கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இடைக்காடு அருள்மிகு ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஆலயம் 2005

Page 1


Page 2
மஹாகும்பாபி6ே
 
 

-- ELITATI JIRRIŻIJI
ពី ១១ ហ្វ្រួសាយ ஷக சிறப்பு மலர்

Page 3
==
6ՈO6)]]
(36.
இடை
è05é
ГОбЛОЛФ, 101 J
( ) |-|- ) ----|- |- |-
|- | |-
|- | |- |- │ │ │ │ │ │ │ │ |- |- |- |- | . . . . . . .| . ||-|-|- | |- |-|-| – | |- ---- |- . . . .
. . . . . . .| || ... :( . ) |- ( )| -},|- | | -|- | |- .| –
| | | | . . . . |- (No
L, ឬ១៩៣
 

அம்பாள் துனன்
SÐIIDUNT:5Ť SIGNOLU டிக சிறப்பு மலர்

Page 4
ଶ୍ରେ:
ஆட்டுப்பட்டித்
65Taobab(3LaF : 244854
195
தொலைநகல்
 
 
 

ITl
SDIăfäFěSJið
தரு, கொழும்பு - 13. 5, 2473533, 2458278
2330588
OOOOOOO)

Page 5
திகட சக்கரச் செம் சகட சக்கரத் தாம6 அகட சக்கர வின்ம
விகட சக்கரன் மெய்
 

Dulb
முக மைந்துளான் ரை நாயகன்
னி யாவுறை
பப்பதம் போற்றுவாம்.

Page 6
முக்கிய (
இம்மலரில் ஈழத்தின் சரித்தி நிறைந்த ஒட்டுசுட்டான் தான்தோ நாகதம்பிரான், புதூர் நாகதம்பிரா வரலாறுகள் இம் மலரில் 64ஆம், 69

55 g;
ரப் பிரசித்திபெற்ற, அற்புதங்கள் ன்றீஸ்வரர், புள்யம்பொக்கணை ன் போன்ற ஆலயங்களின் தல ஆம் பக்கங்களில் அடங்கியுள்ளன.

Page 7
அம்பா
மஹாகும்பாபிலே 22.04
ஆலய பரிபாலன
 

- ள் துணை
க்காடு ໂDງ
அம்பாள் ஆலய
1Անց 8 .
b83
寧美당
SARA
டிக சிறப்பு மலர் |。2005
ா சபை வெளியீடு

Page 8


Page 9
கொழும்பு இராமகிருஷ் வாழ்த்துச்
இடைக்காடு திருவருள்மிகு நீ புவனேஸ் அஷ்டபந்தன நவகுண்டயகஷ மகாகும்பாட் வருடம் சித்திரை மாதம் 9ம் திகதி (22.04.2 அந்நிகழ்வையொட்டி சிறப்பு மலர் ஒ பெருமகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
உலகில் இன்று விஞ்ஞானமும், தொழி இணையாக ஒழுக்கமும், ஆன்மீகமும் சமுதாயத்தில் இன்று பெருகி வரும் அமை போதிய சாட்சியங்களாகும். விஞ்ஞானத்தி அனுபவிக்கும் மனித குலம், ஆன்மிகத்தின் சகோதரத்துவம் போன்ற உயர் விழுமியா மத்தியில் வாழ்ந்த கொண்டிருக்கிறத. வசதிகளையும் வளர்த்தக் கொள்வதில் தவ அமைதியும் இல்லையெனில், பணத்தாலே பயன்? மக்களிடையே ஆன்மிக நாட் திருவிழாக்களும், சமய அனுட்டான ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றைச் சரியா மக்களின் இன்றைய முதற்கடமையாகும். இன்றிருப்பதை விட இன்னும் மோசமாக ‘ஆலயம் தொழுவத சாலவும் நன்ற என உணர்ந்த, சிரத்தை, தாய்மை, பக்தியை அடைவோமாக!

ணமிஷன் தலைவரின்
செய்தி
வரி அம்பாள் திருக்கோயில் சம்ப்ரோகடிண கேஷகப் பெருவிழா, எதிர்வரும் பார்த்திய 05) வெள்ளிக்கிழமையன்று நடைபெற்று, ன்று வெளியிடப்படும் என அறிந்து
ல் நட்பமும் கண்டு வரும் வளர்ச்சிக்கு வளர்த்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதற்கு, தியின்மையும், வேறுபல இன்னல்களுமே ண் பயன்களாகிய வாழ்க்கை வசதிகளை பயன்களாகிய அன்பு, அமைதி, தியாகம், ங்களை இழந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு பெளதிக வளங்களையும், வாழ்க்கை றில்லை. ஆனால் வாழ்க்கையில் அன்பும், ா அல்லது வசதிகளாலோதான் என்ன டத்தை வளர்ப்பதற்கே கோயில்களும், ங்களும் நமத முன்னோர்களால் ன முறையில் கடைப்பிடிக்கவேண்டியது அதிலிருந்த தவறின் எதிர்கால சூழல் அமையும் எனக் கூறத் தேவையில்லை. ர்ற பழமொழியின் உள்ளார்ந்த கருத்தை வளர்த்த, வாழ்க்கையின் பெரும்பயனை
சுவாமி ஆத்மகனானந்தா.
11.04.2005.

Page 10
கும்பாபிசேஷக பிரதம கு துவஜாரோகண துரந்தர் சி சிவக்குருக்கள் (நாயன்மார்க
இடைக்காட்டுப்பதி றி புவனேஸ்வரி அம்ப கப் பெருஞ்சாந்தி விழா நடைபெறுகின்றது. அடியார்கள் யாவரும் பிறவித் தண்பம் நீங்கி என்று எல்லாம் வல்ல அன்னை மரீ புவனேஸ் தாயாரின் திருவருளால் இந்த நாட்டில் வாழு எமத நல்லாசிகளை வழங்குகின்றோம்.
மேலும் எமத நாடும் நாட்டு மக்களும் அமைதியாகவும் வாழ வேண்டுமென்று அகில பிரார்த்திக்கின்றேன்.
முன்னைய கும்பாபிஷேகத்தில் நாம் சாதகாசி என்ற கடமையில் ஈடுபட்டிருந்தேன். அ கும்பாபிஷேகத்தைப் பிரதம குருவாக இருந்த என்னே அன்னையின் திருவருள். இதை நி அடைகின்றது.
இந்தக் கும்பாபிஷேகப் பெரும் சாந்தி வி குருக்கள், ஏனைய குருமார்கள், ஆலய பரிப மக்கள், திருப்பணிக்குப் பொருளுதவி, மஹாகும்பாபிஷேகம், மண்டலாபிஷேகம், சங் செய்த உபயகாரர்கள் எந்த விதமான பிர தொண்டர்கள் முதலான அனைவருக்கும் பரிபூரணமாகக் கிடைக்கட்டும்.
கும்பாபிகேஷகம் நிறைவு பெற்று ஆலயத் வழிபாடுகள் செவ்வனே நடைபெறட்டும். இ ஆலயத்தில் நடைபெறும் வருடாந்த உற்சவ நடைபெற எல்லாம் வல்ல அன்னை அரு வழங்குகின்றேன்.
எல்லோரும் இன்புற்ற வேறொன்றும் அறியே

ரு 'ஆகம கிரியா ஜோதி” வழி சதா ~ மலுறாலிங்க ட்டு) அவர்களின் ஆசியுரை
ாளுக்கு இன்று 22.04.2005 மஹாகும்பாபிஷே
இப் பெருஞ்சாந்தி விழாவைக் கண்ணுற்ற ப் பேரானந்தப் பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் வரித்தாயை மனத்தாய்மையோடு வழிபட்டுத் ழகின்ற சகல ஜீவராசிகளும் இன்புற்று வாழ
நாமும் இந்த நாட்டில் ஒற்றுமையாகவும் புவன மாதாவாகிய அன்னையை மனதாரப்
ரியர் (மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்பவர்) %ன்னையின் திருவருளால் இன்று இக் நடாத்துகின்ற பாக்கியத்தைப் பெற்றுள்ளேன். னைத்து நினைத்து என்மனம் புளகாங்கிதம்
ழாவை முன்னின்று நடாத்தகின்ற ஆலயக் ாலன சபையினர், இவ்வூர் மக்கள், அயலுார் பணஉதவி, சரீரஉதவி செய்தோர்கள், காபிஷேகம் இவைகளை உபயமாக ஏற்றுச் தியுபகாரமும் பாராமல் தொண்டுகள் புரிந்த இடைக்காடு புவனேஸ்வரியின் திருவருள்
தில் நித்ய, நைமித்திய, காமிய, நிகழ்காமிய க் கும்பாபிகேஷகத்தைத் தொடர்ந்து இந்த ம் மஹோற்சவமாக (கொடியேற்ற விழாவாக) ள் புரியட்டும் என்று பிரார்த்தித்து நல்லாசி
வாழ நினைப்பதல்லால் ான் பராபரமே.

Page 11
இடைக்காடு புவனேஸ் பரிபாலனசபை கும்
ஆசிய
மனிதப்பிறவியை மாண்புடையதாக்குவத நாட்டு ஆலயங்கள் தோறும் குடமுழுக்கு வி செய்தி ஆகும். ‘அம்பிகையைச் சரண் புகு முற்றிலும் உண்மை. இடைக்காடு புவனேள 2005ம் நாள் குடமுழுக்கு விழா நடைெ அடைகின்றோம். இவ்விழாவுக்கு ஆசியுரை அகிலாண்டகோடீயீன்ற அன்னையாக விளங் இருக்கும் குடமுழுக்கு விழா சீராகவும், வேண்டும் என்று திருவருளைப் பிரார்த்திக்கி
கலாநிதி.
 

5வரி அம்மன் ஆலய பொபிஷேக மலர்
(6)
வழிபாடாகும். இந்தக்காலத்தில் எமது ழா நடைபெற்று வருவத மகிழ்ச்சிக்குரிய ந்தால் அதிக வரம் பெறலாம்." என்பது ஸ்வரி அம்பாளுக்கு எதிர் வரும் 22-04பற இருப்பதை அறிந்து பெருமகிழ்ச்சி வ ழங்குவதில் நான் பூரிப்படைகின்றேன். கும் புவனேஸ்வரி அம்பாளுக்கு நடைபெற சிறப்பாகவும், பக்திமயமாகவும் அமைய ன்ெறேன்.
செல்வி. தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி சமாதான நீதிபதி தலைவர். நீ தர்க்காதேவி தேவஸ்தானம், தெல்லிப்பழை.
23.03.05.

Page 12
'ஆகமக் கிரி சிவாறி சிவ. ஆறுமுகக்
(கட்டுவன் - தெல்லிப்ளை)
நித்ய நைமித்திய வழிபாடுகள் சிறப்பு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சம்புரோகடிண ஆகம விதி. காலத்தக்குக் காலம் ஆ திருத்தியமைத்தப் புதுப்பித்தல், மூர்த்திகளின பணிகளைச் செய்து மேலும் தேவையான சுபவேளையில் மஹாகும்பாபிஷேகம் ஆலயத்திற்கும் மிக முக்கியமான ஓர் 1 புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஆலயத்திற்கும் செய் சென்ற வருடம் சித்திரை மாதத்தில் பாலஸ் சித்திரை மாதம் 9ம் நாள் (22.04.2005) நடைபெறுவதை அறிந்து மிக்க மகிழ்ச்சி
எமது தந்தையர் சிவறி கந்த சிவபாதசு பிரதமகுருவாக இருந்து நடாத்தி வைத்தா சாந்தி விழாவை எமது உடன் பிறவா சே குருக்கள் பிரதம குருவாக இருந்து நடா மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்று ந கனடாவில் இருந்த அன்னை நீ புவனேள மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
மேலும் கும்பாபிஷேகம் நிறைவுற்றுத் தாய ஆலயத்தில் நிறைந்து இடைக்காட்டுப் மாதாவாகிய அன்னையின் திருவருள் கிட் சைவசமயம் பரந்த விளங்குகின்றதோ, அங் சகல செல்வங்களும் பெற்றுச் சீரும் சிறப்பு நிற்கின்றேன்.
i

шт 6iibii” குருக்கள் அவர்களின் அருள் ஆசிச் செய்தி
ாக நடைபெறும் ஓர் ஆலயத்தில் 12 கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என்பது நலயத்திலே ஏற்படுகின்ற பழுதுகளைத் 前 யந்திரங்களைப் பழுது பார்த்தல் போன்ற திருப்பணிகளை நிறைவு செய்த நல்ல செய்ய வேண்டிய நியதி ஒவ்வொரு பணியாகும். இப் பணியை இடைக்காடு ப்ய வேண்டிய காலம் நேரம் கைகூடியத. தாபனம் செய்த இன்று பார்த்திப வருடம் அத்த நட்சத்திரத்தில் மஹாகும்பாபிஷேகம் அடைகின்றேன்.
ந்தரக் குருக்கள் சென்ற கும்பாபிஷேகத்தைப் ர்கள். இன்று இக் கும்பாபிஷேகப் பெருஞ் காதரனான சிவறி சதா. மகாலிங்கசிவக் த்தி வைக்கிறார், என்பதை அறிந்த நாம் ாம் உங்கு சமூகம் தரமுடியாவிட்டாலும் ஸ்வரித்தாயை மனக் கண்ணினால் வழிபட்டு
ாரின் திருவருள்ச் சக்தியானது பரிபூரணமாக பதிவாள் மக்கள் அனைவருக்கும் உலக டுவதாக, அத்தோடு, எங்கெல்லாம் எமது கெல்லாம் வாழுகின்ற சகல இன மக்களும் மாக வாழ அன்னையின் அருள் வேண்டி
* 56) –
11.04.2005.

Page 13
நல்லை திருவூானசம்பந்தர் சோமசுந்தர தேசிக நூான சுவாமிகள் அவர்களி
அம்பிகை அடியார்களுக்கு
அச்சுவேலி இடைக்காட்டுப் பதியில் எ புவனேஸ்வரி அம்பாளுக்கு 22.04.05 அன்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். பழமையான சே ஊருக்கும் மக்களுக்கும் புனிதத்தை ஏற்படு நாட்டில் சாந்தியும், சமாதானமும் நிலவட் நடாத்தம் சிவாச்சாரியார்களையும், பரிபா எல்லாம் சிறப்பாக நடைபெறுவதாக,
 

ஆதின முதல்வர் றிலறி
சம்பந்த பரமாச்சாரிய ன் வாழ்த்துச் செய்தி
ழந்தருளி இருந்து அருள் ஆட்சி புரியும் மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதையிட்டு ாவிலில் நடைபெறும் இக் கும்பாபிஷேகம் த்தவதாகும். இக்கும்பா பிஷேகத்தினூடாக பிரார்த்திக்கின்றோம். கும்பாபிஷேகத்தை லணசபையினரையும் வாழ்த்தகின்றோம்.
என்றும் வேண்டும் இன்ப அன்பு
இரண்டாவத குருமஹாசந்நிதானம்
பூனிலழனி சோமசுந்தர தேசிக ானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள்

Page 14
இடைக்காடு புவ6ே 2b6OJU LJfİJN தலைவர்
எமது அன்னை புவனேஸ்வரி அம்பாள் வழித் தர்மகர்த்தாவாகிய திருவாளர் சுப்பிரம ஆலயத்தின் சகல நிர்வாகப் பொறுப்புரிடை பரிபாலன சபையிடம் சாசன மூலம் பொறுப்புணர்வோடும், நல்நோக்கோடும் ை
நம் நாட்டில் நடந்த உள்நாட்டுப் போர் பாதிக்கப்பட்டது. அதனால் இவ் ஆலய கோவிற் கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன. எழுந் சொரூபம் காணாமற் போயிற்று. இவற்றை கோவிற் கட்டடங்களைப் புனரமைக்கவும் ே ஆலயங்களைப் புதிதாக அமைக்கவும் அம் 1987 இல் பாலஸ்தாபனம் செய்து சகல திரு வெளியூர் அம்பாள் அடியார்களின் பெரு நிறைவேற்றப்பட்டு 08-06-1989 இல் மஹா தொடர்ந்து 45 நாட்கள் (முழு மண்டல சங்காபிஷேகமும் வெகு சிறப்புடன் நை வெளியிடப்பட்டது. அம்மலரில் தலைவரின் வேலைகளின் பூரண விபரங்கள் தரப்பட்டு
உள்ளூர்ப் போர் அனர்த்தத்தால் ஊர்ம வந்த போது எமது கிராமத்தின் அனேக குண்டுகளும் இராணுவத்தினால் விதைக் கிராமத்தில் நடமாட முடியாத நிலையேற்பட்ட எமது ஊரவர்களில் ஐவர் கால் ஊனமுற்றன பிள்ளையார் ஆலய சூழலிலும் அதிகள கிராமத்திலுள்ள சகல வீடுகளும் கட்டடங் பிள்ளையார் ஆலயம் அதிக சேதமின்றித்
எமது ஆலயத்தைச் சுற்றியும் விதைக்கப்பட்டிருந்தமையால் மக்கள் ஆல ஏற்பட்டது. இதனால் இராணுவ அதிகாரிக
Μ

துணை
எஸ்வரி அம்பாள்
'606 F6DJ அறிக்கை
கடாட்சத்தால் மேற்படி ஆலயத்தை மரபு ணியம் ஞானசபேசன் அவர்கள் தமக்குரிய Dகளையும் 02-09-1982 இல் இந்த ஆலய
கையளித்தார். மேற்படி சபையும் கயேற்றது.
காரணமாக எமது ஆலயமும் பெரிதும் மூர்த்திகளுக்கும் ஊனங்கள் ஏற்பட்டன. தருளிப் புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஐம்பொன் ]ப் புதிதாக அமைக்கவும், சேதமடைந்த மலும் பரிவார மூர்த்திகள் அவற்றிற்குரிய பாளின் திருவருள் கூடியமையால் 08-09ப்பணிகளையும் ஆரம்பித்தோம். உள்ளுர், நநிதி கொண்டு திருப்பணி வேலைகள் ாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. அதைத் ம்) மண்டலாபிஷேகமும் இறுதி நாளில் டபெற்றது. அன்று கும்பாபிஷேகமலரும் அறிக்கையில் நிறைவேற்றப்பட்ட திருப்பணி ஸ்ளன.
க்கள் மீண்டும் இடம் பெயர்ந்து திரும்பி பகுதிகளில் மிதி வெடிகளும், பாரிய கப்பட்டிருந்தன. இதனால் மக்கள் நம் து. மிதிவெடிகளால் ஆடுமாடுகள் இறந்தன. ர். மிதிவெடிகளும், குண்டுகளும் மாணிக்கப் வில் விதைக்கப்பட்டிருந்தன. வளலாய்க் களும் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன. அவ்வூர்ப் தப்பிக் கொண்டது.
மிதி வெடிகளும் குணி டுகளும் ய தரிசனத்திற்குப் போக முடியாத நிலை ளை அணுகி அவர்களின் உதவியால் 12

Page 15
கண்ணி வெடிகளும் ஒரு பாரிய குண்டும் நடமாட இராணுவத்தால் தடையும் விதி: நைமித்திய பூசைகளும் விழாக்களும் உ ஆலயத்திற்குக் குண்டுகளால் ஏற்பட்ட பொருட்டும் கோவிலை விஸ்தரிக்கும் பெ செய்யப்பட்டு அதன்பின் சேதமடைந்த செய்யப்பட்டுள்ளது. மூலஸ்தானத்திலிருந்து மூர்த்தங்களின் கோவில்களும் வர்ணம் பூசட் தெற்குப் பக்கங்களில் புதிதாக சுவர்கள் திருமுறைகளும், அம்பாள் துதியும் எழுதப்ப அம்பாள், பிள்ளையார், முருகன் சிை வரையப்பட்டன. நிருத்த மண்டப முகப்பில் பி அழகுற வரையப்பட்டுள்ளன. நிருத்த மண் இலக்குமி அம்பாள், உருவங்கள் தீட்டப் அழகிய நில ஓடுகள் (மாபில்) பதிக்கப்பட் சுற்று மண்டபம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. க கூடம், தண்ணிர்த்தாங்கி, நீர் இறைக்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. சகல கலசங்களும் புது
தல விருட்சங்களாகிய அரசு வேம்பு நாகதம்பிரான், சந்தான கோபாலர், போ நான்கு பக்க வெளி மதில்களும் வர்ணம் வலம் வரக்கூடிய முறையில் (6ெ அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆலய வெளி வீதி, கோவிலுக்குரிய கொடையாகப் பெற்ற நிலத்திலும் காணிக அமைக்கப்பட்டன. பிரதான வீதியிலிருந்து இருமருங்கிலும் பற்றைகள் வெட்டி சுத்தம் ெ மின்சார இணைப்புக்கள் விஸ்தரிக்கப்பட் புவனேஸ்வரி அம்பாள், பாலவிநாயகர், ப தீட்டப்பட்டுத் திரைச்ைேல அமைக்கப்பட்டு பரப்பில் அமைந்துள்ளது. என்பது இங்கு விதமான கட்டட அமைப்புக்களும் கோப்பிச போன்றவை முழுக்கமுழுக்க உள்ளுர்த் ெ முதலான கலைஞர்களாலும் மேற்கொள்ளப் இவர்களுக்கும் எமது நன்றிகள் உரித்தாகு
நிகழும் பார்த்திய வருஷம் சித்திரை மாதம் காலை 8.25 மணி முதல் 9.00 மணி வை
Vi

அகற்றப்பட்டு கோவில் வெளி வீதியில் 5கப்பட்டது. இதன் காரணமாக நித்திய, ர்வீதியில் மட்டுமே நடைபெற்று வந்தன. சேதங்களைப் புனருத்தாரணம் செய்யும் ாருட்டும் 02-05-2004 இல் பாலஸ்தாபனம் சகல கட்டடங்களும் புனருத்தாரணம் வெளி மண்டபம் வரையும் சகல பரிவார பட்டுள்ளன. வெளி மண்டபத்தில் வடக்குத் எழுப்பப்பட்டு வர்ணங்கள் பூசி அதில் ட்டுள்ளன. இம் மண்டபத்தின் மேற்பகுதியில் லகள் அமைக்கப்பட்டு ஒவியங்களும் ள்ளையார், அம்பாள், முருகன் ஒவியங்கள் டப மேற்குச் சுவரில் சரஸ்வதி அம்பாள், பட்டுள்ளன.இம் மண்டபத்தின் தளத்திற்கு டுள்ளன. வடக்கு, கிழக்கு உள்வீதிகளில் ாரியாலயம்,அன்னதான மண்டபம், மலசல ம் மின் யந்திரம் போன்றவை புதிதாக துப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
களைச் சுற்றி மேடையமைத்து அதில் ன்றவை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. ) தீட்டப்பட்டுள்ளன. அம்பாள் வெளிவீதி வளி வீதிகளில் கற்களாற் பாதை)
ஆதனத்திலும், இரு பக்தர்களிடம் நன் க்குக் காணி கொடுக்கப்பட்ட நிலத்திலும் ஆலயம் வரையிலுமுள்ள பாதையின் சய்யப்பட்டு வீதி அகலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. டுள்ளன. வசந்த மண்டபத்தில் புதிதாக ால முருகன் ஒவியங்கள் மிக அழகுறத் ள்ளது. அம்பாள் ஆலயம் தற்சமயம் 21 விஷேடமாகக் குறிப்பிடத்தக்கது. சகல வேலைகளும் வர்ணம் ஒவியம் வரைதல் தாழிலாளர்களாலும் ஓவியர்கள், சிற்பிகள் பட்டுள்ளமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 585.
9ஆம் திகதி (22-04-2005) வெள்ளிக்கிழமை ரயுள்ள சுப வேளையில் நவகுண்டபசுஷ்

Page 16
அஷ்டபந்தன புனருத்தாபன மஹா கும்பாபிலே துரந்தரர் கிரியாஜோதி சிவ ரீ சதா மக ஐம்பது சிவாச்சாரியார்கள் கொண்ட குழுவின இனிது நிறைவேறியது. இதனைத் தொடர் அம்பாள் இடபம், காராம்பசு, சோடிக் குதி ஆரோகணித்து வீதி வலம் வரும் நிகழ்ச்சி ( தொடர்ந்து 15ஆம் நாள் சங்காபிஷேகமும், நடைபெறவுள்ளது. அதன் பின் மண்டலாபிே அம்பாளின் விழாவில் பாடசாலை மாணவர் சகலரும் பங்கு பற்றி அம்பாளின் அருளை
பலஇலட்சம் ரூபா செலவான ஆலயத் த விழாவையும் இச் சபை நிறைவாக்க உதவிய திருவருள் நிதியெனலாம். அடுத்து நம் ஊ பொழுதெல்லாம் முன் வந்து நல்கிய நன்கொ வெளியூர்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் வழங்கியபெருநிதியும் பல்வேறு பொருள் உதவியும் ஊர்திகளின் உதவியும் தாரால் சபை சார்பில் சிரம் தாழ்த்தி, கரம் கூப்ட் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
இந்தக் கும்பாபிஷேகம், சங்காபிஷே ஆகியவற்றை வேதாகம நெறியிலே சிறப் சாந்நித்தியத்தை நிறுவிய கும்பாபிஷேக சிவாச்சாரியார் மற்றும் ஆச்சாரியார்கள், ச ஏனையோருக்கும் நன்றி கூறி வணங்குக் மலரை எமக்கு குறுகிய காலத்தில் சிற லகூழ்மி அச்சக அதிபர் அவர்தம் பாரி வடிவமைப்பாளர்கள் அச்சக ஊழியர்கள் ய கொள்கின்றேன்.
ஓம் சிவசக்தி ஐக்கிய
Vii

ஷகப் பெரும் சாந்தி விழா, துவாஜாரோகண காலிங்க சிவக் குருக்கள் தலைமையில் ால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அம்பாளின் அருளால் ாந்து தினமும் மஹோற்சவத்தின் போது ரை, சப்பரம், கேடகம் போன்ற வற்றில் கண் கொள்ளாக் காட்சியாகும். அதனைத் கும்பாபிஷேக மலர் வெளியீட்டு விழாவும் ஷக நிகழ்ச்சியுடன் நிறைவு பெறவுள்ளது. கள் இளைஞர்கள் யுவதிகள் ஊர்மக்கள் ாப்பெற்று வருகின்றனர்.
திருப்பணி வேலைகளையும் கும்பாபிஷேக காரணிகளில் முதலாவதாக அம்பிகையின் ர்மக்களும் அயலுார் மக்களும் வேண்டும் ாடைகளையும், இதன் மேலும் விஷேஷமாக வாழும் எமது ஊர்மக்கள் வாரி உதவியும் சிரமதானம் முதலான சரீர ாமாகக் கிடைத்தமைக்கு நம் பரிபாலன பி நன்றி அறிதலையும் வணக்கத்தையும்
கம் மண்டலாபிஷேகம் மஹோற்சவம் பாக நடத்தி இவ் ஆலயத்திலே தெய்வ ப் பிரதம சிவாச்சாரியர், ஆலயபிரதம ாதகாசிரியர்கள், உதவியாளர்கள் மற்றும் ன்ெறேன். இறுதியாக இக் கும்பாபிஷேக ப்பாகவும் அழகாகவும் அச்சிட்டுத் தந்த ரியார், முகாமையாளர், கணனி பக்க ாவருக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்
ரூபிணியே நமஹ
வே. சுவாமிநாதன், தலைவர், பரிபாலன சபை.

Page 17
கண்ணகி அம்மன்
கண்ணகி கற்புத் தெய்வம். அவள் சேர, இலங்கைக் கயவாகு மன்னன் ஆண்ட சி தெய்வம். கண்ணகி வரலாற்றைக் கூறும் ( அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் மணியா பாரதியார் அந்நூலின் சிறப்பினைப் பாரா தெய்வமல்லது பொற்புடைத்தெய்வம் யாங்க இளங்கோ அடிகள் கண்ணகியைத் தெய்வம என முத்தமிழும் விரவிய ஒரேயொரு தமிழ் கற்புத்திறனைக் கண்டு கோயில் எடுத்தவ6 அரசன் சேரன் செங்குட்டுவன் ஆவான். அவே கண்ணகி வழிபாட்டுக்கு வித்திட்டவன். க பேணப்படுகின்றது. பத்தினித் தெய்யோ! எ அவள் வணங்கப்படுகின்றாள். இலங்காதி மயிலிட்டி,இடைக்காடு, பச்சிலைப்பள்ளி, திரி கடற்கரை ஓரமாகவுள்ள தலங்களில் கண்ண எடுக்கப்படுகின்றன.
மானிடம் தெய்வமான வரலாறே கண்ண குடிமக்கள் வாழ்விற்கும் இடையிலுள்ள போர கண்ணகியாற்றான் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தப அத்தனை குடிமக்கள் சார்பிலும் குரல் கொடுத்த தெய்வம்.
இனி, இடைக்காட்டுக் கண்ணகித் தெய்வத்
சிறிது கூறுவோம்.வற்றாப்பளை அம்மன் திங்கட்கிழமையில் பொங்கல் விழா நடைெ திங்கட்கிழமை இடைக்காட்டுக் கண்ணகிக் அறிவித்தல் பறையறைந்து தெரிவிக்கப்ட தொண்டைமானாறு, வளலாய், தம்பாலை,வ பறையறைந்தே அறிவிக்கப்படும். பொங்கலுக்
1

பொங்கல் மரபு
சோழ, பாண்டிய நாடுகளோடு, கடல் சூழ் வ்கள நாட்டையும் இணைத்துக் கொண்ட நூல் சிலப்பதிகாரம் எனப்படும். "நெஞ்சை ம் படைத்த தமிழ் நாடு” என்று மகாகவி ட்டுகின்றார். கற்புக் கடன் பூண்ட இத் 5ண்டிலமால்” என்று சிலப்பதிகாரம் பாடிய ாகக் காண்கின்றார். இயல், இசை, நாடகம் நூல் சிலப்பதிகாரமாகும். கண்ணகியின் ன் இளங்கோவின் உடன் பிறந்தவனாகிய iன மூவேந்தர் நாட்டிலும் சிங்கள நாட்டிலும் ண்ணகி வழிபாடு புத்த விகாரைகளிலும் ன்று புத்த சமயத்தவரான சிங்களவராலும் வின் வடபாலுள்ள அங்கணாக்கடவை, யாய், புங்குடுதீவு, வற்றாப்பளை முதலிய எகி தெய்வத்துக்குச் சிறப்பான விழாக்கள்
னகி வரலாறு. முடி மன்னர் ஆட்சிக்கும், ாட்டத்தின் முதற்கட்டம் உலக வரலாற்றில் ழ் மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உலகிலுள்ள கண்ணகி யாவராலும் வணங்கப்படவேண்டிய
துக்குப் பொங்கல் விழா நடப்பதைப் பற்றிச் கோயிலுக்கு வைகாசி மாதத்தில் ஒரு பறும். அந்தத் திங்கட்கிழமைக்கு முந்திய குப் பொங்கல் நடக்கும். பொங்கல் விழா டும். இவ்வறிவித்தல் அயலுார்களாகிய ரணன், கதிரிப்பாய் ஆகிய ஊர்களுக்கும்
த வளந்துப் பானைகள் மூன்று வாங்கப்படும்.

Page 18
ஒவ்வொரு பானையும் ஆறு கொத்தரிசிக்குக்கு வளந்துப் பொங்கலை வாழையடி வாழையாக மூ மூன்று பானைகளில் நடுவளந்து அல்லது ந பெரிதாயிருக்கும். வளந்துப் பானை மட்பா கொள்ள வேண்டும். வளந்துக்காரர் மூவரும்
வாங்க நல்லதொரு நாளிலே கூடிப்போவார்க்
இப்பானை நினைத்தவுடன் வாங்கக்கூடி மட்பாண்டம் வனைவோர் உடலும் உளமு இப்பானையைச் செய்வார்கள். சிறிய கு தாக்குமென்று அத்தொழிலாளி கருதுவான் அவனுக்கு அறிவித்தல் கொடுக்க வேண்டு பிஞ்சுக் குழந்தையை எப்படிப் பேணமாய்த் பன்மடங்கு பேணமாய் வளந்துக்காரர், தா தெய்வத்தின் பானைகளை ஏந்தி வைத் தர்மகலட்டி வளவிலோ அல்லது கச்சலாங் ஓரிடத்தில் அவை வைக்கப்படும். பொங்கல் குடமுழுக்கும், திருவிழாவும் நடைபெறும். இ மடைப் பண்டமெடுத்தல் என்னும் நிகழ்ச்சி முக் விரிக்கப்பட்டிருக்கும். (குரக்கன் கதிர்களைக் கதிர்ப்பாய்க்கு மேல் புற்பாய் விரிக்கப்பட்டிரு பானைகளும் புதுக் கடகங்களிலே வைக் சுற்றப்பட்டுக் கொண்டு வரப்படும். அதன்பி பொருட்களும் கொண்டு வரப்படும். பூசாரி உச்சரித்தும், அப்பானைகளைப் புனிதமாக்குள் தமிழ் மறை ஓதித் தேங்காய் உடைத்துக் க மடைப்பண்டம் எடுக்கப்படும். வளந்துக்காரர் அதன்பின் மடைப்பண்டப் பொருட்களாகிய எடுக்கப்படும். மடைப்பண்டமெடுப்போர் வைக்கவோஅல்லது வேறோருவரிடம் சை ஏற்றவோ கூடாது. பறை, தவில், நாதஸ்
தீப்பந்தங்களோடு மடைப்பண்டம் செல்லு
2

றையாமல் வேகக்கூடிய பானையாயிருக்கும். >ன்று குடும்பத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.இந்த ாயக வளந்து ஏனைய இருபானைகளிலும் ண்டம் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக்
ஆசாரசீலராய் ஒரு வாகனத்தில் வளந்து
B6.
ய பண்டமென்று நினைக்க வேண்டாம். ம் துாயராய் இருக்கும் நிலையிலேதான், றைபாடு இருந்தாலும் அது தன்னைத்
ஆதலால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னரே ம். பிறந்து ஏழுநாள் கூட முடியாத எங்கள் துாக்கி வைத்திருக்கிறோமோ, அதிலும் ங்கள் மணியாம் கற்புக்கரசி கண்ணகித் திருப்பார். பூசாரிமாரின் இல்லங்களாகிய கலட்டிப் பூசாரியார் வளவிலோ புனிதமான ) நாள் பகல் வேளையில் கண்ணகிக்குக் ரவு வேளையில் நடக்கும் பொங்கலில் கியமானது.பூசாரியார் வளவில் கதிர்ப்பாய்கள் காயவைக்கும் பாய் கதிர்ப்பாய் எனப்படும்) நக்கும். இந்த இடத்துக்கு மூன்று வளந்துப் கப்பட்டுத் துாய வெண்ணிற ஆடையால் ன் முக்கனிகளும் அரிசி முதலிய பண்டப் யார் துாப தீபங் காட்டியும் மந்திரத்தை பார்.அதன்பின் விபூதி பிரசாதம் வழங்கப்படும். ற்பூரம் கொழுத்திய பின் அரகர ஒலியோடு தத்தம் பானைகளைத் துாக்க வேண்டும். அரிசி முக்கனி முதலியன தலைச்சுமையாக அப்பொருட்களை இடையிலே இறக்கி 5மாறலாகக் கொடுக்கவோ, வாகனத்தில் வரம் முதலிய இசைக்கருவிகள் ஒலிக்க, ம், மூன்று வளந்துகளுக்கும் மேலாப்பு

Page 19
வெள்ளாடை மேலாகப் பிடிக்கப்படும். மன கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். ஆலயத்தை சென்றோரின் கால்கள் நீரூற்றிச் சுத்தமாக்கிய வலம் வருவார்கள். முதலில் நடுவளந்தே இறக் பொருட்களும் பின் இறக்கப்படும். பூசாரிமார் போன்றவை ஆலயத்திலும் நடக்கும். உள்வி கற்கள் கொண்ட அடுப்பிலே பானைகள் ஏற் ஒவ்வொரு பானைக்கும் சிறிதளவு பசுப்பாலும் கண்ணகியின் திருவுருவின் முன் மடைப்பe நடைபெறும்.
வளந்துப் பொங்கலில் ஒரு பகுதி மரு வழிபடுவோருக்கு வழங்குவார்கள். வளந்து ெ பொங்கலாம்.
கோயிலில் இருந்து ஏறக்குறையக் கூப்பி கிழக்குப் பக்கமாகச் செல்வச் சந்நிதி வீ நிகழ்ச்சி நடைபெறும் கண்ணகி அம்மனை வற்ற இது கருதப்படுகிறது.
வெளிமடை நிகழ்ச்சிக்கு முன் பத்தினி அவளை ஊஞ்சலிலே வைத்து ஊஞ்சற் பாட்டு நடக்கும் பொங்கல் நிகழ்ச்சிகளாகும்.
முப்போதும் திருமேனி தீண்டும் முனிவர் எங்கள் அம்மையாகிய கண்ணகித் தெய்வ
அதனால் இந்த ஊரும் வளர்ந்து வளர்ந்து
K
s 2.

