கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்பு ஜிந்தும்பிட்டி ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமண்ய ஸ்வாமி கோயில் கும்பாபிஷேகச் சிறப்பிதழ் 1978

Page 1
SLP பாரிெயர் >
സ്റ്റ്/06/0%;
இளவரசு நல்வே ஆதி
 
 
 

弱
zia 7607///01/7/ކީ • /7/% ഞ7മ தி 2. அ%ඊඩ් ෆ} ܨ ܐ

Page 2


Page 3
•
تيرسوގ 57ޓ r7{މިޏަ/ |
(.*?.
விதி "Z":"",
கரிஒ7
துரிது آپ ار திேரிங்
| اللهبح%ް , 23. நிரிேகீதத்து = བོ།།
/( -- 2. { =ت/{ށ...)
"ஓ.ை ے#" sي چې === *
T ஈரிரது F† ,
 
 
 

! -
பாபே: ஆஆ.வ ހހަށި!
李a a-ra ܒ=ܡ 7 ач тус
T75 a

Page 4
As) 霹 蠱「 L
蚤 |L F雷下 பற்இ gjLLI艇 d MF5";
ഒിബ ീ08, 29 ബ ർ. 7802 才ー@zzz? *ラ*。
 
 

ITALID O H
டெ
5. பிரமணியர் ċi5 LIDIBITU U JITEL
lbum தக்குரு
翡ஜமs

Page 5
*
: இபே பிஷேஆதில் (2′′Eපණ 2ー
ിമ ,ഥ9
"AAதை A272 خرده عe/
彎 حج کیجیے டுத்தி السلاrھتا لالکاہل ெ لارنالنیلی

Page 6
| . ܕ 3. 一、 ーア و التي لم تتجة
.C خليليي يين و تشيك إت - حجاج وحي - تحت تتم عمار
 

愛○○のパ -് ബ - @672524-27
1 ܒ
|- بین میں موسم گرمیانیت *字 ー
ਤyeਦਲੋ
斜
2 அ42த7ை

Page 7
ԱՔ (5
ஜயந்தி நக
எமது ஆனி மாத அருளமுத இ! தமது வெளிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணத்ை அவர்கள் ஈழம் வந்தவுடனேயே, கொ மண்ய ஸ்வாமி கோயில் கும்பாபிஷேச இன்னிசை அருளுரையை ஆற்ற தகூr6 சபையார் வேண்டினர். 33 தினம் ( ஸ்வாமிகள், கந்தபுராணம், பெரிய ட ஆகிய மூன்று புராணங்களையும் இன் ருள் கூட்டியுளது. பூgரீலபூரீ ஸ்வாமிகள் ஆலயத்தில் 5-2-48 அன்று தமது முத தொடர்ந்து சென்ற 30 ஆண்டுகட் பாரதம், திருவிளையாடல் ஆகிய ப6 வழிபாட்டில், பல தனி விரிவுரைகளை நடந்த கும்பாபிஷேகத்திலும் ஸ்வாமி ஸ்வாமிகளது இன்னிசைக் கச்சேரியும் இம்முறை ஆனி மாத அருளமுதத்தை அருள் மலராக சமர்ப்பிக்கின்ருேம்.
பூனிம
பரதமலர் மீது ( பாடுமவர் தோ

T முருகன்
பனம்
தழ் வெளிவரும் சமயம் எமது குருமணி தை முடித்து, ஈழம் திரும்பியுள்ளனர். ாழும்பு ஜிந்துப்பிட்டி பூணூரீ சிவசுப்பிர விழாவையொட்டி முப்பெரும் புராண ணத்தார் வேளாள மஹிமை பரிபாலன முப்பெரும் புராண விழாவாக யூரீலழரீ புராணம், திருவிளையாடல் புராணம் னிசை அருளுரை ஆற்ற முருகன் பேர ா பூர்வாச்சிரமத்தில் இதே முருகன் நல் விரிவுரையையாற்றினர். அதைத் குள், கந்தபுராணம், ராமாயணம்,
ல தொடர் விரிவுரைகளையும், கூட்டு யும் ஆற்றியுள்ளனர். இதற்கு முன் களது விரிவுரையும், மதுரை மாரியப்ப
இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே
5 ஜிந்துப்பிட்டி முருகனின் பாதத்தில்
த் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள்
இளவரசு (நல்லை ஆதீனம்)
போதமலர் தூவி ழர் தம்பிரானே.

Page 8
ஜயந்தி நகரில்
அதியற்புத மு திருச்செந்தூரிலிருந்து
ஜிந்துப்பிட்டி ஜயந்தி நகர் பூரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முன்னுரறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழம் பெரும் கோயிலாக விளங்குகின்றது.
கடந்த 45 வருடங்களாக இந்தக் கோயிலின் நிர்வாகத்தை தெக்ஷணத்தார் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் தென் இந்திய சைவவேளாள வர்த்தக சங்கத் தினர் ஏற்றுச் சிறப்பாக நடத்தி வரு கிருர்கள்.
சக்தி வாய்ந்த தெய்வம்
இந்தக் கோ யிலில் பிரதிஷ்டை செய் யப்பட்டிருக்கும் மூலவிக்கிரகமான முருகன் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு தெய்வம் என் பதை கொழும்புவாழ் மக்கள் அனுபவ ரீதியாக அறிந்திருக்கிருர்கள்.
அந்த சில விக்கிரகம் கந்தப் பெரு மானின் ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றன திருச்சீரலை வாய் என்னும் திருச்செந்தூர்ப் பகுதியிலிருந்து கடல் மார்க்கமாகப் பாய்க் கப்பலில் கொண்டு வரப்பட்டு, தவச் சிறப்புடையவரும், முருகன் பேரில் சிந்து பாடுவதில் வல்லவரும்ான ஒரு தென்னிந் தியப் பெரியாரால் ஸ்தாபனம் செய்யப் பட்டது என்பது கர்ண பரம்பரை வரலாறு ஆகும்.
சிந்து பாடியவர் வதிந்ததால் இன்று கோயில் அமைந்துள்ள பிரேதேசம் சிந்து LufT L- என்று வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். என்பதும் ஒர் ஐதீகமாகும்.
வாணியம் பாடி குறிஞ்சிப்பாடி சேவு கண் பாடி போன்ற பெயருடைய பதிகள் தென் இந்தியாவில் உள்ளன. அவற்றைப் போலவே சிந்துபாடியும் அமைந்திருக்கலாம்.

அருள்பாலிக்கும் ருக விக்கிரகம்
கொண்டுவரப்பட்டது
சிந்து என்பதே காலத்தால் மருவுற்று ஜிந்து பாடியாகி, பின்னர் ஜிந்து பட்டி யாகி, ஜிந்துப்பிட்டி யாகி இருக்கலாம் செயின்ட் ஜேமஸ்பிட்டிய என்பது தான் ஜிந்துப்பிட்டியானது என்று ஒரு சாரார் கூறும் விளக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளக் ፵ኒ L፴.ttr தல்ல.
சகலரும் வரும் ஸ்தலம்
ஜிந்துப்பிட்டிமுருகன் இந்து மக்களுக்கு மட்டுமன்றி மற்ற மதத்தைச் சார்ந்தவர் களுக்கும் வரமருளும் ஒரு கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குகிருர். இந்தக் கோயி லில் கிறிஸ்தவ மக்களும் பெளத்த மக்களும் நேர்த்தி செலுத்துவதை நிதம் நிதம்
55 fT GROOT'Syr' o.
கொழும்பில் வதிகின்ற பெரும் சிங்கள வர்த்தகர்கள் இந்த ஆலயத்தில் Աֆ6ծ92 களையும் அர்ச்சனைகளையும் ஹோமயாகங் களையும் வருடா வருடம் செய்விக்கின்றனர் அப்படிச் செய்வதன் மூலம் அவர்கள் பெரும் பெரும் நன்மைகளையும், பலாபலன் களையும் அடைந்து வருகின்றனர். கேட்ட வரமருளும் கீர்த்தியுள்ள தெய்வம் இந்த ஜயந்தி நகர் முருகன் என்று அவர்கள் வாயார வாழ்த்துகின்றனர்.
இந்த முருகன் ஆலயத்துக்கு வருகை தந்து பிரார்த்தனை நடத்தாத பிரதம மந்திரிகள் இல்லை என்று கூறலாம் திரு. டி. எஸ். செனநாயகா காலந் தொடக்கம் பல a பிரதமர்களும், ஏனைய அமைச்சர் களும் இவ்வாலயத்தை மதித்துப் பூஜை புனஸ் காரங்கள் நடாத்தி வந்திருக் கின்றனர்.

Page 9
திரு. டட்லி சேனநாயக்கா பிரதம ராயிருந்த போது பல தடவைகள் இந்த ஆலயத்திற்கு விஜயம் செய்திருக்கிருர்.
காலஞ் சென்ற அமைச்சர் திரு. சுகத தாஸ் இவ் வாலயத்தில் பிரார்த்தனை செய் தே தமது அரசியல் அலுவல்களையும் தேர்தல் பிரசாரங்களையும் ஆரம்பித்து வந்தார் என்பது பிரசித்தம்.
கடந்த ஆட்சிக்காலத்தின் போது பிரதமர் திருமதி பூரீமாவோ பண்டார நாயக்கா அடிக்கடி இவ்வாலயத்திற்கு வருகை தந்து பூஜையும், பிரார்த்தனையும் நடத்தியிருக்கிருர்,
பிரதமர் வந்தார்
கும்பாபிஷேககாலை 10மணிக்கு நமது பிரதம மந்திரியான திரு. R. பிரேமதாஸ் கும்பாபி ஷேக வைபவத்தில் கலந்து கொண்டு திரு முருக அருட்பிரசாதத்தை பெற்றர். என்பது ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கதாகும் தமது தேர்தல் தொகுதிக்குள்ளேயே இந்த ஆலயம் இருப்பதையிட்டு திரு.பிரேமதாஸ் பெருமகிழ்ச்சியடைகிருர்,
அது மட்டுமன்றி இவ்வாலயம் அமைந் திருக்கும் ஜயந்திநகர் திரு. பிரேமதாஸ் வுக்கு ஆதரவளிக்கும் ஒரு கோட்டை யாகும்,
தெக்ஷணத்தார் வேளாளர் மகிமை பரி பாலன சொஸைட்டி லிமிட்டெட் என்ற ஸ்தாபனத்தார் இந்த ஆலய நிர்வாகத் தைக் கையேற்ற பின் இரண்டு மகா கும்பாபிஷேகங்கள் நடைபெற்றிருக்கின் றன. ஒன்று 1939ம் ஆண்டு நடைபெற்றது.

அதன் பின் 14 ஆண்டுகள் கழித்து 1953ம் ஆண்டில் மற்றுமொரு மகாகும்பாபிஷேகம் மிகச் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.
அப்போது நாட்டின் பிரதமராக விருந்த திரு. டட்லி சேனநாயகா இந்த மகா கும்பாபிஷேக வைபவத்தில் பங்கு
கொண்டார்,
1953ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேகம் பிறிதொரு வகையிலும் சிறப்புப் பெற்றதாகும், திரு ஆலவாய் என்னும் மதுரையம் பதியில் தற்சமயம் திருஞான சம்பந்தர் ஆதீன கர்த்தராக விளங்கும் பூரீலபூரீ ஞானசம்பந்த தேசிய பரமாச்சாரியர் அவர்கள் கோயில் புனருத் தாரணத் திருப்பணி வேலைகளை ஆரம் பித்து வைத்தார்.
திருக் கும்பாபிஷேக வைபவத்திற்கு சற்று முன்பாகவே அவர் இலங்கையை விட்டு மதுரை சென்று அங்கு ஆதீனகர்த் தராகப் பெரும் பொறுப்பேற்கும்படி இந்த ஜயந்தி நகர் பூரீ. சிவசுப்பிரமணியர் திருவருள் பாலித்தார்.
கூட்டுப் பிரார்த்தனை
கூட்டுப் பிரார்த்தனை என்பது ஆதி காலம் தொட்டு இருந்து வந்த போதிலும் அதற்கு இந்திய நாட்டில் பெரும் உத் வேகத்தையளித்தவர் மகாத்மா காந்தி அடிகளாவர். அவர் தமது அரசியல் கூட்டங்களிலே கூட்டுப் பிரார்த்தனையை ஒரு பிரதான அம்சமாக்கினுர்.

Page 10
வேலை வணங்குவ
ஆடும்பரியையும் வேலையையும் அணி சேவலையும் பாடும் பணியை விரும்பினுர் அருணகிரிநாதர். மயிலையும் வேலையும் சேவ லையும் இணைத்துப் பாடுவது ஒரு மரபு. தனித்தனியே அவற்றைச் சிறப்பித்துப் பாடுவதும் முருகன் அடியார்க்கு வழக்கம். அருணகிரிநாதர் மயிலைத் தனிப்பாட்டுக் களால் கந்தர் அலங்காரத்தில் பாராட்டி யிருக்கின்ருர், வேலையும் சேவலையும் பாடி யிருக்கின்றர். மயில் வகுப்பு, வேல் வகுப்பு, என்றும், மயில் விருத்தம், வேல்விருத்தம், சேவல்விருத்தம் என்றும் நூல்களை அருளி யிருக்கிருர்,
ஆடும்பரியென்று மயிலுக்கு ஆடும் செயலை அடையாக்கிச் சிறப்பித்தார். மயில் ஆடும்பொழுது அழகும் அருளும், இலங் கும். அணிசேவல் அழகுதரும் சேவல் என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும். வீரம் உடையவருக்கு அலங்காரங்கள் பல இருந் தாலும் அவர்களுடைய வெற்றியைக்காட் டும் அணியே மிகச் சிறந்தது. அந்த வெற் றிச் சிறப்பைப் பலருக்கும் எடுத்துகாட்டும் வகையில் ஓங்கி நிற்பது கொடி. அதை வெற்றிக் கொடி என்று சொல்லும் வழக் கம் உண்டல்லவா? வெற்றிடமிடுக்குடை யார் எங்கே சென்ருலும் தம் கொடியை உயர்த்திக்கொண்டு செல்வர் அதனல் அணி சேவல் என்றர்.
மயிலையும் சேவலையும் அடைமொழி களால் சிறப் பித் த அருணகிரியார். வேலுக்கு எத்தகைய அடையும் கொடுக்கா மல் சொன்னர். அப்படி சொல்லுவது முறையா என்ற ஐயம் தோன்றலாம்.
சிறப்புடைய பொருளுக்குப் பல பல அடையாளங்கள் சொல்லவேண்டியதில்லை. அடையின்றி வழங்குவதனலே அப்பொரு ளின் சிறப்புப் புலப்படும். திருக்கோவையா ரின் முதற்பாட்டில் பல மலர் வருகின்றன. அங்கேகோங்கு என்று அடைமொழியின் றிச் சொன்னர் மாணிக்கவாசகர் அங்கே உரைகாரர் கூறுவதை இங்கே தெரிந்து கொள்வது நலம். "மகளிர்க்கு உறுப்பில் சிறந்த உறுப்பாகிய முலைக்கு உவமையா கப் புணர்க்கப்பட்ட கோங்கிற்கு அடை கொடுக் சக் கடவதன்ருே எனின், அடை கொடுப்பின் பிற உறுப்புகளுடன் இதனை யும் ஒப்பித்ததாம் ஆகலான் இதற்கு அடைகொடாமையே முலைக்கு ஏற்றத்தை விளக்கி நின்றது அது. முற்கூறிய வகையில் திருக்கோயில், திருவாயில், திருவலகு என்ற வற்றிற்ரு நாயகராகிய நாயனரைத் திரு ந7யனர் என்னுததுபோலக் கொள்க',

