கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: சிவசக்தி 2000

Page 1

*WTM言
即 |-
இந்து ம

Page 2
“/f Wiz/ 9A3esz Go/r/ //zve/zzy 77 ozve
ORAJA
NDUST
PIONEER MANUFACTURERS OF STAINLES MANUFACTURERS OF KITCHENU DEALERS INGENERALHAROWA
RAAs
& NDUSTR
"a -—
2
7f y
'*' sss $TEE由
- HEAD } els Serager i list), 1166, ra rajas is , , A SABEN
SHOUROOm
}
 
 
 
 
 

SNGHAM
RIES (PVT) LTD
S STEEL & ALUMINIUM KITCHENSINKS.
ENSILS & OFFICE FURNITURES. RE & GOVERNMENT SUPPLIERS
مین
ခြီး § ඝ
s: ca INGHAM ʻ -` INGHAM ʻ s
Q
· § (p W’TF) [ Tr,”
te, 44 Η αχ, Α2 | 4 | 9
( 1 / Raja sing terrare
FACTORY | 90 C. halayagada. .
e 33 6.8 x.

Page 3
விக்கிரம வருடம் புரட்ட
(30-09_੦੦੦) நோயலின் நந்தவனமாம்.
வேத்திய மைந்தரின்
பிரதம விருந்தினர்- திரு.வல்லிபு (முதுநிலை விரி கெளரவ விருந்தினர் - திரு.H.ப. அதிபர், றோய
Roya
HINDUSTU
Proud
tert RVRAG
- KWAAAAAAYATA fབ་
Date 30th Septem Time 3.00 pm
Venue Royal Colle
Chief Guest :- Mr. Vallipur
(Senior Lec
Guest of Honour - Mr. H.
Principal o
"புதுமைமிகு விழாக்கான
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கல்லூரி (வர் மன்றம் e
அடிபணிந்து ண் வழங்கும்
தித்திங்கள் பு ஆம் நாள் நிழமை மாலை 3.00 மணிக்கு
రుణyiరౌప966 மண்டபந்தனில்” புதுமைப் பெருவிழா!
ரம் மகேஸ்வரன் வுரையாளர், பேராதனை பல்கலைக்கழகம்)
B. G35 TIL D6ð ல் கல்லூரி.
College DENTS UNIO
ly Presents
ber 2000 .
ge“Navarangahala Hall”
am Maheshwaran turer, University of Peradeniya) L.B.Gomes f Royal College \
புலமையுடன் விரைந்து
தி விளங்குக உலகமெல்லாம்.

Page 4


Page 5
உலகம் யாவையும் 路
 

ாம் உளவாக்கலும், $கலும், நீங்கலா B உடையார்.அவர் கே சரண் நாங்களே
கடவுள் வாழ்த்து

Page 6


Page 7


Page 8


Page 9
3. s ஆழிமிசை உலகிற்
சிவபூமியே!
அம்பலத்தில் ஆடுகி
s அவன்மைந்தன் ஆ ஆதிமுதல் நின்புதல்5 யாழ்பதியே! நீ வாழி
உரமாக்கி, எமை உ வித்தகத்தில் உயர்வ அரம்போல் அறிவுதன நின்புதல்வர், சரமாக சமர்ப்பிக்கும் சிவசக்
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

த அருள்சுரக்கும்
சையுடன் அமர்ந்த,
3シ劑
ェkm
னற,
因
வர் அறம்காத்து
I
பிராக்கி,
ாக்கி
றற
னை உமிழ்ந்துபெ
Ս ԵՄԱ ԼՈ

Page 10


Page 11


Page 12
School op
(Words and music by the late Majc
Thy Sprit fir In Eighteen Hund Beneath the sway Thence for fih did la
REFRAIN
School where our fathers learnt Leornt of books and learnt of m ratch word 'disceg
We will learnt of b
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortheas or H. L. Reed - Principal 1921-1932)

Page 13


Page 14
எது நடந்ததோ, அது நன்றாகவே எது நடக்கிறதோ, அது நன்றாக6ே எது நடக்க இருக்கிறதோ, அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும். உன்னுடையதை எதை இழந்தாய் எதற்காக நீ அழகியறாய்? எதை நீ கொணர்டு வந்தாய் அதை எதை நீ படைத்திருந்தாய், அது 6 எதை நீ எடுத்துக் கொணர் டாயோ, அது இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது எதை கொடுத்தரயோ, அது இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டது எது இன்று உன்னுடையதோ அது நாளை மற்றொருவருடையத மற்றொரு நாள், அது வேறொருவ
“இதுவே உலக நியதியும் எனது படைப்பின் சாராம்சமாகும்)
 
 

நடந்தது வ நடக்கிறது.
* நீ இழப்பதற்கு? வீணாவதற்கு?
ாகிறது
நடையதாகும்.
-பகவான நீ கிருஷ்ணர்

Page 15
இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ
منسرته -حنه هم
9 رZ 3.
---- af مختبر با ایچج- رشدتتتتتته. متد معترین
مکتصنیM s 7 C-J.- ЈУХУ . प्4 yeae.
姆鹅郡 s * - r *
W V \##雄#22)。 ۔۔۔۔۔۔۔ ثالعديد A.
t
அகரமுதல எழு us56).jai up
எனும் வள்ளுவர் வாக்
இதழாசி பிரதம இதழாசிரியர் :- பாலேந்த
துணை இதழாசிரியர்கள் :- க.சுதர்வு யு.எல்.எ
எஸ்.விக்
Edit
வெளியீடு :- றோயல்
Chief Editors :- Balendi
Sub Editors :- KSuth: U.L.M. S. Vickn
Publis
键 ད་ལྟ་ Royal College Hir
入ー ;3 ހުރި&"
“சத்தியம் ஒருபோதும் ' \
లలో ീ 浏 \ ഗ്ല. っキーエ身分 M. y vốKS 20ܐܗܵ ނޮދަރި[ùề N 2í{{(IIIIIIIIIIIIIJtliv
 
 
 

宏エー落去豆系エミや下劉巫%ー
@్వలి స్టడ్ట్ సీడ్డ
* يتي 亦 NS s 3. GEN CN N AyYY Z 颂 ఎవBష4 မြှား (4. eo 7772s2&2S2e R?
த்தெல்லாம் - ஆதி ந்றே உலகு” கிற்கிணங்க செயற்படும்
ரியர்குழு திரன் காண்டிபன்
ş. Gör
b.6Jast னேஸ்வரகாந்தன்
கல்லூரி இந்து மாணவர் மன்றம்
torial Board "an Kandeban
Irshan Resha eshwarakanthan
hed By: du Students Union
பழங்கதையாவதில்லை”

Page 16
s
திருச்சி
GujiTuai திருவாக்கும், செய் கருமய பெருவாக்கும். பீடும் 6 ஆதலால் வானோரும்
காதலால் கூ
நவராத்தி
துர் தனம் தரும் கல்வி தரு மனம் தரும் தெய்வ வடிவு இனந் தரும் நல்லனவெல்லி கனந் தரும் புங்குழாலால்
罗柏 சித்தம் தெளிந்திடும், செ நித்தம் மறிந்தெழு செல்வ முத்தர்க்குரிய பெரும்பதட பக்தர்க்கருளும் திருமக
FIJ வாணிக்கலைத்தெய்வம்
ஆணி முத்தைப்போல் 4 காணுகின்ற காட்சியாய்க் க மானுயர்ந்து நிற்பாள்
திருப் வான் முகில் வழாது பெய் கோன்முறை அரசு செய்க
நான்மறை அறங்கள் ஓ, மேன்மைகொள் சைவுநீத
திருச்ச
 
 
 

Lupu u Lipó
ற்றம்பலம்
Glitish
b கைக்கூட்டும், செஞ்சொல்
பெருக்கும்-உருவாக்கும் ஆனை முகத்தானைக்
ப்புவர் தம்கை.
தோத்திரம்
ћа ம் ஒருநாளும் தளர்வறியா நீ தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமிலா Dாம் தரும் அன்பரென்பவற்கே
> அபிராமி கடைக்கண்களே.
க்குமி ய்வினையாவும் திருத்தமுறும் மும் தங்கி நிலைபெறும் நல் ம் வாய்க்கும், இம்முதுலகில் 5ள் பாதம் பணிபவர்க்கே.
töEug:
மணிவாக்கு உதவிடுவாள் 9றிவுமுத்து மாலையினாள் காண்பதெல்லாம் காட்டுவதாய் * மலரடியே சூழ்வோமே.
|Lpnguild க மலிவலஞ் சுரக்க மன்னன் குறைவில்லா துயிர்கள் வாழ்க நங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க
விளங்குக உலகமெல்லாம்
நிற்றம்பலம்

Page 17
இதழாசிரியரின்
ஆறாவது
வணக்கம்! இந்து அன்னையின்மடியில் தவறு சிவசக்தி மலரிற்கு இதழாசிரியராய் “எம் கடன் கலைத்தாய்க்கு பணி
கலைத்தாய்க்குக் கிபீடமேற்றி" நச் அரங்கேறும் கலைமகள் விழாவித மலர்ந்து, “சிவசக்தி மணம்
இம்மலரின் ஒவ்வொரு இ சுவைத்த கரங்களால் வடிக்கின்ற
அணையாத தீபம தங்கள் கரங்களிலே தவழவி
பக்குவமாய் ஒல்
ஒவ்வொரு இதழும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாய் வேத்தியரின் தாகமாய்
i- தனைஐண்ந்துபாருங்கள்
பிட்ட மலரிதை
: ன் காணர் Le Loï |
சுதர்ஷன்
U. L. Mரெஷா f
S.V. காந்தன்

Page 18
(0)/A 75es/C
OAZ
K.Ak/Dos
Professioals For Qu Still Pho
Whatever t We'll do it to your satisfacti
Tel: 503976 Mobile :
22A, E.S.Fernando Mawat
 
 
 

*
ベy Domp/im eafs
ΟΛ2
9 /fideos
ality Videography & tography.
he Occasion on using Latest Equipments
77-307523,077-368102נ
ha, Wellawatte, Colombo-06,

Page 19
It is with gr Souvcnir Sivasak ccfcbrating thic (KAl-Aq 9
Royas Cotscgc.
Hindu Students w #sfiirhif
and to promotic thc Hindu custurc uniquc at Royas Costc. t-notic 6cfong to thic othcr rcfigious gro
C(Oizha.
I takc this opportunity to thank of thc organizing Committee forts rcligious vasucs among the chift
 
 
 
 
 
 
 

ibutc this mcssage for thc
fishcd on the occasion of .
Hindu Students (CInion of
翻
ucation and Grinc Arts among the students. It is ts, but asso the studicnts Ο organize (Kataimagat
in ch crgc and thic micmbcrs taken to promotc (zovčiťť a SucceSS.

