கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தினம் 1997

Page 1
56ÒGÁN, O ULIMI 56ÖG 9IGOLD
 
 

ச்சு- தமிழ் மொழிப் பிரிவு

Page 2
வாழ்க தமிழ் மொழி !
வாழிய வாழி
அகில இலங்கைத் தமிழ் மெ f0IIIII) ||big)[ 0.
திருக்கோணமலை பு சங்கம் (வ-து),
நுகர்பொருள் விநியோகம்
எரிபொருள் விநியோகம், வாகன சத்தி ஆட்டோ ரிக்சோ சேவை, ஆட்டோ ரி
கட்டிட நிர்மாணம், தளபாட ஒப்பந்த ே கோழிக்குஞ்சு, கோழி முட்டை கோழி பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கொப்பி
5) ITF) 5,IIIL_55)J. (5F55)5)
மரணச்சடங்கு வாகன வாடகைச் சேன்
கனரகப் பொருட்கள் விநியோக சேவை
சகல விதமான புடைவை விற்பனைச்
եliյth LII BLFEliուItiճ]] g
உயர் வகுப்பு மாணவர்கட்கும் நாட்டி
கல்வியாளர்கட்கும் தேவையான தரமான் இறக்குமதி செய்து விநியோகம் செய்ய
பெருமையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்
பங்குபற்றுங்கள் பயன்பெறுங்கள்
தொலைபேசி 028 - 22:53, 626 - 2007
120 உட்துறைமுக வீதி,
திருக்கோணமலை,

வளர்சு தமிழ் மொழி ! យ ណាយចា !
ாழித் தின விழாவும் போட்டிகளும் பற வாழ்த்துகிறோம்
ாலநோக்குக் கடட்டுறவுச்
திருக்கோணமலை
கரிப்புச் சேவை
க்சோ விநியோகம்
浣)
இறைச்சி, கோழித்தீன் விநியோகம்
கள் ஏனைய உபகரண விநியோகம்
5) E1 |
}
எா வழங்கி வந்த நாம் இன்று
லுள்ள பிரதான சிறப்பு நூலகங்களுக்கும். 7 நூல்களை இந்தியாவிலிருந்து நேரடியாக
முன்வந்துள்ளோம் என்பதனைப்
றோம்
! பலருக்கும் எடுத்துக் கடறுங்கள் !!!
? 岛山岳元:026 一 22353
என்றும் அன்புடன்
திருப நோ கூ சங்கம்

Page 3
ܓܵܐ
Ե5E)յԾ විපුලානන්දර්
]] L SLL LSST LGLLL0S KKaLa sss sseslrseaa aaesleSuuu u S Յքtnt dia:Bafayat: rii::1 titthig) toggit):
සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂා දින උළෙල - 1997
t:f:3յմ: Այ: බම්බලපිටිය සරස්වති ශාලාවේදී දීනය හා ග්‍රිවිලJව : 1997 ජූලි මස 19 වැනි දින 332.303.) EEECE 5,000 ցե)յ5) - Sojo).) :
ගරු මයංගල සමරවිර මැතිතුමා
(Շուtitle, E):3 tiles :Ճ th] td&յ3:15): ԿտյL):)
T6ð5íf -DI60)LD
 

dJIGI II L) விபுலாநந்த அடிகள்
N
கள்வி, உயர்கள்வி அமைச்சின் தமிழ் மொழிப்பிரிவு மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன் நடாத்தும் அகில இலங்கைத்
தமிழ் மொழித்தீன விழா - 1997
இடம் பம்பலப்பிட்டி சரஸ்வதி மனர்டபம் İ,TGOLÍ: 1997.07.19ர் திகதி சனிக்கிழமை பி.ப. 5.00 மணிக்கு பிரதம அதிதி : திரு. மங்கள சமரவீர பா.உ. அவர்கள்
(மாண்புமிகு தபால், தொலைத் தொடர்பு, வெகுசனத் தொடர்புசாதன அமைச்சர்)
ச்சு வெளியீடு

Page 4


Page 5
MESSAGE FROM
PRES
CHANDRIKA BANDARA
It gives me Satisfaction to Send this mé Language Day celebrations which fall on 19th Juli
Swamy Vipulanandar.
Tamil Language is a living language of mar language in Sri Lanka.
Therefore, the study of the Tamil Langua
Asian Languages and Contribute to the enrichm
Against Sucha Scenario, the All Island Tam
held as part of it will assume a vital role.
In conclusion, I wish the programme mu
2005.1997.
 

HER EXCELLENCY
IDENT
LNAIKB KUMARATUNGA
2SSage on the Occasion of the All Island Tamil
y, the death anniversary of the great Tamil Scholar
ly millions all over the world and is also an official
ge and it's literature will enhance the richness of
ent of World Literature.
il Language Day programme and the Competitions
Ch SuCCeSS.
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga President

Page 6


Page 7
Message from the Ho Minister of Education
Sri Lanka is a multiracial and multireligio the importance of fostering linguistic and Cu. people as a pre-requisite for inter-racial harm
ACCOrdingly the Government extends S Cater to the Special requirements of the vario
In keeping with this Commitment everyy to inculcate the importance of the language identified for the Tamil Language Celebratio the eminent Tamil SCholar and the St Profes and Ceylon Rev. Swamy Vipulanander wh Language in a big Way.
Judging from the Competitions listed in I do not have the least doubt that the Objectiv
measure.
I wish the Celebrations all Success.
 

n. Richard Pathirana
and Higher Education
uS COuntry. The Government has recognised tural awareneSS amongStall Sections Of Our
Ony.
upport by Way of resources and facilities to uS ethnic grOupS.
'ear One day is dedicated for the Celebrations 2. ACCOrdingly 19th of July, 1997 has been nS which Coincide with the anniversary of SOr Of Tamil at the Universities Of Annamalai
OSe COntributions have enri Ched the Tamil
the agenda in Literature, drama and music fe Of the CelebrationS Will be achieved in ful
Richard Pathirana Minister of Education & Higher Education

Page 8


Page 9
Message from M SeCre Ministry of Education
It gives me great pleasure to Send a Souvenir to be published in Connection with th
Competitions in Literature, Drama and and finally at national level Culminating with COlOmbDO.
When StudentS from areaS Which are SC together it provides an Opportunity at firstha of each other and interchange views. Hence language skill of the child but also will wide for peace and harmony in a multi-lingual SO
| WİSh the Celebrati OnS al SUCCeSS.
 

r. M. D. D. Pieris tary, and Higher Education
message of felicitation for inclusion in the he All Island Tamil Language Day CelebrationS.
Music Will be COnducted at Zonal, PrOvincial the celebrations on the 19th of July 1997 in
attered far and wide in the Country assemble ind to See and learn the habits and practices the Occasion will not only help to enrich the n the Outlook of the child and pave the way Ciety Such aS OurS.
M. D. D. Pieris Secretary Ministry of Education & Higher Education

Page 10
கல்வி, உயர் க6
மேலதிகச் செயலி
ஆசிச்
உலகில் உள்ள மொழிகள் பலவற்றிலும் மு வருகின்ற தமிழ் மொழி காலத்துக்குக் காலம் எதிர்நோக்கிய போதிலும் "சீரிளமை குன்றாது
அரசியல், பொருளாதார, சமூக பரிமா வளர்கின்றது. தமிழ் மொழியும் இந்த நியதிக் இடையூறுகளையும் எதிர்நோக்கியுள்ள எமது பல்வேறு நாடுகளிலும் பரந்து வாழ்ந்து கொள்
தாய்நாட்டுக்கு அடுத்ததாக தமிழ் மொழி வாழும் அனைத்துத் தமிழ் பேசும் மக்களையும்
ரம்பக் கல்வி தொடக்கம் பல்கலைக்கழ இருப்பதால் தமிழ் மொழியானது பல துறைகளி இவ்வாய்ப்பினுக்கு மகுடம் வைத்தாற்போல வழு மொழித் தினப் போட்டிகளும் விழாவும் வி நாடகம், பேச்சு போன்ற துறைகளில் போட்டிக திறமைகள் வெளிக்கொணரப்படுவதற்கும் ம வாய்ப்புக்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. திறமை போது கால, தேச, வர்த்தமானங்களைக் க வெளிவருவது இயல்பே. புலம்பெயர்ந்து தாய் நம்மவர்க்கு ‘இன்ரனற்’ (Internet) ஊடாக பெ வகையில் இவை உதவும் வாய்ப்பினையும் கொ
இந்த வகையிலே கல்வி, உயர் கல்வி அ அகில இலங்கை ரீதியில் தமிழ் பேசும் மாணவி திறன்களை வளர்ப்பதற்குரிய வாய்ப்புக்களை வ முழு ஒத்துழைப்பினையும் உதவிகளையும் வ அமைச்சரை நன்றியுடன் பாராட்டுகின்றோம். தமிழ் மொழிப் பிரிவின் அதிகாரிகள், ஏனை அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எனது
தமிழ்த் தினப் போட்டி
சிறப்புற வாழ்
கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சு “இசுறுபாய” பத்தரமுல்லை
 

ல்வி அமைச்சின் பாளர் அவர்களின்
செய்தி
pன் தோன்றி மூத்த மொழியெனக் கருதப்பட்டு பல்வேறு அச்சுறுத்தல்களையும் சவால்களையும் து பொலிவுடன் திகழ்கின்றது .
ணங்களுக்கேற்ப மொழி, நலிந்தும் ஓங்கியும் குப் புறம்பான்தல்ல. பல்வேறு இன்னல்களையும் சமூகம் சின்னா பின்னமாக இடம் பெயர்ந்து ண்டு இருக்கின்றது .
யை வளர்க்கும் பாரிய பொறுப்பு இந்த நாட்டில் சார்ந்தது .
கக் கல்வி வரை கல்வி மொழி தாய் மொழியாக லும் ஓங்கி வளர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. நடாந்தம் நடைபெறும் அகில இலங்கைத் தமிழ் ளங்குகின்றன. இலக்கியம், இசை, நடனம், ளை நடாத்தி மறைந்தும் புதைந்தும் கிடக்கின்ற ாணவர் தம் திறமைகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் கள் ஆரோக்கியமான முறையில் மோதுகின்ற டந்து விளங்கக் கூடிய சிறந்த ஆக்கங்கள் ப் மொழியைக் கற்பதற்கு வசதி குன்றி வாழும் மாழித் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ண்டுள்ளனவெனலாம்.
மைச்சின் தமிழ் மொழிப் பிரிவினூடாக நாமும் பர்களிடையே போட்டிகளை நடாத்தித் தமிழ்த் ருடம் தோறும் வழங்கி வருகின்றோம். இதற்கு 1ழங்கிவரும் மாண்புமிகு கல்வி, உயர் கல்வி மேலும், இதற்காக முன்னின்று உழைக்கும் ய அலுவலர்கள், மாகாண அதிகாரிகள் மற்றும் நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
நிகழ்ச்சிகளும் விழாவும் 2த்துகின்றேன்
இ. யோகநாதன்
மேலதிகச் செயலாளர்

Page 11
கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சி
பணிப்ப ஆசிச்
இலங்கையின் கல்விப் பேராசான்களுள் ஒ அடிகளாரின் நினைவு தினத்தை நன்னாளாகக்
அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தின விழா
நடைபெறுவது மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றது.
தமிழ் மொழித் தினப் போட்டிகள் பாடசாை நடைபெற்று இறுதிப் போட்டிகள் கொழும்பில் சமுதாயம் 1990 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ் பங்கேற்று வருவதை நான் அறிவேன். இப்ே ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள், கல்வி அலுவலர்க வருகின்றனர்.
"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாப் பாரதியாரின் கூற்றுக்கமைய அகில இலங்கை தமிழ் மொழி செழுமையுற்று வருகின்றது . 8 நாடகப் போட்டிகளில் பங்குகொள்கின்றனர்; தத் பெறுகின்றனர். தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு தமிழ் மொழித் தினம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அ
“கற்றோர்க்குச் சென்றவிடமெல்லாம் சிறப் மாணவியர் நன்கு கல்வி கற்றுத் தமிழ் மொழி மொழியில் மேன்மேலும் புலமை எய்தல் வேன் வருங்காலத் தமிழ் மொழி மகான்களாவர்.
உயர்க தமிழ்க் கல்வி !
தமிழ் மொழித் தினம் சி
கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சு "இசுருபாய” பத்தரமுல்லை.
 
 

ன்ெ தமிழ் மொழிப் பிரிவின் ாளரின்
செய்தி
ருவரும் மகாதுறவியுமான சுவாமி விபுலானந்த கொண்டு ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வரும் இன்று கோலாகலமாகக் கொழும்பு மாநகரில்
லை, கோட்டம், மாவட்டம், மாகாணம் என்றவாறு
நடைபெற்றுள்ளன. தமிழ் பேசும் மாணவ மொழித் தினப் போட்டிகளிற் பேரூக்கத்துடன் பாட்டிகளைச் செவ்வனே நடைபெறச் செய்ய 5ள் ஆகிய எல்லோரும் நன்கு செயற்பட்டு
பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்” என்ற த் தமிழ் மொழித் தினம் மூலம் இலங்கையில் வளருஞ் சிறார்கள் அனைவரும் இயல், இசை, நதமது திறன்களை வெளிக்காட்டி விருதுகளைப் நம் மாணவ, மாணவியரின் அறிவு விருத்திக்கும் மைகின்றது.
பு” என்ற பொன் மொழிக்கமைய நமது மாணவ, த்ெ தினப் போட்டிகளில் பங்குகொண்டு தமிழ் ண்டும். இப்போதைய மாணவ, மாணவியரே
வாழ்க தமிழ் மொழி !!
சிறப்புற வாழ்த்துகிறேன்
ந. வாகீசமூர்த்தி கல்விப் பணிப்பாளர்
தமிழ் மொழிப் பிரிவு

Page 12
மத்திய மாகாணக் கல்வி அ
0 ஆசிச்
"திங்களொடும் செழும்பரிதி தன்னோடு இவற்றோடும் பிறந்த தமிழ்” என்று புரட்சிக் கவி! குறிப்பிடுகின்றார். உலகத்தின் பழம் பெரும் பெ சமஸ்கிருதம் ஆகியவற்றைக் காட்டிலும் மிகமிகத் கொண்டு விளங்குவது தமிழ் மொழி. இக்கருத்து பெரும் வரலாற்றுச் சான்றுகளோடு உலகமே ஒத் ஒரு சிறப்பும் பெருமையும் வாய்ந்த உண்மை என்ன கிரேக்கம், லத்தீன், ஹீப்ரு ஆதியாம் மொழிகள் அளவில் அடைபட்டுக் கிடக்க, எம் தமிழ் மொழிே இன்றளவும் வாழ்ந்து மேன்மேலும் இளமை பெற் உலகவழக் கழிந்தொழிந்து சிதையாவுன் சீரிளை என்று பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் வியர்
'பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலையடுக்கத்துக் குமரிக் கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள”
பின்னர், வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைப்பட் சுருங்கி, தற்போது ‘தமிழ்நாடு என்ற சிறிய எல்ை இலக்கிய இலக்கணப் பரப்பினால் உலகமெல் என்றளவில் நாம் தமிழர், தமிழ் பேசும் மக்கள் பெ
இருப்பினும், பாரதிதாஸன் கூறுவது போல
“எங்கள் தமிழ் உயர்வென்று நாம் சொல்லி: தலைமுறைகள் பல கழித்தோம் . குறைக
இந்த நிலை மாறவேண்டும். செம்மைத் தமிழ் மெ எல்லாம் பரவும் வகை செய்யத் தமிழ்ச் சமுதாயப்
தமிழ் பேசும் சமுதாயம் இன்று தடம் மாறிச் சென் விசனமுற்றிருக்கின்றாள். அகதிகளாகச் சென்று ( தம் மொழியினைக் கைவிட்டுவாழும் துர்ப்பாக்கிய மொழிகளைப் பேசுவதுதான் பயமற்றது, பயனுள் பெற்றோரும், கற்றோரும் வளரும் சமுதாயத்துக்
 

மைச்சர் (தமிழ்) அவர்களின்
செய்தி
ம் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்கு கடல் பாரதிதாஸன் தமிழ் மொழியின் தொன்மை பற்றிக் ாழிகளான சீனம், கிரேக்கம், இலத்தீன், ஹீப்ரு, ந்தொன்மையும் இலக்கிய, இலக்கண வண்மையும் வெறும் உணர்ச்சி வசத்தில் எழுந்த ஒன்று அல்ல. துக் கொண்ட உண்மை ஆகும். இதில் இன்னும் வென்றால், பழமை வாய்ந்த மொழிகளான ஆரியம், வழக்கிழந்து, வாழ்விழந்து, எழுத்து மொழி என்ற பாவெனில், இலக்கிய, இலக்கணச் செழுமையோடு று வளர்ந்து வருகின்றது. இதனைத் தான் ". மத் திறன்வியந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே” ந்து போற்றுகின்றார்கள்.
டதாகச் சுருங்கிய தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் மேலும் லக்குள் குறுகிப்போய் விட்டதாயினும், வளமார்ந்த }லாம் பரந்து தமிழ் மணம் வீசி விளங்குகின்றது ருமைப்படலாம்.
ச் சொல்லித் ளைந்தோமில்லை.”
ாழி செழித்து வளர, தேமதுரத்தமிழோசை உலகம் ம் விழித்து எழல் வேண்டும்.
ாறு கொண்டிருக்கும் நிலை குறித்துத் தமிழ்த்தாய் அனைத்து நாடுகளிலும் வாழ்ந்து வரும் நம்மவர்கள் பநிலை; நம்நாட்டில் வாழ்ந்து வரும் நாம்கூட, பிற ளது என்ற நிலை; இந்த எண்ணம் மாறவேண்டும். குத் தமிழ்ப் பாலூட்டி வளர்க்க வேண்டும்.

Page 13
இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற தமிழரும் முஸ்லிம்க குழந்தைகள். ஒரு தாய் மக்களாகிய நாம் தாயி வீசிப்பறக்க மேன்மேலும் பாடுபடுவோம்.
இந்த வகையிலே இந்த நாட்டின் அரசின் அனுச தமிழ் மொழித்தினப் போட்டிகளுக்கும் விழாக்க செயற்பாடு மிகமிக எழுச்சியுடன் ஆண்டு தோறும் நான் மிகவும் பூரிப்படைகின்றேன். தமிழ்த்தின மாத்திரமன்றி சிங்களச் சிறார்களுங்கூட ஆர்வமு நாட்டின் இன ஒற்றுமைக்கு ஒரு அடித்தளம் 6 இவ்வக்கினிக் குஞ்சுதான் படுவேகமாகப் பரவி, இர் காட்டுத்தீ ஆக மாறும் என்று உறுதியாக நம்பலாம் 9 603 (8LII?
தமிழ் மொழித் தினச் செயற்பாடுகள் இத்தகைய வைக்கின்றன என்பது குறித்துத் திருப்தியடை வாழ்த்துகின்றோம்.
“என்றும் தமிழ் வளர்க! - கலை யாவும் தமிழ் மொழியால் விளைந்தே
 

ளும் செந்தமிழ்த்தாய் ஈன்றெடுத்த இரட்டைக் \ன் மணிக்கொடி சிறந்து உயர்ந்து பட்டொளி
ரணையோடு தமிழ் பேசும் மாணவர்களுக்காகத் ளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்வரிய நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதை அறிந்து ப் போட்டிகளிலே தமிழ், முஸ்லிம் மாணவர்கள் டன் பங்குபற்றி வருவது எதிர்காலத்தில் இந்த எனலாம். சிறுவர்கள் உள்ளத்தில் இடப்படும் ந்தநாட்டின் இனவாதப் பேயினைச் சுட்டெரிக்கும் “தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும்
நோக்கங்கள் பலவற்றையும் ஒரளவு நிறைவேற்றி பலாம். இதற்காகப் பாடுபடும் அனைவரையும்
ாங்குக!”
வீ. புத்திரசிகாமணி
கல்வி (தமிழ்), கால்நடை அபிவிருத்தி, உணவு,
வர்த்தக, வாணிப, சுற்றுலாத் துறை, இந்து கலாசார அமைச்சர்.

Page 14
ஒய்வுபெற்ற பிரதிக்
நாயகம்
ஆசிச்
அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தின ஆண்டு வரை நடைபெற்று வந்தன. அத நடைபெற்றதாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் அமைக்கப்பட்டு தமிழ் மொழித் தினப் போ வருகின்றன. 1989 இல் கொழும்பு மாவட்ட ம நடைபெற்றன. 1991 ஆம் ஆண்டு அப்போ மொழித் தினவிழா ஆண்டு தோறும் ஜூலை ம அடிகளாரின் ஞாபகார்த்த தினத்தில் கொண்டா அன்று தொடக்கம் அகில இலங்கை ரீதியில் ஒழுங்காகச் சகல மட்டங்களிலும் நடைபெற் மாணவர்கள் மத்தியில் மொழித் திறன் விருத் ஆகியவற்றை வளர்த்தெடுப்பதேயாகும். ஆர மாத்திரம் நடைபெற்று வந்த போட்டிகளில் எழுத்து ஆகிய விடயங்களில் இடமளிக்கப்பட் கெனத் தனியான நிகழ்ச்சிக்கும் இடமளிக்கப்ப தமிழில் போட்டியிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் கலந்து செலுத்தும் சிறந்த கெளரவமாகும். மேற்படி வருவதற்கு அயராது உழைத்துவரும் அனை ஆவார்கள். இன்னுமின்னும் இந் நிகழ்ச்சிகள் உலகமெலாம் பரவவேண்டும்” என இறைவ6ை

கல்விப் பணிப்பாளர் அவர்களின்
செய்தி
போட்டிகள் 1970 களிலிருந்து 1983 ஆம் ன் பின்னர் சில காலம் ஒழுங்கு முறையாக 1989 ஆம் ஆண்டு தமிழ் மொழிப் பிரிவு மீள ட்டிகளும் விழாக்களும் நடைபெற்றுக்கொண்டு ட்டத்திலும் 1990 இல் மாகாண மட்டங்களிலும் தய ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையின் பேரில் தமிழ் தம் 19 ஆம் திகதி முத்தமிழ் வித்தகர் விபுலானந்த டப்பட்டு வரவேண்டும் என்று கொள்ளப்பட்டது. தமிழ் மொழித் தினப் போட்டிகளும் விழாவும் று வருகின்றன. இப்போட்டிகளின் நோக்கம் தி, புரிந்துணர்வு, இன ஒற்றுமை மனப்பாங்கு ாம்பத்தில் தமிழ் மொழி பேசும் மாணவர்களுக்கு தற்போது சிங்கள மாணவர்களுக்கும் பேச்சு, டு வருகின்றது. இத்தோடு முஸ்லிம் மாணவர்க் ட்டுள்ளது. இப்போது மூவினத்து மாணவர்களும் கொள்ளுகிறார்கள். இது தமிழ் அன்னைக்குச் போட்டிகளும் விழாவும் சிறப்புற நடைபெற்று வரும் தமிழ் அன்னையின் அன்புக்குரியவர்கள் ா சிறப்புற நடைபெற்று "தேமதுரத் தமிழோசை னப் பிரார்த்திக்கிறேன்.
வெ. சபாநாயகம் ஒய்வுபெற்ற பிரதிக் கல்விப்
பணிப்பாளர் நாயகம்

Page 15
Uith Best C Fro
Importers, General H
2 Estate S.
204 - 206, Wol Colom
Tel: 3297. Fax : 3
 

bmpliments
f
ardware Merchants d uppliers
fendhal Street bO 13
53,421457 41.467

Page 16
அகில இலங்கைத்
அழகுற நிறைவுற
 

தமிழ் மொழித் தினம் வாழ்த்துகின்றோம்
14

Page 17
அருகிச் செல்லும் வாசி
வாசிக்கும் ஆர்வத்தை இளைய தலைமு என்ற கருத்தை அடிக்கடி கல்வியாளர்கள் வாசிக்கும் ஆர்வம் இப்பொழுது படிப்படியாக காரணங்களை ஆய்வுசெய்து இளம் உள்ளங்களி கல்வித் துறையினர் திட்டமிட்ட வகையில் ே துறையில் உள்ளவர்கள் படிமுறையாகச் செய
தினமும் பிள்ளைகள் பாடசாலைக்குப் பே கணிதம் போன்ற பல்வேறு பாடங்களைப் அறிந்து உள்ளத்தைப் பண்படுத்தவும் அறி அவசியமானது. தேடல் மனோபாவம் படிப் இந்தத் தேடல் மனோபாவத்தை வளர்க்கும் ே முயற்சியும் கூட இயல்பாகவே அமைந்து வி(
உள்ளக் கதவைத் திறப்பதற்கும், பிழை கருத்தை வெளியிடும் சக்தி வளர்வதற்குங்கூட பாரதியார் நிறைய எழுதிக் குவித்தவர். அவ படிப்பில் உள்ள சில அனுகூலங்கள்” என்று எழுதினார். அதிலே அவர் முழுமையான ட பின்வருமாறு சுட்டிக்காட்டினார்:
இதனால் தேசபா எழுதவும் பேசவும் கூடாமலும் ஆ காரணங்களைக் கண்டு அகமகி அரைப்படிப்பு, காற் படிப்பு, அன மெல்லினமும், மெல்லினத்திற்கு றன் னகரமும் , தந் னகரத்த) இடர்ப்படுகிறார்கள். தவிரவும் ! தோன்றினாலும் முற்றும் படிக் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளும்படி தில்லை" - (இந்தியா - 29.01.19
இந்த நிலைமை இன்றுங்கூட மாணவ இலக்கியக் கல்வியும் வாசிப்புப் பழக்கமும் சரிவு உணர்ந்து செயற்பட முன்வரவேண்டும். இ என்ற தொடர் அவதானிக்கத் தக்கது.

luւյմ பழக்கம்
ஆ. சிவநேசச் செல்வன், M.A., M.Sc. பிரதம ஆசிரியர், தினக்குரல்
றையினரின் உள்ளங்களில் ஊட்ட வேண்டும் கூறி வருகின்றார்கள். மாணவர்கள் மத்தியில் அருகி வருகின்றது. இதற்கான அடிப்படைக் ல் வாசிக்கும் ஆர்வத்தை ஊட்டும் முயற்சிகளைக் மற்கொள்ள முன்வரவேண்டும். இது கல்வித் ப்யவேண்டிய ஒரு பாரிய பணியாகும்.
ாகின்றார்கள். வரலாறு, புவியியல், விஞ்ஞானம், படிக்கிறார்கள். எதனையும் துருவித் துருவி வைப் பெருக்கவும், படித்தலும் வாசித்தலும் படியாக இளம் உள்ளங்களில் உருவாகின்றது. பாது வாசிப்புப் பயிற்சியும் அறிவைத் தேடும் நிகின்றன.
பற எழுதுவதற்கும் வாசிப்பே அவசியமானது.
வாசிப்பதுதான் இன்றியமையாதது. மகாகவி ர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் "தற்காலப் புதுநாகரிகப் று ஒரு கட்டுரையை 'இந்தியா’ பத்திரிகையில் படிப்பறிவு இன்மையால் ஏற்படும் குறையைப்
ாஷையில் பிழையான நான்குவாரி ன்றோர் பகர்ந்த அருங்கவிகளின் ழ முடியாமலும் முக்காற் படிப்பு, ரைக்காற் படிப்பாகி வல்லினத்திற்கு வல்லினமும், டண்ணகரத்திற்கு ற்கு றன் னகரமும் வரைந்து ஓர் விஷயம் தங்கள் கருத்துக்குத் 5ாத முறையினால் அதைப் பிறர் ட வெளியிடும் சக்தி உண்டாவ 9 - பக்கம் 6-7)
சமுதாயத்தில் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது ர இல்லாமையினால் என்பதைக் கல்வியாளர்கள் ங்கு பாரதியார் குறிப்பிட்ட வெளியிடும் சக்தி
5

Page 18
புதியவற்றையும் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் கல்வி பல வகைகளிலே தனிமனித செயற்பாடுக அமைகின்றது. அறிவுத் துறை வளர்ச்சியி சமுதாயத்தில் இலக்கியக் கல்விக்கும், அதன் படி முக்கியத்துவம் மனம் கொள்ளத்தக்கது.
இளைய தலைமுறையினரின் இயல்பூக்கங்க கூடியவகையில் இலக்கிய ஆர்வத்தையும் வா இன்றைய கல்வி முறையில் அருந்தலாகவே ச
மேலைத்தேய மொழிகளில் சிறுவர் இ6 தலைமுறையினரின் இயல்பூக்கங்களுக்கு ஏற்ப தமிழ் மொழியில் நூல்கள் வெளிவருவதில்லை. துறையில் ஈடுபடும் எழுத்தாளர்களும் இல்லா
சிறுவர்கள் மத்தியில் பழமையையும் புதுமை வேரூன்றவைக்கும் முயற்சி நிரம்பிய அவதான் உளவியல் ரீதியாக இன்றைய உள்ளங்களில் நெறிப்படுத்தப்படாவிட்டால் சமுதாயம் எதிர்க் துருதுருக்கும் உணர்வுகளுடன் புத்தக உலகில் மணி கண்டறியும ஆர்வம் இளம் உள்ளங்களில் சரி:
உள்ளக் கதவுகளை திறப்பதற்கு இலக்கிய பாடசாலைகள் தோறும் நூலகங்கள் அமைக்க அறிமுகப்படுத்துவதும் கல்வி முறையின் ஒரு இந்த வகையிலே சிறுவர் இலக்கியங்களை வயதி கல்வித் துறையின் ஒரு அங்கமாக் வேண்டும். சிறுவர் நூலகங்களை உருவாக்குவதிலும் மேற்கொண்டுவரும் முயற்சிகள் போதுமானதா
இன்றைய கல்விச் சூழல் பெருமளவில் வல்லமை உள்ள ஆற்றலால் திசைதிருப்பட் இயக்கங்களையும் தொடர்புச் சாதனங்கள் ஆ போட்டிகள் ஒருபுறமும் வெகுஜனத் தொட கல்வியுலகை ஆட்டிப்படைக்கின்றன. இதன் சிதைவதற்கு இடமளிக்கக் கூடாது.
தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளின் முன்னா கலாசாரம் எமது சமுதாயத்தில் உருவாகியுள்ளது அரங்குகளின் அழுங்குப் பிடிக்குள் சிக்கிய கலக்கமடைந்துள்ளனர். இந்த விதமான ஒரு நாட்டில் உருவாகி வருகின்றது. குழந்தைக சித்திரப் படத்தொடர்களின் மீதுள்ள ஆர்வம் விடயமாகியுள்ளது.
பாரம்பரிய சமுதாயம் திடீரெனப் புதிய ( மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நடைமுறைகள் வழிப்

