கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரங்கேற்றம்

Page 1
ZTV / /
SSSSS SS SSSiiSSLS
 

98
2O.
# 3학 江心 麟 현황

Page 2

BHARATHA NIA'TTY*A. AR
of
ενιαιντίκλείνει Ορεια μίνια αιτι - σαινακα εί (Ορεταμίνια αιτι
Diciple of Natiya Kalaimany Miss. Cina na mbikai Wickneswaran LTTTS LEETGGG GL TLCkGLS CLLlLTLCCLTLT lseMCCLLS LGGGGTuOuu S LLLLL
* Linder the Distinguished Patronage
of (ẩừ இம்! ೧ಥ್ *
* * 曹
- - - - - S - تباسیہ( || Chief Guest: *リD
2. Yogarajáb Mlý 邸
གྱྀ་
"-
Guests gf
ou'r .ே Kambavಳ್ವಗೆg#ಣಿ tych Th
॥ → · § ' .."
నిర్తో
MT.
Secretary, Vivekar
Mr. Sin Dind I rai Thanalpala
CTTTeLkLkmTTTGCCS TT CGOL LtTTCLLLkLkH LTkCL CCLCS LGLCCCLL S AhS
TPT I 20 Fly of 7 ra r er 1998 Szz fra refray 5.30 ful. Fr.
TATI
"ட்ரீ člev Lyfr y far er Cyera free, fra radara.

Page 3


Page 4
@క్ట5=F ==
அகில இலங்கை கம்பன் கழக அமைப்பாளர் கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ் அவர்களின்
ஆசிச்செய்தி
நம் தமிழ்க் ாவைகள் தெய்வீகமானவை. சில மேலைத் தேசக் கலைகள் போல் உாார்ச்சிகளைக் கிளர்ந்தெழச் செய்யாது, அவற்றை ஒடுக்கும் நண்மை கொண்டன.
நம் முத்தமிழும், தம்முள் ஒன்றியனை ர கடவுளோடு ஒன்று விக்கும் சிறப்புடையவை.
இம்முத்தமிழ் நாட்டியம் அனைவரையும் ஈர்த்து நின்று முதன்மை பெறுகிறது. குழந்தைமுதல் முதியோர் வரை கற்றுவர் ஈல்லாதவர் என அனைவரையும் ஈர்க்கவல்லது இது.
நாட்டியத்தின் அடிப்படையான "பாபினை"நம் ஆத்மீகப் பாதையிலும் உயர்நிiைபயிற் பேணப்படுதல் நாட்டியத்தின் உயர்வுக்கோர் சான்று.
தியானம் எனும் ஒன்றுதல் நிலை பாத்திரங்களோடு ஒன்றி, பாவங்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நாட்டியக் கலைஞருக்கு இயல்பாதல் கண்கூடு.
கைவழி நயனமும் கண்வழி மனமும் செல்லும் நாட்டியத்தின் ஒருமித்த நிலை மானபி சமுதாயத்தை நெறிப் படுத்தவல்லது. கலைகளுட் சிறந்ததான இக்கலையைப் பயில்வதாயின் நிறைந்து பொறுமையும், மிகுந்த கட்டுப்பாடும், சிறந்த குருபக்தியும் கைகூடுதல் அருமையிலும் அருமை.
இவற்றை, தம் இள வயதில் சாதித்துள்ளார்கள் செல்விகள் தமிழினி வீரசிங்கம், இளவரசி வீரசிங்கம் என அறியும் போது வியப்புண்டாகிறது. கலை உலகிற்கு இம் மானவிகளை அர்ப்பணிக்கும் பெற்றோர் பெருமையோடு தலை நிமிர்த்தmாம்.
இந்த இளவயதில் யானைவிகளைத் தகுதிப்படுத்திய நடன ஆசிரியை, கலைமாமணி ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் பாராட்டுக்குரியவர்.
ஐந்தொழிலையும் தன் நடன முத்திரையுட் பொதிந்து உலகியக்கும் ஆடல் வல்வான் திருவடிகளைப் பணிந்து செல்விகள் தமிழினி வீரசிங்கம், இளவரசி வீரசிங்கம் அவர்களின் கலைப்பயணம் சாதனைகளைத் காண வாழ்த்துகிறேன்.
'இன்பமே எந்தாளும் துன்பமின்சன்"
 
 
 
 
 
 
 

&;’ === SS -పొజెక్ట్ల
கொழும்பு - விவேகானந்த சபை கெளரவ பொதுச் செயலாளர், சிவஞானச் செல்வர் க. இராஜபுவனேஸ்வரன் அவர்களின்
வாழ்த்துரை شقيقه"
$ மது டோ நீ பீர் =
நூற்றாண்டு காலமாக பரதக் கலையூை&ே காவேத்திரா பானரி பயில் வளர்த்து வருகிறது. எமது நடன வகுப்பிலே இக்கலையைப் பயின்ற பல மாணவர்கள்
தற்போது உலகில் பல இடங்களிலும்
இத்தெய்வீகக் க ைபைப் பரப்பி வருகிறார்கள். ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இக் க ைல ைபக் கற் று ச் சித் தி எ ய் தி ய மா ன வ ர் க ரூ க்கு நாம் நற் சான்றிதழ்களையும் வழங்கி வருகின்றோம்.
செல்விகள் தமிழினி வீரசிங்கம், செல்வி இளவரசி வீரசிங்கம் இருவரும் எமது நடன வகுப்பிலே தொடர்ச்சியாக இக்கலையைக் கற்று இறுதியாண்டுப் பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆவர். இவர்களுடைய அரங்கேற்றம் நடப்பதை அறிந்து நாம் மகிழ்ச்சியுறுகிறோம். இவர்களது பெற்றோர்கள் மிகவும் தமிழ்ப் பற்றும், கலைப்பற்றும் கொண்டவர்கள், அவர்களுடைய முயற்சியை நாம் பாராட்டுகின்றோம்.
இவ் இரு நர்த்தகிகளையும் உருவாக்கிய ஆசிரியை செல்வி ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் அவர்களைப் போற்றாமல் இருக்க முடிபுமா ?
இவ் அரங்கேற்ற விழா சிறப்புற அமைய வேண்டும். தமிழினியும் இளவரசியும் இக்கலையைத் தொடர்ந்து பரப்பவேண்டும் எனக் கலை அரசன் நடராசப் பெருமானை வேண்டி நிற்கின்றேன்.
s క్ష్యే ■ܐ ܩܧܒ *ఠికీకోప్రాజ= =曇二*

Page 5
குருவின் ஆசியுரை
நாட்டியக் கலையணி
செல்வி, ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன்
ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கினுள்ளும், தனிச்சுடராக விளங்குவது பரதக்கலையாகும். பானம், இராகம், தாளம் சேர்ந்து பரிமளிக்கும் இப் பரதக்கலை ஆடவரசனான நடராஜப் பெருமானால் நமக்கு அளிக்கப்பட்டது. இத்தகைய மகிமை மிக்க கலையினை முறையாகப் பயின்று இன்று அரங்கப் பிரவேசம் செய்யும் விவேகானந்த சபை மாணவிகளான செல்விகள் தமிழினி வீரசிங்கம் இளவரசி வீரசிங்கம் இருவரும் எனது சபை மாணவிகளாவார்.
செல்விகள் இருவரும் கலைபார்வம் மிக்க துடுப்பத்தில் பிறந்தவர்கள். இவர்களது பெற்றோர்களும் கலையில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளனர்கள். சகோதரர் மிருதங்கக் கலைஞர். இவ்வளவு சிறப்பும் ஒருங்கே அமைபப் பெற்ற கலாச்சாரப் பின்னணியில் வளர்ந்த தமிழிfைபும் இளவரசியும் நாட்டியக் கலையில் சிறப்புப் பெற்று விளங்குவதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்1ை.
இவர்கள் சிறுவயதில் இருந்தே விவேகானந்த சபையில் "பரதம்" பயின் ஆரம்பித்தனர். இவர்களிட ம் நல்ல தாள ஞானபாாைம் இரு ப்பதோடு பயிற்சியில் சோர்வில்லாது ஆர்வம் காட்டியுள்ளார்கள். கணவமைப் பயில்வது கடினம், அதைப்பேனாரிப் பாதுகாப்பது அதனிலும் கடினம். இவ்வரிய கணிப்பினைப் பயின்று தமது திறமையிmனப் பலருக்கும் எடுத்துக்காட்டிப் பாராட்டுப் பெறும் இவ்வேளையில் இச்செல்விகளுக்குக் கலை அறிவை நாட்டி மிளிர வைத்த எம்பிரான் தில்லை நடராஜப் பெருமான் தேர்ச்சிமம் உயர்ச்சியும் துறைபாது
வழங்க வேண்டும் என வாழ்த்தி அப்பக் கூத்தன் தாள் பணிந்து ஆசியுரை
வழங்குகிறேன்.
"இாழ்வு சிரிது, தினர்கr ஃWது"
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆலோசகர், லீலாம்பிகை செல்வர ாஜா
அவர்களின்
ஆசியுரை
கொழுப்பு விவேகானந்து சபையில் பரதக்கலையை ஆறு வருட காலமாகப் பயின்று டிப்ளோமா சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொண்ட செல்விகள் தமிழின வீரசிங்கம் இளவரசி வீரசிங்கம் ஆகிய இருவரின் பரத நாட்டிய அரங்கேற்றும் இன்று (20, 98} நடைபெறு புர்ராரது அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
செல்விகள் இருவரின் இறுதியாண்டு டிப்ளோமா பயிற்சி நெறி செயன்முறைப் பரிட்சைக்குப் பிரதம பரீட்சகராக நான் இருந்த பொழுது இவர்களின் திறமையைக் கானக் கூடியதாக - இவர்களது திறன்களை விருத்தி செய்து சென்னனே வழிநடத்திய ஆசிரியை செல்வி ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் பாராட்டப்பட வேண்டியவர். இவரது அயராத உழைப்பும், ஆர்வமும் இன்றைய நடன அரங்கேற்றத்திற்கு அத்திவாரமாய் அமைந்துள்ளன எனின் மிகையாகாது.
செல்வி ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக இராமநாதன் நுண்கலைப் பிரிவில் பரத நாட்டியம் பயின்று "நாட்டியக்சினஸ்மானி" என்னும் விருதினைப்பெற்று, இரண் சித்தியடைந்தனர். இவர் தற்போது நீர் 'தோப்பு அரசினர் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நிரந்தர நடன ஆசிரியையாகக் கடமையாற்றுகிறார். கடயை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு ஆகிய நற்பண்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்டவர். பரதக் கலையில் மிகந்த ஈடுபாடும் பக்தியும் உடையவர்.
ஆர்வமும் ஆற்றலும் துடிப்புமுள்ள இவ்விளம் நடன ஆசிரியை மேன்மேலும் வளர்ச்சி பெற்று பரதக் கலைக்குத் தொண்டாற்று எல்லாம் வல்ல நடராஜப் பெருமானை இறைஞ்சுகின்றேன்.
வீணாம்பிகை செல்வராஜா ஆலோசகர் அழகியற் கள்ளிநிறுவகம்
ரீபே, பாதுக்க

Page 6
இஃது స్టోక్ష్యా S.R.M. ARTS AND SCIENCE COLLEGE
- ны" алганы 8.ь. irre: * Mili sj, tixhi i liri-FT F'x: r li
بیست
த*
(S.(2./t.cvirts and Science 62ollege)
Ms. Thamilini Veerasingam, is a bonafide student of our Institution. She is doing her Bachelors degree in Science B.Sc (Microbiology) in our Institution since July 1997. I am given to understand that, in addition to her studies, she is also keenly interested in the field of Arts and has learnt the Classical Dance
of Tamil Nadu, Bharata Natyam and scheduled to have her dance arangetram on 20-06-1998 there by truly qualifying herself as a student of Arts and Science College. We are very impressed and proud of her achievements and wish her Arangetram every
SCC CSS,
Congratulations Thamilini, keep it up....
Enca Kl. I No FoE 1
HENNA - aboGP ell.
 
 
 
 

ICS
INFORMATICS INSTITUTE OF COMPUTER STUDIES
57, Ramakrishna Road, Colombo - 6, Sri Lanka. Tel:580714, 585212,583299 Fax: 589729 e-mailiics@iics.ac.k.
Miss. I. Veerasingam, 81/1, College Street, Kotahena, 5 June 1998 Colombo 13.
Dear Ilavarasy,
We are proud that you have reached the stage of being a mature and professional dancer. It is indeed heartening to note that you are not only performing well in your studies but have found time to excel in the traditional form of oriental dancing.
On behalf of the staff and students at Informatics Institute of Computer Studies, our heartfelt congratulations on the occasion of your
Bharatha Natya Arangetram.
Wish you success in all your future endeavours.
.
Praf: Abdul fassain Institute Director

Page 7
மாமணிகளாக ஒளிர்க! கலாநிதி கா.பொ.இரத்தினம்
முத்தமிழில் ஒன்றான கூத்துக் கலையின் ஆதியாச நடனக்கலை விளங்குகின்றது. நடனக் களை மக்களின் உணர்வுகளோடு தொடர்புடையது. இதனுடன் இசையும் சேர்த்து ஆடல் பாடலாசித் தமிழ் நாட்டின் மரபுக் கவையால் பிற நாட்டவரும் வியப்புறப் பல்வாயிரம் ஆண்டுகள் பல்கிப் பெருகி வளர்ந்து வந்துள்ளது.
(5) GILGJJ GJIT வீரசிங்கம் அவர்களின் செல்வங்களில் மூத்தவர்கள் நால்வரும் ஆண்கள். அவர்களில் முதல்வன் குறளரசு இசைக்கருவிகளில் சிறந்து மிருதங்கத்தினைப் பல ஆண்டுகள் பயின்று இசையளித்தார். அது ಗೆ :
போல, வேழவேந்தன் - ஈழகாந்தன் - இளங்கோவன் ஆகியோரும்
மிருதங்கம், நடனம் ஆகியவற்றிற் பயிற்சி பெற்றனர்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து இளையவர்கள் பெண்கள் தமிழினி - இளவரசி ஆகியவரும் நடனக் கலையில் பயிற்சி பெற்று அரங்கேற்றத்திற்கு வந்துள்ளனர். வேலனை ரைசிங்கம் அவர்களின் கலையார்வம் மழலைகள் யாவரிலும் கலை உணர்வுகளாக மிளிர்ந்துள்ளன. மன மகிழ்வுடன் வாழ்த்துகிறேன்.
அவர்களுடைய நடன அரங்கேற்ற விழா 20.06.1998 இல் நடைபெற உள்ளது. இவ் விழாச் சிறந்து பொவிக
இளங் கலைஞர்கள் இருவரும் கலைமாமணிகளாக ஒளிர்க!
Seitha Enill, Kalalii:Lly, I'lıları ilel: ( 21 AIT:
|)|3.I: I'I: MI INAM
H-12.9, Kalasileira Colony, Besluit. Nagar,
', H5 Liid). M., .o), L, MIdas Madras,690:4990
D. Cult, WU, Litt. Dr, Walc) Tel: 1910824 Ex-Meaber of 'arili:Lleill, Sri Lallikil էջ է:-5-118
President, World Thikkural Society
 
 
 
 
 

EPF
'அருள்மொழி அரசி” வித்துவான் ருமதி வசந்தா வைத்தியநாதன் ஜே.பி. அவர்களின்
ஆசியுரை
LLiÖ53 5277 28-i ITië5, Ti) ig) மிடமெடுத்த வேகத்தான் லீக்குச்-சடவர் முடங்க RAபிக்கும் மு:கன்தன் பொப்ர்: ஆடங்க மிதித்த ஆடிபோற்றி
வழிவழியே மொழிபேசும் அற்புதக் கலையான ஆடற்கலை சைவசமயத்தின் த னிச் சொத் து . ஆடற் க ன வ யி ன் நாற்றங்கால்களாக விளங்கியவை நமது ஆலயங்கள். 'திருத்யோபசாரம்' என்பது : இறைவனுக்கு வழங்கும் அறுபத்துநான்கு உபசாரங்களில் ஒன்று. ஆண்டவனுக்கே உரித்தான இவ்வருங்களவயில் அர்ப்பளிப்பு உனார்வோடு தனது வாழ்நாளை அக்கலைக்கே ஈந்து வாழ்ந்த மங்கையர்கள், ' மாணிக்கம்' 'தவைக்கோல்' போன்ற உயர்பட்டங்களைத் தாங்கி வந்தபையைக் கல்வெட்டுக்கள் கடறுகின்றன.
எண்னெண் கலைகளில் தலைசிறந்த இந்நாட்டியக் கலையைத் தக்க ஆசிரியர்கள் மூலமாக ஐயந்திரிபறப் பயின்று அரங்கேறியவர்கள் செந்தமிழ்ச் செல்விகளான தமிழினி வீரசிங்கம், இளவரசி வீரசிங்கம் ஆகியோர். ஆறுவயதிலேயே புகழ்மிக்க நடன ஆசிரியையான திருமதி.மஞ்சுளா விஜயரத்தினம் அவர்களிடம் பரதம் பயின்று, சென்னை திருமதி வசந்தா கிருஷ்ன மாச்சாரி என்ற கலைஞரிடம் நடன நுணுக்கங்களை அறிந்து, கொழும்பு.விவேகானந்த சபை நடனப்பள்ளியிலே பணியாற்றும் கலைமாமணி செல்வி, ஞானாம்பிகை விக்கினேஸ்வரனிடம் பெருகேற்றிக் கொண்டனர்.
இன்று பட்டைதீட்டப்பெற்ற விவரங்களாக ஒளிரும் செல்வி தமிழினி LLSLSLGG LtttLLLLLLLS S TTTT TT aTTT ccS LLLL rSttLLLLLLL L TTTTT மானவிகள். இவர்கள் மட்டுமல்ல. இவர்களது உடன் தோன்றல்களான செல்வர்கள், குறளாசு, வேழ வேந்தன், ஈழகாந்தன், இளங்கோவன் முதலியோரும் கலைத்துறையிலும், கல்வித் துறையிலும் சிறந்து ஒளிர்கின்றனர்.
அரிய பண்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட இக்கலை வாரிசுகளை வாழ்த்துவதோடு, தமிழிலும், கலையிலும், ஆழ்ந்த ஈடுபாடுகொண் தலைவிவழி காட்டிகளான திரு.திருமதி வீரசிங்கம் அவர்களின் அபராத முயற்சியிாளயும் பாராட்டுவது எபது கடனபயாகும்,
இக்கவைத் தோன்றல்கள் இன்றுபோல் என்றும்
வாழ வளா

