கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கம் பொன்விழா மலர் 2004

Page 1


Page 2


Page 3

آب
o
==

Page 4


Page 5
வடகொழும்பு இந்து 40A, GILI
NA
கொழு
နိူ The Colombo North Hi
V
40A, Temple Road, C * Te| : 2524:
| s
 
 

2ழன லைன்
து பரிபாலன சங்கம் ம்பிள் வீதி, ம்பு - 15.
indu Paripalana Sangam olombo - 15, Sri Lanka. 308, 461 O132

Page 6


Page 7
geleF
டெ கொழும்பு இந்து பரிப சிறப்புற நடாத்தச் செயற்குழு முன்னிட்டு மலர்க்குழுவெ அக்குழுவைச் சேர்ந்த நாம்
நேர்த்தியாகவும் சமய வேண்டுமெனத் தீர்மானித்தே
எமது இப்பணியை வெர் நன்கொடை வழங்கியவர் g. Fittilä, supELDIT El GT LIfluff86) നെ LIf Furt, நன்றியுணர்வுடன் இங்கு கு
கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் ஆய்6 கல்விமான்களால் தயார் இணைத்து அழகியதொரு பெருமானின் EI ETT TE சமர்ப்பிக்கின்றோம்.
 
 

UEF
ாலன சங்க பொன் விழாவைச் தீர்மானித்தது. இவ்விழாவை ான்று தெரிவுசெய்யப்பட்டது. இம் மலரைச் செம்மையாகவும் அம்சங்களுடனும் வெளியிட ET).
றிகரமாக முடித்து வைக்க களையும், எமக்கு ஊக்கம் ம்பரம் 邑贝 முன்வந்த த்தக நிறுவனங்களையும் றிப்பிட விரும்புகின்றோம்.
ாாக எமது சங்கம் வளர்ந்த புக்குழுவில் இடம்பெற்ற ரிக்கப்பட்ட தொகுதியையும் மலரை அருணாசலேஸ்வரப் քlսկւsil E ELEST முன்

Page 8


Page 9
டெ கொழும்பு இந்து பரிபாலன கொண்டாடும் வேளையில் ஒன்றினையும் வெளியிடுவதை இச்சிறப்பு வெளியீடு இரு ட வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன் கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் !
பொன்விழா மலரினை எவ்வாறு சிவத்தம்பி அவர்களிடம் ஆலே இந்துப் பாரம்பரியம் தொடர்பான படவில்லை. எனவே அவ்வாறா அவ் ஆய்வினை ஓர் தொகுப்ப ஆய்வுத் தொகுப்பில் கொழும் தொடர்பாகவும் இந்து நிறுவன மேற்கொள்ளப்பட்டு பிரசுரிக்கப்ப ஒரு முழுமையான ஆய்வுத் முடியவில்லை. இதை ஒரு ெ இனிவரும் காலங்களில் இந்த நம்புகின்றேன்.
இந்த ஆய்வுக்குப் பொறுப்பாகே அவர்களுக்கும் அவர்தம் உதவி நன்றிகள். மேலும், ஆக்கங்க.ை ஆய்வுக்குப் பூரண ஒத்துழைப்பு நிர்வாகத்தினருக்கும் எனது மனம
இத்தொகுப்பு வெறுமனே வா! மலராகக் கானப்படாது ஒரு வரம் நம்புகின்றேன். இலங்கையின் வரவேற்பார்கள் என்று நம்புகின் விரும்புகின்றோம்.
Eli éiuj. Gill, FITLIĞI
தலைவர், வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கம்
 
 
 

சங்கம் தனது பொன்விழாவினைக் பொன்விழா சிறப்பு வெளியீடு பிட்டு பெருமகிழ்வடைகின்றேன். பகுதிகளைக் கொண்டது. ஒன்று ா சங்கம் பற்றியது. மற்றையது தொடர்பான தொகுப்பாகும்.
அமைப்போம் என பேராசிரியர் கா. ாசனை கேட்டபோது, கொழும்பில்
ஆய்வு இதுவரை மேற்கொள்ளப் ன ஒரு ஆய்வினை மேற்கொண்டு ாக வெளியிடலாம் என்றார். இந்த பில் உள்ள இந்து ஆலயங்கள் "ங்கள் தொடர்பாகவும் ஆய்வுகள் டுகின்றது. காலம் போதைமையால் தொகுப்பாக வெளிக்கொணர தொடக்க முயற்சியாகக் கொண்டு
ஆய்வு பூரணப்படுத்தப்படும் என
விருந்த பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி வியாளர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த 1ளத் தந்துதவிய பெரிபார்களுக்கும் வழங்கிய ஆலய மற்றும் நிறுவன 2ார்ந்த நன்றிகள்.
சித்துவிட்டு விட்டுவிடக்கூடிய ஒரு ஸ்ாற்று ஆவணமாக நிலைக்கும் என இந்துப் பெருமக்கள் இதனை ாறோம். வரவேற்க வேண்டும் என

Page 10


Page 11
கொழும்பில் &
Hindu Tr
- A

O O O O ந்துப் பறம்பரியம் - ஒரு குேடலின் குொடக்கம்
aditions in Colombo
eginning for further Search

Page 12


Page 13
SGSIrr,
இரண் பூஜீலது
|hig") ! பருத்தித் யாழ்ப்பு இலங்:
பெட கொழும்பு இந்து பரிபாலன நிறைவினைக் கொண்டாடி ம. கின்றோம். தலைநகரில் சைவம் : சேவையினை செவ்வனே grL சங்கத்தினுடைய பணி போற்றுத கலாசார மாறுதல்களுக்கும் ஈடுே முன்னோரால் கட்டிக் காத்து வர பண்பாட்டு விழுமியங்களையும் கையளிப்பதற்கு இவ்வாறான அ அவசியமானதாகும்.
இவ்வகையில் மூத்தோர் ம; பாடுபடுவதோடு இளையோர்த வழிகாட்டுகின்ற இச்சங்கத்தினுடை ஆதியும் அந்தமுமில்லாத எம் ச திகழ்கின்றது. இதன் வழி பயணி பெறுவதற்கு அறக் கருத்துக்கை கொண்டு செயற்படுதல் அவசியமா
இதனை நன்குனர்ந்த வடகொழு முறையில் தொழிற்பட்டு வந்து மேற்கொள்ள தம்மை அர்ப் அனைத்துள்ளங்களையும் இறை தொடர்ந்தும் பல நூற்றாண்டுகை தமிழ் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடவும் இ
 

டாவது குருமஹாசந்நிதானம்
சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த
பரமாசாரிய சுவாமிகள்
திருஞானசம்பந்தர் ஆதீனம்,
ந்துறை வீதி, நல்லூர்,
ராண்ம்,
சங்கம் தமது ஐம்பதாவது ஆண்டு கிழ்வதனையிட்டு பேருவகையடை நழைத்தோங்க தமது தனித்துவமான து வருடங்களாக ஆற்றிவருகின்ற 5ற்குரியது. கால மாற்றங்களுக்கும் காடுத்து அதன் போக்கிலேயே எம் 'ப்படும் சமயக் கோட்பாடுகளையும்
மாசற எதிர்கால சமுதாயத்திடம் அமைப்புக்களுடைய பங்கு மிகமிக
த்தியில் சமய வளர்ச்சிக்காய்ப் மை இந்து நெறியில் நிலைநிற்க டய சேவையினை வாழ்த்துகின்றோம். மயம் அரும்பெரும் அறநெறியாகத் த்து இணையில்லா இன்ப வாழ்வை ளயும் நற்பண்புகளையும் கருத்திற் ானதாகும்.
நம்பு இந்து பரிபாலன சங்கம் சீரிய ள்ளமை கண்கூடு. இப்பணியினை பணித்து உழைத்து வருகின்ற வன் ஆசிர்வதிப்பானாக. இச்சங்கம் 1ளக் கண்டு பணியாற்றவும் சைவத் இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.

Page 14
திருக்கயில திருவாவடு ஆேபது : சீர்-வளர்
திருவாவ'
இலங்கை, வடகொழும்பு இந் ஆண்டுகளாக சமய, சமூகப் பாராட்டிற்குரியது. இவ்வமைப்பின் சிறப்பாக செப்டெம்பர் திங்கள் கெ நினைவாக போன்விழா மலர் மகிழ்ச்சிக்குரியது.
சமை என்னும் சொல்லின் அடியா: உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்தி இை ஆகும். சமயங்களில் தொன்மைச் ச
சைவசமயம் இறைபணியையும்
கண்களெனக் கொண்டு விளங்குவது படமாடக் கோயில் பகவற்ெ நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்க நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்ெ படமாடக் கோயில் பகவற்க
என்றும்
ஒன்றே குலமும் ஒருவனே ே நன்றே நினைமின்
என்றும்
யாவர்க்குமாம் இறைவற்கொ யாவர்க்குமாம் பசுவுக் கொரு யாவர்க்குமாம் உண்ணும் பே யாவர்க்குமாம் பிறர்க் கின்னு
என்றும்
8
3
 
 
 

ாய பரம்பரைத் துறை ஆதீனம் ஒரு மஹாசன்னிதானம் சீர் சிவப்பிரகாச தேசிக பரமாச்சாரிய
டுதுறை - ???
து பரிபாலன சங்கம் ஐம்பது பணிகளை ஆற்றி வருவது பொன்விழாவினை இவ்வாண்டு ாண்டாடவிருப்பதும், அவ்விழாவின் ஒன்றினை வெளியிடவிருப்பதும்
கப் பிறந்தது சமயம் என்ற சொல், றயருயைப் பெறச் செய்வது சமயம் மயம் சைவசமயம் ஆகும்.
சமூகப் பணியையும் இரு
கான் றீயில் Tir T, TAF IT கான் றீயில்
தாமே
தேவனும்
ரு பச்சிலை ந வாயுறை ாதொரு கைப்பிடி ரை தானே

Page 15
திருமூலர் பெருமான் சைவ யருளுகின்றார். சைவசமயம் கு சிறப்பித்துக் கூறுகின்றது. நமது நெறிகளில் நின்று இறையருளைட் சிறந்தால்தான் சமயம் நன்கு பேருமக்களும் சமயத் தொண்டும்
அவனன்றி ஒரணுவும் அை நாமத்தையே எண்ணி வாழ்ந்தனர். சிந்தனை செய்ய மனம் அடி செப்ப நா அமைத்தே வந்தனை செய்யத் தலை அ கைதொழ அமைத்தேன் பந்தனை செய்வதற்கு அன் மெய் யரும்ப வைத்ே வெந்த வெண்ணீறணி ஈசற் இவையான் விதித்தன என்று சேரமான் பெருமான் நாய வாயும், நினைக்க மட நெஞ்சும், நெறிய மனத்தோடு பரம்பொரு:ை கிடப்பதே என்று பணி செய்திட அண்னலெனா நினைவார் வினை அருளியவாறு நம்பன் அருளைப் ெ
நம்பன் அருளால் சமயப் பணிபு. வடகொழும்பு இந்து பரிபாலணி சிறப்புமாக நடைபெறவும், பொன்: நமது வழிபடு கடவுளாகிய அருள் மலர்களைச் சிந்தித்து வாழ்த்துகிே
8
 
 
 
 
 

சமயக் கோட்பாட்டை விளக்கி ரு, இலிங்க சங்கம வழிபாட்டைச் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்கள் இந் பெற்றுள்ளனர். மேலும் சமுதாயம்
வளரும் என்பதனால் நால்வர் செய்தனர்.
செயாது என்பதை உணர்ந்து அரன்
மைத்தேன்
அமைத்தேன்
ST
பு அமைத்தேன்
தன்
கு
வே.
பனார் அருளியது போன்று வாழ்த்த தாழ்த்த சென்னியும் கொண்டு ஒரு ாச் சிந்தித்து என் கடன் பணி செய்து எண்ணியிருந்து கிடந்து நடந்தும் எ தீர்ப்பார் என்று சுந்தரர் பெருமான் பெற்று நலம் பெறலாம்.
ம் சமுதாயப் பணியும் ஆற்றிவரும் ா சங்கத்தின் பொன்விழா சீரும் விழா மலர் திருநெறிய மணம் வீசவும் ாமிகு ஞானப்பெருங்கூத்தன் திருவடி IJITLD,

Page 16
L.
திருவள முத்துகு தாவொ இருப்பா தஞ்சாவூ இந்தியா
கோயிலும் சுனையும், கடலுடன் ஆகிய திருத்தலங்களைக்
தமிழ்மொழியும் இரு கண்கள் என என்றும் தோய்வு மிக்கதும், சமயரெ நூல்கள் எனும் இவற்றில் மாறா இலங்கைப் பதியில், வடகொழும் செப்டெம்பர் திங்கள் பொன்விழ மலரொன்று வெளியிடப் பேறுவது :
மனமது நினைய, வாக்கு வழுத்த, வழிபாட்டு நெறி ஒருபுறம், ஞானரு காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் திருப்பாடல்களை ஒதுதல் பிறிதே நிலையிலும் செம்மையுடையராய் அவர்தம் வாழ்வியலும், அவர்கள் எல்லா விதத்திலும் மேன்மை டெ சிந்தித்து வாழ்த்துகிறோம்!
8
 
 

முனிவர்
ர் திரு காசிவாசி மாரசுவாமி தம்பிரான் சுவாமிகள் i, kாரித்திரு மடம்
ĝiraffGefiroi Liu - ili: jo-JI
Ja"
சூழ்ந்த கோணமாமலை, கேதீச்சரம் கொண்டிலங்குவதும், சமயமும், ப் போற்றுவதும், இறை வழிபாட்டில் நறிகள், சமயச் சான்றோர்கள், சமய ப் பற்றுதல் கொண்டதும் ஆகிய பு இந்து பரிபாலன சங்கம் 2004 ாக் காண்பதறிந்ததும், விழாவில் அறிந்தும் மகிழ்கிறோம்.
மந்திரங்கள் சொல்ல - அமையும் ால், ஒதுதல், ஒதுவித்தல் மறுபுறம், மல்கிச் சமயச் சான்றோர் Tருபுறம் எனும் எல்லா வகையான வாழும் மக்களின் பணிகளும், எடுக்கும் விழாவும், விழா மலரும் றச் செந்திற்கந்தன் சேவடிகளைச்
If

Page 17
சுவாமி
திபேங் 3. TTI Ei
31 வாட்
இந்திய
டெ கொழும்பு இந்து பரிபாலன பொன்விழா கொண்டாட இருப்ப றினை வெளியிட இருப்பதையும் அ
இவ்வமைப்பு கடந்த 50 ஆண்டுகள வருகிறது. இலங்கைத் தலைநகர் தனிக் கெளரவம் உண்டு. மூத்தே பாடுபடுவதோடு இளையோர் தன இவ்வமைப்பு வழிகாட்டி வருகிறது.
பொன்விழா நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பா தொடர்ந்து நடைபெறவும் பகவ அன்னை சாரதாதேவியார் மற்றும் மனமார வேண்டுகின்றேன்.
 
 
 

° 

Page 18
/للاS- >ހރި /്
எந்தாட்டவடும் ே
பரமதி பூயே அம்பர்
॥
இந்திய
"ஹிம் ஸ ஸ்: ஹிந்து என்கிறது வேதம், அதாவது, துன்பப்படுகிறானோ, அதாவது, எவன் ஒருவன் வருந்துகிறானே கருத்து பிறரை இம்சிக்காதவன் இ
எனவே இந்து சமயம் உ6 ஒப்புயர்வற்றது. எந்நாட்டவரும் ஏர் தோன்றிய நம் பாரதத் திருந வாழ்ந்தார்கள் வாழ்கிறார்கள், ! வேற்றுமைகளையும் பாராட்டாத பெருமையை, சமய ஒற்றுமையின் உத்தம புருஷர்கள்.
"ஸ்மத்வம் யோக அச்யதே என்ப நிலையே வெற்றிக்கும் ஒற்றுமைச் பகவான் கண்னன்.
நல்லவர்களிடம் நல்லவிதமாக கெட்டவர்களிடமும் கூட நாம் : வேண்டும். இதைத்தான் "பகைவ பாரதியும் பாடினார்.
மனித இனத்தை அடிப்படையாகச் அமைய வேண்டும் என்ற அடி அமைத்துக் கொண்டு, பல்வேறு ந உருவாக்கி அதன்மூலம் பெறற்.
இனிய எழில் மாளிகையை அடைய
 
 

பாற்றும் இந்து சமயம்
ஹம்ஸ் பரத்வாஜ் ஸ்வாமிகள் ாகமாயா புவனேஸ்பரி பீடம் துர்
1 all = ել Ա լի:
யாம் தூய தேயளப் ரீ த்யபித்யதே!
ஹிம்ளையைக் கண்டு எவன் பிற உயிர் வருந்துவதைக் கண்டு T அவனே இந்து ஆவான் என்பது
ந்து லகிலுள்ள மதங்களுள் எல்லாம் 1றிப் போற்றுவது. இந்த இந்து சமயம் நாட்டில் எத்தனையோ மகான்கள் அவர்கள் எல்லாருமே எந்தவிதமான பெருமக்கள். புண்ணிய பாரதத்தின் மூலம் உலகெங்கும் பறை சாற்றிய
து கீதா வாசகம், அதாவது, சமத்துவ $கும் வழிகாட்டும் யோகம் என்கிறார்
நடந்து கொள்வதைப் போலவே நல்லவிதமாக நடந்து கொள்ளுதல் ணுக்கருள்வாய் நன்னெஞ்சே!” எனப்
5 கொண்டு, மனித வாழ்வு சிறப்பாக ப்படைக் கொள்கையைப் பீடமாக ன்னெறிகள் என்னும் படிக்கட்டுகளை கரிய பேறான நல்வாழ்வு என்னும்
உதவுவதே இந்து சமயம்,

Page 19
மனிதன் என எடுத்துக்கொண்டா கூறுகளும் அவனிடம் பொதிந்து அவனிடமே உண்டு என்பது இந்து வகையில் நாம் என்பது உடல், ஆ அடங்கிய முக்கூட்டுப் பொருள மையப்படுத்தி, ஒரு பக்கம் உடன் பார்க்க வேண்டும். நாம் எல்லோரும் அறியாமையில் உள்ள அறியாமையிலிருந்து சிறிது வளர்வதே வாழ்க்கை அறியாமைய அறிவை விளக்கம் பெற வை இதற்காகத்தான் கடவுள் நமக்குச் தருகின்றான். இந்த உலகில் அவற்றுக்காகப் பல்வேறு பிறவிகை உண்மையான ஞானத்தைப் இருளிலிருந்து மீண்டு இறைவனின் இறைவனிடம் முழுமையான பச் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வைக்க வீட்டில் மின்விளக்குப் பழுதாகி வி நாமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்பணியை ஒப்படைத்து சரிெ பிரச்சனை நமக்குத்தான் என்றாலு நம்மிடம் இல்லை. அதை சர்வ ஒப்படைத்துவிட வேண்டும். ஆன விட்டு நீங்க வேண்டுமானால் இடு இந்த நிலையை அடைய மனமும் 2 ஊனுடம்பு ஆலயம்' என்கிறார் தி தான். நம் இதயக் கமலத்தில் நமக்குள் இருக்கிறான் என்பதற்கா என்னும் மூச்சுக்காற்று. அந்தச் சில வந்து உள்ளே போய்க் கொண்டி சீவன் அழியாமல் இருக்கும், எனவே, நம்முடன், நம்முள்ளேயே நம் செயல்பாடுகள் யாவும் அன தெரியாது என்றெண்ணிக்கொண் இறைவன் நன்றாகவே அறிவான்.
 
 

ல், இந்த உலகிலுள்ள எல்லாக்
கிடக்கின்றன. பஞ்சபூதங்களும் சமய நம்பிக்கை; கொள்கை. இந்த ஆன்மா, இறைவன் ஆகிய மூன்றும் ாகும், ஆன்மாவாகிய உயிரை லயும் மறுபக்கம் இறைவனையும்
உழன்று வருகின்றோம். நம்மிடம் சிறிதாக அறிவு விளக்கம் பெற்று ாகிய இருட்டிலிருந்து சிறிது சிறிதாக ப்பது இறைவனின் செயலாகும். சில கசப்பான அனுபவங்களைத் அறிவு வெளிச்சம் பெறும்வரை :ள எடுக்க நேர்ந்தாலும், இறுதியில் பெற்ற பின்னரே அறியாமை திருவடிகளை அடைகின்றோம். தி வைத்துவிட்டால் அவன் நம் முன்வருவான். உதாரணமாக, நம் ளக்கு எரியவில்லை என்றால் அதை பழுது நீக்கத் தெரிந்த ஒருவரிடம் Fய்யச் சொல்கின்றோம். எனவே, தும் அதற்குத் தீர்வு காணும் சக்தி வல்லமை மிக்க இறைவனிடம் வம் என்னும் அறியாமை நம்மை றையுணர்வு மேலோங்க வேண்டும். உடலும் பக்குவப்படவேண்டும், ருமூலர் நம் உடலே ஓர் ஆலயம் ஈசன் உறைகின்றான். இறைவன் ான அடையாளம்தான் நம் சுவாசம் பன் என்னும் முச்சுக்காற்று வெளியே ருக்கும் வரை நம் உடல் என்னும்
இருக்கிறான் என்ற பயத்துடன்தான் மதல் வேண்டும். இறைவனுக்குத் டு நாம் செய்யும் தவறுகளையும்
翡 Z
上

Page 20
இவ்வாறாக, நம் உடலைக் கோயி: உறையும் இறைவனின் திருவருை பெற வேண்டுமானால் நாம் தூய் தினமும் நாவாரப் பாடித் தொழே விலக்கி நியாயமான தேவைகளைத் கொள்ளலாம். தியானம் செய் நம்பிக்கையுடன் செய்ய வேண் எல்லையற்ற அன்பாலும் கண்ணி பெறலாம். நம் முதுகுத்தண்டு என்ற கொடி தொடங்கி முளையில் உள்ள பிர இறைவனின் அருட்கொடி பறக்கு மத்தியாகும். அங்கே அருட்கொ அருட்காட்சிகளை நாம் தரிசிக்கலா இணைந்து அமைதியான நிலையை சாத்தியம்தான். இந்நிலையை நா உள்ளத்தில் உயர்ந்த எண்ணம், ! தூய்மை ஆகியன தேவை. வாழ்க்கையைக் காணமுடியும். முந்திய காலச் சுவடுகளிலிருந்து கம்ப்யூட்டர் யுகம் வளர்ந்து வ பாரம்பரியம் இன்றைக்கும் தலைநி1 நாடுகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய அ வருகின்றதென்றால் அதன் வெற்றி பிரசார சபைகள் சிலவற்றின் து ஐயமில்லை. அந்த வகையில் கொழும்பிலுள்ள அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு ஐ பொன்விழாக் கொண்டாடுகிறது பாராட்டக்கூடியதுமான ஒரு செய் சிக்கல்களிடையேயும் இதற்கென பொன்னாக்கி, இந்து சமயத்தின் இச்சங்க உறுப்பினர்களை மனமார் விழாக்களைக் கொண்டாடும் வகை எல்லாம் வல்ல பரம கருணாம்பி பொன்னார் திருவடிகளைச் சிந்தித்து
皇
 
 
 

ஸ்ாக ஏற்று, எப்போதும் நம்முள்ளே ளைக் குறைவின்றி முழுமையாய்ப் மையான மனத்துடன் இறைவனை வண்டும். சுயநலப் பேராசைகளை 3 தெரிவித்து வலியுறுத்தி வேண்டிக் யலாம். இதை முழுமையான டும் என்பதே முக்கியம். நம் ராலும் இறைவனின் பேரருளைப்
மரம், இடுப்பில் மூலாதாரத்தில் னவத்துடன் கலந்து முடிகின்றது. ம் அற்புதமான இடம் நம் புருவ டி பறக்கும்போது இறைவனின் ம் நம் உடலும் மனமும் ஒன்றாக |ப் பெற்றால் இது எல்லோருக்குமே ம் அடைவதற்கு சிந்தனை நலம். புலன்களில் செம்மை, பொறிகளில் அப்பொழுதுதான் வளமான
முற்றிலும் நழுவி, இன்றைய நகிறது. ஆயினும், நம் சமயப் பிர்ந்து நின்று உலகெங்கும் உள்ள ளேவில் நம் பாரத பூமி திகழ்ந்து க்கு அடிப்படை யானவை சமயப் |யராத தொண்டுகளே என்பதில்
இந்து பரிபாலன சங்கம் என்ற
hபதாண்டுகளை நிறைவுசெய்து ான்பது மிக மகிழ்ச்சி தருவதும், தியாகும். பல்வேறு வாழ்க்கைச் நேரத்தை ஒதுக்கி, பொழுதைப் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்டு வரும் ப் பாராட்டி, இச்சபை மேலும் பல பில் உயர்வடைய வேண்டும் என்று கையான புவனேஸ்வரி தேவியின்
வாழ்த்துகிறோம்.

Page 21
鑫
ஆன்மிக தவத்திரு பூசண்மு - If Lof, ராமநாதபு தமிழ்நாப் çỉẩL'T.
உலகில் பல்வேறு சமயங்கள் நில சமயம் நம் இந்து சமயம் ஆகும்.
"நீதியினால் இவையெல்லாம் நின்றது யாதொரு சமயம்! அ என்பதற்கேற்ப மனித குலத்திற்கும். சமயம் இந்து சமயம், "இந்து' யதேயாஸ் ஹிந்து இத்ய திய உயிர் எக்காரணத்திலாவது வரு அத்துன்பம் தனக்கு வந்ததாகக் ஒருவன் பணிபுரிகிறானோ அவே சப்தகல்பதரு என்னும் வடமொழி இதி ஹிந்து' என்று கூறுகி செயலிலும் இழிவானவற்றை நீ அதற்குப் பொருள். இந்து சமய மார்க்கங்களைக் கூறுவர் தொண்' நெறி, ஞானநெறி என நான்கு நெறி
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங் பணிகள் ஆற்றி வருகின்றது. "எ என்பது அப்பரடிகள் வாக்கு அ இச்சங்கம் மேலும் பல பணிகள் வாழ்த்துகின்றோம்! சங்கப் பொறுப்பாளர்களும் உறு பெற்று வாழவும் பொன்விழா வெற்றியடைய ஞானமே வடிவான சிந்தித்து ஆசிர்வதிக்கிறோம்!
நாளும் நலனே சூ
 

ச் செம்மல்
சிவதாசன் சுவாமிகள்
கநாதர் திருக்கோயில் சிறுவயல் அஞ்சல்
frtiff it
வி வருகின்றன. அவைகளில் சிறந்த
ஓரிடத்தே காண து சமயம்!"
மனித இயற்கைக்கும் உரிய இனிய என்பதற்கு "ஹிம்ஸாயாம் தூ தே!" எனப் பொருள் கொண்டு ஓர் நந்தினால் தற்காக மிக வருந்தி கருதி அதனை அகற்றிவிட எவன் னே ஹிந்து என விரித்துரைப்பர்.
இலக்கணம், "ஹேயம் நிந்தாதி ன்றது. நினைவிலும் சொல்லிலும் க்கி வாழ்பவனே ஹிந்து என்பது பத்தில் கடவுளை அடைய நான்கு டு நெறி, மகன்மை நெறி, தோழமை
கள் உண்டு.
பகம் 50 ஆண்டுகளாக சமய சமூகப் ன் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே' வர் வாக்கின்படி தொண்டு புரியும்
புரிந்து நூற்றாண்டு விழாக் கான
றுப்பினர்களும் எல்லா நலன்களும் மலர் சிறக்கவும் பொன்விழா ா பூரீ சண்முகநாதர் திருவடிகளைச்
க! வாழ்க வையகம்!

Page 22
سمي ! &ދ /?-" ليم كما
آيا
", へs ( )\イ >>>
○卒立。 W"~ நூர் மாணிச் "سمي R கொங்கும் % ஆதிசைவ ༽ན་། ༼ பூஜிவழி இ ( டிம்ைபிட்ட
பள்விகவுன் விஜயமங்க אחתו האחB.T +,
இலங்கைத் தலைநகராம் கொழு தொடங்கி 50 ஆண்டுகள் நிை காண்பதையறிந்து பேருவகை
சேவையாற்றும் சங்கத்தினைப் பெரிது
உலகில் தோன்றும் கோடானுகோ மனிதப் பிறவியென்று அருளாளர்களு "என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே ஆன்மிக நெறி நின்று சமயத்திற் செய்வதே மனிதப் பிறவியின் க வாழ்ந்திடவும் பிறரை வாழ வைக்க
மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆன்மி சமுதாயத்திற்கும் அரும்பணியாற்றி மேலான தொண்டினைப் பாராட்டி வா
சங்கத்தின் அருந்தொண்டு உல நிறைவுடன் நிகழ்ந்திட குருவருளு வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கின்றோம். சங்க நம் ஆசிகள் என்றும் உரித்தாகுக.
நிறைந்த
 
 

regulf
கவாசகர் மடாலய மகா சந்நிதானம் ண்டல குலகுரு, 'இறையருட்செம்மல்
அருட் தோன்றல்' ராஜவிங்க மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
ஆதீனம்
டம்பான்ளேயம் 'அஞ்சல்
GUF - f3f3 Cf,
விட்டம்,
ம்பில் இந்து பரிபாலன சங்கம்
1றவு பெற்று பொன் விழா கொள்கிறோம். அரியதொரு
பம் பாராட்டுகின்றோம்.
டி பிறவிகளில் மேலான பிறவி ம் ஞானிகளும் மொழிந்துள்ளனர். எனும் அப்பர் வாக்கிற்கிணங்க கும் சமுதாயத்திற்கும் சேவை டமையாகும். தானும் நன்றாக :வும் இதுவே விதிமுறை ஆகும். எனும் முதுமொழிக்கேற்ப இந்த க வழிநின்று சமயத்திற்கும் வரும் இந்து பரிபாலன சங்கத்தின் ழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கின்றோம்.
கம் உள்ளளவும் குறைவின்றி
f திருவருளும் துணை செய்ய த்ெது அன்பர்கள் அனைவருக்கும்
ஆசிகள்

Page 23
क्त।
y
துர்க்காது கலாநிதி நனவோ, பூfதுர்க்க த்ெ |iးူခါr† இங்கே
'சைவமாஞ் சமயஞ் சாரும் ஊழ் கோட்பாடு. இன்று உலகம் மு Ġo FG JIFLID LI I Lira என்றால் திருக்கோயில்களும் சைவமன்றா தொடக்கம் மேற்கே அமெரிக்கா அறிய முடிகிறது.
"வாய்ந்தது நம் தமக்கு ஈதோ ஆற்றுப்படுத்துகிறார் அப்பர் டெ மக்களாகப் பிறவி எடுத்த நாம் நினைத்துப் பின்பற்ற வேண்டும்.
வடகொழும்புப் பகுதியை தெய் சங்கத்துக்கு முக்கிய இடமுண்டு சென்று உரையாற்றியுள்ளேன். நம்பிக்கையும் கொண்ட ஒரு தி
கடமையாற்றி வந்துள்ளது. இந்தச் புண்ணியமும் பெற்றுள்ளது.
மதிப்பார்ந்த பெருந்தலைவர் 8. வாய்ந்தவர். சங்கத்தை நன்கு பொன்விழாக் காணும் பூரிப்பில் வோமாக. மேலும் சீரும் சிறப்பும் ே சங்கத்தை வாழ்த்தி திருவருளைப்
நிறைந்த ஆசிகள்
(
 
 
 

நரந்தரி, சிவத்தமிழ்ச் செல்வி
செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி I.P.
தேவி தேவஸ்தானம் | o!
பெறலரிது என்பது சைவசித்தாந்தக் ழுவதும் பரந்து பரவி வருகிறது அதில் மிகையொன்றுமில்லை. ங்களும் கிழக்கே அவுஸ்ரேலியா பரை செறிந்து விளக்குவதை நன்கு
ர் பிறவி மதித்திடுமின்' என்று ருமான், இந்த வகையில் சைவ ஆற்றவேண்டிய அரும் |ணிகளை
வீகமாக்குவதில் இந்து பரிபாலன ஆண்டு பலவாக அங்கு நான் கண்ணியமும் கடமையும் தெய்வ ருக்கூட்டம் இங்கு காலந்தோறும்
சிறப்பிலே போன்விழாக் காணும்
P. சாமி அவர்கள் கண்ணியம் நெறிப்படுத்தக் கூடியவர். ஆகவே நாமும் கலந்து மகிழ்ச்சியடை பற்று ஓங்கி உயர வேண்டும் என்று போற்றி அமைகின்றேன்.

Page 24
éearacagré ஒரேங்குத? ஒ
கு. கார்த்தி பிரதம குரு பூஜீமத் அரு 3}=li. ნ&, oჰ: கொழும்பு
மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த கொழும் நோக்கத்தோடு ஸ்தாபிக்கப்பெற்ற சங்கம் இவ்வருடம் 50 ஆவது பொன்விழாவை மிகவும் சிறப்பாகக் ே
சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் தனவந்தர்களின் பொருளுதவியைக் மணி மண்டபமும் அதைச் சார்ந்த சேவைகள், சமய விழாக்கள், க உபயோகப்படுகின்றது. மற்றும், அற முதலிய கலைகளுக்குப் பயிற்சியளிக்
எதிர்காலத்தில் மேன்மேலும் இச்ச செய்து, சகல மக்களும், பிள்ளைகளு மேற்படி சங்கத்தின் சகல உறுப் சிறப்பாக நடத்தும் குழுவினருக்கு பெருமானின் கிருபை கிடைக்க வேண்
பொன்விழா மிகவும் சிறப்பா பிரார்த்திக்கின்றேன்!
 
 

ள் தைவதி
pg, e laguaj rrë
நிக்கேசக் குருக்கள்
னாசனேஸ்வர தேர்தானம்
॥ - I岳。
பு முகத்துவாரத்தில், பொதுநல வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன ஆண்டுப் பூர்த்தியையிட்டு,
கொண்டாடுகிறார்கள்.
விடா முயற்சியினாலும், | lեն
கொண்டும் கட்டப்பட்ட நாவலர் 3 மாடிக் கட்டிடமும், பல சமூக லைவிழாக்கள் முதலியவற்றிற்கு நெறிப் பாடசாலை, இசை, நடனம் கிறார்கள்.
ங்கம் பல அரிய சேவைகளைச் நம் பயன் அடைய வேண்டுமென்று பினருக்கும், (SLITsST விழாவைச் நம் ரீமத் அருணாசலேஸ்வரப் எடுமென்று பிரார்த்திக்கின்றேன்.
க நடக்க வேண்டுமென்றும்

Page 25
பொலிவிழா கான
வடகொழும்பு இந்து
 
 

து பரிபாலன சங்கம்

Page 26


Page 27
SCO வடகொழும்பு இந்:
எங்கள்
ܒ¬.
لیجےے
<。○ ఇ కC) . Tថា ー● திரு. எஸ். பி ー● இருபத்துநான்கு ஆண்டுகள் ஒரு வகிப்பதென்றால் அது பெருை ,,... --ملتی ہے சொல்லத் தயங்க மாட்டார்: --C) காலகட்டத்தில் பல்வேறு சங்க *○ தாக்கங்கள் என்பவை மத்தி கட்டடத்தைக் கட்டியெழுப்பி - تم الجاري శ్లో உள்ளடக்கி கம்பீரமாகக் காட் -C) திகழச் செய்த பெருமை அவ 翠○ : அறிவுரையும் வ s செல்வரத்னம் அவர்களையும் சுப்பிரமணியன் அவர்களையும் "<== பல்வேறு வகையிலும் இவ்வா ー○ மிகை ー。 அனைவரையும் இணைத்து :ெ ട്ട്- எடுத்த காரியத்தை GFigi ---- இவற்றையெல்லாம் தன்னகத்ே திரு. சாமி அவர்கள். அவர்களி: நாம் பெருமைப்படுகின்றோம். *○ కొ="_F s
 

து பரிபாலன சங்கம்
தலைவர்
சாமி அவர்கள்
Ђ தாபனத்திலே தலைமைப்பதவி மக்குரிய விடயமென்று யாரும் கள். அதிலும் அக்குறிப்பிட்ட டங்கள், புத்தத்தினால் ஏற்பட்ட பில் அரைகுறையாக இருந்த GLIDġjib LI GL) ELLIÈl EE, 6.2)IGITLI | b சியளிக்கும் மணிமண்டபமாகத் ரையும், அவருடன் இணைந்து பழங்கிய பொருளாளர் திரு. பொதுச் செயலாளர் திரு. நா. சாரும். இம்மூவரின் செல்வாக்கு ார்ச்சிக்கு வழி வகுத்ததென்று பாகாது. தலைமைத்துவம், Fயற்படுத்தும் ஆற்றல், துணிவு, னே முடிக்கும் செயல்திறன் த கொண்டவர் எமது தலைவர் ன் தலைமையிலே இயங்குவதில்

Page 28
வடகொழும்பு இந்து
எங்கள் ெ
திரு. நா. சுப்பிரம
திரு சுப்பிரமணியன் அவர்கள், தலைமைப் பதவி ஏற்ற காலம் செயலாளராகச் சேவையாற்றி வி ஆறாண்டு நிறைவின்போது இத6 திரு. சுப்பிரமணியன் அவர்கள் வளர்ச்சியில் நேரடியாகப் பங் மணிவிழா மலரிலிருந்து அறிந்து மற்றவர்களின் மதிப்பைப் பெற வழிப்படுத்தும் அவரின் ஆற்றவிை காலத்துக்குக் காலம் ஏற்படும் ச முகங்கொடுத்து, அனைவரும் செயற்பட வழிசமைத்து த அனைத்துச் செல்லும் அவ வேண்டியதொன்றாகும். அவரது எமக்கு அவசியமாகும்.
 
 

| பரிபாலன சங்கம்
Fu 160T6Tfr
1ணியன் அவர்கள்
திரு. எஸ். பி. சாமி அவர்கள் முதல் இச்சங்கத்தின் பொதுச் பருகின்றார். எமது சங்கத்தின் ன் வளர்ச்சியில் நாட்டம் காட்டிய 1981 ஆம் ஆண்டு சங்கத்தின் து கொண்டாரென்பதை எமது கொண்டோம், அடக்கமாகவும் க்கூடிய விதத்திலும் சங்கத்தை நாம் பெரிதும் மதிக்கின்றோம். ங்கடங்களுக்கு உரிய முறையில்
தாம் விரும்பிய விதத்தில் டம்புரளாது அனைவரையும் ரது பங்களிப்பு மதிக்கப்பட து அறிவுரைகள் எப்பொழுதும்
மலர்க்குழு

Page 29


Page 30


Page 31
శ్రీశ్రీశ్రీ = 2
శక్తి 

Page 32
பொன்விழா
50வது ஆண்டு பொன்வி உறுப்பி
காப்பா
தேசமான்ய உயர்திரு. பா. ம பிரம்மபூீரீகார்த்திகேயக்குரு திரு. PP தேவராஜ் அவர்கள் திரு. சு. சத்தியமூர்த்தி அவர் தேசபந்து.VTV தெய்வநா திரு. எம். சந்திரபால் அவர்க கெளரவ திரு. R. யோகராஜ திரு. M. வைத்தியலிங்கம் அ
நிர்வாகக்
தலைவர் செயலாளர்
பொருளாளர்
உபதலைவர்கள்
உபசெயலாளர்கள்
உபபொருளாளர்
உள்ளகக்கணக்காய்வாளர் பஜனைச் செயலாளர்
உதவி பஜனைச் செயலாள
நிர்வாக உ M. சொக்கலிங்கம் P சிவராஜா செல்வி, N. சுப்புலட்சு K. கார்த்திகேசு K. S. ராஜரட்ணம் G.L. பிரதிவிராஜன் M. திருநீலகண்டன்

pavio - 2004
ழா வருட நிர்வாக சபை னர்கள்
வார்கள்
காதேவா அவர்கள்
கள்
நள்
பகம்பிள்ளை அவர்கள்
ள்
ன் அவர்கள்
வர்கள்
குழுவினர்
S. P. girlf
N. சுப்பிரமணியன் S. செல்வரத்னம் S. கந்தசாமி V. நாகதேவன் 1. P. ஜெயராம் V. (356)uung, M. நித்தியானந்தன் N. செல்வராஜா S. கணேஷ்
K.செல்லையா
S. கனகரத்னம்
f V. S. P. 9761606ir
G. யோகராஜன்பிள்ளை
றுப்பினர்
K. விஜயகுமார் S. ஆனந்தேஸ்வரன்
6. P. சண்முகலிங்கம்.
செல்வி. கோமதி சுப்பையா M. செல்வராஜ்
K. கணேசன்

Page 33
长唱ung)与s亡国 #00E - Issississır’ıE
| | + ')', , , ! “シ****
}
 

1,3-1,paggs's IX ‘Igo (1,3)}= '>'
·ąılaessaellusg og 5 - 183ısı, ‘A ‘’Isols||goos Lae. W filostolsos ', '5 VAquaessae, os outrae ‘o ‘quismos ( '[' +IETFமுகாமரி quaeliņae (N sono po ‘ts’ısraeg. A 'Jill Fosso o
·lgoriae, "A “Ilıcaesung, solgılae ...I 's "Igorrisoodis!!!!!!', 'N· Holstoņģele, ‘N ‘stoletoņos, o "LITristorios ĝuilae Isossae) i """"faes gris. Įsigriņķī,ķ,ļ,ņTılso „laisins?||) *', 'lotolosilgoso||surns "b"Lha트u도독 .1
·&#ustis og Now) ''W ‘isoso||Isossae o’i ‘o'quaesigsfossit;&# ', 'possosos||ulo X-ışgırtoniosłoys||logos os "soos solitissis "W =(Toro rosīgi iğı ıssı,sorisisi
~|- |-디
*__- - - - - - - T「的is: Nos!!!!!|(TT 때,

Page 34


Page 35
பொன்விழா
வட கொழும்பு இந்து பொன்விழ
“வேண்டுதல் வேண்ட
யாண்டும் இடும்பை இ
1959ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள் தகவல் தினை பூரீலங்கா மாத இதழ் ஆசிரியராகவும் இருந்த ( முத்துக்குமாரசுவாமி காண வந்திருந்தார். பூணி வெளியிடும் இதழாகவிருந்த போதிலும் அ பண்பாட்டம்சங்கள் பற்றிய கட்டுரைகளையு சமர்ப்பிக்க வந்த திரு. முத்துக்குமாரசுவாமி பத்திரம் ஒன்றையும் கொண்டு வந்திருந்தார். வடக்கிலே வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன் இயங்கி வந்ததை அறிந்து கொண்டேன். நா அதனைப் பற்றி அறிய எனக்கு இதன் மூலம் ச தொடர்பு தொடர்ந்தது. சங்கத்தின் வளர்ச் இராசையா என்னை அடிக்கடி வந்து சந் கொண்டேன். அப்பொழுது பொதுச் செயலி வெளியிடப்பட்ட சங்கத்தின் ஆறு ஆண்டு வரலாறும் செயற்பாடுகளும் அதில் தெளிவா
அதிலிருந்து சில முக்கிய குறிப்புகளை இங்கு "வடகொழும்பு இந்து பரிபால அறிக்கைப் பத்திரம் - ஆரம்ப “இந்து சமுத்திரத்தின் நித்தில தீபெ நகராகிய கொழும்பு மாநகரத்தில் நூற்

r upovi - 2004
பரிபாலன சங்கத்தின்
ா அறிக்கை
ாமை இலான் அடிசேர்ந்தார்க்கு இல 99
எக்களத்தில் பிரதம மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் முதலியார்குல சபாநாதன் அவர்களை திரு. வை. லங்கா எனும் சஞ்சிகை அரசாங்கத் தகவல்களை தில் எமது வரலாறு, இலக்கிய பாரம்பரியம், ம் வெளியிட்டு வந்தது. அந்த இதழுக்கு கட்டுரை மகாசிவராத்திரி விழாவுக்கு பணம் சேகரிக்கும் அதனைப் படித்துப் பார்த்தபொழுது கொழும்பு ன சங்கம் என்ற பெயரில் ஒரு இந்து அமைப்பு னும் முகத்துவாரத்திலே குடியேறியிருந்ததால் rந்தர்ப்பம் கிட்டியது. அன்று தொட்டு சங்கத்தின் சியில் பெரும்பங்கு கொண்ட திரு. எஸ். இ. தித்தார். சங்கம் பற்றிய விபரத்தை அறிந்து 0ாளராக இருந்த திரு. எஸ். முத்து அவர்களால் அறிக்கை கிடைத்தது. சங்கத்தின் ஆரம்பகால ாக இருந்தன.
ததருகின்றேன்.
ன சங்கத்தின் ஆறு ஆண்டுகளின் பம் 5.7.53 முதல் 31.7.59 வரை”
மனப்படும் இவ்விலங்கா தீவின் தலை iறுக்குச் சுமார் நாற்பது வீதம் சைவ சமய

Page 36
வட கொழும்பு இந்:
மக்கள் வாழ்கின்றனர். இவர்களுக்கு ஆத் சபை, இராமகிருஷ்ண சபை, சைவமங் இருக்கின்றன. இவை பெரும்பாலும் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சைவமக்கள் வருகின்றன. எனினும் வடகொழும்பில் மாதம்பிட்டி, புளுமெண்டால், கொட்டா சைவமக்களுக்கென ஒரு சமய தாபனம் பட்டது. இக்குறையை நிவர்த்திசெய்வ: திரு. எஸ். இ. இராசையா, திரு. பி. சில இப்பகுதியில் இருந்து வந்த காரைநகர் இ. இளைப்பாறிய திரு. ஏ. கனகசபை பி.ஏ. திரு. வை. முத்துக்குமாரசுவாமி அவ முகத்துவாரத்தில் பள்ளிகொண்டெழுந்த கோவில் கல்யாண மண்டபத்தில் 19: ஞாயிற்றுக்கிழமை திரு. ஏ. கனகசபை முறைப்படி தேவாரம் பாடி, திருவிளக்ே சங்கம்' என்ற திருநாமஞ்சூட்டி அங்கு சங்கத்தைத் தாபனம் செய்த அங்கத்தவர். திருவாளர்கள் ஏ. கனகசபை, பி.ஏ.
எஸ். சின்னத்துரை வை. முத்துக்குமாரசுவா! பி. சிவலிங்கம் எஸ். இ. இராசையா எம். வைத்திலிங்கம்
шф. 5 — Лтптағпт வி. சுப்பையா எஸ். வைத்தியலிங்கம் வி. சோமசுந்தரம் எம். சுந்தரமூர்த்தி எஸ். ஞானசேகரம் எஸ். செல்வத்துரை கே. செல்லத்தம்பி ஆகிே அவ்வறிக்கையின்படி சங்கத்தின் முத சேனை குமார கல்லூரி மண்டபத்தில் 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4.30 மண வைத்தியநாதன் அவர்களின் தலைமையி ஏ. கனகசபை பி.ஏ. நீதிபதி பூரீஸ்கந்தரா டாக்டர் நல்லைநாதன், பிரம்மபூீரீஎஸ். ஆ

பரிபாலன சங்கம்
மிகத் தொண்டுபுரிவதற்கு விவேகானந்த கையர் கழகம் போன்ற ஸ்தாபனங்கள் கொழும்பு மத்திய பகுதி, தென்பகுதி ன் சமய வளர்ச்சிக்குத் தொண்டாற்றி முக்கியமாக முகத்துவாரம், மட்டக்குளி, ஞ்சேனை முதலிய பகுதிகளில் வசிக்கும் இல்லாதது பெருங் குறையாகக் கருதப் நற்கு முகத்துவாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பலிங்கம் இவர்களின் விடாமுயற்சியால் ந்துக்கல்லூரி பிரதம ஆசிரியராக இருந்து அவர்களையும் திரு. எஸ். சின்னத்துரை, ர்களையும் கண்டு கூடி ஆலோசித்து ருளியிருக்கும் சர்வார்த்த சித்திவிநாயகர் 53 ஆம் ஆண்டு ஆடி மீ 5ஆம் திகதி பீ. ஏ. அவர்களின் தலைமையில் சைவ கற்றி 'வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன தரார்ப்பணக் கூட்டம் நடைபெற்றது. கள் பின்வருமாறு :-
யார்கள். *
லாவது பொதுக்கூட்டம் கொட்டாஞ் 53 ஆம் ஆண்டு ஐப்பசி மீ"5 ஆம் திகதி யளவில் உயர்திரு. சேர். கந்தையா ல் நடைபெற்றது. சங்கத் தலைவர் திரு. ஜா, நியாயதுரந்தரர், வி. ஏ. கந்தையா, ர். ஐயர், திருவாளர். எஸ். சின்னத்துரை,

Page 37
பொன்விழா
திரு. வை. முத்துக்குமாரசுவாமி ஆகிே தாபனத்தினால் அவசியம் ஆற்றப்பட ே கூடிய நன்மைகள் முதலியனவற்றை கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்த சேர். கந் தலைமை உரையில் கொழும்பு மாநகரத் ஒவ்வொன்றிலும் இத்தகைய சங்கங்கள் என வலியுறுத்தினார்கள். அன்று நடை வர்கள் சங்கத்து உத்தியோகத்தர்களாகத்
போஷகர்கள் - அமைச்சர் சேர். அமைச்சர் திரு.
தலைவர் - திரு. ஏ. கனகசன உபதலைவர்கள் - திரு. எஸ். சின்ன - திரு. வை. முத்து கெளரவ செயலாளர் - திரு. பி. சிவலிங் உபசெயலாளர் - திரு. எம். வைத் நிதியதிகாரி - திரு. எஸ். இ. இ
உப நிதியதிகாரிகள் - திரு. டி. நடராசா
- திரு. வி. சுப்பை
- திரு. வி. சோமச
- திரு. எஸ். ஞான நிர்வாகக் குழுவினர் - திருவாளர்கள். ( எஸ். எஸ். சங்க
சச்சிதானந்தம் ஆ 'சங்கத்தின் முக்கிய இலட்சியங்கள் சைவசமய மதச்சார்பை அடிப்படையாக நிறுவுதல், சைவப்பிள்ளைகளுக்கென கல்வி ( நூல்களை வழங்குதல், சமய அறிவைச் சொ உணர்ச்சியை கூட்டுப்பிரார்த்தனை மூலம்
முதலியனவாகும்.
மேலே கூறப்பட்டுள்ள இலட்சியங்களை மெனச்சங்கத்தினர்கருதி எவரொருவர்நூறு ரூ சங்கத்திற்கு வழங்குகிறார்களோ அவர்களை முதலாவது திட்டமாகக் கருதினர். சங்க நிர் மாநகரத்தின் பல வட்டாரங்களிலும் அங்கத ஆயுள் அங்கத்தவர்களும் 133 சாதாரண அங்க

duori - 2004
பார்கள் வடகொழும்பிலே ஒரு சைவத் வண்டிய இலட்சியங்கள். அது செய்யக் பற்றிச் சொற்பொழிவாற்றினார்கள். தையா வைத்திய நாதன் அவர்கள் தமது தில் சைவமக்கள் வாழும் மாவட்டங்கள் நிறுவி சைவத்தொண்டு புரியவேண்டும் பெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பின்வருப தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள்.
கந்தையா வைத்தியநாதன் ாஸ். நடேசன்
ப, பி.ஏ.
ாத்துரை க்குமாரசுவாமி
கம்
திலிங்கம்
grTaogu Jit
r
ந்தரம்
rசேகரம் கே. செல்லத்தம்பி, எஸ். கந்தையா, ஏ. ாலிங்கம் பிள்ளை, வைத்தியர் ஆகியோர்கள்.
T க் கொண்ட தாபனங்களை வடகொழும்பில் வசதிகள் செய்வித்தல், நூல் நிலையம் அமைத்து ற்பொழிவுகள் மூலமாகப் பெருக்குதல், சைவ ஊட்டுதல், கதா பிரசங்கங்கள் செய்வித்தல்
ப் பூர்த்திசெய்வதற்கு நிதி திரட்டுதலே முக்கிய பாவோ அல்லது அதற்கு மேலான தொகையைச் ஆயுள் அங்கத்தவர்களாக ஏற்றுக் கொள்வதே பாகக் குழுவினர்கள் தங்களது ஒய்வு நேரத்தில் தவர்களைச் சேர்த்தனர். 1959ஆம் ஆண்டில் 51 ந்தவர்களும் இருந்தனர்."

Page 38
வட கொழும்பு இ
“பள்ளிக்கூடம் அமைப்பதில் தாமத ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் எவ்வாறு கை இடமின்றித் தவித்தனரோ அதேநிலைமைய குறிப்பிட்ட பொதுச் செயலாளர், இந்துக்களு அமைக்க அங்கத்தினர் முயன்று உழைத்ததாக அரசாங்கக் காணிகளையும் தனியார் சொந் அமையாமலும் பொருளாதாரம் இதற்கு இட முகத்துவாரம் சர்வார்த்த விநாயகர் கோயி அமைக்க வசதி இருப்பதைக் கண்டனர். அை யுற்றன. ஆரம்பத்தில் சங்கக் கூட்டங்கள், ! பெற்றன. 1959ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் முகத் நிர்வாகசபைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றதாக க் இக்காலகட்டத்தில் தலைவர் திரு. ஏ. கனகசை காரணமாக யாழ்ப்பாணம் சென்றமையால் உ உபதலைவர் திரு. வை. முத்துக்குமாரசுவாமி அ பி. சிவலிங்கம் அவர்கள் சங்கம் ஆரம்பித்ததி தமது கடமையைச் செவ்வனே நடத்தி வந்துெ துரதிஷ்டவசமாக அவர் பதவியை இராஜினாப அவர்கள் பொதுச் செயலாளராகத் தெரிவு செய் முதலாவது ஆறாண்டு அறிக்கை வெளிவந்தது பாட்டுப்பாடி முதன்முதலாக 1957 மார்கழி மாத முதல் இன்றுவரை திருவெம்பாவை வீதி ப நடைபெற்று வருகின்றது. "கூட்டுப் பிரார்த்தனை 1953 - 1959ஆறாண்டு அறிக்கை இது பற்றி குறி
"இங்கு இரண்டு புராதன ஆலயங்கள் மக்கள் சரிவர கோவிலுக்குச் சென்று தெ விழாக்களில் கலந்துகொள்ளாமலும் இ இப்பகுதியில் தேய்ந்தொழிந்து விடு சங்கத்தாரின் மனதைத் தொட்டது. இை 58 இல் வீரகேசரி ஆசிரியராக இருந் தலைமையில் பூரீமத் அருணாசலேஸ் அரங்கேற்றப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் வெ இப்பொழுது கூட்டம் நாளுக்குநாள் கூ பிரார்த்தனை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கி வருகின்றது. அதோடு வாரம் தோறும் பிரசாரம் நடத்துகின்றனர். கூட்டுப் பிரார் நடத்திவரும் நயினை திரு. எஸ். பா நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது."

து பரிபாலன சங்கம்
Ο வப்பிள்ளைகள் மற்றப் பள்ளிக் கூடங்களில் ல்தான் இன்றும் இருந்து வருகின்றனர் எனக் jக்கென ஒரு ஆரம்ப தமிழ்ப் பாடசாலையை தெரிவித்துள்ளார். பள்ளிக்கூடம் கட்டுவதற்கு தக் காணிகளையும் தேடிப் பார்த்து எதுவும் ம் கொடாமலும் தயங்கித் தவித்த வேளையில் லின் பின்புறமுள்ள காணியில் பள்ளிக்கூடம் தப் பெற எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் தோல்வி லைவர், உபதலைவர் இல்லங்களில் நடை வாரம் பூரீமத் அருணாசலேஸ்வர ஆலயத்தில் ங்க ஆறு ஆண்டு அறிக்கை குறிப்பிடுகின்றது. ப, பி.ஏ., அவர்கள் 1955ஆம் ஆண்டு சுகவீனம் தலைவர் திரு. எஸ். சின்னத்துரை அவர்களும் புவர்களும் தலைமை தாங்கி வந்துள்ளனர். திரு. லிருந்து 7, 9. 56 வரை கெளரவ செயலாளராகத் ாளார். அவரது உத்தியோகமாற்றம் ஏற்படவே ா செய்ய நேரிட்டது. அப்பதவிக்கு திரு. முத்து யப்பட்டார். அவரது காலத்திலேயே சங்கத்தின் வ. அந்த அறிக்கையின்படி திருவெம்பாவைப் 5ம் சங்கம் வீதி பஜனையில் இறங்கியது. அன்று ஜனை நிகழ்ச்சி மிகச் சிறப்பாகத் தொடர்ந்து
ப்பிடுவதாவது :- இருந்தும் இப்பகுதியில் வாழும் சைவ ாழாமலும் அல்லது அங்கு நடைபெறும் நந்ததைக் கண்டு சைவசமயப் பண்பாடு மோ என்ற ஐயமும் கவலையும் நம் ந நிவர்த்திசெய்யும் நோக்கத்துடன் 5, 1. த திரு. கே. பி. ஹரன் அவர்களின் பர ஆலயத்தில் கூட்டுப் பிரார்த்தனை த சிலரே சமூகமளித்திருந்தனர். ஆனால் க்கொண்டே வருகின்றது. இக்கூட்டுப் மை மாலை 6 மணிக்கு நடைபெற்று பல பெரியார்கள் வந்து சைவசமயப் தனையை தவறாது விடாமுயற்சியுடன் )சிங்கம் அவர்களுக்கு சங்கம் தனது

Page 39
பொன்விழா
"சைவ சமயப் பாடசாலை
இப்பகுதியில் சைவசமயப் பிள்ளைகளு சங்கத்தினர் சுப தினமான தைப்பூசத்தன்று (3. கோயில் கல்யாணமண்டபத்தில் சைவசமயப் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. இவ்வகுப்பு ஒ மேற்படி கோவில் மண்டபத்தில் நடைெ ஆசிரியரான திரு. சி. அம்பலப்பிள்ளை அவ வந்துள்ளார். அவருடன் நயினை திரு. அ. மய வி. இராசம்மா ஆகியோரும் ஆசிரியர்களாக க
இக்காலகட்டத்தில் எமது விழாக்களை சிறட அருணாசலேஸ்வர ஆலய பிரதம குருக்கள் பிர சர்வார்த்த சித்தி விநாயகர் கோவில் பிரதம குரு அவர்களை இங்கு நினைவுகூருவதில் பெருை
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கம் 19 ஒன்றை வெளியிட்டது. இம் மலர் வெளியிடப் சங்கத்தலைவராகவும் திரு. சு. பாலசிங்கம் டெ இம்மலரில் சங்கத்தின் 1953 - 1969 வரையான அதிலிருந்து ஆறாண்டு அறிக்கைக்குப்பின் காலகட்டத்தின் சங்க நடவடிக்கைகள் தரப்ப தொடர்புபடுத்துவதற்காக அதிலிருந்து சமய தொடர்புபடுத்த விரும்புகின்றோம்.
"1969ஆம் ஆண்டளவில் சமய வகுப்புக முகத்துவாரம் பூரீமத் அருணாசலேஸ்வர் திரு. சு. இ. இராசையா அவர்கள் மே தலைமையில் திரு. சு. சரவணபவானந் ஆசிரியர்களாகவும் இப்பாடசாலையில் செல்வி. கி. பாலசரஸ்வதி என்போர் ம யுள்ளார்கள். கொட்டாஞ்சேனை பூரீவர வகுப்புகளை நில்வீதி அரசினர் தமிழ் க திரு. க. சி. சண்முகம் அவர்களும் அவரு திரு. க. இராஜேந்திரன் என்போரு பாடசாலைகளில் கற்பித்த ஆசிரியர்கள் நடத்தினர் என்று விசேடமாகக் குறிப் ஆரம்ப காலத்தில் திரு. அம்பலப்பிள் திருமதி. தங்கரத்தினம் முத்துக்குமா ளாகவிருந்து கடமையாற்றிள்ளார்கள் கடமையாற்றிய திரு. ந. சிவன் அ6 ஆசிரியராக இருந்து இச்சமயபாடா! சீரமைத்து கொழும்பு விவேகானந்தசன்

மலர் - 2004
க்கு சமய அறிவு இல்லாததை அறிந்த நமது 2. 58) முகத்துவாரம் சர்வார்த்த சித்தி விநாயகர் பாடசாலை டாக்டர் நல்லைநாதன் அவர்களால் வ்வொரு ஞாயிறு தோறும் மாலை 5 மணிக்கு பற்று வந்தது. சென்ஜோன்ஸ் பாடசாலை ர்கள் சிறந்த முறையில் இவ்வகுப்பை நடாத்தி பில்வாகனம், நயினை சு. பாலசிங்கம், செல்வி டமையாற்றியுள்ளார்கள்."
ப்பாக நடத்த உதவியவர்கள்முகத்துவாரம்பூரீமத் ம்மறுரீழிரீநிவாசசர்மா அவர்களும் முகத்துவாரம் க்கள் பிரம்மபூlநடராஜஐயர்அவர்களும் ஆவர். ம அடைகின்றோம்.
70 ஆம் ஆண்டில் மகாசிவராத்திரி சிறப்பு மலர் பட்ட காலத்தில் திரு. கு. கனகரத்னம் அவர்கள் ாதுச்செயலாளராகவும் சேவையாற்றியுள்ளனர். அறிக்கை சுருக்கமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. * தொடர்ந்து 1969ஆம் ஆண்டு வரையான ட்டுள்ளன. சங்க வரலாற்றைத் தொடர்ச்சியான பாடசாலையின் நடவடிக்கைகளை இத்துடன்
ள் இரு ஆலயங்களில் நடைபெற்றுள்ளன. ரர்ஆலயத்தில் நடைபெற்ற வகுப்புகளை ற்பார்வையில் திரு. இரா. சத்தியவான் தன், திரு. வே. மயில்வாகனம் என்போர் ) பயின்ற செல்வன். மா. வடிவேந்திரன், ாணவ ஆசிரியர்களாகவும் கடமையாற்றி தராஜ விநாயகர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற கலவன் பாடசாலைத் தலைமை ஆசிரியர் நக்கு உதவியாக திரு. மா. க. கனகரத்னம், ம் கல்வி கற்பித்துள்ளனர். மேற்படி யாதொரு வேதனமுமின்றி வகுப்புகளை பிடப்படல் வேண்டும். இப்பாடசாலை ாளை, திரு. வை. முத்துக்குமாரசுவாமி, ர சுவாமி பி.ஏ., ஆகியோர் ஆசிரியர்க 1965ஆம் ஆண்டு இலங்கை வங்கியில் வர்கள் இப்பாடசாலைக்குத் தலைமை சலையை ஓர் வகுப்புத் திட்டத்தின்கீழ் பையோரால் நடாத்தப்பெற்ற சமயபாடப்

Page 40
வட கொழும்பு இந்
பரீட்சைக்கும் மாணவர்களை அனுப்பி களும் சித்தியடைந்த பெருமை திரு. 8 தெரிவிக்கின்றது. சமய பாடசாலையின் வந்தன. சமய வகுப்புகள் இரண்டு ஆல அருணாசலேஸ்வர பெருமான் ஆல நடைபெற்றன. அப்பொழுது ஆலயத்தி பூரீநிவாச சர்மா அவர்கள் இவ்வகுப்பு நல்கினார். திரு. எஸ். இ.இராசையாஅள் பாடசாலை சகலதுறை முன்னேற்றத்தி பாலசிங்கம், திரு. இரா. சத்தியவான் இயங்கி வந்தது.
சங்கத்தின் 29 ஆண்டு முதல் 35ஆவது ஆண் பற்றிய குறிப்பு இவ்விதமாகத் தரப்பட்டுள்ளது '1982ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுநாள் வ பேற்றிருந்த ஆட்சிக்குழு மேற்கொண்ட பாடசாலை இயக்கம் முன்னிடம் ெ ஒழுங்காக நடப்பதில் கண்ணுங் கருத சத்தியவானை இங்கு விசேடமாகக் ( சங்கத்தின் உப செயலாளராக சங்க நட பாடசாலை வேலையைப் பொறுப்பேற் பாடசாலையின் தலைமை ஆசிரியரா உறுப்பினரான திரு. நவரத்தினம் பக் இவர்களிருவரைத் தவிர 5 ஆசிரியர்கள் ( இவர்களுக்கு நன்றி உரித்தாகுக. தற்பொரு சமயக்கல்வி பெறுகின்றனர். இப்பிள் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்படும் பகலு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது உழைத்த பொருளாளர் திரு. செல்வரத்தி
உபதலைவர்களில் ஒருவரான திரு. எம். மாணிக்கமும் செயற்குழு உறுப்பினர்திரு சமய பாடசாலையின் வளர்ச்சியில் பெ அவர்களுக்கு சங்கம் நன்றியைத் தெரிவி
சமயப் பாடசாலையாக அது காலம் வரை இ அலுவல், தமிழ் அலுவல்கள் இராஜாங்க மேற்கொண்ட நாடெங்கும் அறநெறிப் பாடச பலனாக எமது சமய பாடசாலை அறநெறி அறநெறிப் பாடசாலை தொடர்ச்சியான வ அறிக்கையிடுவதற்காக எமது சங்கத்தின் 36 ஆ திலுள்ள சமய பாடசாலைக் குறிப்பைக் கீழே

து பரிபாலன சங்கம்
யுள்ளார். பரீட்சையில் சகல மாணவர் வன் அவர்களைச் சாரும்.’’ என மலர் செயற்பாடுகள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு யங்களில் நடப்பதற்குப் பதிலாக பூரீமத் யத்தில் மாத்திரம் சமய வகுப்புகள் ன் பிரதம குருக்களாகவிருந்த பிரம்மபூரீ 5ள் சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு பர்கள் சிவனடி சேரும்வரை அவரே சமய ற்கும் தூணாக விளங்கினார். திரு. சு. தலைமையில் சைவசமய பாடசாலை
டு வரையான அறிக்கையில் சமய பாடசாலை il. 1ரை சங்கத்தின் ஆக்கத்தைப் பொறுப் - பலதரப்பட்ட பணிகளில் சைவசமய பறுகின்றது. சைவசமய பாடசாலை த்துமாக செயல்படுகின்ற திரு. இரா. தறிப்பிடுதல் அவசியம். அவர் எமது டவடிக்கைகளில் முக்கியமான சைவப் ற்று திறம்பட பணியாற்றி வருகின்றார். ாக இயங்கும் இவருக்கு ஆட்சிக்குழு கபலமாக இருந்து சேவை புரிகிறார். தொடர்ந்து சேவையாற்றி வருகிறார்கள். ழது இப்பாடசாலையில் 200மாணவர்கள் rளைகளுக்கும் ஏனைய பாடசாலைப் ணவு 1988 ஒக்தோபர் மாதத்திலிருந்து வ. இதனை செயல்படுத்த முன்னின்று னத்திற்கு எமது நன்றி.
வைத்திலிங்கமும் உப செயலாளர் திரு. 5. டபிள்யூ. நடராஜாவும் பொருளாளரும் ரும் பங்களிப்புச் செய்து வருகிறார்கள் க்கின்றது.*
யங்கிய எமது பாடசாலை இந்துசமய, கலாசார அமைச்சர் கெளரவ திரு. பி. பி. தேவராஜ் ாலைகளை தோற்றுவிக்கும் நடவடிக்கையின் பாடசாலையாக மாற்றம் பெற்றது. எமது ளர்ச்சியையும் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் ம் 37 ஆம் ஆண்டுகளின் அறிக்கைப் பத்திரத் தருகின்றோம்.

Page 41
பொன்விழ
"சமய பாடசாலை
திரு. சு. இராசையா அவர்கள் சிவப; பொறுப்பை திரு.இரா. சத்தியவான் ஏ புரிந்தார். இந்து சமய கலாசார அலு அமைச்சு அறநெறிப் பாடசாலைகள் அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்கு அவ பாடசாலைகளின் அதிபர்களை அதி அதன்பிரகாரம் முன்னோடி நடவடி வித்தியாலய அதிபர் திரு. சந்திரசேகரப் அதிபராக இந்து சமய, கலாசார அலு செய்துள்ளது. இப்பாடசாலையில் 10 சேவை புரிகின்றனர். பாடசாலைக்கு தினம் அதிகரித்து வருகின்றது. நா. காரணமாக தற்பொழுது இப்பிள்ளைக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. உபதலை ரூபா 3000/- பெறுமதியான ஒரு அலுப என்பதை நன்றியுடன் அறிக்கையிடுகி
அடுத்த ஆண்டிலே (90/91) எமது அ கருத்திற் கொண்டு ஒர் ஆலோசனைக் அவர்களைத் தலைவராகக் கொண்ட கந்தசாமி, திரு. மு. சொக்கலிங்க இடம்பெற்றனர். இக்குழு அறிக்ை சிபார்சுக்கிணங்க அறநெறிப் பா தெரிவுசெய்யப்பட்டது.
திரு. வி. நாகதேவன் அவர்களைத் குழுவிலே திரு. எஸ். கந்தசாமி, திரு. எ திரு. ராஜகுரு ஆகியோர் இடம் பெற்ற திரு. சத்தியசீலன் தொழில் காரணமா டத்திற்கு திரு. மாணிக்கம் நியமிக் நியமனம் உட்பட பல அதிகாரங்க பாடசாலை நமது கலாசார மண்டபத் வந்தது.
எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட வன்ே மக்கள் கிளிநொச்சி, மன்னார், பிரதேசங்களிலிருந்து அகதிகளாக அவர்களை அகதி முகாம்களில் தங்க சரஸ்வதி மண்டபம், விவேகானந்த

f tbi - 2004
தவியடைந்தபின் எமது பாடசாலையின் ற்று அதன் தலைமை ஆசிரியராகச் சேவை வல்கள், தமிழ் அலுவல்கள் இராஜாங்க ரின் தரத்தை உயர்த்தும் நோக்கத்துடன் பற்றிற்கு அண்மையிலுள்ள அரசாங்கப் பராக நியமிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றது. க்கையாக முகத்துவாரம் சி. சி. தமிழ் ) அவர்களை எமது சமயப் பாடசாலையின் வல்கள் இராஜாங்க அமைச்சு நியமனம் ஆசிரியர்கள் தொண்டர் ஆசிரியர்களாக வரும் பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை தினம் ம் எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கையின் ளுக்கு மதியபோசனமாக பணிசும் பாலும் வர் திரு. நாகதேவன் சமய பாடசாலைக்கு மாரியை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார்
ன்றோம்."
றநெறிப் பாடசாலையின் வளர்ச்சியைக் குழு நியமிக்கப்பட்டது. திரு. நாகதேவன் குழுவிலே திரு. கா. வீரையா, திரு. எஸ். ம், திரு. வே. சத்தியசீலன் ஆகியோர் க ஒன்றைச் சமர்ப்பித்தது. அக்குழுவின் டசாலை அபிவிருத்திக் குழுவொன்று
தலைவராகக் கொண்ட அபிவிருத்திக் ாம். சொக்கலிங்கம், திரு. வே. சத்தியசீலன், றனர். இக்குழுவில் மும்முரமாக இயங்கிய க வெளிநாடு சென்றமையால் அவ்வெற்றி கப்பட்டார். இக்குழுவுக்கு ஆசிரியர்கள் ள் வழங்கப்பட்டன. எமது அறநெறிப் த்தில் ஞாயிறு தோறும் சிறப்பாக இயங்கி
செயல்களின் காரணமாக தமிழ், முஸ்லிம்
வவுனியா, மட்டக்களப்பு ஆகிய கொழும்பு வந்தடைந்தனர். அரசாங்கம் கவைக்க ஏற்பாடு செய்தது. கொழும்பில் சபை மண்டபம், வட கொழும்பு இந்து

Page 42
வட கொழும்பு இந்
பரிபாலன சங்க கலாசார மண்டபம் எ ஆணையாளர் நாயகம் கையேற்று அt விளைவாக எமது கலாசார மண்டபத் பாடசாலையை அங்கு நடாத்த முடியாத வரை எமது அறநெறிப் பாடசாலை முகத் பாடசாலையை நடாத்த அனுமதியளித் எமது நன்றியுணர்வுடன் கூடிய பாராட்6
அறநெறிப் பாடசாலையின் அதிபராக
அவர்கள் இளைப்பாறியதைத் தொட அதிபராகப் பதவியேற்ற திரு. ஆர். சிவ மாணவர்களின் தரத்தை மேம்படுத்த ஆசிரியர்களைத் தெரிவுசெய்யும் திட் சிவநாதன் அவர்களும் அறநெறிப் பாட திரு. வி. நாகதேவன் அவர்களும் ( செயல்பட்டது பாராட்டத்தக்கதொன்றா
சங்கத்தின் தலைமைத்துவத்துக்கெதிராக் அறநெறிப் பாடசாலையில் ஆசிரியர்க வரும்வரை பாடசாலைக்கும் கூட்டுப் தெரிவித்தனர். மாணவர்களையும் பாடச இந்தத் தடைகளையெல்லாம் தகர்த் இயக்குவித்தவர் தலைவர் திரு. எஸ். பி திரு. வி. நாகதேவன், குழு உறுப்பினர் திரு. எஸ். சந்திரசேகரம், திரு. இரா. ச திரு. மாணிக்கம், திரு. எஸ். செல்வரத் தளராது நின்று செயல்பட்டதை இங்( கின்றது.
கடந்த ஈராண்டுகளுக்கு முன் திரு. சிவந சத்தியவான் தலைமை ஆசிரியராகவும் ெ பொழுது அறநெறிப் பாடசாலை அபிவ நீண்ட காலம் சேவைபுரிந்தபின் திரு. ர திரு. எஸ். ஆனந்தேஸ்வரனிடம் அவரது கையளிக்கப்பட்டது. திரு. ஆனந்தேஸ்வ பணியை ஆற்றினார். இப்பாடசால்ை தோறும் இலட்சக்கணக்கான ரூட ஆனந்தேஸ்வரனின் தலைமையில் திரு என். செல்வராஜா ஆகியோர் அறநெறிப்
2002/03 ஆம் ஆண்டுக் காலத்தில் பொரு ஏற்பாட்டில் அறநெறிப் பாடசாலையை

து பரிபாலன சங்கம்
ாபனவற்றை அத்தியாவசிய சேவைகள் கு மக்களைத் தங்க வைத்தார். இதன் நில் 15. 10. 1990 இலிருந்து அறநெறிப் நிலை ஏற்பட்டது. அன்று முதல் இன்று துவாரம் இந்துக் கல்லூரியில் அறநெறிப் த கல்வித் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு டத் தெரிவிக்கின்றோம்.
கடமைபுரிந்த திரு. சோ. சந்திரசேகரம் .ர்ந்து முகத்துவாரம் இந்துக் கல்லூரி நாதன் அவர்கள் அறநெறிப் பாடசாலை 5 அந்தத் துறைகளில் தேர்ச்சிபெற்ற டமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. திரு. சாலை அபிவிருத்திக் குழுத்தலைவரான தழு உறுப்பினர்களும் இத்துறையில் ம்.
5 தொடரப்பட்ட வழக்கின் விளைவாக ளாக இயங்கிய சிலர் வழக்குத் தீர்ப்பு பிரார்த்தனைக்கும் வரமுடியாதெனத் ாலைக்கு வராமல் தடுத்தனர். செயற்குழு து புதிய ஆசிரியர்களைக் கொண்டு சாமியும் அபிவிருத்திக்குழுத் தலைவர் திரு. சத்தியசீலன், பாடசாலை அதிபர் த்தியவான், திரு. எம். வைத்திலிங்கம், ம்ை ஆகியோர் இக்கட்டான கட்டத்தில் கு சங்கம் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிடு
ாதன் அவர்கள் அதிபராகவும் திரு. இரா. தாடர்ந்து சேவையாற்றிக் கொண்டிருந்த ருத்திக்குழுத் தலைவராகத் தொடர்ந்து ாகதேவன் அவர்கள் தமக்குப் பதிலாக சிபார்சின் பேரில் குழுத்தலைவர் பதவி ரன் 11ஆசிரியர்களுடன் மிகச் சிறப்பான யை நடாத்துவதற்காக சங்கம் ஆண்டு ாவைச் செலவழிக்கின்றது. திரு.
விஜயகுமார், திரு. செல்லையா, திரு. பாடசாலை வளர்ச்சிக்காக உழைத்தனர்.
iளாளர் எஸ். செல்வரத்னம் அவர்களின் மேலும் முன்னேற்றும் நோக்கத்துடன்

Page 43
பொன்விழா
அறநெறிப் பாடசாலை பெற்றார் ஆ8 அங்குரார்ப்பண நிகழ்ச்சியிலே தவலசி தேரரும் முகத்துவாரம் பொலிஸ் ந பொறுப்பதிகாரி திரு. சமரசிங்ஹவும் பாடசாலைக்கருகாமையில் போதை கொண்டு வரப்படுகின்றதென்பதை 6 களுக்கும் எடுத்துக்கூறி அதைத் தடு செயல்படவேண்டுமெனக் கேட்டுக் கெ எஸ். செல்வரத்னம் அவர்கள் தலைை வரன், ந. செல்வராஜா, கே. செல்லை! ஒத்துழைப்புடன் மிகச் சிறப்பாக நடை பாடசாலை மாணவர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு தன்மையான நிகழ்ச்சிகளி சங்கத்திற்கு பேரும் புகழும் பெற்றுத்த அண்மையில் அறநெறிப் பாடசாலை இராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பன்முக 6 பெறுமதி வாய்ந்த கணினி வழங்கியுள் சீருடை வழங்க நிதியும் கிடைத்துவ கின்றோம்.
எமது சங்க கூட்டுப் பிரார்த்தனைகள் நடத்திய விதத்திலில்லாமல் முற்று நடவடிக்கைகளாக்கப்பட்டு அறநெ ஆசிரியர்களாலும் பஜனைச் செயலாள பங்களிப்புடன் நடாத்தப்பட்டு வருகின்
சங்கத்தின் கல்விப்பணி
எமது சங்க இலட்சியங்களில் ஒன்றான
படுத்தும் ஒரு கட்டம் எழுந்தது. அரசாங்கம் ட நிறைவேற்றி செயல்படத் தொடங்கியது பணியாற்றிய கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ தேவாலி வந்த தமிழ்ப் பாடசாலைகளை மூடிவிட்டன. ஏழைத் தமிழ் மாணவர்கள் அநாதரவான நிை பரிபாலன சங்கம் இந்த இக்கட்டான நிலை: சங்கப் பொதுச் செயலாளராகவிருந்த திரு. பிள்ளை அவர்களும் முன்வந்து கல்வி அபி உறுப்பினர்களையே அவ்வபிவிருத்திச் சங் காணியை பழைய கட்டடத்துடன் விலைக் யென்ற பெயரிலேயே பாடசாலையை நடத்தி உறுப்பினராகவும் அமைச்சராகவும் சேவைய

upovi - 2004
ரியர் சங்கம் தாபிக்கப்பட்டது. இந்த |ங்கராமை பிரதம குரு. வண. ரத்னசிரி லைய போதைப்பொருட் தடுப்புப் கலந்துகொண்டனர். அவர் தற்பொழுது ப்பொருள் எவ்விதம் புழக்கத்திற்குக் பந்திருந்த பெற்றார்களுக்கும் பிள்ளை ப்பதில் அவர்கள் விழிப்புணர்வுடன் ாண்டார். தற்பொழுது பொருளாளர் திரு. மயில் திருவாளர்கள் எஸ். ஆனந்தேஸ் பா விஜயகுமார் அவர்களின் நெருங்கிய பெற்று வருகின்றது. எமது அறநெறிப் பல அமைப்புகளினால் நிகழ்த்தப்படும் ல் போட்டியிட்டு வெற்றிவாகை சூடி ந்து கொண்டிருக் கின்றனர்.
க்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. பி. வரவு செலவுத் திட்ட ஒதுக்கீட்டிலிருந்து ளார் என்பதை, சங்கீத உபகரணங்களும் ஸ்ளதை மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கையிடு
r, நாயன்மார் குருபூசைகளும் முன்னர் முழுதாக அறநெறிப் பாடசாலையின் றிப் பாடசாலை நிர்வாகிகளினாலும் ர் உபபஜனைச் செயலாளர்களின் முக்கிய ன்றன.
பள்ளிக்கூடம் ஒன்றை அமைத்தலைச் செயல் ாடசாலைகளை தேசிய மயமாக்கும் சட்டத்தை ம் அதுநாள்வரை இப்பிரதேசத்தில் கல்விப் )யங்கள் தம் தேவாலய வளவுகளுக்குள் நடாத்தி இதனால் இக்கல்வி நிலையங்களில் கல்விகற்ற லக்குத் தள்ளப்பட்டனர். வடகொழும்பு இந்து க்கு முகம் கொடுக்க முன்வந்தது. அப்பொழுது சிவக்கொழுந்து அவர்களும் திரு. வேலாயுத விருத்திச் சங்கமொன்றைத் தாபித்து எமது சங்க கத்தின் உறுப்பினர்களாக்கி நிதி திரட்டி ஒரு கு வாங்கி, மூடப்பட்ட கிறிஸ்தவ பாடசாலை னர். ஆரம்பத்தில் வடகொழும்பு பாராளுமன்ற ாற்றிய கெளரவ திரு. வின்சன்ட் பெரேரா பள்ளிக்

Page 44
6- கொழும்பு இற
கூடத்திற்கு இருமாடிக் கட்டடம் எழுப்ப பெருந்தொகைப் பணத்தை ஒதுக்கி கட்ட திறப்புவிழா மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது. பட்டதும் அதன் அதிபர் நமது சங்கத்தின் க எவ்வித தொடர்பும் கொள்ளாது பாடசாை சந்திரசேகரம் அவர்கள் அப்பாடசாலையின் அ சங்கம் ஆற்றிய சேவையை அறிந்து எம்மு பாடசாலையின் வளர்ச்சியில் பங்குபற்றவே மும்முரமாகச் செயல்பட்டனர். கெளரவ தி பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இராஜாங் செல்லசாமி இந்துசமய இராஜாங்க அமைச்சர் திரு. திவ்வியராஜன், மேல்மாகாணசபை உறு திரு. ஆர். யோகராஜன் ஆகியோரையும் தொட திட்டப்பண ஒதுக்கீட்டிலிருந்து நிதி பெற்று பெரேரா மேலும் பெருந்தொகைப் பணத்ை கட்டடங்கள் மளமளவென்று எழும்பின. சந்திரசேகரம் அவர்களின் சலியா முயற்சியா வங்கி, உலக வங்கிமூலம் நிதி பெறப்பட் இராஜமனோகரி புலேந்திரனும் இக்கல்லு இவ்விதமாகக் கல்லூரி பல மாடிக் கட்டடங்க தந்தது. அவ்வேளையில் சங்கத்தார் இந்து சம தேவராஜ் அவர்களை நாடி கல்லூரியை இ இராஜாங்கஅமைச்சர் திரு. பி. பி. தேவராஜ் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி கல்லூரியாக மாற்ற ஏற்பாடு செய்தார். திரு. எ திரு. ஆர். சிவநாதன் இக்கல்லூரியின் அதி இயங்கினார். இதனால் கல்லூரி மேலும் வள மகுடம் போன்று அருள்மிகு பிள்ளையார் ( அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திரு. சந்திரசேகரம் கா அறநெறிப் பாடசாலையின் அதிபர்களாக அ6 கல்விப்பணி பற்றிய கனவு இன்று நனவாகி அறிக்கையிடுகின்றோம். இக்கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்த பெரியார்கள் அன கூருகின்றோம்.
சங்கத்தின் கட்டடப்பணி
நமது சங்கம் 1958ஆம் ஆண்டு முதல் பூரீம பாடசாலையை நடாத்தியும் கூட்டுப் பிரார்த் விபரத்தை மகாசிவராத்திரி விழா மலரிலிருந்து கின்றோம். அக்காலத்தில் அப்பணியில் உை

து பரிபாலன சங்கம்
தமது பன்முக வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் டத்தை எழுப்பச் செய்தார். அக்கட்டடத்
பாடசாலை அரசாங்கத்தினால் கையேற்கப் ஸ்விச்சேவையைப் புறக்கணித்து சங்கத்துடன் லயை நடத்திவந்தார். பின்னர் திரு. எஸ். திபராக பதவியேற்றதும் இப்பாடசாலைக்குச் உன் தொடர்புகொண்டார். சங்கத்தினர் இப் ண்டுமெனக் கேட்டுக்கொண்டார். சங்கத்தினர் ரு. வின்சன்ட் பெரேராவையும் அப்பொழுது க அமைச்சராகவும் இருந்த திரு. எம். எஸ். திரு. பி. பி. தேவராஜ், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ப்பினர்கள் திருமதி வேலம்மாள் செல்லசாமி, ர்புகொண்டு அவர்களின் பன்முக வரவுசெலவுத் க்கொள்ளப்பட்டது. கெளரவ திரு. வின்சன்ட் தக் கட்டட அமைப்புகளுக்கு வழங்கினார். வளங்கள் பெருக்கப்பட்டன. அதிபர் எஸ். ல் கல்வி அமைச்சுமூலம் ஆசிய அபிவிருத்தி டது. கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் திருமதி ாரியின் வளர்ச்சியில் ஆர்வம் காட்டினார். ளுடனும் வளங்களுடனும் கம்பீரமாகக் காட்சி ய கலாசார இராஜாங்க அமைச்சர் திரு. பி. பி. ந்துக்கல்லூரியாக மாற்ற உதவுமாறு கேட்டு அவர்கள் கெளரவ திரு. வின்சன்ட் பெரேரா யாகவிருந்த இக்கல்லூரியின் பெயரை இந்துக் ஸ். சந்திரசேகரம் அவர்கள் இளைப்பாறியதும் பரானார். அவரும் சங்கத்துடன் இணைந்து ர வழி வகுக்கப்பட்டது. இந்துக்கல்லூரிக்கும் கோயிலொன்றும் தற்பொழுது கல்லூரியில் லத்திலிருந்து தொடர்ந்து வந்த அதிபர்கள் எமது ாப்பரிய பணியாற்றி வருகின்றனர். சங்கத்தின் யிருப்பதை அளவற்ற மகிழ்ச்சியுடன் இங்கு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இன்றுவரை அதன் னவரையும் நன்றிப் பெருக்குடன் நினைவு
அருணாசலேஸ்வர ஆலயத்தில் சைவசமயப் நனைகளையும் நடாத்தி வந்தது. அது பற்றிய பெற்று ஏற்கனவே விபரமாகக் குறிப்பிட்டிருக் ழத்தவர்களின் பெயர்கள் இவ்வறிக்கையில்

Page 45
qigoņio 10909 uriųîn Isāqi@ HQ đìLoe Trio
 

qırı-ilogo Giugnoqī ļo ortoloj
棘
--『WW} ||* : T}}} || J*-------- -
■**"**■■■■■量))圈)|--------------------------------T 사.

Page 46


Page 47
பொன்விழ
இடம்பெறுவது அவசியம் என்பதால் அப்போதைய சங்கப் பெரியார்களின் முன்யே பெறப்பட்டு நிதி திரட்டப்பட்டு மணிமை பட்டன. இப்பாரிய பணியில் முன்னின்று உ இராசையா, திரு. எஸ். பாலசிங்கம் ஆகி மணிமண்டபத் திறப்புவிழா நினைவர்க நிை எஸ். பி. சாமி அவர்கள் தலைவரின் சில எழுதுகின்றார்.
"சில நண்பர்கள் 1981ஆம் ஆண்டு என பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அவ்வேண்டுகோளுக்கு அமைய நா கொண்டேன்.
இன்று நாம் அமர்ந்திருக்கும் இம் மணி நிர்வாக சபையினர் அமைத்த அடி என்பதை நன்றியோடு நினைவு கூரு இன்று இம் மணிமண்டபமாகக் காட்சி திரு. க. சிவக்கொழுந்து, திரு. சு. இ ஆகியோரை நாம் நினைவுகூர வேண்
இம் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள் அவர்களையும் நினைவுகூர்ந்து முன் சியைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருை
இம் மணிமண்டபப் பணி 1981ஆம் செய்யப்பட்டபோதும் 1995ஆம் ஆ திருவருள் பாலித்துள்ளது. இடைப்பட பூர்த்திசெய்யமுடியாத காரணத்தை யாகும். 1981ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்த மண்டப திறப்புவிழாக் காண இருந்தவேளை நடந்தவற்றை நான் சொல்லி ! நினைக்கிறேன். அதனைத் தொடர்ந் ருந்த கட்டிட வேலை மீண்டும் 1990ஆ திறப்பு விழாக் காண இருக்கும் வேை முகாம் நடத்தியதின் பயனாகத் திறட் மாத்திரமன்றிக் கட்டிடம் உருமாறிய பெற்றோம். அதன்பின் 1994ஆம் ஆண் பூர்த்தியாகி இன்று திறப்பு விழாக் கா இத்தனை சோதனைகளுக்கும் வேதை உறுதியோடு என்னுடன் முன்செல்லத் அன்புள்ளங்கள் சிலரைப் பற்றிக் குறி

r மலர் - 2004
நன்றியுணர்வுடன் நினைவு கூருகின்றோம். ாசனையினாலும் தளராமுயற்சியினாலும் காணி ாடபம் அமைக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் ழைத்தவர்கள் திரு. சொ. முத்து, திரு. எஸ். இ. யோர் முதன்மை வகித்தனர். 19. 05. 1995இல் னவுமலர் வெளியிடப்பட்டது. அதில் தலைவர்
வார்த்தைகள் என்ற தலைப்பில் இவ்விதம்
ண்ணிடம் வந்து இச்சங்கத்தின் தலைமைப் வற்புறுத்தி வேண்டிக்கொண்டார்கள். ான், இத் தலைமைப் பதவியை ஏற்றுக்
ரிமண்டபம் எமக்கு முன்னர் பதவி வகித்த த்தளத்திலேயே எழுப்பப்பட்டதாகும் கின்றேன். அவர்கள் இட்ட அத்திவாரமே தருகின்றது. அவர்களில் திரு. சொ. முத்து, இராசையா, திரு. இரா. ஞானசம்பந்தன் டும்.
ாள அவர்களிற் பலர் இன்று இல்லை. ாபிருந்த நிர்வாகத்தினருடன் இம்மகிழ்ச் ம அடைகின்றேன்.
ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டிக் கால்கோள் ,ண்டிலேயே திறப்புவிழா நடைபெறத் ட்ட 14 வருட காலமாக இம்மண்டபத்தைப் எடுத்துக்கூறவேண்டியது எனது கடமை
ப் பணி 1983ஆம் ஆண்டு நிறைவு பெற்றுத் ாயில் 1983ஆம் ஆண்டு யூலை மாதத்தில் நீங்கள் அறியவேண்டியதில்லை என து ஏற்பட்ட இன்னல்களால் தடைப்பட்டி ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டுப்பூர்த்தியாகித் ளயில் அரசாங்கம் அகதிகளைக் குடியேற்றி புவிழாத் தடைப்பட்டது. தடைப்பட்டது நிலையிலேயே மீண்டும் கட்டிடத்தைப் ண்டு தொடங்கப்பட்ட திருத்த வேலைகள் ணும் நிலையில் இருக்கின்றோம். னகளுக்கும் முகங்கொடுத்து மனம் தளராது துணைநின்று ஒத்துழைப்பு வழங்கிய என் ப்பிடாமல் இருக்கமுடியாது.

Page 48
வட கொழும்பு இ
உபதலைவர் தம்பி வி. நாகதேவன், ெ செயலாளர் அண்ணன் என். சுப்ரமணிய தேவராஜ் இவர்களோடு உபதலைவர் தி கந்தசாமி, திரு. கா. வீரையா, சிவநெறி சந்திரசேகரம் பி.ஏ., திரு. வி. சத்திய8 ஆகியோர் கலங்காது கரங்கொடு சொல்வதானால் இந்த மண்டபக் கூ மறைந்திருக்கும் கொங்கிறீட் தூண் சங்கத்திற்கு பல வகையில் உதவிகள் ே சங்கத்தின் தேவைகளையிட்டு அணுகு கோணாது உதவிகள் பல புரியும் வ கடமையாகும்.
அவ்வரிசையில் திரு. எஸ். சத்திய கணேஸ்வரன், திரு. கே. ஆதியப்பன் ே தில்லைநாதன் ஆகியோரை நான் சிறப்
எமது சங்கம் வருடாவருடம் நடத்தில் உதவிகள் புரிந்துவரும் நல்லுள்ளங்கை
வணக்கத்துக்குரிய சிவாச்சாரியார் கார்த் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளோ வகித்தவரும் இப்பொழுது சமய பாடசா பிரார்த்தனைச் செயலாளராகவும் செய6 சத்தியவான் அவர்களையும் நான் இங்கு
மண்டபத்தை நிர்மாணிக்க ஆரம்ப மு: திரு. ம. சந்திரபால் அவர்களையும் நிை
இங்கு குறிப்பிட்டவர்களைத் தவிர ம6 இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்லோன நன்றி நவில முடியாமைக்கு வருந்துகின்
சங்க நாவலர் மணிமண்டபத் திறப் எமது சங்கத்தின் நாவலர் மணிமண்டபத்தி வெள்ளிக்கிழமை காலை நடைபெற்றது.
அவ்விழாவிற்கு முதுபெரும் தமிழ்த் தை தொழிற்றுறை அமைச்சருமான கெளரவ தி தலைமை தாங்கி மங்கல விளக்கேற்றி விழாை மாமன்றத் தலைவர் திரு. கைலாசபிள்ளை ம
வெள்ளவத்தை இராமகிருஷ்ணமிஷன் த அருளுரை வழங்கினார்கள். கலாநிதி. வி நிகழ்த்தினார்.