விடயங்களையும் அறிய உதவும் இலக்கியக் 5ளுக்கு உந்து சக்தியாகவும், வழிகாட்டியாகவும் ல் ஆழமான வளர்ச்சியைக் கண்ட கிரேக்க டமுறையாக தத்துவக் கல்விக்கும் அளிக்கப்பட்ட
ளை வழிப்படுத்தவும் ஆளுமையை வளர்க்கவும் சிக்கும் ஆர்வத்தையும் *துாண்டும் முயற்சிகள் ாணப்படுகின்றன.
ஸ்க்கியம் வளர்கின்றமை போலவும், இளைய ப் புத்தகங்கள் வெளியிடப்படுவது போலவும் சிறுவர்களுக்காக எழுதிச் சிறுவர் இலக்கியத் மை பெருங்குறையாகும்.
களையும் இணைத்து அவற்றைப் படிமுறையாக விரிப்புக்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ) வேரூன்றிப் பாயும் எண்ணங்கள் சரிவர காலத்தில் தனது இலக்கினை இழந்துவிடும். னிக்கணக்காக மூழ்கிப் புதிய புதிய விடயங்களைக் வர விதைக்கப்பட வேண்டும்.
மும் வாசிப்புப் பழக்கமும் மூல விசைகளாகும். ப்படுவதும் தரமறிந்து வெளிவரும் நூல்களை அம்சமாக உருப்பெறுவது அவசியமானது. ற்கேற்ப உருவாக்குவதும் அறிமுகப்படுத்துவதும் கவர்ச்சிகரமாக நூல்களை வெளியிடுவதிலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வித்துறை க இல்லை.
வெகுஜன தொடர்புச் சாதனங்களின் சர்வ பட்டு வருகின்றது. வாழ்க்கையின் சகல ட்கொண்டுள்ளன. கல்வித் துறையில் உள்ள ர்புத் துறையின் அழுங்குப்பிடி மறுபுறமும் மத்தியில் வாசித்தலும் அறிவைத் தேடலும்
ல் சிறுவர்கள் மணிக்கணக்காக அமர்ந்திருக்கும் மேலைநாட்டுக் குழந்தைகள் தொலைக்காட்சி |ள்ளமையையிட்டு ஒவ்வொரு பெற்றோரும் பாரதூரமான நிலைமை படிப்படியாக எமது ளின் மனங்களில் 'கார்ட்டூன்கள் எனப்படும் பெருகி வருவதும் இன்று சாதாரணமான
ாற்றங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட சூழ்நிலையில் ப்படுத்தப்பட வேண்டும். எமது பாரம்பரிய

Page 19
சமுதாயத்தில் காண்ப்பட்ட, கண்ணாப்பூச்சி வி வார் ஓடுதல், ஒழிந்து விளையாடுதல், ஊஞ் 10றைந்துள்ளன. இன்று கிரிக்கெட் கலாசா பெட்டியின் சின்னத் திரை மூலமாக சினிமாப் பாலியல் காட்சிகள், கலாச்சாரத்தைச் சிதை உள்ளங் களில் வேரூன் றிப் புதிய கலாச் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடும் குழந்தைகள் கூட செய்வதும், ஒடி ஒழிந்து மறைந்து போலித் பொதுவாக அவதானிக்கக்கூடிய விடயமாகும்.
இந்த விதமான மனோநிலை வளர்ச்சின கல்வியாளரும் இளம் உள்ளங்களில் அறிவை அவர்களின் உள்ளங்களில் வாசிப்புப் பழக் ரீதியில் மனம் ஒன்றி நூல்களில் மூழ்கும் பட மேலைநாடுகளில் பாடசாலை முதல் பல்கலை வகையிலான கல்வி முறைமை ஒழுங்குபடுத்தட் என்ற மூன்று நிலைகளில் இளம் உள்ளங் நூல்களை வாசிப்பதனால் ஏற்படும் மந்திரக் பொறுப்பைப் பெற்றோரும் ஆசிரியரும் உருவ
இளம் உள்ளங்களின் ஆளுமை வளர்ச்சி சிறிய குழந்தைகளின் உள்ளங்களில் நூலார்வத்ை சிறுவர்களின் மத்தியில் இலக்கிய ஆர்வத்தையு வயது வந்தோர் பங்கு முக்கியமானது. பெற்றே மரபுகளை வாய்மொழியாக அறியும் மரபு நீை கதைகளின் மூலமாக நீதிக் கதைகள், புரா என்றின்னோரன்னவை சிறுவர்களின் மனங்க
மாறிவிட்டது.
இன்று சிறுவர் பாடசாலைகள், வண்ண வகையில் புதிய மரபுக் கல்வியோடு, கல்வி மனத்தைப் புத்தக உலகை நோக்கிச் செ ஆரம்பிக்கப்படல் வேண்டும். பாடசாலைக் கல் ஊடாகத் தேடும் மரபு, நூலகங்களின் மூலம் பாடசாலைகளில் நூலறிமுகக் கூட்டங்கள், உரை நல்லது. பாட்டி கதை சொன்ன காலம் போ நேரத்தைக் கழிக்கும் சிறுவர்களின் உள்ளம் வா
படிப்படியாக இழக்கும் நிலைமை உருவாகிவ
ஆளுமை வளர்ச்சியில் புத்தகங்கள் வாசிக்கு காலை மாலை என கல்விக்காக ஓடும் சூழ இயல்பாக வளரவேண்டிய வாசிக்கும் பழக்கம் ' மாணவர்கள் நூல்களை, உசாத்துணை நூல்க6ை கூடக் கல்விப் போட்டி திசைதிருப்பி விடுகின்ற மூலம் அறிவைத் தேடும் முறைமையையும், 6

ளையாடுதல் , சொக்கட்டான், தாயம்போடுதல், சல் ஆடுதல் போன்ற நிகழ்வுகள் வேகமாக ரம் மேலோங்கியுள்ளது. தொலைக்காட்சிப் | படங்கள், திகிலூட்டும் சண்டைப் படங்கள், க்கும் வன்முறைப் படங்கள் ஆகியன இளம் சாரக் கோலத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றன. த் துப்பாக்கியால் சுடுவது போல பாவனை
துப்பாக்கிகளை வைத்து விளையாடுவதுங்கூட
யத் திசை திருப்பும் வகையில் பெற்றோரும், த் தேடும், உணர்வை ஊட்டும் முயற்சியாக ங்கத்தையும் புத்தக அலுமாரி, நூலகம் என்ற பிற்சியையும் ஏற்படுத்தல் இன்றியமையாதது. U க்கழகம் வரை புத்தக உலகத்தில் நுழையும் பட்டுள்ளது. பார்ப்பது, கேட்பது, வாசிப்பது களில் அறிவுப் பசி ஊட்டும் நிலையில் கவர்ச்சியை இளம் உள்ளங்களில் விதைக்கும்
ாக்க முன்வர வேண்டும்.
யில் புத்தகங்களுக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. தைப் பல்வேறு நிலைகளில் ஏற்படுத்தவேண்டும். ம் வாசிப்பு ஆர்வத்தையும் ஊட்டும் பணியில் றார் அல்லது முதியவர்கள் மூலமாக பாரம்பரிய ண்ட காலமாக நிலவியது. பாட்டி சொல்லும் ண இதிகாசக் கதைகள், குட்டிக் கதைகள் ளில் நுழைந்தன. இந்த மரபு இப்பொழுது
ப்படப் புத்தகங்கள், சிறுவப் பாடங்கள் என்ற யுலகத் தேடலை ஆரம்பிக்கும் சிறுவர்களின் லுத்தும் மரபு பாடசாலைகளிலிருந்துதான் விக்கு அப்பால் இயல்பாக அறிவை நூல்களின் அறிமுகப்படுத்தப்படல் வேண்டும். இதற்கு யாடல்கள் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்துவது ய் தொலைக்காட்சி முன்னர் கார்ட்டூன்களுடன் சிக்கும் வேகத்தையும், கிரகிக்கும் ஆர்வத்தையும் பிடும்.
கும் பங்கினைப் பாடசாலைக் கல்விக்கு வெளியே லும் குலைந்து வருகின்றது. மாணவர்களிடம் பியூசன் கல்வியினால் முற்றாகவே குழம்புகின்றது. ள வாசிக்கும் நிலைமையையும் ஓய்வுநேரத்தையும் Dégh || . இவ்வாறான சூழ்நிலையில் புத்தகங்களின் வாசிக்கும் ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் இளமை

Page 20
முதல் நூல்களை அனுபவிப்பதற்குரிய சூழ்ந் பெற்றோரும், ஆசிரியரும், வயதுவந்தோரும் இடுவதன் மூலமும் நூலகங்களின் மூலமுமே 2 ஒருவகையில் முறைசாராக் கல்வியை வளர்க்
வயதுக்கு ஏற்ற நிலையிலும் அவரவர் பெறுவதில் உள்ள தடைகளை நீக்கும் வை நூலகங்களையும் நாடளாவிய ரீதியில் பரவல நடைபெறவில்லை. இலக்கிய ஆர்வத்தையும் நூலகங்களும் பயிற்றப்பட்ட நூலகர்களும் பாடச நாட்டில் உள்ள நகரப் பாடசாலைகளில் பெt
சபை நாடெங்கும் நூலகங்களை விரிவாக்கம் ே
குழந்தைகளின் ஆளுமையை புத்தகங்களி வளரவிடாது சிறு வயது முதல் ‘ரியூசன்' மாற்ற முடியாத நிலைமை உருவாகியுள்ள முறைமையினுTடாக இன்று வளர்கின்றது. மே6 அடுத்த நிலையில் பாடசாலை நூலகர்கள் 10 நிலைமை காணப்படுகின்றது. எமது நாட்டு இரண்டாந் தரமானவர்களாகவும், ஆசிரியரே செய்யும் ஒழுங்குகளும்தான் இன்று வழமைய
வாசிக்கும் பழக்கம் கல்வித் துறையில் ம கடந்த காலங்களில் மாகாண ரீதியாகவும் ட நிலையங்கள் விரிவாக்கம் செய்யப்படுவது அ அங்கமாக நூலகத்தை மையமாகக் கொண்ட கல் மாணவர்களின் ஆளுமை வளர்ச்சியில் உறுதி
தொடர்புச் சாதனங்களின் வேகமான வ மத்தியில் உறுதியான அறிவறிந்த சமுதாயத்தை இதனை இளம் உள்ளங்களிலே பல்வேறு உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். வாசிப்பதான என்பதைப் பரபரப்பு மிகுந்த இன்றைய ச
வைப்பது கல்வியாளர்களின் பாரிய கடமைய
 

நிலையையும் உருவாக்க வேண்டும். இதனைப் படிமுறையாக இதற்கான அத்திவாரத்தை
உருவாக்கமுடியும். இந்த வகையில் நூலகங்கள்
கும் பணியினை ஏற்கவேண்டும்.
பருவத்திற்கு எற்ற வகையிலும் நூல்களைப் )கயில் சிறுவர் நூலகங்களையும் பாடசாலை ாக உருவாக்கும் முயற்சிகள் இன்னும் சரிவர
வாசிக்கும் பழக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்கு ாலைகள் தோறும் ஒழுங்குபடுததப்பட வேண்டும். பரளவில் நூலகங்கள் உள்ளன. தேசிய நூலக செய்யும் முயற்சியில் தற்போது ஈடுபட்டுள்ளது.
ன் ஊடாகவும் வாசிப்புப் பழக்கத்தின் மூலமும் கலாசாரம் விரிவடைவதற்குரிய சூழ்நிலையை ாது. ஆசிரிய மாணவர் தொடர்பு "ரியூசன்' லைத்தேய நாடுகளில் அதிபர், உப அதிபருக்கு ாணவர்களுக்கு வழிகாட்டிகளாகச் செயற்படும் ப் பாடசாலைகளில் பணியாற்றும் நூலகர்கள்
தமது வேலையுடன் நூலகத்தை மேற்பார்வை
ாகவுள்ளது.
ங்கிப்போகின்ற நிலைமையை மாற்றும் வகையில் பிரதேச ரீதியாகவும் உருவாக்கப்பட்ட தகவல் வசியமானது. பாடசாலைக் கல்வியின் முக்கிய வி மரபை உருவாக்குவதும் நெறிப்படுத்துவதுமே யான அடித்தளத்தை ஏற்படுத்தும்,
ளர்ச்சி, நவீன சமுதாய மாற்றம் ஆகியவற்றின் உருவாக்க வாசிக்கும் பழக்கம் அவசியமானது. று நிலைகளில் பதியவைக்கும் முயற்சிகள்
னால் மனிதன் பூரணத்துவம் அடைகின்றான் முதாய ஓட்டத்தின் மத்தியில் அழுத்தம் பெற ாகும்.

Page 21
With Best C
ምn
RUBY STEE
DeClerS in
Cr Building
Pionee Of LOnKC
465, OIC M
COlOmbDO
PhOne : 433

Iompliments
ეff1
COMPANY
HCrCdWOre hC WCteriols er Seller
TOr Steel
OOr Street
2, Sri LCrhkO
855, 438482

Page 22
'With Best C
另
ARUL SIU
G.C.E. (O/L), Year COmputer CloSSes,
TCmi 8. CInC Other prOfeSS
! | !, BOnjeOn Re T.P. 33
With Best C
Fr.
gatlas internati
24 hourS COmmu
227, CentrCai Roc
Te: 431498, 330325, 348572
FOX : 436254

ompliments
DY GRCE
S 5-9, Call SubjectS,
shorthond & Typing
English
sionC Studies etC,
OCCI, KOfChenC 3495
ompliments
O11
onal (abt)3th.
nicOtion Services
d, Colombo 12
2, 348573, 33683, 3352 6-7 Telex ; 23450
20

Page 23
தமிழ் மொழி கற்றல் க -எம்.ஐ. எள் கல்விப் பணிப்பாளர், முள்
*தமிழ் மொழியில் மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைவு குறைவாக அமைந்துவிட்டது.”
“ஏனைய பாட ஆசிரியர்கள் மொழிப் பிழை மொழியில் மாணவர்களின் தேர்ச்சி குறைந்து
இவை எமது பாடசாலைகளில் சாத கருத்துக்களாகும். எனினும் இருவிதக் கருத்து விடயம் ஒன்றுண்டு; அதுதான் மொழியில் காணப்படுகின்றனர் என்பதாகும்.
இக்கருத்தை க.பொ.த. (சா/த)ப் பரி க.பொ.த. (உ/த)ப் பரீட்சையில் தமிழ் மொ தேர்ச்சி பற்றிய ஆய்வுகளும், பல்கலைக்கழ படிப்புக்காகப் படிக்கும் மாணவர்களின் மொழி செய்கின்றன.
க.பொ.த. (சா/த)ப் பரீட்சைப் பெறுபேறு அறிக்கைகளில், ஏனைய பாடங்களின் அடைவுக காட்டப்பட்டுள்ளது; மாணவர்கள் வினாக்களை 6 என்றும் விடை எழுதும்போது தமது கருத் காணப்படுகிறார்கள் என்றும் அவற்றில் கூறப்
க.பொ.த. (உ/த)ப் பரீட்சையில் ஒரள கூட பல்வேறு வகையான எழுத்துப் பிழைகள் விடுகின்றமை பல ஆய்வுகளிலிருந்து அவதா உயர் கல்வி கற்கும் மாணவர் பலராற் பிழைய அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலே குறித்துள்ள நிலைமைகள் மொழி:
என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.
மொழித் தேர்ச்சி என்பது பொதுவாகப் பி திறனையும், விளங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலை அது மொழியில் கருத்துக்களைத் துல்லியமாக மட்டுமன்றிப் பயனுறுதி வாய்ந்த முறையில் கொள்வதையும் அடக்கியுள்ளது. எனினும், பி துல்லியமாக மொழியைக் கையாள்வதோ அல்ல கையாள்வதோ இயலாததாகும்.

ற்பித்தல் ஒரு நோக்கு 0. ஏ. கலீல்லிம் பாடசாலைப் பிரிவு.
அற்றவர்களாக இருந்தமையால் எனது பாட
-விஞ்ஞான ஆசிரியர்
களைத் திருத்துவதில் கவனம் செலுத்தாமையால்
வருகிறது.”
-தமிழ் மொழி ஆசிரியர்
ாரணமாகச் சொல்லப்படுகின்ற இருவிதக் க்களைச் சொல்வோரும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ள மாணவர்கள் தேர்ச்சி குறைந்தவர்களாகக்
iட்சைப் பெறுபேறுகள் பற்றிய ஆய்வுகளும், ழியை ஒரு பாடமாக எடுத்த மாணவர்களின் க மட்டத்தில் தமிழை ஒரு பாடமாகப் பட்டப் த்ெ தேர்ச்சி பற்றிய அவதானிப்புகளும் உறுதி
பகள் பற்றிய பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகத்தின் ளை மொழித் தேர்ச்சி பாதித்துள்ளமை சுட்டிக் விளங்கிக் கொள்ளாமல் விடை அளித்துள்ளார்கள் தைத் தெளிவுபடுத்த முடியாதவர்களாகக் பட்டுள்ளன .
வு உயர்ந்த புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்கள் , சொற் பிழைகள், கருத்து வசனப் பிழைகள் னிக்கப்பட்டுள்ளன. (நுஹ்மான் 1992) மேலும் ற எழுதமுடியவில்லை (தில்லைநாதன் 19) என
த் தேர்ச்சியில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்
ழையற மொழியில் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும் பும், பொதுவாகக் குறித்து நிற்கின்றபோதும், வெளியிடுதலையும், விளங்கிக் கொள்வதையும் கருத்துக்களை முன்வைப்பதையும், விளங்கிக் ழையற மொழியைக் கையாள முடியாதபோது து பயனுறுதி வாய்ந்த முறையில் மொழியைக்
1.

Page 24
எனவே, மொழித் தேர்ச்சியின் முதற்படி அடைவதாகும். பிழையற மொழியைக் கை விளங்கிக்கொள்ளாமை, சரியான அமைப்பைத் ெ பிழையாக அமைப்புக்களைக் கையாண்டு, அவை போயுள்ளமை, கவனமின்றி மொழியைக் கை கூறப்படுகின்றன. இக்காரணங்களின் அடிப்பை பிழைகள் பின்வருமாறு வகுக்கப்படுகின்றன :
1. அமைப்பை வழக்கப்படுத்தாமையால் ஏ 2. வலுவான மனப்பதிவினால் ஏற்படும் பி 3. கவனமின்மையால் அல்லது அவசரத்
முதலாம் வகைப் பிழைகள் ஒரளவு இல வகைப் பிழைகளைத் திருத்துவதற்கு அதிக வகைப் பிழைகளைத் திருத்துவதற்குச் சில பொற வேண்டும். எனினும் இவை யாவற்றையும் எனவேதான் “சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்த மொழி என்பது பழக்கத்தை அடிப்படையாகக் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க எடுத்துக் கொண்ட மலர்கின்றன. இவ்வழக்காறுகள், கற்கப்படுவது 'பழக்கப்படுவது அல்லது பழகப்படுவது' என்றோ கூறப்படுவதுதான் பொருத்தமானது. நீந்துத தெளிந்த போதும், நீரில் இறங்கி நீந்துதலைப் இயலுமானதல்ல. அதுபோன்றே மொழியைப் பழக்கமாக்கிக் கொள்ளாவிட்டால் (இச்சையில் பிழையறக் கையாள்தல் மிகக் கடினமான ெ நோக்கத்தக்கது. மொழியியலாளர்கள் மொ ஆரம்பக் கட்டமென்பர். முயன்று தவறிக் கற்ற எனவே முயற்சி, பயிற்சி, பழகுதல், வழக்கமாக்க கையாள்வதற்கான வழிமுறையாகும். இது பே பயிற்சியும் பழக்கமும் அவசியமாகும். மேலும் பய ஓர் அருங்கலையாகும். இது பயிற்சியினாலும்
எது எவ்வாறாயினும் மொழி கற்பித்த பிரச்சினைகள் பல வகைப்பட்டன. அவற்றில் கு கற்பிக்கப்படுவதில்லை. அதுவும், தாய் ெ கற்பிக்கப்படும்போது மொழித் திறன்களுக்கே மு அத்துடன் மொழி பயிலும் மாணவன் அது பற்றிச் உள்ளான். 'பிராங்க்” என்பார் குறிப்பிட்டதுபோ ஒன்று கற்பவனுக்கு ஏற்கெனவே பரிச்சயமான
மொழி பற்றி சில உளப்பதிவுகளுடன் பொறுத்தவரை இது குறித்துநிற்கிறது. பொ கருத்துக்களை வெளியிடும், விளங்கிக் ெ வருகிறார்கள். அவர்களின் பதிவுகள், பேச்சு டெ

பிழையற மொழியைக் கையாளும் திறன்களை யாள முடியாமைக்கு, மொழியின் அமைப்பை தெரிந்தும் அவற்றைப் பழக்கத்தில் கொள்ளாமை, பழக்கமாகி, அவை மனதில் வலுவாகப் பதிந்து யாளுகின்றமை முதலியவை காரணங்களாகக் டையில் மொழியைக் கையாளும்போது ஏற்படும்
ாற்படும் பிழைகள். பிழைகள். தன்மையால் ஏற்படும் பிழைகள்.
குவாகத் திருத்தப்படக்கூடியன. இரண்டாம் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். மூன்றாம் திமுறைச் செயற்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துதல் பழக்கத்தினாலேயே மேற்கொள்ளவேண்டும். தமிழும் நாப்பழக்கம்” என்று சொல்லப்பட்டது. கொண்டது. ஒரு சமூகக் குழுவினர் தமது வழக்காறுகளே (குறி, குறியீடு) மொழிகளாக அல்லது கற்பிக்கப்படுவது என்பதிலும் பார்க்க பயிலப்படுவது அல்லது பயிற்றப்படுவது என்றோ ல் பற்றி எத்தனை நூல்களை ஐயமறக் கற்றுத் பழக்கமாக்கிக் கொள்ளாவிட்டால் நீந்துதல் பயின்று பழகிப் பயிற்சி செய்து, அதனைப் செயலாக ஆற்றமுடியாவிட்டால்) மொழியைப் சயற்பாடாகும். இங்கு மற்றொரு கருத்தும் ழியில் பிழைவிடுதல் மொழியைப் பயிலுவதன் லே மொழி கற்றலின் அடிப்படை அம்சமென்பர். ல் என்பதே மொழியைச் சிறப்பாகப் பிழையின்றிக் ான்றே மொழியைத் துல்லியமாகக் கையாளவும் னுறுதியுள்ள முறையில் மொழியைக் கையாள்வது
பழக்கத்தினாலுமே சாத்தியமாகும்.
லில் மொழி ஆசிரியர் எதிர்நோக்குகின்ற சூழல் மிக முக்கியமானது. மொழி வெற்றிடத்தில் மாழியாக, போதனை மொழியாக மொழி pக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியேற்படுகிறது. F சில திறன்களை ஏற்கெனவே பெற்றவனாகவும் ல் கற்பிப்பதற்கும் கற்பதற்கும் மிகவும் கடினமான r விடயத்தைக் கற்பதும் கற்பிப்பதுமாகும்.
மாணவர் வருவதையே மொழிப் பாடத்தைப் ாதுவாக மாணவர்கள் பேச்சு மொழியில் தமது காள்ளும் ஆற்றலுடனேயே பாடசாலைக்கு மாழியிலிருந்து எழுத்து மொழியைப் பாதிப்பதாகப்

Page 25
பொதுவாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், அது சு எழுத்துக்கூட்டலும் (Speling) ஒன்றல்ல. ஆ தெரிந்தபோதிலும் தமிழ் போன்ற மொழிகளில் உண்மையில் அது காண்ப்படுகிறது . இன கற்பிக்கும்போது - பயிற்சிக்குட்படுத்தப்படும் எழுத்துக் கூட்டலில் பிரதிபலிக்கப் போவதில்8ை பழக்கத்தை எச்சரிப்பைத் திருத்தாமலேயே மேற் திருத்துவது என்பது அவ்வளவு எளிதானதல்ல ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. சூழ்நிலை பழக்கச் செயல் காரணமாகப் பேச்சு மொழியி வேறுபாடுகளும் பேச்சு மொழியில் உண்டு.
வகையில் செய்தல் தேவையற்றது என்பதல்ல கட்டாயமாகவே எழுத்து மொழியைப் பாதிக்க
இது போன்ற வசனப் பிழை, சொற் பொறுத்தவரை சமூகத்துடன் நெருங்கிய தொ எம் முன்னோர். பேச்சு மொழியிலும் அத மு.வரதராசனார் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே கருத்துக்களில் சொற்களைப் பேச்சு மொழ சாத்தியமானதல்ல. மேடைப் பேச்சுக்களில் சி சில நேரங்களில் சுவாரசியம் குறைந்ததாக பேச்சு மொழித் திருத்தத்துடன் சொற் பிழை, வேண்டும் என்பதில்லை. பயிற்சி மூலம் எழுத் சாத்தியமானதே. மொழியினை விளங்கும் உளச் செயற்பாடுகளுடனும் உள ஆற்றல்களுட தொடர்பாடல், பயனுறுதியுள்ள தொடர்பாடல், ே உள ஆற்றல், விவேகம், உளச்சார்பு என்பனவ பொறிமுறையான தொடர்பாடல் செயற்பாடுகை மூலமும் மொழித் தேர்ச்சியை விருத்தி செய்த
இறுதியாக இலங்கை மாணவர்களிடைே என்று கூறப்பட்டபோதும் க.பொ.த. (சா/த)ப் இதனைப் பிரதிபலிப்பதாகத் தெரியவில்லையாத பரீட்சிக்கும் கருவிகள் என்பனவற்றில் மாற்றம் ( உறுதிப்படுத்தும் சாதனமாக மொழிப் பாடத்தை விழா எடுக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் சிந்தித்தல்
 

கட்டாயமானதல்ல. உச்சரிப்பும் (Pronunciation) ங்கிலம் போன்ற மொழியில் அது தெளிவாகத் அவ்வேறுபாடு தெளிவாகத் தெரியாவிட்டாலும் >வ இரண்டையும் வேறுபடுத்தி ஆசிரியர் போது - உச்சரிப்பில் காணப்படும் பிழைகள் U - எழுத்து மொழியைச் செம்மையாக எழுதும் கொள்ளமுடியும். ஏனெனில் பேச்சு மொழியைத் பேச்சு மொழி வாழும் சூழ்நிலை, சமூகம் அல்லது சமூகத்துடன் தொடர்புறும்போது லும் வேறுபாடுகள் தோன்றுகின்றன. தனியாள் இதன் பொருள் உச்சரிப்பைத் திருத்தமான ஆனால் உச்சரிப்பில் ஏற்படும் பிழைகள் வேண்டும் என்பதில்லை.
பிழைகளும் (கருத்து) பேச்சு மொழியைப் ாடர்புடையது. 'ஊருடன் ஒக்க வாழ்' என்பர் நனைப் பின்பற்ற வேண்டியிருக்கிறது என்று ப மொழியைப் பேசும் ஒருவர், துல்லியமான ஜியில் உபயோகிப்பது சமூகத்தில் அவ்வளவு ல நேரங்களில் சாத்தியமாகலாம். அத்துடன் அது அமைந்து விடுவதும் உண்டு. எனவே வசனப் பிழைகளும் தொடர்புடையதாக இருக்க து மொழியைச் செவ்வையானதாக ஆக்குதல் திறனும், கருத்துக்களை வெளியிடும் திறனும் னும் தொடர்புடையன. எனவே துல்லியமான பேச்சு மொழியிலேனும் எழுத்து மொழியிலேனும் ற்றில் தங்கியுள்ள போதும் கூட பயிற்சி மூலம் ள ஆற்றுவது சாத்தியமானதே. எனவே பயிற்சி ல் சாத்தியமாகும்.
யே மொழித் தேர்ச்சி குறைந்து வருகின்றது பரீட்சையில் தமிழ் மொழிப் பாடப் பெறுபேறுகள் நலால் மொழிப் பாடத் திட்டம், பரீட்சைமுறை, கொண்டுவருவதன் மூலம் மொழித் தேர்ச்சியை மாற்ற முடியும் என்பது பற்றித் தமிழ் மொழிக்கு பொருத்தமானதாகும்.

Page 26
Uith Best C. frC
JEeWWEe|Ee]
J ewellery & G
88, Sea Street
Te: 43397
 
 

ompliments
f
rug Mart
em MerchantS
, Colombo 11
7, 335682

Page 27
பிரிவு இரண்டின் கட்டுரை ஆக்கம், கடிதம் வ
தலைப்பு : தமிழ்த் தின விழாவில் முதற் பரிசு பெற்ற மகிழ்
அன்பு நிறைந்த அப்பாவுக்கு, எனது வணக்கம்,
நானும் அம்மாவும் அன்புத் தம்பியும் தங்கையும் அப்பா, அவ்வண்ணமே நீங்களும் நலமாயிருக்க எ
அப்பா, நீங்கள் அனுப்பிய அன்பான கடிதம் எங் செய்தியை வாசித்தறிந்து மகிழ்ந்தோம். இக் வழமைபோல் இல்லை; நல்ல உற்சாகம். ெ எழுதுகிறேன். நீங்களும் ஆனந்தம் அடைவி தமிழ்த் தின விழாவில் வலய மட்டம், மாகாண ! மட்டத்தில் முதலிடத்தைப் பெற்றுப் பரிசினைத்
என்னை எல்லோரும் பாராட்டினார்கள்; குடும்பத்தவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சி. பாடச வரை, என்னைப் பாராட்டினார்கள். எனக்கோ ஆக்கும்” என்று எழுதியதை நான் மறக்கவில் என்னை நாடி வந்தது. இம்முயற்சியை நா நலமாயிருக்கிறோம். உங்கள் பதில் அவசிய இத்துடன் முடிக்கிறேன்.
செல்வி கே. ஐயூஸா, அ/இக்கிரிகொல்லாவ முஸ்லிம் மகா வித்தியா வட மத்திய மாகாணம்.
;

ரைதலில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற கடிதம்
ஒச்சியைத் தெரிவித்துத் தந்தைக்கு ஒரு கடிதம்
“பாரதி இல்லம் ”, 188, பிரதான வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
O5. O7. 1997.
இறைவனின் பேரருளினால் நலமாயுள்ளோம். ல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.
பகளுக்குக் கிடைத்தது. அதில் நீங்கள் எழுதிய கடிதத்தை நான் உங்களுக்கு எழுதும் பொழுது பெரும் திருப்தியோடு நல்ல செய்தி ஒன்றை ர்கள் என்று நம்புகிறேன். அப்பா, இவ் வருட மட்டம் என்பனவற்றைத் தாண்டி அகில இலங்கை 5 தட்டிக் கொண்டேன். பெரும் மகிழ்ச்சி.
நானும் பூரிப்படைகிறேன். அம்மா மற்றும் ாலை தொடக்கம் மாகாணக் கல்விக் கந்தோர்
பெருமை. நீங்கள் அன்று “முயற்சி திருவினை லை. பெரும் முயற்சி செய்தேன். அதிஷ்டம் ன் என்றும் கைவிட மாட்டேன். எல்லோரும் Iம். அதிகம் எழுத விசேடமில்லை. ஆகவே
இங்ங்னம், என்றுமே அன்புள்ள மகள், K. ஐயூஸா ,
т6ушір,

Page 28
முச்சங்கத் தரியன முடிதொட்ட மூவரும் இச்சையால் அரசான
இன்னல்கள் தீர்க்க
அகில இலங்கைத் தமி ஆண்டு தோறும் சிறச்
அன்ட
எஸ். மணி
பாண்டிரு
கலமு
59, SeC COOn

ண ஏறி - மன்னர் அடிதொட்டுப் போற்ற ர்ட மாதா - அவள்
அறிவு வராதா "
ழ் மொழித் தின விழா க்க வாழ்த்துகின்றோம்
வண்ணன்
ப்பு 2
Street OO || ||

Page 29
பிரிவு மூன்றின் கட்டுரை ஆக்கம், கடிதம் வை
தலைப்பு : எமது கிராமத்துப் பிள்ளைகள் இடைநிலை வேண்டுமென்று கல்வி அதிகாரிக்கு விண்ணப்
கல்வி அதிகாரி, கொழும்பு.
மதிப்பிற்குரிய ஐயா,
கிராமத்துப் பிள்ளைகள் இடை ஒரு பாடசாலை வே
எனது ஊரான மண்டலக்குடாவில் உள்ள பாட கொண்டுள்ளது. இதனால் மாணவ, மாணவிகள் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏனெனில், எம பாடசாலைகள் கிடையாது.
மாணவ, மாணவியர் இடையிலேயே தமது கல்வி கவலைக்கிடமான விடயமாக உள்ளது. காரண மாணவியர் கல்வியில் மிகுந்த ஆர்வமும் திற வேண்டும் என்ற கனவுடையவர்கள். அவர் பெற்றோர்களும் விரும்புகின்றார்கள்.
"எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப - இவ் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு' என்கி செல்வம்.
எனவே, இவ்வுயர்ந்த கல்விச் செல்வத்தை எமது ஒர் இடைநிலைக் கல்விப் பாடசாலையை நிறுவ
செல்வி எஸ். கார்த்திகா, பு/அல் அக்ஸா ம.ம. வித்தியாலயம், கற்பிட்டி,
வட மேல் மாகாணம்.
 
