கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: 2 வது உலக இந்து மாநாடு 2003 (லண்டன் சுடரொளி - சிறப்புமலர்)

Page 1
Chuderec
-, ssae 游
n
G
ܓ*
ტ}rჯდ
 

eli Special issue

Page 2
இலங்கையில் 2வது உலக இந் எமது இதய பூர்வம
கடல் கடந்து வாழும் உங்கள் பரிசுகள் வீட்டுத் தளப்பாடங்கள் பெரிய பொதிகளாக மிக வி
அதி விரைவான சேவையை
4-5 நாட்கள் விமானம் மூலம் 3/4 வா விரைவான நம்பிக்கையான ே
180, Central Roa
Tel: 344117 || 34721 O Fax: 3
வெள்ளவத்தை 5/C, Perer Tel/Fa
சர்வதேச மு London U.K. - Nesan. Tel : 0044 - 2C Canada – Ravi. Tel
3 T6J).6JTULI (8
யாழ்/கொழும்பு விம யாழ்/கொழும்பு பொதிகள்
 
 
 

து மாநாடு சிறப்புடன் நடைபெற ான வாழ்த்துக்கள்
V) Lirid).jë
ர் சொந்தங்களுக்கான அன்புப்
என்பனவற்றைச் சிறிய அல்லது ரைவில் அனுப்ப சிறந்த வழி.
உறுதியோரு வழங்குகிறோம்
ரம் கப்பல் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சவையே எங்கள் தரச் சிறப்பு.
AN& CO (PVT) LTD,
unni Stores)
ld, Colombo - 12.
4721D Mobile:O777-306473
a Lane, Colombo - 06.
: 5.59927
முகவர்கள்
8 755 2794 / OO44. 793 123 194 | : 001 416 817 84.79
சவைகள்
ான டிக்கட்டுக்கள்
சேவை (தரைவழியாக)

Page 3
CHUDEROLI PUBLIS
15, Rutland Road
Phone : 02
PhOne : O2
 

filii Gă
இந்து மாநாடு
l, London E7 8PG. O - 8552 6992 O - 8395.8013

Page 4
இலங்கையில் 2வது உலக இந் எமது இதய பூர்வ
4A Kl
Ö S
(5
Imp
KUMARANS TEXTILES L
&
KUMARANS LIMITED 142, Hoe 2 street Walthamstow London E174OR
Te : O208530 3033 O2O 8521 4955 Fax : 020 8521 5655 020 8521 9482
136 Hoe Street, WalthamstoW London E174OR
Te : O2085205960 Fax: 0208530 5855
144 Hoe Street,
WalthamstoW London E174QR
Tel: O2O 85244411 Fax: 020 8530 5655
Branches at: 69, Holleway Road, London N7
Te : O208609 1912 Fax : 02O 8609 O501
மெ தொகைய
FREE PO
243, H Walth Londo
Te: C Fax: (

து மாநாடு சிறப்புடன் நடைபெற மான வாழ்த்துக்கள்
KA ØA
SOD(56)
ports & Exports, News Agent
Off Licence & Grocery
הופ6
லா தயாரிப்புக்களின் ஏக
விநியோகஸ்தர்கள்
களுக்கு அன்றாடம் தேவையான
சீலா தயாரிப்புகளை
ாத்த விற்பனை விலைக்கு ாக வாங்கி சிக்கனமடையுங்கள்
: PARKING AVALIABLE R OUR CUSTOMERS
oe Street, 532 - 536 Hoe Street, amstow WalthamstoW
n E174OR London E174OR
)20 8520 621 O Te: O2089257720 )2O 8520 6366 Fax : 020 8925 7721

Page 5
jfITU
வையம் நீடுக
மெய்வி ரும்பிய சைவ நன்னெறி த தெய்வ வெண்தி
 

பணம்
மாமழை மன்னுக அன்பர் விளங்குக ான்தழைத்து ஓங்குக ரு நீறு சிறக்கவே

Page 6
Ministry 248, 2/1, காலி வீதி, G fr (çò - 04. 248, 2/1, లg sర, ఉదhe • Q4, 248, 2/1, Galle Road, Colombo-0-4.
இந்து சமய விவகார அ Jaffna Regional Office баба сұрсобако аюӘ. upy6hlí. L. Q8yuj6wašub MENESTER OF HINDU
u rupu.Tsonio දිස්තික් ශුල්කම් කාර්යාලය
K3) & 4 KK தியாகராசா Lng District Secretariat 56C5)GabC5) e6) €9ôGg
Jaffra Thiyagarajah M
ஓம் மு இந்து சமய விவாகார
மாண்புமிகு தியாக
VIS
இலங்கையில் 1981இல் ஆரப் இலண்டனில் ஸ்தாபிதமாகிய படைப்புக்களையும் ஆக்கமும் உ கொண்ட இக்கழகம் மாத சஞ்சிை உலக ரீதியில் தமிழ்ப்பணியாற்றி பெரியார்கள் போன்றவர்களைச் சு மூலம் கெளரவித்து வருகின்றது
உலகளாவிய ரீதியில் புலம்பெU சமயப் பணியாற்றிவரும் இலன மகாநாட்டையொட்டி ஒரு சிற செய்தியாகும்.
உலகெல்லாம் பரந்துவாழும் திகதி முதல் 6ஆம் திகதி வ செய்யவுள்ளனர். போர் சூழல ஆலயங்களையும், கலைப்பொ காலகட்டத்தில், உலக இந்து திரட்டவும் உண்மை நிலையை சுடரொளி ஒரு பிரசாரக்கருவிய பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக்
aMN தியாகராசா மகேஸ்வரன், பா. உ,
இந்து சமய விவாகார அலுவல்கள் அமைச்சர்
Residence - Colombo 110/3, விஜராம மாவத்தை கொழும்பு0. 110/3, asės óxõ0 öbĐo, seobeã0-07. 110/3, Wijerama Mw, Colombo - 07. Tel: 01-667962 Fax: 01-684990
 
 

Ministry "Felephore : } | -554801
Fax : 0.55483
அலுவல்கள் அமைச்சர்
8360 අමාතන් Jaffna Regional Office
E-mail : t mahesh &eureka.l.k
RELIGIOUS AFFAIRS Telephone : 021-2225613 Fax : 021-222.3644
ஸ்வரன், பா.உ. හර්ස්වරන්, පා.ම.
aheswaran, M.P.
ருகா அலுவல்கள் அமைச்சர் ராசா மகேஸ்வரன், பா. உ. அவர்கள் ஆசிச்செய்தி பிக்கப்பட்ட சுடரொளி வெளியீட்டுக் கழகம் 1984இல் து. ஈழத்து எழுத்தாளர்களையும் அவர்களது ஊக்கமும் அளித்து வெளிவருவதை நோக்கமாகக் க ஒன்றையும் - சுடரொளி என்ற பெயரில் வெளியிட்டு வருகின்றது. ஈழத்து தமிழ்ப் பெரியார்கள், சமயப் டரொளி இருமாதமொருமுறை வெளிவரும் சஞ்சிகை .
பர் நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களுக்கு கலை, இலக்கிய ன்டன் - சுடரொளி இரண்டாவது உலக இந்து ]ப்பு மலரை வெளியிடுவது மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய
இந்து அறிஞர்கள் இலங்கையில் கூடி மே 2ஆம் ரை நடைபெறும் மகாநாட்டில் சமய ஆய்வுகள் ல் கடந்த 20 வருட காலப்பகுதியில் அழிவுற்ற க்கிசங்களையும் மீளக்கட்டியெழுப்ப வேண்டிய
சமய மக்களின் ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும்
அவர்களுக்கு எடுத்துக்கூறவும் இலண்டன் - ாக தொடர்ந்து பணிபுரிய என் வாழ்த்துக்களையும் கொள்கின்றேன்.
Residence-Jaffna
280, பலாலி வீதி, யாழ்ப்பாணம்
280, පලාලි පාර, යාපනය, 280, Palaly Road, Jaffna. Telephone: 021-2223542

Page 7
நந்தித்-கிதா? " மங்க்ளிதிமங்கள்,
S SLSLSL LSL S S S S SLSLSLS S S S
--6ösréÚ/rð5ASð
.م. திருக்கேதி
 
 
 
 
 
 
 
 

. . õ olzog
t | H =
| -- #= e = | ===माता था कि कहानता।
5:தாஜ்தேன்2
ஸ்வரம்

Page 8


Page 9
2வது உலக இந்து மாநாட்டில் நீறணிந்த ெ இந்து கலாசார அலுவல்கள் அமைச்
 

நற்றியுடன் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவும் சர் திரு. தியாகராசா மகேஸ்வரனும்

Page 10
நந்திகொடிஏற்றி இந்து மாநாட்டை ஆரம்பித்து வைத்தார் இந்து கலாசார அமைச்சர் திரு. தி. மகேஸ்வரன்
சம்மாங்கோடுபூரீமா அறங்காவலர் கழகத்
in 2வது உலக இந்து
வெளியிட்ட தபால் :
 
 

உலகின் பலபகுதியிலும் இருந்து இந்து மாநாட்டுக்கு வருகை தந்த
சமயப் பிரதிநிதிகளை சமப்ப்பணியாற்ற வருக வருக என அமைச்சர் மகேஸ்வரன் வரவேற்கிறார்.
விக்க விநாயகர் ஆலய
தலைவர் அவர்களுக்கு Tਘ மாநாட்டுச் சிறப்புக்காக உறையை வழங்குகிறார்.

Page 11
2வது உலக இந்து மாநாட் அமைச்சர் திருதியாக திருமதி விஜயகலாமகேஸ்வரனுக் பிரதமர் திரு. ரணில் விக்கிரம
மாநாட்டைச் சிறப்பி
2வது உலக இந் சிறப்புக்காக இலங்ை வெளியிடப்பட்ட விசேஷ முதல் நாள் அ
 
 

L-TLE ராசமகேஸ்வரன், தவிருது வழங்கி கெளரவித்தனர். சிங்கவிருதை வழங்கினர்.
HU ITAL தலை
ந்து மாநாட்டுச் த அரசாங்கத்தினால்
தபால் தலையுடனான 1ஞ்சல் உறை.

Page 12
நேபாள அமைச்சருக்குதிருதியாகராஜ படத்தில் அமைச்சர் செயலாள்திரு. மாநாட்டுச்செயலாள்நாட மடலின்பிரதான4
பொலிஸ்மா அதிபர் திரு. ஆனந்
LL
தேர்தருணில்விக்கக்கக்குத்து பிரதமருடன் மகிழ்ச்சிக்களிப்புடன்
 
 
 

தமகேஸ்வரன் விருதுவழங்கிகெளரவித்தர். தபுரமேஸ்வரன், திருதிருஞானசம்பந்தம் கம்பேராசிரியர் எஸ்.பத்மநாதன், சிரியர் திரு.கே.ரகுவரன்.
தராஜா, திரு. ராதாகிருஷ்ணன் எம்.பி. உறுப்பினர் குருசாமி
திராதிகா பொன்னடை பேர்த்துக் கெளரவித்தர், அமைச்சர் திருதியாகராசாமகேஸ்வரன்,

Page 13
உலகத்திலுள்ளஒரேஒரு இந்து மாநாட்டுக்குவந்ததூதுக்கோல
பிரதமர் ரணில்
மின்சக்தி அமைச்சர் திரு கரு ஜயசூரியா, கொச் அறங்காவலர் திரு. டிஎன் இந்து கலாசார அமைச்சு இணைப்
 
 

இராஜ்யமானநேபாளத்திலிருந்து
டியுடன் அமைச்சர்மகேஸ்வரனும் விக்கிரமசிங்கவும்.
சிக்கடையூரீ பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் கோவில் சுவாமிநாதன் ஆகியோருடன் புச் செயலாளர் திரு ஐதி சம்பந்தன்

Page 14

ார அமைச்சர் கெளரவ அஸ்வர்,
தியாகராசாமகேஸ்வரன், மச்சர் திரு.ஜயலத் ஜயவர்தன, சபைகலாசார அமைச்சர் ருஷ்ணன்,நல்லை ஆதீனம்
இந்து கலாச்சார அமைச்சுச் செயலாளர் திரு. க. பரமேஸ்வரன் வரவேற்புரை நிகழ்த்துகிறார்.

Page 15
| - ■,■ ਸੰਪTਪਣਪTਪੰ
 

பின் கீழ் பிரதமர் விக்கிரமசிங்க
சுவீடனைச் சேர்ந்த இந்து சமய அறிஞர் திரு. பீட்டர் ஷோக்கும் திருமதி ஷோக்கும்

Page 16

ம் சான்றோர்கள் ஆய்வாளர்கள்
剛
ܬܼ
当

Page 17
P. ChandraS
Minister of Commun Deputy Minister of Irrigatic
ஆசிச்ே
இலங்கையில் மே ம மகாநாட்டையொட்டி “லண
தகவல் எனக்கு கிடைத்து
இலங்கையில் வாழ்கின்ற
என்பதே மலையக மக்களி
இதைவிட கலாசார ரீதியாகவும், மொழி தமிழர்களையும் உலகளாவிய ரீதியில் அணிதி நிராகரிக்க முடியாததாகும்.
ஆனால் சமய, கலாசார, இலக்கிய மற்றுப்
மலையக மக்கள் முன்னணிக்கு உடன்பாடில்6
இந்த அடித்தளத்தில் இரண்டாவது உலக ரீதியிலும் அனைத்து தமிழர்களையும் பிரமான வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றேன்.
பெ சந்திரசேகரன், சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர் மற்றும் நீர்பாசன நீர்முகாமைத்துவப் பிரதி அமைச்
Of
45, ST. MICHAEL'S ROAD, COLOMBO
 
 

ekaram, M.P.
ty Development & in & Water Management
22.04.2003
lசய்தி
ாதம் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது இந்து ர்டன் சுடரொளி’ சிறப்பு மலர் வெளியிடுவதான
ர்ளது.
சகல தமிழ் மக்களையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும்
ன் எதிர்பார்ப்பாகும்.
ரீதியாகவும், சமய ரீதியாகவும் அனைத்து
ரட்டவேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளதை எவராலும்
ம் தொழில் ரீதியாக மக்களை அணிதிரட்டுவதில்
96).
5 இந்து மாநாடு தேசிய ரீதியிலும், சர்வதேச டமான சக்தியாக உருவாக்குவதற்கு செயற்பட
gां.
îcer
5. TEL: 441848, 441855 FAX: 941-541364

Page 18
& தொலைநகல் Fax : 554&os SÓKSCES Qgistrs»,5M Sufi Telephone :
අමාතුන් ims Siswoicës"#Får . 55480 saas Mfinister j 554802 හින්ඳු ආගමික කටයුතු geదికి • இந்து சமய விவகார அ Geuណនា 554804
Secretary MINISTRY OF HINDU }; 248, 2/1, ගාලු පාx இது 55.264 248, 2/1, காலி வீச *qያ፪ዃù*Ir፭ ܘܗܝ محبر
248, 2/1, Galle Roi
இந்த சமய விவகார அ செயலாளர் திரு.
தமிழ், கலை இலக்கிய கொண்டிருக்கும் இலண்டன் சிறப்பு மலர் வெளியிடுவை
புலம் பெயர் நாடுகளில் தமிழ் எழுத்தாளர்களை ஊக் சுடரொளி வெளியீட்டுக்கழக -- - - •xwwwwwwww"** இப்பணியை மேற்கொண்டு வெளியீடாக வெளிவரும் சுடரொளியின் ஆசிரியரா
பத்திரிகையாளராவர், பழுத்த தமிழ் எழுத்தாளர்.
திரு. பொன்பாலசுந்தரம் அவர்களை ஆசிரியராக மலர் உலகளாவிய ரீதியில் பாராட்டைப் பெற்றது.
அதே போன்று 2வது உலக இந்து மகாநாட்டு சுட( பாராட்டைப் பெறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அச்சிறப்பு மலராக மலரட்டும் என வாழ்த்துகின்றேன்.
M ノ
س»سا
க. பரமேஸ்வரன்
செயலாளர்.
E-mail : hinmingsitnet.lk hinsecQsltnet.l
 
 

எனது இல.
පිළිබඳ ©ാം( My No.
லுவல்கள் அமைச்சு ෆිෆාහී අන්‍ධය
ELIGIOUS AFFAIRS உமது இல.
Your Nie). *, කොළඹ-04. ቻ፰)Ç} YKMWV: l, கொழும்பு-04. திகதி } e o ou .
d. Colombo-s)4. Date
19 ஏப்பிரல் 2003
லுவல்கள் அமைச்சின் க. பரமேஸ்வரன்
சமய வெளியீடாக உலகளாவிய ரீதியில் வெளிவந்து சுடரொளி - 2வது உலக இந்து மாநாட்டையொட்டி த சைவ உலகம் பெரிதும் வரவேற்கிறது.
கலை, இலக்கிய சமய உணர்வுகளை வளர்ப்பதற்கும் குவிப்பதற்கும் 1981இல் இலங்கையில் உருவாக்கப்பட்ட ம் போர்ச் சூழல் காரணமாக 1994லிருந்து இலண்டனில் வருவது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாகும். அக்கழத்தின் ாக பணியாற்றும் திரு. பொன்பாலசுந்தரம் மூத்த
கொண்டு வெளிவந்துள்ள இலண்டனின் சிவயோகம்
ரொளி சிறப்பு மலரும் அனைத்துலக இந்து மக்களின் மலர் மாநாட்டின் இலட்சியத்தை நிறைவு செய்யும்
Website : wwwhinduministrylk

Page 19
Sðæðe / agnoseufl / Telephone
} }
ce Qasaranir Secretary
Goð og அலுவலகம் Office
441849
3ಣ್ಣ පුජා සංවර්ධන අම 32811 சமூக அபிவிருத்தி
Ministry of Community
SECLIW
ஆசிச்
நமது நாட்டில் பே நல் வாழ்வை சுமந்து ஈழத் திருநாட்டில் ந6 இந்து மக்கள் மத்த மறுமலர்ச்சியையும் ஏ
இந்து மதம் எதிர்நே என்றும் நான் கருதுகி இலங்கையின் ஜனாதி ஆதரவை வழங்குகின் வருவது குறித்து இலங்
இலங்கை எப்போதுமே தமிழ் மொழியையும் இ நாட்டில் பல கோடி இந்து மக்கள் வாழ்ந்து வ உலக இந்து மாநாடு நடைபெற்றதும் இரண்டாவ: பெற்ற பேறு என்றே சொல்லவேண்டும்.
உலகளாவிய ரீதியில் வாழும் இந்துக்களின் சமு புதிய பரிமாணங்களை உருவாக்கவும் இந்த இரண்
வரலாற்றுப் பெருமை பெற்ற திருத்தலங்களை இந்து மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என்ற நல்ல சி விவகார அமைச்சர் மாண்புமிகு தியாகராஜா கிடைக்கவேண்டும் என்றும் இம் மாநாடு சிறப்பாக பிரார்த்திக்கின்றேன்.
? റ്' ബണി
எச். எச். விக்கிரமசிங்க,
செயலாளர் (தகவல்), சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு, தேசிய அமைப்பாளர் - பூரீ லங்கா தமிழ் ஊடகவி
அமைப்பாளர் - சமாதானத்திற்கான சர்வதேச ஊ
 
 

ok.00. go) 562, eros) 45, espest) 86a3 bö, essag6 -3 த.பெ.இல. 52 இல. 45. சாத்த மைக்கல் வீதி, கொழும்பு - 3 P.O.Box. No 562, No 45, St. Michael's Road, Colombo-3
es எமது இல. 0.250oGG5 My number
ඕoෂී අංකය ᏯᎭ5ᏪᎠᏞᎵYᎦᏯᎦ உமது இல.
Yout No. Development
a 2204.2003
செய்தி
ார் முழக்கங்கள் ஓய்ந்து நம்பிக்கை தரும் சுபானு வரும் சித்திரை திங்களில் 2வது உலக மாநாடு டைபெறுகிறது. இந்த மாநாடு உலகில் வாழ்கின்ற நியில் எழுச்சியையும் புதிய உத்வேகத்தையும் ற்படுத்தும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன்.
ாக்கும் சவால்களுக்கும் இம் மாநாடு விடையளிக்கும் றேன். இத்தகைய உலகப் புகழ்பெற்ற மாநாட்டுக்கு பதி அவர்களும், பிரதமர் அவர்களும் மனமுவந்து றனர். இலங்கை அரசும் பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்கி பகைவாழ் இந்துப் பெருமக்கள் மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்.
ந்து மதத்தையும் வளர்ப்பதில் முன்னிற்கிறது. தமிழ் ருகின்ற போதிலும் இலங்கையிலேயே முதலாவது து உலக இந்து மாநாடு நடைபெறவிருப்பதும் நாம்
pதாய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற கருத்துக்களை வளர்க்கவும் டாவது உலக இந்து மாநாடு வழிவகுக்க வேண்டும்.
ாக் கொண்ட “சிவபூமி” யில் இரண்டாவது உலக சிந்தனையும் தொண்டுள்ளமும் கொண்ட இந்து சமய மகேஸ்வரன் அவர்களுக்கு என்றும் இறையருள் இனிதே நிறைவேறவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனைப்
பியலாளர் மன்றம்,
டகவியலாளர் நிலையம்.

Page 20
SDGė 5oSDÓD LIBOEDT dilal
PALMYRAH DEWE
பனை பொருள் அபிவிருத்திச் சை ஆசிச்
உலகளாவிய ரீதியில் இலக்கிய சமய கல இலங்கையில் நடைபெறும் இரண்டாவது உலக செய்தி அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளேன். இரண்டாவது உலக இந்து மாநாட்டை நட ஒத்துழைப்பையும் பெறுவதற்கு இந்து சமய மகேஸ்வரன் பா.உ, அவர்கள் மேற்கொண்ட முய புலம் பெயர் தமிழர்கள் தாங்கள் சென்று வாழும் பேணிப்பாதுகாத்து வளர்த்து வருவதை இம் மாநா
அதே போன்று இந்து சமய விவகார அமைச் பனம் பொருள் உற்பத்திப் பொருட்கள் யாவுட பரவுவதற்கு பரந்து வாழும் உலகத் தமிழர்கள் தமிழர்களின் ஒரே ஒரு மூலவளம் கொண்ட அதன் வளர்ச்சியே ஈழப் பொருளாதார வளர் ஒருபெரும் பங்களிப்பாக அமைகின்றது. ஈழ உலகளாவிய ரீதியில் வளர்ப்பது போல் பல்வே பொருட்களையும் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள வேண்டும் என இச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறி வைப்ப இலண்டன் சுடரொளியின் உலக இந்து மாநா உலகளாவிய ரீதியில் பிரசார ஊடகமாக விள
உலக இந்து மா பனை வளம் மேலும்
" و بصری می ، 7 مرگ
-
பொ. சிவபாதம், தலைவர் - பனை அபிவிருத்திச் சபை.
an
Head Office : 53, Kandy Road, Jaffna. City Office : 244, Galle Rd, Colombo - 04 Chairman : Tel:589185
 

2) (Ogba)GG5 நத்திச் சபை OPMENT BOARD
22.04.2003
பத் தலைவர் திரு. பொ. சிவபாதம் செய்தி
ாசாரப் பணியாற்றி வரும் இலண்டன் சுடரொளி இந்து மாநாட்டுச் சிறப்பு மலர் ஒன்றை வெளியிடும் இருபது வருட கால இடைவெளிக்குப் பின்னர் த்தி உலக இந்து மக்களின் ஆதரவையும் விவகார அமைச்சர் மாண்புமிகு தியாகராஜா ற்சியை சைவ உலகம் பெரிதும் வரவேற்றுள்ளது. நாடுகளில் எமது சமயத்தையும் கலாசாரத்தையும் டு மூலம் மதிப்பீடு செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது.
சின் கீழ் இயங்கி வரும் அபிவிருத்திச் சபையினர், ம் புலம் பெயர் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் நல்க வேண்டும். ஈழத் தொழிலாகத் திகழ்வது பனைச் செல்வங்களே. ச்சிக்கு பிராந்தியங்களில் உள்ள மிகப்பெரிய த்தமிழர்கள் சமயத்தையும் கலாசாரத்தையும் 1று வகையில் உற்பத்தியாகும் பனம் உற்பத்திப் மக்களின் பாவனைக்கு கொண்டு வர முயல தில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். வெளிவர உள்ள டு சிறப்பு மலர் எமது சுதந்திரப் பணிகளுக்கு ங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன்.
நாடு சிறப்புறட்டும் பரந்துவளர்ச்சியுறட்டும்!
TÓ
Tel:021-2034 Fax: 021-2034 Tel; 586820 Fax:553697 Email: palmyrahositik
8

Page 21
ஆஅகில இலங்கை
திரு. கந்தை
ஆசிச்ெ
“மேன்மைகொள் ை “உலகெல்லாம் தமிழ் ஓசை தமிழ்ப்பணி ஆற்றிவரும் இ மாநாடு - சிறப்பு 1 மகிழ்வடைகின்றோம். எழுத்தாளர்களை ஊக்கு எழுத்தாளர்களின் படைட் புத்தாயிரத்தில் வருக’ தட போட்டியை நடத்தி உலி ஒருமைப்பாட்டையும் ஏற்படுத்தியது பாராட்டத்த இக் கழகத்தின் வெளியீடான இலண்டன் - சிறப்பு மலர் உலகெல்லாம் பரந்து வாழும் இந்து அகில இலங்கை இந்து மன்றம் மனமார வரே
புலம்பெயர் தமிழர்கள் மதமாற்றத்தினால் தடு பெயர் நாடுகளில் வாழும் தமிழ்ச் சிறார்: வளர்ச்சியடையவும் இலண்டன் - சுடரொளி ச வாழ்ந்தாலும் ஈழத்துத் தமிழர்களின் சமய கொழும்பில் ஈழத்து இந்துப் பெருமக்களும் அ வரவேற்கின்றது.
91/5, சேர் சிற்றம்பலம் ஏ கார்டினர் மாவத்தை,
கொழும்பு - 12.
 
 

இந்து மாமன்றச் செயலாளர்
யா நீலகண்டன்
செய்தி
சவநீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம்” பரவச் செய்தல் வேண்டும்” என்பதற்கிணங்க இலண்டன் - சுடரொளி, 2வது உலக இந்து மலர் ஒன்றை வெளியிடுவதையரிட் டு சுடரொளி வெளியீட்டுக் கழகம் தமிழ் விக்கும் நோக்கில் இலண்டனில் 13 தமிழ் புக்களை வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. மிழர் பொற்காலம்” என்ற” உலகக் கவிதைப் )கக் கவிஞர்களிடையில் புத்துணர்வையும் க்கது. இந்த வகையில் உலகளாவிய நிதியம் சுடரொளி உலக இந்து மாநாடு தொடர்பாக க்களுக்கு பயன்படும் மலராக வெளிவருவதை வேற்கிறது.
மாற்றமடைவதைத் தடுத்து நிறுத்தவும், புலம் கள் தமிழ்க் கல்வியும் சமயக் கல்வியும் சிறந்த ஊடகமாக செயற்பட வேண்டும். எங்கு கலாசார வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டு அகில இலங்கை இந்துமாமன்றமும் வாழ்த்தி
க. நீலகண்டன்

Page 22
இடலகொல
இதுதற்
“Saivaism is the old எனக் கூறியுள்ளா
“Saivaism is the most anci
"யாதொரு தெய்வம் கெ அத் தெய்வமாகி ஆங்கே மாதொருபாகனார் தாம் 6 - சிவஞானசித்தியார்,
“சைவம் முதலாம் அள6 சமயங் வகுத்து மோன சமரசம் வகுத்த நீ” எனத் தாயுமானவரும்,
“விரிவியா அறிவினார்கள் வேறொரு சமயம் செய்ே எரிவினாற் சொன்னாலேணு எம்பிராற் கேற்றதாகும்” என்று நாவுக்கரசரும்,
ஒது சமயங்கள் பொருளு ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாட யாது சமயம் பொருள் நு இதுவாகும் அதுவல்ல எ நீதியானால் இவையெல்ல நிற்பதுமா தொருசமயம் , இப்படி அருணந்தி சிவாச்
இன்னோர் பலரும் சைவத்தின் தொன் போக்கினையும் காலத்துக்குக் காலம் எ( அன்னியர் படைஎடுப்பு, ஆக்கிரமிப்பு பிற மறைப்பு, ஒழிப்பு சைவத்தை எதிர் கெ தாக்குப்பிடித்துப் பேணிக்காத்துநிலைகெ சமயப் பிரசாரகர்கள், யோகிகள், பக்தர்க யாம் அறிவோம்.
அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், காலத்திய மட்டும் இருந்ததாக ஒரு தகவல் உள்ளது. இலங்கைத் தலங்கள் பற்றிய தகவல் எது? என்பது தெரியவில்லை.
இனி, சைவசமயம் ஒரு சன்மார்க்க ச உண்மை நெறி செறிந்த ஒரு சமயமாகவு சாத்திரங்கள், தோத்திரங்கள் இதற்கு சா ஒரு மக்களின் நாகரீகமும் ஒரு மொ சமய உணர்வுடன் சங்கமமாகின்ற போது

ாம் இடணர்ந்து த இடரியது
pre-historical religion' ர் ஜி.யு. போப் அவர்கள்
ent living religion in the world'
- சேர் ஜோன் மார்ஷல்
ாண்டீர்
வருவார்”
6)
றும்
ணரு நூல்கள் மல் உளபலவும் இவற்றுள் ால்யாதிங் கென்னில் னும்பிணக்க தின்றி Uாம் ஓரிடத்தே காண அதுசமயம் பொருணுால் சாரியாரும்
மையையும் பரந்த நோக்கத்தினையும் சமரசப் டுத்தோதி வந்திருக்கிறார்கள்.
சமயங்களின் ஊடுருவல், அத்து மீறல், சிதைப்பு, ாண்ட காலங்களில் எல்லாம் அவைகளுக்கு ாள்ளச் செய்த பல தீர்க்கதரிசிகள் (ஞானிகள்) ள், சித்தர்கள் இப்படிப் பலர் தோன்றியிருப்பதை
மதிப்பீடொன்றில் தமிழகத்தில் 530 ஆலயங்கள் ஆனால் பாடல் பெற்றுள்ள தலங்கள் இருக்கும் வும் இத் தொகையில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளனவா
மயமாகவும் எல்லோரையும் ஒற்றுமைப்படுத்தும் ம் இருந்து வருவதும் கண்கூடு. இலக்கியங்கள், ன்று பகர்வனவாக உள்ளன.
ழியின் சிறப்பும் ஒரு மக்களின் பாரம்பரியமும் தான் அது பல மடங்காகி சிறப்பைப் பெறுகிறது.
FO

Page 23
Religion! What a treasure untold Resides in the heavenly word More precious than silver and gold Or all that this world can afford
என்று வில்லியம் கூப்பர் கூறியிருப்பது இன் அமைந்தால் எதிர்காலம் வளர்ச்சிக் காலம இன்று இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையை வைக்கவும் புத்துணர்வு பெறச் செய்யவும் துறையிலும் தேவை. இந்தவகையில் இப்ே மாநாடு இதன் பிரதிபலிப்பென்றே கூறலாம் வரலாறு காணாத போர்ச் சூழலில் இ உலகறிந்த உண்மையாகி விட்டது. சை6 வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் இன மொழ மதிப்பீட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவையாக உள்6 சமுதாயம் தழுவிய சமயம், சமயம் த சமுதாய வாழ்க்கை சமய வாழ்க்கை ஆக மொழிப்பற்று இனப்பற்று ஆகியவற்றை ஈஸ்வ பெருமை தந்தது மட்டும் அல்லாமல் மக்கை நூற்றுக் கணக்கில் வடக்கு, கிழக்குப் பகு சமயம் அழிந்தால் மொழி அழிந்துவிடும். ( போரின் ஒரு முன்னணியாக இருந்திருக்கலி நாடுகள் அழிந்து விட்டமைக்கு சரித்திரச்
ஆலயங்களின் அழிவு ஒரு புறம் இருக் மாற்றிடங்களுக்கு ஓடியதனாலும் திருக்கோ மனதைக் குளிர வைக்கும் மணி ஓசையு பாராயணங்களும், தேவார திருவாசக ஒலிகளு மாறிவிட்டன.
கவலைக்கிடமான இந்த நிலை கண்ணி ஒரு இருள் சூழ்ந்த காலம். விரிவிலா அறிவினார்கள் வேறு ஒரு சமயம் செய்தே எரிவினாய் சொன்னா ரேனும் எம்பிராற்கு ஏற்றதாகும் என்று நாவுக்கரசர் ஒரு காலகட்டத்தில் தி பொருத்தமாக இருக்கும்.
சமய மீட்பு சமயிகளுக்குப் புதிதல்ல. சமீ ஆட்சி மாற்றமும் சமாதான சூழ்நிலையும் தியாகராசா மகேஸ்வரன் அவர்களை இந்: இவருக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த அமைச்சு இளமையும் துணிவும் துடிப்பும் இனப்பற்றும் திரு மகேஸ்வரன் எல்லாம் வல்ல மகேஸ்வ சீரமைப்புப் பணிகளை தனது தலையாய
இருபது வருட இடைவெளிக்குப் பின்னர் நோக்கத்துடன் நல்லது என்று கருதி அதை இந்து மகாநாடு ஒன்று பொருத்தமான தள உலக இந்து மகாநாட்டுக்கு வித்திட்டார்.
“நாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக” “எல்லாஉ வாழும் சைவ மக்கள் யாவரும் அவன் உலகளாவிய ரீதியிலான மகாநாட்டை மலரச் உரியதென்று கூறுவதும் பொருத்தமானதே