டைப்பண்டம் கொண்டு செல்லும் காட்சி அணுகியதும் மடைப்பண்டம் கொண்டு பின் அவர்கள் புற வீதி, உள்வீதி எல்லாம் கப்படும்.ஏனைய பானைகளும் மடைப்பண்டப் வீட்டில் நடந்த வளந்துக் கிரியைகள் தியில் சுவாமி சந்நிதானத்தில் மூம்மூன்று 3றப்படும். அடுப்பு மூட்டிய பின் பூசாரியார் அரிசியும் போடுவார். பொங்கல் முடிந்ததும்
ண்டம் வைத்தலும் பொங்கற் படையலும்
ந்தெனக் கூறி வளந்துக்காரர் கோயிலில்
பாங்கி இறக்கிய பின் தான் ஏனைய மக்கள்
டு துாரத் தொலைவில் சந்நிதானத்துக்குக் தியருகே வெளிமடை வெட்டுதல் என்னும் ாப்பளைக்கு வழியனுப்பும் சம்பிரதாயமாகவே
த் தெய்வத்தைத் துதிக்கும் நோக்குடன் க்கள் பாடுவார்கள். இவை இவ்வாலயத்தில்
களாகிய பூசாரிமாரின் அருட் பூசையால் பம் அருளை வாரி வாரி வழங்குகிறாள். வருகின்றது.
2
pye
藝

Page 20
foLDut
ஓம் சக்த கண்ணகி அம்பை
(பொங்கல் அன்று பா
காப்ப சீர்மேவு யாழ்ப்பாண தேய திகழ்தருசீர் இடைக்காடாம் பேர்மேவு நல்லிகப்பன் வய பெருமைபெறு கண்ணகிமே ஏர்மேவு பிரணவமே மூர்த்த எழிலொடுகொள் தேகமை கணபதிதன் னிருசரணம் ச
நூல் சுந்தரஞ்சேர் பவளத்தால் சோதிகொளும் வயிரத்தால் நந்தலிலா மாணிக்கப் பல நாரமுறு பவளத்தாற் கயிறு சந்தமுறு சித்திரங்கள் பெ தகைமைபெற இயற்றியிடு நந்துதவழ் நல்லிகப்பன் வ நன்மைதரு கண்ணகியே
பூவுலகிற் கற்பு நிலை நிறு புண்ணியத்தால் வந்துதித் நாவுநவில் மொழியுடைய நளினமலர்ப் பதம்போற்றும் தேய்வுபெறாக் கற்பதனைச் சிறியர்இவ்வா றலைவரென காவிசெறி நல்லிகப்பன் கருதரிய கண்ணகியே ஆ
குவலயமீ தடிஅளந்து கெ கோவடர்த்த செயலாலும்
தவளமுடி தொடஎழுந்த ெ சந்திரன்நேர் போதிமர நிழ பவளஇதழ் உடையபசுந்
4.

) திருஉளந்சல்
ாடப்படும் பாடல்)
ந் தன்னில்
பதியி லுற்ற பலில் வாழும்
ல் ஊஞ்சல் பாட
5 DIT60T த யாவர்க்குங் காட்டக் 5ாப்ப தாமே.
கால்கள் நாட்டி b விட்டம் மாட்டி கை கூட்டி 3. ԱւtԳ ாலியத் தீட்டி ம் ஊஞ்சல் வைகி பயலில் வாழும் ஆடீர் ஊஞ்சல்
றுத்த வேண்டிப் த பூவை போலும் நங்கை யேநின் ) மடவார் தங்கள் ச் சிதைக்க வெண்ணும் ாக் காட்டல் போலும் வயலில் வாழும் டீர் ஊஞ்சல்
ாண்ட தாலும் குடிலின் மீதே lசய்கையாலும் லின் கீழே தோகைச் சாயல்

Page 21
பன்மலர்சேர் அழகவல்லி போ6 புவனமிகு நல்லிகப்பன் வயலி போற்றவரும் கண்ணகியே ஆ
சங்கைமிகு காளிகணம் கவிை சாங்நவிதன் திருக்கரத்திற் கவ துங்கமலர் மாதர் கையில் வட் துந்துபியா தியவாத்தி யங்கள் பங்கமில்விஞ் சயர்மாதர் கீதம் பண்ணவர்தம் மகளிர்கரம் மலர் கங்குசெறி நல்லிகப்பன் வயலி காட்சிதரு கண்ணகியே ஆடீர்
நெஞ்சாதி கரணங்கள் துாய்ை நித்தலும் உன் திருநாமம் நா6 பஞ்சாதி பெறும் அடியை உள படியதனில் எட்டுறுப்பும் படிய
அச்சோதி வடிவான அம்மை ே அருள் தருவாய் என அடியார் செஞ்சாலி நல்லிகப்பன் வயலி செவ்வியுறு கண்ணகியே ஆடீர்
சரணமதில் பொலிவுபெறும் தனி தங்கவளை யுடன் சரியும் தனி வருணமுறு பதக்கமுயர் மார்பி அங்கதமும் புயமதனில் கிளர்ந் தருணமிகு குழையினுடன்தோடு தனிக்குழலும் அவிழ்ந்துபுறத் ே கருணைமிகு நல்லிகப்பன் வய காசில்திருக் கண்ணகியே ஆடி
மாதுமையம் பகமதினில் வந்து மாங்கனியின் உட்புகுந்து பேன தீதில்வணி கன்மனையாய் இ செழியனையும் மாள்வித்துச் ே மேதகுசீர் தனைஉலகில் மிகள் மேதினியோர் துயரதனைப் பே காதலொடு நல்லிகப்பன் வயலி கயற்கண்ணுறும் கண்ணகியே

ல வாய்ந்தே ல் வாழும் உர் ஊஞ்சல்
த தாங்க பரி வாங்க டம் துாங்க
ஏங்க வீங்க ர்கள் ஏந்த ல் வாழும் ஊஞ்சல்
D uJITeS விற் சொல்லிப் த்தில் உன்னிப் வீழ்ந்தே யஉன்
மருங்கில் நிற்க ல் வாழும் ஊஞ்சல்
õ60L uITL d56o85 u JITL
6L தேயாடத் LDTL-5 3g5āieß u JITL லில் வாழும் ர் ஊஞ்சல்
தோன்றி ழ வைகி டைச்சி சேர்ந்து சது மூழ்கி LDTäsaé ாக நீக்கி Iல் வாழும் ஆடீர் ஊஞ்சல்

Page 22
கடைசியர்தம் அளகமதை மு களித்துஅவர்தம் சாயலினால் புடைதிகழும் அல்குல்தனைப் பொறிகிளர வெகுண்டணுகி
அடர்பகையாம் ஓந்தியென ம அணிகிளரும் மலர்கள் செறி மடை விரவு நல்லிகப்பன் வ மாமணியே கண்ணகியே ஆடி
தங்கமதி நணியவரே ஆடீர் தாசருளம் நனியவரே ஆடீர் புங்கவர்போற் றடியவரே ஆடி பொன்னாலாம் அடியவரே ஆ பங்கமிலாக் கொங்கையரே ஆ பசுங்குழலிற் கொங்கையரே சங்கைமிகு நல்லிகப்பன் வய சாயல்மயிற் கண்ணகியே ஆ
வாழி மேதகுநான் மறையவர்கள் ப மேன்மைபெறும் முகிலினங்க: தீதகலும் அடியார்கள் நிதமு திருநீறும் அஞ்செழுத்தும் வ மேதகைய வேந்தர்செங் கோ மெல்லியர்தம் பொருவிலுயர் காதலொடு நல்லிகப்பன் வய கற்புமிகு கண்ணகியே வாழி
எச்சரிக்ை சீர்த்தம்பையில் நல்லிகப்ப6ை திருமாங்கனி தனில் வந்த க தேராநெறி தெரிவித்திடும் தே திரையாழியில் வருபேழையில் பேரார்மலர்க் குழல் மேவிய பெருமாமணி பொதியுஞ்சிலம்

}கிலென் றெண்ணிக் இனமென் றேங்கி போகி யென்றே நாசி நோக்கி யில்கள் அஞ்சும்
சோலை சூழும் யலில் வாழும் ஒர் ஊஞ்சல்
ஊஞ்சல்
ஊஞ்சல் ர் ஊஞ்சல் டீர் ஊஞ்சல் ஆடீர் ஊஞ்சல் ஆடீர் ஊஞ்சல் 1லில் வாழும் டீர் ஊஞ்சல்
சுக்கள் வாழி ஸ் பலவும் வாழி b 6JTg டமும் வாழி லும் வாழி
கற்பும் வாழி லில் வாழும்
வாழி
ன திகழ்வாய் எச்சரிக்கை ரும்பே எச்சரிக்கை வீ எச்சரிக்கை b வருவாய் எச்சரிக்கை பரையே எச்சரிக்கை
பணிவாய் எச்சரிக்கை

Page 23
பராக்கு மறைபரவு கற்புடைய மாதே மரைமலரை வென்றமுக தேச பிறைமருவு நுதலுடைய பெரிய பேசுமொழி அமுதனைய கண் கோவலனைத் தெய்வமெனக் கூடல்தனை எரித்த மலர்க் ( நாவலர்கள் புகழ்கின்ற நங்கா நண்ணலருக்கு இடியன்ன நா6 திருமகளை வென்றனழீல் தே சையமன கொங்கைகொளும் தாசர்தமக் குறுதிசெயும் வரத் பலவளமார் இடைக்காட்டில் உ பகள்கிரியாம் செங்கோட்டுப் ப அலைமருவு வற்றாப்பளை அ ஆபன்றி யானபதி அணங்கே
மங்களம் சித்தி புத்தி நாயகற்கு மங்கள் தேவியுமை சேந்தருக்கு அத்திபுக்க கண்ணகிக்கு மங் அணைந்தவணி கன்மக
பாடல்வரி பார்த்துவந்தாய் மங் பாங்கிஐயை மனையிருந் கூடல்நகர் கூடவந்தாய் மங்கள் கோல்வளைய நேர் நிமி
செங்கோட்டில் சேணடைந்தாய் சேரமன்னன் கோயிலுற்ற எங்காட்டுர் எய்தினையே மங் எங்களனை கண்ணகிக்கு
மங்களம் ஜய மங்களம் மங்க
நவாலி

பராக்கு ாய் பராக்கு பாய் பராக்கு டீ பராக்கு கொண்டாய் பராக்கு கொம்பே பராக்கு ய் பராக்கு வாய் பராக்கு வீ பராக்கு உரத்தாய் பராக்கு தாய் பராக்கு உறைவாய் பராக்கு தியாய் பராக்கு மர்வாய் பராக்கு பராக்கு
ாம் - சிவன்
ம் மங்களம் களம் - புகார் ட்கு மங்களம்
களம் - நல்ல ந்தாய் மங்களம் ாம் - மன்னன் ர்ந்தாய் மங்களம்
மங்களம் - பணி ாய் மங்களம் Iகளம் - என்றும்
த மங்களம்
ளம் சுப மங்களம்
யூர், திரு. க. சோமசுந்தரப் புலவர்.

Page 24
ઈ6uLD
இடைக்காடு புவனேஸ்வ எழுந்தருளி இருக்கும் கs பாடப்
ஊஞ்சல் ப
காட்
திரு மேவும் தமிழ் ஈழநாட்டு சிரம் பொருவும் இடை உரு மேவும் வான் உறையு உயர் குணத்த மக்கள் கருமேதி கயம் படிந்து கரை கரும்பு அருந்தும் கழனி கருணாளும் கண்ணகித்தாய்
கரிமுகத்துப் பெருமான
சீர் பொருந்து பவளங்கள் க திகழ் தரு நல்முத்துக் ஏர் பொருந்து பொன் பலகை இனிது ஏறி அமர்ந்திரு தார் பொருந்து மலர் மகளும் தம் நிகரில் வான் மக கார் பொருந்து நல்லிகப்பன் கண்ணகி எம் அம்மை
காவிரிப் பூம் பட்டினத்துக் க கலம் மருவு துறை நி6 பூவிரியும் பொழில் நிறைந்த
புலம் கொழுதல் பண்ட நாவிரியும் புகழ் பொருளோடு நற்குடியில் வந்து எமக் காவி திகழ் நல்லிகப்பன் வ கண்ணகி எம் அம்மை
வளம் மருவும் பெருங்குடிநல் மாநாய்கன் என்பவற்கு
வளம் செறியும் அக்குடியில் மாசாத்துவான் தனக்கு
8

ரி கோவில் பிரகாரத்தில் ண்ணகி அம்மை பேரில்
பட்ட
TL6056f
பு
க் கேய்ந்த க்காடாம் செல்வ ஊரில் ம் உம்பர் போல
எல்லாம் உவந்து வாழ யில் ஏறி ரி சூழ் தளியில் வாழும்
ஊஞ்சல் பாட ார் காப்புத்தானே
ால்கள் ஆக கள் கயிறதாக
இலங்கும் ஊஞ்சல் ந்து இசை செய்வாணி ) சமரம் வீச ரிர் தாழ்ந்து போற்ற வயலில் வாழும் யே ஆடீர் ஊஞ்சல்
ரையில் மேவும் *று கப்பல் ஏறி புது நாடு எய்தி ங்கள் புகுந்து சாற்றி
எய்தும் நாய்கள் கு நன்மையே செய் பலில் வாழும் யே ஆடீர் ஊஞ்சல்
வணிகப் பேர் சேர் மகளே ஆகி வந்தோன் ஆள மகனே ஆகி

Page 25
உளம் மருவு பல கலைகள் உ உணர்ந்து உயர்ந்த கோ களம் செறியும் நல்லிகப்பன் வ கண்ணகி எம் அம்மையே
அரிய எனும் கலை ஆகும் ஆட அழகு எனும் இம் மூன்று பெரிய மலர்க் கண்ணினால் மா பெண்ணின் மேல் கொன கரிய குழல் வளமுலை உன் ச காலமெல்லாம் அவளுட( உரியது ஒரு மகள் உதிக்க உ உளம் திரியாக் கண்ணகி
குலத்தில் உள்ளோர் சேர்த்த நீ குறைவின்றி ஆங்கு அவட் நலம் திகழ் பல்வகை ஆன நை நாள்தோறும் கொடுத்ததன் பொலம் திகழ்உன் கால் ஒன்றி
போனபொருள் மீட்பதற்கு கலங்கலுறும் கணவன் உடன் L
கண்ணகி எம் அம்மையே
சின சமயத் துறவியாம் கவுந்தி தெய்வ மூதாட்டி யுடன் ம மனம் நலநல் இடையர்குல ஆய்
மாதரியால் அடைக்கலம் கன மதுறு காற்சிலம்பை விற்க கண்கவரும் மதுரை நகர்ச் தன வணிகர்தமை நாடிச் சென்ற தவ உணர்ந்த கண்ணகிே
துங்க மிகும் மதுரைநகள் வேந்த துணைவி காற்சிலம்பு ஒன் எங்கெங்கும் தேடிவரும் காலம்
இயற்றிய தீவினைப் பயன அங்கு செல் கோவலனைக் கள் அரசன் தன் ஆணையினா பங்கம் உறும் இச்செயல் கேட்டு பதை பதைத்த கண்ணகிே

-றுதி ஓடு வலற்கு மனைவி ஆன யலில் வாழும்
ஆடீர் ஊஞ்சல்
-6) LITL6)
அமைந்த அணங்கு போல்பாள் தவிப் பேர்ப் ண்ட பெரு வேட்கை ஆலே காதல் சோர்ந்து னே கழித்த அந்நாள் உவப்பே கொண்டான் யே ஆடீர் ஊஞ்சல்
திெக் குப்பையெல்லாம் கே கொடுத்துப் போக்கி D556f utob
பின் நல்க வேண்டி ன் சிலம்பை ஈயப் இஃது ஆகும் என்றே மதுரை சேர்ந்த
ஆடீர் ஊஞ்சல்
ப் பேர்சேர் துரைக்கு ஏகி ச்சியான பெற்று அங்கு நின்றே
வேண்டிக்
கோவலனே தான் யாவும் ய ஆடீர் ஊஞ்சல்
ற்கு ஏய்ந்த று தொலைந்து போக மேல் நாள் ானது உந்திப் போக்க வன் போல ஸ் கொலை செய்திட்டான்
ஆற்றாய் ஆகிப்
ய ஆடீர் ஊஞ்சல்

Page 26
கொலைக் களம் போய்க் கண
கோவலன்றான் உனைத் உலைக் கனல் போல் தோற்ற( உறு துயரம் தாளாது உ மலைத்து நிற்கும் காவலரால் 1 வழக்கு ரைத்து மன்ன6ை நிலைத்து நிற்கும் கற்புடையார் நிறுத்தி யுள கண்ணகியே
இறைவனையே மட்டுமன்றி இழி எழில் மதுரை தனையு ெ உறை புனல்சேர் வைகை நதிக ஓயாது நடந்து வழி சென் இறைமை செய்யும் வளநாட்டில் எழிற் குன்றின் வேங்கைறி மறைவை உறு கணவனுடன் 6 மங்கலம் சேர் கண்ணகிே
சேரர் குல மன்னவன் செங்குட்
செய்த திருக்கோவிலின் ஊர் அயரும் விழாவின்கண் உ உறு மொழியும் பல வர( நாரலரும் மக்க ளுடை நன்மை நல்லிகப்பன் வயலின் கை காரமரும் கோயி லினுள் காட்சி கண்ணகி எம் அம்மையே
வாழி விரு பருவ மழை தவறாது பயின்று
பசு இனமும் பிறஉயிரும் உருவமுறும் மக்கள் இனம் உ உலகெங்கும் சமய நெறி திருவுடையோர் செம்மை அறம் தெருளு மணத் துறவுடை கருதுறு நல் கற்புநெறி கனிந்து கண்ணகி எம் அம்மை அ
10

வனுடல் கூட்ட மீண்ட தேற்றிக் கோக்கே சென்றாள் முறும் வெகுளி ஓங்க லகாள்வோன் தன் மன்னன் முன்போய் னயும் மாள் வித்தங்கே
எழுவர் தம்பேர்
ஆடீர் ஊஞ்சல்
ந்தோர் வாழும் மரியூட்டி மீண்டே நீ கரையின் ஒரம் ாறு சேரர்
எழுந்து நின்ற நிழல் எய்தி நின்றே வானிற் சேரும் ய ஆடீர் ஊஞ்சல்
டுவன் தான் கண்சிலையாய் நின்றே உயர்வான் தோன்றி மும் உவந்தேஈந்து ) நோக்கி ண் எழுந்து தோன்றும்
Fuqb ஆடீர் ஊஞ்சல்
த்தம் வாழி
பரந்து வாழி வந்து வாழி
உயர்ந்து வாழி சிறந்து வாழி யோர் செறிந்து வாழி து வாழி அருள் நலந்து வாழி
பண்டிதமணி திரு. சு. இராமசாமி இடைக்காடு

Page 27
6. சிவமயம்
ஓம் சக்தி புவனேஸ்வரியம்ை தீர்த்த உற்சவம் அன்று
காப்பு அங்கமல மலர்மடவா ரிருவ ஆன்றவரு மமரச்சு வேலி நீடு திங்கடவழ் பொழிலிடைக்காட் திருவளரும் நல்லிகப்பன் வய பொங்குபரை யாதியைந்தா ய புவனநா யகிபுகழ்சே ரூஞ்சல் துங்கமத வைந்துகரத் தொந் தும்பிமுகர் தம்பதுமத் துணை
நூல் மங்கலஞ் சேர் மறை நான்கு மந்திரஞ்சே ராகமங்கள் விட்ட தங்குபல ஞானகலை வடங்க தாரகமா மறைமூலம் பீட மாக எங்கு மருள் பொங்குமணி யூ ஏகநா யகனுடனே யினிது ே அங்கணணி நல்லிகப்பன் வய ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடீ
வானமருங் கங்கையினி பனி வரமமரும் மந்திரப்பொற் கல கானமர்கற் பகக்கனகக் கல6 கவினமர்பூம் பட்டுடுத்திக் கழு ஞானமணி விளக்கெடுத்துத் நான்மறையந் தணர்பரவ நை ஆண்மரும் நல்லிகப்பன் வயல் ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடீ (
திங்களனி வெண்குடையிந் திலோத்தமையும் உருப்பசியு துங்கமிகு மாலவட்ட மரம்பை துாயமுனி பன்னியர்க ளாசி செங்கமலை வெண்கமலை வ
11

ம திருவூத்சல்
[ KAJL Lf sC6íb I KAL L6üb
ரோடும் Sb
டொருபால் நாளுந் பலில் வாழும் புலக மீன்ற
பாடத் தித் தந்தித் ாகாப் பாமே
ந் துாண்க ளாக - LDTabjö
ளாகத்
ஞ்சல் மீதே D6 பலில் வாழும் நஞ்சல்
நீர் கூட்டி நீ ராட்டிக் ர்கள் மாட்டிக் நீர் சூட்டி நுாபங் காட்டி வக ளோட்டி லில் வாழும் நஞ்சல்
திராணி தாங்கத்
வ் கவரி வாங்கத்
வீசத்
பேச
டந்தொட் டாட்ட

Page 28
ஜெயமடந்தை யிடைவிலக் அங்கணணி நல்லிகப்பன் ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடி
மங்கலதுா ரியமியம்பச் சங் வானகதுந் துபிமுழங்க மன செங்கைமணி யாழ்தடவி ( சேயரிக்க ணரம்பையர்கள் எங்குமர கரவோசை பொலி இருவினையும் பழமலமு
அங்கமலி நல்லிகப்பன் வ ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடி
காரணியு மணிக்கண்டத் ெ கங்கையணி சங்கரர்க்குக்
ஏரணியு மிருவிழியும் இருண் எழிலனியு மிளநகையும் ஞ சீரணியுந் திருமுகமும் வே திருவடியுஞ் செஞ்சிலம்புந்
ஆரணியும் நல்லிகப்பன் வ ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாப
உன்னரிய பேரொளியே ய ஓங்காரத் துட்பொருளே ! முன்னரிய நாற்பத்து முக்ே முளைத்தெழுந்த சிவக்கெ கன்னிகையா யுலகருள்கற் கைதொழுது மெய்யடியார்
அன்னமலி நல்லிகப்பன் வ ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யா
தெண்டிரை நீர்த் தொண்ை திருமுருகன் சந்நிதியின் ெ வண்டிசைக்கக் குயில்பாட மரகதப்பைங் கிளிபுகலும்
தொண்டரினம் மண்டியுண்டு துரியசிவ பரஞானச் சுகவா அண்டர்பணி நல்லிகப்பன்
ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யா
பாதிமதி நதிபொதியும் பர பரதவர விகடநடப் பால ே
12

கிச் செங்கோல் நீட்ட வயலில் வாழும் p ரூஞ்சல்
பக மேங்க றைக ளோங்க முனிவர் பாடச்
bL60I LDILந்ெது நீட மிரிந்தே யோட யலில் வாழும் 9 ரூஞ்சல்
தண்டோள் முக்கட் காத னல்கும் ளை யோட்டும் நானத் திங்கட் ய்த்தோ னான்குந்
தெரியக் காட்டி |யலில் வாழும் 9 ரூஞ்சல்
முதே தேனே புமையே யென்றும் கா ணத்துள் ாழுந்தே முதலே யென்றும்
பகமே யென்றும் கசிந்து போற்ற யலில் வாழும் உ ரூஞ்சல்
LtDT 60llsbó6öI LIIIÉlæst தன்மேல் பாலில்
மயில்க ளாட வளமார் சோலை
கண்டம் நீங்கும் ாழ் வீயும் வயலில் வாழும் உ ரூஞ்சல்
ம னோர்பால்
னோர்பால்

Page 29
சோதிவடி வேலுடைய தோ: சூரவயி ரவனோர்பால் வீர மோதுதிரை துயில்முகுந்தன் முத்தமிழற் புதமறைதேர் மு ஆதுரந்தீர் நல்லிகப்பன் வய ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடி
மோனபர ஞானமதி முடியு முகமதியி னழகாட முறுவலி கானமரைங் கணையினொடு கட்கடையி னுாறுபரங் கருவி தேனமருங் குவளைநறுந் ெ செஞ்சிலம்பு கொஞ்சுதிரு
ஆனமரும் நல்லிகப்பன் வய ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடீ
பூவமர்பொன் நாரணியே ய புனையருட்பொன் னாரணியே நாவமர்நல் ஆரணியே யாடீ நயமமர்நல் லார்அணியே ய சேவமரும் அந்தரியே யாடீ தீயவினை வந்தரியே யாடீ ஆவமரும் நல்லிகப்பன் வய ஆதிபுவ னேஸ்வரியே யாடீ
崇
பூவாழி பொன்னின்மழை டெ பூசுரரு மைந்தெழுத்தும் பெ தேவாழி தேவர்கடம் பெரும தெய்வமறை யாகமந்திந் த துாவாழுந் தும்பிமுகத் தெம் சுடரிலைவேற் பரன்வாழி ெ ஆவாழி நல்லிகப்பன் வய ஆதிபுவ னேஸ்வரியும் வாழி முற்றும்
தனிய6 வெண்ணிலவார் திருமுடியும் விளங்கிழைசேர் கணதனமும் உண்ணிகழு மருட்பெருக்கு ஒளியுருவு முயர்மணிப்பொன்
13

ன்ற லோர்பால்
னோர்பால்
பிரமனோர்பால் னிவ ரோர்பால் பலில் வாழும்
ரூஞ்சல்
DL
DITL85
கரும்பு மாடக்
ணை யாடத்
தரிய லாடச்
6u9u LDTL
பலில் வாழும்
ரூஞ்சல்
ாடீ ரூஞ்சல் ப யாடீ ரூஞ்சல்
ரூஞ்சல் ாடீ ரூஞ்சல்
ரூஞ்சல் ரூஞ்சல் லில் வாழும்
ரூஞ்சல்
ாழிந்து வாழி ாலிந்து வாழி ான் வாழி மிழும் வாழி }பி வாழி தொண்டர் வாழி லில் வாழும்
வாழி
விழிகள் மூன்றும் ) விறலா னேறும் மிளமை நீங்கா ா னுடையு மோங்கும்

Page 30
எண்ணிலவு மங்குசபா சத்தி
எழில்வரத மபயமுமா யியைந் பண்ணிலவு பழமறைச்செஞ்சில் பாததா மரையுமுளம் பதித்து
எச்சரிக்ை கருவாருயிர் பெருவிடுற நடமா வருவாய்நல் லிகப்பன்வயல் ஒன்றாகியொ ரைந்தாய்ப்பினு நின்றாய்நல் லிகப்பன்வயல் ந ஐந்தாயெழுத் தெட்டாய்ப் பின் வந்தாய் நல் லிகப்பனுறை ம
பராக்கு திருவுமருள் மருவுகலை மகளு அருவுமரு வுருவுமுள வம்மே
ஒருகுடிலை சலனமுற இருவி உலகுதரு சலசபத முடையா
கரடதட விகடமத கரியினொடு கரமணியு முருகையருள் கனி
லாலி தேவி லாலி சிவகாமி லாலி ஆவி லாலி மகமாயி லாலி ஆதி லாலி யருணிதி லாலி பாதி லாலி பரஞ்சோதி லாலி மாலி லாலி திரிசூலி லாலி u பாலி லாலி யெழில் நீலி லா
மங்களம் ஆதி புவனேஸ்வரிக்கு மங்கள் ஆரணங்கள் தோத்திரஞ்செய் பாதியுரு வானவட்கு மங்களம் பத்தர்கட்கு முத்திதரும் பார்ப் சோதியுரு வானவட்கு மங்கள சொல்லவருள் செய்யுமொரு நீதியுரு வாமனைக்கு மங்கள நிலவுமிடைக் காட்டுவதி யுல
முற்றும்
நா
14

(860IIT(3L
த கையும்
லம்பு கொஞ்சும்
வாழ் வாம்.
ாடர னொருபால்
வாழ்வே எச்சரிக்கை
மொன்பான் வடிவாகி
நிறைவே எச்சரிக்கை
ணு, மாறாயிரு கூறாய்
ணியே எச்சரிக்கை
IhlÖ9 LU6)
பராக்கு ழியி னோக்கி ய் பராக்கு டு நெடுவேல் யே பராக்கு
பரன்
சிவன்
பருள் லி
ாம் - முது
யம்பிகைக்கு மங்களம் ) - நிறை பதிக்கு மங்களம் ம் - துதி நல்லவட்கு மங்களம் ம் - புகழ் கனைக்கு மங்களம்
வலியூர் திரு.க. சோமசுந்தரப்புலவர்.

Page 31
Objö SÐIJDr6Jmr@DJFOLJ jejrmDů
சைவசமய நாயன்மார்களும், வைஷ்ணவ செய்த அற்புதங்கள் எண்ணிலடங்கா. சக் இராமக்கிருஷ்ண பரமஹம்சரும், அபிரா தொன்மையானவர்கள்.
முன்னவர் தட்சினேஸ்வரத்துக் காளிதே மல்லாமல் தனது பிரதம சீடனாகிய சுவாமி காளிதேவியுடன் கதைக்க வைத்தவர். பின்ன
ஒரு தை அமாவாசைத் தினத்தன்று தாடங்கத்ை
சோழவள நாட்டில் திருக்கடவூர் என் சிதம்பரத்துக்கு அருகில் உள்ளது. சிவனின் இங்குதான் சிவபிரான் மார்க்கண்டேயருக் இவ்வாலயத்தில் அபிராமி அம்பாளுக்கெனத் த பட்டர் என்பவர் தினமும் காளிக்குப் பூஜை ெ
Lägóu||60DLuu6JřT.
இவர் தஞ்சை சரபோஜி மன்னனின் தொழில் புரிந்து வந்தார். இதன் காரணமா பொறாமை கொண்ட அயலவர்கள் இவருக்கு
குறைக்கக் கங்கணம் கட்டினர்.
தஞ்சாவூரை ஆண்ட சரபோஜி மன்னர் நதி சங்கமமாகும் பூம்புகாரில் நீராடிவிட்டு அமுதகடேஸ்வரரையும், பூரீ அபிராமி திருக்கடவூரையடைந்தார். அப்பொழுது பட்ட அங்கிருந்த பொறாமைக்கும்பல் மன்னருக்கு கூறியது.

ப் பூரணையாக்கிய
LJILI
சமய ஆழ்வார்களும் இறையருள் கொண்டு திமேல் தீராத பக்தி கொண்டவர்களில் மிப் பட்டரும், மகாகவி காளிதாசரும்
வியுடன் நேரில் கண்டு கதைத்தது மாத்திர விவேகானந்தரையும் தன் யோகசக்தியால் எவர் திருக்கடவூர் அபிராமி அம்மை மூலம் தை வானில் தவழவிட்டுப் பூரணையாக்கியவர்.
பது ஓர் முக்கிய திருத்தலமாகும். இது
அட்டவீரட்டத் தலங்களில் இதுவுமொன்று.
காக இயமனைக் காலால் உதைத்தார். தனியான ஓர் ஆலயம் உண்டு. சுப்பிரமணியப் சய்து வந்தார். இவர் அம்பாளிடம் நிறைந்த
அரண்மனையிலும் பஞ்சாங்கம் பார்க்கும் க இவரின் உயர்வைச் சகிக்க முடியாது த அரசசபையில் இருக்கும் கெளரவத்தைக்
ஒரு தை அமாவாசைத் தினத்தன்று காவிரி அரண்மனைக்குத் திரும்பும் வழியில் பூரீ அம்மையையும் வழிபடும் பொருட்டு ர் பூசை முடிந்து நிஷ்டையிலிருந்த நேரம், ப் பட்டரைப்பற்றி இல்லாத பொல்லாததைக்

Page 32
அன்னையின் முகமதியின் ஒளியில் ஒ மன்னர் இன்று என்ன திதி, என வினாவினார். பட்டரும் அன்று பெளர்ணமி என்றார். துன்பு உண்மையெனக் கருதினான். சரபோஜி ம6 பார்க்கும் கடமையிலிருப்பவர். தவறான கை நினைத்துப் பெரும் சினங்கொண்டு "இன்று பு
மரண தண்டனை கிடைக்கும்" எனக்கூறி அ
இதுவரையும் அபிராமி அம்மையின் ஆ உலகமுகப் பட்டார். நிகழ்ந்த சம்பவத்தை திதியோ அமாவாசை, மன்னரின் வினாவுக்கு அறியேன், அவளும் பொய் சொல் 6 சொல்லியிருக்கின்றோம். எனவே இதை அம் வைராக்கிய உள்ளத்தோடு அம்பிகையின் அமைத்து, அதன் மேல் நூறு கயிறுகளால் கொண்டு அபிராமி அம்மையின் மேல் அந்த
ஒவ்வொரு பாடல் இறுதியிலும் ஒவ்ெ எட்டுப் பாடல் வரையும் கயிறு அறுக்கப் *விழிக்கே அருள் உண்டு.” என்று பாடும் ெ ஒரு தோட்டைக் கழற்றி வானில் வீசியதும் ஆ தன் நிலா முற்றத்திலிருந்து கண்ட மன்னன் ஓடிவந்து பட்டரின் காலில் விழுந்து மன்னி
அவரின் அற்புதச் செயலுக்குச் சன்மா ஒரு மரக்கால் நெல்வீதம் கொடுக்க வேண
அறவிட்டுக் கொடுக்குமாறு மந்திரியிடம் ஆ
"சுப்பிரமணியம்” என்ற பெயர் கொண்ட
ஆனார். தொடர்ந்து இவர் நூறு பாடல்களைப்
1.

ன்றியிருந்த சுப்பிரமணியப்பட்டரைக் கண்ட அன்னையின் அருள் ஒளியில் மூழ்கியிருந்த தியினர் பட்டரைப்பற்றிக் கூறியது முற்றும் *னன் என் அரண்மனையில் பஞ்சாங்கம் ரிப்பை எனக்குத் தருகின்றாரே என்பதனை )ாலை பூரணை தென்படாவிட்டால் உனக்கு
ரண்மனை ஏகினான்.
அருள் வெள்ளத்தில் மூழ்கிக்கிடந்த பட்டர் உணர்ந்தார். கேட்டவரோ மன்னர். அன்று விடை பகிர்ந்தமைக்கு வருந்தினார். "நானும் லாள். அம்மையின் அருள் வழியே மையிடமே முறையிடுவோம் என்று எண்ணி கோயில் முன்றலில் அக்கினிக் கிடங்கு இணைக்கப்பட்ட உறி ஒன்றின் மேலிருந்து நாதி பாடத் தொடங்கினார்.
வொரு கயிறு அறுக்கப்பட்டது. எழுபத்து பட்டது. எழுபத்து ஒன்பதாவது பாடலாக பொழுது அம்மை தன்னுடைய காதிலிருந்த அது முழு நிலவாகத் தோன்றியது. இதனைத் அதிசயித்து, மகிழ்ந்து அரண்மனையிலிருந்து ப்புக் கேட்டு அவரை வழிபட்டான்.
னமாக "இன்று முதல் அவருக்கு வேலிக்கு ர்டும்” இதை சகல விவசாயிகளிடமிருந்து ணையிட்டுச் சென்றனர்.
பட்டர் அன்று முதல் "அபிராமிப் பட்டர்" பாடி அபிராமி அந்தாதியை அளித்துள்ளார்.
S

Page 33
எழுந்தருளி விக்கிரகங்கள், மரீ புவனே பூரீ சிவலிங்கப் பெருமான், யூரீ வரலசுஷ்மி
 
 

W NWA MINI
ாப்வரி அம்பாள், ரீ கண்ணகி அம்பாள், அம்பாள், முருகப்பெருமானின் வேலாயுதம்

Page 34
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEKENTWKKWWWWWWWWWWW W W
1990ல் நடைபெற்ற அபிர
 

uSDSDS DDD D uu u S S
மிப்பட்டர் விழாக்காட்சி

Page 35
6) d6).JLDuu
அபிராமிப்பட்ட
SDĪTJfd é
காப் தார் அமர் கொன்றையும் சண்பகமாலை ஊரர் தம் பாகத்து உமைமைந்தனே! ! சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்போதும் என் கார் அமர் மேனிக் கணபதியே! நிற்க
நூல் உதிக்கின்ற செங்கதிர், உச்சித் திலக மதிக்கின்ற மாணிக்கம், மாதுளம் போது துதிக்கின்ற மின்கொடி, மென்கடிக் குங் விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி என்றன் வி
துணையும், தொழும் தெய்வமும் பெற்ற பணையும், கொழுந்தும், பதிகொண்ட ே கணையும், கருப்புச் சிலையும், மென்பா அணையும் திரிபுர சுந்தரி ஆவது அறிந்
அறிந்தேன் எவரும் அறியா மறையை,
செறிந்தேன் உனது திருவடிக்கே, திருே பிறிந்தேன் நின் அன்பர் பெருமை எண் மறிந்தே விழும் நரகுக்கு உறவாய மன
மனிதரும், தேவரும் மாயா முனிவரும்
குனிதரும் சேவடிக்கோமளமே! கொன்ன பனிதரும் திங்களும், பாம்பும் பகீரதியும் புனிதரும் நீயும் என் புந்தி எந்நாளும் ெ
பொருந்திய முப்புரை செப்பு உரை :ெ வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மனோன்மை அருந்திய நஞ்சு அமுது ஆக்கிய அம்ட் திருந்திய சுந்தரி அந்தரி பாதம் என் ெ
17

b
t මH0බiful அந்தாதி
2யும் சாத்தும் தில்லை உலகு ஏழும் பெற்ற சிந்தை உள்ளே கட்டுரையே.
ம், உணர்வுடையோர் து, மலர்க்கமலை குமதோயமென்ன ழுத்துணையே.
தாயும் சுருதிகளின் வரும் பனிமலர் பூங் சாங் குசமும், கையில் தனமே.
அறிந்துகொண்டு வே வெருவிப் ணாத கருமநெஞ்சால்
தரையே.
வந்து சென்னி
றவார் சடைமேல்
படைத்த
பொருந்துகவே.
ய்யும் புணர் முலையால் ரி வார் சடையோன் கை அம்புயமேல் சன்னியதே.
O1
05

Page 36
சென்னியது உன்பொன் திருவடித் தாய மன்னியது உன் திருமந்திரம்; சிந்துர முன்னிய நின் அடியாருடன் கூடி முை பன்னியது என்றும் உன்றன் பரமாகம
ததி உறு மத்திற் சுழலும் என் ஆவி கதி உறும் வண்ணம் கருது கண்டாய் மதி உறு வேணி மகிழ்நனும், மாலும் துதி உறு சேவடியாய் சிந்துரான சுந்த
சுந்தரி எந்தை துணைவி என்பாசத் ெ வந்து அரி சிந்துர வண்ணத்தினாள் ம அந்தரி, நீலி, அழியாத கன்னிகை, ஆ கந்தரி, கைத்தலத்தாள் மலர்த்தாள் எ
கருத்தன, எந்தை தன் கண்ணன், வை பெருத்தன, பால் அழும் பிள்ளைக்கு திருத்தன பாரமும் ஆரமும், செங்கைச் முருத்தன மூரலும், நீயும், அம்மே! வ
நின்றும், இருந்தும், கிடந்தும், நடந்தும் என்றும் வணங்குவது உன் மலர்த்தாள் ஒன்றும் அரும் பொருளே அருளே! உ அன்றும் பிறந்தவளே! அழியா முத்தி
ஆனந்தமாய், என் அறிவாய், நிறைந்த வான் அந்தமானவடிவுடையாள், மறைந தான் அந்தமான சரணார விந்தம் தவ கானந்தம் ஆடரங்கம் எம்பிரான் முடிக்
கண்ணியதுன் புகழ் கற்பது உன்நாம பண்ணியதுன் இருபதாம் புயத்தில், பக நண்ணியது உன்னை நயந்தோர் அவைய புண்ணியது ஏது என் அம்மே புவி ஏன
பூத்தவளே புவனம் பதினான்கையும்; பு காத்தவளே! பின்கரந்தவளே! கறைக்
மூத்தவளே! என்றும் மூவா முகுந்தற்கு மாத்தவளே! உன்னை அன்றி மற்றோ
18