 

ரதலில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற கடிதம்
க் கல்வி பெறுவதற்காக ஒரு பாடசாலை பம் செய்யும் கடிதம்
சு. வைத்தியலிங்கம், வைத்தியசாலை வீதி, மண்டலக்குடா.
05. Ο Τ. 1991 .
நிலைக் கல்வி பெறுவதற்காக ண்டுமெனக் கோரல்
சாலை ஆண்டு ஐந்து வரையே வகுப்புகளைக் ர் தமது கல்வியை ஆண்டு ஐந்துடன் நிறுத்திக் து அயல் ஊர்களிலும் வேறு இடைநிலைப்
யை நிறுத்திக்கொள்வது எமது ஊரில் மிகுந்த ம் யாதெனில், எனது ஊரைச் சேர்ந்த மாணவ, மையும் உள்ளவர்கள். பட்டப்படிப்புப் படிக்க ர்கள் தொடர்ந்து படிப்பதையே அவர்களது
விரண்டும் றது வள்ளுவம். கல்வி என்பது மிக உயர்ந்த
ஊர் மாணவர்களும் தடையின்றிப் பெறுவதற்கு பித்தருமாறு பணிவன்புடன் வேண்டுகின்றேன்.
இங்ங்ணம், தங்கள் பணிவுள்ள, சு. வைத்தியலிங்கம்.

Page 30
With Best C fra
126 - 128,
Colom
Phone :
 

ompliments
)ΙΠΤ,
JEWELLERS
Sea Street
hbo 1 1
434435

Page 31
பிரிவு நான்கில் கட்டுரை ஆக்கத்தில் முதலா
வேலையில்லாப் பிரச தொழிற் கல்
இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுக அல்ல. அவைகளில் சில நாடுகள் அபிவிருத் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள். இன்னும் ஆனால் இவ்வாறான பல அபிவிருத்தி மட்டங்களி அனைத்திலும் ஒரே வகையான கல்வி முறை அந்நாடுகளின் அபிவிருத்தி அமைப்பு. அதாவது அந்நாடுகள் அடைந்துள்ள அபிவிருத்தியாகும் வரும் நாடுகளிலும், அபிவிருத்தியில் பின் தங்கி குறைபாடே அவைகளின் அபிவிருத்தியின்மைக் மிகையாகாது.
இலங்கையின் அபிவிருத்தியின் ஆமை கல்வித் திட்டமாகும். இலங்கையானது நாற்பத்தியொன்பது ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. வெறும் ஏட்டுக் கல்வியிலேயே இலங்கையின் மு கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு முக்கிய காரணம் ஏற்பட்ட ஒரு தாக்கமாகும். அதாவது பெருந் நோக்கம் கருதி செயற்படுத்திய பிரித்தானியர் அ எழுதுவினைஞர் போன்றோரை அமர்த்த வேண்டி கொடுப்பதற்காகவே இங்கு வெறும் ஏட்டுக் அப்போதைய எழுத்து என்னும் நாமத்தையே இருந்தாலும் கூட இன்றைய இலங்கைக்கு அது காரணம் இன்று இலங்கையானது ஒரு அபிவிரு எனவே இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந் தம்மை இட்டுச் செல்வதற்கு தொழிற் கல்வியே பிரச்சினையையும் தீர்க்கவல்ல சிறந்த கருவியு
வெறும் ஏட்டுக்கல்வியை மட்டும் கற்றவ செய்துவிட்ட பின்னர் அரசாங்கம் தமக்கு ஒரு கிளிபோல” இருக்க வேண்டிய நிலை உருவ தொழிலைச் சுயமாகச் செய்ய போதிய பட்டதாரியானாலும் சரி, ஒரு வைத்தியரானாலு செல்லும் போது அவருடைய மோட்டார் வண்டி ப முடியாவிட்டால் அவர் கற்ற கல்வியினால் முழு இப்பயனை வழங்குகின்றது. அதாவது தனது வழங்கும் வரை காத்திருக்காமல் தனது செ வாய்ப்பினை வழங்குகின்றது.

ம் இடத்தைப் பெற்ற கட்டுரை.
ச்சினையைத் தீர்க்க வி அவசியம்
sளும் சமமான முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகள் தி அடைந்த நாடுகள், மற்றும் சில நாடுகள் சில நாடுகள் மிகவும் பின்தங்கிய நாடுகளாகும். ரில் நாடுகள் காணப்பட்டபோதிலும் அந்நாடுகள் பினைக் காண முடியாது. அதற்குக் காரணம் ஒரு துறையில் மட்டுமின்றி பல துறைகளிலும் ஆனால் இன்னும் அபிவிருத்தி அடைந்து யெ நாடுகளிலும் கல்வி முறையில் காணப்படும் குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது என்றால் அது
வேகத்திற்கு முக்கிய காரணம் இலங்கையின் சுதந்திரம் அடைந்து இன்று ஏறக்குறைய
ஆனால் அன்று ஆங்கிலேயர் கற்றுக்கொடுத்த pழுமையான கல்வித் திட்டம் இன்னும் இயங்கிக் ஐரோப்பியரின் ஆதிக்கத்தினால் இலங்கையில் :தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையைத் தமது இலாப வர்களின் தோட்டங்களில் தொழில் புரிவதற்காக டியிருந்தமையினால் அவர்களுக்கு எழுதக் கற்றுக் கல்வியை மேற்கொண்டார்கள். ஆனால் அது அறியாத பாமரமக்களுக்கு சிறந்த முறையாக பொருத்தமானதாக அமைவதில்லை. அதற்குக் த்தி அடைந்துவரும் நாடாக இருப்பதனாலாகும். துவரும் நாடுகள் மேலும் அபிவிருத்தியின் பால் சிறந்த முறையாகும். அத்துடன் வேலையில்லாப் மாகும்.
ர்கள் தமது பல்கலைக்கழக வாழ்வைப் பூர்த்தி தொழிலை அளிக்கும்வரையில் “ இலவு காத்த ாகின்றது. அதற்குக் காரணம் தனக்கு ஒரு ாவு அறிவு இல்லாமையே ஆகும். ஒரு லும் சரி அவர் தனது மோட்டார்க்காரை ஒட்டிச் ழுதடைந்தால் அவருக்கு அதைத் திருத்தியமைக்க ழப் பயன் இல்லை. ஆனால் தொழிற் கல்வி கல்வி வாழ்க்கையின் பின் அரசாங்கம் தொழில் Fாந்த முயற்சியினால் தொழில் புரியக்கூடிய

Page 32
இவ்வாறு அவன்தன் சொந்த முயற்சியின அவனின் வாழ்வு வளம் பெறத் தொடங்குகின் படையும் குறைவடைய ஆரம்பிக்கின்றது. என பயனுள்ள பிரஜையாக விளங்க முடியும், ! வீணடிக்கப்படாமல் பயன்படக்கூடிய ஒரு உன்ன உற்பத்தி வீதம் அதிகரித்து நாடு அபிவிருத்திப் புரிகின்றது. உயிரற்ற உடலைப் போன்று இ வாழ்நாளை வீழ்நாளாக மாற்றிப் போதைக்கு அடி தொழிற் கல்வி மிகவும் அவசியம் என்பது தெ என வர்ணிக்கப்படும் இளைஞர்களுக்குத் ெ கல்வியே ஒரு சிறந்த கல்வி முறையாகும். இ முக்கியமாகும். அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு தொழி செய்து தம் வாழ்விற்கு விளக்கேற்றக் கூடிய பிரச்சினையையும் தீர்த்து விடுவதுடன் நாட்டி
எனவே தான் இதனை நன்குணர்ந்த இ பிரச்சினை நாளுக்கு ந்ாள் பெருகித் தலை விரி கல்வியை நாடெங்கும் அமுல் நடத்துவதற்குத் விடயமாகும்.
நாமும் நாடு தொழிற் கல்வியே
செல்வி ஏ. எல். எவ், சபீக்கா, கே/மாவ/ பதுரியா மத்திய கல்லூரி, சப்பிரகமுவ மாகாணம்.

ாலேயே ஒரு தொழிலை மேற்கொள்ளும் போது றது. அத்துடன் நாட்டில் வேலையில்லாதோர் வே ஒவ்வொரு நாட்டுப் பிரஜையும் நாட்டிற்குப் உலகிலே மிகவும் புெறுமதியான மனிதவளம் ாத நிலை உருவாகின்றது. இதனால் நாட்டில் பாதையில் வீறு நடை போடுவதற்கு உறுதுணை ளைஞர்கள் அங்குமிங்குமாக அலைந்து தமது மையாக வாடாமல் நற்குடி மக்களாக வாழ்வதற்கு ளிவாகின்றது. ஒரு நாட்டின் “முதுகெலும்பு” தாழில் வாய்ப்பினை வழங்குவதற்கு தொழிற் தனைப் பாடசாலைகளிலேயே வழங்குதல் மிக யாவற்றிலும் இத்தொழிற் கல்வியே இப்போது ற் கல்வியானது சுயமாக ஒரு தொழிலினைச் பதாக இருப்பதனால் அது தொழில் இல்லாப் ன் அபிவிருத்திக்கும் உரமூட்டுகின்றது.
லங்கை அரசும் இந்நாட்டில் தொழில் இல்லாப் சித்தாடுவதைத் தடுக்கும் நோக்குடன் தொழிற் திட்டமிட்டுள்ளது. இது வரவேற்கத்தக்க ஒரு
ம் செழிப்புற ப அவசியமானது.

Page 33
With Best C frc
ATP
for Palmyrah Base Regional Products
Coaded Rec
244, Gal Color
Bran Jaffna, Mannar, Va Trincomalee, Puttal

ompliments
ΠΥ),
AHAM
d Food, Handicraft and Handpounded &
Rice Four
le Road mbo 4
hes: vuniya, Batticalloa,
and Hambantota

Page 34
With Best C frc
MaSCOnS
175, Sri Suman Colom
Tel : 325561 Fax : 4

ompliments
D72.
Limited
atissa Mawatha
hbO 12
- 3, 344672 49537

Page 35
பிரிவு ஐந்தில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற தமி
‘வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி
வாழிய வாழியவே ! வானம் அளந்தது அனைத்தும் அளந்தி வன்மொழி வாழியவே ! ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன் மணம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே ! எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் ெ என் றென்றும் வாழியவே ”
தன் கலை நெஞ்சினில் முகிழ்த்தரும்பிய தாயை அணையாத தீபமாக என்றும் சுடர்விட் இணையற்ற மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்.
சூழலை அடிப்படை மையமாக வைத்து அதனுT சாரும்.
“பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியடா’ 6 குறிப்பிட்டது எவ்வளவு உண்மை “சுப்பையா ஐந்து வயதிலேயே தன் தாயைப் பறிகொ சின்னம்மாவினதும் அத்தை குப்பம்மாவினதும் கவிபாட ஆரம்பித்தார். நேர்த்தியான முறையி அதன் போக்கையே மாற்றிப் புதுக்கோணத்தில் மன்னர் தன் சமஸ்தான புலவர் சபையில் ‘ட சூட்டினார். இது ஒன்றே மகாகவியின் கவித்
நாடு சுதந்திரச் சிறகை இழந்து பறக்க பாரதி. ஆவேசம் கொண்டார். சுதந்திரம் மாறியது. ஆனால் அதைப்பற்றிய உணர்வேயி சுவாசித்துக் கொண்டும் வாழும் மக்களைத் கவிதையாக ஊற்றெடுத்துப் பிரவாகிக்கத் த்ெ
விடுதலை உணர்வினை மக்களின் இதயத் அதாவது 'எந்தையும் தாயும்' என்ற பாடல் வரி தமிழன்னைக்கு அதை அணிவித்தார்.
மற்றும் பெண் விடுதலைக்காக அயராது ப சந்நிதானத்தில் வைத்துப் பூஜிக்க வேண்டிய ஒ படும் சருகு மலரல்ல என்ற கருத்துத் தொனிக் வடிவமைத்து கவியினால் உயிர்கொடுத்து ‘புது அணி செய்தான்.
“பாரத மாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி” மக்களுக்கூட்டினார். கண்ணன் பாட்டு, கு

ழியற் கட்டுரை
மாழி
முத்தமிழ் மொட்டுகளால் கவி பாடி நம் தமிழ்த் டு எரியச் செய்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின்
அன்று எட்டயபுரத்தில் பிறந்து, தான் வாழ்ந்த டாகத் தமிழை வளர்த்த பெருமையும் அவரையே
ான்று நம் கவிமணி தேசியவிநாயகம் பிள்ளை ” என்ற இயற்பெயருடன் வாழ்ந்த நம் மகாகவி ாடுத்த துரதிஷ்டன் . பின் தந்தையினதும் அன்பில் மூழ்கிய அவர் ஏழு வயது முதலே ல் கவி இலக்கியத்திற்குப் புதுவடிவம் கொடுத்து கவி புனைந்தார். பதினோராம் வயதில் எட்டயபுர ாரதியாருக்கு “மகாகவி’ எனும் பட்டத்தைச் நதிறனுக்குச் சான்றாகின்றது.
முடியாமல் தவிப்பதைப் பார்த்து பரிதாபப்பட்டார் கிடைக்க வேண்டும் என்ற தாகம் வெறியாக ல்லாமல் தூங்கிக்கொண்டும், அடிமைக் காற்றை தட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்ற வெறிதான் நாடங்கியது.
தினுள் நுழைய வைப்பதற்காக நாட்டு வணக்கம் களை இயற்றி நாட்டுப்பற்றை உருவாக்கியதுடன்
ாடுபட்டார் பாரதி. பெண் என்பவள் இறைவனின் ரு மலரே அன்றிச் சாக்கடையினுள் கசந்தெறியப் க அன்னை பராசக்தியை புதுமைப் பெண்ணாக மைப் பெண்” என்ற நாமகரணத்தினால் தமிழுக்கு
என்ற நூலினை இயற்றி சுதேசப் பற்றினை பிற் பாட்டு என்பவற்றினை இயற்றி, அழகின்
3

Page 36
ろ=
சிகரமாகவே தமிழைச் சீர் செய்தான். பல வ மக்களுக்கும் விளங்கக்கூடிய வகையில் நொ வகைகளைக் கையாண்டான். நீங்காத புகழ் வ
செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே - தேன் வந்து பாயுது காதினிலே,
என்ற வரிகள் பாரதியின் தமிழ்ப் பற்றையும் நா
கம்பனைப் போல் பாரதியும் கடும் த படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே இலக்கியம் செய்தவன் ஆனால் பாரதியோ இலகுத் தமிழில் எல்லோரு மக்கள் கவியாக விளங்குகின்றான்.
“ஓடி விளையாடு பாப்பா
ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா”
என்று சிறுவர்களுக்காகவும் பாடிய பாரதி பாப்பா ஊட்ட முயன்றான்.
“சின்னஞ் சிறு கிளியே கண்ணம்மா
செல்வக் களஞ்சியமே . . . "
போன்ற பாடல் வரிகளும் தமிழில் சிறுவர் இல
கல்வி, அதை எல்லோரும் பெற வேண்டு வேண்டும். வீதிகள் தோறும் பாடசாலைகள் கலாசாலைகள் இயங்க வேண்டும். மொத் வேண்டும் என்பதாகப் பாடினார் மகாகவி.
'தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் ட தன் நாடான பாரதம் அனைத்துக் கலை தொழில்களிலும சிறப்படைய வேண்டும் என்பத அணிசேர்த்தார். மரபுக் கவி வரிசையிலும் பாரதி பாரதத்தில் அவதரித்தது நம் பூமித்தா
"அக்கினிக் குஞ்சொன்று கண்டேன்
அதை ஆங்கோர் காட்டிடை பொந்தின் வெந்து தணிந்தது காடு - தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும்
என்ற அவரின் பாடல் வரிகள் எளிதில் பொருள் கொண்டதாயும் விளங்குகின்றது.
தனது பதினான்கு வயதில் ஏழு வயது நிர தன் வாழ்க்கைப் பயணம் கல்லும் முள்ளும் நிை சென்ற போதும் தமிழ் மேல் கொண்ட தீர

கைப் புதுமைகளைப் புகுத்தினான். சாதாரண ண்டிச் சிந்து, காவடிச் சிந்து முதலிய சிந்து ாத்தைத் தனக்கே உரிமையாக்கிக்கொண்டான்.
இன்பத்
ட்டுப் பற்றையும் பிரதிபலிக்கின்றன.
ழிெல் கவி புனைந்தான் என்றால் பாரதியும் என்ற பெயர்ப் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருப்பான். 5கும் விளங்கும் மொழி நடையில் கவி புனைந்து
க்களின் உள்ளங்களிலும் பைந்தமிழ் உணர்வினை
க்கியங்களை மெருகூட்டின.
ம்ெ என்பதற்காக வீடுகள் தோறும் கலை ஓங்க இயங்க வேண்டும். நகரங்கள் தோறும் கல்விக் தத்தில் கல்வியின் ஒளி எல்லோருக்கும் கிட்ட
ரவும் வகை செய்வோம்” எனப் பாடிய மகாகவி களிலும் புகழ்பெற வேண்டும். அனைத்துத் ற்காக “தொழில்’ எனும் மணிமகுடத்தில் தமிழுக்கு புதுக்கவி வரிசையிலும் பாண்டித்தியம் பெற்ற ய் செய்த தவப்பயனின் விளைவாக அன்றோ!
டை வைத்தேன்
உண்டோ’
விளங்கக்கூடியதாயும் உள்ளடக்கத்தில் கருத்தாழம்
ம்பிய கன்னியவள் செல்லம்மாவைக் கரம்பிடித்தார்.
றந்த பாதை வழியிலேயே வெறும் பாதங்களுடன் த பற்றினாலும் தமிழுக்குத் தொண்டு செய்ய
34
མས་

Page 37
வேண்டும் என்ற பேரவாவினாலும் மனம் த கூறியதோடு மட்டுமன்றி மனவுறுதியுடன் வாழ் முகம் கொடுத்தும் எதிர்நீச்சலடித்தார்.
தமிழ்ப் பற்றுடன் ஆன்மீகப் பற்றையும் அவ பாடுபட்டார். “நிலவும் வான்மீனும் காற்று கண்டு களித்து மனம் இன்புற வேண்டும் எ மூலம் சாதி, மத, இன வேறுபாடுகளால் சத நல்லறம் கூறுவன போல் பாடும் பாரதி போராட்டத்தைத் தான் அறிந்துதான் கூறியிருப்
இவ்வாறு தமிழுக்காகத் தோன்றிய, தட கூற்றம் பொறாமை கொண்டது போலும். அ ஆண்டு நடந்த ஒரு திருவிழாவின் போது மத பின் சுகமடைந்தபோதும் தீராத வயிற்று வ6 சிந்தவிட்டு மறைந்தார் பாரதி. அவரின் த தமிழ் மொழி புகழின் உச்சிக்கே சென்றிருக்
“தோன்றிற் புகழோடு தோன்றுக - அ.
தோன்றலில் தோன்றாமை நன்றே”
என்ற பொய்யா மொழிக்கேற்ப வாழ்ந்த பாரதி
அவன் புகழ் அவனி எங்கும் மங்காது சு
இருந்தபோதும் பாரதி அன்று பாடிய அந்த எதிரொலிக்கின்றன.
"அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென் உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போ அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்
செல்வி எம். என். எப். நஸ்மிலா, கே/பாபுல்ஹசன் மத்திய கல்லூரி, சப்பிரகமுவ மாகாணம்

5ளராமல் “மனதில் உறுதி வேண்டும்” எனக் க்கையில் ஏற்பட்ட சவால்களுக்கு துணிச்சலுடன்
ர் வளர்த்தார். தமிழ் தமிழ் என்று தமிழுக்காகவே ம்” என்ற கவிதை மூலம் இயற்கையழகினைக் ான்றும், “வெண்ணிலாவே" என்ற கவிதையின் ா சண்டை சச்சரவுகளுடன் வாழும் மக்களுக்கு இன்று அவனியில் நடக்கும் அமைதியில்லாப் யாரோ என்று என்மனம் என்னிடம் சொல்கிறது.
மிழ்த் தொண்டுகளுக்காக வாழ்ந்த பாரதிமேல் ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தியோராம் நம் கொண்ட யானை ஒன்றினால் தாக்கப்பட்டு, பியினால் தமிழ் கூறும் நல்லுலகைக் கண்ணீர் மிழ்த் தொண்டு இன்று வரை நீடித்திருந்தால் கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
திலார்
தி வாழ்க !
டர் விடுக !
த வீரப் பாடல் வரிகள் இன்னும் என் செவிகளிலே
பதில்லையே
ாதிலும்
ாபதில்லையே !

Page 38
தமிழ் வளர்க ! அப்பலோ ஒ
கண் பரிசோதி வழங்கு
298, ஜோர்ச் ஆர்.
கொட்டா கொழு
With Best C
NEW SUREKA
139, Se Colom
Tel: 4
 

தமிழர் வாழ்க 11
ப்டிக்கல்ஸ்
ந்து கண்ணாடி
பவர்கள்
டி சில்வா மாவத்தை ஞ்சேனை ம்பு 13
Sompliments
Of
黔翠
JEWELLERS
a Street
abo I I
48092
36

Page 39
பிரிவு நான்கில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற க
மானுடக் கடலின் மானசீக அலைகளில் பொங்கி நுரைக்கிறது நம் இதயம் !
ஏன் இந்தக் கொடுமை புத்தகங்கள் சுமக்க வேண்டிய கைகளும் இன்று ஆயுதங்களைச் சுமக்கின்றன !
நிகழ்காலத் தீயில் நம் தேசம் எரிகிறது எங்கே சமாதானம்
ஒடி ஒழிந்து விட்டதா !
அன்னியரிடம் இருந்து நம் தாயகத்தை மீட்டெடுத்த பின்பும் கூட நாம் இந்நாட்டில் அன்னியரானோம் !
எங்கே அந்த வெண்புறா ஒற்றுமையைத் தேடி வெகு தூரத்திற்கே வேகமாக பறந்து போய்விட்டதுவோ !
திரும்பவும் எப்போது வரும் நம் மானுடக் கனவினை நனவாக
மிளிரச் செய்ய . . .
ஏன், வெண்புறாவே நீ இன்னுமா நித்திரை ? இது தானா உன் வாக்குறுதி முத்திரை !
இன வெறியர்களே . . . உங்கள் துருப்பிடித்த
ஒற்றுமை தேடும்
இதயங்களை செய்ய ‘சல மட்டும் போ
நாம் போட்ட நீங்கள் நை நடைபோட்ட தடை போடு
இன்று !
நாங்கள் நா அகதிகளாய் கடத்தப் பட் நமது நாட்(
தானிய மணி நடுவில் ஒரு மாதிரி இரு நம் தாயகம் திறந்த புத்த தெருவில் கி
முன்னோர்க பகல் நித்தி பறித்தெடுத் திரத்தை மீ பறிகொடுக் விரும்பவில்6
நாங்கள் !
ஒற்றுமை நி வேண்டுமெ ஒவ்வொரு
கனாக் கண் நம் இரவுகளு மட்டுமே ெ
ஒற்றுமைக்கு தெரியவில்ை மைகளே கு பூனை மாதி சுற்றி வருகி
 

விதை.
நம் உள்ளங்கள் !
[ Š፦ 6ህ60)6ሊ! எங்கள் இரவுகளுக்குத் வைப் பவுடர்” தெரியும் நாங்கள் தவே போதாது ! எப்படி உருகினோம்
என்று ! - பாதைகளில் எம் பகல்களுக்குத் ட போட்டீர்கள் தெரியும் நாம் - நீங்களே எப்படி கருகினோம்
கிறீர்களே என்று !
நம் முனு முணுப்புகள் தியற்ற முழக்கங்களாகட்டும்
நாடு நம் பெருமூச்சுகள் டிருக்கிறோம் புயலாக மாறட்டும் ! டுக்குள்ளேயே !
வைகறைக்காக fகளுக்கு காத்து நிற்கும் ந தங்கமணி கிழக்கு வானம் க்க வேண்டிய நாம் . . .
இன்று . . . கமாகவே விடிவுகளுக்காய் டக்கிறது ! நாம் அந்தரங்க
பாஷைகளில் $ள் இரவு பேசி வந்தோம் ! ரையின்றி த சுதந் அது கானல் நீராய்ப் ண்டும் போக நாம்
விட மாட்டோம் !
0)6ს)
米米米 லைக்க 米 ன நாம் நாளும் L函 ருக்கு தரியும் !
ந நம் விலாசம் செல்வி எம். யூ. மினிரா, லை, வேற்று கிரி/அலபடகம அல் அமீன் ட்டி போட்ட ம. ம. வித்தியாலயம், ரி நம்மையே வட மேல் மாகாணம். றது.
37

Page 40
With Best C Erር
RAESWWA RRY
3I, WanroC
Colom
Sri L,
தன்னை என்னை வள அன்னையி
அகில இலங்கைத் தமி சிறப்புற வாழ்
V. (öb
கணித அ 45, விவேக கொட்டா கொழு
 

ompliments
D172
GLcLrLGLccLcSLcLSrrLrLLL
Y NTT LJTE
yen Street lbo I3 anka
உருக்கி ார்த்த - என்
ன் பேரால்
Iழ் மொழித் தின விழா த்துகின்றேன்
மரன்
ஆசிரியர் ானந்த மேடு ஞசேனை ÎL 13

Page 41
பிரிவு ஐந்தில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற முத்
அகதிகள் வாழ்க்கை எப்போ தீருமோ என்று நாளும் திகதிகள் கிழித்து வாழும்
அவல நோய் மாறியிங்கு சுகமுடன் இனங்கள் யாவும்
சுதந்திரமாக வாழ அகமதில் அன்பு தேக்கி
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்.
வன்முறைச் செயல்கள் தீய்ந்து
வாள்களும் குண்டும் ஓய்ந்து தன்னலம் சாதிபேதம்
தரணியின்மீது மாண்டு பொன்னுடன் பொருள்கள் யாவும்
பொலிந்திடும் பூமிகாண மன்னுயிர் ஒன்று சேர்ந்து
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்.
மொழியினால் பிரிந்து நாட்டில் மோதுதல் சிறுமையாகும் விழியினைப் போல போற்றும்
மொழியெலாம் சமமென்றாகி பழிகளால் பிணங்கள் வீழும்
பான்மையும் நின்றொழிந்து அழிவினில் நாடு மீள
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்.
பொங்கிடும் குருதி ஆற்றில்
பூக்களும் மிதக்க வேண்டாம் குங்குமம் கரைந்து மாதர்
கண்களும் சிவக்க வேண்டாம் எங்கிலும் போர்களென்ற
பொல்லாத ஒசை வேண்டாம் மங்கலப் பண்கள் பாடும்
ஒற்றுமை ஈழம் செய்வோம்.
செல்வன் ம. ஜெ தி/புனித அந்தோணி
6ւp, வடக்கு கிழக
 
 

தான கவிதை.
மை செய்வோம் !
அந்நிய மண்ணோ இங்கு
அகதியாய் வாழ்கின்றோமே சிந்திய ரத்தச் சேற்றில்
சுதந்திர மலர் புதைத்தோம் வந்தவர் வாழச் செய்து
வறுமையை ஒடச் செய்வோம் சிந்தனை தன்னைக் கூட்டி
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்.
வெறுப்பினால் வெய்யதீயால்
விளைபயிர் எரிக்கலாமோ ? உறுப்பினால் குறைவுபட்டோர்
உலவுதல் காணல் நன்றோ ? கறுப்பினத் தலைவன் நெல்சன்
மண்டெலா வழியில் சென்று பொறுப்புடன் உழைத்து நாட்டில்
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்.
பெண்ணவளை அடிமை செய்து
கொடுமையாகப் பூட்டி வைத்து பெண்ணவள் பிள்ளை செய்யும்
எந்திரம் என்றுமட்டும் எண்ணியே வாழ்ந்திடுவோர்
இழிநிலை போக்கிடவும் மண்ணிடை சமத்துவம் சேர்
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்
சுதந்திர மலர்கள் பூத்து
சுந்தர மாலையாகி இதந்தரு அன்னை பூமி
அடியினில் சூட வேண்டும் முதலிடை கடைகள் என்ற
மூவகை வகுப்பு மாறி எதிலுமே சமத்துவம் காண
ஏங்கிடும் நல் ஒருமை செய்வோம்.
2. அன்ரன் குரூஸ்,
யார் ம.வித்தியாலயம், தூர்,
க்கு மாகாணம்.
39