து பரிபாலன சங்கம்
பாருளாளர் தம்பி எஸ். செல்வரத்தினம், ம், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் தம்பி வை. ரு. கே. ஆதியப்பன் ஜே.பி., திரு. எஸ். செம்மல் இரா. சத்தியவான், திரு. எஸ். லன், திரு. சோலமலைத்தேவர் ஜே.பி. து உதவினர். இவர்களைப் பற்றி ரையைத் தாங்கி நிற்பது சுவருக்குள் கள், அது போன்றுதான் இவர்களும் சய்துகொண்டிருக் கின்றார்கள். மற்றும் ம்பொழுது தேவைகளையறிந்து மனம் ள்ளல்களை நினைவு கூருவது எனது
முர்த்தி, திரு. வி. நாகதேவன், திரு. ஜ.பி., திரு. எஸ். செல்வரத்தினம், திரு. பாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.
வரும் விழாக்களுக்குப் பலவகைகளில் ள நினைவு கூருவது நம் கடமையாகும்.
திகேயக் குருக்கள் தம்பதியினருக்கு நாம் ம். சங்கத்தில் பல பொறுப்புக்களை லைத் தலைமையாசிரியராகவும் கூட்டுப் லாற்றும் சிவநெறிச் செம்மல் திரு. இரா. த நினைவு கூருகின்றேன்.
நல் அயராது உழைத்த பொறியியலாளர் }னவு கூருகின்றேன்.
ண்டப வளர்ச்சிக்கு உதவியவர்கள் பலர்
ரயும் தனித்தனியே பெயர் குறிப்பிட்டு ள்றேன்."
பு விழா கிறப்புவிழா 1995ஆம் ஆண்டு மே 19 ஆம் திகதி
லவரும் கால்நடை அபிவிருத்தி, கிராமியத் ரு. செளமியமூர்த்தி தொண்டமான் அவர்கள் வஆரம்பித்து வைத்தார். அகில இலங்கை இந்து ண்டபத்தைத் திறந்து வைத்தார்.
லைவர் சுவாமி ஆத்மகனானந்தா அவர்கள் த்துவான் க. ந. வேலன் சமயப் பேருரை

Page 49
பொன்விழா
நாட்டின் முக்கிய பெரியார்கள் பலர் சி சிறப்பித்தனர். இச்சந்தர்ப்பத்தில் சங்கம் உ 'ஆன்மிகச் சித்தர்’ என்ற பட்டம் வழங்கி ெ
ஆன்மிகச் சித்தர் உடப்பூர் பெரி சோமாஸ் சைவப் பணிகளை எளிய தமிழில் யாவருட கதாகலாட்சேபம் செய்து விழாவை நிறைவு (
மண்டபத் திறப்பு விழாவின் பின்னர் விஸ்தரிக்கப்பட்டு திருமணங்களின்போது கட்டப்பட்டது. மூன்று மாடிகளைக் கொண் உதவி பெறப்பட்டது.
மணிமண்டபத்தைக் கட்யெழுப்ப பணத்த அநேகர். அவர்களனைவருக்கும் எமது மனம
இம்மணிமண்டப வளவினுள் சீரான பாை உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய திரு. ரி. குருசாமி அ 2 1/2 லட்சம் வழங்கியுள்ளார் என்பதை இங்கு
பொன்விழா நிறைவு பெற்றதும் அப்ப செய்யக் கருதியுள்ளோம். எங்கள் வெற்ற பெயரிட்டுக் குறிப்பிட முடியாதிருப்பதற்கா கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
சேர். பொன்னம்பலம் அருணாசலம்
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கம் ஆ அருணாசலப் பெரியாரின் சிரார்த்த தினத்ை சிலைக்கு சமயச் சடங்குகளை நிறைவேற்றி ந மலர்மாலை சூட்டி உரைகள் நிகழ்த்துவ வருகின்றோம். பாராளுமன்ற முன்றலில் இந்நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர்களும் சபாநா உறுப்பினர்களும் கல்விமான்களும் கொழும் பிரதிநிதிகளும் அருணாசலப் பெரியாரின் வ
இதனைப் பெருவிழாவாகக் கொண்டாடு இவ்விழாக்கள் பற்றிய விபரங்கள் அவ்வவ்ஸ்
கலைமகள் விழா
எமது சங்கத்தின் கலைமகள் விழா, எம பேச்சு, கட்டுரை, பண்ணிசை, நடனம் ஆகி எடுத்துக் காட்டும் களமாக அமைத்துள்ளே பண்ணிசைப் போட்டிகளில் பங்குபற்றி வெ

papíř - 2004
றப்பு அதிதிகளாக விழவில் கலந்துகொண்டு -டப்பூர் பெரி சோமாஸ்கந்தர் அவர்களுக்கு பான்னாடை போர்த்திக் கெளரவித்தது.
கந்தர் குழுவினர் நாவலர் பெருமான் ஆற்றிய ம் விளங்கும் விதத்தில் மிகச் சிறப்பானதோர் செய்தனர்.
தொடர்ந்து மண்டபம் பல கட்டடங்களாக உணவு பரிமாறவும் மேலதிக கட்டடமும் ட மணிமண்டபத்தை விஸ்தரிக்க மேலும் நிதி
ாலும் பொருளாலும் உதவி செய்த பெரியார்கள் ார்ந்த நன்றி.
தகளை அமைப்பதற்கு கொழும்பு மாநகரசபை
அவர்கள் தமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து ரூ த நன்றியுடன் நினைவு கூருகின்றோம்.
ட்டியல் மண்டபத்தை அலங்கரிக்க ஏற்பாடு றிக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவரையும் க எம்மை பொறுத்தருளுமாறு பணிவன்புடன்
ம் அவர்கள் நினைவு தினம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து சேர். பொன் த சமய வழி நின்று பெருமகனின் திருவுருவச் ாட்டின் தலைசிறந்த பெரியார்களைக் கொண்டு பதை ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து நடாத்தி (ஜனாதிபதி செயலகம்) கொண்டாடப்படும் ாயகர்களும் அமைச்சர்களும் பாராளுமன்ற பிலுள்ள அனைத்து இந்து சமய அமைப்புகளின் ாரிசுகளும் பங்குபற்றியுள்ளனர்.
வதில் நாம் பெரும்பங்கு கொள்ளுகின்றோம். வாண்டு அறிக்கைகளில் இடம்பெறுகின்றன.
து அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்கள் சமயப் ய துறைகளில் அடைந்திருக்கும் திறமைகளை ாாம். சரஸ்வதி பூஜையுடன் பேச்சு, கட்டுரை, ற்றிபெற்ற பிள்ளைகளை மேலும் ஊக்குவிக்கும்

Page 50
வட கொழும்பு இந்
நோக்குடன் பெறுமதி வாய்ந்த பரிசுக அருணாசலேஸ்வர ஆலயப் பிரதம குருக்கள் பாரியாரும் பெரும் பங்களிப்புச் செய்கின்றன. வழங்கும் பரிசில்கள் பெரும் பகுதியாக அவர்களுக்கும் அவருக்குப் பின் ஆலயப் பெ தம்பதியினருக்கும் சங்கம் பெரிதும் கடமைப்
ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கலைமக விபரமாகத் தரப்பட்டுள்ளன.
மகாசிவராத்திரி விழா
எமது சமய நிகழ்ச்சிகளில் பிரதானமாக
கொழும்பு மாநகரிலுள்ள ஆலயங்களனைத்தி
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கம் தனிெ
ஆண்டுதோறும் வெவ்வேறு தன்மையான பல்லாயிரக் கணக்கான சைவ மக்களின் கவன எம்மை அர்ப்பணித்துள்ளோம். எமது அன்ன கலந்துகொண்டு தம் விரதத்தை நிறைவுபடுத்து வைக்கின்றோம். எமது ஆண்டறிக்கைகள் வர்களைப் பெயரிட்டு அவர்களின் பங்களிப்பு
திருவெம்பாவை விதி பஜனை
1957ஆம் ஆண்டு சங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்ட சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. ஆரம்ப தலைமையில் பண்ணிசையுடன் வீதி வந்த சத்தியவான் தலைமையிலும் நடைபெற்றன. த அன்புத் தம்பி திரு. சு. கனகரத்னம் அவர்களின் எஸ். பி. பிள்ளை தொடர்ந்து இப் பஜனை களி
ஆரம்ப காலத்தில் நூற்றுக் கணக்கான ெ பஜனைக்குழு தற்பொழுது ஆயிரக்கணக்க யுவதிகளும் புடைசூழ வீதிவலம் வருகின்றன
தற்பொழுது ஆட்சியிலிருக்கும் உத்தியே அவர்களும் உபதலைவர் திரு. வி. நாகதேவன் அவர்களும் திருவெம்பாவை பத்து நாட்கள் அளித்துள்ளார்கள். செயற்குழு உறுப்பினர்கள் விழாவுக்கும் சங்கத்திற்கும் பெருமை தேடித் சிறப்புற அனைத்து வழிகளிலும் பெரும்பா அவர்களுக்கு சங்கம் என்றும் கடப்பாடுடைய

து பரிபாலன சங்கம்
ளை வழங்குகின்றோம். இவ்விழாவில் பிரம்மபூணூரீ கார்த்திகேயக் குருக்களும் அவரது ர். ஒவ்வொரு சரஸ்வதி பூசைகளிலும் அவர்கள் அமைகின்றன. பிரம்மபூரீ பூரீநிவாசசர்மா ாறுப்பேற்ற பிரம்மபூரீ கார்த்திகேயக் குருக்கள் பட்டுள்ளது.
ள் விழா விபரம் எமது ஆண்டறிக்கைகளில்
விளங்குவது மகாசிவராத்திரி விழாவாகும். லும் நடைபெறும் இப்பெரு சமயவிழாவில் யாரு இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
ா நிகழ்ச்சிகளையும், பூசைகளையும் நடாத்தி த்தை சிவநாம பஜனையில் ஈர்க்கும் பணியில் தானத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் மெய்யன்பர்கள் கின்றார்கள் என்பதை இறையுணர்வுடன் கூறி அவ்வக்காலத்தில் மும்முரமாக இயங்கிய |க்கு நன்றி பகர்ந்துள்ளோம்.
பட்ட திருவெம்பாவை வீதி பஜனை இன்றும் காலத்தில் திரு. சு. பாலசிங்கம் அவர்களின் பஜனைக் குழுவினர் பின்னர் திரு. இரா. தற்பொழுது நயினை திரு. சு. பாலசிங்கத்தாரின் ன் தலைமையில் நடைபெறுகின்றது. திரு. வி. ல் ஈடுபட்டு வருகின்றார்.
மய்யடியார்கள் புடைசூழ வீதிவலம் வந்த ான சைவப் பெரியார்களும் தாய்மார்களும் τή.
1ாகத்தர் காலத்தில் தலைவர் எஸ். பி. சாமி அவர்களும் பொருளாளர் திரு. செல்வரத்னம் ரிலும் கலந்து நிகழ்ச்சிக்கு தலைமைத்துவம் அனைவருமே இந்நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றி தருகின்றனர். திருவெம்பாவை பூர்த்திவிழா ங்களிப்புச் செய்யும் தலைவர் எஸ். பி. சாமி து என்று கூறின் அது உயர்வு நவிற்சி ஆகாது.

Page 51
பொன்விழ
அஞ்சலி செலுத்துகின்றோம்
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கத் பங்களிப்புச் செய்த பெரியார்களை ெ நினைவுகூர்ந்து அவர்களின் ஆத்மா சாந்திெ அமரர் பிரம்மபூரீ பூரீநிவாச சர்மா அமரர் வை. முத்துக்குமாரசுவாமி அமரர் திருமதி. தங்கரத்னம் முத்துக்குமார அமரர் திரு. செளமியமூர்த்தி தொண்டமான அமரர் திரு. பொ. சிவலிங்கம் அமரர் திரு. இரா. ஞானசம்பந்தன் அமரர் திரு. சு. இ. இராசையா அமரர் திரு. சொ. முத்து அமரர் திரு. காலகண்டன் அமரர் திரு. சு. பாலசிங்கம் அமரர் திரு. ந. நடராஜா அமரர் திரு. டபிள்யூ. நடராஜா அமரர் திரு. என். எஸ். சதாசிவம் அமரர் திரு. பாலசுப்ரமணியம் அமரர் திரு. எஸ். ஆர். மாயன் அமரர் திரு. ஏரம்பமூர்த்தி அமரர் திரு. வே. மயில் வாகனம் அமரர் திரு. ரி. நீதிராஜா அமரர் திரு.வே. சத்தியசீலன் அமரர் திரு. கரு. ஆதியப்பன் அமரர் செல்வி ரேவதி அமரர் சி. தில்லைநாதன்
அமரர் சேகர்
இங்கு பெயர் குறிப்பிடப்படாத சங்க வ அனைத்து உறுப்பினர்க்ளினதும் ஆத்ம சாந்
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கப் தயாரித்தளிக்க ஆய்வுக்குழுவொன்று தெரி அவர்களின் தலைமையில் பேராசிரியர் சந்திரசேகரம் அவர்கள், திருமதி. வசந்தா ஜெயராஜ் அவர்கள், திரு. கே. நீலகண்டன்

ா மலர் - 2004
தின் ஆக்கத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் அளப்பரிய பான்விழா கொண்டாடும் சங்க செயற்குழு பற பிரார்த்திக்கின்றோம்.
- காப்பாளர்
- தலைவர் சுவாமி - செயற்குழு உறுப்பினர் 辽 - காப்பாளர்
- பொதுச்செயலாளர் - தலைவர் - பொருளாளர் - தலைவர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - பொதுச் செயலாளர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - உபபொருளாளர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - உபதலைவர்
- காப்பாளர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - உபதலைவர் - செயற்குழு உறுப்பினர் - காப்பாளர் - செயற்குழு உறுப்பினர்
ளர்ச்சிக்கு பங்களிப்புச் செய்த அமரத்துவம் எய்த திக்கு பிரார்த்திக்கின்றோம். பொன்விழா மலருக்கென ஆய்வுக் கட்டுரையைத் வுசெய்யப்பட்டது. பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி சி. பத்மநாதன் அவர்கள், பேராசிரியர் சோ. வைத்தியநாதன் அவர்கள் கம்பவாரிதி திரு. இ. அவர்கள், புலவர். இ. திருநாவுக்கரசு அவர்கள்

Page 52
வட கொழும்பு இது
அடங்கிய குழுவுக்கு திரு. இ. ஏ. ஜோதி இணைப்பாளராக செயற்பட்டார். இக் குழுவ என்ற தொகுதி கொழும்பு மாநகரின் இந்து ட அடங்கியுள்ளது. இதனைத் தயாரிக்க திருமதி பலரும் பங்களிப்புச் செய்துள்ளார்கள். எமது
பொன்விழா மலருக்கு வழங்கியமைக்கா அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.
பொன்விழா மலர் வெளியிட ஒத்துழை நிறுவனங்களுக்கும் விளம்பரம் சேகரித்த எமது பொன்விழாவை நடாத்த நிதி வழங்கிய திரு. { கந்தசாமி, திரு. வை. தேவராஜ், திரு. கா. ச ஜெயராம், திரு. திருநீலகண்டன், திரு. சி. பெரியார்களுக்கும் சங்கத்தின் சார்பில் உளமா

து பரிபாலன சங்கம்
லிங்கம் அவர்கள், ஆய்வுத் தொகுதிப்பணி ரினால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்து பாரம்பரியம்’ ாரம்பரியம் இயங்கும் தன்மை பற்றிய ஆய்வு ஹேமா சண்முக சர்மா அவர்களும் இன்னும் வேண்டுகோளை ஏற்று இத்தொகுதியை எமது க சங்கம் தனது இதயங் கலந்த நன்றியை
}ப்பு நல்கிய வர்த்தகப் பெரியார்களுக்கும் நல் உள்ளங்களுக்கும் மலரைச் சிறப்பிக்கவும் எஸ். பி. சாமி, திரு. வி. நாகதேவன், திரு. எஸ். ார்த்திகேசு, திரு. சு. கணேஷ், திரு. ஜே. பி.
ஆனந்தேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் ஏனைய ர்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
நா. சுப்பிரமணியன் செயலாளர்
(நிர்வாக சபை சார்பாக)

Page 53
வட கொழும்பு இந்:
QUsG
நிகழ்ச்
25 O9, 2OOC
GOG.
10.00 கொடியேற்றம்
சங்கங்கொடி திரு நந்திக்கொடி திரு (2.L தேசியக்கொடி என்
10.05 மங்கள விளக்கேற்றல் திரு திரு (தன திரு பிரதி பெ
செ
(அ
திரு (ரஞ்
10.10 கடவுள் வாழ்த்து திரு (பஜ்
10.20 வரவேற்புரை என்
10.30 வாழ்த்துரை திரு
10.45 தலைமையுரை திரு (GL
11.00 மலர் வெளியீடு
வெளியிடுபவர் வி முதல் பிரதி பெறுபவர் : திரு மலர் ஆய்வுரை GL
 
 
 

து பரிபாலன சங்கம்
விழா
சி நிரல்
1 சனிக்கிழமை
DUOni (0.
. எஸ். கந்தசாமி (உபதலைவர், வ.கொ.இ.ப.ச)
. வி. நாகதேவன் தலைவர், வ.கொ.இ.ப.ச) . சுப்பிரமணியன் (செயலாளர், வ.கொ.இ.ப.ச)
. கார்த்திகேசக்குருக்கள் (பிரதம குருக்கள்) . வி. கைலாசபிள்ளை லவர், அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்) 1. ரந்தெனிய தி பொலிஸ் மாஅதிபர், நிர்வாகப் பிரிவு, ாறுப்பதிகாரி, முகத்துவாரப் பொலிஸ் நிலையம் ல்வி. முருகேசு திபர், இந்துக் கல்லூரி, முகத்துவாரம்) 1.துரைசாமிச்செட்டியார்
நசனாஸ் குரூப்)
1. எஸ். கனகரத்தினம் ஜனை - செயலாளர் வ.கொ.இ.ப.ச)
1. சுப்பிரமணியன் (செயலாளர், வ.கொ.இ.ப.ச) @తి
1. ஜெ. திவ்யநாதன் (முன்னாள், பா.உ)
1. எஸ். தில்லைநடராஜா Dலதிக செயலாளர், கல்விஅமைச்சு)
ந்துவான்திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் 5. எஸ். சத்தியமூர்த்தி (மஸ்கன்ஸ் லிமிடட்) ராசிரியர். கா. சிவத்தம்பி

Page 54
5.30
5.45
6.30
6.45
7.5
11.30 சிறப்புரை
12.30 பரிசில் வழங்குதல்
மங்கள விளக்கேற்றல்
பண்ணிசைக் கச்சேரி
ஆசியுரை
தலைமையுரை
சிறப்புரை
பட்டிமன்றம்
பேராசி (இந்திய
பேச்சு, பெற்ற
OQODU
திரு. ை திரு. எ செல்வி
$(୭. ବn திரு. எ திரு. ே திருமதி
: சங்க அ
செல்வி
செல்வி
: திருமதி
திரு. டீ (சட்டத் அறங்க
: திரு. ஆ (இலங்
: நடுவர் G8 i ligtré
விடய சமயத்
பங்கு ஆண்ச த. சிவ கி. உத த. சிவ
 

கிரியர் நாவுக்கரசர் சோ. சத்தியசீலன் (חני
கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி வர்களுக்கு
பறங்கு
வ. தேவராஜ் (வ.கொ.இ.ப.ச) ஸ். கணேசன்(வ.கொ.இ.ப.ச) ரி. கோமதி (வ.கொ.இ.ப.ச) ன். செல்வராஜ் (வ.கொ.இ.ப.ச) ம். சொக்கலிங்கம் (வ.கொ.இ.ப.ச) க. செல்லையா (வ.கொ.இ.ப.ச)
தி. மாணிக்கவாசகர்
புறநெறிப்பாடசாலை ஆசிரியர்கள் பி. ஆனந்தி, செல்வி. சுப்புலட்சுமி வியசோதினி
G. வசந்தாவைத்தியநாதன்
. எம். சுவாமிநாதன் தரணி, பொன்னம்பலவாணேஸ்வர ஆலய ாவலர்)
ஆ. சிவநேசச்செல்வன் கை இதழியல் கல்லூரி)
சிரியர் நாவுக்கரசர் சோ. சத்தியசீலன்
ம் : அன்றுதொட்டு இன்றுவரை நமது தையும் பண்பாட்டையும் பெரிதும் பவர்கள் ஆண்களே, பெண்களே
பற்றுவோர்
களே பெண்களே குமார் இ. ஜெயராஜ்
யகுமார் பூரி பிரசாந்தன் சங்கர் ஐ. கதிர்காமசேகரன்

Page 55
வடகொழும்பு இந்த பொன்விழாை மாண்புறு சேவைக்கா சங்கப் பெ
திரு. எஸ். இ. இரான
திரு. எம். வைத்திலி
திரு. பி. சிவலிங்கம்
பிரம்மழுநீகார்த்திகே
திரு. எஸ். முத்து
திரு. சு. பாலசிங்கம்
திரு. கு. கனகரத்னப்
திரு. சு. பாலசிங்கம்
திரு. கா. வீரையா
திரு. சிவக்கொழுந்து
திரு. எஸ். எம். சிவ6
திரு. வீ. நடராஜா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

து பரிபாலன சங்க வ முன்னிட்டு க கெளரவிக்கப்படும்
ரியார்கள்
S)8FULT
ங்கம்
சக் குருக்களும் பாரியாரும்

Page 56
es வடகொழும்பு இந்துگ>
9ே அறநெறிப் பாடசாலை அங்க
 
 

பரிபாலன சங்கம் (ప్ర>
கத்தவர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் C

Page 57
திரு திரு திரு திரு
திரு திரு
திரு திரு
திரு.
திரு
பொன்விழா !
ஐம்பது ஆண்டுகள் தன
திரு திரு திரு திரு திரு
திரு திரு திரு
தலைவ
. ஏ. கனகசபை, L . வை. முத்துக்கும . எஸ். சின்னத்துை . கு. கனகரத்தினப
சொ. முத்து
. க. சிவக்கொழுந் . இரா. ஞானசம்ட
. எஸ். பி. சாமி
பொதுச் செயலாளர்கள்
பொ. சிவலிங்கம் சொ. முத்து . வே. கனகரத்தினம்
. சு. பாலசிங்கம்
. இரா. சத்தியவான் . வே. மயில்வாகனம்
(1953-1959)
(1956 - 1960)
(1960 - 1961)
(1960 - 1967) (1968-1970) (1972 - 1974)
(1967- 1968)
(1970 - 1972) . (1974 - 1975)
. அ. ஆ. இரா. இராஜேந்திரன் (1975-1977)
. க. புண்ணியமூர்த்தி க. சிவக்கொழுந்து . நா. சுப்பிரமணியன்
(1977-1978)
(1978-1981)
(1981 - )

ali - 2004
லமை தாங்கியவர்கள்
ார்கள்
.ெ
(1953 - 1959)
ாரசுவாமி, பீ.ஏ. (1959 - 1962)
)JJ
)
ந்தன்
திரு. திரு. திரு. திரு.
திரு. திரு. திரு. திரு. திரு.
திரு.
திரு.
திரு. திரு.
திரு.
திரு.
(1962 - 1963)
(1963-1970)
(1970 - 1974) (1975-1978)
(1974 - 1975) (1978 - 1981)
(1981 - )
பொருளாளர்கள்
சு. இ. இராசையா (1953 - 1966) சொ. முத்து (1966 - 1969) தா. திருமலை (1969 - 1970) வி. சுப்பையா (1970 - 1972) (1975 - 1978) இரா. ஞானசம்பந்தன் (1972 - 1974) வே. கங்காதரன் (1974 - 1975) சே. சிவராசா (1978 - 1978) வெ. செல்வராஜ் (1979 - 1981)
சு. செல்வரத்தினம் (1981 - )
நிர்வாகச் செயலாளர்கள்
இரா. சுந்தரம் (1964 - 1967) (1968 - 1969)
ந. நடராசா (1967- 1968) (1969 - 1970)
க. ஆறுமுகம் (1970 - 1971)
சு. மு. சிவலிங்கம் (1971 - 1975,
1978)
இ. தியாகராஜ் (1975 - 1978,
1981)
க. இ. வேலாயுதபிள்ளை (1979 - 1981)

Page 58
素*- 。 <දීම 

Page 59
வட கொழும்பு இந்
பொல்
நிகழ்ச்
26. O9, 2004 G
9.30 மங்கள விளக்கேற்றல் :
9.35 கடவுள் வாழ்த்து
9.45 வரவேற்புரை
9.50 ஆசியுரை
955 தலைமையுரை
10.05 சிறப்புரை
10.20 கெளரவித்தல்
10.30 கருத்தரங்கம்
8bsGOG
எஸ். க (கதிரே திரு. ெ
அம்ம6
ஐயப்ப
திரு. ர திரு. எ
செல்ல (அறெ
திரு. 6
திரு. அ
(தலை
திரு. ( கொழு
வித்து
சங்கத்
விடய
 
 
 

து பரிபாலன சங்கம் ன்விழா
*சி நிரல்
நாயிற்றுக்கிழமை
DULJONIGB
ப்பிரமணியம் செட்டியார் சன் மண்டபம், பம்பலப்பிட்டி) பான். வல்லிபுரம் (அறங்காவலர், பூரீமயூரபதி ன் ஆலயம், கொழும்பு-6) ஆர். சிவராமன் (அறங்காவலர், பூgஆனந்த சுவாமிஆலயம், கொழும்பு-15) விசுவாமி (ஐயப்பசுவாமிஆலய குருசுவாமி)
ாஸ். வாசுதேவன்(ஜனதா ஸ்டீல்)
வி. சுப்புலட்சுமி, செல்வி. ஆனந்த ஜயசேகரி
நறிப் பாடசாலை ஆசிரியைகள்)
வை. தேவராஜ் (உபசெயலாளர், வ.கொ.இ.ப.ச)
ஆத்மகணானந்தஜி வர், இராமகிருஷ்ண மிஷன்)
தெ. ஈஸ்வரன் (தலைவர், கம்பன் கழகம், ம்பு-6)
வான்திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன்
தின் ஆரம்பகாலப் பெரியார்கள்
ம்: எதிர்கால இந்துமத வளர்ச்சியும்
பங்களிப்பும் வர் பேராசிரியர்நாவுக்கரசர் சோ. சத்தியசீலன் ரகளின் பங்களிப்பு திசாந்தி நாவுக்கரசன் (பணிப்பாளர், இ.ச.தி.) ானங்களின் பங்களிப்பு க. நீலகண்டன் (பணிப்பாளர் இ.ச.தி.) ாரியார்களின் பங்களிப்பு மயூரீவிஸ்வநாராயணக் குருக்கள்

Page 60
4.45
4.55
5.10
5.20
5.45
6.50
ஆசிரியர் திருமதி ே
மாணவர் திரு. லோ
10600
மங்கள விளக்கேற்றல் : திரு. எஸ். திரு. பி. ெ திரு. கே. திரு. எம். திரு. என். திரு. ஜி. ே திரு. எல்.
வரவேற்புரை திரு. எஸ். (பொருளா
ஆசியுரை தவத்திரு.
(முனைவர்
தலைமையுரை மாண்புமி
சிறப்புரை * திரு. அ.அ (உப அதிப
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்கள்
வழக்காடு மன்றம் நீதிபதி -
பேராசிரிய
விடயம் :
வாதி
பிரதிவாதி
நாட்டியே வழங்கும்! தயாரிப்பு
எதிலும் பு
தயாரிப்பு (கொ. ஜெய
 
 
 
 
 
 

களின் பங்களிப்பு ஹமாசண்முகசர்மா களின் பங்களிப்பு
. பிரசன்னா வருண்
ரங்கு
ஆனந்தேஸ்வரன் (வ.கொ.இ.ப.ச) ஜயராம் (வ.கொ.இ.ப.ச) கார்த்திகேசு (வ.கொ.இ.ப.ச) திருநீலகண்டன் (வ.கொ.இ.ப.ச) நித்தியானந்தா(வ.கொ.இ.ப.ச) யாகராஜன்பிள்ளை (வ.கொ.இ.ப.ச) பிருதிவிராஜன் (வ.கொ.இ.ப.ச)
செல்வரத்னம் ளர்வ.கொ.இ.ப.ச)
சிவகுருநாதன் அடிகளார் , உலக ஆன்மீக எழுச்சிப் பேரணி)
குசி.வி. விக்னேஸ்வரன் (நீதியரசர்)
ப்துல் அகாத் ர், ஸாஹிரா கல்லூரி)
நிகழ்ச்சி
Iர்நாவுக்கரசர் சோ. சத்தியசீலன்(இந்தியா) நமது சமயத்தை வளர்த்தெடுக்காத நாம் குற்றவாளிகள்
திரு.த. சிவகுமார் திரு.ஐ. கதிர்காமசேகரன்
க்ஷத்ரா நடனப்பள்ளி மாணவிகள்
நடனம்
இயக்கம் - திருவேணி நாராயணசாமி
துமை வேண்டும்
இயக்கம் - திரு. பி. யோகநாதன்
சக்தி மன்றம்)

Page 61
பொன்விழா
50வது பொன்விழா
அகில இலங்கை ரீதி கeடுரை, பேச்சுப் டே
въe(booy தலைப்பு : ஆறுமுகநாவலர்
முதலாம் இடம் இரண்டாம் குகனேஸ்வரி செல்வராசா ச. கோபிகிருஷ் கலைவாணி மில் லேன், 111/1, விவேகானந் கொக்குவில் கிழக்கு, நற்பிட்டிமுனை - ( கொக்குவில், கல்முனை.
சான்றிதழ் ( சி. பிரதீபா செ. தர்ஷிகா கேணியடி வீதி, 649, 7ஆம் யுனிற், கொக்குவில் மேற்கு, கொக்குவில். இராமநாதபுரம், கி வாமதேவன் சத்தியா இரா. மதி உம
மே/பா த. வாமதேவன் பொறியியல் திணைக்களம், காகித கம்பனி, வாழைச்சேனை. பாத்திமா இனூஸா ரசீத் 3/7, J. P லேன், 5ம் குறுக்குத்தெரு, புத்தளம்.
பட்டல்கலை தோ டிக்கோயா.
தலைப்பு : விபுலானந்தர்
முதலாம் இடம் செல்வி. ம. ஹலிடா 85, மூர் வீதி, திருகோணமலை.
புவனேஷ்வரன் பவித்ரன் மாருதம், சாமித்தம்பி வீதி, ஆரையம்பதி-01, மட்டக்களப்பு.
இரண்டாம் ஜனகா செல்வ 278, பிரதான வீதி, மாத்தளை.
சான்றிதழ் கே. விவேகான தரம் 13 என்பீல்ட் த.ம.வி டிக்கோயா.

bavi - 2004
ஆண்டு
O66luIITeS
Tö BLTš55üLIL
ாடிகளின் விபரம்
பெறுவோர்
ளிநொச்சி.
ாகாந்தி
ட்டம்,
ராஜ்
பெறுவோர் ந்தன்
மூன்றாம் இடம் அர்ச்சனா தேவராஜா 2006 (உ/த) கலைப்பிரிவு, யா/ வட இந்துக்கல்லூரி, பருத்தித்துறை.
வித்யாவினி சிவசுப்பிரமணியம் 76/18, லேடிமைக்கலம் டிறைவ், ஆவேலியா, நுவரெலியா.
எம். பி. பாத்திமா ரெஸ்மின் 808/A, மல்வானஹறின்னை, அக்குறணை20850, கண்டி,
மூன்றாம் இடம் இரா. சிவசங்கர் 19, 1வது குறுக்குத்தெரு, பெரியமுல்லை, நீர்கொழும்பு,
ம. மைத்ரேயி 45A, கோணேசபுரம், உவர்மலை, திருகோணமலை.

Page 62
வட கொழும்பு
கனகரத்தினம் சொரூபன் மா. சரண்ரா
465/1, காலி வீதி, கட்டடங்கள்தி
கொழும்பு -06. கல்லூரி வீதி, ட
LDarGrT.
அஸ்மியா சரூக் 37/8C, வைத்தியசாலை வீதி, வேவதென்ன, பண்டாரவளை
Su தலைப்பு : சைவமும் தமிழும்
முதலாம் இடம் இரண்ட துரையப்பா கிரோஜன் இராஜேந்திர 34/1, இரண்டாம் குறுக்குத்தெரு, 134 கடற்கரைத் பிள்ளையார் கோவில் வீதி, நீர்கொழும்பு. மட்டக்களப்பு.
சான்றிதழ் சுரேஸ்குமார் லிசோகுமார் அனுஷா கும் 233110C, மஹவத்தை வீதி, 228/12, முகத்து கொழும்பு - 14. கொழும்பு - 15
ஆர். கிருஷாந்தினி 199/53, டிம்பபுள்ள வீதி, ஹற்றன்.
தலைப்பு : தமிழ்த் தேசியம்
முதலாம் இடம் வித்யாஷினி சிவசுப்பிரமணியம் 76/18, லேடிமைக்கலம் டிறைவ், ஆவேலியா, நுவரெலியா
முதலாவது பரிசுத்
இரண்டாவது பரிசுத்
மூன்றாவது பரிசுத்

இந்து பரிபாலன சங்கம்
வ. பிரேமன்
ணைக்களவிடுதி, ஆண்டு 12, விபுலாநந்தாமத்திய
ள்ளிமுனை, கல்லூரி, மத்திய வீதி,
காரைதீவு - 05.
O
rl (SLIT너
ாம் இடம் மூன்றாம் இடம்
ன் சிவசங்கர் இ. டர்ஷக
* தெரு, 15, பஸல்ஸ் லேன்,
வெள்ளவத்தை, கொழும்பு-06
ம் பெறுவோர்
ாரகுருகுலசிங்கம் ஜயனி பரமானந்தம்
வார வீதி, மணிமண்டபம் லேன்,
நவாலி வடக்கு, மானிப்பாய்.
தொகை 10 000/=
தொகை 7 500/-
தொகை 5 000/-

Page 63
வடகொழும்பு இந்து
eO தாபித அங்
இருப்பவர்கள் : (இடமிருந்து வலம் <。● திருவாளர்கள் பொ. சிவலிங்கம், சு. இ. ஜி
<@ சமுகமளிக்காதோர் : <දීම திருவாளர்கள் ஏ. கனகசடை
<。● வை. முத்துக்குமாரசுவாமி, பி. ஏ.
எஸ். வைத்திலிங்கம், எம். சு
<。○ என். செல்லத்துரை, கே. செல்லத்
 
 

து பரிபாலன சங்கம்
கத்தவர்கள்
இராசையா, வே. சோமசுந்தரம், வி. சுப்பையா
, பி.ஏ. எஸ். சின்னத்துரை, எம். வைத்திலிங்கம், ரி. நடராசா, ந்தரமூர்த்தி, எஸ். ஞானசேகரம், தம்பி

Page 64
வடகொழும்பு இந்:
சங்க ஆரம்ப தலைவர்,
திரு. ஏ. கலி
| ח6uנ5%לסEE
இவர் இச்
சைவமும் 邑印卯志” வழிவகுத்
巽
14:1 ܠܐܒ݂=
H"
திரு. பொ. சிவலிங்கம்
கெளரவ பொதுச் செயலாளர்) (1953 - 1955)
இச்சங்கத்தை ஆரம்பித்தவர் களில் ஒருவரான இவர் சங்க முன்னேற்றத்திற்காக அயராது உழைத்தவர்.
 
 

து பரிபாலன சங்கம்
செயலாளர், பொருளாளர்
TIFSCL is
1953
1956)
சங்கத்தை
பித்து
b தமிழும்
தோங்
த பெரியார்
ÉlIT,
திரு. கா. கார்திகேசு
கெளரவ பொருளாளர்) 1953 முதல் 1985 வரை) இச்சங்கத்தை ஆரம்பித்த பெருமையும், ஆரம்ப காலத்
தில் கெளரவ போருளாளராக இருந்து சங்கத்தின் நிதி நிலையை உயர்த்துவதற்காக அல்லும் பகலும் உழைத்து, அதைப் பாதுகாத்த பெருமை யும் இவரைச் சார்ந்ததே யாகும்.

Page 65
శ్రీశ్రీశ్రీ_= - s
வடகொழும்பு இ
*
so e9, JLDL. I5T60
s = இடமிருந்து வலம்
fëlçit, Qaft. முத்து திரு. வை. Աբ: 
துக்குமாரசுவாமி, பீ.ஏ. திரு. பொ. Cځ< ர, எம். வைத்திலிங்கம், திரு. சு. Ce ம், திரு. கந்தையா, திரு. டி. මිදීම

Page 66
வடகொழும்பு இந்
<දීම மணிமண்டப அ
 
 

து பரிபாலன சங்கம் බ්‍ර
டிக்கல் நாட்டுவிழா T

Page 67
வடகொழும்பு இந்து
மணிமண்டப திறப்புவிழா ம
, , , , , , , , ,|-, ,---- - ) : , ( ) : ( ) - ) : : : ) ( )
| : : || ...
...
* : : : 義: *:
 
 

பரிபாலன சங்கம்
மலரின் முகப்புத் தோற்றம்

Page 68
வட கொழும்பு இ
OJL60sreby 6ög volvITANGOT FÅ
ரவலர்களும் வர்
ΚΑΝΝΑΝ CD WORLD
SPECIALIST IN SALES OF ORIGINAL AUDIO & VIDEO CDS No. 131-1/1, Ismalyas Complex, Sea Steet, Colombo - 11
Tel: 0.094-11-2543202, 0094-11-5358l 89 Fax: 0094-11-2543203
* لاتش
JoAN ARс (Pvт шмгтвь:
(DUTY FREE SHOP) Importers & Exporters of Electronics, Electrical & Leather products
No. 18A, Arrival Terminal, Bandaranayake International Airport Katunayake, Colombo, Sri Lanka
Tel : 01 1-2256727
همغه مها
Orient Lanka Lłd. (DUTY FREE SHOP)
Chocolates & Perfumes
Bandaranayake InternationalAirport, Katunayake, Colombo, Sri Lanka.
%.
Metro stationers (Pvt) Ltd.
25, Maliban Street, Colombo - 1 1 del : 254 1269, 2437134, 245 1545 Fax : 4-710811; e-mail : metrosts(aslt.lk
BEACON FoRWARDERs
728, Bloemendhal Road, Mutwal, Colombo - 15, Sri Lanka. Tel: 252384, 2540547 Pax: 2529324
e-mail : beacon Gasltnet.lk
 

து பரிபாலன சங்கம்
兵 பொன்விழா மலரை ஆக்க உதவிய ' தக நிறுவனங்களும்
íscAN DISTRIBUTION CEN
TRE LANKA (PWT) LTD.
for all your logistics needs.
#46/12, “SAYURUSEVENA” 3rd floor, Navam Mawatha, Colombo - 02, Sri Lanka Tel: 2307790 & 1
Paχ : 2307792 *్య تمي’’
O Expo Cargo Links (Pvt) Ltd. 126/3/19, 3rd Floor, YMBA Building, Colombo - 1, Sri Lanka Tel : (+94-1) 233048, 254273113; Fax: (+94-1) 2441881
Head Office 144, Pickerings Road, Colombo - 13, Sri Lanka Tel: (+94-11) 2430968; Fax: (+94-1) 2430969
e-mail : expocargoGPexpo.lk
تقریه
ు "
Expo LANKAFREIGHT LIMITED.
10, Milepost Avenue, Colombo - 03. Sri Lanka. Tel: (+94-11) 2575169 (Multiple lines) Ext, 152 Fax: (+94-11) 2574213 or (94)-(11) 2576725 e-mail : christyGexpolanka.com website: www.expolanka.com
广珍、
ميم
O Roycle Electronics (Pvt) Ltd.
Duty free shop: 16 A, Arrival Lounge,
Katunayake Airport. Tel : 256070 Ext. 6697; Direct : 252675 Show Room : 258, SeaStreet, Colombo - 11
Tel : 4-71468l Head Office: 316/l, SeaStreet, Colombo - ll
Tel: 2335013 1 4-714682, Fax: 4-74850

Page 69
பொன்விழா ப
t
ΝΙΚΚΙ GARMENTS (Pντ) LTD. D.D.S. POLESACK (PvT) LTD.
233/3, Hekitta Road, Wattala. Tel: 4-814720, 2940495, 2940406; Fax: 2940497
100, St. Andrews Road, Colombo-lS
Tel: 2523633 i 2524194; Fax: 252222
SOUTH AS A GRANTE ER MARBLE (P) LTD.
Biyagama Export Processing Zone
Maiwana, Biyagama
*
í woRLD EXPRESS (cMB) Liro.?
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS, CUSTOM HOUSE & TRANSPORT AGENTS AIR, SEA & PROJECT CARGO
CONSOLIDATORS
No. 80, Muhandiram Road, Colombo -3, Sri Lanka. Tel: 233809, 243936; Fax: 0094 il 2335833
e-mail: worldexpress.cmb.com
Branches: No. 8, BOI Complex Ground Floor, FTZ, Biyagama
Logitics Center, No.51, Pamunugama Rd., Bopitiya, Ja-Ela
*్య في"
* t
SENGER
SINGER INDUSTRIES (CEYLON) LTD.
No. 435, Galle Road, Ratmalana, Sri Lanka. Te: 2634416, 263442, 2637746 Fax: 2637 51 4-2.2775
e-mail : sicmat(Pslt.lk 1 mm.sicGPsingers.com
UNITED CARGO MANAGEMENT (PVT) LTD Agents for
SCL CONTAINER LINE
#23, 17th Lane, Colombo - 03, Sri Lanka. Tel: 4-718020 (10 Lines), 5-557371 Fax: 4-718024, 5-557372
e-mail : wiraj@unitedcargomg.com

pasi - 2004
De
DCrirons (Private) Limited. "Dart Freight Centre”
No. 260, Sri Ramanathan Mawatha, Colombo - 15, Sri Lanka.
Tel: 2448648 (Auto lines) Fax: 2448628
e-mail : dartclimbGdartwestasia.com
Farzanc Clearing Agency
Pte Ltd.
F 75, First Floor, People's Park, Gaswork Street, Colombo - l 1, Sri Lanka
Te: 2347794, 4-710699
Fax: 4-715257
MENINUMA ASSOCA ES
CLEARING & FORWARDINGAGENTS
46/6, C, Basement, Y.M.B.A. Building Colombo - l, Sri Lanka
Tel : 238154
RICHARDSON PROJECTS (Pvr) LTD
342, Level Road, Colombo - 03.
Sri Lanka.
Tel : 94-125644545
Fax; 94-12564456
e-mail : naz©eureka.lk
SANGEETH ENTERPRISES
CUSTOMSHOUSE CLEARING AND
FORWARDING AGENCY
10/D, Y.M.B.A Building, Colombo - 1, Sri Lanka. Tel: 0777 552619

Page 70
வட கொழும்பு இ
BCUrs
Over a Century of Dedication To Agriculture
ABaur & Co Ltd. 5, Upper Chatham Street, Colombo-l Tel: 2320551 - 6; Fax: 2448493
WHEELS LANKA (PVT) LTD.
Importers and Dealers in Motor Vehicles
Showroom: 214, Highlevel Road, Kirillapone Rd,
Colombo - 06
Tel: 2852994, 2815175; Fax: 94 l 1287223
e-mail : colombogwheels.lk
Branches: 4 llll, Havelock Road, Colombo - 06.
223/2, Katugastota Road, Kandy,
لو
SATHIYA SAI ENTERPRISEsi
(PVT) LTD.
CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS
EXIMP REPRESENTATIVES No. S, 3rd Floor, Colombo Central
Supper Market Complex, Reclamation Road, Colombo -11 Tcl: 2327271, 43716l ; Fax: 2333059 e-mail : balaraj scasltnet.lk
تي
t
(f Tai Cargo Service
CLEARING FORWARDING & CUSTOMS
HOUSE AGENTS
39, George R. D. Silva Mawatha, Kotahena, Colombo-13 Tel: 4-6 13285, 2321382; Fax: 231382
வாழ்த்துக்கள் In Memory of Late Mr. Ponnic pillai Sivalingam Wishes from
Nalayinee Sivalingam (London)
Sivayinee Sivalingam (London) 42, Muthuwella Mawatha, Colombo -15

து பரிபாலன சங்கம்
D. W. Freighters (Pvt) Ltd.
No. 14/7, Demel Road Uyana, Morotuwa. Τεl : 0777 756874
264.585
SPRINTSPERRY
CLEARING & FORWARDING CO., (PVT) LTD.
No. 39, Col. T.G. Jayawardana Mawatha, Colombo – 03, Sri Lanka Tel: 00 94 li 4-736020-21-22-23
Fax: 4-736021 e-mail : s&scarsalesGeol.lk
مر
*
Semircmis Superm cirkets (Pvt) Ltd.
No.487/6, Bloemendhal Road, Colombo - 13, Sri Lanka. Tel: 2441804/5, 2436559, 2436579 Fax: 2433971 Supermarkets "Royal Park Condominium" Rajagiriya. & “Nivasiepura” Ekala, Ja-Ela,
منه
o
TNA. Agencies Customs House Cleaning Agencies No. 18, Mahawela Place Kirulapona Tel: 0777760996 / 4719782
حمه
"
Kau تقیه
வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கத்தின் 50 ஆண்டு பூர்த்தியின் புகழையும் வளர்ச்சியையும் கண்டு பூரிக்கும் வேளையில் மேலும் பல சமயத் தொண்டுகளையும்
பணிகளையும் செய்து வளர வேண்டுமென்று
வாழ்த்துகின்றோம். வி. விக்னேஸ்வரன் நா. விஜயரத்தினம் வி. வித்தியானந்தன் நா. ராதாகிருஷ்ணன்
ரா. ராஜ்பிரகாஷ் 65/337, Vystooyke Rd., Colombo - 15, Sri Lanka

Page 71
பொன்விழா
Fire & Safety Company
FIRE SAFETY ENGINEERS No. 23 B, Mahavidyalaya Mw, (Barber Street)
Colombo - 13, Sri Lanka. Tel: 2337891, 0777-752067; Fax: 2387621, 2385345
p58a6ff & LOITUudör GöblbLub 65/268, விஸ்ட்வைக் வீதி, கொழும்பு - 15
COLONAL HARDWAR
STORES
Importers & Distributors &
General Hardware Merchants
No. 427, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2431950, 2435414, 2347981-83-89 Fax: 2387826, 2334090 e-mail : infogcolonialhw.com web : www.colonialhw.com
DAYA ELECTRICAL
79 C, First Cross Street, Colombo-ll, Sri Lanka. Tel Fax: 2342752, 2389498
e-mail : mtraeureka.lk
META TRA DERS
IMPORTERS & GENERAL HARDWARE MERCHANTS
31-2/9 Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2434280, 2336580 Fax: 2336247 e-mail : metalaeureka.lk
DEALERs IN TEXTILES, SPECIALIST IN
IN AN SA RONG Favourite Shopping Centre 128-A, 1/F Keyzer Street,
Colombo - 11, Sri Lanka. Tel: 2541038

ሠዕGa)ü – 2004
வாழ்த்துக்கள்
ரவீந்திரன் மாயன் குடும்பம் No. 42, E. S. Fernando Mw, Colombo - 06.
S VANJA S ==
Importers & General Hardware Merchants 5-A, Abdul Jabbar Mawatha, Colombo - 12. Sri Lanka.
Tel: 2449337, 2343445
أن
KALIKOS
Deasers in Textiles er Readymade garments
No. 114/1, 3rd Cross Street, Colombo - 11, Sri Lanka.
Tel : 2439414
Ganesh Textiles
(Private) Limited
No. 81-83, Main Street,
Colombo - 11, Sri Lanka. Tel: 2325128, 2343078
శాస్త్రి
Aum TeX
Dealers in Imported Readymade Garments
Karnate Super Market, 164/2, Keyzer Street, Colombo - 11. Sri Lanka Tel : 2387364

Page 72
வட கொழும்பு இந்:
JUWAN
Wholesale & Retail Dealers in Textiles
Specialists in Gray Cloth & Pocketing Materials
No. 99, Third Cross Street, Colombo - 11, Sri Lanka. Tel :0094 l 1 2449869 Tee fax : 0094 11 2430603
Importers & General Hardware Merchants No. 355 1/1, Old Moor Street, Colombo - 12. Sri Lanka
Tel : 2338057, 2342417
Fax: 2342417
SR KAR THIK MARCHANTS
Importers, exporters, Wholesalers in Essential Food Commodities, Commission Agents etc...
83,85, Fifth Cross Steet, Colombo -11, Sri Lanka et: 2423888, 2432733, 4-724465, Fax; 23.38568
e-mail : srikarthik83-856sol.lk
s R. K. V b
INTERNATION
Importers of Food Commodities, Exporters, General Merchants & Commission Agents
175A, 5th Cross Steet, Colombo - 1 1, Sri Lanka Tel : 2334454, Telefax : 2348 133
e-mail : r. k.v. chillies@sol.slk
NEW RAJAH STORES Importers - Exporters - REPRESENTATIVES
No. 55A, 5th Cross Steet, Colombo - ll

து பரிபாலன சங்கம்
LUcky Scr.
Wholesale & Retail Dealers in Eversilverware Fancy Goods, Cosmetic Items and All kinds of Indian Goods No. 157/2, Sri Kathiresan Street, Colombo - 13, Sri Lanka.
Tel: 2449813
CARE LANKA
Importers & Exporters General Merchants & Commission Agents for Local Produce
No. 177, 4th Cross Steet,
Colombo - 11
Tel: 011 - 2323835, 4-715005
ܕܘ
آقای
SUNTRADERS (PVT) LTD.
No. 73, 5th Cross Steet,
Colombo -11
Tel: 2421961, 5378535
GNANAM IMPORTES (PVT) LTD.
No. 79, 5th Cross Steet, Colombo - 1 l, Sri Lanka
Tel: 2449255, 2439334, 2441944, 2472171 Fax: 4715443, 2393339
e-mail : giplapanlanka.net
OM SARAVANA CO. General Merchants & Commission Agents
No. 229, 5th Cross Steet, Colombo - 11, Sri Lanka
Tel: 2433864, 2435168

Page 73
பொன்விழா
new George & Co. (Pvt) Ltd. General Merchants & Commission Agents
No. 76, 4th Cross Steet,
Colombo - 11
Tel: 2325973, 2348218
THEPTHA TRADING COMPANY General Merchants & Commission Agents
No. 22, 4th Cross Steet,
Colombo - 11
Tel: 2325973, 2348218
NEW CHELLAH TRADER
General Merchants & Commission Agents for Local Produce
49 A, Forth Cross Steet, Colombo -1 1, Sri Lanka Tel: 2438932, 4-712469 e-mail : srikarthik83-856sol.lk
k
s “ጫ›
SHANMUGALAGENCES Commission Agents No. 45, 4th Cross Steet, Colombo - 11, Sri Lanka Tel: 2421943, 2438467, 2338369
٦عم
ASEAN INDUSTRIAL TRADEWAYS
importers, General Hardware Merchants & Government Corporation Suppliers
307-1/3, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2448332, 2433070, 2320526; Fax: 2320526

மலர் - 2004
مي
OMAGATRADERS General Merchants & Commission Agents
No. 62A, Old Moor Steet, Colombo - 12, Sri Lanka
Tel: 2341747, 2432350
Fax: 2434905
" “ጫ፡
R. T. S. AND CO.
Importers, Exporters, General Rice Merchants, Commission Agents, Sugar Distributirs and Dealers in Sri Lanka Produce
69, 5th Cross Steet, Colombo - 11, Sri Lanka Tel: 2387230, 2387231 Fax: 2380467
Goldan Ray Cabbin
Vegetarian Restaurant"N'Sweet Stall Vegetarian Foods Suppliers of Wedding & Parties Special Function Lunch, Special Order for Breakfast & Dinner
No. 203, Sea Steet, Colombo -ll
Tel: 238981i
Rupika Traders
No. 100, 4th Cross Steet, Colombo - 11, Sri Lanka
Tel: 2326225, 2341844
t
LOTUS HARDWARE CENTRE Importers & General Hardware Merchants
LANKATORSTEEL
Authorised Distributors for CHICO Products
No. 270-B, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2438232, 2541204, 4-710254 Telefax : 01 1 2438232 e-mail: sembu66 hotmail.com

Page 74
வட கொழும்பு இர
MA HA HAR DWAR
No. 283, Old Moor Steet, Colombo - 12, Sri Lanka
›ኝ م
C MChccnC Mehcls
Importers of Plywood Sheets, Hard Boards MdfBoards,Chip Boards & Laminated Plastic Sheets
#297A, Old Moor Steet, Colombo - 12, Sri Lanka Tel: 2449669, 2432516
Fax: 2458754
Eastern Trading Company Dealers in all kind of Hardware & Electrical
Goode
IMPORTERs AND DisrRIBUTORs
273, Old Moor Steet, Colombo - 12, Sri Lanka Tel : 2431544, 2447290
e-mail: eastern toGPeureka.lk
A S. G. LPANI DLAN 42 GO
GENERAL HARDWARE & NON-FERROUS METAL MERCHANTS IMPORTERS & EXPORTERS
No. 246, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka Tel: 2325833, 2448072
Fax: 00 941 2422975
e-mail : 21583teleco ce attn pandian
American Engineering Corporcion
General Hardware Merchants
3ll, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2434430, 2440758, 2471093
Fax: 2337469

து பரிபாலன சங்கம்
ScmpCrth S T E E L
Importers & General Hardware Merchants No. 297, Old Moor Steet, Colombo - 12, Sri Lanka
Tel: 2440964, 2423789 Telefax : 2478080
حملے
LAN (ZA STEEL CENTR
GENERAL HARDWARE MERCHANTS & IMPORTERS
316A, Old Moor Steet, Colombo - 12, Sri Lanka
Tel: 2320104, 2334957 Fax : 2472490
ها
من
AJANTHA STEELS
Importers and General Hardware Merchants
265/A, Ground Floor, Old Moor Street, Colombo -12, Sri Lanka. Tel : 011-2448583, 01 - 243512 i Fax: 011-2435121
e-mail : ajanthasóisplanka.lk
f
Champion Traders
Importers and General Hardware Merchants
丐
No. 307, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka
Tel: 2421893, 2470.025 Fax: 5-378100
"
BESCO STEL CENTRE
Importers & General Hardware Merchants
Pioneer Sellers in GeoEO) Tor Steel
No.326, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2334161, 2447629, 2381901, 5-362886 Telefax : 2424545

Page 75
பொன்விழா
Torrino Steels
Importers & General Hardware Merchants No. 39, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka,
Tel: 2440955 Fax : +94-11-2440950
TRANSWOOD
Importers & Dealers in Plywood Products No. 27, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2320 103, 2342870, 2331483 Fax: +94-1-2332680
SMAKONSTRADING CO.
SPECIALIST IN AIR CONDITIONING SPARES, ENGINEERING TOOLS & GENERAL HARDWARE MERCHANTS
10, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2434307, 5-334461, Tele/Fax: 2334022
GATEWAYEM ETALS
GENERAL HARDWARE MERCHANTS & IMPORTERS
335, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2337554, 2438624, 2424179 Fax: 00 941 242478
e-mail : gatewayGeureka.lk
VIMASCE AGENCY
364, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2440015 Fax: 00 94 Il 2478028
e-mail: vicacapeureka.lk

Daoir
- 2004
"مي
DYNIAMC ENTERPRSS
Importers & Dealers in GENERAL HARDWARE AND STOCKSTS
DISTRIBUTER VNP EXPANDED METAL
No. 23, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2435518 12326338 / 4-715934 Telefax : (94.11) 2326338 e-mail: dynamiccaslt.lk
رها இ ^سمي STELCO STE EL CENTRE IMPORTERS & GENERAL HARDWARE MERCHANTS, SPECIALISTS IN E.R.W.STEELTUBES 10E, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2434216, 2338456 Fax: 2472479
منى
محم
TRANSTEE MERCHANTS GENERAL HARDWARE MERCHANTS & IMPORTERS
#325, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2440951 - 24.48781, Fax: 0094 1l 2434282
برها
Noppon Metcal Traders GENERAL HARDWARE MERCHANTS & IMPORTERS CoRPORATION & CoNSTRUCTION SUPPLIERS
356, Old Moor Street, Colombo- 12, Sri Lanka.
Tel: 2434752, 2326063
RAINBOWTRADERS
374, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2436295

Page 76
வட கொழும்பு இ
TOPSTEEL (PVT LIMITED ",
Importers & General Hardware Merchants & Building Materials DEALERS FoR LANKATORSTEEL No. 454, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2330099, 2348636 Fax: 22470360
MWAHAW EL MA TALS
Importers eir general Hardware Merchants
No.439, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2433894
Eternal Agencies
Importers er general Hardware Merchants
5 A, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2449657, 2334056
Oskar Steel Centre
No. 140, Maha Vidyalaya Mawatha (Barber Street) Colombo - 13, Sri Lanka.
Tel : 2440843, 2338267, 2449956 Fax: 2423837
عمي
JANASHAKTHE HARDWARE
GENERAL HARDWARE MERCHANTS & IMPORTERS
19, Abdul Jabar Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2389305-6; Tele/Fax: 2389306
e-mail : vica@eureka.lk

து பரிபாலன சங்கம்
L:BRITY HARDWAR STORS
Importers & General Hardware Merchants Specialist in Bolts & Nuts No. 453, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2433575, 2459879, 2337398 Fax: 94 l l 2337398; e-mail: liberthwostnet.lk
SUPER STE CENTRE
DEALERS IN GENERAL HARDWARE WHOLESALE & RETAIL
419, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 0 1 2472964, 0 1 l 2472965
محقي
Lenke IRON CENTRE (PTE) TD GENERAL HARDWARE MERCHANTS
7B, Abdul Jabar Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2325413 - 2458189
ஆ
Modern Herc were Centre
DEALERS AND STOCKIST OF IRON AND STEEL 43, Abdul Jabar Mawatha, Colombo-12, Sri Lanka.
Tel: 2435468 (Auto Lines) 2435468,243.6537, 243928.0, 2328614 Fax: -94. 11 2431890 e-mail: mhcesrilanka.net
COLONAL HARDWARE STORES
Importers, Distributors & General Hardware Merchants 427, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2431950, 243544, 2347981-83-89 Fax: 2334090, 2387826 e-mail : colonialGPsit.k | info@colonialhw.com

Page 77
பொன்விழா
O O Viviya Steel Importers & General Hardware Merchants
No. 39, Abdul Jabbar Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2439700, 2338497
SIVB R KROVEN HAR DVA R =
Importers,General Hardware Merchants & Government Corporation suppliers. 22, Abdul Jabbar Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2431419, 2323712, 4-6 4631; Fax: 2431419
e-mail : silverkrowneusa.net
SVA HARDVMARE”S
importers 8 General Hardware Merchants
265B, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2421704; Fax: 2380966
Subarai Jewels GEMS AND JEWELLERY
96, SeaStreet, Colombo - 11.
Tel : 2330053
PATH MWA T)X
Dealers in Textlies - Readymade Specialist in Sarees 8 Blouse
153, S Main Street, Fort, Colombo-01.

Davi - 2004
NAWA ASIAN TRADING COMPANY
Importers Suppliers & General Hardware Merchants 35 A, Abdul Jabbar Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. TFel : 24,472 10, 2345874
JANATHA STEELS
Importers & General Hardware Merchants
20, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2421412, 2325807, 2338607, 2321431 Fax: 23456.67
CROWN UWELS
76, Sea Street, Colombo - 1 1.
Tel: 2431304 Fax: 2435943
STAR vezellers
90, SeaStreet, Colombo - 1 1.
Tel: 2329727 e-mail : stargoldeisplanka.lk
Sri MyUri yezvestery
138, SeaStreet, Colombo - 11

Page 78
வட கொழும்பு இ
AN AN DA
TRADE CENTRE
DEALERS IN : GENERAL HARDWARE, HAND TOOLS,
SANITARYWARE AND BATHROOM FITTINGS 352, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2447723; 4-710587, 2458339 Fax: 2430190
Nemco Trading Centre specialist in Imported Door Locks Pantry Cupboard Fittings and Indian brass Fitting
DEALERS IN GENERAL HARDWARE & GovT. SUPPLIERS 24, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2432331, 2435062, 2459874, Fax: 2432331
e-mail : nemcoGdynaweb.lk
* O O Viking Traders
importers of Engineering Tools 8 General Hardware Merchants
147 C, Bandaranayake Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 247490; Fax: 2390249
P
哆
GOLDEN CERAMC
Importers of Woll Tiles Floor Tiles & Sonitorywore, PVC Pipes, Fittings & Plumbing Fixtures
No. 117, Messenger Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2338007, 2439016; Fax: 2473192
GMGO METAL CENTRE
DEALERS IN ENGINEERING TOOLS, BOLTS & NUTS, POWER TOOLS, HACK SAW BLADES & GENERAL HARDWARE MERCHANTS 405, Sri Sangaraja Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka,
Tel: 2449493, 2449940, Fax: 233.6684

து பரிபாலன சங்கம்
PoWER STEEL
General Hardware Merchants suppliers to Government Corporations 8 Boards
320, (2nd Floor) Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 243678, 2459045 Fax: 4-712351 e-mail: powerst(Psitnet.lk
S. P. S
ENTERPRISE
Importers & General Hardware Merchants
355-1/4, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2470970, 4-713399, Fax: 2440950
Muy Timber Dealers Stockists of Local and Imported Timber & Plywood Products Specialist in all
kinds of Wood Work
No. 65, Sumanatissa Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel: 2328910, 4-616971, Fax: 2473062
Omicic Steels
IMPORTERS & STOCKIST OF IRON & STEEL
41, Quarry Road, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2445065, 2338889 Fax: 2459991 e-mail : info@onidasteels.com
website: www.onidasteels.com
UNICORN METALICS., (PTE) LTD.
346, Sri Sangaraja Mawatha, Colombo - 10, Sri Lanka.
Tel: 2432891, 2422629, 2342300, 2344955-6 Fax: 2439.408
e-mail : umcplasltnet.lk

Page 79
பொன்விழா
Ruby international Associates
333 1/3, Old Moor Street, (lst floor) Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2440952; 2337259 Fax: 2446506
e
DCO MATAL CENTRE
IMPORTERS & DEALERS IN TYPE OF POWER TOOLS & ENGINEERING TOOLS & GENERAL HARDWARE MERCHANTS SUPPLIERS OF GOVERNMENT, CoRPORATION & PRIVATE SECTORS
7,1/1, Abdul Hamed Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Tel : 245 1581, TeleFax : 4-616954 e-mail : edcometalGyahoo.com
SVERSAR TRADING
Govt. Corporation Suppliers and Dealers in Hardware Engineering Tools Etc.
3332/14, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka. Te: 2478138; 2348253 Fax: 2432390
NW MANO HARDWAR
STOR IS
Importers & General Hardware Merchants
No. 355, Old Moor Street, Colombo - 12. Tel: 2338057, 234247 Fax: 2342417
SHAANTRA DERS
DEALERS IN All kinds of Offcut paper, Board, Printed board, Lunch Paper Lunch Box, Boady Cards, Chip Boards & Paper, Board Cutting etc.
10, Kosala Lane, Colombo - ll. Tel: 01 1 2436514

ᏝᎧᏍii - 2004
MAVTRK
Importers of Hardware and Sanitaryware Wholesale & Retail Dealers in S-Lon, Anton, National PVC and specialist in PVC Fittings, Fabrication and PVC Weldingect.
37, Abdul Jabar Mawatha, Colombo - 12, Sri Lanka.
Te: 5-376765; Tele Fax: 2436525
جیا
MoNARASTEELCENTRE
IMPORTERS & GENERAL HARDWARE MERCHANTS
333-2/18, Old Moor Street, Colombo - 12, Sri Lanka.
Tel: 2470738, 2470739, Fax: 2320108 e-mail : monaraa3362stnet.lk
*ܦܨ
Arramic Agency
No.55, K. Cryl C Perera Mawatha, Colombo - 13, Sri Lanka.
سمی
BoBBY JEWELLERS
ORDERS EXECUTED PROMPTLY
DEALERS IN 22 KTJEWELLERY 159, SeaStreet, Colombo - 11.
J. B. GOLD HOUS
JB74, SeaStreet, Colombo-ll.
Te : 243304 Fax: 2435943

Page 80
வட கொழும்பு இ
'llith fest Camptiments
T. Ihyabalam
ܧܕ݂
'ಸ್ಮಿ
desire
COLLECTION WHOLESALE & RETAL DEALERS IN READYMADE
GARMENTS 1422/4, Spencer House, 1st Cross Street, Colombo - 1 1. Tel: 2478762
Retail Shop: 449, Galle Rd., Wellawatta, Colombo - 6
أنه
t
Solic steels
Importers 8 General Hardware
NMerchant 32, Abdul Jabar Mawatha, Colombo - 12 Tel: 5-369942, 5-369943
Dana Group of Companies Dana Manpower (Pvt) Ltd. Dana Tours & Travels (Pvt) Ltd. Dana Intl. Educational Service (Pvt) Ltd. Dana Institute of Software & Technologies (Pvt) Ltd Industrial Training Institute (Pvt) Ltd. Dana Advertising & Promotions
104, 2nd Floor, Sea Street, Colombo - 11. Tel: 2385046, 2385047, 53333467/89
HYDER JEWELLERs
DEALERS IN GENUINE 22 KT GOLD & - GENUINE
SILVER JEWELLERS
50, Sea Street, Colombo - 11 Tel: 243668, 2338417

ந்து பரிபாலன சங்கம்
sri Ganthimatti Gold House (Pvt) Ltd.
GuARANTEED SOVEREIGN GOLD
68, SeaStreet, Colombo - 11.
Tel : 2324541, 2338828
s
í AiswARYA ENTERPRISEs
IMPORTERS OF CERAMICS
"WALL & FLOORTILES'
30, 2/2, Abdul Jabar Mawatha, Colombo - 12
Tel : 0.094 il 2542414, 2458327 Fax: 00 94-4-718407
e-mail : aiswaryacasltnet.lk
Aicinc
Travels 8 Tours Private Limited. "Hawwa Plaza", No. 1 1-1/10, SeaStreet, Colombo - 1 1.
Tel : 00-94-ll-4 710638, 2380721 Fax: 00 94 11 238072
e-mail : ajanta®visual.lk
GANEsHA Jewellers
52, SeaStreet, Colombo - 11.
Tel: 2432164, Fax: 2389743
c-mail : ganeshajewellers@yahoo.com
*్క s
5
ArrUinc Jewellery (Pvt) Ltd.
47-A, Sea Street, Colombo - 11, Sri Lanka.
Tel: 2440042 Web Site : www.lankadirectorycoml'arrujina

Page 81
பொன்விழா
42, SeaStreet, Colombo - 11, Sri Lanka
Tel: 2325485 Fax: 2387.606
Scrric Jewelers
5, Sea Street, Colombo - 1 1.
Tel: 2323657
SRI KALYANI JEWELLS
RCImyC JEWELLERS (PVT)
THE MosT Exclusive 8 RELIABLE JEWELLERY MART
85, SeaStreet, Colombo - 11.
Tel : 2391233
LTD.
Seven TeX
Dealers in Textiles
No. 226/P2, Antival Street, Colombo - 13.
Tel: 2452433
வாழ்த்துக்கள்
கெளரி அழகு மாடம் இல. 316, கே. கே. எஸ். ரோட், யாழ்ப்பாணம்
Tel: 021 222327

upovi - 2004
ARUL, JEWELLERS
Makers of Ouality Genuine
22ct. Gold Ornaments
#3, SeaStreet, Colombo - 1 1.
Tel : 2436331
تفریق\
: ... *
AMMANJEWELLERs
29, SeaStreet, Colombo - 11, Sri Lanka.
Te : 2332033
RCV JEWELLERS
Ravi Forexae (Pvt) Ltd.
(Authorised Money Changer)
No. 115, SeaStreet, Colombo - 1 1.
Tel: 2436358, 2448221
Fax: 247966
S AR ALA AIR GINR
LEATHER MERCHANTS
No. 93/5, Prince Street, Colombo - 11.
Te : 234 636
வாழ்த்துக்கள்
eaionugbúcirapor vieIDIrădăr இல. 87, பிக்கரிங்ஸ் ரோட், கொட்டாஞ்சேனை

Page 82
வட கொழும்பு இது
P. K. echer Centre
LEATHER MERCHANTS
No. 108/1, Prince Street, Colombo - 11.
Tel: 2335487 Fax: 2341877
MWATHURAMS
DEALERS IN TOYS 8 FANCY GOODS No. 122/6, Prince Street, Colombo-ll.
Tel: 2347551
Mchurci Stores
WHOLESALE DEALERS IN FANCY GOODS 8(TOYSETC. GENERAL MERCHANTS, IMPORTERS 82 EXPORTERS
49, China Street, Colombo - 11.
Tel: 2324048 Fax: 252271,2445559
Spencers Dealers in Textiles
No. 103, Keyzer Street, Colombo - 1 1.
Tel: 2324888, 2471641 Fax: 2336909
Romax Hardware Centre
No. 307/4, Old Moor Street, Colombo - 12.
Tel : 23294 15, 2335106 Fax: 242.1955
e-mail : romax6.sltnet.k

து பரிபாலன சங்கம்
VIDEU
2ദ്ധ്യേ ിലta &7ഗ്ഗ
l 12, Prince Street, Colombo - 1 1.
Tel: 0 1 l 4 734297
திரு. கே. எஸ். சங்கர் (ஜே.பி)
இலங்கை முக்குலத்தோர் கலாசார சங்க செயலாளர்
இல. 83, செட்டியார் தெரு, கொழும்பு - 11
حمل
^سم
GEETHA JEWELLERY
GENUINE 22 CT GOLD JEWELLERS
1 P. SeaStreet Junction, Colombo - 11, Sri Lanka.
Tel: 2447214
رخها
Akshaya textile Shining Metarials Party Frock
No. 133/10 A, Fashion Super Market, Keyzer Street, Colombo - 1 1.
Tel: 2342028
مها
வாழ்த்துக்கள் லதா ஜுவலர்ஸ்
Ambro Electrics
lmporters, Dealers in Electrical Goods, Winding
Wires 8 General Suppliers
No. 88, First Cross Street, Colombo - ll
Tel: 2327923, 2423808

Page 83
பொன்விழா
(6
ཕྱི་
ତଇ
முறி கல்யாணிகை
வட கொழும்புமுகத்துவாரத்தில் களனி கங்கை வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்கம் சிறப்பு பெற்று வருகிறது. சிறந்த பக்தி உணர்வுடன் வழிபாடுகள், அறநெறி போன்ற நிகழ்வுகளை ஆண்டு பொன்விழாவை கொண்டாடும் இச்சா ஆக்கங்களை செயற்படுத்தவும், நற்பணியாற் செளபாக்கியமும் உண்டாக எல்லாம் வல்லழு
மென்மேலும் பல்லாண்டு காலம் சிறப்பாக ப
སྐྱིད་
இங் ஆலய தர்மகர்த்தாV. ஆலய குரு சோம
ஆலய பரிபால கல்யாணி கங்கார
மேன்மை.ெ
விளங்குக !
e
வடகொழும்பு சைவர்
塾
9)
(g Nང་།།
可@/否浴N°令°/念浴°令°/否洽°令°/否洽s

" Loaf - 2004
ணபதி தேவஸ்தானம்
கடலோடு சங்கமிக்குமிடத்தில் அமைந்து உள்ள ாக சமய, கலை, கலாசார முறையில் வளர்ச்சி ா எமது பிரதேசத்திலும், மற்றும் ஆலய சமய பும் சிறப்பான முறையில் செயலாற்றி,50ஆவது ங்கமானது, மேலும், பல பயனுள்ள பொதுவான ற்றவும், சங்கத்தாருக்கு சகல நலங்களும், சகல நீகல்யாணி கணபதி இறைதிருவருளை வேண்டி ணியாற்ற பிரார்த்திக்கின்றோம்.
Inj60Tib நாகதேவன் குடும்பத்தார் SGueno deridistrfu Tf ன தொண்டர் சபை Tம கிராமத்தவர்களும்
காள் சைவரீதி
உலகமெல்லாம்!
தி விளங்குக வளமுடன்
%"%窓*総?/秀%ー炎e%秀%浴N2&3%念や
ଝି
)
'ಜ್ಞ
9)
ぐ。*

Page 84


Page 85
வாழ்த்து
சுவாமி ஆ ராமகிரு இலங்ை
40, JITLD கொழுப்
டெ கொழும்பு இந்து பரிபா6 முன்னிட்டு வெளியிட இருக்குப் என்னும் நூலுக்கு இவ்வாழ்த் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
எமது சமயத்தைச் சார்ந்த வாழ்க்கையின் உயர் பெறு காருண்யம், அமைதி போன் கொள்வதற்கான சமய வழிமுை வாழ்க்கையின் முக்கிய அங்கா வழிமுறைகளையே இந்து பார இந்து மக்கள், தலைமுறை தன வரை பாதுகாத்து வந்துள்ள இ களை இந்நூல் வழங்குகின்ற நாகரிகத்தின் தாக்கத்திற்குப் ட இளைய இந்து சமுதாயத்தின அறிவதற்கும், அதைத் தொட இந்நூல் உதவியாக இருக்குப்
கால்த்தின் தேவையாக வடகொழும்பு இந்து பரிபா நிறைந்த பாராட்டுக்கள்! இந்து
பெறுவார்களாக!

துச் செய்தி
த்மகனானந்தா ஷ்ண மிஷன் கக் கிளை கிருஷ்ண வீதி, ձւկ - 06.
லன சபை, தங்கள் பொன்விழாவை ம் "கொழும்பின் இந்துப் பாரம்பரியம் துச் செய்தியை வழங்குவதில் பெரு
ஞானிகளும், அறிஞர்களும், சமய றுபேறுகளாகிய இறைபக்தி, ஜீவ ாற உயர் பண்புகளை வளர்த்துக் றைகளை வகுத்து, அவற்றைத் தினசரி ங்களாக்கிச் சென்றுள்ளனர். இச்சமய ம்பரியம் என்கிறோம். கொழும்பு வாழ் லமுறையாகக் கடைப்பிடித்து, இன்று ப்பாரம்பரியத்தைக் குறித்த விளக்கங் து என அறிகின்றோம். மேற்கத்தைய டிப்படியாக அடிமைப்பட்டு வரும் எம் ர், இந்துப் பாரம்பரியத்தின் சிறப்பை ர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் > என்பதில் ஐயமில்லை. உணர்ந்து இந்நூலை வெளியிடும் vன சபையினர்க்கு எங்கள் மனம் மக்கள் இந்நூலை வாசித்துப் பயன்

Page 86


Page 87
இந்து மதத்தி தலைநகர அ
கொழு தே
பணித் ெ
இலங்கையின் தலைநகராக ஏறத்தாழ கடந்த 500 ஆண்டுகளாக விளங்கிவரும் கொழும்பு நகரில் இந்துமதம் எத்தகைய இடத்தைப் பெற்று வந்துள்ளது, வரலாற்று அடிப்படையில் அதன் இயங்கசைவு எவ்வாறு இருந்து வந்துள்ளது, இப்பொழுது உள்ளது எனும் விடயம் பற்றிய வரன்முறை யான ஆய்வு இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட வில்லை என்பது முக்கியமான உண்மையா கும். இந்நிலை ஏன் ஏற்பட்டது, எவ்வாறு தொடர்ந்தது, என வரும் வினாக்கள் மிக முக்கியமானவை ஆகும். ஒரு பொருள் பற்றிய வரலாறு எழுதுகை என்பது பற்றிய பிரக்ஞை உணர்வு, அதனுடன் தொடர்புள்ள வர்களிடையே ஏற்படும்பொழுதே தொடங் குகின்றது என வரலாற்றுப் பொருள்முதல் வாதிகள் கூறுவர். அந்த அடிப்படையில் நோக்கும் போது கொழும்பில் வாழும் இந்துக்களுடைய இந்து சமயம் பற்றிய பிரக்ஞை எத்தகையது, அது எவ்வெக் காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது, இவ்விடயங்களிற்கான சமூக அரசியற் பரிமாணங்கள் யாவை எனும் வினாக்கள் எழுவது இயல்பே. இவை பற்றிய சிந்திப்பு இன்னும் நிறுவனமயப்பாட்டு நிலைக்கு

ன் இலங்கைத் புனுபவங்கள்
ம்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் என்ற டலாய்விற்கான முன்னுரையாக.
தாடக்கம்
வந்து விடவில்லை என்றே கூறத் தோன்று கின்றது. இத்தகைய ஒரு சூழமைவுப் பின்புலத்திலேதான் வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சபையின் தலைவர் திரு. எஸ். பி. சாமியும், அச்சபையின் நிர்வாக நிலைப் பதவியினரும் தங்களது சபையின் 50வது வருட நிறைவைக் குறிக்கும் மலரில் எவ் விடயப் பொருள் எடுத்துப் பேசப் பெறல் வேண்டும் என்ற விவாதிப்பிற்காக என்னுடன் தொடர்பு கொண்டனர்.
இஸ்லாமிய அலுவல்கள் அமைச்சு கடந்த சில வருடங்களாக வெளியிட்டு வந்துள்ள இலங்கையின் பல்வேறு மாவட்ட நிலைகளில் இஸ்லாமிய செயற்பாடுகள் பற்றி எழுதியுள்ளமையை கண்டு வியந்து, அத்தகைய ஒரு பணியில் இந்து விவகார அமைச்சும் ஈடுபடுதல் பொருத்தமானது என இவ்விடயங்களுக்குப் பொறுப்பாக உள்ள உத்தியோகத்தர்கள் பலரிடம் கூறி யும், அதற்கான எவ்வித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படாமையைக் கண்டு பெரிதும் விசனித்த நான், இந்த விடயப் பொருளினை அவர்களுக்கு விதந்துரைத்தேன். அவர் களும் மனநிறைவுடன் ஒப்புக்கொண்டனர்.

Page 88
iv வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
ஆனால், இப்பணிப்பொறுப்பு என் தலையிலே விழும் என்ற எண்ணம் எனக்கு அப்பொழுது இருக்கவில்லை. மீளச் சந்தித்த இந்து பரிபாலன சங்கத்தினர், இப் பணியை நான் முன்னின்று நடத்த வேண்டு மென வற்புறுத்தினர். 'முன்நின்று என்பது" பொருள் பொதிந்த ஒரு வினை எச்சமாகும். பின்னே பலர்நின்றால் மாத்திரமே, அதுவும் பலத்துடன் நின்றால் மாத்திரமே, முன்னிற்பவர் துவளாமல் நிற்கமுடியும். அந்த பின்பலத்திற்கான வாக்குறுதியைத் தந்தவர் கொழும்பு வாழ் தமிழ் மக்களின் சமூக அரசியற் செயற்பாடுகளிலே மிக்க சிரத்தை காட்டும் தோழமை உள்ள எனது மாணவர், சட்டத்தரணி, ஆசிரியர் திரு. சி. யோதிலிங்கம் அவர்கள் ஆவார். அவர் இதற்கான ஆயத்தங்கள் பற்றி மிக ஆழமாகச் சிந்தித்த பின்னரே இதனைக் கூறினார். இன்று வணிகத்துறையில் முயல்வூக்கம் கொண்ட தமிழ் வர்த்தகர்களுள் முக்கிய இடம்பெறுபவர்களுள்ஒருவராக விளங்கும் சாமி அவர்கள் இந்த முயற்சிக்கு வேண்டிய சகல உதவிகளையும் வழங்குவதாக ஒப்புக் கொண்டு, உடனடியாக வேலையைத் தொடங்குவதற்கான ஊக்கத்தைத் தந்தார்.
மகேசன் சேவை மக்கள் சேவையாகு மொரு தருணமிது என்பது நன்கு புலனா யிற்று.
பணியின் பெருப்பம், நுண்மை பற்றிய உணர்கை இதற்கான செயற்பாட்டாளர் வட்டத்தை தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு களுக்கு அப்பாற் சென்று, அத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள சகலரையும் உள்வாங்குவ தாக அமைதல் வேண்டும் என்பதில் எனக்கு ஐயுறவு இல்லை. அத்தகைய ஒரு பணிக் களத்தை ஏற்படுத்துவதே சரியெனப் பட்டது.
சமூகவியல் ஆய்வுப் பரிச்சையங்கள் காரணமாக விடயப் பொருள் பற்றிய தரவுச் சேகரிப்பின்பொழுதுகளநிலைப் பணியின்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
முக்கியத்துவத்தை ஏற்கனவே அறிந்திருந்த மையால் அந்த மைய செயற்பாட்டிற்கு உதவ வருபவர்கள் பற்றிய மன அங்கலாய்ப்பு நிறைய இருந்தது. நமது மன அவதியை தீர்க்க / தீர்த்து உதவியவர்கள் நான்கு ஆசிரியைகள் ஆவர். வட, மத்திய கொழும்புக்கான களப் பணிகளை திருமதி. ஈஸ்வரி ஜோதிலிங்கம், செல்விகள் மகாலசுஷ்மி, சசிகலாவும் தென் கொழும்புக் கான பொறுப்பை ஆசிரிய ஆலோசகர் திருமதி ஹேமா சண்முக சர்மாவும் மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்டனர்.
பார்வை விசாலமும், அறிவாழமும் கொண்ட இவர்களது செயற்பாடு கோயில் களின் தரவுகளை மாத்திரமல்லாது, கொழும்பில் இந்துமத நடைமுறையின் சமூகவியல் அம்சங்கள் சிலவற்றையும் வெளிக்கொணர்வதாகவும் அமைந்தது.
அத்துடன் கொழும்பில் இந்துச் செயற் பாடுகளில் தமது ஆளுமை நிறைவை காணும் சில முக்கியஸ்தர்களின் உதவியும் கிட்டிற்று. திரு. நீலகண்டனுடனான ஆழ்ந்த விவாதிப்புகளும், திருவாளர்கள் ஜெயரூபன், ஜனகன் போன்றோரது உதவியும் கிடைக்கப் பெறவே பணி தொடங்கிற்று எனலாம். பல்வேறு சமூக, அரசியல், உளவியல் காரணங்களினால் இதுவரை வரன்முறையாக கையேற்றப் படாத இப் பணி பெரியது.
ஆய்விற்கு வேண்டிய தளங்களும், வளங்களும் கூட நன்கு கண்டறியப்படாத நிலையில் காலம் போதாமை எனும் வரையறை மிக்க பாரமாய் அழுத்தத் தொடங்கப் பெறும் இப்பணியை வரன் முறையான ஆய்வு முயற்சி எனக் கூற முயல்வது தவறாகும். உண்மையில் இது ஒரு தேடலின் தொடக்கமே. ஆய்வு நெறிப் பிரக்ஞையுடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என்பதற்கு மேற்சென்று இதனை வரன் முறையான ஆய்வாகக் கொள்ள முடியாது; கொள்ளவும் கூடாது.

Page 89
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
தேடலுக்கான
கொழும்பு எனும் பதம் மூலம் கொழும்பு பெருநகர்ப் பகுதியையே முதலில் மனங் கொண்டிருந்தோமெனினும் வரலாறு, கல்வி ஆகிய விடயங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் கொழும்பு மாவட்டத்தையும் சிலவிடங் களில் அதற்கு வெளியேயும் செல்ல வேண்டிய நிலைமையை ஏற்படுத்தின. ஆய்வைத் தொடங்குவதற்கு வேண்டிய தரவுகளைத் தொகுத்தல் ஆய்வின் முதற் கட்டமாகக் கொள்ளப்படும் வழக்காறே உண்டெனினும், சமூகக் கற்கைகளில் (Social Studies) Li Gv G36) 1600 GT56fici) guiојећ காகப் பெறவேண்டிய தரவுகள் யாவை என்பதை அறிந்து கொள்வதே முதற்கட்ட முயற்சியாக அமையும் என்பது இங்கும் உண்மையாயிற்று. இதனால் கொழும்பில் உள்ள வழிபாட்டிடங்கள், நிறுவனங்கள், ஒழுங்கமைவுகள் (சங்கங்கள்) பற்றி எத்தகைய தரவுகள் விடயப் பொருள் பற்றிய அறிகைக்கு அவசியமாகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்பி தனித்தனி வினாக்கொத்துக்கள் இரண்டைத் தயாரித்தோம். அவை பின்னிணைப்பாகத் தரப்பட்டுள்ளன.
இந்துமத நிலைப்பட்ட நிறுவனமய வாக்க நிலைப்பாட்டின் (Instutionalization) ஒவ்வொரு அம்சங்கள் பற்றியும் இயன்ற ளவு விரிவான "படத்தை பெற விரும்பியது மாத்திரமல்லாமல் மத நிலை அனுஷ்டான ஆழத்தையும் அறிந்து கொள்வதற்கான வகையில் கேள்விக் கொத்துக்களை தயார் செய்தோம்.
கொழும்பில் இந்து வழிபாட்டிட நிறுவன மயவாக்கத்திலே தொழிற்படும் பன்முகப்பட்ட காரணிகளாற் சிலர்

யம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் V
II
அணுகுமுறை
குறிப்பாக வழிபாட்டிடங்கள் பற்றிய வினாக்கொத்தை அத்துமீறல்களாகவே கருதினர். அதன் எதிரொலியையே களப் பணியாளர்களின் அனுபவப் பகிர்வு நமக்குக் காட்டுகிறது.
குறிப்பாக வினாக்கொத்தின் இறுதியில் வரும் சொத்துப் பற்றிய வினாவிற்குக் கிடைத்த பதிற்குறிகள் மிகச் சுவாரசிய மானவையாகும். செழுமையான நிறுவன மயமாக்கலைப் பெற்றுள்ள கோயில்கள் சொத்துப் பற்றிய வினாவைப் பெரிதுபடுத் தவேயில்லை. ஆனால், சிறியனவும் புதியனவுமாக உள்ள கோயில்கள் பல வற்றுக்கு இந்த வினா சிம்மசொப்பனமாக அமைந்தன. (சிறிய வழிபாட்டிடமொன் றின் பொறுப்பாளரது நண்பர் இது என்ன JVP க்கு தரவுகள் சேர்க்கின்றீர்களா?" என்று மிகுந்த கோபத்துடன் கூறியதாக அறிகின் றோம்) இப்பொழுது கிடைத்துள்ள அனுபவத்தின் பின்னர் இந்த வினாக் கொத்தின் போதாமையை நாம் உணரவே செய்கின்றோம்.
முன்னுரையைத் தொடர்ந்து கட்டுரை கள் இடம்பெறுகின்றன. பேராசிரியர் பத்மநாதனின் கட்டுரையில் ஏறத்தாழ சோழர்ஆட்சிக்குப் பின்னர் தென்னிலங்கை யில் இந்து மதம் பெற்றிருந்த நிலையினை யும் குறிப்பாக 15ஆம் நூற்றாண்டிற் போர்த்துக்கேயர் வருகைக்கு முன்னர் நிலவிய சூழல்களைக் காணலாம். அதனைத் தொடர்ந்து வரும் சிறு கட்டுரை இன்று இரத்மலானையாகக் கொள்ளப்படும் பகுதி யில் போர்த்துக்கேயர் ஆட்சியில் இப் பிரதேசத்தில் இந்து மதம் முகம் கொடுக்க வேண்டி இருந்த பிரச்சினைகளுக்கு

Page 90
Vi வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
எடுத்துக்காட்டாக அமைகின்றது. போர்த்து கேய ஆட்சி மாத்திரமல்லாது, கத்தோலிக்க மதப் பிரிவினர் சிலர் கூட நடந்து கொண்ட முறையை "கொணாக் கோயில் பற்றிய வாய்மொழி வரலாறு பேசுகின்றது.
கொழும்பில் ஒல்லாந்தர் ஆட்சி ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நகரின் கடல் சார்ந்த பகுதியில் வரையறுக்கப்பட்ட இடத்துள் ளேயே இருந்தது போலும். அதனாலேயே தெஹிவளையில் உள்ள நெடுமால் கோவி லும், இரத்மலானையில் உள்ள கொணாக் கோயிலும் அக்காலத்திலே நிறுவப் பட்டுள்ளமையைக் காணலாம். போர்த்துக் கேய ஒல்லாந்த காலங்களில் இந்து மதம் இவர்கள் ஒவ்வொருவரது ஆட்சியின் கீழும் கொழும்பில் எத்தகைய இடத்தைப் பெற்றி ருந்தது என்பது பற்றிய கட்டுரை எதனையும் இங்கு சேர்க்க முடியாமல் போனமை மிகுந்த மனவருத்தத்தைத் தருகின்றது.
திரு. சுப்பிரமணியம் செட்டியார் எழுதி யுள்ள ‘நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார் வரலாறு பல முக்கிய தரவுகளைத் தருகின் றது. செட்டிமாரின் வருகை ஒல்லாந்தர் காலத்திலேயே நிகழ்ந்து விட்டது என்பதும், கோல்புறுரக் ஆட்சி (1833) யாப்புடன் வரன்முறையாக பிரித்தானிய காலனித் துவம் நிறுவப்பட்டதும், இந்தியாவில் அதே காலனித்துவத்தின் கீழ் இருந்த தமிழகத்து நகரத்தார் இலங்கையின் வணிகத்தில் முக்கிய இடம்பெறத் தொடங்கியதும் புலனாகின்றன.
கொழும்பில் பிரித்தானியர் காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தவரின் வருகை எவ்வாறு இருந்தது என்பதற்கான குறியீடுகளாகக் கோயில்கள் அமைவதைச் செட்டியார் தெருப் புதிய கதிரேசன் கோயிலும், செக்கடித்தெரு யாழ்ப்பாணத்தார் கோயி லும், கொட்டாஞ்சேனைப் பொன்னம்பல வாணேஸ்வரர் கோயிலும் காட்டுகின்றன.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இலங்கைத் தமிழ் இந்துக்கள் கொழும்பில் குடியேறியமையின்வரலாறும் அந்த வரலாற்றின் பல்வேறு கட்டங்களும் இன்னும் தெளிவாக்கப்படவில்லை. ஏறத்தாழ 1835-40 முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் தசாப்த காலம் வரை உள்ள அந்த தமிழரின் கொழும்பு நிலைப் பட்ட வரலாறு இப்பொழுது உதிரி நிலை யிலேயே உள்ளது. ஆயினும் கொழும்பில் கொழும்பு வாழ் தமிழரிற்கான ஒரு அரசியற் பிரதிநிதித்துவம் சட்டவாக்கற் சபையில் இருத்தல் வேண்டும் என்ற சேர். பொன். அருணாசலத்தின் கோரிக்கையும் அது கிடைக்கப் பெறாமையால் 1924 இல் அவர் இலங்கை தேசிய காங்கிரஸில் இருந்து விலகியமையும் அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெறும் நிகழ்ச்சிகளாகும். இவற்றுக்குப் பின்புலமாக அமைந்த சமூக, தள வரலாறு பற்றிய எழுதுகைக்கான மூலங்கள் செட்டியார் தெரு, செக்கடித் தெரு, முகத்துவாரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது நமக்கு இத் தேடல் மூலம் தெரிய வருகின்றது. கொழும்பில் உள்ள இந்து நிறுவனங்கள், தன்னார்வச் சங்கங்கள் பற்றிய வரலாறு மிக முக்கிய மான ஒன்றாகும்.
திரு. நீலகண்டனின் கட்டுரை அந்த வரலாற்றின் குறியீடுகள் சிலவற்றை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரம் கொழும்பில் உள்ள இந்துப் பாடசாலைகள் பற்றி தமக்கே இயல்பான விரிபுல ஆழ் நோக்கு எழுத்து முறையினால் சுட்டுகின்றார். கொழும்பில் உள்ள இந்துப் பெண்களின் மதக் கண்ணோட்டம் பற்றி எழுதி உள்ள திருமதி பத்மா சோமகாந்தன், கொழும்பின் இடைநிலை, மேல்நிலை, மத்தியதரக் குடும்பங்களில் இந்துப் பெண்கள் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றார் கள் என்பதனை ஆதர்சபூர்வமாக தொடங்கி

Page 91
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
யதார்த்தபூர்வமாக நிறைவு செய்துள்ளார். இலங்கையின் மற்ற எந்தப் பகுதிகளிலு மில்லாத கொழும்பின் தலைநகர்த்தன்மை காரணமாக காணப்படுகின்ற அம்சமே திரு. சோமகாந்தனின் கட்டுரைப் பொருளா கும். அதாவது, கொழும்பில் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் அல்லாத பிற மொழி இனத்தின ரான இந்துக்களினது மத வாழ்வு பற்றிய தரவுகளை அக்கட்டுரைதருகின்றது. மொழி இன வேறுபாடுகள் இடையேயும் மத ஊடாட்டம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சமுதாய நிலை அந்நியோன்னியத்தை இக்கட்டுரை மூலம் அறிகிறோம்.
கட்டுரைகளைத் தொடர்ந்து வரும் நேர்காணல்கள் ஐந்தும் கொழும்பின் இந்துப் பாரம்பரிய வரலாற்று, சமகால இயல்புகளை நன்கு வெளிக்கொணருகின் றன. சுவாமி ஆத்மகணாநந்தஜீயின் நேர் காணல் மூலம் கொழும்பில் இராமகிருஷ்ண மிஷன் கடந்த 75 வருடங்களாக நடத்தி வரும் மெளனப் பணிகளை மிகுந்த அவை யடக்க உணர்வுடன் எடுத்துக் காட்டுகின்
Dġill.
பிரம்மபூரீ குஞ்சித பாதக் குருக்கள் அவர்களுடனான நேர்காணல் கொழும்பில் சமகாலத்திற் காணப்படும் இந்து மத அனுட்டானச் செல்நெறிகளை மிக்க தெளிவுடன் வெளிக்கொணருகின்றன. கொழும்பில் உள்ள இந்துத் தமிழ் மக்களின் சமூக வரலாற்றுக்கான பல உண்மைகள் இந்நேர்காணலுள் பொதிந்து கிடக்கின்றன.
திரு. சுப்பிரமணியம் செட்டியார் அவர் களுடைய நேர்காணல் நகரத்தார் சமூகத்தின ரின் செயற்பாடுகளையும், அவை எவ்வாறு கொழும்பின் இந்துப் பாரம்பரியம் காட்டு கின்ற வேல் விழா, கல்யாண மண்டபம் ஆகியவை நகரத்தார் செயற்பாடுகளிற்குள் மையமிட்டு நிற்கின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன.