Dரை, சிந்தையுள்ளே
வண்ணப்பெண்ணே!
ற முறையே
பத்ததியே. O6
தளர்வு இலதோர் ; கமலாலயனும்,
வணங்கி என்றும் ரியே! 07
தொடரை எல்லாம்
கிடன் தலைமேல்
ரணத்தோன்
ன் கருத்தனவே. 08
ன்ணக் கணகவெற்பிற் நல்கின, பேரருள் கூர் சிலையும், அம்பும், ந்து என்முன் நிற்கவே! O9
நினைப்பது உன்னை, r எழுதாமறையின்
மையே இமயத்து
ஆனந்தமே. 10
அமுதமுமாய், ான்கினுக்கும் ளநிறக் கண்ணியதே. 11.
ம் கசிந்து பத்தி
5ல் இரவா
பத்து நான் முன்செய்த ழையும் பூத்தவளே. 12
பூத்தவண்ணம்
கண்டனுக்கு
இளையவளே! ர் தெய்வம் வந்திப்பதே. 13

Page 37
வந்திப்பவர் உன்னை வானவர், தானவ சிந்திப்பவர் நல்திசைமுகர் நாரணர் சிந் பந்திப்பவர் அழியாப் பரமானந்தர்; பாரி சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டிநின்
தண் அளிக்கென்றுமுன்னே பலகோடித மண் அளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார்? விண் அளிக்கும் செல்வமும், அழியா ( பண் அளிக்கும் சொல் பரிமள யாமளைப்
கிளியே இளைஞர் மனத்தே கிடந்து, ! ஒளியே! ஒளிரும் ஒளிக்கும் இடமே, எ6 வெளியே! வெளிமுதல் பூதங்கள் ஆகி
அளியேன் அறிவளவிற்கு அளவானது
அதிசயமான வடிவு உடையாள், அரவிர் துதிசய ஆனண சுந்தரவல்லி, துணை இ பதி சயமானது அபசயம் ஆக முன் பா மதி சயம் ஆக அன்றோ வாமபாகத்தை
வவ்விய பாகத்து இறைவரும், நீயும் ம செவ்வியும், உங்கள் திருமணக்கோலமு அவ்வியம் தீர்த்து என்னை ஆண்டபொற் வெவ்விய காலன் என்மேல்வரும் போது ெ
வெளிநின்ற நின் திருமேனியைப் பார்த்தென் களிறின்ற வெள்ளம் கரை கண்டது இல் தெளிநின்ற ஞானம் திகழ்கின்றது என்ன ஒளிநின்ற கோணங்கள் ஒன்பது மேவி
உறைகின்ற நின்திருக்கோயில் நின்கே அறைகின்ற நான்மறையின் அடியோ? மு நிறைகின்ற வெண்திங்களே? கஞ்சமோ மறைகின்ற வாரிதியோ? பூரணாசல மங்
மங்கலை செங்கலசம் முலையாள் மை சங்கு அலை செங்கை சகலகலாமயில் பொங்கு அலைதங்கும் புரிசடையோன் பிங்கலை நீலி செய்யாள் வெளியாள்
19

ர், ஆனவர்கள்;
தை உள்ளே
ல் உன்னைச் தண்ஒளியே.
வங்கள் செய்வார் மதிவானவர் தம்
முத்திவிடும் அன்றோ?
பைங்கிளியே,
கிளர்ந்து, ஒளிரும் ண்ணில் ஒன்றும் இல்லா
விரிந்த அம்மே அதிசயமே.
ந்தம் எல்லாம் இரதி ர்த்தவர் தம் 5 வவ்வியதே.
கிழ்ந்திருக்கும் ம், சிந்தை உள்ளே பாதமும் ஆகிவந்து வளிநிற்கவே.
விழியும் நெஞ்சும் லை; கருத்தின் உள்ளே
திரு உளமோ? உறைபவளே.
வர் ஒருபக்கமோ? டியோ? அமுதம்
எந்தன் நெஞ்சகமோ? கலையே.
லயாள் வருணச்
தாவுகங்கை 60LuIII6irl 60LuIITGirl
பசும் பொற்கொடியே.
14
16
17
18
19
21

Page 38
கொடியே இளவஞ்சிக் கொம்பே என படியே மறையின் பரிமளமே பணிமால் பிடியே பிரமன் முதலாய தேவரைப் ெ அடியேன் இறந்திங்குஇனிப்பி ல் வந்
விள்ளேன்; பரசமயம் விரும்பேன்; விய உள்ளே, அனைத்தினுக்கும் புறம்பே கள்ளே! களிக்கும் களியே! அளிய எ
மணியே மணியின் ஒளியே ஒளிரும் அணியே அணியும் அணிக்கு அழகே பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமரர் 6 பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம்
பின்னே திரிந்து உன் அடியாரைப் பே முன்னே தவங்கள் முயன்று கொண்டே அன்னே உலகுக்கு அபிராமி என்னும் என்னே! இனி உன்னையான் மறவாமல்
ஏத்தும் அடியவர் ஈர்ஏழ் உலகினையும் காத்தும், அழித்தும் திரிபவராம்: கமழ் சாத்தும் குழல் அணங்கே மணம் நாறும் நாத்தங்கு புன்மொழி ஏறியவாறு நகை
உடைத்தனை வஞ்சப்பிறவியை உள்ள படைத்தனை பத்ம பதயுகம் சூடும் ப6
始 நெஞ்சத்து க்கையெள் துடைத்தனை சுந்தரி நின்னருள் ஏதென்று
சொல்லும், பொருளும் என நடமாடும் புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடியே நின்பு அல்லும் பகலும் தொழும் அவர்க்கே செல்லும் தவநெறியும் சிவலோகமும்
சித்தியும், சித்திதரும் தெய்வம் ஆகித் சக்தியும், சத்திதழைக்கும் சிவமும், த முக்தியும், முத்திக்கு வித்தும், வித்து புத்தியும் புத்தியின் உள்ளே புரக்கும்
20

க்கு வம்பே பழுத்த ) இமயப் பெற்ற அம்மே! து ஆண்டு கொள்ளே.
லாது அன்பர் கூட்டந்தன்
ன் மூவுலகுக்கு உள்ளத்தே விளைந்த ன் கண்மணியே!
மணிபுனைந்த
அணுகாதவர்க்குப் பெருவிருந்தே பணிந்தபின்னே.
|ணிப்பிறப்பு அறுக்க -ன் முதல் மூவருக்கும்
அருமருந்தே நின்று ஏத்துவனே.
b படைத்தும்
பூங்கடம்பு ) நின்தாள் இணைக்குஎன்
உடைத்தே.
ாம் உருகும் அன்பு ணி எனக்கே ஸ்லாம் நின் அருட்புனலால்
சொல்லுவதே.
துணைவருடன் து மலர்த்தாள் அழியா அரசும், சித்திக்குமே.
5 திகழும்பரா
வம் முயல்வார்
ஆகிமுளைத்தெழுந்த புரத்தை அன்றே.
29

Page 39
ன்றே தடுத்து என் (6 GEGöLi, நன்றே உனக்கு இனி நான் என்செயினு சென்றே விழினும், கரை ஏற்றுகை நின் ஒன்றே பல உருவே அருவே! என் உ
உமையும் உமையொரு பாகனும் ஏக உ எமையும் தமக்கு அன்பு செய்ய வை: சமயங்களும் இல்லை; ஈன்று எடுப்பா அமையும் அமை உறு தோழியர் மே6
ஆசைக்கடலில் அகப்பட்டு அருள் அற்ற பாசத்தில் அல்லல்பட இருந்தேனை, நின் வாசக்கமலம் தலைமேல் வலியவைத்து
நேசத்தை என்சொல்லுவேன்? ஈசர்பாகத்து ே
இழைக்கும் வினைவழியே அடும்காலன்
அழைக்கும் பொழுதுவந்து அஞ்சல் என்பாய் குழைக்கும் களபக் குவிமுலை யாமளை உழைக்கும் பொழுது உன்னையே அன்ை
வந்தே சரணம்புகும் அடியாருக்கு வான் தந்தே பரிவொடு தான்போய் இருக்கும் பைந்தேன் அலங்கல் பருமனி ஆகமும் செந்தேன் மலரும் அலர்கதிர் ஞாயிறும்
திங்கள் பசுவின் மணம் நாறும் சீறடி செ எங்கட்கு ஒருதவம் எய்தியவா! எண்ணிற தங்கட்கும் இந்தத்தவம் எய்துமோ? தரங் வெங்கண்பணி அணைமேல் துயில்கூறும் வி
பொருளே! பொருள் முடிக்கும் போகமே! மருளே மருளில் வரும் தெருளே என்ம இருள் ஏதும் இன்றி ஒளி வெளியாகி இ அருள் ஏது அறிகின்றிலேன், அம்புயாத
கைக்கே அணிவது கன்னலும் பூவும்; க மெய்க்கே அணிவது வெண்முத்து மா6ை பைக்கே அணிவது பன்மணிக்கோவையும் திக்கே அணியும் திருவுடையான் இடம்

ம், நடுக்கடலுள்
திருவுளமே மையவளே!
உருவில் வந்திங்கு த்தார்; இனி எண்ணுதற்குச் ஸ் ஒருதாயும் இல்லை; ல்வைத்த ஆசையுமே.
அந்தகன் கைப் பாதம் என்னும் ஆண்டுகொண்ட
நேரிழையே.
எனை நடுங்க
அத்தர் சித்தம் எல்லாம் க் கோமளையே! னயே என்பன் ஓடிவந்தே
d 635lb சதுர் முகமும் பாகமும் பொன் திங்களுமே.
:ன்னி வைக்க ந்த விண்ணோர் கக் கடலுள்
விழுப்பொருளே.
அரும்போகம் செய்யும் னத்து வஞ்சத்து ருக்கும் உன்தன் னத்து அம்பிகையே!
மலம் அன்ன ஸ்; விட அரவின்
) பட்டும்; எட்டுத் சேர்பவளே.
21
31
37

Page 40
பவளக் கொடியில் பழுத்த செவ்வாயும் தவளத் திருநகையும், துணையா எங்க துவளப் பொருது துடி இடை சாய்க்கு அவளைப் பணிமின் கண்டீர் அமராவதி
க்க உன் i அடித் கள் மீளுகைக்கு உன்றன் விழியின் கடை மூளுகைக்கு என் குறை; நின்குறையே மாளுகைக்கு அம்புதொடுத்த வில்லான்
வாணுதற் கண்ணியை விண்ணவர் யா பேணுதற்கு எண்ணியளம் பெருமாட்டிை காணுதற்கு அண்ணியள் அல்லாத கன்னி பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்றே
புண்ணியம் செய்தனமே மனமே! புதுப் கண்ணியும், செய்ய கணவரும் கூடி ந நண்ணி இங்கே வந்து தம் அடியார்கள் பண்ணிநம் சென்னியின் மேல் பத்மபாதம்
இடங் கொண்டு விம்மி, இணைகொண் வடங்கொண்ட கொங்கை மலை கொ6 நடங்கொண்ட கொள்கை நலங் கொன படங்கொண்ட அல்குல் பனிமொழி லே
பரிபுரச் சீறடி பாசாங் குசை பஞ்சபா திரிபுர சுந்தரி சிந்துர மேனியள் தீ6 புரிபுர வஞ்சரை அஞ்சக் குனி பொ எரிபுரை மேனி இறைவர் செம்பாகத்து
தவளே! இவள் எங்கள் சங்கரனார் ம6 அவளே, அவள் தமக்கு அன்னையும்
இவளே, கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை துவளேன், இனிஒரு தெய்வம் உண்
தொண்டு செய்யாது, நின்பாதம் தொழ பண்டு செய்தார் உளரோ? இலரோ? அ கண்டு செய்தால் அதுகைதவமோ? அ மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கைநன்றே,
22

), பனிமுறுவல் கள் சங்கரனைத் ம் துணை முலையாள் தி ஆளுகைக்கே.
உண்டு, அந்தகன்பால் உண்டு; மேல் இவற்றின்
அன்று, முப்புரங்கள்
பங்கில் வாணிநுதலே!
வரும் வந்திறைஞ்சிப் ய பேதை நெஞ்சில் யைக் காணும் அன்பு நா முன்செய் புண்ணியமே.
பூங்குவளைக் ம் காரணத்தால் ர் நடு இருக்கப்
பதித்திடவே,
டு இறுகி, இளகி முத்து ண்டு இறைவர் வலியநெஞ்சை
ட நாயகி நல் அரவின் பதப்பரிபுரையே.
னி இன்சொல் மை நெஞ்சில் ருப்புச் சிலைக்கை
இருந்தவளே.
2D60T LD56)LDTib
ஆயினள்; ஆகையினால்
இறைவியும் ஆம்
டாக மெய்த்தொண்டு செய்தே
ாது, துணிந்து இச்சையே
அப்பரிசு அடியேன்
ன்றிச்செய்தவமோ?
பின்வெறுக்கை அன்றே.
39
41
42
43

Page 41
வெறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும் தப் பொறுக்கும் தகைமை புதியது அன்றே, ! கறுக்கும் திருமிடற்றான் இடப்பாகம் கல மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும், யா6
வாழும்படி ஒன்று கண்டுகொண்டேன் மன வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று 6ே ஏழும் பருவரை எட்டும் எட்டாமல் இரவுப சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்
சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடிக் கு படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதி இடரும் தவிர்த்து இமைப்போது இருப்பார் குடரும், கொழுவும், குருதியும் தோயும் (
குரம்பை அடுத்துக் குடிபுக்க ஆவி வெங் வரம்பை அடுத்து மறுகும் அப்போது வை அரம்பை அடுத்த அரிவையர் சூழவந்து நரம்பை அடுத்த இசைவடிவாய் நின்ற ந
நாயகி, நான்முகி, நாராயணி கை நளின சாயகி, சாம்பவி; சங்கரி சாமளை சாதி வாயகி, மாலினி, வாராகி, சூலினி மாதங் ஆயகி ஆதி உடையாள் சரணம் அரண்
அரணம் பொருள் என்று அருள் ஒன்று இ முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மானு சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன் மரணம், பிறவி இரண்டும் எய்தார் இந்த
வையம், துரகம், மதகரி, மாமகுடம், சிவி பெய்யும் கனகம், பெருவிலை ஆரம், பின ஐயன் திருமனையாள் அடித்தாமரைக்கு,
செய்யும் தவம் உடையார்க்கு உளவாகி
சின்னஞ்சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய் பென்னம் பெரிய முலையும், முத்து ஆரழு கன்னங்கரிய குழலும் கண் மூன்றும் கரு தன்னந்தனியிருப்பார்க்கு இதுபோலும் தவ

ம் அடியாரை மிக்கோர் புது நஞ்சை உண்டு ந்த பொன்னே! ன் உன்னை வாழ்த்துவனே!
த்தே ஒருவர் வலைநிலம் கல்
றதே.
ன்றில் ஒன்றிப் நித்து நெஞ்சில்
பின்னும் எய்துவரோ! தரம்பையிலே,
கூற்றுக்கு இட்ட )ளக்கை அமைத்து அஞ்சல் என்பாய், Tues(8ul
பஞ்ச நச்சு கி என்று நமக்கே.
இலாத அசுரர்தங்கள் ம், முகுந்தனுமே அடியார் வையகத்தே.
60)85, றமுடித்த அன்பு முன்பு ப சின்னங்களே.
iu ILJL (6ub ழம், பிச்சிமொய்த்த த்தில் வைத்துத் ம் இல்லையே.
47
49
51
52
53

Page 42
இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் ெ நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவிரேல், ர கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு
செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள்
மின் ஆயிரம் ஒருமெய் வடிவு ஆகி வி அன்னாள்; அகமகழ் ஆனந்தவல்லி, அ முன்னாய் நடு எங்குமாய் முடிவாய மு: உன்னாது ஒழியினும், உன்னினும் வே
ஒன்றாய் அரும்பிப் பலவாய் விரிந்து இ நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பா பொன்றாது நின்று புரிகின்றவா, இப் ெ அன்று ஆலிலையில் துயின்ற பெம்மா
ஐயன் அளந்தபடி இருநாழி கொண்டு உய்ய அறம் செய்யும் உன்னையும் ே செய்ய பசுந்தமிழ்ப் பாமாலையுங் கொ மெய்யும் இயம்ப வைத்தாய்; இதுவோ
அருணாம் புயத்தும் என்சித்தாம்புயத்து தருணாம்புய முலைத்தையல் நல்லாள் கருணாம்புயமும், வதனாம்புயமும், கர6 சரண அம்புயமும் அல்லால் கண்டிலேன்
தஞ்சம் பிறிதுஇல்லை ஈது அல்லது எ நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன் ஒ அஞ்சு அம்பும் இங்கு அலர் ஆக நின் பஞ்சு அஞ்சும் மெல்லடியார் அடியார்
பாலினும் சொல் இனியாய்! பனி மாம மாலினும் தேவர் வணங்க நின்றோன்
மேலினும் கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும் நாலினும் சாலநன்றோ அடியேன்முடை
நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக
நீயே நினைவு இன்றி ஆண்டு கொண் பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய் என் தாயே! மலை மகளே! செங்கண்மால்
24

சென்று இழிவுபட்டு நித்தம் நீடுதவம் காலத்திலும் ள் சேர்மின்களே.
ளங்குகின்ற(து)
ருமறைக்கு
தல்விதன்னை 1ண்டுவது ஒன்று இலையே.
இவ்வுலகம் எங்குமாய் ாள், என்றன் நெஞ்சின் உள்ளே பாருள் அறிவார் னும் என் ஐயனுமே.
60 Lib 6T606).Th. பாற்றி ஒருவர் தம்பால் ண்டு சென்று பொய்யும்
உன்தன் மெய் அருளே.
Iம் அமர்ந்து இருக்கும் , தகைசேர் நயனக் னாம்புயமும்,
ன்று உன் தவநெறிக்கே ற்றை நீள்சிலையும் றாய்; அறியார் எனினும் பெற்றபாலரையே.
லர்ப்பாதம் வைக்க
கொன்றை வார் சடையின்
மெய்ப்பீடம் ஒரு நாய்த்தலையே.
நயந்து வந்து டாய்; நின்னை உள்ளவண்ணம் ன பேறு பெற்றேன்!
திருத்தங்கச்சியே.
55
56
57
59
61

Page 43
தங்கச்சிலை கொண்டு தானவர் முப்புரம் வெங்கண் கரியுரி போர்த்த செஞ்சேவகன் கொங்கைக் குரும்பைக் குறி இட்ட நாயகி செங்கைக் கரும்பும், மலரும் எப்போது
தேறும்படி சில ஏதுவும் காட்டி முன் செல் கூறும்பொருள் குன்றில் கொட்டும் தறிகுறி ஆறும் தலைவி இவளாய் இருப்பது அறிந் வேறும் சமயம் உண்டு என்று கொண்டாடிய
வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள்பால் சென்று பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்ே பேணேன், ஒருபொழுதும் திருமேனிப் பிரக காணேன் இருநிலமும், திசை நான்கும் க
ககனமும், வானும் புவனமும் காணவில் 8 தகனம் முன்செய்த தவப்பெருமாற்குத் தட முகனும் முந்நான்கு இரு மூன்று எனத்தே மகனும் உண்டாயது அன்றோ? வல்லி நீ
வல்லபம் ஒன்று அறியேன் சிறியேன் நின் பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று இல்லேன் வில்லவர் தம்முடன் வீற்று இருப்பாய், வி சொல்அவம் ஆயினும் நின்திரு நாமங்கள்
தோத்திரம் செய்து, தொழுது, மின்போலும் மாத்திரைப்போதும் மனத்தில்வையாதவர் கோத்திரம், கல்வி குணம் குன்றி நாளும் பாத்திரம் கொண்டு பலிக்கு உழலாநிற்பர்
பாரும், புனலும், கனலும் வெங்காலும், பட ஊரும் உருகு சுவை ஒளி ஊறு ஒலி ஒ6 சேரும் தலைவி, சிவகாம சுந்தரி சீரடிக்ே சாரும் தவம் உடையார் படையாத தனம்
தனம் தரும்; கல்வி தரும்; ஒரு நாளும் மனம் தரும் தெய்வ வடிவும்தரும்; நெஞ்சி இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும்; அ6 கனம் தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி கடை

சாய்த்து, மத
மெய்யடையக்
1 கோகனகச்
ம் என்சிந்தையதே.
கதிக்குக்
க்கும்; சமயம்
திருந்தும்
வீணருக்கே.
மிக்க அன்பு டேன்; நின் புகழ்ச்சியன்றிப் ாசம் அன்றிக்
கனமுமே.
காமன் அங்கம்
க்கையும், செம்
ான்றிய மூதறிவின்
செய்த வல்லபமே.
மலர் அடிச்செம்
பசும்பொற் பொருப்பு
னையேன் தொடுத்த
தோத்திரமே.
) நின் தோற்றம் ஒரு
வண்மை, குலம்
குடில்கள் தொறும் பார்எங்குமே.
டர்விசும்பும்,
ன்றுபடச்
இல்லையே.
தளர்வு அறியா சில்வஞ்சம் இல்லா ன்பர் என்பவர்க்கே க்கண்களே.
5
62
67

Page 44
கண்களிக்கும்படி கண்டு கொண்டேன்
பண்களிக்கும் குரல் வீணையும் கையு மண்களிக்கும் பச்சை வண்ணமும் ஆ பெண்களில் தோன்றிய எம்பெருமாட்டித
அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லி, பழகிச் சிவந்த பதாம்புயத்தாள் பனி குழவித் திருமுடிக் கோமள யாமளைக் இழவுற்று நின்ற நெஞ்சே! இரங்கேல்
என்குறைதீர நின்று ஏத்துகின்றேன்; இ நின்குறையே அன்றி யார் குறை காணி மின்குறை காட்டி மெலிகின்ற நேரிடை தன்குறை தீர எங்கோன் சடைமேல் வை:
தாமம் கடம்பு படை பஞ்சபாணம், தனு யாமம் வயிரவர் ஏத்தும் பொழுது, எம சேமம் திருவடி, செங்கைகள் நான்கு;
நாமம் திரிபுரை ஒன்றோடு இரண்டு நய
நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும், வேத அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி
பயன் என்று கொண்டவர் பாவையர் ஆ சயனம் பொருந்து தமனியக் காவினில்
தங்குவர் கற்பகத் தாருவின் நீழலில்; மங்குவர், மண்ணில் வழுவாப் பிறவிை பொங்குவர் ஆழியும் ஈரேழ் புவனமும் கொங்கு இவர் பூங்குழலாள் திருமேனி
குறித்தேன் மனத்தில் நின்கோலம் எல் மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி,
வெறித்தேன் அவிழ்கொன்றை வேணிப் பறித்தே குடிபுகு தும்பஞ்சபாண பயிரவ
பயிரவி, பஞ்சமி, பாசாங்குசை, பஞ்சப உயிர் அவி உண்ணும் உயர்சண்டி, 8 வயிரவி, மண்டலி, மாலினி சூலி வரா செயிர் அவி நான்மறை சேர்திருநாமங்
26

85LibLITL6 hulloi) ம் பயோதரமும் கி மதங்கர் குலப் தன் பேரழகே.
அருமறைகள் LDTLD5uihai
கொம்பு இருக்க உனக்கு என் குறையே.
னி யான் பிறக்கின்
; இரு நீள்விசும்பின் மெல்லியலாய்
த்த தாமரையே.
லுக்கரும்பு க்கு என்று வைத்த ஒளி செம்மை; அம்மை பனங்களே.
மும், நாரணனும்
இணையைப்
பூடவும், பாடவும் பொன்
தங்குவரே.
தாயர் இன்றி
ய, மால்வரையும்
பூத்த உந்திக் குறித்தவரே.
லாம்; நின்குறிப்பு அறிந்து வண்டு கிண்டி பிரான் ஒருகூற்றை மெய்யில்
(8u.
ணி, வஞ்சர் ாளி ஒளிரும்கலா கி என்றே கள் செப்புவரே.
70
71
73
74
75
76

Page 45
செப்பும், கனக கலசமும் போலும் திருமு அப்பும் களப அபிராமவல்லி அணி தர6 கொப்பும், வயிரக் குழையும், விழியின் ெ துப்பும் நிலவும் எழுதி வைத்தேன் என்
விழிக்கே அருளுண்டு அபிராம வல்லிக்கு ே வழிக்கே வழிபட நெஞ்சு உண்டு எமக்கு ( பழிக்கே சுழன்று வெம்பாவங்களே செய்து குழிக்கே அழுந்தும் கயவர் தம்மோடு என்
கூட்டியவா! என்னைத் தன் அடியாரில் ெ ஒட்டியவா! என்கண் ஓடியவா! தன்னை காட்டியவா! கண்ட கண்ணும் மனமும் ச ஆட்டியவா நடம் ஆடகத் தாமரை ஆரன
அணங்கே அணங்குகள் நின்பரிவாரங்கள் வணங்கேன், ஒருவரை வாழ்த்துகிலேன்,
இணங்கேன்; எனது உனது என்று இருப் பிணங்கேன் அறிவு ஒன்றிலேன் என்கண
அளியார் கமலத்தில் ஆரணங்கே அகில ஒளியாக நின்ற ஒளிர் திருமேனியை உ களியாகி, அந்தக் கரணங்கள் விம்மி, க வெளியாய் விடின் எங்ங்னே மறப்பேன் ர
விரவும் புதுமலர் இட்டு நின்பாத விரைக் இரவும் பகலும் இறைஞ்ச வல்லார் இபை பரவும் பதமும், அயிராவதமும், பகீரதியும் உரவும் குலிசமும், கற்பகக் காவும் உை
உடையாளை, ஒல்கு செம்பட்டு உடைய சடையாளை, வஞ்சகர் நெஞ்சு அடையாை இடையாளை, எங்கள் பெம்மான் இடைய படையாளை, உங்களையும் படையா வண்
பார்க்கும் திசைதொறும் பாசாங்குசமும், ஆர்க்கும் புதுமலர் ஐந்தும், கரும்பும் என தீர்க்கும் திரிபுரையாள் திருமேனியும் சிற் வார்க்குங்கும முலையும், முலைமேல் மு

pலை மேல்
னக் கொழுங்கடையும் துணை விழிக்கே.
வதம் சொன்ன
அவ்வழி கிடக்கப்
பாழ்நரகக்
ன கூட்டு இனியே.
காடியவினை உள்ள வண்ணம் 5ளிக்கின்றவா! எங்கே.
ர் ஆகையினால்
நெஞ்சில் வஞ்சக ரோடு பார் சிலர் யாவரொடும்
ன் நீ வைத்த பேர் அளியே.
)ாண்டமும் நின் ஸ்ளும்தொறும், ரைபுரண்டு, தின் விரகினையே.
85LD6Db Dயோர் எவரும் b
Luj6 (8.
ாளை, ஒளிர்மதிச்செஞ் ா தயங்கு நுண்நூல் ாளை, இங்கு என்னை இனிப்
பனிச்சிறை வண்டு
அல்லல் எல்லாம் றிடையும்
த்துமாலையுமே.
27
78
83

Page 46
மால் அயன்தேட, மறைதேட, வான6 காலையும், சூடகக் கையையும் கெ வேலை வெங்காலன் என்மேல் விடும் பாலையும் தேனையும், பாகையும் ே
மொழிக்கும், நினைவுக்கும் எட்டாத
விழிக்கும் வினைக்கும் வெளிநின்றத அழிக்கும் தலைவர் அழியா விரதத் பழிக்கும்படி ஒருபாகம் கொண்டு ஆ
பரமென்று உனை அடைந்தேன் தமி தரம் அன்று இவன் என்று தள்ளத்த புரம் அன்று எரியப் பொருப்புவில் வ சிரம் ஒன்று செற்ற கையான் இடப்ப
சிறக்கும் கமலத் திருவே! நின் சே6 துறக்கம் தரும் நின் துணைவரும் நீ உறக்கம் தர வந்து, உடம்போடு உ மறக்கும் பொழுது, என் முன்னே வரல்
வருந்தாவகை என் மனத் தாமரையி இருந்தாள் பழைய இருப்பிடமாக இ பொருந்தாது ஒருபொருள் இல்லை;
விருந்தாக, வேலை மருந்தால் அதை
மெல்லிய நுண்இடை மின் அனைய புல்லிய மென்முலைப் பொன்அனைய சொல்லியவண்ணம் தொழும் அடியா பல்லியம்ஆர்த்துஎழ வெண்பகடு ஊ(
பதத்தே உருகி, நின் பாதத்திலே ப இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய் மதத்தே மதி மயங்கேன்; அவர் பே முதல்தேவர் மூவரும், யாவரும் போ
நகையே இ.திந்த ஞாலம் எல்லாம் முகையே முகிழ்முலை; மானே முது வகையே பிறவியும்; வம்பே மலைம மிகையே இவள் தன் தகைமையை
2

வர்தேட நின்ற ாண்டு; கதித்த கப்பு போது வெளி நில் கண்டாய், பாலும் பணிமொழியே.
நின் திருமூர்த்தி என்றன் ால் விழியால் மதனை தை அண்டம் எல்லாம் ளும் பராபரையே.
யேனும்; உன் பத்தருக்குள் காது; தரியலர் தம் ாங்கிய போதில், அயன் ாகம் சிறந்தவளே.
வடி சென்னி வைக்கத் யுேம் துரியும் அற்ற -யிர் உறவு அற்று, அறிவு ) வேண்டும் வருந்தியமே.
னில் வந்து புகுந்து னி எமக்குப் விண்மேவும் புலவருக்கு
நல்கும் மெல்லியலே.
ாளை, விரிசடையோன் பாளை, புகழ்ந்து மறை ரைத் தொழுமவர்க்குப் ரும் பதம் தருமே.
)ணம் பற்றி, உன்றன் ; இனியான் ஒருவர் ான வழியும் செல்லேன், ாற்றும் முகிழ் நகையே.
பெற்ற நாயகிக்கு கண், முடிவில் அந்த கள் என்பது; நாம்
நாடி விரும்புவதே.
28
87
88
91

Page 47
விரும்பித் தொழும் அடியார், விழி நீர்ம6 அரும்பித், ததும்பிய ஆனந்தம் ஆகி; அ சுரும்பிற் களித்து, மொழி தடுமாறி, முன் தரும்பித்தர் ஆவர் என்றால், அபிராமி ச
நன்றே வருகினும், திதே விளைகினும், ஒன்றேயும் இல்லை; உனக்கேபரம், என அன்றே உனது என்று அளித்துவிட்டேன் குன்றே அருட்கடலே இமவான் பெற்ற
கோமள வல்லியை, அல்லியந் தாமரைக் யாமள வல்லியை, ஏதம் இலாளை, எழு சாமள மேனிச் சகல கலா மயில் தன்ன ஆமளவும் தொழுவார் எழுபாருக்கும் அ;
ஆதித்தன், அம்புலி, அங்கி, குபேரன் அ போதில் பிரமன், புராரி, முராரி, பொதிய காதிப் பொருபடைக் கந்தன், கணபதி,
சாதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் போற்றுவர்
தைவந்து நின் அடித் தாமரை சூடிய ச கைவந்த தீயும், தலை வந்த ஆறும் கர மெய்வந்த நெஞ்சில் அல்லால் ஒரு கா: பொய்வந்த நெஞ்சில் புக அறியாமடப்
குயிலாய் இருக்கும் கடம்படாவியிடை ே மயிலாய் இருக்கும் இமயாசலத்திடை 6 வெயிலாய் இருக்கும் விசும்பில்; கமலத் கயிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்தக
குழையத் தழுவிய கொன்றை அம்தார் கழையைப் பொருத திருநெடுந்தோளும், விழையப் பொருதிறல்வேரி அம்பாணமும் உழையைப் பொருகண்ணும், நெஞ்சில்
pnib Uu ஆத்தாளை, எங்கள் அபிராம வல்லியை பூத்தாளை, மாதுளம்பூ நிறத்தாளை, புவி காத்தாளை ஐங்கணை பாசாங்குசமும், சேர்த்தாளை, முக்கண்ணியைத் தொழுவி

ஸ்கி, மெய்புளகம் றிவு இழந்து
சொன்ன எல்லாம் மயம் நன்றே.
நான்அறிவது க்கு உள்ள எல்லாம் ; அழியாதகுணக் (885TLD6T03Dl
க்கோயில் வைகும் தரிய னத், தம்மால்
திபரே.
மரர் தம்கோன்
முனி, காமன் முதல்
தையலையே.
ங்கரற்குக் ந்தது எங்கே? லும் விரகர் தங்கள் பூங்குயிலே.
கோல இயல் வந்து உதித்த தின்மீது அன்னமாம் னம் குழையே.
கமழ்கொங்கைவல்லி
கரும்பு வில்லும் ); வெண்நகையும், எப்போதும் உதிக்கின்றனவே.
ன் , அண்டம் எல்லாம்
அடங்கக் கரும்பும், அங்கை
ார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையே.
29
98
100

Page 48
முறி தேவி கருமாரி அ
கற்பூர நாயகியே கனக வல் a51T6ń LDa5LDTuîl ab(b5LDITI பொற்கோயில் கொண்ட சிவ
பூவிருந்தவல்லி சிவக விற்கோல வேத வல்லி விச விழிக்கோல மாமதுரை சொற்கோயில் நான் அமைத்
சுடராக வாழ்விப்பாய்
புவனம் முழுதும் ஆளுகின்ற புரம் எரித்தோன் புறம் நவ நவமாய் வடிவாகும் மே நம்பினவர் கைவிளக்ே கவலைகளைத் தீர்த்துவிடும் கார் இருளின் தீச்சுடே உவமானப் பரம் பொருளே
உன்னடிமை சிறியேை
உன்னிடத்தில் சொல்லாமல் உறவிடத்தில் முறையி அன்னையவள் நீ இருக்க உ அன்னியரைக் கெஞ்சி கண்ணிரைத் துடைத்து விட காத்திருக்க வைத்திடு சின்னவளின் குரல் கேட்டு :
சிரித்தபடி என்னைத் கண்இரண்டும் உன்உருவே கால் இரண்டும் உன் பண் அமைக்கும் நா உனை பக்தியோடு கைஉனை எண்ணம் எல்லாம் உன்நிை இருப்பதெல்லாம் உன் மண்அளக்கும் சமயபுர மாரி LD&B(6560)Lu (560B3560)
நெற்றியினுள் குங்குமமே நி நெஞ்சில் உன் திருந
30

ம்மன் தோத்திரம்
லி
fl SDItbLDT காமி அம்மா ாமி அம்மா
ாலாட்சி
மீனாட்சி தேன் இங்கு தாயே என்னை நீயே.
புவனேஸ்வரி இருக்கும் பரமேஸ்வரி கஸ்வரி க ஸர்வேஸ்வரி
காளிஸ்வரி ர ஜோதீஸ்வரி ஜகதீஸ்வரி ன நீ ஆதரி
வேறு எந்த டுவேன் தாயே எந்தன் டலகில் மற்ற டுதல் முறையோ அம்மா
ஓடிவா அம்மா தல் சரியோ அம்மா உன் முகம் திருப்பு தினம் வழி அனுப்பு
காணவேண்டும் அடியே நாடவேண்டும் யே பாடவேண்டும் யே கூடவேண்டும் னவே ஆகவேண்டும் னுடையது ஆகவேண்டும் LJlibuDT ளயும் தீரும் அம்மா
றைய வேண்டும் ாமம் வழிய வேண்டும்
(கற்பூர)
(கற்பூர)
(கற்பூர)
(கற்பூர)

Page 49
கற்றதெல்லாம் மேன்மேலும் பெ
கவிதையிலே உன்நாமம் சுற்றம் எல்லாம் நீடுழி வாழவேலி ஜோதியிலே நீஇருந்து ஆ மற்றதெல்லாம் நான் உனக்குச்
மடிமீது பிள்ளை என்னைத்
அன்னைக்கு உபகாரம் செய்வது
அருள் செய்ய இந்நேரம் கண்ணுக்கு இமைஇன்றிக் காவ கன்றுக்குப் பசுவன்றிச் செ முன்னைக்கும் பின்னைக்கும் பா
முழுமைக்கும் நீ எந்தன் எண்ணைய்க்கும் விளக்குக்கும்
என்றைக்கும் நான் உன்ற
அன்புக்கே நான் அடிமை ஆகே அறிவுக்கே என்காது கேட் வம்புக்கே போகாமல் இருக்க ே
வஞ்சத்தை என்நெஞ்சம் பண்புக்கே உயிர் வாழ ஆசை
பரிவுக்கே நான் என்றும் ட என் பக்கம் இவை எல்லாம் இரு என்னோடு நீ என்றும் வாழ
கும்பிடவோ கை இரண்டும் போ
கூப்பிடவோ நா ஒன்றால் நம்பிடவோ மெய் அதனில் சக்த நடந்திடவோ கால் இரண்ட செம்பவள வாய் அழகி உன் எ
சின்னஇரு கண்களுக்குள் அம்பளவு விழியாளே உன்னை
அடிபணியும் ஆசைக்கோர்
காற்றாகிக் கனலாகிக் கடலாகி
கருவாகி உயிராகி உடல நேற்றாகி இன்றாகி நாளாகினாய் நிலமாகிப் பயிராகி உண தோற்றாலும் ஜெயித்தாலும் வா தொழுதாலும் அழுதாலும் போற்றாத நாளில்லை தாயே உ
பொருளோடு புகழோடு ை
31

ருக வேண்டும் வாழவேண்டும் ண்டும் ளவேண்டும்
G&T6)6)6OTLDIT? ந் தள்ளலாமா?
துண்டோ? ஆவதுண்டோ? ஸ் உண்டோ? Fாந்தம் உண்டோ? ர்ப்பதுண்டோ? அன்னையன்றோ? பேதமுண்டோ? ன் பிள்ளையன்றோ?
வண்டும் க வேண்டும் வண்டும் இறுக்க வேண்டும் வேண்டும் பணியவேண்டும் ருக்க வேண்டும் pவேண்டும்
தவில்லை முடியவில்லை தி இல்லை ஷல் ஆகவில்லை ழிலோ
அடங்கவில்லை என்றும்
அளவுமில்லை
öTTuÜ ாகினாய்
வாகினாய் ழ்வாகினாய்
வடிவாகினாய் உன்னை
வப்பாய் என்னை
(கற்பூர)
(கற்பூர)
(கற்பூர)
(கற்பூர)
(கற்பூர)

