கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இந்து தீபம் 2001

Page 1

3.
畿
添 ఫ్ర
2
夔
鄒

Page 2
கலைவிழ
வாழ்த்
KITHAWABAL
Pers5Ona|| Cla:
(WITH LfaB
No. 42, Li Colon Te: 5

ா சிறப்புற
துக்கள்
ACHANDRAN
5ses for f/L
FfaCILITIES)
lly Avenue mbo - 6 84853

Page 3
இந்து மன்றம் - கொழு
391:
வலைத்தள முகவரி WWW, hindu.4t.com மின்னஞ்சல் முகவரி hindusociety(a)hindu.4t.com
CS
 

(کح
多 Kumara Sidn'Y'' samasundaram
President
蠶蠶e םחנחםCol
எரிபரவி
வாழ்வில் -
வகTE
நாளில்
வெல்ல
TEOFILO LILU
Esri, கTனும் 俸。 (Ե 5 )طكrطاحيتين وقع صدا

Page 4


Page 5
Hindu Society - Uni
OFFICE BEAR
Patr Vice Cha University of
Senior Tr (Mrs.) Prof. Y. I
Presid
Mr. K. Kala
Vice Pre Mr. P. Jan: MS. V. Vat
Secre MS. S. S. Ms. R. Chith
Treas
Mr. A. N. Edit Mr. K. Muu
Sub E
Mr. K. S Mr. T. Ka
Mem
Mr. S. Sel
Ms. A. K MS. P. Pat Mr. S. Si Mr. T. Thu MS. S. Su Ms. S. Su Ms. K. C Mr. V. Ar MS. P. V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersity of Colombo
ERS 2000/2001
O
ncellor
Colombo
easurer Rasanayagam
lent
lichel van
sident
arthanan
saladevi
tary namini
rakaladevi
ΠΠΕΙ" iranjan
O alitharan
litors Sairam urikalan
bers
vaganesh
omakal
hmavigi
varuban
shianthan
hamathy
tharshni
owsala
vindhan thuvanu

Page 6
கும்பாபிடேகத்திற்கு
தயாராகும் பம்பலப்பீட்டி சம்மா
தம்பாபிடேகத் திக இராஜ கோபுர நிர்மான வேலைகள் a கோபுரத்தின் உ
 
 
 
 

கோட்டை மாணிக்க விநாயகர் கோவில் கொழும்பு தி ஆவணி 24
தபதி விஸ்வ பிரம்மசிறீ நாகலிங்கம் யரம் 91 அடி

Page 7

ĮsBlissensā5 '5"|LIŲsIE||n5 "5"|Jūlıp, 'qnS) LIBIJES '}'
sgāļUBEȚI,
KLLLL S SLLLLLKK LLLLLLKLL K LLLLLLK SLLLLLS S SLLLLLL L LLLLLLLL 0 SLLLLL L
|-}|H-1} fiulpus15 LK KK LLKKS 0SLLLLLYYLLLL L SLLLLLS LLSK CKKLKLL L LLLLKKKLLLL SLLLLLL LLKK LLLLLLLLSL L SKLLK LLK LLLLLLKKKLL SL0LKSLLLLK LLLLLLKK SLLLLLKLLKKKKKKSLLLLLL KK LLLLLLL LSKKKYLLLKLLLS |H| - 1] pēļBB5

Page 8


Page 9
Message from the Vice-Chancellor
It is a pleasure to contribute a message ! Society on the occasion of theil
*KALAVIZA 2001”
The University of Colombo is multinity. The Hindu Society makes an in dents of their own community together they learn to appreciate their culture important at this time where we see a engage in acts of violence and humil community. The Hindu Society can n abling students to understand that this their community and also help all stu environment of understanding of thei
I wish the association every success in to be an enjoyable and a successful or
(. )}\)ہے. عربی
Prof. Savitri Goonesekere Vice Chancellor
gdದಲ್ಲಿರಾ ಕ್ಲೀಜ : General WiçeS8.835 5838 acua ar இை } S8469S Telephone Nos:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙකාළඹ විශේවවිදයාලය கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் UNIVERSITY OF COLOMB(I)
eers aso8 20au
} }-Ա*){) PO. Box. No
තුමාරතුංග ජූනිදාස හිමධාවන. szeněž 3. ஆமaதும் மூர்த மந்த,
t-ыцiu! з Cumaratunga Munidas: M:iwathai. Colomb() 3.
o the souvenir published by the Hindu Annual Cultural evening titled
ethnic and a multi-religious communportant contribution in bringing stuinfriendship in an environment where and traditions. This dimension is very in unfortunate tendency of students to iation against first years of their own nake an important contribution by enbehaviour is contrary to the positive in dents to interact with each other in an
own and other cultures.
its activities and also wish this evening
1Ꮎe.
Chancclip Registrar iBursar
O 58388 58ፅ652
S8380 Telex: 22039 Fi 50 ).

Page 10
% 96e W64e
Cീon
"GREENCITY HOTEL"
No. 49, Fourth CrOSS Street, Colombo - 11. Tele : 321770
UMA TRAD
General Merchants 8
57, Fourth C
Colom Tel : 327457, Telegrams :
 

Cീon
BRITE VIDEO VISION
DVD. VCO VIDEO CASSETTE Lending Library
# 31, Lauries Place, R.A.De Mel Mawatha, Colombo - 04. T.P.: 503443 E-mail: brite(bmail.ewisl.net
രn//menർ
NG OGNTR6
Commission Agents
Cross Street,
)O - 11
O74-719962 \UMATOO"
Es

Page 11
பெரும் பொருளாளரிடமிருந்து.
கொழும்புப்பல்கலைக்கழக இந்துமாணவர்மன்றத்த அனுப்புவதில் நான் பெரிதும் மகிழ்வடைகின்றேன்.
இந்து மாணவர்மன்றம்தமிழ்க் கலைவிழா எடுப்பது இந்து என்பது இலங்கையைப் பொறுத்த மட் சித்தாந்தத்திற்கும் தமிழுக்கும் அத்துவிதப் பிணை தமிழும்' என்ற தொடர் பெரு வழக்கிலுள்ளது. 8 சித்தாந்தத்தின் நோக்கமும் பயனும் ஆகும்.
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ஞானம் முக நானாவித பீடங்களிலும் பயிலும் சைவத் தமிழ் பாரம்பரியத்தை, மரபை மறவாது உவகையும் உ தனித்துவத்தை இடர்கள் நெருக்கங்களுக்கு மத்தி நான் பெருமிதமடைகின்றேன்.
இந்தக் கலைவிழா இனிதே நடந்து நிறைவுற அல வைத்து வேண்டுகின்றேன்.
g

ன்ெ 2001ஆம்ஆண்டு கலைவிழாவிற்கும் செய்தி
/ஏன் என்ற ஆசங்கை சிலர் மனதில் எழக்கூடும் டில் சைவம் என்றே பொருள்படும். சைவ ப்பொன்று உண்டு. இதனாற் தான் சைவமும் 1லையின் எல்லையைக் காண்பது தான் சைவ
ாமைத்துவம் மருத்துவம் சட்டம் கலை போன்ற மாணவர்கள் தம் எல்லோருக்கும் பொதுவான ற்சாகத்துடனும் மனவெழுச்சி கொண்டு தமது யிலும் பேணிப் போற்றிக் கொண்டாடுவதையிட்டு
கில் கலைக்கு எல்லையாகிய ஆடுங்கழலிற் சிரம்
பேராசிரியை திருமதியோ. இராசநாயகம்

Page 12
G73th CSeast
Sf;
ldeal F
உங்கள் திருமணத்தேை 2/3/4 அறைகளைக் ெ வாடகைக்கு
நாடுங் 46. lnternatiOna BUI WellaWatta, C Tel:505716.
Csfora/your web solution.
WEB DEVELoPERs
Web Designing, Web Hosting, Web Application Developing & Domain Registration 386/l O, l /l Galle Road, Ratmalana. Tele: 23653, O74-2O5733, ,856?יץ'3-?יץ'O O77-347525, O'ኛ8-4859'ኛ4 E-mail : SalesGglobalSols.com Web : www.globalSols.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gomphimemty
62m
Re:SOtt
வகள் அனைத்திற்கும், காண்ட இல்லங்களை ப் பெறவும்.
துகள்: ddhist Centre Road, 2Olombo - 06.
074-519851
கலைவிழா சிறக்க வாழித்துக்களி
தொட்டாஞ்சேனையில் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பம்
9 பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் வயது வந்தவர்களுக்கான யோகாசன வகுப்புகள், 9 பெண்களுக்கான விசேட எடை g56Opt a glassi (Keep Fit Classes) 0 பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள், (தமிழ், சிங்களம், ஆங்கில மொழிகளில்) 0 ஆண்டு 1 தொடக்கம் 11 வரை பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சகல பாடங்களுக்களுக்குமான வகுப்புகள். 0 nigo Sinhala, French, Spoken English ஆகிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன.
SENIANS
148, Pickerings Road, Kotahena. Tel: O77-362624, O74-722884, 078-674508

Page 13
6TC9-C G5C-16
கொழும்புப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
மட்டும் நின்றுவிடாது எமது கலை - கலா மதத்தின் அன்பு நெறியை உலகறியச் ெ ஆரம்பித்தது தான் எமது இந்து மன்றம்.
எமது மாணவர்களின் அயராத ஆக்கமும், உ பக்கபலமாக அணி செய்ய எமது மன்றம
நடை போட்டு வருகின்றது.
அந்த வகையில் ஆண்டு தோறும் ஒளிரு மலரை உங்கள் கைகளில் தவழவிடுவதில்
அனைத்து மதத்தையும் சேர்ந்த பெரி போன்றவற்றை இம் மலரில் பிரசுரித் மனிதநேயமுள்ளவனாக வாழ வழி காட்
மதம் பிடித்தலைபவனாக மாற்றக்கூடாது 6
மேலும் எமது மன்றத்தின் நிகழ்வுகட்கு ெ வணிகப் பெருமக்களை எமது இந்து தீப
அத்துடன் எமது மலர் சிறப்பாக அமை தோளோடு தோள் நின்று கைகொடுத் செய்திகளை வழங்கிய பெரியோர்க்கும் ம பேராசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள், ெ
எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.

6 Tழுதுவது
ாகிய நாம் எமது கற்றல் நிகழ்வோடு சாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் - இந்து
ய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கோடு நாம்
ரக்கமும், தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பும் ானது எச்சவாலையும் முறியடித்து வீறு
ம் எமது 'இந்து தீபம்’ இதழின் ஏழாவது ) பெரு மகிழ்வடைகிறேன்.
யார்களின் ஆசிச் செய்தி, கட்டுரை துள்ளோம். மதம் என்பது மனிதனை டுவனவாக அமைய வேண்டுமேயன்றி,
ான்பது இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.
தாடர்ச்சியான ஆதரவை வழங்கி வரும் ம் வழிகாட்டி நிற்கின்றது.
ப வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடன் துதவிய என் சக நண்பர்கட்கும், ஆசிச் ற்றும் தரமான ஆக்கங்களைத் தந்துதவிய பரியார்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும்
இதழ் ஆசிரியர் க. முரளிதரன்.

Page 14
DHANALETCHUMI
& C0,
84, JUSTICEAKBAR MAWATHA, COLOMBO). TEL: 43587
○次
Western
Jewellers & G.
88, Sea Colom Tel: 4 Fax : 3
-ا
 

Cീlm
Arthur Tours
I84 A, Galle Road, Colombo 06. Tel 556796 – 5.56797 Hot line. 077-222333 - 556797
Fay : 593926
രl//menർ
0%"
Jewelers
em MerChantS
Street, bO —11 33977 335682

Page 15
O
ஒ 妃 A வாழ்த்துச்
ஒ
கொழும்பு பல்கலைக்கழக இந்துமன்றம் நடாத்த
எல்லாம் வல்ல பிள்ளையாரப்பனை பிரார்த்திக்கிே
மிருக இனத்தைப் பொறுத்தவரை, அதனின் தலை
தரையிலிருந்து சமமான மட்டத்தில் அமைந்திருப்ப
மற்றும் உணர்வுகளுக்கும் அடிமையாவது அதிசயே
ஆனால் மனிதனுக்கு முதலில் தலை, பிறகு இதய
உறுப்பு அமைந்திருப்பதால், முதலில் அவன் பகு
உணர்வுக்குமே ம்திப்பளித்தல் வேண்டும். இரை (
தள்ளப்பட வேண்டும்.
ஆனால் இப்பொழுதோ மனிதன் தலைகீழாக நிற
கலை, கலாசாரம் மற்றும் சமயம் அவன் நேராக நி
முதலில் நேராக காலில் நிற்கப் பழக வேண்டும். பி
"எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்ல

செய்தி
உத்தேசித்துள்ள கலைவிழா சிறப்பாக நடைபெற
]ன்.
, இதயம், வயிறு, இனப்பெருக்க உறுப்பு எல்லாம்
தால் அவை இன்பத்திற்கும், இரை தேடுதலுக்கும்,
மயல்ல.
ம், அதன் கீழ் வயிறு, கடைசியாக இனப்பெருக்க
த்தறிவுக்கும், அன்பு, கருணை போன்ற உன்னத
தேடுதலும், இன்பம் துய்ப்பதும் சற்று பின்னுக்கே
ற்கிறான்.
ற்பதற்கு துணை செய்யும்.
ன் இறைவனிடம் சரண் புகுந்து தேவனாகலாம்.
ாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே"
ஓம் தத்சத் இறைப் பணியில் பிரம்மச்சாரி ரமண சைதன்யா

Page 16
With Best C.
|Fr
Mascons
175, Sri Suman Colomb
Tel: 32
Fax : 4
 

pmpliments
)1ገበ
atissa Mawatha, bo - 12.
5561-3
49537

Page 17
இசையோடு கடவுளை வழிபடுபவர்கள் தமிழர்கள் கிறிஸ்தவ திருமறையுங்கூட கலை வளர்க்க வளர்க்கின்றவர்களாவே இருக்கின்றனர்.
கலை விழாக்கள் அறிவிற்கும் உணர்விற்கும் வி கலையுணர்வை மீண்டும் ஒருமுறை எம் நெஞ்சில்
இந்த வகையில் பல்கலைக்கழக இந்துமன்றமாணவ எமக்கு மிகுந்த திருப்தியளிக்கிறது. இப்படியா
கலையாற்றலையும் திறமைகளையும் வளர்த்துக் ெ
இவர்களது கலைப்பணி மென்மேலும் வளர எமது
 
 
 
 
 
 

தகுருவின் செய்தி
அருட் திரு. அ. ஜெயக்குமாரன் தென்னிந்தியத் திருச்சபை யாழ் பேராயம்
கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டை பாடுங்கள் என்பது கின்ற எவரும் கலாசாரத்தை மேன்மேலும்
பிருந்து படைக்கின்றமை மட்டுமல்லாது தமிழ்க் நிறுத்துகின்றன. -
ர்கள் வருடந்தோறும் நடாத்திவரும் "கலை விழா" ன நிகழ்ச்சிகட்கூடாகவே அவர்கள் தங்கள்
காள்ள முடியும்
ஆசிகள்.

Page 18
With Best C
Trc
Preahea Tr
Suppliers to confectioners
kinds of Food Colours
64, Dam COlOm Tel: 445626,
 

ading Co.
& Bakers, importers of all , Essence, Chemicals.
Street, OO -l 3.
O4 - 65.85

Page 19
இலங்கை ஜமா அ தலைவரின் அ
us
பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தங்கள் மதம் சார்ந்
67söör Lu ன்mைய கால கட்டக்கில் ல் தரமான
து இன்றை த்தில் முதல்த
கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டப்படிப்பை ே
வகையில் பிரதி வருடமும் நடாத்தி வரும் இந்து
நடைபெற எனது வாழ்த்துக்கள்.
ரஷித் ஹஜ்ஜால் அக்பர்
தலைவர்,
இலங்கை ஜமாஅதே இஸ்லாமி
 
 
 
 
 
 

தே இஸ்லாமியத் ஆசிச் செய்தி
த நிகழ்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குவது
பாராட்டைப் பெற வேண்டிய அம்சமாகும்.
மற்கொள்ளும் இந்து சமய மாணவர்கள் இந்த
மன்றத்தின் கலை விழா நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக

Page 20
Dealers in fancy goods, Stationery & Toys
No. 6411, Dam Street, Colombo - 12 Tel: 330254
NMULT
Communication
K.K. R
No. 5, Ku
VaVu
Te : O24-231 E-mail : ranesa
 

0.1% 9Ᏸa4Ꮓ രiർക്തർ
,(/%/لاC
AUTO CAD ACAD)
Institute of Computer Studies 07 - E.S. Fernando Mawatha, Colombo-06, Sri Lanka. Te: 581506
ിർ0%,
VISION
& Offset Printers
anesh diyiruppu,
Iniya. 43,024-23669 29G)hotmail.Com

Page 21
தலைவரிடமிருந்து
எமது மன்றம் இந்து சமய வளர்ச்சிக்கும் பாதுகாப்பதற்கும் அயராது உழைத்து வ பல்வேறு செயல்திட்ட நடவடிக்கைகளை
அவ்வகையில் இவ் வருடம் எமது கலை6 இந்து தீபம் சஞ்சிகை பல பெறுமதி மிக்க
இவ் வருட சஞ்சிகையில் தலைசிறந்த இடம்பெற்றுள்ளன. அத்துடன் எய இடம்பெற்றுள்ளன. பல புதிய கருத்துக்க தீபம் எமது மாணவர்களின் அயராத முயற் இந்து தீபம் சஞ்சிகைக்கு விளம்பர அனுச மனமார்ந்த நன்றிகள்.
தற்போதுள்ள நெருக்கடியான கால கட் மாணவர்களின் தளராத முயற்சியினால் இனிவரும் காலங்களிலும் குறைவுறாது முடிக்கின்றேன்.
நன்றி க. கலைச்செல்வன்
தலைவர்
இந்துமன்றம் - கொழும்பு பல்கலைக்கழக
 
 
 
 

கலாசார பண்பாட்டு விழுமியங்களை நகின்றது. அவற்றினை எய்துவதற்காக
நாம் மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.
விழா நிகழ்வை ஒட்டி வெளியிடப்படும் ஆக்கங்களை கொண்டுள்ளது.
கல்வி மான்கள் பலரின் எழுத்துக்கள் து மாணவர்களின் ஆக்கங்களும் ளுடன் உங்கள் கைகளில் தவழும் இந்து சியினால் உயிர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரணை வழங்கிய வள்ளல்களுக்கு எமது
டத்திலும் எமது மன்றப் பணிகள், எமது நடைபெற்று வருகின்றன. அப் பணிகள் ) தொடர வேண்டும் என்று வேண்டி

Page 22
Sto
ROh
Emporium
An exclusive
73, Main Street, Colombo 11. Tel: 44O139, 343478 Fax : 327182
 
 
 
 
 

complimenté
an"S
(Pvt) Ltd.
garment shop
3 - 14, 2nd floor, Majestic City, Bambalapitiya, Colombo 4. Tel: 555754

Page 23
67சயலாளர்கள் செப்பியை
“மனதிலுறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே மரினரிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும்.
········ காரியத்திலுறுதி வேண்டும்.
········உண்மைநின்றிட வேண்டும்."
பன்மொழி பேசிடினும் தோழமையால் இணைந் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் இந்து மன்ற "இந்துதீபம்" எனும் சஞ்சிகை தமிழ் பேசும் மான வெளிக்கொணர்வதற்குரிய ஒரு ஆக்கபூர்வ மு
மண்ணிலிருந்து நீங்கி மாற்றிடம் தேடி திரியும் ந இழிவெனக் கருதி அந்நியர் மோகத்தில் அமி அவற்றில் சிக்கிக் கொள்ளாது சரித்திரத்தின் கொள்வோம்.
"ஏவம் ப்ரஸன்ன மனஸோ பகவத் பக்தி "ஒருவனது இதயத்திலுள்ள அழுக்குகள் அன்று தான் கடவுள் எது என அறிய முடி "மேன்மை கொள் சைவ நீதி. விளங்குக
இணைச் செயலாளர்கள்: ரா. சித்திரகலாதேவி.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

து வேற்றுமை பாராட்டாது வாழ்ந்திருக்கும் நம் த்தினால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படும் ாவர்களது ஆக்கங்களையும் திறமைகளையும் யற்சியாகும்.
ம் சமுதாயம் தமது கலாசாரம், பண்பாடுகளை ழ்கின்ற போதினில், இன்றைய சந்ததியினர் கெளரவம் காக்க புறப்படுவோம் என சபதம்
யோகத" என்றைக்கு அகன்று தூய்மை பெறுகிறதோ. չեւյլն."
உலகமெலாம்"
செ. ஷாமினி

Page 24
Cീon
KUMARAVEL COY.
General Merchants & Commission Agents
Dealers in : Provisions
217, 5th Cross Street, COOmbO 1 1 . Te: 421057
%36a/
69-1/1A, Hewawitharana B Tel: 727067
385DD, J.T.Com WellaWatta, ColombC
220/4C,
Dehi
25, Jaya Mawa Panadura. Te
 

Cീlm
事rasama Kalba Wardiniya
965/02 Pothuvarara Road, Malabe. Te : O72-2476O7
a 222,
P D
ldg. Galle Road, Dehiwela,
075-519426
plex, Galle Road, -06. Te: O74-514995
Galle Rd, Wala.
tha, Wattalpola,
O74-282213

Page 25
இலங்கையின் இந்துப் பாரம்பரியத்தைச் 6 நம்மிடையே உண்டு. ஆறுமுக நாவலரியக்கத்தின் கொழும்பில் "இந்துக்கள்" நன்று தம்மைத் தமக் எத்துணை பொருந்தும் என்பது பெருத்த வா இராமகிருஷ்ணமிஷனும் ஒரு புறமாக, மறுபுறத்தில் முக்கியத்துவம் பெறும் ஒரு சூழலில் இந்த "இந்து விடயமே.
கொழும்பின் இந்துசைவ வாழ்க்கையை வேறுபாடுகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன அண்மைக் காலத்தில், குறிப்பாக 1980 களி மக்களிடையே, "மத முனைப்பு" அதிகரித்துள்ளது.இ சிறிய வழிபாட்டுத் தலங்களாக இருந்த இடங்கள், நடத்தும் வரன் முறையான கோயில்களாகியுள்ளன. ஒரேயொரு பொழுதுபோக்கு இடமாக இருப்பது மனநெருக்குவாரங்களிலிருந்து தம்மை விடு "தமாஷ"க்கான பொழுதுபோக்கு வேறு, இந்தப் இந்து மதம் சார்ந்த விடயங்களுக்காக ஒ என்பது சமகாலத்துக் கொழும்பு வாழ் சராசரி (இந்தநிலைமை காரணமாக அடிப்படையில் அதிகரித்துள்ளது)
அரசு நிலையிலும், அதன் பன்முகப்பாட்( தமிழுக்கு அளிக்கப்படும் இடத்திலும் பார்க்க, இந் உள்ளது. இந்த தமிழ் - இந்து ஊடாட்டத்தை இந் செயற்பாடுகளில் அவதானிக்கலாம்."தமிழ்
996).jsijeselsh"(Hindu Affairs) 96örgleit gain ஒன்றாகவும் தொழிற்படுவதை அவதானிக்கலாம். கொழும்பில் இன்று"இந்து" வழிபாட்டி தொகைகளும் அதிகரித்துள்ளது. 1960 - 70களில் தொகைக்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு. (துரதிர் இந்து சமய அலுவல்கள் திணைக்களத்தில் இல்ை ஆகும்).
குறிப்பாக 1980 களின் நடுக் கூற்றிலிரு கொழும்பு வந்து சேர்ந்த சராசரி இந்து மக்கள் கொள்வதற்கு இந்த இடங்களை நாடத் தொடங்கி பொறுத்த வரையில் வேண்டுதல்கள், நேர்த்தி
 
 
 

நமிழ் - இந்து' ல்வுகள்
- ஒரு மிகச் சிறிய குறிப்பு
கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி தகைசார் ஓய்வு நிலைப்பேராசிரியர் யாழ். பல்கலைக்கழகம்.
சைவப் பாரம்பரியமாகவே பார்க்கும் நோக்குமுறை பெறுபேறு அந்தக்கருத்துநிலை. அந்த நிலைபாடு குள் அடையாளப்படுத்திக் கொள்பவர்களுக்கு த விவாதத்துக்குரியது. இந்துமாமன்றமும், அனுமார் கோயிலும் பத்திரகாளி கோயில்களும் "க்களைச் சைவர்கள் என்பது பிரச்சினைக்குரிய
ச் சமூக நிலைநின்று பார்க்கும் பொழுது இந்த
府。 ரிலிருந்து, கொழும்பில் வசிக்கின்ற இந்துத் தமிழ் இந்துக் கோயில்களின் தொகை அதிகரித்துள்ளது. இப்பொழுது கற்றறிந்த சிவகாரியர்கள் பூசைகள் இன முரண்பாட்டுப்பயமில்லாது போய் வரக்கூடிய கோயில்கள் தான். இந்தப் பொழுதுபோக்கல் வித்துக் கொள்வதற்காகச் செய்யப்படுவது, பொழுதுபோக்கு வேறு. ருங்கு கூறுவது "பிரச்சினைகளை" ஏற்படுத்தாது த் தமிழரின் உளவியல் உண்மையாகிவிட்டது. மத நிலைப்பட்டோர் இலக்கியம் பேசுவது
டுச் சனநாயக உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்கு, து மதத்துக்கு அளிக்கப்படும் இடம் முக்கியமாக ந்து சமய அலுவல் அமைச்சு/திணைக்களத்தின் 996 160665 i (Tamil Affairs), "gig று இணைத்தும் தனித்துத் தனித்தும், இரண்டும்
டிடங்கள் அதிகரித்துள்ளன. கோயில்களின் பிருந்த கோயில் தொகைக்கு, இப்பொழுது உள்ள ஷ்ட வசமாக இது பற்றிய புள்ளி விவரம் எதுவும் ல. இந்த மௌனமே ஒரு சுவாரசியமான குறியீடு
ந்து ஏற்பட்ட வட கிழக்குப் புலம்பெயர்வின் பின் தங்கள் மதத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து ார். கொழும்பில் ஏற்கனவேயிருந்த கோயில்களைப் க்கடன்கள் பற்றிய சிறப்பு வழிபாட்டு மரபுகள்

Page 26
D EVECC CONSu. CONSO
fo Housing and Town Medium Ris Roads and S. Industrial D Engineeril Water En
886, Point F
Nallur, Tel: 02
 
 
 
 
 
 

62,2?፩,
)TP/MΈONT
ΔΙΤ A NTS
TXTTUIOM
ship Development e Buildings mall Bridges evelopment ng Survey gineering
Pedro Road, Jafna. 1-2849 21-2849

Page 27
இல்லாதிருந்தமையால், புதிதாக வந்து " வரத்தொடங்கியவர்கள், தத்தம் கிராமங்கள்,பிரதே பிரதிசெய்யவிரும்பினர். அதற்கு இந்தப் புதிய வழிப வேளாளர், திருநெல்வேலி வேளாளர் கோவில்களு செய்யத் தொடங்கின. இதனால் அத்தகைய கோய இந்த வளர்ச்சியின் பொழுது, இன உ6 வெள்ளவத்தை விகாரை லேனில் உள்ள அனுமார் முறையில் (பால்குடம் எடுத்தல்) வழிபாடுகள் பிரதி இந்த வழிபாடுகளில் நியம சைவப் பாரம் கிரியா மரபு தான் முக்கியப்படுகிறது. நாவலர் மரபு வழிபாட்டு நிலையில் சீவியப்பாட்டின் பய கோயில்கள் முக்கியமானவையாகத் தொடங்கி அத்தியாவசியமாக்கின.
இந்தநிலையில் இந்தமட்ட கோயில்க முக்கியத்துவமுடையவர்களாக மேற்கிளம்பினர்.செ தொழிற்படக்கூடியஒரு செயற் பரப்பாக இந்த "u கோயிற் பொறுப்பாளர்கள் அறங்காவலர்கள் ஆ பட்ச அரசகணிப்பு "ஜே.பி" (சமாதான நீதவான்) பட்டம் பெற்றவர்களும் கோயில் முகாமையாளர் பொதுநிலைப்பரவல் ஏற்பட்டது.
இந்த முக்கியஸ்தர்களில்லாது இலக்கிய உருவாகியுள்ளது.
இந்நிலை ஒரு மட்டத்தில் இருக்க இன்ன்ெ மதஸ்தாபனங்கள் முக்கியப்படுகின்றன.
கொழும்பின் பிரதான இந்து மதஸ்த மதக்கருத்துநிலையில் இதுவேதாந்தத்தை ஏற்றுக் பணிகளை ஆற்றுகின்றது. வார இறுதிச் சமயப் கலைநிகழ்ச்சிக்கான மண்டபங்கள் என்பன மிக மு மத்தியதர வர்க்க இந்துத் தமிழர்களின் சமூக பண்ட இவற்றுக்கு மேலாக, அரச வைபவங்கள் பணியும் பல தடவைகளில் இந்த நிறுவனத்து நிதானத்துடன் ஆற்றப் பெறுகின்றது.
பெளத்த மதச் சம்பிரதாயங்களுக்குப் பழ நடவடிக்கைகளில் பெறும் இடத்தை, கோயிற் பூசக என்ற தப்பபிப்பிராயம் காரணமாக, கோயில் விடயங்களை ஆராய்வதற்கு அழைப்பதுண்டு. தள்ளியுள்ளது. அவர்களும் கோயில்களில் பூ6 அணிகலன்களுடன் அரச கருமச் சந்திப்புகளு அசாதாரணத் தன்மை பல தமிழ் இந்துக்களை வி திணைக்களம் இவ்விடயங்களில் நமது மதப் பாரட் தெரிவிப்பதைத் தனதுகடமையாகக் கொள்ள வே இன்னொரு மட்டத்தில் அகில இலங் இயங்குகின்றன. இலங்கை நிலைப்பட்ட இத்த6 இயங்குகின்றன. இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும் மரபின் செல்வாக்கு நிர்ணயபூர்வமானது. இதை அவதானிக்கலாம்.
2

= லாட்ஜ்" களிலும், "அனெக்ஸ்" களிலும் சங்களில் தாங்கள் செய்த வழிபாட்டு முறைகளைப் ட்டிடங்கள் நகரத்தார் கோவில்களும், ஆறுநாட்டு ம், செய்யாதனவற்றை இப்புதிய வழிபாட்டிடங்கள் ல்கள் வளரத் தொடங்கின. ணர்வுப்பயம் கூட ஓரங்கப்பட்டது. (உதாரணம் - கோயில்) யாழ்ப்பாணத்தில் வழிபாடு செய்த அதே
செய்யப்பட்டன. ரியம் முக்கியப்படுவதில்லை. இங்கு ஒரு வைதிகக் முக்கியப்பட முடியாத ஒரு சூழல் இது. ங்கள், உந்துதல்கள், அபிலாசைகள் முக்கியப்பட ா. வாழ்க்கையின் கொடூரங்கள் கோயில்களை
ளின் நிர்வாகஸ்தர்களும், பூசகர்களும் சமூக ாழும்பின் சமூக வாழ்க்கையில் தமிழர் பயமின்றித் த உணர்வு முகாமைத்துவம்" முக்கியப்பட்டது. பினர். இவர்களுக்குக் கிடைக்கக் கூடிய அதிக பட்டம்தான். சேர் பட்டம் பெற்றவர்களும் சி. எம்.ஜி களாக இருந்த நிலைபோய், இப்பொழுது ஒரு
நிதழ்ச்சிகள்கூட நடைபெறமுடியாத ஒரு நிலை
னாரு மட்டத்தில், நிறுவனமயப்பட்ட மத சங்கங்கள்,
ாபனமாக விளங்குவது இராமகிருஷ்ணமிஷன். 5 கொள்வது மத சமூக நிலையில் இது பல முக்கிய பாடசாலை, பயணிகள் விடுதி, மகளிர் இல்லம் ]க்கிய பணிகளைச் செய்கின்றன. இவை மூலமாக ாட்டுத் தேவைகள் பல பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. ரில் இந்து சமயத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் க்கேயுண்டு. அந்தப் பணியையும் அது மிகுந்த
க்கப்பட்ட அரசு, பிக்குகள் சிங்கள பெளத்த சமூக ர்கள் இந்து சமூக அலுவல்களில் பெறுவர் போலும் அர்ச்சகர்களைச் சமூக முக்கியத்துவமுடைய இது பூசகர்களை இக்கட்டான நிலைகளுக்குத் ச செய்யும்பொழுது தரிக்க வேண்டிய உடை, நக்குச் செல்கின்றனர். இந்த நடைமுறையின் யப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்து சமய அலுவல்கள் பரியங்களை இந்துக்களல்லாத இலங்கையருக்கு ன்டும்.
கை இந்து மாமன்றம் போன்ற நிறுவனங்கள் }ய நிறுவனங்கள் சைவச் சார்புடையனவாகவே . இலங்கையின் இந்துப் பயில்வின் சைவசித்தாந்த ன விவேகானந்த சபையின் நடவடிக்கைகளிலும்
محےےسےسےاسےسستے سے== 5

Page 28
With BeSt, C
FrPC
BITL് ിടT ÜHILLņL BG கட்டிட பொருட் என்பவற்றிற்கு எம்மைத்
323, ஏகாப்
திருகோ Tel: 026 026-2 FaX: 02
 
 
 
 

2nplinents
2772
ബjടഖണ് անIյնutjiնif
கள் விநியோகம்
தொடர்பு கொள்ளவும்.
பரம் வீதி,
5ÖÖTL6OD GUD. 5-21085, 3141
6-21085

Page 29
இந்துமதம் பற்றிய தத்துவ நிலை வில் இந்தநிறுவனங்கள் மட்டத்தில் அதிகம் காணப்படு5 இந்து மதப் பயில்வின் இன்னொரு நிலைய சின்மயானந்த மிஷன் தொழிற்பாடு ஆகியனவா சனரஞ்சகப் படுத்தும் முறைமையைத் தங்க பெருந்தொகையினராகும். இத்தகைய நிறுவனங் இனவேறுபாடுகளை ஊடறுத்துச் செல்லும் ஒரு முக்கியமான இடத்தைப் பெறுவதாகும்.
இந்நிலைப்பட்ட வழிபாட்டு ஈடுபாடுகள் ய கட்டுரையின் முதற்பகுதியில் குறிப்பிடப் பெற்றுள் மதத்துக்குள்ளேயே பல பண்பாட்டு நிலைகள் உண் இன்றைய நிலையில் கொழும்பில், இந்து முறைகளை நோக்கும் பொழுது,கொழும்பின் இந்து புலனாகும்.
இலங்கையின் தலைநகராக ஏறத்தாழ 50 பிரித்தானிய ஆட்சியின் பொழுது இங்கு இந்துத் த தொடங்கின.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பின் க நடுக்கூறுவரை(1850-1950) கொழும்பில் இந்து மத என்பது பற்றி அறிவதற்கு கீழ்க்காணும் பருவரைவு
முதலில் - (1) (1)
(2)
கொழும்பில் இந்துக்க இலங்கையின் மற்ை யாழ்ப்பாணம், மட்டக்க தமிழகத்திலிருந்து வ அ. நாட்டுக்கோட்டை ஆ. ஆறுநாட்டுவேளா இ. திருநெல்வேலி வே ஈ. தமிழகத்திலிருந்து தொழிலாளர்கள்.
- துறைமுகத் தொழி: -பிற பணியாளர்கள்
2. இக் குழுவினர் ஒவ்வொருவரு
1.
2.
3.
செட்டியார் தெருக் ே கொட்டாஞ்சேனை, மு கொழும்பு தெற்கு (பட் இவை ஒவ்வொன்றின்
இவ்வாறு நோக்கும் பொழுது பொறுத்தவரையில், இரண்டு த

க்கத்துக்கான தேவை பற்றிய உந்துதல்கள் தில்லை.
ாகக் கருதப்படவேண்டியவை சாயிபாபா வழிபாடு, கும். ஒரு மகானின் வழிநிலைப்பட்டு, அவரை ர் வழிபாடாகக் கொள்வதில் தமிழர்களே களில் சிங்களவர்கள், வட இந்தியர்கள் என
முறைமை உண்டு. சாயிபாபா வழிபாடு மிக
ாவும், மத்திய, உயர் வர்க்கங்களைச் சார்ந்தனவே. ள "விசுவாசிகள்" இந்த வட்டத்துள்வரார். ஒரு டு எனும் உண்மைக்கு இவை உதாரணங்களாகும். துத் தமிழரிடையில் காணப்படும் மதப் பயில்வு சமய வரலாறு இன்னும் எழுதப்படவில்லை என்பது
10 வருட காலம் கொழும்பு இருந்து வந்துள்ளது. மிழ் மக்களுடைய தொழிற்பாடுகள் அதிகரிக்கத்
உற்றிலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் முன் வழிபாடுகள் எத்தகைய இடம்பெற்று வந்துள்ளன சிறிது உதவலாம்.
ளின் சனவேற்றம் பற்றியது றய பாகங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் குறிப்பாக களப்பு (யாழ்ப்பாணமே அதிகம்)
ந்த வியாபாரிகள்
ச் செட்டிமார்
“ளர்
1ளாளர்
ம் இலங்கையின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் வந்த
பாளர்கள்
தாபித்த வழிபாடுகள் பற்றியது. ாயில்கள் கத்துவாரப் பகுதிக் கோயில்கள் பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தைக்) கோயில்கள் ாதும் வரலாறு
கொழும்பில், நிறுவனமயப்பட்ட கோயில்களைப் ன்மைகளைக் காணலாம்.

Page 30
% %3 محوری 'രn//enർ
1911
JeWellers
50, Galle Road, Dehiwela, Tel: 734011
C1373th CSeay
Cy
Aynki Commu
No. 626, K. ARIYALAI, TEL: O21-27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GNÝRith Sast Complimemts
(།༄/7a༡༡/
CASTLE NN
(Lodging House) Rooms Available: With facilities, I.D.D., Local Calls, Available for 24 Hrs. Van for Hire (Air condition)
No. 39, Castle Lane, Bambalapitiya, Colombo - 4, Tel: 503452, 583176, 500039, O74-518489 Fax : 598111 Hotline : 586O22
ботр/тет/к
rom
R nication
ANDY ROAD,
, JAFFNA. Э4, o21-2794

Page 31
1. கொழும்புக்கு வந்த த புறக்கோட்டை வெள்ளவத்தையிலுமு
2. யாழ்ப்பாணத்தார் நிறு இதில் இரண்டு மட்ட அ. தொழிலாளர்களா உ-ம் - செக்கடித்தெ ஆ. அதிகாரமுடையே
- பொன்னம்பலவானே
-இவர்கள் நிறுவிய அ - தம்பையா சத்திரம்
3. இக்கோயில்களிடைே
(இது தவிர்க்க முடியா உ-ம் அ. கப்பிதா ஆ வெள்ள
கொழும்பின் ஆடிவேல்விழாவுக்கு இரு இலக்கிய சான்று உண்டு.
ஆடிவேல் விழா 1960 கள் வரை அரச மாளிகை, அலரி மாளிகை ஆகியனவற்றின் முன் வேலுக்கு மரியாதை செய்யும் மரபு இருந்து வந்தது
1950 - 80 க் காலப்பிரிவை ஒரு தனிக் சு
1980-90 காலப் பிரிவில் குறிப்பாக 1983 ஒரு தாக்கம் இருந்தது. ஆனால் அழிபாடு இருக்கவி
போரின் போக்குகள் காரணமாக ஏறத் உரிமை கோராது, தற்காலிகமாக வந்துதங்கும் ஒரு
அந்தக் காலம் முதலே இக் கட்டுரையின் சனரஞ்சகப்பட்டது.
கொழும்பிலுள்ள இந்து பிரமுகர்களுக்கு மதத்தின் பயில்வு பற்றிய ஓர் ஆராய்ச்சிக்கு வேண்
அதற்கு அவர்கள் இப்பொழுது அகப்ப விடுபட்டு வெளியே வர வேண்டும்.

மிழக வணிகர்கள் நிறுவியகோயில்கள்
செட்டியார் தெரு பம்பலப்பிட்டி, ள்ளவை கப்பிதாவத்தை கோயில் முக்கியமானது
விய கோயில்கள்
பகள் உண்டு
க வந்தவர்கள் நிறுவியவை ரு சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் போன்றவை ார் நிறுவியவை
ணசர் கோயில் போன்றவை
|றக்கொடைகள் முக்கியமானவை போன்றவை
ய நிலவிய நல்லுறவு ஊடாட்டங்கள்
ததாகும்)
வத்தை சிவன் கோயில், பிள்ளையார் கோயில்
வத்தை மாணிக்கப்பிள்ளையார் கோயில்
பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்திலேயே
"கணிப்புடன்" நடந்த விழாவாகும்.தேசாதிபதி
ண்னர், "ரதங்கள்" நிறுவத்தப்பட்டு தேசாதிபதி,
டறாகக் கொள்ளல் வேண்டும்.
க் கலவரத்தின்பொழுது இந்துக் கோயில்களுக்கு ல்லை. வெளிமாவட்டங்களில் அழிபாடு இருந்தது.
நாழ 85முதல் கொழும்பு தமிழ் மக்கள் சமத்துவ
இடமாக கொழும்பு காணப்பட்டது.
தொடக்கத்திற்குறிப்பிடப்பெற்ற வழிபாட்டு முறை
ஒரு பெரும் பணி உண்டு. கொழும்பில் இந்து டிய உதவிகளைச் செய்தல் வேண்டும்.
ட்டுக் கொண்டுள்ள "வாய்பாடுகளில்" இருந்து

Page 32
幽
W/ith 8ሪ ‹t-ረ
Frt
Weiv Copala
Shou room: 207, Moi
28, Sea V
Trinco Tel: O26-22619 O2
Fox: 020

omb(invents
)ለW
и Сотирали
in street, Trincomolee.
ieu Roond,
molee S-22405, O26-224O7 5 - 224O7

Page 33
மணிவாசகரின்
சைவ சமய நாயன்மார்கள் நால்வருள்ளும்
சுவாமிகளும் இறைவன் தேடி வந்து ஆட்கொ: சுவாமிகளை இறைவன் குருவடிவாக வந்து ஆட அருமையைத் தான் உணராமல் இருந்து விட்டதாக காலம், இறை அருமையை உணராமல் இருந்த கால இறையினுடைய பெருமையினையும் தன்னுடை இவ்வுணர்வைப் புலப்படுத்துவதற்கு இறைவனை
பாவனை பண்ணிக் காண்கின்றார்.
தான் கருவிலே இருக்கின்ற காலத்திலேயே இை
திருத்தி ஊன் புகுந்தும் உளம் நிறைந்தும் ஆண்டு
"உருத் தெரியாக் காலத்தே உள்புகுந்தென் உளம் மன்னி கருத்திருத்தி ஊன்புகுத்து கருணையினால் ஆண்டுகொண்ட
என்று கண்ட பத்து செய்யுளிலே குறிப்பிடுகி பிள்ளையினைத் தாய் எவ்வாறு கண்ணுங் கருத் தன்னுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளத்தே பேரொ உருகுகின்றார் இறவைனுடைய கருணையை தாயினுடைய அன்பே நினைவுக்குவருகின்றது. கு! உணர்ந்து பாலூட்டுவது தாயின் வழக்கமல்ல. குழந் பாலூட்டுவதே தாயின் வழக்கமாகும். இதனால் தா "பால்நினைந்தூட்டும் தாயினுஞ் பரிந்துநீ பாவியே னுடைய ஊனினை யுருக்கி உள்ளொளி ெ உலப்பிலா ஆனந்த மாய தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறம் செல்வமே சிவபெருமானே"
என்று பாடுகின்றார். இவ்வாறு அன்பினாலே பாலு
நடக்கும் பருவத்தை எய்துகின்றது. உணவு உண்ணு
 
 
 

பேராசிரியர் அ. சண்முகதாஸ் பீடாதிபதி, உயர்பட்ட ஆய்வு பீடம் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்.
தாயும் சேயும்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும், மாணிக்கவாசக ண்ட பெருமையுடையவர்கள். மாணிக்கவாசக கொண்டார். ஆனால், மணிவாசகரோ அதன்
அவரே தன் பாடல்களிலே குறிப்பிடுகின்றார். சில
தை எண்ணி கழிவிரக்கப்படுகின்ற வேளையிலே
ய சிறுமையினையும் உருகிப் பாடுகின்றார். ந் தாயாகவும் தன்னைச் சிறு குழந்தையாகவும்
றவன் தன் கருணையினாலே அக் கருவினைத்
கொண்டு விட்டான் என,
ன்ெறார். அவ்வாறு கருவிலேயிருந்து பிறந்த துமாக வளர்ப்பாளோ அது போல்; இறைவன் ளியினை ஏற்படுத்தி விட்டான் என மணிவாசகர் எண்ணுகின்ற பொழுதெல்லாம் அவருக்குத் ந்தை அழுத பின்னர் தான் அதற்குப் பசி என்று தைக்குப் பசி ஏற்படப் போகின்றது என நினைத்து
601,
σΤ6υύ
பருக்கி
திரிந்த
ட்டித் தாய் குழந்தையை வளர்க்கின்றாள். பிள்ளை நம் பருவத்தை அடைகின்றது. தாய் உணவினைக்

Page 34
W.J. NE

ീഡ്രൂ
NA UNA SUP
lle Road, Watta, bO — 06. -515O24

Page 35
கையிலே எடுத்துக் கொண்டு குழந்தையை அழைக் உணவை மறுத்து ஓடுகின்றது. உணவுள்ள கை ஆனால், குழந்தையோ தாயை விலக்கி ஓடுகி இன்னொரு குறுக்குப்பாதையாலே சென்றடைந்த ஊட்டமுயல்கின்றாள். ஆனால் குழந்தையோ த உணராது ஓடிவிடுகின்றது. விளையாட்டு அதற்கு பேரானந்தமென்னும் முத்தியை நல்குவதற்கு { வருகிறான். குழந்தையைப் போன்று இறை6 அருமையினையோ உணராது விட்டார் மாணிக்கவ மணிவாசகரை ஐம்புலன் இன்பங்கள் ஈர்த்தன. இ பாடல்கள் மூலமாகப் புலப்படுத்துகிறார்.
"வளர்கின்ற நின் கருணைக்கையி வாங்கவும் நீங்கி யிப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை"
(நீத்தல் விண்ணப்பம் 4)
என்று ஓரிடத்திலே கூறுகின்றார். தாயினுடைய உன் இறைவனுடைய கருணைக்கை வளர்கின்ற நின் கரு அணைத்து அருள் ஆரமுதம் கொடுக்க எண்ணும் தி இப்பால் மிளிர்கின்ற" குழந்தையைப் போல மணிவ
பக்குவப்பட்ட ஆன்மாவை பதி எப்பொழுதுமே தாய்போல. இப்படி அவா நின்று வழிமறித்து அருள
"வழிநின்று நின்னரு ளாரமுது ஊட்ட மறுத்தனனே"
(நீத்தல் விண்ண
என்று மணிவாசகர் குறிப்பிடுகிறார். தாயினுை விளையாட்டிலே ஈடுபட்ட குழந்தைக்குத் தாங்கெ உணவினுடைய அருமையும், தாயின் அன்பும் குழர் தான் ஐம்புல இன்பங்களைப் பெரிதாக எண்ணி | அறியாமையை எண்ணிக் கதறுகிறார் ம அருளறியாமையின்" (நீத்தல் விண்ணப்பம் 6) "தாயாய் முலையைத் தருவானே தாரா தொழிந்தாற் சவலையாய் நாயேன் கழிந்து போவேனோ"

ன்றாள். குழந்தையே விளையாட்டுக் குணத்தால், ய நீட்டி நீட்டித் தாய் பின்னாலே செல்கின்றாள். ாறது. அக் குழந்தை ஒடி வரும் பாதையினை ாய் அப்பாதையிலே அக் குழந்தையை வழிமறித்து யின் அன்பையோ உணவின் அருமையையோ முக்கியமாகத் தெரிகின்றது. தாயைப் போன்று றைவன் மாணிக்கவாசகரிடம் குருவடிவிலே னுடைய அன்பினையோ பேரானந்தத்தின் ாசகர். குழந்தையை விளையாட்டு ஈர்த்ததுபோல த்தகைய தன் அனுபவத்தை மணிவாசகர் தன்
னவுக் கை குழந்தையிடம் நீண்டு செல்வது போல நணைக்கை" எனப்படுகின்றது. அக் கையினாலே நாயாகிய இறைவன் கையைத் தட்டி விட்டு "நீங்கி பாசகர் நிற்கின்றார்.
அவாவி நிற்கும் குழந்தையை அவாவி நிற்கும் முதம் ஊட்ட முனைந்தபோது மறுத்ததை,
ப்பம் 5)
டய அருமையை அறியாது உணவை மறுத்து ாணாத பசி ஏற்படுகின்றது அப்பொழுது தான் தைக்கு நினைவிலே வருகின்றன. இது போன்று இறைவன் கருணையை உணராமற் போன தன் ணிக்கவாசகர். "மறுத்தனன் யானுன்
ான்று கழிவிரக்கப்படுகிறார் குழந்தையைப் போல.