Page 8
கலைவித்துவம் ஓங்குக
பேராசிரியர் இராசரத்தினம் சிவச்சந்திரன்
தமிழர் பண்பாட்டில் பரதக்கமிைக்கு மிக உன்னத இடம் உண்டு. நீண்டநெடுங்காலமாக-பாரம்பரியமாக இவ் உன்னதம் பேணப்பட்டு வருகின்றது. பரமசிவன் அதறுக்கிரகத்தின் பயனாக, பரதமுனியால் பரதக்கலை இலக்கணங்கள் துெக்கப்பட்டதாகவும் பரதம் பயின்றுவந்தமையாசேப்பே "பாரதம்" என்ற பழம்பெயர் இந்தியாவுக்கு வழங்கிற்றென்றும் ஒரு வரவாறு பேசுகின்றது. பாரதத்தில் பிறந்த இக் கயைவிடிவம் தென்னாசிபக் க:ைவடிவமாக உபர்ச்சிபெற்று இன்று உலகக் க:ைவடிவமாக வளர்ச்சிபெற்று வருவதைக் காண்கின்றோம்.
ஃபிபாஜோதி ஆனந்தக் குமாரசாமியின் சிவநடனம்
(Dance of Siva) is sy ñi ஆங்கிளமொழியிலான ஆய்வுநூல் மேற்கு நாட்டவருக்குப் பரதக்கவையின் சிறப்பையும் அபிநய
நுட்பங்களையும் அறிமுகப்படுத்தியதோடு இதனை ஒரு உன்னதமான உலகக் சுபிையாகவே மாற்றியுள்ளது. "புத்தம் புதுக் கலைகள். மெத்த வளருது மேற்கே அந்த மேன்மைக்கவைகள் தமிழினிஸ் இல்லை" என்ற பாரதியின் துன்பக் குரலுக்கு எதிர்வினையாக எமது பரதக் கனவு மேற்குக்குச் சென்று புகழ்பரப்புகின்றது.
ஆடவல்பியன், நடராஜர், அம்பலக் கூத்தன் என ஆண்டவனை விழிப்பதால் இந்துக் கலாசாரத்தில் தெய்வீகக் கலைமாக உன்னத இடம்பெற்றுள்ள இப்பரதக் கலையைப் பேன முனைகின்றவர்களும் பெற்றோர்) வழிகாட்டுபவர்களும் துரு பேணுகின்றவர்களும் (நடனமரிைகள்) பாராட்டுக்குரியவர்கள் மதிப்புக்குரியவர்கள். இவர்களது சுவைப்பணியால்தான் பரதக் கண்: எமது பாரம்பரியத்தில்-பண்பாட்டுக் கூறில் உன்னத இடத்தைத் தொடர்ந்தும் வசித்துவருகின்றது.
தமிழ்மறைக்கும் சிவப்பதிகாரத்திற்கும் ஆண்டுதோறும் விழா எடுத்துவந்த வேகப்பினத் தமிழ்ப்பாரம்பரியத்தில்-பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் வேலணை வீரசிங்கத்தின் பங்களிப்புக் காத்திரமானது. தனைக் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகாலமாக அவரது தமிழ்ப்பணிகளை அவதானித்துவந்தவன் என்றவகையில் உறுதியாகக் கூறமுடியும். வேலணை வீரசிங்கத்தினதும் திருமதி அன்னலட்சுமி
விளங்குவதை அனைவரும் அறிவர்.
அவர்கள் பெற்று அருந்தவப் புதல்விகள் செல்விகள்.தமிழினி- இாவரசி ஆகியோர் வழங்கள்ைள பரதநாட்டிய அரங்கேற்றும் அற்புதமாக அமைந்து அனைவரையும் ஆனந்தபரபிாசத்தில் ஆழ்த்தவேண்டுமென வாழ்த்துகின்றேன். செல்விகளது அபராத உழைப்பும், பக்தியும் அர்ப்பணிப்பும் அவர்களைக் கண்ஸ் உபகில் உன்னதம் பெறவைக்கும். இவர்களுக்கு இன் உயர்கலையைக் கற்பித்த குரு பாராட்டுக்குரியவர். அவர்களது வித்துவம் கபை உலகில் ஒங்குக.
பேராசிரியர் இராசரத்தினம் சிவசந்திரன் புவியியற்றுறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,
வருகைப் பேராசிரியர் கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்)
'೪:) 1 Soysa poll ra flats, Mora L Livo:L.
வீரசிங்கத்தினதும் வாழ்வின் முதற்பணியாக தமிழ்ப்பணியும், சமூகப்பணியும்
 
 
 
 
 
 

செல்விகள் வாழ்க இலக்கியச்செம்மல், செ.குணரத் தின ம். முன்னாள் - அரசு அமைச்சுச் செயலாளர்
முத்தமிழாய்ப் பரிணமித்து து லகுஆண்டு
மூவேந்தர்ஆரவணைப்பில்தவழ்ந்து பின்னர்
எத்திசையூம் புகழ்போக்கி இருந்த எங்கள்
ಫ್ಲಿಕ್ಗಿ தமிழ் மனக்க அரசு ஒச்சி
தித்திக்கும் செங்கரும்பாய்திகட்டாத்தேனர்யத் ே
திருவான செந்தமிழாய்த்திசைகள் போற்று
முத்தமிழே மூவாத அழத்தங்காய்
முறுவலிப்பில் உளம்மகழ்ந்தேன்வாழ்கநீயே.
பண்ணார்ந்த தமிழென்பார் இயலாய்நிற்கும்
பணுவலென்பார்அழகுஒளிர்ந்த பண்டமேய விண்ணார்ந்த ஆடல்தரும் அரம்பையர்கள்
வியனழகு எழில்விஞ்ச ஆடல்காணும் கண்ணார்ந்த கவின்கலையாய் அபிநயித்துக்
கனிவான அழகாடல் கவினார்செல்வம் தண்னார்ந்து தவக்கலையின் அழகுeான்னே
தமிழ்அணங்கே நீபயிலும் ஆடலாமே.
அன்றந்த காவிரிப்பூம் IEtலின்பாங்கர்
அழகொழிரும் முழுநிலவில் அருவியோரம் மன்றாக அமைத்திட்ட ஆடரங்கில்
மாதவியாள் பயின்றிட்ட ஆடற்செல்வம் என்றென்றும் தமிழ் இதயம் இறும்பூதெய்த ஏற்றமுறு கவினார்ந்த் இசையமுது மன்றமிது கண்டபெரும் திருள்ேளங்கள்
மாறாத :: வணக்கம் சொல்வேன்.
ஆலமர்ந்த செஞ்சடையான் நெற்றிக்கண்ணன்
அருள்நிறைந்த தன்மார்க்க நெறியேநின்று பாலமர்ந்த தமிழ்சைவம் இருகண்ணாகப்
பயில்ாந்தர் பண்டிதர்கள் வாழும் சீலம் கோலங்கொள் தென்றல்தவழ்ந் இன்ப்மூட்டக்
கொள்ளாத பெருநில்வில் ம்ேமுன்னோர்கள் காலம்வென்று கவின்கன்லகள் போற்றும் நல்லூர்
#ကြီ#င့; வேலணையூர் காண்பார்செல்வம்,
பொதிகையிலே பிறந்திட்ட தென்றற்காற்று
புதுமைநிறை சந்தனப்பூம் பொழிலில் வைகி பதிமதுர்ை பயில்தமிழின் பான்மைதுய்த்துப்
பண்பாட்டின் செல்வயிலே நடைபயின்று நதிகளிலே சதிராடி நடனம்கற்று
நற்றமிழர் செந்தமிழின் நலனைத்தேடி பதியணைந்து வேலணைவாழ் பண்டிதர்கன்
பயில்தமின ழக் காதலித்து அப்பதியில் வாழும்.

Page 9
அவ்வூரில் பிறந்திட்டு அருளோடன்பு
அறம்பயின்றேன் கொடைச்செல்வம் ஆர்ந்த செம்மல் செவ்வியோன் திருநிறைந்தோன் வேலனையூர்
சீர்கொள் பண்பாரன் வீரசிங்கம் கொள்ளவயிதழ் சந்தனத்தின் குளிர்தகைமை
குளிர்நில அருள்நிறைவு குவிப்ெைசல்வம் பள்விபமாய்ப் படைத்திட்ட செல்விகள்தம்
பரத்தைப் பார்த்திடவே கண்கள்போதா.
அபிநயத்தில் ஆடலது அசைவில்கண்கள்
அறிதரும் நற் செய்திகளில் ஆடரங்கின்
கவிதையினில் கற்றவர்கன் தொழுது ஏற்றும்
கற்பனையின் பொற்பதனில் ஆடலோடு
செவிதரும் நற்சேதிசொல்லும் திறனில்திங்கள்
திருதுதலின் அசைவதனில் தெரிவைபர்தம்
புவிஅனைத்தும் கொள்ளைகொள்ளும் பேரழகாய்ப் போற்றுநடம் கண்டின்று குதூகலித்தோம்.
கEBI:ளின் கடாட்சமெ பிரமதேவன்
- 芭
பற்பித்த அற்புதங்கள் கனிவாய்ப்பேணி விலைமதிக்க முடியாத ஆற்றல்கொஞ்ச
விஞ்:அழகு கொஞ்சுநயனம் விரல்பால்நிற்க நிலைநின்று பதம் சலங்கை நிருத்தானம்
நிதானித்து தமிழினி போடு இவரசி கனவிப்பயிலும் அற்புதமாய்க் கவின்திருவாய்க்
காலங்கள் பலகண்டு நீடூவாழி,
தமையின்ற தந்தேக்கும் தாய்க்கும்மக்கள்
தவிண்மீன்ற தமிழர்தம் பெருமைக்குமாய் எனபயிங்கு ஆடரங்கில் மகிழ்வேதந்த
ஏந்திழையார் நல்நடனம் இனிதுதண்டோம் உமைபங்கன் உலகுகாலாம் படைத்துக்காத்து
ஓங்குநடம் அதுபுரியும் ஆடற்செல்வன் அமைவுறவே ஒரிேயனைத்தும் அழகும்பெற்று
அரங்குபயில் நங்கையினர் அருனால் மொழி.
 
 
 
 

Опшпгдѓћ ѓјІ
இனிய குணமும் இயல்பான சொல்லழகும் அன்பும் அழகும் அணிசெய்யும் ஆரணங்கrர் தமிழினியும் தங்கை இளவரசிப் பொன்மலரும் பரதக் கலைபயின்ற பண்பான ஆடவினை உற்றார் உவப்ப ஊரவர்கள் வாழ்த்தொலிப்பு கற்றவர்கள் கண்டு களிபேருவகைகொள்ள அணிசெய் அரங்கேறி ஆட வருகின்றார் கலை உலகம் இன்று களிப்பெய்தி வாழ்த்திசைக்கும் என் வாழ்த்தும் அதனோடு இணைக!
அன்புடன்
வரதர்

Page 10
பரதமும் பாராட்டும்
தில்லைச்சிவன் - வேலனை -
கண்பலைமைத்தீர்ப்பதும் நாட்டிமக்கலை இந்தியாவில் கதகளி, குச்சுப்பிடி, மணிப்புரி நடனங்கள் ஒவ்வோர் மாநிலங்கட்கும் ஒவ்வொன்றும் சிறப்புரிமை உடையனவாக இருத்தல் போப், பரத நாட்டியம் தமிழகத்துக்கே சிறப்பானது என்பர்.
தாண்டlம் கூத்து, குரவை, துறம், கரகம், காவிடி கோாட்டம், கும்மி போப் ஜனரஞ்ச் சுமான நடனங்களை விடப் பரதம் சாஸ்திரீய வயப்பட்ட ராஜகலை.
திரண்ட அங்கங்களும் வாளிப்பான உடலியமைப்பும் கொண்ட கன்னியர்களால் சாஸ்திரீய முறைப்படி பல்லாண்டுகள் பயிலப் பெற்று வேந்தர் அவையில் பல பிரபுக்கள் முன்னிலையிஸ் அரங்கேற்றும் செய்வது என்றுமுள வழுக்கம், இவ்வழக்கம் பற்றியே மாதவியின் நடன அரங்கேற்றத்தையும் அதனோடு சேர்ந்த நிகழ்வுகளையும் சிம்பு கூறும் செய்தியால் அறியலாம். வேந்தவை, பொது.அவை ŠIጳ1I இரண்டிலும் பரத நாட்டியம் வேந்தmi தொடர்பாகவே எண்ணப்பட்டு விந்த்.
கூத்தாடித் துண்டு விரிப்பதும் வீட்டாருக்கு அஞ்சி நடப்பதும், நாட்டார்க்குள் பிச்சை எடுப்பதும் மாட்டாதான் செய்யும் செயல் என நம் கலைகளும் பெண்களும் ஆரியமாயையுட்பட்ட காலத்தால் சிதைவுற்ற பின் இன்று பரதம் மேல்மட்டக் கலை ஆர்வலர்களின் மன உந்துதல்களினால் ஆங்காங்கே நிகழ்வனவன்றிப் பொதுமக்களின் கலையாக உருப்பெறவில்லை. இதற்கான கால விரயமும் அரங்கச் செபிப்பிகளும் கைக்கு அடங்காமையே காரணம் என நினைக்கின்றேன். பரத நாட்டியத்தைப் பொறுத்து கலை, சுலைக்காகவே என்ற நிலைதான் உள்ளது.
இந்த நிலையில் வேலனை வீரசிங்கம் தம்பதியினர் தம் இரு புதீஸ்விகட்கும் பரத நாட்டியப் பட்டயப்படிப்பை முற்றுவித்து அரங்கேற்றி ஆனந்திக்கும் நிலை கண்டு பெருமகிழ்வடைகிறேன்.
அiாரிப்பு ஜதிஸ்பரம், சப்தம், வர்ணம், பதம், கீர்த்தனம், திitாரா முதலிய சாஸ்திரீய சங்கதிகளில் செல்விகள் தமிழினி வீரசிங்கம் இளவரசி வீரசிங்கம் இவர்களின் கலை ஆற்றலும் ஆர்வமும் சிறந்துயர வாழ்ந்துகிறேன்.
இவர்களின் மூத்த சகோதரன் செல்வன் குறளாரசு அவர்களின் மிருதங்க அரங்கேற்றத்தைக் கண்டு கேட்டு அனுபவித்த நான் இன்று சகோதரிகளின் பரத நாட்டிய அரங்கேற்றத்தையும் பார்க்கக் கிடைத்தமை நினைத்து சகோதரிகள் சீரோடும் சிறப்போடும் வாழ்ந்து கலைத்தொண்டு புரிய வேண்டி வாழ்த்தி அமைகிறேன்.
 
 
 
 
 
 

கலாசூரி ஆர். சிவகுருநாதன், எம். ஏ. சட்டத்தர சமாதான நீதி தி, முன் தினகரன் ஆசிரியர் அவர்களின்
வாழ்த்துரை
ஆடிக்காண்பித்தும் ஆட்டத்தைப் பார்த்தும் உணரவேண்டியது பரதக்கவை. இக்கலை சாஸ்திர வியப காரங்கள் நிரம்பியது. அதன் சிறப்பான அம்சங்களைச் சொல்லில் ர்ைனாரிக்சவியலாது. பரத நாட்டி பத்திற்குள் சில மரபு ைேற்றுனர்கள் உண்டு. ஆடல் ஆசிரியர்களான நட்டுாைங்கம்செய் பர்ன் ராக, ydy'r Gair, சாகித்திங் ஈளுக்கு ஏற்! , கே ர ன வ ச ைன யு ம் ஆ ப த நிற் த ை அசைவுகளையும் வேறுபட்ட பைசைகளில் கையாள்வதுண்டு. இதுதான் ரபு ைேற்று: என்று வண்ண சி.எஸ்.என். பனாரிஜயர் பின்நாட்களில்நல்லை.ஆதினதும் பிரான்பூஜீஸ்ரீ சுனாமிநாத பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்) பsறுவதுண்டு.இவரிடம்ாழ்இந்துக்கல்லுரியில் சிறுபராயத்தவனாக இருந்தபோது பண்ணிசை, நடனம் பயின்ற பாக்கியம் ஆடினுேக்குண்டு. மரபுகளுக்கிடையேவேற்றுை ஆதி இருப்பதில்லை அடிப்படிைஎம்மரபுக்கும் பொருந்தும் நடனக்கலையில் ஆட்டர்போல் அபிநம்முக்கித்துவம் மிக்கது. ஆட்டத்தைப் புரிதுைதான் சஷ்ட்ரானது.
இத்துணுை சிறப்பூ வாய்ந்த தெய்வீகக் தலையான பரதத்தை நன்கு தக்க ஆசிரியூர்களிடம் பயின்று பின் விவேகானந்த நடனக் கல்லூரி ஆசிரியை செல்வி ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் அர்ைனிடம் செல்விகள் தமிழினியும் இளவரசியூ ம் பரதத்தைச் சென்ேைன பயின்றவர்களாத்வின் உரிய காலத்தில் அரங்கேற்றுகிறார்கள். இவர்களுக்கு எமது மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
இவ்விளங்கலைஞர்களின் தந்தையார் வேலணையூர் வீரசிங்கம் தமிழ் ஆர்வம் மிக்குவர் பகுத்தறிவுப் பண்ணை யில் வளர்ந்தவர். நீண்டகாலமாக முற்போக்கான தமிழ்இஐக்கிய, கலை நிறுஒனங்களுடன் தெருங்கி தொடர்புகொண்டு உழைத்து பெருமகன். திருமதி ஒபீரசிங்கமும் ஒரு சுலார சிகை சிறந்த நடன ஆசிரியையைத் தேடி ப்பி புத்துத் է:յlt: குழந்தைகளுக்குப் பரதம் பயிற்றுவித்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள்.
இவர்களது இலட்சியம் நிறைவேறிவிட்டது என்பதனை இவ்வரங்கேற்ற நிகழ்ச்சி உணர்த்துகின்றது. "சைவழி நயனம் செல்ல, கண்வழி மனமும் செல்ல ஆடுவதே இக்கலையினை நன்கு பயின்றனர்கள் ஆடும்போது தாம் காண்கின்ற சிறப்பம்சம் ஆகும். இன்விருவரும் பரதநாட்டிய சரஸ்திரத்தின் அடிப்படைத் தர்மங்களை தன் து கற்றிருக்கின்றார்கள். எனவே,இவர்களது ஆடல்நிகழ்ச்சிரம்மியம் மிக்கதாக அமையும் ஒன்பது எனது தம்பித்துை. இவ்விளங்கலைஞர்கள் தொடர்ந்து இத்துறையில் சிறப்புடன் விளங்கிடத்தில்லை.அம்! பலத்தில் பூர்த்தனம் புரியும் பூம் ஐயன் அருள்பாவித்திட வேண்டும் எனப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