து எமது வேலை
மயில், வேல், சேவல் என்ற மூன்றிலும் சிறந்தது வேல். அதன் சிறப்புத் தோன்ற அடை இல்லாமல் நடுநாயகமாக வைத் தால், அதற்குள்ள சிறப்புப் பல. முருகனை வணங்குபவர்கள் வேலில் அவனை ஆவா கனம் பண்ணி வழிபடுவார்கள். வேலைமாத் திரம் வைத்து அதையே முருகனுக வழி படும் திருக்கோயில் உண்டு. பழம் காலத் தில் காவிரிப்பூப் பட்டினத்தில் அத்தகைய கோயில் ஒன்று இருந்தது. அதை இளங் கோவடிகள் “வேற்கோட்டம்’ என்று சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிருர், யாழ்ப்பாணத்தில் செல்வச்சந்நிதி, நல் லூர் முதலிய இடங்களிலும் வேலையே முரு களுகக்கொண்டு வழிபடுகின்றர்கள். முருக னுக்கு ஆறுமும் இருப்பதுபோல வேலுக்க கும் ஆறுபடைகள் உண்டு. முருகப்பெருமான் திருவுருவத்தையும் அவன்பால் சார்த்தி யிருக்கும் வேலையும் தரிசிக்கும்போது கவ னித்தால், அது அவன் அடியையும், கரத் தையும் தொட்டுக்கொண்டு முடியளவும் செல்வதைக் காணலாம். வேலை அடிமுதல் முடிவரையில் கண்ணையோட்டித் தரிசித் தால் முருகனையும் அடிமுதல் முடிவரையில் தரிசித்துவிடலாம்.
வேல்ஞானமே உருவாகப்பெற்றது ஞானசத்தி என்ற பெயருடையது. பராசத் தியால் வழங்கப்பெற்றது. சக்தி அம்ச முடையது. இத்தனைவகையாலும் அதற்கு அமைந்த சிறப்புகளை எண்ணியே அடை மொழியின்றி வேல் என்று மாத்திரம் சொன்னுர் அருணகிரியார்.
**ஆடும்பரி எனவும் வேல் எனவும் அணி சேவல் எனவும் பாடும் பணியையே என் வாழ்க்கைப் பணியாக அருள் செய்ய வேண்டும்' என்று பிரார்த்தனை செய்தார் அவர்.
பாடும் பணியைப் பெரும் பணியாகக் கொண்டே பெருமக்கள் தமிழ் நாட்டில் பலர் இருந்தார்கள். ஞானசம்பந்தர் முத லிய நால்வரும் பன்னிரண்டு ஆழ்வாரும் அந்தக் கூட்டத்தைச் சார்ந்தவர்கள்.
அருணகிரிநாதர் பா டு ம் பணியை வேண்டிப்பெற்றவர். பிறர் சென்ற வழியே
போகாமல் புதிய துறையில் சந்தக் கவிமாரி
பொழிந்தவர் அவர் 11லபாக்களைப் பாடிய பின்பு பாடியது கந்தர் அநுபூதி அவ்வளவு பாடியும் அவருக்கு மனநிறைவு உண்டாக வில்லை. மீண்டும் “பாடும்பணியே பணி யாய் அருள் வாய்' என்று வேண்டுகின்ருர், ஆகவே வேலே வணங்குவது எமது வேலே பாகும்.

Page 11
முருக நாப
*x3333
சரணம் சரணம் சரவணபவனே சஞ்சலம் தீர்ப்பாய்
சங்கரி பாலா வேளூர் வளரும் வேண்டுவதருள்வாய் அன்பருக் கருள்வாய் ஆறுதல் தருவாய் இன்பமும் தருள்வாய்
ஈஸ்வரி பாலா
உனையே நம்பினேன் ஊமைக் கருளிய என்பிழை பொறுப்பா
ஏழையைக் காப்பாய் ஐங்கரன் தம்பி ஒருமொழி சொல்வாய் ஓங்காரப் பொருளே
ஒளவியம் தீர்ப்பாய்
வேல் முருகா, வேல் (Lp வேல்முருகா வேல்
ஆடுமயில் ஏறி பாடுகின்ற பச் நாடுகின்ற அடி சாடுகின்ற வி3
ஒL- அடு

is
9 9
s is
s is
is s
登 罗
ருகா,
வேல்
வரும் ஆறுமுகனே தேர்களை பார்ப்பவனேநீ lu Istri 56T நலிவுதீர்த்து னகளெல்லாம்
ருள்வாய்

Page 12
L II g?
ஆறுமுகம் என்றவ ஆறுதலுண்டு ஆறுதலுண்டு மின தேறுதலுண்டு தேறும் சிவக்கனன் சிந்தனை செய செந்தமிழ் முருகை வந்தனை செய்
வேல் வேல் ( வெற்றிே
வாவா மு வடிவே (
ஐயா மு
அரஹர மெய்யா
வினைதீர்
ஓம் முருக! ஓம் முருக! ஓம் முருக
1. நமப் பார்பதி பதயே - ஹ 2. தென்னடுடைய சிவனே போ
3. கா வாய் கனகத்திரளே போ,

னயே
வோம்
முருகா
வல் முருகா
ழருகா
லழகா
ருகா
முருகா
முருகா
முருகா
ரஹர மஹாதேவா ற்றி - என்னுட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ற்றி - கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி

Page 13
பூநீலபூரீ சுவாமிகளின்
கார்த்திகை தோறும்
மான்ம்பூ உற்சவம்
ஸ்கந்தஷஷ்டி
கார்த்திகை சோமவாரம்
மார்கழி திருவெம்பாவை:
திருவெம்பாவை
திருவாதிரை
gfrða) 5 t06ðöf, brTð கிழமைகளில் 6 கா
னுக்கு திருமுலைப்பா
காலை 5 மணி பூஜை விழா இன்னிசை வி சித்திரைபறுவம், :ை ஆவணி பூசம், விசேஷ பூஜைகள் ந
நவ
காலை 5-30 நடைெ
காலை 5.30 மணி, ந வரத முத்துக்குமார வரைசங்கீத உபந்நிய ணம், அனுபூதி, அல
ஸ்கந்தவுஷ்டி இரவு பன அடியார்கள் வி
இரவு 9.30 முதல் இரவு 11-30 முதல் இரவு 1-30 முதல் மறுநாள் உதயம் 5 ! உத்யாபனம் செய்பவ
ஸ்வாமிகளின் ஆன்ம கம் 5-30 மணி உற்.
உதயம் 3 மணி சிவசு எழுச்சி.
4 மணி- ஆதீனத் பூஜை நடந்து, பூறரீல! 5 மணி நல்லை 'சிவன் யில் மணிவாசகரை 6 திருவ்ெம்பாவை ஓதல் மான் எழுந்தருளி, ! இரவு 7 மணி ஆதீன தல்- அர்த்தஜாமம்.
6ம் நாள் காலை 6 ம காட்சி நடைபெறும்.
காலை ஆதீனத்திலிருந் லுக்கு எழுந்தருளி, தி

- ஆதீனப் பணிகள்
5 மணி, இரவு 7 மணி- பூஜை வெள்ளிக் ப்பூஜையும் காலை ஞானசம்பந்தப் பெருமா ல் உற்சவம்.
பில் உற்சவம். மாலை 7 மணி, கார்த்திகை சிவுரை திருப்புகழ்க் கச்சேரி 9 மணி வரை. காசி விசாகம், ஆணி உத்தரம், ஆடிப்பூரம் rாத்திரி தைப்பூசம், பங்குனி உத்தரம் டைபெறும்.
பறும்.
ண்பகல் 12 மணி- மாலை 5.30 மணி. ஸ்வாமி உற்சவம்'- மாலை 3 மணி 4 மணி ாசம். திருச்செந்தூர்ப்புராணம், கந்தபுரா ங்காரம் எதாவது ஒன்று நடைபெறும்.
நல்லூர்க்கந்தன் ஆலயத்தில் விரத உத்யா ழித்திருக்க.
l i 660Lr
} பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகள் விரிவுரை 3 வரை மணிப் பூஜையில் ஆதீனச் செலவில் விரத பர்க்கு மாஹேஸ்வர பூஜை.
மூர்த்தி மீனகதி சுந்தரேஸ்வரருக்கு அபிஷே சவம்,
ப்ரபாதம், உதயம் 3-30 மணி- திருப்பள்ளி
தில் மாணிக்கவாசக ஸ்வாமிகட்கு விசேட ரீ ஸ்வாமிகள் மாணவருடன் வீதி பஜனை. * கோயிலை அடைந்து, நடராஜர் சன்னதி ாழுந்தருளப்பண்ணி 'பூgரீலபூரீ ஸ்வாமிகள் " 6 மணி- ஆதீனத்திற்கு மணிவாசகப் ரீலழறீ ஸ்வாமிகள் திருவெம்பாவை ஒதல் த்திற்கு மணிவாசகப் பெருமான் திரும்பு
ணி ஆதீனத்தில் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த
து சுந்தரமூர்த் தி ஸ்வாமிகள் சிவன்கோயி ருெவூடல் காட்சி.

Page 14
மாசி சிவராத்திரி
சித்திரை திருவாதிரை
4 ஜாமுமம்- விசேஷ அ uuTégFtb.
மாலை 4. 30 மணி ஞ 1ம் நாள் ஞானப்பால்
2ம் , பொற்தாளம் 3ம் , மறைக் கதவும் 4ம் , பொற்கிழி பெ. 5ம் , முத்துப்பல்லக் 6ம் , கோளறுபதிகம் 7ம் ,, பாண்டியன் சு 8ம் ,, பூம்பாவைக்கு 9ம் , உபநயனம்
10ம் , திருக்கல்யாண !
10 நாளும் இரவு தி மாதர் அரங்கு, இளைஞ யரங்கு, பட்டிமன்றம், விழாக்
நல்லூர்க் கந்தஸ்வ னத்தில் கதிர்வேலாயு அன்னதானமும் நடை 2 தியாகப்பிரம்ம மே 3 ஆதீனத்தில் நடை இசை வகுப்புக்கள் ஆ. தமிழ் இசை வி
4 மாதப் பெளர்ணமி சைக் கச்சேரி
5 எல்லா ஆலய விே தலைமையில் பண்ணிை பண்ணிசை பாடுவர்.
6 தினம் காலைப் பூ மாணவர்கள் பன்னிரு
சமயப்பிர சிறு ஆலயங்கட்கு கீ ஆலய விழாக்களில் ப
வசமாக ஆதீனக் கண
யாத்தி வருடத்தில் ஒருமுறை கட்கு அடியாருடன்

அபிசேகம் பூஜை, பஜனை, சங்கீத உபந்தி
ானசம்பந்த மஹோற்சவம்
பெறல் பெறல்
திறந்தலும் அடைத்தலும்
றல் கு, முத்துக் குடை பந்தர் பெறல்
Lifrt - sv ரம் தீர்த்தல் உயிர்கொடுத்தல்
ம் சிவஜோதிஐக்கியம். நநெறிய தெய்வீக மஹாநாடு நடைபெறும் 5ர் அரங்கு, அங்கங்கள், கருத்தரங்கு, கவி
பண்ணிசை, லிரிவுரை, இடம்பெறும்.
கள்
1ாமி கோயில் 26 நாள் விழாவிலும் ஆதீ த ஸ்வாமிக்கு உற்சவமும் அடியார் கட்கு பெறும். ஹாற்சவம் 3 நாள் நடைபெறும், பெறும். அண்ணுமலை இசைத் தமிழ்மன்ற தரவில் ழா 10 நாட்கள் நடைபெறும்.
தோறும் ஆதீனப் பொறுப்பில் பண்ணி
சட உற்சவத்திலும் மரீலழரீ ஸ்வாமிகள். ச மாமன்றத்தினர் - திருவீதி வலம் வந்து
ஜை முடிந்தவுடன் பூரீலழரீ ஸ்வாமிகளுடன்
திருமுறை ஒதுவர்கள்.
3. T J D
ரொமம்தோறும் சென்று ஒவ்வொரு மாதம்.
டக்காட்சி சொற்பொழிவு, பண்ணிசை இல
க்கில் செய்யப்படும்.
ரை
திருக்கேதீச்சரம் கோணேஸ்வரம் தலங்
யாத்திரை மேற்கொள்ளப்படும்.
ஆதீன ஒதுவாமூர்த்தி: திருமுறை இசைமணி, S. தில்லைமணி,

Page 15
பூநீலபூரீ ஸ்3
சிங்கையில்
に室
சிங்கப்பூர், இந்து அறக்கட்டளைக் கொண்டு சென்ற நல்லை ஞானசம்பந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசார்ய கோவிலில் மகத்தான பிரியா விடை திரு P. கோவிந்தசாமிப் பிள்ளை அவ: ணுடை போர்த்தி வரவேற்ருர், சிங் டாங்ருேட் நகரத்தார் கோயில், செள பெருமாள் கோவில், நேவல்பேஸ் முரு சிவன் கோயில் முதலிய தேவஸ்தானர் கழகச் சார்பிலும் மாலைகள் போடப்ப மறுநாள் (30-5-78) விமான நிலையத்தி தனர். 2 மணிநேரம் தாமதமானதால் நாயக்கா அடைந்தது. அந்த அகால நே அதிகாரி கலாரசிகமணி, சிவநெறித் தெ குறிப்பிட்ட சில அன்பர்களும் ஸ்வாமிக ராமகிருஷ்ண மிஷன் சென்று தங்கின அதிபர் ஸ்வாமி பிரேமாத்மானந்த ஜி, போர்த்தி பொற்கிளி வழங்கினர். மூ பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளின் அருளுரைகள் நன