Page 20
ನ್
(0)/A 75es/C
OA
MMON/6A
No. 25 I/2A, Siri Sa Colom
ΤΟΥΟΤΟ
GEN UN PARTS 1.
Dealers in Japanese Engine
RA V/ VV (
No. 238/8B, Panch Colomb
Tel 075
கில் 0.75-3
 
 
 
 
 

*
s Jomp/im ea/s
ΟΛ2
ΜΟΥΟΛ.5
ungaraja Mawatha,
bo-10.
si NissAN s
SUBSHi GENUINE PARTS OORS
2 Spare Parts for all Vehicles
9/ORS
likawatta Road, 0-10. -347817, ጸ45607

Page 21
பிரதம விருத்தினரின்
இலங்கையின் கல்விப் பாரம் தனித்துவத்தையும் உடையதம், இந்ந மாற்றங்களின் பலம்மிக்க இயங்குத s இந்தமாணவர் மன்றம் இம்முறையும் கொண்டாடுவதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.
கல்விக் கூடங்களின் நோக்கம் ச பீட்சைக்குத் தோற்றுவதற்குமாக மாணவர் மாணவரைச் சமூகப் பொருத்தப்பாடுடையவ கொடுத்தலுமாம். அந்தவகையில் எமது சமய உணர்வுகளை ஒருமுகப்படுத்துவத
இந்துமாணவர் மன்றம் அ பாராட்டத்தக்க செயலாகும்.
இந்துமாணவர் மன்றம் எடுக்கும் விழா சிறக்க அவள் உறைந்த வழிகாட்டவும் வேண்டி நூற்றாண்டில் இந்து சமூகம் எதிர்கொள்ளு பேற்றை வாணி அருள்வாளராக,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ள் வாழ்த்துச்செய்தி
நீணர் கால மரபினையும்
அரசியல், பொருளாதார, சமூக o0% கொழும்பு றோயல் கல்லூரியின் மகள் விழாவைச் சிறப்பாகக்
லைத்திட்டங்களைப் பூர்த்தி செய்வதும் களைத் தயார்படுத்துவதும் மாத்திரமன்று.
களாக உருவாக்குவதற்கு வழிசமைத்துக் உயிர்ப்பின் அடித்தளமாக விளங்குகின்ற
ஸ்வரன் விரிவுரையாளர்
ரு :

Page 22
(0)/A 75es/ (
C/
2MEI
Wholesale f
in 7e
 
 
 

Domp/imen/s
O772
I TEX
Fefai/Dea/ers
Cross Street,
hbo-11 423265
受 t
శ్లో్కు
٠ تڼيخي

Page 23
றோயல் கல்லூரி இந்து மாணவர் மலருடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக
எமது கல்லுரரி மாணவிகள், வரு “நவராத்திரி’ விழாவை முறையாக அனு: மரபுமுறையில் இவ்வாண்டும்
இந்நிகழ்ச்சியை இவ்வண் டு சிறப்பு மன்றத்தினரைப் பாராட்டும் அதே ைே விழாவெடுக்கும் போது எமதிக்கல்லூரி கலந்து தம் அரும்பணிய்ை ஆற்றுவை
மாணவர் மன்றத்தைச் சிறப்புற 6605 உதவிப்பொறுப்பர ..v. அவர்கட்கும் எனதசம்னர்
 
 
 
 
 
 

ண் ஆசிச்செய்தி
ன்புத்தாயிரமரம் ஆண்டு சிவசக்தி”
சக்தியர் மூவரும் விழாக்காணும்
நன்றி
உங்கள் அன்பின் Af இரத்தினசபாபதி
நோயல்
கல்லூரி

Page 24
ஓை
(07/A75ess (
A.
LANKA STE
31.6-A, Old Colombo-l Tel:3201 ( Fax :4724
 
 
 

/ー丁 球 Comp/im era/s
"ΟΛ72
EL CENTRE
Moor Street, 2. Sri Lanka )4, 334957 90

Page 25
MESSAGE FROM T
It is proud to hear that the GRo cescorating its most important annual ycar too. GI contribute this message v "Sivasakthy" published to mark the s
(Ias the vicc Principat, apprec hindu Students (CInion has show a learning and the fine Arts, by orgar the same. I hope they wist make use and religious identities to the others
(fiducation is not only the class fccs it very strongly. 'Hence, the αχ beyond the classroom has become mo and participating in the events of this of mous ding their scadership qualitics. rarious tassents of thcm. (Herc, CI timely function.
1 take tsis opportunity to con and also to wish all Success for their
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE VCE PRINCIPAL -
as College Hindu Students Clnion is ion the Kasai SMagas (Olzha this
at pscasure to their souvenir
iate the courtesy, the members of the towards their respected "Goddess for izing this festival in order to worship of this festival to show their culturas too. ニー - -
room work. 6) his is an era which we osure of our children to the world rez and mor ortant, (By organizing nature, thi dents get the prevesc.ge 3urther, it opens a platform to sharpen consider this as a very rescvant and
or their achievements
CRoyal Costege.
S. P. Senaratne " ... | (()ice ŞPrincipat

Page 26
(0)/A 75es/C
SA
K KRISHNAMET
..........هsށޙ/
. & GENERAL
i
No. 119, Bandara Colom Tel: 541892
 
 
 
 
 
 

Ní
r Ad
A. ALS PVTLTD.
HARDWARE MERCHANTS
anayake Mawatha, hbo-12. ,

Page 27
தலைவரின் தளராத
"மேன்மைகொள் சைவர
உலகில் இடையிடையே தோன்றி சுவடுகூட இன்றி காணாமல் போய்விட் எவராலும் அறியப்படாத அமைதி மதமாகிய போகவில்லை. பல்லாயிரக்கணக்கான قیۓo! ஓங்கியிருக்கிறது என்றால் அதற்குக் கார கருத்துக்கள் தான். ஆகவே இத்தகை கைக்கொள்வதற்காக நாம் அளவிடற்கு இந்த அரிய வாய்ப்பை எம்க்கு அ மெய்சிலிர்த்து அவன் திருவடிகளில் பணி
*கமலம் சூரியனைப்பார்த்து மலர்கிற ஆனாலும் அவை மலர்கள்” ஆக ஒன்று
...
வேறுபட்டாலும் “நாங்கள் ம்னிதர்கள்?
“எவர், எவ்வழியில் என்னை அணு
நான் அவர்களிடம் நெருங்குகின்ற்ேன் -
“இக்கலைமகள் விழ எங்கள் மாணவர்களின்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சிந்தையிலிருந்து.
நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”
ப மதங்களெல்லாம் இடையிலேயே வந்த ஆனால், இது என்று பிறந்தது என இந்து மதம் இன்னும் அழிந்துபட்டு எங்கள் மதம் அழியாது செழித்து து அடக்கி இருக்கும் அளப்பரிய ஏற்புத மதத்திலே பிறந்து அதனை ழ்ச்சிம் பெருமையும் அடைவோமாக.
சிவசக்தி:இதழ் சிறக்க வேண்டும். பம் , பெருகவேண்டும். என்று அன்னை த்து விடைபெறுகிறேன்.
pGഖ്, ജ്ഞഖ് &ššud/rapravá udaisub
函வம் s
என்றும அன்புடின், ரீஸ்கந்தராஜா கஜேந்திரன்
தோல் கல்லூரி

Page 28
(07/A75es/ (
S7,
GlobOn
 

স্কেন্দু
づ o _ノOZ22p/im en/s
ΟΛ2
formontics
Tel: 077-364248 Fax : + 94 1 593 193 E-mail : pluS(a)Sri lanka.nets

Page 29
பொறுப்பாசிரியை
அகிலமெல்லாம் அன்னைக்கு விழ செல்வங்களின் அயராத முயற்சியால் நம் விழா எடுக்கும் பெருமுயற்சி கைகூட்டியுள்
மாணவர் மனதில் இறைபக்திை நன்நோக்குடன் இம்மன்றம் செயல்படுகின் ஒம்பப்படும். மேலும் நம் கல்லூரியின் ஏனை ஏனைய பாடசாலைகளுடனான நட்புறை யாற்றுகின்றது.
நம் பணி தொடரும் வருடங்களில் 6 ஆசியை வேணர்டி நிற்கும்.
 
 
 
 
 

பின் ஆசிச் செய்தி
ாக் காணும் இவ்வேளையில் நம் அன்புச் கல்லூரியிலும் அன்னை கலைவாணிக்கு
டு பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம்.
சமய அறிவையும் வளர்க்கும் இவற்றினூடாக சமூகத்தின் ஒழுக்கம் மய மன்றங்களுடனான நட்புறவையும் பும் ஓங் செய்வதிலும் பெரும் பணி
றி பெறவும் அன்னையின்
தங்கள் அன்புள்ள பொறுப்பாசிரியர் P நீலலோஜனன்

Page 30
(0)/A 75es/ (
 

గె
べj e Comp/im ero/s
izer Street, nbo-ll. 3826

Page 31
(Royal Cossc.gc has asways ma diferentraccs and rcligions
6)oday at the 45th Commcmor vvc wish to cxtcnd our fullest corpo havc asways stood together hand in f afways pcacc and ccrcm1on1y amon
let us go forward for cycr maintain got toruishcd come what may.
SMay the finc of hatscd and was out by thc uprcading of sovc and corr
9May tfic tripple god 6sess you
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDDHIST BROTHERHOOD Y
intained unity among its brothers of
of the Kasai SMagas Cercmony to makc this event a success. We ind at as college cv.cnts. 6)hcrc was c Singhalesc, Damils and9Muslims.
ing this brotherhood which has never
raging 6) strou tout this world 6c put
passion
Мrs. K. R. S. Kumarihamy Senior Oice SPresident
· ሞ8ሠብ4nist Brotherhood.

Page 32
(Ji//, Z5es/C
○み・
 
 
 
 
 

স্কেন্দু
下J Jomp/im ero/s
O772
& Manpower Suppliers
Licence No. - I 176

Page 33
'வெனர்னைக் கலையடுத்த வெ. வெனச்னைக் கமலத்தில் வீற்றிரு அரியாசனத்தில் அரசனோடெனர் சரியாசனம் வைத்த தாய்’
நாம் என்றும் தாய மனத்தோடு வடிவினளான கலைத்தாய்க்கு புத்தாயிரமா சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதில் பெருமகிழ்ச்சி தழைத்தோங்கச் செய்யும் பணியிற் செயல மன்றம் “கலைமகள் விழா 2000இல் ” பெருமையடைகிறது.
இவ்விழாவை இனிதே நடத்த உதவி பொறுப்பாசிரியர்கள் ஆகியோருக்கும் மாணவர்களுக்கும், செயற்குழு உறுப்பினர்க போட்டிகளில் ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றி இ மாணவ, மாணவிகளுக்கும் எமது நன்றிச
இப்புத்தாயிரமரம் ஆண்டில் மாணவ அழிந்து, ஆன்மீக உணர்வுகள் தழைத்தோ சுபீட்சம் நிலவ இறைவனைப் பிரார்த்தித்த விடைபெறுகிறேன்.
‘வாழ்க இந்த தர்மம்
வளர்க ம
 
 

தையிலிருந்து.
7ர்னைப்ாணிபூணர்டு ம்மார்ை - வெளர்னை
ைைர
இருக்கவேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் ம் ஆண்டில் முதல் முறையாக முடிசூட்டச்
அடைகிறோம். இந்துமதமும், தமிழும் பற்றி வரும் றோயல் கல்லூரி இந்துமாணவர் சிவசக்தி” மூலம் உங்களை சந்திப்பத்தில்
பிய எமது கல்லூரி அதிபர், உபஅதிபர்கள்,
ஏனைய ஆசிரியர்களுக்கும், பழைய களுக்கும், எமது மன்றத்தால் நடாத்தப்பட்ட }வ்விழாவைச்சிறப்பித்த ஏனைய பாடசாலை ள் உரித்தாகுக
ர்கள் அனைவிடமும் வன்மீக உணர்வுகள் ங்குவதன் மூலம் எங்கும் சாந்தி, சமாதானம், அன்னை பராசக்தியின் அருள் வேணர் டி
ாணவர் பணி
பாலசுந்தரம் பகீரதன் சிசயலாளர். இந்துமானவர் மன்றம்,
நோயல் கல்லூரி

Page 34
(0)/A 75es/C
○み
(s)/MA/V
GENERAL MERCHANTS
3, 5" Cross Street,
 
 
 
 
 
 
 
 

স্কেন্দ্ৰ
Jomp/im eafs
'OA2
//36D673S
& COMMISSIONAGENTS

Page 35
MESSAGE FROM T.
ISLAMIC
It is with grcat pícasure that O hic Hindu Studcnt’s of (Roya
towards (1tc. (Resigious harmony
I takc this opportunity to w 6and of dcdicatcd studcnts for a.િ today's cv.cnt and in as their futur
 
 
 
 

HE ROYAL COLLEGE
CSOCIETY
Iscnd myncssage to thc Siva shakthi. s Coffegc havc contributcd positivcsy both within and outside thc cossc.gc.
ish the tcacher - in - charge and hcr thic hand work put for thic succcss of oc cnácavours.
Mrs. S. Abitha Muthalif 6eacfier - ln - Charge
Issamic Society.