ம் -
ஒரு தேடலின் தொடக்கம் vi
1980கள் முதல் கொழும்பில் உள்ள இந்து மக்களது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள சமூக மாறுதல்களின் வழியாக வரும் மதத் தேவைகள் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்படு கின்றன என்பதைத் திரு. வல்லிபுரத்தின் நேர்காணல் மிகத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. கொழும்புக் கோயிற் பாரம்பரியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்கள் பற்றி திரு. வல்லிபுரம் விவரமாக எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
கொழும்பில் தமிழ் நியாய துரந்தரப் பாரம்பரியமுள்ள திரு. வே. தேவசேனாபதி அவர்களுடனான நேர்காணல் இரண்டு நிலைகளில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. ஒரு நிலையில் அது கொழும்பில் இந்து மதம் பற்றிய ஒரு வாய் மொழி வரலாற்று எடுத்துரைப்பாக அமைகின்றது. கப்பித்தாவத்தை கோயில் பற்றிய வரலாறு, தட்டாத்தெரு சிவசுப்பிர மணிய சுவாமி வரலாறு போன்றவற்றில் இந்த வாய்மொழி அம்சம் மிகத் துல்லியமாக அமைகின்றது. சாதாரண இந்து கிராமம் ஒன்றில் நிலவக்கூடிய வாய்மொழிக் கதைகள் இங்கும் காணப்படு கின்றன. (கனவில் தெய்வங்கள் வரும் கதைகள்) இத்தகைய கதைகள் கொழும்பில் எல்லாக் கோயில்களையும் உள்ளடக்கா என்பதும் முக்கிய உண்மையாகும்.
இரண்டாவது அம்சம், கொழும்பில் இந்துமத அலுவல்களில் தங்களை ஈடுபடுத்தியோர், அவர்களின் பணிகள் பற்றிய வரலாறு இன்னும் சரியாகக் கொடுக்கப் பெறவில்லை. கோல்புறுக் காலத்தின் பின்னர், கொழும்பில் பெருகும் இந்துமத பிரசன்னத்தின் பரப்புகைக்கு யார் யார் உதவினார்கள் என்பது தெரியவில்லை. பொன்னம்பலம் முதலியார்குடும்பங்களின் நடவடிக்கைகளை ஒரளவு சேகரிக்கலாம். அவர்களைத் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம்

Page 92
Vi வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
பெறும் பல குடும்பங்களின் வரலாறுகள் இப்பொழுது தெரியப்படாமலே போயுள் ளன. 1930, 40 களின் பின்னர், வருகின்ற பெயர்களை ஒரளவுக்கு திரு. தேவசேனாதி பதி தருகின்றார். அதுவும் கொழும்பு வடக்கை மையமாகக் கொண்டே அமைந் துள்ளது. 1920-30 காலப்பகுதியில் முக்கியம் பெறும் சில குடும்பங்களின் தொழிற்பாடு பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை. இதுபற்றி அறிவதற்கு நண்பர் நா. சுப்பிரமணியம் தந்துதவிய, பூறி பத்மநாப ஐயர் எழுதிய ‘மேன்மக்கள் சரித்திரம் (1930) எனும் நூலை சரிவரப் பயன்படுத்த முடியாது போனமை துரதிஷ்டமே.
கொழும்பில் இந்து மாமன்றம் இப் பணியிற் சிரத்தை காட்ட வேண்டியது அவசியமாகும்.
இந்தக் கட்டுரைகள், நேர்காணல்கள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்வனவற்றில் முக்கியமானது கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் பற்றி நாம் இன்னும் எத்தனையோ விடயங்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும்.
அறிதொரும் அறிதொரும் அறியாமை கண்டவாறு. தெரியவரும் சிலவற்றின் மூலம் தெரிய வேண்டிய பலவற்றினைப் பற்றிச் சிந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
இந்நூலின் அடுத்த பகுதியாக அமைந் துள்ளது, கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள கோயில்கள் இந்து மதம் சார்நிறுவனங்கள், சங்கங்கள், அறநெறிப் பாடசாலைகள் பற்றிய உத்தியோகபூர்வமான பட்டியல் களாகும். இவை இந்து அலுவல்கள் திணைக்களத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை ஆகும். இப்பட்டியல்களை தந்துதவிய இந்து அலுவல்கள் திணைக்கள உதவிப் பணிப்பாளர் திரு. தெய்வநாயகம் அவர்க ளிற்கு எங்கள் நன்றி உரித்து.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
அடுத்து வருவது வழிபாட்டிடங்கள் பற்றிய விவரக் கொத்தாகும். உத்தியோக பூர்வப் பட்டியலில் நூற்று முப்பத்தெட்டு (138) வழிபாட்டிடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்க, நமக்குக் கிடைத்துள்ளவை 33 கோயில்கள் பற்றிய விவரங்கள் மாத்திரமே. அதில் இடம்பெறும் ராதாகிருஷ்ண ஆலயம் இந்துத் தமிழ் வழிபாட்டுக்குள் வராதது. ஆகவே, இந்து தமிழ் மரபுக் கோயில்கள், 32 கோயில்களின் விவரங்களே கிடைத்துள்ளன. அதாவது உள்ள கோயில் களில் அண்ணளவான 23% கோயில்களின் தரவுகளே கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. 77% கோயில்கள் தரவு இல்லை.
கொழும்பு நகர்ப் புறத்திற்கு வெளியே நாம் களப் பணியாளர்களை அனுப்ப வில்லை என்பது உண்மையே. ஆனால், கோயில்கள் பற்றிய விவரத் தேடுதல்கள் நடைபெறுகின்றது என்பதை பத்திரிகை வாயிலாக ஏறத்தாழ எல்லோருமே அறிந்தி ருந்தனர். இதற்குச் சான்றாக அமைவது அவிசாவளை கோயிலாளரின் கடிதமாகும். கொழும்பு நகருக்குள் உள்ள கோயில்களுள் தெமட்டகொட, கிருலப்பன பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களோடு நேரடித் தொடர்பு ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பது உண்மையே. ஆனால், களனி முதல் தெஹிவளைவரை உள்ள ஏறத்தாழ எல்லாக் கோவில்களுக்குமே களப்பணியினர் சென் றுள்ளனர்.
சொத்து விவரம் பற்றிய வினாவே பிரச்சினை மையமாக இருந்தது என அறிவோம். இந்தத் தயக்கத்திற்கான காரணிகளை நமது கோயில்கள் பற்றிய சமய ஒழுங்கமைப்பு முறையினுள் தேடுதல் வேண்டும். இது பற்றிப் பின்னர் பார்ப்போம்.
அடுத்து கோயில்கள் பற்றிய விவரங்கள் வினாக்கொத்து அடிப்படையில் பெறப்

Page 93
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
பட்ட பின்னர் பிரசுரத்திற்காக அவற்றினைத் தொகுக்கும் பொறுப்பினை இந்துப் போதக ஆசிரியை திருவாட்டி வசந்தா வைத்திய நாதன் ஏற்றுக்கொண்டார். தரவுகளைச் செம்மையாகத் தொகுத்துத் தந்தமைக்கு அவருக்கு எமது நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
கோயில்களைத் தொடர்ந்து கொழும்பில் உள்ள சத்திரங்கள் இரண்டு பற்றிய குறிப்புக்களை அடுத்துக் காணலாம்.
நவீனமயவாக்கம் தனது பூரண தாக்கத் துடன் வருவதற்கு முந்திய காலத்து பயண முறைமை, பொது இடத்தில் தரித்துச் செல்லும் முறைமைகளுக்கான நிறுவனமே சத்திரமாகும்.
இந்த சத்திர முறைமை தமிழகத்தின் முக்கிய கோயில்கள் எல்லாவற்றிலும் காணக்கூடிய ஒன்றாகும். கோயில்களே நகரங்களின் மையமாக இருந்த ஒரு காலத்தில் (அதாவது கோவிலைச் சுற்றி நகரங்கள் அமைக்கப்பட்ட காலத்தில் இச்சத்திர முறைமை முக்கியம் பெற்று இருந்தது) கொழும்பில் தம்பையா சத்திரம் கதிர்காமம் போன்ற கோயில்களுக்கு செல்லும் பயணிகளிற்கும் சில வேளை சாதாரண பயணக்காரர்களுக்கும் பயன் பட்டதாக அறிகின்றோம். ஆனால், ராம்லால் சத்திரமே முந்திய காலத்து வட இந்திய தொடர்புகளை காட்டுவது, அந்த சத்திரத்தின் இன்றைய நிலை மிகுந்த விசனத்திற்குரிய ஒன்றாகும்.
நகரமயவாக்கத்தின் கொடூர தாக்கங் களிற்கு எடுத்துக்காட்டாக, விளங்கும்

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் ix
அச்சத்திரத்ன்த மீட்டெடுப்பது கொழும் பின் இந்து மக்களது சமூக மதப் பொறுப்பு என்றே கூறல் வேண்டும்.
கதிர்காமத்து இராமகிருஷ்ண மடத்தை மீட்டுக் கொள்வதற்கு எடுக்கப்பட்ட அரச மட்ட முயற்சிகள் போன்று இங்கும்
எடுக்கப்படல் வேண்டும். ஒரு முக்கியமான இந்து மத நிறுவனம் என்பது மாத்திரம் அல்லாமல் கட்டிட
முறைமையை நோக்கும்போது அந்த சத்திரத்தின் மீதியுள்ள கட்டடங்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை யாகும். இந்த சத்திரத்தின் எதிர்காலம் பற்றி மிகுந்த நிதானத்துடன் நடவடிக்கைகள் எடுத்து அதன் பாரம்பரியத்தை பேணுவ தற்கான முயற்சிகளை அரசு மேற்கொள்ளல் அவசியம். இந்த விடயம் பற்றிய அவலம் யாதெனில் இப்படியொரு சத்திரம் இருப்ப தென்பது பல இந்துத் தமிழ் மக்களிற்குத் தெரியாததாகும்.
சத்திரங்களைத் தொடர்ந்து இந்து தன்னார்வ நிறுவனங்கள் பற்றிய தொகுப்பினைக் காணலாம். இங்கும் மேற் கூறிய உத்தியோகபூர்வப் பட்டியலுக்கும் தரவுகளைத் தந்துள்ள சங்கங்களின் தொகைக்கும் பெருத்த வேறுபாடு உண்டு. இதற்கான தகவல்களைத் திரட்டுவதில் மிகுந்த சிரமம் காணப்பட்டது. பல இடங்களில் முகவரிகள் மாறிவிட்டன. இப் பணியில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பணிபுரிந்த திரு. ஜனகன் அவர்களிற்கு பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

Page 94
X வட கொழும்பு இந்து பரிபால
கொழும்பின் இந்து சமய வரலா
சமூகநிலை
கோட்டை அரசின் வீழ்ச்சியின் பின்னர் நாம் எதிர்கொள்ளும் கொழும்பு காலனித் துவ நகரமாகவே அமைகின்றது. காலனித் துவம் ஏற்படுத்திய வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்ற பல்வேறுபட்ட சமூகக் குழுமங்களிடையே இந்துக்களும் ஒரு பகுதியினராக இடம்பெறுகின்றனர்.
போர்த்துக்கேய காலத்து இந்து வரலாறு இன்றைய நிலையில் தெளிவாகத் தெரிய வில்லை. ஒல்லாந்தர் காலத்தில் பிற மதப் பொறுதி அதிகம் காணப்படவில்லை என்ற ஒரு பொதுவான குறிப்பு உண்டு. எனினும், மருதானை, தெஹிவளை போன்ற இடங் களில் இந்து நம்பிக்கையின் பிரசன்னம் காணப்பட்டது என்று கொள்வதில் தவறு இருக்காது. கொணாக் கோயிலின் வரலா றும், நதிமாலையில் நிலவிய திருமால் வழிபாடும் மருதானை கப்பிதாவத்தை கோயில்களின் பூர்வீகமும் இந்த உண்மை யினை வலியுறுத்துகின்றன. (சம்பந்தப் பட்ட கோயில்களின் வரலாறுகளைப் பார்க்கவும்)
பிரித்தானிய ஆட்சியில் 1796 முதல் 1832 வரை ஆட்சியின் இலக்குப் பற்றிய ஒரு நிச்சயமின்மை இருந்தது. கோல்புறுக் விதந் துரைப்புக்கள் இலங்கையின் காலனித்துவ போக்கிற்கான அடிக்கல்லாக அமைந்தன.
இன்றுவரை காணப்பெறும் இந்து
சமயப் போக்கின் தன்மைகள் 1833 உடன் தொடங்குபவையாகவே கருதப்பட வேண்டும். இக்கால கட்டம் முதல் கொழும்பில் தமது இந்து இருப்பினைப் பதிவு செய்கின்ற மக்கட் குழுமங்கள் கீழ்க் காணும் முறையில் அமைந்தன எனக் கொள்ளலாம்.

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
II
ற்றுச் செல்நெறிகள் பற்றிய ஒரு
பருவரைவு
முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டி யவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வந்த இந்துக்களே. பிரதானமாக வர்த்தக நோக்கங் களுக்காகவும் வேறு சில வேளைகளில் கொழும்பில் தொடங்கும் தொழில்கள், வேலைகளுக்காகவும் வந்த உழைப்பாளி கள் என இரு பகுதியினரை நாம் இனங் காணலாம். இவர்களுள் வர்த்தகர்களை முதலில் எடுத்துக் கொள்வோம். வர்த்தகக் குழுமங்களுள் முதலிடம் பெறுபவர்கள் நகரத்தார் எனும் நாட்டுக்கோட்டை செட்டிகளே. இவர்கள் பிரித்தானிய ஆட்சி பரவியிருந்த பர்மா, மலாயா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளுக்கும் சென்றிருந்தனர். இலங்கைக்கு இவர்கள் ஒல்லாந்தர் காலத்திலேயே வந்திருத்தல் வேண்டும் போலத் தெரிகின்றது. ஆயினும் 1830 களுக்கு பிறகே கொழும்பில் நிலையாகத் தரிக்கத் தொடங்குகின்றனர். அக்காலத்து கொழும்பு நகரம் துறைமுகக் கரை யோரத்தை அண்டியதாகவே இருந்துள்ளது. செட்டியார் தெரு எனும் பெயர் இவ் வுண்மையை நிலைநாட்டுகின்றது. இதன் ஆங்கிலப் பெயரானSea Street மேற்கூறிய உண்மையை வலுப்படுத்துகின்றது.
பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சி நிலை பேறுடையதாக வளரத் தொடங்க ஒரு புறத்தில் பெருந்தோட்டத் துறைக்கான தொழிலாளர்களும் மறுபுறத்தில் தமிழகம், பம்பாய் போன்ற இடங்களிலிருந்து வந்த வர்த்தகர்களும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற னர். இவ்வாறு வந்தவர்களுள் திருவிளங்கத் தார் எனும் எண்ணெய் வாணிபச் செட்டிமார் முக்கியமானவர்கள். களனிய போன்ற இடங்களில் இவர்கள் சிறப்பாகத்

Page 95
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
தொழிற்பட்டனர். கொழும்பில் உள்ள செக்கடித்தெரு எனும் வீதி எண்ணெய் வாணிபத்தில் முக்கியத்துவத்தைக் காட்டு வதாகும். ஆனால், இந்த எண்ணெய் வாணிபத்தில் தமிழகத்து எண்ணெய் வாணிபச் செட்டிமார் மட்டுமல்லாது இலங்கையைச் சார்ந்த எண்ணெய் வாணிபர்களும் முக்கிய இடம் பெறுகி றார்கள். சேர். பொன் இராமநாதன்முதல் விவாகம் செய்த பெண்ணின் தந்தையாரான நன்னித்தம்பி முதலியார் குடும்பம் எண்ணெய் வாணிபத்தோடு தொடர்பு பூண்டிருந்தது என்று கூறுவர்.
திருவிளங்கத்தாரை விட இன்னொரு முக்கிய வணிக குழுவினராக கொழும்புக்கு வந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டின் தென்புறத்தில் வாழ்ந்த வேளாளர்கள் ஆவர். இவர்களில் இரண்டு முக்கிய வேளாளர் குழுமங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடவேண்டும். 1. ஆறுநாட்டு வேளாளர் குழுமம் 2. தட்சிண வேளாளர் குழுமம்
தட்சிண வேளாள குழுமம் என இங்கு அடையாளம் காணப்பட்டோர் திருநெல் வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சைவ - பிள்ளைமார் ஆவர். இவர்கள் முதலில் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான வியாபாரிகளாக வந்து, பின்னர் தம்மை கொழும்பில் நிலைநிறுத்திக் கொண்டனர் எனக் கூறுவர்.
கொழும்பு இந்து ஆலயங்களைப் பொறுத்தவரை இந்த தட்சிணத்தாரே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றனர். கொழும்பு Tந்துப்பிட்டி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் இவர்களின் பரிபாலனத்தின் கீழ் காணப்படுகின்றது.
திருநெல்வேலி சைவ - பிள்ளைமார் இலங்கையில் தங்கள் செல்வத்தைப் பெருக்கியமை பற்றிய இலக்கியச்சான்றாக

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் xi
புதுமைப்பித்தன் கதைகள் சில அமைகின் றன. அக்காலத்து இலங்கையின் ஒரு சத நாணயத்தின் ஒரு புறத்தில் தென்னம் பிள்ளை பொறிக்கப் பெற்றிருந்ததால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சாதாரண மக்களிடையே "தென்னம்பிள்ளை காசுக் காரர்' என்ற குறிப்பு நிலவி வந்தது.
தமிழகத்திலிருந்து வந்த வணிகர்கள் எல்லோரையும் பொதுவாக குறிப்பதற்கு சம்மாங்கோட்டார் என்ற பதம் பயன் படுத்தப்பட்டது என்பது இந்நூலில் இடம் பெறும் திரு. சுப்ரமணியம் செட்டியாரின் குறிப்புக்களிலிருந்து தெரிய வருகின்றது. ‘சம்பாங்’ (Champang) எனக் குறிப்பிடப் பெற்ற ஒரு வகை வள்ளத்தின் பெயரே இக்குறிப்புக்கு அடிப்படையாகின்றது. தமிழகத்திலிருந்து வந்த முஸ்லீம் வணிகர் களையும் சம்மாங்காரர் என்று குறிப்பிடும் மரபு இலங்கைச் சோனகரிடையே அண்மைக்காலம் வரைநிலவியது. (கிழக்கு கரையோரத்தில் உள்ள சம்மாந்துறை எனும் பெயர் இது தொடர்பாக முக்கிய கவனிப்புக்
குரிய ஒன்றாகும்.)
தமிழர்களான இந்துக்களை விட மலையாளிகள், தெலுங்கர்கள் ஆகியோரும் பம்பாயைச் சார்ந்த சிந்தி வணிகர்களும் குஜராத்தி வணிகர்களும் கொழும்பில் வந்துகுடியேறினர். தென்னிந்தியர்களுள் மலையாளிகள் தமது வணக்க தனித்துவங் களைப் (நாராயணகுரு, ஐயப்பன் வணக்கங்கள்) பேணி வந்தனரெனினும் தெலுங்கர்கள் தமது சமூகக் குழும நிலையில் தமது அடையாளத்தைப் பேணிக் கொண்டனரே தவிர தமக்கெனக் கோயில் களை அமைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றே கூறவேண்டும். கொழும்புக்கு கொண்டு வரப்பட்ட நகரசுத்தித் தொழிலாளர்கள் தெலுங்கு மொழி பேசுகின்றவர்களே. இவர்களது பண்பாட்டு நடைமுறைகள் குழும தனித்துவத்துடன் விளங்கின.

Page 96
xi வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
இவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவே இருந்தனர். தற்பொழுது இந்நிலை மாறி வருகின்றது. கொழும்பிலுள்ள இந்துக் கோயில்களைப் பார்க்கும்போது தமிழகத்து வணிக குழுமங்களது முக்கியத்துவம் ஏறத்தாழ 1980 வரை மேலோங்கி நின்றமை யால் அவர்கள் பற்றிய குறிப்பு முன்னர் வந்தது.
இலங்கையின் பாரம்பரியத் தமிழ் பிரதேசங்களிலிருந்து இந்துத் தமிழர்கள் கொழும்பை நோக்கி வருவதனை அடுத்த நிலைப்படுத்திப் பார்ப்பது பொருத்த மாகும். யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும் புக்கு கடல் மார்க்கமாகவும், தரை மார்க்க மாகவும் வரும் முறைமை யாழ்ப்பாணத் திற்கான புகையிரத சேவை தொடங்கப் படும் வரை நிலவிவந்ததெனலாம். (20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலம்)
முதலில் வந்த முக்கிய குடும்பங்கள் பெரும்பாலும் மானிப்பாயைச் சார்ந்தவர் களாக இருந்தனரென்பது "மேன்மக்கள் சாத்திரம்” (1930) போன்ற நூல்கள் மூலம் தெரியவருகின்றது. இவ்வாறு வந்த குடும்பங்களுள் முக்கியமானவர்கள் பொன்னம்பல முதலியார் குடும்பமாகும். பொன். குமாரசுவாமி, சேர். பொன். இராம நாதன், சேர். பொன். அருணாசலம் ஆகியோர் இவரது பிள்ளைகளாவர். ஆனந்தக் குமாரசுவாமியின் தகப்பனாரான சேர். முத்துக்குமாரசுவாமி இவர்களது உறவினரே. சேர். பொன். இராமநாதன் குடும்பத்தினது இல்லங்கள் முதலில் செட்டியார் தெருப் பகுதியில் இருந்தன. பின்னர் அக்காலத்து நகரவிஸ்தரிப்பு காரண மாக கறுவாத் தோட்டத்திற்குச் சென்றன. இவ்வாறு சமூக முதன்மை பெற்ற பொன்னம்பல முதலியார் குடும்பத்தின் மதப் பணிக்கான எடுத்துக்காட்டாக கொட்டாஞ்சேனை பொன்னம்பல வாணேசர் கோயில் அமைகின்றது.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ஆங்கிலக் கல்வியும் உயர் உத்தியோகங் களும் பெற்றிருந்த இந்தக் குடும்பங்களைத் தவிர இன்னொரு தமிழ்க் குழுமமும் யாழ்ப்பாணப் பகுதியிலிருந்து கொழும் புக்கு வரத் தொடங்கிற்று எனலாம். அவர்கள் பெரும்பாலும் யாழ்ப்பாணத்துக் கரையோரப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த கடலோடிப் பாரம்பரியத்தைச் சார்ந்த வர்களே. அவர்கள் கொழும்பு துறைமுக அபிவிருத்தி வேலைகளுக்காக கொழும் புக்கு வந்தனர். பருத்தித்துறை முதல் பொலிகண்டி, வல்வெட்டித்துறை, தொண்டமனாறு, மயிலிட்டி, பலாலி, ஊர்காவற்றுறை வரையுள்ள கடலோட்ட பரிச்சயமுடைய வர்கள் கொழும்புக்கு வந்தனர். நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார் களிடையே ஏற்பட்ட பிணக்கு காரணமாக அவர்களுள் ஒரு பகுதியினர் பழைய கதிரேசன் கோயிலை விடுத்து ஏற்கனவே சிறு நிலையில் வழிபாட்டிடமாக இருந்த புதிய கதிரேசன் கோயிலை வாங்கினர் என்று கூறப்படுகின்றது. அந்தக் கோயில் வல்வெட்டித்துறையைச் சார்ந்தவர்களால் வழிபடப்பட்டு வந்தது என்பதற்கான குறிப்புக்கள் உள்ளன. செக்கடித் தெருவில் உள்ளதும் இன்று யாழ்ப்பாணத்தார் கோயில் எனப்படுவதுமான முருகன் கோயில் இந்த மரபினைச் சார்ந்தவர்களது கோயிலாகக் கருதப்படவேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் இப்பகுதிக்கு வந்த சுருட்டு வியாபாரிகளும் இக்கோயிலில் இடம் பெற்றனர்.
அவ்வாறு நோக்கும்பொழுது கொழும்பு நகரில் யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழர்களின்களப் பரம்பல் முதலில் இன்று கொழும்பு வடக்கு எனக் கொள்ளப்படும் கொட்டாஞ்சேனை, முகத்துவாரம் பகுதிகளைச் சார்ந்தவை ஆகும். தமிழகத்திலிருந்து வந்த தொழி லாளர்களும் இப்பகுதியிலேயே வாழ்ந்து வந்தனர். தூத்துக்குடியிலிருந்து வந்த பரதவர்களும் யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு

Page 97
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
பகுதியிலிருந்து வந்தவர்களும் இப்பகுதி யிலேயே வாழ்ந்து வந்தனர்.
பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தை பகுதி களில் உள்ளூர் தமிழர்கள் குடியேறத் தொடங்கியமை 1920 முதல் படிப்படியாகத் தொடங்குகின்றது எனலாம்.
1930 களில் பம்பலப்பிட்டி, வெள்ள வத்தையில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் தங்களுக் கான மதம்சார் நிறுவனங்களை வளர்க்கத் தொடங்கியதைக் காணலாம். புறக் கோட்டையிலிருந்து மிகத் தொலைவில் உள்ளதாகக் கருதப்பட்டதுதான், கதிர்காம யாத்திரிகர்களுக்கெனக் கட்டப்பெற்ற பம்பலப்பிட்டி கதிரேசன் கோயில், வெள்ளவத்தை மாணிக்கப் பிள்ளையார் கோயில் என்பன கொழும்பு தெற்குப் பகுதியின் முதற்கட்ட கோயில்களாகும்.
கொழும்புத் தமிழர்களில் கோயில்சார் பண்பாட்டு வாழ்க்கை இவ்வாறு அமைய, அவர்களது தன்னார்வ நிறுவனங்களாகத் தொடங்கப்பெற்ற விவேகானந்த சபை, சைவமங்கையர் கழகம் போன்றன மத உணர்வைப் போற்றுவதற்கான களங்களாக அமைந்தன. கொழும்பு தெற்கில் கட்டப் பெற்ற இராமகிருஷ்ண மிஷன் ஏறத்தாழ 1960 வரை இந்துத் தமிழர்கள் மாத்திரமல் லாது தமிழர்கள் அல்லாத இந்துக்களும் ஆதரவு வழங்கிய முக்கியஇடம்பெறுகின்ற
ஒரு மையமாக விளங்கிற்று. مح۔
நகரத்தார், சம்மாங்கோட்டார் ஆகியோ ருடைய முதன்மையை ஒட்டி வளர்த் தெடுக்கப்பட்ட கோயில் பண்பாடு ஏறத் தாழ 1950கள் வரை எத்துணை பெரு மாற்ற மும் இன்றி தொடர்ந்தது எனலாம்.
கதிர்காமத் தீர்த்தத் திருவிழாக் காலத்திற் கொழும்பில் நடத்தப்பெற்ற ஆடிவேல் விழா கொழும்பு இந்துக்களின் பெருவிழா வாக நடைபெற்றது. புறக்கோட்டை நகரத்தார் கோயில்களில் இருந்து வந்த

-
ஒரு தேடலின் தொடக்கம் ixi
ரதங்களில் இரண்டாம் நாள் வருவதற்கு அரசமட்ட மரியாதை கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. கோட்டையில் உள்ள அரச அலுவலகங்கள் ஒவ்வொன்றும் மரியாதை யான முறையில் அந்த ரதத்தை வரவேற் றன. தேசாதிபதி, பின்னர் ஜனாதிபதி, பிரதம மந்திரி, பொலிஸ்மாஅதிபர் போன்ற முக்கியஸ்தர்கள் வரவேற்பில் ஈடுபடுவது வருடாந்த வழக்கமாக இருந்தது. வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி கோயில் களில் அடுக்கடுக்காக கடைகள் வைக்கப் பெற்று அலங்காரப் பொருட்கள் முதல் வீட்டுப்பாவனைப் பொருட்கள் வரை பல பொருட்கள் விற்கப்பட்டன. காப்புக் கடைகள் (வளையல்) மிகப் பிரசித்தம் பெற்றிருந்தன. மூன்று கோயில்களிலும் நடந்த அன்னதானங்களில் கொழும்பின் வசதி அற்ற சகல மதத்தவர்களும் பங்கு கொண்டனர். யாவற்றுக்கும் மேலாக ஆடிவேல் விழாவின்போது மிகப் பெரிய தமிழகக் கலைஞர்கள் கொழும்பு வந்து ஆற்றுகைகள் செய்வதற்கான ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக, நாதஸ்வர வித்துவான்கள் பலர் வேல்விழாவுக்கென கொண்டுவரப்பட்டனர். காருக் குறிச்சி அருணாசலம், நாமகிரிப்பேட்டை கிருஷ்ணன், ஏ. கே. சி. நடராஜன் (கிளாரி னட்) போன்ற பெரும் வித்துவான்கள் 1950 களில் வேல் விழாக்களுக்காக கொழும்பு வந்தனர். இவை யாவும் நகரத்தார் செயற் பாடுகளாகவே அமைந்திருந்தன. கொழும் பின் இந்த செளஜன்ய வாழ்வுச் சூழல் 1950 களின் பிற்பகுதியில் மாறுதல் அடையத் தொடங்கியது. சிங்களச் சட்டம் ஏற்படுத் திய மன உளைச்சல்கள், சிங்கள மக்களி டையே கிளம்பப் பெற்ற தமிழ்த்துவேஷக் கோஷங்கள், கொழும்பு வாழ்க்கையின் ஒட்ட ஒத்திசைவிற் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தத் தொடங்கின. இனத்துவ அரசியலின் வளர்ச்சி, கொழும்புத் தமிழர் களின் நடைமுறைகளில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுத்திற்று.

Page 98
xiv வட கொழும்பு இந்து பரிபால
56, 59, 61, 66 ஆகிய வருடங்களில் ஏற்பட்ட தாக்குதல்களின் பொழுது கொழும்பு தெற்கே பெரிதும் பாதிக்கப் பட்டது. இதனால், சரஸ்வதி மண்டபமும் கோயில்கள் சிலவும் அகதி முகாம்களாக தொழிற்பட வேண்டிய நிலையும் ஏற் பட்டது. இத்தகையதொரு வாழ்க்கைப் போக்கு காரணமாக இந்து தமிழ் மக்கள் இரு நிலைப்பட்ட தாக்கத்துக்கு முகம் கொடுக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
ஒன்று, மற்றைய சமூகத்தவர் போல தங்கள் சமய விழாக்கள், கோயில் விழாக்கள் முதலியவற்றைக் கொண்டாட முடிய வில்லை. மற்றையது, மற்றைய பொதுவிட வைபவங்களிலும் கலந்து கொள்வதில் தயக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் கோயில்கள் மாத்திரமே இவர்கள் தங்கள் மனச்சுமை களை இறக்கக்கூடிய இடங்களாக அமைந் தன. 1960களில் இந்துக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய சில நவ வழிபாட்டு முறைமைகள் பரவத் தொடங்கின. அவற்றுள் மிக முக்கியமானது சாயி பாபா வணக்கமாகும். சாயி பாபா இயக்கம் கோயில்களைப் பிரதானப்படுத் தாது பஜனை மண்டபங்களையே பிரதானப் படுத்தியது. இந்நடைமுறையில் இந்துக்கள் அல்லாதவர்களும் சில இடங்களில் சேர்ந்து கொண்டனர். இதனால் மிகச்சிறிய அளவில் எனினும் மத ஈடுபாட்டுக்கு கோயில்களுக்கு அப்பாலான சில மையங்கள் தோன்றத் தொடங்கின.
சாயிபாபா வணக்க முறைமை மாத்திரம் அல்லாமல் வேறு பல சுவாமிஜிகளது வழிபாட்டு நடைமுறைகளும் இங்கு போற்றப்படத் தொடங்கின. குரு மகராஜ்' போன்றவர்களுடைய நடைமுறைகளும் சுவாமி சிவானந்தா போன்றவர்களுடைய திவ்யஜீவன சங்கம் போன்றவையும் இக்கால கட்டத்தில் ஒரு புத்துயிர்ப்பை வழங்கின. நவ இந்துமத இயக்கங்களின்

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
வருகை, பாரம்பரிய, வழிபாட்டு முறைமை களிற் பல திருப்பங்களை ஏற்படுத்திற்று. கோயில் அல்லாத இன்னொரு இடத்தில் தியானம் செய்வது இறை புகழ் பாடுவது என்ற ஒரு முறை ஏற்பட்டது. இத்தகைய இயக்கங்களில் முதலில் ஈடுபட்டோர் பொறியியலாளர், மருத்துவர்கள், நிர்வாகி கள் போன்ற தொழின்மைக் குழுவினரே.
கொழும்பு தெற்கில் ஏற்பட்ட இந்தச் சலனங்கள் கொட்டாஞ்சேனை முகத்து வாரத்தை 50-60 காலகட்டங்களில் பெரிதும் பாதிக்கவில்லை என்றே கூறல் வேண்டும். அப்பகுதிகளில் பெரும்பாலும் கத்தோலிக் கரே வாழ்ந்து வந்ததால், அங்கு தமிழ் எதிர்ப்பு முனைப்புறவில்லை.
1960-70 களில் அரசாங்கக் கந்தோர்களில் நவராத்திரி கொண்டாடுவது பெரு வழக்காக இருந்தது. பெரும்பாலும் விஜய தசமியன்று நடத்தப்பட்ட இவ்விழாக்கள் இசை, நடன நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்டதாக அமைந்திருந்தன. அரசாங்க உத்தியோகத் தில் இருந்த தமிழர்கள் தங்கள் இனத்துவ அடையாளங்களைப் பேணுவதற்கு இக் கலைமகள் விழாக்கள் பெரிதும் உதவின. வருமானவரித் திணைக்களம், சுங்கத் திணைக்களம் ஆகியவற்றில் நடைபெற்ற கலைமகள் விழாக்கள் பிரசித்தமானவை. கோயில் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இத்தகைய கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அரசு முக்கிய இடம் அளித்து வந்தது. தமிழ் ஒலிபரப்பினரே கவர்ச்சி மிக்க கலைமகள் விழாக்களை நடத்தினர்.
கொழும்பின் இந்துத் தமிழர் வாழ்க்கை யின் ஒரு முக்கிய கட்டமாக 1983 அமைந்தமை ஆச்சரியத்தைத் தருவதன்று. 1983 இல் கொழும்பு நகரத்தில் அரசாங்க் அதிகார பின்புல உதவிகளுடன் நடத்தப் பெற்ற திட்டமிடப்பட்ட தாக்குதல்கள் காரணமாக, கோயில்கள், வழிபாட்டி டங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன.

Page 99
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
கொழும்புக்கு வெளியே உள்ள இந்துக் கோயில்கள் பாதிக்கப்பெற்ற அளவு கொழும்புக் கோயில்களிற்கு பெருமளவு சேதம் ஏற்படவில்லை எனினும் 1983 கலவரம் காரணமாக கொழும்பின் இந்து வாழ்க்கையின் ஒரு பெருத்த ஸ்தம்பித தேக்கம் ஏற்பட்டது.
இந்தக் கலவரத்தின்போது கத்தோலிக்க சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்த கொழும்பு வடக்கும் கொழும்பு தெற்களவு பாதிக்கப்பட்டது. தமிழ்ப் பாடசாலைகளும் இந்துக் கோயில்களும் தற்காலிக அகதி நிலையங்களாக மாறின.
1983 கலவரத்தை கொழும்பு இந்துத் தமிழர் வரலாற்றின் ஒரு திருப்புமுனை யாகவே கொள்ளல் வேண்டும். 83 கலவரம் ஒரு முக்கிய பாடத்தைப் போதித்தது. கொழும்பு தமிழ்ப் பிரதேசமன்று. அங்கு இந்துத் தமிழர்கள் தங்கள் மத பண்பாட்டு ஒழுகலாறுகளை தம்மிச்சைப்படி செய்ய முடியாது. ஏறத்தாழ 1930 முதல் கொழும்பு வழங்கி வந்த சமூக, தொழில் வாய்ப்புகள் தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் சாதாரணமாக நிலவிய சமூக மரபுகளிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு சூழலை இங்கு அனுபவித்தமையாலும் அரசாங்க மையங்கள், ஊடகங்கள் ஆகியன கொழும்பையே மையமிட்டு இருந்தாலும் தம்மைக் கொழும்புத் தமிழர் என அடை யாளம் காணும் ஒரு குழுவினரை 1940, 50 களில் கொழும்பிலே காணக்கூடியதாக இருந்தது. 1983 அந்த எடுகோள் பிழை யானது என்பதை நிரூபித்தது.
கொழும்பில் இந்துத் தமிழர் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வந்தாலும் மிகுந்த சமூக அடக்கத் துடனேயே வாழவேண்டி ஏற்பட்டது. கணிசமானவர்கள் வட கிழக்குக்கு சென் றனர். வசதி படைத்த பலர் மேற்கு நாடுகளுக்குச் சென்றனர். தமிழகத்து வர்த்தகர்களும் கொழும்பை ஒரு ஸ்திரமான இடமாகக் கருதாது தங்கள் வர்த்தக

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் XV
நடவடிக்கைகளை மாற்றி அமைக்கத் தொடங்கினர்.
80களின் நடு, பிற் கூற்றில் கொழும்பில் இந்துத் தமிழர் வாழ்க்கை இறங்குமுக நிலையிலேயே இருந்தது எனலாம். இதேவேளையில் வடக்கு, கிழக்கில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டு வந்த அரசியல் மாற்றங்கள் காரணமாகதமிழ்க் குடும்பங்கள் பல தங்கள் பாதுகாப்புக் கருதி கொழும்புக்கு மீண்டும் வரவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதில் தீவிரவாத இளைஞர் இயக்கங்களுக்கு எதிராக அரச படையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் பொதுமக்களைக் கணக்கில் கொள்ளாது சகட்டுமேனிக்கு கிராமங்களையும் வீடு களையும் விமானங்கள் வழியாகவும் ஷெல் எனப்படும் எறிகணைகள் கொண்டும் தாக்கத் தொடங்கின. அரசியல் ஸ்திரம் இன்மைக்கு மேலே உயிர் ஆபத்தும் ஏற்படக்கூடிய இத்தகையதொரு சூழலில் மக்கள் தங்கள் வாழ்விடங்களை விட்டு வெளியேற வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. யாவற்றுக்கும் மேலாக உரிமைப் போராட்டம், அதற்கு எதிராக அரசநிலை எதிர் யுத்தமும் பாரம்பரிய அடுபோர் நிலைமையினைக் கொண்டு வந்தது. அதாவது, வரன்முறையான களப் போராக மாறிற்று. இதுவும் மக்களை வெளியேறத் தூண்டிற்று. இவை போதாதென்று யுத்தத் தில் இருந்து தப்புவதற்காகவும் பொருளா தார தேவைகளுக்காகவும் பிற நாடுகளுக்கு எப்படியாவது சென்று விடவேண்டும் என்ற ஒரு அங்கலாய்ப்பும் ஏற்பட்டன. இந்தக் காரணிகளின் ஒன்றிணைந்த தொழிற்பாடு காரணமாக குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த பல குடும்பங்கள் கொழும்புக்குத் திரும்பி வந்தன. 1990களில் இந்தப் போக்கு காணப்பட்டது. இந்த மக்கள் வந்து கொழும்பின் பல பாகங்களிலும் சிங்களக் குடும்பங்களின் அனுசரணையுடனும் ஆதரவுடனும் அனெக்ஸ்கள் எனப்படும்

Page 100
xvi வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பின்னொட்டுகளில் குடியிருக்கத் தொடங் கினர். பலர் லொட்சுகள் எனப்படும் தரிப்பு விடுதிகளில் தங்கத் தொடங்கினர்.
இது ஏறத்தாழ ஒரு அகதி நிலைப்பட்ட வரன்முறையை (பின்னர் 90களின் பிற்பகுதி யில் புகலிடப் பண வருகை காரணமாக சொந்த இருப்பிடத்தை வாங்கும் வசதி நிலை ஏற்பட்டது) உண்மையில் 80 களின் பிற்கூற்றிலிருந்து இத்தகையோர் தொகை படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கிற்று. இன்று ஏறத்தாழ 2% லட்சம் தமிழ் மக்கள் கொழும்பில் வாழ்கின்றார்கள் என மதிப் பிடப்படுகிறது. போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தின் முன்னர் ஏறத்தாழ 1996ம் ஆண்டில் இருந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான அரச அதிகார கெடுபிடிகள் உச்சக்கட்டத்தை எய்தின. இருப்பினும் இவர்கள் கொழும்பில் வாழவேண்டிய நிர்ப்பந்தமே இருந்தது. பொழுதுபோக்குக்காகவோ, கேளிக்கைக் காகவோ எந்த ஒரு மக்களும் பொது இடங் களுக்குச் செல்ல முடியாத நிலை இருந்தது. இத்தகைய ஒரு சூழலில் கோயில்களே இவர்களுக்கு உண்மையான மன வெளிப் பாடுகளுக்கான"புகலிடம்” ஆயிற்று.
இத்தகைய வேளைகளில்தான் மதம் மனித வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவாதாரமான இடத்தைப் பெறத் தொடங்குகிறது. கார்ல் மாக்ஸ் அதனை மிகுந்த வலுவுடன் சித்திரித்துள்ளார். “அது (மதம்) இதயமற்ற உலகின் இதயம் ஆத்மாவை இழந்த உலகின் ஆத்மா”
இந்த மக்களும் மதம் வழியாக மன ஆறுதலை வேண்டி நின்றனர். அந்த மன ஆறுதலை அவர்களுக்கு பரிச்சயமான, அவர்கள்ஆண்டாண்டு காலமாக அத்தகைய தலங்களில் செய்து வந்த நடைமுறை களையே பின்பற்ற விரும்பினார்கள். யாழ்ப்பாணத்தின் இந்து வாழ்க்கை மரபின் கோயில்களுக்குச் செய்யப்படும் வேண்டு தல்கள் மிக முக்கியமான இடத்தைப்

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
பெறும். அடியழித்தல், அங்கப்பிரதட்சணம் செய்தல், பால்குடம் எடுத்தல், காவடி எடுத்தல், கடும் விரதம் இருத்தல் போன்ற அனுஷ்டானங்கள் இத்தகைய சூழலில் முக்கியமாகின்றன. இவர்களின் இந்தத் தேவைகளை கொழும்பில் ஏற்கனவே இருந்த பெரும் கோயில்கள் பூர்த்தி செய்யக் கூடியவையாக இருக்கவில்லை. பால் குடம் எடுப்பதோ, அடியழிப்பதோ, கடும் விரதம் இருப்பதோ, விரதகாலங்களில் கோயில் களில் தங்குவதோ கொழும்பு மரபில் இடம்பெற முடியாது.
மேலும், இவர்களுக்கு தாங்கள் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் தங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களையே போற்றி வணங்க விரும்பினர். ஆனால், இவர்களது இந்த மதத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான உள்ளக அமைப்பு தமிழகத்து வணிக மேலாண்மை பாரம்பரியத்தின் வழிவந்த கோயில்களில் இருக்கவில்லை. இந்தக் கோயில்கள் நகர்ப்புறத்துத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்பவையாக, அந்தத் தேவை களுக்கு இயைய, தாங்கள் வளர்த்தெடுத்த சில நியம முறைகளின்படியே செல்லக் கூடியதாக இருந்தது. கூட்டுப் பிரார்த்தனை போன்ற நடவடிக்கைகளே இங்கு முதன்மை பெற்றன.
இந்தப் பெருந்தொகையான இந்து மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்கு 90களில் முதன் நிலைக்கு வந்த கோயில்கள் சில உதவின. ஹவ்லக் ரோட்டில் உள்ள மயூரபதி அம்மன் கோயில், இந்தப் புதிய தேவைகளுக்கு இடமளிக்கும் நடைமுறை களைச் சீரிய ஒழுங்கமைப்புடன் மேற் கொண்டது. உண்மையில் 1980-90 களில் கொழும்பில் குறிப்பாக, ஆர். பிரேமதாஸ் பிரதம மந்திரி, ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் பெரிய கோயில்களாக இல்லா திருந்த சிறுநிலைக் கோயில்கள் முக்கிய இடம் பெறத் தொடங்கின.

Page 101
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
இக்காலகட்டத்தில் இக்கோயில்களின் அறங்காவலர்கள் கொழும்பின் புதிய தமிழ் நிலை முதன்மையாளர்களர்களாக முகிழ்க்கத் தொடங்கினர். சமாதான நீதவான் என்ற கெளரவப் பட்டத்துடன் அவர்கள் கோயில் கருமங்கள் சாராத பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலும் முதலிடம் பெறத் தொடங்கினர். உதாரணமாக, கொழும்பில் நடைபெறும் புத்தக வெளி யீடுகள் பலவற்றில் இவர்கள் சிறப்புப் பிரதி வாங்குவோர்களாக வந்து 2000 முதல் 5000 ரூபா வரை வழங்கத் தொடங்கினர்.
கொழும்பின் இந்
கொழும்பில் இத்துணை கோயில்கள் இருந்தும் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு இந்துமத நிலை விழிப்புணர்வு ஏன் காணப்பட வில்லை என்பது ஒரு முக்கியமான வினாவாகும். இதற்கான பதில் இந்து மதத்தின் ஆழங்களைத் தொடுகின்ற ஒன்றாகும். அத்தகையனவற்றுள் ஒன்று இந்து வழிபாட்டிடம் குறிப்பாக சைவ மரபு கோயில்கள் என்றுமே, Congregation என ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் கூட்டு வழிபாட்டுத் தொகுதி அன்று. நமது மதத்தில் ஆணிவேரான பக்திநிலை காரண மாக வழிபாடு என்பது தெய்வத்துடன் நாம் கொள்ளும் ஆள்நிலைப்பட்ட தொடர்பே. தெய்வம் நமக்கு ஒரு குரு, நண்பன், தகப்பன், தாய் போன்ற உறவுநிலைகளைக் கொண்டது. இங்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் நாம் நாமாகவே செல்கின்றோம். கோயிலில் எல்லோரும் ஒருசேர நிற்பதால் நாம் எல்லோரும் ஒரே படிநிலைக்கு உரியவர்கள்

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் xvi.
இக்காலகட்டத்திலே தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட, தமிழகத்தில் தோன்றிய புதிய வழிபாட்டு முறைகளும் கொழும்புக்குவரத் தொடங்கின. அவற்றுள் முக்கியமானதாக ஐயப்ப வணக்கத்தையும், ஆஞ்சநேய வழிபாட்டையும் கூறலாம்.
கொழும்பில் இன்று தமிழ் மக்கள் பயமில்லாது சென்று திரும்பக்கூடிய இடம் பெரும்பாலும் கோயில் மாத்திரமே. ஆனால் அந்தக் கோயில்களில் இருந்து எதிர்பார்க்கப் படும் "பயன்பாடு" முற்றிலும் புதிய சூழ் அமைவுகளால் தீர்மானிக்கப்படுவதாக அமைகின்றது.
V
து மரபுகள் சில.
அல்லர். சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்ற பல்வேறு ஆன்மிகப் படிநிலைகள் உள்ளன. இதன் காரணமாக, இந்துத் தமிழ்க் கோயிலை நாம் ஒரு கிறிஸ்தவ திருச்சபை போல் பார்க்க முடியாது. கிராமங்களில் நிலைமை வேறு. அங்கு அது வழிபாட்டிடம் மாத்திரமல்லாது எல்லோருக்கும் ஊர்ப் பொதுவான ஒரு சமூக நிறுவனம் ஆகும். கோயிலுக்குள்ளே செல்லத் தடுக்கப் பட்டுள்ளவர்கள் கூட கோயிலில் திருவிழாச் செய்வார்கள்.
இதற்கு மேல் கொழும்பில் தோன்றிய பெரும்பாலான இந்துக் கோயில்கள் அவ்வச் சமூகத்திற்குரியனவாகவோ அல்லது குலங்களுக்குரியனவாகவோதான் அமைந்துள்ளன. கொழும்பு தமிழருக் கென்று ஒரு பொதுக் கோயில் கிடையாது. இதனால் யாவரையும் உள்ளடக்கும் ஒரு மத ஒருங்கிணைவு உணர்வை வளர்த்தெடுப் பது இங்கு சிரமம்.

Page 102
Xviij வட கொழும்பு இந்து பரிபால
அறநெறிப் பாடசாலைகள் வந்த பின்னர் இக்கோயில்கள் அவ்வப் பிரதேச நிலைப் படுவதை நாம் காணலாம். மேலும், ஒவ்வொரு குழாத்தினரும் கோயில் முகாமை தங்கள் கையிலிருப்பதை வெகு கவனத்துடன் நிலைநிறுத்திக் கொள்கின் றனர். கொழும்பு இந்துக் கோயில்கள் இங்குள்ள இந்துத் தமிழர்களிடையே ஒரு பொதுமை உணர்வை வளர்க்கவில்லை.
எனினும், இவற்றில் யாழ்ப்பாணத்தின் சில இடங்களில் இன்று வரையும் உள்ள தீண்டாமை போன்ற சமூக பிற்போக்கு நடைமுறைகள் இடம்பெறுவது கொழும் பின் நகர்த்தன்மை காரணமாக இப் பொதுமை அத்தகைய பிரச்சினைக்கும் இடமின்றி வளர்க்கப்படுகின்றது.
கோயில்களின் நடைமுறைகளில் குழும நிலை அடையாளங்கள் முக்கியம் பெறுவதை அவதானிக்கும் அதேவேளை யில் நவ வழிபாட்டு முறைமைகளினூடே ஒரு வர்க்கத் தொனிப்பு உள்ளது என்பதை யும் மறந்துவிடக்கூடாது. உதாரணமாக, பஜனை முறைமைகள், தியான முறைமை கள் போன்றவற்றை வற்புறுத்தும் மத நடைமுறைமையில் எழுத்தறிவு அந்தஸ்து முக்கியமாகின்றன.
இது பாரிய உள்ளார்த்தங்களைக் கொண்டது. நகர்ப்புறத்துக் கோயில்களின் அமைப்புக்கள் மெளனதியானங்களுக்கான சூழலைக் கொண்டிருத்தல் முடியாது.
கொழும்பு இந்துக் கோயில்களின் மிக முக்கியமான பண்பு அவை தாம் உள்ள இடத்தின் இயல்புகளுக்கு ஏற்ற வகையில் இசைந்துள்ளமைதான். சில கோயில்களில் வீதிகளே இல்லை. சில கோயில்களுக்குப் பக்கத்தில் பிற மதத்தவருடைய வழிபாட்டு இடங்கள் உள்ளன. இத்தகைய ஒரு முற்றிலும் நகர்மயப்பட்ட சூழலிலே பெரும்பாலான இந்துக் கோயில்கள்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
உள்ளன. சைவ வினா விடையில் குறிப்பிடப்படுகின்ற கோயிலுக்கான இடைவெளி (space) பற்றி குறிப்புகள் இந் நகர்ப்புறத்துக் கோயில்களுக்குப் பொருந் தாது. சைவக் கிராம நிலையில் தீட்டுக்கு உரியனவாகக் கொள்ளப்படும் பலவற் றிற்கும் அருகாமையில் இருக்க வேண்டிய புவியியல் நிர்ப்பந்தம் இங்கு உண்டு.
கொழும்பு இந்து மரபில் முக்கியமாவது இங்கு காணப்படும் மதம் சார் தன்னார்வ நிறுவனங்களே. விவேகானந்த சபை முதல் சைவ மங்கையர்கழகம் வரை பல தன்னார்வ நிறுவனங்கள்தத்தம் இயைவு நிலைகளுக்கு ஏற்ப மறப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்த தன்னார்வ நிறுவன அமைப்புக்களின் மைய நிலையாக அகில இலங்கை இந் மாமன்றம் விளங்குகின்றது.
இத்தகைய நிறுவன அமைப்புக்கள் சனநாயக இயல்புகளையும் சிவில் சமூக இயல்புகளையும் ஒன்றிணைக்கின்றன என்று கூறலாம். கொழும்பில் இந்துத் தமிழர்களது அடையாள வலுவில் எடுத்துக் காட்டாக இந்துப் பாடசாலைகள் அமைகின்றன. கொழும்பின் பிரபல கிறிஸ்தவ கல்லூரிகள் ஒவ்வொன்றிலும் இந்து மாணவர்கள் உளர் எனினும் இந்துக்கள் தங்கள் பண்பாட்டுச் சூழலில் தமது பிள்ளைகளுக்கு கல்வி புகட்ட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் காரணமாக இந்தப் பாடசாலைகள் தொழிற்படுகின்றன. என்று கொள்ளலாம். பாடசாலைகள் மூலம் வளர்த்தெடுக்கப்படும் ஒழுக்காற்றுச் சீர்மைக்கு இந்து மதத்தின் அடிப்படை கொள்கைகள், நடைமுறைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்வது ஒரு முக்கியமான விளைவாகும். இது கொழும்பில் உள்ள இந்துப் பாடசாலைகளுக்கு மாத்திர மல்லாது இந்துப் பாடசாலைகள் எல்லா வற்றையும் எதிர்நோக்கும் ஒரு பிரச்சினை ஆகும்.

Page 103
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
v
கொழும்பின் இந்துப் பெரியார்கள்
இப்பணியின் ஆழங்களுக்குச் செல்லும் பொழுது நான் கொழும்பினது இந்து வாழ்க்கையின் அகல ஆழ வளர்ச்சிக்கு உதவியவர்கள் பெயர்கள் சரியாக இன்னும் தொகுக்கப்படக்கூடவில்லை என்பது தெரிகிறது. கோயில்களின் வரலாறு மூலமாக சில முக்கியஸ்தர்களின் பெயர்கள் வெளிவருகின்றன. எனினும், கோயில்களை
இந்துச் சமூக
கோயில்கள், தன்னார்வ நிறுவனங்கள் கொழும்பில் முக்கியத்துவம் பெறுவதற் கான மிகப் பிரதான காரணிகளில் ஒன்று, கொழும்பில் உள்ள இந்துக் குடும்பங்கள் குறிப்பாக, கொழும்பு தெற்கில் உள்ளவை, தங்களுடைய சமூக, மத வாழ்வில், அதாவது குடும்பநிலைகளில், வீடுகளில், முதன்மைப் படுத்துவதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன.
பெளத்தர்கள் இலங்கையில் தமது வாழ்வியல் தேவைகளுக்கு இந்து மத கடவுளர்களைப் பூஜிக்கும் ஒரு மரபு உண்டெனினும் அந்த வழிபாட்டு மரபு களை அவர்கள் தங்கள் தேவாலயங்களிலும் நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் கொழும்பிலோ இந்து வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு வந்து அவர்கள் தமது வேண்டுதல்களைச் செய்வர். (கொட்டாஞ் சேனை மாரியம்மன் கோயில், மயூரபதி பத்திரகாளி அம்மன் கோயில்)
ஏறத்தாழ 1996 முதல் 2002 வரை நிலவிய அடையாள நெருக்கடிநிலைமைகள் காரண மாக இந்து தமிழ் மக்கள் தங்கள் பண்பாட் டினை வெளிக்காட்டிக் கொள்வதில் உள்ளூர ஒரு தயக்கம் காணப்பட்டது
V

b - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் xix
I
முக்கியஸ்தர்கள் பற்றிய வரலாறு
மையமாகக் கொள்ளாத இந்து சமயப் பணிகளை மேற்கொண்ட பலரது பெயர்கள் பொறிக்கப்படாமலே போயுள்ளன. உண்மையில் இந்த தேடுதல் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுக்கூற்றிலிருந்து ஆரம்பிக் கப்பட வேண்டும். முன்னர் கூறியது போல இந்தப் பணியினை இந்து மாமன்றம் மேற்கொள்ள வேண்டுவது அவசியமாகும்.
நிலை மரபுகள்
என்பது உண்மையே. (பெண்கள் குங்குமம் இடுதல்) ஆனாலும் அந்தப் போக்குக்கு எதிர் நிலையாக கொழும்பில் தற்காலிகமாக தரித்து வாழ்பவர்கள், தங்கள் மனக் கவலை களை வெளிக்கொணர கோயில்களுக்குச் செல்லவேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.
கோயில் விரதங்கள் போன்றவற்றை தவறாது கடைப்பிடிக்கும் அதேவேளையில் வாழ்க்கையின் யதார்த்தங்கள் காரணமாக, தங்கள் தங்கள் இக்கட்டு நிலையில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு, இவர்கள் பிற மத நிறுவனங்களுக்கு செல்வது இன்று வழக்கமாகி விட்டது. குறிப்பாக அந்தோனியார் தேவாலயம், கொழும்பு சென் லோரன்ஸ் தேவாலயங் களுக்கு இந்துப் பெண்கள் செல்வது ஒரு சாதாரண நடைமுறையாகியுள்ளது. வாழ்க்கையில் நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தும் சவால்கள் பல.
நகர்ப்புறத்துச் சூழலில் மத நடைமுறை இணைவுகளும் (Syncretism) பண்பாட்டி சைவு நிலைகளும் (Acculturations) பதிகை களும் ஏற்படுவது இயல்பாகும்.

Page 104
ΧΧ. வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பிற்குறிப்பு
விழாநாட்களுக்கு இயையஅச்சு வேலைகளும் செய்யவேண்டிய பல வேலைகளை மிக்க ஏற்பட்டது. இதனாலேயே செவ்விதாக்கத்தின் வேளைகளில் எனக்கு உறுதுணையாக நின்று பாஸ்கர் ஆகியோர். இவர்களுக்கு எனது நன் செம்மையானதொரு பதிப்பு வரவேண்டுமே மேலே சென்று இவ்விடயம் பற்றிய ஆர்வம் பவானியும் தொழிற்பட்டதாலேயே இப்ெ செம்மையாவது சாத்தியமாயிற்று. அவர்களுக் பல்கலைக்கழகத்து உறவுத் தொடர்ச்சிகள்தரு

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ம் நிறைவுற வேண்டி இருந்தமையால் ஆற அமர த் துரித கதியில் முடிக்க வேண்டிய தேவை ன்போது பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன. அந்த உதவியவர்கள் ஜெயரூபன், ஜெயப்பிரகாஷ், ாறி. இவற்றுக்கு மேல் அச்சு நிலையில் மிகச் என்பதற்காக அச்சகத்தார் என்பதற்கு மிகமிக
மிக்க மாணவர்களாக சு. கிருஷ்ணமூர்த்தியும், பாழுது கிடைக்கப்பெற்றுள்ள இந்த அளவு கு என் மனமார்ந்த புலமை வணக்கங்கள். யாழ்
ம் திருப்தி.

Page 105
பொரு
கட்டுரைகள்
தென்னிலங்கையில் இந்துக் கோயில்கள் இரத்மலானையிலுள்ள கொணா கோவில் இந்து ஆலயத்தின் வரலாறு கொழும்பில் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் இந்து சமய நிறுவனங்களும் இந்துக் கல்வி ஏற்படுத்தியதாக்கங்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தில் இந்து மாணவர் கொழும்பில் தமிழர்அல்லாத சமூகத்தவர். இந்து சமயப் பணிகள் கொழும்பு நகர வாழ்க்கையில் இந்துப் டெ
நேர்காணல்கள்
சுவாமி ஆத்மகணானந்தஜீஉடனான நேர் பிரதம சிவாச்சார்யர் 'சைவசித்தாந்த பிரதி சிவழிசி. குஞ்சிதபாத குருக்கள் அவர்களு புதிய கதிரேசன் கோயில் அறங்காவலர்
எஸ். சுப்பிரமணியம் செட்டியாருடனான மயூரபதி அம்மன் கோயில் அறங்காவலர் பொன். வல்லிபுரம் அவர்களுடனான நே
நியாய துரந்தரர் திரு. வே. தேவசேனாதிபதி அவர்களுடன

ளடக்கம்
எனப்பெறும்
கோயில்கள்
க்கூடங்களும்
களின் கல்விநிலை
களின்
ண்கள்
ாணல் ஷ்டா சக்கரவர்த்தி டனான நேர்காணல்
நேர்காணல்
காணல்
ான நேர்காணல்

Page 106
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
கொழும்பு மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யட்
இந்து ஆலயங்கள், நிறுவனங்கள், அறெ பதிவு செய்யப்பட்ட இந்து ஆலயங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இந்து நிறுவனங்கள்
பதிவு செய்யப்பட்ட அறநெறிப் பாடசாலை
கொழும்பில் இந்து வழிபாட்டிடங்கள்
பூரீமுத்து விநாயகர் சுவாமி கோவில் பூரீகைலாசநாதர் சுவாமி தேவஸ்தானம் பூரீபால செல்வ விநாயகமூர்த்தி கோயில் பூரீசிவசுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் பூரீகதிர் வேலாயுத சுவாமி கோவில் பூரீசிவராஜ விநாயகர் கோவில் நகரத்தார் பூரீபுதிய கதிர்வேலாயுத சுவாமி ே பூரீபொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் தேவஸ்தா பூரீசிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் பூரீசிவசுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானம் தெஹிவளை வெங்கடேஸ்வரமஹாவிஷ்ணு பூரீவரதராஜ விநாயகர் ஆலயம் மயூரபதி பூரீபத்திரகாளி அம்பாள் கோவில் பூரீசர்வார்த்த சித்தி விநாயகர் தேவஸ்தானப் பூரீமுத்துமாரியம்மன் கோவில் பூரீசுவர்ணாம்பிகாஸமேத பூரீமத் அருணாச சம்மாங்கோட்டார் பூரீமாணிக்க விநாயகர் ( பூரீசித்தி விநாயகர் கோவில் பூரீஇலங்கமாகாளியம்மன் கோவில் பூரீமஹாகாளியம்மன் ஆலயம் பூgதுர்க்கையம்மன் திருக்கோவில் பூரீ உக்ர வீர மஹா காளியம்மன் கோவில் பூரீ வெக்காளி அம்மன் ஆலயம் பூரீசித்தி விநாயகர் கோவில் பூரீமஹாகாளியம்மன்ழிமுனியப்பசுவாமி பூரீமுத்துமாரியம்மன் கோவில்

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
பட்ட நெறிப் பாடசாலைகள்
ஸ்கள்
காவில்
னம்
று கோவில்
லேஸ்வர்ஆலயம்
கோவில்
கோவில்

Page 107
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பூரீதேவிகருமாரியம்மன் ஆலயம் பூரீஞானபைரவர் முனியாண்டி சுவாமி கே பூரீஐயப்ப சுவாமி திருக்கோவில் பூgவெங்கடேஸ்வரமஹாவிஷ்ணு திருக்ே பூரீசித்தி விநாயகர் கோவில் பூரீராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் கோவில் பூரீழீராதா கிருஷ்ண ஆலயம்
கொழும்பில் சத்திரங்கள், நிறுவனங்கள்
தம்பையா முதலியார் தர்ம சத்திரம் ராம்லால் மகாராஜா தர்ம சத்திரம் கொழும்பு இராமகிருஷ்ண மிஷன் இலங்கை சின்மய மிஷன் பூgசத்ய சாயி பாபா மத்திய நிலையம் இலங்கை சத்யசாயி கூட்டமைப்பு பிரம்மகுமாரிகள் இராஜயோக நிலையம் விவேகானந்த சபை - கொழும்பு சைவ மங்கையர் கழகம் அகில இலங்கை சிவப்பிராமண சங்கம் பூரீராமகான சபா சைவமுன்னேற்ற சங்கம் கதிர்காம யாத்திரிகர் தொண்டர் சபை திருஞானசம்பந்தர் நற்பணிமன்றம் அன்னை ஆதிபராசக்தி இல்லம் உலக சைவப் பேரவை
கொழும்பு மகளிர் இந்து மன்றம்
களப்பதிவுகள்
பணிக்குழு அனுபவப் பகிர்வு -1 அனுபவப் பகிர்வு - II அனுபவப் பகிர்வு - II
பின்னிணைப்பு

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ாவில்
காவில்
, சங்கங்கள்

Page 108


Page 109
தென்னிலங்கையில்
கோட்டைக் கால
பேராசிரியர். சி. பத்மந
வரலாற்றுத்துை பேராதனைப் ட
பொலநறுவை இராச்சியம் 13ஆம் நூற்றாண்டிலே சீர்குலைந்தது. அழிவுற்றதன் பயனாக வடமத்திய பிரதேசம் கைவிடப் பட்டது. இராசதானி தென்மேற்குப் பகுதியை நோக்கி நகர்த்தப்பட்டது. தம்பதெனியா, யாப்பகூவ, குருணாகல் ஆகியன ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இராச தானிகளாக அமைந்திருந்தன. 1344 ஆம் ஆண்டளவிலே மலைப் பிரதேசத்தில் உள்ள கம்பளை இராசதானியாகியது. பின்பு ஒரு படைத்தளமாக அழகக்கோனாரால் அமைக் கப்பட்ட கோட்டை 14ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவிலே இராசதானியாகியது. பின்பு 16ஆம் நூற்றாண்டில் கோட்டையின் ஒரு பகுதியான சீதாவாக்கை மாயாதுன்னை, முதலாம் இராஜசிங்கன் ஆகியோரின் காலத்தில் ஒரு பிரதானமான அரசியல் மையமாக விளங்கியது. போர்த்துக்கேயர் 1591 இல் தென்மேற்குக் கரையோரம் முழுவதையும் கைப்பற்றி விட்டனர்.

இந்துக் கோயில்கள் ம் (1412 - 1591)
rigscir B.A, Ph.D (London), LFIBA
றப் பேராசிரியர் ால்கலைக்கழகம்
கி.பி. 1250 - 1550 ஆகிய காலப்பகுதியில் இலங்கையின் சமுதாய அமைப்பிலும், பொருளாதார முறையிலும் பண்பாட்டு மரபுகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. வரட்சி வலயமான வடமத்திய பகுதியிலும் தென்கிழக்குப் பகுதியிலும் அமைந்திருந்த நீர்த்தேக்கங்களும் கால்வாய் களும் சீர்குலைந்து பாழாகிவிட்டன. அநுராதபுரம், பொலநறுவை, பதவியா போன்ற நகரங்களில் உள்ள மாளிகைகளும் கோயில்களும் பெரும் பள்ளிகளும் இடிந்து வீழ்ந்து காலப்போக்கில் மண்மேடுகளாகி விட்டன. அங்கு அடர்த்தியான காடுகள் படர்ந்தன.
இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த ஈரவலயம் முதன்முதலாக இலங்கை வரலாற்றில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெற்றது. சிங்களவர் வாழும் பகுதிகளில் அதுவே குடிசனப் பெருக்கம் நிறைந்தபகுதியாக இக்காலத்தில்

Page 110
2 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது. இரு பருவ காலங்களிலும் மழைவீழ்ச்சி போதியளவு காணப்பட்டதால் கரையோரப் பகுதிகளில் விசாலமான வயல் வெளிகளில் இரு போகங்களில் வேளாண்மை செய்ய முடிந்தது. விவசாயம் செய்வதற்கு நீர்த் தேக்கங்களை அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கவில்லை. குடியானவர்கள் தங்கள் தோப்புகளில் மா, பலா, வாழை முதலிய பழ மரங்களை அதிக சிரமமின்றிப் பயிரிட்டுப் பலன்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. தானியப் பற்றாக்குறை ஏற்படு மிடத்து இயற்கையாக உற்பத்தியான உப உணவுப் பொருட்கள் மூலம் அதனை இலகுவாக ஈடுசெய்து கொள்ள முடிந்தது. பிரதேசங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய தெங்குப் பொருட்களும், பாக்கும் மிளகு, இஞ்சி, கறுவா முதலிய வாசனைச் சரக்கு களும் அப்பகுதியிலே குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உற்பத்தியாயின. அதன் காரணமாக வாணிபத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அபிவிருத்திகள் ஏற்பட்டன. தங்கள் தோப்புகளில் மிகுந்தளவில் உற்பத்தியான பாக்கினை விற்பனை செய்வதன் மூலம் குடியானவர்களிற் பெரும்பாலானோர் தங்களுக்கு வேண்டிய துணி வகைகள், உப்பு, கருவாடு, மட்பாண்டங்கள், செப்புப் பாத்திரங்கள்முதலியவற்றைக் கொள்வனவு செய்ய முடிந்தது. வாணிபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலாபலன்களை அரசரும் குடியானவர்களும் நன்கு புரிந்து கொண்டனர். அதனால் அயல்நாட்டு வணிகருக்கு நல்ல வரவேற்பும் ஆதரவும் கிடைத்தது.
இந்தியா, சீனா, அராபியா, பாரசீகம் போன்ற தேசங்களிலிருந்தும் வணிகக் கப்பல்கள் வந்து சென்றன. கொழும்பு தெவிநுவர ஆகிய இரண்டும் இக்காலத்துப் பெருந் துறைமுகங்களாகும். சிலாபம், நீர்கொழும்பு, புத்தளம், பேருவளை போன்றனவும் துறைமுகப்பட்டினங்களாக

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
அபிவிருத்தியடைந்தன. அயல்நாட்டு வாணிபத்தைப் பொறுத்தவரையில், முற் காலங்களிற் போல இந்தியாவுடனான வாணிபமே மிகுந்த முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றிருந்தது. கறுவா, பாக்கு, தென்னம் பொருட்கள் முதலியன தென்னிந்தியத் துறைமுகங்களுக்குக் கப்பல்களில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன. சோழ மண்டலக் கரை, வங்காளம், குஜராத் போன்ற பகுதிகளி லிருந்து துணிவகைகள் இறக்குமதி செய்யப் பட்டன. இந்திய வணிகரிலும் பெரும் பாலானவர்கள் தென்னிந்திய வணிகராவர்.
தென்னிலங்கையில் இந்து சமயம் பெருமளவிலே செல்வாக்குப் பெறுவதற்கு வணிகர் ஏற்படுத்திய குடியிருப்புகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலே காரணமா யிருந்தன. அத்தகைய குடியிருப்புகள் இராசதானிகளிலும் துறைமுகப் பட்டினங் களிலும் உள்ளூர்ப் புறங்களிலும் காணப் பட்டன. நகரங்கள் பல்லினப் பண்பாட்டு மரபுகளின் மையங்களாக விளங்கின. தென்னிந்திய வர்த்தகத்திலே 13ஆம் நூற்றாண்டு முதலாக முஸ்லிம்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்கினைக் கொண்டிருந் தனர். ஆயினும், ஐந்நூற்றுவர், பதினெண் விஷையம் முதலிய வணிக கணங்களும் செட்டிகளும் பரதவரும் இலங்கை வாணிபத்திலே முக்கியமானதொரு பங்கினை வகித்தனர். கோயில்களைப் புதிதாக அமைப்பதிலும் பிற திருப்பணி வேலைகளிலும் ஆலய தருமங்களை நடத்துவதிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் பெளத்த சமய நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு புரிந்தமைக்கும் சான்றுகள் உள்ளன.
விஜயநகரப் பேரரசர் காலத்திலே தமிழகத்திலே இந்துசமயத்தில் ஏற்பட்ட புதிய அம்சங்கள் இலங்கையிலும் வழக்கில் வந்தன. தமிழகத்திலே 14 ஆம், 15ஆம் நூற்றாண்டுகள் முருக வழிபாட்டின் மறுமலர்ச்சிக்காலமாகும். அருணகிரிநாதர்,

Page 111
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
குமரகுருபரர் ஆகியோரின் பக்திப் பாடல்கள் சைவர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தன. பாமரர்களும் பொதுமக்களும் முருகனை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டனர். முருக வழிபாட்டிற்கு அடிப்படையான சிந்தனைகளும் தத்துவங் களும் கந்தபுராணத்தின் மூலமாக விளக்கம் பெற்றன. கந்தபுராணத்தை மிகுந்த அபிமானத்தோடு படிக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டது. அரசமுத்திரைகளிலும் சின்னங் களிலும் முருக வழிபாட்டுச் சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டன.
யாழ்ப்பாணத்து அரசர்களின் காசுகள் சிலவற்றில் மயிலின் உருவமும் வேலின் வடிவமும் அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடற் குரியது. அவர்கள் சில சமயங்களிற் கந்தசுவாமியின் பெயரால் நாணயங்களை வெளியிட்டனர். இலங்கையின் பல பகுதிகளிற் கந்தசுவாமி கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன. கந்தசுவாமி கோயில் கள் அமைக்கப்பட்டன. தென்னிலங்கை யிலும் பல இடங்களிற் கந்தசுவாமி கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன.கந்தசுவாமி கோயில்கள் பலவற்றை வணிகரான செட்டியார்கள் அமைத்தனர் என்பது ஐதீகம். செட்டி என்பது முருகனுக்குரிய சிறப்புப் பெயர்களில் ஒன்றாகும்.
இராசதானிக் கோயில்கள்
கோட்டை இராச்சியத்திலுள்ள பல இந்துக் கோயில்களைப் பற்றிச் சிங்கள நூல்கள் மூலமாகவும் தொல்பொருட் சின்னங்கள் மூலமாகவும் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. சிவன் கோயில்கள், விஷ்ணு கோயில்கள், காளி கோயில்கள், பிள்ளையார் கோயில்கள், கந்தசாமி கோயில்கள் ஆகியன பற்றிய சில விவரங்கள் கிடைக்கின்றமை குறிப்பிடத் தக்கது. இராசதானிகளான கோட்டை,

பம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 3
சீதாவாக்கை ஆகியவற்றிலிருந்த சிவன் கோயில்களைப் பற்றிச் சந்தேஸ் நூல்கள் வர்ணிக்கின்றன.
கோட்டையில் அமைந்திருந்த சிவன் கோயிலைப் பற்றி சலலிஹிணி சந்தேஸ்ய சுருக்கமாக வர்ணிக்கின்றது. அது ஆறாம் பராக்கிரமபாகுவின் ஆட்சிக் காலத்து (1412 - 1467)ப் பிற்பகுதியில் எழுதப்பட்டது. கோட்டையிலுள்ள சிவன் கோயிலில் (ஈஸ்வர தேவாலே) காலையில் நடைபெறும் வழிபாடு பற்றி அதில் மேல் வருமாறு சொல்லப்படுகின்றது. கற்பூரம், அகில் ஆகியவற்றின் நறும்புகைப் படலங் களின் மத்தியிலே நிரை நிரையாக அமைந் துள்ள கொடிகள் அசைந்தாடுகின்றன. சங்கொலியும் மணியோசையும் மிருதங்க வாத்தியத்தின் பேரொலியும் வானத்தை நிரப்புகின்றன. அடியார்கள் தமிழ்த் தோத்திரப் பாடல்களைப் பக்தியோடு பாடுகின்றனர்.
கோட்டையில் அமைந்திருந்த சிவால யம் இராசதானியில் வாழ்ந்த தமிழ்ச் சைவர் வழிபாடு செய்வதற்கென்று அமைக்கப் Lull — ஆலயமாகும். அடியார்கள் அதிகாலையில் நடைபெற்ற வழிபாட்டிலே தமிழ்ப் பாடல்களைப் பாடினார்கள் என்ற குறிப்பினால் இது தெளிவாகின்றது. அங்கு பல விதமான கிரியைகள் நடைபெற்றன என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. போர்த்துக் கேயர் கோட்டையிலிருந்த புராதனமான கட்டிடங்களை அழித்தபோது அங்கிருந்த சிவாலயத்தின் கட்டிடங்களும் முற்றாக மறைந்துவிட்டன.
சீதாவாக்கையிலே சிவாலயமொன்று மாயாதுன்னையின் காலத்தில் அமைக்கப் பட்டிருந்தது. அது பிரமாண்டமான தோற்றங் கொண்டது. அதன் கட்டுமானங் கள் மிகுந்த வனப்புடன் காணப்பட்டன.

Page 112
4. வட கொழும்பு இந்து பரிபால6
அதனைப் பற்றிப் போர்த்துக்கேய வரலாற்று
ஆசிரியரான தே கூற்றோ (de Couto) மேல்
வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.
'. இலங்கை முழுவதிலும் உள்ளனவற்றில் மிகவுஞ் சிறந்ததும் அளவிற் பெரியதுமான கோயில் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. பரமேஸ்வரன் என்றும் சொல்லப் படும் அவர்களின் கடவுளின் படிமத்தை வழிபடுவதற்கென்று அது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் கட்டிட வேலைப்பாடுகள் விசித்திர மானவை. அதன் கட்டுமானப் பணிகள் 20 வருடங்களாக நடை பெற்றன என்றும் தொடர்ச்சியாக அதில் 20000 தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர் என்றும் சொல்லப்படு கின்றது."
முதலாம் இராஜசிங்கனின் காலத்தில் (1581 - 92) எழுதப்பெற்ற சவுல் சந்தேஸய என்னும் நூலில் அக்கோயிலைப் பற்றிய சுருக்கமான நூலில் அக்கோயிலைப் பற்றிய சுருக்கமான வர்ணனை காணப்படுகின்றது. வழிபாடு நடைபெற்ற சமயத்தில் அதன் நிருத்த மண்டபத்திலே இளமையும் அழகும் பொலிந்த கன்னியர் உபசாரமாக நடனம் புரிந்தனர். தமிழ்ப்பாடல்களின் பண்களுக்கு இசைவாக அவர்கள் அபிநயஞ் செய்தனர். கோயிற் சுவர்களில் வண்ண ஒவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன. அங்கிருந்த சித்திரங் கள் இராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங் கள் என்பவற்றிலுள்ள கதைகள் சிலவற்றை விளக்கும் கோலத்தில் வரையப்பட்டிருந் தன.
சீதாவாக்கையிலிருந்த கோயில் போர்த்துக்கேயரால் இடிக்கப்பட்டது. அதன் அதிஷ்டானப் பகுதி மட்டுமே எஞ்சி யுள்ளது. அக்கோயிலை வெரெண்டி கோயில் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கமாகி விட்டது. அக்கோயில் திராவிட கலைப்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
பாணியில் அமைக்கப்பட்டது. விஜயநகர காலத்துத் தென்னிந்திய கட்டிடக் கலையின் அம்சங்கள் அதிற் கணிசமான அளவிலே காணப்பட்டன. பிரித்தானியரின் ஆட்சிக் காலத்திலே கோயிலின் அழிபாடுகளைக் கண்டவர்கள் சிலர் அதனைப் பற்றிய குறிப்புகளை எழுதியுள்ளனர். 1800 ஆம் ஆண்டிலே தலத்தைப் பார்வையிட்ட பேர்சிவல் (Percival) மேல் வருமாறு எழுது கின்றார்.
"மார்ச் 20 - எங்கள் பாசறைக்கு அண்மையிலுள்ள கோயிலொன்றின் அழிபாடுகளைப் பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பாக எங்கள் (நாளாந்தப்) பணிகளை நிறுத்தி விட்டோம். இலங்கையில் இதுவரை நான் கண்டுள்ள கோயில்களில் இது ஒன்றுமே கற்றளியாகும். நான்கு அல்லது ஐந்து அடி உயரம் 6)J60)ULLIsT60T 36)JsTL || LIIT35/51356IT இன்றுவரை எஞ்சியுள்ளன. அவற்றைச்சுற்றிப் படிக்கட்டுகள் காணப்படுகின்றன. மிகுந்த சிரமத்துடன் இக்கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிஷ்டானத்தூண்களிலும் சுற்றுப் புறங்களிற் பதிக்கப்பட்டுள்ள கற்களிலும் சாசனங்கள்
இப்பொழுதும் தெரிகின்றன."
சீதாவாக்கையில் அமைந்திருந்த கோயிலின் எஞ்சியுள்ள அதிஷ்டானப் பகுதி நன்கு பேணப்படுகின்றது. அது 4 அடி 8 அங்குலம் உயரமுடையது. அதில் வழமை போல ஆறு படைகள் அமைந்துள்ளன. மிகுந்தளவு பாரமுடைய சுவர்களையும் விமானத்தையும் தாங்கும் வகையில் அது பலங்கொண்ட உறுதிப்பாடான அமைப் பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதிஷ்டானம் அமைந்துள்ள மேடையிற் கற்கள் பதிக்கப் பட்டுள்ளன.

Page 113
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
முன்னேஸ்வரம்
வடமேல் மாகாணத்துப் புத்தளம் மாவட்டத்திலுள்ள சிலாபத்திற்கு 2 கிலோ மீற்றர் தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் முன்னேஸ்வரம் இலங்கையில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தமான சிவாலயங்களில் ஒன்றாகும். அது முற்காலங்களிலே புத்தளம், கற்பிட்டி, சிலாபம் முதலிய பகுதிகளில் வாழ்ந்த சைவர்களின் வாழ்க்கையோடும் பண்பாட்டு மரபுக ளோடும் நெருங்கிய தொடர்பினைக் கொண்டிருந்தது. அப் பகுதிகளில் அமைந் துள்ள கோயில்கள் எல்லாவற்றிலும் முன்னேஸ்வரம் மிகப் பெரியதாகவும் பிரபலமானதாகவும் விளங்கியமையால் அதனைப் பெரிய கோயில் என்று சொல்வது வழக்கம். அதற்குப் பல சிறப்புகள் உண்டு. தேசத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் அங்கு சைவர்கள் யாத்திரை போவது வழக்கம். அது சைவர்களும் பெளத்தர்களும் வழிபடும் தலமாக விளங்குகின்றது. முன்னேஸ்வரப் பெருமானின் பேரில் மேற்கொள்ளும் விரதங்களையும் நேர்த்திக் கடன்களையும் முடிப்பதற்கு அங்கு பலர் சென்று வழிபாடுகளைச் செய்கின்றனர். இலங்கைச் சைவசமய வரலாற்றிலே பாடல் பெற்ற தலங்களுக்கு அடுத்த முன்னீடும் சிறப்பும் முன்னேஸ்வரத்துக்குண்டு. இலங்கையில் உள்ள வேறு கோயில்களில் நடைபெறாத சில உற்சவங்கள் இங்கு நடைபெறுகின்றன. வசந்த நவராத்திரி, பிச்சாடனர் உற்சவம், அறுபத்துமூவர் உற்சவம் முதலியன முன்னேஸ்வரத்தில் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன. வழிபாடுகள் ஆறு காலமும் ஆகமப் பிரகாரமாக நடைபெறுகின்றன. முன்னேஸ்வரத்திலே சாதிசமய பேதங்கள் இன்றி எல்லோரும் சந்நிதானங்களுக்குச் சென்று வழிபடலாம். இது பூர்வகாலம் முதலாக நிலவிவரும் வழமை கோயிலைப் போர்த்துக்கேயர்

பம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 5
1578ஆம் வருடத்தில் இருந்தனர். ஆயினும் மூலஸ்தானமும் மண்டபமும் அழியாதி ருந்தன. சில காலம் அது ஒரு கிறிஸ்தவ வழிபாட்டுத் தலமாகப் பயன்படுத்தப் பட்டது. பின்பு போர்த்துக்கேயரின் ஆதிக்கம் சரிந்த பின் புத்தளம், சிலாபம் ஆகிய பகுதிகள் கண்டி மன்னர்களின் மேலாட்சியின் கீழ் வந்தன. ஆலயம் புனருத் தாரணமாகியது. புராதனமான உலோகப் படிமங்கள் ஆலயத்திலே காணப்படுகின் றன. சுப்பிரமணியர், விநாயகர், நடராசர், பிச்சாடனர் முதலியோரின் உலோகப் படிமங்கள் விஜய நகரக் கலைப் பாணியில் அமைந்தவை. போர்த்துக்கேயர்ஆலயத்தை இடித்த பொழுது இவற்றை அடியார்கள் பாழான கிணற்றில் வீசி விட்டனர். பின்பு தற்செயலாக அவை மீட்கப்பட்டுள்ளன. மீண்டும் அவை புனருத்தாரணமாகிய ஆலயத்திலே வைக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னேஸ்வரம் கோயிலின்பூர்வீகமான வரலாறு தெளிவற்றதாகும். அதன் உற்பத்தி பற்றிய பெளராணிகப் பாங்கிலான கதைகள் முன்னேஸ்வர மான்மியம், தகதிணகைலாச மஹாத்மியம் என்னும் நூல்களிற் காணப் படுகின்றன. இராமர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பிச் சென்ற பொழுது தனது பிரமஹத்தி தோஷம் நீக்குதற் பொருட்டு மாயவனாற்றுக்கு சமீபமான துறையிலே லிங்கப் பிரதிஷ்டாபனம் செய்தனரென்றும் அங்கு முன்னேஸ்வரம் உருவாகியது என்பதும் ஒரு கதை.
கோட்டை அரசனாகிய ஆறாம் பராக்கிரமபாகுவின் காலத்தில் (1412-1467) முன்னேஸ்வரம் மிகுந்த சிறப்பினைப் பெற்றிருந்தது. அவனது 38 ஆவது ஆட்சி ஆண்டில் எழுதப்பட்ட தமிழ்ச் சாசனம் கோயிலின் அதிஷ்டானத்தின் வடபக்கத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதன் வாசகம் மேல் வருமாறுள்ளது:

Page 114
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
'ஸ்வஸ்தி பூணூரீஸமந்தபத்ர சரணாரவிந்த வந்தித திநகர வம்ஸா பிஜாத ராஜாதிராஜ பரராஜஸேகர புஜங்க பூரீசங்கபோதி வத்மரான திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி பூஜீ பராக்கிரமபாகு தேவற்கு யாண்டு 38 ஆவது அற்பசி முன் பத்தாம் பக்கம் மொண்ணிஸ்வரமுடைய தம்பிரா னாரை பூஜிக்கின்ற நம்பிமாரை ஜயவர்த்தனக் கோட்டைக்கு அழைத்து விஜஸாமகவ பண்டிதர் புரோகிதரிடம் தம்பிரானாருடைய க்ஷேத்திரங்களிற் செய்தி கேட்டு முன்பு நம்பிமார்க்குநின்ற மொண்ணிஸ்வரத்தில் சீமைக்கு உற்பட்ட க்ஷேத்திரத தம்பிரானாற்குத் திருனாமத்துக் காணியாக இலப்பைதெணியில் வயல் அமணம் இருபத்திரண்டும் கோட்டைப் பிட்டியில் வயல் அமணம் எட்டும் இதுக்குள்ள குடியிருப்புங் காடும் ஆகவும் நியமித்து மொண்ணிஸ் வரத்தில் நம்பிமாற்கு இருக்கக் கற்பித்து மனை உள்ளதும் முன்னாளி அரிசியில் அமுது கறியமுது இலையமுது சுகந்தம் முதலானவை யும் நம்பிமாற்கு மாதமொன்றுக்குப் பணம் மாசமொன்றுக்கு ஒவ்வொருத்தற்குப் பதினொன்றும் இவர்களுக்குப் பாரம்பரியமாக சந்திராதித்யவரை சர்வமான்யமாக நடக்கும்படி மொண்ணிஸ்வர முடைய தம்பிரானார். அபமதியவர்களுக்கு நியமித்த அளவுக்கு மேல் ஒருவராலும் விக்னம் இன்றியே இருக்கக் கற்பித்தருளின இந்தக் காணிக்கு அவரிதம் செய்தவர்கள் பஞ்சமகாபாதகம் செய்தவர்களாகவும் இதற்கு ஹிதம் செய்தவர்கள் சூர்யபதத்தைப் பெறக் கடவராகவும்."