வாமிகட்குச்
f?ti? unuar Golf?GSd.
经
கழக அழைப்பில் சமயப்பணி மேற் ாாதீன முதல்வர் பூரீலபூரீ ஸ்வாமிநாத ஸ்வாமிகட்கு சிராக்கூன்ருேட் காளி அளிக்கப்பட்டது. பேரருள் வள்ளல் ர்கள் பூரீல பூரீ ஸ்வாமிகட்கு பொன் கப்பூர் செண்பக விநாயகராலயம்; த்பிறிட்ஜ் ருேட் மாரியம்மன் கோவில், கன் கோயில், வூட்லன்ஸ் அரசகேசரி கள் சார்பிலும், இந்து அறக்கட்டளைக் ட்டு பாராட்டுரைகள் பேசப்பட்டன. ல் திரளான மக்கள் வழியனுப்பி வைத் அதிகாலை 3 மணிக்கு விமானம் கட்டு 5ரத்திலும் பிரதம சுங்கத்தடுப்பு உதவி 5ாண்டர் திரு. K. K. சுப்பிரமணியமும் ளை வரவேற்றனர். ஸ்வாமிகள் நேரே ர். அங்கு பூரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகட்கு பொன்னடை மன்று தினம் மிஷன் மண்டபத்தில் டைபெற்றன.
--செல்வன்

Page 16
ஆதீன அ(
இலவச திருமுறை வகுப்பு
சனி, ஞாயிறு தோறும் 6 மணிவரை ந ஆதீனப் பண்டி திரு. எஸ். ஆர். தி மேற்படி வகுப்புகளை
சைவ சித்தாந்தப் பயிற்சி நெறி
ஞாயிறு தோறும் கா 12 மணிவரை ந சைவசித்தா பண்டிதர் திரு. கர மேற்படி வகுப்டை
யோகாசன வகுப்பு
காலை 5.30 மணி
தினம் நடை
யூனி சிதான
மேற்படி வகுப்டை
பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளின் அருளா? இலவசமாக நடைபெறுகிறது எ

ருட்பணிகள்
மாலை 4 மணி முதல் டைபெறுகிறது. ணசைப்புலவர் நீருஞானசம்ாந்தன்
நடத்துகின்ருர்,
Fலை 9 மணி முதல் நடைபெறுகிறது. ந்தசாகரம் ந்தையா அவர்கள் நடத்துகின்றர்.
மாலை 5.30 மணி பெறுகிறது ந்த யோகி
நடத்துகின்ருர்,
னப்படி எல்லா வகுப்புகளும் ான்பதை அறியத்தருகின்ருேம்.

Page 17
ஆதீனப் பன்னிரு திருமுை
மேற்படி மன்றம் தினம் காலைப் பூ பூரீலழறீ ஸ்வாமிகள் தலைமையில் பன் ஸ்தலங்களில் உற்சவம் நடைபெறும் திருமுறை ஒதுவார்கள், திருக்கேதீச்ச செல்வச்சந்நிதி உற்சவகாலத்தில் மன்ற ஓதி வருகின்றனர்.
நல்லூர்க் கந்தன் உற்சவத்தில் தின பூரீலழறீ ஸ்வாமிகள் தலைமையில் நடைெ
அகில இலங்கைத் தி
பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளைப் போஷகரா
மாதக் கார்த்திகை தோறும், ஆதீனத்தி கள் நடத்துவர்.
அண்ணு மலை இசை
சிதம்பரம் அண்ணுமலைச் சர்வகல பெற்ற பட்டதாரிகள் மேற்படி மன்றப் நடாத்தி வருகின்றனர். வயலின். L சிறந்த முறையில் பயிற்றப்படுகிறது. வ னத்தில் தமிழ் இசை விழாவை நடத்தி

றைப் பண்ணிசை மன்றம்
ஜை முடிந்தவுடன், பூஜை முகத்தில் னிருதிருமுறை ஒதுவார்கள். விசேட போதும் அவ்விடம் சென்று பன்னிரு ரம், கோணேச்சரம், மாவிட்டபுரம்,
த்தினர் சென்று பன்னிரு திருமுறை
மும், பன்னிரு திருமுறை வீதி பஜனை
பறும்.
ருப்புகழ் மாமன்றம்
"கக் கொண்டுள்ள மேற்படி மன்றம் நில் திருப்புகழ் கச்சேரிகள் விரிவுரை
த் தமிழ் மன்றம்
ாசாலையில் சங்கீத பூஷணம் பட்டம்
பெயரில் இசை வகுப்புகள் சிறப்புற மிருதங்கம், வாய்ப்பாட்டு ஆகியவை ருடந்தோறும் மேற்படி மன்றம் ஆதி வருகிறது.

Page 18
இலங்கை, யாழ்ப்பாணம், நல்லைத் திரு பூணிலழறி சுவாமிநாத ஞானசம்பந்த தே அறுபதாண்டு நிறைவு எய மலேசியத் தலைநகரான கோலாலம்பூர் மனமுவந்து பன்
மணி விழ
சிலம் செறிந்த சிவநெறிச் சான்றேய்!
செந்தமிழும் சிவநெறியும் செழிந்தோங் பூரீலபூரீ ஆறுமுக நாவலர் பெருமான் அவர் தலத்தில், அருள்மிகு கந்தசாமிக் கடவுளின் வந்துதித்த பெருந்தகையோய்! சீலமும் கோ விளங்கும், தவநலம் பொலியும் புண்ணிய தாங்கள் அறுபதாண்டு நிறைவு பெற்று, மிகமிக மகிழ்ச்சியுறுகின்ருேம். அதிலும் மணிவிழா சிறப்புறக் கொண்டாடப்பெறுவ எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி எய்துகின்ருேம்!
நல்லை ஆதீனத்தின் நற்பெருந் தலைவ!
இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தில், நலம் பல நெறிப் பெருந் தலைவராம் திருஞான சம்பர் யருள் துணை கொண்டு, நிறைபெறும் சிறப்பி வித்து நிறுவி வளர்த்துவரும், தங்களின் நெறித் தொண்டுகள், யாவரும் வியந்து ே ரைமா நகரின் கன் அமைந்த திருஞானசம் திருவருள் தவயோக பூனிலழரீ சோமசுந்தர கள் அவர்களின் அருளாசிபெற்ற தாங்கள், ஆதீனம் தோற்றுவித்தருளிய மாட்சி, டெ
நாளும் இன்னிசையால் ஞான நன்னெறி பரப்பு
அன்பும் அருளும் ஒர் உருவாக அை ஒருங்கு திரண்ட, சிறந்த நல்ல பெருந்தை கதை அம்சமும் கலைத்திறனும் அவையினர் நண்பர்களிடமெல்லாம் எளிமையாகக் கலந் மம் த வருத நவபூசைச் சிறப்பும், இணையற் பாராட்டினுலும், எஞ்சி நிற்கும் ஏற்றம் 2 நலஞ்சான்ற, அ3ங்குணங்கள் பொருந்திய நாளில் காண்பது அரிது. தாங்கள் எல்லா பல்லாண்டு நீடூழி வாழ்ந்து, பவள விழா, சிறப்பு விழாக்கள் பலவும் கொண்டு, ஞால தழைத்தோங்க வளர்ந்து வருதல் வேண்டுெ விழா நன் னுளில், தங்களைப் பணிந்து வாழ்
வாழ்க! வாழ்க! வணக்கம் போற்றி! போற்றி!! சென்னை.

iஞானசம்பந்தர் ஆதீன குரு முதல்வர் சிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் அவர்கள் ப்திய அருள்நிறை நன்னுள்,
மாநகரில் கொண்டாடப்பெற்றபோது னிந்து வழங்கிய
வ ழ் த் து ைர
கும் வண்ணம், இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தில், கள் தோன்றிய நல்லூர் என்னும் நலமிகு
அருளினுல், சைவ நல் அந்தணர் குலத்தில் "லமும் சிறந்து, ஞாலம் புகழ்ந்து போற்ற
முனிவர் பெரும்! இறைவனின் அருளால் மணிவிழா கொள்ளும் மாட்சிமை அறிந்து, கடல் கடந்த மலேசிய மாநகரில், தங்கள் து குறித்து, இங்கு நாங்கள் எல்லோரும்
வாய்ந்த நல்லூர்ப் பெருந்தலத்தில், சிவ ந்தப் பெருமானின் திருப்பெயரால், இறை ன் மிக்க, சிறந்ததோர் ஆதீனம் தோற்று அருமை பெருமை மிக்க, செந்தமிழ்ச் சிவ பாற்றத் தக்கனவாகும். தமிழகத்தில் மது பந்தர் ஆதீனத்தில் குருமகா சந்நிதானம் ஞானசம்பந்த தேசிக பரமாசாரிய சுவாமி யாழ்ப்பான நல்லூரில் திருஞானசம்பந்தர் பரிதும் போற்றதற்குரிய மாட்சிமைமிக்கதா
பும் நல்லோய்!
மந்தது போன்ற, பண்புநலங்கள் பலவும் கயோய்! தங்களின் இனிய இசை நலனும், அனைவரையும் மகிழ்விக்கவல்ல ஆற்றலும் து, இனிமையாகப் பழகும் பாங்கும், நிய 2ற புலமைப் பெருக்கும். பிறவும் எவ்வளவு உடையனவாகும். தங்களைப் போன்ற தவ பெருந்தகைமை முனிவர் ஒருவரை, இந் ம் வல்ல, நம் சிவபெருமான் திருவருளால் முத்து விழா. நூற்றண்டு விழா முதலிய மெலாம் நம் சைவமும் தமிழும் நலமுறத் மன்று, மனமார விரும்பி வேண்டி. இம் மணி த்தி வணங்கி மகிழ்கின் ருேம்.
திருக்கோயில் ஆசிரியர், நா. ரா. முருகவேள்.

Page 19
O db b gb d 602 lq?.
ஒரு குறையும் வராதிருக்க மேற்கொளஞம் விரதம்
நிம் நாட்டில் மக்கள் பற்பல விர தங்களே மேற் கொள்கின்றனர். அவற்றுள் முக்கியமானவை விநாயக சதுர்த்தி, நவ ராத்திரி சரஸ்வதி பூஜை, கந்தர் சஷ்டி, சிவராத்திரி, என்பன.
இவை முறையே கணபதி, அம்பிகை, முருகன், சிவபெருமான் குறித்துச் செய்யப் படுபவை. இந்த விரதங்களை முன்னிட்டு சிவாலயங்களில் திருவிழாக்கள் நடைபெறு கின்றன . முருகப்பெருமானுக்குரிய விர தங்கள் மூன்று வகையாகக் கடைப்பிடிக் கப்படுகின்றன. அவை வார விரதம், நட் சத்திர விரதம், திதி விரதம் என்பன சம் பந்த சரணுலய சுவாமிகள்
வெள்ளியே னுந்தின மாரல
தன்றியும் வென்றி யுறுந்துலையா மொள்ளிய திங்களி லிந்து
வளர்ந்திட வோங்குமுன் வைகன் வெள்ளரி தாமறு தாளு (முன
மெழற்பர சேந்திய வேந்தறரும் வள்ளன் மகிழ்ந்தருள் விரத
மெனப்புகழ் மாதவ னேதியரோ? என்று கந்தபுராணச் சுருக்கம் என்ற நூலில் கூறியுள்ளார்.
ஒவ்வொரு வாரத்திலும் வரும் வெள்ளிக்கிழமையன்று முருகப்பெருமானை வழிபட்டு விரதமிருப்பது வார விரதம். ஒவ்வொரு மாதத்திலும் வருகிற கார்த் திகை நட்சத்திரத்தன்று கொள்வது நட் சத்திர விரதம். திதி பிரதமாவது ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் வளர் பிறைச் சஷ்டியன்று மேற்கொள்வது. முருகப்பெருமான் குர பன்மனை அழித்த நாள் இந்த நாள்தான். இதனையே கந்தபுராணம் கந்த விரதப் படலத்தில்,
வெற்பொடும் அவுணன் தன்னை
வீட்டிய தனிவேல் செங்கை அற்புதன் தன்னைப் போற்றி அமரரும் முனிவர் யாரும் சொற்படு துலையின் திங்கள் சுக்கிவ பக்கந் தன்னில் முற்பகல் ஆதி யாக
மூவிரு வைகல் தோற்ருர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஐப்பசி மாதம் வளர்பிறைச் சஷ்டியைக் கடைசி நாளாகக் கொண்டு திருவிழாக்கள் நடைபெறு கின்றன " இந்த நாளில்தான் விழாவை நடத்த வேண்டுமென்பதை ஸ் க ந் த

தோத்துவ விதிப் படலத்திலும், கெளசிகப் பிரச்ன குமார தந்திரத்திலும் கூறப் பட்டிருக்கிறது.
பொதுவாக ஒவ்வொரு மாதத்திலும் வருகிற வளர்பிறைச் சஷ்டியிலும், கார்த் திகை நட்சத்திரத்திலும் உபவாச மிருக் கலாம். சிறப்பாக ஐப்பசிமாதக் கந்தர் சஷ்டியில் ஆறு நாட்கள் உணவிருந்த திருந்து விரதத்தைக் கடைப்பிடிக்கலாம், இந்த ஆறு நாட்களிலும் முருகன் புகழ் நூல்களான திருமுருகாற்றுப்படை, கந்தர் கலிவெண்பா, கந்தர் அநுபூதி, கந்தர் அலங் காரம், சுந்த சஷ்டிக் கவசம் முதலிய நூல்களை ஆசாரத்துடன் ஒதிவரும் வழக் கமும் நம் நாட்டில் இருந்து வருகின்றது. இதுவன்றி கந்தபுராணத்தைப் பெரி Gurri 3, 6it ulg.di 5 கேட்டும் , தாமே படித்தும் விரத நாட்களைக் கழிப்பதும் உண்டு மேற் சொன்ன எல்லா வ:ைக விரத நாட்களிலும் மக்கள் காலையில் நீராடி நித்தியக் கடன்களை முடித்து, ஆலயம் சென்று முருகப்பெருமானை வழிபட்டால் இம்மையில் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்று, மறுமையில் பேரானந்தப் பெரு வாழ்வை அடைவார்கள் என்று கந்த புராணம் கூறுகிறது.
புலவர் ஒரு வரைப் பார்த்து குடம், சட்டி இவற்றை வைத்து ஒரு பாடல் பாடச் சொன்னர் ஒருவர் முருக பக்தரான புலவர் ‘குக்குடத்தைப் பிடித்தவன் சட்டியை நோக்கக் குறைவில்லையே’ என்று முடியும் செய்யுளைப் பாடிஞர்.
குக்குடம் கோழி கோழிக்கொடியைப் பிடித்த முருகனின் சஷ்டியை அனுஷ்டித் தால் ஒரு குறையும் வராதென்வது அதன் பொருள். Y
கந்தபுராணம் நம்முடைய சொந்த புராணம் நம்மிடத்தேயுள்ளகுரபன் லாதிய ரான ஆண வ, கன்ம, மாயா மலங்களில் உழன்று அல்லற்படாமல் அவற்றினின்று விடுபட்டு வீட்டைய வேண்டுமென்ற தத்து வத்தையே சந்த புராணம் அடிப்படை யாகக் கொண்டுள்ளது, ஆகையால் நாம் எல்லோரும் அந்த கந்தசஷ்டி விரதத்தை முறைப்படி கடைபிடித்து பரங்கருளைத் திருவருளுக்குப் பாத்திரமாவோ மாக !
முடியாப் பிறவிக் கடலில்
புகார் குழு துங்கெடுக்கும் மிடியார் படியில் விசனப்
படார் வெற்றி வேற்பெருமான் அடியார்க்கு நல்ல பெருமான் அவுணர் குலமடங்கப் பொடியர்க் கியபெரு மான்திரு
நாலம் புகல் பல ரே
கந்தரலங்காரம்