Page 50
1றி லலிதா நவர
காப் ஆக்கும் தொழில் ஐந்து பூக்கும் நகையாள் புவே சேர்க்கு நவரத்தின மா6 காக்கும் கண நாயக வ மாதா ஜெயஓம் லலிதா மாதா ஜெயஓம் லலிதா
606) கற்றும் தெளியார் காடே கண்மூடி நெடுங் & பெற்றும் தெளியார் நிை பெருகும் பிழையே பற்றும் வயிரப் படைவா பகைவர்க்கு எமன வற்றிாத அருள்சுனையே
மாதா ஜெய ஒம்
மூலக் கனலே சரணம்
முடியா முதலே ச கோலக் கிளியே சரணப் குன்றாத ஒளிக் கு நீலத் திருமேனியிலே நி நினைவற்று எளிே வாலைக் குமரீ வருவாய்
மாதா ஜெய ஓம்
முத்தேவரும் முத்தொழி முன்னின்று அருளு வித்தே விளைவே சரண
வேதாந்த நிவாஸி
32

த்தின மாலை
அரன் ஆற்ற நலம் னேஸ்வரிபால்
லையினைக்
ாரணமே
ம்பிகையே
bloods(8tu.
b
கதியாய் கனவான தவம் ன என்னில் அவம் ன் பேசத் தகுமோ ள் வயிரப் ாக எடுத்தவளே
வருவாய் லலிதாம்பிகையே
சரணம்
ரணம் சரணம்
) சரணம் வையே சரணம் னைவாய் பன் நின்றேன் அருள்வாய்
வருவாய் லலிதாம்பிகையே
ல் ஆற்றிடவே ம் முதல்வி சரணம் ம் சரணம் னியே சரணம்

Page 51
தத்தேறிய நான் தநயன்
சாகாத வரம் தரவே மத்தேறு தத்திக்கு இணை மாதா ஜெய ஓம் ல
அந்தி மயங்கிய வான வி அன்னை நடம் செய் சிந்தை நிரம்ப வளம் பொ தேன் பொழிலாம் இ எந்த இடத்தும் மனத்தும்
எண்ணுபவர்க்கு அரு மந்திர வேதமயப் பொருள் மாதா ஜெய ஓம் ல
காணக் கிடையா கதியான
கருதக் கிடையாக் பூணக் கிடையாப் பொலிவு புனையக் கிடையாப் நாணித் திருநாமமும் நின் நவிலாதவரை நாடா மாணிக்க ஒளிக்கதிரே வரு மாதா ஜெய ஓம் ல
மரகத வடிவே சரணம் சர மதுரித பதமே சரண சுரபதி பணியத் திகழ்வாய் சுதி ஜதி லயமே இ அரஹர சிவ என்று அடிய
அவர் அருள் பெற வர நவநிதியே சரணம் ச மாதா ஜெய ஓம் ல
33

தாய்நீ
வருவாய் வாழ்வு உடையேன் லிதாம்பிகையே
தானம் Iயும் ஆனந்த மேடை ព្រះ LI(3jរ៉ា து செய்தவள் யாரோ இருப்பாள் நள் எண்ணம் மிகுந்தாள்
ஆனாள் லிதாம்பிகையே
ாவளே
கலையானவளே
ானவளே
புதுமைத்தவளே துதியும்
தவளே
ருவாய்
லிதாம்பிகையே
600TLD
TLib 8FJ60OTLib
3600TLb சையே சரணம் வர் குழும அருள் அமுதே சரணம் ரணம்
லிதாம்பிகையே

Page 52
பூமேவிய நான் புரியும்
பொன்றாது பயன் திமேல் இடினும் ஜெய திடமாய் அடியே கோமேதகமே குளிர்வா குழல் யாழ் மொ மாமேருவிலே வளர் சே மாதா ஜெய ஒம்
ரஞ்சனி நந்தினி அங்க ராக விகாஸ் விu சஞ்சல ரோக நிவாரணி
சாம்பவி சந்திர அஞ்சன மேனி அலங்க அம்ருத சொரூபின் மஞ்சள மேரு சிருங்க
மாதா ஜெய ஓம்
வலை ஒத்த வினை க மருளப் பறையாறு நிலையற்று எளியேன்
நிகளம் துகளாக அலைவற்று அசைவற்று அடியார் மிடிவாழ் மலையத்துவசன் மக6ே மாதா ஜெய ஓம்
எவர் எத்தினமும் இசை நவரத்தின மாலை அவர் அற்புத சக்தி எ சிவரத்தினமாய்த்
34

செயல்கள்
குன்றா வரமும் சக்தி எனத் ன் மொழியும் திறமும் ன் நிலவே ழியே வருவாய் தருவாய் காகிலமே
லலிதாம்பிகையே
னி பதும பாபினி அம்பா
வாணி
கலாதரி ராணி ருெத பூரணி னி நித்ய கல்யாணி நிவாஸினி
லலிதாம்பிகையே
லை ஒத்த மனம் து ஒலி ஒத்த விதால் முடியத் தகுமோ
6.JLD 5(56.JTu
அநுபூதி பெறும் வைடுரியமே
ா வருவாய்
லலிதாம்பிகையே
வாய் லலிதா ) நவின்றிடுவார் லாம் அடைவார் திகழ்வார் அவரே

Page 53
துக்க நிவாரண
பூனி துர்க்கைச் சித்
மங்கள ரூபிணி மதி அணி சூலினி சங்கடம் நீக்கிடச் சடுதியில் வந்திடும் கங்கண பாணியன் கனிமுகம் கண்டந ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாக
கான் உறு மலர்எனக் கதிர்ஒளி காட்டி தான் உறு தவஒளி தார்ஒளி மதிஒளி
மான் உறு விழியாள் மாதவர் மொழிய ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாக
சங்கரி செளந்தரி! சதுர்முகன் போற்றி பொங்கு அரிமாவினில் பொன்னடி வை எம் குலம் தழைத்திட எழில் வடிவுடே ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாகர்
தணதண தந்தண தவில்ஒலி முழங்கிட கணகண கங்கண கதிர்ஒளி வீசிடக் க பணபண பம்பண பறைஒலி கூவிடப் ப ஜெய ஜெய சங்கர் கெளரி க்ருபாகர்
பஞ்சமி பைரவி பர்வத புத்திரி, பஞ்ச கொஞ்சிடும் குமரனைக் குணமிகு வேழ சங்கடம் தீர்த்திடச் சமர் அது செய்தந ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாகர்
எண்ணியபடி நீ அருளிட வருவாய் எம் பண்ணிய செயலின் பலனது நலமாய்ப் கண்ணொளி அதனால் கருணையே க ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாகர்
இடர் தரு தொல்லை இனிமேல் இல்ை சுடர்தரு அமுதே சுருதிகள் கூறிச் சுக படர்தரு இருளில் பரிதியாய் வந்து பழ ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாக
ஜெய ஜெய பாலா! சாமுண்டேஸ்வரி
ஜெய ஜெய துர்க்கா! பூரீபரமேஸ்வரி ஜெய ஜெய ஜெயந்தி மங்கள காளி ஜெய ஜெய சங்கரி கெளரி க்ருபாகர்
35

அஷ்டகம்
தர் அருளியது
>ன்மத பாணியளே! சங்கரி செளந்தரியே! ல் கற்பகக் காமினியே!
துக்க நிவாரணி காமாகூழி!
க் காத்திட வந்திடுவாள் தாங்கியே வீசிடுவாள் ாள் மாலைகள் சூடிடுவாள் 1 துக்க நிவாரணி காமாகூழி!
டச் சபையினில் வந்தவளே!
த்துப் பொருந்திட வந்தவளே! ன எழுந்தநல் துர்க்கையளே! ரி! துக்க நிவாரணி காமாகூழி!
த் தண்மணி நீ வருவாய்! 5ண்மணி நீ வருவாய்! ண்மணி நீ வருவாய்! ரி1 துக்க நிவாரணி காமாகூழி
நல் பாணியளே! }னைக் கொடுத்த நல் குமரியளே! ல் சக்தி எனும் மாயே!
துக்க நிவாரணி காமாகூழி!
குல தேவியளே!
பல்கிட அருளிடுவாய்
"ட்டிக் கவலைகள் தீர்ப்பவளே!
11 துக்க நிவாரணி காமாகூS!
ல என்று நீ சொல்லிடுவாய் மது தந்திடுவாய் வினை ஒட்டிடுவாய் ! துக்க நிவாரணி காமாகூழி
ஜெய ஜெய பூரீதேவி! ஜெய ஜெய பூரீதேவி! ஜெய ஜெய பூரீதேவி!
துக்க நிவாரணி காமாகூழி!

Page 54
தம்பாலை, இடை கிராமங்களிலுள்ள 5
தம்பாலை, இடைக்காடு, வளலாய் அ தலபுராணங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. இ6 துருவி ஆராயத்தக்கது. இவை கர்ண பரம்பை அனேகமான ஆலயங்களின் ஆரம்பகாலத்தை சரிவர அறியமுடியவில்லை. எமது மூன்று கிரா அவற்றைப் புத்தகமாக வெளியிட இருபது கழகம் எடுத்த முயற்சி இன்றுவரை கை முதியோர்கள், புத்தி ஜீவிகள் தற்சமயம் எம் பலர் ஞாபகசத்தியற்றவர்களாகவுள்ளனர். கிராமத்தவர்களிற் பலர் சிதறுண்டு நாட்டின் னர். இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிற் பி சரிவர அறிய முடியவில்லை என்றால் 6 எப்படியாயினும் எமது கிராமங்களின் வரலா பிரஜைகளின் தலையாய கடமையாகும். இத இம்மலர் மூலம் அறியத்தரக்கூடியதாக { வரலாறுகளைத் தெரிந்தவர்கள், இடைக்கா வேண்டிக்கொள்கின்றோம். எமது கிராமம் g தந்த மண். ஈழநாட்டில் பிரசித்திபெற்ற ஆ6 கிராமத்தவர்களே. ஒன்று ஒட்டிசுட்டான் தான பொக்கணை மற்றும் புதூர் நாகதம்பிரான்
தீரபுத்திரர், முருகஉடையார், வள்ளிப்பிள்ை பெரியார், நல்லதம்பிச்சாத்திரியார், சந்திரவ கிராமத்தில் வாழ்ந்து இறையருள் பெற்ற மதிப்புக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரியவர்கள்
தம்மாலை வெல்லன் அம் ஆலயம் (குடாக்கட்டுப்
இத் திருத்தலம் கிட்டத்தட்ட 18ம் நூ ருக்கலாம் என அறியக்கிடக்கின்றது. இத்த ஆலயத்தின் வலது பக்கத்தில் அமைந்து
இடது பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. அம்பா இடது பக்கங்களிலிருந்து அருள்பாலித்து
3

க்காடு, வளலாப் நனைய ஆலயங்கள்
ஆகிய கிராமங்களிலுள்ள ஆலயங்களின் வற்றின் நம்பகத்தன்மையும் ஆரம்பகாலமும் ரச் செய்தியாகவே எமக்கும் கிடைத்துள்ளன. பும் தோற்றத்துக்குரிய மூல காரணங்களையும் ாமங்களின் வரலாறுகளை அறிந்து, ஆராய்ந்து வருடங்களாக இடைக்காடு இந்துநெறிக் கூடவில்லை. காரணம் விஷயம் அறிந்த மண்ணில் இல்லை. தற்சமய முதியோர்களில்
இராணுவ அத்துமீறல் காரணமாக எம் பல பாகங்களிலும் விரக்தியுடன் வாழ்கின்ற றந்த நாம் எமது கிராமங்களின் பூர்வீகத்தைச் ாம் இளஞ் சந்ததியினர் எப்படி அறிவர்? ற்றை அவர்கள் முன்வைப்பது பொறுப்புள்ள தன் அம்சமாக ஆன்மிகத்தின் ஒரு பகுதியை இருக்கின்றது. எமது கிராமத்தின் பூர்வீக டு இந்துநெறிக் கழகத்திற்குத்தந்துதவுமாறு ர் ஞானபூமி, பல அருளாளர்களை எமக்குத் லயங்களில் மூன்றின் மூலகர்த்தாக்கள் எம் தோன்றிஈசுவரர் ஆலயம் மற்றவை புளியம் ஆலயங்கள்.
)ள அம்மையார், படிமத்தவேலர், அருணாசலப் ர் செல்லர், சிவஞானியார் போன்றோர் எமது அனுபூதிமான்கள். இவர்கள் என்றும் எமது T.
பலவாணர் சித்தி விநாயகர்
பிள்ளையார் கோவில்)
ற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டி நலம் அருள்மிகு பூரீ புவனேஸ்வரி அம்பாள் |ள்ளது. செல்வச்சந்நிதி முருகன் ஆலயம் ளின் பிள்ளைகள் இருவரும் அவர் வலது க் கொண்டிருப்பது விசேட அம்சமாகும்.
6

Page 55
இடைக்காடு, வளலாய், தம்பாலை ஆகி புராதனமானது. இத் திருத்தலத்தின் ஸ்த முடியாவிட்டாலும் இது அக்காலத்தில்ஒரு ட் என்பதற்கு யாழ் கச்சேரி கோவில் பதிவுட 1872ம், 1882ம், 1892ம் ஆண்டுகளில் பதில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கோவில்களில் இதுவும் ஒ - புளியமரம், சங்காபிஷேகதினம் - ஐப்ப குருக்களைத் தொடர்ந்து பிரம்மறி க. ஜெ செய்தும் பரிபாலனம் செய்தும் வருகின்றார் கிணறும் உண்டு.
1. பிரம்மழ 2. யாழ் க
தம்பாலை நீஞானவைரவ
சுப்பையர் குடும்பத்தினர் 19ஆம் நூற்றான மூன்று திரிசூலங்களைப் பிரதிஷ்டை செய் இத்தி அற்ற பின், ஒலைக்கொட்டில் அமைத் மூர்த்தியை சுண்ணாம்புக் கட்டடத்தில் பிரத தொடக்கம் இன்றுவரை வ. கார்த்திகேசு, தி பராமரித்து வழிபட்டு வரப்படுகின்றது. 1980 கட்டடமாக்கப்பட்டுக் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற விநாயகரையும் பிரதிஷ்டை செய்து மகாகும்பா பொங்கலும் குளிர்த்தியும் ஆனி உத்தரத்த
2005ஆம் ஆண்டு தை மாதம் தொட பரிவாரமூர்த்திகளாகிய விநாயகருக்கும், முரு நிருத்த மண்டபம், மடைப்பள்ளி, கிணறு, ஆனி உத்தரமன்று மகாகும்பாபிஷேகம் நை
திரு. த
தம்பாலை அருள்மிகு
1930ஆம் ஆண்டளவில் சரவணை தாமு
வைத்து வழிபட்டு வந்ததாகவும், தலவிருட்வு நிறுவி அதில் நாச்சி அம்பாள், பிள்ளையார், செய்து மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதா
3.

ப இடங்களிலுள்ள கோவில்களில் இது ாபகர்களைச் சரியான முறையில் அறிய ரசித்தி பெற்ற ஆலயமாக விளங்கியுள்ளது Tப்பு சான்று பகரும். இத்தலத்தின் பெயர் செய்யப்பட்டுள்ளது. வலிகாமம் கிழக்கில் ன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தலவிருட்சம் சித் திருவாதிரை. சிவபூரி நா. கந்தசாமிக் பராமக் குருக்கள் இக்கோவிலைப் பூசனை
இத்தலத்திற்கு மடைப்பள்ளியும் நன்னீர்க்
தகவல் க. ஜெயராமக் குருக்கள் - தம்பக்கடவை ச்சேரி ஆவணம்
ர் ஆலயம் ~ சந்நிதி வீதி
ர்டின் முற்பகுதியில் ஒரு இத்தி மரத்தடியில் து வழிபட்டு வந்தனர். தலவிருட்சமாகிய ந்து வழிபட்டு வந்தனர். அதன் பின் வைரவ நிஷடி செய்து பூசித்தனர். 1958ம் ஆண்டு . கந்தசாமி ஆகிய இரு குடும்பத்தினராலும் ஜபூம் ஆண்டளவில் இக்கோவில், சீமெந்துக் bறது. 1985ஆம் ஆண்டு வைரவ மூர்த்தியுடன் பிஷேகமும் நடைபெற்றது. இதன் வருடாந்தப் ன்றாகும்.
க்கம் இத்திருக்கோவிலை விரிவுபடுத்த கனுக்கும், தனித்தனிக் கோயில்கள் கட்டியும் சுற்றுமதில் ஆகியவைகளை அமைத்தும் டபெற ஞானவைரவர் அருள்பாலித்துள்ளார்.
தகவல் திருமதி கா. சித்திரவடிவேல் - தம்பாலை.
நீ நாச்சிமார் ஆலயம்
அவர்கள் வேப்ப மரத்தடியில் திரிசூலம் ம் பட்டபின் 1980இல் மூலஸ்தான மண்டபம் வேல் ஆகிய சொரூபங்களைப் பிரதிஷ்டை கவும், 1998ஆம் ஆண்டு வெளிமண்டபம்
p

Page 56
கட்டி மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதாகவும் தெய்வமென இப்பகுதி மக்களால் கருதப்படுக காலத்தில் கோவில் அருகில் நடமாடுவதை
தம்பாலை வடுகன் நாவ
o6گے
1875ஆம் ஆண்டளவில் திரு. கார்த்தி திரிசூலங்களை நாட்டி வழிபடப்பட்டு வந்த வந்த திருமதி இ. முத்தம்மாவால் ஆதரிக்க அறியக்கிடக்கின்றது. வருடாவருடம் சித்திரை நடைபெற்று வருகின்றன. நாவல் மரத்தின் வைரவரைப் பிரதிஷ்டை செய்து 25.04.2002 ஆதி வைரவர் இன்றும் நாவற்பொந்தில் அடை அவ் ஆதிவைரவருக்கு முத்தம்மா குடும்பத் வருகின்றனர். பிரதிஷ்டா மூர்த்திக்குப் பூசகள் இருமூர்த்திகளையும் முன் பின் இரு கத விதத்தில் இத்திருத்தலம் அமைந்திருப்பது விே
உண்டு.
திரு
தம்பாலை புளியடி நீ
1925ஆம் ஆண்டளவில் கார்த்தி சின்ன காசியர் பொன்னரால் பராமரிக்கப்பட்டு அறியக்கிடக்கின்றது. இதன் தலவிருட்ஷம் திருநாள் இதன் வருடாந்தப் பொங்கல், குளி மகாகும்பாபிஷேகத்தைத் தொடர்ந்து வருட திருவிழாக்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. மணிக்கோபுரம், கிணறு, களஞ்சியசாலை, ! உண்டு.

அறியக்கிடக்கின்றது. இது ஆசூசம் தாங்காத றது. இதனால் இளம் யுவதிகள் மாதவிடாய் த் தவிர்த்துக் கொள்வர்.
தகவல் 1. திரு. தாமு ஐயம்பிள்ளை (தம்பாலை) 2. திரு. S. மகேந்திரன் (தம்பாலை)
லடி நீ ஞானவைரவர் யம்
கேசு என்பவரால் நாவல் மரப்பொந்தில் ததாகவும், அதன்பின் அவர் பரம்பரையில் ப்பட்டு வருவதாகவும் இத் திருத்தலம் பற்றி ப் பறுவத்தில் திருக்குளிர்த்தியும், பொங்கலும் முன்பாக சீமேந்தால் கோயில்கட்டி அதில்
அன்று மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. மந்துள்ளார். இதற்குச் சிறிய கதவு அமைத்து தினர் தினமும் திருவிளக்கேற்றி வழிபட்டு மூலம் பூசைகள் நடைபெற்று வருகின்றது. வுகளினூடாகக் கண்டு தரிசிக்கக் கூடிய ஷேட அம்சமாகும். இதற்குக் குழாய்க்கிணறும்
தகவல் . தி. இ. இந்திரேஸ்வரன் (தம்பாலை)
ஞானவைரவர் ஆலயம்
ாப்புவால் இவ் ஆலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு,
வந்துள்ளதாக மூதாதையர்கள் மூலம்
இத்தியும், புளியமரமும். ஆனி உத்தரத் ாத்தித் தினம் 10.10.2001 அன்று நடைபெற்ற ா வருடம் ஆனி மாதத்தில் அலங்காரத் மூலமூர்த்தி - கற்சொரூபம், மடப்பள்ளி - ஒலிபெருக்கி என்பன இத் திருத்தலத்திற்கு
தகவல் திரு. கந்தையா சிறீ - தம்பாலை

Page 57
இடைக்காடு அருள்
தேவஸ்
இத்தேவஸ்தானம் கிட்டத்தட்ட 19ஆம் ரால் தாபிக்கப்பட்டது. பெரிய நாச்சியாரை மு அதன்பின் 1900ஆம் ஆண்டளவில் சுண்ணாம் இடைக்காடு கண்ணகை அம்பாள் பொங்கல் தினமாகும். அன்று மூன்று வளந்துகள் படைக்கப்படுகின்றது. சித்திரா பூரணை அன்று மருத்துநீரும் மக்களுக்கு வருடாவருடம் வ
1980ஆம் ஆண்டளவில் இக்கோவிலுக்கு பட்டது. தற்சமயம் இத்தேவஸ்தானத்தை த பூசித்தும், பரிபாலித்தும் வருகின்றார்.
திரு
இத்திக்கலட்டி (இல ஞானவைரவ
19ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில்
குடிபெயர்ந்து இடைக்காட்டிற்கு மாட்டுவன வந்ததாகவும், அவ்வண்டியை அங்கிருந்து இடைக்காடு இத்திக்கலட்டிக்கு வந்ததும் அ விட்டதாகவும் கூறுவர். வண்டியில் வந்த கு கூட்டிச்செல்ல முயற்சித்தும் பயனளிக்கவில் அந்நாயை இத்திமரத்தடியிலேயே வைத்து என்றும், அது வயது முதிர்ந்து இறந்தபின் வழிபட்டு வந்ததாகவும் ஓர் கர்ண பரம்பரை தக்கது.
இத்தலத்தில் இலந்தை மரங்கள் அக்கா வைரவர் என்றும் அழைத்து வருகின்றனர். என்பவரும் அதன் பின் நமச்சிவாயம் என்பன கிடக்கின்றது. மூலஸ்தான மண்டபமும், ம பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டு வரப்படுகின்

குெ பெரிய நாச்சியார் தானம்
நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் திரு. குமரேச தலில் மண்குடிசையில் வைத்து வழிபட்டனர். புக் கட்டடத்தில் வைத்துப் பூசித்து வந்தனர். தினத்திற்கு அடுத்த நாள் இதன் பொங்கல் நேர்ந்து மடைப்பண்டமெடுத்து பொங்கிப் சித்திரைக்கஞ்சியும், தமிழ் வருடப்பிறப்பன்று ழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
க் கிணறும் மடைப்பள்ளியும் நிர்மாணிக்கப் திரு. கா. பரநிரூபசிங்கம் சிறந்த முறையில்
தகவல் நிரு. வ. வெற்றிவேல் - இடைக்காடு மதி. வ. .இராஜலட்சுமி - கொத்தவளவு
ந்தைக் கலட்டி) நீ ம் ஆலயம்
ஒரு குடும்பம் பச்சிலைப்பள்ளியிலிருந்து ன்டியில் சகல வீட்டுத் தளபாடங்களுடன் ஒரு நாய் பின் தொடர்ந்து வந்ததாகவும், ந்நாய் அங்குள்ள இத்தி மரத்தடியில் தங்கி நிம்பத்தவர்கள் நாயைத் தங்கள் வீட்டிற்குக் லை என்றும் இதனால் அக்குடும்பத்தவர்கள்
உணவு கொடுத்துப் பராமரித்து வந்தனர் அவ் இத்தியடியில் திரிசூலமொன்றை நாட்டி க் கதை உண்டு. இதன் சரிபிழை ஆராயத்
0த்தில் மலிந்திருந்ததால் இலந்தைக்கலட்டி
இக் கோவிலை முதலில் வேலுப்பிள்ளை பரும் பராமரித்து வந்தார்கள் என்று அறியக் கா மண்டபமும் கட்டி அதில் வைரவரைப் றது. 2002ம் ஆண்டில் மணிக்கோபுரமும்

Page 58
2003ம் ஆண்டு முன்மண்டபமும் நிர்மாணிக் இத் திருத்தலத்திற்கு உண்டு.
1. திருப 2. திருப .ே திரு.
கொட்டடி அருள்மிகு நீ
1830ஆம் ஆண்டளவில் இயக்கச்சியில் கொட்டடியிலுள்ள பனையடைப்பு மத்தியில் வழிபட்டு வரப்பட்டது. அதன்பின் 1940ம் ஆண் பிரதிஷ்டை செய்து மகாகும்பாபிஷேகம் நை போது மூன்று வளந்து நேர்ந்து பறை ஒலி முன்றலில் பொங்கி, மடைபரவிப் படைத்து தென்புறத்தில் மடைப்பள்ளியும் களஞ்சி அக்காலத்தில் பொங்கல் திருநாளன்று பல படைத்து வழிபட்டனர். பிரதி வெள்ளிக்கிழபை வெளிமடை எறிதலும் நடைபெற்று வந்தன. பி அலங்கார உற்சவமும் வெகுவிமரிசையாக 1955ஆம் ஆண்டு அகில உலகப்புகழ் ந இந்தியாவில் இருந்து வருகைதந்து இன் மின்சாரத்தீப அலங்காரம், மத்தாப்பு, வாணவே மேடை அமைத்து தவில் கச்சேரி, வில் நடைபெற்றன. வைரவப் பெருமான் சப்பற திருவிழாவைக்கண்டு களிக்க அயற்கிராமங்க வந்து கூடுவர். கண்டாமணியும் மணிக்கோபுர இராணுவ அத்துமீறல் காரணமாக ஊர்மக் காணாமற் போய்விட்டது. 1996ஆம் ஆன திரு. க. இராசையா தலைமையில் கே வெட்டித்துப்புரவு செய்து பூசைகள் தொடர் திரு. க. இராசையா பூசகள் தலைமையி அவ்ஆண்டு தொலைந்த கண்டாமணிக்கு கொழும்பிலிருந்து தருவித்து நிறுத்தப்பட்டது அறநெறிப் பாடசாலை வகுப்புக்கள் பிரதி ஞ ஆசிரியர் தலைமையில் இக்கோயில் முன் புவனேஸ்வரி அம்பாள் சிறுவர் பாடசாலை போன்றவையும் இம்மண்டபத்திலேயே நை

கப்பட்டுள்ளது. மடைப்பள்ளியும் கிணறும்
தகவல் தி. வ. அருளம்மா - இடைக்காடு தி. செ. சிவஞானசுந்தரம் - இடைக்காடு
வ. வெற்றிவேல் - இடைக்காடு
ஞானவைரவர் ஆலயம்
இருந்து வந்த ஆறுமுகம் சின்னப்புவால்
ஒரு அரசமரத்தடியில் திரிசூலம் வைத்து டளவில் மூலஸ்தான அறையில் வைரவரைப் டபெற்றது. வைகாசி சித்திரைப் பொங்கலின் சகிதம் மடைப்பண்டம் எடுத்து, கோவில் து வெளிமடை எறிவர். இவ் ஆலயத்தின் ய அறையும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
நூற்றுக் கணக்கான பத்தர்கள் பொங்கிப் )தோறும் மாலையில் பஜனையும் பொங்கலும் ற்காலத்தில் வருடாந்தப் பொங்கல் தினத்தில் 5 நடைபெற்று வந்தது. இத்திருவிழாவில் ாதசுரமேதை T. K. இராசரத்தினம்பிள்ளை னிசைமழை பொழிந்தார். சிகரம், சப்பறம், வடிக்கை போன்றவையும் கோயில் முன்றலில் லுப்பாட்டு, சதிர்க்கச்சேரி போன்றவையும் த்தில் வீதிவலம் வருவார். இவ்வலங்காரத் sளிலிருந்தும் பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மும் 1960ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டது. கள் இடம்பெயர்ந்தபோது இக்கண்டாமணி ன்டு ஊர்மக்கள் மீளக்குடியமரவந்தபோது ாவிலைச் சுற்றிவர இருந்த பற்றைகளை ாந்து நடைபெற்று வந்தன. 2002ம் ஆண்டு ல் ஒரு பரிபாலனசபை அமைக்கப்பட்டது. நப் பதிலாகப் புதியதொரு கண்டாமணி 1. இக்காலகட்டத்தில் புவனேஸ்வரி அம்பாள் நாயிற்றுக்கிழமைகளில் திரு ந. கதிரித்தம்பி மண்டபத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. வருடாந்த விழா, திருவாசகம் முற்றும் ஓதல் டபெற்று வருகின்றது. இத் திருத்தலத்தை

Page 59
விரிவுபடுத்தி அமைக்கும் பொருட்டு 2005 செய்யப்பட்டுக் கோவில் திருப்பணி வேலை
வளலாய் நாகர் கோயில் பி நீசித்தி விநாய
முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன் இ அண்மையிலுள்ள வேளாடு என வரலாறு கூ கொண்டுவரப்பட்ட முடிப்பிள்ளையார் இத் திரு இவ்வினாயகள் ஒடிந்த யானைத் தந்தத்தில் வளலாயூர் மக்கள் ஒலைக்கொட்டிலிலும், ட வந்தனர். அதன் பின் 1920ஆம் ஆண்டிலிருந் மகாமண்டப, தர்சன மண்டபத் திருப்பணிே வைகாசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் நடைபெற்றது. குடமுழுக்கின்போது ஆதி மூ முக்கியத்துவம் கொடுக்காமையால் கும்பா பெருமானால் தண்டிக்கப்பட்டார். தன் தவறை முடிப்பிள்ளையாரை மூலஸ்தானத்தில் உரிய பேணப்பட்டு வருகிறது. 1974ல் மீண்டும் கோ மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. அதன் ஆலயம், நவக்கிரக நாயகர்கள் ஆலயம், ை நிர்மாணிக்கப்பட்டு 14.09.1988இல் மகாகும்பா மண்டலாபிஷேகமும், இறுதியில் சங்காபிளே
பத்து நாட்கள் கொண்ட வருடாந்தத் திரு ஆனி மாதத்திலும் 1990ஆம் ஆண்டு வரை அதன்பின் உள்நாட்டுப்போர் காரணமாக ஊ 1997இல் ஊர்திரும்பியபோது வளலாய் ஊர் இ அமைந்திருந்தது. வீடுகள் யாவும் தரை மீளக்குடியேற முடியவில்லை. விநாயகள் ஆ இதனால் ஊர்மக்கள் விநாயகர் கோவிலுக்கு ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் இராணுவ உயர் இத் திருத்தலம் பழமையும் புதுமையுமானது

ஆம் ஆண்டு தை மாதம் பாலஸ்தாபனம் 5ள் துரிதகதியில் நடைபெற்று வருகின்றன.
தகவல் திரு. க. இராசையா - இடைக்காடு திரு. ந. பு. கதிரித்தம்பி - இடைக்காடு திரு. வே. சுவாமிநாதன் - இடைக்காடு திரு. த. கதிரமலை - இடைக்காடு
எர்ளையார் என வழங்கும் பகள் ஆலயம்
ந்தியாவிலுள்ள திருவனந்தபுரத்திற்கு றும் நாகர் கோவிலிலிருந்து ஒரு சித்தரால் த்தலத்தில் தானே விரும்பி உறைந்துள்ளார். னை ஒத்த கூம்பு வடிவினர். ஆரம்பத்தில் பின் மண் குடிசையிலும் வைத்து வழிபட்டு து ஆரம்பித்த கர்ப்பக்கிரக, அர்த்தமண்டப, வேலைகள் பூர்த்தியாகி 1948ஆம் ஆண்டு ஸ் குடமுழுக்கு விழா வெகு விமரிசையாக pலவரான முடிப்பிள்ளையாருக்குச் சரியான பிஷேக பிரதம சிவாச்சாரியார் விநாயகப் 3 உணர்ந்த சிவாச்சாரியார் மறுநாட் காலை இடமளித்து பூசித்தார். இன்றும் அவ்விதமே பில் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு 1975இல் பின் வெளிமண்டபம், சுற்றுமதில், முருகன் வைரவர் ஆலயம், கண்டாமணி போன்றவை பிஷேகமும், அதைத் தொடர்ந்து 45 நாட்கள் டிகமும் நடைபெற்றன.
விழா முதலில் வைகாசி மாதத்திலும், பின் வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்று வந்தன. மக்கள் 1990 வைகாசியில் இடம்பெயர்ந்து ராணுவ அதியுயர் பாதுகாப்பு வலயத்தினுள் >ட்டமாக்கப்பட்டமையால் மக்கள் அங்கு லயத்திற்குப் பாரியசேதம் ஏற்படவில்லை. F சென்று வழிபட்டு உடன் திரும்ப வெள்ளி, அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர். யாழ் கச்சேரிக்கோவில் பதிவு இடாப்பில்

Page 60
இத்திருத்தலத்தின் பெயர் 1872ம், 1882ம், 18 இதன் தற்போதைய பதிவு இலக்கம் HA/5/
இடைக்காடு றி பெரி
காக்கை வளவு என்னும் இடத்தில் ( ஆலயத்தின் ஆரம்பகாலத்தைச் சரியாக அ அகலமான சுண்ணாம்புச் சுவர்களைக் கெ புராணப்படிப்புகள், நித்திய பூசைகள் நடை ஆண்டுகளின் பின் அக் கட்டடம் நிர்மூலமா மண்டபமும், வெளிக்கொட்டகையும், மடை வைகாசி மாதம் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற அம்பாள், பிள்ளையார், கண்ணன், நாகதம்பிரா வழிபாட்டில் இருந்தன. 1977இல் கட்டடம் வ வருடா வருடம் வைகாசித் திங்களில் சங்கா கலைநிகழ்ச்சிகளும், சொற்பொழிவுகளும் விப நடைபெற்ற இராணுவ அத்துமீறலால் பூசைக ஆண்டு பாலஸ்தாபனம் செய்து கோவில் பொ ஒலிபெருக்கியும் பக்தர்களால் உவந்தளி மகாகும்பாபிஷேகமும் அதனைத் தொடர் சங்காபிஷேகமும், அன்னதானமும் நடைபெற் காலையிற் பூசை நடைபெற்று வருகின்றது விருட்ஷமும், மேற்குத் திசையில் கொன் இயற்கையாக அமைந்த கிணறும் இக்கோவி
望
E
வளலாய் மணிதிட்டி நீ
இத்திருக்கோயில் கிட்டத்தட்ட 19ஆம் நூற் சூலத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்து நாகர் இராப அறியக்கிடக்கின்றது. பங்குனித் திங்கள் இத6 அன்று வளலாய் கண்டன் கலட்டியிலிரு மடைப்பண்டம் எடுத்துச்சென்று மண்திட்டி
4.