Page 42
Uith Best C
Fr
PUSHPA GOLDSM
Expert in Jewelle
134/A3, Colom
PhOne :
With Best C
Eነrሮ
POOBA A
HBOOK
257-A/1, C
WellaWatte, C Tel: 074
4
 

Ompliments
շՈ
H. CUTING CONTRG
y Design Cutters
Sea Street bO 11
332093
ompliments
ΌΠι
ASIMNGAM DEPOT
alle Road
olombo 06
515775

Page 43
பிரிவு நான்கில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற ச
மனதுக்கினிய மங்களமான மாலைப் பொ மனம். நிகழ்கால கசப்பு மிகு சம்பவங்களால் அ தேடியவனுக்கு துன்பமே துணையாய் வந்தது. பக்கங்களைப் புரட்டிப் பார்க்கிறான். எத்தனை கிடக்கின்றன. அவற்றை அவன் மனம் அசை புத்தகத்தைப் படிக்கு முன் ஆனந்தைப் பற்றி :
இயற்கை அன்னையின் மித மிஞ்சிய அ மலைநாட்டு மண்ணிலே பிறந்து, வளர்ந்தவனே நாலாபுறமும் பச்சைப் பசேலென்று காட்சி தேயிலைச் செடிகளும் சூழ்ந்திருந்தன. கிர என சிரித்து விளையாடி மகிழும் அருவி. ஓங்கி பறவைகளுக்கு அடைக்கலம் அளிக்கும். கம்பீரமா அழகை மென்மேலும் மெருகூட்டின. ‘புல்வெளி ஒன்று தூங்குது தூங்குது பாரம்மா’ என்ற பாட இந்தக் கிராமத்தை கண்டு களித்துத்தான் எழுதி மாலைப் பொழுதினிலே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக கடமையை ஆரம்பிக்கும் போதும் கடமையை பறவைகள் தங்கள் இனிய குரல்களால் நாதம் அருவிகளோ புன்சிரிப்புடன் வரவேற்கும்; பிரி
இத்தகைய இனிமை மிகு சூழலில் பிறந் இன்பம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏ ஆனந்த் அழகான வாலிபன். சுருள் சுருளான சிவந்த உதடுகள்; அரும்பு மீசை, இந்தம்ச இதற்கு மேலும் அவன் அழகைப்பற்றி சொல்வது பிள்ளை, அதுவும் ஆண்பிள்ளை என்பதால் மிக தந்தை கனகசபை, பள்ளிக்கூட வாத்தியார். மரகதம் கணவனுக்குப் பணிந்து நடக்கும் பல மேல் உயிரையே வைத்திருந்தனர். ஒ , . அவனது முறைப் பெண்ணான பவித்ராவும் உயி அவர்கள் உயிரையே வாங்கிவிட்டான். அவ அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமென்று கனவு கண்ட
பட்டணத்து பாடசாலையிலே பள்ளி மாண மட்டுமல்ல சகல துறைகளிலும் முன்னணியில் தி பூரிப்படைந்தனர். அதைவிட அவர்களுக்கு :ே வகையில் ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளித்ததோ( செய்வதில் அதிக அக்கறை செலுத்தினர். அ கொண்டவனாகவும் இருந்தான் ஆனந்த். கால அது தன்பாட்டில் ஓட ஆரம்பித்தது. காலம் விட்டு ஓடத் தொடங்கின. அன்று ஆரம்பமா6 பழக்கங்களும் அவனிடம் கூடின. உயர் வகுப்பி
4
 

ாழுதினிலே மகிழ்வற்றுக் கிடந்தது ஆனந்தின் வன் மனம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. இன்பம் தனது வாழ்க்கைப் புத்தகத்தின் கடந்தகால எத்தனை இன்பங்கள் அதில் புதைந்து போய்க் போட ஆரம்பித்தது. அவனது வாழ்க்கைப் ஒரு சின்ன அறிமுகம்.
ருட்கொடைகள் சொரிந்து கிடக்கும் மத்திய
ஆனந்த்! அவனது அழகு மிகுந்த கிராமத்தின் அளிக்கும் புல்வெளிகளும் வயல் வெளிகளும் ாமத்தின் ஊடே வெந்நுரை பொங்க 'சலசல’ யுயர்ந்து வளர்ந்த விருட்சங்கள், பாடித் திரியும் ாக உயர்ந்து நிற்கும் மலைகள் அந்தக் கிராமத்தின் . . . புல்வெளி தன்னில் பணித்துளி பனித்துளி லை இலங்கை வந்து போன கவிஞர் வைரமுத்து தினாரோ என எண்ணத் தோன்றுகிறது. காலை
இருக்கும். ஏனெனனில் சூரிய தேவன் தன் முடித்த திருப்தியில் விடைபெறும் போதும்
எழுப்ப, மரங்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்ய பாவிடை அளிக்கும்.
த ஆனந்துக்கு இவற்றை இரசிப்பதில் அலாதி னெனில் அவன் பெயரும் ஆனந்த் அல்லவா? கேசம். கவர்ச்சியான கண்கள்; நீண்ட நாசி; ங்கள் நிறைந்த நல்ல உடற்கட்டுள்ள காளை. அநாகரிகம். பெற்றோருக்கு அவன் ஒரேயொரு வும் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டான்; வளர்ந்தான். மனிதாபிமானம் நிறைந்த பிறர்நலவாதி. தாய் *ண்பான குடும்பப் பெண். இருவரும் ஆனந்த் சொல்ல மறந்துவிட்டேன். ஆனந்த் மேல் ரையே வைத்திருந்தாள். ஆனால், ஆனந்தோ னை ஒரு சிறந்த நல்ல பிரஜையாக உலகுக்கு டனர். அதுவோ பகற் கனவாகிவிட்டது.
ாவனாய்ப் போய்ச் சேர்ந்தான் ஆனந்த். படிப்பில் கழ்ந்தான். அதனைக் கண்ட அவனது பெற்றோர் வறெது இன்பம் தரும். அவனை முன்னேற்றும் டு நில்லாமல், அவனது தேவைகளைப் பூர்த்தி பூரம்பத்தில் நற்பண்புள்ளவனாகவும், நல்லுள்ளம் Uம் அது யாருக்காகவும் காத்து நிற்பதில்லையே! ஓட ஓட ஆனந்தின் நற்குணங்களும் அவனை எது தொல்லை. வயது கூடக்கூட சில கெட்ட பில் கல்வி கற்கும் தகைமை பெற்றான் ஆனந்த்.
Y

Page 44
ஆனால், அவன் படிக்க பள்ளிக்குச் செல்லவில்ை ஈடுபடலானான். பெற்றோர்கள் அவன் படிப்பத போதெல்லாம் அவர்களும் மறுக்காது கொடுத்
ஒருவன் பள்ளிக்கால பருவ வயதில் நல் மாற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் அதிகம். அது அவன நண்பர் சேர்வதால் நல்லவனாகலாம். தீய சமயங்கள் மிக அதிகம். பரிதாபம் ஆனந்: இட்டுச் சென்றனர். சினிமா பார்ப்பது, பெண்களுக்குத் தொல்லை கொடுப்பது, சிகரட அவனிடம் ஒட்டிக் கொண்டன. இது சாடை ம வீழ்ந்தது. எனினும் அவர் அதனைச் சட்டை நம்பிக்கை அவர் உள்ளத்தில் இருந்தது. அது அலுவல் விடயமாக வெளியூருக்குப் போக ( பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார். பஸ்ள இளைஞர்கள் சிலர் பின்னாலிருந்து கொ வயோதிபர்களையும் சீண்டிக் கொண்டிருந் மரியாதையில்லாமல்’ என்றபடி பின்னால் திரு விட்டார். அந்தக் கூட்டத்தில் தன் மகனும் நிறுத்தத்திலேயே இறங்கிக் கொண்டார்.
வீட்டுக்குப் போனவர் முதல் வேலையாக நல்லாப் பாத்தீங்களா . . . அது நம்ம மக மரகதம் நான் என்ட கண்ணிரண்டால கண்ே கேட்கிறேன் . . . நெடு நேரத்தின் பின் இவ்வளவு லேட்' என்றார் கனகசபை. “இண் அது தான் லேட் . . .”
‘எங்கே கொப்பியை காட்டு பார்க்க . .
‘ஓ அதுவா நண்பனொருத்தனுக்கு நோட் ” இந்த பாரு ஆனந்த் அப்பாவுக்கு பொய் பேசு நீ பஸ்ஸில உன்ட ப்ரெண்ட்ஸ்மாரோட கும்மாள
yy
'பார்த்தீங்கல்ல . . பின்னே ஏன் என்னி உண்ட அப்பா ஞாபகமிருக்கட்டும்' என்று அல விஷயத்தில யாரும் தலையிட வேண்டாம். அம் என்றவாறு அவனை அடிக்க கைகளை தூக்கி தடுத்து நிறுத்தினான்.
‘நான் வளர்ந்த பிள்ளை. என்னை அடி அவனது கூரிய வார்த்தைகள் அவர் நெஞ்சை நெஞ்சு வலிக்குதே' என்றவாறு கீழே சாய்ந்த இருங்கோ டாக்டரை கூப்புடறேன்’ ‘வே . . கதம்' என்றவாறு பேச்சு அத்தோடு நின்றது.
என்னங்க ஐயோ என்ன வட்டுட்டு தன் தலையிலே அடித்துக் கொண்டாள். கனகசபையின் இறுதிச் சடங்குகள் நிறை6ே விதவையானாள். ஆனால் ஆனந்தோ

ல. நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வேறு வேலைகளில் ாக எண்ணி மகிழ்ந்தனர். அவன் பணம் கேட்கும் து வந்தனர்.
லவனாகவும் தீயவனாகவும் மாறும் சந்தர்ப்பமும் து நண்பர்கள் கையிலே உள்ளது. நல்லறிவுள்ள நண்பர்களோடு சேர்வதால் தீயவனாக மாறும் நின் தீய நண்பர்களும் அவனைத் தீய வழிக்கு ஊர் சுற்றுவது, பொய் பேசுவது, கன்னிப் - புகைப்பது போன்ற கெட்ட பழக்கவழக்கங்கள் ாடையாகத் தந்தை கனகசபையின் காதுகளிலும்
செய்யவில்லை. தன் மகன் நல்லவன் என்ற தான் அவர் செய்த பெரிய தப்பு. ஒரு நாள் வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. பஸ்ஸிலே மில் ஒரே கூத்தும் கும்மாளமுமாக இருந்தது. ‘ண்டு கன்னிப் பெண்களை மட்டுமல்லாது தனர். ‘என்ன பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கூட நம்பியவர் “தீயை மிதித்தது போல்’ அதிர்ந்து இருப்பதைக் கண்டவர் உடனடியாக அடுத்த
தன் மனைவியிடம் சொன்னார். ‘என்னங்க . ’ என்றாள் மரகதம். 'ஓம் . . டன் வரட்டும் இன்றைக்கு இரண்டிலொன்று தான் ஆனந்த் வந்தான். 'ஆனந்த் ஏனப்பா டைக்கு நைட' கிளாஸ் சேர் வெச்சவர் .
ன் தானா . . .
y
ஸ் எழுத குடுத்த நான் . . ஏனப்பா கேக்கிறியள் றது புடிக்காது . . மெய் பேசு இண்டைக்கு மடிச்சிட்டு போறத என்ட கண்களால பார்த்தேன்
ரிட்ட கேக்குறீங்க', 'டேய் . . . ஆனந்த் அவ றினாள் அம்மா. அதுதான் சொல்றேன் என்ட மாவும் சரி அப்பாவும் சரி’, ‘என்னடா சொன்ன’ னார் கனகசபை, ஆனால், அதை ஆனந்தோ
க்க உரிமை உங்களுக்கில்ல. அம்பு போன்ற
த் துளைக்க, ‘ ஆ, ஐயோ மரகதம் , ார். ‘என்னங்க . . . என்ன பண்ணுது .
வேணா வேணாம் . . மர . மர .
போயிட்டீங்களே, நான் பாவி பாவி’ என
ஆனந்தோ எதுவும் பேசாது நின்றிருந்தான். பற்றப்பட்டன. மரகதம் பொட்டிழந்த பூவிழந்த

Page 45
காலம் செல்லச் செல்ல மது அருந்துவ கொடிய கெட்ட பழக்கங்கள் அவனுடன் ஒட்டின அவன் திருட ஆரம்பித்தான். மரகதத்திடம் பன இதனால் நோயிலே வீழ்ந்த மரகதம் தன் கன ஆனந்துக்கு கொண்டாட்டமாக இருந்தது. அவனையே நம்பியிருந்த பவித்ராவை காதலிப்ட ஒருத்தியைக் கூட்டி வந்து இவளைத்தான் கல் தாங்காது பவித்ரா மறுநாள் தற்கொலை செய்து தொலைந்தது’ என சந்தோஷப்பட்டான். தா நாள் வைத்திருந்து பின் அவளையும் துரத்தி 6
அவனுக்குத் தேவையாயிருந்தது மதுவும் அதற்காக அவன் எதுவும் செய்யத் தயாராயிருந்த கேவலம் பெண்களையே விலைபேசினான். அ அவனை விட்டு விலகினர். ஆனந்த், அவன் கண்கள் குழி விழுந்து கிடந்தன. இப்போது காரணம், ஒரு கொலை செய்து விட்டான் கர்ப்பிணியை அவளது அங்கமதை அல வேண்டி . . ' தனது அவல நிலைக்குக் கார தெரிந்து கொண்டான். 'டேய்’ என்ற குரல் ே சுற்றி பொலிஸார் நின்று கொண்டிருந்தனர். இரத்தமாக, உடனடியாக அவனை மருத்துவ
மயக்கம் தெளிந்தவனுக்கு டாக்டரின் பே . இன்ஸ்பெக்டர் ஆள் பொளைப்பது கஷ்டம் வாழப் போறார் . . சிறுநீரகம் நன்றாய் பாதி என்றார். அந்தச் சொற்கள் அவன் உள்ளத் கொண்டிருந்தது. மெளனமாக அழுதான். “இ என்னைப்போல யாரும் அடிமையாகிவிடக் கூட தோற்றுவிக்கிறார்கள். என்னால் என் குடும். இந்த நிலைமை இனித் தொடரக்கூடாது. என் வேண்டும். என் பிரார்த்தனையை ஏற்றுக் கெ எடுத்து எழுதினான்.
"நாட்டின் தலைவர்களான இளைஞர்கள் சிகரெட் புகைத்தல், மது அருந்தல், பொய், தண்டனை வழங்குங்கள். அப்போதுதான் அவ பழக்கங்கள் என் மரணத்துடன் முற்றுப்பெற எழுதி வைத்துவிட்டு நிம்மதியாகக் கண்களை வை’ என்ற பிரார்த்தனையோடு மறு நாள் பொ போயிருந்தான். பொலிஸாரே அவனுக்கு ஈம
ஆனந்தின் பிரார்த்தனைகளை ஏற்றுச் கையிலே! இன்னொரு ஆனந்த் உருவாகவும் அனைவரும் நலமாய் வாழ ஆனந்தின் பிரா பிரார்த்திப்போமாக! அதுவே, உண்மையும் ந
9.
செல்வி. எவ். சம்சம் பாத்திமா, க/வத்/மடவளை மதீனா மு.ம.வித்தியாலயம், மத்திய மாகாணம்.

து, போதை வஸ்து பிரயோகிப்பது போன்ற . அது மட்டுமல்லாது பணத் தேவை காரணமாக ாம் கேட்டு அவளை அடித்து துன்புறுத்துவான். ாவனைச் சந்திக்க சென்று விட்டாள். அது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்றான். தாக நடித்து திடீரென்று பட்டணத்துப் பெண் யாணம் கட்டப் போறேன்’ என்றான். இதைத் கொண்டாள். ஆனந்தோ கடைசி சனியனும் ன் கூட்டி வந்த பட்டணத்துப் பெண்ணை சில பிட்டான்.
சிகரெட்டும் போதை வஸ்துவும் மாத்திரமே ! நான். பிள்ளைகளைக் கடத்திப்போய் விற்றான். |வனது நண்பர்களோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போது மிகவும் மெலிந்து போயிருந்தான். அவன் தத்தளித்துப் போய்க் கிடப்பதற்கான பெண்ணொருத்தியை, அதுவும் நிறைமாதக் ங்கரிக்கும் நகையை கொள்ளையடிப்பதற்காக ணம், இந்தக் கேடு கெட்ட போதையே எனத் கட்டுச் சுயநினைவுக்கு வந்தான். அவனைச் எழுந்தான் முடியவில்லை. வாந்தி வந்தது மனைக்குக் கொண்டு சென்றனர்.
ச்சுக் குரல் நன்றாகக் கேட்டது . "சொரி .
ஒன்று அல்லது இரண்டு நாள் தான் உயிர் க்கப்பட்டிருக்கு . . . இரத்தப் புற்று நோய் ” தில் "உனக்கு மரணம் உறுதி’ எனக் கூறிக் ந்தக் குடிப்பழக்கத்துக்கும் போதை வஸ்துக்கும் ாது. என் போன்றவர்கள் தானே சீரழிவுகளை பமும் நானும் சேர்ந்து சீரழிந்து விட்டோமே. மரணத்தோடு அதற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க காள்! இறைவா ! என்றவன் ஒரு கடதாசியை
ளை வழிகெடாது பாதுகாக்க வேண்டுமா ?
களவு ஆகிய குற்றங்களுக்கு உடனடியாகத் ர்கள் சீரழியாது பாதுகாக்கலாம். இந்தத் தீய வேண்டுமென்பதே என் இறுதி அவா’ என்று மூடினான். 'மறு பிறவியில் நல்லவனாக பிறக்க ாலிஸார் வந்தபோது அவன் இவ்வுலகை விட்டு க் கிரிகைகளை நடத்தினர். செயற்படுத்துவதும் நிராகரிப்பதும் காலத்தின்
முடியும். உருவாகாது இருக்கவும் முடியும். ர்த்தனைகள் அங்கீகரிக்கப்படும் என நாமும் லமும் கூட!
JüD

Page 46
வகுப்புக்கள் நடை
LOTUSSEA KOfO PhOne :
LEVERPOO WellC Phone :
இதுவரை வெளி
ufបំ បុរាំfuu வணிகப் புள்ளியிய வணிகப் புள்ளியிu வணிகப் புள்ளியிய
மிக விரைவில்
வணிகப் புள்ளியிu வணிகப் புள்ளியிu வணிகப் புள்ளியிய நிகழ் தகவு
 

Glorfufugi)
ரியர்
பெறும் இடங்கள்
ACADEMY henC
436964
LACADEMY WOtte
5OOO42
f வந்த நூல்கள்
பல் பாகம் 1 IGü UIIzich II (BGug5 1)
Gü Uuűfăf I IGü Uufff II
வெளிவரவுள்ளவை
ால் சிறு வினாக்கள் - 1
ால் பயிற்சி (பாகம் 2) του υuliff II

Page 47
பிரிவு ஐந்தில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்ற சி தலைப்பு : கல்வியின் சிறப்பு
"அம்மா, அப்ப நாங்கள் அப்பாட்ட தி மாதங்கியின் குரலுக்கு நினைவுக்கு வந்தாள் நிறையவே யோசிக்கிறாள் மாதங்கி.
பொம்மர்களின் குண்டுகளையும் ஷெல் யாழ்ப்பாண வாழ்க்கைக்கு அவர்களும் விதிவிலக் மாதிரி இல்லை. இடம் பெயர்வுகளால் கொண்டிருக்கின்றது.
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் நடந்த இ ஒரே ஒரு சகோதரியையும் துடிக்கத் துடிக்க இப்பொழுது அவளுக்குக் கல்வியைத் தவிர எடுத்து டாக்டராக வரவேண்டும் என்ற கனன் இல்லை.
ஒரே பிள்ளையின் இலட்சியத்தையாவது நீ செய்யும் மிகப் பெரிய கடன் என்பதைத் தாய் ந அவள் குறுக்கே நிற்கவில்லை.
அப்போது தாண்டிக்குளம் பாதையெல்லாப் பாதையால் உயிரைக் கையில் பிடித்தபடியே த வந்து கொண்டிருந்தனர். “குப்பி விளக்கிற்கு என எண்ணிக் கொண்டு வந்த மாதங்கிக்கு, இ வரப்போகின்றன என்பதை அந்தப் பிஞ்சு நெ
திருகோணமலையில் அப்பா எடுத்திருந் மேல் ஆகிவிட்டது. தந்தையாரின் பேச்சில் இ வெறுக்கிறார் என்பதை மாதங்கி உணர்ந்து கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவளால் விடைகான
“யாழ்ப்பாணத்தில நல்ல படிப்பு. அதை போல” என தன்னைச் சமாதானப்படுத்திக் ெ
ஆனாலும் அவளால் ஒன்றை மட்டுமே உ பழைய மாதிரி இல்லை என்பதே.
அன்று பின்னேரம் “மாதங்கி, ஸ்கூலுக்கு வேண்டும், வெளிக்கிட்டு வாங்கோ’ என்ற தந்ை சாமான்கள் வாங்கி விட்டு யாரோ அன்ரி வீ
"அப்பா . . . அம்மா வந்ததிலிருந்து கூட்டிட்டு போங்களேன்” என்று மாதங்கி கே
4.
 
 

99
திருகோணமலைக்குப் போவமே” என கேட்ட தாய். பத்து வயதுச் சிறுமி தான் என்றாலும்
அடிகளையும் பார்த்துப் பழகிப்போன அந்த கு அல்ல. ஆனால் இப்போதெல்லாம் முன்னைய பாடசாலைக் கல்வி முறையும் பாழ்பட்டுக்
இந்தியன் ஆமி பிரச்சனைக்குள் மாதங்கி தன் கண்முன்னே இழந்திருந்ததாலோ என்னவோ, வேறொன்றிலும் நாட்டமில்லை. எட்டு ‘டி’ வைத் தவிர வேறொன்றும் அவளது நினைவில்
ைெறவேற்றி வைப்பதே தாம் அந்தப் பிள்ளைக்குச் ன்கே அறிந்திருந்ததால், மாதங்கியின் பேச்சுக்கு
திறந்திருக்காத நேரம். கேரதீவு-சங்குப்பிட்டிப் நாயும் ஒரே மகளும் திருகோணமலை நோக்கி ம் பங்கர் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பெரிய கும்பிடு” இதைவிடப் பெரிய சவால்கள் எலலாம் இனிமேல் 5ஞ்சத்தால் அறிய முடியவில்லை.
த 'றென்ற்’ விட்டிற்கு வந்து ஒரு கிழமைக்கு ருந்து தாம் திருமலை வந்ததை அவர் அடியோடு கொண்டாளே தவிர; ஏன்? எதற்கு ? என்ற முடியவில்லை.
விட்டுவிட்டு வந்ததால் தான் கோவிக்கிறார் காண்டாள் மாதங்கி,
.ணரமுடிந்தது. அதுதான் அப்பாவும் அம்மாவும்
போறதிற்கு தேவையான சாமான்கள் வாங்க தையின் அழைப்புக்கு மகிழ்ந்த படியே சென்றவள், ட்டிற்கு அழைத்த போது பிடிக்கவில்லை.
ஒரு இடமும் போகேல்ல தானே. அம்மாவை ட்கவும் தந்தையின் முகம் கறுத்துவிட்டது.
5

Page 48
முதல் பார்வையிலே அந்த அன்ரியை மா, அம்மாட்ட சொல்ல வேண்டாம்” என்று வேறு த தொற்றிக்கொண்டது.
அன்று இரவு தாயும் தகப்பனும் அந்த அணி அந்த அன்ரி தான் அம்மாவை அழ வைக்கிறா 6 இருக்கும் பிரச்சினைகள் விளங்கவில்லை. வி
திருகோணமலைக்கு வந்து இரண்டு தந்தையுடன் திருகோணமலை புனித மரியால் வகுப்பறை வரை கொண்டு வந்து விட்டுச் செ இருக்கையில் அமர்ந்தாள்.
பக்கத்தில் இருந்த மாணவியிடம் வகுப்பு இருந்தவளுக்கு பக்கத்து மாணவி கேட்ட கே6
“உங்களை கொண்டு வந்து விட்டவர் கேக்கிறீங்க” என தொடர்ந்து கேட்ட மாதங் ஒப்பீஸில் வேலை செய்யிர ஆரோ அக்கவோட பெஞ்சாதி பிள்ளைகள் எல்லாம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு முறை ஆழமாகப் பார்த்தாள் மாதங்கி,
“இந்தப் பிள்ளை இப்படி வயசுக்கு மீறி மாதங்கிக்கு, “இவங்கட வீட்டில எங்கட அப்பா இப்படிச் சொல்லுறா” என்றும் யோசித்தாள்.
இப்போதெல்லாம் வீட்டில் சமைப்பதே குை போதெல்லாம் தனக்குள் நொறுங்கிக் கொள் அழுகிறா”, “நான் தானே கூட்டீட்டு வந்தனான் அழுதபடி யோசித்து உறங்கிவிடுவாள். பா எத்தனையோ நாளாகி விட்டதும் அவளுக்கு ந
ஏதோ பிரச்சினைக்குப் பயந்து ஏதே யாழ்ப்பாணத்திற்கு அடிக்கடி போய் வரே அரவணைப்பையும் வெளியே தேடிக் கொண்டா அப்பா வெளியே தேடிக் கொண்டார் என்றே என்னுடைய பழைய அப்பா இல்லை” என்ற என
அன்று வகுப்பில் "டாப்” கூப்பிட்டுக் ெ அழைத்த டீச்சர் “உங்களட அப்பாட பிரச்சனை போது அவளால் அழாமல் இருக்க முடியவில்6 சொல்லுறாங்களோ தெரியாது” என நினைத்தவ பாடசாலைக்குப் போவதில்லை” என்பது.
வீட்டில் இருக்க விசராய் இருக்குது என்று அந்தச் சின்னஞ் சிறுசைப் பாடாய்ப் படுத்தின

தங்கிக்குப் பிடிக்கவில்லை. "இங்க வந்ததை ந்தை சொல்லவும் மாதங்கிக்குப் புதுக்குழப்பம்
னரியின் பெயரால் சண்டை பிடித்ததன் பிறகும் ான்பதை யோசிக்க முடிந்ததே தவிர அதற்குள்
ளங்கினாலும் புரியவில்லை.
கிழமைக்குப் பிறகு அன்று திங்கட்கிழமை ா கல்லூரியில் சேர்ந்து விட்டாள் மாதங்கி. ன்ற தந்தையைப் பார்த்துவிட்டு தனக்கு உரிய
நேர அட்டவணையை வாங்கி எழுதியபடியே ாவி யோசிக்க வைத்தது.
உங்கட அங்கிளோ” என்ற கேள்விக்கு “ஏன் கிக்கு “இல்லை இப்ப வந்தவருக்கு அவரின்ட - தொடர்பாம் . . . ஆனா மாதங்கி அவருக்கு U இருக்காம்” என சொல்லி முடித்த மாணவியை
பேசுகின்றதே" என உடனடியாக யோசித்த வைக் காட்டிக் கதைக்கிற படியால் தானே இவ
றைவு. அழுதபடி அம்மாவின் முகத்தைக் காணும் 1ளுவாள். என்னால தானே ‘அம்மா இப்படி ” என்றெல்லாம் இரவில் கட்டிலில் படுத்தபடியே டப் புத்தகங்களைத் தூக்கிப் புரட்டிப்பார்த்து sன்கு தெரியும்.
ா பிரச்சினைகள் எல்லாம் வந்துவிட்டன. லாததால் அப்பா இப்படி ஒரு அன்பையும் ர் என்றோ, அம்மாவிடம் கிடைக்க முடியாததை T அறிய முடியாத பிஞ்சு உள்ளத்திற்கு “இது ண்ணமே மேலோங்கிக் காணப்பட்டது.
கொண்டிருக்கும் போது மாதங்கியை அருகில் ாயாலையா இங்கால வந்தனிங்க” எனக் கேட்ட லை. “ஏன் தான் அப்பாவை இப்படி எல்லாம் 1ள் அவ்விடத்தில் எடுத்த முடிவு தான் "இனிமேல்
உறவினர் வீடுகளுக்குப் போனாலும் அங்கேயும் ார்கள் .

Page 49
“மாதங்கிக்கு சாப்பாடு போடு” என்ற அன்ரி வீட்ட போறவரா ? என்ற உயிரைத் துளை
மாதங்கி என்ன தேவைக்காக திருகோ விட்டது. பெரிய பிழைகள் எல்லாம் தன் கு அதைச் சரிவரப் புரிய இடமிருக்கவில்லை.
அன்று பின்னேரம் வீட்டின் மூலையில் படிக்கேலாதா? ஏனம்மா என்னை எல்லோரும் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாதங்கியி அமர்ந்திருந்தாள் தாய்.
அந்தத் தாயின் நிலைப்பாடு சரியான தன்னைவிட்டு வேறு யாரையோ தேடிக் கொண் அழத்தான் முடிந்தது .
அன்று இரவு முழுதும் யோசித்து யே கிடைக்கவில்லை. குடும்பமே இப்படியான பே செய்யக் கூடிய மிகக்கூடிய கடமை என்பதை 1
ஆனாலும் மீண்டும் நித்தம் நித்தம் செத் போவதை எண்ண அவளுக்கு என்னவோ செய்
"அம்மா ஏன் என்னைப் படிக்க விடுராங் அவளிற்கும் மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் போவதே
விடிந்தவுடன் கிணற்றடியில் முகம் கழு: கண்ணா, நாங்க அப்ப யாழ்ப்பாணம் போவமே கேட்கவும் “அப்பாவும் அங்க வருவாரா?” எ6 கொண்டாள். அப்பா அங்கே வந்து அங்கேயுட் மாதங்கி எண்ணியிருப்பாள் போலும். “இல்ல ( பேரும் தான் போறம். பிள்ள கொலSப்பில் மாவட்டத்தில முதலாவதா வந்தது போல ஒஎ6 என சொன்ன தாய்க்குப் பலமாய்த் தலையாட்டி
என்னதான் பிரச்சினை வந்தாலும் படிக் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்து போனது. “ப மாதங்கிக்கு பொம்பர் அடியும் ஷெல் அடியு
கிளாலிக் கடலில் அம்மாவின் இடுப்பை அடையவும்; தூரத்து வடலிகளுக்கப்பால'சூரிய தயார்ப்படுத்திக்கொண்டிருக்கவும் நேரம் சரிய
முற்
செல்வி மாதுமை சிவசுப்பிரமணியம், தி/புனித மரியாள் கல்லூரி, திருகோணமலை, வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்.