Page 20
குருப
நல்லை ஞானசம்
பன்னிரு திருமுறைப்
பண்ணிசை மாமணி
ஈழத்திருநாட்டின் கண்ணே சைவத்ை புரிந்து வருகின்ற நல்லை ஞானசம்பந்தர் ஆ! சார்ய ஸ்வாமிகளின் திருவுளப் பாங்கின் பண்ணிசை மான்றம் அகில இலங்கை ரீதியில் நடாத்தி வ்ருவதை ஈழம் வாழ் சைவத் தமி முதலாவது ஆண்டுப் பரீட்சை நடைபெற்றது
இப் பரீட்சைக்குப் பன்னூற்றுக் கண சித்தியெய்தியவர்களுக்குத் தகைமைப் பத்திர இடத்தைப் பெற்றவர்கள் மூவருக்குப் பரிசில்
பரீட்சை வி
1. நான்கு ஆண்டுத் திட்டத்தில் இப்
2. முதலாவது ஆண்டுப் பரீட்சைக்குத் டாவது ஆண்டுப் பரீட்சைக்குத் தே
3. பரீட்சைக்குத் தோற்றுபவர்களுடை பிரித்து இப் பரீட்சை நடைபெறும்
4. செயல்முறைப் பரீட்சை (வாய்ப்பாட் நான் காண்டிலும் பரீட்சை நடைடெ சைக்குழு இப் பரீட்சையை நடாத்தும் திருமுறை இசைவாணரை அழைத்து
5. பாடத்டுட்டத்திலுள்ள திருமுறை பரீட்சையில் இடம்பெறும் பாடிய ஆகியன போன்ற விஞக்களும், நாய விஞக்களும் இடம்பெறும்.

தம்
பந்தர் ஆதீன
பண்ணிசை மாமன்றப்
ப் பட்டப் பரீட்சை
தயும், திருமுறைகளையும் போற்றிப் பணி நீன குரு மகா சந்நிதானம், பூரீலபூg பரமாச்
வண்ணம், ஆதீன பன்னிரு திருமுறைப் , பண்ணிசை மாமணிப் பட்டப் பரீட்சையை ழ்ப் பெருமக்கள் நன்கறிவர். 1976ம் ஆண்டு d.
ாக்சாணவர்கள் தோற்றினர். பரீட்சையிற் "ங்களும், விசெட சித்தியில் முதன்மையான b களும் வழங்கப்பட்டன.
விபரங்கள்
பரீட்சை நடாத்தப்பெறும்.
தோற்றிச் சித்தியெய்தியவர்களே இரண் ாற்ற அனுமதி பெற்றவர்களாவர்.
ப வயதின் பிரகாரம் மூன்று பிரிவுகளாகப்
டு), எழுத்துப் பரீட்சை ஆகிய பிரிவுகளாக
றும் திறமை மிக்க மூவர் கொண்ட பரீட்
இறுதி ஆண்டுப் பரீட்சையை, தமிழகத்தின் நடாத்த ஒழுங்கு செய்யப்படும் .
கள் சம்பந்தமான விஞக்கள் எழுத்துப் வர், பாடப்பெற்ற தலம், சந்தர்ப்பம் பன்மார்கள் நால்வர் சரிதைகளிலிருந்து சில

Page 21
நல்லை ஆதீனப் அறக்கட்டளை தரு
நில்லை ஆதீனத்தில் சுவாமிகளின் மேற் பார்வையில் அநேக சமயப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
திருவிழாக்கள்.  ைச வ சித்தாந்தப் பயிற்சி, பண்ணிசை வகுப்பு, யோகாசன வகுப்பு, பன்னிரு திருமுறைப் பயிற்சி ஆகியவை செம்மையாக, தக்க ஆசியர் களைக்கொண்டு நடத்தப்பட்டுவருகின்றன. ஆதீனத்தில் நடைபெறும் திருவிழாக் களையும் இலவச வகுப்புகளையும் நடத்து வதற்குப் பொருளுதவிகள் தேவைப்படு கின்றன .
இலங்கை, தமிழ்நாடு, மலேசியா, சிங் கப்பூர் ஆகிய நாடுகளிலுள்ள நல்லைக் குரு மணியின் அன்பர்கள் பல அறக் கட் டளைகள் மூலம் தம்மால் இயன்ற உதவி களேச் செய்துவருகின்றனர்.
இவர்களின் இந்த உதவியினுல் நல் லூர் ஆதீனம் தமிழுக்கும் சமயத்திற்கும் அரும் சேவையாற்றும் நிலையமாகத் திகழ் கிறது.
அறப்பணிகளுக்கு உதவி நல்கிவரும் அன்பர்களின் விபரம் வருமாறு:
ஈழத்து அன்பர்கள் வி. டி. வி. தெய்வநாயகம் பிள்ளை,
கொட்டாஞ்சேனை- கடைசி சோம வாரம் கே. கே. சுப்பிரமணியம்
தெஹிவளை-ஆனி உத்தரம்
அறக்கட்டளை ஏ
நல்லூர் ஆதீனத்தின் பெயரில் ஆயி ரம் ரூபாய் நிதி உதவிஞல் அதனை வைப்பு நிதியாகக் கொள்ளப்படும், இதில் கிடைக்கும் வட்டியைக் கொண்டு ஆண்டு தோறும் அவர்கள் பெயரில் அறக் கட் டளைகள் நிறைவேற்றப்படுவதுடன், பிர சாதங்களும் அனுப்பிவைக்கப்படும்.
கீழ்க் கண்ட திருநாட்களை நல்லூர் ஆதீனமே நடத்திவருகிறது. இவற்றில் எதனையாவது ஏற்று நடத்த முன்வரும் அன்புள்ளம் படைத்தோர் ஆயிரம் ரூபாய் அனுப்பி தங்கள் பெயரில் அறக் கட் டளையை ஆண்டுதோறும் நடத்த முன் வர 6.
சித்திரா பருவம் வைகாசி விசாகம் அடிப்பூரம் ஆவணி நல்லைக்கந்தன் உற்சவ அன்னம் பாலிப்பு

பணிகளுக்கு நம Jg960TLI T956T
எம். கே. மயில்வாகனம்
யாழ்ப்பாணம் -ஆவணி மூலம் எஸ். சத்தியமூர்த்தி, நல்லூர்
திருவெம்பாவை 6ம் நாள் (பிட்டு உற்சவம்) தமிழ் நாட்டு அன்பர்கள் முத்துப்பழனியப்பச் செட்டியார்,
மதுரை -நித்திய பால் பூஜை எம். ஆர். தாமோதர முதலியார், தியாகராயநகர், சென்னை -மாத திருவாதிரை, ஞானசம்பந்தர் உற்சவம் திருமதி விஸ்வநாதன் -சுக்கிர வாரம்
சிங்கப்பூர் அன்பர்கள்
எஸ். எம். வாசகர்,
சிங்கப்பூர் - சுந்தரர் குருபூஜை எஸ். எஸ். சர்மா -மாதாந்திர பண் இசை சிங்கப்பூர் அரங்கு
மலேசியா அன்பர்கள்
எஸ். ரத்ன சர்மா,
கோலாலம்பூர் vorm பூம்பாவை உற்சவம் திருமதி அன்னலட்சுமி ஞானேஸ்வரன், கோலாலம்பூர் -ஞானசம்பந்தர்
குருபூஜை (தொடரும்)
ற்பாடு முறை
9 நவராத்திரி 9 நாட்கள்
ஸ்கந்த சஷ்டி திருவெம்பாவை தைப்பூசம் மாகசிவராத்திரி 4 ஜாமம் பங்குனி உத்தரம் மங்கையர்க்கரசி குருபூஜை காரைக் காலம் மையார்குருபூஜை மெய்கண்ட தேவர் © ፴§4“ኻp8ኟ இவற்றில் எதனையாவது ஏ ற் று நடத்த விரும்புவோர் தொடர்புகொள்ள லாம். மற்றும் பண்ணிசை வகுப்புகளை நடத்துவதற்கும் உதவும் உள்ளம் படைத் தோர் வரவேற்கப்படுகின்றனர்.
பூரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள் (இளவரசு) ஆதீன அறக் கட்டளைச் செயலாளர் நல்லூர் ஆதீனம், நல்லூர், சிறி லங்கா

Page 22
7.
0,
கூடிய புள்ளிகள் பெறும் மூவருக்குப்
யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு, திருே களில் இப் பரீட்சை ஒழுங்கு செய்யப்ப
. ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் ஆனி மாதத்தில்
பரீட்சையில் சித்தியடைபவர்களுக்கு, விழாவின்போது தகைமைப் பத்திரங்க வழங்கப்படும்.
பரீட்சைப் பாடத்திட்டத்திற்கமைய, தினங்களிலும் மாலை 3 மணிமுதல் 5 நடைபெற்று வருகிறது.
பண்ணிசை மாமணிப்
ஆணைக்
குருமகா சந்நிதானம், மரீலழறி ஸ்வாட ஸ்வாமிகள். ஆதீன மகா வித்வான், சைவ சித்தாந்
ஆதீன சமயப்பணிப் பொறுப்பாளர், திரு
சிவநெறிச் செம்மல், திரு. எஸ. சத்திய அதிபர், யாழ், கொட்டடி பூரீ மீனுட்சி
சங்கீத பூஷணம், பண்ணிசை மாமணி, பர்றிய இசையாசிரியர்)
ஆதீனப் பண்ணிசைப் புலவர், பன் 6 செயலாளர், பண்ணிசை வேந்தன், பல சம்பந்தன் (ஆதீனப் பண்ணிசை வகுப்ட சண்முகானந்த சபா, யாழ், கொய்யாத் ஆசிரியர்)
செய

பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
காணமலை, கண்டி, கொழும்பு ஆகிய பகுதி
டும் .
இப் பரீட்சை நடைபெறும்.
பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளின் பீடாரோகண ளும், பரிசில்களும் பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளால்
ஆதீனத்தில் ஒவ்வொரு சனி, ஞாயிறு மணிவரை இலவச பண்ணிசை வகுப்பு
பட்டப் பரீட்சை
(Ց (Ա)
மிநாததேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சார்ய
த சாகரம், பண்டிதர், திரு. மு . கந்தையா. நப்பணித் தவமணி. திரு. S விஜயானந்தன்
மூர்த்தி B. Sc., 3. P. (ஆதீன மேலாளர்)
வர்த்தகக் கல்லூரி.
கல்வயல், திரு. எஸ, விஞசித்தம்பி (இளைப்
னிரு திருமுறைப் பண்ணிசை மாமன்றச் ண்ணிசைச் செல்வன், திரு. S. R. ஞான , காரைநகர் கடம்பவன் முருகன் ஆலய தோட்டம் திருப்பணிச் சபை, பண்ணிசை
ஸ்பூரீ ஸ்வாமிகளின் அருளானப்படி,
எஸ். ஆர். திருஞானசம்பந்தன் லாளர், ஆதீனப் பன்னிரு திருமுறைப்
பண்ணிசை மாமன்றம்

Page 23
உபந்நியாசங்களி ஜிந்துப்பிட்டிழறி சிவசுப்
கொழும்பு மாநகரின் விட பால் ஜயந்திநகர் பூரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி ே கோவிலினதும் மஹா கும்பாபிஷேகம் அண்டி பெற்றது. நவாலி. அட்டகிரி சுந்தசாமி கே சளின் பிரதான சிவாச்சாரியாரான பிரதிஷ்ட அவர்கள் பிரதிஷடா சிவாச்சாரியாராக இரு இலங்கைப் பல்கஃலக்கழக யாழ்ப்பான வளா சிறுை. கா. கைலாசநாதக்குருக்கள் அவர்களு பேரருள் கொண்டதுமான முனிஸ்வர தேவ சாரியாருமான சிவபூஜி. இரத்னணி கலாசதக்கு பான விஷயங்களையும் செவ்வனே கானித்த கும்பாபிஷேகத்தை நடாத்தி வைத்தமை சி பக்தி பரவசமான கும்பாபிஷேகத்தைச் சக கோவில் மூர்த்தி
ஜிந்துப்பிட்டி, யூஜீ சிவசுப்பிரமணிய சுவ உள்ளே உள்ள பிள்ளே யாரையும் கும் பிட்டு பெருமானத் தரிசிக்கலாம், لـ
இலங்கையில் வேறு எக் கோவிலுக்கும் குண்டு அதாவது சிவகுருநாதன் ஆகிய முரு வலப்பாகத்தில் உள்ள கோவிவில் முருகனிட இடப்பாகத்தில் உள்ள கோவிவில், தாயாகி, இளேய மைந்தனது அருட் சக்திகளே வியந் கொண்டும் உள்ளார்கள். உபந்நியாசங்கள், கூட்டுப் பிரார்த்தகைள்
பண்டு தொட்டு இலங்கையில் வெள்ளி தண்களும், சங்கீத உபந்நியாசங்களும் இக்:ே கிருபானந்த வாரியார், பூறிவழி சுவாமிகள் வதர்) புராண இதிகாசங்களேத் தொடர்ப்பி உபந்நியாசங்கள் இக்கோவிலுக்கே உறைவி. முப்புராண பெருவிழா
ஜிந்துப்பிட்டி, பூஜி சிவசுப்பிரமணிய க சிறப்பா சுச் செய்து வைத்த மேற்படி கோவி களின் உண்மை கஃ7யும் அவை களிலே பொதி பக்தர்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என்ற பெரு துள்ளார்கள்.
பெரியபுராணம், சுந்த புராணம், திருவிே உள்ள தத்துவங்கள் மாவும் இப்போது நல் சிரீலசிரீ சுவாமிநாத ஞானசப்பந்த பராம விளக்கப்பட்டு வருகின்றன. பெருந்திரளான பின்னர் முப்புராண விழாவிலும் கலந்து சுெ
கோவில் என்பதன் பொருள் மக்கள் இந்நோக்கில், வழுவாது கோவில்களில் உபந்தி பிட்டி, பூஞரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோபி பெருவிழா இடம் பெறுகின்றது. இக்கோவிஃ தோடு புராண இதிகாசங் சுஃாக் கேட்பதன் மூ
|L