92ம் ஆண்டுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. JA/81
தகவல் 1. திரு. தா. கந்தசாமி - வளலாய் 2. திரு. க. கதிர்காமு - வளலாய் 3. யாழ்க்கச்சேரி ஆவணம்
ப தம்பிரான் ஆலயம்
கோவில்கொண்டுள்ள பூரீ பெரியதம்பிரான் றியமுடியவில்லை. ஆனால் அக்காலத்தில் ாண்ட பழைய கோவில் இருந்ததென்றும், பெற்றதென்றும் அறியக்கிடக்கின்றது. பல னது. 1945ஆம் ஆண்டு சீமேந்தால் இரண்டு ப்பள்ளியும் நிர்மாணித்து 1946ஆம் ஆண்டு து. 1980ஆம் ஆண்டு சந்திரசேகரர், சிவகாமி ன் வேல்கள், திரிசூலம் போன்ற மூர்த்தங்கள் பிரிவுசெய்து கண்டாமணியும் நிறுவப்பட்டது. பிஷேகமும், திருவிழாவும், அன்னதானமும், )ரிசையாக நடைபெற்றன. 1990ஆம் ஆண்டில் 5ளும் விழாக்களும் தடைப்பட்டன. 2001ஆம் லிவுடனும், அழகாகவும் நிர்மாணிக்கப்பட்டது. க்கப்பட்டது. 17.05.2002 வெள்ளிக்கிழமை ாந்து 12 நாட்கள் மண்டலாபிஷேகமும், றன. அன்றுதொடக்கம் அந்தணரால் தினமும் 1. இத் திருத்தலத்தின் முன்றலில் வில்வ 'றை மரங்களும், வடகிழக்கு மூலையில் லின் சிறப்புக்கு மேலும் மெருகூட்டுகின்றன.
தகவல்
ரு. வே. கந்தசாமி - தர்மகர்த்தா ன்றி : 2002ம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக மலர்
ஞானவைரவர் கோயில்
றாண்டின் முற்பகுதியில் ஒரு ஆலமரத்தடியில் >ரால் வழிபட்டு வந்ததாக முன்னோர் மூலம் ன் வருடாந்த குளிர்த்தி, பொங்கற் தினமாகும். நந்து மூன்று வளந்துப் பானைகளுடன்,
ரீ ஞானவைரவர் கோயில் முன்றலில்

Page 61
பொங்கிப்படைத்து வழிபட்டனர். இத்திரு பாதுகாப்புவலயத்தில் இருப்பதால் பக் நிலையிலுள்ளனர். இதனால் மேற்படி ஞான பிரதிஷ்டை செய்து 2004 ஆம் ஆண்டு தை
திரு
வளலாய் நீ பத்திரகா
இத்திருத்தலம் மலட்டன் கலட்டியில் வே 1860ஆம் ஆண்டளவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாக நாகர் அதைப் பராமரித்து வந்தார். 1964ஆ கோவில் கட்டி மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற் மாகும். அதன்பின் நடைபெற்ற உள்நாட்டு சேதமடைந்தது. இக் கட்டடத்தைப் புனருத்தார கொண்ட திருப்பணிச் சபை செ. உருத்திரை 2001ஆம் ஆண்டு பாலஸ்தாபனம் செய்யப்ட வருகின்றன. இத்திருத்தலத்தருகில் சனசமூ அமைந்துள்ளன.
வளலாய் நீ ஞான
இவ் ஆலயம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகு ஆரம்பிக்கப்பட்டதென்றும், முதலில் வே வழிபட்டார்களென்றும், அதன் பின்பு ஒலைக்ெ 1945ஆம் ஆண்டளவில் சீமேந்துக் கட்டடத் செய்து வழிபட்டு வருகிறார்கள் என்றும் அழ
இவ்வாலயம் யாழ்கச்சேரியில் 1999ஆம் HA/5/JA/740 6 (bLT 6 (5.Lb LJG56ới gdjög5J வருகின்றது. இவ் ஆலயத்தை 1985ஆம் ஆ கொண்ட பரிபாலனசபை நிர்வகித்து வ( வருடாவருடம் நடைபெறுகின்றது. இக் கோ

ந்தலம் தற்சமயம் இராணுவ அதியுயர் தர்கள் அங்குசென்று வழிபடமுடியாத வைரவரை வளலாய் கண்டன் கலட்டியில் ப்பூசம் தொடக்கம் வழிபட்டு வருகின்றனர்.
தகவல் சின்னத்தம்பி கந்தசாமி - வளலாய்.
ளி அம்மன் ஆலயம்
ப்பமரத்தடியில் திருபண்டாரம் என்பவரால்
அறியக்கிடக்கின்றது. அதன்பின் ஆள்வார் ம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் சீமேந்தால் 3து. வைகாசிப் பறுவம் இதன் பொங்கல்தின }ப் போர் காரணமாக கோயிற் கட்டடம் ணம் செய்வதற்காக 11 அங்கத்தவர்களைக் யா தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ட்டுத் திருப்பணி வேலைகள் நடைபெற்று முக நிலையமும், சிறுவர் முன்பள்ளியும்
தகவல் 1. திரு. செ. உருத்திரையா - வளலாய். 2. திரு. மா. சிவகுரு - வளலாய்.
வைரவர் ஆலயம்
தியில் பொ. சாமிவேலுவின் மூதாதையரால் ப்பமரத்தடியில் திரிசூலத்தை வைத்து 5ாட்டிலில் வைத்துப் பராமரித்தார்களென்றும், தில் வைரவர் மூர்த்தத்தைப் பிரதிஷ்டை நியக்கிடக்கின்றது.
ஆண்டு பதியப்பட்டுள்ளது. பதிவிலக்கம் த்தில் பொங்கலும் குளிர்த்தியும் நடைபெற்று ஆண்டு தொடக்கம் 9 அங்கத்தவர்களைக் நகின்றது. இப்பரிபாலனசபைத் தேர்தல் விலுக்கெனக் குழாய்க்கிணறும் உண்டு.
தகவல் திரு. பொ. சாமிவேல் - வளலாய்

Page 62
அருள்மிகு நீ காளி தேவ
இவ் ஆலயம் 1835ஆம் ஆண்டளவில் த மனைவி வல்லாத்தையாலும் சத்திரங்காய் எ கிடக்கின்றது. இவர்களைத் தொடர்ந்து இவர் சின்னப்பு, ச. நல்லதம்பி ஆகியோரால் பூசிக்க பரிபாலிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இக்கோயில் உத்தரத்தன்று மகாகும்பாபிஷேகம் நடைடெ அபிஷேக தினமாகும்.
இக்கோவிலின் ஸ்தாபகர் சோதிடத்தில் சரியான நேரத்தை அறிந்து சாதகத்தைக் காலடியால் அளந்தும், இரவில் நட்சத்திரங்க வளர்ச்சியைக் கொண்டும் நேரத்தைத் துல்லி இவரின் திறமையைப் பரிசோதிக்க எண்ணி நிகழ்ச்சியின்போது தன் நிழலைக்கால் அடி சாத்திரியாரிடம் கூறி, பிறந்த பிள்ளையின் ச அப்பொழுது தன் தோட்டத்தில் புல் பிடுங்கி குச்சியை எடுத்து நிலத்தில் எழுதிச் சா கூறியதாவது "எமது ஊர் எல்லைக்குள் இவ்வ எதுவித சாத்தியமும் இல்லை. இந் நேரத்தில் கூறு உண்டு. அநேகமாக நாலு கால் வளர்ட் உண்டு என்றார். இவரின் சோதிடத்திறமையை விழுந்து தன்னை மன்னிக்கும் படி கேட்டார் குட்டி ஈன்றதெனக் கூறினார். இக்காலத்தில் நவீ சாதகத்தைக் கணித்துப் பலன் சொல்லும் பெண்ணா? என்று கேட்டு அறியமுடியாதிரு இல்லாமல் நேரமறியக் கடிகாரம், பஞ்சாங்கம், தடியால் எழுதிக் கணித்துச் சரியாகப் பல6 பூசகர்கள் எங்கே? இவர்கள் சாதாரண மகாத்மாக்களே.
3.
44

பி ஆலயம் இடைக்காடு
ம்பர் நல்லதம்பிச் சாத்திரியாராலும் அவர் னும் இடத்தில் தாபிக்கப்பட்டதென அறியக் களின் சந்ததியினரான சி. ஆறுமுகம், ஆ. கப்பட்டுத் தற்சமயம் சி. சத்தியமூர்த்தியால் புனரமைக்கப்பட்டு 1960ஆம் ஆண்டு ஆனி பற்றது. இதுவே இக்கோயிலின் வருடாந்த
வல்லுநர் கடிகாரமில்லாத அக்காலத்தில்
கணிக்கக் கூடியவர். பகலில் நிழலைக் ள் மூலமும், வெட்டிய வாழைக் குருத்தின் யமாகக் கணிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவர். ய ஒருவர் தன் வீட்டில் நிகழ்ந்த பிறப்பு டியால் அளந்த தொகையை நல்லதம்பிச் ாதகத்தைக் கணித்துத் தரும்படி கேட்டார். க் கொண்டிருந்த சாத்திரியார் உடன் ஒரு தகத்தைக் கணித்தார். அதன்பின் அவள் |யிரின் ஜனன நேரத்தில் மானிடப் பிறப்புக்கு நாலுகால் மிருகம் பிறப்பதற்குச் சாத்தியக் ப்பு மிருகத்தின் பிறப்பிற்குச் சாத்தியக்கூறு பச் சோதிக்க வந்தவர் அவரின் காலடியில் . அந்த நேரத்தில் தன் வீட்டில் ஒரு ஆடு ன விஞ்ஞான உபகரணங்களின் உதவியுடன் சோதிடர்களிடம் பிறந்த பிள்ளை ஆணா? நக்கும் நாமெங்கே? எதுவித வசதிகளும் கொப்பி, பேனை எதுவுமில்லாமல் நிலத்தில் ன் கூறும் அக்காலச் சோதிடர்கள் எங்கே?
மானிடர்களல்லர். இறையருள் பெற்ற
தகவல் . சி. சத்தியமுர்த்தி - இடைக்காடு
க.மு. வேலுப்பிள்ளை - இடைக்காடு . நல்லதம்பி பூரீநிவாசன் - இடைக்காடு

Page 63
இடைக்காடு நீ சோத
1925ஆம் ஆண்டளவில் ஆறுமுகம் கு( வேப்பமரத்தடியில் திரிசூலம் வைத்து வணங்க யிலுள்ள வேப்பமரத்தின் கிழக்கு நோக்கிச் பாவித்து ஒலைக்கொட்டில் அமைத்து அதில் 1955ஆம் ஆண்டளவில் சீமேந்துக் கட்டடத்தில் மாதம் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் கும்பாபிவே பொங்கல் திருக்குளிர்த்தித் தினமாகும். இ காலை, மாலை விளக்கேற்றி வழிபட்டு வருகின் பூசை வழிபாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. 19 அடி உயரமான தூணில் அமைக்கப்பட்டது. போது காணாமற்போய் 1996ஆம் ஆண்டில் மணி அமைக்கப்பட்டது. வீதி ஓரத்தில் அமை பதற்காகக் கோவிலின் வடக்குப் பக்கத்திலுள் பரப்பு 5 குளி அளவு காணி சாசன மூலம் அ 1985ஆம் ஆண்டளவில் கிணறு வெட்டிக் ே வருகின்றது. இவ்வாண்டு (2005) இக்காணியில் குரிய ஆயத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சுவிஸ் போன்ற வெளிநாடுகளிலுள்ள இக் பெறப்பட்டுள்ளது.
1.
நீர்ப்பெட்டி றி வேல
இம் முருகன் தலம் கிட்டத்தட்ட 150 என்பவரால் ஒரு கொன்றை மரத்தடியில் வழிபட்டதோடு தோன்றியதாகச் செவிவழிச் ெ தொண்டைமானாறு - பலாலி வீதியில், நீர்ப் யோரமாக அமைந்துள்ளது. சிறிது காலத்தின் வைத்து வழிபட்டு வந்தனர். 1940ஆம் ஆ பாதுகாப்புக் காரணம் கருதி இக்கொட்டி6ை எரிஞ்ச கந்தன் என்ற நாமமும் வழங்கப்பட்டு
பிரதான வீதியோரத்தில் அமைந்துள்ள நீ உள்ளடக்கப்பட்ட புராதன மடங்களில் ஒன்ற
45

வைரவர் ஆலயம்
ம்பத்தினரால் அவர்களது காணியிலுள்ள ப்பட்டு வந்தது. அதன்பின் வீதி அருகாமை சென்ற கிளையை முகட்டு வளையாகப் திரிசூலத்தை வைத்து வழிபட்டு வந்தனர். b மூலவரைப் பிரதிஷ்டை செய்து வைகாசி கம் நடைபெற்றது. இதுவே வருடாந்தப் த்திருத்தலத்தின் அருகில் வசிப்பவர்கள் றனர். விசேட தினங்களில் அந்தணர்களால் 70ஆம் ஆண்டளவில் சிறியமணி ஒன்று 15 அது 1990ஆம் ஆண்டில் இடம்பெயர்வின் ஊர்மக்களது பங்களிப்பு மூலம் மீண்டும் ந்துள்ள இவ்வாலயத்தை மேலும் விஸ்தரிப் ர்ள திரு. தாமோதரம்பிள்ளையின் இரண்டு றுதியாகப் பெறப்பட்டுள்ளது. இக்காணியில் காவில் பாவனைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு b மடைப்பள்ளியும், மண்டபமும் கட்டுவதற் து. இதற்கான திருப்பணி நிதி கனடா, கோயில் சுற்றாடலிலுள்ள பக்தர்களிடம்
தகவல் திரு. கி. ஜெயகுமரபதி - இடைக்காடு திருமதி. கி. நல்லம்மா - இடைக்காடு
ாயுதசுவாமி கோவில்
ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆண்டி நினவான் வேலாயுதத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்து
சய்தியாக அறியக்கிடக்கின்றது. இத்தலம்
பெட்டி மடத்தின் வடபாகத்தில் கடற்கரை
பின் ஒலைக்கொட்டிலில் வேலாயுதத்தை
ண்டளவில் பிரித்தானிய இராணுவம் தம்
ஸ் எரியூட்டினர். இதனால் இத்தலத்திற்கு
வருகிறது.
ப்பெட்டி மடம் யாழ் கச்சேரி பதிவேட்டில் ாகும். இங்கு நன்னிருற்றுக் கிணறு, அதன்

Page 64
துலா, வாளி, ஆவுரிஞ்சிக்கல், சுமைதாங்கி அமைந்துள்ளன.
இரண்டாம் உலகமகா யுத்தக் காலத்தில் பலாலி வரையுமுள்ள கடற்கரைப் பகுதி அமைந்திருந்தன. அக்கட்டடங்களின் இடிபா கின்றது.
வேலாயுத சுவாமிக்கு 1973ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. தினமும் வேலாயுதனாருக்கு அ வந்தன. தற்சமயம் இக்கோயில் இராணுவ அமைந்திருப்பதால் இங்கு பொதுமக்கள் செ
கோனாவளை அன்னை
இடைக்
இத்தலம் தொண்டைமானாறு பலாலி ( அமைந்துள்ளது. இது எப்பொழுது? யாரால்? ஆனால் இது ஒரு பூர்வீகமான தலம் எ இத்தலத்தைச் சிலர் அன்னைமார் நாச்சிமார் சிலர் வேதாரணிய மடமென்றும் அழைத்து வரு வேதாரணிய மடம் என்ற பெயரில் யாழ்க்கச்:ே இடம்பெற்றுள்ளது. 1872ஆம், 1882ஆம், 1892 உள்ளது. அக்காலத்தில் வாழ்ந்த எமது கிராம வேதாரணியம் (திருமறைக்காடு) போன்ற ஆல தானம் (பூதானம்) செய்துள்ளனர். யாழ் குடா திருத்தலம் வேதாரணியமாகும் (21 மைல்) சம்பந்தமூர்த்தி நாயனாரும் வேதங்களால் பூ திறக்கவும் பூட்டவும் தேவாரம் பாடிய திருத்தல இத்தலத்திலேயே பாடப்பெற்றது. அக்கால அடிக்கடி தோணி மூலமும், பாய்க்கப்பல்க வழக்கம். கோணாவளையில் அமைந்துள்ள கட்டடம், கட்டுக்குளம், பெரிய இத்தி, மருத 6 என்பன இன்றும் உள்ளன. முற்காலத்தில் க பிரயாணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. இ தம் தலைச்சுமைகளைச் சுமைதாங்கியில் இற தம் பிரயாணத்தைத் தொடர்வதற்கு ஏதுவா
46

போன்றவை பாரிய ஆலவிருட்சத்தின் கீழ்
வளலாய் கூனங்காட்டுச் சுடலையிலிருந்து வில் பிரித்தானிய இராணுவ முகாம்கள் டுகளை இன்றும் காணக்கூடியதாக இருக்
மெந்தால் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பிஷேகமும் பூசையும் சிறப்பாக நடைபெற்று அதியுயர் பாதுகாப்பு வலையத்திற்குள் ன்று வழிபடமுடியாத நிலையில் உள்ளது.
தகவல் திரு. ப. பழனிவேல் - வளலாய்.
மார் நாச்சிமார் ஆலயம் க்காடு
வீதி ஓரத்திலுள்ள கோணா வளையில் நிறுவப்பட்டதென்று அறியமுடியவில்லை. ன்பதை அரசசாசனம் எடுத்தியம்புகிறது. ஆலயம் என்றும், சிலர் மடாலயம் என்றும், கின்றனர். ஆனால் இத்தலம் கோணாவளை ரி கோவில்கள், மடங்கள் பதிவு இடாப்பில் ஆம் ஆண்டுகளில் இதன் பெயர் பதிவில் மக்கள் தென் இந்தியாவிலுள்ள சிதம்பரம், யங்களுக்கு இங்குள்ள தமது பூமிகளைத் ாட்டிற்கு மிக அண்மையிலுள்ள இந்தியத் திருநாவுக்கரசு நாயனாரும், திருஞான டப்பட்ட இத்திருத்தலத்தின் கதவுகளைத் ம் இதுவே. கோளறு பதிகமும் சம்பந்தரால் மக்கள் கடவுச்சீட்டு, விசா எதுவுமின்றி மூலமும் இந்தியாசென்று திரும்புவது இம் மடாலயத்தின் இடிபாடுகளுடனான ருட்சங்கள், சுமைதாங்கி, ஆவுரிஞ்சுக்கல் ல்நடையாகவும், மாட்டு வண்டி மூலமுமே னால் இவ்வீதியாற் செல்லும் பிரயாணிகள் கிவைத்துச் சிரமபரிகாரம் செய்து மீண்டும் அமைந்துள்ளது. இத்திருத்தலம். அது

Page 65
மாத்திரமல்லாது அயலிலுள்ள புற்தரைகளி வந்து குளத்தில் நீர் அருந்தி, ஆவுரிஞ்சுகள் மரநிழலில்படுத்துச் செல்லக்கூடிய முறையிலு ஜீவ காருண்ணியத்தைப் பறைசாற்றுவதாகு
இத்தலத்தை அன்னைமார், நாச்சிமார் ஆ பொங்கல் செய்து வழிபட்டு வந்துள்ளனர். இ கருதினர். இவை ஆசூசம் தாங்காதவையெ6 இவ் ஆலயமருகில் சென்ற பெண்களைத் து செய்து வழிபட அத்துன்பம் நீங்கியதாகவும் தூய வெள்ளை உடைஉடுத்துச் சிறு கூ மாட்டுத்தொழுவம், தொட்டில், குடில், அட அக்காலத்தில் மந்தை மேய்த்தோர் மூலம் இராணுவ அதியுயர் பாதுகாப்பு வலையத் செல்லத் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரு வருங்காலச் சந்ததியினருக்கு அறியத்தருவ
1. திரும 2. திரு. .ே திரு. 4. திருப 5. u ITþ
வடகாட்டுப் புதச்
இத்திருத்தலம் தொண்டைமானாறு - பல கிட்டத்தட்ட அரைமைல் தொலைவில் பாக்கு காட்டிற்கு வட கிழக்குத் திசையில் அபை மக்களின் ஒரு பிரிவினரால் 1925ஆம் ஆண் தென்னந்தோப்பில் மூலஸ்தானமும், மகாமண் ஞானவேல் ஒன்றைப் பிரதிஷ்டை செய்து வ கிடக்கின்றது.
நித்திய நைமித்திய பூசைகளும், விழாக்க போல் அல்லாமல் வேதாகம முறைப்படி நடை திருவிழாக்கள் வெகுவிமர்சையாக நடைபெ நாதசுரக்கச்சேரி, சதிர்க் கச்சேரி, சிகரம் வாணவேடிக்கைகள் நடைபெற்றதாகவும் அறிய அமர்த்திச் சோடிக்குதிரைகள் பூட்டி வீதிவ
4.

ல் மேயும் மந்தைகளும் இத்தலத்திற்கு லில் தம் உடலை உரஞ்சித்தினவு நீக்கி ம் இங்கு அமைந்துள்ளமை நமது மக்களின் b.
லயமாகக் கருதுபவர்கள் இதற்கு விஷேட இவைகளைத் தம் காவற் தெய்வங்களாகக் ன்றும் குறிப்பாக மாதவிலக்குக் காலத்தில் ன்புறுத்தினதாகவும் அவைக்குப் பொங்கல் கூறுவர். இவை பெண்தேவதைகள் என்றும் ட்டங்களாக இரவில் நடமாடுவதைத் தம் ட்டாளைகளிலிருந்து தாம் கண்டதாகவும் அறியக்கிடக்கின்றது. இத்தலம் தற்சமயம் தில் இருக்கின்றது. பொதுமக்கள் அங்கு த்தலத்தைப் பற்றி மேலும் ஆராய்ந்து எமது து எமது தலையாய கடமையாகும்.
தகவல் தி. வ. சி. சின்னாச்சிப்பிள்ளை - இடைக்காடு
க. மு. வேலுப்பிள்ளை - இடைக்காடு செ. இரத்தினசபாபதி - இடைக்காடு தி இ. நல்லம்மா - இடைக்காடு
கச்சேரி கோவில் மடப்பதிவு இடாப்பு
சந்நிதி ஆலயம்
ாலி வீதியில் இருந்து வடக்குப் பக்கமாகக் நீரிணைக் கடற்கரையோரமாகப் பருத்திக் ந்துள்ளது. இக்கோவில் உடுப்பிட்டி ஊர் ாடளவில் அடைவுக்காரச் செல்லையாவின் டபமும் கொண்ட சுண்ணாம்புக் கட்டடத்தில் ழிபட்டு வந்ததோடு தோன்றியதாக அறியக்
ளும் செல்வச்சந்நிதி முருகன் ஆலயத்தைப் பெற்று வந்ததாகவும், வருடாந்த அலங்காரத் ற்றதெனவும் அறியக்கிடக்கின்றது. தவில், , சப்பறம், மின்சாரத் தீப அலங்காரம், க் கிடக்கின்றது. வேலாயுதனாரை இரதத்தில் லம் வந்தனர் என்றும், இவ் அலங்காரத்
p

Page 66
திருவிழாக்களை அயற்கிராமங்களிலிருந் கண்டுகளித்தனர் என்றும் தெரியவருகின்ற சாங்காணிப்புற்தரவையில் மேய்ந்ததாக இடை ஸ்தாபித்தவர்கள் காலமான பின் பூசைகளும் கட்டடம் சிறிது இடிபாடுகளுடன் இன்றும் க அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் அ எல்லைக்கு (4ம் வட்டாரம்) அடங்கிய தி பற்றிய சரியான பூரண தகவல்களை உ ஆகிய கிராமங்களில் வசிக்கும் மூதாதையர்
திரு. து திரு சி. திரு. ெ
அருள்மிகு காசி வில் (முன்னிஸ்வர
19ம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியளவில் இ காசியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு இலிங்கம் ஒ பட்டு வந்தது. இவ் அருணாசலப் பெரியார் ( கூறுவதில் நிபுணர். இதனால் அவர் பெயர் இவர் ஊர் ஊராகச்சென்று இத்தெய்வீகச்சே செய்து வந்தார். இவர் ஒருமுறை மல்லாகம், தெய்வீகத் தன்மையை அறிந்த ஓர் கிறீஸ் முடியவில்லை) தனக்குப் பத்து வருடங்கள என்றும் பிள்ளைப்பலன் தமக்கு உண்டா? முகத்தைச் சிறிது நேரம் உற்று நோக்கி அல்லவா? நீர் அரச பதவிக்காகவல்லவா கி விபூதியை அணிந்து வந்தால் வெகுவிரை கூறித் தன் சம்புடத்திலிருந்து விபூதியை 6 கொடுத்தார். அதை அவர்கள் பயபக்தியுடன்
இந் நிகழ்ச்சி நடந்து ஒரு வருடத்தின் மாட்டுவண்டியில் வந்து காசிவிசுவநாதரைய தமக்கு ஒரு ஆண்மகவு பிறந்ததாகக் கூறி, இச் நிதியையும் கொடுத்தனர். அப்பணத்தைப் சுண்ணாம்பால் கற்பக்கிரகம், அர்த்தமண்ட காசிவிசுவநாதப் பெருமானை ஒரு பெரிய விமரிசையாக மகாகும்பாபிஷேகம் நடத்
48

து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சென்று து. கோவிலுக்குரிய மண்நிறக் குதிரைகள் $காட்டு மக்கள் கூறுவர். இத்திருக்கோவிலை விழாக்களும் ஸ்தம்பித்தன. இக்கோவிலின் ணப்படுகின்றது. தற்சமயம் இது இராணுவ மைந்துள்ளது. இடைக்காடு கிராம வட்டார ருத்தலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இது டுப்பிட்டி, தொண்டைமானாறு கெருடாவில் களிடமிருந்து அறியக்கூடியதாய் இருக்கும்.
தகவல் பாலசுப்பிரமணியம் - தொண்டைமானாறு சிவானந்தம் - கெருடாவில் ா. செல்லத்துரை - புதியயூமி, இடைக்காடு
ல்வநாதர் ஆலயம் ர் ஆலயம்)
க்கோவில் வல்லிபுரம். அருணாசலத்தாரால் லைக்கொட்டிலொன்றில் வைத்து வழிபடப் சோதிடம், குறி, கைரேகை, அருள்வாக்குக் யாழ் குடாநாட்டில் பிரபலமடைந்திருந்தது. Fவையை எதுவித பிரதிபலனும் கருதாமற் அளவெட்டிப் பக்கம் சென்றபோது இவரின் தவச் செல்வந்தர் (இவரின் பெயர் அறிய கப் பிள்ளைச் செல்வம் கிடைக்கவில்லை என்றும் வினயமாக வினாவினார். அவரின் ப பின் "உமது தந்தையார் ஒரு இந்து ரீஸ்தவ சமயத்திற்கு மாறினீர்? நான் தரும் வில் ஓர் ஆண்மகவு கிடைக்கும்" என்று டுத்துக் கணவன், மனைவி இருவரிடமும்
வாங்கித் தம் நெற்றியில் தரித்தனர்.
பின் அச் செல்வந்தர் இடைக்காட்டிற்கு ம், அருணாசலப் பெரியாரையும் வணங்கி கோவிலின் திருப்பணிக்காகப் பெருந்தொகை
பெற்ற அருணாசலப் பெரியார் உடன் பம், மகாமண்டபம் என்பவற்றை நிறுவி ஆவுடையாரில் பிரதிஷ்டை செய்து வெகு தினார். அருணாசலப் பெரியார் பிரதி

Page 67
வெள்ளிக்கிழமை தோறும் செல்வச்சந்நித அடியார்களுக்கு அருளாசியும், வாக்கும் கூறி சேர்ந்தார். அதன் பின் அவர் மகன் அ. வி பூசித்தும் வந்தார். அதன்பின் க. அருணா அவர் ஒரு அரசாங்க ஊழியராய் இருந்தை கட்டத்தில் அந்தணர் மூலம் பூசை வழிபாடுகள் காரணமாக மக்கள் இடம்பெயர்ந்து மீள்கு இத்தலத்தைப் பராமரித்தும், பூசித்தும் வ இதுவே முதற் புராதன சிவன் ஆலயமாகு நல்நீரூற்றுக்குளமும், ஆவுரிஞ்சிக்கல்லும், அ
அயலிலுள்ள புற்தரவைகளில் மேய்ந்த ம ஆவுரிஞ்சிக் கல்லில் தமது உடலை உ செல்லும். இவ் அமைப்பு எமது அக்கால மக்க தாகும். திருவெம்பாவைப் பூசைகளும், ஆன விமரிசையாக நடைபெற்று வருகின்றது. இக்ே ஒரு நல் நீர்க்கிணறு ஓர் அன்பரால் வெட்டி மண்டபம் சூறையாடப்பட்டது. இற்றைக்கு கட்டப்பட்ட இத்திருத்தலம் உடைந்து விழ உள்ளது. வெகுவிரைவில் புனருத்தாரணம் செ
அருள்மிகு மாணிக்கப் பின் 戀 இடை
இக்கோவிலின் ஆரம்ப காலத்தைச் சரிய சேர்ந்த சந்திரவர் தம்பையா என்ற அரு கால்நடையாகச் சென்று கதிர்காமத்தை ஆ போது அவர் அருகில் நீராடிக் கொண்டிருந்த திருவருளால் கிடைக்கப் பெற்றது. அத்தபோத கையிற் கொடுத்து இதை உங்கள் ஊருக் மாணிக்கப்பிள்ளையாராக வழிபடும்படி 8 பிள்ளையாரை இடைக்காட்டிற்குக் கொ6 தென்னோலைக் கொட்டில் அமைத்து அதில் தம்பையர் சிவபதமடைந்ததும் அவர் சகோத
49

முருகன் தலம் சென்று அங்குவரும் வந்தார். தமது 80ஆவது வயதில் இறையடி Iல்லிபுரம் இத்திருத்தலத்தை நிர்வகித்தும் சலம் அச்சேவையைப் பின் தொடர்ந்தார். மயால் இடமாற்றலாகச் செல்ல வேண்டிய நடைபெற்று வந்தன. இராணுவ அத்துமீறல் தடி ஏறிய பின் அயலில் உள்ளவர்கள் நகின்றனர். அச்சுவேலிக்கோவில் பற்றில் ம். இத்தலத்தின் வடபால் அமைந்துள்ள ரசமரங்களும் புராதனமானவை.
ந்தைகள் வந்து இக்குளத்தில் நீர் அருந்தி ரஞ்சித்தினவு நீக்கி மரநிழலில் படுத்துச் 5ளின் ஜீவகாருண்ணியத்தைப் பறைசாற்றுவ ரி உத்தர விழாவும் இத் தலத்தில் வெகு காயிலின் வடகிழக்குத் திசையில் 1980இல் க் கட்டப்பட்டது. 1985ஆம் ஆண்டு நிருத்த 75 ஆண்டுகளுக்கு முன் சுண்ணாம்பால் க்கூடிய மிகவும் அபாயகரமான நிலையில் ய்யவேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
தகவல் 1. திரு. க. அருணாசலம் - இடைக்காடு 2. திரு. வை. தம்பு - இடைக்காடு 3. திரு. வே. சுவாமிநாதன் - இடைக்காடு 4. திருமதி. பொ. மகாதேவா இடைக்காடு
ர்ளையார் தேவஸ்தானம் க்காடு
ாக அறியமுடியவில்லை. இடைக்காட்டைச் ளாளர் கதிர்காமக் கந்தனை வழிபடக் அடைந்து, மாணிக்க கங்கையில் நீராடிய ஒரு தபோதனர் கையில் மூர்த்தமொன்று னர் அம் மூர்த்தத்தைச் சந்திரவர் தம்பையா த எடுத்துச்சென்று கோவில் கட்டி அதை வறினார். தம்பையாவும் அம்மாணிக்கப் ண்டுவந்து தனது சொந்தக் காணியில்
வைத்துப் பயபத்தியுடன் பூசித்து வந்தார். ரரான சந்திரவர் செல்லர் தொடர்ந்து பூசை

Page 68
தம்பையர் சிவபதமடைந்ததும் அவர் சகோத வழிபாடுகளை நடாத்தி வந்தார். இவர் கா அதில் பிள்ளையாரை வைத்துப் பூசைகள் நை பயபக்தியுடன் அழைக்கப்படும் இவ் அரு அருள்வாக்குக் கூறுவதில் வல்லவர். இதை வந்து தம் துன்பங்களைத் தீர்த்துக் கொன தீமிதிப்புவைபவம் நடைபெற்று வந்தது. அதி வைத்தார். இவ் அருளாளர் தன் 75ஆவ வழிபாடுகளைச் செய்வதற்குப் பிராமணோத்த மூலஸ்தானம், அர்த்த மண்டபம், மகாமணி நிர்மாணித்து கிணறு, மடைப்பள்ளியைப் பு மூலஸ்தானத்தில் ஆதி மூர்த்தியையும், பிர 13.10.1988இல் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைெ
1991ஆம் ஆண்டு இராணுவ அத்துமீறல் க 1996ஆம் ஆண்டு மீளக்குடி அமர்ந்தனர். இத் மிதிவெடிகள் அனேகம் இருந்தமையால் ட இறந்தன. இதனால் மக்கள் இக்கோவிலுக்குச் அகற்றப்பட்டதும் கோயில் புனருத்தாரணம் மாதம் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. 2005 அமைக்கப்பட்டது. ஆனிமாத உத்தர வி கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. வினாயகள் சகடை போன்றவை அடியார்களால் உவந்த
திரு
திரு மேற்ட
வளலாய் பெரிய நாக
தமிழர்களின் வரலாற்றில் கோவில்களும், கு வருகையின் பின்னரே கிணறுகள் தோண்டுதல் வெட்டியே நீரைப் பயன்படுத்தினர். சோழப்பே ஈழம் வந்த குமைச்சன் என்பவன் வளலாயின் கவரப்பட்டுக் குளங்களை வெட்டினான். அம்ம பெரியநாகதம்பிரான் ஆலயத்தை நிறுவினான் குளங்களை வெட்டுவித்து மேட்டு நிலங்களில் செவிவழி வந்த செய்தியால் அறியக்கிடக்க
குளத்திற்கு குமைச்சன் கேணி என்று இன்றும்
50

ரரான சந்திரவர் செல்லர் தொடர்ந்து பூசை பத்தில் சுண்ணாம்புக் கட்டடம் அமைத்து டபெற்று வந்தன. செல்லர் என்று பலராலும் ளாளர் உரு ஆடி நினைத்த காரியம், அறிந்த பல ஊர் மக்களும் இவரை நாடி டனர். இவர் காலத்தில் வருடா வருடம் ல் ஒரு சில இளைஞர்களையும் தீமிதிக்க து வயதில் இறையடி சேர்ந்ததும் பூசை மர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இக் காலத்தில் டபம், நிருத்த மண்டபம் போன்றவற்றை னரமைத்து மின்சார இணைப்பைப் பெற்று திஷ்டா மூர்த்தியையும் சமமாக வைத்து பற்றது.
ாரணமாக ஊர்மக்கள் இடம்பெயர்ந்து பின் திருத்தலத்தைச் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் Iல ஆடு மாடுகள் அவற்றில் அகப்பட்டு செல்ல அஞ்சினர். அதன் பின் மிதிவெடிகள் செய்யப்பட்டு 2003ஆம் ஆண்டு ஆவணி ஆம் ஆண்டு தை மாதம் மணிக்கோபுரம் ழா இன்றும் இங்கு மிகச் சிறப்பாகக் எழுந்தருளி விக்கிரகம், மூஷிகவாகனம், ளிக்கப்பட்டன.
தகவல் . க. பாலசுப்பிரமணியம் - இடைக்காடு . வே. சுவாமிநாதன் - இடைக்காடு டி ஆலய கும்பாபிஷேகச் சிறப்பு மலர்
13.10.1988.
தம்பிரான் ஆலயம்
ளங்களும் இணைந்துள்ளன. ஐரோப்பியரின் ஆரம்பமாயின. அதற்கு முன் குளங்களை ரசு காலத்தில் அதன் படைத்தளபதியாக
இயற்கையான நல்ல மண் நீர்வளத்தால் ண்ணில் உருவான பிட்டியில் (மேட்டுநிலம்)
என்றும், விவசாயத்திற்கென மேலும் பல குடியிருப்புக்களை அமைத்தான் என்றும் ன்றது. அச்சோழத் தளபதி வெட்டுவித்த வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இக்குளத்திற்கும்

Page 69
பெரிய குளத்திற்கும் மத்தியிலேயே பெரிய எனவே இக்கோவிலின் ஆரம்பகாலம் சோழர்க றது. இத் திருத்தலத்தைச் சூழ வயல்களும், தமையால் விவசாயிகள் இத் திருத்தலத் நாகதம்பிரானைத் தம் குலதெய்வமாகவும், பூசித்து, வழிபட்டு வருகின்றனர். நெல் அறு குற்றிய அரிசியினால் பொங்கிப் படைத்து (
இத்திருத்தலம் ஆரம்ப காலத்தில் மண் வந்துள்ளது. சிறிது காலத்தின் பின் சுண்ணா வந்துள்ளனர். அயலிலுள்ள மக்களே இதற்கு பூசகரும், வழிபடுவோரும் பலமுறை நாகபா அறியக் கிடக்கின்றது.
இத் திருத்தலத்தின் தென்திசையிலுள்ள கி ஆண்டு முத்துப்பிள்ளை மாணிக்கம் என்பவரா அறியக்கிடக்கின்றது. இன்றும் அச்சூத்திர வா: இருக்கின்றது. இவ் ஆலயத்தின் வடதிசைய 1950ஆம் ஆண்டளவில் முதல் முதலாக நீர் இ குமரேசர் செல்லத்துரை என்பவரால் நீர்ப்ப அறிந்த விடயமாகும்.
கொற்றன் பாண்டியன்யிட்டி எச்சாட்டி போ கொண்ட பிரதேசமெனக் கணிக்கக்கூடியதா சிப்பி, சோகி, சங்கு முருகைக் கற்கள் இருக்கின்றது.
1990ல் ஏற்பட்ட இடம் பெயர்வு காரணமா சேதமடைந்துள்ளது. இத்திருத்தலத்தைப் ட இந்துகலாசார அமைச்சில் நிதிஉதவி பெற்றுப் திருப்பணி வேலைகள் துரிதகதியில் நடைெ வளலாய் மக்களின் தாராளமான நிதியுடன் மகா மண்டபம் ஆகியவற்றின் திருப்பணிகள் மூலமூர்த்தி, பரிவார மூர்த்திகள் வடிக்கப்பட நாகபாம்பின் தழுவலுடன் அமைக்கப்பட்டுள் நடைபெற எல்லாம் வல்ல பெரிய நாகதம்பி
51

நாக தம்பிரான் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. ளின் ஈழஆட்சிக் காலமெனக் கருதப்படுகின் தோட்டங்களும், குளங்களும் அமைந்திருந் திலிருந்து அருளாட்சி செய்யும் பெரிய காவற் தெய்வமாகவும் கருதிப் போற்றி, வடையின்போது இவர்கள் புதிய நெல்லிற் வழிபட்டு இறையருள் பெறுகின்றனர்.
சுவர் வைத்து ஓலையினால் வேயப்பட்டு ம்பால் கட்டப்பட்டு ஓடுவேய்ந்து பராமரித்து ந் தூப, தீபம் காட்டி வழிபட்டு வருகின்றனர். ம்பு ஒன்றை மூலஸ்தானத்தில் கண்டதாக
ணற்றிலிருந்து சூத்திரவாளி மூலம் 1930ஆம் ால் நீர்பாய்ச்சி விவசாயம் செய்யப்பட்டதாக ளிகளை அக்கிணற்றினுள் காணக்கூடியதாக பிலுள்ள சல்லி கலட்டிக் கிணற்றிலிருந்து இறைக்கும் யந்திரமூலம் (மண்ணெண்ணெய்) ாய்ச்சி விவசாயம் செய்யப்பட்டமை நாம்
ன்ற நிலங்கள் அக்காலத்தில் கடல்நிலை க இருக்கின்றது. இந் நிலங்களில் ஊரி, போன்றவை இன்றும் காணக்கூடியதாய்
க பெரிய நாகதம்பிரான் ஆலயம் முற்றும் னருத்தாரணம் செய்ய 2003ஆம் ஆண்டு ), பொதுமக்களின் நன்கொடை மூலமாகவும் பற்று வருகின்றது. வெளிநாட்டில் வசிக்கும் Cyp6O6ðg5T60T LD60őTILL JLb, SÐIsfjög5 LD60ÖTL ub, நிறைவுற்றுள்ளன. பண்டிகைச் சிற்பங்கள், டுவிட்டன. மூலமூர்த்தியாகிய சிவலிங்கம் ாது. வெகுவிரைவில் மகா கும்பாபிஷேகம் ரான் அருள்பாலிப்பாராக.
தகவல்
1. திரு. த. கந்தசாமி - வளலாய் 2. திரு. க. கதிர்காமு - வளலாய் .ே திரு. வே. சுவாமிநாதன் - இடைக்காடு