உபசார வார்த்தையும் "அப்பா இப்பவும் அந்த ாக்கும் கேள்வியும் அவளைப் பாடாய்ப் படுத்தின.
ணமலை வந்தாளோ அது அடியோடு சாய்ந்து நடும்பத்தில் நடக்கின்றதென்றாலும் அவளுக்கு
அமர்ந்து இருந்த தாயிடம் “அம்மா நான் அழ வைக்கிறாங்க ? " என்று கேள்வி மேல் டம் மெளனமாய் அழுதபடி பதில் பேசாது
பரிதாபம். படிக்கத் துடிக்கும் மகளையும் ாட கணவனையும் யோசிக்க யோசிக்க அவளால்
பாசித்து இருந்தாளே தவிர முடிவொன்றும் பாது மாதங்கியைப் படிக்க வைப்பதே தன்னால் மட்டும் ஆழமாய் உணர்ந்து கொண்டாள் தாய்.
துக் கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் தது. ஆனால் . . .
களில்லை ?” எனக் கேட்கும் மகளை எண்ண நல்லது எனப் பட்டது .
விக் கொண்டிருந்த மாதங்கியிடம் “மாதங்கிக் . . பிள்ள படிக்கோணுமல்லவா . . .” எனக் ன உடனே கேட்ட கேள்வியை தாய் புரிந்து D இப்பிடிக் கதைத்தால் எப்படிப் படிக்கிறது என குட்டி . . . அப்பா வரமாட்டார் நாங்க இரண்டு நூற்றித் தொண்ணுாற்று ஆறு மாக்ஸ் வாங்கி ல், ஏஎல் எல்லாம் நல்லா படிக்கோணும் என்ன” டனாள் மாதங்கி,
கிறதால மதிப்பு வரும் என்று அப்பா முந்திச் டிக்கோணும்” என்பது ஆழமாய் வேர்விட்டபிறகு ம் பெரிதாய்த் தெரியவில்லை.
க் கட்டிப்பிடித்தபடி இருந்த மாதங்கி அக்கரை க் கதிர்கள் பட்டுத் தெறிக்க சூரியன் தன்னை ாய் இருந்தது.
றும்
(யாவும் கற்பனை)

Page 50
Sri Br
271, Sea Street
Sri L
 

' TYRESID
With Muscle
others
, Colombo - 11 anka

Page 51
திறந்த போட்டிப் பிரிவில் முதலாம் இடத்தைப்
பாத்திரங்கள் :
இராமன், இலக்குமணன், தசரதன், கைகேயி, கே சீதை, காவல் வீரர், புருஷோத்தமன் (நகரத்தில் வசி அருந்ததி (நகரத்தில் வசிக்கும் பெண்), உரைஞர்
(திரை வி
காட்
(திரை விலகும்போது மேடையில் அரண்மனை ஒ காலை வேளைக்கு அறிகுறியாக மென் மஞ்சள் நி மூலம் மெல்லிய பூபாள இராகம் ஒலிக்கிறது. முன்ம ஒன்றைத் தொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள்.
இடதுபக்கமிருந்து உரைஞர் 1 பிரவேசிக்கிறார் அணிந்திருக்கலாம். அவர் காவல் வீரர் ஒருவருக் சபையோரை நோக்கிப் பின்வருமாறு கூறுகிறார்)
உரைஞர் 1 : பைங்கமுகின் கூந்தல் மேல் கா புொன்னாட்டின் தலைநகர், ஆதித் அழகாக உள்ளது, பாருங்கள்! அரசி
(பூபாள இராகம் சட்டென்று நிற் “படார்” என்று ஒரு கதவு அடித்து
ஓ ! கூனி வருகிறாள் போலும்.
(உரைஞர் சட்டெணத் திரும்பி ந
பிரவேசிக்கிறாள்).
கூனி : கொற்றத்திரு வேந்தன் பத்தினியே
கைகேயி : அமர்ந்து கொள் (கைகேயி தன்னு
கணங்கள் மெளனத்திலே கரைகின் தோன்றும் புன்னகை ஒன்றை உதி ஏதோ ஒன்றும் இருப்பது சபையே
கூனி : இடர் சூழ்ந்த வேளையிலும் இடிந்! மாதருக்குரிய இயல்பு தான், அம்ம
(திருப்பம் ஒன்றைக் குறிக்கும் இ
கைகேயி : (சற்றுத் திடுக்கிட்டு) கூனி என்ன புரிந்து) இராமனைப் பயந்த எனக் அசை மூலம் அழுத்தப்படலாம்).
 

பெற்ற குறு நாடகம்
ாசலை, மந்தரை (கூனி), அமைச்சன் சுமந்திரன், ககும் முதியவன்), ராஜஸன் (நகரத்தில் வசிப்பவன்), 1, உரைஞர் 2, பிற நகர மாந்தர், பாடகர், பிறர்.
லகுகிறது)
g 1
ன்றுக்குரிய காட்சியமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. ற அடி ஒளி மேடையை ஒளிர்த்துகிறது. வயலின் த்தியில் கைகேயி ஒரு பீடத்தில் அமர்ந்து மலர்மாலை இருபுறமும் காவல் வீரர்கள் நிற்கின்றனர். (உரைஞரும் காவல் வீரரைப்போலவே உடை கு அருகிற் சென்று அவருடன் பேசுவது போலச்
ங்கைக் கொழுந்தோடும் நன்னாடாம் கோசலப் தன் எழுகின்ற இவ்வதிகாலைப்பொழுதிலே எவ்வளவு சியார் கைகேயி அதிகாலையிலேயே எழுந்துவிட்டார்.
கிறது. சூழ்நிலைக்குச் சற்றும் பொருத்தமின்றிப் க் கொள்ளும் ஒலி)
டந்து மறைகிறார். வலதுபுறத்தில் இருந்து கூனி
! தீர்க்க சுமங்கலியாக நூற்றாண்டு வாழ்வாயாக!
டைய வேலையிலே கவனஞ் செலுத்துகிறாள். சில எறன. முதலிலே கூனி சோகப் புன்னகை போலத் ர்க்கிறாள். ஆயினும் அவளது புன்னகையில் வேறு ாருக்கு விளங்குதல் வேண்டும்).
துவிடாமல் இருப்பது உன் போன்ற வீர மறக்குலத்து
T.
சை ஒலிக்கிறது)
சொல்கிறாய் ? இடர் வருகின்றதா ? (குறு நகை கும் இடர் உண்டோ ? (இவ்விறுதி வசனம் பின்னணி

Page 52
கூனி
கைகேயி
கூனி
கைகேயி
கூனி
கைகேயி
கூனி
கூனி
கூனி
கைகேயி
கூனி
கைகேயி
கூனி
கைகேயி
விண்ணிலிருந்து வீழ்ந்த வைரம்ச அம்மா. நாளையிலிருந்து உன்னை இப்படிக் கூறுகிறாயே ? நாளை அதன் பின் . . . (கூனி வச6 அவளைக் கட்டித்தழுவுகிறாள். ப கைகேயி தன் கழுத்தில் இருந்த (
மந்தரை தேவர் அமுதத்தைச் ெ கொண்டேன். அதை அளித்த உ
(கைகேயியை வெறித்துப் பார்க்கி ம்ம் . . . சுருண்டு கிடக்கின்ற என்ன சொல்வது ?
(சிறிது கோபமடைந்து) பூடகப் ( எனக்கு வரப்போவதாக நீ கருதும்
(முகத்தைப் பரிதாபமாக வைத்து இவ்வரண்மனையில் யாருடைய அ
(குழப்பமடைந்து ) யாருடைய அர
கோசலையின் இராஜாங்கம்தான். இதயத்திலே வீற்றிருக்கும் பட்டத் பொறாமை. இராமன் அரசன் ஆன ?
(கைகேயி சிந்தனையில் ஆழ்கிற
நீயும் உன் மைந்தனும் கோசலை அவலநிலை அண்டப் போகிறது அ
(அடிமை என்ற சொல் கேட்டதும்
இல்லை ! வண்மைக் கேகயன் மகளு
அனுமதிக்க மாட்டேன். கூனி இல்லையா?
(வஞ்சப் புன்னகை செய்கிறாள்) வ உண்டு.
அம்மா . . . முன்பொரு தடவை வாக்களித்திருந்தார் அன்றோ ?
ஆமாம் !
அந்த வரங்களில் ஒன்றைப் பயன்படு தயங்கி . . ) மற்றைய வரத்தி அனுப்பிவிட்டால் (பெரும் திருப் இல்லையே.

-ட உன் மனம் போன்று வெள்ளையோ அறியேன் ாப் பேரிடர் சூழ்ந்து கொள்ளப் போவதை அறியாது க்கு இராமன் மன்னனாக முடிசூட்டப்படுவானாம். ாத்தை முடிக்கு முன்பு கைகேயி துள்ளி எழுந்து கிழ்ச்சியைக் குறிக்கும் இசை ஒலிக்கிறது. பின்பு pத்து மாலை ஒன்றைக் கூனிக்கு அணிவிக்கிறாள்).
செவியால் உண்ண முடியுமென்று இன்று புரிந்து ணக்கு இது என் அன்புப்பரிசு.
றாள். பின்பு மாலையை எடுத்து வீசி எறிகிறாள்) கொடு நாகத்தோடு துள்ளி விளையாடுபவர்களை
பேச்சிலே பொன்னான நேரத்தை மண்ணாக்காதே.
இடரை நேரடியாகக் குறிப்பிடு.
க்கொண்டு) அம்மா ! இராமன் அரசன் ஆனால் ாசாட்சி நடைபெறும் தெரியுமா?
சாட்சி நடைபெறும் ?
பட்டத்தரசனின் அன்னை அவளன்றோ ? மன்னரின் தரசி நீ தான் என்பதாலே கோசலைக்கு உன் மீது தும் அவள் உன்னைப் பழிவாங்க முனைய மாட்டாளா
ாள்)
க்கும் அவள் புதல்வனுக்கும் அடிமைகளாய் ஆகும் Lou Dnt !
கைகேயி திடுக்கிட்டு நிமிர்கிறாள்)
நம் பேரனும் மற்றோருக்கு அடிமையா ? அதை நான் . இந்த இழி நிலை ஏய்தாதிருக்க வழியே
1ழியுண்டம்மா. வழி உண்டு. வரம் உள்ளதால் வழி
சக்கரவர்த்தி உமக்கு இரண்டு வரங்கள் தருவதாக
த்திப் பரதனை நாடாளச் செய்வதோடு . . (சிறிது னைப் பயன்படுத்தி இராமனைக் காட்டுக்கும் பத்தைக் குறிக்கும் இசை ஒலிக்கிறது) கஷ்டம்

Page 53
கைகேயி
கூனி
பாடகர் குழு :
உரைஞர் 2 :
தசரதன்
கைகேயி
தசரதன்
கைகேயி
தசரதன்
கைகேயி
புரிந்தது மந்தரை புரிந்தது. (எழு கொண்டு . . ) இவ்வாலோசனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லவா ? எடுத்துக கொள்ளுகின்றாள்).
நல்லது அம்மா! இவ்வாபத்தைப் இருந்த பாரம் நீங்கிவிட்டது. தற் பெண்ணாகிய உனக்கு உன்னைக் க அம்மா ! (கூனி மகிழ்ச்சியே. யோசனையோடு பீடத்தில் அமர்கி
வஞ்சக் கூனி கைகேயி மனத்தை மா நங்கை கேகயன் மடமானும் ெ பார்த்திருந்தாள்.
காட்
(மேடையின் மத்திய பகுதியில் படுத்திருக்கின்றாள். அவள் மீது ெ அமங்கல இசை ஒலித்துக்கொண்டி பிரவேசிக்கின்றனர். தசரதன் பின் நிற்கின்றனர்)
மாதர்அருகூட்டும் பைங்கிளியும் ஆ தெவ்வர் வெருவச் செருவேல்
கொண்டிருக்கிறார். (உரைஞர் அக சக்கரவர்த்தி, கைகேயியின் அருகி
கண்ணே கைகேயி ! மைை பொடியும் விரித்த கருங்குழலுமாய்
(கைகேயி அவரை வெறித்துப் பார்
அருகிற் சென்று அவளது குழலை கையைத் தட்டி விடுகிறாள்).
வரம் கொடுப்பதாகச் சொல்லிவி வாள்விழிகள் நீர் சொரிவதிலே வி
என்ன சொல்கிறாய் நீ ? (சற்று சொன்ன இரு வரங்களைத் தரவில் நான் தரத் தயார், கைகேயி கே
கொடுப்பதாகச் சொல்லி விட்டு 6
மாட்டீர்கள் என்பது என்ன நிச்சய
என்னைப் பற்றி நீ அறியாயா கை தயங்காமல் கேள் கண்ணே !
அரசே . . அப்படியானாற் கேளுங்க முடிசூட்டப்பட்டு அரசன் ஆக வேண்

ந்து சென்று சதுரத்துடன் கூனியை அணைத்துக் யைச் சொன்னதற்காக இப்போது அந்த மாலையை (கூனி வாய்க்குள் நகைத்த வண்ணம் மாலையை
பற்றி உன்னிடம் சொல்லிய பிறகு என் மனத்தில் காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணும் தகை சான்ற காத்துக் கொள்ளத் தெரியாதா ? யான் வருகிறேன் ாடு புறப்பட்டுச் செல்லுகின்றாள். கைகேயி ன்றாள்).
ற்றி அம்மனத்தில் நஞ்சைப் புகுத்திச் சென்றிட்டாள்.
நஞ்சில் திட்டமொன்றமைத்து தசரதன் வரவு
2
கைகேயி அமங்கலமான கோலத்திலே தரையிற் சந்நிறப் பொட்டொளி வீழ்கின்றது. பின்னணியில் ருக்கிறது. உரைஞர் 2 உம் தொடர்ந்து தசரதனும் ானாலே காவல் வீரர்கள் வந்து தத்தம் நிலைகளில்
டற்பருந்தும் ஒரு கூட்டில் வாழ உலகு காக்கின்ற, கைக்கொண்ட தசரதச் சக்கரவர்த்தி வந்து
5ல்கிறார். முதுமையிலும் கம்பீரம் குன்றாத தசரதச்
ல் வந்து திடுக்கிடடு நிற்கிறார்).
ப மறந்த மான் விழிகள் நீர் பொழிய, மெய்யிற்
நீ படுத்திருப்பதன் காரணம் என்னம்மா ?
த்துவிட்டு மறுபுறம் திரும்பிப் படுக்கிறாள். தசரதர் த் தடவிக் கொடுக்கிறார். கைகேயி அவருடைய
ட்டு மறந்தது போல் நடிப்பவர்கள் வாழும்போது யப்பென்ன ?
யோசித்து) ஒ . . . நான் முன்பு தருவதாகச் லை என்ற கோபமா ? நீ எப்பொழுது கேட்டாலும்
ள் பெண்ணே கேள்.
பரத்தையே மாற்றும்படி தாங்கள் கோரிக்கை விட ம் அரசே ?
கேயி ? நீ என்ன வரம் கேட்டாலும் தருவேன்.
5ள் சொல்கிறேன். முதலாவது வரம் . . . பரதன் ாடும். இரண்டாவது வரம் . . . இராமன் பதினான்கு

Page 54
தசரதன்
கைகேயி
தசரதன்
தசரதன்
காவலன்
இராமன்
கைகேயி
Lunt 35 if (E5(p :
இராமன்
வருடங்கள் காட்டிற் சென்று வசிக் திரும்பிக்கொள்கிறாள், செந்நிறப்
(அலறுகிறான்) பெண்ணே (படா உதடுகள் துடிக்க . . ) பெண்ணு வரங்களைக் கேட்க உனக்கு எப்ட எதுவும் பேசாது தசரதனை வெறி சோகமாக மாறுகிறது. விம்மி அ மானே ! பரதனே நாட்டை ஆளட்டு மற்றையது . . . மற்றையது
கைகேயியின் கால்களில் வீழ்ந்து
(சற்றே விலகி, திரும்பி நின்று செ வார்த்தையிற் சொல்லி விடுங்கள்
ஐயோ கைகேயி ! உன்மனம் ஏன்
(கைகேயி பேசாது நிற்கிறாள். த
அமர்கிறான். சோக இசை ஒலிக்கி
..)
யார் . . . யாரங்கே ! அமைச் சொல்லுங்கள்.
உத்தரவு அரசே :
(காவலன் செல்கிறான். தசரதன் ஒளி அவன் முகத்திற் படிந்து கா:
காட்
(மேடையின் இடப் புறத்திலிருந் பிரவேசிக்கின்றனர். வலப் புறத்தி
(மேடையிலே ஒரு நந்தவனத்தி கைகேயி எடுத்து வைக்கும் ஒளி கொடுக்கப்படலாம். கைகேயி இராமனுடைய முகம் மலர்கிறது.)
அம்மா மைந்தன் பணிகிறான் ( எந்தையார் அழைத்ததாலே சென்
நில் அப்பா . . . ஒரு வார்த்ை சொன்னார்.
நாயகன் உரையான் வாயால் நாணி தாயென நினைவான் முன்னே கூ (பின்னணியில் ஏதோ ஒன்று நட வலுவடையத் தொடங்குகிறது)
சொல்லுங்கள் அம்மா
(இசை வலுக்கிறது)

க வேண்டும். (சொல்லிவிட்டுக் கைகேயி மறுபுறம் பொட்டொளி தசரதன்மீது வீழ்கிறது).
எனத் தரையில் வீழ்கிறான். மீண்டும் எழுந்து ருக் கொண்ட பேயே . . . பிசாசே, இப்படிப்பட்ட டி மனம் வந்தது ? அடி மா பாதகி ! (கைகேயி த்துப் பார்க்கிறாள். தசரதனின் கோபம் முழுதும் ழுது . . ) பெண்ணே ! வண்மைக் கேகயன் ம். நாளையே அவனுக்கு முடிசூட்டி வைக்கின்றேன். மற்றைய வரத்தை மறந்து விடு அம்மா (தசரதன் அவற்றைப் பற்றிக் கொள்கிறான்)
5ாண்டு . . ) முடியாதென்றால் முடியாதென்று ஒரே அரசே . . . வீண் கதைகள் வேண்டியதில்லை.
இப்படிப் போயிற்று? உன் முடிவு மாறவே மாறாதோ?
சரதன் தலையைப் பிடித்துக் கொண்டு ஒர் புறத்தில்
றது. பின் தள்ளாடி எழுந்து காவலனை விழிக்கிறான்
சர் சுமந்திரரிடம் இராமனை அழைத்து வரும்படி
ர் மறுபடியும் மூர்ச்சையுற்று வீழ்கிறான். கபில நில ல்களை நோக்கி நகர்ந்து சென்று மறைகிறது)
ge 3
3து, சுமந்திரனும் இராமனும் காவல் வீரர்களும் தில் இருந்து கைகேயி பிரவேசிக்கிறாள்).
ற்குரிய காட்சி அமைப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். வ்வொரு அடிக்கும் தாளவாத்தியம் ஒன்றின் ஒலி யும் இராமனும் இடைவழியில் சந்திக்கின்றனர்.
இராமன் ஒதுங்கி, வணங்கி வாய்புதைத்து நிற்கிறான்) றுகொண்டிருக்கிறேன் தாயே.
த, உனக்கு உன் தந்தை சொல்லும்படி என்னிடஞ்
து பகர்வன் என்னாத்
ற்றெனத் தமியள் வந்தாள் க்கப்போவதைக் குறிக்கும் இசை ஒன்று தோன்றி
2

Page 55
கைகேயி
சுமந்திரன்
இராமன்
பாடகர் குழு :
(தலை குனிந்தவாறு சிறிது நேரம் முன்னால் வந்து நிற்கிறாள்) இர நாட்டை ஆள வேண்டும் என்பது வேண்டும் என்பதும் மன்னன் கட்ட
(இசை நிற்கிறது) (இராமனைத் தவிர யாவரும் திடு
அம்மா ! இது . . . இது . . . இ (காவல் வீரர்களும்தங்கள் வேல் ஊன்றுகிறார்கள். இராமன் முகம்
சரி அம்மா . . . ஆனால் எனக்கு : மன்னவன் சொன்னார் என்று சொல் ய்ான் தலையாற் செய்யேனா ? அ களிப்பில் எனக்கது ஒரு பொருட்ட
(இதைக் கேட்டதும் கைகேயி த6ை துளிர்த்த நீரைத் துடைத்துக் கொ
சரி அம்மா என் பெற்றோரிடமும்
கானகத்துக்குப் புறப்படுகிறேன்.
கானகஞ் செல்லுமாறு மன்னவன் கூறிய மொழியைக் கேட்டும் ஜான தானிறைவோடு வெய்ய கானகஞ்
(இப்பாடல் பாடப்படும்போது, மே இராமனை எதிர்ப்படுகின்றனர். அ (கோசாலையிடம்) விடைபெற்றுக் ெ இலக்குவனையும் சீதையையும் கூட போலவும் ஊகஞ் செய்தல் வேண்(
தாமரைக் கண்ணின் ஐயன் தயக்கந் மாமகள் அனைய சீதை மறமிகும் தீ
தானுடன் கொண்டு செல்லல் கரு ஊனுடல் உருகி நிற்கும் தாயிடம் :
(சோக இசை ஒலிக்கின்றது. இர சென்று மறைகிறான்)
காட்
(மேடையிலே மக்கள் கூட்டம் முப் இசை ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிற, ஏற்பாடுகளை மக்கள் செய்கின் காட்சியமைப்பு நெறியாளரின் கற்
(உரைஞர் 2 வலப்புறத்தின் ஊடா ஊகஞ்செய்து . . . )

உலாவுகிறாள். பின்னர் உறுதியுடன் இராமனுக்கு ாமா . . கேள். உன் தம்பி பரதன் முடிபுனைந்து ம் நீ பதினான்கு வருடங்கள் வனவாசஞ் செய்ய
6)6.
5கிடுகின்றனர்).
இது . . . என்ன நடந்தது ? களைத் தூக்கிப் பிறகு நிலத்தில் சட்டென
மட்டும் மலர்ந்து காணப்படுகிறது).
ஒரே ஒரு குறை (கைகேயி மெளனமாக நிற்கிறாள்) லியிருக்க வேண்டுமா ? தாங்கள் காலாற் சுட்டியதை ஆனால் என் பின்னவன் ஆட்சி பெறப் போகும் ாகத் தோன்றவில்லை.
U குணிகிறாள். சுமந்திரன் தன்னுடைய கண்ணிலே ாள்ளுகின்றான்)
தம்பிமாரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு யான்
சொன்னான் என்று கூனி சொற் கேட்ட பேதை ாகி மணாளன் சற்றுத் தயங்குவதில்லான், ஆங்கே
செல்லுகின்றான்.
டையிலே சீதை, இலக்குவன், கோசலை என்போர் வர்களிடம் இராமன் விடயத்தை விளக்கித் தாயாரிடம் கொண்டு காணகஞ் செல்ல ஆயத்தமாவது போலவும், ட்டிச் செல்ல முதலில் மறுத்துப் பின்பு இணங்குதல் டும்)
தான் ஏதுமின்றி
நம்பி, தன்னைத்
துவான், கரைந்து சோர்ந்து
விடையும் கொண்டான்.
ாமன் மற்றோரை அழைத்துக்கொண்டு வலப்பக்கஞ்
ge 4
முரமாக வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. உற்சாக து. இராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கு வேண்டிய றினர் என்பது புலப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். பனையைப் பொறுத்தது)
கப் பிரவேசிக்கிறார். முரசறைவோன் பாணியில்

Page 56
உரைஞர் 2
ராஜஸன்
புருேஷாத்தமன்:
அருந்ததி
சீதை
இராமன்
குடிமக்கள்
பாடகர் குழு :
கேளுங்கள்! மக்களே ! கேளுங்கள் அரசராக முடிசூட்டப்படுவார். தொம் !
(இரு கணங்கள் மயான அமைதி ஓடிவந்து உரைஞரைச் சூழ்ந்து ெ அடி ஒளி பரவுகிறது. பெரும் சு
(சட்டென்று அமைதி உண்டாகிற நிற்கின்றனர். இராமன் சீதையும் இ மெதுவாக நடந்து வருகிறான்.
சட்டெண இராமனது பாதங்களில்
அண்ணலே! வானம் இல்லாத சூரியன் இல்லாத வானம் போல வா அழைத்துச் சென்றுவிடப்பா,
(முதியவனாகிய இவன் தடியூன்றி எங்கள் செல்வமே உன்ை
வந்தது? இதயம் வெடிக்கிறதே ?
(சீதையைத் தழுவிக் கொண்டு காட்டுக்குப் போகப்போகிறாயே செல்லப் போகின்றனவோ, ஐயோ
இரகுராமன் இருக்குமிடமே எனக்கு அழுது விடுகிறாள். மக்கள் கூட்ட இராமன் சில அடிகள் வைத்தபின்
(சாந்தமான குரலில்) குடிகளே . நகரத்திலே தங்கி, பரதனின் செ சென்று வருகிறோம்.
ஐயையோ . . . (இராமன், இலக் இடதுபுறம் நோக்கிச் செல்கின் ஏனையோர் வரிசையாக நின்று அ6 நிற்கின்றனர்.)
ராகம் : முகாரி தந்தையெது சொன்னாலும் தாயே மந்திரமாய் ஏற்கின்ற மைந்தர்க்கு வெங்கொடிய கானகத்து மகிழ்வுட செங்கமலக் கண்ணிராமன் செயற் செங்கமலக் கண்ணா ! உன் செய எங்கெங்கும் உன் கீர்த்தி ஏற்றமுற்
(தி நன்
செல்வன் ம. பிரவீணன்
யா/யூனியன் கல்லூரி,
தெல்லிப்பளை, வடக்கு கிழக்கு
மாகாணம்.

தசரத மகாராஜாவின் உத்தரவுப்படி நாளை பரதர் இராமன் கானகஞ் செல்வார். தொம் ! தொம் !
நிலவுகிறது. அடுத்த கணம் மக்கள் அனைவரும் காள்கின்றனர். சோகத்தைக் குறிக்கும் ஊதா நிற ச்சலும் குழப்பமும் எழுகின்றன.)
து. மக்கள் அனைவரும் ஒரு புறம் வரிசையாக லக்குவனும் பின்தொடர வலப்புறமிருந்து பிரவேசித்து மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து ஒருவன் பிரிந்து சென்று வீழ்ந்து அவற்றைப் பற்றிக்கொள்கிறான்.)
ஐயோ . . . வார்த்தைகள் வர மறுக்கின்றனவே!
டப் போகிறதே அயோத்தி, எங்களையும் உன்னுடன்
த் தடுமாறி இராமன் அருகிற் சென்று . . . ) னக் காட்டுக்கனுப்ப உன் தந்தைக்கு எப்படி மனம் շաn !
.) அயோத்திக்கு இலக்குமியாக இருந்த நீ
அம்மா . . . உன் மெல்லடிகள் வனத்தில் எப்படிச்
! (அழுகிறாள்).
த அயோத்தி அம்மா. அழாதே . . . (சீதை தானும்
ம் கதறி அழுது இராமனைச் சூழந்து செல்கிறது. ・・・)
. நீங்கள் என்னுடன் வருவது தகாது. இந்த :ங்கோலின் கீழ் நிம்மதியாக வாழுங்கள். யாம்
குவன், சீதை என்போர் வரிசையாக முன் மேடையின் றனர். மக்கள் சிலர் அவர்களைத் தொடர்வர். பர்கள் செல்லும் திசையையே சோகத்துடன் பார்த்து
து மொழிந்தாலும் முன்மாதிரியாய் னே செல்லலுற்றான் கரிய செயல் செய்தான் ல் என்றும் வாழியவே ! று வாழியவே.
Ody)

Page 57
With best c fr(
(Dealers in Genuine
37, Gree NegC
With best (
NATHAN
DEALERS IN TEXTILES,
227, 229, N NEG
5
 
 

bmpliments
D
(.. s *
; 22 Ct. Gold Jewels)
sn's Road ombo
Ompliment
Ογγι
TEXTILES
SHOES & FANCY GOODS
AIN STREET OMBO
5

Page 58
20th Aeld C
42
Jewellers & P
座 i. iš : / i.
* தமிழ்த்தின விழா வெற்
பல நூற்றுக்கணக் qGUGOLNŮ Ufa வெற்றிபெ
២. Gr,
GTI
“ஐந்தாம் ஆண்
(மாதிரி வினாத்
 
 

றிபெற நல் வாழ்த்துக்கள்”
கான மாணவர்களை
ப் பரீட்சையில்
றச் செய்த
Inglifluuh
புதிய
ly UGUGOLmŮ Ufží".
தாள் விடைகள்)
fuïg :
Galih ມrດນີ້ ດນີ້ Ūīņ
6

Page 59
அகில இலங்கைத் தமிழ் மெ
போட்டி இறுதி
4.1 - பிரிவு 1 - வாசிப்பு
இடம் மாணவரின் பெயர் LITFTD6,
செல்வன் ரீ. பிரதீப் கொ/இரத் 2 செல்வி சி.சந்திரவள்ளி ப/மேமலை செல்வி என். சுஜீவா சிலா/குச
4.1 - பிரிவு 2 - வாசிப்பு
1 செல்வன் கி. பாலகுமார் து/புனித 2 செல்வி கு. தட்சாயினி மட்/புனித 3 செல்வி எஸ். கார்த்திகா புத்/கல்/அ
4.2 - பிரிவு 1 - எழுத்தாக்கம்
செல்வி ஜே. எப். றிஸ்லா நிக/கல்க
2 செல்வி சு. சாலினி ப/தமிழ் ப 3 செல்வன் எம். எப். முஸ்கி
முகம்மட் நீர்/அல்-ஓ
4.3 - பிரிவு 2 - கட்டுரை
செல்வி எம்.என்.எப். முஸ்பிகா கா/ ஸாஹி
2. செல்வி எஸ். கார்த்திகா புத்/கல்/அ 3 செல்வி எம்.ஐ. சமீரா பொ/மத்தி 3 செல்வி ச. சிந்து ஜா வவு/ தமி
4.3 - பிரிவு 3 - கட்டுரை
1 செல்வி எஸ். எனிடா இவ்ளின் இ/பலாங் 2 செல்வி ஏ. பிரியதர்ஷனி நீர்/விஜய
செல்வன் மு. ரட்ணகுமார் u/unty
4.4 - பிரிவு 4 - கட்டுரை
செல்வி வி. யோகேஸ்வரி க/சரஸ்வ 2. செல்வி எம்.என்.எப். நஸ்மிலா கே/பாபுல் செல்வன் எம்.எம். றிஸ்வி கா/துந்து
4.4 - பிரிவு 3 - கவிதை
1. செல்வி கு. தர்ஷிணி u/usiTulst 2 செல்வன் க.மோகனதாசன் மட்/கிரான செல்வி எ.என். சிபானி கே/பாபுல்