ரின் உறைவிடம் பிரமணிய சுவாமி கோயில்
மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஜிந்துப்பிட்டி, காவிலின் புதிய இராஜகோபுரத்தினதும், பைபில் வெகு சிறப்பான முறையில் நடை Tளில், யாழ்ப்பாணம், பெருமாள் கோவில் டா சிரோற்மணி சாமி விஸ்வநாதக் குருக்கள் ந்து கும்பாபிஷ்ேகத்தைச் செய்து வைத்தார். ாக சிந்து நாகரீக பீடாதிபதி பேராசிரியர் ம், சரித்திர முக்கியத்துவ்ம் வாய்ந்ததும், ஸ்த்தான தர்மகர்த்தாவும், பிரதம சிவா ச் ருக்கள் அவர்களும் கும்பாபிஷேகம் தொடர் சர்ஸ்போதனாச்சார்பார்களாக விளங்கிக் 1றப்பாக இருந்தது. சுருங்கிக் கூறின் ஒரு
லரும் கண்டு களித்தார்கள்:
பாமி கோவில் புதிய இராஜகோபுரத்தையும். உட்சென் ருல் மூலமூர்த்தியாகிய முருகப்
இல்லாத ஒரு தனிச் சிறப்பு இக் கோவிலுக் சின் மூலமூர்த்தியாக உள்ளான். முருகனுக்கு ம் உபதேசம் பெற்ற தகப்பணுன சிவனும், ய உரை அம் "மயும் வீற்றிருந்து தமது து கொண்டும், தாமும் அருள்பாவித்துக்
1. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூட்டுப் பிரார்த் காவிலில் நடைபெறுவது வழக்சம். திருமுருக பூர்வாசிரமத்தில் வண்ண் C. B. S. மண்சிபாக ரசங்கங்களாக இக்கோவிலில் செய்தமையால் மாக அமைந்தன.
வாமி கோயிலின் கும்பாபிஷேகத்தை வெகு பில் தர்மகர்த்தாக்கள், புா என இதிகாசங் ந்து கிடக்கும் சைவ சித்தாந்த முடிபுகளே யும் நோக்குடன் முப்புராண விழாவை ஆரம்பித்
ளயாடற் புராணம் ஆகிய முப்புராணங்களில் ,ே திருஞான சம்பந்தர் ஆதீனகர்த்தர், ாசார்ய சுவாமிகள் அவர்களால் தினமும் பக்தர்கள் தினமும் கோவிற் பூசைகளிலும் ாள்கிருர்கள். லயிக்கும், ஒன்றுபடும் இடம் என்பதுமாகும். யாசங்களே வைப்பது காலச் சிறந்தது. ஜிந்து லிஸ் தொடர்ச்சியாக முப்புரானிங்களின் வழிபட்டு இஷ்ட சித்திகளே நாம் பெறுவ வம் நமது வாழ்வையும் வழமாக்குவோமாக!
பூரி சோ. குஹானந்த சர்மா
அருளழுதம் - கெளரவ சிறப்பு நிருபர் 3F sayfası) Garë soos # GarůLGITT Lees = ë as Li)

Page 24
நல்லை ஆதீன ஆ
யாழ்ப்பா
பூணூரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் நீதிபதி 8. ஞான சந்திரன் நீதிபதி k W. நவரெத்தினம் எஸ். சத்தியமூர்த்தி, பி. எஸ் இ த, முருகேசம் பிள்ஃள-முன்னுள் எஸ். தியாகராஜா-எஸ் டி. ஆ சட்டத்தரணி எஸ். விஸ்வலிங்க எஸ். சோமசுந்தரம்-சட்டத் தர எஸ். பாலுசுப்பிரமணியம்-சட்ட எஸ். வைரவப்பிள்ளே-இஃாப்பா எஸ் சிற்றம்பலம்-மழுவராயர் எஸ். செல்வநாயகம் பி. ஜே. ே
நல்லை ஆதீன ஆ
கொழு
சிவபூரீ குஞ்சித பாதக் குரு நீதியரசர் W. சிவசுப்பிரமை திரு. R. R. சுப்பிரமணிய திரு, M. சிவராஜா திரு. A. கணேச சர்மா 5.I.A.S. S. Gafstra, 155 T.
திரு. M. K. மயில் வாகனம் திரு. W.T. W. தெய்வநாய திரு. K. S. சிவசங்கரன்பில் திரு. G. விஸ்வநாதபிள்ளே

ஆலோசனை சபை
#*Itr}.
* ஸ்வாமிகள் (இளவரசு)
}. ஆதீன மேலாளர்
உதவி அரசாங்க அதிபர்
f, பிலிம்ஸ் உரிமையாளர்
ம்
"झाौं अझाौं
.த் தரணிகர்
ாறிய பொலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்
அறக்கட்டளே உரிமையாளர்
க, (மலாயன் பென்ஷனியர்)
ஆலோசனை FG) ழம்பு,
க்கள்
ஆரியம்

Page 25
தமிழும்
தழைத்தின
அயராது அல்லும் 1
பூநீல பூநீ பரமாச
திருவட
உளங்கனிந்த
சிவனடியார்க்
சிந்தையே அவனடியார் தி ஆக்கைே

சைவமும்
ரிதோங்க
கலும் உழைக்கும்
rst usiv San rifag sir
டிகட்கு
வணக்கம்
5கன்பிலாச்
இரும்பு றத்தொழுகா uuDJ tid
- ஒரு அடியார் -
escrie

Page 26
ஆறிருதடந்தே
அறுமுகம்
ஜயந்தி! கும்பாபிலே
பக்தர்
வாழ்த்
கல்யா
40, செட்டிய
கொழும்
தொலைபே8
 

5ாள் வாழ்க
வாழ்க
நகர் முருகன் ஷகத்தையொட்டி
கட்கு
துகள்
ಹಾಗಿ ஜ பவலர்ஸ்
Imst G5CB,
나 - 11. G 21 6 1 7

Page 27
பண்ணிசை மாமன
LI FT L 635 Gir
. தோடுடைய செவியன்
கூற்ருயினவாறு . பித்தாபிறை
மண்ணி நல்ல
. மந்திரமாவது . மானினேர்விழி
தில்லைவாழ் அந்தணர்
. வேயுறு தோளிபங்கன் . தம்மையே புகழ்ந்து . உண்ணுமுலை
1.
2.
13.
14.
15.
6.
17,
18.
9.
கற்ருங்கெரி நன்றுடையான மாதர்ப்பிறை சந்தமாராகிலொடு திருவாசகம் திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு - பெரியபுராணம்
திருப்புகழ்
சைவசமய பாடங்கள்
சைல விஞவிடை
பாலபாடம்
பாடத்
முதலாவ
அருெ
திருஞானச திருநாவுக்க சுந்தரர் திருஞானச திருஞானச திருஞானச சுந்தரர் திருஞானச சுந்தரர் திருஞானச திருஞானச திருஞானச திருநாவுக்க திருஞானச விரும்பிய
[] کیDJ(Dے سمتحصہ
முதலாம்
- முதலாவ
32ић шти

ரிப் பட்டப் பரீட்சை
திட்டம்
து ஆண்டு
ரியவர் பண்
சம்பந்தர் நட்டபாடை
ir Frif கொல்வி
இந்தளம்
ம்பந்தர் கொல்லி
*ம்பந்தர் காந்தாரம்
ம்பந்தர் கொல்வி
கொல்லிக்கெளவாணம்
ம்பந்தர் பியற்தைக் காந்தாரம்
கொல்வி
ம்பந்தர் நட்பாடை
Fம்பந்தர் குறிஞ்சி
சம்பந்தர் குறிஞ்சி
hgaffi காந்தாரம்
*ம்பந்தர் கொல்லி
Luri sud;6it ep67g)
நாவலர்
புத்தகம்
ğ5I. -ம் முதல் 44ம் பாடம் வரை

Page 28
翁
. திருவாகம்
திருவிசைப்பா
. திருப்பல்லாண்டு
. பெரியபுராணம்
திருப்புகழ்
LJ TL-Gv56r
. அங்கமும் வேதமும்
, பூத்தேர்ந் தாயன
. சடையா யெனுமால்
தலையே நீ
. கள்ளார்ந்த
மாசில்விணை
தாயுநீயே
. நீளநினைந்து
வண்டரங்க
செருமேவு
. அந்தணுளன்
விடலால
. வம்பார் குன்றம்
. முத்துவிதானம்
. பண்ணினேர் மொழி
Ung-Ghiafoul (TL866i
இரண்டாவ
அருள்
திருஞான
திருஞான
திருஞான
திருநாவு
திருஞான
திருநாவு
திருஞான
சுந்தரர்
சுந்தரர்
சுந்தரர்
சுந்தரர்
திருஞான
திருஞான
திருநாவு
திருநாவுக்
விரும்பிய
s
பெரியபுராணம் வசனம் - நா
(திருஞானசம்பந்தமூ

து ஆண்டு
ரியவர்
னசம்பந்தர்
ரசம்பந்தர்
எசம்பந்தர்
disputyri
ாசம்பந்தர்
க்கரசர்
சம்பந்தர்
"சம்பந்தர்
எசம்பந்தர்
š5graffi
išspurgFrif
Լ16ծ07
நட்டபாடை
பழந் தக்காரகம
இந்தளம்
சாதாரி
சீகாமரம்
திருக்குறுந்தொகை
பழந்தக்கராகம்
நட்டராகம்
பழந்தக்கராகம்
தக்கராகம்
தக்கேசி
கெளசிகம்
குறிஞ்சி
குறிஞ்சி
திருக்குறுந்தொகை.
பாடல்கள் நான்ரு
s
s s
s 9 y
s 9
6lsus
pர்த்தி நாயனர் மட்டும்)

Page 29
LI ITL, Gii)g5Gair
புண்ணியர் பூதியர் மங்கையர்க்கரசி
போகமார்த்த
வடிவுடை
திடமலி
எந்த மது பொன்னர் மேனியனே
சொன்மாலை
மறையுடையாய்
நாளாய போகமே
. நறைகொண்ட
வானைக்காவில்
. இடரினும் தளரினும் . எண்ணுகேன் . நினைந்துருகும் . தொண்டரஞ்சு
நீறுசேர்வதோர்
. திருவாசகம் ---
திருவிசைப்பா vm -
. திருப்பல்லாண்டு - பெரியபுராணம் -
திருப்புகழ் wmotor
சைவசமய பாடங்கள்
மூன்றவ
அருே
திருஞானச திருஞான சட திருஞானசம்
சுந்தரர் திருஞானசய திருஞானசப்
சுந்தரர் திருநாவுக்க திருஞானசம் திருஞானசட திருஞானசம் திருஞானசம்
திருஞானசம் திருநாவுக்கர திருநாவுக்கர திருஞானசம் திருஞானசம் விரும்பிய பா
s
s
警数
1. பெரியபுராண வசனம் - நாவ (சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி
2. இந்து சமயப்ாலபாடம் (முத நல்லை ஆதீன வெளியீடு
3, பண்ணிசை (ஆதீன வெளியி

து ஆண்டு
பண்
ம்பந்தர் 15t-unrao - ம்பந்தர் புற நீர்மை ) பந்தர் பழந்தக்கராகம்
புறநீர்மை ம்பந்தர் சாதாரி bt i is if சாதாரி
நட்டராகம்
prari பழந்தக்கராகம் }பந்தர் பழந்தக்கராகம் ம்பந்தர் பழந்தக்கராகம் பந்தர் பழந்தக்கராகம்
பந்தர் கெளசிகம்
பந்தர் காந்தார பஞ்சமம்
gyfrif திருத்தாண்டகம்
gFfi திருத்தாண்டகம் பந்தர் செவ்வழி பந்தர் மேராகக் குறிஞ்சி
't-Gi) *6ir Sisög
s
s 99.
9s 為戀
s 9
bir கள் சரிதம்) ற் புத்தகம்)
G)

Page 30
நான்கா
LUIT IL-6) 35 GiT அருே
1. தடநிலவிய திருஞானச 2. என்னபுண்ணியம் திருஞானச 3. சொற்றுணை வேதியன் திருநாவுக்க 4. அந்தியு நண்பகலும் சுந்தரர் 5. வாழ்க அந்தணர் திருஞானச 6. காதலாகி திருஞானச 7. மட்டிட்ட திருஞானச 8. அழுக்குமெய் சுந்தரர் 9. முத்தா முத்தி சுந்தரர் 10. கூனற்றிங்கள் திருஞ்ானச ; அவ்வினைக் கிவ்வினை திருஞான சட 12. ஒடுங்கும் பிணி பிறவி திருஞானச 13. காட்டூர்க் கடலே சுந்தரர் 14. ஒசை ஒலி திருநாவுக்க, 15. திருவே திருநாவுக்க, 16. இருநிலனுய் திருநாவுக்க 17. அப்பன் நீ திருநாவுக்க 18. மாதர்ம்டப்பிடியும் திருஞானசம் 19. பரவும்பரி சுந்தரர் 20. தானெனை கந்தரர் 21. மற்றுப்பற்றென சுந்தரர் 22. காலேநன் திருஞானசப் 23. கல்லூர் திருஞான சட 24. பந்தத்தால் திருஞானசட 25. பைங்கோட்டு திருஞானச 26. ஆலந்தான் உகந்து சுந்தரர் 27. திருவாசகம் விரும்பிய ப 28. திருவிசைப்பா •rr~~ 29. திருப்பல்லாண்டு - s 30. பெரியபுராணம் - 31. திருப்புகழ் 穿狩
an FSA Fou TL356T
இரண்டாம் சைவ விஞவிடை
பசு இயல்
பசுவியல்
விபூதி இயல்
உருத்திராட்ச இயல்
பஞ்சாட்சரவியல் g5 a7uDu U FT SMU FT 1.- tid
நல்லை ஆதீன வெளியீடு LIGAT GJosanaF
ஆதீன வெளியீடு
குறிப்பு :
பண்ணிசைப் பயிற்சிக்கா "பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு”, இ ஆகிய நூ
நல்லை ஆதீனத்தில் ெ

*ம்பந்தர் ‘ம்பந்தர்
ரசர்
ம்பந்தர் ம்பந்தர் ம்பந்தர்
ம்பந்தர் ம்பந்தர் ம்பந்தர்
ரசர்
Tgii UT Ffi }பந்தர்
ம்பந்தர் ம்பந்தர் ம்பந்தர் ம்பந்தர்
ாடல்கள் ஆறு
9 9s
ss 多复
霹》
. (நாவலர்)
பண்
நட் டபாடை நட்டராகம் காந்தாரபஞ்சமம் புற நீர்மை கெள சிகம் கெளசிகம் சீகாமரம் தக்கேசி பழம் பஞ்சுரம் செவ்வழி வியாழக்குறிஞ்சி பழந்தக்கராகம் பழம் பஞ்சுரம் திருத்தாண்டகம் திருத்தாண்டகம் திருத்தாண்டகம் திருத்தாண்டகம் யாழ்முரி காந்தார பஞ்சமம் பஞ்சமம் பழம் பஞ்சுரம் குறிஞ்சி அந்தாளக் குறிஞ்சி வியாழக் குறிஞ்சி பஞ்சமம் தக்கேசி
ன பாடல்கள் அடங்கிய
ந்துசமய பாலபாடம், பண்ணிசை
ரல்களை
பற்றுக்கொள்ளலாம்.