றுள்ளவர்களின் சிந்தனைக்கு திறவு கோலாக ாக அமையும். மலர்ச்சி பெற்றுவிடும்.
ஏற்படுத்தவும் மக்கள் மனங்களில் பதிய சமய மார்கக்த்திலான ஆக்கங்கள் எல்லாத் போது இலங்கையில் நடக்கும் உலக இந்து
இலங்கை சுமார் 20 வருடங்கள் சீரழிந்தது வத்தைப் பேணும் மக்கள் வாழும் ஈழத்தின் N மத கலாசார ரீதியில் நடைபெற்ற அழிவுகள்
6T. நழுவிய சமுதாயம் என்ற கொள்கையின்படி கிய இரண்டும் ஒன்றிணைந்து நாட்டுப் பற்று, ரங்கள் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து வளர்த்துப் ளை உணர்ச்சி வசப்படுத்திய திருக்கோயில்கள் திகளில் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. தொடர்ந்து இனம் அழிந்துவிடும். இந்தப்பின்னணி லாம். கலாச்சாரச் சீர் அழிவுகளினால் அநேக சான்றுகள் உள்ளன. க போர்ச் சூழலால் மக்கள் இடம் பெயர்ந்து யில்களில் பூசை வழிபாடுகள் ஓய்ந்து விட்டன. |ம் பக்திமயமாக்கும் அபிசேகங்களும், வேத ளும் ஓய்ந்து போய் சமய சூன்ய பிரதேசமாகவும்
விட்டுக் கசிந்து உருகி நிற்கின்ற மக்களுக்கு
ருவாய் மலர்ந்தருளியதை இங்கு குறிப்பிடுவது
பத்தில் போாச் சூழலினால் ஏற்பட்ட மாற்றமும் தற்போதைய அமைச்சர் மதிப்புக்குரிய திரு து கலாச்சார அமைச்சராக்கியது. ம் பதவியும் கடவுள் செயல் என்றே கூறலாம். மொழிப்பற்றும் மண்பற்றும் நிறைந்த அமைச்சர் ரனுக்குச் செய்யும் தொண்டாக ஆலயங்களின் 5L60). DurTab 6.jpg|DITs.
கிட்டியவாய்ப்பை நழுவ விடக் கூடாது என்ற ால் உலக கண்ணோட்டத்தை திருப்ப உலக மாக அமையும் என்று இப்போது நடைபெறும்
லகமும் ஆனாய் நீயே” என்றவாறு உலகத்தில்
அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கட்டும் என்ற செய்திருக்கும் பெருமை திரு மகேஸ்வரனுக்கே
11

Page 24
இலங்கைத் தமிழர்கள் சமயப் பற்று தியாகங்களை செய்து வரும் தியாக சீலி சாதிக்காத ஆலயத் திருப்பணிகளை தமது உலகின் பல திசைகளுக்கும் கொண்டு செ பெயர்ந்தாலும் மனம் தளராமல் நின்று நாடுகள் பலதில் சைவ ஆலயங்கள் இன்று காரணம்.
தெய்வீகப் பணியான இதனை இந்த உலகளாவ சைவம் பரவி மலர ஆக்கபூர் எதிர் பார்க்கின்றோம்.
தமிழகத்தில் கூட நினைத்துப் பார்க்க அமைச்சு மேற்கொண்டு அதில் வெற்றி கt பாடசாலைகள் மூலம். சுமார் ஒரு லட்சத்து ஊட்டப்பட்டு வருவது
அழிவும் அவலமும் இருபது வருடங்களா சமய மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டு வருவது நல்லது த புனரமைப்பும் சீரமைப்பும் பூசைகளும் வழி வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஈழத் தமிழ்
நிதி பற்றாக் குறை என்ற சாட்டு எல்ல சமயம் என்பது வாழ்க்கை நெறி. வையத் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பதை அடை அரசுக்கும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம்.
ஆலயங்களைப் புனரமைப்பு செய்வதுட விக்கிரகங்கள் சூறையாடப்பட்ட ஆலயங்கள் முதல் பணியாக மூலஸ்தாபன மூர்த்தி 6 இதற்கு சிவாசாரியார்கள் தேவை. ஆரம்பத்தி நடைபெற ஏற்பாடு இருக்க வேண்டும். அட மக்களுக்கு ஆலயங்களில் நம்பிக்கை பிறக்
நினைத்த மாத்திரத்தில் தமிழ் நாட்டில் பெறுவதும் கஷ்டமானது. இவற்றை எல்லா எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கைகள் வரவேற்கத் ஆலயங்களில் பூசைகள் ஏற்கெனவே ஆர bin LPTgl.
ஆலயப் புனர் அமைப்பிற்குத் தேவையான கொண்டிருக்கும் அரசிடம் கெஞ்சிக் கேட்டுத்த மக்களும் மனம் திறந்து நேசக்கரம் நீட்டு நடத்த முன்வர வேண்டும்.
குமரேசர் இருதாளும் சிலம்பும் சதங்கைய காட்சிதரும் போது நாம் விழிப்படைந்து நமது
நம்பிக்கை கொள்வோமாக.
என்கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என் போதும்.
12

நிறைந்தவர்கள். சமய வளர்ச்சிக்காக பல ர்கள். தாயகம் பல நூற்றாண்டு 856)des துன்பங்களைக் கூட மனதில் கொள்ளாமல் ன்றிருக்கும் பெருமைக்கு உரியவர்கள். புலம் தய்வீகப் பணிபுரிந்து வருபவர்கள். உலக நிறுவப்படுவதற்கு இவர்களின் இறைபக்தியே’
உலக இந்து மகாநாடு கருத்திற் கொண்டு வமான உதவி ஒத்தாசைகளை நல்குமென
முடியாத சமயப் பணியை இந்து கலாசார ண்டு வருகிறது. அது தான் 484 அறநிலைப் பத்தாயிரம் மாணவர்களுக்கு சமயக் கல்வி
க நீடித்த ஒரு நாட்டில் இவ்வளவு விரைவாக ான். ஆனால் அழிவுற்றிருக்கும் ஆலயங்களின் பாடுகளும் இதே துரித கதியில் நடைபெற p மக்கள் சார்பில் முன் வைக்கின்றோம்.
ாக் காலங்களிலும் ஒரு அரசுக்கு இருக்கும். துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் மச்சர் திரு. மகேஸ்வரனுக்கும் அவர் சார்ந்த
ன் பணி முடிவடையாது. முன்னர் இருந்த ர் அனேகம் உள்ளன. இந்த ஆலயங்களில் ஸ்தாபிதமாக வேண்டும். இது முதற் பணி. நில் குறைந்த பட்சம் ஒரு காலப் பூசையாவது பொழுது தான் ஆலயப்பகுதிகளில் உள்ள 5(35LD.
இருந்து விக்கிரகங்களை உரிய காலத்தில் ம் கருத்தில் கொண்டு அமைச்சர் ஏற்கனவே
தக்கவையே. அங்கும் இங்கும் ஆக பல ம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் தளர்வு இருக்கக்
பணத்தை நிதிப்பற்றாக் குறையுடன் திண்டாடிக் ான் அமைச்சர் பெற்றாக வேண்டும். அதனால் வதுடன் ஆலயங்களின் பொறுப்பை ஏற்று
ம் தண்டையும் சண்முகமும் எமக்கு முன்னே சமயம் புத்துயிர் பெற வழிகிட்டும் என்பதில்
0 திருவாக்கு மனதில் பதிந்து இருந்தால்

Page 25
மகாநாட்டுப் பிரதிநிதிகளுக்கு ஒரு வே6
இந்து ஆலயங்களுக்கு விளைவிக்கப்பட் செய்யுங்கள். புனர் அமைப்புப் பணிக்கு உ தாள் வணங்க உங்கள் நெஞ்சங்கள் விழி
ஆலயங்கள் அழிந்தால் ஆதியும் அந்த அதை மனதில் பதியுங்கள்.
ஈழ ஆலய புனர் அமைப்பிற்கு உங்க வாழும் மக்கள் எல்லோருடைய உள்ளக்
ஆர்வத்துடன் மகாநாட்டில் கலந்துகொ இறை அருள் கிடைக்க இறைவனை வேை
மகாநாட்டை நடத்தும் பொறுப்பை அடை அவருக்கு உறுதுணையாக எல்லா ஏற்பாடுக இந்து சமய நிறுவனங்கள் இந்து அபிமா6 அமைச்சின் அதிகாரிகள் உட்பட உதவிய நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
சமய தமிழ் இலக்கிய கலாசார பணி எல்லாச் சமயங்களிலும் ஆக்கபூர்வமான ஒ ஆதரிக்கும் என்பதை சொல்லி வைப்பதில்
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக
அமைச்சர்கள் ஓராண்டிற்குள் சங்க பல்கலைக்கழகத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் ஐம்பது அமைச்சரே.
சைவமும் தமிழும் வளர்த்த நாவலர் பெரு நாவலர் மணி மண்டபத்தை பல இலட்ச சமயப் பேருரை, பிரார்த்தனை நடைபெற
s

ன்டுகோளை முன்வைக்க விரும்புகிறோம்.
டூள்ள அழிவுகளை நீங்களே பார்த்து மதிப்பீடு தவ வாருங்கள். அவன் அருளாலே அவன் த்துக் கொள்ளட்டும்.
மும் இல்லாத எங்கள் சமயம் அழிந்து விடும்.
ள் உள்ளங்கள் மட்டும் அல்ல உலகத்தில் கமலங்களும் செயல்பட வேண்டும்.
ள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் ண்டுகிறோம்.
Dச்சர் திரு. மகேஸ்வரன் ஏற்றிருந்த போதிலும் ளிலும் துணைநின்ற ஆலயங்கள் சமயாசாரிகள் ரிகள் ஆலய அறங்காவலர்கள் இந்து சமய பொது மக்கள் யாவருக்கும் எமது கழகம்
கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கெல்லாம் த்துழைப்பை எமது சுடரொளிக் கழகம் வழங்கி
பூரிப்பு அடைகிறோம்.
|ணக்கம்
உலகமெல்லாம். ராச்சாரியர்கள் பயில்வதற்கான குருகுல து இலட்சம் ரூபா செலவில் செயற்பட வைத்தவர்
நமான் நினைவாக நல்லுாரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டட ரூபாவில் புனரமைப்புச் செய்து, பண்ணிசை, வழிவகுத்துள்ளார்.
بعی%/۷
素 Ø)urvi) Vلاد و مبهم می சி
13

Page 26
Navalar's
SAIWAPERTYAR PULOLYOORS
NAWAL.AR was deeply religious, His activities pri Ceccle i fra III his religidil, Serwice [O II hall Was Service to God. He served the Shaiva Religion not because it was his religion but because he loved Shiva. Even his service to the Tamil Language was regarded by hill as service to his Religion, because he thought that the study of Thalil was notan end but a means to lave and serve God.
கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழா அ ரெனின்
He know I fear, because e did not prize ever his body. We have scen that alteIII pils Were II hade Il luis life both in Jaffna, and in India. But these did not deviate him in any way Troll his cause of action. He had a regard for religious II len, But he never respected wealth or power. Though he received wealth or Power. Though he received contribLutilis for his School. he lewer accepted presents made to him personally. When the head of Thiruavadut hurai Adhinail visited his school at Chidamabaram, he presented hin with a shawl and two
Westics. Nawalar sent the price of these presents to hin, requesting hill to lake With that Iloiley the recessary repairs in Marai-Gnana Sambandar's temple near LLLLLLLLaLLLLSS LLa KLLaLaLLLL LlLlaLL LL a LLLLLLLHH LLLLL hirT1 eighty Tupces. Hic rcturned the sa Tunc to hiT by a bank draft, Just as he was free from fear, he was equally free from ordinary anger. One day, his cook, in a fit of madness, took a large quantity of rice and threw it on his face. NavalaT Was calII and LIIlmoved.
He sympathetically tried to find out why he did it. But Navalar was not free froll righteous indignation. One day his elder brother, Tyagarajah Wishing to know the cxtent of Navalar's religious feeling, said to his hearing that the stories of Periya Puranam were all false. Navalar became mad with fury and chased his elder brother who go into a TOT 11 and locked himselfim, Others in the house LLLHHLCHLHHLLLL LLLLL LLOSttLLmL LLLLLLLHHLSLLLaS LLLLLLG LLL LLL LL his religion or to his country came in writing, there would be no one to intervene and his ire had full sway. One Weerasany Mudaliar of Narasinga Puran hadisomewhere written disparagingly of Jaffna. Navalar cale to know of this. He collected materials not only of the writer but also
 

Personality
SITWA PATHIASUNDARAMPILLAI.
of his superior, and wrote a counter attack (This is said to be the joint Work of Navalar and Shivapada Ilesapillai of Madras.) which showed no sign of mercy. The booklet that Nawalar wrote was full of the glories of Jaff na and the glorious stupidities of the Mudalia.I. FroII thic list of glories I quote one. The temple of Raneshvara III, held in great veneration even by the people of Northern India was built by a king of Jaffna according to an inscription in the Holy of Holies of the temple. The teTimple of Weld:HTE TI ya T11 was built by Till:ii II: th: TäIIibiT:LI of Jaffl:1, lu which the Rajah of Tanjore gave extensive lands, and Other SC Lirces, filcolle, as reward for the cure of a disease of the Rajah's son, effected by the Talbiral With Illic II ledicile Catler tha T. Sacred AW, shes. Navallar als made a pcrson :il COLI Inter a Llack On Lheo Milliär. TMLil Wils the Third assis Lail L. Lo Lille Head THAI I lil Parti clit of a school, Nawalau T, which hal Eleccss to the subject ma[[er of an ans Wer paper Written by the Head Panditin public ex al Illination, quotes el Lugli froIII it to show that he did not know evel the: :llements of Thimil (Grall TlāT Of sцеп нп igЛит пошs the MudaliагWas Lhic third assis L:ırıt, and after'w:ırals reliewed cwe:Flı (of this humble post, in consequence of his utter inefficiency. Those who can relish an unsparing merciless attack will do well to read this pamphlet,
Navalar had good social instincts. One day, when he Was teaching in his school, he heard the cry, "fire". He dated like an arrow, reached the house that was burning, and did all he could, along with others, to put out the fire. One of his pupils had an attack of small pox. He visited hill everyday, in spite of the insisitence of his friends that hic should not got here. He tok partin politics too.When a successor had to be appointed in place of Sri MILI LILLıkLITT TELs wa Tilly as the Thaimmil The Tiber of thic Legislative Council, he held several meetings in support of Mr. (later Sir) P. Ramanathan agaianst thic candidature of Advocate C. Brito, a personal friend of his, but not onc so well qualified as the forInner.
Navalar was a scholar and author, teacher and preacher, exemplar and refoIII:ller, III:lighty geni COLIS EN TIclildefatigable worker, lower of Thamil, lower of Shaivais II and lower of God, A INCLher erlike hiTn the Thamil land has mot seen for Seyeral Celuries.
14

Page 27
இலக்கியத்தில்
(சங்ககா6
சிவநெறிக்கவிஞர் இராகவ இலக்கியப் பே
தோற்றுவாய்
உலகத்தின் உயர் தனிச்செம்மொழிகள்
(Classical Languages) gap 616i Luj. 96)igb(O)6f இடம்பெறும் தமிழும் வடமொழியும் (சமஸ்கிருதம்) இந்தியத் திருநாட்டு மொழிகள் . இரண்டு மொழிகளிலும் இலக்கியச் செல் வங்கள் அளவிடற்கரிய எண்ணிக்கைப் பரப்பில் செழித்துப் பரந்துள்ளன.
எட்டுத்திசையும் கொடிகட்டி ஆளும் செந்தமிழ்த் திருமொழியின் இலக்கியப் பரப்பில் சமய இலக்கியங்களே பெரும்பங்கு கொள்வனவாம்.
அறம் கூறும் நீதி இலக்கியங்களும், வேறு தன் மையவாய போரும் காதலும் பாடும் இலக்கியங்களும், பிற்காலச் சமூக இலக்கியங்களும் (modern) Gu (b Lö Lu J Lü Lf60T 6hi (T uu öf LD uu இலக்கியங்களும்- என்று நான்கு கூறுகளில் தமிழ் இலக்கியப்பரப்பை அடைவு (Classify) செய்யலாம். அவ்வாறு பகுத்தும், அடைவு செய்தும் பார்த்தால், சமய இலக்கியங்கள் தவிர, ஏனைய மூன்று கூறுகளில் இடம்பெறும் இலக்கியங்கள் கூடச் சமயம் பற்றிய செயப் திகளையும் கடவுட் பொருண்மைகளையும் நிரம்பப் பெய்து பொலியக் காணலாம். சமய இலக்கியங்கள் சமயம் பற்றிய செய்திகளை, கொள்கைகளைப் பெய்தே தீரவேண்டும்- அவை அந் நோக்கம் குறித்தே தோன்றியவை. அவையல்லாத ஏனைய முக்கூற்றில் இடம் பெறும் சில இலக்கியங்களில் சைவசமயம் பற்றிய சில செய்திகளைத் தொகுத்தும், திரட்டியும், ”ஒருபானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் பார்க்கும்’ நியாயங்கொண்டு, இக் கட்டுரையில் வழங்குவேன்.
செய்யுள் நடையும் உரைநடையும்
சமூக இலக்கியங்கள் என்ற வகையில் பிற்காலத்தில் எழுந்த கதைகள், புதினங்கள், முதலியன எளிய உரைநடை வடிவில் அமைந்தனவாகும். அவை அல்லாமல், பெரும் பாலான படைப்புக்கள் செய்யுள் வடிவில் அமைந்த இலக்கியங்களே. ஏன், இலக்கண நூல்களே கூடச் செய்யுள் நடையில் அமைந்துள்ளமை காணலாம். வளமான செழுங்கவிதை நடையில் உள்ள இலக்கியங்களில், கிறித்தவம், இசுலாம் குறித்த இலக்கியங்கள் பிற்காலத்தில் (கி.பி.16ம்

சமயம்-சைவம் லத்தில்) பன் முத்து, காரைக்குடி ருரையாளர்
நூற்றாண்டுக்குப் பின்) எழுந்தன. பழங்காலத்தில் எழுந்த இலக்கியங்களில் இந் நன்னாட்டில் நிலவிவந்த வழிபாட்டுத் தொடர்பான செய்திகளும் குறிப்புகளும் நிறைய உள்ளன. அவை சிவபெருமான், முருகன், திருமால், கணபதி கொற்றவை முதலிய கடவுளரைப் பற்றியவை.
அவற்றுள் சங்ககாலம், சங்கம் மருவிய காலம், தந்த சில நூல்களில் சிவபெருமானைப் பற்றிக் காணக் கிடைக்கும் சில அரிய குறிப்புகளை ஈண்டுக் கானன்போம்.
சில மரபுகள்- செய்திகள்
அப்பரடிகள் காலத்திற்குப் பின் வாதாபிநகர் மீது பல்லவர் படையெடுத்துச் சென்று வந்தனர். அதன் பிறகே பிள்ளையார் வழிபாடு தமிழகத்தில் இடம் கொண்டது. இவ்வாறு ஒரு ஆய்வு மரபு உண்டு.
சிற்றிலக்கியங்கள். பிரபந்தங்கள். மொத்தம் தொன்னுாற்று ஆறு (96) என்று இலக்கண நூலார் கூறுவர். அவற்றில் மிகப் புகழ்பெற்ற ஒரு சிற்றிலக்கிய வகை, பிள்ளைத்தமிழ் என்பது. அரசரையோ, கொடைவள்ளலையோ, கடவுளையோ ஒரு குழந்தையாக உருவகித்துப்பாடும் சிற்றிலக்கியவகை இது. இவ்வகைப் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் முருகப் பெருமான் மீது மிக அதிகம் எண்ணிக்கை உள்ளனவாகப் பாடப்பெற்றுள்ளன. ஆனால், சிவபிரான் மீது பிள்ளைத்தமிழ் பாடும் மரபு இல்லையாம். ஏன் எனில், சிவபிரான் ’பிறவா யாக்கைப் பெரியோன்” என்பது ஒரு மரபு.
பழந்தமிழ் நாட்டில் கல்லும், மரமும் கூடக் கடவுள் நிலையில் வைத்து வணங்கி ஏத்தப்பெற்றன. ”நடுகல் வழிபாடு” பல நூல்களிலும் பரக்கப் ப்ேசப் பெற்றது. மரங்களில் ஆலமரம், சிவபிரான் அமர்ந்து பொலியும் திருமரம் என்று விதந்து போற்றப் பெற்றது.
தொல்காப்பிய உரை
தொல்காப்பியம் தான் தமிழிற் கிடைக்கும் மிகப் பழமையான நூல். அந்நூலின் பல இயல்களுக்குப் பலர் உரை கண்டுள்ளனர். உச்சிமேற் புலவர் கொள் நச்சினார்க்கினியரும் தொல்காப்பிய நூலுக்கு அற்புதமான உரை ஒன்று வகுத்தார். செய்யுளியல் உரையில், அப்பெருமான் மேற்கோள் காட்டும் பாடல் ஒன்றில் கணபதி பற்றியும் அவன்தன் தந்தையாம் சிவபிரான் பற்றியும் பேசப்பெறுகிறது.
15

Page 28
“தடந்தாட் கொத்த தமனியச் சிலம்பு மடந்தாழ் கச்சைப் பாம்பொடு மிளிர வென்றாடு திருத்தாதை வியந்துகை துடிகொட்ட நின்றாடு மழகளிற்றை நினைவாரே வினையிலரே”
என்ற பாடலில் கணபதி ஆடுவதும் அவ்விளை யாட்டைக் கண்டு தந்தையான சிவபிரான் மகிழ்ந்து கைகொட்டிச் சுவைத்தலும் கூறப்பெற்றுள்ளது. செய்யுளியல் 19வது நூற்பாவின் உரையில் நச்சினார்க்கினியர் இப்பாடலை எடுத்துக் காட்டாகக் கூறுகின்றார்.
தமிழகத்தில் கணபதி வழிபாடும் தொன்மைசான்ற நெறியாக இருந்திருக்கிறது. வாதாபிப் போரில் கலந்து கொண்ட பரஞ்சோதியார் (பின்னாளில் சிறுத்தொண்டர்) காலத்துக்கு முன்பே கணபதி வணக்கம் இருந்துள்ளது. என்பதற்கு இப்பாடல் ஒரு வலிமையான சான்றாகக் கூறப்பெறும்.
பதினெண் மேல்கணக்கு
சங்க காலத்தில் எழுந்த இலக்கியங்கள்- போர் ஆகிய புறவாழ்வையும் காதல் ஆகிய அக வாழ்வையும் பற்பல கோணங்களில் பலர் பாடிய பாடல்களின் தொகையாக அமைந்தன. அவை, பத்துப்பாட்டும், எட்டுத்தொகையும் ஆம். இவ்விரு பெருந்தொகைகளில் இடம்பெற்ற மொத்தம் பதினெட்டு நூல்களையும் ஒரு சேர இணைத்து, பதினெண்மேல் கணக்கு என்பர். திருக்குறள், நாலடியார், முதலிய பதினெட்டு நீதிநூல்களை ஒருங்கிணைத்துப் :பதினெண்கீழ்க் கணக்கு நூல்கள் என்று வழங்கும் மரபைப் போல் இம்மரபும் அமைந்தது.
பத்துப்பாட்டு நூல்களில் முருகப்பெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாய்க் கொண்ட திருமுருகாற்றுப் படை முதன்மைபெற்றது.
எட்டுத்தொகை நூல்களில், குறுந்தொகையின் முகப்பில் கடவுள் வணக்கமாக முருகப்பெருமானை வாழ்த்தும், “தாமரை புரையும் காமர் சேவடி” என்ற தொடக்கத்தையுடைய, இனிய பாடல் உள்ளது.
நற்றிணை நூலில் திருமால் வணக்கம் கூறும்”மாநிலம் சேவடி யாக” என்று தொடங்கும் பாடல் இடம்பெறுகிறது. பரிபாடல் நூலில் திருமாலுக்கும் முருகவேளுக்கும் பாடப்பெற்ற பாடல்கள் பெரும்பான்மை இடம்பெறுகின்றன. இவை அல் லாத ஏனைய ஐந்து நுால் களிலும் சிவபெருமானைப்பற்றிய பாடல்களும் பாடல் பகுதிகளும் காணக் கிடைக்கின்றன.
ஐங்குறுநூறு
ஐந்நூறு பாடல்களின் தொகை ஆகிய இந்நூலின் தொடக்கத்தில் அருமையான கடவுள் வாழ்த்துப்

பாடல் ஒன்று உள்ளது. அது சிவபிரானை வணங்குவதாக உள்ள பாடல். அதனை இயற்றியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் என்ற பழம்புலவர். நற்றிணை, குறுந்தொகை - இரு நூல்களுக்கும் கடவுள் வாழ்த்தாக அமைந்த திருமால் வணக்க, முருக வணக்கப் பாடல்களையும் இயற்றியவர் இப்பெருமானே ஆவார். கடைச் சங்க காலத்துப் புலவருள் ஒருவர் என்றும் தொண்டைநாட்டில் பிறந்தவர் என்றும் இவரது இயற் பெயர் பெருந்தேவனார் என்றும் தெரியவருகிறது.
'நீலமேனி வாலிழை பாகத்து
ஒருவன் இருதாள் நிழற்கீழ்
மூவகை உலகும் முகிழ்த்தன முறையே”
என்பது இவர் பாடிய எளிய, இனிய பாடல்.
சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் மாக்கதையின் தொடக்கப் பாடலாகிய ”உலகெலாம் உணர்ந்து ஒதற்கரியவன்” என்ற திருப்பாடலின் 'மலர்சிலம்படி’ என்ற ஈற்றடி முதற்பகுதியை வினைத்தொகையாகக் கொண்டு பொருள்வளம் காட்டப் புகுந்த சுவைஞர்க்கு, இந்தச் சங்ககாலப் பாடல் முன்னோடி ஆயிற்று எனலாம்.
பதிற்றுப்பத்து
அண்மையில் வெளிவந்த ஒரு பதிப்பில், பதிற்றுப்பத்து நூலின் தொடக்கத்துக் கடவுள் வாழ்த்துப்பா ஒன்று கீழ் வரும் குறிப்புடன் காணப்பெறுகிறது.
’அப்பாடல் முன்னைய பதிற்றுப்பத்துப் பதிப்புக்களில் இல்லை. ஆயினும் தொல்காப்பியம்புறத்திணையியலில் நச்சினார்க் கினியரால் எடுத்துக்காட்டாக இப்பாடல் காட்டப்பெற்றது. இக்கடவுள் வாழ்த்து, இந்நூலுக்கு உரியது தானா எனத் துணிவதற்கில்லை. இதைப்பாடியவர் பெயரும் தெரியவில்லை”
இருப்பினும், பாடல் மிக இனியதாக உள்ளது.
”எரிஎள்ளு அன்ன நிறத்தன், விரிஇணர்க் கொன்றையும் பைந்தார் அகலத்தன், பொன்றார் எயில்எரி யூட்டிய வில்லன், பயிலிருள் காடமர்ந் தாடிய ஆடலன், நீடிப் புறம்புதை தாழ்ந்த சடையன், குறங்கறைந்து வெண்மணி ஆர்க்கும் விழவினன், நுண்ணுரல் சிரந்தை இரட்டும் விரலன், இரண்டுருவாய் ஈரணி பெற்ற எழில் தகையன், ஏரும் இளம்பிறை சேர்ந்த நுதலன், களங்கனி மாறேற்கும் பண்பின் மறுமிடற்றன், தேறிய சூலம் பிடித்த சுடர்ப்படைக் காலக் கடவுட்கு உயர்கமா வலனே
''
16

Page 29
என்பதே அப்பாடல். எரியும் தீயினையும் நகையாடுவது போல் சிவந்த திருமேனி உடையவன் என்ற முதல் அடியும், களாப்பழத்தைத் தோற்கடிக்கும் அடர்கருமையான கழுத்துநிறம் உடையவன் என்ற பத்தாம் அடியும் சங்ககாலப் புலவர்களின் உவமை கூறும் புலமைக்குச் சான்றாகும்.
ஏழாவது அடியில் கூறப் பெற்ற செய்தி மிக நுட்பம் வாய்ந்தது. ‘நிரல்’ என்பது 'நிரந்து” என வருவது போல், “சிரல்” என்பது ’சிரந்து” என்ற வடிவம் பெற்று, பின், சிரந்தை எனப் பெயராய் நின்றது. என்பர் உரையாசிரியர். சிரல் என்பது சிச்சிலி என்ற குருவியாகும். சிரல் பறவையின் சிறகு அசைவது போல், துடி(உடுக்கை)யைக் கொட்டும் போது, பெருமானின் விரல்கள் அசைகின்றனவாம். துடி என்ற உடுக்கை, தோல்வாரால் கட்டப் பெறாமல், மெல்லிய நுண்ணிய (ஆனால் உறுதியான) நூலினால் கட்டப்பெறுவது என்பதனால் “நுண்நூல் சிரந்தை” என்றார் நயம் தோன்ற.
”காடமர்ந்து ஆடிய ஆடலன்’ என்பதனால் பேரூழிக் (சர்வசங்கார) காலத்தில், தனி ஒருவனாய் நின்று சுடுகாட்டகத்தில் ஆடல் நிகழ்த்துவதாகிய இறைவனின் அருட்செயல் குறிக்கப்பெற்றது.
கலித்தொகை ”கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலி” என்று கொண்டாடப் பெறும் கலித்தொகை நூலில் மருதத்திணை பற்றிய 35 பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன. இவற்றைப்பாடிய மருதன் இளநாகனார், பல பாடல்களில் சிவபிரான், முருகப்பெருமான் இருவரையும் குறிப்பிடுகின்றார்.
குறிஞ்சித் திணை பாடிய கபிலரும் சிவபெருமானையும் முருகனையும் பல பாடல்களில் போற்றிப் பாடுகின்றார்.
முல்லைத் திணை பாடிய சோழன் நல்லுருத்திரன் பாடியன 17 பாடல்கள். அவற்றில் பல இடங்களில் சிவபிரான் பெருமை பேசுகின்றார் போற்றி வணங்குகின்றார்.
நெய்தல் கலி பாடிய நல்லந்துவனார் என்பவர் 33 பாடல்கள் பாடி உள்ளார். கலித்தொகையைத் தொகுத்தவர் இவரே என்று கூறப்பெறுகிறது. நெய்தல் பற்றிய பல பாடல்களிலும் சிவபிரான், முருகன் முதலிய கடவுளரைப் பாடிய நல்லந்துவனார், கலித்தொகையின் தொடக்கத்தில் இடம்பெறும் அற்புதமான கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலைப் பாடித் தந்திருக்கிறார்.
“ஆறறி அந்தணர்க்கு, அருமறை பலபகர்ந்து தோதுநீர் சடைக்கரந்து, திரிபுரம் தீமடுத்து, கூறாமல் குறித்ததன் மேல் செல்லும் கருங்கூளி மாறாப்போர், மணிமிடற்று எண்கையாய்!