Page 36
(0)/A 75es/C
A.
Accepted AS Leading Groce Quality Goods. In The Touri More Than Fil
CONTACT VASUGHI TRAD
IN FUTURE FOR (
VarU9hi L.S. 12, D.S Nega T. P. 03
 
 

jomp/im eross
OA2
Trade
ry Store And Dealers Of st City Of Negambo For teen Years.
UALITY GOODS.
ERS FOR YOUR :ש"י
Tradesty
C. Market, mbo. I-38867

Page 37
f SRI ANJA
Regc 3/1 1, SRI BODH
Stilt it H.V.Nijat st-kvi; 4 Swaw
ஆசிச்
உலகில் வாழும் மனிதர்களிடம் க நினைவூட்டுகையில், தான் பயின்ற பருவத்தில் அவர்கள் நிலைநாட்டிய வெ கமரத்தானிபோல் தவழ்ந்துகொண்டிரு
அந்த வகையிலே, அவர்கள் “கலைமகள் விழா” மூல வர் வெளிப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறார் நான் ஓரிருவார்த்தைகளை ஞாபகமூட் உங்கள் கைகளில் என்பதை நினைவி
நிலைநிறுத்தி ஒரு கணப்பொழு நிறைவேற்றுங்கள். இதுவிே ஆற்றம் அர்ப்பணிப்பு.
வளம்பெற்ற வாழஆஞ்ச
 
 
 
 
 
 
 

NEYAR TEMPLE TRUS
1. No. HA/6/CBO/102 IRuKKARAMA ROAD, KALuBOWILA PEHWALA, SRI LANKA TELEPHONE: 726444
ம் மாணவப்பருவம் என்பதை ஆசிரியர்கள், மாணவப் ன அவர்கள் எண்ணத்தில் வகையிலே இலங்கையில்
கேற்றிக்கொண்டிருக்கும் ம், ஆளுமையையும்
விரும்புகிே ண், நாளைய சமுதாயம் س-- ற்கொண்டு எதிர்காலத்தில் சமூகத்திற்கு
எடுத்தகருமத்தை
னேயப்பெருமரன் அருள்புரிவாராக
பூரிசந்திரசேகரசுவாமி

Page 38

/ー丁 Comp/im ero/s
ፕO/72

Page 39
603-62) is spent 5
Gmrajev Sog2IIIf SASffust a “சிவசக்தி"க்காக ஆ
“மேன்மை கொள் சைவருதி’ என்பது இல்லை. மாறாக அது ஒரு வாழ்க்கைமுை இருந்து பிரித்துப் பார்க்க முடியாது என்பன என்பதையும் எடுத்தக் காட்டுவதே இக்கட்டு
சைவர்கள் என்போர் நீதி வழுவா நெறி அதைத்தான் ஒளவையாரும் “சாதி இரண்ெ நெறிமுறையில் இட்டார். பெரியோர், இ. ாதே கணபதிப்பிள்ண்ள அவர்கள் இட்டார் என் குறிப்பிடுவர் எனவே அத்தகைய நீதியில் என்றாகிறது.
சைவம் என்பதன் எதிர்க் கருத்து ஆசாசூசங்களையும் உள்ளடக்கும். 6:59ഖ பொருள். அத்தகையவன் பிறன்மனை நோக் நெறிமுறையுடையோர், பிறர் பசித்திருக் பொய்யாதான். பிறர் வருந்துவதைக் கண்டு
தூய்மையான சைவ வாழ்வு
பயமென்பதறயான் சைவன். “நாமார்ச் அப்பர் சுவாமிகீரின் வரியைச் சிந்தத்துப் பாரு அஞ்சாநெஞ்சனுக்கு ବ୍‌୬ pTর্ণ மரணம் என நீதிக்காய் போராடி வீரமரணம் எய்துதல் பொ
வாழ்வு எனக்கருதி வாழ்ந்தனர்.
தம்மைப் போல் பிறரை மதிக்கும் பிரதிநிதிகளை மட் (Étpုသ်6.J. விலங்குகள் பறை விளைவாகப் பிறந்ததுதான் புறாவுக்காகத்த அதேபோல் பசுக்கன்றை இழந்து நீதிகே. மைந்தனைத் தேர்க்காலிலிட்ட மனுநீதிச் தன்கையையே வெட்டிய பொற்கைப் பாண்டி
பிறரை நேசித்த சைவனின் வாழ்வுமுறைக்க
 

JmrÞšīs soos JP6ODM3
திரு.மா. கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் க்கியளித்த சிறப்புக்கட்டுரை.
து கண்ணுக்குத் தெரியாத வெறும் கற்பனை ற. அதை உண்மையான சைவனின் வாழ்வில் தயும் பிரித்துப் பார்ப்பது தேவையற்ற ஆய்வு ரையின் நோக்கமாகும்.
றிமுறையில் தங்கள் வாழ்வை இட்டோர் ஆவர். டாழிய வேறில்லை. சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா ார் இழகுலத்தேர்” என்றிர் புண்டிதமணிசி, பதை நீதியில் தம் வாழ்ன்வ இட்டார் என்ற்
தம் வாழ்வை இட்டு வாழ்பவன்தான் சைவன்
அசைவல் அசைவம் என்ால் எத்தகைய த ஆசா சூசமுமற்றவன் தான் சைவன் என்று காத பேராண்மை கொண்டவன் நீதி வழுவா க தான் உணவருந்தான். தந்நெஞ்சறியப் பொறாதவன். அவன்தன் சொந்த வாழ்க்கை
>கும் குடியல்லோர் யமனை அஞ்சோம்’ என்ற ங்கள். அஞ்சியவனுக்கு தினமும் மரணம் தான். (க் கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள். நேர்மைக்காய்,
ய் உடம்பைச் சுமந்து செல்வதைவிட மேலான
பண்பு சைவனுடையது. மனித இனத்தின் }வகளையெல்லாம் மேலாக மதித்தான். அதன் ன் தசை Bਣੀ சக்கரவர்த்தியின் கதை ட்ட பசுமாட்டுக்காய் தன்குலத்துக்குரிய ஒரு சோழன் கதை, மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்றுத் பயன்கதை என்பவை எல்லாம் தம்மைப்போல்
தைகளாகும்.
క్ష2ఊ25

Page 40
-ezres esztesseat"3 ezer 3
சைவன் ஒருவன் மற்றொரு மனிதனை வ “வணக்கம்” என்று சொல்வான். அதன் அர் தெய்வீகக் குணங்களாவது இருக்கும். அ மனிதனை வணங்குவதல்ல, மனிதன் வணங்குவதாகும். அதனால் பரஸ்பரம் நல்
சைவர்கள் வாழ்ந்தனர்.
சைவர்கள் முதியோரை மதிப்பர். அவர்க வாழ்க்கை முறை சுட்டுவாழ்க்கை முறையாகுப் இருந்து வேறுபட்டது. குடும்பத்தின் மூத் எல்லாத்தொழிற்பாடுகளும் இருக்கும். அவர் ல் ஆராய்வதில்லை. எல்லாப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்ப்பவர் அவரேயாகும். எனவேதான் “மூத் S பழமொழிகள் தோற்றம் பெற்றன.
“அன்பே சிவம்’ என்று வாழ்ந்தவர்கள் கொடுத்த மதம் அது. “அன்பிற்கும் உண்டே ”அன்புடையார் உரியர் பிறர்க்கு ’ என்று வ கொடுக்கும் மான்பு சைவர்களிடம் காணப்பட தங்கியுள்ளது என்ற மதம் இந்துமதம். அ காட்டியவர்கள் சைவர்களாகும்.
நெஞ்சாரப் பொய்யாதவாழ்வு :ை “தந்நெஞ்சறியப்பொய்யறிக” என்ற வள்ளுவர் சைவர்கள். மனச்சாட்சி ஒன்றுக்குத் தான் “வ வாழ்க்கையின் அர்த்தம். உள்ளத்தால் பொய்ய காமவெறியில்லை. கண்ணிருந்தும் குருடராய் அத்தகைய வாழ்க்கையில் இன்பம் கண்டவர்க அகம் தூய்மை வாய்மையாற் காணப்படு கொடுத்தவர்கள். அத்தகைய வாழ்வுதான் வ என்றால் சின்னார், இனியார் என்ற நிலைக ஆண்டவனே செய்தாலும் குற்றம் என அதனாலன்றோ! நக்கீரன் “நெற்றிக்கண் திற அத்தகைய நிலையை இன்று நாம் கனவி தன் குடும்பத்துக்காக என வாழும் சுயநலம் த நெறிபாழ்பட்டுப் போனது.
விருந்து புறத்ததாய் தானுண்ணால் பண்புடையவர்கள் சைவர்கள். தனக்கு சாவா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ழியில் காணும்போது கையெடுத்துக்கும்பிட்டு த்தம் என்ன? எந்த ஒரு மனிதனிடமும் சில ந்தக் குணத்திற்காக வணங்குதல். அது ரிடம் காணும் தெய்வீகக் குணங்களை )லெண்ணத்துடன் வாழும் வழிமுறைப்படி
>ளின் வழிகாட்டலை வரவேற்பர். சைவர்களின் 2. இன்றையகருக்குடும்ப வாழ்க்கை முறையில் தவரின் கருத்தொருமைப்பாட்டுடன்தான்
படிப்பாளரா? கல்வியறிவற்றவரா? என்பதை ம் முடிவு சொல்பவர் அல்லது பிரச்சினையைத் தோர் சொல் வார்த்தை அமிர்தம்’ போன்ற
ர் சைவர்கள். அன்புக்கு கடவுள் ஸ்தானம் ா அடைக்கும் தாள்’ என்று வாழ்ந்தவர்கள். ாழ்ந்தவர்கள். அன்புக்காக தம் உயிரையும் ட்டது. அன்பிலேதான் உலகத்தின் அச்சாணி ந்த வாழ்க்கையை அன்புடன் வாழ்ந்து
சவர்களுக்கு உரியதாக இருந்தது. வாக்குக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்தவர்கள் கை சொல்ல ’வேண்டும் என்பது அவர்களின் ாதநிலையால், களவு இல்லை பொய்யில்லை. வாழும் நிலையில்லா வாழ்வு வாழ்ந்தவர்கள். ள் சைவர்கள். “புறம்தூய்மை நீரால் அமையும் ம்’ என வாய்மைக்கு முக்கியத்துவம் ாழ்வு என வரைவிலக்கணம் கண்டனர். நீதி கிடையாது. குற்றம் எனக்கண்டால் அதை க்காட்டும் பண்புடையோர் சைவர்கள். பினும் குற்றம் குற்றமே”என்று குறிப்பிட்டான். லும் காணமுடியாததாகிவிட்டது. தனக்காக லைதுாக்கத்தொடங்க சைவர்தம் வாழ்க்கை
சாவாந்தென்றாலும் பருகாத மகோன்சாத ச்சிறப்புடைய அருங்கனியான நெல்லிக்கனி