Page 36
Cloth C827
Seagull
Developers A BOI APPROV
No. 49, 4/1,
Colom
Tel 077
Fax . . E-mail: n.s. indr
 

Gmpliments
°roperty
(Pvt) Ltd.
/ED COMPANY
Welson Place, bo — 06.
7-874544 594561 an(a)hotmail.com

Page 37
என்று எண்ணுகின்றார். குழந்தையினுடைய வாய் தாய். தாயினுடைய முலைப்பால் உண்ணாத துரத் பிள்ளை என்பார்கள். இவ்வாறு, முலைக்காம்டை பிள்ளை ஆகுவது அதன் செயலாலேயே. மணி
இறைவனுடைய அன்பினை உணராமல் சவலைப் பி
உணவை ஊட்ட, அதனை மறுத்து, விளையாட் அவ்வுணவைக் கொட்டி விட்டுக் கோபம் சாதிக்க எண்ணத்திலே காத்திருப்பாள். இறைவனும் தாய் ே பெற்று வருமளவும் காத்திருப்பான். அவ்வாறு காத்தி கொண்ட குழந்தையாகிய மணிவாசகர் வர அ அவாவியினாலும் அக் குழந்தை அவ்வருளாரமுதத்ை விக்குகின்றது. அந்நேரத்திலே கருணைத் தாய் தன் அடைக்கலப் பத்துச் செய்யுளால்,
"வழங்குகின்றாய்க்குன் அ
வாரிக் கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கிே விதியின்மையால் தழங்கருந்தேனன்ன தண் தந்துய்யக் கொள் அழுங்குகின்றேன் உடைய
அடைக்கலமே"
என்று மணிவாசகர் அவ்வனுபவத்தைப் புலப்படு ஏற்பட்டால், உணவினுடைய சுவையே போய்விடும். விதியில்லாதவனாகிய எனக்குத் தண்ணிரைய இறைவனுடைய கருணையை எண்ணி "கடுந்தகை
என்று உருகுகின்றார்.
மணிவாசகர் இறைவனுடைய உயர்ந்த கருண நிலையினையும் எண்ணும்போது அவருக்குத் தாயி நினைவுக்கு வருகின்றன. இதனால், அவருடை அருகருகே இடம்பெறுகின்றன.
"நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே"
(சிவபுராணம்)

குள் முலைக்காம்மை வைத்துப் பாலூட்டுவாள் iஷ்டத்தைப் பெற்ற குழந்தையைச் சவலைப் விரும்பித்தரவும் பாலுண்ணாப்பிள்ளை சவலைப் வாசகரும் தன்னுடைய கீழ்மைத் தனத்தாலே ள்ளை ஆகிவிடுவேனோ என்று துன்புறுகிறார்.
டு விருப்பாலே குழந்தை ஒடி விட்டால், தாய் ாட்டாள். பசி வரும் போது பிள்ளை வரும் என்ற பால் தன்னைத் தேடி தன்னடியார் மனப் பக்குவம் ருக்கும் தாய் போன்ற இறைவனிடம், பசித்தாகங் ;ளாரமுதம் வழங்கப்படுகின்றது. பசியினாலும் தமெல்லாமல், வாரி விழுங்ககின்றது. அதனாலே ாணிர்கொடுத்து அக் கஷ்டத்தை நீக்குகின்றாள்.
ருளாரமுதத்தை
னன் வினையேன்
ணிர் பருகத் 6 sity பாய் அடியேனுன்
த்துகின்றார். உணவுண்ணும் போது விக்கல் அருளாரமுதச் சுவையை அனுபவிக்க முடியாத வது சுவையாகத் தந்துவிடுகிறாயே என்று யேன் உண்ணுந் தெண்ணிரமுதப் பெருங்கடலே"
ணயுள்ளத்தினையும் தன்னுடைய கீழ்ப்பட்ட றுடைய அன்புள்ளமும் நாயினுடைய கீழ்நிலையும்
மணிவாசகங்கள் பலவற்றிலே தாயும் நாயும்

Page 38
%Ꮓ 9Ᏸa4Ꮓ Ꮘ
ഠ്യ,
SSSS S LSSL LSSLLS LSL LSSSSLS SSSSLLLLSSS
309, A 2/3, Galle F Colomb Te : O74-515
Colonial Har
Importers, Distributors & G.
427, Old M
Colom Tel: 431950, 435 Fax : З21144, 33409( E-mail : CO
 
 
 
 
 
 
 
 

fan/ /menർ
ጋ226,
Road, WellaWatte, O - 06. 775, 504266
//red
ሪO??፳,
dware Storos
eneral Hardware Merchants
foor Street,
bo 12. 114, 347981-83-89 ) Mobile : 077-7601.32 lonialGslt.lk
LSqSeSTqSSSSqTSSqqSLLSLSeqeSMMSTqMeSqSSeeeSSSLAJ

Page 39
"தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி" நனவிலும் நாயேற்கருளினை பே (போற்றித்திருவகவ6 நாயிலாகிய குலத்தினுங் கடைப்படு
என்னை நன்னெறி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த
என்தலைவனை" (திருச்சதகம்) "தான் வந்து நாயேனைத்
தாய் பால் தலையளித்திட்டு"
(திருவம்மானை) நாயுற்ற செல்வம்
நயந்தறியா வண்ணம் மெல்லn தாயுற்று வந்தென்னை
ஆண்டுகொண்டதன்கருணை
(திருக்கோத்தும்பி)
"நாயிற் கடைப்பட்ட
நன்மையுமோர் பொருட்படுத்து தாயிற் பெரிதுந்
தயாவுடைய நம்பெருமான்"
(திருப்பூவல்லி) "மூவே முலகுக்குந் தாயே
நாயேன் தனையாண்ட"
(புணர்ச்சிப்பத்து)
இவ்வாறு பல சந்தர்ப்பங்களிலேதாய்-நாய் உவ:
இரண்டு வகையான விளக்கங்கள் கொடுக்கலாப்
(1) தாயினுடைய அன்பு தன்னலமற்றது. அத நன்கறிவர். இறைவனும் தாய்போன்ற நற்கருணை தன்னை ஆட்கொள்ள வந்த இறைவனின் க. கருணையை உணராது நின்ற தன்னுடைய 8ெ எண்ணுகிறார். அதற்கு உவமையாக நாயைக் கூ உவமையாகக் கூறுகிறார்? எல்லா விலங்குக
நிற்கின்றது. தானுண்ட உணவைக் கக்கிவிட்டுத்
 

ற்றி"
காட்டி
மையினை மணிவாசகர் கையாளுகின்றார். இதற்கு
னுடைய மேன்மையினையும் உயர்வினையும் எவரும் ாயுடையவன். குருந்தமர நிழலில்ே குருவடிவாகத் ருணை அவருக்குத் தாயாகப்படுகின்றது. அக் ய்கையைக் கீழ்த்தரமானதாக மாணிக்கவாசகர் றுகிறார். விலங்குகள் நாயை ஏன் மாணிக்கவாசகர் ளுள்ளும் நாய் ஒரு செய்கையால்ே வேறுபட்டு திரும்பவும் அவ்வாறு கக்கியதை உண்ணுகின்ற

Page 40
C6th CX327
~y
PARTANA's (
“type Settin, TDealers
3)artibana's
Wholesale do Retc
Pictures, Poster
LG-53,Peoples Park,
1PA11
Seeadets in 2ndian & . Chisiting Catòs, ĪŠitthòay
Calk
LG-66,Peoples P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmpliments
róm
கலைவிழா சிறக்க ணம்நிறை வாழ்தீதுக்கள
iRAPHIES S CREATIONS
g, all type of Printing in Wedding Cards, 3reeting Cards, Calendars & Diaries
d, Colombo-06. TP588368
ぐ>
Dictures Đoínt
til Dealers in Imported s and Wall Pictures.
Colombo-11. TP: 4784.38
ぐ>
1a1a's A2ocal 20eððing 2Onvitation Catòs, Cats fatty 2lems, Cake Oappets, nats & SŠiaties, ars, Colombo-Il, TP-380839
ص
38

Page 41
ஒரே மிருகம் நாய்தான். அத்தகைய கீழான தன்
உவமையாகக் கூறுகின்றார். இது ஒரு வகையான
(2) தலைவனாக வந்து தன்னை ஆட்கொ தன்பிள்ளை முன் தன் அன்பினை மறைப்பதில்லை பிள்ளையென்றாலும், அவன் எவ்வித மாற்றுருவத் உணர்ந்து கொள்ளுவாள். கண்டு கொள்ளுவா பாசத்தினாலும் மறைப்புண்டிருந்த போதும், பிள்ை வந்த கருணை மாணிக்க வாசகர் மனதைப் பெ உவமையைக் கையாளுகின்றார். விலங்குகளுள் யப்பான் நாட்டில் பேராசிரியர் ஒருவர் ஒரு விசுவாசமாயிருந்தது. பேராசிரியர் காலையில் ப அவருடன் அண்மையிலுள்ள ரயில் நிலையத்துக்கு நாய் அந் நிலையத்திலேயே படுதிருக்கும். மாலை ஐ வீடு செல்லும். இவ்வாறு தினமும் இந்நிகழ்வு நன விபத்து ஒன்றிலே மரணமாகிவிட்டார். அவர்திரும் நிலையத்தை விட்டகலாமல் தன் எசமானுக்காய் செயலைக் கண்ட மக்கள் அதிசயித்தனர். அவர்களு அந்த ரயில் நிலையத்தின் முன்பாக அதற்கொரு ெ பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் போக்குவரத்துச் ( ரயில்வே நிலையத்தில் யாரையாவது சந்திப்பதற் நாயின் சிலையையே அடையாளமாகக் கூறுவர். இ அனுபவ மூலமாகக் கண்டுள்ளேன். இதுபோன் கதைகளும் இலக்கியங்களும் பல்வேறு நாடுகளி கொடுத்து அன்பாக வளர்தாலும், அதற்கு மத கொன்றுவிடும். ஆனால் நன்றியுள்ள நாயோ நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்த வாலை ஆட்டி தன்னுடைய எசமான் எவ்வித மாறுவேடத்திலே மோப்பத்தாலே உணர்ந்துவிடும். தன்னுடைய த நீள்கழல்கள் காட்டியருள வந்தபோது நாய்போ கொள்ளும் அளவுக்குத் தான் உணரவில்லையே 6 "நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேன்
மணிவாசகரின் "தாய்-சேய் -நாய் அகவுரு உணர்வைப் புலப்படுத்துவதாக அமைகின்றது. மணிவாசகரின் பாடல்களுக்கு உயிரூட்டுகின்ற
பண்புடையனவாயமையக் காலாகின்றன.
3

மையுடைய நாயை மாணிக்க வாசகர் தனக்கு
விளக்கம்.
ள்ள வந்தவன் தாய்போல் வருகின்றான். தாய் தன் உருவினையும் மறைப்பதில்லை. கடைப்பட்ட நிலே வந்தாலும், பிள்ளையைத் தாய் இலகுவிலே ள். தான் பல்வகைப்பட்ட புலனுணர்வுகளாலும் ாயை உணரும் தாய் போல இறைவன் உணர்ந்து ரிதும் உருக்குகின்றது. இதனால் தாய் என்னும் நன்றியுடையது நாய் என்பதை உலகு அறியும். நாய் வளர்த்தார். அது அவருக்கு மிகவும் ல்கலைக்கழகத்துக்குச் செல்லும் பொழுது அது ச் செல்லும். அவர் ரயில் ஏறிச் சென்றவுடன் அந் ந்து மணிக்குப் பேராசிரியர் திரும்பி வர அவருடன் டபெற்று வரும்பொழுது, ஒரு நாள் பேராசிரியர் பியே வரவில்லை. ஆனால் அந்நாயோ அந்த ரயில் காத்திருந்தது. இத்தகைய நன்றியுடைய நாயின் டைய மனதிலே அது நீங்காத இடம்பெற்றுவிட்டது. வெண்கச்சிலையும் அமைத்தனர்.ஒரு நாளைக்குப் செய்யும் ஷிபுயா (Shibuya) என்னும் அந்த குக் குறிப்புக் கூறவதென்றால், எல்லோரும் அந் இன்றும் அந்த வழக்கம் இருப்பதை நான் நேரிலே று நாயின் நன்றிக் கடப்பாட்டை உணர்த்தும் லே உண்டு. யானையை எவ்வளவு காலம் உணவு ம் ஏற்படுங் காலத்தில் அதுதன் பாகனையே தன் எசமான் வேலால் எறிந்தாற் கூடத்தன் க் கொண்டு அவ்வேலை ஏற்றுக் கொள்ளும்.
வந்தாலும், அவன் தன் தலைவன் என நாய் லைவனாகிய இறைவன் நிலந்தன் மேல் வந்து ன்ற ஒருவிலங்கு தன் தலைவனை உணர்ந்து “ன மணிவாசகர் வருத்தமுறுகின்ற பொழுதுதான்
ா" என்று கூறுகின்றார்.
பம் அவருடைய பக்தியுணர்வை, ஆன்மிக அனுபவ மக்கெல்லாம் நன்கு பரிச்சயமான இவ்வுயிர்கள்
ன. அவை உண்மை, செம்மை, அழகு என்னும்

Page 42
C)Yŵ%th CYX826/
S po oken
S i na na E
 

Gompliments
off
5.C.
5- 10
f
Class
English
a CaSS
an Kadu uniya

Page 43
(5[BBLID (č
உலகை மன்மதன் தன்வயப்படுத்தும், இளவேனிற் காலத்தின் ஒர் மாலைப் பொ வசந்தத்தின் இனிமை துய்க்க, செண்பகப்பாண்டியன் அரசமாதேவியோடு ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலாய், இயற்கையின் எழிலோடு செயற்கையின் ( மனம் பதித்தார்க்கு மாறா இதம் தரும், ஒர் அற்புதக் காவினை அடைகிறான். நலம் மிகும் காவின் நயப்பினிற் திளைத் ஏகாந்தத்தின் இனிமை உணர்ந்து, இளவேனில் இன்பம் துய்க்கிறான். வசந்தம் வருட நாணித் தலைசாய்த்து ம பூக்களின் நடுவில் தானும் ஒர் பூவாய், தன்மனங்கவர் காதலி பூரித்து ஓர் ஒரத்தி சற்றுத் தள்ளி, தனித்தவனாய், ஓர் அற்புதச் சிற்பியின் கைப்பதத்தால் கt மெய்மறந்து மேனிசிலிர்க்க அமர்ந்திருக்கி
இவ்விள வேனிற் காலத்(து) இன்னு செவ்விய செங்கோள் னேமிச் சென கைவினை வல்லோன் செய்த கதி வெவ்விய வேடைநீப்பான் இருந்த
அப்போது, எப்போதும் அவன் நாசியறியா நாற்றம் ஒ முதன்முதலாய் அவன் மூக்குணர்ந்தது. அவ்வாசனையின் வகையறியத் தலைப்ப( இன்பத்துறையில் எளியரானார்தம் மனம் வனப்புமிகு வனத்தின் பூக்களிலெல்லாம் அவற்றின் நாற்றம் பொருந்தி நளினமாய் காற்றின் மணமோ இது? காவலன் நெஞ் ஆண்டு தோறும் இவ்வரிய வசந்தத்தை, தீண்டி இன்பில் திளைப்பவன் ஆதலால், பூக்களின் மணத்தை அவன் புலன்கள் ந இப்போது வந்த இனிய நறுமணம், எப்போதும் காணா ஒன்றென இதயம் செ இந்த வாசனை எங்கிருந்துற்றது? வந்தது காவில் காற்று வெளவிய வாசம
 

குற்றமே?
(99.l.,
புறப்படுகிறான்.
வனப்பும் கூடிய,
وأق
லர்ந்து நிற்கும்,
ல் நிற்க,
வினுற்ற கற்குன்றொன்றில், றான்.
னுயிர்த் துணைவியோடும் ண்பக மாறன் ஒர்நாள்
ர்விடு காந்தக் குன்றில் னன் வேறு வைகி.
ன்றை,
நிகிறது அவன் அறிவு. போல்,
புகுந்து வருடி,
வீசும்,
சிற் கேள்வி.
ன்கறியும்.
ால்ல,
ன்று.

Page 44
CX/?/h GX327
Cyfr
GANESHA JE
கணேசா Buyers & Sellers of Golc
For Modern I
aՈ
Genuine
JeW
Ma 123, Bazz Vavu Tel: 024
Branch
124, Sea Street, Colombo - 11. Tel: O1 – 336252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEL HOUSE நகையகம்
and Silver jewelleries
Di Stinctive d
Quality
el S
in ar Street, niya -22464
Branch
94, Kasthuriyar Rd.
Jaffna. O24 - 22464

Page 45
不
காற்றுக்கும் வாசம் இல்லை. அங்ங்ணமாயின்? கேள்வி பெரிதாயிற்று.
வெவ்விய வேலான் வீசும் வாசமே திவ்விய வாச மாக இருந்தது தென் வெளவிய வாசமன்று காலுக்கும் 6 எவ்வியல் வாச மேயோ இதுவென
அயலையாராய்கின்றன அவன் கண்கள். சற்றுத் தூரத்தே தன்னைமறந்து நிற்கும் அவனை வாவெனக் கைநீட்டியழைப்பது ( வசந்தக்காற்றில், அவள் கூந்தல் குதூகலி அவன் மனத்துள் திடீரென ஓர் ஒளி, காற்று இவ்வாசத்தை, தேவியின் கூந்தலில் இருந்தே திருடியது அவன் உள்ளம் இறும்பூதெய்துகிறது. வண்டும் உணரா அவ்வாசனையை, கண்டுணர்ந்ததாற் களிகொண்டான் பாண்ட மீண்டும் அவன் மனத்திலோர் ஐயம். தேவி கூந்தலின் இத்தித்திக்கும் வாசனை. பூவினால் சேர்ந்ததோ?, புதுமணத் தாதுகள் கூடிவந்ததோ? குளித்தபின் சேடியர் கூட்டும் அகிற்புகை பலபல எண்ணிப் பாண்டியன் மயங்கினான் காதற்கினியவள் கருங்குழற்கற்றையின், ஏதமில் வாசனை இயற்கையா? செயற்கை இவ்வெண்ணம் மீண்டும் அவன் அறிவை
திரும்பித்தன் தேவி தன்னை நோக் இரும்பித்தை வாசமாகி இருந்தது சுரும்பிற்கும் தெரியா தென்னாச் கு தரும்பித்தைக்(கு) இயல்போ செய்
அவன் மனத்துள் மறுபடியும் திடீரென ஒரு தன் அவையிலுள்ள, சங்கச் சான்றோரின் தங்கத் தமிழுக்கு, இவ்வினாவை விதையாக்கினால் என்ன? ஆகா என அவன் ஆனந்தித்தான். தன் மனத்திற் தோன்றிய இக் கேள்வியை எவர்க்கும் உரைக்காமல், தன் ஐயுறு கருத்தை யாவராயினும், அறிந்து கவி தருக என ஆணையிட்டால் உளக்கருத்தறியும் உண்மைப்புலவனைத் தேடற்கரியவோர் கவியறிந்திடலாம்.

ாந்(து) ஈது வேறு
றல் காவில்
ாசமில்லை எண்ணங் கொள்வான்.
தலைவியைக் காண்கிறான். போல்,
க்கிறது.
என நிச்சயம் கொள்கிறான்.
டியன்.
கொண்டதால் வந்ததோ? என
.
suIt?
ஆராயத் தூண்டிற்று.
க்கினான் தேவி ஐம்பால் கண்டிவ் வாசஞ் ழ்ந்(து)இறும் பூது கொண்டி
கையோ என ஐயங் கொண்டான்.
மகிழ்ச்சி.
தெரிந்தறிந்திடலாம்.
N

Page 46
ീ ീർ രn//menർ
Cീn
champion Traders
Importers & General
Hardware Merchants
No. 307, Old Moor Street, Colombo 12. Tel: 421893, 470.025 Fax O75 378100
C7th Cesas,
Cy S.R. CATTER
Trinco We undertake the supply
Lul Rice and Fis Rice and Ve Rice and Cu Fried Rice * Short Eats too COuld b
* Arrnagement could be ma
24, Konessapur Tel: O2
 

Cീlm
M. Muthiah Pillai (COIR DEPT)
No. 6, Sri Kathiresan St. Colombo - 13 Te: 320575 Hot line. O72 285347
compliments
røm
ING SERVICES
malee yof meals to all functions
nch h Curry getable rry Chicken
e provided when ordered de for Breakfast and Dinner am, Trincomalee
6-23502

Page 47
Z?
ஒரே கல்லில் இரு மாங்காய் என எண்ண ஆள்பவன் மனத்தில் ஆனந்த வெள்ளம். அவன் ஆசை, சங்கத்துள் ஒசையாய் ஒலித்தது. வென்றார்க்கு இதுவென வேத்தவை வாச பொன்னினாற் பொழிந்த நல்ல பொற்கிழி கவி பண்ணியே பெறுக என்று காவலர் து
ஐயுறு கருத்தை யாவராயினு(ம்) ஆ செய்யுந(ர்) அவர்க்கே இன்ன ஆய கையுறை வேலா(ன்) ஈந்த பொற்க மெய்யுணர் புலவர் முன்னாத் துக்
நக்கீரன் தலைமையில் நற் பெரும் புலே மன்னன்தன் மனத்துறு ஐயம் யாதென, தேடி ஆராய்ந்து தேம்பிச் சோர்ந்தனர். கூடி ஆராயின் குறைவுறும் பரிசு என்று, தனித்தனித் தேடி ஆராய்ந்து தளர்ந்தனர். உற்றது உணரும் தன்மையிலா தம்சிற்ற மன்னவன் மனக்கருத்தறியாது மருண்டன அறியாததறிந்தும் அரும்பொருள் ஆசைெ கருத்திலாக் கவிதை செய்து கவின்றனர்.
வங்கத்தார் பொருள் போல் வேறு சங்கத்தாரெல்லாம் தம்மில் தனித்த துங்கத்தார் வேம்பன் உள்ளம் சூ பங்கத்தாராகி எய்த்துப் படர் உறு
அந்த வேளையில் ஆதிசைவருள், தந்தைதாயிலாத் தருமி என்பவன், மாணவப்பருவம் நீங்கி மணம்புரி ஆசை மதுரைச் சொக்கநாதர்தம் திருவடி ஒன்றே வேண்ட முழுதும் தருகின்ற அவ்வேயிறுே தன் வருத்தமுரைத்து வாடினான். கல்வியின் முடிந்த பயன் அக்கடவுளே எ உண்மை ஞானம் உதித்த அப்பார்ப்பனன அறிவு தரும் ஆணவம் சிறிதும் இல்லாச் 'இல்லறம் புகுந்தாலன்றி இறைவர்க்குச் நல்லறம் வாய்க்காது ஐயா நான் என்ன 'பொன்னிலாக் கையனாய் நான் எவர் ம எற்குப் பெண் கொடு என்று கேட்பேன் ே என் பொருட்டு ஏதும் செய்ய வேண்டும் 'மன்னவன் மனக்கருத்தை விளக்கி, இறைவ ஒர் கவிதை தந்தால் ஏழையேன

ல்தன்னில்,
ஒன்றமைத்து, தூங்க விட்டார்.
9றிந்து பாடல் பிரஞ் செம்பொ(ன்) என்றக் கிழி கைக்கொண்டு) ஏகி கினார் வினைசெய் மாக்கள்.
hi Tíf,
றிவால்,
. காண்டு,
வகையமை கேள்வி நோக்கிச்
தனி தேர்ந்து தேர்ந்து
ழ்பொருள் துழாவி உற்ற
மனத்தரானார்.
தோன்ற,
) கதியென நினைந்து, தாளிபங்கன் முன் சென்று,
ன்னும்,
l,
சிந்தையொடு, சேவை செய்யும், செய்வேன்' என்றும், னை புகுந்து, பதையேற்கு உறவுமில்லை. என்றும் இறைஞ்சி நின்றான்.
உய்வேன்' என்று,

Page 48
(1373th Gs&ay
Sf
UNITE & CO-OP (Urinttomalee fil.
Inner Harbour R( Tel: 2
Dealers for :
Richard Pieris Arpico Prod Auto Three - Wheelers & Lever Brothers. Jones Overseas Anchor Lanka Milk Food. (Lakspr Prima Poultry Food Nestles Products Sri Lanka Cement Corpora Ceylon Petroleum Corpora National Paper Corporatio Sri Lanka State Trding Ge
Services:
Distribution of Wholesale items
D Transport & Auto Taxi &
D Supply of Eggs, Broilers,
Fuel Supply & servicing o
Sale of books for studer imported from India.
Accommodation facilities
shopping complex main st
bus stand and railway stati
Everything Good need not It is enough if everything
 

Ớomplimemts
røm
'ERATE TO SERVE
9.C.S. Límited
Dad, Trincomalee
2353
uCtS Motor Cycles.
ay & Vitaspray)
tion
tion.
n. neral Corporation
& Retail of all basic & essential
hearse Services.
Building Contracts fMotor Vehicles hts. under graduates, and adults,
with attached bath rooms at the reet, Trincomalee close to the main ion
be called Co-operative Co-operative is good.
46

Page 49
தன்னறிவுந்தத் தானே வழியொன்றும் கூ நெற்றிக்கண்ணுளார் திருமுன் சென்று கt
தந்தை தாயிலேன் தனிய னாகிய மைந்த னேண்புது வதுவை வேட் சிந்தை நோய்செய்யும் செல்ல(ல்)
கெந்தை யேயிது பதமென் றேத்தி
ஐய யாவையு அறிதி யேகொலாம் வையை நாடவன் மனக்கருத் துல் உய்ய வோர்கவி உரைத்தெ னக்
செய்ய வேண்டுமென் றிரந்து செப்
வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவன ஈயும் வேந் வேதியனின் வேதனையை விலக்க உளம் ஒதிஉணர் அறிஞரெலாம் உணரமாட்டா, ஒப்பற்ற கவி ஒன்று உரைத்துத்தந்தான். வறுமையால் மனம் வாடி நின்றதோர், ஏழைபெற்ற நல் இனிய செல்வமாய், கடவுள் தந்த அக்கவியை வாங்கி, தன்தலையிற் சூடி அத்தருமி விம்மினான். இறையனார் தந்த அந்த இனிய நற்கவிை சங்கப்பாடலுள் தங்கமாய் மின்னும்.
'கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிை காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிே பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயிலி செறியெயிற்(று) அரிவை கூந்தலின் நறியவு(ம்) உளவோநி யறியும் பூே
தாழ்விலாத் தமிழ்ப்புலவன் ஒருவனின், கூற்றாய் அமைவது இக்குறுங்கவி. அழகிய சிறகுகொண்ட வண்டொன்றை ஆ உன்தனிவிருப்புரையாது உண்மையுரை { பின் கேள்வியைத் தொடுக்கிறான் புலவன தோகை போன்ற கூந்தலும், நெருங்கிய அழகிய பற்களும் கொண்ட, மங்கை கூந்தலில் மணம் மிகுந்ததோர், நறியமணம் கொண்ட நல்ல மலரினை, அறிவையோ நீ? என வண்டினைக் கேட் அக்கவிதை முடிகிறது. மறைமுகமாய் மங்கையர் கூந்தலுக்கு, வாசனை உண்டென ஈசனே இயம்பி, கவிதையைத் தருமியின் கையிற் கொடு

l, oங்கியே நின்றான்.
கையேன் தீர்ப்பதற் Gu.
ணர்ந்(து) கருள்
6 (6.
தன்,
கொண்டான்.

Page 50
GY73th CSelay
|Metro) 15: at Ship Ch
AVG SANCHl. ARACF Colomb
Sri La
Te: O75-330 Mobile : 0 Fax : 3 E-mail : met
 

Gomphimemty
Ø001
SFOFSSS andlerS
/4, HCH GARDEN, O - 12.
anka.
582, 458739 71-757026 334111 roshpGDSlt.lk
8

Page 51
ஆண்டவன் தந்த அவ்வரிய கவிதையை, தன்கவிதை என உரைத்து, சங்கம் ஏறினான் தருமி. சங்கத்தார் எல்லாரும், அப்பங்கமில் கவிதைகண்டு பரவசப்பட்டன
கல்வி யாளர்தம் கையில் நீட்டினா வல்லை யாவரும் வாங்கி வாசியாக் சொல்லின் செல்வமும் பொருளும் நல்ல நல்லவென்(று) உவகை நை
பாண்டியன் முன்னால் கவிதை படிக்கப்பட் அக்கவிதை, தன்எண்ணம் உரைத்த வண்ணம் கண்டு, வேண்டிய கவி கிடைத்ததாய்ப் பாண்டியன் 'போற்றி இப்புலவனுக்கே பொற்கிழி அளிக பாண்டியனிடம் இருந்து கட்டளை பிறந்தது
அளக்கில் கேள்வியா(ர்) அரசன் மு விளக்கி அக்கவி விளம்பினார் கட6 உளக் கருத்து நேரொத்தலாற் சிரந் துளக்கி மீனவன் மகிழ்ச்சி துங்கில்
உணர்ந்த கேள்வியா(ர்) இவரொடு புணர்ந்த ஆயிரம் பொன்னும் இன் கொணர்ந்த வேதியன் கொள்க இ6 மணந்த தாரினான் மகிழ்ந்து நல்கி
வேண்டிய பொருள்கிடைத்த மகிழ்வில் வி புலவர்க்கு எட்டா அரசனின் மனப்பொருள் எட்டா உயரத்தில் இருந்தது அப்பொற்கிழ பற்றி அதனைப் பறிக்க முனைந்தான். தருமியின் கரத்தைத் தடுத்தது ஒருகரம். அரச கட்டளையை, தடுப்பது யாரெனத் தருமி திகைத்தான். தன்கை பற்றித் தடுத்த அக்கரத்திற்கு, உரியரைக்கான உயர்ந்தன அவன் கண் தன்னறிவு பெறாத தகுதியை, இம்மண்ணில் வேறு எவரும் பெறுவதா? கண்களில் பொறாமைத்தீ கனன்றெழ, பங்கமுற்ற பொறாமை மனத்தொடு, சங்கத்தலைவர் நக்கீரர் நின்றார். 'குற்றம் உண்டு உன்கவியில் எனக் கூறி பரிசினைப் பற்றவிடாது தடுத்தனர்.
 

மகிழ்ந்தான். க்க!'
.
)ண்புபோய் ன்
06.
) ஒல்லைபோய்ப் தமிழ்
ன்றென
னான்.
ரைந்தான் தருமி.
போல,
1.

Page 52
GY73th GSeasy
Člni Joanka T
Whole Sale & Retail
Shop N
Ground MeZ. Colombo Central Sul
PET
COLOM
Telephone
 

Gmpliments
za Tradgrs
dealers in made tea
o. M/1, zanine Floor, per Market Complex, TAH, BO 11.
: 3414.76

Page 53
வேந்த னேவலால் விபுதர் தம்மொ போந்து மீண்டு) அவைப் புறம்பு
ஆய்ந்த பொற்கிழி அறுக்கு(ம்) நம் நேர்ந்து கிரன் நில்லென விலக்கின
குற்ற(ம்) இக்கவிக் கென்று கூறலு கற்றிலான் னெடுங் காலம் வெம்ப உற்ற வன்கலத்(து) உண்ணு(ம்) பற்ற வாடினான் பண்பு பற்றினான
ஆற்றல்மிகு அறிவு கொண்ட அப்பெரும் தருக்கறியாத்தருமி தன்உருச்சுருங்கி நின் கற்றறியமாட்டாத தருமி அக்கவிப்பொருை உற்றறியமாட்டாது ஒடுங்கினன். இறைவன் கவியிலும் ஏதம் வருமா? வாதம் செய்யும் வகையறியாது வாடினால் நெடும்பசி கொண்டான் உணவை நெருங் தடுத்ததற்கொப்ப அத்தருமியின் பரிசு தடு பரிசும் மானமும் ஒருங்கே இழந்து பரிதவி அவன் ஆண்டவன் சந்நிதி அடைந்தான். கதியிலேன் என்பதற்காய், விதியிலாப் பாடலைத் தருதல் முறையோ வறுமையே சொத்தாய் இதுவரை உனை பரிசிழந்த பரிதவிப்பிற் பேசவில்லை. பேரறிவினனான பிஞ்ஞகா! உன்கவியில், சிற்றறிவு கொண்ட மற்றவர் பிழையுரைப் யாருனை மதிப்பார் அதுவே என்கவலை ஐயனே என அழுது நின்றான்.
வறுமைநோய் பிணிப்பப் பன்னாள் பெறுபொருள் இழந்தேன் என்று ே கறைகெழு மிடற்றோய் நின்றன் க றறிவுடைப் புலவர் சொன்னால் ய
ஏழை அழுகை இறைவனைச் சுட்டது. அறிவினால் ஆணவம் கொண்ட நக்கீரர் பேரிலா அப்பெருமான் தன்பெருமை சுரு புலவனாய் வேடம் கொண்டு பொங்கியே
எந்தை இவ் இகழ்ச்சி நின்னதல்ல சிந்தைநோயுழந்து சைவச்சிறுவன் பந்தமும் விடும் வேதப்பனுவலும்
சுந்தரவிடங்கன் ஆங்கோர் புலவ6
 

துங்கிய பியை
ான்.
புலவன்தனைக்கண்டு, றனன்.
611,
ள் தருமி. கிடும் வேளை, க்கப்பட்டது. வித்தவனாய்,
? என விம்மினான்.
வழிபட்டவன் நான்.
பின்,
என உரைத்து,
வழிபடு(ம்) அடியே(ன்) நின்பாற் பசிலேன் யார்க்கும் மேலாங் விக்குற்றஞ் சில்வாழ் நாட்சிற் ாருனை மதிக்க வல்லார்.
தருக்கடக்க, கி, வந்தான்.
தை எனக்கு யாது என்னாச்
நின்றிரங்க யார்க்கும்
பயனுமான
ாாய்த் தோற்றம் செய்தான்.

Page 54
GNÝ?ih Sæst Gomplimemts (།༄/7༩༡༡7
JAYA
STORES
z KAVT HA
| TRA DERS
l3, MOrket Street, Negombo. Tel: O31-33938, 33579, 394O7
தி/உவர்மலை விவே திருகோe
 

GNÝ?ith Sast Complimemts
GSyfrom
Seemtti
Jemellers
(SOLID GOLD WITH VERY LATEST DESIGNS)
34 B, Kandaswamy Kovil Road, Vανυnίγα. Tel: 024-21599
تaل
jóleith பர்
கானந்தா கல்லூரி
ணமலை

Page 55
புலமையின் முடிவே புலவனாய்த் தோன்ற அறிவின் பங்கம் நீக்கச் சங்கம் புகுந்தது பங்கம் உரைத்தார் யார்? எண் பாடலுக் ெ ஆணவம் அறிவை மறைக்க, வந்தவன் ஆண்டவன் என உணராது, நானே என ஆணவமாய் எழுந்தார் நக்கீர
ஆரவைகுறுகி நேர்நின்(று) அங்கிரு யாரை நங்கவிக்குக் குற்றமியம்பின கீரன் அஞ்சாது நானே கிளத்தினே சீரணி புலவன் குற்றம் யாதெனத்
சொல்லிற் பிழையா? பொருளிற் பிழையா சோதிவானவன் கேள்வி தொடுத்தான். ஆணவம் நிறைய அசையா நெஞ் சொடு, பொருளே பிழையென புகன் றார் நக்கீரர். பொருளெலாமான பொருளை, அப்பொருள்தரு கவிதைப் பொருளை, பிழையென உரைத் துப் பேதைமை கொன தன் குற்றமறியா அத் தமிழ்ப் புலவன். என் குற்றம்? என இறைவன் கேட்டதும், மங்கையர் கூந்தலுக்கு இயற்கையில் மன உணி டென உரைத்தது எங்ங்னம்? படைத்தவன் தனக்கே பாடம் நடத்தினார்
சொற்குற்ற மின்று வேறு பொருட்கு பொற்குற்ற வேணி யணிணல் பொ தற்குற்றம் வருவ(து) ஒரான் புனை அற்குற்ற குழற்கு(ம்) நாற்றம் இல் 6
அறிவேயான அவ்வாண்டவன், அறியான் போலக் கேள்வி தொடுத்தான். உத்தமஜாதி உயர்குலப்பெண்டிர், பத்மினி குழலோ என்று படைத்தவன் கே அறியாமை அறிவாய்க் கொண்டு, ஆங்கதும் அனைத்தே என்றார். தெய்வ மங்கையர்தம் திருக்குழலும் அ. ஆண்டவன் கேள்வியை அடுக்கினான். இந்திராணி முதலிய தேவப் பெண்களுக் கூந்தல் வாசனை தரப்பட்டதன்றி வரப்பட் அறியாப் பொருள் பற்றித் தெரியாப் புலவ

கன்று இறையனார் வினவ,
நந்தவரை நோக்கி ார் என்னா முனனங் ான் எண்றாண் நின்ற தேராக்கீரன்.
si LT fi.
எமில்லை,
அப்பாவலர்.
ற்றம் என்றான் துய ருட்குற்றம் என்னை யென்றான் மலர்ச் சார்பா(ல்) அன்றி லையே என்றான் ஐயன்.
தேயோ?
, از டதல்ல.
அடித்துப் பேசினார்.

Page 56
21/1, Ramal Thirur
Jaf
Tel: O2
O21
39
 

ingam Road, elvely,
fna,
21-2983 2984
154
54

Page 57
பங்கய முகமென் கொங்கைப் பது அங்கதும் அனைத்தே என்றான் ஆ மங்கையார் குழலோ என்ன அண்ை கொங்கலர் அளைந்து நாறுங் கொ
அவர் ஆணவத்தின் எல்லையறிய, ஆண்டவன், அடுத்துத் தொடுத்தனன் கேள்வியை. ஒருகாலத்தும் நீ மறவாது வணங்கும் திரு ஞானப்பூங்கோதைதன் குழலும் நறுமணம் சிந்தையும் மனமும் செல்லா அச்சிவனவன் பங்கமில் கூந்தல் பற்றிப் பகர்தற்கு நான்ய சங்கத்தலைவர் சாற்றினார் அல்லர். அன்னைகூந்தலும் அ.தே என்றார்.
பரவிநீ வழிபட் டேத்தும் பரஞ்சுடர்
அரவுநீர்ச் சடையார் பாகத் தமர்ந்த இரவினிர்ங் குழலும் அற்றோ என வெருவிலான் சலமே முற்றச் சாதித்
நக்கீரர் ஆணவத்தின் எல்லை தொட்டார். தமிழ்ப்புலவன் எனும் தரத்தால், அப்போதும் அவர்க்கு அறிவுட்ட விரும்பிய நெற்றிக்கண் திறந்து சிறிது காட்ட, அதுகண்டும் நக்கீரர் ஆணவம் அசையவி ஞானக்கண் திறந்து இறைவன் காட்டியும், நக்கீரரின் ஊனக்கண் திறக்கவில்லை. ஆண்டவன், தன்னை அடையாளம் காட்டிய பின்னும், செந்தமிழால் வந்தனை செய்யாது நிந்தன முக்கண் உடைய முதல்வனேயானாலும், மொழிந்த உம்பாட்டில் குற்றம் குற்றமே தன்குற்றம் அறியாது தருக்கோடு உரைத்
கற்றைவார் சடையார் நெற்றிக் கை பற்றுவான் இன்னும் அஞ்சான் உ முற்றுநீர் கண்ணானாலும் மொழிந்து குற்றமே என்றான் தண்பால் ஆகிய
தமிழறிந்தும் தருக்கொழியா நக்கீரர் செரு சினம் கொண்டனன் சிவன். கண் திறந்தது.
கனல பறநதது.
கதை முடிந்தது.
 

லினி குழலோ என்ன பூலவாயுடையான் தெய்வ து மந்தாரத்தின் ள்கையாற் செய்கை என்றான்.
க்காளத்தி அப்பன் தேவி, இலதோ?
தேவி தன்னின், ார்? என்று,
திருக்காளத்தி
ஞானப்பூங்கோதை
அ.தும் அற்றே யென்னா
தான் விளைவு நோக்கான்.
ஆண்டவன்,
ல்லை.
னை செய்தார்.
1601, துநின்றார்.
ண்ணினைச் சிறிதே காட்டப் டம்பரார் பதிபோல் ஆகம் த உம்பாடல் குற்றம் குற்றம் தேரான்.
க்கால்,
5

Page 58
Goth Coest 6ompliment
GSyfrøm
SUBHA
Rani Jewellers
சுயராணி
For all you requirements of 22ct. Gold Jewellery
183, Sea Street, Colombo -ll, Sri Lanka. Phone : 447255.
Goth Coest 6ompliment
Cyam
Hom Harvery Medics & Grocery
Dispensing Chemists Druggists & Grocery, Whole Sale & Retail
79, Messenger Street, Colombo - 12. Telephone : 422410
 
 

Goth Coest 6ompliment
GSyfrom
Goldwing Syndicute
240 A, Kandy Road, Vavuniya.
இந்து மன்றத்திற்கு இனிதான வாழ்த்துக்கள்
Professional Videographers er Photographers
Album Makers All types of Recording
309, 1/2, Galle Road, Colombo - 6.
Tel: 504097, 077-300317
ReS : 074-517404

Page 59
அனல் தாங்காது கீரர் புனல் சேர்ந்தார். பொற்றாமரைக்குளம் அவரைப் புதைத்துக்
தேய்ந்த நான்மதிக் கண்ணியான் பாய்ந்த வெம்மையிற் பொறாது பெ ஆய்ந்த நாவலன் போய்விழுந்(து)
காய்ந்த நாவலன் இம்மெனத் திருவ
米水冰
திருவிளையாடற் புராணத்தின் திருஆலவா தருமிக்குப் பொற்கிழி அளித்தபடலம் கூறு முதலில் வாசகர்க்குக் கதைதெரிவதற்காய் சற்று அழகூட்டிக் கதையுரைத்தேன். இனி விசயத்திற்கு வரலாம். திருவிளையாடற்புராணக்கதை கூறுவதல்ல இன்று படித்தவர்கள் மட்டுமன்றிப் பாமரர்க ஒருவரைக்குற்றஞ் சாட்டும் போது, நெற்றிக்கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே கூறி வருகின்றனர். அங்ங்ணமாய்க் கூறுவோர்தம் மனத்தில், நக்கீரன் இறைவனது பாட்டில் குற்றம்கண் இறைவன் பாடல் குற்றமுடையது என்றும், இறைவன் தன்னையுணர்த்திய பின்பும், சிவனேயாகிலும் குற்றம் குற்றமே என அ அறிவின் தெளிவால்வந்த திமிர்ந்த ஞானக் அவர்கள், அதுபோலவே தாமும் உரைப்பதாயும் கூற தம் வாதங்களை நியாயப்படுத்த முனைகி நெற்றிக்கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே இன்று மரபுத்தொடராய்ப் பயன்படுத்துவோ பெரும்பாலும் மேற்சொன்ன கருத்துடனேே இத்தொடரைப்பயன்படுத்துகின்றனர். அக்கருத்துப் பிழையானது என்பதை உண சிவன்மேற்கொண்ட பக்தியால், நக்கீரரைப் பழிகாணும் முயற்சியோ இது( நிச்சயமில்லை. அங்ங்ணமாயின் நெற்றிக்கண்காட்டினும் கு நக்கீரர் கூற்றின் பிழைதானென்ன? கேள்வி பிறக்கும்.
ஆராய்வாம்.
 

கொண்டது.
துதல்விழிச் செந்திப் ாற்பங்கயத் தடத்துள் ஆழ்ந்தனன் அவனைக் ருக் கரந்தான்.
ய்க்காண்டத்தில் வரும், ம் கதையிது.
இக்கட்டுரையின் நோக்கம். 6ft 3in L,
டது சரியென்றும்,
ஞ்சாது நக்கீரர் உரைத்தது, Fசெருக்கென்றும் நினைப்புண்டு.
5,
ன்றனர். எனும் நக்கீரர் கூற்றை, f,
,
ார்த்தவே இக்கட்டுரை.
வனின்,
ற்றம் குற்றமே என்ற,

Page 60
K.K. Udy
SCience & TeC Clas
SAN
Rudra MaWath Te: 5.
BRILI
Sangamitha KOta Te: 3
 
 
 
 
 
 

"akumar
SSes for Year 9-11
GAM
la, WellaWatta 56381
LIANT
a Mawatha,
ՈԹՈՅ 47728

Page 61
இறையனார் தந்த கவிதையை, தருமி தமிழ்ச்சங்கத்தார்க்குக் காட்டுகிறா சங்கத்தில் இருந்தார் அனைவரும் தரமிக் "அளக்கில் கேள்வியார்' என அவர்தமை சங்கத்தை அமைத்த பாண்டியனும் தமிழ் அவர்கள் அனைவரும் தருமியின் கவிதை நக்கீரர் மட்டும் பிழையுரைக்கிறார். பிழையான கவிதையாயின், சங்கத்துப்புலவோர் அதைக்கண்டிக்காமல் இதுமுதற்கேள்வி. தருமியின் கவிதை பிழையாயின், அவைக்கு அக்கவிவந்த உடனேயே பிை அரசனிடம் சென்று தருமி பாராட்டுப் பெற் பொற்கிழியை எடுக்கப் போகும்போது, கவிதையில் குற்றம் சொல்லி நக்கீரர் தடு இது இரண்டாம் கேள்வி. இக்கேள்விகளை எழுப்பி ஆராய, சங்கத்தலைவராயிருந்த தன்னால் இயற்ற மற்றொரு சிறுபுலவன் இயற்றியதில், நக்கீரர் பொறாமை கொண்டனர் என்பது அப்பொறாமை மெல்லமெல்ல வளர்ந்து, தருமியை அரசன் பாராட்ட அதிகரித்து, பொற்கிழி வழங்கப் பொங்கி வெளிவந்தது அப்பொறாமைத்தியே, இறையனார் பாடலிற் பொருட்குற்றம்காண
冰冰壮
இனி,
இறையனார் அவைக்கு வந்து, என்பாடலிற் பிழையென்ன? என்று கேட்க, பொருட்குற்றம் என்கிறார் நக்கீரர். மங்கையர் கூந்தலுக்கு இயற்கையில் மன இது நக்கீரர் வாதம், மணம் இயற்கையாய் இருப்பதாய்க் குறிப் இப்பாடற் பொருள் பிழை என்கிறார் நக்க இங்கும் ஓர் கேள்வி பிறக்கிறது. பெண்ணென்பது ஒர் பிறவி வகையே எனி அதனுள் பத்மினி, சித்தினி, சங்கினி, அத் இன்பநூல்கள் பேசும். ஆதலால் இப்பிரச்சினையில், சாதி ஒருமையால் நீதியுரைக்க முடியாெ அப்படியிருக்க, பெண்கள் கூந்தலுக்கு இயற்கையில் மன
 

கப்புலவர்கள். குறிப்பிடுகிறார் புராணஆசிரியர். வல்லவனே.
யைத் தரமென்று பாராட்டுகின்றனர்.
விட்டது ஏன்?
ழசொல்லாமல்,
Ul,
}த்தது எதற்காக?
முடியாத கவிதையை,
புலனாகிறது.
து போலும்.
ாத் துணையாயிற்றோ?
t冰米
னமில்லை.
பினாற் கூறும், Jit.
னும், தினி என வேறுபாடுண்டென்று,
நன்பது தெளிவு.
மில்லை என,

Page 62
நக்கீரர் கூறுதல் எங்ங்ணம்? நக்கீரர் இல்லறத்தார் ஆயினும், ஒரு பெண்ணின் கூந்தல் பற்றி உரைக்க அவர்க்கு உரிமை உண்டு. பலபெண்களைக்கூடி அவர்தம் இயல்பறிந் இன்பத்துறையில் எளியரானார்க்கே கைகூ கல்விச்சிறப்பாலும் ஒழுக்கத்தாலும், தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைமையேற்ற நக்கீரர் அங்ங்ணம் இன்பத்துறையில் எளியராய் இ அப்படியிருக்க, பெண்கள் கூந்தலுக்கு இயற்கைமணம் உ இல்லையென உறுதிபடக்கூற நக்கீரரால் இறையனார் கவியிற் குற்றம் காணும் நே தன் அறிவுக்கு உட்படாத விடயம் எனத்ே நக்கீரர், இறையனார் பாடலிற் பிழை கண்டிருக்கிற
来米>
மேற்சொன்ன வாதத்தினைக் கடந்து, நூலறிவால் பெண்கள் கூந்தலுக்கு இயற் நக்கீரர் தெரிந்திருந்தார் எனக்கொள்ளினு அம்முடிவு இவ்வுலகில் வசிக்கும் மானுட ՖI60ւDա (Մ)ւգսկtք. இறையனார் தெய்வப் பெண்களைப் பற்றி நக்கீரர் அவர் கூந்தலுக்கும் இயற்கை ம நிச்சயம் அறியாமையின்பாற்பட்ட வாதபே அவ்வாதமே அவர்தன் மனக்கோட்டத்தை
本来
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், அருளல் ஐந்தொழிலைச் செய்பவன் அப்பரமன். வரம்பில் ஆற்றலுடைமை கொண்ட அப் எப்பொருளையும் எப்படியும் படைக்கவல் தமிழைத் தெளிவுறக்கற்று தமிழ்ச்சங்கத் தமிழ்நூல்கள் கூறும் மேற்சொன்ன கருத் அப்படியிருக்க, இறைவன் நெற்றிக்கண்ணைத்திறந்து தை வந்தது பரமன் எனத்தெரிந்த பின்பும், அவனே இவ்வுலகைப்படைத்தவன் என்ப அவன் நினைத்தால் எப்பொருளையும் எ அவன் படைத்த உலகியல்பை, அவனைமறுத்துத் தானுரைப்பது தவறெ6
 

56),
து உரைக்கும் வன்மை,
படும்.
, ருந்திருக்க நியாயமில்லை.
உண்டா? எனும் பொதுப்பிரச்சினையில்,
எப்படி முடிந்தது?
ாக்கத்தால்,
தெரிந்தும்,
)ார் என்றே கொள்ளவேண்டியுள்ளது.
k米岑
1கை வாசனை இல்லை என்பதை, |ம், ப் பெண்களைப் பற்றியதாய்த்தான்
க் கேட்கவும்,
)ணம் இல்லை என வாதிடுவது,
D
5 வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது.
米米米
), மறைத்தல் எனும்,
பரமன்,
லான்.
தலைமை ஏற்ற நக்கீரர், ந்துக்களை அறியாதவர் அல்லர்.
ன்னை இனங்காட்ட,
தறிந்தும், ப்படியும் படைக்கமுடியும் என்பதறிந்தும்,
ன்றுணராது,
60

Page 63
நெற்றிக்கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே அறிவாணவத்தின் உச்சநிலை. அறியாமையின் உச்சநிலையுமாம்.
米米来
இறைவன் தன்கவிதையை, தருமியின் கவிதையாய்க் கொடுத்தனுப்பிய கேள்வி பிறக்கும். கற்றோர் அவையில் கரவியற்றும் இச்செய மற்றோர் செய்தால் குற்றமே. இறைவன் உலகில் எப்பொருளோடும், ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய் நிற்பவன். அத்தகுதி கொண்டதால்,
தருமிவடிவிலும், பரமன் பதிந்தே நிற்கிறான்.
அ.துனர, தன்கவிதையை மாற்றானிடம் கொடுத்தணு இறைவற்குச் செல்லாது என்பதறியலாம்.
米水来
இச்சம்பவம் நடந்தது மதுரையில். மதுரை முழுதாண்டு மாண்புடன் நிற்கும் நக்கீரரிடம் கேள்வியெழுப்பும் சிவனார், அவ்வன்னை கூந்தலுக்கு வாசனையுண்டே எங்கோ இருக்கும் காளத்தியான்தேவி ஞ அவள்கூந்தலுக்கு மணம் உண்டோ எனக் ஞானமே வடிவான செறிந்த கூந்தலைக் ஞானப்பூங்கோதை எனும் பெயரின் விளக் ஞானவடிவத்தில் புறப்பொருள்கள் கலத்த கூடாதென்பது திண்ணம். கூந்தலுக்கு மணம் உண்டு என்பதை ஒப் அம்மணம் புறப்பொருள்களின் கலப்பால் வாதம் செய்கிறார். அது உண்மையாயின், புறப்பொருள்களின் கலப்பு சாத்தியமாகாத ஞானமேவடிவான அன்னை கூந்தலில், வாசனை செயற்கையால் அமைவது எங் இக்கேள்வி பிறக்க, அன்னை கூந்தலுக்கு இயற்கைமணம் உ அதுபுலனாக அன்னையின் வடிவான பெ6 இயற்கை மணம் கொள்ளும் என்பதுணர நக்கீரர் இவ்வறிவைப் பெற்றேனும், தன்பிழை திருந்தட்டும் எனும் கருணையி இறையனார்,
 