Page 70
இடைக்காட்டு வள்ளி
assfisTD
பழமையும் புதுமையும் மிக்க கதிர்காமக் கதிர்காம உற்சவம் கொடியேற்றம் என்றால்
LDJIL.
"சுட்ட பழம் வேண்டுமா? சுடாத பழம் வே முருகன் செய்த அற்புதங்களுக்கோ எல்6ை
முன்னைய காலங்களில் வடக்கு-கிழக்குட் என்றால் வில் வண்டில்கள் பூட்டியும் கா தரிசனத்துக்குச் செல்வர். அப்போதெல்லாம் குறை தீர்த்தருள்வான்.
அந்தக் கதிர்காமக் கந்தனின் அற் வள்ளிப்பிள்ளையின் கதை. இது 19ஆம் நு இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படுகின்றது.
பலாக்கனியைக் கவர்ந்திழுத்த கதிர் "மிளகாய்ப்பழமும் சிலிர்த்துப் போய்விட் கேட்டால் நேரமில்லை என்று சொல்லுராங்கள் ஆயவேண்டும். நானும் மூத்தவனும் முன்னுக்கு கரைத்துக்கொண்டு கெதியாய் வா" என்று நார்க்கடகத்தையும் சிறுபெட்டிகளையும் எடுத் விரைகின்றார் முருகுப்பிள்ளையார்.
"அப்பு இண்டைக்கு திண்ணைப்பள்ளியில் என்று கூறியபடி ஒரு கைப் பெட்டியுடன் இரண்டாவது புத்திரன். கடைக்குட்டி மக தொட்டிலில் புரண்டு துங்குகிறது.
"பிள்ளை எழும்புகிறதுக்கிடையில் பழ கொடுத்துவிட்டு ஒரு கடகம் மிளகாய்ப்

ாபிள்ளையின் அற்புதக் штšбол
கந்தன் பல்வேறு அற்புதங்களின் நாயகன். ஏதாவது ஒரு அற்புதம் நிகழ்வது அன்றைய
|ண்டுமா?" என்று ஒளவையைத் திணறடித்த Uயில்லை.
பிரதேச மக்கள் கதிர்காமக் கொடியேற்றம் ல் நடையாகவும் சாரிசாரியாகக் கந்தன் அவன் அடியார் முன் "தோன்றி" அவர்கள்
புதச் செயல்களில் ஒன்றுதான், இந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இடைக்காட்டில்
காமக் கந்தன் டது. ஆய ஆட்களில்லை, கூலிக்காரரைக் ர், உவங்களைப் பாக்கேலாது. நாங்கள்தான் குப்போய்ப் பழத்தை ஆயிறம், பழஞ்சோற்றைக் மனைவி வள்ளிப்பிள்ளையிடம் கூறியபடி துக் கொண்டு மூத்தமகனுடன் தோட்டத்திற்கு
bலை. சனிக்கிழமை. நானும் பழமாயவாறன்" தந்தையின் பின் ஓடுகின்றான் அவரின் ள் பாலுக்கழுது தாயிடம் குடித்துவிட்டுத்
2ஞ்சோற்றுத் தண்ணியைத் தோட்டத்தில் பழத்தையும் கொண்டு வரலாம்" என்றபடி
2

Page 71
பழஞ்சோற்றைக் கரைப்பதற்குத் தண்ணிர் அள் கிணற்றடியில் நின்ற பலா பழுத்துக் கமக
"ஐயோ! முருகா! கதிர்காமக் கந்தா! உன இப்ப அது பழுத்து மணக்கிறது. காகங்களும் போடுங்கள். நான் இனி என்ன செய்வது? பெண்சாதியும் கதிர்காமத் திருவிழாவைப் குடுத்தனுப்பியிருக்கலாம். அவையும் பே குடுத்தனுப்புகிறது? கதிர்காமமும் கொடியே இந்தப் பழத்தைப் படைத்தால் எவ்வளவு நல்ல கிணத்தடிப் பிலாவும் பழுத்திருக்குது. தை கதிர்காமக் கந்தனுக்குப் படைக்க வேண்டு மிருகங்களும் விடாது" எனக் கூறிக்கொண்டு குசினிக்குட் சென்று வெட்டுக்கத்தியை எடுத் பலாப்பழத்தை வெட்டிக் கையில் எடுத்த நடந்தது என்று தெரியவில்லை.
"இவள் என்ரை மனிசி வள்ளிப்பிள்ளைை கரைத்துக்கொண்டுவர இவ்வளவு நேரமோ? ே முட்ட பழங்களும் ஆஞ்சாச்சு. இவள் க காலையிலிருந்து ஒரு முடறு தண்ணியும் புடுங்குது. வெயிலும் வந்திட்டுது. இவள் மனி இண்டைக்கென்ன ஒரு புதின மாக்கிடக்கு. வீட்டை கொண்டுபோகக் கொடுக்கலாமெண் நிண்டால் சரிவராது. வீட்டை போவம்" எ மக்களும் மிளகாய்ப் பழக் கடகத்துடன் வி
வீட்டுப் படலையடி வந்ததும் "எடி வள் கொண்டிருக்கிறாய்? குழந்தை அழுகிற குர தோட்டத்துக்குப் பழஞ்சோற்றைக் கரைத்து என்னடி பிச்சுப்புடுங்குகிறாய்?. ஒரு பொறுப்பு பிள்ளைகளும் வெறும் வயிற்றோடு தே பசிக்குமல்லோ என்ற சிந்தனையிருந்தால், நான் உனக்குத் தந்த இடம். நீ விரும்பி நினைச்ச விரதமெல்லாம் பிடிக்கவிட்டதும், க
5

ளக்குடத்துடன் சென்ற வள்ளிப் பிள்ளைக்குக் ) என்று மணக்கின்றது.
$கல்லோ முதற்பழத்தை நேர்ந்து விட்டனான். அணில்களும் கண்டால் விடாது. கொத்திப் போன கிழமைதான் பழனி அண்ணையும் பார்க்கப் போனவை. அவையட்டையாவது ாட்டினம், இப்ப நான் இதை யாரிட்டக் றித் திருவிழா நடக்குது. இப்ப கந்தனுக்கு ஸ்தாக இருக்கும். நல்ல நேரம் பார்த்துத்தானே லப்பழம். இதை எப்படியும் நான் நேந்தபடி ம். இதை மரத்தில் விட்டால் பறவைகளும் குடத்தை கிணத்துப்படியில் வைத்துவிட்டுக் துக்கொண்டு வந்து பலா அடிமரத்திலிருந்த வள்ளிப்பிள்ளைக்கு அதற்குப் பின் என்ன
ய இன்னும் காணவில்லை. பழஞ்சோற்றைக் நரமும் போட்டுது. கொண்டு வந்த கடகங்கள் டைக்குட்டியோட மினக்கிடுறாள் போலை.
வாய்க்க போகல்ல. பசியும் வயிற்றைப் சி ஒரு நாளும் இப்படி மினக்கிடுறதில்லை. அவளும் வந்தால் ஒரு கடகம் பழத்தை டால். இப்ப உவளைப் பார்த்துக்கொண்டு ன்று கூறிக் கொண்டு தகப்பனும் இரண்டு டு வந்து சேர்ந்தனர்.
ரி1 உங்கை குசினிக்கை என்னடி செய்து ஸ் உன்ரை மரக்காதுக்குக் கேக்கலையே? க்கொண்டு வராமல் உங்கை குசினிக்கை மில்லாத சடம். விடியக்காலமை தகப்பனும் ாட்டம் போனதுகளல்லோ. அவைக்குப் நீ உங்க குசினிக்கை கிடப்பிய. எல்லாம் கோயிலுக்கெல்லாம் போகவிட்டதும், நீ ண்ணில் காணிற பண்டாரங்களுக் கெல்லாம்

Page 72
சாப்பாடு போடவிட்டதும் இப்ப பிழையாப்ே விட்ட பிழைக்கு நானும் பிள்ளைகளும் தலையிலிருந்த பழக் கடகத்தை முற்றத்தில் 6 நுழைந்தார்.
அங்கு வள்ளிப்பிள்ளையைக் காணவில் கூப்பிட்டுக்கொண்டு ஆட்டுக்கட்டை, மாட்டுச் ஓடிப் பார்த்தார். ஓரிடத்திலும் வள்ளி தெ பார்க்கச் சென்ற மூத்தமகன் "அப்பு! தொடங்கிவிட்டான். கிணற்றுப்படியில் வெறு குள் விழுந்துவிட்டாள் என்று எண்ணி, இரு என்று அழத் தொடங்கிவிட்டனர்.
இவர்கள் போட்ட அவலக்குரலுக்கு ஓடி வ இனத்துப் பெண்கள் ஒப்பாரிவைக்கத் ெ கையுமோடாமல் காலுமோடாமல் அப்படியே சுழியோடத் தெரிந்த ஒரு வாலிபன் கிணற் தடயங்களும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் மற்றையோருக்கும் மற்றொரு காட்சி அதிர்
ஆம், பலா மரத்தடியில் கத்தி கிடக்குது. ப பால் சொட்டிக் கொண்டிருக்குது. யூகங்கள் என்ன நடந்தது? எங்கு சென்றாள்? பலாப்ப விபரீதம் ஏற்பட்டதோ? அவள் உயிருக்கு ஆ இல்லையோ?” இப்படியாகப் பலரும் பல மதியமாகிவிட்டது. வள்ளிப்பிள்ளையைக் கை காணவில்லை. எல்லோரும் மனம் கலங்கி
எந்தவித முடிவும் எடுக்க முடியாத சோ பேரானந்தக் காட்சி தென்பட்டது. ஆம் வ ஈரமான தலைமயிரைக் காயவிட விரித்த விபூதி சந்தனப் பொட்டுடனும், இடுப்பில் ச லத்துடனும், மாவிளக்குப் பிரசாதத்துடனு முருகுப்பிள்ளையரும் ஏனையோரும் அ வள்ளிப்பிள்ளையின் வாயிலிருந்து "கதிர்
5

பாச்சு. உன்னைச் சொல்லி என்ன? நான் அனுபவிக்கிறம்” என்று ஏசிக்கொண்டு றிந்துவிட்டுக் கோபாவேசத்துடன் குசினிக்குள்
லை. “வள்ளி வள்ளி!” என்று பலமுறை $கொட்டில், கோழிக் கூட்டடி எல்லாம் ஓடி ன்படவில்லை. கிணற்றடிப் பக்கம் தேடிப் அப்பு!" என்று கூக்குரலிட்டபடி அழத் ங் குடத்தைக் கண்டதும் தாய் கிணற்றுக் பிள்ளைகளும் சத்தமிட்டு "அம்மா! அம்மா!"
ந்த அயலவர்கள் கிணற்றடியில் கூடிவிட்டனர். தாடங்கிவிட்டார்கள். முருகுப் பிள்ளையர் திகைத்துக் கல்லுப்போல் நின்றுவிட்டார். றிற் குதித்துத் தேடினான். அங்கு எதுவித சற்றுத் தெளிந்த முருகுப்பிள்ளையருக்கும் ச்சியைக் கொடுத்தது.
|லாப்பழத்தைக் காணவில்லை. மரத்திலிருந்து பலவாகத் தோன்றின. “வள்ளிப்பிள்ளைக்கு ழத்தை வெட்ட வந்த கள்வனால் ஏதாவது பத்தோ? அவள் உயிருடன் இருக்கிறாளோ? விதமா யோசிக்கத் தொடங்கினர். நேரமும் ன்டதாக எவரும் கூறவில்லை. எங்கு தேடியும்
நின்றனர். செய்வதறியாது திகைத்தனர்.
கநிலையிலிருந்தவர்களுக்குத் திடீரென ஓர் பள்ளிப்பிள்ளை பாதிப் பலாப்பழத்துடனும்,
தலைமயிர்க் கோலத்துடனும், நெற்றியில் கற்பூர வாசனை கமழும் விபூதிப் பொட்ட லும் காட்சியளித்தாள். இதனைப் பார்த்த திர்ச்சியில் மூழ்கினர். அருகில் வந்த காமக் கந்தனுக்கு அரோகரா! செல்லக்
4.

Page 73
கதிர்காமத்தானுக்கு அரோகரா!" என்ற முரு அங்கு நின்றவர்களிற் பலர் வள்ளிப்பிள்ை முருகநாமத்தைக் கோவழித்தனர்.
முருகுப்பிள்ளையர் கோபத்துடனும் அதிர் "இவ்வளவு நேரமும் எங்கே போட்டு வாறா எனக்குச் சொல்லாமற் போனாய்? பிள்ளை விட்டாயே பாவி. உனக்கு என்ன நடந்தது வள்ளிப்பிள்ளை "கதிர்காமக் கந்தனுக்கு நே படைத்துவிட்டு வாறன்” என்றாள். இதைக் கொஞ்ச நேரத்தில் கதிர்காமம் போய் வி நம்புவார்களா? யாரை ஏமாத்தப் பாக்கிறாய்? கதிர்காமத்துக்குக் கொஞ்ச நேரத்தில் போய் காரைக்கால் அம்மையா?” என்று ஆவேசமா
இவற்றை எல்லாம் அமைதியாக நின்று புன்முறுவலுடனும் "பலாப்பழத்தை மரத்தில் கங்கையில் பலாப்பழத்துடன் நீராடுவதை பலாப்பழத்துடன் நிற்பதையும் உணர்ந்தேன் வந்தேன். என்பதொன்றும் எனக்குத் தெரியாது. வெட்டியது முதல் கதிர்காமக் கந்தனின் சிந்த பழத்தை முருகனுக்குப் படைக்க வேண்டுப் மேலோங்கி நின்றது. அவர் திருவுருவம் மட் அந்த நேரத்தில் என் கணவர், பிள்ளைக மிளகாய்ப்பழம், பணம், பொருள், பண்டம், வசப்படவில்லை. கந்தனின் திருவுருவம் என் மயமாக வியாபித்திருப்பதையே என்னால் உ பார்க்க முடியாத பேரானந்தக் காட்சி" எனச்
இவற்றை எல்லாம் பதகளிப்புடன் செவிம( உன்னை எம் ஊரவர் ஒருவரும் கதிர்காட "ஏன்? எங்கடை பழனிவேல் அண்ணரும் பெ என்னையும் தீர்த்தத் திருவிழாவரை நின்று த நான் தான் குழந்தை தொட்டிலிலை, அவரும் ஆயினம், பழந்தண்ணி அவைக்குக் கொ
5

க நாம ஒலி எல்லோர் காதிலும் கேட்டது. 1ளயைப் பார்த்து வணங்கித் தாங்களும்
ச்சியுடனும் வள்ளிப்பிள்ளையைப் பார்த்து ப்? எந்தக் கோவிலுக்குப் போனாய்? ஏன் களையும் என்னையும் தவிக்க வைத்து " என்று பலவாறாகக் கேட்டார். அதற்கு 5ர்ந்த பலாப்பழத்தைக் கதிர்காமம் சென்று கேட்ட முருகர் "உனக்கென்ன விசரா? வந்தனியா? இதைச் சொன்னால் யாரும் முந்நூறு கட்டைக்கு அங்காலை இருக்கும் வர நீ என்ன கயிலாயம் சென்று திரும்பிய கக் கேள்விக்கணைகளைத் தொடுத்தார்.
கேட்ட வள்ளிப்பிள்ளை, நிதானமாகவும் b இருந்து வெட்டியதும் நான் மாணிக்க தயும் அதன் பின் கந்தன் சந்நிதியில் 1. எப்படி இங்கு வந்தேன். எதன் மூலம் ஆனால் நான் பலாப்பழத்தை மரத்திலிருந்து னையே என் மனதில் நிலைகொண்டிருந்தது. b என்ற எண்ணம் மட்டுமே என் மனதில் டுமே என் மனக் கண் முன் தோன்றியது. sள், தோட்டம், பழஞ்சோற்றுத் தண்ணிர்,
வீடு, ஆடு, மாடு எதுவுமே என் சிந்தை
அகத்திலும் புறத்திலும் எங்கும் பேரொளி ணரமுடிந்தது. அது ஆயிரம் கண்கொண்டும் 5 கூறினார்.
டுத்த முருகுப் பிள்ளையார் "அப்படியானால் )த்தில் காணவில்லையா?” என்று கேட்க ண்சாதியும் என்னைக் கண்டு கதைத்தவை. ங்களோட ஊருக்குப் போகலாம் என்றவை. பிள்ளைகளும் தோட்டத்தில மிளகாய்ப்பழம் ண்டுபோக வேண்டும் என்றுதான் அவசர

Page 74
அவசரமாகப் பலாப்பழத்தை முருகனுக்குப் மாவிளக்கையும் கொண்டு வந்தனான். நா கேட்டுப் பாருங்கோவன்".
இப்பொழுது வள்ளிப்பிள்ளையின் கதிர் ஊர்மக்களுக்கும் ஓர் புரியாத புதிராக இருந் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந்தனர். இப்பொழுது ஊர் மக்கள் எல்லோரும் பழனி வீட்டில் குவிந் புதிருக்கு விடைகாண.
முருகுப்பிள்ளையாரைக் கண்ட பழனியா உன்ரை மனிசி திருவிழா ஒன்றும் பாரா ஊருக்குத் திரும்பிவிட்டாள். புருஷனுக்கும் பி கொண்டுபோக வேண்டுமென்று சொல்லிக்செ மாவிளக்கையும் கற்பூரச்சட்டித் திருநீற்றையும் ஆனையிறவுக்கு அங்காலை ஒன்றும் தெரி பலாப்பழத்துடன் கதிர்காமம் வந்து ஊர் த
கோவிலில் அவளின் போக்கு ஒரு ம இவளைக் கண்டதும் ஒரே அதிர்ச்சி. உ முருகுப்பிள்ளை" என்று பழனியர் கேட்டது அறிவும் கெட்டது. தன் மனைவியின் உ அவர் உணர்ந்தார்.
புனிதவதியார் ஆண்டவனிடமிருந்து ம பிள்ளையிடமிருந்து கதிர்காமக்கந்தன் ப6 ஆண்டவரின் அம்மைகளே.
என்னே அவன் அருள் என்னே அவன் பு நம்வினை தீர்க்க வந்த குமரனல்லவா!
V
 

படைத்துவிட்டு அவை தந்த திருநீற்றையும், ன் பொய் எண்டால் அவை வந்தாப்போல
காம யாத்திரை முருகுப்பிள்ளையருக்கும், தது. எல்லோரும் பழனிதம்பதிகளின் வரவை அவர்களும் கதிர்காமத்தால் வந்துவிட்டனர். து விட்டனர். புதினமறிய. வள்ளிப்பிள்ளையின்
"என்ன முருகுப்பிள்ளை கதிர்காமம் வந்த மல் பலாப்பழத்தைப் படைத்த கையோட ள்ளைகளுக்கும் தோட்டத்திற்குப் பழந்தண்ணி காண்டு, அவசரமாகப் புறப்பட்டாள். நான்தான் பொட்டலமாகக் கட்டிக் கொடுத்துவிட்டனான். பாத வள்ளிப்பிள்ளை எப்படித் தட்டத்தனிய திரும்பினவள்?
ாதிரியாக இருந்தது. மனிசிக்கும் எனக்கும் உண்மையாக அவளுக்கு என்ன நடந்தது தும் முருகுப்பிள்ளையருக்கு ஐந்தும் கெட்டு யர்ந்த பக்தி நிலையை அப்பொழுதுதான்
Tம்பழத்தை யாசித்துப் பெற்றார். வள்ளிப் Lாப்பழத்தைக் கவர்ந்தெடுத்தார். இருவரும்
அற்புதம்! அவன் எம் கலியுக வரதனல்லவா!
6

Page 75
03.06.1989ல் நடைபெற்ற கும்பாபிே இருந்த சிவபுரீ கந்த சிவபாதசுந்தர
《 M. W.
 
 

KOSIZZI ///////////
ஆலய பிரதமகுரு சிவU பா. சோமசுந்தரக் துருக்கள்

Page 76
A
W
W.
காராம்பசு வாகனத்தில் அம்பாள் காட்சிதரும் 石TL引
 

தோற்றம்
இரட்டைக் குதிரையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட
புவனேளப்வரி அம்பாள் வெளிவீதி வலம் வரும் காட்சி

Page 77
தேசிக்காப் வி
அன்னை பராசக்தி வடிவான பூரி துர்க்கா மஹிஷாசுரன் முதலான அசுரர்களை சம்கார தூதுவன் ஒருவன் வந்து - "அம்மா! அt என்று பெருமையாகக் கூறினீர்களே, இந்த இன்னும் ஒளிந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை போகின்றீர்கள்?" என்று கேட்டான்.
இதனால் கோபங் கொண்ட அன்னை ழ
நாரத மஹரிஷியை அழைத்து பிரபஞ்சத்தி திரட்டி வருமாறு ஆணையிட்டாள்.
செய்வதறியாது நின்ற நாரதர் சிவனை தோன்றி "நாரதா! உன் மனக்குழப்பம் எனக் "தாடிமீபலம்" ஒன்றைக் கொடுத்து “இதை அவள் கோபம் தணியும்" என்று கூறினார்.
பெருமகிழ்ச்சியோடு அனனையை அடை "தாடிமீபலத்தை" (எலுமிச்சை) ரீ துர்க்கா தே அனைத்து அசுரர்களையும் மடக்கி உலை கொண்டு வந்துள்ளேன்” என்றார்.
கடுங்கோபத்துடன் இருந்த ழரீ துர்க்கா விழுங்கி விட்டாள். தாடிமீபலத்தை உண்ட
"நாரதா! உனக்கு வேண்டும் வரங்க6ை "அடியார்களின் துக்கங்களையெல்லாம் கை தாடிமீபலம் கொண்டு, பூஜித்த பக்தர்களை அப்படியே ஆகும் என அன்னை அருளினா எனவே தான் அன்னை கோபத்தைத் தீர் தேசிக்காய் அன்னை வழிபாட்டிற்கு மிகவும்
5

ாக்கின் சிறப்பு
தேவி குப்பன், சுப்பன், நிசும்பன், மஹிஷன், ம் செய்துவிட்டு வருகின்ற போது தேவியின் னைத்து அசுரர்களையும் ஒழித்துவிட்டோம் ப் பிரபஞ்சத்தில் எத்தனையோ அசுரர்கள்
எல்லாம் எவ்வாறு தாங்கள் அழிக்கப்
துர்க்கா தேவி திரிலோக சஞ்சாரியாகிய லுள்ள அனைத்து அசுரர்களையும் ஒன்று
நினைந்து ஸ்தோத்திரம் செய்தார். சிவனும் குப் புரிகிறது கவலைப்படாதே" என்று கூறி னக் கொண்டு போய் தேவியிடம் கொடு
.ந்த நாரதர் சிவனால் கொடுக்கப் பெற்ற தவியிடம் கொடுத்து "தாயே உலகத்திலுள்ள கயே என் உள்ளங்கையினுள் அடக்கிக்
தேவி அதனை வாங்கி வாயினுள் போட்டு
தும் அன்னை சாந்தமானாள்.
ாக்கேள்” என்று அன்னை கூற நாரதரும் ளந்து அருள் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் க் காத்தருள வேண்டும்” என்றும் கேட்க
.
த்துச் சாந்தப்படுத்திய "தாடிமீபலம்" எனும்
உகந்ததாயிற்று.
p

Page 78
உலகத்தின் வடிவமான தேசிக்காயினை அறுத்து உள்ளே இருக்கின்ற சாறு, சுளை நெய்விட்டுத் திரி போட்டுச் சுடர்விட்டு பிர தேவியை வழிபட்டால் அவள் சாந்தஸ்தவரூட
விசேடமாக ராகு கால நேரங்களில் தேசிக்
அன்னை ஆசீர்வதிப்பாள் என்பது திண்ணம்
தேசிக்காய் நமது உடல் அறுத்தல் - மனதிலுள்ள சாறு, சுளைகளை காமம், குரோ அகற்றுதல் ஆச்சரியம் ே நெய் - நற்குணங்களு திரி ஆணவம், கன் சுடர் ஞானம் என்னு
எனவே அன்னை பூரீ துர்க்கா தேவியை ராகு
வழிபட்டு வாழ்வோமாக.
ராகுக
செவ்வாய்க் கிழமைகளில் DfT606)
வெள்ளிக் கிழமைகளில் 6T606) .
 

எமது உடம்பாக நினைத்து இரு துண்டாக , அகற்றி மறுபுறம் திருப்பி தகளியாக்கி, காசிக்கும்படி தீபமேற்றி அன்னை துர்க்கா
யாகி நாம் கேட்கும் வரங்களை நல்குவாள்.
காயில் விளக்கேற்றி வழிபடும் அன்பர்களை
es
தீய சிந்தனையை அறுத்தல் தம், லோபம், மோகம், மதம் பான்ற தீய குணங்களை அகற்றுதல் டன் கூடிய ஆர்வம் ண்மம், மாயையை முறுக்கித் திரியாக்கி
லும் ஒளியை உண்டாக்குதல்
த கால நேரங்களில் தேசிக்காய் விளக்கேற்றி
ாலம்
8.00 மணி முதல் 4.30 மணி வரை 10.30 மணி முதல் நண்பகல் 12.00 மணி வரை
*

Page 79
இடைக்காடு முறிபுவ
ஆலய த6
பாரோர் பசிபோக்கும் படிமத்தார் முன்சென்
அன்னமளித்து ஆருயிர் புரப்பவள் அன் பராபரிக்கே பசி வந்தால் யாரிடம் சொல்வா அத்து - ஆர்) படிமத்தார் என்றால் தெய்வ படிமத்தார் வேலரிடம் புவனேஸ்வரியே தன் இடம் தான் "இடைக்காடு" அன்னதானக் க செல்வச்சந்நிதி முருகன் கோயில் கொண்ட கரையில், அத்திவ்ய ஆற்றின் மறுகரையில் மேற்குப் பக்கத்தில் அச்சுவேலியிலிருந்து இடைக்காட்டில் தான் அன்னை புவனேஸ் அமைந்துள்ளது.
கி.பி.18ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி ஒல்லா நெறியாம் சைவநெறிக்குத் தொல்லை கெr தரைமட்டமாக்கப்பட்டுக் கிறித்தவ தேவாலய அஞ்ஞானிகள் எனப் பரசமயத்தவர் போதித்த ஒடுக்கப்பட்ட நேரம் சாப்பிட்ட வாழை இலை அவலம். இந்நிலையில் தான் அகந்தை கெ காண்பதற்கு அரியவர், ஆனால் அடியார்க்கு 6 கொண்ட அன்னை புவனேஸ்வரி, உழுது படிமத்தார் வேலரிடம் தன் பசி தீர்க்க மதிய ( பசிக்கின்றது, அமுது பொங்கித் தா” என்று உயிர் ஒம்பும் படிமத்தார் வேலரும் உடே புதுநெல்லில்குற்றிய அரிசியில் அமுது குளக்கரையில், வடலி நிழலில் மட்பானைய செய்த மூன்று தட்டுவங்களில் படைத்தார் பலத்தான் திருத்தேவி அடியார் படைத்த படிமத்தார் படைத்த அமுதுண்ட புவனேஸ்வரி செப்பினாலான சிலம்பையும், கல்லாலான அ தா குடிக்க" என்று கேட்டுத் தான் உண்ட தட் வேலரும் அருகில் உள்ள கிணற்று நீரை த. பனை வடலி நிழலில் வீற்றிருந்த இந்தத் தெ திசைகளுக்கும் ஓடி ஒடிச் சென்று தேடிப் பார்த்
59

36)rgro6.jf eIridiroir OLPrráMrið
புவனேஸ்வரி று பசிக்குதென்பதா?
னை புவனேஸ்வரி! பாரோர் பசி தீர்க்கும் ர்? பக்தி மிகுந்த படிமத்தாரிடம் (படிமம் பம் உறையப் பெற்றவர் என்று பொருள். பசி தீர்க்க வந்து திருவிளையாடல் நடந்த ந்தன்' என்ற அற்புதத் திருப்பெயர் பூண்டு }ருக்கின்றான் தொண்டைமானாற்றின் ஒரு தொண்டைமானாறு அச்சுவேலி வீதியின் இரண்டு மைல் தொலைவில் உள்ள ல்வரி அற்புதம் நிகழ்த்திய திருத்தலம்
ந்தர் ஆட்சி ஈழத்தில் இடங்கொண்டு தொல் ாடுத்த காலம். சைவத் திருக்கோயில்கள் ங்கள் தாபிக்கப்பட்ட நேரம் சைவசமயிகள் காலம், சைவநெறி நின்றோர் அடிமைகளாக ]யை இறப்பில் செருகி வைக்க வேண்டிய ாண்ட பிரம்மா விஷ்ணுவினாலும் அடிமுடி 1ளியவர், இறைவனின் இடப்பாகத்தில் இடம் ண்டு உயிர் ஒம்பும் ஒப்பில்லாத் துறவி, நேரம் வந்தார் பெருமூதாட்டியாக, "எனக்குப் கேட்டார் அன்னபூரணி. உண்டி கொடுத்து  ைதன் நல்லிகப்பன் வயலில் விளைந்த பொங்கினார். வயல் நடுவில் அமைந்த ல் பொங்கிய அமுதை வடலி ஒலையில்
அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச் சிற்றம் அமுதை அன்போடு ஏற்றுக் கொண்டார். தன் மடியிலிருந்து எடுத்த சிவலிங்கத்தையும், bமனையும், கொடுத்து " எனக்குத் தண்ணிர் நிவத்தைக் கொடுத்தார். உடனே படிமத்தார் டுவத்தில் எடுத்துக் கொண்டு வந்த போது, ப்விக மூதாட்டியைக் காணவில்லை. நான்கு தும் அவர் கண்களுக்குத் தென்படவில்லை

Page 80
அந்த மூதாட்டி எப்படி மாயமாக மறைந்தார்? தெய்வம் தான் என்பதை உணர்ந்து, மனம் அம் மூதாட்டிக்கு அறுசுவை உணவும் ப இளைப்பாற வைக்க முடியவில்லையேயென, வீற்றிருந்த வடலியைப் பலமுறை விழுந்து வ தான் பொங்கிய அமுதை உண்ணாமல் நீர் L திருக்காளத்தியில் குடுமித்தேவரைக் கண்ட இரவாகியும் தன் வீட்டுக்குச் செல்லாமல் விட்டார். அன்று இரவு அவர் கனவில் கவலையடையாதே, அன்புடன் நீ எனக்குத் த வடலி நிழல் அரசும்வேம்பும் இணைந்த பெரு தந்த மூன்று மூர்த்தங்களையும் வைத்து எம திருவாய் மலர்ந்து அவர் கனவிலிருந்து ம6
படிமத்தார் வேலர் பக்தியுள்ளவர், தெ சன்னதமாடி எதிர் காலத்தில் நிகழ இருப்பவற்ே கோதாரி, வைசூரி, போன்ற கொள்ளை நோய் தெய்வீக சக்தியால் தடுப்பார். இதனால் எம்மூ போற்றினர்.தெய்வப் பிறவியான அவர் மு கொடுத்தது பெரிய அற்புதமல்லவா? ஆசா விளங்கிய வேலர், அன்னையின் கட்டளைப்ப புவனேஸ்வரியாகவும், அவள் கொடுத்த சிலம்பைக் கற்புத் தெய்வம் கண்ணகி அம்பா பூசகரானார்.
குளந் தொட்டு வயல் விளைத்து வளம் வேலர், குளக்கரையில் கோயில் கொண்ட அணி அரசையும், வேம்பையும் குளக்கரையில் நட் விருட்சங்களான அரசும் வேம்பும் அண்டெ போலச்சடைத்து வளர்ந்து பூவுலகத்தைத் நாநிலத்து அனைத்து உயிர்களுக்கும் பராபரியான புவனேஸ்வரியின் பாதாரவிந்தங்க "தனிமைதீர்த்தார்” அண்ணன் செய்த திருத் வந்தார். தனிமை தீர்த்தார் தள்ளாத வu "வல்லியார்” பூசகரானார். வல்லியார் “உை காரணத்தால் "வல்லி உடையார்” என மக்கள் கோயில் கொண்ட அன்னை புவனேஸ்வா கோயிலும், குளமும் கட்டி அன்னை புவே பிரதிஷ்டை செய்வித்தார். ஆண்டாண்டுகாலப செய்து பராமரித்து வந்த கோயிலுக்கு அ
6(

என்ற சிந்தனைக்குள்ளாகி, அது ஒரு பெண் கலங்கி, வெதும்பிக் கண்ணிர் மல்கி தான் ருக நீரும் கொடுத்து நல்ல மரநிழலில் வேதனை உற்றார், துடித்தார், அம் மூதாட்டி |ணங்கி வலம் வந்தார். அன்று முழு நாளும் பருகாமல் பித்துப்பிடித்த நிலையிலிருந்தார். கண்ணப்பநாயனார் நிலைக்கு ஒப்பானார். அவ்வடலியடியிலேயே கிடந்து உறங்கி அம் மூதாட்டி தோன்றி " படிமத்தா! நீ ந்த அமுது அமிர்தம் போல் இருந்தது. உன் ரு விருட்ச நிழல்போல் சுகம் தந்தது. நான் க்கு நித்திய பூசைகள் செய்து வா" என்று றைந்தருளினார்.
ய்வீக சக்தியுள்ளவர், அதனால் வேலர் றை முன்கூட்டியே கூறுவார் தீர்க்கதரிசனமாக கள் எம் கிராம மக்களைத் தாக்காமல் தன் முர் மக்கள் அவரைத் தெய்வப் பிறவியாகப் ழன் தெய்வமே தோன்றித் திருக்காட்சி ர சீலராக அன்னையின் அடியானாக டி கல்லினால் செய்த உருவத்தை அன்னை சிவலிங்கத்தைச் சிவனாகவும், செப்புச் ளாகவும், வைத்து நித்திய பூசைகள் செய்து
பெருக்கி, வறுமையோட்டி அறம் வளர்த்த ானை புவனேஸ்வரியின் தல விருட்சங்களாக ட்டு வைத்தார். அவர் அன்று நாட்டிய தல மல்லாம் வியாபித்துள்ள சிவனும் சக்தியும் தரையில் தாங்கும் நாகதம்பிரானுக்கும் நிழல் நல்குகின்றன. படிமத்தார் வேலர் களை அடைந்த பின், அவருடைய தம்பியார் தொண்டை அணுவளவும் பிசகாது செய்து பதடைந்ததும் அவருடைய வம்ச வித்து டயார் என்னும் அரசாங்க பதவி வகித்த ால் அழைக்கப்பட்டார். ஒலைக் கொட்டிலில் ரிக்குச் சுண்ணாம்பும், கல்லும் கொண்டு னஸ்வரி அன்றளித்த விக்கிரகங்களையே )ாகப் படிமத்தார் வேலர் பரம்பரையே பூசை ன்னையின் அருளால் ஊர்ப் பொதுமக்கள்

Page 81
உற்பத்தி செய்த புகையிலை, சாமை, கு அன்பளிப்பாகப் பெற்று 1920-ம் ஆண்டளவில் இ இவ்வாலயத்தில் மூலமூர்த்தியாகப் புவனேஸ் சந்தான கோபாலருக்கும் கண்ணகை தலவிருட்சத்தின் கீழ் நாகதம்பிரானை வைத் புண்ணிய தலத்தைப் படிமத்தார் வேலரின்
ஆகியோர் மாறி மாறி நிர்வகித்தும் பூசை
மீண்டும் இத்திருத்தலத்தில் திருப்பணி வேை இல் நடைபெற்றது. அம்பாளின் ஆலயத்தில் கட்டிக் குடமுழுக்கு 07-02-79 நடைபெற்றது.
புவனேஸ்வரி புவனத்தின் நாயகி அ6 ஆலயம் அனைத்துயிர்களுக்கும் சொந்தம் விளங்கிய கோயிலை ஊர்ப் பொதுமக் உரிமையாளராகவிருந்த உயர்திரு.சு.ஞானச நிர்வகிக்க ஆலய நிர்வாக சபை ஒன்ை சட்டரீதியாக அச்சபையிடம் ஒப்படைத்தார். 22-09 அம்பாள் ஆலய பரிபாலன சபையே இக்கே அனைவருக்கும் கிட்ட வழி செய்கின்றது. விதிமுறைப்படி நடாத்த ஏற்ற ஒழுங்குகளைச் புனருத்தாரணம் செய்து மெஞ்ஞான ஒள ஆலயத்திற்கு விஞ்ஞான விளைவான திருவிழாக்களைச் செய்தும், கண்ணகி அ அண்டை அயற் கிராம மக்கள் எல்லாம் அை பெற்றுப் பெருவாழ்வு பெறத்தக்க முறையில்
1987ம் ஆண்டு நமது நாடு கண்ட அனர்த்தங் அருளாட்சி செய்கின்ற அன்னை புவனேள செய்யப்பட்ட விக்கிரகங்களும் சேதமுற்றன. அன்னையின் அருளால் பாலஸ்தாபனம் ெ அருட்கொடையைப் பெற்ற அடியார்கள் ஆ கொண்டு பழுதடைந்த கட்டிடங்கள் திருத்தி அ புதுப்பிக்கப்பட்டன. களவு போன எழுந்த உருவாக்கப்பட்டது. அத்துடன் விக்கினங்க: தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியருக்கும், நானிலத்தை ஆட்டிப் படைக்கும் நவக்கிரக கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டன.
புனருத்தாரண வேலைகள் பூர்த்தியானது மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. குட
61

ரக்கன், மிளகாய் போன்ற பொருட்களை |வ்வாலயத்தை விரிவுபடுத்திக் கட்டினார்கள். வரி அம்பாளுக்கும், பரிவார மூர்த்திகளாகச் ம்பாளுக்கும், கோயில் கட்டுவித்தனர். து வழிபட்டனர். புவனேஸ்வரி அம்பாளின் பரம்பரையில் தோன்றிய ஞானர், சுப்பர் செய்தும் வந்தனர். 1974ம் ஆண்டளவில் லகள் செய்து கும்பாபிஷேகம் 03-05-1974 காவற் தெய்வம் வைரவருக்கும் கோயில்
னைத்துயிர்களின் அன்னை அவளுடைய படிமத்தார் வேலரின் குடும்பச் சொத்தாக கள் சொத்தாக்கிய பெருமை ஆலய பேசன் அவர்களையே சாரும். கோயிலை ற அமைத்துச் சகல அதிகாரங்களையும் -1982 தொடக்கம் இடைக்காடு புவனேஸ்வரி ாயிலைப் பரிபாலித்து அன்னையின் அருள் நித்திய நைமித்திய பூசைகளை ஆகம செய்வதோடு, பழுதடைந்த ஆலயத்தைப் ரி பரப்பும் அன்னை புவனேஸ்வரியின் மின்னொளி பொருத்தியும், அலங்காரத் பும்பாளுக்குப் பொங்கல் விழாவெடுத்தும், ன்னையின் ஆலயத்தை நாடி வந்து அருள்
சிறப்புற நிர்வகித்து வருகின்றது.
கள் வார்த்தையில் வடிக்கவொண்ணாதவை. >வரியின் ஆலயமும் அங்கு பிரதிஷ்டை
அதனால் புனருத்தாரண பணிகளுக்காக Fய்யப்பட்டது. அன்னை புவனேஸ்வரியின் அள்ளி வழங்கிய பொன்னும் பொருளும் மைக்கப்பட்டன. சேதமடைந்த விக்கிரகங்கள் ருளிக்குப் பதிலாகப் புதிய எழுந்தருளி ர் தீர்க்கும் விநாயகருக்கும், பூரீ வள்ளி நானிலந் தாங்கும் நாகதம்பிரானுக்கும். நாயகருக்கும், சண்டேஸ்வரிக்கும் புதிதாக
) 08-06-1989 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை முழுக்கைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தைந்து

