரு புராணக் கதை உள்ளது முக்கியமல்ல.
விநாயகருடைய ை பிற தெய்வமூர்த்திகளுக்குரிய இருப்பது கண்கூடு. அப்ப முதலிய எளிய பொருட்களே
விநாயகருக்குரிய ை பற்றி அருணகிரிநாதர் பா கூறுகிறது.

57
பயணம் செய்வோர் கொள்ள வேண்டும் என்ற இது எனலாம்.
ான முறைகள் பிள்ளையார் ஜைகளின் போது மஞ்சளில் உருண்டை செய்து அதில் ட்டால் பிள்ளையார் தயார். ld செய்வதை நாம் கம்புல் தெய்வீக சக்தி வத்தியத்தில் ஒரு முக்கிய னைவு கூரத்தக்கது.)
நாயக சதுர்த்தி விரதம்
பெருங் கதை என்னும் தொடர்பான ஒரு விரதமும் வ்வொன்றுக்கும் பின்னால் வ. அவை இக்கட்டுரைக்கு
நவேத்தியப் பொருள்களும் பவற்றை விட வித்தியாசமாக ம், முப்பழம், அவல், பொரி விநாயகருக்கு ஏற்றதாகின்றன.
நைவேத்தியப் பொருட்கள் டிய ஒரு பாடல் இவ்வாறு

Page 66
58 கிழக்கில
இக்கவரை நற்கணிக பருப்புடன் நெய் எள் துவரை, இளநீர், வ பயறப் பவை, மிக்க முப்பழம் அப்பமும் ,
இவை மிக எளித பூர்வீகக் குடிகளின் உண6 பக்தர்கள் தமக்கு மிக விரு நைவேத்தியமாகப் வணக்கத்தின் தொன்ன வெளிப்படுகிறது.
எல்லையற்ற பி நாதத்தில் உலகம் உரு உள்ளடக்கிய விநாயக விக்கினங்கள் தீர்த்து, வி வருவது கலியுகத்தில் நா
 

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ள் சர்க்கரை பொரியல்
ண்டெச்சில்
அடிசிற் கடலை நிகழ் பால் தேன்
ான பொருள்கள் என்பதுடன், வு வகைகள் என்பதும் கண்கூடு. குப்பமானவற்றை இறைவனுக்கு படைப் பார்கள். விநாயக
மயும் இங்கு மறைமுகமாக
ரபஞ்சவெளியில், ஓங்கார வானது என்ற உண்மையை வணக்கம் என்றும் மக்களின் பினைகடிந்து, அருள்பாலித்து Lb d956ööTL— gD l6öoT60)LDuLu ITGg5 Lb.

Page 67
தங்கேஸ்வரி
1. இந்து சமய விளக்கம்
இந்து சமயம் ( தத்துவங்களைக் கொண்டி புராணக் கதைகளும் அவற்றி dF 10 il அனுஷ்டானங்க வெளிப்படையாகத் தெரியா
உண்மையில் இந்து இணைந்த பெளதீக அடிப்பன ரீதியான தத்துவங்களைக் ெ நான்கு வேதங்களிலும் உபநிஷத்துகளிலும் அடங்கி சாதாரண மக்களுக்குப் பிற்காலத்தில் புராணங் தோன்றின.
 

59
சைவ சமயம்) ஆழ்ந்த ருந்த போதும் அதிலுள்ள மின் அடிப்படையில் எழுந்த ளும் அத் தத்துவங்கள் ாமல் மறைந்துள்ளன.
சமயம் இயற்கையோடு டையில் அமைந்த விஞ்ஞான காண்டது. இத்தத்துவங்கள் அவற்றின் சாரமான கியுள்ளன. ஆனால் இவை புரியாது என்பதனால் களும் இதிகாசங்களும்

Page 68
60 கிழக்கில
இப்புராணங்களி திருவிழாக்களும் பூசை புனி விரத அனுஷ்டானங்களு மக்களை வெகுவாகக் கை மார்க்கத்தில் இட்டுச் செ
அதனால் போ திருவிழாக் களையும் சைவாலயங்களில் செய்கி
சடங்குகளிலும் சம்பிரத மக்கள் அதன் பின்னணி
புரிந்து கொள்வதில்லை.
2. இந்து சமயத் தத்துவ
வேத உபநிடதக் கரு
இறைவனின் திருவி கூறுவதே புராணங்கள். இ இந்து சமயத்தின் ஆழ்,
மக்களும் விளங்கிக் கொ
உருவகக் கதைகள் என்பன
கொள்ள வேண்டும்.
இருக்கு, யசுர், சா வேதங்களும் இந்து சமய உள்ளன. ஆனால் இவற் விளங்கிக் கொள்ள கூறியுள்ளோம். இந்த உபநிஷத்துகளில் இடம்

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ன் அடிப்படையில் கோயில் எஸ்காரங்களும், உற்சவங்களும், நம் எழுந்தன. இவை பாமர வர்ந்தன. அவர்களைப் பக்தி
ன்றன.
ட்டி போட்டுக் கொண்டு பிற உற்சவங்களையும் கின்றனர். இவ்வாறு வெறும் நாயங்களிலும் ஊறிப்போன
யில் உள்ள தத்துவங்களைப்
பங்கள் த்துகள்
ளையாடல்களைத் தொகுத்துக் Nத்திருவிளையாடல்கள் யாவும் ந்த தத்துவங்களைப் பாமர ாள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட
தை நாம் தெளிவாக விளங்கிக்
மம், அதர்வன என்ற நான்கு த் தத்துவங்களை உள்ளடக்கி றைப் பாமர மக்கள் எவரும் முடியாது என முன்னர் நான்கு வேதங்களின் சாரம் பெறுகின்றன. இவற்றையும்

Page 69
தங்கேஸ்வரி
பாமரமக்கள் இலகுவில் விள என்பதையும் பார்த்தோம்.
எனவே தான் இவ உள்ளடக்கியதாக புரா இப்புராணங்கள் செம்பொ ஆகியவற்றைக் கொண்டவை இப்புராணங்களில் வெளிப்ப கதை என்றும், குறிப்பு அக்கதைகளினூடே பொதி உணர்த்துவது என்றும் ந வேண்டும்.
உதாரணமாக நெரு நிற்கும் சூடும் போல இர திருவருட் சக்தி, புராணங்க எனக் கூறும். இந்த இன உருவகித்து, சிவன் சக்தி ஆகி எனக்கூறும் பெற்றோரின் ஆ வெளிப்படுவது நாம் அறிந்த சக்தியின் செயற்பாடுகளை உருவகித்து அவர்கள் இறை புராணங்கள் கூறுகின்றன.
3. முருக வணக்கம்
தமிழர் பண்பாடு வ6 முருக வணக்கம் முக்கியத்துவ இலக்கியமான பரிபாடலி

61
ங்கிக் கொள்ள முடியாது
ற்றின் உட்பொருளை ணங்கள் தோன்றின. ருள், குறிப்புப் பொருள் 1. செம்பொருள் என்பது டையாகச் சொல்லப்படும் ப் பொருள் என்பது ந்ெதுள்ள தத்துவங்களை ாம் உணர்ந்து கொள்ள
iப்பும் அதனூடே விரவி ண்டறக் கலந்து நிற்பது இதை சிவன் சக்தி ணைப்பை திருமணமாக யோரை கணவன் மனைவி ற்றல் பிள்ளைகளின் மூலம் தே. இவ்வாறே திருவருட் கணபதி, முருகன் என வனின் குழந்தைகள் எனப்
ார்ச்சி பெற்ற காலம் முதல் ம் பெற்றுள்ளது. சங்ககால “ஸ்கந்த’ என முருகன்

Page 70
62 கிழக்கிலங்ை
குறிப்பிடப்படுகிறார். பதினெ முக்கியமானது "ஸ்கந்த பு எழுதியதாகக் கூறப்படும் பிரிவாகிய சங்கரசங்கிதை தொடக்கம் உபதேசம் வ குறிப்பிடப்படுகின்றன.
ஐந்திணைகளிலும் குறி உரியதாகின்றது. குறிஞ்சி அழைக்கப்படுகின்றான். ' மரத்தடியிலே முருகன் யந் படுகிறான். வேலன் எனப்ப நடைபெறுகிறது. நாம் வ தெய்வமாகவும் முருகன் போ
சங்க நூலான L செய்யுள்களிலே முருகன் ‘செருவேற்றுத்துணைச் ச்ெ செவ்வேள், (பரிபாடல் 5,57, 19, 97-100) என்ற பெயர்கள படுகின்றான். பழம் பெரு தொல்காப்பியம் சேயோ திருமுருகாற்றுப்படை “முரு
மதுரைக் காஞ்சியிே கூறப்படுகின்றான். (மதுரைக்
இவ்விதம் புறநானூறு, முதலாம் சங்க நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
எண் யாக புராணங்களில் ராணம்.’’ வேதவியாசர் இந்நூலின் மூன்றாவது பில் கந்தனது உற்பத்தித் ரையிலான விடயங்கள்
ரிஞ்சித்திணை முருகனுக்கு க்குமரன் என முருகன் ’ எனக் கடம்ப ந்திரமமைத்து வழிபடப் டும் பூசாரியின் பூசையும்
கடம்பன்’
ாழும் கலியுகத்துக்குரிய ாற்றப்படுகின்றான்.
பரிபாடலிலே எட்டுச்
பற்றிக் கூறப்படுகின்றது.
Fல்வ’ (பரிபாடல் 18:54)
62) சேயோன் (பரிபாடல்
ாால் முருகன் அழைக்கப் தம் இலக்கண நூலான
ன் எனக் கூறுகின்றது.
கு’ என அழைக்கின்றது.
ல கடம்ப, முருகு எனக் காஞ்சி, பாடல் 613-615)
நற்றிணை, குறுந்தொகை, ால்லாம் முருக வழிபாடு

Page 71
தங்கேஸ்வரி
கச்சியப்பரின் கந்தபு திருமுருகாற்றுப்படையும் முரு அருணகிரிநாதரின் திருட கந்தரலங்காரம், கந்தரனுபூ நூல்களும் முருகனையே பாடு ஆழமானது அண்டமெங்கும் இறைவனிடமிருந்தே வந்த அனைத்தும் மீண்டும் இறைவை அத்தகைய உயிர்களின் ப அவ்வுயிர்களை ஆட்கொள்ளு எண்ணற்ற திருவிளையாடல்க இத்திருவிளையாடல்களை புராணங்கள்.இவ்வகையில் கந்த
கந்தபுராணம் முருக மூ திருவிளையாடல்களைத் தொகு அடிப்படையில் எழுந்ததுதா? சூரன் போர் உற்சவமும் அ அனுஷ்டானங்களும். இவற்றை
4. முருக தத்துவம்
அருவமும் உருவமுமாகி அனாதி பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பி கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரா ஒரு திரு முருகன் வந்தாங்கு
முருகனின் தோற்றம் 1 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் இ

63
கன் புகழ் கூறுகின்றன.
ப்புகழ், திருவகுப்பு, தி முதலிய அத்தனை கின்றன. முருக தத்துவம் உள்ள உயிர்களெல்லாம். வை. அந்த உயிர்கள் னயே சென்றடைகின்றன. மலப்பிணிகளை நீக்கி ம் பொருட்டு இறைவன் ளை மேற்கொள்கிறான். தொகுத்துக் கூறுவன புராணம் முக்கியமானது.
ர்த்தியான இறைவனின் தத்துக் கூறுகிறது. அதன் ன் கந்தசஷ்டி விரதமும் அதனோடு இணைந்த ப் பின்னால் பார்ப்போம்.
யாய்ப் பலவாய் ஒன்றாய் ழம்பதோர் மேனியாகி வ்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டு 5 உரித்தனன் உலகம் உய்ய
பற்றிக் கந்தபுராணத்தில் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்

Page 72
64 கிழக்கிலங்
உருவமற்ற இறைவன் சோ கருணை நிறைந்த ஆறு கரங்களும் கொண்டு மு எதற்காக? உலகத்தை உt முகங்களும் பன்னிரண்டு ை சுவாமி சிற்பவனாந்தர் இ விளக்கத்தைக் கொடுத்து இன்பத்தைத் துய்ப்பதற்குக்
கர்மேந்திரியங்கள், ஐந்து
அதாவது ஐம்பொறிகளும்
ஐம்புலன்களுமாகும். இவை மனத்தோடு தொடர்ட் தூண்டுகின்றன. இந்த ஐம்பு ஒசை, நாற்றம் என்பன சுை ஸ்பரிச இன்பம், ஓசை முதலியவற்றைத் தருகின்றன ஆறாவது புலனாகிய மனப்
முருகனின் ஆறு புலன்களையும் குறிப்ப பிரபஞ்சத்தின் வியாபகமா அவற்றை அடக்கி வைட் குறிப்பது முருகனுடைய ே (இன்பம்) எனவும் கொள்ை
இவ்வாறே முரு கைகளுக்கும் தத்துவ வில் ஒவ்வொரு கையிலும் ஒரு

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
திப் பிழம்பை மேனியாக்கி முகங்களும் பன்னிரண்டு ருகனாகத் தோன்றினான். ப்விப்பதற்காக. இந்த ஆறு ககளும் எதைக் குறிக்கின்றன? }தற்கொரு வித்தியாசமான பள்ளார். மனிதன் உலக காரணமாக இருப்பவை ஐந்து ஞானேந்திரியங்களுமாகும். அவற்றினூடே வெளிப்படும் வ ஐந்தும் ஆறாவது புலனான பட்டு உணர்ச்சிகளைத் லன்களான சுவை, ஒளி,ஊறு, வை இன்பம், காட்சி இன்பம்,
இன்பம், வாச இன்பம், ன. இவற்றுக்கு ஆதாரமானது ) என்பது.
முகங்களும் இந்த ஆறு தாயின் அவை இந்தப் கவும் கொள்ளப்படுகின்றன. பது ஞானசக்தி, அதைக் வல். இதுவே அறுபடை வீடு Jj.
கனுடைய பன்னிரண்டு ாக்கம் உள்ளது. முருகனின்
ஆயுதம் இருக்கிறது. அவை

Page 73
தங்கேஸ்வரி
ஒவ்வொன்றும் ஒரு சக்தி அண்டம் முழுவதையும் அ முருகன் என்பதை அக்க குறிப்பிடுகின்றன.
ஐஸ்வரியம், வீர்யம், ( வைராக்கியம் என்ற ஆறு கு ஆறு முகங்களாக அமை! கூறுகின்றார். வேறு வார்த்ை எங்கும் நிறைந்தவன், எல்ல வல்லவன் என்ற இறை தத்து முகங்களும் கரங்கள் பன்ன சிவசொரூபம், சக்தி சொரூ அமையப் பெற்றவர் சிவசு இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, அவனுள் அடங்கும்.
5. கந்தபுராணமும் அதன் த
கச் சி யப்ப சிவா கந்தபுராணம் முருகனாய்த் திருவிளையாடல்களைக் கொடுமைகளிலிருந்து தேவர்க முருகனைத் தோற்றுவித்தார் பன்னிரண்டு கைகளும் உ வள்ளியைக் காதல் செய்து மன செய்து அவனை ஆட்கொண் மணந்தவன். இது கந்தபுராண

65
யை குறிக்கின்றன. இந்த டக்கிய ஆற்றலுள்ளவன் ாலங்கள் பன்னிரண்டும்
தேஜஸ், செல்வம், ஞானம், தனங்களுமே முருகனுக்கு ந்தன எனக் கச்சியப்பர் தைகளில் சொல்வதானால் ாம் அறிந்தவன், எல்லாம் துவத்தை முருகனின் ஆறு னிரண்டும் குறிக்கின்றன. நபம் இரண்டும் சேர்ந்து ப்ரமணியனான முருகன், ஞானா சக்தி மூன்றும்
த்துவங்களும்
* சாரியார் இயற்றிய தோற்றும் இறைவனின் கூறுகிறது. அசுரர் ளைக் காப்பாற்ற இறைவன் 1. முருகன் ஆறு முகமும் டையவன்; திணைப்புன னந்தவன்; சூரனுடன் போர் ாட பின் தேவயானையை ம் கூறும் கதை.

Page 74
66 கிழக்கில
இதன் தத்துவம் என்ன?
இறைவன் உயி வழிமுறைகளையே இக்க திருமணம் என்பது பக்குவ தானே வலிந்து ஆட்கொ சூரன் போர் என்பது பந்தங்களிலிருந்து அவர்க தெய்வயானை திருமணம் உயிர்கள் இறைவனைத் இரண்டறக் கலப்பதைக் வகையில் கூறும் போ: இச்சாசக்தியின் 2 CD 6), L கிரியாசக்தியின் உருவமா
சூரன்போரில் இ சிங்கன் ஆகியோர் உயிர் மறைத்துள்ள மும்மலங் மாயை என்பதைக் குறிக் நடாத்தும் போர் வெளிப்பாடான காம, மதமாச்சரியம் என்னும் , கொள்வதைக் குறிக்கும். ஆன்மாக்கள் விடுவிக் அடைந்ததும் அவை இ இந்நிலையை அடைவத வைராக்கியம், ஏகாத்திர இதையே விரதங்கள் எடு:

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ர்களை ஆட்கொள்ளும் தை விளக்குகிறது. வள்ளியின் ப்படாத உயிர்களை இறைவன் "ள்ளும் முறையைக் குறிக்கும். து உயிர்களை வருத்தும் ளை விடுவிப்பதைக் குறிக்கும். ) என்பது பக்குவம் அடைந்த தேடிச் சென்று அவனுடன்
குறிக்கும். இதையே வேறு து வள்ளியை இறைவனின் மாகவும் தெய்வயானையை
கவும் கூறுவர்.
டம்பெறும் சூரன், தாரகன், களில் தெய்வாம்சத்தை மூடி களான ஆணவம், கன்மம், கும். முருகன் ஆறு நாள்கள் என்பது மும் மலங்களின் குரோத, கோப, மோக, ஆறு குணங்களையும் வெற்றி இவ்வாறு உயிர்கள் அதாவது கப்பட்டு தெய்வீக நிலை இறைவனுடன் கலக்கின்றன. ற்கு உயிர்களுக்கு மனஉறுதி, சிந்தை முதலியன அவசியம். த்துக் காட்டுகின்றன.

Page 75
தங்கேஸ்வரி
6. முருக விரதங்களும், க
முருகனைக் குறி: விரதங்களுள் மூன்று விர அவை காத்திகை விரதம், சு: விரதம் என்பன ஆகும். இ6 கந்த சஷ்டி விரதமாகும் அமாவாசையை அடுத்து வி ஈறாக உள்ள ஆறு நா நாள்களாகும். முருக பக்தர் முழுப்பட்டினியாக (உ6 முதல்நாள் அதிகாலை நீர முருகன் ஆலயம் சென்று, உபவாசம் இருந்து முருக வ ஐயர் முன் அமர்ந்து சங்க தர்ப்பை அணிந்து விரதத்ை அவற்றை ஐயரிடம் ஒட் அதிகாலை நீராடி பாரை உட்கொள்வர்.
விரத நாள்களில் தின படலம் நடக்கும். அதாவது செய்யுளாக வாசிக்க மற் சொல்லுவார். பக்தர்கள் அ நாள் ஆலயத்தில் சூரன்பே ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது சூரனை வதம் செய்து ே கொள்வர். >9 ,3)ח פן וש

67
ந்தசஷ்டி விரதமும்
ந்து அனுஷ்டிக்கப்படும் தங்கள் முக்கியமானவை. க்கிர வார விரதம், கந்தசஷ்டி வற்றுள் முக்கியம் பெறுவது . ஐப்பசித் தீபாவளி பரும் பிரதமை முதல் சஷ்டி ள்கள் கந்தசஷ்டி விரத கள் இந்த ஆறு நாள்களிலும் ண்ணாவிரதம்) இருப்பர். ாடி தூய ஆடை அணிந்து தண்ணிர் கூட அருந்தாது ழிபாடு செய்வர். முதல் நாள் ல்பம் செய்து காப்புக்கட்டி த ஆரம்பித்து ஆறாம் நாள் ப்படைத்து ஏழாம் நாள் ண பூசை செய்து ஆகாரம்
மும் ஆலயத்தில் கந்தபுராண து ஒருவர் கந்தபுராணத்தை றொருவர் அதன் பொருள் தைச் செவிமடுப்பர். ஆறாம் ார் உற்சவம் நடக்கும். நாம் போல முருகப் பெருமான் Fவலும் மயிலுமாக ஏற்றுக் நம் உபவாசம் இருக்க

Page 76
68 கிழக்கிலங்ை
முடியாதவர்கள் ஒரு நாளை ஒரு இளநீர் அல்லது ஒரு வேளை உணவு உட்கொண் ஆலயம் செல்ல முடியா அவ்விரதத்தை அனுட்டிப்பு உட்கொள்ளாவிட்டாலுப் கடமைகளை ஒழுங்காகச் ெ இவ்விரத அனுட்டானத்தை கூறுகிறது :
வெற்பொடும் அவுணன் தன்ன அற்புதன் தன்னைப் பே
சொற்படு துணையின் திங்கட் முற்பகலர்தியாக மூவிரு
(கந்
7. கந்தபுராணக் கலாச்சார
புராணக்கதைகளில் ெ புரியாமல் அவற்றை மூ சொல் வோரும் பகுத் தற தெய்வங்களைக் கொண்டது இன்றும் நம்மிடையே உ6 தத்துவங்களை சரியாக அற பிற சமயத்தவர் கேட்கும் கே அளிக்கத் தெரியாமலும் இ அறிவிலிகளுக்கு ஒரு நூற்ற விவேகானந்தர் சரியான விள

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
க்கு ஒரு வேளை ஒரு பழம், கிளாஸ் பால் அல்லது ஒரு ாடு விரதம் அனுட்டிப்பர். தவர்கள் வீட்டிலிருந்தே பார்கள். விரதகாரர் உணவு ) அன்றாட அலுவலகக் 'சய்வது ஆச்சரியமளிக்கும். கந்தபுராணம் பின்வருமாறு
>ன வீட்டியதனிவேற் செங்கை ாற்றி அமரரும் முனிவர் யாரும் - சுக்கில பட்சந்தன்னில்
வைகல் நோற்றார்
தபுராணம் - கந்தவிரதப்படலம்)
rம்
பாருந்தியுள்ள தத்துவங்கள் pட நம்பிக்கை என்று திவுக் கொவ் வாத பல இந்து சமயம் என்பாரும் ாளனர். இவர்கள் சமய பிந்திருக்காத காரணத்தால் ள்விகளுக்குச் சரியான பதில் ருக்கின்றனர். இத்தகைய ாண்டுக்கு முன்பே சுவாமி க்கம் அளித்துள்ளார். ஒரு

Page 77
தங்கேஸ்வரி
நூற்றாண்டுக்கு முன் (1893) { உலக சமயங்களின் மாநாட் விவேகானந்தர் உலக சமய இந்து சமயமே என்ப ை: சமயத்தவர்களும் ஏற்றுச் நிறுவினார். அது மட்டுட தொடர்ந்து பல்வே, வேண்டுகோளுக்கு அமைய மழை பொழிந்தார். புரான தாம் இந்துக்களை பன்னெ தலைமுறையாக தர்ம நெறிய என்பதை அழுத்தந்திருத்தம
அத்தகைய புரான கந்த புராணம். ஆண்டு ே கந்தபுராணப்படலம் கந்தபு ஒரு மரபையே தோற்று கந்தபுராணக் கலாச்சாரத்தி வரதனான கந்தனிடம் பக் கந்தசஷ்டி விரதம் அனுஷ் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எதிர்கொள்ளும் துன்ப துயர கொள்கின்றனர். இதுவே புர போதிக்கும் அர்த்தமுள்ள ே
(திருச்செந்தூர் முருகன் ஆ
yܮܠ

69
சிக்காகோவில் நடைபெற்ற டில் உரையாற்றிய சுவாமி பங்களுள் உன்னதமானது த ஆணித் தரமாக பிற க் கொள்ளும் வகையில் மல்ல, அம்மாநாட்டைத் Ol நாட்டவர்களின் மேலை நாடுகளில் பிரசங்க னங்களும் இதிகாசங்களும் ாடுங்காலமாக, தலைமுறை பில் வழிநடத்தி வருகின்றன ாக எடுத்துரைத்தார். ,
னங்களுள் தலையாயது தாறும் இடம் பெறும் ராணக் கலாச்சாரம் என்ற பவித்துள்ளது. இந்தக் Iன் மூலம் மக்கள் கலியுக தி பூண்டு ஆண்டுதோறும் டித்து பக்தி மார்க்கத்தில்
அதன் மூலம் தம்மை ங்களுக்கு மத்தியில் அமைதி ாான தத்துவங்கள் நமக்குப்
பாதனைகளாம்.
பூலய கும்பாபிஷேக மலர், 1998)
A

Page 78
70 கிழக்கிலங்
மட்டக்களப்பில்
1. வேதகாலத்துக்கு முந்தி
முருக வழிபாடு பற்றி வேத காலத்தில் எழுந் கிடைக்கிறது.
ஆனாலும் அதற்கு மு வணக்கம் இருந்தது சான்றாதாரங்கள் உள. அ போன்று வெவ்வேறு வடிவ
- உலகம் தோன்றிய பெற்றவை மலைகள் மன குறிஞ்சித் தெய்வம் முரு ஆண்டளவில் தோன்றிய முருக வணக்கம் இடம் ( நாகரிகத்துக்கும், திராவிட ஒற்றுமை பல ஆய்வாளர்க
 

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
முருக வணக்கம்
ய முருக வழிபாடு
நாம் பெறும் முதல் தகவல் த ஸ்கந்த புராணத்தில்
முற்பட்ட காலங்களில் முருக என்பதற்குப் பல்வேறு வ்வணக்கம் வேல் வழிபாடு 1ங்களில் இருந்தது.
போது, முதலில் தோற்றம் லையக மக்கள் வழிபட்ட கன் என்பர். கி.மு. 4000 சுமேரிய நாகரிகத்தில் பெற்றிருந்தது. சுமேரிய - நாகரிகத்துக்கும் உள்ள ளால் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

Page 79
தங்கேஸ்வரி
சுமேரியாவில் “சிகு இருந்தன. இவர்கள் வை முருகனே. சுமேரியர் உலகி இடம்பெயர்ந்தபோது அ வழிபாடும் அவர்கள் சென்ற இ
இம்முருக வணக்கம் , மக்களிடையே இருந்து, சுே என்பர். இந்த லெமூரி இலக்கியங்களில் குமரிக் படுகிறது. எனவே முருக வன தொன்மையுடையது எனச்
சான்றுகள் பல உள. 2. தொல் பழங்கால வண
தொல் பழங் காலத் இடங்களில் வேல் வழிபா வழிபாடு முதலியன இருந்த வணக்க முறைகள் என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள் இடைக் கற்காலத்தில் என்பதற்கான ஆதாரங்க வைத்துள்ளனர். இடைக்கற். புதிய கற்காலத்திலும் (Neo (Megalithic) (p(5556),uyó unTG6
இடைக்கற்காலத்தி அதன் பின்னர் வந்த புதி சமூகத்தினரும் அருகருகே

71
றார்’ என்னும் மலைகள் னங்கிய மலைத்தெய்வம் ன் பல்வேறு இடங்களுக்கு பர்களுடன் சேர்ந்த முருக பங்களில் பரவியது எனலாம்.
ஆதியில் லெமூரியாக் கண்ட மரிய மக்களிடம் சென்றது யாக் கண்டமே தமிழ் கண்டம் எனக் குறிப்பிடப் னக்கம் குமரிக்கண்டக் காலத் கொள்ளலாம். இதற்கான
க்க முறைகள்
தில் பொதுவாக பல ாடு, நாக வழிபாடு, சூரிய ன. இவை ஆதிக்குடிகளின் து ஆய்வாளர்கள் பலரால் ளன. இவ்வணக்க முறை MeSolithic.) G8g fir Göt góil u gil ளை ஆய்வாளர்கள் முன் காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த ithic) பெருங்கற்காலத்திலும் தொடர்ந்து வந்துள்ளது.
ண் வேட்டுவ சமூகத்தினரும் ய கற்காலத்தின் விவசாய பாழ்ந்த காரணத்தால், முருக

Page 80
72 கிழக்கிலங்
வழிபாடு இரு சாராரிடைே பல தொல்லியல் சான்றுக
தென்னிந்தியாவில் த குறும்பர், கொல்லர் முதலிே ஆய்வு செய்தவர்கள் ( தொழிலாகக் கொண்ட இச் விவசாய சமூகத்திலும் ( மூர்த்தங்கள் இரு மனைவிய இருந்தனர் என்றும் அவ சமுதாயப் பெண் என்று (சி.க. சிற்றம்பலம், பண்டை மேற்கூறிய தெய்வமூ முருகனையே குறிக்கின்றது வேட்டுவ குலத்தைச் சேர்ந்த புராணத் தகவல் ஆகும். 3. இயற்கை வழிபாட்டில் ே தோன்றிய முருக வனச் ஆதியில் உலகெங்க நிலவியது. இவ்வழிபாட்டு ( வழிபாடாகப் பரிணமித்தது வருமாறு :
ஆதிகால மரபுவழி வில்வம், கொன்றை, வேம்பு இடம் பெற்றன. இம் மர கொடிநிலை (ஆ) கந்தழி (இ.

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
யயும் பரவியது. இதற்கான 96. .
க்காணத்தில் உள்ள குறவர், யாரது வாழ்க்கை முறையை வேட்டை ஆடுதலையே Fமூகத்தினரின் தொடர்பால் புதிய கற்காலம்) தெய்வ ர்களைக் கொண்டவர்களாக ர்களில் ஒருத்தி வேட்டுவ றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ய தமிழகம், பக்.51).
ர்த்தம் குறிஞ்சிக் கடவுளான முருகனின் ஒரு மனைவி
5 “வள்ளி’ என்பது ஸ்கந்த
இருந்து
கம்
ணும் இயற்கை வழிபாடு முறை பின்னர் சிவன் முருக . இது பற்றிய விளக்கம்
பாட்டில், ஆல், கடம்பு, போன்ற மரங்கள் முக்கிய வழிபாட்டு முறை (அ) வள்ளி என மருவி வந்தது.

Page 81
தங்கேஸ்வரி
கொடிநிலை - ெ கடவுள்மரம்.
கந்தழி - பட்டுப்ே அடிப்பாகம்.
வள்ளி - மரம் பட்டு கொடி
(கொடிநிலை, கந்தழ நிலையாகத் தொல்காப்பிய
பட்டமரத்தின் அடி இடத்தில் ஒரு கல் வைக்கப் பின்னர் லிங்க வழிபாடா க.ப. அறவாணன் குறிப்பி க.ப. அறவாணன், பக். 104-1
இம்மரத்தின் அடியி பலிபீடம் அமைத்து அதில் அதுவும் வணக்கத்துக்குரிய
இவ்வகையான கற்காலத்தில் ஏற்பட்டன. மரவழிபாடு இல்லாமல், ! வைத்து வழிபாடு செய்யு பிற்காலத்தில் அக்கல் ஒரு உ அதற்கு ஒரு கோயில் அ ஏற்பட்டது.

73
காடியால் சூழப் பெற்ற
பான மேற்படி மரத்தின்
ப்போன பின் தனியே நின்ற
ழி, வள்ளி மூன்றும் கடவுள் ரால் காட்டப்படுகின்றது.)
யும் அழியும்போது அந்த பட்டது. அக்கல் வணக்கம் க மாறியது என டாக்டர் விடுகிறார் (மரவழிபாடு - 05).
பில் சில சமயங்களில் ஒரு ஒரு வேல் நாட்டப்பட்டு, தாகியது.
வழிபாடுகள், இடைக்
பிந்திய காலகட்டத்தில், கற்களை மட்டும் (நடுகல்) ம் வழக்கம் ஏற்பட்டது. உருவமாகச் செதுக்கப்பட்டு மைத்து வழிபடும் முறை

Page 82
74 கிழக்கில
4. உலக நாடுகளில் மர
எகிப்து, பாபிலே முதலிய நாடுகளில், நா மரவணக்கம், நதிவணக்கப் இயற்கை நிகழ்வுகள் இவ்வழிபாடுகள் ஏற்பட் போன்ற பாரிய விரு வதிவிடங்களாகப் பயன்ப இலைகளும் அவனுக்கு ம் ரத்தடி குழுவினர் கி பயன்பட்டது. எனவே ட முதல் வழிபாடாக இரு இல்லை.
வழிபாட்டு மரபி இடங்களிலும் வாழ்ந்த மரவழிபாட்டினை கைக் மலையும் மலைசார்ந்த இ தலங்களாகின. இவ்வண மாற்றம் பெற்றது.
அ. கடம்பமரம் வழிப
ஆ, கடம்ப மர அடியி
இ. மரத்தின் அடிப் அமைக்கப்பட்டது
ஈ. இவ்வழிபாட்டில்
இடம்பெற்று, அது

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வழிபாடு
ானியா, சுமேரியா, பாஸ்தீனம் கவணக்கம், சூரியவணக்கம், ) என்பன இடம்பெற்றிருந்தன.
ஏற்படுத்திய அச்சத்தால் -டிருக்கலாம். ஆல், அரசு ட்சங்கள் ஆதி மனிதனுக்கு ட்டன. மரத்தின் பட்டையும், உடைகளாகப் பயன்பட்டன. கூடும் பொது இடமாகப் மரவழிபாடே ஆதிமனிதனின் ந்தது என்பதில் ஆச்சரியம்
ல், மலையும், மலை சார்ந்த குறிஞ்சிக் குறவர்கள் கடம்ப கொண்டனர். அவ்வகையில் டமும் கடம்ப மரவழிபாட்டுத் க்க முறை பின்வரும் வகையில்
ாடு செய்யப்பட்டது.
ல் வேல் ஒன்று நடப்பட்டது.
பாகத்தில் ஒரு பலிபீடம்
il.
பூசாரியின் (வேலன்) ஆட்டம் து வெறியாட்டு எனப்பட்டது.