Page 41
·
கிடைத்தபோது அதியமான் தானுண்ணா சைவத்தையும், தமிழையும் வாழவைத்தான், வரவில்லை என்று ஏங்கி இருந்து வந்ததும் : மாறநாயனார் போன்ற பண்புடையோர் வாழ் வாழ்வு.
இன்று பெண்ணியம் பற்றிப் பேச
படுகின்றார்கள் என்கிறார்கள். பெண்களுக்கு இறைவனையே ஆண்பாதி பெண்பாதியாய்பன சைவர்கள். சைவ வாழ்க்கை தலைவன் தை 拂 தலைவன், தலைவி, பிள்ளைகளுடன் கூடிய கு மங்களகாரியங்களில் அவைகளுக்கே மக சமஉரிமை தந்து பெண்மைக்குப் பெருமை சொல்ல வந்தால் இரண்டு கட்சிக்கும் அ. கற்பால், ஆண் பெண் வேறுபாடு இல்லை. ஆன பிழை. அது கற்பிழக்கப்படும் செயல் தான் எ ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தியென்று உறவுகொண் " தனிச்சிறப்பான வாழ்வு.
சனநாயகத்தின் முக்கியபண்பு ‘விட்டுக் இருந்தது. கருத்துக்களைப் பேசி முடிவு பண்தொட்டு சைவர்களின் வாழ்வில் கான முடிதுறந்த மன்னர்கள் இருக்கிறார்கள். சனந சமயத்தவரைச்சாரும். அவர்கள் இன்று நாதி
சிறியன சிந்திக்காத இயல்பு சை பொருத்தமானவன் இல்லையேல் போர் இறக்கவேண்டும் என்ற மறவர் பண்பு போர் என்றால் அதனிலும் மேலாக பூப் போன்று மானத்துக்கு வரைவிலக்கணம் சொன்ன தாழ்ந்தால் உயிர்வாழாமை” என்று அத்தகை நிற்கிறது!
இயற்கையோடு வாழப் பழகியவன் சை வந்துவிட்டால் பூனை மணங்கி” என்று ஒருவ சுகமாக விளையாடும். இயற்கையில் நாம்படை சூழலும் படைக்கப்பட்டது. சூழலை நாசt நிலையை உருவாக்கியவர்கள் நாங்கள். என போது “தீதும் நன்றும் பிறர்தரவராது’ என்றார்
چکی تخلیقھ &گیت مختھیخیکھseی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

து அதை ஒளவைப்பாட்டிக்குக் கொடுத்து ான்பது இதிகாசக் கூற்று. விருந்தினன் ஒருவர் ானுண்ணும் பண்பு கொண்ட இளையான்குடி ந்த மதம் சைவ மதம். அந்த வாழ்வு சைவ
படுகிறது. பெண்கள் அடிமைப்படுத்தப் சம அந்தஸ்து வழங்கிய மதம் சைவ மதம். டத்து “அத்துவித”நிலையில் வழிபட்டவர்கள் pவி இல்லாமல் செய்யும் சடங்குகள் இல்லை. டும்பம்பல்கலைக்கழகமாக போற்றப்பட்டது. மை தரப்பட்டது. எனவே பெண்களுக்கு தந்த மதம் சைவ மதம் “கற்புநெறி என்று து பொதுவில் வைப்போம்” என்றான் பாரதி. ன்நெறிதவறினும் பிழை பெண் நெறிதவறினும் னக்காட்டிய மதம் சைவ மதம். எனவே தான்
ந சிறந்து வாழ்ந்தோர் சைவநெறியினர். அது
க்கொடுத்தல்” சைவவாழ்வில் அது உயர்ந்து எடுத்தல். விட்டுக்கொடுத்தல் என்பவை எப்பட்டது. தம்பி விரும்புகின்றானே என்று TUJ35 LOJIL முறைப்படி வாழ்ந்த பெருமை சைவ பற்று நிற்பது தான் வேடிக்கை.
வர்களினது. போர் என்றாலும் தனக்குப் புரியாத இயல்பு. மார்பில் அம்பு பட்டு என்றால் புலிக்குனம். பொங்கும் காதல் மனத்துடன் வாழ்ந்தவர்கள் சைவர்கள். வர்கள் அவர்கள் “தன்நிலமை தாழாமை,
சிறப்புப் பெற்ற சைவவாழ்வு இன்று தடுமாறி
வன். பூனையைப் பாருங்கள்! தனக்கு நோய் கைத்தாவரத்தைச் சாப்பிடும், சத்தி எடுக்கும் >கப்பட்டபோதே எம்முடன் நாம் வாழத்தக்க ாக்கி அந்த நாசத்துக்குள் வாழமுடியாத வதான் புறநானூற்றுக் கவிஞன் குறிப்பிடும் நாங்கள் உருவாக்கிய நலமற்ற செயல்களில்
క్షత్రి*్నకైజెక్ష్యత్త్వవేక్ష్యత్త2*

Page 42
W VN M
நாங்கள் அகப்பட்டு ஆப்பிளுத்த குரங்கின்நிை சைவன் இயற்கையோடு வாழ்ந்தான். இயற்ை வாழ்ந்தான். அந்த வாழ்வுக்கு இன்று ஏங்குே
சைவப் பெண் ஒருவரை வீதியில் கண்ட அது சைவர்களின் வாழ்க்கை முறையில் இரு நிலை காப்பியங்களில் சுட்டிக்காட்டப்படும். வகையில் அவளது நடை உடை, பாவனை
பாராட்டப்பட்டாள் அது சைவமரபில் வளர்ந்த
சிவதீட்சை பெறுதல் ஒவ்வொரு சை6 தன்னை ஒரு சமயத்தவனாகக் காட்டமுய திருநீறு அணிந்து சிவசின்னத்துடன் போ பெருமக்கள் அந்தணரும் பூனூல் தரித்து பூக பூனூல், திருநீறு, உருத்திராக்கம் எல்ல காணப்பட்டது. சிவனடியாரைச் சிவனென வ ஒரு சைவன் என்பதில் பெருமை கொண்டா சைவன் என்று சொல்லவே அஞ்சுகின்றான் மனிதன்”.
மாணவர்களே சிந்தியுங்கள்.! பெரிே நாகரீகத்தின் சொந்தக்காரர்களான Br நிற்கின்றோம். சைவத்தின் மகிமை பறறிே சைவனாக வாழுங்கள்! மனத்தில் உறுதிவரு பிறர்க்கும், எங்கும் சிறப்புறும் என்பதைக் க
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

லையில் அவதியுறுகின்றோம். ஆனால் அன்றைய கயை வணங்கினான் வையத்துள் வாழ்வாங்கு
வார் ஏராளம்.
டால் கையெடுத்துக்கும்பிடும்நிலை இருக்கும். நந்தது. நிலம்பார்த்து மெல்லியலாள் போகும் மற்றவர்களின் காம எண்ணங்களை தூண்டும் இராது. எனவே அவள் பண்புடையாள் எனப்
திருந்தது.
வனின் கட்டாயக் கடமை. தீட்சை பெறுவதால் ன்றான் அன்றைய சைவன். உருத்திராக்கம் ாதல் சிறப்பு எனக்காட்டினர். அக்காலத்து Fகராய் இருப்பதில் பெருமைகன்ைடனர். பூசாரி, ாம் எமது மதத்தின் அடையாளங்களாகக் பனங்கிய சங்க வழிபாடு காணப்பட்டது. தான் ன் அன்றைய சைவன் இன்று நாணிக் கோணி
“நெஞ்சத்திறனும் நேர்மைத்திறமும் அற்ற
யார்களே சிந்தியுங்கள்.! பண்புடைய சைவ ங்கள் பாழ்பட்டு கீழ்மையுற்று பரிதாபமாக தடிப்பார்க்கும் நிலைக்கு வந்து விட்டோம். ம், மாண்புறுவாழ்வுவரும் செயற்கரிய செய்கை ண்டு கொள்வீர்கள்

Page 43
监
ROYAL HINDO STOD OFFICE BEA
Pres
M.H. L.
Senior Vice Presiden Mrs.P.Neelaloganan
Student
S. Kaj
Secretary B. Baherathan
Asst. Stude S.Ka
Asst. Secretary YAravinthan
Committe
B. Prasamma S.Susee K.Nagarajan V.Thiru S.Nirunthan R. Nare S.Sivashekaran
Editor B. Kandeban
Sub Editors : K.Sudarson,
 
 
 
 

COLLEGE
DENTS (NION RERS ZOOO
sident
B. Gomes
Vice President
Mr.S. Balendran Mrs.L.Thavakumar
Chairman
endran
Treasurer S. Geerthan
nt Chairman rthick
Asst. Treasurer M. Nesajeevan
S.Nimaishan
Members
ndran S.Sudarshan
chenduran TVisagan -
h
S.Senthuran
S.V. Kaanthan, U.L.M.Resha.