Page 31
ஆதீனத்தி
மலேளிய சுற்றுப்பிரயாணம் மே! மணிக்கு ஆதீனத்தில் மகத்தான வரே பூரண கும்பத்துடன், ஆதீன இளவ ஸ்வாமிகள் தமது குருநாதரை வர ஸ்வாமிகட்கு பீடபூஜை இளவரசு நட திருநீறு காப்பிட்டு, 108 ருத்ராக்ஷம் ( ஆகியவை ஸ்வாமிகள் அணிவித்து பெ கினர். ஆதீனத் தொண்டர், பணிய டது. மாஃப் வரவேற்பு விழி மாவட் தலைமையில் ஆரம்பமாகியது. மலேஷி அவர்களால் அன்பளிப்புச் செய்யப்ப னத்தை, மாநகரசபை ஆனேயர் அ நீதிபதி அவர்கள் ஸ்வாமிகளுடன், த வூட்டி, அப்போதே ஸ் வா மிக ே யிருந்ததையும் சிறந்த நடிகனுக, நடன கூறினூர், உதவி அரசாங்க அதிபர் தி மொழிப் புலமையுடைய சிறந்த கல்வி, தால்-அரசாங்கம் அவரை ஒரு கலாச்ச முர். செல்வி புஷ்பா செல்வநாயகம், ரசிகமணி செல்வநாயகம், திரு. குமா சொக்கன் ஆகியோரும் பாராட்டில் திருப்புகழ்த் தவமணி, K. V. தியாகர நன்கு பயன்படுத்துகிறது என்றும் த களுக்கு உண்டு என்றும் பாராட்டினர். கச்சேரியும், பக்திரெத்தினம் கதிர் சுந்: யும் நடைபெற்றது. ஆதீன கல்வி, சு: பாளர் விஜயானந்தம் நன்றி கூறிஞர்.
தந்தி முருகா
M. லெட்சுமண
அரிசி வியாபாரம் இல்லம் 128 புது கொழு தொஃபே
് பூனி முருக
கண் ே கொழு ॥1॥ தொஃ ே

வரவேற்பு
கொண்டு திரும்பிய நல்லே ஆதீன குரு ற்பு நடைபெற்றது. ஆதீன வாயலில் சு பூரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் வற்ருர் . பூஜை முகத்தில் பூரீலபூரீ திஞர். பின்பு இளவரசு அவர்கட்கு வுண் கட்டியது) நவரத்தின் மோதிரம் ன்னுடை போர்த்தி, கல்லடைவழங் ாளர்கட்கும், வஸ்திரம் வழங்கப்பட் நீதிபதி திரு. K. V. நவரெத்தினம் ப வள்ளல் N. T. S ஆறுமுகம் பிள்ளை ட்ட விலையுயர்ந்த ஒலிபெருக்கி சாத வர்கள் இயங்கி வைத்தவர் மாவட்ட ான் உடன் படித்த காலத்தை நினே கல்லூரில் இ ன ச மேதையா ", நாடக ஆசிரியராக இருந்ததையும் ந. முருகேசம பிள்ளே, ஸ்வாமிகள் மும் கஃ, கலாச்சாரப் ங்ண்புடையவராத ாா தூதுவராக பயமிக்க வேண்டுமென் திருமுறைக் காவலர் க. கனகராஜா, Tரசாமி B. A. கவிஞர் திலகம் திரு. 1ார். இந்தியாலிலிருந்து வருகைதந்த ாஜன், பூரீலழறி ஸ்வாமிகளை, தமிழகம் மக்கென்று ஒரு தனிப்பாணி ஸ்வாமி அவர்களது குழுவினரின் திருப்புகழ் தரலிங்கத்தின் பக்திப் பாடல் நிகழ்ச்சி ல கலாச்சார, சமயப் பணிப் பொறுப்
முருகானந்தம்
செயலாளர்
ஆதீனம்
தொஃபேசி 3658
* ான் அன் கோ.
கமிஷண் எஜன்ற் ச் செட்டித் தெரு, Li ll-- ll I. A: 3 3 48 7 ன் ஸ்டோர்ஸ் hy i Gň ஸ்றிற் 1ம்பு- 1. .岛 Š ሰ3 [] ዐ :

Page 32
கலாரசிகமணி. அருள்
S(5. K. K. 3
அரசியலுலகமும், ஆஸ்தீசு உலகமும் ந கருதாப் பணிபுரம், காலம் அறிந்துதவும் கண் ஆதீனத்தின் வளர்ச்சியே அவர் சிந்தை கே போதெல்வாம் திரு K. K. அவர்களே நிகழ்ச்சி தொண்டு மனப்பா ன் still diyuki, கொண்ட திரு K வாழ்த்தாத துறவிகள் இல்ஃப் தமிழ் நாடு, ! திரு k. K. பெரும்புகழ் பெற்றுள்ளார்.
‘வாழ்க (
நல்லேக்குருமணியின் எட்டுமாத வென வாக்கிய பெரும் சமய ஸ்தாபனமாகிய நல்ளே மற்ருரும் வியக்கும் வகையில் சீர் பெற நடத் ஞானப் புதல்வன், ரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பி மிகவும் கண்டமான, நெருக்கடியான காலத்தி நவராத்திரி. ஸ்கந்தவுள்டி, திருவெம்பாவை திருநெறிய தெய்வீக மஹாநாடு ஆகிய பெ பட நடத்திவிட்டார்கள் இளம் வயதினர் . கப்பட்ட அருட்பழம் பார்ப்பவரை வசீகரிச் சிறப்பு மெய்பிறந்து, மற்றவரையும் மெய்ம் வார்கள், மஹாநாட்டில் எல்லா விரிவுரைய திலிருந்தே அவரது சொல் திறன் சிந்திக்கர்
மரீலரீ, ஸ்வாமிகளது ஞானபரம்பரை ஆதீனத்திற்கு ஸ்வாமிகட்குப்பிள்? என்ற கவா? என்று அவரது பொன்னூர் திருவடிகளில் எ;

நெறித் தொண்டர் ாப்பிரமணியம்
ன்கு அறிந்த அன்பர் திரு. K. K. பயன் னியமும் உடையவர். பூரீலபூஜி. ஸ்வாமிகளது $ாழும்பு நகருக்கு பூரீலழறி ஸ்வாமிகள் வரும் களே ஏற்று ஆவன செய்பவர், கலேயுள்ளமும்: K. அவர்களேப் போற்ருத சுலேஞர்கள் இல்லை; சிங்கை, மலேஷியா போன்ற நாட்டிலேயே
சிவதொண்டே சிவதொண்டு
ஆதீன மாணவன் ஞானச்செல்வன்
இளவரசு"
ரிநாட்டுப் பயணத்தின் போது அவர் உரு ஆதீனத்தைக் கட்டிக் + த்து பீற்றுரும் 5 திய ஆதீன இந்ாவரசு ஆகிய ஸ்வாமிகளின் ரான் ஸ்வாமி ாே பாராட்டதவர்கள் இல்ஃப், ல் தான், ஸ்வாமிகள் மலேஷிய சென்ருர்கள், சிவராத்திரி. ஞானசம்பந்த மஹோற்சாகம், ருவிழாக்களே பொறுப்புணர்ச்சியுடன் திறம் ஆணுல் ஸ்வாமிகளால் அருட்கனியாக பழக் கும் சிவப்பொலிவு: பூஜை முறையே தனிச் மறக்கச் செய்யும் வகையில் பூஜை செய் ாளரும் ஒருமுகமாக இளவரனசப் பாராட்டிய பாஷ்து
பில் தில் ஒரு அருட்கனி பழுத்துவிட்டது. லயில்லே, ஞானச்செல்வராம் இளவரசுவாழ்க" ன் வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன்.
தொண்டர் சீர்பரவுவான்

Page 33
பரமாச்சாரிய சுவாமிக்சளுகு கலாச்சார தூது வழங்க (
மலேஷியாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் திரும்பிய நல்லை ஞானசம்பந்தர் ஆ சுவாமிநாத தேசிக ஞானசம்பந்த பர மக்களால் ஆதீன மண்டபத்தில் சிற பட்டது.
மலேஷியா வள்ளல் என். ரி. எஸ். அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்ட ஒலிபெரு ஆணையாளர் திரு. சிவ ஞானம் இயக்கி தார். யாழ் மாநகரசபை ஆணேயா மாவட்ட நீதிபதி திரு. கே. வி. நவரத்தி போர்த்திக் கெளரவித்தார்.
முன்னேநாள் அரசாங்க உதவி அதி வில் உரையாற்றுகையில் "சிங்கைக் ஐ சுவாமிகள் சென்று சமயப்பணி மேற் யாகும். இளங்கையின் ஒரே ஆதீனப் முதல்வராக சுவாமிகள் ஆற்றும் பண ஆகிய மும்மொழியிலும் தேர்ச்சியுள்ள ஒரு கலாசார தூதுவர் அந்தஸ்தினேக் ெ வனங்கள் ஒருமனதாகத் தூண்டவேண்
திருப்புகழ்த் தவமணி கே. வி. தி சுவாமிகளை நன்கு பயன்படுத்துகிறது. காலட்சேபத்தினை தமிழகத்தினர்'மிகவு
ஆதீனப் பண்ண LoGal 65uir
நல்லை ஆதீனப் பண்ணிசை ஆசிரிய ஆர். திருஞானசம்பந்தன் அவர்கள் கே, கோவில் கும்பாபிஷேக வீழாவில் திருமு நிர்வாகிகளால் அழைக்கப்பட்டு மலேஷி வரை பண்ணிசைக் கடமைகளே தரும்ை
திருமுறை பயிலும் மாணவன் 8. தில்ஃப

வர் அந்தஸ்து வேண்டும்
ஒன்பது மாதம் சமயப் பணியாற்றித் தீன குரு மஹாசந்நிதானம் பூரீலபூணூரி மாசாரிய சுவாமிகட்கு, சைவப்பெரு ந்த முறையில் வரவேற்பு அளிக்கப்
ஆறுமுகம் பிள்ஃtயினுல் ஆதீனத்திற்கு க்கி சாதனத்தை பாழ். மாநகரசபை வைத்து விழாவைத் தொடக்கிவைத் ளர் திரு. சிவஞானத்திற்கும், யாழ் தினத்திற்கும் சுவாமிகள் பொன்னுடை
பர் திரு. முருகேசம்பிள்ளை இவவிழா தடியரசின் அரசாங்க விருந்தினராக கொண்டது இலங்கைக்குப் பெருமை ாகத் துலங்கும் நல்லே ஆதீனத்தின் ரியும், ஆங்கிலம், தமிழ், வடமொழி சுவாமிகளுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் காடுக்க இலங்கையிலுள்ள சமய நிறு டும்" என்ருர்,
யாகராஜன் பேசும்போது "தமிழகம் அவர்களது தனிப்பாணியிலான கதா ம் மெச்சுகின்றனர்" என்ருர்-வீரகேசரி"
ரிசை ஆசிரியர்
ශf7 guth
ர் பண்ணிசைப் புலவர் திரு. என். ாலலம்பூர் ஸ்கொட்ருேட் சுந்தசாமி றை கச்சேரி செய்ய மேற்படி ஆலய யா சென்றுள்ளார். அவர்கள் வரும் பாதினத்தில் நல்லே ஆதீன சார்பில் மணி பொறுப்பேற்று பார்க்கின்றர்.
8 முருகானந்தன்
செயலாளர்
ஆதீனம்

Page 34
நல்லே ஆதீன பூரீமத் சோமசுந் ஸ்வாமி ஜயந்திநகரக் மாபெரும்
நல்லை ஞானசம்பந்தர் ஆதீன தம்பிரான் ஸ்வாமிகள் சென்ற 2 நகர் சிவசுப்ரமண்ட் ஸ்வாமி கே ஆதீன சம்பிரதாயப்படி மாபெரு சுங்கத்திணைக்கள உதவிப் பிரதம பிரமணியம் ஸ்வாமிகன் அழைத் நிர்வாகிகள் பூர்ணகும்ப மரியான ஸ்வாமிகளை வரவேற்றனர் இல் தஃலவர் 535. K. S. சிவசங்கரன் பினராகிய திரு. A. S. 8. சோமசுந்த நாயகம்பிள்ளை. திரு. .ே விஸ்வநா. மங்கள வாத்ய சகிதம் கோயிலுள்
ஆதீன i-fi:
பரில் டம் சாத்தி திரளான மக்கள் சகிதம் இளவரசு துடன் ஷண்முகவிலாச பண்டப ே சமயம் பூரீலபூg குருமஹாசன்னித னிசை அருளுரையில் தமது இளவர வைத்தார்கள்.
தலைநகருக்கு, இளவரசுப் பட்ட ஸ்வாமிகள் முதலாவது விஜயத்
கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

இளவரசு தரத் தம்பிரான்
Gorg; ***
இளவரசு பூரீமத் சோமசுந்தரத் 0.6.78 வெள்ளியன்று ஜெயந்தி ாயிலுக்கு எழுந்தருளிய போது ம் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தடுப்பு அதிகாரி திரு. K. K. சுப் து சென்ருர், Trigi GT.GGi தயோடு பூரீமத் தம்பிரான் ாவரசு ஸ்வாமிகட்கு நிர்வாகத் பிள்ளை மாஃபிட, ஏனேய உறுப் நரம்பிள்ளை திரு. W.T. W. தெய்வ த பிள்ளே ஆகியோர் ஸ்வாமிகளே அழைத்தேகினர் மூலவருக்கு தீபாராதனையான பின் பெரும் ஸ்வாமிகள் மங்கள வாத்தியத் மேடைக்கு எழுந்தருளிஞர், அதே ானம் எழுந்தருளினுர்கள், இன் சைச் சபைக்கு அறிமுகம் செய்து
॥ டாபிஷேகம் ஏற்ற பின், இள வரசு தை ஜயந்தி நகருக்கே மேற்