எனக்கூறிநின்ற நக்கீரர் செயல்,
து குற்றம் அல்லவா?
ல்,
ப்பியது குற்றம். எனும் கூற்று,
xksk
மீனாட்சி அருகிருக்க,
-ா எனக் கேளாது, ானப்பூங்கோதையின் பெயர் சொல்லி,
கேட்பது ஏன்? கொண்டவள் என்பது,
கம்.
ல் கூடுமோ?
பும் நக்கீரர்,
செயற்கையாய் அமைந்தது என்றே,
y
i6OTub?
ண்டென்பது புலனாகும். ன்கள் கூந்தலும்,
DTLb.
னாற்தான்,
:=
1

Page 64
%a===== அருகிருந்த அன்னை மீனாட்சியைத் தவிர் ஞானப்பூங்கோதையின் கூந்தலுக்கும் மண தன்விருப்புக்குரிய மாணவன் பதில்கூறி ெ விடைக்குறிப்புக் கொண்ட வினாவை ஆசி ஆண்டவன் செயல் அமைகிறது. அவவருட்பெரும் கருணையுணராது நக்கீர அன்னை கூந்தலும் செயற்கை மணமுடை
kk :
மொத்தத்தில், இறையனார் நெற்றிக்கண் காட்டவும் மெய குற்றம் குற்றமே என உரைத்து நிற்கும் அறிவுத்தெளிவால் விளைந்ததல்ல. ஆணவச்செறிவால் விளைந்தது. அ.துணராது, இன்றும் குற்றம் குற்றமே எனப்பேசி, நக்கீரர் போல் தாமுமென நினைவார், நக்கீரர் வார்த்தைகளின் குற்றம் உணர்த நக்கீரர்தம் கூற்றாய்வரும், குற்றம் குற்றமே எனும் தொடரின் முடிவி தேற்றப் பொருள் கொடுப்பது தவறு. வினாப்பொருள் கொடுப்பதே, அறிவுடையார் கருத்துக்குப் பொருத்தமாட
* :
இலங்கை சதாரணம் இங்கு சாதா தேவையில்6 உதாரணம்.
கலை விழா சிறப்பு
R.Ragu
Attorney Commissioner for Oaths & R No. 3 1/1, 39th Lá
Tel 07

த்து, மில்லையோ எனக் கேட்டனர்போலும், வற்றிகொள்ளவேண்டும் என்பதற்காய், ரியன் கேட்பது போன்றதாய்,
6T, டயதே எனச்சாதித்துப்பழிகொண்டார்.
水冰
ப்யுணராது, நக்கீரனார் கூற்று,
ல் அவசியம்,
பில்வரும் ஏகாரத்திற்கு,
K本来
கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்
ரணம் லை இதற்கு
1ற வாழித்துகிறோம்
rajah (LLB)
- at - Law egistered Company Secretary ane, Colombo - 06.
7-34.1829
62

Page 65
மொழிடெ
சமயமும்த
வளர்ந்துவரும் நாடுகளில், அதுவும் குறிப்பாக ப மொழிகளிலும் வேகமாகப் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இதன் தேவை மிக அவசியமானதாகக் கருத முக்கியத்துவம் பேணப்படுகிறது. இந்நிலையில் பி இன்னோரன்ன விடயங்களை அறிந்து கொள்ள கொடுக்கிறது.
இன்று மொழியியல்இலக்கியம் அறிவியல் போன்ற இதன் அவசியம் பேசப்படுகிறது. சமயம் என்று ச மொழிபெயர்ப்பைத்தான், இது உலகின் பல அதுமட்டுமல்ல பகவத்கீதை கூட பல மொழிகளில் ெ உள்ள பல சமயங்களும் தத்தம் நூல்களைப் பிற ெ சமய நூல்கள் பலவும் பிற மொழிகளில் மொழிபெய நூல்களை மொழிபெயர்க்கும் போது சமயக் கருத்து இடமளித்து மொழிபெயர்க்க வேண்டிய கட்டாயம்
தத்துவத்தையும் சமயத்தையும் பொறுத்தவரை அதனைப் பேசும் மொழி அதாவது அப்பொரு வேறுபடுகிறது. இதனை எல்லோரும் ஒரேமாதிரிய ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையனவாக இருப்பு வேறுபடுகின்றன. எனவே இவ்விரண்டையும் மொழிபெயர்ப்பதில் மிகுந்த கஷ்டங்களை எதிர்நே
மதச் சார்புடைய நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பில் உருவாக்கப்படவில்லை. அவை பின்பற்றப்படவும் மூலநூலில் உள்ள எதுகை, மோனை, சந்த அமைப் இலகு மொழியிலும் அவ்வாறே படைக்கமுற்பட்டன செய்தியின் வடிவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பு வெளிப்பாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது
 

யர்ப்பில் த்துவமும்
கலாநிதி சுபதினிரமேஷ் தலைவர் மொழியியல் ஆங்கிலத்துறை
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
ன்மொழி வழக்கு நாடுகளில் பல்துறையறிவு பல சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் சமுதாய மாற்றத்திற்கும் படுவதால், இந் நிலையில் மொழிபெயர்ப்பின் ரமொழிகளிலுள்ளநூல்கள், கட்டுரைகள் போன்ற மொழி பெயர்ப்பு நமக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்
துறைகள் மட்டுமல்ல சமய தத்துவத்துறைகளிலும் கூறியவுடன் முதலில் நாம் நினைப்பது பைபிளின் மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மாழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.இதே போன்று உலகில் மாழிகளில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டன. இந்து பர்க்கப்பட்டன. இவ்வகைச் சமயநூல்கள் தத்துவ துக்களுக்கும் ஆன்மீக எண்ணங்களுக்கும் அதிக ஏற்படுகிறது.
அங்கு பேசப்படும் பொருள் ஒன்றுதான். ஆனால் ளை மற்றவர்களுக்குப் புரியவைக்கும் முறை ாக ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. சமயமும் தத்துவமும் னும், இரண்டும் கடவுளைப் பற்றிக் கூறுவதில் ஒரு மொழியில் இருந்து இன்னோர் மொழிக்கு 7க்க வேண்டியுள்ளது.
மொழிபெயர்ப்புக் கொள்கைகள் அவ்வளவாக இல்லை எனலாம். மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர்கள் பு சொற் சிலம்பம் வார்த்தை ஜாலம் போன்றவற்றை ர். ஆனால் மொழிபெயர்ப்பின்புதிய கொள்கைகள் தற்கு மாறாக, செய்தியைப் பெறுபவரின் உணர்வு
அதாவது சமய நூல்களைப் பொறுத்தவரை

Page 66
GFith Se7 6°mplment;
GSyfnom
M.S. Travels & Tours & Communication
Air Ticketing I.D.D., local Calls, Binding, Photo Copy, Stamp, Laminating, Video i Audio Cassettes, Gift items, Film Rolls,Fancy Goods & Stationery Van for Hire 52, Malay Street, Colombo - 2. Tel:423513, 430223, Fax : 94-1-433878 Direct : 430401
(6th CS3ey
Sy
| ANOJA TEXT:
Specialist for
YA Special Sewing Cluss Snnocking
5-1115, Super Kotahena,
Te: O7
労 gy
 
 

Goth Coest 6ompliment
(།༄དུ/7༩༡/༡༩
GANESH TEXTILES
(PRIVATE) LIMITED
Wholesale & Retails Dealers in Textiles
81-83, Main Street, Colombo - ll. Tel: 325128, 343078
t Gompliments
“rom
LES 8 AAFLoRS
adiczS č (úcnfS 'ľailoring č isf in Wedding Suits 2s on Soturdoy 8ä Sundoy
| ound Foubric Pouinting
Varket complex, Colombo 13. 1-2824.49

Page 67
மொழிபெயர்ப்பைப் படிப்பவர் அதை எவ்வாறு உை
தான் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
சமயத்தைப் பொறுத்தவரை அங்கு கூறப்படும் கடவுளுக்குமிடையே முக்கியமான வேறுபாடு விபரிக்கப்பட்டு, துதிக்கப்பட்டுமானிடப்பிறப்பின்ட கூறப்படும். ஆனால் அதே இறைவன் ஹேபிறைக் உயர்ந்த கருத்துப் பொருளாக ஆன்மீகக் கடவும் இவ்விடத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் மொழிபெயர்ப்பு வேண்டியது கட்டாயமானதாகும். இத்தகைய வேறு மக்கள் அனைவரையும் ஒரு நூலின் மொழிபெயர்ப்பு புரிதிறனைக் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும்
இந்து சமய மரபுமுறையானது ஏனைய சமயங்களுட திருமுறைகளில் வரும் திருவாசகத்தில் திருவெட அவற்றை மொழிபெயர்க்கும் ஒரு மொழிபெ சொல்லமைப்பின் காரணமாகவோ, இலக்கண அ பல சிரமங்களை எதிர்நோக்கவேண்டியவனாகின்ற இலக்குமொழியில் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறதோ,
உதாரணமாக பாவை நோன்பில் வரும் பதிக அழக
"பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பக பேசும் போதெப்போது இப்போதார் அமளி
(அடி 12:பதிகம் 2)
இவ்வரியில் வரும் பேசும் போது உரையாடும் க சொற்களுக்குக் கூறப்படும், பொருளை இல. அதுமட்டுமன்றி எப்போதும் என்பதிலுள்ள உம்ை மெழியின் இலக்கணங்களைத் தெரிந்தவர்கள் பெற்றவர்களாலேயே உணர முடியும். ஆனால் இச் மொழிகளிலோ மொழிபெயர்க்கம் போது, மூ எண்ணங்களையோ அந்த மொழியில் பிரதிபலிக்க
இதே போன்று நான்காவது பதிகத்தில்
"ஒண்ணித்தில நகையாய் இன்னம் புல
(அடி 1, பதிகம் 4)
என வரும் அடியில் உள்ள புலர்ந்தின்றோ’ என் என்பதாகும் இதில் வரும் ஒகாரம் வினாவாகவும் எ
 
 
 
 
 

ருகிறார், விளங்கிக் கொள்கிறார் என்பதற்குத்
கடவுளுக்கும், தத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படும் ண்டு. இங்கு இறைவன் இன் சொற்களால் றவிப்பயனை எய்தும்முறை மிக இனிய நடையில் Hebraic) &#Cubégélistin Llig Glasgîlup60pp. 2562ypng], f?ff ாக கடினமான நடையில் விபரிக்கப்படுகிறான். Tரு சாராரும்புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக அமைய பாடு மிகுந்துள்ள சமுதாயக் கட்டமைப்பில் உள்ள
போய்ச் சேர வேண்டுமெனில் அம்மக்கட்பிரிவின்
ன் ஒப்பிடும் போது மிகவும் வேறுபட்டது. தேவாரத் 'பாவைப் பாடல்களை எடுத்து நோக்கும் போது யர்ப்பாளன் அதிலுள்ள சொற்றொடர்களை மைப்பின் காரணத்தினாலோ, மொழிபெயர்ப்பதில் ான். எனவே இந்நிலையில் அவனின் மனப்பாங்கு அவ்வாறே அம் மொழிபெயர்ப்பும் உருவாகும். ளைச் சிறப்பாகக் குறிப்பிடலாம்.
ல் நாம்
ff
க்கே.
ாலம், எப்போதும் உரையாடும் பலகாலம் என்ற க்கு மொழியில் எவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பது? ம, திரிபால் தொக்கி நிற்கிறது. இதனை தமிழ் ", அல்லது இப்பதிகத்தை வாசித்துப் பயிற்சி சொல்லை ஆங்கிலத்திற்கோ அல்லது வேறு பிற ஸ்மொழியிலுள்ள அதே உணர்ச்சிகளையோ, ப் பண்ணுவது மிகவும் கடினமாகும்.
பரும்
ந்தின்றோ."
தன் பொருள் புலர்ந்ததின்ற விடியவில்லையா? நிர்மறையாகவும் வருகிறது. இத்தகைய இலக்கண

Page 68
அம்சங்களை இலகுமொழியில் எடுத்துக் காட்டுவ இத்தகைய சில சிறப்பம்சங்களை மொழிபெயர்க்க கலாசார அம்சங்களையும் மனதில் கொள்ள வே சிறப்பான மொழிபெயர்ப்புக்குக் காரணமாகின்றன
ff
'உணராய் உணராய்காண்.
(அடி 7, பதிகம் 5)
"தென்னா என்னாமுன்னந்திசேர். (அழ 4 பதிகம் 7) "கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
fy
ff
கேழில் விழுப் பொருள்கள். (அடி 3, 4 பதிகம் 8)
போன்ற அடிகள் மொழிபெயர்க்கப்படும் போது ஏற கேழில்’ என்பதற்கு வெவ்வேறு பொருள்கள் கெ மொழிபெயர்க்கும் போது அச்சொல் எவ்வாறு அ சொல் தமிழில் குறிக்கும் அதே பொருள் சந்தேகத்திற்கிடமானது. எனவே தான் ஒரு இடமளியாது நேர்த்தியாகத் தனது முயற்சியை மே
சமய தத்துவமொழிபெயர்ப்புகளில் இன்னொரு அ சமய நூல்களில் ஒரு பொருள் பற்றிக் குறிப்பிடும் பல்வேறு பிற சமய நூல்களிலிருந்து எடுத்துக் கி நிலையில் வரும் மொழிபெயர்ப்புகள் அத்தகையகு ஏனெனில் அங்குள்ள சிறப்பம்சங்களை கருத் வேளைகளில் மொழிபெயர்ப்பாளனுக்கு இல் விளக்கங்களை அவனால் சேகரித்துக் கெ திருவெம்பாவைப் பாடல்களைப் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றைய நாயன்மார்களின் விளக்கங்களும்
பெறுவதிலுள்ள சிரமங்கள் மொழிபெயர்ப்பாளனு:
பொதுவாக நோக்கினால் மூல மொழியிலுள்ள போவதற்கு அதில் உள்ள சொற்கள் மட்டும் கார மொழி நடையும் காரணமாகிறது. மூலமொழியு சேர்ந்தனவாக இருந்தால் அம்மொழிகளின் தெ இருக்கும். ஆனால் வெவ்வேறு மொழிக் குடு முறைகளில் வேறுபாடுகள்மிகுந்திருக்கலாம் சம மொழி நடை, வசன நடையில் அமையும் நடைன்
 

தென்பது சுலபமன்று. எனவே சமயநூல்களிலுள்ள மொழிபெயர்ப்பாளன் இரு மொழிகளினதும் கலை, ண்டும். இவ்வாறு மேலும் பல சூழ்நிலைகள் ஒரு
7,
படும் சிரமங்களை பார்க்கும் போது உதாரணமாக ாடுக்கப்படுகின்றன. இதனை ஆங்கில மொழியில் மையும் என்பது குறிப்பிட முடியாது. ஏனெனில் இச் ளையா ஆங்கிலத்திலும் குறிக்கும் என்பது சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளன் சந்தேகங்களுக்கு ர்கொள்ளும் போதுதான் அதன் சிறப்பு வெளிப்படும்
ம்சமும் குறிப்பிடத்தக்கது மூலமொழியில் குறிப்பாக போது, அதனோடு ஒப்பிட்டு பல விளக்கங்களை 5ாட்டுவது பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது. ஆனால் இந் ழலை எடுத்துக்காட்டுவதில் தோல்வியடைகின்றன. திற் கொள்வதற்குப் போதிய பரந்த அறிவு சில லாமல் இருக்கலாம். அல்லது அத்தகைய பிற ாள்ள முடியாமல் போகலாம். உதாரணமாக, ரில், ஆழ்வார்கள் பாடியதிருப்பாசுரங்கள் பற்றியும், கூட காணப்படுகின்றன. எனவே இவற்றைப்
க்கு சில தடைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
ஒரு தொடர் சரியாக புரிந்து கொள்ளப்படாமல் ணமாக அமையாமல் அச் சொற்கள் அமைந்துள்ள ம், இலகு மொழியும் ஒரே மொழிக்குடும்பத்தைச் ாடரமைப்பு பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியானவையாக ம்பங்களாக இருப்பின் அவற்றின் தொடரமைப்பு பநூல்களைப் பொறுத்தவரை பாடல்களில் அமையும் யைவிட வேறுபட்டதாகும். எனவே இச் சூழல்களில்
66

Page 69
இலகு மொழியின் மொழிநடைக்கு முக்கியத்துவர் பார்த்துக் கொள்வது மொழிபெயர்ப்பைச் சிறப்பான
இறுதியாக, ஒரு மொழியில் ஏற்படும் புதுமைகளை நிலையில் பார்க்கும் போது, ஆர்மொழி சார்ந்துள் பயனுள்ளதாக அமையும் அது மட்டுமன்றி ெ அறிவியலாகவும் ஏற்று மூt நூலின் கருத்துக்கி கொள்ளும் வகையில் கூறவேண்டியது மிக அவ போன்று சமய தத்துவ நூல்களை மொழிபெய மூலமொழியில் காணப்படும் பொருள் கதை தன்.ை கூறப்படும் போது இம் மொழிபெயர்ப்பும் இலகுவ திண்னமாகும்
முகவுருவிற்கு (
நகமும் சதையுமாய் மலரும் மணமுமாய் ஆயகலையும் ஆத்மீகநிலையும் சங்கமிக்கும் ஸ்தலம் எம் ஆலயங்கள் கடந்தும் உள்ளேயும் நடந்து திரியும் ஈசனை அண்Uால் கட்டிப்போடும் கலைக்கோயில்கள் நம் ஆலயங்கள்
பாட்டும் இசையும் கூத்தின் முறையும் காட்டும் நம் கோயில்கள் எம் இந்துக்களின் இதயாதியங்கள் இந்து தீபமாய்
 

காடுத்து அவற்றில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாமல் தாக ஆக்க உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை.
ன்ெனொரு மொழிக்குக் கொண்டுவருவது பரந்த ன சமுதாயத்தின் அனைத்துப் பிரிவினருக்கும் ாழிபெWர்ப்பை ஒரு கலையாக மட்டுமல்லாமல் னைச் சிதைக்காமல் யாவரும் எளிதில் புரிந்து சியமானதாகும் அறிவியல் மொழி பெயர்ப்பைப் fப்பது மிக இலகுவான விடயமல்ல. எனினும் போன்றவை சிறிதும்மாறாமன்இலக்கு மொழியில் விதாகச் சிறப்ானதாகவும் அமை/ம் என்பது
gp66)g60J. . . . . . . .
ཚོ་ இந்து மன்றம்
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
--

Page 70
3.
சந்தோவதம் சட்டத்தை மீறும் போது சந்தோ எனக்குப் புரிந்தது சிவப்பு சமிக்ஞையில் 'சியோ6ே
சாலைநெரிசல் முகூர்த்தம் கடந்து முடிச்சிடும் முதலிரவுக்கு முந்தி நிற்கும் புது வேளை தாண்டி வேலைக்கு தி வேறுபாடின்றி
I fu DC36úd
தமிழகம் இரண்டு நாட்கள் கன் ஈழத்து செய்திதாளில் முக்கிய நிதமும் தான் கண்ணிர் விடவது
என்னாலானது நேயர் நேரத்தில் மழைப் பாடல்களாய் கேட்கின்ே
வெயில் வேட்டு வைக்கும் போது
வெயில் கருவின் சிசுவுக்கும் வியர்த்து கல்லறைகளும் கருத்தரிக்கும்
பகலவன் பார்வை பாந்தமாய் 6
நிலவு
காலையில் தோன்றி
மாலையில் மறைந்து விடுகிறா பெண்ணே நீ நிலவு இல்லைய
“மெகா? ஒய்வு
நான் காதோடு மின்(னி) வெட்
மில்லேனிய அதிசயங் இணையத்தில் இரண்டாமிடம்
ஈழத்து யுத்த ஓய்வு
.8 ”-سے --. سنت کھٹکتا۔ منشن வசீகரா பாடல்
வானத்து பொய்யா மழை.
 
 
 

ஷம் துளிர்க்கின்றது
Uா ஒட்டியபோது
புதுமாப்பிள்ளை
க் கணவன்
ரும்பும் சிற்றுTழியன்
ண்ணிர் விட்டது செய்தி து புரியாமலே,
s
ញ6T
க் கொட்டும்
விழும் போது.
யே
ff??ዏ?
நிழலாக உருவங்கள்
பேசினேன்.
டாம்.
68

Page 71
எமது நாட்டின் பல் போக்கு சரி
பல்கலைக்கழகமானது ஒரு சமூகத்திை நோக்கி வழிநடத்திச் செல்லக் கூடிய மிக முக்கி என்பதை நாம் அக் குறிப்பிட்ட சொல்லிலிருந்து பொருளாதார தேவைகளை அடைந்து கொள்ளக் குறிப்பாக பல்கலைக்கழக கல்விமுறை அமையவே பட்டதாரிகளை வெளியேற்றக்கூடிய நிறுவனங்க பிரச்சினைகளை உண்மையான முறையில் புரிந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாெ
மேற்கத்தைய நாடுகளில் 19ம் நூற்றால் பொருளாதார மாற்றங்களுக்கு அந்த நாடுகளி முக்கியமானதாக காணப்பட்டன என்பதனை வ எமது நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்கள் பெரும்பாலும் செய்யக்கூடிய பட்டறைக் கைத்தொழிற்சாலைகள முதலாளித்துவ செயல்களுக்கு எதிராக செய மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு குழுவாகவே பல்கலைக் சாதாரண மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். எனே தவறான முறையில் செயற்பட்டுக் கொண்டு இ சரத்சந்திர பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எடுத்துக்
உண்மையிலேயே எமது நாட்டுக்கு பல் பூர்த்தி செய்து கெள்ளக் கூடிய வகையிலேயே ஏற் நிர்வாகத்தை இலகுபடுத்தக் கூடிய வகையில் அல சமுதாயமொன்றினை உருவாக்கும் நோக்கிே ஸ்தாபித்தனர். இதனாலேயே முற்றிலும் ஆங்கி அமைப்பினையும் அடிப்படையாகக் கொண்டதா வருகின்றன. எமது நாட்டில் ஆங்கிலேயரால் அை உயர்குழாம் மக்களின் நலன் கருதி, காலனித்துவ பேணக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தினை உருவ காரணத்தினாலேதான் இன்று கூட அனேகமான ஏற்ப ஒரு தொழிலை புரிய முடியாமல் ஏதோ உதவியாளராக செயல்படக்கூடிய நிலை தோன்றி
அமைப்பிற்கு தேவையான நபர்களை உருவா அநேகமான பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்படுகின் ஆங்கில மொழி, கணணித்தொழில்நுட்பம் புக உதாரணமாக என்னால் எடுத்துக் காட்ட முடியும்
மனிதாபிமான சமூகத்தினை உருவாக்கும் வகையி

கலைக்கழகங்களின் யானதா?.
மொஹமட் மஹிஸ் விரிவுரையாளர், சமூகவியல் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
ன சமூக பொருளாதார அரசியல் அபிவிருத்தியை பமான கல்வி நிறுவனமாக செயற்பட வேண்டும் து புரிந்து கொள்கிறோம். ஒரு நாட்டின் சமூக கூடிய வகையிலேயே அந் நாட்டின் உயர் கல்வி, பண்டும். பல்கலைக்கழகங்கள் என்பது வெறுமனே ாாக அல்லாமல் ஒரு சமூகத்தின் தேவைகளை, ' கொண்டு அவற்றுக்கு தேவையான திட்டங்களை, பரும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது.
ண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பாரிய சமூக |ன் பல்கலைக்கழகங்களின் பங்களிப்பு மிகவும் ரலாற்று ரீதியில் அறிய முடியும். ஆனால் இன்று ம் தொழிலற்ற இளைஞர் பட்டதாரிகளை உற்பத்தி ாகவே தெரிகின்றன. அத்தோடு அரசாங்கத்தின் 1ல்படக்கூடிய அல்லது வேலைநிறுத்தங்களை கழக மாணவர்களை எமது நாட்டின் அநேகமான வ தான் எமது நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு ருக்கின்றன என்று பிரபல அறிஞரான எதிரிவீர
கூறினார்.
கலைக்கழகங்கள் ஆங்கிலேயரின் தேவைகளைப் படுத்தப்பட்டன. ஆங்கிலேயர்கள் அவர்களுடைய பர்களுக்குத் தேவையான முதலாளித்துவ நிர்வாக லேயே எமது நாட்டில் பல்கலைக்கழகங்களை ல கலாசாரத்தினையும், பிரித்தானிய நிர்வாக க இன்றும் எமது பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி மக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் உயர்தர அல்லது வாதிகளின் கொள்கைகளையும், திட்டங்களையும் ாக்கும் வகையிலே ஏற்படுத்தப்பட்டன. இக் பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகள் தமது சுயதேவைக்கு ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு வகையான நிர்வாக புள்ளது. எனவே தான் ஒரு முதலாளித்துவ சமூக க்கக்கூடிய நிறுவனங்களாகவே எமது நாட்டில் }ன. இன்றைய கலைப்பட்டதாரி மாணவர்களுக்கு ட்டப்படுவதற்கான முயற்சி இதற்கான சிறந்த மாறாக எமது நாட்டின் கலாசாரத்திற்கு ஏற்ப ஒரு ல் இந்த உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படுவதாக

Page 72
புலனாவதில்லை.எனவே இத்தகைய பல்கலைக்க எமது சமூகத்தின் சமூகப் பொருளாதார வச கொள்ளக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழக மாணவர் ம அதிகரித்துக் கொண்டு இருக்கிறது.
எமது நாட்டில் ஒரு சில அரசியல் ஆங்கிலேயர்களால் அவர்களின் தேவைக உருவாக்கப்பட்டாலும், அவை முற்றிலும் சாத்தியம எமது நாட்டின் எத்தனையோ ஏழைமாணவர்கள் இ வாழ்க்கைத் தேவைகளைப்பூர்த்திசெய்துகொள்ள உண்மையிலேயே எமது நாட்டின் பல்கலைக்கழகங் எமது நாட்டின் சமூக பொருளாதார தேை ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால் இன்று எங்களுடைய பல் ஆற்றுகின்ற சேவையை விட ஒரு சிறந்த சமூக பொ
இன்றைய இலங்கையின் பல்கலைக்க கொண்டால், அது கூட மகிழ்ச்சிகரமான நிலையில் விரிவுரையாளர்கள் பாடக் குறிப்புகளை மட்டும் தங் கல்விமுறைமை வீழ்சியடைந்துள்ளது. சில நேர பல்கலைக்கழகங்களில் கற்கும் போது பெற்று மாணவர்களுக்கும் வழங்குகின்றனர். அது மட்டும விடைகளையே, வினாக்களுக்குரிய பதில எதிர்பார்க்கின்றனர். சில நேரங்களில் குறித்த ஒ மாணவர்களால் எழுதப்படுவதை இத்தகைய ஆசி சூழ்நிலையில் பல்கலைக்கழகங்களில் கல்விவளர்ச் முடியும்? இவ்வாறான இந்தப் பாடக்குறிப்புக் கலா மிகவும் பிரசித்திபெற்றுள்ளது,என்பது என்னை வி சிறப்பாகவே அறிந்து கொள்ள முடியும். பல்கலை கற்பித்தல், வினாத்தாள்களை தயாரித்தல், வி ஈடுபடுவதனால் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை கல்வி தான், மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு, அளவுக்கு போன்றவற்றை எம்மால் பல்கலைக்கழகங்களில் பிரதிபலனாக மாணவர்கள் ஒரு போதுமே ஆ ஆசிரியர்களின் கருத்தியல்வாதத்தையே ஏற்றுக் ெ இத்தகைய பல்கலைக்கழகங்கள் சில நேரங்களி பல்கலைக்கழகம் எனும் போது அனைவருக்குமே விமர்சிக்க கூடிய கல்விச் சூழ்நிலையைக் கொண் எந்தவொரு கல்வித்துறையும் குறிப்பாக சமூக, அர முடிகின்றன. ஆகவே பல்கலைக்கழகங்களில் மட்டுமல்லாமல், மாணவர்கள் கூட பொறுப்புள்ளவ
பல்கலைக்கழகங்கள் மாணவர்களுக் முடிந்தளவு ஆய்வுகளைச் (Research) செய் அப்போதுதான் சமூகத்தில் உண்மையிலேயே நடை மாற்றங்களை அறியக்கூடியதாக இருக்கின்ற
 

கங்களிலிருந்து சுயமாக சிந்தனை செய்யக்கூடிய திகளுக்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் தியில் போட்டி, பொறாமை, சண்டை, வன்முறை
வாதிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ாாக இலங்கையில் பல்கலைக்கழகங்கள் ற்றவை என்று நான் கூறவில்லை. ஏனென்றால் ப்பல்கலைக்கழகங்கள் மூலம் தமது கல்வி உட்பட, க்கூடியமை நாம் நன்கறிந்த விடயமாகும். ஆனால் கள் எமது நாட்டின் சமூக கலாசார அடிப்படையில் வகளை அடைந்து கொள்ளும் வகையில் கலைக்கழகங்கள் எமது சமூகத்திற்கு தற்போது ருளாதார சேவையை செய்து இருக்க வேண்டும்.
ழகங்களின் கல்விச் சூழ்நிலையை எடுத்துக் இருப்பதாக இல்லை. அனேகமான பல்கலைக்கழக களுடைய விரிவுரைகளில் வழங்கும் அளவிற்கு ங்களில் இத்தகைய விரிவுரையாளர்கள் தாம் க் கொண்ட குறிப்புகளையே அவர்களுடைய ல்லாமல் அவர்களுடைய குறிப்புகளை கொண்ட ாக பரீட்சைகளில் மாணவர்களிடமிருந்து ஒரு விரிவுரையாளரின் கருத்தினை விமர்சித்து சிரியர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். இத்தகைய ஒரு óf (Academic Development) 6T6I6 Tg 6Jģiju சாரம் சில பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் மத்தியில் .பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் கேட்டறிந்தால் க்கழகங்களில் பொதுவாக விரிவுரையாளர்களே டைகளை திருத்துதல், போன்ற விடயங்களில் பிச் சர்வாதிகனாக கருதி வருகின்றனர். எனவே த அதிகமாக மரியாதை செலுத்துல், அஞ்சுதல், அவதானிக்க முடியும். இவையனைத்தினதும் சிரியர்களின் கருத்துக்களை விமர்சிக்காது கொள்ளக்கூடியவர்களாக மாறுகின்றனர். எனவே ல் பாடசாலைபோன்று செயற்பட்டு வருகின்றன. சுதந்திரமாக எந்த கருத்தியல்வாதத்தினையும் ாடதாகக் காணப்பட வேண்டும். அப்போது தான் சியல், தத்துவவியல் கருத்துக்கள் வளர்ச்சியடைய கல்வி ரீதியிலான வளர்ச்சிக்கு ஆசிரியர்கள் fகளாக இருக்க வேண்டும்.
கு கல்வி கற்பிக்கும் இடமாக மட்டுமல்லாமல் பக்கூடிய நிறுவனமாக செயல்பட வேண்டும். பெறக்கூடிய விவகாரங்கள்,பிரச்சினைகள்,சமூக து. நடைமுறை சமூகத்தில் நடைபெறக்கூடிய
O

Page 73
பிரச்சினைகள், மக்களின் அன்றாட சமூக பொரு கொண்டே பல்கலைக்கழக கல்வித் திட்டம் அயை நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்கள் அனேகமாக வரலாற் கொண்டதாக மாணவர்களுக்குக் கல்வியை வ தண்டனைகள் பற்றி நூல்களின் மூலம் கல்வி க நடைமுறை சமூகத்தில் எவ்வாறு குற்றம் வழங்கப்படுகின்றன? எமது நாட்டின் சிறைச்சாலை அறியாதவர்களாக இருக்கின்றனர்.
இன்று இலங்கையில் காணக்கூடிய பல் உட்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றது. ஒரு சில இட அடிப்படையாக கொண்டே செயல்பட்டுவருகின்றன ஆட்சியில் உள்ள கட்சிக்கு சார்பாகவும் இன்னு வருவதனால், சில பல்கலைக்கழக மாணவர் வன்முறைகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. இத்தகைய மயப்படுத்தப்படுவதனால் பல்கலைக்கழகங்களில் சூழ்நிலை, சுதந்திரம், சமத்துவம், சுயசிந்தனை செல்கின்றன.
இன்று அனேகமான பல்கலைக்கழகங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக சில பல்கலை அதிகாரிகள், பல்கலைக்கழக சொத்துக்களை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இன்று விரிவுரையாளர்கள் பல அரச சார்பற்ற நிறுவனா ஊழியர்களாக செயல்படுவதன் காரணமாக பல்கள் படிப்படியாகக் குறைந்து கொண்டு செல்லக்கூட பல்கலைக்கழக அமைப்பில் இத்தகைய பல பிரச்சி சில ஆசிரியர்கள், அதிகாரிகள், உண்மையிே மாணவர்களினதும், நாட்டினதும் நலன்கருதி நோ எம்மால் அவதானிக்க முடியும். ஆனால் இத்தை அவர்களுடைய கடமைகளைச் சரியாகச் செய்ய ஏனென்றால் இவர்களுக்கு எதிராக செயற்பட முறியடிப்பதற்கு இவர்கள் போதியளவு சக்தியற்றவ
எனவே தான் எமது நாட்டின் கல்வியின செயல்படக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களை எமது மக் வகையில் மாற்ற வேண்டுமானால் எமது நாட்டி கருத்துக்களை மதிக்கக்கூடியதாகவும், சாதாரண கொள்ளக்கூடியதாகவும் அமைய வேண்டும். அல் நாட்டின் கலாசார பின்னணியின் அடிப்படையி கொள்ளும் நோக்கிலே உருவாக்கப்பட வேண் மேற்கொள்வதற்கு தொலைத்தொடர்பு ஊடக காணப்படுகின்றது.

ாாதார அரசியல் தேவைகளை அடிப்படையாகக் ப வேண்டும். ஆனால் உண்மையிலேயே எமது று ரீதியிலான, அல்லது நூல்களை அடிப்படையாக ங்கி வருகின்றன. உதாரணமாக, குற்றங்கள், கும் ஒரு சில மாணவருக்கு உண்மையிலேயே
ஏற்படுகின்றது? தண்டனைகள் எவ்வாறு களின் நிலை என்ன? என்பதை பற்றி நேரடியாக
கலைக்கழக அமைப்பு அரசியல் தாக்கத்திற்கு துசாரி கட்சிகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை இதே நேரத்தில் சில பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ம் சில மாணவர்கள் எதிராகவும் செயற்பட்டு கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியான சண்டைகள், முறையில் பல்கலைக்கழக கட்டமைப்பு அரசியல் ஒரு சிறந்த கல்வி வளர்ச்சிக்கான ஜனநாயக ா, என்பன படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு
ர் முன்னரை விட நிதி தொடர்பான விடயங்களை க்கழக விரிவுரையாளர்கள், உயர்நிலையில் உள்ள தவறான முறையில் பயன்படுத்தி நிதிமோசடி அனேகமான பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள், வ்களில் பணிப்பாளர்களாக அல்லது பகுதி நேர லைக்கழகங்களின் மீதான இவர்களின் கரிசனை டிய நிலை காணப்படுகின்றது. எமது நாட்டின் னைகள், சிக்கல்கள் காணப்பட்டாலும் கூட ஒரு லயே அவர்களுடைய மனச்சாட்சிக்கு ஏற்ப மையான முறையில் செயற்பட்டு வருவதினையும் கய நேர்மையானவர்களால் எந்தளவு காலம் முடியும் என்பது சந்தேகத்துக்குரிய விடயமாகும். க்கூடிய அரசியல், பொருளாதார சவால்களை ர்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.
தும் இளைஞர் சமூகத்தினதும் முதுகெலும்பாகச் ளின் சமூக பொருள்ாதார, தேவைகளை அடையும் ன் பல்கலைக்கழகங்கள், சாதாரண மக்களின் மக்களால் பல்கலைக்கழக விடயங்களில் பங்கு வாறே பல்கலைக்கழக கல்வித்திட்டங்கள் எமது ஸ், எமது சமூகத்தின் தேவைகளைப் பெற்றுக் ம். இவ்வாறான ஒரு தேசிய நடவடிக்கையை பகளின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானதாக
- ه ക്കുത്തല

Page 74
கலைஞர் கைதாம். ஐ கதறியழுதிட்ட ADA, கண்கள். ஆயிரம் இ இ நடிப்பின்இமயமே "த நடிகர்திலகமே. இ நாட67ாவ உலகளாவ இ கண்ணிரஞ்சவிகள். இ எத்தனை எத்தனை இ கு பூலான் தேவியாம் AsO பூவுக்குள் பூகம்பமரம் 5f பூபாளமெங்கும் இ புகழ்மாலைகளினால் - ஒரு ് கண்னர் பாமாலைகள் ே
6t நேபாளத்தின் ് நேர்ந்திட்ட. ராஜகுடும்பத் 6. தயரத்திற்காய் இ இரவென்ன. பகலென்ன. இ இடைவிடாத سي கண்னர் செய்திகள். வி
THEVARA THALANGAL
These temples are referred by the thevara moo to the regular thevarathalangal (thevara temp
Before we proceed to give a list of Vaipu temp Thevara Padal Petra Thąlangal (Regular Temp Thevara Padal Petra Thalangal (Regular Temp Thevara Padal Petra Thalangal (Regular Temp
Thevara Vaipu Temples sung by Appar -98 Thevara Vaipu Temples sung by Sundarar-54 Thevara Vaipu Temples sung by SambandarTotal number of Vaiputhalangal-249 (They So Total number of Thevarathalangal = 523
Vaiputhalangal need not only refer to temples the ones visited by one of them and unvisited There are about 249 vaipu thalangal in total. M are in bad shape and some famous ones too.
-

Af. ானரிடரே. ിtി.
поѣЈвдо6шf%і) மிழன்” என்றொரு
øTaih
ன்னல்கள்
r απόή ழப்புகள் கண்டு ழிதோண்டி ண்தோண்டி - வேரோடு ணாமலும்
imposto
நடுவாரற்று நய்ந்து ஒழிந்து 116aito65.
தசமே.
தசாந்தரமே
து மட்டும் ன் - விழியில் qpónifáibóØDávuur...
S. ஷாமினி இறுதியாண்டு
சட்ட பீடம்
var (the 3 saints who sang thevaram) insongs les).
»les, lets take a look at these statistics les) sungby Appar - 125 les) sung by Sundarar -84 les) Sambandar-219
2 include some regular temples too)
which were unvisited by the 3 saints but also by the other 2 and so on. lany of them could not be identified, many

Page 75
What the Buddha thoug
The Buddha.
Gautama Buddha is my master. Th religion called Buddhism, uvas borr before Christ. Siddhattha (Siddhar his personal name. Gotama or Gautha Suddhodana, ruled OUer the land of
Nepal frontier. Mahamaya, prin Suddhodana's queen. She gave birth in the Lumbini groue. Lumbini or r nou locally knoun, is a hundred mil ulithin sight of the Snoucapped Him
According to the custom of the tij siddhattha uvas married to a beautij uvas of the same age as the prince. life, he lived knouying nothing of S aduancing of age and maturity, the the uyorld. The more he came into cont uvalls, the more convinced he became happiness.
Then at the age of 29, in the flouero princess yaSodhara gave birth to his giving up a crouvin that held the pro, guise of an ascetic retreated into for problems of life, in quest of the “Nibbana”. This was the great renu
 

Rev. Agalakada Sirisumana
Lecturer Department of Sinhala
University of Colombo
Buddha, the founder of the great in north India in the 6th century tha in the Sanskrit language) uvas uma uvas his.family name. Hisfather the Sakyans at Kapilavatthu in the cess of the Koliyas, uvas king to her only child, prince Siddhattha, unmindei, the name by uhich it is es north of Varanasi (Benares) and alayaS.
ne, at the early age of 16 prince ul princess named Yasodhara who Lacking none of the good things of uffering and misery. But with the prince began to see the Suffering of act with the world outside his palace that the world was lacking in true
youthful manhood and, on the day only son, Rahula, he left the palace, nise of pouver and glory, and in the st solitude to seek a solution for the Supreme security from bondage, liciation.

Page 76
Dedicating himself to the noble task uniuersal ills, he upandered about guidance from famous religious tea meditation,
Would shouy him the uyay to deliuera their ambit of spiritual experience, he sought. He was not satisfied l enlightenment. He left them again in other ascetics upho admired his deter,
There uyas, and still is, a belief in Ind purification and final deliverance.fr Self-mortification, and the ascetic Go He began a determined struggle to si mind, set free from the Shackles of th heights of liberation. He lived on lea
pittance of food. He uvore rags from on bed of thorns. The lack of nour physical ureck.
Struggling thus for Six long years, h. that he was not near to his goal. mortification was not the solution t for enlightenment had failed. Thus extreme fasting and began taking in returned to its former health and U him disappointed; for they thought returтеd to a life of abитdатсе.
Nevertheless uith firm determinatio and strength, unaided by any te Bodhisatta (as he is knoun before he make his final effort in complete sc tree, uhich later became knoun as

c of discouering a remedy for life's the Ualley of the ganges seeking chers hoping that they masters of
nce. But their range of knoulledge, uvas insufficient to grant him uhat Uith anything short of Supreme Search of the still unknoun. Fiue mined effort joined him.
lia among many of her ascetics that om ills can be achieved by rigorous thana decided to test the truth of it. ubdue his body, in the hope that his he body, might be able to Soar to the Ues and roots, on a Steadily reduced dust- heaps, he slept among COrpses, ishment left him very weak and a
ecame very close to death, but found It uvas nou) clear to him that self. Ofinding the truth - his experiment he, gave up Self-mortification and ormal food again. Finally his body igour: Nou his five companions left that he had given up the effort and
n and complete faith in his Ouyn purity acher; accompanied by none, the 2 attained enlightenment) resolued to olitude. Cross-legged, he sat under a the Bodhi tree (tree of enlightenment
74

Page 77
or bo-tree), on the bank of the river Buddha-gaya) a pleasant Spot soot) the mind. Then he made the final ef
ReSolution. "Though only my skin, blood and flesh dry up and upither Seat until I attained full enlighteni unflagging in devotion uvas he and attain full enlightenment.
Applying himself to "mindful (Anapanasati), the bodhisatta got four meditative Asbsorptions (Dhya
While thus seated in meditation he u. noble truths:
1. This is suffering or unsatisfatorin 2. This is the arising of Suffering (n, 3. This is the cessation of suffering ( 4. This is the path leading to the cess
Thus he understood as it really is: (aSaua), this is the arising of the tail this is the path leading to the cessat
Thereupon he spoke these uords of U in me, unshakable is my deliveranc there is no more becoming, no more
Thus did the bodisatta gothama, on 35, attained supreme enlightenment l the four noble truths, and become th
 

Neranjana, at Gaya (nouv knouvin as ing to the senses and stimulating to ort uith the inflexible
Sineus and bones remains, and my tuay, yet uill I never stir from this ment”. So indefatigable in effort, so So resolute to realize the truth and
ness on in-and-out breathing' nama entered upon and duvelt in the na) by gradual stages.
nderstood as they really are the four
eSS (dukkha)
i dukkha)
gamini) ation of Suffering (patipadaua)
These are taints, defiling impulses 'ts, this is the cessation of the taints, On of the taints.
ictory: "Knoulledge and Uision arose of mind, this is the last birth, nou tebirth ”.
a full moon day of may, at the age of y comprehending in all their fullness
buddha, the enlightened one.

Page 78
A.
இனியும் 6
பாரில் படுப்பதற்குத் தடுக்குக் கிை தாயைப் பார்ப்பதற்குக் ெ கலைந்த குடும்பத்தில் அடுப்பும் எ புட்டிப் பால் குடிக்கத் தவி
துடுக்குத் தனமடக்கித் தந்தை அை துயரம் கலைவதற்கு மன சேர்ந்து சிரிப்பதற்குச் சோதரரு ம வயிறு நிறைப்பதற்குரிய
அறிவுப் பசியடங்க அரிதாய்க் கற் அதிகம் வருந்தியதால் உ உடலின் பசியடங்கிப் பெச்சை அ மானம் காப்பதற்கு முழுத்
பிச்சை எடுத்ததனால் வயிறு நிை வயிறு நிரப்பிடவே வழிய வழியில் பறிப்பதற்குத் துணிவும் இ
களைத்து நலிந்ததனால்
தவழ்ந்து செல்வதற்குத் தரையும்
தரையில் வீழ்ந்த பின்னே மீண்டும் எழுவதற்கு விதியும் இரு காடு செல்வதற்குப் பான
ஒன்றைத் தவிர -
அன்பும் பிரிவும் இரண்டு அம்மை அப்பா இரண்டு இன்பம் துன்பம் இரண்டு இறைவன் மனிதன் இர இடையில் தரகர்களிரன்
கூட்ல் பிரிதல் இரண்டு களவும் பொய்யும் இரண் சூதும் வாதும் இரண்டு பதரும் நெல்லும் இரண் பொக்கை வாயு மிரண்டு
போற்றல் தூற்றல் இர உலோபி வள்ளல் இரண் வானம் பூமி இரண்டு பிறப்பும் இறப்பும் இரண் செல்லும் இடமு மிரண்

ரறான்.
டக்கவில்லை. )காடுத்து வைக்கவில்லை. ரியவில்லை வித்த நாளுமில்.ை
)ணத்ததில்லை ந்திறந்து சிரித்ததில்லை. ருகிலில்லை. தொழிலுமில்லை.
றதில்லை. டலில் ஆற்றலில்லை டிடித்ததில்லை திற் கதிகமில்லை.
றயவில்லை பும் தெரியவில்லை. இருக்கவில்லை காலில் உரமுமில்லை,
நேர்த்தியில்லை எ மீண்டும் எழுந்ததில்லை. க்கவில்லை
ட இவனுக்கில்லை.
அநாமி மருத்துவபீடம்
சேது மருத்துவபீடம்

Page 79
தலப் ெ வண்ணை வைத்தீ
வண்ணார்
LITTLIT
இலங்கையில் வழங்கும் சமய நெறிகளிற் ஆதிகாலந்தொட்டே இங்கு சிவாலயங்களும், வை பலவும் நிலைபெற்றுவந்துள்ளன என்பதைக் குறிப்ப சிங்களம், பாளி, சமஸ்கிருதம் ஆகிய நா6 சாசனங்களினாலும் அறிய முடிகிறது. போர்த்துக்கே பெற்ற வரலாற்று நூல்களிலும், தேசாதிபதிகளு அறிக்கைகளிலும் இந்துக் கோயில்கள் பற்றிய வர்டு
சைவ இலக்கியங்களிலே தலபுராணங்களு தமிழ் மொழியிலே தல புராணங்கள் பல நூற்றுக்க கதைகள், ஐதீகங்கள், வரலாற்றுச் செய்திகள், சமய தலபுராணங்கள் இலக்கிய நயத்துடன் தொகுத்து
ஆலயங்களின் வரலாறுகளை ஆதாரபூ ஆதாரமாயுள்ளவை கோயிற் சாசனங்களாகும். பெரும்பான்மையும் அனுராதபுரம்,பொலனறுவை الگ கிழக்கிலங்கையிலும், தென்னிலங்கையிலும் கிடை
இலங்கையின் வடபாகத்திலுள்ள வீண சமயத்திற்கு உறைவிடமாய் இருந்தது. போர்த் தங்கள்ஆட்சிக்காலத்தில் சைவாலயங்களை இடித்து சமயத்தைப்பரப்பி வந்தனர். இத் தருணத்தில் இ ஒல்லாந்தர் காலத்தில் வாழ்ந்த வைத்திலிங்கச் செ வைத்தீஸ்வரன் கோவிலாகும். இதனை வண் வைத்தீஸ்வரன்கோவில், செட்டியார் சிவன் சே அழைக்கின்றனர்.
இலங்கையிலுள்ள புராதன சிவாலயங் ஒன்றாகும். யாழ்ப்பாணத்துச் சிவன் கோவில்களி தமிழுக்கும் நிலைக்களனாக விளங்கிவரும் இச் சிவ முறையில் ஆகம வழி பூசைகளமையப்பெற்றுஆக பூஜிக்கப்பட்டு வந்த ஸ்தலம் இதுவாகும். விரத சிவராத்திரி, ஸ்கந்தசஷ்டி ஆகியவற்றைப் பற்றி நடைமுறையைக் கொண்டு, அக் காலத்தில் இவற் தமிழும் ஆக இரண்டையும் இருகண்ணாகக் கொ6
இத்தகைய புராதனச் சிறப்பும், பெருமை சுவையானதும் இரசிக்கக் கூடியதுமாகும் ஒல்ல செட்டியார் என்பவர் தனது மனைவியாரோடு சோழ
 
 
 

JIC 560DLO vவரன் கோவில் ண்ணை
ணம்
சைவ சமயமே மிகப் புராதனமானது என்பதும், ணவக் கோவில்கள் சிலவும், அக்கிரகாரங்கள் ாக மகாவம்சத்தினாலும், நாட்டில் வழங்கும் தமிழ், ாகு மொழிகளிலுமுள்ள நூல்களினாலும், ய மொழியிலும், ஒல்லாந்தர் பாஷையிலும் எழுதப் ம், நிர்வாக அதிகாரிகளான பிறரும் எழுதிய ாைனைகள் காணப்படுகின்றன.
ம்முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வகையினவாகும். ணக்கிலுள்ளன. திருத்தலங்கள் பற்றிய புராணக் சிந்தனைகள், சித்தாந்தங்கள் முதலியவற்றையே க் கூறுகின்றன.
பூர்வமானவையாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு இந்துக் கோயில்களைப் பற்றிய சாசனங்கள் கிய புராதன நகரங்களின் அழிபாடுகளிலிருந்தும், த்துள்ளன.
ாகான புரமென்னும் யாழ்ப்பாண நகரம் சைவ துக்கேய அரசினரும், ஒல்லாந்த அரசினரும் தும், சைவ சமயத்தினரைத் துன்புறுத்தியும் தங்கள் ற்றைக்கு 210 வருடங்களுக்கு முன் (கி.பி.1790) ட்டியாரால் கட்டப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தது இவ் ணார் பண்ணை சிவன் கோவில், வண்ணை ாவில் எனப் பலவாறாகப் பெயரிட்டு மக்கள்
களுள் வண்ணார் பண்ணை சிவன்கோயிலும் ib இதுவே மிகப் பழமையானது. சைவத்திற்கும் ன் கோவில் ஆகம விதிமுறையிலமைந்து, சிறந்த மவல்லுனர்களாகிய சிறந்த சிவாச்சாரியர்களால் கால நிர்ணயங்களைப் பற்றியோ, நவராத்திரி, யோ சந்தேகம் வரும் காலங்களில் இவ்வாலய றை நிர்ணயித்து வந்தனர். வடமொழியும், தென் ண்டு விளங்கிய சிறப்புவாய்ந்தது இவ்வலயமாகும்.
பும் வாய்ந்த இத் தலத்தின் தலவரலாறு மிகவும் ாந்தர் ஆட்சிக் காலத்தில் பிரமான் கோபாலச் நாட்டிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வந்து குடியேறினார்.