Page 83
தங்கேஸ்வரி
உ. பலிபீடத்தில் யந்திர
பூசை செய்தான்.
ஊ. வேல் மலர்மாலைகள்
எ. காலக் கிரமத்தில் இ
வணக்கமாகியது.
இவை அனைத்தும் தொடர்ந்து வந்த நடைமுை
5. வேட இனத்தவர் ஆய்வு
புதிய கற்கால மணி தாழிகளில் வைத்து புதை இதற்கான சான்றுகள், வட உத்தரப் பிரதேசம், குஜர கிடைத்துள்ளன. இவ்வ1 எலும் புக் கூடுகளை “Gau Go)L/Tuill" - (Verddoid) (வேட இனத்தவரின் எலும்ட மொழி “ஒஸ்ரிக்’ மொழி (
மேற்குறித்த இடை அல்லது “ஒஸ்ரலோயிட்” வாழ்ந்த வேடர்கள் என இ (பண்டையத் தமிழகம், சி.ச
தமிழக, கேரள, ஈழ
ஒரே பிரதேசமாக s இவ்வாய்வாளர்கள் குறி

75
ம் வரைந்து பூசாரி (வேலன்)
ாால் அலங்கரிக்கப்பட்டது.
இவ்வணக்க முறை முருக
) இடைக்கற்காலம் முதல் றகள் ஆகும்.
தன் இறந்தவர்களை ஈமத் த்து அடக்கம் செய்தான். இந்தியாவிலே ராஜஸ்தான், ாத் ஆகிய மாநிலங்களில் ாறு கண்டெடுக்கப்பட்ட
மானிடவியலாளர்கள் என இனம் கண்டுள்ளனர். புக் கூடுகள்) இவர்கள் பேசிய என்பர்.
க்கற்கால “வேடொயிட்’ இனமக்களே ஈழத்திலே வர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் 1. சிற்றம்பலம், பக்.3).
ப்பிரதேசம் ஒரு காலத்தில்
இருந்தது என்பதையும் ப்பிட்டுள்ளனர். இடைக்

Page 84
76 கிழக்கி:
கற்காலத்தின் பிற்பகுதியி புதைக்கும் வழக்கமா தொடர்ந்தது.
புதிய கற்காலத்தி மிருகங்களுக்கு இரை எலும்புகளையும் மேற் எஞ்சிய எலும் புகளை ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த பொருட்களையும் இப்பொருட்களில் “ே இடம்பெற்றது. (இவ்வேல் நம்பிக்கை போலும்.)
இவ்வாறு புை கற்காலத்துக்குரியது என்ற இவ்வழக்கம் ஆரம்பித்து சிரியா, பாலஸ்தீனம் இவ்வழக்கம் இருந்தது. 6. பெருங்கற்கால வேல்
வட இந்திய, த்ெ பெருங்கற்காலப் Lu GõøT L u இதற்குச் சான்றாக, தமிழ: இடத்தில் கண்டெடுக்கட் வேல், எருமை, புலி காவடிக்குரிய வாய் வெண்கலமணிகள், ஒருத

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ல் தொடங்கிய இறந்தோரைப் னது புதிய கற்காலத்திலும்
ல் இறந்தவர்களின் உடல்களை யாகக் கொடுத்து எஞ்சிய படி உடல்களையும் எரித்து யும் புதைக் கும் வழக்கம் எலும்புகளுடன் பலவிதமான சேர்த்துப் புதைத்தனர். வல்’ முக்கிய பொருளாக 0 இறந்தவனைக் காக்கும் என்ற
தக்கும் வழக்கம் பெருங் ாலும் புதிய கற்காலத்திலிருந்தே விட்டது எனலாம். எகிப்து - போன்ற இடங்களிலும்
வழிபாடு
தன்னிந்தியப் பிரதேசங்களில் ாடு பரந்து காணப்பட்டது. கத்தில் ஆதிச்சநல்லூர் என்னும் பட்ட ஈமத்தாழிகளில் ஆடு, வடிவங்கள், சேவற் கொடி,
அலகு செடில், பொன், லைச் சூலம், முத்தலைச் சூலம்

Page 85
தங்கேஸ்வரி
முதலியன காணப்பட்டன. இ சின்னங்கள் என்பதை இலகுவ
புதிய கற்காலத்தி வாகனமாகக் கொள்ளப்ப முத்தலை சூலங்கள், முருகன், தெய்வமூர்த்தங்களின் சின்ன ஆதிச்ச நல்லூரில் கண்டெ செடில்கள் சூலம் (வேல்) பாலஸ்தீனத்தில் அகழ்ந்தெ( சின்னங்களை ஒத்திருந்தன. இ கி.மு. 1200 ஆண்டு ஆகும். அந்நாட்டில் தங்கியிருந்து வணிகக் கூட்டத்தினரின் புை இருக்கலாம் எனவும் கருத காரணம் பாண்டிய நாட்டின் ே கண்டெடுக்கப்பட்ட புதைகுழி இருந்தன என்பதாம்.
தொகுத்து நோக்கில் ெ கற்காலத்திலும் ஆதிக்குடிக வெவ்வேறு வடிவங்களில் இட பெறப்படுகிறது.
7. சங்ககாலத்தில் முருக வழி (கி.பி. SOO கி.பி. 2OO
சங்ககால இலக்கியங் பற்றிப் பல குறிப்புகள் காண

77
Nவை முருக வணக்கத்தின் பாக ஊகிக்கலாம்.
g
5) ‘எருது’ சிவனது ட்டதுபோல ஒருதலை, கொற்றவை, சிவன் ஆகிய ‘ங்களாக கருதப்பட்டன. -டுக்கப்பட்ட காவடிச் என்பன பண்டைய டுக்கப்பட்ட ஈமத்தாழிச் வ்வழக்கத்துக்குரிய காலம் எனவே, இச்சின்னங்கள் இறந்து போன இந்திய தகுழிகளுக்குரியவையாக ப்படுகின்றது. அதற்குக் செயற்கைத் துறைமுகத்தில் ச்சின்னங்களும் இவ்வாறே
பருங்கற்காலத்திலும் புதிய களிடம் முருகவணக்கம்
டம்பெற்றிருந்தது என்பது
Pபாடு )
களில் முருக வணக்கம் ப்படுகின்றன. பரிபாடல்,

Page 86
78 கிழக்கிலங்ை
அகநானூறு, புறநானூறு, குறு திருமுருகாற்றுப்படை மு இக்குறிப்புகள் இடம் பெற்று
இக்குறிப்புகளில் பி பெறுகின்றன. முருகன் மன தேனையும் தினையையும் வேடர் முருகனை வழிபட்டன என்பன முருக வணக்கத்தில் (
மலைப்பகுதியில் உ வள்ளியை முருகன் திருப்பரங்குன்றத்தில் தெ முருகனுடைய வேல் ஞானசக்
சங்க காலத்தில் மாயோன், குறிஞ்சிநிலத் தெ மருதநிலத் தெய்வம் வேந்த வருணன் எனக் குறிக்கப்பட்
மிகப்பழம்பெரும் நூ பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்
மாயோன் மேய காடுை சேயோன் மேய மைவ6 வேந்தன் மேய தீம்புன வருணன் மேய பெரும முல்லை குறிஞ்சி மருத சொல்லிய முறையால்,

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ந்தொகை, மதுரைக்காஞ்சி, தலிய சங்க நூல்களில் லுள்ளன.
ன்வரும் கருத்துகள் இடம் லைப்பிரதேசத்தின் கடவுள். நைவேத்தியமாக வைத்து 1. வெறியாட்டு, குரவைக்கூத்து முக்கிய இடம் பெற்றன.
உள்ள வேட்டுவப் பெண் மணந்தான். பின்னர் ய்வானையை மணந்தான். தியாக வணங்கப்படுகின்றது.
முல்லைநிலத் தெய்வம் தய்வம் சேயோன் (முருகன்), ன், நெய்தல்நிலத் தெய்வம் டுள்ளது.
ாலான “தொல்காப்பியம்’
(Dgil.
ற உலகமும், ரை உலகமும் ல் உலகமும் ணல் உலகமும் ம் நெய்தலெனச் சொல்லவும் படுமே.

Page 87
தங்கே ஸ்வரி
8. சங்ககால வேல்வழிபாடு
முருக வழிபாட்டின் ே கொள்ளப்படுகிறது. போ கூத்திலும் வேல் வழிபா ( ‘ஆடுகளம்” “வெறிக்களம்” 6 கூறும் போர்க்களத்தில் ே பட்டது. அவ் வேல் மயி முதலியவற்றால் அலங்கரிக்கப் ஈழத்து இந்து சமய வரலாறு, என்ற சங்கநூலில் இவ்விபரம்
செந்நிற ஆடைக பூக்களினாலும் வேல் அலங்க
இவ்வணங்கு (தெய்வ மலைகள், ஆறுகள் குறிக்க உறையும் கருவியாக வேல் குற
சங்க காலத்தில் ஒரு இ6 பூசாரியாகிய வேலன் முரு கூறப்படுகிறது. பூசாரி கடம்பு சூடி வாத்தியங்கள் முழங்க இந்த வேலன் (பூசாரி) மேல் உ எனக் குறிப்பிடப்பட்டது (கு அயர்ந்து வந்த முதுவாய்வேல்
இந்த முருகனின் ம நற்றிணை குறிப்பிடுகின்றது புணர்ந்தது இயன்ற வள்ளிடே

79
குறிக்கும் முருகவணக்கம்
தாற்றமாக வேல் வணக்கம் ர்க்களத்திலும் குரவைக் டு இடம்பெறுகின்றது. எனச் சங்க இலக்கியங்கள் வல் கொண்டு செல்லப் ல் இறகு, பூமாலைகள் பட்டது (சி.க. சிற்றம்பலம், பக். 184). நெடுநல்வாடை காணப்படுகிறது.
ளினாலும் செந்நிறப் ரிக்கப்பட்டது.
ம்) உறையும் இடங்களாக ப்படுகின்றன. முருகன் றிப்பிடப்படுகின்றது.
ளம்பெண் நோயுற்ற போது நகனை அழைப்பதாகக் அணிந்து குறிஞ்சிமாலை வெறியாட்டு ஆடுவான். ருவேறும் தெய்வம் முருகு றுந்தொகை 362) (“முருகு
'').
)னைவி 'வள்ளி’ என
(நற்றிணை 824 - முருகு шптөiо”).

Page 88
80 கிழக்கில
சங்க காலத்தில் இருந்தது. மேற்படி “விெ (பூசாரி) சன்னதம் கொன நோயுண்ட பெண்ணின் ( தடவுவான் (குறுந்தொை நெகிழ்ந்த செல்லல்வேலன்
இதே நிகழ்வு “மதுரைக்காஞ்சி” யிலும்
காஞ்சி எ3-615 “அருங்கடி
“அகநானூறு பா பற்றிக் கூறுகிறது.
9. கந்தக் கடம்பன்
கடம்பமரம் முருக குறிப்பிடப்படுகின்றது. க ஆகியோர் முருக வணக்
G
பரிபாடல்’ கூறுகின்ற,
வருமாறு:
தேம்படுமலர்குழை பூ ஏந்திலை சுமந்து சார் விடையரை யமைந்த பரவின நரையொடு ட விரிமலர் மதுவின் ம கோலெரி கொலை ந இப்பாடலில் கடம் விளக்குகள், இசைக்கருவி

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பலி கொடுக்கும் வழக்கம் பறியாட்டு’ நிகழ்வில் வேலன் ண்டு ஆடி, ஆட்டை வெட்டி நெற்றியில் அதன் குருதியைத் க 111 - 1,2) ‘மென் தோள் ክr””).
மற்றொரு சங்கநூலான காணப்படுகின்றது. (மதுரைக் வேலன் முருகொடு வளைஇ.).
டலும் (228-11) இந்நிகழ்வு
ன் உறையும் தலவிருட்சமாகக் டம்பு மற்றும் வேலன், பூசாரி, கத்துடன் தொடர்புபடுவதை து (பாடல் 17:1-6). பாடல்
ந்துகில வடிமணி
நதம் விரைகி
வேலன் கடிமரம் 1ண்ணிய விசையினர் தனை குன்றத்துக் றை புகைக்கொடி யொருங்கொடி ப மரத்தினை நோக்கி கோல், விகள், சந்தனம், நறுமணம்,

Page 89
தங்கேஸ்வரி
தூபம், கொடிகள் என்பவற்ே மணி, வேல், ஆகியவற்றை மரத்தின் கீழ் மேற்கொள்ள கூறுகிறது.
இதே கருத்து “திருமு இடம் பெறுகிறது (பாடல் 2
காடுங்காவுங் காவின் பெ யாறும் குளனும் வேறு ! சதுக்கமும் சாந்தியும் புது மன்றமும் பொதியிலுங்
பரிபாடலில் முருகன் தொடர்புறும் பல பாடல்கள்
5LLbué 6h56b6u6ôT (18:12
புலவரை அறியா புகழ்பூ
கடம்பர் அணிநிலை பகர்
உருளிமைக் கடம்பின் ெ
10. கந்தழி வழிபாடும் முரு
கந்தழி வழிபாடுபற்றி கொடிநிலை - கந்தழி - வள்ளி நினைவூட்டும் வகையில் ( கொடித்தம்பம் அதைச் கொடிமரத்தின் அடியில் அமைந்திருப்பதைக் காணல

81
றாடு, மலர், தளிர், பூந்துகில் ச் சுமந்து வந்து கடம்ப ாப்பட்ட வழிபாடு பற்றிக்
முருகாற்றுப் படை'யிலும் 23-226).
றுதுருத்தியும்
பல்வைப்பு
|ப்பூங்கடம்பு
கந்துடை நிலையினும்
பெயர் கடம்ப மரத்தொடு
7 906.
5)
த்த கடம்பமர்ந்து (9:2)
ந்தோம் (19:1O4)
நடுவெட்டு (21:50)
கனும்
ஏற்கனவே கூறப்பட்டது.
ரி என்ற வணக்கமுறையை
இன்றைய ஆலயங்களில்
சுற்றிக் கொடிச் சீலை,
பலிபீடம் என்பன
TLb.

Page 90
82 கிழக்கிலங்:
‘கந்தழி’ என்பதற் கூறுகிறார் கோ. சுப்பிரமணி - கந்து என்றால் கட்டப் அழிந்த பின்னர் அதற்குப் ப (மரவழிபாடு, பக். 06).
எவ்வாறாயினும் இ என்பதில் கருத்து வேறுபா
“கந்தழி’ என்பது இடம் பெறுகின்றது. சில எ
கந்துடைப் பொதியல் (
கலி கெழ கடவுள் கந்த
மாத்தாட் கந்து (அகநா
புதலியர் பொதியிற் கட6 கந்து (அக:3O7)
கொடிநிலை கந்தழி வ6 வடுநீங்கு, சிறப்பின் மு கடவுள் வாழ்த்தொடு கன்
இக் கூற்றுகளிலிரு இடைக்கற்காலம், புதிய கி சிந்துவெளிக் காலம், வேதச தொடர்ந்து இன்று வேல் வ ஆரம்பம் என்பதுடன் பிற்காலத்தில் முருக வணக் தெளிவாகிறது.

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கு வேறொரு விளிக்கம் ரியபிள்ளை. அவர் கூறுவது பட்ட அடிமரம். அடிமரம் திலாக ஒரு கல் நடப்பட்டது
து மரவழிபாடு, மருவியது டு இல்லை.
பல சங்க இலக்கியங்களில் டுத்துக்காட்டுகள் வருமாறு:
பட்டினப்பாலை - 249)
ம் (புறநானூறு - 52)
னுாறு - 287)
வுட் போக்கிய கந்தாட்
iாளியென்ற தலான மூன்றுள் ண்ணிய வருமே தொல்காப்பியம்)
ந்து கந்தழி வழிபாடு, கற்காலம், பெருங்கற்காலம், காலம், சங்ககாலம் ஊடாகத் 1ணக்கம் முருக வணக்கத்தின்
அவ் வணக்க முறையே க்கமாக மாறியது என்பதும்

Page 91
தங்கேஸ்வரி
11. வட இந்தியாவில் முருக
கி.மு. 4ஆம் 3ஆம் நு மெளரிய குஷாணர் காலத்தி வணக்கம் இருந்தது என்ட கிடைத்துள்ளன. இங்கு முரு எனப் பெயர் பெற்றிருந்தான்
குஷாண மன்னனது ஸ்கந்தன், குமார, மகாசேன புறமும் ‘மயிலின் மீது’ கடவுளின் உருவம் மறு பட்டிருந்தன.
அயோத்தி அரசின் சின்னம் உச்சியில் பொறிக்கட் யவன தேயத்தவர்களது ந சுவாமினோ பிரமணிய தே
வாசகம் உள்ளது.
வட இந்தியாவில் மு இருந்தன என்பதற்கும் தற்போதைய பாகிஸ்தானின் இடத்தில் கிடைத்த கல்வெட்( (குமரக்கோட்டம்) பற்றி படுகின்றன. நாகார்ஜுன்ெ “கார்த்திகேய பிரசாத்’ ட பெற்றிருக்கின்றன.
இவ்வாறு தமிழ் நாட்டு செல்வாக்குப் பெற்று ஸ்கந்த,

83
வணக்கம்
ாற்றாண்டுகளில் அதாவது ல் வட இந்தியாவில் முருக பதற்குப் பல சான்றுகள் கன் ‘விசாகன்’, ‘ஸ்கந்தன்’
நாணயங்களில் விசாகன், போன்ற பெயர்கள் ஒரு அமர்ந்திருக்கும் முருகக் புறத்திலும் பொறிக்கப்
நாணயங்களில் சேவற் ப்பட்ட ஸ்தம்பம் உள்ளது. ாணயத்தில் “பாகவதோ 5வஸ்ய குமரஸ்ய’ என்ற
முருகன் ஆலயங்கள் பல
சான்றுகள் உள்ளன.
"அப்பொதாபாட்’ என்ற டு ஒன்றில் “குமாரஸ்தான’ ய குறிப்புகள் காணப் காண்டா கல்வெட்டிலும் பற்றி குறிப்புகள் இடம்
முருகன் வடஇந்தியாவிலும் குமார, விசாக, மகாசேன,

Page 92
84 கிழக்கிலங்
சுப்பிரமணிய, கார்த்திகேய ஆழ்ந்து சிந்தித்தற்குரியதா
12. தென்னிந்தியாவில் மு
சங்க காலப் புல வ ’திருமுருகாற்றுப்படை வேரூன்றிவிட்ட முருக வ6 எடுத்துக்காட்டாகும். அறு படும் பழநி, பழமுதிர்ச் (திருவேரகம்), திருத்தணி திருச்செந்தூர் என்ற ஆறு மு முருகத்தலங்கள் ஆகும். முரு தொன்மைக் காலக் கோட்பா மலைகளில் அமைந்திருப்ட "படைவீடு' என முருகனின் இத்தலங்கள் அழைக்கப் தொன்மைக்குச் சான்றுகள
முருக வணக்கம் தொ தென்னிந்தியாவில் ஏரா6 அருணகிரிநாதரின் தி கந்தரலங்காரம், திருவகுப் பிள்ளைத் தமிழ், பாம்ப முதலியன முருக தரிசன மெய்யுருகக் கூறுகின்றன.
இந்த வகையில் இல முருகத்தலமான கதிர்காம கொண்டதுடன் தென்னி

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
எனப் பெயர் பெற்றிருந்தமை தம்.
ருக வணக்கம்
ராகிய நக்கீரர் பாடிய தமிழகத்தில் நன்கு ணக்கத்துக்குரிய ஒரு நல்ல படைவீடு எனக் குறிப்பிடப் சோலை, சுவாமிமலை ரிகை, திருப்பரங்குன்றம், ருகத் தலங்களும் பழம்பெரும் கன் குறிஞ்சித் தெய்வம் என்ற "ட்டுக்கு அமைய இத்தலங்கள் பதும் (திருச்செந்தூர் தவிர) r வேற்படையைக் கொண்டு படுவதும் இத்தலங்களின் ாகின்றன.
டர்பான பக்தி இலக்கியங்கள் ாமாகத் தோன்றியுள்ளன. ருப்புகழ், கந்தரனுபூதி, பு, குமரகுருபரரின் முருகன் ன் சுவாமிகள் பாடல்கள் த்தின் பக்திப் பரவசத்தை
ங்கையில் உள்ள பழம்பெரும் ம் வரலாற்றுத் தொன்மை ந்தியாவில் உள்ள முருகத்

Page 93
தங்கேஸ்வரி
தலங்களைப் போன்று தெய என்பதும் இங்கு நினைவு கூ திருப்புகழிலும் இப்பதி இட தக்கது. ஸ்கந்தமுருக ஆய்வு
6) மேல்நாட் கதிர்காமத்தலம் “ஸ்கந்த ஆய்வுக் கருத்தரங்குகளு 1972ஆம் ஆண்டு முதல் வ யாத்திரை மேற்கொண்ட அ என்பர் கதிர்காமத் தல ஈர்க்கப்பட்டு அண்மையி ஆசியவியல் நிறுவனத்தி தலைப்பில் 4 நாள்கள் நீடி கருத்தரங்கை நடாத்தியுள் ஏற்பாடுகள் 1998ஆம் ஆண் மாநாடு 28.12.98 முதல் ஆசியவியல் நிறுவன இம்மாநாட்டின் பெறுே அனைத்துலக ஆய்வு நிறுவ இதன் அடுத்த சர்வதேச ஆ நடைபெறவுள்ளது என்பது
13. கிழக்கிலங்கையின் வ;
சான்றாதாரங்கள்
கிழக்கி லங்கை ய
சான்றாதாரங்கள் ஏராளமா

85
பவ சாந்நித்தியம் உடையது த்தக்கது. அருணகிரிநாதரின் ம் பெறுவது மனங்கொள்ளத்
டவர்களைக் கவர்ந்த - முருக’ பற்றிய சர்வதேச க்கும் வழிவகுத்துள்ளது. ருடம் தோறும் கதிர்காம மெரிக்கரான பற்றிக் ஹரிகன் த்தின் பக்தி நிலையால் ல் சென்னையில் உள்ள
G
ல் “ஸ்கந்த-முருக’ த்த ஒரு சர்வதேச ஆய்வுக் ளார். இம்மாநாட்டுக்கான டில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 31.12.98 வரை சென்னை த்தில் நடைபெற்றது. பறாக "ஸ்கந்த - முருக’ னம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பூய்வு மாநாடு இலங்கையில் ம் குறிப்பிடத்தக்கது.
என்ற
நான்மைக்கான
ன் தொன் மைக் கான க இருப்பினும், முக்கியமான

Page 94
86
கிழக்கிலங்ை
சிலவற்றை இக்கட்டுரைய
அவசியமாகிறது. அவை வ
அ.
ஆ
The Early History of ( Ceylon History, Calcu
The Arya Kingdom in VII, Part II, 1961, Pag
The History and Cl Majumdar and Pusalk
The Veddahs, by C Z. Seligman, Cambrid
Ancient Ceylon - An a
Part of the Early Civili
Ancient Jaffna, by pages 1 - 44.
Veddahs in Transition.
மேற்கூறியவை தவிர
புவியியல், மண்ணியல்,
அடிப்படையிலும் தொன்
என்பதற்கு சான்றாதாரங்க
இலங்கைத் தீவு ே
தொல்காலப் பாறைகளை
பெரும் பகுதி இலங்ை தென்கிழக்கு ஆகிய பிரதேச

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பில் சேர்க்க வேண்டியது ருமாறு : ܀ 5 ܘܫ
Ceylon or the Indian Period of tta, 1946, Page 40.
North Ceylon, JRASCB, Vol. ges 181-182.
ulture of Indian People by ar, Page 236.
.G. Seligmam and Brenda. ge, 1911, Pages 419 - 420.
ccount of the Aboriginers and sation, London, 1909, Page 15.
Mudliyar Rasanayagam,
, Colombo, 1964, Pages 16, 22.
கிழக்கிலங்கைப் பிரதேசம், தாவரவியல், விலங்கியல் ன்மை வாய்ந்த பிரதேசம்
ள் உள்ளன.
கம்பிரியனுக்கு முற்பட்ட ாக் கொண்டது. இவற்றில் கயின் கிழக்கு, தெற்கு, Fங்களில் காணப்படுகின்றன.

Page 95
தங்கேஸ்வரி
இப்பிரதேசத்தில் பிரதேசத்தின் நெருங்கிய ெ தாவர அடிப்படையில் க ஆய்வாளர் கூற்று. அதற்கு அ பாறைப் போக்குகள், பாறை தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் படுகின்றன.
14. பூர்வீக மட்டக்களப்புப்
1963ஆம் ஆண்டு தற்போதைய அம்பா உள்ளடக்கியிருந்தது. மட்ட வெருகல் முதல் தெற்கே பரந்திருந்தது. 1963இல் மட்ட பகுதி (கல்முனை முதல் கு அம்பாரை மாவட்டம் எனத் இப்பிரிவினைக்கு முந்திய இக்கட்டுரையில் இடம் டெ
திரு.எஸ். பரணவிதான 1970இல் வெளியிட்ட “Ins நூலில் மட்டக் களப்பு பிரதேசங்களாக வெருகல் வரை உள்ள இடங்கள் குறி
இந்நூலில் LD Lʼ. கல்வெட்டுகள் காணப்படும் இடங்கள் குறிப்பிடப்பட்

87
தமிழக, விந்திய, மலைப் தாடர்புகள் தரைத்தோற்ற, ாணப்படுகின்றன என்பது ஆதாரமாக இப்பிரதேசத்தின் ]கள், மண்வளம், இயற்கைத் ா என்பன எடுத்துக்காட்டப்
பிரதேசம்
க்கு முன் மட்டக்களப்பு  ைர மாவட்டத்தையும் க்களப்பு மாவட்டம் வடக்கே
கூமுனை (Kumana) வரை டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு மண வரையுள்ள பிரதேசம்) 5 தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டது. மட்டக்களப்பு மாவட்டமே
ாறுகிறது.
ா (தொல்லியல் ஆணையாளர்) cription of Ceylon' 6T65761 lb மாவட்டத்தில் உள்ள முதல் பாணமை (குமனை) 'ப்பிடப்பட்டுள்ளன.
டக் களப் பில் பிராமிக் b பிரதேசங்களாக பின்வரும் ள்ெளன. கோறளைப்பற்று

Page 96
88 கிழக்கிலங்ை
(வாழைச்சேனை) ஏற விந்தனைப் பற்று (மகா ஒ (மண் முனை) வே வகம் பற் சம்மாந்துறைப்பற்று, அக்கை
எனவே இக்கட்டுரை மாவட்டத்தின் பழம்பெரும் வெருகல் முதல் திருக்கோயிc குறிப்பிடப்படுகின்றன. அை
அ. வெருகல் சித்திரவேல
ஆ. சித்தாண்டி சித்திரவே
இ. கோயில் போரதீவு சித்
ஈ. மண்டூர் முருகன் a. திருக்கோயில் சித்திரே
ஊ. உகந்தை முருகன்
15. கிழக்கிலங்கையில் ஆதி வழிவந்த முருகவனக்
இலங்கையின் ஆதிக் இனத்தைச் சேர்ந்த வேட கிழக்கிலங்கையில் செறிந்து ( மூலமாகவே முருக வினச் வேரூன்றியுள்ளது என்பத உள்ளன.

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ாவூர் பற்று (ஏறாவூர்) யா) மண்முனைப் பற்று 1று (இக் கினியா கலை) ரப்பற்று, பாணமைப்பற்று.
யில் பூர்வீக மட்டக்களப்பு 0 முருகன் கோயில்களாக ல் வரை உள்ள கோயில்கள்
6) I GIODLDITNOJ :
ாயுதர்
லாயுதர்
த்திரவேலாயுதர்
வேலாயுதர்
நிக்குடிகளான வேடர்கள் BřD
குடிகள் “ஒஸ்ரலோயிட்’ டர்கள் ஆவர். இவர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். இவர்கள் கம் கிழக்கிலங்கையில் ற்குப் பல ஆதாரங்கள்

Page 97
தங்கேஸ்வரி
இவை தவிர g தொன்மையான நிலப்பகுதி கிடைத்துள்ளன. இங்கு பழ புதிய கற்கால பெருங்கற கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கதிரவெளி, மகியங்கனை, 6 உகனை, திச்மகறகம முதலிய கண்டுபிடிக்கப் Lu L (6) 6 ஆதிக்குடிகளின் வணக்க மு முருக வணக்கம், கொற்றன இன்றும் மட்டக்களப்பு பிர
இலங்கையின் ஆதிக் இன மக்களை ராட்சசர்கள் எனவும் மகாவம்சம் குறிட் இவர்கள் நாகரிகம் மிக்க திர ஏற்கனவே பல ஆய்வா உண்மையாகும்.
கிழக்கிலங்கையில் பலவற்றில் இன்றும் வேட பெறுகின்றன. கதிர்காம ஆ பெண்கள் கன்னிப் பெண்க முருகன் கோயிலில் வேட்டு பெண்களாக வருவதுடன் வெறியாட்டும் இடம் டெ கோயில்களில் ஆதியில் இ சம்பிரதாயங்கள் மறைந்துள்ளன.

89
கிழக்கிலங்கை மிகவும் என்பதற்கும் பல சான்றுகள் ழங்கற்கால இடைக்கற்கால ற்காலச் சின்னங்கள் பல
கிழக்கிலங்கையில் உள்ள விந்தன, வெல்லச, தீகவாபி, இடங்களில் இச்சின்னங்கள் ாளன. பெருங்கற்கால றையான லிங்க வணக்கம், வை வணக்கம் முதலியவை தேசத்தில் நிலைத்துள்ளன.
குடிகளான இயக்கர், நாகர் எனவும் அமானுஷ்யர்கள் ப்பிட்டாலும் உண்மையில் ராவிட இன மக்கள் என்பது ளர்களால் நிறுவப்பட்ட
உள்ள முருக ஆலயங்கள் ர் சம்பிரதாயங்கள் இடம் ஆலயத்தில் வேட்டுவ இனப் ாாக வருகின்றனர். மண்டூர் வ இனப் பெண்கள் கன்னிப் வேடர்பூசையும் வேலன் பறுகின்றன. சில முருகன் இடம் பெற்றிருந்த வேடர் லப் போக்கில் அருகி

Page 98
90 கிழக்கில
16. மட்டக்களப்பின் பெ (e.gp. IOOOO-8OO சின்னங்களும் முரு
கதிர்காமம், திசம் கதிர வெளி முதலிய பெருங்கற்காலச் சின்ன ஆதித்திராவிடர்க்குரிய வ வழிபாட்டுக்காலத்துக்கு
தற்போது தீகவா காப்பகத்தில் (Mus கண்டெடுக் கப்பட்ட அவற்றில் முத்தலை சூலப் சூலம் முதலியனவும் க வழிபாடு, லிங்க வழிட ஆகியவற்றின் சின்னங்கள் சூலம் (வேல்) வேல்வழிட
கதிரவெளி முதலிய பெருங்கற்காலச் சின்னர் முத்தலை சூலங்கள் பெ குறிப்பிடத்தக்கவை. இை வணக்கத்தையும் கு கதிரவெளியில் பெருங்கற் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் இப்பிரதேசத்தின் தொன் வணக்கமான முருக 6 கொள்ளலாம்.