பாணியையும், தூக்கும், சீரும் என்றிவை மாணிழை அரிவை காப்ப ஆணபமில் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை, யாடி’
என்பது அப்பாடல். எமக்கு இப்பாடலின், இடைப் பகுதியில் கொடுகொட்டி, பண்டரங்கம், காபாலம் முதலியன இறைவன் ஆடும் ஆடல்வகைகள் என்று கூறப்பெறும். காபாலக் கூத்தாடும் போது, ”கொலை உழுவைத் தேலசைஇ, கொன்றைத் தார் சுவல்புரள, தலையங்கை கொண்டு” இறைவன் ஆடுவதாகக் கூறுவார்.
இப்பாடலில், மூவகை ஆட்டமும் சிவனார் ஆட, பேரூழிக் காலத்து, அவனுடன் இருக்கும் உமையவள் (அவளையன்றி வேறு யாரும் உடன் இல்லை) ஆட்டத்திற்கேற்ற தாளம் ஆகிய பாணி, சீர், தூக்கு இவற்றை ஒத்திட்டுத் தர (காப்ப) அவன் ஆடினான் என்று கூறினார். இறைவனின் அழித்தற் செயலும் அருட்செயல்ே ஆதனால் தான், உமையம்மை அதற்குரிய தாளத்தை அளித்தாள் என்பது நயமாகும்.
கலித்தொகை- மருதக்கலியில் 82,85,86 ஆகிய முப்பாடல்களில் மருதன் இளநாகனார் பாடும் ஒரு செய்தி மகிழ்வூட்டுவதாகும். சிறுவர்கள் மார்பில் ஐம்படைத்தாலி அணியும் மரபு உண்டு. காத்தல் கடவுளாகிய திருமாலின் கையில் உள்ள சங்கு, சக்கரம், கதை, வாள், வில் முதலிய ஐந்து கருவிகளையும் பொறித்த தாலியை ஐம்படைத்தாலி என்பர். அதே போல, சிறுவர்கள் சைவமயமாக, சிவபெருமானைச் சுமக்கும் காளை (நந்தி) இலச்சினை பெற்ற தாலியை மார்பில் பூண்பதுண்டு என்று தெரிய வருகிறது. அவ்வகைத் தாலியில் பவளத்தால் செய்த காளை உருவும் பொன்னாலான மழு வாள்களின்உருவும் இலங்கும் என்பார்.
”செறியக் கட்டி ஈரிடைத் தாழ்ந்த பெய்புல மூதாய்ப் புகர்நிறத் துகிரின் மையற விளங்கிய ஆனேற்று அவிர்பூண் சூடின இருங்கடல் முத்தமும், பல்மணி பிறவும் ஆங்கு ஒருங்குடன் கோத்த உருளமை முக்காழ்” (கலி-85-அடி 9-13) என்ற வரிகளிற் கண்ட காளைத் தாலி பற்றிய செய்தி பண்டைத் தமிழரின் சைவப் பேரீடுபாட்டுக்குச் சானறாகும.
அகநானுறு
நெடுந்தொகை என்றும் பெயர் கொண்ட இத்தொகைநூலின் தொடக்கத்தில் சிவபிரானைப் போற்றும் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் காணப்பெறுகிறது. இதைப் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.
17

Page 30
”கார்விரி கொன்றைப் பொன்நேர் புதுமலர்த் தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் மார்பி ன.தே மையில் நுண்ஞாண் நுதலது இமையா நாட்டம் இகலட்டு கையது கணிச்சியொடு மழுவ்ே மூவாய் வேலும் உண்டு)அத் தோலா தோற்கே ஊர்ந்தது ஏற்ே சேர்ந்தோள் உமையே. செவ்வான் அன்ன மேனி அவ்வான் இலங்குபிறை யன்ன விலங்குவால் வைஎயிற்று எரியதைந் தன்ன தவிர்ந்து விளங்கு புரிசடை முதிராத் திங்களொடு சுடரும் சென்னி மூவா அமரரும் முனிவரும் பிறரும் யாவரும் அறியாத் தொல்முறை மரபின் வரிகிளர் வயமான் உரிவை தைஇய யாழ் கெழு. மணிமிடற்று அந்தணன் தாவில் தாள்நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே’ என்பது அவ் வினிய பாடல் . இறைவன் திருச்சடையில் பிறைத் திங்கள் இலங்குவதை, ”முதிராத்திங்கள் சுடரும்’ என்று கூறுவதும் சிவபிரானின் மிடற்று ஒலி யாழ் நரம்பின் இசையுடன் இரண்டற இயைவது என்பதும் நெற்றியில் உள்ள கண் இமையா நாட்டம் என்பதும் கைகளில் சூலம், மழு, கணிச்சி என்ற (மூவாய் வேல் என்பது முத்தலைச் சூலம்) படைகள் உள்ளன என்பதும் சுவையான காட்சிக் கூறு(வர்ணனை)களாம். ”வரிகிளர் வயமான்’ என்றதால் புலித்தோல் ஆடையைக் கூறினார். அத்தகைய இறைவன் திருவடிகளின் நிழலில் நீங்காமல் உலகு தங்கியது என்பதால், உலகுக்கு என்றும் யாவும் மகிழ்வே என்று சுட்டி உணர்த்தினார்.
புறநானுறு
புறநானூற்றில் தொடக்கத்தில் காணப்பெறும் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலும் சிவபிரான் (பாகம் பெண் உருவான) பரிசு பாடி எத்தியது. இதனையும் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் தான்.
”கண்ணி கார்நறுங் கொன்ற்ை காமர் வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்ற்ை ஊர்தி வால்வெள் ஏற்ே சிறந்த சீர்கெழு கொடியும் அவ்வேறு என்ப் கறைமிடறு அணியிலும் அணிந்தன்று அக்கறை மறைநவில் அந்தணர் நுவலவும் படும்ே பெண்உரு ஒருதிறன் ஆகின்று அவ்வுருத் தன்னுள் அடக்கிக் கரக்கினும் கரக்கும் பிறைநுதல் வண்ணம் ஆகின்று அப்பிறை பதினெண் கணனும் ஏத்தவும் படும்ே எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய நீரற வறியாக் கரகத்துத்
தாழ்சடைப் பொலிந்த அருந்தவத் தோற்கே”

காளை ஊர்தியில் ஏறி, காளைக் கொடி ஏந்தி வரும் சிவபிரான், தலையிலும் மார்பிலும் கொன்றை மாலை சூடி, உமை ஒரு பாகனாகி, கங்கை வார் சடைக்கரந்த பெருமானாய், நஞ்சினை யடக்கிக் காத்த கழுத்தும் பிறைமதி வாழும் நெற்றித்தலமும் கொண்டவன் ஆகி நிற்பதும் அவன் எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் (பாதுகாவல்) ஆவதும் இப்பாட்டில் கூறப்பெற்ற செய்திகளாம்.
இந்தப்பாடலே அல்லாமல், மேலும் சில பாடல்களிலும் சிவபிரான் தொடர்பான செய்திகள் புறநானூற்றில் காணக் கிடைக்கின்றன. புறம்-199ம் பாடல் பெரும்பதுமனார் என்பவர் பாடியது.
”கடவுள் ஆலத்துத் தடவுச்சினைப் பல்பழம்" என்று பாடல் தொடங்குகிறது. ஆலமரத்தின் பெரிய கொம்பில் உள்ள பல பழங்களைக் கூறும் பாடல் ஆசிரியர், ஆலமரத்தை “கடவுள் ஆலம்' என்று கூறினார். கடவுள் வாழ்வதாகிய ஆலமரம் என்று பொருள்தரும் அத்தொடர், தென்முகக் கடவுள் ஆகிய சிவபிரான், 'கல் லாலின் புடை அமர்ந்து’ மாமறையைச் ”சொல்லாமல் சொன்ன” செய்திகளை நினைவுறுத்தி, சிவபிரானைச் சுட்டுவதாயிற்று என்று கொள்ளலாம்.
வள்ளல் அதிகன் தான் பெற்ற அரிய நெல்லிக் கனியை அதனை உண்டவர் அமரர் போல் மிகநீண்ட நாள் வாழலாகும் என்று தெரிந்தும்- ஒளவையார் ஆகிய புலமைச் செல்வியர்க்கு வழங்கினான். இக்கொடையை விதந்து பாராட்டும் தமிழ்க் கிழவி, பாடிய பாடல் 'வலம்படு வாய்வாள் ஏந்தி” என்று தொடங்குவது (புறம்91). இதில், அதிகனை வாழ்த்தும் ஒளவை,
”பால்புரை பிறைநுதல் பொலிந்த சென்னி நீல மணிமிடற்று ஒருவன் போல மன்னுக பெரும நீயே’ என்று சிவபிரானை வர்ணனை செய்து, ’அப்பெருமான் போல நீயும் வாழ்க’ என்று வாழ்த்துவார்.
சிலப்பதிகாரம்
சிலம்பும், மேகலையும் சங்கம் மருவிய காலத்தில் ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டைக் காப்பியங்கள் என்பர். சிலப்பதிகாரம் பாடிய இளங்கோ சமணர் மேகலை தந்த சாத்தனார் பெளத்தர். இருவரும், காழ்ப்பின்றி, சிவம் பற்றிப் பாடியுள்ளனர் என்பது வியப்பிற்குரிய செய்தி.
சிவபிரானைப் பேசும் தொடர்களில் பொருள் ஆழம் மிக்க இனிய தொடர் ’பிறவா யாக்கைப் பெரியோன்” என்பது. இத்தொடரை வழங்கியவர் சிலம்பு பாடிய இளங்கோ அடிகளாவார்.
பண்டைத் தமிழகத்தின் முப்பிரிவுகளாகிய சேர, சோழ, பாண்டி மண்டலங்கள்
18

Page 31
எங்கும் சிவபிரான் திருக்கோயிலும் வழிபாடும் விழாப்பொலிவும் நிரம்பி இருந்தனவாம். சோழநாட்டுப் பூம்புகாரில்,
’பிறவா யாக்கைப் பெரியோன் கோயிலும் அறிமுகச் செவ்வேள் அணிதிகழ் கோயிலும்” விளங்கி இருந்தனவாம்.
இந்திர விழா நடந்த அந்த நாளில், அவ்விழாவில் மாதவி ஆடிய பதினோரு ஆடல்களில் 'திரிபுரம் எரியத் தேவர் வேண்ட எரிமுகப் பேரம்பு ஏவல் கேட்ப உமையவள் ஒருதிற னாக ஓங்கிய இமையவன் ஆடிய கொடுகொட்டி ஆடலும்” ஒரு ஆடலாக இடம்பெற்றதாம். பாண்டியன் கூடல் பதியில், புலர் காலைப் பொழுதில்
”நுதல்விழி நாட்டத்து இறையோன் கோயிலும். காலை முரசம் கனைகுரல் இயம்பு'மாம். பத்தினித் தெய்வமாகிய கண்ணகிக்குச் சிலை எடுத்தலுக்கு வடதிசை நோக்கிச் செல்லும் சேரன் செங்குட்டுவன், நல்ல நாளில் நல்ல பொழுதில்
“காலை முரசம் கடைமுகத் தெழுதலும், நிலவுக்கதிர் முடித்த நீள் இருஞ் சென்னி உலகுபொதி உருவத்து யர்ந்தோன் சேவடி மறஞ்சேர் வஞ்சி மாலையொடு புனைந்து” சிவவழிபாடு செய்தபின், யானைப் பிடரியில் அமர்ந்து சென்றானாம்.
மணிமேகலை நூலில், சமயக் கணக்கர் தம் திறம் கேட்ட காதையில், சைவவாதி தம் சமயக் கொள்கை கூறுவான் ஆகிச் சிவனியல்புகளை
”இருசுடரோ(டு) இயமானன் ஐம்பூத மென்று எட்டு வகையும் உயிரும் யாக் கையுமாய்க் கட்டி நிற்போனும் கலைஉருவி னோனும் படைத்து விளையாடும் பண்பி னோனும் துடைத்துத் துயர்தீர் தோற்றத் தோனும் தன்னில் வேறு தான் என் றில்லோனும் அன்னோன் இறைவன் ஆகும்” என்று கூறுவான். முடிவுரை தமிழ் இலக்கியங்களில் சமயம் பற்றிய இலக்கியங்களாய் எழுந்த சமய இலக்கியங்கள் தாம் பேரளவின. சமய இலக்கியங்களின் பங்களிப்பினால் தமிழ்மொழி வளமும் ஆக்கமும் மிகக் கொண்டது என்பது மறக்க முடியாத உண்மை. சமய இலக்கியங்கள் அல்லாத ஏனைய இலக்கியங்களில், சங்ககால இலக்கியங்களையும் சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களையும் ஆழ்ந்து நோக்கினால், அவற்றில் பழந்தமிழ் நாட்டில் நிலவிய சமயக் கொள்கைகளும் வழிபாட்டு முறைகளும் கடவுட் செய்திகளும்

இடம்பெற்றுள்ளமை தேறலாம். அவற்றில் சிவபிரான், முருகவேள், கொற்றவை, திருமால் என்ற தெய்வங்கள் பற்றிய கதைகள், வழிபாடுகள், செய்திகள் நிரம்பியுள்ளன. சிவபிரானைப் பற்றிய செய்திகளும் திருக்கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும் சங்ககாலத்தில் இருந்தே தமிழ்நாட்டில் ஆழ்ந்து வேரூன்றி இருந்தமைக்கு இவ்விலக்கியங்கள் சான்று பகர்கின்றன. எனவே தமிழ் நாகரிகச் சமுதாயத்தின் தொன்மையான வழிபாட்டுக் கடவுளாகச் சிவபிரான் இருந்தமையை உணர்ந்து மகிழ்வோம். அவ்வழிபாட்டு முறையில் பெருமையுடன் இணைந்து பயன்கொள்வோம்.
இறுதிப்பாடல் (மலர் முடிவில் இப்பாடல் இடம்பெற வேண்டும்)
இன்பம் பெருகும் என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால் ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட மன்றுள் அடியார் அவர் வான்புகழ் நின்ற தெங்கும் நிலாவி உலகெலாம்
-பெரியபுராணம்.
முற்றும்
டாக்டர் கருணா, அம்பிகாவுக்கு இந்து மாநாட்டில் பாராட்ரு
நோயாளத்திலே பசுபதி நாதர் புண்ணிய சேத்திரத்தில் நிகழ்ந்த முதலாவது உலக இந்து மாநாட்டில் பிராந்திய அபிவிருத்தி, இந்து கலாச்சார, தமிழ் அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் திரு. செ. குணரெத்தினம், இந்து கலாசார திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் திரு. ஆ. பாஸ்கரதாஸ், டாக்டர் கருணாகரன், திருமதி அம்பிகா தாமோதரம் ஆகியோர் இலங்கையின் சார்பில் பங்குபற்றினார்கள். பசுபதிநாதரின் கலைச் சிறப்புமிக்க கோவிலின் மாதிரியை மரக்குச்சிகள் கொண்டு அமைத்துக் காட்டி டாக்டர் கருணாகரன் மகா நாட்டில் பலரின் பாராட்டையும் பெற்றார். பாடகியான திருமதி அம்பிகா தாமோதரம் தமிழ்ப் பாட்டுடன் தொடங்கி, நேபாளம், இந்துஸ்தான் மொழிகளில் பாடிப் பாராட்டுதல்களைப் பெற்றார். இவரைப் பாராட்டிய முன்னால் நேபாள பிரதமர் திருமதி. அம்பிகா தாமோதரத்தைத் தமது இல்லத்துக்கு சிறப்பு அதிதியாக வருவித்து தேநீர் விருந்தளித்தார்.

Page 32
A GLIMPSE OFS,
SIVANANDINI
Saiva Siddhanta unravels the profound fount of wisdom, grace and love that flowed from the ancient Agamas and Vedas teaching man that the fundamental aim of life is the realization of the Truth. that there is only one Reality, which is God or That (tat). Realization of Truth has taken many forms - from the primitive to the sublime showing distinctly his inherent belief in having an immortal Soul. This Soul according to the Vedantists is ''Tat Twam Asi’’ "That thou art, while to the Siddhantists. It merges with the Paramatman at the end of the pilgrimage becoming One with It.
Saint Tirumular is considered to be the father of Agamic Saivism and his celebrated work the Tirumantram, is the tenth Saiva Anthology - 'a compendium of Agamic religion, psychology and philosophy.’ His mysticism was built on the firm foundation of Saiva devotion and Lord Siva is the Supreme One - both immanent and transcendental. His doctrine of Grace pervades the whole philosophy of Saiva Siddhanta. He speaks of achieving this through surrender to the Lord in beautiful imagery -
“ “Taan andra poovai avanadi saathinaal Naan andravan enkai mallathondrandre” - 1607
Lay the flower of naan - the anma at His Feet and then the "I" and "He" shall no more a puzzle be.”
Several centuries later Shelley describes in his poem Adonais the immortality of the human Soul and the dying of the physical body which finally discarding the mortal coil goes back to the "burning fountain' from where it came - the very same metaphysical thought of Saivism in the words -
"Dust to dust but the pure spirit shall flow
Back to the burning fountain whence it came, A portion of the Eternal which must glow
Through time and change, unquenchably the same.”
Saivism is timeless; in fact some feel that it is as old as man himself and say that it is co-existent with man. It is concerned with the practical aspect of life that one should lead, to realize God rather than the speculative aspect of the ultimate Reality and its relation to the world of everyday experience. It is not dogmatic in its teachings; there are no rigid rules, nor coercive restrictions. Instead the philosophy allows each one to evolve according to his inner convictions.

AVA SIDDHANTA
DURASWAMY
The most important Schools of Saiva Thought are - Saivism of Kashmir,
- Virasaivism or the Lingayat Saivism of Mysore
and
- Saiva Siddhanta of the Tamils. These three schools have common beliefs namely, - in Siva as the Supreme Reality, - in Sri Panchakshara as the most sacred mantram, - in Vibhuti and Rudraksha as the sacred symbols, - a belief in karma and reincarnation,
- a reliance upon the Vedas and Agamas as their
scriptural authority and
- the ceremonies and rituals.
The devotional literature is in the language of the people even though these are based on the Agamas and Vedas which are in Sanskrit. The doctrines of Kashmir Saivism and Virasaivism are closely connected while Vira Saivites hardly see any difference between their creed and that of the Saiva Siddhantists.
Saiva Siddhanta represents the evolution of human thought and is a synthesis of deep realisations and logical conclusions based on the Divine theme, " "Anbe Sivamayam; Satyame Parasivam,” Love is God; Truth is God.' Saintly personages from very ancient times, have been the living commentaries on this Truth, contributing their beatific experiences, towards this thought enriching it and guiding the Hindu on his onward pilgrimage to moksha. It also means the true or the accomplished end of Saivism - Siddha-anta, establishing the final Truth.' In Saiva Siddhanta, the Soul and God are separate entities of similar nature and in moksha, the Soul becomes one with God and appears as One. In other words the individual Soul is of the same nature as the Supreme Soul but distinct from It, enabling the devotee to seat the Lord in his heart and worship Him with devotion.
Saiva Siddhanta posits one God - Siva and as in the Vedas, " "there is only one God but sages call Him by different names' - Ekam sat vipra bahuda vadanti.” We are all Souls in embodied forms and are separate but of similar nature. In moksha, the Soul becomes one with God and appears as One. Appar spoke of God as being concealed like fire in fuel, ghee in milk, "Virahit theeyinan, paalil mei pol maraya minrulan maamani sothiyan.” In the Sivajnana Siddhi this very idea is
2O

Page 33
reiterated "as fire in wood, ghee in milk, juice in fruit, oil in gingerly seed, God is immanent in every thing.''
Thus when the Soul becomes One with God, the two things appear as One by complete identification. The inherent nature of the Soul of becoming One with God, makes this apparent Oneness. This is the inseparability of God and Soul - the Advaitic concept of Saiva Siddhanta.
The word Siddhanta is first used by Tirumular in the Tirumantiram. The suffix 'anta' literally means the endthe accomplished conclusions of the Saiva Agamas establishing the final Truths which according to Tirumular are identical with Vedanta or the conclusions of the Upanishads. Tirumular spoke of the Vedas and the Agamas as true revelations - the Vedas being the Word of God. This is the bedrock of Saiva Siddhanta upon which the structure of the philosophy was developed.
The authoritative scriptures of Saiva Siddhanta are the Saiva Agamas, the Vedas, the Tirumurais and the Meikanda Shastras. The Vedas are intended for all but the Agamas are meant essentially for the spiritually inclined devotees. The Agamas are revelations of Siva and the religious practices are based on Temple worship. Unlike the Vedas which are still in existence, the Agamas have been lost to humanity. Fortunately some saints and sages have included the essence of the Agamas in their texts. For example the Tirumantiram deals with some aspects of the jnana portion as depicted in the Agamas while Arulmandi Sivam has included the essence of all the Agamas in his Magnum Opus the Sivajnana Siddhiyar. Meikanda Devar's Sivajnana Botham, another philosophical treatise, consists of the essence of the Raurava Agama though some are of the opinion that it is translation of the Agama itself. Thus through these sacred texts, the essence of the Agamas have been handed down to posterity.
It is interesting to note that certain Upanishads for example the Svetaasvataara Upanishad, also exhalt the supremacy of Lord Siva as the Eternal Absolute. "There is no form for Him whose name is Supreme Celebrity,' (iv - 19) and again. He is described as the Great Master, the Giver of boons. This Upanishad has within it all the elements of Saivism. In one instance it says that men would be able to roll up the ether like a skin with greater ease than, reach the end of sorrow without knowledge of the Lord (vi 20) and in another says, "Intense devotion to the Lord and equal devotion to the Guru are the essential preliminaries to a realisation of the true path'. (vi 23)
In the Satarudriya (the one hundred names of Rudra) Lord Sivais refered to as "Pasunaam pati” - the Lord of creatures. The Satarudriya together with the texts in the Rudra Bhasya composed by Abhinava Sankara spoke of

the three entities of Saivism as Pati, Pasu, Paasam. In the Atharvasiras Upanishad, the wearing of vibhuti, the holy ash is spoken of as a pasu pasa vrata a fast to release pasu from paasa orbondage.
Saiva Siddhanta bases its philosophy on these three eternal entities - Pati, Pasu, Paasam - God, Soul.Maya. These are referred to as padaarthas and are recognised as Brahman, Jiva, Jagator as God, Mind, Body. These three entities are recognised by all religions in some form or other, but Saiva Siddhanta delves deeply into them. In the Tirumantiram, Tirumular explains clearly in the words,
"Pati pasu paasam emappakar moonril...” the three are eternal, but Pati is untouched by Pasam or bondage while Pasambinds Pasu only and thattoo when Patinears Pasu, the Pasam will break away.
Meikanda Devar in his philosophical treatise, the Sivajnana Botham speaks of the existence of Pati, Pasu, Paasam in the first three sutras while the next three sutras speak of their attributes. The seventh, eighth and nineth sutras speak of the religious practices that are essential to gain knowledge and the last three sutras show the finale - the moksha to be sought. Tradition has it that the Sivajnana Botham forms part of the divinely revealed Raurava Agama and that the twelve sutras that go to make up this treatise are translations together with Meikanda Devar's commentary.
ΡΑΤΙ
Pati is Lord Siva and His existence is proved by revelation rather than intellectual discussions. The mystics testify to the existence of the Ultimate Reality as being Omnipotent, Omnipresent and Omniscient with no beginning or end - "Aathiyum andthamum illaan,' He is both Nishkala and Sakala - one who is beyond attributes and one possessed of attributes. He takes forms only because of His Infinite Love for Souls, for the redemption of mankind. But these forms and appearances are purely spiritual ones and can be perceived only with the aid of Divine Grace. "By this Divine sense, not of the eyes, but of a pure heart which is the mind, God can be seen by those who are worthy,” says Origen. And it is the mystics who are the worthy ones to whom God reveals Himself and they testify to the existence of God as the Ultimate Reality.
The Supreme God is the Creator of the Universe. He is also the Creation. He is not different from it. He is the uncreated Supreme Being, the ever existent One in His three perfections of Absolute Reality, Pure Consciousness and Primal Soul. Parasivam is His unmanifested first perfection; Sad Cid Ananda is the second perfection which
21

Page 34
is the All-pervasive Infinite One found in every action and particle of His creation and lastly, the third perfection or Primal Soul is our personal Lord, the Ishta Devata.
Saint Appar summarises the description of God succinctly in a hymn, ' 'Oppudaiyan allan oruvan allan.' He is not one of the mortals and cannot be compared with any of them. He has no single place and is incomparable. We can perceive Him only through His Grace, His form and nature cannot be described nor written.'
Lord Siva pervades the world through His Sakti - the conscious energy which is the instrumental cause of the world. The Lord, Sakti and Maya are the first, instrumental and material causes respectively of the world. In mundane parlance, this could be likened to the potter who makes pots where he is the first cause, the wheel and stick are the instrumental cause and the clay which goes to make the pot, is the material cause.
Saiva Siddhanta is based on the doctrine of Divine Love and Grace. God is Love and Tirumular says that it is only the ignorant who say Love and God are different. In reality they are the same and when one knows that Love and God are the same he rests in God as Love, “Anbum sivamum irendenbar arivilaar...”"o
The doctrine of Grace is the axle of Saiva Siddhanta and through Grace redemption is assured to one and all, giving hope to mankind. The Grace of God is always there guiding one, even the non-believer, towards spiritual perfection. Manikkavasagar in his very first hymn says -
“Sivan avan ensinthaiyul ninra athanaal,
avan arulaale avan thaal vanangi
sivapuranam thannai urraippen yaan,”
"As Lord Siva abideth within me, I bow with joy through His Grace alone before His Feet and shall recount His ancient story.'
At the dawn of civilization itself, one could see in the fragments that hasve been unearthed that "the religion of the Indus people was the lineal progenitor of Hinduism," says Sir John Marshall.
The figure with three faces and surrounded by animals is remarkably similar to the three faced Siva as Pasupati - the Lord of all beings. Pasupati the herdsman is very familiar to the Saivites, where pasu literally means cattle. Siva is the Pati (Lord) of the Pasu (flock) which is tied up with Pasa (bondage) - anavam, kanmam, maya

PASU
In Saiva Siddhanta, the Souls are referred to as Pasus,
literally meaning cattle. The Souls are individual and are by nature infinite, all-pervading and eternal; but their potencies are over-cast by Pasam which consists of anavam, kanmam and maya; hence they are called Pasu(s). Arulnandi Sivachariar in the Sivajnana Siddhi defines the Soul as Formless and All-pervading - Arupa and Vibhu respectively. Its Omnipresence - Vyapaka, becomes one with the thing it dwells in, either the body in the mortal world or God in moksha.'
It is interesting to recapitulate at this stage Shelley's words that the Soul is untainted with sin. According to the Doctrine of Original Sin, the Soul is tainted with sin. He treated this doctrine with scorn saying:
"Soul is not more polluted than the beams
Of heaven's pure orb ere round their rapid lines The taint of earth-born atmospheres arise.”
He says, "Far from being tainted with sin, from the hour of its birth the Soul of man is a portion of the being of God - a spark of the Divine Fire." Shelley has merely re-iterated in more recent times our own ancient thought and for him too, the highest destiny of man is to partake in the Being of God.
The quality of the Soul becoming one with the thing it dwells in, is referred to as, "athu athu aathal.' Saiva Siddhanta tells us that if the Soul is to exist it must hold on to matter or to God. In its evolution it identifies itself with matter in the mortal world and experiences pleasure and pain and after several births and deaths, finally attains Mukti, where it identifies itself with God and experiences Sat-Chid-Ananda.
Souls assume bodies to work out their karmas, the result of their good and bad actions. The nature of the karma determines the quality of birth and life of the individual. It is mot determined by God but by themselves. All beings have within them the stains of egoism, action and delusion – anavam, kanmam, maya - the pasas. Anavam or egoism makes the individual Soul to identify itself with the perishable body, thinking ignorantly that the body is the reality. It forgets its essential Divine nature. Anavam is present in Souls like the husk and bran in paddy and it is because of this covering sheath of impurity that the Soul thinks itself as finite. As a result it acts in certain ways, good and evil. It is the Grace of God that helps the Souls to free themselves from the bonds of anava malam (maya) with which it is in constant contact from the beginning of its existence.
The Law of Karma is thus, an essential element in Saiva Siddhanta as in all other sects of Hinduism.
22

Page 35
PAASAM
The third entity in Saiva Siddhanta is Pasam, which is Maya, the material cause of the world, the bondage which binds the Soul to worldliness. Pasam is illusion and is divided into Anavam, Kanmam and Maya. Anavam is egoism or ignorance; Kanmam or karma is the action good or bad which bears fruits following the Law of Karma; Maya is the ever-changing matter which includes the human body. It is through ignorance that one becomes egoistic where '''I'' and 'Mine' come into play. Maya consists of insentient matter - physical bodies, worlds and objects of enjoyments created from the five elements. These are eternal for matter is indestructible though subject to changes. Maya binds the Soul to matter but this bondage is not eternal; it can be freed through the Grace of God. Bondage is due to ignorance, egoism and desire. Karma means action and one has to perform actions because they are part of life. Good karma that is punniyam gives pleasure and bad karma that is paapam gives displeasure or pain while maya is created by Lord Siva purely through love for the enmeshed Souls, in order that they may exhaust their karma and gain emancipation. In the evolution of the embodied Soul, anavam, kanmam and maya have different functions to perform. Maya provides the physical body - Tanu (bodies) Karana (mental organs) Bhuvana (the worlds) and Bhoga (the objects of pleasure). Anava creates desire and lust, anger and hatred in man while karana is action which is outcome of anava. All these enmesh the Souls and they in turn work themselves out through the various lives in the cycle of births and deaths throughgood actions, prayer, meditation and finally eradicate ignorancoe and reach spiritual attainment, freeing themselves completely from bondage.
Saint Tirumular has very clearly explained the concept of worship in the four paths in the verse
"Kriyai is worship of Siva in Form;
Yoga of the Formless One; Jnana is the advanced path in ripeness of time: The adoration of the loving heart is Chariyai,
Exalted indeed it is.'
The sages and seers surrender completely and attain self-realisation through these paths. In the process they unwind the strands of karma, free themselves from anavam and maya and learn to live a life of spirituality attaining Mukti while living in this world itself. Mukti is not liberation that is attained after death; it is by being born in this world freed completely from paasam that one attains Mukti. Such a one is a Jeevan mukta. Thus in order that the individual fulfils this, step by step, that religious practices or sadhanas have to be performed in order that

man may reach his goal. Saint Tirumular captured the essence of this and said, "Offer oblations in love. Light the golden lamps. Spread incense of fragrant wood and light camphor in all directions. Forget your worldly worries and meditate. Truly you shall attain rapturous liberation.'
Chariyai is actual physical service done selflessly. At this stage the relationship that exists between God and the devotee is that of a master and servant and the path is referred to as Dasa Marga. The outward rituals of cleaning the temple, making garlands, lighting lamps of the Chariyai path lead on to the Kiriyai path, the invocation of God.
Kiriyai is worship and devotion where the expression of the devotee's love for the Almighty is performed sincerely through various ceremonies and pujas. It is communion with the inner-self through outward ceremonies. The path of Kiriyai is known as Satputra Marga, for the relationship between God and man is that of a father and son.
These actions performed with great love and devotion, discipline the mind and lead the devotee onto the path of meditation and knowledge - the Yoga and Jnana Margas. The purity with which such acts are performed and offerings made, are indeed significant and most important. Yoga Marga is the path of sadhana which ranges from physical disciplines and move up to the deepest meditation gained by the control of the mind. The Yoga stage is known as the Sakha Marga where God is the friend of man. This discipline leads to knowledge - Jnana. Jnana is not mere book learning but is the blossoming of wisdom through enlightened consciousness of the Truth. The jnani is one who realises the eternal spiritual path after many many lives - this stage is San Marga.
These four paths essentially deal with physical and mental activities of the devotee; but more important and fundamental to each one is the devotional aspect - the Bhakti with which the activities are performed. It is this intense bhakti that helps the devotee to undergo all hardship to attain moksha.
SACRAMENTS
In the path of saadhana, the followers of Saiva Siddhanta have been given the universal gift of Tiruneeru - the sacred ash. It is variously termed, Vibhuti, Bhasmam, Neeru, Raksha etc. It is a priceless treasure with super human power. It is a talisman and protects one from all dangers. Saint Sambandhar cured the ailing Pandya King by applying the Holy ash and singing its glories as seen
23

Page 36
in the Tiruneerup pathigam — “Manthiramaavadhu Neert.”
Bhagavan Satya Sai Baba would often fill the hands of devotees with sweetly scented Vibhuti specially materialised for them by Him. He says, 'Vibhuti is symbolic of reducing our desires to ashes. It is a constant reminder of the fate of the body which is ultimately reduced to ashes.' At the regular Bhajan Prayer Meetings of Baba, there is a beautiful congregational chanting of the Vibhuti Mantra until all devotees receive the Vibhuti. The words are not sung to any beat but is in “blank verse'
“Paramam pavitram Baba Vibhutim
Paramam vichitram leela Vibhutim
Paramaartha ishtaartha Moksha praddaanam Baba Vibhutim idam aashra yaami.”*
"Supremely holy is the Sacred Ash (Vibhuti); supremely wonderful in its effects is the Vibhuti which Baba manifests in His playful way (leela). This Vibhuti bestows the supreme and the most coveted desire - Moksha (liberation). I take refuge in the sacred Vibhuti."
Vibhuti is obtained by burning the dung of cows to ashes. According to Saiva Siddhanta the Souls are referred to as cattle - pasu and through the fire of God's Grace the desires of the embodied Souls are reduced to ashes. This Tiruneeru or Vibhuti is worn on the forehead, the seat of thought as three lines which represent Kiriya Sakti, Ichcha Sakti and Jnana Sakti that is action, desire and knowledge. On wearing the ash with devotion, it is said that desires Kr get sublimated and the three malas, anavam, kanmam,
maya get burnt off.
Just as the Linga's "rupa-arupa' is symbolical of the Oneness of Spirit and Matter, Vibhuti is also one of the more important sacred "rupa-arupa' forms. "It has a profound symbolism of reminding one of the transience of all created things ultimately turning to ashes, an incessant process of metabolism ending in earth and ashes, the last stage of burning,' says Sein in the Mountain Path. 5 st
Tiruneeru is worn with the repetition of the great mantra Om Namasivaya – the Panchakshara Mantra. Panchakshara literally means five letters - Na Ma Si Va Ya. The five letters embody Siva, Paara Sakti, the Soul, the Tirodhaana Sakti and Mala respectively. The Soulthus stands between Siva and Mala, with Paara Sakti and Tirodhaana Sakti on either sides. Para Sakti is the Grace that leads the Soul Godward and Tirodhaana Sakti exhausts the energy of mala by making it work and gradually releases the Soul from it. The repetition of the mantram weakens the egoism in man - the "I'ness and "mine'ness which are the creations of anavam. A deeper

study of it leads to the ultimate Truth and hence Sambandhar sang of the Panchaksharam being the essence of the Vedas. The other great saints too have composed sublime hymns in praise of this mantram. Saint Manikkavasagar's opening cadences of his immortal Tiruvasagam is "Namasivaya Vaalga” He speaks of Itas the boat which carries the embodied Soul across the sea of life to the Lord's Feet. Ramalinga Swamigal movingly sings in one instance, "Even if the mother is to forgether son, the Soul its body, the eye to bat its lids, I shall never never ever forget the Namasivayam.” Pattinaththar's wish in the last moment of his life was to be able to, besides raising his hands in prayer, wear the Tiruneeru and recite the Five Letters.
The Rudraksha maala which is a string of Rudraksh beads, is used for counting when repeating the Namasivaya Mantra or any other Mantra. These beads are the seeds of the Rudraksha tree which is said to be found in the Himalayan mountain range. The number of beads in the string varies - generally being twenty seven, fifty four or hundred and eight. The use of any of these strings of beads, gives a special potency to the Mantra chanted.
The seeds are generally in four colours - white, reddish, golden and dark brown. Of these the white and the golden ones are rare. The Yoga Sara speaks of the spiritual powers of the Rudraksha according to the number of faces or mukhas on each bead. The faces could be from one to fourteen and the Mantras to be recited depend on the faces.
Medical science is tending to accept that wearing of a genuine Rudraksha has salutary effects oncertain illnesses like blood pressure, cancer, jaundice etc.'
CONCLUSION
Certain unique characteristics of Saiva Siddhanta make it universal. Its doctrines are of value to one and all. There is no regimentation of beliefs or compulsion of practices. Individuality is respected where each person grows according to his inner convictions and actions. It is mainly concerned with how one should lead this life so that one could attain final beatitude, free from anavam, kanmam and maya. It emphasises the practical aspect of religion and does not delve into the philosophical aspect of life. Its aim is therefore to show a way out of misery and ignorance and to unite man with his Maker.
In Saiva Siddhanta there is nothing called misery in this world or elsewhere. God is All-good, All-knowing and All-powerful. Suffering which we term misery caused by ignorance is the result of our own wrong karmas, our own seeking. Through sufferings we pay for our wrong
24

Page 37
acts thereby exhausting the karmas. These powerful experiences even if they be painful at times, bring spiritual advancement. And so the Soul evolves unto God. Saiva Siddhanta clearly shows us that life is an opportunity that the Almighty has provided us to evolve and become One with Him. The human body with its discriminating mind could carry the Soul through prayer and saadhana to moksha.
Thus according to Saiva Siddhanta there is one God and many Souls. These Souls gain knowledge by the lessening of the anavic veil which is a gradual process where the Soul takes abody to perform karma, experiences them and finally after several births removes ignorance. The body is created, then preserved in accordnace to its past karma and exists till its prarabdhakarma is exhausted, then dissolved and so on till the weakening of the anavam and with the anavic veil totally removed, God pours His choicest Blessings - His Grace, on the Soul and with this ends the Soul's pilgrimage becoming One with God.
NOTES
1. Kalaipulavar Navaratnam - Studies in Hinduism
p 167.
2 It is said to be midway between Sri Sankara's Monism and Ramanuja's Visistadvaita that is qualified monism. Moksha or salvation is referred to as Mukti, Veedu or Iraivanadi.
According to Ramanuja, in Advaita, there is no room for bhakti or devotion by the individual to the Supreme One as there is only one Absolute Reality, the rest being unreal: the individual Soul and the Supreme are One. 3. விறகிற் றீயினன் பாலில்படு நெய்போல மறைய
நின்றுளன் மாமணிச் சோதியன் 4. இந்தனத்தின் எரி, பாலில் நெய், பழத்தின் இரசம், கண் எண்ணெய் போல் எங்கும் உளன் இறைவன். 5. வேதமொடு ஆகமம் மெய்யாம் இறைவன் நூல்
நாதன் உரையிவை Kumaraguruparar explains in one instance that the essence that is extracted from the rich fruit of Vedanta is the honeyed nectar of Saiva Siddhanta of which a few have imbibed. He invokes the Lord saying, 'Thou, through abundance of Grace, didst plant in Kudalai, the sea of Arul - Grace, nurtured it with the waters of karunai- mercifulness and reared the tree of Vedam. The products of this tree are varied but all are very beneficial to mankind. The foremost is the well matured rich fruit of Vedanta at the very top.