ாழித் தினப் போட்டிகள் - 1996
ப்ெ பெறுபேறுகள்
தமலானை இந்துக் கல்லூரி
0 த. வித்தியாலயம்
லை தமிழ் வித்தியாலயம்
ஜோன் பொஸ்கோ ம.வி.
சிசிலியா பெ.ம.வித்தியாலயம்
புல்-அக்ஸா ம.ம.வித்தியாலயம்
முவ முஸ்.ம.வித்தியாலயம் களிர் ம.வித்தியாலயம்
ஹிலால் ம.ம.வித்தியாலயம்
ரா ம.ம.வித்தியாலயம் புல்-அக்ஸா ம.ம.வித்தியாலயம்
திய கல்லூரி
ழ் மத்திய ம.வித்தியாலயம்
கொடை தமிழ் ம.வித்தியாலயம் ரட்ணம் இந்து ம.ம.வித்தியா,
மகாவித்தியாலயம்
தி த.ம.வித்தியாலயம்
ஹசன் மத்திய கல்லூரி வை மு.ம.வித்தியாலயம்
ரவளை தமிழ் ம.ம.வி.
ண்குளம் விநாயகர் வித்தி. ஹசன் மத்திய கல்லூரி
மாகாணம்
மேல் மாகாணம்
ஊவா மாகாணம் வடமேல் மாகாணம்
மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் வடமேல் மாகாணம்
வடமேல் மாகாணம்
ஊவா மாகாணம்
மேல் மாகாணம்
தென் மாகாணம் வடமேல் மாகாணம் வடமத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
சப்பிரகமுவ மாகாணம் மேல் மாகாணம்
966) LDTTSõõT)
மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
ஊவா மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் சப்பிரகமுவா மாகாணம்

Page 60
4 - பிரிவு 4 - கவிதை
செல்வி ஐ. எவ், பர்வின் செல்வி ஏ. பர்ஹானா செல்வன் ஜே. அகிலன் குரூஸ் செல்வி த.ஜசிகலா
.5 - பிரிவு 3 - சிறுகதை
செல்வன் எம்.எம்.இக்ராம் செல்வி ஆர்.சசிகலா செல்வி ச. அகல்யா
· 5 — Lílflsly 4 - சிறுகதை
செல்வன் எம். முத்துக்குமார் செல்வன் எச்.எம்.அபுல்கலாம்
செல்வி சி. மாதுமை
6 - பிரிவு 1 - பேச்சு
செல்வன் மா. சரண்ராஜ் செல்வி எம்.ரி.எவ். பஸ்மிளா செல்வி எஸ். எஸ்.என்.ஹலிமா செல்வி ரி.அதிஸ்ரப் பிரதா
6 - பிரிவு 2 - பேச்சு
செல்வி உ. துஷ்யந்தி செல்வி எம். ஆர்.கே.எச். றிஸ்லா செல்வன் இசற். ஏ. அஸ்ரப் செல்வி எஸ். மிரியாலினி
6 - பிரிவு 3 - பேச்சு
செல்வி க. சுதர்ஷிணி செல்வி டி. பவதாரணி செல்வி லோ. காயத்திரி
6 - பிரிவு 4 - பேச்சு
செல்வி அ. துசிதனி செல்வன் செ. காத்திகேயன் செல்வி எஸ். நிவேதனா
7 - பிரிவு 1 - பாவோதல்
செல்வி ஜே. ஜெனிற்ரா செல்வன் ம.கி. ராஜ்குமார் செல்வி அ. எஸ்தர் பெனிக்கா
க/பதியுதி கொ.வ./L தி/புனித
u/u360) gl)
பு/சாஹிரா இ/பலா/ை
தி/புனித ட
க/சரஸ்வதி பு/கல்/நுை தி/புனித ப
ம/சித்திவி Gos/LDT6/s க/குருகொ நீர்/விஜயர
புத்/இந்து
ஹம்/சாஹி அநு/கணே க/மகளிர்
பழ/தமிழ் 1 நு/கொட்ட மட்/வின்ச6
u/g5LSgg LD: வ/தமிழ் ம கொ. தெ/
க/ழரீ முத் கமு/திருக்' ப/நாயபெத்

முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி மத்திய மாகாணம்
ாத்திமா மகளிர் ம.வித்தி. மேல் மாகாணம் புந்தோனியார் ம.வித்தியாலயம் வடக்குகிழக்கு மாகாணம் மிழ் மகா வித்தியாலயம் ஊவா மாகாணம்
தேசிய பாடசாலை வடமேல் மாகாணம் ற தமிழ் ம.வித்தியாலயம் சப்பிரகமுவா மாகாணம் ரியாள் கல்லூரி வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
தமிழ் ம.வித்தியாலயம் மத்திய மாகாணம் ரச்சோலை முஸ்லிம் வித்தி, வடமேல் மாகாணம் ரியாள் கல்லூரி வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
நாயகர் இந்துக் கல்லூரி வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் தும்புலுவாவ முஸ்லிம் வித்தி, சப்பிரகமுவ மாகாணம் ட முஸ்லிம் வித்தியாலயம் மத்திய மாகாணம் ட்ணம் இந்து ம.ம.வி. மேல் மாகாணம்
தமிழ் மகா வித்தியாலயம் வடமேல் மாகாணம் ரா தேசிய கல்லூரி தென் மாகாணம் வில்பொல முஸ்லிம் ம.வி. வடமத்திய மாகாணம் உயர்தர கல்லூரி மத்திய மாகாணம்
மகளிர் மகா வித்தியாலயம் 96H6. T LDITST600To கலை தமிழ் ம.வித். மத்திய மாகாணம் ள் மகளிர் கல்லூரி வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
1ளிர் மகா வித்தியாலயம் ஊவா மாகாணம் ததிய மகா வித்தியாலயம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் சைவ மங்கையர் கழகம் மேல் மாகாணம்
மாரியம்மன் தமிழ் ம.வித். மத்திய மாகாணம்
கோவில் மெதடிஸ் த.க. பா. வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் த இல .1 தமிழ் வித்தியாலயம் ஊவா மாகாணம்

Page 61
7 - பிரிவு 2 - பாவோதல்
செல்வி கே. பவித்திரா கொ. தெ/இ செல்வன் எஸ். திபாகர் க/அசோகா செல்வி இ. அனுசியா தி/ செல்வற
7 - பிரிவு 3 - பாவோதல்
செல்வன் பா. பிரணவன் தி/இ.கி. ச. செல்வன் ஆர் . மதிவண்ணன் இ/பலா/றை செல்வி பீ. யமுனாலினி மா/புனித ே
. 7 - பிரிவு 4 - பாவோதல்
செல்வி எம். துஷ்யந்தி கொ. தெ/ை செல்வி த.அன்பரசி தி/உவர்மை செல்வி ஏ.ஜி. டொமினிக்கா இ/எம்பி/பரி செல்வி தா.தர்ஷனி ப/பண்டாரவ
8 - பிரிவு 1 - இசை வாய்ப்பாட்டு அபி
செல்வன் வை. லகாறின்யன் கொ. தெ/இ செல்வி ஜே. ஜெனிட்டா க/ழரீ முத்து செல்வி ஜீ. சுகன்யா புத்/இந்து த
.9 - பிரிவு 1 - இசை வாய்ப்பாட்டு அ
தி/கட்டைப க/ழரீ முத்து ப/பண்டாரவ
10 - பிரிவு 2 - இசை (தனி)
செல்வன் ம. நிக்கலின் மரியோ மட்/புனித ப செல்வன் ப. குமரேசன் கொ. வ/தெ செல்வி எஸ். கோதாலெட்சுமி மா/பாக்கிய
10 - பிரிவு 3 - இசை (தனி)
செல்வன் பா. பிரணவன் தி/இ.கி. ச. செல்வன் பீ. ரவிசங்கள் க/ பூரீ முத் செல்வன் பி. கௌசல்யன் கொ/இரத்ம
10 - பிரிவு 4 - இசை (தனி)
செல்வி எ. பிரியலோஜினி தி/ழீ சண் செல்வி லே . லாவண்யா கொ. தெ/ன செல்வி பா. தீபா க/மோபிறே

ராமநாதன் இ. ம.கல்லூரி
த.ம.வித்தியாலயம் நாயகபுரம் த.வி.
ழரீகோணேஸ்வர இ.க.
தமிழ் மகா வித்தி.
தாமையார் மகளிர் கல்லூரி
சவ மங்கையர் கழகம் R) விவேகானந்தாக் கல்லூரி யோவான் த.ம.வி. ளை ம.ம.வி.
நயம் (தனி)
ந்துக் கல்லூரி மாரியம்மன் த.ம.வி. தமிழ் மகா வித்தியாலயம்
பிநயம் (குழு)
றிச்சான் விபுலானந்த வித்தி.
மாரியம்மன் த.ம.வித்தி. ளை த.ம.ம. வித்தி.
க்ெகேல் கல்லூரி ாண்டர் வித்தியாலயம் மகளிர் வித்தியாலயம்
பூரீ கோணேஸ்வர இ.க. துமாரியம்மன் த.ம.வி. லானை இந்துக் கல்லூரி
முக இந்து மகளிர் கல்லூரி சவ மங்கையர் கழகம்
மகளிர் கல்லூரி
மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
மேல் மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் சப்பிரகமுவா மாகாணம் 966) IT DT95T6öörd
மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் வடமேல் மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் ஊவா மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் மேல் மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
9

Page 62
11 - பிரிவு 2 - இசை (குழு)
மட்/புனித கொ. தெ/ன g/uGurt/ou
11 - பிரிவு 3 - இசை (குழு)
மட்/புனித 1 கொ/இரத்ப க/ழரீ முத்து
11 - பிரிவு 4 - இசை (குழு)
தி/ழரீ சண்( கொ. தெ/ன க/மோபிறே
12 - பிரிவு 1 - நடனம் (தனி)
செல்வி தனுசியா சிவசங்கரன் தி/ழரீசண்மு செல்வி எம். மயூரி' பு/இந்து தப் செல்வி எம். குமுதினி க/விகாரமக
12 - பிரிவு 2 - நடனம் (தனி)
செல்வி ஆர். துர்க்கா பு/இந்து தமி செல்வி இ. பிரதீபா வவு/இறம்ை செல்வி வி. மிதியதர்ஷா நீர்/விஜயரட்
12 - பிரிவு 3 - நடனம் (தனி)
செல்வன் டபிள்யு. விஜயேந்திரன் க/நாவலப்பி செல்வி வி. துஷ்யந்தி புத்/இந்து த செல்வி அ. நந்தினி வவு/தமிழ் ப செல்வி துஷ்யந்தி வேதலிங்கம் கொ. தெ/ன
12 - பிரிவு 4 - நடனம் (தனி - தில்
செல்வி எஸ். சிவகெளரி க/நல்லாயன் செல்வி தி. பாமினி வவு/இறம்ை செல்வி எஸ். சிவானுஜா கொ. தெ/இ
13 - பிரிவு 1 - நடனம் (குழு)
நீர்/விஜயரட் வவு/இறம்ை 9/шsuп /шsu க/விகார ம

க்கேல் கல்லூரி சவ மங்கையர் கழகம் தகந்த தமிழ் வித்தி.
க்கேல் கல்லூரி லானை இந்துக் கல்லூரி மாரியம்மன் தமிழ் ம.வி.
முக இந்து மகளிர் கல்லூரி சவ மங்கையர் கழகம்
மகளிர் கல்லூரி
க இந்து ம.கல்லூரி ழ்ெ ம.வி. ாதேவி மகளிர் ம.வி.
ழ்ெ மகா வித்தியாலயம் பக்குளம் ம.வி. .ணம் இந்து த.ம.வி.
ட்டி கதிரேசன் ம.க. ;மிழ் மகா வித்தி. த்திய மகா வித்தி.
சவ மங்கையர் கழகம்
லானா)
மகளிர் கல்லூரி பக்குளம் தமிழ் ம.வி. |ராமநாதன் இ. ம.க.
ணம் இந்து மகா வித்தி. பக்குளம் மகளிர் ம.வித்தி. ாங்கொடை த.ம.வித்தி. காதேவி ம.ம.வி.
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் சப்ரகமுவா மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் வடமேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வடமேல் மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
மேல் மாகாணம்
மத்திய மாகாணம் வடமேல் மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம்
மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம்
மேல் மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் மத்திய மாகாணம்

Page 63
- ܐܠܐ
... 13
13
... 13
. 14
15
16
. 17
. 18
- பிரிவு
- பிரிவு
- பிரிவு
- பிரிவு
- பிரிவு
- பிரிவு
- பிரிவு
- பிரிவு
2 - நடனம் (குழு)
மட்/புனித சி gbl/Oldsm Le நீர்/விஜயரட்
3 - நடனம் (குழு)
f/Golfg5 Lor கொ. வ/நல் க/பெண்கள்
4 - நடனம் (குழு)
வவு/இறம்ை கொ.தெ. /
க/நல்லாயன்
- திறந்த போட்டி - நாட்டி
தி/உவர்மை
கொ/இராம க/அம்பகோ
- திறந்த போட்டி - புராண
க/மோபிறே
வவு/இறம்ை கொ/இராம
- திறந்த போட்டி - சமூக
தி/புனித சூ
நு/புனித ே ப/சாரணியா
- திறந்த போட்டி - விவாத
கொ/டீ.எஸ் நு/புனித ே இ/அல்-அக்
- திறந்த போட்டி - வில்லு
கமு/அக்கை
க/நல்லாயன் கொ/சைவ

சிலியா பெண்கள் ம.வித். கலை தமிழ் ம.வித்தி. ண இந்து ம.வித்தி.
ரியாள் கல்லூரி லாயன் தமிழ் ம.வித். உயர்தரக் கல்லூரி
பக்குளம் மகளிர் ம.வி. இராமநாதன் இ. ம.கல்லூரி
மகளிர் கல்லூரி
l நாடகம்
ல விவேகானந்தாக் கல்லூரி நாதன் இ. ம. கல்லூரி
ட்டை தமிழ் வித்தியாலயம்
இலக்கிய நாடகம்
மகளிர் கல்லூரி பக்குளம் மகளிர் ம.வித்தி. நாதன் இ. ம. கல்லூரி
நாடகம்
சையப்பர் கல்லூரி மரிஸ் ம. வித்தியாலயம் ா தமிழ் வித்தியாலயம்
5LD
). சேனநாயக்க கல்லூரி மரிஸ் தமிழ் ம.வித்தி, ஸா முஸ்லிம் ம.வித்தி,
ப்பாட்டு
ரப்பற்று மு. ம. கல்லூரி
மகளிர் கல்லூரி
மங்கையர் கழகம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் மேல் மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் ஊவா மாகாணம்
மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவா மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் மேல் மாகாணம்

Page 64
4.19 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - முஸ்லி
1 செல்வன் ஏ. ஆர்.எம். முஸாஜித் கமு/கல்முை செல்வி எச். சுஜீதா (s/LDITG) /u செல்வி லறினாஹஜ் மாத்/மாத்தை
4. 20 - பிரிவு - விசேட பிரிவு - தமிழ்ப்
செல்வன் புத்திக சுரன்யன்
மல்தெனிய கொ/ஆனந்
2 செல்வன் டீ.எம்.ஜி. டீ.பீ.
திசநாயக்க கே/சுஜாத்த 3 செல்வி ருக்சலா டில்கானி
சேனாரட்ன களி/தம்பெ
4.21 - பிரிவு - விசேட பிரிவு - தமிழ் உ
1 செல்வி எச். அவந்தி
w குணரட்ண கே/சுஜாத்த
2 செல்வன் ஹசித் டில்சான்
கமகே கொ/ஆனந் 3 செல்வி எச். எஸ். சகுந்தலா
பண்டார குளி/தம்பெ
 

ம் நிகழ்ச்சி
னக்குடி அல்-அஸ்ஹர் வித் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் துறியா ம.வி. சப்பிரகமுவ மாகாணம் ள ஆமினா முஸ்லிம் ம.ம.வி மத்திய மாகாணம்
பேச்சு (சிங்கள மாணவர்)
தாக் கல்லூரி மேல் மாகாணம்
ா கனிஷ்ட வித்தி. சப்பிரகமுவ மாகாணம்
தனிய ம.ம.வித்தி. வடமேல் மாகாணம்
றுப்பெழுத்து (சிங்கள மாணவர்)
п өѣ. 6il. சப்பிரகமுவ மாகாணம்
தாக் கல்லூரி மேல் மாகாணம்
தனிய ம.ம.வி. வடமேல் மாகாணம்

Page 65
“நோயற்ற வாழ்வே கு
இளஞ் I60) இத்தமிழ் மெ என்றும் தொடர 6
галташашшц8' ц
இல, 2O, கம்பளை
ஏஜ6
ஹேமாஸ் மார்க்கட்டி
guതി
புகழ்
தமிழ்த் தின விழா
ിബitി ി.
மலையக ஆன்மீக சு6
ēGu. 34, Glrir
அ. வைத்திலிங்கம் தலைவர்
H. FU
பொரு

றைவற்ற செல்வம்”
வழிநடத்தும் ாழித் தினம்
ாம் வாழ்த்துக்கள்
Ο
B
als
வீதி, நாவலப்பிட்டி
ர்டு:
ங் பிரைவட் லிமிடட்
s
நல்வாழ்த்துக்கள்
லை இலக்கிய மன்றம்
1லை, நாவலப்பிட்டி
கே. பொன்னுத்துரை
ாரட்னம் ளாளர்
செயலாளர்

Page 66
"உலகமெலாம் தமிழ் முழ
அகில இலங்கைத்
இனிதே நிறைவே
SUBRAMAN
GENERAL M
Agen Lever Broth Union Carbide Ce
No. 5, M. Hap
"வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமி
அகில இலங்கைத் த இனிதே நிறைவே
R. K. ARUMU
Jeyaletchua Jezoellers &
No. 28, M Hapo

க்கம் செய்தல் வேண்டும்"
தமிழ் மொழித் தினம் பற வாழ்த்துக்கள்
AM STORES
(ERCHANTS
is for : ers Products ylon Ltd. Products
in Street utale
ழ் மொழி வாழிய வாழியவே
தமிழ் மொழித் தினம் பற வாழ்த்துக்கள்
GAM & SONS
my Bankers *awn Brokers
ain Street utale

Page 67
உங்களுக்குத் உத்தரவாதமுள்ள நவ அழகுக்கு அழகஉட் 22 கரட் தங்க
நம்பிக்கையான சி ரம்மியமான தங்க நை
171, செட்டியார் தெ
தொலைபேசி
 

தேவையான நாகரிக டிசைன்களில் டும் தரமான அசல்
நகைகளுக்கு
றந்த ஸ்தாபனம் !
க உலகின் சுரங்கம் !
260747
ഴ്ക്
கரு, கொழும்பு ~ 11
: 43,676
ས།

Page 68
WITH BEST C FRC
V. J. P. INTER
"INTER MC 240, GALL COLO | EL: 5
 

OMPLIMENTS DM
RNATIONAL
D BOOK" E ROAD MBO 6
O3 4
5

Page 69
தேசிய நிலைத் தமிழ் மொழி
4.1 - பிரிவு 1 - வாசிப்பு
மாணவரின் பெயர்
செல்வி என். சுஜீவா செல்வி எம் . ஆர். ஜெஸிலா செல்வி ம. லோகபரணி செல்வி எம். எம். எப். இஸ்ரினா செல்வன் கே. ஜெகதீசன் செல்வி எம். கே. எப். முஸ்னி செல்வி ரா. திவ்யா செல்வி எம். ஏ. எப். சாயிலா
4.1 - பிரிவு 2 - வாசிப்பு
செல்வி எஸ். சிந்து ஜா செல்வி பி. புர்கான் பீபி செல்வி அ. மேரி அணிற்றா செல்வி ஈ. கனூாசியா செல்வி ஜி.பிரியதர்ஷிணி செல்வன் எம். எம். எம். மப்ராஸ் செல்வி எம். என். நப்லியா பர்வின் செல்வி எம். எப். றம்லா
பங்குபற்றுே
LTT60)
சிலா/ குசலை த பொ/அல்நியாய்
யா/ மஹாஜன க கம்/அல்லளமுல்ல நு/டிரேட்டன் த Gas/LDITG) / Smongs ப/தமிழ் மகளிர்
கா/வெலித்தர மு
பு/இந்து தமிழ் ! அ/இக்கிரிகொல் மட்/புனித சிசிலி நீர்/விஜயரட்ணம் க/கம்ப/ழரீ மத்து கே/மாவ/ ஸாஹி ப/அல் இர்ஷாத்
மாறை/வெலி/அந்
4.2 - பிரிவு 1 - எழுத்து ஆக்கம், சொ
செல்வி எஸ். திவ்யா செல்வன் ஜே. எம். ஜெனிஸ் செல்வி மைதிலி விவேகானந்தன் செல்வி சுபுகி ஜூடித் கோணாஸ் செல்வி எஸ். அபிராமி செல்வி எம். ஆர்.எப். யாஸிரா செல்வன் சி. சதானந்த் செல்வி ஆர். சயந்தினி
4.3 - பிரிவு 2 - கட்டுரை,
செல்வி எம். சம்சுல் கரீமா செல்வி கே. ஐயூசா செல்வி செ. கவிதா பீரிஸ் செல்வன் தி. பிரசாந்திரன் செல்வி ஆர். பிரியாழினி செல்வி எம். என்.எப். ரிஸ்மினா செல்வன் நா. தமிழ்ச்செல்வன் செல்வி எஸ். எச். எப். பர்ஹா
பு/இந்து தமிழ் அ/நாச்சாதுவ ( தி/புனித பிரான் கொ/நல்லாயன் மா/சாந்த தோ6 கே/கேக/நாங்க ப/சரஸ்வதி கனி கா/முஸ்லிம் மக
கடிதம் வை
குளி/திவுரும்ெ அ/இக்கிரிகொ மன்/சென். மே புனித அந்தோலி g5 / 56u 6uTulu 60 LI கே/நாங்கள்ள
ப/சார்னியா இ
கா/உஸ்வத்ருமுன்

த்ெ தினப் போட்டிகள் - 1997
வார் விபரம்
.வி., பங்கதெனிய முஸ். வித்தியாலயம் ல்லூரி
ஸாஹிரா வித்தி ,பஸ்யால வி., கொட்டகலை ரா தே பாட, மாவனல்ல ம.வி., பதுளை
ஸ்.ம.வி., பலப்பிட்டிய
D.வி., புத்தளம் லாவ மு.ம.வி. luLum LD956fñ LD. 6íSlğ5ğ5.
இந்து மத்திய கல்லூரி மாரியம்மன் வித்தி. ரா தே. பாட , மாவனல்ல மு.ம.வித்தி., ஹாலிஎல
நூர் மக.ம.வித்தி,தெனிபிட்டிய
ல்வதெழுதல்
ம.வித்தி. , புத்தளம் மு. ம. வித்தியாலயம் ஸ் சவேரியர் ம.வித்தி, கன்னியர் மடம், கொ.13 மையர் ம.வித்தி. ள்ள மு.வித்தி, துல்ஹிரிய ஷ்ட வித்தி, பதுளை ளிர் ம.வித்தி.
தல்
ால முஸ்லிம் வித்தியாலயம்
லாவ மு.ம.வித்தியாலயம் ரிஸ் பெ. வித்தியாலயம்
யார் ஆ.ம.வித்தி.,வத்தளை
வித்தி, நுவரெலியா முஸ்லிம் வித்தி, துல்ஹிரிய
1 த.வி., கந்தகெதர ஹாஸனா மகளிர் ம.வித்தி.
Lontosrt600tub
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் GLDsu LDTEST6Oorld மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் 96.16 T DITST600T to தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் p616 T LDITST600TLo தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
p6116). T LDT), T660To தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
p616) T LDITS T600TD தென் மாகாணம்

Page 70
4.3 - பிரிவு 3 - கட்டுரை, கடிதம் வரை
செல்வி எஸ். கார்த்திகா L/596). 59ě56mont ut செல்வி கே. எப். ரிகாஸா அ/கலாவெவ மு செல்வி தேவதாஸ் பிரமிலா மட்/கல்லடி வி6ே செல்வி எம். எச். எப். ருஸ்தியா அளுத்கம்வீதிய மு5 செல்வன் வி. ருஷாந்த்பாபு நு/கொட்டகலை செல்வி வி. கிருசாந்தி g/uGurt /USunrio செல்வி க. பிரியதர்சிணி ப/அப்புத்தளை த
செல்வி எம். என். எப். முஷ்பிகா கா/ஸாஹிரா தே
4.4 - பிரிவு 4 - கட்டுரை, சுருக்கம், வி
செல்வி எம். எம். நஸ்மிலா இப்/அல் அஷ்ரக் செல்வன் ஏ.எம். அனுாஸ் அ/நேகம முஸ், ! செல்வி உமர்லெப்பை ஸினிஸ் கமு/அக்/ஆயிஷ செல்வி வே.பிரியதர்ஷனி புனித அன்னம்மாள் செல்வி எஸ்.மோகன தர்ஷினி மா/அமிதியா மு. செல்வி ஏ. எல். எப். சபீக்கா கே/மாவ/பதுரிய செல்வன் க. சுதாகரன் ப/அப்புத்தளை த
செல்வன் எம். ஐ.ஸெய்னுஸ் ஸிஜ்ஆன் மாறை/அறபா ே
4.5 - பிரிவு 5 - தமிழியல் கட்டுரை
செல்வன் கே. எல்.எம். ரியோன் குளி/கொட்டம்ப
செல்வி எஸ். எல். ஐ. நளீரா பொ/அல் அக்ஸா செல்வி ஏ. டபிள்யூ. அஸ்மியா கல்/அல்மசார் உt செல்வி எம். ஏ. எப். நிலூபா ஜஸ்மின் அல் பத்ரியா ம.வி செல்வி வி. யோகேஸ்வரி க/கம்/சரஸ்வதி செல்வி எம். என்.எப். நஸ்மிலா கே/பாபுல்ஹஸன் செல்வி எம். எ. நஸிரா ப/ராஸிக் பரீத் மு செல்வி எம்.எஸ்.எப். ஷபிக்கா கா/வெலித்தர மு
4.6 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - குறு ந
செல்வி ஏ. எஸ். ஸ்பாக்கியா ஜெஸ்மின் நிக/பாபுல் ஆதம்
செல்வன் ம. பிரவீணன் யா/யூனியன் கல் செல்வி ஏ. பாத்திமா பர்ஹானா பாத்திமா முஸ். செல்வன் ம. யூஜீன் விக்டர் நு/அம்ப/ஹோலிரே செல்வி எஸ். எச். எப். ரிஸ்னா இ/பலா/பலாங்ெ செல்வி நிரோஷினி சுகந்த பெருமாள் ப/தமிழ் மகளிர் செல்வி எம். எப். றிஸ்லா மாறை/வெலிகம அ
4.7 - பிரிவு 4 - கவிதை ஆக்கம்
செல்வி எம். யூ. முனிரா கிரி/அலபடகம அ செல்வன் எம். எஸ். ஜே. ரியாட் அ/பமுனுகம முள் செல்வன் சி. சபேஷன் வ/தமிழ் மத்.ம.6 செல்வி ஜே. டயானா சுபாசினி தோப்பு அ.த.க. செல்வன் எம். என்.எம்.நஸ்குல் சமீர் மா/ ஸாஹிரா மு. செல்வி ஆர். சசிகலா இ/பலா/றை. த. செல்வி எஸ்.எம்.எஸ். ஸாலிஸா ப/குருத்தலாவ மு செல்வி எம். எப். றிஸ்லா மாறை/வெலிகம அ.