Page 11
தினக்குரல் நாளிதழ் நிர்வாக அதிபர், யுனைடெட் மெர்ச்சன்ற் விமிடெட் குழுக்களின் தலைவர் வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன சபைத்தலைவர்
எஸ். பி. சாமி அவர்களின்
நண்பர் வீரசிங்கம் அவர்களின் புதல்விகள் தமிழினி - இளவரசி ஆகிய இரு வ ரின் நடன அர ங் சே, நீ நரம் நிடைபெறவுள்ளது. ="芭上 குந்த மகிழ்ச்சியைத் தருவதாகும்.
நாம் இருவரும் வேலனையைத் தா க ம | ச க் கொ எண் டன் ர் ச என் , அயலவர்கள் நீண் LFF 3h? நண் சர்கள்.
த ல் வி யி ல் பட் டு ஸ் I , க ைல த் து ைதர புரி ஐ' ம் ந ம துர ச் மேம்படுடையது. அதன் வழியில், இயல்பாகவே நண்பர் வீர சிங்கர் அ வ ர் த ஸ் த ன ல த் து ைற யி ன் இளமையிலிருந்தே ஈடுபாடு டைனர். அத்தோடு ஒரு பகுத்தறிவைாதியுமாவார். எனிலும், சாபனாதிகளோடு நெருங்கிப் ήρήηγή தொடர்புகளுடையவராகவும் இருந்து மக்கள்
எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளிப்பவராகவும் உள்ளார்.
ஒனூாரிசுத்துறையில்_உள்ள கவனமும் அக்கறையும் அவர் தம் குடும்பத்தின் வளர்ச்சியிலும் உயர்ச்சியிலும் வைத்திருந்தார். கல்வித்துறையில் பிள்ளைகளை நன்கு வளர்த்துள்ளார். ஆண்பிள்ளைகள் பொறியியற்றுறையில் பூ 'தாரி ஆகியும் ஆகவும் உள்ளனர். பெண்களில் ஒருவர் நுண்ணுயிர்த் துறையிலும், மற்றனர் சுனானித்துறையிலும் பட்டதாரிப் படிப்பை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தான் கலைத்துறையில் ஈடுபட்டது மட்டுமல்ல, தனது பிள்ளைச் செவ்வங்கள் எல்லோரையும் இதில் ஈடுபட வைத்துள்ளார். மிக இளம் பிராயத்திலிருந்தே இரைது மூத்த மகன் குறனரசுவுக்கு மிருதங்கம் பழக வாய்ப்பளித்து, பண்டாரநாயக்கா நினைவி மண்டபத்தில் அரங்கேற்றமும் செய்தார்.
நடனக் கலையினை வழமையாகப் பெண்கள்தான் பயில்வார்கள். வீரசிங்கம் அவர்கள் அவரது ஆண்பிள்ளைகளாகிய வேழவேந்தன், ஈழகாந்தன், இளங்கோவன் ஆகியோருக்கு நடனப் பயிற்சி பெற வைத்தார்.
ப்பொழுது ஆவரது இளைய மக்கட் செல்வங்கள்-புத்திரிகள் தமிழினு : ஆகியனரின் நடன அரங்ககேற்றம் 0ே..ே1998 இல் நடைபெற உள்ளது. இதில் எனக்கு இரட்டை மகிழ்வு. ஒன்று எனது நண்பரின் பிள்ளைகள்; மற்றையது என் fr) பரில் விளையாடி குழந்தைகள்.
ஒானது மகிழ்வோடு, எமது நல்லாசிகளையும் தெரிவித்துக்
கொள்கிறேன்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இசையும் கலையும்
பிரபல நாவலாசிரியர்
செ. யோகநாதன்
சென்னை மாநிலக் மாதத்தில் கற்கமுடியும்" என்றார்
கல்லுரரி இயற்பியல் துறைப் பேராசிரியர் திருவீரபாண்டியன், கன3ானி
சங்கீதத்தை மானவர்களுக்குப்
வழியாக கர்நாடக
பயிற்றுவிப்பதாகவும், அவர் தமிழிசைப் பிரியர் என்றும் நானும் அவரும் சந்திக்க வேண்டு மென்றும் என் நண்பர் ஒருவர்
அதன் படியே இரு வ ரு ம் ச ந் தித் தே " ம் .
வீரபாண்டிபன்,தனது கணனியில்,
கூறியிருந்தார்.
செயல்முறையில் கர்நாடக சங்கீத அடிப்படைகளையும் ஸ்வர
வரிசை அமைப்பை பும் இயக்கிக்
காண்பித்தார். இரண்டு மாத காலங்களிலேயே மனதிற்கு வசப்படக் கூடிய ஆரோகண
அவிரோகனங்களை, இருபது நிமிஷங்களில் அறியும் விதமாகக் கனணியைப் பேசவைத்தார். அந்த நிமிஷங்கள் எனக்கு ஆச்சரியத்தை விளைத்தன. கண்களை மூடிக் கொண்டு உட்கார்ந்தால், தம்புராவில் இழையும் நாதத்தோடு எதிரே ஒருவர்
ப ா டு வ ைத க் கே ட் கு ம்
ராகங்களைப்
மனநிலையைக் கணனிதருகின்றது. எல்லாம் முடிந்த போதும் என்
பிரமிப்புத் திரவில்லை.
"இந்தக் கரைானி மூலம்
獸 Sܠܚ கர்நாடக இசையை ஒரு
அவர். அப்போது என் மனதில் பளிரென்று மின்னல் கீறிற்று. என்னால் அவர் சொன்னதை ஒப்புக் இசையோ, கலையோ யாந்திரீசு கற்றுக் தக்கவையல்ல
கொள்ளமுடியவில்ல.
ரீதியாகக் கொள்ளத் என்பது என் அழுத்தமான அபிப்பிராயம். கர்நாடக இசை பற்றி அறினை, கணனி வழிபாக அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் வித்வத்துடன் குரல் இனிமையும் பாடவே, குறைந்த பட்சம் ராசு
சேரப்
ஆஷாபனம் செய்யவோ கூட முடி மாததென்ற என் கருத்தை அரிைடம் கூறினேன். அவர்
ஒன்றும் பேசவில்லை.
கல்குயின் கருத்தொன்றை அவரிடம் கூறினேன். "கர்நாடக சங்கீத வித்தை அருமையான
அந்த தே ர் ச் சி ப ைட த ல் எ களி ய காரி ய மு ம ன் று - அ த நீ கு இயற்கையோடு பிறந்த இசை நட ன ர் ச் சி வே ண் டு ம் ,
வித்தை. வித்தையில்
இடைவிடாத உழைப்பும் பயிற்சியும்
வேண்டும். இப்படி அரிதில்
பெற்ற வித்தை சோபிப் பபதற்கு
இனிய சாரீரம் வேண்டும்”

Page 12
இலக்கணமல்ல. ஆடற்கலைக்கும்
அப்படியே பொருந்தத்தக்கது.
தமிழ்க்கலை வரலாறு, இசையோடும் ஆடற்கலையோடும் பின்னிப் பிணைந்து வளர்ந்தது. உன்னதமான இசைக்கருவிகள் நமக்குச் சொந்தமானவை. சுவாமி விபுலானந்தர்யாழ் நூலில் இதைப் ெப ரு ைம -ே ய ர டு வெளிப்படுத்தினார். உலக இசை, ஆடற்கலை மரபில் நமது பங்கு பல சிகரங்களைத் தொட்டிருக்கின்றது. இது வரலாறு.
பரதநா ட் டி ய மும் , இசையும் த ர ண் டி யே இ ன் று ஸ் ள
பல தடைகளைத்
மேன்மையை எய்தியிருக்கின்றன. சோழ மன்னர் காலத்தில் பரத நாட் டி யக் கலை அரச குல ஆ த ர வே ரா டு அ ர ண் மனைகளிலும் ஆலயங்களிலும் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது. பின்னர் இது 'சதிர் எனத் தேய்வு பெற்று இழி நிலையை அடைந்தது. இதை மாற்றியமைத்தவர் நாட்டிய தாரகை பாலசரஸ்வதி தேவி. பரத நாட் டி யக் கலை யில் அடங்கியிருக்கும் சாஸ்திரத்தையும் கட்டுப் பாட்டையும் இவர் ஆதார பூர்வமாக எடுத்துக் கூறினார். பரத நாட்டியத்தின் ஆசீகரத்தையும் நளினத்தையும்
கம்பீரத்யுைம்
சோபி தத்தையும் தனது ஆட்ே திறனால் உலகறிய வைத்தவர் பாலசரஸ்வதி. உலகம் போற்றும் இயக்குநர் சத்யஜித்ரே இதனால் தான் 'பாலா-நடனமணி' என்ற பெயரில் விவரணத் திரைப்படம் ஒன்றையும் தயாரித்தார்.
ருக்மணி அருண்டேல் பரத நாட்டியத்துக்குரிய சமூக கெளரவத்தை தன் ஆடல் திறனால் அவர்
e
கலாஷேத்ரா
உருவாக்கினார். உருவாக்கிய
பின்னர் பரதநாட்டியக்கலையை உலகெங்கும் எடுத்துச் செல்லும் சிறப்புமிக்க கலையகமாகிற்று. இதே வழி ைய மே லு ம் வி சா ல மா க் கி வழு வூ ர் ராமையாபிள்ளை போன்றோர் ஆடற் கலை வளர்ச் சிக்கு
உறுதுணைனானார்கள்.
இ பூழி வு ற் று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பரதக்கலையை இவர்களோடு தைரியமாகத் தமது விமர்சன எழுத்தால் முன்னெடுத்த பெருமை 'கல்கிக்கு உரியது. ஆடல் பாடல்
சேர்ந்து
என்ற தலைப்பில் 'கல்கி இதழில்
அவர் எழுதிய விமர்சனங்கள்
தமிழ் மக்களிடையே இத் துறைகளிடத்து ஆர்வத்தை ஏ ற் படுத் தி ன - மே ல் த ட் டு
வர்க்கத்தினர் தமது பணபலம்
يتخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இ க்க ைல க ைள வள ர் க்க
முயன்றதை சாடிய கல்வி பரதக்கலையையும்,
ஆணித்தரமாகச்
இசைக்கலையையும் செம்மையாக வ ள ர் ப் ப தி ல் மு க் கி ய பங்காற்றினார். இப்போது இவ்வழியிலே விமர்சனம் எழுதி வருபவர் ‘சுப்புடு"
மேடையில் வளர்ந்த இக் கலைக ள் ஆரம்பத்தில் சம ஸ் கிருத , தெலு ங் கு ெம |ா ழி க ைள ேய வெளிப் பாட்டு க்கு ர ல |ாய் க் கொண்டிருந்தன. இந்த மொழிக் கீர் த் த ைன க ள |ா லே யே இக்கலைகளைக் காண்பிக்க முடியும் என்ற அபிப்பிராயம் இறுக்கமாக நிலவியிருந்தது. இதை 1930களில் தோன்றிய தமிழிசை
இயக்கம் கடுமையாக விமர்சித்தது.
அத்தோடு நில்லாமல் ஆடல், க ைல களி லே ט6 –ן ח נL தமிழிசையைப் பின்னிப் பிணைய வைத்தது. இன்றைக்கு பாபநாசம் ,(gש חנL பாரதிதாசன் சுத்தா ன ந்த பாரதியார் போன்றோரின்
சிவன், மகாகவி
பாடல்கள் தமிழ் ஆடல், பாடல் கலைகளை உயிர்ப்போடு வளரச்
செய்தன. வளரச் செய்கின்றன.
தமிழிசை, பரதநாட்டியக் கலைகளின் உள்ளடக்கம்
முன்னரைவிட இப்போது சீரும்,
செம்மையும் பொலிய முன்னேறி
வருவதைக் கண்ணாரக்காண முடிகின்றது. இன்றைய இளங் கலைஞர்களின் ஆடலும் பாடலும் பழைய கலைஞர்களை வியக்க வைக்கின்றன. எனினும் திரைப்படத்துறை இக்கலைகளை
மலினப்படுத்த முயற்சிகள்
எடுக்கின்றன. இதற்கு எதிரான
ஒ ன் று அ வ சி ய ப் ப டு கி ற து . எ லும் புக் கூ டு களை பரத நாட்டியம் ஆடச் செய்வதும்,'ராப் இசையினால் தமிழ் இசை மரபைச் சிதைக் கும் முயற்சிகளும் வக்கிரமானவை மட்டுமல்ல,
பே ா ர |ா ட் ட ம்
ஆ ப ா ச மா ன ைவ யு ங் கூட. ஆழவேரூன்றிய தமிழ் ஆடல், பாடற்கலைகளை இவை அசைக்க முடியாதெனினும், இன்றைய இ ள ந் த ைல மு ைற ந ம து கலைமரபை உதாசீனம் செய்யவும் இவை வழிவகுக்கலாம். இன்றைய அ ர் ப் ப னி ப் பு ஸ் ள இளங்கலைஞர்கள் இந்தப் போக்குகளை முற் றாக நிராகரிக்கவேண்டும். தமிழ் ஆடல், பாடற்கலை வளர்ச்சிக்கு ஆர்வமாகப்
பங்களிப்புச்
செய்யவேண்டும்.

Page 13
 

Page 14
செய்யுளால் உலகத்தில் ஒருவனான வன்-மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மொழிக்குத் தொல்காப்பியம் எ னு ம் ஒ ல் கா ப் பெ ரு ம் இ லக் கண ம் வகுத்தவ ன் - இ ர ண் ட (ா யி ர ம் ஆண்டுகளுக்குமுன் அகிலம் கண்டு வியக்கும் குறள் தந்தவன்கட்டடக்கலையில் உலகம் வியக்க நின்ற வன் - எ ந் த வொரு நுண்கலையிலும் ஈடும் எடுப்பும் இல் லா த வ ன் - எ ன் னும் எழுத்து ம் கண் ணெ ன க் கொண்டு கணித மேதையாகக் திகழ்ந்தவன் -கேவலம், இவனுக்கு ஆரம்ப- அடிப்படைக் கூத்து, அதன் உடலும் உயிருமாகிய பாடலும் ஆடலும் இல்லாது இருந்திருக்குமா?
அதனால், பிறர் கலை கூடாது என்பதல்ல. பிறர்கலை தமிழ்க்கலையை மறைப்பதாக - சிதைப்பதாக விழுங்குவதாக இருக்கக் dish L-ITg51. இரவு நடனம், கிளப் டான்ஸ்- காபரே ‘போல்றுாம் டான்ஸ் ஆகியன ேவ ண் ட (ா ெம ன் ற |ா ஒது க் க ப் ப ட் டு ள் ள ன ? . தேவைக்கேற்ப அவை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இசைநடனத்துறையில் பாவிக்கப்படும் வாத்தியங்கள் பல எம்முடையவை s-916l)al) எனறு வி ட் டே 7 ம் ? ஐ ம் ப து ஆ ண் டு க ஞ க் கு மு ன் நட ன க் கலை யின் முக்கிய வ (ா த் u LD f3% ז( u sg i C3 LD T 6of u äi 36. L எம்முடையதல்ல! சிலப்பதிகாரம்மணிமேகலையில் வரும் ஆடலும்
தள்ளியா
பதினொருவகை நடனமும் எம்முடையவைதானா என்பதைச்
சிந்திக்க வேண்டும்.
இராவணன் காலத்துத் தமிழும்-தமிழ்க்கலையும் சிதைந்து ஆரிய முலாம் பூசப்பட்டன. இராவணன், ஆரியனாகிய இ ரா மனை எ தி ர்த் தா ன் மொழியையும் கலையையும் காப்பாற்றிட ! ஆனால், பிற்கால அரசர்கள் அவ்வக்கால சமயச் சூழ்நிலைக்கேற்ப அரசியலை மாற்றினர்; சோமபானமும் - ெப ண் ணு ம் பி ற் கா ல அரசர்களுக்கு முதன்மையாயின; தாராளமாக வழங்கப்பட்டன, அ வ ற் றி ல் LD u B( .9%( ש அரசர்களுக்கு ராஜகுரு' ஆலோசனை வழங்குவதற்காக நியமிக்கப்பட்டார். இராச குருவின் ஆலோசனையில் சரிந்தன தமிழன் சாம்ராஜ்யங்கள்! சேர-சோழ-பாண்டி யராகப் பிரிந்தனர். தமக்குள் சண்டை போட்டனர். ஒற்றுமை குலைந்தது. சிதைந்தது. தமிழகத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்யங்கள் உருவானது. அ ங் கே ச ம ஸ் கி ரு தம் ஆட்சி மொழி : மு த லா ம் குலோத்துங்க சோழனுக்குப்பின் அசல் தமிழர்கள் யாரும் ஆட்சி
செய்ய வில்லை . நரசிம் ம பல்லவன், வீர பாண்டிய கட்டப்பொம்மன் யாவருமே போலித் தமிழர்கள்
பரதரால் தரப்பட்ட
பரதக் கலை விதிமுறைகள் அடங்கியது . பரத ரா ல் $ நுண்கலைத் துறையில் தமிழன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தலை நிமிர்ந்தான். உலகம் வியக்கிறது. பாராட்டுகிறது. சிங்கள மாணவர்கள் இதனை நன்கு கற்கின்றனர். கற்று ஆசிரியர்களாகவும் உள்ளனர். பாரதநாடு முழுமையும் பரதக் கலையின் சாயல் Li Litg நாட்டியமே இல்லை.
பரதர் ஒரு தமிழர் என்ற ஆய்வுக் கருத்து உண்டு. எனவே பரதக் கலையில் ஆரிய மயப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளைப் பிரித்து இனங்கண்டு மேலும் பரதக் கலையின் சிறப்பு வளர்ந்திடப் பாடுபட வேண்டும். இதனைத் துணிவுடன் செய்திடல் வேண்டும். இசையில் தெலுங் குரு ப் படி க ைள ப் பிரித்துக் கொண்டனர். சிதம்பரத்தில் அண்ணா மலை மன்றம் இதற்கு வழி கோலியது. இசையரசு தண்ட பாணி தேசிகரின் "நல்ல சமயமடா இதை நீ நழுவ விடுவாயோ' எனும் பாடல் என்றும் ஒலிக்கின்றதே! தண்டபாணிதேசிகரின் துணிவு எமக்கு நடனத்தில் வந்திட வேண்டும். தெலுங்கு உருப்படிகளாகப் போடப்பட்ட த மி ழ் உ ரு ப் ப டி யே இப்பாடலாகும். குரலின் கனிவு இசையின் மென்மை தாளம், லயம், சுருதி எல்லாம் தேசிகரின் நா அசைந்த போது கிளர்ச்சி கண்டன. தேசிகரின் ‘நல்ல சமயமடா பாடல் இடம் பெறாத மேடை, உச்சரிக்காத வாயில்லை. எ ன் றா னது . தேசிக ரின் மெட்டிலேயே பாடலைப் பாட முயன்றனர். இராவணின்
சின்னம் - உயிர் இலச்சினை
வீணை யாழினால், யாழ்ப்பாணம் ஆனதே.
இ ப் பெ ா மு து இலத்திரனியற் காலம்! கணனிகள் ெச ய ற ப டு ம் வே ைள ! ப ா ற் க ல ங் க ள் அ ல் ல |ா த கலங்களிலிருந்து இன உற்பத்தி செய்யும் நேரம்! இதயம், ஈரல், சிறுநீரகம் போன்றனவற்றை மாற்றீடு செய்யும் பொழுது இன்னமும் 'செவ்வாய் தோசம்
எனச் சொல்லிக் கொண்டு வாழலாமா? தெய்வத்தா லாகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருந்தக் கூலிதரும் எனும் கு ற ைள த் து வ 1ா க க் கொள்ளலாகாதா?
ஆடற்கலை அறம்
 ெப ா ரு ள் - இ ன் ப த் ைத அளிக்கவல்லது. பேரர சர்களால் உ ன் ன த மா க் கப் பட்டது . வேதகாலத்திலும் சிறப்பாக இருந்தது. காலப்போக்கில் தன் சிறப்பிடத்தை இழந்து, கடந்த நூற்றாண்டுகளில் கெளரவமான குடும்பப் பெண்கள் பார்ப்பதுவும் பாவம் என்ற நிலையை அடைந்து, இன்று, காலச் சக் க ரத்தின் சுழற்சி யி ல் , சமுதாயத்தில் ஒரு கெளரவச் சின்னமாகி, மக்கள் கலையாக மீண்டும் பரிணமிக்கும் நிலையை அடைகிறது. பாடசாலைகளில் பல்கலைக் கழகத்தில் ஒரு பாடமாக அமைந்துள்ளது.
நடனக் கலைஞர்கள் சில
- இன்றியமையாத குணங்களைப்
பெற்ற வர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படைத்