And of this delicious fruit, the essence that is extracted is the honeyed nectar of Saiva Siddhanta.' பதி பசு பாசம் எனப்பகள் மூன்றில் பதியினைப் போல், பசு பாசம் அநாதி, பதியினைசென்று அணுக பசு, பாசம் பதியணுகில பசு பாசம் நல்லாவே
. வீடென்று அறைதரு சொற்கும் பொருளே விடுதலை
நிகழ் பதி பசு காசம் என முப்பொருள் நிச்சயம்
8. ஆதியும் அந்தமும் இல்லான் 9. மரத்தை மறைத்தது மா மத யானை
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
25
மரத்தின் மறைந்தது மா மத யானை பரத்தை மறைத்தது பார் முதற் பூதம் பரத்தின் மறைந்தது பார் முதற் பூதமே
The image of the elephant recedes when one sees the wood but when one sees the beautifully carved elephant, the wood is not noticed. Similarly when one thinks of only the five elements the Lord Param inherent in the elements recedes but when one meditates on Param one sees Him everywhere with the elements receding into Him.
It is through Grace which radiates like the rays of the sun from the Divine, that the world exists - infact there is no world without God's Grace
அன்பும் சிவனும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவதாரும் அறிகிலார் அன்பே சிவமாவதாரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாள் வணங்கி
சிவபுராணம் தன்னை உரைப்பன் யான் அசித்தரு வியாபகம்போல் வியாபக மருவமின்றாய் வசித்திட வரும்வியாபி யெனும் வழக் குடையனாகி நசித்திடா ஞானச் செய்தி யநாதியே
மறைந்து நிற்கும் பசுத்துவ முடைய னாகிப் பசுவென நிற்குமான்மா
(σ.ό. 4-2-20)
கிரியை யோகங்கள் கிளர்ஞான பூசை அரிய சிவனுரு அமரும் அரூபந் தெரியும் பருவத்துத் தேர்ந்திடும் பூசை உரியன நேயத் துயர்பூசை யாமே Prayer Book of the Sai Samiti. Symbolism in Hinduism pp. 331. Prof. N.R. Krishnamoorthy - The Rudraksha.

Page 38
ólòញុbu aងៃ៨
நான்கு மாடிக்
இலங்கையில் உள்ள முது பெரும் சமய நிறுவனம் சுவாமி விவேகானந்தரின் புனித பாதம் பதிந்த தெய்வீக மண்ணில் தோற்றம் பெற்ற விவேகானந்த சபை நூற்றாண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. சேர்.பி.இராமநாதன் சேர், கந்தையா வைத்தியநாதன், சேர். ஏ. மகாதேவா, திரு. ஜீ.ஜீ பொன்னம்பலம், திரு. சு. நடேசபிள்ளை போன்ற சைவ பெரியோர்களினால் கட்டி வளர்க்கப்பட்ட விவேகானந்த சபை நூற்றாண்டு காலமாக அரும் பெரும் சமய சமூகப்பணியாற்றி வருகின்றது.
1929ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சைவ சமய பாடப்பர்ட்சை தொடர்ந்து மிகச் சிறப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. பல் லாயிரக் கண் தங்கTண் மாணவர்களிடையே சமய அறிவை வளர்க்க இப்பரீட்சை பயன்பட்டு வருகிறது. அறநெறிப் பாடசாலை, பரதநாட்டிய வகுப்பு, நாயன்மார் குரு பூசைகள் சொற்பொழிவுகள், பேச்சுப் போட்டிகள்
 

பகானந்த சபை
கட்டட வளர்ச்சி
போன்ற பல்வேறு பணிகளை ஆற்றி வருகிறது. முது பெரும் சைவ சமய நிறுவனமாக விளங்கும் கொழும்பு விவேகானந்த சபை நுாற்றாண்டு நினைவாக புதிய நான்கு மாடிக் கட்டிடம் ஒன்றைக் கட்டுவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளது. சபையின் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும், சமய ஆராச்சி நிலையம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கும் இப்புதிய கட்டிடம் வழி அமைக்கும். அக் கட்டிடத்தின் மாதிரி கீழ் தரப்படுகின்றது.
இக்கட்டிடத்தை நிறைவு செய்வதற்கு சுமார் 120,00,000/= (ஒரு கோடியே இருபது இலட்சம்) செலவாகுமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இத்தொகை நலம் விரும்பிகளும் சர்வதேச சமுகமும் மனமுவந்து வழங்க வேண்டுமென சபையின் முகாமைக்குழு பணிவான வேண்டு கோளை விடுகின்றனர்.
26

Page 39
உலக நாடுக
ஆலயங்க
துன்னையூர்ராம் தேவே
மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெலாம் எனும் புராணக் கூற்றினை மெய்யாக்கும் பொருட்டு இன்று உலகளாவிய ரீதியில் எம்மவர்கள் வாழுகின்ற நாடுகளில் எல்லாம் எமது சமய நெறி ஓங்கி வளர்கின்றது. சமய அனுஷ்டான அடையாளங்களுடன் வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எல்லா நாடுகளிலும் மிகப் பரவலாக அமைந்துள்ளது. ஆரம்ப காலங்களில் எம்மவர்கள் தாம் வாழுகின்ற இல்லங்களிலே வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் விசேட நாட்களில் வழிபாடு ஆற்றி சமய நெறியைப் பேணி வந்தனர். தற்போது அவரவர் வாழுகின்ற நாட்டின் 96.O3 J606001 (SuT(6 Hindu Temple Road 6T69) Lib விளம்பரப் பாதையோடு பிரமாண்டமாக அமைந் திருக்கும் ஆலயங்களை பார்க்கும் போது உண்மை யிலேயே எமது உள்ளம் பூரித்துப் போகின்றது.
தேன் மதுரத் தமிழ் சார்ந்த N எம் சமய நெறி இப் பாரெல்லாம் பரவி நிற்கின்ற சிறப்புத் தனித் தன்மை யானதே. அந்த வகையில் லண்டன், ஜேர்மனி, பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து, அவுஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளின் சுற்றுப் பயணத்தின்போது நாம் கண்ட எமது சமய ஆலயங்களின் தனிச் சிறப்புக்கள் ஏராளம். சீமைப்பட்டணம் என எம்முன்னோர் கூறி மகிழும் லண்டன் மாநகரை எடுத்துக் கொண்டால் அங்கே ஆலயங்களின் வளர்ச்சி சற்று அதிகம் என்றே கூற வேண்டும். விநாயகர், சிவன், அம்பாள், முருகன், விஷ்ணு என அனைத்து தெய்வ வழிபாட்டுத் தலங்களும் மிக மிகச் சிறப்பாக அமைந்து விளங்குகின்றது எனலாம். &:
விநாயகர் ஆலயம் என நோக்கும் போது முதன்மை, பழைமை வாய்ந்த ஆலயமாய் விம்பிள்டன் பகுதியில் கணபதி ஆலயம் மற்றும் வோல்த்தம்ஸ்ரோ எனும் இடத்திலே பூரீ கற்பக விநாயகர் கோவில், குறோய்டன் பகுதியிலே பூரீ சக்தி கணபதி ஆலயம், ஹரோ பகுதியிலே பூரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம் என நான்கு விநாயகர் ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன. அடுத்து பரம் பொருளாம் சிவபெருமானுக்கு லண்டனிலே லுசியம் எனும் பகுதியில் ஒரு சிவன் கோவிலும் வெம்பிளி எனும் இடத்தினிலே ஈழ பதீஸ்வரர் எனும் கோவிலுமாய் இரண்டு சிவன் ஆலயங்களும் உள்ளன.
 
 

லோகேஸ்வரக்குருக்கள்
அம்மன் ஆலயங்கள் என பார்க்கும் போது லண்டனில் ஈஸ்ஹாம் எனும் பதியில் பூரீலகூடிமி நாராயன் கோயிலும் ஈலிங் எனும் இடத்தினிலே பூரீ கனக துர்க்கை அம்பாள் ஆலயமும் ஸ்ரோன்லி எனும் இடத்திலே பூரீ ராஜராஜேஸ் வரி அம்மன்கோவிலும், ரூட்டிங் என்னும் இடத்தினிலே பூரீ முத்துமாரி அம்மன் கோவில் மற்றும் வோல்த் தம்ஸ்ரே எனும் இடத்தினிலே மேருபுரம் பூரீ பத்திரகாளி அம்மன் கோயிலும் உள்ளன.
மற்றும் முருகன் ஆலயங்கள் என ஆர்ச்வே எனும் இடத்தில் ஒரு முருகன் கோவிலும் ஈஸ்ட் ஹாம், குறோயப் டன் ஆகிய பகுதிகளில் முருகன் லுசியம் பகுதியில் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைபெறும் மங்களபதி யூரீ வேலி முருகன் கோவிலும் உண்டு. வேல்ஸ் எனும் இடத் தினிலே கதிர்காம முருகன் ஆலய பாணியில் அமைந் துள்ளது ஒரு சிறப்பான முருகன் கோவில். இங்கு நடைபெறும் பூஜை முறைகள், பஜனைகள் பலவற்றிலும் ஆங்கிலேய பக்தர்கள் கலந்து சிறப்பிப்பது ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பேர்மிங்ஹாம் எனும் பகுதியில் வட இந்திய பாணியில் ஒரு பெரிய விஷ்ணு கோவில் உண்டு. அடுத்து ஆர்ச்வே எனும் இடத்தினிலே பூரீ ஆஞ்சநேயர் கோவில் ஒன்றும் உண்டு. அதே இடத்தினில் தற்போது ஒரு காளி அம்பாள் ஆலயமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன. மொத்தமாக 19 இந்து ஆலயங்கள் லண்டன் மாநகரினிலே ஆங்காங்கே உள்ளன.
லண்டனில் பரந்து வாழும் எம் தமிழினத்துக்கு இவ்வாலயங்கள் ஆன்மிக திருப்தி தருவதாக அமைகின்றது. இவற்றினிலே சில ஆலயங்கள் இட வசதிகளுக்கு ஏற்ப சிறு ஆலயங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் ஆலய விதிமுறைகளுக்கு அமைய பெரும்பாலான ஆலயங்கள் கல் லினாலே அழகுற சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றினிலே சைவ சமயத்தையும் தமிழ் சமய கலாசார விழுமியங்களையும் கட்டிக் காத்து கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக சமய சமூக சேவை யாற்றும் சைவ முன்னேற்றச் சங்கம் எனும் அமைப்பையும் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும்.
29

Page 40
அடுத்து தமிழ் மொழியை பரவி நிற்கும்
பத்திரிகைத் துறையினிலே புதினம், அஞ்சல், வடலி, அருவி போன்ற தமிழ்ப் பத்திரிகைகள், தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நிதர்சனப்படுத்தி வருகின்றன. அதை விட ஒரு படி மேலாக ஆன்மிக சஞ்சிகையாக சைவ முன்னேற்ற சங்கத்தினரின் கலசம் எனும் இதழ் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாய் அளப் பரிய சேவை ஆற்றி வருகின்றது.
ஜேர்மனி ஜேர்மனி நாட்டினிலே எமது சமய நிகழ்வுகள் சிறப்பாகவே நல்ல முறையில் கைக்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இங்கும் சுமார் 12 இந்து ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆனால் இவைகள் பல துார இடைவெளியில் அமைந்து காணப்படுகின்றன.
இவற்றுக்கு எல்லாம் மகுடம் வைத்தாற்போல் ஜேர்மனி ஹம் எனும் இடத்தினிலே பூரீ காமாட்சி அம்பாள் ஆலயம் மிகவும் பிரமாண்டமான முறையிலே அமைக்கப்பட்டு அழகாக காட்சி தருகின்றது. இந்த ஆலயம் அழகிய பஞ்சதள ராஜகோபுரத்துடன் கருவறையிலே அம்பிபாள் ஆலயம் மிகவும் பிரமாண்டமான முறையிலே அமைக்கப்பட்டு அழகாக காட்சி தருகின்றது. இந்த ஆலயம் அழகிய பஞ்சதா ராஜகோபுரத்துடன் கருவறை யிலே பூரீ காமாட்சி அம்மனும் விநாயகர், முருகன், நாராயணர், நவக்கிரஹம், வைரவர் என பரிவார மூர்த்திகளோடு மிகவும் அழகாக காட்சி தருகின்றது.
இவ்வாலயம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் முதன்மையானதாக உள்ளது. பிரதான பாதையூடாக சென்று கொண்டு இருக்கும் போது கம்பீரமாக கோபுரம் காட்சி தருகின்றது. அதுமட்டுமன்றி ஜேர்மனி வீதிகளை நிர்ணயம் செய்து பெயர்ப் பலகை சூடும் மாநகரத்தினரால் Hindu Temple Road என வீதியின் பெயர் சூட்டப்பட்டிருப்பது நம் தமிழினத் திற்கு பெருமை தருகிறது.
பிரான்ஸ்
நெடுங்காலமாகவே எம் இனத்தவர் பலர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடு பிரான்ஸ் என்பது அங்கு எம்மவர்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வியாபார நிலையங்கள் மூலம் நன்கு புலப்படுகின்றது. இங்கு பூரீ மாணிக்க விநாயகர் ஆலயம் மற்றும் பூரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலய யூரீ
 
 

சிவன் ஆலயம் என்பன அமைந்துள்ளன.
இவற்றிலே யூரீ மாணிக்க விநாயகர் ஆலயம் சிறிய ஒரு இடத்திலே இருந்தாலும் பல விதமான நிறைந்த அடியார் கூட்டத்தினை தன்னகத்தே N கொண்டுள்ளது. அதற்குச் சான்றாய் அங்கு நடைபெறும் தேர்த்திருவிழா அங்கு வாழும் எம் இன மக்களின் N ஆளுமையை சுட்டி நிற்கும். அந்த * அளவுக்கு பூரீ மாணிக்க விநாயகர் மிக சிறிய இடத்தினிலே அமர்ந்து மிக பெரிய கீர்த்தி உடையவராக விளங்குகின்றார்.
பூரீ முத்துமாரி அம்மன் ஆலயம் மிகவும் அழகாக நேர்த்தியாக அமைந்துள்ளது. விநாயகர், அம்பாள், முருகன், நடராஜர், நவக்கிரஹம் எனப்பரிவார ஆலயம் சூழ கருவறையிலே பூரீ முத்துமாரி அம்பாள் ஆலயம் மிகச் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. இங்கும் நிறைந்த அடியார் கூட்டம் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்து ஆன்ம திருப்தி அடைகின்றது.
நெதர்லாந்து (கொலண்ட்) ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு சிறப்பை நாம் காணலாம். அந்த வகையிலே நல்ல இயற்கை அழகை தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கும் அற்புத &X நாடு கொலண்ட்! இங்கும் விநாயகர், முருகன், அம்மன் ஆலயங்கள் உள்ளன.
டென் கில் லடர் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ள பூரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம் அந்நாட்டு அரசாங்கத் திடம் இருந்தே சொந்தமாக நிலப்பரப்பை கொள்வனவு செய்துள்ளது. ஆகம முறைகளுக்கு அமைய மிகப் பெரிய ஆலயமாய் ராஜகோபுரத் துடன் அமைக்க எண்ணம் பூண்டு அதற்குரிய திருப்பணி வேலைகள் தொடங்கப் பட்டுள்ளன.
நெதர்லாந்து வாழ் சைவ மக்களும் தம்மாலான நிதி உதவி வழங்கியும் சரீர பாடுபட்டும் நல்லாத ரவை வழங்கி வருகின்றனர்.
அவுஸ்திரேலியா அழகிய திருநாடாய் எழிற்கோலம் பூண்டு நிற்கும். அவுஸ்திரேலியா மாநகரின் நான்கு பக்கமும் கடல் சூழ்ந்து நிற்க நடுவே அவுஸ்திரேலியா நாடு மினிர்கின்றது.
30

Page 41
சிட்னி, மெல்போன், கன்பரா, பேர்த் என எல்லா இடங்களிலும் எம்மவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். எல்லா இடங்களையும் சேர்த்து நாம் எண்ணிக்கையில் பத்து ஆலயங்கள் அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ளன.
சிட்னி நகரில் பிரதான இரு வீதிகளுக்கு நடுவே சிட்னி முருகன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. இவ்வாலயம் மிக சிறப்பான முறையிலே நித்திய பூஜைகளும் மஹோற்சவம் மற்றும் விரத விழாக்கள் என்பன மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. பக்தர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் ஆலயத்திற்கு வருவதைக் காணலாம்.
சிட்னி நகரில் இதைவிட ஒரு ஐயப்பன் ஆலயமும் அமைப்பதற்கு ஐயப்ப அடியார்கள் முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். அத்தோடு துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்திற்கு அத்திவாரம் போடப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மெல்போன் நகரில் ழரீ வக்ர துண்டவிநாயகர் ஆலயம், ரீ சிவா விஷ்ணு ஆலயம் மற்றும் ரீ முருகன் ஆலயம் என மூன்று ஆலயங்கள் உள்ளன. தற்பொழுது அம்மன் ஆலயம் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில் பூரீ வக்ரதுண்ட விநாயகர் ஆலயம் காஞ்சி பெரியவரால் பூஜிக்கப்பட்ட விநாயக விக்கிரஹம் என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை.
 

பூரீ சிவா விஷ்ணு கோவில் மிக பிரமாண்டமானது. அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஆலயங்களிலேயே மிகப் பெரியது மெல்போன் சிவா விஷ்ணு ஆலயமே. அடுத்தது சிட்னி சிவாவிஷ்ணு கோவில்.
கன்பரா எனும் நகரில் இரண்டு ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன. அருகருகே அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் ஒன்று சிவா விஷ்ணு மந்தீர்.
அடுத்தது ஆறுபடை முருகன் கோவில். இந்த ஆலயம் மிகவும் அழகாக நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாண மரபிலே இவ்வாலயம் அமைந்துள்ளது.
பேர்த் நகரில் ஒரு சிவன் கோவிலும் பூரீ பால முருகன் ஆலயமும் அமைந்துள்ளன. இதில் பூரீ பால முருகன் ஆலயம் தற்போது புனருத்தாரண பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. அவுஸ்திரேயா நாட்டில் அதிக இயற்கை வள விருட்சங்கள் உண்டு. அனேகமான ஆலயங்கள் எமது யாழ்ப்பாண கலாசாரத்தைப் பேணி காத்து நிற்கின்றது.
நன்றி - வீரகேசரி வாரமஞ்சரி

Page 42
S.
t
P
3
2
 
 

Yogaswami Mahasamadhi Message, 2003
Satguru Bodhinatha Veylan swami Guru Mahasannidhanam of Kauai (Aadheenam, Sends His Pranams to Yogaswami Devotees Worldwide
THREE GREAT GURUS OF MOERN TIMES WHO esided in Jaffna, Sri Lanka, were Kadai tswami, hellappaswami and Yogaswami. At the sacred anniverary of Siva Yogaswami's mahasamadhi day, Aslesha lakshatra in the mounth of Panguni, we pay homage to his lineage of Sri Lankan gurus known as the Kailasa arampara. Our own Gurudeva, Satguru Sivaya ubramaniyaswami, was initiated by Yogaswami in May, 949, at his Columbuthurai hut with a powerful slap on he West. He followed these instructions and established traditional Saiva Aadheenam on the Hawaiian island of auai. Gurudeva insured that the guru lineage passed to im by Yogaswami would carry on into the future by aining a group of swamis and choosing among them three ) be his immediate successors. Thus, after Gurudeva's nahasamadhi in November, 2001, I is became the new uru Mahasannidhanam of Kauai Aadheenam. Our adheenam is a dynamic Saiva institution with twentyour monks in residence. It is commited to perpetuating he profound knowledge of Advaita Saiva Siddhanta as Xemplified in the great yogic attainments and teachings four Paramaguru yogaswami. As the following atchintanai demonstrates, Yogaswami had an uncanny bility to express the deepest attainments in the simplest ords. Jai Paramaguru Yogaswami
யோக சுவாமிகளின் பக்தர்களுக்கு ஆசியுரை ற்குரு Uோதிநாதா வேலணர்சுவாமி குருமகா சந்நிதானம், கவாய் ஆதீனம்
இந் நவீன காலத்தில் பூரீ லங்காவின் பாழ்ப்பாணத்தில் மூன்று மகா குருமார்கள் வாழ்ந்து பந்தனர். அவர்கள் முறையே கடைச்சுவாமி, சல்லப்பா சுவாமி மற்றும் யோக சுவாமி ஆகியோராவர். பங்குனித் திங்கள் ஆயிலிய ட்சத்திரத்திலே மகா சமாதி அடைந்த யோக |வாமியின் நினைவு நாளிலே பூரீலங்காவின் கைலாசப் ரம்பரையின் மகா குருக்களுக்கு நமது அன்பு ரியாதையைத் தெரிவித்துக் கொள்வோம். யோக வாமிகள் தனது கொழும்புத்துறைக் குடிசையில்

Page 43
1949-ல் மே மாதத்தில் அன்புடன் குருதேவா என்றழைக்கப்படும் சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமிகளின் முதுகில் தனது சக்தி வாய்ந்த கரங்களால் ஓங்கி அறைந்து, “சைவத்தை மேலை நாடுகளுக்குக் கொண்டு செல்வாயாக’ என்று கூறி தீட்சை அளித்தார். அவரும் தனது குருவின் கட்டளையைச் சிரமேற் கொண்டு பாரம்பரிய சைவ ஆதீனத்தை ஹாவாய் தீவான கவாயில் அமைத்தார். யோக சுவாமிகளால் தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட குரு பரம்பரையைக் காப்பாற்றுவதில் உறுதியாக இருந்து சுவாமி மார்களுக்குப் போதிய பயிற்சி கொடுத்து தனக்குப்பிறகு பொறுப்பேற்கத் தகுதி பெற்ற மூன்று சுவாமிகளை நியமித்தார். 2001-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் முதல் நாளன்று குருதேவர் மகா சமாதி அடைந்தவுடன் அடியேன் கவாய் ஆதீனத்தின் புதிய மகா சந்நிதானமாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளேன். எங்களுடைய ஆதீனம் திறன் மிக்க ஒரு கல்வி நிலையமாகவும் ஆஸ்ரமத்திலேயே தங்கியிருக்கும் சுறுசுறுப்பான 25 சந்நியாசிகளையும் கொண்டுள்ளது. அவர்கள் சைவசித்தாந்த மடாலயத் துறவிகளின் ஆழ்ந்த ஞானத்தை நிலை நிறுத்தவும் பரமகுரு சிவயோக சுவாமிகளின் போதனையை யோகிகள் அடைய வேண்டிய இலட்சியங்கள் மற்றும் அகநோய்க்குப் போதனைகள் ஆகியவற்றிற்கு எடுத்துக் காட்டாகவும் திகழ்ந்து வருகின்றனர். யோக சுவாமிக்கு, ஆழ்நிலை அடைவுகளைப் பெறமுடியும் என்பதை எளிய சொற்களால் கூறக் கூடிய அற்புதத் திறன் இருந்தது என்பது அடியிற் காணும் பாடலால் அறிகின்றோம். ஜேய் பரமகுரு யோக சுவாமி.
Sivanandini |
1. Remembering Hindu Traditions 2. 3. My Diplomat 4.
In nanusc
The Creative Tou
Footfalls
Essays on Comitact : Mrs. Siva
9, Castle Lane,
TP/Faw E-mail: yogen

குதம்பாய் எள்ளுக்கு ளெண்ணெய்போல் லெங்கு மிருப்பவன் எங்க ளிறைவனடி குதம்பாய். எங்க ளிறைவனடி உள்ளவுள்ள மெல்ல மெல்ல வெளியாகும் உறுதி யாயிரடி, குதம்பாய், உறுதி யாயிரடி துள்ளித் திரியும் மனத்தை யடக்கினால் துரிய மடைந்திடலாம். குதம்பாய், துரிய மடைந்திடலாம் எங்கெங்கு சென்றாலு மங்கங்கு மீசன் இருப்பதைக் கண்டிடடி, குதம்பாய், இருப்பதைக் கண்டிடடி தேங்காயி லிளநீர் சேர்ந்திடுந் தன்மைபோல் தெய்வ மிருக்குதடி, குதம்பாய், தெய்வ மிருக்குதடி
TRANSLATION: Like oil in gingelly, He is everywhere - is our God, Kuthambay, is our God. Meditate, meditate - clarity will slowly dawn. Be firm, Kuthambay, be firm. Like water that will always flow downhill, so it is with the Perfect One, Kuthambay, so it is with the Perfect One. If you control the darting, wandering mind, you can reach the state of turiya, Kuthambay, you can reach the state of turiya. Wheresoever you may go, there you must see God, Kuthambay, there you must see God. As are the coconut and it water, so is our God in the world, Kuthambay, so is our God in the world.
Duraiswamy
The Hindu Perspective of Education The Gentle Breezes of Early Dawn
ipt form -
ches of the Chises
on Tine
Hindusin
nandini Duraisany
Colombo - 4.
; 588891 fraGeureka.k
33

Page 44
உலகில் பெரிய
அங்கே
கானகத்தின் நடுவே ஒரு கற்கோயில்
1858ஆம் ஆண்டில் கோடைகாலத்தில் ஒரு நாள் கம்போடியா என அழைக்கப்படும் கம்போஜ நாட்டின் வடமேற்குப் பகுதியிலுள்ள “தொன்லே ஸாப்” என்ற பெயர் கொண்ட ஏரியின் வடக்குப் பக்கமாக இருந்த அடர்த்தியான காட்டுப் பகுதியில், ஹென்றி மெளஹொத் என்ற பிரெஞ்சு வன இயல் ஆராய்ச் சியாளர் அப்பிரதேசத்திலிருந்து வனவிலங்குகளின் வாழ்க்கை முறைகளை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார்.
வனவிலங்குகளின் வாழ்க்கை முறைகளைக் கற்கப் போன ஆராய்ச்சியாளருக்கு, அடர்த்தியான கானகத்தின் நடுவே ஒரு பேராச்சரியம் காத்துக் கிடந்தது. நெருங்கி, நெடி துயர்ந்து வளர்ந்திருந்த காட்டு மரங்களுக்கு நடுவே - அரும்பு கட்டிய தாமரைமலர் போன்ற வடிவில் - வானை நோக்கி நெடிதுயர்ந்த கோபுரக் கலசம் ஒன்று காணப்பட்டது. தான் செய்ய வந்த வணஇயல் ஆராய்ச்சியை அப்படியே விட்டுவிட்டு சமீபத்திலுள்ள சீப்ராப் நகருக்குச் சென்று கம்போடியாவின் தலை நகரான பூனம் பென்னிலுள்ள தொல்பொருள் ஆராய்ச்சித் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தார். கம்போடியாவின் அன்றைய பூகோளப் படங்களில் மெளஹொத் குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் அப்படியான பூர்வீகக் கட்டடங்கள் ஏதும் குறிப்பிட்டிருக்கவில்லை.
மெளஹொத் ஒரு தலைசிறந்த ஓவியர். பல ஆண்டுகளாக காடுகளையும் வன விலங்குகளையும் வரைந்து அனுபவப்பட்டவர். அடுத்த மூன்று மாதங்கள் அங்கோர் என்று அழைக்கப்பட்ட அப்பிரதேசத்தில் தங்கியிருந்து, அங்கோர் வாட் என்ற அக்கோயிலின் கோபுரங்கள், கலசங்கள், கட்டடங்கள், சிலைகள் ஆகியவற்றை கறுப்பு மையினாலும், வர்ணங்களாலும் சித்திரங்களாக வரைந்தார். அவர் வரைந்த சித்திரங்கள் உலகெங்கும் உள்ள பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டன. அங்கோர் வாட் ஆலயம் உலகெங்கும் பிரபலமானது. கம்போடியாவின் இழந்த நகரம் (Lost city) என அங்கோர் வர்ணிக் கப்பட்டது.
பிரஞ்சுக்காரர்கள் கம்போடியாவைக் கைப்பற்றி, அதைத் தங்கள் காலனியாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்த காலம் அது. ஐரோப்பாவிலிருந்து வந்து ஆசிய, ஆபிரிக்க நாடுகளைக் கைப்பற்றி தங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்த போர்த்துக்கேய,

இந்துக் கோயில் : ார் வாட்
டச்சு, ஒல்லாந்து, ஜேர்மனியர்களைப் போல அல்லாது, பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தாங்கள் கைப்பற்றிய நாடுகளின் கலாசாரத்திலும், புதை பொருள் ஆராய்ச்சியிலும் அதிக அக்கறை காட்டினார்கள். பண்டைய எகிப்தின் பிராமிதக் குகைகளையும், எகிப்திய அரசர்களின் கல்லறைகளையும் அதிக அளவில் ஆராய்ந்தவர்கள் பிரெஞ்சு நாட்டு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள். எகிப்திய பிராமிதங்களிலும், கல்லறைகளிலும் காணக்கிடக்கும், எகிப்தின் பணி டைய ‘‘ஹியரோ கிளிபிக்’ (Hieroglyphic) எழுத்துக்களை முதன் முதலில் வாசித்தவர் ஷாம் பொலின் என்ற பிரெஞ்சு மேதையாகும்.
1860ஆம் ஆண்டில் பிரெஞ்சு நாட்டின் பண உதவியுடன் பிரெஞ்சுப் புதைபொருளாராய்ச்சி நிபுணர் ஏர்னஸ்ட் லாகிரியின் (Ernest Lagree) தலைமையில் - பிரான்ஸிலிருந்து புறப்பட்ட தொல்பொருளாராய்ச்சிக் கோஷடி கம்போடியாவில் அங்கோர் வாட் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டது. மரங்களை வெட்டி நீக்கி, மண்மேடுகளைத் தோண்டி அகற்றி, பிரம்மாண்ட மானதொரு கோயில் தொகுதியை அந்த இடத்திலே வெளிக் கொணர்ந்தார்கள். ராட்சத ரூபமான அந்தக் கலைக் கோயிலைக் கண்டு உலகம் வியப்படைந்தது.
1887ஆம் ஆண்டில் லுாசியன் போனிரு என்ற பிரெஞ்சு கட்டட இயல் நிபுணர் தனது உதவியாளர் களுடன் அங்கோர் சென்று அக்கட்டடங்கள் முழுவதையும் அளந்து நிலப்படங்களாகவும் (Maps), வரை படங்களாகவும் வரைந்தார்.
காமர் கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம்
அடுத்து பிரெஞ்சுச் சரித்திர ஆசிரியர்கள் கம்போடியாவின் பண்டைய சரித்திரத்தை விரிவாக ஆராய்ந்தார்கள். இன்றைக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் - சிந்து நதிக்கரை நகரங்களான மொகஞ்சதாரோ, ஹரப்பா, லோதால் போன்ற இடங்களில் ஆரம்பமான இந்து நாகரிகம், பின்னர் இந்தியா முழுவதும் வியாபித்து, கடலுக்கு அப்பால் கிழக்காசிய நாடுகளான யாவதீபம் (யாவா), சுவர்ண தீபம் (சுமத்ரா), மலாய தீபம் (மலாயா), கம்போஜம் (கம்போடியா), ஆகிய நாடுகளுக்குப் பரவியது. பன்னிரண்டாம் நுாற்றாண்டில் மொகம்மதியரின் படையெடுப்பால் இந்தியாவில் இந்து
34