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
நங்கற்கால O கவழிபாடும்
மாறாமை (மாகம), உகந்தை, இடங்களில் காணப்பட்ட "ங்கள் இடுகாடுகள், மற்றும் ாழ்முறை என்பன முருக, லிங்க
ரியனவாகும்.
பியில் உள்ள அரும்பொருள் eum) இப்பிரதேசங்களில் சில பொருட்கள் உள்ளன. ம், இருதலைச் சூலம், ஒருதலைச் ாணப்படுகின்றன. சூலம், சிவ பாடு, கொற்றவை வழிபாடு ா ஆகும். அவ்வாறே ஒருதலைச் பாட்டின் சின்னமாகும்.
இடங்களில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ங்களுள் ஒருதலை, இருதலை, ாறிக்கப்பட்ட பானை ஒடுகள் வை முருக வணக்கத்தையும் சிவ றிக்கும் சின்னங்களாகும். )காலத்துக்குரிய இடுகாடுகளும் ளன. இவற்றைக் கொண்டு மை பற்றியும், தொன்மைக்கால வணக்கம் பற்றியும் அறிந்து

Page 99
தங்கேஸ்வரி
உலகெங்கும் காண வழிபாட்டில் முதலில் ம வழிபாடும், அதன் பின் ே என்பனவும் இடம் பெற்றன கொடிநிலை (கொடியும் அடிப் பகுதி, வள்ளி (ெ ஆரம்பித்துப் பின்னர் ே வளர்ச்சி பெற்றன என்பது ( ஆகும்.
17. கிழக்கிலங்கை பிராமி காணப்படும் முருகவன
கிழக்குப் பிரதேசத்தி கண்டெடுக்கப்பட்ட இட குறிப்பிட்டுள்ளோம். இக்கல் பெயர்களில், ஸ்கந்தகுக, G விசாக, கார்த்திகேய, வே6 மூலங்கள் காணப்படுகின்ற d5 IT U 600TLD IT d5 எழுந்த சந்தேகமில்லை.
அதிக அளவிலான அம்பாரை உள்ளிட்ட 8 இலங்கையின் வடபகுதியில் வவுனியா மாவட்டத்திலும்
‘வெல’ (வேல்) என் பெயருடன் காணப்படும் நா சிங்களப் பிரதேசங்களான

91
ாப்பட்ட ஆதிக்குடிகளின் ரவழிபாடும், பின்பு லிங்க வேல்வழிபாடு சூலவழிபாடு r. இவ்வழிபாட்டு முறைகள் மரமும்) கந்தழி (மரத்தின் காடி) என்ற முறையில் மற்கண்டவாறு பரிணாம தொல்லியலாய்வாளர் கூற்று
க் கல்வெட்டுகளில் ாக்கம் பற்றிய தகவல்கள்
நில் பிராமிக் கல்வெட்டுகள் உங்கள் பற்றி ஏற்கனவே ல்வெட்டுகளில் காணப்படும் குமார, மகாசேன, சாமிந்தக, ல், வேலச, போன்ற சொல் ன. இவை முருக வணக்கம் பெயர்கள் என்பதில்
பிராமிக் கல்வெட்டுகள், கிழக்குப் பிரதேசத்திலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரதேசமான கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
எற பதம் (வேலன்) என்ற ன்கு பிராமிக் கல்வெட்டுகள் ஹந்தகல, (1125) ஒமுனுகம

Page 100
92 கிழக்கிலங்
(403) ஹபிடகல்கே (447) நி: கண்டுபிடிக்கப் பட்டன.
அம்பாரை மாவட் பிராமிக் கல்வெட்டுகளி
2
குகை' என்ற வாசகம் என்பதற்கு பிரமுகர் அல்ல கொள்வர்.
பொலனறுவையில் கல்வெட்டுகளில் 1, 286 - முதலியன காணப்படுகின் சின்னம் காணப்படுகிறது. சிவசின்ன்ங்கள் காணப்படு Symbols என திரு. பர6 பிராமிக் கல்வெட்டுகளில் இடம் பெறுவது சாத்திய சிவசின்னங்கள் என்ப விரும்பவில்லை என்பதை
18. மட்டக்களப்பின் திரும்
கிழக்கிலங்கையின் புகழ் பெற்றதுமான ே கோயில்கள் அல்லது ( அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் முருகன் சே அந்தவகையில் மட்டக்கள் முதல் திருக்கோயில்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ஸ்கம (880) ஆகிய இடங்களில்
டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ல் “பருமுக வேலனுடைய காணப்படுகிறது. பருமுக ஸ்து பிராமணர் எனப் பெயர்
கண்டெடுக்கப்பட்ட பிராமிக்
ஸ்வஸ்திக், சக்கரம், சூலம், ன்றன. 2, 270 - சூலத்தின்
இவ்வாறு இன்னும் பற்பல î663TpGOT. g)6NugibGOop Non Brahmi ண விதான குறிப்பிடுகிறார். பிரமி அல்லாத சின்னங்கள் மில்லை. உண்மையில் இவை தைக் குறிப்பிட அவர் நாம் இலகுவாக ஊகிக்கலாம்.
படைக் கோயில்கள்
மிகத் தொன்மையானதும் காயில்கள் திருப்படைக் தேசக் கோயில்கள் என்று
திருப்படைக் கோயில்கள் காயில்களையே குறிக்கின்றன. ாப்புப் பிரதேசத்தில் வெருகல் வரை உள்ள திருப்படைக்

Page 101
தங்கேஸ்வரி
கோயில்கள் (தான்தோன்றீள் கோயில் ஒன்றைத் தவிர) யாவ
முருகன் கோயிலைத் தி அழைப்பதற்கு மற்றொரு
முருகனுடைய ஆயுதமான பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருட்
பின்வரும் தொன்ன கோயில்கள் “சித்திர வேல அழைக்கப் படுகின்றன. அை
1. வெருகல் சித்திரவேலா
i. சித்தாண்டி சித்திரவே6
i. கோயில் போரதீவு சித்
iv மண்டூர் முருகன் கோய
V. உகந்தை முருகன் கோ
wi. திருக்கோயில் சித்திரே
தமிழகத்தில் அறுபை முருகத் தலங்கள் அழை மட்டக்களப்பில் முருகனின் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ே கோயில்’ ஆகின. இவற்பு ஆலயத்தில் பிற்காலத்தில் முரு விக்கிரகங்கள் மூலஸ்தா செய்யப்பட்டன.

93
ஸ்வரம் என்ற சிவலிங்கக் பும் முருகன் கோயில்களே.
திருப்படைக்கோயில் என காரணம் இக்கோயிலில்
வேல் மூலஸ்தானத்தில் ப்பதாகும்.
மை வாய்ந்த முருகன் ாயுதர் கோயில்’ என
யுதர் ஆலயம்
லாயுதர் ஆலயம்
திரவேலாயுதர்
பில் (விதிவிலக்கு)
யில் (விதிவிலக்கு)
வலாயுதர் கோயில்
டவீடு என ஆறு பிரபல க்கப்படுவது போல திருப்படையான “வேல்’ காயில்கள் “திருப்படைக் றுள் வெருகல் முருகன் கன், வள்ளி, தெய்வானை, *னத்தில் பிரதிஷ்டை

Page 102
94 கிழக்கிலங்ை
திருக்கோயில், உகந்ை கோயில்கள் பற்றிய புராணக் கூறுகிறது. சூரபத்மனைக் ( வாகூரமலையை இரு கூறுக் மூழ்கிய போது மூன்று பொ அவை முறையே உகந்ை திருக்கோயில் வெள்ளை மண்டூரில் தில்லை மரத்தின் ஆதாரமாகக் கொண்டு அ கோயில்கள் தோன்றின.
19. வெருகல் சித்திரவேலா!
இப்பிரதேசத்தில் இல சேர்ந்த குவேனியின் வம்சத்து சொல்லப்படுகிறது. தற் இருக்குமிடத்திலே ஒரு ஆ அம்மரப்பொந்திலே ஒரு வே வேடர் வழிபாடு செய்து வ அவ்வழியே யாத்திரை கெ இவ்விடத்தில் தங்கியபோது அவ்விடத்தில் ஒரு ஆலயம் : படியே செட்டியார் இவ்வா கூறப்படுகிறது. ஆலயம் அன இம்மலைக்குகையில் இருந்த செட்டியார் ஆலயம் அடை கூறுகிறது.

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
த, மண்டூர் ஆகிய மூன்று கதை ஒன்று பின்வருமாறு கொன்ற முருகனது வேல் களாகப் பிளந்து, கடலில் றிகள் தோன்றின என்றும் தை மலை உச்சியிலும் நாவல் மரத்தின் மீதும், மீதும் தங்கின. அவற்றை அவ்விடங்களில் முருகன்
யுதர் ஆலயம்
உங்கையின் ஆதிக்குடியைச் து வேடர்கள் வாழ்ந்ததாகச் ) போது இவ்வாலயம் லமரம் இருந்தது எனவும் ல் இருந்ததாகவும் அதனை ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. Fய்த செட்டியார் ஒருவர்
முருகன் கனவில் தோன்றி அமைக்கும்படி கூற, அதன் லயத்தை அமைத்ததாகவும் மைப்பதற்கான திரவியமும் தாயும் அதனைப் பெற்றே மத்தார் எனவும் இக்கதை

Page 103
தங்கேஸ்வரி -
குவேனியின் வம்சத்து என்பதில் ஒர் உண்மை இன முடிகிறது. வெரு கலை அை பிரதேசம் கதிரவெளி பெருங்கற் கால ச் சின்ன ! இடங்களாகும். இவை இ நிரந்தர இடங்களாகும்; பி காணப்படுமிடங்களுமாகும். வாரிசுகளான வேடர்கள் வழி செட்டி யாரால் ஆலயம் ஆ
எனலாம்.
20. சித்தாண்டி சித்திரவேலா
கிழக்கிலங்கையில் 6ெ படியாக பிரசித்தி பெற்ற மு( உள்ளது. இதுவும் ஒரு திருப்ப தேசத்துக் கோயிலாயிற்று. பாரிய விருட்சங்களின் மத்தி அழகான கோபுரவாயிலுடனு நான்கு கிணறுகளுடனும் வள்ளியம்மன் கோயிலையும் அம்மன் கோயிலையும் கொண் ஆலயத்திற்கு அண்மையில் உ ஒடுகிறது.
ஏனைய தலங்கள் பே பற்றிய கர்ணபரம்பரைக் க பழங்காலத்தில் இந்தியாவி

95
வேடர் வாழ்ந்த தலம் ழயோடுவதைக் காண ணமிய சுற்றிவர உள்ள போன்ற இடங்கள் ங்கள் காணப்பட்ட இன்றும் வேடர்களின் ராமிக் கல்வெட்டுகள் ஆகவே, ஆதிதிராவிட பட்ட இடத்தில் பின்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது
யுதர் ஆலயம்
வருகலம்பதிக்கு அடுத்த ருகத்தலமாக சித்தாண்டி டைக் கோயில் என்பதால் கடம்பு (வம்மி) போன்ற யில் ஆலயம் உள்ளது. ம் நான்கு மூலையிலும் கோயிலின் தென்புறம்
வடபுறம் தெய்வானை ாடதாக அமைந்துள்ளது. ப்பாறு என்னும் கங்கை
ான்று இங்கும் வரலாறு தைகள் உலவுகின்றன. பிருந்து கால்நடையாக

Page 104
96 கிழக்கிலங்ை
யாத்திரை மேற்கொண்ட இவ்விடத்திற்கு வந்ததும் அ கீழ் அமர்ந்து தவம் செய்த வேடர்கள் முனிவரைக் ச அம்மரத்தடியில் வேல் ஒன் வழிபட்டு வந்தார். சிகண்டி ஆண்டியாக அவ்விடத்திற்கு என்னும் பொருள்பட சித் தோன்றிற்று என்பர்.
மட்டக்களப்பில் வ காலத்தில் இவ்வாலய நிர்ணயிக்கப்பட்டன என்ப உள்ள நடைமுறைகளைக் முடிகிறது.
21. கோயிற் போரதீவு சித்
மட்டக்களப்பிற்கு ே மட்டக்களப்பு வாவியின் நிறைந்த மருத மரச்சூழலி அமைந்துள்ளது இவ்வால நாவற்பதி’ எனச் சிலர் அணி ஆலமரமுமே காட்சியளிக்கில் எனும் முச்சிறப்பும் கொண்ட திருப்படைக் கேள்யில்களில் விரலாறு பற்றி எதுவித க இல்லாவிட்டாலும் மட்டக்க
வரலாறு வருமாறு:

மிக வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
சிகண்டி என்ற முனிவர் புங்கிருந்த அத்திமரநிழலின் தார். அப்பகுதியில் வசித்த கண்டு தொழுது வந்தனர். ன்றினை நட்டு அம்முனிவர் - முனிவர் ஒரு சித்தர். அவர் த வந்ததால் சித்து + ஆண்டி ந்தாண்டி என்னும் பெயர்
பன்னிமை ஆட்சி நிலவிய நிர்வாக நடைமுறைகள் தை இப்போது ஆலயத்தில் கொண்டு அனுமானிக்க
திரவேலாயுதர் ஆலயம்
தெற்கே படுவான் கரையில் மேற்குப்புறத்தில் வயல்கள் ல் கடம்ப மரநிழலிடையே யம். இதனை “வெள்ளை ழைப்பினும் இங்கு கடம்பும் ன்றன. மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் - இத்தலம் மட்டக்களப்பின் ஒன்றாகும். இதன் பண்டைய ர்ணபரம்பரைக் கதைகளும் 1ளப்பு மான்மியம் கூறும் ஒரு

Page 105
தங்கேஸ்வரி
ஆதிகாலத்தில் “கா6 பெரிய படையோடு வந்து ( நாகனை வென்று ஆலயங்க பின்பு மதிசுதன் என்னும் காலத்தில் தொண்டை நர்ட் அமைக்கப் பெற்றது என அ மான்மியம் FX.C. நடராசா என மட்டக்களப்பு மான்மி ஆகும்.
பின்பு சோழர் - ஆலயங்கள் புனரமைப்பு ெ புனரமைப்பு செய்யப்பட்ட பழைய கட்டட அமைப்பி(
பிற்காலத்தில் கலிங் கிழக்குப் பிரதேசத்தில் நிறுவியபோது கொக்கட்டிக் போன்ற இடங்களில் திரு நிர்வாக நடைமுறையும் கட் ஏற்பட்டது. நாகன் வன்னி தேசத்துக் கோயிலாக்கட் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக சு வேடர் தொடர்புறும் நிகழ்
22. மண்டூர் முருகன் கோ
இவ்வாலயம் மட்ட தெற்கே மட்டக் களப்பு வ

97
லசேனன்’ என்னும் அரசன் இப்பிரதேச மன்னன் மண்டு ளை இடித்துத் தள்ளினான். மட்டக்களப்பு மன்னனின் -டு சிற்பிகளை வரவழைத்து அறிகிறோம் (மட்டக்களப்பு பதிப்பு), போர்முடை நாடு யம் குறிப்பிடுவது போரதீவு
ஆட்சிக் காலத்தில் பல சய்யப்பட்டபோது இதுவும் து. கர்ப்பக்கிருகம் இன்றும் லே காணப்படுவது.
க மாகோன் இலங்கையின்
நிலையான ஆட்சியை #சோலை, மண்டூர், போரதீவு ப்பணிகள் இடம்பெற்றன. -டுக்கோப்பான முறையிலே மையின் கீழ் இருந்தபோது பட்டு பொதுமக்களிடம் கூறப்படுகிறது. தீ மிதிப்பும் வுகளும் இங்கும் உள்ளன.
பில்
க்களப்பிலிருந்து 20 மைல் ாவியின் தென்புறம் மூர்த்தி,

Page 106
98 கிழக்கிலங்ை
தலம், தீர்த்தம் என்னும் மூ அமைந்துள்ளது. இத்த எனப்பட்டாலும் இத்தலத்:ை கொங்கு முதலிய விருட்சங் பழைய காலத்தில் அ6 தோற்றத்தில் ஒட்டுக் கூை காட்சியளிக்கிறது இவ்வால
இவ்வாலயம் உருவா பெற்ற கர்ணபரம்பரைக்கை வருமாறு : (ஏற்கனவே கூறட்
சூரபத்மனை நோக்கி அவனை அழித்த பின் வா: பிளந்து உக்கிரம் தணியாப அவ்வே லிலிருந்து மூன் வேல்களாயின. அவற் நாவற்பதியாம் திருக்கோ வெள்ளை நாவல் மரத் உகந்தையிலுள்ள மலை உச் மற்றொன்று மண்டூர் பதி தங்கியதென்பர்.
இவ்வேலை வேடர்கள் பந்தலிட்டு வழிபட்டு வந்தன எனப்படுகிறது. இது ஒ( இருந்தபோதிலும் கதிர்காம மண்டூர் ஆகிய நான்கு தொடர்பைக் காட்டுகிறது.

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ன்றும் அமைவுறப் பெற்று லம் ‘தில்லை மண்டூர்’ தச் சுற்றி கடம்பு, ஆல், அரசு, கள் ஓங்கி வளர்ந்துள்ளன. மைக்கப் பெற்ற அதே ர கொண்டதாக இன்றும் u u Lb.
னது தொடர்பாக பிரசித்தி த ஒன்று உண்டு. அக்கதை ப்பட்டது)
முருகன் ஏவிய வேலானது கூரமலையை இரு கூறாகப் மல் கடலில் மூழ்கியபோது று பொறிகள் தோன்றி றில் ஒன்று வெள்ளை யில் பிரதேசத்தில் உள்ள திலும் இன்னொன்று *சியின் நாவல் மரத்திலும் யிலே தில்லை மரத்திலும்
ள் கண்டு எடுத்துக் கொத்துப் ார். பின்பு கோயில் எழுந்தது ரு கற்பனைக் கதையாக ம், உகந்தை, திருக்கோயில்,
தலங்களுக்கும் உள்ள

Page 107
தங்கேஸ்வரி
கதிர்காமத்தை ஒத் நடைபெறுகிறது. கதிர்காம போல அமைந்துள்ள இவ் வள்ளி தெய்வானை கோயி குமாரத்தன் கோயில்களும் 2
23. திருக்கோயில் சித்திரே
மட்டக் களப்புக் குத் தொலைவில் திருக்கோயில் நாகர்முனை, உன்னரசுகிரி, கன் பெயர் கொண்ட இத்தலம் தி பெயரைப் பெற்றது.
வரலாற்றுச் சிறப்புப் பாண்டிய இளவரசரால் : மா கோன் காலத்தில் டெ கல்வெட்டும், துண்டுக் கல்வெ தலம், தீர்த்தம் ஆகிய மூன்று திருப்படைக்கோயிலாகவும் ,
கதிர்காமத்தோடு தொ ஆண்டுதோறும் கால்நடைய மேற்கொள்வோர் தங்கியிரு செல்வது வழக்கமாகும்.
திருக்கோயில் - திருக்ே
இதிகாச புருஷனாகிய இரா படுகிறான். இவ்வாலயம் சோ குளக்கோட்டன் ஆகியோர

99
$த வழிபாடே இங்கு முருகன் கோயில் முகப்பு வாலயத்தின் இருபுறமும் ல்கள் உள்ளன. வைரவர்,
உள்ளன.
வலாயுதர் ஆலயம்
தெற்கே 46 மைல் ல் பதி அமைந்துள்ளது. ண்டபாணந்துறை எனப் பல ருக்கோயில் என்ற சிறப்புப்
பெற்ற இவ்வாலயம் ஏழு கட்டப் பெற்றது என்பர். பாறிக்கப் பெற்ற தூண் ட்டும் இங்குள்ளன. மூர்த்தி, ம் அமைந்த இக்கோயிலும் அமைந்துள்ளது.
டர்புடைய இவ்வாலயத்தில் ாகக் கதிர்காம யாத்திரை ந்து முருகனை தரிசித்துச்
காணேஸ்வரம் இரண்டிலும் வணன் சம்பந்தப்படுத்தப் ழ மன்னனாலும், மகோன், ாலும், திருப்பணி செய்யப்

Page 108
100 கிழக்கிலா
பெற்றது. ஏர் பெருக பர திருப்பணி செய்தான் எ கூறும்.
24. உகந்தை முருகன் அ
தமிழகத்தின் கு கோயிலினை ஒத்த விதத் கொண்டு அருகில் கடலும் உகந்தையாகும். இதுவும் தேசத்துக் கோயிலா கதிர்காமத்தோடு நெருங்கி இரு பிரதான மலைகை
முருகன் மலை, எனப்பெ
வற்றாத சுனைகளும் இத்த
கதிர்காம யாத்தி முருகனை தரிசித்துச் செல் உகந்த மலை உகந்தை என் தங்கியிருந்து ஒய்வெடுப்பு
சூரிய வழிபாடு ந கொள்ளப்படுகிறது. மட மூன்று மலைக்கோயில்க தாந்தாமலை முருகன் ஆ
மட்டக்களப்பு மா?
கர்ணபரம்பரைக் கதைகள்

வ்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
திகுலராசன் குளக்கோட்டன் னக் கோணேசர் கல்வெட்டு
ஆலயம்
ன்று தோறாடல் மலைக் த்தில் குன்றும் பாறைகளும் தாலாட்ட அமைந்துள்ள பதி திருப்படைக் கோயிலாகவும் கவும் பேர் பெற்றது. கிய தொடர்புடைய இத்தலம் ளையுடையது. வள்ளிமலை, யர் பெறும் இருமலைகளும் தலத்தை அழகு செய்கின்றன.
ரை செய்வோர் இங்குள்ள வர். கதிர்காமத்து முருகனுக்கு ாபர். அதனால் முருகன் இங்கு தாயும் ஐதீகம் உண்டு.
டந்த இடமாகவும் இத்தலம் ட்டக்களப்பு பிரதேசத்திலே ள் சங்கமன்கண்டி, உகந்தை,
லயங்களாகும்.
ன்மியத்திலே இத்தலம் பற்றிய
இடம்பெறுகின்றன.

Page 109
தங்கேஸ்வரி
இராவணன் தெட்சை இடங்களில் ஆலயம் இயற்ற குருகுல நாகர்,ஆண்டதாகவு
பின்பு சிங்ககுமாரன் புனரமைத்ததாயும் மற்ெ இப்பகுதியில் எடுக்கப் எச்சங்களைக் கொண்டு கதிர் ஆதித்திராவிடர் வழிபட்ட மு அறிய முடிகிறது.
ஒலைக் குடிசையா மார்க்கண்டு முதலாளியால் என்றாலும் அதற்கு முன்பு வே ஆதித்திராவிட வழிபாட்டின் கோயிலாகவே இதுவும் கா வழிபாடாக மாறியுள்ளது எ ஆலமரத்தின் கீழ் வேல் நட படுகிறது.
25. கதிர்காமத் தொடர்புகள்
இதுவரை கூறியவற்றி பழம்பெரும் முருகன் ஆலயங்d ஏதோ ஒரு வகையிலான காணலாம்.
தமிழகத்திலே முருகன் வீடுகள் என்று அழைக்கப்படு பிரதேசத்திலும் ஆறுபடை

101
னாகிரி, உகந்தகிரி ஆகிய றி வழிபட்டதாகவும் பின் ம் ஒரு கதை.
பாழடைந்த ஆலயத்தைப் றாரு கதை. ஆனால் பெற்ற புதிய கற்கால காமத்தோடு தொடர்பான மருகத்தலம் இது என்பதை
ய் இருந்த இவ்வாலயம் 1885இல் கட்டப்பெற்றது பல்மட்டுமே இருந்துள்ளது. ன்படி ஒரு திறந்தவெளிக் "ணப்பட்டு பின்பு கந்தழி னலாம். இங்குள்ள பாரிய
டப்பட்டு மேடை காணப்
T
லிருந்து மட்டக்களப்பின் களுக்கும் கதிர்காமத்துக்கும் தொடர்பு இருப்பதைக்
ன் கோயில்கள் ஆறுபடை வது போல மட்டக்களப்பு வீடுகளாக மேற்குறித்த

Page 110
102 கிழக்கிலங்
ஆறு ஆலயங்களும் அ கதிர்காமப்பதியே இவ்வ மூலப்பதியாகத் திகழ்கின் செய்தல், வாய் மூடிப்
சம்பிரதாயங்கள், வேல் நடைமுறைகள் மட்டக்கள இடம்பெறுவது கதிர்காமத் காட்டுகின்றது.
கதிர்காமம் அமைந் மாவட்டமாகும். ஊவா, சப் பண்டு மட்டக்களப்பு இராச் ரோகனவில் அமைந்திருந்தன ஆதித்திராவிடர் வாழ்ந்த { தொடக்கம் திருகோணம6 ஆதிமனிதன் வாழ்ந்த இ வேல்வழிபாடு நிலவிய இட பிராமிக் கல்வெட்டும் கிை உள்ளன. இங்கு முதலில் அ பின்னர் இவர்களின் வ பிரதேசங்களாக இவை உள்
இன்றும் இப்பிரதேசங்களி
கி.பி. 4ஆம் 5ஆம் நூ பிரதேசம் கதிர்காம ஷ மன்னர்களின் ஆட்சியில் கதிர்காம ஆலயத்தைப் கதிர்காமத்தில் பெளத்த

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
மைகின்றன. அத்தோடு ாலயங்களை இணைக்கும் ாறது. திரைமூடிப் பூசை பூசை செய்தல், வேடர்
வணக்கம், போன்ற பல "ப்பின் முருக ஆலயங்களில்
தொடர்பை நன்கு எடுத்துக்
துள்ள இடம் சப்பிரகமுவா பிரகமுவா, விந்தன, வெலிசர சியத்தின் இராஜதானியாகிய எ. இவை அனைத்தும் பண்டு இடங்களாகும். கதிர்காமம் லை வரையுள்ள பிரதேசம் டமாகவும் லிங்கவழிபாடு மாகவும் காணப்படுவதுடன் டக்கும் இடமாகவும் இவை ஆதித்திராவிடர், ஆதி நாகர், ழிவந்த வேடர் வாழ்ந்த ாளன. அதற்கான எச்சங்கள் ல் காணப்படுகின்றன.
ாற்றாண்டுகளில் கதிர்காமப் த்திரியர்கள் என்ற தமிழ் இருந்தது. இம்மன்னர்கள் போஷித்து வந்துள்ளனர். மதம் தொடர்பான அரசு

Page 111
தங்கேஸ்வரி
மரக் கிளை நடப்பட்ட
அனுசரணை வழங்கினர் வரலாற்றுத் தகவல் ஆகும். 26. முருக வணக்க நம்பிக்
இலங்கையில் உள் ஆலயங்களில் கந்தசஷ் அக்காலத்தில் கந்த புர ஆறுநாள்களும் விரிவுரை “புராண படனம்’ என்ட முருகபக்தர் ஒருவேளை அதுவும் இல்லாமல்) விர கந்தபுராண விரிவுரையை மடுப்பர். 7ஆம் நாள் முரு நிகழ்வு "சூரன் போர்’ ஆ இவ்வகையில் தமிழகத்தி ஆலயத்தில் நிகழும் வை அமைகிறது.
இது தவிர ஆண்டுே நடைபெற்று தீர்த்தோற வைபவத்துடன் நிறைவு இவை கதிர்காம உற்சவி பின்பற்றுவதாக அமைந்து
ஆதிகால முருகவன வேலன் என அழைத்த முதலியவை பழங்காலத் இடம் பெற்றதாக முருகவர

103
போதும் இம் மன்னர்கள் . இது ஒரு முக்கியமான
கையும் அனுஷ்டானங்களும்
ள பெரும்பாலான முருகன் சடி அனுஷ்டிக்கப்பட்டு ாணம் தொடர்ச்சியாக செய்யப்படும். இதனை பர். இந்த ஆறுநாள்களும்
உணவுடன் (சில வேளை தம் அனுஷ்டித்து மேற்படி
பக்தி சிரத்தையுடன் செவி தகன் சூரனை வதம் செய்த பூக நிகழ்த்திக் காட்டப்படும். ல் உள்ள “திருச்செந்தூர்’ பவங்களை ஒத்ததாக இது
தாறும் வருடாந்தர உற்சவம் )சவம் அல்லது தீமிதிப்பு பெறும். இவ்வகையில் கால நடவடிக்கையைப்
ள்ளன.
ாக்கத்தில் பூசை செய்பவரை ண்ர். வேலன் வெறியாட்டு தில் முருகன் கோயில்களில் லாற்று நூல்கள் கூறுகின்றன.

Page 112
104 கிழக்கிலங்ை
இதே முறையைப் பி சமயப் பூசாரிகளே மட்ட திருப்படைக் கோயில்களில்
ஆனால் மேற்படி தி உகந்தை முருகன் கோயி கோயிலிலும் சூரன்போர் இ கதிர்காமத்தின் நடைமுை மண்டூரில் திரை திறக்காது உகந்தையில் பெட்டிக்குள் 6 வருவதும் கதிர்காமத்தைப் டே
ஆரையம்பதி பூரீமுருகன் அ

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ன்பற்றி வேலன் வழிவந்த களப்பில் உள்ள முருகன் பூசை செய்கின்றனர்.
ருப்படைக் கோயில்களுள் லிலும், மண்டூர் மருகன் டம்பெறுவதில்லை. இங்கு ற பின்பற்றப்படுகின்றது. மெளன பூசை செய்வதும், வைக்கப்பட்ட வேல் உலா பான்றே நடைபெறுகின்றன.
(ஆரையூர்க்கந்தன் 1999)
ஆலய மகாகும்பாபிஷேக மலர்)

Page 113
தங்கேஸ்வரி
புராதன ஈழத்தி
1. இந்து மதத்தின் தொன்ன
தென், தென்கிழக்கு இந்து மதமாகும். கற்கா காலகட்டங்களில் பல்ே கடைப் பிடிக்கப்பட்ட வளர்ச்சியாக வே இந் இப்பிரதேசத்தின் ஆதிக்குடி ஒஸ்ரலோயிட் (OSterloid) 6 பேசிய மொழி ஒஸ்ரிக் (Ost இவர்களைத் தொடர்ந்து தி மக்கட் கூட்டத்தினர் வாழ் தென்கிழக்காசியாவில் ஒர் அ இந்திய உபகண்டத்தில் ஏற்ப தொட்டு இன்றுவரை ஈழத்தி 2. ஈழத்தில் இந்து மதம் ப
ஈழத்தில் இந்து மதம் அறிஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளன
 

105
ல் இந்து மதம்
ந ஆசியாவின் ஆதிமதம் ாலம் தொட்டு பல்வேறு வறு இன மக்களால் LD g5 நம்பிக்கைகளின் து மதம் ஏற் பட்டது . டகளை மானுடவியலாளர் என வழங்குவர். இவர்கள் ic) மொழி எனக் கூறுவர். ராவிடர், ஆரியர் போன்ற ந்து வந்துள்ளனர். ஈழமும் அங்கமாக விளங்குவதனால் ட்ட பல மாற்றங்கள் பண்டு
லும் ஏற்பட்டன.
ற்றி ஆராய்ந்தோர்
பற்றிய ஆராய்ச்சியில் பல ார். இவர்களுள் டாக்டர்

Page 114
106 கிழக்கில
பரணவிதானா, வில்ஹம்
சரத்சந்திரா, ராகுல, ஆ அறிஞர்கள் குறிப்பிடத்தச் வட இந்திய தாக்கத்தின் ஆய்வினை மேற்கொன் கண்ணோட்டம் இவ்வி இதற்குக் காரணம் ஆரிய
ஈழவரலாற்றினை இந்திய வரலாறு ஈழத் வகிக்கின்றது என்பது ந வரலாறு மட்டுமல்ல, சம இலக்கியம் முதலிய வரலாற்றுடன் பின்னிப்
3. ஈழத்தின் ஆதிக் குடி
ஈழத்து வரலாற்றி ஆதிக்குடியேற்றம் பற்றிக் ஆதிக் குடியேற்றங்கள் அனுராதபுரம், உருவேல மாதோட்டம், பொனி இடங்களாகும். அண்ை இப்பகுதிகளில் எல்லாம் திராவிடர் என அறியப்படு யாப்பகூவ, ஆனைக்கோ மேலும் பல இடங்களிலு எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கட்

மங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கெய்கர், பெச்சேட், அதிகாரம், னந்தகுமார சுவாமி முதலிய $கவர்கள். இவர்கள் எல்லோரும் ண் அடிப்படையிலேயே தமது னடுள்ளனர். தென் இந்திய பாய்வில் விடப்பட்டுள்ளது. மய நம்பிக்கையே எனலாம்.
ஆராயும் எவருக்கும் தென் தில் எத்தகைய இடத்தினை ன்கு விளங்கும். தென் இந்திய யம் கலை கலாசாரம் பண்பாடு சகல துறைகளும் ஈழத்து பிணைந்துள்ளன.
யேற்றங்களும் இந்து மதமும்
ல் விஜயன் வருகைக்கு முன்பே கூறப்படுகிறது: ஈழநாட்டிலே
நடந்த இடங்களாவன
, திசமகாராம, தம்பபண்ணை, பரிப்பு மாகம போன்ற பல மைக்கால ஆய்வுகளின் மூலம் வாழ்ந்த மக்கள் ஒஸ்ரலோயிட், நிகின்றது. கதிரவெளி, பதவியா, ட்டை, கந்தரோடை போன்ற லும் இம்மக்கட் கூட்டத்தாரின்
ப்பட்டுள்ளன. இவை எல்லாம்

Page 115
தங்கேஸ்வரி
யக்ஷ வழிபாட்டுடன் தொ விதான கருதுகின்றார். இங் பண்பாடும் இந்துமத நம்பி மேலும், ஆதிக்குடியேற்றத் தி நாட்டிலிருந்து வந்தவன் எ ஆனால் கலிங்க நாட்டிலும் இருந்தது.
4. ஈழத்து யக்ஷ வழிபா
இயக்க வழிப்ாடு ஆ பண்டைய சிங்கள மக்களின்
காணப்பட்டுள்ளது. யக்வு காலதேவ மகேஜ, வைசிராவ வடவாமுகி போன்ற பல ெ இத்தெய்வங்கள் குளங்கள், இயற்கைப் பொருட்களின் அக்காலத்தில் கருதப்ப நிலை யையும், பண்டை காட்டுகின்றது.
தமிழ் நாட்டில் ஆரப் தெய்வத்தன்மை பெற்றுக் கி கோயில்கள் மரங்களின் கீழ் கடம்பன் எனவும், சிவ ஆல்கெழுகடவுள் எனவும் ஆ கடம்பு, வேங்கை, ஆல், !
வணக்கத்துக்குரியனவாகக் கி

107
டர்புடையவை எனப் பரண பகெல்லாம் பெருங்கற்காலப் க்கைகளுமே இருந்துள்ளன. தலைவனான விஜயன் கலிங்க ன மகாவம்சம் கூறுகின்றது."
இந்து மதமே செழித்தோங்கி
நிம் இந்து மதமும்
திக்குடிகளிடம் மட்டுமல்ல, டையேயும் பிரசித்தி பெற்றுக் }፡ தெய்வங்களில் சித்தராஜ, பண, வியாதேவ, பச்சிமராணி, தய்வங்கள் பேர் பெற்றவை. மரங்கள், மலைகள் மற்றும் ல் "உறை தெய்வங்களாக’ பட்டன. இது ஆரம்ப டய சமய நிலையையும்
ம்பத்தில் மரங்கள், மிருகங்கள் காணப்பட்டன. ஆரம்பகால அமைக்கப்பட்டன. முருகன் ன் கொன்றை வேந்தன், அழைக்கப்பட்டனர். வேம்பு, புன்னை போன்ற மரங்கள்
கருதப்பட்டன. இவை ஈழத்து

Page 116
108 கிழக்கில
யக்ஷ வழிபாட்டிலும் இட திராவிட நம்பிக்கைகளை நாக வழிபாடுகள் காணப் இன்றும் நிலைத்து நிற்குப் மாரியம்மன், வீரபத்திரர், வழிபாடாகும். அன்று தொடங்கியது போலவே பந்த லிட்டு வழிபாடு ந ஈழத்திற்கு வருவதற்கு காணப்பட்டது. எனவே இயக்கர், நாகர் 6. நூற்றாண்டுகளிலும் இந்து வழிபாட்டினையே ச்ெ தெளிவாகின்றது. இவை
கோயில்களாகவே காணப் 5. ஈழத்து நாகரும் - இர்
கிறிஸ்துவுக்கு முற்ப நாகர் இலங்கையில் வாழ்ந்த பல்வேறு ஆதாரங்கள் மூல வழிபாடு தொன்மை வாய்ந் நாட்டில் மூலை முடு வழிபாட்டைக் காணலா இயற்கை வழிபாடுகளையே ஆதிக்குடிகளான நாகரு கொண்டிருந்தனர்.