Page 15
இல் லா ம ல் கலைஞர்களாக மலர முடியாது. ᎦᏏᎧᎧᎠ Ꮆu) ஞானம எனபது பிறப்பாலும், வளர்ப் பாலும், பயிற்சியாலும் கிடைப்பதாகும். பி ற ப் பு - ப ர ம் ப ைர வலிமையானதாகும்.
இ ய ற் ைக ய |ா ன முகப்பொலிவு, உடல்வளம், இசை- தாளத்திற்கேற்ற உணர்வு, அறிவு ைட ைம , ஆர்வம் , பொறுமை , தன்னடக்கம், தன்னம்பிக்கை, மரியாதை, முயற்சி, கவனம் ஆற்றல், குரல் வளம் போன்றவை இயல்பாக இருக்க வேண்டும். நடனக் கலைஞருக்கு, நல்ல பயிற் சி யி ன் ப யன ரீ க ப் பெ ற க் கூ டி ய த ரா ள ப் பிரசுதாரங்களில் வல்லமை, ஆடலசை வுகளில் தடையில்லாத நளினம், கடினமான அடவுக் கோ ர் ைவ . அ பி ந ய ப் பின் ன ல் களை யும் மிக ச் சுலபமாகக் செயலாற்றும் இயல்பான நெளிவு-சுளிவுகளை அதில் தெளிவாகப் பளிச்சிடும் அங்க சுத்தம் மற்றும் குணசித்திரங்களைப் புரிந்து கொண்டு அபிநயக்கும் தன்மை முதலியன நடனக் கலைஞரிடம் குடிகொண்டிருக்க வேண்டும்.
ட ன த் ைத நல் லா சி ரிய ரிடம் ப யி ல வேண்டும். கலை கலைக்காக அ ல் ல - வாழ் க் கை க் கா க எ ன் ற ர லு ம் க ைல ைய வணிகமாகக் கொள்ளாத க ைல யு ள் ள ம் ப ைடத் த தமிழுணர்வு மிக்க ஆசிரியரிடம்
உயிர்நாடியாக விளங்குபவர்கள் ஆசிரியர்கள். இக்கலை இன்றும் உயிரோட்டமாக இருப்பதற்கு அ வ் வா சி ரி ய ர் க ளி ன் தொண்டும், தியாகமும், கலையார்வமுமே காரணமாகும். ப ர ம் ப ைர யா ன நட ன ஆசிரியர்களை நட்டுவனார், அ ண் ண |ா வியா ர் எ ன க் குறிப்பிட்டு வந்தனர். தற்பொழுது ஆசிரிய ர் கள் இல் லா து நட்டு வாங்கம் மட்டும் சிலர் செய்து வருகின்றனர். சிலர் ஆசிரியர்களாக இருந்தும் நட்டு வாங்கம் செய்வதில்லை. மரபு வழி வந்த ஆசிரியர்கள் தாமே பயிற்றுவிப்பவராகவும் நட்டுவனாராகவும் இருந்து வருகிறார்கள். ஆசிரியர்கள் வணக்கத்திற்குரிய ஆசான், குருஜி ஆக மதிக்கப்படுகிறார்கள். G5ITéja-lib Social 6 ITGOTITs) mastermiss ஆகவும் சொல்லப் படுகிறார்கள். குரு என்பது பண்பானது, மேலானதாகும்!
இந்தகுரு-சிஷ்ய, ஆசிரிய மாணவ உறவு உரமளிப்பதாக உள்ளது. இதன்மூலம் கலை வளரவும், கலைமூலம் பண்பு வளரவும், பண்பு மூலம் ஒன்று கூடலும், ஒன்று கூடல் மூலம் சமூக உறவும், சமூக உறவு மூலம் வாழ்வின் இன்பமும் உண்டாக வேண்டும்.
பற்றில் தனித் தமிழும், வளர்ப்பதில் தமிழ்க் கலையும், செயல்களின் அணுகுமுறையில் பகுத்தறிவும் கொண்டவர். பண்புவழிச் சென்று பழகிடும் 4
 
 
 
 
 

பகுத்தறிவுச் செம்மல் வேலணை நா.வீரசிங்கம் அவர்கள். நாடகக் கலையில் மிகவும் ஆர்வமானவர். கலைஞரின் நச்சுக் கோப்பை நாடக மூலம் தன்னைக் க ைல யு ல கு க் கு அ றி மு க ப் ப டு த் தி ய வ ர் . நடமாடியின் சங்கிலியன் - யாழ்ப்பாணம் வரலாற்று நாடகம், அ.பொ.செ.யின் ஒன்றே குலம. சமூக நாடகம, டாகடா கோவூரின் நம்பிக்கை-பகுத்தறிவு நாடகம் S.S.கணேசபிள்ளையின் புளு க ர் பொ ன் ைன ய |ா நகைச்சுவை நாடகம் போன்ற நாடகங்களைத் தயாரித்து நடித்து ெவ ளி யி டு வ தி ல் பெரும் பணியாற்றி ய வ ர் . ெக |ா ழு ம் பு u 7 p. 5 கலையரங்கத்தின் செயலாளர்பொருளாளர் நாயக மாக விளங்கிய கலைத்தொண்டர். தாய் நா டு பதிப் பகத்தின் உ ரி ைம ய |ா ள ர |ா க விளங்கியதோடு 'தாய் நாடு’ கலை, இலக்கிய சமூக மாத இதழின் சிறப்பாசிரியராகப் பணியாற்றிய செந்தமிழ் ச்
சேவையாளர்.
அ வ ர து ம க் கட் செல் வங்கள் அறு வரும் கலைப்பிரியர்கள், கலைஞானம் படைத்தவர்கள். தமிழை-தமிழ்க் 556)6)6OL வளர்த்திடுவதில் நிழல்போல நின்று கணவருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உதவும் திருமதி அன்ன லெட் சுமி (அமர ) வீரசிங்கம் அவர்கள் பெரிதும் போற்றுதற்குரியவர்.
குறளரசு -வேழவேந்தன் இ ரு வ ரி ன் மி ரு த ங் க அரங்கேற்றமும், ஈழகாந்தன் - இளங்கோவன் ஆகியவரின் நடன அரங்கேற்றமும் நடந்தேறி விட்டன. இப்பொழுது தமிழினிஇளவரசி சகோதரிகளின் நடன அரங்கேற்றம் மருதானை எல்பின்ஸ்ரனில்!20/6/1998இல்
தமிழினி-இளவரசிக்கு ஆசிரியை யாக, குருவாக வி ள ங் கு ப வ ர் செ ல் வி. ஞா ன T ம் பி ைக விக்கினேஸ்வரன் அவர்கள். இளஞ! என்றாலும், அவரது கண்-விரல்களின் அசைவு நடனக் கலையில் மிகவும் பயிற்சி பெற்ற ஆற்றலும் அனுபவமும் ெக |ா ண் ட வ ர |ா க த் தென்படுகிறார். செல்வி ஞானா மேலும் வளர்ந்திட வேண்டும். இலங்கையில், நடன ஆசான்கள் சு ப் பை யா, ந ல் லை யா , ேவ ல |ா ன ந் த ன் தி ரு ம தி தி ரி பு ர சு ந் த ரி ஆகியே (ா ரி ன் நெளிவு சுளிவுகளைப் பெற்ற நடன ஜாம்வாணியாக வளர்ந்திட வாழ்த்துகிறேன்.
1 9 6 1 - லி ரு ந் து இர ட் ைட ய ர் கள் போல விளங்கிடும் நண்பர் வீரசிங்கம் தம்பதிகளின் எச்சங்களின் கலை, மலை விளக்காக விளங்கிட,
கலங்கரை விளக்காகத் திகழ்ந்திட
வாழ்த்துகிறேன்.

Page 16
பதிலுரை
தமிழினி -இளவரசி
நுண்கலைகள் ஐந்தினுள் நடனக்கலை ஒன்றுதான் எந்த மொழியிலும் சமயத்திலும் அதன் பிறப்புக்குரிய தனித்தன்மை மாறாமல், குணவியல்பு சிதையாமல் புகுந்து வெளிவரக் கூடியது. ஒவியமும் சிற்பமும் வேறு வேறு மொழிகளிலே தோற்றும்போது அந்தந்த மொழி-சமயத்திற்குரிய தன்மைகளுடன் வெளிப்படும். இசையும் அப்படியே; அதன் தொனியில் இசைக்கருவியின் தன்மைக்கேற்ப மொழி-சமய கருத்துக்களுகேற்றவாறு மாறுபடும்.
ஆனால், நடனம் அப்படியான தொன்றல்ல. மழை கொழும்பிற் பெய்தாலென்ன? யாழ்ப்பாணத்திற் பெய்தாலென்ன ? தன்மை ஒன்றுதான்! பயன் ஒன்றுதான் ! அதே போன்றதே பரதக் கலை. இதற்கு மொழி-சமய மக்கள் நிலை வேறுபாடுகள் இல்லை. நாட்டி ன் இளவரசி ஆடினாலென்ன, கிராமத்துப் பெண் ஆடினாலென்ன? இருவரும் ஆடுவது பரதக் கலைதான்! அத்தகைய வேறுபாடற்ற-விகாரமற்ற தன்மை ஆடற் கலைக்குண்டு!
இத்தகைய பெருமதிப்புக்குரிய கலையை எம்மைப் படிக்க வைத்த எமது பெற்றோர்களுக்கு, உணர்ச்சியைத் தூண்டிய எமதாசிரியைகளுக்கு நாம் என்றென்றும் கடப்பாடு டையோம். காலச் சூழ்நிலையால் ஏற்பட்ட இடப் பெயர்வுகள், அவற்றால் வந்துள்ள இன்னல்-இடைஞ்சல்-துன்பம்-துயரம் ஆகிய சந்தர்ப்பங்களிலும், "துன்பம் நேர்கையில் யாழெடுத்து நீ ஆடிக்காட்ட மாட்டாயா?” என்ற பாரதி வரிகளுக்கேற்ப எம் மனத்தில் துன்பத்தின் சாயல் படாதவாறு பார்த்து, காத்து, கலைப்பயிற்சியை அயராது அளித்திட்ட எமதருமைப் பெற்றோர்கள் எமது வணக்கத்திற்குரியர். எமது உடன்பிறப்புக்கள்அருமை அண்ணன்கள் குறளரசு-வேழ வேந்தன்- ஈழ காந்தன்இளங்கோவன் எமது பெருமையில் மகிழ்வு கொள்ளும் அருமைக்குரியர்.
இடப் பெயர்வு, பயிற்சியின் கால இடைவெளியைக் கூட்டியுள்ளது. எனினும், பெற்றோரினதும், எமதும் ஊக்கமும் காலந் தாழ்த்தி என்றாலும் ஆக்கத்தைத் தந்துள்ளது மகிழ்ச்சி தருவதாகும்.
பக்தியிற் கூட குருபக்தி சிறந்தது என்பர். குருவில்லாத வித்தை ஆகாது. குருவின் தூண்டுதல், லாவண்யமான பயிற்சி கொண்ட கலையிலுள்ள ஆழ - அகலமான அறிவு, தலைமைத்துவப் பண்பு
 
 
 
 

ஆரம்பித்தவர் செல்வி. மஞ்சுளா விஜயரத்தினம் அவர்கள். 1983இல் இடம் பெற்ற இடப்பெயர்வால் அவரிடம் தொடர்ந்து பயிற்சியைப் பெற்றிட முடியவில்லை. எனினும், யாழ்ப்பாணத்தில் மீண்டும் இக்கலையைச் செல்வி கலாமதி அவர்களிடம் எனது தங்கையுடன் சேர்ந்து பயின்றோம். யாழ்ப்பாணம் கலைகளுக்குப் பஞ்சமில்லா இடம். பயிற்சியில் கடுமை இருக்கும்! அதற்கேற்ப ஆசிரியை கலா மதி அவர்கள் கடுமையாக இருந்தாலும் சகதோழி போன்று அன்பினாலும் பண்பினாலும் பரத நாட்டியத்தில் எமதார்வத்தைப் பெருகச் செய்தார்.
இடப் பெயர்வு எமைத் தமிழ்நாடுக்கு இழுத்துச் சென்றது. அங்கு திருமதி. வசந்தா கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்களிடம் சென்னை நந்தனத்தில் மீண்டும் எமது பயிற்சி தொடர்ந்தது. இங்கு பரத நாட்டியத்தின் பாவம் சார்ந்த மற்றைய பகுதி எமக்கு அறிமுகமானது. தமிழகத்தில் பரதம் கற்கக் கூடியதான ஒரு சந்தர்ப்பத்தைப் பெரும் பேறாகக் கருதுகிறோம்.
தமிழகத்திலிருந்து கொழும்பு திரும்பியபின், கலாசேத்திரப் பாணியில் பரத நாட்டியப் பள்ளியை நடாத்தும் கொழும்பு விவேகானந்த சபையில் சேர்ந்து பயின்றோம். அப்பொழுது செல்வி பத்மஜா சச்சிதானந்தசிவம் அவர்கள் ஆசிரியையாக இருந்தார். இவர் வெளிநாடு சென்றதால் ஏற்பட்ட இடைவெளியைச் சபையில் ஆசிரியர் பயிற்சியைப் பயின்று கொண்டிருந்த செல்வி. யோகேஸ்வரி அவர்கள் நிரப்பினார். அவரைத் தொடர்ந்து செல்வி அம்பிகா கெங்காதரம் அவர்கள் ஆசிரியையாக அமைந்தார். இவர் பரத நாட்டியக் கலையின் திரிபுகளான பாவம், ராகம், தாளம் ஆகியவற்றைப் பகுத்து அறியத் தந்தார். இவரையும் தொடர்ந்து, இன்று நாங்கள் இந்த அரங்கை அலங்கரிக்கத் தீவிர பயிற்சிகளை அளித்தவர் செல்வி. ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் அவர்கள். இவரது வழிகாட்டல் எமது நடனக் கலையின் பெறுபேற்றை நாம் அடைவதற்கு வழிகோலியது. விவேகானந்த சபை நடாத்தும் பட்டயப் படிப்பிற்கான எழுத்து, செய்முறைப் பரீட்சைகளில் சித்தி எய்துவதற்கு வழிகோலியது. இவரது நட்டு வாங்கத்தில், சிறந்த பக்கவாத்தியக் கலைஞர்கள் வாசிக்க, நாம் அவை முன் வலம் வரும் காட்சி தருகிறோம்.
மீண்டும் எம் பெற்றோர்களுக்கும், எமது ஆசிரியைகளுக்கும், சந்தர்ப்பங்கள் தோறும் எமக்கு விளக்கமும் ஆக்கமும் நல்கிய நலன், விரும்பிகளுக்கும் பெரியப்பா பெரியம்மாவாகிய திருமதி திரு. நா. துரைசிங்கம் ஆகியோருக்கும் விவேகானந்த சபை பொதுச் செயலாளர், க. இராசபுவனேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் எமது மனமகிழ்ந்த கடமைப்பாடுடைய நன்றியறிதலை நல்கிறோம்.
米米米
எனது ஆறாம் வயதில் நடனக் கலையின் அரிச்சுவடி யை A :