Page 44
விழா சிறப்புற எ
SRI ANJAN
Regd 3 / 1 , SRI BODHI
ஆஞ்சநேயரின் மகிமைகள் ஆலய வழிபாட்டு முறைகள் நவக்கிரகங்களும் வழிபா இளைஞர்களும் இறைசிந் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் இன இறை பாமாலைகள் தோ
பல இறைசிந்தனைகள் இ
இந்து சமயத்தவர்கள் எமது ஆல்
 
 

மது நல்லாசிகள்
EYARTEMPLE TRUST
No. HA/6/CBO/102
RUKKARAMA ROAD, KALUBOWILA - EHHIWALA, SRI LANKA TELEPHONE: 726444
蒙
ட்டு முறைகளும்
தனையும ளைஞர்களும் ஆலய வழிபாடும் த்திரங்கள் புராணங்கள் மற்றும்
டங்கிய
டம் இருக்க வேண்டிய uselissful

Page 45

u Bunų suɔS ’S ‘ųSƏ IBN ‘H ‘UBUISJepnS ’SƏsƏlƏļUIOSQV
UB3BSIA 'L H-"I(AAOH „g) đUIpUIBIS
iGLL0 J LLLLLLL LL LLLLLL LL LLLLLLL SL LLLL L LLLLLLLL KSLSLK S0S LLLLL ‘IBUUII ȘI UISƏUIGI ‘a ‘UOSIBpm So SI
LLLLL L LLLLLLLL LLLL LL LLLLLLL L LLLLLLL L LLLLLL LL KS SLK LS LLLLLL
(əổJeųOUIJopeo Loissy) ubupuoleg S IVN (Iolspā) u eqəpub>, og
(Kut 10100S) ubumbuoqeg og (sediou II, I) sɔųIOO og "I H JIN (UBIULIBŲo luopniS) UBIpUsoft® 'S ‘(10 Instou L) LLLL SJS00LL L LLLSLLL0LLLLLL K LL S00LL LLLLLL LLLLSLLLLLLLL LLYH-T pƏ]BOS |-000Z - S.Iɔ.I.B.IĶI ɔɔIJO UI0ļu Q SQUIɔpn]S mpus H -

Page 46


Page 47
జ్క్న "ఎక్ష్మ ,...్యం:..
/MaM 963esz G6oz
BRIGHT RO
பிறைட் றோ6
EXPERT GE
37/1/3, High Leva Colombo-06. T
a ့် ဖ-ဆ-ပ-ဒ္ဓ ဖွား ” ° ′′ß கைத்
26^*کN886666666' : ' *2 میY علآ*********************** . * - **** ", "*க * *~* ZaSassassaxxars:
//%//% 9A3ert Gor
P
R. F. R. BAC
Dealers in School B Ladies Bags.
Winter J.
No. 350, ( Color Te: 074-2029
al ۴ ۶ در * *

M * :గ్ శ్మణపు aegisae:Saasaxatasars * ’ 3
y/6/6/me/ezay- Zop.
SE TAILORs
ஸ் டெயிலர்ஸ் *
NTSTAILORS
l Road, Kirulapone. y
.P. ()75-5 17855
22-3 خX.عX^xزع3۔عہ.x.**ح
, ' &(?ട്ടു ඩිංෂණශී Ma Gwerrasserwaars:
"А/iverty. S77 torm."
SCORNIER ( agS. Travelling Bags. 盛
Fancy Goods
& ackets Etc.
Galle Road, nbo-06. 80,074-515103

Page 48
ም/2; a Gop ΜΕ TRAVELS a To
. /pe 77/e/ഴ کرسهd
幻 No. 403/2, Galle F Phone 59676
4
Fax
an A.
R గ్వాడార*
Wቻጺ × Lak్య.సి.నాడ్స్క_',
FA , Yenua wasemasukaw
7/// 96es. Gop
ኣû§
LALITHIA TR
Dealers in Textiles
200, Ma Colombo-ll 岑 - Tel 3259
 
 

%Zeads ീക്ഷp.
IRS (PVT) LTD.,
(Ycoaaved/ z/e /slo/c/a/
Road, Colombo-06. 6, 074-5 18379, 59.6766
AIDE (CENTRE
And Fancy Goods
in Street, , Sri Lanka. g 1, 334645

Page 49

upųjųo, N dɔɔpɔu. I utzuur, oubųųBAns outubun`, `quỊABIV fue inpuə ŋɔniųL subulunuIN S(I-II(\\OÀI „g) õuspuess pIABCI où sɔuỊCI ou Bāub IBS (ULIBIĻIUIS out AlbųınW ostaestuv (Bullosə 1) { subquet|SBild (IBUŢIAouests ItāENOI! LIBAɔɔlu BSW fue puɔɔSnS'S(A\oŅI „Z) õuspublS sub InÄBIN ‘AɔɔsnS și Ibunys įsɔuỊCI tubuồust. Abāb ipsos inqbulas out inpuɔŋɔnusųL Å TIBIBILIEH subitosɔUSUAIS X(I-II(AYON, I)īspubļS ou OslepnS' SI ‘LIBUĻUBB>|- SJ LL0KL S S LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLK K
outiqopup() { supusulae IV · s ·lul||O (O ‘N ‘buut, quoɔõuBLIS ‘N ‘UBAɔɔsɔsɔN 'WN NI-I pələəS
000z - ɔɔŋļuuuuoɔ ījuszsūtīšJO

Page 50


Page 51
(0)///75es/ (
A
拳
وہ
4.
ܠܹܐܓܠ
-A
t
له .
战
制
h
(
SUSILA Gold House
22ct Fine
177/9, Insi
 

べ] Comp/im ea/s
OA2
A、毅 ......
*。 额
e.
S;
愛
g
拳
(Jr. f6)// கோல்ட் ஹவுஸ்
a Jewellery
le Sea Street, nbo-1 1.
439090 కీనే

Page 52
  

Page 53
71-A. 96est Gopy Rohin
(MÅHOLCSESZACSE eKI, RETZAIL
55 B I, 3" Cross S, Tel: 3.
/MZ/6 963'est Gop
ELITE T
Importers and Wholesale,
AVTHoRISED Dis VEYANGoDATEX KVRVWTA TEX
60, 3"Cross Stri
Tel: 323080
 

44 revas 97.com.
sextiles *
(DEZAC9ERS ISW TEXTICES
treet, Colombo-II. 381 I9
Retail Dealers in Textiles
TRBVToRs for
LE MILLS LTD 8. E MLLS LTD.
eet, Colombo-11 Fax : 332823

Page 54
YSSSSeeeLLALASS STTSSSSLLSe MMSLLMSSSiSSLLLSST කරනුකුසක පක්‍ෂ පක්‍ෂාපදං
‘/MZ/6 963'est Goar Jey
” ཚེ་ Dealers in Textiles Di Veytex Product, Pocating
115, 3rd C Cross s Colom 4214 :Tel ޙ #
روبرر%3eyZ Gر ر%/:ترک گیم
DISTRIBI
JVEYA NGODA TE
PUGODA TEXTI WHOLESALE & RETAI, ; /* SPECIALIST IN B
108, Third
Colon Tel 4498
 
 
 
 

Asen evets 7son. (LS11
stributor foekabool &
Cloth & Batik Materials
ross Street, Y *=a;
Street, b0 1 1. * 56, 446268
Assassassingan
.$7sovo واna eveلمل
lasrí
JTOR FOR
XTILE MILLS LTD.
LESLANKA LTD. L DEALER IN TEXTILES ATIK MATERIALS
Cross Street, 罗 mbo 1 1. 38, 324482
அ

Page 55
rose
{
asht j6.JITrfa
அகில இலங்கை க
9 சமயம் என்பதற்கு தாங்கள் கூறும் வரைய
சமயம் என்பது ஆன்மாவைப்பக்குவப்படு ஒரு கருவி, மனிதனைத் தெய்வநிலை அன்புமயமாக்கும் அருமைமிகு தத்துவம். த இன்னும் எத்தனையோ சொல்லலாம். 9 இறைவன் இலயித்திருக்கும் இடம் ஆ ஆலயங்களை எடுத்து நோக்கினோமே முதலிடம் கொடுப்பதாகத் தெரிகிறது i ஸ்தாபனங்களாக மாறிவருகின்றன என்ப இறைவன் இலயித்திருக்கும் இடம் என்பன 5 என்பதே ஆலயம் என்னும் சொல்லுக்கு டெ i இன்றும் ஆலயங்கள் ஆன்மாவை ஒ( சொல்வதுபோல் இன்று ஆலயங்களில் ப உண்மைதான். எல்லா ஆலயங்களிலும் எ இருப்பதுபோல் சில ஆலயங்களில்தான் நடத்துவோரதும் சில அந்தணர்களி நோக்கமாகக் கொண்ட இன்றைய உல R 激
翼 அருளைவிடப் பொருளின் மேலேயே
அறிவாளிகளும் அருளாளர்களும் பொரு
கொள்கையைக் கைவிட்டால் உலகம் சி நம்புவோம். இன்றும் ஒரு ரூபாய்க்கு கோயில்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்ற அங்கு கூடுவதைப் பார்த்தால் தொடர் பிறக்கிறது.
O
தொன்மைமிக்க இந்து மதத்திலேயே வருகின்றன என்ற கருத்து நிலவி வ அப்படியானால், இந்நிலைக்கு அடிப்பை
இந்துமதம் அன்று தொட்டு இன்று வரை : இந்துமதத்தின் பலவீனமாய்க் கொள்ளி மயப்படுத்தப்பட்ட மதங்கள் தம் உண்மை கண்கூடாகக் காண்கிறோம். அத்தகைே காப்பதாகக் கருதுகின்றனர். நம் மதே இறைவன் தூண்டுதலாலேயே நடக்கின்ற அனைத்தையும் ஜீரணிக்க நமக்குக் கற் கடந்து இந்துமதத்தை நிலைக்க இந்துமதத்திற்குப் புதிதல்ல. சமணம்
 
 
 
 
 
 
 

ஓர் நேர்காணல்
தி இ.ஜெயராஜ்
ம்பன் கழக அமைப்பாளர்
றை என்ன?
த்தி பிறவிநோக்கத்தை அடையச்செய்யும்
க்கு உயர்த்தும் ஒரு சாதனம். உலகை தன்னைத்தான் உணரச்செய்யும் தனிப்பாதை.
பூலயம் என்பர். ஆனால், இன்றைய சில யானால், இறைவனைவிட பணத்திற்கே 1. அதாவது இந்து ஆலயங்கள் வியாபார துபற்றி தங்கள் கருத்து..?
தவிட ஆன்மாவை இலயிக்கச்செய்யும் இடம் ாருத்தமான விளக்கம். (லயம் - ஒடுங்குதல்) பூங்கச் செய்தே நிற்கின்றன. நீங்கள் ணத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்படுவதும் ன்று சொல்ல முடியாது. உங்கள் கேள்வியில் அந்நிலை. அதற்குக் காரணம் ஆலயத்தை னதும் அறியாமையே. பொருளை முதல் கில் அறிஞர்களும் அந்தணர்களும் கூட அக்கறை காட்டத் தலைப்படுகின்றனர். ளுலகைத்தாண்டி அறஉலகில் நிலைக்கும் தையும். காலம் இந்நிலையை மாற்றும் என் அர்ச்சனை நடக்கும் நல்லூர் போன்ற /ன. மக்கள் கூட்டம் எங்கும் இல்லாத அளவு ந்து தர்மம் நிலைக்கும் எனும நம்பிக்கை
மதத் தாவல்கள் அதிகமாக இடம்பெற்று
ருகின்றது. இக்கருத்து ஏற்புடையதா? டக் காரணம் எதுவெனக் கருதுகிறீர்கள்?
தன்னை நிர்வாகமயப்படுத்தவில்லை. இதை னும் அதுவே அதனின் பலமுமாம். நிர்வாக நோக்கம் மறந்து உலகியல் மயப்படுவதைக் யார் இறைவனையும் மதத்தையும் தாங்களே மா இவ்வுலகின் அனைத்துச் செயல்களும் }ன என உறுதியாய் நம்புகிறது. அதனால் அது
]றுத்தருகிறது. இக்கொள்கைதான் காலம் ச் செய்திருக்கிறது. மதமாற்றமுயற்சி ! போன்ற மதங்கள அரச செல்வாக்கோடு

