கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இந்து தருமம் 2005

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
பேராதனைப் பல்
பேராத
 

ாள் சைவரீதி லகமெல்லாம்”
ாவர் சங்கம் ஸ்கலைக்கழகம்,
56060
ents' Union O5
Peradeniya,
"a","...a...N.

Page 6
நூல்
இதழாசிரியர்கள்
வெளியீடு
பிரதிகள்
அட்டைப்படம்
அச்சுப்பதிப்பு
Title
Editors
Published By
Copies
Cover Design
Printed By
இந்:
&iq பேரா
பேரா
500
செல்
Hinc
V.M. (Fac
K.Sh (Fac
Hinc
Uni\ Pera
500
Mr.
VinC

து தருமம் - 2005
மன்மதராஜன் (பொறியியற் பீடம்) சாந்தகுமாரன் (கலைப் பீடம்)
து மாணவர் சங்கம்,
ாதனைப் பல்கலைக்கழகம்,
ாதனை.
வன் பா.சங்கள்
ா அச்சகம்
du Dharmam - 2005
anmatharajan
ulty of Engineering) anthakumaran ulty of Arts)
du Students' Union versity of Peradeniya, deniya.
B.Shangar
Printers

Page 7
கலைமாதும் திருமா கவினி பேராதனை நச
நிலையான நற்கல்
நெஞ்சுருகும் பக்தருச்
53ɔDaVOLIITTGOT 5GoőTIL தமிழ் குறிஞ்சிக் குமரன் மலைமீதில் பாரத்
மதகரியின் செஞ்சி

CIIII
தும் கனிந்தே வாழும் 5ரிற் கோயில் கொண்டு வி கலையின் ஞானம்
5கே யருளுஞ் சேந்தன் மிழின் ஊஞ்சலேறித் னவன் கனிந்தே அருள
தை எழுதும் ஞான
FIT6}orûD 5TTïILIg5|TGLD

Page 8


Page 9
့်’, ‘‘ဗွီ: 8::8:ီ
இதழாசிரியரின் எண் இந்த தரு
சரவண பவனுக் குயர் துணை
உலக வரை படத்தில் உ தீவிலே உயர்ந்து நிற்கும் மலை இரசிக்க வைக்க, மகாவலி கங்ை கண்ணியமாய் இருக்க, சுற்றாடலில் பழமையுடன் பெருமையையும் ெ பல்கலைக்கழகத்திலே இந்து சமய இந்து மாணவர் சங்கம்.
ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும், கன மாணவர் சங்கத்தினரால் அமைக்க நிற்கும் சவுக்கு மரங்களுக்கும், நறு நடுவிலே எழிலுடன் நிமிர்ந்து நிற்கும்
ஆலயத்தை ஆதாரமாக * மாணவர் சங்கத்தினரால் மொட்டவி மலர். உங்களின் கையிலே சத்த : புதிய இந்து தருமமானது ஆறு :
மலர்கின்றது.
அரிதான மானிடப் பிறவி வாழ்வியல், ஆன்மீக வாழ்வில் போன்றவை சமூகவியலிலும், மாணவர்களின் பொதுவான சில ஆலயம் சம்பந்தமான பதிவுகள் பதி : இதழ்களாக ஆறுமுகப் பெருமானுக்
மன்னித்தருளும் ஆண்டவன் 繳 ஏதும் தவறுகள் விட்டு இருப்பி துணிவோடும், நீங்களும் அவற்ை இப்படையலை அர்ப்பணிக்கின்றோம்
அழகான ஆறு இதழ்கை பேராசிரியர்கள், கலாநிதிகள், விரிவுரையாளர்கள் அனைவருக்கும்
இதழாசிரியர் வி. மன்மத
 
 
 

மத்தின் வண்ணங்கள்.
னவனை மனதிலே இருத்தி.
ற்று நோக்க வேண்டிய உன்னத Uயகத்திலே இயற்கை சூழல்கள் கை சலசலத்திட காலநிலை கூட ) இவை அனைத்தையும் கொண்டு காண்டு விளங்கும் பேராதனைப் த்தை வளர்க்க அமைக்கப்பட்டதே
லை கலாசார உயர்ச்சிக்கும் இந்து ப்பட்டதுதான், சரசரவென வளர்ந்து மணம் வீசும் சந்தன மரங்களுக்கும்
குறிஞ்சிக்குமரன் ஆலயம்.
கொண்டு ஆண்டுதோறும் இந்து ழ்க்கப்படுவதே இந்து தருமம் எனும் மின்றி தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இயல்களை இதழ்களாக கொண்டு
எடுத்த மனிதன் வாழ்வாங்கு வாழ
வழிவகுக்கும், ஒழுங்கு சட்டம் : ஆராயப்பட்டவை, ஆய்வியலிலும், :
படைப்புக்கள் படைப்பியலிலும், விெயலிலும், வாழ்த்தியலுமாக ஆறு : கு படைக்கின்றோம் இவ்விதழை.
இவ்விதழில் அடியேன் அறியாது ன் மன்னிப்பான் என்ற அன்பான ற ஏற்பீர்கள் எனற துணிவோடும் D.
ள வடிவமைக்க உதவி செய்த விரிவுரையாளர்கள், உதவி எனது நன்றிகள்.
9 நராஜன் (பொறியியற்பீட
3E3E3E356.8

Page 10
இந்து தருமம் மலி வடிவமைக்
1. வாழ்த்தியல்
l.
ஆலயப்பிரதமகுரு ஆசி வழ நல்லை ஆதீன முதல்வரின்
இராமகிருஷ்ண முதல்வரின்
துர்க்கா துரந்தரியின் அருள Message form Vice Chan ஆறு திருமுருகனின் ஆசியுை இந்து மாணவர் சங்கப் பெரு இந்து மாணவர் சங்கப் பெரு இந்து மாணவர் சங்க கெளர
10. பொறுப்பாண்மைக் குழு தன 11. இந்துப் பட்டதாரிகள் சங்கத் 12. இந்து மாணவர் சங்கத் தை
2. வாழ்வியல்
l.
நம் உடம்பே ஆலயம்
செளரவ வழிபாடு
ஆன்மீக வாழ்வு காயமே கோயிலாக சைவத்தமிழர் வாழ்வியலில் கிராமிய வழிபாட்டில் கண்ண திருவாசகமென்னுந்தேன்
3. சமுகவியல்
1.
2.
3.
இந்து மதமும் இந்து மானுட தமிழ் இலக்கியத்தில் மடலேறு புதைந்து கொண்டிருக்கும் எட
எப்போது சட்டமும், சமூகமும் நமது கலை, கலாசாரம் எங்

0ரின் இதழ்களில்
கய்பட்டவை
ங்குகின்றார்.
ஆசியுரை
வாழ்த்துரை
Tóf
cellor
J
ந்தலைவர் வாழ்த்துகிறார் நம் பொருளாளர் வாழ்த்துகிறார் rவ கணக்காளர் வாழ்த்துகிறார் லைவர் வாழ்த்துகிறார்
தலைவர் வாழ்த்துகிறார் லவரின் உள்ளத்திலிருந்து
தாய்மை
மும் றுதல் }து கலாசாரம் கட்டியெழுப்பப்படுவது
கே போகின்றன

Page 11
4. ஆய்வியல்
1. இந்து மதம் கூறும் அரசியல் 2. திருவாசகம், கிறிஸ்தவம், டே
கலப்புப் பார்வை 3. மகாகவி பாரதியும், ஆத்மீக 4. பொலநறுவைக் கால வெண்
5. படைப்பியல்
1. குன்றத்து வேலனே குறிஞ்சிக்
குறிஞ்சிக் கோலங்கள் அருள் புரிவாய் கதிர்வேலா நாம் ஏன் விளக்கு ஏற்றுகின் மன்னிக்க வேண்டுகின்றோம் அன்பின் நிலையது உயர்வு
8. பதிவியல்
1. ஆண்டறிக்கை
இவற்று
குறிஞ்சிச் சாரல் பல்சு
தொகுப்பு : வி.

சிந்தனைகள் Dலைத்தேசம் ஒரு பண்பாட்டுக்
அடித்தளமும் கலப் படிமங்கள்
$குமரா
றோம்
றுடன்
வைக் கதம்ப நிகழ்ச்சி
மன்மதராஜன்
D

Page 12
அட்டைய்படக்
“ஆலயம் தொழுவது
ஆண்டவனின் அருள் சுரக்கு ஆயிரம் அடியார்கள் நாடுகின்ற
மனதிற்கு அமைதியான சனத்திற்கு குறையாத
தமிழ்க் கலாசாரம் பேணப்படு தமிழ்ப் பாரம்பரியம் வளர்க்கப்
ஆனால் - இ
வேட்டி மறந்து ஜீன்ஸஉடன் வ சேலை மறந்து சட்டையுடன் வ
கலாச்சாரங்களை மற
பாரம்பரியங்களைத் தவ
மறுப்போம், தவிர்ப்பே
வளர்ப்போம், பேனு6ே
அருள் படைத்த ஆண்டவ அறியாத பிழைகளைத் த கலை கலாச்சாரங்க
அமைதி கொள்வோம் வாழ்க்கை

கவிதை
சாலவும் நன்று”
தம் இடமும் ஆலயமே னர் தினமும் அதையே
இடமும் இதுவே இடமும் இதுவே
நிவதும் இங்கேதான் படுவதும் இங்கேதான்
L16LITH/
ருகின்றனர் - ஆண்கள் ருகின்றனர் - பெண்கள்
க்கின்றார்கள்
பிர்க்கின்றார்கள்
ாம், இவற்றை வாம் இவற்றை
னைத் தினம் நாடி நீர்த்திட வேண்டி
களை பேணி uffalo SBb6OTö35LDT35........
வி. மன்மதராஜன் (துன்னையூர் ராஜன்) முன்றாம் வருடம் - பொறியியற் பீடம்

Page 13
முந்து தமிழ் மாலை மு.
சிந்தும் அருள்நிறையும்
வந்து அமர்ந்துகலை 6
 

ந்தியல்
த்தார வழகுடன்
சிரிப்பழகு தவழ
வளங்களும் தந்தருளுங்
ர்த்தி கேயனே அருள்
- ந. வீரமணி ஐயர் -

Page 14


Page 15
ஆலய பிரதம குரு 3
“ஓம் பூரீ கணேசாயநமஹ'
ஓம் ஸாம் ஸகந்தாய கார்த்திகே பார்வதிநந்தனாயசமகாதேவகு குறிஞ்சிக் குமராயதே நமஹ”
இறைவன் திருவருளால் 1952 பலகலைக்கழக இந்து மாணவர் சங்கம், மனித நல்வாழ்வுக்கு சிறந்த பலமாகக்கரு நோக்கமாகக்கொண்டு செயற்பட்டு வருகின்
புற அழுத்தங்களில் இருந்து போக்குதல், ஒற்றுமையை ஏற்படுத் ஆக்கத்திறனை வளர்த்தல், நல்லொழுக்க இந்துக்களின் பாரம்பரிய கலை கலாசார மாணவர் சங்கம் செயற்படுகின்றது.
இவர்களின் ஆன்மீக செய குறிஞ்சிக்குமரன் ஆலயத்தில் சரியை, கிரி காலத்தில் இறை அர்ப்பணமாக கடமைக பாலும் ஓரளவேனும் ஈடுபடுகின்றனர். அறி ஞான மார்க்கத்திலும் ஈடுபடுகின்றனர்.
புதிது புதிதாக வருகின்ற மாணவ புதிய தலைமுறையினருக்கு வழி செல்லுமிடங்களில் இங்கு பழகிய ஆன்மி பல்வேறு நாடுகளிலும் வேரூன்றச் செய்கின்
இவர்களால் வெளியிடப்பட்டுவ ஆக்கத்திறனை வெளிப்படுத்த பெரும் வா
பாரம்பரியங்களை பாதுகாப்பதுட உலகமயமாக்கலுக்கு ஏற்ப எமது ஆன்மி பெற்று உலகில் நல்வாழ்வும், மனித குறிஞ்சிக்குமரன் திருவருள் புரிவாராக என
சித்திரமும் கை செந்தமிழும் நா கல்வி மனப்பழ நல்லநடத்தை
“மேன்மைகொள் சைவறி
 
 

குமாராய
ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பேராதனைப் ஆன்மீக ஈடுபாடு செயற்பாடுகளை வளர்த்து, தப்படும் ஆத்ம பலத்தை விருத்தி செய்வதை
றது.
விடுபடுதல், பலவீனங்கள் பதற்றங்களைப் தல், உள்ளத்தை தூய்மையாக்குதல், ம் பேணல் போன்ற நற்பண்புகளை வளர்த்து, ங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பதில் இந்து
பற்பாடுளின் உறைவிடமாக விளங்கும் யை தொண்டுகள் புரிவதுடன், கல்வி கற்கும் ளை செய்ய முனைவதால் கர்மயோகத்தின் வு சார்ந்த நூல் வெளியீடு செய்வதன் மூலம்
ர்களிடம் தமது செயற்பாடுகளை கையளித்து காட்டிகளாக விளங்குவதுடன், தாம் கே செயற்பாடுகளை பல்வேறு இடங்களிலும்
றனர்.
ரும் இந்து தருமம் நூலானது ஆன்மீக ய்ப்பளிக்கும் ஒரு நூலாகும்.
-ன் நின்று விடாது, நவீன தொழில் நுட்ப *க கருத்துக்கள் வெளிப்பட்டு செயல்வடிவம் மேம்பாடும் தழைத்தோங்க எல்லாம் வல்ல ாப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.
ப்பழக்கம்
ாப்பழக்கம்
க்கம்
யும் நடைப்பழக்கம்
ID6rogl.
தி விளங்குக உலகெல்லாம்”
குறிஞ்சிக்குமர சேவா சிரோன்மணி சிவg பா. நித்தியானந்தக் குருக்கள் (பிரதம குரு)
குறிஞ்சிக்குமரன் கோயில் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்,
பேராதனை.

Page 16
&
}
፴(›:
*
நல்லை ஆதீன ஆசிச்செ
அன்புசார் உள்ளங்களுக்கு,
பேராதனைப் பல்கலைக்கழ வெளியிடப்படும் 'இந்து தருமம்' வெளியிடப்படுவதை இட்டு பெருமகி
அரிதிலும் அரிதான ம அமைவது ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்.ை சமயம் ஒவ்வொன்றும் மனிதனை உள்ளது. அந்த வகையில் சமய, வேண்டிய பொறுப்பு இளந்த பேராதனைப் பல்கலைக்கழக இந் ஆலயத்தை மையமாகக் கொண் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் பஜனை அதன் தொடர்ச்சியாகவே வருடாந்த நூல் அமைந்துள்ளது. பல அறிவு, கட்டுரைகளையும், ஆய்வுக் கட் யாவரும் அறிந்ததே. எனவே இந்: இந்து மாணவர் சங்கத்தினருக்கு எ கொள்வதுடன் சஞ்சிகை சிறப்பாக பிரார்த்திக்கின்றேன்.
“என்றும் இறவாத
G| LD
பூரீல
 
 
 

&::3:: Ç ံ ့ဖြိုး ရှိုး ... .
இ****x*
முதல்வரின் ய்தி.
க இந்து மாணவர் சங்கத்தினரால் எனும் சஞ்சிகை இவ்வருடமும் ழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
ானிடப்பிறவிக்கு அடித்தளமாக த வளர்த்து விடுவது சமயமாகும்.
மனிதனாக வாழ வழிகாட்டியாக
கலை கலாசாரங்களை வளர்க்க லைமுறையினடரிமே உள்ளது. து மாணவர்கள் குறிஞ்சிக்குமரன் டு பல சமய நிகழ்ச்சிகளையும், களையும் நடாத்தி வருகின்றனர். 5ம் வெளியிடப்படும் இந்து தருமம் சிந்தனைகளை தூண்டும் ஆன்மீக டுரைகளையும் தாங்கி வருவது த நூலை வெளியிட்டு வைக்கும் மது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் வெளிவருவதற்கு இறைவனைப்
அன்பு வேண்டும்”
ஸ்து.
பூரி சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசார்ய சுவாமிகள் 2 வது குருமஹா சந்நிதானம், நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
E3333333333333:EX:

Page 17
T SkSeeSS LS LGLLSLS LS LS S L e i LL SG G GLL LL GL G L kkSkLkkS 333333333333333.
இராமகிருஷ்ண மின் வாழ்த்து
பேராதனைப் பல்கலைக் வெளியிடும் 'இந்து தருமம்' - 2 இனிய நல்வாழ்த்துக்களைக் சு அடைகிறோம்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தூண்டும் பல நல்ல கட்டு இம்மலரை வெளியிட்டு வரு
முடியாது.
இந்து சமயம் இன்று குறித்தும், இந்து சமய மக்க குறித்தும், மாணவர்கள் ஆழ1 மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. செயலாக மலர வேண்டியது இல்
ஏழ்மையிலும், அறியாை மக்களுக்கு சேவை செய்ய இை
இந்து தருமம்' இதழு மாணவர்களுக்கும், மலர்க் பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக்ெ
:ပ့္်-X.ß::ပ္&&&ပွဲစိ%&&ဂိန္ဒိ%8.
 
 

65)
கழக இந்து மாணவர் சங்கம்
005ம் ஆண்டு மலருக்கு எங்கள் வறிக்கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி
இச்சங்கம், சிந்தனையைத் டுரைகளை உள்ளடக்கியதாக வதைப் பாராட்டாமல் இருக்க
எதிர்நோக்கும் சவால்களைக் ளது இன்றைய தேவைகளைக் மாக சிந்திக்கிறார்கள் என்பது ஆனால் அந்த சிந்தனைகள்
மயிலும் மூழ்கி நலிவுற்றிருக்கும் )ளஞர்கள் முன் வரவேண்டும்
ஜக்கு ஆக்கங்களை அளித்த குழுவினருக்கும் எங்கள் கொள்கிறோம்.
சுவாமி ஆத்மகணானந்தா,
இராமகிருஸ்ண மிஷன்,
கொழும்பு.
ခွံ့မွမွီဒွိ

Page 18
&
*
:
sధి
துர்க்கா துர
அருள
தொல் காப்பியர் 5T 6 இலக்கியங்களையும் , LJ பார்ப்போமானால் அங்கு முருக காணலாம். 'முன்னியது முடித்த
பழந்தமிழ்ப் பாடல். 'முருகா
இருகாலும் தோன்றும்’ என்பது அ
பெருமான் இலக்கிய நாயகனாகவும், பிள்ளைத் த நாயகனாகவும் விளங்கி தமிழ் பெற்றுள்ளான். ஐவகை நிலா குறிஞ்சியே. தொல்காப்பியம் ஏற்றுக்கொண்டமை கண்கூடு. நீ தனது இருப்பிடமாகக் கொன பல்கலைக்கழக இந்து மாண6 சமயப்பணி மிகவும் பாராட்டுக்கு வெளியிட்டு வாசிப்போர் உள்ள இவர்கள். Y -
இந்தப் பணி காலந்தோறு மனமாரப் போற்றுகிறேன். எங்க பாதையை நோக்கி நகரும் போது 960)Luj6)Tib.
கலாநிதி ெ
:.်...-&:ဂ္ဂိ%8,2&&&-ပ္်...::88%ခိတ္ထိ
భ &&
 
 

弦、(
ந்தரியின்
riTfl
)ந்தொட்டு இன்று வரை ாணங்களையும் எடுத்துப் 5 வழிபாடு ஓங்கி நிற்பதைக் தலின் முருகொத்தியே' என்பது என்று ஒருகால் நினைக்கில் ருளாளரின் நம்பிக்கை.
நாயகனாகவும், புராண மிழ் நாயகனாகவும், காவிய மக்களின் உள்ளங்களில் இடம் ங்களில் இவனுக்குரிய நிலம் முதல் இன்றுவரை எம்மவர் நிலங்களில் உயர்ந்த நிலத்தை ன்டவன் இவன். பேராதனைப் வர் சங்கம் ஆற்றி வருகின்ற ரியது. ஆண்டு தோறும் மலர் ாங்களில் ஒளி ஏற்றுகிறார்கள்
ம் ஓங்கி உயர வேண்டும் என்று ள் வாழ்வும், வளமும் சமயப் தான் அமைதியும், ஆனந்தமும்
செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி. சமாதான நீதிபதி,
தலைவர், பூரீ துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானம், தெல்லிப்பழை.

Page 19
簽
殺
* ཚོ་
Message from W
It is with great pleasure t Hindu StudentS'Union OfUn
release of Annual Bulletin of
The Hindu Students' U Cultural activities in support interested to exchange views mutual interest lending to understanding. I believe that published in this magazine students will help to broadent and contributed considerabl
cultural development in our c
While congratulating
Students' Union for their effo them every success in their fu
Prof.
 
 

ဝံ့ဝံ့8:38:့်: Â · §  ့။
######్కxxx 3.8
ice Chancellor
hat I send this message to the iversity of Peradeniya on the HINDU DHARMAM - 2005.
Jnion has conducted many of its members and all those
and opinions on matters of the fostering of amity and creative writings and articles by Tamil speaking staff and heir vision of life and society y to the Tamil literary and Ountry.
the members of the Hindu
rts and achievements I wish
ture endeavours.
ܫ ܟ-)
っ一一ー w.A.Goonasekere
Vice-chancellor, University of Peradeniya,
Peradeniya.
శ
3. ४ 3.
ჯ:
ప్ళ

Page 20
魏
*s
s &
* 3.
繁纂黨徽 s *32 7 ჯილs. XXX a 3 s.3
செஞ்சொற் ( ஆசிய
பேராதனைப் பல்கலைக்கழ வெளியிடும் இந்து தருமம் நூலுக் அகமகிழ்கிறேன். கல்வியோடு கரு வளர்ப்பதற்கு இத்தகைய ஆன் இணைந்து பணியாற்றுவது போற்று
ஒரு மதத்தின் சிறப்பிை அம்மதத்தில் தோன்றிய சான் முக்கியமானது. அவ்வகையில் எ சான்றோர்களாக மிளிரப்போகும் ஒப்பற்ற, உன்னதமான இப்பணிை குமரனின் திருக்கோயில் பணியோ வெளியிடும் இந்து தருமம் மிகச் சி வருகிறது.
அவ்வகையில் இவ்வாண்( மலராக இம் மலர் மலர வ மன்றப்பணிகள் மேன்மையுற, நல்ல
ధ' ? ళళజోళ్ల s. 33.
 
 
 

భీష%'&': င္ကို ရွီး.......§.
ఫభళ్లభx:శ్లే..భxచ.:
செல்வரின்
ரை
க இந்து மன்றம் ஆண்டுதோறும் கு ஆசிச் செய்தி வழங்குவதில் ணை வளர வேண்டும். கருணை மீகப் பணிகளில் மாணவர்கள் தலுக்குரியது.
ன அளக்கும் அளவீடுகளில் ாறோர்களின் எண்ணிக்கையும் திர்காலத்தில் எமது சமயத்தின் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் யை வாழ்த்துகிறேன். குறிஞ்சிக் டு வரலாற்றுப் பதிவாக மன்றம் றந்த ஆவணமாக மதிக்கப்பட்டு
} மலரும் மகிமை நிறைந்த ாழ்த்துவதோடு, இறையருளால் ாசி கூறி அமைகிறேன்.
செஞ்சொற் செல்வர் ஆறு. திருமுருகன்,
நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
భ
3.
姆
錢
缀
彩

Page 21
8
ف
濠
শুধু
※
%ళ%##్యx్యజ్యళ్లజ్ఞళ
毅 భణభదాభళ్లడభూప 3
భభ£జిళ్ల
இந்து தருமம் பெருந்தலைவரின்
ஈழத்தில் முருக வழிபாட்டி பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத் குறிஞ்சிக்குமரன் ஆலயம் விை அறிந்த உண்மை. இவ் ஆலயத் தாமே முற்றுமுழுதாக சைவநெ நடாத்தி வருவது எமது இந்து சப என்பதற்குச் சான்று பகர்கின்றது.
எவ்வித தடைகள் வந்தாலு முருகன் மீது தாம் கொண்ட பக்தி வருகின்றனர். முக்கியமாக நிதி மாணவர்களுக்கு ஒரு நிதியத்ை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்காக கால நெருக்கடி இடர்பாடுகளின் L துணையுடன் கொழும்பு நகரில் நிதி திரட்டும் பணியை நடத் விரிவுபடுத்தி வருகின்றமை பாராட்
மேலும் தமது சமய கடடை இந்து தருமம் என்ற நூலை வெ ஆண்டு மாணவர்களின் இம் இவ்மலரின் ஆசிரியருக்கும், ஆக் எனது பாராட்டுக்களைத் குறிஞ்சிக்குமரனின் புகழ், இ சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கும், எழு துலங்க வேண்டும் என குறிஞ்சி அவனின் அருளை வேண்டி வாழ்த்
“மேன்மை கெ விளங்குக உ
கலாநி பெருந்
ჯჯჯჯჯჭჯ
 
 
 

) - 2005
வாழ்த்துச் செய்தி
ல் மிகவும் சிறப்பான ஆலயமாக தின் குன்றில் குடியிருக்கும் ாங்கி வருகின்றமை யாவரும் தை இந்து மாணவர் சங்கத்தினர் ஏறி முறை தவறாது சிறப்பாக Dயப் பண்பாடு நிலைத்து நிற்கும்
லும் இந்து மாணவர் சங்கத்தினர் தியால் பல நற்பணிகளை ஆற்றி : நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளான : த கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக
இவ்வருடம் இந்து மாணவர்கள் : மத்தியில் மற்றைய சங்கங்களின் * சிறப்பாக குறிஞ்சிச்சாரல் என்ற நதி இத்திட்டத்தினை மேலும் டிற்கும் மேலான செயலாகும்.
மகளில் ஒன்றாக வருடம் தோறும் ளிக்கொண்டு வருகின்றனர். இவ் முயற்சியில் வெற்றி கண்ட கங்களை அளித்தவர்களுக்கும், தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வ்வையகத்தில் பரவி எமது ழச்சிக்கும் இந்து மதம் மங்காது க்குமரனின் அடியைத் தொழுது துகின்றேன். -
5ாள் சைவநீதி லகம் எல்லாம்”
தி செ. திருச்செல்வம்,
தலைவர் - இந்து மாணவர் சங்கம்.

Page 22
戀
பெரும் பொ
வாழ்த்து
பேராதனைப் பல்கலைக்க வருடாந்த சஞ்சிகையான இந் வெளிவருவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி
பல்கலைக்கழகம் ஒன்றி (Curriculam) 6T66Tugbi G6)g மட்டுப்படுத்தப்படுவதல்ல. அந்த தம்மை செயற்பாட்டாளர்கள அவர்களது ஆளுமை வெளிப்பாடு செயற்பாடு என்பது கலை, பண பிரதிபலிக்கலாம். இந்த வகையி: இந்து மாணவர் குழாம் தம்மை கட்டியெழுப்புவதில் முன்னிற்கி செயற்பாடு கோடிட்டுக் காட்டு மட்டுமல்ல குறிஞ்சிக்குமரன் கட்டமைப்பிலும் அதன் இயங் தீவிரமான உழைப்பாளர்களாக வருகின்றனர். இன்றைய உல போலிகளாக இனங்காட்டாமல் பண்பாட்டையுடையோம் என்ற தொழிற்படுவதும் அந்தப் பாரம் தலைமுறைக்குக் கையளிப்பதும தொடர்ந்தும் பேராதனைப் பல்க சமூகத்தில் பேணப்பட வேண் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் குறிஞ்சிக்குமரன் அருள் வேண்டி
வாழ்த்துக்
செ. சிவராஜ பெரும் பொருள சிரேஷ்ட விரிவு: பேராதனைப் பல
శరథ
 
 
 
 

ழக இந்து மாணவர் சங்கத்தின் து தருமம் இம் முறையும் அடைகிறேன்.
ல் மாணவர்களது இருப்பு மனே கலைத்திட்டங்களுடன் எல்லைகளையும் மீறி அவர்கள் TB இனங்காட்டுகிறபோதே } பூரணத்துவம் அடையும். அந்த பாடு மற்றும் எதனிலும் அது ல் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக பண்பாட்டுப் பற்றாளர்களாகவும், றார்கள் என்பதையே இந்த }கிறது. சஞ்சிகை வெளியீடு ஆலயத்தின் உள்ளகக் வகு நேர்த்தியிலும் அவர்கள் கவும், தம்மை இனங்காட்டி கமயமாதல் சூழலில் தம்மை ), நாமும் நமக்கென்றோர் ஆத்மநேயத்துடன் அவர்கள் )பரியத்தை தொடர்ந்து வரும் ான இவ்வாறான செயற்பாடுகள் லைக்கழகத்து இந்து மாணவர் டும் என்பதே எனது அவா. தொடர்ந்தும் நிலைபெற நிறைவு செய்கிறேன்.
களுடன்,
சிங்கம், ாளர் - இந்து மாணவர் சங்கம், ரையாளர், (பொருளியற்துறை) ஸ்கலைக்கழகம்,

Page 23
கெளரவ கணக்காளர் ঔ,কঁuগ্য ।
“தென்ன எந்நாட்
தென்னகத்தில் தோன்றிய உலகம் பூராகவும் "ஆல் ே வேரூன்றி” இருக்கின்றது என்பது ஒரு பாகத்திற்கு சென்றாலும் அ அவர்களால் கோயில்கள் அை பேணப்படுகின்றது என்பது பெரு இந்து கலாசார விழுமியங்களை நிறுவனங்கள் பெரும் பங்காற் இந்நிறுவனங்களால் கோயில் நடைபெறும் பூஜைகள், திருவி என்பவற்றை ஒழுங்கு செய்த தினங்களில் தைப்பொங்கல், என்பவற்றை கொண்டாடுதல் ஆற்றப்படுகின்றது.
அந்த வகையில் பேராத மாணவர் சங்கமானது பல்க மட்டுமன்றி கோயில் சுற்றாடலி பணியாற்றுகின்றது. குறிஞ் பல்கலைக்கழக இந்து மாண மட்டுமன்றி அங்கு நடைபெறும் நிகழ்வுகளும் அவர்களால் மிக வருவது பெருமைப்படக் கூடி பல்கலைக்கழக இந்து மாண6 அவர்கள் இந்து கலாசாரத்ை இச்சங்கத்தினால் இந்து சமய நடாத்தப்படும் கலாசார நிகழ் இந்துக்கள் அனைவருக்கும் ஓர் என்பது மிகையாகாது. இச்சங்க வளர எல்லாம் வல்ல குறிஞ்சிக்கு
 
 
 
 

8. :888::8. :နှီ: ဖွဲ ့်
XXXXXXXXX
60
எாடுடைய சிவனே போற்றி டவருக்கும் இறைவா போற்றி”
இந்து சமயமானது இன்று பால் தளிர்த்து அறுகுபோல் மிகையல்ல. உலகத்தின் எந்த அங்கே இந்துக்கள் மட்டுமன்றி மக்கப்பட்டு இந்துக்கலாசாரம் ]மைக்கூடிய ஒன்று. இவ்வாறு பாதுகாப்பதற்கு இந்து சமய றுகின்றது. அந்த வகையில் கள் நிர்வகிப்பது அங்கு ழாக்கள், விஷேட தினங்கள் ல் இந்துக்களின் கலாசார
வருடப்பிறப்பு, தீபாவளி போன்ற L6) பணிகள்
னைப் பல்கலைக்கழக இந்து லைக்கழக மாணவர்களிற்கு ல் உள்ள மக்களிற்கு பல சிக் குமரன் ஆலயமானது வர்களால் நிர்வகிக்கப்படுவது சமய சம்பந்தமான கலாசார வும் சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டு ய ஒன்று. பேராதனைப் வர் சங்கத்தின் செயற்பாடும், த பேணுகின்ற தன்மையும் விஷேட தினங்களின் போது }வுகள் மூலம் நாட்டிலுள்ள ஊக்கத்தினை கொடுத்துள்ளது கத்தின் பணிகள் மென்மேலும் மரன் அருள் புரிவாராக.
கலாநிதி வே. சிவகுமார்,
பெளதீகவியற்றுறை,
விஞ்ஞானபீடம்.

Page 24
:
t
o'eక్షేళ
3.
盔
பொறுப்பாண மைக்
ஆசியு
பேராதனைப் பல்கலைக்க வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பாண்மை பணியாற்றி வரும் இந்து மாண செயறி பாடான “இநீ து வெளிவருவதினையிட்டு பொறுப்ப வகையில் எனது வாழ்த்துக்கலை அடைகின்றேன்.
பேராதனைப் பல்கலைக்க குறிஞ்சிக்குமரன் கோயிலுக்கு ஆற்றிவரும் தொண்டுகள் அளப்ப நித்திய, நைமித்திய பூஜைகள் சமய சம்பந்தமான விழாக்கள், ! செவ்வனே நடத்துவதற்கும் வருகின்றனர்.
சமயப்பணிகளுடன் தனது சே6ை சமூக நலனிலும் அக்கறை ெ யாவரும் அறிந்ததே.
மேலும், பேராதனைப் பல்க தடங்கலின்றி கல்வி கற்று வேண்டுமெனும் பேரவாவில் புலி வருகின்றமை பராட்டப்பட வேண்டி
மலர் புதுமெருகும், புதுப்பொ சங்கத்தின் சமய, சமூகச் ே விளங்கவும் குறிஞ்சிக்குமரன் அரு
பேராசி தலை6
: ఫ
2×2×..X.2X2:xšXXI
 
 
 
 
 

భభిణ
குழு தலைவரின்
ரை
ழக குறிஞ்சிக்குமரன் கோயில் க் குழுவுடன் இணைந்து வர் சங்கத்தினரின் மற்றுமோர்
தருமம் இவ் வருடம் ாண்மைக் குழு தலைவர் என்ற ாத் தெரிவிப்பத்தில் பேருவகை
5ழக இந்து மாணவர் சங்கம் ந இடைவிடாது அயராது ரியன. குமரனின் திருக்கோயில் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கும், சமய நிகழ்ச்சிகள் என்பவற்றை முன்னின்று சேவையாற்றி
வர் சங்கம் ஆலயம் gFITां[bg5 வயினை முடித்துக்கொள்ளாமல் கொண்டு செயற்பட்டு வருவது
கலைககழக இந்து மாணவர்கள் வித்தகர்களாக வெளியேற
Uமைப்பரிசில்களையும் வழங்கி
டிய உன்னத செயலாகும்.
எவர் சங்கத்தின் "இந்து தருமம்' லிவும் பெற்று விளங்கவும், சவைகள் மேலும் சிறப்புற்று நள் புரிவாராக.
ரியர் சே. சிவயோகநாதன், வர் - பொறுப்பாண்மைக் குழு.

Page 25
இxxxx 3.x. 3. }
இந்துப்பட்டதாரிகள் மன்ற ஆசிச்செ
பேராதனைப் பல்கை ஆலயத்தில் செயற்படுகின் இந்துப்பட்டதாரிகள் மன்றம், இ மன்றங்களுக்குள் இந்து முக்கியமானதொன்றாகும். பேரா அனைத்து மாணவர்களும் ( என்பதோடு அவர்களைப் பிர மன்றமே கோயிலின் அன்றாட உற்சவங்கள் வரைக்குமான எ வருகின்றது. ஊர்களில் அை மக்களின் முழுமையான ஈடுபாட்ே நடத்துவது போல தமது கல் கடமைகளையும் சளைக்காது உ சங்கம் நடத்தி வருவது போற்றப்பு
அதுமட்டுமன்றி ஒரு வ தெய்வங்களுக்கும் உரிய விஷே ஒரு சிறப்பம்சமாகும். இந்து செயற்பாடுகள் காரணமாக உலகமெல்லாம் பரவியுள்ளது. முருகனுக்குரிய தொண்டர்களுக் செயற்பட்டு வருகின்றனர். இவர் எல்லாம் வல்ல குறிஞ்சிக் அவர்களுக்கு வழங்கவேண்டும் எ
வேலு
தலை
`န္တိ၊ ဖွံ့ ဎွိ ဎွိ ငွှီးနှီ
 

ரத் தலைவரிடமிருந்து Fili
லக்கழக குறிஞ்சிக்குமரன் பொறுப்பாண்மைக் குழு, ந்து மாணவர் சங்கம் ஆகிய மாணவர் சங்கம் மிகவும் தனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இச்சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் திநிதித்துவப்படுத்தும் நிர்வாக பணிகள் தொடக்கம் விஷேட ால்லாப் பணிகளையும் ஆற்றி மந்துள்ள ஆலயங்கள் ஊர் டோடு சிறப்பாக திருவிழாக்களை விக் கடமைகளோடு கோவிற் உற்சாகத்துடன் இந்து மாணவர் பட வேண்டியதொன்றாகும்.
ருடத்தில் வருகின்ற எல்லாத் ட பூஜைகளும் நடத்தப்படுவதும் மாணவர் சங்கத்தின் இச் குறிஞ்சிக்குமரன் புகழ் இம் மாணவ சங்கத்தினர் 5கும் தொண்டர்களாக இருந்து களுடைய இத்தொண்டு தொடர குமரன் அருளும், ஆசியும் ான்று பிரார்த்திக்கின்றேன்.
லுப்பிள்ளை சிவயோகலிங்கம், வர் - இந்துப்பட்டதாரிகள் மன்றம்.