Page 17
நன்றியுரை
வேலணை வீரசிங்கம்
நுண்கலைகளுள் உயிர்ப்ானது நடனக்கலை. தமிழ் மக்களின் நாகரீகப் பண்பாட்டின் உயர்வினை, பண்டைய பண்பாட்டுத் தொன்மையினை, பல தரப்பட்ட கலாச்சார விழுமியங்களுடன் ஒன்றித்து அன்றும் இன்றும் என்றும் எடுத்தியம்புகின்றது.
ஒய்வு நேரத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த எண்ணிய எண்ணத்தின் கைவண்ணமே எமது குடும்பத்தின் நுண்கலை வளர்ச்சியாகும். இந்த வளர்ச்சிக்கு உடன்பிறப்புக்கள் மட்டுமல்ல, நண்பர்கள்- அன்பர்கள், நலன் விரும்பிகள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு கலைக் குடும்ப அமைப்பின் நிலையில் நீண்ட காலமாக உதவி வருகின்றனர்.
அவர்களிற் பலர் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் கூட்டாகவும் தனியாகவும் உதவியுள்ளனர்.
நண்பர்கள் எஸ். பி. சாமி, அ.பொ.செல்லையா, கே.செல்வராசா, வரதர், கம்பளைதாசன், பா. பாலசுந்தரம் ஆகியோரின் குடும்பங்கள் உறவினர்களான, திரு. திருமதி. செல்லத்துரை செல்வகுமாரி, திருமதி. திரு. துரைசிங்கம், கண்ணபிரான், தயாபரன், பிரேம்குமார் குடும்பத்தினர் கனடா வாழ் திருமதி, கதிர்காமத்தம்மா குமாரவேல் சியாமளா, தேவகுமாரன் ஜெயக்குமார், சகோதரர்கள் மாறன்-சேரன்-செந்தி, திருமதி ஜெயக்குமாரி லண்டனைச் சேர்ந்த ஜெயரூபலிங்கம் குடும்பத்தினர், நந்தகுமாரன் - கவிதா, சுஜிதா, நலன் விரும்பிகளான திருமதி. கமலினி செல்வராசன், வானொலிப் பணிப்பாளர் வி. என். மதியழகன், தி.கனகலிங்கம் குடும்பத்தினர், மலர் வெளிவர உதவிய திருவாளர்கள் எஸ். சிவபாலன் - ஏ. பத்மநாதன், மேலும் உயர்ச்சியை விரும்பும் சென்னை சகோதரி கந்தசாமி பாக்கியம், போதகர் பிரபாகர், செல்விகள், ஜெயமேரி, ஜெயந்தி குடும்பத்தினர், திருமதி. திரு. ஏ. எஸ். மணவைத்தம்பி, மதுரா ரவல்ஸ், திரு. வி. கே. ரி. பாலன், திரு. நெய்னார், திருமதி திரு.ப.புகழேந்தி, விஜயா அச்சகம் என். சந்திரசேகரம், விக்ரம், ஆர். இராசசேகரன், அவுஸ்திரேலியாவாழ் ஆதியாகேஸ், இ. தியாகலிங்கம், இராசகோபால், தேவகி, பிரான்ஸ்சைச் சேர்ந்த தர்மரத்தினம், ஜீவகுமாரி, மேலும் மதிப்புக்குரிய திருச்சி ஞானசெபஸ்தியன் குடும்பத்தினர், கொள்கை வழி நிற்கும் மதிப்பார்ந்த திருமதி வீ மோகனா குடும்பத்தினர், சகோதரர்கள்
 
 
 
 

செல்வேந்திரன், திருமதி. திரு. தர்மலிங்கம், செல்வி வசந்தி, திரு. சு. மகாலிங்கம் ஆகியோர் நினைவில் வந்தனர். இன்னும் வந்து கொண்டே இருக்கின்றனர். இவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
இந்நிகழ்ச்சியினை இன-மத-மொழி ஏற்றத் தாழ்வு - கொள்கை
கோட்பாடு அற்ற முறையில் அமைத்துள்ளோம். எப்பொருள் யார் யார்
வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்ற
வான்மறை வள்ளுவன் தரும் பகுத்தறிவைத்தாரக மந்திரமாகக் கொண்டு
சமதர்மக் கோட்பாடே நமதாகும். அதன்வழி சமயவாதியும்
பகுத்தறிவுவாதியும் ஒவ்வோர் வழியில் பயனுடையவர்களே.
அவ்வழியில் எமதழைப்பை மதிப்புடன் ஏற்று, | f G6)
வேலைப்பழுக்களுக்கிடையே நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து, எமது
புதல்விகளை வாழ்த்திச் சிறப்பித்த அனைவருக்கும் எமது இதயங் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் முதன்மை விருந்தினராகக் கொழும்புப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இ. யோகராசன் அவர்கள் வருகை தந்து பெருமைப்படுத்தியுள்ளார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒய்வென்பது ஏது? இருப்பினும் யோகராசன் அவர்கள் சமூகமளித்துக் கெளரவப்படுத்தியுள்ளர்கள். கம்பனிசச் சிந்தனையாளர் கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ், விவேகானந்த சபையின் உயர்ச்சிக்குப் பொறுப்பான செயலாளர், க. இராசபுவனேஸ்வரன், சைவத்தின் காப்பாளரான சைவமுன்னேற்றச் சங்கத்தின் தலைவர் சின்னத்துரை தனபாலா ஆகியோர் வருகைதந்து விருந்தினர் உரைகளை ஆற்றியமைக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பொறுப்பானவர் ஆசிரியை செல்வி. ஞானாம்பிகை விக்னேஸ்வரன் அவர்கள். இந் நடனக் கலையில் செறிந்தும், நிறைந்தும், பொதிந்தும், மலிந்துமுள்ள பல அம்சங்களை எல்லாம் மிக லாவண்யமாக எடுத்துரைத்துப் பயிற்றுவித்த பெருமை ஆசிரியை செல்வி ஞானாம்பிகை அவர்களையே சாரும். அவர் மேலும் வளர்ச்சிபெற வாழ்த்தி எமது நன்றியறிதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
மீண்டும் எல்லோருக்கும் எமது நன்றியும் வணக்கமும்,
வளர்க நடனக்கலை!

Page 18
వE - - త్రొకో థ్రోతారో
ZAcknowledgements Creatful 7th a plks.
I am very highly pleased to express my sincere thanks to Our Guests R. Yogarajah M.P., Kamba varithy E. Jeyaraj, Mr. K. Raja Puwaneswaran and Mr. Sinnadurai Thanabala for having attended and graced this occasion at this hour.
I take this opportunity to thank, our belowed teacher Natiya Kalaimany Ginanambikai Wickneswaran and the artists Kalainamany Warnarameswaran, Isa ikalaimany Jegatha Iimbikai Wicknes waran, R. Ravindran, R. S. Kesawam Lurthy, Kumara Liyanawat te who hawe contributed much for the success.
The victory of the function could be attributed to others Mrs. Shanthi Srinivasan, Kathirkamaththamby, Sarasawipaya, Baseline Electricals, Mrs. Kamalini Selvarajan, Ilayathamby Thayanantha, V. Rajendra, Shanthi Tailors, W. Selvarajah, P. Wimalendran, Photographers, Manager and Staff of the Theatre and Media who had contributed for better Setting, Lighting, Sounds, Comperes, Costumes, Make-up, Pictures, Publicity, Printing, Platform and others,
Also, I like to reveal my heartiest thanks to Iny friends, relatives and well-wishers as well.
Thanks to you all.
811, College Street, WELANAIWEERASINGAM Kotah cna, Colombo – 13, TP: 437097.
 
 
 

+ grg f Tirpirர
+ + Tribute foi fshe Deity of Dance
I. For Trifer ard Alla riippur
Fg - Nad
Thar = Miss്യ്യാ
2. Mafisцаг аггт
Flag = IAEF-iloj
TJJ - fuf
3. Saffär
FgT = Fg|ligi
Talasar 7 - fra spp.)
Musical Title
. & FFFFFFF
Ragur ... Tharuyas
Thailan a lathi
I'r I. Le TT VI (
5. Parharr7
Farm - HindIII
Tinalyr1 = Anthf
б. Reerffiагналт
Häärl = lk
This arr; - Arri
9.
நிரer y le பே:
Prifffa5aar Pada
Ràಳr1 = ಸಿàkanAPI
II}glዕlዘllዘ = lifff
Trillä
Hg|| - Biri
Thlıları - luffı
rgr,

Page 19
# சிங்கிக் கரிக்தேர்தல்
**ஆஉள்ள்ேiryஃது ஆதரr
М. тузулум уйгунifМуун ай уулугу ҮҮЙуу நீட்சிக் - திட்ட தாளம் - மிஸ்ரசாபு
நீங்கள்
ராகம் - ஆட்சி தானம் - ஆதி
... wieġ jiġi
ராகம் - இராக: திராஜ் - திஸ்ரீதர்,
இைேசவேனை
# ±ಾÌà:
r - ஆண்: தானம் ஆகி
5. fự fij
Tரிகர் - :ரஃதோரச்
- ஆதி
தTம்
பீ. ஃத்திகள்
r - ஆ:ே தானர் - ஆதி
கணிதத்தி: }
f'J':'Ĵ', r' JIF Y FFF }
நீர்கள் - திேகரிப் திரான் - ஆதி
ýř, Parr
... . . . ...eli. தாளர் - ஆதி
i'r rhif 5 i'r fri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நடன அனாப்பு நட்டுாைங்கம்
பாட்டு
மிருதங்கம் வயலின் புல்லாங்குழல்
தாட்டிக்க:W" செல்வி, ஞானார்பிகை, விக்னேஸ்வரன்
- கலைமாமணி வர்ணராமேஸ்வரன்
இபை க்கலைமணி
செல்வி. ஜெகதாம்பிகை விக்னேஸ்வரன்
- திரு. ஆர் . ரவிந்திரன் - திரு. ஆர். எஸ். கே. முர்த்தி
- திரு. சூாார வியன வந்த
impanying rises
1. Choreography & Direction -
Miss. (Ina In a III loikai Wickles wara II
2. Vocal -
*Kalainna Tının y "Warnarameswaaralı II
lsikalai II: Il
-"Miss, legathambikai Wickneswara II
3.
Mirutha Ingalin -
*MT, R. R. Will Til Il
4. Violil -
Mr. R. S. Kesavam (orthy
5. Flute -
"Mr. Kını ara liy III: W: It'.

Page 20
Credits
Green Roor - 7Mrs. Shariffii Sriraiasary
Sets - 7 Mr. 7Ka fhirgarna fhitharmly Lighting - 5агasаиfраиа
Sords - TB seine Electricals
Сотрeres - ?Иrs. ЖаллаІinї5е!иara/ал - Таллії.
7: 7:7ry7::::-TE
7Mr. V. Rajendra - English.
Cosť rizes: -
Shanthi 7 millors
- ..
Make-up -
?Ms. 7KSelvaräjäh
 
 
 
 
 
 

கடுகைத் துனைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக்
குறுகத் தறித்த குறள்.
- (30) is 45. It si
ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்ப தருங்குறளும்
பாயிரத்தினோடு பகர்ந்ததற்பின்-போயொருத்திச் வாய்க் கேட்க நூலுளவோ மன்னு தமிழ்ப்பூல்வ ராய்க் கேட்க விற்றிருக்கலாம்.
Ꮳ.
NS ت"گه
》 தீத்தத்த T

Page 21
இறைமாட்சி - அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி F-N
பகவன் முதற்றே உலகு. - குறள் 01
LL 0 LL 0 0 L 0 L 0 0 0 0 00 0 L 0 L 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0L 0 0L LL 0 0L L 0 0 L 0 (it 73 est Corrupulinents GFronn
MII/
()
S
更多
M KS名
V/AYA (DƏN QA S (D) QS
85, Sri Ratnajothy, Sarawanamuthu Mawatha, (Wolfendhal Street) Colombo-13. Sri Lanka. Tel: 327011, 331596
00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 0 0L Y Y Y 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L L 0 0 L 0 0L L 0L 0L 0 0L 0 LL 0S
தமிழினி - இளவரசி இருவரின் நடன அரங்கேற்றம் சிறந்திட எமது நல் வாழ்த்துக்கள்
QAN (EƏ QİNDINCƏ MA__S
219, Main Street, Matale. Tel: 06622425
0L 0L 0L0L 0LL0L 0L 0L 0 0L 00L 0c L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0LL
எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் அகரம் முதலானது. அதுபோல,
உலகத்திற் கெல்லாம் ஆதியானது பகலவன் ஆகும். 上一
 
 

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் துப்பாய தூஉம் மழை ே குறள்-12,
0L 0 00 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 00 0L 00 00 00 00 0L 0L 0 00 0 00 0L 0 L 0L 0L 0L 0L 0
Uit E3 est Corraplinerifs
O
ՇannizԵini & Olavaras
(J5rorra
ஆடலும் பாடலும் ஒருங்கிணைந்து அழகுபடுத்தும் அரும் நுண்கலையாம் பரதம் என்றும் வளர எமது வாழ்த்துக்கள்
SAASUNDARAM JP
No, 120 Sri Kathiresan Street Colombo-l3
LL0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 00 0L00 0L00 0L 00 00 0 0 00 00 LL L0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L
உண்ணும் உணவுப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதும், உண்பவர்களுக்கு உணவாய் உதவுவதும் மழையே.
كص

Page 22
நீத்தார் பெருமை செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் ............"=="سر
செயற்கரிய செயய்கலா தார். குறள் - 26
0L0 0L 0L 0L LLL 0 0 0L 0L 0L 0L 00L 00 0L 00 0 0 0LL 0 0LL 000LL 0L00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0 0L 0L 0L 0
M(With E3 est Connullinnents
Io “Zarra izbviri & Javarasi
3Proոր
S'a ياااال
S
シ
垂
e
A.
Ņ Ŝ''%é
EDIRISOORIYA & COMPANY
30, Prince Street,
Colombo-1 1.
T.P.447560, 4.46388
S 000 0000 00 c 0c c 0 L000L 00 0 0 0L000L0 c 0 L 000L 0 L00 000L 0 Y 00 0 0 G
செய்வதற்கு அரியதான செயல்களைச் செய்வர் பெரியர் சிறியர் சிறியதான செயல்களையே செய்வார்கள்.
 
 
 
 
 
 

அறன் வலியுறுத்தல் -
மனத்துக்கண் மாசில னாதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற. குறள் - 34 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
R lMVith, E6est Corruplirnerats GFron
8
3še do
2RS
PRAWVHA TRA)ING (0)
* Suppliers to Confectioners & Bakers * Importers of All Kinds of Food Colours, Essences, Chemicals Etc. * Commission Agents
NO. 64,Dam Street, Colombo- 12
Phone: A45626
0L 0L 0L0L0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L0L 0LL0 0L 0L 00 0L 0L 00 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 00 0L 0
மனதில் குற்றமில்லாமல் இருப்பதே அறமாகும். மனத்தூய்மை இல்லாத செயல்கள் ஆரவாரத் தன்மையவை யாகும்.
-ܐܠ
بيت..." وع.

Page 23
இல்வாழ்க்கை x'. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு ص
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை, குறள்-43
Lc0 0L0L0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 c 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 00 00 0 0 0L 00
l^{Vithy Best Corruplirnerfs GFrorra
髪が黒_家が黒 e2) ܬܬܢ
JKRADING CO
Importers, Exporters & General Merchants Dealers in Polythene Polypropylene, Shopping Bags. Grocery Bags, Lunch Sheet and Straws Etc.
103 A, BANKSHALL STREET COLOMBO-11.
TEL: 421259, 338954 0 cL 0c 0L 0L 0 0L 0 L L 0c 0c 0c 0c 0c c 0L 0L 0L 0 00 0L 0L 0L 0 0 0 0L 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0S
lUith, E3 est Corrplirraerтt, (Fronna
BANKSHALL CHEMICAIS (DVD) LDD.
172, Bankshall Street, Colombo - 11. Sri Lanka. Tel: 440499, 328307 Fax: 94-1-447601 Telex: 22682 BANKEM CE. Cables: BANKCHEMCOLOMBO.
c 000c 000L 0 0 000 0L 0L 0L 00 0L 00 0L 0L 0L 0L 00 0 00 0 0 00 00 0L 0L 0L 00 00 0 0 0 0 0L0L 0000
தனது முன்னோர், தெய்வம், விருந்தினர், சுற்றத்தார் தான் Sஉ என்னும் ஐவருக்கும் செய்யும் கடமையினைச் செய்வதே
இல்லறத்தானுக்குச் சிறப்பாகும்.
 
 
 

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் سےسر
திண்மையுண் டாகப் பெறின் குறள் - 54
0 L 0L 0L L L Y L L L 0 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L L L L 0L 0 L 0 0 0L 0 0 L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L LL
கலைச்செல்விகளுக்கு எங்களது இனிய வாழ்த்துக்களைப் பெருமையுடன் தெரிவிக்கின்றோம்.
ଅଠାଁ
திருமதி.அ.அழகுராசா
பூரீமுத்துமீனாட்சி நகைமாளிகை
இல.152, B. செட்டியார் தெரு கொழும்பு-11 தொலைபேசி: 433164,329104
25 வருடங்களுக்கு மேல் நகை வியாபாரத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்
LL0L 0L0 00 0L 0L 0L 00 0L 00 0L 0L 0 0L 00 0 00 0L 00L 0 00 0L 0L 0 00 0 00 00 00 0 0L 0 0 0L 0
கற்பென்னும் வலிமையைப் பெற்ற பெண்ணைவிடப் பெருமை தரும் பொருள்கள் எதுவும் இல்லை.
- ܬ
ട

Page 24
سےسر
மக்கட் பேறு
தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து ိဒ္ဓိ | முந்தி இருப்பச் செயல். குறள்-67 )
Lc 0c 0L 0L 0c L c L 0 c 0L 0L 0L 0c 0 c c 0 0L L c 0 0 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L பாவம்-ராகம்-தாளம் ஒருங்கிணைந்து கதைகூறும் அபிநயங்கள், முத்திரைகள், புதுமொழி தாங்கி நிற்கும் புதுமைக் கலை வாழ்க
音 音
UURUGS AUTO SPARGES
IMPORTERS AND DEALERS IN TATA/LEYLAND & TRACTOR SPARES SOLE DISTRIBUTORS FOR ROOTS AIR AND ELECTRIC HORNS
NO.ll PRINCE OF WALES AVENUE, COLOMBO-14. CABLE: * MOTORPARTS COLOMBO T.P.: 347275.
0 0L Y 0L0 0L0 0 0 L L 0 0 0L 0L 0L L Y 0L L L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0
எங்களது இனிய வாழ்த்துக்களைப் பெருமையுடன் தெரிவிக்கின்றோம்.
+ لم لم
vn WMessenger Unın
No.218 1/4, Messenger Street, Colombo 12 Tel: 437789, 329664,074-610765.
L0L00 000000L 0c 0L 0 0L 0 0L 00 0 0 0000 00 0L00 0L00L 0000 0L0L 0 0L 0L 0L S #ಣ್ಣ தன் மகனுக்குச் செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர்
கூட்டத்தில் முதல்வனாக இருக்கத்தக்க கல்வி உடையவனாக ஆக்குதலாகும்: ః
 
 
 
 
 
 

அன்புடைமை a -3.
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு s
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு குறள் - 80
LLL S 0 0 0L 0 0L 00 0L 0L 0 Y 0 Y z 0 0 0 LLLL 0 0 0L 0L 0L 00 0L L 0L 0 0000 0
LUilt, ESest Corrupliments GFrorra
NEW LIX(MITRADE CENTRE
GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS
144, MALIBAN STREET, COLOMBO-1.
TELE: 438465, T” GIRAM: THANIKA
& 盛
& R
R s R
R R R &
s R R @
R @ R 血
& R & R 0L000000L00 0LL0000 00 00 00 000L 0 0 000L 0L0L0L0L0 0000 0 00 0000 000000 0L00
R
R &
R
& 血 & @
@
R
& 血 血 @
l(U it', 3 est Complirnents (Fronna
ل Sarath Import (Pvt) Ltò
Importers of Essences, Food Colours,
elatine Glucose, Chemicals Étc.
R @ R R
R R
@
R
OFFICE: STORES: 180/4 People's Park, 21, St. Michael's Road a Gasworks Street, Kollupitiya, Pettah, Colombo-11 Colombo-3 g Tel: 329571, 332940 Tel: 448768
岛 &
00L000000L 000000000 00000 00000 0000000 0000 0 00 00 00
அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிருள்ள உடம்பாகும்.
அன்பில்லார் உடம்பு எலும்பைத் தோலால் போர்த்த உயிரற்ற உடம்பாகும். : ဒ္ဓိန္တိမ္ပိ

Page 25
விருந்தோம்பல் ဎွိ மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து. குறள்-90
Y 0 0 S 0 L L 0 0 L 0c 0 0 L 0L 0L 0L 0L 0L L 0 0L 0 0L 00 00 0 00 0 0L 0L 0 L 0 0L 0L 0L 0L 0L
R Mit 3est Cornpli mnenats GFronra
W.M6NICKM at BROTHER
IMPORTERS, GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS
SUGAR RCE
T'Phone No : 323408, No 34, 4th Cross Street
323986, 432347 Colombo-11 , Fax : 421972
Telegrams : Thavayoga
S L0 L L0 S L 00 0L 0L 0 0S L S 0 Y S L 0 0 0L L 0L S Y Y Y L Y L 0L 0LL 0S
Uit E3 est Corraplinents GFronn
لم ++
Salt 57Ranjütft &mtempvuise Importers, Exporters, General Merchants & Commission Agents
T' phone: 42317) 17& 44A, 4th Cross Street
338427,348132 Colombo-l Fax: 344876
c000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0L 0 0 0 0 00 00 00 00 0000 0 0 00 L 0 Y L 00 0 0
அனிச்சம்பூ மோந்தவுடன் வாடிவிடும். அதுபோல, விருந்தினரோ
முகம் மாறுபட்டுப்பார்த்தாலே வாடிவிடுவர்.
 