Page 56
மதமாற்ற முயற்சியில் ஈடுபட்ட காலத்தி அருட்திறத்தால் அம்முயற்சியை முற அவ்வகையிலேயே நாளடைவில் தோ
9 வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் இந்து ம கூறும் தத்துவங்களை, எவ்வாறு ஒப்பி
வேதாந்த தத்துவத்தினையே கீதை வி அகப்படாத “இறையை ’ அறிவின் தத்துவங்களாய் வெளிப்பட்டது. கான பலம் பெற்றன. அனைத்துத் தத்துவங்க அதனால் தத்துவங்களுக்குள் வேறுL இருப்பது இயல்பே. பின்பற்ற முயல்வே தத்துவத்தைப் பின்பற்றினால் உயரலா 9 மக்களிடையே மூடநம்பிக்கைகள் 6 வருகின்றன. இதுபற்றித் தங்கள் கருத் எந்த ஒரு மதமும் நிச்சயம் மூடநம்பிக்ை ஞானியர்கள் மூலமே வெளிப்பட்ட அறிவுநிலைக்கேற்ப விளக்கம் கான ( புகுந்தன. மதத்தில் இருக்கும் மூட அறியாமையே காரணம். சமயத்தில் மட் தனிமனித பலயினங்களால் உயர்ந்த வ ஆனால் மாசுக்கள் இயற்கையில் நி6ை காலாகாலமாக புரட்சியாளர் பலர் மதத்தினைப்புதிப்பித்து வந்திருக்கின் 9 மதத்தின் பெயரில் நடக்கும் உயிாப்பல அடியார்கள் தம்மை வருத்திக்கொள்ளு வழிபாடு அன்பின வெளிப்பாடு. ஒவ்வொ “அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்பர் அறிய
என்பார் வள்ளுவர். பிழைசெய்த பிள்ளை ஆகவே அவரவர் வழிபாட்டை அவரவ ஏற்புடையதே என்றோ, ஏற்புடையதல்ல
9 மதம் எனக்கூறி மதம்கொள்ளும் மானி
மருந்தையே நஞ்சாக்கும் மடமையாளர்
9 உச்சிமேற்கொள்ளவேண்டிய கருத்து
’ என்பதா? சுத்த அறிவென்பதும் அன்புதான்.
9 கம்பன் கழகத்தின் அமைப்பாளர் என்ற வகையிலே தாங்கள் பலநாடுகளுக்கு நாட்டு இந்துசமய மக்களிடமும் மே
 

ல் சம்பந்தர், அப்பர் போன்ற தனிமனிதர்கள் தம் படித்தனர். இன்றைய மதமாற்ற முயற்சிகளும் ஸ்வியுறும் என உறுதியாய் நம்புகிறேன். தத்தின் இரு கண்கள் என்றே கூறலாம். இவை டமுடியும்? ளக்கம் செய்கிறது. சிந்தனைக்கும் மொழிக்கும் துணைகொண்டு விளங்க முயலும் முயற்சியே ாமுயன்றோரின் கூர்மைக்கேற்ப தத்துவங்கள் ளும் காணத்தலைப்பட்டது ஒரு பொருளையே. : ாடுகள் இருப்பினும் பல ஒருமைப்பாடுகளும் ார் தத்துவ ஆராய்ச்சியை விடுத்து ஏதோ ஒரு ம் என்பது என் கருத்து.
ான்பன சமயத்தின் பெயரிலே இடம்பெற்று
து..? ககளைப்பரப்பவில்லை. அனைத்து மதங்களும் ன. அவர்களின் பின் வந்தோர் தத்தம் : முயன்றபோதே மூடநம்பிக்கைகள் மதத்தினுள் நம்பிக்கைகளுக்கு அது பின்பற்றுவோரின் , ட்டுமன்றி விஞ்ஞானத்திலும் இந்நிலை உண்டு பிடயங்கள் மாசுபடுவது தவிர்க்க முடியாதது. Uயாது. நம் இந்து மதத்தைப் பொறுத்தவரை
தோன்றி மூடத்தனங்களை உடைத்து, ! றனர்.
, வழிபாடு, நேர்த்திக்கடன் என்ற பெயரில் பல தல் போன்ற நடைமுறைகள் ஏற்புடையனவா?
ருவர் அன்பு ஒவ்வொருவிதமாய வெளிப்படும். ார் மறததிற்கும் அ.தே துணை’ யைத் தாய் அடிப்பதும் அன்பின் வெளிப்பாடே.
ர் நிலையில் நின்று நோக்குவதே பொருத்தம். ) என்றோ கூறும் உரிமை எமக்கு இல்லை.
டரைப் பற்றி. P
கள்
அன்பே சிவம்’ என்பதா? ‘சுத்த அறிவே சிவம்
வகையில் மட்டுமல்லாது, ஒரு அறிஞன் என்ற F சென்றிருக்கிறீர்கள். அந்த வகையிலே எமது லைத்தேசங்களிலே வாழ்கின்ற இந்துசமய
f

Page 57
மக்களிடமும் கானப்படுகின்ற மொழி, போன்றன எவ்வாறு காக்கப்பட்டு வருகி பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன என்பது பற்
பண்பாடு, கலாசாரம் என்பவை கால( அப்பண்பாட்டுக் கலாசார வளர்ச்சி வெ அவை தோன்றிய சூழலில் வளர்வது ே இங்குள்ள சூழலில் வளர்ந்தோர்காலத்ே ஏற்பட தம்இயல்புகளையும் அங்கு பதியக் கடினமே. அங்கேயே பிறந்து வளரும் பு பொருந்துவது மிக்க கடினம். தலைமுe விடுபட்டுப்போகுமென்றே நினைக்கிே போன்றவற்றிற்கு நம் நாட்டில் யார் என்ன இ வேரை அசைக்கமுடியாது என்பது என் எ
9 இன்றைய இளைஞர்கள் ஆன்மீகத்தைச் அன்றி, அதைச் சீரழிப்பவர்களாக இருக் இதற்கு ஒருவார்த்தையிற் பதில் சொல் அருணகிரிநாதர் பின் ஆன்மீகத்தைச் சீர் பின் இனிக்கின்றன.
9 தற்கால இளஞர்களை விவேகானந்தரா?
(ԼՈւջIվԼՈII ? நிச்சயம் கருதமுடியும். காலம் வளரவ முடியாதது. அவ்வறிவாற்றல் இ வழிப்படுத்துவோரில் த்தான் பிழை. வாழ்க்கையால் வழிகாட்டினால் இன பின்னேவரும் என உறுதியாக நம்புகிறே6
9 ஒரு ஆசிரியர் என்ற வகையிலே பா கல்விக்கூடங்களிலும் சரி மானவ போதிக்கப்படுகின்ற சமயக் கல்விபோ சமயம் கல்வியல்ல. அது ஓர் அனுபவ வாழ்க்கையில் பலவற்றையும் கற்கவேண் பாடசால்ைகளில் இதைவிட அதிகம் ச விளங்கவேண்டிய விடயங்கள் கட பக்குவப்பட்டோர் தாமாய் அம்முயற்சியின்
9 தங்கள் மனங்கவர்ந்த இந்துசமயப் பெ தாழ்ந்தவர்கள் என ஆலயத்துக்குள் 6 வாருங்கள் என ம்ற்றமதத்தவர்கள் சலு சலனப்படாமல் அசையாத உறுதியோடு அப்பு’ என கடவுளோடு உறவு கொண்டா சொல்லப்பட்டோரே என்மனங்கவர்ந்த
9 இன்றைய நிலவரங்களைப பொறுத் இரண்டுமே மழுங்கடிக்கப்பட்டு வருகின்
 

மத, பண்பாட்டுக் கலாசார விழுமியங்கள் 'ன்றன, றிய தங்கள் ஒப்பீடுயாது?
தேசவர்த்தமானங்களால் கட்டுண்டவை. ளிப்பாடாய் அமைவனவே மொழியும் மதமும். பால் பிற இடங்களில் வளர்தல் கடினமே. தேவையால் அங்கு சென்று வாழும் கட்டாயம் Fசெய்ய முயல்கின்றனர். ஆனால் அது சற்றுக் திய தலைமுறை நம்மியல்போடு முற்றாய்ப் றைகள் நீள அத்தன்மைகள் மெல்லமெல்ல றேன். மொழி, மதம், பண்பாடு, கலாசாரம் இடையூறு செய்தாலும் ஆழப்பதிந்த அவற்றின் ண்ணம்.
சீர்படுத்துபவர்களாக இருக்கின்றார்களா? கின்றார்களா? 5வது கடினம். இளைஞராய் சீரழிந்து நின்ற Tபடுத்தவில்லையா? புளிக்கும் காய்கள் தான்
ல் அறைகூவப்பட்ட இளைஞர்களாகக் கருத
ளர அறிவும், ஆற்றலும் வளர்வது தவிர்க்க ன்றைய இளைஞர்களிடமும் உண்டு. வார்த்தையால் வழிகாட்டுவதை விட்டு *றைய இளைஞர் கூட்டமும் கைகூப்பிப் öI.
ாடசாலைகளிலும் சரி, ஏனைய சமயக் பர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அல்லது துமானதாகக் கருதப்படக்கூடியதா? ம். உலகியல் வெற்றிநோக்கிய இன்றைய டிய தேவையோடு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு மயத்தைக் கற்பிப்பது கடினமே. சமயத்தில -ல் போல்க் கிடக்கின்றன. பிறவிகளால் ல் ஈடுபடுவர்.
funi uJITir? こ* வருவதையே நாம் தடுக்க, நம்மதத்துக்கு கைகளோடு வரவேற்க, இவை இரண்டாலும் கோயிலின் வெளியில் நின்றபடியே “ஆச்சி, டிஇன்றும் வாழும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று இந்துசமயப் பெரியோர்கள்.
தமட்டிலே தமிழ்மொழி, தமிழினம் ஆகிய ன்றன. இது பற்றிய தங்கள் சிந்தனை?
T مبتنی دی۔ . . ,sتھی۔

Page 58
வீழ்ச்சியின் பின் உயர்ச்சி என்பது இயற் தமிழினமும் உயரும் என நாம் நம்புவே
9 இறுதியாக, "இந்துதர்மம்' சார்பாக
விளைவது? பணிவுடையவராய் இருங்கள். அன்புை இருங்கள். ஆற்றலுடையவராய் இருங்கே
 
 

கை. அதனால் விரைவில் நம் தமிழ்மொழியும் ாம். - -
இளந்தலை முறையினருக்கு நீங்கள் கூற 3.
>டயவராய் இருங்கள். இரக்கமுயைடவராய்
ா அனைத்தும் கைகூடும்.
செவ்விகண்டவர்
பிரதம இதழாசிரியர் இந்து மாணவர் மன்றம்

Page 59
UR
()///6 Z5es/C
C/z.
Photos for Visa, Passpor Wedding Photograp
a /
# 4/2, 1 Floor, Sir James Pieris Mawatha, Colombo-02 (opposite New Commercial Bank & Color Signal)
 
 
 
 
 

jomp/mem/s
O722
t & Medical Specialist in phy & Video Filming
Res: ܝܵ ܝܼܣܬܪ ܕܪ # 125, St. Michael's Road
Colombo-03. Tel: 452170
سيرجية
-

Page 60
བ་རིར་ : ཐོན་ 1.జనరీష్చు'
9//// 96est Go
DESIGNTEX
Importers & Whole
153, Keyzer St
Sri 3. Te: 323 Fax :
**ణా- .بیبیسیمچی
7/a/ 96est Go,
Wen
Speacialists in B
(
76/1, Third Cross
Tel
 
 
 

V2% /7e// ീ7-op.
TILE CENTRE
ale Dealers in Textiles
reet, Colombo 11.
Lanka.
621,325738
430604
va/pmc/ass 377 torm."
IS TeX
2d Sheets & Towels
Street, Colombo II. 3.36886