Page 26
xxxxx 3 8
密 3.
滚葱
然
இந்து மாணவர் சா உள்ளத்தில
“என் கடன்பணி ெ
பேராதனைப் பதியிலே என்றும் பசு ஒலி எழுப்பிக்கொண்டிருக்கும் சவுக்கு நிற்கும் குறிஞ்சிக் குமரன் ஆலய குறிஞ்சிக் குமரனின் அளவற்ற அ மாணவர் சங்கமானது தமது செt ஆலயத் திருப்பணிக்கும் நித்திய, ை அர்ப்பணிப்பதை இட்டு புளகாங்கித பணியாக "இந்து தருமம்” என்னு வெளியிடுவதன் மூலம் ஆன்மீ வன்மைகளையும் அதிகரிக்கின்றது
மிக முக்கியமாக 2005ம் ஆண்டு த புதிய கதிரேசன் மண்டபத்தில் பல்சுவை கதம்ப நிகழ்ச்சியான பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு 1 * நடாத்தப்பட்டது. அதனுடன் எமது
༠༦: திறமைகளையும், ஆற்றல்களையும் ( தலைநகர மக்களுக்கும் வெளிச்சம் ே 8 மேடையாக அது இருந்தது.
எமது வெற்றிக்கான எல்லா செயற்ப புரிந்த ஆலயப் பிரதம குரு, பெரு பொறுப்பாண்மைக் குழு, இந்துப் பட் எமது நன்றிகளை தெரிவிப்பதுடன், தோள் நின்ற எமது செயற்குழு
தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடை
நன்
“. ... ႏွစ္ထိ ́ ́ ဖွံ့ ဗျွီး ဎွိန့္ဝံ့ငံ့
 
 
 

ங்கத் தலைவரின் ருந்து.
சய்து கிடப்பதே'
மை குன்றாது ஓம் என்று ஓங்கார ந மரங்களுக்கு மத்தியில் உயர்ந்து த்தில் வீற்றிருந்து அருள் புரியும் ன்பினாலும், அருளினாலும் இந்து பற்பாடுகளில் பெரும்பகுதியையும் நமித்திய பூசை ஒழுங்குகளுக்கும் நம்அடைகின்றது. மேலும் தருமப் ம் ஆன்மீக அறிவியல் நூலை க’ உணர்வுகளையும், எழுத்து என்றால் மிகையாகாது.
தீபாவளித் திருநாளிலே கொழும்பு நடாத்தப்பட்ட "குறிஞ்சிச் சாரல்’ ாது முக்கியமாக கஷடப்படும் புலமைப் பரிசில் வழங்குவதற்காக
பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டுமல்லாது பாட்டுக்காட்ட பெரியதொரு வாய்ப்பு
பாடுகளையும் செய்வதற்கு உதவி ந்தலைவர், பெரும் பொருளாளர், டதாரிகள் சங்கம் அனைவருக்கும்
எல்லா வெற்றிக்கும் தோளோடு உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றியைத் கிறேன்.
தெ. நந்தகுமார், தலைவா, (பொறியியற் பீடம்)
IKKE
c
:
:
察

Page 27
பேராதனைப் பதிச் சீரான
பேராதரித் தடியார் பேரின்ப
வேலாயு தனேசக்தி, பாலா
பாலாபிஷேகஞ் செய்வோ
 

ĪU7
Egoalog Gas Tuao
வீட்டு வாயில்
சண் முகநாதா
ம் பக்தியா யுனைப்பணிந்து
- ந. வீரமணி ஐயர் -

Page 28


Page 29
நம் உடம்ே
பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கமற உடம்பிற்குள்ளேயே கோயில் கொண்டிருக்கின்றான சித்தர்கள் நம்முள்ளே உள்ள சிற்சபையில் ( செய்து கொண்டிருக்கின்றான். ஆலயமும் எம் உ
“உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊணு வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் சே தெள்ளத் தெளிர்ந்தார்கு சீவன் கள்ளப் புலன் ஐந்தும் காளாம
அண்ட சராசரங்களில் எல்லாம் நி6 அணுவுக்குள்ளும் அணுவாகவும் மறைந்துள்ள இருப்பதனை நாம் உணர்ந்து அனுபவிக்க மு நெஞ்சில் நீங்காமல் இருக்கிறான் இறைவன்.
இதனையே திருநாவுக்கரசரும் “காயயே தேவாரத்தில் பாடுகின்றார். கடி மனம் அடிமைய என்பதனை நாம் உணரலாம். சதா காலமும் அலைந்து கொண்டிருக்கும் மனத்தால் எமது உ உணர முடியும். இதனையே மணிவாசகப் ெ நுண்ணுணர்வே என சிவபுராணத்தில் குறிப்பிடு
இறைவன் ஒரு அறிவுப்பொருள் அல்ல. 6 இறைவனை நாம் அறிய முடியாது. ஆனால் ஆ இறைவன் ஒரு உணர்வுப் பொருள். வெளியே திருப்பினால் எமது உள்ளத்தில் வீற்றிருக்கின் தெளிவாக உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியும்.
“நட்டகல்லைத் தெய்வம் என்று சுற்றி வந்து மொண மொணன் நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன்
சுட்டசட்டி சட்டுவம் கறிச்சுவை
<&list its

I SJuЈђ
நிறைந்துள்ள பரம்பொருள் எம்முடைய ள். இதனை நன்கு அனுபவித்து உணர்ந்தவர்கள் இறைவன் நடராசமூர்த்தியாக நடனமாடி ஒலி டம்பின் வடிவிலேயே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
றுடம்பு ஆலயம்
5ாபுர வாசல்
சிவலிங்கம்
ணி விளக்கே’
- திருமந்திரம் -
றைந்த எல்லையற்ற பரம் பொருளாகவும், அந்த மேலான சக்தியை எமது இயத்தில் டியும். அவ்வண்ணம் இமைப் பொழுதும் என்
D கோயிலாக கடிமணம் அடிமையாக." எனத் ாக்கப்பட்டால் மட்டுமே எமது காயம் கோயில்
உலக விடயங்களிலும் புலனுகர்ச்சியிலும் ள்ளத்தில் நிறைந்துள்ள இறைவனை எவ்வாறு பருமானும் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய கிறார்.
எமது புலன்களாலும் அலையும் மனத்தினாலும் அவனை எம்முள்ளே உணர முடியும். எனவே
ற எம் உயிர்க்கு உயிரான இறைவனை நாம்
து நால புஷ்பம் சாத்தியே று சொல்லு மந்திரம் ஏதடா உள் இருக்கையில்
அறியுமோ”
- சிவவாக்கியர் -
मई-22005>

Page 30
நாதனாகிய இறைவன் தம் உள்ளே இை மாந்தர் இறைவனைத்தேடி கோயில் கோயிலா திருவண்ணமலையிலும் இறைவனைத்தேடி புனி யாத்திரையை எம்முள்ளே செய்தால் இறைவன
“உடம்பினைப் பெற்ற பயன் ஆ உடம்பினுள் உத்தமனைக் கா
அண்டத்தில் உள்ளது போலவே எப வெளியுள்ளது. இவ்வெளியில் நின்றொளிரும் சிவத் பொருளாகிய அந்தம் செம்பொருளை தம் உல தாமே சிவமாகி, மலம் மூன்றையும் வென்றவர்க அது எனக் கண்டு அதுவாகவே ஆகியவர்கள் சி தரிசித்தோர் என்கிறார் திருமூலர். சிவலோகம் ே எம்முள்ளேயே உள்ள ஓர் உலகமே.
இறைவன் உருவம், அரு உருவம், அருவம் உருவத்திருமேனி கொண்டு சிவன், விஷ்ணு, திருமேனி கொண்டு சிவலிங்கப் பெருமானாகவும் ந எடுக்கிறார். உருவத் திருமேனியையும், அருஉரு காணலாம். ஆனால் அருவத் திருமேனியை எம்மு அனுபவிக்கலாம்.
பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாகிய நீர் உறை புலனாகிறது. வெவ்வேறு உருவங்களையும் கெ கண்களுக்கு புலனாகிறது. உருவம் கிடைய வடிவத்தையே பெறுகிறது. ஆனால் நீர் ஆவிய நீர் ஆவியை நாம் உணர முடியும். இவ்வாறே அருவமாக வடிவங்களைத் தாங்குகிறான்.
இத்தகைய மேலான சக்திக்கு, எப்பெயன ஆனால் அப்பொருள் ஒன்றே. சிவன் எனலாம். இஸ்லாமிய மதம் இயம்புகின்றது. பரலோகத் பகர்கின்றது. ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒரு த அதற்கு பெயர்கள் பல. “ஒரு நாமம் ஒருருவம், என மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்தில் பாடுகின்
இதனையே திருமூல நாயனாரும் தனது
<(இந்து நரு

மப் பொழுதும் நீங்காமல் இருப்பதை உணராத கச் சென்று அலைகின்றனர். சிதம்பரத்திலும் த யாத்திரை செய்து திரும்புகின்றனர். புனிய ]ன நாம் காணலாம்.
பூவதெல்லாம்
5006Ն)
- ஒளவைக்குறள் -
2து உடலாகிய பிண்டத்திலும் ஒரு பெரு நதினை உணர்ந்துகொள்ளல் முடியும். சிவப்பரம் iளே கண்டு அனுபவித்தவர்களே சித்தர்கள். 5ள். பேரறிவுப் பொருளாகிய சிவத்தை தானே த்தர்களே. சித்தர்கள் சிவலோகத்தை இங்கே வறு எங்கேயோ உள்ள உலகம் அல்ல அது
என மூன்று திருமேனிகளையும் எடுக்கிறார். விநாயகன், முருகன் ஆகவும் அருவுருவத் நாதம், விந்து ஆகிய அருவத்திருமேனிகளையும் வத் திருமேனியையும் எமது ஊனக்கண்களால் ள்ளேயே ஞானக் கண்ணால் கண்டு உணர்ந்து
ாண்டிருக்கின்றது. தண்ணிராக உள்ளபோதும் பாது எனினும் கொண்டுள்ள பாத்திரத்தின்
இறைவனும் உருவமாக, அரு உருவமாக,
]ர வேண்டுமானாலும் நாம் இட்டு அழைக்கலாம். விஷ்ணு என்றழைக்கலாம். அல்ஹா என்று தில் உள்ள பிதா என்று கிறிஸ்தவ மதம் னித் தெய்வம் என்றில்லை. பொருள் ஒன்று
றாா.
திருமந்திரத்தில்,
Inih - 2005> 02

Page 31
“ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தே நன்றே நினைமின் நமனில்லை சென்றே புகுங்கதி இல்லை ந நின்றே நிலைபெற நீர் நினைந்
என்று விளம்புகிறார்.
சுவாமி விவேகானந்தரும் தனது இளை என்று பேரவாக் கொண்டார். கடவுளைக் கான பேசுவதாலும் என்ன பயன் என்று எண்ணினார் இதே கேள்விகளையே கேட்டு வந்தார். விே சென்று இதே கேள்வியைக் கேட்டார். அதற்கு இ மிகவும் கவர்ந்தது. "நான் இறைவனை இை கண்ணால் நான் உன்னைக் காண்பதைவிட பல நான் காண்கிறேன். வேண்டுமானால் அவனை ந இராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் இராமகிருஷ்ணர் தட பதித்து ஞானத்தை அளித்தார். அதனைப் இறையுணர்வைப் பெற்று இன்புற்றார்.
நாம் எல்லோரும் இறைவனை அனுபவிக் அனுபவிக்க முடியும் என்பதல்ல. எம் எல் அகக்கண்ணைத் திறந்து எமக்கு இறைவனைச எமக்கும் இறைவனைக் காணவேண்டும் என்ற
நாமும் சித்தர்கள் கண்ட அப்பரம்டெ காண வேண்டும் என்ற பேரவா எம்முள்ளே தே
அதற்காக நீ,
பொறுமையாய் இரு. ஆனால்
சுறுசுறுப்பாய் இரு, ஆ
சிக்கனமாய் இரு, ஆனால் கரு இரக்கம் காட்டு, ஆனா
அன்பாய் இரு, ஆனால் அடிை
கொடையாளியாய் இரு ஆனா இல்லறத்தானாய் இரு பற்றற்றிரு ஆனால் காட்டுக்குட் நல்லோரை நாடு ஆன எந்தப்பொறுப்பையும் ஏற்று பர் பணிவாகப் பேசு, பிறர்
<(இந்து தரு

5வனும்
நாணமே
ம் சித்தர்வ
துய்மினே’
மப் பிராயத்தில் கடவுளைக் காண வேண்டும் னாவிடில் ஆண்டவனைப் பற்றிக் கற்பதாலும், . தான் சந்தித்த ஒவ்வொரு பெரியாரிடத்தும் வகானந்தர் இராமகிருஷ்ண பரமகம்சரிடமும் இராமகிருஷ்ணர் கூறிய பதில் விவேகானந்தரை டயறாது கண்டு களிப்படைகிறேன். ஊணக் மடங்கு தெளிவாக அகக்கண்ணால் அவனை ான் உனக்கும் காட்டுகிறேன்” என்றார் சுவாமி. மது வலக்கரத்தை விவேகானந்தரின் நெஞ்சில்
பெற்ற விவேகானந்தர் பரவசம் அடைந்து
க முடியும். சித்தர்கள் மட்டும் தான் இறைவனை லோருக்கும் அகக் கண் உண்டு. ஆனால் 6 காட்டித்தர சக்திமிக்க குரு ஒருவர் தேவை. தாகமும் இருக்க வேண்டும்.
ாருளை எம்முள்ளே காணலாம். கடவுளைக் தான்ற வேண்டும்.
சோம்பலாய் இருக்காதே. னால் படபடப்பாய் இராதே. நமியாய் இராதே. ல் ஏமாந்து போகாதே. மயாய் இராதே.
ல் ஒட்டாண்டியாய் விடாதே
ஆனால் காமவெறியனாகாதே
போய்விடாதே ால் அல்லோரை வெறுக்காதே தத்தை ஏற்படுத்தாதே
மனம் நோகப் பேசாதே.
프2005) -03

Page 32
எமது மனத்தை மாசுகளில்லாமல் தூய் மனத்தை நாம் எமது கட்டப்பாட்டில் வைத்திரு மனம் ஒரு நிலைப்படும். இப்போது வாழ்ந்து ஞானவழிமுறையைப் பெற்று தியானப் பயிற்சிை எம்முள்ளேயே கண்டு ஆனந்தமடையலாம்.
குரு மகராஜ்ஜி தற்போது உலக நாடுகை பரப்பி வருகின்றார். எம்முள்ளேயே நாம் அந்த ஆனந்தமாகவும் அமைதியுடனும் வாழலாம். இத பயிற்சி செய்து தம்முள்ளே ஆனந்த உணர்வை
உலகம் என்ற பாலைவனத்தில் அமைதி ஆண்டவனைத்தேடி கோயில் கோயிலாக அலை
இறைவனைத் தம்முள்ளே கண்டு அனுபல சித்தர்கள், ஞானிகள் போன்றோர்களின் அனுபவா அவர்கள் பெற்ற இறை உணர்வை அமை ஒவ்வொருவரும் எம்முள்ளேயே இந்த ஆல பிறவிப்பயனைப் பெற்றுய்வோமாக
"நான் பெற்ற இன்பம் ெ
வைத்தி
{érig ill

மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் அலையும், க்க பயிற்சி தேவை. தியானம் செய்வதால் க்கொண்டிருக்கும் சற்குரு ஒருவர் மூலம் யச் செய்து வந்தால் எம்மைப் படைத்தவனை
ர் பலவற்றிலும் தனது ஞான வழிமுறையைப் தப் பரம்பொருளை உணர்ந்து அனுபவித்து னை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களும் பெற்று வ பெற்று வாழ்கின்றனர்.
என்ற தண்ணிரைத் தேடி பலர் அலைகிறார்கள். Uகின்றனர் இன்னும் பலர்.
வித்த மகான்கள், சமய குரவர்கள், முனிவர்கள், ங்களை நாம் வாசித்து அறிகின்றோம். ஆனால்
தியை, ஆனந்தத்தை, பேரின்பத்தை நாம் பமாகிய ஊன் வடிவிலேயே அனுபவித்து
பெறுக இவ்வையகம்”
ய கலாநிதி. தி. ஆனந்தமூர்த்தி
oth - 2005) 04

Page 33
ଗଏF୩) {
சூரியனை வழிபடு தெய்வமாகக் கொள் முழுவதும் நிலவி வந்துள்ளது. எனினும் இன்று இவ்வழிபாடு வழக்கிலுள்ளமையைக் கா நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னமே ஐரோப்பிய நாடு
(gisuu6OD60T “JIT” (Ra) SÐ6d6og5] 'S56öt’ (Aton அப்போலோ’ (Apollo) எனும் பெயர் கொன பழங்குடியினரான மாயர்கள் (Mayans) சூரிய வரலாறுகள் கூறும். இன்று கூட ஐரோப்பா, ! சிதைந்த, சூரியன் கோயில்கள் பல காணக்கி
தமிழக வரலாற்றை நோக்கின், சூரிய நிலவியமைக்குச் சான்றுகள் எதுவும் கிடைக் தருகின்றன. எனினும், புராண இதிகாசங்களிலிரு சூரிய வழிபாட்டின் தொன்மையையும் , கொள்ளக்கூடியதாகவுள்ளது. இவ்வகையில், உதவும் சிந்துவெளி அகழ்வாராய்ச்சியின் மூல வழிபாட்டின் பழமையை உணர்த்துவனவாயுள்
சிந்துவெளி காலப்பகுதியைத் தொடர் இக்காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற சூரிய வழிபா குறிப்பாக, வேதங்களின் பல இடங்களிலும் சூரிய காணலாம்.எடுத்துக்காட்டாக, இருக்கு வேதம் மூ சிறப்பிப்பதும், சூரிய வழிபாட்டிற்கேயுரியதான
சோதியை ஆக்குபவன்; எவ்வுலகையும் ஒளிரச் வேதத்தில் இடம்பெறும் சூரியனே! நீ நோய்கை ஒளிரச் செய்து, எழில் கனிந்த பொருள் அை அமரரும் ஞானியரும் மக்களும் எங்கும் பரவும் ே எனும் குறிப்புக்களும் சூரிய வழிபாட்டின் தொ
பண்டையத் தமிழ் நூலான தொல்காட்
கொண்டங்கு வெளிப்படுத்த ெ ஓங்குயர் பருதியஞ் செல்வ! ந நீங்கா உள்ளம் நீங்கன்மார் எ
எனும் செய்யுளும்,
<(இந்து தரு

வழிபாடு
ளும் மரபு மிகப் பழங் காலந்தொட்டே உலகம் பெரும்பாலும் இந்துக்கள் மத்தியில் மாத்திரமே ணக் கூடியதாகவுள்ளது. இற்றைக்கு பல களில் குறிப்பாக எகிப்து, மெக்சிக்கோ, கிறீஸ் யமைக்குச் சான்றுகள் உள. எகிப்தியர்கள் ) எனும் பெயர் கொண்டும், கிறீஸ் நாட்டினர் *டும் வழிபட்டுள்ளனர். மெக்சிக்கோ நாட்டுப் பனுக்கு நரபலி கொடுத்து வழிபட்டதாகவும் தென் அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளில் டப்பதாக அறிய முடிகிறது.
ப வழிபாடானது, தனித்துவமான முறையில் கப்பெற்றில என நூல்கள் பலவும் அறியத் ந்தும், பண்டையத் தமிழ் நூல்கள் வாயிலாகவும் சிறப்பினையும் ஓரளவுக்கு அறிந்து இந்து சமயத்தின் தொன்மையை உணர்த்த ம் கண்டெடுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் பல சூரிய ான என ஆய்வாளர் கருதுவர்.
ந்து இடம்பெற்ற வேத காலத்தை நோக்கின், ட்டின் அம்சங்களைத் தெளிவாகக் காணலாம். பனைப் பற்றிய குறிப்புக்கள் விரவி வருவதனைக் )ன்று வித அக்கினிகளுள் ஒன்றாகச் சூரியனை காயத்திரி மந்திரத்தைக் குறிப்பிடுவதையும் வற்றியுடையாய்; எல்லாவற்றையும் காண்பவன்; செய்கிறவன்” போன்ற குறிப்புக்களும், சாம ளப் போக்குபவன், எல்லா ஒளி உலகத்தையும் னத்தையும் விளக்கம் அடையச் செய்கிறாய், Fாதியைக் காணும் வண்ணம் நீ உதயமாகிறாய்” ன்மையை உணர்த்துவன.
பியத்தில் இடம்பெறும்,
)தலாம் இமையோரைக் காள்கையை ஆகலின் ன்ெ
LDis(35'
inth-2005) -05

Page 34
“கனைகதிர்க் கனலியைக் காழு வளிதரும் செல்வனை வாழ்த்த
எனும் கலித்தொகைப் பாடலடிகளும் இளங்கோவடிகள்,
“ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு ே காவிரி நாடன் திகிரி பொற்கோ மேரு வலந்திரித லான்”
என இயற்கை வழிபாட்டுக் கூறு பாடியிருக்கின்றமையும், திருமுருகாற்றுப் உருவகிக்கப்பட்டுள்ளமையும் பண்டைத் தமிழ தொன்மையை அறியத் தருகின்றன. தவிர, நக்கீர கம்பர் தன்னை 'ஆதித்தன் குல முதல்வன்” என சூரிய வழிபாட்டின் பெருமையையும், சிறப்பைய சூரிய வழிபாடு குறித்த விரிவான செய்திகளை புராணம் போன்றன இவ்வகையில் குறிப்பிடத்த
சூரியனின் தோற்றம் பற்றிக் குறிப்பிடுை கண்களிலிருந்து உற்பத்தியானவனே சூரியன் அடிப்படையில் இருள் நீக்கி ஒளி தந்து உயிர் எடுத்ததாகப் புராணங்கள் கூறும். மார்க்கண்டே பிரம்மன் பிளந்தபோது ஓம் என்ற ஒலி உண்ட சூரியன் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
இந்துக்கள் சூரியனை, அர்க்கன், ஆதி மித்திரன், தபன், காலகாரணன், திவாகரன், ! ஜ்யோதிஸ், ஹிரண்ய கர்ப்பன், விச்வ ஜீவன், ஸ தசதிக் ஸம்ப்ரகாசன், கர்மஸாஷி, அம்சுமாவி திருநாமங்கள் கொண்டு அர்ச்சிப்பது வழக்கம்.
இவரது தந்தை காஸ்யபர். தாய் அருர் மனைவியராவர். கருடன், அருணன் இரவது 8 தேவர்கள், கர்ணன், சுக்ரீவன் இவரது புதல்வா அனுமான் இவரது ஒரே சீடன் எனப் புராண வ
சூரிய பகவானைப் பற்றி மேலும் கு குதிரைகள் கொண்டதுமான ஒரு தேரில் பய6 ஒட்டுபவனுக்கு பூஷன் அல்லது அருணசாரதி சிந்தனையே நோக்கின் சூரியனிலிருந்து வெ கிரணங்களே இவ்வாறு ஏழு குதிரைகளாக கருத்து. சிலர் இவ்வேழு குதிரைகளை அல்லது
<ÉRíkgi HU

முறல் வும்”
ம், சிலப்பதிகாரத்தின் கடவுள் வாழ்த்தில்
போற்றுதும் ாட்டு
களுள் ஒன்றாகச் சூரியனை வைத்துப் படையில் முருகக் கடவுள் சூரியனாக }ரிடையே காணப்பட்ட சூரிய வணக்கத்தின் ர், “புகழ் ஞாயிறு” எனப் பாடியிருக்கின்றமையும் ாப் பெருமைப்படுத்திக்கொள்கின்ற தன்மையும், பும் உணர்த்துவன. இதிகாச புராணங்களிலும் க் காணலாம். மார்க்கண்டேய புராணம், பிரம்ம க்கன.
கயில், விஸ்வரூபியாகிய விராட் புருஷனுடைய
எனப்படுகிறான். இந்து மத நம்பிக்கையின் கள் வாழ அருள் புரியவே சூரியன் அவதாரம் ய புராணத்தில் இருள் மயமான அண்டத்தை ானதாகவும் அந்த ஒலியிலிருந்து பிறந்தவனே
த்யன், சுமிர்தம், ஜகதேகசஷரீஸ், ஜகதாத்மன், பாஸ்கரன், ககன், ரவி, ஹம்ஸம், பூஷ்ணன், 0ஹஸ்ரபானு, மரீசி, ஸவித்ரு, பிரத்யஷதேவன், ன், ப்ரபாகரன், சூரிய நாராயணன் என பல
நீததி, உஷா பிரத்யுஷா (சாயாதேவி) இவரது சகோதரர்கள். யமன், சனீஸ்வரன், அஸ்வினி, ர்கள். யமுனை, பத்திரை இவரது புத்திரிகள். வரலாறுகள் கூறும்.
றிப்பிடுகையில், இவர் ஒரு சக்கரமும் ஏழு ணிப்பதாகக் கூறப்படுகின்றார். இந்த ரதத்தை என்று பெயர். இவ்வேழு குதிரைகள் குறித்த ளிப்படும் ஏழு நிறங்களாகக் கொண்ட ஏழு உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது அறிஞர் கிரணங்களை ஏழு வித ஞான நிலைகளாகக்
in血ー2005> 06

Page 35
கூட உருவகப்படுத்துவதுண்டு. சூரியனிலிருந்து கிரணம் மட்டும் நிலையாயிருக்க மற்றைய ஆ வசந்தம் வரையிலான ஆறு பருவங்களும் தோ
சூரிய பகவான் கிழக்கிலிருந்து மேற்க சூரியனது இப்பயணம் அல்லது அதன் நகர்: வகைப்படும். உத்தராயண காலத்தில் வட தி தென்திசைப் பாதையிலும் சூரியனின் நகர்வு எனும் தென் திசைப் பயணத்தை மாற்றிக் பாதையில் தை மாதம் முதல் நாளில் தன் சிறப்புக்குரியதொன்றாகும். உத்தராயண கா6 தேவர்களின் பகல் பொழுதாகவும் கருதப்படுகி முதல் நாளான தை மாதம் முதல் நாளில் தேவ தோன்றக் காரணமாக இருப்பவனுமான சூரியனு ஏற்படுத்தினர் நம் முன்னோர்.
சூரிய பகவானுடைய கரங்களில் நா உண்மைகளை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. என்பதைச் சுட்டுவதாயப் சங்கும் , அலி ஒழுங்குக்கட்டுப்பாட்டுடன் இயங்குகின்றது என்ட
நமஸ்காரப் பிரியனாகக் கருதப்படும் கு ஒருவராகவும், முப்பெரும் சுடர்களுள் ஒருவர தெய்வமாக ஆலயங்களில் கிழக்குத்திசை நவக்கிரகங்களுள் நடுநாயமாக விளங்கும் இல்
விஷ்ணு புராணம், நவக்கிரக ஆராதனம் குறித்து வர்ணனைகளை விரிவாகக் கூறுகின்ற6 என்றும் செம்மலரைச் சூடியிருப்பாரென்றும், தாம6 ஏவலாளன் மேலும், வலக்கையைப் பிங்கள: வர்ணித்துச் செல்கின்றன. இவருக்கு உசிதமான மலர் செந்தாமரை எனவும் புராணங்கள் கூறு முதலியன பெருகும் என்பது இந்துக்களின் ந
இந்து மதத்தில் சூரியனுக்கென தனித் காலத்தில் நிலவவில்லையாயினும் சூரிய பகவ இருந்து வந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக இராவணி அகத்தியர் வெற்றிக்கான யுக்தியாய் ஆதித்ய ராமர் அவ்வாறே ஆதித்ய ஹற்ருதயத்தை உச்ச வெற்றி கொண்டதாகவும் புராணங்கள் கூறும்.
<(இந்து தரு

ன்றுகின்றன என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை.
ாகப் பயணம் செய்பவராகக் கூறப்படுகின்றார். பு தட்சிணாயணம், உத்திராயணம் என இரு சைப் பாதையிலும் தட்சிணாயன காலத்தில் இடம்பெறுகிறது. இவற்றுள், தட்சிணாயணம் கொண்டு உத்தராயணம் எனும் வடதிசைப் பயணத்தைத் தொடங்கும் சூரியனின் நகர்வு Uம் மிக உயர்ந்த புண்ணிய காலமாகவும், ன்றது. அதனாலேயே உத்தராயண காலத்தில் களின் உயர்ந்தவனும் பூவுலகில் பகல்பொழுது க்குப் பொங்கல் வைத்து வழிபடும் வழக்கத்தை
ம் காணும் சங்கு சக்கரங்கள் தத்துவார்ந்த பிரபஞ்ச உற்பத்திக்குக் காரணம் சூரியனே பனது ஆணையாலேயே இப் பிரபஞ்சம் தைச் சுட்டுவதாய் சக்கரமும் அமைந்துள்ளது.
நரிய பகவான் சிவனின் அட்ட மூர்த்தங்களுள்
ாகவும் வைத்து எண்ணப்படுகிறார். பரிவாரத் நோக்கி இவரை அமைப்பது வழக்கம்.
வர் சிவ பூஜைகளில் சிறப்பிடம் பெறுகிறார்.
) எனும் வடமொழி நூல் போன்றன சூரியனைக் ண. அவ்வகையில் இவள் சிவந்த நிறமுடையவர் ரை மலரை ஏந்தியிருப்பானென்றும், இடக்கையை ன் என்பவன் மேலும் வைத்திருப்பானென்றும்
நிறம் சிவப்பு எனவும் அர்ச்சிக்கப்பட வேண்டிய ம். இவரின் பார்வைபட்டால் கல்வி, செல்வம் ம்பிக்கை.
துவமான வழிபாட்டு முறைமைகள் பண்டைக் னை வழிபடும் வழக்கம் புராண காலந்தொட்டே ானுடன் யுத்தம் புரிந்து கொண்டிருந்த ராமருக்கு ஹற்ருதயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தாரென்றும், த்து சூரிய பகவானை வழிபட்டு இராவணனை
th-2005) O7

Page 36


Page 37
ஆகியவற்றைப்படைத்தும் சூரியனை வழிபடுவது மாநிலத்தார் மகர சங்கராந்தி எனும் பெயரில் பூ இம்மகர சங்கராந்தி நாளில் சூரியனை மட்டுே
இவ்வாறு மிகப் பழங்காலந்தொட்டு மத்தியில் செல்வாக்கு பெற்றுத் திகழ்வது உணர்த்துகிறது எனலாம். இச்சூரிய வழிபாட்டின் வகையில் உணர்த்தி நிற்பன சூரியனுக்கென இன்றும் கூட ஐரோப்பா, தென் அமெரிக்கா, கோயில்கள் காணப்படுகின்றன. இச்சூரியனார் ே கட்டப்பட்ட மார்த்தாண்டர் கோயிலும், பதினோ அருகில் ஒசியா (Ossia) எனுமிடத்தில் கட்டப்ட கோனார்க்கா எனுமிடத்தில் கட்டப்பட்ட கோயிலு
இவை தவிர, குஜராத் மாநிலத்தில் அ தொலைவில் உள்ள மொதேராவில் அமைந்து ஸ்தலமாக விளங்கி வருகின்றது. இவ்வாலயம் ப வம்ச மன்னனான ஸோலங்கி மன்னன் முதலா
இன்றும் பிரசித்தி பெற்று விளங்கும் திருவிடை மருதூர் வட்டத்தில், கஞ்சனுாருக்கு ே சூரியனார் கோயிலாகும். இக்கோயிலின் வ அமைந்துள்ளதாகக் குறிக்கப்பெறுகிறது. இவ்வா6 நவக்கிரக நாயகர்கள் நீராடி பிரம்ம தேவனது ச
இவ்வாலயத்திற்கு வருகை தரும் பக்தர் தங்கியிருந்து, இந்நவதீர்த்தங்களில் நீராடி எ உண்டு வந்தால் களத்ர தோஷம், புத்திர தோஷம் போன்றன நீங்கும் என இதன் தல 6
ஈழநாட்டைப் பொறுத்தவரையில் ஈழ ஆலயங்கள் இல்லாவிடினும் பெரும்பாலான ஆல நவக்கிரக நாயகர்களுள் முதன்மையானவராக
இச்சூரிய வழிபாடு, இன்று இந்துக்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் பல்லின மக்கள் வரலாறுகளும் அங்கு காணும் சிதைந்த சூரிய நாட்டினரிடையே அருகிவிட்ட சூரிய வழிபாடு மிக்கதொரு வழிபாடாக நிலவி வருகின்றமை
Keigl 5s

ண்டு. இதே நாளன்று இந்திய நாட்டின் பல்வேறு பூஜைகள் செய்து சூரிய பகவானை வழிபடுவர். ம தனியாக வழிபடுவது சிறப்பம்சமாகும்.
இன்று வரையிலும் சூரிய வழிபாடு மக்கள் அவ்வழிபாட்டினது சிறப்புத்தன்மையையே சிறப்பினையும், பெருமையினையும் மற்றுமொரு தனித்துவமாகக் கட்டப்பட்ட ஆலயங்களாகும். சீனா ஆகிய நாடுகளில் சிதைவுற்ற சூரியன் காயில்களுல் எட்டாம் நூற்றாண்டில் காஷ்மீரில் ராம் நூற்றாண்டில் பரோடாவில் ஜோதிபுரிக்கு பட்ட கோயிலும், ஒரிசாவில் பூமிக்கு அருகில் ம் சூரியன் ஆலயங்களுள் பிரசித்தி பெற்றவை.
கமதாபாத் நகரிலிருந்து நூற்று இருபது மைல் துள்ள ஆதவன் ஆலயம் இன்றும் வழிபாட்டு தினோராம் நூற்றாண்டில் ஆட்சிபுரிந்த ஸோலங்கி ாம் பீம தேவனால் கட்டுவிக்கப்பட்டதாகும்.
மற்றுமொரு சூரியன் கோயில், இந்தியாவில் மற்கே மூன்று மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ள டபுறம், “சூரிய புஷ்கரணி’ எனும் தீர்த்தம் லயத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்நவ தீர்த்தங்களில் ாபம் நீங்கப்பெற்றார்கள் என வரலாறுகள் கூறும்.
கள் இங்கு பன்னிரெண்டு ஞாயிற்றுக் கிழமைகள் ருக்கிலையில் தயிர் சாதம் மட்டும் வைத்து
பிரதிபந்த தோஷம் உத்தியோக பிரதிபந்த வரலாறு கூறுவதாக அறியக்கூடியதாகவுள்ளது.
}த்தில் சூரிய பகவானுக்கெனத் தனிப்பட்ட யங்களில் பரிவாரத் தெய்வங்களுள் ஒருவராகவும் வும் வைத்து வழிபடப்படுவதைக் காணலாம்.
மத்தியிலே செல்வாக்கு பெற்று விளங்கினும் ளிடையேயும் சிறப்புற்று விளங்கிற்று என்பதை ன் கோயில்களும் அறியத்தரும். இன்று ஏனைய தமிழரிடையே மட்டும் இன்றும் தனித்துவம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
நாராயணின் மல்லிகா உதவி விரிவுரையாளர், (தமிழ்த்துறை) பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
மம்-22008> - 09

Page 38
Sysilfi
ஸஈஸ்வர: அதிர் வசனியப் பிரேம சொல்லினுக்கடங்காத, பகரவொண்ணாத அன்பு வ அவர் எம்மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு எல்லைய மனைவி, கணவன் மீதும் கொண்டுள்ள அன்டை எம் ஒவ்வொருவர் மீதும் கொண்டுள்ள அன்பு. இந் சாஸ்திரங்கள் அனைத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த அன்பை பிரேமையை நாம் இறை6 உயிர்களிடமும் காட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு உ ஆத்மாவே உலகின் அனைத்து உயிரினங்களின் நாம் புரிந்தகொண்டால் எம்முள் இந்த விஸ்வப் போன்றே சமமாக அனைவரையும் நேசிப்போம். பக ழரீ ரமணமகரிஷி, றி சுவாமி சிவானந்தர், சுவாமி உண்மையை உணர்ந்து கொண்டதால் அவர்க சமமாக நேசித்தார்கள். அவர்கள் தமது நலன்களி மீது மிகுந்த அன்பைக் கொண்டிருந்தார்கள். இ அவர் பிற உயிர்களின் மீது வைத்திருந்த ே தெய்வீக அன்பின் மூலமே நாமும் தெய்வ நிை
அன்பில்லாத வாழ்வு பயனற்றது. எவரு கொண்டிராத காரணத்தால் நாம் பாவங்களைச் ெ மற்றவருக்கு நாம் எதைச் செய்தாலும் நாம் அதை விதிப்படி நாம் பிறருக்குச் செய்யும் நன்மை, தி வேண்டும். நாம் ஒரு உழைப்பில்லாது தேடும் வழியிலேயே செல்லும். அடுத்த பிறவிகளிலேே அடிக்கும்போது இந்த அடி என்றாவது எனக்கு நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது இ இடம் பெறலாம். ஒரு ஜீவன் தனது முதற் பி அதன் அடுத்த பிறவி நிச்சயிக்கப்படுகிறது. ஒன்று இன்னொன்று அரச குடும்பத்திலும் பிறந்துள்ள திருட்டு போவதற்கும் இதுவே பதிலாகும். நா முடியும். பாவ காரியங்களைச் செய்து விட்டு
ஆகிய இரண்டும் நீங்கும்போது அதாவது எம விடும்படும் போது நாம் விடுதலை (முக்தி)
இருந்து விடுபடுகிறோம்.
K8rlığı idgın

6JT6
ஸ்வரூப; இதன் பொருள் “இறைவன் டிவினன்” என்பது கடவுள் அன்பே உருவானவர் பற்றது. ஒரு தாய் தனது பிள்ளை மீதும் ஒரு பக் காட்டிலும் மிக மிகப் பெரியது இறைவன் தப் பேருண்மையையே அனைத்து வேதங்கள்,
வனிடமும் மற்றும் உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரும் இறைவனே எம்முள் உறையும் அதே உள்ளும் உறைகிறது என்ற யதார்த்தத்தை பிரேமை உண்டாகும். நாம் எம்மை நேசிப்பது வான் புத்தர், இராமகிருஷ்ணர். இயேசுகிறிஸ்து, விவேகானந்தர் போன்ற மகா ஞானிகள் இவ் ள் உலகிலுள்ள அனைத்து உயிர்களையும் ல் எந்த அக்கறையும் கொள்ளாது உயிர்களின் யேசு மக்களது பாவங்களைத் தான் சுமந்தது பரன்பிற்கு எடுத்துக் காட்டாகும். இத்தகைய லைக்கு உயர வேண்டும்.
க்கும் மகிழ்வளிக்காதது. சரியான அன்பைக் சய்கின்றோம். பிறருக்குத் தீங்கு செய்கின்றோம். எமக்கே செய்து கொள்கிறோம். இயற்கையின் மைகளின் பயனை நாம் அனுபவித்தே ஆக பணம், சொத்துகக்ள் என்பன அவை வந்த ய கூடுதலாக அவை செல்லும். ஒருவனுக்கு வேறு ஒருவனால் விழுந்தேயாகும் என்பதை ப்பிறவியிலோ அல்லது வேறொரு பிறவியிலோ றவியில் ஆற்றிய கர்மங்களிற்கு ஏற்றவாறே மறியாத குழந்தை ஏன் ஒரு அநாதையாகவும், து என்பதற்கும் நேர்மையாக தேடிய பணம் ம் விதைத்ததையே நாம் அறுவடை செய்ய அதன் பிரதிபலனாக நன்மையைப் பெற நாக்குவது உறுதி. எமது நல்வினை, தீவினை து அனைத்துக் கர்மங்களில் இருந்தும் நாம் அடைகிறோம். இப்பிறப்பு, இறப்பு சூழலில்
血ー2005> 10

Page 39
எமது எண்ணங்களே எமது செயல்கை எமது பூர்வ சம்ஸ்காரங்களின் அடிப்படையில் 6 உண்டு. அவை எமது தலைவிதியையே மாற்றி எண்ணங்களையே கொண்டிருக்கும் போது எண் எதிர்காலமும் அதற்கேற்றவாறு நிர்ணயிக்கப்படு சக்தி எமக்கு ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலத்ை எண்ணத்தாலும் நல்லதையே எண்ண, செய்ய மகிழ்ச்சி போன்ற நல்ல நேர்மையான எண்ணங் என்பன அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக திட வாழ்க்கையும் அமைகிறது. அத்தோடு இறை6 கோபம், பயம், பொறாமை, காமம், குரோதம் டே மனோவலிமை, எண்ண ஆற்றல் என்பன சி மனநிலையும், அமைதியற்ற வாழ்க்கையும் அ முன்னைய பெரும் ஞானிகளின் ஆராய்ச்சிப்பட கடினம். அவற்றை அடக்க முற்படின் பல மட ஆகவே இவற்றுடன் போராடுவதற்குப் பதில் நல்ல மூலம் தீய குணங்களை வெற்றி கொள்ளலாம். வளர்ப்பதன்மூலம்வெறுப்பு, கோபம் முதலிய தீய ஆகவே, எம் மனதை நிரப்ப வேண்டும்
“மணம்போல வாழ்வு” என்பது
இறை வழிபாடு, பிரார்த்தனை, மந்திர அவசியம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இறைவனிடம் ஒன்றைக் கேட்டால் அவன் அதை நிச்சயம பாடுதல் பஜனை என்பவை மிக மிக சக்தி இனிமையுமின்றி நிகழ்த்தப்படும் வறட்டுப் பிரா இதய சுத்தியுடனும், அன்போடும் இனிமையாக பிரார்த்தனையின் போது இறைவன் அங்கே பிரச இத்தகைய பிரார்த்தனையின் சக்தியால் இயற் மாசுக்கள் அனைத்தும் நீங்கித் தூயவர்களாகிறே
“எங்கெங்கு எனது நாமத்தை பிரசன்னமாவேன்”
இத்தகைய தெய்வீக பிரார்த்தனைகளி சூழலையும் புனிதப்படுத்த வேண்டும்.
மந்திரங்கள் அபரிதமான சக்திகளைத் த அதற்குரிய சரியான உச்சரிப்புடன் பொருள் ஒதப்படும்போது அதற்குரிய மகா சக்தி வெளிட்
<(இந்து தரும

ளைத் தீர்மானிக்கின்றன. எமது எண்ணங்கள் ழுகின்றன. எண்ணங்களுக்கு மாபெரும் சக்தி யமைக்கக்கூடிய சக்தியுடையவை. நாம் தீய ணத்தின் சூட்சும சக்தியின் காரணமாக எமது கிறது. நல்லவற்றையே எண்ணும்போது அதன் தத் தருகிறது. ஆகவே, நாம் மனத்தாலும், வேண்டும். இறைபக்தி, அன்பு, கருணை, களால் எமது மனோவலிமை எண்ண ஆற்றல் மான, மகிழ்வான மனநிலையும் சிறந்த நல்ல வனின் அருளும் எம்மீது பொழியப்படுகிறது. பான்ற எதிர் மறையான எண்ணங்களால் எமது தைவடைந்து ஒரு உறுதியற்ற தெளிவற்ற >மைவதோடு, பாவமும் விளைகிறது. எமது ஓ தீய எண்ணங்களை நேரடியாக அழிப்பது டங்கு பலத்துடன் மீண்டும் எம்மைத்தாக்கும். எண்ணங்களை எமது மனங்களில் விதைப்பதன் உதாரணமாக அன்பு என்ற நல்ல குணத்தை குணங்கள் படிப்படியாக அகற்றப்படுகின்றன.
பழமொழி.
ஜெபம், நாமஸ்மரணம் ஆகியவற்றை நாம் நாம் பரிபூரண நம்பிக்கையுடனும், தகுதியுடனும் ாகக் கொடுப்பான். இறைவனின் நாமத்தைப் வாய்ந்த சாதனமாகும். வெறுமனே பக்தியும், ார்த்தனைகளால் எவ்வித பலனும் கிட்டாது.
மனதை உருக்கிப் பாடப்படும் பஜனையின், ன்னமாகிறான். தனது அருளைப் பொழிகிறான். bகையையே மாற்றலாம். நாமும் எமது மன ாம். பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையில் கூறுகிறார்.
அன்போடு பாடுகிறார்களோ அங்கு நான்
ல் நாம் எம்மை ஈடுபடுத்தி எம்மையும் இந்த
நம்வசம் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மந்திரமும் உணர்ந்து இடம், காலம் என்பவற்றிற்கேற்ப படுகிறது. எமது முன்னோர்களாகிய ரிஷிகள்
th-2005) - 11

Page 40
தமது அதி ஆழ்ந்த தியான நிலையில் சக்தி வ சொற்கட்டுக்களைக் கிரகித்தனர் இவைகளே உச்சாடனத்தால் எழும் சக்தி வாய்ந்த அதிர்வ மாபெரும் விளைவுகளை உருவாக்குகின்றன. ஒ அதற்குரிய பலன்கள் ஏற்படுவது மட்டுமல்லாது தரிசனமும் கிட்டுகிறது. மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த விஸ்வாமித்திரர். இப்பிரபஞ்சத்தின் பிறிதொரு மந்திரங்களின் மகத்துவத்தை நாம் உணர்ந்து
இறைவனது நாமத்தை, மந்திரத்தை இ6 கொண்டுவரும்போது அவை படிப்படியாக எம்6 நாம் எப்போதும், எவ்வேளையிலும் இறைவனது ந அது எமது தீவினைகளிலிருந்தும், தீய எண்ண பாதுகாக்கும் சக்தியாகவும் விளங்குகின்றது. எந் எம்மைக் காக்கும் சக்தி இறைநாமத்திற்கு உண் அனைத்துக் கர்மங்களும் தீய குணங்களும், ஆ என்றும் மனதில் அசைபோட்டு அதன் விளைவாக பரமார்த்திகப் பேறையும் பெறுவோமாக.
நல்லதையே எண்ணுவோம், செய்வோ வாழ்வோம், இயன்றவரை பிறருக்கு உதவுவே
மனித வாழ்வின் இலட்சியத்தை அடைவோம்.
"லோகா சமஸ்தா
<(இந்து கரும

ாய்ந்த அதிர்வலைகளையுடைய பொருளுள்ள மந்திரங்களாகும். மந்திரத்தின் சரியான லைகள் இயற்கையின் சக்திகளைத் தூண்டி ரு மந்திரத்தைத் தீவிரமாக உச்சரிக்கும்போது
அந்த மந்திரத்திற்குரிய இறை உருவத்தின் த மந்திரமாகிய காயத்ரீ மந்திரத்தின் மூலம்
தோற்றத்தையே உருவாக்கினார். ஆகவே, கொள்ள வேண்டும்.
டைவிடாது எமது மனதுக்குள் நாம் சொல்லிக் மைத் தெய்வீக நிலைக்கு உயர்த்துகின்றன. ாமத்தை மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் ாங்களிலிருந்தும் எம்மை விடுவித்து எம்மைப் த ஒரு கூரிய வாழிலிருந்தும் பேரழிவிலிருந்தும் டு. இறைவனது திருநாமம் என்னும் அக்னியில் அகங்காரமும் பொசுக்கப்படும். இறைநாமத்தை
மகிழ்வான நிறைவான வாழ்வையும் இறுதியில்
ம். எவரையும் எவ்விதத்திலும் புண்படுத்தாது ாம். இறைவனை என்றும் மறவாதிருப்போம்
சுகினோ பவந்து”
ஜெ. நிவேதன் பொறியிற் பீடம் - முதலாம் வருடம் போராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
lih - 2005) 12

Page 41
diÍIUJ810 &
“காயமே கோயிலாகக் கடிம6 வாய்மையே தூய்மையாக ம நேயமே நெய்யும் பாலா நிை பூசனை ஈசனார்க்குப் போற்ற6
அண்டமெங்கணும் பரந்திருக்கும் ஆ கண்டுணர்ந்து ஆனந்தம் கொள்வது ஞானிகள்
நமது உடம்பிற்கும், ஆலயத்திற்கும் வழிபடுவதற்குரிய இடங்களாக கோயில், சிவ இவற்றிலே சிவஞானிகளுடைய திருமேனிை ஈடுபடுதலும், மிகக் கடினமானதே. மனதை அடக் மிகுந்த அருமையானது. எனவே, எங்களுக்ெ விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங் உள்ளத்திலும், கோயில்களிலும் சிறப்பாக வில் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே’ என்று இலக்கணத்தினின்றும் இறங்கி தடத்த இலக் செய்யும் பொருட்டு இறைவன் எழுந்தருளியிரு
எல்லா ஆய்வு முயற்சிகளையும் எல் ஆற்றினாலும் அதன் முழுமையான பயனை பரிபூரணமான அருளைப் பெறுவதற்கு எல்லே
இதனாலேயே,
"திருக்கோயிலில்லாத திருவிலு திருவெண்ணி றணியாத திருவி பருக்கோடிக் பத்திமையாற் ப பாங்கினொடு பலதளிக ளில்லி விருப்போடு வெண்சங்க மூதா விதானமும் வெண்கொடியு மி அருப்போடு மலர் பறித்திட்டுை அவையெல்லா மூரல்ல வடவி
KGiga de
என்று ஒதப்படுகிறது.