Page 35
திருப்பணிச்
"அரர்க்கன்பு புரிகுவது நரர்க்கு திருப்பணிகள் செய்குவது பெ
கொழும்பு ஜிந்துப்பிட்டி பூரீ சிவசுப்பிரமணி புதமான திருப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு ! நடைபெற்றது. இதிலே நால்வர் குறிப்பிட பாராட்டத்தக்கது.
திருப்பணித்தவமணி. திரு.
ஆலய நிர்வாகத்தின் தலைவராக இருந்த திருப்பணி வேலைகளில் நன்கு உழைத்தார்கள் விழாவுக்கு 33 நாள் விரிவுரை மேற்கொண்டு மிஷனில் தங்கச் சென்ருர்கள். இறைவன் ே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அறை திரு. K. S. உருவானது என்று போடப்பட்டிருந்தது.
திருவருள் மாமணி A. S. S
வயதில் இளைஞர். ஆலய உபதலைவர். ஆ இவரது தந்தை திரு. A. S. S. சங்கரலிங்கம்பி போது, பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளது கந்தபுராண திரு. சோமசுந்தரம் அவர்கட்கு பரிபூரணமா கர்த்தாவாக யார்ரக்ஷா பந்தனம் செய்வது, போடப்பட்டு திருவுளம் கேட்ட போது, திரு. கிடைத்தது. வாழ்க சோமு அவர்கள்.
பேரருட்செல்வர். W. T. \
அன்பும், பக்தியும் ஒருங்கமைந்து கோயி தர்மங்களே செய்தவர். செய்கின்றவர் இசைச் ஷேக விழாவிற்கு வருவதற்கு காரண கர்த்த அளவு கடந்த பக்தியுடையவர்.
சிவபக்தசிகாமணி.
விளம்பரம் விரும்பாத காமவீரர் பொறுப் காரியஸ்தராக பொறுப்பேற்று அல்லும் ப அரும்பாடுபட்டவர். பண்பு, பக்தி, ஒருங்க!ை சிறந்த முறையில் உழைத்தவர்கள். இந்த தி முருகன் அருளை வேண்டுகின்ருேம்.

செல்வர்கள்
முறையாகுவது ருத்த புண் ணியம்.'
எய ஸ்வாமி கோயில் சில ஆண்டுகளாக அற் -6-78 அன்று கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக .த்தக்க வகையில் அயராது உழைத்தமை
K. S. சிவசங்கரன்பிள்ளை
, அமைதியே உருவாய்ப் பணியாற்றினர். பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகள் இவ்வாலய குட முழுக்கு வந்தபோது வெள்ளவத்தை பூரீராமகிருஷ்ண பரருள் எப்படி அமைந்தது? அவர்கள் தங்க
சிவசங்கரன்பிள்ளை தம்பதிகளின் உபயமாக
சோமசுந்தரம் அவர்கள்
ஆலய அறப்பணிக்கு அயராது உழைத்தவர். ள்ளை, இவ்வாலய நிர்வாகத் தலைவராயிருந்த விரிவுரை நடைபெற்றது. முருகன் திருவருள் க உண்டு என்பதற்கு சான்று, கும்பாபிஷேக என்று நால்வருடைய பெயர் முருகன் முன்
சோமசுந்தரமவர்கட்கே முருகன் உத்தரவு
1. தெய்வநாயகம்பிள்ளை
ல் தர்மகர்த்தா பதவியில் இருப்பவர். பல செல்வர் சீர்காழிகோவிந்தராஜன் கும்பாபி ாவாக இருந்தவர் பூரீலபூரீ. ஸ்வாமிகளிடம்
விஸ்வநாதபிள்ளை
புணர்ச்சி உடையவர். கோயில் நிர்வாகத்தில் கலும் கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடக்க
மந்தவர்கள். இந்த நால்வரும் குடமுழுக்கு ருப்பணிச் செல்வர்கள் பல்லாண்டு வாழ
நா. ஞானச்செல்வன்
மாணவன்
ஆதீனம்

Page 36
ஆதீனத்திற்கு
参彦
1. ஒலிபெருக்கு சாதனம் ஆதீன விழாக்க வைர், 3மைக், 4யூனிற், 4 குழாய் 2பெட்டி : வள்ளல் அருள் மாமணி N. T. S. ஆறுமுகம் ட
2. நிர் இறைக்கும் யந்திரம் மோட்டார் ரெட்னம் அன்பளிப்பு செய்தனர்.
3. காலை ஞானப்பால் பூஜைக்கு உதவு மு: திருமதி. கார்த்திகேசு அன்பளிப்பு செய்துள்ளார்
4. 108 ருத்ராசுஷ்சம் ஆதீன இளவரசு பூ கட்கு பவுண் கட்டிய 108 ருத்ராகஷமாலையை கே செய்துள்ளனர்.
5. தங்கவேல் அம்மை யார் அவர்கள் ஸ்வ வேலும் சேவற் கொடியும் அன்பளிப்புச் செய்
6. வலம்புரிச் சங்கமும் - ஸ்படிகலிங்கமும் சி பிரதம சிவாச்சாரியார் திரு. வீரமணிக்குருக்க வலம்புரிக் சங்கமும், காசியிலிருந்து கொண் அன்பளிப்பு செய்தார்கள்.
7. எவர்சில்வர் விளக்கு புக்கிட் மொ
அதிபர் டாக்டர் சிவசுந்தரம் தம்பதிகள் 5 அ 1 பெரிய குமிழி விளக்கும் 20 டேப்புகளும் அ
இவர்கள் எல்லோருக்கும் எம்பெருமா கிடைக்கப் பிரார்த்தித்து ஆசீர்வதிக்கின்றே
பூனிமத் சோ

நன்கொடைகள்
So
ளுக்கென, ஒலிபெருக்கு சாதனம் அம்பிளி உரிய வைர் (Wire) இத்தனையும் மலேஷிய பிள்ளை அவர்கள் அன்பளிப்பு செய்தனர்.
(Motor) ஒன்று சிரம்பான் திரு. M. செல்வ
கமாக சிறந்த பசுவொன்றை வெள்ளவத்தை
றிரீமத் சோமசுந்தரத் தம்பிரான் ஸ்வாமி ாலாலம்பூர் திருமதி நாகலிக்கம் அன்பளிப்பு
1ாமிகளது உபாசனுமூர்த்திக்கு தங்கத்தில் ப்தனர்.
ரம்பான்பால தெண்டாயுதபாணி கோயில் 5ள் விலையுயர்ந்த வெள்ளியிழைத்த பெரிய டு வந்து ஸ்படிகலிங்கமும் ஆதீனத்திற்கு
ட்டாஜ்ஜத்தைச் சேர்ந்த சிவாகிவினித் டுக்கு எவர்சில்வர் ஜோடி விளக்குகளும் அன்பளிப்புச் செய்தார்கள்.
ான் இன்னருளால் எல்லா நலன்களும்
மசுந்தரத் தம்பிரான் சுவாமிகள்
இளவரசு நல்லே ஆதீனம் நல்லூர் யாழ்ப்பாணம்

Page 37
ஆதீனத்தில் ஆனி
ஜூன் 15 ஆணி 1 , 16 ஆணி 2 , 18 ஆணி 4 , 22 ஆணி 8 , 23 ஆணி 9 ஜூன் 30 ஆணி16
ஜூலை 1 ஆனி 17
ஜூலை 2 ஆணி 18
ஜூலை 5 ஆணி21
ஜூலை 7 ஆணி23 ஜூலை 9 ஆனி25
ஜூலை 11 ஆணி27 ஜூலை 14 ஆணி30 16 ஆணி32
n
மாதப்பிறப்பு
வெள்ளி - காலை
ஞாயிறு - மாை
வியாழன் - மணில
வெள்ளி - காலை
வெள்ளி - காலை
சனரி - 2) gil அபிே
ஞாயிறு - ஆதீன
ஸ்வா
orrða)
புதன் (திரு fomrap
வெள்ளி - காலை
ஞாயிறு - மாணி A g5u J. நண்ப
செவ்வாய் - ஆணி வெள்ளி - காலை
பகல் 4மணி - 27நிய கின்றர் தகழினுயன்
மறுநாள் புனிதம
குறிப்பு: ஒவ்வொரு வெள்ளிக் கிழமையிலும்
காலை 5.30 மணிக்கு ஞானசம்பந்தட்

மாத விசேஷங்கள்
ஞானசம்பந்தர் உற்சவம் ல 5.30 பிரதோஷ உற்சவம் ரீ ஸ்வாமிகளது ஜன்ம நக்ஷத்திரம்
- ஞானசம்பந்தர் உற்சவம்
- ஞானசம்பந்தர் உற்சவம்
ம் வரதமுத்துக்குமார ஸ்வாமி - கிருத்திகை ஷகம் - உற்சவம்.
ா இளவரசு பூனிமத் சோமசுந்தரத்தம்பிரான் மிகளது ஜன்ம நசுஷ்த்திரம்
5. 30 மணி பிரதோஷ உற்சவம்
வாதிரை) உதயம் - ஞானசம்பந்தப் பெரு க்கு விசேஷ அபிஷேகம் - ஞானசம்பந்தர் உற்சவம் ரிக்கவாசகர் குருபூசை ம் - அபிஷேகம் உற்சவம் கல் - மாஹேஸ்வர பூசை மாலை - உற்சவம் த் திருமஞ்சனம்
- ஞானசம்பந்தர் உற்சவம் மிஷத்திற்கு சூரியபகவான் கடகராசியில் பிரவேசிக் ன புண்ணியகாலம்
ான ஆடிப்பிறப்பு
, மாதத் திருவாதிரை நக்ஷத்திரத்திலும் பெருமானுக்கு உற்சவம் நடைபெறுவதுண்டு
ஆதீன இளவரசு
ஆணைப்படி S. முருகானந்தன்
செயலாளர்

Page 38
கொழும்பு ஜிந்துப்பிட்டி யூனி சு
கும்பாபிஷேக
முப்பெரும் பு
11-6-78 முதல்
கந்தபுராண இன்னி
26-6-78 முதல்
பெரிய புராண
5-7-78 முதல் 1
திருவிளையாடல்
தினம் மாலை 7 முதல் நல்லை ஞானசம்பந்தர் ஆதீன
நீலநீ ஸ்வாமிநாத தேசிக ஞ ஸ்வாமிகெ
நிகழ்த்தப்

ப்பிரமண்யஸ்வாமி கோயிலில்
த்தையொட்டி
ராண விழா
25-6-78 வரை
அருளுரை
4-7-78 வரை
அருளுரை
3 -7-78 a Gor
அருளுரை
8-30 மணி வரை குரு மஹா சந்நிதானம்
51 GOIJFID LI JħA LI JIDIT FT fu TJ Gü

Page 39
மணிவாசகர்
இடம் : நல்லை ஞா
தேதி 9-7-78
நி க ழ்
உதயம் 5.30 - விஸ்வரூப தரிச காலை 6 மணி - மணிவாசகப் ெ
உள்வீதி உற்சவ நண்பகல் 12 மணி - ஆதீனத் தொண்
*மகேஸ்வர பூை மாலை 5.30 மணி ட சாயரகூைடி மாலை 6 மணி - திருவீதி உலா இரவு 7 மணி - சிவபுராண பட
"மணிவாசகர் சr
குறிப்பு: மேற்படி உபயம் மலேஷியா விஜயரெத்தினம் தம்பதிகளின் கிறது.
ஆனி உ
11-7-78 செவ்வாய் உதயம் ஆதீனத்
விசேஷ பூஜையும், உள்வீதி

(5(5,603
னசம்பந்தர் ஆதீனம்
கிழமை : ஞாயிறு
சி கள்
õT lb
பருமானுக்கு அபிஷேகம் - ஆராதனை
ம்
டர் திருமுறை வகுப்பு மாணவர்கட்கு
9.
g
னம் ரிதம்’ சங்கீத உபன்னியாசம்
இங்ங்னம் இளவரசு ஆதீனம்
ஈப்போவைச் சேர்ந்த திரு. எஸ். ா அறக்கட்டளையிலிருந்து நடைபெறு
உத்திரம்
தில் பூரீ நடராஜப் பெருமானுக்கு உற்சவமும் நடைபெறும்.