தல்
.ம.வித்தி , கல்பிட்டி íu). LD35. LD. 6íSlğ5ğ. கானந்த ம.வித்தி. 0லிம் மக.ம.வித் தர்காடவுன்
த.ம.வித்தி. காடை சி.சி. த.வித்தி. . LD. LD. 6ÍSlgö5ğ5S.
.பாடசாலை, கிந்தோட்ட
ளம்பரம்
மு.ம.வி. , தல்கஸ்பிட்டிய ). வித்தியாலயம் ா பாலிகா ம.வித்தி.
மகளிர் ம.வித்தி, வத்தளை வி. , உக்குவெல ா மத். கல்லூரி, மாவனல்ல மிழ் மத்தி. ம. வித்தி.
நசிய பாடசாலை
பிட்டிய மு.ம.வித்தி, ம. வித்தியாலயம் LuñT LuTL9FT6oo6u பி., கஹட்டவிட்ட ம.வி., புசல்லாவ
மத். கல்., வறக்காப்பொல
pஸ்.ம.வி., பண்டாரவளை
ஸ்லிம் ம.வி., பலபிடிய
ITL 5lb
மு.வி., மினுவன்கொடே லூரி, தெல்லிப்பளை மக. ம. வித்தியாலயம் ாசரி த.ம.வித். பொகவந்தலாவ காடை த.ம.வித்தி. ம. வி. , பதுளை ந்நூர் மக.ம.வி.,தெனிபிடிய
|ல்அமீன் ம.ம.வி.
வித்தியாலயம் பித்தி, வவுனியா பித்தி., கொச்சிக்கடை ம.வி., மாத்தளை
ம. வி. , பலாங்கொடை
ம.ம.வித்தி,
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் விடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
A6MI6 uT LDT35 T6SSTLD தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
616) T DTsm6õSTüd தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் D6M 6NuT LDTEST GOOTLD
நூர் மக.ம.வித்தி, தெனிபிடிய தென் மாகாணம்

Page 71
4.7 - பிரிவு 5 - கவிதை ஆக்கம்
செல்வி எம். ஜெ. பாஹிரா செல்வன் ஏ. டபிள்யூ. மாஹிர் செல்வன் ம. ஜெ. அகிலன் குருஸ் செல்வன் ஆ. இ.வாமலோசனன் செல்வி ஈ. அன்னகாமாட்சி செல்வி எம். இஸட்.எப். ஏவ்ஸான் செல்வன் எம். சிவசுப்பிரமணியம்
செல்வி பீ. பார்வதி 4. 8 - பிரிவு 4 - சிறுகதை
செல்வி ஏ. எம். ஸியானா செல்வன் ஏ.ஜே. அமானுல்லா செல்வி சி. ஆரபி செல்வி என். கலாதேவி செல்வி எப். சம்சம் பாத்திமா செல்வி ஆர்.ஜெயநந்தினி செல்வி பெ. ராதிகா செல்வி எம். ரி. எப். பர்ஸானா
4.8 - பிரிவு 5 - சிறுகதை
செல்வி செல்வி செல்வி
ஜே. ஏ.ஜே. பிர்தவ்சியா எச்.பி. முத்து மெனிக்கே மாதுமை சிவசுப்பிரமணியம் செல்வி மு. வனிதா செல்வி ஆர். ரஜினா செல்வன் எம். எஸ்.என். ரிஷான் செல்வி தெய்வீகரஞ்சனி முருகேசு செல்வி எம். ஏ. எப். நுஸ்ரா
4.9 - பிரிவு 1 - பேச்சு
செல்வன் டீ.எம்.எப். தஸ்னிம் செல்வன் எம். ஐ. எம். மிப்ராஸ் செல்வன் மா. சரண்ராஜ் செல்வி எம். ஆர்.எஸ்.சப்ரா செல்வி ரிஸ்பா சமானுதீன் செல்வன் எம். டிலான் பிரதீப் செல்வன் ம. தர்மராஜ் செல்வன் ஏ. கே. ஏ. காலித்
4. 9 - பிரிவு 2 - பேச்சு
செல்வி யூ, துஷ்யந்தி செல்வன் இஸட். ஏ. அஸ்லம் செல்வன் சக்கரவர்த்தி சதுவர்த்தனன் செல்வி ரி அதிஷ்டப் பிரதா செல்வி பே. யோகவித்யா செல்வன் என்.சேம். கிர்ஷான் செல்வன் க. வினோத் செல்வி எம். சிமாலா
பு/அல் அக்ஸா ம. அ/இக்கிரிகொல்ல தி/புனித அந்தோ கொ/பம்பலப்பிட்டி க/கம்/சி.சி. தமிழ் கே/மாவ/ஸாஹிர ப/சரஸ்வதி மத்தி மாறை/அரபாத் தே
ஆக்கம்
நிக/ பண்ணவ மு அ/கடாண்குகம ஜ uur/660TTSD 6) சீ. டபிள்யூ. டபிள்யூ. 5/615/LDL6).j6061T இ/பலா/பலாங்கெ ப/லுனுகல த. வி ஹம்/ஸஹிரா தேக்
ஆக்கம்
க/அல் இர்பான்ம. அ/கஹட்டகஸ்திகி தி/புனித மரியாள் கொ/நல்லாயன் க மா/அந்நூர் மு.வி கே/மாவ/பதுரியா Lu/ust Tí g5S 2 LD. மாறை/வெலிகம அந்
பு/இந்து தமிழ் ம. அ/இக்கிரிகொல்ல மன்/சித்திவிநாயக பாசியத்துல் நஸ்ரியா க/விஹாரமாதேவி இ/பலா/பலாங்கெ ப/சார்னியா இல
கா/மழ்ஹறுஸ் ஸா
பு/இந்து தமிழ் ம. க/கனேவல்பொல மட்/புனித மிக்கே நீர்/விஜயரட்ணம் நு/கொட்டகலை இ/எம்பி/பரியோவ ப/கொஸ்லந்த த. மாறை/வெலிகம அர்

ம.வித்தி, கல்பிட்டி in Gu (p. Ld. 6555. னியார் ம.வித்தி, மூதூர்
இந்துக் கல்லூரி 1.வித்தி, புசல்லாவ ா தே. பாட, மாவனல்ல ப ம.வித்தி, பதுளை தசிய பாட, வெலிகம
.வி., கொபெய்கனே ாயா மு.ம.வித்தி. கந்தவரோதய கல்லூரி கன்னங்கர ம.ம.வி, மத்துகம மதீனா மு.ம.வித்தி. ாடை த.ம.வித்தி. த்தியாலயம் சிய பாடசாலை
ம.வித்., பொல்கஹவெல லிய மு.ம.வித்தி. கல்லூரி ன்னியர் மடம், கொ.13. 1. , வரக்காமுற
மத். கல்., மாவனல்ல வித்தி. , பதுளை நூர் மக.ம.வித்.தெனிபிட்டிய
வித்தியாலயம் jn 6u op. LD. 65)ëf). 5ர் இந்துக் கல்லூரி
முஸ்லிம் மக.ம.வி.,பேருவளை ம.வித்தி, ாடை ஸி. ஸி. த.வித்தி. 1 த.வி., கந்தகெதர ல்ஹியா தே. பாட, காலி
வித்தி.
ல் தேசிய பாடசாலை இந்து ம.வித்தி. த.ம.வித்தி.
ான் த.ம.வித்தி.,றக்வான ம.ம.வித்தி.
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
poisu LD5m60Orio தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் Gudså Lomsmssorlo மத்திய மாகாணம் சப்ரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் 96T6) T Loftsm 600TLD தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்ரகமுவ மாகாணம் 2616 T LDITS, T600TD தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
A6MI6 uT LDTEST 600Tio
நநூர் மக,ம,வித்,தெனிபிட்டிய தென் மாகாணம்
9

Page 72
4.9 - பிரிவு 3 - பேச்சு
செல்வி ஏ.டபிள்யூ.எஸ் அர்ஸதா செல்வன் இஸட். ஏ. அஷ்ரப் செல்வி தேவகி நடராஜா செல்வி என்.ஜெயப்பிரசன்யா செல்வி. ஜே. உஷாந்தினி செல்வி ஏ. எப். சஹீரா செல்வி தி. சுசேனா செல்வி எம். லமீமா
4.9 - பிரிவு 4 - பேச்சு
செல்வி ஏ. எச். மும்தாஜ் செல்வன் ஏ. எஸ். றஸ்லான் செல்வி க. சயிலாஜினி செல்வி எம். என்.எப். நஸ்ரியா செல்வி சி. சரவண லச்சுமி செலவி எம். எச்.எப். ஹிஸானா செல்வி க. சுதர்ஷனி செல்வி நிலூசா ஸறுாக்
4.9 - பிரிவு 5 - பேச்சு
செல்வன் ஏ. எம். மிஹ்லார் செல்வி எஸ். ஏ. தஸ்லீமா செல்வி லோ. காயத்திரி செல்வன் ஏ. டபிள்யு.எம். சரீர் செல்வன் சிவகுமார் செல்வி ரீ. துஷாந்தனி செல்வன் மு. புனிதராஜா செல்வி என். மிஸ்ரா பரீனா
4.10 - பிரிவு 1 - பாவோதல்
செல்வி வை. ஜீவராணி செல்வி கே. தீபாகுமாரி செல்வன் இ. மால்மருகன் செல்வி ஆ. கலைமதி செல்வி எஸ் ராஜினி செல்வி பீ. சாந்தி செல்வி அ. எஸ்தர் பெனிக்கா
பு/அல் அக்ஸா ம அ/கனேவல்பொ6 வவு/இறம்பைக்கு நீர்/விஜயரட்ணம் க/கம்/சி.சி. தமி கே/தெகி/நாப்பா ப/பிட்டரத்மலை ( மாறை/அல்மினா
பு/திகழி மு. வித் அ/கலாவெவ முள் வவு/தமிழ் மத்திய பாஸியத்துள் நஸ்ரி நு/கொட்டகலை
கே/மாவ/நூராணியா ப/தமிழ் மகளிர் ப ஹம்/ஸாஹிரா தே
பு/ஸாஹிரா தேசி அ/இக்கிரிக்கொல் மட்/வின்சென்ட் 1 திகாரிய அல்-அஷ்ஹ நு/அம்ப/புனித ே கே/தெஹி/சுலைமாணி ப/பசறை தமிழ் ம மாறை/வெலிகம அந்நூ
கு/இந்து தமிழ் ம பொ/மன்னம்பிட்டி தி/இ.கி. ச.ழரீகே கொ/விவேகானந் நு/தலவாக்கலை இ/பலா/மெத்தகர் ப/நாயபொத்த இ
செல்வன் ஆர். ஏ. நுபைல் அஹமட் மாறை/கிரிந்த முஸ்
4.10 - பிரிவு 2 - பாவோதல்
செல்வி எஸ். அபிராமி செல்வி ஜெ. ஏ. றியானா
செல்வி கேட்றுாட்சிந்தியா பரமநாதன் செல்வி பவித்திரா கிருபானந்தமூர்த்தி
செல்வி ஜே. ஜெனிட்டா செல்வன் ஜே. கீதன் செல்வன் மு. சுமன்ராஜ்
செல்வி பி.எச். நிஸ்மின்
சிலா/பெர்ணதேத் அ/அசரிகம மு.வி மட்/புனித சிசிலி கொ/இராமநாதன் க/கம்/ழரீ முத்து g/u Gorff /60)p g36 | ப/பண்டாரவளை
ஹம்/ஸாஹிரா ே
p

ம.வித்தி , கல்பிட்டி
மு.ம.வித்தி, ாம் மகளிர் ம. வித்தி. இந்து மத்திய கல்லூரி
வித்தி, புசல்லாவ வல மு.ம.வி., அவிசாவல இல, 1 த. வித்தி. ம.வித்தி., மீயல்ல
தி., கல்பிட்டி
லிம் ம.ம.வித்தி. ம. வித்தி. பா முஸ்.ம.வித்தி,பேருவளை த.ம.வித்தி. ம.வி.,உயன்வத்த தெவனகல . வித்தியாலயம் சிய பாடசாலை
ய கல்லூரி லாவ மு. ம. வித்தி. மகளிர் தேசிய பாடசாலை றர் ம.ம.வித்தி. கலகெடிகென ஜாசப் த. வித்.மஸ்கெலிய யா மக.கல்லூரி,கன்னத்தோட்டை .ம.வித்தி. ார் மக.ம.வித்தி, தெனிபிடிய
கா வித்தி, குருநாகல்
தமிழ் ம.வித்தியாலயம் ாணேஸ்வர இந்துக்கல்லூரி தா கல்லூரி, கொழும்பு 13 த.ம.வித்தியாலயம் த த.வித்தியாலயம் U.1 த.வித்தியாலயம்
கணி.வித்தி, புஹால்வெல்ல
த.ம.வித்தியாலயம் த்தியாலயம் in LD56 LD... sóliás.
இந்து மகளிர் கல்லூரி ாரியம்மன் வித்தி. கம்பளை
ம.வித்தியாலயம் த.ம.ம. வித்தி.
சிய பாடசாலை
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் p616urt Lorrest storio தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம்
தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
SMI6 u T L DIT GST 600TüD தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் GuD6ü LDIT&T 6ooTüD மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் 96716 T DITE TGOOTin தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
O

Page 73
4.10 - பிரிவு 3 - பாவோதல்
செல்வன் ஏ. சிசில் பிரியங்கர செல்வி எம். திருச்செல்வி செல்வி வ. துஷாறா செல்வன் இ. இராகவன் செல்வி வி. லீலாகுமாரி செல்வன் எம். ஜெகதீஸ்வரன் செல்வி வ. சுபதர்சினி செல்வி எம். ஏ. எப். நஸ்ரின்
பு/கட்டைக்காடு ே பொ/ஹெவன்பிட்டி யா/யாழப்பாணக் க கொ/பம்பலப்பிட்டி நு/கொட்டகலை இ/பலா/றை.த.ம. ப/அப்புத்தளை தமி ஹ/யக்கஸ்முல்ல முள்
4.10 - பிரிவு 4 - பாவோதல்
செல்வி ஏ. எச். இப்திக்கா பானு செல்வன் ஏ. ஆர். றிஸ்வான் செல்வன் சீ. ஸ்கந்தன் செல்வி ஜெயலகூழ்மி சிவகுமார் செல்வி யமுனாலினி பத்மநாதன் செல்வன் இரா. மதிவண்ணன் செல்வன் ர. பரதரட்னம் செல்வி எம். எஸ். எப். பரீசா
பு/குறிஞ்சிப்பிட்டி
அ/கனேவல்பொல மட்/புனித மிக்கேல் கொ/இராமநாதன் மா/புனித தோமை இ/பலா/றை. த.ம. tu /3560d6) LD56T 5. 6. கா/ஸாஹிரா தேசி
4. 10 - பிரிவு 5 - பாவோதல்
செல்வி எம். எச். வர்தியா செல்வி எஸ். நீஹால் ஜென்னா செல்வன் இ. புலேந்திரன் செல்வி எம். எவ். எவ். பரீஹா செல்வி ஜே. ஜெயப்பிரபா செல்வி ஏ. சாந்தகுமாரி செல்வி சந்திரமேகலா காத்தையா செல்வி ஆர்.ஜெயப்பிரபா
கிரி/கெசூனகொ அ/இக்கிரிகொல்ல தி/சேனையூர் மத் அல். பத்திரியா ம.6 நு/அம்ப/புனித கட் இ/எம்பி/பரியோவா Lu/luğF 60) gD g55L6ğg LD. கா/முஸ்லிம் மகளி
4.1 - பிரிவு 2 - இசை - தனி
செல்வன் பி.அருண்
செல்வி எம். மகேஸ்வர வதணி செல்வன் ச . லக்மன் செல்வி சு. ஹேமசுதா செல்வி ழரீ, சுதர்ஷிணி
செல்வி எஸ். பவானி
செல்வி ரா. பூரீதரி
செல்வி இஸட், நிஸாமியா
சிலா/வடிவாம்பிகை
பொ/ஹெவன்பிட்டி யா/மஹாஜனா கல் கொ/விவேகானந், க/மோபிறே ம. வி இ/பலா/மெத்தகந் ப/பண்டாரவளை தி ஹ/ஸாஹிரா தேசி
4.1 - பிரிவு 3 - இசை - தனி
செல்வன் கு. ராஜ்பவன்
செல்வி என். தர்சினிதேவி
செல்வி பூரீமகள்
செல்வன் பி. குமரேஸ் செல்வன் எஸ். திவாகர்
செல்வி எஸ். சசிகுமாரி
செல்வி ம. ராசினி
செல்வி எம்.ஜே.எஸ். றிஸ்மியா
பு/இந்து தமிழ் ம. பொ/ஹெவன்பிட்டி யா/வேம்படி மகளி நீர்/விஜயரட்ணம் { க/அசோகா வித்தி கே/தெகி/புளத்ெ unt/u GTLITU6 u606m ஹ/ஸாஹாரா தேச

றா, க.த.வித்தியாலயம் த.ம.வித்தியாலயம் கல்லூரி இந்துக் கல்லூரி ந.ம.வித்தியாலயம் வித்தி, பலாங்கொடை ழ் ம.ம.வித்தியாலயம் w.கனி. வித், வீரகெடிய
மு.வித்தி, கல்பிட்டி மு.ம.வித்தியாலயம் v தேசிய பாடசாலை
இந்து மகளிர் கல்லூரி யர் ம.வித்தி, மாத்தளை வித்தி. , பலாங்கொட பி., ஹெப்டன் lu utilism60su
ல்ல தேசிய பாடசாலை ாவ மு.ம.வித்தி. திய கல்லூரி வித்தி, கஹட்டோவிட்ட பரியேல் ம.வி. ஹட்டன் ன் த.ம.வித்தி, றக்குவான
ம.வித்தியாலயம் ர் ம.வித்தி.
த.வித்தி. முன்னேஸ்வரம் த.ம.வித்தியாலயம் லூரி த கல்லூரி,கொழு. 13,
த்தியாலயம் த த.வி. பலாங்கொடை த.ம.ம.வித்தியாலயம் luu urtL8T606)
வித்தியாலயம், புத்தளம் த.ம.வித்தியாலயம் ர் கல்லூரி இந்து மத்திய கல்லூரி
யாலயம் காகுபிட்டிய த.ம.வித்தி.
த.ம.ம.வித்தியாலயம் சிய பாடசாலை
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம்
ஊவா மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
D66 un uomtatsmr 60GTüd தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாமண் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் a6IIS IIT LDITEIT 6brlo தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் 96.16 T Lost 5 IT600TD தென் மாகாமண்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
SIsu T DITSIT600TLD தென் மாகாணம்

Page 74
4.1 - பிரிவு 4 - இசை - தனி
செல்வி ரி. சந்திரவதனி செல்வி வை. கோசலா செல்வி இ. தாரணி செல்வன் ச. வித்தியாசங்கர் செல்வி எஸ். பிரியதர்ஷிணி செல்வி என். மைதிலி செல்வி ரா. ழீரஞ்சனி
செல்வன் ஆர். நவாஸ்தீன்
சிலா/வடிவாம்பிை பொ/ஹெவன்பிட் யா/வேம்படி மகளி கொ/பம்பலப்பிட்டி க/கம்/புனித அன் இ/பலா/மெத்தகர் ப/மகளிர் மத்திய ஹம/ஸாஹிரா தே
4.1 - பிரிவு 5 - இசை - தனி
செல்வன் எல். நடராசா செல்வன் எஸ்.பவுஸர்தீன் செல்வன் சி. அகிலன் செல்வன் கே.பிரபாநந்தனன் செல்வன் என். சுபாகரன் செல்வன் எம்.எஸ்.எம். நபிஸ்
செல்வி தா. தர்சினி
சிலா/பெர்ணதேத் பொ/அல்றிபாய் மு unt/uf(Eurroun 6ör
கொ/றோயல் கல் க/புனித அந்தோ கே/மாவ/மடுள்போ ப/பண்டாரவளை
4.12 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - இசை
4.13 - பிரிவு 1 - நடனம் -
செல்வி எஸ். ஷாலினி செல்வி எஸ். பாக்கியலெட்சுமி செல்வி பு. அமிர்தினி செல்வி சுகிலனி சுந்தரானந்தா செல்வி சசிரேகா யோகராஜா செல்வி எஸ்.காருண்யா செல்வி ஜெ. தனுஸியா திலகம்
செல்வி எம். எச்.எப்.சிஹானா
4.13 - பிரிவு 2 - நடனம் -
செல்வி எம். மயூரி செல்வி பா.புஸ்பலதா செல்வி இ. பிரதீபா செல்வி எஸ். மதுரிகா செல்வி ஜே. சங்கீதா செல்வி ஜே. சாமினா செல்வி ச . ஹர்ஸானந்தி செல்வி ரி. நந்தனி
சிலா/வடிவாம்பின அ/துருக்குராகம
மட்/புனித மிக்கே நீர்/விஜயரட்ணம் க/புனித அந்தோ இ/பலா/மெத்தகந்த ப/தமிழ் மகளிர் 1 மாறை/ஸாஹிரா
தனி
சிலா/ நஸ்ரியா ம பொ/முத்துக்கல்
தி/ழரீசண்முகா இ கொ/சைவ மங்ை க/விஹாரமகாதே இ/பலா/பின்னவ ப/பண்டாரவளை
கா/சேர் ராசிக் 1
தனி
பு/இந்து தமிழ் ம பொ/ஹெவன்பிட் வவு/இறம்பைக்கு நீர்/விஜயரட்ணம் க/கம்/சாந்த என் இ/பலா/பலாங்.ெ ப/பண்டாரவளை மாறை/ஹென்பர்

க த.வித்தியாலயம் டி த.ம.வித்தியாலயம்
ர் கல்லூரி . இந்துக் கல்லூரி றுாஸ ம.வித். நாவலப்பிட்டி நத த.வித்தி.
ம.வித்தியாலயம் தசிய பாடசாலை
த.ம.வித்தியாலயம் மு.ம.வித்தியாலயம் கல்லூரி
லூரி
னியார் கல்லூரி வ மு.ம.வித்.,ஹெம்மாதகம தமிழ் ம.ம.வித்தி.
- குழு
க த.வித்., முன்னேஸ்வரம் முஸ்.வித்தி, கெக்கிராவ 5ல் தேசிய பாடசாலை இந்து மத்திய கல்லூரி னியார் கல்லூரி, கண்டி 5 த.வித்தி, பலாங்கொடை ம.ம.வித்தியாலயம் ம.வித்தி: , வெலிப்பிட்டிய
த். கல்லூரி த.ம.வித்தியாலயம் இந்து மகா கல்லூரி கயர் கழகம்
வி ம.வித்தி. லை த. வித்தி. g5. LD. LD. 6íSlğ5ğS. பரீக் கனி வித்தி.,பலபிட்டிய
கா வித்தியாலயம் டி த.ம.வித்தியாலயம் ளம் மகளிர் ம.வித்தி.
இ. ம. கல்லூரி ாறுாஸ் ம.வித். நாவலப்பிட்டி காடை ஸி.ஸி. த.வித்தி. த.ம.ம.வித்தியாலயம் ட் த.கனி வித்., தெனியாய
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
2

Page 75
4.13 - பிரிவு 3 - நடனம் - தனி
செல்வி என். துர்க்காதேவி செல்வி ரி. திருநிறைச்செல்வி செல்வி நளாயினி பாலச்சந்திரன் செல்வி த. செந்தூரி செல்வி சிவாயினி சிவயோகநாதன் செல்வி ஏ. ஜெயந்தி செல்வி ந. பூரீதேவி செல்வி எம். சந்திரமதி
4.13 - பிரிவு 4 - நடனம் -
செல்வி யோ.ஜசிந்தா
செல்வி ஏ. வாசுகி
செல்வி அ. நித்தியா செல்வி ம. காயத்திரி செல்வி பிரசாதினி குமாரசாமி செல்வி டி. சசிகலா செல்வி அ. கிருஸாந்தி செல்வி ஜி.வசந்தி குமார்
4.13 - பிரிவு 5 - நடனம் -
செல்வி ரூத், ஜெயவாஹினி
செல்வன் செ. பூரீகண்ணன்
செல்வி இ.இரட்னாம்பாள்
சிலா/வடிவாம்பிை பொ/ஹெவன்பிட் தி/புனித மரியாள் கொ/இராமநாதன் க/பெண்கள் உயர் g/uGurt/usunriod ப/பண்டாரவளை
மாறை/ஹாலந்தா6
தனி
புத்/இந்து தமிழ் அ/கெக்கிராவ மு மட்/இந்துக் கல்லு கொ/இராமநாதன் க/பெண்கள் உயர் g/ugust /usumrijos u/பண்டாரவளை
மாறை/ஹாலந்தால்
தனி
கு/ஹிஸ்புல்லாஹ் யா/பெரியபுலம் ம கொ/இராமநாதன்
4.14 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - நடனம்
அ/கனந்தராகட்டு தி/ழரீ சண்முகா ! கொ/சைவ மங்ை நு/கொட்டகலை
இ/எம்பி/இலங்கா
4.15 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - நாட்டி
யா/இராமநாதன் கொ/சைவ மங்ை LDIT /umésdu guig
4.16 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - இலக்கி
பு/கட்டைக்காடு ( பொ/அல் றிபாய்
தி/புனித சூசையப்ட கொ/சைவ மங்ை நு/வெலிங்டன் த கே/மாவ/நூராணியா ப/சார்ணியா தமி கா/மழ்ஹது ஸ்ஸா

க தமிழ் வித்தியாலயம்
டி த.ம.வித்தியாலயம்
கல்லூரி
இந்து மகளிர் கல்லூரி
g5D untL&T606)
ம. வித்தியாலயம் .ம.வித்தியாலயம் ாரி, மட்டக்களப்பு
இந்து மகளிர் கல்லூரி தர பாடசாலை ாடை ஸி.ஸி. த.வித்தி. த.ம.ம.வித்தியாலயம் வ த.கனி. வித்தி.
ம.வித்தி, குருநாகல் வித்தியாலயம்
இந்து மகளிர் கல்லூரி
) — (5(լք
செலியாவ மு.வித்தி. இந்து மகளிர் கல்லூரி கயர் கழகம் தமிழ் மகா வித்தியாலயம் பேரி த.வித்தி , இத்தகந்த
ப நாடகம்
கல்லூரி கயர் கழகம்
ம. வித்தியாலயம்
ய நாடகம்
றோ.க. த.வித்தி, புத்தளம் முஸ். மகா வித்தியாலயம் ர் கல்லூரி, திருகோணமலை கையர் கழகம்
மிழ் வித்தியாலயம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம்
வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
ம.வித்தி, உயன்வத்த, தேவனகலசப்பிரகமுவ மாகாணம்
p ம.வித்தி. , கந்தெதர ல்ஹியா தேசிய பாடசாலை
ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்

Page 76
4.17 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - வில்லு
பு/குறிஞ்சிப்பிட் பொ/மன்னம்பிட் தி/புனித அந்தே கொ/பம்பலப்பிட் நு/ஸ்டோனிக் கி g/uGuit /usum rio ப/ரொஸ்ட் த 6 மாறை/ஹாலந்தா
4.18 – பிரிவு - திறந்த போட்டி - விவா
பு/ஸாஹிரா தேசி அ/ ஸாஹிரா தே யா/ஸ்கந்தவரோத கொ/நல்லாயன் நு/அம்/ஹோலி கே/மாவ/ ஸாஹி ப/பாரதி தமிழ் ம கா/மழ்ஹனுஸ்ஸ"
4.19 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - தமிழ்
சிலா/ நஸ்ரியா ம அ/கலாவெல முள் யா/ ஞானாசிரியா பாசியத்துல் நஸ்ரியா
நு/வல/இராகலை இ/பலா/பலாங்செ ப/தமிழ் மகளிர் L மாறை/வெலிகம
4.20 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - நாட்ட
கு/இந்து த.ம.வி பொ/மன்னம்பிட்டி வவு/இறம்பைக்கு கொ/இராமநாதன் மா/பலாபத்வெல
இ/பலாங்கொடை ப/சார்னியா த.ம கா/சேர் ராஸிக்
4.21 - பிரிவு - திறந்த போட்டி - முஸ்லி
செல்வி எம்.எஸ்.எப். இர்பானா செல்வன் இஸட். ஏ. அஷ்ரப் செல்வன் சா. ஹ. முகமட் இல்ஹாம் செல்வி எம்.ஜே.எப். முஜாசா செல்வி எஸ். நளிபா செல்வன் எம். எம். எம். பவாஸ் செல்வி ஏ. எஸ்.சர்மிலா பேபி செல்வி எம்.ரி.எப். தும்லா
சிலா/அல்ஹிரா மு5 அ/கனேவல்பொல மன்/அல்அஸ்ஹார் கொ/முஸ்லிம் மக க/கட்டு/பல்கும்பு கே/மாவ/தனாக ப/பாதினாவெல மாறை/வெலிகம அந்
7.

ப்பாட்டு
முஸ்.வித்தி, கல்பிட்டி தமிழ் மகா வித்தி. னியார் ம.வித்தி, மூதூர்
இந்துக் கல்லூரி ப் த.வித்தி, கொட்டகலை ாடை த.ம.வித்தி. த்தி., ஹாலிஎல வ தமிழ் கனிஷ்ட வித்தி.
தம்
ய கல்லூரி, புத்தளம் சிய பாடசாலை ா கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் கன்னியர் மடம், கொழு 13 ரோசரி த.ம.வித்தி, m (3g), um L., Lors 60Ts) ou வித்தி, பதுளை ல்ஹியா தே. பாடசாலை
அறிவு வினா விடை
த. கல்லூரி, சிலாபம் ஸ். ம.ம.வித்தி. ர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம் முஸ். மக.கல்லூரி, பேருவளை த.ம.வித்தி, ஹல்கரன்ஒயா காடை தமிழ் ம.வித்தி, ). வித்தியாலயம் அந்நூர் மக. ம.வித்தி,
mtii LumTL6ů
த்தி. , குருநாகல்
த.ம.வித்தி. திம்புலாகல ாம் மக.ம.வித்தியாலயம் இந்து மகளிர் கல்லூரி தமிழ் வித்தியாலயம் த.ம.வித்தியாலயம் வித்தி. , கந்தகெதர பரீக் கனி வித் ,பலப்பிட்டிய
ம் நிகழ்ச்சி
.ம.வித்தி,கொட்டராமுல்ல மு.ம.வித்தியாலயம் ம.வித்தியாலயம் ரிர் ம.வித்தியாலயம்
முஸ்.வித்தி. முஸ்.வித்தி, மாவனல்ல ஸ். வித்தி. ார் மக.ம.வித்,தெனிப்பிட்டிய
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் 2616 rt LiDT&T 6ooTo தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் 2616 IT DITF, T600To தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம் தென் மாகாணம்
Nר

Page 77
4.22 - பிரிவு விசேட பிரிவு
செல்வி டி.பி.சதுரிகா ரோஷானி செல்வி நிபுனி மகேஷிகா செல்வி மாலிகா காயத்திரி செல்வன் புத்திகா சுரஞ்ஜன் செல்வன் ஜே. டி. பிரமோத் பர்னாந்து செல்வி பி. ஆர்.ஏ.டி.கே.போகஹவத்த செல்வி மஹேஷா பிரியதர்ஷனி
விஜேயசூரிய செல்வி கித்மினி மதுசிகா குருகே
கிரி/தம்பதெனிய
அ/சுவர்னபாலி பா தி/திஸ்ஸ மகா வி கொ/ஆனந்தா க க/புனித அந்தோ (E85/LDIT6J/LDuyyurts
ப/யஹலராவ சில் கா/கிறிஸ்துதேவ
4.23 - பிரிவு - விசேட பிரிவு - தமிழ் உ
செல்வி ஆர்.எம்.அமாலி புயுதுணி
ரத்னாயக்கா செல்வி ஜி.டி.நதீசானி மெனிக்கே செல்வி அசங்கா சயாமலி செல்வன் லியனகே உஜிதா பன்னித
விக்ரமசிங்க செல்வி ஜே. டி. பிரமோத் பர்ணாந்து செல்வி எம். எச். ஏ. நிர்மலா
ஹெட்டி ஆர்ச்சி செல்வி மானெல் கருணாசாகர செல்வி ஹந்துன்நெத்தி ஹசிந்தா
உஹேசதி மெண்டிஸ் விக்ரமரத்ன
கிரி/தம்பதெனிய அ/சுவர்ணபாலி ப வவு/பரகும் மகா
கொ/ஆனந்தா க க/புனித அந்தோ
கே/மாவ/சுஜாதா ப/யஹலராவ சிங்
கா/தேவானந்த ம
r
மீண்டும்
"கொள்ளைபோல் வந்து ( வெள்ளம் வயலை விழுங் பின்னர் அது
வற்றியதும் ஓயா வலக்க பற்றி, அதோபார், பழையட வாழி, அவன்
ஈண்டு முதலில் இருந்து
தொடங்கும் மி(
"வெற்றி கண்டு
தோல்வி கண்டு
உள்ளம் சமநிை
உயர்ந்த பண்ப

ம.ம.வித்தி. லிகா ம.வித்தி. த்தியாலயம் ல்லூரி னியார் கல்லூரி
தேசிய பாடசாலை
ம.வித்தி. , வெலிமட பாலிகா ம.வித் ,பத்தேகம
றுப்பெழுத்து
ம.ம.வித்தி. ாலிகா ம. வித்தி. வித்தியாலயம்
ல்லூரி னியார் கல்லூரி
கனிஷ்,வித் , ரம்புக்கன .ம.வித்தி, வெலிமட
1.வித் , அம்பலாங்கொடை
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் சப்பிரகமுவ மாகாணம்
ossum LDTs 60 orto தென் மாகாணம்
வட மேல் மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்
மேல் மாகாணம் மத்திய மாகாணம்
சப்பிரகமுவ மாகாணம் ஊவா மாகாணம்
தென் மாகாணம்
கொடுமை விளைவித்து கியது . . .
ரத்தில் மண்வெட்டி டி கிண்டுகிறான் !
ம் முன்னேறுதற்கு டுக்கு "
மஹாகவி உருத்திரமூர்த்தி
「一ノ
༄༽
துள்ளாதும் துவளாதும் லை பேணுதலே
ாகும.
75

Page 78
“MVith best Cor
Sahal- ܠܵܐ .4رے
DEALERS IN CEYLON PRODUCE,
No. 17, Harrison J Phone : 0
Uith best Com
M.P. Joninu A
DEAUERS IN COCONU
362,364, I Mich Sri Lc
Pho Office: O66 - 22:37 f
7
 

pliments from
ideen کھسکے -Sons
LCENSED TO DEAL IN RUBBER
ones Road, Matale 66 - 2674
pliments from
bdeen SS SOn
T, COPRA AND RICe
Achin Street ale Inkon
|G : esidence : 066 - 3136

Page 79
ܢܐܠ
ஜெயா ஜெயா
நியாயமான விலையில் உ முந்துங்
பாலர் வகுப்புச் பல்கலைக் கழகம்
ԼJ6Ս6)I66)Ց5
UTL 576i எம்மிடம்
பொறியியல், பொருளியல், போன்ற பல்வேறு து மனோதத்துவம், நவீ சந்தைப்படுத்தல், சாஸ்திர்
போன்ற ஆங்கிலம் - தமிழ், தமிழ் -
அகராதி வ பண்டைத் தமிழர் இலக்கிய நூல்கள் தொட் அனைத் தொல்காப்பியர், நன்னூலி
ஆகியோர்
இலக்கண
நவீன பொழுதுபோக்
பிரபல எழுத்த நாவல்கள், சிறுகதைக
UITGAUi (g)
ஆகிய பல்வகை நூல்க
ஜெயா புத்த
இல. 688, காலி வீ
தொ. பேசி
JEA BOO
99, Upper Gr
Peoples Pork Sho
COlOnt
Téèl: 43

11 ஜெயா !!!
உங்கள் தெரிவுகளுக்கு கள் !
தொடக்கம் வரைக்குமான
ப்பட்ட }களும் p. 600r(6)
Bu, ៣លuយ துறைசார் நூல்கள் ன முகாமைத்துவம் ாம், கம்பியூட்டர் கல்வி நூலகள * தமிழ், பிரெஞ்சு - தமிழ்
6.556 டு இற்றைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் வரை
தும் 0ார், ஆறுமுகநாவலர் அருளிய
நூலகள, குச் சஞ்சிகைகள் நாளர்களின் ள், கவிதை நூல்கள் ால்கள் ளும் கிடைக்குமிடம்
5 நிலையம்
தி. கொழும்பு 03 : 580594
K CENTRE
Ound Floor Oping COmpleX DOll
3227

Page 80
% /ിലുf t کوثر
26, Palmyra
Color Tel:59751
 
 

h Mawath
hbO 3
7,597518

Page 81
Uith Best C. FrC
for your req
ENGINEERING
COMPUTER - ACCOUNTAN
FASHON MAC
Vi:
371, Dal (Adjoining Cou Colom
Pro ALL CEYLON DISTRIBUT Phone : 434.529,5410 Telex ; 22703 ACDILLE
Branc
100, Upper C People's Park
Phone :
81, Armo Colom Phone : .
 