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
டம் பெற்றன. ஒஸ்ரலோயிட், ஒத்ததாகவே ஈழத்து இயக்க பட்டன. இதுவே ஈழத்தில் வைரவர், ஐயனார், பிடாரி, போன்ற ஊர்தெய்வங்களின்
மரங்களின் கீழ் வழிபாடு இன்றும் மரங்களின் கீழ் டைபெறுகிறது. விஜயன்
முன்னரே இவ் வழிபாடு
ஈழத்தின் ஆதிக்குடிகளான றிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட மதத்தோடு தொடர்பான காண்டிருந்தனர் என்பது
எல்லாமே திறந்தவெளிக்
பட்டன எனலாம்.
ந்து மத வழிபாடும்
ட்ட காலப் பகுதியில் இயக்கர் தாக அறிகிறோம். இதனைப் ம் நிறுவ முடிகின்றது. நாக த ஒன்றாகும். இன்றும் தமிழ் க்குகளிலெல்லாம் நாகர் ம். இவர்கள் இலிங்க, மர, கொண்டிருந்தனர். ஈழத்தின் ம் இவ்வழிபாட்டினையே

Page 117
தங்கேஸ்வரி
ஆதியில் நாகர் வழி இலிங்கக் கோயில் திருக்கேதி நாகத்தினால் காக்கப்படு! காலத்துடன் தொடர் ட எடுத்துரைக்கின்றது. கோயில்களை ஒத்த வகை திறந்தவெளிக் கோயில்களைே இக்கோயில்கள் மரங்களின் நாகக் கற்களைக் கொண் விகாரையில் காணப்பட்ட எக்
வழிபட்ட தலம் என்பதை வ
6. இயக்க நாகர் வழிபாடு திறந்தவெளிக் கோயில்க
ஈழ மக்கள் சமுதாய ஆராயுமிடத்து இந்துமத அ குறிப்பிட்ட மரம், குன்று அல் கொண்டதாகக் கருதப்ப ஆரம்பகாலக் கோயில்கள் இ திறந்தவெளிக் கோயில்கள மரத்தை (தலவிருட்சம் எ படுகிறது) ஆதாரமாகக் கெ கோயில்களிலே திருப்பங்கள் தங்கள் அபிலாஷைகளுக்ே உருவாக்கினர். ஆதிக் குடி விஜயன் வருகைக்கு முன்னே

109
பட்ட பிரசித்தி பெற்ற ஓர் ஸ்வரமாகும்." ஐந்து தலை கின்ற சிவலிங்கம் நாகர்  ைடய பழமையினை ஆதித் திராவிடர்களின் கயிலே ஆதி நாகர்களும் யே அமைத்து வழிபட்டனர். கீழ் கற்பலகைகள் அல்லது rடமைந்தன. யட்டாள ச்சங்கள் ஆதிநாகர், இயக்கர் லியுறுத்துகின்றன."
ம் - 5ளும்
, மானுடவியற் கூறுகளை ஆரம்பக் கோயில்கள் ஒரு pலது நீர்நிலை அபூர்வ சக்தி ட்டு வணங்கப்பட்டன. இந்தியா போன்று இங்கும் ாாகவே அமைந்தன. ஒரு *ன இப்போது வழங்கப் ாண்டே ஆரம்பிக்கப்பட்டு, ா ஏற்பட்ட போதே மக்கள் கற்ப தெய்வ வடிவங்களை களான இயக்கர் நாகரும் ர இத்தகைய திறந்தவெளிக்

Page 118
110 கிழக்கிலங்ை
கோயில்களையே அமைத்து
கைக் கொண்டிருந்தனர் என்
இலங்கையில் இன்று திராவிடர்களுக்கு முற்பட்ட என மஜும்தார்' சட்டர்ஜி ே குறிப்பிட்டுள்ளனர். பிரபல இதனையே வலியுறுத்தியுள்
7. பெருங்கற்காலப் பண்ப
பண்பாடு காணப்பட்டுள்ள பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இப் மக்கள் ஆதித் திராவிடரே முடிவாகும். ஈழத்தில் ட பல்வேறு இடங்களில் எகி நாடுகளில் எல்லாம் இப்பணி பெருங்கற்கால காலம் சு
இடைப்பட்ட காலம் ஆகுப்
ஈழத்தில் பல இட சின்னங்களான நீள் சதுரக் ஈமத்தாழிகள் (Urns) கல்வி 35GvG3LDGODSF3, GiT (Doimeng Gra போன்றன கண்டுபிடிக்கப் வடமத்திய, தென்கிழக்
இடங்களில் கண்டுடிக்கப்ப

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
இந்து மத நம்பிக்கைகளைக் ாபது தெளிவாகிறது.
வம் காணப்படும் வேடர்கள் இலங்கையின் ஆதிக்குடிகள் பான்ற பிரபல ஆய்வாளர்கள்
ஆய்வாளரான செழிமரும்" ளார்.
ாடும் இந்து சமயமும்
டங்களில் பெருங்கற்காலப் மை ஆய்வுகள் மூலம் கண்டு பண்பாட்டினைப் பேணிய என்பது ஆய்வாளர்களது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் கிப்து மத்திய தரைக்கடல் ண்பாடு காணப்பட்டுள்ளது. மார் கி.மு. 5000 - 3000
D.
டங்களில் பெருங்கற்கால disburgopas, air (Doumenold) ul 'll sild, Git (Cairn Circles) ve) 356ivGvGOop 556T (Cist Grave) பட்டன. இவை மத்திய, கு மாகாணங்களில் பல
பட்டன.

Page 119
தங்கேஸ்வரி
பண்டதாரா (சுடுமண் (யானை உருவ சவப்பெட்டி) த உருவங்களுடன் கூடிய சவப்ெ (ஈமத்தாழிகள், மட்பாண்டங்க ஆபரணங்கள்) பதவிகம் ( குருக்கல்ஹின்னை (கல்மேசை, இடங்களிலும் காணப்பட் ஆனைக்கோட்டை, காரைநகர் பதவியா, யாப்பகூவ, d இடங்களிலும் பெருங்கற்கால சி பட்டுள்ளன. இப்பண்பாட்டி6ை கடைப்பிடித்த சமயம் நிச்சயமா வருமுன் (சங்கமித்தை மூலம்) அச்சமயம் இந்து மத நம்பிக்ை சமயமாகும் என்பது ஆய்வாளர்
ஆகவே, தொல்லியல் போது ஈழத்தில் ஆதியில் கான என்பது மறுக்க முடியாத உண் பெருங்கற்கால பண்பாடு ட அடக்கத்தோடு காணப்படுகி அம்மக்களின் சமய நம்பிக்கை அச்சமய நம்பிக்கைகள் இந்தும
8. சுட்ட மண் உருவங்கள் (1
ஈழத்தின் பெருங்கற்கால பல இடங்களில் சுட்டமண் உ

111
சவப்பெட்டி) தப்போவ ம்மடுவ (மனித - விலங்கு பட்டிகள்) பொன்பரிப்பு ள், விலங்கு எச்சங்கள், பொள கதிரவெளி, ஈமத்தாழிகள்) போன்ற டன." இவை தவிர ர், உகணை, ஹபரணை, கதிர்காமத்தையண்டிய ன்னங்கள் கண்டுபிடிக்கப் னக் கொண்டிருந்த மக்கள் க பெளத்தம் இலங்கைக்கு இருந்த ஒரு சமயமாகும். கைகளைக் கொண்ட ஒரு ர்களது முடிவாகும்."
பின்னணியில் நோக்கும் ணப்பட்டது இந்து மதம் மையாகின்றது. ஈழத்தில் பல இடங்களிலும் சவ ன்றது. இவை எல்லாம் பினையே காட்டுகின்றன.
த நம்பிக்கைகளே ஆகும்.
erracotta)
பண்பாடு காணப்பட்ட
ருவங்கள் கண்டெடுக்கப்

Page 120
112 கிழக்கிலங்
பட்டுள்ளன. பெண் தெய போன்ற வடிவிலான இந் மருதமடு, நவகிரிநகர், அம்ட பல இடங்களில் காணப்பட்
இப்பெண் உருவங்க வழிபாட்டின் ஒரு முக்! குறிக்கின்றன. உலக வரலாற். முதன்மையானது." இது தி பழமையானதுமாகும். இச் சுடுமண் உருவங்கள் காட்டுகின்றன. இதுே நிலைத்துள்ளதும் கி.பி. 113இ வரப்பட்டதுமான கண்ணகி மக்களிடையேயும் இன்னு பார்க்கிறோம். இன்று டெ காணப்படும் குரவையிடல் சொல்லுதல் போன்ற நிகழ் நம்பிக்கைகளையே பிரதிப
9. திறந்தவெளிக் கோயில்
கி.மு. காலப்பகுதியி வழிபாட்டு நம்பிக்கைகள், 6 திறந்த வெளிக் கோயில் அமைக்கப்பட்டன. மண் கொண்டிருந்தன. காலப் கோயில்களாக உருப்பெ

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ப்வங்கள், யானை, குதிரை, த உருவங்கள் தப்போவா, காரை, மிகுந்தலை முதலாம்
LGÕ7.
5ள் ஈழத்தில் தாய்த் தெய்வ கியமான கட்டத்தினைக் றிலே தாய்த்தெய்வ வழிபாடு ராவிடர்க்கே உரியதும் மிகப் ஈழத்தில் காணப்பட்ட பல்வேறு மூர்த்தத்தைக் வே பின்பு ஈழத்தில் இல் இலங்கைக்குக் கொண்டு வழிபாடாகும். இது சிங்கள றும் நிலைத்து நிற்பதைப் பண் தெய்வ ஆலயங்களில் ஸ், தெய்வமாடுதல், கட்டுச் முச்சிகளும் பண்டைய சமய லிக்கின்றன.
களின் வளர்ச்சி
ல் காணப்பட்ட இந்துமத வணக்க முறைகள் எல்லாமே ல்களாக மரங்களின் கீழ் ானாலான மேடைகளைக் போக்கில் இவை எல்லாம்
ற்றன. இவை இலிங்கக்

Page 121
தங்கேஸ்வரி
கோயில்கள், முருகன் ஆலய சந்திரசேகரர், குபேரன், வின, முறையில் வளர்ச்சி அடைந்த
10. இலிங்கக் கோயில்கள்
விஜயன் வருவதற்கு *ச்சரங்கள் இருந்தன என மகா அவையாவன: திருக்கோனே முனிசுவரம், தெண்டேசுவ என்பனவாகும்.
இவற்றிலே திருக்கே ஆலயம் மூன்றாவது கடற்கே இக்கடற்கோள் ஏற்பட்டது அப்போது ஈழத்தின் பெரும் “ராஜா வலிய’ என்னும் ப அறிகிறோம்."
திருக்கேதீஸ்வரம் நாகர வழிபாட்டுத் தலமாகும்.
இலிங்கக் கோயில் என அறிய
தென்பகுதியில் மா தெவிநுவர என்னும் இட தென்டேசுவரம் ஆலயமாகும். “தேவநகர’ எனவும் வழங்க இறங்கிய துறை எனப்படும் வணிகர் குழுவினர் 6

113
பம், வருணன், உபுல்வன், ாயகர் எனப் பல விதமான
6ᎧᏈᎢ .
முன்பே ஈழத்தில் ஐந்து ாவம்சம் குறிப்பிடுகின்றது." னஸ்வரம், நகுலேஸ்வரம், பரம், திருக்கேதீஸ்வரம்
காணமலை கோணேசர் காளில் மூழ்கியது என்பர். து கி.மு. 3544 எனவும், பகுதி அழிவுற்றது எனவும் ாளி நூல் கூறுவதாகவும்
f வழிபாடு நிலவிய இலிங்க மிகப் பழைய ஈசுவரன் D. காலத்தில் காணப்பட்ட பப்படுகிறது.
த்தறை நகரின் கண்ணே த்தில் அமைந்துள்ளது இவ்விடம் “தேவந்துறை” ப்படும். இந்நகர் கடவுள் கோயில் நகரினைச் சுற்றி வாழ்ந்தனர் எனவும் ,

Page 122
114 கிழக்கிலங்ை
ஆரம்பகாலத்தில் இக்கோயி அண்டி வாழ்ந்த மக்கள்
திறந்த வெளிக் கோயிலா சந்திரசேகரர் கோயில அறியப்படுகிறது. கி.பி. 150ல் குறிப்பிட்டுள்ளார் Daganac விஜயன் சந்திரசேகரர் ஆ யாழ்ப்பாண வைபவமாலை
திருத்தம் பலேசுவர நிறுவியதாக யாழ்ப்பாண இது நகுலேஸ்வரம் என திருத்தம்பலேசுவரன், திருத்தம் கோயில்களை விஜயன் அ வைபவ மலையில் கூறப் நூற்றாண்டிலே யாழ்ப்பான காட்டுகிறது.
இவை தவிர ட மாமாங்கே சுவரம், கெ தான் தோன்றீசுவரம், ஒட் மலையின் ஆலயம் என்பன ஈசுவரன் ஆலயங்களாகும். 11. ஏனைய தெய்வங்களி அ. சிவனுக்கான ஆலய
L 60T (6) 5 TL uu LD 6T
கட்டியதாக மகாவம்ச (

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ல் மாத்தறை (மாதுறை)யை குழுவினால் மரஅடியிலே க உருப்பெற்று பின்னர் ாக மாறியது எனவும் தொலமி இக்கோயில் பற்றிக் icitas Sacra lane 6T 6ösT6pTj. ஆலயத்தை நிறுவியதாக யும் குறிப்பிடுகின்றது."
ர் கோயிலை விஜயன் வைபவமாலை குறிப்பிடும். ப்படும் கீரிமலையாகும். பலேசுவரி, கதிரையாண்டவர் புமைத்ததாக யாழ்ப்பாண படும் கூற்று கி.மு. 5ஆம் ணத்து சமய நிலையினைக்
மட்டக்களப்பில் உள்ள ாக் கட்டிச் சோலையில் டிசுட்டானில் வவ்வாத்தி ா மிகவும் பழமை வாய்ந்த
ண் ஆலயங்கள்
D
னன் இலிங்கக் கோயில் முலம் அறியப்படுகிறது."

Page 123
தங்கேஸ்வரி
ஸிவிகா சாலா, செத்திசா6 கட்டடங்களை கட்டினான் ஆலயம் அமைத்ததாக 6 ஸிவிகாசாலா என்பது சிவ புரதேவன் என்பது சிவனுக் அறிகிறோம். இது கி.மு.4ஆப் வழிபாட்டினைக் காட்டுகிறது
மகாசேனன் மூன்று அழித்து விகாரைகளை நிறுவ அறியக்கிடக்கிறது." அவை ே எலகெர என்னுமிடம், ரோக அறியமுடிகிறது.
இராவணன் காலத்து இருந்தன எனவும், இவன் சி வரலாறு கூறுகின்றது. முன என்பன இராவணன் வழிப இராவணன் காலம் முதல் ஈழ
காணப்பட்டது என்பது தெ6
கந்த சுவாமி [ Ꮭ0 ᎶᏈᎠ ( மரக்கோயிலொன்று அமைக்க நவரெட்ணம் அவர்கள் திரியா கிரிகண்ட சைத்தியத்துடனு புராணம் குறிப்பிடும் கந்தாத் காண்பர்."

115
0ா எனும் இரு சமயக் எனவும், புரதேவனுக்கு வும் கூறப்படுகின்றது. னுக்குரிய ஆலயமாகவும், க்குரிய மூர்த்தம் எனவும் ம் நூற்றாண்டு இந்து சமய
J.
பிராமணக் கோயில்களை பியதாக மகாவம்சம் மூலம் காகர்ண, கிழக்கிலங்கையில் ணையில் ஒரு இடம் என
சிவத்தலங்கள் ஈழத்தில் சிறந்த சிவபக்தன் எனவும் ரிசுவரம், கோணேசுவரம் பட்ட திருத்தலங்களாகும். த்தில் இந்துமத நம்பிக்கை ரிவாகின்றது.
3) என்னுமிடத்திலும் கப் பெற்றிருந்தது. இதனை ய் கல்வெட்டில் குறிப்பிடும் றும், தட்கூடிண கைலாய கிரியுடனும் அடையாளம்

Page 124
116 கிழக்கிலங்
ஆ. வருண வழிபாடு
பருமந்தர் மலை என் தொடர்புடைய ஒரு குன்றா உள்ள இவ்விடத்திலே வ கோயிலின் எச்சங்கள் இன்
இ. உபுல்வன் வழிபாடு
தெண்டேசுவரத்திற் தூரத்தில் உபுல் வன் ே விஜயனும் தோழர்களு அடைந்தபோது சக்க தே? பாதுகாக்கும் பணியினை உ மகாவம்சம் கூறும்." எ காலப்பகுதியில் இருந்துள்
ஆரம்பத்தில் ஏற்பட திறந்தவெளிக் கோயில்கள் வருண, சக்கதேவ, சோ
மாற்றமடைந்துள்ளமைை
ஈ. முருக வழிபாடு
முருக வழிபாடு ப காணப்படுகிறது. கதிரை ஆ நிறுவினான் என யாழ்ப்ட கிழக்கிலங்கையில் சங்க
சுட்டானில் உள்ள வவ்ே

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
.................. ‘‘
ன்பது வருண வழிபாட்டுடன் ாகும். புத்தளத்திற்குக் கிழக்கே ாருணனுக்கு எழுப்பப்பட்ட
ாறும் காணப்படுகின்றன.
கு அருகாமையில் அரைமைல் காயில் ஒன்று உள்ளது. ம் இலங்கை க் கரையை வன் (இந்திரன்) விஜயனைப் புல்வனிடம் ஒப்படைத்ததாக னவே இவ்வழிபாடு கி.மு.
ளது.
ட்ட முருக, சிவ, வழிபாட்டுத் பல பிற்காலத்தில் உபுல்வன், மதேவ எனப் பலவாறாக
ய அவதானிக்க முடிகிறது.
1ண்டு தொட்டு ஈழத்திலும் பூண்டவன் கோயிலை விஜயன் பாண வைபவமாலை கூறும். மான் கண்டிமலை, ஒட்டி
வாத்திமலை, கதிரைமலை,

Page 125
தங்கேஸ்வரி
போன்றன கி.மு. ஆண் திறந்தவெளிக் கோயில்களா
உ. வீரபத்திரர் வழிபாடு
மட்டக்களப்பில் ஏ காணப்படும் வீரபத்திரன் வரலாற்றினை உடையது. குறிப்பிடும் மூன்று ஆலயங்க கோயில்களை அழித்து விகாரைகளை நிறுவியதா கோகர்ண எனப்படும் ( எனப்படும் ஏறாவூர், ஏனை உள்ளதாக அறிய முடிகிறது
ஈழத்தின் பல பகு திறந்த வெளிக் C, а ти9) в
கோயில்களாக உருவெடுத்த
12. கி.மு. கால பிராமிக் க
அ. பெயர்கள்
ஈழத்தின் பல இட பிராமிக் கல்வெட்டுக்கள் நே கூறாவிட்டாலும் அவற் பெயர்களைக் கொண்டு அ காணப்படும் பெயர்ப் ப பெயர்களாகும். “சிவ’, ‘அ
9. 9
G GG s GG
வேலச d56õÕT ,

117
ாடுகளில் காணப்பட்ட
st 20
ாறாவூர் என்னுமிடத்தில் ன் கோயில் கி.மு. கால மகாசேனன் அழித்ததாகக் ளில் ஒன்றாகும். பிராமணக் அவ்விடங்களில் மூன்று ாக அறிகிறோம்." அவை கோணேஸ்வரம், எ லகர னய இடம் ரோகணையில்
.
திகளிலும் மேலும் பல ல்கள் காலப் போக்கில்
ଗ0T.
ல்வெட்டுகளில் இந்து மதம்
டங்களிலும் காணப்பட்ட ரடியாக இந்து மதம் பற்றிக் றிலே காணப்படும் பல றியமுடிகிறது.* அவற்றிலே ட்டியல்கள் இந்து மதப்
GG G 9s ப , புர , நாக , வேல ,
GG
தத்த’, dob 600Tdr. எனக்

Page 126
118 கிழக்கிலா
காணப்படும் பல சொற்க கல்வெட்டுகளிலே காணப்
“அய’ என்பது “அ திரிபாகும். “புரம்’ என்ற கொள்ளப்படும். ஆயர்கள் மாயோனை வழிபட்டவர் வழிபாட்டுடன் மாயோ காணப்பட்டிருக்கலாம் காணப்படும் சொற்களின வழிபாட்டினை அறிய சைத்தியங்களின் சிற்பங்க
உருவங்கள் காணப்படுகின்
ஆதி பிராமிய க பற்றிய குறிப்புகள் ப பிராமணர்கள், சடங்குகள் போன்ற சமய விடய பொறுப்பாக இருந்தமை மகா வம்சத்தில் கூட இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள செல்வாக்கினைக் காட்டுகி வினு, கோபால, நாரா சொற்கள் விஷ்ணு வழிபா
ஆ. குறியீடுகள்
கி.மு. கால பிராமி
சூலம், சுவஸ்திகம் போன்ற

வ்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படுகின்றன.
அயன்”, “ஆயன்’ என்பதன் றால் கோயில் எனப்பொருள் ள் முல்லை நிலக்கடவுளான கள். எனவே ஈழத்திலும் “சிவ’ “ன் (உபுல்வன்) வழிபாடும் 'கண’ ‘கணச’ எனக் ால் கணநாதனாகிய விநாயக முடிகிறது. கி.மு. கால கள், காவற் தூண்களில் கண
ாறன.
ல் வெட்டுகளில் பிராமணர் ல இடம் பெறுகின்றன. , பூசைகள், தர்மசாத்திரங்கள் பங்கள் அனைத்திற்குமே யினை அறிய முடிகின்றது. பிராமணர் பற்றி அனேக ாமை அக்காலத்து இந்து மதச் கிறது. இவற்றில் காணப்படும் யண, வாசுதேவ, போன்ற
ட்டை உறுதி செய்கின்றன.
க் கல்வெட்டுகளிலே சக்கரம், குறியீடுகள் காணப்படுகின்றன.

Page 127
தங்கேஸ்வரி
இவை ஆதித் திராவிடரின் சக்கரம் விஷ்ணு வழிபாட் வீரபத்திரன், காளி போன்ற இ காட்டுகின்றன. கி.மு. கால மூலம் கி.மு. 3ஆம் நூற்! நூற்றாண்டுக்கும் இடை நம்பிக்கைகளை அறிய முடி
13. நாணயங்கள்
கி.மு. கால நாணயங் இந்து மத நம்பிக்கையி6ை இவை விஜயன் கால த இவற்றிலே அழகிய லஷ்ப யானைகள் இருபுறமும் நீர் காட்டுகின்றன. மறுபுற பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இ இந்துமத நம்பிக்கையுட வழிபாட்டினைக் காட்டுகிற
14. கட்டடம், சிற்பம், ஓவி
கி.மு. 3ஆம் நூ நூற்றாண்டு வரையிலான சிற்பங்களில் கன உருவ மிகுந்தலை யின் கண்ட சிற்பங்களைக் கொண்ட சேத்தியங்களின் காவல் துர உருவ சிற்பங்களைக் கொண்

119
இந்து மத சின்னங்களாகும். டையும், சூலம் வயிரவன், Nந்துசமய வழிபாடுகளையும் இப் பிராமிக் கல்வெட்டுகள் றாண்டுக்கும் கி.பி. 1ஆம் ப்பட்ட கால இந்து மத கிறது.
பகளான லஷ்மி தகடுகளும் னயே வலியுறுத்துகின்றன. தங்க நாணயங்களாகும். மியின் உருவம் காணப்பட ர் அபிஷேகம் செய்வதைக் 0ம் சுவஸ்திகம் சின்னம் து ஈழத்தில் பண்டு நிலவிய ன் கூடிய தாய்த்தெய்வ
தி.
யங்கள்
ற்றாண்டிலிருந்து 1ஆம் காலப்பகுதிக் கட்டடச் ங்கள் காணப்படுகின்றன. கசைத்தியம் கன உருவ -551 e அனுராதபுரகால iTdigit (Guard Stone) gait and
டமைந்தன. இவை எல்லாம்

Page 128
120 கிழக்கிலங்ை
பெளத்தமதம் ஈழத்தில் கா இந்துமத சமய நம்பிக்ை காட்டுகிறது எனலாம்.
தொகுப்புரை
இதுவரை கூறிய வி உண்மைகள் நிறுவப்படுகின்
1. ஈழத்தின் ஆதிக்குப இந்து மத நம்பி கொண்டுள்ளனர்.
2. பெளத்தமதம் கால்
இந்துமத நம்பிக்கை:
விஜயன் கலிங்க நாட பல இலிங்கக் கோ எனவே கி.மு. க
நம்பிக்கைகளே கான
4. ஆரம்பத்திலே திறந்
உருப்பெற்ற இந்து இலிங்கக் கோயி வழிபாடுகளாகவுே தற்போதைய கோயி:
5. இதனைப் பல்வேறு
ஆதாரங்களும் உறுதி
(மட்டக்களப்பு இந்து இளைஞர் ப

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியுங்கள்,
ஸ் கொள்ளு முன்பு நிலவிய கயின் தொடர்ச்சியினைக்
பரங்களிலிருந்து பின்வரும் றன.
டகளான இயக்கர் நாகர்
க்கைகளையே  ைகக்
கொள்ளு முன்பு ஈழத்தில் களே காணப்பட்டன.
ாதை எனக் கருதப்படும் ட்டவன், இந்து மதத்தவன், "யில்களை அமைத்தவன். ாலங்களில் இந்து மத
எப்பட்டன.
தவெளிக் கோயில்களாக மத வழிபாட்டு முறைகள் ல்களாகவும், இயற்கை 'LD ஆரம்பிக்கப்பட்டு ல்களாக வளர்ச்சியுற்றன. ஆய்வுகளும் தொல்லியல்
செய்கின்றன.
}ன்றம் வெள்ளிவிழா மலர், 1994)

Page 129
தங்கேஸ்வரி
அடிக்குறிப்புகள்
1. சிந்தனை ஆடி, 198 கட்டுரை : ஈழத்து ய
2. Mahavamsa Gaiger
Notes 6.
3. Ceylon Journal of Scien
February, pp. 94-98.
4. Mahavamša Gaiger (
Notes - 2.
5. இலங்கையிற் தொல்
கலாசாரமும், த.
மட்டக்களப்பு, பக். 1
6. J.S.B.R AS - New Serie
7. The History and Culture
pp. 8-40.
8. The Veddhas by C.G.
pp. 419 - 430.
9. Ceylon Journal of Scier
1933, pp. 94-98.
10. Ancient Ceylon, Journa ofCeylon, 1971, Januar
11. a) Archaeological Survey
b) Ceylon Journal of Sci
Feb. 1933.

121
33, கலாநிதி சிற்றம்பலம், க்ஷ - நாக வழிபாடுகள்.
(Translated), Ch.VII, pp.53,
ce, Vol. II, 1928 December, 1933
Translated). Ch. VI, pp. 5 l,
லியலாய்வும் - திராவிடக் குண பாலசிங்கம், 1988,
08.
is, Vol. XX, 1976, pp. 31-41.
of Indian People by Majumdar,
Shligman, 1911, Cambridge,
Ice, Vo. II, December, February,
1 of the Archaeological Survey y, Ch.I, II.
Annual Report, 1957, pp. 12-18.
2nce, Vol.II, December 1928,

Page 130
122
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
கிழக்கில
சிந்தனை, ஆடி, சிற்றம்பலம் கட்டு
P.E. Peris, Nagadept J.R.A.S.C.B., XXVI.
கோணேஸ்வர ஆல 17, 24, 31 வீரகேசரி
யாழ்ப்பாண வைப சபாநாதன், 1953, ட
Mahavamsa, Gaiger | Notes 40-61, 1950, C
- do -
A Short History o Navertnae, 1964, pp.
Mahavamsa Gaiger ( Ch. VII, Notes 06.
Hinduism is Ceylon, 1957, p. 5.
Mahavamsa Gaiger,
சிந்தனை ஆடி, 1 சிற்றம்பலம், பக்.

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
1983, பக். 48, பேராசிரியர்
ரை.
a and Buddhist Ruins of Jaffna, , No.70, 1917-11, 17, 18.
ய வரலாறு, கட்டுரை 1963, மாசி
வமாலை, பதிப்பாசிரியர், குல
Jah. 4, 5.
(translated), Ch. XXXVII, pp.270, olombo.
f Hinduism in Ceylon by C.S. 88.
translated), 1950, Colombo, pp.55,
by Rc. James Cartman, Colombo
Ch. XXXVII, p. 270. Notes 40-61.
988, கட்டுரை, பேராசிரியர்
39.

Page 131
தங்கேஸ்வரி
சித்தர்கள் வழிகாட
சித்தர்கள் என்போர்
வேதத்தை அனுட வாழ்ந்தவர்கள்.
சித்தத்தை சிவன் பா
பேய் போல் திரிந்து பிறர் இட்டதை நா உழன்று,
நங்கையரைத் தாய் ே
உறவாடி,
சேய் போலிருப்ப உணர்ந்தவரே. ,
இந்தச் சித்தர்கள் குழந்தையின் உள்ளமும் ெ வேந்தன் துரும்பு என்றபடி பசி, நோய், புகழ், பழி, விரு இவை எல்லாமே ஒப்பு (
உடையவர்கள்.

123
rʻ @oIITjb@oqib ட்டுதலும்
பவ மூலம் கண்டு ருசித்து
ால் வைத்தவர்கள். .ܐܲܚܲܝ̈
I, பினம் போல் கிடந்து -
rய்போல் தின்று, நரிபோல்
போல் நினைந்து, தமர்போல்,
ான் உண்மைச் சிவநாமம்
ா தாயின் கருணையும் கொண்டவர்கள். துறவிக்கு துணிச்சல் கொண்டவர்கள். நப்பு, வெறுப்பு, பகை, நட்பு நோக்கும் தெய்வப் பண்பு

Page 132
124 கிழக்கிலங்
உடலை உருப்பதற்( உறுதி கொண்டவர்கள். வைத்திருக்கும் தனிப்பேர மேலும் இவர்கள் அட் பெற்றவர்கள். ஆனால் நன் பயன்படுத்துவர்.
சித்தர்கள் உலகெ. காலங்களிலும் எல்லா இருக்கின்றனர். அவர்கள் அன யாம் பெற்ற இன்பம் பெ அவர்கள் நோக்கு.
சித்தர் நெறி
சித்தர்கள் யாவரும் சாதி சமய வேறுபாடுக சன்மார்க்கத்தை நோக் சடங்குகள், சம்பிரதாயங்க வாழ்க்கை நிலையற்றது, இறைவனைக் காண வேண்
G
'கண்டதே காட்சி வாழ்க்கை பயனற்றது. எல் இறைவனை மனமொழி ெ மனிதர்கள் வாழ வேண்டு சிறந்தது. இவையே சித் இவையே இவர்கள் உல

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
குத் துளியும் அசையாத மன தம்மைத் தாமே கட்டுக்குள் ாண்மை இவர்களுக்குண்டு. டமாசித்திகளும் கைவரப் மைக்கு மட்டுமே அவற்றைப்
ங்கும் உள்ளனர். எல்லாக் இடங்களிலும் சித்தர்கள் )னவருக்கும் பொதுவானவர்கள். றுக இவ்வையகம் என்பதே
மனித நேயம் மிக்கவர்கள். கள் அற்றவர்கள். சமரச கமாகக் கொண்டவர்கள். களை மதியாதவர்கள். மனித மனிதன் தனக்குள் உறையும் ாடும் எனப் போதிப்பவர்கள்.
கொண்டதே கோலம்’ எனும் லாம் வல்ல எங்கும் நிறைந்த மய்களால் போற்ற வேண்டும். ம். இத்தகையோர் வாழ்வே தர்கள் பின்பற்றிய நெறிகள். கிற்கு உணர்த்திய நெறிகள்.