 
 
 
 
 
 

/= இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
0 0 0 0 0 0c 0c 0 L 0L 0L 0L 0 0 0 0 0 0 0 0L 0L 00 0L 0L G 0L 0 Y 0L LL L
LL 0L Y 0L 0L 0L 00 L0 00 0L 00L 0 L 00 0 L 0L0 0 Y Y Y Y 0L0 00 0 0 00 00 00 00 0L 0L 0 0L 0L 0L L L 0S 0
இனியவை கூறல்
கனியிருப்பக் காய்கவர்ந்தற்று குறள்-100
MUith, 3est Corruplinaerts GFronn
6. PEER MOHAMED
DEALERS IN FOOD FLAVOURS, FOOD COLOURS AND FRAGRANCES FOR JOSS STICKS/SOAP ETC.
109, Prince Street, Colombo-l
Tel: 422022, 440778, 343810, Cable: "PERFUMOIL'Fax: 683278
l(Jith, 3 est Corruplinents 9ாoா
+ ++ +
Geavacfiem &ruterupwise
141, BANKSHALL, STREET COLOMBO-11. TELE: 3362O1,423288
Sc 0 0 0 cL 0 L 0 0 L 0
இனிய சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றை விட்டுக்
=N
கடுமையான சொற்களைக் கூறுதல் கனிகள் இருக்கும் போது காய்களைத் தின்பதற்கு ஒப்பாகும். န္တိဒ္ဓိ

Page 26
செய்ந்நன்றி அறிதல் எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு (86-10
K0 0 00 0L 00 00 0 0 0 0L L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0 0 0L 00 0 00 0 0L 0 0 00 0 00 0 0 00 0 00 0 0
Uit 73 est Corruplinents (JFrorra
GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS
Il 12, 4th Cross Steet, Colombo-ll
Tel: 435712 000L0L 00 YY L 0L 00 0L 0L 00 0L 00 0L 0L 00 0L 0 0 0L 0 0L 00 00 0 0c 00L 0 0 00 00 000
KaNTHE STORES
I Uith, E3 est Corraplinents GFronn
@
@
لم
++
R
ap"
Sbastba CSrað es GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS
R
&
133,5THCROSS STREET, COLOMBO-11
R Q
R R R 盆
R
R
岛 & & R
R 0. R R 0. R
& 血 & @ R PHONE: 438991
R @
S 0L 0L0 0L 0 0L 0L 0L 00 0L 0L 0 0 0 0L 0LL0 00 00 00 0 0 0 0 00 000 000 00
எத்தகைய அறத்தை அழித்தவருக்கும் தப்பிப் பிழைக்க Sட வழியுண்டு. ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து அழித்தவனுக்கு
உய்வு இல்லை. :
 
 
 
 
 

سےسر
ستصحيحصد مساحتها
நடுவு நிலைமை
தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும். குறள் -14
L 0L 0LL LL LLL 0L 0 0L 0 L 0 L 0 L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0 0 0L 0L L L L L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L c 0 0L LL LL
MUitly 3est Corrupulinents (Fronra
PETTAH ESSENCE suPPLIERs
Suppliers to confectioners & Bakers Importers of all Kinds of
Food Colours Essences, Chemicals, Groceries Etc.
s
18/1, Dam Street, Colombo-12. Sri Lanka.
000L0L000L00000L0L0L000000L000000000000000000000000000L0LLL0000L
PhOme: 326235-449269-434859 Telex: 22948 ESSEN CE . Fax: 434859
lUitg 3 est Corraplinerafs Fronra
Color Camp
DEALERS INDYES & LABOARATORY CHEMICALS &
FABRICPAINTS, BRUSHES
41, BANKSHALL STREET, COLOMBO-11 TEL: 448818, 449127 FAX: 334473, OR445559 ATT DAMIAN DERICK
Lc 0L 0L 0L 0L 0c 0c 0L 0L c 0c c c 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0 LL LL 0 L 0 L 0 L 0 L LL L
N=
நடுவுநிலையில் உடையவர்- உடையவரல்லார் என்பது
அவரவர்க்குப் பின் காணப்படும்.
என்பது
எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும்
كا

Page 27
=ܡܠ
அடக்க முடைமை -
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு. குறள்-127
LLLL L LL L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L L 0L 0L 0L 0L 0 L 0 L 0L 0L 0L 0L 0L Y 0L 0L 0L 0L L 0 L 0 Y 0 0L 0L 0L 0L 0
No. 28 St.John's Road,
Colombo-ll Tel: 330122 0c 0L 0L 0L 0L 00 0L 0 L LL 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L 00L 00 00 00 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 L0 0L 0L 0L 0L 00
low Saratha's Graëc Centre
NO. 157/A, 5TH CROSS STREET, COLOMBO-11. TEL: 421785
L Y Y 0L 00 0L 0 LL 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0 0 0L00 0L 0
lUit 3est Corrapvlinnerats GFron
द
مهمه
"MYRGIR"
General Merchants & Commission Agents Wholesale Dealers in: Rice & Ceylon Products
l(Uitg E3 est Corrupliments Fronra
യ്ന് ്
సాf N?
GENERAL MERCHANTS&: COMMISSION AGENTS WHOLESALE DEALERS IN RICE & CEYLON PRODUCE
RCE
எவராகயிருந்தாலும் நாக்கைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்:
காக்கத் தவறினால் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டுத் துன்புறுவர் كط
 
 
 
 
 
 

سےسر
ܝܠ ܐ
ஒழுக்கமுடைமை
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப்படும் குறள்- 131 ༽
0L 0L 0L 0L L 0L L L LL G 0 L 0 L L 0 L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L Y 0 L 0 0 0 0 0 L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0L L 0L 0L 0L 0L
ஜாதச் சிலம்பு பலவிசைபாட நடனக் கலையால் நர்த்தனம் புரியு
செல்வப் புதல்விகள் சீர்பெற்றுயுயர
எமது வாழ்த்துக்கள்
Stew (5anesan Printers
OFFSET & LETTER PRESS PRINTING
22, Abdul Jabbar Mawatha, Tele/Fax: 347586 Colombo-12
K 0 L Y 0 L 0L 0 L 0 L L 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L L 0L 0L 0L LLL 00 0L00 0L G 0L 0 0L 0 L 0 L 0 L 0 L LL L0L
Q
==ܔ
ஒழுக்கமே எல்லோருக்கும் மேன்மையைத் தருவதாக இருப்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரை விடச் சிறந்ததாகப் போற்றப்படும்.

Page 28
பிறனில் விழையாமை
பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு அறனென்றோ ஆன்றா ஒழுக்கு குறள் -148
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000L
MUit hy E3 est Cornpliminerats GFronn
-op"
NEW KHYRIAHS
PLASTICWARE DEALERS
9, China Lane, Colombo-1 l
0c00L0LL 0L00 0L 0L 00 0c 0 LL0L 0L 00 0L 0 0 0L 00 0L 00 0 00 00 0 00 0 0 00 0 0 0L 0L 0L 00 00 00 0L
Ut 3est Compliments GFrorra
له
Sunrise C5raöers
GENERAL MERCIANTS
DEALERS IN COLOURPOWDER, ESSENCE, DATES, BAKERY ITEMS, CAKE INGREDIENTS ETC.
194, GASWORKS STREET, T-PHONE: 335680
COLOMBO
Kc 0L 0L 0L 0L 0L Y 0L 0L 0L 0L 0c c 0L 0L c 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L L L L 0 L 0 L 0S
பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி நோக்காத பெரிய ஆண்மை, ன்றோர்க்கு அறம் மட்டும் அன்று, நிறைந்த ஒழுக்கமுமாகும்.
 
 
 
 
 
 

===ܢܩܔ
பாறையுடைமை
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை, குறள் - 151
LL 0L L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0 c 0 L c 0L 0L 0L L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L L L L L 0L L LL 0 L 0S
Mit 3est Corraplirnerts 2-rorn
§නි
冕多笼爱
kkSASSOCATES
Office: Res: 181, Dam Street, 78 A, Barnes Place, Colombo-12, Sri Lanka Colombo-7, Sri Lanka
Tel: 432802 Tel: 69214
L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L Y Y Y L0 0 0LL L 0L 0L 0L 0LL 0S
தன்னைத் தோண்டுபவரைத் தாங்கும் நிலத்தைப்போல, தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்.
كصصط

Page 29
ー
அழுக்காறாமை
அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார்
ܓ====
வழுக்கியும் கேடீன் பது. குறள் -165 لـ
L 0L 00L 0 0L 0L 0L 0L0L L 0 L 0 L 00 0 00 0L 0 0L0 0 0L K 0L00 0L 0L0L 0 0 0L 0L0L0L0 L 0L 0L
MUitly 3est CorrupVlir rIeruts Fronra
ट्र्भुक्ल
\ope
9 SFLCTIO
SPECIALIST IN SAREES.
NO. 148/A, Main Street, Colombo-ll. Tele: 34.1397
a a 2 & 2 aa a, a 22 a a a 288 . . . . a 2 & 2 aa a a a a 2
lUitg 3est Corraplinents GFrørra
等 等等
Ōitanttex. Goraòcers
NO. 1 O6F SECOND CROSS STREET COLOMBO. 11
L LLL LLLL 0 0 0L 0 L Y 0 0Y 0L 00 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L c 0L 0L 0LcL 0L0 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0 0 0 0 0
பொறாமை உடையவர்க்கு வேறு பகை வேண்டியதில்லை. அது ஒன்றே போதும். பகைவர் தீங்கு செய்யத் தவறினாலும் தவறாமல்
கேட்டைத் தருவது அது.
 

a
R
338, Old, Moor Street, Colombo-12, Sri Lanka.
வெஃகாமை
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.
வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
குறள் -177
c0c 0 0 0L 0L c 0L 0L 0c 0L0 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0 L 0L 0L 0L 0L L L 0S
MVith, E5est Corruplirrents GFrorra
General Hardware Merchants &c Estate Suppliers Engineers & Contractors
MARINATRADINGCOMPANYPWT) LTD
Grams: "MARINATRAD" Phones: 434521, 435214 Fax : 338206
0L000L000L0L0L0L0L0L0L0L00 0LL0L0L00 0LL0L0LL000L 0L 00 0L 0L 0L 0L0L0L0L0 00L 0 L 0 L Y00 0000
=ܔ
நன்மையாவது அரிதாகும்.
பிறர் பொருளைக் கவர விரும்புவதால் ஆகும் ஆக்கத்தை விரும்பாதிருக்க வேண்டும். அது பயன் தரும்போது அப்பயன்
محصـــــــــــــــــــ

Page 30
புறங்கூறாமை s
கண்நின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க முன்இன்று பின்நோக்காச் சொல். குறள்-184
0L 0L 0L 0L L 0 L 0 0L 0L 0 L L 0 0 0 0 0 0 0 0 0L 0L L 0L 0 L 0 0 L 0L c L 0L
MUitly E3 est Cornplinna erats Fronna
কৰ্দৈষ্ট
SANTHA Tex (PVT) LTD
Perfect Choice for the entire family. specialist in wedding sarees.
212, Main Street, Colombo-ll Telephone: 430750, 324459 Fax: 438644
K0000L0L000000L0L00000L00000L0000000L000L000000L00000L0L000
盆 Mit 3est Cornplirnerts 2rorn
盆
&
t
R o @ 鱼
@ O apa O O
Sri Dewi GTblemicals
125 BANKSALL STREET, COLOMBO, 11. @ TEL: 32O314432443
& R 00LL 00L00L000L0L000L0L0L0L0L000L00L0L0L0L0L0000L0L0L0L0L0L0LL0LL0L0L000
s
எதிரே நின்று கடுமையாகக் குறை சொன்னாலும், அவன் இல்லாத போது அவனை இழிவாகப் பேசக் கூடாது.
لا
 
 
 

பயனில சொல்லாமை
சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க = சொல்லிற் பயனிலாச் சொல். குறள்-200
L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L L 0 L LL L 0 L 0 L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L L L L L 0 L 0L 0L 0L Y 0 L 0 L L 0L LL 0 L
R
l^{Vith, E6est Corraplinents GFrorra
弓密
ܠܐܡܐ܀
JAyS RADING COMDANy
P.O.BOX 293, 106, BANKSHALL STREET, COLOMBO 1 1. SRI LANKA TEL: 436366, 28694, 434995, 422020, 430262 TELEX: 21551 JAYES CE CABLE: "JAYCHEM" COLOMBO
FAX: 94-1-44.9514 KL0L0L0L0L 0L 0L 00 0000 0 0LL 0L00 00 0 00 0L 0L0L00 0 00L 0L0L000000L0L0L000
lUith, E3 est Compliments Fronn
இ
raba C5raòing Cito
351 GABOS LANE COLOMBO. 11 TEL3294.26
00000000000000000000000000000L 000000000000000000000000000
சொற்களில் பயனுடைய சொற்களைச் சொல்லுக. சொற்களில் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லாது விடுக.
N=

Page 31
தீவினையச்சம் భ:
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின் - ಜ್ಞಣ್ಣ: அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு குறள்-204
S Y 0L 0 L 00 0 S 00 0 0L 0L 0L 0L 0L 00 0 0c 0 L 0 L 0 S 0 0L 0L 0L L 0L 0 L L 0 L 00 0 0 0 00 0 0
M/ithy BSest Corraplinerats GFron
ବର୍ତ୍ତିଟି
ܐܝܟ
VijEYA ENTERPRISE
44-B, 4TH CROSS STREET, COLOMBO-11 SRI LANKA TEL: 437990, 338116 FAX: 591 139
IMPORT, EXPORT, GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS WHOLESALE DEALERS IN RICE & CEYLON PRODUCE
LL 0 L 0L 0L 0 0L L L 0L 0L 0L 0c 0c 0L 0L 0L 0L 0L cL c 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 0L 0L 0L 0 L 0 L L L L 0L L L 0LL I Uith, 3 est Cornpli mnents GFron
fs
Stisan Dharmaceuticals
1 1 MALBAN STREET COLOMBO, 11. TEL: 3527748
i
L L L 0 L 0L L 0 L 0 L L 0 L k Y 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L LL 0 0L 0L 0L 0L 0L Y L L L L Y 0 0 L 0 L Y L cL LL
மறந்த நிலையிலும் பிறனுக்குக் கேடுதரும் செயலை எண்ணக் S-பு கூடாது. எண்ணினால், எண்ணியவனுக்குக் கேடு
விளையுமாறு அறம் எண்ணும். :ళ్ల
 
 
 
 
 

ஒப்புரவறிதல் ஊருணி நீர்நிறைத் தற்றே உலகவாம் -N பேரறிவாளன் திரு. குறள்-215
L 0 0 0 L 0 L L 0L 0L 0c c 0c c 0c c c 0 0 0c 0c 0c 0L 0 0 00 0 0LL 0LL 0LL 0 0LL 0 0 0 0L 0L 0L 0L MUithy 3 est Corrapulinna erats GFronn
Q R @ 2. @ R @
“Chyear1 SAyura 4ity
132, BAZZAR STREET,
VAVUNIYA
T PHONE: 024-22762
0L 0L 0L 0L 0L 0L c L L 0L L L 0L 0L 0L 0 0 L L L L L 0 L 0L L 0 L L L L 0L 0 L 0L L 0L L 0 LL LL 0L 0
Uit 3 est Cornplimerats GFronn
Shanmugam Stores
MILLER PAWN BROKER, COMMISSION AGENT AND STOCKST FOR DARLEY BUTLER & COLTD
BRANCi: PONE. 22149 SSIANMUGAAMSON NO. 41, BAZAAR STREET NO. 174, OLD MOORST WAWUNYA COLOMBO-12 PONE: 334545
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
R
@
@
R R
0.
@
*属*
":
鱼 o 2
R
盛 0.
R
& 血
ஒப்பரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் பேரறிவாளியின் s- செல்வம், ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீரால் நிறைந்தாற்
போன்றது.