Page 80
இவர் ஒல்லாந்த அரசனிடத்தில் துவிபாஷகர் (மொழி கணேசையர் அவர்களிடம் உத்தியோகம் பார்த்து 6 கோபாலச் செட்டியாரைக் கண்டித்த போது, செட்டி செய்து வந்தார். இக்காலத்தில் ஒல்லாந்த செல்லவேண்டியேற்பட்டது. இதனால் இருவருக் இவருடைய நேர்மை, ஒழுக்கம், விசுவாசம், நற்குை மனைவி அவரிடத்தில் பேரபிமானம் வைத்தார்.
இந் நாட்களில் இந்தியாவிலிருந்து ஈழம் 6 கொண்டு அவருடன் வசித்து வந்தார். அவர் த சாஸ்திரத்திலும் மிக்க பாண்டித்தியம் உடையவர், சி செட்டியாருக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான். புதல்வனைப் கருமங்கள் செய்யப் பிறந்துள்ளான், இவனுக்கு அவ்வண்ணமே பெயரிட்டனர்.
பன்னிரண்டு வயதான மிக்க அழகும், திட வைத்தியலிங்கனை ஒரு நாள் கடையில் இருத்திவி தேசாதிதயின் மனைவி, செட்டியாரின் கடைக்கு மு என வினாவினார். வைத்தியலிங்கன் எழுந்து டே கொடுத்து ஏற்கவேண்டினார். அம்மாது உளங்கனி அங்கு வந்த செட்டியாரிடம் "இச்சிறுவன் யார்?" என்றார். தேசாதிபதியின் மனைவி மகிழ்ந்து வீட்டுக்கேகினார். அவர்களுக்கு பிள்ளையில் அரண்மனையில் சுவீகாரப் புதல்வனாய் வளர்ந்தார் வயது வரை அரண்மனையிலேயே வசித்து வந்தார்.
ஒரு நாள் தேசாதிபதி முத்துச் சலாபத்தை சிறுவன் தன் வளர்ப்புத் தாயாரான அம்மை விருப்பமுடையேன்" என்றான். அதற்கு உதவிபுரிய வரைந்து சிறுவனிடம் கொடுத்து தேசாதிபதி முகமலர்ச்சியுடன் "முத்துக் குத்தகை வாங்கப் பே மந்திரியாகிய கொச்சிக் கணேசையர், "நீயும் கு வினவினார். ஐயரின் மனோபாவத்தை அறிந்த தேச இச்சிறுவன் பேருக்கு எழுதிப் பிணையாக என் அவ்வண்ணமே செய்தார். எத்தகைய ஏற்றுச்சிரமம பெற்றார். இப்படி மூன்று முறை குத்தகை வா கொடையாலும், நல்லொழுக்கத்தாலும், ஈஸ்வர பக்
முத்து வியாபாரத்தில் பெரும் தனவந் பணியில் ஈடுபடத் தூண்டினார். அவ்வேளை தம்பி வந்த பரமபிதாவாகிய வைத்தியலிங்கக் கடவ தேவியாருக்கும் ஆலயம் அமைக்கவேண்டும்" என் குறித்த நிலத்தை 1787ம் ஆண்டு வாங்கி அ;
S=ങ്ങജ

-— பெயர்ப்பாளர்) ஆக இருந்த பிரம்ம பூரீ கொச்சிக் பந்தார். ஒரு நாள் ஐயரவர்கள் காரணமில்லாமல் பார் உத்தியோகத்திலிருந்து விலகி வியாபாரம் தேசாதிபதி வீட்டிற்கு வியாபார நிமித்தம் கும் வர்த்தக மூலம் தொடர்பு உண்டாகியது. ாம் முதலியவற்றால் கவரப்பட்ட தேசாதிபதியின்
பந்த கூழங்கைத் தம்பிரான் செட்டியாரிடம் நட்புக் பிழ் இலக்கண, இலக்கியங்களிலும், சித்தாந்த றந்த பக்தர். அவர் அங்கு இருக்கும் போது தான் பார்த்த தம்பிரான் ஆசீர்வதித்து "இவன் பெரும் வைத்தியலிங்கம்" என்று பேரிடுக என்றார்.
காத்திரமும், நற்குண, நற்செய்கைகளும் உடைய ட்டுச் செட்டியார் சாப்பிடச் சென்றார். அவ்வமயம் ன்னே வண்டியை நிறுத்தி "செட்டியார் எங்கே?" ாய் ஒரு மாதுளங்கனியை அந்த அம்மையிடம் ரிந்து அதனை ஏற்றுக் கொண்டார். அவ்வமயம் எனக் கேட்க செட்டியார் "சிறியேன் புத்திரன்" சிறுவனைத்தமது வண்டியிலேற்றிக்கொண்டு லாமையால், வைத்தியலிங்கம் அவர்களது . அங்கு ஒல்லாந்த பாஷை பயின்றார். பதினெட்டு
க் குத்தகைக்கு விடப் போவதைக் கேள்விப்பட்ட மயாரிடம் "அக்குத்தகையை நான் வாங்க அம்மையாரை வேண்டினார். அவரும் ஒரு கடிதம் பிடம் கொடுக்கும்படி கூறினார். தேசாதிபதி ாகிறாயா என வினவினார். பக்கத்தே பிரதான த்தகை வாங்கப்போகிறாயா?" என ஏளனமாக ாதிபதி கோபித்து, ஐயரைப்பார்த்து,"குத்தகையை பெயரை எழுதுக" என்று பணித்தார். ஐயரும் கநடாத்தி பெருந்தொகைப்பணத்தை லாபமாகப் ங்கி லாபமடைந்தார். இவரது குணத்தாலும், தியாலும் சிறந்த பெரும் புகழ் படைத்தார்.
தரான வைத்தியலிங்கத்தைக் தம்பிரான் சிவப் ரானவர்கள் "உன்னை இந்நிலைக்குத் கொண்டு ளுக்கும் உலக மாதாவாகிய தையல் நாயகி று கூறி அருள செட்டியாரும்சம்மதித்து தம்பிரான் திபாரம் இட்டு மூன்று வருடங்களுக்குள்ளே ങ്ങ

Page 81
Pー
ஆலயத்தைக் கட்டி பூர்த்திபண்ணினார். சாதா சப்தமியோடு கூடிய புனர்பூச நட்சத்திர சுபதின வாலாம்பிகை (தையல்நாயகி) அம்மையாரையும் பி
இந்த வைத்திலிங்கச்செட்டியாரவர்களே கோவில்களையும் ஆகம முறைப்படி அடைத்துள் | செட்டியார் யாழ்ப்பாணம் வந்தநாள் முதலாக விந
அவ்விநாயகர் கோவிலே இப்போது வேம்படிப் முற்றவெளியில் முத்துமாரியம்மன் கோவில்,வண்ணி பிடாரி (காளி) கோவில் கற்கட்டு வைரவர் ே அமைக்கப்பட்டு நித்திய, நைமித்தியங்கள் சிரமமா
இவ்வாலயம் மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் மூ தீர்த்தம் வண்ணை மேற்கிலுள்ள வில்லூன்றி எல் ஆறுமுகநாவலர் தமது முதற்பிரசங்கத்தை முதல் தன்முதல் பிரசங்கத்தை "ஆயத்தமில்லை" என்
பண்டபத்தில்தான் என்றால் மிகையாகாது. அதுமட் கூட்டங்களையும் இங்கு நடாத்தினார். அ | பொன்னம்பலப்பிள்ளை புராணப் பிரசங்கம் செய்த தனிக்கவி பாடியுள்ளார். இன்னும் கொச்சிக் கே விஸ்வநாத சாஸ்திரியார் வண்ணைக்குறவஞ்சியும் | குறவஞ்சியும் பாடியுள்ளார்கள். சிவதருமசீலரும் ெ மேல் செந்திக் கவி என்ற ஒரு தமிழ் நா | வசந்தமண்டபத்திலேயே அரங்கேற்றிப் பரிசில | இத்தகைய பேரும் சிறப்பும் வாய்ந்த இக்கோவிலை | தொடர்ந்தும் பரிபாலித்து வருகிறார்கள். தற் செட்டியாரவர்கள் இக் கோவிலின் பரம்பரைத் தர்
சைவத்திற்கும், தமிழுக்கும் பெரு நி
கோவிலின் பெருமை நாளெல்லாம் போற்றப்படு
| யாழ்ப்பாணத்திலும் உள்ள சைவத் தலங்கெ நைமித்தியங்கள் நடத்துவதற்கு இக் கோயினே தலைமுறைகளாக வண்ணார்பண்ணை வைத்தீஸ் திகழ்கின்றது என்பதில் ஐயமுண்டோ!
Sethalapathi (Thilathaippathi
Thilatha Located Mayilac that lor for theil the willa
 

"ணவருசம் (1790) சித்திரை மாதம் பூர்வ பட்ச த்தன்று பூரீ வைத்தீஸ்வரப் பெருமானையும், பூரீ ரதிஷ்டைசெய்துவைத்தார்.
இக்கோவிலுக்கான பரிவாரத்தெய்வங்களுக்குரிய ார். வேம்படிப் பிள்ளையார் கோவில் (கோபாலச் ாயகரை வேம்பின் கீழ் வைத்துப் பூசித்து வந்தார். பிள்ளையார்கோவில் எனப்படுகிறது) பண்ணை னார்பண்னை வடமேற்கிலுள்ள ஐயனார் கோவில், காவில் ஆகிய ஐந்து பரிவாா கோவில்களும் க நடைபெற்று வரச்செய்தார்.
ன்றும் ஒருங்கே அமையப் பெற்றது. இத்தலத்தின் ானும் சமுத்திர சங்கம தீர்த்தமாகும். நல்லைநகர். ா முதல் இவ்வாலய மண்டபத்திலேயே செய்தார். ற தலைப்பில் ஆரம்பித்தது இவ்வாலய வஸந்த டுமன்றி பல சைவபிரசங்கங்களையும், கண்டனக் வர்களுக்குப் பின் வித்துவ சிரோன்மணி ார். தம்பிரான் வைத்தீஸ்வரப் பெருமான் மீது ஒரு னசையர், தையல் நாயகி மீதுஉளஞ்சலும் அராலி 1,வட்டுக்கோட்டை கணபதி ஐயர் வைத்தியலிங்கக் பருந்தனவந்தருமானவைத்தியலிங்கச்செட்டியார் ட்டுப் புலவர், ஒருபிரபந்தம் பாடி, கோவில் ாகப் பெரும் பொருள் பெற்றுச் சென்றுள்ளார். வைத்திலிங்கச்செட்டியாரின் வழித்தோன்றல்களே போது வைத்தியலிங்கச் செட்டியார் கந்தப்பச் மகர்த்தாவாக பரிபாலனம் செய்து வருகிறார்.
லைக்களனாக விளங்கும் இவ் வைத்தீஸ்வரன் கிறது. இலங்கையின் ஏனைய பாகங்களிலும், ால்லாம் இவ்வாலயத்தைப் பின்பற்றி நித்திய ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது. ஆகவே பல வரன்கோவில் சைவம் வளர்த்த சிவன்கோவிலாய்த்
)
rppanapuri became sethalapathi. near poonthottam which is in uthurai-Thiuruvaaroor road. It is told Rama and Lakshmana did the rituals father Dasaratha here and thats how ge got its name.

Page 82
கவிதைச் செண்டு
கலையழகு கலைஞனின் சிலையழகு சிற்பியின் அ உலக அழகு உலகோன் அ உனது அழகு எதனழகோ
வெண்மனமும் தண்ணழி உன்னிடத்தில் குடி கொன பொன்னெதற்கு பொருெ பூலோகம் தானெதற்கு
நீலக்கடலும் நீளமலையும் எத்தனை அழகு - ஆகா இவ்வாணவெளியும் வண் கற்பனை உலகு. ஊனக் கண்ணே உன்னி ஆசை தீர ஆயிரம் ஆண்டு ஆயிரம் கோடி தொன்மி பாயிரம் வடிக்க வேண்டு
வில்லில் சொல்லும் வரு கல்லில் காயும் வரும் காய் புல்லில் பணியும் வரும்ப கள்ளில் வெறியும் வரும் உன்னில் உலகே வரும்.
உயிரின்றி உடலொன்று நடந்து வருகின்றது
கொழும்பு வீதியில் ஒர்த அடையாள அட்டையின்
மனம் உரைத்தது அது மு உடல் உரைத்தது அது மு மன வைராக்கியம் முடித் உடலோசிரித்து வெற்றி மெளனமாய் நின்றது ம6
மனிதனும் குரங்கும்
டாவினே நீ ஒரு பொய் குரங்கிலிருந்து மனிதன் மனிதனில் இருந்து தான்
ó8606,yÓUnc.(6 காதலைத் தூண்டும் கா மோதல் நடக்கும் எம்மன் மோகம் கொண்டு மேகத் முகம் நீட்டினாயோ, எட் எமது உடனடித் தேவை குளிர் நிலவுகளல்ல பற்றி எரியும் சூரியன்கள்

ண உடுவும்
ல் ஆயிரம் வேண்டும். டுகள் இவ்வழகை ரசிக்க வேண்டும் ய மொழியால்
ம்.
ம் அம்பும் வரும் பமும் வரும் ாயும் வரும் மருந்தும் வரும்
மிழன் To.
டியுமென்று 2டியாதென்று தது செயலை
விழாக் கொண்டாடியது υτώ.
யன் வரவில்லை
குரங்கு வந்தது.
ர்நிலவே
ண் மேல்
த்திரை விலக்கி ட்டி உதைப்பேன் உன்னை
- யோ. ருத்ரா மருத்துவ பீடம்
80

Page 83
i
A ft Vais Whij eզմ anin
The town of Tirupati is one of the mc pilgrimage in India. It is situated in thi Pradesh. The town oweS its existen Venkateswara situated on the Tirum that dates back to over twelve Centu crown of ancient places of worship ir
There is ample literary and epigraph temple of Lord Sri Venkateswara.
All the great dynasties of rulers of thes to Lord Sri Venkateswara in this Kancheepuram (9th century AD), the ( the Pandyas of Madurai, and the kings - 15th century AD) were devotees o One anothe offerings a It was durir that the CO Krishnadev COnSOrtS in and theses | is also a sti
temple.
After the
nobles an country col gifts to the
Statues of Bhonsie, Krishnadevaraya permaner and his consorts worship i Valuable j emerald which is still preserved in a the later rulers who have endowed a and Gadwal.
 
 
 

fА - 505 АЈ.
mple that has its origins in h na vism an ancient religion th advocates the principles of lity and love, and prohibits all sacrifice.
st ancient and spectacular places of
Chittoor district in Southern Andhra
e to the sacred temple of Lord Sri
ala Hill adjoining it. With a history ries, the temple is the jewel in the
Southern India.
ic testimony to the antiquity of the
outhern peninsula have paid homage ancient shrine. The Palavas of holas of Thanjavur (a century later), and chieftains of Vijayanagar (14th f the Lord and they competed with r in endowing the temple with rich nd Contributions. Ig the rule of the Vijayanagar dynasty ntributions to the temple increased, araya had statues of himself and his stalled at the portals of the temple, tatues can be seen to this day. There itue of Venkatapati Raya in the main
ecline of the Vijayanagar dynasty, i chieftains from all parts of the tinued to pay their homage and offer emple. The Maratha general, Raghoji fisited the temple and set up a ... endowment for the conduct of
the temple. He also presented wels to the Lord, including a large ox named after the General. Among ge amounts are the rulers of Mysore
=ങ്ങ

Page 84
In 1933, the Madras Legislature pass
the Tirumala Tirupati Devasthanams
administer a fixed group of temples in
a Commissioner appointed by the Go
In 1951, the Act of 1933 was repla
administration of TTD was entruste
Executive Officer was appointed by th
The provisions of the Act of 1951 were Endowments Act, 1966.
The Tiruma a Hill is 3200 ft above Se in area. It comprises seven peaks, Adisesha, thus earning the name, S called Seshadri, Neeladri, Garudadri, A and Venkatadri.
The sacred temple of Sri Venkateswa Venkatadri (Venkata Hill), and lies o Pushkarini. There are several legend of the Lord in Tirumala.
The name Tirupati, meaning the the appropriately applied to the village o Lord. However, it has been popularly the foot of the Hill, while the village called Tirumala (the Sacred Hill).
The temple of Sri Venkateswara has religious lore. The Sastras, Puranas,
unequivocally declare that, in the Kal worshipping Venkata Nayaka or Sri V
The benefits acquired by a piligrimag Rig veda and Asthadasa Puranas. ] described as the great bestower of
associated with the manifestation of
தஞ்சைப்பெரிய கோயில்
இராஜராஜச் சோழனால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆலயம் in
சோழர் கால கட்டடக் கலையின்சிறப்புத் தன்மையை இன்
மிகப்பெரிய இலிங்கம், நந்தி உயரமான விமானம் என்பவ
 
 

ed a special act, which empowered ; (TTD) Committee to control and the Tirumala-Tirupati area, through vernment of Madras.
ced by an enactment whereby the d to a Board of Trustees, and an
he Government
retained by Charitable and Religious
a level, and is about 10.33 sq miles
representing the seven hoods of seshachalam, The seven peaks are \njanadri, Vrishabhadri, Narayanadri
ara is located on the seventh peak, in the Southern banks of Sri Swami S associated with the manifestation
Lord of Lakshmi' should have been in the Venkata Hill, the abode of the / assigned to the Municipal town at around the Hill near His temple is
acquired unique sanctity in Indian Sthala Mahatyams and Alwar hymns i Yuga, one can attain mukti, only by VenkateSwara.
ge to Venkatachala are mentioned in in these epics, Sri Venkateswara is f boons. There are several legends
the Lord at Tirumala.
ானும் விளம்பி நிற்கின்றது.
பற்றுக்காக பிரசித்தமானது.
82

Page 85
மனித்தப் பிறவிய
அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அ நீங்கிப் பிறத்தலரிது, பேடுநீங்கிப்பிறந்த காலை கல்வியும் நயத்த காலையும் தானமும் தவமும் த செய்வராயின் வானவர் நாடும் வழிதிறந்திடுமே எ
"கற்றதனாலாய பயனென் கெ
நற்றாள் தொழார் எனின்"
என்று கூறும் வள்ளுவனார் பிறவியின் தத்துவத்தை இரண்டே அடிகளில் எடுத்தியம்பி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய்ப் பிறப்பெடுத்த
மனிதப் பிறவியை அடைகின்றன என்பது திருவாக
"அன்பேசிவம்" என்பது திருமந்திரம் ஆ அன்புக் கடலாக உலகை ஆட்சிபுரிகின்றான் என்ற கொடுத்து வைத்தவர்கள். எங்கும் நிறைந்த இறைவ ஆகிய நிலைகளை எடுக்கிறான் என்று ஞானி திருக்கோலத்தை கண்ட தாண்டக வேந்தர் அந்த
"குனித்த புருவமும் கொவ்வை பனித்த சடையும் பவளம் போ இனித்த முடைய எடுத்த பொற் மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவ
இறை இன்பத்தில் திளைத்தல் என்பது நீந்தி மகிழ்தல் வேண்டி நிற்கும் போது பிறவிப் ெ கொண்டே அனுபவித்தலை வேண்டிநிற்கிறார்கள் அன்பு வேண்டி நின்ற காரைக்கால் அம்மையா மறவாமை வேண்டும், இன்னும் வேண்டும் நான் ம
கீழ் இருக்க வேண்டும்" என்று இறைவனைச் சுை
இறைவனை தாயாக, தந்தையாக, குழந் அடியவர்களை எண்ணும் போது பெருவியப்பேற் கொடுக்கின்ற இறைவனையே தனதுமனை
 
 

ம் வேண்டுவதே!
து; மானிடராயினும் கூன்குருடு, செவிடு, பேடு ம் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தலரிது; ஞானமும் ான் செய்தல் அரிது. தானமும் தவமும் தான் ாறு ஒளவைக் கிழவியார் அறுதியிடுகின்றார்.
ல் வாலறிவன்
பயன் கடவுளை அடைதல் என்ற வாழ்க்கைத் விடுகிறார். புல்லாய் பூடாய் புழுவாய் மரமாகி, உயிரிகள் ஈற்றில் கடவுளை அடைய இலகுவான
கம் தந்த மணிவாசகரின் வாக்கு.
நியும் அந்தமும் இல்லாத அந்த அரும்பெருஞ்சோதி ால் அந்த அன்பை அனுபவிக்கும் நாங்கள் மிகவும் ன் பக்தர்களுக்காக அருவம், உருவம், அருவுருவம் கள் கூறுவார்கள். இந்த வகையில் நடராஜத்
க் தாண்டவக்கோனை பாடுவார்,
ச் செவ்வாயிற் குமிண்சிரிப்பும் ல் மேனியிற் பால்வெண்ணிறும் பாதமும் காணப்பெற்றால் தேயிந்த மானிலத்தே"
தெவிட்டாத அனுபவம். பேரின்பப் பெருங்கடலில் பருங்கடலை நீந்தி முடிப்பதற்குப்பதிலாக நீந்திக் இறையடியார்கள். இதனாலன்றோ இறவாத இன்ப ர், "மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உன்னையென்றும் ழ்ந்து பாடி, அறவா நீஆடும்போது நின் அடியின் வக்கும் வரத்தை வேண்டி நிற்கிறார்.
தையாகத் தோழனாக உறவுகொண்டாடி மகிழ்ந்த
டுவது கண்கூடு, மோகம் அறுத்துவிடின் முத்தி வியால் தூதாக அனுப்பிவைத்த சுந்தரரை

Page 86
४>=========
நினைக்கும்போது இறைவன் அடியார்க்கு எளியனா கண் இடர்ந்து அப்பும் வரை சோதித்த இறைவனா அப்பா" என்று அழுதது பொறுக்க முடியவில்லை. இ
இன்று கூட நம்மில் பலர் சமய வாழ்வு வாழ்வு வாழ்வதனையும், இறைவனிடம் இன்பத்ை இறைவனிடம் நேரடியாகத் தொடர்பு ஏற்படுத்தி முனைவதனையும் காணும்போது, மனிதப் பிறவி ஈ தோன்ற முடியும். ஆயினும் உண்மையான வாழ்வு 6 ஆன்மீக வாதிகளும் நம்மிடை இல்லாமலில்லை.
வெளிவேடம் மட்டும் இறைவனை அடை போனால், தூயமனமுடையவர்களுக்கு, உ
வென்றுநின்றவர்களுக்கு சமயவேடமே தேவையில்
"மதித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உ பழித்தது ஒறுத்துவிடின்" என்பது அ தவிரவும், "வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வா தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்"
என்று கூறும் பொய்யாமொழியார் மனித6 தெட்டத்தெளிவாக்கிவிட்டார். அழுக்காறு, அவா, வாழும் வாழ்வு அறவாழ்வு ஆகிறது. கொல்லாமை கைகூப்பித் தொழுதல் கண்கூடு.
மொத்தத்தில் மனம் வெளுக்கும் மார்க்க கொழிக்கும். மனிதக் குழந்தைகளை போஷிப்பத தலைவன் உள்ளான். பின்னர் அவன்பால்கொண்ட மீண்டும் மீண்டும் மனிதப்பிறவி வேண்டி நிற்பதில் இல்லாத அரும்பெரும் ஜோதியின் அருட்கடாட்ச தெவிட்டாத தேனமுதின் தித்திப்பை உணர்வதற்கு

க அமைவது தெட்டத் தெளிவாகிறது.கண்ணப்பர்
ல், பாலறாவாயரான திருஞானசம்பந்தர் "அம்மே,
ளகிய நெஞ்சம் படைத்தவன் இறைவன்.
பாழ்வதாக கூறிக் கொண்டு வெறுமனே போலி த வேண்டி அலைவதனையும் காண்கின்றோம். த்தருவதாக கூறி பலர் மதமாற்றங்கள் செய்ய னமான பிறவி என்கின்ற தவறான முடிவு கூடத் பாழ்ந்து இனிய இறை இன்பத்தை அனுபவிக்கும்
வதற்கு போதுமானதன்று. இன்னமும் சொல்லப்
லகம் இழித்துரைக்கும் பழிகள் யாவும் லை என்கிறார் வள்ளுவர்.
லகம்
வர் முடிவு.
ன் வானுறையும்
ன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் என்பதனை அன்றே வெகுளி, இன்னாச் சொல் ஆகியவற்றை நீக்கி
என்னும் கொள்கையுடையானை எல்லா உயிரும்
த்தை கண்டறிந்தால் எம் வாழ்வும் சுவைத்து வளம் ற்கு தாயினும் சாலப் பரிந்துருகும் தன்னிகரற்ற காதலினால் கிளர்ச்சியடைந்த அன்பு உள்ளங்கள் வியப்புக்கு இடமேது? ஆகவே, ஆதியும் அந்தமும் ம் பெற்ற மனிதவுயிர்கள் கொடுத்துவைத்தவை.
எம் வாழ்வை வழிப்படுத்துவோமாக.
கி.குருபரன் இரண்டாம் வருடம்
மருத்துவ பீடம்.

Page 87
ஆனந்த தாண்டவ நா
கலைகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்து ஆலய அளப்பரியது. பண்டைக் காலம் தொட்டு இசை, ந ஆலயங்களிலே வளர்ந்து வருகின்றன. கலைகளி வாய்ந்தன. எனவே இக் கலைகள் ஆலயங்களில் 6
கலைகளின் தத்துவத்தை விளக்கி சிறப்புக்களை அழகுறக் காணலாம். இத்திருவுருவ கலையின் எழிலையும் இவ்வுலகிற்கு எடுத்தியம்புகி விளக்கி நிற்கும் நடராஜர் திருவுருவச் சிலை இல் சிலப்பதிகாரம், கலித்தொகை போன்ற பண்டைய தமி
சிறப்புப் பற்றிக் கூறப்படுகிறது.
அன்று அப்பர் சுவாமிகள் இத் திருவுருவ "குனித்த புருவமுங் கொவ்வைச் { பனித்த சடையும் பவளம் போல் ( இனித்தமுடைய வெடுத்த பொற் மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவதே
6t ஆலயத்தில் சிற்பக் கலையின் உயர்நிை சிறப்பை எடுத்து நோக்கினால் சைவசமயத்தின் தத் ஒவ்வொரு சிறிய அம்சத்திலும் சமயம் தழுவிய பல நடராஜர் திருமுகமானது பார்க்கப்ப கருணை வடிவமாகத் திகழ்கின்றது. சாந்தமும், மலி கருணை உள்ளத்துக்கான விளக்கமாக அமைந்து
நடராஜர் பெருமானின் பனித்த தவ ஒழுக்கச் சிறப்பையும் குறிக்கின்றது.
கங்கை தாங்கிய திருமுடி அமைந்திருக்கிறது.
பிறை அணிந்த பெம்மான் தம் தம் துயர் நீக்கும் இயல்பினுக்கு நடராஜப் பெரும அமைந்திருக்கிறது.
வளைந்த புருவங்கள் பார்வையை தானாக வளைந்து கொடுப்பது இயல்பு தமது அ கொள்ள பரமன் கூரிய பார்வையை உயிரினங்கள்
புருவங்கள் சான்று ஆகும்.
 

யகனின் கலையழகு
ங்கள் தொன்று தொட்டு வழங்கி வரும் பங்கு னம், சிற்பம், ஓவியம், கட்டடம் ஆகிய கலைகள் நுண்கலைகள் தெய்வீகமும் புனித தத்துவமும் 1ளர்ந்து வருதல் சாலப் பொருத்தமானதாகும்.
நிற்கும் நடராஜர் திருவுருவத்தில் ஆன்மீகச் அன்று விளங்கிய நாட்டிய அம்சத்தையும் சிற்பக் ன்றது. இத்தகைய பஞ்ச கிருத்திய தத்துவத்தை லாத சிவன் ஆலயமே இல்லையெனக் கூறலாம்.
ழ் இலக்கியங்களில் எல்லாம் நடராஜர் திருவுருவச்
த்தின் அழகை தேவாரப் பதிகங்களில் செவ்வாயிற் குமிண்சிரிப்பும் மேனியிற் பால்வெண்ணிறும் பாதமுங் காணப் பெற்றால் நயிந்த மாநிலத்தே"
னக் கூறியுள்ளார் லயாக அமையும் நடராஜர் திருவுருவ தத்துவச் துவக் கருத்தின் தொகுப்பாக இது அமைகின்றது. சிறப்புக்களைக் காண முடிகின்றது. ார்க்கப் பரவசமூட்டும் எல்லையற்ற அழகுசேர்ந்த ர்ச்சியும், தவழும் அந்தத் திருமுகம் இறைவனின் ள்ளது.
Fடை முடிஞானச் சிறப்பையும் சிவநெறிக்குரிய
பரமனின் பேராற்றலுக்கான விளக்கமாக
மச் சரணடைந்தவர்களை அரவணைத்து அவர்
னின் முடியில் காட்சி தரும் பிறை ஒரு சான்றாக
கூர்மையாக்கி உற்றுக் கவனிக்கும்போது புருவம் பார்களின் துயரங்களைத் தெளிவாக உணர்ந்து
மீது ஒட்டும் தன்மைக்குப் பெருமானின் வளைந்த

Page 88
நடராஜ பெருமானின் உதடுகளில் தவழும் செய்த பாவங்களை மன்னித்து அருள் பாலிக்கும் 8 பெருமானின் சிவந்த பவளம் போன் தீயானது தம்பால் வந்து சேரும் பொருட்களில் உள் அது போன்று தம்மை அண்டித் தம்முடன் இரண்ட அழுக்கைப் பரமன் சுட்டெரித்து ஆன்மாக்களை ப பொருளாம்.
ஆன்மாக்களின் கர்மவினைகள், தவறுக களைந்து அகற்றி அவர்களை தமது வசம் இழு பரமனின் நீலகண்டமாகும்.
பரமனின் கரத்திலிருந்து ஒலிக் அணிதிரள்களைத் திரட்டி உலகத்தை, உலகம் ச அடையாளமாகும்.
நடராஜரின் இட்க்கை ஒன்றிற் க தொழிலின் சின்னமாகும்.
நடராஜப் பெருமானின் அமைந்த ச அஞ்சற்க, நாம் என்றும் துணையிருப்போம் உறுதிமொழியின் அடையாளம் அது.
எடுத்த திருவடியாக காட்சி தரும் உரியதாகும். நம்மை ஆட்கொள்ளவரும் திருப்ட இதற்கான அர்த்தமாகும்.
நடராஜரின் ஊன்றிய திருவடி திருவடி முயலகன் மீது ஊன்றிய நிலையில் உள்ள அவனை நசுக்கிவிடாமல் மென்மையாக பாதத்தை எ முயலகன் ஆன்மாக்களை அலைக்கழிக்கும் மு மும்மலங்களை விளக்கியருளும் பணியினைச் செய் ஒரு ஊறும் விளைவிக்காத நிலையில் தன் பணிய
நடராஜபெருமானின் திருவுருவம் எந்தத் காணலாம். தென்திசை எமன் திசையாகும். தம்ை அதிபதியாம் எமனின் அச்சத்திலிருந்து காத்தருளு
நடராஜ வடிவத்தினை வருங்காலத்தில் சமைத்தளிக்க முடியுமா என்பது ஐயப்பாடே! இ மட்டுமன்றி விஞ்ஞானிகளுக்கும், மெய்ஞ்ஞா6 ஈடுபாட்டையும் தோற்றுவித்து வருகின்றது எனப் குமாரசாமி கூறியிருக்கிறார். எனவே நடராஜப் ெ இறை வழிபாட்டை சிறப்பாக மேற்கொண்டோராவ efFeS2 Imrti

இனிய குறுநகை, தம்மை அண்டியவர்கள் ருணையின் சின்னமாகும்.
iற திருமேனி தீப்பிழம்புக்குச் சமனானதாகும். rள மாசினை எரித்து அகற்றி தூய்மைப்படுத்தும். றக் கலக்கும் ஆன்மாக்களின் வல்வினை என்ற
ரிசுத்தப்படுத்துகிறார் என்பதுஅதன் உள்ளார்ந்த
ள், குற்றங்களை தமது கருணை உள்ளத்தினால்
ழத்து, உயிர்களைக் கடைத்தேற்றும் தத்துவம்
கும் தமருகம் எனப்படும் உடுக்கையின் நாதம்
ார்ந்த பொருட்களைப் படைக்கும் தத்துவத்தின்
ாணப்படும் நெருப்பு பரமனின் அழித்தல்
கரத்தை அபயகரம் என்று கூறுவர். எதற்கும் என்று உயிர்களுக்கு இறைவன் அளிக்கும்
இடது திருவடி பரமனின் மறுகூறான அம்மைக்கு ாதம் என அப்பர் பெருமானின் வர்ணனையே
பரமனின் ஆண்கூறுக்கு உரியதாகும். அந்தத் து. முயலகனை மிதித்து நின்றாலும் ஒரேயடியாக வைத்திருக்கும்பான்மையிலும் ஓர் அர்த்தம் உண்டு. ரம்மலங்களை குறிக்கும் அடையாளம் என்பர். யும் இறைவன் இந்தப்பணியில் ஆன்மாக்களுக்கு பினை ஆற்றுகின்றான் என்பது தத்துவம். தவத்திலும் தெற்கு நோக்கியே அமைந்திருப்பதைக் மை நம்பி அண்டியவர் யாரையும் தென் திசைக்கு நவார் என்பது இதன் பொருளாகும். இதன் பழைய சிறப்புடன் எந்த கலைஞனாலும் த்திருவுருவம் பக்தர்களுக்கும் பாமரர்களுக்கும் ரிகளுக்கும் கூட பெரும் வியப்பையும் பெரும் புகழ் பெற்ற கலையியல் பேரறிஞர் திரு. ஆனந்த பருமானின் திருவுருவத்தை வழிபடுவோர், பூரண் ார் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை.
u 6 LO
கோபிகா - பஞ்சாட்சரம் 2ம் வருடம் வர்த்தகம்
முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்

Page 89
வாழ்க்கையில்
"அன்பே சிவம்" என்றார் திருமூலர். அல் அன்புதான் சிவம் ஆகவும், சிவம் தான் அன்பு ஆக திருமந்திரம்.
அன்பு தான் சிவம் அதனால் அன்பி6ை நினைத்து செயற்படுதல் நம் கடமையாகும். அன் ஒவ்வொரு வரும் தினந்தோறும் பிற உயிர்களுக்கு மாபெரும் சக்தியாக அமையும். அன்பினால் ஆகா சைவ சமய வாழ்வு. அன்பு நெறியே சைவநெறி. அது மனிதனில் மறைந்து கிடக்கும் தெய்வீ விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார். சைவ சமயம் ஒரு வ வாழ்வாங்கு வாழ வழிசமைத்துத்தருவது சமயம். ச பொருள்படும்.
வாழ்க்கையில் சைவம் என்னும் போது சி வாழ்க்கையோடு இணைத்து வாழ்தலாகும். உண் இன்னா செய்யாமை முதலியன சிவம் சார்ந்த பண் மட்டுமே மனிதனாகி விட முடியாது, சிவம் சார்ந்த ம கொள்ளும் போதே மனிதனாகின்றான். சடங்குகள், பண்டிகைகள் சம்பிரதாயப்பழக்க வழக்கங்கள், பூசை பெரிதும் இடம்பெறுகின்றன. அவை சமய வாழ்வி தன்மைகளைப் பெற்று மனிதராக வாழ்வதற்கு உத தனியாள், நல்லொழுக்கம் உடையவராக நிலையில் உயரும். சமயம் காட்டும் நெறியில் ெ திகழ்கின்றனர்.
ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கே வலியுறுத்துகிறது. அறம், பொருள், இன்பம், ஆ பாதையில் நாம் வாழ வேண்டியது அவசியமாகும். மார்க்கங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவை பற்றிய நூலறி நாம் ஒழுகுதல் வேண்டும். கல்விப் பயன் கற்றபடி : ஒழுகு" என்பது ஆன்றோர் கூற்று அறநெறியில் நீ ஆன்ம விடுதலைக்கு வழி எனச் சமயம் வழிகாட்டு அகமும் புறமும் தூய்மையாக விளங்கும் போதேவா தூய்மை, மெய்த் தூய்மையுயைடவராய் வாழ முயல பெறாமை, ஆசை, கோபம், செருக்கு, ப அகற்றிவிடுவதன் மூலம் மனம் தூய்மை பெறுகிற எண்ணங்கள், நல்ல உணர்வுகளாகவே அை தன்மையனவாகும். பண்பாகவும், பணிவாகவும் இ மகிழ்ச்சியடையடைவர். நல்லுறவு ஏற்படவும் வழிே பயனைத்தரும்.
"பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒரு அணி அல்ல மற்றுப்பிற" என்பது வள்ளும் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் பிற சிறு செயல் கூடப்பிறர்க்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்சு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சைவநெறி
பு வேறு சிவம் வேறு அல்ல. இரண்டும் ஒன்றே. ம் விளங்குகின்ற உண்மையை உணர்த்துகிறது.
உள்ளத்தில் இருத்தி அதனை எப்பொழுதும் பை, சிவத்தியனமாக சிவ வழிபாடாகக் கருதி புன்பு செய்து வரவேண்டும். அப்போதுதான் அது து வேறொன்றும் இல்லை. அன்பு வாழ்வு தான்
அன்புச் சமயமாகும்.
த்தை வெளிப்படுத்துவது சமயம் என சுவாமி ழ்க்கை நெறியாகும். மனிதர்களை, வையத்தில், யம் என்றால் வழி, பாதைநெறி, மார்க்கம் என்று
வத்தை சார்ந்து நின்று தெய்வீகப் பண்புகளை மை, அன்பு, நீதி, தர்மம், சாந்தம், அழகு, நன்மை புகள். மனிதன் மனித பிறவியை எடுத்ததனால் னிதப் பண்புகளை வாழ்க்கையில் பேணி நடந்து கிரியைகள், வேள்விகள், விரதங்கள், விழாக்கள், வழிபாடுகள் முதலியன நமது சமய வாழ்க்கையில் ற்கு உதவும் சாதனங்களாகும். அவை மனிதத் வுகின்றன.
5 மாற்றம் பெறும் அளவுக்குச் சமூகம் ஒழுக்க சல்பவர்களே நல்லொழுக்கம் உடையோராகத்
ள இறைவனை அடைய முடியும் எனச் சைவம் கியவற்றை அடைவதற்குச் சைவநெறி காட்டும் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என நான்கு வு மட்டும்போதாது அந்த மார்க்கங்களில் நின்று ஒழுகுதலாலேயே அடையப்படுகிறது. "கற்றாங்கு ன்று தத்தம் கடமைகளை ஒழுங்காகச் செய்தல் கின்றது. பொறுப்புக்களை அலட்சியம் செய்யாது, }வு சிறக்கும். அதனால் மனத் தூய்மை, மொழித் வேண்டும். கைமை உணர்வு என்பவற்றை மனத்திலிருந்து 1. தூய்மையான மனத்தில் தோன்றுவன நல்ல மயும். அவை எல்லோரையும் வாழ்விக்கும் னிய சொற்களைப் பேசுவதால் கேட்போர் மன பற்படும். அப்பேச்சு தமக்கும் பிறர்க்கும் நல்ல
பற்கு
ா வாககு
க்கு நன்மை பயப்பதாய் விளங்க வேண்டும். 905 புது எந்த ஒரு பணியிலும் சுய்நல்ரீத்துேவிடல்

Page 90
ஆகாது. கடமைகளைச் செய்வதில் அசிரத்தையும், வாழ்விற்குப்புறம்பானது. சைவம்,செயல்களில் தூ மனித வாழ்கையில் உலகியல் தேவைகளு வாழ்வில் இந்த இரண்டு வகைத்தேவைகளும் நி இல்லையேல் முழுமை வாழ்வு ஆகாது. ஆன்மீகம பண்புகள் உள்ள வாழ்க்கையில் மிளிர்கிறது. இறைதொண்டுகள், சமய நூல்களைக் கற்றல், பெ கொள்வதால், வீண் விவகாரங்களில் எம் மனங்க கொள்ள முடியும்,
ஒவ்வொரு கருமத்தையும் செய்யத் தெ நிறைந்த இறைவன் அவற்றைக் கண்காணித்துக் என்னும் உண்மையைக் கருத்திற் கொள்ள வேண் நம்மைத் தொடர்கின்றன. அவற்றைச் செய்தவர்க துன்பங்களால் துன்பங்களே எமக்கு நேரிடுகின் தவிர்க்கும்படி சைவம் கூறுகிறது. எனவே நாம் நற்
சமயம் வேறு, வாழ்க்கை வேறு அல்ல. சைவத்தின் நிலைப்பாடு. மனிதர்கள் சமூகமாக தாங்கியும் வாழ்பவர்களாக மனிதர்கள் உள்ளன முரண்படாமலும் நல்லுறவு பேணியும் வாழ்தல் தேவைப்படுகின்றது. மனம் தான் பண்பாடு உ பண்படுத்துவதற்கும் பக்குவப்படுத்துவதற்கும் உறு சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுர பேணி வாழ்ந்த நாயன்மார்களின் உண்மைச் தொண்டுகளையும் எடுத்துக் கூறும் ஒரு சமய வாழ் நற்பண்புகளை எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். அதில் தெ சிவனடியார்களின் வரலாறுகள் கலங்கரை விளக்க எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானின் நினைப் இருந்தும் நடந்தும் கிடந்தும் என்றும் இறைவனின் நாம் நல்லவற்றையே சிந்தித்து பேசி நற்செயல்கை
பஞ்ச பூதக் கோயில்கள். சமய குரவ
சிதம்பரம் (ஆகாயம்)
திருவண்ணாமலை (அக்கினி)
திருவானைக்கால் (
காளஹஸ்

பலனைப் பெறுவதில் சிரத்தையும் கொள்ளல் சமய மை மிளிர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. டன் ஆன்மிகத் தேவைகளும் உண்டு. சைவ சமய றைவேற்றப்படுகின்றன. வாழ்க்கையில் ஆன்மீகம் ானது இறை சிந்தையுடன் நேர்மையான மானுடப் இறைவழிபாடு, சமய அனுட்டானம், தியானம், யோரை கணம் பண்ணுதல் என்பவற்றில் ஈடுபாடு ளையோ, புலன்களையோ செலுத்தாது தவிர்த்துக்
ாடங்கும் முன்னரும், செய்யும் போதும் எங்கும் கொண்டிருக்கிறான். எதையும் மறைக்க முடியாது டும். அதனால் தீவினைகள் பிறவிகள் தோறும் ள் அனுபவித்தே தீர்க்க முடியும். தீவினைகளால் றன. அதனால் பாவச் செயல்களைச் செய்யாது தண, நற்செய்கைகளிலேயே ஈடுபடுதல் வேண்டும். சமயமே வாழ்க்கை. வாழ்க்கையே சமயம் என்பது வாழவேண்டியவர்கள். பிறரில் தங்கியும் பிறரைத் ார். சமூகத்தவருடன் இசைந்தும் இணங்கியும், அவசியமாகின்றது. அந்த நிலையில் பண்பாடு ருவாவதற்கு முக்கியமான இடம். மனத்தைப் புதுணையாக வருவது சமயம். ாணம் என்னும் நூல் சைவ சமயப் பண்பாட்டினைப் சரித்திரங்களையும் அவர்களின் தன்னலமற்ற வியல் நூல் ஆகும். அந்நூலில் சேக்கிழார் பல்வேறு ாண்டுள்ளங்கொண்டு தொண்டு செய்து வாழ்ந்த ங்களாக நின்று நம்மை நன்னெறிப்படுத்துகின்றன. புஎம்மிடம் நீங்காது நிலைபெற வேண்டும் நின்றும், ா திருத்தாள்களை எண்ணிக் கொண்டிருப்பதால் ளயே செய்ய வழியேற்படும்.
செல்வப்பிரியா சதாசிவம் 1ம் வருடம் முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்,
ால் பாடப்பெற்றவை
fi)
հl (6)ITպ)
ருவாரூர்/காஞ்சிபுரம் (பூமி)

Page 91
பமானவர்களே. சிந்தியுங்கள்.
பெரியப்பா :ー தம்பி நிரோ வாறியே இ
பஜனைக்குப் போவம், நிரோ :ー இல்லை பெரியப்பா, என GufujúL|fr :- Ffl U6)jTuîlôu606u. 1576 ஏழு மணிக்கு சமயப் டே நிரோ வகுப்பெண்டா இல்லை தொடர்ந்து பார்த்துக் ெ பெரியப்பா :ー சரியடா தம்பி. இந்த வ நேரமொண்டு சொல்லு நிரோ :- என்ன பெரியப்பா.விடி பிறகென்ன பின்னோழு இல்லை. நிரோவின் அப்பா - அண்ணை!அவனை இ
வகுப்புக்குப்போய் நல்ல நல்லா வளர விட்டு யே
இதுதான் மாணவர்களே எமது பொதுவா அப்போதுதான் பெறுபேறுகளைப் பெற்று பொறியியலாளராகவோ வரமுடியும் என்போம். அப்போதுதான் பட்டம் பெற்று பதவியிலேறி நன்ற சமுதாயம் எம்மை மதிக்கும் என்று உடனே அளந்து
சரி, அப்படியென்றால், இன்று பரவலாக போராட்டங்கள், பகிஷ்கரிப்புக்களையோ அல்லது எ நிறுத்தப் போராட்டத்தையோ மக்கள்தான் வரவே தான் நாளைய எதிர்காலம் தங்கியிருக்கிறது என் அன்று வித்திட்டு இன்று வளர்கின்ற சமுத வரவேற்கிறார்கள்? ... . .
பொதுவாகத் தான் மட்டுமே நன்றாக மு மனிதனது சுயநலத்தின் விளைவுகள் தாம் இன பறக்கவிட்டு அறிவு விருத்தியில் முழுமூச்சுடன் இ பெரியவர்கள் வகுத்த பொறுமையை, அன்பை, அபிவிருத்தியை தன்னகத்தே கொண்ட குருகுல இவை.
எந்நேரம் பார்த்தாலும் அறிவைமட்டும் வரிந்துகட்டி நிற்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் டே உணர்ச்சிகளைத் தூண்டிவிடுகின்ற தொலைக்க அது ஒற்றுமையைச் சீர்குலைத்து, அன்பை அறுத் எங்கே விதைக்கப்பட்டன? எங்கே சரியான வி சிந்தியுங்கள்! ஆக மொத்தத்தில் அறிவை விரு ஒம்பப்படும் ஒழுக்கத்தை விருத்தி செய்யாமையே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒரு நிமிடம் !! செயற்படுங்கள் !!
ண்டைக்குப் பின்னேரம் அஞ்சரைமணிக்கு
க்கு தமிழ் வகுப்பு இருக்கு. ளக்குப்பின்னேரம் பொழுதுபட்டாப்போல ச்சு இருக்காம், அதுக்காவது வாவனடா, தான். ஆனா நாடகம் ஒன்று இருக்கு, காண்டு வாறன். அதனால நான் வரேல. குப்பும், ரீவி. நாடகமும் இல்லாத பார்ப்போம், யக்காலமை வகுப்பு, பிறகு பள்ளிக்கூடம் ம் வகுப்பு, இரவு ரீவி. எண்டு நேரமே
ப்ப போட்டுக்குழப்ப வேண்டாம். அவன் இப்ப படிக்கட்டும். உங்கட கதைகளையெல்லாம் சிப்பம். இப்ப என்ன அவசரம்?
ன நிலை. ஏன் நன்றாகப் படிக்கவேண்டும் என்றால் நல்ல ஒரு வைத்தியராகவோ அல்லது ஒரு அவ்வாறு எதற்காக வரவேண்டும் என்பதற்கு ாகப் பணம் சம்பாதிக்கமுடியும். அப்போது தானே து விடுவோம்.
பல்கலைக்கழகங்களில் இடம்றுெம் படிப்பு நிறுத்த மது நாட்டில் இடம்பெற்ற வைத்தியர்களின் வேலை ]றார்களா? இன்றைய இளைஞர்களின் கைகளில் கிறார்கள். அவ்வகையில் நேற்றைய இளைஞர்கள் ாய சீர்கேட்டை மக்கள் தோரணம் கட்டியா
ன்னேறி, சந்தோஷமாக இருக்கவேண்டும் என்ற வ. மாணவப் பருவத்திலே பண்பு வளர்ச்சியைப் றங்கியதன் பிரதிபலிப்புகள் தாம் இவை. பண்டைய கீழ்ப்படிவை, பொதுநலத்தை அதனுடன் கூடிய முறையைப் பின்பற்றாமையின் விளைவுகள் தாம்
விருத்தி செய்வதில் தான் மாணவர் சமுதாயம் ாட்டி! போட்டி! போட்டி! இதற்குஅவ்வப்போது ட்சி நிகழ்ச்சிகள், போட்டி பொறாமையை வளர்க்க, து சுயநலத்தை வளர்க்கிறது. இதற்கான களைகள் தகள் களைநீக்கி விதைக்கப்படவில்லை? சற்று த்தி செய்யத் தெரிந்த மாணவர்கள், உயிரினும் இதற்குக் காரணம்.

Page 92
பண்பை சரியான முறையில் இளவயதிே தொடங்கியதுமே இவையெல்லாம் தற்போது எத மற்றயவையைப் பின்பு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என் ஐம்பதில் வளைத்துத் தோற்கும் நோக்கமா?, அ படிக்காததை, சுடுகாடு போகும் வழியில் படிக்க உத் நமஸ்காரம் செய்வதைப் பற்றி சிந்திக்கப் போகிறோ ஒரு சிறந்த மனிதனை ஒரு தையற்காரன் உருவி உருவாகின்றன என்று அமெரிக்காவில் மார் த வசனங்களிற்கு உரியவர்களான நாங்களா இப்படி. வேண்டாம் அறிவு விருத்தியில் மட்டுமே குவிக் எல்லையில்லாத பண்பின் விருத்திக்கு அகல வைப் சமய நிறுவனங்களும், எம்மிடையே வாழ்ந்து மறைந் பெரியவர்களது வாழ்க்கையும் எமது நோக்கிற்கு கல்விமான்களாக மட்டும் அல்லாமல், பண்புள்ள மொழிக்குரியவர்களாகவும் மாறுவோம்! இல்லை.
சாது சரண் விஞ்ஞான பீடம்
முக்திவழங்கும் கோயில்கள்
திருவதர்-இங்கு பிறத் காசி-இங்கு இறந்த7 சிதம்பரம்-இத்தலத்திற்கு வந்து இதை திருவண்ணாமலை இத்தலத்தைப்
AgasthiyamPalli
This temple lies 2 kms to the south of vcdaranyam. Sung by sambandar, here shiva has shown his marriage pose to agasthiya muniwar
விஷ்ணு சிவனை
திருவீழி
சீர்க
இராமே!
 