காயிலாக
Tub SÐņ60) Du JT85 OTLD600s uloSiebLDITE றய நீர் அமைய ஆட்டிப் விக் காட்டினோமே”
ண்டவனைப் பிண்டமாகிய நமது உடலிலே
இயல்பு.
நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. இறைவனை ஒானிகள். இருதயம் என்பன சுட்டப்படுகின்றன. பக் காண்பது அரிது. இருதய வழிபாட்டிலே 5க வல்லார்க்கே அது இயலுமானது. மற்றவர்க்கு கல்லாம் பொருத்தமானது கோயில் வழிபாடே. கொளியாய் நிறைந்திருக்கும் இறைவன் ஞானிகள் ளங்கித் தோன்றுகின்றான். இதனையே “ஓராதார்
மணிவாசகர் சுட்டுவார். அதோடு சொரூப கணங்களுக்கு வந்து ஆன்மாக்களுக்கு அருள் க்கும் இடமும் கோயிலே ஆகும்.
0லா இடத்திலும் ஆற்ற முடியாது. அவ்வாறு அடைய முடியாது. அவ்வாறே இறைவனுடைய ார்க்கும் பொதுவான இடம் கோயிலே ஆகும்.
pT(bib பிலூரும் ாடாவூரும் )ாவூரும் வூரும் ல்லாவூரும் ன்னா வூரும் 165TG3L”
inth-2005) - 13

Page 42
அத்தகைய ஆலயத்திற்கும் மனிதனிற் ஆகம முறையில் அமைந்த கோயிலுக்கும் உண்டு. புறத்தே நோக்கின் ஆலயத்தின் மூலாதாரத்திற்கும் (மூலம்), அர்த்த மண்டபம் சு6 மணிபூரகத்திற்கும் (மேல் வயிறு), ஸ்தான மண் மண்டபம் விசுத்திக்கும் (மிடறு), சபா மண் காணப்படுகின்றன.
சுருங்கக் கூறின் ஒரு மனிதன் நீட்டி நிப அமைகிறது. மூலஸ்தானம் சிரசினையும், அர்த் மார்பினையும், தரிசன மண்டபம் வயிற்றையும் கோபுரம் பாதங்களையும் குறிக்கின்றன. குறிட் கோபுரமானது பிரபஞ்ச இயக்கத்தை விளக்குக எல்லாக் பொருள்களின் உருவங்களையும் கா6 காட்டுகின்ற உருவங்களையும், இறைவனைத் கோபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இ6 அவரின் மேல் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்ற வாயில்கள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக ஒற்றைப் இருந்தால் நனவு, கனவு, சுழுத்தி என்னும் அமைந்தால் ஐம்பொறிகளையும், ஏழாக அமை ஏழையும் குறிக்கின்றன என்பர். கோபுரமானது நிலமட்டத்திலுள்ள வாயிலின் வழியாகவே உ மேல் நாட்டம் செல்லும்போது மனம் ஒன்றே ட
கோபுரத்தினைக் கடந்து உள்ளே சென் பலிபீடம், துள்ளும் மறியாகிய எமது மனம் பலி ெ வீழ்ந்து வணங்கும் பாவனையாக வணங்குதல் ே கண் உள்ள காமம், வெகுளி, மயக்கம் ( இறைவன்பாற் செலுத்தம் மேலான அன்பையே கருத்தாகும்.
பலி பீடத்தினைச் சார்ந்து கொடியேற்ற கொடி மரத்தில் ஓர் ஆடை சுற்றப்படடிருப்பதை இணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் காணலாம். கெ ஆன்மாவையும் தருப்பைக் கயிறானது ஆன்மா6ை அதாவது சிவத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு ஆன் கொண்டு ஆடை நிற்கிறது. கொடி மரம் ஆ மதிக்கப்படுதல் போல முத்தி நிலையில் ஆன்மா
<(éRñğı iqii

கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. குறிப்பாக மனித உடம்பிற்குமே இத்தகைய தொடர்பு அமைப்புக்களான கருப்பக்கிருகம் உடலின் வாதிட்டானத்திற்கும் (தொப்பூழ்), மகா மண்டபம் டபம் அனாகதத்திற்கும் (நெஞ்சம்), அலங்கார டபம் ஆக்ஞைக்கும் (புருவ நடு) ஒப்பாகக்
Sர்ந்து படுத்திருக்கின்ற தோற்றத்தில் ஆலயம் த மண்டபம் கழுத்தினையும், மஹா மண்டபம் , அடுத்த மண்டபங்கள் கால்களையும், ராஜ பாக மனித உடலின் பாதங்களுக்கு ஒப்பான கின்றது. இராசகோபுரத்திலே உலகில் உள்ள ணலாம். இறைவனின் திருவிளையாடல்களைக் தொழும் தேவர்களின் உருவங்களும், பிறவும் றைவனின் முழுமுதற் தன்மையை உணர்ந்து, எண்ணத்தைத் தோற்றுகின்றன. கோபுரத்தின் பட அமைந்திருக்கும். வாயில்கள் மூன்றாக மூன்று அவத்தை நிலைகளையும், ஐந்தாக ந்தால் ஐம்பொறிகளோடு மனம், புத்தி ஆகிய எத்தனை வாயில்களைக் கொண்டிருந்தாலும் உட்செல்ல முடியும். அவ்வாறே இறைவனின் பயன்படும் என்பர்.
றதும் நாம் அவதானிப்பது பத்திரலிங்கமாகிய காள்வதற்குக் காத்திருக்கின்ற பத்திரலிங்கத்தை வண்டும். அங்ங்ணம் வணங்குவதனால் மனத்தின் முதலிய மயக்கங்களை பலிகொடுத்துவிட்டு, மனத்தில் வைத்துக் கொள்கிறோம் என்பது
க் காலத்திலே கொடி மரம் காணப்படுகின்றது. யும், அந்த ஆடையுடன் ஒரு தருப்பைக் கயிறு ாடி மரமானது சிவத்தையும், ஆடையானது வப் பீடித்த நிற்கும் பாசத்தினையும் குறிக்கின்றன. ாமா நிற்பது போல, கொடிமரத்தை ஆதாரமாகக் டை ஆகிய இரண்டு பொருட்களும் ஒன்றாக சிவத்துடன் இரண்டறக் கலந்து அத்துவிதமாய்
nih - 2005> 14

Page 43
புலனாகின்றது. சிவம் ஆன்மாவுடன் சேர்ந்து நின்ற சாரும் என்பதனையே தருப்பைக் கயிறு உண
கொடிமரத்துக்கு அடுத்துள்ளது கோயி வாகனம். இது நந்தி எனவும் அழைக்கப்படும். ஆ உள் முகமாக இறைவனை நோக்குகின்றது. அ நோக்கம் என்பதனையே இவ் வாகனம் சுட்டுகி
கோயிலின் கரும்பக்கிரகமானது திரைச்சி மாயையாகிய திரைச்சீலை இறைவனை அறிய ஞான ஒளி வரும் வரை அடியவனாகிய ஆன்ப
இவ்வாறு உடலிற்கும், ஆன்மாவிற்கும்.
உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனு வள்ளற் பிரானார்க்கு வாய் கே தெள்ளந் தெளிந்தார்க்குச் சீவ கள்ளப் புலனைந்தும் காளா ப
என்ற திருமூலர் வாக்கிற்கிணங்க ஆலய உணர்ந்து கொள்ளலாம்.
“உடம்பெனும் மனையகத்து 2 மடம்படு முணர் நெய்யட்டி உ இடம்படு ஞானத் தீயால் எரி ( கடம்பமர் காளை காதை கழல
எனவே, எல்லோர்க்கும் ஏற்றதும், எளி உகந்த இடமாகிய கோயிலின் தன்மைகை அடிப்படையில் சிந்தித்து இறை வழிபாடு இய
<இந்து தரும்

ாலும் பாசம் சிவத்தைச் சாராமல் ஆன்மாவையே ர்த்துகிறது.
லில் எழுந்தருளியிருக்கும் தெய்வத்துக்குரிய ன்மாவைக் குறித்து நிற்கும் இவ் வாகனமானது தாவது இறைவனை அடைதலே ஆன்மாவின் lன்றது.
சிலையாலே மறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆன்மாவை, ப முடியாத வண்ணம் மறைத்து நிற்கின்றது. Dா பொறுத்திருத்தல் வேண்டும்.
கோயிலிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு.
JLlbLIT6)uJub
ாபுர வாசல் ன் சிவலிங்கம்
மணி விளக்கே
பத்திற்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பினை
உள்ளமே தகழியாக
யிரெனும் திரி மயக்கி கொள விருந்து நோக்கில்
Uடி காணலாமே”
fமையானதுமான இறைவனை வழிபடுவதற்கு ளை, அமைப்புகளை உள்ளார்ந்த தத்துவ ற்றி பேரின்பப் பெருவாழ்வு பெறுவோமாக.
ந. பாலமுரளி, உதவி விரிவுரையாளர், பொருளியற்துறை.
m-2005X - 15

Page 44
சைவத்தமிழர்
தாய்
மனித மன உணர்வுகளை உடல் சாந்தியையும், சமாதானத்தையும், அமைதியையு இட்டுச் செல்வனவே மதங்கள். எல்லா மதங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற நதிகள் தான்; ஆனால் எல்லா மதங்களும் நதிகள் தான் எல்லா நதி இவற்றலே இந்து மதம் ஓர் சமுத்திரம். இத்தல் நதியாம் சைசசமயம் மிகவும் தொன்மையானது. பெண்ணே எல்லா வகையான இயக்கங்களிற் இத்தகைய மேன்மை கருதி சைவத் தமிழர் நோக்கிக்கொள்வது சிறப்பிற்குரியது எனலாம்.
இந்து சமயம் ஒரு வாழ்க்கை நெறி, வாழ் கொள்வது எமது சைவம். இயற்கையின் படைப் அமைபவள் பெண் என்ற வகையில் குடும்பத் மேன்மைக்காக, நலத்திற்காக தம்மை அர்ப்பணிப் வேறொன்றுமில்லை என்பர். இதன் காரண தலைவரென்றடியார் தம்மடி போற்றிசைப்பார்கள்
நிலத்தைத் தாய்த் தெய்வமாகக் கெ காணப்படுகிறது. மரம், செடி, கொடி, விலங்கு கொடுக்கும் நிலமகளை வழிபட்டமை சைவத ஒரு வித்தினை நிலத்தில் புதைத்தால் புதிய போன்று பெண்ணும் கருவில் உயிரைச் சுப உருவகிக்கப்பட்டது மல்லாமல் தெய்வ நிலை
தாயே வழிபடப்படவேண்டியவள் அன்பு, ெ உருவமாகவே தாய் விளங்குகிறாள். தாய் கரு ஒழுங்கும் தூய்மையும் அவள் சிசுவை குடு இந்நிலவுலகிலே வாழ வைக்கிறது. குடும்பத்தை
“உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊ வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் ே தெள்ளத் தெளிந்தார்க்கு சீவ கள்ளப் புலனைந்தும் காளாம
<(இந்து தரு

வாழ்வியலில்
ÕD
இச்சைகளைக் கட்டுப்படுத்தி மனிதனுக்கு ம் அளித்து அவனை ஆனந்தப் பெருவாழ்விற்கு ளும் இந்த மகத்தான உண்மையை நோக்கி
இவற்றிலே சிறப்பு வாய்ந்தது இந்து மதமே! களிளும் வெள்ளம் ஓடுகிறது தான் ஆனால் கைய சமுத்திரமாம் இந்து மதத்தில் கலக்கும்
ஆண், பெண் என்ற இயற்கையான படைப்பில் கும் அடிப்படையாக அமையும் சக்தியாகும். வாழ்வியலில் தாய்மை என்பதை நாம் சற்று
க்கையை ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கான சாதனமாகக் பில் எல்லா இயக்கங்களிற்கும் அடிப்படையாக தின் துடுப்புகளாக இருப்பதுடன் குடும்பத்தின் பபவர்கள். எனவே தான் தாயன்பிலும் மேலானது மாகவே எமது சமயம் “தாயினும் நல்ல ஸ்” எனக் கூறுகிறது.
5ாள்ளும் வழக்கம் பல பண்பாட்டினரிடையே மக்கள் என எல்லா உயிர்களிற்கும் வாழ்வு ந்தமிழர் வாழ்வியலில் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். துளிருடன் ஓர் ஆக்கம் நடைபெறுகிறது. இதே )க்கிறாள். எனவே தான் நிலம் பெண்ணாக }யிலும் வணங்கப்படுகிறது.
பாறுமை, இரக்கம், தொண்டு, தூய்மை என்பவற்றின் நவைச் சுமக்கும் சமயத்தில் அவளிடமிருக்கும் ம்பத்திலும், சமூகத்திலும் சிறந்த மனிதனாக 5 கோயிலாக கொண்டு செயற்படுபவள் தாய்.
னுடம்பு ஆலயம்
காபுர வாசல்
ன் சிவலிங்கம் ணி விளக்கே” என்பது திருமந்திரம்.
Inủh - 2005D> 16

Page 45
இது தாய்மையின் பண்புக்கு உதார கோயிலாகவும், ஊனுடம்பைப் புனிதமாக விை ஆதரவான வாழ்க்கைக்குத் தேவையானவற்றை ெ அற்புதமான தாயின் வாய்ச்சொல் குழந்தையின் கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஞானேந்திரியங்க அவை எல்லாம் ஒளி பெறுகின்றன. "இருளில் இட்டுச் செல்வது உண்மை அன்பு, இந்த அன் கொண்டவளே சைவத்தமிழர் கூறும் தாய். எனவே காட்டி வைக்கும் குரு தாயே!
மகளிர் வாழ்வில் பல பருவ நிலைக பெண்களைக் குழந்தை, குமரி, மனைவி, தாய் நிலையிலும் அவர்களின் வழிப்படுத்தல்களை வழிபாட்டின் அச்சாணி பெண்கள் என்பது தெ
குடும்பம் என்பது இந்துவைப் பொறுத்த இயக்கும் இயக்கம் தாயே! விட்டில் நடைபெறுப் நடைபெறும் வழிபாடாக இருந்தாலென்ன அனை வாழ்வின் மூலம் காட்டி நடத்துபவளே தாய் என்ற இயற்கையின் உதவியையும், அதன் மூலமான பேண ஆற்றுப்படுத்துபவள் தாய். "அன்னை அடிதொழ மறுப்பவர் மனிதரில்லை” அடி தெ கூறுதலன்றோ? குடும்பத்தைக் கோயிலாகக் கெ வாழ்விற்குச் சக்தியாக இருப்பவள் இல்லக்கிழத் ‘வாழ்க்கைத்துணை’ என வள்ளுவர் குறளும் ( சிறப்பு அனைத்துக்கும் அவளே மூலக்காரன பெறும் அனைத்து வழிபாட்டு முறைகளையும் மூலவேர் என்பது விளங்கும் எனலாம்.
ஒழுங்கின் மூலம் பிரபஞ்ச ஒழுங்கை அ பெண் தன் ஒழுங்கால் குடும்பத்தை ஒழுங்குட தான் அவள் கிருகலட்சுமி, மகாலட்சு விவேகானந்தர்"ஒழுக்கமுள்ள பெண்களாலே( குறிப்பிடுவதும் நோக்கற்பாலது. சத்தியத்தைய இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாததொன்றில்லை
நாள்தோறும் வீட்டில் உணவைப் பரிமா அக்கினியை வழிபட்டு அதனுடைய அருளாய்ப்
Kēšği iš

ணம் ஆகலாம். உள்ளத்தை தூய்மையாக்கி பத்திருப்பதாகவும் வாயினாலே அன்பு கனிந்த சால்லுவதாகவும், கண்டிப்பும். அன்பும் இணைந்த * வாழ்வைக் கோபுரமாக்குகிறது. மெய், வாய், ளும் பரிசுத்தமான தொண்டிலே ஈடுபடுவதாலே இருந்து ஒளிக்கும் சாவினின்று சாவாமைக்கும் பைத்தான் வாழ்வாய் அதாவது நடத்தையாய்க் வ தாயே முதற்குரு. தந்தையைக் குழந்தைக்குக்
ளிலும் முக்கியத்துவப் படுத்தப்படுகிறார்கள். , முதியோர் என்ற வகையில் ஒவ்வொரு பருவ
அறியலாம். இங்கு பண்பாட்டின் குறிகாட்டி, ட்டத்தெளிவாகிறது.
மட்டில் சத்திய நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தை b வழிபாடாக இருந்தாலென்ன சமூக நிலையில் த்தையும் ஆற்றுபடுத்துபவள் தாயே! வாழ்வினை நடமாடும் கோயில். குடும்பத்தைக் கோயிலாக்கி வாழ்வையும், எடுத்துக்கூறி அவற்றைப் போற்றிப் யைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை;அவள் ாழுதல் என்பது அவள் அடி, பாதை பற்றிக் ாண்டு செயற்படும் தாயே மனைவி. இல்லத்தின் தி. மனைவியை "சகதர்மினி” என வடநூல்களும் குறிப்பிடுகின்றன. மனைவியின் ஆக்கம் அதன் வி. இந்துக்களின் திருமண வாழ்வில் இடம் எடுத்துக் கொண்டால் பெண்ணே வழிபாட்டின்
புடையும் வழியே சைவத்தமிழர் கூறும் வழிபாடு. டுத்தும் நிலையே பெண்ணின் தர்மம். எனவே மி என்று சொல்லப்படுகிறாள். சுவாமி யே உலகம் வளம் பெற முடியும்” என்று பும், தொண்டையும், தூய்மையையும் பேணும்
).
றும் தாய் கிருகநாச்சியார். அடுப்பு நாச்சியாரை பெற்ற உணவை மனத்தூய்மையுடன் பரிமாறும்
mih-2005> 17

Page 46
போது அது அமிர்தம் ஆகின்றது. பால் நி6ை கணவன், பிள்ளைகள், மாமன், மாமி என்று அ6ை நேர்த்தி வைத்து பிணி நீக்கம் செய்யும் குடும் வழிபாடு” எனபதைக் காட்டுபவளே முதியவ சமநிலை இழக்காது தொடர்ந்து நடைபெறு: கூறுவர்.
சைவத்தமிழரிடையே பேணப்படும் பூட் நலத்தைக் கொண்டவள். சமூக வளத்திற்கு என்பதைக் காட்டும் வகையிலமைவன ஆகும்.
'குமரி” என்ற நிலையில் அவள் தனியா என்பதை பாவை பாடிய ஆண்டாளே எடுத் கற்றுக்கொடுக்கும் நடைமுறைப்படுத்தும் த செய்யப்படவேண்டிய வழிபாடுகளை எல்லாம் மாதவிலக்கு ஏற்படும் சமயம் வழிபாட்டில் தடை வைக்கிறாள். தாய் வயதில் முதிரும் போது மு. விளங்குகின்றாள்.
ஒரு சமுதாயம் பெண்ணினத்திற்கு அளி கொண்டு அச்சமுதாயத்தின் பண்பாட்டை மதி கலைகளின் அதிதேவதையாகவும், வெற்றிக்கு அதிதேவைதையாகவும் என பெண்மையை ே உலகிற்கு இந்து தர்மம் கூறும் சிந்தனை என்பதேயாகும்.
<(இந்து தரு

எந்து ஊட்டும்தாய் தன் பண்பால்குடும்பத்தில் எவருக்கும் நோய் ஏற்பட்டால் குல தெய்வத்திற்கு ப வைத்தியர் அவளே! “வைத்தியம் என்பதே ள். குடும்பம் என்னும் நடைமுறை அமைப்பு வதற்கு பெண்ணே அடித்தளமாகிறாள் எனக்
புனித நீராட்டு விழா அவள் தாய்மை என்ற ம் நலத்திற்கும் அவள் இன்றியமையாதவள்
5 ஆலயத்திற்கு வழிபாட்டிற்குச் செல்லச்கூடாது தக் கூறியிருக்கிறாள். கூட்டு வழிப்பாட்டைக் நாய், பருவமடைந்த பெண்ணின் வாழ்வில்
நாளாந்த வாழ்க்கையில் கற்றுத் தருகிறாள். யையும், தாயே சொல்லி அதிலிருந்து விலக்கி தியவளாகிப் பண்பாட்டின் காவல் தெய்வமாகக
க்கும் உரிமை பெருமைகளை உரைக்கல்லாக ப்பிடுவர் சான்றோர். வாழ்வுக்குத் தேவையான
அதிதேவதையாகவும் பொருட் செல்வத்திற்கு பாற்றுவது சைவத்தமிழர் மரபாகும். இன்றைய யாதெனில் “தாய்” வழிபடப்படவேண்டியவள்
செல்வி மகியினி பாலச்சந்திரன்
nihー2005> 18

Page 47
கிராமிய வழிபா
சமயம் என்பது புனிதமான ஒன்றைப்பற் கொண்ட ஒரு துறையாகும். இது மணி அங்கமாகக்காணப்படுகின்றது. இதனை அடி சமுதாயமானது வாழந்து வந்துள்ளதோ அங்கெல் வாழ்வோடு நெருங்கிய தொடர்புகொண்டுள் சமகாலப்பண்பாடுகளில் நிலவும் சமய நம் பேசப்படுகின்றன. சமயத்தோடு தொடர்புடைய ஒன்றெனக் கொள்ளப்படுகின்றன. ஆயினும் ( இரண்டு பக்கங்கள் என்று கூறிக்கொள்ளலாம்.
இந்த வகையில் சைவத்தமிழ் மக்க வகுத்து நோக்கலாம்.
1. ஆகம சிற்ப விதிமுறைகளுக்கு
2. ஆகம சிற்ப விதிமுறைகளுக்கு
ஆகம சிற்ப விதிமுறைகளுக்கு உட்ட விதிமுறைக்கு உட்படாத வழிபாட்டு நெறியி: சிறுதெய்வ வழிபாடு என்றும் கூறுவர். இக்கிராமி பண்பாடு, சாதிநிலைப்பாடு, பொருளாதார வெளிப்படுத்திக்காட்டும் சாதனமாக அமைவது இன்றுவரை வழிபடப்பட்டு வருகின்றன.
இக்கிராமிய வழிபாட்டுத் தெய்வங்கள் கொண்டுள்ளன. பொதுவாக கிராமங்களின் மத் இடங்களெல்லாம் இவற்றின் வழிபாட்டிடங்களாக அல்லாதோரே பூசாரிகளாகவும் காணப்படுவர். இவற்றின் வழிபாட்டிடங்களில் இடம் பெறு பொதுமக்களால் உருவாக்கப்பட்டவையாகவும் நித்திய வழிபாடு அற்றவையாகவும் இவை கான பெரும்பாலும் கற்கள், மரங்கள், புற்றுக்கள் எ இவை சிறப்பான ஆலய அமைப்பைக் கொண்
பொதுவாக இவ்வழிபாடானது தமிழ்
பெற்றுக்காணப்படுகின்றது. இத்தெய்வங்களின் ( கொள்ளலாம்.
1. புராணக்கதைகளை அடிப்படையாகக் 2. இனக்குழு அமைப்பில் வாழ்ந்து மடிந்த
கொண்டவை.
<(இந்து தரு

ட்டில் கண்ணகி
நிய நம்பிக்கைகளையும், செயன்முறைகளையும் தனின் வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத படையாகக் கொண்டு எங்கெல்லாம் மனித >லாம் அவ்வச்சமயநெறியானது அம்மனிதர்களின் ளது என்பதை அறியக்கூடியதாகவுள்ளது. பிக்கைகள் சமயம் என்ற தலைப்பின் கீழ் வழிபாடும் அதனோடு தொடர்புடைய பண்பாடும் வழிபாடானது சமயத்தினதும் பண்பாட்டினதும்
ளின் வழிபாட்டை நாம் இரண்டு வகையில்
உட்பட்ட வழிபாடு உட்படாத வழிபாடு
பட்ட தெய்வங்களை பெருந் தெய்வம் என்றும் னை கிராமியச் சமய நெறி என்பர். இதனை ய வழிபாட்டு நெறியானது நாட்டுப்புற மக்களின்
நிலை, சமூக அந்தஸ்து போன்றவற்றை |டன் இவ்வழிபாடு பண்டையக்காலம் தொட்டு
ர் தமக்கெனச் சில பொதுத்தன்மைகளைக் தி, எல்லை, காடு, குளம், மலைப்புறம் போன்ற க் கொள்ளப்படுகின்றன. பெருமளவில் பிராமணர் கட்டுச்சொல், குறிசொல் போன்ற விடயங்கள் வதடன் உயிர்ப்பலியை ஏற்பவையாகவும், எண்ணிக்கையில் மிகவும் குறைந்தவையாகும். ாப்படுகின்றன. இவற்றின் வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் ன்பவற்றில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். குறிப்பாக டு காணப்படமாட்டாது.
நாட்டில் மட்டுமன்றி ஈழநாட்டிலும் சிறப்பிடம் தோற்றத்தை நாம் பின்வருமாறு வகைப்படுத்திக்
கொண்டு தோற்றம் பெற்றவை. தவர்களின் மரபுக்கதைகளை அடிப்படையாகக்
nii - 2005> - 19

Page 48
இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நோக்கும்போது கிராமியப் பெண் தெய்வங்க சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் சாதாரண தெய்வத்தன்ைமை பெற்று இன்று சிறுதெ குறிப்பிடத்தக்கது. சேரன் செங்குட்டுவன் கன வைக்கப்பட்டது என்பதை வரலாறுகள் அறிய வழிப்பாட்டைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் ஆடிப எடுத்து வந்துள்ளான். இன்றும் கூட இவ்வழிபா காணப்படுவதை அவதானிக்கலாம். தொன்றுதொட உருவங்கள் சான்றாக அமைகின்றன என ஹெ திரும்பியபோது சம்புத்துறை வழியாக வந்து கண்ணகிக்கு கோவில் ஒன்றை அமைத்து பின் இட்டான் எனவும் இதனை ஒட்டியே சிநோதைய பலபகுதிகளிலும் கூட ஆலயங்கள் அமைக்க
இவ்வகையில் இன்று ஈழநாட்டின் பல ப அமைக்கப்பட்டு வழிபடப்பட்டு வருகின்றன. இ பின்வருவனவற்றை வரையறை செய்யலாம். u கோவில், மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சி அம்மன் ே செட்டிப் பாளையம் கண்ணகி அம்மன் கே வந்தாறுமூலை கண்ணகி அம்மன், கொக்கட்டி கண்ணகி அம்மன், காரைதீவு கண்ணகி அம்மன் கண்ணகி அம்மன் போன்றன. இவ் ஆலயங் கூடிய வேறுபட்ட வழிபாட்டு முறைகளாகக் க
கண்ணகி அம்மனுக்கு நிகழ்த்தப்படும்
ஆகமம் சார்ந்த முறையிலும், சாரா முன வருகின்றமையைக் காணலாம். குறிப்பாக யா பாற்செம்பு, நீர்க்கஞ்சி வார்த்தல், குளிர்த்திப் சாரா முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. மட சற்று வித்தியாசமான முறையில் வழிபடப்படுகின் என்று அழைப்பது சிறப்பம்சமாகும். கண்ணகி ( என்பது பொருளாகும். மேலும், இப்பிரதேசங்க கல்யாணக்கால் வெட்டுதல், கும்பம் வைத் விநாயகப்பானை ஏற்றல், குளிர்த்திபாடல் என்ப போர்த்தேங்காய் அடித்தல், பிள்ளைவிற்றல்,
முக்கிய இடம் பெறும். வழிபாட்டின் போது பறை
இதன் சிறப்பம்சமாகும்.
<(இந்து தரு

கண்ணகி வழிபாடு பற்றி நாம் சுருக்கமாக ரில் ஒன்றாக கண்ணகி போற்றப்படுகின்றாள். ா ஒரு வணிகப் பெண்ணான கண்ணகியே ப்வமாக வழிபடப்படுகிறாள் என்பது இங்கு ாணகிக்கு விழா எடுத்ததன் மூலம் தொடக்கி த்தரும். கஜபாகு என்ற மன்னன் இத்தெய்வ ாதம் தோறும் இத்தெய்வத்திற்குப் பெருவிழா டு சிங்கள் மக்களிடையே முக்கியம் பெற்றுக் டு இவ்வழிபாடு நிலவியதற்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட றன்றிபார்க் கூறுகிறார். கஜபாகு மன்னன் ஈழம் து கந்தரோடை அங்கணாமைக் கடவையில் இவ்வழிபாடை நாடெங்கும் பரப்பும்படி கட்டளை சிங்கை சூரியனின் காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தின் ப்பட்டன என வரலாறுகள் அறியத்தருகின்றன.
குதிகளிலும் கண்ணகி அம்மனுக்கு ஆலயங்கள் வற்றுள் குறிப்பிடத்தக்க ஆலயங்களாக நாம் பாழ்ப்பாணம் வற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் காவில், மந்திகை கண்ணகி அம்மன் கோவில், ாவில், விடத்திலப்பளை கண்ணகி அம்மன், ச்சோலை கண்ணகி அம்மன், களுவாஞ்சிக்குடி , மண்டூர் கண்ணகி அம்மன், துறைநீலாவணை களின் வழிபாட்டு முறைகள் சடங்குகளோடு ாணப்படுகின்றன.
வழிபாட்டு முறைகள் குறித்து நோக்குகையில் றயிலும் இவ்வழிபாடானது நிகழ்த்தப்பட்டு ழ்ப்பாணப் பிரதேசங்களில் பொங்கல், காவடி, பாடல், இசைத்தல் என்ற வகையில் ஆகமம் Lடக்களப்பு திருமலை போன்ற பிரதேசங்களில் றது. மட்டக்களப்பில் கண்ணகியை “கண்ணகை” ான்றால் கண்ணகிக்கு ஒளியைக் கொடுப்பபவர் ளில் ஊர்க்காவல் பண்ணல், கதவு திறத்தல், ந்தல், ஏடுபடித்தல், மடிப்பிச்சை எடுத்தல், வற்றுடன் காவடி எடுத்தல், அங்கப்பிரதட்சணம்,
கும்மி. கூத்து, கரகம் போன்ற அம்சங்கள் , உடுக்கு போன்ற கருவிகள் வாசிக்கப்படுவதும்
nih - 2005D 20

Page 49
நோய்களில் இருந்து விடுதலை வேண் இதுதவிர குக்கல், அம்மை, சின்னம்மை, வயி வேண்டிவரும் என அஞ்சும் மக்கள் இந்நோய்கள் வேண்டி நின்றனர். இவ்வகையில்,
“நாடு செழித்து நன்மழைபெய் செந்நெல் விளைந்து தேசம் த
என்ற பாடல் இவ்வழிபாட்டின் சிறப்டை
கண்ணகி வழிபாட்டுச் சடங்குகளில் கல் அதாவது கண்ணகிக்கும், கோவலனுக்கும் தி செய்யும் சடங்கே கல்யாணச்சடங்காகும். இச்சடா கட்டாடியாரும், ஊர் மக்களும் சென்று பொருத் நீரில் கழுவி திருநீறு பூசி மாலையணிவித்துக் பெண் போல் அலங்கரித்து சடங்கு நடைபெறும் நடந்ததைப் பாடலாக அந்தந்த ஊர்மக்களுக்கு “கல்யாணப்படிப்பு” என்பர். இச்சடங்கின் போது பலகாரம், பூசைப்பொருட்கள் என்பவற்றைக் ெ கல்யாணப்பலகாரம் பரிமாறப்படும். இத்தினம் அலங்கரிக்கப்படுவதுடன் வழிபாட்டம்சங்களுடன்
இன்று கண்ணகி வழிபாடானது ஆ கொண்டிருக்கின்றமையை அவதானிக்கலாம். எடு மூலஸ்தனத்தில் கண்ணகி விக்கிரகமானது நிறைவேற்றப்படுகின்றன. கொடியேற்றத் திருவி ஆகம வழிபாட்டிற்குரியவள். இல்லாதுவிடினதும் பல்வேறு பிரதேசங்களிலும் இன்று கண்ணகிக் யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற மட்டுவி இது யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரியிலிருந்து நா6 கிராமத்தில் உள்ளது. இவ்வாலயத்தில் ஆண்( திங்கட்கிழமையும் பொங்கல் இடம்பெறும். சி 150 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்ததாகும். நீர்க் எடுத்தல் போன்றன நேர்த்திக்கடன்களாக இவ் மாதம் தவிர்ந்த ஏனைய நாட்களில் நித்திய குருக்கள் மாரே இங்கு பூசைகள் நிகழ்த்துகின்
மேலே கூறப்பட்டுள்ள ஆலயத்தைப்பே கண்ணகி அம்மன் ஆலயம் வரலாற்றுப் பெரு ஆலயமாகும். ஆண்டுதோறும் வைகாசி விசாகத்
பொங்கல் இடம்பெறும்.
<6kg its

டியும், மழைவளம் வேண்டியும் வழிபடப்படும். ற்றுக்கடுப்பு முதலிய நோய்களுக்கு ஆளாக ரில் இருந்து விலக்கித் தருமாறும் கண்ணகியை
து ழைத்து.”
உணர்த்தி நிற்கும்.
யாணச்சடங்கும், குளிர்ச்சியுமே விசேடமானவை. ருெமணம் நடப்பது போல் பாவனை செய்து, வ்கு அன்று பகல் கல்யாணக்கால் வெட்டுவதற்கு த்தமான தடி ஒன்றை வெட்டி உரித்து மஞ்சள் கோயிலுக்கு கொண்டு வருவதற்கு கல்யாணப் இந்நிகழ்வின் போது கண்ணகியின் திருமணம் 5 உரித்தான மெட்டுடன் பாடுவார்கள். இதனை மக்கள் கூறைச்சேலையில் தாலி, மோதிரம், கொண்டு வந்து கொடுப்பர். பூசை முடிந்ததும் ) இவ்வாலயமானதும் திருமண வீடு போல்
கூடிய இந்நிகழ்வுகளும் சிறப்பாக இடம்பெறும்.
கமம் சார்ந்த வழிபாட்டு நெறியில் சென்று டுத்துக்காட்டாக காரைதீவு அம்மன் ஆலயத்தின் வைக்கப்பட்டு பிரதம குருக்களால் பூசைகள் பிழாவும் கூட இடம் பெறுகின்றது. கண்ணகி இன்று மேல்நிலையாக்கப்பட்டுள்ளாள் ஈழத்தின் கு ஆலயங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் lல் கண்ணகி அம்மன் ஆலயம் குறிப்பிடத்தக்கது. ன்கு மைல் தொலைவிலுள்ள மட்டுவில் என்ற டுதோறும் பங்குனி மாதம் வருகின்ற ஒவ்வொரு றிய கட்டிடத்தோடு கூடிய இவ்வாலயம் சுமார் கஞ்சி வார்த்தல், காவடி எடுத்தல், பாற்செம்பு வாலயத்தில் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. பங்குனி பூசைகள் இடம் பெறுகின்றன. பிராமணக் ன்றனர்.
ால முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வற்றாப்பளை மை கொண்ட மற்றுமொரு கண்ணகி அம்மன் நதை அடுத்துவரும் திங்கட்கிழமைகளில் இங்கு
Ini - 2005> 21

Page 50
சிறுகட்டிடத்தோடு காணப்படும் இவ்வா எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. பொங்க நீர் எடுத்து விளக்கேற்றுவது இன்றும் வழமையா பதினாறு மைல் தொலைவிலுள்ள களுவாஞ்சிக் ஆலயம் இருநூறு வருடங்கள் பழமைவாய்ந்த ஆலயமாகும். வைகாசிப் பூரணையில் உற் உடுக்குத்தாளத்தோடு ஊர் சுற்றும் காவியங்கள் வழக்கம். இங்கு நித்திய பூசை நடைபெறுவதில் பூசை நடைபெறும்.
இவ்வாறாக கண்ணகி அம்மனுக்கு பல்ே வழிபட்டு வருகின்றமை மட்டுமல்லாமல் வேற்று வகையில் சிங்கள மக்களை எடுத்துக்கொண்ட என்று அழைத்து வழிபட்டு வருகின்றனர். சிங் பத்தினிவரல்ல, பத்திரிே கத்தாவ, கஜபாகத்தாவ இத்தெய்வத்திற்குரிய ஆலயங்கள் நடுவப்பிட்டிய, இருப்பதைக் கொண்டும் அறிந்து கொள்ள வேற்றுமதங்களிலும் செல்வாக்குப் பெற்றுள்ளா
பொதுவாக கிராமிய வழிபாட்டின் இ இவ்வழிபாட்டை பின்பற்றுபவர்களின் தொகை கல்வியறிவு இளைஞர்களிடையே நம்பிக்கையின் கல்வியறிவு விருத்தியும் இவ்வழிபாட்டிற்கு முக்கி எள்ளி நகையாடுகின்ற நிலையும் இன்று காண இப்போக்கு மிகுதியாக உள்ளது. இத்தை இவ்வழிப்பாடானது முற்றுமுழுதாக அழிந்து நிலைத்திருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. நோய்களைத் தீர்த்தல், சமரச மனப்பான்மை வழிபாடுகள் நிலைத்து நிற்கக் காரணங்களாக அ
<(இந்து தரும

லயம் வன்னிப்பிரதேசத்தின் பாரம்பரியத்தை ல் தினத்தன்று அருகிலுள்ள நந்திக்கடலில் க உள்ளது. அடுத்து மட்டக்களப்பில் இருந்து குடி எனும் இடத்திலுள்ள கண்ணகி அம்மன்
மற்றுமொரு புகழ்பூத்த கண்ணகி அம்மன் சவம் இடம் பெறும். உற்சவகாலங்களில் , குறத்திப்பாடல்கள், போன்றன பாடப்படுவது லை. எனினும் கற்பக்கிரக கதவு திறக்காமல்
வேறுபட்ட இடங்களில் ஆலயங்கள் அமைத்து மதத்தவர்களும் கூட வழிபடுகின்றனர். அந்த ால் இவர்கள் கண்ணகியை பத்தினிதெய்யோ கள் மக்கள் வழிபடுவதற்கு ஆதாரங்களாக என்ற நூல்கள் அமைந்துள்ளன. அதேவேளை குருநாகல், கட்டுக்கம்பளை போன்ற இடங்களில் லாம். இந்தவகையில் கண்ணகியானவள் ள் என்பதை அவதானிக்கலாம்.
ன்றைய நிலையை நோக்குகையில் இன்று குறைவு என்றே கூறலாம். நவீன வசதிகள். மை போன்றன இதற்குரிய காரணங்களாகும். கிய தடையாகும். சில மக்கள் இவ்வழிபாட்டை ப்படுகின்றது. குறிப்பாக இளைஞர்களிடையே கய பல்வேறு காரணங்கள் இருப்பினும் துவிடவில்லை எனலாம். இன்றும் இவை குலமரபு பேணுதல், பயம், நம்பிக்கை, தீராத போன்றனவே இன்றும் இத்தகைய கிராமிய அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
திரவியநாதன் தீலிபன், மெய்யியற்துறை - இரண்டாம் வருடம்,
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்,
血-2005> 22

Page 51
திருவாசகமெ
“மேன்மைகெ விளங்குக உ
உலகமெல்லாம் போற்றி வணங்குகின்ற தொன்மைச் சிறப்பும், ஆழ்ந்த தத்துவத்தைய என்றால் மிகையாகாது. இந்து சமயத்தின் இ சமயம் கூறும் அழிக்கமுடியாத உண்மைகள் இந்து சமயத்திற்கே உரித்தான பல நூல்கள் எ தித்திக்கும் தேன் சுவையுடன் இந்து சமயத்த வரலாற்றில் நிலையாகியும் உள்ளது.
இந்து சமயத்தின் கண்கள் என்ற திருவாசகமும் தான். ஒரு மனிதன் வையத்துள் பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய புருடார்த்தங் ஏனைய சமயத்தவரையும் தன்பால் இழுத்து உரியது.
“திருவாசகம் இங்கு ஒரு கால் கருங்கல் மனதும் கரைந்துரு
என்று கூறும் சிவப்பிரகாச அடிகளின் இரண்டே வரிகளில் திருவாசகத்தின் இனிமைை சிவபிரானைப் போற்றிப் பணியும் பக்திப் பாடல் வளர்ந்த தெய்வச்சாவியாக." அவதரித்த மணி திருவாசகம். மணிவாசகர் பாட பரமசிவனே இ பெருமையையும் அவன் காட்டிய கருணையை பாடப் பெற்றமையால் இன்று இதனை படிப்போ செய்கின்றது. இதனால் தான் “திருவாசகத்திற் என்று ஆன்றோர் குறிப்பிடுகின்றனர் போலும்.
உயிர்கள் தம்முடைய மாயப் பிறவி வழிகளை திருவாசகம் கூறுகின்றது. ஆணவம், விடுபட்டு உயிர்கள் இறைவனை அடைத6 முத்தியின்பத்தை அடைவதற்கு பக்தியும், ம தருவது திருவாசகமே என்றால் மிகையாகாது. மந்திரமாகவும் திருவாசகம் விளங்குகின்றது.
இந்து நரு

0ன்னுந்தேன்
ாள் சைவநீதி லகமெல்லாம்”
B சிறப்புமிக்க சமயங்கள் பலவுண்டு. அவற்றுள் ம் கொண்டு விளங்கும் சமயம் இந்து சமயம் }த்தகைய சிறப்பிற்கும், அதன் வலிமைக்கும், தான் காரணமாகின்றன. இவ்வுண்மைகளை டுத்தியம்புகின்றன. அந்த வகையில் திருவாசகம் நின் சிறப்பினை எடுத்தியம்புவதோடு அழியாத
பெருமையுடன் மதிக்கப்படுபவை தேவாரமும், வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு தேவையான அறம், களை விளக்கி, இந்து மதத்தவர் மட்டுமன்றி
வைத்திருக்கும் பெருமை திருவாசகத்திற்கே
) ஒதின்
கும
ன் கூற்று இங்கு மனங்கொள்ளத்தக்கதாகும். ய அழகுற எடுத்துக் கூறியுள்ளார். திருவாசகம், )களாக உள்ளன. ‘சிவமெனும் விளைவுண்டாக வாசகரால் மனம் உருகி உருகிப் பாடப்பெற்றது தனை எழுதினார் என்பதுவரலாறு. இறைவனது யும் நினைத்து நினைத்து. உருகி உருகி . ரை மட்டுமல்ல கேட்போரையும் மனம் நெகிழச் கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்”
களை அறுத்து இறைவனை அடைவதற்குரிய கன்மம் மாயை என்ற மும்மலங்களில் இருந்து ல் தான் அவற்றின் பேறு. அதற்கு அந்த ன அமைதியும் அவசியமாகின்றது. இதனைத் மும்மலங்களை நீக்கி முத்தியின்பத்தை தரும்
ath-2005) - 23