Page 32
வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற்றெல்லாம் குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.
S=
0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0LL 0LL 0 0 0L 0L 00 0 0 0 0 0 0 L 0L L 0 L 0LL L 0L L L 0L 0 l^{Vith, E6est Corruplirnerats GFron
Barathi 6tnterprises
209 PRINCE STREET COLOMBO-11 PHONE: 330360
0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0L 0L 0L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 00 0 L L L 0 L 0 L 0 L L 0 0
l(Uilt, 3est Corraplinerats GFrørra
Naushad Stores
AGENT FOR DAYLEMENUE DEALERS IN FANCY GOODS & STATIONARY
SOP: 139, BANKS ALL STREET COLOMBO 1. TELE: 334089
434 ULATIWALA
T.P. 5718O2
L000 00 00 000 000 0L 00 0L 0L 00 0 0 0 00 0L 00 00 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 0L 0L 0L 0L 0L
s வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படும். மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயனை எதிர் பார்த்துக் கொடுக்கும் தன்மை உடையது.
كا
 
 
 

புகழ் 整 搬
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. குறள் -231 .
0LL L 0L 0L 0c c 0 0L 0L 0L 0 0L 0 0L 0 0 c c 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 0 0 0L 0L 0L 00 00 0L
MUithy Best Corrupl'irrents GFrorra
இ
文一更<
Robinson usMarketing Services
Office : Residence: No. 64- 2/2, Dam Street, T'Phone: 335505 Colombo-12.
Tele: 43460- 34.323
L00c0000c 0L0 00L 00L 00 0 00 000L 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 0 0 0L Y 0LL 0 0 0S
M/ithy BSest Corruplinerats GFrorra
New Kirupa Stores
DEALERS IN CAKE INGREDIENTS, ESSENCES FOOD
COLOURING AND CONFECTIONERY TEMS
SOP:
23 GABO'S LANE. TEL: 3279OO, O74-713741 COLOMBO-1 430655 (STORES) SRI LANKA
0c0L 0L 0c 0 0c 0c 0L 0L 0L L 0L 0 0L 0L 0L c L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 00 Y 0 L 0 0L0 00 0L0 0L L 0L L 0L L 0S
வறியவர்க்கு ஈந்து, அதனால் புகழ் பெற்று வாழ்வதே உயிர்க்கு ஊதியமானது, வேறொன்றுமில்லை. န္တိ
====ܔ

Page 33
அருளுடைமை
வலியார்முன் தன்னை நினைக்கத்தான் தன்னின் மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து. குறள் -250
L0L0000 00 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 000 00 0 00 0 0 0 0 K KL L L L
MUitg 3 est Complinerats Fronn
MAKE”TT GOOD
RED STAR k
INSTANT ACTIVE DRY BAKERS YEAST
S.P.SAHUL HAMEED &c BROS.
244, Bankshall Street, Tel: 325529 Colombo-ll
0 L 0Y L 00Y 00 0 0 0 0L 0 S L 0c 0 L L 0L 0 00 00 00 0 0LL 0 0L L L 0L L L S 0 LL 0L 0L 0
MUit hy 73 est Cornplimra erats GFrørra
WIN...Thambirajah 8 CO.
IMPORTERS, GENERAL MERCHANTS
DEALERS IN PRESSURE LANTERNS, STOVES, SPARE PARTS,
STATIONERY AND SUNDRY GOODS.
26 New Moor Street, Colombo- 12. T.P. A-35 22.
0L 0L 0L 0 0 L S L L 0S 0 S L cc 0 0 0 S L 0 L 0L 00 0L 0L 0 L L 0 0L L L L G LL 0L 0
தன்னைவிடத் தாழ்ந்தவரை வருத்தச் செல்லும்போது, S_ தன்னைவிட வலியவரின் முன் தான் அஞ்சி நிற்கும்
நிலைமையை நினைக்க வேண்டும்.
 
 
 
 
 
 
 

ള്ള asasamama
புலால் மறுத்தல்
அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் ==ے
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று. குறள் - 259
Y0 0L L 0 S 0 S 0 0 0 0 0 0 0 Y 0L 00
MVith, E6est Corrupulinerats GFrorra
Link imports and Exports (Pvt) Ltd.
LINK IODISED "SALT FORTASTE"
86/1, CHATHAM STREET, COLOMBO-01 TPHONE: 435959 FAX: 438006, 435959
“உப்பிட்டோரை உள்ளளவும் மறவாதீர்”
L00000000000L0000000000000000000000000000000000000
நெய் முதலிய பொருள்களைத் தீயில் சொரிந்து (கடவுள்களுக்கு) வேள்விகள் செய்தலை விட, ஒன்றன் உயிரைக் கொன்று, அதன் உடம்பைத் தின்னாதிருத்தல் வேண்டும். w نخا
ܐ====ܔ

Page 34
f
தவம் -
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ் சுடச்சுட நோக்கிற் பவர்க்கு. குறள் -267
سےسر
LL Y Y Y 0L 0L 0L 0L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L c c c c cL 0 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L0 0 0 0 L L L L L L LUitg E3 est Corraplinents Fronna
$;
SIVANARUMANAB POONGA
NO.288, HOSPITAL ROAD,JAFFNA. GENERAL MERCIANTS & COMMISSION AGENTS Dealers in: Royal Products, Flavourits Essences, Food Colour Powder, Biscuits and Groceries Etc.
BRANCH: No. Royal Industries, 22 l/l, Adamally Building Tel: 326679 Wolfendhal Street, Colombo-3. 074-712439
a a a a a a a a a a a a a a a a a a l^{Vithy Best Corrupliments GFrorra
& R $
అe R R Ω R R Damayanthiexports (Pte)Limited 3.
EXPORTERS OF SRI LANKA FOODSTUFF, SPICES, R
KTCHENMARES AND ANDORAFTS
篮 OFFICE: FACTORY 22, SANGAMITTA MAWIATA 21 1 A, ALWIS TOWN, g COLOMEBO-13 ENDALA, WMIATTALA of SRI LANKA. SRI LANKA R R TELE: 422989, 34.3387, 347869 TELE: 932835, 937838 R. Ф. FAX: O94-541265 R
E-Mail : damexpoGlanka.ccom.k.
Lc 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0LL 0 0c c 0L 0L 0Lc 0c c L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L L L 0L L0 0L 0L 0L 0 L LL
纪
சுடச்சுடப் பொன் ஒளி தருவதுபோல், தவம் செய்கின்றவரைத்
ఫస్ట్
N= துன்பம் வருத்த வருத்த மெய்யுணர்வு மிகும்
 
 

கூடா ஒழுக்கம்
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் ==ܓ பழித்தது ஒழித்து விடின் குறள்-280
L 0 0c 0 L L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 L 0L 0L 0L c 0 0 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 00 L0 0 L 0 L 0 L 0 &
lUilt, E3 est Corraplinents (J5rorra
g?gg? gig ழ்
šohinn' (UTrader2
Manufactures of Paper Cups, Paper Plates, Flat Files C.R.Books, Exercise Books, Monitor's Exercise Books & Stationery Items
64C Peer Saibo Street, Office: 330443-435556 Colombo-12 Res: 696770
c 0c 0LL 0LL 0c 0L 0L 0L 0L Y LLL 0Y 0L L 0L L 0L LL 0 0L L 0L 0L 0L 0L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LS
உலகம் பழிக்கும் செயல்களை விட்டுவிட்டால் மொட்டை s-ட அடித்தலும், சடை வளர்த்தலுமாகிய புறக்கோலங்கள்
தேவையில்லை. U.

Page 35
கள்ளாமை
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறர்பொருளைக் கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல், குறள் - 282
ہے
0L 0L 0L 00 0 c c 0 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 00 0L 0L 0 00 0L 0L 00 0L 0L 0 0 0 0 L 0L 00 0L 0 L L 0 0 L L 0 L
l(U it', 3est Corraplinents (From
ஜஜ்ஜி
NEW KHALPAKAHOTEL
235 5T CROSS ST
COLOMBO,
L0 0 0L0 Y 0 L 00 00LL Y 0LL0 0L 0L 0L 0LY 0L 0L 0 0 0 0 0 0 0 0 0L 0 0 0L 0 L 0L 00 0LL Y LL00 0LL0
MUith E3 est Compliments (Fronn
అeepఅe
Poobalasingham Book Depot
BooK-SELLERS, STATIONERS, NEWS AGENTS PUBLISERS IMPORTERS & EXPORTERS
TRUST COMPLEX, NO. 340, SEA STREET,
COLOMBO, TEL: 422321
Y L 0 Y LLLL LL LL 0 LL 0L Y 0L L 0L 0L 0L 0L Y Y cL L L 0L L 0L Y L 0L 0L Y Y 0L 0L cL L 0L L L L L
பிறரது செல்வத்தை வஞ்சனையினால் பறித்துக் கொள்வோம் : என்பதை மனதினால் நினைப்பதும் குற்றமாகும்.
 
 
 
 
 

வாய்மை
எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் ཟས་ཁམས་གས──།།
ശi=
பொய்யா விளக்கே விளக்கு குறள்-299
L c 0c 0L L c 0 0c c c 0c 0L 0L 00 00 L 0 0 0 0 0 Y 0L 0 0 0L 0L 0L 0L L 0L 00 0L 0 0 0 0 0 0 0L 0
MUit hy 3est Comrapvlinna erats (J5rorra
(་་་་་་་་་་་་་་་་་ MATHURAI STORES
* Oholesale Zbeaters in 7-ancy 43oods & Zoys stc. * 6eneral /7terchants * 10hmpozitezs & Soxpoztezs
Ꮕffi : 8240Ꮞ8 49, China Street, Fax:52217,445559 Colombo-ll Tlx: 21974 MONTEN CE Sri Lanka
00 00 0L 0 00 00 00 0L 0L 0 0L00 0 0L 0 0 0 0c 0 0L00 0L 00 0L 00 0L 0L 00 0L 0L 0L LL 00L 00 00
M/ithy Bert Compliments GFron
oKooKooKo అe
M00ERN2LA61060ENTRE
DISTRIBUTOR FOR
FM.J. PLASTICS, YOGURT CUPS AND ALL PLASTICSTEMS
NO 6O DAM STREET PONE 352O296, , COLOMEBO 1 2 A-353508 SRI LANKA
0 0 0 0 0L L Y Y Y 0L L 0L L c 0 L L L L L L Y Y Y Y Y Y Y Y L L L Y Y 0
விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல. சான்றோர்க்குப் பொய்யாமையாகிய விளக்கே விளக்கு ஆகும்.
=ܔ

Page 36
வெகுளாமை
உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளி எனின். குறள் -309
Y 0L 0L 0L 0c 0c 0 L z c 0L 0L 0L 0L 0L 0L L L 0L 0 L 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0L 00 0L 0L 0L 0L 00
Mit 3est Corrulirnerts 25rorn
g
SWASAKTHY
7)tugs /etchants 6eneval/techants & Commission 744ents “ZOealens in ACeuez ZSzothens & Z(nton CZambide /Sattermies
Bazaar Street, TPhone : 024/2330 Vavuniya. Res: 024/2076
TGram: Sivasakthy
000LL 0LL 0 0 0L 0L 0L 0 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 00 0L 0 0L 0 0L 00 0 0 0L 00 0L 0L 0L 0L L00 0 S
MUith E3 est Compliments Fronn
VENKADESWARA
Woodoo, Black & Knight Talc, Cologne, Kandos Chocolates, Kandos Tofees, Milady Tofees Benson Tofees,
imported Sweets & Biscuits.
TP: O24-22Α 18 15, BAZAAR STREET,
WAWUNYA.
L 0L LLLL Y 0LLLY L0L 0LL 0L 0L YYY Y L 0L 0L 0L 0L Y Y Y Y 0 L 0 0LL 0c 0 LL L 0L S
மனத்தில் கோவத்திற்கு இடமளிக்காதவன் தான் அடைய நினைத்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் அடைவான்.
 
 
 
 
 
 

இன்னா செய்யாமை
/= இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண =ܓܡܩ
நன்னயம் செய்து விடல், குறள் -314
V
0L0L0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L00 0L 0L 0 0L 0L 0L 0 0 0L 0L 0L 0L 0 L LL
M/ithy Best Complirnents GFrom
ಸ್ಲಿ
N FC||A BAK ||(DUS
12, Alles GardensTrincomalee. Tel: 21250, 20282
0LL 00 0L 0 0 L LL 0 cc 0LL 0 0 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00L
MUitly E3 est Cornplinn erats (J5rorra
P.S.M. ASHRAFF & CO.
DISTRIBUTOR FOR:
Dealers in: Bicycles, Bicycle SPARES, ELECTRICAL GOODS, GIFT ITEMS, FROZEN FOODS, T.V.RADIOS & OTHERELECTRONIC GOODS, HOUSEHOLD GOODS, SPORTS GOODS, CAKE ICING TOOLS.
OFFICE 29,350 MUANDRAM ROAD VAVUNYA SRI LANKA TEL: O24-23835 22383
0L0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L0 Y 0L 0L 0 L 0L0 L 0LL 0 0 00 0 0 0 0LL 0 0 0LL 0LL 0 0
இன்னா செய்தவரைத் தண்டித்தல், அவரே வெட்கம்ப நன்மையை அவருக்குச் செய்துவிடல் ஆகும்.
=ܩܔ

Page 37
ത്ത് .
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை.
===ܔ
தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
குறள்- 327
l(fith, E3 est Corripuliminerats Fronra
SzéSzé
MU GROCRY
6enerat/teachant & Commission 744ent
Telephone: 439971
3, Old Butchers Street,
Colombo-ll
0 0 0 00L 0 YS 0L 0L 0S 0 0 0 0L 0 0 0 0 0 0L L 0 L 0 0 0 L 0 L 0 L 00L 0
l(Uilith, 3est Corraplinerats Fronna
<0>
<><><>
tolombo Chemicals
Importers & Dealers in Edible Chemicals, Essences, Food Colour Powders, Liquid Glucose, Gelatine Etc. .
64/6, Dam Street, Colombo-12 Tele: 449798
a a a 2 aa 2 & a 2 & 2 g g g g g g g g g g g g g g g a a a
தன் உயிர் போவதாக இருந்தாலும் பிறிதோர் இனிய உயிர் நீங்குவதற்குக் காரணமான கொலையைச் செய்யக் கூடாது.
0L 000000 00 z YL 0 0 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 000 000 0L 00L 0L 0 L 0 L 00L 00 0 00
ܓ=
@
 
 
 
 
 

நிலையாமை ܔ=. ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப قصص
கோடியும் அல்ல பல குறள்-337
LL 0LL 0c0L0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0 0 L L 0 0 0LL 0LL 0LL 0LL 0L S
§282
SžSž
நடைமுறைத் தமிழ் இயக்கம் நிறுவி, மறைமலை அடிகளார்- நல்லைநகர் நாவலர் ஆகியோருக்கு விழா எடுத்து-தனது பேச்சும் செயலும் தமிழ் மூச்சாக வாழ்ந்த
அமரர் க.இளையதம்பி அவர்களின் குடும்பத்தார்கள் தமிழினி -இளவரசி சகோதரிகளின் அரங்கேற்றம் சிறப்புற வாழ்த்துகின்றனர்
30 வைமன் வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
a a a a a a a a 2 & 2 a. a a a a 2 & 3 & 8 a. as a a
ஒரு பொழுதுகூட உயிருடன் வாழலாம் என்பது தெரியாது. ஆனால் மக்களோ பல கோடிக் கணக்கான எண்ணங்களை டச் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

Page 38
துறவு
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு. குறள் -350
L0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0 S L 0 0 0L L L L 0L L 0 0 0 Lc 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0
l(Witt, 3est Corruplinents (Fronra
<> <><><>
sourig Printers
Offset Printers, Plate Makers & Processors
207, Wolfendhal Street, Colombo-13. Tel:432477, 425433 Fax:423433
L0L 0L 00 00 00 00 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0c 0 0 0L 0 0L 0 0L 00 0 0 0 0L 0L 0L 00 0L Y 0 0 0
நானிலம் போற்றிடும் நடனக்கலை வளர்ந்திட
நர்த்தகிகள் தமிழினி - இளவரசி இருவரையும் வாழ்த்துகிறோம்.
தமிழன் வழிகாட்டி 4 மணிநேர இலவசத் தெர்லைபேசித் தொகுப்பு.
TORANTO (416/905) HOT LINE:(416) 289-8900 MONTREAL (REGIONAL) HOT LINE: (514) 989-2 121 விளம்பரத்தேவைகளுக்கு ATI AVAN PUBLICATIONIS INC
371 Orton Park Road, Unit #120 Scarborough ON, Canada M1 G 5V1 Tel: (416) 438-9797. Fax: (416) 438-6663. Internet: http/www.pathcom.com/~tamilan
E-mail: tamilan Opathcom.com S0L 0 0L 0 0L 0 0L 0 0L 0L0L0L 0L 0L 0 L 0 L 0 0 0 0 00 00 0 0 0L0 0 00 00 00 0 0 00 0 0
பற்று இல்லாவர்களின்பற்றை மட்டும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். பிற பற்றுக்களை விடுவதற்கே அப்பற்றைப் பற்ற வேண்டும்.
−
S=
كط
 
 
 
 
 
 
 

மெய்யுணர்தல்
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள் ཟ──மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. குறள் -355
LL 00L 0 0L 0 0L 00 0L 0L 0L 0 0L 0 0L 0 0L 0L 0L 0L 0 000 0 00 0L 0L 0 0 0L 0L 0L 0L 0 0L 0 0L 0L 0L 0L 0 M/ithy BSest Corruplirnerats GFron
SANOSA QADE CENIQ
ZNeaters in:- Ever-Silver Enamel, Aluminium, Glass Ware, Fancy Goods, Paper & Stationery Items.
Residence:
No. 18, St Kildas Lane, 45, Prince Street, Colomo-3. Colombo-ll T.P. 589.444 Τ. Ρ.329.787
0L 00 00 00 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 00 000L 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00
l(With, 3est Compullirr7 erats Fronra
scentral Tea Stores
The Best High Grown Tea
66 Central Road
TrinCOnalee.
0L0L 000 0c 0L0L0L 0L 0 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0LL0 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 00 0L00 0 0L 0 0L 0L 0
எப்பொருள் எத்தன்மையதாய்த் தோன்றினாலும், (அதன் தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்காமல்) அப்பொருளின் L ܠ
உண்மையான இயல்பை அறிவதே மெய்யுணர்வாகும்.
العديد محمد محمدحكـمس صد-محمد