Page 45
நாகரிகம் சிதைந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் கம்போஜத்தில் அது மகோன்னத நிலையில் இருந்ததை நாம் அறிய முடிகிறது.
கம்போடிய நாட்டின் வரலாற்றில் பொருள் வளமும், செல்வமும் பெருகி அந் நாட்டை ஆண்ட காமர் மன்னர்கள் தங்கள் சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்து, தென்கிழக்காசியாவிலே கம்போஜம் வலிமை கொண்ட நாடாக விளங்கிய காலம், சரித்திரத்தில் ‘அங்கோர் காலம்' என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவிலிருந்து வந்தடைந்த அரசியல் அமைப்புக்களையும், இந்து மத கலாசாரங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு நகரங்களும், கிராமங்களும் நிர்மாணிக்கப்பட்டு கோட்டை கொத்தலங்களும், கோமான்கோயில்களும் அங்கே எழுப்பப்பட்டன.
அங்கோர் நகரில் காமர் ஆட்சியை ஸ்தாபித்த முதல் மன்னன் இரண்டாம் ஜயவர்மன் (ஆண்ட காலம் 802-850) ஆவான். தனது இளைய வயதை இந்தோனிஷியாவிலுள்ள ஜஷலேந்திர மன்னர்களின் அரச சபையில் கழித்த ஜயவர்மன் கம்போஜம் திரும்பியதும், தன்னை சுதந்திரகாமர் அரசின் மன்னனாகப் பிரகடனப் படுத்திக் கொண்டான். தன்னை சிவனுக்குச் சமமான தேவராஜன் என அறிவித்தான். அந்தப் பிரதேசத்தில் இருந்த குலென் மலையை, மேரு மலையாகக் கொண்டு, அதன் உச்சியில் தனது மாளிகையான கோமான் கோயிலைக் கட்டுவித்தான் அந்த மலையைச் சுற்றி வர நகரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு, நாடெங்கும் பல சிவ ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டன. தனது மேரு மலையிலிருந்து அரை நூற்றாண்டுகள் ஆட்சி செய்தான் ஜயவர்மன்.
ஜயவர்மனைத் தொடர்ந்து மூன்றாம் ஜயவர்மனும் (850-877), பின்னர் முதலாம் இந்திரவர்மனும் (877889), பதவிக்கு வந்தார்கள். இந்திரவர்மன் பிரம்மாண்டமான பாரே என்ற ஏரியை வெட்டுவித்து, அதிலிருந்து பல கால்வாய்களையும், கணவாய் களையும் அமைத்து, நாடெங்கும் விசாலமான அளவில் வேள்ளாண்மையையும் (வெள்ளம் , 9,60560LD: Water Management), 656 ISITL15605ub பெருகச் செய்தான்.
பாக்கெங் மலை உச்சியில் பியாகோ என்ற பெயரில் பெரியதொரு சிவன் கோவிலை இந்திரவர்மன் கட்டுவித்தான். புராமித வடிவில் கட்டப்பட்ட இக்கோயில் எகிப்திய பிராமிதங்களையும், இந்திய நாட்டுச் சிவன் கோவில்களையும் இணைத்த கட்டிடக் கனல் அமைப்பைக் கொண்டது. பிராமிதத்தின் உச்சியில் வானளாவ உயர்ந்திருக்கும் நடுக் கோபுரம் பிராமிதத்தின் அடிப்பகுதியில் நான்கு மூலைகளிலும் நான்கு சிறிய கோபுரங்களைக் கொண்ட கோயில் இது. இதைத் தொடர்ந்து கட்டப்பட்ட ஆலயங்கள்

இப் பிராமித அடிப்படையில் அமைந்தவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்பிராமிதக் கோயில்கள் சிவபெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் மேரு மலையைக் குறிப்பிடுகின்றன என்பதே தொல் பொருள் ஆராய்ச்சி யாளர்களின் முடிவாகும்.
யசோதரபுரம்
இந்திரவர்மனின் மகனான முதலாம் யசோவர்மன் (889-910), தனது ஆட்சியில் புதியதொரு தலை நகரத்தை நிர்மாணித்தான். இன்றைய அங்கோர்ப் பகுதிகள் யாவும் அடங்கிய அந் நகருக்கு யசோதரபுரம் எனப் பெயரிட்டான். பாரம்பரிய இந்திய வானசாஸ்திர முறைப்படி பூனம் பாக்கெங் மலையைச் சுற்றிவர இந்திய கலாசார முறையில் அரண்மனைகளும், மண்டபங்களும், கோயில்களும் கட்டப்பட்டன. யசோவர்மன் ஆரம்பித்து வைத்த யசோதரபுர நகர நிர்மாண வேலைகள் 300 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து நடைபெற்றன.
யசோவர்மனைத் தொடர்ந்து ஆட்சி புரிந்த முதலாம் ஹர்ஷவர்மன், நான்காம் ஜயவர்மன், இரண்டாம் ஹர்ஷவர்மன், இராஜேந்திரவர்மன் ஆகிய அரசர்களின் காலங்களில் யசோதரபுரம் மேலும் விரிவடைந்து கொண்டு யோயிற்று. ஐந்தாம் ஜயவர்மன் (968-1001), பூனம் பாக்கெங் மலை உச்சியில் பிராமித வடிவில் தானும் ஒரு சிவன் கோயிலைக் கட்டுவித்தான். பூனம் பாங்கெங் மலையில் உள்ள இச் சிவன் கோயில் உலகத்தின் p(6 60)LDub (Centre of the World) 6T60ids 35(bgst ULg).
இரண்டாம் உதயாதித்த வர்மன் (1049-1056), காலத்தில் கம்போஜம் பெரிய சாம்ராஜ்யமாக விரிவடைந்தது. இன்றைய தாய்லாந்து, லாவொஸ், மலேசியா, சிங்கப்பூர் அனைத்தையும் அடக்கிய இப்பேரரசு வடக்கே சீனாவிலிருந்து தெற்கே இந்தோசைனா வரையும், கிழக்கே வியட்நாமிலிருந்து மேற்கே அந்தமான் கடல் வரையும் வியாபித்திருந்தது. இந்தக் கால கட்டத்தில் தென்கிழக்காசியாவிலேயே பிரம்மாண்டமான, செல்வம் மிக்க, உயர்ந்த நாகரிகம் கொண்ட நாடாக கம்போஜம் விளங்கியது என வர்ணிக்கிறார் சரித்திர ஆசிரியர் டேவிட் சாண்டிலர்.
(DAVID CHANDLER: A History of Cambodia)
இந் நாட்டு மன்னர்கள் பெரிய குளங்களை வெட்டுவித்து, கால் வாய்களை அமைத்து, விவசாயமும், தொழில் பெருக்கமும் உண்டாக்கி, அதில் கிடைத்த செல்வத்தை நகர நிர்மாண, புனருத்தாரண வேலைகளில் ஈடுபடுத்தினார்கள். இப்பொற்காலத்தின் மன்னனான இரண்டாம்

Page 46
சூரியவர்மன் (1113-1150) ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் மகாவிஷ்ணுவுக்காக பிரம்மாண்டமானதொரு கற்கோயில் எடுப்பித்தான். அங்கோர் வாட் என அழைக்கப்படும் இந்த ஆலயம், உலகத்திலேயே மிகப் பெரிய கோயிலாகும். இக் கோயிலைக் கட்டி முடிக்க முப்பது ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கலாம். எனக் கணிக்கப்படுகிறது.
அங்கோர் வாட்
காடுகளை அழித்து, மண்மேடுகளை அகற்றி இக்கோயிலை மீண்டும் உலகத்தின் பார்வைக்குவிட்ட பிரெஞ்சுப் புதைபொருளாராய்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் ஏர்னஸ்ட் லாகிரி எழுதிய வார்த்தைகள் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கவை :
‘அங்கோர் வாட் ஒரு உலக அதிசயம். உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் சரி, எந்த நகரத்திலும் சரி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு கோவிலை எவருமே கட்டியதில்லை.
அங்கோரிலுள்ள மற்றைய ஆலயங்களினின்றும் தனித்து நிற்பது அங்கோர் வாட். Toikand இந்து ஆலயங்களைப் போலல்லாது, இக் கோயிலின் வாசல் மேற்கு நோக்கி அமைந்திருக்கிறது. மேற்குத் திசை மரணத்தைக் குறிப்பதாகையால் இது மன்னன் சூரியவர்மனின் கல்லறை ஆலயம் என சில அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். இக்கோயிலைக் கட்டுவித்த இரண்டாம் சூரியவர்மன் தன்னை விஷ்ணுவின் அவதாரமாகக் கொண்டதாகவும், தான் இறந்த பின்னர் இந்த கோயிலிலே தன்னைப் புதைக்கும்படி அம்மன்னன் வேண்டிக் கொண்டதாகவும் இவர்கள் சொல்கிறார்கள்.
இந்து ஐதிகத்தில் கிழக்குத் திசை சிவனையும், மேற்குத் திசை விஷ்ணுவையும் குறிப்பன ஆதலால், இந்த விஷ்ணு ஆலயம் மேற்குப் பார்த்திருப்பதில் தவறேதும் இல்லை என சில அறிஞர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கிறார்கள். அங்கோர் வாட் விஷ்ணு ஆலயமும், சூரியவர்மனின் கல்லறையும் கொண்டு ஒரு கோயிலாக அமைந்துள்ளது என்பதே இன்றைய பொதுவான கருத்தாகும்.
வழக்கமாக இந்துக் கோயில் பிரகாரங்களைச் சுற்றி நாம் வலம் வருவோம். ஆனால், இந்த ஆலயத்தின் நடைபாதை மண்டபங்கள் இடம் வருமாறு (anti clockwise)அமைந்திருக்கின்றன.
அங்கோர்வாட் ஆலயம் அடித்தளத்திலிருந்து வெவ்வேறு உயரங்கள் கொண்ட நான்கு தளங்களில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. . இத் தளங்களின் நீள அகலங்களைக் கணக்கெடுத்த எலனோர் மோரோன் (Elenor Moron) என்ற அம்மையார் இந்த நான்கு

தளங்களும் இந்து மதக் கோட்பாட்டின்படி நான்கு யுகங்களையும் இத்தளங்களின் சதுரப் பரப்பு அந்த நான்கு யுகங்களின் கால அளவைகளையும் குறிப்பிடுவதாகச் சொல்கிறார்.
‘அங்கோர் வாட் ஆலயத்தைப் பார்வையிடப் போகிறவர்கள் நுழை வாயில் மூலம் புகுந்து, நடைபாதை மண்டபங்கள் வழியாக கோயிலை இடம் வந்து படிகளில் ஏறி வெவ்வேறு மட்டங்களில் அமைந்த வெளிவீதி, இடைவீதி, உள்வீதி ஆகிய பல யுகங்களைக் கடந்து கடைசியில் உச்சி மட்டத்தின் மையத்திலுள்ள கோபுரத்தை இந்த உலகத்தின் முதல் யுகத்தின் ஆரம்பத்தை அடைந்து யுக யுகாந்திரங்களின் சிருஷ்டி கர்த்தாவான மகாவிஷ்ணுவை கர்ப்பக்கிருகத்திலே சந்திப்பார்கள் (traveling back in time to the first age of the creation of the universe) என வர்ணிக்கிறார் எலனோல் மோரோன்.
அங்கோர் வாட் ஆலயம் பூராவும் வெண்கற் களினால் (Sandstone) கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆலயத்தின் மத்தியில் அமைந்த மேடை 1100 மீட்டர் நீளமும் 930 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட நீள் சதுரம். இம் மேடையின் நடுவிலும் நான்கு மூலைகளிலும் ஐந்து கோபுரங்கள் மேலெழுந்து நிற்கின்றன. இக்கோபுரங்கள் தாமரை மொட்டு வடிவங்களில் அமைந்துள்ளன. நடுவிலுள்ள கோபுரம் தளத்தி லிருந்து 90 மீற்றர் வரை உயர்ந்துள்ளது.
அங்கோரின் பழமையான ஆலயங்களைப் போன்று இந்த ஆலயமும் பிராமித வடிவில் படிப்படியாகக் குறைந்த மூன்று வெளிப்புற சதுர மலையையும், உச்சியிலுள்ள ஐந்து கோபுரங்களும் மந்தார (மேரு) மலையின் ஐந்து சிகரங்களையும் குறிக்கின்றன. உலகத்தின் தோற்றங்கள் (படைத்தல்) யாவும் மேரு மலையிலிருந்தே பிறக்கின்றன என்பது இந்து ஐதீகம்.
இக் கோயிலைச் சுற்றிவர உள்ள வெளிப்புற மதில் சுவரின் நீளம் 5.6 கிலோ மீற்றர் ஆகும். இச்சுவரைச் சுற்றி வர 190 மீற்றர் அகலமான அகழி இருக்கிறது. அகழிக்கு மேலாக உள்ள, 475 மீற்றர் நீளமான கற்பாலத்தின் மூலமே வெளியி லிருந்து இக் கோயிலை அடைய முடியும். சமீப காலங்களில் கோயிலின் பின்புறத்திலுள்ள அகழியை மண் போட்டு துார்த்து நடைபாதையாக்கியிருக் கிறார்கள்.
கற்பாலத்தின் வாசலில் நாக சர்ப்பங்களின் உருவங்களும் துவார பாலகர்களும் கற்சிலைகளாக இடம் பெறுகிறார்கள் அங்கோர் வாட் ஆலயத்தின் தனிப் பெருஞ் செல்வங்கள் கோயிலின் நடைபாதை மண்டபங்களில் உள்ள சுவரில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் சிற்ப சித்திரங்களாகும். இந்து மதத்தின் புராண
36

Page 47
இதிகாசங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளின் சிற்பக் கண்காட்சி சுவர்களை அலங்கரிக்கிறது.
காமர் குல அரசர்கள் கட்டுவித்த கோயில்கள் யாவும் இந்துசாஸ்திர, புராண, இதிகாசக் கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டுவிக்கப்பட்ட கோயில்களாகும். மன்னர்களும், அவர்களின் குடும்பத்தினரும் இறந்த பின்னர் சிவனுடனும், விஷ்ணுவுடனும் இரண்டறக் கலந்து அழியாப் பிறவி (Immortality) பெறலாம் என அவர்கள் கருதினார்கள்.
அங்கோர் தொம்
காமர் அரசர்களின் புகழ் பெற்ற கடைசி மன்னன் எழாம் ஜயவர்மன் (1181-1201), இன்று அங்கோர் தொம் என அழைக்கப்படும் பாயோன் கோவிலைக் கட்டுவித்தான். மகா விஷ்ணு - சிவன் இருவருக்குமான இக் கோயிலில், விஷ்ணுவின் அவதாரம் எனக் கருதப்பட்ட புத்தபிரான் சிலைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.
பாயோன் கோயில் இந்து மதமும் புத்த மதமும் இணைந்த கோயில் என கூறலாம். இக்கோயிலில் உள்ள 54 கோபுரங்களில் சிரித்த முகத்துடன் காணப்படும் 200க்கும் மேற்பட்ட தலைகள் 'அவலோகதீஸ்வரன் உருவங்கள் எனச் சொல்லப் படுகிறது.
காமர் குல மன்னர்கள் அரசோச்சிய 600 ஆண்டுக் காலத்தில் - ஆரம்பத்தில் சிவன் கோவில்களும், பின்னர்விஷ்ணு ஆலயங்களும், பிற்காலத்தில் புத்த கோயில்களும் இடம் பெற்றிருப்பதை நாம் அறிய முடிகிறது.
சாம்ராஜ்ய முடிவு
பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தாய்லாந்து நாட்டின் போர்ப்படைகள் கம்போஜத்துள் புகுந்து சிறிது சிறிதாக
 

அந்த நாட்டைக் கைப் பற்றின. அங்கோர் நகரங்களிலிருந்த மக்கள் தங்கள் நாட்டை விட்டு மீகொங் ஆற்றங் கரைப் பிரதேசங்களில் குடியேறினார்கள்.
அங்கோர் நகரங்களின் கோயில்களும், நீர் நிலைகளும், கால்வாய்களும், கணவாய்களும் காடு படர்ந்து கதையாகியது. அறுநூறு ஆண்டு கால காமர் மன்னர்களின் சாம்ராஜ்யம் சரித்திரமானது. காமர் சாம்ராஜ்யத்தின் முடிவோடு, கம்போஜத்தில் இந்து மதம் இல்லாதொழிந்தது. தாய்லாந்திலிருந்து வந்த புத்த மதம் கம்போடியாவில் பரவியது.
1953ஆம் ஆண்டில் கம்போடியாவுக்கு பிரான்ஸ் தேசத்திலிருந்து சுதந்திரம் கிடைத்தது. சிகனுாக் கம்போடியாவின் மன்னனானார். 1970இல் கம்போடிய அரசனான சிகனுாக்கை பதவி நீக்கம் செய்து, லொன்நொல் என்ற இராணுவ அதிகாரி காமர் குடியரசை ஏற்படுத்தினார். 1975இல் பொல்பொட் காமர் ரூஷ் என்ற கெரில்லாப் படையினர் அத் தேசத்தைக் கைப்பற்றினார்கள். இடைவிடாத போராட்டத்தின் பின் 1979இல் மீண்டும் கம்பூச்சிய குடியரசு ஏற்படுத்தப்பட்டு, சிகனுாக் அரசராக நியமிக்கப்பட்டார்.
அடிக்கடி ஏற்பட்ட உள்நாட்டுப் போர்கள் காரணமாக அங்கோர் வாட் ஆலயத்திற்கு ஏகப்பட்ட சேதங்கள் ஏற்பட்டன. மேலும் கோயிலில் இருந்த கற்சிலைகள் திருடப்பட்டு வெளி நாடுகளில் விற்கப்பட்டன. 1980ஆம் ஆண்டில் இக்கோயிலின் புனருத்தாரணம் மீண்டும் ஆரம்பமாகியது. 1987ஆம் ஆண்டு முதல் ஏழு ஆண்டுகள் இந்திய தொல் பொருள் ஆராய்ச்சித் திணைக்களம், அங்கோர் வாட் புனருத்தாரண வேலைகளில் ஈடுபட்டது. 1995ஆம் ஆண்டிலிருந்து அப்ஸரா (APSARA) என்ற உலக நாடுகள் ஸ்தாபனம், சரித்திரப் புகழ் பெற்ற இந்த இந்துக் கோயிலைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

Page 48

qırmɑoccogsúıl: çıQ9QP IQĒqĞ IIInųcohore 19ų9@ITıņoqoqoqĚg)os-G
Piso, sermoosrpwyn estroç olivaojos“Nosos;|2 :9-osiolop owsayn visās, vairī L/3
*"驅輯調類VAINDAWA NITTWH TWHOLIDO OESO-OH) *(IWIosi,-HOẶsý
„l = „0 ,9|| 3TyOS V–V N O | IO TĘ

Page 49
வவுனியா கல
வவுனியா, தமிழ் ஈழத்தின் எல்லைட் பண்டாரவன்னியனால் பாதுகாக்கப்பட்ட வன்: இப்பிரதேசத்தில் தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையா வாழும் தமிழ் பிரதேசமாக விளங்குகின்றது. கலாசாரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேம்படு
மாற்றுச் சமூகத்தவரின் ஆக்கிரமிப்பினால் போகாமலும் தமிழ் மக்கள் அதைப் பேணிப் பா: நகர எல்லையில் ஒரு பாரிய கலாசார நிலையப் இதற்கான நிலத்தை வவுனியா நகரசபை ஒ நிலையத்தை அமைப்பதற்கான வரைபடம் ஒன் பிரதிபலிக்கும் இக்கலாசார மண்டபம் ஆயிரத்தி மற்றும் கலைஞர்கள் பயிற்சி பெறுவதற்கான சு கலைஞர்கள் தங்குவதற்கான வசதிகளோடு மக்க திருமணச் சடங்குகளை நடத்துவதற்கும் வச நிலையம் அமைய உள்ளது. கலை கலாச்சார குறைந்த செலவில் நடத்துவதற்கு பொதுவ அவசியமாகின்றது. எனவே கலை கலாச்சார 6 தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காகவும் தமிழ் என்பதற்காகவும் இக்கலாசார நிலையம் அமைக்க நிலையத்தை கட்டி முடிப்பதற்கு கூடுதல் நி இருந்தும், பொது அமைப்புகளிடமிருந்தும், வெளி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. பிரித்தானிய நாட்டி முன்வந்திருப்பது எமது முயற்சிக்கு தென்பூட்டு
இக்கலாசாரக் கட்டிடத்தை குறிப்பிட்ட கால மக்களது ஒத்துழைப்பையும் நாடியுள்ளோம்.
கு வவுனியாவில் இந்து சைவ சமயப் பாடசாை தங்கிடவசதிகள் இல்லாததால் பல பெற்றோ சைவஇந்து மகளிர் படிப்பவர்கள், தொழில்புரிவ விடுதி (மகளிர்) அவசியம் தேவை இதைச் சி படிக்க விட்டிருக்கும் பெற்றார் பொருத்தமான
அன்புடன்,
ஐதிசம்பந்தன்

ாசார நிலையம்
புறத்தில் அமைந்துள்ள பிரதேசமாகும். னியின் எல்லையாக விளங்குவது வவுனியா. க வாழ்ந்தாலும் சிங்களவர்களும் முஸ்லிம்களும் இந்த எல்லைப் பிரதேசத்தில் தமிழ்க் கலை, த்தப்பட வேண்டும்.
எமது பாரம்பரிய தமிழ்க் காலாசாரம் அழிந்து துகாக்கவும் ஒரு நினைவுச் சின்னமாக வவுனியா ம் அமைய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. துக்கியுள்ளது. அந்த இடத்தில் ஓர் கலாசார ாறு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. திராவிடக் கலையை ற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அமரக் கூடிய வசதியும் வடங்களும் நூால்நிலய வசதி, அலுவலக வசதி ள் தங்கள் கலாசார நிகழ்சிகளை நடத்துவதற்கும் ஈதிகளை கொண்ட நிலையமாக இக்கலாசார ங்களை வளர்ப்பதற்குரிய கலை நிகழ்ச்சிகளை ான ஓர் இடம் உருவாக்கப்பட வேண்டியது வளர்ச்சிக்காகவும் அங்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் எல்லைப்புறம் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் கப்பட வேண்டியது அவசியமாகின்றது. இக்கலாசார தி தேவைப்படுகிறது. இதை பொதுமக்களிடம் நாட்டவரிடம் இருந்தும் பெறுவதற்கான முயற்சிகள் டில் இருந்து பல அன்பர்கள் இதற்கு உதவ வதாக அமைந்துள்ளது.
எல்லைக்குள் நிறைவு செய்வதற்கு அனைத்து
றிப்பு லகளில் போடிங், கொஸ்ரல், மாணவிகளுக்கான ர் துயருறுகின்றனர். வவுனியாவில் எங்காவது பர்கள் இந்து சமய கலாச்சார பாதுகாப்புடனான ந்தியுங்கள். சைவ மாணவிகளை வவுனியாவில் வீடுதி வசதியில்லாது துயருறுகின்றனர்.
39

Page 50
“சிந்தனைச் சி
ச.த. சின்ன
இவர் 1903ம் ஆண்( பிறந்தவர். தனது இளடை பிற்காலத்தில் கொழும்பு ட பிரபல்யமான வர்த்தகர்கள் “லிலா ஸ்டோர்ஸ்” மற்றும் இருந்து வந்தார்.
இலங்கையின் தினக்ச ப்பிடித்த இவர் இலங்கை ஒன்றை உருவாக்கி தமிழுக்கும் சைவ சமயத்துக்கு “சிந்தனைச் சிற்பச் செல்வர்” என்னும் பட்டமளி
இவர் கொழும்பில் வசித்த காலகட்டத்தில் செலவழித்துவந்தார். இவர் மருதானை, கப்பித்த தர்மகத்தாக்களில் ஒருவராக நீண்ட காலப் மேம்பாட்டுக்காகவும் அரும் பணிகள் புரிந்து வ அவர்களை இக் கோயிலுடன் இணைத்து, அவன் அவரை ஒரு விநாயகர் பக்தராக்கிய பெருமை இலங்கை இந்து சமய மன்ற-கட்டடி குழு-உ தொண்டர் சபையின் உப தலைவராகவும் பல ஆ தன்னை ஈடுபடுத்தி, இச்சபையின் மூலம் சமய, உற்சவ காலத்தில் அக் கோயிலுக்கு வரும் ! அவர்களை உபசரித்து அவர்களின் பிரயாண : முன்னின்று உழைத்தவர். அத்துடன் நில்லாது மாத் அவர்களை தங்கவைத்து, உணவு வசதிகள் செ இவர் கொழும்பில் மட்டுமன்றி தான் பிற ஈடுபட்டுவந்தார். கீரிமலை சிவன் கோவில், கீரிமை வளர்ச்சியிலும், செல்வச் சந்நிதி தேவஸ்தானம் காங்கேசன்துறை கசாத்துறை ஆனந்தம் பிள்ை தாயாரின் ஞாபகார்த்தமாக ஓர் வசந்தமண்டபத்ை வாலிபர் சங்க வளர்ச்சியில் பலவகையிலும் பாடு இன்றைய காலகட்டத்தில் அமரர். சின்னத்து அவர்தம் புதல்வர்களான கதிர்காம யாத்திரிகள் J.P அவர்களும் சிவநெறிச் செம்மல் சி. தனபாலா என்பது பெருமைக்குரியதாகும்.
அமரர் சின்னத்துரை அவர்களின் 100வது ஆன அன்னாரின் இக்கட்டுரை வெளிவருவதில் பெரு
 

ற்பச் செல்வர்” த்துரை ஜே.பீ
டு வட இலங்கையில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மய்பருவத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் கழித்த இவர் தனது மாநகரிலேயே வாழ்ந்து வந்தார். கொழும்பு மாநகரின் ளில் ஒருவரான இவர் புறக்கோட்டை அரசமரத்தடி ) லிலா வர்த்தக கூட்டு நிறுவனங்களின் அதிபராகவும்
5ாட்டி வரலாற்றிலே தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை யில் முதன் முதலாக “பஞ்சாங்க சித்திரக் கலண்டர்’ தம் தொண்டாற்றினார். இக் காரணத்தினால் இவருக்கு த்துக் கெளரவிக்கப்பட்டார்.
தனது பெரும் நேரத்திணை சமய, சமூக சேவையில் நாவத்தை பூரீ பால செல்வ விநாயகள் ஆலயத்தின் ம் பணிபுரிந்து இந்து ஆலயங்களினதும், சமய ந்தார். மறைந்த ஜனாதிபதி அமரர். ஆர். பிரேமதாசா ரை இக்கோவிலுக்கு கிரமமாக வருகை புரிய வைத்து அமரர். சின்னத்துரை அவர்களையே சாரும். அகில I தலைவராகவும், கொழும்பு கதிர்காம யாத்திரிகள் ண்டுகளாக பணிபுரிந்து இச்சபையின் வளர்ச்சியிலும், சமூக தொண்டுகள் பல ஆற்றிவந்தார். கதிர்காம பக்த யாத்திரிகள்களை கொழும்பில் தங்க வைத்து ஏற்பாடுகளை சபை மூலமாக செய்து கொடுப்பதில் தறையில் இயங்கிவந்த சபையின் மாத்தறை மடத்திலும் Fய்து கொடுத்து உதவுவதில் இன்பம் கண்டவள். ந்த யாழ்ப்பாணத்திலும் சமய, சமூக பணிகளில் லை வீரசைவ ஐயம்பிள்ளைக் குருக்கள் மடாலயத்தின் வளர்ச்சியிலும் ஈடுபட்டவர். தனது பிறப்பிடமான )ளயார் கோவில் வளர்ச்சிக்காகவும், அங்கு தனது தையும் அமைத்துத் தந்தவர். காங்கேசன்துறை இந்து }பட்டார்.
ரை அவர்கள் விட்டுச் சென்ற சமூக சமய பணிகளை தொண்டர் சபை தலைவர் திரு.சி.அருளானந்தன் J.P அவர்களும் முன்னின்று நடாத்தி வருகின்றார்கள்
ன்டு பிறந்த தினத்தை அனுட்டிக்கும் இந்த ஆண்டில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
40

Page 51
The Tamils and the status of the
Tamil Language in Australia
- A brief survey (Dr A.Kandiah, Sydney Australia)
2001 Census: Tamils in Australia 24, 067
SJ །
QUEENS AND V ( 1368 ) SSqSS S S SS SS SqSSSS SSqqqSSL S LSSSLSLSSSL S S SSS
".. W.A. S3s ܗ ܚ ܟ * ܝܐ ܚܼ ܝ ܚ ܫܘ ܒ ܚ- ܥܘ .ܝܘ ܚܡܗ ܀ *
12,087 : - N.S.We C
7968 VICTO).
ܣܝ
t TASMANA J
The Tamils in Australia
The 1996 Census of Population and Housing, Australian Bureau of Statistics states that prior to 1971 there were only 202 Tamils in Australia. But the 2001 Census shows that 162 Tamil speaking persons, NSW 66, Victoria 42, Queensland 6, South Australia 1 1, Western Austalia 25, Tasmania 1, Northern Territory 0 and Australian Capital Territory 11 who have migrated before 1971 are still living in Australia. I made an extensive search for them but was able to identify only a few.
However, this number has increased dramatically, year by year. The 1991 and 1996 Censuses state that there were 11,376 and 18,690 Tamils respectively living in Australia. But according to the latest 2001 Census, the number of Tamils living in Australia is 24,067, males 12,140 and females 11,927.
Persons Speaking Tamil at Home
One of the most striking phenomena emerging from the study of 2001 Census is of the number of Tamil speaking Muslims in Australia. There are 582 Muslims who speak Tamil at home, NSW 203, Victoria 292, Queensland 31, South Australia 4, Western Australia 32, Northern Territory 10, Australian Capital Territory 3 and Territories 7. These Muslims have migrated either from Sri Lanka or Tamil Nadu. Even after migrating to Australia they have continued to maintain their mother tongue at home although some other Tamils give up their mother tongue and have become English speaking Australians.
The Australian Bureau of Statistics clearly defines Tamils as "Persons Speaking Tamil at Home"Those who speak English at home are not considered to be Tamils so they are not counted as Tamils. They are classed as English speaking Australians.
 