லயே நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும். என்று ற்கு, அறிவு வளர்ச்சி தான் தற்போது தேவை, பார்கள். என்ன ஐந்தில் வளைக்கத் தவறியதை ல்லது உடைக்கும் நோக்கமா?. தொட்டிலிலே தேசமா?. முடிவாக, கண்கெட்ட பின் தான் சூரிய மா?. சற்று சிந்தியுங்கள்."உங்களது நாட்டிலே ாக்குகிறான். எங்கள் நாட்டில் உயர்பண்புகள் பட்டி நின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர்! அந்த . சிந்தியுங்கள். கிணற்றுத் தவனையாக இருக்க கப்பட்டுள்ள எமது பார்வையின் எல்லைகளை, போம்! இதற்காக அமையப்பெற்ற புத்தகங்களும், தும், மறைபாது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அரிய த் தெளிவாகும். இவற்றைப் பின்பற்றி வெறும் படித்தவர்களாக விரத்துறவியின் பண்பனைய இல்லை.இன்றே மாறத் தொடங்கிவிட்டோம்.
- TWWoỹTỷI///i/ {//L[%///}}}}}/ த7ல் முக்திகிடைக்கும் ஸ்முக்திகிடைக்தம் வணக்கம்ஃசய்தல் முக்கிகிடைக்தம் ர்ரிசித்தனையே முக்திகோடுத்தம்
வழிபட்ட தலங்கள்
மிழலை

Page 93
புராதன இலங்கையில் வரலாற்று
தென்னிந்தியாவில் ஆதித்த நல்லு நிகழ்ந்தது போல இலங்கையிலும் தென்னங்கரையோரம், வளவகங்கை பள்ளி கீழ்க்கரையோரம், வரணி எனப்படும் புதைபொருள்களாய் கிடந்த ஈயத்தாழிகள், கி.மு.2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரும் ஆதாரங்களாய் உள்ளன என்பது ஆய்வாள வரும் இலங்கை எமது இலங்கையே என்பது வழிபாட்டினன் என்பதும் பலரும் ஏற்றுக் கொ பழைய காலத்திலேயே இலங்கையில் இந்து ம 3ம் ஆண்டினதாக கொள்ளப்படும் கல்6ெ என்னுமிடத்தில் கிடைத்து உள்ளது. பிராமி எழு சிவம் என்ற பெயர்கள் காணப்படுகின்றன. புவியியல் தன்மை, தொல்பொருள் ஆகிய தென்னிந்தியாவில் செல்வாக்கோடு நில இலங்கையிலம் நிலவியிருக்கலாம் என்ற ( மாதோட்டம், மாமடுவ, ரம்பாவேவ, பொய் தொல்வியல் சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. நிலவிய பண்பாடு மட்டுமல்ல பெளத்தம் இலா வளர்ச்சியில் முக்கியம் பெற்றிருந்த ஒரு பண்
கி.பி. 470 இல் மாகாவம்ச எனும் பா மன்னர்களின் வரலாறு கூறும் நூலிலே இலங் நூற்றாண்டிலுமான விஜயன் இந்து சமயத்தி: அரசியல் துறைகளிலும் பிராமணர்கள் 6 விஜயனுடன் இலங்கைக்கு வந்த உபதிஸ்ஸ எ உபதிஸ்ஸகாம என்ற கிராமத்தை அமைத்தா தாய் அரச நடவடிக்கைகளில் பயிற்சி பெறுவ, பெற்ற பிராமணனிடம் ஒப்படைத்தார். ப என்பவன் ஒரு புரோகிதனுக்கான கடமை தளபதியாகவிருந்து பண்டுகாபயனுக்கு சே ஆட்சியாளனுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் அனுப் என அறியப்படுகிறது.பண்டுகாபயன் பி “சிவிகசால”, “சோதிசால” என்ற கட்டடங் பெயருடன் சிவ என்ற அடைமொழியை இன் சிவன், என்ற பெயர்களை மகாவம்சத் இலங்கையில் இந்து சமயம் நிலவியை வைபவமாலை முதலிய நூல்களும் கூறுகின்ற6 இலங்கையில் நிலவியமைக்கு சிறப்பான எடு
 

இந்து மதம் பற்றிய
மூலங்கள்
ர், திருநெல்வேலி முதலிய இடங்களில் )பாற்பரிப்பு என்று அழைக்கப்பட்ட ாத்தாக்கு, கதிரைவெளி என்று கூறப்படும் வட கரையோரம் ஆகிய இடங்களில் வேற்செதில்கள், சேவற் சிலைகள் என்பன பண்பாட்டிற்கும் முருக வழிபாட்டிற்கும் ர்களின் முடிவு வான்மீகி இராமாயணத்தில் ம், இலங்கை மன்னனான இராவணன் சிவ ண்ட உண்மை ஆகும். இவற்றின் மூலம் மிகப் தம் நிலவியது என்பது உண்மையாகும். கி.மு. பட்டு ஒன்று “வலு எல்லு கொட தந்த” ழத்தில் அமைந்த இக் கல்வெட்டில் சிவ கூடம், மற்றும் இலங்கையின் நிலையம், அமைப்பு, பவற்றின் அடிப்படையில் நோக்கினால் விய பெருங்கற்பண்பாடு சம காலத்தில் முடிவைத் தருவதாகவுள்ளது. கந்தரோடை, பரிப்பு, திசைமாறகம ஆகிய இடங்களில் இப்பெருங்கற்காலப் பண்பாடு தமிழ்நாட்டில் வ்கைக்கு வர முன்னர் இலங்கையின் சமுதாய பாடாகவும் விளங்குகிறது.
ளி மொழியில் அமைந்த இலங்கையின் ஆதி கையின் முதல் சிங்கள மன்னனதும் கி.பி. 5ம் னன் என்று கருதப்படுகிறது. அத்துடன் சமூக, )சல்வாக்குடையவர்களாக விளங்கினர். னும் பிராமணன் அனுராதபுரத்துக்கு வடக்கே ன் எனக் கருதப்படுகிறது. பண்டுகாபயனின் தற்காக தனது மகனை பண்டுல எனப் பெயர் ண்டுல என்ற பிராமணனின் மகன் சந்திர sளை மேற்கொண்டதோடு ஒர் இராணுவ வை செய்தான். தீசன்தன் என்ற சமகால பும் போது புரோகிதனும் உடன் சென்றான் ராமணர் கிரியைகள் செய்வதற்கெனச் களை நிர்மாணித்தான். மன்னர்கள் தமது )ணத்து கிரிகண்ட சிவ, மூத்த விவ, மகாசிவ, தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது. மற்றும் தட்ஷணகைலாயமாலை, யாழ்ப்பாண T. இவை இந்து சமயம் சிறப்பாக சைவ சமயம் த்துக் காட்டாகும்.

Page 94
இலங்கையில் ஆட்சிக்கு வந்த சிங்கள் பெளத்த சாமிகளாக மாறினர். எனினும் சில விளங்கினர். இவர்கள் ஆட்சி செய்த காலத் ஆசிரியர்கள் வகுத்துள்ளனர். இந்து வழிபாட காலத்திலேயே நிலவியமைக்கு ஆதாரங் காணப்படும் முருக வேலைக்குறிக்கும் வேலு, ே கதிர்காமம் கி.முற்பட்ட காலத்தில் முருக வழி மரபுவழிக்கதைகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. துட்டகைமுனு வைதீக சமயத்தை ஆதரித்தவன் செய்த போது அங்கு அவனோடு புத்த குரு ஐநூற்றுவர் வரை சென்றார்கள் என்று அங்கு வரும் ஏடுகள் மூலம் அறிய வருகிறது. சிங்க நூலிலே துட்டகைமுனு தான் எல்லாளனை நேர்த்திக் கடன் நிறைவேற்றுவேன் என்று நூற்றாண்டு அரசனை கஜபாகு இலங்கைக் என்று வரலாறு கூறுகிறது.
ஈழத்தில் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கா8 போல் பீரிஸ் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார். இல திருக்கோணேஸ்வரம், திருக்கேதீஸ்வரம், மு வரலாற்றுக் கல்வெட்டு இலக்கிய ஆதா ஆரம்பமாகினாலும் இதிகாசப் புராண கதை மர காலத்தோடு தொடர்புபடுத்துவது அவதான திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் திருக்கேதீ மீதும் பதிகங்கள் பாடியுள்ளார். கி.பி. 8ம் பூ திருக்கேதீஸ்வரத்தின் மீது திருப்பதிகம் ப கிடைப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவர் எனக் யார்த்தார். இவர் இலங்கையை சிவபூமி என் இலங்கையைக்கைப்பற்றி தமது நாட்டுடன் எனப் பெயரிட்டு ஏறக்குறைய 50 ஆண்டு சோழப் பெருமன்னர்கள் பொலனறுவையை சோழரின் கட்டடப் பணியில் அமைந்த சிவா இவற்றைக் கட்டிய சோழப்பெரு மன்ன திருக்கோயிலை புனருத்தாரணம் செய்தான். சேனாதிபதி திருக்கேதீஸ்வரத்திலே சிவாலய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. திருக்கோ6ே குளக்கோட்டன் என்ற பாண்டிய இளவரசன "செய்திகள் அறிவிக்கின்றன.யாழ்ப்பாணத்தி காலத்திலே இந்துமதம் செழித்தோங்கியது.இ
 

மன்னர்கள் கி.மு.4ம் நூற்றாண்டில் இருந்து ர் இந்து சமயத்தை ஆதரித்தவர்களாகவே தை அனுராதபுர காலம் என வரலாற்று டில் முருக வழிபாடு வரலாற்றுத்தொடக்க கள் உள்ளன. இவை கல்வெட்டுக்களில் வலுச என்ற சிறப்புப் பெயர்களாகும். மேலும் பாட்டோடு தொடர்புடைய இடமென்பதை கி.மு.101-77 ஆகிய காலத்திலே ஆட்சி புரிந்த என்பதற்கு அவன் நீதி விகாரைக்கு விஜயம் மார்கள் மட்டுமன்றி பிராமணர் ஆயிரத்து ள்ள பனையோலையில் எழுதி பேணப்பட்டு ளக் கவிதை ஏடாகிய “கந்த உபத" என்ற வெற்றிகொண்டால் கதிர்காம கந்தனுக்கு று கூறியதாக கூறப்பட்டுள்ளது. கி.பி. 2ம் த பத்தினி வழிபாட்டினைக் கொணர்ந்தான்
பத்தில் ஐந்து ஈச்சரங்கள் காணப்பட்டதாகக் ங்கையில் பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களாகிய ன்னேஸ்வரம் போன்ற சிவ ஆலயங்களின் ாங்களின்படி பிற்பட்ட காலங்களோடு புகள் இவற்றின் வரலாறுகளை மிக முற்பட்ட ரிக்கத்தக்கது. கி.பி. 7ம் நூற்றாண்டினரான ஸ்வரத்தின் மீதும் திருக்கோணேஸ்வரத்தின் நூற்றாண்டினரான சுந்தரமுர்த்தி நாயனார் ாடியுள்ளார். கி.பி. 6-8ம் நூற்றாண்டுக் கொள்ளப்படும் திருமூலர் திருமந்திரம் நூல் று பாடியுள்ளார். கி.பி. 11ம் நூற்றாண்டிலே இணைத்து இதற்கு முடிச் சோழ மண்டலம் 5ள் இலங்கையை தம்மடிக்கீழ் வைத்திருந்த தலைநகராக்கினர். இவர்களின் காலத்திலே ஸ்யங்கள் கட்டப்பட்டன என அறிகின்றோம். ானான இராஜேந்திரன் திருக்கேதீஸ்வர என்றும் அவனுடன்வந்த தனிகுமாரன் என்று ஒன்றினை அமைத்தான் என்றும் வரலாற்று னஸ்வர திருக்கோவிலின் புனருத்தாரணம் ால் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்று கல்வெட்டு லே ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் என தமிழரசர்கள் வ்வாறு புராதன காலம் தொட்டு ஐரோப்பியர்

Page 95
காலம் வரை இடையூறுகள் ஏற்படாது வந்தமைக்கான அதாரங்கள் பல உள்ளன எ6 கூடியதாக இருக்கின்றது.
கி.பி. 4ம் நூற்றாண்டில் மகாநாம எ6 கிரியை ஒன்று செய்ததாகச் சூளவம்சத்தில் கூறு கோணேச்சரமாக விருக்கலாம். கி.பி. 5ம் யாத்திரிகரான பாகியான் அக் காலத்து இ6 விதிகளின்படி தன்னைப் பரிசுத்தப்படுத்திக் ெ இலங்கையை ஆட்சி செய்த மாணவர்ம ஈடுபட்டதாகவும் அக் கிரியைகளில் உருத்த் ஸ்கந்தன் மயிலின் மீதேறி அவனுக்கு வ இலங்கையின் தென்கரையில் தேவுத் தராவில் கோயில் அமைத்தான். இது பல்லவப் பாணியி இரண்டாம் மகிந்தன் அங்குமிங்குமாக அழிந்து செய்து அவற்றுக்கு விலையுயர்ந்த விக்கிரக மன்னர்கள் உண்பது போல இனிய உணவு சூளவம்சம் கூறுகின்றது. இதே காலத்தில் 2ம் பிராமணர்கள் ஆகியோருக்கு அவரவர்க்குத் உயிர்க்கொலை புரியக் கூடாதெனக் கட்ட:ை
கி.பி. 9ம் நூற்றாண்டில் 2ம் சேன முத்துக்களை நிரப்பி ஒவ்வொன்றின் மேலும் ஒ வைத்து அவற்றை ஆயிரம் பிராமணர்களும் பாற்சோறும் அத்துடன் பொன்நூலும் தா: கூறப்படுகின்றது. இக் காலத்தில் எழுதப்பட்ட சிவவொளிபாத மலைக்கருகிலிருந்த அகத்திய பகுதியில் ஒரு குற்றத்தை செய்தவர்கள் மகாதீ செய்வதற்குச் சமமெனக் கூறப்படுகின்றது இடமாகக் கருதப்பட்டமைக்கு இக்கூற்று சான்
சோழர் இலங்கையைக் கைப்பற்றிப் ஜனநாதமங்கலம் எனப் பெயரிட்டனர். சே திருகோணமலை, மாதோட்டம் போன்று து விளங்கின. இவற்றைவிட நாட்டின் பல பா சதுர்வேதி மங்கலங்கள் எனும் பிராமணக் கு கண்டு எடுக்கப்பட்ட அழிபாடுகளில் பந்து சிவ ஒரு காளி கோயில் என்பவை முக்கியமான இதிலிருந்து பொலனறுவையில் குறிப்பிட்ட அறிய முடிகின்றது. இரண்டாம் சிவதேவாலய அமைந்தது. இது வானவன் மாதேவி ஈச்ச இரவிகுலமாணிக்க ஈஸ்வரம் எனும் பெயரில் ராஜராஜேஸ்வரம், திருவீராமீஸ்வரம், மதிரிகிரியாவில் பண்டிரு சோழ ஈஸ்வரம், ஈஸ்வரம் போன்ற ஆலயங்கள் சோழர் கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்து விக்கிரங்கள் செய்யப்டடவை. இவை சதுர்வேதிமங்கலம் 6 மங்கலம், மகதிரிந்தேகம எனுமிடத்தில் ஐய
 

}ந்து சமயமானது இலங்கையில் நிலவி rற உண்மையை நேரில் அறிந்து கொள்ளக்
ாற இளவரசன் கடலை நோக்கிக் கொண்டு ப்படுகின்றது.இக்கிரியை நடைபெற்ற இடம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்கு வந்த சீன 1ங்கை மன்னன் கடமையான பிராமணிய காண்டான் என்கின்றார். 7ம் நூற்றாண்டில் ன் திருக்கோணச்சரத்தில் கிரியைகளில் ராட்சம் அணிந்திருந்ததாகவும் அப்போது ரமளித்ததாகவும் சூளவம்சம் கூறுகிறது. வர்ண தேவனுக்கு முதலாம் தம்புல மன்னன் ல் அமைந்துள்ளது. கி.பி. 8ம் நூற்றாண்டில் துகடந்த தேவாயங்களைப் புனருத்தாரணஞ் ங்களைச் செய்வித்துப் பிராமணர்களுக்கு ம் கொடுத்துப் பாலுங் கொடுத்தானெனச் காசியப்பன் சாதாரண மக்கள், பிக்குகள், தகுந்த வாழ்க்கையை நடாத்த ஊக்குவித்து ாயிட்டதாகச் சூளவம்சம் கூறுகிறது.
ன் பொன்னாலான ஆயிரம் சட்டிகளில் ஒவ்வொரு விலையுயர்ந்த இரத்தினக்கல்லை க்கு இரத்தினக்கல் பதித்த பாத்திரங்களில் னமாக வழக்கிய பின் கொடுத்தானெனக் பால இராமாயணம், அனர்க்கராகவ ஆகியன ர் கோயில் பற்றிக் கூறுகின்றது. கதிர்காமப் ர்த்தத்தில் ஒரு பசுவைக் கொன்று குற்றத்தைச் மாதோட்டம் அக்காலப்பகுதியில் புனித றாகும்.
பொலனறுவையைத் தலைநகராக்கி அதற்கு ாழராட்சியின் போது கந்தளாய், பதவியா, றைமுகப் பிரதேசங்களும் முக்கியம் பெற்று நீங்களிலும் சைவ, வைணவ கோயில்களும், டியிருப்புக்களும் அமைக்கப்பட்டன. இங்கு ன் கோயில்கள், ஐந்து விசுஷ்ணு கோயில்கள், வை. இவற்றுட் பல சோழர் காலத்தவை. தொகை இந்துக்கள் வாழ்ந்தனர் என்பதை ம் முழுக்க முழுக்கச் சோழர் பாணியிலேயே "மெனவும் அழைக்கப்படும். பதவியாவில் சோழர்கள் ஆலயமைந்தனர். மாதோட்டத்தில் அத்தர்கடையில் உத்தம சோழீஸ்வரம் மாகல எனுமிடத்தில் விக்கிரம சலாமேகா களால் கட்டி எழுப்பப்பட்டவை இங்கு
கல்லினாலும், வெண்கலத்தினாலும் னப்பட்டது.கந்தளாயில் ராஜராஜசதுர்வேதி ங்கொண்ட சலாமேக சதுர்வேதி மங்கலம் ─
Y

Page 96
போன்றவை அமைக்கப்பட்டவை. இதன் வி: பிராமணர் செல்வாக்கு அதிகரித்தது.
கோட்டையை ஆண்ட 6ம் பராக்கிர கோட்டைத் தலைநகரின் வெளியே ஒரு அ வாத்தியங்கள் இசைக்கத் தமிழ்மொழியில் ே சந்தேஸ்" எனும் தூது நூல் கூறுகின்றது. ெ வரவிற்கும் பெருந்தோட்டைக்குமிடையி காளிகோயில் ஆகிய இந்துக் கோயில்கள் கூறுகின்றன. 16ம் நூற்றாண்டில் உச்ச போத்துக்கேயரைக் கடுமையாக எதிர்த்துப் இராஜசிங்கன் பெளத்தத்தை விட்டு சைவ பாணியில் கட்டடங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
போர்த்துக்கேயர் முதலிய ஐரோ பாதிப்பிற்கு உள்ளானது. புராதன இந்து தல/ ஆங்கிலக் கல்வி,உத்தியோக வாய்ப்பு போன்ற இந்நிலையில் சைவத்தையும், தமிழையும் வளி இவர் இவற்றை வளர்க்க விடிவெள்ளி ே பிரசாரங்கள், உரை நடை நூல்கள், சைவப் நூல்களை வெளியிட்டார். இக்கல்வி மூலம் புராணபடலம் மூலம் கந்தபுராணக் கலா சிவாலயங்களின் புனருத்தாரணத்துக்கான வி பரம்பரையை உருவாக்கி விட்டே இறைவன
அனுராதபுர காலப் பெளத்தத்துக்கு பொலனறுவைக் காலம், ஐரோப்பியர் காலம் நிலை, ஆதி கால இலங்கையின் இந்து மதத் இலங்கையில் இந்து மதம் ஆதி காலத்தில் இரு என்று கூறினால் மிகையாகாது.
 

ளைவாக அடுத்து வரும் நூற்றாண்டுகளில்
மபாகு காலத்தில் ஜயவர்த்தனபுர என்னும் ழகிய ஈஸ்வரன் ஆலயம் இருந்தது. அங்கு தவாரங்கள் பாடப்பட்டதாகச் “சலலிகினி தன் மாகாணத்தில் அக்காலத்தில் தெவிறு ஸ் நாகர்கோயில், கணேசர் கோயில், ர் இருந்ததாக சிங்கள கல்வெட்டுக்கள் நிலையை அடைந்திருந்த சைவசமயம் போராடிய சீதாவக்கையின் மன்னன் 1ம் த்தை தழுவினான். விஜயநகரப் பேரரசர்
ப்பிய இனத்தவர்களினால் இந்து சமயம் ங்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன. இந்துக்கள் வற்றால் கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றப்பட்டனர். ார்க்கப் பாடுபட்டவர் ஆறுமுக நாவலராவர். போல அவதரித்தார். நாவலர் கண்டனப் போதினி, பாலபாடம் போன்ற ஏராளமான சைவப் பாடசாலைகளை உருவாக்கினார். சாரத்தை வளர்க்க அரும் பாடுபட்டார். ஞ்ஞாபனம் விடுத்தார். தமக்கென ஒர் மாணவ டி சேர்ந்தார்.
த முன்னர் இலங்கையில் இந்துமத நிலை ஆகிய காலவடிப்படையிலே இந்து மதத்தின் தின் நிலை பற்றி நோக்கினோம். அதன்படி ந்து இன்று வரை செழிப்புற்று வளர்கின்றது
பிருந்தா பத்மநாதன் 1ம் ஆண்டு வர்த்தகப் பிரிவு முகாமைத்துவ நிதிப் பீடம்
Goth Coest 6ompliment
Syfnom appý Gorner
2, Bazaar Street, Vavuniya.
Te: O24 - 21696

Page 97
உயிரையு
சின்னக்குழந்தை ஒன்று கையில் ஒரு நிற்கின்றது. மிட்டாய் வாங்கித் தின்னக் கூடிய ச குழந்தையைக் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண் தம்மைக் காண்பதைக் கண்டவுடன், சில குழந்ை மறைந்துவிடும். ஆனால், ஒரு சில குழந்தைக கொள்வதையும் காண முடியும்.
பரிதாபத்தோடு தன்னைப் பார்க்கும் கு பரிவோடு கவனிக்கின்றது, தன்னை யாராவது கல் முறை கவனிக்கின்றது. உடனே அக்குழந்தையும் தின்று கொண்டிருக்கும் எச்சில் மிட்டாயில் பா கூறுகிறது, தின்று கொண்டிருக்கும் குழந்தை!
தின்ற எச்சில் மிட்டாயில் பாதியைக் கடி கூடச் சிலர் நினைக்கலாம். உண்மையை ஆராயு கூறவேண்டும். கை நிரம்பமிட்டாய் இருப்பினுங் கூட அதிலும் ஒரே ஒரு மிட்டாய். அதுவும் தின்று கொ கொடுக்க வேண்டுமானால் அது அனைவரும் ெ தனிப்பட்ட மன நிலை என்றே கூறவேண்டும்."வி பழமொழி, பிற்காலத்தில் எதனையும் வழங்கக்கூடிய காலத்திலும் இதே மனநிலையைப் பெற்றிருப்பார்க
இவ்வாறு கூற மற்றொரு காரணமும் உ அமைய வேண்டுமே தவிர, பழகிக் கொண்டால்
ன்று கொண்டிருக்கும் மிட்டாயைப் பகிர்ந்து அளி
டிருககு IBՑil 9
"அன்பு" என்ற மூன்று எழுத்துக்கள் படைக்கின்றது என்று கூறினாலும் தவறு இல்லை. கொடுக்கும் குழந்தை இந்த மூன்றெழுத்துப் பொரு இயல்பாகவே பிறப்பில் வரவேண்டிய ஒன்று.
அன்பு என்பது யாது? அது ஒரு வகை | உயிர்களிடம் ஏற்படும் பிரிவு, கருணை என்பன உணர்ச்சிகளைத் தாங்கியுள்ள மனத்தில், அன்புஉ ஆகிறான். உலகில் பிறக்கும் எந்த உயிரும் வளர ே
தாய் குழந்தையிடம் காட்டுவதும், வி இவ்வன்பாலே தான் உலகம் வாழ்கிறது என்று கூ பண்புகள் எத்தனை நிரம்பி இருப்பினும் ஒருவல் "அன்பு" உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். வில உள்ளவர்களையும் இணைப்பது இது ஒன்று தான்
 

ம் தருவர்
மிட்டாயை வைத்துச் சுவைத்துக் கொண்டு தி அற்ற அடுத்த வீட்டுக் குழந்தை ஒன்று இக் டே நிற்கின்றது. இவ்வாறு மற்றக் குழந்தைகள் தகள், பழிப்புக் காட்டிவிட்டு வீட்டினுள்ளே ஓடி ள் இவ்வியல்புக்கு முற்றிலும் மாறாக நடந்து
ழந்தையை, மிட்டாய் தின்னும் குழந்தை மிக்க பனிக்கிறார்களா என்பதைச் சுற்றும் முற்றும் ஒரு அஞ்சிக் கொண்டே வருகின்றது. உடனே தான் . தியைக் கடித்துக் கொடுத்து ஒடிப் போகுமாறு
த்துக் கொடுப்பது ஒரு பெரிய காரியமா என்று பிடத்து, இச்செயல் மிகப் பெரிய காரியம் என்றே க் "கொடுப்பது" என்பது ஒரு சிலருக்கே உரியது. ண்டிருக்கும் நிலையில் உள்ள ஒரு மிட்டாயைக் சய்யக்கூடிய ஒரு செயல் அன்று. இதனை ஒரு ளையும் பயிர்ரை முளையிலே தெரியும்" என்பது ப இயல்புடையவர்களாக இருப்பவர்கள் இளமைக் 6.
ண்டு. கொடுக்கும் இயல்பு என்பது பிறப்பிலேயே வரக்கூடிய ஒன்றன்று. ஆதலாலே தான், தான் க்கும் குழந்தையைப் போற்றுகின்றோம்.
ாாலான ஒரு சொல் உலகத்தையே ஆட்டிப் ான் தின்றுகொண்டிருக்கும்மிட்டாயைப் பகிர்ந்து ளை மிகுதியாகக் கொண்டுள்ளது. அன்பென்பது
ன உணர்ச்சியே ஆகும். தன்னை அல்லாத பிற பற்றையே அன்பு என்று கூறுகிறோம். ஏனைய ணைர்ச்சிநிரம்பும்பொழுதுதான் மனிதன் மகாத்மா பண்டுமானால், அன்பு என்ற ஒன்று தேவைப்படும்.
Uங்குகள் தம் குட்டிகளிடம் காட்டுவதுமாகிய பினால் இதில் வியப்பு ஒன்றுமே இல்லை. ஏனைய
மனிதன் என்று வழங்கப்பட வேண்டுமானால் ங்கு, மனிதன், தெய்வம் என்று மூன்று நிலையில்

Page 98
மனிதன் தன்னைப் போன்ற உயிர்களிட அன்புவெளிப்படும் பொழுது எவ்வாறு இதனை அறி அடைக்க முடியாது என்றும்,அதனைப் பிறர் எள கூறுகின்றது. அன்புடையார் கண்களே மிகச் சிறந் இருக்கும் அன்பை வெளிக்காட்டக் கண்ணிர் சொற்களால் கூறுவதைக் காட்டிலும் இரண்டு சொ இறைவன் கூட இந்தக் கண்ணிருக்கு ஆசைப்படு
'அளவு மிகுந்த புண்ணிய நதிகளிலி கடல்களிலிருந்து வரும் தீர்தம் ஆகியவற்றில் கண்ணிலிருந்து வரும் கண்ணிரிலேயே நீராட "பாசவதைப் பரணி" என்ற நூல் "என் பாவம்பாலம் கண்ணருவி ஆடுவது திருவுள்ளம்" என்று பாடிச்
இவ்வளவுமானிட உயிர்களுக்கும் பெருந் இருந்து அவர்களைச் செயற்கருஞ் செயல் செய்யும் இருக்க வேண்டிய அளவு இருந்து, மனித இயல் இருக்க வேண்டிய அளவில் குறைந்து அவர்களை 6 செய்துவிடுகின்றது.
தமிழ்நாட்டில் திருக்குறள் என்னும் ஒப்பற் சக்கரவர்த்தி என்ற ஒரு சோழ மன்னன் இந் நாட்ை எல்லா நலன்களும் தகுதிகளும் நிறைந்திருந்த அ6 எல்லை மீறிப் பெற்றிருந்தான். அவனுடைய அ ஒன்றாகவே காட்சி அளித்தனர். உண்மை அன்புசு வேற்றுமை பாராட்ட முடியாதல்லவா?
இறைவனிடம் விரிகின்ற அன்பால், இ6 சகோதர உணர்ச்சி இயல்பாகவே உண்டாகுமல்ல உலாவிக் கொண்டிருந்தான். அவன் காலடியில் அப்புறாவைக் கையில் எடுத்து அதன் அச்ததைப்
அதே நேரத்தில் பருந்து ஒன்று அவனி புறாவை அவன் விட்டு விட வேண்டும் என்று வ உயிருக்கு மன்றாடும் புறாவின் நடுங்கிய உ காட்சியளித்தன. வேறு உணவைத் தந்து பருந்தி கொள்ள மறுத்து விட்டது. இறுதியாகத் தன் உடம் அளவு தசையை அரிந்து தருவதாக ஏற்றுக் கொள் வைத்து, மற்றொரு தட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்ச அரிந்துவைத்தான்! என்ன அதிசயம் தட்டு நேர் ஏறிவிட்டான். கருணை வள்ளலாகிய சிபி ஏறியல் நின்றன.

த்தும், இறைவனிடத்தும் காட்ட வேண்டிய இந்த ந்து கொள்வது? உள்ளத்துள் தோன்றும் அன்பை ரிதாக அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று குறள் த அறிவிக்கும் கருவிகளாகும். உள்ளத்தினுள்ளே பயன்படுகின்றதாம். எல்லையற்ற அன்பைப் பல ட்டுக் கண்ணிரின் மூலம் நன்கு சொல்லிவிடலாம். கிறான் என்று பழைய பாடல் ஒன்று கூறுகின்றது.
ருந்து கொண்டு வரப்படும் தண்ணிர், ஏழு மூழ்குவதைக் காட்டிலும், அன்பர்களுடைய
விரும்புகிறாளாம் அம்பிகை என்ற கருத்தைப் ஆறுகடல் ஏழியிலிருந்து என் அம்மை அன்பாளர் செல்கிறது.
தேவையாக உள்ள அன்பு ஒரு சிலரிடம் மிகுதியாக மகாத்மாக்களாகச் செய்கிறது. இன்னும் சிலரிடம் புடையவர்களாகச் செய்கிறது. ஒரு சிலரிடத்தில் விலங்கு நிலையிலும் கீழான நிலையினை அடையச்
ற நூல் தோன்றுவதற்குப் பல காலம் முன்பே சிபிச் டை ஆட்சி செய்து வந்தான். அரசனுக்கு வேண்டிய வன், இங்கு கூறப்பெற்ற "அன்பு" என்ற பொருளை புன்பின் விரிவில் மக்களும் விலங்குகளுக்கூட ரக்குமானால், அன்பு காட்டப்படும் பொருள்களிடம்
றைவனுடைய படைப்புக்களைக் காணும் பொழுது வா? சிபி ஒரு நாள் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் மிகுந்த அச்சத்துடன் ஒரு புறா வந்து வீழ்ந்தது. போக்க முயன்றான் சிபி.
-ம் கோபத்துடன் பறந்து வந்து, தன் உணவாகிய ழக்காடியது. சிபியின் விரிந்த அன்புக்கு முன்னர் .டலும், பசியால் வருந்திய பருந்தின் உடலும் ன்ெ பசியை போக்க முயன்றாலும் பருந்து ஏற்றுக் பில் உள்ள தசையில் புறாவின் எடைக்குச் சமனான ண்டான். சிபி தராசை நாட்டுப் புறாவை ஒரு தட்டில் Fமாக தன் உடம்பின் தசைப் பகுதியை அரிந்து படவே இல்லை இறுதியாகத் தானே அத் தட்டில் புடன் அத்தட்டும் புறாவைத் தாங்கும் தட்டும் நேர்

Page 99
கேவலம் ஒரு புறாவின் எடை தன்னுடை என்ற பகுத்தறிவு ஆராய்ச்சியில் சிபி நுழையவி அவனை முதலாகக் கொண்ட ஒரு திருக்குறள் ே சமயங்களில் பிறர் அறிந்து கொள்ள முடிவதில்ை பெரிய பயில்வானாயிருப்பினும், தாய் அவனுடைய இல்லை. காரணம் அவள் அணிந்திருக்கின்ற அ விளங்குவதேயில்லை.அதே போலப்புறாவின் துடி அன்புக் கண்களில் புறாவின் எடை பற்றிய கவன தானே எறிவிட்டான் "தன் அகம் புகக குருநடைப் புறநானூறும் "புறவு ஒன்றின் பொருட்டாகத் துன சிறப்பின் இமையவர் வியப்பப்புள்ளுறுபுன்கண் தீர் பெற்றான் சிபி.
குறள் கண்ட வாழ்வைச் சிபி வாழ்ந்தால் ஒப்பற்ற வாழ்வைக் கண்ட குறள், அவ்வாழ்வின் அட பெரும் பயன் கிடைக்கும் என்று கருதி அவ்வாழ்ன
"அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர்;
என்ற குறள் அன்புடைப் பெரியவர்கள் : காட்டுகிறது. இன்றும் உலகில் இத்தகைய பெரிய
சசிகலா கணேசமூர்த்தி 1ம் வருடம் முகாமைத்துவப் பிரிவு
Maelapper’umballam Sung by all 3 saints, here wishnu ge
chakrayudham after worshipping lo
Uraiyur Uraiyur, o an integral
is maintain
rulers.
 
 
 

எடையின் அளவுக்குச் சமமாக இருக்க முடியுமா லை. அங்ங்ணம் நுழைந்திருப்பானேயால் இன்று தான்றப் போவதில்லை. அன்பு உடையவர்கள் பல ல. மகன் எவ்வளவு வலிமை உடையவனாயினும், பன்மையையும், சக்தியையும் அறிந்து கொள்வதே ாபுக் கண்ணாடியில் மகனுடைய உண்மைச் சக்தி பையும்,பருந்தின் பசியையும்காண்கின்ற சிபியின்
தோன்றவேயில்லை. அதனாலே தான் தராசில் : புறாவின் தபுதி அஞ்சிச் சீனா புக்கோன்" என்று ல புக்க பெரியோன்" என்று இராமனும் என் அறு த்தோன்" என்று கண்ணகியும் போற்றும் சிறப்பைப்
என்று கூறுவது பொருத்தமற்றது. சிபி வாழ்ந்த |ப்படைய உலகம் முழுகுவதும் அறிந்துகொண்டால் லயே ஒரு குறளில் சாறாகப் பிழிந்து தந்தது.
அன்பு உடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு"
றருக்கு உயிரையும் வழங்கும் இயல்பை எடுத்துக் வர்கள் இல்லாமல் இல்லை.
he among the 5 chozha capitals is now part of Trichy corporation.This temple
2d well with inscriptions from naicker
==4

Page 100
திரைப்படத் கணனித் தெ
இருபதாம் நூற்றாண்டு முடிவடைந்து இ காலடி எடுத்து வைத்திருக்கின்றான்.இருபதாம் நூ இன்று மனிதனின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளை வருகின்றது. எங்கு சென்றாலும் கணனி' என்ற என்ற நிலை இங்கு கணனி மயமாகக் காட்சியளி என ஒவ்வொரு துறையாக ஊடுருவிய கணனி வைக்கவில்லை. அதிலும் குறிப்பாகத் திரைப்பட சொல்லில் வடிக்க முடியாதது.
காட்டுன்' எனப்படும் நகரும் சித்திரம்மு இது பெருமளவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின் உருவாக்கம் என்பன இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க6ை தொழில்நுட்பம் வளராத காலப்பகுதி இலகுவானதொரு வேலையாக இருக்கவில்லை. இருபத்து நான்கு என்ற வீதத்தில் நகர்த்துகின்ற தொடர்ச்சியான அசைவை ஏற்படுத்துவதற்குத் தே எமக்கு அது அசையும் படத்தினைத்தரும். நிச்சயம ஒரு வித்தையென்றால் அது மிகையாகாது.
உதாரணத்திற்கு ஒரு சிங்கம் நடப்பது ( மட்டும் படமாக்க, நிற்கும் சிங்கத்தின் உருவத்தில் ெ சுமார் ஆயிரத்து ஐந்நூறு தொடர்ச்சியான படங்க உலகப்புகழ்பெற்ற காட்டுன் வரைஞர் 6 வயுைம்திறமை, ஒரு பழைய ஒளியியற் கருவி என்ப படங்களை எடுத்தார். இவரது அயராத உழைப்பின புதிய தொழினுட்பமாகும். இவரின் இக் கண்டுபிட வரைய வேண்டிய தேவை இல்லாமற் போனது. புரட்சியால் கணனிகளின் துணையுடன் இச்சித்திர மிக விரைவாகவும் தயாரிக்கக் கூடிய ஒரு நிலைை இதற்குக் கணனியில் படத்தை வரைந்து பதிந்து வைத்திருந்த பின்னணியோடு இப்பட சேர்க்கப்படும். பின் இப்படச் சட்டத்தில் சிறிது சி சட்டகங்களை இவ்வாறு உருவாக்கி சீரான வேக வால்ட்டிஸ்னி ஒரு மாதமாக கைவலிக்க நேரத்தினுள் கணனிகளால் வடிவமைக்கப்பட் கதாபாத்திரங்கள் படைக்கப்பட்டு பிரசித்தி பெற நகைச்சுவையுணர்வுடன் கூடிய வொடிவூட் பெக் வைத்து உருவாக்கப்பட்ட தொடர் சித்திரம் பல குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்து இன்று எமது மக்கள் மத்திய தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களில் கணனிகளின் இன்று வெளியாகும் அனைத்துத் திரைப்படங்களி
 

துறையில் நாழில்நுட்பம்
Nன்று இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டில் மனிதன் ற்றாண்டின் இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கணனி யும் தீர்மானிக்கும் ஒரு சக்தியாக வலுவடைந்து சொல்லே காதில் விழுகின்றது. எல்லாம் சிவமயம் க்கின்றது. விஞ்ஞானம், விவசாயம்,கைத்தொழில் மயம், பொழுது போக்குத்துறையையும் விட்டு த்துறையில் இன்று கணனி ஆற்றிவரும் பங்கு
தற்கொண்டு, திரைப்படத்துறையில் சினிமா வரை றது. குறிப்பாக கணனிமுறை கிராபிக்ஸ் விம்ப
. தியில் காட்டுன் படங்களை எடுப்பதென்பது வரிசையாக ஒட்டிய படங்களைச் செக்கனுக்கு போது, எமது கண்களின் பார்வையில் அது ஒரு வையான "குறை மீடிறன் எல்லை"யை மீறுவதால் ாக இந் நிகழ்வானது எமது கண்களை ஏமாற்றும்
போல் சுமார் ஒரு நிமிடத்திற்குள் வரும் காட்சியை தொடங்கி அடியெடுத்து முன்னேறிப் போவது போல ளை வரைவதன் மூலமே இது சாத்தியப்படும். பால்ட்டிஸ்னி தனது அசாத்தியப்பொறுமை, படம் வற்றினை மூலதனமாகக்கொண்டு இவ்வகையான ாால் உருவானது தான் செல் அனிமேசன்' என்ற டிப்பால் கைவலிக்கத் தொடர்ச்சியான படங்களை தொடர்ந்து வந்த இலத்திரனியல், தொழினுட்ப ங்களானவை மிகவும் அழகாகவும், துல்லியமாகவும்,
ம உருவானது. , அதற்கு நிறந்தீட்டி ஏற்கனவே அதே கணனியில் மானது இணைக்கப்பட்டுப் படச் சட்டகத்தில் றிதாக மாற்றங்களைச் செய்து அடுத்தடுத்த படச் த்தில் இவை அனைத்தும் படமாக்கப்படும். வரைந்த சித்திரங்களானவை இவ்வாறு ஒரு மணி டு காட்டூன் சித்திரங்களானது. இதன் மூலம் ற்ற பல கதைகளும் உருவாக்கப்பட்டன. இதில் கர் என்ற மரங் கொத்திப் பறவையைப் பாத்திரமாக ராலும் விரும்பிப் பார்க்கப்பட்டமை இவ்விடத்தில்
பில் பெருமளவில் செல்வாக்குச் செலுத்தி வரும்
ா செல்வாக்கைப் பற்றிப் பார்ப்போம். அனேகமாக லும் கிரபிக்ஸ் முறையானது பயன்படுத்தப்பட்டாலும்
98

Page 101
கூட சில படங்கள் கிரபிக்கை மையமாக வைத்தே ெ கிரபிக்ஸ் காட்சிகளை வைத்து தயாரிக்கப்பட விளம்பரப்படுத்தப்படுகின்றன.
- லிற்றில் ஜோன், 'IIIIr് போன்ற திரைப் திரைப்படங்களில் பாடல் காட்சிகளும் இவற்றிற்கு ந நுட்பமானது 'அபூர்வ சகோதரர்கள் திை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் 'ஜீன்ஸ் திரை "காதலன்" திரைப்படத்தில் "முக்கால முக்காப்பு வடிவமைக்கப்பட்ட கிரபிக்ஸ் நுட்பத்தின் பின்பே ஒ "கண்னோடு காண்பதெல்லாம்" பாடற்க ஒரு எலும்புக் கூட்டிற்கு வழங்கி அவ்வெலும்புக் இதன்போது நடனமாடுபவரின் அசையும் பகுதிக இந்தச் சிறிய விளக்கினை கணனிச் சட்டகங்க அசைவுகள் கணனியில் பதிவு செய்யப்பட்டன. இ | வழங்கப்பட்டு அது படமாக்கப்பட்டது.
இவற்றை விட 'காதலர் தினம் என்ற மரியா." என்ற பாடற் காட்சிக்காகக் கனணி | குறிப்பிடத்தக்கது. அத்தோடு முகவரி என்ற திரை காட்சியில் பல அழகிய காட்சிகள் புது நூற்றாண் இப் பாடற்காட்சியானது முற்று முழுதாக "கி கொண்டமைக்கப்பட்டிருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத் இவற்றை விட திரைப்படத்துறையில் வி வருகின்றது. இதற்காக மோபிங், வோபிங் (M
!"
பயன்படுத்தப்பட்டு வரு குரங்கினை உலக அ குரங்காகவும் மாற்றுவது சிங்கம், அழகி இருவரது வேண்டும். குரங்கின் பட குறித்துக்கொண்டு அழ குறிக்க வேண்டும். பின் மூக்கிற்கு நகர வேண் பாகங்களும் இவ்வாறு நகருமாறு கணனி இவ்வுருமாற்றம் இடம்பெறுகின்றது.
'படையப்பா' என்ற திரைப்படத்தில் 'சி பாடற்காட்சியில் கதாநாயகனின் முகத்தை ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வளியிடப்படுகின்றன. மேலும் சில திரைப்படங்கள் ட்டதென தயாரிப்பாளர்களால் பெருமளவில்
படங்களும், படையப்பா, காதலன், ஜீன்ஸ் போன்ற ல்லுதாரணங்களாக விளங்குகின்றன. கிராபிக்ஸ் ரக்காக திரு.வெங்கி சாம்பவமூர்த்தியால் ாப்படத்தில் கண்ணோடு காண்பதெல்லாம். பா" போன்ற பாடற்காட்சிகளின் போது அவரால் ரளவு சூடு பிடிக்கத் தொடங்கியது எனலாம். ாட்சியில் கதாநாயகியின் நாட்டியத்தை அப்படியே கூடானது ஆடுவது இங்கு படமாக்கப்பட்டது. ளிற்கு காந்தசக்தி விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டு எளின் கணிப்பானாக எடுத்து நடனமாடுபவரின் ‘வ்வசைவுகளானது பின்னர் எலும்புக் கூட்டிற்கு
திரைப்படத்தில் சிறு குழந்தையின் நடனம், "ஓ முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தமையும் இங்கு ாப்படத்தில் "ஆண்டே நூற்றாண்டே" என்ற பாடற் டை வரவேற்பது போல் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன. ாபிக்ஸ்" தொழினுட்பமூலம் பின்னணிகளைக் தக்கது.
பிம்ப உருவாக்கல் முறையும் பயன்படுத்தப்பட்டு phing Warphing) என்ற உருமாற்ற முறைகள்
-
கின்றன. இம்முறைகளின் மூலம் ஒரு சிம்பன்சி முகியாகவும், ஒரு உலக அழகியை சிம்பன்சி சாத்தியமாகின்றது. இது எவ்வாறெனில், முதலில் புகைப் படங்களையும் கணனியில் பதிவு செய்ய உத்தில் மூக்கு, கண், வாய் போன் கியின் படத்திலும் அப்படியே குரங்கின் மூக்கு அழகியின் டும். அதுபோல் மற்றைய பில் பதிவு செய்யப்பட்டு:
|ங்க நடை போட்டு' என்ற 蠶
}
அப்படியே சிங்க முகமாக

Page 102
மாற்றியமை இதற்கு ஒரு உதாரணமாகும். அத்தே காட்சிகள் போன்றவற்றிலும் கூட கணனிகளின் உ
ஆரம்ப காலங்களில் சண்டைக்காட்சிகளி போது கதாநாயகனிற்கு குதிக்குமிடத்தில் பாதுக படமாக்கப்டடன. எவ்வாறாயினும் இந் நிகழ்வுகள் ஆனால் இன்று அவ்வாறான நிலையில்லை. இதை ஏன் ஒரு சாதாரண வாகனத்தில் செல்வதைப் பதி வருகின்றன.
அகல வெள்ளைத் திரையில் புரொஜெக் ஒட விட்டு படமாக்கும் இம்முறையானது "பின்னண
அத்துடன் ஜூராசிக் பாக், அனக்கொண்ட இம்முறைகளை மையமாக வைத்தே தயாரிக்கப்பட்ட ஆங்கிலப் படத்தில் ஸ்ரீபன் ஸ்பியெல்பேர்க் என் இங்குகுறிப்பிடத்தக்கவை. சிறிய எண்ணிக்கை காட்சியானது இத் தொழினுட்பத்தால் பெரும் யு; சிறப்பம்சமாகும்.
இவ்வாறாகக் கணனியின் பங்கு இத்துவ காலப் பகுதியில் இவ்வளவு மாற்றங்களைக் கண தொழினுட்பங்களின் பிரயோகத்தில் கணனியால் மத்தியில் பிரபலமாகப் போகிறார்கள் என்று கூறின்
மயானங்கள்
சிவபெருமான் மயானங்களில் வாசம் செய்வதாக
என புராணங்கள் கூறும்.
காஞ்சி மயானம் (கா
காழி மயானம் (சீழ்க
வீழி மயானம் (திருவி
நாலூர் மயானம் (கு
கடவூர் மயானம் (தி
Thiruchengattan
This temple is call after defeating the idol and installed GANAPATHI”.A.
(
 
 

ாடு மட்டுமல்லாது சண்டைக் காட்சிகள் பயணக் பயோகம் இருந்து வருகின்றன.
ன் போது உயரமான இடத்திலிருந்து குதிக்கின்ற ாப்பு வலைகள் இணைக்கப்பட்ட பின்பே இவை உயிராபத்துக்களை ஏற்படுத்தவும் தவறவில்லை. விட கதாநாயகன் ஒரு விமானத்தில் பறப்பதாக - வு செய்வதற்குக் கூட இவை உபயோகிக்கப்பட்டு
ரர் கொண்டுஇயற்கைக் காட்சியை பின்புலத்தில் ரி உருவாக்கம்" எனப்படும்.
ா போன்ற ஆங்கில வெற்றித் திரைப்படங்கள் கூட வையாகும். மேலும்சேவிங் பிரைவேற்றியான் என்ற பவரால் தயாரிக்கப்பட்ட சண்டைக் காட்சிகளும் கயினரைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட யுத்தக் த்த களமாக மாற்றப்பட்டிருந்தமை இப் படத்தின்
றைகளில் பரந்து காணப்படுகின்றது. ஒரு குறுகிய ானித்துறையால் சாதிக்க முடிந்ததெனின், இதே ஸ் வடிவமைக்கப்பட்ட நடிகர், நடிகைகள் மக்கள் ாால் அது மிகையாகாது.
- விஞ்ஞான பீடம்
கூறப்படும். பின்வரும் கோயில்கள் மயானங்கள்
ஞ்சிபுரம்)
T)
iழிமிழலை)
ம்பகோணம்)
ருக்கடையூர்)
gudi
led Ganapatheecharam. Pallava king, Chalukya king , brought the Ganesha there. The idol is called “VATHAPI beautiful temple.
)0

Page 103
இந்து
இன்றைக்கு ஏறக்குறைய நாலாயிரம் ஆ தனிப்பெருமை பெற்றுள்ளது. சிந்துவெளி நாச ஆராய்ச்சியாளர்களினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலு கால கட்டத்தை அதாவது மனித சமுதாயத்தில் அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களின் கருத்து. ஏனெனில் இ என வலியுறுத்தி இயற்கையோடு ஒன்றிய வழிபாட் எனவே உலகிலே நிலைபெற்றுள்ள மதங் மதங்களுக்கும் ஊற்றுக் கண்ணாகவும் தாய்போல உலகத்தைப் போன்று இந்து மதமும் பழமையானது முடியாதது. எனவே தான் இது சனாதன தர்மம் 6 'சாகா மதம் எனப் பொருள்படும். சாகா மதம் எனு தன்னை சார்ந்த மக்களை மரணமில்லாப் பெருவாழ் என்றும் பொருள்படும். இந்து மதம் "வைதீக மத தவரிஷிகள் ஆண்டவனின் கட்டளைகளாக, சத்தி தமக்கு கிடைத்த அனுபவங்களை வேத, உபநிட உபநிடதங்களை இந்து மதத்திற்கான அடிப்படை பிரமாண நூல்களாக ஏற்றுக் கொள்வதால் இந்து இன்று பெருமளவில் தெற்காசிய நாடு பின்பற்றப்பட்டு வரும் இந்துமதம் மனிதனுக்குரிய புகட்டி வழிநடத்துகிறது. பற்று அறுந்து இறுதியான தான் என பிற மதங்களைப் போலக் கூறாது, எங்கெ கடலில் தான் என எல்லா பாதைகளும் மார்க்கங்ச என்ற பரந்த, இலகு கொள்கையை தனதாக்கி கெ இந்து தர்மம் இறைவனை உள் நின்று செl காண தளைப்படுகிறது. எனவே மனிதனின் வாழ்6 மதம் நோக்காக கொண்டுள்ளது. இதனால் மனித வைராக்கியம், ஒற்றுமை, உண்மை, உருமை, ஒப்பு சனாதன குணங்களை ஊற்றெடுக்கச் செய்கின்றது வாழ்வின் விடுதலைக்கான பண்பாடாகும். இதன மனோநிலைக்கும், விருப்புகளுக்கும், தகுதிக் தன்மைக்கும், வாழ்க்கை தராதரங்களுக்கும் சூழ்நி சாரத்தையும், யோக சாதனத்தையும் அளிக்கிற வரைக்கும் அவரவர்களின் தொழில் பக்குவ நிலை இந்து தர்மம் யோகசாதனத்தை நியமிக்கின்றது.
இன்று உலகில் பின்பற்றப்படும் மதங்களி கருணையை நிலைநிறுத்தும் சமரசப் பான்மையை மதிக்கின்றது. பிற மதத்தை பின்பற்றுபவர்களுடன் செல்ல வழிகோலுகிறது. உண்மை எங்கிருந்து போதிலும், அதனைப் பாராட்டுகிறது. பெருமைப்ப இந்து மதம் 'அன்பே சிவம் எனக் கூறி அன்பு வழி நின்று உலகையே அன்புமயமாக கா நடைமுறைக்கு உகந்ததாக விளங்குகின்றது. இ
S-—
 

Lngblo
பூண்டுகள் பழமை வாய்ந்த மதமாக இந்துமதம் ரிகத்தின் வழிபாட்டு மதமாக தொல்பொருள் ம் இம் மதத்தின் தோற்றம் அதனை விட முந்திய ா தோற்றத்துடனேயே சார்ந்துள்ளது என்பது இந்து மதம் இறைவன் எங்கும் வியாபித்துள்ளான் டு முறையையே எடுத்தியம்புகின்றது. கள் யாவற்றிற்கும் மிகவும் பழமையானதும் எல்லா விளங்கும் பெருமைக்குமுரியது இந்து மதமே . 1. ஆக்கியவனும் ஆக்கப்பட்ட காலமும் சொல்ல ன்றழைக்கப்படுகிறது. சனாதன தர்மம் என்றால் ம் பொழுது தொன்மையானது என்பது மட்டுமல்ல விற்கு அழைத்துச் செல்லத்தக்க ஆற்றல் பெற்றது" ம்" என்றும் அழைக்கப்படுவதுண்டு. ஆதிகால பவாக்குகளாக சக்தி மிகுந்த அருள்மொழிகளை தங்களாக வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த வேத தர்ம சாஸ்திரங்களாக கொள்வதால் அதாவது தம் வைதீக மதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. களிலும் மேலைத் தேய நாடுகளிலும் பலராலும் சீரிய பண்புகளையும் பண்பாட்டு அம்சங்களையும் விடுதலை நல்குவது எமதுமதம்தான், எம் வழிகள் ங்கோ உற்பத்தியாகும் நதிகள் இறுதியில் கலப்பது 5ளும் முத்திக்குத்தான் அழைத்துச் செல்கின்றன ாண்டுள்ளது இந்து மதம். பற்படுத்தும் சக்தியாக மனிதனுக்குள் இறைவனை பினை தெய்வீக வாழ்வாக மாற்றுவதையே இந்து னுக்குள் அன்பு, ஈகை, இரக்கம், கல்வி,பொறுமை, ரவு, சமத்துவம், தூய்மை, பக்தி, ஞானம் போன்ற . இம்மத பண்பாடு உண்மையில் மனிதனின் உலக Tால் தான் எவ்வகை மக்களுக்கும் அவர்களின் தம், ஆற்றலுக்கும், ஆன்மீக புரிந்துணர்வின் லைகளுக்குமேற்றாற்போல் இந்து மதம் ஆன்மீக து. இவ்வுலகில் படித்தோர் தொடங்கிப் பாமரர் க்கேற்பவும் இறையருளுணர்வு பெறும் வகையில்
ன் போதனைகள் இந்துமதத்தின் சாரல்களே. இது உடையது. இம்மதம் எம் மதத்தையும் தூற்றாது அனுசரித்து அன்புடனும், அமைதியுடனும் சார்ந்து வந்த போதிலும் எத்தகைய உடிை:உடுத்தி வந்த த்ெதுகிறது. ஏற்றுக்கொள்கிறது.
அன்பிலே இறைவனை காணத்தளைப்படுகிறது. ண முற்படும் இந்து மதத்தின் தத்துவஞானமும் து பெருவாழ்விற்கு அடிகோலும் வழிமுறையாகும்.