ஈங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இச்சாசனத்தின் மூலம் மூன்று பிரதான மான விடயங்களைப் பற்றி அறிய முடிகின்றது. அவற்றுளொன்று சாசனம் எழுதப்பட்ட காலத்தில் கோயிலின் பெயர் ஊர்ப் பெயராகிவிட்டமை. இரண்டாவது பராக்கிரமபாகு ராசனின் கட்டளைப்படி முன்பு பிராமணர் வசமிருந்த நிலங்கள் சில திருநாமத்துக் காணியாக மாற்றப்பட்டன. மூன்றாவது, அரசன் வழிபாடுகள் தொடர் பாக கோயிலுக்கும் கோயிற் பிராமண ருக்கும் புதிதாக நன்கொடைகள் வழங்கியமை. திருக்கேதீஸ்வரம் என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ளமை போல முன்னேஸ்வரம் என்னும் கோயில் அமைந்திருக்கும் ஊரும் பராக்கிரமபாகு வின் காலத்தில் கோயிலின் பெயரால் வழங்கியது. எனவே, இச்சாசனம் எழுதப் பட்ட பொழுது முன்னேஸ்வரத்துக்கு ஒரு நெடுங்கால வரலாறு உண்டென்பது உணரப்படுகின்றது.
முன்னேஸ்வரத்திலே ஆராதனைகளைச் செய்கின்ற பிராமணரை இராசதானிக்கு வரவழைத்து, கோயில் நிலங்களைப் பற்றி அவர்களை விசாரணை பண்ணிய பின்பு அரசன் அவற்றைப் பற்றிய புதிய ஏற்பா டொன்றினைச் செய்தான். முன்பு பிராமணர் வசமாயிருந்த நிலங்கள் கோயில் நிலங் களாக வகை செய்யப்பட்டன. பிரம்ம தேயம் என்ற வகையிலிருந்த நிலங்கள் தேவதானம் (திருநாமத்துக்காணி) என்ற வகைக்கு மாற்றப்பட்டன. பிராமணர் இழந்த நிலங்களுக்கு ஈடாக அவர்களுக்கு வேறு நிலங்கள் வழங்கப்பட்டன. அவற்றைப் பற்றிய விவரங்கள் மேல்வரு வனவாகும்.
1. முதன்மைக்கு
அ. இலுப்பைதெணியில் வயல்
அமணம் 22
ஆ. கோட்டைப்பிட்டியில் வயல்
அமணம் 30

Page 115
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
2. ஆராதனை பண்ணும் மற்றைய
பிராமணருக்கு அ. தித்தக்கடையில் வயல்
அமணம் எட்டு ஆ. அதற்குள்ள குடியுருப்பு, காடு
என்பன.
குருக்கள்மார் வேதனம் பெறுவதற்கும் அரசன் ஏற்பாடுகள் செய்தான். முதன்மைக்கு 30 பணமும் ஆராதனை பண்ணும் பிராமணர் பிறரில் ஒவ்வொரு வருக்கும் 11 பணமும் மாதந்தோறும் வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஒவ்வொரு நாளும் முன்னாளி அரிசி கொண்டு திருவமுதும் இலையமுதும் கறியமுதும் படைத்து நறும் புகையூட்டி ஆராதனை செய்வது அந்தணர்களின் பொறுப்பாகும்.
இச்சாசனம் திருநாமத்துக்காணி (தேவ தானம்), பூஜைக்காணி என்னும் இரு வகையான நிலங்களைப் பற்றியதாகும். அவை சர்வமானியமாக வழங்கப்பட்டன. அரசனுக்குரிய எல்லாவிதமான இறை கடமைகளும் கோயிலினதும் கோயிற் பிராமணரதும் உடைமைகளாகி விட்டன. திருநாமத்துக் காணியின் அளவுகளோ எல்லைகளோ சாசனத்திலே சொல்லப்பட வில்லை. அவை முன்னைய ஏற்பாடுகள் மூலம் வரையறையாகியிருத்தல் வேண்டும்.
சகவர்ஷம் 1435 இலே கோட்டை அரசனாகிய ஒன்பதாம் பராக்கிரமபாகு தனது குமாரனுக்கு மின்னல் காரணமாக ஏற்பட்ட நோய் குணப்பட்டதால் நன்றிக் கடனாக முன்னேஸ்வரஞ் சென்று மகாவிஷ்ணுவை வழிபட்டுக் கோயிற் பிராமணருக்குப் பூமி தானஞ் செய்து செப்பேடெழுதிக் கொடுத்தான். திஷ்கந்தச் சக்கரவர்த்தியான இராசகுரு முதலான பிராமணர் பன்னிருவருக்கு 140 அமணம் நிலத்தை வழங்கினான். நன்கொடையாக

பம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 六
அரசனால் வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் முன்னேஸ்வரம்பத்திலுள்ள ஐந்து கிராமங் களைச் சேர்ந்தனவாகும். கிழக்கிலே மல-எல என்னும் கால்வாயும் தென் கிழக்கிலே மாதம்பையில் உள்ள இரு எல்லைக் கற்களும் வடக்கிலே களுதிய பொக்குணையிலுள்ள மான-மான்தோட்ட என்னும் துறையும் அந்நிலங்களின் எல்லை களாகும்.
விஷ்ணு கோயிலிற் பூசகராயிருந்த பிராமணர் ஏழு பேருக்கு திரிகளுஹத்தை யில் 475 அமணம் அளவு கொண்ட நிலம் தானமாக வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் இராச குமாரனுக்கு மின்னலால் ஏற்பட்ட நோய்க்கு வைத்தியஞ் செய்து குணப்படுத்தி னார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அரசன் நிலங்களைப் பரவணி ஆட்சியாக வும் சர்வமானியமாகவும் வழங்கிச்
செப்பேடு எழுதிக் கொடுத்தான்.
கோட்டை இராச்சியத்திலே போர்த்துக் கேயரின் செல்வாக்கு ஏற்பட்டதன் விளை வாக முன்னேஸ்வரம் பெருமளவிலே பாதிக்கப்பட்டது. 1578 ஆம் ஆண்டு சிலாபம், நீர்கொழும்பு ஆகியவற்றின்மீது படையெடுத்துச் சென்ற போர்த்துக்கேயர் கோயிலைச் சூறையாடிய பின் அதனை இடித்தனர். அதன் பின்பு கோயிலின் வசமாயிருந்த முன்னேஸ்வரம் பத்திலுள்ள 62 கிராமங்களும் ஜெசூற் (யேசு சபை) சபையாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அவர்கள் 1606 ஆம் வருடத்தில் கிறிஸ்தவ தேவாலயமொன்றை அமைத்தனர்.
கண்டியில் அரசு புரிந்த நாயக்க மன்னனாகிய கீர்த்தியூரீ ராஜசிங்கனின் காலத்தில் முன்னேஸ்வரம் கோயில் புனருத்தாரணமாகியது. புனர்நிர்மாணத் திருப்பணிகள் இந்தியச் சிற்பிகளால் நிறை வேற்றப்பட்டதும் 1753 ஆம் ஆண்டிலே கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. நித்திய நைமித்தியக் கிரியைகள் நாள்தோறும்

Page 116
8 வட கொழும்பு இந்து பரிபா6
கிரமமாக நடைபெறுதற் பொருட்டு 32 அமணம் வயல் நிலத்தைக் குருமாருக்குப் பூஜைக் காணியாக அரசன் வழங்கினான். கீர்த்தி பூரீ மன்னன் வழங்கிய பூமிதானம் பற்றிய வாசகம் செப்பேட்டில் எழுதிக் கொடுக்கப்பட்டது.
பின்பு 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி யில் ஆலயத்தின் சில பகுதிகள் கிலமாகி விட்டதால் அவை குமாரசுவாமிக் குருக்கள் (1816 - 1912) என்பவரின் முயற்சியால் மீண்டும் புனரமைக்கப்பட்டன. மூலஸ் தானம், அர்த்தமண்டபம், மஹாமண்டபம் ஆகியன சீர்திருத்தப்பட்டு கி.பி. 1875 இல் மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. அதன் பின் பல தடவைகளிற் திருப்பணி வேலைகள் நடைபெற்றன. இந்நாட்களில் முன்னேஸ்வரத்திலே வழிபாடு செய்வோ ரிற் பெரும்பாலானோர் பெளத்தராயுள் ளனர்.முன்னேஸ்வரத்தில் நெடுங் காலமா கச் சிறப்புப் பெற்றிருந்த அக்கிரகாரம் அண்மைக் காலத்திலே சீர் குலைந்து விட்டது. கி.பி. 1958, 1983 ஆகிய வருடங் களில் ஏற்பட்ட இனக்கலவரங்களினால் ஆலயம் பெரிதும் பாதிப்படைந்துள்ளது. அங்கு நெடுங்காலமாகப் பேணப்பட்டு வந்த ஆவணங்களும் பட்டயங்களும் அரிய நூல்களும் மறைந்து விட்டன. இப்பொழுது முன்னேஸ்வரம் பெளத்தர்களின் கட்டுப் பாட்டிலுள்ள நிறுவனமாகிவிடும் என்ற அச்சம் சைவர்களிடையே தோன்றியுள்ளது.
தேநுவரைக் கோயில்
தேநுவரை என்னும் வணிகர் தலமான கரையோரப் பட்டினத்திலுள்ள விஷ்ணு கோயில் பதினான்காம் நூற்றாண்டிலே பேரமைப்பாக விளங்கியது. சாசனங்களும், இலக்கியங்களிலுள்ள குறிப்புகளும் அதன் சிறப்புகளைப் புலப்படுத்துகின்றன. கி. 1344 ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கு வந்திருந்த இபுன் பத்தூத்தா அதன் பெருமைகளைச் சுருக்கமாக விளக்குகின்றார். அவர்

பன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
கோயிலைப் பார்த்த காலத்தில் 1000 அந்தணர்கள் ஆலய சேவைகளில் ஈடுபட் டிருந்தனர். ஆராதனை வேளைகளில் இசை யோடு தோத்திரப் பாடல்களைப் பாடுவ தற்கும் உபசாரமாக அபிநயத்துடன் ஆடல் புரிவதற்கும் 500 தேவரடியார்குடியிருந்தனர் என்று அவர் குறிப்பிடுகின் றார். இபுன் பகதூத்தா கோயில் அருமை பெருமைகளை மிகைப்படுத்திச் சொல்லுகின்றார் என்று கருதினாலும் அவரது காலத்திலே தேநுவரைக் கோயில் மிகுந்த சிறப்பினைப் பெற்றிருந்தது என்பதிற் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை. அதன் சுற்றாடலில் அமைந் திருந்த செல்வ வணிகரின் குடியிருப்புகள், பெருந்தொகையான குடிகள் வாழும் கம்மாளர் கிராமங்கள், பல நூற்றுக் கணக்கான பிராமணர்கள் வாழும் அக்கிரகாரம் என்பன தேநுவரைக் கோயிலின் பிரமாண்டமான அமைப்புகள் இயங்குவதற்கு ஆதாரமாயிருந்தன.
தேநுவரைக் கோயில் சீனப் பேரரசரின் ஆதரவைப் பெறுமளவிற்குச் சிறப்புப் பெற்றிருந்தது. காலியிற் கண்டெடுக்கப் பட்ட மும்மொழிச் சாசனம் தேநுரையில் உள்ள சமய நிறுவனங்களுக்குச் சீனப் பேரரசனான யுங்-லோ வழங்கிய தானங் களைப் பதிவு செய்கின்றது. சாசன வாசகங்கள் சீனாவில் எழுதப்பட்டுச் சிலாலேகஞ் செய்யப்பட்டன. அங்கிருந்து சீனக் கடற்படைத் தளபதியான செங்-கோவினால் எடுத்துவரப்பட்ட சிலாசாசனம் 1509 ஆண்டு தேநுரையில் நிறுவப்பட்டது. பெளத்த கோயிலொன்று வழங்கப்பட்ட நன்கொடை பற்றிய விவரங்கள் சீனமொழியில் எழுதப்பட்டுள் ளன. இஸ்லாமிய வழிபாட்டுத் தலம் ஒன்றுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகள் பற்றிய சாசனம் பாரசீக மொழியில் அமைந்துள்ளது. இந்துக் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட தானங்கள் பற்றிய சாசனம்

Page 117
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அது கோயிலிற் பள்ளிகொண்டுள்ள நாயனாரைத் தேநுவரை நாயினார் என்று குறிப்பிடுகின் றது. 1000 கழஞ்சு பொன், 5 000 கழஞ்சு வெள்ளி, 50 பல வண்ணப் பட்டுப் புடவை கள், தங்க நூலிழைத்த நான்கு சோடிப் பதாகைகள், ஐந்து செம்பினாலான தூவக் கால்கள், 2 500 கட்டி எண்ணெய் (கற்பூர தைலம்), 10 சந்தனக் கட்டிகள் முதலான வற்றைக் கோயிலுக்கு நன்கொடையாகச் சீனப் பேரரசர் வழங்கினாரென்று சாசனத்திற் சொல்லப்படுகின்றது.
பதினாறாம் நூற்றாண்டிலே தேநுவரைக் கோயிலானது அதன் கட்டடங்களின் பிரமாண்டமான தோற்றத்தினாலும் செல்வ வளங்களினாலும் மிகுந்த சிறப்பினைப் பெற்றிருந்தது என்பதை கெறோஸ் பாதிரி யாரின் வர்ணனையின் மூலமாக அறிய முடிகின்றது. அவர் அக்கோயிலைப் பற்றி மேல்வருமாறு கூறுவார்:
'மாத்தறையிலிருந்து சிறிது தூரத்திற் கப்பால் அமைந்த கோயில் இலங்கையிலுள்ள கோயில்களிலே திருகோணமலையிலுள்ளதற்கு அடுத்த சிறப்பினைக் கொண்ட தாகும். சீனப் பேரரசர் தங்கள் விசுவாசத்தின் அடையாள அங்கு நிறுவிய சீனமொழிச் சாசனங்கள் காணப்படுகின்றன. அந்தவிடத் திலே பின்பு பிரான்சிஸ்கன் தேவாலயம் அமைக்கப்பட்டது. விஷ்ணு வழிபாட்டுக்குரிய தலம் கிறிஸ்தவ வழிபாட்டுத்தலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. முன்பு, அங்கு சிற்றரசரின் இராசதானி அமைந் திருந்தது. அது தேவநகர் என்று அழைக்கப்பட்டது. தேவநகர் என்பது கடவுளின் நகரம் என்று பொருள்படும். போர்த்துக்கேயர் அதனைத்தனவரை என்று

1ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 9
சொல்வர். கோயிலிற் சேவை புரிந்த நாட்டியப் பெண்கள் அங்கு வாழ்ந்தனர். அங்கு பொன், வெள்ளி, செம்பு ஆகியவற்றிலே சிறந்த வேலைப்பாடுகள் செய்யப் படுகின்றன. இராணுவத்துக்கு வேண்டியதுப்பாக்கிகளும் ஈட்டிகளும் ஆற்றங்கரை யோரத்திலே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன." தேநுவரைக் கோயில் 1588 இலே போர்த்துக்கேயராற் சூறையாடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது. கண்டி நாயக்க மன்னரின் காலத்தில் ஒரு சிறிய விஷ்ணு கோயில் உருவாக்கப்பட்டது. அது பெளத்தரின் வழிபாட்டுக்குரிய நிலையமாகப் பயன்படு கின்றது.
பிள்ளையார் கோயில்கள்
கோட்டைக் காலத்துச் சந்தேஸ்ய காவியங்கள் சிலவற்றில் கணேஸ்வரர் கோயில்கள் பற்றிய சுருக்கமான குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. தேவநகருக்குச் சமீபத் திலுள்ள மகுல்வல்ல என்னும் தலத்திற்கு அண்மையில் வல்லே மடம என்னும் இடத்திலுள்ள தென்னந்தோப்பில் உள்ள கணேஸ்வரர் கோயிலைப் பற்றி திஸ்ர சந்தே ஸய குறிப்பிடுகின்றது. அது தெவுந்தரவிற்குச் செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ளதென்றும் அலைகள் படுமள விற்குக் கடலின் சமீபமாய் உள்ளதென்றும் கோகில சந்தேஸய குறிப்பிடுகின்றது.
அந்தக் கோயில் இராமச்சந்திரன் என்னும் வணிகரால் அமைக்கப்பட்டது. நாள்தோறும் காலைவேளையில் கோயிலின் அமைப்பாளரின் பேரில் வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. களுகங்கைக்குச் சமீபத்தில் உள்ள கணேசர் கோயில் ஒன்றினைப் பற்றியும் கோகில சந்தேஸய வர்ணிக்கின் றது, அங்கு மேள வாத்தியம், சங்கொலி

Page 118
10 வட கொழும்பு இந்து பரிபா
என்பனவற்றோடு கிரியைகள் நடைபெற் றன. அச்சமயங்களில் கற்பூரம், சாம்பிராணி முதலியவற்றையும் எரித்தனர்.
கந்தசாமி கோயில்கள்
ஆறாம் பராக்கிரமபாகுவின் காலத்திலே கோட்டை நகரத்தின் வடவாசற் புறத்திலே கந்தசுவாமி கோயிலொன்று அமைந்திருந் தது. அதனைப் பற்றிச்சலலிஹினி சந்தேஸய என்னும் நூல் குறிப்பிடுகின்றது. சேவலின் உருவம் வரைந்த பதாகைகளும் வேறு விதமான கொடிகளும் அங்கு மிகுந்த வனப் புடன் விளங்கின.
கந்தக் கடவுளைச் சமகாலச் சிங்கள நூல்கள் சண்முகன் என்றும், மகாசேனன் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. மயில்வாகனம் பற்றியும் சேவற்கொடி பற்றியும் அவற்றிலே வர்ணனைகள் காணப்படுகின்றன. கோட்டையில் உள்ள கந்தசாமி கோயிலில் நடைபெறும் வாத்தியக் கச்சேரிகள் பற்றி யும் அங்கு குவிந்திருக்கும் நிவேதனப் பொருட்கள் பற்றியும் ஹம்ஸ சந்தேஸய குறிப்பிடுகின்றது. ஏழாம் விஜயபாகுவின் காலத்தில் அச்சுதராயன் என்பவன் கோட்டையில் உள்ள கந்தசுவாமி கோயி லுக்கு வழங்கிய தானங்கள் சாசனமொன் றிலே பதிவாகியுள்ளன.
காளி கோயில்கள்
கோட்டைக் காலத்துக் காளி கோயில்
களைப் பற்றிச் சமகாலத்து நூல்கள் சில
குறிப்பிடுகின்றன. சீதாவாக்கையில்

லன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
வைரவர் கோயிலுக்குச் சமீபத்தில் ஒரு காளி கோயில் இருந்தது. சவுல் சந்தேஸ்ய அதனைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. வைரவர் கோயிலில் வழிபாடு செய்த பின் உமையின் கோயிலை அடையுமாறு தூது செல்லும் பறவையினை ஆசிரியர் வேண்டு கின்றார். பெந்தோட்டையில், வனவாச விகாரையின் சமீபத்திலே வேறொரு காளி கோயில் காணப்பட்டது. அங்கிருந்த நாட்டியம் பயின்ற பெண்களின் வனப்பு மிக்க கோலத்தையும் ஆடல்களையும் பரவி சந்தேஸ்ய என்பதன் ஆசிரியர் நயம்பட வர்ணிக்கின்றார்.
களுத்துறையில் ஐந்நூற்றுவரின் பெயரால் வழங்கிய காளி கோயிலைப் பற்றிச் சாசனமொன்றினால் அறிய முடிகின் றது. அச்சாசனம் களுத்துறை நீதிமன்றது நீதிபதிக்குரிய உத்தியோகபூர்வமான மாளிகையின் வளாகத்தில் உள்ளது. அதில் அரசனின் பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை. சாசன வரிவடிவங்கள் 14ஆம் நூற்றாண்டுக் குரியவை. ஐஞ்ஞற்றுமார் காளிக்கு இராசாக்களும் குடியானவர்களும் தான மாகக் கொடுத்த நிலங்கள் வரியிலியாக விடப்பட்டமை பற்றிச் சாசனங் குறிப்பிடு கின்றது. வயல், தோட்டம் என்னும் இரு வகை நிலங்களுக்கும் தானிய ஆயம், வயல் ஆயம், தோட்ட ஆயம் என்னும் வரிகளை அரசனுக்கும் முதலிகளுக்கும் செலுத்த வேண்டியதில்லை எனச் சாசனத்திற் கூறப் பட்டுள்ளது. அந்த ஏற்பாட்டின் மூலம் அவை வரியிலி நிலங்களாகி விட்டன.

Page 119
இரத்மலானையிலுள் எனப்பெறும் இந்து
(தொழிற் கந்தோரில் கடமையாற்றும் திரு. ம வாசகர்களின் அறிகைக்குக் கொண்டுவரப்பட இன்றுவரை நின்று நிலவுவதாகும். இக்ே பெர்னான்டோ எனப்படும் பெளத்த சிங்கள் இக்கோயிலுக்குரிய கடமைகளை செய்து வி திரு. காமினி பெர்னாண்டோ அளித்த நேர்கா வேண்டுகோளுக்கிணங்க எம்மை உரிய தகவ தந்தமைக்காக திரு. பெர்னாண்டோ பெரிதும் ே நன்றிகள். அவருடன் சேர்ந்து வந்து உதவிய
கடப்பாட்டைத் தெரிவிக்கிறோம். இது 12. 09 பட்டது.)
மிகப் பழங்காலம் தொட்டே இலங்கையில் இந்து சமயம் நிலவி வந்துள்ளது. விஜய னுடன் வந்த அவனது தோழர்களிற் சிலர் (அனுராத போன்றவர்கள்) இந்துக்களா யிருந்து மதுராபுரியிலிருந்து வந்த இந்துப் பெண்களையே திருமணம் செய்து கொண் டனர்.

ள கொணா கோவில் ஆலயத்தின் வரலாறு
னோகரன் அவர்களது ஆர்வம் காரணமாக தமிழ் ட்ட இக்கோயில் போர்த்துக்கேய காலம் முதல் காயிலின் பூசகராக இருப்பவர் திரு. காமினி ாப் பெருமகனாவர். 18ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து பரும் குடும்பத்தின் இன்றைய வாரிசாகவுள்ள ணலின் தொகுப்பு கீழே தரப்படுகின்றது. நமது ல்களுடன் வந்து சந்தித்து வேண்டிய தரவுகளை பாற்றப்படவேண்டியவர்ஆவார். அவருக்குஎமது திரு. மனோகரன் அவர்களுக்கும் எமது நன்றிக் . 2004 அன்று காலை இந்த ஒலிப்பதிவு செய்யப்
அனுராதபுரி காலத்தில் தேவநம்பிய தீசன் காலத்திலேயே பெளத்த மதம் இலங்கைக்கு வந்து அரச மதமாயிற்று. ஆயினும், இந்துக் கோயில்கள் தொடர்ந்தும் நிலவின. தற்பொழுது பெளத்த வழிபாட்டு இடமாக இருக்கும் "ஈசுறுமுனிய’ எனும் இடப் பெயர் முன்னர் ஈஸ்வரன் கோயில்
இருந்தமையை நினைவுறுத்துகின்றது.

Page 120
12 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பொலநறுவைக் காலத்தில் சோழர் ஆட்சியின் பொழுது மேல் மாகாணத்தின் இப்பகுதியிலும் இந்துக் கோயில்கள் பல இருந்திருத்தல் வேண்டும். இந்தக் கோயிலில் உள்ள அம்மன் சிலையான பார்வதி விக்கிரகம் சோழர் காலத்திற்குரிய தென இக்கோயிலுக்கு வந்து இச்சிலை களை பார்வையிட்ட தொல்பொருள் திணைக்கள உத்தியோகத்தர் ஒருவர் தெரிவித்தார். இக்கோயிலில் 1984 இல் மீட்டெடுக்கப்பட்ட ஆவுடையார் சிலை மிகப் புராதனமானதாக இருக்கவேண்டும் என இதனைப் பார்த்த பிராமண அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர்.
பொலநறுவைக் காலத்தின் பின்னர் சிங்களஇராசதானிகள் குருநாகல், தம்புள்ள ஆகிய இடங்களுக்கு மாறி மாறிச் சென்று இறுதியில் கோட்டைக்கு வந்தது. இரத்மலானையாக இப்பொழுதுள்ள இடம் கோட்டை இராச்சியத்தின் ஆட்சியின் கீழ் வந்ததாக இருத்தல் வேண்டும். கோட்டைக் காலத்தில் எழுதப்பெற்ற ‘சலலஹினி சந்தேசிய எனும் கவிதை நூலில் குறிப்பிடப் பெறும் நந்தீஸ்வரம் இதுவாக இருக்கலாம். கோட்டை இராச்சியத்தில் போர்த்துக்கேய அதிகாரம் அதிகரிக்கத் தொடங்க அக்காலத்தில் கத்தோலிக்க மதகுரு பீடங்களில் ஒன்றான பிரான்சிஸ்கன் சபையினர் இக்கோயிலை இடித்தனர். இது 1517ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றதென அறிகின்றோம். நெறஞ்சே த அல்மேதா என்ற போர்த்துக்கேய தளபதியின் ஆட்களே இக்கோயிலை இடித்தனர் என்பர். கோயில் இடிக்கப்பெற்ற பொழுது பூசகர்களாயிருந்த பிராமணர்கள் கொல்லப்பட்டனர். பூசகரின் மூத்த புதல்வன் கத்தோலிக்க மதத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். இது நடந்து சில வருடங் களின் பின் இக்கோயில் அழிக்கப்பட்டதை அறிந்த வீதிய பண்டார அக்கோயிலை மீட்டான். இது நடந்தது ஓகஸ்ட் 1552 இல்,

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இக்கோயில் மீட்கப்பெற்றபோது முந்தைய பூசகர்கள் ஒருவரும் இல்லாத படியால் அக்காலத்தில் மொறட்டுவப் பகுதியைச் சேர்ந்த லக்சபதி எனும் இடத்தி லிருந்த பத்தினி கோயிலின் பொறுப்பாளரா கவும் பூசகர்களாயுமிருந்த யுவானஸ் பெர்னான்டோவிடம் பூசை, நிர்வாகப் பொறுப்புக்களை ஒப்படைத்தான். இந்தப் பரம்பரையின் வழித்தோன்றல்தான் நான். (திரு. காமினி பெர்னான்டோ).
அவ்வாறு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டா லும் 1717ஆம் ஆண்டிலேயே அந்த இடத்தில் கத்தறகம தெய்யோவின் (முருகன்) கோயில் கட்டப்பட்டது. இதற்கான அதிகாரம் ஒரு ஆக்ஞை பிரகடனத்தின் பிரகாரமே வந்தது. இக்காலத்திற்குரிய நில உறுதிகள் இல்லை. 1717இல் இக்கோயில் கட்டப்பட்டதற்கான சான்றுகள் என்னிடம் உள்ளது.
இந்தக் கோயில் கதிர்காமக் கடவுளுக் குரிய கோயிலாக இருந்தாலும் மக்களால் 'கொணாக் கோயில்’ என்றே அழைக்கப்படு கின்றது. 'கொணா’ எனும் சொல் எருதைக் குறிக்கும். 'நந்திக் கோயில் என்ற தமிழ் வடிவமே கொணாக் கோயில்’ என்று சிங்களத்தில் அழைக்கப்படுகின்றது. இப்பொழுது முருகன் சிலையே ஆதி மூலத்தில் உள்ளது. பரம்பரை பரம்பரை யாக நாம் இதனை பார்த்துக் கொண்டு வருகின்றோம். எனக்கு முன்னர் எனது தகப்பனார் பொறுப்பாக இருந்தார். 1968 இல் எனது பொறுப்புக்கு வந்தது. ஆனால், தகப்பனார்வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததால் 1982 இல் நான் நிர்வாகத்தை ஏற்றுக் கொண்டேன். 1991இல் எனது மகனிடம் பொறுப்பை கொடுத்துள்ளேன். கோயில் கருமங்களின் பொறுப்பு, நிர்வாகப் பொறுப்பு என்பது கோயில் விடயங்களை செய்வதாகும். காலை, மாலையில் பூசை செய்தல். முன்னர் மத்தியானத்திலும்

Page 121
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
இருந்தது. இதைவிடக் கோயிலுக்கு நேர்த்திக் கடன்களை நிறைவேற்ற வருபவர்களின் கருமங்களைப் பார்த்தலும் எமது கடமையாகும். நவக்கிரக வழிபாடு செய்தலும் இடம்பெறும். பிள்ளை வரம் வேண்டுவோரும் இங்கு வருவர். அதற்கான பூஜையும் இடம்பெறும்.
பூஜை வேளைகளில் வெள்ளை உடை யையே அணிவேன். இக்கோயிலுக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டியே அதிக பக்தர்கள் வருவார்கள். அதற்கு பெளத்த, சிங்கள மக்களே வருகின்றனர். பிள்ளைப் பேறு என்பது பத்தினி கோயிலுடன் சம்பந்தப் பட்டது. பூஜைகளுக்கு பழங்கள் வைத்து பூஜை செய்வோம். புத்தரும் உண்டு. புத்தருக்கும் பூஜை செய்வோம். இதைவிட இக்கோயில் மஹோற்சவம் இடம்பெறுவது உண்டு. கோயிலுக்குப் பணமும், பொருட்களும் தருவார்கள். இப்பகுதியில் உள்ளவர்களும் பிற இடங்களிலிருந்தும் கோயிலுக்கு வருவார்கள். அண்மையில் கேகாலையில் இருந்து சில பக்தர்கள் வந்தனர். முன்னர் அவர்களுக்குப் பிள்ளை கள் இல்லாமலிருந்தனர். இக்கோயிலில் பூஜை செய்த பின்னர் பிள்ளை கிடைத்தது.
---
(ஒலிப்பதிவினைக் கேட்டு பதிவுசெய்த குழு: ே ஜெயரூபன், சண்முக சர்மா ஜெயப்பிரகாஷ்)

பம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 13
உற்சவம் ஒகஸ்ட், செப்டெம்பரில் இடம்பெறுகின்றது. போயாவை ஒட்டியே உற்சவம் இடம்பெறும். 14 நாட்கள் உற்சவம் இடம்பெறும். சில வேளைகளில் நாட்களைக் குறைப்பதுண்டு. கோயிலின் நடைமுறை இவ்வாறாக அமையும்.
1984 இல் கோயில் வளவில் கோயில் காரியங்களுக்காக நிலத்தை அகழ்ந்தபோது ஒரு ஆவுடையார் சிலை தென்பட்டது. இதைப் பார்க்கும்போது இது மிகப் பெரியதாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஆவுடையார் சிலை கிடைத்தபோது ஒரு நந்தி சிலையும் கிடைத்தது. அது உடைந்து காணப்பட்டது.
இங்கு மஹா சிவராத்திரி விழா மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
தனிப்பட்ட முறையில் நான் ஒன்றைக் கூற வேண்டும். இது ஈஸ்வரன் கோயில் ஆகையால் ஈஸ்வரன் கோயிலில் பூஜை எவ்வாறு இடம்பெற வேண்டுமோ அவ்வாறு பூஜை செய்து ஈஸ்வரனை சேவிக்க வேண்டும்.
பேராசிரியர்கார்த்திகேசு. சிவத்தம்பி, ஜெயசிங்கம்

Page 122
கொழும்பில் நா நகரத்தார் (
எஸ். சுப்பிரமணியம்
நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் என்றழைக் கப்படும் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார், தமிழ் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குலத்தினர் ஆவர். இவர்கள் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள செட்டிநாடு என்னும் பிரதேசத்தில் செறிந்து வாழ்ந்தவர்கள். தற்போதும் வாழ்ந்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். இவர்கள் வணிக சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.
இவர்கள் எங்காவது வெளிநாடுகளில் வணிகம் தொடங்கிய பின் தமக்குள் சிலர் ஒன்றிணைந்து ஒரு சிறிய கதிரேசன் கோயிலை அமைத்து பின்னர் அதனை , அபிவிருத்தி செய்வதை சாதாரண வழக்கமாகக் கொண்டவர்கள். அவர்களின் பிரதான கடவுளாக கதிரேசன் காணப்படு கிறார். அக்கடவுளின் குறியீடு வேலாயுதம். நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்கள் தமது வணிகத்தையும், கோயில்களையும் பர்மா,

ாட்டுக்கோட்டை கோயில்கள்
செட்டியார் ஜே. பி.
மலேசியா, இந்தோனேசியா, சிங்கப்பூர், இந்தோசீனா மற்றும் இலங்கை போன்ற கிழக்கு நாடுகளிலும் அமைத்துக் கொண்
டனர்.
இச்சமூகத்தினர் இலங்கைக்கு ஆயிரத்து எண்ணுாறு (1800) அளவில் வணிகத்திற்காக வந்துள்ளனர். இவ்வாறு வந்தவர்கள் காலி, கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் போன்ற இடங்களிலே தமது வியாபாரத்தை ஆரம்பித்ததுடன் அவ்விடங்களிலேயே கதிரேசன் கோயில்களையும் நிறுவினர். இக்காலத்திலேயே கதிர்காமத்திலும் ஒரு கோயிலை நிறுவினார்கள். பின்னர் நாட்டின் உட்பகுதிக்கு கோப்பி மற்றும் தேயிலை என்னும் பெருந்தோட்ட பயிர்ச் செய்கைக்காக நகர்ந்தனர். அத்துடன்கண்டி, மாத்தளை, கம்பளை, புசல்லாவ, குருநாகல், நாவலப்பிட்டி, பதுளை, இரத்தினபுரி, இறக்குவானை போன்ற இடங்களில்

Page 123
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
கோயில்களைக் கட்டியவர்களும் இவர் களே. மேலும், நீர்கொழும்பு, மாதம்பே, புத்தளம் ஆகிய இடங்களிலும் ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டன. இவை யாவும் தனியாருக்கு உடைமையான ஆலயங்களாக காணப் பட்டன.
நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார், அவர் களின் சொந்தப் பணத்தின் மூலமே இக் கோயில்களை அமைத்தனர். இவர்களின் சமூகத்தைத் தவிர்ந்த மற்றையோர் கோயிலின் நிர்மாணம், நிர்வாகம், முகாமை என்பவற்றில் பங்குபற்ற அனுமதிக்கப்பட வில்லை. அத்துடன் பிறரிடமிருந்து நன்கொடைகள் பெறுவதும் கண்டிப்பாகத் தடை செய்யப்பட்டது. ஒவ்வொரு நாட்டுக் கோட்டை நகரத்தாரும் D 956) ) (அங்கத்துவப் பணம்) எழுத வேண்டி இருந்தது.
செட்டியார் தெருப் பகுதியில் (கொழும்பு) பெரும்பாலான நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டியார்கள் தமது வியாபாரத்தை நடத்தி வந்ததுடன், அப் பிரதேசத்தில் கோயில் ஒன்றைக் கட்டவும் தீர்மானித்தனர். இல, 239, செட்டியார் தெருவில் கதிரேசன் கோயில் 1809 ஆம் வருடம் கட்டப்பட்டது. சிலகாலம் சென்ற பின்னர், முகாமைத்துவத்தில் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளின் காரணமாக செட்டியார் களில் சிலர் பிரிந்து சென்று புதிய கதிரேசன் கோயிலை வேறோர் இடத்தில் 1839 ஆம் ஆண்டுகளில் கட்டினர். முதலில் கட்டப் பட்ட கோயிலே பழைய கதிரேசன் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. புதிய கதிரேசன் கோயிலைக் கட்டவென நகரத்தார் செட்டியார் தெருவில் வாங்கிய (உறுதி பத்திர இல, 1845) நிலமானது ஜூன் மாதம் 8ஆம் திகதி 1852 இல் உறுதிப் படுத்தப்பட்டது. மேற்படி காணி நிலத் துடன் இன்னும் சில காணித் துண்டுகளும்

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 15
கொள்வனவு செய்யப்பட்டன. (உறுதி இல. 479, 16. 12. 1863), (உறுதி இல. 584, 24 02. 1865) இக்காணிகள் வாங்கப்பட்டதும் உடனடியாகத் தற்போதைய கோயில் செட்டியார் தெருவில் 251ஆம் இலக்க இடத்தில் கட்டப்பட்டது.
இந்நகரத்தார் ஒவ்வொரு வருட ஆடி பண்டிகை (ஜூலை, ஆகஸ்ட்) காலத்திலும் பெளர்ணமி நாளில் கதிர்காமத்திற்குப் பாத யாத்திரையாகச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். மாட்டு வண்டிகளில் பயணித்த இவர்கள் யானைகளின் அச்சுறுத்தல்கள் நிறைந்த காடுகளுக்கூடா கவும் கதிர்காமம் நோக்கிப் பயணித்தனர். இப் பயணங்களின்போது அவர்கள் மலேரியா போன்ற நோய்களின் தாக்கத்திற் கும் ஆளானார்கள். இவ்வாறு நோய்கள் பரவுவதை விரும்பாத ஆங்கிலேய ஆட்சி யாளர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் இப் பயணங்களைத் தடை செய்தனர்.
இப்பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுத்த பழைய மற்றும் புதிய கதிரேசன் கோயில் களைச் சேர்ந்த செட்டியார்கள் கதிர்காம கோயிலுக்கு மாற்றீடாக கொழும்பில் ஆலயம் எழும்பி ஆடிவேல் விழாவை கொண்டாடினர். இரு பிரிவினரும் பம்பலப் பிட்டியில் இரு வேறு காணிகளை கொள்வனவு செய்து இரு ஆலயங்களைக் கட்டினர். அவை தமிழில் உபய கதிர்காமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
புதிய கதிரேசன் கோயிலைச் சேர்ந்த நகரத்தார் இல. 339, காலி வீதி, பம்பலப் பிட்டியில் 4 ஏக்கர் 3 றூட் 20 பேர்ச் விஸ்தீரணமுள்ள காணி ஒன்றை (1554, 16. 11. 1871இல்) கொள்வனவு செய்தனர். அவ் விடத்தில் அவர்கள் கோயில் ஒன்றையும் கட்டினார்கள். இதன் பிறகு அத்துடன் இணைந்த காணி ஒன்றை (உறுதி இல.2572,

Page 124
16 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
08. 09. 1909இல்) வாங்கினர். இதன் விஸ்தீரணம் 1 ஏக்கர், 1றுாட், 38 பேர்ச் ஆகும். இத்துடன் இன்னும் சில காணிப் பரப்பு களும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு: 1 ஏக்கர், 12 பேர்ச் (உறுதி இல, 2148, 23. 02. 1912ஆந் திகதி), 2 ஏக்கர், 29 பேர்ச் (உறுதி இல. 1761, 07. 12. 1932ஆந் திகதி) எனவே, இவர்கள் மொத்தமாகக் கொள்வனவு செய்த காணி களின் அளவு 9 ஏக்கர், 2றுாட், 19 பேர்ச் ஆகும். பழைய கோயில் உடைக்கப்பட்டு தற்போது உள்ள ஆலயம் 1992ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது.
இச்சமூகத்தினர் கொழும்பில் ஆற்றியுள்ள பல்ே இந்நூலில் இடம்பெறும் திரு. சுப்பிரமணிய
பார்க்கவும்.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
புதிய கதிரேசன் கோயிலின் தேர், வெள்ளி ரதம் எனவும், பழைய கதிரேசன் கோயிலின் தேர்தங்க ரதம் எனவும் அழைக் கப்படுகின்றது. கதிர்காமத் திருவிழாக் காலங்களில் இத்தேர்கள், செட்டியார் தெருவில் இருந்து புறப்பட்டு காலி வீதி யூடாக பம்பலப்பிட்டியை அடைந்து மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்து பின்னர் செட்டியார் தெருவிற்குத் திரும்பும். இது ஒரு தேசிய விழாவாகக் கருதப்படுவதுடன் அரச, வங்கி விடுமுறையாகவும் பிரகடனப்படுத்தப் பட்டிருந்தது. இத்திருவிழா ஆடிவேல் விழா என்று அழைக்கப்படும்.
வேறு இந்து சமயப் பணிகள் பற்றி அறிவதற்கு ம் செட்டியார் அவர்களின் நேர்காணலைப்

Page 125
கொழும்பில் இ - இந்து சமய நிறுவனங்களு ஏற்படுத்தி
சட்டத்தரணி கந்ை
பொதுச் செயலாளர், அகி செயலாளர், இந்து வி
இலங்கையின் தலைநகர் கொழும்பு மாநகரின் வரலாற்றில் இந்துக்களுக்கு என்று ஒரு தனி இடம் உண்டு. இன்று கொழும்பு மாநகர், ஏடுகளில் நாட்டின் அரசியல் தலைநகர் என்ற நிலையிலிருந்து வர்த்தக தலைநகர் மட்டும் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப் பட்டுவிட்டபோதும் கொழும்பு மாநகரும் அதனைச் சுற்றி அமைந்துள்ள கொழும்பு மாவட்டத்தின் ஏனைய அங்கங்களாக இருக்கும் இடங்களும் அடங்கிய இடப் பரப்பு, இலங்கையின் தலைநகரமாக இந் நாட்டவராலும் பிறநாட்டவராலும் கருதப் படுகின்றது.
கொழும்பில் தமிழ் மக்கள் - குறிப்பாக அவர்களில் பெரும்பாலும் இந்து மக்கள் - மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க ஓர் இனமாக வாழ்ந்தமை வரலாறு. இன்று அந்த நிலைக்குப் பின் ஒரு வினாக்குறி போட

ந்துப் பாரம்பரியம் ம் இந்துக் கல்விக் கூடங்களும் ய தாக்கங்கள்
தையா நீலகண்டன்
ல இலங்கை இந்து மாமன்றம், பித்தியா விருத்திச் சங்கம்.
வேண்டியது உண்மை நிலை. இருந்தும்கூட கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் வளர்ந்து விடவில்லை என அங்கலாய்க்கும் நிலை ஏற்படாதது, ஒரு நிம்மதியான விடயம்.
'அடக்கி ஒடுக்கப்படும் இனமாக நாங்கள்’ என்ற வேதனை நிலையிலும் நாங்கள் எங்கள் பாரம்பரியத்தை விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. அதனை முன்னெடுத்துச் சென்றிருக்கின்றோம்.
அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட இனத்துரோகச் செயல்களினால் கொழும்பில் வாழ்ந்த பிரபல்யமான இந்துக் குடும்பத்தினர் இன்று சோர்ந்து போய் இருக்கின்றனர். ஆனால், வேதனைகளையும், சோதனைகளையும் கூடச் சவால்களாக எடுத்து புதிய தலைமுறையினர் எமது பாரம்பரியத்தை கொழும்பில் வளர்த்து வருகின்றனர்.

Page 126
8 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலணி
இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் என்ற போர்வையிலும், அரச படைகள் தங்கள் பாதுகாப்புக்கு என்ற மாயையிலும் பெரும் பான்மைப் பலம் மிக்கவர்கள் தந்த கொடுமைகள், எம் மக்களை இந்நாட்டில் இருந்து பிற நாடுகளுக்கு வெளியேற வைத்தன. இன்று பாரின் பல பக்கங்களிலும் எமது மக்கள் தங்கள் பாரம்பரியத்தை எடுத்துச் சென்று வளர்த்து வருவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டில் கோலாலம்பூரில் உலகச் சைவப் பேரவை மாநாடு நடந்தபோது இரு நாடு களின் பிரதிநிதிகள் மட்டும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த அல்லது அந்த மண்ணின் பரம்பரை யாக இருக்க, ஏனைய நாட்டின் பிரதிநிதி களாக இருந்தவர்கள் அனைவருமே இலங்கைச் சைவர்களாக, இருந்தனர். உலகமெல்லாம் சென்று எம்மவர் எமது பாரம்பரியத்தைப் பேணுகின்ற காலகட்டத் தில், கொழும்பில் மனித சக்தி குறைந்த நிலையிலும், எங்களுக்கு ஏற்பட்ட இன்னல்களை ஏணிப்படியாக எடுத்து, சவால்களுக்கு ஈடுகொடுத்து, எமது பாரம் பரியத்தை முன்னெடுத்துச் சென்றிருக்கின் றோம். அந்தப் புதிய அலையில் இணைந்து விட்டவன் என்ற நிம்மதியைத் தன்னடக்கத் துடன் கூறிக்கொண்டு கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியத்தில் இந்து சமய நிறுவனங் களும் இந்துக் கல்விக்கூடங்களும் ஏற்படுத் திய தாக்கங்கள் பற்றி ஒரு கண்ணோட் டத்தைச் செலுத்த விரும்புகின்றேன்.
நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்பட்ட கொழும்பு விவேகானந்த சபை முதல் பல இந்து நிறுவனங்கள் கொழும்பு மண்ணில் பிறந்தவை. சைவ மங்கையர் கழகம், இந்து வித்தியா விருத்திச்சங்கம், கொழும்பு சைவ முன்னேற்றச் சங்கம், கதிர்காமத் தொண்டர் சபை, வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன சபை, ஈழத்துத் திருநெறித் தமிழ் மன்றம்,

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
சிவயோகர் சுவாமிநிதியம் என்பன முக்கிய மானவை. வடகொழும்பில் விவேகானந்த சபை நிறுவிய விவேகானந்தாக் கல்லூரி, தென் கொழும்பில் சைவ மங்கையர் கழகம் ஆரம்பித்த சைவ மங்கையர் கல்லூரி, இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கம் நிறுவிய இந்துக் கல்லூரி, கொழும்பு (பம்பலப்பிட்டி), கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி (இரத்மலானை) ஆகியவை கொழும்பு வாழ் இந்து மக்களிடையே புத்துணர்வைக் காலத்துக்குக் காலம் தந்ததுடன் இந்துப் பாரம்பரிய மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகுத்தன.
வடகொழும்பில் விவேகானந்த சபை நிறுவிய - விவேகானந்த சபை மண்டபமும் பம்பலப்பிட்டியில் இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கம் (வெள்ளவத்தை மாணிக்க விநாயக ஆலய அறங்காவலர் சபையிட மிருந்து நீண்டகாலக் குத்தகையில் பெற்ற காணியில்) கட்டிய சரஸ்வதி மண்டபமும் கொழும்பில் தமிழ் கலாசார நிகழ்வுகளும் இந்து சமய வைபவங்களும் வசதியாக நடைபெற உதவின.
இதற்கும் மேலாக இராமகிருஷ்ண மிஷன் வெள்ளவத்தையில் நிறுவிய மண்டபங்களும், கதிர்காமத் தொண்டர் சபை மருதானையில் அமைத்த மண்டபமும் இந்துக்களுக்கு பல வழிகளில் பயன் பட்டன. கொழும்பில் நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டியார்களும் ஆறுநாட்டு வேளாளர் குழாமும் கட்டிய கோயில்கள் அவற்றின் தாக்கங்களும் இந்து சமய நிறுவனங் களுடன் இந்துக் கல்விக்கூடங்களுடனும் கைகோர்த்து உதவின.
வெள்ளவத்தை மாணிக்க விநாயகரை வழிபட்டுக் கொண்டு பிள்ளையாரின் அருளுடன் 1955 ஆம் ஆண்டு பம்பலப் பிட்டி சரஸ்வதி மண்டபத்தில் இலங்கை யில் இருக்கும் இந்து நிறுவனங்களும் ஆலய தர்மகர்த்தா சபைகளும் கூடி

Page 127
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
தங்களின் ஒர் கூட்டமைப்பாக - உச்ச நிறுவனமாக - அகில இலங்கை இந்து மாமன்றத்தை ஆரம்பித்தமை கொழும்பில் நடந்த இந்துக்களின் நிகழ்வுகளுக்கு மகுடம் வைக்கும் வைபவமாகக் கருதப்படலாம். இந்து மக்களுக்கு என ஒரு தலைமையகம் கொழும்பில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் இந்த உச்ச நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. காலம் தாழ்த்தியாயி னும் அரசிடம் குத்தகை பெற்ற காணியில் 1996 ஆம் ஆண்டில் மாமன்றத் தலைமை யகம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது, கொழும்பில் இந்து மக்களின் வரலாற்றில் பொன் அத்தியாயம் ஒன்றெனக் கூறலாம். வேதனைகளும் சோதனைகளும் மிக்க கால கட்டத்தில் இந்து மக்கள் கொழும்பில் சவால்களைச் சந்திப்பதில் உசாராக இருந்திருக்கின்றார்கள் - உத்வேகமாகச் செயற்பட்டிருக்கின்றார்கள் - என்பதற்கு இது ஒரு சான்று.
கொழும்பில் எமது பாரம்பரியம் வளர உழைத்த இந்து சமூகத்தின் சில அங்கங் களைக் குறிப்பிடுவது கடமை. இந்து முயற்சிகள் பலவற்றில் கொழும்பு வாழ் இந்து சட்டத்தரணிகளும் இளைப்பாறிய நீதியரசர்களும் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தந்த தலைமைத்துவம் சரித்திரம் பகரும் உண்மை. அவர்கள் சுதந்திரமாக இயங்கு கின்ற துணிச்சலுடன் குரல் கொடுக்கின்ற வர்க்கம் என்பது அதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம். அந்த வர்க்கத்துக்குப் பெரிதும் உறுதுணை நின்ற இன்னுமொரு வர்க்கம் கொழும்பில் வாழ்ந்த இந்து வர்த்தகப் பிரமுகர்கள். தாராள சிந்தனை யுடன் அவர்கள் இந்து நிறுவனங்களுக்கும் இந்துக் கல்விக்கூடங்களுக்கும் தந்துதவிய பேருதவி மறக்க முடியாத பெரும் புண்ணியச் செயல். இந்து நிறுவனங்களும் இந்துக் கல்விக்கூடங்களும் இயங்க பல்வேறு வழிகளில் உதவி செய்த இன்னும்

is -
ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 19
ஒரு வகையினரும் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அரச பதவி வகித்தவர்களும் இளைப்பாறிய அரச உத்தியோகத்தவரும் ஆவர். பின் கூறப்பட்ட வகையினர் இன்று தொகையில் குன்றியிருப்பதும் ஆசிரியர்கள் "டியூஷனில் "மூழ்கியிருப்பதும் இளைப் பாறிய அரச உத்தியோகத்தர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுடன் முதுமைக் காலத்தைக் கழிக்க வெளிநாடுகள் சென்றிருப்பதும் இன்று இந்து நிறுவனங்களுக்குப் போதிய ஆளணி இல்லாத சங்கட நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன.
மேற்கூறியவை இக்கட்டுரையின் கருப் பொருளின் இரத்தினச் சுருக்கம். சில முக்கிய விடயங்களை சிறிது விரித்து எடுத்துரைக்க விரும்புகின்றேன்.
கொழும்பு வாழ் இந்து மக்களிடையே 1951ஆம் ஆண்டு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டது. இருபத்து நான்கு இந்துப் பிரமுகர்கள் ஒன்று கூடி எதிர்காலச் சந்ததி யினருக்கு எழுத்துக்களால் வர்ணிக்கப்பட முடியாத அளப்பரிய சேவை ஒன்றினை ஆற்றுவதற்கு வித்திட்டனர். உச்ச நீதிமன்றத்தின் மிகவும் உயர் நிலையில் (ஒரு தமிழ் இந்து என்ற காரணத்தினால் பிரதம நீதியரசர் பதவியில் தற்காலிக மாகவே மட்டும் அமர்த்தப்பட்ட, நிரந்தரமான பிரதம நீதியரசர்பதவி மறுக்கப் பட்ட நிலையில்) இருந்த மாண்புமிகு நீதியரசர் செல்லப்பா நாகலிங்கம் தலைமையில் அரச சேவையில் உயர் பதவி வகித்த பெருமக்கள், சட்டத்துறையில் பிரபல்யம் பெற்று வழக்குரைப்பதில் வல்லுநர்களாக உயர்ந்தவர்கள், பிரபல வர்த்தகப் பிரமுகர்கள், பட்டயக் கணக்காய் வாளர்கள், ஆலய அறங்காவலர்கள் என்று வரிசைப்படுத்தப்படக்கூடிய பெரியோர்கள் இந்து என்ற நாமத்துடன் முதற்தடவை யாகக் கொழும்பில் ஒன்று சேர்ந்து குமுறி

Page 128
20 வட கொழும்பு இந்து பரிபால6
எழுந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் கூறியிருந் தார்: "எமது சந்ததியினருக்கு ஒரு கல்வி ஆலயத்திலும் பார்க்கப் பெரியதான எந்தப் பரிசை நாங்கள் வழங்க முடியும். இது இலேசாக வந்திருக்கும் பரிசு அல்ல. கொழும்பில் தமிழ் மக்கள் குறிப்பாக இந்து சமூகம் எதிர்நோக்கும் சவாலில் இருந்து பிறந்த பரிசு. இது எங்களின் பிள்ளைகள் கல்லூரி அனுமதி கோரி வேறு மத நிறுவனப் பாடசாலைகளை நாடும்போது "ஏன் நீங்களும் ஒரு பாடசாலையை ஆரம்பிக்க லாம் தானே. உங்களுக்கு இங்கு இட மில்லை" என்ற வினாவை எதிர்நோக்க வேண்டியிருந்தது.' இந்த உள்ளக் கிடக்கை யில் பூத்த கல்விப் பூங்காக்கள் அந்தப் பெரியவர்களிடம் இருந்து இளம் தலை முறைக்குக் கிடைத்த அளப்பரிய முதுசொம்.
12. 02. 1951இல் மேற்குறிப்பிட்ட உணர்வுடன் பம்பலப்பிட்டி பூரீகதிரேசன் கோயில் மடத்தில் "பிள்ளையார் பாடசாலை’ என்ற பெயரில் அந்த இருபத்து நான்கு இந்துப் பெருமக்களும் கூடி இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கம் அமைத்து நிறுவிய கல்வி ஆலயம் தான் இன்று கொழும்பு மாநகரின் தேசிய பாடசாலை என்ற பெருமையுடன் மிளிர்கின்ற இந்துக் கல்லூரி, கொழும்பு’. இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தினர் பெரும் மனத்துடன் பெரும் திட்டம் போட்டார்கள். இரத்ம லானையில் பல ஏக்கர் விசாலமாக இருந்த சதுக்கத்தை தமது சொந்த அடமானத்துடன் கடனெடுத்து வாங்கினார்கள். அங்கு 1955 இல் பெரும் கல்விக்கூடமாக கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி கட்டப்பட்டது. இரத்ம லானையில் நிறுவப்பட்ட கல்லூரிதான் கொழும்பு இந்துக் கல்லூரியாக இன்றும் விளங்குகின்றது. பம்பலப்பிட்டியில் ஆரம்பமான பிள்ளையார் பாடசாலையில் படிக்கும் ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்கள்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இரத்மலானையில் எழுந்த இந்துக் கல்லூரிக்கு அனுப்பப்படவேண்டும் என்பதுதான் முதலில் போடப்பட்ட திட்டம். இரண்டும் இணைந்த ஒரே அறிவு ஆலயமாகவே கனவு காணப்பட்டது. ஆனால், 1956ஆம் ஆண்டில் நடந்த இனக் கொடூர நிகழ்வுகளும், அதன் பின் வளர்ந்த இனக்குரோத நிகழ்வுகளும் பம்பலப்பிட்டி யில் படித்த இந்துக் கல்லூரி மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் தம் பிள்ளைகளை இரத்மலானைக்கு அனுப்பத் தயங்க வைத்தது. அதன் விளைவாக பம்பலப் பிட்டியில் பிள்ளையார் பாடசாலை, கனிஷ்ட இந்துக் கல்லூரியாக, இறுதியாக தேசியக் கல்லூரி அந்தஸ்துடனான உயர் கல்வி நிலையமாக வளர்ந்தது. இரத்ம லானையில் "கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி அமைந்திருப்பதால் பம்பலப்பிட்டியில் உள்ள கல்லூரி இந்துக் கல்லூரி கொழும்பு’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி பெற்றோர் - ஆசிரியர் சங்கத்தின் தூண்டுத லாலும் ஆதரவுடனும்தான் அக்கல்லூரியை அடுத்து இராமநாதன் இந்து மகளிர்கல்லூரி அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டது.
இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கம் உருவாக்கிவிட்ட இரு இந்துக் கல்லூரி களும் கொழும்பு வாழ் இந்து சமூகத்தினர் தமது பாரம்பரியத்தினைப் பேணி கல்வி கற்று வளர வழிவகுத்தன என்றால் மிகை யாகாது. இரத்மலானையில் எழுந்த இந்துக் கல்லூரி ஐம்பதுகளில் இந்துக்களிடையே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதென்றால் அந்த முழுப் பொறுப்பையும் பம்பலப்பிட்டியில் வளர்ந்துவிட்ட இந்துக் கல்லூரி எழுபது களிலும் எண்பதுகளிலும் ஏற்றுக் கொண் டது என்றே கூறவேண்டும்.
இரு கல்லூரிகளும் 1961 ஆம் ஆண்டு
பாடசாலைகள் சுவீகரிப்புச் சட்டத்தைத்

Page 129
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
தொடர்ந்து அரச பாடசாலைகள் ஆகின. எனினும், பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரியை கொழும்பு வாழ் இந்து சமூகம் தத்தெடுத்து வளர்த்து வந்திருக்கின்றது என்றே கூறலாம். இலங்கைக் கல்விச் சரித்திரத்தில் ஒரு பலம் மிக்க பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம் (பின்பு பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கம் எனப் பெயர் மாற்றப் பட்டது - சில ஆண்டுகள் பாடசாலை அபிவிருத்திச் சபையாகவும் இருந்தது) ஆக அது பணியாற்றியது. பெயர் பெற்ற பெரும் கல்லூரிகளில் புகழ் பெற்ற பழைய மாணவர்கள் செய்த சேவையை பாடசாலை அபிவிருத்திச்சங்கம் கொழும்பு வாழ் இந்து மக்களின் மையமாகவே வளர்ந்து வர ஆரம்பித்தது. ‘வாழ்ந்தாலும் இந்துக் கல்லூரி: தாழ்ந்தாலும் இந்துக் கல்லூரி' என்று மேடைகளில் வர்ணிக்கப்படும் அளவிற்கு இந்நிறுவனம் இந்து மக்களின் வாழ்வுடன் ஒன்றிணைந்து விட்டது. கொடுர இனவெறியினால் வீடுகளில் இருந்து துரத்தப்பட்டபோது கொழும்பு வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு தஞ்சம் தந்த நிலையங்களில் பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி முக்கியமானதாகும். அதுபோலவே இந்நாட்டில் உலக இந்து மாநாடுகள் நடந்த வேளைகளிலும் பல வழிகளில் கைகொடுத் திருக்கின்றது. எமது பிள்ளைகள் பண்ணுடன் திருமுறைகளைப் பாடுகின்ற பண்பினையும் இக்கல்லூரியும் ஏனைய இந்து பாடசாலைகளும் ஏற்படுத்தின.
இரத்மலானை கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி அதன் அமைவிடம் காரணமாக பல இன்னல்களுக்கு எதிர்நீச்சல் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. இனக்கலவரங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்து மக்கள் தங்களுக்கு உரித்தாக இருந்த இந்துச் சதுக்கத்தில் இருந்த காணிகளை விற்றுவிட்டு வெளியேறியமையும் ஒரு காரணம். இந்துக் கல்லூரிக்குப்பின்புறத்தில் இருந்த வளவில்

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 21
மொறட்டுவ பல்கலைக்கழகம் போன்ற உயர் கல்வி நிலையங்களில் படித்த மாணவர்களுக்கு இந்து வித்தியாவிருத்திச் சங்கம் நிறுவி நடத்தி வந்த விடுதியும் அரசினால் சுவீகரிக்கப்பட்டது நிலைமை மோசமடையச் செய்தன. இருந்தும் கல்லூரியை நிறுவிய ஸ்தாபக சங்கமான இந்து வித்தியாவிருத்திச் சங்கமும் அகில இலங்கை இந்து மாமன்றமும் மற்றும் கொழும்பு விவேகானந்த சபை போன்ற இந்து நிறுவனங்களும் அடுத்தடுத்து விடுத்த வேண்டுகோளினால் அன்றைய ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிரேமதாச விடுத்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து 1983 முதல் மூடப்பட்டிருந்த இந்துக் கல்லூரி மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. இக்கல்லூரியை மீண்டும் பலப்படுத்த அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் அங்கு நடத்தி வரும் இலவச மாணவர் விடுதி ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது. அதிபர் திரு. ந. மன்மதராஜனின் முயற்சியால் இந்துக் கல்லூரிக்குப் பின்புறம் உள்ள காணி அரசிடமிருந்து இந்து வித்தியாவிருத்திச் சங்கத்தினால் மீண்டெடுக்கப்பட்டது. அதன் ஒரு பாகம் அகில இலங்கை இந்துமா மன்றத்தினால் வாங்கப்பட்டு அங்கு "சக்தி இல்லம் இப்போது நடத்தப்படுகின்றது. தனி மனிதர்கள் பலரினால் எதிர்நோக்க முடியாதவையை - சாதிக்க முடியாத வையை - நிறுவனமாக இயங்கும்போது நிறைவேற்ற முடியும் என்ற உண்மையை இரத்மலானையில் இன்றும் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் கொழும்பு இந்துக் கல்லூரியும் அகில இலங்கை இந்து மாமன்ற விடுதி களும் உணர்த்துகின்றன.
கொழும்பிலுள்ள இந்துப் பாடசாலை கள் எங்கள் பிள்ளைகள் இந்துப் பாரம்பரிய முறையிலே உடுக்கவும், பண் தவறாது தேவாரம் பாடவும் தங்கள் கலைத் திறமை களை வெளிக்காட்டவும் உதவின. அதற்கும் மேலாக இக்கல்விக்கூடங்களில் படித்த

Page 130
22 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
இந்து மாணவர்கள் தலைமைத்துவப் பயிற்சி பெறுவதற்கும், பல துறைகளில் முன்னணியில் திகழ்வதற்கும் ஊக்கமும் ஆக்கமும் தந்த பெருமை இப்பாடசாலை களைச் சாரும். கொழும்பில் உள்ள இந்துப் பாடசாலைகளில் படித்த மாணவர்கள் இந்த நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும் பிரபல்ய மானமுறைகளில் பல பதவிகளை வகிக்கும் திறனுடன் பயிற்றப்பட்டிருக்கின்றனர். பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரியில் படித்த மாண்புமிகு ஐ. பூரீஸ்கந்தராஜா இன்று மேன்முறையீட்டு நீதியரசராக உயர்ந்திருப் பது நல்லதோர் உதாரணமாகும்.
இந்து மாணவர்கள் படிக்கின்ற ஏனைய பாடசாலைகளில், இந்து மாணவர் சங்கங் களை அமைத்து இயங்கினாலும் கூட, இந்து மாணவர்கள் இரண்டாம் தரப் பிரஜைகள் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பது மறைக்க முடியாத உண்மை.
1987 ஆம் ஆண்டில் வடமராட்சி
ஒப்பரேசனைத் தொடர்ந்து பலரும் வடகிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து கொழும்பு மாநகருக்கு அகதிகளாக வந்து சேர்ந்தபோது அவர்களின் பிள்ளைகள் படிக்க, பாடசாலை அனுமதி பெறுவது பெரும் பிரச்சினையாக இருந்தது. அவர்கள் பாடசாலை விலகல் பத்திரம் பெறாது வடகிழக்கிலிருந்து தமது பிள்ளைகளைக் கொண்டுவர நேர்ந்தது. அப்போது மீண்டும் கொழும்பு வாழ் இந்துப் பெருமக்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டது. இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தின் தலைவராக அன்றிருந்த நீதியரசர் வி. மாணிக்கவாசகர் தலைமையில் கொழும்பு இந்து பிரஜைகள் குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரியில் பம்பரமாகச் சுழன்று பணியாற்றி வந்த துணை அதிபர் திரு. சு. பற்குணம் அவர்களின் தூண்டுதல்தான் இந்துப் பிரஜைகள் ஆரம்பிக்கப்பட முதற்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
காரணமாக அமைந்தது. அன்றைய சூழ்நிலையில் தமிழ் பிரஜைகள் குழு என்ற நாமத்திலும் பார்க்க இந்துப் பிரஜைகள் குழு என்ற பெயரில் இயங்குவது உசிதம் என்று உணரப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அன்றைய ஜனாதிபதி ஜே. ஆர். ஜெய வர்த்தன, அன்றைய கல்விஅமைச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, அன்றைய இந்தியத்தூதுவர் டிக்சிற் ஆகியோரைச் சந்தித்து இந்து மக்களுக்கு நிவாரணம் தேடிக் கொடுத்தது இந்துப் பிரஜைகள் குழு. சரஸ்வதி மண்டபத்திலும் பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரியிலும் இயங்கிய கொழும்பு இந்து பிரஜைகள் குழு அன்று செய்த முக்கிய பணி மாநகரில் வந்து குவிந்த வடகிழக்கு மாகாண மக்களுக்கு அவர்கள் முறைப்படி பாடசாலையின் விலகல் பத்திரம், பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரம் என்பன இன்றி கொழும்புக் கல்லூரிகளில் அனுமதி பெற்றுக் கொடுத்தமை. அதுமட்டுமல்லால் இடம்பெயர்ந்து வந்த ஆசிரியர்களையும் கொழும்பு பாடசாலைகளில் கற்பிக்க ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது. அமைச்சுக்களின் அதிகாரிகளை இந்துக் கல்லூரிக்கும் சரஸ்வதி மண்டபத்திற்கும் அழைத்து பாடசாலை அனுமதி, ஆசிரிய நியமனம் போன்ற பணிகளில் அவர்களுடன் இணைந்து கொழும்பு இந்து பிரஜைகள் குழு பெரும் பங்காற்றியமை குறிப்பிடத் தக்கது. நாட்டின் ஜனாதிபதியை அவரின் செல்லப் பெயரினால் அழைத்துக்கதைக்கக் கூடிய செல்வாக்கு மிக்க நீதியரசர் மாணிக்க வாசகர்தந்த தலைமை குழுவின் பணிகளை நிறைவேற்ற மிகவும் உதவியது.
1983 இனக் கலவரத்தைத் தொடர்ந்து கொழும்பு வாழ் மக்களும் ஏனைய தமிழ் பேசும் மக்களும் சொல்லொணாத் துயரங் களுக்கு உட்பட்டனர். அவர்களுக்குக் குரல் கொடுக்க அரசியல் தலைமைத்துவம் கூட கொழும்பில் இல்லாத கட்டம் நிலவியது.

Page 131
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளை எடுத்து உரைக்கக் குழுக்கள் இருந்தாலும் அவற்றிலும் மேலாக பொதுமக்களின் குரலாக அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் ஒலிக்கத் தயங்கவில்லை. ஜனாதிபதிக்கும், பிரதமருக்கும், அரசாங்கத்திற்கும், வெளிநாட்டுத் தூதராலயங்களுக்கும் பொதுமக்களின் பிரச்சினைகளை அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் எடுத்துக் கூறியது. சிவாச்சாரியார்கள் Φσι - துன்புறுத்தப்பட்டனர். ஒரு கட்டத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்துக்குச் சென்று D95 IT சிவராத்திரிக்கு முன் ஒரு சிவாச்சாரியாரை மறியலிலிருந்து விடுதலை செய்யவும் மாமன்றம் நடவடிக்கை எடுத்தது. களுத்துறையில் வாடி வந்த தமிழ் அரசியல் கைதிகள் சார்பில் குரல் கொடுத்ததுடன் அவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியும் அங்கு ஓர் இந்து வழிபாட்டு நிலையத்தினையும் மாமன்றம் நிறுவிக் கொடுத்தது.
வடகிழக்கில் யுத்தத்தினால் வாடிய எமது மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை கொழும்பு மாநகரில் சேர்த்து அனுப்பும் பணிகளிலும் அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் முன்னின்று உழைத்தது. இந்து வித்தியா விருத்திச் சங்கம், இந்து மகளிர் மன்றம், சைவ முன்னேற்றச் சங்கம், விவேகானந்த சபை போன்ற ஏனைய இந்து நிறுவனங்களும் இப்பணிகளில் ஈடு பட்டன. கொழும்பு மக்கள் அனைவரும் இந்து மக்களின் உணர்வுகளுக்கு உருக் கொடுக்க இப்பணி உதவியது. அதேபோல மலையகத்தில் வெள்ளத்தினால் இந்து மக்கள் துயர் அடைந்தபோதும் நிவாரணப் பொருட்களை கொழும்பு மாநகரில் சேர்த்து பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்குச் சென்று அடைய இந்து மாமன்றத்தினர் உதவினர். 1967இல் அரசாங்கத்திடமிருந்து 99 வருடக் குத்தகையில் பெற்ற காணியில் கொழும்பு,

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 23
சேர் சிற்றம்பலம் கார்டினர் மாவத்தையில் தலைமையகக் கட்டிடத்தினை மாமன்றம் கட்ட எடுத்த முயற்சிகள் பல ஆண்டுகள் தாமதித்து 1990 செப்டெம்பரில் முடுக்கி விடப்பட்டது. அதற்குக் காரணம் அன்றைய தலைவர் திரு. வே. பாலசுப்பிரமணியமும் அவர்களுடன் உழைத்த மற்றத் தொண்டர் களுமே. 1996 மே மாதத்தில் தலைமைக் கட்டிடம் ஆறு மாடிகளுடன் கட்டி முடிக்கப் பட்டது. இந்து மக்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர் பார்த்த கட்டிடம் சுமார் 27 மில்லியன் ரூபாவில் கட்டப்பட்டது என்றால் அதற்கு முக்கியமானவர்கள் ஐந்து குடும்பத்தினர். பாலசுப்பிரமணியம் குடும்பம், கைலாச பிள்ளை குடும்பம், மாணிக்கம் தவயோக ராஜா குடும்பம், நடேசன் குடும்பம், குணரத்தினம் பத்மராஜா குடும்பம். மற்ற இந்துக் குடும் பங்களின் குறைவே என்றாலும் சீ. ரீ. சி. ஈகிள் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்த பத்து வருட வாடகைப் பணத் துடன் 1996 இல் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இன்று இந்து மக்களின் பெருமையைச் சாற்றும் ஒரு கட்டிடமாக அது தலை நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. கடந்த இரு தசாப்தங்களாக பல சமூகப் பணிகளில் மாமன்றம் ஈடுபட்டு வருகின்றமை குறிப் பிடத்தக்கது. இரத்மலானை கொழும்பு இந்துக் கல்லூரியில் வசதி குறைந்த மாணவ மாணவியருக்கு அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் நடத்தும் இலவச விடுதிகள் இந்து நிறுவனங்களின் சேவைகளின் மகுடமாக இன்று போற்றப்படுகின்றது.
வெள்ளவத்தையில் இந்து மகளிர் கல்லூரியை நிறுவி பல ஆண்டுகள் கல்வி பணிபுரியும் சைவ மங்கையர்கழகம் மூலம் சைவ மங்கையர் கொழும்பில் ஏற்படுத்திய இந்துப் பாரம்பரியப் புரட்சி சிறப்பானது.
நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வட கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியத்தை

Page 132
24 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
வளர்த்து விவேகானந்த சபை அளப்பரிய சேவைகளைச் செய்கின்றது. 13. 07. 1902 இல் நிறுவப்பட்ட விவேகானந்த சபை ஆண்டுதோறும் கொழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாடசாலை மாணவர்களிடையே மட்டுமல்லாமல் அகில இலங்கை ரீதியிலும் சைவ சமயப் பரீட்சைகள் நடத்தி வருகின்றது. அரசாங்க பாடசாலைகளில் சமயம் கட்டாய பாடமாகப் போதிக்கப்பட முன்பே விவேகானந்த சபை இப்பணியை ஆரம்பித்தது மட்டுமல்லாமல் மாணவர் களுக்கு உபயோகமான நாவலர் பெருமானின் சைவ வினாவிடை போன்ற சைவ சமய நூல்களை வெளியிட்டது. ஒழுங்காகக் குருபூசைகள், திருமுறை ஓதல் போன்ற சமய நிகழ்வுகளையும் நடத்துவ துடன் அறநெறிப் பாடசாலையை ஞாயிறு தோறும் நடாத்தி கொழும்பு இந்து சமூகத்தினிடையே பலத்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பெருமையுடன் இச்சபை மிளிர்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் வடகொழும்பில் தலைநிமிர்ந்து நிற்கும் கல்விக்கூடமான விவேகானந்தாக் கல்லூரியையும் இச்சபையே ஸ்தாபித்தது. கொழும்பில் இந்து சமய நிறுவனங்களில் பழமையான இச்சபை அன்றைய இலங்கைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்ப் பீடம் ஒன்று அமைக்க வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்து அதில் வெற்றி பெற்ற பெருமைக்கும் உரியது. முகத்துவாரத்தில் நாற்பதுகளில் அந்தியேட்டி மடம் ஒன்றை யும் இச்சபை கட்டிப் பராமரித்து வந்தது. இச்சபை 1959 இல் நீர்கொழும்பிலும் ஒரு பாடசாலையை ஆரம்பித்தது. கொழும்பி லும் நீர்கொழும்பிலும் அவை நிறுவிய விவேகானந்தாக் கல்லூரிகள் 1960 இல் அரசினால் சுவீகரிக்கப்பட்டது. 1948 இல் கொழும்புக் கோட்டையில் இச்சபைக்குக் காணி ஒதுக்க அரசு ஏற்றுக்கொண்டாலும் பின்பு அதற்குப் பதிலாக 1967 இல் அகில

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இலங்கை இந்து மாமன்றத்திற்கு காணி ஒதுக்க அரசுக்கு சம்மதம் தந்தது. கால தாமதம் காரணமாக கோட்டையில் இந்து மக்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய காணி கொழும்பு 02இல் தான் கிடைத்தது.
கொழும்பில் தமிழ் மக்கள் தஞ்சம் தேடி அடையும் அகதி முகாமாகவும் சிலகாலம் விவேகானந்த சபை பயன்படுத்தப்பட்டது. சுவாமி விவேகானந்தரின் இலங்கை விஜயத்தை ஒட்டி 1997இல் சபை முன்றலில் நிறுவப்பட்ட கம்பீரமான விவேகானந்தர் சிலை கொட்டாஞ்சேனைப் புனித பூமியில் இந்து மணம் வீசி நிற்கின்றது.
வடகொழும்பில் கணபதிச் செட்டியார் நிறுவிய (பண்டாரநாயக்க மாவத்தையில் இருக்கும்) கணபதி வித்தியாலயம், கப்பிதாவத்தையில் கதிர்காமத் தொடர் சபையினால் நிறுவிய தொண்டர் வித்தியா லயம், முகத்துவாரத்தில் இன்று புதுப் பொலிவுடன் மிளிரும் வடகொழும்பு இந்துக் கல்லூரி என்பனவும் இந்து மக்களுக்கு பல வழிகளில் கைகொடுத்துள் ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கொழும்பில் தலைமையகம் அமைந் துள்ள இராமகிருஷ்ண மடம் நாடளாவிய ரீதியில் இந்து சமய ஒளி பரப்பி வருகின்ற மையைக் குறிப்பிட வேண்டும். கொழும்பில் இந்து பாடசாலைகளினதும் இந்து நிறுவனங்களினதும் நிகழ்வுகளில் பங்குபற்றி அவற்றை மெருகூட்டி வருகின்ற பெருமை இன்றைய இராம கிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் சுவாமிT ஆத்மகணானந்தஜி அவர்களைச் சாரும். இராமகிருஷ்ண மிஷனின் சேவை கொழும்பிலிருந்து நாட்டின் நாலா பகுதிகளுக்கும் பரவிவருகின்றது. அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடாத்தும் அறநெறிப் பாடசாலை கொழும்பு இந்து மக்கள் மத்தியில் பல ஆண்டுகளாக ஒரு

Page 133
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
காத்திரமானதாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வந்திருக் கின்றது. சில ஆண்டுகளாக சின்மயாமிஷன், அரவிந்தர் நிலையம், ஆனந்தசாகரம் போன்றவையும் தங்கள் பங்களிப்பை கொழும்பில் அளித்து வருகின்றன.
கொழும்பு 02இல் அருள்மிகு சிவசுப்பிர மணிய சுவாமி திருத்தலச் சூழ்நிலையில் வளர்ந்து வந்திருக்கும் கொழும்பு சை முன்னேற்றச்சங்கம் கொழும்பில் பல அரிய சமயப் பணிகளை ஆற்றி வரும் இன்னுமோர் இந்து சமய நிறுவனம் ஆகும்.
கொழும்பு இந்து மகளிர் மன்றம் சில ஆண்டுகளாக பல சேவைகளை ஆற்றி வருகின்றது. இந்துப் பாரம்பரியம் பேணும் மன்றத்தின் ஆர்வத்தின் எதிரொலியாக ஒர் இந்து சமயப் பாரம்பரியங்கள் பற்றிய நூல் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ளதும் அவர்கள் நடத்தும் முதியோர் இல்லமும் குறிப்பிடற் பாலது.
சமயக்குரவர் நால்வரினதும், பூறிலழறி ஆறுமுக நாவலரினதும், யாழ்ப்பாணம் சிவயோக சுவாமிகளினதும் குருபூசைகள் கொழும்பு மாநகரில் ஒழுங்காக அனுட்டிக் கப்படுவது இன்னும் ஒரு சிறப்பம்சம். இதிலும் விவேகானந்த சபை முன்னோடி யாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. யோகர் சுவாமிகளின் அடியார்கள் சிவயோக சமாஜ நிதியம் அமைத்து மாதாந்தம் யோகர்சுவாமி வழிபாடு செய்யவும், ஈழத்துத் திருநெறி தமிழ் மன்றம் நால்வர் குருபூசைகளையும் மற்ற சமய நாயன்மார்களை நினைவுகூரும் நிகழ்வுகளை நடத்தவும் சரஸ்வதி மண்டபம் மையமாக அமைந்துள்ளது. கொழும்பு வடக்கில் குறிப்பாக கோட்டடி யில் வாழ்ந்த அன்றைய வழக்கறிஞர்களின் ஈடுபாட்டுடன் விவேகானந்தசபை மண்டப மும் ஒரு காலத்தில் இந்து மக்களின் மத்திய நிலையமாக இருந்தாலும் ஐம்பதுகளுக்குப்

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 25
பின் வெள்ளவத்தை போன்ற தென் கொழும்புப் பகுதியில் இந்து மக்கள் கூடுதலாகக் குடியேற ஆரம்பித்த பின் பம்பலப்பிட்டியில் இருக்கும் சரஸ்வதி மண்டபம் தமிழ் மக்களின் - குறிப்பாக இந்து மக்களின் - நிகழ்வுகள் நடக்கும் மையமாக மாறியது. வெள்ளவத்தை மாணிக்கப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் ஆறுமுகநாவலர் மரபில் கந்தபுராண படனம் பாடுதலும் இடம்பெற்று வந்திருக் கின்றது. 1983க்குப் பின் சில ஆண்டுகள் அது நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் சமீப காலத்தில் புதிய கதிரேசன் ஆலயத்தில் கந்தபுராண படனம் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றது. மாநகருக்குக் குடியேறி நவீன சக்திகளுக்கு முகம் கொடுத்து வரும் எம்மவர் எமது பாரம்பரியத்தை எமது மக்கள் கடைப் பிடித்து வருவதற்கு இதுவும் ஒரு சான்று. இளைப்பாறிய பிரதிக் கணக்காய்வாளர் நாயகம் திரு. ஆ. குணநாயகம், வைத்திய கலாநிதி க. வேலாயுதபிள்ளை போன்ற அரச பதவியில் இருந்த பலரும் ஆசிரியப் பணியில் இருந்தவர்களும் இதற்கு வழிகாட்டி நின்றனர். இந்து தமிழ் பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் எழுபதுகள் வரை கொழும்பில் இடம்பெற முக்கிய காரண கர்த்தாக்களாக இருந்தவர்கள் தமிழ் அரச அலுவலர்களும் ஆசிரியர்களுமாகும். 1983க்குப் பின் அரச சேவையில் தமிழர்கள் அருகியதும் தமிழ் ஆசிரியர்கள் "டியூஷன்" காரணமாக இரவு பகலாக நேரமின்றி உழைத்தலும், கொழும்பில் எமது பண்பாட்டு நிகழ்வில் பங்குபற்றுபவர்கள் தொகை எண்பதுகள் முதல் குன்றி வருகின்ற மைக்குக் காரணிகள் எனலாம். மேலும் சட்டத்துறை போன்ற தொழில்சார் துறை களில் எம்மவர் தொகை குறைந்து வருவதும் வர்த்தகத் துறையில்கூட இந்து மக்களின் ஆதிக்கம் குறைந்து வருவதும் எமது நிலையை மேலும் பாதித்திருக்கின்றன.

Page 134
26 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
சேவை புரியப் போதிய ஆளணி இல்லாமை யுடன் ஒரு சிலர் பாடுபட்டு ஒழுங்கு செய் யும் நிகழ்வுகளிலும் சபையினர் போதாது இருக்கின்ற துர்ப்பாக்கிய நிலைமைக்கும் நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். எனினும் மனம் சோராது மன உறுதியுடன் எமது பாரம்பரியம் பேண நாங்கள் உத்வேகத்துடன் உழைக்க வேண்டும். அது நாங்கள் எமது அடுத்த சந்ததிக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமையாகும்.
சுதந்திரத்திற்கு முன் கொழும்பு மாநகரில் இருந்த நிலைமை வேறு. ஆனால் 1947 முதல் ஜனநாயகம் என்ற பெயரில் நடந்து வரும் பெரும்பான்மையினரின் ஆட்சியில் இந்து மன்றங்களும், இந்துப் பாடசாலைகளும் இரண்டாந்தர ஆதரவை மட்டும் அரசிடம் இருந்து பெற முடிந்தது. அரசாங்கத்தின் மாற்றாந்தாய் பார்வை மட்டும் இருந்தும் எமது கல்லூரிகளில் சில முன்னேறின என்றால் அதற்குக் காரணம் எமது இந்து சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த கொடை வள்ளல்களே. இருப்பினும் எல்லா இந்து மாணவர்களுக்கும் கொழும்பில் தரமான நிலையில் படிக்க வசதிகள் போதாது. இந்த விடயத்தில் இந்து மக்கள் குறிப்பாக இந்து ஆலயங்களின் தர்மகர்த்தாக்கள் மனது வைத்தால் நிச்சயமாக இந்து மாணவர் களுக்கு ஆதரவு தர முடியும். கொழும்பு வாழ் இந்து இளம் தலைமுறையினர் அறிவு
(கடந்த இரு தசாப்தங்களாக கொழும்பு இ இந்து மாமன்றம், இந்து வித்தியா விருத்திக் இந்துக் கல்லூரி, இரத்மலானை இந்து பணியாற்றிய, பணியாற்றுகின்ற அனுப வரைதனிமனிதர்பங்கு குறிப்பிடப்படவி இடங்களில் மட்டும் குறிப்பிட்ப்பட்டிருக்

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
பெற்று உயர்ந்திட வழிவகுக்க முடியும். கொழும்பின் சில பகுதிகளில் இன்னும் ஏராளமான இந்துப் பிள்ளைகள் வறுமைக் கோட்டின் கீழ்த் தரத்தில் ஏழ்மையுடன் வாழ்கிறார்கள். இந்த உண்மை நிலையை உணர்ந்து வசதி படைத்த எம்மவரின் கருணைப் பார்வை அந்த மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும்.
நாடளாவிய ரீதியில் சிவத்தொண்டர் அணி அமைத்து மக்கள் சேவையே மகேசுவரன் பூசை என்பதனை மறவாது சமூகப் பணியாற்ற அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் ஒழுங்கு செய்து வருகின்றது. மன்னார், கிளிநொச்சி, மஸ்கெலியா, பதுளை போன்ற இடங்களிலிருந்து பலர் சிவத்தொண்டர் அணியில் சேர முன் வந்திருக்கின்றனர். சொகுசு வாழ்வைத் தேடி அலையும் கொழும்பு இந்து மக்களிட மிருந்து போதிய ஆர்வம் ஏற்படாதது வருத்தத்திற்குரியது. எனினும் இம்முயற்சி தீவிரப்படுத்தப்படவேண்டும். ஆலய கர்த்தாக்கள் திருப்பணியுடன் அறப்பணி யையும் மேலெடுத்துச் செல்லவேண்டும். ஒவ்வோர் ஆலயத்திலும் இந்து சமய நூலகம் ஏற்படுத்தப்படவேண்டும். சமய அறிவு வளர சமூகப்பணி மேலெடுத்துச் செல்லப்பட அது உதவும். கொழும்பில் இருக்கும் இந்து நிறுவனங்களும் இந்து ஆலயங்களும் இதற்கு முன்னின்று உதவ வேண்டும்.
ந்து பாரம்பரிய வளச்சியில் அகில இலங்கை *சங்கம், விவேகானந்த சபை, பம்பலப்பிட்டி க்கல்லூரி ஆகியவற்றுடன் பல வழிகளில் வம் கட்டுரையாசிரியருக்குண்டு. கூடுமான ல்லை. சொல்லவேண்டிய கட்டாயம் இருந்த கின்றது.)

Page 135
கொழும்பு ம இந்து மாணவர்க
பேராசிரியர். சே
கல்விப்பீடம், கொழும்
கொழும்பு மாவட்டத்தின் மக்கள் தொகை யில் 8.9 சதவீதமானவர்கள் (ஏறத்தாழ 250000 பேர்) இந்துக்களாவர். மேல் மாகாணத்தில் உள்ள ஏனைய மாவட்டங்களான கம்பஹா, களுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில் வசிக்கும் இந்துக்களின் சதவீதம் முறையே 2.1%, 3.4% ஆகும்.
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் என்பது பெரும்பாலும் இந்துக்களாக உள்ள தமிழர்கள் வழியாகவே வந்தது. மிகச் சிறுபான்மையினராகத் தமிழர்கள் அல்லாத இந்துக்கள் வட இந்திய வர்த்தகக் குழுமங் களைச் சார்ந்தவர்கள்.உள்ளனர்.
இலங்கையின் வரலாற்றில் கொழும்பு முக்கியத்துவம் பெறுவது கோட்டை இராச்சியத்துடனும் குறிப்பாக போர்த்துக் கேய, ஒல்லாந்த, பிரித்தானியர் காலங் களிலேயாகும். கொழும்புக்கு இந்துக்கள்

ாவட்டத்தில் ளின் கல்விநிலை
ா. சந்திரசேகரம்
புப் பல்கலைக்கழகம்
எவ்வாறு வந்தனர் என்பது பற்றிய நேரடி வரலாறு இன்னும் எழுதப் படவில்லை. இதனால் நாம் சில வரலாற்று சூழமைவு களுக்கு உட்படும் தரவுகள், ஊகங்களையே நம்ப வேண்டியுள்ளது. போர் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழர்களாகிய கத்தோலிக்கர் இருந்ததற்கான சான்றுகள் உண்டு. ஆனால் இந்துக்கள் பற்றிக் கூற சான்றுகள் இல்லை. ஒல்லாந்தர் காலத்தில் (1658 - 1796) தமிழர்கள் கொழும்பில் வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் இருந்தாலும் இந்துக்கள் பற்றி அறிய முடியவில்லை. பிற பகுதிகளி லிருந்து சில இந்துத் தமிழர்கள் வந்திருக் கலாம். அதே வேளையில் ஒல்லாந்தருக்கு இருந்த தென்னிந்தியத் தொடர்புகள் காரண மாக தென்னிந்தியத் தமிழ் வர்த்தகர்கள் கொழும்புக்கு வந்திருத்தல் வேண்டும்.
பிரித்தானிய ஆட்சிக் காலத்திலேயே இந்துக்களின் வரலாறு ஒரு நிச்சயத்

Page 136
28 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
தன்மையைப் பெறுகின்றது. இலங்கை கைப்பற்றப்பட்டதும் முதலில் இங்கு சென்னையில் நடந்த ஆட்சி முறையை மேற்கொள்ளப்பட்டதாய் சில தமிழர்கள் வந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. பிரித்தானிய ஆட்சிக் காலத்திலேயே இந்துக்களின் வரலாறு ஒரு நிச்சயத் தன்மையைப் பெறுகின்றது. இலங்கை கைப்பற்றப் பட்டதும் முதலில் இங்கு சென்னையில் நடந்த ஆட்சி முறைமை மேற்கொள்ளப் பட்டதால் சில தமிழர்கள் வந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. பிரித்தானியா இலங்கை யைத் தமது நிரந்தர காலனிகளில் ஒன்றாக உறுதிப்படுத்தி அதற்கேற்ற ஆட்சி முறைமையினை 1833இலிருந்து தொடங்கு கின்றனர். இக்காலம் முதல் இந்துத் தமிழர்கள் பெருமளவுக்குக் கொழும்பு வரத் தொடங்குகின்றனர். கொழும்பு பெரு நகராகவும் வர்த்தகத் தலைநகராகவும் மாறத் தொடங்க தென்னிந்திய வர்த்தகர்கள் - செட்டிமார் போன்றவர்கள் வரத் தொடங்கு கின்றனர். அவர்கள் தமது மரபுகளுக்கு அமையக் கோயில்களைக் கட்டினர். செட்டியார் தெருவும் அங்குள்ள கோயில் களும் இவ்வுண்மையைப் புலப்படுத்தும். நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டியார்களுடன் வணிக ஈடுபாடு கொண்ட திருநெல்வேலித் தமிழர்கள் - இந்துத் தமிழ் வர்த்தகர்களும் திருவிளங்கத்தார் என அழைக்கப்படும் எண்ணெய் வணிகர்களும் வரத் தொடங்கி னர். இவர்களை விட ரெட்டி குலத்தைச் சார்ந்தவர்களும் இங்கு வந்துள்ளனர். இவர்கள் யாவரும் ஏதோ ஒரு வகையில் வணிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தமையால் இவர்களுடைய கோயில்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றமை இயல்பே. தோட்டத்துறைசாராத பிற இந்துக்களும் கொழும்புக்கு வந்திருந் தனா.
இலங்கையின் பிற பாகங்களிலிருந்து, குறிப்பாக வடக்கிலிருந்து கொழும்புக்கு

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
வந்த இந்துக்கள் முதலில் பெரிய பதவிகள் சார்ந்த உயர் குடும்பங்களைச் சார்ந்தவர் களும், அடுத்து அல்லது சமமாக துறைமுக வேலை போன்ற உடலுழைப்பு, தொழில் நுட்ப வேலைகளுக்கு வந்தவர்களுமாகப் பலர் இப்பிரிவில் அடங்குவர். ஆங்கில ஆட்சிக்கான அரச அலுவலகங்களில் கடமையாற்றவென வருபவர் தொகை சென்ற நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து படிப்படியாகப் பெருகத் தொடங்கிற்று. இவர்கள் ஒவ்வொரு பிரிவினரும் தத்தம் மத அனுட்டானங்களுக்கான வழிபாட்டிடங் களைத் தோற்றுவித்தனர்.
இவ்வாறு வந்த இந்துத் தமிழர்கள் முதலில் கொழும்பின் வடக்குப் பகுதி களைச் சார்ந்த கொட்டாஞ்சேனை, முகத்து வாரத்திலும் மருதானைப் பகுதியிலுமே பெரிதும் வாழ்ந்து வந்தனர். உயர் குழாத் தினர்கறுவாக்காட்டுப் பகுதியினைத் தமது வசிப்பிடங்களாக ஏற்படுத்திக் கொண் டனர். பெரும்பாலும் அரச பதவிகளைச் சார்ந்த மத்தியவர வர்க்கத் தமிழர்களே கொழும்பு தெற்கைச் சார்ந்த பம்பலப் பிட்டி, வெள்ளவத்தையிலும் இதனை அண்டிய கிருலப்பனையிலும் வசிக்கத் தொடங்கினர். இந்தப் பொதுவான வருகையும் இருப்பும் கொழும்பில் இந்துத் தமிழர்களுக்கான பாடசாலைத் தேவை களையும் அமைவிடங்களையும் தீர்மானித் தன எனலாம்.
கொழும்பு மாவட்ட இந்துக்களில் அடங்குவோரைப் பின்வருமாறு இனங் காண முடியும். 1. 19 ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் வட பகுதியிலிருந்து வர்த்தகம், வேலை வாய்ப்பு காரணமாக வந்து குடியேறிவர் கள்; அவர்களின் வழித் தோன்றல்கள்; அண்மைக் காலங்களில் பல்வேறு காரணங்களுக்காகக் கொழும்பில் வந்து

Page 137
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
குடியேறியோர்; இவர்களில் வடக்கு - கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த இந்துக்கள் அடங்குவர்.
. 1830 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் இலங்கைக் குக் குடிபெயர்ந்து வந்து பெருந் தோட்டத் துறையில் வேலை செய்த இந்தியத் தமிழ் மக்களைத் தொடர்ந்து, கொழும்பில் சிறுதொழில் செய்வதற் காகவும் துறைமுகம், புகையிரதப் பகுதி, பொது வேலைத்துறை என்பவற்றில் தொழிலாளர்களாகவும் பணிபுரிய தமிழகத்திலிருந்து வந்த தோட்டத்துறை சாரா தமிழ் இந்துக்கள்; அவர்களின் -வழித் தோன்றல்கள்.
தமிழகத்திலிருந்து வந்த நாட்டுக் கோட்டை நகரத்தார் எனப்படும் செட்டி மாரையும் குறிப்பிடுதல் வேண்டும். குறிப்பாக, கோயில்களை நிறுவுவதில் இவர்களுக்கு இருந்த பாரம்பரிய ஈடுபாடு காரணமாக இவர்களைப் பற்றித் தனித்துக் கூறவேண்டியுள்ளது.
1830 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் மலையக மாவட்டங்களின் பெருந்தோட்டத் துறைகளில் வந்து குடியேறிய இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மலையக நகர்ப்புற இந்தியத் தமிழர் களில் கணிசமானவர்கள் காலப் போக்கில் தலைநகரம் தந்த தொழில் மற்றும் வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கருத்திற் கொண்டு கொழும்பு மாவட்டத்தில் வந்து குடியேறியுள்ளனர். தொழில் ரீதியாக நோக்குமிடத்து இவர்களில் பெரும்பாலானவர்க்ள் வர்த்தகர்களாக வும் கடைச் சிப்பந்திகளாகவும் வீட்டு வேலையாட்களாகவும் உள்ளனர். சிறு தொகையான உயர் தொழில் வகுப்பினர், கணக்காளர்கள், வர்த்தகத்துறை முகாமையாளர்கள், இலிகிதர் மட்ட ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் இவர்களில்

b - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 29
அடங்குவர். சிறுதொகையான தோட்டத்
தொழிலாளர்களும் (2001 - 7314) இங்கு
வாழ்கின்றனர்.
கொழும்பு மாவட்டத்தில் வாழும் இந்து மாணவர்களின் கல்வி நிலை, கல்வித் துறையில் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள், அப்பிரச்சினைகளை அணுகுவதற்கான வழிமுறைகள் முதலிய விடயங்கள் பற்றிய ஒரு பூர்வாங்க ஆய்வாக இக்கட்டுரை அமையும். அத்துடன் மேலும் நுணுகி நோக்க வேண்டிய இந்துக்களின் கல்வி தொடர்பான விடயங்கள், பிரச்சினைகள் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் சுட்டிக்காட்டப் படும்.
இலங்கையின் கல்வி முறையில் சமயக்காரணி
19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர் உருவாக்கிய கல்விக் கொள்கையின் ஒரு முக்கியஅம்சமாக இலங்கையில் அரசாங்கப் பாடசாலை முறையொன்றும் கிறித்தவ சமயக் குழுக்களின் பாடசாலை முறை ஒன்றும் தோன்றின. கிறித்தவ சமயக் குழுக்களின் கல்விப் பணியானது ஏற்கனவே போர்த்துக்கேயர்ஆட்சிக்காலத்தில் அரசால் ஊக்குவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் குடியேற்ற அரசு மட்டுமன்றி, சில ஆங்கில தேசாதிபதிகளும் தனிப்பட்ட முறையில் சமயக் குழுக்களின் கல்விப் பணிகளுக்கு ஊக்கம் வழங்கியிருந் தனர். இவ்வாறு அரசாங்கமும் கிறித்தவ சமயக் குழுவினரும் கல்வித்துறையில் செலுத்திய செல்வாக்கின் காரணமாக இலங்கையின் கல்வி முறை இருவழிக் (5.0) illust'Gd5(5 (Dual control) digitGITITS, நேர்ந்தது.
இத்தகைய கல்வி ஏற்பாட்டைப் பல்வேறு காரணங்களால் பெளத்த சமயத் தினரும் இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும்

Page 138
30 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
குறை கூறினர். 19ஆம் நூற்றாண்டில் வட பகுதியில் ஆறுமுகநாவலரும் தென்னி லங்கையில் அநகாரிக தர்மபால, கர்னல் ஒல் கோட் போன்றவர்களும் பெளத்த பிரமஞான இயக்கமும் சுதேச சமயச் சூழலில் உள்ளூர் மாணவர்கள் கல்விபயில வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தினர். வடபகுதியில் சைவப் பாடசாலைகளையும் தென்னிலங்கையில் பெளத்த பாடசாலை களையும் உருவாக்கும் முயற்சிகள் மேலோங்கின. சித்திலெப்பை முஸ்லீம் களுக்கான பாடசாலைகளை உருவாக்க முற்பட்டார். கிழக்கில் விபுலாநந்த அடிகளும் இந்துப் பிள்ளைகளுக்கான பாடசாலைகளைத் தொடங்கினார்.
இவ்வாறு இந்து சமயத்தவர் உட்பட பெளத்தர்களும் இஸ்லாமியர்களும் 19ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் கல்விப் பணிகளில் ஈடுபட்டு, கல்வி இயக்கமொன்றைத் தொடங்குவதற்குப் பல காரணங்கள் இருந்தன:
1. உள்ளூர் சமயப் பிள்ளைகள் தமது சொந்த சமயங்களை விடுத்து அந்நிய மிஷனரிமாரின் சமயப் பாடசாலைகளில் கல்வி பயில நேர்ந்தது. இப்பிள்ளைகள் பெறும் கல்வி எத்தகையது ஆயினும் அக்கல்வியை அவர்கள் தமது சொந்த சமயச்சூழலில் பெறுவதே சிறந்தது என சுதேச சமயத் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி னர். 10 - 12 ஆண்டுகள் வரை ஆங்கில வழியிலும் பிற மதச் சூழலிலும் கல்வி பெறும் பிள்ளைகள் தமது சமயப் பண்பாட்டிலிருந்து அந்நியமயப் படுத்தப்படும் அபாயத்தையும் உள்ளூர் சமயத் தலைவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர்.
2. வெளிநாட்டு சமயக் குழுவினர் ஏராள மான நிதிவளங்கள், கல்வி நிர்வாக அனுபவம் என்பவற்றோடு, அதிகளவி 6) T6 ஆங்கில அரசாங்கத்தின்

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ஆதரவுடனும் | | |TL– 9FIT6ő) 6R) 95 6Ö) 6IT ஏற்படுத்தி, அவற்றை உள்ளூர் சமயத்த வரை மதம் மாற்றும் கருவியாகப் பயன்படுத்தினர். இப்பாடசாலைகளில் கிறித்தவ சமயத்தை உள்ளூர் மாணவர் களுக்கு - பிற சமயத்தவருக்குக் கற்பிப்பதில் எதுவிதமான நேரடியான தடையும் கொண்டுவரப்படவில்லை. இதனை முற்றாகத் தடை செய்யக்கூடிய gll 6putG (Conscience clause) Sii) காலத்திலேயே - ஆங்கிலேயர் ஆட்சி முடிவடையும் காலத்திலேயே கொண்டு வரப்பட்டது. உள்ளூர் சமயத்தவர்களும் அவர்கள் உருவாக்கிய உள்ளூர் சமய, கல்வி இயக்கங்களும் இத்தகைய மத போதனையைப் பெரிதும் விரும்ப வில்லை.
3. 1831 ஆம் ஆண்டிற்குரிய பாடசாலை பற்றிய தரவுகளின்படி நாட்டில் சமயக் குழுவினருடைய பாடசாலைகளுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு பாடசாலையை யாவது உள்ளூர் சமயத்தவர்கள் நிறுவி யிருக்கவில்லை. (பார்க்க 1831க்குரிய பாடசாலைகள் பற்றிய அட்டவணை)
4. 19ம் நூற்றாண்டில் ஆங்கில அரசாங்கம் உதவி நன்கொடை முறையைத் (Grantin-aid system) @g5 TL fiii 96), g5 GOTgl நிபந்தனைகளுக்கேற்ப அமைந்த சமயக் குழுப் பாடசாலைகளுக்குப் பரீட்சைப் பெறுபேறு / மாணவர் வரவு என்பவற் றின் அடிப்படையில் நிதி உதவி வழங்கத் தொடங்கியது. இவ்வாறான அரசாங்க உதவி மாணவர்களின் கல்விக்கு மட்டு மன்றி, மதமாற்ற நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக உள்ளூர் சமயப் பிரிவினர் குற்றஞ்சாட்டினர்.
1868ஆம் ஆண்டில் பொதுப் போதனைத் $60600rdid,6Tib (Dept. of Public Instruction) அமைக்கப்படு முன்னர்-அதாவது,

Page 139
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
கல்விக்குப் பொறுப்பாக ஒரு அரசாங்கத் திணைக்களம் அமைக்கப்படுமுன்னர், நாட்டின் கல்விமுறைக்குப் பொறுப்பாக இருந்த பாடசாலை ஆணைக்குழுவில் கிறித்தவ சமயகுருமார்களும் அரசாங்கத் தில் முழுநேரம் பணிபுரிந்த அரச அதிகாரிகளுமே உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். உள்ளூர் சமயப் பிரிவினர் களுக்கு அச்சபையில் எதுவித பிரதிநிதித் துவமும் வழங்கப்படவில்லை. பாடசாலை சென்ற பெரும்பாலான மாணவர்கள் உள்ளூர் சமயங்களைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்களுடைய கல்வி வளர்ச்சியை இத்தகைய பாடசாலைச் சபை முறையாக நிர்வாகம் செய்ய முடியாது என்று உள்ளூர் சமயத் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
பெளத்த, இந்து, இஸ்லாமியக் கல்வியின் எழுச்சி
இப்பின்புலத்தில் சமயக் குழுவினரின் கல்விப் பணிகளுக்கு எதிராக எழுந்ததே உள்ளூர் சமயத்தவர்களின் இயக்கம் உள்ளூர் சமயங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தமது சமயச் சூழலிலேயே கல்வி பெற வேண்டும். அதுவே ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கும் நன்கு உதவும். உள்ளூர்சமயப் பாடசாலைகளில் பயிலும் மாணவர்கள் தமது சமய தத்துவங்களைப் புரிந்து கொள்ளவும் தமது சமயஅறிவையும் ஒழுக்க சீலங்களையும் புரிந்து கொள்ளவும் வாய்ப்புக்கள் கிட்டும் என்று உள்ளூர் சமயக் குழுவினர் வாதாடினர்.
பாடசாலைகளைத் தொடங்க விரும்பிய பெளத்த, இந்து, இஸ்லாமிய இயக்கங் களுக்கு அரசாங்கத்திடமிருந்துமானியங்கள் எதுவும் கிட்டவில்லை. ஆரம்பத்தில் இந்துப் பாடசாலையொன்றைத் தொடங்க விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அனுமதியும்

ιό -
ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 31
கிட்டவில்லை. முதலாவது பெளத்த பாடசாலை 1869 இல் தொடங்கப்பட்டது. கேணல் ஒல்கொட், அநகாரிக தர்மபால ஆகியோர் இணைந்து கொழும்பு, கண்டி, காலி ஆகிய இடங்களில் ஆங்கிலப் பாடசாலைகளைத் தொடங்கினர். வடக்கே ஆறுமுகநாவலரின்தலைமையில் படிப்படி யாகப் பாடசாலை இயக்கமொன்று தொடங்கியது. அவர்ஆங்கிலப் பாடசாலை களோடு தமிழ்ப் பாடசாலைகளையும் தொடங்கினார்.
பெளத்த பாடசாலைகளும் இந்துப் பாடசாலைகளும் படிப்படியாக அரசாங்க உதவி நன்கொடை முறையில் சேர்ந்து கொண்டன. ஆயினும் அவை மிஷனரி மாரின் பாடசாலைகள் பெற்ற உதவிகளுக்கு இணையான உதவிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. 1890 இல் ஒரேயொரு பெளத்த பாடசாலையே உதவி நன்கொடை யைப் பெற்றது. 1900 இல் இத்தொகை 10 ஆக உயர்ந்தது. ஆனால் 1900 ஆம் ஆண்டளவில் ஒரு இந்துப் பாடசாலை கூட இத்தகைய உதவி நன்கொடையைப் பெறவில்லை. கொள்கை அடிப்படையில் உள்ளூர் சமயப் பாடசாலைகளுக்கு உதவி பெறுவதில் சம வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் நடைமுறையில் உள்ளூர் சமய இயக்கங் களின் கல்விச் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப் படுத்தும் சில நிபந்தனைகளும் இருந்தன.
1925 ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டிலிருந்த பாடசாலைகளில் 8.2% இந்துப் பாடசாலை களாக இருந்தன. (கிறித்தவ பாடசாலைகள் 72.6 %, பெளத்த பாடசாலைகள் 18.5%, முஸ்லிம் பாடசாலைகள் 0.8%)
கிறித்தவ சமயக் குழுவினர் தமது பாடசாலைகளில் வழங்கிய ஆங்கிலக் கல்விஅக்காலத்தில் வாழ்க்கைப் பயனுடை யதாகவும் உயர்கல்வித்துறையில் வாய்ப்புக் களை வழங்குவதாகவும் இருந்தது.