 

Many Tamils speak English at home and those Tamils would have stated in the 2001 Census from their spoken language at home as English. They really are Tamlis but accoring to the Census they are not counted as Tamils. From this it is obvious that there are more than 24,087 Tamils living in Australia but as a result it is very difficult to assess the exact number of Tamils actually
living in Australia.
First Tamil Migrants
From the analysis of statistics of the 2001 Census and the information gathered from the early Tamil migrants and community leaders it has come to light that the Indian Tamils were the first Tamil migrants to Australia. They came long before the Sri Lankan Tamils who began migrating to
75 Australia only just before 1970. A significant A.C.T number of Sri Lankan Tamils have been ) migrating to Australia due to the attacks by FRA the Singhalese extremists in July 1983.
According to the 2001 Census Tamils have migrated from the following countries: Sri Lanka, India, Malaysia, Singapore, United Kingdom/ Ireland, New Zealand, Fiji, other Europe and USA/ Canada. The table from the 2001 Census, gives the following countries including Australia as the birthplaces of the Tamils :
Sri Lanka 12,901 India 5,266 Malaysia 1,381 Singapore 788 United kingdom/Ireland 176 Other Europe 105 New Zealand 121 Fiji 27 USA/Canada 53 Other and Not Stated 827
Out of 24.087 persons speaking Tamil at home in Australia Sri Lanka Tamils are in the majority. Some of the Tamils who have migrated from Malaysia, Singapore, United Kingdom and New Zealand are possible Sri Lankan Tamils. They would have originally gone to these countries because of the war between the Sri Lankan armed forces and the Liberation Tigers of Tamil Eelam.
The 2001 Census also shows the main religious affiliations of persons speaking Tamil at home. Among these persons Hindus are in the majority out of the total Tamil population of 24,067, but among the total Hiudu population of 95,483, the Tamil speaking Hindus are only 17,703. They live everywhere and have Hindu Temples in all the States and Territories except in Tasmania.
The Tamil speaking Hindus are mainly responsible for the building of Murukan temples in Australia. Lord Murukan is supposed to be the God of the Tamils so they
41

Page 52
have built the Sydney Murukan Temple in NSW; the Arupatai (six abodes) Murukan Temple in the Australian Capital Territory, the Melbourne Murukan Temple in Victoria and the Perth Murukan Temple in Western Australia.
Status of the Tamil language
Australia is a multi-lingual and multicultural country. Nearly a hundred nationalities live and nearly a hundred languages are spoken in Australia. While retaining English as the official language of the country and the medium of instruction in schools and universities the Government also encourages people to learn their mother tongues as a Second language.
The Tamil language is not yet recognised as priority language either by the Commonwealth Government or the States mor the Territories Governments. The Tamil language is not yet included in school curricula or in the Higher School Certificate of Examination to be taught as a regular subject in schools and colleges. However, in the States of Victoria and New South Wales, the Tamil language has also been approved as a subject for the Victorian Certificate of Education in the State if Victoria and the Higher School Certificate in NSW from 1997 and 1999 respectively. This has provided an opportunity for the students with a good knowledge of Tamil who have migrated to Australia from other countries to offer Tamil as a subject for the University Entrance Examination.
Accordingly two private organizations, Eelam Tamil Association and the Bharathi Academy have conducted Tamil classes for the Victorian Certificate of Education from 1997, 1998 & 1999. A number of students who were studying Tamil for two years in each batch have successfully passed the examination.
After Tamil was approved by the State Government of NSW in 1998, the Federation of Tamil Schools has also began to teach the Tamil language to students who were preparing for the Higher School Certificate Examination. Classes were conducted at the Homebush Public School from 1998. Twenty-three students who were following the course have passed out in 2000. Another 12 Students who are presently following the course will sit for the Higher School Certificate Examination in 2002.
No efforts have yet been made to extend these facilities to other States and Territories.
The Tamil language is taught only for nearly two and a half hours either on Saturday or Sunday: therefore the method of teaching the Tamil language in the countries where Tamils have migrated would be different from that in Sri Lanka, Tamil Nadu, Singapore and Malaysia.
There are already nine centres in NSW and thirteen schools in Victoria teaching Tamil during weekends.
There are three Tamil schools in Canberra (A.C.T) One Tamil class is conducted in Adelaide in South Australia, one Tamil school at Malak in Darwin (Northern Territory, two Schools in Perth in Western Australia and

three schools in Brisbane. These 32 Tamil schools are organised and managed by the Tamil community organizations with the assistance of the State, Territories and Federal Governments.
A Tamil teacher is appointed by the Department of School Education of NSW to the Homebush Primary School to help Tamil students because of the large concentration there. These facilities have not extended to the other schools where mant Tamil students attend. It is unfortunate that no concrete steps have been taken so far to teach Tamil either in public primary or high schools.
Interpreting Service in Tamil
The Commonwealth Government has a well-organised Translating and Interpreting Service (TIS) for more than a hundred languages including Tamil throughout Australia. Full time interpreters are appointed for priority languages and Contractor Sessional Interpreters for other languages. From April 2002 a National Centre has been established in Melbourne in the State of Victoria to run the TIS more eficiently.
The Community Relations Commission for a Multicultural NSW has a well established Language Services division which provides Interpreting and Translating Services in many languages including the Tamil language.
The Health Care Interpreter Service and the Centrelink Translating and Interpreting Srvice are other important services to help non-English speakers.
There are also a number of other private agencies have Translating and Interpreting Services.
Apart from these face to face interpreting services there is a very important interpreter service called, "Telephone Interpreter Service' conducted in many languages including Tamil throughout Australia. A Tamil person can communicate in the Tamil language free of charge from any part of Australia with the help of the Telephone Interpreter Service.
Similar to the Inerpreter Service there is also a Translating Service available for more than a hundred languages including Tamil . Any document can be translated from Tamil into English or English in to Tamil by competent translators.
From 1993 SBS has continued broadcasting Tamil programs on Sundays only for two popular States, New South Wales and Victoria providing a variety of programs such as a weekly summary of news from Sri Lanka and India, correspondents' reports from both Colombo and Chennai and community news from these two States.
Since the latter part of 1994/early 1995 the SBS has extended its services to all other States and Territories.
The Tamil community has realised the importance of establishing Tamil Radio Stations in the most popular States and Territories to promote and maintain their language, literature, culture and traditions apart from providing entertainment and direct community participation. There are two 24 hours radio stations and
42

Page 53
two which broadcast weekly in NSW. There are four weekly broadcasters in Victoria and one each in Queensland and the Australian Capital Territory.
Tamil Films by SBS
I have initiated the writing of English subtitles for a Tamil film by the SBS for the benefit of the Tamil speaking people in Australia. In 1991 the Tamil film, Nayakan, which won the Presidential Awards in India was selected for English subtitling and I was invited to write the subtitles. This Tamil film was telecast in 1992. Nayakan is the only Tamil film telecast by SBS and this has been repeated a number of times. After this film SBS has not selected any Tamil film up to the end of 2001.
After 10 years in 2002, the SBS has selected another film, "The Terrorist', with English subtitles - Santosh Sivan's debut feature was made in 17 days in India. "The story is a moving journey into the psyche of 19, year old terrorist Malli who goes on asuicideassassination mission but whose resolve to complete here assassination is put to the test' After modifying the subtitles to suit English speaking Australians SBS telecast this film on 8 May 2002.
Tamil Newspapers
There are two Tamil Newspapers published in Australia, one is Uthayam which was started in 1997 and the other is Eelamurasu, published in 1999. Both originate from Melbourne and are distributed to other States and Territories.
The Uthayam is a monthly bilingual enwrapped published by Tamil News Ltd. since April 1997. 7000 copies have been distributed free in Melbourne, Sydney, Canberra and Perth through 70 Indian and Sri Lankan spice shops.
The Eelamurasu is a bilingual newspaper which was first published in France in 1995. The Australian edition was set up in April 1999. The Circulation in all states and Territories of Australia, New Zealand & Malaysia is more than 10,000.
Tamil Books in States Library of NSW
Due to my intiative the Multicultral Service Section of the State Library of New South Wales began buying Tamil books since 1993. The Tamil language collection at present consists of nearly 3,000 books. Among them are both a children's collection and an adult collection.
The Government of Tamil Nadu had donated nearly 150 books on Tamil language, literature, culture, history etc. in 1999. These valuable books were given to the author in Chennai, Tamil Nadu by the Minister for Tamil Official Language, Tamil Culture, Hindu Religious and Charitable Endowments. They were air lifted to Sydney by me and donated to the State Library of NSW during the Third Tamil Information Session held at the South

Strathfield Public School Hall on 28 May 2000.
We are happy to state that during the period 1997 - 1999 there were some authors and well wishers including many academics from the State of Tamil Nadu, India who had come forward to donate Tamil books to the Multicultural Section of the State Library of NSW. These books were given to me and Ibrought them by sea luggage and handed over them to the State library.
The Multicultural Service of the State Library provides Tamil books to Tamil readers through public libraries. Similarly, other States and Territories also have library assistance to Tamil readers.
There are a few community libraries in NSW and Victoria.
Will Tamil be a dead language?
Some parents say, "Our children cannot speak Tamil but they understand it. "Some other parents are proud to say that their children cannot speak Tamil at all. I wish to say something to those parents:
"I have two beautiful dogs at home. They used to come with me in the morning for a walk. I speak to them in Tamil. They take my orders faithfully. If I ask them, 61. T! (Come) in Tamil they will come to me. If I asked them to plasm (5 (sit) in Tamil they will sit on the floor. I have to cross the street but there will be traffic so I give them orders in Tamil “gri (885 g) lı'870'(Sithere); “güu 85Lö85â salmg' (Don't cross now). They will take my orders and sit close to me. When there is no traffic I ask them to 9(6 (run). They will run immediately. Thus they understand Tamil and they do whatever I ask them to do.
At home my wife and daughter speak to them in En
glish. They understand the orders given in English as well such as Come here, Sit down, Go out, Don't shout, etc. These two dogs are bilingual.
They understand Tamil and they also understand English. But they cannot speak either Tamil or English. Similar to my dogs there are some Tamil children; They understand Tamil but they cannot speak it
Conclusion
English is the official language of Australia. Tamil children are born and bred in this environment and speak English at home as well as outside. Their thinking and conversation become interconnected. The question of why we should study the Tamil language is frequently asked at present among these Tamil children. If this situation continues for two or three generations the Tamil in Australia will become Tamils who cannot speak, read and write Tamil, a fact which can neither be denied nor hidden. In other words the Tamil language is the language of the present Tamil generation and it will be the dead language of the future generation.
I wish to emphasise that if this situation continues, the Sri Lanka Tamils may lose their very birthright for which they were fighting in their country before they migrated.
43

Page 54
காரைநகர் தி திருப்பணி
அற்புத வறலாறு பெற்ற காரைநகள் திக்கரை முருகன் கோவில் தோன்றிய வரலாறு அற்புதமான ஒன்றாகும். முருக பக்தர் ஒருவர் கண்பார்வையற்ற நிலையில் அந்நோய் தீர முருகவழிபாடு செய்து வந்தார். ஒருவயல் வெளியில் அமைந்திருந்த ஒரு குடிலில் குடி கொண்டிருந்த அந்த முருக பக்தருக்கு கண்பார்வை பெற முருகவழிபாடு அருள் பாலித்தது. அந்த அற்புதச் செயலை உணர்ந்து பக்தர் அருகிலுள்ள ஓர் இடத்தில் முருகன் ஆலயம் அமைக்க சித்தங் கொண்டார்.
அப்பக்தர் வழிவந்தவர்கள் இன்று இவ்வாலய பரிபாலனத்தை நடத்திவரும் காசிநாதர் சிதம்பரப்பிள்ளை கந்தையா பொன்னம்பலம், காசிநாதர் சிதம்பரப்பிள்ளை திருநாவுக்கரசு சிவா மகேசன் ஆகியோர் இவர்களின் வழிநடத்தலில் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட திருப்பணிச் சபையினர் ஆலய திருப்பணிகளை இன்று நடத்தி வருகின்றனர். போர்ச் சூழலால் காரைநகள் கடற்படையினராலும் பின்னர் ஏற்பட்ட போர் விழைவுகளாலும் காரைநகரில் உள்ள பல ஆலயங்கள் அழிவுக்கும் சேதத்திற்குமுட்பட்டன. அதன் பின்னர் அவ்வூர் மக்கள் நிலை பெயர்ந்து அயல் ஊருக்கு அகதிகளாக சென்று வாழவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
அக்கால கட்டங்களிற் காரை நகரிலுள்ள பல ஆலய ஆவணங்கள் பாதிக்கப்பட்டன. சமாதான சூழல் ஏற்பட்ட பின்னர் இவ்வாலயங்களைப் புனரமைப்புச் செய்து வரும் பணியில் அவ்வவ் ஆலய நிருவாகங்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
 

க்கரை முருகன்
வேலைகள்
காரைநகர் திக்கரை முருகன் ஆலயத்தின் இராஜகோபுரத்தை جمعیت து அமைப்பதற்கு அண்மையில் ஓர் 二ー திருப்பணிச் சபை அமைக்கப்பட்டது. 宾兰上 பிரித்தானிய நாட்டில் வாழும் அவ்வுர்
unsur- தத BTL9. (9 6.
ஐத்த மக்களின் தீவிர முயற்சியால் இதற்கான நிதியை பெறுவதற்கு முருகன் திருவருள் பாலித்துள்ளான். : ' *: - பல இலட்சம் ரூபா செலவில் அமைத்து வரும் இராஜகோபுரத் திற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா பூ விரைவில் நடைபெறவுள்ளது.
அவ்வாலயத்தில் திருக்கேணி, % கலாசார நிலையம், அன்னதான மடம்
சீசி* எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அமைய விருக்கும் கோபுரம் திருச்செந்தூரில் அமைந்திருக்கும் கோபுரத்தையொட்டியதாக இருக்கும். ஏற்கனவே திக்கரை முருகன் கோவில் திருச்செந்தூர் போன்ற நிலையில் போற்றப்பட்டு வருவது யாவரும் அறிந்ததே. காரை நகரில் ஈழத்துச் சிதம்பரம் போன்று திக்கரையில் ஓர் திருச்செந்தூர் போன்ற ஒரு தலம் அமைவது சிவபூமியெனப் போற்றப்படும் காரை நகருக்குப் பெருமையே.
இவ்வாறான பெருமையுடன் அமையவிருக்கும் திக்கரை முருகன் திருப்பணிக்கு புலம் பெயர்ந்து வாழும் நாடுகளிலுள்ள மக்களும் உள்ளூர் மக்களும் தாராளமாக நிதியுதவி வழங்கி உதவவேண்டுமென 2வது உலக இந்து மகாநாடு நடைபெறும் நன்னாளில் பணிவாக வேண்டிக் கொள்ளுகின்றனர் திக்கரை திருக்கோபுர திருப்பணிச் சபையினர்.
தொடர்புகளுக்கு, Mr. T. Sivamahesan, 16, Brookfield Avenue, Micham, Surrey - CR44BN Tel 02086487678.
44

Page 55
நாவலர் மு
ரெட்டுச் சுவடிகளைப் பிழையறப்) பதிப்பித்து வெளியிடுவதில் ஆறுமுகநாவலர் ஈடும் இணையும் இல்லாதவர்,
ஆனால் சங்கர நமச்சிவாயர் * உரையையும
அதில்சிவஞானமுனிவர் செய்த திருத்தங்களையும் வேறுபடுத்திக்காட்ட
ஆறுமுக நாவலர் முயலவில்லை)
மேலே உள்ளது கட்டச் செய்தி
ரெட்டுச் சுவடிகளை நுணுகிப் பரிசோதித்து
நூல்களைப் பிழையறப் பதிப்பித்து வெளியிடுவதில்
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஆறுமுகநாவலர் ஈடும், இணையும் இல்லாதவர்.
இவ்வாறு கூறுகின்றார் இலக்கண ஆய்வாளர் திரு
அ. தாமோதரன்.
நன்னூல் ஆய்வு பற்றி இவர் எழுதியுள்ள கட்டுரை
ஒன்றில் இந்திய மண்ணில் வாழ்ந்த இலக்கண
வித்தகர்கள் மத்தியில் ஆறுமுகநாவலர் பணிக்கு
மதிப்பளிக்கப்பட்டு வந்திருப்பதற்கு பல சான்றுகள் உள்ளன.
நன்னூல் விருத்தியுரைப் பதிப்பைப் பொறுத்த
வரை, சில குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, சங்கர நமச்சிவாயர் உரையையும், அதில் சிவஞான முனிவர் செய்த திருத்தங்களையும் வேறுபடுத்திக் காட்ட ஆறுமுகநாவலர் முன்வரவில்லை என்பது ஒரு தலையாய குறைபாடு என்று கட்டுரையாளர் கூறுகின்றார்.
நன்னுல் விளக்கங்களை நாவலர் பல சமயங்களில் வெளியிட்டு வந்தமை தெரிந்ததே.
அப்படியான பதிப்புக்கள் எதுவும் எவரிடமாவது இருந்தால் அவர்கள் அவற்றை ஊடகங்கள் மூலம் வெளிக்கொணர வேண்டுமென 'சுடரொளி’ கேட்டுக்கொள்கிறது. அல்லது சுடரொளிக்கு அனுப்பி வைத்தால் அவற்றை சுடரொளி அடுத்த இதழில் பிரசுரிக்கும்.
"நன்னூல் விருத்தியுரைக்கு ஒரு திருத்தப் பதிப்பு”
என்ற தலைப்பிட்டு வெளியாகியுள்ள கட்டுரை ஒன்றின் ஒரு பகுதியை மட்டும் வாசகர்களின் கவனத்துக்கு சுடரொளி கொண்டுவருவதில் திருப்தி காண்கிறது.
பவணநீதிமுனிவர் இயற்றிய நன் னுால்
இலக்கணநூலுக்கு அவ்வப்போது பல உரைநூல்கள் தோன்றலாயின. பதினான்காம் நூற்றாண்டினராகக் கருதப்படும் மயிலைநாதர் இயற்றிய உரையே கிடைத்துள்ள நன்னூல் உரைகளுள் காலத்தால் முந்தியது! இதனால் இது பழைய உரை என்றே அழைக்கப்பட்டது. மயிலைநாதருக்குப் பிறகு 17ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சங்கரநமச்சிவாயர் இந்த இலக்கணநூலுக்கு விரிவான உரை ஒன்றை இயற்றினார். இதுவரை நன்னுரலுக்கு இயற்றப்பட்டுள்ள
 

யலவில்லை?
நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட உரைகளுள் இதுவே மிகச் சிறந்த உரையாகும். இதற்குப் பின்னர்த் தோன்றிய நன்னூல் உரைகள் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த உரைக்குக் கடன் பட்டுள்ளன. 18ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிவஞானமுனிவர் சிற்சில இடங்களில் கூட்டியும் குறைத்தும் மாற்றியும் திருத்தியும் இந்த உரையை மேலும் செப்பம் செய்தார். இப்படி இவரால் திருத்தப் பெற்ற சங்கரநமச்சிவாயர் உரையே விருத்தியுரை என்றும் புத்தம்புத்துரை என்றும் புலவர்களால் இன்றளவும் சிறப்பாகப் போற்றப்படுகின்றது.
ஏட்டுச் சுவடிகளை நுணுகிப் பரிசோதித்து நூல்களைப் பிழையறப் பதிப்பித்து வெளியிடுவதில் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஆறுமுகநாவலர் ஈடும் இணையும் இல்லாதவர். மூலத்தையும் உரையையும் தெளிவாக அமைத்துப் பத்திகளை இயல்பாகப் பிரித்து மேற்கோள் பாடல்களைக் குறியிட்டுக் காட்டிக் காற்புள்ளி, அரைப்புள்ளி, முற்றுப்புள்ளி போன்ற குறியீடுகளை முறையாகப் பயன்படுத்துவதில் நாவலர் வல்லவர். அவர் பதிப்பித்த நன்னூல் விருத்தியுரை, திருக்குறள், தொல்காப்பியம்-சொல்லதிகாரம், சேனாவரையருரை முதலியவை அவருடைய பதிப்புத் திறனை நன்கு புலப்படுத்தும்.
ஆயினும் நன்னூல் விருத்தியுரைப் பதிப்பைப் பொறுத்தவரை, சில குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, சங்கரநமச்சிவாயர் உரையையும் அதில் சிவஞான முனிவர் செய்த திருத்தங்களையும் வேறுபடுத்திக்காட்ட ஆறுமுகநாவலர் முயலவில்லை என்பது ஒரு தலையாய குறைபாடு.
இந்தக் குறைபாட்டை நீக்குவதற்கு முதல்முயற்சி சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகப் பதிப்பில்தான் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இந்தச் செய்தியை அதன் பதிப்புரையில் ”பல்வகை வெளியீட்டகங்களிலிருந்து முன் வெளிப்போந்த பதிப்புகளில் சிவஞானமுனிவர் உரை இது, சங்கரநமச்சிவாயர் உரை இதுவெனக் காண்டற்கியலாது ஒன்றுபட்டு விரவிக்கிடந்தன.
ஆகவே, தனியே சிவஞானமுனிவர் விளக்கமெனத் தலைப்புக் கொடுத்த உரையை விளங்கச் செய்தும் இத்தலைப்பில்லாத பகுதிகளைச் சங்கரநமச்சிவாயர் உரை என்பதை உய்த்துணர்வதற்கு வாய்ப்பாகத் தலைப்பில்லாதமைத்தும் இருக்கிறோம்’ என்று சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகத்தார் தெளிவாகக் (கழகப் புலவர் குழுவினர்) கூறியுள்ளனர். என்றாலும் சங்கரநமச்சிவாயர் உரையில் ஏறத்தாழ நூறு இடங்களில் சிவஞானமுனிவர் திருத்தியுள்ளார். அவற்றில் பாதியைக் கூடக் கழகப் பதிப்பு வேறுபடுத்திக் காட்டவில்லை. முனிவர் செய்த திருத்தங்களைத் தனியே உடுக் குறியால் வேறுபடுத்திக் காட்டியுள்ள பெரும் புலவர் ச.தண்டபாணி தேசிகர் பதிப்போடு, கழகப் பதிப்பை ஒப்பிட்டு நோக்குவார்க்கு இந்த உண்மை எளிதில் தெரிந்துவிடும். முனிவர் செய்த திருத்தங்களைத் தனியே தலைப்புக் கொடுத்து வேறுபடுத்திக் காட்டியுள்ள இடங்களிலும், தெளிவுக்குப் பதிலாகக் குழப்பமே ஏற்படுகிறது.
45

Page 56
60) F6). D.
வரலாற்றுப் பெருமைமிகு அரசியல் அனர்த்தங்களால் நிரந்தர சமாதானம் நோக்கி சிரத்தையுடன் மலர்கின்ற
செந்தமிழும் சைவமும் சீர உந்துசக்தியாய் இன்று உ நந்திக் கொடியேற்றி நிறை இந்து கலாசார அமைச்சில
எங்கும் எதிலும் சமாதானச் தங்கு தடையின்றி இருபெ பொங்கு மனத்துடன் பொறு மங்களமாய் நிகழ்வுதரும் 6
கடந்தகாலக் கசப்பு உணர் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ம புடம்போட்ட கலாசாரப் பதி
தீர்வுக்காய்ப் புறப்பட்டு மு பூர்வீக மதமாகப் பண்புநெ தார்மீக மனங்கொண்ட தர
பார்புகழும் ஈழத்துச் சைவ
பல நாட்டில் வாழும் சைவ சில நாட்களேனும் சைவத் கலந்து உரையாடிக் கருத் திலகம்போல் நடக்கும் சை
வாழ மக்களுக்குச் சுயதேை சூழப் பேரியற்கை எழில் ே தோழமையாய்த் தத்தம் கல ஈழத்து உலக சைவ மகார
- கவிஞர் எஸ்
ܓܠ

காநாடு வாழி
ஈழச்சைவ ஆலயங்கள் அழிந்துபோன நிலையிலும் ச் செல்லும் வேளை
சைவ மகாநாடு வாழி
ாக வளம் பெருக லகுக்கே உதாரணமாய் வேற இருக்கும் ஈழ ன் சைவ மகாநாடு வாழி
குரலின்று ஒலிக்க மாழி இனங்களுமாய் றுமை காத்த ஈழத்தில் சைவ மகாநாடு வாழி
வைக் களைந்து லையக மண்ணிலும் வுெகளைப் புலப்படுத்தி வ மகாநாடு வாழி
ன்னெடுக்கும் இக்காலம் றி காத்து வரும் ணிவாழ் அறிஞர் கூடும்
மகாநாடு வாழி
வப் பெரியார்கள் தின் மாண்புபற்றி துப் பரிமாற ஈழத்தில் :வ மகாநாடு வாழி
வப் பூர்த்தி ஈயும் மவும் தமிழரெல்லாம் ாசாரத்தைக் காட்டும்
நாடு வாழி
). நாகேந்திரன்
()
■ア
46

Page 57
நூற்றாண்டு விழாச் விவேகான
இலங்கையின் வரலாற்றில் சைவ சமய வளர்ச்சிக்கு உயர் நிறுவனமாக விளங்கிய கொழும்பு விவேகானந்தா சபை நூறு ஆண்டுகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ளது. 1902 யூலை13ஆந் திகதி இலங்கையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கொழும்பு விவேகானந்தா சபை 2002 ஆம் ஆண்டில் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடப் பூரண ஏற்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இவ் விழாவினை 2002 யூலை 13ஆந் திகதியிலிருந்து 2003 யூலை 13ஆம் திகதி வரையும் ஓராண்டு நூற்றாண்டு விழாவாகக் கொழும்பு விவேகானந்தா சபை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது.
ஈழத்து சைவசமய வளர்ச்சியில் கொழும்பு விவேகானந்தா சபை ஆற்றிய மகத்தான பணி வரலாற்றில் பதியவேணி டிய ஒன்றாகும் . இலங்கையில் ஓர் சைவசமய நிறுவனமொன்று தொடர்ச்சியாக நீண்டகாலம் செயற்பட்டு சமய வளர்ச்சிக்காக ஆற்றி வந்த பணிகளை இன்றைய சமுதாயத்தினர் அறிந்துகொள்ளவேண்டியது அவசியமாகும். இச் சமய நிறுவனத்தை ஆரம்பித்த சைவத் தமிழ் அறிஞர்களை நாம் பாராட்டவேண்டி யவர்களாகவுள்ளோம். இச் சபையின் அடிப்படை நோக்கங்கள் சைவ சமயத்தை வளர்ப்பதற்கும் சைவசமயக் கல்வியை மக்களிடையே ஊட்டு வதற்கும், சமய அறிவை மக்களிடையே வளர்ப்ப தற்கும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சமய நிறுவனமாகும். ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி இந் நாட்டில் நிலவியிருந்த காலத்தில் வேற்று நாட்டுச் சமய கலாசாரத்தால் எமது பாரம்பரியமும், சமய கலாசாரமும் அழிந்து போகாது பாதுகாப்பதற்காக இச் சபையை அன்று நிறுவினார்கள்.
ஆத்மீக எழுச்சியை உலககெல்லாம் பரப்பி இந்து சமயத்தின் பெருமையை உலகத்திற்கு விளக்கிய சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களின் பெயரால் இச் சபை உருவாக்கப்பட்டது. சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சிக்காக்கோ நகரிலே ஆற்றிய சமய எழுச்சி உரையின் பின் இலங்கை மண்ணுக்கு வந்தபோது மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அவருடைய புனிதபாதம் கொழும்பு மாநிலத்திலே பதியப்பட்டது. அவரின் வருகையை நினைவுகூரும் முகமாக உருவாக்கப்பட்ட இச் சபை ஆத்மீக துறையில் விருட்சம் போல வளர்ச்சியடைந்து வந்தது. அவருடைய ஆத்மீக சிந்தனை கொண்ட சமய உணர்வுபெற்ற அன்றைய சைவப் பெரியார்கள் சபையை தூய்மையோடும், சமய நெறியுடனும் உருவாக்கியதனால் இன்று ஓர் நிலையான நிறுவனமாகக் கொழும்பு 13இல் வேரூன்றியுள்ளது. இதன் நூற்றாண்டு விழா யூலைமாதம் 13ஆந் திகதி பல்வேறு சமய நிகழ்வுகளுடன் ஆரம்பமாக வுள்ளது. அதற்கான நூற்றாண்டு விழா சபை இன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பெருமை

5காணும் கொழும்பு
d6)
வாய்ந்த கொழும்பு விவேகானந்தா சபை ஆரம்ப வரலாறு அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த நாட்டிலே உயர் கல்வியும், சமயப் பண்பும், அரச துறையிலே மிக உயர்ந்த பதவி வகித்த பல சைவத்தமிழ் அறிஞர்கள் இந்தச் சபையை உருவாக்கிய பெருமைக்குரியவர் களாக இருந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அடியத்திவாரம் ஆல்வேல் போல ஆழமாக விதைக்கப்பட்டதினால் இச் சபை பெரும் விருட்சமாகத் திகழ்கின்றது. இச்சபையின் ஆரம்பகாலத்தில் நிர்வாகிகளாகவிருந்த தமிழ் அறிஞர்களை இங்கு குறிப்பிடுவது சாலச்சிறந்த தாகும். சேர்.பி.இராமநாதன், சேர்.பி.அருணாச்சலம், சேர்.ஏ.மகாதேவா, ஜிஜிபொன்னம் பலம் சேர்.கந்தையாவைத்தியநாதன், திரு.சு.நடேசன், திரு.சிவசுப்பிரமணியம் ஐயா, பாக்டர் ஆனந்தகுமாரசாமி, திரு.அ.செல்லமுத்து, பூரிமத் சுவாமி விபுலானந்தர், திரு.எஸ்.சிவபாதசுந்தரம், திரு.கே.சி.நடராஜா, டாக்டர் ஜி.நல்லைநாதன், திரு.கோ.ஆழ்வாப்பிள்ளை, டாக்டர் ரி.நல்லையா, டாக்டர் பாலேந்திரா, குமார் குலசிங்கம் ஆகியோர் குறிப்பிடவேண்டியர்களாவர்.
இப் பெரியார்கள் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி இச் சபையை வளர்த்து வந்தனர். அக்காலகட்டத்தில் சைவ மக்களைச் சமய உணர்வோடு வாழவைப்பதற்கு அவர்கள் பின்வரும் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
நாயன்மார்களுடைய குருபூசைகள் சமயப் பெரியார்களுடைய சொற்பொழிவுகள், சமயக் கருத்தரங்குகள், சமய மாநாடுகள், சமய பரீட்சைகள், போட்டிப்பரீட்சை, கட்டுரைப் போட்டி, கூட்டு வழிபாடு போன்ற பல நிகழ்வுகளை ஒழுங்கு முறையாக நடத்தி வந்தனர். இந்தியாவிலுள்ள சைவச் சன்னிதானங்கள் சமயப் பெரியார்கள் ஆகியோரை வரவழைத்துச் சமயச் சொற்பொழிவுகள், சமயப் பிரசங்கங்கள் நடத்தி வந்தனர். அதோடு சபையின் சமய பிரசாரத்திற்காக விவேகானந்தன் என்ற பெயரில் ஓர் சமய வெளியீட்டை 1921ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளியிட்டு வந்தனர். கொழும்பிலே சபை மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக வித்தியாலயம் ஒன்றை 1925ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்தனர் அன்று 25 மாணவர்களோடு ஆரம்பமான வித்தியாலயம் இன்று இந் நாட்டின் தேசிய கல்வி நிலையங்களில் ஒன்றாக 3000 மாணவர்கள் கொண்ட கல்வி நிலையமாக விளங்குகின்றது. 1929ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சமயநெறிப்பாடப் பரீட்சை இன்று தொடர்ந்தும் நடந்துவருகின்றது. அகில இலங்கை ரீதியாக நடைபெற்றும் சைவ சமயப் பரீட் சைக்கு வருடந்தோறும் 90 ஆயிரத்திற்கு அதிகமாக மாணவர்கள் பரீட்சையில் தேர்வு எடுத்து வருகின்றனர்.
47

Page 58
கொழும்பு விவேகானந்த சபைக்கு 1928ஆம் ஆண்டில் மகாத்மாகாந்தியடிகள் வருகை தந்ததும் இச் சபைக்குப் பெருமையளிப்பதாகும். இச் சபை மகாத்மாகாந்தியடிகளின் அகிம்சைப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மகாத்மா காந்தியடிகள் 1948ஆம் ஆண்டில் உண்ணாவிரதத்தை நிறைவுசெய்தபோது அதைக் கொண்டாடும் முகமாக இச் சபையில் நிகழ்வு இடம்பெற்றிருந்தது. மகாத்மாகாந்தியடிகள் இறந்த போது அவருக்குச் சபையில் அனுதாபம் தெரிவிக்கப் பட்டதோடு அவரது நினைவஞ்சலிக் கூட்டமும் நடாத்தப்பட்டது. மகாத்மாகாந்தியடிகளின் ஆஸ்தி இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்டபோது இச்சபையில் மக்கள் தரிசனத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆஸ்தியைக் கீரிமலையில் கரைப்பதற்காகக் கொழும்பிலிருந்து திரு.ஜீ.ஜீ.பொன்னம்பலம் அவர்கள் தலைமையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கீரிமலை கடலில் கரைக்கப்பட்டது.
விவேகானந்தா சபைக்கும் இந்தியாவிலுள்ள இராமகிருஷ்ணன் மிஷனுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பிருந்து வந்தது. இது தொடர்பாக இலங்கைக்கும், இந்தியாவுக்கும் உள்ள ஆத்மீக வளர்ச்சிக்கும், கலாசார உயர்வுக்கும் உறுதுணை யாக இருந்தது. விவேகானந்தா சபையில் நடைபெறும் பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு இந்திய உயர் ஸ்தானிகர்கள் பங்குகொள்வது வழிமுறையாக இருந்து வந்தது.
இது தவிர விவேகானந்த சபையினால் நடாத்தப்பட்டு வந்த திருமுறை விழாக்கள், சமய ம்ாநாடுகள், சுவாமி விவேகானந்தர், விபுலானந்த அடிகளாரின் விழா, சுத்தானந்த பாரதியார் விழா ஆகிய முக்கிய விழாக்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து திரு.சி.வ.ஜகநாதன், திரு.அ.ச.சம்பந்தன் போன்ற பல அறிஞர்களும் குன்றக்குடி ஆதீனம், மதுரை ஆதீனம், திருவண்ணாமலை ஆதீனம், திருவாவுடையாதீனம் ஆகியவற்றிலுள்ள சந்நிதானங்களுக்கும் விவேகானந்த சபைக்கும் வருகைதந்ததின் மூலம் இச் சபையைப் புனித இடமாகச் சிறப்புறப் பெற்றது.
விவேகானந்தன்
சபையின் வெளியீடான விவேகானந்தன் 1929ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றது. இவ் வெளியீடு சபையின் கருத்துக்களையம் வெளியிடும் கருவியாக விளங்கிவந்தது. இவ் வெளியீட்டில் சபையின் பணிகள் பற்றியும் அதன் நிகழ்வுகள், நோக்கங்கள், விழாக்கள், ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டறிக்கை, கணக்கு விபரங்கள் ஆகியன இவ் வெளியீட்டில் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.
விவேகானந்தன் முதலாவது வெளியீடு ஆசிரியர்களும், அறிக்கைகளும்,

இரண்டாவது வெளியீடு ஆய்வுகளும் கருத்துரைகளும் மூன்றாவது வெளியீடு வருகையும் சொற்பொழிவுகளும் நான்காவது வெளியீடு எழுச்சியும் மலர்ச்சியும் ஐந்தாவது வெளியீடு விழாக்களும் நிகழ்வுகளும் ஆறாவது வெளியீடு வாழ்க்கையின் நோக்கம் ஏழாவது வெளியீடு விவேகானந்தன் நிழற்படங்களும், நினைவுச் சின்னங்களும்
ஆகிய பல வேறு காத்திரமான தலையங்கங்களுடன் வெளியிடப்பட்டு வந்தன. விவேகானந்தன் விவேகானந்தசபையின் பிரசாரக்கல்வியாக மட்டுமன்றி அது சபையின் ஓர் வரலாற்று ஏடாகவும் வளர்ந்து வந்துள்ளது. இதன் அரம்ப வெளியீட்டிலிருந்து ஆதில் இடம்பெற்றுள்ள ஆண்டு அறிக்கைகளும், கணக்கு அறிக்கைகளும், நிர்வாகக்குழுவினரின் விபரங்களும் சபையின் வரலாற்றைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. 1929ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இன்று வரையும் விவேகானந்தன் காலத்திற்குக்காலம் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருப்பது பாராட்டத்தக்க தாகும்.
சிறைச்சாலைக் கைதிகளும் விவேகானந்த சபையும்
இலங்கை சிறைச்சாலைகளில் சிறைப்படுத்தப்பட்ட தமிழ்க் கைதிகளுக்கு மன ஆறுதலையும் , அமைதியையும் ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் 1930ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கையிலுள்ள சிறைச்சாலை களில் கூட்டுப் பிரார்த்தனையும், வழிபாடும் செய்து வந்துள்ளனர். முக்கியமான தினங்களில் விவேகானந்தசபையின் ஏற்பாட்டில் இச் சமய நிகழ்வுகள் தங்குதடையின்றி நடைபெற்று வந்துள்ளன.
இயற்கை அழிவுக்கு நிவாரணம்
இயற்கையால் ஏற்படும் அதாவது வெள்ளப் பெருக்கு, புயற்காற்றுப் போன்ற நிகழ்வுகளினால் ஏற்படும் பாரிய அழிவுகளின்போது பாதிப்புற்ற மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளது. 1945ஆம் ஆண்டு வங்களாதேசில் இதுவரை ஏற்பட்ட பாரிய இழப்புக்களுக்கு விவேகானந்த சபையினால் பெரும் தொகையான நிதி திரட்டப்பட்டு வங்களா தேசத்திலுள்ள இராமகிருஷ்ணமடம் 26IILT35 பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன. அதுேபோன்று இலங்கையிலும் இதுவரை பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட அழிவுகளுக்கு விவேகானந்த சபை மூலம் நிதி திரட்டி உதவியளிக்கப்பட்டு வந்துள்ளத. விவேகானந்தசபையின் சமயப்பணியோடு, சமூகப்பணி யையும் ஆற்றும் ஒரு நிறுவனமாக இச் சபையை ஆரம்பித்த தமிழ் அறிஞர்கள் வழிகாட்டிச் சென்றுள்ளனர்.
48