Page 133
தங்கேஸ்வரி
அவர்களுடைய பாடல்க
அமைந்திருக்கும்.
மூன்று வளையம் இட்டு தோன்றும் உருத்திரனை வட்ட வழக்குள்ளே மருவ கிட்ட வழிதேட கிருபை ெ
எனப் பத்திரகிரியார் கேட் இருக்கும் இறைவனைத் தரி இவ்வாறு கூறுகிறார்.
பொன்னின் ஒளி போல
பூவின் மணம் போல; த
المكدي
மன்னும் பல உயிர்களி: வள்ளலடி வணங்கி நின்
எனப் பாம்பாட்டிச் சித்தர்
பாம்பை ஆட்டுவித்து சித்தர் என இவர் பெயர் டெ ஆழ்ந்த தத்துவம் கொண் வடிவமாக உள்ள குண்டலின்
தரிசனம் பெறுவதைக் குறிட்
கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றா சித்தர் பரம்பரையின் முன்ே அவருக்குப் பின் தோன் விளங்கியுள்ளனர். சைவ
கைவரப் பெற்றவர்களாக

125
ள் குழு உக்குறி, ஆகவே
முளைத்தெழுந்த கோணத்தில் த் தொழுது நிற்பது எக்காலம்? |ம் சதாசிவத்தை சய்வதெக்காலம்?
கிறார். தனக்குள்ளேயே சிக்க வேண்டியதை அவர்
வெங்கும் பூரணமதாய் ங்கும் பொற்புடையதாய் ல் மன்னிப் பொருந்தும் று ஆடு பாம்பே
பாடுகிறார்.
ப் பாடுவதால் பாம்பாட்டிச் பறுகிறார். அடிப்படையில் ட இப்பாடல்கள் பாம்பு னி சக்தியை எழுப்பி ஆன்ம பிடுகின்றன.
ண்டில் வாழ்ந்த திருமூலரே, னாடியாக விளங்குகின்றார். றிய பலர் சித்தர்களாக அடியார்கள் பலர் சித்து உள்ளனர். திருவிசைப்பா

Page 134
126 கிழக்கிலங்ை
பாடிய கருவூர் தேவர், ஞான பூ கபிலதேவர், பட்டினத்தடிகள்
இந்துக்கள் பரம் நெடுங்காலமாகவே சித்தர் மரபு
சித்தர்கள் பெரு இயற்பெயரை இழந்து தி பெயராலே அழைக்கப்பட்டன இடைக்காடர் ஆகியோர் பெயராகக் கொண்டவர்கள் குதம்பைச் சித்தர், அழகுண் கோரக்கர், யூகிமுனி, பாம்ப சித்தர், கமலமுனி, சட்டைமுை பத்திரகிரியார், இராமதேவர் முக்கியமானவர்கள். இந்: வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்கவர்ச்
சித்த வைத்தியத்திற் தொண்டு அளப்பரியது. நிக போன்ற வைத்திய மாந்திரீக இச் சித்தர்களே. சித்தர்கள் பற்றிய விளக்கம்
சித்தர்களின் பாடல் மொழி, இனம் ஆகிய எல்ை உலகெங்கும் பரவும் ஆற்றல் பட்டினத்தார் பாடல்களு பட்டினத்தார் வாக்கு யார

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ால்களை இயற்றிய நக்கீரர், போன்றோரும் சித்தர்களே.
பரையில் மிக நீண்ட தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது.
b Li T6) TT 6OT 6u j 5 6T தம் ாம் வாழ்ந்த இடத்தின் ார். கருவூரார், கொங்கணர், இடப்பெயரையே தம் ள். அகப்பேய்ச் சித்தர், ாணிச் சித்தர், பழனிமுனி ாட்டிச் சித்தர், கடுவெளிச் ரி, மச்சமுனி, சுந்தரானந்தர், எனப் பதினெண் சித்தர்கள் தப் பதினெட்டு பேரே கள்.
கு இவர்கள் ஆற்றியுள்ள ண்டு, வைத்திய சிந்தாமணி முறைகளை ஆக்கியோரும்
D
களின் கருத்துகள் நாடு, லகளைக் கடந்து சென்று கொண்டவை. அவற்றில் க்கு தனிச் சிறப்புண்டு. ாலும் போற்றப்படுவது.

Page 135
தங்கேஸ்வரி
உடல், பொருள், ஆவி, சுற்றம் 6 உலக இன்பம் நிலையற்றது ( பறை சாற்றுகின்றன.
வேளைக்கு உணவு உடுத்துவதோ, அடுத்த ே சிந்திப்பதோ இவர்களால் நி முடியாது. கையில் ஒடு கொன் வெறுத்தனர். உறைவிடம் ப பற்றியோ சிந்திக்கவே மாட ஒளியோ, காடோ, நாடோ
போய்க் கொண்டே இருப்பார்
உலகப் பழக்க வழக் பிளவுகள், செல்வம், செல்வாக இவை எல்லாம் சாராத திருவ
தொடர்ந்து ஞானப் பயி இவர்களுக்கு அட்டமாசித்தி படுகிறது. அணிமா, மகிமா, ! வசித்துவம், பிரகாம்யம், இசித் சித்திகள்.
அணிமா - அணுவளவு
சக்தி
மகிமா - அதிபலத்துட
மாறக்கூடிய
லகிமா - காற்றைப் பே
போகும் சக்தி

127
ால்லாமே நிலையற்றவை.
என இவரது பாடல்கள்
உண்பதோ, உடை நர உணவைப் பற்றி னைத்துக் கூட பார்க்க ண்டிருப்பதைக் கூட சிலர் ற்றியோ மழை, வெயில் ட்டார்கள். இருளோ, கால்போன போக்கிலே
'கள்.
கங்கள், சாதி சமயப் க்கு, பதவி, மண், பொன் டிவமே சித்தர்கள்.
ற்சியிலும் தியானத்திலும் கிடைப்பதாக நம்பப் லகிமா, கரிமா, பிராப்தி,
துவம் என்பன அட்டமா
உருக்கொள்ளக் கூடிய
டன் பெருமலை போல், சக்தி. l ால பரவெளியில் பறந்து தி.

Page 136
128 கிழக்கிலங்ை
கரிமா - தங்கத்தை
உறுதி.
பிராப்தி - ஏழு உலகழு
வசித்துவம் - கடவுள ை கட்டுப்படு பிரகாம்மியம் - இருக்கும்
உடல் புகு இசித்துவம் - விரும்பியன பேராற்றல்
சித்தர்கள் விக்கிரக வணக்
கற்சிலைக்கு அளிக்கு அன்பின் சின்னம் தான் சிவவாக்கியார், அறிவிலி பேதமிட்டுப் பார்க்கிறா உருவானவன். ஆண்டவ வேண்டியதில்லை. “ஒன்றே என்பதோடு எல்லாம் கடந் கொண்டு நடக்கும் மதப் பூச6
அறிவிலிகளே உங் இருக்கையில் உங்களுக்கு புண்ணிய தீர்த்தமும் இருக் சிவவாக்கியர்.
நட்ட கல்லைத் தெய்வ நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுத்தி நின்று முணுமுனெ

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ப் போல் மாற்றுக் குறையா
ழம் புகுந்து வரக்கூடிய சக்தி. ரயும் வேந்தரையும் த்தும் சக்தி. உடலை விட்டு இன்னோர் ம் சக்தி. தை விரும்பியவாறு செய்யும்
).
கத்தை வெறுத்தவர்கள்
நம் நமது படையலை விட மானுட வடிவு என்கிறார் அன்பையும் சிவத்தையும் ன். ஆண்டவன் அன்பே னை வேறெங்கும் தேட குலம் ஒருவனே தேவன்’ த ஆண்டவனை வைத்துக் ல்களை நையாண்டி செய்வர்.
பகளுக்குள்ளே தெய்வம் வெளியே புனிதத் தலமும் கிறதா? என்று கேட்கிறார்
மென்று
னன்று

Page 137
தங்கேஸ்வரி
சொல்லு மந்திரம் ஏதடா நட்ட கல்லு பேசுமா? நாதன் உள்ளிருக்கையில்
மீன் இறைச்சி தின்றதில்6 மீன் இருக்கும் நீரலோ மான் இறைச்சி தின்றதில் மான் உரித்த தோலலோ
ஆட்டிறைச்சி தின்றதில்ை ஆட்டிறைச்சி அல்லவோ மாட்டிறைச்சி தின்றதில்ை மாட்டிறைச்சி அல்லவோ
சித்தர்கள் எமக்கருளிய வை;
சித்தர் நூல்களில் தன
இது திருமூலர் இயற்றியது. வகுத்தவர்களில் தலையாயவர்
காலங்கி நாதரின் மா6 மலையிலே வாழ்ந்தவர். யே ஏழாயிரம், நிகண்டு பதினேழ என்பன போகரால் இயற்றப் ஒரு குகைக்குள்ளே சென்ற வரவில்லை என்ற ஒரு கதை சித்தரும் பழனிமலைச் சாரல் இருபத்தைந்து, சாவாத்திரட் வைத்தியம் ஐந்நூறு முதலிய

129
D
லை அன்றும் இன்றும் வேதியர்
மூழ்குவதும் குடிப்பதும்
லை இன்றும் அன்றும் வேதியர்
மார்பு நூல் அணிவதும்
ல அன்றும் இன்றும் வேதியர்
யாகம் நீங்கள் ஆற்றலே ல அன்றும் இன்றும் வேதியர்
மரக்கறிக் கிடுவது
த்திய நூல்கள் - பாடல்கள்
ல சிறந்தது திருமந்திரம் - சித்த வைத்திய முறையை அகத்தியரே எனப்படுகிறது.
ணவர் போகர், இவர் பழனி ாகம் எழுநூறு, வைத்தியம் ாயிரம், போகர் திருமந்திரம் பெற்றன. பழனி மலையில் போகர் இதுவரை திரும்பி தயும் உண்டு. புலிப்பாணி பில் வாழ்ந்தவர். சிதம்பரம் டு நூறு, பல திரட்டு நூறு, நூல்களை இயற்றியுள்ளார்.

Page 138
130 கிழக்கிலங்
அகத்தியரின் மான நோய் அணுகாவிதி என் மாணவர் யூகிமுனி வைத்தி உள்ளனர். தன்வந்திரி எ நிகண்டு, வைத்திய சி என்பவற்றையும் இயற்றியு
சித்தர் பாடல்கள் புகழ்பெற்று விளங்குகின்ற
நாதர் முடி மேலிருக்கு நச்சுப் பையை வைத்தி
என்ற பாடல் பாம்பாட்டி மலையில் இவருடைய வாழ்
காணப்படுகின்றனவாம்.
மனத்தைப் பேயா உருக்கொடுத்து பாடிய பா அகப்பேய் சித்தர் பாடல் மருவி அகப்பைச் சித்தர் எ
குதம்பை என்பது பெண்ணை முன்னிலைப்ட குதம்பைச் சித்தர் பாடல் எளிமையானவையும் ஆழ்ந்த இச்சித்தர்கள் இன்றும் ட மலையின் அடியில் வாழ்வ
இருபதாம் நூற்றா? வாழ்ந்துள்ளனர். புரட்சிக்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ாவர் எனப்படும் தேரையர் ானும் நூலையும் அவரது ப சிந்தாமணியையும் இயற்றி ன்னும் சித்தர் தன்வந்திரி ந்தாமணி, கலை ஞானம் ள்ளார்.
இன்றும் எம்மிடையே
ଚ0T.
ம் நாக பாம்பே ருக்கும் நல்ல பாம்பே
ச் சித்தர் பாடலாகும். மருத pக்கைச் சின்னங்கள் இன்றும்
க கருதி அதற்குப் பெண் டல்கள் அகப்பேய் சித்தரின் ஆகும். அகப்பேய் என்பது ன வழங்குதலும் உண்டு.
G
‘காதணி.” இதை அணிந்த ாடுத்திப் பாடிய பாடல்கள் bகள் எனப்படும். இவை பொருள் கொண்டவையுமாகும். பழனிப் பகுதிகளில் உள்ள தாகவும் நம்பப்படுகிறது.
ண்டில் கூட பல சித்தர்கள் கவிஞர் பாரதி கூட தன்னை

Page 139
தங்கேஸ்வரி
ஒரு சித்தர் என்று அறிமு “எனக்கு முன்னே சித்தர் ட யானும் வந்தேன் ஒரு சித்தன்
பாரதி அறுபத்தாறு எ தன்னையும் சித்தர்களில் ஒ குள்ள ச்சாமி, கோவிந்தச முதலிய துறவிகளின் சிந்தை
இவர்கள் எல்லோரு அகத்தியர், புலதியர், திரு சித்தர்கள் என்றே அழைக்க பொதிகைமலையில் வாழ்ந்த என்றே அறிகிறோம். ஆனால் சித்தரே. பதஞ்சலி முனிவ அறியப்படுகிறார்.
ஏன் நமது நாட்டில் ஆனைக் குட்டி சுவாமிக 6 போன்றோரும் சித்தர்களே என்றே ஆனைக்குட்டி சித்த
வரலாற்றுப் பெருை முருகன், திருப்பதியை நிறுவி சித்தரே என அறிகிறோம். சி என இவர் பெயராலே சித் இன்றும் அழைக்கப்படுகிறது

131
கப்படுத்திக் கொள்கிறார். பலர் இருந்தனர். அப்பா, ா இந்நாட்டில்’ என்கிறார்.
ான்னும் பாடலில் இவ்விதம் ருவர் எனக்கூறிய பாரதி, ாமி, யாழ்ப்பாணச் சாமி
பற்றியும் கூறுகிறார்.
நக்குமே முன்பு வாழ்ந்த நந்திதேவர், போகர் கூட ப்படுகின்றனர். அகத்தியர் தவர். அகத்தியமாமுனிவர் ) அந்த அகத்தியர் கூட ஒரு ார் கூட ஒரு சித்தராகவே
வாழ்ந்த யோகசுவாமிகள், ள், செல்லப்பா சுவாமி . சிந்தானைக் குட்டியார் ர் அழைக்கப்படுகிறார்.
ம கொண்ட சித்தாண்டி யவரே சித்தாண்டி என்னும் த்து + ஆண்டி = சித்தாண்டி தாண்டி முருகன் ஆலயம்

Page 140
132 கிழக்கிலங்ை
சுவாமி விவே
GFDU öFll
1. சர்வசமய சமரசம்
சுவாமி விவேகா பிரசங்கத்தில் பின்வருமாறு
எங்கெங்கோ தோன்றுச் இறுதியிலே கL FrħJ85 LDLDTD Lunt6ÖT6ODLDu í பின்பற்றும் த6 தங்குமத நெறிபலவாய்
வளைவாயும் அங்கு அவைதாம் எம் அடைகின்ற அ
(ஆங்
 

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வகானந்தரின் மத்துவம்
னந்தர் தனது சிக்க கோ
குறிப்பிடுகிறார் :
ன்ற ஓடையெல்லாம் லில் சென்று னைப் போன்றுலகோர் ST60)LDuTG36) நேராயும் தோன்றினாலும்
பெரும் ஈற்றில் உன்னை, றேயன்றோ
கில மூலத்தின் தமிழாக்கம்)

Page 141
தங்கேஸ்வரி
பல ஊற்றுகள் வாயி எவ்வாறு சமுத்திரத்தில் ச1 அவ்வாறே, வெவ்வேறு வெவ்வேறு மார்க்கத்தில் தமக்குள் மாறுபடுபவர்கள உன் திருப்பாதத்தினையே 6
பிரிவு மனப்பா ( ஆகியவற்றிலிருந்து தோன்ற உலகை, நெடுநாளாக வன்மு அடுத்தடுத்து இவ்வுலகை உ நாகரிகங்களை மூழ்கடித் நம்பிக்கை இழக்கச் செய்துவி மனிதசமுதாயம், இன்றிரு உயர்ந்த நிலையை எய்தி சிக்காகோ சொற்பொழிவுக
2. அனைத்துச் சமயங்களு
பிற சமயங்களுடன் என்பதோடு, அச்சமயங்களு ஏற்றுக் கொள்வது தா6 ஆதார சுருதி. இந்த ச் மதச்சண்டைகளின் பேய் ஓ என்பது சுவாமிஜியின் கெ
சமய இணக்கம் வே
தனது முதலாவது ஆங்கில் குறிப்பிடுகிறார்:

133
லாக உருவாகி எழும் நதிகள் வகமமாகி விடுகின்றனவோ மார்க்கத்தின் வாயிலாக, பக்குவப்படும் மாந்தர்கள், ாகத் தென்படினும், ஈற்றில், வந்தடைகின்றனர்.
ன்மை, மூடநம்பிக்கை, ரிய மதவெறி, இந்த அழகிய மறைகளால் நிரப்பி உள்ளது. திரப் பெருக்கில் மூழ்கடித்து, ந்து மனித சமுதாயத்தை பிட்டது. அவ்வாறில்லாவிடின் ]ப்பதைவிடப் பன்மடங்கு யிருக்கும் (சுவாமிஜியின்
iள்).
நம், உண்மையானவையே
சமரச உணர்வு கொள்ளுதல் நம், உண்மையானவை என ன் சர்வ சமய நெறியின் சுருதியைச் சிதைக்கும் லம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்
ாள்கை.
ண்டும் என்பதினை சுவாமிஜி க்கவிதையில் பின்வருமாறு

Page 142
134 கிழக்கிலங்ை
எங்கள் கடவுளே, பழம்பெரும் அனைத்துச் சமய நெறிகளும்
வேதங்கள், பைபிள், குர்ரான், துணிந்து இணைந்து, உங்கள்
என்று பேராசிரியர் ரைட்டி இதனை அவர் வலியுறுத்தியு
சர்வமத சபையிலே சமயங்களை மதிப்பதா சமயங்களுக்கு, உரிய மரிய அவ்வாறு செய்யாதவன், தன மதிப் பற்றதாக்குகிறான். த பெருமைப்படுத்துவதற்கா இழிவுபடுத்துபவன் தனது தீங்கிழைக்கிறான் என்கிறார் பகவத்கீதை பின்வருமாறு கூ
யார் என்னை எவ்வாறு ( அவ்வாறே நான் அவர்க
எனவே, இறைவனை சமயம் மூலம் வழிபட்டாலும் சார்கிறது.
3. கிறிஸ்தவ சமயமும் சுவ
வரலாற்றுப் புகழ்டெ மாநாடு (1893) றோமன் கத்தே

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
தீர்க்கதரிசிகளே உங்களிடமிருந்தே வருகின்றன.
யாவும் புகழ் இசைக்கின்றன.
ற்கு எழுதிய கடிதத்திலும்
ளளார,
சுவாமியினது பேச்சு, பிற க அமைந்தது, பிற ாதையைத் தரவேண்டும், ாது சொந்த சமயத்தையும், ன்னுடைய சமயத்தைப் ாக, பிற சமயங்களை சொந்த சமயத்திற்கும் சுவாமிஜீ. இச்செய்தியை, பறுகிறது.
வேண்டுகிறாரோ ளைச் சார்கிறேன்
(பகவத்கீதை, ஞான-11)
, எந்த வடிவத்தில் எந்தச் அது ஒரே இறைவனையே
ாமி விவேகானந்தரும்
பற்ற சிகாகோ சர்வசமய தாலிக்க திருச்சபையின் மிக

Page 143
தங்கேஸ்வரி
உயர்ந்த சமயகுரு கார்டின தலைமையில் கூடியது. இ
சமயத்திற்குச் சமமாக,
அனுமதிக்கப்பட்டதை, சில எதிர்த்தனர். இப்படியான சுவாமி விவேகானந்தரின் அமைந்தது. ஆனால் இ ஆதாரமாகக் கொண்டவை.
i.
ii.
iii.
உங்கள் அக்கிரமங்கே தேவனுக்கும் இ6 உண்டாக்கின. உங் உங்களுக்குச் செவி உங்களுடைய பாவங்
உங்களுக்கு மறைக்கி
எல்லோரும் பாவ
அற்றவர்களாகி (ரோ
இப்படியாக ஒரே பாவத்தினாலே ப பிரவேசித்தது போ6 பாவம் செய்தபடியா
வந்ததுபோல, இதுவு
கிறிஸ்தவ சமயத்தி (
குறிப்பிடப்படும் முதல் சமயத்திலிருந்து பிரிக்க
பிணைந்துள்ளது. யேசு கிற

135
ால் கிப்ளிங், அவர்களது }ம்மாநாட்டில், கிறிஸ்தவ
பிற g Lou sii 35 GiT ல கிறிஸ்தவப் பாதிரிகள் எதிர்ப்புகளின் மத்தியில், பேச்சு, பின்வருமாறு வை புனித பைபிளை
ளே, உங்களுக்கும், உங்கள் டையே பிரிவினையை
கள் பாவங்களே அவர் கொடாதபடி, செய்தது. களே அவருடைய முகத்தை றது. (எசாயா 56-21)
ம் செய்து தேவமகிமை யர் : 4-25)
மனுஷனாலே, பாவமும், மரணமும் உலகத்திலே லவும், எல்லா மனுஷரும் ல் மரணம் எல்லோருக்கும் மாயிற்று. (ரோமர் 6-12)
36v “original sin” 6T 6ör gp
கிறிஸ்தவ , מ6u L חום முடியாத படி பின்னிப் றிஸ்துவின் அருளால் சாப

Page 144
136 கிழக்கிலங்ை
விமோசனம் பெற்று வீடு ே வீழ்வதோ ‘முதல் பாவம் தொடர்புடையதாகக் கூறப்
(சிகாகோ சொற்பொழில்
இந்த முதல் பாவ ஆதாரம் பைபிளின் பழை இயேசுவின் போதன்ைகளி ஆய்வாளர் பலர் கருதுகி சிரத்தானந்தா ஒரு கட் (வேதாந்தமும் முதல் பாவமு விழா மலர், 1964-பக், 61).
இந்த “முதல் பாவம் இல்லாத அறியாமை என நம்முடைய உண்மைத் தன்னி மறைத்திருக்கும் மேற்படி ஞானம் பெற்றவுடன் மறை
வழிபாடு, பிரார்த்; ஆன்மீகப் பயிற்சிகளால் ஆ இதன் மூலம் மனிதன் பூ எல்லையற்ற பேரின் பதி பெறுகிறான். இது வேதா இவ்வாறு சுவாமி சிரத்தான
இதை, யேசுகிறிஸ்து கூறுகிறார். பூரணத்துவம்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பறு எய்துவதோ, நரகத்தில் ’ என்ற கொள்கையோடு
படுகிறது.
பு, பெ.சு. மணி, பக் : 120-2)
ம் பற்றிய கொள்கைக்கு ய ஏற்பாட்டிலோ அல்லது லோ இல்லை என பைபிள் ன்றனர். இதனை சுவாமி -டுரையில் கூறியுள்ளார் Dம், வேதாந்த கேசரி, பொன்
’ என்ற கருத்தை தொடக்கம் ன வேதாந்தம் கூறுகிறது. மையை, தெய்வத்தன்மையை அறியாமை என்பது ஆத்ம ந்து போகிறது.
தனை, தியானம் போன்ற ஆத்ம ஞானம் ஏற்படுகிறது. ரணத்துவம் அடைகிறான். 5  ைதயும் ஞானத்தையும் தம் காட்டும் விமோசனம். ாந்தா கூறுகிறார்.
/வும் வேறு வார்த்தைகளில் பெறுங்கள். சொர்க்கத்தில்

Page 145
தங்கேஸ்வரி
பரிபூரணமாக இருக்கும் உங் பூரணத்துவம் பெறுங்கள்.
இந்தப் பின்னணியி பின்வருமாறு கூறுகிறார்: அ. குழந்தைகளே மனிதனுள், தெய்வத்தன்மையை விகச் "Religion is the manifestation 6Tairoid "manifest the divinity harmoniously surround it' arc உங்களுக்குள் உறைந்திருச் விகசிக்கச் செய்யுங்கள். ஏை அதை நடாத்திச் செல்லும் (
4. தியாசாபிகல் சபை (Th
இச்சபை, சுவாமி மிகவும் பிரபலம் பெற்றிருந் ஆனால் இதில் அங்கத்தவர் ஆன்மீகத் தேடலை விட் பொழுதைப் போக்கினர். அமெரிக்காவுக்குப் பயணம் தலைவரிடம் சென்று ஒரு அ தமது சபையில் உறுப்பினரா கடிதம் தரமுடியாது எனத்
இச்சங்கத்தினர் பின் விவேகானந்தருக்கு எல் கொடுத்தனர். சுவாமிஜி

137
கள் பரமபிதாவைப் போல்
ல், சுவாமி விவேகானந்தர் முதமயமாகிய ஆனந்தத்தின்
ஏற்கனவே உறைந்துள்ள க்கச் செய்வதே சமயம். of the divinity within the man” within yourself; the rest within ன்றும் சுவாமிஜி கூறுகிறார். க்கும் தெய்வத்தன்மையை னய யாவும் மிகச் சுமுகமாக என சுவாமிஜி கூறுகின்றார்.
eosophical Society)
விவேகானந்தர் காலத்தில் த ஒரு சமய நிறுவனமாகும். களாக இருந்த பிரமுகர்கள், டு தத்துவ விசாரங்களில் சுவாமி விவேகானந்தர் மான போது இச்சபையின் அறிமுகக் கடிதம் கேட்டார். கச் சேராவிட்டால் அறிமுகக் தலைவர் மறுத்துவிட்டார்.
னர் அமெரிக்காவில் சுவாமி லையில்லாத தொல்லை க்கு எதிரான கிறிஸ்தவப்

Page 146
138 கிழக்கி
பாதிரிமாருடன் சேர்ந்து பேசினர். அவர் தங்கியி வெளியேற்ற மறைமுகம சுவாமீஜியுடன் நட்புக் ெ எதிராகத் திருப்பிவிட மு சுவாமிஜியின் ஆ6 மறைமுகமான முயற்சி ஏற்படுத்தவில்லை. சுவாமி இல்லை. ஆனால் மூ இவர்கள், இந்தியா பெற்றிருந்தபோது, தாங்க சகல உதவிகளும் செய செய்தனர். அதை மு நிலையைத் தெளிவுபடுத்து பகிரங்கமாகக் கூறவேண் கிறிஸ்துவின் மன மறந்து ஒரு சில கிறிஸ் செய்தபோதும் சுவாமிஜ இதயத்தில் வைத்துப் ே இப்போது வந்தால் கல ரத்தத்தால் அவருடைய என்று கூறியவர்.
சிக்காகோவில் ந6 முடிந்த பின்னரும், பாகங்களிலிருந்தும் வ சுவாமிஜி அங்கெல்லாம்

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
கொண்டு அவரை அவதூறாகப் ருந்த வீடுகளிலிருந்து அவரை ான சூழ்ச்சிகளைச் செய்தனர். காண்டிருந்தவர்களை அவருக்கு யன்றனர். ன்மீகப் பயணத்தில், இத்தகைய 5ள் எவ்விதத் தாக்கத்தையும் ஜீஅவற்றைப் பொருட்படுத்தவும் ன்று வருடங்களுக்குப் பின் r வில் சுவாமிஜி புகழ் ளே அவருக்கு அமெரிக்காவில் ய்ததாகப் பொய்ப்பிரசாரம் Dறியடிப்பதற்கும், உண்மை வவதற்கும் சுவாமிஜி இவற்றைப் டியிருந்தது. ரித நேயப் போதனைகளை தவர்கள் இப்படியெல்லாம் யேசு கிறிஸ்துவைத் தனது பாற்றியவர். “தேவகுமாரன் னணிரால் அல்ல என் இதய திருவடிகளைக் கழுவுவேன்’
டைபெற்ற சர்வசமய மாநாடு ஐரோப்பாவின் Ꭰ I ᎧᎠ
ந்த அழைப்புகளை ஏற்று,
சென்று உரையாற்றினார்.

Page 147
தங்கேஸ்வரி
இவரைக் கண்டது இதற்கு முன் கிறிஸ்தவப் பr கூறிய கதைகளெல்லாம் ெ கொண்டனர். இவ்வாறான காரணம், சுவாமிஜியின் சத்தி மதத்திற்கும், இந்து ஒருமைப்பாடுகளை ஒளி எடுத்துக்கூறியதுமாகும்.
அதுமட்டுமல்ல, இழையோடும் பொது சமயங்களுக்குள் சில மதவ தாழ்வுகளை நிராகரித்து உண்மையானவை என்பன தெளிவுபடுத்தியதும் கிறிஸ்த பிரசாரத்தை முறியடிக்க உத
5. இங்கிலாந்தின் கிறிஸ்த6
இங்கிலாந்தில் கிறிஸ் தனக்கு ஏற்பட்ட சில அனு கூறுகிறார். அமெரிக்கால காலத்தில், சமயத்தின் பெயரா
ஆனால் இங்கிலாந்தி செய்யவில்லை. சுவாமிஜிய இங்கிலாந்தின் Clergy பெருந்தன்மையுடைய வர அவர்கள் தம்முடன் கருத் புறங்கூறவில்லை. மறைந்தி

139
முதல் அமெரிக்க மக்கள், திரிமார் இவரைப் பற்றிக் பாய் என்பதை அறிந்து ஒரு நிலை ஏற்பட்டதற்குக் ய நேர்மையும் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கும் உள்ள வு மறைவின்றி அவர்
சகல சமயங்களிலும் த் தன்மையை ஏற்று, ாதிகள் கற்பிக்கும் ஏற்றத் 1, சகல சமயங்களும் தை அவர் மக்களுக்குத் வப் பாதிரிமாரின் பொய்ப் வியது எனலாம்.
வப் பாதிரிகள்
தவப் பாதிரிமார்களுடன் பவங்களையும் சுவாமிஜி பில் பாதிரி மார் அந்தக் "ல் எதையும் செய்வார்கள்.
ல்ெ அவர்கள் எதுவுமே டன் வாதாடவுமில்லை. யைச் சேர்ந்தவர்கள் ாகக் காணப் பட்டனர். வ மாறுபட்ட போதும் நந்து தாக்கவும் இல்லை.

Page 148
140 கிழக்கிலங்
சில பாதிரிமார் மேற்கொ சுவாமிஜி மேற்கொண்ட ஆ பெறவும் செய்தன, என சுவ
இறைவனை கிறிஸ்த என்றும் இந்து சமயத்தில் ' கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் அ வேற்றுமை இல்லை. இ கொள்கையைப் பின்பற்ற ே மனம் திறந்து கூறியுள்ளார்
G
சமயங்களுக்குள் தத்துவத்தைப் புரிந்து கொன் மதபேதத்திற்கோ இடமின் அழுத்தந்திருத்தமாக எடுத் மதப்பிரசாரமும், மத மாற்ற காலகட்டத்தில் சுவாமிஜி சிந்தித்தற்குரியது.
6. உலகத்துக்குப் பொதுவ
உலகத்திற்குப் ெ நடைமுறைச் சாத்தியமற் இருப்பினும் சுவாமிஜி அ. 1900இல் கலிஃபோர்னிய சொற்பொழிவுகள் இக்கருதி
i. The ways to the realis (உலகளாவிய ஒரு காண்பதற்குரிய வழி

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ண்ட பொய்ப் பிரச்சாரம், ன்மீக முயற்சிகளை வெற்றி ாமிஜி கூறுகிறார்.
வ சமயத்தில் “தந்தையே’ தாயே’ என்றும் அழைப்பர். ஆகிய சமயங்களில் சாதி )ந்து சமயம் இந்த நல்ல வேண்டும் என்றும் சுவாமிஜி
உள்ள அடிப்படைத் ண்டால் மத மாற்றத்திற்கோ, ல்லை என்பதை சுவாமிஜி துக் கூறினார். கிறிஸ்தவ )மும் உச்சத்தில் இருந்த ஒரு இவ்வாறு கூறியது ஆழ்ந்து
ான ஒரு சமயம்
பாதுவான ஒரு சமயம் றது போலத் தோன்றும். துபற்றிச் சிந்தித்துள்ளார். ாவில் அவர் ஆற்றிய இரு $தைக் கூறுகின்றன. அவை:
ation of a universal religion
சமயத்தை மெய்யாகக் முறைகள்)

Page 149
தங்கேஸ்வரி
ii. The ideals of universal re (உலகளாவிய சமயத்தி
முதலாவது பேச்சு - அனைத்தையும் ஒப்புக் கெ செய்கிறேன். அச்சமயங்க இறைவனை வணங்குகின்றன நானும் வணங்குகின்றேன். மகு பெளத்தபள்ளி, இந்துக்கே சென்று அவ்வாறே வழிபடு தோன்றப் போகும் சமயங்
வாசலைத் திறந்து வைத்திருக்
கடவுளுடைய புத்தக வெளிப்படுத்தும் அற்புதமான திருக்குரான் முதலிய அனை பக்கங்கள் - எண்ணிறந்த பல பு வைக்கப்படாமல் இருக்கின்ற6 திறந்து வைக்க நான் விரும்பு
உலகளாவிய ஒரு பெ நிற்போர் எவ்வாறு சிந்திக்க உனது சமயம் என்று ஊறி விட்டு, முற்று முழுதான சம வேண்டும் என சுவாமிஜி கூறு
(கலைச்செல்வி பொன்விழ
వ్యక్తి
ー。

141
ligion
ன் கொள்கைகள்)
கடந்த கால மதங்கள் ாள்வதுடன் வழிபடவும் ஸ் எந்த வடிவத்தில் rவோ அதே வடிவத்தில் தி, கிறிஸ்தவ தேவாலயம், ாயில் எல்லாவற்றுக்கும் வதுடன், எதிர்காலத்தில் வகளுக்கும், என் இதய கிறேன்.
ம் ஞானக் காட்சிகளை புத்தகம், வேதம், பைபிள், த்துப் புத்தகங்களின் பல பக்கங்கள் இன்னும் திறந்து ன. அவை அனைத்தையும் கிறேன்.
ாதுச் சமயத்தை விரும்பி வேண்டும்? எனது சமயம், ப்போன எண்ணங்களை ரச நோக்குடன் சிந்திக்க கிறார்.
)fTILD6nyj, ஆசிரியர் ᏧᏏᎧᎧᎱᎢᏯᎨᎱᎢᎶᏈᎠᎧᎧ ,
மட்டக்களப்பு)
塾

Page 150
142 கிழக்கிலங்
ހަޚި
சுவாமி வி6ே உலகப் பொதும
’அனைத்து உள்ள கூடிய ஒரு சமயத்தைக் க உண்மைத் தத்துவங்களாக, சமமான அனுபூதியுடைய உடையதாக அமைய ே இத்தகைய சிந்தனை ை உருவாக்கட்டும். அவர்கள் அனுபூதி உணர்வு, உழைப்ட அமையட்டும் - இதுவே பற்றிய லட்சியம்.”
இவ்வாறு ஒரு முன் உரைத்தார்.
 