Page 140
32 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
அரசாங்கத்தின் கருமங்கள் ஆங்கில மொழியிலேயே நடைபெற்றதன் காரண மாக அம்மொழியில் படித்தவர்களுக்கே அரசாங்க வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைத்தன. இதனால் சமூக, பொருளாதார நோக்கினைக் குறிக்கோளாகக் கொண்ட பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகளை ஆங்கிலக் கல்வியை வழங்கிய சமயக் குழுப் பாடசாலைகளுக்கு அனுப்புவதில் தயக்கம் காட்டவில்லை. இவ்வாறு நாட்டில் ஆங்கிலக் கல்வி பெற்றிருந்த முக்கியத்துவம் காரணமாக, பெளத்த, இந்து கல்வி இயக்கத்தினர் பெளத்த, இந்து சமயச் சூழலுடன் கூடிய ஆங்கிலப் பாடசாலை களையே பிரதானமாக அமைத்தனர்.
வெவ்வேறு காலங்களில் அமைக்கப் பட்டாலும் யாழ்ப்பாணத்தில் நிறுவப்பட்ட யாழ். இந்துக் கல்லூரி, தெல்லிப்பழை மகாஜனக் கல்லூரி, சுன்னாகம் ஸ்கந்த வரோதயக் கல்லூரி, யாழ் இந்து மகளிர் கல்லூரி என்பன இவ்வகையைச் சேர்ந் தவை. பெளத்தர்கள் தென்னிலங்கையில் ஆனந்தாக் கல்லூரி, நாலந்தாக் கல்லூரி (கொழும்பு), தர்மராஜக் கல்லூரி (கண்டி), தர்மதுரதக் கல்லூரி (பதுளை) போன்ற புகழ் பெற்ற ஆங்கிலப் பாடசாலைகளையே நிறுவினர்.
இதன் தொடர்ச்சியாகக் கொழும்பு மாவட்டத்தில் கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி, வெள்ளவத்தை இந்து மகளிர் கல்லூரி, இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி, கொட்டாஞ்சேனை விவேகானந்த மகா வித்தியாலயம் என்பன அமைக்கப்பட்டன. தேசிய அரசின் பயிற்றுமொழிக் கொள்கை யின் காரணமாக இப்பாடசாலைகள் அனைத்தும் தற்போது தமிழ்மொழியை பயிற்று மொழியாகக் கொண்டு இயங்கத் தொடங்கின.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
கொழும்பு மாவட்டத்தில் இந்துக்களின் கல்வி
தற்போது கொழும்பில் வசிக்கும் 250000 இந்துக்கள் தமது பிள்ளைகளைப் பின்வரும் பாடசாலைகளுக்கு அனுப்புகின்றனர்.
1. அரசாங்க பாடசாலைகள்
கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள76தமிழ் மொழி மூலப் பாடசாலைகளில் பல 1961க்கு முன்னர் மிஷனரிப் பாடசாலை களாக இருந்தவை. 1961 இல் அரசால் பொறுப்பேற்கப்பட்ட இப்பாடசாலை கள் - முக்கியமாகப் பல பெரிய பாடசாலைகள் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட முறையில் இந்து மாணவர்களை அனுமதித்து வருகின்றன. சமயச் சார்பற்ற சில பெரிய அரசாங்கப் பாடசாலைகள் பெளத்த, இந்து, இஸ்லாமிய மாணவர்களை அனுமதித்து சிங்களம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் கல்வி வழங்கி வருகின்றன. றோயல் கல்லூரி, டி. எஸ். சேனநாயக்கா, இசிப்பித்தான என்பன இதற்கான முக்கிய உதாரணங்களாகும். நாட்டில் உள்ள ஒரு சில இரு மொழிப் பாடசாலை களில் இவை பிரதானமானவையாகும். இவ் அரசாங்கப் பாடசாலைகள் பிரபல்யமான தேசியப் பாடசாலைகள் என்பதால் பழைய மாணவர்கள், குறிப்பிட்ட துரத்தில் வசித்தல் போன்ற அளவுகோல்கள் கடுமையாக பின்பற்றப் படுவதால் அனுமதியை நாடும் சகல இந்துப் பிள்ளைகளுக்கும் அனுமதி கிடைப்பதில்லை.
இப்பாடசாலைகள் ஏராளமான வளங் களை உடையனவாதலாலும் பிரபல்யம் பெற்றவை என்பதாலும் மூவின மாணவர்கள் அங்கு பயில்வதாலும் சமய, இன ஒற்றுமைக்கு கருதி இந்து மாணவர்கள் சமய பாடம் கற்கவும் தமது

Page 141
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
சமயம் சார்ந்த சங்கங்களை ஏற்படுத்த வும் விழாக்களைக் கொண்டாடவும் கூடியதாக உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்து மாணவர்களுக்கென ஏற்படுத்தப் பட்ட கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி, இராம நாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி, இரத்ம லானை இந்துக்கல்லூரி, விவேகானந்தக் கல்லூரி என்பன கொழும்பு மாவட்டத் தில் இந்துக்களுக்கான பிரதான பாடசாலைகளாக விளங்கி வருகின்றன. இவை பெரும்பாலும் 1 AB பாடசாலை களாகவும் மத்திய அரசால் நிர்வகிக் கப்படும் தேசிய பாடசாலைகளாகவும்
விளங்குகின்றன.
இப்பிரதான அரசாங்கப் பாடசாலை களைவிட மட்டக்குளி, தெமட்டகொடை, பாமன்கடை, தெஹிவல, ராஜகிரிய, கொட்டாஞ்சேனை போன்ற இடங்களில் வசதி குறைந்த இந்துக்களுக்கான பாடசாலைகள் இந்துப் பிள்ளைகளுக்குக் கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. இப் பாடசாலைகள் எதிர்நோக்கும் நிதி வளப் பிரச்சினை, பெளதிக வளப் பிரச்சினை, ஆசிரியர் பற்றாக்குறைப் பிரச்சினை என்பன தனியாக நோக்கத்தக்கன. இப்பகுதிகளில் வாழும் பொருளாதார, சமூக ரீதியாகப் பின் தங்கிய குடும்பங்களைச் சார்ந்தவர்கள்; மேலும் பிரதான இந்துப் பாடசாலைகளில் இருந்து உரிய தூரத்துக்கு அப்பால் இவர்கள் வாழ்வதால், பிரதான பாடசாலைகளில் அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள இயலாத நிலைமையும் காணப்படுகின்றது. கொழும்பு மாவட்டத்தில் காணப்படும் 43 பாடசாலைகளில் இவையே பெரும் பான்மையானவை. கொழும்பு மாவட்டத் தில் உள்ள 43 அரசாங்கத் தமிழ் வழிப் பாடசாலைகளில் 38 கலவன் பாடசாலை கள்; 2 ஆண்களுக்கான பாடசாலைகள்; 3

ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 33
பெண்களுக்கான பாடசாலைகள். இவற்றில் முஸ்லிம் பாடசாலைகளும் அடங்கும். இவற்றில் 6 பாடசாலைகள் பெருந் தோட்டப் பாடசாலைகளாகும். கொழும்பு மாவட்டத்தில் அவிசாவளைப் பகுதியில் உள்ள பாடசாலைகளை இவை குறிக்கும்.
கொழும்பு மாவட்டத்தில் க.பொ.த. உயர்நிலை விஞ்ஞானப் பிரிவைக் கொண்ட 1 AB தமிழ்வழிப் பாடசாலைகள் 4; கலை, வர்த்தகவியல் கற்கை நெறிகளைக் கொண்ட 1 C பாடசாலைகள் 5; க.பொ.த. (சா.த) வரை கல்வி வழங்கும் பாடசாலைகள் 19; 7, 8 ஆம் தரம் வரை கல்வி வழங்கும் பாடசாலைகள் 05. இதன் முக்கியத்துவம் யாதெனில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் எல்லா வகுப்புக்களையும் (1 - 13) எல்லா க.பொ.த. (உ/த) கற்கை நெறிகளையும் (கலை, வர்த்தகவியல், விஞ்ஞானம்) கொண்டதமிழ்ப்பாடசாலைகள்4மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆரம்பக் கல்வியை வழங்கும் பாடசாலைகள் பரந்து காணப் பட்டாலும் உயர்நிலைக் கல்வி வாய்ப்புகள் இவ்வாறு, சுருக்கமாக, தலைநகர்ப் பிரதேசத்தில் மட்டும் காணப் படுவது நோக்கத்தக்கது.
2. தனியார் பாடசாலைகள்
வெள்ளவத்தையில் காணப்படும் இந்துக் களுக்கான ஒரு மகளிர் கல்லூரி தவிர்ந்த ஏனைய பிற சமயத் தனியார் பாடசாலை களும் இந்துக்களால் பெரிதும் நாடப் படுவன. அரசாங்க பாடசாலைகளின் குறைந்த வினைத்திறன், அவை பற்றிய நம்பிக்கையீனம், பிரபல்யமான அரசாங் கப் பாடசாலைகளில் அனுமதி பெறுவ தில் உள்ள சிரமங்கள், அவற்றில் ஒழுக் காற்றல் அம்சமும் பயிற்சியும் குறைவு என்ற எண்ணம், சமூக அந்தஸ்து முதலிய காரணங்களுக்காக வசதியுள்ள இந்துக் குடும்பங்கள் தனியார் பாடசாலைகளை

Page 142
34
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
நாடுகின்றனர். இப்பாடசாலைகள் தமது சமயம் சாராத வர்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் பல கட்டுப்பாடுகளை வைத்துள்ளன. அத்துடன் இப் பாடசாலைகளில் உள்ள அனுமதித் தொகை வரையறைகளும் இந்துக் களுக்கு வாய்ப்பை வழங்குவதில் தடை யாக உள்ளன.
தனியார் பாடசாலையாக இயங்கும் ஒரேயொரு இந்து மகளிர் பாடசாலை களும் தன்னை விரும்பிநாடி வரும் சகல இந்துப் பிள்ளைகளையும் சேர்த்துக் கொள்ளும் நிலையில் இல்லை. அதனை நாடுவோரின் தொகை, வெற்றிடங்களை விடப் பல மடங்காக உள்ளதாக அறிய முடிகின்றது.
மொத்தத்தில், கொழும்பில் வாழ்கின்ற உயர் மத்திய, மத்திய வகுப்பு இந்துக்கள் இந்துச் சூழலில் தமது பிள்ளைகளைக் கற்கச் செய்ய விரும்பினாலும் அவர் களுடைய சகல பிள்ளைகளையும் அனுமதிக்கும் அளவுக்கு அங்கு வெற்றிடங்கள் இல்லை. இப் பின்புலத் தில்தான் வத்தளை வாழ் தமிழ் மக்களுக் கான பாடசாலையொன்று அமைக்கப் படல் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப் பெற்றுள்ளது.
சர்வதேச பாடசாலைகள் இப்பாடசாலைகள் இலங்கையில் வாழுகின்ற வெளிநாட்டவரின் பிள்ளை களுக்கு ஆங்கிலமொழிவழியில் கல்வி வழங்கத் தொடங்கப்பட்டவை. சர்வதேசம் என்பது வெளிநாட்டுப் பிள்ளைகளையே கருதியது. இப் பாடசாலை கொழும்பை மையமாகக் கொண்டே இயங்கி வந்தன.
1980 களில் திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
தனியார் துறைப் பொருளாதார, சமூக வளர்ச்சிக்கான முக்கிய காரணியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர், கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட சர்வதேசப் பாடசாலைகள் இயங்கத் தொடங்கின. பிரித்தானிய பாட ஏற்பாட் டுடன் ஆங்கில மொழியில் இங்கிலாந்து நாட்டுப் பரீட்சைகளுக்கு மாணவர்களை ஆயத்தம் செய்த இப்பாடசாலைகள் உள்ளூர் மாணவர்களுக்கும் அனுமதி வழங்கத் தொடங்கின.
உள்ளூரிலிருந்த பிரபல அரச பாடசாலை களிலும் தனியார் பாடசாலைகளிலும் அனுமதி பெறுவதில் இருந்த தடைகள், ஆங்கில மொழிக் கல்வியில் பெற்றோ ருக்கு இருந்த ஆர்வம், சர்வதேசப் பாடசாலை வழங்கிய சமூக அந்தஸ்து, வெளிநாடுகளில் ஆங்கில மொழியில் உயர்கல்வி பெறக் கிடைத்த வாய்ப்புகள் காரணமாக வசதி மிக்க இந்துக்களில் பலர் சர்வதேசப் பாடசாலைகளை நாடினர். இவற்றில் உயர் மட்டத்தி லிருந்த சர்வதேசப் பாடசாலைகள் உள்ளூர் மொழி, சமயப் பண்பாட்டுடன் தொடர்பற்ற மேலைநாட்டுப் பாணியி லான கல்வி நிலையங்களாக அமைந் தன. இங்கு பயிலும் இந்து மாணவர்கள் தமது இந்து சமய அறிவு, சமயப் பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள் என்பவற் றுக்குத் தாம் பயிலும் சர்வதேச பாடசாலைகளில் தங்கியிருக்க முடியாத நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது. இப் பாட சாலையில் பயிலும் இந்து மாணவர்கள் பெறுகின்ற பண்பாட்டு மயமாக்கம், சமூக இயல்பின்னாகும் முறை வழி (socialization process) பற்றியும் அவர்களின் தொகை பற்றியும் தரவுகள் சேகரிக்கப் பட வேண்டியதொன்று.

Page 143
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
இந்து மக்களும் இந்து மாணவர்களும்
எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
1. ஆரம்பக் கல்வி நிலையில் மாணவர் அனுமதியைப் பொறுத்தவரையில் இவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினை பிரதானமாகும். சிறந்த கல்வியை நாடும் இந்துப் பெற்றோர்கள் முதலில் பிரபல்யமான உயர்மட்ட இந்துக் கல்லூரிகளையே நாடுகின்றனர். ஆனால், ஏற்கனவே கூறியது போல மூன்று இரு மொழிப் பாடசாலை களிலும் இந்துக்கள் விரும்பியவாறு அனுமதி பெற முடியாதுள்ளது. றோயல், இசிப்பித்தான, டி. எஸ். சேனநாயக்கா போன்ற பாடசாலைகள் இறுக்கமான அனுமதிப் பிரமாணங்களைக் கொண் டவை; அத்துடன் ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு பிரிவு மட்டுமே இருப்பதால் இயல்பா கவே அப்பாடசாலைகளில் இந்துக்களின் அனுமதி கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. இதேபோன்று கத்தோலிக்க மற்றும் கிறித்தவ தனியார் பாடசாலைகள் தமது சமயத்தவருக்கு முன்னுரிமை வழங்கு வதால் இந்துக்கள் பெரிய அளவில் இப்பாடசாலைகளில் தங்கி இருக்க முடியாத நிலை உண்டு.
இந்துக்களுக்குரிய மூன்று பிரதான (1AB) மாநகரப் பாடசாலைகளில் காணப்படும் இடவசதிகளுக்கு மிதமிஞ்சிய முறை யில் அனுமதி விண்ணப்பங்கள் கிடைக் கின்றன. ஆண்களுக்குரிய ஒரு பிரதான பாடசாலையில் அனுமதியை நாடுவோர் தொகை 700 என்றால் இறுதியில் 160 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி கிடைத் திருக்கின்றது. மற்றொரு பிரதான கலவன் பாடசாலையிலும் இதே நிலை காணப்படுகின்றது. 1 C வகைப் பாடசாலைகள் இரண்டிலும் கூட இதே நிலை காணப்படுவதாகவே தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

b - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 35
2ஆம் வகைப் பாடசாலைகள் வளங்கள் குறைந்தனவாகவும் பிரபல்யம் அற்றும் காணப்படுவதன் காரணமாக அப் பாடசாலைகளை நாடும் மாணவர் குறைவாகக் காணப்படுவது அப் பாடசாலைகளைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாகும். கிடைத்துள்ள தரவுகளின்படி இந்துப் பிள்ளைகள் பெரும்பான்மையாகப் பயிலும் புறநகர்ப் பாடசாலைகளுக்கு (பாமன்கடை, தெஹிவலை, நுகே கொடை, ராஜகிரிய) வரும் அனுமதி விண்ணப்பங்கள் குறைவு. இப்பகுதி யில் வாழ்ந்து வந்த இந்துக்கள் கடந்த இரண்டு வருட காலப்பகுதியில் நிலவி வந்துள்ள சமாதான நிலைமைகள் காரணமாக வடகிழக்கில் உள்ள தங்கள் சொந்த இடங்களுக்குத் திரும்பத் தொடங்கியுள்ளமையும் அனுமதி பெறும் மாணவர் தொகை குறைவடைய ஒரு முக்கிய காரணமாகும். இத்தகைய ஒரு பாடசாலையில் மொத்த மாணவர் தொகை 600 இலிருந்து தற்போது 350
ஆகக் குறைந்துள்ளது.
வளங்கள் குறைந்த இப்பாடசாலை களுக்கு அனுமதி பெறுபவர்களும் பின்னர் பிரபல்யமான பாடசாலைகளில் அனுமதி கிடைத்தபின் இப் பாடசாலை களைக் கைவிட்டுச் செல்கின்றனர்.
புறநகர்ப்பகுதியில் உள்ள இத்தகைய2ம் வகைப் பாடசாலைகள் மாணவர் அனுமதி தொடர்பான இப்பிரச்சினை யைத் தொடர்ந்து எதிர்நோக்கினால் இப்பாடசாலைகள் மூடப்படும் நிலை தோன்றலாம் என பாடசாலை அதிபர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர்.
இப்பாடசாலைகளை மேம்படுத்த மேற் கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை கள் பற்றி அவர்கள் கூறுவதாவது:

Page 144
B6
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
1. இப்பாடசாலைகளின் வளங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு கவர்ச்சிகரமாக்கப் படுதல் வேண்டும். i. பிரபல்யமான பாடசாலைகள் தமது அனுமதித் தொகையினைத் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லக்கூடாது. இப்பிரச்சினையைத் தொகுத்து நோக்கு மிடத்து ஒருபுறம் பிரபல்யமான பாடசாலைகள் தேவைக்கேற்றவாறு இந்து மாணவர்களை அனுமதிக்க முடியாத நிலை மறுபுறம் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகள் போதிய அளவு இந்து மாணவர்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை.
பிரபல்யமான இந்துப் பாடசாலைகள் வளப்பற்றாக்குறை பற்றி அதிக முறைப் பாடுகள் செய்யாதவிடத்து புற நகர்ப் பாடசாலைகள் பல அதிகார தரப்பின ரால் அதிகம் கவனிக்கப்படுவதில்லை என்ற முறைப்பாடு உண்டு. 1995 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கோட்டமட்ட பாடசாலை அபிவிருத்திச் செயற் திட்டத்தின்கீழ் கொழும்பு மாவட்டத் தில் உள்ள பின்தங்கிய இந்துப் பாடசாலைகள் எதுவும் ஆரம்பத்தில் தெரிவு செய்யப்படவில்லை. இச்செயற் திட்டத்தின் கீழ் வரும் பாடசாலைகளில் எதுவித ஆசிரியர் பற்றாக்குறையும் இருக்க முடியாது. ஆசிரியர்களை நினைத்த மாத்திரத்தில் இடமாற்றம் செய்ய முடியாது. வளங்கள் போதியளவு வழங்கப்படல் வேண்டும். ஆசிரியர் களுக்கு விசேட பயிற்சியும் வழங்கப் படல் வேண்டும். ஒரு கோட்டத்துக்கு ஒரு பாடசாலை என்ற முறையில் பாட சாலைகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்யப்படும். இத் திட்டத்தின் கீழ் அண்மையில் பல

எ சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
சிரமங்களுக்கு இடையில் ஒரு இந்துப் TI FIIGS) G6) தெரிவு செய்யப்
பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்துக்கள் செறிவாக வசிக்காத புறநகர்ப் பாடசாலைகளை அரசியலாளர்கள் கருத்தூன்றிக் கவனிப்பதில்லை என்றும் இப்பாடசாலைகள் சரியாக மேற் பார்வை செய்யப்படுவதில்லை என்றும் இப்பாடசாலை அதிபர்களுக்காக அதிகாரிகளால் நடாத்தப்படும் கூட்டங் களில் தமிழ்மொழிக்கு இடந்தரப்படுவ தில்லை என்றும் பல முறைப்பாடுகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. மேலதிகாரி களின் மேற்பார்வை, வழிகாட்டல் என்பன இன்றி அதிபர்களின் சுய முயற்சி யினால் மட்டுமே இப்பாடசாலைகள் முன்னேற்றம் காண வேண்டியுள்ளது, இப்பாடசாலைகள் பெரும்பாலும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப் பினரின் பிள்ளைகளுக்கே கல்வி வாய்ப்பினை வழங்குகின்றன. பெரும் பாலும் தொழிலாளர் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த பெற்றோர்கள் கல்வி அறிவிலும் குறைந்தவர்கள் என்பதால் அவர்களு டைய பங்களிப்பினையும் உதவிகளை யும் பாடசாலைகள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது. சில பாடசாலைகளுக்கு இந்து மன்றங்களும் தனிப்பட்ட இந்து வள்ளல்களும் உதவி புரிவதாக சில அதிபர்கள் தெரிவித்தனர். இந்து மன்றங்களின் இணைந்த அமைப்பானது இப்பாடசாலைகளில் மேலதிக கவனத்தைச் செலுத்துதல் இன்றியமையாதது.
3. புறநகர்ப் பாடசாலைகளில் பயிலும் வறுமையான இந்து மாணவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் மத மாற்றத்துக்கு உள்ளாகின்றனர் என்றும் அதற்கான பொருளாதார ஊக்குவிப்புகள் வழங்கப்

Page 145
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
படுவதாகவும் முறைப்பாடுகள் கிட்டு கின்றன. மறுபுறம் மாணவர்கள் இந்துக்கள் என்ற உணர்வுடன் செயற் படுவதும் குறைவு என்றும், ஊக்கமுள்ள இந்து ஆசிரியர்கள் இருந்தால் மட்டுமே இந்து சமய விழாக்கள் மற்றும் அனுட்டானங்கள் பின்பற்றப்படுவதா கவும் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
. சமயக் கல்வியைப் பொறுத்தவரையில் பல சந்தர்ப்பங்களில் சமய பாடம்
குறிப்பு: இக்கட்டுரை ஒரு பூர்வாங்க ஆய்வுக் குறி மேலும் விரிவாக ஆராயப்படவேண்டிய
இக்கட்டுரைக்கான ஆலோசனையைத் த கருணாநிதி அவர்களுக்கும் இந்துப் பாட
இக்கட்டுரையின் அமைப்பு மற்றும் ஆ முறையில் உறுதுணையாக இருந்த ே உளமார்ந்த நன்றிகள்.

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 37
கற்பிக்கும் பயிற்சியற்ற மற்ற பாட ஆசிரியர்கள் சைவ சமய பாடத்தைக் கற்பிப்பதாகத் தரவுகள் கூறுகின்றன. வெளி மாவட்டங்களில் பிற சமய ஆசிரியர்களும் சைவ சமய பாடத்தைக் கற்பிப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. இத்தகைய குறைபாடுகளில் இந்து சமய மன்றங்கள் கூடிய அக்கறை செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
றிப்பாகும். இங்கு சுட்டப்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள்
6).
ந்து, தகவல்களையும் திரட்ட உதவிய கலாநிதி மா. சாலை அதிபர்கள் பலருக்கும் எமது நன்றிகள். பூரம்ப நிலைத் தரவுகள் என்பவற்றுக்கு விரிவான பராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி அவர்களுக்கு எமது
- கட்டுரையாசிரியர்

Page 146
கொழும்பில் தமிழர் அ6 இந்து சமய
நா. சோ
பல்லினங்களைச் சேர்ந்தவர்களையும் வேறுபட்ட சமயங்களைப் பின்பற்றும் மக்களையும் கொண்ட பெருநகராக கொழும்பு திகழ்கின்றது. பெளத்தம், இந்து, இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் ஆகிய மதங்களைப் பேணுபவர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் வசிப்பதனால், அம்மதங்களைச் சேர்ந்தவர் களுக்குரிய வணக்கத் தலங்கள் பல அமைந்துள்ளன.
தமிழைத் தாய் மொழியாகக் கொண்ட நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார்கள், தென்னிந்தியா திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த சைவ வேளாளப் பிள்ளைமார்கள், மற்றும்’ யாழ்ப்பாணத்தார்கள் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே கொழும்பில்பல பெரும் இந்துக் கோவில்களை ஸ்தாபித்து, இவ்வாலயங் களில் வேதாகம முறைப்படி நித்திய நைமித்திய பூஜைகளையும் மகோற்சவங் களையும் சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றனர்.

ல்லாத சமூகத்தவர்களின் ப் பணிகள்
மகாந்தன்
இவர்களைத்தவிர, தமிழ் மொழியைத் தாய்மொழியாகக் கொள்ளாதவர்களான மலையாள சமூகத்தினர், குஜராத்தி சமூகத் தினர், சிந்தி சமூகத்தினர் ஆகியோரும் இந்து சமயத்தை தத்தமது பாரம்பரிய விதிமுறைப் படி கடைப்பிடித்து, இந்து சமய வளர்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மலையாள சமூகம்
கேரளத்தைச் சேர்ந்த மலையாளி களுக்கும் இலங்கைக்குமிடையே பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தொடர்பு உண்டு. கேரளம் முன்னர் சேர நாடென விளங்கியது. அதன் அரசனாக விளங்கிய சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகிக்கு கோவில் அமைத்த விழாவில் இலங்கை யிலிருந்து அக்கால சிங்கள அரசனாகிய கஜபாகு (114-136 கி.பி.) கலந்து கொண்டு, பத்தினி (கண்ணகி) வழிபாட்டையும்

Page 147
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
இங்கு கொண்டு வந்தான். தன்னுடன் நூற்றுக்கணக்கான கேரள விவசாயிகளை யும் சதுப்பு நிலங்களில் நெல் பயிரிடும் முறையை வளர்ப்பதற்காக கூட்டிவந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் இலங்கையிலிருந்து சிங்கள ராஜதானிகளை ஆளுகை புரிந்த அரசர்களிடையே மோதல் கள் ஏற்பட்ட காலங்களிலும், அந்நிய நாட்டுப் படை யெடுப்புக்கு எதிராகப் போரிடவும் கேரளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் படைகளில் பணியாற்ற அழைக்கப் பட்டனர்.
முதலாம் பராக்கிரமபாகு (1153 - 1186) காலத்தில் திருவாங்கூரிலிருந்து செல்வாக்கு மிக்க வர்த்தக சமூகத்தினர் வருகை தந்து தமது பணச்செல்வாக்கு, அரசியல் அறிவு நுட்பம் முதலியவற்றால் அதிகாரம் மிக்கவர்களாக விளங்கினர் என்று கூறப் படுகிறது. கம்பளையிலிருந்து அரசு புரிந்த ராஜகுடும்பத்தில் திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் அளவுக்கு அவர்கள் ஆற்றலுள்ளவர்களாக விளங்கினர்.
காலப்போக்கில் படைகளிற் பணியாற்ற வந்தவர்கள் கேரளிய அடையாளத்தை இழந்து இங்குள்ள மக்களுடன் சங்கமித்து விட்டனர். படையினராக, கைவினைஞர் களாக, தொழிலாளர்களாகக் கோட்டை இராஜதானிக் காலத்தில் வந்தவர்களிற் பலர் வர்த்தகத்திலும் மற்றும் தொழில்துறை களிலும் சிறந்து விளங்கினர். இந்நிலைமை போர்த்துக்கேய, ஒல்லாந்தராட்சியிலும் நிலவியது.
பிரித்தானியர் காலத்தில் 19ம் நூற்றாண் டின் கடைக்கூறிலும் சென்ற நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் கூறிலும் திருவாங்கூர், கொச்சின் போன்ற இடங்களிலிருந்து இங்குவந்து குடியேறியவர்கள் வர்த்தகம், கைத்தொழில் அபிவிருத்தித் துறையில் திறமையைக் காட்டினர். பெரும்பாலானவர்கள் நகரப்

ாம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 39
பகுதிகளில் எழுதுவினைஞர்களாகவும், ஆங்கில ஆசிரியர்களாகவும், கணக்காளர் களாகவும், மருத்துவர்களாகவும் பணிகளில் அமர்ந்தனர். ஒரு சாரார் உணவுச்சாலை களை நடத்துவதிலும் ஈடுபட்டனர். தொழிலனுபவமற்றவர்கள், புடவை, நெசவாலைகள், புகையிரத திணைக்களம் என்பவற்றில் ஊழியர்களாகவும் கிராமப் புறங்களில் கள் இறக்குபவர்களாகவும் தொழில்களில் அமர்ந்தனர். இலங்கையில் தொழிற்சங்க இயக்கம் வலுப்பெறுவதற்கு முன்னின்றுழைத்த பெருமை மலையாளி களுக்குரியது.
இலங்கை சுதந்திரமடைந்தபின் நிலவிய அரசியல் சூழ்நிலைகளால், மலையாளி களில் பலர் தமது தாயகத்துக்குத் திரும்பி விட நேர்ந்தது. எனினும் இவர்களில் ஒரு பகுதியினர் இங்கு உள்ளூர் மக்களுடன் திருமண பந்தங்கொண்டிருந்தமையால், இங்கேயே தங்கிவிட்டனர். இவர்களில் ஒரு சிறு தொகையினர் வர்த்தகம், கைத்தொழில் துறைகளில் சிறந்து விளங்குகின்றனர்.
ஒன்றே குலம், ஒருவனே தேவன், சமயமும் ஒன்றே. அதனால் சாதியைப் பற்றி நினைக்கவோ, பேசவோ, கேட்கவோ கூடாது என்பது இந்து சீர்திருத்த ஞானியாக விளங்கிய பூரீ நாராயணகுரு அவர்களின் பொன்மொழி. திருவிழாங்கூரில் அவதரித்த இந்த ஞானி 1918இல் தமது முதலாவது இலங்கை விஜயத்தை மேற்கொண்டபோது மேற்படி உண்மையை மலையாளிகளிடம் பரப்பினார். இக்கோட்பாட்டை முன் னெடுத்துச் செல்ல இலங்கை பூரீ விக்னோதய யோகம் என்ற அமைப்பை நிறுவினார். அவரின் முதலாவது வருகை யின் போது பூரீநாராயணகுரு வழிபாட்டு நிலையமும் திறந்து வைக்கப்பெற்றது. 1926ல் மீண்டும் வருகைபுரிந்து இந்து சமய உண்மைக் கோட்பாட்டை மலையாள

Page 148
40 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
சமூகத்தில் சிறப்பாகப் பரப்புவதில் ஈடுபட்டார். கொழும்பு 14, லேயாட்ஸ் புரோட்வேயில் உள்ள பூரீநாராயண குரு நிலையம், 1935ல் வழிபாட்டு நிலையத் துடன் இணைந்த ஞாபகார்த்த மண்டபமாக நிர்மாணிக்கப்பெற்றதுடன், பூgநாராயண குரு சபை என்ற பெயரில் ஒரு நிறுவனமும் ஏற்படுத்தப்பெற்றது. பூரீநாராயணகுரு அவர்களின் ஜன்மதின விழா 1918ல் இருந்து ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இம்மண்டபத்தில் கலாசார நிகழ்வுகளும் அடிக்கடி நடைபெறுகின்றன. இச்சபை உத்வேகமாக இயங்குவதிலும், இம்மண்டபத்தை அமைப்பதிலும் முன்னின்றுழைத்தவர் தொழிலதிபர் திரு. கே.கே. மாதவன். இவர் சிறந்த பரோபகாரி, கொம்பனித்தெருவில், நேஷனல் கல்லூரி, கண்டியில் மகாத்மா காந்தி கல்லூரி ஆகிய இரு கல்வி நிறுவனங்களின் கட்டடப் பணிகளுக்கு பேருதவி புரிந்த பெருமகன். அனுராதபுரம், பொலநறுவை மாவட்டங் களில் விவசாயத்துக்கான குளங்களில் ஏற்பட்ட அணை வெடிப்புகளைத் திருத்த பெருந்தொகைப் பணத்தை வழங்கியவர்.
பாரம்பரிய முறைப்படி தம் வழிபாட்டு முறைகளை வளர்க்கவும், தமது கலாசாரத்தை வளர்க்கவுமென கே.சி.ஆர். வைத்தியா என்பவரைத் தலைவராகக் கொண்டு 1932ல் நிறுவப்பெற்ற இலங்கை மலையாளிகள் மகாஜன சபை என்ற அமைப்பு காலப்போக்கில் இயங்காமை யால் 1952இல் கேரளா சமாஜம் என்ற அமைப்பு திரு. T P கேசவன் என்பவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இதன் மகளிர் பிரிவாக 1956ல் கேரள வனிதா சமாஜமும் ஏற்படுத்தப்பெற்றது. மலையாள கலாசாரத் தையும், இசை மற்றும் கலைகளையும் வளர்ப்பதும் பெண்களை சமாஜத்தின் முக்கிய பணிகளில் ஈடுபடுத்துவதுமே சமாஜத்தின் பிரதான நோக்கங்களாக

எ சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இருந்தன. இலங்கையில் கர்நாடக சங்கீதம், நடனம், நாட்டியம் போன்ற இந்துக் கலை களில் மலையாள சமூகத்தைச் சேர்ந்த குடும்பங்களின் இன்றைய வாரிசுகள் தலநகரில் முன்னணியில் திகழ்கின்றனர்.
திருச்சூர் பூரம் பண்டிகையை நினைவூட் டும் வகையில், பூgநாராயண குருவின் ஜன்ம தினத்தில் நாராயணகுரு சபை வருடந் தோறும் ஆன்மீக ஊர்வலத்தை பலகலை நிகழ்ச்சிகளுடன் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி வந்தது. இப்போது சில வருடங்களாக ஊர்வலமின்றி, ஞாபகார்த்தக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. மலையாளி சமூகத்தினர் இந்தியாவில் இந்துக்களால் கொண்டாடப்படும் ஒணம் பண்டிகையை தமது இல்லங்களிலும், குழுமமாக ஒன்று கூடியும் சிறப்பாகக் கொண்டாடி வருகின் றனர். இக்கொண்டாட்டத்தில் கேரளத்தில் ஆடப்படும் பாரம்பரிய நடனம் தவறாமல் இடம்பெறும்.
எண்ணிக்கையில் மலையாள சமூகத் தினர் குறைவாக இருந்தாலும் தமது கேரள இந்து பாரம்பரியத்தைப் பேணிவருவதன் மூலமும் இந்துக் கலைகளை வளர்ப்பதன் மூலமும் கணிசமான பங்களிப்பை கொழும்பில் செய்து வருவதைப் பாராட்ட வேண்டும்.
குஜராத்தி சமூகம்
19ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே வர்த்தக வாய்ப்புகளைத் தேடி, பம்பாய், குஜராத் பகுதிகளிலிருந்து இலங்கைக்கு போரா சமூகத்தினர் வந்த காலத்திலேயே குஜராத்தி இந்து சமூகத்தினரும் இங்கு வந்து சேர்ந்தனர். போரா சமூகத்தினரின் வர்த்தக நிறுவனங்களில் நிர்வாகிகளாக, கணக்காளர் களாக, குஜராத் மொழியில் பதிவேடுகளை எழுதும் பணிகளில் இவர்கள் அமர்த்தப் பட்டனர். 19ம் நூற்றாண்டின் பிற்கூறிலேயே

Page 149
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
இவர்களிற் சிலர் சொந்த வர்த்தக நிறுவனங் களை நிறுவி இலங்கையின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வியாபாரத்துறைகளில் பிரதான இடத்தை வகிக்கத் துவங்கினர். இப்பொழுது இச்சமூகத்தினர்களில் குறிப் பிடக்கூடிய தொழிலதிபர்களாக உற்பத்தி யாளர்களாக, சந்தைப்படுத்துபவர்களாக, அமாலியான், அம்பானி, மோடி, உதேஷி, பாட் போன்ற குடும்பங்களின் வாரிசுகள் விளங்குகின்றனர்.
தமது சமூகத்தினால் பாரம்பரியமாகக் கடைப்பிடிக்கப்படும் இந்து கலாசார நடை முறைகளைப் பேணுவதில், மிக்க நாட்ட முள்ளவர்களாகவும், தர்மப் பணிகளுக்கு தாராளமாக உதவுபவர்களாகவும் இவர்கள் விளங்குகின்றனர்.
1940ல் குஜராத்தி இந்து மண்டல என்ற ஆன்மீக அமைப்பை கொட்டாஞ்சேனை யில் இவர்கள் அமைத்தனர். சி.பி. மோடி அவர்களின் முன்முயற்சியால் 1958ல் இரு மாடி நிரந்தரக் கட்டடம் இவ்வமைப்புக் கென அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. கமலா மோடி மண்டபம் எனப் பொது மக்களால் அழைக்கப்படும் கி.பி. மோடி கலாகேந்திர மண்டபத்தின் மேல் மாடியில் அழகிய ராதா-கிருஷ்ணர் ஆலயம் இடம் பெற்றுள்ளது. இங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை களில் கூட்டு வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் குஜராத்தியர் அல்லாத பலரும் கலந்துகொள்கின்றனர். இராதாகிருஷ்ணர் அமர்ந்துள்ள பீடம் அழகிய மண்டப வடிவில், அலங்கரிக்கப் பட்டுள்ளது. இவ்வாலயத்தின் பூஜை வழிபாடுகளை உள்ளூர்அர்ச்சகரேநிகழ்த்தி வருகின்றார். மேல்மாடிக்குச் செல்லும் படிகள் தோறும் குழந்தைக் கிருஷ்ணரின் பாதத்தின் பதிவுகள் பதிக்கப்பெற்றுள்ளன. குஜராத்திகளின் இந்துக் கலாசாரத்தையும் கலைகளையும் வளர்ப்பதற்காக இம்

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 41
மண்டபம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களில் குஜராத் மொழியையும் கலாசாரத்தையும் போதிப்பதற்கென வதிவிட ஆசிரியர் ஒருவர் பணியாற்றினார். கீழ் மண்டபத்தில் மேடையுடன் கூடிய கேட்போர் கூடம் நூலகம் முதலியவை அமைந்துள்ளன. உபநயனம், திருமணம், கீதைச் சொற்பொழிவுகள், சாயி பஜனை களுக்கென சலுகை அடிப்படையில் இம் மண்டபம் பொதுமக்களின் பாவனைக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. நவராத்திரி காலத்தில் இம் மண்டபத்தில் குஜராத்தி குடும்பங்கள் ஒன்று கூடி, இரவு முழுவதும் குஜராத்தி இந்துக்களின் ஆடல் பாடல்களை நிகழ்த்தி தம் கலாசாரப் பெருமையை வெளிப்படுத்தி மகிழ்வர்.
அலுமினியப்பொருட்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் உற்பத்தி, உதிரிப் பாகங் களை இறக்குமதி செய்து, வானொலி, தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளைத் தயாரித்து விற்பனை செய்தல், தெங்குப்பொருள் ஏற்றுமதி, தொடர்பாடல் கருவிகளின் விற்பனை முதலிய வர்த்தகத் துறைகளில் ஈடுபட்டு வெற்றிகரமான தொழிலதிபர் களாகத் திகழும் இச்சமூகத்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் சில நூறுபேர்களாக இருந்தாலும் சமய உணர்வும், தொண்டு உள்ளமும், ஆன்மீகப் பணிகளுக்கு தாராள மாக உதவுகின்ற மனப்பான்மையும் கொண்டவர்களாகத் திகழ்கின்றனர்.
கமலாமோடி மண்டபத்தின் தர்மகர்த்தா வாகவும், பிரபல தொழிலதிபருமாகத் திகழ்ந்த காலஞ்சென்ற கீர்த்தி மோடி அவர்கள் ராமகிருஷ்ண மிஷன், சின்மய மிஷன் போன்ற ஆன்மீக அமைப்புகளில் முக்கிய பதவிகளை வகித்ததுடன், இவற்றிற்கு தாராளமாக நிதியுதவியும் புரிந்துள்ளார். தமது சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை இவ்வமைப்புகளுக்கும்,

Page 150
42 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
ரம்பொடை ஆஞ்சநேயர் ஆலயக் கட்டடப் பணிகளுக்கும் உதவுவதற்குத் தூண்டு கோலாக விளங்கியவர் கீர்த்தி மோடி அவர்கள்.
சிந்தி சமூகம்
கடல் வழிப் பிரயாணம் ஏற்பட்ட காலத்திலிருந்தே, இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த வணிக சமூகத்தினரான சிந்திகள், உலகின் துறைமுக நகரங்களில் கடைகளை ஆரம்பித்து உல்லாசப் பயணிகள் கொள் வனவு செய்யக்கூடிய கலைப் பொருட்கள், துணிவகைகள் என்பவற்றை விற்பனை செய்வதிலும் உடனேயே அழகாக தைத்துக் கொடுக்கும் தையல் தொழிலிலும் ஈடு பட்டனர். பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியம் தலைதூக்கியிருந்த காலத்தில், சர்வதேச மட்டத்தில் இச் சமூகத்தினரே முன்னணி வர்த்தகர்களாக விளங்கினர்.
இந்திய-பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்குப் பின் இவர்களின் பூர்வீக இடமான சிந்து மாகாணம் பாகிஸ்தானுக்குள் அடங்கிய தால், இவர்களில் பெருந்தொகையான வர்கள் பம்பாயிலுள்ள தமது உறவினர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
வியாபார முயற்சியில் ஈடுபடும் நோக்குடன் 19ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி யில் இலங்கைக்கு வந்த முதலாவது சிந்தி சமூகத்தவர் தொப்பன் சிங் முத்துமால் என்பவரே என அறியப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் இவரின் புடவைக்கடை கோட்டை சதாம் வீதியில் தொடங்கப் பெற்றது. அவரைத் தொடர்ந்து ராம்சம்மி சகோதரர்களின் ஸ்தாபனம் கொழும்புத் துறைமுகத்துக்கு அருகிலுள்ள பிரிஸ்டல் கட்டடத்தில் நிறுவப் பெற்றிருந்தது. மேலும் துறைமுகத்தில் தரித்து நின்ற கப்பல் களுக்கு தமது விற்பனைப் பொருட்களை எடுத்துச் சென்று உல்லாசப் பயணிகளிடம்

r சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
விற்பனை செய்யுமளவுக்கு செல்வாக்கு உடையதாகவும் அந்நிறுவனம் விளங்கி யிருந்தது. இவர்களைத் தொடர்ந்து 1900 ஆம் ஆண்டில் ஹ ஸ ராம் முத்துமால், சிருமால் தொப்பன்தாஸ், பி. சந்திரம், ஷம்தாஸ், லால்சா ந்த், பரமானந்த், ஜீவத்ராம், உத்தமசந்த் ஹைதராமணி, பூல்சந்த், பார்ஸ்ராம், பேசுமால் ஆகிய வர்கள் இலங்கைக்கு வந்த முன்னோடிச் சிந்தி சமூகத்தவர்களாவர். இந்தியாவிலி ருந்து வர்த்தகம் புரிவதற்காக இலங்கைக்கு வந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார், குஜராத்தியர், மேமன் மற்றும் போரா சமூகத்தவரைப் போலன்றி, இவர்கள் துறைமுகத்தை அண்மிய கோட்டை, சதாம் வீதி, பிறிஸ்டல் கட்டடம் ஆகிய இடங் களிலேயே தமது வியாபார நிலையங்களை அமைத்துக்கொண்டனர்.
சென்ற சில தசாப்தங்களாக உலகின் ஏனைய நகர்களில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டி ருக்கும் சிந்தி சமூகத்தவர்களைப் போல, இலங்கை சிந்தி சமூகத்தினரும் வர்த்தகத் தொழிலிருந்து விடுபட்டு, பெரிய வணிக முயற்சிகளான ஆடைத் தொழிற்சாலைகள், மின்னணுப் பொருள் உற்பத்திச் சாலைகள், உல்லாசப் பயணிகளுக்கான ஹோட்டல்கள் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு வருவது அவர் களின் தொழிலார்வத்தையும் வளர்ச்சியை யும் வெளிப்படுத்துகின்றது.
இலங்கையில் இன்று இச்சமூகத்தின் மூன்றாவது தலைமுறையினராக விளங்கும் மக்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 1000 பேர் களே.
சிந்தி சமூகத்தவர்தமது பாரம்பரிய இந்து வழிபாட்டு முறையையும் கலாசாரத்தையும் இறுக்கமாகக் கடைப்பிடிப்பவர்கள். இவர்கள் தமது வழிபாட்டிற்கென சிந்தி வர்த்தகர் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன் 1952இல் சிந்தி கலாசார நிலையத்தை

Page 151
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
கொள்ளுப்பிட்டியில் அமைத்துள்ளனர். இந்நிலையத்தின் மேல் மாடியில் உள்ள வழிபாட்டு நிலையத்தில் இந்து விக்கிரகங் களுக்கும், சிந்தி சமூகத்தவரின் பெருங் குருவான குரு கிராந்த சரஹிப் அவர்களின் பிரதிமைக்கும் அபிஷேகம் நிகழ்த்தி அலங்கரித்து தினமும் பூஜை களைப் புரிவதற்கும் மற்றும் விசேட சமய நிகழ்ச்சிகளைச் செய்வதற்கும் ஜெய்பூரைச் சேர்ந்த பண்டிட் ஜெய்தேவ்சர்மா வதிவிட அர்ச்சகராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவ்வாலயத்தின் சுவர்களில் சாயிபாபா வின் திருவுருவமும் சிந்தி சமூகத்தின் குரவர் ஞானிகளின் திருவுருவப் படங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் வழிபாட்டு நிலையம் பக்தி மணம் பரப்புகின்றது. இங்கு முக்கிய நாட்களில் சிந்தி சமூகத் தவர்கள் ஒன்றுகூடி பஜனை, ஹனுமன் சாலிச பாராயணம் முதலியவற்றை நிகழ்த்தி வருகின்றனர். இங்கு நடைபெறும் சாயி பஜனை வெகு பிரசித்தமானது. இந் நிலையத்தின் வளவில் 1965ஆம்அண்டு மே 5 முதல் 7ந் திகதிவரை நடைபெற்ற பஞ்ச மகாயக்ஞம் சிந்தி சமூகத்தவரிடம் மட்டு மல்ல, கொழும்பு வாழ் இந்துக்கள் மத்தி யிலும் ஆன்மீகப் பேரெழுச்சியை ஏற்படுத் தியது.
ஹைதரபாத் நகரில் 1949ஆம் ஆண்டு சுவாமி ராமதாஸ், பாபா புரந்தாஸ் தபஸ்விT மற்றும் பல மகான்கள் பங்கு பற்ற பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பக்தி பூர்வமாக கலந்துகொண்ட பஞ்ச மகா யக்ஞத்தின் ஞாபகார்த்தமாக இப் பஞ்சமகா யக்ஞம் 1965இல் இலங்கை சிந்தி சமூகத்தி னரால் கொள்ளுப்பிட்டி நிலையத்தில், ஐந்து யக்ஞ குண்டங்கள் அமைத்து பல குருமார்களினால் வெகு பக்திபூர்வமாக நிகழ்த்தப்பெற்றது. இந்த யக்ஞத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சம், இதில் ஹிமாலயத் தில் தவமியற்றிக் கொண்டிருந்த 142

5 - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 43
வயதான இந்து முனிவர் பூஜ்ய பாபா புரந்தாஸ் தபஸ்விTவரவழைக்கப்பெற்று, அவரால் நிரந்தரமாகப் பேணப்பெற்று வந்த தீயிலிருந்து ஹோமகுண்டத்துக்கான தீ ஏற்றி வைக்கப்பெற்றமையாகும். அம் மகா முனிவரை இந்துக்கள் பலர் தரிசித்து ஆசி பெறுவதற்கு வசதியாக தொடர்ந்து எட்டு மாசங்கள் கொழும்பில் அவரை ஹைதரா மணி இல்லத்தில் தங்கியிருக்க ஏற்பாடு களையும் செய்திருந்தனர்.
சிந்தி சமூகத்தினர் ஆன்மிக உணர்வு மிக்கவர்கள் என்பதனால், எமது நாட்டில் பல தர்மப் பணிகளுக்கும் உதவி வருகின் றனர். இவர்களிற் சிலர் வேறு சில இந்து ஆன்மீக அமைப்புகளிலும் இணைந்து அவற்றின் வளர்ச்சிகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றனர். சுவாமி சாந்தானந்தா ஜியை குருவாகக் கொண்ட கொழும்பி @py GirGT SFA GJIT (5G) bulub (Colombo Shiva Family) என்னும் ஆன்மீக அமைப்பின் வளர்ச்சியில் அர்ஜுன் ஹதிராமணியும் அவரின் சகோதரர் லால் ஹதிரா மணியும் மிகவும் ஈடுபாடுகாட்டி உதவிகளும் புரிந்து வருகின்றனர். திரு. முனிகுண்டன்மால் இலங்கை சின்மய மிஷனின் தலைவராகப் பல காலம் பணியாற்றி அதனை வளர்ச்சிப் பாதையில் வழிநடத்தியவர். உலகச் சின்மய மிஷனின் ஸ்தாபகரான குருதேவர் சுவாமி சின்மயானந்தா அவர்களின் இலங்கை வருகைகளின் போதெல்லாம் அவரை தமது இல்லத்தில் தங்க வைத்து தேவையான வசதிகளை அவருக்குப் புரிந்தார்கள் ஷப்னானி குடும்பத்தவர்கள். சின்மய மிஷனைச் சேர்ந்த பல சுவாமிகளின் கீதையக்ஞங்களைச் சிறப்புற நடத்துவதில் முன்னின்று ஒத்துழைப்பையும் உதவிகளை யும் புரிந்து வருவதில் ஜீவாத்திராம் குடும்பத்தினருக்குப் பெரும் பங்களிப்பு உண்டு. ரம்பொடை அனுமன் ஆலய அமைப்புப் பணிகளில் சிந்தி சமூகத்தவர்

Page 152
44 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பலரின் ஈடுபாடும் அவர்களின் தாராள நிதி உதவிகளும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியவை.
கொழும்பில் தமிழர்கள் எழுப்பிய கோவில்கள் இந்து சமய வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றபோதிலும், தமிழர்
» FITgjig GOMGOOIT : The Indo Lankans - The நூலின் பக்கம் 151, 1 குறிப்புகள்.

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
அல்லாத இந்து சமூகங்கள் எண்ணிக்கை யில் சிறியவையாக இருந்தாலும், பல நெருக்கடி களின் மத்தியிலும் தத்தமது பாரம்பரிய வணக்க முறைகளைப் பேணி, தமது இந்து அடையாளத்தைப் பாதுகாத்து வளர்த்து வருவது இந்து சமயத்துக்கு வலுவும் பெருமையும் சேர்ப்பதாக உள்ளது.
eir 200 year Saqa by S. Muthiah 6TGóngoulib 54 அத்துடன் 160ல் காணப்படும் சிறு

Page 153
கொழும்பு நகர வாழ்க்ை - கொழும்பின் மத்தியதர வர்க்க இ பெண்கள் பற்
பத்மா சே
கொழும்பு பல்வேறு இன மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இடமாக இலங்குகின்றது. இங்கு பல்லாண்டுகளுக்கு முன் சனத் தொகையில் சரிபாதியாக இருந்த தமிழர்கள் பல்வேறு காரணிகளினால் படிப்படியாகத் தொகையில் குறைந்தே காணப்படுகின் றனர். தமிழ் மக்களில் பெரும்பாலானோர் இந்துக்களேயாயினும், தமிழின மக்கள் அல்லாத பிற இனத்தவரான, சிந்தி, குஜராத்தி, மேமன் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் களும் இந்துக்களாகவே வாழ்கின்றனர். நீண்டகாலமாகக் கொழும்பில் வாழ்ந்து வரும் இந்துக்களில் ஒரு பகுதியினர் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வியாபார நோக்கமாகச் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் இங்கு வந்து குடியேறிய பல சமூகங்களின் தலைமுறையினராவர். ஏனைய தமிழர்கள் அரச, தனியார், உத்தியோகங்கள் காரணமாக இலங்கையின் ஏனைய தமிழ்ப் பிரதேசங்களிலிருந்தும்

கயில் இந்துப் பெண்கள் டைநிலை இந்துக் குடும்பங்களிலுள்ள றிய அவதானிப்பு
ாமகாந்தன்
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தும் கொழும்பில் வந்து குடியேறியவர்களாவர். இவர்கள் இரு பகுதியாரும் கொழும்பில் இந்து ஆலயங் களை அமைத்து அவற்றின் மூலமும் வீடுகளில் கொண்டாடும் தீபாவளி, வருடப்பிறப்பு , நவராத்திரி விரதங்கள் போன்ற இந்துப் பண்டிகைகள் மூலமும் இந்துப் பண்பாட்டையும் கலாசாரத்தையும் பேணி வளர்ப்பதற்குக் காரணஸ்தர்களாக விளங்கினர்.
இக்குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் பல்வேறு கலாசாரங்கள் கொழும்பில் நிலவிய போதிலும் இந்து கலாசாரத்தை இறுக்கமாகக்கடைப்பிடிக்கத்தவறவில்லை. தவறாமல் வெள்ளி, செவ்வாய், விரத தினங்கள் மற்றும் விசேட தினங்களி லெல்லாம் ஆலயங்களுக்குச் சென்று முறைப்படி இறைவனை வழிபட்டு இந்து சமயத்தோடு ஒன்றியே வாழ்ந்தனர்.

Page 154
46 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
ஆண்களைவிடப் பெண்களே விரத, விசேட தினங்களை ஞாபகமாக மனத்திலித்தி வழிபாட்டு நெறிமுறைகளைத் தாம் பின்பற்றுவதுடன் தம் குடும்பத்தினரும் கணவன், பெற்றோர், பிள்ளைகளும் அவ்வழியில் ஒழுகத் தூண்டுகோலாக விளங்குகின்றனரெனில் மிகையன்று. எவ்வளவு சிறிய வீடாக இருந்தாலும் வசதியற்ற சூழல் நிலவினாலும்கூட வீட்டில் பிரதானமாக வழிபாட்டிற்கென ஒரு இடம் அமைத்து சுவாமி படங்களை அங்கே வைத்துக் குத்துவிளக்கேற்றி வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். வசதியுள்ளவர்களின் வீடுகளில் விக்கிரகங்களைக் கொண்ட பூஜை அறைகள் உண்டு.
ஆண்கள் சுறுசுறுப்பாகத் தம் தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதனால் வீடுகளில் முக்கியமான இந்துப் பண்டிகைகள், புதிதாக விருந்துண்ண வருவோர், சிவனடி யார்களை வீட்டிற்கு வரவேற்று உபசரித்தல், ஏழைகளுக்கு ஈதல், பண்டிகைகளைக் கொண்டாடுவதற்கான ஆயத்தங்கள், ஏற்பாடுகளைச் செய்வதிலெல்லாம் பெண்களே பெரும் பங்கு வகிக்கின்றனர். இந்து முறைப்படி தான தருமங்களைச் செய்வதிலும் முன்னின்று உழைக்கின்றனர். இன்னும், பிரசித்தி பெற்ற கொழும்பு பூீரீ பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் ஆலயம், மயூரபதி அம்மன் ஆலயம் போன்ற ஆலயங்களில் பெண்களே கூடிப் பக்திபூர்வ மாகத் தேர்வடம் பிடித்து இழுத்துப் பக்திப் பரவசத்தோடு வீதி வலம் வரச் செய்கின் றனர்.
ஆலயங்களில் திருவிளக்குப் பூஜை, கற்பூரச்சட்டி எடுத்தல், தேசிக்காய் மற்றும் நெய் விளக்கேற்றல், பாற்குடங்கள் பவனியாக எடுத்துச் சென்று அபிஷேகத் திற்கு உதவுதல் போன்ற ஆலயத்தின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்குகொண்டு தமது பக்தியை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
பிள்ளைகளுடைய கல்வி முன்னேற்றம், தொழில் தேடல், வெளிநாட்டுப் பயணம், திருமணத் தேவைகள், குழந்தைப்பேறு, நோய் நொடிகள் போன்ற மனிதனின் பல்வேறு வாழ்வு நிலைகளுக்கும் இறையருள் வேண்டி, தம் குல தெய்வங் களுக்கும் அருள் பொலியும் ஆலயங்களுக் கும் பக்திபூர்வமாக நேர்த்திகள் வைப்பதும், அவற்றை மறவாது பக்தியுடன் நிறை வேற்றுவதிலும் பெண்கள் பெரிதும் ஆர்வம் மிக்கவராகவே உள்ளனர்.
விரதமனுஷ்டித்தல், தவறாது ஆலய வழிபாடு செய்தல், சிவனடியார்களைப் போஷித்தல், சமயத் தொண்டுகளில் ஈடுபடல் எனப் பல்வேறு கடமைகளிலும் தம்மை இணைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொழும்பு வாழ் இந்துப் பெண்கள் பல்வேறு வகையான இந்து அமைப்பு களையும் நிறுவி, அவற்றோடு சேர்ந்து 'அன்பே சிவம் என்றபடி அன்பு காட்டிச் சேவையாற்றுகின்றனர். வெள்ளவத்தை விவேகானந்தா வீதியிலுள்ள அன்னை பூரீ சாரதா தேவியாரின் நினைவாக எழுந்துள்ள பூரீ ராமகிருஷ்ண மிஷனைச் சேர்ந்த சாரதா சமிதி பஜனை, பூஜை, இந்து சமய விசேட தின வழிபாடுகளை அனுட்டிப்பதோடு இந்துப் பெண்களுக்காக முதியோர் இல்லம் ஒன்றையும் விசேட கவனம் செலுத்த வேண்டிய - பெற்றோர்களை இழந்த அநாதைப் பெண் குழந்தைகள் சுமார் 35 பேருக்கு கல்வி, உணவு, உடை, உறையுள் கொடுத்துப் பராமரித்து சேவை செய்து வருகின்றது.
இவ்வாறு கொள்ளுப்பிட்டி பகந்தல வீதியில் உள்ள கொழும்பு மகளிர் இந்து மன்றமும் 'விசாலாம்பாள் அன்பு இல்லம்' என்ற பெயரில் முதிய இந்துப் பெண்களுக் கான பராமரிப்பு இல்லமொன்றை அமைத்து, அதிலுள்ளோர் இந்து சமயச் சூழலில் இந்து கலாசார நடைமுறைகளைக் கைக்கொள்ளவும் கூடிய வகையில்

Page 155
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
ஆசாரமாகவும் இறை வழிபாடு தேவார, திருவாசகங்கள் ஓதுதல், குருபூசைகள் செய்தல் சைவ மரக்கறி உணவு வகை என ஏற்பாடு செய்து நடாத்துகின்றது.
இவற்றைத் தவிர கொழும்பு வாழ் இந்துப் பெண்கள் சிவா குடும்பம், முத்துக் கிருஷ்ண மிஷன், பூரீ ராதாகிருஷ்ண இல்லம், சாயிபாபா அமைப்புகள், சின்மய மிஷன், ஆதிபராசக்தி மன்றம், யோகர் சுவாமிகள் மன்றம் என்ற இந்து சமய நிறுவனங்களோடு இணைந்து பக்திபூர்வ மாக யோகம், தியானம், பஜனை என்பவற் றோடு சமய, விசேட தினங்களுக்கான பிரசாதங்களைத் தயாரித்துப் பூசைக்கான பூக்கள் மாலைகள் அலங்காரங்கள் செய்தல் போன்ற தொண்டுகளை ஆற்றியும் சமய நிலைப்பாட்டிற்கான தொண்டுகளைகளில் தம்மை இறுக்கமாக்கிக் கொள்கின்றனர்.
இத்தகைய அமைப்புக்களில் இணைந் துள்ள பெண்களில் சிறப்பாக சிவா குடும்பத்தினரைக் குறிப்பிடலாம். திரு உருவங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்து பூசை களையும் தாமே செய்வதிலும், விதவித மாகப் பிரசாதங்கள் செய்து இறைவனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவதிலும், பக்தி பூர்வமாக மந்திரங்களைத் தாமே கூடி யிருந்து உச்சாடனஞ் செய்வதும் வழிபாடு களை இயற்றுவதோடு இளம் தலைமுறை யினரும் இத்தகைய இறை வழிபாடு களிலும் சமய அனுஷ்டானங்களிலும் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடும் வகையில் முன்னோடியாகத் திகழ்கின்றனர்.
நவராத்திரி காலங்களில் தமது இல்லங் களில் பொம்மைகளை அடுக்கிக் கொலு வைத்தல், கோலம் போடுதல், மாலை கட்டுதல், அர்ச்சனைகளைத் தாமே செய்தல் போன்ற காரியங்களில் பிள்ளைகளை வழிநடத்துவோர்அநேகமாகப் பெண்களே யாவர். அத்துடன் ஆலய உற்சவங்களின் போது புலால் உணவு உட்கொள்வோர் அவற்றை அந்த உற்சவ நாட்களில் தவிர்த்து

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 47
சைவ உணவுகளையே வீட்டில் சமைத்து ஆசாரமாக இருப்பர்.
சந்நிதி முருகன், நயினாதீவு நாகம்மாள், நல்லூர்க் கந்தன், கதிர்காமக் கந்தன் ஆகிய புதுமையும் பிரசித்தியும் பெற்ற ஆலயங் களில் கொடியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து திருவிழாக் காலங்களிலெல்லாம் நூற்றுக் கணக்கான மைல் தூரத்திற்கு அப்பால் இருந்தும்கூட, வீட்டில் அத் தெய்வங்களை நெஞ்சார நினைத்து வழிபடுவதிலும், அக்காலங்களில் விரதங்கள் அனுட்டிப்ப திலும் குடும்பங்கள் ஈடுபடுவதற்குப் பெரும்பாலும் பெண்களின்தூண்டுதல்களே காரணமாகும்.
அதிகமான சமயச் சடங்குகள், பிதிர்க் கடன்களான திதி விரத நாட்களான அமாவாசை, பெளர்ணமி மற்றும் பிரதோஷம், வெள்ளி, செவ்வாய் முதலிய விசேட தினங்களில் ஆலயங்கள் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வதுடன் இல்லந் தோறும் சமயச் சடங்குகளை ஆற்றவும் ஆசாரங்களைப் பேணவும் பெண்களே பெரும் பங்கு வகிக்கின்றனர்.
இந்து மதச் சடங்குகளும் ஆசார அநுட்டிப்புக்களும் ஏனைய நடைமுறை களை விட மிக நுட்பமானவை. இதிகார புராண சம்பந்தமானவை. இவற்றை வழுவாது கடைப்பிடிப்பதில் ஒவ்வொரு இந்துவும் பெருமனநிறைவெய்துகின்றான். பயணங்களை மேற்கொள்ளும்போது தேவார திருவாசகங்களை ஒதுதலும், வசதி குறைந்த இடங்களிலும்கூட கைகால் முகம் கழுவித் திருநீறு அணிவதும், திருநீற்றைப் பக்குவமாகப் பயணப் பெட்டிகளில் எடுத்துச் செல்வதும் பயண ஆரம்பத்தின் போது தம் இஷ்ட தெய்வத்தை எண்ணிக் கற்பூரம் ஏற்றிப் பிள்ளையாருக்குச் சிதறு தேங்காய் அடிப்பதும் இன்றும் ஆசாரமான இந்துக் குடும்பங்களால் கைக்கொள்ளப் பட்டுவரும் நடைமுறைகளாகும். இவற்றை

Page 156
48 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
நினைவூட்டி நடைமுறைப்படுத்துவது பெரும்பாலும் பெண்களே.
புரட்டாதிச் சனிக்கிழமைகளில் விரத மிருந்து எள் எண்ணெய்ச் சட்டி எரித்தல், சனீஸ்வரனாகக் கருதி காகத்திற்கு உணவு வைத்த பின்பே தாம் உணவுண்டு விரதத்தை நிறைவு செய்தல் முதலிய வழக்கங்களை தமது ஊர்களில் எனில் ஊரோடு ஒத்தபடி இவற்றைக் கடைப்பிடித்தல் எளிதானது. ஆனால், கொழும்பில் பக்கத்து வீடு முஸ்லிம், மறுபக்கம் பறங்கியர், முன் வீடு சிங்களவர் என்ற சூழ்நிலையில் இறுக்க மான இந்துக்கள் தமது சமயச் சடங்குகள், ஆசாரங்கள் விரத அநுட்டிப்புக்களை எல்லாம் மேற்கொள்வதில் ஏற்படும் சங்கடங்களைப் பொருட்படுத்தாது பெண்கள் வெகுசிரத்தையுடன் இவற்றை முன்னெடுக்கின்றனர். இவற்றைப் பார்த்தே இவர்களுடைய பிள்ளைகளும் அவ்வழி யில் காலடி எடுத்து வைக்க வேண்டுமென் பதில் வெகு அக்கறை கொண்டவர்கள் இந்துப் பெண்கள்.
அநேகமான இந்துக்களுடைய வரவேற்பு அறையில் கூட சிவ சம்பந்தமான திரு உருவங்கள், படங்கள், இந்துக்களுடைய அடையாளங்கள் அதிகமாக இருப்பதை நாம் அவதானிக்கலாம். வீடுகளில் பெண்கள் இந்துவாக வாழும் கரிசனை ஒவ்வொன்றும் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக அமைந்து விடுகின்றது. உதாரணமாக, அமங்கல நிகழ்ச்சி ஒன்றிற் குச் சென்று வரும் இந்துக் குடும்பப் பெண் வீட்டின் ஏனைய பகுதிகளுக்குச் செல்லாது நேரே குளியலறைக்குச் சென்று தலையில் குளித்த பின் வீட்டுள்நுழையும் வழக்கத்தை கடைப்பிடிக்கின்றாள். அதனை அவதானிக் கும் பிள்ளைகளும் பிற் காலத்தில் தாமும் அப்படியே ஒழுகத் தலைப்படுவர்.
இந்துச் சூழலில் பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காக வெள்ளவத்தை
-in

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
சைவ மங்கையர் கழகம், கொழும்பு இராம நாதன் கல்லூரி, கொட்டாஞ்சேனை விவேகானந்தா வித்தியாலயம் போன்றவை சிறப்பாக இயங்குகின்றன. இவை இந்துப் பண்பாட்டையும் கலாசாரத்தையும் பேணி வளர்ப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக விளங்கு கின்றன.
இந்து ஆலயங்களினால் நடாத்தப்படும் அறநெறிப் பாடசாலைகளில் சமயக் கல்வி யைப் புகட்டும் ஆசிரியர்களாக அநேகம் இந்துப் பெண்களே பணியாற்றுகின்றனர். பெண்கள் மத்தியில் மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களிடமும் இந்து சமய தத்துவங் களையும், போதனைகளையும் சொற் பொழிவுகள் மூலமாகப் பரப்பும் பணியில் பெண்களும் பெருந் தொண்டாற்றி வருகின் றனர். உதாரணமாக, ஆழ்ந்த புலமையும் சைவப் பற்றும் மிக்க வித்துவான் திருமதி. வசந்தா வைத்தியநாதன் அவர்களைக் குறிப்பிடலாம்.
தீபாவளி, நவராத்திரி காலங்களில் முத்துக்கிருஷ்ண மிஷன் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த பல கலாவிற்பன்னர்களை அழைப்பித்து, இந்துக் கலைகளைப் பரப்பி வருகின்றனர். தமது அமைப்பின் மாணவி களைப் பயிற்றுவித்தும் 63 நாயன்மார்களது வரலாறு, இதிகாச புராண தத்துவங்கள், ஆன்மிக எழுச்சிக்கான சம்பவங்கள் ஆகிய வற்றை நாடகங்களாக மேடையேற்றியும் சாஸ்திரோக்தமாகப் பல பூஜைகள், யாகங்கள், வழிபாடுகள் ஆகியவற்றைப் பெண்களே முன்னின்று பக்திப் பரவசத் தோடு செய்தும் இந்து மக்களின் ஆத்மீக சக்திக்கும் அறிவுக்கும் மேன்மேலும் வலுவூட்டுகின்றன.
மாறுபட்ட சூழலிலும் இந்து சமயத்தைச் சார்ந்த பெண்கள் தமது சமய பண்பாடுக் கலாசாரங்களை அடியொற்றி வாழும் முறைமை பெரிதும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதே.

Page 157
THE VEL
WTSWA WIC
There is a popular belief that Hinduism is a Polytheistic religion. This is incorrect Hindus worship the Deity through many forms, symbols and mediums, for the satisfaction of physical, emotional, intellectual and spiritual desires and aspirations of the individual.The word "individual" means either an aspirant or a community of aspirants or a social group. Godthe unknown-isa symbolandonce the aspirant merges with the Unknown, the symbol loses its significance.
in Algebra."X"denotes the Unknown. Let us assume that X equals five. When one is confronted with the problem, one is not aware that X equals five."X"in other words is the symbol for the Unknown. As soon as the problem is solved and one discovers that X equals five, the need to retain "X" vanishes. Thus, the ancient sages formulated symbols to suit theas

ESTWA
BY
GNESWARAN
pirations of individuals and in due course when the Mysteries of Life were solved, men were expected to discardsymbols and merge with the Unknown.
As time lapsed, these Symbols were sanctified by men. Mythology played an important part.Tales of valour, intellectual brilliance, emotional content and spiritual mysticism were built around these symbols. To the conservative Hindu, these mythical symbols have ceased to be the symbols of the Unknown. He is not interested in solving the mystery of X. "X" is the finality. Not only does he stop with the symbol, but proceeds further and projects his own aspirations, desires and idiosyncrasies on his idol, Subjugates himself to the idoland expects in reciprocation his reward. Festivals were celebrated to enable social groups or communities to do the same.

Page 158
50 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
One such festival isWel. It is a festival planned for a community to partake in the worship of Lord Skanda or Lord Murugan. Murugan is a favourite deity among Hindus, the learned as well as the untutored. He is worshipped as the God of Wisdom by those who seek spiritual enlightenment, as the God of Sacrifice and rituals by the ritualists, as the God of Learning by the Scholars, andas the giver ofall blessings– worldly and spiritual, by his devotees.
Murugan would thus appear to be the amalgamation of many legends and traditions and one who embraces many aspects of religion and modes of worship- primitive and advanced. He embodies the Hindu ideal of the Unknown, immanentinall things and manifesting Himself whenever sought by man with love.
The Vel festival is closely connected with the jungle shrine of Kataragama or Kathirgamam, situated, in the extreme South east of Sri Lanka, amidst forests, hillocks, and woodlands. Still preserving something of the primitive quietude of the woody glades, haunted by elephants and wild animals, reptiles and birds. Kataragama conjures to the ordinary people of Sri Lanka aplace of deep Sanctity and reverence. Morethan any other shrine in Sri Lanka, it is able to spotlight the impersonal divine existence. There is no particular symbol of worship in the maintemple, the Holy of Holies being covered with veils, eventhough the 'Vel' (orthe lance) which is the emblem of Lord Murugan is the most closely identified figure in the minds of Hindus.
It is a beliefamong Hindusthat the miracle of Kataragamamanifests itself when they take their whole being as a sacred offering. This is more difficult than the offering of flowers, fruits, music and dance.The primary requisite is an attitude of Surrender imposed by each devotee from within himself to the God.This

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
consecration should be effected in the purity of the body, mind, intellect and spirit. Hence the need for a quiet strong and devoted faith. To make it effective, the pilgrim to Kataragama performs hundreds of acts of penance and surrender. One such penance is the carrying of the shoulder poles-Kavadis-with peacock feathers and the lance, which are the insignia of Murugan.
In the early days when Colombo and Kataragama were not linked by roads, the Carrying of the Kavadis from the City and from other parts of the lsland to the jungle shrine would have been no easy task. Moreover dreadful diseases like Malaria accounted for many lives. Nevertheless, these acts of penance were performed by the pilgrim with much piety and yet without involvement as aparticipant.They had learned to let certain concealed regions of their being to support them, and glide into their life's process and thereby performed their penance with consummate ease.
In the early part of the 19th century one group of men and women who undertook the arduous task of carrying the Kavadi on their shoulders and-walking the distance from Colombo to Kataragama was a trading community of Chettiars called the Nattukottai Chetties, who had come from India and set themselves up in business in Sri Lanka. They were a well-knit community with customs and traditions of their own. They were also a very wealthy Community who were zealously religious. They had a temple dedicated to Lord Muruganat SeaStreet, Colombo. Every year in those days, the Kavadies were taken by the members of this community from the Kathiresan Temple at Sea Street to Kathirgamam. Owing to the difficult terrain they had to traverse, and due to the lack of proper roads and the intervening jungles, it

Page 159
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
was decided later that a pilgrimage symbolic of the 'Kathirgama Yathra' should be undertaken in Colombo for the benefit of the ladies, and others in the community who due to old age, disease or other difficulties were unable to undertake the pilgrimage to Kataragama.
Therefore, about 150 years ago, the tradition of bringing Holy Water (Thirtha) from the Menik Ganga during the July festival at Kataragama (commencing on the New Moon day of the month of Esala) and after'abhisheka' and "pooja' (religious service) at the Kathirasen Temple at Sea Street, carrying Kavadis to the Murugan Temple at Bambalapitiya, began as a Sort of miniature pilgrimage organised by the NattukottaiChetties.
Originally the Kavadis used to be carried on the shoulders of the members of this community. But in later times a Cart carried the Kavadi with an idol of the Lord Murugan.The first arrangement was the carrying of the Kavadi from the Old Kathirasen Tempi-at Sea Street to the Kathirasen Temple at Bambalapitiya. In time there was a dispute between the traders of other communities and the Nattukottai Chetties; thereby a rival chariot wound its way to the temple at Wellawatte from the Kathiresan Temple at First Cross Street. Again there were disputes within the fold of the Nattukottai Chetties themselves and there was a rival procession from a newly constructed Kathiresan Temple at Sea Street to a new Kathiresan Temple at Wellawatte.
Soon there was reconciliation whereby it was agreed that the cart must go from the two Kathiresan Temples at Sea Street to Bambalapitiya and Wellawatte Temples alternatively each year. The procession starting from the Temple at First Cross Street organised by other traders came to be called the Kavadi procession and its cart was forerunner to the Vel Cart.

ாம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 51
The original Kavadi carried by members of the Nattukottai Chetty community in the early days have beenhitherto preserved, and could be viewed during the festival days.The Chetty community, being very wealthy. It was to be expected that much wealth was poured into the making of the God's statues.Gold, and precious stones adorn the statues. The carts too are artistically made according to South Indian pattern and are drawn by strong white bullocks, especially reared for this task.
One of the peculiar traditions of the Nattukottai Chetties is that they make Lord Murugan too a business partner, and apart of the profit is allocated for him.There is no Chairman for their board meetings. Lord Murugan is deemed to preside over their meetings. It is no wonder that such zealously religious people should do everything within their means and influence to make the Vel festivala grand, colossal and colourful one. Hence it has now become tradition for the Vel Cart to stop at Oueen's House (now President's House) with a view to bless the first citizen of the Island. Thus, the festival has traditional patronage of the rulers of the land.
The Kathirgama Murugan also being the Kataragama Skanda Kumara of the Sinhalese, the festival is looked forward to both by the Hindus and Buddhists, and those who find it difficult to make the journey to Kataragama during the festival days await the Vel Cart en route to have the blessings of the Kataragama Godbestowed on them.There is an additional luxury conferred on the Vel devotee. Whereas at Kataragamathere is no visible idol, the Holy of Holies being covered with veils as said earlier, at the Vel Festival one could concentrate on the form of the God, and also performa visible pooja which is performed right along the journey, by the officiating priest.

Page 160
52 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
The festival takes the form oftwo processions which coincide with the last four peraheras (processions) at Kataragama. The forerunner is the Kavadi procession which leaves the Sri-Kathiresan Temple at First Cross Street, Colombo, bearing the bow shaped Kavadi draped in maroon and gold with peacock plumes at either end and carrying two brass pots of offering to the deity. On the following day the gaily decorated chariot (or Vel Ratham) leaves the Sea Street. Sri Kathiresan Temple, carrying a golden statue of the Kathirgama God with the old Kavadis still preserved, accompanied by men carrying banners and flags. Eminent musicians from far andwide providean accompanimentofmusic to the procession. A distance of about four to five miles from the Pettah to their ultimate destination takes more than a day to cover. The Vel Cart stops at a number of traditional spots, including trading establishments, private residences, including TempleTrees'-the official residence of the Prime Minister of Sri Lanka - and accepts offerings of love in return for the blessing beStowed on the devotee. Once the Cartreaches its destination at the Temple at Wellawatte or Bambalapitiya, as the case may be, the idols are taken out of the Chariot and kept for public worship. Men, women and children of all communities and of all ages throng to see the procession and the images on view. Business is brisk and one could buy almost anything from the hordes of shopkeepers who pitch their tents overnight along the route and within the
-upd
Visva Wigneswaran, Attorney-at-Law, is a Bach (Ceylon). A Hindu by birth and conviction he movement for religious unity. His time out oft
clients, is now spent mastering the Sitar and
Hinduism. In this article he explains the colour

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
temple premises. Sweet-meats of all kinds, and sugar cane catch the eye of the kids while beautiful bangles of all shades of colourarefancied by girls and women alike. Caracoles and Giant Wheels turn the temple premises overnight into a typical carnival ground. Musical entertainments are galore and every now and then the inevitable shouts of "Haro Hara"the manthraused in invoking Lord Murugan, rends the air.
Thus the Vel Festival which was essentially areligious festival depicting the pilgrimage to Kataragama has attracted people from far and wide and consequently all the fun and frolic that go with any festival in India and Sri Lanka from time immemorial have also been accepted as a part and parcel of the festival.
These religious festivals in the East also provide the necessary background for social reunions. It is interesting to note that in the East, and specially in India and Sri Lanka the entire gamut of social and community life is centered around religion.Whereas in the West, a carnivalor fair which has no religious significance, would attract people together; in the East, until western Culture permeated in recent times, all social gatherings were normally linked with religious events. Even the coronation of a king in the early days was a religious event. Hence It is not surprising that in course of time the Vel Festival has acquired a social significance in addition to its religious meaning and content.
lor of Arts (London) and Bachelor of Laws has been associated for some time with the e Court room, and away from the reach of elving deep into the myths and rituals of ul pageantry and rituals of the Vel Festival.

Page 161
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் பற்றி
சுவாமி ஆத்மகனானந்த
நேர்கண்டவர் : பேரா
கா.சி:
சுவாமிஜி:
இராமகிருஷ்ண மிஷன் கொழும் முக்கியமான இந்து மதம் சார்ந்த வி கொண்டுள்ளது. கொழும்பில் இந் வசதிகளும் இந்து மக்கள் ஒருங் தங்கள் கருத்துக்களை வளர்த்துக் காலத்தில் மிக முக்கிய இடமாக நாங்கள் இந்த விடயங்களைப் விரும்புகின்றோம். முதலில் இந்த பொறுப்பாக இருக்கின்ற அருளா இந்துப் பாரம்பரியம் பற்றிய அ கருத்தை அறிவதன் மூலம் ஆரம்ப இன்று நீங்கள் அவதானிக்கும்
முக்கியத்துவம் பற்றிக் கூறுங்கள் தமிழ்நாட்டை விட இலங்கையின் கூடுதலாக இருப்பதாகத்தான் ந கொழும்பில் மட்டுமல்ல இலங் வாழக்கூடிய மக்கள் சமய அனுவ களுக்குச் செல்வதிலும், ஆலயத்

ஜீ உடனான நேர்காணல்
சிரியர் கா. சிவத்தம்பி
பிலும் இலங்கை முழுவதிலும் - ஒரு மிக டயங்களில், ஒரிடத்தைத் தனக்கென வைத்துக் த நிறுவனமும், இந்த நிறுவனம் அளிக்கின்ற கு சேர்வதற்கும், தங்கள் நம்பிக்கைகளை - கொள்வதற்குமான ஒரு இடமாக அண்மைக் ப் பரிணமித்துள்ளது. பற்றி சற்று ஆழமாகவே தங்களுடன் பேச நிறுவனத்தினுடைய கொழும்புக் கிளைக்குப் ளர் சுவாமிஜி அவர்களை கொழும்பில் உள்ள ல்லது இந்து நடைமுறைகள் பற்றிய தங்கள் விக்கலாம் எனக் கருதுகின்றேன். கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய மரபுகள், அவற்றின்
ல் தமிழ் மக்களுடைய சமய ஆர்வம் என்பது ான் மட்டுமல்ல பலர் சொல்கின்றார்கள். கையில் தமிழ் நாட்டைக் காட்டிலும் இங்கு டானங்களைப் பின்பற்றுவதிலும், ஆலயங் திருவிழாக்களில் அல்லது விசேஷ நாட்களில்

Page 162
54
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பங்கு பெறுவதிலும், தமிழ்நாட்6 ஆர்வம் இருக்கின்றது என்பது எ6
பல இன, மத மக்கள் வாழு வாழுகின்ற இந்து மக்கள் தமது
கொண்டு போகின்றார்கள்?
பொதுவாக இங்கு சமயம் என்று ( வழிபாடு, திருவிழாக்களிலே பங் திருவிழாக்களை கொண்டாடுதல் கோயில்கள் இருக்கின்றன. மக்க நாட்கள், வெள்ளிக்கிழமை நாட் பங்கேற்பதை நாம் பார்க்கின்ே ஜிந்துப்பிட்டியாயினும், ஆஞ்சே கோயிலாக இருந்தாலும் சிறியது நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகளிலே அதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது. அத அதேபோல தமிழ்நாட்டில் இரு சொற்பொழிவாளர்கள் அல்லது களையோ இசை நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்கிறார்கள். சமயப் பா வாய்ப்பிருக்கிறது. மக்கள் அதை அதைவிட இராமகிருஷ்ண மிஷ6 கலை, மனவளக்கலை நிறுவன சீர்திருத்த மன்றங்கள் இயங்குகி அரசாங்கமும் தன்னாலியன்ற : வழங்குகின்றது. தமிழ் நாட்டி பாடசாலைகள் இங்கு இயங்குகி பாடமாக இருக்கின்றது. தவிர அ இதில் குறைபாடுகள் இருந்தாலு
இப்படியாக, பன்முகமான இந்: கொழும்பிலே ஏறத்தாழ ஒரு இராமகிருஷ்ண மிஷனுடைய ெ எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள்? இந்த மிஷன் செய்கின்ற பங்களிப் பார்க்கின்ற சமயப் பணிகளையு இராமகிருஷ்ண மிஷனின் பணி ( மேம்படுத்தலாம் என்பதற்காகத்த சமய நிகழ்வுகள் என்பது சாதார செய்யத் தவறிவிட்ட நிலையில்

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
டைக் காட்டிலும் கூடுதலாக இலங்கை மக்களின் னது அபிப்பிராயம்.
கின்ற நாட்டின் தலைநகரான கொழும்பில் து பாரம்பரியங்களை எந்த முறையில் செய்து
சொன்னவுடன் கோயிலுக்குச் செல்லுதல், ஆலய கேற்றல், விரதங்களைக் கடைப்பிடித்தல், சமய } இவைகள்தான் வழக்கமாக இருக்கின்றன. பல ள் கோயில்களை நாடிச் செல்கின்றனர். விசேஷ கள், திருவிழா நாட்கள், பெருவாரியாக மக்கள் றாம். பொன்னம்பலவாணேஸ்வரமாயினும், நய கோயிலாக இருந்தாலும், மயூரபதி அம்மன் ம் பெரியதுமான அனைத்துக் கோயில்களிலும் மக்கள் பெருவாரியாகப் பங்கேற்கிறார்கள். னை மக்கள் பயன்படுத்துகின்றார்கள். நந்தோ, வேறு இடங்களில் இருந்தோ சமயச் வ இசைக் கலைஞர்கள் வந்து சொற்பொழிவு ாயோ நடாத்தும்போது மக்கள் ஆர்வத்துடன் ரம்பரியங்களைத் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு ப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ன், சின்மயா மிஷன், சாயிபாபா சமித்தி, வாழும் ாங்கள் இதுபோன்ற சமயநிறுவனங்கள், சமய கின்றன. அவற்றுக்கு மக்கள் வருகின்றார்கள். உதவிகளை இந்து கலாசார அமைச்சினூடாக டில் பார்க்க முடியாத அளவில் அறநெறிப் ன்றது. பள்ளிக்கூடங்களில் சமயம் ஒரு கட்டாய றநெறிப் பாடசாலைகள் இங்கு இயங்குகின்றன. ம் ஏதோ அங்கில்லாத ஒன்று இங்குள்ளது.
துமத நடைமுறைகள் காணப்படும் இடத்திலே நூற்றாண்டுக்கு அண்மித்த கால வரலாறுள்ள செயற்பாடுகள் அதனுடைய பணிகளை நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமான ஓட்டத்தில் இராமகிருஷ்ண புக்களையும் மிஷனிடமிருந்து மக்கள் எதிர் ம் தயவுசெய்து கூறவேண்டும்?
என்பது மக்களின் வாழ்க்கையை எந்த வகையில் ான் அமைந்தது. அதில் குறிப்பாக சமயம் என்பது ண மனிதனுடைய சமயத் தேவைகளை பூர்த்தி தான் சுவாமி விவேகானந்தர் இராமகிருஷ்ண

Page 163
கா.சி:
சுவாமிஜி:
дѣт.5ғ):
சுவாமிஜி:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
மிஷனைத் தொடங்கினார். அன்பை மக்கள் ஏழ்மையிலும் அறியாமையி கருத்துக்களுக்கு முரணானது. இது தேவைகளையும் அதாவது, டெ செய்யவேணும் என சுவாமி வ இராமகிருஷ்ண மிஷனின் பணியாக பணி, கிராமத்துப் பணி என்று பிரி, றார்கள்.
அறநெறிப் பாடசாலையைத் தவிர, காரணத்தினால் 1970, 80 களிலே மூ காலச்சூழல் இல்லை. போர்ச்சூழலி சமாதான காலகட்டத்தில் கொஞ் பணியாற்றியவர்களைப் பொலிஸ் வந்தேன். ஆகவே போர்ச்சூழலிே இந்நிறுவனம் பேண விரும்பவில்ை
பல இன, மத மக்கள் வாழுகி வாழுகின்ற இந்து மக்கள் தமது கொண்டு போகின்றார்கள்?
பொதுவாக இங்கு சமயம் என்று செ1 வழிபாடு, திருவிழாக்களிலே பங்சே திருவிழாக்களை கொண்டாடுதல் இ கோயில்கள் இருக்கின்றன. மக்கள் நாட்கள், வெள்ளிக்கிழமை நாட்கள் பங்கேற்பதை நாம் பார்க்கின்றோ ஜிந்துப்பிட்டியாயினும், ஆஞ்சநேய கோயிலாக இருந்தாலும் சிறியதும்
நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகளிலே ட
அதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது. அதை
தங்கள் மருத்துவ சேவை பற்றி..? நாங்கள் மாதத்திற்கொருமுறை இங்கு அது தவிர வருடத்துக்கு 2, 3 தடை முகாம் நடாத்துகின்றோம்.
சாரதா சமித்தியும் தங்களுடன் இை சமித்தி தனியாக பதியப்பட்ட நிறு இயங்குகின்றது. இப்போ சமீபத்தி சிறுமிகள் இல்லம் என்பன எங்களின் மக்கள் இராமகிருஷ்ண மிஷனிடம் புரியவில்லை. முடிந்தளவுக்கு மாண சுமார் 70 யுனிவர்சிட்டி மாணவர்களு

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 55
ப்போதிக்கக்கூடிய இந்தச்சமயத்தைச் சேர்ந்த லும் இருப்பது என்பது நம்முடைய சமயக் மக்களிடையே அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாருளாதார நிலைமைகளை மேம்படச் விவேகானந்தர் விரும்பினார். அதற்காக மருத்துவப் பணி, கல்விப் பணி, நிவாரணப் த்து வைத்துக் காரியங்களை ஆற்றி வருகின்
இங்கு மாணவ விடுதி இருந்தது. இது சில டப்பட்டது. திரும்பவும் ஆரம்பிப்பதற்கான ல்ெ பொலிஸ் கெடுபடி இருந்தது. தற்சமயம் சம் ஓய்ந்துள்ளது. போர்ச்சூழலில் இங்கு ஸ் கூட்டிச் சென்றனர். நான் போய் கூட்டி ல திரும்பவும் இந்த மாதிரியான நிலையை
G).
ன்ற நாட்டின் தலைநகரான கொழும்பில் பாரம்பரியங்களை எந்த முறையில் செய்து
ான்னவுடன் கோயிலுக்குச் செல்லுதல், ஆலய sற்றல், விரதங்களைக் கடைப்பிடித்தல், சமய வைகள்தான் வழக்கமாக இருக்கின்றன. பல கோயில்களை நாடிச் செல்கின்றனர். விசேஷ ா, திருவிழா நாட்கள், பெருவாரியாக மக்கள் ம். பொன்னம்பலவாணேஸ்வரமாயினும், ர் கோயிலாக இருந்தாலும், மயூரபதி அம்மன் பெரியதுமாக அனைத்துக் கோயில்களிலும் மக்கள் பெருவாரியாகப் பங்கேற்கிறார்கள். ன மக்கள் பயன்படுத்துகின்றார்கள்.
கு இலவச மருத்துவமுகாம் நடத்துகின்றோம். வ எங்கு கூப்பிட்டாலும் சென்று மருத்துவ
ணைந்துதான் கடமை ஆற்றுகின்றது. சாரதா வனம். அதுவும் எங்களின் ஆதரவுடன்தான் கில் முதியோர் இல்லம், அநாதை இல்லம், ன் ஆதரவுடன் இயங்குகின்றன. இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்பது வர்களுக்கு கொலர்சிப்பும் கொடுக்கின்றோம். நக்கு மாதத்திற்கு 1000/= கொடுக்கிறோம்.