Page 61
அமெரிக்க நாட்டு சகோதர சகோதரிகளே
ஒரு யோகிக்கே உரிய கண்கள், கம்பீரமான
சர்வமத மகாசபையில் பேச ஆரம்பித்தார். அ
முகத்தில் தெரிந்த ஒளி, பொலிந்த பாவங்க
அந்தச் சபையையே கட்டிப்போட்டன!
அச் சொற்பொழிவாளரே வீரத்துறவி விே சிகாகோவில் ஆற்றிய அந்த உரை-ஈடினை இந்துமதம் பற்றி உரையாற்றினார். மேலைா தவறான சிந்தனைகளை, அந்தப்பேச்சு தை உன்னதமான மதமாக, - புதிய கோணத்
விவேகானந்தர் அன்று ஒரு புதிய சகாப்தத்ை
இந்தப் புரட்சித்துறவிதான் நரேந்திரர்! கூடவே ஆன்மீகத்தாகமும் கொண்டிருந்த இ
爵 நேர் காணமுடியுமா? இறை அனுபவத்தைப்டெ
விடாது அலைக்கழித்த கேள்விகள்.
இவற்றுக்கு விடைகாணவேண்டும் என் * بې *
கொண்டு வந்து சேர்ந்தது. உலகத்தார் பார்
உருவாக்கி உலகுக் களித்த ஞான சூரியன், அறிந்தவை, போதிப்பவை எல்லாமே :
கொண்டவையே-என்கிறார் விவேகானந்தர்
1897 ஜனவரி 15 ஆந் திகதி கொழும்பு வர் யுகத்தின் கருத்தா - இந்துதர்மத்தை உல- ெ இப்படியெல்லாம் அவர் போற்றி வரவேற்கப்
4.
கேட்டோரது நாடிநரம்புகளில் புது இ!
தொன்மையைப் பறைசாற்றியது!
i
'ஏகம் ஸத்விப்ரா பஹரதா வதந்தி ”
“இருப்பது ஒன்றே மகான்கள் அதைப் பல பெயர்க
உலகிற்குப் போதிக்க வேண்டும்.”
酸
- இதுவே அவரது கொழும்பு உரையின் சா
சமயப் பிரசாரகர்கள் காலத்துக்குக்
 
 
 
 
 
 
 

தோற்றம்-இவற்றுடன் ஒரு பேச்சாளர் உலக வரது ஆழமான அழுத்தமான வார்த்தைகள்
ள்-ஆற்றொழுக்குப் போன்ற பேச்சு! இவை
வேகானந்தர்! ஒரு நூற்றாண்டின் முன் அவர் யற்றது! அன்று அவர் காலத்திற்கேற்ற புதிய நாட்டினர் எமது மதம்பற்றிக் கொண்டிருந்த லகீழாக மாற்றியமைத்தது. இந்துமதம், ஒரு ந்திற் தன்னை வெளிப்படுத்தியது. சுவாமி த ஆரம்பித்து வைத்தார்.
அஞ்சாநெஞ்சம், அறிவுக்கூர்மை இவற்றுடன் இளைஞன் நரேந்திரர்! “இறைவனை நேருக்கு ற முடியுமா?’ இவை அந்த இளைஞரின் மனதை
ற துடிப்பே நரேனை ழரீராமகிருஷ்ணனிடம் வையிற் பித்தர் பரமஹம்ஸர்! ஆனால் அவர் அற்புதமான சந்நியாசி விவேகானந்தர்! தான் தன் குருவின் காலடியிற் தான் பெற்றுக்
த போது, வரலாறு கண்டிராத வரவேற்பு புது கெலாம் எடுத்துச் சென்ற ஆன்மிகப் பிரசாரகள்
பட்டார். அவரது கொழும்புச் சொற்பொழிவு ரத்தத்தைப் பாய்ச்சியது இந்துமக்களின்
ளால் அழைக்கிறார்கள், இந்த உண்மை யையே நாம்
Tgům -
காலம் தோன்றுவது புதுமையன்று ஆனால் . . . . يض. و يخرج يستغرقتنجي في క్ శ్విన్స్తఃక్ష్మక్తాషాకెవ్వత హైపోకర్షిక==

Page 62
சுவாமிஜியோ தனித்துவம் மிக்கவர் புராணங் ஒரு சிறு குழந்தைகூடப்புரிந்து கொள்ளும் வ இதுபற்றிக் கூறுகிறார்.
“வேற்றுமைகள் நிலவி வரும் இந்த நவீனயுகத் சான்றுகளாகும். சுவாமிஜியின எழுத்துக்களும் வா
ஒருவரால் இந்து மதம் விரிவாக்கப்பட்டு பொதுவுடன்
- என்று
அவள் நகைக்கிறார். மாறாக அன்பு நெறிப்ப கொண்ட மனம் - இவையே ஒரு இந்துவுக்( கூறுகிறார்.
மக்களுக்கான சேவையே ஆன்மிக
அதனாலேதான், ஆன்மிகம் - சமூகம் இர இழையும் சந்நிபாசத்தை வகுத்தார்! அந்த உருவாகியது. இன்று உலகளாவிய வளர்ந்து
நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே S இருக்கட்டும். உறங்கும் உன் ஆன்மாவைத்த
படைத்தவன் எழுமின் விழிமின் கருதிய ச
இவை சுவாமி விவேகானந்தரின் வீரமுரச
பாமரனைப் பண்புள்ளவனாகவும் பண்ட
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கள், தத்துவங்கள், உபநிடதங்கள் என்பவற்றை
கையில் அவர் விளக்கினார். சகோதரி நிவேதிதா
தில் இந்து மதத்திற்குத் தேவையானது உறுதிவாய்ந்த ர்த்தைகளும் இதை நல்குகின்றன. மிக உயர்ந்த இந்து
I0 ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 墨
இந்து மதத்துக்குப் புதியதொரு வடிவத்தைக் நகள் இவற்றில் காலம் கடத்துவோரைப் பார்த்து
ட்ட சமயவாழ்வு, தூய்மையும் தன்னம்பிக்கையும்
த இன்றியமையாதன என்று அவர் அறுதியிட்டுக்
சாதனைக்கு வழி என அவர் முழங்கினார். ண்டையும் இணைத்தார்-நவீனப்போக்குடன் நப் புதிய துறவற மரபு, பூரீராமகிருஷ்ண மடமாக -விரிந்தது!
ஆகிறாய். எனவே உன் எண்ணங்கள் தூயனவாக தட்டியெழுப்பு! நீ எதையும் சாதிக்கும் பேராற்றல் ாரியம் கைகூடும்வரை அயராது உழைமின்
ன் அறைகூவல்கள்
|ள்ளவனைத் தெய்வமாகவும் மாற்றுவது சமயம்
-விவேகானந்தர் -
த. பூரீரமணன் 颤 ඡත්‍රිෆිනී(H 8 °R 1
3 جگہ -sesses ܓ݁ܺܒܶàܝ ܫܒܝ .. ** rts క్ జక్కెస్తావేజెకత్మక

Page 63
ĈO)///á 575.es/ (
C/
FANCY
Deal
FANCY GOODS, TOYS
Specia
DANCING & ALL BRIDAL
: . V
ངོ་>
253, B Galle Road, Wellawatte Complex,
olombo-06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〜、リ
Comp/im e/2/s
OAZ2
MUSEUM
ers in:
, EVERSILVER & GIFT
lists In:
Phone: 580216 Fax: 590211

Page 64
LLSSTSTee eeS DSSqSMSeee eeSeeSiSeee
//Z/6 963'est 6ovu
og SR KR
Wholesale & Retai
City Sup
68/20, Thira s Colo :Tel برہمحمن
“/M%Z/6 963 est, 6oz
C
PECIALIZED IN
95, 3" Cross St Phone
 
 
 

Asprevets 77 torm"."
JSNAA
I Dealers in Textiles
er Market:
Cross Street, mbo II 338086
UUUUUUUUUUUUUUUU .
r/6ám ezetes 9/7o/vw.
PRINTED FABRC
reet, Colombo II.
334153

Page 65
ROOmS als No. 8 Millennit Kandy Road,
Mobile
Tel 05
xxxx طتجسسجمة" يخ " ؟
Importers & Genera
“. 384, Old Moor,
Tel: 324867,
Fax :
கட்டில "ணை
 
 
 
 

్కువ
O available '5, 87, Im House, ν. Nuwara-Eliya. O77-769 I6I 2-23433 لا يخ
" ..శశాసీజు " శునసబుజ
A sements S77 corro."
zz CS/ee/s 9
4.
treet, Colombo I2 4.33875, 4393 II 439312 . c.
X܂
s*?^
*Cలో
గాగిళ
*్య

Page 66
‘/MZ/6 963 est, 6o.
EQytern G
Dealers in Fancy's Good Watches, Watch Bands,
I 73, Seconu Colo Tel.
* ''[z° . ry."
( The Leading Text
No. 127 Main S Tel: 320824, 320 } Fαχ: Web : http://y E-mail: info
: ... ۰۰به x وابسته-بم ::: ܐ. * %****ܝܼܵܗ̄.܀33*
 
 
 
 
 
 

.an evas 77ro/re بطل
ist Gentre
, Radios, Cassettes, Clocks, Perfumes, cosmetic & Etc.
l Cross Street, mbo II. 121366. N
iamas
ile Centre in the city )
reet, Colombo - 11 i $34, 320900, 471638 335294 J> yw.ranianslk.com s aranjanslk.com *

Page 67
பாடசாலைக்குள் ந மேற்பிரிவில் 1ம் 6r-6Öʻ6VOITID (UDLs2.jöggs
எல்லாம் முடிந்து விட்டத கற்பனையில் வந்ததெல்ல
கனவிலே வந்ததெல்லாம் ši மணர்னாய்ப் போனதம்மா
வல்லாய் வீறு கொணர்டத غي இன்று வாடி வதங்கியதை எல்லாம் நடந்ததம்மா - அ
S போரெனும் வெறியினால் த
சீரான நாடு சீர் குலைந்தத நிலையான நாடு நிலையியூ சிறப்பான நாடு சிரிப்பையியூ இரங்கும் உள்ள மெல்ல
நினைவிழந்து நிலத்தில் கி நிலையிழந்து காட்டில் தி a மனையிழந்து வாழ்வில் த
மதியிழந்து பித்துப் பிடித்த
எல்லாம் நிறுத்த வேணர்டு முன்னே உணர்த்த வேண கல்லாய் இருந்து விட்டே இன்று கவலைப் படுகின்ே
பணியை இழந்ததம்மா - 1 பாசம் விட்டகன்ற தம்மா ஓங்கிய நாடுகள் - இன்று ஓய்ந்து போய் விட்டதம்ப
அன்று தென்றல் வீசியத புயலாக வீசுதம்மா - நன் புரிந்தோமம்மா நாம்விட்ட சிந்திக்க நேரமில்லை இை
இன வெறி பிடித்ததம்மா தறிகெட்டு ஓடியதம்மா - தோறாம் பொழிந்ததம்மா நாடழிக்கும் குண்டுமழை
 
 
 
 
 
 
 
 