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வகானந்தரின் றைக் கருத்துகள்
ங்களும்’ ஏற்றுக் கொள்ளக் птөбйт. விரும்புகிறேன். s9 gil சமமான உணர்வுடையதாக தாக சமமான செயலூக்கம் வண்டும். கடவுள் அருள் யயுடைய மனிதர்களை உள்ளங்களில், தத்துவம், என்பவை மூலக் கூறுகளாக
G
*எனது பரிபூரண மனிதன்
றை சுவாமி விவேகானந்தர்

Page 151
தங்கேஸ்வரி
இத்தகைய ஒரு எ இதயத்தில் தோன்றுவதற் இருக்கலாம்? அவை
(அ) சமயங்களுக்குள்ளே
ஒற்றுமை.
(ஆ) அனுஷ்டான Gu வன்முறைகள், யுத்தங்கி
(இ) மத பேதங்களால், சி
நேயம்.
இவை மட்டுமல்ல வெவ்வேறாக இருந்தாலு தத்துவங்கள் ஒன்றாக இருந்: இடமிருக்காது என அவர் ச மதங்களுக்கிடையேயான அ ஒன்றுதான். ஆனால் அதை மனப்பக்குவம் இன்னும் மனித அந்தப் புரிந்துணர்வை மக்க உலகத்துக்குப் பொதுவான ஒ என அவர் நம்பினார். அதன் இத்தகைய சிந்தனைகளை வெ
வேதாந்தக் கொள்கைகள் :
சுவாமிஜி ஏனைய ச அவற்றிடையே ஒரு பொதுத் காரணமாக அமைந்தது, 6ே

143
ண்ணம் சுவாமிகளின்
தக் காரணம் எதுவாக
இருக்கும் அடிப்படை
தங்களால் ஏற்படும் கள்
தைந்து போகும் மனித
, அனுஷ்டானங்கள் ம் அடிப்படையான தால், மத பேதங்களுக்கு கருதினார். இப்போதும் டிப்படைத் தத்துவங்கள் தப் புரிந்து கொள்ளும் ர்களிடம் ஏற்படவில்லை. ளிடம் ஏற்படுத்தினால், ரு சமயம் உதயமாகலாம் காரணமாகவே அவர் ளியிட்டார் எனலாம்.
மயங்களை மதிக்கவும் தன்மையைக் காணவும்
ாதாந்தக் கொள்கைகள்

Page 152
144
கிழக்கிலங்ை
பற்றிய அவரது தெளிவாகும் பெளதீக அடிப்படையில் அனைவராலும் ஏற்றுக் என்பதற்குப் பின்வரும் காரணி
来
இந்து மதம் தவிர்ந்த அவற்றை நிறுவியவர்க வாழ்க்கையோடு
அமைந்துள்ளன.
மக்களை ஒன்றுபடு கொண்டு வருவ அனுஷ்டானங்கை கொள்ளாது, கொள் அடிப்படையாகக் ெ
வேதாந்தம் என்பது தத்துவம். அது உல கூடிய கொள்கைக கொண்டுள்ளது. அ ஆய்வாளர்கள் காணு ஒத்திருக்கின்றன.
(தமிழகத்தில் சுவாமி விே
LD dé, 695 620) 6m7 ஒ (ரு
ஒன்றுபடுத்துவதானால் , ஆதாரமாகக் கொண்டு அை
மனித வாழ்வை அடிப்பை

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
வேதாந்தக் கொள்கைகள் அமைந்தவை. இவை கொள்ளக் கூடியவை னங்களை அவர் கூறுகிறார்.
ஏனைய மதங்கள் யாவும், ள் பெயரால், அவர்களுடைய சம்பந்தப்பட்டவையாக
த்தி ஒரு சமயத்தின் கீழ் தானால், அச்சமயம் G அடிப்படையாகக் ாகைகள், கோட்பாடுகளை
காள்ள வேண்டும்.
இந்து சமயமல்ல, அது ஒரு கெலாம் ஒப்புக் கொள்ளக் 5  ைள அடிப்படையாகக் அக்கொள்கைகள் தற்கால
ம் விஞ்ஞான தத்துவங்களை
வகானந்தர், பெ.சு. மணி, பக்.19)
ம த த் தி ன் மூலம் , அம்மதம், தத்துவங்களை மய வேண்டும். தனிப்பட்ட
டயாகக் கொள்ளக் கூடாது.

Page 153
தங்கேஸ்வரி
பெரியோரைப் போற்றலாம் இஷ்ட தெய்வமாகக் செ உண்மையான அடிப்படை
விலகக் கூடாது.
புறவுலக ஆராய்ச்சி/:ெ கூறும் உண்மைகள், வேதாந் ஒத்திருக்கின்றன. வேதாந்தம் இருப்பதற்குக் காரணம் இருப்பதாகும். வேதாந்தம்
6) ICD5LDfTC) .
* மதங்கள் அனைத்தும்
* உலகில் உள்ள அனை மூலப் பொருளின் வெ
இதனையே இந்! மகாபுருஷர்கள் உண்மை ஒ பலவாறாகப் பார்க்கிறார்கள் வேதாந்தக் கொள்கைகளின்
அடக்கமாகி உள்ளன.
உபநிடத விளக்கம்
மேல் நாட்டவர்கள் அறி மட்டுமே ஏற்றுக் கொ வாதங்களையும், ஒழுக்க
காரணத்தோடுதான் ஏற்றுக் (

145
). அவதார புருஷர்களை காள்ளலாம். ஆனால் த் தத்துவங்களை விட்டு
சய்து தற்கால விஞ்ஞானம் த உண்மைகளை முற்றும் எல்லோருக்கும் ஏற்றதாக அது புத்தி பூர்வமாக கூறும் இரு தத்துவங்கள்
அடிப்படையில் ஒன்று.
த்துப் பொருட்களும், ஒரு 1வ்வேறு தோற்றங்களே.
தியாவில் தோன்றிய ன்றே. மக்கள் அதைப் என்று கூறியுள்ளனர். இந்த சாரம் உபநிடதங்களில்
வுக்குப் பொருத்தமானவற்றை ள் வார்கள், தத்துவ நெறிகளையும், தகுந்த கொள்வார்கள்.

Page 154
146 கிழக்கிலங்
ஒரு மகான் எவ்வ இருந்தாலும் அவர் சொல் கூற்றை அப்படியே ஏற்று அவர் கூற்று தர்க்க அடிப்படையில் அமைந கொள்வார்கள். ஏன், எத மூலமே உண்மையைத் தரிசி உள்ள எல்லாப் பொருட்களு வெவ்வேறு தோற்றங்க ( கொள்வதற்கும், அனுபவ வேதாந்தமே ஏற்றதாக உள்
தன்னம்பிக்கையை ஆன்மீகத்தின் மகிமையை உ வேதாந்தக் கோட்பாடுகள் அ மதப் பிரிவையும் சாராதது
கொண்ட எல்லா தத்துவ
தூய்மையையும் ஆன் பூரணத்துவத்தையும் கூறியுள்ளார்கள்.
சாதாரண மனிதர்க புரிந்து கொள்ள முடியாத காம, குரோத லோபமோக திரைகள் அதை மறைத்திரு பேதமுமின்றி, உயர்ந்தவ மெலியார், அறிஞன், மூ அனைவருள்ளும் நிறைந்தி

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ளவு பெருமைக்குரியவராக கிறார் என்பதற்காக, அவர் க் கொள்ள மாட்டார்கள். ரீதியாக உண்மையின் ந்தால் மட்டுமே ஏற்றுக் ற்காக என்ற கேள்விகளின் க்க முடியும். எனவே, உலகில் ளூம், ஒரு மூலப் பொருளின் ளே என்பதை விளங்கிக் வாயிலாக உணர்வதற்கும்,
"ளது.
பத் தட்டி எழுப்பி, உணரச் செய்வதற்கு அத்வைத அவசியமாகின்றன. அது எந்த 1. வேதாந்தத்தைப் புரிந்து ஞானிகளும் ஆன்மாவின் மீகத்தின் சக்தியையும்
விளக்கமாக எடுத்துக்
ளுக்கு இந்த உண்மையைப் படி மனத்தின் அழுக்குகள் - க மத, மாற்சரியம் என்னும் க்கின்றன. மக்களில் எவ்வித ர், தாழ்ந்தவர், வலியார், முடன் என்ற பேதமின்றி ருெப்பது ஆத்ம சொரூபம்.

Page 155
தங்கேஸ்வரி
தியானப் பயிற்சி மூலம் அ வழிநடத்தவும் முடியும். அடைந்த மகான்கள் பல அனுபூதிமான்களாக விளங் பார்க்கிறோம்.
“பகவத் கீதை'யில் 6 இதை நமக்குத் தெளிவுபடுத்
* எல்லா உயிர்களிடத் மாதிரியாக இருப்பன
* அழியும் பொருட் பொருள் இருப்பதை
உண்மையை உள்ளப
வேதங்களின் சா பொதிந்துள்ளது. இவை இயற்கை நியதியோடு இை விக்கிரக ஆராதனை
விக்கிரக ஆராதனை (
சில மதங்களின் கொள்கைய அதில் எவ்விதத் தவறும் இ6 இறைவனை எந்த வடிவிலுப் உருவம் இல்லாமலும், அரு இதற்கு ஒரு கட்டுப்பாடு | ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு அவசியமாகிறது.

147
புதை உணரவும், மக்களை இவ்வாறு புனித நிலை 0ர் சாதி வேறுபாடின்றி கியதை வரலாற்றில் நாம்
பரும் இரண்டு சுலோகங்கள் துகின்றன.
த்திலும் பரமாத்மன் ஒரே தைக் காண்பவனும்,
களிலும் அழியாத பரம்
காண்பவனும் தான்
டி காண்கிறான்.
ாரம் உபநிஷத்துகளில் அழிவற்ற உண்மைகள். பந்த உண்மைகள்.
செய்வது தவறானது என்பது ாகும். ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் ல்லை என்பது தெரியவரும். காணலாம். உருவத்திலும், உருவமாகவும் காணலாம். இல்லை. மேலும், மனதை ஏதாவது ஒரு உருவம்

Page 156
148 கிழக்கிலங்ை
சுவாமி விவேகானந்: வழிபாடு தவறானது என் பூரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச அக்கொள்கையை மாற்றி புருஷரான பூரீபரமஹம்சர் த எவ்வளவு ஈடுபாடு கொண்ட பின் அதன் முக்கியத்துவத்ை
இப்பூவுலகவாசிகளி உள்ள கிரகங்களுடன் சம் அறிவோம். சூரியன் இல்லா நாம் உண்ணும் உணவு, நாம்
முதலிய சகலமும் சூரியனிலிரு
இவ்வாறே இவ் மூலப்பொருட்களும் ஐந் அடங்குகின்றன. நீர், நெரு ஆகிய அந்த ஐந்து பொருட வணங்குவதில் என்ன தவ இல்லாத இறைவனை ஆட போற்றுவதிலும், பக்தனு வழிபடுவதிலும் என்ன தவறு சக்தி, முருகன், கணப என்பதெல்லாம் ஒரே பொரு என்பதை விளங்கிக் கொ எவ்வகையிலும் தவறாக கொள்ளலாம். மேலும், விே புரிந்து கொண்டால் பக்குவத்திற்கேற்ப வழி

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
தரும் ஆரம்பத்தில் விக்கிரக ாறே கருதினார். ஆனால் ரின் தொடர்பு ஏற்பட்டபின் க் கொண்டார். அவதார தாமே விக்கிரக வழிபாட்டில் டிருந்தார் என்பதை அறிந்த தைப் புரிந்து கொண்டார்.
ன் வாழ்வு பிரபஞ்சத்தில் பந்தப்பட்டிருப்பதை நாம் விட்டால் உலகமே இல்லை. பெறும் சக்தி, நீர், நெருப்பு ந்தே நமக்குக் கிடைக்கின்றன.
வுலகில் உள்ள சகல து முக்கியக் கூறுகளில் ப்பு, காற்று, ஆகாயம், பூமி ட்களையும் உருவகப்படுத்தி று? ஒரு நாமம் ஒருருவம் பிரம் திருநாமம் கொண்டு க்குப் பிடித்த உருவத்தில் லு? பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், தி, லட்சுமி, சரஸ்வதி |ளின் பல்வேறு உருவங்களே ண்டால், உருவ வழிபாடு ாது என்பதை உணர்ந்து வதாந்தக் கொள்கைகளைப் ஒவ்வொருவரது மனப் பாடுகள் அமைகின்றன

Page 157
தங்கேஸ்வரி
என்பதைப் புரிந்து கொள்ள எங்கும் பிரகாசமாக ஆன இறைவன் வெளியில் இல்ை இருக்கிறான். நாமே இறைவு
“தத்துவமஸி’ (நீயே (நான் பிரமனாக இருக்கி கோட்பாடுகள், பைபிளில் ெ ராஜ்ஜியம் உனக்குள்ளே இ( எனது தேவனும் ஒருவரே” ஒத்துப்போவதைக் காணலா
இவ்வாறு எங்கும் இறைவனைக் கண்ட அதே இ வழிபாடும் உள்ளது என்ற இருக்கிறது என்பதைப் புரிந்
மக்களின் மனப்பக்கு உள்ளது. யாருக்கு, எத்த அவசியமோ அதை அ கொள்ளலாம். தாய் ஒருத்தி சக்திக்கேற்ப, வெவ்வேறு ஆச போல, வெவ்வேறு ஆரா மக்களுக்குப் பயன்படுத்தப் விவேகானந்தரின் கூற்று.
ஒரு விக்கிரகத்தை ந நடக்கிறது? கண் விக்கிரக பிரார்த்தனை மனதிலே உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கு

149
லாம். அங்கிங்கெனாதபடி ாந்த பூர்த்தியாகி நிற்கும் ல. அவன் நமக்குள்ளேயே
ான்.
அது) அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி றேன்) என்ற வேதாந்தக் சால்லப்படும், “இறைவனது ருக்கிறது” மற்றும் “நானும் எனும் கோட்பாடுகளுடன் rம்.
நிறைந்த பரம்பொருளாக இந்து சமயத்தில்தான் உருவ ால் அதற்கொரு அர்த்தம் துகொள்ள வேண்டும்.
வம் வெவ்வேறு நிலைகளில் கைய ஆராதனை முறை அவர் தேர்ந்தெடுத்துக் தன் குழந்தைகளின் ஜீரண ாரவகைகளைக் கொடுப்பது தனை முறைகள், பாமர படுகின்றன என்பது சுவாமி
ாம் வழிபடும்போது என்ன த்தைப் பார்க்கிறதே தவிர தான் நடக்கிறது. நமது ம் இறைவனையே நாம்

Page 158
150 கிழக்கிலங்
வழிபடுகிறோம். ஒரு நா கொடி ஒரு குறியீடு ஆவ மன்னனின் உருவம், வெறும் அந்த மன்னனை நினைவூட் இறைவனை நமக்கு நிை அமைகின்றன.
லெளகீக வாழ்க்கையில் க
ஒரு காலத்தில் யாக வழிபாட்டு முறைகளாக அணி துவாபர யுகங்கள் முடிந்து இ சொல்லப்படுகிறது. இ (அனுஷ்டானங்களே) சிற அமைகிறது. சுவாமி விே கூறுகிறார் :
“யாகங்களும், கடுந் ஏற்றவையல்ல. வாழ்நாள் காரியம் ஒன்றின் பொரு செய்து விட்டு, பணிட போவதானாலும் கூட, உ இருக் கட்டும். இதற்கா தூய்மை மிக்க, ஒரு நூ வருவார்களானால் இந் அமைக்கலாம். இன்று நிலையில், அத்தகைய க இளைஞர்களும், அவர்க நாட்டுக்குத் தேவைப்படுகின்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ட்டின் இறைமைக்கு அதன் து போல, ஒரு நாட்டின் படத்தில் இருந்தாலும், அது டுவது போல் விக்கிரகங்கள் னவூட்டும் குறியீடுகளாக
ர்மாவே சிறந்த மார்க்கம்
5ங்களும், கடும் தவங்களும் மைந்திருந்தன. கிருத, திரேத, இன்று கலியுகம் நடப்பதாகச் ந்தக் கலியுகத்தில் கர்மா ந்த வழிபாட்டு முறையாக வேகானந்தர் பின்வருமாறு
தவங்களும் இக்காலத்துக்கு மிகவும் குறுகியது. பெரும் 5ட்டு அதனைத் தியாகம் ரி வீர்களாக ! உயிரே ங்கள் பணி நேர்மையாக ாக, அறிவாற்றல் மிக்க, று இளைஞர்கள் முன் த உலகையே மாற்றி எமது சமுதாயம் உள்ள டமை உணர்ச்சிமிக்க வீர ளது சேவையுமே இந்த 1றது.

Page 159
தங்கேஸ்வரி
நம்மிடத்து உள்ளதை, சீரிய செயலை மேற்கொள்ள இக்காலத்துக்கேற்ற சேவையு
தானங்களுள் உயர்ந்: அடுத்தது அபரவித்தையைக் ( அதற்கு அடுத்தது தக்க த காப்பாற்றும் ஜீவதானம்; இறுதியானதாகவுமே அன்னத் சுவாமிஜியின் கூற்று.
எனவே ஆத்மதானடே மிகச் சிறந்த தானம் ஆகிறது
சமய சமரசத்தின் சுருதியாக சுவாமிஜி கண்டது மனித குல சேவையை விடச் இல்லை என, மிக அழுத்தம் : அவர் கூறுகிறார்.
நமது பிரார்த்தனை அனைவருக்கும் தந்தை அவ்வாறாயின் தினசரி வா ஒவ்வொரு மனிதனையுட நடத்தாமல் போனால், இ கொள்வதில் என்ன அர்த சுவாமிஜி கேட்பதில் நிறைய
தொகுத்து நோக்கினா உலகப் பொது மறைக் ெ அமைகிறது:

151
பிறருக்கு எடுத்து வழங்கும் ா வேண்டும். இச்செயல், ம், தர்மமுமாகிறது.
தது ஆத்மதானம்; அதற்கு கொடுக்கும் வித்தியாதானம். ருணத்தில் ஒரு உயிரைக்
அதற்கு அடுத்ததாகவும் தானம் அமைகிறது என்பது
ம, எல்லாத் தானங்களிலும்,
.
அடி நாதமாக ஆதார மனித நேயமே. அதனால் சிறந்த பிரார்த்தனை வேறு திருத்தமாக, ஆணித்தரமாக
னயில், இறைவனை நம் யாகக் காண்கிறோம். ழ்க்கையில் நாம் காணும் ம் நமது சகோதரனாக றைவனைத் தந்தையாகக் நீதம் இருக்கிறது என்று
அர்த்தம் இருக்கிறது.
ல் சுவாமி விவேகானந்தரின் காள்கை பின்வருமாறு

Page 160
152
கிழக்கில
அனைத்து சமய அனைத்தும் ஒரே
இந்த ஏகத்துவத்ை மாற்றத்துக்கும், ம இல்லை.
வேதாந்தக் கொல் தத்துவங்களை ம பொது சமயத்தை சமய வெறியினால் தவிர்க்கலாம்.
இறைவன் எங்கு ஒவ்வொரு மனிதனு இறைவனும் மனி ஒன்றே.
இறைவனைத் தந்ை உள்ள அனைவரு மனித நேயமே இ வளர்க்க முடியும்.
(கொழும்பு விவேகான இலங்கை விஜ

பகை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ங்களும் உண்மை. அவை இறைவனையே காண்கின்றன.
தப் புரிந்து கொண்டால், மத த பேதங்களுக்கும் அவசியம்
ாகைகளின் அடிப்படையில் ட்டும் கொண்ட ஒரு உலகப் உருவாக்க முடியுமானால், ஏற்படும் தீய விளைவுகளைத்
ம் நிறைந்த பரம்பொருள், னும் ஆத்ம சொரூபி. எனவே தனுள் இருக்கும் ஆத்மனும்
தயாகக் கொண்டால் உலகில் ம் சகோதரர்களாகின்றனர். இந்தச் சகோதரத்துவத்தை
ந்த சபை, சுவாமி விவேகானந்தர் ஜய நூற்றாண்டு விழா மலர், 1998)

Page 161
தங்கேஸ்வரி
அன்னை சார
உலகில் புகழ் பெற் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறே பொறுத்த வரை அன்னி நிவேதிதா, அன்னை தெரே அன்னை போன்றவர்களை
நன்கு அறியும்.
ஆனால் இவர்கள் முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு ஞான ஒளியாக ஆன்மீகத் அவரைப் பற்றி உலகம் அற அவர் யார்? ஒவ்வொரு இதயத்திலும் அன்னை ப வேண்டிய அந்தப் பெண் அன்னை சாரதாதேவி.
பூரீராமகிருஷ்ண மின் பகவான் பூரீராமகிருஷ்ணர் அன்னை சாரதாதேவியார் தெரியும்.

153
தாதேவியார்
ற பல பெண்களைப் பற்றி 0ாம். ஆன்மீகத் துறையைப் பெசன்ட் அம்மை யார், சா, அரவிந்த் ஆசிரமத்தின் ாப் பற்றியெல்லாம் உலகம்
ா எல்லோரையும் விட பெண்மணி இந்தியாவின் தாயாக வாழ்ந்திருக்கிறார். றிந்தது மிகவும் சொற்பமே.
இந்துப் பெண்மணியின் ராசக்தியாகக் குடியிருக்க ாமணி யார்? அவர்தான்
ஷனைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, ர், சுவாமி விவேகானந்தர், ஆகியோரைப் பற்றி நன்கு

Page 162
154 கிழக்கிலங்
இறைவனே மனித பகவான் பூரீராமகிருஷ்ணர் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு
சுவாமி விவேகான கிருஷ்ணரையிட்டு ஒரு சந் “இப்போதும் இவர்தா கூறுவாரானால் அதை நா என்று விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணர் “ராமனாச பூமியில் அவதாரம் செய் ராமகிருஷ்ணராகப் பூமியி கூறினார்.
அன்று முதல் விவே இறைவனின் அவதாரமாக
தெய்வத்தின் தெய்வம்
பகவான் ஏன் ரா அவதரித்தார்? உலக மக்களு வேண்டிய முக்கியமான ஒ அதாவது உலகத்துச் சமய நாடிச் செல்லும் இறைவனு பேரால் வேறுபாடு கற்ப செய்வதும் அறியாமை.
இந்தச் செய்திை உலகமக்களுக்குச் சொல்ல(

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
உருவெடுத்து வந்தவர்தான் . இதை அவரே தன் வாயால் க் கூறியிருக்கிறார்.
ாந்தருக்கு பகவான் பூரீராம தேகம் மனதில் தோன்றியது. ன் இறைவன் என்பதைக் ான் ஏற்றுக் கொள்ளுவேன்’ மனதில் நினைக்க உடனே கவும் கிருஷ்ணனாகவும் யார் தார்களோ அவரே இன்று ல் அவதரித்துள்ளார்’ எனக்
கானந்தர் பூரீராமகிருஷ்ணரை
ஏற்றுக் கொண்டார்.
"மகிருஷ்ணராகப் பூமியில் ருக்கு உடனடியாகச் சொல்ல ரு செய்தி அவரிடமிருந்தது. ங்களெல்லாம் ஒன்று, அவை ம் ஒன்று. எனவே சமயத்தின்
பிப்பதும் சண்டை சச்சரவு
ய ராமகிருஷ்ணர் நேரே முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது.

Page 163
தங்கேஸ்வரி
அதற்காகவே சுவாமி வி செய்தார். சிகாகோவில்
மாநாட்டிலும் அதைத் ( நாடுகளில் சூறாவளிப் பயண ராமகிருஷ்ணரின் இந்த சொன்னார். உலக மக்க
அச்செய்தியை ஏற்று தங்கை
அதுமட்டுமல்ல. பெண்மையின் பூரணத்து அவர்களே உலகப் பெண்க என்று எடுத்துக் கூறினார். அ கொண்டனர்.
இவ்வாறு உலக ம போதித்த பகவான் பூரீர விவேகானந்தரும் அன்ன பெண்ணைப் போற்றி வண நமது அன்னை சாரதாதே6 மேலாக அவரைப் பற்றிச் ெ
அன்னை பராசக்தி
இந்த அன்னை ச புகழ்பெற்ற பெண்மணிகளை பெற்றவர் அல்ல. உயர்ப; பெற்றவரும் அல்ல.
கல்கத்தாவிலே ஒரு ஒன்றும் அறியாத ஒரு பட்டி

155
வேகானந்தர் அவதாரம் நடைபெற்ற உலக சமய தொடர்ந்து ஐரோப்பிய "ம் செய்தும் அவர் பகவான் ச் செய்தியை எடுத்துச் 5ள் மிகுந்த தாகத்துடன் ளத் திருத்திக் கொண்டனர்.
இந்தியப் பெண்களே வத்தைப் பெற்றவர்கள். ளுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி
தையும் உலகமக்கள் ஏற்றுக்
க்களுக்கு ஆன்மீகத்தைப் ாமகிருஷ்ணரும், சுவாமி ) ன பராசக்தியாக ஒரு "ங்கினார்கள். அவர்தான் வியார் என்றால் இதற்கும் சால்ல என்ன இருக்கிறது?
ாரதா தேவியார் உலகப் 'ப் போல் படித்துப் பட்டம் தவிகளை வகித்துப் புகழ்
குக்கிராமத்திலே பிறந்த, டக்காட்டுப் பெண். இந்தப்

Page 164
156 கிழக்கிலங்
பட்டிக்காட்டுப் பெண் இறைவனின் அவதாரமான தேடிப் பெற்றார். அவர் நடைபெற்றது. பாமரர் க ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு நிகழ்வு. காலக் கிர வெளிப்பட்டது.
பகவான் பூரீரா சாரதாவை சுவாமி பீடத் செய்திருக்கிறார். ஷோே அதுமட்டுமல்ல, சுவாமி நாடுகளில் ஆத்மீகப் பயண நிவேதிதா சுவாமி பிர சாரதானந்தர் முதலியோ அன்னை சாரதா தேவியை
அவற்றைப் படிக்கு விவேகானந்தர் அன்னை செய்தார் என்பது தெளி: பரமஹம்சரின் மறைவுக்கு ஆத்மீக சக்தியே அவரது சீ வழிநடாத்தி வந்துள்ளதெ
கிராமத்துச் சிறுமி
அன்னை சாரதா செய்தியை விவரிப்பதற்கு மு பற்றிச் சுருக்கமாக அறிந்து

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
சிறுமியாக இருந்தபோது பூரீ ராமகிருஷ்ணர் அவரைத் rகளுக்குப் பால்ய விவாகம் ண்களுக்கு அது திருமணம். சிவமும் சக்தியும் இணைந்த ாமத்தில் அந்த உண்மை
மகிருஷ்ணரே அன்னை ந்தில் ஏற்றிவைத்துப் பூசை டாபசாரம் செய்திருக்கிறார். விவேகானந்தர் ஐரோப்பிய ம் மேற்கொண்டிருந்தபோது ரம்மானந்தர் (ராக் கால்) ாருக்கு எழுதிய கடிதங்கள் 'ப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ம்போது சாரதாதேவியாரை பராசக்தியாகவே பாவனை வாகிறது. பூரீராமகிருஷ்ண ப் பின் அன்னை சாரதாவின் டர்களையும் பக்தர்களையும்
ன்றால் அது மிகையாகாது.
தேவியார் உலகுக்களித்த ன்னர், அவருடைய வாழ்க்கை
கொள்ள வேண்டும்.

Page 165
தங்கேஸ்வரி
கல்கத்தாவுக்கு மேற்கே உள்ள பங்குரா மாவட்டத்தில் ஒரு குக்கிராமம் உள்ளது. சும முன்னர் நமது பக்கத்துக் கிரா என்று ஒரு கணம் கற்பனை ெ நிலத்தோடு ஒட்டிய ஒலைச் குடிசைகள்.
இவ்வாறுதான் ஜயராட் இருந்தது. கல்கத்தாவிலிரு செல்வதாயிருந்தால் அந்த நாளி மேற்கொள்ள வேண்டுமாம். அ ராமச்சந்திரன். ராமச்ச அழைப்பார்கள். முகர்ஜி எ தாயார் பெயர் சியாமசுந்த ஏழைப்பிராமணக் குடும்பம். அருள் பெற்ற தெய்வீகக் குடும்
சாரதாதேவி இவர்களு 1853ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத அந்தக் காலத்தில் வங்க குழந்தைக்கும் இரண்டு பெயர்ச அதன்படி சாரதாதேவியின் ஜா என்று வைக்கப்பட்டது. கூப்பி என்று இருந்தது. சாரதாதே சாரதாதேவி என்று ஒரு குழ இறந்ததும் அந்தச் சோகத்தை சாரதா தேவி என்று பெ

157
க 60 மைல் தொலைவில் ) ஜயராம்பட்டி என்னும் ார் நூறு வருடங்களுக்கு மங்கள் எப்படி இருந்தன சய்து பாருங்கள். எங்கும் $குடிசைகள் - களிமண்
ம்பட்டிக் கிராமம் அன்று ந்து அக்கிராமத்துக்குச் ல் இரண்டு நாள் பயணம் புவருடைய தந்தை பெயர் ந்திர முகர்ஜி என்று ன்பது குடும்பப் பெயர். தரி தேவி. இது ஒரு ஆனால் தெய்வத்தின்
ம்பம்.
நக்கு முதற்குழந்தையாக ம் 22ஆம் தேதி பிறந்தார். ாளத்தில் ஒவ்வொரு 5ள் வைப்பது வழக்கமாம். தகப் பெயர் தாகூர்மணி’ டும் பெயர் ‘ஷேமங்கரி’ வியாரின் மாமியாருக்கு 2ந்தை இருந்தது. இது மறைக்க இக்குழந்தைக்கு பர் வைத்தார்களாம்.