Page 82
தினங்கள் மண்டலாபிஷேகம் மிகச் சிறப்பு நித்திய நைமித்திய பூசைகளும், விழாக்களு மீண்டும் 1991ம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் ஏற்ட அனைவரும் இடம் பெயர்ந்து பிற இடங்களில் தம் இல்லங்களுக்குக் குடியேறியதும், எமது பூசைகளும் விழாக்களும் சிறப்பாக நடைெ புவனேஸ்வரி அம்பாள் பெயரில் அறநெறிட் ஒன்றும் பரிபாலன சபையால் சிறப்பாக நடா சேதமடைந்த மாதர் சங்கக்கட்டடத்தைப் பல அக்கட்டடத்தில் புவனேஸ்வரி அம்பாள் சி பயிற்சிகள் தற் சமயம் இயங்குகின்ற6 விழாக்களிலும் பன்னிரு திருமுறைகள், பு ஊஞ்சல் பாட்டுக்கள், அபிராமி அந்தாதி, நவக் போன்றவற்றைப் பாடியும், சமய சொற்பொழ பொழுது நாமாவளி, தோத்திரப் பாடல்களைப் பூசைகளுக்கு வேண்டிய பூக்கள், மாலைக பூமாலைகள் அலங்காரப் பொருட்களை 6 சுவாமியைத் தாங்குதல், கொடி, குடை, ஆ போன்ற திருத் தொண்டுகளை ஊர் இளை புவனேஸ்வரி அம்பாள் அறநெறிப்பாடசாை வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் உற்சவி கழகம் சமய அறிவுப் போட்டிப் பரீட்சை , பூமாலை கட்டும் போட்டி போன்றவற்றை நடா சமய சம்மந்தமான நூல்கள் அச்சிட்டு இல6 தீட்சை பெற வேண்டிய ஒழுங்குகளையும், ஜி அம்சமாகும்
தீராதவயிற்று நோயை
தொண்டைமானாறைச் சேர்ந்த திரு.மா. அ (நில அளவையாளர்) அவரின் ஆறுமாதக் கு நோயால் துடிதுடித்து அழுத வண்ணம் இருந் சிறந்த வைத்தியர்களிடம் எடுத்து சென்று ஏற்படவில்லை. குழந்தை பால் எதுவும் பெற்றோர் தம் குழந்தையை அக்கொடிய நே கலங்கினர். அயல் வீட்டில் வசித்த ஒரு குறைபாடாக இருக்கலாம், அதற்குரிய கடன விடுமெனக் கூறினார். அப்படியாயின் இது இடைக்காடு கண்ணகி அம்மனுக்குரிய வை (1941) குழந்தை பிறந்ததனால் பொங்காமல்
6

ாக நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து ரும் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தன. பட்ட உக்கிரப்போரால் எமது கிராம மக்கள் ஸ் வாழ்ந்து மீண்டும் 1997 ம் ஆண்டிலிருந்து கோயில் அம்பாளுக்கு நித்திய நைமித்திய பற்று வருகின்றன. அது மாத்திரமல்லாமல் பாடசாலை ஒன்றும் சிறுவர் பாடசாலை த்தப்பட்டு வருகின்றன. போரினால் முழுக்க இலட்சம் ரூபா செலவில் திருத்தியமைத்து றுவர் பாடசாலை, மாதர் சங்கம், தொழிற் ன. இக் கோவிலில் நடைபெறும் சகல வனேஸ்வரி அம்பாள், கண்ணகி அம்பாள் கிரக தோத்திரம், பஜனை கூட்டுப்பிரார்த்தனை ழிவு ஆற்றியும், அம்பாள் வீதி உலாவரும் பாராயணம் செய்தும், நித்திய நைமித்திய ள், சாத்துப்படி, தண்டிகைக்கு வேண்டிய வழங்கியும், வீதி உலா வரும் பொழுது லவட்டம், பந்தம் போன்றவற்றை ஏந்துதல் ஞர்களும், இடைக்காடு மகாவித்தியாலயம், ல ஆகியவற்றின் மாணவர்களும் செய்து காலங்களில் இடைக்காடு இந்து நெறிக் திருமுறைகள் மனனப் போட்டிப் பரீட்சை, த்திப் பரிசில்களையும் வழங்கி வருகின்றது. வசமாக வழங்கி வருவதும், சகலரும் சமய உதவிகளையும் செய்து வருவதும் விஷேட
நீக்கிய குலதெய்வம்
பும்பிகைபாகர் ஓர் பிரசித்தி பெற்ற உலாந்த ழந்தை சதா இரவு பகலாக ஒரு வித வயிற்று தது. தன் குழந்தையைத் தமக்குத் தெரிந்த
வைத்தியம் செய்தும் எதுவித பலனும் அருந்தாமல் அழுது கொண்டேயிருந்தது. ாயிலிருந்து எப்படி மீட்பதென்று தெரியாமல் Fமயப் பெரியார் இது ஒரு தெய்வத்தின் )னத் தீர்த்தால் குழந்தையின் நோய் நீங்கி வருடா வருடம் தவறாமல் செய்து வந்த காசித் திங்கள் பொங்கலை இந்த வருடம் விட்ட தவறாக இருக்கலாமென உணர்ந்து,
2

Page 83
உடனே பெற்றோர் குழந்தையுடன் இடைக் வந்து, குழந்தையை நாகதம்பிரான் முன்னா6 ஒரு துவாயில் படுக்க வைத்து விட்டுக் கோ பொங்கினர். சிறிது நேரத்தில் சதா அழுது கேட்காததனால் தந்தையார் குழந்தையைப் குழந்தையின் வயிற்றின் அருகிலிருந்து படம் தன் பிஞ்சுக் கரங்களால் பாம்பைப் பிடித் இக்காட்சியைக்கண்ட அம்பிகைபாகள் அதி தீண்டி விடும் என்ற அச்சத்தால் கூச்சலிட்ட கோவிலுக்குள்ளிருந்த பூசகரும், பொங்கல் ப பிள்ளையடிக்கு விரைந்து சென்றனர். அப்ெ பொந்துக்குள் நுழைந்து செல்வதைக் கண் அழுகை நின்றிருந்ததையுணர்ந்த பெற்றோர் . அன்றிலிருந்து அவர்கள் அம்பாளைத் வந்தனர்.அவர்களைத் தொடர்ந்து நாகராசனு தன் குல தெய்வமாக அம்பாளை வணங் இடைக்காடு மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபரா விமலாசனி ஆவார். அவர் அம்பாளின் மகாவித்தியாலயத்தில் இடைக்காடு இந்து ெ - கோலம் போடுதல் போட்டியை நடாத்தச் கண்ணி மல்கினார். தான் அடுத்த ஊராக அதிபராகக் கடமையாற்றும் காலத்தில் கோவில் தொண்டாற்றத் தனக்கு அரிய சந்தர்ப்பத்ை நினைந்து நினைந்து புளசிதமடைந்தார்.
எமதர் ஆலயம் பற்றிய * 1801ம் ஆண்டு ஆலய மஹோற்
நடைபெற்றன.
* 1872ம் ஆண்டு யாழ் / கச்சேரி :ே
புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஆலயெ
* 1839ம் ஆண்டில் எழுதிய உறுதி
எழுதப்பட்டுள்ளது.
* யாழ் / கச்சேரியின் கோவில்கள், !
1892 ஆண்டுகளில் புவனேஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ாடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஆலயத்துக்கு ) தலவிருட்சமான அரசு, வேம்பு மரநிழலில் பில் முகப்பில் புதுமட்பானையை வைத்துப் கொண்டிருந்த குழந்தையின் அழுகுரல் பார்க்கச் சென்ற போது, ஒரு நாக பாம்பு எடுத்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது. குழந்தையோ து விளையாட முயன்று கொண்டிருந்தது. ர்ச்சியடைந்து தன் குழந்தையைப் பாம்பு ார். இவரின் அவல ஒலியைக் கேட்டதும் ானையடியில் நின்ற குழந்தையின் தாயாரும் பாழுது அப்பாம்பு அரசமர அடியிலுள்ள டனர். குழந்தையின் நோய் நீங்கி அதன் அம்பாளின் அருளை நினைந்து இன்புற்றனர். தம் குலதெய்வமாகக் கருதி வழிபட்டு டன் விளையாடிய அப் பெண்குழந்தையும் கி வந்தார். அக் குழந்தையே 1991ல் கக் கடமையாற்றிய திருமதி. தெய்வேந்திரம் இவ் அற்புதத்தை நான் இடைக்காடு நறிக்கழகத்தின் சார்பில் பூமாலை கட்டுதல் சென்றபோது எனக்குக் கூறிப் பேரானந்தக் 5விருந்தும் இடைக்காடு மகாவித்தியாலய மின் பரிபாலன சபை அங்கத்தவராகவிருந்தும் தயும் அருளிய அம்மையின் கருணையை
சில விசேட குறிப்புகள் சவம் ஆடி மாதத்தில் 15 நாட்கள்
5ாவில் பதிவு இடாப்பில் கைலாசநாத Dனப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
யில் சிவகாமி அம்பாள் கோவிலென
Dடல்கள் பதிவு இடாப்பில் 1872, 1882, bவரி அம்பாள் ஆலயம் பதிவு

Page 84
ஒட்டுசுட்டான் தான்தே
560III)
திருக்காளத்திக் காட்டில் வேடன் கண் செய்ய இறைவன் தன் இரு கண்களில் இருந்து ஒட்டுசுட்டானில் கோவில் கொண்டு மக்களை
இரத்தம் சொரிந்து ஆடியநாடகம் இங்கு. அது விடை இங்கு.
இற்றைக்கு 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் யாழ் இருந்து சைவ வேளான் குலத்தைச் சேர்ந்த தி வன்னி நாட்டில் குடியேறும் பொருட்டுக் கால் புளுக்கொடியல், தேங்காய் போன்ற உணவு ( தற்காலம் போன்று தார் வீதிகளோ, வாகன விளக்குகளோ, தீப்பெட்டிகளோ வழியில் கன காடாகவே இருந்தது. ஆனையிறவு வரை பற் காடும் இருந்தது.அதில் யானை, புலி, கரடி, ப6 ஐந்துக்களும் வசித்து வந்தன. பகலில் பாதையால், இரவில் மரத்தில் பரண்கட்டிப் படு தம்மைத் துஷட மிருகங்களில் இருந்துப் தீமுட்டுவர்.அதற்கு காய்ந்த மூங்கில், காய்ந்த கட்டுவதற்கு ஆத்தி நார், மான் கொடி போல் உடம்பைக் கதகதப்பாக வைத்திருக்கும் பெ சப்பி வாய்க் கொடுப்பில் இடுக்கிக் கொள்வர் தம் பிரயாணத்தைத் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நாட்டைச் சென்றடைந்தனர்.அன்று இரவு மரத் போதும், தீரபுத்திரர் விசித்திரமான கனவு கன போன்றும், அதிலிருந்து பறையொலி, மணி அவ்விறைவனுக்குத் தீர புத்திரரே பூசை அதிகாலையில் கண்விழித்துப் பார்த்ததும் தான் உணர்ந்தார். தீர புத்திரரும் அவர் தம் இரு பு இருந்து கொண்டு தம் உணவாக வேட்டைய கிழங்கு வகைகளையும் காட்டுத் தேனையும்
அக்கால கட்டத்தில் வன்னி மக்களைப்பே கொண்டு அதற்கேற்ப மண் வளம் நிறைந்த பூ
64

தான்றீஸ்வரர் ஆலய ráMrið
ணப்பனின் அன்புடைமையை உலகறியச் நும் இரத்தம் சொரிய ஆடிய நாடகம் அங்கு, அருள் ஆட்சி செய்ய இறைவன் தன் சிரசில் எங்கு? எப்பொழுது? என்ற வினாக்களுக்கு
}ப்பாணம் இடைக்காட்டில் கொத்த வளவில் ரே புத்திரரும் அவர் தம் இரு புதல்வர்களும் நடையாகப் பனாட்டு, எள்ளு, பனங்கட்டி, வகைகளுடன் புறப்பட்டனர். அக்காலத்தில் ங்களோ, துவிச்சக்கர வண்டிகளோ, மின் டைகளோ இல்லை. நாட்டின் பெரும் பகுதி 1றைக் காடும், அதற்கு அப்பால் சோலைக் ன்றி, பாம்பு போன்ற கொடிய விலங்குகளும், தான் பிரயாணம், அதுவும் ஒற்றையடிப் }ப்பர். சுற்றிவரப் பட்டமரங்களைத் தீமுட்டித் ) பாதுகாப்பர். கடைக் கோல் மூலம் விண்ணாங்கன் தடிகளைப் பாவிப்பர். பரண் ன்றவற்றைப் பாவிப்பர். கடும் குளிரில் தம் ாருட்டு ஒரு வகை பச்சிலை மூலிகையைச் . இப்படியாகப் பல கஷ்டங்கள் மத்தியில் 50 கல் தொலை துாரத்தைக் கடந்து வன்னி தில் பரண் கட்டி அதில் நித்திரை கொண்ட ன்டார் கோயில் ஒன்றில் திருவிழா நடப்பது ரியொலி, சங்கொலி கேட்பது போன்றும் செய்வது போன்றும் கனவு கண்டார். ண் நடுக்காட்டில் மரப்பரணில் படுத்திருப்பதை த்திரரும் அங்கே குடில் அமைத்து அதில் ாடிய மிருகங்களையும், பழவகைகளையும்,
உண்டு வாழ்ந்து வந்தனர்.
ால் தாமும் சேனைப்பயிர் செய்ய நாட்டம் மி எது எனத் தெரியாது தத்தளித்த போது

Page 85
எல்லாம் வல்ல ஈசன் அவர் கனவில் தோன்றி வெட்டிப் பயிர் செய்" என ஆணையிட்டார். அ அதற்குக் கடைக்கோல் மூலம் தீமூட்டி
அதனைச் சுற்றியுள்ள வனமும் வேகாமல் இரு எரியவில்லை இதனால் அப்பகுதியைக் கோ தீர புத்திரர் கொன்றை மரத்தடியிலுள்ள பற் ஒரு மண் திட்டில் எரிந்து கருகிய மரக்குற்றி ே பொருட்டுத் தம் கோடாலியினால் அதனைச் இருந்து இரத்தம் பீறிட்டுப்பாய்ந்தது. அதன் சிவனே! எனக் கூச்சலிட்டார். பின் ஒருவித உலக நினைவே இல்லாமல் ஏறத்தாளச் ச ஆடாமல் அசையாமல் மரக்கட்டை போல்
பிலவின் மறுபுறத்தினை வெட்டித் துப்பரவ காதில் தந்தையின் அவல ஒலி கேட்டது. விரைந்து வந்தனர். தந்தையார் ஒரு வித உருவத்தில் இருந்து இரத்தம் கசிவதையும் குரல் இட்டனர். இவ்வொலியை அயல்பில6 வன்னியர்கள் கேட்டதும், உடன் அவர்களும் அவர்கள் கண்ட காட்சி எல்லோரையும் மிக என்று அறியாது திகைத்து நின்றனர். இந் நி வன்னி மன்னன் காதிலும் இச் செய்தி எட்டி விரைந்து வந்தான். அங்கு நடைபெற்ற கேட்டறிந்தான். அக்கறுப்பு உருவத்தை மிக ஒரு கருங்கல் என்பதை அறிந்து கொண இறைவனின் திருவிளையாடல் தான் இது 6 மரக்கட்டையல்ல ஒரு தெய்வத்தின் திரு தோன்றியதால் இதற்குக் "கொன்றலடிப் வழிபடும்படியும், அதற்குத் தீரபுத்திரரைத் த வேண்டிய பொருள் உதவிகளையும் செய்த
தீர புத்திரர் காலம் தவறாது கொன்றலடிப் வந்தார். இப்படிச் செய்து வரும் நாளில் ( "நான் யார்? என் சுய உருவம் என்ன? என் மண்ணை அகற்றிப் பார்” எனக் கூறினார்.

"கொன்றை மரத்தைச் சுற்றியுள்ள காட்டை தன் பிரகாரம் தீர புத்திரரும் பிள்ளைகளும் எரித்தனர்.அப்பொழுது கொன்றை மரமும் ந்தது. அதற்குப் பலமுறை தீமூட்டியும் அது ாரி கொண்டு வெட்டித் துப்பரவு செய்தனர். றைகளை வெட்டித் துப்பரவு செய்த போது பால் ஒன்று தென்பட்டது. அதை அகற்றும் 5 கொத்தியதும் அதன் மேல்ப் பகுதியில் னக் கண்ணுற்ற தீரபுத்திரர் பயத்தினால் பரவசநிலை அடைந்தவராக எதுவித பிற மாதி நிலையில் அத்திருவுருவத்தின் முன் அமர்ந்திருந்தார்.
செய்து கொண்டிருந்த இரு புதல்வர்களின் உடனே அவர்கள் கொன்றை மரத்தடிக்கு மயக்க நிலையில் இருப்பதையும் கறுத்த கண்டனர். பயத்தினால் இருவரும் அபாயக் வில் இருந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்த கொன்றை மரத்தடிக்கு விரைந்து வந்தனர். 5 வியப்பில் ஆழ்த்தியது. என்ன செய்வது கழ்ச்சி காட்டுத் தீபோல் எங்கும் பரவியது. டியது. உடன் மன்னன் அவ் ஸ்தலத்திற்கு நிகழ்ச்சிகளை ஆதியோடு அந்தமாகக் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பார்த்தபோது அது Tடான். தீர புத்திரர் கனவில் தோன்றிய ன்பதை ஊகித்து அறிந்த மன்னன், இது நவுருவம், இது கொன்றை மரத்தடியில் பிள்ளையார்” என்று திருநாமம் இட்டு னெமும் பூசை செய்யும்படியும் கூறி அதற்கு
T6.
பிள்ளையார்க்குத் தொடர்ந்து பூசை செய்து இரவு அவர் கனவில் தோன்றிய இறைவன் பதை அறிய என்னைச் சுற்றி வர உள்ள

Page 86
அடுத்த நாள் காலை தீர புத்திரர் மண் உருவம் தென்பட்டது. இச்செய்தி வன்னி மக்களும் இவ்வதிசயத்தைப் பார்க்கக் திருவுருவத்தைப் பார்த்ததும் "இது ஒர் பகுதியாகிய ஆவுடையார் இல்லை என்றும், இது தானாகத் தோன்றியபடியால் இதை என்றும், வேகாவனத்தில் கோவில் கொன திருநாமம் இட்டு வழிபடுவோம்” எனக் கூறித் ஊர் மக்கள் அதற்கு மண்சுவர் எழுப்பி தான்தோன்றீஸ்வரருக்குக் காலம் தவறாது ப செய்து வந்தார். அதற்கு மண்ணால் செ திருவிளக்கு போன்றவற்றையே பாவித்து வ கெட்டியானது. மட்பாத்திரம் செய்ய உகந்தது மவுசு அதிகம். அது மாத்திரம் அல்லாமல் செங்கல் ஒட்டுத் தொழிற்சாலைகள் இதற்கு
தீரபுத்திரரும் பிள்ளைகளும் தாம் வெட்டி போட்டனர். குரக்கன் பயிர் விளைந்து கதி குரக்கன் ஒட்டில் இருந்து மீண்டும், மீண்டும் இருந்தன. இது ஈசனின் அற்புதச் செயல் என் தாமும் மற்றவர்களைப் போன்று மாற்று போன்றவற்றைத் தம் பிலவில் உற்பத்தி ஏற்பட்டது. அக்கால கட்டத்தில் அவர் கனவி அறிவோம் நீ மாற்றுப்பயிர் செய்ய குரக்க கொண்டு ஒட்டைச் சுட்டு விடு என்று கூறின
மறுநாள்க் காலை இறைவனின் ஆணைப் கதிர்களைக் கொய்து விட்டு நெருப்பினா அப்பூமியில் மாற்றுப் பயிர்களை விளை அப்பிரதேசத்திற்கு ஒட்டுசுட்டான் என்றும், வேகாவனப் பெருமான் என்றும், இல தான்தோன்றீஸ்வரர்என்று அழைத்து வருகி வாழ்ந்த இடம் இடைக்காடு என்றும், அவர் இடைக்காட்டுக்குளம் என்றும் இன்றும் அை
ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலயம் இருந்து 14 1/2 க்கல் தொலைவில் மாங்
6

ணை அகற்றியதும் ஒர் இலிங்கம் போன்ற ரி மன்னனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. ஊர் கூடி விட்டனர். வன்னி மன்னன் அத் சுயம்பு இலிங்கம் என்றும், இதற்குக் கீழ்ப் இது ஈசனின் அருவுருவத் திருமேனி என்றும், நாம் எல்லோரும், "தான்தோன்றீஸ்வரர்” ாடமையால் வேகாவனேஸ்வரர்' என்றும், தன் இருப்பிடம் அடைந்தான். அதன் பின் ஒரு கோவில் கட்டினார்கள். தீரபுத்திரர் ஞ்சாட்சரத்தை ஓதி அபிஷேகமும், பூசையும் ப்யப்பட்ட கெண்டி, குடம், பானை சட்டி, பந்தார். இப்பகுதியில் உள்ள மண் மிகவும் இன்றும் ஒட்டுசுட்டான் பானை சட்டிகளுக்கு அயற்கிராமமாகிய கூழாமுறிப்பில் இருக்கும் ச் சான்று பகருகின்றன.
tய பிலவில் குரக்கனைச் சேனைப்பயிராகப் ர் முற்றியதும் அதனை அறுக்க அறுக்கக்
குரக்கன் கதிர்கள் விளைந்து கொண்டே று மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த தீரபுத்திரருக்குத், ப் பயிர்களாகிய நெல், சாமை, சோளம் செய்ய முடியாமையையிட்டு வேதனையும் ல் தோன்றிய ஈசன் "உன்வேதனையை நாம் ன் ஒட்டுத்தடையாய் இருப்பின் அதை தீ 而f”
படி தீரபுத்திரரும் குடும்பத்தினரும் குரக்கன் ல் ஒட்டை ஒட்டச்சுட்டனர். அதன் பின் வித்தனர். ஒட்டுகளைச் சுட்டமையினால் வேகாவனத்தில் தோன்றிய இலிங்கத்தை லிங்கம் தானாகத் தோன்றியமையால் ன்றனர். தீரபுத்திரரும் அவர் வம்சத்தினரும் கள் நீர்ப்பாசனத்திற்காகப் பாவித்த குளம் ழக்கப்படுகிறது.
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாங்குளத்தில் குளம், - முல்லைத்தீவு பிரதான வீதியில்
s

Page 87
உள்ளது. இத்திருத்தலத்தின் ஆரம்ப காலப் இது கிட்டத்தட்ட 5ம் நூற்றாண்டு அளவி குறிப்புக்கள் மூலமும், கர்ண பரம்பரையின
கல்லுமாடும் புலி
போர்த்துக்கேயர் தம் ஆட்சிக்காலத்தி இந்துக்களின் சமய வழிபாட்டு முறைகளை அறிவிலிகளின் செயல் எனப் பரிகசித்தனர், கோயில்களைக் கட்டித் தமது சமயத்தி சுதேசிகளில் ஒரு சிலர் அவர்களின் சலுகைகளுக்காக அவர்களின் சமயத்திற் தெரியாத முறையில் எமது சமய வழிபாடுக அனுஷ்டித்து வந்தனர். விரத நாட்களில் சா வைத்தனர். கிணற்றடிகளில் இரகசியமாக 6ை வரும்போது சிலுவையாக மாற்றித் தண்டை காலகட்டத்தில்தான் ஒரு நாள் தான்தோன்றீள வந்த போர்த்துக்கேய உயர் அதிகாரி அா காட்டி"உந்தக் கல் மாடும் புல்லுத் தின்னு கோயில் பூசகரைக் கேட்டான். இதற்கு உட தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த பூசகரிடம் "நான உங்கள் கல்லுமாடு புல்லுத்தின்னா விட்டா கருதி இக் கோயிலை இடித்துத் தரைமட்டம சகலரையும் அதை வழிபடும்படி செய்வேன்” ஏகினான்.
இதனால் மனம் கலங்கிய பூசகரின் க கவலைப்படாதே கண்ணப்பன் அன்புடன் தந்த இருந்து (இலிங்கம்) சுவைத்தேன். நம்பி திருநாரையூரில் பிள்ளையாராக விருந்து உரு நந்தியாக இருந்து தின்பேன்" எனக்கூறி மறை அதிகாரி தன் பரிவாரங்களுடன் குறிட் கோவிலுக்குள் வந்ததும் பூசகள் ஏற்கனவே பாலில் நனைத்து நந்தியின் வாயில் வைத்த புல்லை வாய்க்குள் இட்டுத் தின்றது. பின் அற்புதத்தைப் பார்த்துக் கொண்டு நின்ற ே பூசகரின் காலில் விழுந்து வணங்கி மன்னிப்புக்
6

பகுதியைச் சரியாக அறிய முடியாவிட்டாலும் b தோன்றியிருக்கலாம் என வரலாற்றுக் ரின் வாயிலாகவும் அறியக்கிடக்கின்றது.
ல்லுத்தின்னுமா?
ஸ் தமது சமயத்தைப் பரப்பும் பொருட்டு
ஏளனம் செய்தனர், எள்ளி நகையாடினர், சைவக் கோயில்களை இடித்துக் கிறிஸ்தவ Iல் சேரும்படி அச்சுறுத்தினர். இதனால் பொய்ப் பிரசாரத்தில் மயங்கிச் சிறுசிறு கு மாறினர். ஏனையோர் அவர்களுக்குத் ளையும், சடங்குகளையும், விரதங்களையும் ப்பிட்ட வாழை இலையை இறப்பில் செருகி வத்து வழிபட்ட வைரவரைப் போர்த்துக்கேயர் னயில் இருந்து தப்பிக் கொண்டனர். இந்தக் ஸ்வரர் ஆலயத்திற்குத் தன் பரிவாரங்களுடன் வ்குள்ள நந்தியெம் பெருமானைச் சுட்டிக் மா? " என ஏளனமாகவும், ஆணவத்துடனும் ன் என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் * நாளைக்கு இதே நேரம் இங்கு வருவேன். ல் உங்கள் சமயம் பொய்ச் சமயம் எனக் ாக்கிக் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தைக் கட்டிச் என அகங்காரமாகக் கூறித் தன் இருப்பிடம்
னவில் தோன்றிய தான்தோன்றீஸ்வரர் "நீ இறைச்சியைக் காளத்தியில் குடுமித்தேவராக யாண்டார் நம்பி தந்த பிரசாதங்களைத் நசித்தேன். நீ தரும் அறுகம்புல்லையும் நான் ந்தருளினார். அடுத்த நாள் போர்த்துக்கேய பிட்ட நேரம் வந்து சேர்ந்தான். அவன்
தயாராக வைத்திருந்த அறுகம் புல்லைப் ர். அது உடனே தன் நாச்கை நீட்டி அறுகம் எழுந்து நின்று சாணியும் போட்டது. இவ் ார்த்துக்கேய அதிகாரி உடன் ஓடிச்சென்று கேட்டதுமல்லாமல் கோவில் திருப்பணிக்குப்

Page 88
பெரும் தொகை பொன்னும், பொருளும் கொ கசிந்து கண்ணிர் மல்கினான். அன்றிலிரு ஈடுபடுவதில்லை எனச் சபதமும் பூண்டான்.
இவ்வாலயத்திற்குத் திருப்பணி வேை நடைபெற்ற பாலஸ்தாபனம் தொடங்கி 10-1 நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்ச்சிகள், சடங்கு கோயில்களில் காணமுடியாதவைகளாகவும்
பாலஸ்தாபனம் மூலவரைத் தவிர மற்றைய மூலவர் சுயம்புலிங்கமானதால் அவருக்குப் இலிங்கம் பாலஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டது. சந்தனக்கல்லில் அரைத்து, சந்தனமாக மூ மூலமூர்த்தியாகிய சுயம்புலிங்கத்திற்கு எண்ணைக்காப்பிடப்பட்டது. அடியார்கள் க( நின்று வழிபடக்கூடியதாக மாத்திரம் அல்6 தீரபுத்திரர் வெட்டிய தழும்பு இன்றும் இருப்
இமயமலைச்சாரலில் உள்ள ஹெரித்துவ கொண்டு வரப்பட்ட புனித கங்கை நீரால் செய்து அப்புனித நீர் அங்கு குழுமியிருந்த அவ்வடியார்கள் கங்காளன் சடையில் இருந்து உணர்வு பெற்றுப் பேரின்பம் அடைந்தனர்.
10-11-93ல் முப்பத்துமூன்று குண்டத்தோடு இதில் கிட்டத்தட்ட 50 சிவாச்சாரியார்கள் ட பிரதிஸ்டா மஹாகும்பாபிஷேகம் எல்லாம் திருவருளினால் நிறைவேறியது.
ஓம் நமக்
1. முல்லை
2. திரு.வ. 3. திரு.க.(
68

நித்தான். ஈசனின் அருளை நினைத்து மனம் ந்து தான் சமய மாற்றல் முயற்சியில்
லகள் ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு 08-12-89 ல் 193ல் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம் வரை குகள் புனிதமானவைகளாகவும் வேறுதிருக்
இருந்தன.
ப பரிவார மூர்த்திகளுக்கும் செய்யப்பட்டன. பதிலாகச் சந்தனக்கட்டையினால் ஆன இத்திருவுருவம் கும்பாபிஷேகத்தின் பின் 1லவருக்குப்பூசி இரண்டறக்கலக்கப்பட்டது. த் தைலதாரகா பாத்திரம் மூலமே ருவறைக்குச் சென்று மூலவரின் அருகில் லாமல் அவரின் உச்சியில் கோடாரியால் பதைக் காணக்கூடியதாகவும் இருந்தது.
வாரில் இருந்து இதற்கென விஷேடமாகக் எல்லாம்வல்ல இறைவனுக்கு அபிஷேகம் பக்த கோடிகளுக்குத் தெளிக்கப்பட்டது. பாயும் புனித கங்கை தீர்த்தத்தில் மூழ்கிய
உடைய மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. Iங்கு கொண்டு உத்தமத்தில் உத்தமமான வல்ல தான்தோன்றீஸ்வரப் பெருமானின்
*சிவாய
935 TTLs மணி திரு. த. சுப்பிரமணியம் - ஒட்டுசுட்டான் சின்னப்பிள்ளை - ஒட்டுசுட்டான் மு. வேலுப்பிள்ளை - இடைக்காடு

Page 89
NNNNNNNNNN
N NNNNNNNN
WN
NNNNNNNNN WN
NZ
N
嵩 |- W Ww. 胃-*」
W WN N
ஆலயத்தின் வெளிவீதியில் அக்கினி மூலையில் அ தெற்குப் புறத்தில் அமைந்:
பரிவார மூர்த்திகளில் ஒன்றான நவக்கிரக தேவர்களின் ஆலயத்தில் கிழக்குப் பக்கத் தூபியில் உள்ள சூரியபகவானின் சிற்பம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WN NNNNNNNNNNNNN W
N
W N
W
W
W W
மைந்துள்ள நாகதம்பிரான் ஆலயத்தின் தூபியின் துள்ள பிச்சாடனர் சிற்பம்
பரிவார மூர்த்தியாகிய சண்டேஸ்வரி தேவியின் தெற்குப் புறத் தூபியில் அம்பாளைப் பார்த்த வண்ணம் அமைந்துள்ள சிற்பம்

Page 90
கும்பாபிஷேகத்திற்கான கர்ம விநாயக வழிபாட்டுக் கி
சர்வசாதகாசிரியர் சிவறி மகே சாதகாசிரியர்களும் மந்திர
கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி விழாவின் உ அமர்ந்து !
 
 
 

ாரம்பத்தின்போது பிரதம குரு ரிெயையினை செய்கிறார்
ந்திரநாதக் குருக்களும் ஏனைய உச்சாடனம் செய்கின்றபோது
பயகாரர்களுக்கு எஜமான் அபிஷேகத்திற்கு இருந்தபோது

Page 91
ஓம்
பெண்குழந்தையுடன்
(புளியம் பொக்கனை நாச
17ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இன உடையாருக்கும் வள்ளியாத்தைக்கும் முத இறுதியில் ஒரு பெண் பிள்ளையும், ஒரு பெt பிறந்தன. அப் பெண் பிள்ளைக்கு நாகாத் திருநாமம் சூட்டினர். இவ்விரு பெண் குழந்ே வளர்த்து வந்தனர். நாகம்மா (பாம்பு) இக் பூமியின் விளைச்சல் அதிகரித்தது. ஆடு L மிக மேன்மையுற்றது. இதனால் அக் குடும் எனக் கருதினர்.
நாகாத்தை விவாகப் பருவமெய்தியதும் அ6 மேற்கொள்ளப்பட்டன. இச்சந்தர்ப்பத்தில் மு பிள்ளைகளுக்குப் பிரித்துக் கொடுக்கத் தீ கேள்வி அவர் மனதில் எழுந்தது. நாகம்மா கொடுப்பதா? அப்படிக் கொடுத்தால் அது பலவாறாகச் சிந்தித்த உடையாருக்கு ஒரு தன் மூன்று பிள்ளைகளையும் தன் வீட்டில் நி பவுண் நகைகளை மூவர் முன் சமபங்காகப் இதை அவதானித்துக் கொண்டிருந்த நாகம் சீறிப் படமெடுத்துத் தன் படத்தால் நகைகளை சொத்தில் பங்கு வேண்டும் என்பதை உ6 உடையார் நகைகளை நான்கு பங்குகளாக (பாம்பு) தன் பங்கைத் தன்னுடன் பிறந்த அரக்கிச் சேர்த்தது. அதன் பின் நகைக அசையாச் சொத்துக்களையும் நான்கு பங் நாகாத்தைக்கு வழங்கி அவருக்கு விவாகம்
நாகம்மாவும் (பாம்பு) ஒரு ஆண் நாகத்தட6 பல்கிப் பெருகி உடையார் வளவு நிறைந்த வைக்கற்போர், துலா, ஆட்டு மாட்டுக் கெ வியாபித்திருந்தன. முருகஉடையார் வயலில் பாம்புகள் அவரின் தோளிலும், தலையிலு கைகளையும் சுத்தி வளைத்துப் பிடித்துக் நினைத்துப் பாயை விரித்தால் அதற்குள் பா
6.