Page 59
HINDU TI
INTRODUCTION.
The island of Ceylon which is known as Lanka in Sanskrit and Ilankai in Tamil is 32 km from the Indian main land. It is 65,600 Square kilometres in area. The present population of the island is 20 million of whom 25% are Tamils speaking, the majority are Hindus the rest being Muslims and Chirstians.
The island had been inhabited by the Tamil Hindus for over 300 years. The forefathers of the Sinhalese arrived later from the Western and Eastern Coasts of India and married among the Tamils. The Sinhalese who were also Hindus embraced Budhism during the reign of the great Mauryan Emperor Asoka in the 3rd Century B.C.
Sir Paulus Peries, the Sinhalese historian states, that long before the arrival of Vijaya, the progenitor of the Sinhalese race in 483 BC, there were five recognised Iswarams of Lord Siva "Which claimed and received the adoration of all Indians' In fact there were seven Iswarams in the island. They were Tirukoneswaram in Trincomalee, Nakuleswaram near Jaffna, Tiruketeswaram mear Mannar, Munneswaram near Chilaw, Chandrasekhareswaram in Devanturai at the Southern end, Tantotreeswaram in Ottusuttan near Mullaitivu. It is on account of the presence of temples to Lord Siva on all four sides and also in the midle of the island that Saint Tirumular referred to Ilankaias Sivaboomi in the 4th Centrury A.C. in Tirumandiram, an outstanding worth of Hindu philosphy. The Saivite Saints. Thirugnanasambandar and Sundaramurti have sung several hymns in praise of the Lord at these Iswarams around the 7th Century A.C. It is on this Island, at Kadirgamam, that Lord Subramanya is said to have married his second consort Valli. Sami Arunagiri has sing in praise of the Lord at this shrine.
When the Portuguese arrived on the island in 1505 A.C., there were three independent Kingdomns in the island, one of which was a Tamil Hindu Kingdom of Jaffna comprising the Northern and Eastern Regions. During the Protuguese regime, several Hindu temples were destroyed, and the Hindus were persecuted. Öኣ
The intolerance of the Sinhalese Buddhists towards the Tamil Hindus has its roots in the conflict that existed in India between the Hindus and the Budhits from about the 4th Century A.C. This was the period when the Kalabras became the dominant power in South India. Till then, Hinduism and Buddhism claimed equal honour, attention and adherance in India. These Kalabras patronised Buddhism, Pali and Prakrit to the detriment of Hinduism, Tamil and Sanskrit. On the other hand, the Kolabras established a cordial and close relationship with the Sinhalese of Ceylon. As a result, anti-Tamil and Ant-Hindu feelings were roused among the Sinhalese

'EMPLES
Buddhists. Since that time the Buddhist monks considered the Tamils who mainly professed the Hindu faith as a source of danger to Buddhism. They therefore sought to develop a misconception of a sence of ihsecurity among the Sinhalese-Buddhists and compaigned for the suppression of the rights of the Tamils.
After Independence, power went to the hands of the Sinhalese Buddhist majority. Immediately thereafter, the more chauvinistic among them, the Buddhist monks and politicians, who had self-assumed the role of the Protectors of Buddhism adopted various methods to ensure that ultimatelv Cevlon became a Sinhala Duipa. a pure Sinhalese-Buddhist Island.
Today, the present Constitution, the fountan of all laws, show blatant discrimination by laying down that the Republic of Sri Lanka "Shall give Buddhism the foremost place and accordingly is shall be the duty of the State to protect and foster the Budha Sasena......... ' while it has been made constitutionally obligatory for the State to give the foremost palce to Buddhism and protect and foster it, Hinduism has not even been mentioned in the Constitu
tlOn.
FORMIS RELIGIOUS OPPRESSION.
Oppression and religious persecution of the Hindus take place not in violent forms but in other suitable and sophisticated ways as well. Outlined below are some of the methods of religious oppression :-
1. Buddhist religious symbols, the stupa and the bo-tree, are made use of to give legitimacy to Sinhalese settle ments in Tamil areas. Thereby displacing Tamil Hindu population from their culture and their places of wor ship and finally converting the Hindu Temples into Buddhist places of worship. Such crafty moves had taken place in Vavuniya and Eastern Province.
2. Sudden "discoveries” are made of such symbols or supposed symbols in archeological excavations in sites historically known to have been that of Hindu Shrines, and thereafter the process of converting the areas into Sinhalese-Buddhist areas beings as aforesaid.
3. The declaration of sites of Hindu Shrines archaeologi cal reserves to undertake excavation operations, posing a danger to the temple, apart from being out false calims based on misinterpretation of funds to "prove" ancient Sinhalese Buddhist Settlements (Sri Muthumariamman Temple in Kilivetty, Trincomalee District).
49

Page 60
4. Government notifications being issued that certai ruins are Budhist ruins, as in the case of the histro Chamalankulam Pillaiyar Temple in Vavuniya Distric which has now ben converted into Buddhist “ruin'.
5. Erecting, imposing Buddhist statues in clos proximity to ancient Hindu Temples as in the case o Tirukoneswaram in Trincomalle, is yet another metho adopted to ultimately wipe out Hinduism in Sri Lanka
6. Forcible take over Buddhist monks of Hindu Shrines hitherto veneratedand maintained by Hindus. (Sella Kadirgamam, and the temple in the holy peak of th level hills at Kadirgamam, Ramakrishna Missio "pilgrams Rest" at Kadirgamam.
7. Cultural Triangle project funded by the UNESCO an presntly undertaken in the Anuradhapura and Polonaruwa District is made use of for the restoratio of Buddhist shrines only, to the completeexclussio ofacient Hindu Temples in those areas (Anurathapura the Sri Kadiresan Temple - was dismantled and re-erected elsewhere.
8. While large land endowments to Buddhist temple ol and new are given by the State to encourag construction of new temples and for renovation anc enlargement of the old, the lands belonging to Hindu Temples, on the other hand, have been, grabbed under the present situation, using the security forces (The Koneswaram Temple in Tampalakamam has been denied compensation for the loss of cultivatior of its paddy lands).
Temple.
10. Since 1983, owing to the military rule imposed anc State Terrorism in the "Tamil Homeland'. There are several restraints and impediments on the conduct of daily poojas and annual fastivals. (At Tirukoneswaran in Trincomalee, the Sri Lanka Army has meved into its precints and devotees are prohibited from entering the area.
DESTRUCTION OF HINDUTEMPLES
The oppression of the Hindus has reached its peak with the damage and desecration or destruction of their place of worship. There had been only a few instances in history of Buddhistrules converting, in a subtle manner. Hindu shrinesinto Buddhist temples. Futher, i is recorded that only the Mahayana Buddhist rule Mahasena (274 - 310 A.C.) and the Protuguese ruler, (1619-1656 A.C.) had adopted a policy of damaging o destroying Hindu Temples. But the damages and destruc tion to Hindu temples since the 1977 pogrammes surpasse all previous records.

HISTORCHINDU
TEMPLES IN CEYLON
5
O
Munneeswaram
Tiruketeeswaram
Nakuleswaram Tantontreeswaram in Ottusuttan
Tirukomeswaram
Tantontreeswaram in Kokkatticholai
Chandrasekhareswaram Aiyanar Temple in Madampe Sivan Temple in Bangadeniya
. Draupadi Amman Temple in Udappu . Murugan Temple in Madurankuli
Sivan Temple in Vavunikulam Pillaiyar Temple in Murikandy Nagabhooshati Amman Temple in Nainativu Kannaki Amman Temple in Pungudutivu Kandasamy Temple in Mavittapuram
. Paralai Vinayakar Temple in Chulipuram
Sivan Temple in Tirunelvely Kailayanathar Temple in Nallur Kandasamy Temple in Nallur
. Sivan Temple in Puttur . Sellva Sannithy in Tondaimanaru . Badrakali Temple in Tumpalai
Vishnu Alvar Temple in Vallipuram
. Kannaki Amman Temple in Chuttipuram
Amman Temple in Vattapalai
. Pillaiyar Temple in Chamalankulam . Sivan Temple in Padiyilkulam
Ellai Kali Temple in Pandulam Pillaiyar Temple in Kanniyai
. Koneswaram in Tampalakamam
Sivan Temple in Kantalai
. Sivan Temple in Kanguveli
Badrakali Temple in Sampur
. Sembanachi Amman in Kiliveti
Sembanachi Amman Temple in Ichilampattai Murugan Temple in Verugal
. Sivan Temple in Polonnaruwa
Kandasamy Temple in Sittandi Kannaki Temple in Vantharumoolai
. Mamangeswaram in Amirtakali ... Anaipanthy Pillaiyar Temple in Batticaloa

Page 61
43. Maha Vishnu Temple in Timilaitivu 44. Kannaki Temple in Kannankudah 45. Kannaki Amman Temple in Chettipalayam 46. Pillaiyar Temple in Kaludavalai 47. Draupadi Amman Temple in Palukamam 48. Bandrakali Amman Temple in Periyaporativu 49. Kannaki Amman Temple in Karaitivu 50. Draupadi Amman Temple in Pandiruppu 51. Kannaki Amman Temple in Karaitivu 52. Murugan Temple in Tirukovil 53. Pillaiyar Temple in Amparai 54. Murugan Temple in Ukandamalai 55. Kadirgamam 56. Maha Vishnu Temple in Devanturai 57. Sita Amman Temple in Haggala 58. Sattanathar Temple Jaffna
SOME OF THE HINDU TEMPLES DAMAGED DURING 1977
Listed below are some of the 100 odd Hindu temples and institutions desecrated and damaged or destroyed during the Period of 1977.
1. Kadiresan Temple in Anuradhapura
Sri Kadiresan Temple in Maho Sri Subramanya Temple in Maho Pillaiyar Temple in Galgamuwa Sri Murugan Temple in Galewela Mariamman Temple in Warakapola Sri Kadiresan Temple in Kegalle Sri Kadiresan Temple in Mawanella
Kurinji Kumaran Murugan Temple in Peradeniya
O.
Chithivinayakar Temple in Wahagoda, Katugastota
11. Pillaiyar Temple in Katugastota 12. Pillaiyar Temple in Palapathwela 13. Sri Subramanya Temple in Ukuwela 14. Hindu Pilgrims, Rest in Matara 15. Sri Murugan Temple in Matara 16. Hindu Pilgrims, Rest in Kadirgamam 17. Yoga Ashram in Kadirgamam

MOST OF THE HINDU TEMPLES DAMAGED FURTHER BEYOND RECONSTRUCTION DURING 1983
Given below are the names of most of the Hindu
temples and institutions desecrated and damaged or destroyed during the period of 1983:
1.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Viswanatha Sivan Temple in Trincomalee Krishnan Temple in Trincomalee Saneeswaran Temple in Trincomalee Natesar Temple in Sivayogapuram, Trincomalee
Sri Tillaiambala Pillaiyar Temple in Anbuvalipuram, Trincomalee
Chithivinayakar Temple in Sinnatoduvai, Trincomalee
Vilankulam Pillaiyar Temple on Kandy Road, Trincomalee
Vyrutru Pillaiyar Temple on Kandy Road, Trincomalee Pillaiyar Temple in China Bay, Trincomalee Upparu Pillaiyar Temple in Trincomalee Kitulootru Pillaiyar Temple in Kanniyai, Trincomalee Kitulootru Murugan Temple in Trincomalee
Barathipuram Pillaiyar Temple in Pankuam, Trincomalee
Pillaiyar Temple in Pankulam, Trincomalee
Mudalikulam Pillaiyar Temple in Pankulam, Trincomalee
Elai Kali Kovil in Pankulam, Trincomalee Pillaiyar Temple in Panmadawachchi, Trincomalee Papanasa Teertapillaiyar Temple in Trincomalee Sri Pathini Amman Temple in Neelapalai, Kilivetti Sri Kamakshi Ambal Temple in Jaffna Saiva Maha Sabha in Kurunegala Udupi Sri Muthuvinayakar Temple in Matale Sri Muthumari Amman Temple in Matale Muthuvinayakar Temple in Matale Sri Chithivinayakar Temple in Matale Sri Kadiresan Temple in Matale Sri Poobalakrishnar Ashram in Matale
Sri Ganga Vinayakar Temple in Madulkelle Kurinji Kumaran Temple, Peradeniya Sri Muthumariamman Temple in Nawalapitya Atmajothy Nilayam in Nawalapitiya Athivinayakar Temple in Haldumulla, Haputale Sri Sivasubramanya Temple in Baadarawela Sri Kadiresan Temple in Badulla

Page 62
5. Hindu Temple in Malangana, Badulla 6. Hindu Temple in Narangala, Badulla
37. Kali Temple in Rockhill, Badulla 38. Sri Polobalawinayakar Temple in Peliyagoda 39. Sri Balaselvavinayakar Temple in Maradana, Colombo 40. Sri Dewi Karumari Amman Temple in Maligawatte,
Colombo
... Wenkateswara Mahavishnu Moorthy Temple in
Dehiwala, Colombo
Srima th ArILI na chales wara Dewastha ma m in Colorimbo
ל
3. Ramakrishna Mission, Colombo
dll. Kandasamy Temple in Panadura
45. Sri Subramanya Temple in Matara 46. Hindu Pilgrims' Rest in Matara
MORE HINDU TEMPLES DAMAGED AND DESTROYED
AFTER JULY 1983
Badrakali Amman Temple in Point Pedro Hindu Temple in Nedunkerini Pillaiyar Temple in Kaitadi Sella San Tithy in Tonda Ima naru
Moolanayinar Temple in Anaicottai, Jaffna
 

6. Allman Temple in Umayalpuram, Kilinochchi 7. Hindu Temple in Teru Murikandy 8. Pillaiyar Temple in Pampaimadu, Mannar 9. Pillaiyar Temple in Pampaimadu, Mannar 10. Sri Wigneswarar Temple in Akkarayan 11. Sivan Temple in Walvettiturai 12. Perumparappu Pillaiyar Temple in Mylity 13. Chithivinayakar Temple in Mylitty 14, Krishnan Temple in Madalady, Trincomalee
15. Weerakat hy Pillaiyar Teplein Madatady,
TinCOIllilee
16. Periyatoduvai Pillaiyar Temple in Trincomalee
7. Sinnatoduvai Pillaiyar Temple in Tricomalee 18. Murugan Temple in Division 10, Trincomalee
19. Seerkali Amman Tellple in Tirukadalur,
TriCOI alee
20. Sanceswaran Temple in Madatady, Trincomalee
21. Chola Wairavar Temple in Uppuveli,
Trincomalee
22. Kampali Pillaiyar Temple in Division 10, Trincomalee 23, Kannaki Amman Temple in Division 10, Trincornalee
24
Sri Varnakula Vinayakar Temple in Chenai, TricoImalee
25. Hindu Temple in Madagal 26, Nagabushani An Iman Temple in Kondavil 27. Sri Nagabushani Amman Temple in Nainativu
Booted Sinhala policemen on a rampage struck down the head of this 'Nanthi' used in rituals at the Nachchimar Kovil, Jafna.
S SS SS SS SSLSLSS
52

Page 63
சைவம் - தமி
Dக்களின் வாழ்க்கையின் உடன்பிறப்பான ஒரு அம்சம் இலக்கியம். அது வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு காலக்கண்ணாடி, சமயம் தோன்றிய காலம் தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியாத காலம். இலக்கிய மகிமை சமயத்துடன் இரண்டறக் கலந்து வளர்ந்து வந்திருக்கிறது.
சமயத்தோடு தமிழ், தமிழோடு சமயம் இந்த இரண்டினுடனும் இலக்கியம் உறவோடு வளர்ந்து வந்திருப்பதற்கு சங்ககால இலக்கியங்கள் சான்றாக உள்ளன. உவமை, சிறப்பு, சீர், உருவகம் போன்ற பொருளணிகள் பொதிந்திருந்தமையால் மக்கள் மனதைக் கவர்ந்து பக்தி மார்க்கத்தை வளர்த்து வந்திருக்கிறதெனலாம்.
பரந்து, விரிந்த அளவில் பல ஊரினர், பல பிரிவினர், பல்வேறு தொழிலினர், பல்வேறு மரபினராகிய 63 நாயன் மார்களின் வரலாற்றை 13 சருக்கங்களிலும், 4286 விருத்தப் பாக்களிலும் மக்கள் இலக்கியமாகப் படைத்துத் தந்திருக்கும் சேக்கிழார் பெருமானின் பெரிய புராணம் பல ஆய்வுகள் உருவாகுவதற்கு பக்கபலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது.
தமிழ்மொழியில் உள்ள சிறந்த படைப்புக்கள் யாவும் இலக்கியச் சிறப்போடு கூடியவைகளே. இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, ஆசாரக் கோவை, ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், சிறுபஞ்சமூலம், திருகடுகம் உட்பட எட்டுத்தொகை. பத்துப்பாட்டு, தொல் காப்பியம், திருக்குறள், சிந்தாமணி, பொன் பா சிலப்பதிகாரம், போன்ற பழைய இலக்கியங்கள் தமிழின்பத்தையும், சமய உறவையும் தம்மகத்தே கொண்டிருப்பதனால் தான் சமயத்துக்கு நலிவேற்பட்ட போது, தமிழும் நலிந்தது. ஆதனால் இலக்கியச் செழிப்பும் வாடிற்று.
சமயம் வளர்த்த குரவர்களின் வரலாற்றைப் பதிவாக்கிய சேக்கிழார் பெருமான் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதி அவர்கள் மூலம் சமய
 

ழ் - இலக்கியம்
இலக்கியப் பணிக்கு வித்திட்டார். சமய, இலக்கியப் பரவலுக்கு இவ்வறுபத்துமூவரும் பரந்து பட்டிருந்ததும் ஒரு காரணம்.
நாயன்மார்களுடைய வரலாறு கி.பி.7ம் நூற்றாண்டுக்கும் 12ம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப் பட்டதே. அதாவது 600 ஆண்டுக் காலம். இக்கால இடைவெளியில் முப்பத்தேழ்வர் தமிழகத்தின் சோழவள நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். சேரநாட்டவர் இருவர். மலைநாட்டவர் இருவர், பாண்டி நாட்டவர் ஐவர் , நடுநாட் டவர் எழுவர் , தொண்டைநாட்டவர் எண்மர், வடநாட்டவர் இருவர்.
இப்படி பரந்துபட்டு வாழ்ந்துவந்திருக்கும் நாயன்மார்களின் வரலாறு அறுநூறு ஆண்டுகால வரலாற்று இலக்கியமாக இன்றும் நம்மத்தியில் நிலைத்திருக்கிறது.
இலக்கியத்துக்கு எண்சுவைகள் உள. இச்சுவைகளுடன் பக்திச் சுவையும் சேர்ந்துவிட்டால் ஆனந்தமயமாகிவிடும். இறைபக்திக்கும், வாயார வாழ்த்துவதற்கும் இலக்கியச்சுவை தேவை. அறநூல்கள் இலக்கியச் சுவையுடன் இருக்க இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இப்படிப் பார்த்துக் கொண்டு போனால் தமிழுக்கும் இரசனை வேண்டும், சமயத்துக்கும் இரசனை வேண்டும். இவை இரண்டையும் இலக்கியச் சுவைதான் தருகிறது.
தமிழ் இலக்கியத்தில் சிவதாண்டவம் பெருமளவில் இடம்பெற்றிருப்பதைக் காணலாம். இலக்கண நூலாக மதிப்புப்பெற்ற தொல்காப்பியம் இறைவனை கந்தழி எனக் குறிப்பிடுகின்றது. சிவதாண்டவத்தை குறிப்பாக வைத்து கூறும் நூலான சேந்தன் திவாகரம் நாடகம், நட்டம், ஆடல், இலயம், நிருத்தம், கூத்து, நடனம், தூக்கு, நாட்டியம், நர்த்தனம் போன்ற பல பெயர்கள் இதற்கு இருப்பதாகக் கூறுகிறது.
ச,ரி.க,ம,ப,த,நி இசைச் சுரங்களிலிருந்து ஏழு தாண்டவங்களும் தோன்றியதாகவும், அவை, ஆனந்த தாண்டவம், சந்தியா தாண்டவம், கெளரிதாண்டவம், திரிபுர தாண்டவம், காளி தாண்டவம் அல்லது ஊர்த்துவ தாண்டவம், முனி தாண்டவம், சம்கார
53

Page 64
தாண்டவம் என அழைக்கப்படுவதாக திருப்புத்தூர் புராணம் கூறுகிறது.
சிதம்பரத்திலுள்ள நடராஜருடைய ஆடலரங்கத்தில் காணப்படும் நர்த்தனக்காட்சிகள் சிற்பசாஸ்திரக் கலைக்கமைய அமைந்ததாகும். நுணுக்கங்களை வெளிப்படுத்தி ஆகம இலக்கிய மரபை பிரதிபலிக்கின்றன.
துடியோடு தோற்றம் மிகும், எடுத்தகால் அருள் காட்டும்
அடியென்றும் மறைத்தல் தரும், அழிவென்று கனலாடும்
விடிவென்று கரம் காட்டும், வாழ்வென்னும் அருள் முடிகொண்ட புனலாட்டம், அறிவாகும் மதியாட்டம் படங்காட்டும் அரவு ஆடும், பதியவனின் திறம் கூறும்.
இடங்கொண்ட மங்கையவன், இசைந்தாட உலகாடும்
இலக்கிய இரசினை சைவத்தில் பொதிந்திருப்பதை இங்கு காணலாம். கிரியைகளின் குறிப்புகள் இவை. பனித்த சடையும், பவளம்போல் மேனியும் என்கிறார் அப்பரடிகள். திருமூலரோ ஆதிபரனாட, அங்கை கனலாட, ஒதும் சடையாட என்று சிறப்பிக்கிறார்.
இனி, பன்னிரு திருமுறைகளும் சைவ இலக்கியத் துக்கு துணை நிற்பதைக் காணலாம். திருமுறை ஆசிரியர்கள் இருபத்தேழ்வரில் திருஞானசம்பந்தர் அருளிய 386 பதிகங்கள் திருக்கடைக்காப்பு எனவும், திருநாவுக்கரசரின் 312 பதிகங்கள் தேவாரம் எனவும், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் 100 பதிகங்கள் திருப்பாட்டு எனவும் பதியப்பட்டுள்ளன.
மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய தேனமுதமான திருவாசகமும் திருக்கோவையாரும் எட்டாம் திருமுறையாக இருப்புக்கொண்டு இலக்கியச் சுவைதருகிறது.
இவற்றில் எதை ஆய்வு செய்தாலும் பக்தி இலக்கியச்சுவையை அனுபவிக்கலாம்.
சைவம் அதாவது சமயம், தமிழ் அதாவது மொழி, சுவை அதாவது இலக்கியம் ஆகிய மூன்றும் வரலாற்றுச் சான்றுகளின் துளிர்கள். மொழிகளின் தோற்றம் வரலாற்றுக்கும் முந்தியதெனலாம். இவைகள் யாவும் மக்களின் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிப்பனவாக இருந்து வருகின்றன. இதற்குத்

துணை நிற்பன அதில் பொதிந்துள்ள மரபும், அணிகளும் சொற்களும், யாப்பமைப்புகளுமாகும்.
காப்பியம் என்பது இலக்கியத்தின் பிரதிபிம்பமானது. காப்பியப் பெருமைகளை பகர்வதில் தலைதூக்கி நிற்கும் இலக்கியம் எல்லா நயகோட்பாடுகளையும் தன்னகத்தே பதியவைத்திருப்பதால் சுவைத்து இன்பமுற வைக்கிறது.
இன்புறுத்தல் என்பது இலக்கியத்தின் முதன்மை நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். மகிழ்வுறுத்தற் கூறுகளே இலக்கியச் சுவைகளுக்கு ஏற்ற காரணங்களாக அமைந்துள்ளன. கம்பனது காவியத்தை மனக்கண் முன்னர் நிறுத்தி ஒவ்வொரு பாத்திரங்களையும் மனத்திரை முன்னர் நிறுத்தி அந்தப் பாத்திரங்களுடன் இலக்கியப் பகிர்வு செய்தால் தானாகவே இலக்கிய இரசனை சொட்டும்.
பக்தி இலக்கிய பரிமாணம் வெற்றுச் சொற்களையும். அலங்காரச் சொற்களையும் கொண்டிருப்பதில்லை. உற்றுக் கவனித்தால் அதில் இரசினைகுன்றா நயம் இருப்பதைக் காணலாம். அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழைப் பாடுபவர்கள் அதன் சுவையில் மெய்மறந்துவிடுகிறார்கள். மனோ நிலையை தன்பால் கவரக்கூடிய சக்தி பக்தி இலக்கியத்துக்குத் தான் உள்ளதெனலாம்.
ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத சைவ சமயத்தையும், --மொழிகளுக்கெல்லாம் முதல் மூத்த மொழியாக விளங்கும் தமிழையும், இந்த இரண்டுடன் பாலும், தெளிதேனும், பாகும், பருப்புமாகவும், மா, பலா, வாழை ஆகிய முக்கனிகளுடைய சுவைகளைத்தாங்கி இவைகளுடன் இரண்டறக் கலந்துள்ள பக்தி இலக்கியம்பற்றிய ஒரு சிறு துளி நோக்குத்தான் இந்தச் சிறிய படைப்பு.
54

Page 65
மணிபல்லவத் தொண்மை
இன்று இலங்கையில் பெளத்தம் சிங்கள மக்கள் கடைப்பிடிக்கும் மதமாக இருப்பினும். சரித்திர காலத்தில் பெளத்தம் தமிழ் மக்களின் முக்கியமான மதங்களில் ஒன்றாகவே இருந்தது (10)
கி.மு. 400 முதல் கி.பி 600 வரை ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பெளத்தம் தமிழகத்தில் பிரபல்யமான ஒரு மதமாக இருந்துள்ளது. ஆறாம் நூற்றாண்டின் பின்னரே சைவசமயக் குரவர்களும், நாயன்மார்களும் தோன்றி பெளத்தத்தை தமிழகத்திலிருந்து முற்றாக இல்லாதொழித்தனர்.
1. இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் கண்டெடுக்கப் பட்ட கி.மு 200ம் ஆண்டிற்குரிய “பெளத்த சக்கரம்’ என்றழைக்கப்படும் நாணயங்கள், தமிழகத்தின் பாண்டிய மன்னர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்களே எனப் பிரித்தானிய அகழ்வாரய்ச்சி யாளர்கள் இனம் காணுகின்றார்கள் (11) 2. கி.மு. 300ஆம் ஆண்டுக்காலப் பகுதியில் கொற்கைப் பாயிண்டியர்கள் யானையைத் தங்கள் அரச சின்னமாகக் கொண்டிருந்தது அவர்களது பெளத்த மத சார்பைக் குறிப்பதாக நாணய இயல்வல்லுநர் லோவந்தால் கருதுகிறார் (12) கி.பி. 25ஆம் ஆண்டில் பாண்டியர்கள் மதுரையைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சியை ஆரம்பித்த பின்னரே தங்கள் சின்னத்தை மீனாக மாற்றினார்கள் மீன் சின்னமும் பெளத்தமதச் சின்னமே என லோவந்தால் தெரிவிக்கிறார் (13) 3. தமிழில் உள்ள ஐம்பெருங் காப்பியங்களில் ஒன்றான மணிமேகலைக்கு இணையான ஒரு பெளத்த மத காவியம் இன்றுவரை உலகில் வேறு எந்த மொழியிலுமே உருவாகவில்லை என்பதே பல மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் அபிப்பிராயம் (14) 4. காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலும், நாகைப்பட்டின்த்திலும் நடைபெற்ற அகழ்வுகளில் காணப்பட்ட, கிறீஸ்தவ காலத்திற்கு முற்பட்ட, பெளத்த விகாரங்களின் அடித்தளங்களும், பெளத்த ஸ்துாபிகளும்,
தமிழகத்தில் பெளத்தமதம் பரவியிருந்த ஒரு காலகட்டத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. (15) இவ்வாறே கந்தரோடை அகழ்வுகளில் காணப்பட்ட பெளத்த மதச் சின்னங்கள் அக்கால மக்கள் மேற்கொண்ட மதச் சார்புகளை எடுத்துக் காட்டுகிறதேயன்றி வேறேதும் அர்த்தமில்லை.
கந்தரோடையில் பெளத்த மதச் சின்னங்கள் காணப்படுவதால் அவ்விடத்தில் ஒரு காலத்தில்

ான் Dr.எஸ். தியாகராஜா
சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் எனச் சமீபகாலத்தில் ஈழத்தவர் வரலாற்றை ஓர் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருப்பது அபத்தமான வாதமாகும்.
" மதுரைக்கூலவாணிகன் சாத்தனார் ஒரு பெளத்த மத காவியம் எழுதினார். ஆகவே இவர் ஒரு சிங்களவர்” என்று சொல்வது போல இருக்கிறது இந்த வாதம்.
தோற்றமும் வரலாறும் மணிபல்லவத் தொண்டைமான் நாகபுரம் “நாகபுரமிது; நன்னகர் ஆள்வோன்
பூமிசந்திரன் மகன் புண்ணியராசன், ஈங்கிவன் பிறந்த அந்நாள் தொட்டும் ஓங்குயர் வானத்து பெயல் பிழைப்பு அறியாது மண்ணும் மரனும் வளம் பல தரு உம் உண்ணின் றுருக்கும் நோயுயிர்க்கு இல்லென” மணிமேகலை: கதை 14: வரி 169 - 174
நாகநாட்டின் தலைநகர் நாகபுரம். இந்நகரை அரசாள்பவன் பூமிசந்திரன் மகனான புண்ணியராசன். இந்த நாட்டில் இவன் பிறந்த நாளிலிருந்து, ஓங்கி உயர்ந்த வானத்திருந்து மழை பெய்து கொண்டே உள்ளது. நிலங்களிலிருந்தும் மரங்களிலிருந்தும் மக்களுக்கு எல்லா வகையான வளங்களும் கிடைக்கிறது. உள்ள்கத்தே நிலைபெற்று வருத்தும் நோய் ஏதும் இங்கே கிடையாது என்கிறார் மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்தனார்.
பீலிவளை நாகநாட்டை ஆட்சி செய்யும் மன்னன் வாகை சூடிய வேற்படையை உடையவன். வேல் வித்தையிலே நிகரற்று "வளைவாணன்” எனப் பெயர் பெற்றவன். அவனது மனைவி சாசமயிலை. அவளது வயிற்றில் பிறந்த பெண் பீலிவளை.
“நாகநாடு நடுக்கின்றாள்பவன் வாகை வேலோன் வளைவணன் தேவி வாசை மயிலை வயிற்றில் தோன்றிய பீலிவளை என்போள் பிறந்த அந்நாள்” மணிமேகலை : கதை 24 : வரி 54-57 கிள்ளிவளவன் பீலிவளை வளர்ந்து பெரியவள் ஆகிறாள். பூம்புகார் நகரத்திற்குப் பெற்றோர்களுடன் இந்திர விழாவைக் காணச் சென்ற சமயத்தில் ஒரு நாள்
55

Page 66
சோழ மன்னன் கிள்ளிவளவளைச் சந்திக்கிறாள்.
“உப்பளம் தழிஇய உயர் மணல் நெடுங்கோட்டுப், பொங்கு திரை உலாவும் புன்னையங் கானல் கிளர் மணி நெடு முடிக் கிள்ளி முன்னா, இளவேனில் இறுப்ப இறும்பூது சான்ற பூநாறு சோலை யாருமில் ஒரு சிறைத் தானே தமியன் ஒருத்தி தோன்ற”
- மணிமேகலை : கதை 14 : வரி 27-32
உப்பளத்தினைச் சார்ந்ததுதம், மணல் உயர்ந்த நீண்ட கரையினையுடையதும், பொங்கி வரும் கடலலைகள் உலவிக் கொண்டிருக்கும் புன்னை மரங்களை உடையதுமான அழகிய கானற் சோலையிடத்தே, ஒளி கிளர்ந்து கொண்டிருந்த நெடிய முடியினையுடைய கிள்ளியின் முன்பாக, இளவேனிற் பருவமானது இறுமாப்பிளை அடையுமாறு, வியக்கும் தன்மை வாய்ந்த மலர்கள் மணம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கும் சோலையினுள்ளே, யாருமற்ற ஒரு பக்கத்தே, தன்னந்தனியளாக ஒருத்தி வந்து தோன்றினாள்.
கிள்ளியின் காதலி
“இன்னள் ஆர் கொல் ஈங்கிவள்? என்று, மன்னன் அறியான் மயக்கம் எய்திக் கண்ட வண்ணினும், கேட்ட செவியினும், உண்ட வாயினும், உயிர்ந்த மூக்கினும், உற்றுணர் உடம்பினும், வெற்றிச் சிலைக் காமன் மயிலையும், செயலையும், மாவும் குவளையும். பயிலிதழ்க் கமலமும், பருவத் தர்ந்த மலர் வாய் அம்பின் வாசங் கமழப் பலர் புறங் கண்டோன் பணிந்து தொழில் கேட்ப ஒரு மதி யெல்லை கழிப்பினும் உரையாள் பொருவரு பூங்கொடி போயின அந்நாள்”
. மணிமேகலை : கதை 14 : வரி 33-43
மயங்கிய மன்னன் கிள்ளிவளவன் அவளைட் பணிந்து, அவள் ஏவலைக்கேட்டு, அவளோடு கூடியிருந்தான். ஒருதிங்களையும் அவள் அவனுடனே கூடியிருந்து கழித்த போதிலும், தான் யாரென்று சொல்லாது; ஒப்பற்ற பூங்கொடி போன்ற அவள் இறுதியில் அவனை விட்டுப் பிரிந்து மறைந்தாள்.
பீரிவளையின் புதல்வன் நாகநாடு திரும்பிய பிரிவளை ஒரு ஆண்மகவை பெற்றெடுக்கிறாள். அந்த இளங்கிள்ளி வளர்ந்து பிள்ளைப் பிராயத்தை அடைந்த சமயத்தில் ஒரு