Page 166
158 கிழக்கிலங்
பிறக்கும்போது இவ்வா பிறந்திருக்கிறார்.
படிப்புக்குள் அடங்காத பை
அந்தக் காலத்தில் ெ என்று கருதப்பட்டது. அ அவரது கல்வி வெறும் அரிச் பிற்காலத்தில் அன்னைய வாழ்ந்தபோதுதான் கற்கு குருதேவரின் சிகிச்சைக்கா விட்ட பின் அவரது ட பவமுகர்ஜியின் வீட்டிலிருந்து அவருக்குப் பாடம் :ெ அன்னையார் கூறுகிறார்.
அன்னையார் புத்தகக் மக்களை வழிநடத்தும் அ பெற்றிருந்தார் என்பதை நா சிறுவயதில் அவர் கேட்ட ே தெருக் கூத்து நாடகங் சுலோகங்களையும் பாடல் அறிவு வளர்ந்தது.
இதில் ஒன்றும் புது? நமது கிராமங்களில் உ6 நிகழ்ச்சிகளையும் கூத்
பண்புள்ளவர்களாக வளர்ந்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
rறு திருவுடையவராகப்
ண்புகள்
பண்கள் படிப்பது கூடாது தனால்தானோ என்னவோ சுவடியுடன் நின்று விட்டது. ார் தட்சினேஸ்வரத்தில் 5ம் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. ாக சியாம்புக்கூர் சென்று பக்தர்களில் ஒருவரான வ ஒரு பெண் அடிக்கடி வந்து சால்லிக் கொடுத்ததாக
கல்வியைப் பெறாவிட்டாலும் புளவு ஞானக் கல்வியைப் ம் இப்போது காண்கிறோம். சொற்பொழிவுகள் மூலமும், கள் மூலமும், பல களையும் கேட்டு அவரது
மையில்லை. இன்றும் கூட ாள பெண்கள் கோயில் து களையும் பார்த்தே திருக்கிறார்கள். அவர்கள்

Page 167
தங்கேஸ்வரி
பட்டினத்தில் உள்ள பெண் பாசம், பதிபக்தி முதலிய இருப்பதை இன்று நாம் பா
இந்தக் குக்கிராமத்து சமூகத்தவர்களால் ‘பைத் ராமகிருஷ்ணன் மணமகன ஆண்டு மே மாதத்தில் இ ராமகிருஷ்ணர் 1836ஆம் பிறந்தவர். கிட்டத்தட் திருமணத்தின் போது ரா சாரதாவுக்கு 6 வயது. ஆன திருவருளால் ஏற்பட்ட சங்
அன்னை அளித்த செய்தி
சாரதாதேவியார் உல என்ன? அது பகவான் ராப வெளிப்படுகிறது. அதைப் காரைக்கால் அம்மையாை என்று அழைத்தமை நி6 ராமகிருஷ்ணர் கூறியது தாய்மை என்னும் அன்பு போதிக்க அவதரித்தவர் அ ராமகிருஷ்ணர் அன்னை பற்றிக் கூறுகிறார். அதை நிறைவேற்றினார் என்ட ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ப

159
ாகளைவிட அன்பு, தியாகம், நற்பண்புகளில் மேலோங்கி ார்க்கிறோமல்லவா?
துப் பெண்ணுக்கு, அன்றைய தியம்’ என்று கருதப்பட்ட ாக வாய்க்கிறார். 1859ஆம் த்திருமணம் நடைபெற்றது. ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் ட 17 வயது வித்தியாசம் மகிருஷ்ணருக்கு 23 வயது, ாாலும் என்ன இது தெய்வத் கமம் அல்லவா?
குக்கு விட்டுச் சென்ற செய்தி மகிருஷ்ணரின் வாயிலிருந்து படிக்கும்போது இறைவன் ரப் பார்த்து “அம்மையே’ னைவுக்கு வருகிறது. பூரீ இதுதான். “இறைவனின் த் தத்துவத்தை உலகிற்குப் ன்னை” - இவ்வாறுதான் பூரீ சாரதாவின் பிறவிநோக்கம்
சாரதாதேவியார் எவ்வாறு பதை அவரது வாழ்வின் ார்க்கிறோம்.

Page 168
160 கிழக்கிலங்ை
பகவான் ராமகிருஷ் “தாய்மை’ பற்றி சுவ1 மேலைநாட்டு சிஷ்யை சே
“என்
கூறுகிறார் தெரியுமா? உண்மையில் தாங்கள் படைப்பாகும். உலகிற்கென அளித்த அன்புக் கிண்ணப் அழைக்கிறார்.
ஏனெனில் நிவேதித ஆசிரமத்தில் பல வருடங்க அவரது ஒவ்வொரு நடவடி அவதானித்தவர். அவருை அமர்ந்து இந்தியப் பெண் மகத்துவத்தையும் அறிந்தவ படிப்பறிவுமிக்க பெண்ணான பெண்ணான அன்னைசாரதா கண்டார் என்றால் - தெ கண்டார் என்றால், அன்னை வேறு சான்றுகள் தேவையில்
கீழைத்தேயப் பண்பு
இவ்விடத்தில் கீை பண்பாடு பற்றிய ஒரு வி கொள்ள வேண்டும். அன்று மேல் நாட்டவரைப் பார் போடும் வழக்கம் தீவிரம

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ணர் சாரதாவிடம் கண்ட ாமி விவேகானந்தரின் காதரி நிவேதிதா என்ன இன்னுயிர் அன்னையே! இறைவனின் வியத்தகு பகவான் பூரீராமகிருஷ்ணர் )!’ இவ்வாறு நிவேதிதா
ா அன்னை சாரதாவின் ளாக அவருடன் வாழ்ந்து க்கையையும் உன்னிப்பாக டய பாதாரவிந்தங்களில் எகளின் மகிமையையும், பர். அமெரிக்க நாட்டுப் நிவேதிதா, பட்டிக்காட்டுப் வில் தெய்வத் தன்மையைக் ய்வத்தின் தாய்மையைக் பின் தெய்வீகத் தாய்மைக்கு ஸ்லை.
ழத்தேய, மேலைத் தேய ளக்கத்தை நாம் அறிந்து
மட்டுமல்ல இன்றும் கூட $து நம்மவர்கள் வேஷம் ாக உள்ளது. அதிலும்

Page 169
தங்கேஸ்வரி
பெண்கள் இதில் முன்னணி வ அனைவரும் அறிவோம். ே நடை, பாவனை ஆகியவ விட்டால், அது உயர்ந்த நா ‘மூடநம்பிக்கை இன்றும் அந்த வகையில் அண்ை பெண்களிடமிருந்து இறக்கு கொள்கை “பெண்ணிலை வ
உண்மையில் உலக வாதத்தைப் போதித்தவர்கள் உலகிலேயே மிக உன்னதமான பெண்மை. இதை ஒரு நூறு உலகப் பெண்களுக்கு எடுத் கொள்ளச் செய்தவர் நமது பெண்மை என்பது வெறுப் தாய்மை - தோழமை - தியா பல்வேறு விழுமியங்களின் பண்பாடுகளின் சங்கமம்.
தாயாக, தாதியாக, அமைச்சனாக குடும்பத் த தாம்பத்தியத்தின் புனிதத் தன் இன்றும் நமது இந்துப் பெண் பெண்களில் ஒருத்தியாக அ தாயாக - அனைத்து உயிர்க வாழ்ந்தவர் நமது அன்னை அது மிகையாகாது.

161
கிக்கின்றனர் என்பதை நாம் மேல் நாட்டவரின் உடை, ற்றைக் கொப்பியடித்து கரிகம் என்று கொள்ளும் நம்மிடையே உலவுகிறது. மயில் மேல்நாட்டுப் நமதி செய்யப்பட்ட ஒரு
ாதம்’ என்பதாகும்.
த்துக்கே பெண் ணிலை r நமது இந்துப் பெண்கள். ன பெண்மை, நமது இந்துப் று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 6துக் கூறி அதை ஏற்றுக் சுவாமி விவேகானந்தர். D வடிவம் அல்ல - அது கம் - பண்பு - பாசம் என்ற
ன் உருவம் - பல்வேறு
தோழனாக, ஆசானாக, லைவனுடன் இணைந்து, மையைக் கட்டிக்காப்பவள் ாதான். அத்தகைய இந்துப் னைத்துப் பெண்களுக்கும் ளூக்கும் தெய்வீகத் தாயாக சாரதாதேவியார் என்றால்

Page 170
162 கிழக்கிலங்
இறைவனின் அவதாரமே
இறைவன் தான் பை அருகில் இருக்க வேண்டுட அவதாரம் செய்கிறான். இ இன்றைய விஞ்ஞானம் கூ தொன்மை வணக்கமா6 நிரூபிக்கிறது. “தாயினும் “தாயின் நேர் இரங்கும் சமயக் குரவர்கள் இந்த சொல்லியிருக்கிறார்கள். உண் தாய்க்கு ஒப்பிடுகிறார்களே ஒப்பிடவில்லை. இது ஒரு
அந்த வகையிலும் “தாய்மை’ முக்கியத்துவட தன்னைப் பற்றிக் கூறும் ( எப்படிப்பட்டது என்ப காட்டுவதற்காகவே பூரீராம விட்டுச் சென்றிருக்கிற கூறியிருக்கிறார் (அன்னை Luji. 362).
அன்னை யார் தன: போது இதை ஒவ்வொரு செய்தார். தீட்சை பெறுவத பக்தர்களில் தீயவர்களை, பி. அனுப்பி விடுவார். அன் எவ்வித வேறுபாடும் காட்ட

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
தாய்
டத்த ஒவ்வொரு உயிரிலும் ம் என்பதற்காகவே தாயாக தை மூடநம்பிக்கை என்று றலாம். ஆனால் உலகின் ன தாய் வணக்கம் இதை நல்ல தலைவர்’ என்றும் தலைவரே” என்று நமது 5 உண்மையை எடுத்துச் னமையில் இறைவனைத்தான் யன்றி தாயை இறைவனுக்கு முக்கியமான செய்தி.
அன்னை சாரதாதேவியின் ம் பெறுகிறது. அன்னை, போது “கடவுள் தாய்மை தை செயல் முறையில் கிருஷ்ணர் தன்னை உலகில் ார்’ என்று பல முறை பூரீசாரதாதேவியர் வரலாறு,
து ஆசிரம வாழ்க்கையின்
கட்டத்திலும் நிரூபணம் ற்காக, ஆஸ்ரமத்திற்கு வரும் ரம்மானந்தர், அன்னையிடம் னையாரோ அவர்களிடம்
ாக அனைவருக்கம் கீட்சை

Page 171
தங்கேஸ்வரி
கொடுத்ததுடன் அதன் விை குவிந்த கர்ம வேதனைகை ஏற்றுக் கொண்டார்.
அவ்வாறே பாவிக தொடுவதன் மூலம் தன்னிட முகம் சுளிக்காமல் ஏற்றுக் ே
அன்னையின் பணிகள்
அன்னையார் படி தன்னுடைய ஆத்மீக சக்தி உதவியாக ஆசிரமத்தில் மேற்கொண்டார். ஆசிரம அங்கு தங்கியிருப்பவர்களு கடமை சாரதாதேவியாரைச் உதவியாகச் சில சீடர்கள் வேலைகளில் எவ்வித குை அன்னையாரின் நிர்வாகம் (
1886 ஆகஸ்ட் 16ஆ மறைந்தார். அப்போது சார அதுவரை காசிப்பூர் என் அன்னையும் -சீடர்களும் ப வீட்டுக்குச் சென்றனர். இந்தியாவின் பல புண்ணி செய்தார். அவருடன் முக்கிய அபேதானந்தர், அற்புதான ஆகியோரும் சென்றனர்.

163
ளைவாகத் தன் உடல் மேல்
)ளயும் முகமலர்ச்சியோடு
ள் தனது பாதங்களைத் ம் சேரும் பாவச்சுமைகளை,
கொண்டார்.
ப்பறிவற்றிருந்த போதும் நீயால் ராமகிருஷ்ணருக்கு பல பொறுப்புகளை த்திற்கு வருபவர்களுக்கும், நக்கும் உணவு அளிக்கும் * சார்ந்திருந்தது. அவருக்கு ா இருந்தபோதும், இந்த றவும் ஏற்படாத வகையில் இருந்தது.
ம் தேதி பூரீராமகிருஷ்ணர் தா தேவியாருக்கு 33 வயது. னுமிடத்தில் தங்கியிருந்த லராம் போஸ் என்பவரின் பின் அன்னையார் வட பதலங்களுக்கும் யாத்திரை 1 சீடர்களான யோகானந்தர், ந்தர், லட்சுமி, கோலாப்மா இப்பயணத்தின் போது

Page 172
164 கிழக்கிலங்
பிருந்தாவனம் என்னும் கழித்தனர். புனித யாத்தி 1887இல் கல்கத்தா திரும்பி
1888 முதல் அவர் ஆண்டுகள், கல்கத்தாவின் ஜெயராம்பாடியில் 6 மாதட 1893இல் அவர் “பஞ்சத6 தவத்தை மேற்கொண்டா அன்னையின் ஆத்மீக வள உலக மக்களிடம் ஆத்மீக தேவரின் பணியைத் தொட அவர் இந்தக் காலத்தில் த ஆன்மீக வளர்ச்சி
கல்கத்தாவில் அன் என்னும் சிஷ் யை து ை எப்போதும் அன்னை இக்காலத்தில் அன்னை போலவே அடிக்கடி சமாதி வேறு, ராமகிருஷ்ணர் வேறு என்பதை அவர் உணர்ந்த வெளிப்படுத்தினார். பூரீராமகிருஷ்ணர் விட்ட பணிகளை அன்னையார் (
பூரீராமகிருஷ்ணரி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
இடத்தில் ஒராண்டைக் திரையின் பின் அனைவரும்
னர்.
இறக்கும் வரை (1920) 33 ல் 6 மாதம் அவர் பிறந்த ம் என அவர் காலம் கழிந்தது. வம்’ என்னும் கடுமையான ர். இந்தக் காலத்தில்தான் ர்ச்சி உச்ச நிலையடைந்தது. விழிப்பை ஏற்படுத்தும் குரு ர்ந்து செய்வதற்கான தகுதியை ான் பெற்றார்.
ன்னையாருக்கு யோகின்மா ணயாக இருந்தார். அவர் பின் கூடவே இருந்தார். யார் பூரீராமகிருஷ்ணரைப் யில் மூழ்கிப்போனார். தான் வ இல்லை, இருவரும் ஒருவரே ார். அதை மற்றவர்களுக்கும் சுருங்கச் சொன்னால் - இடத்திலிருந்து அவரது தொடர்ந்தார்.
ன் மறைவுக்குப்பின் சுவாமி Hண சங்கத்தை அமைத்தார்.

Page 173
தங்கேஸ்வரி
பூரீராமகிருஷ்ணரின் நேர இச்சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பரிவிராஜகராக (பரதேசி இமயமலை வரை யாத்தின சற்றும் எதிர்பாராத வகை நடைபெற்ற உலகசமய மn தொடர்ந்து, மேற்கு நாடுக பூரீராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீ பரப்பினார்.
அதேபோல அன்னை ஆசிரமத்தில் தான் இருந்த இ முன்பு பூரீராமகிருஷ்ணர் எ பரப்பி, தனது ஆன்மீக சச் நிறைவேற்றினாரோ, அ சாதனைகளைச் செய்தார். நிர்வகித்தார். வெளிநாட் ஆன்மீக வழிகாட்டிய பாகங்களிலிருந்தும் ஆயி ஆன்மீக உபதேசத்திற்கு கூட்டமாக வந்தபோது அவ விளங்கினார்.
அன்னையின் இறுதிக்கால
இவ்வாறு 33 வ பூரீராமகிருஷ்ணரின் அன்னையார், தனது இயூ

165
டி சீடர்கள் 15 பேருடன் து. சுவாமி விவேகானந்தர் யாக) இந்தியா எங்கும், ]ர செய்தார். அதன் பின் யில் 1893இல் சிகாகோவில் நாட்டில் கலந்து, அதைத் ள் எங்கும் பயணம் செய்து
கச் செய்தியை உலகெங்கும்
ா சாரதாதேவியார் கல்கத்தா }டத்தில் இருந்து கொண்டே வ்வாறு ஆன்மீக ஒளியைப் தியால் பல காரியங்களை புவவாறே பல காரிய
ஆசிரமத்தைத் திறம்பட டிலிருந்து வந்த பலருக்கு ானார். உலகின் Ꭵ Ꭵ ᎧᏄᏪ ரக்கணக்கான பக்தர்கள் ம் தீட்சைக்கும் கூட்டம்
ர்களுக்கு ஆன்மீக விளக்காக
D
ருடங்கள் (1887-1920) பணியைத் தொடர்ந்த றுதிக்காலத்தில் அவரைப்

Page 174
166 கிழக்கிலங்ை
போலவே, பக்தர்களுக்குத் தீ கிடைத்த பாவச்சுமையைக் துன்புற்றார்.
இந்த இறுதிநாள் பெரும்பாலும் சமாதி நி யாராவது அவரை அணுகி டாக்டர்கள் வந்து பார்த்த சிஷ்யையும் சாரதானந்தர் தேவைகளைக் கவனித்துக் ெ
கடைசி மூன்று நா இழந்த நிலையில் இருந்த சாரதானந்தரை அழைத்து யோகின் மா, கோலஸ் ம இருக்கிறார்கள். “அவர்கை என்றார். கண்ணை மூடினா
1920 ஜூலை 20ஆம் பிரிந்தது. அன்னை மகா ச
இ ன் று அ ன்  ைை வாழ்க்கையையும், பணிகை நினைவு கூரும் வண்ணம் { உள்ளன. அவை, பேலூர்ம ஜெயராம்பாடி ஆகிய இடங்
அவருடைய தாய்ை அபேதானந்தர் இயற்றிய பா

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ட்சை வழங்கியதன் மூலம்
கரைப்பதில், சில நாள்கள்
ா களில் அன்னை யார் லையிலேயே இருந்தார். னால் எரிச்சலுற்றார். பல னர். யோகின்மா என்ற என்ற சீடரும் அவரது காண்டனர்.
ள்கள் அவர் சுயநினைவு ார். ஒரு முறை சுவாமி “சரத்’ நான் போகிறேன். ா மற்றும் எல்லோரும் ளைக் கவனித்துக் கொள்’ ர்.
தேதி பகல் அவர் உயிர் மாதி அடைந்தார்.
எ யி ன் ஒளி ம ய மா ன ளயும், உபதேசங்களையும் மூன்று நினைவாலயங்கள் டம், உத்பாதன் மாளிகை,
வகளில் அமைந்துள்ளன.
மயைக் குறித்து சுவாமி ாடல்களில் ஒன்று :

Page 175
தங்கேஸ்வரி
இருவிழிப் பார்வையில் ே எழில்முகம் தன்ை வருந்தும் உயிர்பால் மன வளரொளி பொழி பெருங் கொடை வழங்கு பேருல குயிர் ந: பரம ஹம்சரின் நினைவி பருகிய தாயை 6
நாம் உணர வேண்டியது
பகவான் ராமகிருஷ்ண அன்னை சாரதா ஆகிய மூவ நூல்கள் வெளிவந்துள்ள அஞ்ஞானத்திலும் மூழ்கியிரு மெய்ஞ்ஞான வழியைக் ச வாழ்க்கை என்பது வெறு செல்வங்களில் தங்கியிருக்கவ நிறைந்திருக்கின்ற ஆன்மீகத் என்ற உண்மையை உலகுக்கு நாங்கள். போட்டி, பெ இவையெல்லாம் வாழ்க்கை தியாகம் இவையே உண்ை உண்மையை உலக மக்களுக்
நாங்கள்.
இன்று அந்த உண்ை மேல் நாட்டு மக்கள், நா

167
யாகம் இலங்க ரில் கருணை விளங்க ம் மிக உருக யும் தூய்மையின் விளக்காய் ம், திருவுடை வடிவாய் oம் கருதி வந்துற்றுப் லே இன்பம் பணங்கிடுவோமே
னர் சுவாமி விவேகானந்தர் ரைப்பற்றியும் ஏராளமான ன. விஞ்ஞானத்திலும், நந்த மேற்கத்திய உலகுக்கு ாட்டியவர்கள் நாங்கள். மனே உலோகாயதமான பில்லை. அது நமக்குள்ளே திலேயே தங்கியிருக்கிறது எடுத்துக் காட்டியவர்கள் ாறாமை, புகழ், பணம்
அல்ல. அன்பு, பாசம், மயான வாழ்க்கை என்ற
கு எடுத்துக் கூறியவர்கள்
மயை உணர்ந்து கொண்ட
ங்கள் காட்டிய ஆன்மீக

Page 176
168 கிழக்கிலங்ை
வாழ்க்கையை நோக்கி, ஆயிர வந்து கொண்டிருக்கிற பூரீராமகிருஷ்ண மிஷன் கிை அருகுபோல் வேரூன்றி மேல்நாட்டவர்களே, இன்று நூல்களை அதிகம் படிக்கி பணியில் அன்னை சார, அளப்பரியது.
இந்த நிலையில், ப நாடுகளில் இருந்து இறக்குப மார்க்ஸிஸம், பெண்ணிய அணிந்து கொண்டு ஆர்ட் ஏமாற்றிக் கொள்வதாகும். நமது காலின் கீழ் போட்டு இவ்வாறான அந்நிய மாயை அன்னை சாரதா, பகவான் விவேகானந்தர் போன்றே
சுயகெளரவத்துடன் ஏறு ந6
 

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
க்கணக்கில், லட்சக்கணக்கில் ார்கள். உலகெங்கும் )ளகள் ஆல்போல தழைத்து உள்ளன. நம்மை விட று பூரீராமகிருஷ்ண மிஷன் றார்கள். இந்தப் பாரிய தாதேவியின் பங்களிப்பு
நீண்டும் ஒரு முறை மேல் மதியாகும் போலித்தனமான ம் போன்ற வேஷங்களை பரிப்பது, நம்மை நாமே
நமது பெருமையை நாமே டு மிதிப்பதாகும். எனவே, பகளை உதறித்தள்ளிவிட்டு, ன் ராமகிருஷ்ணர், சுவாமி ார் காட்டிய பாதையில்,
டை போடுவோம்.
ந்து ஒளி, தை - பங்குனி - 2002, க இந்து மாமன்றம், கொழும்பு)

Page 177
தங்கேஸ்வரி
ஈழத்தில் வழிபாட்டுப் பா
காளியம்மன், மாா கண்ணகியம்மன், துர்க்கை எனப் பல பெயர்களில் ஐம் தெய்வங்கள் தமிழ் இந்துக்க இவற்றுள் ஈழத்தில் பிர கண்ணகியம்மன் வழிபாடு இவ்வழிபாடு மிகவும் பிரட வழிபாடு என்பது கண்ணகி (
பத்தினி வழிபாடு நெடுங்கா
1. ஈழத்தில் பத்தினி வழிப
ஈழத்தில் பத்தினி 6 வந்தவன் முதலாம் கஜபாகு சிலப்பதிகாரத்தில் பின்வரு
கடல் சூழிலங்கைக் கய எந்நாட்டாங்கண் இமய நன்னாட் செய்த நாளன

169
பத்தினி ாரம்பரியங்கள்
ரியம்மன், பேச்சியம்மன், பம்மன், திரெளபதியம்மன் பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண் களால் வழிபடப்படுகின்றன. பல்யமாக விளங்குவது ஆகும். கிழக்கிலங்கையில் பல்யம் பெற்றது. பத்தினி வழிபாட்டினையே குறிக்கும். "லப் பழமையுடையது.
IIT(5
வழிபாட்டினைக் கொண்டு மன்னனாவான். இது பற்றி மாறு கூறப்பட்டுள்ளது :
வாகு வேந்தனும்
வரம்பனின் ரி வேள்வியில்

Page 178
170 கிழக்கிலங்
மகாவம்சம், இரா வரலாற்று நூல்களாலும் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் கை என அழைக்கப்படுகிறாள் பத்தினி வழிபாடு என்றே நிற்கிறது.
2. பத்தினிக் கோயிலில் இ
கஜபாகு மன்னன் தோறும் “பெரஹரா’ என் பிற்காலத்தில் புத்த சமயச் முறையோடு சேர்ந்து கெ பாரம்பரியங்களோ பல்வேறு கோயில் கதவு திறப்பதற்கு சொல்லுதல் தொடக்கம் உ திறத்தல், பறை அடித்தல், கால் வெட்டுதல், மடிப் குற்றல், தோரணம் கட்டுதல் ஏடுபடித்தல், பூப்பந்தல் குளிர்ச் சடங்கு வரை பல ச முறையில் இடம்பெறுகின்
இவற்றிடையே கால அங்கப் பிரதட்சணம் ( கொடுத்தல், அடையால் நேர்த்திக் கடன் நிகழ்ச்சிக் வசந்தன், கொம்புமுறி, குர நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெறு

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
ஜாவலிய முதலிய பாளி இதை அறிய முடிகிறது. ண்ணகி "பத்தினி தெய்யோ’ தமிழ் மக்களிடையேயும் இன்றுவரை இது நிலைத்து
இடம்பெறும் சடங்குகள்
காலத்தில் ஆடிப்பூரணை னும் விழா எடுக்கப்பட்டது. சடங்குகளும் இவ்வழிபாட்டு ாண்டன. ஆனால் தமிழர் வபட்டதாகத் தொடர்கின்றன. முன்னர் “வண்ணான்கூய்’ ஊர்காவல் பண்ணுதல், கதவு மடை வைத்தல், கலியாணக் பிச்சை எடுத்தல், நெல்லுக் , விநாயகப் பானை ஏற்றுதல், கொண்டு வருதல் முதலாம் டங்குகள் தமிழக வழிபாட்டு
றன.
படி எடுத்தல், அலகு குத்துல், செய்தல், மடைப் பெட்டி ாம் கொடுத்தல் போன்ற 5ளும் கூத்து, கும்மி, கரகம், வைக் கூத்து முதலாம் கலை
LAD.

Page 179
தங்கேஸ்வரி
இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஊர் வேறுபட்டாலும் அ ஒன்றாகவே காணப்படுகின்
பாரம்பரியங்களை அவை நி
3. “வண்ணான் கூய்’ அறி
கதவு திறப்பதற்கு முன் ஏற்பாடுகளையும் தீர்மானி மூன்று நாள்களுக்கு முன்பே போடுதல் இடம்பெறும். பூப்படைந்தோர், வீட்டுக்குத் வெளியேறும்படி கூறி கூப்பா ஊரை விட்டு வேறிடம் செல் புலால் உணவு உண்ணுதலும் ஊரே சுத்தமடையும். ஊர் தொடக்கம் அயல் முழுவ வெளியிடங்களில் தங்கியுள் அம்மன் சடங்கு என்றவுட6 மரபாகும். இன்றும் கூட பெ
கடைப்பிடிக்கின்றனர்.
4. ஊர் காவல் பண்ணுதலு
வைகாசி மாதப் பூரை இடம்பெறும். குளிர்த்திச் நிகழ்ச்சியுடன் ஆரம்பிக்

171
ஒவ்வொன்றும் ஊருக்கு டிப்படை அம்சங்களில் றன. சக்தி வழிபாட்டின்
னைவூட்டுகின்றன.
விப்பு
னே ஊர் மக்கள் கூடி சகல
ப்பர். கதவு திறப்பதற்கு
இரவு வண்ணான் ‘
கூய்’
பிரசவம் ஆனோர், தூரமானோர் ஊரைவிட்டு டு போடப்படும், அவர்கள் ஸ்வார்கள். இந்நிகழ்வுடன் விலக்கப்படும். இதனால் மக்கள் கூடி ஆலய வளவு தையும் சுத்தம் செய்வர். ள சகலருமே கண்ணகை ன் ஊர் திரும்பி விடுவது
ரும்பாலானோர் இதனைக்
ம் கதவு திறத்தலும்
ணயிலே அம்மன் குளிர்த்தி
சடங்கு கதவு திறத்தல்’ கும். பெரும்பாலான

Page 180
172 கிழக்கிலங்
இடங்களில் ஒரு ஞாயி இடம்பெறும். சில உ6 ஆரம்பமாகும். ஒன்பது நாள்கள் சடங்கு நடைபெ. திறத்தல் சடங்கிற்கான ச1 வண்ணக்கர் வீட்டிலும் இ முன்பு கட்டாடியார் என் முழுகி 'மாத்து உடுத்தி
தீர்த்தம் தெளித்து ஊ சடங்கினைச் செய்வார பொருட்களை தட்டத்தில் அதில் வைத்துப் பயபக்திய அப்போது மடையும் 6ை கதவு திறக்காதவிடத்து ஏ உடுத்தி திறப்பதாகவும் டே கலியாணக்கால் வெட்டி, தெளித்து கதவு திறக்கும்
5. கட்டாடிகளும் பூசை மு
(sb) a6"tLITg2366ir
அம்மனுக்குப் பூசிை அழைக்கப்படுவர். வெண் பட்டுச் சால்வையினால் ம பட்டுச் சால்வையிலே கொள்வார். கழுத்திலே கையிலே சிலம்பும் அணிந்

வ்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பிறு இரவு கதவு திறத்தல் ஊர்களில் வெள்ளி இரவும் நாள்கள் அல்லது பதினொரு றும். சில கிராமங்களில் கதவு ாப்பாடு முதலியன தலைமை டம்பெறும். கதவு திறப்பதற்கு எறு அழைக்கப்படும் பூசகர் ஊர் முழுவதும் புனிதமான ாரைக் காவல் பண்ணும் ர். இதன் பின்பே பூசைப் வைத்து கோயில் திறப்பையும் |டன் வெளிப் பூசை செய்வார். வப்பார். சில கிராமங்களில்" rழு தரம் முழுகி ஏழு மாற்று பசப்படுகிறது. சில ஊர்களில் கடல் நீர் கொண்டு வந்து மரபும் உண்டு.
]றைகளும்
F செய்பவர் கட்டாடியார் என பட்டை இடுப்பிலே உடுத்திப் ார்பிலே ஏகாவடம் போட்டு, தலைப்பாகையும் கட்டிக் உருத்திராக்கம் மாலையும்,
3து மேனியெங்கும் திருநீறும்,

Page 181
தங்கேஸ்வரி
மஞ்சளும் பூசி பொட்டும் இ திகழ்வார். இடுப்பிலே வேப் கட்டாடியார் எனப்படும் கப்புறாளை எனவும் அழை சொற்களும் சிங்களச் சொ மத்தியில் இருந்து பத்தினி வழி இது ஒரு சான்று ஆகும்.
(e) pisaBitLITipuni
கட்டாடியாருக்கு உத6 எனப்படும் உதவி செய்வோ கோயில் நிர்வாகிகளான வ6 வைத்தல் தொடக்கம் சகல ே ஈடுபடுவர்.
(இ) சடங்கு வழிபாடு
ஆகமங்களில் கண் 6 கூறப்படவில்லை. கி.பி.3ஆம் ஏற்பட்ட இந்த வழிபாடு மந்தி எதுவுமற்ற முறையிலே பத்ததி சடங்கு ஆக விளங்குகிறது. அழைக்கப்படும். இச் சட காவியம் பாடல் என்பன இட
பலவகை பழங்களை
இது மடை எனப்படும். 6ே
தாமரைப்பூ முதலியவற்றை

173
|ட்டு அம்மன் போலவே பிலை சொருகியிருப்பார். இவர் சில இடங்களில் க்கப்படுவார். இவ்விரு ாற்கள். சிங்கள மக்கள்
பாடு பரவியது என்பதற்கு
வியாக புறக்கட்டாடியார் ார் இருப்பர். இவர்கள் ண்ணக்குமாருடன் மடை
காயில் தொண்டுகளிலும்
ணகி வழிபாடு பற்றிக் நூற்றாண்டு தொடக்கம் ர சுலோக வேதகிரியைகள் முறைப்படி செய்யப்படும் இது சடங்கு என்றே வகில் உடுக்கு அடித்தல், டம்பெறும்.
நிவேதனமாக படைப்பர். வப்பிலை, கழுகம்பாளை,
க் கொண்டு மடையை

Page 182
174 கிழக்கிலங்
அலங்கரிப்பர். கற்பூரதீ திறக்கப்படும்.
மந்திரமின்றி தீபாரா வாய்க்கு சீலை கட்டியே கையிலே இருக்கும் மணி ஆடிக்கொண்டே பூசை செ எழுப்புவர். அரோகரா சத்த சிந்து பாடுதல், சிலம்பு, ஆகியன பேரொலியாக ஒ: பூசை முடிவுற்ற பின் உடுக்கு முடிவில் மக்களுக்கு திருநீறு வழக்கப்படும். பத்தினி அரைத்துப் பொட்டிடுவர். உபயோகிப்பர், சந்தனம் உ
6. கலியாணக்கால் வெட்டு:
கதவு திறத்தல் முத மத்தியானம், இரவு என இரு நடைபெறும். திருக்குளிர் சடங்கு நடைபெறும். சில கி வெட்டுதலுடனே சடங்கு ெ
பெரும்பாலான கோ வெட்டு நிகழ்வு குளிர்த்திக்கு கட்டாடியார் பெண் போல பறைமேளம் ஒலிக்க பெ 'அரோகரா’ சத்தத்துடன்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பம் ஏற்றிய பின்பு கதவு
தனை இடம்பெறும். பூசகர் பூசை செய்வார். அவரது ஒலிக்கும், அவர் உருவேறி ய்வார். மாதர் ‘குரவை’ ஒலி ம் உடுக்கு அடித்து உடுக்குச் அம்மன் காய் கிலுக்குதல் லிக்கப் பூசை நடைபெறும். ச் சிந்து பாடப்படும். பூசை லும், தீர்த்தமும் (பாணக்கம்) கோயில்களில் மஞ்சளை மஞ்சளும் குங்குமமுமே பயோகிப்பதில்லை.
தலும் கலியாணச் சடங்கும்
தலாக ஒவ்வொரு நாளும் நேரம் மட்டுமே சடங்குகள் த்திக்கு முன்பு கலியாணச் ராமங்களில் கலியாணக்கால்
தாடங்குதலும் உண்டு.
ாயில்களில் கலியாணக்கால் முதல் நாளே இடம் பெறும். சேலை உடுத்தி முக்காடிட்டு ண்களின் குரவை ஒலிக்க கலியானக்கால் வெட்டும்

Page 183
தங்கேஸ்வரி
இடத்திற்குச் செல்வார். முன் மரத்தடியிலே மடை வைத் பின்பு அம்மரம் கட்டாடிய வெட்டிக் கொண்டு திரும்பு உருவேறிய நிலையிலே ஒட்டப இவ்வாறான கல்யாணக்க பெளத்தர்களின் பத்தினி வழிப படுகிறது.
7. கல்யாணச் சடங்கு
கொண்டு வரப்பட மூலஸ்தானத்திற்கு முன் உள்ள நடுவே இதற்கென அ ைம மேடையிலே நடப்பட்டு அல சரிகைச் சேலை யினால்
அலங்கரிக்கப்படும். பெண்
வகையில் கலியாணக்கால் அ
கலியாணக் காலுக்கு வைக்கப்படும். கலியாணக்க வைக்கப்படும். இம்மடைகள் பூ பாக்கு, கமுகம்பாளை, தாப வேப் பிலை கொண்டு பெரும்பாலான கோயில்களில் தொடங்கி விடியும் போது மு நடைபெறும் கோயில்களும் பெண்களின் குரவை அரோகர