Page 104
அதாவது அன்பு வட்டம் பெருகப்பெருக தருமம் நிை வாழ்வுதனையும், வேத உபநிடத சாரங்களையும் பறைசாற்றி நிற்கின்றன. யாம் பெற்ற இன்பம் பெறு மதத்தின் தத்துவ ஞானத்தை விளக்குகின்றார்.
இறுதியாக, இந்து மதம் துறவறத்தை சார் பல தெய்வ வாதத்தையும் கொண்டதும் அல்ல. ஒ மதங்களையொட்டிய அனுபவங்களைக் கொண்ட குறைவிலாது நிறைவுபெற்ற ஒன்றாகும். பரந்தளவி உன்னத ஆன்மீக நோக்கும் உள்ளடக்கப்பட்டுள் மதவெறிக்கு அப்பாற்பட்டது. அதனால்தான் பின்பற்றியவர்களின் பலத்த தாக்குதலினின்று ஒ வாழ்ந்து வருகின்றது. வளைந்து கொடுத்து எளிதி தன்மையும் கொண்டுள்ள இந்து மதத்தைப் போன்
ஓங்குக சைவ நீதி
கஸ்தூரி சிவதாஸ்
1ம் வருடம் முகாமைத்துவம் முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்
சிவராத்திரி அனுஷ்டிப்பதற்கு சிறந்த த
திருவைக்கவூர்
திருக்கோகாமம்
சிறீ சைலம்
திருவிழிமிழ
தி
Koil Thiru
Maagalam is t
by shiva and S
here.situated 2
ful temple.
 
 

லக்கிறது, தளைத்தோங்குகிறது. இத் தருமத்தின் ாளிய நடையில் மகாபாரதமும், இராமாயணமும் |க என திருமூலர் திருமந்திரம் வாயிலாக இந்து
ந்ததும் அல்ல. கற்பனை நிறைந்ததும் அல்ல அது ரு தெய்வ வாதத்தையுடையதும் அல்ல. அதுபல கலவை மதமாகும். அது வாழ்வின் லட்சியத்தில் ல் சகிப்புத்தன்மையும் ஆழ்ந்த மனிதத் தன்மையும் ளன. அதற்குச் சிறிதும் மதவெறி கிடையாது. உலகின் இதர மாபெரும் மதங்களைப் ருவாறு தாக்குப்பிடித்து இன்றும் வளம் பெற்று ற் சரிப்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மையும், சகிப்புத் று வேறு எம்மதமும் இவ்வுலகில் இல்லை.
லங்கள் . சமய குரவரால் பாடப்பெற்றவை
6ԵՅՍ
ருக்கேதீச்சரம் - இலங்கை.
maagaalam (Ambar Maagaalam)
he name because Kaali was defeated
) she performed her thapas
kms to the west of Ambal, a beauti

Page 105
"இந்து மதத்தி அதன் தற்போதை
量
இந்து சமயம்
இந்து சமயம் பற்றி பார்க்கின்ற போது மு விளங்கிக் கொள்ளுதல் இன்றியமையாததாகும்." "சமயம்" எனும் சொல் கடவுள் பற்றிய கொள்கைகள் "இந்து சமயம்" என்பது இந்து மக்கள் கடைப்பிடிக் உள்ளது எனலாம்.
இந்து சமயம் பற்றி நாம் ஒரு முழுமையா6 சமயத்தின் சிறப்பு, அதன் பரந்த நோக்கம், இந்: சமயத்தின் பிரிவுகள், இந்து மதத்தின் சீர்திருத்தவ இன்றியமையாததாகும்.
இந்து சமயத்தின் சிறப்புப் பற்றி நே மக்களுக்கும் பொருந்தக் கூடிய கருத்துக்களைச் சிறப்புப் பெயரினை பெறுகின்றது. அதாவது இந்து ஆகியவற்றைப் பேணக்கூடிய வகையில் பரந்த கெ பிற சமயக் கருத்துக்களையும் தன்னளவில் சமயங்களைப் போலன்றி எந்தக் கட்டுப்பாட்டினை இந்தியாவிற்கே உரியதாயினும் கடல் கடந்தும் நோக்கினையே எடுத்துக் காட்டுகின்றது. மற்று வகையில் தெய்வத்தினைத் தேர்ந்தெடுத்து வழி சைவம்,வைணவம், சாக்தம், காணபத்தியம், கெள நிலைத்து நிற்கின்றமையும் இந்து சமயத்தின் சிறப்
உளளது.
இந்து சமயத்தின் தொன்மை பற்றி சமயங்களிலே எங்கு எவரினால் எப்போது தோற் மிக்க சமயமாக இது விளங்குகின்றது. எனினும் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம், சேர். வில்லியம் ே அறிஞர்கள் இந்தியாவின் வடமேற்கு பிரதேசத்தி ஆய்வு செய்து அங்கு கிடைத்த தொல்பொருட் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சிந்து வெளியில் இ காட்டியுள்ளனர்.
எனினும், இவர்களினால் முன்வைக்க ஏற்றுக் கெள்ளுதல் வேண்டும். ஏனெனில் 6 பொருளாதார, அரசியல் நிலைகளை அறிந்து
 

ன் தோற்றமும் தய நிலைமையும்"
இந்துவாக வாழ்வோம், இந்து தர்மம் காப்போம்
ம.திருக்குமரன் 1ம் வருடம் முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்.
தலில் இந்து சமயம் என்றால் என்ன? என்பதனை இந்து" எனும் சொல் ஒரு சமுதாயம் என்பதனையும் ளைப் புலப்படுத்துவதாகவும் அமைகின்றது. எனவே கும் கடவுள் பற்றிய கொள்கைகளை விளக்குவதாக
 ைவிளக்கத்தினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு இந்து து சமயத்தின்தொன்மை, அதன் வளர்ச்சி, இந்து பாதிகள் போன்ற பல விடயங்களை ஆய்வு செய்தல்
ாக்குகின்ற போது இச்சமயமானது அனைத்து கொண்டிருப்பதனால் "சனாதன சமயம்" எனும் து சமயமானது சமய ஒருமைப்பாடு, சமயப் பொறை ாள்கையுடையதாகும். அத்துடன் இந்து சமயமானது ஏற்று ஒற்றுமைப்பாடு கொண்டதுடன்ஏனைய rயும் கொண்டிராத சிறப்புப் பெற்றிருப்பதுடன் இது பிரபல்யம் அடைந்திருக்கின்றமை அதன் பரந்த ம் இச்சமயமானது அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற பாடு மேற்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் முகமாக மாரம், செளரம் எனும் ஆறு பிரிவுகளைக் கொண்டு பிணையும் பரந்த நோக்கினையும் புலப்படுத்துவதாக
பார்க்கின்ற போது உலகிலே தோற்றம் பெற்ற றுவிக்கப்பட்டது என கூறமுடியாதவாறு தொன்மை ம் 1820 - 1829 வரை சேர். ஜோன் மார்சல், சேர். ஜான்ஸ், சேர். மைக்கல்" போன்ற பல மேல்நாட்டு லுள்ள சிந்து நதியினை அண்மித்த பிரதேசத்தினை களை ஆதாரமாகக் கொண்டு கிட்டத்தட்ட 5000 ந்து சமயம் சிறந்து விளங்கியமையை எடுத்துக்
ப்பட்டுள்ள இக்கருத்தினை நாம் ஊகங்களாகவே ாந்தவொரு கால கட்டத்தினதும் சமய, சமூக, கொள்வதற்குரிய இன்றியமையாத சான்றாக

Page 106
விளங்குவது அக்கால கட்டத்தில் எழுந்த இலக்கிய எந்தவொரு இலக்கியச் சான்றும் கிடைக்கவில்லை கண்டெடுக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்னும் வாசி சிந்து வெளிப் பிரதேசத்தில் 1/10 பங்கு மட்டுமே காரணங்களினால் சிந்து வெளி ஆய்வினை அடிப்ப பற்றிக் கூறப்பட்ட கருத்துக்களை சிந்து வெளி எழுத்துக்கள் வாசிக்கப்படும் வரை நாம் ஊகங்கள
இந்து சமயத்தின் வளர்ச்சி பற்றி பார்க்கில் இந்து சமயமானது பல்வேறு காலகட்டங்களிலும் வ அது பின்பு எவ்வாறு தென்னாட்டிற்குச் சென்று வளர்ச்சியடைந்தது எனப் பார்த்தல் வேண்டும்.
சிந்து வெளி காலத்திற்கு அடுத்தத இலக்கியங்களில் மிகத் தொன்மை வாய்ந்த இலச் "வேதம்" என்பதன் பொருள் "அறிவு" என்பதாகு கொண்டிருப்பதனாலையே அப்பெயரினைப் பெறுகி
இருக்கு, யசூர், சாமம், அதர்வனம் எ வேதமானது பாட்டு வடிவிலும், யசூர் வேதமானது வடிவிலம் அதர்வண வேதமானது மந்திரங்கள், ம நிகழ்த்தப்பட்டது.
வேதகால சமய நிலையினை ஆய்வு செ வேதகாலத்தினை முற்பட்ட வேத காலம், இடைப்ப இக்காலங்களிலே முறையே பல தெய்வ வழிபாட் பொருள் வழிபாட்டுக்காலம் என்ற முறையில் வழிப
வேதகாலத்தில் குறிப்பாக இயற்கைத் ெ வந்திருந்தமையைக் காணமுடிகின்றது. இங்கு உ( காணப்பட்டிருந்தது. இங்கு மொத்தமாக 33 தெய் ஒன்று எனும் கருத்தானது "ஏகம் ஷத் விப்ரா வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்து சமயக்கருத்துக்களைக் கூறும் காணப்படுகின்றன. "இதிகாசம்" என்பதன் பொ வேத உபநிடதங்களில் உள்ள இந்து சமயக் கருத் கொள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. இதனால் இத்தள மக்களும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் இதிகாசங்களாகும்.
இதிகாசங்கள் எனும் ரீதியில் சிவர குறிப்பிடப்படுகின்றது. இவற்றில் சிவரகசியம் என் மக்களின் அன்றாட பிரச்சினைகள் பற்றியும் கூறி மிகுந்த செல்வாக்கினை பெற்றன.

சான்றாகும். ஆனால் சிந்துவெளி ஆய்வின்போது எனக் கூறப்படுகின்றது. அது மட்டுமன்றி அங்கு த்து விளங்கிக் கொள்ளப்படவில்லை. அத்துடன் இதுவரை ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இக் டையாகக் கொண்டு இந்து சமயத்தின் தொன்மை பிரதேசத்தினை முழுமையாக ஆய்வு செய்து ாகவே எடுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
ாறபோது வடநாட்டிலே தோன்றியதாக கூறப்படும் ட நாட்டில் எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது என்றும் அங்கும் பல்வேறு காலகட்டங்களிலும் எவ்வாறு
ாகக் கருதப்படுவது வேதகாலமாகும். இந்து கியமாக வேத இலக்கியங்கள் கூறப்படுகின்றன. நம். வேதங்கள் அறிவு பூர்வமான விடயங்களைக் கின்றன.
ான வேதங்கள் நான்கு வகைப்படும். இருக்கு உரைநடை வடிவிலும், சாம வேதமானது இசை ாயங்கள் என்பவற்றின் மூலமும் இறை வழிபாடு
Fய்தவர்களில் ஒருவரான மாகஸ்முல்லர் என்பவர் ட்ட வேதகாலம், பிற்பட்ட வேதகாலம் என வகுத்து டுக்காலம், ஒரு தெய்வ வழிபாட்டுக் காலம், ஒரு ாடுகள் நிகழ்ந்திருந்ததாகக் கூறியுள்ளார்.
தய்வங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வழிபட்டு நவ வழிபாடு காணப்படவில்லை. உருவக வழிபாடு வங்கள் வழிபட்டு வந்த போதிலும் உள்ள பொருள்
பகுதா வதந்தி" என்னும் சுலோகத்தினூடாக
சிறப்புமிக்க இலக்கியங்களாக இதிகாசங்கள் ருள் "இது இப்படி நடந்ததேயாகும்" என்பதாகும். துக்கள் கற்றறிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கிக் கைய உயரிய இந்து சமய கருத்துக்களை சாதாரண கதை களஞ்சியங்களாக விளக்கி உரைப்பனவே
கசியம், இராமாயணம், மகாபாரதம் என்பன ாபது பரம்பொருள் பற்றியும் ஏனையவை இரண்டும் யிருந்ததனால் மக்கள் மத்தியில் இவை இரண்டும்
04

Page 107
இராமாயண இதிகாசத்தினை எடுத்து பிரிவுகளில் சைவமும் வைணவமும் சிறப்பிடம் பெற் இவ்வாறே மகாபாரதத்திலும் பகவத்கீதையில் பெற்றிருக்கின்றன.
இதிகாசங்கள் காட்டும் இந்துசமய மரபி பசு வழிபாடு போன்ற பல வழிபாடுகள் சிறப்பிடம் ெ சடங்கு, வேள்வி, யாகம், தவம், யாத்திரை என்பன
இந்து இலக்கியங்களில் ஒன்றாக விளங் பாரிய பணிகளை ஆற்றியுள்ளது. புராணம் என் "தொன்மை வாய்ந்தது" என்பதாகும். வடமொழி வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக அமைவதனால் வடமெ சிறப்புடையதாக கருதப்படுகின்றது. புராணங்கள் 18 தென்னாட்டு சமய மரபை வளம்படுத்திய பெருை நாட்டில் புராணங்கள் எழுச்சி பெற்றிருக்காது விட்ட எனவும், தென்னாட்டின் இந்துசமய வளர்ச்சிக்குக கூறப்பட்டிருக்கின்றன.
தென்னிந்திய வரலாற்றுக்காலத்தினை, ஆ சங்கமருவிய காலம், பல்லவர் காலம், சோழர் கால என வகைப்படுத்தலாம்
தென்னாட்டில் இந்து சமயமானது எவ்வ எமக்கு உதவுபவை அக்காலத்தில் எழுச்சி பெற்ற தொல்காப்பியம் போன்றவை ஆகும்.
இக்காலமானது முற்பட்ட சங்ககாலம், முற்பட்ட சங்க காலத்தில் முருகன், கொற்றவை காலத்தில் விஷ்ணு, வருணன், இந்திரன் போன்ற இணைந்து வழிபாட்டுக்கு செல்வாக்கு பெற்றிருந்
இக் கால மக்கள் இயற்கையின் தன்ை வகுத்து அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தெய் மலைசார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி எனவும் காடும் கா சார்ந்த இடமும் நெய்தல் எனவும் மணலும் மணல் குமரன், திருமால், இந்திரன், வருணன், செ வந்திருந்தமையை தொல்காப்பிய பாடலின் மூலம்
சங்க இலக்கியங்களின் துணை கொன் பழக்க வழக்கங்கள் என்னும் ரீதியில் ஆடல், பாட போன்றவையும், வழிபாடு எனும் போது சிவ வழி இயற்கை வழிபாடு மற்றும் லசுஷ்மி போன்ற சிறு போன்ற தெய்வங்களின் வழிபாட்டு முறைகளு முடிகின்றது. அத்துடன் ஆறு, கடல், சூரியன், சந்தி வந்திருந்தனர்.
 

பார்க்கின்ற போது அங்கு இந்து சமயத்தின் றதற்குரிய பல குறிப்புகளைக் காணமுடிகின்றது. வைணவ நெறிக் கருத்துக்கள் சிறப்பிடம்
லே சூரிய வழிபாடு, நந்தி வழிபாடு, மர வழிபாடு, பற்றிருந்ததுடன் வழிபாட்டு முறைகளான கிரியை, வும் சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தது.
கும் புராணங்களும் இந்து சமய வளர்ச்சிக்கு பல Tபதன் பொருள் "பழமை வாய்ந்தது" அல்லது ஜி புராணங்களே தமிழ்மொழி புராணங்களின் ாழி புராணங்களே புராணங்கள் எனும் வகையில் ஆகும். இது தவிர 18 உபபுராணங்களும் உண்டு. ம புராணங்களையே சாரும். அதனால் தான் வட டால், தென்னாட்டில் இந்து சமய வளர்ச்சி இல்லை ருவூலங்களாக அமைபவை புராணங்களே எனவும்
அரசியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு சங்க காலம், ம், நாயக்கர் காலம், ஐரோப்பியர் காலம், தற்காலம்
ாறு இருந்தது என்பதனை அறிந்து கொள்வதற்கு இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகை பத்துப்பாட்டு,
பிற்பட்ட காலம் என 2 வகையாக வகுக்கப்பட்டு போன்ற திராவிட தெய்வங்களும் பிற்பட்ட சங்க ஆரிய தெய்வங்களுடன் திராவிட தெய்வங்களும் தமையை காணமுடிகின்றது.
மக்கேற்ப தமிழகத்தினை ஐம்பெரும் பிரிவுகளாக வத்தினை சிறப்பித்து வழிபட்டு வந்தனர். அதாவது டு சார்ந்த இடமும் முல்லை எனவும் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை எனவும் வகுத்து முறையே ாற்றவை போன்ற தெய்வங்களை வழிபாட்டு அறிய முடிகின்றது.
ாடு நோக்குகையில் இங்கு இந்து சமய வழிபாட்டு ல், வெறியாடல், குரவைக்கூத்து, குன்றன் குறவை பாடு, நடுகல் வழிபாடு, பெண் தெய்வ வழிபாடு, தெய்வம், இந்திரன், வருணன், முருகன், திருமால் ம் சிறப்புப் பெற்று விளங்கி வந்ததனை அறிய ரென் போன்ற இயற்கை தெய்வங்களையும் வழிபட்டு
05

Page 108
சங்க காலத்தின் இறுதிக் காலத்தில் திரா வழிபாட்டு முறைகளும் தெய்வங்களும் ஒன்றாக இ
சங்கமருவிய காலத்தினை பார்க்கின் அந்நியர்களின் ஆட்சிக்கு தமிழகம் உட்பட்டிருந் அழைக்கப்படுகின்றது. இக் காலத்தில் களப்பிரர் நிலைலையோ எதுவித அக்கறையும் கொள்ளாததின் அவை தீக மத நெறிகளாகிய சமணம், பெளத்தம் இங்கு அவை தீக மதம் செல்வாக்குப் பெற கார குறைபாடுகளாகிய பலியிடல் மது அருந்துதல் என்பவையாகும்.
இக்காலத்தில் இந்து சமயம் செல்வாக்கின காரைக்காலம்மையாரும்,வைணவநெறியின் வளர்ச் பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார் பல பணி வித்திட்டதனால் இக்காலமானது "சமயம் வித்திடப்
பல்லவர் காலத்தில் இந்து சமயமானது வள பக்தி இயக்க காலம், சமய வளர்ச்சிக் காலம் என அதாவது இக்காலத்தில் எழுச்சி பெற்றிருந் கருப்பொருளாகக் கொண்டு தெய்வீக காதலினை இக்காலமானது "பக்தி இலக்கிய காலம்" என சிற ஒருவர் மட்டுமன்றி மன்னர்கள், மக்கள், சமய பெரி நின்று சமயத்தினை வளர்ச்சி பெற செய்திருந்தன என சிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. சங்கமருவிய கால ஆழ்வார்களினாலும் வித்திடப்பட்ட சமயமானது காரணத்தால் இக்காலமானது "சமய வளர்ச்சிக்க
பல்லவர் காலத்தில் அவைதீக மதங்களி இந்துமதம் சோழர் காலத்தில் எந்தவொரு மதத்தி வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது. சோழ மன்னர்கள் மத நம் மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு அரசியல் நடவ கர்த்தாவாக விளங்கியிருந்தார் எனக் கருதி இை வெற்றியின் போதும் ஒவ்வொரு ஆலயங்கள் அடை எழுச்சி பெற்று சமயமானது நிறைவடைந்து இருந் சிறப்பிக்கப்பட்டது.
நாயக்கர் காலமானது "இந்து சமயம் ம அதாவது சோழர்காலத்தின் இறுதிப்பகுதியிலே ே இச் சந்தர்ப்பத்தில் மாலிக்கபூர் என்பவனை தலை தமிழகத்தின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவ்வாறு தமதுமதத்தினை உயர்வடைய செய்திருந்தனர். இந் பாதுகாப்பதற்காக வடநாட்டிலிருந்து தென்னாட்டு மடங்களையும் ஆதீனங்களையும் நிறுவி இந்து சL
1.
 
 
 
 

விட வழிபாட்டு முறைகளும் தெய்வங்களும் ஆரிய ணைக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
ற போது இக் காலத்தில் களப் பிரர்களாகிய தமையால் இக் காலம் "இருண்ட காலம்" என தமிழ் மக்களது வாழ்க்கை நிலையிலையோ சமய னால் இக் காலத்தில் இந்து சமயம் நலிவடைந்தது.
ஆகியவை இக் காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்தது. ணம் யாதெனில் இந்து சமயத்தில் காணப்பட்ட ), சாதி பேதம் பாராட்டுதல், பலதார மணம்
னை இழந்திருந்தபோதும் சைவத்தின் வளர்ச்சிக்கு சிக்கு முதல் முன்று ஆழ்வார்களாகிய பேயாழ்வார், களை ஆற்றி இந்து சமயத்தின் வளர்ச்சிக்கு ப்பட்ட காலம்" என அழைக்கப்பட்டது.
ார்ச்சியடைந்த விதத்தினை பக்தி இலக்கிய காலம், 3 காலங்களாக சிறப்பித்து கூறப்படுகின்றது. த இலக்கியங்கள் முழுமையும் பக்தியினை யே வலியுறுத்தி எழுச்சி பெற்று இருந்தமையால் ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. பல்லவ கால வளர்சக்கு தனி யார்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இயக்கமாக மையால் இக் காலமானது "பக்தி இயக்க காலம்" த்திலே காரைக்கால் அம்மையாராலும் முதல் 3 இக்காலத்தில் பெருவளர்ச்சி பெற்றிருந்ததன் ாலம்" எனச் சிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
ன் எதிர்ப்புக்களின் மத்தியில் வளர்ச்சிபெற்றிருந்த தினதும் எதிர்ப்பின்றி தனித்துவம் பெற்ற மதமாக பிக்கை மிக்கவர்களாக காணப்பட்டதால் தம்மால் டிக்கையின் வெற்றிக்கும் இறைவனே காரண றவனுக்கு வழங்கும் காணிக்கையாக ஒவ்வொரு மத்தனர். இதனால் இக்காலத்தில் பல ஆலயங்கள் ததனால் இக்காலம் "சமய நிறைவுக் காலம்" என
றுமலர்ச்சியடைந்த காலம்" என கூறப்படுகின்றது. சாழமன்னர்களது வலிமை குறைவடைந்திருந்தது. வனாகக் கொண்ட ஒரு இஸ்லாமிய படையெடுப்பு வந்திருந்த இஸ்லாமியர் இந்துமதத்தினை அழித்து ந்நேரத்தில் தமிழ்மக்களையும் இந்துமதத்தினையும் நிக்கு வருகை தந்திருந்த நாயக்க மன்னர்கள் பல மயத்தினை மறுமலர்ச்சியடைய செய்திருந்தனர்.
06

Page 109
அடுத்து இந்து சமயத்தின் பிரிவுகளை நீண்டகாலமாக நிலவி வந்திருந்தது. இதற்கு கார6 புராணங்கள் தனித்தனியே ஒவ்வொரு தெய்வங்க தமது கதைகளிலே விளக்கி கூறியிருந்தமையால் ம வகையில் ஒவ்வொரு தெய்வங்களை முக்கியத்து பிற்காலத்தில் அறுவகை சமய பிரிவுகள் தோற்றம் ெ இப் பிரிவுகளை அறுவகை சமயங்கள் என வகுத் மதங்கள்" எனவும்"வைதீக மத பிரிவுகள்" எனவு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தெய்வங்களை முழுமுத
இந்து சமயப் பிரிவுகளில் ஒன்றான சை கடவுளாக கொண்ட சமயம் சைவம் எனப்படுகிறது. அன்பு சார்ந்த விடயங்களை விளக்குகின்றது.
சைவசமயமானது வேத உபநிடதங்களை சிவாகமங்களை சிறப்பு பிரமாணமாகவும் கொண்டு சைவம் காஸ்மீர சைவம், சித்தாந்த சைவம் என 3 இந்தியா, மலேசியா போன்ற நாடுகளில் பெருமள ஆகமங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், தர்ம ச பல இலக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன. இச்சமயத்த கூறப்படுகிறது.
சைவசமயமானது பதி, பசு, பாசம் எனு ஆன்மாக்கள். கன்மங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்
சக்தியினை முழுமுதற் கடவுளாகக் ெ சக்தியினை சாக்தர் மட்டுமன்றி ஏனைய சமய கொடுத்து வழிபடுகின்றனர்.
சாக்த சமயத்தின் தொன்மையானது சி இருக்கு, யசூர், சாமம், அதர்வனம் ஆகிய 4 மார்க்கண்டேயர் புராணம், சாக்த தந்திரம் என்பன
சக்தியானவள் அம்பிகை, பார்வதி, விஜ அழைக்கப்படுகின்றாள். இப்பல்வேறுபட்ட பெயர் 6
கணபதியை முழுமுதல் கடவுளாக செ கணபதர் மட்டுமன்றி ஏனைய மதப் பிரிவினரும் ஆகியவற்றுக்காக கணபதியை வழிபடுகின்றனர்.
இந்துக்கள் எந்தவொரு கிரியை ஆ ஆற்றுகின்றனர். கணபதியானவர் விநாயகர் சித்திவிநாயகர் என பல பெயர்களினால் அணி இயல்புகளை கொண்டவராக விளங்குகின்றா உபநிடதம், கணேஷகீதை, கணேஷ மாத்மிய
 

நோக்குமிடத்து இச் சமயத்தில் பல பிரிவுகள் ணமாக அமைந்தவை புராணங்களாகும்.அதாவது ளினதுபெருமைகள் பற்றியும் சிறப்புக்கள் பற்றியும் க்கள் தத்தமது விருப்பத்திற்கும் தேவைக்கும் ஏற்ற துவப்படுத்தி வழிபட்டு வந்தனர். இதனாலேயே பற்றது என கருதி கொள்ள முடிகின்றது. ஆனால் தவர் ஆதி சங்கரர் ஆவார். இப் பிரிவுகள் "சன் ம் அழைக்கப்படுகின்றன. அறுவகை சமயங்கள் ற் கடவுளாகக் கொண்டு விளங்ககின்றன.
வம் பற்றி பார்க்கின்ற போது சிவனை முழுமுதற் சிவம் என்பதன் "அன்பு" ஆகும். எனவே சைவம்
பொது பிரமாணமாகவும் சைவ ஆகமம் எனப்படும். தனது கொள்கைகளை வகுத்துள்ளது. இது வீர வகைப்படும். இதில் சித்தாந்த சைவமே இலங்கை, வு கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. சைவ சமயம் பற்றி ாஸ்திரங்கள், மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் போன்ற நின் தொன்மை சிந்துவெளியில் காணப்பட்டதாகக்
னும் முப்பொருட்கள் பற்றியும் கூறியுள்ளதுடன் ற்று ஈடேற்றம் பெறவேண்டுமென்று கூறுகின்றது.
கொண்ட சமயம் சாக்த சமயம் எனப்படுகிறது. நெறிகளை கடைப்பிடிப்போரும் முக்கியத்துவம்
சிந்து வெளியில் காணப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. வேதங்களும் பிரபஞ்சாரம், செளந்தர் யலகரி, வெசாக்த சமயம் பற்றி கூறும் நூல்களாகும்.
யா, உமா, கெளரி போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் வடிவங்களிலும் பல தொழில்களை ஆற்றுகின்றாள்.
காண்டு வழிபடும் சமயம் காணபத்தியம் ஆகும். காரியசித்தி, நீண்ட ஆயுள், நல்லறிவு, நோயின்மை
ற்றுவதற்கு முன்னர் கணபதிக்கே கிரியைகள் , விக்னேஸ்வரர், லம்போதர், ஞானமுதல்வர், வழக்கப்படுவதுடன் இப்பெயர்களுக்கு ஏற்ப பல i.வேதம், காயத்திரி மந்திரம், உபநிடதம், ஏரம்ப b,பஷ புராணம், விநாய புராணம் போன்ற பல
07

Page 110
இலக்கியங்களில் கணபதி பற்றிய கருத்துக்கள் க அவைதீக மதநெறியின்ஒருபிரிவான பெளத்த ம அழைத்து வழிபடுகின்றனர்.
முருகனை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண் தெய்வமாகிய ஸ்கந்தனும் திராவிட தெய்வமாகிய முருகன் எனும் சொல்லானது. இளமை, அழகு, வி குறிப்பதாக அமைகிறது. முருகன் பல காரணங்கள் தேவசேனாதிபதி, ஞானபண்டிதன், அப்பன் சுவாமி என்பவை ஆகும்.
கெளமாரத்தின் முழுமுதற் கடவுளான ( பன்னிரு புயங்களையும் பன்னிரு கரங்களையும் . போன்றவற்றுடன் வெவ்வேறுபட்ட ஆயுதங்கை பொலிவானது பல தத்துவங்களை விளக்குவதாக வெளிபிரதேசத்தில் இருந்து காணப்படுகின்றது. ெ குமாரசம்பவம், திருமுருகாற்றுப்படை, தொல்காப்பிய திருப்புகழ், கந்தரங்கலாரம், கந்தர்கலிவெண்பா இச்சமயம் பற்றிய குறிப்புகளை தருகின்றன. கெ கிரியாசக்தி, ஞானாசக்தி எனும் 3 சக்திகள் : தெய்வானை கிரியாசக்தியாகவும் வேலாயுதம் ஞா6
சூரியனை முழுமுதற்கடவுளாக கெண்ட போன்ற மேலைத்தேய நாடுகளிலும் இலங்கை, இந் வரப்படுகின்றது. மேலைத்தேய நாட்டவர்களா சூரியனாகும். செளர சமயத்தின் கருத்தின்படி சூரிய எனவும் அழைக்கப்படுகிறான். சூரியனை வழிபடு நீக்கம் பெறுகின்றது. இத் தெய்வமானது ஆதித்தி பல பெயர்களினால் அழைக்கப்பட்டு வழிபடப்பட்டு 6 வெளியில் காணப்படுகிறது. சூரியனை அருவமாக இவ்விரு சாராரும் தனித்தனியே நின்று வழிபாட்ை
மகா விஷ்ணுவை முழுமுதற்கடவுளாக ெ காலமாகவே தனியொருமதப்பிரிவாக விளங்கி வ
வடகலை வைணவம், தென்கலை வைணவம் என தொன்மை பற்றி நோக்குகையில் சிந்து வெளிப் கொள்ளப்படுகிறது.
வைணவர்கள் மகாவிஷ்ணுவை திருமா6 ஜனார்த்தனன், வாசுதேவன் என பல்வேறு பெயர் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரங்களுக்கு முக்கிய இட தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலைதூக்கும்போது தர்மத் யுகங்கள் தோறும் அவதாரம் எடுக்கும் தன்மையும் ஈடேற்றம் பெற செய்வதற்காக இறைவன் தன் மகாவிஷ்ணு இதுவரை எடுத்த அவதாரங்களாவன
1

ாணப்படுகின்றன. இந்து மதத்தினர் மட்டுமன்றி தத்தினர் கணபதியை கணபதிதெய்யோ" என
டு வழிபடும் சமயம் கெளமாரம் ஆகும். இது ஆரிய
முருகனும் இணைந்த வழிபாட்டுப் பிரிவாகும். iரம், மது வெறி, காதல் எனும் பல அம்சங்களை கருதி பல பெயர்களைப் பெற்றுள்ளான். அதாவது , குகன், சரவணம், திருக்குமரன், கார்த்திகேயன்
முருகன் ஆறு முகங்களை கொண்டவனாகவும் அக்கரங்களிலே சேவல்கொடி, பாசம், அபயகரம் ளயும் தாங்கியவாறு உள்ளான். இத்தோற்றப் உள்ளது. முருக வழிபாட்டின் தொன்மை சிந்து களமாரத்தின் ஆகமம் குமாரதந்திரமாகும். மற்றும் பம், மதுரை காஞ்சி, மலைபடுகடாம், கந்தபுராணம், , கந்தர்கலித் தொகை ஆகிய இலக்கியங்கள் ளமார மதப்பிரிவு படி முருகனுக்கு இச்சாசக்தி, உண்டு. அதாவது வள்ளி இச்சாசக்தியாகவும் னசக்தியாகவும் விளங்குகின்றது.
சமயம் செளரமாகும். இது கிரேக்கம், ரோம், எகிப்து தியா போன்ற கீழைத்தேய நாடுகளிலும் வழிபட்டு ல் "அப்பலோ" என அழைக்கப்படும் தெய்வம் பன் வானத்தின் தலைவனாகவும் ஒளிமயமானவன் வதன் மூலம் புறஇருள் மட்டுமன்றி அகஇருளும் யன், உதயன், திவாகரன், பாஸ்கரன், இரவி என வருகிறது. இச்சமயத்தின் தொன்மையானது சிந்து பும் உருவமாகவும் வழிபட்டு வருகின்றனர். ஆனால் டை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
காண்ட சமயம் வைணவமாகும். வைணவம் நீண்ட
ந்திருந்த போதும் நாயக்கர் காலத்திலிருந்து அது ா 2 வகைகளாக விரிவடைந்தது. வைணவத்தின்
பிரதேசத்தில் இருந்து சிறப்புப் பெற்றிருந்ததாக
ல், கேசவன், மாயவன், நாராயணன், கோவிந்தன், கொண்டு வழிபட்டு வருகின்றனர். வைணவர்கள் ம் கொடுத்து வருகின்றனர். அதாவது உலகத்திலே த்தை காத்து அதர்மத்தை அழிப்பதற்கு மகாவிஷ்ணு டையவராகும். அவதாரம் என்பது "ஆன்மாக்களை ானிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வருதலாகும்." ன மச்சம், கூர்மம், வராகம், வாமன, நரசிம்ம, பலராம,
08

Page 111
பாசுராம, சிறிாாம, சிறிகிருஷ்ன என்ற 9 அவதாரங் அவதாரமாகும்.
வைணவர்களின் சிறந்த தத்துவங்க இராமானுஜரது விஷிட்டாத்வைதம், மத்துவரது துணி
வைணவர்கள் மகாவிஷ்ணுவை பரம், விட வகைத்திருமேனிகளாக வகுத்து வழிபட்டு வருகின்
இவையே இந்து சமயத்தின் ஆறுவகை பி நிறுவனங்களை பல்வேறுபட்ட காலங்களில் நீ அரியபணிகளாலும் வளர்ச்சியடைந்துள்ளமையும் கு நிறுவனங்களாகிய இராமகிருஷ்ண மிஷன், காந்தி போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இந்து சமய விவேகானந்தர், மகாத்மா காந்தி தயானந்த சர6 அம்மையார் போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர் சில குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து இந்து சமயத் பல பரந்துபட்ட கொள்கைகளை முன்வைத்தன பாராட்டாத பண்பு, சர்வசமய சமரசக் கொள்ை பெண்ணடிமைத்தனம் நீக்கம் போன்றவற்றினை சு
தொகுத்து நோக்குமிடத்து இந்து சம அனைவராலும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சமயமாகவும்: வரை அழியாது பலராலும் பேணிப் பாதுகாக்கப்ட பகுதியிலே பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தோற் இலங்கை மற்றும் தமிழர்கள் வாழும் பல்வேறு உலக இலங்கையில் பெளத்த சிங்களவர்கள் தங்களது : ஆகியோரை வைத்து வழிபட்டு வருவது மட்டும வருவதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.
பஞ்ச ஆர ண்ய தலங்கள் திருக்கருகமூர் (முல்லை வனம்) ஆலங்குடி ஹரித்துவாரமங்கலம் அவளி நல்லூர்
திருக்கொல்லம்பூதூர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

களாகும். இனி எடுக்கப் போகும் அவதாரம் கல்கி
ௗாக பகவத்கீதை, சங்காாது அத்வைதம், ாவதம் என்பன காணப்படுகின்றன.
பாவம், வியூகம், அந்தர்ஜாமி, அர்ச்சம் என்ற ஐந்து ாறனர்.
பிரிவுகளாகும். இந்து சமயமானது பல இந்து சமய றுவியமையாலும், பல சீர்திருத்தவாதிகளின் நறிப்பிடத்தக்கதாகும்.அந்த வகையில் இந்து சமய யம், சைவ பரிபாலனசபை, விவேகானந்தா சபை த்தின் சீர்திருத்தவாதிகளாக இராமகிருஷ்னர், ஸ்வதி, இராஜாராம், மகாகவி பாரதியார், சாரதா இந்த சீர்திருத்தவாதிகள் சமயத்தில் காணப்பட்ட தினை மேலும் வளர்ச்சியடைய செய்யும் நோக்கில் ர். இதற்கு உதாரணங்களாக, உயர்வு, தாழ்வு. ககள், மூடக்கொள்கைகள் களைவு, குருபக்தி, கூறலாம்.
யமானது மிகவும் தொன்மை வாய்ந்ததாகவும் இச்சமயமானது தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்று Iட்டு வரும் ஒரு சமயமாகவும் இந்தியாவின் வட றம் பெற்றாலும் தென்னாட்டில் பரவி அதனூடாக நாடுகளிலும் இச்சமயம் சிறப்பு பெற்றுவருவதுடன் ஆலயத்தில் இந்து கடவுளாகிய கணபதி, முருக்ன் ன்றி இந்து கோயில்களுக்கு சென்று வழிபட்டு
இந்துவாக வாழ்வோம் இந்து தர்மம் காப்போம்
Thiruppamburam
Si Lies 3 miles to the north is east of Thiruveezhimizhalai is temple. Here on the festival
of Shivaratri, lord Shiva is told to come in the 3rd quarter of nigh

Page 112
தமிழில் மென்
"எங்கும் தொழில்நுட்பம் என்பதுவே பேச்சு அதுவும்
என்று பாடிப் பாராட்டும் அளவிற்கு தகவல் தொழி ஆக்கிரமிப்புச் செய்து மனிதகுலத்தை வியப்படைய விந்தையைச் செய்திருக்கும் இத் தகவல் தொழில்நு அல்லது மேம்படுத்தலை ஏற்படுத்தப் போகிறது என கேள்வியாகும். விரைவாய் வெகுவிரைவாய் உலக வேகத்தில் நாமும் ஓடி, தொடர்ந்தும் ஓடிக் கொண் முடியாமல், முடங்கி விட்டால், அல்லது ஈடுகொடுக்
இதை உணர்ந்தஎம்மில் சிலர் தகவல் தெ அறிவுத் தாகம் ஏற்பட உழைக்கிறார்கள் என்பது ப தமிழில் மென் பொருட்கள் இல்லையே என்ற குை பொருட்களைத் தயார் செய்து தமிழ் கூறும் நல் முயற்சிக்கு தமிழ்நலம் விரும்பும் ஒவ்வொரு தமிழ்கு
தமிழகத் தலைநகர் சென்னையில் இருந் வழங்கி இருக்கும் மென்பொருள் CDD இங்கு குறி
பதமி20
G.O 17 gfiaLiLniġġiġħ என்ற பெருமையைத் தட்டி புதிதாய்ப் பிறந்தோம்" மண்ணில் புதுமை, விண் மானிடமேன்மை- பூத்தி தமிழினமும் இதற்கு விதி விளைத்த புதுமை - புதுெ
கணிப்பொறியும், தமிழ்மொழியும் விளைத் இதயத்தை ஈர்க்கும் அறிமுகத்துடன் தமிழர் மத்தி எல்லாம் முடியுமா? என்ற சவாலை எதிர்கொண்ே CEFTusuTT (Word Processor).
அப்படி இதிலென்ன சிறப்பு என்போரும் ! தட்டச்சு, உரோமானியப்படுத்தப்பட்ட தள அமைப்பு (1999) விதித்த தரப்படுத்தலுக்கு அமைவாக இரு முக்கிய அம்சங்களாக
. தமிழோடு ஆங்கிலத்தையும் உ எழுத்துருவகை (Fonts) தமிழ் 3. கோப்பு தொகு பலகை, சீர்,
இருப்பு தொடர்பான உதவித் புரிந்துகொள்ளும் படியான என
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"பொருட்கள்
தகவல் தொழில் நுட்பம் என்பதுவாய் ஆச்சு"
ல்நுட்பம் உலகெங்கும் விரிந்து பரவி அதிவேக ச் செய்திருக்கிறது. "உலகத்தைக் கிராமமாக்கும்" ட்பம், எமது இனத்திற்கு எந்த விதமான பாதிப்பை ன்பதும் இ எம்மக்கள் முன் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ம் இத்துறையில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இதே டிருந்தால் தான் எம் இனம் வாழும். வளரும். ஒட க முடியாது தயங்கிவிட்டால் தாழ்ந்துவிடுவோம்.
ாழில் நுட்பத்தை தமிழில் ஊட்டி, மக்களிடம் இந்த கிழ்ச்சி தரும் செய்தியாகும். இந்த வரிசையிலே ரயை நீக்கும் பணிகளில் தமிழ் மொழியில் மென் லுலகத்திற்கு தந்திருக்கிறார்கள். இவர்களது டிமகனதும் வாழ்த்தும்,பாராட்டும் என்றும் உண்டு.
து செயற்படும் சென்னைக் கவிகள் தயாரித்து ரிப்பிடத்தக்கவையாகும். அவற்றில்,
மைய படைக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் மென்பொருள் க்கொண்ட பெருமைபதமி20க்கு உண்டு. இன்று என்று புதுமைக்கு கட்டியம் கூறினான் பாரதி. ரிேல்புதுமை பொறியியல் புதுமை எதிலும் புதுமை, டும் புதுமையில் தான் அர்த்தப்படுகிறது. எங்கள் விலக்கல்ல, வயல்வெளியும் வியர்வைத் துளியும் நெல்லாய், பொங்கலாய் பரிணமிக்கின்றது.
த புதுமை"பதமியாய்ப்பரிணமித்திருக்கிறது என்ற யில் நடமாட வந்திருக்கிறது பதமி 20. தமிழால் டார் பெற்ற வெற்றிக்கணிதான் பதமி 20, என்ற
இருக்கலாம். 4 வித விசைப்பலகைகள், ஒலிப்பியல் என அனைத்தும் உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடு க்கின்றதென்பதும் பெருமைக்குரியதாகும் மற்றும்
ள்ளிடும் வசதி
lu 40+ அஞ்சறை முதலிய இருப்பு பட்டி (Menu) மற்றும் தகவல்கள் அனைத்தையும் சாதாரண மக்களும் ரிய தமிழ்.