Page 164
56
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
பொதுவான நான் 1950 களில் இ பணியாற்றி இருக்கின்றேன். அந்த இருந்தும் அண்மையிலிருந்தும் ப நான் அவதானித்த ஒன்று தமிழ நிகழ்விலே பங்குபற்றுகிறார்கள் தமிழர்கள் அல்லாதவர் உட்பட,
நிலையில் (ஏறத்தாழ intelectua பின்பற்றுகின்ற தன்மையும் இங் தயவு செய்து சொல்ல வேண்டும். மிஷனுக்கும் உள்ள தொடர்புமற்ற நீங்கள் முன்னின்று நடாத்துகின்ற வந்து வணக்கங்களில் பங்கு ட அதாவது 1960களில் பிரேமாத்மக களில் எல்லாம் நான் வருவதுண் வருவதுண்டு. அப்பொழுது பா இந்திய வணிகர்கள் பலர் வந்து டைய பூஜைகளிலே பங்குபற்று இருக்கலாம். ஒருசிலர் அவ்வாறு இப்போ மிஷன் கமிட்டியிலே வ மோடி என்று சொல்லி கைதாரப விட்டார்கள். அவர்களுடன் தொ வந்து பங்கு கொள்பவர் இல்லை
மிஷனுக்கு வருகின்ற பொழுது பொழுது இங்கு அதாவது கோ உள்ள பக்திப்பாரம்பரியம் கார கோயிலுக்குப் போவது என்பது என்பன தங்களது சுகதுக்கங்கை யாகத்தான் இந்த பக்திப் பாரம் அது ஒரு நம்மோடு ஊறிப் போன அந்தக் கோயிலை மையமாக வை படும் சமுதாய வாழ்க்கை சேக் போலவே இல்லை என்று சொல் கள் ஏற்படுகிறது, ஆனால் மிஷன் ஒரு இந்துமதம் சார்ந்த ஒரு ‘CC அந்த வளர்ச்சி முறைகள் என்ன காணப்படும் நன்மைகள் என்ன றிர்கள். பெண்கள் வந்து உதவி ே றார்கள் இங்கே ஒரு Religious C படுகிறது. அதைப்பற்றி தயவு (

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ருந்து கொழும்பில் மாணவனாக வந்து இங்கே க் காலத்தில் இருந்து மிஷனைப் பற்றி தூரத்தில் ார்க்கின்ற பேறு எமக்குக் கிடைத்திருக்கின்றது. கள் அல்லாத இந்துக்கள் இங்கு வந்து மிஷன் மற்றையது இங்கு வருபவர்கள் தமிழர்கள், இந்து மத ஒழுக்காறுகளை ஒரு உயர் ஆன்மீக நிலையில்) ஒரு அறிவு சார்ந்த நிலையில் கு காணப்படுகிறது. இந்த இரண்டு பற்றியும் அதாவது தமிழர்கள் அல்லாத இந்துக்களுக்கும் து இந்த அறிவுசார்ந்த முறையில் விடயங்களில் ) முறைகள் தமிழர்கள், வடஇந்தியர்கள் இங்கு ாற்றுவதை எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன். ாநந்தாஜியினுடைய காலத்தில் பூஜை வணக்கங் டு. எனது நண்பர் K.S.V. மயில்வாகனத்துடன் ர்க்கின்ற பொழுது கொழும்பில் உள்ள வட மிஷனுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதுண்டு. மிஷனு வதை அவதானித்திருக்கிறேன்.
இருந்திருக்கலாம். இப்ப இல்ல. இருக்காங்க, ட இந்தியாவைச் சேர்ந்த இருவர் இருந்தார்கள். )ண என இருந்தனர் இப்ப அவர்கள் காலமாகி டர்பிருக்கின்றது. ஆனால் அடிக்கடி இந்த மாதிரி
மிஷனில் நடக்கின்ற வழிபாடுகளை பார்க்கின்ற பிலைப் பற்றிச் சொன்னீர்கள். இந்துசமயத்தில் ணமாக நாங்கள் ஒரு சாதாரண வழிபடுபவர் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தல் அல்லது வணங்கல் ள சொல்லுதல் பெறுதல் என்ற நடைமுறை பரியம் காரணமாக நடைபெறுவது வழக்கம். விடயம். உண்மையில் அதற்கு மேல் எங்களுக்கு த்து எழுகின்ற "Communitylife என்று சொல்லப் சுக்குள்ளது போலவோ பன்சலைக்கு உள்ளது லலாம். ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் சிறு மாற்றங் னைப் பொறுத்தவரையில் மிஷன் உண்மையான mmunity life நீங்கள் வளர்த்து வந்துள்ளீர்கள். ா? என்ன மாதிரி தொழிற்படுகிறீர்கள் அதிலே ? ஏன் என்றால் குழந்தைகளையும் பார்க்கின் செய்கின்றார்கள் தொண்டர்கள் உதவி செய்கின் ommunity (ரிலிஜஸ் கொமியுநிட்டி) வளர்க்கப் செய்து கொஞ்சம் விளக்கமாகச் சொல்லவும்.

Page 165
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
ஏதோ என்று யாரோ ஒரு கஷ்டத்துட வேண்டும் என்றும் வரும் பொழுது நம்மால் இயன்ற அளவு ஆறுதல்க பூர்த்தி செய்வதற்கு நம்மால் இயல் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வருகின்ற பிரார்த்தனை உண்டு. காலையில் பூ வெள்ளிக்கிழமை விஷேசமாக ஒரு இருக்கிறார்கள். ஒரு வருடத்தில் 6 கொண்டாடுகின்றோம். அதில் அ தொண்டாற்ற அவர்களுக்கு நேர அந்தவாய்ப்பு இருக்குமா என சொ வாய்ப்பிருக்காது. சிலர் பணம், மூ செய்கின்றார்கள். குடும்பங்களின் ஆனால் திருமணங்களுக்கு போகப மிஷனுக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு நெ( இன்னாருடைய ஆன்மிக வாழ்க்கை அது எல்லாருக்கும் சொல்வதில் எங்களுடைய கல்கத்தாவில் இரு இவர்கள் அங்கு போக நேர்ந்தால் அ
இப்படிப் பார்க்கின்றபொழுது உங் இந்து மத அணுகுமுறைகளுக்கு தங் உள்ள புத்தகங்களும் அதனை இ6 முக்கியமானதாக இருக்கும் எனக் க அது என்ன மாதிரி தொழிற்படுகி என்பது பற்றி கூறுங்கள்.
நூல் நிலையம் 83ஆம் ஆண்டு க சிறப்பாக இயங்கவில்லை என்றுத ஆண்டுகளாக கணினிமயப்படுத்த இன்னும் முடியவில்லை. அற்புத தினசரி நூல் நிலையங்களில் பத்தி பெரியவர்கள் நூல் நிலையத்தை ப
சுவாமிஜி! இப்படியான ஒரு அடிப் புலமையாளர்களுடன் நாங்கள் டே பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது, இ தமிழர்களைப் பற்றி பேசும்போதும் தமிழும் சைவமும் ஒன்று. சைவ வார்கள். ராமகிருஷ்ண மிஷன் ( எல்லோரையும் அரவணைக்கக்கூடி மரபுடன் ஊடாடும்போது தங்களு

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 57
ன், தங்களது சுகதுக்கங்களை பகிர்ந்துகொள்ள நாமாக அவர்களுக்கு அவர்கள் ஆறுதல் கேட்டு ள் வழங்குவது அல்லது வேற தேவைகளைப் றளவு செய்யும்பொழுது இயல்பாக நம்மீது து. ஒரு நட்பு வளர்கின்றது. தினசரி இங்கே ஜை பின்னேரம் கூட்டுப் பிரார்த்தனை உண்டு. மணிநேரம் கூட இதற்கு வந்து போபவர்கள் வரும் சிவராத்திரி. நவராத்திரி என எல்லாம் வர்கள் பங்குபற்றுகிறார்கள். தினசரி இங்கு ம் ஒதுக்கி கொடுக்கிறோம். எல்லாருக்கும் ல்ல முடியாது. சிலருக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம் லதனம் மூலம் சிலர் உடல் உழைப்பு மூலம் ா துக்க நிகழ்வுகளில் பங்குகொள்கிறோம். மாட்டோம். இதற்கெல்லாம் இருக்கிறதனால் ருக்கமான தொடர்புண்டு. மற்றும் மிஷனிலும் எனும் ஆளை மாற்றும் மந்திரதீட்சைஇருக்கு. லை. ரொம்ப ஆர்வமாயிருக்கிறவர்களுக்கு க்கும் 'பிரசிடன்ட் இங்கு வந்தால் அல்லது அதற்கும் ஏற்பாடு செய்து கொடுப்போம்.
களுடைய இந்த அறிவுசார்ந்த புலமை சார்ந்த களிடத்தில் உள்ள நூல் நிலையமும், அதனுள் வர்கள் பயன்படுத்துகின்ற முறைமையும் மிக ருதுகிறேன், அந்த நூல்நிலையத்தின் அமைப்பு றது. அது யார் யார் பயன்படுத்துகிறார்கள்
லவரத்தின் பிறகு, சுமார் 10, 12 ஆண்டுகள் ான் சொல்ல வேண்டும். இப்போது கடந்த 7, 8 முயற்சி எடுத்து வருகிறோம். ஆனால் அது மான அருமையான நூல்கள் இருக்கின்றன. ரிகை வாசிக்க வருகிறார்கள். மாணவர்கள், யன்படுத்துகிறார்கள்.
படையான விடயங்களை உங்களைப் போன்ற பசலாம். பேசவும் வேண்டும். இலங்கையைப் லங்கை தமிழர்கள் பற்றி குறிப்பாக வடபுலத் சைவசித்தாந்த மரபு மிக முக்கியமானதாகும். த்தை சைவசித்தாந்த சைவம் என்றே சொல் போன்ற வேதாந்தத்தை தளமாகக் கொண்டு ய ஒரு தளமாக இருப்பதால், சைவசிந்தாந்த நக்கு ஏற்பட்டுள்ள அனுபவங்கள் அல்லது

Page 166
58
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
அவற்றை நீங்கள் உள்வாங்கிய மு சொன்னால் அது மிக உதவியாச என்னைப் பொறுத்தமட்டும் அ இடையூறாக இருந்ததில்லை. எல் வரவேற்கின்றனர். சித்தாந்தம் என் செல்லுதல், பூஜை தியானம் சை இருக்கு. நாங்களும் அதைத்தா? காலையில் சிவபுராணம் சொல்வே வருகிறோம். சிவ வழிபாடு என்ப ராமகிருஷ்ண மடங்களிலும் தான தான லிங்கத்தில் எந்தப் பூஜையும் லிங்க அனுஷ்டான பூஜை செய வழிபாடையும் செய்யலாம். அது ( கிறார்கள். அந்த வகையில் எல்ே இருக்கு. அதுதவிர வேறு எந்தவ சமயத்திலேதான் பாடங்கள், பா படிப்பிக்கப் படுகின்றது. AIL லில் அப்போதுதான் யாரோ ஒருவர் தொடர்ந்து கற்பிக்கணும் என யா எனக்கு அப்பாற்பட்டது.
நூலகத்தை மேலும் வலுவுள்ள ஊடாடுவது ஒரு முக்கியமான வி சம்பந்தமாக எந்த வித நூலகமும் இ ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறே நாகரிகத்துறை பயிற்றுவதற்கான கிழக்கு பல்கலைக்கழகங்கள். இந் கான நூல் நிலையம் வேறு ஒன்று பண்பாட்டு நடைமுறைகள் சம்பந் பற்றிய எந்தவிதமான நடைமுறை மரபை அறிய சிரமமாக உள்ள இந்து சமயம் பற்றி அறிய விரு மையம் ஒன்று தொடங்கி நடத்த நான் இன்னொன்று கேட்க விரு மதிப்புக் காரணமாகவும் தாபன பிரேமானந்தாஜி முதல் தாங்கள்
இருக்கிறது. இதன்காரணமாக முச் துவ வாய்ப்பு மிஷனுக்கு கிடை சில சமயங்களில் சில அமைப் அமைப்புக்களும் இந்து சமயத்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
றைமைகள் பற்றிய தங்களது அனுபவங்களைச்
இருக்கும். அவை என்றும் நேரடியாக இடைஞ்சலாக லா இடங்களுக்கும் செல்கின்றேன் எல்லோரும் பது எமது தினசரி வாழ்க்கையில், கோயிலுக்கு வத்திலும் இருக்கும். எல்லாம் எல்லாத்திலும் ன் கடைப்பிடிக்கின்றோம் அதனால் தினசரி ாம். அது சமீப காலமாகத்தான் செய்துகொண்டு து எல்லா மடங்களிலும் இருக்கின்றது. எல்லா லிங்கம் வைத்துத் தான் வழிபடுவது வழக்கம். செய்யலாம் என்று இருக்கு. தான லிங்கத்திற்கு து மற்றைய ராமகிருஷ்ண வழிபாடு எந்த இங்கு வருபவர்களுக்கு சிவசின்னம் வைத்திருக் லாரும் அதனுடன் ஒன்றுவதற்கான வாய்ப்பு கையிலும் கஷ்டமாகத் தெரியவில்லை. ஒரே டசாலையில் 11ஆம் ஆண்டு வரை சைவநெறி ) இந்து சமயம், இந்து நாகரிகம் படிப்பித்தனர். எழுதியிருந்தார். A/L இல் சைவநெறியை ழ்ப்பாணத்தில் இருந்து எழுதியிருந்தார். அது
நிறுவனமாக்கி அதனூடு மாணவர்களுடன் டயம். ஏன்என்றால் கொழும்பில் இந்து மதம் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. இதை தொடர்ந்து ரன். உண்மையில் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்து மூன்று துறைகள் உள்ளது. பேராதனை, யாழ், த மாணவர்கள் வந்து புத்தகங்களை பார்ப்பதற் ம் இல்லை. அதுமாத்திரம் அல்லாமல் இந்துநல தமாக பாடங்கள், பிறநாட்டு வணிகமுறைகள் ) அறிவு இங்குள்ளவர்க்கு கிடையாது. அந்த து. அதுதவிர இந்துக்கள் அல்லாதவர்களும் ம்புகிறார்கள். அவர்களுக்கு சிறு ஆராய்ச்சி லாம் என நான் நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து ம்புகிறேன். இந்த தாபனத்துக்கு கிடைத்துள்ள த்தின் பொறுப்பாக உள்ளவர்கள், அதாவது வரை ஒரு மக்களிடையே ஏற்புடைய ஒன்று கியமான விடயங்களில் இந்து மதப் பிரதிநிதித் திருக்கிறது. அது பற்றிக் கூறுங்கள்?
புக்களும் சிங்களவர்களும் கிறிஸ்தவ சமய தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக அந்த

Page 167
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
மாணவர்களை இங்கு அழைத்து 6 குறிப்பாக இந்து கலாசார அயை லொக்குபண்டார அவர்கள் நமது பு: இருக்கும் போதும் Cultural அ போயுள்ளார். நாங்கள் சில புத்த இருக்கின்றோம். சமீபத்திலே புத்த ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ே அதை சிங்களத்தில் மொழிபெயர்த் உதவியிருந்தார். கலாசார அமைச்சரா வெளியிடுவதாக கூறியிருந்தார். ஆ வெளியீடாக வெளிவரவில்லை. : பிரதிகளை பெருமளவு விற்பனைய தொடர்பு இருக்கு. அவரும் பூரீராட சிங்களத்தில் மொழிபெயர்த்து ெ இருந்து வருகின்றது.
இலங்கையில் கொழும்பைத்தவிர கு யில் மிஷன் உண்டு. இலங்கையில் பற்றி குறிப்பிடுக.
பருத்தித்துறையில் ராமகிருஷ்ண அவர்கள் இருக்கிறார். அவர் உண்ை ஏதோ காரணத்துக்காக விலகி தனி களுக்குநாங்களும் எம்மால் முடிந்த உ விழாக்களில் பங்கேற்கிறார். சமீ விழாவை கொண்டாடினோம். யா எல்லாம் அதில் பங்கேற்றோம். அ( ஹட்டனுக்குப் பக்கத்தில் டிக்கோய இருக்கிறோம். இப்ப தொடங்கி 4,
நான் பேச எடுத்துக்கொண்டதில் அ ஒரு வரன்முறையான ஒழுக்காற்று மலையகம் சம்பந்தமாக நீங்கள் சு என எண்ணுகிறேன். ஏனென்றால் ஒரு உரைநிலையாகவே வைத்திரு வாய்ப்புக்கள் இல்லை. அதன் அரசி இருக்கவேண்டிய நிலைகூட ஏற்ப மக்கள் குழுமம். அந்த இடத்தில் கருதுகிறேன். அது பற்றி. தொண்டமான் பெரியவர்அவர் வா மட்டக்களப்பு, கொழும்பில் இருட் செய்யவேணும் என விரும்பினார்.

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 59
பந்து வகுப்புகள் நடாத்தி இருக்கிறார்கள். ச்சரை அழைத்திருக்கிறோம். குறிப்பாக தகம் எல்லாம் வாங்கிப் படிப்பார். MP யாக மைச்சராக இருக்கும்போது இங்குவந்து கங்களை சிங்களத்தில் மொழிபெயர்த்து ர் பற்றி விவேகானந்தர் கூறியதை எல்லாம் ளாம். Lord விவேகாநந்த and புத்தர் என்று து சிங்களத்தில் வெளியிட லொக்குபண்டார க இருக்கும்போது இதனை கலாசார அமைச்சு னால் அரசாங்கம் மாறியதால் அது அரசாங்க தனிநபர் ஒருவர் வெளியிட்டிருந்தார். அப் ாகி உள்ளன. டாக்டர் ஆரியரத்ன, அவருடன் மகிருஷ்ண சொன்ன கதைகள் எனும் நூலை வளியிட்டார். அந்த மாதிரியான தொடர்பு
றிப்பாக மட்டக்களப்பில், திருகோண மலை மற்றைய மிஷனுடன் கொண்ட தொடர்பு
சாரத சேவாசங்கத்தில் சிற்சொரூபாநந்தா மயில் ராமகிருஷ்ண மிஷனில்தான் இருந்தார். யாக நடாத்தி வருகிறார். அவருடைய பணி உதவிகளை செய்துவருகிறோம். அவரும் எமது பத்திலே சாரதாதேவியின் 150 நூற்றாண்டு ழ்ப்பாணத்தில் அவர்தான் செய்தார். நாங்கள் தேமாதிரி மட்டக்களப்பு தவிர மலையகத்தில் ாவில் அனாதை சிறுமிகள் இல்லம் தொடங்கி * மாதம் ஆகிறது.
துவும் முக்கியமானது. மலையகப் பிரதேசத்தில்
இந்து நிறுவனத்தின் வழி காட்டல்தேவை. ற்று அதிகமாக ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் தங்களுடைய பாரம்பரியம் எல்லாவற்றையும் க்கிறார்கள். அது தனியாக வளர்வதற்கான சியல் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தினுள்ளே ட்டுள்ளது. பல நிர்ப்பந்தங்களுக்கு ஆளான மிஷனுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கென
ம்ந்த காலத்தில் அவருக்கு ஒரு குறை இருந்தது. பது போல மலையகத்திலும் மிஷன் ஏதாவது நாங்கள் போய் செய்ய ஆள்பலம் இல்லை.

Page 168
60
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
தேவராஜ் இருந்தார் அவரிட தொடங்கினால் நாங்கள் எங்களா
இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் : of life gGaGu Social view of life விவேகானந்தர்தான் கொண்டு வ ஏற்படுத்தியது. இந்து மத தாக்க தாலும் ராமகிருஷ்ண மிஷனுக்கு பட்ட செயல். இதனாலே அன்னை செய்யமுடியாதவற்றை கல்கத்தாவி அறக்கட்டளை தளம் இருந்தது. சம்பந்தமாக செய்து பார்ப்பது நாங்கள் முயற்சி பண்ணுகின்ே செய்யணும் எண்ணி இருந்தேன் இருந்து செய்யணும் என்று எதிர் செய்தோம். அங்கு இளைஞர்பே தொடர்ந்து 10 நாட்கள் தங்கிச் செ வகுப்புக்களை நடாத்தினோம், நிரந்தரமான ராமகிருஷ்ண மிஷ நாளாந்த செயற்பாடுகள் சில அ6 மானதாக அமையும். விவேகாநந்த சிறுமியர் இல்லம் ஒன்று அமைத்தி ஏதாவது செய்யலாம் என்று வை புலமைப்பரிசில் செய்கிறோம். அ வருடத்துக்கு ஏறத்தாழ 1 மில்லி வெளியில் யாருக்கும் சொல்வதில் பிரசுரிப்பதில்லை. மலையகத்தில்
இலங்கையில் இந்துமதம் பற்றிய ஆனால் ஒட்டுமொத்த பார்வை நிறுவனம் ஒரு புலமை தொடர்ட முக்கியமானதாக இருக்கும் என உள்ள இந்துப் பாரம்பரியம் பற்ற மிகக் குறைவு. அதனை செய்வத ஆற்றக்கூடிய பங்களிப்புப் பற்றி சுமார் 7, 8 பெண்கள் தமிழ்ந செய்கிறோம். மாணவர்களும் செ களும் இருக்கின்றார்கள்.
அனைத்து ராமகிருஷ்ண மடத்ை இணைந்துள்ளன. இது பற்றி.

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ம் சொன்னேன். உள்ளூரிலே யாராவது ல் ஆன உதவியை செய்வோம் என்றார்.
என்றால் இந்துமத கோட்பாட்டிலே Hindu way ஐ “திருநாராயணன்' என்ற எண்ணக்கருவை பந்தார். அது இந்தியாவில் பெரிய மாற்றத்தை த்திற்கும் பலவழிகளில் பல சமாஜங்கள் இருந் தனி இடத்தை கொடுத்தது. அது சமூகநிலைப் தெரேசா போன்றவர்கள்கூட மற்ற இடங்களில் வில்தான் செய்யமுடிந்தது. காரணம் மிஷனுடைய அந்தமாதிரியான சேவை ஒன்றை மலையகம் நல்லது என கருதுகிறேன். றாம். கடந்த 7, 8 வருடங்களாக, ஏதாவது . அது ரொம்ப கஷ்டம், அவர்கள் அங்குவந்து பார்க்கிறார்கள். பதுளையில் இருந்து முயற்சி ரவை அதிபராயிருக்கிறவர்.ஆர்வம் காட்டினார். ய்தோம். புத்தகக் கண்காட்சி, மாணவர்களுக்கு பண உதவி செய்தோம். ஆனால் அங்கு ஒரு ன் கிளை அமைய வேண்டும் என்றால் அங்கு மைய வேண்டும். அப்போதுதான் அது நிரந்தர தர்விழா என்றால் செய்வார்கள். அதற்காகத்தான் ருெக்கு. அதை மையமாக வைத்து, பெண்களுக்கு த்திய முகாம் நடந்தது. அவர்களுக்கும் உதவி, புவர்களுக்கு அனைத்து உதவியும் செய்கிறோம். லியன் கல்விக்கே செலவளிக்கிறோம். இதை ஸ்லை. ஆண்டறிக்கையில் வரும். பத்திரிகையில் b மாதத்துக்கு ஒருமுறை செல்வது வழக்கம்.
ஆய்வை வழங்க பல்வேறு நிறுவனம் உள்ளது. யில் ஆய்வை வழங்குவதற்கும் தங்களுடைய ான தலைமையை கொடுப்பது பலநிலைகளில் நினைக்கிறேன். இது பற்றியும் இந்தியாவில் அறிந்துகொள்வதற்கும் அறியப்படுத்துவதும் ற்கு அதனை பயிற்றுவிப்பதற்கும் இந்நிறுவனம்
.....?
ாட்டுக்கு அனுப்பி படிப்பிப்பதற்கு உதவி ன்று படிக்கின்றார்கள். படித்து முடித்து வந்தவர்
தை பார்க்கும்போது அவைகள் சைவத்துடன்

Page 169
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
சுவாமிஜி:
கா.சி:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
நாட்டு நிலை அப்படி. தமிழ்நாட் தெரியாத மக்களை இங்கு காண இங்கு சைவசித்தாந்தம் வேரூ வேலையாக இருக்கலாம். அது :ெ
இராமகிருஷ்ண மண்டபம் பல ம குறிப்பாக சிங்கள மொழி டே
அனுபவம்.
சிங்கள நிகழ்வு நடைபெறுவதில் இப்ப நிறுத்திட்டோம். அங்கு நடவடிக்கைக்கு பாதிப்பாக இரு அசெளகரியங்களை ஏற்படுத்தி நிகழ்வுகளே நடைபெறுகிறது. அதற்கேற்ப குறைத்துக் கொடுக்கி தங்குமிடத்தை கஷ்டப்பட்டே ந இருக்க மாட்டார்களாம். மேற்ப, மனேஜரை கண்டுபிடிப்பதே சிரட வர்ராங்க. அவங்களுக்கும் சில க சொல்லுவாங்க. மனேஜர் சார்பாக
உங்களின் இந்த மிஷனின் கட்ட பொது அமைப்பு ஒன்று உள்ளது. அ வேலூரில் இருக்கிறது. அவர்களா உபதலைவராகவே நியமிக்கப்படு அவர்தான் வழிநடத்துகிறார். சன எங்களை கட்டுப்படுத்துவதில்ை வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் நடைெ
கொழும்பில் உள்ள இந்து மக்களு சொல்லவிரும்புகின்றீர்கள்?
மேலைநாட்டு நாகரிக மோகம் என அறநெறி பாடசாலைக்கு இந்துக் பெற்றோர், வீடு சென்ற பின் அ சந்தேகம். வீட்டுக்கு போனவுடன் பாடசாலைக்கு வரும் பிள்ளை ம பின்னேரம் வேறு தேவைகளுக்கு 6 சமயத்தில் அப்பிள்ளை ஆணா ெ வாழும்பொழுது பின்பற்ற வே அநாகரிகம் வேண்டாம். பெற்றோ தான்தங்கள் பிள்ளைகளை கவனி
இந்த ஆத்மார்த்தமான எச்சரிக்.ை இதுவரை பங்குபற்றியதற்கு நன்

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 6.
டில் அவ்வாறு இல்லை. பொதுவாக தேவாரம் முடியாது. தமிழ்நாட்டில் அவ்வாறு இல்லை. ன்றி வளர்ந்துள்ளது. இது நாவலருடைய நரியல.
க்கள் வந்து இணையும் ஒரு களமாக உள்ளது. சுபவர்கள். இம்மண்டபம் பற்றிய உங்கள்
லை. முன்பு பலநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். அது வாற மக்களின் நடவடிக்கைகள் மிஷனின் ந்ததுடன் தங்குமிடத்தில் தங்கி இருந்தவர்க்கு யது. இப்ப நிறுத்திட்டோம். இப்ப கலை இப்போ எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ றோம். கதிரைகள் எல்லாம் திருத்த வேண்டும். டத்துகிறோம். இங்கு ஒருத்தரும் நிலையாய் ார்வை பார்ப்பதற்கு ஆள்பலம் இல்லை. ஒரு மமாக உள்ளது. அவர்கள் பல எதிர்பார்ப்புடன் ஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. குறைபாட்டை பலர்
நான் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன்.
மைப்பு என்ன? அதில் 20, 25அங்கத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அது ல்தான் நாங்கள் நியமிக்கப்படுகிறோம். நாங்கள் கிறோம். தலைவர் கல்கத்தாவில் இருக்கிறார். பயின் நிர்வாகம் கல்கத்தாவில் உண்டு. அவர்
ல. ஆனால் வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது பெறும் அதில் ஆண்டறிக்கை வெளியிடப்படும்.
நக்கு மிஷன் தலைவர் என்ற வகையில் என்ன
*பது நம்மை அறியாது. எமக்குள் புகுந்துள்ளது. கலாசாரப்படி தமது பிள்ளைகளை அனுப்பும் தைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுகிறார்களா என்பது நடை, உடை பாவனை மாறுகிறது. அறநெறி ஞ்சள் பாவாடை சட்டையுடன் வரும் பிள்ளை வரும் பிள்ளை வேறு உடையுடன் வருகிறது. ஒரு பண்ணா என தெரியவில்லை. சமயம் என்பதை ண்டும். ஆங்கிலம் வேண்டாம் என்றில்லை ர்கள் இதை கவனிக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் க்க வேண்டும். பிள்ளைகள் பொய் சொல்லாது.
க எங்களுக்கு நல்லவழியை காட்டுவதாக கூறி றி கூறுகிறோம்.

Page 170
கொழும்பு பூரீ பொன்னம்ப
பிரதம சிவாச்சார்யர் 'சைவசி
சிவபூg சி. குஞ்சிதபாத (
நேர்ச
நேர்கண்டவர் : பேரா
கா.சி:
குரு.ஐயா:
ஐயா. முதலில் உங்கள் வாழ்க் ஆரம்பிப்பது நல்லது எனக் கருது வந்தீர்கள். தாங்கள் பூரீ பொன் தங்கள் படிநிலை வழிமுறைகள் நான் 1949 நவம்பர் 13ஆம் திகதி ெ குருக்களாகப் பூஜை செய்ய வந் இப்பொழுது நடைபெறுவது
மகாயுத்தம் முடிந்து இலங்கை சுத எங்கும் தமிழ் மக்கள் குறைவாகே வருவது மிகக்குறைவு. செவ்வ அர்ச்சனை நடைபெற்றது என் கருதினோம். இதற்கான காரணம் குடும்பம் யாழ்ப்பாணத்திலேயே தனி அறை. அல்லது வீட்டில் வ8 வருவது வழக்கம். என்றாலும் ம அவர்கள் கோவிலுக்கு வருவது கொழும்பில் உள்ள சகல கோவி விரிவாகவும் ஒரு சில கோவில்க கோவிலில் அன்றும் இன்றும்

லவாணேஸ்வரர் தேவஸ்தான த்தாந்த பிரதிஷ்டா சக்கரவர்த்தி’ குருக்கள் அவர்களுடனான காணல்
ாசிரியர் கா. சிவத்தம்பி
கை வரலாறு பற்றிய ஒரு சுருக்க குறிப்புடன் கின்றேன். தாங்கள் எப்பொழுது கொழும்பிற்கு னம்பலவாணேஸ்வரத்தில் இந்நிலைக்கு வரத்
யாவை எனக் கூறுங்கள்
கொழும்பு பூரீ பொன்னம்பலவாணேஸ்வரத்தில் *தேன். அப்போது கோவிலில் 6 காலப்பூஜை போன்று நடைபெற்றது. இரண்டாம் உலக ந்திரம் அடைந்த காலகட்டமாதலால் கொழும்பு வே காணப்பட்டார்கள். கோவில்களுக்கு மக்கள் பாய், வெள்ளிக்கிழமைகளில் 10 காளாஞ்சி ாறால் அது ஒரு பெரும் விசேஷம் என்றே ) பெருமளவு யாழ்ப்பாண மக்களின் மனைவி, வசித்து வந்தது. ஆண்கள் மட்டும் கொழும்பில் சித்துவந்தனர். அவர்கள் மட்டும் விசேஷத்திற்கு லையாள மக்கள் குடும்பத்தோடு வாழ்ந்ததால் வழக்கத்தில் இருந்தது. இந்த நிலைப்பாடு பில்களுக்கும் பொருந்தும். கோவில் பூசைகள் ளில் குறைவாகவும் அப்போது இருந்தன. எமது போதிய வசதிகளுடன் உள்ளதால் கோவில்

Page 171
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
பூசைகளில் எந்தக் குறையும் இ பூஜைகள் ஒழுங்காக எனது தலை
ஐயா. நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தி உங்கள் குருக்கள் பட்டத்திற்கா எனக் கூறுங்கள்.
நான் சுன்னாகம், மயிலனி பூரீ வந்தேன். எனது தகப்பன், பெ வைதீகம் ஆகிய துறைகளில் நன்கு ஆரம்பத்தில் இவர்களிடம் குருத் தரிசி, முகாந்திரம் பிரம்மபூனிசதா வித்தியாலயத்தில் சமஸ்கிருதம், ! கற்றுள்ளேன். மேலும் நான் இங் கிரியை, கோவில் நடைமுறை அனுபவம்மிக்க குருக்கள்மாரிடப் செய்துகொண்டேன்.
. நீங்கள் இவ்வாலயத்திற்கு வ நான் வந்தபோது வதிரியைச் ே குருவாக இருந்தார். என்றாலும் ஜிந்துப்பிட்டி முருகன் கோவில், குருவின் ஆலோசனை, நெறிப்படு தானத்துக்கு முன்னேஸ்வரம் சிவ கோவில் விசேஷ கருமங்களை முன்னேஸ்வரம் சிவபூணூரீ இரத்தி விடயங்களையும் நெறிப்படுத்தி
நீங்கள் வந்த காலத்தில் கொழு அக்கோவில்களின் கிரியை முன பூரீ பொன்னம்பலவாணேஸ்வர முருகன் கோவில் ஆகிய கோல் முகத்துவாரம் பிள்ளையார் கோ அம்மன் கோவில், சம்மாங்கோட் நடைபெற்றன. இவை ஒருசில : கிரியைகள், பூஜைகள் நடவாமல் களுக்கு அமைய பூஜைகள் சிறப்பு சைவம் வளர்ந்து வந்தது.
ஐயா. நீங்கள் பூரீ பொன்ன எப்போது வந்தீர்கள்?
நான் 1969.01.31இல் பிரதம குரு

யம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 63
}ல்லை. 1983 இனக் கலவரத்திலும் கோவிற் மையில் நடந்தமையை இங்கு கூறலாம்.
ல் எந்தப் பகுதியில் இருந்து வந்துள்ளீர்கள். ன குருகுலக் கல்வியை எவ்வாறு பெற்றீர்கள்
விஸ்வநாத சுவாமி ஆலய சூழலில் இருந்து ரிய தகப்பன், அண்ணன் ஆகியோர் ஆகமம், படித்துப் பாண்டித்தியம் பெற்றவர்கள். ஆகவே துவக் கல்வியைப் பெற்றேன். பின்னர் வித்தியா சிவ ஐயர் அவர்கள் நிறுவிய பூரீசதாசிவ பிராசீன தமிழ் என்பனவற்றை மேற்படிப்புக் கல்வியாகக் கு கோவிலில் நியமனம் பெற்ற பின்பும் ஆகமக் கள் என்பனவற்றைப் பாண்டித்தியம் பெற்ற > கேட்டு அறிந்து எனது அறிவை மேலும் விருத்தி
ந்தபோது யார் பெரிய குருக்களாக இருந்தார்? சர்ந்த சிவழி இரகுநாதக் குருக்கள் தலைமைக் செட்டியார் தெரு முத்து விநாயகர் கோவில் எமது கோவில் ஆகியன முன்னேஸ்வரம் பிரதம த்ெதலிலேயே செயற்பட்டு வந்தன. எமது தேவஸ் பூgபாலசுப்பிரமணியக் குருக்கள் அவர்கள் வந்து ா முன்னின்று நடத்துவார். அவரின் பின்னர் கின கைலாச நாதக் குருக்கள் அவர்கள் சகல வந்துள்ளார்.
ம்பில் எத்தனை கோவில்கள் இருந்திருக்கும். றகளைக் கூறுங்கள்.
ம், பூஜீமுத்து விநாயகர் கோவில், ஜிந்துப்பிட்டி வில்களில் 6 காலப் பூஜைகள் நடைபெற்றன. ாவில், கப்பித்தாவத்தை சிவன் கோவில், மாரி -டார் கோவில் போன்றவற்றில் 4 கால பூஜைகள் உதாரணங்கள் ஆகும். கொழும்பு ஆலயங்களில் இல்லை. கோவில் வசதி, நிர்வாகம் என்ற நிலை ாக நடைபெற்றுவந்தன. இதனால் கொழும்பில்
ாம்பலவாணேஸ்வரத்தில் இவ்வுயர் பதவிக்கு
வாக நியமனம் பெற்றேன்.

Page 172
64
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு.ஐயா:
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
குருக்கள் ஐயா, உங்களிடம் இருந் கின்றேன். 1. நீங்கள் 1949இல் கெ குருவாக வந்த பின்னரும், 3. இ மாற்றம், கிரியாவிருத்தி, இந்துசமய நான் 1949 இல் வந்தபோது விே நடந்தன. அவை சுருக்கமாக இட சிவாகம முறைக்கமைய 6 காலப் நித்திய அக்னி, நித்திய உற்சவம் உற்சவத்தில் ஒருவர் சுவாமியையுட இப்பொழுது பல்லக்கிலே சுவாமி உற்சவம் என்றால் 20 - 30 பேர் வரு அடியார் கூட்டத்தைப் பிரதோஷ வெள்ளி இடப வாகனத்தில் சுவாமி வருவது அழகாக உள்ளது. நான் அடியார் வேண்டுதலால் அவர்களு பெற்றன. இவை யாவும் தர்மகர் இன்றும் நடைபெறுவது வழக்கத்தி நான் வந்த காலத்தில் திருவெம்பான திருவெம்பாவைப் பாடல்களைட திருவெம்பாவைப் பாடலைப் படித முயற்சியால் உபயம் ஏற்படுத்தி கொழும்பில் குடியேறியதால் பக் களுடன் வரத் தொடங்கியது. 195 அஞ்சல் செய்ய ஆரம்பித்தது. 1956இ திணைக்களம் என்பன ஆரம்பித்தத துவம் பெற்றன.
1958, 1960 ஆண்டுகளின் பின் மக்கள் வழிபாட்டில் அதிக ஈடுபாடுகொன நன்கு நடத்த முடிந்தது. இதற்கமை ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
ஐயா. உங்கள் தேவஸ்தானத்தி வருட உற்சவங்கள் யாவை என
எமது தேவஸ்தானம் இந்திய சிற் ஆதலால் பார்ப்பதற்கு அழகாக உள் ஒவ்வொரு மாதப் பிறப்பிலும் சங்கி தடாகத்தில் நடைபெற்று விசேஷ பூ சதுர்த்தித் திருவிழா, கார்த்திகை
தினத்தன்று பூரீ சக்ர பூஜை, அம்பா வழக்கம்.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
து நான் மூன்று விடயங்களை அறிய விரும்பு ாழும்பிற்கு வந்தபோதும், 2. 1969இல் பிரதம ன்றும், நீங்கள் காணுகின்ற கோவிற் கிரியை நிலைகளை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள். ஷச வைபவங்கள் எல்லாம் கோவில்களில் ம்பெற்றன. உதாரணமாக எமது ஆலயத்தில் பூஜை உள்ளது. இதிலே எமது ஆலயத்தில் சிறப்பம்சம் ஆகும். அக்காலத்தில் நித்திய b அம்பாளையும் தூக்கிவருவார். பின்னர் நாம் களைத் தூக்கி வருகின்றோம். முன்பு பிரதோஷ தவர். இப்போது 3000க்கு மேற்பட்ட விரதகார காலத்திலே காண முடிகின்றது. இப்போது யும் அம்பாளும் பிரதோஷ காலத்தில் வீதிவலம் பொறுப்பு ஏற்றபோது உற்சவ உபயங்களை ருக்கு அளித்ததால் உற்சவங்கள் சிறப்பம்சம் த்தாக்களின் அங்கீகாரத்துடனேயே அன்றும்
ல் உள்ளது.
வைக் காலத்தில் ஒருவர் மட்டும் வருவார். அவர் ப் படிப்பார். அவர் வராது விட்டால் நானே ந்து நானே கற்பூரம் காட்டுவேன். பின்னர் எனது விரிவாக நடத்திவந்துள்ளேன். மக்களும் தர் கூட்டம் அதிகமாக விரத அனுட்டானங் 6 இல் றேடியோ சிலோன் திருவெம்பாவை }ல் இலங்கையில் கலாசார அமைச்சு, கலாசாரத் ால் சமய ரீதியான முறைகள் ஒரளவு முக்கியத்
கொழும்பில் வசித்து வந்தமையால் கோவில் னடு விளங்கினார்கள். இதனால் உற்சவங்களை ய பூரீஅம்பாள் உற்சவமும் லக்ஷார்ச்சனையும்
ல் மாதாமாதம் நடைபெறும் உற்சவங்கள், முதலில் கூறுங்கள். பம்சத்தோடு கருங்கல்லினால் ஆனதாகும். ளமை ஒரு விசேஷம், எமது தேவஸ்தானத்தில் ராந்தித் தீர்த்தம் பூரீசுவர்ணபுஷ்கரணித் தீர்த்தத் பூஜைகள் இடம்பெறுகின்றன. உற்சவம், பிரதோஷ உற்சவம், பெளர்ணமி ள் உற்சவம் என்பன சிறப்புற இடம்பெறுவது

Page 173
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் -
பங்குனி உத்திரத்தை அந்தமாகக் கெ யேற்றத் திருவிழாவும் தேர், தீர்த்தம், பூ ஆடிப்பூரத்தை அந்தமாக்கொண்டு அ. பூஜையோடு லக்ஷார்ச்சனை இடம்பெற நவராத்திரி உற்சவம் பூரீ சக்ரபூஜை ே விமர்சையாக நடைபெறகின்றது. ஐப்பு வைத்துச் சிறப்புப் பூஜைகளுடன் இடப் திருவெம்பாவைக் காலத்தில் பூரீ நட விசேஷமாக, மாணிக்கவாசக சுவாமிக என்பன கிரமமாக உள்ளன. எமது ஆலயம் சனிப் பிரீதிக்கு அன்றும் புரட்டாதிச் சனிக்குச் சனீஸ்வரப் பெ அபிஷேகம் என்பன பக்திபூர்வமாகச் புரட்டாதிச் சனியன்று பூரீ மஹாவிஷ் சோமவாரத்தில் நான்கு திங்கட்கிழ அபிஷேகம், பூஜை, உற்சவம் என்பன சங்காபிஷேகம் சிறப்புற இடம்பெற்று திருக்கார்த்திகை தினத்தில் பிள்ளைய முருகன் ஆகியமும்மூர்த்திகளும் எழுந்த நடைபெறுவது அற்புதமானது. ஆனி மாதத்தில் கும்பாபிஷேக தினத் ஏனைய எல்லா மூர்த்திகளுக்கும் கோலத்திருவிழாவும் அதிசிறப்பு வ பூரத்தன்று அம்பாளுக்கு 1008 சங்காபிே அத்தோடு சித்திரை திருவோணம், ஆன புரட்டாதி பூர்வபக்க சதுர்த்தசி, மா! திருவாதிரை போன்ற வேளையில் பூரீந கின்றது.
பூணூரீ கிருஷ்ண ஜயந்தி, வைகுண்ட ஏக உற்சவம் நடைபெற்று வருகின்றது. அபிஷேகம், பூஜை நடைபெற்று அடி வருகின்றது. பூரீகேதார கெளரி அம்பால் முடிவிலன்று விசேஷ பூஜையின் பின் வழங்கப்படுவது வழக்கத்தில் உள்ளது அபிஷேகம் உற்சவம் என்பனவும் உள.
இவ்வாறு நித்திய நைமித்தியக் கிரிை வழுவாது எமது தேவஸ்தானத்தில் நன எமது ஆலய தர்மகர்த்தாசபையினரும் கு சுவாமிநாதன் அவர்களும் சுவாமி காரி முன்னின்று செயல்படுவது போற்றுதற்

ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 65
ாண்டு மஹோற்சவம், அதாவது கொடி ;ங்காவனமும் நன்கு நடைபெறுகின்றன. ம்பாள் உற்சவம் 10 நாட்களுக்கு பூரீ சக்ர று வருகின்றது. அத்தோடு அம்பாளுக்கு கொலு பூஜை என்பன கொண்டு வெகு சி மாதத்தில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் யாகம் பெற்றுவருவது முக்கியமானதாகும்.
ராஜப் பெருமானுக்கும் அம்பாளுக்கும் ள் உற்சவம், திருவெம்பாவை படித்தல்
இன்றும் பெயர் போனது. ஆனமையால் ருமான் அபிஷேகம், பூg மஹா விஷ்ணு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கடைசிப் பணு உற்சவமும் உள்ளது. கார்த்திகைச் மையும் சிவனுக்கும் அம்பாளுக்கும் ா உள. கடைசிச் சோமவாரத்தன்று 1008 வருகின்றது. விளக்கீடு என்று கூறப்படும் ார், சிவன், அம்பாள், இருதேவியருடன் தருளிச் சொக்கப்பனை ஏற்றும் திருக்காட்சி
த்தில் சிவனுக்கு 1008 சங்காபிஷேகமும் அபிஷேகம், பூஜை, மணவாளக் ாய்ந்ததாக நடைபெறுகின்றது. ஆடிப் ஷகம், பூர்வகருமம் என்பன உள்ளன. ரி உத்திரம், ஆவணிபூர்வ பக்க சதுர்த்தசி, சி பூர்வபக்க சதுர்த்தசியிலும், மார்கழி டராஜர் அபிஷேகம் சிறப்புற இடம்பெறு
ாதசியில் பூரீ மஹா விஷ்ணு அபிஷேகம்
பூரீ வரலசுஷ்மி விரதத்தன்று விசேஷ யார்க்கு மாங்கல்யச்சரடு வழங்கப்பட்டு ர் 21 நாள் பூஜைகள் சிறப்புற நடைபெற்று ணர் கேதார கெளரிக் காப்பும் அடியார்க்கு . வைகாசி விசாகத்தில் ஆறுமுக சுவாமி
யகள் சிவாகம முறைகளுக்கு அமைய டபெற்று வருகின்றன. இவ்விஷயத்தில் றிப்பாக ஆலயதர்மகர்த்தாழரீமான் தே.ம. பத்தைச் செவ்வனே செய்யப் பக்தியோடு குரியது.

Page 174
66
கா.சி:
குரு. ஐயா:
Ժ;m.9):
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
நித்திய பூஜைகள் உரிய வேன வருகின்றன. கோவில் உள்ளும், உள்ளது. ஆகவே மூர்த்தி, தல சிவாலயமாக பூரீ பொன்னம்ட இப்பெருஞ்சிவாலயததில் சிவப்ட கருதுகின்றேன்.
ஐயா. உங்களோடு எத்தனை சூ என்னுடன் 6 குருமார் உளர். உ பண்டாரம், சுவாமிதூக்குபவர், ஏ எல்லோருக்கும் ஆலயத்துடனேே உரிய வேளைகளில் தமது கடமை
குருக்கள் ஐயா. இவ்வாலயத் பங்குகொள்வது உங்கள் மனதிற் எனக்கு எல்லாக் கிரியைகளும் சr தீர்த்தம், நடேசர் அபிஷேகம், ெ உற்சவம், புரட்டாதி மஹாவிஷ்ணு குறிப்பிடலாம்.
ஐயா. நீங்கள் கொழும்பில் எ நல்கி வருகின்றீர்கள்.
என்னிடம் வந்து விளக்கங்களை, ! நான் கூறி நல்வழிப்படுத்தி வரு விநாயகர் கோவில், ஹேகித்த மு( கும்பாபிஷேகம் செய்து இன்றும் போடு விசேஷங்கள் நடைபெற் ஆலோசனையைக் கொண்டு நை
ஐயா. நீங்கள் கொழும்பிலும் ட கிரியைகள் பற்றி. கொழும்பு பூரீ பொன்னம்பலவா ஷேகங்களுக்குத் தலைமை தாங்கி முகத்துவாரம் பிள்ளையார், கெ முருகன், கொழும்பு இந்துக் கல்லு பிள்ளையார், விவேகானந்த சபை பூரீ நடராசர், மயிலனி விஸ்வநா; பல கோவில்களில் கும்பாபிஷே சம்மாங்கோட்டு, செட்டித்தெரு முதலான கோவிற்கும்பாபிஷேக

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ளகளில் இப்போது சிறப்புற நடைபெற்று புறமும் துப்பரவாக உள்ளது. திருநந்தவனம் ம், தீர்த்தம் என்பன கொண்ட மாபெருஞ் லவாணேஸ்வரம் மிளிர்கின்றது. ஆதலால் 1ணிபுரிவது நான் பெற்ற பெரும்பாக்கியம் எனக்
தருமார், உதவியாளர்கள் உளர்? நவியாளர்கள் 4 பேர் உளர். மேலும் மேளம், னைய வேலையாட்களும் இங்கு உளர். இவர்கள் ய வீடு உள்ளது. ஆதலால் எல்லோரும் சுத்தமாக களைச் செய்வது சுலபமாக உள்ளது.
தில் நீங்கள் செய்யும் எந்தக் கிரியைகளிற் குப் பிடித்தமானது எனக் கூறுங்கள்.
ரிதான். என்றாலும் மார்கழி திருவாதிரை, தேர், பளர்ணமி, கும்பாபிஷேக தினம், சோமவார ணு உற்சவம், விநாயக சதுர்த்தி என்பனவற்றைக்
வ்வாறான ஆலோசனைகளை ஆலயங்களுக்கு
கிரியை முறைகளைக் கேட்டால் மனப்பூர்வமாக கின்றேன். முகத்துவாரம் பூரீ சர்வார்த்த சித்தி நகன் கோவில் என்பன நான் தலைமை தாங்கிக் b எனது நல்வழிப்படுத்தலில் எனது பங்களிப் றுவருகின்றன. ஏனைய ஆலயங்களும் எனது டபெறுகின்றன.
பிற இடங்களிலும் செய்துள்ள முக்கிய கோயில்
ணேஸ்வரத்தில் நான் மூன்று மஹா கும்பாபி ச் செய்து உள்ளேன்.
ாட்டாஞ்சேனை பூரீ வீரமஹாகாளி, ஹேகித்த ாரிபிள்ளையார், விவேகானந்தா வித்தியாலயம் ப் பிள்ளையார், அகில இலங்கை இந்து மாமன்ற நசுவாமி, இரத்தினபுரி சிவன்கோவில் போன்ற கங்களைத் தலைமை தாங்கிச் செய்துள்ளேன். முத்துவிநாயகர், திருகோணமலை பத்திரகாளி ங்களிலும் பங்குகொண்டுள்ளேன்.

Page 175
கா.சி:
:חש39 . לש)לg)
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
அவுஸ்திரேலியா மெல்போன்
செய்யப்பட்டது. சுவிட்சர்லாந்து திலும் பங்குகொண்டு உள்ளேன். எனது வாழ்வில் பூரீபொன்னம் தலைமை தாங்கிச் செய்துள்ளேன் பவித்திரோற்சவத்தைக் கொழும்ட தாங்கிச் செய்துள்ளமை எனக்கு ப
ஐயா. நீங்கள் இவ்வாறு ஒரு அறிவுகொண்ட சிவாசார்யராக 6 களைப் பெற்றீர்கள்?
ஆரம்பத்திலே எனது தமையனார் ஈழத்துச் சிதம்பரம் சிவழி கணட குமாரசுவாமிக் குருக்கள், திருே முன்னேஸ்வரம் குரக்கள் ஆகியே ஆலோசனைகளைப் பெற்றுவந் தேவஸ்தானம் சிவபூணி ராஜப்பா தியாகராஜக் குருக்கள் அவர்களிட
இந்த கோவிற் கிரியை பத்ததிக கொழும்பில் உள்ள ஆலயங்களி ஆகமங்கள் காரணாகமம் காமிக களைக் கூறுவன. கிரியை முை சிவாசார்ய் பத்ததி, அருணாசே காரணாகமத்தை அடிப்படையா எல்லாக் கோவில்களும் அசோ இந்தியாவில் வேறுபாடுகள் உ பத்ததியையும் கொண்டதாக உள்
எமது மஹோற்சவத்தில் படைத்த முறையில் தேர்த்திருவிழாவை ! மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவி அந்தக் கோவில் முறை. எது எட இலங்கை, இந்தியக் கோவில்களி வருகின்றன.
ஐயா. எங்களது யாழ்ப்பாண தலைமைக் குருவாகக் கொண்டு செல்வது மரபாக உள்ளது. இ எமது பக்தர்களில் அழைப்பின் வழக்கத்தில் உள்ளது. திருமணம்

1ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 67
முருகன் ஆலயம் என்னால் கும்பாபிஷேகம் அடிஸ்வீல்ட் முருகன் ஆலயக் கும்பாபிஷேகத்
பலவாணேஸ்வரத்தில் பூரீ மஹா யாகத்தைத் ண். அத்தோடு இலங்கையிலே முதன் முதலாக பூரீபொன்னம்பலவாணேஸ்வரத்தில் தலைமை ன நிறைவை கொடுக்கின்றது.
பெரும் பேற்றினைப் பெற்று முதுபெரும் பர நீங்கள் எந்த எந்த சிவாசார்யரின் அறிவுரை
டம் கல்வியைப் பெற்றேன். பின்னர் காரைநகர் தீஸ்வரக் குருக்கள் பின்னர் அச்சுவேலி சிவபூg காணமலை சிவபூரிபூரணானேந்திரக் குருக்கள் ாரிடம் வேண்டிய வேளையில் உரிய முறையில் தேன். பின்னர் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் க் குருக்கள், திருக்கழுக்குன்றம் சிவபூீரீT C. மும் ஆலோசனைகளைப் பெற்று வருகின்றேன்.
ள் இருக்கின்றனவே. அவை எவ்வகையில் ற் பின்பற்றப்படுகின்றன? ாமம் என இருவகைப்படும். இவை விதிமுறை றகளைக் கூறுவன பத்ததிகள். அவை அகோர லாற்சவப் பத்ததி என உள. இலங்கையிலே கக் கொண்ட கோவில்கள் நடைபெறுகின்றன, ர சிவாசார்யப் பத்ததியை பின்பற்றுகின்றன. ள. அவை அந்தக் கோயிலையும், அக்கோவிற்
ளது.
ல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்ற ஆம் நாள் வைத்துள்ளோம். ஆனால் சென்னை பிலில் தேர்த்திருவிழா 6ஆம் நாள் உள்ளது. அது படி இருந்தாலும் சிவாகம முறைக்கு அமைய ல் பூஜை, உற்சவங்கள் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டு
ப் பாரம்பரியத்தில் கோவில் குருக்களையே எமது வீட்டு நல்ல விசேஷங்களுக்கு அழைத்துச் வ்வழக்கம் கொழும்பில் எவ்வாறு உள்ளது?
பேரில் பூர்வ, அபரக்கிரியைகளைச் செய்வது வீடு குடிபோதல், சாந்திகருமங்களையும் அபரக்

Page 176
68
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
கிரியைகளில் வீட்டுக் கிருத் வருகின்றோம்.
ஐயா. கொழும்பில் பண வசதி குறைந்திருந்தால் கிரியைகை அபிப்பிராயத்தைத் தயவுசெய்து
கிரியைகள் எல்லோருக்குமே ஒன் இல்லை. ஒரு சில சந்தர்ப்பத்தில் இருந்து கோவில் வழிபாட்டைச்ெ சிவாகம முறைகளுக்கு அமையச் என்றால் எமக்கு எல்லோருமே சி
ஐயா. நீங்கள் இவ்வாறு கூறு
அவர்களின் வழிபாட்டு நிலையி
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
பக்தரின் விரத அனுட்டானம் இ பற்றும் மிகவும் அதிகமாக உள்ள செவ்வனே எல்லோருஞ் செய்து காட்டுகின்றது.
என்றாலும் கிரியை விஷயங்கள் வேண்டிய அந்தியேஷ்டி, துடக்கு 16ஆம் செய்ய விளைகின்றார்கள் மீண்டும் அவர் வெளிநாடு செல் உறவுமுறையான ஒருவரை நியமி நாள் அங்கு உள்ள வசதிக்கு திருப்தியடையும், பிதுர்ஆசியும் 8 இதனைவிடுத்து 16ஆம் நாள் செய் ஏனைய துடக்குக்காரரான அவ நெறியைத் தவிர்க்கின்றார்கள். நா களைச் செய்வதில்லை. கிரியைகள். சம்பிரதாயம் பற்ற விசேஷமாகக் கூறுவதானால் கிரியைகளைச் செய்யும்போது ச கிரியைகள் ஒன்றுதான். மாற்ற சம்பிரதாயத்தையும் அனுசரித்துக்
ஒரு பூரணமான குருவாக ஒருவ
ஒரு குருவிடம் இருந்து 5-6 வருட முயற்சியால் மேலும் அறிவைப் ெ

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
நியம், திவசம் என்பனவற்றைச் செய்து
இருப்பின் கிரியையைக் கூட்டியும் பணவசதி ாக் குறைத்தும் செய்வது பற்றி உங்கள் கூறவும். றுதான். பணக்காரன் ஏழை என்ற வித்தியாசம் வசதி அற்று ஒருவர் இருந்தால் அவரை விரதம் சய்து அவர் செய்ய வேண்டிய வழிபாட்டினைச் செய்ய வழிகாட்டியும் வருகின்றோம். குருக்கள் வனடியார்தான்.
ம்போது பக்தரிடம் ஏதும் மாற்றம், அல்லது லே ஏதும் மாற்றத்தைக் காண்கின்றீர்களா?
ப்பொழுது சிறப்பாக உள்ளது. இதனால் மதப் ாது. கோவில் விரதம், பிதுர்க் கடமைகளைச் வருவது அவர்களின் பக்தி மேம்பாட்டைக்
ரில் ஒருவர் இறந்தால் 31ஆம் நாள் செய்ய க் கழிவு, வீட்டுக்கிருத்தியம் என்பனவற்றைப் ா. காரணம் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர் ல வேண்டுமாம். அதற்கு அவர் தமது இரத்த க்கலாம். அவரும் தாம் வசிக்கும் நாட்டில் 31ம் அமையக் கிரியைகளைச் செய்தால் பிதுர் கிடைக்கும்.
தால் கடமையைச் செய்பவர் மட்டும் அல்லாது ரின் இரத்த உறவுக்காரரும் அல்லவா சமய ன் அப்படியான வழமைக்கு மாறான கிரியை
உங்கள் அபிப்பிராயம் பற்றிக் கூறுங்கள். ாமது வீடுகளில் குருக்களைக் கூப்பிட்டுக் றுக் கூடவாகக் கிரியை இருக்கின்றதா? ம் இல்லை. ஆனால் அவர் அவர் குடும்ப கிரியைகளைச் செய்து வருகின்றேன்.
வர எத்தகைய தகுதி தேவை
ப் பயிற்சி தேவை. அத்தோடு அவரின் சொந்த பறுவது மிக அவசியம்.

Page 177
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு.ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
முற்காலக் குருகுலக் கல்வி மு பாடமாக்கி மந்திரம் சொல்வதே ஒலிப்பதிவு செய்து அதனை ஒட6 பிழை. மந்திரம் வாயால் சொல்லி தொனி முக்கியம். குருவின் ஆளுை மிக முக்கியமானதாகும்.
உங்கள் அபிப்பிராயப்படி ஒரு பூரன் என்ன ஐயா. முதலாவது நேர்மை. அடுத்தது அ சந்தியாவந்தனம், சிவபூஜைகை செய்தல் வேண்டும். ஆசார ஒழுக் புராணம், ஆகமம் ஆகியனவற்றை படிப்படியாகத் தமது அறிவைப் ( மக்களை நல்வழிப்படுத்துதல் அ ஆகும்.
தற்போது லெளகீகம் மேலோங்கி சிறார்கள் பாதிப்புக்குள்ளாவர் என் ஐயா. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் இது குருவிடம் அவர்களிடம் கல்வி செல்வர். இவைகளை விடுத்துத் த இழுக்க முடியாது.
ஐயா. உங்களைப் போன்ற அறி எமது சந்ததியினர் பெற நாம் எ தொடர்பாக என்ன செய்துள்ளீர்க
கல்வியை விருத்தி செய்யப் பாட
தொழில் நியமனம், உரிய ஊதிய
என்பன முக்கியமானவை. இந்த
இலங்கைச் சிவப்பிராமண சங்கத் விடயத்தை எலலோரும் விரும்பிஏ ஷண்முகரத்தினக் குருக்கள் இந்தச் இன்று இச்சங்கத் தலைவராகவும் சங்கம் அவர்களது வருடாவருடம் ஆ கொழும்பு, பூரீசிவதர்ம சம்வர்த சிவாகமப் பாடசாலை, சுன்னாக சங்கரபண்டிதர் வேதப் பாடசாலை பாடசாலைகளை நிறுவிப் பிராட குருகுலப் பயிற்சி என்பனவற்றை அ

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 69
Dறையில் பாடமாக்குவது முக்கியமானது. 5 மரபாக இருந்தும் வருகின்றது. இன்று விட்டுக் கிரியைகளைச் செய்வது சரியானதா? உச்சரித்துச் செய்யவேண்டியதாகும். அங்கு மையும் அவர் மற்றவர்களுக்கு கையளிப்பதும்
னமான குருவிடம் இருக்கவேண்டிய பண்புகள்
வரது சமயானுஷ்டானம். ஆன்மார்த்தமாகச் ளச் செய்யவேண்டும். பிரார்த்தனைகளைச் கத்தினின்றும் சற்றும் நீங்கலாகாது. வேதம், க் கற்க வேண்டும். கற்றுக்கொண்டே இருந்து பெருக்க வேண்டும். இவைகளைக் கொண்டு வசியம். இதுவே ஒரு குருவின் கடமையும்
கியுள்ளது. இதனால் உந்தப்பட்ட பிராமணச் ற ஒரு அபிப்பிராயம் உள்ளது. இது சரியானதா
வே எல்லோருக்குமானது. தாய், தகப்பன், பயின்றவர்கள் நேர்மையான வழியிலேயே நம்வழியே செல்பவர்களை நாம் நமது பக்கம்
வுகொண்ட குருமாரை வருங்காலங்களிலும் ன்ன செய்யலாம். இப்போது நீங்கள் இது 56ir?
சாலைகளை நிறுவலாம். படித்து முடிந்ததும் ம், வதிவிட வசதி, உத்தியோக உத்தரவாதம் நோக்குடனேயே 1957 நவம்பர் மாதம் அகில தை நிறுவினோம். நான் முன்மொழிந்த இந்த ாற்றுக்கொண்டனர். கப்பித்தாவத்தை பிரம்மபூரீ சங்க ஆரம்பத்தை அப்போது அங்கீகரித்ததோடு உள்ளார். கலாசார அமைச்சில் பதிவுபெற்ற அன்பளிப்புப் பணத்தையும் பெற்றது. இதனால், ந்தனி வித்தியாலயம், மாவிட்டபுரம் வேத ம் பூரீசதாசிவ பிராசின பாடசாலை, நீர்வேலி ல, துன்னாலை காசிநாத வித்தியாலயம் ஆகிய மணச் சிறார்களுக்கு வேத சிவாகமக் கல்வி, அளித்தோம். வருடாவருடம் பரீட்சைவைத்துச்

Page 178
70
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
(35QU5. gouLIT:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
சான்றிதழ்களை வழங்கினோம்.
தோற்றிச் சித்தியெய்தியுள்ளன. முறையை நடத்த முடியா வாணேஸ்வரத்தில் மட்டும் பூரீ
நடத்துகின்றோம். எம்மைப் போ இந்த விடயத்தில் முன்னர் 1956 மு செய்த எல்லாச்சங்கங்களுக்கும் ஏ இந்து கலாசார அமைச்சு, திணைக் செல்லும் சங்கங்களுக்கு மட்டும் ஏனைய சங்கங்களுக்குக் கொடு இலங்கையில் உள்ளது.
ஏனைய மதத்தவர் தமது குருவின் உதவுவது போன்று எமது இந்து என்று நான் கூறுகின்றேன். இதன இருக்கலாம். அது எமது தவறு. குருமார் தமது கடமைகளைச் ( வதிவிடம், அவர்களது நலன் ே போன்று பிராமணர் நல்லொழு கெளரவம் அவர்களுக்குக் கிடைக் மேலும் 4 பிள்ளைகள் ஒரு குடும் மட்டும் போதாது. ஆகவே பிராட யும்கூறவேண்டும்.
2uT..... யாழ்ப்பாணத்தில் இரு ஒன்று. இப்போது பிற நாடுக விடயத்தில் பலவித செய்திகள், நடைமுறைகளை நாம் எவ்வாறு அங்கு உள்ள சூழலுக்கு அமை செயல்படுகின்றார்கள் என்றே அ பேணுவது. அங்குள்ள மக்கை சிறப்பான விடயம். ஆனால் அவ தையும் அங்குள்ள மக்களையும் ே கொண்டு நாம் எதனையும் அறிய
ஐயா. கொழும்பிலே எம்மைப் ஏனைய இந்துக்களும் உங்களிட ஆம். வருகிறார்கள் சிந்து பாய் எல்லோரும் வருகின்றார்கள். கே செய்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு அங்கேயும் கிரமமாக வழிபா

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
எமது மாணவர்கள் இந்தியப் பரீட்சைகளிலும் r. என்றாலும் 1983க் கலவரத்தால் இக்கல்வி ததால் இப்பொழுது பூரீபொன்னம்பல சிவதர்ம சம்வர்த்தனி வேதப் பாடசாலையை ன்று வேறு ஒருசில சங்கங்களும் நடத்துகின்றன.
மதல் கலாசாரத் திணைக்களம் தன்னிடம் பதிவு தோ ஒரு கொடுப்பனவைக் கொடுத்தது. ஆனால் களம் என்று வந்தபின்பு அவர்கள் அமைச்சரிடம் பெருமளவு பணத்தைக் கொடுக்கின்றார்கள். ப்பதில்லை என்ற பரவலான அபிப்பிராயம்
தன்நிலை வாழ்வுக்கும், குருமுறை வாழ்வுக்கும் க் குருமாருக்கு நாம் எதுவுமே செய்யவில்லை ால் குருமாரின் வாழ்க்கை முறை திருப்தியற்றும் இதனை நிவர்த்திக்க நாம் என்ன செய்யலாம்? செய்யவேண்டும். அவர்களுக்கான ஊதியம், பணல் என்பன மிக அவசியமானவை. அதே ழக்கத்துடன் வாழ்வதாலேயே நீங்கள் கூறிய கின்றது. ஒழுக்கமற்றவர் சமூகத்துக்கே உதவார். பத்தில் இருந்தால் ஒருவரின் கோவில் ஊதியம் மண சமூகம் இங்கே கவலைப்படும் நிலையை
ந்து குருத்துவத்துக்குக் கொழும்புக்கு வருவது ளுக்கும் குருவாகச் செல்கின்றார்கள். இது கருத்துக்கள் உள்ளன. மேல்நாடுகளில் இந்து
பேணலாம்?
யக் குருமார் அங்கு தம்மாலான முறையில் 1றிகிறேன். அவர்கள் அங்கு இந்து மரபினைப் 1ள இந்து சமய வாழ்வுக்கு இட்டுச்செல்வது பர்கள் தவறு செய்தால் அது கோவில் நிர்வாகத் பொறுத்தவிடயம். பல மைல் தூரத்தில் இருந்து ாது அபிப்பிராயம் கூற இயலாது.
போன்ற தமிழ் பேசும் இந்துக்களைப் போன்று ம் வருவது உண்டா?
மார், மலையாள அடியார், தெலுங்கு அடியார் ாவில் அபிஷேகம், அர்ச்சனை வழிபாடுகளைச் த் தனித்தனி வழிபாட்டுத் தலங்கள் உள. நிகளைச் செய்து வருகின்றனர். அவர்களது

Page 179
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கா.சி:
(ég5(15. ga9u1f7:
கா.சி:
குரு. ஐயா:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
ஆலயத்திலே அவர்களுக்குக் குரு ஹோமம், சாந்தி போன்றவற்றிற்கு
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியங் என எதனைக் கருதுகின்றீர்கள், எனக் கருதுகின்றீர்கள்? இந்துப் பாரம்பரியங்கள் எனக் வீட்டிலே தைப்பொங்கல் முதல நடத்தும் சமய விழாக்கள் எல்ல மதத்தவரும் இந்து மதம் அல்லாத கின்றார்கள். முறையாக வழிபடுகி
அர்ச்சனை அபிஷேகம் செய்யும் சங்கற்பஞ்செய்தல் வேண்டும். ஆனால் ஒருசிலர் மேடம், மீனப றார்கள். இது பிழை. நட்சத்திரம், ெ
ஐயா. பெளத்தர் கூட உங்கள் எவ்வாறு வழிபாடுகளைச் செய் அவர்கள் எமது இந்துக்களைப் கின்றார்கள். திருநீறு தரித்து, தீர்த் கடைசியாகச் சண்டேஸ்வரப் ெ செல்கின்றனர்.
வீட்டிற்கு அத்திவாரம், வீடு கு எம்மைக்கொண்டு வீட்டில் செ துர்க்கை அம்மாளுக்கு நெய் விள பெற்ற இந்து, பெளத்தப் பெண் வணக்கம் பூரீ விஷ்ணு வழிபாடு கணதெய்யோ எனப் பிள்ளையா வழிபடுவதும் வழக்கத்தில் உள்ள
இவைமட்டுமல்ல பெளத்தர்கள் இ அப்படி ஒரு திருமணத்தை ஆகள் களுக்கு முன்பும் இப்படிச் செய்து
இந்துப் பாரம்பரியங்களை இப் யினருக்கு ஏற்ற வகையில் வளர் ஆலயத்திற்கு வரும் அடியார்க்கு வேண்டும். உரிய விளக்கங்களை செய்வர். இப்பொழுது பெளத்த மூர்த்தி அம்சம், விரத விளக்கம் அளித்தால் அவர்கள் வழிபாடு சிற

ாம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 71
ந ஒருவர் உள்ளார். வீடு குடிபுகுதல், லக்ஷமி நஎம்மை அழைப்பார்கள்.
பகள் எனக் கூறுமிடத்து நீங்கள் சிறப்பானவை எவை இந்துப் பாரம்பரியங்கள் அல்லாதவை
கூறும் போது கோவில்கள், திருவிழாக்கள், ான இல்ல விழாக்கள், பல்வேறு சங்கங்கள் ாம் வரவேற்கக் கூடியன. சிறப்பாக இந்து ாரும் இந்த அனுட்டானங்களை மேற்கொள்ளு ன்ெறார்கள்.
போது நட்சத்திரம், ராசி; பெயர் சொல்லியே பலர் நட்சத்திரம், பெயரை மட்டும் கூறுவர். ம் என ராசியைக் கூறிப் பெயரைச் சொல்கின் பயரையேனும் சொல்லிசங்கற்பிப்பது நல்லது.
கோவிலுக்கு வருகின்றார்களே. அவர்கள் கின்றார்கள்?
போலவே அர்ச்சனை, அபிஷேகம் செய்விக் தம் பருகி, சந்தனம், குங்குமம் பொட்டிட்டுக் பெருமானைக் கைதட்டி வழிபட்டு இல்லஞ்
நடிபுகுதல், வீட்டில் சாந்தி என்பனவற்றை ய்விக்கின்றார்கள். எமது ஆலயத்தில் உள்ள ாக்கிட்டு வழிபட்டுத் திருமணப் பேற்றினைப் rகள் அதிகமாக உள்ளனர். பெளத்தர் ஈஸ்வர
விரும்பிச் செய்வதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. ாருக்கு தேங்காய் எம்மைப் போல உடைத்து ğ5I.
இந்து முறைப்படி கல்யாணம் செய்கின்றார்கள். ஸ்ட் முற்பகுதியிற் செய்துள்ளேன். 5 வருடங் ள்ளேன்.
போது உள்ளவர்களுக்கும் பிற்காலச் சந்ததி க்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஏற்ற வகையில் அவர்களைத் திருப்திப்படுத்த அளித்தால் அவர்கள் விளங்கி வழிபாடுகளைச் மக்கள் அதிகமாக வருவதால் அவர்களுக்கு எமது திருவிழா விளக்கங்களை அவர்களுக்கு }க்கும் எனக் கருதுகின்றேன்.

Page 180
72
கா.சி:
குரு. ஐயா:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
எமது சிவனடியார்க்கு சமய பிரசங் அளிக்கலாம். கொழும்பு பூரீ ெ முற்றோதல் தைப்பூசத்தன்று அ பெறுகின்றது. கொழும்பு, விவே முற்றோதல் வருடா வருடம் நை வித்திடுகின்றன. ஆனால் பெரும
ஆரம்பத்தில் இராமகிருஷ்ண மி பி.பி. தேவராஜ் அமைச்சராக இரு அறநெறிப்பாடசாலைகளைக்கே மாணவர்க்கு ஏற்ற ஒரு சமயக் க ரீதியில் சமய பாடப் பரீட்சை ை விருத்திக்கே எனலாம். ஆகவே எ விளங்கிக்கொள்ள வசதிகளைச் ெ
கோவில்களில் பணக்காரன், ஏழை நாம் சமய நீதியாக எவ்வாறு நட இது ஒரு நல்லகேள்வி. திருமணத் 15 திருமணங்களை மாப்பிள்ளை வாங்கிக்கொடுத்து கோவிலிலோ, பூர்வமாகச் செய்து அவர்களுக்கு மேலும் விதவைகள், திருமணமா தொழில்வாய்ப்புக்களையும் அளி செய்யலாம். இவ்வாறு சமூக நலன்
‘ என்பது எனது அபிப்பிராயம்.
дѣт.8F):
குரு.ஐயா:
பொதுவாகச் சமூகக் காரியங்களை மட்டுமல்ல இந்து மன்றங்கள், ! காகவும் சமய வளர்ச்சிக்காகவும் இறையருள் எல்லோருக்கும் கிட்(
குருக்கள் ஐயா. இவ்வளவு நே தந்தீர்கள். மிக்க நன்றி. வணக்க ஆம். நல்லவை எப்பொழு இப்படியான விடயங்களைத் தெ நல்லாசிகள் கொழும்பு வாழ் ப செளபாக்கிய வாழ்வு வாழ்வார்கள்

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
கம், கல்வி மூலம், பிரசார மூலம் விளக்கங்களை பான்னம்பலவாணேஸ்வரத்தில் திருமுறை ஆரம்பித்து மஹாசிவராத்திரியுடன் நிறைவு கானந்த சபையிலும் இப்படியான திருமுறை டபெறுகின்றது. இவை பக்தி மார்க்கத்திற்கு ாவு மக்கள் பங்குகொள்வதில்லை.
ஷன் ஆரம்பித்த அறநெறிப் பாடசாலை திரு. ந்தபோது இந்து கலாசார திணைக்களம் மூலம் ாவில்களிலும், பாடசாலைகளிலும் ஆரம்பித்தது ல்வியாகும். விவேகானந்த சபை நாடளாவிய வப்பதும் இளஞ் சந்ததியினரின் சமயக் கல்வி ல்லோருக்கும் சமய அறிவை உரிய முறையில் சய்து கொடுப்பது உத்தமமானது.
p என்பதை இயன்றளவு குறைக்கும் வகையில் ந்துகொள்ளலாம் என நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள்? தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு முகூர்த்தத்தில் 10, , மணப்பெண்ணுக்கு உடுப்பு, தாலி, மாலை பொது மன்றத்திலோதிருமணவிழாவை கிரியா க் கல்யாணச் சாப்பாட்டையும் கொடுக்கலாம். காத பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரம் குடிசைத் ப்பது நல்லது. ஏடு தொடக்குவதும் இப்படிச் களைச் செய்வதால் மதமாற்றம் தவிர்க்கப்படும்
ா இலவசமாகச் செய்யலாம். இதற்குக் கோவில் சபைகள் கூட முன்வந்து சமூக மேம்பாட்டிற் செய்வது எல்லோருக்குமே நல்லது. இதனால் டும் என்பது உறுதி.
ரமும் அரிய பெரிய பயனுள்ள விடயங்களைத் 5ம்.
தும் நல்லவையே. நல்ல மனங்கொண்டு ரிவாக்கி சமய வளர்ச்சிக்கு உதவினிர்கள். எனது க்களும் இலங்கை மக்கள் எல்லோரும் சகல ΤΠΦΗ

Page 181
எஸ்.
புதிய கதிரேசன் ே சுப்பிரமணியம் செட்
நேர்கண்டவர் : பேரா
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
வணக்கம். திரு. சுப்பிரமணியம்
பாரம்பரியம் சம்பந்தமான எமது முக்கியமான விடயமொன்றனுக் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார். நி யாளராக இருக்கும் தாங்கள் இ களையும், தரவுகளையும் தரவே தாக, தங்கள் பரிபாலனத்தின் கீ களிலும் உள்ள கோயில்கள் யா கொழும்பு புதிய கதிரேசன் கே ஆகியவற்றின் பிரதம அறங்காவன் நிரந்தர அறங்காவலராகவும் உள்ே
இவற்றைவிடவும் செட்டியார் கு இருக்கின்ற்னவா?
கொழும்பில் பழைய கதிரேசன் முத்துமாரி அம்மன் கோயில்கள் கம்பளை நாவலப்பிட்டி, புசல்ல ஆகியன தற்பொழுதும் நகரத்த இடங்களில் உள்ள கோயில் வெளியேறும்போது ஏனையோரி

காயில் அறங்காவலர்
டியாருடனான நேர்காணல்
சிரியர் கா. சிவத்தம்பி
செட்டியார் அவர்களே! கொழும்பில் இந்துப்
வெளியீட்டில், நாம் பதிவுசெய்ய விரும்பும் $குத் தாங்கள் பொறுப்பாக இருக்கிறீர்கள். ர்வகிக்கும் ஆலயங்களுக்குப் பொதுமுகாமை த்தொகுப்பிற்குப் பயன்செய்யக்கூடிய தகவல் ண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலாவ ழ் கொழும்பிலும், இலங்கையின் பிற இடங் வை என்பதைத் தயவுசெய்து சொல்லுங்கள்? ாயில், காலி கதிர்வேலாயுத சுவாமி கோயில் ஸ்ராக உள்ளேன். திருக்கேதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு ளேன்.
லத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வேறு கோயில்கள்
கோயில், நீர்கொழும்பு மற்றும் புத்தளத்தில் ", கண்டியில் பிள்ளையார் கோயில், மேலும் )ாவை ஆகிய இடங்களில் தலா ஒரு கோயில் ார் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ளன. ஏனைய சில கிர்வாகங்களை நகரத்தார் நாட்டை விட்டு டம் கையளித்துவிட்டுச் சென்றனர்.

Page 182
74
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
உதாரணமாக..? பதுளை, ரக்குவானை, குருநாகல் நகரத்தார் நிர்வாகத்தில் இல்லை.
நகரத்தாருடைய முக்கிய இயல் அமைப்பது. நகரத்தார் எப்பே கோயில்கள் யாவை?
1800இல் முதன்முதல் வந்திருக்கள் என்கின்றன. அவர்கள் முதன்முத அதன்பின் காலி, யாழ்ப்பாணத் தொடங்கப் பெற்றது. கலவரத்தில் இப்பொழுது எஸ்.ரி.ஆர். அதை
கொழும்பை எடுத்துக்கொண்ட தங்கியிருந்தீர்கள். அதிலிருந்து தனிநபர்களாக வந்திருந்து (குடுப் முதல் தங்கியிருந்த இடம் செட் அவர்கள் முதலில் சிறிய வேை இப்பொழுது சொல்வோமே ‘ே செட்டித்தெருவில் தம் வியாபாரத் சுவாமி வரவு என்று வைத்துத்தா தாலும் சுவாமிக்கென சிறு பங்கு கொடுத்து தேவைப்பட்டால் மே! அப்பொழுது ஒரு கட்டுப்பாடு இ சொல்வோம் அதை அப்பொ( இருக்கிறது என்பதை குடத்துள் 6 கைப்பட எழுதிப் போடுவார்கள் அதுபோல. கடவுளுக்குப் பயர் நூற்றுக்கு ஒரு வீதம்? அரை வீத பாட்டின்படி எல்லோரும் பண பணத்தைக் கொண்டுதான் ே வருடாவருடம் ஒவ்வொருவரும் எழுதவேண்டும். எழுதப்படா இல்லை. ஆனால் ஆலோசனை
அந்தப் பணத்தைத்தான் மகமை ஆம். அதுதான் மகமை. குடமுழு கப்பிடெல். இந்த நாட்டில் 1 இந்தோனேஷியா எல்லா நாடுக கிழக்கு ஆசியா சென்றவர்கள்

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ஆகிய இடங்களிலுள்ள கோயில்கள் தற்போது
}பு தாங்கள் செல்லுமிடமெல்லாம் கோயில் ாது இங்கு வந்தார்கள். அவர்கள் நிறுவிய
ஸ்ாம். பத்திரம் மூலம் கிடைக்கும் தகவல்கள் 1809 ல் வந்த நகரம் யாழ்ப்பாணம். பின்னர் கொழும்பு தில் கதிரேசன் கோயிலும் நகரத்தாராலேயே ள் பின் மற்றவர்களாலே நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. ப் பார்த்துக்கொண்டு வருகின்றார்.
ால், வந்து நீங்கள் புறக்கோட்டையில்தானே தயவுசெய்து ஆரம்பியுங்கள். ம்பங்களை விட்டுவிட்டு வந்து) அவர்கள் முதன் டியார்தெரு. கூட்டங் கூட்டமாக சேர்ந்திருக்க ல அமைத்தே வழிபட்டு வந்தனர். நாங்கள் ஷர் கப்பிடெல்' என்று அதேபோலே அவர்கள் தைத் தொடங்கும் போதெல்லாம் கதிர்வேலாயுத ன் தொடங்குவார்கள். எந்தத் தொழில் ஆரம்பித் கை வைப்பார்கள். அப்பங்கைக் கோயிலுக்குக் லும் கொடுத்து கோயிலை வளர்த்தெடுப்பார்கள். இருந்தது. இப்பொழுது நாம் ‘கப்பிடெல்' என்று ழுது அவர்கள் தங்களிடம் எவ்வளவு பணம் ாழுதிப் போடுவார்கள். ஒவ்வொருவரும் தங்கள் . இப்போது ‘செல்ப் டிகளறேஷன் என்போமே $து ஒருவருமே குறைத்து எழுதமாட்டார்கள். ம் என்று கட்டுப்பாடு வைப்பார்கள். அக்கட்டுப் ாங்கொடுத்துத் தீரவேண்டும். அப்படிச்சேர்ந்த காயில்கள் கட்டப்பட்டன. அதை விடவும் குறித்த தொகைப் பணத்தைக் கோயிலுக்கென விட்டால். அவர்களைத் தண்டிப்பது என்று கள் கூறி வசூலித்துவிடுவார்கள்.
என்பதா? க்குக்கு எழுதப்படுவது ஆஸ்தி. ஆஸ்தி என்றால் மட்டுமல்ல பர்மா, மலேஷியா, சிங்கப்பூர், Rலும் இதுவே வழக்கம். ஏனோ தெரியவில்லை மேற்கு ஆசியா நோக்கி செல்லவே இல்லை.