க்தி பிறந்த நாகதம்பிரான்
தம்பிரான் தல வரலாறு)
டக்காட்டு வட்டவளவில் வாழ்ந்த முருக லில் இரு ஆண் பிள்ளைகள் பிறந்தன. ன் நாகபாம்பும் இரட்டைக் குழந்தைகளாகப் தையென்றும், பாம்புக்கு நாகம்மா என்றும் தைகளையும் பெற்றோர் பாலுாட்டிச் சீராட்டி
குடும்பத்தில் அவதரித்ததும் இவர்களின் )ாடுகள் பல்கிப் பெருகின. பொருளாதாரம் பத்தினர் ந்ாகம்மாவை ஒரு தெய்வப்பிறவி
வருக்குத் திருமணம் செய்ய ஏற்ற ஒழுங்குகள் ருக உடையார் தம் சொத்துக்களைத் தம் மானித்தார். எத்தனையாகப் பிரிப்பதென்ற வுக்கும் (பாம்பு) ஒரு பாகத்தைப் பிரித்துக் எப்படி அச் சொத்தை ஆளும்? என்று உபாயம் தென்பட்டது. ஒரு நல்ல நாளில் ரையாக அமரச் செய்து தம் கைவசமிருந்த பிரித்து வைத்தார். தந்தையின் அருகிருந்து மா (பாம்பு) மிகக் கோபாவேசம் கொண்டு ச் சிதறடித்தது. இச் செய்கை நாகம்மாவுக்கும் ணர்த்தியதை உணர்ந்து கொண்ட முருக கப் பிரித்து வைத்தார். உடனே நாகம்மா சகோதரியின் பங்குடன் தன் படத்தால் ளை மாத்திரமல்லாது ஏனைய அசையும், குகளாகப் பிரித்து நாகம்மாவின் பங்கை
செய்து வைக்கப்பட்டது.
கூடிப் பல குட்டிகளை ஈன்றது. பாம்புகள் து. அவை வீட்டுக் கூரை, முகடு, வளை ாட்டில்கள், தொட்டில், குடில்கள், எங்கும் இருந்து விட்டுக்கு வந்ததும் படலையிலுள்ள ஏறி அமர்ந்து கொள்ளும். கால்களையும்,
கொள்ளும். அவர் படுத்துக் களைப்பாற புக் குட்டிகள் நெளியும். உறியில் காய்ச்சி

Page 92
வைத்த பாலை எடுக்கச் சென்றால் சட்டியில் ஊஞ்சல் ஆடும் சில பாம்புகள். சமைக்கச் ெ தண்ணிர் அள்ளச் சென்றால் பட்டைக்குள் தொல்லைகள் அளவிட முடியாததாயின, உடையார்க்கு இன்பமளித்தன.
ஒரு நாள் நாகாத்தை வீட்டைப் பெருக்கிச் அதற்குள் இருந்த பாம்புக் குட்டிகள் அதை வி நாகாத்தை விளக்குமாற்றை எடுத்து உ எங்கையாவது போய்த் தொலையுங்கள்" என் மாற்றினால் அடித்தார். இச் செயலைக் கண அவமானத்தைத் தாங்க முடியாமல் உடனே வெளியேறினாள். தான் செய்த பெரும் த பிறப்புச் சகோதரியையும், பிள்ளைகளையும் எவ்வளவோ கெஞ்சி அழுதும் எதுவித பிர
வயலில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடைய கண்டதும் அவை எங்கே? என்று தன் ட அழுது கொண்டு நடந்த விடயத்தை ஒழிவ
இத் துன்பச் செய்தியைக் கேட்ட உடை தன் பிள்ளைச் செல்வங்களை அடித்துத் து மயங்கி விழுந்தார். பின்பு ஒருவாறாகத் தெ எங்கு சென்றார்கள்? எனத் தவித்தார்.அன்ன இழந்த நிலைக்குள்ளானார். உடையார் மாத்திரமல்லாமல் தன் தெய்வங்களாகப்
உடையார் தன்தெய்வங்கள் ஊர்ந்து செ நிலத்தை உற்று நோக்கினார். ஆம் இறை6 அவர் கண்களுக்குத் தென்பட்டன. அச்சுவ இரவு பகலாக விரைந்து நடந்தார். ஊன் உ அத் தெய்வங்களை நோக்கி நடை யாத் அடைந்தார். அங்கு பாம்புகள் சென்ற பr கண்டார் (அப்புற் தரைக்கு நாகஞ் சரிந்த வருகிறது) அவ்வடையாளம் மேலும் அவ புதுார்க் காட்டை அடைந்தார். அங்கு ஒரு ெ எதுவித அடிச்சுவடும் தென்படவில்லை. அ காணப்பட்டது. இப் பொந்துக்குள் தன் செல் பொழுதும் சாய்ந்தது அன்ன ஆகாரமின்றி தேடி அலைந்து திரிந்ததால் உடல் சோர்ந்து
7

இருந்த பாலைக் குடித்துவிட்டு உறியிலிருந்து சன்றால் அடுப்புக்குள் பாம்புகள், கிணற்றில் பாம்புகள். பாம்புகள் கொடுக்கும் அன்புத் ஆனால் அவைகளின் திருவிளையாடல்கள்
சுத்தம் செய்ய விளக்குமாற்றை எடுத்ததும் ட்டு விலக மறுத்தன. இதனால் கோபமடைந்த தறி "உங்களால் பெரும் தொல்லை, று கூறி அதிலிருந்த பாம்புகளுக்கு விளக்கு ட நாகம்மா தன் குடும்பத்திற்கு இளைத்த ா தன் சகல வாரிசுகளுடன் வீட்டை விட்டு வறை உணர்ந்த நாகாத்தை தன் உடன் தம்மை விட்டு பிரிந்து போக ணேடாமென்று யோசனமும் ஏற்படவில்லை.
பார் தன் செல்வங்கள் வீட்டில் இல்லாததைக் Dகள் நாகாத்தையை வினவினார். அவரும் மறைவின்றிக் கூறினார்.
யார் மனம் பதறினார், அழுதார், புலம்பினார். துரத்தி விட்டாயே பாவி என்று மகளை ஏசி ளிந்தார். அவர்கள் எப்பக்கம் போனார்கள்? ஆகாரம் உட்கொள்ள மறுத்தார். சகலதையும்
இவர்களைத் தன் பிள்ளைகள் என்று போற்றிப் பாலூட்டிப் பாதுகாத்து வந்தவர்.
ன்ற அடிச்சுவடுகள் தென்படுகின்றதா என்று வனருளால் அவர்கள் சென்ற அடிச்சுவடுகள் பட்டின்படி அவர்கள் சென்ற திசை நோக்கி றக்கத்தை மறந்தார். சோலைக்காடுகளுடாக திரை தொடர்ந்தது. கொக்காவில் காட்டை தையில் புல் பூண்டுகள் சரிந்திருப்பதைக் சோலை என்று இன்னமும் வழங்கப்பட்டு ரை உற்சாகமூட்டியது. இப்படியே நடந்து பரிய பாலைமரம் தென்பட்டது. அதற்கப்பால் ப்பாலை மரத்தடியில் பெரிய பொந்தொன்று )வங்கள் ஒளித்திருக்கலாமென உணர்ந்தார். இரவு பகலாக அவர் தன் செல்வங்களைத் து அம்மரத்தடியில் படுத்து உறங்கி விட்டார்.
O

Page 93
உறக்கத்தில் அற்புதக் கனாவொன்றைக் க அதன் பிள்ளைச் செல்வங்களும் காட்சியளி ஒலித்தது. "அப்பரே நீர் முற்பிறவியிற் செ பிள்ளைகளாக அவதரித்தோம். உங்களுடன் L சீராட்டிச் சிறப்பாக வளர்த்தீர்கள் உங்களைப் இப்பாலை மரப் பொந்தில் வந்துறைந்துள் வழிபாட்டிற்காக எங்களில் ஒருவரைத் தரு பொக்கணை என்ற ஊரிலுள்ள அரச மர வழிபட்டு வாருங்கள். உங்கள் சகல துன் நோய் நொடி இன்றி சீரும் சிறப்பும் பெ சந்ததியினர்க்குப் பாம்பு விஷம் எதுவித கனவில் செவிமடுத்த உடையார் பேரின் கிராமத்திலுள்ள வீடுகளுக்கு விரைந்து சென் பாலையும், வெள்ளைத் துணியையும் பெர முன் கூடைக்குள் துாய வெள்ளைத்துண் வைத்துத் தன் தெய்வங்களை நினைத்து ! பொந்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அக்கூடைக்கு தன் உருவத்தைச் சுருக்கிச் சுருண்டு படு கண்டு உடையார், இது சாதாரண பாம்பல் நாகதம்பிரான் தெய்வம் என உணர்ந்து அ தலையில் வைத்துப் பாலைமரத்தை மூன்று ( நோக்கி சோலைக்காடுகளுடாக இரவு பகல பொக்கணையைச் சென்றடைந்தார். அங்கு அதனடியிற் சென்று தன் தலையில் இருந்த நாகதம்பிரான், எழுந்து படமெடுத்து 3 அரசமரப்பொந்துக்குள் நுழைந்தது. அன்று வைத்து அருகில் ஒரு சூலத்தையும் நாட்ட சேர்ந்ததும் அவர் சந்ததியினர் கோவிலை பூசைகளை இன்று வரை செய்து வருகின்ற தினம், பங்குனி உத்திரம் கூடிய பெளர்ணமி திருக்குளித்தியும், விழாவும் வருடா வருடம் ெ இத் திருத்தலம் பரந்தன் புதுக்குடியிருப்பு 3கல் தொலைவில் உள்ளது. அக்காலத்தில் அடியார்கள் கால் நடையாகவும், மாட்டு வழிபட்டனர். தற்காலத்தில் பல்லாயிரக்க சென்று வழிபட்டு வருகின்றனர்.
பாம்பு விஷம் தீண்டியவர்களுக்கு இங்கு பூசினால் விஷம் நீங்கும் என்பது பக்தர்க கோயில் கண்டிப் பெருவீதியில் கனகராயன
7

5ண்டார். அதில் தன் பிள்ளை நாகம்மாவும் ரித்தன. அப்போது ஓர் அசரீரி பின்வருமாறு Fய்த நல் வினைப்பயனால் நாம் உங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தோம். எம்மைப் பாலூட்டிச் பிரிந்து செல்லும் காலம் கைகூடியமையால் ளோம். கவலைப்பட வேண்டாம் உங்கள் வோம். அவரை எடுத்துச் சென்று புளியம் த்தடியில் வைத்துப் பால் பழம் வழங்கி பங்களும் நீங்கும். எம்மை வழிபடுபவர்கள் ற்று வாழ்ந்து எம்மை வந்தடைவர். உமது தீங்கும் விளைவிக்காது" இவ் அசரீரியைக் பமடைந்தார் பொழுது புலர்ந்ததும் அயற் று அவர்களிடம் ஒரு கூடையையும், முட்டியிற் |ற்று ஓடோடி வந்து பாலைமரப் பொந்தின் டை விரித்துப் பால் முட்டியை அதற்குள் இறைஞ்சினார். சிறிது நேரத்தில் ஒரு பாம்பு ஸ் புகுந்து முட்டியிலுள்ள பாலைக்குடித்துத் த்துக் கொண்டது. பாம்பின் இச்செயலைக் }ல. பாம்பின் உருவில் எமக்குக் கிடைத்த க்கூடையைப் பயபக்தியுடன் எடுத்துத் தன் முறை வலம், வந்து புளியம் பொக்கணையை ாக நடந்து, கரவெட்டித்திடலிலுள்ள புளியம் அசரீரியில் ஒலித்த அரசமரம் தென்பட்டது. கூடையை இறக்கி வைத்தார். கூடையிலிருந்த அடி உடையாரை ஆசீர்வதித்து விட்டு
தொடக்கம் முருக உடையார் பால் பழம் டிப் பூசித்து வந்தார். அவர் நாகதம்பிரானடி விரிவு படுத்திக் கட்டி நித்திய, நைமித்திய னர். நாகதம்பிரானாகிய பாம்பு அவதரித்த நன்நாளாகும். அத்தினத்தில் பொங்கலும், வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்று வருகின்றது. ப் பாதையில் 7ம் கட்டை சந்தியிலிருந்து b இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் இருந்து
வண்டிகளிலும் சென்று நாகதம்பிரானை ணக்கான பக்தர்கள் நவீன வாகனங்களிற்
5ள்ள புற்றுமண்ணைக் கரைத்து கடிவாயில் ளின் ஐதீகம். புதுார்நாக தம்பிரான் திருக் * குளம் - புளியங் குளத்திற்கிடையிலுள்ள
'1

Page 94
புதுார்ச் சந்தியிலிருந்து மேற்குத் திசையில் இத்திருத்தலத்தின் பொங்கல் திருக்குளிர்த் நடைபெறுகின்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பt
முருக உடையார் பரம்பரையில் வந்த இன வேலுப்பிள்ளை நாகபிள்ளையிடம் இது பற் பரம்பரையினர்க்குப் பாம்பு கடித்தால் விஷம் பூமியில் வீடு கட்டிக் குடிபுகுந்த போது அங் புளியம் பொக்கணை புதுார் நாகதம்பிரான் ( மண்ணை நீரிற் கரைத்துத் தன் வளவிற் தெ யென்று கூறினார்.
முருக உடையார் பரம்பரையில் வந்த தா தாமோதரம்பிள்ளை, அவர் மகன் பரமே பொக்கணையில் விதானையாகக் கடமை புரி கோயிலைச் சுற்றியுள்ள வயல்களில் அை உரியதென்றும் கூறினார். மேலும் தனது த நெல் அருவி வெட்டும் போது வெட்டுண்ட என்றும் ஆனால் விஷம் ஏறவில்லையெ செய்யவில்லை என்றும் கூறினார். தனது ம நாகபாம்பு கடித்தும் அவருக்கும் விஷம் ஏ வட்ட வளவை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட நாகமு தம்கையால் தடவி விஷத்தை நீக்கும் சித்த விடயமே
இடைக்காட்டுப் பெண்மணியால் அதி
நாகதம்பிரான் திருக்கோயில் ஈழநாட்டு மக் அவ்வூர் மக்களாகிய எங்களுக்கும் உரியத
புளியம் பொக்கணை நாகதம்பிரா

நாலுகல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. தி வருடா வருடம் வைகாசித் திங்களில் கதர்கள் வருட விழாவில் கலந்து கொள்வர்.
டைக்காட்டு வட்ட வளவில் வசித்த திருமதி றி நான் வினவிய போது தன் கணவரின்
தற்செய்வதில்லை என்றும் தான் புதிய கு பாம்புகள் அனேகம் இருந்தனவென்றும் கோவில்களிலிருந்து கொண்டு வந்த புற்று ளித்தபின் பாம்புகள் அங்கு வருவதில்லை
மு, அவர் மகன் சிற்றம்பலம், அவர் மகன் )ஸ்வரன் கூறியதாவது, தான் புளியப் ரிந்து இளைப்பாறியதாகவும், நாகதம்பிரான் ரவாசிக்கு மேல் தங்கள் குடும்பத்திற்கு நம்பியார் யோகநாதனுக்கு 1973ம் ஆண்டு
நாகபாம்பு அவரை நன்றாகத் தீண்டியது ன்றும் அதற்கு எதுவித வைத்தியமும் ருமகன் மகேந்திரனுக்கு 1980ஆம் ஆண்டு றவில்லை என்றும் கூறினார். இடைக்காடு த்து சிற்றம்பலம் விஷம் தீண்டியவர்களுக்குத் நியுடையவர் என்பது நம்மிற் பலர் அறிந்த
அற்புதம் நிறைந்த புளியம் பொக்கணை களின் வழிபாட்டிற்குக் கிடைத்த பெருமை ல்லவா?
தகவல் தா. பரமேஸ்வரன் - இடைக்காடு தி. வே. நாகபிள்ளை - இடைக்காடு
வ. பராசத்திராசா - இடைக்காடு
ịúì ன் 1967ஆம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக மலர்.

Page 95
Walay
W
கும்பாபிஷேக விழாவன்று ஒன்பது யாகத்தின (பிள்ளையார், புவனேஸ்வரி, சந்தான் கோபாலர், கண்ண்கி, பூ
 

எது பிரதான கும்பங்கள் வீதிவலம் வருதல். நருகன், நாகதம்பிரான், நவக்கிரகம், பைரவர், சண்டேனப்வரி)

Page 96
விநாயகப் பெருமானின் ஆலய வள்ளி தேவே தூபியில் மேற்குத் திசையில் சுப்பிரமணிய உள்ள சிற்பம் ஆலயத்தின் து பக்கத்தில் அமை
பெருமானி
S.
சந்தான கோபாலர் பரிபாலனமூர்த்தி பரிவாரமூர்த்
ஆலயத்தின் தூபியின் மேற்குப் கண்ண்தி
பக்கத்தில் உள்ள சிற்பம் ஆலயத்தின்
தூபியில் :
சிற்
 
 

சேனா சமேத மூலளப்தான தூபியில் உள்ள
சுவாமிபயின் மேற்குப் புறத்தில் காணப்படும் பியின் மேற்குப் பூர் புவனேஸ்வரி அம்பாளின் ந்துள்ள முருகப் சிற்பம்
ன் சிற்பம்
தி
LIII flu I Lis பரிவார ஆலயமாகிய பைரவ
தேவியின் கோவிலின் கிழக்குப் புறத் மேற்குப் புறத் தூபியில் அமைந்துள்ள காணப்படும் சிற்பம்
LIi

Page 97
அம்பாள் :
இடைக்காடு அருள்
&IDJT6
முலமுர்த்தம் : அருள்
தலம் நல்லிக
தீர்த்தம் திருக்கு
விருட்சம் அரசு,
பரிவார மூர்
பூனி சித்தி விநாயகர்
சந்தான கோபாலர்
கண்ணகி அம்பாள்
ழனி வள்ளி தேவசேனா
நவக்கிரக நாயகர்கள்
கொடித்தம்பப் பிள்ளை
நாகதம்பிரான்
ஞானபைரவர்
சண்டேஸ்வரி தேவி
73

ഞ്ഞുങ്ങ്
மிகு புவனேஸ்வரி ஆலயம்
மிகு புவனேஸ்வரி அம்பாள்
ப்பன் வயல்
குளம்
வேம்பு (சிவன் - சக்தி)
த்தங்கள்
சமேத சுப்பிரமணியர்
uur

Page 98
இடைக்காடு புவனேஸ் Jfirgos
தலைவர்
உப - தலைவர் G3 u6)T6lift
உப செயலாளர்
பொருளாளர்
பரிபாலன சபை
திரு.பொ கணபதிப்பிள்ளை
திரு.க. ஆறுமுகசாமி குடும் திரு.வ. செல்லையா குடும்ப திரு.சி. முருகையா குடும்பம் திரு.வி. கந்தசாமி குடும்பம் திரு. செ. பாலசுப்ரமணியம் அதிபர் (இடைக்காடு மகாவி
தலைவர் (மாணிக்க இடைச்
தலைவர் (இடைக்காடு கை
10. ஆலய பிரதம சிவாச்சாரிய

bவரி அம்பாள் ஆலய
f6)
திரு. வே. சுவாமிநாதன் திரு. செ. தில்லைநாதன் திரு. நா. சுவாமிநாதன் திரு. த. கதிரமலை திரு. சி. கந்தசாமி
உறுப்பினர்
குடும்பம் வளலாய்
ம்பம் தம்பாலை
ம் வரணன்
) இடைக்காடு
இடைக்காடு குடும்பம் கெருடாவில் த்தியாலயம்) காடர் சன சமூக நிலையம்) லமகள் சன சமூக நிலையம்)
市

Page 99
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
பரிவார மூர்த்திகள் ம கோவில்களை அை திருப்பணிகளுக்கும்
பூரீ புவனேஸ்வரி அம்பாள் - 空 ழரீ விநாயகப் பெருமான்
G ரீ சந்தான கோபாலர் g
(č ழரீ கண்ணகி அம்பாள் -
ஹி வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணியள்
பூரீ நாகதம்பிரான்
நவக்கிரக நாயகர்கள்
கம்பத்தடிப் பிள்ளையார் வசந்த மண்டபம்
நந்தி பலிபீடம் பூரீ பைரவமூர்த்தி
பூரீ சண்டேஸ்வரி அம்பாள்
கண்டாமணி
கண்டாமணிக் கோபுரம் திருமஞ்சனக் கிணறு தீர்த்தக் கிணறு வெளிவீதியில் -
மடைப் பள்ளிக் கிணறு
சுற்று மதில் aதிருக்குளம் தெற்கு வீதி
7

ற்றும் அவற்றுக்குரிய மக்கவும், ஏனைய உதவியவர் கள்.
Gliff Dis356i. திரு. த. கதிரமலை குடும்பத்தினர். சம்பிகலட்டி. திரு. வே. சபாபதிப்பிள்ளை, வடிவேலு நடும்பத்தினர்கள், தம்பக்கடவை. திரு. ஆ. சின்னப்பு குடும்பத்தினர், காளி கோவிலடி.
திரு. சி. தம்புச் சாமியும், ஊர்மக்களும். செ. பொன்னையா குடும்பத்தினர், வித்தியாலய வீதி. திரு.மா. சிவஞானசுந்தரம் குடும்பத்தினர், தோட்டவளவு.
ஊர்மக்கள். திரு. க. மூ. வேலுபயிள்ளை குடும்பத்தினர், கூளாவடி,
ஊர்மக்கள். திரு. த. முருகுப்பிள்ளை குடும்பத்தினர், ால்வளவு. திரு. வி. சிவபாலன் குடும்பத்தினர், 5ண்டாம்படி வளவு. திரு. க. மூ. வேலுப்பிள்ளை குடும்பத்தினர், һ6ПИТ6ulg.
ஊர்மக்கள்.
6IfLD5856i.
6TfLD5856. திரு. க. மூ. வேலுப்பிள்ளை குடும்பத்தினர், h6 TT69. திரு. வ. கதிரித்தம்பி, தேற்றாவடிவளவு Sufri Dis856i.
5

Page 100
அருள்மிகு முறி புவே நிலங்கள் ெ
எமது ஆலயத்தின் மரபு வழித் தர்மக அவர்கள் தமக்குரிய சகல நிர்வாகப் பொறு எமது ஆலய பரிபாலன சபையிடம் சா ஆலயத்திற்குரிய கீழ் வரும் நிலங்கை கையளித்துள்ளார்.
1. தம்பாலையிறை நல்லிகப்பன் வயல்
(கோயில்கள், கட்டடங்கள், கிணறுகள் தென்னைகள், மற்றும் அதற்குரிய பிற
அடங்கலாக)
2. தம்பாலையிறை உட்குளவயல்
3. தம்பாலையிறை உட்குள வயல்
(நாகதம்பிரான் கோயிலும் அரசு,
வேப்ப மரங்களும் அடங்கலாக)
4. தம்பாலையிறை ஈச்சந்தரவை வயல்
5. தம்பாலையிறை நல்லிகப்பன் வயல்
6. தம்பாலையிறை நல்லிகப்பன் வயல்
7. தம்பாலையிறை நல்லிகப்பன் வயல்
வடக்குக் காணியிலுள்ள கிணற்றின்
பங்கும் அடங்கலாக)
8. தம்பாலையிறை கப்பம் புலம் தலைப
(இக்காணியினுடாக அச்சுவேலி சந்நி

grgro6)]f eIf JT6f
சாததுககள
ள்த்தாவான திருவாளர் சு. ஞானசபேசன் ப்புகளையும் உரிமைகளையும் 02.09.1982ல்
சன மூலம் கையளித்தார். அவ்வேளை ளயும் அவற்றுக்குரிய உறுதிகளையும்
நெற்பரப்பு 13
றவும்
நெற்பரப்பு 5
நெற்பரப்பு 4
AW நெற்பரப்பு 2
நெற்பரப்பு 1
நெற்பரப்பு 3
நெற்பரப்பு 2
D60)L நிலப்பரப்பு 55
தி வீதி

Page 101
10.
11.
12.
ஊடறுத்துச் செல்கின்றது.வீதிக்குரிய
LB நீங்கலாக மிகுதி அடங்கலும்)
தம்பாலையிறை வில்வளை வயல்
(வடக்கு காணியிலுள்ள கிணற்றின்
தண்ணிர்ப்பங்கும் வழிவாய்க்கால் பா
உரித்தும் இவ் 6 பரப்பின் கிழக்காக
அரைவாசி கோவிலுக்குரியதென வழ
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது)
தம்பாலையிறை கல்வயல்
(பனைகளும் வடலிகளும் அடங்கலா
தம்பாலையிறை கப்பன் வயலும் கப்
நிலப்பரப்பு 12 3/4 இல் நடுப்பெற 1
தீர்த்தக் கிணற்றுக்கென வெட்டப் டெ
முழுவதும் அடங்கலாக இக் காணியி
தீர்த்தக் கிணற்றுக்குப் புவனேஸ்வரி
கோவிலிலிருந்து கொண்டு செல்லவும்
கொண்டு வரவும் இதன் மிகுதிக் கா
செல்லும் பாதையும் இக் கோயிலுக்கு
தம்பாலையிறை கப்பம் புலம் தலைப
(இக் காணியை ஊடறுத்துச் செல்லு
சந்நிதி வீதிக்குரிய நிலம் புற நீங்கள்
அடங்கலும்)

நிலம்
நெற்பரப்பு 3
விப்பு
க்கில்
நிலப்பரப்பு 30
க)
பன் புலமும் நிலப்பரப்பு 1 1/2
1/2 நிலப்பரப்பு
பற்ற கிணறு
லிருக்கும் அம்மனை
b
ணிக்கூடாகச்
நரியது)
D6D நிலப்பரப்பு 50
ம் அச்சுவேலி
)ாக மிகுதி

Page 102
நித்திய, நைமித்திய பூ அவற்றின் உ
தை
மாதப்பூசை திரு. இ. கும
தைப்பொங்கல் திரு. எஸ். த
அபிராமிப்பட்டர் விழா
(தை அமாவாசை) திரு. க. செ.
தைப்பூச விழா திரு. தி. சிவ
DITEP
மாதப்பூசை திரு. வே. ச
மாசிமகம் திரு. வ. செ
பங்குனி
மாதப்பூசை திருமதி. சி.
திரு. வ. வெ
பங்குனி உத்தரம் திரு. மு. ஈள
சித்திரை
மாதப்பூசை திரு. சி. பால்
வருடாந்த மகோற்சவம் உபகாரர்கள்
புதுவருடம் திரு. சி. முத்
வைகாசி
LDTg5608 திருமதி. சி.
கண்ணகை அம்மாள்
பொங்கல் வளந்துகாரர்
ടങ്ങി
மாதப்பூசை திரு. இ. இந்
ஆனி உத்தரம் திருமதி. ப.
82bliş
மாதப்பூசை திருமதி. தி.
ஆடிப்பூரவிழா திருமதி. தி.
வரலட்சுமி விரதம் 6J5 9 Juu
ஆவணி
மாதப்பூசை திரு. செ. ச
ஆவணிமூலம் திரு. ஆ. சி
ஆவணிச் சதுர்த்தி
திரு. த. கதி

சைகளும் விழாக்களும் பயகாரர்களும்
ாரதாசன் குடும்பம், மால்வளவு. ங்கராசா குடும்பம், நிலவுகலட்டி.
தங்கராசா குடும்பம், தேத்தாவடி,
நேசம்பிள்ளை குடும்பம், புளியடிவீடு.
பாபதிப்பிள்ளை குடும்பம், தம்பக்கடவை.
ஸ்லையா குடும்பம், வரணன்.
சின்னத்தங்கம் குடும்பம், காளிகோவிலடி
பற்றிவேல் குடும்பம், கலட்டிவளவு.
bவரதம்பையா குடும்பம், மால்வளவு.
\லசுப்பிரமணியம் குடும்பம், புதியயூமி.
ந்தையா குடும்பம், கேவுழ்.
இராமச்சந்திரன் குடும்பம், பரியாரிவளவு
கள்
திரேஸ்வரன் குடும்பம், தம்பாலை.
சிவநேசம் குடும்பம், சவரக்கலட்டி.
இராமகிருஷ்ணன் குடும்பம், கொத்தவளவு.
இராமகிருஷ்ணன் குடும்பம், கொத்தவளவு.
காரர்கள்
ண்முகநாதன் குடும்பம், பரியாரியார் வளவு.
வஞானம் குடும்பம், சந்தையடி.
ரமலை குடும்பம், செம்பிகலட்டி.
'8

Page 103
புரட்டாதி
10.
தி
(Jiნ.
LDTg560)3F திரு. மா. சிவ கடைசிச் சனி விழா திரு. மா. சிவ நவராத்திரி விழா 1. திரு. வே. 2. திரு. செ. 3. திரு. ஆ, ! பொடுவங்க 4. திரு. கா. : 5. திரு. க. ச 6. திரு. மு. 7. திரு. மாணி 8. திரு. சி. சி 9. திரு. பெ. 10.திரு. சி. ர ஐப்பசி LDITg5608 திரு. க. செல் கேதாரகெளரி விரதம் விரதகாரர்கள். கெளரிபூசை (இறுதி நாள்) திரு. சி. நடர தீபாவளி திருமதி. ச. பு கார்த்திகை மாதப்பூசை திரு. எஸ். த திருக்கார்த்திகை திரு. கி. ஜெt மார்கழி மாதப்பூசை திரு. சு. நாரா திருவெம்பாவை 1. திரு. சி. த
2. திரு. வே. 3. திரு. செ. ச 4. திரு. சி. ச 5. திரு. வி. & 6. திரு. த. ே 7. திரு. சி. சி 8. திரு. சி. ம 9. திரு. மு. 8
7
9

ஞானசுந்தரம் குடும்பம், தோட்டவளவு.
ஞானசுந்தரம் குடும்பம், தோட்டவளவு.
சங்கரப்பிள்ளை குடும்பம், புளியடிவளவு.
ஜீவரத்தினம் குடும்பம், நிலவுகலட்டி.
கிருஷ்ண வேலாயுதம் குடும்பம்,
லட்டி வளவு.
தில்லையம்பலம் குடும்பம், மாரியந்தனை.
ரவணமுத்து குடும்பம், புளியடிவளவு.
அமுர்தலிங்கம் குடும்பம், தம்பக்கடவை.
க்கள் கந்தசாமி குடும்பம், தம்பக்கடவை.
வஞானம் குடும்பம், தேத்தாவடி,
கந்தசாமி குடும்பம், குளுப்பன் கலட்டி.
தீஸ்வரன் குடும்பம், வித்தியாலயவிதி.
லத்துரை குடும்பம், தோட்டவளவு.
ாசா குடும்பம், செம்பிகலட்டி.
வனேஸவரி குடும்பம், தேத்தாவடிவளவு.
வராசசிங்கம் குடும்பம், கொத்தவளவு.
பகுமரபதி குடும்பம், தேற்றாவடி
யணபிள்ளை குடும்பம், மாரியந்தனை.
ம்புசாமி குடும்பம், சந்தையடி.
நமசிவாயம் குடும்பம், தேத்தாவடி
‘ண்முகநாதன் குடும்பம், பரியாரியார்வளவு.
த்தியசீலன் குடும்பம், சந்தையடி.
சிவபாலன் குடும்பம், கண்டாம்படி,
வலாயுதம் குடும்பம், தோட்டவளவு.
lன்னத்துரை குடும்பம், புதியயூமி.
கேந்திரம் குடும்பம், புதியயூமி.
கனகராசா குடும்பம், தம்பாலை.
கன் குடும்பம், காளிகோவிலடி.

Page 104
வருடாந்த மஜோற்
திரு.பொ. கணபதிப்பிள்ளை குடு
திரு.சு. நாராயணபிள்ளை குடும்
திரு.க. ஆறுமுகசுவாமி குடும்பட
திரு.த. கதிரமலை குடும்பம் -
திரு.வ. செல்லையா குடும்பம் -
திரு.சி. முருகையா குடும்பம் -
திரு.வ. கந்தசாமி குடும்பம் -
திரு. செ. பாலசுப்பிரமணியம் கு
திரு.சி. கந்தசாமி குடும்பம் - ம
திரு.செ. இரத்தினசபாபதி குடும்
1
1றி கண்ணகி அம்பாள்
திருக்குளிர்த்தி விழ்
. அபிஷேகம், விழா - திரு. பெ
வளந்து
. திரு. நா. மகேந்திரன் குடும்பப் . திரு. நா. பொன்னம்பலம் குடு . திரு. க. பொன்னம்பலம் குடும்

சவ உபயகாரர்கள்
ம்பம் - வளலாய்.
பம் - மாரியந்தனை.
) - தம்பக் கடவை.
செம்பிகலட்டிவளவு.
வரணன்.
வட்டவளவு
குளுப்பன்வளவு.
நடும்பம் - கெருடாவில்.
ாப்பாணிவளவு.
>பம் - கூளாவடிவளவு.
வருடாந்தப் பொங்கல் ழா உபயகாரர்கள்.
ா. முருகையா குடும்பம், புதியயூமி.
asriras6f
), வளலாய். ம்பம், தேற்றாவடி,
பம், வட்டவளவு.
30

Page 105
s
அம்பாள்
நன்றி
திருப்பணி வேலைகள், கும்பாபி:ே மண்டலாபிஷேகம் போன்றவை சிறப்புடன் ந: அகிலாண்ட நாயகியாம் புவனேஸ்வரித்தாu சபை திரிகரண சுத்தியுடன் வணக்கம் செ
அம்பாளின் ஆலயம் பேரொளியுடன் உரு நின்று உதவிகள் பல நல்கிய மெய்யடி பார்ப்பவர்கள் அல்லர். தேவியின் திருவரு அடைய விரும்பியே இத்தகைய கைங்கரி உபசாரத்துக்காகவேனும் நன்றி நவிலல் மகிழ்ச்சிப் பெருக்கை வெளிப்படுத்த அவ
இடைக்காட்டிலும், அயற் கிராமங்களிலு வேலைகளிலும் தேவிக்கு நடைபெறும் நீ பங்கேற்று வருகின்றார்கள் என்பதைப் பெரு முதற்கண் எமது உளம் நிறைந்த நன் கொள்கின்றோம்.
திருப்பணி வேலைகளுக்கும் கும்பாபிஷே வாரி வழங்கிய உள்ளுரிலும், வெளிநாட் எமது உளம் நிறைந்த நன்றிகள் உரித்த
பரிவார மூர்த்திகளுக்கு ஆலயங்கள் நிதி உதவிய அன்பர்களுக்கும் எமது பின்வருவனவற்றை உதவியவர்களுக்கு 6
மின்சார இயந்திரம் a திரு ஒலி பெருக்கி aa திரு. அம்பளிபயர் திரு. பிரதான மின்னிணைப்பு திரு.

துணை
நவிலல்
ஷகம், மகோற்சவம், சங்காபிஷேகம், டைபெற அருள் சுரந்து, கருணை நல்கிவரும் பின் பாத கமலங்களுக்கு ஆலய பரிபாலன லுத்துகின்றது.
வப் பெற்று விளங்குவதற்கு உறுதுணையாக யார்கள் நாம் வழங்கும் நன்றியை எதிர் ளைப் பெற்று இகபர சுகங்களை ஒருங்கே யத்தில் ஈடுபட்டார்கள். இருந்தும் இச்சபை என்னும் இப்பணியை மேற்கொண்டு தமது ாவுகின்றது.
ம் வதியும் சைவப் பெருமக்கள் திருப்பணி த்ெதிய, நைமித்திய பூசைகளிலும் பெரும் நமகிழ்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்தி அவர்களுக்கு றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்
க விழாவுக்கும் பணமாகவும், பொருளாகவும் டிலும் வசிக்கும் அம்பாள் அடியார்களுக்கு ாகுக.
எடுப்பதற்குத் தனித்தனிப் பொறுப்பேற்று மனம் நிறைந்த நன்றிகள். குறிப்பாக 'மது நன்றிகள் உரித்தாகுக.
நாகமுத்து மகேசன், புதிய பூமி
நாகமுத்து செல்வவேல், புதிய பூமி ஆ. இளமுருகன், கேவுள் சு. ஞானசபேசன், சோதி வைரவர் வீதி

Page 106
கோவில் உள்மின்னிணைப்பு - திரு.
திரு. திரு. disDOLD600TLLILD s6IsrLD காராம் பசு வாகனம் - ஊர்ம சோடிக் குதிரை திரு. ரிஷபவாகனம் - ஓர் அ கேடகம் திரு. வசந்த மண்டப திரைச்சீலை - திரும நவக்கிரக மண்டபம் திரு.
தோட் கும்ப மண்டப உள் கூரைத்தகடு - திரு. வெளி மண்டப சிற்பம் திரு. திரு. திரு. கோபுர வாசல் கதவு - திரு. கும்ப மண்டப தரையோடு - திரு. நந்திபீடத்தின் மேலான பாதுகாப்பு வலை திரு. நந்திபீடத்தைச் சுற்றியுள்ள கம்பிக்குழாய் காப்பு - திரு.
இவர்களோடு ஆலய வரைபடத்தைச் சிவஞானசுந்தரம் அவர்களுக்கும் இங்கு வழிகளிலும் எமக்கு வேண்டிய உதவிகை பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அன்பர்களு பங்களிப்புக்களேனும் குறிப்பிடப்படாது நன்றிகளைத் தெரிவிப்பதோடு யாவரும் அம்பி
நன்

வ. பராசக்தி ராஜா, உடையவளவு ஆ. கந்தவேள், தம்பக்கடவை த. சந்திரன், இடைக்காடு க்களும் ஓர் அன்பரும்
க்கள் த. வைரமுத்து, தேற்றாவடி
60T LIT எஸ். வடிவேலு, தம்பக்கடவை தி. கு. சுகந்தினி, கிணற்றம்பலம்.
மா. சிவஞானசுந்தரம் குடும்பம்,
டவளவு சி. திருநாவுக்கரசு, ஆரியங்கலட்டி க. இராசலிங்கம், வடக்குகலட்டி சி. நவரத்தினம், வளலாய் எஸ். ராசக்கிளி, தம்பாலை வே. சக்திவேல், தோட்டவளவு ஆ. இளங்குமரன், கேவுள்
எஸ். பரமராசா, தம்பாலை
எஸ். நடராசா, தம்பாலை
சிறப்பாக வரைந்து உதவிய திரு. மா. நன்றி கூறுதல் வேண்டும். மேலும் பல ளையும் அன்பளிப்புக்களையும் வழங்கிய ருக்கும் எம்மால் தவறுதலாக எவரது விடப்பட்டிருப்பின் அவர்களுக்கும் எமது 1கை அருள் கிடைக்கப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.
gÓ
நா. சுவாமிநாதன், செயலாளர், பரிபாலன சபை,

Page 107
M. Sivagnanasundaran Registered Licensed Surveyor, and court commissioner Registration Mix: 4052
PLAN OF IDAKKADU P. KOVIL AND F
Scale of 1:0 PAN
of One ( t ) lot of Land Called Nalappanwyn Stated at Wage:- koikkadu λεια division :- Wakanan East Pγυή
Bounded as above and containing in Edent
Lms. VC / Loť No| S Metrus Ks.
f 5056 2 - 0.27 ---
of SS6 2 - 27 -----
Reference to Buildings inside opio
ரேண் முன்ைறன ; : ! ஜான 5 Sandesweari 6 luathanan 14 Rooms and Kitchen 7 Μιάουθαναναπαραη 5 Nagahambron δ. ΜοναΜάυρση 16 Movilkulam
Tolos adant in uords - smijone Lochchans VC and Za
daklaodik, Alchway. Dola : 2 - 04 - 2005
 

PLAN No. 657
VANESWARY AMMAN REMISES
o docino o Seven Kes

Page 108
6. ஓம்
இடைக்காடு பூாநி புவனே
15.
16.
17.
18.
19.
6)6OJIL
ழறி விநாயகப்பெருமான் ஆலய பூரீ சந்தான கோபாலர் ஆலய பூரீ கண்ணகை அம்பாள் ஆல ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத சண்டேஸ்வரி அம்பாள் ஆ அருள்மிகு ரீ புவனேஸ்வரி நிருத்த மண்டபம் (சந்தன ம6 நவக்கிரக நாயகர்கள் ஆலய வசந்த மண்டபம்
பூரீ பைரவ மூர்த்தி ஆலயம்
. கண்டாமணிக் கோபுரம்
காரியாலயம் மடைப்பள்ளிக் கிணறு மடைப்பள்ளி அறை, ஒலி, ஒளி அறை, சிவாச்சாரியார்கள் தங்கு
மண்டபம்
ரீ நாகதம்பிரான் ஆலயமும் ஆலய தீர்த்தக் குளம் வெளி மண்டபம்
வெளிவீதி
ஆலய தீர்த்தக் கிணறு

க்தி ஸ்வரி அம்பாள் ஆலய
விபரம்
ILib
ம்
யம்
சுப்பிரமணியர் ஆலயம்
பூலயம்
அம்பாள் மூலஸ்தானம்
20öTLLBLb)
b
மண்டபம், வாகனசாலை, களஞ்சிய 5ம் அறை, மலசலகூடம், அன்னதான
தலவிருட்சங்களும்

Page 109


Page 110


Page 111
. 11
 

||1|| ||6:1

Page 112
I'll IV: I UNMI I'IRI Willeri II, S on 3
 

* ΝΙΑΛ y
let Ik