Page 52
“வான் கலந்த மணிவாசக நி நான் கலந்து பாடுங்கால் நற் தேன்கலந்து பால் கலந்து ெ ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து
என்று இதன் சிறப்பை போற்றிகிறார்
திருவாசகம் ஐம்பத்தியொரு பதிகங் அச்சோப்பதிகம் வரை இவை அடங்கும். முதல சிவனின் பெருமை கூறும் ஒரு நூலாக வி ஆக்கப்பெற்று இந்நூல் சிறந்த பல உண்மைகை செய்கின்றன. கன்மங்களுக்கு ஏற்றவகையில் ஏழு பிறவிகள் என்பது பொதுவாக இந்துக்க
‘புல்லாகிப், பூடாய் புழுவாய் பல்மிருகமாகி பறவையாய் ப கல்லாய், மனிதராய், பேயாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தே செல்லா நின்ற இத்தாவார ச எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இ6
என்றார். இந்தப் பிறவியாகி பெருங்கட அந்த முத்தி இன்பத்தை அடைவதற்கு பிறவி தான் முடியும் என்பதை."மாயப் பிறப்பறுக்கும் மேலும் இறைவனது பாதங்களை சரணடைந்து என்பதை தன்னுடைய அனுபவத்தின் வாயில
“மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
என்று கூறுவதனுாடாக இறைவனது ெ என்று கூறுகின்றார். ‘மனம் கரைந்து மலம் இனிமையும், செழுமையும் நிறைந்தது. உ திருவாசகத்தை படித்தால் உள்ளம் உருகுவர். ஆழ்ந்த அன்பு உள்ளவர். கணவரிடம் மாறாத கற்புள்ள மங்கை தன் காதலனிடம் கொe மாணிக்கவாசகரும் சிவபெருமானிடம் ஆ ஏனையோரையும் அவன்பால் வழிப்படுத்துவ மனமானது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ட
<(இந்து தg

lன் வாசகத்தை
கருப்பஞ்சாற்றினிலே
சழுங்கனி தீஞ்சுவை கலந்து-என்
தெவிட்டாமல் இனிப்பதுவே”
6.66T6)Tf.
களை கொண்டுள்ளது. சிவபுராணம் முதலாக ாவதும் தலையாயதுமாக விளங்கும் சிவபுராணம் ளங்குகின்றது. 95 அடிகளுடன், கலிப்பாவால் ளை எடுத்தியம்புகின்றது. ஆன்மாக்கள் கன்மங்கள் ) பிறப்புக்கள் நிகழ்கின்றன. ஒரு மனிதனுக்கு ளின் நம்பிக்கை. அதனை மணிவாசகர்,
மரம் ஆகி IsibL Tó
கணங்களாய்
6) JITU). ங்கமத்துள் ளைத்தேன்.”
லை கடப்பவனே முத்தியின்பத்தை அடைவான். வியை இல்லாது ஒழிக்க அந்த இறைவனாலயே மன்னன்.” என்று கூறியிருப்பதும் நோக்கத்தக்கது. அவனருளாலேதான் வீடுபேறு அடைய இயலும் )ாக எடுத்துரைப்பதை காணலாம்.
பான்னடிகளை கண்டபின்பே விடுதலை பெற்றேன் கெடுக்கும் வாசகம் திருவாசகம், அந்தளவிற்கு உண்மையிலேயே பக்தி இல்லாதவர்கள் கூட திருவாசகத்து மாணிக்க வாசகர் சிவபெருமானிடம் காதலை கொண்ட கற்புள்ள மங்கை போன்றவர். ண்டுள்ள அன்பையும், மதிப்பையும் போலவே ழ்ந்த அன்பை கொண்டிருந்தார். அவ்வாறே தையும் காண முடிகின்றது. இறை பக்தனது
தை,
inii - 2005> 24

Page 53
“தழுவது கண்ட மெழுகது தொழுதுளமுருகி யமுதுடல் தாடியும் அலறியும் பாடியும்
கொறுனும் பேதையுங் கொன JLņ(8uu u JITaf636ö 660)Lu J6T , பசுமரத்தாணி யறைந்தாற்பே
என்று அழகுற எடுத்துக்காட்டுகின்றா
திருவாசகமும் ஒவ்வொரு மனிதனதும் உலகிலுள்ள எல்லாத்துணைகளையும் விட இது அழகுற எடுத்தியம்புகின்றது. மாணிக்கவாச இறைவன் தன்னை ஆட்கொள்வான் என்ற உ காரணம். கடவுளுக்கு தான் ஆட்பட்ட கா பாடுகிறார். ஏனையோரும் கடவுளை நம்பிக்கை என்று கூறுகின்றார். விதையொன்று இல்லாமே உண்டாக்கிவிடும் வல்லமையுடையவன் இை
வானுலகம், மண்ணுலகம் ஏனைய காப்பவனும், அழிப்பவனும் அவனே. தன்ை இழைக்க மாட்டான் என்பதை,
“விச்சு அது இன்றியே விலை விண்ணும் மண்ணகம் முழுவ வைச்சு வாங்குவாய்! வஞ்சக புலையனேனை உன், கோயி பிச்சன் ஆக்கினாய் பெரிய அ உரியன் ஆக்கினாய்; தாம் எ நச்சுமரம் ஆயினும், கொலார் நானும் அங்ங்னே; உடைய
என்ற திருவாசகப்பாடல் கடவுளின் இய நச்சுமரம் ஆனாலும் அதனை வளர்த்தவர்க கெட்டவனாக இருந்தாலும் உன்னால் வளர்க்க என்று இறைவனுக்கு விண்ணப்பம் இடுவதை
அறம், பொருள், இன்பம், வீடு (
புருடாந்தங்களை அழகுற விளக்கும் தி இல்லையெனலாம். திருவாசகம் தான் திருமுை
இதனால் தான் ஒளவையாரும்,
<(இந்து தg

LIT6).5
கம்பித்
பரவியும் ாடதுவிடாதெனும் அன்பிற்
9ʻy
6)...
நம்பிக்கைக்கு வலுச் சேர்க்கின்றது. ஒருவனுக்கு நம்பிக்கைதான் மிகச் சிறந்த துணை என்பதை கர் இறைவன் மீது அபார நம்பிக்கை கொண்டவர் றுதியும், நம்பிக்கையும் தான் அவரது சிறப்பிற்கு ாணத்தால் தான் அடைந்த இன்ப நிலையை யோடு வணங்க இறைவனுக்கு ஆட்பட வேண்டும் ல நினைத்த மாத்திரத்திலேயே எல்லாவற்றையும் (36),60T.
உலகங்கள் யாவற்றையும் படைப்பவனும், ன வணங்காதவர்களுக்கு கூட அவன் தீமை
ாவு செய்குவாய் g5 b u IIT60)6)lub ப்பெரும் ல் வாயிலில் அன்பர்க்கு 1ளர்த்தது ஓர்
நாதனே!”
ல்பை புரியவைக்கின்றது. இதில் மாணிக்கவாசகர். ருக்கு வெட்ட மனம் வராது அவ்வாறே நான் ப்பட்டவன் இதை உணர்ந்து கொள்ளவேண்டும் காணமுடிகின்றது.
பான்ற வாழ்க்கையோடு பின்னிப்பிணைந்த
நவாசகத்தில் குறிக்கப்படாத வாசகங்களே றகளின் முடி என்று கூட வர்ணிக்கப்படுகின்றது.
Inih - 2005> 25

Page 54
“தேவர் குறளும் திருநான் மன மூவர் தமிழும் முனி மொழியும் திருவாசகமும் திருமூலர் சொல் ஒரு வாசகமென்றுணர்”
என்று கூறியிருக்கின்றார் போலும். அற திருவாசகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. பேதி தத்துவங்கள் இனிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ள பாடியிருக்கின்ற தன்மையையும் திருவாசகத்தி
११
சாலப்.” என்று வருகின்ற அடி இறைவனின் ெ இத்தகைய இறைவனை நான் சிக்கெனப் ப என்று பாடி பக்திப் பரவசமாகின்றார். இறை தோற்றமும் இல்லை மறைவும் இல்லை. பழை அவன்தான். இவ் உண்மையை, 'ஆதியும், என்று குறிப்பிடுவதோடு,
“முன்னைப்பழம் பொருட்டும் முன்னைப் பழம் பொருளே! பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே!
என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். இறைவன் பாடல்களாக விளங்குகின்றன. இது சிறந்த அகத் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அன்பும், ஒப்பானவன் என்ற உண்மையே,
“அம்மையே! அப்பா! அன்பினில் விளைந்த
என்று உள்ளமுருகிப் பாடுகிறார். எத்தன உடைய திருவாசகப்பாடல் இது.
இறைவனின் பெருமைகளை எடுத்துக்சு கூட எம்மை இலயிக்க வைத்து விடுகின்றது. பக்திப் பரவசத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. திருவ பாடல்கள் பக்தி ரசம் சொட்டுவதோடு இயற்6
“கூவின கோழி கூவின சேவல் குருகுகள் இயம்பின இயம்பின
என வருகின்ற திருப்பள்ளி எழுச்சி க குறிப்பிடக்கூடியது. இவரது பாடல்களின் இனி
<(இந்து தரு

]ற முடிவும் b - கோவை
ல்லும்
க்கருத்துகள், தத்துவக் கருத்துகள் போன்றன மருந்திற்கு சக்கரை கொடுப்பது போல. ான. அத்துடன் இறைவனை தாயாக ஒப்பிட்டு ல் காணலாம். “பால் நினைந்துாட்டும் தாயிலும் பருமையை அழகுற எடுத்துக் காட்டுகின்றது. டித்துவிட்டேன் இனி எங்கெழுந்தருளுவது. வன் ஆதி அந்தம் இல்லாதவன் அவனுக்கு மயானவனும் அவன் தான் புதுமையானவனும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதி.”
மீது அவர் கொண்ட காதலே திருவாசகப் த்திணை இலக்கியமாகவும் கொள்ளப்படுகின்றது ஆண்டவனும் வேறல்ல அன்னை தந்தைக்கு
ஒப்பிலாமணியே! ஆரமுதே!
னை தடவை கேட்டாலும் தெவிட்டாத தித்திப்பை
றும் திருவாசக பாடல்கள் இயற்கை காட்சியில் இயற்கையை இயற்கையாகவே சித்தரித்து ாசகத்திலே திருப்பள்ளி எழுச்சி கூறும் பத்து கைத் தேனும் வடிகின்றது.
எ சங்கம்.”
ாலைக்காட்சியை அழகுறச் சித்தரிக்கின்றமை
60) D60)ul,
Inih - 2005> 26

Page 55
"திருவார் பெருந்துறை செமும நிழல்வா யுண்ட நிகரிலானந்த தேன் தெக் கெறியுஞ் செய்ய
வாசகன் புகன்ற மதுர வாசக
என சிவப்பிரகாசர் குறிப்பிட்டிருப்பது
இத்தகைய சிறப்புகள் பொருந்திய திரு வேண்டும். இதனால்தான் என்னவோ இந்தியாவி இசையமைப்பில் திருவாசகம்’ இசை அல்ப சிறப்புகளை உலகம் அறிய வேண்டும். குறிட் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று இளையராஜ இவ்வாறு எல்லோர் மனதிலும் நீங்காத இடம் மனதிலும் வலுவுடன் இருத்தல் வேண்டும். அப்ே
"தொல்லை யிரும் பிறவிச் சூ அல்லலறுத்தானந்த மாக்கியே மருவா நெறியளிக்கும் வாதவு திருவாசக மென்னுந்தேன்’
<(இந்து நரு

லர் குருந்தின் த்
LDIT600ftists
a 99
D
சிறப்புக்குரியதாகும்.
நவாசகத்தின் பெருமையை எல்லோரும் உணர பில் புதுவருடத் தினத்தன்று இளையராஜாவின் Iம் கூட வெளியிடப்பட்டது. திருவாசகத்தின் பாக இளம் தலைமுறையினருக்கு அதனைத் ஜா கூறியிருந்ததும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. பிடித்த திருவாசகம், ஒவ்வொரு இந்துவினதும் போது திருவாசகம் மேலும் பெருமை அடையும்.
ழுந்தளை நீக்கி
த - எல்லை
ரெங்கோன்
க. தர்சினி, புவியியல் துறை,
மூன்றாம் வருடம்.
மம். 2005) - 27

Page 56
இந்து மதமும் 8
மதம் என்பது தனிப்பட்ட ஒருவரது
வழிகாட்டியாகவும் அவரது மனத் தடுமாற்றங்கள் அது பிரச்சினைக்குரியதல்ல. அந்தளவில், சமூ இடமுண்டு. ஒரு சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிப் போ நம்பிக்கை என்ற எல்லையை மீறுகிறது. நிறு பேணப்படும் மதங்களும் அரசியல் அதிகாரத்தி செய்ய வேண்டி அதிகார பீடங்களுடனும் சமூக பீடங்கள் செய்த சமரசங்களின் கதைகள் உ கறைபடிந்த பல பக்கங்களை நிரப்புகின்றன வெற்றி பற்றிப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளுகிற வர கூறப்படாத விடயங்களிலும் அவை வெட்கப் மதங்கள் எவ்வளவு உயர்வான விடயங்களைப் நடைமுறை பல அந்த வேளைகளில் உயர்ந்த வந்திருக்கிறது. இந்த விதமான குற்றங்களின் சீர்திருத்தவாதிகளும், கிளர்ச்சியாளர்களும் ே அரசியல் நிறுவனம் போன்று, மிகத் தந்திரமாக, பங்களிப்புக்களையும் கிளர்ச்சியாளர்களது எதிர் மாற்றிக் கொள்ளுகின்றன.
விலக்கின்றி, ஒவ்வொரு பெரிய மதமு உதவியுள்ளது. ஆணுக்குப் பெண் தாழ்வான வற்புறுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறே, பிற நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. முழுமையான மனித உடன்பாடானதாக இருந்ததில்லை. இந்து மத இந்தியத் துணைக்கண்ட மதங்கள், வெவ்வேறு முக்கிய அடையாளங்களுள் ஒன்றான சாதி மு முறையை எதிர்த்து உருவான லிங்காயத்து தம்மைச் சிறைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். என ஒரு இந்துவின் முன்னால் பால் அடிப்படையி முரண்பாடும் உழைப்போர் - உழைப்பை உ முரண்பாடும் முக்கியமான சவால்களாக உள்ள6 எனப்படுவோரின் தனித்துவமான சுமை. நாகரீ வெளியில் உள்ள எவருமே நம்பக் கடினமான உள்ளது. அது போலவே பழமைவாத இந்துக்க செயற்படுகிறது. படித்த, நவீன வாழ்க்கை மு இன்னமும் இந்த மனநிலையிலிருந்து தம்மை ஏனெனில் மத நம்பிக்கையோடு சேர்ந்து ஒரு
மனதில் வேரூன்றியுள்ளது.
<(இந்து நரு

இந்து மானுடரும்
நம்பிக்கையாகவும் அவரது நன்னடத்தைக்கு lன் போது ஒரு பற்றுக்கோடாகவும் உள்ளளவும் கப்பயனுள்ள முறையில் அது பங்களிக்கவும் 5கில் அது குறுக்கிடும் போது, அது தனிமனித வனமாக்கப்பட்ட மதங்களும் நிறுவனங்களாற் ன் கருவிகளாகின்றன. தமது இருப்பை உறுதி த்தைச் சுரண்டிக் கொழுத்தவர்களுடனும் மத லகின் முக்கியமான மதங்களின் வரலாற்றின் ஒவ்வொரு மதத்தின் தலைமையும் தனது லாற்று நிகழ்வுகளின் கூறப்பட்ட விடயங்களிலும் பட வேண்டிய பகுதிகள் மிகுதி. எனவேதான் பற்றிப் பேசுவதாகக் கூறப்பட்டாலும் மதங்களின் விடயங்களை மீறுகிற விதமாகவே அமைந்து ன் எதிர் வினையாகவே மதங்களுள்ளிருந்து தான்றியுள்ளனர். எனினும், ஊழல் மிக்க ஒரு மத நிறுவனங்கள் அந்தச் சீர்திருத்தவாதிகளின் ப்புக் குரல்களையும் தங்களுக்கு வசதியானபடி
Dம் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை நியாயப்படுத்த எவர் என்ற கருத்து ஒவ்வொரு மதத்திலும் சமூக ஏற்றத் தாழ்வுகளும் பலவாறாக சமத்துவம் எந்த மதத்திற்கும் நடைமுறையில் ம் என்று அடையாளப்படுத்தப்படும் பல்வேறு கால கட்டங்களில், மனித அசமத்துவத்தின் pறையைத் தமதாக்கிக் கொண்டுள்ளன. சாதி க்கள் கூட ஒரு சாதி அடையாளத்துக்குள் வே, சமூக அநீதிகளைக் களைய விரும்புகிற லான அடக்குமுறையும் அதிகாரமும் சார்ந்த றிஞ்சி வாழ்வோர் என்ற முரண்பாடும் சாதி ா. இவற்றுள் மூன்றாவது முரண்பாடு இந்துக்கள் க உலகில் இந்தியத் துணைக்கண்டத்திற்கு ஒரு ஒடுக்கு முறையாகச் சாதி ஒடுக்குமுறை ளிடையே மிகக் கொடுமையான ஆணாதிக்கம் pறைக்குப் பழக்கப்பட்ட இந்துக்கள் பலரும் விடுவித்துக்கொள்ள இயலாமல் உள்ளனர். குழப்பமான சிந்தனை முறையும் அவர்கள்
sh - 2005) 28

Page 57
மத நம்பிக்கைகள் பலவும் புனைவுகளை காட்டிய "அற்புதங்கள்’ எனப்படுவன. முற்றிலும் கடவுளின் ‘சர்வ வல்லமை’ என்ற கருத்தை மறுப் கடவுளின் ஆக்கங்களென்றால் இயற்கையின் வி போவன கடவுளின் விதிகளே. தான் இருப்பை பிறவிக்கு உணர்த்தத் தனது சர்வவியாபகமான 6 தன்னம்பிக்கையற்றவராகவோ, தாழ்வு மனநி6ை எனவே அற்புதங்கள் பற்றிய புனைவுகள் ய தன்மையை மறுதலிப்பவை.
மூட நம்பிக்கைகள் பல சமுதாயங் நியாயப்படுத்துகிறபோது அம் மதம் சமூக மு பில்லி, சூனியம், மாய மந்திரங்கள் போன்ற பல மூட நம்பிக்கைகளும் இந்து மதத்தின் ஒரு மதங்களும் ஒரே விதமான நடைமுறைகளைக் முரணான நம்பிகைகள் கூட ஒரே மதத்தின் நம்பிக்கையையும் மூட நம்பிக்கையையும் வ6 மதத்தினதும் தொன்மையை நிலை நிறுத்தவுமா வரலாறு போன்ற பேர்கொண்ட கட்டுக்கதைக உருவாக்கப்பட்டுப் பரவலாவதற்கு இன்று ஊட இவ்வாறான மணமறிந்த பொய்களைக் கேள்விக மிரட்டல் உபாயங்களும் சூழ்ச்சிகளும் பயன்ப
இன்று தமிழரிடையே தன்னம்பிக்கையு விளைவாகச் சுயமுயற்சியையோ கூட்டு மு வேண்டுதல்கள், நேர்த்திக்கடன், பலவகையான அதிகமாக உள்ளது. சில சமயம், விஞ்ஞான ஏமாற்று வேலைகட்கு உடந்தையாக இந்த வி பயன்படுத்தினாலும் மத நம்பிக்கையும் மூட நம்ட இவ்வகையான ஏமாற்று வேலைகட்கு மிகவும்
புத்த, இந்து சமய மதத்தலைமகள் க பீடங்களும், சந்நிதானங்களும் இருக்கின்ற கட்டுப்பாட்டிலுள்ளன. பல வெறும் வணிக நிறு தான் தோன்றித்தனமான முறையில் தம்மை அ அருள் பெற்றோராகவும் பிரகடனஞ் செய்துகொ பெருகி வருகிறது. இவர்களிற் சிலர் தம்மை நிறு இப்படிப்பட்டவர்களின் பிரசார வலையமைப்புக் இந்த “மகான்களின்” மேன்மைகள் பற்றிய டெ
இந்து தரு

ஆதாரமாகக் கொண்டவை. கடவுளர் நிகழ்த்திக் ) உண்மைக்குப் புறம்பானவை. அவையாவும் பன. ஏனெனில் இயற்கையும் அதன் விதிகளும் விதிகளைக் கடவுளே மீறும் போது செல்லாமற் தைத் தன்னாற் படைக்கப்பட்ட ஒரு அற்பப் விதிகளை மீறுகிற ஒரு தடுமாற்றமானவராகவோ ல கொண்டவராகவோ தான் இருக்க இயலும். ாவும் மதங்கள் உரிமைகோரும் உண்மைத்
களிலும் உள்ளன. அவற்றை ஒரு மதம் )ன்னேற்றத்துக்குத் தடையாகிறது. சோதிடம், பித்தலாட்டகளும் அவற்றோடொட்டி உலாவுகிற பகுதியாக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லா வித இந்து கொண்டவையல்ல. எனினும் ஒன்றுக்கொன்று ன் பேரால் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. மத லியுறுத்தவும் கோயில்களதும் சடங்குகளதும் ன பல்வேறு புனைவுகளும் தலபுராணங்களும் 5ளாக நம்மிடையே உலாவுகின்றன. இவை டகங்களும் துணையாக உள்ளன. அதைவிட ளுக்குட்படுத்த இயலாத விதமாகப் பலவாறான டுகின்றன.
ம் சமூக நம்பிக்கையும் நலிந்துள்ளன. இதன் யற்சியையோ விட அதிர்ஷ்டம், வழிபாட்டு சோதிட முறைகள் என்பன மீதான நம்பிக்கை த்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் கூடத் தமது விதமான மாயமந்திர வேலையில் ஈடுபடுவோர் பிக்கைகளின் அடிப்படையிலான அம்சங்களுமே
உதவியாக உள்ளன.
ட்டுக்கோப்பான சமூக அமைப்புக்கலல்ல. மத போதும் அவை பெருமளவு சுயநலமிகளின் பவனங்களாகி விட்டன. இந்தச் சூழ்நிலையில் அவதாரங்களாகவும், சித்தர்களாகவும், தெய்வ ாண்டு ஊரை ஏய்க்கின்றவர்களின் தொகையும் |வனங்களாக நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளனர். களும் ஊடகத் தொடர்புகளும் மக்கள் நடுவே ாய்களைப் பரப்புகின்றன.
ம்-2005) - 29

Page 58
இந்து மதம் என்ற பேரில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில விடயங்கள் அடிப்படையான சீர்த் நம்பிக்கைகளைக் களைவதையும் வேண்டி நிற்கி கோட்பாடுகளும் சார்ந்தவை. தலைவிதி, மறு முறையிலான ஆய்வுகட்கு உட்படுத்தப்பட ( இவ்விடயங்களை ஆராய்வோமானால் இவை அ நடத்தைக்கும் தேவையற்ற புனைவுகள் என பேரால் நடக்கிற ஆடம்பரமான சடங்கு சம் கட்டியெழுப்பப்பட்ட சோதிடம், மாந்திரீகம் போ: நாம் உணர வேண்டும்.
இன்று நடைமுறையிலுள்ள எந்த இந்து ம முன்பு கூடக் கடைப்பிடிக்கப்படவுமில்லை. நி வயதுக் கணக்குக் கூறப்படும் இந்து மதம் எதுவ மனிதருடைய வாழ்விற்குப் பொருந்தி வரக் கூடி
நம்மைச் சமூகத்திற்குப் பயனுள்ள, ச பாராட்டாத சிந்தனையை நம் ஒவ்வொருவருக்கு மனிதரைக் கீழ்மைப்படுத்துவதேயாகும். இ கீழ்மைப்படுத்தக் கூடாது என்பது என் விருப்ப நடைமுறையிலுள்ள சமூகக் கேடான விடயங்கை கைவிட வேண்டும். ஒரு சமூகமாக இந்துக்கள் 6 நடைமுறைகளையும் மனித குலத்தின் மேம்ட உணர்வுடனும் மீளாய்வு செய்ய வேண்டும். பெ ஒவ்வொருவரும், எந்த மத நம்பிக்கையு இல்லாதோராயிருந்தாலும் நாம் சொல்லுவன பொருந்துவனவா? என்றும் கவனிப்பது நல்லது. கூறுவதற்கு முன் வளளுவர் சொன்ன,
“எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கே மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு”
என்னும் ஆலோசனை வழி நடப்போப உதவுவோமாக.
<(இந்து தரும

ப்படும் சமய நடைறையிலிருந்து கழித்து விட திருத்தங்களையும், மதத்தின் அடிப்படையான ன்றன. இவை சாதியமைப்பும், பெண்ணடிமைக் பிறவி போன்ற நம்பிக்கைகள், விஞ்ஞான வேண்டியவை. நேர்மையான சிந்தனையுடன் டிப்படையான சமய நம்பிக்கைக்கும் சரியான விளங்கும். இவற்றுக்கும் அப்பால் மதத்தின் பிரதாயங்களும் மூட நம்பிக்கைகளின் மீது ன்றவை சமூகத்திற்குக் கேடானவை என்பதை
தமும் இன்று உள்ளவாறே சில நூற்றாண்டுகள் ச்சயமாக இரண்டாயிரம், நாலாயிரம் என்று பும் இன்றைய இந்து மதமுமில்லை, இன்றைய டியதுமல்ல.
க மனிதர் மீது அக்கறையுள்ள ஏற்றத்தாழ்வு தள்ளும் உருவாக்க உதவாத எந்த மதமும் ந்து மதம் இந்துக்கள் எனப்படுவோரைக் Iம். அப்படியானால் இந்து மதத்தின் பேரால் )ள தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு இந்துவும் ானப்படுவோர் தமது சமய நம்பிக்கைகளையும் IILI96öI (8BTðb&l6ð Gibs60)Du JT86)|b, sólu ITu! ாறுப்புள்ள குடிமக்கள் என்ற வகையில் நாம் டையோராயிருந்தாலும் மத நம்பிக்கை நம்பகமானவையா? என்றும் பகுத்தறிவுக்குப் பிறர் சொல்வது எதையும் ஏற்று அதை மீளக்
ட்பினும் அப்பொருள்
ாயின் நமது சமுதாயம் மேன்மையுற நாம்
சி. சிவசேகரம்
th-2005) 30

Page 59
SFL/35
சரவன மலரைச் சரணை
சண்முக னரின் அருள் திை
தரணி தனில்பே ராதனை
அமரும் முருகா அபய வர
 
 

ĪU7
LLIGIrir
ன்னியமாய்ப் பெறுவர்
ப் பதியில்
ந்தா
- ந. வீரமணி ஐயர் -

Page 60


Page 61
புதைந்து கொண்டிருக்கும் 6
aы”-црGluшd
ஆயிரமாயிரம் ஆண்டின் முன்னே இவ் அன்று தொட்டு இன்றுவரை அது பல்வேறு ஒவ்வொரு இனமும், மதமும், மொழியும், பிரதேச பண்புகளையும், விழுமியங்களையும் வளர்த்து தொகுதியினதும் மூத்த பிரஜைகள் தமது இை பண்புகளும் அம் மக்கள் தொகுதியின் கலாசார இனத்திற்கென்று குறிக்கப்பட்ட விதிகள், கட் கொண்டு காணப்படும்.
இவற்றில் தனித்துவமான தன்மை கெ இனங்களில் உள்ள கலாசாரப் பண்பாடுகளைவி பலவகையான பல முறையான சம்பிரதாயங்கள் தமிழர்களினதும் இந்துக்கள் மந்திரமுச்சரித்து, நாண் பூட்டி, அம்மி மிதித்து, அருந்ததி பார்த்த வீட்டிலேயேதான் நடைபெற வேண்டும் எனபது கோலமாய் மண்டபங்களிலும், விடுதிச்சாலைக நாட்டின் யுத்த நிலைமை மக்களை அவசர நிை கலாசாரமும் தள்ளப்படுகிறது. இந்த அவல நாடு விட்டு நாடு கடந்து ஓடும் அவசர ஓட்டத் நாட்டில் அவசர திருமணம், குட்டை பாவாடை யாருக்கு நிகழும். ஒப்பீட்டளவில் தமிழ் டே கலாசாரங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை விட பா நிகழ்ந்து வருவது சுட்டிக் காட்டப்படவே வேண
எமது கலாசாரப் புதைவானது பெற்றோ6 எனலாம். தம்பிள்ளையை பாதுகாப்பின் நிமித் அனுப்ப, அங்கு சென்று உல்லாச வாழ்வில் அப்ெ வெறும் பணம் மட்டுமே சொத்தை வளர்க்( படப்பிடிப்புகளாலும் களை கட்டுகிறது. பிற இவ்வாறே ஏனைய சம்பிரதாய நிகழ்வுகளிலும்கூ முக்கியத்துவம் வகிக்கின்றது. அவற்றுகளுக்காக பிற நாட்டில் உள்ளோர் பார்த்து சிரிக்கலாம்.
தமிழர் பண்பாட்டின்படி தமிழ்ப்பெண் வட்டத்திலகமிட்டு, சேலைகட்டி, கூந்தலில் மலி செய்பவள் ஆவாள். ஆனாலும் நவ நாகரீகம் சு அடிமையாகி அதன் வழி ஆடை அணிந்து
இந்து தரு

TLDgo 86'DITegITUTñD
ஜய்பய்பருவது எய்போது.
அவனியில் ஆரம்பமாகியது மனித இனம்.
பண்புகளில் பல்கிப்பெருகி வளர்ந்துள்ளது. மும், தேசமும் தத்தனக்கேயுரிய தனித்துவமான க் கொண்டுள்ளது. இந்த ஒவ்வொரு மக்கள் )ளய சந்ததிக்கு கையளிக்க விரும்பும் சகல ாம் எனப்படும். கலாசாரமானது ஒரு குறிப்பிட்ட டுப்பாடுகள், ஒழுங்குமுறைகள் என்பவற்றை
ாண்ட தமிழினத்தின் கலாசாரமானது உலக ட தொன்மையானது, தனித்துவமானது. இங்கு காலங்காலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தெய்வ சாட்சியாக அக்கினி வார்த்து, மங்கள ஆற்றும் திருமணக் கிரியையானது மணமகள் சாத்திரம். ஆனால் இன்று காலத்திற்கேற்ப 5ளிலும் நடைபெறும் நிலைக்கு வந்துள்ளது. லைக்கும், அவல நிலைக்கும் தள்ள அதன்வழி நிலையின் உச்சமாக ஒன்றை குறிப்பிடலாம். ததில் இடையில் தங்குமிடமான ஏதாவது ஒரு சட்டையுடனே தாலி கட்டிக்கொள்ளும் அவலம் பசும் கிறிஸ்தவ, இஸ்லாம் மதத் திருமண ரிய மாற்றங்கள் இந்து திருமண வைபவங்களில்
ST(6b.
ரையே மறக்கடிக்கும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளது தம் கடனைப்பட்டு பெற்றோர் வெளிநாட்டிற்கு பெற்றோரையே பிள்ளைகள் மறந்து விடுகின்றனர். குமா? மரணச்சடங்குகள் வீடியோக்களாலும், நாட்டில் உள்ளோர் பார்த்து அழுவதற்காம். ட வீடியோ கருவிகளும், புகைப்பட கருவிகளும் 5வே காரியம் அவற்றிற்காகவே ஆற்றப்படுகிறது.
காலை எழுந்து குளித்து மஞ்சள் பூசி, )ர் சூடி, மன மகிழ்வோடு தனது கடமைகளை டி எமது பெண்கள் அந்நிய கலாசாரங்களுக்கு ஒட்டுப்பொட்டு வைத்து தமது கலாசாரத்தை
nih - 2005) -31 س

Page 62
மட்டுமல்ல, குடும்ப மகத்துவத்தைக்கூட உதறித் போய் பஞ்சாபியும். சட்டையும், நீளக்காற்சட்டையு பெரும் கலாசார மோகம் தான்.
அத்துடன், இன்று மலர் சூடிச்செல்லும் நிகழும் வைபவங்களிைல் தான். மலர் சூடிச் ெ மட்டுமா இன்று வேட்டியுடன் ஆண்களை காண்பே அணிந்து, மேற்சட்டையுடன் ஆலயங்களுக்குள் கலாசாரத்தை குழிதோன்றி புதைக்கும் நிகழ்வுக்
கலைகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அ கூறவேண்டும். வடக்கோ, கிழக்கோ எங்கெங் அவர்களுக்கே உரித்தான மரபுக்கலைகள் எ நாட்டுப்பாடல்களும், கும்மி காவடி கரகங்களுட கலைச்செழுமையை வெளிக்காட்டி நின்றன. இன் டுவிஸ் போன்ற துள்ளிசைக்கும் ஆட்டத்திற்கும் புதையும் எமது கலாசாரத்திற்கு இன்னுமொரு
மத அனுட்டானங்களும், கொண்டாட்டங்க சீரழிந்து கொண்டிருப்பது எங்களுடைய பா விளையாட்டுக்கள், பொழுதுபோக்குகள் இப்படி பார்க்க அந்நிய உணவு முறைகள் நாகரீகத்தி கவர்ச்சிமிக்கவையாகவும், அந்நிய பொழுதுபோக் பரிணாமம் பெற்றிருப்பது வருத்தத்தை தருகின் பெண்கள். மதத்தலைவர்கள், சாதாரண பிரை இந்த புதைப்புப் பணிக்கு பங்களிப்பு செய்து ெ
நன்கு பேணப்பட்டு வந்த தமிழ் கலாசா ஏன்? இவ் வினாவிற்கு விடை யாது? இதற்கு விை இங்கு வந்து எமது தமிழ் கலாசாரத்தோடு க அவற்றை நாம் குழிதோன்றி புதைக்க வேண்டும் அவற்றை எம்மோடு இணைத்து வளர்க்க வேண் அழிக்கின்ற குற்றவாளிகளாக நிற்க நேரும் என் தான் எமது கலாசாரத்தை மீளக்கட்டியெழுப்ப
<&is sign

ந்தள்ளுகின்றனர். பாவாடை, தாவணி, சேலை ம் அவ்விடங்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது
மங்கையரை காண்பது அரிது. எங்கேயாவது செல்லும் மங்கையரை காணமுடிகிறது. அது த அரிது. ஆலயங்களில் கூட நீளக்காட்சட்டை
பிரவேசிக்கின்றனர். இவையெல்லாம் எமது 5ளாகும்.
வற்றுக்கு மாபெரும் கொலை நடப்பதாகவே கு தமிழர் வாழ்கின்றனரோ அங்கெல்லாம் த்தனை எத்தனையோ! நாட்டுக்கூத்துகளும், ம், காமன் கூத்து போன்றவையும் மக்களின் ாறு அவை பின்தள்ளப்பட்டு டிஸ்கோ, பைலா,
தமிழர்கள் தம்மை பலிகொடுத்து விட்டமை அழுத்தமாகும்.
களும், உடைகளும், கலைகளும் மட்டுமன்றிச் ாரம்பரிய உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள், எல்லாமேதான். எமக்கேயுரிய உணவிலும் ன் சின்னமாகவும் அந்நிய விளையாட்டுக்கள் 5குகள் முன்னேற்றத்தின் முக்கிய படியாகவும், றது. பெரியவர்கள், சிறியவர்கள். ஆண்கள், ஜகள் என்ற பாகுபாடு இன்றி எல்லோருமே கொண்டிருப்பதை கண்கூடாக காணலாம்.
ரமானது இன்று மங்கி மருகிச் செல்கின்றதே டயாக அமைவது வெளிநாட்டுக் கலாசாரங்கள் லந்து மக்கள் அவற்றை பின்பற்றுகிறார்கள். . நாம் தமிழ்க்கலைகளை மதித்து அன்றாடம் டும். இல்லையேல் நாமே எமது கலாசாரத்தை பது உறுதி. ஆகவே தமிழ் மாணவர்கள் நாம் புறப்பட வேண்டும்.
சிவறுாபி பஞ்சாட்சரம், மூன்றாம் வருடம், புவியியல் துறை, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
th- 2005) 32

Page 63
சட்டமும் சமுகமும்
சட்டம் நம் அன்றாட வாழ்வோடு ஒன்
அரசால் ஓரளவு முறைப்படுத்தப்படுகின்றது. அமைவது சட்டமேயாகும்.
இன்று அனைத்து துறைகளிலும் தனது அனைவரும் அறிய வேண்டும் என எதிர்பார்க் பொதுவாக சில மக்கள் சட்டம் என்றால் வழக்குரைப்பவர்களுக்கே உரியது என்ற மனப் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டிய கருத்தாகும்.
சட்டம் என்ன எம்மை சிறுவயதில் ெ பேய்களுக்காகவா அல்லது மனித இனம் த ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன? இல்லையே! மா கொண்டுள்ளதோடு, அதன் மூலம் ஏனைய வி அமையும் விடயமாகவே உள்ளது.
இதனாலேயே சட்டம் என்பது “குறி தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்ட நடத்தைக் கோவை'
இத்தகைய சட்டம் பற்றி பல்வேறு அ அவ்வகையில் சில கருத்துக்களை நோக்குே
பொதுமக்களாலும், நீதிமன்றங்களாலு அடிப்படைகளின் தொகுதி என பெளண்ட் என
மக்களுக்காக அவர்களது வாழ்க்கை மு அவர்களைக் கீழ்ப்படிய நிர்ப்பந்திப்பதுமான இன கூறுகின்றார்.
இவ்வாறு கூறப்படுகின்ற சட்டம் சமூக நன்மைகள் யாவை? என்பவற்றை ஆராயும் போ
●フ சட்டம் தனிமனித உரிமைகளையும், 67 சமூகத்தில் குற்றங்களைக் கட்டுப் தண்டிக்கின்றது. இதன் மூலம் ஏனைய விடுப்பதன் மூலம் சமூகத்தைப் பாது
இந்து தரு

றியிருக்கின்றது. நம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்வும் அவ்வாறு முறைப்படுத்துவதற்கு காரணியாக
செல்வாக்கை செலுத்தும் முக்கிய விடயமாகவும், கப்படும் விடயமாகவும் சட்டம் அமைந்துள்ளது.
அது கறுப்பு உடை அணிந்து நீதிமன்றில் பான்மையினைக் கொண்டுள்ளனர். இது முற்றாக
பரியோர்கள் பயப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தக்கூறும் விர்ந்த ஏனைய படைப்புக்களுக்காக மட்டுமா றாக மனிதர்களோடு நேரடியான தொடர்பைக் டயங்களை பாதுகாக்கவும் ஒழுங்கு படுத்தவும்
த்த சமூகம் ஒன்று இணங்கி ஒழுகுவதற்கு ’ எனக் கூறப்படுகின்றது.
அறிஞர்கள் பல கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளனர். NJITLD.
லும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தும் *ற அறிஞர் கூறியுள்ளார்.
முறையில் பொதுக்கோட்பாடுகளை உள்ளடக்கிய றமையாளனின் கட்டளை என ஜோன் எரிக்ஸ்சன்
கத்திற்கு யாது புரிகின்றது. அதனால் ஏற்படும் து இதன் முக்கியத்துவத்தினை நாம் உணரலாம்.
சுதந்திரங்களையும் பாதுகாக்கின்றது. படுத்துகின்றது. மீறி குற்றம் புரிபவர்களைத்
குற்றம் புரிய உள்ளவர்களுக்கும் அச்சுறுத்தல் காக்க முனைகின்றது.
Inih - 2005> 33

Page 64
ஆட்சியாளர்களின் எதேச்சதிகார நட ஆட்சியின் மூலம் சட்ட ஆதிபத்தியத்தின் சமூக பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதே சமூகத்திற்கு வழங்குகின்றது.
சமூகத்தினரிடையே அன்றாடம் ஏற்படுப் பல்வேறுபட்ட பிணக்குகளுக்கும், பிரச்சி காண முற்படுகின்றது.
சமூகத்தை ஆளும் விதிகளை வழங்குகி சமத்துவத்தினையும், பொது அமைதிய
இத்தகைய பணிகளை ஆற்றுகின்ற சட்டத்திற் காரணங்கள் அடிப்படையாக உள்ளன. அவற்ற
மக்களால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட மக்களி சட்டமாக்குவதனால் அதற்கு கிடைக்கு சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால் தண்ட சட்டம் சிறந்ததும், தனித்துவமானது சென்று சமூக பாதுகாப்பினை வழங்கு பழக்க தோஷம் காரணமாக (சட்டம் தொடர்ச்சியான நடைமுறையில் இணை
இவ்வாறான பல்வேறு பணிகளை ஆற் பற்றி நாம் அறிய வேண்டியது அவசியமல்ல6 நாம் அறிந்து கொள்வது எளிதன்று. அது அடிப்படைக்கருத்துக்கள் பற்றிய ஞானம் நம் ெ அறியும் போதுதான் நாம் எமது உரிமைகள் என மட்டுமன்றி அவற்றைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள
இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அை முழுமையான செயற்பாட்டினையும் சமூகத்திே ரீதியாக நோக்க வேண்டியுள்ளது. அவ்வாறு சட்டம் பற்றிய போதிய அறிவின்மை, வறுமை மூலவளப்பற்றாக்குறை, அமுல்படுத்துவதற்கா6 முறையாக பயிற்றப்பட்ட ஆளணிப்பற்றாக்குை கேள்விக்குட்படுத்தும் விடயங்களாக அடையா
எனினும் இவ்வாறான நிலையில் இந்நிலைப்பாட்டினை அடைந்து கொள்வதற்கா ஊட்ட வேண்டும். அதற்காக பின்வரும் நடவடி
<(இந்து நரு

வடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு சட்ட மூலம் நல்லாட்சியை ஏற்படுத்த முனைகின்றது. நாடு எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்கையை
) குடியியல் விடயங்களை ஆளுவதன் மூலம் னைகளுக்கும் மற்றும் விடயங்களுக்கும் தீாவு
ன்ெறது. சிக்கல்கள் நிறைந்த சமூக அமைப்பில் வினையும், பாதுகாப்பினையும் வழங்குகின்றது.
த மக்கள் அடிபணிவினை வழங்குவதற்கு பல நில் சிலவற்றை நோக்குவோம்.
ன்பிரதிநிதிகளே சட்டவாக்க சபையில் இருந்து ம் விசேட தன்மை. னைகிடைக்கும் என்பதனால். மான ஒரு நன்மையான இலக்கிற்கு இட்டுச் வதனால் (சட்டத்தின் சிறந்த தன்மை)
பற்றிய அறிவில்லாதபோதும் சமூகத்தின் னவதன் ஊடாக)
றுகின்ற எம்மை ஒழுங்கு படுத்துகின்ற சட்டம் வா! இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் அனைத்தையும்
அவசியமும் இல்லை. ஆனால் சட்டத்தின் பொது அறிவிற்கு இன்றியமையாதது. அவ்வாறு )வ கடமைகள் எவை என புரிந்து கொள்வோம். 5)յլb (Մ)Iգավլb.
டந்து வரும் நாடுகளிலே சட்டமானது தனது லே கொண்டுள்ளதா என்பதை ஒரு விமர்சன நோக்கும் போது மக்களிடையே காணப்படும் நிலை, பட்டினி, பஞ்சம், அரசியல் தலையீடு, ன போதியதொழில்நுட்ப வசதியின்மை, சிறந்த ற என்பன சட்டத்தின் செயற்படுதன்மையினை ளம் காணப்படுகின்றன.
இருந்து எமது நாடு விடுபட வேண்டும். க மக்கள் மத்தியில் சட்டம் பற்றிய அறிவினை க்கைகளை நாம் மேற்கொள்ளலாம்.
nii - 2005> 34