Page 183
கா.சி:
எஸ்.சு :
J5IT.S:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
காரணம். அங்கு இஸ்லாமிய அ செட்டிமார்கள் இந்து மதத்தில் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து கழுத்திலே உருத்திராட்ச பார்கள். இப்பொழுது இது சிறி: எவ்வளவு நெருங்கிப் பழகியிருந்த இரண்டு பேர்தான் மதம் மாறியுள்ள வற்புறுத்தவில்லை. இவர்களும் கிடையாது.
கிழக்கோடு நெருங்கிய தொடர்பு ெ அதற்குப் பின்பும் ஏற்பட்ட கடற்ே னாலும் அரசர் சார்பில் அதனை நீ ஆகியோரே. இதற்குக் கல்வெ தொடர்ச்சியாகத்தான் நீங்கள் கிழ (Մ)ւգպւb.
உண்மைதான், மிக ஆதிகாலத்தில் ( பின் வெள்ளையர் காலத்தில், வெ6 தாமே செய்ய விரும்பியமையா விட்டாலும் இவர்களின் வருகைை
எங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் உங்க சொல்வதுண்டு. “சிற்றி பீபள் ஆர வணிகத்தில் ஈடுபட்டதுண்டு. நா சொன்ன ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வி இருந்தனர் என்பது?
சிலப்பதிகார காலத்திலிருந்து ே வாணிபத்தில் ஈடுபட்டதாக அறிய நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பதால் முடியவில்லை. கோவலன் எங்க காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலேதான். பெண்களை அழைத்துச் செல்வதில் அரசன் ஒருவன் இவர்களுடை காரணத்துக்காக பாண்டிய நாட்டு பாண்டிய நாட்டுக்குரியதாக இரு இருப்பதனால் இந்த கிழக்கு நாடுக
கொழும்பில் நகரத்தார் நிறுவிய
அங்கு முன்பே ஒரு வேல் இருந் என்னைப் பொறுத்தவரை அவ்வா ஜிந்துப்பிட்டி கோயிலில் ஒரு வே:

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 75
ஆதிக்கம் கடுமையாக இருந்திருக்கலாம்.
ஊறித் திளைத்தவர்கள். முதன்முதலில்
கொடுக்கும்போதே சைவத்தைச் சொல்லிக் ம் அணிவித்துத்தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிப் து மறைந்து வருகிறது. வெள்ளையரோடு நாலும் இதுவரை நானறிந்தவரை இரண்டே ாார்கள். வெள்ளையர்களும் மதம் மாறும்படி இடங்கொடுக்கவில்லை. மதமாற்றமே
வர மற்றொரு காரணம். சோழர் காலத்துக்கும் பெருவணிகத்தை அரசர் கொண்டு செலுத்தி ைெறவேற்றியவர்கள் நகரத்தார். வணிகத்தார் ட்டுச் சான்றுகளும் உண்டு. அதனுடைய முக்கிற்குச் சென்றிருக்கலாம் என்றும் கருத
சோழர்களிக் உதவி காரணமாக சென்றதுண்டு. ஸ்ளையர் இவர்களுக்கு தமது வியாபாரத்தைத் ல், இவர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு போகா ய வரவேற்பார்கள்.
களுடைய குலத்தவரைத்தான் நகரத்தார் என்று ம்பத்தில் சமணர்களும் பெளத்தர்களும் கூட ட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் பற்றி - நீங்கள் விடயம் அவர்கள் தொடர்ந்து சைவர்களாக
கோவலன் - நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வருகிறது. எனினும் அவை பத்திரபூர்வமாக எவ்வளவு தூரம் உண்மையோ என சொல்ல ள் சமூகத்தவன். நாங்கள் முன்பு வாழ்ந்தது அங்கு அடிக்கடி வெள்ளமேற்பட்டதனால் )லை பாதுகாப்புக்காக ஒரு சமயத்திலே சோழ ய பெண்களை தொட்டுவிட்டான் என்ற க்குச் சென்றார்கள். அப்போது எமது இடம் ந்தது. பெளத்தம் ஓரளவு சைவத்தை ஒத்து ளுக்குச் சென்றிருக்கலாம்.
முதல் கோயில் பழைய கதிரேசன் கோயில். ததாகவும் ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறதே?
றான செய்தி ஏதும் தெரியவில்லை. முன்பே ல் இருந்ததாகவும் அந்த வேலையே இவர்கள்

Page 184
76
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
வழிபட்டார்கள் என்றும் செய் கோயிலில் ஒரு வேலிருந்ததாக கோயிலையுமே முதலில் ஆரம்பி; கோயில்கள் பெருகிவிட்ட காரண அழைத்து அவர்கள் கையில் கொ(
பழைய கதிரேசன் கோயில்தான்
ஜிந்துப்பிட்டி கோயில்தான் ஆதி முதலில் அந்தக் கோயிலை வணங்
அடுத்து எந்த கோயில் கட்டப்ப அடுத்த கோயிலும் செட்டியார் தெ பட்டது.
இரண்டாவது கோயில் கட்டப்ப
நிர்வாக அதிகாரப் போட்டி. இ நிர்வகிப்பது என்ற போட்டியால்
செட்டியார் தெரு கோயில்கள் அ பிட்டி கோயில்களுக்கும் இன்று வற்றால். 130ஆவது வருட ஆடிவேல் இ கோயில்கள் உருவாகின்றன. எள் கிறார்கள். இந்த ஒரு வேல்வியூ விழாவாக நடத்தப்படுகிறது.
நாம் 1949 / 50இல் கொழும்பு ( தேசாதிபதி, பிரதமர் முதலியோர் 1983க்குப் பின் இது குலைந்தது சரி, இப்பொழுதும் ஜனாதிட முக்கியத்துவம் தந்துவருகின்ற மணிநேரம் தாமதித்துச் சென்றே காத்திருந்து வழிபாட்டார்கள்.
மரியாதையை பெற்றார். இவ் வந்திருந்து விருந்து தந்து கொ? கின்றார்கள்.
பம்பலப்பிட்டி கோயில்கள் எட்
1839ல் செட்டியார் தெரு கோ இருக்கவேண்டும்.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
கி இருக்கிறது. மற்றபடி முன்பே கதிரேசன் எனக்குத் தெரியவில்லை. சம்மாங்கோட்டுக் தவர்கள் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள்தான். னத்தால் ஏனைய வியாபார சமூகத்தினரையும் த்ெதுவிட்டார்கள்.
முதல் கோயிலா?
$கோயிலாக இருந்திருக்க வேண்டும். இன்றும் கிவிட்டுத்தான் தொடங்குகிறோம்.
ட்டது.?
ருவிலேதான் முதற்கோயிலுக்கு அருகே கட்டப்
ட்ட காரணம் என்ன? ருவரிடையேயும் பணவசதி இருந்ததால் யார் வந்தது.
புளவு முக்கியத்துவம் வெள்ளவத்தை பம்பலப் கிடைக்கின்றன. ஆடிவேல் விழா முதலிய
}ப்பொழுது நடந்திருப்பது. இப்போது பல ஸ்லோருமே வேல்விழா நடாத்த ஆரம்பித்திருக் மாதான் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுத் தேசிய
வந்தபோது அரச அலுவலகங்கள் மூடப்பெற்று கலந்துகொள்வதாக ஆடிவேல்விழா இருந்தது. என்று நினைக்கிறேன். சரிதானா?
தியும், பிரதமரும் எமது வேல்விழாவுக்கு னர். 2002இல் நாம் கொடுத்த நேரத்துக்கு இரு பாதும் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமாரதுங்க அவர்கள் இவ்வருடம் அவர் இல்லாததால் காரியதரிசி வருடம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நேரில் ண்டாடினார். அவர்களும் இந்து மதத்தை மதிக்
போது கட்டப்பட்டன?
பில் கட்டப்பட்டது. இந்தக் கோயில் 1874ஆக

Page 185
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
கோயில் நிர்வாகம் பற்றி..?
இப்போது ஜனநாயக முறையில் ே நியமிக்கும் முறையில் இருந்தது. இருவருடமே பதவியிலிருக்கலாட அப்போது தவறு நிகழாது. எந்தவே எடுக்கும் தீர்மானத்தை நிறைவேற் செய்ய முடியாது. இத்தகைய வி பின்பற்றப்பட்டுள்ளதைக் காணமு
ஒரு முக்கியமான வினா. சாதா கோயில் ஏன் முக்கியமாகிறது? கோயில் கூடுவதற்குச் சிறப்பான அவருக்கு எவ்வாறு உதவி செய இடமாகவும் கோயில் விளங்குகிற உதவுவதற்குரிய ஒரு இடமாக உள் அகெளரவம் நேர்ந்தால் அதைத் தி எடுக்கும்.
சாதாரண நகரத்தார் ஒருவருக்கு இ சாதாரண நபருக்கு கதிரேசன் பற் வணங்கி, வருவாயில் கொடுக்க வணிகருக்கும் கோயிலுக்குமான அப்போது. காலையில் எழுந்து ( வேலையில் ஈடுபடுவர். எக் சிறியவராயினும் பெரியவராயினு மறைந்து கொண்டு வருகிறது.
அப்படியானால் வெள்ளிக்கிழமை தினமும் போவார்கள். தவறின போவார்கள். கார்த்திகை மிக முக் அன்று கண்டிப்பாகப் போவார்கள்
உங்களுடைய சொந்த இடம் அல்ல மையமாகக் கொண்டு நடக்குமா! அதில் மட்டும் இன்றும் கண்டிப் பிறந்தோம்ோ - அது சிறு கிராமே திருமணம் செய்வோம். இங்கு தி( அங்குதான் கண்டிப்பாக நடாத்தப்
உங்கள் கோயில்களைப் பொறுத்த
அநேகமாக இந்துக்களுக்கு பொ கொண்டாடப்படுகின்றன. கண்டி

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 77
வாட்டுப்போட்டு செய்வது போல அல்லாமல் முன்பு ஆட்கள் அதிகம் என்பதால் ஒருவர் ம். சுழற்சி முறையில் பதவியில் இருக்கலாம். ாரு அறங்காவலர் என்றாலும் பொதுக்குழு கூடி றவே அதிகாரம் உள்ளது. தாம் நினைத்ததைச் டயத்தில் 1800களிலேயே ஜனநாயகத்தன்மை டியும்.
ரண நகரத்தார் குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு
இடமாகவும், ஒருவருக்கு கஷ்டம் வந்தால் ப்யலாம் என்று ஆலோசிப்பதற்குச் சிறந்த து. வணிகர்களைப் பொறுத்த அளவில் கோயில் ர்ளது. வழிபடுவோர்களுக்கு துன்பம் அல்லது நீர்க்க பொதுக்குழு கண்டிப்பாக நடவடிக்கை
து ஒரு முக்கிய தகவல். அது மாத்திரமல்லாமல் றிய நம்பிக்கை என்ன? காலையில் எழும்பி, வேண்டியதைக் கொடுத்து. இப்படி அந்த நடைமுறைத் தொடர்புபற்றிச் சொல்லுங்கள். குளித்து கோயிலுக்குப் போய்விட்டுத்தான் பிற காரியத்தையும் பின்பே தொடங்குவர். வம் இதுவே வழக்கம். இப்போது கொஞ்சம்
களில் கட்டாயம் போவார்களா?
ால் வெள்ளி, கார்த்திகைகளில் கட்டாயம் கியமானது. கதிரேசனுக்கு உரியது கார்த்திகை.
ாத நிலையில் திருமணம் போன்றன கோயிலை
அல்லது..? பாகவே இருக்கிறோம். எங்கு இந்தியாவில் ம எனினும் அங்குதான் கட்டாயமாகச் சென்று நமண விருந்து கொடுக்கலாம். தாலிகட்டுவது படவேண்டும்.
வரை வருடாந்த விசேட உற்சவங்கள் எவை? ருந்தும் எல்லா விசேட தினங்களும் இங்கு ப்பாக கார்த்திகை, மற்றது மஹாசிவராத்திரி

Page 186
78
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
வட கொழும்பு இந்து பரிபா
இரண்டும் முக்கியமானவை.
சிவனுக்கும் முக்கியத்துவம் ெ முக்கியம். இப்போது 10 நாட்க கடுமையாக விரதம் இருப்போம் இருக்கின்றனர். ஒருவேளை உண
முன்பைப் போலல்லாமல் நகரத்த உள்ளனவா?
குறைவு. அரசு சட்டத்தால் மிக மி
குடும்பத்தார் கோயிலில் கொள் நாம் பெண்களை நிர்வாகத்தில் அ அதிக பக்தி கொள்பவர்கள் அவ செலுத்துவோம். அவர்கள் கோ கூடிய கவனம் எடுப்பர். இன்றும்
இங்குள்ள பல பாடசாலைகளுக் பெரிய உதவி. அவ் விவரங்கை முதன் முதல் தமிழர்க்கென்ற ப தொடங்கப்பெற்றது.
பிள்ளையார் பாடசாலை என்ற ஆம். அதன்பின் பின்னுள்ள கால் பெண்கள் பள்ளிக்கும் கொடுக்க கொடுக்கப்படவில்லை. நீதிய கொண்டார்கள். நாமே இவற் கொடுப்பதாகச் சொன்ன கா சீர்செய்தார்கள் என்பதே உண்டை இதை சிங்களப் பள்ளிக்கூடமாக் என விரும்பிய நாம் மனமுவந்: கொடுத்தோம். ஒரு பள்ளிக்க கொடுத்தோம். அதுதான் உண்!ை என்று சொல்லப்படுகிற பெளத்த அப்போது உடையவன் விரும் நிலையே இருந்தது. எனவே, நாம் அல்ல.
இன்று சரஸ்வதி மண்டபம் இரு வளர்ச்சிக்கும் உதவியுள்ளீர்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ளோம். ஆ சம்மாங்கோட்டார் கோயிலுடை

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
கதிர்வேலாயுத சுவாமி கோயில் என்றாலும் ாடுக்கப்படும். மார்கழி, திருவெம்பாவையும் iர் அநுஷ்டிக்கின்றனர். முன்பு நாம் 21 நாள்கள் . விரதமென்றால் இப்போது சாப்பிட்டுவிட்டும் ாவுடன் நாம் 21 நாள்கள் விரதம் பிடிப்போம்.
ாருடைய குடும்பங்களும் இப்போ கொழும்பில்
கக் குறைவு.
ளும் ஈடுபாடு எத்தகையது? புனுமதிப்பதில்லை. ஆனால் எங்களை விடவும், பர்கள்தாம். நாம் வியாபாரத்தில் கூடிய கவனம் பிலில் கவனம் செலுத்துவர். குடும்பத்தை விட
அப்படித்தான்.
கு காணிகள் கொடுத்து உதவியுள்ளீர்கள். இது ளைச் சொல்வீர்களா?
ாடசாலை புதிய கதிரேசன் கோயிலை ஒட்டியே
பெயரில்.
Eகளில் 3 ஏக்கர் ஆண்கள் பள்ளிக்கும், 1 ஏக்கர் கப்பட்டது. இவை யாவும் அரசு கட்டாயத்தால் பரசர் நாகலிங்கம் போன்றவர்கள் கேட்டுக் றை மனம் விரும்பி வழங்கினோம். நாங்கள் ணியை பின் அவர்கள் அரசைக் கொண்டு ம. பெண்கள் பள்ளிக்கூடம் பற்றி கூறுவதானால், ‘க அரசு முயற்சித்தது. அவ்வாறு போகக்கூடாது து தருகிறோம் என தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வடத்துக்கு நிறுத்தி மறு பள்ளிக்கூடத்துக்கு ம. பழைய கோயிலாரும் விஸாகாவித்தியாலயம் பாடசாலைக்கு நிலம் வழங்கி உதவியுள்ளார்கள். பினால்த்தான் நிலம் கொடுக்கப்படலாம் என்ற Dாக விரும்பியே கொடுத்தோம். அரச சட்டத்தால்
ப்பதும் நகரத்தாருடைய காணியல்லவா? அதன் என்று சொல்லக் கேள்விப்படுகிறோம். னால், அந்த இடம் எங்களுடையது அல்ல. அது ԱՑ1.

Page 187
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
3 சொற்கள் சொல்லப்படுவதுண் கோட்டார், நாட்டுக்கோட்டையார் பற்றிச் சொல்லுங்கள்.
சம்மாங்கோட்டார் எனும் பகுதியு வணிகர்கள் செட்டியாராக இருக் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். தி இலங்கையில் எண்ணெய் கம்பெ நகரத்தாருடைய குலத்தொழில் தொழில் என்றால் ஒருவருக்குப் காரர்களாக இருந்து விளைவிப்பது
சம்மாங்கோட்டாரோடு இப்போது
இப்போது உறவு இல்லை. புறக்கே விலகிவிட்டனர். கோயிலின் உன் உள்ளனர். இவர்கள் அவர்களுடை
இந்தியாவில் யார்?
பாளையக்காட்டு முதலியார், இன்
அப்படியானால் 'சம்மாங்கோடு’ அவ்வாறான பெயர் படகில் வ பட்டுள்ளேன்.
இந்தோனேஷியாவில் ‘சம் பங் தொடர்ச்சியாக இருக்கலாம்.
அப்படித்தான் இருக்கவேண்டும். செய்த எல்லோரையும் சம்மாங்கே
இன்றுகூட கொழும்பு முஸ்லி உள்ளனர். சம்மாந்துறை என மட் சம்பந்தம் உடையன. உண்மை. சம்மாங்கோட்டார் எ6 பொதுப்பெயர்.
கொழும்பு, முஸ்லிம்களைக்கூட மற்றையது சம்மாங்காரர். சம்மாங் இவ்வேறுபாடு குறைந்து வருகி உண்மையில், தென்னிலங்கையி உள்ளவர்களை சம்மாங்காரர் என மீன்பிடிகாரரும். 1950இலிருந்து ம இதை சொல்ல முடியும். அங்கிரு

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 79
டு நகரத்தார் பற்றிப் பேசும்போது சம்மாங் , திருவிளங்கத்தார் என்று இந்த 3 பகுதிகள்
ள் எந்த ஒரு தனிக்குலமும் கட்டுப்படவில்லை. கலாம், முதலியாராக இருக்கலாம், சைவப் ருவிளங்கத்தார் எண்ணெய் வியாபாரிகள். னிகள் வைத்திருந்தவர்கள். நாட்டுக்கோட்டை வட்டித்தொழிலும், நிலத் தொழிலும். நிலத் > ஏர்பூட்டி உழத்தெரியாது. நிலச் சொந்தக் 1. சொத்தை ஆளத் தெரியும்.
எவ்வித உறவுள்ளது? ாட்டையிலுள்ள பிள்ளைமார்தற்போது தனியே
ண்மைச் சொந்தக்காரர் தற்போது இந்தியாவில் ய ஏஜெண்டுகளாகத் தொழிற்படுகின்றனர்.
னும் சில செட்டிமார்.
என்று பெயர் வந்தது பற்றி.? ந்த வியாபாரிகளைக் குறிப்பதாக கேள்விப்
என்றால் ஒருவித படகைக் குறிக்கும். அதன்
அப்போது ‘ஹாபரில் வந்திறங்கி வியாபாரம் காட்டார் என்றே சொல்வதுண்டு.
ம்களுள் சம்மாங்காரர் என்றொரு பிரிவினர் டக்களப்பில் ஒரு இடமுளது. இவை எல்லாமே
ன்பது ஒரு குலம் அல்ல. பல வியாபாரிகளின்
இரு வகைப்படுத்துவர். ஒன்று சோனகர், காரர் என்றால் முஸ்லிம் வணிகர். இப்பொழுது 9து.
ல் உள்ளவரே சோனகர். கிழக்கிலங்கையில் ண்று கூற முடியாது. அவர்கள் விவசாயிகளும், ட்டக்களப்பில் பல காலம் இருந்தவனென்பதால் ப்போர் வியாபாரிகள் அல்ல.

Page 188
8O
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
கா.சி:
எஸ்.சு :
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
ஒரு காலத்தில் ஆடிவேல் விழா பலரைத் தரும் விழாவாக இரு கூறலாம். பெரிய இசைவிழாவாக ஷேக் சின்னமெளலானா பேரர் வ இங்கேயுமுள்ள கலைஞர்களை பண்ணாமல் சின்னச் சின்ன ம போலவே அன்னதானமும் சிறப் அன்னதானம். எனவே இதில் கவ கட்டினாலும் வேதப் பாடசாலை உணவு வசதியும் கொடுப்போம்.
கோயிலுக்கு அந்தணர்களை நீ அழைப்பீர்களா?
முன்பு இங்கு போதிய அந்த அழைப்போம். 30 வருடமாக இங் இந்தியாவிலிருந்து வந்துள்ளன. கோயிலில் யாழ்ப்பாண, மட்டக்
நிர்வாகி என்ற வகையில் அந்த தங்கள் கடமையை நிறைவேற் கவனிக்கிறார்களா என்று அவதான ஆலயம் சுத்தமாக உள்ளதாக என அனுமதிக்கமாட்டோம்.
நிறைவாக கிழக்கு ஆசிய இடங் தொடர்பு எப்படியுள்ளது?
என் தந்தையார் பர்மாவில் இரு இங்குள்ளவர் அங்கேயோ நிர் சென்றால் தனி மரியாதை கிடைக்
யார் யார் அறங்காவலராக வரல ஒன்று வயது, இரண்டு நடத்தை,
தீய பழக்கங்கள் அற்ற ஒருவரேந் இரு அறங்காவலர் நியமனம் இரு
மாறிவரும் சூழலில் (அரசியல் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் எவை அவ்வாறான அனுபவம் எமக்கி குறிப்பாக பெளத்தர் நல்ல ஒ

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
த்தான் இலங்கைக்குத் தமிழ்நாட்டுக் கலைஞர் ந்தது. கே.பி. சுந்தராம்பாள் முதல் பலரைக் நடக்கும். உங்கள் காலத்தில் யார் வந்துள்ளனர்? ந்துள்ளனர். பேச்சுக்கு ருக்மணி அம்மா வந்தார். ப் பயன்படுத்தமுடிந்தது. அடிப்படை மாற்றம் ாற்றங்களை ஏற்படுத்தினோம். இவற்றைப் புப் பெற்றது. ஆண்டி - முருகனுக்கு உகந்ததே னமாக இருப்போம். அதேபோல எங்கு கோயில் கட்டுவோம். பிள்ளைகள் தங்க இலவச வசதியும்
யமிப்பது எப்படி? தமிழ்நாட்டிலிருந்துதான்
ணர் இல்லை. எனவே தமிழகத்திலிருந்து பகும் போதியளவு அந்தணர் உள்ளனர். ஒரு சிலர் ர். ஜிந்துப்பிட்டியிலும், மயூரபதியிலும் எமது களப்பு அந்தணரே உள்ளனர்.
ணர்களை எப்படி அவதானிக்கிறீர்கள்? றுகிறார்களா, வேறுபாடில்லாமல் பக்தரைக்
ரிப்போம். பூசை நேரத்துக்கு செய்யப்படுகிறதா? ப் பார்ப்போம். அவர்களை நிர்வாகத்தில் ஈடுபட
களிலுள்ள ஏனைய நகரத்தாருடனான தங்கள்
ந்தவர். ஆனால் அங்கேயுள்ளவர் இங்கேயோ வாக விஷயத்தில் தலையிடமுடியாது. அங்கு க்கும் அவ்வளவுதான்.
birilib?
மூன்று பணமுடைமை, இவை கொண்டிருக்கிற கியமனமுறையில் அறங்காவலராகலாம். முன்பு iந்தது. இப்போது இல்லை.
சூழல், சமுதாய சூழல்) தங்கள் கோயில் ? எவ்வாறு முகம் கொடுக்கின்றீர்கள்?
ல்லை. அரசு போதியளவு ஒத்துழைக்கின்றது. த்துழைப்புத் தருகின்றனர். சைவமக்களில்

Page 189
கா.சி:
எஸ்.சு :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
வழிபடுவோரை நம்பி நடாத்துவத குறை இருந்தால் எம்மிடம் சொல்கி
உங்களுடைய பொறுப்பை இ அனுபவத்திலிருந்து அவருக்கு எ பின்புலமாக வைத்து என்ன சொ நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாராகிய பாகுபாடின்றி பக்தர்களை நடாத்தி பேணும்படி சொல்வேன். வீட்டை எந்த அரசு வந்தாலும் ஒத்துப்பே அதற்காக சுதந்திரக்கட்சியை வெ பேசச் சொல்வேன்.

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 81
ால் அவர்களாலும் பிரச்சினை இல்லை. சிறு ன்றனர். நாம் நிவர்த்தி செய்துவிடுகிறோம்.
E ஒருவருக்கு வழங்கும்போது உங்கள் ன்ன புத்திமதி சொல்வீர்கள்? கொழும்பை ல்லுவீர்கள்?
நீங்கள் இந்தியா, யாழ்ப்பாணத்தவர் என்ற கோயிலைப் புனிதமாகவும் துப்புரவாகவும் விட துப்புரவாக வைக்கும்படி சொல்வேன். ாகச் சொல்வேன். நான் ஐ.தே.கட்சியினன். றுக்கவில்லை. பொதுமக்களுடன் அன்பாகப்

Page 190
மயூரபதி அம்மன் ே
பொன். வல்லிபுரம் அவ
நேர்கண்டவர் : பேரா
கா.சி:
மயூரபதி அம்மன் என்று கொழும் கோயில் விஷயங்கள் தெரிந்த தய ஒரு கோயிலை மிக மிகக் குறு நிலைக்கு கொண்டுவந்த அல்லது பின்புறமாக நின்ற திரு. பொன் பாடுகள் இவரிடத்து எந்தவொரு கலாமென்ற கருத்தினை பொதுவ ஏனையவர்களிடமும் ஏற்படுத்திய அந்த முக்கியத்துவம் பற்றியும்
சில முக்கியமான விடயங்கள் நேர்காணல் நடைபெறுகிறது, தி இந்தக் கோவிலினுடைய முக்கி அல்லது ஒரு பொதுவான சமூ முறையில் எப்பிடி பார்க்கின்றேன் கொடை, கிருலப்பனை போன் முக்கியமான கோயிலாகும். இ ஆத்மார்ந்த தேவைகளையும், அ அதன் விடுகைகளுக்கு உதவுகி அம்மன் பூஜிக்கப்படுகிறார். இ

காயில் அறங்காவலர்
ார்களுடனான நேர்காணல்
சிரியர் கா. சிவத்தம்பி
பு முழுவதும் இலங்கை முழுவதும் ஒரளவுக்கு லிழகத்து அன்பர்கள் எல்லோரும் அறியக்கூடிய றுகிய காலத்தில் மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு அது அந்த நிலைக்கு வந்த எல்லாவற்றுக்கும் ா. வல்லிபுரம் அவர்கள். இவருடைய செயற் செயற்றிறனுள்ள கருமங்களையும் ஒப்படைக் வாக இந்து சைவ மக்களிடையேயும் மற்றைய புள்ளது. இந்த கோயிலின் வளர்ச்சி பற்றியும் இந்த வளர்ச்சியின் ஊடே காணக்கிடக்கின்ற பற்றியும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக இந்த ரு, வல்லிபுரம் அவர்களே நீங்கள் தயவுசெய்து கியத்துவத்துவத்தை ஒரு தமிழர் நிலைநின்ற கநிலைப்பட்ட ஒரு ஆய்வு மாணவன் என்ற ன் என்றால் இது கொழும்பு தெற்கு, தெமட்ட ற முழு பிராந்தியத்திற்கும் பொதுவான ஒரு ந்தப் பிரதேசத்தில் வாழுகின்ற மக்களுடைய வர்களுடைய இடர்க்கால நிவாரணங்களுக்கும் ன்ற தெய்வமாகவும் இந்தக் கோயிலிலுள்ள ந்தக் கோயிலினுடைய வளர்ச்சி 1987 இல்

Page 191
பொ.வ. :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியப்
இருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றது என் தயவுசெய்து நீங்கள் ஏற்கெனவே கின்றீர்கள் என்றாலும், இந்த கே காணப்படுகின்றது. 1987இல் இந்த சூழலும் அதிலிருந்து எப்பிடி நீ என்பதையும் இந்த வளர்ச்சியோடு இணைந்து கொண்டார்கள் என்ப இதற்கு நான் சரியான பதிலைக்கூ ஆட்கொண்டு இந்த நிலையில் ன இறைவனுடைய அருள் இல்ல வயதிலிருந்தே நான் படித்த பாடப் முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சியடைய தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முய னுடைய குறளுக்கமையவோ, என் செய்யலாமென்று நான் நினைத்த எடுக்கப் போகின்றேனோ, 1988ஆம் பென்சனாகப் போகின்றது அதற்கு எனக்கு ஓரளவுக்கு பணம் சம்பா திரியாமல் இருக்கமுடியாது. எதை என்று நான் நினைத்துக்கொண்டிரு தங்களுடைய ஸ்தாபனங்களில் வி செய்யத் தேவையில்லை என்றார்கள் ஆண்டு திடீரென வந்து என்னை அ கோயிலுக்கு வருமாறு அழைத்தார் வேப்பமரமும் பின்னிப் பிணைந்து மேல் ஒரு சிறிய தகரக் கொட்டில், அந்த விக்கிரகங்கள் விக்கிரகங்கள் எனக்குத் தெரிந்தது. இவ்வளவுத்திலு யிலும், செவ்வாயிலும் மட்டும் ஒரு ரூபா வாங்கி அர்ச்சனை செய்வார் கூட்டிக்கொண்டு போய் காட்டின போது அந்தக் கோயிலை நான் பா இழுத்த மாதிரி தோன்றியது. அன்ன போகின்றேன் என்றோ இதைநா வில்லை. அதை நினைக்க வேண்டி யாருடையதோ கோயில். அதை இருக்கிறது? எங்கேயோ பிறந்த எங் தெரியாது. இப்படி இருக்கும் போ திரும்பிவந்த பின்பு இரு இளை அசோகன், மோகன் என்ற இரு இை

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 83
று சொன்னால் பலர் ஆச்சரியப்படுவார்கள். இந்த கோயிலின் வரலாற்றைத் தந்திருக் ாயிலின் வளர்ச்சி முக்கியமானதொன்றாகக் க் கோயிலினுடைய நிர்வாகத்தை கையேற்ற ங்கள் படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்தீர்கள் இத்தனை பக்தகோடியான மக்கள் எவ்வாறு தையும் தயவுசெய்து சொல்லவும். றுவதாக இருந்தால், தெய்வ சக்தி என்னை வத்திருக்கிறது என்று தான் கூறவேண்டும். ாமல் எதுவுமே நடக்காது என்பது சிறு ). அந்தப் பாடத்திற்கு அமையவோ அல்லது ார் என்ற வாக்கியத்துக்கு அமையவோ அல்லது ற்சி மெய்வருத்தக் கூலி தரும் என்ற வள்ளுவ னை எந்தவிதத்திலோ ஆன்மிகத் தொழிலை போது, நான் இரண்டு வருடத்தில் பென்சன் b ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 6ம் திகதி எனக்கு ப் பின்பு நான் என்ன செய்யப் போகின்றேன். ாதித்தது போதும். இருந்தாலும் ஒடியாடித் iயாவது தொழில் செய்யத் தானே வேண்டும் ந்த போது, இரண்டு மூன்று பெரிய நண்பர்கள் பந்திருக்கலாம். நீங்கள் வேலையொன்றும் ர். சரிபார்ப்போம் என்றிருந்த நேரத்தில் 87ஆம் அழைக்கப்பட்டது. ஒரு நாள் என்னை இந்தக் கள். அப்போது இந்த கோயில் அரச மரமும் இருந்த விருட்சத்திற்குக் கீழ் ஒரு சூலம் அதற்கு பின்புறத்திலே 2, 3 விக்கிரகங்கள் இருந்தது. r மாதிரியே இல்லை. கல்லு உருவம் மாதிரி 2ம் ஒரு பூசைநடந்துகொண்டிருந்தது. வெள்ளி ந ஐயர் பூசை செய்வார். ஒரு அர்ச்சனைக்கு 10 . இந்த நிலையில்தான் இருந்தது. என்னைக் ார்கள். என்னைக் கூட்டிக்கொண்டு காட்டின ர்த்தேன். ஏதோ ஒரு விதமான சக்தி என்னை றக்கு நான் அந்தக் கோயிலைப் பாரமெடுக்கப் ன் செய்யப் போகிறேன் என்றோ நினைக்க ய அவசியமும் எனக்கு இருக்கவில்லை. அது நினைக்கவேண்டிய அவசியம் எனக்கு ஏன் கேயோ வளர்ந்து எனக்கு இந்த மயூரா பிளேசே து நான் எப்பிடி இதனை நினைக்க முடியும்? ஞர்கள் வந்து என்னைக் கூப்பிட்டார்கள். ளஞர்கள். அந்தக் கோயிலை வந்து பாருங்கோ

Page 192
84
கா.சி:
பொ.வ. :
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
என்றார்கள். போய்ப்பார்த்தேன். 1 அதோடு நான் வீட்டுக்கு வந்துவ மூலஸ்தானத்துக்கு கல்லு வாங்கி கொடுத்தேன். 10 நாள் கழித்து வந் கேட்டார்கள். வாங்கிக் கொடுத் கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டுபெ தொடங்கிவிட்டோம். ஆக்கள் எங் இன்றைக்கு பசிக்கு காசு கேட்க, ( கிறார்கள். ஆனபடியால் ஐயா இ வேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
நீங்கள் சொல்லுற அவர்கள் என் அந்த இடத்தில் பத்தோ, பதினைந் அமைத்திருந்தார்கள். அவர்களே
யிருக்கும்போது என்னை இவர் கூப்பிடுகிறா. இந்தக் கோயிலலைட இருக்கு என்று நினைத்துக் கொண் அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறே வைத்துப் பார்த்தேன். அவசரத் சிலைகளும் இந்தியாவிலிருந்து 6 செய்யப்போகிறீர்கள் என்று கேட்ட நாங்கள் போய் நாள் வைத்து வி அமைச்சராகவிருந்த இராஜதுரைஐ பழகியதனால் அவரை வைத்ே எடுப்பித்தேன். பிறகு சாமி விசுவ கும்பாபிஷேகம் செய்கிறேன் : நடைபெற்றது. அப்போதும் அங்கு மண்டபத்தில் வழி இருந்தது. Fla பாவிப்பார்கள். குப்பை வண்டிகூட அதாலதான் போகும். அவ்வள நிலமில்லை. பின்னுக்கும் நிலமி ஒன்றுமில்லை. எங்களுக்கென்று ே ஊடாக குப்பை வண்டியெல்லாப முடியாது. ஒரு நாள் அந்த கும்பாட் கொடுக்கிறோம். அப்போது அங் வண்டி போகவேண்டும் என்றார்ச எழுப்பிவிட்டு, குப்பை வண்டியை அம்மா தனது கார் போக வேண்டுப் கொடுங்கோ சரி என்ன செய்வ அவர்களுக்கு எங்கட சமயம் வி

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
0 ரூபா கொடுத்து ஒரு அர்ச்சனை செய்தேன். பிட்டேன். பிறகும் என்னிடம் வந்தார்கள். தாருங்கோ என்று கேட்டார்கள். வாங்கி தார்கள். பெயின்ட் வாங்கி தாருங்கோ என்று தேன். அதற்குப் பின் வந்து கேட்டார்கள். >ன்று போதியளவு ஆக்களும் இல்லை. நாங்கள் களைக் கண்டாலே, பயப்படுகிறார்கள், இவன் கோயிலைக் கட்டி வருகிறான் என்று நினைக் இதனை நீங்கள் தான் பாரமெடுத்து செய்ய
பது அந்த இடத்தில் வாழ்பவர்கள்.
து பேர் ஒரு கமிட்டியாக இந்த கோயிலுக்காக ஒரு வருமானமும் இல்லாதவர்கள். அப்படி கள் அழைத்த போது அம்பாள் என்னைக் ப் பாரமெடுத்து செய்யச் சொல்லுகிறாப் போல டேன். அப்படி நினைத்துக்கொண்டே சரி பின் ன் என்று சொல்லி கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாள் திற்கு செய்வதற்கு குருக்களும் இல்லை. வரவில்லை. அப்ப எப்படி கும்பாபிஷேகம் -ால், இந்த ஐயர் நாள் வைக்கச்சொன்னார்கள். ட்டோம். என்றார்கள். சரி அந்த நேரத்தில் யா அவர்கள், அவர்களுடன் நான் நெருக்கமாக த, அந்த சிலைகளையெல்லாம் இங்கே நாத ஐயாவைக் கண்டுகொண்டேன். அவர் என்று சொன்னார். பின் கும்பாபிஷேகம் சின்ன கோயில்தான் இருந்தது. கோயில் வாசல் S இருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் அதைத்தான் . அதாலதான் போகும். கார்கள் வேனுகள் கூட ாவு கஷ்டமான சூழ்நிலை. முன்னுக்குப் ல்லை. மரத்தைச் சுற்றிய இடந்தான் வேறு வறு உரிமையில்லை. இந்த நிலையில் அதற்கு ) போகும்போது எங்களால ஒன்றும் செய்ய ஷேகம் நடந்தபோது, நாங்கள் அன்னதானம் கு குப்பை வண்டில் வந்துவிட்டது. குப்பை ள். குப்பை வண்டி போவதற்காக ஆக்களை போகவிட்டோம். பிறகு பார்த்தால் அங்குள்ள } என்று கேட்டா சரி எழும்பி கார் போக இடம் து என்று கேட்டேன். பிற சமயத்தவர்கள் ாங்காது சரி விடுங்கோ என்று கேட்டேன்.

Page 193
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் - ஒ
ஆத்திரம் தாங்கமுடியாமல் ஒரு பையன் பின் கண்ணாடியெல்லாம் உடைந்துவ கொண்டு நின்றா பொலிஸ் வந்தது. என்ன சென்றார்கள். அங்கு பொலிஸ் நிலையத் பஸ்தியன் என்ற எம்.பி. வந்து சத்தம் தந்ததற்கு நீங்கள் இப்பிடியெல்லாம் செ
நாங்கள் சொன்னோம். நாங்கள் செய விழுந்துதான் உடைச்சது என்று சொல் வாங்கித் தருவதாகச் சொல்லி, அவ்வ6 எனக்குள்ளே தீர்மானித்துக்கொண்டே எடுத்துவிட வேண்டுமென்று அப்போது விடம் அவர் அப்போது ஜனாதிபதி பிரயோசனப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒ form போட்டார்தான் என்னை அவருக்கு மோட அவருடைய வீட்டு வாசலுக்கு ே நிற்கின்றபோது அவர் பெனியனுடனு காட்டிக்கொண்டு வருகிறார். கேற்றைப் curity ஐ சொன்னார் என்னை உள்ளே வி name என்றார். பிறகு என்னை அறிமுக custom man 36 g56íl". (6) egy LDi is Ti தேவையென்று அவருக்கு எல்லாம் எழு முன்பே தெரிந்ததால் எல்லாம் எழுத்தி வாசித்தார். பேனையை எடுத்து அதிலே 33 years immediately. Block the traff மகாலிங்கத்திற்கு உடனே போன் பண்ை Hulfsdrop இலிருந்து இங்கு வருவதற்கில் Block பண்ணுவதற்கு அவ்வளவு வேகம் யோடு அந்தப் பிரச்சினையும் முடிந்த போட்டார்கள். கேசுக்கும் போனோ போட்டார்கள். கேசுக்கு போனவுடன் சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு போனோம். சுப் இருந்தார். அவர் சொன்னார்'you cant de is dismissed என்றார். அதற்குப்பிறகு தா அம்பாளுக்கு மூன்றுக்கு ஐந்து தேரும் அப்படியாக அந்த கோயிலை நாளொரு திட்டம் போட்டு ஒவ்வொரு நேரத்தி யெல்லாம் செய்து, கோயிலை வளர்த்து ஒன்றுமில்லை. ஊர்வலத்திற்கு. அப்ே நான் custom இல் இருந்தபடியாலதான் Railway Guard ஆக இருந்திருந்தால் ஒன்

ரு தேடலின் தொடக்கம் 85
கல்லால் காருக்கு எறிந்துவிட்டான். கார் பிட்டது. அவ நின்று சத்தம் போட்டுக் னை பொலிஸ் நிலையம் கூட்டிக்கொண்டு தில் இருக்கும்போது, அப்போது அனுரா போட்டார். நான் உங்களுக்கு உரிமை ய்யப்படாது என்றார்.
ப்யவில்லை. மேல இருந்து தேங்காய் லி சமாதானமாக அந்த கண்ணாடியை ாவோடு அது முடிந்தது. அதில இருந்து ன். எப்பிடியாவது, இந்த நிலத்தையும் து எனக்கிருந்த நட்பில் திரு. பிரேமதாஸ் யாகவிருந்தவர். அவருடைய நட்பை »(ib5gb5[T6ír, 35IT60)6Qju5?@ib White 8X White Uni5 (6.5ifullb. 9 fig, White & White Uniform பாய்விட்டேன். வாசல்கேற்றருகில் நான் ம் டவல் உடனும் குளித்துவிட்டு தீபம் பார்த்தார். என்னைக் கண்டுவிட்டார். SeGib uuq...... ‘I know you. but forgot your lil Giggsu GSungi 'yes, yes I know you are ", எனக்கு தெரியும் அவருக்கு என்ன த்தில் கொடுக்க வேண்டும். என்று எனக்கு ல் தயாரித்து இருந்தேன். கொடுத்தேன் Guo Lair 67(p560TTii. Lease the land for fic going that way GrGiốngpu GT(upg66îNG
ofa Titi. do it immediately. 6 airpiti, BITair O)Luïcij Utility van g)ëlg56)uig gij6)pgs. மாக அவர் செய்து தந்த வேலை அன்றை து. பிறகு அங்கால உள்ள ஆக்கள் கேஸ் ாம். flats இல் உள்ள ஆக்களும் கேஸ் அவர்களுடைய பக்கம் தீர்ந்தது. நாங்கள் ரீம் கோர்ட்டில் ஜஸ்டிஸ் இராமநாதன் against President's word, therefore this case ான் அந்த நிலத்தை எடுத்து, அதற்குப்பின் போவதற்கு வழி உண்டாகியிருக்கிறது. | மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக ற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை துக் கொண்டு வருகிறேன். விக்கிரகங்கள் பாது ஒருவரைapproachபண்ணி எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது. நான் அந்தக்காலத்தில ாறுமே செய்திருக்க முடியாது. அப்ப ஒரு

Page 194
86
கா.சி:
பொ.வ. :
வட கொழும்பு இந்து பரிபாடு
ஆளைக் கேட்டேன். செய்வோ திருகோணமலையிலிருந்து அ வேண்டும். அம்பாள், முருகன் எ வந்தவுடனே மண்டபத்தை அை
நிலம் எத்தனையாம் ஆண்டில் அது அநேகமாக நாலு வருடத்தி அது வந்தபிறகு அதில் மண்டப; மூலஸ்தானம் சிறியதாகவே இரு செய்யமுடியவில்லை. அந்தநேர களும் இல்லை. வழிகாட்ட வர் என்றால் தாங்களும் இந்த கமிட் இணைத்துக்கொள்ளும் நோக் பார்த்தேன். இவர்களுடையmood இல்லை. தொண்டு செய்து பழச் கொள்ளையும் கொலையும் ஆயி கற்பூர வாசனையாக்கி, பத்தி குச்சி செய்தது அதே எனக்கு ஒரு மன அப்பவே நான் உடனே 88ம் ஆ பாடசாலையைத் தொடக்குவோ னேன். அப்போது அதை சைவ மாணவர்கள்தான் சேர்ந்தார்கள். தெரியாது. திருவாசகம் என்றால் அப்போது ஒரு பிள்ளையை நான் பாட்டு பாடியது. அப்போது நி பணியை தொடக்க வேண்டும் எ6 இருந்தார் இப்போது இறந்துவிட் என்று அவரைக் கூட்டிக்கொண் கொண்டு செய்துகொண்டு போகு அந்த இடம் போதாமல் போகவே வேண்டும் என்று அதற்கொரு தி தொண்டும் வளரட்டும் என்று ஒரு கேட்டேன். ஐயா நீங்கள்தான் இட தான் மினிஸ்டர் அந்த மில்லுக்கு பேர்ச் தந்தீர்களென்றால் நாங்கள் முடியும் என்று கேட்டார். அவ அப்போது அவர் சொன்னார், 4 பார்ப்போமென்று. நான் பேசி எடு ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. திரும் Come again என்றார். நிலம்
தொண்டமானைக் கேட்டார். அ

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ம் ஐயா என்றார். உடனே சிவா ஆசாரியாரை ழைத்தேன். அப்பாளுக்கு விக்கிரகம் செய்ய ன்று ஒவ்வொரு விக்கிரமாகச் செய்து, அந்த நிலம் 2த்து.
வந்தது?
ல் வந்துவிட்டது. 91ம் ஆண்டில் வந்துவிட்டது. $தை அமைத்தோம். மண்டபம் அமைத்தாலும் ந்தது. அந்த நேரம் எங்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே த்தில் அத்துடன் எனக்கு சரியான வழிகாட்டல் தவர்களும் என்ன நிலையில் வருகின்றார்கள் டியில் சேரவேண்டும் தங்களையும் இதற்குள் கத்தில்தான் அவை வருகினம். அப்ப நான் ஐ அறிந்துவிட்டேன். அவையளுக்கு படிப்பறிவு 1கமில்லை. அவர்களுடைய மதுவும், மாதுவும் ருந்த இடம். அந்த நேரத்தில் இருந்த இடத்தை வாசனையாக்கி சந்தனமும் குங்குமமும் மணக்க ாநிறைவுதான். அதேநேரத்தில் யோசித்தேன். ண்டே பிள்ளைகளெல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு ாம் என்று அறநெறி பாடசாலையை தொடக்கி ப்பாடசாலையென்று தொடக்கியபோது ஏழு அவர்களுக்கு தேவாரம் என்றால் என்னவென்று என்னவென்று தெரியாது. ஒன்றுமே தெரியாது. r பாடச்சொன்னேன். அந்தப் பிள்ளை சினிமாப் னைத்தேன். இந்த இடத்தில்தான் என்னோட ன்று நினைத்தேன். உடனே கொம்பனிதெருவில டார். ஓம் சக்தி என்று போடுவார். சிவப் பிரகாசம் டு வந்து அவர் மூலமாக பஜனை தொடக்கிக் ம்போது, பிள்ளைகள் கூடிக்கொண்டு வந்ததால் கோயிலுக்கு முன்னார் உள்ள நிலத்தை எடுக்க ட்டம் வகுத்து கோயிலும் வளரட்டும், சமூகத் எண்ணத்தில தொண்டமான் ஐயாவைப் போய் போது வெள்ளவத்தைspinning mils க்கு நீங்கள் சொந்தமாயிருக்கின்ற இந்த நிலத்தில ஒரு 40 எவ்வளவோ பெரிய காரியமெல்லாம் செய்ய ரை எனக்கு 58ம் ஆண்டில் இருந்து தெரியும். பேர்ச் தரமாட்டார்கள். அதற்குக் குறைவாக த்துதருகிறேனென்று சொன்னார். அதற்குப்பின் பவும் பிரேமதாசாவிடமே சென்றேன்.Why you வேண்டும் என்றேன். உடனே அடித்தார். து சும்மாதானே இருக்கிறது என்று தமிழில்

Page 195
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் -
கேட்டார். கொடுத்தால் என்ன? நாளை என்றார். மறுநாள் கெபினேற்றில்
முஸ்லிம்களுக்கு 20 பேர்ச், கிறிஸ்தவ பேர்ச். அதன்படி கொடுக்கசொல்லி உடனேSurveyor கூப்பிட்டு அளந்து உட தந்தாச்சு. இது முஸ்லிம்களுக்கு பிடி பக்கத்தில்தான் அவையஞடையது இரு போகின்றதே யென்று மூன்று பெரிய வில்லை. அங்க போயிருக்கினம். அ; விட்டார். date ஐ கொடுத்தார். அவர்கள் சொன்னார். நானும் புரொக்டர் சிவானந் இதேமாதிரித்தான் என்னைக் கேட்டார் have any problem” 676irGSpair Solbu -96) அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டீர்கள். 6 பக்கத்தில் தந்தால் நல்லது” என்றார்க அதை அவர் நன்றாகவே படித்துவிட் கேட்டார். கோயிலுக்கு பக்கத்தில வே Mohamed, Premadasa never sign. Once F என்றார். இவ்வளவும் தான் அவர் சொ கதவால் போய்விட்டார்கள். அதற்குப் அவருடன் டீ குடித்துவிட்டு வந்துவி தொடங்குவோம் என நினைத்த போது tural Centre” egy6)(5ég5 ||5|TGör. 62(156) IITig கட்டப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டபே (6)-FITGirGaoTait. very good idea 6Tairpiti. 15 income வரவேண்டும். அப்போதுத எண்ணத்துடன் திட்டம் போட்டேன். ஆ அம்மாவைத்தான் கேட்டேன். வேற சொல்லுவினம். கமிட்டி போடு என்பி யில்லை. ஆனாபடியால் கீழுக்கு கடை கும் ஒரு அலங்காரமாக இருக்கும் எ போட்டம். அதற்கடுத்ததாக முதலா? கட்டுவம். இந்த இடத்தில கலியான இவ்வளவு இடத்திற்குள்ளேயே இதை chitect ஐ பிடிப்போமென்று V. S. துை போனோம். அந்த இடத்தில என்னத்தை என்று பல நியாயம் சொன்னார். முடியுே சொன்னேன். கையில என்னிடம் காசு
முடிவு எனக்குத் தெரியும். என்று சொல் வந்துவிட்டேன். மறுநாள் பார்த்தா ஒரு வைத்து ஒடித்திரிகிறவ. அவ ஒரு நாள்

ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 87
க்கே கெபினேற்றில் பேப்பர் போடுங்கோ போட்டாச்சு. எங்களுக்கு 20 பேர்ச், ர்களுக்கு 20 பேர்ச், பெளத்தர்களுக்கு 30
கட்டளையிட்டார். நீதியாகச் செய்தார். னே அந்த நிலம் எங்களுக்கு allocate பண்ணி க்கவில்லை. எங்களுடைய கோயிலுக்கு ந்தது. அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டிவரப் பவர்கள் நான் பெயர் சொல்ல விரும்ப தற்கிடையில் அவர் விஷயத்தை படித்து ளையும் வரச்சொன்னார். என்னையும் வரச் தனும்தான் போனது. அங்க போனவுடனே i. "What is a problem?” 6Taip), "Sir, I don't ர்களிடம் கேட்டார். "Sir நீங்கள் முன்னுக்கு எங்களுக்கும் முன்னுக்கே அவர்களுக்குப் it. -9||515 (TQ) Buddhist Shrine gCD.jSpg). டார். உடனே செயலாளரைக் கூப்பிட்டு ற land இருக்கிறதா? எனக் கேட்டார். “OK he sign he never erased, you know me know” ன்ன வார்த்தை. அப்பிடியே அவர்கள் பின் பிறகு எனக்கு கண்ணைக் காட்டினார். நான் விட்டேன். இனி நிலத்தில் கட்டிடத்தை , 6Taira T slig Llb 5 LGUITlb. “Hindu Culதை கொடுத்தேன். அவர் என்ன கட்டிடம்
ான் பின்பு யோசித்தேன். கோயிலுக்கொரு ான் கோயிலை நடாத்த முடியும் என்ற ஆனால் யாரையும் ஒன்றும் கேட்கவில்லை. ஆக்களைக் கேட்கப் போனால் பத்தை னம். கமிட்டியில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கள் போடுவம். இந்தியா மாதிரி கோயிலுக் ன்று அப்படியென்று சொல்லி ஒரு plan வது மாடியில் ஒரு கலியாண மண்டபம் ண மண்டபம் இல்லை. அலங்காரமாக க் கட்டுவோம் என்று தீர்மானித்து ஒரு Arாராஜாவைப் பிடிப்போமென்று அவரிடம் நக்கட்டப்போறியள்? உங்களால முடியுமா மென்றுதானே நான் வந்திருக்கிறேனென்று இல்லை. ஆனால் நான் கட்டுவேன் என்ற ன்னேன். அவர் கொஞ்சம் இழுத்தார். நான் ந வயோதிப அம்மா ஒரு ஆள் சின்ன கார் கோயிலுக்கு வந்தார். அவர் வந்துவிட்டு

Page 196
88
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
அவவிடம் சும்மா கதைக்கும் ( சொன்னேன். யார் Architect என் நாளைக்கே கூட்டிக்கொண்டு வ பெரேரா என்கின்ற சிங்கள ஆள்.
சொன்னார். எனக்கும் அவர் ஒரு நீதி கிடையாது. பணத்துக்கு ஆசை கிை முடிக்க முடியும் போல தெரிந்த ஐயாவே கூட்டிக்கொண்டு வந்து மண்டபத்தை திறந்து வைக்க அ திறந்தேன். அப்போது அந்த நேரத செய்யலாமோ என்று யோசி டெலிபோன் எடுத்தால் Secretary கடிதம் போட்டேன். அப்பாவின்i இயன்ற கூடிய ஒரு உதவியைச் ெ வந்துவிட்டார். கோயில் வாசலில் சொன்னார். கலியாண மண்டபம் எவ்வளவு வரும் என்றார். அந்த சொன்னேன். ஒரு பிளானை போட் கிழமைக்குள்ள பிளானைப் போட்( ரூபா தந்து அந்த கலியாண மண்ட மண்டபத்திற்கு தொண்டமான் “சுப்பம்மாள் கலியாண மண்டப”ெ என்ன செய்யலாமென்று சிந்தித்தே தது. இதையொரு கலைக்கூடமாக்க வேண்டாம். வர்த்தக நோக்கமாக
மண்டபத்தைக் கட்டியிருக்கலாம். அனைவரும் வந்து இதனைப் ப அவதாரங்களைக் கலைக்கூடத்தி திட்டத்தைப் போட்டேன் இன பிடிப்போம் என்று இருக்க இங்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறா போய்ப்பார்த்தேன்.young chap. டெ இருக்கிறது. நானும் இதைப்பற்றி கூப்பிடுகிறாபோல இருக்கு. நானு ஐ போடுவோம் என்றார். பிளான்
செய்தோம். அதற்கு மேலே நா யிருக்கிறோம். தியானம் செய்யுட வேண்டும் என்பதற்காக கண்ண மண்டபம், தியான மண்டபத்தை கொண்டு போகிறார்கள். நூலகமெ

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
பாது இப்படி கட்டப்போகிறேன் என்று வ கேட்டுவிட்டு, என்னிடம் ஒரு ஆளிருக்கு. ாறனென்று சொன்னா. அடுத்தநாள் சரத் 96.160) Jai Ji, til Sl"G. Best man make use 6 Taip யானஆளாகத் தெரிந்தது. அவர் ஒரு கண்டிப்பு டயாது. அப்போது 2 மாடிக்குத்தான் என்னிடம் து. கடையைக் கட்டியவுடன் தொண்டமான் திறந்து வைத்தேன். அடுத்தது கலியாண புதுவும் அவரையே கூட்டிக்கொண்டுவந்து தில் கலியாண மண்டபத்தை தனிய ஒரு ஆள் த்துக்கொண்டிருக்கும்போது. வீரவாகுக்கு கொடுக்கிறானில்லை. வீரவாகுவுக்கும் ஒரு end என்று நல்லாத்தெரியும். இப்படி உங்களால சய்யுங்கோ என்று. அவர் நேரே கோயிலுக்கு நின்று கண்ணிர் விட்டு அழுகிறார். பிறகு அவர் முழுக்க நானே கட்டுகிறேன் என்றார். பிறகு த நேரத்தில், 40, 45 இலட்சம் வருமென்று டுக்கொண்டு வாங்கோ என்று சொன்னார். ஒரு டுக்கொண்டு போனேன். அதன்படி 45 இலட்சம் டபத்தைக் கட்டி முடித்தேன். அந்த கலியாண
ஐயாவினுடைய தாயாரின் பெயராகிய மென்று பெயர் சூட்டினேன். அடுத்த மாடியில போது, கனவில சில விஷயங்களை தோற்றுவித் வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தேன். வர்த்தகம் செய்வதாக இருந்தால் இன்னொரு கலியாண ஆகவே இதனைக் கலைக்கூடமாக்கி மக்கள் ார்வையிட வேண்டும் அம்பாளுடைய திரு நில் வைக்க வேண்டும் என்று அதற்கொரு இதற்கொரு சிற்பி வேண்டும். யாரைப் ஒரு கோயிலில் ஒரு சிற்பி இருக்கிறார். அவர் ர். அவர் கெட்டிக்காரர் என்று சொன்னார்கள். பயர் ரவிச்சந்திரன். ரவி இன்னென்ன மாதிரிidea கேள்விப்பட்டேன் ஐயா அம்பாள் என்னைக் ம் வாறன் ஐயா என்றார். வந்து பார்த்தார். plan போட்டாச்சு. அதையும் அம்பாளின் அருளால் லாவது மாடியில் தியான மண்டபம் கட்டி )போது அம்பாளின் அரச மரக்கிளை தெரிய ாடிகளைப் போட்டிருக்கிறோம். கலியான இன்று ஆயிரக்கணக்கான சனம் வந்து பார்த்துக் ான்றும் இயங்குகிறது.

Page 197
கா.சி:
பொ.வ. :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
லைப்ரரியை பயன்படுத்துவது ய Students எல்லாம் வருகினம். வற போயினம். பழைய புத்தகங்களு நடந்துகொண்டே போகும். நா என்னென்னவெல்லாம் நடந்த நடக்கின்றது. இப்பிடி நடக்கும் கொழும்பிலும் அம்பாளுடைய யோசித்தேன். அப்போதுதான் என தோன்றியது. அப்போதுதான் ப தோன்றியது. ஆடிப்பூரம் அம்ட பூரத்தன்று பெண்களெல்லாம் பா செய்வது சிறப்பாக இருக்கும் என் அம்பாளுடைய எண்ணம். இதற்கு கதைத்தேன். 30 நாட்களுக்குள் ஒ உருவாக்கி அவை மயிலிட்டியைச் உருவாக்கித் தந்தார்.
1994ஆம் ஆண்டு இலட்சக் கணக்க நடந்தது. அதற்குப்பின் பஞ்சரதம் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு அ6 அம்பாளுக்கும் தேர் செய்ய உதவி உருவாக்கித் தந்தார். அதற்குப்பின் உபயமாக செய்வதாகக் கூறினேன் செய்வதற்கு முடிவெடுத்தேன் பொதுமக்கள் போட்டி போட்டுக்( இனிதாக கும்பாபிஷேகம் எல்ல கேட்டா "இவ்வளவும் செய்கி ஊற்றுவியா?” என்று கேட்டார். பெளர்ணமிநாள். அன்று அம்ட
எங்களுடைய நகைகளையெல்ல
இலட்சம் ரூபாவில் தங்கக்குட நவரத்தினங்களைப் பதித்து தங்க வந்தார். அவர் தந்த வலம்புரி சங் யன்று அந்த வலம்புரிச்சங்காலும் பின் இன்னொரு அன்பர் அம்பா வேண்டும் என்று செய்து தந்தார்க
அம்பாளுக்கு வைரத்தில் மூக்கு ஒவ்வொரு பெளர்ணமியன்றும் ஆ அம்பாளின் திருவிழாவை 27 ஆ நீடக்கும்.

ாம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 89
ாரோ.
து வாசிக்கினம். கேட்டு எடுத்துக்கொண்டும் ம் சிலர் தந்திருக்கினம். அப்பிடியே எல்லாம் ன் பிறந்த மண்ணில முத்துமாரியம்பாளுக்கு தோ அவையெல்லாம் கொழும்பிலயும் போது, மனசில ஒரு வைராக்கியம் வந்தது. அற்புதங்களைக் காட்ட வேண்டும் என்று ாக்கு 88ம் ஆண்டு பாற்குடம் எடுக்கும் எண்ணம் ாற்குட பவனியை செய்தால் என்னவென்று 1ாளுக்கு விசேடமான நாள். ஆகவே ஆடிப் ற்குடம் ஏந்தி வந்து அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் று தோன்றியது. என்னுடைய எண்ணமெல்லாம் ரிய ஏற்பாடு பற்றி அமைச்சர் இராஜதுரையிடம் ரு தேரை உருவாக்கினேன். மூன்று தேர்களை சேர்ந்த செல்வராசா என்பவர்தான் அவைகளை
ான சனங்களுக்கு மத்தியில் சித்திரத் தேர் பவனி ஓடினால் என்ன? கேள்வி எழுந்தது. அப்போது ன்பர் வந்திருந்தார். அவரிடம் சிவனுக்கும் கோரினேன். அவரும் அந்த தேர் இரண்டையும் ஐந்தாவதாக சண்டேசுவரர் தேரை பொதுமக்கள் ா. அதற்குப் பின் 2000ம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் அதற்காக பாலஸ்தாபனம் செய்தபின் கொண்டு உதவினார்கள். அதன்படியே எல்லாம் ாம் முடிந்தபின் அம்பாள் ஒருநாள் என்னைக் றாயே எனக்கு தங்கக்குடம் செய்து பால் “செய்கிறேன் அம்மா” என்றேன். மறுநாள் 1ாளுடைய விருப்பத்தைக் கூறினேன். ஐயா )ாம் தருகிறோம் என்றார்கள். அதேபோல 32 ம் செய்து, அஷ்டலட்சுமிகளையும் பதித்து, க்குடம் செய்தேன். அதற்குப்பின் ஒரு சுவாமி கிற்கு தங்க முலாம் பூசி ஒவ்வொரு பெளர்ணமி
அபிஷேகம் செய்கிறோம்.
ாளுக்கு உடல் முழுவதும் தங்க அங்கி செய்ய ள்.
த்தி, தோடு, இரு கண்களும் வைக்கப்பட்டு அலங்காரம் செய்யப்படும். இந்த வருடத்துடன் ஆக்கியிருக்கிறேன். 27 நாளும் அன்னதானம்

Page 198
90
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
வட கொழும்பு இந்து பரிபா
நாளொன்றுக்கு இந்த கோயிலி தினமும் அபிஷேகம் நடக்கும். மட்டும்தான் நடக்கும். கந்தசஷ்டி திருக்கார்த்திகை திருவிழா எல்ல
மற்றைய மதத்தினரோடு, குறிப் வந்து வணங்குகிறார்கள் தானே அவர்களும் அம்பாளில் மிகுந் எங்களுடைய பக்தியை விட ே யம்பாளுக்கு பயப்படுகிறமாதி படுவதில்லை. ஒரு நேர்த்தியை ை தோய்த்து குளித்துவிட்டு அந்த ே இரத்தினபுரி, பலாங்கொடை,
பக்தர்கள் வருகிறார்கள், எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள்.
கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உதவி
முன்னம் ஒரு சபை இருந்தது. நடைபெற்றது. அதோட அந்த
விட்டது. முன்னர் அதற்கு தலை என்று அவரும் இறந்துவிட்ட உபதலைவராகவிருந்தவர். அவ இதில் தலையிட விருப்பமில்(ை எல்லாம் நடக்குது. ஆகவே நீங்கே போய்விட்டார்கள். ஆனால் நான் இந்தக் கோயில் எப்பிடி நடக்க 6ே எழுதி வைத்திருக்கிறேன். அதை கிறேன். அவர் அதை முறைப்படி
நீங்கள் செய்யும் அறப்பணிகள் சொல்லப்போனால் இந்த அறநெ 16 ஆசிரியர்கள். அவர்களுக்கு மாதத்தில் இரு நாட்கள் மதிய டே பிஸ்கட்டும் பாலும் கொடுக்கிே வகுப்பு, நடன வகுப்பு, சங்கீத வீ தில் 2வது மாடியில் நடக்கிறது. களுக்கு தகுந்த உதவியைச் செய்கி
நீங்கள் பல கோயில்களுக்கு உத நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வே இப்போது மலையகத்தில் ஒரு ே

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ல் நடக்கும் நிகழ்ச்சியை சொல்லுங்கோ. கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு அபிஷேகம் சூரன் போர், நவராத்திரி, வேட்டைத்திருவிழா, ாம் நடக்கும்.
பாக பெளத்த சிங்கள மக்களோடு அவர்களும்
அவர்களுடைய மரபுகள் என்னமாதிரி.
த பக்தியுள்ளவர்கள். அவர்களுடைய பக்தி மலோங்கியது. அதாவது அவர்கள் பத்ரகாளி ரி அவர்கள் வேறு எந்த தெய்வத்திற்கும் பயப் வத்து அந்த காரியம் நிறைவேறினால் மறுநாளே நர்த்திக்கடனை நிறைவேற்ற வந்து விடுவார்கள். காலி, போன்ற இடங்களில் இருந்தெல்லாம் எங்களுடைய சமய முறைக்கு மாறாக எதுவுமே
புரிகின்றார்களா? 1990 ஆம் ஆண்டுதான் அதன் கடைசி கூட்டம் சபை, கமிட்டி எல்லாமே இல்லாமல் போய் ரவரென்று ஒருவர் இருந்தவர். சுப்பிரமணியம் ார். அவர் இறந்தபிறகு அவருடைய தம்பி ரும் இறந்துவிட்டார். அதோட ஒருவருக்குமே ல. ஐயா நீங்கள் தான் எல்லாம் உங்களால தான் ளே நடத்துங்கோ என்று என்னட்டையே விட்டுப் அதை எனக்குப் பிற்காலத்துக்கு எனக்குப்பிறகு வண்டும் என்பதற்கு நானொரு வரையறை உயில் எழுதி லோயர் சிவானந்தனிடம் கொடுத்திருக் எழுதி என்னிடம் தந்துள்ளார்.
என்னென்ன?
றிப்பாடசாலை. 480 பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள். சம்பளம் கொடுக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு ாசனம் கொடுக்கிறோம். இதைவிட காலையில் றாம். இதைவிட பஜனை வகுப்பு, பண்ணிசை நப்பு நடக்கின்றது. இவைகளெல்லாம் மண்டபத்
அதைவிட மலைநாட்டிலுள்ள பல கோயில் றோம்.
வி செய்துள்ளதாக அறிகிறோம். கட்டாயமாக ண்டிய காரியம் இது.
5ாயில் கட்டுப்படுகின்றது.

Page 199
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
நீங்கள் ஒருமுறை என்னுடன் ே ஒரு கோயிலினுடைய வளர்ச்சி அடிப்படையாக இருக்கும். அத் வருகின்ற பக்தர்கள். இந்த மூன்று சிறப்புப் பெறும் என்று கூறினீர் ஒரு கோயிலின் சிறப்பாக இருக்க பக்தர்கள், சிவாச்சாரியார்கள் மூன்றுக்குள்ளும் ஏதாவது பிணக்கு விஷயங்கள் கோர்ட்டுக்குப் போ அத்தோடு சிவாச்சாரியர்களை நிர்வ நிர்வாகத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நேர வேண்டும். ஆகவே இந்த மூன்று முடியும்.
கொழும்பில் முன்னர் பிரசித்தம் பிரசித்தமாகிக் கொண்டு வருகிற வந்துள்ள இந்த மயூரபதி அம்மன் களுக்கிடையே உங்களுக்குள் பேசி அப்பிடியொன்று மேயில்லை. ே வைக்கக்கூடாது என்பது என்னுடை சம்மாங்கோட்டார் கோவில் ஆ இருக்கக்கூடாது. முருகன் கோவில் வேண்டும்.
மயூரபதி அம்மன் கோயில் வளர் முறைகள் அதிகமாகக் காணப்படு கோயிலின் நிர்வாகி என்ற முறை வளர்ச்சியை காலத்திற்கு ஏற்றமாதி மாதிரி இருக்கிறது. உதாரணத்துக் சுவாமிகள் தான் நடாத்துகிறார்.
தமிழர்கள் அங்கு கோயில்களைக்
எங்களுடைய கோயில்களை இடித் தேவாலயத்தை இடித்து கோயின் சந்தோஷமாக அங்கு சில கோயில்
உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தில் ே எவையெவை இன்னும் பூர்த்தி ெ பூர்த்தி செய்யாமல் இருப்பதாகக் இல்லம், வயோதிபர் இல்லம் எ கோயில் நிர்வாகிகளுடன் கதைத்து கொடுங்கோ. நாங்கள் நிர்மாணி

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 91
பசும்போது சொன்னது ஞாபகம் வருகிறது. க்கு அந்தக் கோயிலிலுள்ள மூர்த்திகளும் தோட கோயில் நிர்வாகம். வழிபடுவதற்கு ம் சிறப்பாக அமையும் போதுதான் கோயில் 5ள். வேண்டும் என்றால் கோயிலின் நிர்வாகம், மூவரும் இணைய வேண்டும். இந்த ஏற்பட்டால் அது கோயிலுக்கு கூடாது. கோயில் கக்கூடாது. கடைசிமட்டும் போகக்கூடாது. பாகத்துக்கு எடுக்க முடியாது. சிவாச்சார்யர்கள் ந்தவறாமல் பூசை, அபிஷேகங்களை செய்ய ம் இணைந்தால் தான் அக்கோயிலை நடாத்த
பெறாத கோயில்களெல்லாம் இப்போது து. 1988ம் ஆண்டளவில் வளர்ச்சி பெற்று ஆலயமும் அதற்குள் அடங்குகிறது. கோயில் த்தீர்க்கின்ற முறைமைகள் ஏதாவது உண்டா? காயில்களுக்கு ஜாதிப்பெயர், ஊர்ப்பெயர் டய தாழ்ந்த அபிப்பிராயம். நகரத்தார் கோவில், அப்படியான பெயர்கள் கோவில்களுக்கு ), பிள்ளையார் கோவில் அப்படியாக இருக்க
ச்சியைத் தொடர்ந்து இங்கு புதிய வணக்க கின்றன. இந்த வணக்க முறைகளை, ஒரு யில் எப்பிடி பார்க்கிறீர்கள்?
ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் காலம் அந்த த தெஹிவளை ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தை ஒரு புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ள எங்களுடைய கட்டுகிறார்கள். ஒரு காலத்தில் ஆங்கிலேயர் து தேவாலயம் கட்டினான். அங்கு இப்போது ல் கட்டுகிறார்கள். காலம் மாறியிருக்கிறது 5ள் வியாபார ரீதியில் நடாத்துகிறார்கள்.
காழும்பில் இந்து மக்களுடைய தேவைகள் சய்யாமல் இருப்பதாகக் கருதுகிறீர்கள்?
கூறுவதால் இந்துக்களுக்கென அனாதைகள் ண்பன இல்லை. இது சம்பந்தமாக நான் பல 1ள்ளேன். இவை கட்டுவதற்குரிய நிலத்தைக் க்கிறோம் என்று கூறியிருக்கிறேன். புலம்

Page 200
92
கா.சி:
பொ.வ. :
கா.சி:
பொ.வ. :
வட கொழும்பு இந்து பரிபா
பெயர்ந்த தமிழர்கள் பலர் என்ன கோடிக்கணக்கில் தருகிறோம். தந்தையரை இங்கு வைத்து பரா இதனைச் செய்கிறீர்கள் இல் வெள்ளவத்தை பகுதியில் எா இருக்கின்றது. இதனை இவர்கள் இது எனது மனசிலுள்ள முக்கிய ஆண்கள் வேறாகவும் பெண்களு தன்னம்பிக்கை, அனுசரணை பு வேண்டும்.
கொழும்பையே சொந்த இடம மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள கோயில் முகாமையாளர்கள் ஏத என்னைப் பொறுத்த அளவி பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லு வருகிறேன். இராமநாதன் இந் வெள்ளி அங்கி செய்துகொடுத்து, கிறோம். சமூகத்திற்கு உதவி புரி வட்டத்துக்குள் நின்று செய்கிறா இது வேதனைக்குரிய விடயம்.
கொழும்பில் இந்து பாரம்பரிய கூறவிரும்புகிறீர்கள்? கொழும் என்னென்ன செய்யவேண்டும்? இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற ெ கணபதி, சுகி சிவம் போன்றவ போய், பாடசாலை பிள்ளைக
நல்லது.

லன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ரிடம் கேட்டார்கள். நாங்கள் இலட்சக்கணக்கில், நீங்கள் இதைக்கட்டுங்கோ எங்களுடைய தாய் மரிக்க முடியாது. உங்களால் இது முடியும். ஏன் லையென்று கேட்கிறார்கள். பம்பலப்பிட்டி வ்கள் கோயிலுக்குரிய நிலங்கள் தாராளமாக ா வழங்கினால் எங்களால் நிர்மாணிக்க முடியும். மானவொன்று. அதைப்போல அனாதை இல்லம் ருக்கு வேறாகவும் கட்டலாம். இதற்கு துணிவு, பாவரையும் அனுசரித்து செல்லும் தன்மையும்
ாகக்கொண்ட வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழுள்ள இந்து மக்களது கல்வி வளர்ச்சி சம்பந்தமான ாவது உதவி செய்ய முடியுமா?
ல் எங்கட கோயிலைப் பொறுத்த அளவில் ரிப் பிள்ளையார் கோவிலுக்கு உதவி புரிந்து துமகளிர் கல்லூரிப் பிள்ளையார் கோவிலுக்கு சுற்றிவரமின்சார விளக்கு போட்டு கொடுத்திருக் யவும் மனம் வேண்டும். சிலர் இந்துக்கள் என்ற ர்கள். சிலர் குல அடிப்படையில் உதவுகிறார்கள்.
ந்தை பலப்படுத்தும் முயற்சியில் நீங்கள் என்ன பிலுள்ள இந்து பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க
சாற்பொழிவாளர்களை உதாரணத்துக்கு செல்வ ர்களைப் பாடசாலைகளுக்கு கூட்டிக்கொண்டு ளுக்கேற்ற அறிவுரைகளை வழங்க வைப்பது

Page 201
நியாய திரு. வே. தேவசேனா நேர்ச
நேர்கண்டவர் : பேரா
கொழும்பில் இந்து சமயத்துக்காக பல்வேறு இருக்கிறார்கள். அவர்களைப் பற்றிய வரல இருக்கின்றது. இப்பொழுதுள்ள ஆவணங்கள் கோயில்கள் சிலவற்றின் வரலாற்றை இப்பெ . இந்தப் பிரமுகர்களின் வரலாறு பற்றி ஒ6 சேனாதிபதி அவர்களை அவருடைய குடும் பற்றி அறிய அணுகினோம். திரு. வேலாயுத பகுதியிலே மிக முக்கியமானவராகவும் பின்புலத்திலேயே இந்த விடயம் பற்றி அறி தேவசேனாதிபதி அவர்களிடம் இருந்து இந்
கா.சி: இப்ப நாங்கள் உங்களிடம் அறி உறவினர்களாக இருந்திருப்பார்க குடும்ப நண்பர்களாக நிச்சயமாக களில் இருந்து முக்கியமானவர்கை கல்ஸ்டோபில் சுப்பிரமணியம் ஐ அவர் மகள் எங்களுடன் பல்கலை நாயகி என நம்பிறன். சிவசுப்பி இருந்தவர். அவருடைய ஈடுபாடு

துரந்தரர் திபதி அவர்களுடனான
காணல்
ாசிரியர் கா. சிவத்தம்பி
காலங்களில் பணிபுரிந்த பெரியவர்கள் பலர் ாறுகளை இப்பொழுது அறியவும் முடியாமல் ரில் அவற்றைப் பெறவும் முடியாதிருக்கின்றது. ாழுது அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் ன்றுமே தெரியவில்லை. எனவேதான் தேவ >பம், குறிப்பாக தகப்பனார் திரு. வேலாயுதம் ம் அவர்கள் நியாயத்துரந்தரராய் இருந்து அந்தப் ) இருந்தபடியினால் இவருக்கு குடும்பப் ந்தவர் என்பது எமக்குத் தெரியும். எனவே திரு. தத் தகவல்களை பெற விரும்புகின்றோம்.
ப விரும்புவது என்னவென்றால் உங்களுடைய ள். உங்களுடைய நண்பர்களாக உங்களுடைய இருந்திருப்பார்கள். இப்போ ஏறத்தாழ 1930 ளை எடுத்துக் கொள்வோம். நான் நம்புகிறேன். யா என்று சொல்லி சட்டத்தரணி இருந்தார். லக்கழகத்தில் படித்தவர். அவர் பெரிய தையல் பிரமணிய ஐயா இந்த கோயில் ஈடுபாடோடு
எல்லாம் எவ்வாறு இருந்தன?

Page 202
94
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே :
sm.6F);
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
சிவசுப்பிரமணியம் ஐயா கூடுதல வேதாந்தம் சைவாகம விதிகள் கட்டுரைகள் எழுதுவார். பத்திரிை மந்திரி, ஜனாதிபதி இப்படியா? பண்ணிக்கொண்டிருப்பார். அவர் களிலும்கூட வெளியிட்டுக் கொண் உடை அணிந்தவர்களும் கூட்டமா சைவசமயத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு ே சைவத்துக்காகவே அர்ப்பணித்து அதற்காகவே ஒதுக்கி வைத்திருந்: மாகும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு 1. பலருக்கும் எழுதிக் கொண்டிருட் கிறிஸ்தவர்களாய் இருந்தால் எ சைவசித்தாந்த தத்துவங்களை அர பரப்பிக் கொண்டுதான் இருப்ப தொன்மை வாய்ந்தது; பழைமை கொடுப்பது; விஞ்ஞானிகள் கூட 6 தான் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை கொண்டு இருப்பார். இவருடைய உறுப்பினர் கதிரவேற்பிள்ளை ஐய
சிவசுப்பிரமணிய ஐயா அவர்களு யார் யாரைச் சொல்லலாம்.
சிவசுப்பிரமணிய ஐயாவினுடைய வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள். பிள்ளை, சட்டத்தரணிதுரைசிங்கம்
துரைசிங்கம் ஐயாவை நல்ல ஒரு நல்ல இந்துவாகவும் வாழ்ந்தவர்.
அவர் அரசியல் நோக்கத்துக்கா மாக்சினுயை புத்தகங்களை படி பின்பற்றினாலும் உண்மையில் அவ நல்ல இந்துதான். அடிக்கடி கோய விழாக்களில் கலந்துகொள்வார். ஆ சேர்ந்த கொமினிசத்தை பின்பற்றி முறையில் தீவிரமாக ஒரு சமயவ கோயிலுக்கும் போவார். அவ( களாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.
அவர் இரண்டு புத்தகம் போட்டி ஒவ்வொன்றும் 700, 800 ரூபா. ெ எல்லாம் தொகுத்துப் போட்டிருக்கி

எ சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ாக சித்தாந்தக் கோட்பாட்டை பின்பற்றுபவர். இவற்றையெல்லாம் பலவிதமாக சேர்த்து கயில் எழுதுவார். அதுமாத்திரம் அல்ல பிரதம ன அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் அடிக்கடி தன்னுடைய கட்டுரைகளை சஞ்சிகை டிருப்பார். அவரைச் சூழ சுவாமி பக்தர்கள் காவி க வருவார்கள். குறிப்பாகச் சொல்லப்போனால் காண்டவர். தன்னுடைய தொழிலிலும் பார்க்க தன்னுடைய வீட்டில்கூட ஒரு பகுதியை தவர் என்பது எல்லோரும் அறிந்த ஒரு விடய 50, 200 கடிதம் சைவ சமயத்தை பரப்புவதற்காக பார். அவர் சிங்களவராக இருந்தால் என்ன ன்ன முஸ்லிம்களுக்குக் கூட எங்களுடைய சியல்வாதிகள் தொடக்கம் வியாபாரிகள் வரை ார். அவர் அடிக்கடி, எங்களுடைய சமயம் வாய்ந்தது; விஞ்ஞான ரீதியாகவும் விளக்கம் ாங்களுடைய சமயத்தில் உள்ள விடயங்களைத் எல்லாம் அவர் தெளிவாக எழுதி ஆய்வு செய்து மகன்தான் மறைந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற ா உட்பட.
டைய நண்பர்கள், அவர் காலத்தவர் என்று
காலத்தவர் என்று சொல்லப்போனால் அவர் ஏ. சி. நடராஜா, வைத்திய கலாநிதி வேலாயுதப்
இவ்வாறு பலர் காணப்பட்டார்கள்.
ந கொமினிஸ்டாகத் தெரியும். அதேவேளை அதைப்பற்றி தயவுசெய்து சொல்லுங்கோ.
க லெனினினுடைய புத்தகங்களை, கார்ல் டத்ததில் அவர் கொமினிசக் கொள்கையை ார் வீட்டிலும் மற்றைய இடங்களிலும் அவர் ஒரு ல் செல்வார். கோயிலுக்குப் போய் கோயில் அவர் அரசியலில் மட்டும் பீற்றர் கனமனோடு யவர். ஆனால் அவர் உண்மையில் வாழ்க்கை ாதியாகத்தான் இருந்தார். ஆகவே அவர் சகல நடைய பிள்ளைகள்கூட நல்ல சைவசமயி
ருக்கிறார். அற்புதமான கட்டுரைத் தொகுப்பு காழும்பில் உள்ள முக்கியமான கட்டுரைகளை றார். அவரை விட வேறுயாரைச் சொல்வீர்கள்?

Page 203
தே.சே. :
கா.சி:
தே.சே :
கா.சி:
தே.சே. :
கா.சி:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
அவருடைய சொந்தக்காரராகயிருந்த சபையில் பலகாலம் உப தலைவரா இருந்தவர். அவர் பஜனை எல்லாம்வி ஜீவன சங்கத்தினர் ஒவ்வொரு ஞாயிற் கள் செய்வார்கள். வீட்டில் பிரசாதப் தயாரித்து எல்லோருக்கும் வழங்கு ரோட்டில் அவர்கள் அந்த கதவைத் வைத்து ஆக்களை எல்லாம் அவர் கல்ட்டோப்ஸ் ஸ்ரீட்டில் இருந்தது இ ஜயந்தன் என்று சொல்லி. மகள் ஒரு இவர், சமயத்தோடு ரொம்ப தொ இலங்கை இந்து காங்கிரசில் கூட தீவிரமாக சைவ சமய பாடசாலைகளி முன்னோடியாக ஒடித் திரிவார். இவ ருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவர்.
கேணல் ஆர். சபாநாயகம் என்று ஒ விவேகானந்த சபையின் தலைவராக பட்டீர்களோ?
கேணல் என்ற ஆமிக் கேணல் சபாந டைய தந்தையார் சொல்லுவார். அ சபையை பலப்படுத்த வேண்டும் எ தனிஒரு கட்டடம் இருக்கவேண்டு பிறகுதான் சபையாக இயங்கிய ப சுவீகரித்து விவேகானந்த மகாவித் அவர்கள் அந்த வித்தியாலயம் தங்க வருள் கேணல் சபாநாயகமும் ஒருவ
இவர்களைவிட அக்கால கட்டத்தி டொக்டர் நல்லநாதன் இருந்து ரொ மனைவியார் திருமதி நல்லநாதன்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர். ந ஒரு பேராசிரியராக இருந்துகொண் காரணமாக இருந்தவர். அவரைப்ப
அவரை அவ்வளவாகக் கேள்விப்பட
கே. ராமச்சந்திரா என்று சொல்லி, இவருடைய தகப்பனார் மிஸ்ர ராம C5Religious Digest 6Tairp Fé5&g அவர் பற்றி சொல்லுங்களேன்.

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 95
ஏ. சி. நடராஜா அவர்கள். அவர் விவேகானந்த ாகவும் கடைசி காலங்களில் தலைவராகவும் 'ட்டிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை வைப்பவர். திவ்ய றுக்கிழமையும் அவருடைய வீட்டில் பஜனை ம் எல்லாம் அவருடைய அன்பு மனைவியார் நவார், வீதி பஜனைகள் வரும்போது அந்த திறந்து விளக்கேற்றி, கும்பங்கள் எல்லாம் ர் அனுசரித்து நடப்பார். அவருடைய வீடு இப்போ அவருடைய மகன் ஒரு சட்டத்தரணி. ந வைத்தியராக இருக்கிறார். வெளிநாட்டில் டர்புகொண்டவர். அந்தக் காலத்தில் அகில ஒரு அங்கத்தவராயிருந்தவர். இவர் அதிக ரில் விவேகானந்த சபை பரீட்சை வைப்பதற்கு பர் அதிகமாக ராஜபுவனேஸ்வரன் போன்றோ
ருவர் நாங்கள் மாணவராய் இருந்த காலத்தில் இருந்தவர். அவரைப்பற்றி ஏதாவது கேள்விப்
ாயகம் என்ற ஒருவர் இருந்தவர் என்று என்னு வர்தான் ஆதிகாலத்தில் இந்த விவேகானந்த ன மிகவும் பாடுபட்டவர். அந்த சபைக்கென ம். அதை விஸ்தரிக்க வேண்டும். அதற்குப் ள்ளிக்கூடத்தின் ஒரு பகுதியை அரசாங்கம் தியாலயம் என்ற ஒரு இடம்வந்தது. அப்ப ளுக்குள் இருக்கவேண்டும் என்று போராடிய ர் என்பதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.
ல் முக்கியமானவர்களாக வெள்ளவத்தையில் ம்ப முக்கியமான பங்காற்றினார். அவருடைய ான் கொழும்பு சைவமங்கையர் கழகத்தின் ல்லநாதன் அவர்கள் ஆயுர்வேத கல்லூரியில் டு இந்து சங்கம் சம்பந்தமாக வளர்ச்சிகளுக்கு ற்றி ஏதாவது தெரியுமா?
டவில்லை.
ரா. சுந்தரலிங்கம், கண்டக்டர் பரராசசிங்கம், ச்சந்திர என்று சொல்லி கலங்கமவில் இருந்து கை எல்லாம் போட்டுக் கொண்டு இருந்தவர்.

Page 204
96
தே.சே. :
கா.சி:
தே.சே.:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
ஓம். அந்தக் காலத்தில் நான் நிை வேண்டும் ராமச்சந்திர அவர்கள் பு கட்டுரைகள், பலருடைய கட்டுை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இ ஜோதி முத்தையா அவர்கள் அ தற்போதில்லை. அவருடைய புத் கிட்டத்தட்ட அந்த இரண்டு புத்தகத்
இதைவிட உங்களுடைய காலத்தி சமயம் சார்ந்து கொட்டாஞ்சேனை தயவுசெய்து சொல்லுங்கோ.
மிகப் பிரபலமான ஆட்களை 5 பகு 1. யாழில் இருந்து வந்து சேர்ந்த6 கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்தவி கொழும்பிலே ஆதிதொட்டு இ மலையகத்தைச் சேர்ந்து வந்த6 இந்தியாவில் இருந்து குடியே
ப்படியாக பல பகுதியினராய்ப்
@
சொல்லப்போனால் துரைசிங்கம் அடுத்து நமசிவாயம். இப்படிப்
மலையகத்தைச் சேர்ந்தவராக இ அவருடைய கூட்டத்தாரும் சமயத்
அதே மாதிரி செட்டியார்மார்கள், கிறார்கள்.1. நாட்டுக்கோட்டை ெ வாணிபச் செட்டிமாரில் கு. பிச்சய கிறார். அவர் மிகவும் பிரபல்யம பண்டாரநாயக்க மாவத்தையும் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவாரே ஒளிய இப்படி இருக்கும் போது அவை குப்பைத் தொட்டியில் நீர்கொழும் என்னைத் தவிக்கவிட்டிருக்கிறா( சொல்லியிருக்கிறார். இவ்வாறு 4 காலத்தில் வாகனமும் இல்லை. தொட்டியை தோண்டிக்கொண் தெய்வயானை சமேதராக காணப் யில் கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை மணிய சுவாமி கோவில் ஏற்படுத்த மூலஸ்தானத்தில் இல்லை. ஏ ஏற்பட்டபடியால் அந்தக் கோயிலுக்

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
னக்கிறேன் மாதத்துக்கொரு முறையாக இருக்க தகம் வெளியிடுவார். சஞ்சிகை வெளியிடுவார். ரகளை ஒன்று சேர்த்து வெளியிடுவார். அன்று தைப் போன்றுதான் நாவலப்பிட்டியிலும் ஆத்ம தை ஒத்த சஞ்சிகை வெளியிட்டிருக்கிறார். தகங்கள் வாசிகசாலையில் பயனற்று இருக்கு. தையும் ஒப்பிட்டால் ஒரே புத்தகமாக இருக்கும்.
ல உங்களுடைய தந்தையாரின் காலத்தில் இந்து ாயில் பணிபுரிந்த பிரபலமான ஆட்கள் பற்றி
தியாக பிரிக்கலாம்.
பர்கள் - வடமாகாணம்
பர்கள்
}ருந்தவர்கள்
வர்கள்
றி இருந்து வந்தவர்கள்
பிரிக்கலாம். இப்ப யாழ்ப்பாணத்தவர்களைச்
ஐயா, ஏ. சி. நடராஜா, சிவசுப்ரமணியம் ஐயா, பலரை கூறிக்கொண்டு போகலாம். ஆனால்
இருந்தால் ஆத்மஜோதி முத்தையா அவரும்
தை பரப்புவதற்காக இருந்திருக்கிறார்கள்.
இரண்டுவிதமான செட்டியார்கள் இருந்திருக் சட்டிமார் 2. வாணிபச் செட்டிமார்கள். இந்த ன் செட்டியார் என்ற ஒரு செட்டியார் இருந்திருக் ான கோடீஸ்வரன். நான் நினைக்கிறன் முழு அவருக்குத்தான் சொந்தம். அவர் நெடுகஷம் அந்தக் காலத்தில அதிக பக்தி என்று இல்லை. ர ஒருநாள் முருகன் கனவில் தோன்றி 'நான் பில் கிடக்கிறேன் என்று ஒர் இடத்தைக் காட்டி யே இங்க வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணு' என்று தரம் தொடர்ந்து கனவு கண்டபடியால் அந்தக் மாட்டு வண்டியில் போய் அந்தக் குப்பைத் டு போனால் மூலவருடைய சிலை, வள்ளி பட்டார். அதைக் கொழும்புக்கு மாட்டு வண்டி பண்ணித்தான் இந்த தட்டாத்தெரு சிவசுப்பிர ப்பட்டது. இன்டைக்கும் அந்த சிலை இப்போ னென்றால் அந்த சிலையில் சிதைவுகள் குப்பின்னாலேயே அதைப் பிரதிஷ்டை பண்ணி

Page 205
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
வைத்திருக்கிறார்கள். அந்தச் செட்ட இந்தக் கோயில் காணியையும் நன் உள்ள 100 கடைகள், 259, 300 வீடுகள் கொடுத்துவிட்டு போய்விட்டார். { பள்ளிக்கூடம் ஒன்று இயங்கியது. அ கூடம். கோயிலுக்குப்பின்னால் பிறகு முன்னர் சுதந்திரன் பேப்பர் இருந்த 3 மாடிக் கட்டிடத்தில் இயங்குகின்ற
இன்று செட்டியாரின் சொத்துக்களி பராமரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ெ கெனமன் அவர்களால் கொண்டுவ சுவீகரிக்கப்பட்டு அங்கு வாடகைக்கு கொடுக்கப்பட்டது. எனவே கோ பாதியாக குறைந்துவிட்டது.
இவரை விட வேறு யாரைப் பற்ற முந்தி ஜிந்துப்பிட்டியில் கணபதிய சைவவேளாளர். அவர்களும் அந்த சுவாமி கோயிலில் அதிக தீவிரம் ( நாட்களும் 300, 400 பிள்ளைகளை எழுப்பி கிட்டத்தட்ட 29, 30 வருட தற்போது இந்தியா போய்விட்டார்.
உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விட 2 சத்திரங்கள் உள்ளன. 1. தம்ை சத்திரம். இந்த மகாராஜா சத்திரம் இந்த மகாராஜசத்திரம் ராம்லால் ம சுவாமிகோவிலுக்கு முன்னால் உ விநாயகப்பெருமானுடைய கோ வந்தவர்கள் அங்கே இருக்கின்ற சத் நாட்கள் தங்கலாம் என்றுதான் இது பலர் இந்தச் சத்திரத்தில் இலவசமா கொடுத்துவிட்டு போகலாம். அப்ப ஒரு பெரிய முயற்சி. திருக்கேதீஸ்வ இது காணப்பட்டது. ஆனால் காலட அமைப்புக்கள், இதை அதிகார வாடகைக்கு கொடுத்துவிட்டார்க் அறைகளும் வீடுகளாக்கி வாட கொடுக்காமல் குடும்பம் குடும்பமா காணப்படுகிறது.

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 97
டியார் இலங்கையை விட்டுப் போகும்போது கொடை கொடுத்து கோயிலுக்கு சொந்தமாக ர் எல்லாவற்றையும் கோயிலுக்கு நன்கொடை இப்ப அவை எல்லாம் அதே இடத்தில்தான். ஆதாவது கணபதி வித்தியாலயம் என்ற பள்ளிக் தஅந்தப் பள்ளிக்கூடம் இயங்கி இப்போது அது இடத்தில் அரசாங்கத்தினால் கொடுக்கப்பட2,
து.
ல் இருந்துதான் கோயில் வருமானம் வாடகை பரும்பான்மையான வீடுகள் எல்லாம் பீற்ற ரப்பட்ட வீட்டு உச்சவரம்புச் சட்டத்தின் கீழ் இருந்த குடியிருப்பாளருக்கு அவை உறுதியாக யிலுடைய சொத்துக்கள் இப்போது மிகவும்
நிச் சொல்வீர்கள்?
ாப்பிள்ளை என்று ஒருவர் இருந்திருக்கிறார். க் கோயிலை ஜிந்துப்பிட்டி சிவசுப்பிரமணிய கொண்டவர். விடியக்காலை திருவெம்பா 10 எல்லாம் ஒலிபெருக்கி மூலம் ஆக்களையும் மாக இச்சேவையைச் செய்திருக்கிறார் அவர்.
டயம் தெரியும் கொழும்பில மிகமுக்கியமான பயா சத்திரம், 2. ராம்லால் சேட் மகாராஜா
பற்றி தயவுசெய்து சொல்லுங்கோ.
காராஜசத்திரம் ஜிந்துப்பிட்டி சிவசுப்பிரமணிய உள்ளது. இந்தச் சத்திர வளவுக்குள்ளே ஒரு வில் உள்ளது. மற்றது வெளியூரில் இருந்து திரத்தின் ஓர் அறையில் நான்கு அல்லது ஐந்து உருவாக்கப்பட்டது. கொழும்புக்கு வருகின்ற ாக இருக்கலாம் அல்லது தான் விரும்பியதைக் டியான விடுதி முறையுடன்தான் இருந்தது. இது ரத்தின்மடங்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்த மாதிரி ம் செல்லச்செல்ல இதற்கு வந்த பல (ரஸ்ரிகள்) துஷ்பிரயோகம் செய்து இவற்றை எல்லாம் கள். இப்போது அச்சத்திரத்தில் உள்ள சகல கைக்கு எடுக்கப்பட்டு அவர்கள் வாடகை கப் பெருகி அது ஒரு பெரியதோட்டமாகத்தான்

Page 206
98
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன்
இது சம்பந்தமாகத்தான் உங்களிடம், ஆர்வம் காட்டுகிறீர்கள் என்ற வ: இடத்தைச் சென்று பார்த்தபெ குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. அவற் தெரிகின்றது. அவர்களை எழும் சிவப்பிரகாசம்மா என்று சொ சத்திரத்துக்கு பின்னால் உள்ள கான இது சம்பந்தமாக நானும் பல தட இவர்களுடன் கதைத்திருக்கிறேன். பெருகிவிட்டன என்று கூறி, தாங்க கட்டடமாக்க கட்டியிருப்பதால் அவ காணியில் இருக்க மறுக்கிறார்கள். வேண்டும் என்று விரும்பி கோ வீதிக்கருகாமையில் இருக்க வே அக்கறை இல்லை. தங்களுடைய இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எதி சந்தர்ப்பங்களில் கடினமாக இருக்க கிறார்கள், தாங்கள் வாடகை கொடு வேறு ஏதாவதோ என்று சொல்லி நீண் சிக்கல்கள் காணப்படுகிறது.
இப்பிரச்சினையை எவ்வாறு தீர்க் இதைத் தீர்ப்பதாக இருந்தால், அரச கெல்லாம் வேறெங்காவது அரசா வீடுகளை தரைமட்டமாக்கி பழை வேண்டும். இதற்கு இந்து கலாசார
கொழும்பு மாநகரசபை இதில் தன கொழும்பு மாநகர சபைக்கு ஒரு ம ஒழிய ஒரு குறிப்பாக சமய வளர்ச்சி
கொழும்பு சைவமக்கள், பிரதமரு காட்டி இந்த விடயத்தில் ஏதாவது நான் நினைக்கிறேன் 50 வீடுகள் இரு இந்தக் கிட்டடிப் பகுதியில் ஒரு பொ ஏதாவது ஒரு கட்டிடம் கட்ட வசதிக வார்த்தை நடத்தினால் அது சுலபம இருந்தால் அரசியல்வாதிகள் பலர் ஒ செய்யும்போது இன்னொருவர்.அதற் கொடுக்காமல் எல்லா அரசியல்வா

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
அதாவது நீங்கள் இந்த இந்து விவகாரங்களில் கையிலே எங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் அந்த ாழுது வாசலை மறைத்தே எத்தனையோ றில் பல இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் போலத் ச் சொன்னால் எழும்ப மறுக்கிறார்களாம். ஸ்லப்படுகின்ற பெண்மணி இவர்களுக்கு ரி கொடுக்க முன்வந்துள்ளனராம். இதுபற்றி? வை இந்த சிவப்பிரகாசம்மாளுடன் சேர்ந்து ஆனால் அங்கிருப்பவர்கள் குடும்பங்களும் ள் உழைத்த பணம் எல்லாத்தையும் 2, 3 மாடிக் ர்கள் இப்போது பின்னுக்கு இருக்கின்ற வெறும் அவர்கள் ரோட்டுக் கரையோரத்தில் இருக்க பில் பின்னுக்கு இருக்கட்டுக்கும். தாங்கள் ண்டும் என்கின்றனர். சுவாமியைப் பற்றிய சொகுசை மாத்திரம் தான் பார்த்துக்கொண்டு ராக வழக்குகள் போட்டாலும் அதுவும் சில லாம். ஏன்என்டா சில ரெசீட்டுகள் வைத்திருக் த்தவர்களே அல்லது சந்தாப் பணமோ அல்லது எடகாலம் இருப்பதால் அங்கு பல நடைமுறைச்
கலாம் என்கிறீர்கள்?
ாங்கம் இந்தக் காணியை சுவீகரித்து இவர்களுக் ங்கக் காணியை கொடுத்து இதிலுள்ள இவ் pயபடி பெரிய கோயிலாக அமைக்க உதவ அமைச்சுதான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
லையிட ஏலாதோ?
ாநகர சபைக்குரிய அதிகாரத்தைச் செய்யலாம் யை செய்வதற்கு அதிகாரம் இல்லை.
க்கோ, ஜனாதிபதிக்கோ இது சம்பந்தமாகக் செய்யமுடியாதா எனக் கேட்க முடியாதா?
க்கின்றன. இந்த 50 வீட்டாருக்கும் கொழும்பில் ய விசாலமான இடத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு ளை செய்து கொடுத்தால் இதில் யாரும் பேச்சு ாகச் செய்யலாம். ஆனால் அதைச் செய்வதாய் ன்றுபட வேண்டும். ஒரு அரசியல்வாதி நலன் கு எதிரான அபிப்பிராயம் கொடுப்பார். அப்படி யும் ஒன்றுபட்டால்தான் இது சாத்தியமாகும்.