175
பே பார்த்துத் தீர்மானித்த து பூசை செய்யப்படும். பாரால் வெட்டப்படும். பும்போது கட்டாடியார் மாகவே ஆலயம் செல்வார். ால் வெட்டும் சடங்கு
ாட்டிலும் கடைப்பிடிக்கப்
- கலியான க் கால் கலியாண மண்டபத்திலே க்கப்பட்டிருக்கும் சிறு ங்கரிக்கப்படும். அழகான
அக்கலியாணக் கால் போன்ற தோற்றம் தரும்
மைக்கப்பட்டிருக்கும்.
மு ன் பூரண கும் பம் ாலைச் சுற்றி மடைகளும் பூரண கும்பம், வெற்றிலை, மரைப்பூ, வாழைப்பழம், அலங்கரிக்கப்படும். இரவு வேளைகளில் பூசை pடிவுறும். பகலில் பூசை உண்டு. உடுக்கு ஒலி, ா ஒலி, பூசகரின் மணி ஒலி

Page 184
176 கிழக்கிலங்ை
என்பன ஒன்று சேர்ந்து
நேர்த்திக்கடன் வைத்தோர் பூசை நடைபெறும். திருநீறு மணம் கமழும் வெற்றின
பலகாரமும் மக்களுக்கு வழ
8. கும்பச் சடங்கு
ஆலயத்திற்கு முன் நாட்டி அழகான மண் அலங்கரிக்கப்படும். கல்யாணக்கால் போன்று அ சேலை உடுத்தப்படும். இ காணப்படும். இக்கால் வேப்பிலை வைத்து அலங்க நடுவே பூரண கும்பம் என குவியலாகக் கொட்டப்படு அழகான கும்பம் ஒன்று ஆலயங்களில் மூலஸ்தானத் கும்பங்கள் வைக்கப்படும். வைக்கப்பட்டு, அக்கும்பத் அம்மன் வருவது மரபு.
9. தோரணம் ஏற்றுதல்
கிராம மக்கள் சேர புதிதாக கம்புகள் வெட் திட்டமிடப்பட்டு அனுபவ கட்டப்படும். வேறு கிராமங்

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பேரொலியாக ஒலிக்கும். கல்யாணக்காலைச் சுற்றிவர வ, தீர்த்தம் வழங்கும்போது )ல பாக்கும் கல்யாணப்
ங்கப்படும்.
மண்டபத்திலே கால்கள் டபம் அமைக்கப்பட்டு இம்மண்டபக் காலில் ழகான கொய்தகம் வைத்து }து பெண் உருப்போன்று களிலே கமுகம் பாளை, ரிக்கப்படும். மண்டபத்தின் னப்படும் கும்பத்தில் நெல் ம். நெல் குவியலின் மேல் று வைக்கப்படும். சில நதில் நெல் கொட்டப்பட்டு அம்மனுக்கு ஒரு கும்பம் துடன் திருக்குளிர்த்திக்கு
ர்ந்து தோரணம் கட்டுவர். டப்பட்டு விதிமுறைப்படி ம் வாய்ந்தோரால் அழகாக களில் இருந்து கட்டப்பட்டு

Page 185
தங்கேஸ்வரி
ஊர்வலமாகக் கொண்டு வழக்கமும் உண்டு. அங்சே நிகழ்ச்சியும் உண்டு. தே மடை வைத்து பூசை ெ முன்முகப்பில் ஏற்றி ை தோரணங்களும் ஏற்றப்படும்
10. ஏடு படித்தல்
அம்மனின் வரலாறு குளிர்த்தி ஏடு என மூவ6 ஆலயத்திலேயே ஒரு புறத்தே வரலாறு கூறும் ஏடு படித்த ம  ைட  ைவத்து முறை ட் தொடங்கப்பட்ட இவ்: நடைபெறும். பக்தர்கள் பய கேட்பர். கலியாணச் சட கலியான ஏடு படித்தல் இ சடங்கு முடிவுற ஏடு படித்த நிறைவுறும். குளிர்த்தியின் படிக்கப்படும். இதற்ெ மண்டபத்திலே அம்மனைக் சட்டியின் மேல் அமர்த்தி கு ஏடு படிக்கப்படும், இருவர் ம விளக்கு ஒளியிலே சீர் பொ விநாயகர் காப்புப் பாடலுட ஏடு இசையோடு பாடப்படும்

177
வரப்பட்டு ஏற்றப்படும் யே கட்டப்பட்டு ஏற்றும் ாரணம் ஏற்றும் போது சய்து அம்மன் ஆலய வக்கப்படும். மூன்று
D.
கூறும் ஏடு, கலியான ஏடு, கைப்படும் ஏடுகள் உள. பூசை தவிர்ந்த நேரங்களில் ல் தினமும் இடம்பெறும். படி பூ  ைச செய்து வைபவம் தொடர்ந்து பக்தியுடன் குழுமி இருந்து ங்கின்போது அம்மனின் ]டம்பெறும். கலியானச் வுடன் கலியாணச் சடங்கு ன் போது குளிர்த்தி ஏடு கென சோடிக்கப்பட்ட கொண்டு வந்து தீர்த்தச் ளிர்த்தி ஆடும்போது இந்த ாறி மாறிப் படிப்பர். குத்து rருத்தும் ஐங்கரனே என்ற -ன் தொடங்கும் குளிர்த்தி
ம்.

Page 186
178 கிழக்கிலங்ை
11. மடிப்பிச்சை எடுத்தல்
அம்மன் சடங்குகளில் நேர்த்திக்கடனாகவும் பெண்க மாத்து உடுத்தி பெண்கள் த மடி கொய்து சீலை உடுத்து வீட்டிலிருந்து சிறிது நெல்லு போட்டு வீடு வீடாகச் சென் “கண்ணகி அம்மன் பேரா( என்று கேட்டுப் பெறும் நெல் கொடுப்பர்.
12. நெல்லுக் குத்துதல்
மடிப்பிச்சை நெல், நே ஆலய வீதியிலே காயவிட குத்தப்படும். குளிர்த்திப் இந்நிகழ்ச்சி இடம் பெறுப் புடைத்து அரிசி ஆக்கிக் ெ மடைவைத்து பூசை வைத்ே அரிசி விநாயகப் பானை ெ கொள்ளப்படும்.
சில கிராமங்களில் இ மரக்கறி சமையல் பொருட போட்டுச் சமைத்து அம்மனு
வழங்கும் வழக்கமும் உண்டு

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
அம்மன் தொண்டாகவும், ள் இதைச் செய்வர். முழுகி லையிலே வேப்பிலை சூடி வவர். அம்மடியிலே தம் ம், வேப்பம் பத்திரத்தையும் ாறு மடிப்பிச்சை எடுப்பர். லே மடிப்பிச்சை போடு’ லை அம்மன் ஆலயத்திலே
ர்த்திக் கடன் நெல் என்பன டப்பட்டு உரல் நாட்டிக் பூசை அன்று பின்னேரம் ). பெண்கள் கூடி குற்றி காடுப்பர். இந்நிகழ்ச்சியும் த ஆரம்பிக்கப்படும். இந்த பாங்கும் போது சேர்த்துக்
வ்விதம் குற்றப்பட்ட அரிசி, டகள் எல்லாம் ஒன்றாகப்
க்கு படைத்து பிரசாதமாக

Page 187
தங்கேஸ்வரி
13. விநாயகப் பானை எழுந்
மேலே கூறியவாறு அரிசியினை அம்மனுக்காக ( விநாயகப் பானை என்னும் சடங்கின் போது முக்கியம புதிதாக வாங்கிய வேலை முன்றிலிலே புதிதாக அடுப் தீபாராதனை செய்து பானை மூன்று பானைகள் வைத்தல் பொங்கும் வேளையில் நடுவி மூலஸ்தானத்திற்குக் கொண் மடையில் பக்குவமாக வை விநாயகப் பானை புதிதாக வ
மாட்டுப்பட்டி உள்ள பாலைக் கறந்து கோயிலுக்குக் இதற்கெனப் பெரிய பாலை வைக்கப்பட்டிருக்கும். பக்த பாலைக் கொண்டு வந்து இப்பாலைக் கொண்டே பொங்கப்படும். நேர்த்தி எல்லோருக்குமே இப்பால் இறுதியில் எல்லோரினதும் அகப்பை அள்ளப்பட்டு அம் இதில் பொதிந்துள்ள சமத்து கொள்ளத்திக்கது.

179
தருளல் (ஏற்றுதல்
குற்றி எடுக்கப்பட்ட பொங்கும் நிகழ்வே இது. ம் இந்நிகழ்வு குளிர்த்தி ான ஒரு வைபவமாகும். Uப்பாடுகளுடன் ஆலய பு மூட்டி மடைவைத்து களை அடுப்பில் ஏற்றுவர். மரபு. பானையில் பால் ல் உள்ள பானைப் பாலை
ாடுபோய் அம்மனுடைய பப்பர். ஆண்டுதோறும்
ாங்கப்படும்.
ா கிராமங்களில் மக்கள் க் கொடுப்பர். ஆலயத்தில் னகளும் அண்டாக்களும் ர்கள் தத்தமது பட்டியின் ஊற்றிப் போவார்கள். விநாயகப் பானை க் கடனில் பொங்கும் ஸ் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். பானையிலுமே மூன்று மனுக்கு படைக்கப்படும்.
துவக் கருத்து கவனத்திற்

Page 188
180 கிழக்கிலங்
14. நேர்த்திக் கடன்கள்
சடங்கு காலத்தில் நேர்த்திக் கடன்களை நிறை மடிப்பிச்சை எடுத்தல், கா அங்கப் பிரதட்சணம்
கொடுத்தல், பிள்ளை விற்ற என அவை பலவிதமாக அ
அ. காவடி எடுத்தல்
இது பால் காவடி, ( எனப் பல வகைப்படும். சிறு முழுகி காவியுடுத்தி உரு: தயாரானதும் பெரியவர்: அடித்து உருவேற்றுவர், வைத்து அரோகரா சத்தத் காவடி ஆலயத்திற்குள் ச்ெ
இவ்விதமே முள்ளு பல முட்கள் குத்தி எடு: பிடித்து இழுக்க காவடி : ஆடுவர், தனியேயும் சல்லாரியுடன் தாளத்தி ஆலயத்தை அடையும்.
இவ்விதமே தேர் போன்றவையும் எடுப்பவ இருக்கும். தேர்க்காவ பறவைக் காவடி தேரிலே

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பக்தர்கள் பல விதமான வேற்றுவர். தீச்சட்டி ஏற்றல், வடி எடுத்தல், அலகு குத்தல், செய்தல், மடைப் பெட்டி ல், அடையாளம் கொடுத்தல் புமையும்.
முள்ளுக்காவடி, தேர்க் காவடி றுவர்கள் பால் காவடி எடுப்பர். த்திராட்ச மாலை அணிந்து கள் காவியம் பாடி உடுக்கு பின் காவடியை தோளில் துடன் பலர் தொடர்ந்து வர Fல்லும்,
க்காவடி எடுப்பவர் முதுகிலே க்கப்படும். ஒருவர் செடில் தாங்கியவர் தாளத்திற்கேற்ப கூட்டமாகவும் மத்தளம்
ற்கேற்ப ஆடியபடி காவடி
க்காவடி, பறவைக் காவடி ரின் உடலை வருத்துவனவாய் டி தேரை இழுப்பதாகவும், தொங்குவதாகவும் அமையும்.

Page 189
தங்கேஸ்வரி
ஆ. அலகு குத்துதல்
அலகு குத்துபவரி அலகினைப் பொருத்துவர். அலகு குத்தும் போது பக் காணப்படுவார். பெரும்ப குத்துவதுண்டு. அலகு குத்தி கோயிலை நோக்கிச் செல்வ
இ. அங்கப் பிரதட்சணம்
காவியுடுத்தி உருத்தி தேங்காயுடன் பக்தர்கள் சுற்றிவருவர். இது கிராமப் பு எனப்படும். இவர்கள் எல் உபவாசம் இருந்து நேர்த்தி ( அருந்துவர்.
ஈ. பிள்ளை விற்றல்
நேர்த்திக் கடன்களில் தமது சிறு குழந்தைகளை விலை கூறச் செய்து பின் பெற்றுக் கொண்டு காணிக்ை
உ. அடையாளம் கொடு
ஆலயத்திலே அை விற்கப்படும். குறிப்பிட்ட பொருட்கள் வெள்ளி, தங்கம்

181
ன் வாயில் ஊசி ஏற்றி
மந்திர உச்சாடனத்துடன் தர் உருவேறிய நிலையில் ாலும் பெண்களே அலகு ய பெண்கள் ஊர்வலமாக
元.
திராட்சமணிந்து கையில் அம்மன் ஆலயத்தினைச் றத்தில் நமசிவாயம் உருளல் ஸ்லோருமே காலை முதல் முடிவுற்ற பின்னரே இளநீர்
இதுவுமொன்று. பெற்றோர் ப் பூசாரியிடம் கொடுத்து தாமே அக்குழந்தையைப்
கை செலுத்துவர். V
ந்தல்
டயாளப் பொருட்கள்
நேர்த்திக் கடனுக்குரிய போன்றவற்றிலும் செய்தும்

Page 190
182 கிழக்கிலங்
கொடுக்கப்படும். ஆலய பொருட்கள் பாக்கு, பழம், ( வழங்கப்படும். வழங்கிய வெள்ளைத் துணியால்
கோயிலை வலம் வந்து தெளித்துப் பெற்றுக் ெ பிரசாதம் கொடுப்பார்.
இவை தவிர ஆடு, ப கமுகம்கன்று போன்ற பல கொடுக்கப்படும்.
15. கதவு திறத்தல் தொடக்
இடம் பெறும் பாரம்
கதவு திறத்தல் நிகழ் வரை இரவிலும் பகலிலுப் இடம் பெறுகின்றன. கூ குரவை கூத்து கரகம், குட எனப் பல வகையான ச முன்றலில் அல்லது விே மேடைகளில் நடைபெறுட
அ. கூத்து
வடமோடி, தென்ே கூத்துகள் பண்டு தொட்டு வருகின்றன. இவை விடிய முன்றலிலே இதற்கென

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
முகப்பிலே அடையாளப் வெற்றிலை போன்றவற்றுடன் பின் பெட்டியில் வைத்து மூடி தலையில் வைத்து கொடுத்தவுடன் தீர்த்தம் காள்ளும் பூசகர் "விபூதிப்
)ாடு, கோழி, தென்னங்கன்று, வும் நேர்த்திக் கடனுக்காகக்
கம் குளிர்த்திச் சடங்கு வரை பரிய ஆடல்கள்
வின் பின்பு குளிர்த்தி முடியும் ம் பல பாரம்பரிய ஆடல்கள் த்து, கொம்பு விளையாட்டு, ம்மி, வசந்தன், கோலாட்டம் கலை நிகழ்ச்சிகள் கோயில் சேடமாக அமைக்கப்பட்ட
b.
மோடி என இரு வகையான இன்று வரை இடம் பெற்று ம் வரை ஆடப்படும். ஆலய விசேட களரி கட்டப்படும்.

Page 191
தங்கேஸ்வரி
வடமோடி, தென்மோடி இ பாடல், ஆட்டம், உடை இவை வட்டக் களரியிலே விடியும் வரை இருந்து பார் மடை, கும்பம் வைக்கப்பட் வடமோடி பாரமான : கொண்டது, தென்மோடி மணிகள் பூக்கள் பாரமற்ற( அமையும். வரவுப்பாடல் இக்கூத்துகள் பெரும்பால
கொண்டதாகவே அமையு
ஆ. கொம்பு விளையா
பத்தினி வழிபா பழமையான சிலப்பதிகார வருவதும் சிறப்பானதுமா விளையாட்டாகும். இத குறிப்பிடுவர். இக் கொ அடித்தல் போன்ற விை மத்தியிலும் பத்தினி வழி நிலவிவருகிறது. கொம்பு வருமாறு : கிராம மக்கள் இரண்டாகப் பிரிந்து கொ கட்சியாகவும், தென்சே கருதப்படும். கரையாக்கள் கொம்பு செதுக்கப்ப( குறுந்தடிகளினால் கொம்!

183
இரண்டு கூத்துகளும் தாளம், என்பனவற்றால் வேறுபடும். மேடையேற்றப்படும். மக்கள் ப்பர். களரி தோரணம் கட்டி டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். உடை அலங்காரங்களைக் இலகுவான உடையாகவும் முடி என்பன கொண்டதாயும் சபையோரால் பாடப்படும். ானவை பாரதக் கதைகளைக்
ம்.
'06 ட்டுப் பாரம்பரியங்களில் ாக் காலம் முதல் தொடர்ந்து ன ஒரு கலையாடல் கொம்பு 1னை கொம்புமுறி என்றும் ம்புமுறி போர்த் தேங்காய் ளையாட்டுகள், சிங்களவர் பாட்டோடு தொடர்புபட்டு முறி விளையாட்டின் விபரம் ா வடசேரி, தென்சேரி என ாள்வர். வடசேரி கோவலன் ரி கண்ணகி கட்சியாகவும் ன் மரத்தின் வேர்களிலிருந்து டும். பில்லி எனப்படும் இணைத்து இறுக்கி வரிந்து

Page 192
184 கிழக்கிலங்ை
கட்டப்படும், மந்திர உச்சாட மரத்தில் பூட்டிய அரிப்பு தென்சேரிக் கொம்பு தெ வட மோடிக் கொம்பினை வட்டத்தினைப் பிடித்து இழு
இ. போர்த் தேங்காய்
கொம்பு விளையாட கொம்புகளை எடுத்து போர்த் தேங்காய் அடித் கொம்புகள் கொண்டு வரும் ( வைத்து வரவேற்பர், கொம்பு உடைத்த ஒடகத்துக்குரிய மு கொம்பிற்கு மாலை அணிவி, கொண்டு செல்வர். அதனை வரவேற்பர்,
ஆற்றோரம் போது மயில் ஆண் மயிலோ பெண் ம பார்த்து பாடவா வடசேரிய பாவற்பழம் போல மாலை
எனப் பல கொம்புமுறிப் பா
கொம்பு முறி விளையா அம்மன் நோய்கள் பரவாது குளிர்த்திச் சடங்கு முடிவடைய முக்கிய நிகழ்ச்சி இதுவாகும்.

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
டனம் செய்யப்படும். ஒரு (வடம்) எனும் கயிற்றில் ாங்கவிடப்பட்டு அதில் னயும் பிணைத்து அவ் ப்பர்.
w
ட்டின் முதற் கட்டமாக பிரார்த்தனை செய்து தலுடன் ஆரம்பிப்பர். போது மக்கள் நிறைகுடம் இழுத்து முறித்த பின்னர் மடியைக் கழற்றி வெற்றிக் த்து அதை ஊர்வலமாகக் மஞ்சள் நீராட்டி மக்கள்
eig யிலோ ான் உனக்கு ) தானே
டல்கள் உள.
"ட்டு நடாத்தப்படுவதனால் து என நம்பப்படுகிறது. பும் முன் இடம்பெறும் ஒரு

Page 193
தங்கேஸ்வரி
ஈ. கரகம்
பத்தினி கோயில்களி மரபுக் கலையாடல் கரகமா கதைப் பாடல்களையே கெ மலர்கள் ஆகியவற்றால் அல மந்திரித்து தலையிலே வைத் சுழன்று சுழன்று ஆடுவர். இ
உ. கும்மி
குரவைக் கூத்தை ட் குளிர்விக்க ஏற்பட்ட ஒரு ஆ கும்மி கொட்டுவர். பாடலு
கைகொட்டி வட்டமாக ஆய
ஊ. வசந்தன் ஆட்டம்
இது ஆண்கள் ஆடுவ நின்று கோல் கொண்டு வெவ்வேறான சத்தங்கள் பாடப்படும். மத்தளம் வேளாண்மை வெட்டு வசந்த மு சுற்று வசந்தன் எனப் இப்பாடல்கள் கண்ணகி வகையில் அமைந்திருக்கின் நிகழ்ச்சி வயல் வெட்டி முடி பெறும்.

185
ல் இடம் பெறும் பிறிதோர் ாகும். இது காத்தவராயன் காண்டது. வேப்பிலைகள், ]ங்கரிக்கப்பட்ட செம்பினை து ஆடுவர். செம்பு விழாமல் இதுவும் ஒரு வித அற்புதமே.
போன்று அம்மனைக் பூடல் இது. பெண்கள் கூடி லூக்கும் தாளத்திற்கும் ஏற்ப டி வருவர்.
து. பன்னிருவர் வட்டமாக தாளம் பிசகாது ஆடுவர். iா கொண்ட பாடல்கள் சல்லரி இசைக்கப்படும். ன், அம்மன் பள்ளு வசந்தன், பல பாடல்கள் உள.
வரலாற்றினைக் கூறும் றன. இவ்வசந்தன் ஆடல் டயும் காலங்களிலும் இடம்

Page 194
186 கிழக்கில
எ. குரவைக் கூத்து
சிலப்பதிகாரத்தில் குரவை’, ‘குன்றக் குரவை பெற்ற குரவை இன்று பத் போதும், பிற மங்கள் பெறுகிறது.
6. பூம்பந்தல் கொண்டு
கலைநிகழ்ச்சிகள் இறுதி நாளன்று காவடி, அ நேர்த்திக் கடன் போன்றன வேறு ஒரு கோயிலி கிராமங்களிலிருந்து பூம்ப ஆலயங்களிலும் ஒவ்ெ கிராமத்து மக்கள் கொண் இறுதிநாள் விசேடமான ( கொண்டு வரப்படும். அமர்ந்தே குளிர்த்தி ஆடு
இதை ஊரவர் சீலைகள், கண்ணாடி, ப வேறும் பல அலங்கரிப் இது அமைக்கப்படும். நீ தாங்கி வர, நடுவே பூசா மடை வைத்து பூசை தூக்கப்படும். நடு இரவிே அடைய வெகு நேரமா

ங்கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
) குரவைக் கூத்து "ஆச்சியர் ’ எனப் பல வகைகளில் இடம் தினி கோயில்களில் சடங்கின் ா நிகழ்ச்சிகளிலும் இடம்
வருதல்
எல்லாம் முடிவடைந்த பின் அலகு குத்துதல், மடைப்பெட்டி, ாவே அதிகமாக இடம் பெறும். லிருந்து அல்லது வேறு ந்தல் கொண்டு வரப்படும். சில வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ாடு வருவர். சில கோயில்களில் முறையிலே அலங்கரிக்கப்பட்டு அம்மன் இதன் கீழ் வந்து வார்.
கூடி அமைப்பர். சரிகைச் ாவிலை, பூக்கள், வேப்பிலை புப் பொருட்களைக் கொண்டு நான்கு கால்களையும் நால்வர் ரியார் கும்பத்துடன் வருவார். செய்த பின்பே பூம்பந்தல் லே ஆரம்பித்து ஆலய வீதியை கும். பறை மேளம் அடிக்க

Page 195
தங்கேஸ்வரி
பெண்கள் குரவை போட உடுக்கடித்து சிந்துபாட உ கற்பூரச் சட்டிகள் ஏந்தியோ வருவோர் முதல் கட்டாடி
வழக்கமாகும்.
17. பாளை விற்றல்
பாளை விற்பனை அ ஒரு நிகழ்வாகும். குளிர்த்தி வைத்து பாளை விற்பனை வைப்பார். பின் பொதுமக் கொடுத்து பாளையின் விை போவார்கள். குளிர்த்திச் விலை கூறப்படும். இறுதி வி இதனை சகல சம்பிரதாய கொண்டு போய் அம்மனு
18. திருக்குளிர்த்தி ஆடல்
வருடம் ஒரு மு வருவேன்’ என்று கண் கொடுத்தபடி வைகாசிப்
ஆடல் இடம்பெறும். திரி நிகழும். பூம்பந்தலின் கீ அதன் மேல் பெரிய பாை கரைக்கப்படும். இது கரும் பழங்கள், தேன், சர்க்கரை,
சேர்ந்ததாகும். பானை

187
’அரோகரா’ சத்தம் முழங்க ஊர்லமாக நகரும். முன்னே ார் செல்வர். இதனைத் தூக்கி பார் வரை உருவேறி ஆடுவது
அண்மைக் காலத்தில் ஏற்பட்ட நிற்கு முதல் நாள் இரவு மடை யை கட்டாடியார் ஆரம்பித்து க்கள் தமக்கு விரும்பிய பணம் லையை அதிகரித்துக் கொண்டு சடங்கு அன்று இறுதியாக விலை கொடுத்து வாங்குவோர் பங்களுடனும் கோயிலுக்குள் க்கு சாத்துவார்.
]றை வைகாசித் திங்களில் ண ன கை அம்மன் வாக்கு பூரணையில் திருக்குளிர்த்தி வகட்கிழமை பின் இரவு இது ழே உரல்கள் வைக்கப்பட்டு னகள் வைக்கப்பட்டு தீர்த்தம் ம்பு, கற்கண்டு, பால், பலவிதப் நெய் முதலான பதார்த்தங்கள்
கள் வெள்ளைத் துணியால்

Page 196
188 கிழக்கிலங்
மூடப்பட்டு இருக்கும். முக்காடிட்டு அம்மனைக் ஏடு படிக்கப்படும். இரு பாடலைப் பாடுவர்.
ஆழியுடை சூழ் காவிரி
பட்டிணத்தில் வாழ் வணிகன் தம்கு: குளிர்த்தருள்ள
என்ற அடி பாடும் போ தீர்த்தம் அம்மனுக்குத் தெளிக்கப்படும். இை கட்டினால் அள்ளி மக்களு பாடி குளிர்த்தி முடிவுறும்
திருக்குளிர்த்தி ப மாலைப் பொழுது முடி அவ்வேளை அம்மன கோயிலுக்குள் கொண்டு
பாணக்கம் எல்லாருக்கும்
இறுதி நிகழ்வாக விலை கூறி ஏலத்தில் கருமங்கள் முடிவடைந்த தூண்டா மணி விளக்கை கதவை மூடுவார். அடைக்கப்படும்.

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
பூசாரி பெண் வேடமுற்று கொண்டு வருவார். குளிர்த்தி வர் மாறி மாறி குளிர்த்திப்
طاطالا
b55 LDITG5 பாய்
து முதலாவது தடவையாக தெளித்து மக்களுக்கும் டயிடையே வேப்பிலைக்
ம் வீசுவர். கடைசியாக வாழி
ாடி முடிவடையும் நேரம் ந்து இருள் சூழ்ந்து விடும். ) ᎧᏡᎢ ஆராதனைகளுடன் செல்வர். குளிர்த்தி என்னும் வழங்கப்படும்.
நேர்த்திக் கடன் பொருட்கள் விற்கப்படும். மூலஸ்தான தும் கட்டாடியார் உள்ளே எரியவிட்டு பயபக்தியோடு
பின் ஒவ்வொரு கதவாக

Page 197
தங்கேஸ்வரி
19. எட்டாஞ் சடங்கு
கதவு மூடிய பின் கோயில்களில் சிலம்புச் சத்து சத்தம் போன்றன கேட்பதா காலையில் கட்டாடியார் பெரும்பாலும் எட்டாம் நf அமையும், முழுகி மாத்; பக்தியோடு கதவு திறக்கப்ப விசேட மடை வைத்து க எட்டாம் சடங்கு நடை அடைக்கப்படும் ததவு மீ திறக்கப்படும்.
20. வேறு சில பொதுவான
சடங்கு நாள்களி? இடிப்பது, அரிசி இடிப்பது சுடுவது போன்றன தவிர் சடங்கன்று மாவிடித்து பல கொடுப்பது வழக்கம்.
உடுக்கு, சிலம்பு, அம். என்பன பத்தினி கோயில் வழக்கமாகும்.
உடுக்குச் சிந்து, ம காவியம் என்பன பாடப்படு
திருநீறு, மஞ்சள், பா வழங்கப்படுவதும் வழக்கம

189
னரும் பெரும்பாலான தம், மேளச்சத்தம், உடுக்குச் பும் கூறுவர். எட்டாம் நாள் கோயிலுக்குச் செல்வார். ாள் திங்கட்கிழமையாகவே து உடுத்தி மடைவைத்து டும். மூலஸ்தான படியிலே ழுவி சுத்தப்படுத்தி இரவு டபெறும். இதனோடு ண்டும் அடுத்த வருடமே
ா பாரம்பரியங்கள்
ல் பொதுவாக மஞ்சள் து, பொரிப்பது, பலகாரம் fக்கப்படும். கலியானச் காரம் சுட்டு அம்மனுக்குக்
மானைக் காய், பறைமேளம் ஸ்களில் இடம் பெறுவது
ழைக் காவியம், அம்மன் வெதும் வழக்கமாகும்.
ணக்கம், வேப்பிலை என்பன ாகும்.

Page 198
190 கிழக்கிலங்ை
ஆலயக் கதவு திறந்: முடிவுறும் வரை குத்துவில் தொடர்ந்து எரிந்து கொன் அணைந்து போகாமல் எண்
கடனாக மக்கள் எண்ணெய்
கோயில் வருமானத்தி என வழங்கப்படும். இவை கு வருமானம் பெறப்படும். சீலை கட்டல், துணி விவகாரங்களுக்கு வழங்கட்
எனப்படும்.
தொகுப்புரை
கண்ணகி வழிபாடு, பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள் நூல்கள் சிலவும் வெளிவந்து 'பத்தினி வழிபாடு தொட
பாரம்பரியங்களையும் மட்டு
மேலே விபரித்துள் பாரம்பரியங்களை ஆழ்ந்: முக்கியமான வரலாற்றுச் ச அவதானிக்கலாம். அவற்று
(அ) சிங்கள மன்னன் கஜ் வந்த கண்ணகி வழ மட்டுமே ஆழமாக (

க வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
தது தொடக்கம் திருவிழா ாக்குகள் எல்லாவிடத்தும் எடே இருக்கும். விளக்கு rணெய் விடுவர், நேர்த்திக் கொடுப்பதும் மரபாகும்.
கிற்கான நிலங்கள் நிவந்தம் த்தகைக்கு கொடுக்கப்பட்டு வண்ணார் போன்றோர் து வைத்தல் போன்ற ப்படும் கூலி ‘இலவிகம்’
வெளிநாட்டு ஆய்வாளர் ாளது. இது பற்றி ஆங்கில துள்ளன. இக்கட்டுரையில் டர்பான சடங்குகளையும்
ம்ெ விபரித்துள்ளேன்.
ள சடங்குகளை அல்லது து நோக்கும் போது சில முகவியல் பண்புகளை நாம் 1ள் சில வருமாறு :
ஜபாகு மூலம் இலங்கைக்கு மிபாடு, கிழக்கிலங்கையில்
வேரூன்றியுள்ளது.

Page 199
தங்கேஸ்வரி
(ஆ)
(g))
(FF)
(Φ )
கிராமத்தில் உள்ள அை
மிகுந்த பயபக்தியும் சம்பிரதாயங்களைப் டே
ஆண்டுக்கொரு முறை இது அமைந்தாலும், வழிபாட்டு முறைகே சம்பிரதாயங்கள்
தொடருகின்றன.
கிராமத்து மக்களின் சமத்துவத்தையும், சகே நிறுத்துகிறது. சாதி வேறு
பாராட்டப்படுவதில்6ை
மழை பொழியவும், வி நொடிகள் நீங்கவும், கிரா ஒன்றித்து மேற்கொள் அமைகிறது.
உறுதுணை நூல்கள்
(1)
(2)
(3)
தெல்லை மாவட்ட ந
டாக்டர் துளசி இராம.
சிந்தனை - ஆடி, 1983 சி.க. சிற்றம்பலம் கட்டு
சிலப்பதிகாரம் - வரந்த

191
னவரும் இவ்வழிபாட்டில் டன் ஈடுபடுகின்றனர். பணுகின்றனர்.
இடம்பெறும் உற்சவமாக மிக நீண்ட காலமாக ா நலிவடையாமலும், மாற்றமடையாமலும்
டையே இவ்வழிபாடு, ாதரத்துவத்தையும் நிலை லுபாடுகள் இவ்வழிபாட்டில்
ᏂᎠ.
பளம் பெருகவும், நோய் மத்து மக்கள் அனைவரும் ாளும் வழிபாடாக இது
ாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள், FITLól, 1985, Lud. 11.
பக்கம் 48, பேராசிரியர்
ரை.
ரு காதை, 155-164 வரிகள்.

Page 200
192 கிழக்கிலங்
(4) வரலாற்றுக்கு மு அ.மு. பரமானந்த சி
(5) “பண்பாடு’ - இந்து காலாண்டிதழ், Publi Cultural Affairs, Colol
(6) சிலப்பதிகாரம், Luóó
(7) சிலப்பதிகாரம், பக்
வரி 20,
(8) Mahavamsa, Translatec
Notes 110-122.
as

கை வழிபாட்டுப் பாரம்பரியங்கள்
) ன் வடக்கும் தெற்கும், lonu Lib, 1999, Lud. 79, 82, 86.
சமய கலாசார திணைக்கள shed by Dept. of Hindu Religion mbo- 4.
5D 450 - 60.
80, 461, 460, வரி 21, 515,
lGaiger, pp.254-255, Ch. XXXV,

Page 201


Page 202


Page 203


Page 204
கொழும்பு மியூசியம் முதலிய சென்றதால் நூலாசிரியையின்
ශ්‍රීඝ්‍ර