Page 65
சட்ட அறிவுத் திட்டங்களை நடைமு சட்டக்கருத்தரங்குகளை பொதுமக்களு சட்ட உதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளக் இடைநிலை மற்றும் உயர்நிலை மாண ஏற்படுத்தும் பாடங்களை பாடபரப்புக்க
இன்று இலங்கையில் பல்வேறுபட செயற்றிட்டங்களை மேற்கொள்வதோடு சட்ட அவ்வகையில் பின்வரும் அமைப்புகளை நாம்
சட்ட உதவி ஆணைக்குழு
நீதி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் சமுத இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணை இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தி மனித உரிமைகள் நிலையம் என்பன
:
மேற்கூறிய அமைப்புக்களில் சில ம மீறப்பட உள்ள போது மக்களுக்கு உதவு சட்டத்தரணிகளை வழங்கியும் உதவி புரிகின்ற கீழ் இயங்கும் மனித உரிமைகள் நிலையம்) ( நிவாரணம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு சட்ட சேவையை வழங்குகின்றன. இவ்வாறான பற்றியும் அனைத்து மக்களும் அறிந்து கொள்
தொகுத்து நோக்கும்போது சட்டமு! இடைத்தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளதனால் சட் இதனால் சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரு இணைத்துக் கொள்ள வேண்டியதும், அதன் என்பவற்றை அனுபவிக்கவும் பாதுகாக்கவும் (
<(இந்து தரு

)றைப்படுத்தல் இதற்காக சமுதாயம் சார் க்கு ஏற்பாடு செய்யலாம். கூடிய இலகுவான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தல் ாவர்களுக்கு சட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வினை ளாக கொண்டு வருதல்.
ட்ட நிறுவனங்கள் சட்ட விழிப்புணர்ச்சி உதவித்திட்டங்களையும் வழங்கி வருகின்றது.
சிறப்பாக அடையாளம் காணலாம்.
ாய சட்ட உதவி சேவைத்திட்டம் க்குழு ன் கீழ் இயங்கும் சட்ட உதவிகள் மன்றம்,
னித உரிமைகள் மீறப்படும் போது அல்லது வதோடு அவை தொடர்பான வழக்குகளுக்கு து. (உதாரணமாக சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் மேலும் பல அமைப்புகள் செலவு செய்து சட்ட த இலவசமாக அல்லது சாதாரண கட்டணத்தில் அமைப்புகள் பற்றியும், அவற்றின் செயற்பாடுகள் ர்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.
ம் சமூகமும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய டம் ஒரு சமூகவிடயமே என்பது புலனாகின்றது. ம் சட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வில் தங்களை அடிப்படையில் தமது உரிமைகள், கடமைகள் வேண்டும் என்பதும் வெளிப்படையாகின்றது.
நவரத்தினம் சிவகுமார், மூன்றாம் வருடம், அரசறிவியல் விஷேட துறை, கலைப்பீடம்.
மம்-22005) - 35

Page 66
நமது சமய கலா எங்கே போ
ტ/წüt{:
இந்தியர்களுக்கும், பாக்கிஸ்தானியர்களுக் அமெரிக்காவும், சில நாடுகளுக்கும் உலக பிரச் முரண்பாடு ஏன் எமது நாட்டினிலே தமிழ் தேசியத் மரபு வழி இலக்கியகாரருக்கும், சமூக புது சிந்த இக்கருத்துக்கும், உங்கள் கருத்துக்கும் முரண்
சமயம் என்பது நமது ஆளுமைகளை, வழி. இது நமக்கு நன்மை பயப்பது. ஆனால் இ வேறுபடுத்தவே பயன்படுத்துகின்றோம். இவ்வாறு இது மனிதனை கட்டுப்படுத்துகின்ற சக்தியாக ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டிருக்கவேண்டும்.
எமது சமயத்திலே பல நல்ல விடயங் நாமோ நம்மை மேம்படுத்த வேண்டிய விடயங்க கொண்டுள்ளோம். புத்தர், இயேசு போன்றோர் தோ ஆனால் நாம் சாரத்தை விடுத்து வடிவத்தை ப வளர்க்கிறோம். நமக்கிடையே கொள்கை வேறு மனப்பான்மை போன்றவற்றால் நம்மை நாமே கூறு தம்மை பெரிப்பிப்பதிலும், தம்மை அலங்கரிப்ப வீண் காலம் செலவிடப்படுகிறது. அந்தந்த ஆ பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு எதையும் செய்ய
வசதிபடைத்தவர்கள் ஆலயத்திற்கு செய்வதையே பெரும் தானதர்ம செயலாக கருது ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தல், கல்வி அற்ற இயலாதவர்களுக்கு உதவி செய்தல் போன்வற்று ஆலய நிர்வாக சபைகளை தவிர பெரும்பாலானை சமய தத்துவங்களை போதிக்க முனைவதில்லை ஒன்றிணைவதில் இருந்து விடுபடுகிறது. இத தத்துவங்கள் இரண்டிற்கும் நீண்ட இடைவெளி மக்களுக்கு இடையே மத நம்பிக்கையீனமும், ஆ தோன்றுகிறது. இந்நிலை மாற்றி அமைக்கப்பட சமாதானமாக வாழ வழிகாட்டப்பட வேண்டும்.
நாங்கள் எப்போதும் அபிலாஷைக6ை வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறோம். இதனால் பே தேவைகள், சுயவிருப்புகள் நிறைவேற்றினால் போ
இந்து தரும

JFTIJ 9Iubjfsfilbói கின்றன?
கும் எல்லை பிரச்சினை காரணமாக முரண்பாடு, சினைகளை கையாளும் விதம் சம்பந்தமாக ந்துக்கும் சிங்கள் தேசியத்திற்கும் முரண்பாடு, னை இலக்கியகாரருக்கும் முரண்பாடு, எனது பாடு காணப்படலாம்.
மெய்ஞானத்தை விருத்தி செய்கின்ற ஒரு இன்று நமது ஆளுமைகளை பிரித்து நம்மை தொடரின், இடமளிப்பின் ஆற்றலற்றுவிடும். இருக்கக்கூடாது. அதன்பால் மற்றவர்களை
பகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றை விடுத்து களை நாம் இருக்கின்ற இடத்துக்கு தாழ்த்தி ன்றி மனித இனத்தை நல்வழிப்படுத்தினார்கள். >ட்டும் பற்றிக்கொண்டு பகைமை, வன்முறை பாடுகள். தனிநபர் செல்வாக்குகள். போட்டி போடுகின்றோம். இப்போட்டிகளால் ஆலயங்கள் திலும் புதிய ஆலயங்களை அமைப்பதிலும் லயங்கள் நமது கிராம மக்களின் ஆன்மீக முனைவதில்லை.
பணத்தை வாரி இறைத்து திருவிழாக்கள் கிறார்கள். அதனுடன் விட்டு விடுகின்றார்கள். வர்களுக்கு கல்விகற்பித்தல், முதியவர்கள், துக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதில்லை. ஒரு சில வ அந்த மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றி ). இதனால் இவை மக்களின் வாழ்க்கையுடன் னாலேயே சமய தத்துவங்கள், வாழ்க்கை
என்ற நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் பாமர ஆண்டவன் மீது நம்பிக்கை அற்ற தன்மையும் ட்டு அனைத்து உயிர்களும் சந்தோஷமாக,
ா நிறைவேற்றி வெற்றி பெற பிழையான ாலி வாழ்வு முன்னெடுக்கப்படுகிறது. சொந்த தும் என்ற மனக்கோட்பாடு, இதை நிறைவேற்ற
h-2005> 36

Page 67
நாய் போல் அலைகின்றோம். நாம் நமது சமய இலட்சியங்களையும் விட்டுவிட்டு குறுக்கு வழி ஒழுங்கு முறைகளே நிலைத்து நின்று உயிர்
இடம் பெயர்வு காரணமாகவும், தொழில் பரந்து வாழ்கின்றார்கள். இவர்களில் இளம் தலை தெரியாத நிலையிலே வாழ்கின்றார்கள். இவர்களு உறவு, தாய் சேய் உறவு மாத்திரமே இை நீடிக்கும். எண்பதுகளின் முற்பகுதியை நோக்கி காணப்பட்டது. ஒருவருடைய குடும்ப நிகழ்வை புலம்பெயர்ந்து வாழ்பவர்களின் பிள்ளைகள் ப உள்ளார்கள். அவர்களின் கலாசாரங்கள் கூட
எமது சமூக மக்களுக்கு இடையே கா6 இது எமது மக்களுக்கு இடையே தொடர்பு பிரச்சினைகளை தூண்டுகிறது. இது ஒரு ெ மக்கள் மட்டுப்படுத்த முனைகிறது. இது நீண்ட
எமது சமூகம் நீண்ட கலாசார பின்ன அனைத்தும் இளைய தலையினரால் நள் சிதைக்கப்படுகிறது. காலத்துக்கு ஏற்ற மாற்றங் போர் சூழலும், மேலைத்தேய செல்வாக்கும் ெ ஒருத்தி என்ற கோட்பாட்டை கொண்டது எமது பேணல், பெரியவர் சொல்கேட்டு நடத்தல் வாழ்க்கை முறையை கொண்டது. இன்று மது கொடுமை போன்றவற்றால் குடும்ப அமைதி கு
இளைஞர்கள், யுவதிகள் சமய கலா வேண்டும். மேலைத்தேய பண்பாடுகள் மொழி காலத்திற்கு ஏற்ற மாற்றங்கள் செய்யப்பட பொருத்தமான முறையில் உள்வாங்கப்பட ே பேணவேண்டும். எமது சமூக, சமய கலாசார நோக்கி நகர்த்த வேண்டும்.
நாம் எமது தாய் மெலிந்து, முதிர்ந் இன்னொருவரை தாயாக ஏற்றுக்கொள்ள மு பொருந்துமா? அதேபோல் தான் நாம் பிறந்த போற்றி காக்க வேண்டும்.
“வாழ்க சைவநெறி
<(இந்து தரு

உண்மைகளையும், கடமைகளையும் சிறந்த களை பின்பற்றுகின்றோம். ஆனால் பாரம்பரிய
காக்கும்.
நிமிர்த்தமும் எமது மக்கள் உலகம் பூராகவும் முறையினருக்கு குறிப்பாக நமது உறவினர்களை நக்கு தாய் நாட்டுடன் பெரும் பாலும் காணப்படும் வயும் தாய் தந்தையர் உள்ளவரை மட்டும் னால் கிராமங்கள் தோறும் ஒற்றுமை நிறைந்து கிராமத்து மக்களே முன்னின்று நடத்தினார்கள். லர் தமிழ் மொழியை பேச கூட திறமை அற்று
முற்றாக மாற்றம் அடைந்து வருகிறது.
ணப்படும் மற்றைய பிரச்சினை சாதிப்பிரச்சினை. களை மட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் பல்வேறு தாழில்சார் மக்களை இன்னோர் தொழில்சார் கால போரினால் ஓரளவு மாற்றம் கண்டுள்ளது.
னியை கொண்டது. ஆனால் இன்றோ அவை வநாகரீகம் என்ற போர்வையில் முற்றாக கள் தேவை. எமது கலாசாரங்கள் தொடருகின்ற வகுவாக மாற்றி அமைக்கின்றது. ஒருவனுக்கு கலாசாரம். விருந்தோம்பல், வயோதிபர்களை போன்ற பண்புகளை கொண்ட அமைதியான து அருந்துதல், சிகரட் பழக்கம் மற்றும் சீதன தலைகிறது.
சார சமூக விழுமியங்களை பேண முன்வர கள் இதனுடன் கலத்தலை தடுக்க வேண்டும். வேண்டும். தேவையான நல்ல விடயங்கள் வண்டும். இதன் மூலம் எமது தனித்துவத்தை விழுமியங்களை பிரகாசமான எதிர்காலத்தை
து, அழகு குறைந்து விட்டாள் என்பதற்காக டியுமா? அந்த தாய்க்கு ஈடாக வேறு ஏதும் சமூகத்தை, தாய்மொழியை நமது சமயத்தை
வளர்க தமிழ்மொழி”
ந. சங்கர் மூன்றாம் வருடம், பொறியியற் பீடம்.
inth - 2005) 37

Page 68
இந்து மதம் கூறும் அ
மதத்திற்கும், அரசியலுக்கும் இடையே ெ எண்ணக்கரு அடிப்படையிலும் செயற்பாட்டு அடி மதத்தால் பாதிக்கப்பட்டும் மாற்றம் பெற்றும் வந் மத சிந்தனைகளில் இருந்து தோற்றம் பெற்றி மையம் மத சிந்தனைகளிலிருந்து பெறப்பட் செயற்பாடுகளையும், சிந்தனைகளையும் மதம் பா அரசியற் சிந்தனைகளையும், செயற்பாடுகை செயற்படுவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின் அரசியற் கல்விக்கு எத்தகைய பங்களிப்பைச் இக் கட்டுரையின் நோக்கம்.
அரசியந் சிந்தனைகளின் வகைப்பாடுக.
அரசியற் சிந்தனைகளை பிரதானமாக அவையாவன மேற்கத்தய அரசியல் சிந்த6ை என்பனவாகும். கீழைத்தேச அரசியல் சிந்தனைச எனவும் அழைப்பர். இவ் இருவகையான அரசிய மேற்கத்தய அரசியல் சிந்தனையானது உல ஏற்கப்பட்டு பல்வேறு ஆதாரங்களின் அடிப்படையி ஆனால் கீழைத்தேச அரசியற் சிந்தனைகள் அறிஞர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இ குறிப்பாக மேற்கத்தய அரசியற் சிந்தனைக பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காக தோன்றியவையாகு நேரடியாக அரசியற் சிந்தனைகளாகவன்றி சமய இடம் பெறுவதைக் காணலாம். இது கீழை குறிப்பிடப்படுகின்ற பிரதானமான பலவீனமாகும். ஆ வரலாறு தொடர்பாகவும் உறுதியான உடன்பாடு அரசியற் சிந்தனைகளின் வரலாறு அரசிu ஏற்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயினும் ஓரளவுக்காவது அரசியற் சிந்தனையுடன் ஒப்பிடக்கூடிய அளவு மதத்தைச் சாரும். கெளடில்யரால் முன் ை நோக்கத்திற்காக எழுத்தப்பட்ட நூலாக இருப்பத கொண்டிருப்பதன் காரணமாகவும், மேற்கத்தய இருப்பதால் மேற்கத்தய அரசியற் சிந்ததனைய கீழைத்தேச அரசியற் சிந்தனையை மேற்கத்தய நோக்கும் அளவுக்கு இந்து மதம் மேற்கொண்ட
<(இந்து தரும

ரசியல் சிந்தனைகள்
நருங்கிய தொடர்பு காணப்படுவது வெளிப்படை ப்படையிலும் அரசியற்கல்வியும், செயற்பாடும் திருக்கின்றது. பல்வேறு அரசியல் சிந்தனைகள் ருக்கின்றன. சில அரசியல் சிந்தனைகளின் டிருக்கின்றன. பல்வேறு காலத்து அரசியற் தித்திருக்கின்றது. இன்றும் கூட சில நாடுகளில் ளையும் வழிநடத்தும் கருவிகளாக மதம் றது. இத்தகைய பின்னணியில் இந்து மதம்
செய்திருக்கின்றது என்பதை மதிப்பிடுவதே
இரண்டு வகையாகப் பிரித்து நோக்கலாம். ணகள், கீழைத்தேச அரசியல் சிந்தனைகள் களை புராதன இந்திய அரசியல் சிந்தனைகள் பல் சிந்தனைகளையும் ஒப்பிட்டு நோக்கினால் கலாவிய ரீதியில் அரசியல் அறிஞர்களால் ல் பலம் மிக்கதாகவும் இருப்பதைக் காணலாம். அவ்வாறு உலகளாவிய ரீதியில் அரசியல் தற்கு பல்வேறு காரணங்கள் குறிப்பிடப்படலாம். கள் அக்காலத்தில் காணப்பட்ட அரசியற் கும். ஆனால் கீழைத்தேச அரசியற் சிந்தனைகள் சிந்தனைகளைப் பிரதிபலிக்கும் நூல்களிலேயே த்தேச அரசியற் சிந்தனைகள் தொடர்பாக அத்தோடு கீழைத்தேச அரசியற் சிந்தனைகளின் எட்டப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆனால் மேற்கத்தய பல் அறிஞர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு கீழைத்தேச அரசியற் சிந்தனைகள் மேற்கத்தய $கு இட்டுச் சென்றிருக்கின்ற பெருமை இந்து வக்கப்பட்ட அர்த்த சாஸ்திரம் அரசியல் ன் காரணமாகவும், வரலாற்று ஆதாரங்களைக் அரசியல் சிந்தனைகளை பிரதிபலிப்பதாகவும் ளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இது அரசியற் சிந்தனையோடு ஒன்றாக வைத்து மிகப் பிரதானமான பங்களிப்பாகும்.
h-2005> 38

Page 69
6aaweisu oat efo arvab
கெளடில்யர் கி. மு. 4 ம் நூற்றாண் விஷ்ணு குப்தர். இவரை சாணக்கியர் என்றும் ஆலோசகராக இருந்தவர். இவரது நூல்களில் வாழ்ந்த கி.மு. 4 ம் நூற்றாண்டு கால இந்திய முடியரசாக இருந்தது. பல்வேறு முடியரசுகள் கா ஒற்றுமை காணப்பட்டிருக்கவில்லை. இதt அமைதியின்மையையும் இப்பிராந்தியத்தின் அலெக்ஷாண்டர் கி.மு. 327ல் சிந்துவெளியை ே யுத்த நிலையையும் இயல்பாகக் கொண்டிருந் வெளிப்பிராந்தியம் ஒன்றில் இருந்து தோன் அலெக்ஷாண்டரின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து தம் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவவேண்டிய தேவை இப்பி சந்திரகுப்த மெளரியனுக்கு துணை நின்றவே அர்த்த சாஸ்திரம். இந்நிலை மட்டுமல்லாம வேறுபட்ட தத்துவ நிலைகள் காணப்பட்டன. ெ நிலையும் இப்பிராந்தியத்தில் ஆக்கிரமித்தன. மண்ணாவது திண்ணம்” என்று இவ்வுலகில் இரு இவ்வுலக யதார்த்த நிலை இப்பெளத்த தத்துவ பகுத்தறிவுத் தத்துவ நிலையானது இதற்கு போதிக்கலாயிற்று. இதுவும் உலகை அனுபe உலக யதார்த்தத்தை மறைத்தது. ஆனால் சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமாகக் காணப்படவில்லை இத்தத்துவ நிலைகள் பயனுடையவையாக இரு ஏற்படுத்தி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்
அர்த்த சாஸ்திரம் மூன்று பெரும் அத்தியாயம், பிரகரணம் என இது பிரிக்கப் அத்தியாயங்களையும், 180 பிரகரணங்களைய அர்த்த சாஸ்திரத்தில் காணப்படுகின்றன. அர் இராஜகோபாலன் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்ற
“மனிதர்கள் நிறைந்த பூமியை இராஜ்ஜியங்களை சம்பாதித்து பற்றியதுமான விஞ்ஞானமே
அர்த்த சாஸ்திரம் சமய நூலாக இரு பிரச்சினைகளுக்கு பதில் சொல்வதை நோக்க சிந்தனையாளர்கள் ஆட்சியமைப்பை பற்றி
இந்து தரு

டைச் சேர்ந்தவர். இவரது இயற்கைப் பெயர் அழைப்பர்.சந்திரகுப்த மெளரியனின் அரசியல் சிறந்தது அர்த்த சாஸ்திரமாகும். கெளடில்யர் சூழ்நிலையை நோக்கின் அரசமைப்பு முறை ணப்பட்டன. ஆனால் இம் முடியரசுகளுக்கிடையே ணால் முரண்பாடும், உள்நாட்டு யுத்தமும், இயல்பாக இருந்தது. இந்நிலையில் மகா நாக்கி படையெடுத்தார். ஒற்றுமையின்மையையும், த இச்சிந்து வெளி நாகரீகப் பிராந்தியத்திற்கு றும் எதிர்ப்பை சாமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. ]மைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள ஒன்றுபட்ட இந்திய ராந்தியத்துக்கு ஏற்பட்டது. இப்பெரிய பணிக்கு ர கெளடில்யர்.இதற்காக அவர் எழுதிய நூலே ல் இக்காலப்பகுதியில் இப்பிரதேசத்தில் இரு பளத்ததத்துவ நிலையும், பகுத்தறிவுத் தத்துவ பெளத்த தத்துவப் பிரச்சாரம் ‘வாழ்வாமாயம், நந்து விடுபடும் வழியை மக்களுக்கு போதித்தது. ப் பிரச்சாரத்தில் மறைந்து போனது. அதேசமயம் ந எதிர் மாறாக ‘உலகம் உண்மை’ எனப் விக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைத் தூண்டி இவ்விரு தத்துவ நிலைகளும் உண்மையான ). அலெக்ஷாண்டரின் படையெடுப்பை முறியடிக்க 5க்கவில்லை. இதனால் புதிய தத்துவ நிலையை த கெளடில்யர் அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதினார்.
பிரிவுகளாக அமைந்திருக்கின்றது. அதிகாரம், பட்டிருக்கின்றது. 15 அதிகாரங்களையும், 150 பும் கொண்டு மொத்தம் 6000 சுலோகங்கள்ை த்த சாஸ்திரம் என்பதன் பொருளை கொடுமுடி T.
பப் பற்றியதும்,
து அவற்றைக் காப்பது
அர்த்த சாஸ்திரம்” என்கிறார்.
ந்தபோதும் சமயத்தை விட்டு விலகி அரசியல் ாகக் கொண்டிருக்கின்றது. முற்கால அரசியல் பேசும் போது இவர் ஆட்சியை எப்படிக்
inth-2005) 39

Page 70
கைப்பற்றலாம், கைப்பற்றிய ஆட்சியை எப்படி ட என்பதைப் பற்றிப் பேசுகின்றார். சாம்ராஜ்ஜியத் என்பவற்றைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். சாம் பக்தி, மூடநம்பிகை, அறம், இன்பம், வீடு எ நிராகரிக்கின்றார். பொருளை மட்டுமே ஏற்கின்றார் உதவும் என்கிறார். சாம்ராஜ்ஜியத்தை ஏற்படுத் வழிமுறைகளைக் கையாளுவதால் எவ்வித பய செல்வாக்கு போன்ற வழிமுறைகளை மட்டுமே வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என்கிறார்.சாம்ராஜ்ஜ தெளிவுபடுத்துகின்றார். முதலில் எதிரிக்கு உபாயங்களை உபயோகித்து ஒற்றரை அ முற்றுகையிடுவதன் மூலம் எதிரியின் நடவடி சாம்ராஜ்ஜியத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனகின் போதாது, அதைப் பராமரிக்கவும் வேண்டும். அ ஆட்சியை நடாத்த முடியும் எனக் குறிப்பிட்டு வேண்டிய முறைகளைத் தெளிவுபடுத்துகின் நடாத்துபவர்கள் தம்மை நற்பண்புடையவர்களாக பட்டம் வழங்குதல் வேண்டும், மதத்திற்கு மதி பராமரித்தல் வேண்டும் போன்ற வழிமுறைகளி என்கின்றார். ஆயினும் பயம். பேராசை, விெ இருக்கக்கூடாதவை என்கின்றார். இவை இரு எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.
அர்த்த சாஸ்திரம் கூறும் அரசியல் சிந்
கெளடில்யர் குறிப்பிடும் அரசியல் சிந் அரசின் இயல்பு, அரசின் அதிகாரம் அரசுக் ஆட்சிமுறை, உள்நாட்டு நிர்வாகம், சாவதேச உ தொடர்பு போன்ற பல்வேறு விதமான சிந்தனைக பற்றி விளக்க முற்படும்போது மனிதனின் இu சமூக ஒப்பந்தக் கோட்பாட்டாளர்கள் குறிப்பிடுகின மனிதர்கள் சுயநலம் மிக்கவர்கள். இதனால் கொண்டு செயற்படுகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்: இயற்கை நிலையில் 'மீன்விதி செயற்படுகின்றது விழுங்குவான்’ என்பதை மீன்விதி தெளிவுபடு மக்கள் தம்மைப் பாதுகாக்க தெய்வத்திடம் உரிமைக் கோட்பாட்டினை ஒத்ததாக இருக்கி பயனாக தெய்வம் உலகைப் பாதுகாக்க ஒருவ இவ்வாறே அரசு தோற்றம் பெறுகின்றது எனக் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டியவர் எனக் குறிப்பு இருந்து 10 வயது வரைக்கும் விஞ்ஞானம், ெ புகட்டப்பட வேண்டும் எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.
இந்து தரு

ராமரிக்கலாம், அதை எப்படிப் பலப்படுத்தலாம் தை ஏற்படுத்தல், பராமரித்தல், பலப்படுத்தல் ராஜ்ஜியத்தை ஏற்படுத்தி பலப்படுத்துவதற்கு ன்பன தடையானவை என்று கூறி அவற்றை பொருள் மட்டுமே சாம்ராஜ்ஜியத்தை ஏற்படுத்த தும் போது நீதி, அறநெறி, ஒழுக்கம் போன்ற னுமில்லை என்று கூறி அதிகாரபலம், அதிகார பயன்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறி அதுவே யத்தை தோற்றுவிக்கின்ற வழிமுறைகளைத்
வெறுப்பூட்டி, சண்டைக்கிழுத்து எதிரியின் அனுப்பி தகவல் சேகரித்து, கோட்டையை க்கைகளை முடக்கி கோட்டையைத் தாக்கி றார். சாம்ராஜ்ஜியத்தை கைப்பற்றினால் மட்டும் அப்போதுதான் நீண்ட காலத்திற்கு உறுதியான கைப்பற்றிய இராஜ்ஜியத்தில் நடந்து கொள்ள றார். கைப்பற்றிய இராஜ்ஜியத்தில் ஆட்சி காட்டிக்கொள்ள வேண்டும், கல்விமான்களுக்கு ப்ெபு கொடுத்தல் வேண்டும், நோயாளர்களைப் னுாடாக இராஜ்ஜியத்தை பராமரிக்க வேண்டும் வறுப்பு, பொறாமை என்பன இராஜ்ஜியத்தில் ந்தால் இராஜ்ஜியத்தை பாதுகாக்க முடியாது
தணைகள்
தனைகளை நோக்கும்போது அரசின் தோற்றம், கும் - மக்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு, உறவுகள், அரசுக்கும் மதத்திற்கும் இடையிலான ளைக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அரசின் தோற்றம் பற்கை நிலை பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார். இது ற இயற்கை நிலையை ஒத்ததாக இருக்கின்றது. ஒருவருக்கொருவர் போட்டியும், பொறாமையும் கள் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். அத்துடன் மனிதனின் எனவும் குறிப்பிடுகின்றார். பலவான் பலவீனனை }த்துகின்றது. இத்தகய இயற்கை நிலையில்
முறையிட்டார்கள் என்கிறார். இது தெய்வீக ன்றது. மக்கள் தெய்வத்திடம் முறையிட்டதன் ரை அனுப்பியது. இவரே ஆட்சியாளர் என்கிறார். குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் இவ் ஆட்சியாளர் பிடுகின்றார். குறிப்பாக குழந்தைப் பருவத்தில் பொருளாதார அறிவு, அரசியல் அறிவு என்பன ஆட்சியாளன் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவனாக மட்டும்
Inh - 2005)> 40

Page 71
இருந்தால் போதாது. அவன் அதிகாரமிக் ஆட்சியாளனுக்கு அதிகாரத்தை வழங்கும் க குறிப்பிடுகின்றார். ஆட்சியாளர் பின்வரும் தண்ட தண்டனை வழங்க வேண்டும். அவையாவன, அ தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்பனவாகும். அரச சt குறிக்கும். மரபுகள் என்பது நீதியின் ஒரு என்பது பரம்பரையாக வரும் கட்டுப்பாடுகளை பொதுவான தர்மத்தைக் குறிக்கும். இந்நான்கு ஏற்பட்டால் அரச சட்டத்தை ஏற்க வேண்டும் அரசனின் இறைமையையும், அரசின் இறை6 அரசு எப்படி உருவாகின்றது என்பதையும் வி
சிறந்த இராஜ்ஜியம் ஒன்றுக்கு எவ்வ குறிப்பிடுவதன் ஊடாக அரசின் இயல்பை ெ தலைநகரங்கள் காணப்படவேண்டும், உற்பத்திப் எதிர்கொள்ளும் வல்லமை இருக்க வேண்டும் பெற்ற இராணுவம் இருக்க வேண்டும் என ஓர் வேண்டும் என தெளிவுபடுத்துகின்றார்.
ஒரு நாட்டில் அரச அதிகாரம் பேணப் பேணுகின்ற அம்சங்கள் ஒரு நாட்டில் இருக்க அமைச்சர்கள், பிரதேசம், கோட்டை, பொக்கி நாட்டின் அரச அதிகாரத்தைப் பேணுகின்ற மூல பேண வேண்டும் என்கிறார். அத்துடன் ஒரு தொடர்பை சிறப்பாக பேண வேண்டும் எனவும் சிறப்பாக பேணும் போதே மக்களுடனான உ ஆயினும் ஆட்சியாளருக்கு வழங்கும் பயிற்சித வழி என்கிறார். ஆயினும் ஆட்சியாளருக்கு எதி என்பது பற்றி எதுவித குறிப்பும் கெளடில்யரின் முறை பற்றிய கருத்துக்களையும் கெளடில்யர் போன்ற ஆட்சி முறைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிட் இவர் கருத்து. முடியாட்சி பரம்பரையாக வர 6ே இணைந்த வகையில் உள்நாட்டு நிர்வாகம் ! உள்நாட்டுப் பிரிவுகள் வெளிநாட்டுப் பிரிவுகள் பிரிவுகளை ஏற்படுத்தி உள்நாட்டு நிர்வாகம் செயற்
சர்வதேச உறவுகள் தொடர்பான கொள் கொள்ளையானது மீன்விதியான அடிப்படையிலே பலமான நாடுகள் பலவீனமான நாடுகளை "ஆச் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து நாட்டைப் பாதுகாக்க இவரது கருத்து. கெளடில்யர் வெளிநாட்டு உ இவ் ஆறு வித கொள்கைகளிலும் தீவிர க
இந்து தரு

கவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார். நவியாக தண்டனைச் சட்டங்களை கெளடியர் னைச் சட்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தியே ரச சட்டங்கள், மரபுகள், பிரயோகச் சட்டங்கள், Lடங்கள் என்பது அரசனின் கட்டளைகளைக் பகுதியைக் குறிக்கும். பிரயோகச் சட்டங்கள் ாக் கருதும். தர்மசாஸ்திரம் என்பது உலகப் தண்டனைச் சட்டங்களுக்கிடையிலும் மோதல் ) என கெளடில்யர் குறிப்பிடுகின்றார். இங்கு மையையும் தெளிவுபடுத்துகின்றார். அத்தோடு ளக்குகின்றார்.
கையான பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என களடில்யர் தெளிவுபடுத்துகின்றார். குறிப்பாக பொருட்களைப் பெருக்க வேண்டும், எதிரிகளை , பலமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். தேர்ச்சி அரசு எவ்வகையான இயல்புள்ளதாக இருக்க
பட வேண்டும் எனவும் அரச அதிகாரத்தைப் வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடுகின்றார். மன்னன், ஷம், இராணுவம், நேச நாடுகள், என்பன ஒரு |ங்கள் என தெளிவுபடுத்தி ஒரு நாடு இவற்றைப் நாடு அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான ) குறிப்பிடுகின்றார். மக்களின் உரிமைகளைச் உறவைச் சிறப்பாக பேண முடியும் என்கிறார். ான் மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் ஒரு நிராக பிரஜைகள் செயற்படலாமா, இல்லையா நூலில் இடம் பெறவில்லை. அத்துடன் ஆட்சி
தெளிவுபடுத்துகின்றார். குடியாட்சி, முடியாட்சி டுள்ள போதும் முடியாட்சியே சிறந்தது என்பது வண்டும் என இவர் குறிப்பிடுகின்றார். அதனோடு பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மத்திய பிரிவுகள், i எனப் பிரித்து ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் உப படுத்தப்பட வேண்டும் என இவர் குறிப்பிடுகின்றார்.
ாகையை இவர் விளக்கியுள்ளாா. வெளிநாட்டுக் Uயே செயற்படுகின்றது என்பது இவரது கருத்து. கிரமிக்கும்’ என்கிறார். உள்நாட்டு வெளிநாட்டு உதவுவதே வெளிநாட்டுக் கொள்கை என்பது றவுக் கொள்கையை 6 விதமாகப் பிரிக்கிறார். வனம் செலுத்தாத எந்த தேசமும் தன்னைப்
nii - 2005> 41

Page 72
பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது என்பது இவ
(01) ஸந்தி: சமாதானக் கொள்கை (02) விக்கிரக: எதிரி நாடுகள் தமக் யுத்தக் கொள்ளையை (03) ஆஸன: தேசப் பிரச்சினைகt கொள்கையைக் கடை (04) யான: பலவீனமான அண்டை கொள்கையைக் கடை (O5) flip.T6rloyuu: தன்னுடன், சேரும் எல்
முறையை ஏற்படுத்தல்
(06) துவைதீபாவம்: ஒழுங்கற்ற நாட்டை வி
கெளடில்யரின் சிந்தனைகளில் காணப்ப
கெளடில்யருடைய சிந்தனையின் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். தண்டி, காமந்தகன் போ அரசியல் அறிவையும் நூலின் பெருமையை வல்லோரை 'சாணக்கியர்' என்று கூறும் வழக்கு எடுத்துக்காட்டாகவிருக்கின்றது. வெளிநாட்டுத் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு 'சாணக்கிய புரி இவரது சிறப்பையே எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
“பிளிட்” என்ற மேற்கத்தய அறிஞர்
"அர்த்த சாஸ்திரம் இந்தியாவு உலகம் முழுமைக்கும் நிர்வா அரசியல் சூழ்ச்சித் திறன்கை மிக அழகான கையேடு”
எனக் குறிப்பிட்டுள்ளமை இவர் கீழை எந்தளவு பங்காற்றியுள்ளார் என்பதை விளக்குவ தர்மபாலன் என்றஅரசன் ஹிமாலயப் பிரதேசங்க சாஸ்த்திரங்களையே பின்பற்றினான் எனக் குறி விருத்திக்கும், செயற்பாட்டுக்கும் இவரது கருத் எடுத்துச் சொல்கின்றது.
ஆயினும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. நீதி, அறம், கண்டிக்கப்படுகின்றது. பொருளின் மூலமும், பகு அதே சமயம் அடைய முடியாதவற்றையும் அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது இராமல் சில விடயங்களில் உண்மையினை கண்டிக்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் மக்கள் விழிப்ட
<(இந்து தரு

ர் கருத்து. அவையாவன:
க்கான பரஸ்பர உதவி ஒப்பந்தம் கிடையே ஏற்படுத்துகின்ற உறவை அழித்து
ஏற்படுத்தவது. ரில் இருந்து ஒதுங்கி நின்று நடுநிலைக ப்பிடிப்பது.
நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து போர் புரிதல் ப்பிடிப்பது. லா நாடுகளையும் சேர்த்து கூட்டுப் பாதுகாப்பு
) டுத்து ஒழுங்குள்ள நாட்டுடன் சேர்ந்து நிற்றல்.
ரும் சாதக பாதகங்கள்
பெருமை பற்றி பல்வேறு அறிஞர்கள் ன்ற அறிஞர்கள் இவர் தம் கல்விப் பரப்பையும் பும் போற்றியிருக்கின்றார்கள். அரச தந்திரம் இன்றும் இருந்து வருவது இவரது பெருமைக்கு தூதுவர்கள் தங்குவதற்காக புதுடில்லியில் என்று இந்திய அரசு பெயர் சூட்டியுள்ளமை
|க்கு மட்டுமல்ல கத்துறைக் கலையினையும் ளயம் சுட்டிக்காட்டும்
}த்தேச அரசியல் சிந்தனையின் வளர்ச்சிக்கு நாகவிருக்கின்றது. பெளத்த மதத்தை பின்பற்றிய ளையும், தென்னாட்டையும் ஜெயிக்க சாணக்கிய பிடப்படுகின்றமை பிற்கால அரசியல் சிந்தனை தது எந்தளவு துணை புரிகின்றது என்பதையும்
கெளடில்யருடைய சிந்தனைகள் தொடர்பாக ஒழுக்கம், மதம் என்பவற்றை மறுப்பது நத்தறிவின் மூலமும் அடையக்கூடியவற்றையும்
ஒழுக்கம், மதப்பற்று என்பவற்றின் மூலம் எனச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. உண்மையாக ப் போல் நடிக்க வேண்டும் எனக் கூறுவது டைகின்ற போது , உண்மை தெரியவரும்போது
nih - 2005) 42

Page 73
மக்கள் அரசுக்கெதிராக கிளர்ந்தெழுவார்கள்.
பொருத்தமற்றது என இவரது கருத்து குறைகூறட் இருப்பது குறைபாடாகச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின் சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமானதாகவிருக்கலாம். எனக் கண்டிக்கப்படுகின்றது. அத்தோடு இவ அரசியற் கொள்கையல்ல எனவும் குற்றச்சாட ஒரு சாஸ்திரமாகவே ஒப்புக்கொள்ளத் தயாராக மேற்கத்தய அறிஞர் குறிப்பிடுகின்றார். இ குற்றச்சாட்டுகள் கெளடில்யரின் அர்த்த சாஸ்திரம்
கெளடில்யரின் சிந்தனைகள் பந்நிய ம
குறைபாடுகள் தவிர்க்க முடியாதை வளர்ச்சியடைகின்ற எந்தவொரு சிந்தனையும் இருக்கும். ஒரு காலத்து சிந்தனைகள் இ6 j960)LDU60Tüb. gą60T6b (560BUT660Luigi 616 அர்த்தம் கொண்டுவிடக் கூடாது. இவ்அடிப்படை சாஸ்திரத்தை நோக்கினால் பல்வேறு குற்ற மேற்கத்தய சிந்தனைகள் தோற்றம் பெறுவத அதிகாரம், நிர்வாகம், வெளிநாட்டு உறவுகள் கனதியையே எடுத்துக்காட்டுகின்றது. மேற்கத் அளவுக்கு கெளடில்யரது சிந்தனைகள் அமைந்த எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தமையும் இவரது அர நிற்கும் என்பதையே எடுத்துக்காட்டுகின்ற கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நினைக்கும்போ
உசாத்துணை நூல்கள்:
(01) Sabine G. H. (1946) “A Histo (02) Krishna Rao.M. (1952) “Stuc (03) அம்பலவாணர் சிவராஜா (20 பதிப்பகம், கொழும்பு (04) கொடுமுடி ராஜகோபாலன் (19 (05) Harman. J. (1964) “Political
<(இந்து தரு

இது ஆரோக்கியமான செயற்பாடல்ல. ஆகவே படுகின்றது. குறுகிய நோக்கமுடைய தொன்றாக றது. ஏனெனில் இவரது கருத்து அக்காலச் ஆனால் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியதல்ல ரது கருத்துக்கள் அரசியற் தந்திரமே தவிர ட்டப்படுகின்றது. “அர்த்த சாஸ்திரத்தை நான் கவில்லை” என கலாநிதி விண்டர் நிட்ஸ் என்ற வ்வாறு பல்வேறு அடிப்படையில் பல்வேறு ) தொடர்பாக முன்வைக்கப்படுவதைக் காணலாம்.
$üüსხ
வ. சமூகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தவிர்க்க முடியாதபடி குறைபாடுடையதாகவே ன்னொரு காலத்திற்கு பொருத்தமற்றதாகவும் பதற்காக அங்கு நன்மைகள் இல்லை என்று -யை வைத்துக்கொண்டு கெளடில்யரின் அர்த்த ச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள போதும் ற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே அரசு, ர் போன்ற பல்வேறு அரசியல் சிந்தனையின் தய மக்கியாவல்லி என்று அழைக்கக் கூடிய திருப்பதும், கீழைத்தேச அரசியல் சிந்தனைகளின் சியல் சிந்தனை எக்காலத்திற்கும் நிலைத்து து. இத்தகைய பெருமையை இந்து மதம் து வியக்காமலிருக்க முடியாது.
ry of Political theory' London. lies in Kautilyao New Delhi. )6) “உயாதர அரசியற் சிந்தனைகள்’ குமரன்
72) “கெளடில்யர்” தமிழ் நாடு, இந்தியா. thought”, McGraw, U.S.A.
ச. பாஸ்கரன், உதவி விரிவுரையாளர், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
inh - 2005> 43

Page 74
திருவாசகம், கிறிஸ்த
ஒரு பணியாட்டுக்
இலக்கிய உலகில் கொள்ளல் G காலத்திலிருந்து இது நடந்து வருகின்றது. இ நடைபெற்றது. மேலைத் தேசப் பண்பாட்டு வருை அந்த வகையில் கொண்டு செல்லப்பட்டதே தி
பொதுவாக இலக்கியக் கொள்ளல் - பெறுகிறது. அது பல்வேறு தேவைகளை ஒட்டி
(9) இலக்கியத்தின் சிறப்பு (ஆ) புதுவகை இலயக்கியவகையை
(இ) ஒரு பண்பாட்டுத்தளத்தில் இரு (ዙ) இன்னொரு பண்பாட்டு விழுமிய
இந்தப் பின்னணியில் தான் திருவாசகத் மொழிபெயர்ப்புடன் (1900) திருவாசகம் மேலைத் பல்வேறு ஆய்வுக்கும் உள்ளடக்கப்பட்டது. வந்துவிட்டது.
திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதைப் மேலைத்தேசத்துடன் கலந்ததையோ பார்க்க மு அடையாளம். தென்னாடுடைய சிவனைப்போ விடுதலையை சைவத்தினுாடாக தமிழில் கொ6
தமிழரும் திருவாசகமும்
நாயன்மார்கள் வாழ்ந்து 'பக்திப் பாட முக்கியமான காலம். சமயத்தை முன்னிறுத்தி த தமிழ் மக்களைத்தட்டி எழுப்பி மீண்டும் தம்மதத் பக்தியும் பற்றும் கொள்ளும்படி பாடல்கள் பா
அத்துடன், வடமொழியை மையப்படு
அவ்விறையியலை அந்தந்த மாநில மொழி : போதிக்கும் ஒரு மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட த
இந்து தரு