Page 207
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
சிவப்பிரகாசம் அம்மாள் சொல்லுகி அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு இடம் தரு என்று. அவர்கள் முன்னுக்கு உள்ளன கிறார் என ஆய்வுக்குப் போனவர் ஆம். அது என்னவென்றால் முன்னு பகுதி. முன்னாலே சிவசுப்ரமணி விநாயகரும் மறுபக்கத்தில் தம்பிய விநாயகர் ஒரு மூலைக்குள்ளே அம போகும் எல்லோரும் வீட்டில் உ மிதித்துக்கொண்டுதான் போகவேண் போன்றவற்றை கூட காய்ச்சக்கூடிய
இந்த மகாராஜா யார்? எங்கிருந்தவ வந்தார்? அதுபற்றி. நான் கேள்விப்பட்ட வகையில் அ வியாபாரத்தோட சேர்ந்து அரசாங்க நல்ல நோக்குடன் கொழும்பில் கோயிலுக்குப் பக்கத்தில் மடங்கள் எ அமைத்தார். இதே அமைப்பு பல கோவில் தம்பையா சத்திர விநாயக கதிரேசன் கோயில், யாழ்ப்பாணத்த தட்ட கொட்டாஞ்சேனை பகுதியில்
ஏன் அவ்வளவு கோயில்கள் வந்த பல சமூகக் குழுக்கள் இருக்கிறார் கேரளாவில் இருந்து வந்தவர்கள், பாணத்தில் இருந்து வந்த சுருட்டுக் கதிர்வேலாயுத சுவாமி கோயில் க கினார்கள்.
நாட்டுக்கோட்டை செட்டிமார் வந்து பழம்கோயில் புதுக்கோயில் அவர் இருந்து வந்தவர்கள் செட்டித்தெரு இந்திய சைவவேளாளர் வந்து ஜிந்து உருவாக்கினர். மற்றது கொஞ்சம் வ உள்ள அந்தக் கோவிலையும், இ பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் சே இராமநாதன் உருவாக்கியது பொன் தினர் வந்து கோயில்களை உருவாக்
தம்பையா சத்திரம் பற்றி கொஞ்ச தம்பையாசத்திரத்தில் சித்தியவிநாய பிள்ளையாரைச் சுற்றி பல மடங்கள்

} - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 99
றார் தங்களுக்கு பின்னுக்குள்ள காணிகளில் குகிறோம் என்று. அதை எழுதியே தருகிறோம் தைத்தான் வேணும் என சிரமப்பட்டு சொல்லு கள் சொல்லுகிறார்கள்?
க்குள்ள பகுதி மிக விசாலமான பகுதி. பரந்த ப சுவாமி கோயில். ஒரு பக்கம் அண்ணன் ாரும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அது சிவராஜ ர்ந்திருக்கிறார். இப்போது அக்கோயிலுக்குப் ள்ள சிறுபிள்ளைகள் போகும் அசுத்தத்தை ாடிய தேவை ஏற்படுகிறது. ஆடு மாடு, பன்றி
வாய்ப்புள்ளது.
ர்? இந்தியாவில் உள்ள மகாராஜா இங்கு ஏன்
புவர் ஒரு வியாபாரத்துக்காக தொழிலோட த் தொடர்போட வந்து காணி வாங்கி இதற்கு வந்து தங்குபவர்கள் ஒரு கோயிலையும், ன இந்தியாவில் காணப்படும் அமைப்பு மாதிரி இடத்தில் உள்ளது. செட்டித்தெரு விநாயகர் 5ர் கோவில், ஆடிவேல் கோவில்கள் மூன்று, நார் கதிர்வேலாயுத சுவாமி கோயில், கிட்டத் 15, 20 கோவில்கள் இருக்கின்றன.
து என நினைக்கிறீர்கள்?
ர்கள். அதாவது இந்திய கரையோர மக்கள், காத்துக்குடியில் இருந்துவந்தவர்கள், யாழ்ப் கடை முதலாளிமார் அவர்கள் யாழ்ப்பாண ட்டி யாழ்ப்பாணத்தார் கோயிலை உருவாக்
நாட்டுக்கோட்டை கோயில் அதில் 2 கோயில் ற்றை உருவாக்கினர். மற்றது மானிப்பாயில் முத்துவிநாயகர் கோயிலை உருவாக்கினர். ப்பிட்டி சிவபூgசுப்ரமணிய சுவாமிகோயிலை சதியான ஆக்கள் வந்து தம்பையா சந்திரத்தில் ன்னும் கொஞ்சம் பணம் படைத்தவர்கள் 5ாவிலையும் உருவாக்கினர். சேர். பொன் னம்பலவாணேஸ்வரம். இப்படிப் பல சமூகத் கினர்.
ம் தயவுசெய்து சொல்லுங்கோ. பகர் என்னும் பிள்ளையார் இருக்கிறார். அந்தப் ள் மாதிரி அறை அறையாக காணப்படுகிறது.

Page 208
100
கா.சி:
தே.சே. :
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே.சே.:
கா.சி:
தே. சே.:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
வெளியில் இருந்து கொழும்புக்கு வ இங்கு தங்கியிருந்து கோயிலுக்கு 6 விடலாம். இப்படியாகத்தான் அச்ச
முன்னர் இந்தியாவில் அல்லது யா யான இடத்தில் தங்கிவிட்டு போ முன்பு இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஹே பவர்கள் வியாபாரத்துக்காக வர வருபவர்கள் மடங்கள் சத்திரங்கள் முன்னர் அன்னதானம் கூட ஒவ்ே கேதீஸ்வரம் அல்லது கதிர்காமத்தி மாதிரி இங்கேயும் வழங்கப்பட் அறைக்குள் வந்த குடும்பங்கள்தம் இங்கு பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட் எல்லாரும் சேர்ந்து கனபேரை விெ மீட்கப்பட்டுள்ளது. ராமலால் சத இருக்கிறது.
நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந் வந்தவர்கள் என 5 வகைப்பட்டவர் பற்றி சொன்னீர்கள், கிழக்கில் ( கிழக்கில் இருந்துவந்தவரை யார் கிழக்கில் இருந்து வந்தவர்கள் எ பிரதேசங்களில் இருந்து முன்பு சில வேலை செய்பவர்கள் செட்டித் கிழக்கில் இருந்து வந்தவர்கள் க வைத்திருந்தாலும் பட்டறைதான் ! தட்டார் தொழில் செய்பவர்கள்.
அவர்களுக்காக இருந்ததென ஒரு அவர்கள் உண்மையில் அப்படிய வடபகுதி தமிழர்களும், இந்தியத் தான். ஏட்டிக்குப் போட்டியாக கே
கொழும்பில் உள்ள இந்துக்களில் முக்கியமாக இடம்பெறுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். மோடி, அதா இவர்களைப் பற்றி.
சுருக்கமாகச் சொல்லப்போனா இந்துக்கள் தான்) ஆனால் அவர்க களாக இருந்தபடியால் அவர்களு ஹோல் ஒன்று அமைத்து இப்ப

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ருகிறவர்கள், இந்தக் கோயிலை பார்ப்பவர்கள் பிரும்பினால் கொடுக்கலாம். கொடுக்காமலும் த்திரத்தின் அமைப்பு இருக்கிறது.
ழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வருகிறவர்கள் இப்படி வார்களா அல்லது அதுபற்றி.
றாட்டல் இல்லை. கொழும்புக்கு வந்து தங்கு ஸ்ாம். வேறு தேவைக்காக வரலாம். இப்படி 1ல் தான் தங்குவார்கள். தம்பையா சத்திரத்தில் வோர் நாளும் போடப்பட்டது. உதாரணமாக நில் வள்ளி தெய்வயானை மடத்தில் போட்ட டது. ஆனால் காலம் செல்லச் செல்ல இந்த பையாசத்திரத்திலும் போகாமல் இருந்தார்கள். -டு பேராசிரியர் நடராஜா தலைமையின் கீழ் பளியில் போட்டு இப்போ அச்சத்திரம் ஒரளவு த்திரம் மீட்கப்படாமல் ஓர் துர்ப்பாக்கியமாக
து வந்தவர்கள் என, தமிழகத்தில் இருந்து tகளைச் சொன்னீர்கள். அதிலே சில செட்டிமார் இருந்து வந்தவர்கள் பற்றியும் சொன்னீர்கள்,
யாரை உங்களுக்குத் தெரியும்?
ன்பது மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை இப் ர் வந்திருக்கிறார்கள்,அதாவது நகைக் கடையில் தெரு நகைக்கடையில உள்ளவர்கள். இந்தக் டைகள் வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கடை கூட வேலை. பொன்னை உருக்குவது, அதாவது
ரு தனிக் கோயில் சொல்லலாமா?
ான கோயிலை அமைக்கவில்லை. அமைத்தது * தமிழர்களும், கொழும்பில் இருந்தவர்களும் ாயில் அமைத்தனர்.
ஸ் நான் பார்த்ததில் என்னுடைய பார்வையில் தமிழர்கள் அல்லாத இந்துக்களாகவும் சிலபேர் வது கமலா மோடி, கோஸ், குண்டன்மால்
ல் வட இந்தியர்கள் அவர்கள். (அவர்களும் ள் தமிழர்கள் அல்ல. ஆனால் அவர்கள் இந்துக் நம் இங்கே சைவத்துக்காக பாடுபட்டு மோடி அவர்கள் மோடி பிஸ்னஸ்சும் இருக்கிறது.

Page 209
கா.சி:
தே. சே.:
கா.சி:
தே.சே. :
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
அவர்கள் அந்த ‘பிஸ்னஸ்'சில் வாற குண்டன் மாலும் சமயத்துக்கு பல இமயமலைச் சாரலில் உள்ள முனிவ பிள்ளையாய் இருந்தபோது பல மு: வாதம் எல்லாரும் வாங்கினர். நானும் முனிவரையும் கும்பிடேக்கே ஒருவ கணவனை கும்பிடு. உனக்கு கடவுள் கும்பிட்டால் ஒவ்வொரு மனைவி வள்ளுவர் கூற்று ஞாபகம் வந்தது. அ;
தெய்வம் தொழாஅள்,
பெய்யெனப் பெய்யும்
கொழும்பில் இருந்த சட்டத்தரணி சொன்ன சிவசுப்பிரமணியம் ஐயா, 6 யாவது சொல்லத் தவறுகிறோமா. சோமசுந்தரம், சோமா என்று சொல் இருந்திருக்கிறார். ராமீஸ்வராவின் ெ என நான் கேள்விப்பட்டேன். அதேட அமைப்பு ஒன்று இருக்கு. சட்டத்த என்னும் சட்டத்தரணி நான் நினைக் இருந்தவர் கென்டஸ்ற் பண்ணியவர் யவர். தேசவழமை ஆக்களுக்கு புத்தக அதேமாதிரி ஜஸ்டிஸ் தம்பையா இருந்தாலும் இந்துக் கோயிலில் அதி கூட்டிச் சென்று கோயிலில் பேசன பாரம்பரியத்தை பேணுவதற்காக இ புத்தகத்தில் எழுதி தன்னுடைய ( உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் பூரீஸ்கந்த கூட்டணித் தலைவராக இருந்த சிவசி
வழக்குகள் தொடங்குவதற்கு முன் சு ஒரு வழிபாட்டிடத்துக்கு போவார். போய் தங்களுடைய வேலையை
இருக்கிறார்களா?
அதில் அநேகமாக சொல்லப்படுப அப்பவும் பண்டாரநாயக்க மாவதி காலையில் கும்பிட்டு போவார் என சட்டத்தரணிகள் எல்லாம் பொய் சொல்லுகிறார்கள். உண்மையை காட் சொல்லி மிக மன்றாடி அவர் நீதியா படுபவர் என்று கதைப்பார்கள்.

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 101
காசில தான் மோடி ஹோல் அமைத்தார்கள். சேவை செய்துள்ளனர். எனக்கு தெரியும். ர்களை கூட்டிவந்திருக்கினம். நான் சின்னப் னிவர்கள் வருவார்கள். அவர்களிடம் ஆசிர் வாங்கினேன். அப்ப எனது தாயார் ஒவ்வொரு பர் சொன்னார் என்னைக் கும்பிடாதே உன் ள் உன்னுடைய கணவன்தான். கணவனைக் க்கும் போதும் என்றார். அப்போதுதான் தாவது
கொழுநற்தொழுதெழுவாள்
மழை.
மார் இருக்கிறார்களே. இவர்களில் நீங்கள் ஏ. சி. நடராஜ் இவர்களைவிட வேறு யாரை
}லுவார்கள். ராமீஸ்வரா என்ற சட்டத்தரணி நருங்கிய சொந்தக்காரர் சி.வி. விக்னேஸ்வரன் மாதிரி ராமநாதன், மேஜர் ராமநாதன் என்றும் ரணிகள் அமைப்பு அதில் உள்ள ராமநாதன் கிறேன் பார் அசோசியேசனுக்கு தலைவராக * திரு ராமநாதன். அவர்தான் புத்தகம் எழுதி கம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று.
ஐயா அவர்கள். அவர்கள் கிறிஸ்தவராய் திக ஈடுபாடு உடையவர். நான் அறிய நானே வத்திருக்கிறேன். அவர் தமிழர்களுடைய இலங்கை தமிழர் சட்டங்கள் என்ற ஆங்கில செலவில் புத்தகம் வெளியிட்டிருக்கிறார். ராஜா, காலம் சென்ற தமிழர் விடுதலைக் தம்பரம் ஆகியோரும்.
iப்பிரீம் கோட் நீதிவான் சத்தியம் எடுப்பதற்கு கள். அவ்வாறு தமிழ், சைவக்கோயிலுக்கு தொடங்கிய சுப்பிரீம் கோட் நீதிவான்மார்
வர் ஜஸ்டிஸ் பூரீஸ்கந்தராஜ ஐயா. அவர்கள் ந்தையில் உள்ள கோயில் தினமும் போய் ண்று என்னுடைய தந்தையார் சொல்லுவார். சொல்லுவார்கள். கட்சிக்காரரும் பொய் -டுவதற்காக எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று ன தீர்ப்புகளை வழங்குவதற்கு மிக உற்சாகப்

Page 210
102
கா.சி:
தே.சே. :
கா.சி:
தே.சே.:
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
மற்றது பழையாக்களில் சைவத்தை பலம். உதாரணமாக, நான் கேள் தன்னுடைய ஊரில் உள்ள கோயில் வேலை செய்திருக்கிறார். அதே பக்தர். அவர் இந்தியாவில் உள்ள தி தேர் பிடிச்சு இழுப்பதற்காக ஒவ்ே பிடிச்சு இழுப்பார். அவரில் உள்ள கிறேன். நெத்தியில் விபூதி அணிற கொண்டு நீதிமன்றத்துக்குள் துணி ஐயாதான். பெரும்பான்மை இன படுவார்கள்.
கொழும்பில் பெண்கள் சிலமுக்கி போனவர்கள் கூறுகின்ற மிக முக்கி இந்தப் பெண்களாலதான் கோயில் உள்ள கோயில்களுக்கு உதவிய ( சொல்லப்போனால் சேர். பொன் ! குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்கள் அ; தம்பையா சத்திரம் அமைத்த கு நடராஜாவின் மனைவி, வயது முதி அவர்கள்தான் நான் நினைக்கிறே பட்டு கோயிலுக்கு இழுத்துக்.ெ அவர்கள்தட்டத்தோட ஒவ்வோர் அதேமாதிரி ராம்லால் சத்திரத்தின் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள், ! டைய பழைய கலாசாரம் ஆண்க பின்னால் நிற்க வேணும் எனும் முக்கியத்துவம் அதிகமாக இதனா காரணம் பெண்களாகத்தான் ( மாமன்றத்தை தாபித்து வலுப்பை நினைவு கூரத்தக்கவர். அதேமாதி அவர்களும் மிக முக்கியமானவர் மற்றது சட்டத்தரணி சுந்தரலிங் அவர்களும் முக்கியமானவர். நீதி ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். அருளா
கப்பித்தாவத்தை பற்றி? கப்பித்தாவத்தை கோயில் முன்பு உள்ள ஒரு பழைமை வாய்ந்த கோ

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
வளர்ப்பதில் பாடுபட்டவரில் ஜீ. ஜீ. பொன்னம் ாவிப்பட்டேன். யாழ்ப்பாணத்துக்குப் போய் கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் சில புனருத்தாரண மாதிரியாக தியாகலிங்கம் ஐயா அவர் மிகவும் யாகராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு திருவாரூருக்கு வார் வருடமும் போய் வெறும் மேலுடன் தேர் முக்கியத்துவம் அவரை கண்ணால் பார்த்திருக் து சந்தனம் குங்குமத்துடன் காதில் பூவைத்துக் ச்சலுடன் வந்த தமிழர் என்றால் தியாகலிங்கம் ாத்தைச் சேர்ந்தவர்கூட அவரைக்கண்டு பயப்
ய இடத்தை வகித்திருப்பார்கள். ஆராய்ச்சிக்கு கியமான உண்மை என்னவென்றால் உண்மையில் களுக்கு சனமே போகிறது என்று. கொழும்பில் பெண்கள் பற்றி கூறமுடியுமா? ராமநாதன் பரம்பரையில் வந்த பெண்கள் அந்தக் திக தீவிரமாக இருந்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் டும்பத்தினர் எனக்கு தெரியும், பேராசிரியர் ர்ந்த அம்மையாரும் அவருடைய சகோதரியாரும் ன். விரிவுரையாற்றும் பேராசிரியரைக் கஷ்டப் காண்டு வருகிறார்களோ என யோசிப்பேன், நாளும் கோயிலுக்கு வருவதைப் பார்க்கின்ற நான் சிவப்பிரகாசம் அம்மாளின் பாட்டியார், அவர்கள் பெண்கள் தீவிரமாக இருந்தாலும் இந்த எங்களு ளைத்தான் முன்னுக்கு விடவேணும் பெண்கள் கலாசாரம். நான் நினைக்கிறேன் பெண்களின் லேதான் தெரியவில்லை. ஆனால், உண்மையான இருக்கும். மற்றது அகில இலங்கை இந்து உத்து செய்த ஜஸ்டிஸ் சிவசுப்பிரமணிய ஐயாவும் ரி மெய்கண்டான் அதிபர் ரட்ணசபாபதி அய்யா . இலவசமாக புத்தகம் அடித்துக் கொடுத்தவர். கம் ஐயாவின் தகப்பன் லீலா சின்னத்துரை கிராஜா குடும்பத்தினரும் மிகவும் சமயத்துடன் நந்தம், வடிவேற்கரசு முதலியோர்.
1790ம் ஆண்டளவில் இற்றைக்கு 200 வருடமாக யில். அந்த நேரத்தில் வந்த ஆங்கிலேயன் கப்டன்

Page 211
கா.சி:
தே.சே.:
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
அவர்கள் இந்தக் கோயிலை தகர்த பகுதியினூடாக தண்டவாளம் போட
முதலில் முத்தையா என்ற ஒரு ட பிரதானி தன்னிடத்தில் வேலை செ தாகவும் அந்தக் காணியில் தமிழர் சே அந்த பிரதானி சிலருக்கு எழுதிவி இருக்கு. இந்தக் கப்டன் காடின் எ கப்டன் காடின் என்பது இந்த கப்டன் மருதானையால் வரும் புகைவண்டி செய்ய ஏலாது. எங்களுக்கு புகைவண் முனைந்தார். அங்கிருந்த அந்த கோ பட்டார்கள். மற்றது இக்கோயில் ை இப்போது எல்லா சிங்கள மக்களும் ஜனாதிபதி பிரேமதாஸ் வெள்ளி, செ கட்டுவார். இப்பவும் சிங்களஅரசிய6 புகையிரத பாலம்போடப் போகும்டே வைரவ பெருமானை கேட்டபோது ( ஒரு சக்திமிக்க தெய்வம்) வைரவர் வ நாய் வந்து கடிக்க வந்ததாகவும் கன பார்த்தால் வீட்டிலதான் படுத்திருகி, அவர் தன்னுடைய கொள்கையை கோயில் இந்த ஏரியா முழுக்க எனக் பெயரும் வைத்தார். அதனால் அதற்( மிகப் பிரபல்யமான பழைமையான ஒன்று வணிகச் செட்டிமாருடை பிள்ளையார் கோயில் யாழ்ப்பாண பாடசாலை தொண்டர் வித்தியால தலைமையின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
மற்றது கொம்பனித்தெரு பிரபலமான கோவில் உள்ளது. அந்த இடத்தில் உ6 யாழ்ப்பாணத்தாரும், கொழும்பில் சேர்ந்துதான் இக்கோயிலை நடாத்தி மறக்க முடியாத பிரபலமான கோயி:
இப்பவும் இஸ்லாமிய பெருமக்க இருக்கிறார்கள். இந்தக் கோயிலில் ஐ இவருடைய மகளும் சிவயோகம்
கொண்டிருந்தார். சைவமுன்னேற் சிறார்களுக்கு வாரஇறுதியில் வகுப்பு

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 103
ந்தி கோயிலுக்கூடாக மூலஸ்தானம் உள்ள
வேண்டும் என்னும் சட்டம்போட்டார்.
*சு பிரதானி பொறுப்பாக இருந்தார். அந்த ய்த தமிழருக்கு அந்தக் காணியை கொடுத்த காயிலை வைத்து நடாத்தியதாகவும் அதன்பின் ட்டு சென்றதாகவும் அதுவரை அவ்வரலாறு ன வந்ததை தயவுசெய்து சொல்லுங்க. என்று சொல்பவர் இந்தக் கோயில் பகுதியால், L இதுக்கிளால போகவேணும் இது ஒன்றும் ண்டிதான் முக்கியம் என தண்டவாளம் போட யில் பரிபாலன சபையினர் எல்லாம் முறைப் வரவர் பிரபலமான வைரவர். அதனால் தான் போய் நூல் கட்டுவார்கள். முன்னர் மறைந்த ஈவ்வாய் வேளையில் வைரவர் இடத்தில் நூல் ல்வாதிகள் கூட அப்படிப் செய்கிறார்கள். அப்ப பாது அப்ப கோயில் பரிபாலகர் மிகவும் வருந்தி பிள்ளையார் மூலவிக்கிரகம் ஆனால் வைரவர் பந்து கப்டனை அடிச்சு வீசியதாகவும் அவரை வு கண்டிருக்கிறார். உடனே அவர் எழும்பிப் றார். அடுத்தடுத்து 3 நாள் அதே கனவு கண்ட மாற்றி இந்தக் கோயில் எனக்கு சொந்தமான குத் தான் சொந்தம் என கப்டன் காடின்' என் கு கபித்தாவத்தை என பெயர் வந்தது. அது ஒரு கோயில்தான். அந்தக் கோயிலுக்கு பக்கத்தில ப ஆட்சியில் இருக்கும் சிவன் கோயில். மக்களின் ஆட்சியில் இருப்பது. பக்கத்தில் பமாக உள்ளது. கதிர்காம யாத்திரிகர் சபைத் -ğ5l.
ன ஒருமுருகன் கோவில் - சுப்பிரமணிய சுவாமி iளவியாபாரிகள் ஒன்று சேர்ந்துதான்.அதாவது
இருந்தவர்களும், மலையகத்தவரும் ஒன்று னொர்கள். இது ஒரு கேந்திர இடத்தில் உள்ள ல் எனலாம்.
ளும் இந்துக்களும் அன்னியோன்னியமாக ஜஸ்டிஸ் பூரீஸ்கந்தராஜா ஈடுபாடு கொண்டவர் பூரீ ஸ்கந்தராஜாவும் இத்துறையில் ஈடுபாடு றச் சங்கம் ஒன்று காணப்படுகிறது. ஏழைச் நடத்துவார்கள். பஜனைகள் நடாத்துவார்கள்.

Page 212
104
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன சங்
இவர்களுடன் இறந்து போன மணிம அவரும் ஈடுபாடு கொண்டவர். வெள் இருந்தார். மற்றது சாந்தி விகார் பால மாமன்றத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர். பல காடின் கோயிலில் ஈடுபாடுகொண்டவ அவருக்கு இரு காலும் சத்திரசிகிச்சை ே கண்டிருக்கிறேன். இந்து மாமன்றத்தை முன்னின்றதில் இவரும் ஒருவர்.
-bax-a-s-

கப் பொன்விழா வெளியீடு
ாஸ்ரர் அவர் பெயர் பாலசுப்பிரமணியம் ளியம்பலத்தார் என்று ஒரு தொழிலதிபர் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களும் இந்து கோயிலில் ஈடுபாடு கொண்டவர். கப்டன் ர். சாந்தி விகார் உரிமையாளரும் அவரே. செய்தபோதும் கோயிலுக்கு வந்ததை நான் 5 புனருத்தாரணம் செய்யவேணும் என்று

Page 213
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
பதிவு செய்யப்பட்ட
கொழும்பு
No Name and Address of th
1. Sri Bala Selva Vinayaga Moorthy Alayam
Kapikawatta, Colombo -10.
2. Sri Ilanga Maka Kali Amman Alayam
38/35, Ratnam Road, Colombo -13.
3. Nugegoda Pillaiyar Alayam 5, Skenton St, Colombo - 05.
4. Vinayagar Alayam
49/12, Matterace, Dematagoda, Colombo
5. Arul Mihu thiru Murugan Alayam
Torigton Avenue, Colombo-07.
6. Sri Veera Maha Amman Alayam
3 6, Sri Ramanathan Road, Colombo-13.
7. Thiruchenthoor Murugan Alayam
90/1, Gnanavimala Road, Colombo - 09.
8. Sri Durkai Amman Alayam
86/10, Silvasmith Lane, Colombo- 12.
9. Sri Senthi kumaran Alayam
146, Aramaya road, Dematagoda, Colomb
10. Sri Poomariamman Alayam
Perrehara Road, Pelwatta, Colombo-03.
11. Veerapathira swami Alayam
117/I,GinthupitiyaSt, Colombo-13.
12. Sri Siva Subramaniya Swami Alayam
98, Ginthupitiya St, Colombo-13.
13. Thiru Aru Mihu Sivasubramania Swami
131,KewRoad, Slave Island, Colombo - 02
14. Arulmigu Sri Gnana Vairarar Swami Alaya 42, Dewaas Lane Grandpass, Colombo 14
15. Sri Ponnampalawaneswarar Alayam
38, Sri Ramananan Road, Colombo- 13. 16. Sri Muthumari Amman Alayam
Kudagama Road, Avisawella.
17, Sri Madasamy Alayam
112/18, JempattahSt, Colombo-13.

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 105
இந்து ஆலயங்கள்
மாவட்டம்
eTemple Registration No.
HA/06/CBO/1
HA/06/CBO/2
HA/06/CBO/3
HA/06/CBO/4 O8.
HA/06/CBO/5
HA/06/CBO/6
HA/06/CBO/7
HA/06/CBO/8
HA/06/CBO/9 yO - 09.
HA/06/CBO/10
HA/06/CBO/11
HA/06/CBO/12
Alayam HA/06/CBO/13
HA/06/CBO/14
HA/06/CBO/15
HA/06/CBO/16
HA/06/CBO/17

Page 214
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
106
No Name and Address of
18. Sri Muniyandi Swami Alayam
112/18JempattahSt, Colombo 13.
19. Sammangodu Srikathirelayutha Swamy 141, First Cross St, Colombo-11.
20. Sri Pathirakali Amman Alayam
35/44, Mayura Place, Havelock Road, Col
21. Ilanthoppu Sakthi Amman Alayam
47, St/Michales Road, Colombo - 03.
22. Old Kathiresan Alayam
123, Galle Road, Colombo - 04.
23. Sri Muthu Mari Amman Alayam
44/54, 19th Lane, StaceRoad, Colombo-1
24.
25. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Salawa Estate, Hanguwella
26. Sri kali Amman Alayam
Pickrings Road, Colombo - 13.
27. Sri Muthu mari Amman Alayam
Auther Field Estate, Avisawela
28. Sri Kailasa Swami Alayam
11/15, Temple Road, Kappikawatta, Colo
29. Sri muthu Mari Amman Alayam
Eastern Estate Upper Division, Puwakpi
30, Sammankodu SriManickapillaiyar Alaya
359, Galle Road, Colombo - 04
31. Sri Muthu Mari Amman Alayam,
414, Main St., Puwakpiltiya
32. Karu Mari Ampal Alayam
198/24, Panchikawatta, Colombo- 10.
33. Vithaka Vinayagar Alayam
77, LaWrance St, Colombo - 04.
34. Sithi Vinayagar Alayam
55, Malikawatta Road, Colombo - 10.
35. Hare Krishna Alayam
188, New Chetty St, Colombo 13.

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
he Temple
Registration No.
HA/06/CBO/18
o Alayam
HA/06/CBO/19
Ombo 0 6
HA/06/CBO/20
HA/06/CBO/21
HA/06/CBO/22
HA/06/CBO/23
HA/06/CBO/24
HA/06/CBO/25
HA/06/CBO/33
HA/06/CBO/34
mbo 10.
HA/06/CBO/35
tiya
HA/06/CBO/36
HA/06/CBO/37
HA/06/CBO/38
HA/06/CBO/39
HA/06/CBO/40
HA/06/CBO/41
HA/06/CBO/42

Page 215
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
No Name and Address of th
36. Sri Maha Kali Amman Alayam
59, Paradise Place, Amour St, Colombo - 1
37. Sri Murugan Alayam
Elston Garden Upper Division, Puwakpitiy
38. Sri Munneswarar, Swami Alayam
180/42, Bandaranayake Mw, Colombo -12
39. Sri Muthu Mari Amman vinayagar Alayan
36th Garden Barber St, Colombo - 13.
40. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Elston Garden Upper Division, Puwakpiti
4. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Kolupitiya Police Quarters, Colombo-03
42. Sri Siva Subramaniya Swami Alayam
109, Bandaranayake Mw, 109, Colombo-1
43. Sri Muthu Mari Amman Alayam Malaith Thoddam, Puwakpitiya.
44. Muniyandi Paladayar Alayam
3/12A, Sea Beach Lane, Colombo-11.
45. Sri Devi Karamari Amman Kovil
158/2, Sri Kathiresan Road, Colombo - 13.
46. Ichchathari Nagadevi Amman Alayam
185/1, Toringtrn Avenue, Colombo 07.
47. Sri muthu Mari Amman Alayam
129, Ginthupitiya Road, Colombo -13
48. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Penrith Estate, Lower Division, Avisawela
49. Muniyandi Swami Alayam
155/56, Jampettah St., Colombo -13
50. Sri Muniamma Swami Sri Maha Kali Ammr
680, Bloemendhal St. Colombo- 15.
51. Sri Pathira Kali Amman Alayam
Devision No: ii, Navagampura.
52. Sri Muthu Mari Amman Alayam
577/20, H, town Council Ors. Rawattawat
53. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Northampalam Estate, Division A, Puwak

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம்
107
he Temple
Registration No.
HA/06/CBO/43
Vd.
HA/06/CBO/44
HA/06/CBO/45
HA/06/CBO/46
HA/06/CBO/47
HA/06/CBO/48
HA/06/CBO/49
HA/06/CBO/51
HA/06/CBO/52
HA/06/CBO/53
HA/06/CBO/54
HA/06/CBO/55
HA/06/CBO/57
HA/06/CBO/59
han Alayam
HA/06/CBO/60
HA/06/CBO/61
ta, Moratuwa.
HA/06/CBO/62
pitiya.
HA/06/CBO/63

Page 216
108
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No Name and Address oft
54. Sri Muthu Mari Amman Alayam
211/40, Nagalam Road, Colombo - 14.
55. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Hanwella Estate, Hanwella, Avisawala
56. Sri Rajarajeswari Ampal Alayam
94/4, Vivekananda Hill, Colombo -13
57. Sri Sivasubramaniyar Alayam
131/1, Sri Mahindadarma Mawatta, Color
58. Sri Muniyandi Alayam
225th Garden, Kathiresan Road, Colombc
59. Bama Rukmani Sametha Paartha Sarathi
72, Brass Founder Street, Colombo-13.
60. Sri Pathirakali Amman Alayam
60/232, Vathulawatta, Wellampitiya.
61. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Vaga Division, Dumothara, Avisawella.
62. Sri Muthu Mari Amman Alayam
200/7, Meetotamulla Road, Wadugodawi
63. Dhurkka Kaliamman Kovil
7, Garden, 93/67, Avisawella Road, Wellar
64. Sri Selvavinayagar Temple,
Navakelanipura, Wellampitiya, Orugodav
65. Gonakovił Sri Sivalingaperuman and Sri
Jaysumanarama Raod, Ratmalana.
66. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Hewagama Estate, Padukka
67. Sri Munneswarar Alayam
61, Sri Bodhiraja Mawatta, Colombo 12.
68. Sri Muthumariyambal Alayam,
Labugama Estate, Dumodara
69. Sri Anpu Muttumariamman kovil
Pangnakula Estate, Dummodara
70. Sri Devi Karumari amman Sri Ayyappa S 9th floor Astral arcade, 428 R.A.de Me., M
71. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Penrith Estate, Upper Division, Avissavela

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
he Temple Registration No.
HA/06/CBO/64
HA/06/CBO/65
HA/06/CBO/66
HA/06/CBO/67 mbo-09.
HA/O6/CBO/68 - 13.
Alayam (Krishnan Kovil) HA/06/CBO/69
HA/06/CBO/70/77
HA/06/CBO/71
HA/06/CBO/75 atta, Wellampitiya
HA/06/CBO/76 mpitiya, Orugodawattha.
HA/06/CBO78 Watta.
Kathirgma Thevsthanam HA/06/CBO/79
HA/06/CBO/81
HA/06/CBO/82
HA/06/CBO/84
HA/06/CBO/85
wamy Alayam HA/06/CBO/86
awatta, Colombo 03
HA/06/CBO/87

Page 217
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
No Name and Address of th
72. All Ceylon Aiyyappan Devasthanam
478/1, Aluth Mmawatta Road, Colombo-1
73. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Kalanithissagama, Weragodalla, Wellampi
74. Maha Kanapathy Alayam
191/7, Avissawela Road, Wellampitiya.
75. Sri Bathrakali Amman Kovil
G/23, Nagamula Road, Kolonawa.
76. Sri Badrakali Ambal Alayam
2nd Navagampura, Kelani Road, Wellamp
77. Pohunuwatta Muniyandi Swami Kovil
15/38, Church Road, Mattakuliya, Colomb
78. Sri Sithi Vinayagar Alayam
150, Mahawela Lane, Baseling Road, Colo
79. Sri Sivaraja Vinayagar Temple
Ramlal Maharajah Darma Chotram,99 Gir
80. Sri Samundeswary Ambal Alayam
Ekamuthupura Kathiranawatta, Mattakuli
81. Sri Muniyandi Swami Ayam
151/A40, Ginthupitiya Street, Colombo
82. Sri Muthu Mari Amman Alayam
79, Garden, Sri Mahinda Dharma Mawatta
83. Sri Durkka devi Alayam
162, Kotahena Street, Colombo - 13.
84. Sri Muthumaria Amman Alayam
Ayar Estate, Kurula Division, Padukka.
85. Sri Maha Veerapathirakali Amman Alayar 131 /A/I/I Mosque Lane, (Kurunthuwatta
86. Sri Aanchaneyar Alayam
3/11 Sri Bodhi Ukkurana, Kalubovila, Deh
87. Thirupathy Sri Vengadeswarar Maha Vish
98/10/TempleRd, Colombo 15.
88. Sri Gnanavairava Muniyandi Swami Alay
22, Kalpoththa St, Colombo 13.
90. Sri Maha Pathira Kali Amman Alayam
601 A, Magazine Road, Colomo 08.

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம்
109
he Temple Registration No.
HA/06/CBO/88
5.
HA/06/CBO/89 tiya.
HA/06/CBO/90
HA/06/CBO/91
HA/06/CBO/92 itiya.
HA/06/CBO/93 O-15.
HA/06/CBO/94 mbo-09.
HA/06/CBO/95 thupitiya St. Col – 13.
HA/06/CBO/96 ya, Colombo - 15.
HA/06/CBO/97 13.
HA/06/CBO/98 , Colombo-09.
HA/06/CBO/99
HA/06/CBO/100
HA/06/CBO/101 ) Navala Road, Rajagiriya.
HA/06/CBO/102 iwala.
nu Alayam HA/06/CBO/103
am HA/06/CBO/104
HA/06/CBO/105

Page 218
10
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No Name and Address oft
90. Sri Pathira Kali Amman Alayam
55/2,Santhamma Gardens Orugodawatta
91. Katpaka Vinayagar Alayam
Colombo Hindu college, Ratmalana. 92. Sri Vairavar(Muniyandisamy) Alayam
128/35A,Ginthupiti Street, Colombo-13.
93. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Pentrith Garden, Kilancourse, Avisawela.
94. Sri Maha Kali Amman Alayam
Barns Place, Colombo - 07.
95. Sri Varatharaja Vinayagar Alayam
105, Kotahena St, Colombo-13.
96. Sri Muthu Mari Amman Alayam
1151/38A,Kotta Road, Rajagiriya
97. Sri Muniyandi Swami Muthumari Ammat 143/16 B Jinthupitiya St, Col - 13
98. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Thalthuwa Garden, Erakt,division, Avisaw
99. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Pokkuunu Watta, Mattakkuliya
100. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Lokkan Div, Pendirith Garden, Avisawela
101. Kali Amman Alayam
180-34/A-7 Grandpass Road, Colombo-1
102. Sri Muthu Vinayaga Swami Alayam
221 Sea St, Colombo-11.
103. Sri Veera Maha Kali Amman Alayam
337, Sea St, Colombo-11.
104. Sri Nagapoosani Amman Alayam
4, Vasala St, Dehiwala
105. Arul Mihu Velmurugan Thirukkovil,
1 1/49, Parakumbah Place, Colombo-06
106. Sri Muthu Mari Amman Alayam
Sri Nivaska Garden, Lower Division, Velik
107. Siva Poomi Ganesha Alayam
129, High Level, Road, Nugegoda

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
he Temple Registration No.
HA/06/CBO/107 , Wellampitiya.
HA/06/CBO/108
HA/06/CBO/109
HA/06/CBO/110
HA/06/CBO/111
HA/06/CBO/112
HA/06/CBO/113
h Alayam HA/06/CBO/114
HA/06/CBO/115 ela
HA/06/CBO/116
HA/06/CBO/118
HA/06/CBO/119
HA/06/CBO/120
HA/06/CBO/121
HA/06/CBO/123
HA/06/CBO/124
HA/06/CBO/125 anna Vaha
HA/06/CBO/126

Page 219
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம்
No Name and Address of thi
108. Sri Veera Maha Kannaki Amman Alayam 24A Mallika St, Colombo - 06.
109. Mangala Vinayagar Alayam
95/1, Anderson Flats, Kalubowila, Dehiwala
| 110. Sri Mthu Mari Amman Alayam
344/A 2nd Division, Padovita, Mt-Laveniya
111. Sri Muthu Mari Amman lyappan Temple
233/84, Henamulla Camp, Colombo 15
112. Sri Muthu Mari Amman Temple,
Pathukka Estate, Pathukka
113. Sri lyappan Mani Mandapa Temple
151/30, 155/24Jempattah St, Colombo-13
114. Sri Muthu Mari Amman Temple
40 A, Sri Sivanantha St, Colombo - 13
115. Sri Muthu Mari Amman Temple,
230 Babupulla St, Colombo -14
116. Sri Muthu Mari Amman temple
Sirinivasa Estate, Upper Div, Colombo.
117. Arul Mihu Sri Pathirakali Amman Temple
162/378Modara, Kimbula Ela, Colombo - 1
118. Sri Muthu Mari Amman temple,
191/29,015th Estate, Orukodawatta, Color
119. Sri Muniyappar Temple,
79/15 A, Sethawatta St, Umagiriya Estate,\
120. Sri Sithi Vinayagar Temple
Colombo Vivekananda School, 57. New Ch
121. Sri Muthu Mari Amman temple
75/20E, Pergusion st, Colombo 14
122. Sri Maha Kali Amman Temple
46/10,Sri Bala Bindu Mw, Sethawatta, Well
123. Sri Muniyappar Temple,
Sri Bala Bindu Mw, Sethawatta, Wellampitita

- ஒரு தேடலின் தொடக்கம்
111
Temple
Registration No.
HA/06/CBO/127
HA/06/CBO/128
HA/06/CBO/129
HA/06/CBO/130
HA/06/CBO/131
HA/06/CBO/132
HA/06/CBO/133
HA/06/CBO/134
HA/06/CBO/135
HA/06/CBO/136
mbo
HA/06/CBO/137
Wellampitiya.
HA/06/CBO/138
ettyst, Colombo - 13
HA/06/CBO/139
HA/06/CBO/140
ampitita
HA/06/CBO/141
HA/06/CBO/142

Page 220
112 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No Name and Address of
124. Sri Maha Pathirakali Amman Temple,
225/379, Pergusionst, Weligoda Housing
125. Munieeswarar Kali Amman Temple 218/7AWolfendhaist, Colombo - 13
126. Sri Muniyandi Swami Temple,
56, Avisawala St, Majeeth Place, Urugoda
127. Varamarul Vinayagar Temple,
180, Maha Vidyalaya Mw, Colombo - 13
128. Sri Pathira Kali Amman Thirukkovil
400/3, Mowlana Estate, Dematagoda St,
129. Sri Pathira Kali Amman Temple,
168, AramayaRd, Colombo - 9
130, Sri Muthu Mari Amman Temple
AI Nawagampura, Sethawatta, Wellampi
131. Sri Pathirakali Amman Temple,
T55/2, Metland Place, Colombo-07
132. Sri Muthu Mari AmpalTemple,
No: 74.1, Heddakaththa, Avisawela
133. Sivasakthi Pillaiyar Temple, Kanepalla Estate, Kosgama
134, Sri Sithi Vinayagar Temple,
D.S.Senanayake School, Colombo - 07

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
he Temple Registration No.
HA/06/CBO/144 Scheme.
HA/06/CBO/145
HA/06/CBO/146
Watta,
HA/06/CBO/147
HA/06/CBO/148 Colombo-09
HA/06/CBO/149
HA/06/CBO/150 tiya
HA/06/CBO/51
HA/06/CBO/152
HA/06/CBO/153
HA/06/CBO/154
Source: Dept. of Hindu Cultural Affairs

Page 221
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
பதிவு செய்யப்பட்ட
கொழும்பு
No Name and Address of the Hind
1. Sri Shanmuganantha Society
107\9 Bandaranayake Mawatta, Colombo 2. All Ceylon Hindu Mamantram
101 M Sir Chittambalam A Gardens Mawat
3. Sri Varatharajar Vinayagar Volunteer Boar 101 M Sir Chittambalam A Gardens Mawat
4. Colombo Ladies Hindu society
24A Alfred Place, Colombo 3
5. Wesely College Hindu Mamantram Wesely College, Colombo 9 6. Colombo Thivya Jeevana Society
131 Chankamitta Mawatta, Colombo 13
7. Sri Sathya Saji Baba Centre Station
113, New Chetty Street, Colombo 13
8. Navalar Sot Pajitsi Mantram o
248\2 Ratnasothi Saravana Muthu Mawa
9. Sathiya Saji Baba Sri Lanka Trust
2\3J Block, Bambalapititya Flats, Colomb
10. Appar Arull Neri Mantram
142 Chetty Street, Colombo 11 11. Survey Department of Hindu Society
Survey Department, P 0 Box No.506, Col
12. Hindu Ma Mantram
Local Medical College Organization, Uni Colombo
13. Sri Rama Krishna Saratha Samirthi 59 ViVekananda Road, Colombo 6 14. Sri Lanka Thirukurippu Thonda Nayana
146 Messenger Street, Colombo 12 15. North Colombo Hindu Paripalana Sabai
68 Temple Road, Colombo 15 16. Sri Lanka Sin Maja Mission
48 Haig Road, Colombo 4
17. Ealaththu Thiruneri Mantram
241 V2W.A.SilwaMawatta, Colombo 6.

b - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 113
இந்து நிறுவனங்கள்
மாவட்டம்
u Organizations Registration No.
HA/4/C/01
12
HA/4/C/02 ta, Colombo 2
HA/4/C/03 ta, Colombo 2
HA/4/C/04
HA/4/C/05
HA/4/C/06
HA/4/C/07
HA/4/C/08 tta, Colombo 13
HA/4/C/09
O 4
HA/4/C/10
HA/4/C/11 ombo 5
HA/4/C/12 versity of Colombo,
HA/4/C/13
Society HA/4/C/14
HA/4/C/15
HA/4/C/16
HA/4/C/17

Page 222
114
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No Name and Address of the Hin
18. Kathirgame Yathirika Volunteer Board 3,Temple Road, Colombo 10
19. Hindu Tamil Society
67, Sanji Arachchi Garden, Colombo 12
20. Hindu Students Union
Colombo Hindu College, Ratmalana
21. Hindu Development Society
101 \70OueeRoad, Colombo 2
22. All Ceylon Hindu Youth Society
30 Pipe Street, Colombo 5
23. Thivya Jeevana Mission
10 skeldon Street, Colombo 5
24. Gnananda Sri Seva Samajam
4, Summer Place, Colombo 8
25. Sri Rama Krishna Mission
40, Ramakrishna Road, Colombo 6
26. Sri Lanka Ports Authority Hindu Employ
P.O Box 595, Colombo 1
27. Post & Telecommunication Department PostaalTraining Institution, Colombo 6
28. Hindu Youth Society
17, Fusselslane, Colombo 6
29. Lanka Bab a Yoga Sangam
153,2\1 Canal Bank Road
30. All Ceylon Siva Subramania Society
38 St. Antony Mawatta, Kottahena, Colo
31. Vivekananda Society
34 Vivekananda Hill, Colombo 13
32. Thiruvarul Federation
5 Kanna Street, Colombo 13
33. Malgawatta Hindu Paripalana Sabai
157M 7 Grand Pass Road, Colombo 14
34. Dematagoda Hindu Culture Society 49W12Martress, Colombo 9
35. Ceylon Saiva Neethy Mission,
Mahinda Tharma Road, Demattagoda, C
36. Piramma Kumarikal Raja Yoga Station
6th 8th Lane, Colombo 3

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
du Organizations
Registration No.
HA/4/C/18
HA/4/C/19
HA/4/C/20
HA/4/C/21
HA/4/C/22
HA/4/C/23
HA/4/C/24
HA/4/C/25
fees Society
HA/4/C/26
Hindu Employees Society
HA/4/C/27
HA/4/C/28
HA/4/C/29
mbo 12
HA/4/C/30
HA/4/C/31
HA/4/C/32
HA/4/C/33
HA/4/C/34
olombo 9
HA/4/C/35
HA/4/C/36

Page 223
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
No Name and Address of the Hind
37. Aru Naddar Verlalar Society
2434A1 Main Street, Colombo 11
38. Hindu Cultural Society
39\23 Nelson Lane, Colombo 3
39. Samaneethi Federation
D.4 National Housing Flats, Thimbirikasay
40. Bagavan Sri Sathya Seva Samirthy
22, Bames Place, Colombo 7
41. All Ceylon Hindu Religious & Cultural Soc
42. Sri Narayana Guru Mantram
103, Loyards' Broadwat, Colombo 4
43. Colpitty Methodist Govt. Tamil Mixed Sch
59, Feradson Road, Colombo 3
44. Dehiwella Tamil Vidyalaya Hindu Society
Dehiwella Tamil Vidyalayam, off Station
45. Hindu Cultural Development Society
39V71 Nelson Lane, Colombo 3
46. Oam Sivasakthy Front
180\45 Bandaranayake Mawatte, Colomb
47. Krishnamoorthy Centre
11, Nagagahawatta, Kirulappanai, Colom
48. Bagawan Sri Sithi Sai Seva Organisation
24 Palm Grove, Colombo 3
49. Sri Murugan Volunteers Society
123\44 Bandaranayake Mawatta, Colomb
50. Hinduism & Cultural Littreature Federatic 248\9 Sri Ratnasothy, Saravan Muththu M
51. Kathirgamapatha Yaththirikai Society 38\8 St. Antony Mawatta, Colombo 13
52. Mownachchiramama
19 International Buddist Central Road, Cc
53. Hindu Maha Society
254 Main Street, Puvakpittiya
54. Hindu Youth Society
4, Ramakrishna Gardens, Colombo 6
55. North Colombo Hindu Youth Society
31 AHamsa Lane, Muthuwela Mawatta,

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 115
u Organizations Registration No.
HA/4/C/37
HA/4/C/38
HA/4/C/39 a Road, Colombo 5
HA/4/C/40
iety HA/4/C/41
HA/4/C/42
ool Hindu Cultural Society HA/4/C/43
HA/4/C/44 Road, Dehiwella
HA/4/C/45
HA/4/C/46 O 12
HA/4/C/47 bo 5
in Sri Lanka HA/4/C/48
HA/4/C/49 bo 12
HA/4/C/50 awatta, Colombo 13
HA/4/C/51
HA/4/C/52 olombo 6
HA/4/C/53
HA/4/C/54
HA/4/C/55
Colombo 15

Page 224
116 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No Name and Address of the Hin
56. Hindu Pothuppani Mantram
248\9 Sri Sankaraja Mawatta, Colombo
57. Mel Maruththoor Aathi Parasakthy Vara
12 School Lane, Colombo 3
58. Hindu Religious & Cultural Society
181 M8 Santhy Road, Hendala, Wattala
59. Colombo Crow Island Hindu Society 65\264 Vishdvike Road, Maddakuliya
60, Devara Pannisai Society
103\3Hulptsdrop Street, Colombo 12
61. Sowmiam Hindu Kala Mantram
180\22 B Block, Grand Pass Road, Colom
62. Vivekananthar Hinud Youth Society
Kalanithisgama, Verakodala, Welampitt
63. Urukodawatta 15th Estate Maha Kanap
Hindu Development Society 191V7 Avisawela Road, Wellampittiya
64. Colombo Ladies Hindu Society
23A Alfred Place, Colombo 3
65. Sri Murugan Hindu Mantram
Fentry Estate, Lower Division, Avisawell
66. Sri Devi Maha Gayathri Children Develo 77M8 Veluvana Road, Dematagoda, Col
67. World Hindu Organisation
9.Jeya Road, Colombo 4
68. Sri Siththi Vinayagar Temple Hindu Yout 183 Sri Saththarma Mawatta, Maligawat
69. Valluvar Aranery Mantram
1\3 B 54 Eachamuthupura, Kathiranawa Colombo 15
70. Sethsripaya Hindu Society
Sethsripaya, Battaramula
71. Sankatamil Hindu Society
H39 Navakampuram, Wellampititya
72. All Ceylon lyappa Seva Society
G\\6 Saththiyarachchi Garden, Colomb
73. Hindu Ladies Society
23 Uruthira Mawatta, Colombo 6

ன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
du Organizations Registration No.
HA/4/C/56 O
Valipaddu Mantram HA/4/C/57
HA/4/C/58
HA/4/C/59
HA/4/C/60
HA/4/C/61 bo 14
HA/4/C/62 iya
athy Temple
HA/4/C/63
HA/4/C/64
HA/4/C/65
pment Union HA/4/C/66 ombo 9
HA/4/C/67
h Union HA/4/C/68 ta, Colombo 10
HA/4/C/69 tta, Mattakuliya,
HA/4/C/70
HA/4/C/71
HA/4/C/72 D 12
HA/4/C/73

Page 225
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
No Name and Address of the Hind
74. Annai Aathi Parasakthy Illam
65\235VistwikeRoad, Colombo 15
75. Hindu Ma Mantram
436 Main Street, Puvagapittiya
76. Vaddukoddai Hindu Youth Society
Colombo Branch, 83M 2\4 Hamden Lane,
77. World Muruga Devotees Assembley
F G\8 Mount Laveniya, Ratmalane
78. Arulakam Welfare Association
28\1 Brass Founder Street, Colombo 13
79. Sakthi Hindu Students Union
Colombo 6
80. Sivasakthy Hindu Ma Mantram
Wellawatta Government Tamil Vidyalaya Colombo 6
81. Sri Hari Hara Suthan Peedam Seva Societ 100\3 Chetty Street, Colombo 11
82. Sri Rama Ragaventhira Swamikal Manth
Hindu Ma Mantram Luxmi Vasam, 38 C Beach Road, Colombo
83. Hindu Youth Society
35\34MajuraPlace, Colombo 6
84. Sri Lanka Sinth Social Service Centre
32, ith Lane, Colombo 3
85. Hindu Soceity of University of Colombo 93, Kumaratunga Munidasa Mawatta, CC
86. Hindu Ladies Society
141\6 Aramaya Road, Dematagoda, Colc
87. Oam Sakthy Centre
145V17OuarriRoad, Kirulappanai
88. Maha Sri vidya International Hindu Mat 86V26 A St. Benedict Mawatta, Colombo
89. Sivathiru Mantram
13 A, 40th Lane, Wellawatta, Colombo 6
90. All Ceylon Siva Piramana Society
136\28, Georger. D. Silva Mawatta, Color
91. Sanathana Thama Yuva AWarenes Socie
3 Ridgeway Place, Colombo 4

5 - ஒரு தேடலின் தொடக்கம்
117
Organizations
Registration No.
HA/4/C/74
HA/4/C/75
HA/4/C/76
Colombo 6
HA/4/C/77
HA/4/C/78
HA/4/C/79
m, Pambankada,
HA/4/C/80
у HA/4/C/81
aralaya
HA/4/C/82
11
HA/4/C/83
HA/4/C/84
HA/4/C/85 lombo 3
HA/4/C/86 mbo 9
HA/4/C/87
na Peedam HA/4/C/88 13
HA/4/C/89
HA/4/C/90 hbo 13
у HA/4/C/91

Page 226
118
வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No Name and Address of the Hinc
92. World Aanmeega Eluchchi Perani
31 \21 Dosan Road, Colombo 2 93. Thaththuvagnana Thavasalai
Aruloli Centre, 31\21 Dosan Road, Colom 94. International Sabarimalai Sri Tharma SaS 86V26 A St. Benedict Mawatta, Colombo 1 95. Presbyterian Girls' Hindu Society
Regent Street, Colombo 10 96. Hare Krishna Pakthy lyakkam
57\3 Avisawela Road, Urukodawatta, We 97. Pakthi Vethantha Children Home
188 New Chetty Street, Colombo 13 98. Hindu Tharma Social Seva Society
132M 1 V1, Welikadawatta Road, Kurunthu Raja kiriya
99. Ratmalana Morattuwa Hindu Society
C/14/1/1/Soisapura Housing Scheme, Mo 100. Hindu Employees Union
Sri Lanka Ports Authority, Colombo Port, 1 101. Sabarimalai Yaththirai Sir Manikanda Sev 94\4 Vivekananda Hill, Hill Street, Colomb 102. Vivekananda Youth Awareness Society 15V4 Beach Road, Colombo 11 103. The Hindu Mahasaba of VTV Courts,
3\5 Daffodil Apt, 426M6 KCyril C. Perera N 104. Sri Devy Gurugula Sabaripeedam Vethaka 64-1 1\4 Joseph Dayas Lane, Colombo 15 105. Hindu Cultural Natpani Mantram
121\5 Chetty Street, Colombo 106. Old Boys' Association Vivekananda College 107. Hindu Students Society
Kanapathy Hindu Ladies Vidyalayam 194 A Bandaranayakka Mawatta, Colomb 108. Hindu Students Society
Kottahena Methodist Tamil Vidyalaya, 200 Packarinz Road, Colombo 13 109. Hindu Students Society
Royal College, Colombo 7

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
u Organizations
Registration No.
HA/4/C/92
HA/4/C/93 ко 2
ha Peedam HA/4/C/94 3
HA/4/C/95
HA/4/C/96 lamplittiya
HA/4/C/97
HA/4/C/98 Watta, Navala Road,
HA/4/C/99 rattu Wa
HA/4/C/100 9 Church Road, Colombo 1
apeedam HA/4/C/101 13 כ
HA/4/C/102
HA/4/C/103 lawatta, Colombo 13
ma College HA/4/C/104
HA/4/C/105
HA/4/C/106
HA/4/C/107
12
HA/4/C/108
HA/4/C/109

Page 227
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரி
Name and Address of the Hins
110.
Hindu Students Society Vivekanantha College, Colombo 13
111.
Ceylon Visvakarma Society 168 Sri Kathiresan Road, Colombo 13
i 112.
Youth Development Society 162 Muthuwella Mawatta, Colombo 15
113.
Hindu Students Union Ramanathan Hindu Ladies College, Lorenz Road, Colombo 4
114.
Hindu Students Union Hindu College, 154, Muthuwela Mawath
115.
Hindu Students Union Good shephered Govt.Tamil Girls'Vidya Colombo 13
116.
Hindu Students Union Wolfendal Govt. Tamil Vidyalaya 300\4 Srimavo Bandaranayakka Mawatt
117.
Hindu Students Union D. S. Senanayake College Colombo 2
118.
Hindu Students Association Jayawardanapura Hindu Vidyalayam Obeysekarapura Road, Rajagiriya
119.
Hindu Students Union Nugegoda Tamil Vidhyalayam Nugegoda

பம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 19
du Organizations Registration No.
HA/4/C/110
HA/4/C/111
HA/4/C/112
HA/4/C/113
HA/4/C/114 a, Colombo - 15
HA/4/C/115 layam
HA/4/C/116
a, Colombo 14
HA/4/C/117
HA/4/C/118
HA/4/C/119
Source: Dept. of Hindu Cultural Affairs

Page 228
20 வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
"கொழும்பு மாவட்டத்தில் இந்து ம பேராசிரியர். சோ. சந்திரசேகர பின்னிணைப்பாகத் தரப்
அட்டவ
கொழும்பு மாவட்டம்
மக்கள் தொகை (1981
1s
1. பெளத்தர்கள்
2. இஸ்லாமியர்கள்
3. இந்துக்கள்
4. றோமன் கத்தோலிக்கர்
மற்றைய கிறிஸ்தவர்
அட்டவ6 கொழும்பு மாவட்டம் - இன
மக்கள் தொகை (1981
1.
1. சிங்களவர்கள் 77.
2. தமிழர்கள் 11.
3. முஸ்லிம்கள் 8.2
* அடைப்புக் குறிக்குள் இந்தியத் தமிழர்

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
ாணவர்களின் கல்விநிலை" எனும் ம் அவர்களின் கட்டுரையின் பட்ட அட்டவணைகள்
ணை 1
- சமய வகைப்படி
- 2001) (சதவீதத்தில்)
)81 2001
70. 70.4
7.7 8.9
9.9 10.7
11.8 9.9
Source: Statistical Pocket Book - 2002 Dept. of Census & Statistics
Ꭷ600Ꭲ II
வகைப்படி மக்கள் தொகை
- 2001) (சதவீதத்தில்)
)81 2001
5 76.4
(1.2)* 12.4(1.2)*
9.2
தவீதம்
Source: Statistical Pocket Book - 2002 Dept. of Census & Statistics

Page 229
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரியம் -
அட்டவணை
1832 இல் இலங்கையிலிரு
கோயில் பற்றுப் பாடசாலைகள் கிறிஸ்தவ சமயக் குழுக்களின் பாடச தனியார் பாடசாலைகள் கத்தோலிக்கப் பாடசாலைகள் பெளத்தப் பாடசாலைகள் இந்துப் பாடசாலைகள்
முஸ்லிம் பாடசாலைகள்
Source:
அக்கால அரச ஆவணங்கள் நாட்டிலிருந்த பற்றிய தகவல்களைத் தந்தன. இந்துக்களின்
பள்ளிகள் முஸ்லிம்களின் மதரஸாக்கள் எ கருத்திற் கொள்ளப்படவில்லை.
அட்டவனை
இந்துப் பாடசாலைக
(1880 - 1s
ஆண்டு இந்:
FTG
1880
1885 4
1890
1895 3( 1900 4.

ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 121
IT III
ந்த பாடசாலைகள்
97
ாலைகள் 236
640
63
1000
Reberu R. Education Colonical Ceylon, Kandy, Printed, 1962
பெளத்த பிரிவேனாக்கள் (1000) ன் கோயில் பள்ளிகள், திண்ணைப் ான்பவற்றைப் பாடசாலைகளாக
IT IV
வின் வளர்ச்சி
200)
துப் மாணவர் லைகள் தொகை
167
4. 378
5 661
) 4 600
5 5 000

Page 230
22
I
l
3.
வட கொழும்பு இந்து பரி
அட் கொழும்பில் உள்:
இந்துக்கல்லூரி, பம்பலப்பிட் இராமநாதன் இந்து மகளிர், ப விவேகானந்தக் கல்லூரி, கொ இரத்மலானை இந்துக் கல்லூர் சைவ மங்கையர் வித்தியாலய இந்துக்கல்லூரி, முகத்துவாரம் விபுலானந்த மகாவித்தியாலய கொழும்பு மத்தி ஆண்கள் வித் கணபதி வித்தியாலயம் தொண்டர் வித்தியாலயம் தெஹிவல தமிழ் மகாவித்திய நுகேகொடை தமிழ் வித்தியா? வுல்பென்டால் தமிழ் வித்திய

ாலன சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
டவணை V
ா இந்துப் பாடசாலைகள்
டி, கொழும்பு - 04 ம்பலப்பிட்டி, கொழும்பு - 04 ழும்பு - 13
ம், கொழும்பு - 06
, கொழும்பு - 15 ாம், தெமட்டகொடை, கொழும்பு - 09
தியாலயம்
ாலயம்
vuul b
ாலயம்

Page 231
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
பதிவு செய்யப்பட்ட அ கொழும்பு
No.
Aranery School Name, Address
Hindu Mission Aranery School No 5 Oinment Street, Colombo-12
Sri Varatharaja Vinayakar Thondar Sabai,No.02, Kotahena St, Colombo-13
North Colombo Hindu Comiti's Aranery School,No 40 Temple St.Colombo 15.
Ramakrishnamission Aranery School, No 40, Ramakrishnamission Colombo 6
Hindu Kalachara Muththami Mandra Hindu Aranery School 265/15,GalleRoad, Colombo 03.
Vivakanantha Sabai Aranery School, No. 34. Vivekanantha Hills. Colombo -13
Bahavan Sri Sathya Sai Baba Center, 109.Baber St, Colombo-13.
Kalaivanee Aranery School, 180,Kotahena Street.Govt Tamil Vidyalaya,Colombo -13
Kathirkama Yathirikar Thondar Sabai Aranery School.No 03 Temple Road, Kapply Colombo-10
10.
Sri Siththi Vinayakar Temple Aranery School, No 59,Maligawatta Road, Colombo -
11.
Saiva Munnetra Sanka Aranery School 01/70,Oue road, Colombo -02
13.
Krishna Mankalam Acadamy, 100/15, Parakirama Mawatha, Peliyagoda.
14.
Sri Ananda Vinayakar Aranery School, 49/12, MartTrace, Dematagoda,Col-09.
15.
Sarasavi Ilaignhar Kalaka lyyappan Hindu Mandra Aranery school,A-6, F37 Blumendhall Flats,Colombo -13.
16.
AmbalArivagam Aranery School, 2E,1 A Nawagampura 2nd Division, Colombo 14.

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 123
றநெறிப் பாடசாலைகள்
மாவட்டம்
Total Total Registration No. No. of No. of
Students Teachers
HA/07/56/01/01 50 07
HA/07/56/01/02 52 03
HA/07/56/01/03 09
ΗA/O7/56/01/04 780 O7
HA/07/56/01/05 10
HA/07/56/01/06 10
HA/07/56/01/07 100 04
HA/07/56/01/08 100 O7
HA/07/56/01/09 52 O1 Watta
HA/07/56/01/10 388 10
HA/07/56/01/11 350 14
HA/07/56/01/13
HA/07/56/01/14 62 O3
HA/07/56/01/15 113 05
HA/07/56/01/16 50 O3

Page 232
124 வட கொழும்பு இந்து பரிபால
No. Aranery School Name, Address
7. Dehiwella Tamil Vidyalaya Aranery
School, Station Road.Dehiwala. 18. Sri Sivasubramaniya Aranery School, No
13 1/1, Sri Mahindarama Mawatha, Demata Co-09
19. Ashta Laxmi Aranery School,Sri
Muthumariamman Temple,Senkuth Thotta Colombo 14.
20. SriMuthumariamman Temple Aranery
School, 129/17 AJinthupiti St.Col-13 21. Kanapathi Aranery School.Kanapathi Vidyalayam, Bandaranayake Mw,Col3 22. Kalaiwani Aranery School.Kotahena Tamil
Vidyalayam, Colombo-13 23. Vipulananda Aranery School,
No77Veluvana Road.Colombo 09.
24. Vipulananthar Aranery School,
KclanytissaGama, Weragodella, Wellampiti 25. Katpaka Vinayakar Aranery School, Pickarings Road, Kotahena. 26. Maha Kanapathi Aranery School, 191/7 Awissawela Road,Wellampitiya. 27. Sri Sivasubramaniya Swamy Dewasthana Aranery School, 109,Srimath Bandaranaya Colombo- 12
28. Sripathira kaliamman Devasthana Araner School, No 07, Mayura Place, Colombo-06 29. Valluvar Aranery School, I/3A,No. 05,
Ekamuthupura, Kadiranawatta,Colo-15 30. SriMuthumariamman Aranery School,
Labugama Thottam,Thummodara. 31. Sri Varatha Vinayakar Temple Aranery
School, Sri Varatharaja Vinayakar Temple, Kotahena Street, Col-13. 32. North Colombo Ilaingchar Shanka
Aranery School 155/l.Dhawalasinharama, Colombo 15.

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
Total Total Registration No.I No. of || No. of
Students Teachers
ΗA/O7/56/01/18 150 O5
HA/07/56/01/19 35 05 goda,
HA/07/56/01/20 30 O2
m.
HA/07/56/01/21 O1
HA/07/56/01/22 175 10
HA/07/56/01/23 335 10
HA/07/56/01/24 06
HA/07/56/01/25 30 O2
ya.
HA/07/56/01/26 175 08
ΗA/O7/56/01/27 68 04
HA/07/56/01/28 182 O3 ke Mw,
ΗA/O7/56/01/29 420 11
HA/07/56/01/30 60 O3
HA/07/56/01/31 60 O1
ΗA/O7/56/O1/33 198 05 05,
HA/07/56/01/34 181 06
MW,

Page 233
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
No. Aranery School Name, Address
33. Jeyanthi Nagar Aranery School, 42/8,
Kannaratheru, Colombo 15.
34. Arumuganavalar Aranery School, N0,61
New Kalany Bridge Road, 2nd Nawagampul Wellampitiya.
35. Barathy Aranery School, Elaston
Estate, LowerDivision, Puwakpitiya, Awissaw
36. Sriselva Vinayakar Aranery
School, 128/7,New Kelanypura, wellampitiy
37. Sankathami Hindu Mandra AmerySchool,
H-39, Nawagampura Col - 14
38. Srimahakaliyamman Temple Aranery Schoc
59Pradice Place, Colombo 12.
39 .Srimuthumariamman Vinayakar Amery 36/42,Maha Vidyalaya Mawatha Colombo-13.
40 Sri Senthil Kumaran ThiruKovil Aranery Sch
146/1, Aramaya St,Dematagoda
41 Sri Muthumariamman Aranery School,
SrimthumariammanTermple, Kudagamavali,Awissawella.
42 . Annai Parashakthi Aranery school,
65/235 Vistwhyk Road. Colombo -15
43 Sri Devi Karumariamman Sri iyyappa
Swamy Aranery School, 428,R.A.De Mel, Mawatha,Colombo - 03
44 Sri Wairavar Muniyandy Swamy Temple Aranery School, 128/35 AJinthupity St, Colombo-13.
45 Srithurka Aranery School,
67/93,Majid Place,.0rugodawatta.
46 Ariya patta Pala Pandir Sanathana
Vilipunarchi Kalaka Aranery School, No 03.Colombo - 04.
47 Harekrishna Aranery
School, 133,SriSaddharma Mawatha,Colombo-10.

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 125
Total Total Registration No.|| No. of || No. of
Students Teachers
HA/07/56/01/35 32 O3
HA/07/56/01/36 55 05
а,
HA/07/56/01/37 70 O2 ella.
HA/07/56/01/38 40 O2
a.
HA/07/56/01/39 136 10
l, HA/07/56/01/40 40 03
HA/07/56/01/41 20 O1
pol, HA/07/56/01/42 64 04
HA/07/56/01/43 102 O3
HA/07/56/01/44 37 04
HA/07/56/01/45 20 O3
HA/07/56/01/46 30 O2
HA/07/56/01/47 70 05
HA/07/56/01/48 52 11
HA/07/56/01/49 25 04

Page 234
26
வட கொழும்பு இந்து பரிபாலன
No. Aranery School Name, Address
48 Sri Sivasubramaniya Swamy Temple
Aranery School.98, Jayanthi Nagar, Colombo-13.
49 Srimaha Kaliyammkan
No680, Bluemandhal road.Colombo 15
50 Arulmihu Muthumariamman Temple
Thirugnanasambantha Natmany Mandra Aranery School,66/ 4,Baseline,Borella.
51 Vani Vidya Aranery School,Sri Siththi
Vinayakar Temple,Dematagoda.
52 Srikanchikamakodipeeda Sankarachariyar
Swamikal Aranery School, 428,R.A.De Mel MW.Colo-03
53 Srimuthumariamman Aranery School
151/38, Kotte road, Rajagiriya,
54 Kalaimahal Aranery School,
Srinivasa Thottam, Upper Division,Colombo.
55 Thanthai Selva Aranery School,
198, Dam Stree.Colombo-12.
56 Sri Pala Vinayakar Aranery School
27/40A, Sethawatta road,Wellampitiya.

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
Total Total
Registration No. No. of No. of
Students Teachers
HA/07/56/01/50 114 O4
HA/07/56/01/51 50 O6
HA/07/56/01/52 25 O1
HA/07/56/01/53 30 02
HA/07/56/01/54 39 O5
HA/07/56/01/55 60 O1
HA/07/56/01/56 39 O1
HA/07/56/01/57 150 O6
HA/07/56/01/58 1OO O5

Page 235
முத்து விநாயக
பூஜீமுத்து விநாய
31. செ
கொ
 

ர் சுவாமி கோவில்
கர்சுவாமி கோவில்
டியார் தெரு pTh| |-||1

Page 236
128 வடகொழும்பு இந்து பரிபாலன்
ஆலய அமைப்பு
கொழும்பு 221ஆம் இலக்க செட்டியார் தெருவில் பூரீ முத்து விநாயகர் ஆலயம் 50 பேர்ச் விஸ்தீரணத்தில் அமைந்துள்ளது. கிழக்கு நோக்கிய வண்ணம் பூரீ விநாயகர் சந்நிதி அமைந்துள்ளது. விநாயகர் சந்நிதிக்கு சமாந்திரமாக கிழக்கு நோக்கி மூலவராக பூரீ சோமசுந்தரேஸ்வரப் பெருமான் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கின்றார். அம்பிகை மீனாகூழியின் மூல மூர்த்தம் தெற்கு நோக்கி அருள்மொழி திருக்கோலத்தில் அமைந்துள்ளது. ஆலயம் 350 ஆண்டு பழமை வாய்ந்தது.
ஆதியில் இவ்வாலயம் சிவாலயமாகவே இருந்தது. 1754இல் முத்துக் குளிக்கச் சென்றவர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்ட தாமிர விநாயகர் அழகுமிக்க அருள்நிறை விநாயகர். அதனால் இவ்வாலயத்தில் மூலவராக விநாயகர் ஸ்தாபிக்கப்பெற்று அவரது திருநாமத்தினாலேயே இவ்வாலயம் முத்து விநாயகர் ஆலயமாக உயர்ந்தது. இச்சிறப்புக் களை ஆலய வரலாற்றில் காணலாம்.
விநாயகர் திருமுன் மூஷிகம் பலிபீடமும் சிவனுக்கு முன்னால் சிறிய நந்திபலிபீடமும் உட்சுற்றில் சோமசுந்தரேஸ்வரப் பெருமான் சந்நிதியின் முன்பாக பல நூற்றாண்டுகள் பழமைவாய்ந்த பெரிய நந்தியும் பலிபீடமும் அமைந்துள்ளன. இந்நந்தி மிகுந்த அழகுடன் கம்பீரமாகக் காணப்படுகின்றது.
16 அடி உயரமான துவஜஸ்தம்பம் அழ குடன் விளங்குகின்றது. மூலத்தான விநாயகர் கருவறை ஆலய முகப்பிலே இராஜசிம்மா சனத்தில் பூரீ முத்து விநாயகப்பெருமான் கலையழகுடன் ஒளிர்கின்றார்.
இவ்வாலயத்தின் நுழைவாயிலில் இரண்டு இராஜகோபுரங்கள் காணப்படுகின்றன. 55அடி உயரத்தில் ஐந்து தளங்கள் கொண்ட அழகிய இராஜகோபுரம் விநாயகர் சந்நிதிக்காகவும் சிவசந்நிதிக்கு முன்பாக அமைந்துள்ள

சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
கோபுரம், சிவன், உமை, விநாயகர், முருகன் சகிதம் சுதையினால் உருவாக்கப்பெற்று கவினுடன் காட்சியளிக்கின்றது.
இனி ஆலயத்தை வலமாக வந்தால் பரிவாரமாக அம்பிகையின் சந்நிதிக்கு முன்பாக சமயக் குரவர் நால்வரின் திருவுரு வங்களும் ஆஞ்சநேயர், பூரீதேவி பூதேவி ஸமேத மஹாவிஷ்ணு, சக்தி கணபதி, வள்ளி தேவசேனா ஸமேத பூரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி, மயில் பலிபீடத்துடனும் சோமாஸ்கந்தர், நடேசர், பஞ்சமுக விநாயகர் (செப்புத் திருமேனி) நவக்கிரகங்கள், பைரவர், நாகர், துரியன், சந்திரன் போன்ற மூர்த்தங்களும் சிவன் ஆலயத்தைச் சுற்றி கோஷ்ட விக்கிர கங்களாக தகூஷிணாமூர்த்தி, இலிங்கோற் பவர், துர்க்கை ஆகியோரும் 2002ஆம் கும்பாபிஷேகத் திருப்பணிகளில் துர்க்கையை அடுத்துக் காளியும் காணப்படுகின்றனர். சண்டேஸ்வரர் சந்நிதியும் உண்டு.
எழுந்தருளி மூர்த்தங்களாக விநாயகர், காளி, சுப்பிரமணியர், சிவன், சோமாஸ்கந்தர், நடேசர், பஞ்சமுக விநாயகர், பிரதோஷ மூர்த்தி, விஷ்ணு, அம்பாள், மனோன்மணி ஆகியோர் காணப்படுகின்றனர்.
ஆலய உபயோகத்திற்கான ஒரு கிணறும் இரண்டு குழாய்க் கிணறுகளும்
உண்டு.
எழுபத்தைந்து கிலோ நிறை கொண்ட பழைமை வாய்ந்த கண்டாமணியும் உண்டு.
அழகிய வசந்த மண்டபம், யாகசாலை அமைந்து காணப்படுகின்றன.
பூஜை ஒழுங்கு
ஆறுகால பூஜை நேரங்கள் திருவனந்தல் காலை 6.00 மணி, காலை சந்தி 7.30 மணி, உச்சிக்காலப் பூஜை 11.00 மணி; சாயரகூைடி 6.00 மணி; இரண்டாம் கால பூஜை 6.30 மணி, 8.00 மணிக்கு அர்த்தஜாமப் பூஜை,

Page 237
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
ஆலய பூஜைகள் ஆகம முறைப்படி அந்தண சிவாச்சாரியார்களினால் நிகழ்த்தப் படுகின்றது. பிரதம குருக்களுக்கு உதவியாக உதவிக் குருக்கள்மார், மடைப்பள்ளி ஐயர், பலவேலைகாரர் போன்றோரும் உள்ளனர்.
பூஜை ஒழுங்குகள் நிர்வாகத்தினரால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை சந்தி பூஜை முடிந்த பின் வசந்தமண்டப பூஜை, தீபாராதனை நிகழும்.
ஆலயத்தில் நேர்த்திக் கடன்களாக நெய் விளக்கேற்றல், அபிஷேகம், சந்தனக் காப்பு, குடம், குத்துவிளக்கு ஆகியவற்றை ஆலயத் திற்கு அளித்தல் ஆகியன நடைபெறும். ஆலய வழிபாடுகள் வதிவிட அடிப்படையில் நடைபெறுகின்றன.
ஆலய அர்ச்சகர்களுக்கு வீடும் மாத வேதனமும் தட் கூடிணையும் விசேட திருவிழாக் காலங்களில் ஊக்குவிப்புத் தொகையும் வழங்கப்படுகின்றது.
பூஜா சாதனங்கள் அனைத்தும் ஆலயத் தில் உள்ளன.
திருவிழாக்கள்
பூரீ முத்து விநாயகரின் வருடாந்த மஹோற்சவம் பங்குனித் திங்கள் 23ஆந் திகதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி பங்குனி 30 ஆம் நாள் வேட்டைத் திருவிழாவும் ஒன்பதாம் திருநாளான சித்திரைத் தமிழ் வருடப்பிறப்பு அன்று தேர்த்திருவிழாவும் மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும் பக்தர்கள் தங்கள் இல்ல வாயில் களில், வியாபாரத் தலங்களில் ஆயிரக்கணக் கான தேங்காய்களை மலைபோல் குவித்து சிதறுகாய் எறிந்து இவஷ்ட சித்திகளைப் பெறுவர். செட்டியார் தெரு, பூரீகதிரேசன் விதி ஐந்து லாம்புச் சந்தி, செட்டியார் விதி வழியாக தேர்பவனி நடைபெற்று பெருமான் ஆலயத்தை அடைவார்.

பம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 129
சித்திரைத் திருநாள் இரண்டாம்நாள் காலையில் ஆலயக் கன்னி மூலையில் உள்ள கிணற்றில் தீர்த்தத் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெறும். மாலையில் திருவூஞ்சல் நடை பெற்றுக் கொடியிறக்கத்துடன் வருடாந்தத் திருவிழா இனிதே நிறைவேறும்.
மஹோற்சவ உபயகாரர்கள் :- 1ஆம் நாள் கொடியேற்றம் கோவில் தர்மகர்த்தாக்கள் மாலை திருமதி. எல். சுவாமிநாதன் 2ஆம் நாள் திருவிழா திரு. ஷண்முகநாதன் 3ஆம் நாள் திருவிழா திரு. மகாதேவா மாலை திருமதி. செல்லமுத்து 4ஆம் நாள் திருவிழா திரு. முத்துராமலிங்கம் 5ஆம் நாள் திருவிழா திரு. கணேசன்
6ஆம் நாள் திருவிழா
லீலா ஜூவல்லர்ஸ்
7ஆம் நாள் திருவிழா பழைய, புதிய கதிரேசன் கோவில் கணக்கப் பிள்ளைமார்கள்
8ஆம் நாள் திருவிழா
அம்பிகா ஜூவல்லர்ஸ் 9ஆம் நாள் திருவிழா - தேர்த் திருவிழா கோவில் தர்மகர்த்தாக்கள் 10ஆம் நாள் திருவிழா - தீர்த்தோற்சவம் கோவில் தர்மகர்த்தாக்கள் மாலை - திருவூஞ்சலை ஏ. கே. கோல்ட் ஹவுஸ் மாலை - கொடியிறக்கம் கோவில் தர்மகர்த்தாக்கள்
சித்திரைத் திங்கள் 24ஆம் திகதி முதல் வைகாசி 14 ஆம் திகதி வரை அக்கினி நக்ஷத்திரத்தை முன்னிட்டு உச்சிக்காலப் பூஜையுடன் பூரீ சோமசுந்தரேஸ்வரப் பெருமானின் சிகாமணிக்கு மேல் (இலிங்கப்

Page 238
130 வடகொழும்பு இந்து பரிபால
பெருமானின் சிரசின்மேல்) நீர்நிரம்பிய தாரா பாத்திரத்தை அமைத்து அதிலிருந்து இடை விடாமல் நீர் அபிஷேகமாக விழும் காட்சி, சிவபெருமானைக் குளிர்விப்பதன் மூலம் மக்கள் வாழ்வும் வெப்ப வேதனைகளிலிருந்து காக்கப்படும் என்பதன் அறிகுறியாக இத் திருவிழா அமைவது இவ்வாலயச் சிறப்பாக வும் காணப்படுகின்றது.
வைகாசிப் பெளர்ணமி விசாகத்தன்று பூரீ சுப்பிரமண்ய சுவாமிக்கு அபிஷேகம் உள்விதி உற்சவம் நடைபெறும்.
வைகாசி மாதம் கணபதி ஹோமத்துடன் ஆரம்பித்து 20 நாட்கள் பூரீ சோமசுந்தரேஸ் வரருக்கு அவஷ்டோத்திர சங்கு ஸ்மேத கலசாபிஷேகமும் மாலையில் விசேஷ தீபாராதனையுடன் பஞ்சமுக லட்சார்ச்சனை யும் நடைபெற்று 21ஆம் நாள் ஆனி உத்தரத் தன்று சுவாமிக்கு நவோத்ர சஹஸ்ர சங்காபிஷேகமும் ஹோமபூர்த்தியும் விசேஷ தீபாராதனை, உள்வீதி உற்சவமும் மறுநாள் திருவூஞ்சல் உற்சவமும் நடைபெறும்.
இது போன்று ஆடிமாதம் பூரீ மீனாகூழி அன்னைக்கு ஆடிப்பூரம் அன்றும் ஆவணிபூரீ கிருஷ்ண ஜயந்தியும் மறுநாள் திருமாலுக்குத் திருவூஞ்சலும் நடைபெறும்.
ஆவணி வளர்பிறை சதுர்த்தி விழா சிறப் பாக பூரீ முத்துவிநாயகருக்கு மூன்றுவேளை அபிஷேகங்கள் நடைபெற்று இரவு மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற இரதத் தில் வெளி வீதிஉலா வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலிப்பார்.
நவராத்திரிவிழாவில்பூரீமீனாகூஷி தேவிக்கு காலை அபிஷேகமும் பூஜையும் இரவு வசந்த மண்டபத்தில் விசேஷ அலங்காரங்களுடன் தீபாராதனையும் நடைபெற்று பத்தாம் நாள் விஜயதசமியன்று காலையில் வித்யாரம்பத் துடன் அம்பிகைக்கு அபிஷேகம் பூஜையுடன்

ா சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
மாலையில் மானம்பூத் திருவிழாவும் நடை பெறும்.
புரட்டாதி சனி தோறும் பூரீ மஹா விஷ்ணு விற்குக் காலையில் அபிஷேகமும் மாலை யில் அலங்கார தீபாராதனை வழிபாடும் நடை பெறும்.
கந்தசஷ்டியில் பூரீ சுப்பிரமணியருக்கு அபிஷேகமும் இரவு விசேஷ தீபாராதனை யும் இடம்பெறும்.
கார்த்திகை மாத சோமவாரங்களில் பூரீ சோமசுந்தரேஸ்வரருக்கு நவோத்ர சஹஸ்ர சங்காபிஷேகமும் விசேஷ தீபாராதனை, உள்விதி உற்சவம் நடைபெறும். திருக்கார்த்தி கையில், சர்வாலயதீபம், குமாராலயதீபம், விஷ்ணுவாலய தீபம் என்பனவற்றில் விநாயகர், முருகன், விஷ்ணு மூர்த்திகளுக்கு அபிஷேகம் இரவு விசேஷ தீபாராதனை தீபம் ஏற்றுதல், கோபுரவாசலில் சொக்கப்பானை என்பன சிறப்பாக நடைபெறும்.
விநாயக ஷஷ்டி இருபது நாட்களுக்கும் பூரீ பஞ்சமுக முத்துவிநாயகருக்குக் காலையில் அபிஷேகம், மாலையில் வசந்த மண்டபத் தில் விசேஷ தீபாராதனை, பஞ்சமுக அர்ச்சனையுமாக இலட்சார்ச்சனைத் திருவிழா சிறப்புற நடைபெற்று இருபத்தியோராம் நாள் விநாயக வடிஷடி அன்று மகேஸ்வரபூஜை இரவு கணபதி ஹோமத்துடன் உள்வீதி உற்சவம் நடைபெறும்.
மார்கழி திருவெம்பாவை பூஜை பூரீ நடராஜப் பெருமானுக்குச் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்று திருவாதிரை ஆருத்ரா தரிசனத் தன்று விசேஷ அபிஷேகம் பூஜை, அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்று சுவாமி உள்விதி வலம் வந்து கோபுர தரிசனம் சிறப்பாக நிகழும். சுவர்க்கவாயில் ஏகாதசி விழாவும் சிறப்புற நடைபெறும்.

Page 239
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
தைமாதம் தைப்பொங்கல் பூரீ முத்து விநாயகர் முன் நடைபெறும். தைப்பூசமும் சிறப்பாக நிகழும்.
மாசிமகம், பங்குனி உத்தரம், சித்திரை பூரணை போன்ற நாட்களும் ஏற்றமுடன் கொண்டாடப்பெறும்.
ஆண்டில் சித்திரை, ஆனி, ஆவணி, புரட்டாதி, மார்கழி, மாசி மாதங்களில் வரும் நடராஜருக்குரிய ஆறு திருநாட்களும் அபிஷேக அலங்காரங்களுடன் நடைபெறும்.
மேலும் சதுர்த்தி, கார்த்திகை, ஏகாதசி, பிரதோஷம், சங்கடஹர சதுர்த்தி போன்ற விரத நாட்களும் சிறப்புடன் நடைபெறும். சுருங்கக் கூறினால் ஆண்டில் பன்னிரண்டு மாதங்களும் திருவிழாக்கள் கோலாகலமாக இவ்வாலயத்தில் நடைபெறுவது பெருஞ்சிறப் பாகும்.
ஆலயத்திற்கென்று தேர் உண்டு. வெள்ளி யினாலான மூவழிகம், அன்னம், சிங்கம், மயில், குதிரை, ரிஷபம், கைலாச வாகனம், கருடன், சகடை யாவும் உரிய முறையில் வாகனசாலைகள் அமைத்துப் பாதுகாக்கப் படுகின்றது. ஆலயப் பொறுப்பில் அனைத்தும் செய்யப்பட்டன. வழிபாடுகள் வதிவிட அடிப் படையில் நிகழ்கின்றது.
திருவிழாக்கள் ஆலயப் பொறுப்பிலும் நிறுவனங்கள், தனிநபர் அடிப்படையிலும் உபயமாக நடைபெறுகின்றது.
ஆலய நிர்வாகம்
குடும்ப வழி உரிமையில் ஆலயம் பரிபாலிக்கப்படுகின்றது. ஆரம்ப காலத்தில் திரு. எதிர்மன்னசிங்கம், ரெங்கநாத முதலியார், முத்துசாமி முதலியார், ரட்ணசபாபதி, துரைசுவாமி, தியாகராஜன், ரட்ணசபாபதி, திலீபன் (தற்பொழுது) குமாரதேவா போன்ற வர்கள் ஆலய பரிபாலன முறையினர்.

ம் - ஒரு தேடலின் தொடக்கம் 131
திரு. ந. சுப்பிரமணியன் (முகாமையாளர், 37 வயது), திரு. ரட்ணசபாபதி (அறங்காவலர், 59 வயது), திரு. திலீபன் (அறங்காவலர், 54 வயது), திரு. குமாரதேவா (அறங்காவலர், 72 வயது), திரு. எஸ். விஜயகுமாரன் (உதவி முகாமையாளர், 39 வயது), திரு. பி. வைத்தி லிங்கம் (உதவி முகாமையாளர், 26 வயது), திரு. கே. உதயதரியன் (உதவி முகாமை யாளர், 37 வயது) நடைமுறையிலுள்ள ஆலய பரிபாலன சபையைச் சார்ந்தவர்களாவர்.
கும்பாபிஷேகங்கள்
ஆரம்பகாலத்தில் சிவாலயமாக இருந்தது. 1754 இல் பூரீ முத்து விநாயகர் ஆலயமாக மாறியது.
1960, 1979, 1990, 2002 இல் கும்பாபிஷே கங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
ஆலயம் திராவிடக் கட்டிடக் கலைபாணி யில் கட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆலய சொத்து சம்பந்தமான விபரங் கள்
அசையும் சொத்துக்களாக கோயிலிற் குரிய பொருட்களும் தளபாடங்களும் உள்ளன.
அசையாச் சொத்துக்களாகக் கட்டுதெனிய தென்னந்தோட்டம், ஆலய அண்மையிலுள்ள கடைகளும் உள்ளன.
கலை நிகழ்வுகள்
ஆலய உற்சவ நிகழ்வுகளுக்கு தவில், நாதஸ்வரக் கலைஞர்கள் மாதவேதனம் வழங்கப்பட்டு ஆலய விடுதிகளும் அவர்கள் வசிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2002ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேக விழாவில் கும்பாபிஷேக மலர் ஒன்று மண்டலாபிஷேக நிறைவன்று வெளியிடப்பட்டது.

Page 240
132 வடகொழும்பு இந்து பரிபால
அமரர் பேராசிரியர் பிரம்மபூரீ கா. கைலாசநாதக் குருக்கள் அவர்களால் எழுதி வெளியிடப்பட்ட "திருக்கோயிற் கிரியை நெறி” என்னும் அரிய புத்தகம் பூரீ முத்து விநாயகர் ஆலயத்தினால் பதிப்பித்து வெளியிடப் பெற்றது.
ஆலய அறப்பணிகள்
வெள்ள நிவாரண உதவி, தோட்டப்புற ஆலயங்களுக்கு மேலதிகமாக உள்ள பொருட்களை வழங்குதல், கண்டி கோயி லுக்கு நர்த்தன விநாயகரும் இரத்தினபுரி கோயிலிற்கு ரிஷப வாகனம், மூவழிக வாகனம் போன்றவற்றை வழங்கியமையாகும்.
ஆலய வரலாறு
இந்து சமுத்திரத்தின் முத்துப்போல் அமைந்த சீர்மிகு சிறப்புடைய இலங்கைத் தீவின் தலைநகரமான கொழும்பு மாநகரில் செல்வச் செழிப்புமிக்க தங்கம் மிளிரும் சுவர்ண நகரமாம் செட்டியார் தெருவில் சிவநெறிச் செம்மல் திருவாளர் உயர்திரு. எதிர்மன்னசிங்கம் முதலியாரால் கருங்கல் திருப்பணியிலான கர்ப்பகிரஹமும் அர்த்த மண்டபமும் அழகிய 12 தூண்களைக் கொண்ட மஹாமண்டபமும் அழகிய 16 தூண்களைக் கொண்ட ஸ்நபன மண்டபத் துடனான கிழக்கு முகமான ஓர் ஆலயம் அமைத்து அதன் கர்ப்பக் கிரஹத்தில் சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு என மூன்று பிரிவுகளான 30 அங்குலம் உயரமுள்ள ஒரு கிரியாலிங் கத்தை அமர்த்தி அதன் தெற்கு முகமாக பூரீ மீனாகூழி அம்பிகைக்கு ஓர் சந்நிதானம் அமைத்து இத்திருப்பணி மூலம் ஆதி சமயமாம் சைவசமய மக்கள் சிறப்புடனும் பெருமையுடனும் வணங்கி வரும் காலத் திலே இவ்வாலயம் பூரீமத் மீனாகூஷி அம்பிகை ஸமேத பூரீ சோமசுந்தரேஸ்வரர் ஆலயமாகச் சீரும் சிறப்புடனும் ஆகம நெறியுடன் நடை பெற்று வரும்போது 1754ஆம் ஆண்டு

எ சங்கப் பொன்விழா வெளியீடு
இத்தீவின் வடக்கே முத்துக்குளிக்கச் சென்றவர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்ட தாமிர விநாயகர்சிலை கிடைக்கப்பெற்றது. இறை அருளால் கிடைக்கப்பெற்ற அழகுமிகு விநாயகர் சிலையை இவ்வாலயத்தின் சிவனுக்கு வலது பக்கத்தில் ஏகதள விமானத்துடன் மூலஸ்தானம் அமைத்து 3 தள ராஜகோபுரம் அமைத்து 1754 ஆம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
இதன்பின் உயர்திரு முத்துசாமி முதலியார், உயர்திரு. நமச்சிவாயம் முதலியார், உயர்திரு. ரெங்கநாதன் முதலியார், உயர்திரு. இரத்தின சபாபதி முதலியார், உயர்திரு. துரைசாமி முதலியார் இவர்களினால் இவ்வாலயம் நடாத்தப்பட்டு வந்தது.
உயர்திரு. துரைசாமி தியாகராசா அவர் களின் தலைமையில் 1958ஆம் ஆண்டு பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக வேலைகள் ஆரம்பித்து 1960ஆம் ஆண்டு ஐந்து தள இராஜகோபுரம் அமைக்கப்பட்டு, மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதன் பின் 1979ஆம் ஆண்டு, 1990ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியிலும் மஹா கும்பாபிஷேகம் இனிதே நிறைவு பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து இவ்வாலயம் முத்துக்களின் நடுவில் விநாயகர் கிடைக்கப் பெற்றமையினால் பூரீ முத்து விநாயகர் ஆலயமாகப் பக்தர்களினால் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது.
ஒரு குடும்பத்தைப் பொறுத்தமட்டில் தாய், தந்தையினால் பிள்ளைகளுக்குப் பெருமை உண்டாகும். சில குடும்பத்தில் பிள்ளைகளி னால் தாய், தந்தைக்குப் பெருமை உண்டா கும். ஆனால் இக்கோவிலைப் பொறுத்த மட்டில் பிள்ளையினால் தகப்பனுக்குப் பெருமை சேர்த்துக் கொடுத்த சிவாலயம் இதுவாகத்தான் இருக்கும்.

Page 241
கொழும்பில் இந்துப் பாரம்பரிய
இறைவனை நாம் வணங்கும்போது ராஜபார்வை, மத்திமபார்வை என இருமுறை உண்டு. இறைவனை நாம் வணங்கும்போது தம் தலையை உயர்த்தி ராஜபார்வையில் வணங்கவேண்டும். ஆனால் இங்கு என்ன நடந்தது என்றால் ஒவ்வொரு முறையும் பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக திருப்பணி வேலைகள் செய்யும்போதும் கோவிலின் உள்ளே உள்வீதி நிலம் போடுவதற்காக உயர்த்தப் பட்டமையால் ராஜபார்வையில் அமர்ந்திருந்த விநாயகர் கீழ்நோக்கியும் அவரை வணங்க