Page 113
. வார்த்தைகளை சரிபார்க்கவும்
5. வார்த்தைகளுக்கிடையில் சந்தி
ஒரே அர்த்தத்தைக் குறிக்கக் கூ நிகண்டு அமைப்பு
구. ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு :ெ
"EIJ&Jŭ" (SimilaT Sounds).
8, வார்த்தைகளை அகர வரிசை
(Indexing)
9. ஒரு பத்தியில் உள்ள வார்த்தை உள்ளன என்பதைக் கணக்கி வரைபடம் மூலம் காணும் வசதி
10. முகவரிகளை அச்சடிக்க உதவும்
1. ஒரே தகவனது பல்வேறு
"gršfo6007" (Mailmage)
1. ஒரே கோப்பில் ஒன்றுக்கு மேர்
ganaT'ai (Merge Docume
சென்னைக் கவிகள் - காலத்தை வென்ற புதைய குறளமுது - கற்றோரும் மற்றோரும் கேட்டு, பார்த் குறள் விளக்கமாகும், இந்த CD ன் உள்ளடக்கங்க
1, 1330 குறள்கள் - ஒலியோடு, ஒ 2. தமிழ்,ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, மலாய் 3. தமிழில் - பரிமேலழகர் உ
பதின்கவனர் உரை வெற்றி ஒரு . திருக்குறள் தொடர்பாக 6
நூல்வடிவிலேயே புத்தகத்ை படிக்கலாம். நூல்களில் சில
திருக்குறளும் சமயச் சார்பின்மையும் திருக்குறளும் அரசியலும் திருவள்ளுவர் ஓர் மருத்துவர் திருக்குறளும் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பும் திருக்குறளும் எயிட்சும் திருக்குறளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பும் சில அரிய சொற்களுக்கு - படக் காட்சி
மொத்தத்தில் ஒரு குட்டி நூலகமே இந்த
(சென்னைக் கவிகள் தந்த இன்னுமோர் 'கணினியில் விளையாடு பாப்பா
கொஞ்சம் அறிவோடு விளையாடு பாப்ப உன் தாய்மொழியோடு விளையாடு பாப்ட
 

Tg) sult, Glori fligE (SpellCheck) பிழை திருத்தம் செய்ய ஒரு அமைப்பு டிய வார்த்தைகளைக் காண்பதற்கு எளிமையான
சாற்களும் பல அர்த்தங்களைக் காண உதவும்.
ப்படுத்த உதவும் எளிமையான அகர வரிசை
கள், எழுத்துக்கள், வரிகள், பத்திகள் எங்வளவு ட உதவும் எண்ணல் என்ற அமைப்பு. இதை (Marking Index)
"Slissau" (Label) முகவரிகளுக்கு அனுப்புவதற்கு வசதியாக
பட்ட கோப்பினை இணைக்க உதவும் ஆவண் nt) 5)üLutyli usulrLu5lJ.
லாகத் தந்திருக்கும் ந்து மகிழ வேண்டிய f:ー
ரியோடு மொழியில் உரைகள்
SET IT, L. u. 2 - 50 T, ந வரி உரை. வந்த நூல்கள் - த புரட்டி ஒய்வாகப்
தட்டில் அடக்கம்
பரிசு - அறிவோடு விளையாடு

Page 114
இதை தரணிக்கு எடுத்துச் சொல்லபு பாடியிருப்பான் இதைப் பார்த்து அந்த மீசைக் கவி ஒரே CD ல் 6 விளையாட்டுக்கள் சிந்த போராடும் குணம் படைக்க, பொதுஅறிவை வளர்க் உதவும். சிறுவர்களுக்கும்,பெரியோர்க்கும் தான்.( கபாலி, கொமுக்கு போடீஸ்வரன்)
இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களும் இவற்ை Com; சென்னைக் கவிகள் நிறுவனத்துடன் இை GGL NetsNet, Quick Tech Academyss
இம்மென்பொருட்களின் வரவு வேறுவேறு அளிக்கும் என்பதே எமது எதிர்பார்ப்பாகும். சிறு முயற்சிகள் சேர்ந்து பெருவெற்றியை எம்பினத்திர்
நவக்கிரக சமயகுரவரால்
கோயில்கள் அனைத்தும் சிவாலயங்களாக இ பெற்றவை. இக் கோயில்கள் அனைத்தும் , அமைந்துள்ன.
1 சூரியன் - சூரிய கோவில் 2.சந்திரன் - திங்கவூர் 3. செவ்வாய் - வைத்தீஸ்வரன் 4. புதன் - திருவெண்காமு 5. வியாழன் - ஆலங்குடி 6. வெள்ளி - கிஞ்சனூர், சிறிரங்கம் 7. ராகு - திருநாகேஸ்வரம் 8. சனி - திருநல்லாறு 9. கேது-கீழ்ப்பெரும்பள்ளம், காளஹ
R. Ambar(Ambal)
fili Ambar now calle
built by Kocheng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாப்பா என்று ஒர் புதிய பாப்பாப் பாட்டைப் ஞன் இன்றிருந்தால் .
னையைச் சீரமைக்க, ஞாபகசக்தியைப் பெருக்க, க, கவலையை மறக்க என இந்த விளையாட்டுக்கள் பிளையாட்டுக்கள் வல்லானா, சிதறல், டிக்டாக்டோ,
Ip Slaugsili (alupO5 Cl5TsitST, Tamill cybcT . ானந்து இவற்றைTamileshop. 20ா கம்பியூட்டர் ப முகவர்களினூடாக விநியோகிக்கப்படுகின்றது. றுமென்பொருட்கள் வெளிவருவதற்கு ஊக்கத்தை துளி பெரு வெள்ளமாக ஆவதுபோலு சிறுசிறு கு பெற்றுக்கொடுக்கும் என நம்புகிறோம்.
தலங்கள் - பாடப்பெற்றவை
ருந்தாலும், அவை கிரக வழிபாட்டுக்கு பிரசித்தி தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலேயே
றஸ்தி
:d Ambal is the last “Maadakkoyil”
at chozhan. Sung by sambandar

Page 115
20ம் நரற்றாண்டில் உலக வல்
இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி அணு அணு பற்றிய கருத்துக்களும், பாவனைகளும், பய6 மக்களை இதுபற்றிய கவனத்தை ஈர்க்கும் அணுவும்.அசையாது" என்று இருந்த இவ்வுலகம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பேர்லின் நகரில்'ஒட்டோ ஜா என்ற அணுவிஞ்ஞானியின் உதவியுடன் அணுை எனும் அமெரிக்க நாட்டு விஞ்ஞானி அணுவைப்பிள பயன்படும் வழியை உலகிற்கு அறிவித்தார்.
இவரது கண்டுபிடிப்புக்குப் பின் அணுச பயன்படுத்தும் எண்ணற்ற வழிவகைகளை அறில் நின்றிருந்தால் உலகில் மனித இனம் எண்ணற்ற பண்பாட்டின் உச்சநிலைக்குச் சென்றிருக்கும். அ கையில் பூமாலை கிடைத்தது போல உலகின் வி
கைகளில் அகப்பட்டு, இன்று உலகை உலுக்கும் ஒ
மனித ஆற்றலால் மட்டும் போர்புரியும் அவற்றின் நவீன உற்பத்திகளும் இன்று ஈடு செய் அதிலும் ஆகாய விமானம், மற்றும் ஏவுகணைக இடங்களிலெல்லாம் நாசங்கள் நர்த்தனமாடத் ெ வல்லரசுகள் பெருக்கி வரும் இவ்வணுக் குண் முறைமையில், நாடுகளிடையே சஞ்சலத்தைய இவ்வல்லரசுகள் தமது அதிகாரச் சமனிலையை சாட்டாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
இதில் வேடிக்கைக்குரிய விடயம் என்ன ஆயுதங்களைக் குவித்து வைத்துவிட்டு,'சாத்தா தொடர்பான தடைகளை விதிப்பதும் மாநாடுகை அன்றாடம் நாம் காணும் கேலிக்கூத்துக்களா தலைமுறை தலைமுறையாக, அவரவரின் பதவிச் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற புள்ளிவிபரங்களை ஒர்
மாதம் இடம் பெப்ரவரி ருஷ்யா ஜூலை போஸ்டே
ஜூலை சுவிற்சர்ல்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அ/ைஆயுதமும் லரசுகளும்
யுகம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. அந்தளவிற்கு ண்பாடுகளும், அதேவேளை தீமைகளும் இன்றைய
வண்ணம் செய்துள்ளது."அவனின்றி ஓர் வியக்கும் வண்ணம் இந்நூற்றாண்டின் 1938ம் ன்' என்ற ஜேர்மனிய விஞ்ஞானி'பிரிஸ்ட்ரஸ்மேன்' வப் பிளந்தார். அதே வேளை, எட்வர்ட் டெல்லர்
க்கும்போது ஏற்படும் ஆற்றலை இராணுவத்திற்குப்
க்தியைக் கொண்டு மனித இன மேம்பாட்டிற்குப் பியலறிஞர்கள் கண்டறிந்தனர். இந்த அளவோடு நன்மைகளை அடைந்து, சமூக, மற்றும் நாகரிகப் பூனால் இச் சக்தி துரதிருஷ்டவசமாக குரங்கின் பல்லரசுகள் எனப்படும் கொழுத்த யானைகளின் ஓர் அபாயச் சக்தியாக மாறிவிட்டது.
நிலைமாறி புதிய கருவிகளின் கண்டுபிடிப்புகளும், யமுடியாத இழப்புக்களை ஏற்படுத்திவிடுகின்றது. கள் என்பன கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின், நினைத்த தாடங்கின. இது போதாதென்று வம்படி வழக்காக டுகள் மற்றும் நாசகார ஆயுதங்களும் சர்வதேச பும், சலசலப்பையும் ஏற்படுத்துவதாய் உள்ளது.
ப் பேணிக் கொள்ள இவ்வாறு ஆயுதங்களை ஒர்
வென்றால், இவ்வல்லரசு நாடுகள், தாம் இவ்வணு ன் வேதம் ஒதுவதுபோல் ஏனைய நாடுகளுக்கு இது ளக் கூட்டுவதும் மேடைகளில் உரக்கப் பேசுவதும், க உள்ளனவெனலாம். இதற்குரிய மாநாடுகளை காலங்களில் எத்தனை ஆண்டுகாலமாகச் செய்து ஆங்கிலப் பத்திரிகை பின்வருமாறு தந்துள்ளது. கலந்துகொண்டவர்கள் ரூஸ்வெல்ட் - ஸ்டாலின் Tio ட்ரூமன் - ஸ்டாலின்
ாந்து ஐசனோவர்-குருஷேவ்
13

Page 116
1959 செப்டெம்பர் வாஷிங்டன்
怜6售 ஜூன் வியட்னாம் 怜72 மே மொல்கோ
1973 ஜூன் வாஷிங்டன் 1974 நவம்பர் வாஷிங்டன் 1979 ஜூன் ஒஸ்ரியா 1985 நவம்பர் ஜெனிவா 1988 ஒக்டோபர் ரெய்ஜாக் 1987 டிசம்பர் வாஷிங்டன் 1988 Gun ரஷ்யா
1991 ஜூலை மொஸ்கோ
மேலுள்ள புள்ளிவிபரங்களின் அடிப்படையி தலைவர்கள் கூடிப் கூடிப் பேசியதன் விளைவு அ பதிலாக அவை நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு நுட்பக் கலையுடன் வளர்ச்சியடைந்ததுதான். இந்நூ 60,000க்கும் மேற்பட்ட அணு ஆயுதங்கள் உள்ளதா
1988ம் ஆண்டுமே மாதம் ரஷ்யாவில் ரீகன் கண்டம் தாவும் ஏவுகணைகளை ஐரோப்பாக் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வதென முt என்னவென்றால் அதே ஆண்டு அதே மாதம் கியூ பற்றிய விசேட மாநாடு கூட்டப்பட்டு அதில் மேற்குறி கொண்டு அணு ஆயுத குறைப்பு பற்றி உரக்கப் பே
வல்லரசு நாடுகளின் கபட நாடகத்திற்கு ஜனாதிபதி ரீகன் காலத்தில் இடம்பெற்றதாகும். இ அணு ஆயுதத்தில் சிலவற்றை ஒழிப்பதாக ஒப்புக் ெ ஈடுசெய்யும் வண்ணம், அமெரிக்க செனற்றில் 198 ஜனாதிபதி நிக்ஸனால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அனுமதி பெற்றார். இவ்வாறு இவ்வல்லரசுகள் தமது மக்களுக்கு ஒருபுறம் வாலையும், மறுபுறம் தலையை ஓர் கனவு என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாகவே உள் நாடுகளிடையே அணு ஆயுதங்கள் சமமான நிலை இருக்கின்றனவென்றும், ஆகவே பூரண அணு இல்லை" என்று 1987ம் ஆண்டு வாஷிங்டன் ஒt அறிவித்துள்ளார்.
இவரது விளக்கம் இவ்வாறிருக்க, ஒரு கு அதன் அழிவின் சக்தி என்ன என்பதை ScienceT
 
 
 

ஐசனோவர் - குருஷேவ் கென்னடி - குருஷேவ் நிக்ஸன் -பிரஸ்னேவ் ருக்ஸன் - பிரஸ்னேவ் பேள்ட் - பிரஸ்னேவ்
கார்ட்டர் - பிரஸ்னேவ்
ரீகன் - கொர்பச்சேவ்
ரீகன் - கொர்பச்சேவ்
ரீகன் - கொர்பச்சேவ்
ரீகன் - கொர்பச்சேவ்
புஷ் - கொர்பச்சேவ்
ல் 45 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, உலக வல்லரசுத் ணு ஆயுதங்கள் சிறிதளவேனும் குறைவதற்குப் வண்ணமுகமாக மேன்மேலும் நவீன தொழில் ாற்றாண்டில் உலக வல்லரசு நாடுகளிடம் மட்டும் கக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
r - கொர்பச்சேவ் ஒப்பந்தத்தின்படி கண்டம் விட்டு
கண்டத்திலிருந்து அணுச்சோதனைகளை டிவெடுக்கப்பட்டது. அனால் இதில் வேடிக்கை பா தலைநகர் ஹவானாவில் ஆயுதக் குறைப்புப் த்த இரண்டு நாடுகள் உட்பட 100 நாடுகள் கலந்து சியதுதான்.
த இன்னுமொரு சிறந்த உதாரணம் அமெரிக்க இவரது காலத்தில், உலக மக்களின் நலன் கருதி, காண்டார். ஆனால் அதனை இரண்டு மடங்காக 7.12.18 அன்று, மிகப்பயங்கரம் என்றுமுன்னைய நரம்பு விஷவாயுக் குண்டுகளை உற்பத்தி செய்ய பலத்தைப் பெருக்கி மேலாண்மைச் செய்திட உலக 1யும் காட்டும் தன்மையானது அணு ஆயுத ஒழிப்பு "ளது. இதற்கு இவை கூறும் காரணம் "வல்லரசு பில் இருப்பதால் தான் பாரிய போர்கள் ஏற்படாமல் ஆயுதங்கள் இல்லாத உலகை எதிர்பார்ப்பதற்கு பந்த முடிவில் ரஷ்யா ஜனாதிபதி கொர்பச்சேவ்
3றிப்பிட்ட சக்தியுள்ள அணுக்குண்டு வெடித்தால், oday என்ற இதழ் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Page 117
"ஒரு மெகாடன் எடையுள்ள சிறிய ஒர் அணுக்குண் தோன்றும் கடுமையான வெப்ப அலைகள் பரவும்; சி மின்சாரம் மற்றும் எலக்ரானிக் சாதனங்கள் யாவும் செடி, கொடியாவும் ஆவியாகும். என்று பீதியூட்டுப் எதுவுமே வல்லரசுகளின் கண்களுக்குத் தெரி இதனாலேயே அழிவின் அகோரத்தை ஹிரோசிமா, அணுஆயுதமோகம் தீராமலுள்ளதன் மூலம் அறியழு அணுக்குண்டின் எடை 25,000 kg, இதன் அழிவி அமெரிக்காவிலும், ரஷ்யாவிலும், உலக மக்களின் த
இவை தவிர, 1986 ஆம் ஆண்டு ஏ தலைமையகமான 'பெண்டகன் தாம் லேசர் குனி வெடித்தால் சில நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் உள் வாய்ந்தவை என்று பெருமிதத்தோடு உலகறிய ெ அழிவு ஆயுதங்களாகிய (Mustera Gas, Sarin போன்றனவும் இருப்பதாகக் கூறப்படகின்றது. இ இரசாயனக் குண்டுகள். 1965முதல் 1973 வரை த மக்களின் உயிரைப்பறித்த கொடுமையை இவ்வுல
உலகின் வல்லரசுகள் என்று வர்ணிக்க சீனா ஆகிய இவ்வைந்து நாடுகள் மட்டும் அனுப்பரிசோதனைகளை நடத்தியுள்ளதாகவும், -210ம பிரிட்டன் 45, சீனா 44 என்று புள்ளிவிபரங் முறைமையில், உலகின் மற்ற சிறிய, பெரிய பற்றிவிட்டதுமன்றி, இவ்வாயுதங்களை உருவாக்க இந்தியா 5 அணுஆயுத பரிசோதனைகளை அணுப்பரிசோதனைகளையும் அண்மையில் நடத்
மிகை இராணுவ விஸ்தரிப்பு நிலைெ அமெரிக்கா, ரஷ்யா இரண்டும் தங்களது தற்கா சக்தி அனைத்தையும் பயன்படுத்தி நவீன பாது ஆனால் இந்த 45 ஆண்டு காலமாய் அமெரிக்கா தாக்கப் போவதாய் வாய் தவறிக் கூடச் சொன் இடையே ஓர் எல்லைப்போர் கூட நடக்கவில்6 இவ்வல்லரசு நாடுகள், திரைமறைவில் நின்று செ வழங்கி, அவற்றின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டுப் பூச
அந்த வகையில், வியட்நாம் போருக்கு யுத்தத்தின் மூலம், லண்டன் சர்வதேச ஆயுத சந்ை
 

டு வெடித்தால்,16km அகலத்திற்கு ஒளிக்கதிர்கள் ல விநாடிகளில் கடுமையான வெடிப்புகள் ஏற்படும். பழுதாகும்; நொடிப்பொழுதில், மனித இனம், மரம், தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால் இவை வதுமில்லை. காதுகளுக்கு கேட்பதுமில்லை. நாகராகி நகரங்களில் கண்ட பின்புகூட அவற்றின் pடிகின்றது. இந்நூற்றாண்டில் உலகின் மிகப்பெரிய ன் சக்தி 50 மெகாடன். இப்பெரிய அணுவரக்கன் லைவிதியை நிர்ணயிக்கக் காத்துக்கிடக்கின்றான்.
ப்பிரல் 14ஆம் திகதி அமெரிக்க இராணுவத் ண்டுகளைத் தயாரித்திருப்பதாகும் இதில் ஒன்று ள பிளாட்டின உலோகம் கூட உருகி ஓடும் திறமை சய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இவை தவிர இரசாயன n Taboon) 660LL 36T556).jsija) (Penetrator) gG60TTG (Agent Orange) 6Tsirosopéissil Glth ம் விஷத்தை மஞ்சள் மழையாகப் பெய்த வியட்நாம் கம் மறக்க முடியாது.
ப்படும் அமெரிக்கா, ரஷ்யா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், , 1945 முதல் இந்நூற்றாண்டுவரை 2048 அவற்றில் அமெரிக்கா 1032, ரஷ்யா -715,பிரான்ஸ் கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் இன்றைய சர்வதேச நாடுகளும் அணு ஆயுதத் தயாரிப்புத்திறன் கியும் வைத்துள்ளன. இதற்கு சிறந்த உதாரணம், ாயும் அதற்குப் போட்டியாக பாகிஸ்தான் 6 தி முடித்ததாகும்.
காண்ட தலையாய இருவல்லரசு நாடுகளான ப்புக்கு என ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகாலமாய்த் தம் காப்புக் கருவிகளின் உச்சத்துக்கே வந்துவிட்டன. வையோ அல்லது ரஷ்யாவையோ, எந்த ஒரு நாடும் னதில்லை என்பதோடு, இவ்விரு நாடுகளுக்கும் லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. இப்படியிருக்க ாண்டு, ஏனைய நாடுகளுக்கு ஆயுத உதவிகளை ல்களில் இவை குளிர்காய்கின்றன.
பின்னர், 8 ஆண்டுகள் நடந்த ஈரான் - ஈராக்
தகளில் இடைத் தரகர்கள் மூலம் இடம்பெற்ற ஆயுத

Page 118
விற்பனையில் வெளியுலகிற்கு தெரிந்த வரையில்
மேலாகும் என்று South எனும் பத்திரிகை செ நாடுகளுக்கு 2500 கோடி டொலர்கள் பெறுமதியா ஈராக் போரில் 40 நாடுகள் ஆயுத விற்பனை செய்து மட்டும், 950 கோடி டொலருக்கு ஆயுத விற்பனை ெ Silk Worm எனும் ஏவுகணைகளை விற்பனை
கூறுகின்றது.
இவற்றோடு அமெரிக்கா தனது பாதுகா ஒரு ஆண்டில் 2000 கோடி டொலர் மிகுதியாகும் எ6 ஆய்வாளர் பிரம்மா செலானி கூறிய கருத்து நோ ஏனைய நாடுகளும் மக்களும் மட்டும்தான் பாதிப்புக் எழலாம். இதற்கு பதில், இல்லை என்றே கூற வே நாட்டு மக்களும் இதனால் பாதிப்படைகின்றன மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றன. உதாரணமாக, அமெ இறப்பு வீதத்தை ஆய்வு செய்தபோது, 1950-1 அணுக்குண்டுச் சோதனை, மற்றும் அணுஉலைக்க நேர்ந்தன.உலகின் மிகச் சுதந்திரமான நாடு என்று ( வெளியிடப் பத்திரிகைகளை அரசு தடைசெய்துவிட் Level Radiation என்ற புத்தகத்தில் கூறப்பட்டு
இவ்வாறு அணு ஆயுத உற்பத்தியானது போதும், இவை தமது அதிகாரப் போட்டியை நிறுத் பெருக்கிதக்கவைத்துக்கொள்ளவே முயற்சிக்கின்ற வானிலும் கூட தமது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்த மு: பெரிதும் அவதானிக்கக் கூடியதாக இருந்தது. மேலு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் இவ்வுலகக் கடலின் பெரும் Folk என்ற தளத்திலிருந்து அட்லாண்டிக் கடற்பகுதி இருந்து கிழக்கு பசுபிக் கடற்பகுதிகளிலும் இத்தாலி கடல்களிலும், இந்து சமுத்திரம், மற்றும் அரபிக் கடலி
உலகில் தம் கடலாதிக்கத்தைக் கா போர்க்கப்பல்களின் உலா உலகின் ஏனைய நாடு என்பது பற்றியோ, இவற்றின் பயத்தை விட இத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது பற்றியோ இவ்வி தெரியவில்லை. மாறாக, தமது நலன்களைப் பேணு
அந்த வகையில், அமெரிக்கா, அணு ஆ மையங்களில் இரகசிய அமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்
11
 

ஒரு ஆண்டிற்கு 50 மில்லியன் டொலர்களுக்கு திவெளியிட்டிருந்தது. மேலும் 1984ல் 3ம் உலக ன ஆயுதங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. ஈரான், ள்ளன என்றும் இவற்றில் ரஷ்யா 1984ம் ஆண்டு Fய்துள்ளது என்றும் 100 கோடிடொலர் மதிப்புள்ள செய்துள்ளது என்றும் Economist பத்திரிகை
ப்புச் செலவை சிறிது குறைத்துக் கொண்டாலே ாறு வாஷிங்டனில் சர்வதேசப் பாதுகாப்புப் பற்றிய க்கத்தக்கது. இவ்வாறு ஆயுத உற்பத்தியினால் குஉள்ளாகின்றனரா? என்ற கேள்வி பொதுவாக |ண்டும். ஏனெனில் இவற்றை உற்பத்தி செய்யும் ர். ஆனால் இவை உலகின் க;ணகளுககு ரிக்காவில் ஒரு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் 969 வருடங்களுக்குள் அமெரிக்கா நடத்திய திர்வீச்சு காரணமாய் 40,000 குழந்தைகள் இறக்க போற்றப்படும் அமெரிக்காவிலேயே இச் செய்தியை Lg) 6T60T Ernest Starm Class 6Tegfu "Low
iளது.
தம் சொந்த மக்களை மண்ணுக்குள் வீழ்த்திய தி முன்வருவதில்லை. மாறாக அவற்றை மேலும் |ன. அந்த வகையில், நிலத்தில் மட்டுமன்றி நீரிலும், னையும்போக்கை கெடுபிடி யுத்த காலப்பகுதியில் ம், அமெரிக்க, ரஷ்யக் கடற்படைகளின் அணுசக்தி பெகுதியில் உலவி வந்தன. ஐரோப்பாவில் Nor களிலும் ஹவாயிலுள்ள Earl Harbourதளத்தில் யில் Gatea என்ற இடத்திலிருந்து மத்தியதரைக் லும் அணுச்சக்திபோர்க்கப்பல்கள் உலவிவந்தன.
ட்டும் வண்ணம் நடத்தி வரும் அணுச்சக்தி களுக்கு எத்தகைய அழிவைத் தரப்போகின்றன னால் எழுகின்ற அணுக்கதிர் வீச்சு எத்தகைய ல்லரசுகள் எவ்வித அக்கறையும் கெண்டதாகத் வதிலேயே இவை குறியாக உள்ளன.
புத விபரங்களைப் பற்றி அறிய 35 நாடுகளில் 92 ளது. இவ்விபங்களை அமெரிக்கா அணுச்சக்தி

Page 119
விஞ்ஞானிகளே அமெரிக்க அறிவியல் ஏடு ஒன்றில் புளோரிடாவிலுள்ளது என்றும், இவ்வேற்பாடு அனைத்தையும் கண்காணிக்கவும், இதன் மூலம் ஆ தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் முடியும் என்றே, இவ்ே ggsbe, Spy in the sky. GT sit D & ITL60 தெரிவிக்கின்றன. இதிலும் பெரிய சோகம் மேற்கொள்ளப்பட்ட அனுப்பரிசோதனை ( தெரியாதிருந்தமைதான்.
மிக, மிக நவீன பாதுகாப்புத் தொகுதியுட சேமிப்புக் கிடங்குகளில் பல தடவைகள் விபத்துக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் விடுவதாக, சிட்னி ட்ரேன்’ என்பவரது தலைமையி அணு ஆயுத நாடுகள் இவ்விபத்துக்களை தம் ந காட்டப் போவதுமில்லை. திரைமறைவில் தினம்
முன்னிற்கும்.
இவ்வாறு, வல்லரசுகளின் அதிகாரப் போ நீடித்தும் நிலைத்தும் நிற்க வேண்டும் என்ற எண் மனித அழிவுக் குவிப்புக்களுக்கும் இடமளிக்கில் மக்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பாக வான்ளிெயில் த அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஓஸோன் மண்டலம், வி விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். ஆனால் இப் விழுந்துள்ளதையும் இதனால் உலக மக்கள் பல அ என்றும் விஞ்ஞானிகள் எதிர்வு கூறுகிறார் அணுக்கதிர்வீச்சுகளும் முக்கிய காரணிகளில் ஒ6
இவ்வாறாக, உடல், உயிர் அழிவுகளை ஏற்படுத்தும், இந்த அணு அரக்கனின் கோர வளர்க்கப்படுகின்றன. இதனால் ஏற்படும் பல்ே தவிர்ப்பதோடு, நாடுகளிடையே மோதல்கள், பிண காலங் காலமாக உணரப்பட்டு வந்துள்ளது. அத மாநாடுகளும் கூட்டப்பட்டன. சில தோல்வி கண் மாதங்களாகக் கூடிக்கூடி பேசியதன் விளைவாக முடிந்துள்ள ஐ. நா. சபை உருவாக்கப்பட்டது. அந் அமைதியைப் பேணுவதோடு, சர்வதேச முறைமை6 குறிப்பாகச் சொல்ல வேண்டுமானால், 3ம் உல பிரயாசை. இப்பேராசை எவ்வளவு காலம் நீடிக்கு
கேள்விகளுக்கு காலமே பதில் சொல்லும். ஐநாவி
 

வெளியிட்டுள்ளனர். இதன் தலைமைச் செயலகம் கள் ரஷ்யாவை மட்டுமன்றி உலக நாடுகள் லுமெரிக்காவின் ஏகபோக அணு ஆயுத நிலையை வற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டன. லட் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் தகவல்கள் என்னவெனில் அண்மையில் இந்தியாவில் இறுதி நேரம் வரை அமெரிக்காவுக்குத்
ன் கூடிய அமெரிக்க அணு ஆயுதங்களே, அதன் த உள்ளாகியிருக்கின்றன. இவ்வணு ஆயுதங்கள் விபத்தில் ரேடியோ கதிர்வீச்சை உண்டாக்கி |லான விசேஷ கமிட்டி அறிவித்துள்ளது. ஆனால் ாட்டு மக்களுக்குக் காட்டிக் கொள்வதுமில்லை.
தினம் ஆயுத உற்பத்தியை அதிகரிக்கவே இவை
ாட்டியும், சர்வதேச முறைமையில் பலமானதாகவும், ணப்பாடானது ஆயுதக் குவிப்புகளை மட்டுமன்றி, ண்றன என்பது மட்டுமன்றி, இயற்கை, இவ்வுலக ந்த ஒஸோன் மண்டலமும் அழிவை எதிர்நோக்கும் வான்வெளியின் ஒர் பாதுகாப்பு மண்டலம் என்று பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் இன்று ஒட்டைகள் ழிவுகளையும், துன்பங்களையும் சந்திக்க நேர்டும் கள். இம்மண்டலத்தில் விரிசல்கள் ஏற்பட ன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மட்டுமன்றி, இயற்கை அன்னையிலும் இழிவை த் தாண்டவம் வல்லரசுகளால் மேலும் மேலும் வறு அழிவுகளையும், பாரிய அனர்த்தத்தையும் ாக்குகள் என்பவற்றை தவிர்ப்பது அவசியம் என்று நற்குரிய வெளிப்பாடாக பல உடன்படிக்கைகளும் டு கலைக்கவும் பட்டன. இறுதியில், பலராலும் பல இன்று 50 ஆண்டு பொன்விழாவைக் கொண்டாடி த வகையில் இதன் முக்கிய பணி நாடுகளிடையே யை அபிவிருத்தியடையச் செய்வதுமாகும். இன்னும் க யுத்தமொன்று ஏற்படுவதைத் தடுப்பதே இதன் ம்? இதன் பணி நிறைவேறுமா? என்பது போன்ற பின்அமைதி காக்கும் பணியில் இன்று 3வது உலக

Page 120
யுத்தம் மாபெரும் யுத்தமாக வெடிக்காவிட்டாலும், யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டு தான் உள்ளன என் களில், இடம்பெற்ற ஓர் நிகழ்வு ஐநாவின் பணி பற்
ஈராக் மீது அமெரிக்காவும், பிரிட்டனும் இ பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன. வல் முன்னறிவித்தலுமின்றி ஈராக் மீது அதிகாலை தாக்குதல்களில் 200 ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தப் சொத்துக்களும் பாரிய சேதங்களுக்கு உள்ளாயி கண்டித்த போதும், ஐ.நா.வால் இது குறித்து இதன்தற்போதைய செயலாளர் கோஃபி அன்னன் Security Council gig T555á) (3,555.99 அப்படியாயின் 200க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் அங்க கிளிண்டனிடமும், டொனி பிளேயரிடமும்மட்டுமே ஒ தனமான போக்கு தொடருமானால், உலக அபை
கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
அமைதி விரும்பும் நாடுகளே ஐக்கிய அடிப்படைக் கொள்கை கரைந்து போய், அணு நாடுகளுமே ஐ.நா. சபையில் ஒர் நல்ல அந்தஸ்தை நிலைமை,உலக அமைதிவிரும்பும் மக்களுக்கு ஒர் உலக மக்கள் போர்க் காலங்களில் உயிர் தப்பவும், பெறுவதற்கான ஒரே வழி 'உலகளாவிய அணு நடத்துவதற்கான ஒத்துழைப்பையும், உதவியையும் வழங்க முன்வரவேண்டும்.
அது மட்டுமன்றி அணு ஆயுதம் முதல், குல விரோத நாசகார ஆயுதங்களும் உலகளவில் உற்பத்திசெய்யவோ, கையிருப்பில் வைத்துக்கொ கட்டுப்பாட்டுக் கழகத்தை உருவாக்கி, அவற்றைச நாடுகளின் வல்லரசுத் தன்மை, அதிகாரப்பலம் பொருளாதார பலத்தால், மக்களின் புஜபலத்தால் t பெற்றுக் கொள்ள இடந்தரலாகாது. இக்கனவு நன என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. ஆனால் காலத்தையும், சர்வதேச நிலைமையையும் பொறுத்

உலகுக்கு தெரிந்தும், தெரியாமலும் 300 குட்டி பதை மறுப்பதற்கு இல்லை. அதிலும் 1990, 1991 றி சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளன.
இணைந்து நடாத்திய தாக்குதல்கள் இது குறித்த லரசுகளான இவ்விரு நாடுகளும் எவ்வித வேளையில் குண்டு மழை பொழிந்தன. இத் பட்டன. இதன் மூலம் ஈராக்கின் பொது மக்களும் ன. இப்பாதகச் செயலை உலக நாடுகள் பலவும் கவலையும், வருத்தமுமே தெரிவிக்கப்பட்டது. ா இது பற்றி கூறும் போது பாதுகாப்புச் சபையில் மதி எதுவும் பெறப்படவில்லை என்று கூறியுள்ளார். ம் வகிக்கம் இச் சபையின் அதிகாரம் தனியொரு ப்படைக்கப்பட்டுள்தா? இத்தகைய தான்தோன்றித்
தியை யார்? எவ்விதம் நிலைநாட்டுவது? என்ற
நாடுகள் சபையில் உறுப்பினராக முடியும் என்ற ஆயுதங்கள் பெற்ற நாடுகளும் அதன் ஆதரவு ப் பெற முடியும் என்ற நிலைக்கு இறங்கி வந்துள்ள தலைகுனிவே. எனவே, இனி வரும் காலத்திலாவது உலக நாசகார ஆயுதங்களிடமிருந்து பாதுகாப்புப் ஆயுத ஒழிப்பே இதனை ஐ.நா.சபை முன்னின்று வல்லரசு நாடுகள் உட்பட அனைத்து நாடுகளும்
இரசாயனக் கதிர்வீச்சு மற்றும் அனைத்து மனித ஒழிக்கப்படவும், எதிர்காலத்தில் நாடுகள் இவற்றை ள்ளவோ இடந்தராதவாறு சர்வதேச போர் ஆயுதக் 1ண்காணிக்கவும் உறுதிசெய்திட வேண்டும். உலக என்பது. அந்நாட்டு மக்களின் அறிவு பலத்தால், மக்களின் இன்னுயிரை மண்ணுக்களிப்பதன் மூலம் ாவாக வல்லரசுகளின் பூரண ஒத்துழைப்பு அவசியம் அவை ஒத்துழைக்குமா? என்பது இனிவரும் ந்ததே என்பது கண்கூடு.
வி. வத்சலாதேவி 4ம் வருடம் கலைப்பீடம்
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

Page 121
வாழ்க்கையைப்
இந்து
வாழ்க்கை எனும் சொல்லின் பொருளை அடியாகப் பிறந்தது. வாழ் எனும் சொல்லின் பொரு என்றும் நன்றாயிருக்க சில நெறிகளை நாம் கடை என்றில்லாமல் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் எ6 நிற்கின்றன. இந்த சமயங்களுக்கெல்லாம் முன்னை இந்து சமயம் விளங்குகிறது. வேதம் எனும் ஆலம் சமுதாய வரலாற்று பரிணாமங்களினூடாக வெளி எதிர்கொண்டு நிற்கும் இந்து சமயமானது மணி வகிக்கிறது.
இந்து மதம் எந்தக் காலத்திலும் ஏ குறைகூறுவதில்லை. அது எல்லோரையும் ஒரே கொள்கைள் வேறுபடலாம். அவை ஒன்றுக்ெ சமயமனப்பான்மை அவைகளுக்கெல்லாம் ஒன்றே அடக்கி ஒன்றுமை காண முயல்கிறது. எனவே இ இதனையே சுவாமி விவேகானந்தர் வெவ்வேறு பகுதி சங்கமம் ஆவதைப் போன்று எல்லா சமயங்களின் எனக் கூறினார். மனிதனின் ஆன்மீக உணர்வுகை செல்வதற்கு இந்துசமயம் துணைபுரிகிறது. மனிதன் அவன் இவ்வுலகில் வாழ்வாங்கு வாழ வழிகாட்டுவ
இறைணிடம் பக்தி வைக்கவேண்டியது நெறிக்கு ஆழ்ந்த நம்பிக்கையே காரணமாெகும். ஒருமைப்பாடு என்பன ஏற்படுகின்றன என்பது இந் அம்சமும் ஒழுக்கத்தையே போதிக்கிறது. ஏனையவ உணர்பு நம்மை ஒன்று சேர்க்கிறது என்கிறது ( சமயத்தின் காரணமாகச் சச்சரவு ஏற்பட நியாயம்
இந்துசமய நூல்கள் கூறும் உயர்தத்துவ இந்நூல்களில் கூறப்படும் கருத்துக்களைக் கேட்டு எம்மைப் பொறுத்தவரை கூறப்பட்டிருக்கும் தத்து வேதங்கள், இதிகாசபுராணங்கள், உபநிடதங்கள், கருத்துக்களைப் போதிப்பன வாழ வழி காட்டுபவ6
மேலும் சமயத்தின் பங்கு காரணமாக விளங்குகிறது. கலைக்கு அதிபதியாம் சரஸ்வதி எ நாரதர் கையில் யாழும், சிவனின் திருநடனமும் புலப்படுத்துகின்றன. மக்கள் மத்தியில் பாரம்பரி வீணை வாசித்தல் போன்ற கலைகள் இந்துசமயத்
ஆதிகாலந்தொட்டே இருந்த வந்த ஒன்
வடிவமாகப் பெண்ணை வைத்து வழிபட வகை செய்
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பண்படுத்தும் சமயம்
உன்னிப்பாகப் பார்க்கில் வாழ் எனும் சொல்லின் ள் என்ன? என்றும் நன்றாயிரு என்பது பொருள். ப்பிடித்து வாழ்வது அவசியம். எப்படியும் வாழலாம் ாற வழிப்படுத்தலில் சமயங்கள் முன்னிலையில் ாப் பழம் பொருட்கும் முன்னைப் பழம் பொருளாக விதையில் முளைவிட்டு காலந்தோறும் நிகழ்ந்த வந்து இன்றைய அணுயுகத்தின் சவால்களையும் த வாழ்வை நெறிப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு
னைய இனத்தவரையோ, மதத்தினரையோ தன்மையிலேயெ நோக்குகின்றது. சமயங்களின் கான்று முரணாகத் தோன்றலாம். ஆனால், தான். இந்துமதமானது அனைத்தையும் தன்னுள் ந்து மதத்தை அன்பு மதம் என்று கூடக்கூறலாம். திகளிலிருந்து வருகின்ற பல நதிகள் ஒரே இடத்தில் இறுதி நோக்கமும் இறைவனை அடைவதாகும் ள ஒழுங்குபடுத்தி அவனைச் சரியான பாதையில் இறுதியாக முக்தியடைய வேண்டும் என்பதைவிட து நமது மதம்.
ஒவ்வொருவரதும் கடமையாகும். அந்தப பக்தி அந்தப் பக்தியார்ல ஒழுக்கம், மன அமைதி, மன து மதத்தத்துவமாகும். இந்து மதத்தின் எந்தவோர் பர்களின் கொள்கைகள் நம்மைப்பிரித்தாலும் பக்தி இந்துமதம். இதனை நாம் அறிந்து கொண்டால் இல்லை.
கருத்துக்களை நாம் உட்கொள்ளவேண்டும். சிலர் மூடக்கதை, பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது என்பார்கள் வப்பொருள் முக்கியமே தவிர கதை முக்கியமல்ல. நாயன்மார் வரலாறுகள், ஞானியர் வராறுகள் உயர்
.
5 மக்கள் மத்தியில் கலை வளர்ச்சி மேம்பட்டு கையில் வீணையும், நந்தியின் கையில் மத்தளமும்,
எமது சமயம் கலையுடன் கொண்ட தொடர்பை யக் கலைகளான பரதநாட்டியம், நாட்டுக்கூத்து, நின்செல்வாக்கு காரணமாக வளர்ச்சி அடைந்தன.
று பெண் அடிமை, ஆனால் இந்து மதம் தெய்வீக கிறது. இந்து சமயத்தில் சக்திக்குத் தனி மரியாதை

Page 122
உண்டு. கேதார கெளரி விரதம், நவராத்திரி போல் மற்றும் பெண்களின் ஒழுக்க நெறியில் ஒன்றால் மனைவியைத்தவிர அனைத்துப் பெண்களையும் ஆண்களும் கடைப்பிடிக்கக் கூறுகின்றது. எனவே என்பதில் ஐயமில்லை
இன்றைய விஞ்ஞான யுகத்தில் காண சமயத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படும் செயல்களின் வில் சிவசின்னமான விபூதி ஆனது மேனி எங்கும் பூ கிருமிகளை அழிப்பதாகவும் சந்தனத்தை நெற்றிப்ெ பெறுவதாகவும் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து கரு உச்சரிக்கப்படும்போது மனம் ஒருமுகப்படுத்தல் தியானத்தின் மூலம் மன அழுத்தம், இரத்த அழுத் இருந்து விடுபடலாம் என்பது இன்றைய அறிவியல
சமயத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் நெருங் நெறியாக விளங்குகிறது. கால மாற்றங்கள் வாழக் சமய நெறிமுறைகளும் அநுட்டானங்களும் வளைந்! காலப் பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட இந்துமதத் நோக்குமிடத்து காலமாற்றங்களும் அரசியல் பொரு கொடுத்தும் காலந்தோறும் புதிய கருத்துக்கன அவதானிக்கலாம்.
எனவே நடைமுறை வாழ்க்கைக்கேற் கட்டுப்பாடுகளையும் நீக்கி பிற சமூகத்தவரின் ம மதத்தையும் பேணி, நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்வோமாக.
அஷ்ட விரட்டானம் கோவில்கள் .
சிவபெருமான் தன் மகா சக்தியினால் தீயை
எட்டிலும் எழுந்தருளியுள்ள மூர்த்தியை வீரட்ட
1. திருக்கோவிலூர் 2. திருவேற்குடி, ஜலந்திரன் சம்ஹாரம் 3. திருக்கொறுக்கை 4. திருப்பரியலூர், தக்ஷ சம்ஹாரம் 5. வழுவூர் கஜமுகாசுரன் வதம் 6. திருக்கடையூர், இயமன் தண்டிக்க 7. திருவடிகை, திரிபுர சம்ஹாரம் 8. கண்டியூர், பிரம்மசிரகாண்டம்

ற விழாக்கள் சக்திக்காக நடாத்தப்படுகின்றன. கற்பு என்ற அற்புத நெறியைப் பெண்களும், அன்னை எனப் போற்றும் உயர்ந்த நெறியை இந்துமதம் பெண்களுக்குப் பெருமமையளிக்கிறது
படுகின்ற பல அரிய கண்டுபிடிப்புக்கள் எமது க்கமாகவே காணப்படுகின்றன. இந்துக்களின் ம்பொழுது எமது சருமத்தில் உள்ள தொற்றுக் ாட்டில் அணியும்போது நரம்புமண்டலம் குளிர்ச்சி த்து வெளியிட்டுள்ளனர். மேலும் மந்திரங்கள் பொறுமை, சீரான சுவாசம் ஏற்படுகின்றது. தம்,இருதய நோய் போன்ற கொடிய நோய்களில் ாளரின் கருத்துக்களாம்.
கிய பிணைப்பேற்படும்போது சமயம் வாழ்க்கை கை நெறியில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்போது து கொடுத்தல் அவசியமே. உலகிலேயே மிக நீண்ட தின் வரலாற்றுக் காலகட்டங்களை கூர்ந்து ளாதார வளர்ச்சிநிலைகளுக்குமேற்ப நெகிழ்ந்து ளை ஏற்றும் பரிணாமம் பெற்று வந்துள்ளதை
ப, மடமைத்தனமான சம்பிரதாயங்களையும் நங்களையும் தெரிந்த கொள்வதுடன் எம் இந்து ம் நன்மை அளிக்கக்கூடிய கொள்கைகளை
பவானி மலர்க்கொழுந்து 1 ம் வருடம் வர்த்தகம் முகாமைத்துவ நிதிப் பீடம்.
சமய குரவரால் பாடப் பெற்றவை களை அழித்த தலங்கள். இவ்வாலயங்கள் ானேஸ்வர் என்று அழைப்பர்.
பட்டது

Page 123
இலங்கையின் பெற்ற இந்து
இலங்கையிலுள்ள மதங்களில் மூத்தமதமாக கெ முற்பட்ட காலம் முதல் இந்து மதச் செல்வாக்கும் காணப்பட்டது என்பதனை இலக்கியங்களின்
இலங்கையின் எத் திசைக்கு நாம் சென்றாலு காண்கின்றோம். அந்த வகையில் ஈழத்தின் பல்ே விளங்குவதனை காணாம். அவற்றுள் திருக்கோ முன்னேஸ்வரம் போன்ற சிவாலயங்களும் நல்லூர் முருகன் ஆலயங்களும், நயினாதீவு நாகபூசணி அட் ஆலயங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவற்றினுள் தி
இலங்கையில் கிழக்கு மாகாணத்தில் திருக்கோ புராதனமான சிவாலயமே திருக்கோணஸ்ேவரம் ஆ ஒருங்கே அமையப் பெற்ற ஒரு ஆலயமாக இவ்வா குன்று "தட்கிணகைலாய திரிபுரம் எனவும் அ பழம்பெரும் இலக்கியங்களின் வாயிலாக அறிந் தொடர்பான ஒரு திட்டமிட்ட வரலாறு இன்று வை காலா காலமாக நம்பப்பட்டுவரும் ஐதீகங்களின் துை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். இதிகாசங்களில் ஒ ஒன்றாகக் கொள்ளப்படுகின்ற இராவணன் இலங் ஒரு சிவலிங்கத்தினை வைத்து வழிபட்டான் திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலயம் இராமாயண காலத் கொள்ளலாம். இலங்கையின் வரலாற்று நூலாசி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல்லவர் காலத்தில் வ பாடப்பெற்ற தலமாகவும் இத்தலம் விளங்குகின்றது காலத்தில் திருக்கோணேஸ்வரம் சிறப்புப் பெற்று ஆட்சிக் காலத்தில் வாழ்ந்த சம்பந்தர், சுந்தரர் பேr இத்தலம் விளங்குகின்றது. தமிழ் நாட்டினை பாண் இவ்வாலயம் அந்தந்த அரசர்களால் போற்றப்பட்டு
மேலும் சோழ இளவரசராகிய குளக்கோட்டன் கரையையும் கட்டுவித்தான் என சோழகால 8 வரலாற்றினைக் கொண்ட இவ்வாலயம் போர்த்து பலபெறுமதியான பொருட்களும் சூறையாடப்பட்டன வைக்கப்பட்டது.
இவ்வாலயத்தின் இறைவன் கோணேஸ்வரர், இ6
அலைகடல் சூழ்ந்து இயற்கைத் துறைமுகமும் ஒரு பெருமானை தன் மனக் கண்ணில் கண்டு இரா
உருகப் பாடியது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
திருக்கோணஸ்வர ஆலயத்திற்கு இணையான பழ
 

பிரசித்தி ஆலயங்கள்
ாள்ளப்படுவது இந்து மதமாகும். வரலாற்றுக்கு இந்து பண்பாட்டின் கூறுகளும் இலங்கையில் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம். Iம் அங்கு ஒர் இந்து ஆலயம் இருப்பதனை வறு இந்து ஆலயங்கள் பிரசித்தி பெற்றனவாக ணேஸ்வரம், திருக்கேதீஸ்வரம், நகுலேஸ்வரம், , கதிர்காமம், மண்டூர், செல்வச்சந்நிதி போன்ற ம்மன், மாத்தளை முத்துமாரியம்மன் போன்ற சக்தி ருக்கோணேஸ்வரம் ஆலயத்தை நோக்குவோம்.
னைமலை என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ள மிகவும் லயம் ஆகும். மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் சிறப்புக்கள் ாலயம் திகழ்கின்றது. இவ்வாலயம் அமைந்துள்ள ழைக்கப்படும். இவ்வாலயத்தின் வரலாற்றினை துகொள்ள முடிகின்றது. எனினும் இவ்வாலயம் ர கிடைக்காமலேயே உள்ளது. இருந்த போதிலும் ணக்கொண்டு இவ்வாலயத்தின் தொன்மையினை ன்றாகிய இராமாயணம் தனது பாத்திரங்களில் கையின் வேந்தன் எனவும் திருகோணமலையில்
எனவும், கூறப்படுகின்றது. இதில் இருந்து திற்கு பழமை வாய்ந்தது என்பதனை நாம் அறிந்து கிய மகாவம்சத்தில் திருக்கோணேஸ்வரம் பற்றி ாழ்ந்த சம்பந்தர்,சுந்தரர் போன்ற நாயன்மார்களால் . தமிழ்நாட்டினை சோழமன்னர்கள் ஆட்சி செய்த விளங்கியது. அத்துடன் பாண்டிய மன்னர்களது ான்ற நாயன்மார்களால் பாடல் பெற்ற தலமாகவும் டிய மன்னர்கள் அட்சி செய்த காலத்தில் ஈழத்தில் வந்தது.
இவ்வாலயத்தை புனரமைத்து பாபநாச தீர்த்தக் கல்வெட்டு கூறுகின்றது. மிகவும் புராதனமான க்கேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் அழிக்கப்பட்டதுடன் .1963ம் ஆண்டளவில் ஆலயம் குடமுழுக்கு செய்து
றைவி மாதுமையார், தீர்த்தம் பாபநாசமும் ஆகும், 5ங்கே அமையப் பெற்று விளங்கும் கோணேஸ்வரர் மேஸ்வரத்திலிருந்து சம்பந்தரும், சுந்தரரும் மனம்
மை, பெருமை வாய்ந்தது திருக்கேதீஸ்வரம் ஆகும்.
21

Page 124
മ്ലത്ത r-—
இது மன்னார் மாவட்டத்தில் மாந்தை என்று அழை தல, தீர்த்தச் சிறப்புக்கள் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் இதுவும் ஒன்ற ஐதீகங்களின் படி இராமன், மண்டோதரி, அக வணங்கியதாக அறிய முடிகின்றது.
வரலாற்றுத் தரவுகளின் படி மகாவம்சமானது இ விஜயன் இலங்கையை ஆட்சி செய்த போது இலங்ை காணப்பட்டதாக மகாவம்சம் குறிப்பிடுகின்றது. அதி திருக்கேதீஸ்வரம் ஆகும். இவ்வாலயத்தின் தொ6 மான்மியம் என்ற நூலில் சில குறிப்புக்கள் கான இணையான புண்ணிய தலம் முன்னெப்போது போவதுமில்லை எனக் கூறுகின்றது.
மாந்தோட்ட துறைமுகம் இலங்கையின் மிகவும் பழ விளங்கியது. அக்காலத்தில் பூர்வீக குடிகளின் ஒரு அவனுக்கு நாகநாதன் என்ற பெயரினை வழங்கின சைவ நாயன்மார்களில் பெரும்பான்மையினர் இவ் சென்றுள்ளதை பெரியபுராணத்தின் மூலம் அறிந்து
இவ்வாறு பழம் பெருமை வாய்ந்த இவ்வாலயம், அழிக்கப்பட்டு, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ் கொண்டு புனரமைக்கப்பட்டது.
இத்தல இறைவன் கேதீஸ்வரர், இறைவி கெளரி தீர்த்தம் என்பன இணையப் பெற்ற ஓர் ஆலயமாக இ வாய்ந்ததாக கொள்ளப்படுகின்றது.
"மன்னாருக்கு சமீபமாக மாந்தோட்டத்தி திருக்கேதீஸ்வரம் என்னும் தேன்பொந்து ஒன்று உள்ளது. அங்கு அருமருந்து ஒன் உள்ளது. அதனை சென்றடையுங்கள்.
(நாவலர் சு
இலங்கையில் வரலாற்று புகழ்மிக்க தலங்களு இலங்கையின் மேற்குப்பகுதியில் சிலாபம் என்னும்: விளங்குகின்றது. புராதன காலத்தில் இவ்வாலயம் இத்தல வரலாற்றை தட்சிண கைலாய புராணம், மு முன்னேஸ்வரர் அந்தாதி போன்ற நூல்களில் இரு காலம் முதல் கொண்டு இவ்வாலயம் சீருடனும், என்போர் இவ்வாலய இறைவனை வழிபட்டதாக ஆ இவ்வாலயத்திற்கு திருப்பணிகள் செய்ததாக ம8 குளக்கோட்டன் 6ம்பராக்கிரமபாகு,9ம்பராக்கிரம இவ்வாலயத்திற்கு திருப்பணிகள் செய்ததாக அறி
 

க்கப்படுகின்ற மாந்தோட்ட நன் நகரிலே மூர்த்தி ஆலயமே திருக்கேதீஸ்வரம் ஆகும். இலங்கையில் ாகும். இவ்வாலயம் மிகவும் பழமை வாய்ந்தது. த்தியர், போன்றோர் இவ்வாலய இறைவனை
வ்வாலயத் தொன்மையைப் பற்றி கூறுகின்றது. கயில் நான்கு திசைகளிலும் நான்கு ஆலயங்கள் ல் வடமேற்குக் கரையில் அமைந்திருந்த ஆலயமே ாமையினை அறிந்து கொள்ள தட்கிணகைலாய ாப்படுகின்றன.மேலும் இந்நூல் இத் தலத்திற்கு Iம் உண்டானதும் இல்லை இனி உண்டாகப்
மை வாய்ந்த ஒரு துறைமுகமாக அக் காலத்தில் சாரராகிய நாகர் இவ்வாலய இறைவனை வழிபட்டு ர். கி.பி. ஏழாம், எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த வாலயத்தின் சிறப்புக்களை பதிகங்களாகப் பாடிச்
கொள்ளலாம்.
பதினோராம் நூற்றாண்டில் போர்த்துக்கேயரால் ந்த ஆறுமுகநாவலர், பசுபதி செட்டியாரின் துணை
அம்மை, தீர்த்தம் பாலாவி ஆகிய மூர்த்தி, தலம், Nது விளங்குவதனால் இவ்வாலயம் முக்கியத்துவம்
ற்று)
ர் முன்னேஸ்வரமும் ஒன்றாகும். இவ்வாலயம் ஊரில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு சிவன் கோயிலாக அழகேஸ்வரம் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டது. ன்னேஸ்வரர் பாமாலை, முன்னேஸ்வரமான்மீகம், ந்து அறிந்து கொள்ளலாம். வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட சிறப்புடனும் விளங்கி வந்தது. இராமன், வியாசர் றிய முடிகின்றது. இலங்கையை ஆண்ட விஜயன் ாவம்சம் கூறுகின்றது. விஜயனைத் தொடர்ந்து பாகு, கீர்த்தியூரீ ராஜசிங்கன் போன்ற மன்னர்கள் ய முடிகின்றது.