வம், மேலைத்தேசம்
56,ong Limfirging
காடுத்தல் என்பது சகயம். தமிழில் சங்க து ஆரம்பத்தில் இந்திய உப கண்டத்தில் )கயுடன் உலகளாவிய நிலைக்கு மாறுகிறது. ருவாசகம்.
கொடுத்தல் மொழிபெயர்ப்பு மூலமே இடம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
உள்வாங்கல்
க்கும் அரசியல் தத்துவத்தை உள்வாங்கல்
|ங்களை அறிய முயலுதல்
ததைப் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது. போப்பின் தேசப் பண்பாட்டில் நுழைந்தது மட்டுமல்லாமல், தற்போது சிம்போனியில் இறுவெட்டாகவும்
போல திருவாசக மொழிபெயர்ப்பையோ அது டியாது. திருவாசகம் ஒரு பண்பாட்டின் பன்முக ற்றி, சித்தாந்தக்கருத்துக்களை, தனிமனித ண்டு வரும் இலக்கியமே திருவாசகம்.
ல் பாடிய சூழல் தமிழ், தமிழர் வரலாற்றில் ம் சமயத்தின்பால் பற்றற்று அசிரத்தையாயிருந்த நிலும் தம் கடவுளிலும் தம் கலாசாரத்தினிடமும் QuU obsT6ùLb olg5l.
ந்தியதான மரபு வழி இறையியலை மாற்றி ஊடு தென்னிந்திய - தமிழர் இறையியலாகப் ன்மையும் அடி நாதமாக இருந்தது.
oth - 2005) 44

Page 75
அதுமட்டுமல்லாமல் பிரபுக்கள், செல்வர் என்ற வேற்றுமையின்றி அனைவருடனும் இறைய புலையனும் சிவனடியானாயின் அவனை வணங் மக்களையும் அவ்வாறு நடக்கச் செய்த காலக
ஆனால், நாயன்மார் பாடல்கள் வடமொ எதிரிடையானதொன்றைப் போதித்தன என்ற மு உபநிடதம் முதலிய இறையியல் கொள்கை வழியைத்தான் பாடல்களும் காட்டின. ஆனால் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டதே சிறப்பம்சம்.
இத்தன்மையைப் பொதுவாக நாயன் மாணிக்கவாசகரும் அவரது திருவாசகமும் ெ அல்லது முக்கியமானது.
தமிழ் இலக்கியப்பரப்பில் திருவாசகத் வெண்பா ஒன்றில்
"வள்ளுவர் நூல் அன்பர் திருவி தெள்ளுபரிமேலழகர் செய்தவுல தொண்டர் புராணம் தொகுசித்த தண்டமிழின் மேலாந்தரம்”
என்று கூறப்படுவது திருவாசகம் தமிழில் அறிவுறுத்துகிறது. அத்துடன் அதன் ஆசிரியர் ஆசிரியர் மக்களுடன் மக்களாகக் கணிக்கப்பட்
பின்வந்த ஞானிகளுக்கும் சித்தர்களுக் பாடல்களும் மீட்பு, முக்தி அடையக்கூடிய வழி
“வருமொழிசெய் மாணிக்க வா ஒரு மொழியே என்னையும் என தரு மொழியாம் என்னில் இனி குரு மொழியை விரும்பி அயல்
எனவரும் சித்தராகிய இராமலிங்க சுவ ஒரு பதிகமே பாடியிருக்கிறார்) இதற்கோர் எடு
திருவாசகம் 51 பதிகங்களையும், 65 இப்பாடல்கள் அவர் வாழ்ந்த வ்ெவேறு காலப் பகு அவை ஏதோ சந்தர்ப்பவயப்பட்ட பாடல்கள் அல்6
<(இந்து தரு

தர்கள், பிராமணர், கடைப்பட்டோர், பெண்கள் டியார் பழகியகாலம். ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் கத் தயாராகவும் இருந்து காட்டிய நாயன்மார் |Lib.
ழி இறையியலில் இருந்து மாறுபட்ட அல்லது டிவுக்கு வர முடியாது. இறைவனை அடைய கள் என்ன வழியைக் காட்டினவோ அதே யாவருக்கும் மீட்பு - முக்தி என்ற கொள்கை
மார் கடைப்பிடித்தாலும் தமிழர் மத்தியில் பறும் செல்வாக்கு பிரிதொரு வகைப்பட்டது.
துக்கு இருந்த கணிப்பைப் பற்றி மதிப்பீட்டு
வாசகம் தொல்காப்பியமே ரை - ஒள்ளிய சீர் தி ஓராறும்
) மேலாந்தரத்தில் வைத்துப் போற்றப்படுவதை “அன்பர்” எனக் கூறப்படுவதும் திருவாசக டமையின் உச்சத்தையும் புலப்படுத்துகிறது.
கும் கூட மாணிக்கவாசகரது நெறியும் அவரது ைெயக் காட்டுவனவாக அமைந்துள்ளன.
சக நின் வாசகத்தில்
உடையானையும் ஏற்றுவித்தத் ச் சாதகமென் சஞ்சலமேன் ல் கூறுவதேன் கூறுதியே”
ாமிகளின் பாடல் (திருவாசகத்தைப் புகழ்ந்து ந்துக்காட்டு,
5 பாடல்களையும் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு. தியில் வெவ்வேறு இடங்களில் பாடப்பெற்றவை. D. மாறாக தனிமனித விடுதலை இறையியலைக்
1血-2005> 45

Page 76
கூறும் பாடல்கள். அவை சூத்திரங்களாக அல் பாடப்பட்ட பாடல்களாகவே அமைந்துள்ளன. இது உருகாதார் ஒருவாசகத்துக்கும் உருகார்” என்
சுருங்கக்கூறின் தமிழ் உலகம் திருவா ஞானம், அனுபவம், அருள் முதலான இறை சிறப்பு வாய்ந்ததொன்றாகக் கொள்கிறது.
ஆங்கிலத்தில் திருவாசகம்
ஆங்கிலத்தில்' என்னும்போது மொழி நிற்கின்றது. மேலைத்தேசத்தில் பல இனங்க6ை அம்மக்களின் பெரும்பான்மையினர் கிறிஸ் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஜி. யு. போட் மதகுரு.
ஜி. யு. போப் கிறிஸ்தவ மறைபரப்பு தனது பணிக்காகத் தமிழ்மொழியைக் கற்ற போ இராமானுஜக் கவிராயரிடம் தமிழ், இலக்கியங்கை சுவையை, சிறப்பை ஆங்கிலத்தில் கொடுக்க மேலைத்தேசத்துக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்திய
போப் என்ற மனிதனை மட்டும் வைத்து மொழிகளைப் படிப்பதும், மொழி பெயர்ப்பு வே கெளரவத்திற்காகவோ பட்டங்களைக் கூட்டி திருவாசகம் மேலைத்தேசத்தில் நிலைகொள்க
கிறிஸ்தவ சமயப் பரப்புகைக்கும், போது சமயத்தின் முக்கியமான இலக்கியத்தை எடுத்து அவரை அனுப்பிய சபையினருக்கும் அச்சம இருந்திருக்காதா?
ஆங்கில மொழித் திருவாசகம் ஆங்கி ஏற்புடைமை பெறுவதற்கு திருவாசகத்தின் உ6 மிகவும் முக்கியமானவையாக இருந்திருக்க தமிழ் இலக்கிய யாப்புக்கு உட்பட்டதே. அ நியாயமில்லை. எனவே, திருவாசகம் மேன காரணங்கள் பற்றி சில கருத்துக்களை முன்
<(இந்து தரு

லாமல் நெஞ்சம் நிம்மதி கொள்ள இசையுடன் 5ன் உச்சக்கட்டத் தீர்மானமே “திருவாசகத்துக்கு ற பழமொழி பயிலவும் காரணமாயிற்று.
கத்தினை இலக்கியம், மொழி, மற்றும் சமயம், பியல் எனப் பல் துறைகளிலும் மிகப்பெரும்
யை மட்டுமல்லாமல் பண்பாட்டையும் குறித்து ாச் சேர்ந்தவர்கள் ஆங்கிலத்தை பேசுகின்றனர். தவர்கள். திருவாசகத்தை முதன் முதலில் ஒரு கிறிஸ்தவர். அதுவும் ஒரு கிறிஸ்தவ
கைக்காகத் தென்னிந்தியா 'அனுப்பப்பட்டவர். ப் பின்பு அதில் ஈடுபாடு கொண்டு மகாவித்வான் ளைக் கற்றுத்தேர்ந்தவர். தமிழ் இலக்கியங்களின் வேண்டும் என்று பிரயாசைப்பட்டவர். அவ்வாறு தில் திருவாசகமும் ஒன்று.
நுப் பார்த்தால் தனது ஆளுமை விருத்திக்காக லைகளைச் செய்வதும் தனது கல்விக்காகவோ க்கொள்வதற்காகவும் இருக்கலாம். ஆனால் றது. ஏன்?
நனைக்கும் அனுப்பப்பட்ட “மதகுரு' இன்னொரு க் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கே அறிமுகப்படுத்துவது பத்தவர்களுக்கும் பிரச்சினைக்குரிய ஒன்றாக
ல - மேலைத்தேசக் கிறிஸ்தவப் பண்பாட்டில் ர்ளடக்கம் எடுத்துக்கூறல் முறைமை என்பவை வேண்டும். திருவாசகப் பாடல்களின் உருவம் ந்த "யாப்பு மேலைத்தேயத்தை ஈர்த்திருக்க லத்தேசத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதற்கான வைக்கலாம்.
Dih - 2005X 46

Page 77
தனிநபர் விடுதலை என்பது கிறிஸ்தவத் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வு. “ஒருவன தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவையைச் என கிறிஸ்து கூறுவது தன்னிலை உணர்ந்து நிலை பெறமுடியும் என்பதேயாகும்.
இத்தகைய ஒரு இறையியல் ஒட்டமே யாத்திரை. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்ை மாணிக்கவாசகராகத் தன்னைப் பாவனை செய் இறைஞ்சி அவனருளால் அவன் தாள் வண ஆன்ம விடுதலை பெற முடியும்.
மேலைத்தேசத்தில் 17 ம் நூற்றாண்டி (3LDITF figu III600TLD (Pilgrim's Progress) ( அறிந்திருந்தார். போப்பினுடைய காலத்தில் தா6 (1894) "இரட்சண்ய யாத்திரிகத்தை” எழுதி அதேபோன்ற முக்தி யாத்திரை பற்றி கூறும் போப்பிற்கு அது ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்ததில் வி திருவாசகம் ஒர் இறை நூலாகவே தென்பட்டிரு
சமயம், பண்பாடு, மொழி, இட அை கலைச் சொற்கள் என எல்லாமே மாறுபட்ட ஒரு அந்நூலின் சாரத்தை எடுத்துச் சுருக்கி மொழ பாடல்களையும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் போப். மொழியில் செய்த வேலையை போப் சமயமும், அதேவேலை மேலைத்தேசப் பண்பாட்டின் அடிற ஏற்புடைமை பெறுகிறது.
கிறிஸ்தவ, திருவாசக இறைய
பாவியை மீட்க இறைவன் அவர்களைத் இதேபோன்றே மாணிக்கவாசகர் அடிக்கடி தி சிவபுராணத்தில் இது அதிகம் இடம் பெற்றுள்
“வான் பழித்திம் மண்புகுந்து ஊன் பழித்துள்ளம் புகுந்து எ
எனும் வரிகளைத் தக்க எடுத்துக்காட்
<(இந்து தரு

நதின் அடிப்படை. ஆன்ம விடுதலை பெறுவதே இறைவனை அடைய வேண்டும் எனின், சுமந்து கொண்டு என்பின்னே வரக்கடவன்’ பாடுகள் அனுபவித்து இறுதிநிலை - முக்தி
திருவாசகம். அது ஒரு ஆன்மாவின் முக்தி ன மாணிக்கவாசகர் இடத்தில் வைத்து, து அவரது பாடல்களை இறைவனை நோக்கி ங்கி “யாவரும் பெறவுறும் ஈசனைக் கண்டு”
sò (3grT6ÖT GILJ6ósuî6őT (John Bunyan) 6T(pgu முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது. போப் அதை ன் எச்.ஏ. கிருஷ்ணபிள்ளை இந்நூலைத் தழுவி னார் என்பது இங்கு மனங்கொள்ளத்தக்கது. திருவாசகத்தைத் தமிழில் காணுகின்றபோது யப்பில்லை. தமிழ் மக்களைப்போல் போப்பிற்கும் நக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
மவுகள், இறையியற் சொற்கள், பண்பாட்டுக் ந நூலைத் தழுவிப் புதிய இலக்கியத்தையோ S பெயர்க்கவோ செய்யாமல் அப்படியே 656 கிருஷ்ணபிள்ளை ஒரே சமயக்கருவை பிறிதொரு மொழியும் வேறுப்பட்ட நிலையில் செய்கிறார். நாதமாகிய கிறிஸ்தவத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.
பியல்
தேடி உலகுக்கு வந்தார் என்பது கிறிஸ்தவம். ருவாசகத்தில் கூறுவதை அவதானிக்கலாம். ளது. ஆயினும் குயிற்பத்தில் வரும்,
மனிதரை ஆட்கொண்டவள்ளல் ன் உணர்வது ஆயவொருத்தன்”
டாகக் குறிப்பிடலாம்.
nih - 2005> 47

Page 78
இறைவனே நம்மைத் தேடிவந்தாலும் அ6 வேண்டும் எனத் திருவாசகம் குறிப்பிடும். “இ ஏற்கவில்லை” கிறிஸ்தவம் கூறும் என்று கு அருள்பாலிக்குமாறு இறைவனை இடையறாது :ே
இறைவனை முன்னிலைப்படுத்தி நேரடி கடவுளுடன் உறவாட வேண்டும் என இயேசு சீடர் கூறினார். திருவாசகப் பாடல்கள் பலவற்றை முடிகிறது.
தனிமையில் உறவாடும்போது தன்னின இதனை
“யானே பொய் என் நெஞ்சும் ஆனால் வினையேன் அழுதா6 தேனே அமுதே கரும்பின் தெ மானே அருளாய் அடியேன் உ
என்று தன்பிழை உணரும் மணிவாசக நீத்தல் விண்ணப்பமே செய்கின்றார்.
அத்துடன் இறைவனை அடைய வே6 வருத்துதல் முதலான வன்பத்தி முறையில் இை திருவாசகத்தில் காணமுடிவது கடினம். மாறா “புற்றுமாய் மரமாய் புனல்களி உண்டியாய் அண்டவாணரும் வற்றியாரும் நின் மலரடி கான
என்றே பாடுகிறார். கிறிஸ்துகூட பக மனங்கொள்ளத்தக்கது. w
கடவுள் மீதான அன்பு தெய்வீகக் காணமுடிகிறது. அதற்காக மணப்பெண்ணாக பதி. ஒரே ஒரு புருசோத்தமனே உள்ளான் என் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தென்னிந் நாயகி பாவம் சிறப்பாக கீழைநாட்டுக்கு உரிய அறியாதவர்களல்லர் கிறிஸ்து கூட தான் “மண
கிறிஸ்தவர்கள் மணப்பெண்களே!
<(இந்து தt

னை அறிந்து அன்பு வைத்து இரண்டறக்கலக்க றைவன் நம்மைத் தேடிவந்தும் நாம் அவரை றை இல்லாமல் அவர் மீது அன்பு வைக்க பண்டவும் வேண்டும் என திருவாசகம் குறிப்பிடும்.
யாக அவருடன் பேசவேண்டும். தனிமையிலே 5ளுக்குக் ஜெபம் செய்யக கற்றுக்கொடுத்தபோது அந்தத் தன்மையுடன் செபமாகவும் பார்க்க
ல உணர்ந்து “பாவ மன்னிப்பும்” பெறமுடியும்.
பொய் என் அன்பும் பொய் b உன்னைப் பெறலாமே ளிவே தித்திக்கும் டனை வந்துறுமாறே”
திருச்சதகம் - 90)
ர் “நான் பாவி என்னைக் கைவிடாதேயும்” என
ண்டும் என்பதற்காக உபவாசமிருந்து உடலை றவனை பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்ற செய்தியே
55
(ზ6ü பிறரும் OTIT LD6öT60T...ʼ
(உ3 ம் பதிகம்)
-டு உபவாசத்தை எதிர்த்தவர் என்பது இங்கு
காதலாக மாறுவதை மாணிக்கவாசகர் வழி பாத்திரம் ஏற்றார். இறைவன் ஒருவன் அவனே தால் ஏனைய ஆன்மாக்கள் அந்தப் புருஷனைப் திய இறையியல் மரபு. இத்தகைய நாயகன்தே. ஆயினும் மேலைத்தேசத்தவர் இதைப்பற்றி வாளனாக” வந்ததாகக் கூறுகிறார். அவ்வாறாயின்
மம் 2005 X 48

Page 79
தெய்வீக உறவின் உச்சக்கட்டம் இறை அவனுக்கு உருவம் கொடுக்கப்படும். அத்தன மேலும் “நான் கண்ட இறைவனை நீயும் கா: பாடல் அமைகிறது.
"யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் க தேவரும் அறியாச் சிவனே க பெண் ஆண் அலியெனும் டெ கண்ணால் யானுங் கண்டென்
இதை கிறிஸ்து கூறிய “என்னைக் ஆற்றுப்படுத்தலுடன் தொடர்புபடுத்திப்பார்க்க.
இறைவனைக் காணும் பாக்கியம் கிடை அவ்வகையில் ஆன்மா தனது இலக்கை அ முக்தி அடைந்தார் என்பது சமய நம்பிக்கை பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார் என்பது கிறிஸ்தவ நம்ட வலப்பக்கத்தில் இருக்கவேண்டும் என் விரும்பி இருப்பதாகக் கூறினார். இதேபோல் மாணிக்கவா
“அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கு
என்று வேண்டுவதும் ஒப்புநோக்கத்தக்
இறுதியில் இறைவன் தன்னில் குடிெ உறுதிப்பாட்டில் மணிவாசகர்,
“முக்திநெறி அறியாத மூர்க்க பக்திநெறி அறிவித்துப் பழவில் சித்தமலம் அறிவித்துச் சிவம அத்தனெக் கருளியவா றார்டெ
என்று பாடுகிறார்.
மேற்கூறிய உள்ளடக்கம் கிறிஸ்வ எடுத்தரைப்பு முறைமையில் உள்ள பொதுமை பாடல்கள் வாயிலாக
இறைவனைப் புகழ்ந்து தன் பிழை உணர்ந்து அருள் பெறும் நிலை அடைந் முக்தி பெற்று இன்புறுவதே
<(இந்து தரு

வனைக் கண்ணாரக் காண்பதேயாகும். அப்போது கய நிலை திருவாசகத்தில் நிறைய உண்டு. ன” என்று ஆற்றுப்படுத்துவதுபோல் பின்வரும்
"ண்க
"ண்க ற்றியென் காண்க
காண்க.”
திருவண்டப்பதிகம்)
கண்டவன் என் பிதாவைக் காண்டான்” என்ற
-க்கும் ஆன்மா முக்திப் பேறடைந்து விடுகிறது. டைந்து விடுகிறது. மணிவாசகர் தில்லையில் முக்திப்பேறடைந்தவர்கள் கடவுளின் வலது பிக்கை. இயேசுவின் சீடன் ஒருவர் தான்கடவுளின் னார். இயேசு தான் கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் (சகர் கடவுளைக் கண்ணாரக்கண்டதுமல்லாமல்
இருப்பதனால் அடியேன் நம் அருளைப் புரியாய்”
5து.
காண்ட ஆனந்தக்களிப்பில் - ஒன்றித்துவிட்ட
ரோடு முயல்வேனைப் னைகள் பாறும் வண்ணஞ்
ாக்கி எனை ஆண்ட றுவார் அச்சோவே'
திருவாசக ஒருமைப்பாட்டோடு திருவாசக ப்பாட்டையும் கவனித்துக்கொள்ளலாம். அவரது
jbl
mih=2005> 49

Page 80
தனிமனித விடுதலைப் பயணம் என்பை
இவ்வாறான பண்புகளால் மேலைத்ே மேலைத்தேசத்தவர் பலர் ஆய்வுக்குட்படுத்திருக் இன்று வரை அவ்வாயவு நடைபெற்றே வருகிறது பண்பாடு, தமிழில் அதற்காக இடம் என்பன (R.D.Ranede) கார்ப் பெண்டர், காமில் ஸ்வ செய்துவருகின்றனர்.
சிம்பொனியில் திருவாசகம்
அண்மையில் தென்னிந்திய இசை தெரிந்தெடுத்த பாடல்களைச் சிம்பொனி இை இறுவெட்டுக்கு வைத்திருக்கும் பெயர் Thiruv மேலைத்தேச இசைக்கலப்பில் திருவாசகம்)
திருவாசகத்தை இசைக்க ஒரு சிம்பொ: இசையே போதுமல்லவா? திருவாசகத்துக்கு இ குழு முன்வந்ததற்குக் காரணம் என்ன? அல்ல என்பவை இங்கு எழுப்பப்படும் சில வினாக்கல்
உண்மையில் இளையராஜவின் இலக் கர்நாடக இசையில் பக்திப்பாடல் வரும் மரபு அ கர்நாடகத்தில் அல்லது ஹிந்துஸ்தானியில் த சிம்பொனியில் தந்திருக்கிறார்.
சிம்பொனி (Symphony) இசை அடிப் Consert) இவ்விசை அசைவியக்கத்துடன் தெ
சிம்பொனியின் ஆரம்ப இடமாக இத்தா
ஆரம்பத்திலிருந்து இது பயில் நிலையில் இரு ஆராதனைகளில் பாடப்பட்ட பாடல்களில் பின்ன
Giuseppe Torelli 66öTu6(3y 4 e6Opé முதலில் இசைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சிம்பொ இசையைக் காட்டுவது அல்லது ஆடலுடன் கூடி ஆரம்பமான இச்சிம்பொனி பின்பு ரோம், தனித்தன்மையுடன் திகழ்கின்றதைக் காணல
இந்து தரு

தை இலகுவாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
தசத்துடன் ஒன்றித்துவிட்ட திருவாசகத்தை கிறார்கள். 19 ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் முதல் 1. திருவாசக இறையியல், அது காட்டும் சமயப் பற்றி ஜி. யு. போப், முதல் ஆர். டி. ராணடே லபில் எனப் பலரும் ஆய்வு செய்துள்ளனர்;
க்கலைஞர் இளையராஜா திருவாசகத்தில் சையில் தந்திருக்கிறார். பாடல்கள் அடங்கிய asagam A Classical Cross - Over (FITÉg55ul,
னி ஒகஸ்ட்ரா தேவையா? சாதாரண கீழைத்தேச சையமைக்க ஹரங்கேரி கிறிஸ்தவ சிம்பொனிக் து இளையராஜா அவர்களை அணுகியது ஏன்?
I.
கு மக்கள் சைவத்தமிழர் அல்லர். ஏனெனில் அவருக்கு நன்கு பரிச்சயமானது. திருவாசகத்தை ந்திருக்கலாம். ஆனால் தர எத்தணிக்கவில்லை.
படையில் ஒரு குழு இசையே (An orchestral ாடர்புடையதாய் அமைந்திருக்கும்.
லியைக் குறிப்பிடுகின்றனர். 18 ம் நூற்றாண்டின் ந்து வருகிறது. தேவாலயமே இதன் பிறப்பிடம். ணியில் இருந்தே இவ்விசை வளர்ந்து வருகிறது.
வுகள் (movement) கொண்ட சிம்பொனியை Fóî 6TGöILg5Bg5 Sym (together), Phone (Sounding) ய இசை என்ற பொருள் கொள்வர். இத்தாலியில் ஜேர்மன், அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் எனப்பரவி
D.
inih-2005> 50

Page 81
உண்மையில் சிம்பொனி இசைகூட கி ஒர் இசை வகையே. தேவாலய ஞானப்பாடல் போப் மொழிபெயர்த்த திருவாசகம் இன்னொரு 6 பெறுகிறது.
திருவாசக இசையில் 120 கலைஞர்கள் 20 பேரிலும் குறைவு. மேலும் இசைக் கலை உள்ளிட்ட அவரது குழுவினர். திருவாசகத்தி இவர்களால் இசையமைக்க முடிந்திருக்குமா 6
மேலும், சிம்பொனிக்காக திருவாசகத்தில் தமிழிலும் இடையிடையே ஆங்கிலத்திலும் வரு
திருவாசக இறுவெட்டில் 6 பாடல்கள் கருத்துக்களை உணர்த்தி நிற்கின்றன.
1. யாத்திரைப்பத்தில் இடம்பெறும் பாடங்
முக்தி, சிவலோகம் தேடிப்பொகும் படி
2. சிவபுராணத்தை ஒழுங்கு மாற்றித் தேை
இதில் முக்கியம் பெறுகின்றன.
3. சிவனுடன் ஐக்கியமாவதைக் கூறும் "தி
4. படித்தபத்தில் வரும் முக்திக்கலப்புப்
5. ஆன்மா ஆனந்தக்களிப்பில் இருப்பதைட்
இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
6. அச்சப்பத்துப்பாடல்கள் சில உள்ளன. ம
அருளிய பாடல்கள் இவை. இறைவனுடன்
மேற்கூறிய 6 பாடல்களிலும் முன்னர் சு அந்தவகையில் தனி மனிதன் பாடி மீட்புப் ெ இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ள எனலாம்.
அத்துடன் அப்பாடல்களில் இரண்டு பா பாடப்படுகின்றன. அவைபற்றியும் சில கருத்து வரிகளை இசைத்தேவைக்கும், பொருள் தொட மேலைத்தேச ஒகஸ்ட்ரா குழுவினர் சில வரி சமய வசப்படாத பொதுவான இறை வேண்டுத6
<(இந்து தரு

றிஸ்தவப் பண்பாட்டின் அடிப்படையாக வரும் கள் (Hymns) வழியாக வரும் இவ்விசையில் வளர்ச்சி வடிவத்தையும், வளர்ச்சி நிலைமையும்
பங்குபற்றியிருக்கிறார்கள். இவர்களில் தமிழர் 2ஞரோ வழுங்கெரி நாட்டின் Lassls Kovacs ன் உண்மையான உட்பொருளை விளங்காது ான்பது கேள்விக்குரியது.
) இருந்து தெரிந்தெடுத்த பாடல்களும் அப்பாடல் ம் பகுதிகளும் இன்னொரு கவனத்திற்குரியவை.
உள்ளன. அவை தனித்தனியே பின்வரும்
கள் சில சேர்ந்து பாடலாகின்றன.
நிலைகள் பற்றி இப்பாடல் கூறுகின்றது.
வக்கு எற்ப “தன்னிலை உணர்தல்” பாடல்கள்
நிருக்கோத்தம்பிப் பாடல்கள் அடங்கியுள்ளன.
பற்றி உரைக்கும் பாடல்கள்
பாடும் பாடல்கள் சில திருப்பொற் சுண்ணத்தில்
ாணிக்கவாசகர் முத்திப்பேறு கண்ட தில்லையில்
இரண்டறக் கலந்த நிலை இங்கு கூறப்படுகிறது.
கூறிய இறையியல் ஒழுங்கு (Order) இருக்கிறது. பறும் அடிப்படையில் திருவாசகப் பாடல்கள்
ாடல்களில் மட்டும் சில வரிகள் ஆங்கிலத்தில் க்களை அலச வேண்டியிருக்கிறது. சிவபுராண ர்ச்சிக்கும் ஏற்ப மாற்றி அமைத்துப்பாடினாலும் கள் பாடுகின்றனர். அவ்வரிகள் தென்னாட்டுச் ல் வரிகளாக இருப்பதை அவதானிக்க முடியும்.
nih - 2005> 51

Page 82
S6
to O O - U - 0 a I am just a man Imperfi How can I reach for somethin
“So many forms I must wear! So many lives I must bear!”
“Hail Hail! I sing hail Hail Hail! Joyfull hail”
இவ்வாறு எவரும் எந்தச் சமயத்துக்கும் பாடுகின்ற மெட்டுக்களையும் சொற்களையும் த பாடியிருக்கிறார். மேற்கூறிய வரிகளைப் பார்க்கு பாடல் ஞாபகம் வருகிறது.
“Praise him Praise him Jesus Sing: Oh earth his wonderful Hail! him Hail him highest a
இப்பாடல் தமிழிலும் வெளிவந்தது,
“போற்றும் போற்றும் புண்ணிய வானோர் கூடிப் பாடவும் இன்ப
என அப்பாடல் தொடர்கிறது.
கிறிஸ்தவ சமயம் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் முறை மேலைத்தேச சமயப்பட்டே இருந்தது இசையிலேயே இருந்தன. (இன்னும் சில உள் தமிழில் இருந்த கீர்த்தனை வடிவத்தை தனத மனங்கொள்ள வேண்டியது.
இப்போ கீழைத்தேச இசையில் பாடப் இசையில் பாடப்பட்டுள்ளது. இது திருவாசகம் ே இன்னொரு படிநிலை வளர்ச்சியாகவும் த சொல்லப்படுவதற்கான ஊடகமாகவும் அமைந்
Kēšığı sı

ct lowly g holy!”
பொல்லாவினையேன் எல்லாப்பிறப்பும்
பாடக்கூடிய அதிலும் கிறிஸ்தவர்கள் அதிகம் ருெவாசகத்தில் தெரிந்தெடுத்து ஆங்கிலத்தில் (b (UTg5. Fanny J. Crosby 6TQg5u dép36)56)
our blessed Redeemer love proclaim! rchangels in glory...'
நாதரைப் போற்றும் LDFTulu....”
குப் பரப்பப்பட்ட போது அவர்களது வழிபாட்டு து. வழிபாட்டுப் பாடல்களும் மேலைத்தேச ளன) காலப்போக்கில் கிறிஸ்தவப் பாடல்கள் ாக்கிக்கொண்டு கீழைத்தேச மயமானது இங்கு
பட்ட, படிக்கப்பட்ட திருவாசகம் மேலைத்தேச மலைத்தேசத்தில் பெற்றிருக்கும் செல்வாக்கின் மிழ்ப்பண்பாடு புதிய முறையில் எடுத்துச் நிருப்பதை எடுத்தக்காட்டுகிறது.
மா. ரூபவதனன், தமிழ்த்துறை, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
sh - 2005) 52

Page 83
é9}}uju Çiri
LDuranorTL LDGoriġFC3GFIT60oab LI
குயில்பாடக் கலைவாடும்
தனைமேவும் புகழ்சேர எ
சுனைகுழும் மலைமீது 9

- エリーエ。
unit
மதுவீழ்ந்த நதிஓடக்
குறைம மாந்துபேரா
னையாளும் குமரேசன்
னைய ரிருவருடன்
- ந. வீரமணி ஐயர்

Page 84


Page 85
மகாகவி ஆத்மீக அ
பாரதி என்பது, இன்றைய நிலையி மாத்திரமன்றி, நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் நவீன தமிழ் இலக்கியச் சிந்தனைகளின் கொள்கையளவில் ஒரு முற்போக்குவாதியாக விளங்கியதை அவரது படைப்புகள் துலாம்பரம வெளிப்படுத்துவதில் பாரதி தனித்திறமை பெற் பாரதியிடத்தில் படர்ந்து விரிந்திருந்தது. அே கருதிக்கொள்வதில், உணர்ந்துகொள்வதில், வெ6 விளங்கினார். ஆத்மீக அடிப்படையில் நின்று விரும்பியவராக அவர் திகழ்ந்தார். சமய அடிப்ட நாட்டு நலன் சமுதாய நலன் நோக்கில் புதிய
“நமக்குத் தொழில் கவிதை நாட்டிற் ( என்ற நோக்குக் கொண்ட பாரதி, தமது, இருக்கவேண்டும் என்பதில் அக்கறை கொண்டவர் மினன்ல் பற்றிக் கூறவந்த அவர், மின்னலின் ெ என விரும்பியிருந்தார். மின்னல் பற்றிக் குறி பின்வருமாறு:
“மின்னல் ஒளித்தெய்வத்தின் ஒளித்தெய்வத்தின் ஒரு தோற் நமது விழிகளிலே மின்னல் பி நமது நெஞ்சிலே மின்னல் வி நமது வலக்கையிலே மின்னல் நமது பாட்டு மின்னலுடைத்தா நமது வாக்கு மின்போல் அடி
மேற்கொண்ட பகுதியினின்றும் தமது நிறைந்திருக்க வேண்டும் என அவர் விரும்பிய
பாரதப் பழம்பெரும் நாடு ஆத்மீகத்துவ விளங்கியிருக்கிறது. இத்தகைய வியத்தகு இந்தி பங்கும் குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்களை ஆத்மீக எனலாம். இத்தகைய சித்தர் பரம்பரை, பாரதி அமைந்தது எனலாம். அதனாலேயே பாரதி அ
<(இந்து தரு

பாரதியும் டித்தளமும்
ஸ் ஒரு கவிஞனைச் சிறப்பிக்கும் பெயராக ஒரு குறியீடாகவும் விளங்குகிறது எனலாம். பிதாமகனெனக் குறிப்பிடத்தகுந்த பாரதி, வும், அடிப்படையில் ஓர் ஆத்மீகவாதியாகவும் ாக நிறுவுகின்றன. முற்போக்குச் சிந்தனைகளை றிருந்தார். உலகலாவிய சர்வதேசிய நோக்குப் தவேளை, தம்மையொரு ஆத்மீகவாதியாகக் ரிக்காட்டிக்கொள்வதில் பாரதி தனியான்மையோடு நாட்டு நலத்தையும், சமூதாய நலத்தையும் |டையில் கொண்ட கிருதயுகம் என்ற சொல்லை அர்த்தம் பாய்ச்சி அவர் பயன்படுத்தினார்.
தழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல்” “எழுத்து’ தெய்வீக அம்சம் நிறைந்ததாக ாக இருந்திருக்கிறார். தமது வசன கவிதையிலே தய்வீக வீச்சு தமது எழுத்திலும் படியவேண்டும் ப்பிடும் பாரதி வசன கவிதையின் ஒரு பகுதி
ஒரு லீலை
றம்
றந்திடுக
fift LTula,
தோன்றுக
குக
3திடுக”
படைப்பில் எவ்வாறு மின்னலின் தெய்வாம்சம் ருந்தார் என்பது தெளிவாகிறது.
றையில் கீழைத்தேயங்களுக்கு ஆதர்சமாகவும் யாவின் ஆத்மீகப் பெருவரலாற்றில் சித்தர்களின் ந்துறையில் ஒருவகையிற் புதுச்சிந்தனையாளர் க்கு ஆத்மீகத்துறையில் ஒரு முன்மாதிரியாக றுபத்தாறு என்ற பகுதியில், “எனக்கு முன்னே
nih-2005> 53 -

Page 86
சித்தர் பலர் இருந்தாரப்பா யானும் வந்தே தன்னம்பிக்கையுடன் கூறியுள்ளார். தமிழகச்
அவதானிப்பும், அக்கறையும், ஆர்வமுமே அவன மேற்கொண்ட கருத்து, இந்திய ஆத்மீகப் பாரம் அவரது மனப்பூர்வமான முயற்சி எனல் வேண்
இவ்வாறு பாரதி ஆத்மீக நாட்டம் ெ வாழ்க்கையோடு தொடர்பு கொண்ட ஆத்மீகப் ெ எழுவதற்கில்லை. பாரதியோடு தொடர்புகொண்டே விளங்கினர். கோவிந்தசாமி, அரவிந்தர், வ. முயற்சிகளும், வழிகாட்டல்களும் சுவாமி விவே சந்திப்பும் பாரதியை ஆத்மீக அடிப்படையில் பெரும் பங்களிப்பு நிகழ்த்தியுள்ளன. இந்த ஆத் அரசியல், சமுதாயம், தொழில்வளம் முதலான கணித்திருந்தார்.
ஆத்மீக நெறிப்போக்கைத் தமது நி ஆளுமையை மேம்படுத்தல் அதியுயர்ந்த ஆதர்ச இந்தப் பேரன்னையின் பிரதிபலிப்பாகவே பாரதத் தமது சுயசரிதையிலே அன்னை பராசக்தியே
uDTaF51T6ń Lug TGFbgó Ð L6ODLDu Te வைரவி கங்காளி மனோன்மணி பாகார்ந்த தேமொழியாள் பட பாய்ந்திடுமோர் விழியுடையாள் ஆகார மளித்திடுவாள் அறிவு ஆதிபரா சக்தியென் அமிர்தப் சோகாட விக்குளெனைப் புகெ துய்யசெழுந் தேன்போல கவி
இவ்வாறு பல இடங்களிலும் அன்னைய படைத்துள்ளார் பாரதி. புரட்சியினாற் புதுப்பெ
“மாகாளி பராசக்தி உருகிய
டினிட் கடைக்கண் வைத்தா ( ஆகாவென் றெழுந்ததுபார் யு
என்றும்,
“அம்மை மனங் கனிந்திட்டாலி உண்மை சொலும் அடியார் த மும்மை யிலும் கார்த்திடுதல் நோக்கி னாள் முடிந்தான் கா
KGdığı idi.