Page 39
அவா அறுத்தல்
அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா. குறள் -366
L 0L L 0L L 0L 0L 00 00 00 0 0 L 0L 00 0L L 0 0L 0L 0L L 00 0L 0L 00 0L 0 0L 0 0 0L 0L L L 0L 0L 0L 0L 0L 鱼 l'Uithy BSert Corruphinnerats GFrorra
இ
KUGAN EXPORIS CYON (DVI) ID
NO. 35, MARY S ROAD, COLOMBO - 4.
TELE: 589126
L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L LL 0L 0 0L 0 0L 0L 0L 0L Y LL 0 0L L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L 0L 0L 0L 0 L 0 0 L L 0 L 0 L 0 L L
ஆசையே மக்களை வஞ்சிப்பது, அதற்கு: அஞ்சி நடப்பதே அறமாகும். ប្រះ
كا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سےسر
N=
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது.
வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
குறள்- 377
Uit E3 est Compliments Fronn
ΟA E (θ. Ο0OOH EO
Whole Sales &c Retail Sales for Cakes, Oil Items & Oilman GOOds
لانستانت.
ート
L 0L 0L 0L 0c c c 0L 0L 0L 0Lc 0c 0LL 0c 0c c 0 L 00 0 L 0 L 0 L 0 0 0 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 0L 0L CL L
NO.8/B KANDASWAMYKOVILROAD,
VAVUNIYA.
l(With, 3est Corruplinents Fronna
<><><> <>
ilalauans
Importers, Exporters, General Merchants &
Commission Agents for Food stuff
214, 4th Cross Street, Colombo-l. 1
T'Phone: 32.3668, 327951
Fax: 4236 6
00L0 L0L 0L 0 0L 0 0L0 0L 00 0L 0L 00 0L 00 00 0 0L 0L 0L 00 0L00 0L00 0LL 0 0 0 0 0L 0L 0L 0
L 0L 0L LLL LL 0L L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L cL 0L LL 0L 0L 0L L 0 L 0 L 0 L 0 L 00 00 L0L 0L L L L L L L 0 L L L L 0L 0L 0L
கோடிக் கணக்கான பொருள்களை முயன்று சேர்த்தாலும் ஊழ் ஏற்படுத்திய வகையால் அல்லாமல் அவா நுகர முடியாது.
كط

Page 40
இறைநலம் :
காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல் மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். குறள் -386
──────།
1 -ܠ
ᏪᎸ ᏪᎸ Ꮫ Ꮹ Ꮺ Ꮹ ᏪᎸ Ꮺ Ꮹ Ꮹ ᏪᎸ ᏭᎲ ᏭᎲ ᏭᏒ ᏭᎸ ᏭᎠ ᏭᎲ Ꮽ0 ᎤᏲ $Ꮝ ᏭᏒ 808 ᏪᎸ ᏭᏒ ᏭᏒ ᏪᏒ ᎤᎸ ᏭᎶ Ꮽ0 ᏪᎸ ᏭᏒ ᏭᎶ ᏭᎶ Ꮫ8 ᏭᎲ ᏭᎶ ᏭᏒ ᏭᎶ Ꮽ0
lUith, 3est Corrapvlinnerats Fronn
SR yANAR & CD,
Fertilizer Suppliers
31-33, WOLFENDHAL STREET, COLOMBO-13. TEL: 449335
LL 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L cL 0 0 LL 0 Y 0L Y Y G 0 L Y L 0L L 0L 0 L Y 0L Y 0L cL
MUith, 76 est Corruplinents (Fronna
<> <><><>
Sarawanas Trading Company
Import & Export General Merchants & Commission Agents
Office: Residence: 61, 4th Cross Street, 562/2, Lower Bahattale Road, Colombo-l. Colombo-3 Tel: 43O793, 334515 Tel: 5O3271592936
L0 0 0 0c 0 0 0c 0L 0c 0L 0L 0L 0c 0L 0c 0 0 L 0 0 0 00 00 00 LL 0 0L 0L 0L 0 0 0 0 0 0L 0L 0
காண்பதற்கு எளியவனாய், கடுஞ்சொல் கூறாதவனாய் இருந்தால், அந்த மன்னனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாட்டை
كط
உலகம் புகழும். w ; :
 
 
 

s =
கல்வி . . . கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக. குறள் -391
ート
L0L0L0L 0LL0 0L 0L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L0L 00 0L 0L 0L 0 0 0L 0L 0L 0L 00 0 LL 0 L 0 0 S
I Uith, 3 est Corruptirrents Fronra
<><><><>
<><><>
<>
Colour Printers & Packaging Specialists (In Corporated In Sri Lanka Liability of Members is Limited)
FACTORY &c OFFICE:
44 Green Ucane Colombo-lä Phone: 392.3836
RAJAH LIHO DIRINIERS LID.
Lc0L 0L0c 0 0 0L 00 0L 000 00 00 00 0L 00 0L 00 0 00 0L 00 0L0L 0L 0 L 0 0 0 00 0 0 0L 0L 00L 0L LLL 0S
கற்கும் நூல்களைக் குற்றமில்லாமல் கற்க வேண்டும். கற்ற பின் > கற்ற கல்விக்குத் தக்கபடி நடக்க வேண்டும். كط
−

Page 41
--سےسر
==ܔ
கல்லாமை
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல் கற்றாரோடு ஏனையவர். குறள்-410
LUith, E3 est Corrapvlinn erats Fronna
夸
Samajeyam CSraders
General Merchants Agents & Distributors
FORKANDOS CHOCLATES, DELTA TOFFEES
BOBBY-GURUDEVE PRODUCTS, INCENSE STICKS ETC.
No. 05, Jaffna Road, Vavuniya
0L00L000L 0L 00 00 0L00 0 0L 0L 0 0 0 0L 00 0000 0000 00 0 00 0 0 0 0 0 0
Mit 3.et Corrapvlinn erats (J*rorra
<>
<><><>
15 olden Cafe
FOR VEGETARIAN FOOD
98, BankShall Street, Colombo- 1 Tele: 3247 12
L 0L 0L L 0 L 0 LLL 0 0 0LL 0 0 0 0L 0L 0c 0 00 L0 0L 0 0 0 0 0L 0L 0L 0L 0 L 0 0 0L 0L 0L 0L
SL00L0L0L0 00 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 00 0L 0L0 Y 0 000 0L0 0 00 0 0 L 0 000 0L00 00 0 0 0L 0 0S
விலங்குடன் ஒப்பிட்டால் மக்கள் எவ்வளவு நல்லவர்களோ, அவ்வளவு தீமை உடையவர்கள் கற்றவருடன் ஒப்பிட்டால் கல்லாதவர்கள். ఏళ్ల ఖళ్లఖ
88*
 
 
 
 
 
 

எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும். குறள்-416
/ー
ート
0Lc 0L 0 0L 0L 0L 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L L 0L L 0 L 0 L 0L 00 0L 00 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0 L 0 L L L MUitly E3 est Corruplinents GFrorra
鲁 夸夸
Kod Zarka Crade KJrallyu Video OHorne
JO rabbhyu Connu rīcation
127-Bandaranaike Mawatha Colombo-12 Tel: 447899
L 0L 0L 0L 0L 0c c 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L LL 0 0 0L 0 00 0L 0L 0 0 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L 00 0L 0
MVith, Best Corrupliments GFron
eے oے అe
95angeetha leuels Dealers in 22 KT Gold Jewellery
335 C, Calle Road, WellaWatte, Colombo-6 T.P.50O682, 585321
Lc0L 0c00L000L0c0L 00 0 00 0 00 00 00 0000L 0 0L 00 0L 00 0L 0L 0L 0L000 0000 0 0 00L 00 0
எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றைக் கேட்டறிய S-பு வேண்டும். கேட்ட அந்த அளவிற்கு அவை நிறைந்த 1-2
பெருமையைத் தரும். ΕΣΤΙΣΤΙΤΣΙ ΣΙ = -

Page 42
எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு குறள்-423
「一ト
LL L 0c 0 0c 0c 0 c c c c 0c 0 L 0 L 0LL 0LL 0LL 0 0 0L L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 L L L L L L 0 0 0L 0 0L 0L 00 00
MUithu E3 est Corrapalinnents (Fronra
Orient C5ra&ing Company
*Importers * Wholesalers * Retailers Dealers in Sugar, Liquid Glucose, Food Colour Powders, Flavours Paper, Essentional Oils, Cake Ingredients, Bakery Confectionery, Yoghurt lce Cream & Food Industrial Raw Materials
32 e, ST.JOHN'S ROAD, COLOMBO-11 Tel:344980, 344981 Fonx : 508541
0L 0L 0L 0L 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 00 0L 0 0 0 0 0 0 0L 0L 0L 0 L L 0 0 0L 0 0L 0 0L 0 L L L 0 0S
எப்பொருளை யார்யார் சொல்லக் கேட்டாலும் அப்பொருளின்
உண்மைத் தன்மையைக் காண்பதே அறிவு ஆகும்.
-1
 
 
 
 
 
 

==ܔ
குற்றங் கடிதல்
தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்பிற்பின் என்குற்றமாகும் இறைக்கு குறள்-436
ཡ───།༽
LL L 0 L 0 0 0L 0L 0L 0c 0c Lc 0 L c 0L c c 0L L 0L L 0L 0L 0L 0 L 0 L 0 L 0 0 0L 0 L 0 L 0L L 0L 0L 0 0 0 L 0 L 0S
நானிலம் போற்றிடும் நாட்டியக் கலையை
போற்றுவார் வாழ்க !
ollar Agencies
General Merchant's Wholesale &c Retail Dealers,
Commission Agents, &c Govt Transporters
TRINCOMALEE OFFICE COLOMBO 78-80, Main Street, TrinCOmalee. Colombo-ll
Tel: 22253, Fax: 21376 Tel: O1-433505
L 0 0 0 0c Y 0L 0 0L L 0L 0L L 0L L 0L Y Y Y L Y Y 0L 0L 0L 0L 0 L L L 0 L 0 L Y 0 L 0 L 0 L 0 L 0 LL 0 S
89, Peoples Park.
முன்னே தன் குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கிப் பிறகு, பிறருடைய குற்றத்தை ஆராயவல்லவனானால், தலைவனுக்கு என்ன குற்றமாகும். : ... '.3.:
كا

Page 43
=ܠ
பெரியாரைத் துணைக் கேடல் ..
இடிக்குந்துணையாரை ஆள்வாரை யாரே கெடுக்குந் தகைமை யவர். குறள்-447
ننة
M/ithy Best Corruplirnents GFrorra
ဝှို
SRVANVLAS (OTEL
256, Messenger Street, Colombo -12
Tel: 431382
பூரீவாணி விலாஸ் ஹோட்டல் தலைநகரில் சிறந்த சைவ உணவகம்
0L0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L Y Y 0L 0L 0L 0L 0 L 0 L 0 L 00 0 0 0L0 0 LL LL 0L L LL 0 L 0 L 0LL 0LL 0S
கடிந்து அறிவுரை கூறவல்ல பெரியாரின் துணைகொண்டு நடப்பவரைக் கெடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர்யார் இருக்கின்றனர்?
0c 0c 0L 0L 0c 0LL c c 0 0c c c c c 0L 0L L 0L 0L 0L 0 00 0L 0L 0L 0 0L 0L 00 00 0 L 0L 0L L L L 0 L LL 0 L 0 S R
 
 
 

சிற்றினம் சேராமை }
சிற்றின மஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
0 L 000L 0L 0 0L 0L 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L0 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0 0 0L 0L 0L 0L 0L 0 L 0
எங்களது இனிய வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கின்றோம்.
Neuv Devi GJ euvellers
(Air Condition)
Dealers in 22kt Jewellery No. 269, Galle Road, Wellawatta, Colombo-6 Tel: 580011
K L0 0L 00 0 0L0 0L00 0LL 0 0 0L 0L 0 0 0 0L 0 0L 00 0L 00 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0 0L 0L0 0 0L00 00
l{/ithy ESest CorrapvAirr1erfs GFrorra
అe అeఆe అe
A. Übell bisher
a & a 2 & 2 aa 2 & 2 a 2 & a 2 & 2 & 2 aa 2 & a 2 & 2 & a 2 & 2 a. a 28 a
do, பெரியோரின் இயல்பு சிற்றினத்தை அஞ்சி ஒதுக்கும், சிற்றினம் F1 சிறுமையையே உறவாகத் தழுவிக் கொள்ளும். Hس
V. '.

Page 44
ܩ=ܔ
தெரிந்து செயல்வகை
எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு குறள்-467
11-3, GANDHI IRWINROAD, IMPALA COMPLEX,
Phone: 8252002, 8252970, 8253858 Fax: 8256813
LL0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 00 0L 0L 0L 0L0L 0L 0L 0L 0L 00 00 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 盆
அரசரும் அருங்கலைஞம் போற்றி வளர்த்த பரதம் - எம்முடன் வளர்ந்தோங்க மாணவமணிகளுக்கு எம்மினிய வாழ்த்துக்கள்
madura travel service (P) Ltd
OPP:EGMORE RAILWAY STATION, EGMORE, CHENNA-6OOOO8, TAMILNADU, INDIA.
E-mail : maduraClgiasmd 0l.Vsnal.net.in
ॐ
"A CUSTOMER IS THE MOST IMPORTANTVISITORIN OUR PREMISES, HE IS NOT DEPENDENT ONUS. HE ARE DEPENDENT ON HIM"
Mahatma Gandhi o
@
KL0L 00L0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 000L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L0 0L0 0 L0L 000L 0L 0L 0L 0L Y LLL 0
செயலைச் செய்யும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து: செயற்பட வேண்டும். துணிந்த பின் எண்ணிப் பார்க்கலாம். என்பது குற்றமாகும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=
அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும். குறள் - 479
Colombo-l3
00 00 0 00 0L 0L 0L 0L 0L 0 0 0L 0L 0 0L 0L L 0L 0L 00 00 0 0 0 0L 0 0 00 00 0 0 0 0L L 0 L 0
சீரோடு சிறப்புறும் இவ்வரங்கேற்றம் பாரோடு போற்றப் படிக்கல்லாகட்டும்
BE.ESENTRADERS
Importers of Printing Papers, Printing Machine Agent for
Prism Printing Inks Authorised Distributor for Nestle Lanka Ltd
Stockist for Reckitt & Colman of Ceylon Ltd
276, Wolfendhal Street. T.P. 348418,9
330297, 345008
Fax:449809
a 888 & 2 a 28 a 2 & 2 a 388 & 2 aa 2 & 2 a 2 & 2 aa & a 288 & 2 a.
பொருளின் அளவறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) உள்ளது போலத் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து கெட்டு விடும்.
كا

Page 45
காலம் அறிதல்
\=
கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த விடத்து. குறள்-490
0 0L 0 0L 0L 0L 00 0c 0 0LL 0 0 0L 0L 00 0L 0 0L 00 00 0L00 0 0L 00 0 0 0 00 00 00 00 00 00 0LL 0 0 0 0
I Uith, 3est Corruplinents
frp
“Carna izhyini & Jilavarasi
3Prorn
OVERSEAS QUALITOOLS (PWT) LTD
No.354 Sri Sangaraja Mawatha, Colombo-10 Phone: 431182, 348050. Fax : 331441
OVERSEAS AUTOMOTIVE DWT, LTD
No.354 Sri Sangaraja Mawatha, Colombo-10 Direct: 422606, 335012, 338492 Fax: 074-610782 Cable: Motor Parts
LL 00L000L00L0LL Y 0L 0L 0L0L 0L0L 0L0L0L 0L 0L 0L 0 0L 0L 0L 0L 0L 00 0 LL0L 0 L L L L K 0L0L 0 L 0S
R R R R R R R Q R R R R R 2.
R R R R
R R R R R R & R R R R s
R R
R R R R
R
பொறுத்திருக்கும் காலத்தில் கொக்குப்போல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். காலம் வாய்த்த பொழுது கொக்கு விரைந்து
குத்துதல்போலத் தவறாமல் செயற்பட வேண்டும்.
كا
 

இடன் அறிதல் 1 : ::... நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற. குறள் -495
ཟཡཁ─────།
鱼
00 0L 0L 0L L 0L 0 0 0 0L 0L 0L 0L Y 0L 00L 0 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0 00 0 0 0 L 0L 0L 0L 00 0L 0 0L 0L 0L
තිනක්කුරල් HNAKKURA
An Independent Daily Voice in Tamilies
தேசியத் தமிழ்க் குரல்
(தினக்குரல்) தமிழ்த் தினசரிகளில் முன்னோடிக் குரல் (தினக்குரல்) கலை-இலக்கியக் கலைஞர்களின் சொந்தக் குரல்
(தினக்குரல்)
தமிழ் மக்களின் தன்மானக் குரல்
(தினக்குரல்) தினமும் காலையில் வரும் மக்கள் குரல் ஒரு புதிய படைப்பு
ஒரு புதிய உணர்வு. LL 0L 0L 00 00 0 00 00L 0c0L0 0L 00 0L 0 0L 000 0 L 0L 00 0 0 00 0L 00 0L 00 0L 0 0L 00 0L 00 0
நீருள் முதலை மற்றைய பிராணிகளை வெல்லும், நீரிலிருந்து நீங்கி வந்தால் முதலையைப் பிராணிகள் வென்றுவிடும். محصــــــــــــــــــــــــــــــ

Page 46
தெரிந்து தெளிதல் குனம்நாடிக் குற்றமு நாடி அவற்றுள் ــــــــــیہ
மிகைநாடி மிக்க கொளல், குறள் - 504
L 0L 0L 0L 0L L L L L L L LO LO LLLL LL LLL LLL LL L LLL LLL 0L L L 0L 0L L L 0 0 0 L 0L LL LL
Choice of Discerning Housewives
(8)
CUSTARD POWDER, BAKING POWDER, CORNFLOUR,
ARROWROOT POWDER, JELLY CRYSTALS, COFFEE POWDER,
GLUCOSE POWDER, EDIBLE GELATINE,
IODISED SALT, TABLE SALT, I CING SUGAR, LIME DROP,
BICARBONATE OF SODA WINEGAR, CITRIC ACID,
FRUITSEMULSION, FLAWOURS, COLOURINGS
33 ROVAVNSON INDUSTRIES
BROWNSON MARKETING SERVICES
139 Banksha Street, Colombo - 1 1. Telphone: 327197
LO 0L L L L L L L L L L 0L L LL 0L00L 0LLLLL 0LLL 0L LL 0 LLLLL LL LL0
ஒருவனுடைய நற்குண - தீக்குணச் செயல்களை ஆராய்ந்து மிகுதியானவை எவையெனக் கண்டுமிகுந்திருப்பவற்றால் அவனை அச்செயல்களுக்குரியவன் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
W
 
 
 


Page 47