நாள் பகைவர்கள் நாகநாட்டின் மீது படையெடுத்து வருகிறார்கள். அரச குலத்தவரைக் கண்டால் கொலை செய்யத் தயங்க மாட்டார்கள்.
பீதி கொண்ட பிரிவளை இளங்கிள்ளியைச் சோழ நாட்டுக்கு, அவனது தந்தையான கிள்ளி வளவனிடம் அனுப்பிவிட எண்ணித் துறைமுகத்துக்கு விரைகிறாள். மரக்கலத்தின் சொந்தக்காரனான கம்பள வியாபாரி அப்பிள்ளையைப் பெற்றுக் கொண்டு போய் மன்னனிடம் கொடுக்க ஒப்புக் கொள்கிறான். அப்பிள்ளையின் கரத்திலே முத்திரை வளையலும், கழுத்திலே தொண்டைமாலையும் அடையாளமாக அணிவித்து அவனைக் கையளிக்கிறாள் பீலிவளை.
“கம்பளச் செட்டி கலம் வந்து இறுப்ப அங்கவன் பாற் சென்று, அவன் திறம் அறிந்து "கொற்றவன் மகனிவன் கொள்க’ எனக்கொடுத்தலும், பெற்ற உவகையன் பெருமகிழ்வு எய்திப், பழுதில் காட்சிப் பைங்கொடி புதல்வனைக் தொழுதனன் வாங்கித் துறை பிறக்கு ஒழிய” மணிமேகலை : கதை 25 வரி 184- 189
உடைந்த கலம் அம் மரக்கலம் புறப்பட்ட அன்றிரவு கடலில் ஏற்பட்ட சூறாவளியில் சிக்கிக் கொண்டது.
“கலங்கொண்டு பெயர்ந்த அன்றே, காரிருள் இலங்கு நீர் அடை கரை அக்கலங்கெட்டது கெடுகல மாக்கள் புதல்வனைக் கெடுத்தது வடிவெற் கிள்ளி மன்னனுக்கு உரைப்ப”
மணிமேகலை : கதை 25 வரி 190 - 193
சூறாவளியில் சிக்கிய அம்மரக்கலம் உடைந்தது. அடைந்துபோன கலத்தில் இருந்து உயிர்தப்பியவர்கள், கிள்ளிவளவனிடம் சென்று அப்புதல்வனை இழந்த வரலாற்றைச் சொன்னார்கள்.
மன்னனின் துயரம்
தனது மகன் கடலிலே இறந்து விட்டான் என எண்ணிய மன்னன் ஆற்றொணாத் துயரத்தில் இருந்தான். அச்சமயம் அரண்மனைக்கு வந்து ஒரு சோதிடன் மன்னனிடம் சென்று
“ஆங்கப் புதல்வன் வரு உம் அல்லது,
பூங்கொடி வாராள், புலம்பல் இது கேள்”
மணிமேகலை : கதை 14 : வரி 60-61
புலம்பவேண்டாம் மன்னா, பீலிவளையின் புதல்வன் உன்னிடம் வந்து சேருவான்; பூங்கொடியாகிய அவள்
56

Page 67
தான் உன்னிடம் இனிமேல் வரமாட்டாள் எனச் சொன்னான்.
கடலில் கண்ட படகு
“பெரும்பாணாற்றுப்படை” கடியலுார் உருத்திரங் கண்ணார் எழுதிய இலக்கியம். இதற்கு உரை எழுதியவர் நச்சிநார்க்கினியர். அவர்கள் கூறுகின்ற கதையைப் பார்ப்போம்.
கடலில், காவிரிப்பூம்பட்டினக் கரையருகே மீன்பிடிக்கச் சென்ற திரையர்கள், கடலில் ஒரு படகு மிதந்து வருவதையும், அப்படகில் தொண்டை மாலையணிந்த ஒரு குழந்தையையும் கண்டார்கள். அக்குழந்தையை மன்னன் கிள்ளியிடம் கொண்டு போய்ச் சேர்ப்பித்தான். கிள்ளிவளவன் அப்பிள்ளை தனது புதல்வனே என அறிந்து அவனுக்கே அடுத்த அரசுரிமை எனச் சொன்னான்.
6
v s அவன் வந்த கரையேறின் அவற்கு யான் அரசுரிமையை எய்துவித்து நாட்டாட்சி கொடுப்பேன் என்று அவன் கூற, அவளும் புதல்வனை அங்ங்ணம் வரவிடத் திரை தருதலின், திரையனென்று பெயர் பெற்றான்’ என நச்சினார்க் கினியர் உரை சொல்கிறார்.
“இருநிலங் கடந்த திருமறு மார்பின் முன்னிர் வண்ணன் பிறங்கடை யந் நீர்த்
திரைதரு மரபி னுரவோ கும்பன் மலர் தலையுலகத்து மன்னுயிர் காக்கும்”
பெரும்பாணாற்றுப்படை 11: 29-32
தொண்டைமான் தொடுவாய் கழுத்தில் தொண்டை மாலையுடன் திரை தந்த மைந்தன், தொண்டைமான் இளந்திரையன் எனப் பெயர்பெறுகிறான். தொண்டைமான் வளர்ந்து வாலிபப்பிராயம் அடைகிறான். அவனுக்குத் தன் பிறந்த பூமியின் நினைவுகளும், அன்னையின் மனமும் பசுமையாக நெஞ்சில் பதிந்துவிட்டிருந்தது.
தான் பிறந்த பூமியான மணிபல்லவத்தைப் பகைவர்கள் கைப்பற்றி, அங்கே ஆட்சி செய்த நாக மன்னர்களைக் கொன்று மக்கள் வருத்திக் கொடுங்கோலாட்சி நடத்துகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். தான் பிறந்த மண்ணுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமை அவனை மணி பல்லவத்துக்கு அழைக்கிறது.
ஒருநாள், பூம்புகாரிலிருந்தும் நாகையிலிருந்தும் போர் வீரர்களைத் தாங்கிய மரக்கலங்கள் மணி பல்லவத்தை நோக்கி வருகின்றன. அவற்றிற்குத் தலைமை தாங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் Qg5T606160LLDIT66.
வரிசை வரியாக வேல் கள் ஏந்திவரும் கப்பல்களைக் கண்ட மணிபல்லவ மக்கள், பாற்கடலில்

பள்ளி கொண்ட திருமால், ஆழித்தேவனாக அவதாரமெடுத்து வருகிறாரோ என வியப்புடன் பார்க்கிறார்கள்.
19ஆம் நுாற் றாணி டின் ஆரம்பத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில், கட்டுவனுாரில் வாழ்ந்தவர் விசுவநாதக் கவிராயர். வல்லிபுரத்தில் கோவில் கொண்ட திருமாலைப் போற்றி வல்லைப்பதிகம் என்றொரு பாடலைப் பாடியிருக்கிறார் (16)
‘திரைகடல் மடிமிசை பலவே லேந்தி, தொடுவாய் தோண்டி நாவா யோட்டி, பகைவனை யொழித்துப் பல்லவ மீட்டி, புஞ்சம் நல்கிப் பஞசம் போக்கி, வல்லையம் பதியினி லாலயம் தோற்றி, விண்ணவன் கார்முகில் வண்ணனை யேற்றி, ஆயிரம் தலைவிரிப் பள்ளியான் தொழி, ஆழித் தேவன் தொண்டைமான் வாழி!”
வல்லைப் பதிகம் திரைகடல் மீது பல கலங்களில் வேல்களைச் தாங்கி வந்த தொண்டைமான், கடலிலிருந்து நிலப்பகுதிக்குள் கடல் தொடுவாய் தோண்டி, அதனுாடே தனது கலங்களைச் செலுத்துகிறான். பகைவனுடன் போரிட்டு அவனை அழித்து. மணி பல்லவத்தை எதிரிகளிடமிருந்து மீட்டு, பஞ்சத்தால் வாடிய மக்களுக்கு உணவு கொடுத்து இன்னல் தீர்க்கிறான்.
பின்னர் வல்லயம்பதி என்ற வல்லிபுரத்தில் விண்ணவனான (விண்ணு - விஷ்ணு) கார்முகில் வண்ணனுக்கு ஆலயம் கட்டுவிக்கிறான். ஆயிரம் தலை கொண்ட ஆதிசேஷன் மீது துயில் கொள்ளும் மாதவனைத் தொழுது வணங்கிய, ஆழித் தேவனான் தொண்டைமானே நீ. வாழ்க என வாழ்த்துகிறார் புலவர்.
தொண்டைமான் வெட்டுவித்த கடல் கால்வாய் முதலில் வல்லியாறு என வழங்கப்பட்டடு ஆற்றின் பின்னர் தொண்டைமான் ஆறு என அழைக்கப் பட்டதைப் பின் வரும் பாடல்கள் எடுத்து உரைக்கின்றன. முதல் பாடலில் யாழுர், மணிக்கரை (மணிபல்லவம்) என்ற பெயராலும் அழைக்கப் படுவதைக் காண்கிறோம்.
“பொன்னுயர் ஈழ நாட்டில் பொருந்திய வடபால் யாழுர் மன்னிய விந்து வாரி மணிக்கரை வந்து சேர உன்னிய செழுமையாற்றி ஒளி மயிலழகனாரின் சொன்னல முழங்க ஓடும் தொழ வல்லியாறு சூழ்ந்தே”
ஆற்றுப்பாடல்
57

Page 68
இந்து ஆறு பாயும் வல்லிபுரப் பிரதேசத்தை தொண்டைமான் என்ற அரசன் ஆண்டதாகவும் அந்த அரசனின் பெயரைச் சொல்லியே, இந்த ஆறு தொண்டைமானாறு என வழங்கப்பட்தையும் இப் பாடல் எடுத்துச் சொல்கிறது
“தாவலை வல்லியாற்றின் சார் நிலம் தன்னை யாண்ட கோவெனும் தொண்டைமானைக் குரை கடல் நாட்டை கொள்ளத் தீவினை புரிந்த வாற்றால் தெளி நன்னீர் யாறு பின்னரத் துாவல்லி நாம மாற்றித் தொண்டை மானாறாயிற்றே”
ஆற்றுப்பாடல் : 2 சில காலம் மணிப்பல்லவத்தை ஆண்ட பின்னர் சோழநாடு திரும்பி, காஞ்சியில் புதியதொரு தலைநகர் அமைத்து, புதியதொரு அரசை ஸ்தாபிக்கின்றான் தொண்டைமான். (18) அவன் ஆட்சி செய்த சோழ நாட்டின் வடபகுதி தொண்டை மண்டலம் எனப் பெயர் பெறுகிறது. (19) அவனது வம்சாவளியினர் பல்லவர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
நாகதீப அரசு கி.மு 500
8 * -8 همه بر s
s ※ ४ ベン 8 æsas a * **** s
兹 * x ×* < ༦༦༦ ཤ༦ རི༈྾ T
܀ܚ܆ ܕ′ 7 ,ܝܵܐ ܕܚܵܬ݁ܪ"ܘܬ#
ixiegy ".
& '. } * , \ } { & *ޝި
معلوم عيد ؟
*
 
 
 
 
 
 

இக்கதையிலே மணிமேகலை, பெரும்பாணாற்றுப் படை, வல்லைப் பதிகம், செல்வச் சந்நிதிக் கந்தன் திருத்தல புராணம் ஆகிய இலக்கியங்களில் கண்ட சம்பவங்கள் இணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. இதில் மணிமேகலையில் கண்ட கதையும். பெரும்பாணாற்றுப் படையில் கண்ட சம்பவங்களையும் இணைத்த பெருமை முதலியார் இராசநாயகத்திற்கு உரியது. (20)
அடிக்குறிபு : 10. சீனி வேங்கடசாமி பெளத்தமும் தமிழும் சென்ன
1978
11. Codrington, H.W. Ceylon Coins and Currency,
Colombo, 1924
12 Loventhal, Rev. E. The Coins of Tinnevelly, Madras,
1938
14 Alain Daniel Ou. Introduction tO Maniekhalai The
Dancer with the Magic Bowl, New York 1989 15 நடன காசிநாதன் : பூம்புகாரும் அகழ்வாய்வும்,
சென்னை, 1999 16. பண்டிதர் முத்துக்குமாரு, வ.கட்டுவனுார்க் கவி பாவலர் ஞாபினோதய சங்க வெள்ளிவிழா மலர் சுன்னாகம் 1953 17 விநாசித்தம்பிப் புலவர், யாழ்.தொண்டைமானாறு பூரீ செல்வச்சந்நிதிக் கந்தன் திருத்தல புராணம். வீழறிதரன் பதிப்பு, திரு நந்தி, மல்லாகம், 1978. 18. பெரும்பாணாற்றுப்படை கடியலுார் உருத்திரங்
கண்ணார், சைவசித்தாந்த நுாற்பதிப்புக்கழக வெளியீடு. 19. மேற்படி நுால் 20 Rasanayagm. Ancient Jafna, pp26-31
58

Page 69
இலங்கையில் 2வது உலக இந்: எமது இதய பூர்வமr
High Quality Tam Ornate Styling Modern Technology தமி Enomical Rate 63
Prompt Action Reliable Work 6 Improved Modelling
Natural Colouring Kok Task Wortly Te
O
இ 2004 (இல ಕ್ಬೆ ஒலைகள் உல தமிழ் சமுதாயத்தை 2004ம் ஆண்டுக் விளம்பரங்களை அனுய்பிவை வர்த்தக, சமுதாய,
தகவல் களி
BS
52, Kingsley Roa London SW 1
Telephone : 020 8543 2 Fax : 0208 E - mail : editor (a)
 

து மாநாடு சிறப்புடன் நடைபெற ான வாழ்த்துக்கள்
PRINT
e Setting & Designing il & English
ழிலும் ஆங்கிலத்திலும் Fய்து கொடுக்கப்படும்
, College Lane,
uvil Eastokuvil H 2 O777O49728
O 5656
ன்ைடன்) களாவிய ரீகியில் வாழ வைக்கிறது.
கான உங்கள் ா தாமதமின்றி வயுங்கள். குடும்ப, தனிநபர் ாஞ்சியம்
Directories
d, Wimbledon, 9 8HF, U.K.
126 / 02O 89.42 874S. S403442. , tamilpages. Org.

Page 70
இலங்கையில் 2வது உலக இந் எமது இதய பூர்வம
Hot
39. Shurbery Gard PhOne : 596461 Mobile : 077
A/C & NO A/C R
Propert
BUYING & SEL 39, Shurbery Garde PhOne : 596461 Fax. 55598
Super F
EWholesale and Retail Sri. 318, High Street, N London E 126. Telephone: 0208-471 7806
60

து மாநாடு சிறப்புடன் நடைபெற ான வாழ்த்துக்கள்
el Limited
n, Colombo - 04.
Fax 555987. 7 - 2993.12.
OOS AVaaja Ole
y Developers
LINGLANDS en, Colombo - 04. 37 Mobile : O777 - 2993.12.
oods & Wine
lanka & India Products:
SA, England.
Fax : 0044-2083182570

Page 71
2nd World Hil
Sri 2 - 6 M
Program
Ministry of Hind
248.2/1,
Colo
Sri
 
 
 
 

du Conference Lanka
lay, 2003
me Guide
O
u Religious Affairs Galle Road
mbo- 4
lanka

Page 72
First Day - 02:05.2003,
Friday
2nd World Hindu Conference 2003 Sri Lanka
Inaugural Ceremony (Invitees only)
Venue - Bandaranalike Memorial
International Conference Hall, Colombo
Time - 9.00 a.m. to 12.45 p.m.
Chair Person - Hon. Thiagarajah Maheswaran, M.P
Ministerof Hindu Religious Affairs
Chief Guests - Her Excellency the President
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Hon. Prime Minister Ranill Wickramasinghe
• Meditation
Arrival of Invitees
e Arrival of Chief Guests
e Conference Song
Lighting of traditional lamp, with Mangala Vadyam
o Recital of Vedic Hymns
• Recital of Panchapuranam
o Benediction
Welcome Address by Secretary to the Ministry of Hindu Religious Affairs
• Address by Secretary General of the Conference
• Address by Hon. Minister of Hindu Religious Affairs
• Address by Hon. Prime Minister
• Address by Her Excellency the President
• Release of first day cover with the issue of special stamp and the Conference Souvenir
• Address by Thamilaruvi T. Sivakumaran
• Keynote Address : "Hinduism and Universal Peace' by - Justice Shri S. Mohan, (Chennai)
e Vote of Thanks by Mr. D.M. Swaminathan

62
First Day - 02:05.2003,
Friday
2nd World Hindu Conference 200
Sri Lanka
Inauguration of Bibliographical and Cultural Exhibitions
(open to public)
Venue - Kalyana Mandapam,
Sammankodu Manikka Vinayagar Temple,
Bambalapitiya
Time - 3.00 p.m.
Chair Person - Hon.Thiagarajah Maheswaran,MP
Ministerof Hindu Religious Affairs
Chief Guests - Hon. Karu Jayasuriya, M.P
Minister of Power and Energy and Dr. Vasantha Jayasuriya
Note - This Exhibition will be open from
9.00 a.m. to 6.00 p.m. until 5th May, 2003 in the same venue and at Saraswathie Hall, Lorenz Road, Bambalapitiya
Cultural Programme
(Invitees only)
Venue - Bandaranaike Memorial
International Conference Hall, Colombo
Time - 5.00 p.m. to 8.30 p.m.
Chair Person -
Hon. Thiagarajah Maheswaran, M.P. Minister of Hindu Religious Affairs
Chief Guest - His Excellency Shri Nirupam Sen High Commissioner of India in Sri Lanka
• Nathaswaram Names of participating artistes -->
o Ballet
Villuntry Kanthan Kuravanchi Trincomalee Students of Sri Shanmuga Hindu Ladies College
• Bharathanatyam
Natyamayuri Ananda Shankar Jayant and Group (Hyderabad)

Page 73
2nd World Hindu Conference 2003 Sri Lanka
Inaugural Cultural Programme Mathaswarат
Nathaswaram : Chavakacheri K.M. Punjabikesan Alaveddy N.K. Pathmanathan Alaveddy M.P. Balakrishnan Inuvil R. Sundaraynoorthi Alaveddy S.S. Sithamparanathan Kondavil PK. Ganamoorthi, Panchamoorthi brothers Chavakacheri M.P. Nagenthiram Colombo R.V.S. Ganasamoorthi Alaveddy K. Sasitharan Kondavil K. Balamurugan
Thayil :
Inuvil R. Punniyamoorthi Inuvil T. Udayashankar Naachimar Kovil K. Sivakumar Inuvil N.R.S. Sudhakaran S. Sathiskumar
R.V.N. Srikanth Inuvil Suntharamoorthi S. Ramathas
Second day - 03.05.2003 Saturday
Cultural Programme
(open to public)
Ramakrishna Mission Hall, Wellawatte
Time - 5.00 p.m. to 9.00 p.m.
• Carnatic Music Sangeetha Kalabhusanam Bhushani Kalyanaraman (India)
• Dance - Srinivasa Kalyanam Students of Nirthana Kalamanram presented by Bharathakalanidhi Sivanandini Haridarshan.
• Dance-Theiveeka Narthanam Students of the Ramanathan Academy of Fine Arts, University of Jaffna.

63
Second day - 03.05.2003
Saturday
2nd World Hindu Conference 2003
Sri Lanka
Cultural Programme
(open to public) Kathiresan Hall, Bamblapitiya
Time - 5.00 p.m. to 9.00 p.m.
Pannisai Kalabushanam Thavadiyur . S.R. Thirugnanasambanthan
Ballet - Skanda Pirapavam Students of Natya Kalamandir presented by Kalasuri Vasuki Jegatheeswaran
Dance — Mohini Attam by Mathuri Satish Desh Mukh (India)
Kuchchupudi Natya Mayuri Ananda Shankar Jayant and group (Hyderabad)
Cultural Programme
(open to public)
Vivekamamda Hall, Kotahena
Time - 5.00 p.m. to 9.00 p.m.
Carnatic Music Sankeetha Kalabhushanam N.V.M. Navaratnam
Folk Dance from Hill Country
Dance Students of Vipulananda Acadamy, Eastern University, Batticaloa
Dance Niritya Kala Seva Niratha Sangeetha Kapilan and Kayalvili Kapilan (Chennai)

Page 74
Third day - 04.05.2003
Sunday
2nd World Hindu Conference Sri Lanka 2 - 6 May 2003
HINDUCULTURALMEGAFESTIVAL
(open to public)
Venue : Galle Face Green
Time : 4 p.m. to 12 midnight Chairperson : Hon. Thiagarajah Maheswaran MP,
Ministerof Hindu Religious Affairs
Programme
o Nathaswaram & Thavil
by renowned artistes of Sri Lanka
• Vedic Hymns by Sivachchariyar
o Recital of Thirumurai
• Address by Hon. Minister
• Honouring reputed Hindu Priests
Address: Prof. R. Selvaganapathy (India)
Honouring of Nathaswaram and Thavil musicians of renown
* Innisai:
kulendran Jegatheesan Student of Jaffna (Thellipalzai) Union College
Meditation With Video Clips
Brahma Kumaris Meditation Centres
Hindu Devotional Music South Indian artistes - T.M.S. Balraj, Deepan Chakkaravarthi, Kovai Kamala and Sinmaya accompanied by Mayura Music Group
Carnatic Music recital Kanavinothini Varijashree Venugopalan (Bangalore)
o Villuppattu
Kalavinothan Sinnamani and Group
" Natha Laya Natyam
Thavilchakkaravarthi
A.K. Palanivel and Group

Fourth day - 05.05.2003 Monday
2nd World Hindu Conference 2003
Time
Time
Sri Lanka
Cultural Programme
(open to public)
Ramakrishna Mission Hall,
Welawatte
- 5.00 p.m. to 10.00 p.m.
Nathaswaram Kalaimamanikal Thirupampuram Brothers T.K.S. Swaminathan T.K.S. Meemakshisuntharam
Thavil: Kalaimamani T.A. Kalyamoorthy
T. Uthayasankar N.R.S. Suthahar
Carnatic Music Sangeethabhushanam A.K.Karunakaran
Carnatic Music Isaiththamil mamani Manikkam Yogeswaran (U.K)
Baratham & Kathak Prof. Vijaya Martthanda and Group (Bangalore)
Cultural Programme
(open to public) Kathiresan Hall, Bambalapitiya
- 5.00 p.m. to 9.30 p.m.
Carnatic Music Innisaimamani Smt. Niththyashri Mahadevan (Chennai)
Dance - Natha Laya Natyam Kalaimamani Haridwaramangalam A.K. Palanivel and Group (Chennai)
CarnaticMusic Sirkalzi Sivasithamparam (Tamil Nadu)

Page 75
Fourth day 05.05.2003
Monday
2nd World Hindu Conference 2003
Time
Sri Lanka
Cultural Programme
(open to public)
Vivekananda Hall,
*** KOtahema
- 5.00 p.m. to 9.00 p.m.
Villuppattu
Kalavinothan Sinnamani and Group
Carnatic Music Kanavinothini Varijashree Venugopal (Bangalore)
Dance
Mahishasuramartthini Students of Vipulananda Academy, Eastern University, Batticaloa
Carnatic Music Innisaimannani Smt. Niththiyashri Mahadevan (Chennai)
Chidambaram - Tamilnadu
West Gopuram
65
 

Fifth day - 06.05.2003 Tuesday (open to public) Concluding Sessions
2nd World Hindu Conference 2003
Sri Lanka
Town Hall, Nuwara Eliya
Time - 9.00 a.m. to 6.30 p.m.
Chairperson - Hon. V. Rathakrishnan,
Chief Guest
Special Guest:
Guests of Honour
Minister of Education, Central Province
: Hon. Artumugam Thondaman, M.P.
Minister of Housing and Plantation Infrastructure
Hon.Thiagarajah Maheswaran, M.P Minister of Hindu Religious Affairs
: Shri. Achchakumar Malhotra
Deputy High Commissioner of India, Kandy
Hon. Muthu Sivalingam, M.P. Deputy Minister of Agriculture and Livestock
Programme
Procession
• Hoisting of Flags
o Welcome Address
o Plenary Session
o Hill Country Traditional
Cultural Programmes
• Cultural Programmes by Indian Artistes of renown
o Release of
Conference Souvenir and Award of Certificates
• Declaration of Conference Resolution

Page 76
2 World Hindu Conference Sri Lanka 2 - 6 May 2003
Academic Sessions in the Committee Rpons of the 2 M907 (For registered delegates and observers)
Time: 9.00 AM - 12.30 PMI 8
2.00 P.M. - 4.30 P.M.
Saturday 3 May 2003
Committee Room 'C':
Swami Vipulamanthar Arangam
Theme : Temples and Sacred sites
Chairpersons : Prof. Aranga Ramalingam
Dr. A. Kandiah
Committee Room 'D' :
Sir Ponnambalam Ramanathan
Arangam
Theme : Hinduism & Hindu
Philosophy
Chairpersons : Prof. P. Gopalakrishna Iyer
Prof. G. Baskaran
Committee RoomE:
Sir Ponnambalam Arunachalam
Arangam
Theme : Hinduism in Western
Countries
Chairpersons : Dr. Ponna Wignarajah
Dr. Anna Wilke
Committee Room 'F'
Kalayogi Anandacoomaraswami Arangam
Theme : Hindu Classical Dance
Chairpersons : Prof. Vijaya Marttanda
Dr. PadmaSubramaniam

2". World Hindu Conference Sri Lanka 2 - 6 May 2003
Academic Sessions in the Committee 7&oons of the 2M907, (For registered delegates and observers)
TTime: 9.00 AM - 12.30 PM 8
2.00 P.M. - 4.30 PM.
Sunday 4th May 2003
Committee Room 'C':
Swami Vipulamanthar Arangam
Theme : Hinduism & Buddhism
Chairpersons : Prof.Peter Schalk
Prof. Anuradha Seneveratne
o Committee Room 'D' :
Sir Ponnambalam Ramanathan Arangam
Theme : Saiva Siddhantham
Chairpersons : Prof S. Thillainathan
Kalaivani Ramanathan
o Committee Room 'E' :
Sir Ponnambalam Arumachalam Arangam
Theme : The Vedic Traditions
& Saivism
Chairpersons : Vijayaluxmi Sivachandran
Prof. J.K. Kannappan
o Committee Room 'F' :
Kalayogi Amandacoomaraswami Arangam
Theme : Saivism in Sri Lanka
Chairpersons : Prof.S. Suseendrarajah
Prof.K.Sivathamby
66

Page 77
2" World Hindu Conference Sri Lanka 2 - 6 May 2003
Academic Sessions in the Committee 7&pons of the 2 M907, (For registered delegates and observers)
Time: 9.00 A.M - 12.30 P.M &
2.00 P.M. - 4.30 P.M.
Monday 5th May 2003
Committee Room 'C':
Swami Vipulamanthar Arangam
Theme : History of Hinduism
& Archaeological Monuments
Chairpersons : Prof.S.K.Sitrampalam
Dr. Dagmar Hellman Rasanayagam
Committee Room 'D' :
Sir Ponnambalam Ramanathan
Arangam
Theme : Saints &
Religious poetry
Chairpersons : Prof. G. Sundaramoorthy Prof. R. Selvaganapathy
Committee Room 'E':
Sir Ponnambalam Arunachalam Arangam
Theme : Religious Organizations
& Social Service
Chairpersons : Prof. P. Balasundarampillai
Prof. S. Krishnarajah
Committee Room 'F'
Kalayogi Anandacoomaraswami Arangam
Theme : Temple and Fine Arts
Chairpersons : Prof.A. Shanmugadas Prof. Gnana Kulendran

2" World Hindu Conference Sri Lanka
2 - 6 May 2003
Plenary Sessions
(open to public)
Ramakrishna Hall Arumuganavalar Arangam
o Saturday 3 May 2003
Time: 9.00 A.M. - 12.30 P.M.
O Religious Conference
Chairperson : Justice S. Mohan (India)
o Sunday 4th May 2003
Time : 9.00 - 12.30 PM
Women's Conference
Chairpersons : Vidwan Vasantha Vaithyanathan
Pulayar Chandra Selvaganapathy (Tamil Nadu)
Youth Conference Sunday 4 May 2003
Time : 9.00 A.MI.. - 1.00 PM
New Kathiresan Hall Sir Kanthiah Vaithianathan Arangam
Chairperson : Mr. D.M. Swaminathan
Ramakrishna Mission Hall Arumuga Navalar Arangam
o Monday 5th May 2003
Time : 9.00 A.M - 1.30 PM
Saiva Conference
Chairperson : Mr. R. Namasivayam Co-ordinator : Prof. V. Ratanasabapathy

Page 78
2nd World Hind
Details of the Programm
District Date
Place
Jafna 09.05.2003
Thirugnamasampanthar Atheemam, Nallur
10.05.2003
Thurkamani Mandapam, Nallur
30,042003
Town Hall, Manmar
Vavuniya 5/6.05.2003
Suthanath Hindu Youth mantram
Trincomalee 5/6052003
Sri Koneswara Hindu College, Trincomalee
Batticalioa 6/7.05.2003
Vipulananda Academy Batticaloa
Kandy 04:05.2003
Kaddukalai Pilliar Kovil, Kalayana Mandapam, Kandy.
03:05.2003
Sri Muthumari Amman Kovil Kalayana Mandapam, Matalai
Badulla 05.05.2003

Conference, 2003
s to be held at regional level
68
Programmes
Procession will commence from Thirunelveli Sivan Temple.
The Programme will commence with Pannisai (Religious hymns)
Cultural Programmes Women's Conference, Youth Conference
Release of Souvenir, Special address, Speech, Religious Programme, Honouring of Religious dignitaries, Seminars at Divisional Secretary area level
Araneri School Teachers Seminar, Competition, Pilgrimage to Temples Honouring of Religious Dignitaries, Work Shop and Seminars for nonBrahmin Priests, Cultural Progammes Organized at Divisional Secretary area level
Competitions, Seminars, Academic Session Cultural Programmes organized at Divisional Secretary area level
Seminars, Release of Souvenir, Exhibition, Academic Session Cultural Programmes
Academic Sessions, Cultural programmes
Academic Sessions, Cultural programmes
Academic Sessions, Cultural programmes

Page 79
2nd World Hindu
Floats arriving from Pro
District The Departure
date of Floats
Jafna 28.04.2003
(Morning)
Mannar 29.04.2003
(Morning)
Vavuniya 30.04.2003
(Morning)
Batticaloa 30.04.2003
Trincomalee 30.04.2003
* Arrangements are also being made for floats to arriv
from Kandy, Nuwara Eliya, Badullaand Matale.

Conference, 2003
Vincial Cities to Colombo
Meeting Place Arrival at
Colombo
Vavuniya 30.04.2003
29.04.2003 (Night)
(Morning)
Vavuniya 30.04.2003
29.04.2003 (Night)
(Night)
Anuradhapura 30.04.2003
Puttalam (Night)
(Noon)
Habarana 30.04.2003
Kurunegala (Night)
(Noon)
Habarana 30.04.2003
Kurunegala (Night)
ein Colombo
S9

Page 80
-dos oorsq 2,8809&y9树鸿鸿ou usvavaestra v N suvųç say, «av sørooçsuņvuspaoooo 01.098,ᏤᏃᏮ7ᎦᎸ(uvqyuvquivę“L's) ‘sprooy, osov (rys|- su vypusuoɔ 0岭8买买途闵08买哈哈‘vivos vaevuv istriț¢oarysay, Krv souoog,'Ippo <}[{}9999{}9%99'viv qềusiv utva vary:fyw () v souveç 阳6939W(8%99ouvivasəvivaevas y a ț¢əəŋJC) (tyssusț¢ aos 3-4 sq 9] [767 so ZZ/ (\阳6论文A899189utvivipunsvuv trấnaț¢IJL'y',y, ayç Įvroues) {re}*.13egyw Novjoroes $$$$9$”) ZAĻO99.298$*${}816#799uvos vuvwaes) was og joresəə rə, əju «O zo oquio soɔ wɔ wiɑ pɑw sy '//99 | 99969uvaesuvsov utvys og aeqsvo sposo,
• 1:4 o yo!sとMɔɔ!}} ()
out v NŲu os soog
suoquza NotroựdosLy
kɔwɔŋɔ ɔurgliaj situquesti. No jo v stro Ɔ
\--
ɔɔtrɔtɔɲtto Otapus}}postopuố

sıe qyvu vouutuvųę'\\!'...yw.
• • ! ! ! tu cu o O
}}; 9,99 9 [3089u vipv N sqyvavūnuos, ug (sỹ,Ássosqt...I |- 等Zy99%{,39|| {}{}어최되의되어的日記)之 : N 心昌之 8Z仪等哈哈{{vsvaevurvasos y,‘A’uyo!əə , , ; tuvu o gy 686839, ZZ Ź(}[6][869vivox{{{3.1ex uvivus N 'dyw* rođstiva JL {}阳9买受哈Ꮓ08ᏤᎦᎸurvąvovu vivisioa’y!‘+y\! 00,99 so ZZZ ()3一成)%;/3uvispiisavys Kisovu vĄ sijosəə}}; uiuio O Z8 Z9|$)"))) {}969Z受yv v svąou v os@ogo, saetio sɔ ɖɔɔəys 8ᎪᏮᎭ 9;9urvuşvā vāristas*