தன் ஒரு சித்தன் இந்த நாட்டிலே’ என்ற சித்தர் பரம்பரை மீது அவர் கொண்டிருந்த ]ர இவ்வாறு கூறச்செய்தன எனலாம். கவிஞரின் பரியத்தினூடே தம்மையும் இணையச் செய்யும் (6ub.
கொண்ட கவிஞராகத் துளிர்ப்பதற்கு அவரது பரியோர் குழாமும் காரணம் என்பதிற் சந்தேகம் ார் பெரும்பாலும் ஆத்மீகத்துறை சார்ந்தோராகவே வே.சு.ஐயர் ஆகியோரது ஆத்மீகத் தேடல் கானந்தரின் சிஷயையான நிவேதிதாதேவியின் அமைந்த பெருங்கவிஞனாக உருவாக்குவதிற் மீகப் பார்வையிலேயே விசாலமான இதயத்தோடு
பல்வேறு அம்சங்களையும் பாரதி கவனித்துக்
1லைக்களனாக வரித்துக்கொண்ட பாரதியின் Fதெய்வமாக அன்னை பராசக்தி விளங்குகிறாள். தாயையும், பாஞ்சாலியையும் அவர் காண்கிறார். தமக்குக் கவிதை தருவதாகக் கூறியுள்ளார்.
ஸ் அன்னை ரி மாழாயி தஞ் செந்தீ
பரம சக்தி
தந்தாள்
பொய்கை
வாட் டாமல் தை சொல்வாள்'
பின் அருளை இழையோடச் செய்து கவிதைகள் ாலிவு பெற்ற புதிய ரஷ்யாவைப் பாடும்போது,
நாட் ளங்கே கப் புரட்சி”
1 அடிபரவி 5lb60)LD
விழியாலே
• 9
560
Inih - 2005> 54

Page 87
எனவும் பராசக்தியின் நல்லருளினாே கருத்தைத் தந்துள்ளார்.
சொந்த வாழ்க்கையிலும் பராசக்தியில் என்னும் மனோநிலையிலேயே பாரதி வாழ்ந் அன்னையையே வேண்டுகின்றார்.
“தாயே என்னைக்கடன்காரர் ஓ கொண்டிருந்தால் நான் அரிசி கொண்டிருந்தால் உன்னை எ
என்பது அவரது வேண்டுதல்.
பாரதியின் இலக்கிய மேதாவிலாத்தின் முப்பெரும் பாடல்களான பாஞ்சாலிசபதம், க நோக்கினும், அவற்றின் உட்கிடக்கை ஆத்மீ வாழ்வதனைச் சூதுகள்வம் தருமம் மறுபடி வெ அருச்சுனனின் வாயிலாகப் பாரதி இதனை வெளி மீது ஆணையிட்டே தமது சபதங்களைச் செய்கி “தேவி திரெளபதி சொல்வாள் ஒம் தேவிபரா சபதத்தில் “இது நான் சொல்லிடும் வார்த்தையெ வார்த்தை இது சாதனை செய்க பராசக்தி” சபதத்தின் முடிவில் தேவர் ஒமென்றும் உரைத்த உண்டாதலும், சுழற்காற்று ஏற்படுத்தலும், நிகழ்ச்சிகள், ஆத்மீகம் சார்ந்த இலக்கியத்துக் நாம் நினைவிற் புகுத்துதல் வேண்டும். கண்ே கண்ணன் என் தோழன், கண்ணன் என் தாய், ! முதலியவற்றில் பாரதியின் உள்ளத்தின் அடி சிதறுதலைக் காணமுடிகின்றது. கண்ணம்மா தீயது நாமறியோம் அன்னை நல்லது நாட்டுக! ஆத்மார்த்த ஈடுபாட்டைப் புலப்படுத்துகின்றன கூறுவதும் நமது கவனத்துக்குரியது. “ஆன் வேதாந்தமாக விரித்துப் பொருளுரைக்க சற்ே குரலில், பாரதியின் குறும்புத்தனத்தோடு அ நிற்கிறதல்லவா?
பாரதியின் இத்தகைய ஆத்மார்த்த உ இயற்கை சார்ந்த வருணனைகளிலும் இழையே வரும் அந்திமாலை வருணனை இதற்குத் தகு
<(இந்து தரு

U ரஷ்யாவிற் புரட்சி வென்றது என்ற தமது
பெரும் அருள் தமக்கு என்றென்றும் தேவை துள்ளார். வறுமை அவரை வாட்டியபோதும்
யாமல் வேதனைப்படுத்திக் 5கும் உப்புக்கும் யோசனை செய்து ЈLJIQLJ LIT(66366"
)ன என்றென்றும் பறைசாற்றிக்கொண்டிருக்கும் ண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு ஆகியவற்றை 5 கருவிலேயே அமைந்துள்ளது. “தருமத்தின் ல்லும்” என்பது பாஞ்சாலி சபதத்தின் பொருள். ப்படுத்துகிறார். பாஞ்சாலியும், வீமனும் பராசக்தி ன்றனர். பாஞ்சாலியின் சபதம் பற்றிக் கூறுமிடத்து சக்தி ஆணையுரைத்தேன்’ என்றும், வீமனின் ன் றெண்ணிட வேண்டா தடையற்ற தெய்வத்தின்
எனவும் கூறுவது கருதத்தக்கது. பாஞ்சாலி லும் வானம் ஒமென்று உறுமுதலும், பூமியதிர்ச்சி ஐம்பூதங்களும் தருமனைப் போற்றுதலுமான குரிய அசாதாரணப் புனைந் துரைகள் என்பதை ணன் பாட்டிலும் பல இடங்களில் குறிப்பாகக் கண்ணன் என் தந்தை, கண்ணன் என் சேவகன் }த்தளத்தில் ஊறிக்கிடந்த ஆத்மீகநேயத்தின் எனது குலதெய்வம் என்ற பாடலில், “நல்லது
தீமையை ஒட்டுக!” என்ற அடிகள், பாரதியின் பாரதி தமது குயில் பாட்டின் இறுதியிலே ற தமிழ்ப் புலவீர்! கற்பனையே யானாலும் ற இடமிருந்தாற் கூறிரோ?” என்ற பாரதியின் வரது ஆத்மீக உள்ளடக்கத்தொனி தொங்கி
.ணர்வு, அவரது படைப்புக்களில் இடம்பெறும் ாடிக் காணப்படுகின்றது. பாஞ்சாலி சபதத்தில் ந்ததோர் உதாரணமாகும்.
nih - 2005) 55

Page 88
“கணந்தோறும் ஒருபுதிய வண் காளிபரா சக்தியவள் களிக்கு கணந்தோறும் அவள் பிறப்பா கருதுவதன் விளக்கத்தை இங்
“இடிவானத் தொளிமின்னல் ப எடுத்தவற்றைஒன்றுபட உருக் முடிவான வட்டத்தைக் காளி
மொய்முழலாய் சுற்றுவதன் ெ
என்றும்,
“உமைக்கவிதை செய்கின்றா உரைத்திடுவோம் பல்லாண்டு
எனவும் கூறுமிடத்து, பாரதியின் அடிம
பாரதியின் வசன கவிதைகள் அனை
படிந்திருப்பதை நாம் உணரலாம். உலகத்தி
பின்னணியிற் கண்டு காட்டும் பாரதியின் ஒரு
எனலாம். சகலவற்றையும் தெய்வமாகவே கன
இருந்திருக்கிறது. அவரது வசன கவிதையின் “மனம் தெய்வம், சித்தம் தெ காடு, மலை, அருவி, ஆறு, கடல், நிலம். நீர், காற்று, தீ, வான், ஞாயிறு, திங்கள், வானத்துச் தெய்வங்கள்”
பாரதியின் சித்தத்தின் போக்கு இங்ே
பாரதியின் கவிதைகள் மாத்திரமின்றி, பற்றிய ஆய்வுக்கு முக்கியமானவை. இவ்வை துலாம்பரமாகின்றன. பாரதியின் சித்தக்கடல் நாட்குறிப்பைப் போன்றது. அதில் அவர் பின்
“பராசக்தியின் கட்டளைப்படி உனக்கு வேண்டிய இன்பங்க வேண்டிக்கொள். அவள் கொ
ஞானரதம் என்ற உரை நடைப்பகுதிய சிந்தனைகளின் சிதறல்களைக் காணலாம். இ அனுபவத்திலேயே அடங்கிக்கிடக்கிறது என்
<(இந்து த

ணங் காட்டிக் வ் கோலம் T என்று மேலோர் கு காண்பாய்”
ந்துக் கோடி கி வார்த்து ஆங்கே மாய்ம்பு காணாய்!”
i எழுந்து நின்றே வாழ்க என்றே”
னத்து ஈடுபாட்டை நாம் இனங்காண முடிகிறது.
த்திலுமே தெய்வீகப் பேரழகின் பெருஞ்சாயல் ன் பலத்தை, சிறப்பை பேரழகைத் தெய்வீகப் வகை முயற்சியே அவரது வசன கவிதைகள் ன்டு தெளிவதில் பாரதிக்கு ஒரு அபார ஆசை
ஒரு பகுதி இதனைத் தெளிவிக்கின்றது.
ய்வம், உயிர் தெய்வம்,
giLifeb6fi - 6T6)6)Tib
க தெரிகின்றது.
அவர் எழுதிய உரைநடைப் பகுதிகளும் அவர் 5யில், அவரது சித்தத்தின் தெளிவும், நோக்கும் என்ற உரைநடைப்பகுதி ஒருவகையில் அவரது வருமாறு எழுதுகிறார்:
உலகம் நடக்கிறது
ளை அவளிடம் டுப்பதைப் பெற்றுக்கொண்டு சுகமாக இரு” ல் ஆத்மார்த்த விடயங்கள் குறித்துப் பாரதியின் தியாவின் அடிப்படைப் பெருமையே ஆத்மார்த்த து பாரதியின் உறுதியான கருதுகோள் எனல்
மம் - 2005) 56

Page 89
வேண்டும். ஞானரதத்தில் இடம்பெறும் ஒரு கொள்ளலாம்.
“எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளா நெஞ்சில் வேதாந்தக் கொள்ை இந்த வேதாந்தம் லெளகிகமான
ஸமத்துவம் ஏற்படுத்தம் இயல்
இந்தியாவின் ஆத்மா ஆத்மீகத்துறை கருதிவந்துள்ளார் என்பதை அவரது மேற்கண்ட
அத்தோடு,
"தெய்வ விதிக்குப் பரிபூரணமா சாஸ்திர விதிகளையும் நாட்டு வி சீர்த்திருத்திக்கொண்டு வந்தால்
என்ற தமது நோக்கத்தையும் பாரதி ஞ
உலகியல் ரீதியாகப் பாரதி நம்பிக்ை உலகியல் வாழ்வின் துன்பங்கள் தொலைந்து உள்ளத்து நம்பிக்கையும் ஆத்மீக அடிப்படைய அவரது கூற்று நிலைநிறுத்துகின்றது.
"துன்பமே இயற்கை யெனும் சொல்லை மறந்திடுவோம் இன்பமே வேண்டி நிற்போம் யாவும் அவள் தருவாள்'
K8řišý šůýu

பகுதியை இதற்கு ஒரு சோற்றுப் பதமாகக்
க இந்தியாவின் க ஊறிக்கிடக்கிறது.
அனுஷ்டானத்தில் பரிபூரணமான ஷம்பூர்ணமான புடையது”
யிலேயே தங்கியுள்ளது என்பதைப் பாரதி கருத்து தெளிவாக விளக்கிக் காட்டுகின்றது.
க உட்பட்டு, விதிகளையும் மேன்மேலும் புத்திசாலித்தனமாகச் , மனுஷ்ய ஜாதிக்கு சேஷமமுண்டாகும்”
நானரதத்தில் வெளிப்பிடுத்தியுள்ளார்.
க உணர்வு நிரம்பப் பெற்ற பெருங்கவிஞர்.
, நன்மைகள் பெறவேண்டுமென்ற பாரதியின் பிலேயே அமைந்துள்ளது. இதனைப் பின்வரும்
கலாநிதி துரை. மனோகரன,
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
-2> - 57

Page 90
பொலநறுவைக் கால ெ
K9üuri Luquoğ6oji q9TuQüru6oL
அநுராதபுர காலத்தை அடுத்து இலங் இடம் பொலநறுவையாகும். மூன்றாம் அக்போத கி.பி. 628 முதல் ஆண்டு வந்தான். பத்தாம் நூற வட பகுதியையும், பொலநறுவையையும் கைப்ட அதற்கு ஜனநாத மங்கலம் எனப் பெயரிட்டன பிரிவின் இப்பகுதியினைக் கொண்டு வந்தனர்.
சோழப் பெரு மன்னர்கள் தமது நிர்வா அந்தணர்கள் பல்வேறு தொழிலாளர்கள் முதல அவர்களின் வழிபாட்டின் பொருட்டு பல்வேறு சிவன் கோயில்களும் ஐந்து விஷ்ணு கோ அக்கோயில்கள் சுற்றுப் பிரகாரங்களையும் அவற்றி கொண்டனவாக அமைந்திருந்தன. அவை பல எழு நடைபெறும் ஆலயங்களாகவும் அமைந்திருந் அழிபாடடைந்த நிலையில் தொல்பொருள் சின்ன சிற்பங்களும், படிமங்களும் இதனை உறுதி சிற்பங்களும் படிமங்களும் சிவன், உமை, வி வடிவங்கள் சப்தமாதர்கள் என்னும் வகையில்
இங்கு ஏழு நடராசப் படிமங்களும், சோமஸ்கந்தப் படிமங்களும் (09) உமையின் சமயகுரவர் அப்பரது படிமங்கள் இரண்டும் (2) ஞ நாயனார் படிமங்கள் மூன்றும் (3) மாணிக்கவாசக படிமம் ஒன்றும் (1) சண்டேஸ்வரர் படிம கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.
எமக்குக் கிடைக்கும் நாயன்மார் படிமங் நோக்கில் ஆராய்வோம்.
சைவமும், சைவசித்தாந்தமும் திருத்ெ ஒரு சாதனையின் பாற்பட்டதென்றே கொள்கின் மத்தியில் எடுத்துச் சொல்வதிலும் அதன் & பெரும் பங்கு வகித்தார். அவர் திருத்தொ நாயன்மார்களின் சிறப்புக்களை வெளிப்படுத்தி
பாடும் பொழுது,
<(இந்து தரு

l6.J65š 56UůI UIUQuDilljósi யாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பு
கையின் பிரதான இராசதானியாக விளங்கிய தி மன்ன்ன் இப்பகுதியினை இராசதானி ஆக்கி bறாண்டில் சோழப்பெரு மன்னர்கள் ஈழநாட்டின் பற்றி தமது ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தனர். t. தமது மும்முடிச் சோழ மண்டல நிர்வாகப்
கத்தின் பொருட்டு பிரதானிகள், படைவீரர்கள், ானோர்களை இங்கு குடியமர்த்தினர். இதனால் ஆலயங்களை அமைத்தனர். அவற்றுள் ஏழு யில்களும் இன்று இனங்காணப்பட்டுள்ளன. நினிடையே பல பரிவாக தேவ கோட்டங்களையும் ஐந்தருளி விக்கிரங்களைக் கொண்டு மகோற்சவம் தன. சோழராட்சியின் பின் அவ்வாலயங்கள் ங்களாக அமைந்தன. இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட படுத்துவனவாக அமைந்துள்ளன. இத்தகை விஷ்ணு, கணபதி குமரக்கடவுள், அடியார்கள்
காணப்படுகின்றன.
வடுகபைரவமூர்த்தம் ஒன்றும் (1) நாலு (4) படிமங்களும் ஒரு (1) கணபதியின் படிமமும் ானசம்மந்தரின் படிமம் ஒன்றும் (1) சுந்தரமூர்த்தி 5ர் படிமம் ஒன்றும் (1) காரைக்கால் அம்மையார் ம் இரண்டும் (2) இலட்சுமி ஒன்றும் (1)
வ்களும் அப்பரின் படிமத்தினை கலா விமர்சன
தாண்டு செய்து வழிபட்ட அடியார் பக்தியினை றன. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், பத்தனை மக்கள் Fாதனையையும் பயனையும் விளக்குவதிலும் ண்டர் தொகையைப்பாடி அறுபத்தி மூன்று மக்களை ஆற்றுப்படுத்தினார். அதில் அப்பரை
oth - 2005) 58

Page 91
"திருநின்ற செம்மையே செம் திருநாவுக் கரையன் தன் அ
எனப்பாடுவதும் அப்பரின் சாதனை கொண்டிருந்த பக்தியினையும் ஈடுபாட்டினைய
பல்லவ காலத்தில் இறைவனின் இருப் உணர்த்தியவர் அப்பர். அவர் இறைவன் “இ என்னும் இலட்சியத்துடன் "நாமார்க்கும் குடியெ தமிழோடு இசைபாடுதலையும் உழவாரத்தொ பக்தி இயக்கத்தை நடத்தினார். அதன் மூலம் அவர் சாலோக முத்தியினைப் பெற்றார்.
வேதாகமங்களைக் காட்டிலும் இறை பாடி இறை இருப்பையே வெளிப்படுத்தியவ மொழி என நிரூபித்தார். ஆலயங்களில் இறைவ செயலில் காட்டியவர். அற்புதங்களை நிகழ்த்தி மன்னர்களதும் மக்களதும் மனதைக் கவர்ந்த இத்தகைய இறையாளனை பாடுவதும் பணி உணர்ந்து பல்லவர் காலத்திலே மடங்களும் அப்பர் திருவுருவம் படிமங்களாகவும் சிற்பங்க
UJIUQUOTIñibÓgbub - SPILQUT UUQuDhlbÓbub
பக்தி நிலைப்பட்ட அடியவர்களின் 2 நூல்களிலே விதி காணப்படவில்லை என் படைத்தவருக்குரிய சாதனை பின்வருமாறு பு
(1) மனித சமுதாயத்திற்கு நல்ல பெரியோர்கள், மற்றும் தத்துவ ஞானிகள், துறவி பேரரிஞாகள், பேரரசர்கள், முதலியோர் வணக் உருவங்கள் தமது சிற்பக்கலை மரபில் தனித் தம் உயர்வுக்கு உடலன்றி உள்ளமும் ெ புறத்தோற்றத்தை விடுத்து குறிப்பிட்டதொரு வடிவத்தில் உணர்த்தியும் விளக்கியும் காட்டு
இன்னும் சிறிது விரிவாகக் கூறினா நலன்கள், ஆற்றல் அவர் தம் வாழ்க்கை மூலமாக கலைநயத்தோடு சித்தரித்துக் காட்ட காணும் புத்தர் படிமத்தின் வடிவழகு புத்தரின்
இந்து தரு

மையாகக் கொண்ட யார்க்கும் அடியேன்”
ைெலயையும், அச்சாதனை நிலையில் சுந்தரர் ம் புலப்படுத்தி நிற்கும்.
பையும் அவனது தொழிற்பாட்டையும் உலகிற்கு றைவன் சிவமாக்கித் தன்னை ஆள வேண்டும்” Iல்லாம்” என்னும் துறவு நோக்குடன் வாழ்ந்தவர். ண்ைடினையும் தனது சாதனமாகக் கொண்டு ஒரு
மக்களை இறைவன் பால் ஆற்றுப்படுத்தினார்.
வனுக்கு மிகுந்த பிரிவுடைய தேவாரங்களைப் . இதன் மூலம் தேவாரங்களை இறைவனின் பன் உறைந்திருந்து அருள்பாலிப்பவன் என்பதை பவர். அற்புதங்கள் நிகழக் கருவியாக இருந்தவர். வர். சைவம் வளரத் தன்னை அர்ப்பணித்தவர். வதும் போற்றுவதும் சைவர் பணி என்பதை பந்தல்களும் தோன்றின. சோழர் காலத்தில் ளாகவும் செதுக்கப்பட்டன.
உருவங்களை அமைப்பதற்கு சிற்ப சாஸ்த்திர பர். கலை விமர்சகர்களாயினும் இவற்றைப் n)ULI(65516)f.
வழி காட்டி அதனை மேம்பாடடையச் செய்த கள் சமயக்குரவர்கள், புலவர்கள், கலைஞாகள், 5த்துக்குரியவர்கள். இத்தகைய பெரியோர்களின் தொரு முறையிலே இயற்றப்படுகின்றன. மனிதர் பரும் காரணமாகையால் மனித வடிவத்தின்
மனிதனின் குணநலன்களையே செய்யப்படு வதே மரபு.
ஸ், குறிப்பிட்ட பெரியவரின் இனம், தொழில், இலட்சியம், சேவை ஆகியவை வடிவத்தின் ப்பெறும். இதனையே அழகென்பர். இன்று நாம் இயற்கையான புற அழகல்ல. அது யாதெனின்
Inih - 2005> 59

Page 92
புத்தர் தம் அகவழகின் புறத்தோற்றமே. ( வேண்டுமேயன்றி, கடவுட் படிமங்களில் காணப்ப( புகுத்துவதில்லை.
இவ்வடிப்படையில் தான் சைவ, வைன போன்ற மதத் தலைவர்களின் படிமங்களையும், படிமங்களையும் சிறப்பு வாய்ந்த ஆண்,பெண் பா
அத்தகைய கருத்தை ஆதாரமாகக் ெ ஆகியோரின் படிமங்களையும் செய்வதற்குரிய ஆகம நூல்களே வகுத்து நோக்குகின்றன. (சி
சிவனடியார் படிமங்கள் பின்வரும் அடிப்ட அடைந்த மெய்யடியார்களின் முத்தி நிலைtை வேண்டும். இம் முத்தி நிலைகள் நான்கு வை
1 dist(86) Tasujib
2 சாமீபம்
3. சாரூபம்
4. &FITuLøgu 1LD
மேற்கூறப்பட்ட நான்கு நிலைகளைக் நன்கு மனங்கொண்டு, அவரவர்க்குரிய நிலையிை அவரவர்க்குரிய சின்னமாக அளித்து, இவர் த
மேற்கண்டவற்றை அடிப்படையாகக் கெ தாள அமைப்பிற்கு ஏற்றவாறு படைக்கப்பட ே
சாலோக்கிய படிமமும் உத்தப 2 சாமீயப்படிமமும் அதம தச த 3. சாரூபய படிமமும் மத்திம தச 4 சாயுச்சிய படிமமும் உத்ததக
படைக்கப்பட வேண்டும்.
αυ/τίίύι υψωΜ3
பொதுவாக படிமங்களைச் சிற்பியானவ கொண்ட படிமத்துக்கு அமைவாக தியானத் தியானமந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று இறைவனைக் கண்டவர்கள். இறைவனோடு
<(இந்து தரு

மலும் மனிதனை மனிதராகவே காட்டுதல் ம் கலையுத்திகளை இத்தகைய உருவங்களில்
வ சமய குரவர்களின் படிமங்களையும் புத்தர் அகத்தியர், தொல்காப்பியர் போன்ற நூலாசிரியர் லோரின் படிமங்களையும் இயற்றுதல் வேண்டும்.
|காண்டே சிவனடியார்கள், திருமால் அடியார் இலக்கணங்களையும் அளவு முறைகளையும் ற்பச் சென்நூல் பக்.203)
டையில் படைக்கப்படல் வேண்டும். இறைவனின்
ப மனங்கொண்டு அப்படிமங்களை படைத்தல் கப்படும்.
கருத்தில் கொண்டு, அடியவர் வரலாற்றினை ன உணர்ந்து, தொழில் வகைக் கருவிகளையும் ம் படிமங்களை இயற்றுதல் வேண்டும்.
5ாண்டு அடியவர்களின் படிமங்களை பின்வரும் வண்டுமென்று சிற்ப நூல் குறிப்பிடும்.
) நவதாளத்திலும் ாளத்திலும்
தாளத்திலும்
தாளத்திலும்
ன் வடிக்கும் பொழுது அவன் தான் எடுத்துக் தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அப்பொழுது ம் சிற்ப நூல்கள் குறிப்பிடும் மெய்யடியவர்கள் உறைபவர்கள், இறைவனைப் போன்றவர்கள்
sh - 2005) 60

Page 93
எனவே மெய்யடியார்களை படைப்பது ஒரு ச தியான மந்திரங்களும் போதுமானதாயில்லை பெருமையை நினைத்து, அவர் வசமாகித் தம வகையில் குறிப்பாக வாக்கினாலும் எழுத்தினாலு பேரறிவுடையாரெவரும் உணர்ந்து இன்புறுமாறு கலை மரபினர். அதற்கு எடுத்துக் காட்டாக பின் எடுத்துரைப்பர்.
“ஐந்துபேர் அறிவுங் கண்களே அளப் பருங் கரணங்கள் நான் சிந்தையே ஆகக் குணம் ஒரு திருந்து சாத் துவிகமே ஆக இந்துவாழ் சடையான் ஆடும் , எல்லையில் தனிப்பெருங் கூத் வந்தபேர் இன்ப வெள்ளத்துள் மாறிலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்த (Garaşsa$yp/rri 61 uŵrwy ug.
49ιαιτωαυύδφυριτατώ
அப்பர் உழவாரத் தொண்டினையும் யா
அடைந்தார் என்பது சமய நூல் மரபு அவ்வை படைக்கப்பட வேண்டும் என்பது சிற்ப நூல் ம
உச்சம் தலை 10' முடி இறுதிவரை 3.0' 8660óTLDLLüb 40' மூக்குப்புடைமட்டம் 40' மேவாய் மட்டம் 4.0'
g5T60)L 0.4' கழுத்து மட்டம் 3.4' LDTsĩL LDL LLb 12.0** தொப்புழ் மட்டம் 12.0** குறிமட்டம் 12.0' தொடை நீளம் 24.0’ முழங்கால் நீட்டு 40' முழங்கால் நீளம் 24.0' தாள் 40'
112.0'
<(இந்து தரு

ாதாரண மனிதர்களுமல்ல இறைவன் பற்றிய . ஆயினும் இறைவனது திருவுருவங்களின் து மெய் மறந்து நின்ற நிலையை குறிக்கும் றும் உணர்த்தற்குரிய அப் பேரின்ப நிலையினை இத்திருவுருவம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பர் வரும் பாடல்களையும் அது போன்றவற்றையும்
கொள்ள
கும்
மூன்றும்
ஆனந்த தின்
திளைத்து
99
TT
ராணம் தருத்தார் கொண்ட புராணம் 106)
த்திரையையும் மேற்கொண்டு சாலோக முத்தி கயில் அப்பரின் படிமம் உத்தம நவதளத்தில் ாபு உத்தமகலதாளம் பின்வருமாறு அமையும்.
61

Page 94
சிபாலநறுவையில் கண்டெருக்கப்பட்ட அப்
இதன் உயரம் 1 அடி 7 அங்குலம் பத்மாசனத்தின் மேல் அதியங்க நிலையில் கா: கைகளில் உழவாரப்படையேந்தி அதனை இட ஸ்தான கோலத்திலுள்ளார்.
உடல் மெலிந்து கைகள் சுருக்கி, இரு ( ஆரமும் இரு அட்ச மாலையும் தரிப்பவராய், த அற்ற நீண்ட காதுகளைக் கொண்டவராய், மரவ அணிகலன் தரித்தவராய், கூப்பியகரமும், அரைப் ஞானியாய் அவர் தோற்றம் காட்சி அளிக்கின்
இப்படிமம் சோழர்காலத்தில் எழுந்த ஒ ஈழநாட்டில் வெண்கல படிமங்களுள்ளொன்றாக தலைசிறந்த வெண்கலப் படிமமாகவும், க குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்படிமம் சோழர் காலத்தில் சிற்பங் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. அத்துடன் சோழர் சிறந்ததொன்றாகவும், ஈழநாட்டில் காணப்படும் தன விளங்கி, தமிழர் பண்பாட்டினதும் சைவ, சைவசி உறுதிப்படுத்தி நிற்கின்றது எனலாம்.
<(இந்து தரு

பரிண் படிமம் பற்றிய இலட்சணங்கள்,
இப்படிமம் பத்திராசனமாகிய பீடத்திலுள்ள ஸ்கள் மெலிந்தவையாய் இவை சற்றே விரித்து த்தோழுடன் இணைத்துக் கொண்டும் நிற்கும்
முழங்கைகளில் அம்ச மாலையையும் கழுத்தில் லையில் மாலையை அணிந்தவராய், தோல்கள் ரி ஆடை தரித்தவராய், அரைப்படிகை போன்ற பட்டிகை இறைநாட்டமும் உடைய பதியாளராய்,
Bg5l.
ப்பற்ற வெண்கலப் படிமங்களில் ஒன்றாகவும், வும் ஈழநாட்டின் வெண்கலப் படிம வரலாற்றில் லாவிமர்சகர்களால் போற்றப்படுவது இங்கு
பகளின் கலை உணர்வையும், ஆற்றலையும்
கால வெண்கலக் கலைப் படைப்புக்களுள் லை சிறந்த வெண்கலப் படிமங்களில் ஒன்றாகவும் த்தாந்தத்தினது இருப்பையும், நிலைப்பேற்றையும்
பேராசிரியர் இரா. வை. கனகரத்தினம், தமிழ்த்துறை, (இந்துப்பண்பாடு) பேராதனைப்பல்கலைக்கழகம்,
பேராதனை.
Imm – 2005> 62

Page 95
L nutDIDLI
அருணகிரி நாதர் உருகி
திருவடி தந்தனன் தீந்த
கருணைவ டிவழகன் கல்
குருவடி வானவன் கொg

iulu. G7
ப் புகழ்பாட
மிழ் உண்டனன்
பியுக வரதனாம்
ஞ்சு தமிழ்ப்பருகக்
- ந. வீரமணி ஐயர் -

Page 96


Page 97
குன்றத்து வேலனே
வண்ணமலர்ப் பாதங்கள் வணங் திண்ணமாய் அருள்தந்து திகழ்ந் எண்ணத்தில் நித்தமும் உருகிடு கண்ணுக்குள் இமைபோலக் காத்
குறிஞ்சியின் எழில் மலை நிரந்தரமான இன்பம் உ6 வரந்தரும் இறைவனாய்
வழிதரும் கடவுளே வழிக
மகாவலியின் சலசலப்பில் மகிழ் மலையினில் உறைந்திருந்து நீ
உலாவரும் கோலத்தில் கண்குள உனது திருவுருவம் உரைத்திடும்
வள்ளியோடு தெய்வானை துள்ளிவரும் அடியாரின்
அள்ளியே பொருள் வழா வெள்ளிமயில் வேலனாய்
<(இந்து தருமம்

குறிஞ்சிக் குமரா!
கிடும் அடியார்க்குத் திடும் வேலவனே! ம் பக்தர்களை திடும் நாயகனே!
Uயில் கொலுவிருக்கும் குமரனே ரைத்திடும் காவலனே மயில்மிசை முருகனே காட்டு வாழ்விலே.!
ந்திடும் பேராதனையில் செய்யும் அற்புதங்கள் ரிர அருள்புரியும்
சொற்பொருள்கள்.!
ா வடிவழகு முருகனுடன் துயர் துடைத்து அருள்கொடுக்க ங்கும் அன்பர்களின் கருணையினால் வீற்றிருக்கும் குறிஞ்சிக்குமரனே.!
அளவை கலைக்கரன் எஸ். சுதாகரன், மூன்றாம் வருடம், பொறியியற் பீடம்.
2005) 63

Page 98
குறிஞ்சிக் கே
விநாயகர்
ஓங்கு மலைக் கந்தானை பதிய தாங்கரிதான மிறை மிடற்றிடும் மாங்கனி நீயென பகன்ற - மான தாங்கும் வயிற்றினனே ஏற்பாய்
58Laffi
ஆத்தாள் இடம் சேர்த்து - கம6 பூத்தாளை தூக்கி நற்றொனி ே சேர்த்தாட்டி வருமொலி செவிசா பார்போற்றும் மாத்தானே சரண்
உமையாள்
கள்வண்டுறை கார்குழலாள் அடி எள்மனம் கறையிற்சிக்குண்டு த தள்ளாடா வண்ணம் அள்ளி அ கொள்ளப் பூவைத்தாள்சரண் உ
திருமால்
மாலவனே கரியநிற தோல் சேர் நீலமாகடலுறையும் பாம்பணை
மாயவனே ஆயர் குல கொழுந் சேயவனே உன்னையே என்னா
குறிஞ்சியான்
முருகப்பா தருமப்பா உன் அரு திருமால் மருகப்பா நீ கறுப்பா
அருவருப்பா தயையுடன் அருள பருகப்பா நெருப்பாலுருகியானளி
<<igliesin

காலங்கள்
|றை தம்பி - கந்தனையே 3)6]ulb
இக்கவி
லனய இடம் சர் உடுக்கை ய்த்து கூத்தாடும் புகுந்தேன்
டிபணிந்தோர் விதவித்து ருள் சொரியும் உனக்கே
காவலனே பள்ளிகொண்ட தாயுதித்த
வி சிந்திக்கவே
ளை என் அருகப்பா சிவப்பா - என்மேல் ப்பா உன் உருவப்பா - சற்றே ரிக்கும் இச்சருகுப்பா
ih-2005> 64

Page 99
வானினம் மலர்தூவ மாவினம் ம கீழினம் மருங்கு சேர்க்க ஆவின பூவினம் பெருமைகொள்ளும் கார் தேவகுஞ்சரி கரம் சேர்த்தாள் சு
நினைப்புறத்தே காவல் செய்த 1 வனப்புறத்தே மானினமிலை குை முனை வேல் முருகன் மனம் பற மனைப்புறத்தே அணிசேர்த்தாள்
மஞ்சுதவழ் வெற்புமுனை உறை நெஞ்சு நிறை கொஞ்சி விளைய
கெஞ்சுமடியவர் ( அஞ்சேல் என அ
குறிஞ்சிச் சுந்தரனே சுபமிகயிவா நெறிசெய்வாய் குவலயத்தை - !
அறிந்து சரண் ட வறிதீர்ப்பாய் என்
சந்திரன் இந்திரன் வந்த துந்துபி மேள ம தஞ்சமென்றடியவர் நெஞ்
குஞ்சர கணபதி உமை நடராஜன் மங்கல மாலவன் கூடவே நவகோள் பைரவன் கூட
சுந்தர முருகன் நேராம் கலைப்பதியெம்
பேராதனை பள்ள
<(இந்து தருமம்

ங்களம் முழுங்க - மூன்றாம் மும் துதிபோற்ற
குழலாள்
ந்தரன் பால்
Dலைக்குறத்தி ற தீர் - பூவை வள்ளி நித்தாள் காலத்தால் முருகன் பதியே
ந்து
ாடும்
குறைக்கெல்லாம் }:Uu ILD6slds(5tb
I
d 6060
குந்தோர் தமது றென்றும் காலத்தே
னம் செய்ய ந்திரம் முழங்க சு விம்மி வெந்துயர் கடிய ம் செய்திட
முருகு செய்திட இருந்து சுயாட்சி நடாத்தும் - கண்டி ரி நீடு பெறவே
வே. சனாதனன், மூன்றாம் வருடம், பொறியிற்பீடம்.
-2005> 65

Page 100
Sectjбr urfanumru
இந்துமா சமுத்திரத்தின் நித்தில மத்திமா நகரதனின் பேராதனை
வந்துதித்த வேலவனே குறிஞ்சிை தந்திடுவாய் உனதருளை சமாத
வண்ணமயில் மீதினிலே வள்ளியோடு தெய்வயான கண்ணிமைக்கும் பொழு மண்ணுதித்த மாந்தர்கை
அன்னை பராசக்தியவள் பெற்றெ அண்ணலுடன் மாங்கனிக்காய் ே குன்றின் மேலேறிக் குடியமர்ந்தா என்றும் உன்சுடர் ஏற்றி அருள்
ஆறுமுகம் கொண்டே நீ மாறுமுகம் கொண்டு வந் ஏறுமயில் வாகனமாய் மு கூறுமடியார்கள் வினை
போர் என்ற சொல்கூட இனிவேன ஊர்விட்டு ஊர் சென்றே பட்டவி ஈர்எட்டுத் திசையாவும் உன்னருe பார் எங்கும் நலம்வாழ அருள் L
<(இந்து தருமம்

கதிர்வேலா
த்து இலங்கையிலே மண்ணில்
}JTUp குமரேசா ானம் நிலைத்திடவே
வேல்முருகா நீயமர்ந்து னை அருகிருக்க நடுவமர்ந்து தினிலும் உன்னுருவம் நீ காட்டி ளக் காத்தருள்வாய் குகனேசா
3டுத்த உத்தமனே பாட்டியிட்ட வித்தகனே ய் குமரா - நீ புரிவாய் சிவபாலா
அவதரித்தாய் வேல்முருகா 5தே மணம்புரிந்தாய் வள்ளியை - நீ pருகா நீ வேல்தாங்கி தீர்த்திடுவாய் மால் மருகா
ன்டாம் நம்செவிக்கு னை போதுமப்பா ளை நீ பரப்பி புரிவாய் கதிர்வேலா
மாதங்கி பாலசுப்பிரமணியம் மூன்றாம் வருடம், விலங்கு மருத்துவ பீடம்.
1-2005> 66

Page 101
நாம் ஏன் விளக்
பெரும்பாலான இந்து இல்லா ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது. சில வீடுகளில் உதயம் மற்றும் அஸ்தமன நேரங்களிலும் சில சில வீடுகளில் அகண்ட தீபமாகவும் ஏற்றப்படுகி பின்பே ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. அந்நிகழ்ச்சி
ஒளி என்பது ஞானத்தையும், இருள் பகவான்என்பவர் "பரமஞானம்” அதன் மூல ஒளியும் ஆவார். ஆகையால் தீபத்தை இறை இருளை அகற்றுவதைப்போலவே ஞானம் அஞ பெரும் செல்வம் ஞானம். வெளியுலக வாழ்க்ை மிகச்சிறந்த செல்வமாகக் கருதி விளக்கேற்றுவ
நாம் ஏன் மின்சார விளக்கை ஏற்றக் ஏனெனில் நம்முடைய சம்பிரதாயமான எண்ணெ மேலும் சில சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளன. எண்ெ அல்லது எதிர்மறையான செயல்களைக் குறிக்க ஆன்மீக ஞானத்தினால் விளக்கை ஏற்றும்போது அகங்காரமும் எரிந்து விடுகிறது. தீபத்தின் ஒளிய போல் நாம் கற்கும் ஞானமும் நம்மை மேன் செல்வதாக இருக்க வேண்டும்.
விளக்கை ஏற்றும்போது நாம் இவ்வ
தீப ஜயோதி பரம்ரம்ப தீப சர்வ தமோபஹா தீபேன சாத்தியதே ச தீப நமோஸ்துதே
“சந்தியா வேளையில் ஒள
“இந்த ஒளியே "அஞ்ஞானம் என்னும் இருளை வாழ்வில்
<(இந்து தரு

ர ஏற்றுகின்றோம்?
பகளில் தினமும் கடவுள் முன்னால் விளக்கு சந்தியா நேரங்களிலும் சில வீடுகளில் சூரிய வீடுகளில் எந்தநேரமும் எரிந்து கொண்டிருக்கும். ன்றது. எல்லா சுப நிகழ்ச்சிகளும் விளக்கேற்றிய முடியும்வரை அது எரிந்து கொண்டிருக்கும்.
என்பது அஞ்ஞானத்தையும் குறிக்கின்றது. தாரம் மற்றும் எல்லா விதமான ஞானத்தின் வனாக நினைத்து வணங்கப்படுகின்றது. ஒளி ந்ஞானத்தை விலக்குகிறது. நம்முள் இருக்கும் கையில் சாதனைகள் புரிய வைப்பதும் இதுவே. தன் மூலம் ஞானத்திற்கு தலை வணங்குகிறோம்.
கூடாது? அதுவும் இருளை அகற்றுகின்றதே? ாய் ஊற்றி ஏற்றும் விளக்கிற்கு ஆன்மீகமாகவும் lணய் அல்லது நெய் நம்முடைய “வாசனாக்கள்” திறது. திரி என்பது அகங்காரத்தைக் குறிக்கிறது. "வாசனாக்கள்” மெதுவாகக் கரைந்து, இறுதியில் பானது எப்போதும் மேல் நோக்கியே எரியும்.அதே மேலும் உயரிய நோக்கத்திற்கு அழைத்துச்
ாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.
DT
s3ft ாரம் சந்த்யா
ரியை நமஸ்கரிக்கின்றேன்”
பரம ஞானம்” ) முன்னேற்றத்தை அளிப்பதும் இதுவே"
ந. ஜசீவன், முதலாம் வருடம், விலங்கு மருத்துவ பீடம்.
Infh-2005> 67

Page 102
மன்னிக்க ே
அனாதைகளுக்காக, அப்பாவிகளுக்காக, ஏன உலகத்திலே வாழுகின்ற ஒரே ஒரு உயிரிக் நானாகிய உன் அடியாள் எழுதிக் கொள்வது எம் பாரம் சுமந்தாலும், நீ நலமாய் வாழ்கிற இங்கு மழை பெய்யாவிடினும், பூமியின் ஒவ் நனைந்தபடியே தானிருக்கின்றது - இரத்தம், நீ எதிர்ப்பார்ப்பதெல்லாம், சிலை செதுக்கிப் பூமாலை சாத்தும் கரங்கள் பாமாலை பாடும் உதடுகளையும் அல்ல; பிறருக்கு உதவும் கரங்களையும், பிறர் சுமை சுமக்கும் தோள்களையுமே - என மறந்தோர் இன்னும் இங்கு வாழத்தான் செய்
மேலும், உலகத்தோர் சார்பாக ஒரு விண்ணட் மன்னிப்பாய் என்ற நம்பிக்கையோடு! நீ ஊன்றுகோல் தந்தபோதெல்லாம் ! சக்கர நாற்காலி கேட்டோம்! சக்கர நாற்காலி தந்ததற்கு நன்றி ெ ஒற்றைப் பாதத்தையேனும் தரும்படிச் ஒற்றைப் பாதம் கிடைத்தபோது இரட் கொடுக்குமாறு வேண்டினோம்! இரண்டு பாதங்களும் கிடைத்தபோது எனப் பரிதவித்தோம்! இன்று நடந்து போகத்தந்த பாதங்கள் பறந்து போக இரு சிறகும் கேட்கின் ஒரு நாளில் கூட உன்படைப்பிலே ந குறைகளையே கண்டதற்கு ஒரு தட எப்படி வாழ்ந்தாலென்ன “இப்படியாவ

வணிடுகிறோம்
ழகளுக்காக
65,
l;
ாய் என நம்புகிறோம்.
வொரு மூலைகளும்
கண்ணிர், இரத்தக் கண்ணிர்த் துளிகளால்
D6"Tu quib,
ன்பதை கிறார்கள்!
பம் எழுதுகிறேன் - நீ
இதுபோதாதென்று
சால்ல மறந்துவிட்டு, 5 கோரினோம்.
டைப் பாதங்களும்
, காலில் மாட்டிக்கொள்ள பாதணி இல்லையே
ர் போதாதென,
றோம்; ைெறவு காணவில்லைத் - தவிர, வை மன்னித்துவிடு இறைவா! து வாழ்கிறோமே”
inth - 2005) 68

Page 103
என்பதற்காக நன்றி சொல்ல மறந்துவிட்ே மனமிரங்கி மன்னித்துவிடு இறைவா! எம்மைப் பற்றிச் சிந்திக்கும் உம்மைப் ப எம்மின் பாரங்கள் முழுவதையும் உம்மை நாம் நிம்மதிப் பெருமூச்சு வாங்கியதற்கு மன்னித்துவிடு இறைவா! இப்போது மரணம் தந்தால் கூட மனப்பூர்6 ஏற்றுக்கொள்கிறோம்;
ஏனெனில், எம்மில் எவருக்கு, எதை, எப்ே திர்மானிக்கும் உரித்துடையவன் நீ மட்டுப
இப்படிக்கு
உலக மே
‘வாழ்க்கை
Kèk Sunrh -

-Tib.
1றிச் சிந்திக்காது, ச் சுமக்கச் செய்து
ഡ്ര, ഗ്രബ്
MLDITư]
பாது. எங்கு தரவேண்டுமென்பதைத் ன்றோ!
உன் படைப்பில் வெளியாகி, )டையில் அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கும், * நாடகத்தின் கதாபாத்திரங்கள்.
பெ. தேவப்பிரியானி 6163Fuu lub (2003/2004), பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
2S> 69

Page 104
அன்பினி நிலைய
குணம்குறி கடந்த என்றும் உள்ள சொ தத்துவமே அன்பு எனப்படும். அன்பானது அறிவு கனவு நினைவில் பிரதிபலிப்பல்ல. இது எல்லா அன்பை சொல்லாலும், பொருளாலும் வர்ணி இயலாது. அன்பிற்கு உருவமில்லை. அது செ
அன்பே கடவுள் தெய்வீக அன்பு முழுை பொறிகள் இறைவன் எல்லா உயிர்களையும் மீதும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். அன்பிருக்கும் இடத்தில் சத்தியம் இருக்கிறது. சத்தியம் இருக் இருக்கும் இடத்தில் இறைவன் இருக்கின்றான்.
இறைவன் எம்மீது பொழியும் அன்பு காட்டும் அன்பு பக்தி எனப்படும். உயிர்கள் எம்மிடத்தில் பக்தியும், இரக்கமும் இருந்தால் வாழலாம். தூய உணர்ச்சியின்திறன் பக்தி 6 அளவிற்கு அன்பு அல்லது பக்தி ஊற்றெடுக்கிறது அன்பு ஆனந்தமாக பரிணமிக்கின்றது. ஆனந் நாடியே உயிர்கள் வாழ்க்கையில் பற்று வைக் கணப்பொழுதும் வாழ்ந்திருக்கமாட்டாது.
அவதார புருஷர்களும், இறைதூதர்களு மீதும் மிகுந்த அன்பு காட்டினார்கள். ஞாலத்தில் உள்ளங்களிலும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற காட்டுகின்றது. அதுபோல் ஜீவன் உயிரோடு இ பிரமானம். கடவுள் பால் அன்பு கொள்ளும் அ அறியும் அளவிற்கு எமக்கு அன்பு அதிகரிக்கி உலகமோ கனதியானதாகும். இத்தகைய அ இவ்வையகத்தில் வாழ்வாங்குவாழ்வோமாக.
ஓம் இறைவா நீ எல்லையற்ற நீ எல்லையற்ற வீர்யம் எனக்கு நீ எல்லையற்ற வலிமை எனக் நீ எல்லையற்ற ஊக்கம் எனக் நீ எல்லையற்ற வீரம் எனக்கு ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி!
<(இந்து தரும

து உயர்நிலை
ல், எண்ணம், செயல் இவற்றைக்கடந்த பிரேம பூர்வமான பயிற்சியல்ல. மனோதத்துவமல்ல, ஜீவராசிகளினுடைய உயிர்த்தத்துவம் ஆகும். $க இயலாது. அன்பை விபரித்துரைக்கவோ யற்படும் பொழுதுதான் அதை காணமுடியும்.
மயாக சுயநலமற்றது. அனைவருமே தெய்வீகப் நேசிப்பதைப்போல் நாமும் எல்லா உயிர்கள்
இடத்தில் அமைதி நிலவும். அமைதி உள்ள தம் இடத்தில் ஆனந்தம் இருக்கிறது. ஆனந்தம்
திருவருள் எனப்படும். நாம் இறைவன் மீது மீது செலுத்தும் அன்பு இரக்கம் எனப்படும்.
இறைவனின் திருவருளை பெற்று சிறப்புடன் எனப்படும். கடவுளுடைய மகிமை விளங்கும் து. அன்புடைய உயிர் இறைவனிடம் கவரப்படும். தமே பரமாத்மாவின் உருவம். ஆனந்தத்தை $கின்றனர். அன்பு இல்லாவிட்டால் உயிர்கள்
ம், ஞானிகளும், புலவர்களும் எல்லா உயிர்கள் ன் மீது அன்பு கொண்டவர்களே இன்று எல்லா ார்கள். சூரியன் இருப்பதை சூரிய பிரகாசம் ருக்கின்றான் என்பதற்கு அவனுடைய அறிவே அளவு நாம் கடவுளை அறிகின்றோம். அவரை றது. அத்தகைய அன்பே இன்ப ஊற்றாகும். புன்பை எல்லா உயிர்கள் மீதும் பொழிந்து
ஆற்றல் எனக்கு ஆற்றலைக்கொடு 5 வீர்யத்தைக்கொடு கு வலிமையைக்கொடு கு ஊக்கத்தைக் கொடு வீரத்தைக்கொடு
ஆக்கம் : சி. சிவசீலன், விஞ்ஞான பீடம்.
th. 2005) 7)