Page 125
ஈழத்தில் என்றுமில்லாதவாறு பிரமாண்டமான கர விளங்குகின்றது. இவ்வாலயத்தின் கட்டடக் கலை ெ இவ்வாலயத்தின் முக்கியமான ஒரு சிறப்பு யாதெனில் அந்தஸ்து கொடுப்பதாகும்.
பதினாறாம் நூற்றாண்டில் போர்த்துக்கேயர்களால் பொழுது முன்னேஸ்வரமும் தப்பவில்லை. இங்கிரு
இத்தல இறைவன் முன்னைநாதர், இறைவி வடிவ ஆட்சியின் போது அழிபாடுகளுக்கு உள்ளானதை 1965ம் ஆண்டு இவ்வாலயம் மீண்டும் குடமுழுக்கு முன்னேஸ்வரர் ஆலயமாகும்.
இலங்கையின் வடக்கிலுள்ள யாழ்ப்பாணத்தை ஆ சிவாலயமே நகுலேஸ்வரம் ஆகும். இவ்வாலயம் புர வருகின்ற ஐதீகப்படி பிறவியிலேயே கீரிமுகம் பெற் இளவரசி இப்புண்ணிய தலத்தில் நீராடி கீரிமுகம் ம இதன் காரணமாகவே இந்த இடத்திற்கு கீரிமலை இவ்விடம் திருத்தாம்பலம் என அழைக்கப்பட்டது. இ ஆரம்ப காலத்தில் நகுல முனிவர்களால் பூஜிக்கப் இவ்வாலய இறைவன் நகுலேஸ்வரர், இறைவி நகு
இலங்கையில் தென் திசையிலிருந்து தசமகரகம மாணிக்க கங்கையை அடுத்து அமைந்துள்ள திரு வாய்ந்த முருகன் தலமாக விளங்குகின்றது. இவ் மட்டுமன்றி பெளத்தர்களினதும் பிரதான வழிபாட் பழமை வாய்ந்தது எல்லாளன் என்ற தமிழ் மன்ன வைத்த சிங்கள மன்னன், அவனை வெற்ற நிறைவேற்றினான் என அறிய முடிகின்றது. அதுமா செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. கி.பி. 17ம் நூற்றாண் திருப்புகழ்' என்ற நூலில் கதிர்காமக் கந்தனைப்
இவ்வாலயத்தில் இடம்பெறுகின்ற பூசை முை அமைகின்றது. வேடுவ இனத்தில் இருந்து வந்த பூசை செய்கின்றனர். பூசையின்போது மந்திரங் கட்டிக்கொண்டு மெளன பூசையே அங்கு நீ அடைக்கப்பட்டே இருக்கும். சித்திரை மாதத்தில் ஆரம்பமாகி ஆடிமாத தீர்த்த உற்வசத்துடன்
சிறிதாயினும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் வந் இப்புண்ணிய தலத்தின் அருகே புத்த விகாரை, பள் சங்கமிக்கின்ற புண்ணிய பூமியாக கதிர்காமம் வி
 

பகிரகமும் ஸ்தூபிகளும் அமைக்கப்பட்டு இது தன்னிந்திய பாணியை ஒத்து காணப்படுகின்றது. அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுக்கும் விக்கிரக
இலங்கையிலிருந்த பல ஆலயங்கள் அழிக்கப்பட்ட ந்த பல விக்கிரகங்கள் சூறையாடப்பட்டன.
Tம்பிகை, தீர்த்தம் மாயவன் ஆறுமாகும். அந்நிய தொடர்ந்து ஏற்பட்ட புனரமைப்பு முயற்சிகளினால் ச் செய்து வைக்கப்பட்டது. இதுவே நாம் காணும்
அடுத்து கீரிமலை என்ற குன்றில் அமைந்துள்ள ாதன சிவாலயமாகும். காலா காலமாக நம்பப்பட்டு றிருந்த தமிழ்நாட்டு மாருதபுரவீகவல்லி என்ற ாறி மனிதமுகம் பெற்றாள் என அறிய முடிகின்றது. என்ற பெயரும் உண்டு. இந் நிகழ்விற்கு முன்னர் தன் பொருள் நகுலகிரி என்பதாகும். இவ்வாலயம் பட்டது என்ற ஒரு ஐதீகமும் காணப்படுகின்றது. லாம்பிகை, தீர்த்தம் நகுலகிரியும் ஆகும், !
என்ற பகுதிக்கு அப்பால் 15 மைல் தொலைவில் த்தலமே கதிர்காமம் ஆகும். இது மிகவும் பழமை வாலயம் இந்துக்களுக்குரிய வழிபாட்டுத்தலமாக டுத் தலமாக விளங்குகின்றது. இத்தலம் மிகவும் னை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நேர்த்தி கொண்டபின் தனது நேர்த்தியை இங்கு த்திரமன்றி கந்தபுராணத்திலும் கதிர்காமம் பற்றிய எடளவில் வாழ்ந்த அருணகிரிநாதரும் கூட தனது பற்றிப் பாடினார்.
ற ஆகம விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக கப்புறாளை என்ற இனத்தவரே இவ்வாலயத்தில் கள் ஒதப்பட மாட்டாது. வாயினை துணியினால் கழ்த்தப்படும். இவ்வாலயத்தின் மூலஸ்தானம் பந்தல் நாட்டு விழாவுடன் இவ்வாலய உற்சவங்கள் நிறைவு பெறும். கதிர்காம திருத்தலம் அளவில் து சேருகின்ற ஒரு இடமாக இது திகழ்கின்றது. ாளிவாசல் என்பன அமைக்கப்பட்டு சர்வமதங்களும்
ளங்குகின்றது.

Page 126
வட இலங்கையில் யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் முரு கந்தசுவாமி கோயிலாகும். கி.பி.13ம் நூற்றாண்டி சக்கரவர்த்திகள் ஆட்சி இலங்கையில் நிலவியபோது கூறப்படுகின்றது.
இவ்வாலயத்தை கட்டியவன் புவனேகபாகு என் பரராசசேகரன் என்ற மன்னன் இவ்வாலயத்திற்கு இந்தியாவின் புண்ணியநதியான கங்கை, யமுை கூறுகின்றன. இதன் விளைவாக இப்புண்ணியகே ஒல்லாந்தர் ஆட்சிக் காலத்தில் அழிக்கப்பட்ட இவ்வா நகுநாத மாப்பன் முதலியார் ஆட்சியாளர்களி அழிக்கப்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் கல்லினால் ஆ ஆறுமுகநாவலர் காலத்தில் இவ்வாலயம் திருத்தி செய்யப்பட்டது. 1902ம் ஆண்டு இவ்வாலயம் கும் நாயன்மார்களுக்கும் மடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளது. அ நடைபெறும்.
கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என். சென்றாலும் நாம் பல புராதன கோயில்களை வழி ஆலயங்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இக்கோயி
Uyya Kondan Malai
UyyaKondan Malai alias Karkudi is a hi
main road. Sung by all 3 saints , this te
 
 
 
 
 
 
 
 

னுக்கு என அமைக்கப்பட்ட ஆலயமே நல்லூர்
ல் நல்லூரை தலைநகரமாகக் கொண்ட ஆரிய அவர்களினால் இவ்வாலயம் அமைக்கப்பட்டதாக
வனாவான். 15ம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி புரிந்த கேணி ஒன்றை கட்டியதாகவும், அக்கேணிக்கு ாயிலிருந்து நீர் தருவித்ததாகவும் வரலாறுகள் னிக்கு யமுனைக்கேணி என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. லயத்தை ஒல்லாந்தரிடம் செல்வாக்கு பெற்றிருந்த டம் தமக்கிருந்த செல்வாக்கை பயன்படுத்தி சு ஆலயம் ஒன்றை கட்டி எழுப்பினார். பின்னர் அமைக்கப்பட்டு விக்கிரகம் ஒன்று பிரதிஷ்டை பாபிஷேகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. இங்கு 63 ண்டுதோறும் ஆடிமாதத்தில் மகோற்சவ கிரியை
து சான்றோர் வாக்கு. இலங்கையில் எத்திசைக்கு படலாம். இலங்கையின் வரலாற்றில் இப்புராதன ல்களை நாமும் தரிசித்து பயனடைவோமாக.
ராதிகா - வதனப்பிரகாசம் 1ம் வருடம் - முகாமைத்துவம் முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்.
lock situated in Vayalur - Trichy
hple is a great place to see.
4

Page 127
嵩 சிவதீட்
சைவமக்களாகிய நாங்கள் தீட்சை பெறு பெறுவதன்மூலமே உண்மையான சைவமக் போது உண்மையில் சைவமக்கள் அல்ல, ஆசாரங்களை அநுட்டிப்பதற்குரிய தகுதியை
தீட்சை என்னும் சொல்லானது “ஞானத்ை பொருள்படும்"தீட்சைகளைப் பலவாறு வகை முக்கியமானதாகும். சிவதீட்சை என்பது “ை வழிபட்டு முத்திபெறவழி செய்வதெனப் ெ கொடுத்து, மும்மலங்களை அழிப்பது’ சிவதீட்
சிவதீட்சையை முறைப்படி பெற்றுக்கொள் வகுக்கப்பட்டுக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆ சிவதீட்சையைப்பெற்றுக்கொள்ளலாம். சி அடிப்படைத்தகைமைகளாக ஒழுக்கம், பண்பு, கூறப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் சிவதீட்சை.ை நாட்டங்குறைந்தவர்களாகவும், மறுமை இன் வாக்கு, காயம் என்னும் திரிகரண சுத்தி முக்கியமானதாகும்.
சிவதீட்சை கொடுக்கின்ற குருவானவர் 8ை கூறப்படுகின்றார், முத்தியடைதலை மட்டும்
சிவாசாரியையும், போகம், முத்தி ஆகிய இர சிவாசாரியரையும் தீட்சா குருவாகப் பெற்று குருவானவர் சிவாசாரியர் என்னும் பட்டத்திை சிவாகமங்களில் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அ6 நிர்வாணதீட்சை, ஆசாரிய அபிடேகம் என்ப8
சமயதீட்சை பெறுபவர்கள் சைவசமய அநுட் பெறுகின்றனர்.இவர்கள் “சிவாயநம" என்னும் செபஞ்செய்வர்.
சமயதீட்சை பெற்றவர்கள் செய்கின்ற அ நித்தியகருமம் செய்தல் என்று வழக்கிற் கூறப்ப செபித்தல் வேண்டும்.
விசேட தீட்சை பெற்றவர்கள் சிவலிங்கப் பூ
நிர்வாண தீட்சை என்பது சமயதீட்சை, விே தாம் முன்பு செய்த வினைகளைப் போக்கும் இதுவாகும். இத்தீட்சையானது சத்தியோ நிர் என இருவகைப்படும். சத்தியோ நிர்வாண தீ இருப்பவர்களுக்கு உடனே முத்திப்பேறு
 

تقری60D
ரவது முக்கியமானதாகும். நாம் தீட்சை களாகஆக்கப்படுகின்றோம், நாம் பிறக்கும்
சிவதீட்சை பெறுவதன் மூலமே சைவ பெறுகின்றோம்.
தக் கொடுத்து மலங்களை அழிப்பதெனப் ப்படுத்தலாம். இவற்றுள் சிவதீட்சை மிகவும் சவமக்கள் சிவபெருமானைத் தியானித்து, பாருள்படும் அதாவது "சிவஞாானத்தைக் சை ஆகும்.
ள வேண்டும். இதற்குப் பல தகைமைகள் ண்கள், பெண்கள் ஆகிய இருபாலாரும் வதீட்சையைப்பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஆசாரம், குருபக்தி, இறைபக்தி ஆகிய ஐந்தும் யப் பெறுபவர்கள் இம்மை இன்பங்களில் பங்களில் நாட்டங் கூடியவராகவும், மனம், உடையவாகளாகவும் இருத்தல் மிகவும்
*வ ஆசாரியர் அல்லது சிவாசாரியர் எனக் நோக்கமாக உடையவர்கள் பிரம்மச்சாரிய ாண்டையும் நோக்கமாகக் கொண்டவர்கள் க் கொள்ளலாம். சிவதீட்சை கொடுக்கின்ற னப் பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய படிமுறைகள் வையாவன சமயதீட்சை, விசேடதீட்சை, னவாகும்.
டானங்களைச் செய்வதற்குரிய தகுதியைப் ம் சூக்கும பஞ்சாட்சரத்தைப் பிரணவங்கூட்டிச்
னுட்டானம், தியானம் பார்த்தல் அல்லது டுகின்றது.தியானம் பார்ப்பதற்கு மந்திரங்கள்
சை செய்யும் தகுதியைப் பெறுகின்றனர்.
சட தீட்சை ஆகிய இரண்டும் பெற்றவர்கள் பொருட்டு இறுதியாகப் பெற்றுக்கொள்வது வாண தீட்சை, அசத்தியோ நிர்வாண தீட்சை ட்சை என்பது முற்றாகப் பற்றற்ற நிலையில்
கிடைக்கும் வகையிற் செய்யப்டுகின்ற
25

Page 128
தீட்சையாகும்.அசத்தியோ நிர்வாண தீட்சை எ அனுபவித்து முடித்த பின்னர் அது உடலை விட வகையிற் செய்யப்படுவதாகும்.
சமயதீட்சை, விசேட தீட்சை, நிர்வாண தீட் பெற்றவர்கள் நித்தியகருமம், சிவலிங்க பூசை
தகுதியுடையவர்களாவார். ஞான நூல்களாகி
ஒதுதல், ஒதுவித்தல் அவற்றின் பொருளைக்கே ஞானபூசை என்பதில் அடங்கும்.
ஆசாரிய அபிடேகம் என்பது நிர்வாண தீட்சை செய்யப்படுகின்ற கிரியை ஆகும். இவ
தகுதியுடையவர்களாவார். இவர்கள் சிவாசா பரார்த்த பூசை செய்வதற்கும் இவர்களால் மு
சிவாசாரியாருக்கு இருக்கவேண்டிய தகைை உடற்குற்றமற்றவர்களாகவும் இருத்தல் வே மிகுந்தவராய் ஒழுக்கசீலராய் இருத்தல் வே என்னுஞ் சைவநாற்பாதங்களிற் பயிற்சி சீடர்களுக்குச் சிறந்த ஒழுக்கத்தையும் சைவசம வல்லவராய் இருத்தல் வேண்டும். ஒருவ இருக்கக்கூடியவயதெல்லை 16 முதல் - 70 வய
தீட்சைகள் பல வகைப்படும். திருஞானசம்பந்த எய்திய பொழுது அவரிற்கு நயனதிட்சையும், பேற்றைக் கொடுத்தருளினார். திருநாவுக்கர சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவர்கள் நயனதிட்சை அவர்கள் நயன தீட்சையும், திருவடி தீட்ை பெற்று முத்திப்பேற்றைப் பெற்றார்கள். மற்று தீட்சையும், திண்ணனார் (கண்ணப்ப நாய தீட்சையும் பெற்று முத்திப் பேற்றை அடைந்த
இனி உலகியலிற் செய்யப்படுகின்ற தீட்சை தீட்சை, நிராதார தீட்சை என இரு வகைப்படு பொருள்படும். நிராதாரம் என்பது ஆதாரம் இ
ஆணவ மலம் மட்டும் உடைய ஆன்மாக்கள்
என்னும் இரு மலங்களை மட்டும் உடையவர் மாயை என்னும் மூன்று மலங்களும் உடையவ கலருக்கும், பிரளயாகலரிற்கும் முத்தி கொ( சகலரிற்குக் கொடுக்கப்படும் தீட்சை சாதார நயனதிட்சை, பரிசதிட்சை, வாசகதீட்சை என குருசீடனைப் பார்த்தல், பரிசதிட்சை என்ப என்பது குருசீடனின் செவியில் உபதேசஞ் ெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ன்பது ஆன்மா பிரார்த்த வினைப்பயன்கள்ை டு நீங்கும் பொழுது முத்திப்பேறு கிடைக்கும்
சை என்னும் மூன்றினையும் முறையாகப் என்பவற்றுடன் ஞான பூசையுஞ் செய்யத் ப சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களை விதிப்படி ட்டல், கேட்பித்தல். சிந்தித்தல் ஆகிய ஐந்தும்
பெற்ற ஒருவர் குருப்பட்டந்தரிப்பதற்காகச் ர்கள் பிறருக்குத் தீட்சை கொடுக்குந் யர் என்னும் பட்டத்தினைப் பெறுவதோடு ?-(t-ydb.
மகளாவன உளக்குற்றமற்றவர்களாகவும், ண்டும். அத்துடன் இவர்கள் கல்வி அறிவு ண்டும். சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம்
உடையவராய், தம்மை நாடிவருகின்ற ய பாரம்பரிய நெறிமுறைகளையுங்கற்பிக்க ர் சிவதீட்சை கொடுக்கும் ஆசாரியராய் து வரையாகும்.
மூர்த்தி நாயனார் அவர்கள் மூன்று வயதினை பரிச தீட்சையுஞ் செய்து இறைவன் முத்திப் சு நாயனார் அவர்கள் திருவடி தீட்சையும், யும், பரிசதிட்சையும், மாணிக்கவாசக சுவாமி சயும், சாத்திர தீட்சையும், வாசக தீட்சையும் லும் திருநாளைப்போவார் அவர்கள் சாம்பவ னார்) அவர்கள் சாம்பவதீட்சையும், பரிச ார்கள்.
கள் பற்றி ஆராய்வோம். தீட்சைகள் சாதார ம். சாதாரம் என்பது ஆதாரம் உள்ளது எனப் ல்லாதது எனப் பொருள்படும்.
விஞ்ஞானகலர் எனவும் ஆணவம், கன்மம் கள் பிரளயாகலர் எனவும், ஆணவம், கன்மம், ர்கள் சகலர் எனவும் கூறப்படுவர். விஞ்ஞான க்கும் முறை நிராதார தீட்சை எனப்படும். தீட்சை எனப்படும். சாதார தீட்சை ஆனது ஏழு வகைகள் உண்டு,நயன தீட்சை என்பது து குரு சீடனைத்தொடுதல், வாசக தீட்சை சய்தல் என்றும் அமையும்.

Page 129
பொதுவாகச் சைவ மக்களுக்குச் செய்யப்ப ஞானாவதி, கிரியாவதி என இருவகைப்படு மண்டலம், அக்கினி, நெய், சிருக்கு முதலிய அ6 விதிப்படி அகத்தே ஆகுதி முதலிய கிரியைகளை ஞானவதி எனப்படும். குண்டலம், மண்டலம் முதலிய கிரியைகளைச்செய்து சீடனுடைய பு
சமய தீட்சை செய்யும் முறை பற்றி ஆராய் மானசமாகச் செய்யப்படுவதனால் இவற்றை தீட்சையில் இடம்பெறுகின்ற கிரியைகள் செய்யப்படுகின்ற காரணத்தினால் இத் தீட்ை
முதலில் தீட்சை செய்வதற்கு ஏற்ற இடம் அத நிலமாயின் சாணத்தினால் மெழுகியும், சீமெந் சுத்தஞ் செய்து கொள்ள வேண்டும். பின் செய்யப்படும். தீட்சை கொடுக்குஞ் சிவாசாரி நிறைவு செய்த பின், உத்தரீயம், தலைப்பா அணிந்து குருவுக்குரிய அலங்காரங்க “சிவோகம்பாவனை’ (தம்மைச் சிவனாக கொடுக்கும் மண்டலத்தினுட் செல்வார். அங்கு துவார பாலகருக்குரிய பூசை செய்து, ஒம சுத்திசெய்வார்.
சிவாசாரியர் தாம் அமர்ந்திருக்கும் மண் அனைத்திற்குஞ் சாட்சியாகவும், நிறைகுடமா வளர்த்துச் செய்யும் ஒமத்தை ஏற்பவராகவும் சீடரின் பாசத்தைப் போக்குபவராகவும் சிவ என்ற மனப்பாவனையுடன் அங்கு தம் கிரிை
மண்டல வடிவினளான இலக்குமிக்கும், பிள் கும்பத்தின் கீழ் இடப்படுகின்ற இயந்திர வடிவ அட்டதிக்குப் பாலகருக்கும் பிற கடவுளர்க்கு ஒமாக்கினியை விதிமுறையாக உண்டாக்கி :
மண்டலத்திற் செய்ய வேண்டிய கிரியைக தோய்த்து உலர்ந்த ஆடையை அணிந்து தீ சிவாசாரியர் பிரணவ சொரூபமான ஆசன வரை தாம் அருட்பார்வை செய்து, நயனதிட்னி நோக்கி வணங்கியவாறு இருப்பார். இதன செபித்தவாறு தம் வலக்கையைச்சீடரின் உ பரிசதிட்சை எனப்படும்.இதன்பின்னர் சீடரி ஒன்றினால் மூடிக் கொண்டு பிள்ளையார், கடவுளர்க்குரிய மூலமந்திரங்களுக்குப்
இரகசியமாக உபதேசிப்பார். இத் தீட்சை மு
 
 

டுவது ஒளத்திரி தீட்சை எனப்படும். இது ம். ஒமம் செய்வதற்கு வேண்டிய குண்டம், னைத்தையும் மனத்தாற் கற்பித்துக் கொண்டு ாச் செய்து சீடனின் பாசத்தை நீக்குந்தீட்சை முதலியவற்றைப் புறத்தே அமைத்து, ஆகுதி ாசத்தை ஒழித்தல் கிரியாவதி எனப்படும்.
1ந்தோமானால், ஞானவதி தீட்சையானது விபரித்தல் இயலாது. எனினும் கிரியாவதி
அனைத்தும் ஞானாவதியில் மனத்தாற் சயை விபரித்தல் சாலவும் பொருத்தமானது.
ாவது மண்டலம் ஒழுங்கு செய்யப்படும். மண் து நிலமாயின் கழுவி, மஞ்சள் நீர் தெளித்துச் னர் ஒமம் வளர்ப்பதற்குக் குண்டம் ஒன்று யர் காலையிலே தம் ஆன்மார்த்த பூசைகளை "கை, உருத்திராக்க மாலை முதலியவற்றை ளைச் செய்து கொள்வார். பின்னர் ப் பாவித்தல்) செய்து கொண்டு, தீட்சை அஸ்திர மந்திரத்தினாலே தான சுத்தி செய்து, }த்திரவியங்களுக்கு மந்திர நீர் தெளித்துச்
டலத்திற் செய்யப்படுகின்ற கிரியைகள் கிய கும்பத்துக்கு வேள்விக் காவலராகவும் தீ , தீட்சை பெறுவதற்காகத் தம்மை அடைந்த பெருமான் அங்கு எழுந்தருளி இருக்கின்றார் யகளைச் செய்வார்.
ளையாருக்கும் மண்டலத்தின் மத்தியிலுள்ள பிலான மண்டலேசருக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் ம் உரிய கிரியைகள் செய்யப்படும். பின்னர் ஒமஞ் செய்யத் தொடங்குவர்.
ள் அனைத்தையுஞ் செய்த பின்னர் நீராடித் ட்சை பெற ஆயத்தமாக இருக்கின்ற சீடரைச் த்தில் இருத்தி, அவருடைய தலைமுதல் பாதம் )ச வழங்குவார். இவ்வேளையிற்சீடர் குருவை ன அடுத்து சிவாச்சாரியார் மந்திரங்களைச் ச்சந்தலையில் வைப்பார். இத்தீட்சையானது ன் தலையையும், தம் தலையையும் பட்டுத்துணி சிவபெருமான், உமாதேவியார், முருகன் ஆகிய பிரணவங் கூட்டிச் சீடனின் வலக்காதில் றையானது வாசக தீட்சை முறையாகும்.
27

Page 130
தீட்சை பெற்றவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண் செபம், தியானம், குருலிங்க சங்கமசேவை
நீர்ச்சுத்தி, பூமிசுத்தி, குட்டுதல், கும்பிடுதல், பிராணாயாமம், தருப்பணம், சூரிய நமஸ்கார அட்டதிக்குப் பாலகர், பூமாதேவி முதலிய முக்கியமான அம்சங்களாகும். சமய தீட்சை ெ கூட்டிச்சுக்கும பஞ்சாட்சர செபஞ் செய்யத் த
தீட்சை பெற்றவர்கள் தம் பொது வாழ்க்ை உண்ணாமை, மதுவும் போதைப் பொருள்களு அருளுடைமை, பொறையுடைமை, வஞ்ச:ை முகலான நியமலுழுக்கங்களையும், தவம், இ6 செருக்கின்மை, மெய்ஞ்ஞான சிந்தனை, நன்ை நியம ஒழுக்கங்களையுங் கடைப்பிடித்தல் ஒதுதல், புராண பாராயணம், ஆலயத்தொண் கருமங்களிலும் ஈடுபடுதல் வேண்டும். இத் பற்றுக்களைப் படிப்படியாகக் குறைத்து ஈற்றி
சைவ சமயத்தவர்கள்அனைவரும் எத்தகைய தீட்சையாவது பெற்று, சரியாபாதம், கிரியா ட தாண்டிச் சென்று, ஞானபாதத்தில் நின்று ஒவ்வொருவரும் குறைந்த பட்சம் சமய அடைவோமாக.
 
 

டிய ஒழுக்கங்கள் நீராடல், நித்தியகருமம், என்பனவாகும். நித்திய கருமம் என்பதில் ஆசமனம், தொடுமிடம், விபூதி தாரணம், ம், மூலமந்திர செபம், தோத்திரம், நவநாயகர், தெய்வங்களுக்கான வணக்கம் என்பன பற்றவர்கள் மட்டுமே முறையாகப் பிரணவங் குதியுடையவர்களாவர்.
ரகயிற் கொல்லாமை, கள்ளாமை, புலால் ம் உட்கொள்ளாமை, பிறர்மனைநயவாமை, னயின்மை மனத்தைரியம் மீதூண்விலக்கல் றை நம்பிக்கை, ஈகை, முதியோர் வணக்கம், ம தீமைகளைப் பகுத்தறிதல், விரதம் முதலான நியதியாகும். இவற்றோடு பஞ்சதோத்திரம் எடு, ஆலய வழிபாடு என்பன போன்ற நற் தகைய பயிற்சிகளினால் இவர்கள் உலகப் வில் முத்தி பெறுதல் எளிதாகும்.
வேறுபாடுமின்றிக் குறைந்த பட்சம் சமய ாதம், யோகபாதம் என்னும் படிநிலைகளைத் முந்தி எய்தல் சாத்தியமானதாகும். எனவே தீட்சையாவது பெற்று முத்திப் பேற்றை
இ. காயத்திரி 1ம் வருடம் - முகாமைத்துவம் முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்
AYAMS
iš WHOLES ALE 3 RETAIL E A ES IN EXTES
28

Page 131
திருவடியரின்
எல்லாம் வல்ல இறைவன் எங்கும் நீக்கமற இறைவனுடன், சிவத்துடன் இரண்டறக் கலந்திரு தாங்குகின்றானோ அவ்வவ்வுருவத்துக்குத் தக்க “எத்திறம் நின்றானீசன் அத்திறன் அவளும் நிற்ட சக்தியின்றேல் சிவமில்லையல்லவா!
இறைவன் வேறொன்றையும் கருதாது தன்னிை என்ற நிலையிலிருக்கும் போது அவனுக்கொரு வேண்டிய உருவம் முதலியனவும் இல்லை. செய பார்த்து "உனக்குச் சக்தியில்லாவிட்டால் சிவ( மல்லவா! இவ்வாறுள்ள சிவன் தனக்கே உயிர்களுக்காக ஏதேனுமொரு செயலைச் செய சிவனும் சக்தியுமாக இரு கூறாக விளங்குகின்ற இரண்டும் தனித்தனிப் பொருளல்ல. எனவே சிவம் சக்தியென இருகூறாக இயைந்து நிற்கும் நி "மாதொரு பாகன்" என்னும் வடிவங்கள். இை ஒன்றாகத்தோன்றும் உருவமே இது நெருப்பில் கவிச்சக்கரவர்த்தி காளிதாசன் “சொல்லும் ( பரமேஸ்வரர்களை வணங்குகிறேன்" என்று
அம்மையோடப்பனாகி நின்ற சிவனடி சென் கூறும். இவ்வாறு இணைபிரியாதுள்ள சிவமும் 8 மேலும் இறைவன் ஆருயிர்களின் இன்னல்கை மனபரிபக்குவ கலைகளுக்குத் தக்கபடி பல வடி
"யேரு யேரு ஹி ரூபேன சாதகஸ் சம தஸ்ய தந்மயதாம் யாதி சிந்தாமணி ரி
சிந்தாமணி என்று ஒரு இரத்தினமுளது. அது விரும்பியதை அவர்களின் தக்க நிலைகளு சிந்தாமணியும் விளங்கும். இவை போலவே வடிவத்தில் சிந்தித்துதியானித்து வழிபடுகின் அருளுவான் என்பது மேலுள்ள ஆ திருநாவுக்கரசநாயனார்.
"ஆரநவ வுள்குவார் உள்ளத்துள்ளே யவ்வுருவாய் நிற்கின்ற உருவத்தோன் என்று கூறு
மேலும் நாம் ஆலயத்துக்குச் செல்கின்றோம். அ விநாயகராக -ஷண்முகராக - சதாசிவமூர்த் காணுகின்றோம். இத் திருவுருவங்களை க அங்குள்ளன. அவற்றின் தலைகள் ஒன்றா
 

I GLVCsbao Ld
நிறைந்து அருள் பாலிக்கிறான். இத்தகைய ருப்பவளே சக்தி இறைவன் எவ்வெவ்வுருவம் :படி சக்தியும் மாறி மாறிக் காட்சியளிப்பாள். ாள்" என்று கூறுவதனால் இதனையறியலாம்.
லயில் தானிருக்கும் போது ஒருவனாய்சிவம் செயலுமில்லை. எனவே செயல் செய்வதற்கு லொன்றும் செய்யாது சும்மா இருப்பவனைப் னே என்று சும்மா இரு" என்று கூறுகின்றோ யுரிய தனிப்பெருங் கருணையினாலே. ப்ய ஆரம்பிக்கும் போது தானும் சக்தியுமாக ான். சிவமும் சக்தியும் இரண்டாகிய போதும் சிவமென ஒரு பொருளாக இருந்த இறைவன் லையைக் காட்டுவதே "அர்த்த நாரீஸ்வரர்” றவன் ஒரு பகுதியும் இறைவி ஒரு பகுதியுமாக துடு போல் இணைபிரியாதிருப்பதே இச் சக்தி பொருளும் போல இணைந்துள்ள பார்வதி கூறுகிறான். "அறிவினில் அருளால் மன்னி னி வைப்போம்" என்று சிவஞான சித்தியார் சக்தியும் அகில உலகினையும் இயக்குகிறார்கள். ள நீக்கி அருள்புரிவதற்காக அடியார்களின் டிவங்களில் தோன்றி அருள்பாலிக்கின்றான்.
ஸ்மரேத் ததா! வேஸ்வர!!"
கற்பகவிருட்சம் எப்படி நாம் வேண்டியதை க்கேற்ப விளங்குகின்றதோ அதே போல் இறைவனும் சாதகன் ஒருவன் எந்தஎந்த *றானோ, அந்த அந்த உருவத்தில் தோன்றி கமப்பாடலின் பொருள். இதனையே
pjLib“ றுகின்றார்.
|ங்கு பல திருவுருவங்களைத் தரிசிக்கின்றோம். தியாக நான் முகனாகப் பல திருமேனிகளைக் ாணும்போது பல மாறுபட்ட உருவங்கள்
க - நான்காக - ஐந்தாக - ஆறாகப் பல
29

Page 132
எண்ணிக்கைகளில் இருப்பதைக் காணலா
மூர்த்திக்கு ஐந்து சிரசுகள் முருகனுக்கு ஆறு இரண்டு முதல் முகங்களுக்குத் தக்கபடி இரு தலைகள் கண்கள், கைகள் பலவாக அமைந்த ே
நிலையில் ஒரே எண்ணிக்கையில் விளங்குவ; என்ன? அது தான் பாதங்கள் - திருவடிகள்.
மேலே கூறிய உருவங்கள் எல்லாவற்றையும் பா இரண்டாகவே இருப்பதைக் காணலாம். இதனை பல வடிவங்களில் - வேடங்களில் வருகின்றா சாதாரண உதாரண மூலம் இதனை விளக்குவ போது பத்துத் தலைகள், இருபது கைகள் பி. முருகனாக வரும் போது ஆறுதலைகளும் ப6 போது யானை முகமும் நான்கு கரங்களும் து கைகளும் வேடத்துக்குத் தக்கபடி மாறுபட்ட இரண்டு தானே உள்ளது. பின் அவர் வேடத் ஒரு தலை இரண்டு கைகளுடன் காட்சி தருகில் இடம் - தேவை ஆகியவற்றுக்கு தக்கவாறு ந இதனைப் போலவே இறைவனும் எந் நோ தோன்றுகின்றாரோ, அதற்குத் தக்கபடி பல உ என்ற பேருண்மையினைத் திருவடிகள் விளக்
ஆகையினால் தான் திருமுறைகளிலும் பல இ போற்றப்படுவதனைக் காண்கின்றோம். உத 'ஈசனடிபோற்றி எந்தையடி போற்றி முதலிய பிடி யாவும் நடக்கும் என்ற பழமொழியும் ( விளக்குகின்றது. இறைவனின் திருவடிகை இடையறாது சிந்தித்து வணங்கினால் நாம் வரி
எனவே நாமும் இறைவனின் நமது இஷ்ட தெ திருவடிகளை இறுகப் பற்றி மனம் மொழி, மெ விரும்பிய பேறுகளைப் பெறலாமன்றோ!
Villanagar
This temple lies 6 kms to the east of M
(Mayuram). This temple falls under
temples called "Gnazhar koil'..Greats
 

ம். பிரமனுக்கு நான்கு தலைகள், சதாசிவ தலைகள். இது போல கைகளும் கண்களும் ப்பதனையும் அவதானிக்கலாம். இவற்றின் போதிலும் ஒரு அவயம் மட்டும் மாறாமல் ஒரே தனையும் காணலாம். அந்த அவயவம் தான்
ார்க்கும் போது எல்லாவற்றிற்கும் திருவடிகள் ன நாம் சற்றுச் சிந்திக்கும் போது ஒருவர் தான் ர் என்பது புலனாகும். யாவரும் அறிந்த மிகச் தானால் - ஒருவர் இராணவனனாக நடிக்கும் ரமனாக நடிக்கும் போது நான்கு தலைகள் ன்னிரு கரங்களும், பிள்ளையாராக நடிக்கும் திக்கையுடன் இருக்கும். இவ்வாறு முகங்களும் போதும் அவரின் கால்களைப் பார்த்தால் தைக் களைந்துவிட்டு வெளியே வரும் போது எறார் அல்லவா! ஒருவரே பல வேடங்களில் டித்துள்ளார் எனக்கொள்கின்றோமல்லவா! "க்கத்துக்காக எதனைச் சாதிப்பதற்காகத் ருவங்களில் தோன்றி அருள் பாலிக்கின்றான் குவதாக கொள்ளலாம்.
டங்களில் திருவடிகள் பெரும்பான்மையாகப் ாரணமாக ஈசனெந்தை இணையடி நிழலே. ான இதனை சுட்டுகின்றன. அவர் கால்களைப் இதனையே திருவடியின் பெருமையினையே 1ள சரணகமலங்களைச் சரணடைந்தால்
ரும்பிய பேறுகளைப் பெறலாம்.
ய்வத்தின் குல தெய்வத்தின் பாத கமலங்களை ய் எனும் திரிகரண சுத்தியுடன் வணங்கினால்
உஷாந்தி சுந்தரலிங்கம் 1ம் வருடம் முகாமைத்துவம் முகாமைத்துவ நிதிப்பீடம்
ayiladuthurai
special type of
culptures
30

Page 133
Members ofE
FACULTY OF
2000 / 2001
K. Mayurathan M. Anomilan
1999 / 2000
V. Bhanugoban M. Logini P. Nirojini D.Sharmugapriya M.C. Shivanthan
1998 / 1999
S. Sutharsan T. Suhitharan N. Rajaganesh
1997 / 199
K. Sairam J.D. Arudchelvam V. Priyadharshini S. Shreevithiya
1996 f 1997 Fin
K. Sutharshan M. Pradeepan Y. Ruthra A.A.D. Aravinthan K. Kalaichelvan
 

Lindu Society
MEDCINE
1st Year
M. Gnanarooban S. Kumuthini
| 2nd Year
Vengadesh A. Komakal S. Gayathiri J. Dinesh
kÓ - 49eu Yru Pa rƏn
93rd Year
S. Selvaganesh S.D. Suthagar B. Renuka
84th Year
K. Kalaichelvan A. Ajini T. Shanmugapriya
al Year-juniors
R. Rameshanker T. Rohan D. Venoden T. Gunasegarum M. Senthilkumaran
31

Page 134
Sutharsan.N Jeyamathan.J
Chenthooran. K
Kirishanth.S Shiyamala.G
Kumarathasan.M
Gaianathan.K Premkumar.R Jeyanathan.T Ajinthan. S
Gobidharan.N
Nimalraj.P.C Senthilvel.S Nagarupan.R Bernard.P.R Prakash.V Inpan.I.R Kuruparan.M Sayanthy.K Shanthini.K
Prasanna.B
Rajanihanth.V
Tharsini.S
Govarthanan.N
Rodrigo.M.A Jegatheesh.Y Kugavathy.K
Chandrahasan.N Aravindhan. V
Balakumar.Y Gayathiri.S Jehan.M Jenitha.E.M
as HERE FACULTY O.
1st Year ( Sivaparan.S Partheepan. Saathveegar Gowri.N Mayooran. C Filex.R.G Murugathas Nirmalan.N Ananthan.Y
1st Y Ragulan.P.K Selvendra. S Kuhajeyan.( Anuraj.S Suthan. V Gananathan Yogendirak Mohana.N Abarna.R Nishotha.N
2nd Luxshme.B Rajanihanth Vithuvanu. Kugatharm Thangaraj. Angayatcar Sivakantha Jeyanthan.
3rd Bhavan.S Girvani.G James.S Jeyatharsh
 

F SCIENCE
juniors)
Gajendra.P B Kandeepan.S L.K Maithili.S
Julie.U.R Mirathan.S Nadeshkumar.S E Senthooran.R
Panchardcharam.Z Ranjithkumar.S
ear
Thiruchel Vum. P Nalinda.S G Jehan.G.W.D
Asokan.R Dharmeehan.D .K Sathyan.S umar.K Karunakaran.R
Vithuna.S. Kalaimathy.P
Year
Vydehi.B PA Sutharsaraj.S P Thiruketheeswaran. A ini.T Jeyanthy.T L.R Roshan. FN ny.V Dakshayini.S n.S Prabalini. S N.S Chendooran.T
Year
Chenduran.T Ithayavani. A Janani.R ini.V Kiruban.S
32

Page 135
Mahilnancai.T Navaneethan.S Piradeepan.V Sasipraba.S Senthuran.S Suthagar.P Thayanithy.T Varni.S
Mayurika. A Vasuki.S Sobana. R Santhakumaran.S Sugeevan.T Chithrakaladevi. R Tangavel.T Thanenthran.S Giriya.S Dileepan.D
Dharini.W Manojkumar.M Sugantha.S
M.Sutharshini Shamini Sugumar
Gow sala. K Kavittha.J Thibamala Devahela
Mathumai.S Rajalingam.T Vincent
Gowry.K Nalini.S
Muralithara Nirojan.N
Prashanthan Sasitharan.F Subajini.S
Sutharsan.K Vakeesan.T
Vijitha.S
Final Manoharie. Kundhavi.B Ravindran.F Shanthini.R Kannan.P Sivendran.N Jeyathevan. Pathmakula Geethanjali Ananthapra
Final Year Noel.N.N. Suthakaran. Sudharshan
Faculty 1st y
Anjena Karunanith N. Sathiyal
2nd y Paranitahri Rajeswary. Amutha
3rd Vasuki.M Kesawamo
Final Ganesan.T Vathsalade
 

n.K Nandaupan.P
Parthipan.V W.V Ramanan. A
Satheeskumar.S Sutharshan.N.C.V Thankarajah.M.S Vanitha.K
Year S Ramaneetharan.M
Sugeeva. A & Nishan.J
Pushpakaran.K Jeyakumaran.S N Juberdhas.M V Premia.N singam. K Kariharan.T S Sreegowri.S gash
' (Special)
Reginald.J.E S Rupa.T a.S
of arts
Ge*
S. Sangeetha y Sugirthamalar
ngam
fear K Navarangini.R A Yalini.J Nirupa.
feat
Sutharshini.S
orthy.N Santhapillai. A
year
Bamini.S vi.V Sutheshana.K

Page 136
A. Arumala
G.C. Ranitha S. Sivagowri M. Kirulhiga
S. Sulhamathy T. Thusyanthan V.S. Vigneswary V.D. Selvasutharsan
T. Karunakaran J. Verjini T. Subarajini V. Priyanthi S. Jebanesan
S. Shamini
T. Sasilala S. Subajini P. Pradeepkumar A. Alhavan
FACULTY
First Y
M.M. Arull M. Tharany C. Carmalit
Second
T. Chithrale N. Partheep R.C. Chowr
S. Satheesw
Third
A. Gracian
B. Jasmine
T. Karikala
K. Vasavan
Final
K. Sivathan N. Shiyami J.N. Rajana S. Koklarar
Primas Siri

P. Rathini
T. Janakan
A.S. Mirulhini
Year
ka P. Aatheepan al A. Judeson mikka T.I. Rajanikanth aa. G. Rajan Nirubesinga
Year
Alexrajah K.C. Rajitha
Isashella B. Deniswaren
J. Aruran T. Kesavarajan
Year
uyal K. Nauaneetha ni N. Sutharjini
yrgam S. Sutherjanan
T. Vinayagaroothy

Page 137
FACULTY OF MANAG
Arullendran.M
Janarthanan.S Nagunthan.N Prasanthan. K
Kalani.R
Saimathavan.V
Sutharshini.S
Valambikai.T
Allikkumar.V Jerovanya.P Kavitha. K Mathiyalagan. P Birentha. P
Kokilavathani.R
Senthoran.S Sivaarulraj.K Sivaruban.S
Usshantha.S Thiyahini.P Vithiyaruby.M Rajeshkumar. R Prabakaran.S
Tharany.G Kethees.M Mayooran. K Shoba.P
Sutharsan.S Udayaseelan.T Elankeeran.R
Kanthanesan.T
Jenitha.P Ponithawathy.K
1st y Gowri.G
Kirubananthan.S
Naleena.N
Radhika.V
Rathisan.R
Kasthuri.S Srigowri.S Venugoban.K Annshobana. A Jeyagowry.J Lalithasorubini.
Nanthakumar.T
Prabashini.S Selvapriya.S Seralingam.N Sivakumar.N
Kishanie. S
thamaraichchelv
Varusha.V Karthiga.V Sarvana.T
2nd y Jamuna.J
Pramila.M Mythile.T Sivakumar.S
Thinesh.S
Veerasivaram.P Gopika.P Karunakaran.M Pradeepan.C Suganthi.P
 

EMENT AND FINANCE
Ꮎ2Ꮙ
van. S
year
Hanitha.J
Maran.M
Pradeeban.S
Raguram.J Kayathri.R Gayathri.S Supaskaran.K Vickneshana.S Arunprassath.K Kandeepan. A Bavani.M Jananee.P Dharmadeepa.R SelvaSundaram.P
Shanthakumar.G
Kavitha.S
Sobaram.N
Thirukumaran.M Vidhayashankar.S Aruna. Y
Jamuna.G
Kavitha.V Mayuran.T Thirumagal.R Divya.S Thirulogajeyanthi Vanajah.V Bakithara.K
Naburtha.N
Pulandiran.S Puwnalogini.T

Page 138
–ےسےسبسےسسیسی سسیسی
Kalpana.R Ramashwaran. Sivachandran.K Sivarajah.M Sriselvakanthan.S Thusidamala. S Anuratha.T Thivya.V Rajkumar.S
3rdy Ananthakumar.K Nithyak Chandrika.M Geethal
Kannan.M Kumuth
Mohanlal. P Pathma Sivajothinathan.R Sivanat Rathipriya.T Lakshm Sarangan.S Nandaj Pottramarai.P Ranjini Sudravel.J Valarm Veeriah.V Canijuc Arulanandam.D Arunth Katpakanthan. . Ponmal Satkunakaran.J Sanmu! Thiyagarajah.M Uthaya Yarleny.A
Final Arikaran.S Gowrec Jeyadeepan. A Jeyanth Mithily.S Pirathe Rajakumaran.S Sasikuu Menaga.S Surend Varatharaj.S Vijaya. Uthayashankar.S Param Suseenthera.K Baskar Ebenzer.P Inpake Muguntharaj.S Anpua Thavakumaran.T | Abiran Jegapriya.T Vanith
Sivasoruban.S Babu.F
 

K Shivaskantha.M
Sivaruban.S
Sutharsan.P
Ushanthan.T
ear
ala.A Baskaran.S
njali.S Vasuki.K na.K Sughanthini.V.R viji.P Thurga han.R Usha.S
i.M Suganya.S bthy.L.A Nadarajah.S S Sasikala.S
athi.M Vasikaran... E le.B Sivagnanam.K anathan. P Jeyabalan.B ar.M Sabesan.S gam.K Sivasubramanium. S rani. S Visvanathan.M
year San.K Janarthanan.P
...Y Krishnaleela.H epan. K Ragavan.M nar.S Sasikumar.M
ren.N Twinda.S K Nagaratna.S 'Swaran.S Paraneethanam.V
P Dineshkumar.K ethan.M Jemilgulal.P San.M Sugathargini.S hi.T Thivakarn.P
a.K Vinothini.G
Vijaya.K

Page 139
. . . .
Faculty of M
1996/1997-Fi
Thivakaran.T Kugapriya Mehala.R Rajani.M
Sivamala.S Nagenthir
1995/1996-Fina
Sutharshan.V Srishankar
Sivapriyan.S Ksivakum
Kavitha. A Janaki.P
Nirantharakumar.K Reginald. Mathanakumaran.S Anselm.M
Revathi.T
- ܚܬ

edicine....
aljuniors...
K Vanitha.N
Shironee. A
S
Year Seniors
S Gnanachandran.C
ar.K Kirupalar.V
Murugathas.S
Norman Rosanth.S
.V Sorubini.T
ܥܰ

Page 140


Page 141
224.216.8 %Bazarsa,
VaVUAiva,
With Best C
Fr
Global Pu Global Print
Tublishers, TPrinter
195, Wolfer Colom Tel : 3345. Fax: { E-mail : glo
 
 
 
 
 
 
 

With Best Compliments
New Ranjanas
Jewellery Mart
116V, Sea Street,
Colombol l. Tel: 074-72597
With Best Compliments
Arul Study Circle
Head Office: Branch. 111, Bonjean Road, 344/17, | Kotahena. Jampettah Street, Colombo - 13. Colombo - 13.
Phone. 327524, 331495
ompliments
O1
blications
er (PM) 1.ltd.
s & Cartons Makers
ldhal Street, DO - 13. 57, 458273 330588 pje (Osltnet.lk

Page 142
“Thankfulness is alway
We wish to express our deep gratitude
Our Vice Chancellor Prof. Mrs. Savith Support
Our Senior treasurer Prof. Y. Rasanay: ment, support and her unstinted help t.
Our Chief Guest Prof. Uma Kumarasv to spend her precious time with us and
All religious heads and genius writers
All Deans of faculties, Lecturers and a inspiring guidance and invaluable supp
All distinguished guests and invities fo enjoyed the programme'
All other non academic staffand contri
All participants who took part in vario
All light, sound and stage personnel fo
All fellow undergraduates for their hel which went to make this event as a bea
All advertisers, well wishers, donors a whom we are indebted greatly for the invaluable support which made this ev,
Mr. V. Amuthan, for his musical meloc
Mr. N. Sathiyasuthan & Mr. Thavabal,
The management of Saraswathi Hall f society.
Our printer R.S.T. Enterprises for doi souvenir and invitation card.
Last but not least we thank all others v to whom we are grateful
 

a better investment'
and our sincere thanks to.....
ri Gunasekara for all her encouragement and
gam for all her ready guidance, encourage! LS.
amy for being so thoughtful and so kind as honours with her presence.
or inspiring messages and articles.
other academic staff for their kind concern, ort in our endeavours.
r with your kind presence. "Hope, you
butors in various ways.
us programmes.
r a marvellous job, well done.
p efforts and their harmonious cooperation utiful one.
nd passed out students from all faculties to patronable, whole hearted generosity and ent and souvenir Success.
ies and generosity.
in who helped to design the Cover page.
or their continuous co-operation towards our
g such an excellent job by printing the
ho made numerous invaluable contributions,
Hindu Society University of Colombo

Page 143
% 9%ez ú.
(12
200
(
CONSTRU I3INGINTE ER
8 B/2, York Arc Leyden BaSt COlOmb
Sri Luar
Tel: 434?42, 33 Fax : 33 E-mail : uniOn

ON
TC ONT
NTG | D.
ade Building, ian ROad, lo l.,
nika.
6333, 3483O5 6333 Geureka.lk

Page 144
இந்து மன்றம் வளர்க.
கலைகள் வாழ்க.
KITCHEN
* RAJAŞINÇ
INDUSTRIES ( °ፉ
Aa
Šኧ . */4/կ
os STEEL AND
PIONEER MANUFACTURERS OF STAINLESS STE
MANUFACTURERS OF KITCH DEALERS IN GENERAL HARDWARE t (
AEAD OFFICE
105, MESSENGER STREET, COLOMBO. 12. TEL: 435680, 441223 FAX: 94. 1.421491 E-MAIL: rajasin Geureka.lk
www.asiabusiness.com/r.
 

SINK ご
སྡེ
HAM sy
VT) LTD. འི་
ܠ ܐܘܢ
ܠ ܐܠܙܢܝ.
\\ل
EL 8 ALUMNIUM KITCHEN SNKS. HEN UTENSILS GOVERNMENT SUPPLIERS
AC/ORY 190 C, HALAYAGODA, GAMPAHA. TEL: 033 - 60816 - 3
ajasinghamind