Page 40
கொழு
மணிவாசகர்
பூநீலபூரீ ஸ்
விரிவுை
கொழும்பு விவே Lon2s 5-45 upg56
“வாதவூர் 6
ஜிந்துப்பிட்டி சிவசுப்பிரம
இரவு 1 முதல் “DrGoof) iš 5
வடகொழும்பு இந்து இரவு 8.45 முத
“வந்தியும்

ம்பில்
குருபூசை
வாமிகளின்
ரைகள்
கானந்த சபை
ல் 6-45 வரை
வள்ளல்'
மணிய சுவாமி கோவில்
8-30 2li 6ᏡᎠᏘ
வாசகர்?
வாலிபர் சங்கம்
ல் 10 வரை
நந்தியும்"
ஆதீன ஓதுவாமூர்த்தி திருமுறை இசைமணி
சி. தில்லைமணி

Page 41
பண்
தேவாரத்தில் உள்ள பண்களு தற்கால ஆட்சியில் உள்ள இ
அட்ட
பண்களின் பெயர்கள் ಆಸ್ಡಿ 1. புறநீர்மை பூசண்டி " காந்தாரம் - - இச்சிச்சி .و"
3. பியந்தைக் காந்தாரம் இச்சிச்சி - * 4. இந்தளம் - - நெளித பஞ்ச 5. திருக்குறுந்தொகை நெளித பஞ்ச 6. தக்கேசி SS காம்போதி - 下7。 நட்டராகம் - பந்துவராளி 8. சாதாரி பந்துவராளி 9. நட்டபாட்ை நாட்டைக்கு: 10. பழம்பஞ்சுரம் சங்கராபரண
11 . காந்தாரபஞ்சமம்
12. பஞ்சமம்
3. தக்கராகம்
14. பழந்தக்கராகம்
15. கோமரம்
5. கொல்லி 교 7. திருநேரிசை
S. திருவிருத்தம்
19. கொல்விக்கெளவானம்
கேதார கென
ஆகிரி
ஆகிரி கனடை
சுத்த சாவோ
நாத நாமக்கி ஹிந்து கன்ன ஹிந்து கன்ன ஹிந்து first
தவறித்து கன்ன
20 வியாழக்குறிஞ்சி செளராஷ்ஸ்ர 3. மேகராக்க குறிஞ்சி - நீலாம்பரி - 22. குறிஞ்சி 1 மலகரி 23. அந்தா ளிக்குறிஞ்சி -- சைலதே சாட் 24. செவ்வழி எதுகுல காம்ே 25 செந்துருத்தி மத்தியமாவதி 26. திருத்தாண்டவம் பியாகடை
மொத்தப் பண்கள் 103 வதைக் கண்ணுறுவோம்,
வகை பிரிவு ඊ

னிசை
ரும் ஏட்டுப்பிரதி ராகங்களும்
இராகமும் பற்றி விளக்கும்
வனே
டில் உள்ளTi02ஆண்டாக இன்றைய ஆட்டி பெயர்கள் யில் உள்ள ராகப் பெயர்கள்
பூபாள்ம் - - - -- நவரோஸ் - - நவரோஸ் மம் - நாதநாமக்கிரியா மம் - நாதநாமக்ரியை
- -- காம்போதி - - -
பந்துவராளி - பந்துவராளி
விஞ்சி - நாட்டை - ம் - சங்கராபரணம் ளே கேதாரகெள:
ஆகிரி கா ம்போதி காம் ചേ தி
சுத்த சாவேரி ரியா - நாதநாமக்கிரியா m டா 1 நவரோஸ் - டா ஸ்ே நவரோஸ் டா நவரோஸ் ம் செளராஷ்ஸ்ரம் - மை நீல்ாம்பரி - - -
-- அரிகாம்போதி - - சாமா --— பாதி எதுகு லகாம்போ 승 SS மத்தியமாவதி
= " Teño 5 GUTs, gif
i TLEGUT SEgë அறிந்ததே.
alsř76rta LP U 515 SEss S==TS sa

Page 42
இசை வகை ஆறு பிரிவுகளாவன
முறையே: 1. பெரும்பண் - 2. பாஃப்பண்- : 0 3. குறிஞ்சிப்பண்4 ம்ருதப்பண்- 直崎 5. சென்வழிப்பன்- 16 6. திறன்
பண்கள் மொத்தம் ! ስ',ቕ
ஆதீனத்தில் இசை வகுப்புகள்
சிதம்பரம் அண்ணுமலே சர்வ கலாசாஃல யில் பயின்று பட்டம் பெற்ற ஆசிரியர் : சுள் நல்லூர் ஆதீனத்தில்
கீழ் வாய்ப்பாட்டு
நீ வயலின்
ஜ் மிருதங்கம்
ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளிக்கிறர்கள். வாரந்தோறும் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை களில் காலே 9 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரை வகுப்புகள் நடைபெறு
கின்றன. இவற்றில் பயிற்சிபெற விரும்புவோர் நல்லூர் ஆதீனச் செயலாளருடன்
தொடர்பு கொள்ளலாம்.

பண் ஆராய்வுக் கட்டுரை தொடரும்.
96It II) fu il GIffigi
நல்லூர் ஆதீனத்தில் பணியாற்றும் அன்பர்கள் வருமாறு.
ஆதீன சிவாச்சாரியார்கள் சிவபூரீ சு. பரமேஸ்வரக் குருக்கள் சிவழி சோமாஸ்கந்தக் குருக்கள் சிவழி சாம்பசிவக் குருக்கள்
ஆதீன ஒதுவார்கள் தாவர எஸ். ஆர். திருஞானசம்பந்தன் வட்டுக்கோட்டை எஸ். தில்லேணி
வறுத்தி தலைவிளாகம் வி. டி. வி.
சுப்பிரமணியம்
ஆதீனப் பண்ணிசை ஆசிரியர் ாஸ் ஆர். திருஞான சம்பந்தன் ஆதீன யோகாசன ஆசிரியர் திரு. சிதானந்த யோகி அவர்கள்

Page 43
*குருவாய்வ
அருள்வாய்
ஜயந்திநகர் கும்பாபிஷேக
பக்தர்க
எமது
வாழ்த்து
மில்க் வைற் சே
40, கே. கே.
u i Irpin
தொலைபேசி: 36063
த. பெ. இ

ருவாய்
குகனே
முருகன் வைபவத்தில்
ட்கு
ாப் தொழிலகம் எஸ். வீதி,
Dr 6R b
தந்தி: *மில்க் வைற்”
ഖ. 77

Page 44
“முருகா என ஒர் முடிமீதிருதா
முருகன் புகழ்பர மலேஷிய
வெற்றியு ஜயந்திநகர் ( முப்பெரும்புர ஆற்று பூனிலழநீ பரமா திருவி எமது இதய பூ
W. T. W. DEIWANAY
GENERAL MERCHANTS
IMPORTERS Distributors in Colombo for product O. C. C. Ltd. & Sri Lanka T. 37, 5th Cross Street
Telephone:

தரம் ஒதும் Քւգաfrfi ள் புனைவோனே”
ப்பும் முத்தமிழ்விரகர்
விஜயத்தால், டன் வந்து கும்பாபிஷேகக்தில்
ாண அருளுரை கிறர்கள் சார்யஸ்வாமிகள்
வடிகட்கு ர்வமான வணக்கம்
ABMM PILLAI & 0.0.
& COMMISSION AGENTS
EXPORTERS s of B. C. C. Ltd. B. C. M. Ltd. obacco Industries Corporation
- COLOMBO-11. 231 O 5

Page 45
ஜயந்திர முருகன் திரு கும்பாபிஷேக
வாழ்த்துகின்
பூநீலழநீ ஸ்வ முப்பெரும் விரிவு
சிந்தைக்கினிய ெ
K. S. Sivasa
IMPORTS & WHOL 193 - 197, KEY
COLOM
Telephone; 26196

நகர்
குவடிகளை வைபவத்தில்
ன்றேம்
ாமிகளின்
புராண
ரை
பிருந்தாகும்
nkaran Pillai
ESALE MERCHANTS "ZER STREET,
IBO-11.
Telegrams: “Sivabakthi'

Page 46
வீரவடிவேல் முரு எம்மைக் காட்
விசனத்தை விடும
முப்பெரும் பு
எப்போது
நில
PATTAKANNU SUBBIA
102, NEW CHE
C O L OM

கன்
tu 6ő
ேைம
sove soos
ராண அருளுரை ம் உளத்தில் வட்டும்
AH ACHARY 8 SONS
ETY STREET,
B O - 12.

Page 47
சிவ சிவ என்கி சிவ சிவ என்றிடி சிவ சிவ என்றிட
சிவ சிவ என்றி
* அன் பே
சிவா டிரேடி
137, 5ஆம் குறு
கொழு தொலைபேசி:

லர் தீவினையாளர்
தீவினைமாளும் தேவருமாவர் - சிவகதிதானே
சி வம் ”
ங் கம்பெனி
க்குத் தெரு,
DL4. ! 0 4 4

Page 48
* புன்னகை த
பேரருள் தன்
நல்லை ஆதீனப்பன
** மேன்மைகொள் ை
விளங்குக உலக
மணிவிழாக் காணு மஹாசன்னிதா
லீலா ந  ைச 117/119 செ கொழும்

வழும் முருகன் ழைக்கட்டும்?
ரிகள் சிறக்கட்டும்
சவநீதி
5GLDGianth''
מי
னம் வாழ்க
5 மாளிகை ட்டியார் தெரு,
, I - .

Page 49
திருவடி போர்
"பன்னிரு தடந்தே
பாத ப
லலிதா நை
99, செட்டிய கொழும்

ற்றுகின்றேம்
நாள் வள்ளல்
ங்கயங்கள் போற்றி”
க மாளிகை
ார் தெரு,
ւկ — 1 1.

Page 50
தெளிவு குருவின் தெளிவு குருவின் தி
நல்லைக்( திருமேனி க குருவார்த்தை (
6rsib.. g... jF IT II
72, நாலாம் குறு கொழு

திருமேனி காண்டல் ருவார்த்தை கேட்டல்
தருமணி ண்டுவந்தோம் கேட்டுவந்தோம்
மி அன் கோ.
க்குத் தெரு, ழம்பு
தொலைபேசி: 2 2 6 4 0

Page 51
எமது ( நல்லைக்( பூரீலழறீ பரமாச திருவடிக்கு
மீனுட்சி வாத
சீனிவாசகம்
கொட்ட
யாழ்ப்பான
முருக
நல்லை ஆதீ
சைவமக்கள்
முன்வரே
A. K. Shann
143, FIFTH (
COLOM
Phone:
 

iருநாதர் ருமணி ாாயஸ்வர்மிகள்
வணக்கம்
தகக் கல்லூரி வீதி,
--
னம் வளர
"ாகிய நாம்
வண்டும்
nugampillai ROSS STR FET, BO-11.
848 O

Page 52
அன்னதான கவனத்
WExtraxzena
நல்லூர் உற்.
ஆதீனத்தில்
அன்னதா பணமாகவோ, !
உதவ விரும்ட
ஆதீனச் செ தொடர்புெ
1 கார்த்திகை உற்சவம்:-
2 கயிலாச வாகனம்:-
3 தேர் 4 திர்த்தம்:-
 

சிலர்கள்
திற்கு
சவகாலத்தில் நடைபெறும்
னத்திற்கு பொருளாகவோ பும்அடியார்கள்
யலாளருடன்
o --music காளளவும
சுபாஸ் கபே
திரு மணியம் நந்தாவில் Jon Lutt LDfraudlib
திரு. சுந்தரம்பிள்ளை மரக்காலை ஆஸ்பத்திரி வீதி
S. முருகானந்தன்
செயலாளர்
ஆதீனம்

Page 53
பணம் பெற
ܒ+1
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நா நாலடி மேல் வைப் பண்:- காந்தாரபஞ்சமம், ர தாளம்: ஆதி
திருச்சிற் இடரினுந்தளவினு தொடலினுமுனகழல் கடல்தனிலமுதொடு மிடறினில் அடக்கிய இதுவோவெமை யாளுமா அதுவோவுதின் னருள் ஆவ அலேடனள் ஆவ டுதுறைய இலேறுனை வேற்படை யெ நலமிகு ஞானசம்பந்தன் ெ விலேயுடை யருந்தமிழ்மா வினேயாயின நீங்கிப் போ நிலையாகமுன்னேறுவர் நின்
திருச்சிற்
S. சுப்பிரமணிய
21 சி, மெச
கொழும் தொலேபேசி
 

பாடிய பதிகம்
ਤੇ
பணுரால் அருளப்பட்டது
பு 3ம் திருமுறை
ாகம்: கேதாரகெள&ள
8 ܝܢ
றம்பலம்
மெனதுறுநோய்
தொழு தெழுவேன்
கலந்த நஞ்சை
வேதியனே .
றிவதென்றெமக்கில்லையேல்
டுதுறையரனே
மர்ந்த
ம்மிறையை
SFTsåT 57
லேவல்லார்
ப் விண்ணவர் வியனுலகம்
லமிசை நிலையிலரே
றம்பலம்
1ம் அன் கோ.
ஞ்சர் வீதி,
Iւլ = 1 3. 1: 34 125

Page 54
|
I
எமது
இவ்வருளழுதத்தைக் குறுகிய : கருதாது உழைத்த கலாரசி (சுங்கத் திணைக்கள பிரதமது கட்கும், உரிய படங்களை விதே வெஸ்பா அச்சக உரிமையா குமரன் அச்சக அதிபர் ஆகிய
இம்மலருக்கு வேண்டிய விள சேகரித்துதவிய அருட்பணிச் ெ அவர்கட்கும் ஏனைய விளம்பரத
பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகட்கு தங்க இ மைபோல் உதவிய வெள்ளவத் மடத் தலைவர் பூரீமத் பிரேமாத் எம் இதயபூர்வமான நன்றி வை
பூரீலபூரீ ஸ்வாமிகளின் உடல் நீ போது உதவிய திரு. K. K. சு கும், செல்வி திரு. வள்ளிநாயகி சிவபூரீ தணிகாசலக் குருக்கள் கு கடாசலம் குடும்பத்தினருக்கு லொட்ஜ் அதிபர் முத்துசாமி நன்றிகள்.
தினம் விரிவுரைக்கு கார் உதவிய
இப்பத்திரிகை நல்லை ஆதீன ஐ தம்பிரான் ஸ்வாமிகள் அருளாஃ கலை, கலாச்சார, சமயப்பணிப் (
னந்தனுல் வெளியிடப்பெற்றது.
அச்சுப்பதிவு: குமரன் அச்சகம், 20 டாம் விதி, !

66T só
ாலத்தில் வெளியிட தன்னலங் மணி K. K. சுப்பிரமணியம் தவி தடுப்பு அதிகாரி) அவர் T பிரிண்ட் மூலம் செய்துதவிய ஸார் சிதம்தரம் அவர்கட்கும்,
ர்கட்கும் எமது நன்றி.
ம்பரங்களை பதினெட்டுக்குமேல் சம்மல் A. S.S. சோமசுந்தரம் ாரர்கட்கும் எம்.நன்றி.
டம்தந்து சகல வசதிகளும் வழ ந்தை பூரீ இராமகிருஷ்ண மிஷன் மான்ந்த மஹராஜ் அவர்கட்கு னக்கம்.
1லைக்கேற்ப திருவமுது அவ்வப் ப்பிரமணியம் குடும்பத்தினருக் சுப்பிரமணியம் அவர்கட்கும் டும்பத்தினருக்கும், திரு. வெங் ம் பம்பலப்பிட்டி சரஸ்வதி ரெட்டியாருக்கும் மனமுவந்த
பெரு மக்களுக்கும் நன்றி. OLI li
இளவரசு பூgரீமத் சோமசுந்தரத் ரப்படி மேற்படி ஆதீன கல்வி, பொறுப்பாளர் திரு. S. விஜயா
கொழும்பு-12, தொலபன்னி : 88

Page 55
&്വീ அறிவென்ம் **డిజిష్ట
பைneைெடசி இருகாழி இசிை இவப قیادت نصیہونے (es
ஆஅட்டிேநி'ை அ ao esco (ناسایی (یع
 
 
 
 
 

=== பிரடனடி சர் ஆ7A শ্লেষ্ট হন - عة تيتيتيتيتي يجيــه வைழி2ெ لاقحیتیں بھی تمام محم
حمتيجعل عجيحي
.
ப_சடுட் அெஜ்லது இடு.Y77 Fெப்
வ42 பிர்27இது: ல்++ 27 برصضروسیعے zٹے محح نے صحA تح کردہ مGAے

Page 56
யர்களும்.
Třu
ff A
>
 

تلك الكر
கிளிங்
é galar