Page 105
பதீவி
புகழைப்பாட புனிதன் வரு
புகழிலிடம் தந்து இகமதில்
திகழும் பேராதனைப்பல்
மலையி லமர்ந்து தமிழை

Uv7
GITT
ஆள்வான்
கலையில்
மாந்தும்
- ந. வீரமணி ஐயர் -

Page 106


Page 107
1
T
“குறிஞ்சிச்சா
குறிஞ்சிச்சாரல், பேராதனை சங்கத்தினரால் 2005 ம் ஆண்டு புதிய (01.11.2005) தினத்தன்று மாலை நடாத்தப்பட்டது யாவரும் அறிந்தே
பல ஆசிரியர்களினதும், ப6
இடைவிடாத, ஒரு மாதத்திற்கு மேற் கலாசாரக்கதம்ப நிகழ்ச்சி வெற்றிக
பல்கலைக்கழகத்தில் கல்ல மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் சங்கம், தமிழ்ச் சங்கம், இந்து மா6 வருடமும் மாறி மாறி நடாத்தப்பட் இந்த வருடம் அந்தப்பொறுப்பு எமச் அருள் என்றால் மிகையாகாது.
நிகழ்வுகள் மறைக் கட் அந்நிகழ்ச்சிகளின் நிழல்களை, கை விமர்சனத்துடன் “இந்து தருமம் பதிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகில்
உள்ளே வா
VN
KGigi igu
 
 

N
rrot 2005”
தொகுப்பு: வி. மன்மதராஜன்
ப்பல்கலைக்கழக இந்து மாணவர் கதிரேசன் மண்டபத்தில் தீபாவளி 4.00 மணிக்கு வெகு சிறப்பாக
莎·
ஸ்கலைக்கழக மாணவர்களினதும் பட்ட முயற்சியால் குறிஞ்சிச்சாரல் 5ரமாக நடாத்தப்பட்டது.
வி பயிலுகின்ற வசதி குறைந்த வழங்குமுகமாக சங்கீத நாட்டிய ணவர் சங்கங்களினால் ஒவ்வொரு டு வருகின்றது. அந்த வகையில் க்கு கிடைத்தது, குறிஞ்சிக்குமரன்
படக் கூடாது என்பதற்காக ஸ்ாநிதி. மகேஸ்வரன் அவர்களின் 2005’ வருடாந்த சஞ்சிகையில் ண்றேன்.
ருங்கள். (SF
- - - - - - - - - - - - - - 1
th. 2005)
71

Page 108
கலைத்திட்டங்களு шČLLasmrf upmr6ooroof
(பேராதனைப் பல்கலைக்கழக இந்து ம
குறிஞ்சிசாரல் பற்றிய
பொதுவாகப் பல்கலைக்கழக மாணவ மட்டும் மடங்கிக் கிடப்பவர்கள்; சமூக ஊடாட் கணக்கெடுக்காதவர்கள் என்று கற்பிதமான ச மக்களிடத்திலே நிலவி வருகிறது. இவ்வாற மறுதலிக்கும் வகையில் அமைந்தது.பேராதனைப்
அன்று தீபாவளித்திருநாள் எனினும், கெ நிறைந்திருந்தது. குறித்த நேரத்தில் விழா செல்வி ஆரம்பமானது. இதனைத்தொடர்ந்து “இராக வசந் அந்தச் சூழலுக்குள் ஆஹார்சித்தது. தேர்ந் அவர்களுடைய இராக வசந்தத்தில் வெளிப்பட
'விநாயகர் ஸ்துதி” என்ற பெயரில் இ செவிக்கும் விருந்தளித்தது. உண்மையில் ந முறையாகப் பயின்று அரங்கேறியவர்கள். அத இராக தாளம், பாவங்கள் சுத்தமாக அமைந்திரு பாரதியார் பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன. பல்வே உணர்வு பூர்வமாக நான்கு மாணவர்கள் இசை
இதனையடுத்து நடந்த 'கணேஷ ஸ் முயற்சிகளுக்கு உதாரணமாக விளங்கிய நிகழ்ச்சிதன்மையுடையனவாக அமைந்தமை உதவி விரிவுரையாளர் நா. மல்லிகா பாராட்டு
“கழுகரசன் காதை' என்ற தலைப்பில் ச நிக்ஷன் சொய்சாவின் நெறிப்படுத்தலில் ஆடப் ஆடலிலும், பாடலிலும் ஒருவரை ஒருவர் மிஞ்சினர் சடாயுவாக ஆடிய எஸ். குககுமரன் இராமனான எ ஆகியோர் பாராட்டுக்குரியவர்கள். உண்மையி அன்றி தேர்ந்த நாட்டுக் கூத்துக் க6ை பிற்பாட்டுப்பாடியவர்களுக்கும், பக்கவாத்தி
<(இந்து தரு

5ds(35 G66f(3u... களின் ஆக்கத்திறன்
ாணவர் சங்கம் கொழும்பில் நடாத்திய சில அவதானிப்புகள்)
ர் என்றால் பொதுவாக பாடத்திட்டங்களுடன் ம் குறைந்தவர்கள்; கலாசார விழுமியங்களை ருத்து நிலை அண்மைக்காலங்களில் பொது ான கற்பிதங்களை வெற்றுக்கோசங்கள் என பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் குறிஞ்சிச்சாரல்,
ாழும்பு புதிய கதிரேசன் மண்டபம் பெரும்பாலும் 1. வை. யோகதர்சினியின் இறை வணக்கத்துடன் தம் என்ற பல்லிய நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை த வாத்தியக்கலைஞர்களுக்குரிய ஆளுமை .ل5-سا
இடம் பெற்ற வரவேற்பு நடனம் கண்ணிற்கும் டனமாடிய நான்கு மாணவிகளும் பரதத்தை தனால் பிசிறுதட்டாது அவர்களது நடனத்தில் நந்தன. தொடர்ந்த தமிழிசை என்ற மகுடத்தில் பறு ராகமெட்டுக்களில் அமைந்த பாடல்களை த்தனர்.
தோத்திரம்' என்ற நடன நிகழ்ச்சி புத்தாக்க து. ஆடலும், பாடலும் நட்டுவாங்கமும் அவதானத்துக்குரியது. இதை நெறிப்படுத்திய 5குரியவர்.
டாயுவதம் என்ற மன்னார்ப்பாங்கு நாட்டுக்கூத்து பட்டது. பங்குபற்றிய மாணவர்கள் அனைவரும் குறிப்பாகச் சீதையாக ஆடிய கிருஷ்ணப்பிரியா ஸ்.சுதாகரன், இராவணனாக ஆடிய இசதீஸ்கரன் ஸ் இவர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களாக )ஞர்களாகவே தம்மை இனங்காட்டினர். யம் இசைத்தவர்களுக்கும் ஒரு சபாஷ!
ih - 2005) 72

Page 109
தாளக்கட்டுக்கேற்றவகையிலும், உணர்வுகளுக்கே போனதும் பார்வையாளரைப் பரவசமடையச் ெ
குறிஞ்சிச்சாரலில் உச்ச நிகழ்ச்சியாக ே தமிழ்த்துறை உதவி விரிவுரையாளர் மா. ரூ சமூக, அரசியல் விமர்சன நாடகம்.
இந்நாடகம் கொழும்புப் பல்க6ை பல்கலைக்கழகங்களுக்குமிடையே நடத்த தட்டிக்கொண்டது. சிறந்த நெறியாளருக்க பெற்றுக்கொடுத்தது.
இன்றிைய தமிழ்ச் சமூகத்தில் புரையோ இளைஞர்களின் சமூகப் பொறுப்புகளையும், அனுதாபத்துடன் பார்த்து குறியீட்டுப்பாங்கில் மு 'கண்ணிர் விட்டே வளர்த்தோம் சர்வேசா இப்பயி பார்வையாளர் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் மீட்டன
இதில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் அனை கனதியை உணர்ந்து நடித்தனர். குறிப்பாக மு. சந்திரகுமாரி, தாதியாக கலக்கிய த.ஜெரின பாராட்டுக்குரியவர்கள். பின்னணி இசை பொ அப்பியது. நெறியாளர் மா.ரூபவதனன் கவனத்து
வெறுமனே சாஸ்திரீய சம்பிரதாயங்களி அல்ல, நவீனத்துவமும் நாங்கள் அறிவோம் சோரவிடாததாயும் அமைந்தது, மேலைத்தேச உலகில் கோலோச்சுகின்ற இசையமைப்பா தெரிவுமுறையில் நிதானமாகப் பாடப்பட்டமை
இவ்விடத்தில் இந்நிகழ்ச்சிக்கான பின் திறனையும் குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. சந்தீப் குரூஸ் உள்ளிட்ட பின்னணி இ6 இசைத்துறையிலும் ஒளிமயமான எதிர்காலம் :
மேற்குறித்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் புறம்பா தலைமையிலும், பிரதம அதிதி (மாவட்ட நீ முன்னணியில் கலாநிதி. வ. மகேஸ்வரனின் கு
<(இந்து தரு

ற்ற வகையிலும் அவர்கள் கூத்துடன் இணைந்து சய்தன.
மடையேறியது போராதனைப் பல்கலைக்கழகத் பவதனனின், "மெல்லித்தமிழ் இனி.’ என்ற
0க்கழகத் தமிழ்ச் சங்கம் அனைத்துப் ய நாடகப்போட்டியில் முதற்பரிசினைத் ான விருதினையும் மா. ரூபவதனனுக்குப்
டிப்போயிருக்கின்ற அரசியல் அவலங்களையும், ஆதிக்ககாரர்களின் அடாவடித்தனங்களையும் ன்வைக்கின்றது. மெல்லத்தமிழ் இனி. நாடகம். ரை கருகத்திருவுளமோ” என்ற பாரதி பாடலை வத்தது இந்நாடகம்.
வருமே தமக்கு வழங்கப்பட்ட பாத்திரங்களின் தியவராக நடித்த க.காண்டீபன் தாயாக வந்த ா, மகளாக வந்த த. அனுஷா ஆகியோர் ருந்தமான இடங்களில் சோகத்தை மனதுள் க்குள்ளாகும் நெறியாளராக மேற்கிளம்புகிறார்.
ல் மாத்திர்ம் நாங்கள் ஆளுமையுடையவர்கள் என்ற வகையிலும் கொழும்பு இரசிகர்களைச்
இசைநிகழ்ச்சி. இன்றைய தமிழ்ச் சினிமா ளர்களது ஜனரஞ்சகமான பாடல்கள் ஒரு பாராட்டுக்குரியது.
னணி இசை வழங்கியோரின் பங்களிப்பையும்
இந்நிகழ்ச்சியை நெறிப்படுத்திய காண்டீபன், சைக்கலைஞர்களுக்கும், பாடகர்களுக்கும் உண்டு.
5 இந்து மாணவர் சங்கத் தலைவர் நந்தகுமார் திபதி - வவுனியா) திரு. இளஞ்செழியனின் றிப்புரையுடன் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகக்
th-2005) - 73 - است

Page 110
குறிஞ்சிக்குமரன் கோவிலில் கடந்த இரண கடமையாற்றிவரும் சிவழறி பா. நித்தியானந்த குறிஞ்சிக்குமர சேவா சிரோன்மணி’ என்ற ட பெருந்தலைவர் கலாநிதி செ.திருச்செல்வம் ஆ பொருளாளர் திரு. சிவராஜசிங்கம் பொன்னாடைடே பட்டதாரி மாணவர்களுடைய மனோவியல்பு, விழுட முதலான பண்புகளில் சிகரமாக இந் நிகழ்ச்சி
ஒன்றைக் கூற மறந்துவிட்டேன். பல இ6 அறிமுகப்படுத்தியது. தமது குரல் வளத்தாலும், செயற்பட்டு ஆண்களும், பெண்களுமாய் மேடை( இதுகூட ஒருவகையில் அவர்களுக்குப் பயிற்சிக்
விரிவுரை மண்டபங்கள், பாடக்கு பயிற்சிப்பட்டறைகள், பரீட்சைகள், ஒப்படைகள் தம்முள் உள்வாங்கிக் கொண்டு எங்களாலும் ஆடு ஈடுபட்டு என்றும் உழைக்கமுடியும் என்ற மாணவ காணமுடிந்தது.
பேராதனை என்ற பல பீடங்கள், மான தமிழ் சமூகத்தைக் கல்விகள் செயற்பாடுகளிலும் என்ற தத்துவத்தை மாணவர்களின் கூட்டு மு மேலதிக செய்தியைச் சொல்லாமல் சொல்லிற்று பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூகத்தின் ஆத்மபல
<(இந்து தரும

ண்டு தசாப்தங்களாகப் பிரதமகுருவாகக் நக் குருக்களின் இறைபணியைப் பாராட்டி பட்டம் அளித்தும் இந்து மாணவர் சங்கப் அவர்களால் பொற்கிளி வழங்கியும், பெரும் பார்த்தியும் கெளரவிக்கப்பட்டார். உண்மையில் மியங்களைப் பேணுதல், பெரியோரை மதித்தல் அமைந்தது.
ாம் அறிவிப்பாளர்களை இந்நிகழ்ச்சி எமக்கு
விடய ஞானத்தாலும் சந்தர்ப்பத்துக்கேற்பச் யேறி இந்நிகழ்ச்சிகளைத் தொடர்புபடுத்தினர். களமே.
றிப்புக்கள், பரிசோதனைக் கூடங்கள், என்ற முழு நேர கல்விசார் நிகழ்ச்சிகளைத் தல், பாடுதல், சித்திரம், கவி ஆயகலைகளில் உத்வேகத்தின் வெளிப்படை இந்நிகழ்ச்சியில்
னவ விடுதிகள் கொண்ட பல்கலைக்கழகம் புறம்பாக ஒன்றிணைக்கும் சக்தி கொண்டது, யற்சியாக நடந்த விழா பார்வையாளருக்கு . உண்மையில் குறிஞ்சிச்சாரல்’ பேராதனைப் )ம், ஆளுமைப்பலம் கூட்டுப்பண்பு.
கலாநிதி. வ. மகேஸ்வரன்.
血-2005> 74

Page 111
WANAUSWANKÖNKÄYNNINN W W 鷲 W 下 *、 T
PANGWENN INGKA 雛
அழகாக அலங்கரிக்
பிரதம
விருந்தினராகக் கலந்து மா.இளஞ்செழியன் உரையாற்றுவை
 
 
 
 
 
 
 
 

கொண்ட மாவட்ட நீதிபதி த படத்தில் காணலாம்.

Page 112


Page 113
குறிஞ்சிக் குமரன் ஆலய பிரதமகுரு அவர்களுக்கு வைத்திய கலாநிதி க் போர்த்துதல்.
ஆலயப்பிரதம குரு கெளரவித்து
 
 

சிவபூரீ பா.நித்தியானந்தக் குருக்கள் சிவஞானம் அவர்கள் பொன்னாடை
து வழங்கப்பட்ட சின்னத்துடன்

Page 114


Page 115

கத்திலிருந்து சில காட்சிகள்

Page 116


Page 117


Page 118


Page 119
சந்திப் குருஸ், பா.காண்டீபன் அ இசைக்கப்பட்ட மேலைத்தேய இசை
 
 

வர்களின் நெறியாள்கையின் கீழ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து சில காட்சிகள்

Page 120


Page 121
இந்து மாணவர் 2004
பெருந்தலைவர் Ց56Ս
பெரும் பொருளாளர் : திரு
தலைவர் GöFe
உபதலைவர் : GolaFe
இணைச்செயலாளர்கள்: செ6 செ6
இளம் பொருளாளர் : செ6
இதழாசிரியர்கள் செ6 செ6
பண்டகமுகாமையாளர்: செ6
நூலகர் செ6
செயற்குழு
உறுப்பினர்கள: செ6
செ6
செ6
செ6
செ6
செ6
செ6
செ6
Y m

- - - - - - - - - - - - - N
சங்க செயற்குழு
2005
ாநிதி செ. திருச்செல்வம்
செ. சிவராஜசிங்கம்
ல்வன். ப. தயாபரன்
ல்வன் சி. சிவசீலன்
ல்வன் மு. பிரதீபன் b6) p. (85LDIT
ல்வன் இ. சதீஸ்வரன்
ல்வன் சி. சுதர்சன் ல்வன் சி. சிவகாந்தன்
ல்வன் ம. ஐங்கரன்
ஸ்வன் ந. நந்தகுமார்
ல்வன் எஸ். சுதாகரன் ல்வன் சி. சிவரூபன் ஸ்வன் மு. ரட்ணகுமார் ஸ்வன் வி. சந்திரமோகன் ஸ்வன் ச. பாலகுமார் ஸ்வி து. சர்மிளா ஸ்வி பா. பிறேமினி ஸ்வி த. தர்ஷினி
7

Page 122
""
பெருந்தலைவர் கலாநி
பெரும் பொருளாளர் : திரு.
தலைவர் : செல்வ
உபதலைவர் : செல்வ
இணைச்செயலாளர்கள்: செல்வி
செல்வ
ளம (cபாருளாளா ! F6)6
இளம் ெ செல்
இதழாசிரியர்கள் செல்லி
செல்ல
பண்டகமுகாமையாளர்: செல்ல
நூலகர் : செல்ல
செயற்குழு
உறுப்பினர்கள: செல்ல
செல்ல
செல்ல
செல்ல
செல்ல
செல்ல
செல்ல
செல்ல
V

- m - - - - - N
சங்க செயற்குழு
2006
தி செ. திருச்செல்வம்
செ. சிவராஜசிங்கம்
பன். தெ. நந்தகுமார்
பன் பி. கஜமுகன்
பன் வே. சனாதனன் பி ஆ. மல்லிகா
பன் பா. தயான்
பன் வி. மன்மதராஜன் பன் கு. சாந்தகுமாரன்
பன் ந. சங்கர்
வன் ப. சசிகரன்
வன் தி. ஜெயந்தன் வன் சி. சிவகுமார் வன் யோ. தனஞ்செயன் வன் அ. செந்தில்குமரன் வன் ந. சிவதீபன் வி ந. முரீதேவி வி க. கவிதா in UT. LDT35sÉië

Page 123
2004 - HEILLIWIWO'O NOINŢl ,SINÉICINILIS TICINIH VÄINEGIRIH-I HO XLISH HAINŢll
 

0aLLLLLL K KL LLLL L LLL L LLLLLLLL L SLL SLLLLL LLLLLLLS LLLLLLL KKS LLLLLLL LLLL LLLL
LLLLLLLL LL L LLLLLLLSY LLL LLLLLLLLLLLL L LLLLLLLLL Furstri LL (H. Issouridatų sraes "No IIs sraeliin Hırsae ipsaesurinunswissuursos, -: saes? Th. ae aes
Taensissae' aes ostallisisssssssssssssssssssuorissassiussurae sānijųIsrael JLLLLLY LLLLLLLL LSLSLL LL LLLLLLLSLLLLLLLLLLLLYYKL LLLLLLKLLLLL LLLLLL LS LLL
olim sıEurumi LLossi soumirissions')+'ıp, “IsısıEFN'sipae

Page 124


Page 125
T
பொறுப்பாண்
2005
தலைவர் : பேராக
பொதுச் செயலாளர் : திரு.
நிருவாகச் GeFuj6)T6Tit: திரு.
பொருளாளர் திரு.
செயற்குழு
உறுப்பினர்கள் : திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
கலாநி
திரு.
கலாநி
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
தி
([b.
VN
TTTTTTT

மைக் குழு
2006
சிரியர் சிவயோகநாதன்
த. இராஜேஸ்வரன்
இரா. மகேஸ்வரன்
வ. தர்மதாசன்
ஏ. அரியரட்ணம்
கே. நீலகண்டன்
ரி. சிவசுப்பிரமணியம்
எஸ். சிவராஜசிங்கம்
நிதி. எஸ். திருச்செல்வம்
வீ. சிவயோகலிங்கம்
நிதி ரி. சிவானந்தவேள்
ரி. நந்தகுமார்
பி. தயான்
வீ. சனாதனன்
எஸ். மோகனஜிவ்
ரி. ஜெயராஜ்
m m 1

Page 126
ஆண்டு
1952/57
1957/58
1959/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1952 ub 96ób ug இந்து மாணவர் சங்க
j666U6
பெருந்தலைவர்
பேராசிரியர் பேராசிரியர்
பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர் பேராசிரியர்
ரி.ஆர்.வீ.
西、西L贝
த.நடரா
த.நடரா
த.நடரா
95.5LJT
பே.கனகசு
(81.3560TEB
பே.கனகசு
பே.கனகசு
பே.கனக
பே.கனக
பே.கனக
பே.கனக
பே.கனக
சிதில்ை சிதில்ை சிதில்ை
பேராசிரியர் சிபாலசுட்பி பேராசிரியர் சிபாலசுட்பி பேராசிரியர் சிபாலசுட்பி
N m

NA
தல் இன்று வரை
பெருந்தலைவர்கள்,
ர்கள்
மூர்த்த
ாஜா
ஜா
ஜா
FgI
FLJITL iĝ FLITLugi FLT uga FLITUg FLT ugß FUTUg FLTL15 FLITLE
FLITTLug
தலைவர்
திரு. ஏ. முத்துகிருஷ்ணன்
திரு க. சிவஜோதி
திரு.எஸ்.நவரட்ணராஜா திரு.மு.கனகரட்ணம் திரு.து.அப்புலிங்கம் திரு.கு.சண்முகநாதன் திரு.க.கிருஷ்ணானந்தசிவம் திரு.ந.சுகுமாரன் திரு.க.ஜெயபாலன் திரு.என்.சந்திரகாந்தன் திரு.என்.சந்திரகாந்தன் திரு.பா.பத்மநாதன் திரு.க.குமரேசன்
லநாதன திரு.கு.கந்தசாமி லநாதன் திரு.கு.கந்தசாமி லநாதன் திரு.இ.கைலாசநாதன் ரமணியம் திரு.எஸ்.சிவானந்தன் ரமணியம் திரு.கு.சிவகணேசன்
ரமணியம் திரு.பொ.யுசீலாநந்தன்

Page 127
ஆண்டு
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94.
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006
பெருந்தலைவர்
பேராசிரியர் சியாலசுட்பிரம பேராசிரியர் சியாலசுட்பிரம Gà JITésuuf é JT6logi uJLDE பேராசிரியர் தயோகரட் பேராசிரியர் தயோகரட்( கலாநிதி.சி.சிவயோகநா கலாநிதி.சி.சிவயோகநா கலாநிதி.சி.சிவயோகநா கலாநிதி. து. விநாயகலி திரு. து. விநாயகலிங்க திரு. து. விநாயகலிங்க திரு.இ.சிவகணேசன்
கலாநிதி.செ.திருசசெல்6
N m

. . . .
தலைவர்
னியம் திரு.ச.தயாபரன்
ணியம் திரு.சி.பாலகிருஷ்ணன்
ணியம் திரு.சி.பாலகிருஷ்ணன்
OOTLD
OOTLD
தன்
தன்
தன்
5ம்
D
திரு.ஏ.விஜயரஞ்சன் திரு.ஏ.விஜயரஞ்சன் திரு.பீ.தயாபரன் திரு.பீ.தயாபரன் திரு.எஸ்.குகநேசன் திரு.இ.சந்திரகுமார் திரு.செ.இரவீந்திரநாதன் திரு.க.வல்லபவானாந்தன் திரு.தி.நவநீதன் திரு.ச.கணேசநாதன் திரு.க.நந்தகுமார் திரு.பா.சஞ்சயன்
திரு.உதயசீலன் திரு.க.இராகவன் திரு.நே.ராஜரூபன் திரு.க.கருணாநிதி திரு.இ.மயூரன் திரு.ச.சிவஜோதி திரு.து.அரவிந்தன் திரு.ப.தயாபரன் திரு.தெ.நந்தகுமார் திரு.சா.மோகனஜீவ்
- 1

Page 128
2005/2006th coaxiripid
2005.03.08
2005.04.4
2005.04.24
2005.050
2005.07.3
2005.08.04
2005.08.08
2005.08.26
2005. 0.04
2005.10.07
2005. O. 10
2005. O. 12
2005. 1.0
2005. 1.02
2005. O7
2005. 1.08
2005. 2.13
2005. 2.4
2006.0.04
2006.01.13
2006.01 .. 4
49 வது செயற்குழு
எமது செயற்குழு பொறுப்ே பார்த்திப வருடப் பிறப்பு - சித்திரா பூரணை விஷேட
நடேசர் அபிஷேகம், நடேச
நடேசர் அபிஷேகம், நடேசர் நவோத்திர சகஸ்ர சங்காபி
ஆடி அமாவாசை விஷேட
ஆடிப்பூரம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விஷே
Ա609Ձ
நவராத்திரி விரதாரம்பம் இலக்குமி பூஜை (முதலாம் சரஸ்வதி பூஜை (முதலாம், விஜயதசமி உற்சவம் (மா6
தீபாவளி ஸ்கந்த ஷஷ்டி விரதாரம்பட ஸ்கந்த ஷஷ்டி பூர்த்தி (சூ
திருக்கல்யாணம் திருக்கார்த்திகை உற்சவம் விஷ்ணுவாலய தீபம் திருவெம்பாவை ஆரம்பம், நடேசர் ஆருத்ரா அபிஷேச தைப்பொங்கல் விழா
(7 பீடங்களையும் சேர்ந்த சிறப்பாகக் கொண்டாடினா

ான இந்து மாணவர் சங்க வின் ஆண்டறிக்கை
பற்கப்பட்டது விஷேட அபிஷேகப் பூஜை அபிஷேகப் பூஜை
தரிசனம்
தரிசனம், மணவாளக் கோல தின ஷேகம், திருவூஞ்சல்
அபிஷேகப் பூஜை
ட பூஜை, விநாயகர் சதுர்த்தி
நாள்)
இரண்டாம் நாள் பூஜை)
எம்பூ)
D
ரஸம்காரம்)
விநாயகர் சதுர்த்தி உற்சவம்
மும், தரிசனமும்
மாணவர்கள் ஆலயத்தில் பொங்கி TE6if)
62øpøré 6gruøvrørtsråB617 வே.சனாதனன்
ஆ.மல்லிகா

Page 129

கெப்பட்ட சில காட்சிகள்

Page 130


Page 131
MSLS LLLLSL LLL SL LLLL LLLL L L L L L L S LLL LSS LS LLLLL LLLLLLLLSLLLLS
F" 2ύετά θεοί κατεβίκικειτία ήτασε
2005ம் ஆண்டு இந்து தருமம்
Ζάκτά βεοί κακοβίαιειτία ήτασε
PALAY
ME
ST(
# 76, Colom
Kan
T. P: 081-2232
 
 

alers in Textiles
ா, பெண்கள், சிறுவர்களுக்கான இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ட வகைகளை பெற்றுக்கொள்ள
நாட வேண்டிய இடம்
106, கொழும்பு வீதி, கண்டி, தா. பே: 081-2222464
──────────ཛོ༈ --
AKATS | GA
lbo Street, dy,
554, 2223.654

Page 132
2ύετά βελτ και η βίαιτεκία ήτανε
Vavuniya
=
2λίκ δευτ εστιβίζικειτία f:
Gifts Selected Fron
]RAS]H[][(O)`nN
H(O)OSE
# 65, K.K.S. Road, -Jaffna T.P.: 021-2223O34,2222197
 
 
 

2ύκτί βεατ ασιτοβίαιτεκτα έτσιε
"பசுவதை மகா கொடிய பாவம்'
வேணி
களஞ்சியம்
குழந்தைகளுக்கு மட்டும் தன் பாலைக் கொடுக்கிறார்கள்.
ஆனால் நாங்களோ ? -aapi o gitgil மானிடம் யாவருக்கும் தருகிறோம். என்னை இன்று புசிகலாமா? மானிடமே சிந்தித்திடு.
இல.185, கே.கே. எஸ். விதி, பாழ்ப்பாணம்
T.P.: 021-2222046,021-2222661
극중
2W: ασεβήάέξετειεία Ar
欧蕊
சாமி பல்பொருள் களஞ்சியம்
虚z醚(澎丽懿石 '6A11
프 الي يل -
s' سيله سرگ SSLLSS S SSLS S 二 W二 二 W ご
ہے۔ "تي
"تمي ** బ్దాల్లో ಇನ್ನು?
313, K.K.S. Road,
cJaffna T.P.: O21-22292.94.

Page 133
2ύίίί όεαι και βίκικεκί, έτσι η
இந்து தருமத்திற்கு எமது
வாழ்த்துக்கள் . GE ETHA JEWELL, HOUSE
கீதா ஆபரண மாளிகை
சகல விதமான
நகைகளும்
குறித்த
தவணையில்
செய்து Fol.: 2. MELL FL'LE. கொடுக்கப்படும் KatRoad,
TTP 0777-737336
-
2ύίίβ βε4ι και βίκικειτία ότσαι
3AVANS
சி.ஐ.சி.தயாரிப்புகள்
மருந்து வகைகள்
Gi . தாாப்கிகள், அல்கத்தின் ប៉ុ மற்றும் தர கட்டிடப்பொ' [୦ ஒடுகள், கூரைத்
பலசரக்கு பொருட்க
மொத்தமாகவும், சின்
பெற்றுக்கொக Raja Weethy, Neerve T.P.: 070-212363, 2
 
 
 
 

S SS SS SSLS LS SS LS LS LS LSSLSS LSS LSL SS LLLSL LSS SS SS
2ύχτά βεατ ασιτοβάκειτία ήταrrε
வதனி
H
தங்கப்பவுன் நகை வியாபாரம்
,ே கரட் தங்க நகைகள் ஒடருக்கு இடத்துரவாதத்துடன் 6) ரெய்து கொடுக்கப்படும்
கண்டி விதி,
JFISIJsäF35Fsf.
=素主
ORES
வாண் களஞ்சியம்
ாான உரம்,
ர், தணிணீர் பைப், கோழித்தின் Distributors for
LITT
நட்கள்,
CIC
"స్త్రా ந்தகடுகள், 2s வி என்பவற்றை ༼ །ཛོད་
s E_U
ly North, Neervely, 222371, 2222372

Page 134
2ύετά δεaέσσεριβάσεειεία ήτακτι
ENEEISA CONAir F
電為區DWA區電
Authorized Dealers for Robbias.ac, factorழrேrent,
Ala ares
F Éle Spirs
HHH
# 60, D.S.Senanayake Weediya, Kandy, T.P:081-2223432,081-2222220
- =-
ീർ ( cat<er tot
SIR MAUR SIR MAUR
Whole
&
Retail De
Text
# 94, Colomb
TP:08
 
 
 
 
 
 

LSLSLS
SSL L LSS LS LS L L LLSL L LLL LSLS LSLSLSLSLSLSLSLS
2ύετά βεαι εσείοβίκικειτα άτακτι இந்து தருமம் 2005 வெளியீட்டை th- வாழ்த்துகின்றோம்
OTEl s: | ميا لص சுத்தமான சுவையான ZÄ i :Faigl gig LPTSIT is).JPalu,
*)IбПаFinш f— „ят51 fлш5пл:ліяnлт பெற்றுக்கொள்ள - : நாட வேணர்டிய இடம் i
N
*
# 9, D.S.Senanayake Weediya, AlÅ Капily. i =중- ܢ¬ܗ
2.sale
alers in
illes
o Street, Kandy.
1-2223399
S L SL S S S LSSLL LSLS LL LSL L LSL LL LLLSS

Page 135
i இல, 41, டீ.எஸ்.சேனாநாயக்க வீதி,
58.FJTI q.
! % &r σσεταβίακεαία ότσικ
இந்து த
 
 

ി.
ROCK
FURNITURE
ప్రFF,
கண்டி வீதி, (சுற்றுவளைவு முன்பாக) * G Tai Goff, TP:0776-362445, O773-545231
இல. 316,ஆஸ்பத்திரி வீதி, நவீன சந்தை முன்பாக, யாழ்ப்பாணம்,
T.P:O77-3126896
ருமத்திற்கு
எமது வாழ்த்துக்கள்
纵竺/哆物实
JE/Eழ்டுSை
01, Colombo Street,
Kandy. T.P. O81-2232545

Page 136
2ύετά βεοί και τη βίαιεκία έτσικ
. உதி
اشتقاقgقق శా
ག་ད་བ་ འབའི་ཐོབ་ தங்க L
நவின அழகிய தா ஆபரணங்களுக்கு சிறந்த ஸ்தாபனம்
பழைய பவுண், ெ ஆகியற்றை கூடிய விற்கவும் நீங்கள் நாட வேண்டிய கி
இல, 172, கஸ்தூரி யாழ்ப்பாண
SLLSSLLS SLSLLSL LL LL SLL S LS L SL S LS SLL LSSL L L LSL LSS SLSLSLSLSLSLSLSLS
 
 
 

L SSSSSSS SSS S SSS SSS SS SS S SS L L LS S LSSL LSS SLSS SS
J ىLKدى رك LY LN2:TR2S
Genuine
22 Kit Jewellery
Manufacturing
Jewellers
ly Road, Clauakackeketi. O70-22939, O777-72302
는증
జెర్టీ
J Ö55J-6)6)
H6OG IDITLð
பவுண் நகை வியாபாரம்
டம்
யார் வீதி,
D.
S SLLLSSS SS SS SSL L L LS LS LL LSL LLLL LLLS

Page 137
2ύετά βεaέσσεριβάστειεία Μτσεκ
A. ELECTRONICS التي
Dealers in Watches, Radios, Clock, TW, Deck, Сопршter, Accessories, Audio, Video, DVD, CD & Players
I
F 15, Stanley Road, Jaffna.
Te: O21-2222575 E-Mail al die Lecsó is IIIngt. Ik
2ύάά βεοί ασεριβάνειετία ή τσεκ
SHIVASAKTHI
JEWELLERY -
=三。
if 222, Kasthuriar Road, cJaffna. T.P. O777-149396
SL SSL SSL SS LSL SLSLSLS SSL S LSLSL S
 
 
 
 
 
 

. UNTEM) BATMA
3Hardwaynare
| at
(
بلداً
F 11/3, Stanley Road, -Jaffna.
능증
2%ιά θεαι κατεβάκειεία ήτατη
A.S. ATULLITTLUugann
# 81, Stanley Road, cJaffna.

Page 138
醫 റ്റ്ര θεοί και βίαιειεία ότασε
 

െ %ഴ്ക്
2ບໍ່ແມ່ຍ
LIlcl Bazaal". ffal.
-221222. OGG
---
i
鷲獸 (SN65DST SISI SU STŘr
ఘ)
苹 164, ஸ்ரான்லி வீதி,
பாழ்ப்பானம்.
T.P. O21-222285O s

Page 139
i i
i i i i
i
i
குறிஞ்சிக்குமர6 வெளிவரும் இந்து தருமம் இ;
சுத்தமான சு6
இல, 42, பேராதனை வீதி, கண்டி, T.P.: 081-2223489,081-2233281
- -
<سے
இந்து தருமத்திற்கு வி
Sgt. 56, La. STEi), SuST
TP:OO94-8233
Fax: ()).94.
 
 
 
 

ண் அருளால் நழுக்கு எமது வாழ்த்துக்கள்
ரீ கணேசானந்தா !
பிராமனாள் சைவ உணவகம்
வையான சைவ உணவுகளுக்கு கண்டி மாநகரிலே
நாட வேண்டிய இடம்
=素井ー
மது வாழ்த்துக்கள்
ாநாயக்க விதி, கண்டி,
51. Ո[]94-812224300 812223627.

Page 140
2ύκιά βεοί καισιβίκαιειεί έτσικ
H
る。
d
# 147,149, S Jaff
Te: O2- -
= سے
Ζύετά δεaτασκειβάστιειτία ή τσεκ
画
 
 

tanley Road,
22228.33
늑증
வியாபாரம்
bli ( 36
விளம்பரம்
செய்க
حيح
حو<7N
-\-

Page 141
20±rА (Mear εσκειάζετεεετία ήταίοι
amachchandka ' ..
事
# 20 A, Bus Stand Coplex, WavLI I liya.
-슷=을-
Ζύίίβ βεατ και βίαιεκεί έτοια
லாவண்ய
 
 

'ഝ. ''':སྐ I MAYOORA ? " G logji
. அன்பளிப்பு
1 அகம்
f 14, New Market, (Outside), Power House Road, Jaffna.
T.P., O2-2222OS-1 i
三井
2ύετά θεωί και τη βίαιτειεί έτσιε
ா குகன்

Page 142
2ύετά βεοί καταβάσισαίο άτοια
RUBAVE
TRAI <%. ()
# 104-A, Stanle
- -
2ύετά βεοί καιrηβίακεαία ήταία
(2/(rul GVi
Gsraad
i
υ. # 106, Stal Jaff
SS SS SS SS SSLSS LSL L LSLS LS L SLSSSLS
 

RSATILE
у Road, Jaffna.
=중-
navagar
βγ
Cア
فيه ستة

Page 143
குறிஞ்சிக்குமரன் அ
வெளி
சுமங்கலி
ஆண்கள்,
பெண்கள், சிறுவர்களுக்
இறக்குமதி செய்யப்ப
நவநாகரீக ஆடையணிக
பெற்றுக்கொள்ள
நாட வேண்டிய
 
 
 

ருளால் இந்து தருமம் மலர்
வருவதையிட்டு பெருமகிழ்ச்சி
அடைகின்றோம்
16, A9 Gigi,
சாவகச்சேரி.

Page 144
# 19, Bus Stand,
Vavuniya. Ke
-중극
Ζύκιά βεοί καιτηβίαιειεία ότσικ
கந்தா குமரா என வந்
UobjITSIOJ UO6Ufius06ů UD6
தந்தாளப் பல்கலை ள
சிந்தா மணிகுகன் ச்
 
 

S SSL L L S L L L L LSSSMSSSLSS S L LSLSS L LL LS LSL S S
2ύχιά βεοί κατηβίαιτειεία ήταίει
G A GEN
CENTRE Book & Stationery
7F 25, Bus Stand, WavLlıniya. Τ. Ρ. : Ο 24-2222.475
தான் பவன் வேலன்
லையகம் வாழ்பவன்
பந்தவன் செந்தமிழ்ச்
Fவசுப்பிரமணியன்
அ. அரியரத்தினம், .215, கொழும்பு வீதி, கண்டி.

Page 145
2ύριά βεατ και τιβάστειεία ήτανή
THRUMURUGAN (OM N:T
Communication R
Computer WERFESNI
UNION Sys [0IlS Money Transfer
H 259, K.K.S. Road, Jaffna. Ho Life: O777-554528 Tel: O21-2227835, Fax:(21-2227836 E-Mail: thirumu Tuglan@lycosmail, Cor
-충극
2λήί όεgί ασέτεβίκικειτία ήταίει
பூணீ லங்கா
5555555FFT GUD OND
لیجیے
TLL LLL LLL LLLLTTTLe MT TT e LLL T LLL LL L eee LLL நூல்கள், பயிற்சி நால்கள், பொது அறிவு விருந்தாரா சிறிவு கம்பியூட்டர் ந்ேது சமய நமிழ் இலக்கிய நூல்களும், தமிழக, ஈழந்து நாவல்கள் Liu sai ainult நூல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள சிறந்த கிங்டம்
# 234, கே.கே. எஸ். விதி. பாழ்ப்பாண்ம்.
தொ. பேசி: 021-2222573
 
 
 
 

24 :ே {: 4. GJ bILDLJLD
||LC)@I LDIGÍ60),
Wholesale & Retail Dealers in Textiles
5729) oli 555L பாழ்ப்பானம். T.P.: O21-22221.51
i
i
24 : 40:
காலனியகம்
Agejut keju Bała
சிறுவர்
முதல்
காலனிகளுக்கு
# 11, Modern Market
Hospital Road, Jaffna T.P. O.21-22,23152
H
s LLLI ན་ཡོད་ -- Ei lejI LITTI LIL IT צ==//=
II, II L– SSITESTLH

Page 146
தய பூர்வமான
i குழு க்கு உதவி னையற்ற இதய
இவ்விதழை நல்லபடியாக வெளி குன்றினில் ஆடும் குறிஞ்சிக் பணிவாக நவின்று மனதாலே மா
ஆசியுரைகள், அருளிச்செய்த நித்தியானந்தக்குருக்கள், ச
|LTL ஆகியோருக்கும்,
வாழ்த்துச் செய்திகளை வரை வேந்தர் பேராசிரியர் ஏ. கபில பெருந்தலைவர் பெரும் பொருள பொறுப்பான்மைக் குழுத் சங்கத்தலைவர் ஆகியோருக்கும்
அறிவுலகுக்கு ஆக்கங்களை விரிவுரையாளர்கள் ஆகியோருக்
குறிஞ்சிச்சாரல் பற்றிய விமர் அவர்களுக்கும்,
ஆக்கங்களை தந்துதவிய அன்ப
LD5 of LD5J LEGOTCLPG|EEE| Gillo|| பெருமக்களுக்கும்,
விளம்பரம் சேர்ப்பதற்கு உதவிய
ஆலோசனைகள் வழங்கிய செள்
சுதாகரன் ஆகியோருக்கும்.
L_(EתHEE== עשLD|{2, שנכשלוםLD LP$ அச்சகத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து
இந்து தருமம் மலர் மலருவத உள்ளங்களுக்கும்.
நன்றிகள்
நவில்கின்

பங்களுக்கும், 褒 நன்றிகள். N
ரியிடுவதற்கு இன்னருளை வழங்கிய குமரனுக்கு பலகோடி நன்றிகளை லின் மருமகனை வணங்குகின்றோம்.
ஆலயப்பிரதம குரு சிவபூர் பா. சிவத்தமிழ் செல்வி தங்கம்மா । ஆறு திருமுருகன்
ந்து தந்த பல்கலைக்கழக துணை குணசேகர இந்து மாணவர் சங்கப்
ாளர் கெருவி தனக்காளுர் தலைவர் இந்துப் பட்டதாரிகள்
தந்த பேராசிரியர்கள், கலாநிதிகள், கும்,
Fனம் தந்த கலாநிதி மகேஸ்வரன்
ான மானவர்களுக்கும்,
ம்பரங்களை தந்துதவிய வர்த்தகப்
கனிஷ்டமானவர்களுக்கும்,
வன் அ. சனந்தனன், செல்வன் எஸ்.
அழகு செய்த வினோ பிரின்டெல் து உத்தியோகத்தர்களுக்கும்
ற்கு உதவிய அனைத்து உதவும்
LIGGETTLs, T(335i.
வி, மன்மதராஜன், இதழாசிரியர்

Page 147


Page 148


Page 149
With Best Com
SEAGULL PROPEI (PVT
(A BOl Apoporo
12, Melbour Colombo - 0
Mobile: +94(O777)317075 Fax: +94(C
mail to : Vakeesan Olanka.ccom.lk
 

pliments from
RTY DEVELOPERs ) LTD.
ved Company)
ne Avenue,
, Sri Lanka.
Phone: +94(O112)503266 112)360481
or visit us at : www.seagullonline.com