 

ompliments
f
uirement of
LAW - MEDICAL
CY- EDUCATIONAL, BOOKS
GAZINES ETC.
sit
m Street rts Post Office) hbo 12
pS : ORS INVESTMENTS LTD. 99 Fax: (94) 541099 E Cable : KENNADIES
hes :
Ground Floor , Colombo II 43O346
ur Street bo I2 434539

Page 82
இதோ ஒரு
பாலர் புத்தகங்கள், பா நூல் நிலையங்களு எம்மிடம் கி
அஷ்டலசஷ்மி தி
டயறி
ஜூலை தயாரிப்பாளர்களும் வி
896)0L6)ÖoQL
320, செட்டியார் தெ
தொ. பேசி : 3
தமிழ்த் தின விழாவுக்கு 6
போட்டிப் பரீட்சைகளுக்கான மாதிரி வினாப்பத்திரங்களையும் புத்தகங் வெளியிடுவோர்
2/84, G5ILIL Gilj5, நீர்கெ தொ. பேசி : O31-24
 

Iiງblvruນີ້ !
டசாலைப் புத்தகங்கள் க்கான புத்தகங்கள் டைக்கும்.
னெக் கலண்டர்
கள்
e 19 பிற்பனையாளர்களும் ஜூலை
5 பதிப்பகம் கரு, கொழும்பு 11
34004, 331960
ாமது நல்வாழ்த்துக்கள் !
பப் நிறுவனம் லைட்மோல் சந்தி
ழும்பு 471, O71 - OO22

Page 83
தமிழ் மொழித் தீ rg ഖ
எங்கள் வாழ்வும் மங்காத தமிழென்று
C79th CS3a,
Importers, Dealers
Winding Wires,
Fitt
General
Shoppin SS/s, First
Cool
Tel 327g
Fax :
 

GITT ET Քոյնւոյ ாழ்த்துக்கள் !
எங்கள் வளமும்
சங்கே முளங்கு !
7 Compliments orøm
in Electrical Goods, G.I.Conduit Pipes
巴列
tings
{。
Suppliers
g Arcade Cross Street
mbo 11
23, 423808 436473
R
ས་

Page 84
தமிழ் மொழித் வாழ்த்துகி
நியூ சரஸ்
230, செட்டியார் ெ தொ. பே:
With Best C FrC
S. K. BR
145 - 146, Jan Colom

தினம் சிறப்புற ன்றோம் !
)வதி கபே
தரு, கொழும்பு 11 f : 435789
ompliments
IY,
ΌTHERS
pettah Street bo 13

Page 85
With Best CC
FrC
BRIGHT BO
S-27, First Floo Colombo Central Sup
Colom Tel: 4.
پڑتی 7 بحور (zz,62 مختلzپیڑی
தமிழ்த் தி
P. S. SUNDAF
75, Barber Stre Sri La

impliments
if)
OK CENTRE
r, P.O.Box 162 per Market Complex bO 11
34770
தினதும் ஒ4ங்குக !
ഴ്ത്ത് ബഗ്ഗ്
് ബഗ്യ്ര /
RAM & SONS
t, Colombo 13 anka
ك=

Page 86
2/id4 Aeld (
42
P. U. C. I
(At Hindu La 23, Rudra Colo

NSTITUTE
dies College)
MaWatha mbO 6

Page 87
தமிழ்த் தின விழா
எமத வாழ்
பழங்கள், குவி கற்பக உற்பத்தி யாவும் 6 பெற்றுக்கெ
S. 6) T
I40, a sagig, -9 கொழு
 

சிறப்புற நிறைவேற த்தக்கள் !
ரிர்பானங்கள், நிப் பொருட்கள் ாம்மிடம்
ாள்ளலாம்
மிநாதன்
ந்தோனி வீதி by I3
5

Page 88
நிகழ்ச்சிகள்
GTINğHI GIT
உங்கள் அன்றாட நானாவிதப் மொத்தமாகவும் மிகவும் மலிவு வின இன்றே
k&. եղե. եղե. եեւ
* மக்கள் திருப்திே
என்பதே எங்கள்
EE. T. E.T. Al Fiugi
குரு II. GUěf : 037 -
இன்பத் தமிழே ! நீடூழி வாழ
 

கக தமிழ் மொழித் தின இனிதே நிறைவுற ழ்த்துக்கள் !
த் தேவைகளுக்கான பொருட்களை
சில்லறையாகவும் லயில் பெற்றுக்கொள்ள நாடுங்கள்
33 kill:
a strf,0)II
ய எங்கள் மகிழ்ச்சி”
தாரக மந்திரமாகும்
முகம்மது இ{ள் கம்பளி ர்கொழும்பு வீதி
HItiնՍ
22380, 037 - 22510
எங்கள் உயிரே ! ய நீயே !

Page 89
1997 அகில இலங்கைத்
இனிதே நிறைவுற எ
பன்னெடுங் காலமாகக் க நம்பிக்கையையும் நன்மதிப் முன்னணி வர்த்தகர்க
மதீனாஸ்
மர்னியாஸ்
றோயல் ஸ்டோர்ஸ் அஸ்லம்ஸ் பென்ஸி டிரேடர்ஸ் முகம்மதியா ஸ்டோர்ஸ்
கென் டெக்ஸ்
* எங்கள் தமிழ் மொழி : எங்கள் தமி
1997 தமிழ் தின விழா சிறப்புற்று ஓங்குக !
ப்பொன் பிளாஸ்டிக் இன்டஸ்ரீள் இல, 26, பிரதான வீதி
குருநாகல் @gm.8udo 037 - 22264
தலைமையகம்:
இல, 186, பிரதான வீதி கொடும்பு 11
 
 
 

தமிழ் மொழித் தின விழா ாமத வாழ்த்தக்கள்
ல்கமுவ வாழ் மக்களின் பையும் பெற்று விளங்கும் களின் நல்லாசிகள் !
கல்கமுவ ســ
e கல்கமுவ
கல்கமுவ ܒܫ கல்கமுவ جـ
area கல்கமுவ അ கல்கமுவ
கை கல்கமுவ
ழ் மொழி : என்றென்றும் வாழியவே !
1977 தமிழ் தின விழா சிறப்புற்று ஓங்குக !
குருநாகலில் 22 கரட் தங்க நகைகளுக்கு ஒரே இடம்
Sului (T70LJuly
இல.124, பஸார் வீதி குருநாகல்

Page 90
மாணவர்களுக்க அகில இலங்கைத்
மாலன்புறவாழ்
(e lëvi73uvrë Googë s
குளியாய்பிட்டி வாடகைக் கட்டு
Horo
Te O37 - 4 O722 - 7
இன்பத் தமிழ்
 

TƏES 5GUJILGLlmli7 தமிழ் மொழித்தீனம்
நதகின்றேன்
ராதான நீதீவான்)
பபாட்டுச் சபை அங்கத்தவர்
RA "
baWa
2B3 73.54
எங்கள் வழி ாங்கள் விழி ”

Page 91
With best Com
ick "
SOLE DISTI "Prima" Food items, Chicken (5 N.
No. 253, Main, 8tree Dhone : O66 - 2851
With Best C FrC
Manufacturer
No. 7, Grand St
නදිකා ජුවලට
 
 

pliments from
'pack
QIBUTOQéSS oOdles And "SCAN" Products
t, Matale, öri Lanka. Fax : O66 - 2518
ompliments
O/l
Cserelep
s & Jewellery
reet, Negombo

Page 92
With Best C
Fr.
零 ébantbi@ s 22 ( Genuine Gol All Articles Ar
No. 224 B, Main Tel: 03
ශාන්ති ගෝල්ඩ් හවුස්
Uith Best C. FrC
6E., NGAGA
Textile
Home for quality T
98.999 | NeQC
 

ompliments
)1ገ1
olt Ouse
d Jewellery. e Guaranteed
Street, Negombo
- 2292
சாந்தி கோல்ட் ஹவுஸ்
ompliments
s
thGamby
Centre
2xtile & Garments
V\Oin StrSSt mOO

Page 93
With Best C ]FrC
Communic Photo Copy and L
Bazaar Stree Tel: 024/22021, 024
Fax : 94
Uith Best C. FrC
PLANS - DESIGNS - CONS TECHNICAL ADVIS
70, Stati Vavuniya,
 
 
 

ompliments
ᎠᏂᏖ.
ation, Fax aminating Centre
et, Vavuniya 4 / 22022, 024/22213
24 2021
ompliments
JLTANTS - CONTRACTORS ORS - SURVEYORS
on Road Sri Lanka

Page 94
1997 அகில இலங்கைத் த எங்கள் நல்வி
சிறந்த வீடியோ பிரதிகள், ெ சைக்கிள், ெ ஆகியவற்றை வாடகைக்
வீடியோ பிரதிகள் ப் வீடியோ பிரதிகள் ஆகியவ
பாவிக்கப்பட்ட ரெலில் நியாய விலையில் 6
"மேன்மைகொள் சைவ நீதி
அகில இலங்கைத் தட சிறப்
எமது வாழ்
சுத்தானந்த இந்து
bliblfi தொலைபேசி : 024 -
 

மிழ்த் தின விழா சிறப்புற ாழ்த்துக்கள்
லிவிசன், வீடியோ டெக், gingmo mirāGñJ
குப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்
ள் பதிவு செய்தல் சுத்தஞ் செய்தல் *றுடன்
சன், வீடியோ டெக் ாங்கவும் விற்கவும்
விளங்குக உலகமெல்லாம்
ழ்ெத் தின விழா, 1997 LO
ம்த்துக்கள்
இளைஞர் சங்கம்
fu.
2259, 024 - 22725

Page 95
அகில இலங்கைத் தமிழ் ஆண்டுதோறும் சிறந்ே
65. தபாற்க திருகோன TV. GLi, GJIQ (III i
K.B.S. 9a)i(OTSidi
217, 66T திருக்கோ
சைக்கிள், ஜெமெக்ஸ் வேன், நி ஆகியனவற்றை கொ
B.M. N.6T.
65/А, bШТј திருக்கோ
60660
EleLib Bill
65/C , தபாற் திருக்கோ
போட்டோ கொப்பி, 6ெ மற்றும் பைண்டிங்
* இஸ்லாம் எங்கள் வழி ! இ
 
 
 

ழ் மொழித்தினம், 1997 தாங்க வாழ்த்துகிறோம்
ந்தோர் வீதி
D606)
உதிரிப் பாகங்களுக்கு ஸ் (B.T. ஸ்பெயர்ஸ்) ћLIJћ 6i
600606) ப்பொன் அண்ரேனா, பூஸ்டர்ஸ் ள்வனவு செய்வதற்கு
50TLM6).TGs)
கந்தோர் வீதி
600606)
உணவிற்கு
TILLG)
கந்தோர் வீதி
60OD606)
Uமினேடிங், ரோனியோ
வேலைகளுக்கு
AN
ண்பத் தமிழ் எங்கள் மொழி !!”
3.

Page 96
“ எங்கள் வாழ்வும் மங்காத தமிழ் என்
அகில இலங்கைத் தமி
தேமதுரத் glaufblinguiTI
※
※
UITLÈFITGUDGU GHÚĪGf. திஉவர்மலை விவிே திருக்கோ

எங்கள் வளமும் சங்கே முழங்கு !
ழ் மொழித் தின மூலம் தமிழோசை
ம் பரவட்டும் !
தத்திச் சங்கத்தினர் கானந்தா கல்லூரி
11ITՈEՄՈՍ

Page 97
Wiih the Best
Fr
CEYLONTHEA
Age
RANK
Office autom
Photo
Plam P
Fax M
Ceylon Theatres Limited 8, Sir Chittampalam A. Gardiner MW, Colombo 2. Phone : 431666, 448096,431243-5 Fax: 447956
 

Сотрlітетts
Ό771
TRES LIMITED
hts for
XEROX
lation products
Copiers rinters achines
RANKXEROX The Document Company

Page 98
With the Best FP,
31 ALLE NGCC
TEU : OZ3T
 
 

Compliments O

Page 99
P
Office Al
//S
Ministry of Educatio
in Org,
A SUCCessful Tamil Lar Celebratic
P
Office Au
The One name in
Faxes / Photocopiers / Telephone S
Authorised
UNI - VVALK
# 73, W. A. d. Ramanaya TeI: 422071422079 Fax: 4.
 

sonic
tOmation
hes
n & Higher Education
anising
guage Competition Day
nS - 1997
sonic
|ίΟηναίίΟη
office Automation
Systems / PABX / Computer Printers
Distributor:
ERSLIMITED
Ke Mavvatha, Colombo 02. 40905 E-MailuwlGeureka. Ik
سیاست

Page 100
--ܓܠ
( நன்றிகள்
செய் நன்றி கொன்றார்க்கு உய்வே இல்லை என மாத்திரமன்றி உயர்வும் இல்லை என்பதால் உயிர்நாடியாக மதித்துப் போற்றப்பட்டு வருக சிறார்களின் தமிழ்த் திறன்களை விருத்தி செய் வரும் அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தி உழைத்து வரும் அனைவருக்கும் சிந்தை உரு
தளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரை, அதுபோல தமிழ் அபிமாமனமும் தாராள 2 உவந்தளிக்கப்பட்ட சகல உதவிகள், ஒத்துழை கொண்ட தமிழ் மொழித் தினம், அதன் பல் பேசும் சமூகத்துக்குத் தலையாலே தான் தந்து
அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தினச் செயற்பாட்டின் இணைப்பாடவிதானச் செயற் அம்சமாக இடம் பெற்று உள்ளன. இ6ை ஆதரவளித்துவரும் அரசுக்கும், கல்வி அமைச்சு அளித்து வரும் மாண்புமிகு கல்வி, உயர் செயற்றிறனும், தமிழ்ப் பற்றும் ஒருங்கே வாய் யோகநாதன் அவர்கள் தடைகள் பல ஏற்படினு செயற்பட்டுச் செய்த மேலான உதவிகள் அ மனிதன், சாந்த குணாளன் எமக்கு வாய்த்த கல் அவர்கள் ஆற்றி வரும் அனைத்து உதவிகளுச்
போட்டிகள், விழாக்கள் அனைத்தும் அர் எழுச்சியோடும் உணர்ச்சியோடும் நடைபெற்றுவ வரும் சகல மாகாணக் கல்விப் பணிப் பொறுப்பாளர்கள், அலுவலர்கள் அனைவரு
ஒவ்வொரு மட்டத்துத் தமிழ்த் தின உற்சாகத்துடனும் பங்குபற்றிவரும் சகல பாடசா பெற்றோர், நலன்விரும்பிகள் அனைவரதும் பொலிவு பெற்றுள்ள தமிழ்த் தாயின் பேரால் போற்றற்கரிய இவ் விழாச் சிறப்பு மலர், அ செய்திகளை அன்புடன் வழங்கி உதவிய அத் அறிஞர்கட்கும் நன்றிகள் பல !
விழா மலருக்கு விளம்பரங்கள் கேட்டுச் உதவியர்கள் வெகுசிலர். 'காபைட் போட்டுக் கை நன்றிகள். இவர்களுக்கும் நன்றிகள்" ஒருமு இறுதியாக "இப்போ யாவாரம் இல்லை ஐயா அளந்து கடத்திவிட்ட "வள்ளல் பெருமக்களு விளம்பரங்களைச் சேகரித்து உதவிய அத்த மணம் நன்கு பரவட்டும்.

)
ாகிறது தமிழ் வேதம். உய்வில்லை என்பதால் நன்றி அறிதல் தமிழர்தம் பண்பாட்டின் ன்றது. இந்த வகையிலேதான் செந்தமிழ்ச் பும் நோக்குடன் ஆண்டு தோறும் நடைபெற்று னப் போட்டிகள், விழாக்களுக்காக அயராது கிச் செய்ந்நன்றி போற்றி நிற்கின்றோம்.
இனிய இளநீராகத் தலையாலே தான் தரும். உள்ளமுங் கொண்ட உயர்ந்தோர் பலராலும் ப்புக்கள் அனைத்தையும் தாளாலே பெற்றுக் வேறுபட்ட பயன்தரு சிறப்புக்களையும் தமிழ்
நிற்கின்றது.
செயற்பாடுகள் அனைத்தும் மொழி கற்பித்தற் பாடுகளாக, கலைத்திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய வ உயிரூட்டமுள்ளதாகச் செயற்படுவதற்கு க்கும், ஆகவேண்டிய உதவிகள் அனைத்தையும் கல்வி அமைச்சருக்கும் நன்றிகள் பல! க்கப்பெற்ற மேலதிகச் செயலாளர் திரு . இ. ம் அவற்றையெல்லாம் தாண்டி மேலதிகமாகச் னைத்துக்கும் எமது நன்றிகள் பல! நல்ல விப் பணிப்பாளர் திரு . என். வாகீசமூர்த்தி 5கும் நன்றிகள் பல !
நதந்த மாகாண மட்டங்கள் அனைத்திலும் மிக ருவதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து பாளர்கள், இணைப்பாளர்கள், வலயப் நம் நன்றிக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியவர்கள்.
நிகழ்ச்சிகளிலும் மிகவும் ஊக்கத்துடனும் லை அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள்,
ஏகோபித்த ஈடுபாடுகண்டு பூரித்துப் புதுப் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல நவில்கின்றோம். லர்ந்து கலந்து மணம் வீசுதற்கு ஏற்ற ஆசிச் நனை ஆர்வலர்க்கும், ஆக்கங்கள் தந்துதவிய
சென்ற வேளைகளில், தாமாகவே கனிந்து ரிய வைக்கப்பட்டவர்கள் பலர். அவர்களுக்கும் றைக்குப் பல முறைகளாக அலைய வைத்து அடுத்த வருடம் பார்ப்போம்” என்று கதை க்கும் உள்ளன்புடன் நன்றி கூறுகின்றோம். னை தமிழ் நெஞ்சங்களிலும் நன்றித் தமிழ்

Page 101
மலர் சிறப்புற அதனை வடிவமைத்து தாபனத்தாருக்கும் எமது நன்றிகள். தெய்வ கேடயங்களை அன்பளிப்புச் செய்த திரு. ஜீ. தமது அமைச்சு நிதியின் மூலமாக சிறப்பு மலரை மேலோங்கத் தங்கப் பதக்கங்களை அன்பளி ஒரே ஒரு மாகாணத் தமிழ் கல்வி அமைச் மாகாணத் தமிழ்க் கல்வி அமைச்சர் மாண்பு சான்றிதழ்களை அன்பளிப்புச் செய்த ஆசிரிய சிவநிர்த்தானந்தன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்
அரசு நிதியிலிருந்து அளிக்கப்படும் உபகாரத்துக்கென தங்களால் இயன்ற உதவிக இடத்தினைப் பெற்றுள்ள உத்தமர்களான, கெ உரிமையாளர் திரு . துரைசாமி கந்தையா கம்ப்ளெக்ஸ், இலக்கம் 8, 9, 10, முதலாம் மா
கம்பனி உரிமையாளர் திரு . என். கேசுநா
யுனைற்ரெட் மேச்சன்ஸ் லிமிற்றெட் உரிமை
விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்து திருந் மண்ணின் மைந்தர்கள் அவர்களுக்கும்,
திரு பீ. நடராசா அவர்களுக்கும் விசேட நன்றிக நல்லாயன் தமிழ் மகளிர் கல்லூரி, பம்பலப் இந்து இராமநாதன் மகளிர் கல்லூரி, ட கொழும்பு 13, விவேகானந்தா தேசிய கல்லூரி புனித அந்தோனியார் ஆண்கள் மகா வி மகா வித்தியாலயம் ஆகியவற்றின் அதிபர்கள் சங்கத்தினர் ஆகிய அனைவருக்கும் எமது ந
நிகழ்ச்சிகளுக்காக மண்டப ஒழுங்குகை வித்தியாலயங்களின் நிர்வாகங்களுக்கும் நெஞ்சா
விழாவுக்காக பம்பலப்பிட்டி சரஸ்வதி நிர்வாகத்தினர்க்கு இதயபூர்வமான நன்றிகை
ஒவ்வொரு முறையும் நிகழ்ந்துவரும் தமி உதவி அளித்து வரும் உயர் தமிழ்க் குல இளைப்பாறிய அதிபர் திரு. கே. கந்தச பகர்கின்றோம்.
தமது பணிகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட மு ஊக்கம் அளித்து வரும் பிரதிக் கல்விப் (வடமேல் மாகாணம்), ஜனாப் எம். ஆர். உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் திரு. வி. இரா எமது விசேட நன்றிகள்.

அச்சேற்றியளித்த "மயூரிக் கிரெபிக்ஸ்’ )ாகிவிட்ட அன்னையின் பேரால் வெற்றிக் பீ. அல்பிறெட் அவர்களுக்கும், சென்றமுறை ஆக்கி அளித்து, இம்முறையும் தமிழபிமானம் ப்புச் செய்துள்ள - அகில இலங்கையிலும் Fராகப் பதவி வகித்து வருகின்ற - மத்திய மிகு வீ. புத்திரசிகாமணி அவர்களுக்கும், ஆலோசகர் அருந் தமிழ்ச் சான்றோன் திரு. த நன்றிகள்.
ஆகார வசதி போதாமையால், உணவு ளை அளித்து தமிழ் நெஞ்சங்களில் தக்கதோர் ாழும்பு 13, ஜெம்பட்டா தெரு, இல, 105 கடை அவர்களும், கொழும்பு 11, பீப்பிள்ஸ் பார்க் டி, கவிதாஸ் இறக்குமதி ஏற்றுமதி பிரைவேட் தன், ஜே. பீ. அவர்களும், கொழும்பு 13, யாளர் திரு . எஸ். வீ. சாமி அவாகளும், தோங்கு புகழ் சிறக்கும் வேலணை ஊர் கொழும்பு 12 427, பழைய சோனகத்தெரு ள் உரித்தாகுக. அத்தோடு கொட்டாஞ்சேனை பிட்டி இந்து தேசிய கல்லூரி, பம்பலப்பிட்டி ாம்பலப்பிட்டி முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி, , சென் ஆன்ஸ் மகளிர் மகா வித்தியாலயம், த்தியாலயம், கொட்டாஞ்சேனை முஸ்லிம் ா, ஆசிரியர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்திச் ன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
ளச் செய்து உதவிய மேற்படி கல்லூரிகள், ார நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
மண்டபத்தை இனாமாகத் தந்து உதவிய ளத் தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
ழ்த் தின விழாவுக்காக ஏதோவொரு வகையில் மகன், குருநாகல் இந்துக் கல்லூரியின் ாமி அவர்களுக்கும் சிந்தை மகிழ்ந்து நன்றி
றையில் மேலதிகமான உதவிகளைப் புரிந்து பணிப்பாளர்கள் ஜனாப் எஸ். எம். நளிம் எம். மிஹினார் (சப்பிரகமுவ மாகாணம்), மநாதன் (ஊவா மாகாணம்) ஆகியோருக்கும்

Page 102
போட்டிகள் நீதி, நேர்மையாகவும் சிறப் வரும் நடுவர்கள் அனைவர்க்கும், நிர்வாகம் சி அலுவலர் அனைவர்க்கும் மற்றும் உதவியாள
தமிழ் மொழித் தின ஏற்பாடுகள் அனைத் உதவிவரும் எமது அமைச்சுத் தமிழ்ப் பிரிவின் தட்டச்சாளர்கள் திருமதி ஆர். குகபாலன், திரு உதவியாளர் திரு. டபிள்யூ. றொட்றிக்கோ ஆ நேரத்தையும் பொருட்படுத்தாது எமக்கு உதவிக பொறுப்பாக இருந்துவரும் வடக்குக் கிழக்கு பணிப்பாளர் திரு . எஸ். சந்திரகாந்தன், ெ ஆசிரியர் திரு . அ. அருள்பாஸ்கரன் ஆகிே
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, இந்தத் தமி உணர்ச்சியோடும் நடைபெற்றுவரல் வேண்டுெ பெறும் வரை பாடுபட்ட ஓய்வு பெற்ற பிர வெற்றிவேலு சபாநாயகம் அவர்கள் இன்ை வழிகளிலும் உதவிகள், ஒத்தாசைகள் புரிந்து சிறப்புடன் வாழ்ந்திருந்து தமிழ் மொழிக்குத் நன்றியும் நவிலுகின்றோம்.
நிறைவாக, இம்முறை தேசிய மட்டத் தட நடந்தேற உதவிகள் ஒத்தாசைகள் பலவும் பு அத்தனை பேருக்கும் தமிழ்த் தாயின் பேரா6 கொள்கின்றோம்.
நன்றிகள் ! நன்றி.
10
 

பாகவும் நடைபெறுவதற்கு நல்லுதவி வழங்கி Dப்புற நடைபெற ஒத்துழைப்பு வழங்கி வரும் ர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
துக்கும் எம்மோடு தோளோடு தோள் கொடுத்து
எழுதுவினைஞர் திரு. ஆர். இ. தேவதாஸன், மதி சீ. எஸ். கொடிக்கார, அலுவலகக் கை பூகியோருக்கும் நன்றிகள். அத்தோடு தங்கள் ள் பல புரிந்து போட்டி முகாமைத்துவத்துக்கும் மாகாணக் கல்வி அமைச்சின் உதவிக் கல்விப் தமட்டக்கொட விபுலானந்த மகா வித்தியாலய பாருக்கும் நன்றிகள் அநேகம் !
ழ் மொழித் தின நிகழ்ச்சிகள் எழுச்சியோடும் மன்ற பேருந்தலோடு அன்று தொட்டு ஓய்வு திக் கல்விப் பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. றக்கும் எமக்குப் பக்கபலமமாக இருந்து பல வருகின்றார். அவர் இன்னும் பலகாலம்
தொண்டு செய்ய வேண்டுமென வாழ்த்தி,
மிழ்த் தினப் போட்டிகளும் விழாவும் இனிதே ரிந்து எமக்கு ஊக்கம் அளித்த நன்றிக்குரிய ல் பொதுப்பட நன்றியறிதலைத் தெரிவித்துக்
கள் !! நன்றிகள் !!!
ஜீ. பீ. அல்பிறெட்
அமைப்பாளர் அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தினம் கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சு

Page 103
With best C
JAYYA MANTHI
JEWE
Malkers Of Gie Gold Jewelleries
69. Sea ColoIII
Tel : 4369.
ஜெய நித்தியகல்யாணி ឆ្នា"បាលធំចាបៃ 69, செட்டியார் தெரு, նitiIIըgiհվ 11
 

ompliments
YA KALIYANE LLERS
Illine 22 C. & PiaWTI BITOKeTS
Street. bo 11. 岛、336645
ජය නිත?5කල්යාණී ජුවලර්ස් 69, හෙටිටි විදිය. කොළඹ 11.

Page 104
FMV'its 6 est Com
LOTUSSE
கொட்டாஞ்ே
இந்தி திறமைச் சித்திகட்கு BGJIII"LGij 3.
G.C.E. A/
Pure / Applied Physics Chemistry ZOOlogy BotCany
G.C.E. A/L C
ECOnOmiCS ACCOUnting Busi. Studies SfC fS
LOgiC PO, Science TCinni||
G.C.E. O/L
MOthS Science
TCinni SOCC|
LOTUSSĖ
257, Jompetitoh Street,
 
 

plimentsfrom
|AB||]EM
Fយោបាruិ
jóLLń ! இதோ! பிரபல ஆசிரியர்கள்
Science
T, JS, GLDT),60 S, đb(3600|g 6ổi U. S. R. Dign R, ஈஸ்வரதாசன் V, குகாதரன்
Domm. & Arts
K. உதயன் K, Uj S. K. (3d Tristiblf M, Roy S, S, DG60III by 60 A நிக்ஸன் V பிரதீபன்
YeCir 9 & O
T. J.GID6) J. R. (Jiji V LigJŠLI6óí
S. இந்திரகுமார்
OO7 :
CADEMY
KOfChernO, COlOnnoO 1 3 36964_