டாத்தப்பட்ட போட்டிகளில்
D இடம் பெற்ற கவிதை
6ji gibD ம்மாயினி இரங்கிப்பயனில்லை யம்மா ாம் காற்றாய்ப் போனதம்மா - இன்று நிஜமாய் இல்லையம்மா
மாந்தர் குலமென்பதம்மா
- அந்நெஞ்சம் த தெரிவோவம்மா அந்தப்
நானம்மா
ம்மா
ஐந்ததம்மா
ஐந்ததம்மா ாம் இரத்த வெறிகொணர்டதம்மா
டப்பவர் எத்தனை பேரம்மா ரிபவர் எத்தனை பேரம்மா விப்பவர் எத்தனை பேரம்மா நவர் எத்தனை பேரம்மா
மென்பதை - நாம் ர்டுமம்மா ாமம்மா - அதனால் றாமம்மா
மாந்தர் கலத்தினில்
]厦
ம்மா - இன்றது
றர்
தவறையம்மா ரி சீரழிய வேணடுமம்மா
- மாந்தர்குலம் நாள்
A. அது தானம்மா

Page 68
பாழ்பட்ட சமுதாயத்திற்கு
யுணர்த்த வழி தெரியவில்ை கால் கெட்டு போனோமம்ம இனி காயவேண்டியதானம் பாருலகம் உய்வு பெற -இ எள்ளனவும் வாய்ப்பில்லை வருந்தி வேலையில்லையம் எல்லாம் முடிந்துவிட்டதம் எல்லாம் முடிந்து விட்டதய
பாடம் படிப்பெண்பதை - ப பாடசாலை யில்லையம்மா போப் விட்டதம்மா - மீணர் உய்ய வழி யில்லையாம்ம
மணர்ணாய் போய்விட்டதம் மாந்தரின்று மணி வாரிப் பே தறிகெட்ட செயல் புரிந்தன எல்லாம் முடிந்து விட்டதம் எல்லாம் முடிந்து விட்டதம்
 
 
 
 
 
 
 
 

A இதை லையம்மா
》瓜
இனி யம்மா
) (10'
植}屏
டிக்க
- மாய்ந்து
டும்
》厦
மா - மயங்கிய
ாடல்போல்
ரம்மா
》复纽摩
》鲇了。

Page 69
്
(βλάΑ Λes / Ο
5724
TE AUNDRO,
Off No. 126, R Colom Te: 5
 
 
 

*
ompson en/s
DZ22
స్థాజా
MAT (PVT) ID,
CC : cid Avenue, bo 04. Š2766

Page 70
/sz/6 963 est 6'ory
vi YADURSHAN TRAVELS
ARTICKETING, TC SALES OF FANCY ITE LOCAL MPORT A WORK OF DO
S 54, SECOND FLOORC
TEL- 3367
FAX-07
7sa/ 96est. Goa.
(i. LU XMY
Importens, Wholesale & Ret Groceries &
?۔۔۔۔
|AÑს
مې ״
44/5, DAM COL Phone :
 
 
 

స ,* تیمم ............................
颐 سمعہ بر روی
A serve evezs 27-0/m.
& TOURSENTERPRISES
i.
*
*
*
s
Α
)URIST TRANSPORT, MS, DRESS ITEMS OF NDƏ SECCIRECTARLA CUMENTAION.
.C.S.M.C. COLOMBO-11.
074-712731 4-7 12731
/6ám evés 97.com.
t
RADERS
til Dealers in Oilmans Goods,
Stationeries
STREET, . *
OMBO-12.
320063

Page 71
பாடசாலைக்குள் நடைெ Iம் இடம்ெ
’திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்: எமக்குத் தேவையானது திண்ணிய நெஞ்சட் நெஞ்சம் வேண்டும் அதாவது திடமான என என்பதாகும். இந் நெஞ்சத்தில் எழும் எண்ணங் என்று யோசிக்கும் போது எனக்கு வியப்பாக இரு இந்த நெஞ்சத்தில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத் நம் உடலில் அவதானிக்க முடிகின்றது இது எப ஒரு பாதிரியார் கட்டுப்பல் அணிந்திருந்தவர் மறந்துவிட்டார் மறுநாள் காலையில் அந்தக் தான் விழுங்கி விட்டதாகவே எண்ணி வைத் குடலில் அது சிக்கி அரிப்பதாகவும் கூறினார் அவர் அதைவிழுங்கவில்லை என்று தெரிந்தும் மனைவியிடம் இருந்து ஒரு தந்தி வந்தது அ அடியில் இருந்ததாக செய்தி இருந்தது 2 உடைகளை அணிந்து விடுதிரும்பினார் அவ முக்கியமான பங்கை வகிக்கின்றது.
“எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எ திருவள்ளுவர் வாக்கு அதாவது எண்ணியவற் முடித்தல் வேண்டும் இதற்கு நெஞ்சம் வலி இக்கட்டுரையை எழுதும் போது இது நன்றாக < இக்கட்டுரை நன்றாக அமைந்துவிடுகின்ற உதாரணமாக கொல்லரையும் உடற்பயிற்சியா தோள்கள் வலுவாக இருந்தாலும் அவை உருை அவன் இரும்பை அடிக்கும் போது அது த அடிக்கிறான் இதனால் அவனது தோள்கள் உ ஆனால் உடற்பயிற்சியாளனோ அவன் உடற்பயி வேண்டும் தனது தசைகள் இறுக வேண்டும். எ அவனது தோள்கள் உருண்டு திரண்டு காட்சிய
இந்தத்திடமான நெஞ்சம் மற்றும் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளனர் இதன பேரழிவுகளும் ஏற்பட்ட சான்றுகள் உள்ளன. உ மாமனித தாமரைகளுள் தங்கத்தாமரை போ காந்தியிடம் இந்தத் திண்ணிய நெஞ்சம் இந்தியாவை சுதந்திர பூமியாக்குவேன் எ தளரவிடாமல் தொடர்ந்து போரிட்டார் கடை வென்றார். ஒருவன் அம்பெய்து ஒரு
அம்முயலைக்காட்டுவதில் பெருமையில்6ை
ప్ష్మి5ఫేక్షికక్షిత్ర
 
 

பற்ற போட்டிகளில் மேற்பிரிவில் பெற்ற கட்டுரை
தநல்லறிவு வேண்டும்’ என்றான் பாரதி இங்கு 0 வேண்டும் என்ற வரி மட்டுமே. திண்ணிய தையும் தாங்கக் கூடிய நெஞ்சம் வேண்டும் Iகள் உடலை எவ்வாறு ஆட்டிப்படைக்கின்றன நக்கிறது என்று கூறுகின்றான் கவிஞன் கேதே. ந்தினது பிரதிபலிப்புகளையும் அடுத்த கணமே து எண்ணங்களால் ஏற்படுவது உதாரணமாக ஒருநாள் இரவு அவர் அதை கழற்றி வைக்க கட்டுப்பற்களை காணவில்லை அவர் அதை ந்தியரை சந்தித்து நடந்ததைக் கூறி தனது ஆனால் வைத்தியப்பரிசோதனையின் பின்னர் அவர் அவ்வாறு நம்பவில்லை மறுநாள் அவர்
அதாவது அவரது கட்டுப்பற்கள் கட்டிலுக்கு டனே அவரது வயிற்று வலி மாறிற்று தன் ர். இவ்வாறு நெஞ்சம் எமது வாழ்வில் மிக
ாண்ணிய, திண்ணியராகப் பெறின்’ என்பது }றை எண்ணியபடி முழு முயற்சியுடன் செய்து மையாக அமைய வேண்டும் தற்போது நான் வரவேண்டும் என்ற ஆவலுடன் எழுதும் போது }து. நம் வாழ்வியல ரீதியில் கூட இதற்கு ளரையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் கொல்லரது 2ண்டு திரண்டு அமைந்திருப்பதில்லை காரணம் ட்டையாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ருண்டு திரண்டு வாளிப்பாக இருப்பதில்லை ற்சி செய்யும் போது தனது உடல் வலுவடைய ன்ற எண்ணத்துடன் உடற்பயிற்சி செய்வதால் 1ளிக்கின்றன.
அதில் எழும் எண்ணங்களால் பலர் பல ால், பல நன்மைகளும் சில வேளைகளில் தாரணமாக இந்த நூற்றாண்டின் இணையற்ற ன்று ஜொலித்துக்கொண்டிருக்கும் மகாத்மா இருந்தது இதனால் அவர் தன் தாய்நாடு ன்று வீறுகொண்டெழுந்தார் தன் மனதை சியில் சத்தியாக்கிரகத்தால் வெள்ளையரை
முயலை வீழ்த்திவிட்டேன் என்று ) யானைக்கு முன்னின்று அதற்கு வேலால்

Page 72
எறிந்தேன் அது ஒரு சிறுகாயத்துடன் தப்பிவிட பெருமை உண்டு இதுதான் எமது திண்ணிய
i. இந்தத் திடமான நெஞ்சத்தால் : ஞாபகமிருக்கிறதா இதற்கு உதரான புருவு ஹிட்லர் ஆவார் ஹிட்லர் தான் எல்லாநாடுக உலகெங்கிலும் பரவவேண்டும் என்ற அவாவு தன் திண்ணிய நெஞ்சத்தால் வெற்றி பெற தளரவிடாமல் போர் செய்து கடைசியில் மடி அங்கு மகாத்மாவின திண்ணிய நெஞ்சும் மு முடித்து விட்டது ஆனால் இதிலும் திண்ணி : பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
s எம் நெஞ்சத்தில் என்ன அலைகள் இன்னொரு மரத்தை நாடுகின்றது காரணங் இதைப்பற்றி நடத்திய ஆராய்ச்சியில் அவருக் ஒருவன் எதைப்பற்றி எண்ணுகின்றானோ அ காரணம் Gunಕಪ್ಕ! இதை வலுவாக்க இரத்த ġ56o) Glou Teo L JITTIJI Lin ei 35 ċibLm T 35 ġibegooeuo afrf யோசித்துக்கொண்டிருக்கும்போது பெருவி ; பெருவிரற்பகுதி சிவப்பாக காணப்படுகின்ற:
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த மட்டில் வ எடுத்து பரிசோதனை செய்து பார்த்துள்ளார் ஒரு குற்றம் செய்தவனின் வியர்வையி கரைந்திருக்குமாம் இதை சோதனைக்குட் பெறப்பட்டது. எண்ணங்கள் எம்மை இத் விடவில்லை தாயையும் ஒரு சிறுவனையும் கூட ஒருநாயிற்கு உணவைப்பார்க்க முன்னரே அ; அந்த உணவைச் செரிக்கச் செய்யும் சு) விடுகின்றது. அதேவேளையிலேயே ஒரு சிறுவ பேசும் பொழுதும் அவனது உடலில் உணன இவை எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் எம் நெஞ்
நாம் நெஞ்சம் பற்றிய முக்கியமா அதிர்ச்சியான செய்தியை கேட்டவுடன் அ உண்டாவதால் உடலிற்கு அதிக இரத்தம் 1 முடியாது இரத்த நாளங்கள் வெடிப்பதால் : ஒரு சீரான மகிழ்வான வாழ்வு வாழ ’திண் வேண்டும்”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டது என்றுஅவன் வேலைக்காட்டுவதில் தான் நெஞ்சத்தை காட்டுகின்றது.
தீவினைகள் ஏற்படும் என்று சொன்னேனே ராக இருப்பவர் சர்வாதிகாரி என புகழப்படும் : ளையும் ஆட்சிசெய்யவேண்டும். என் ஆதிக்கம் னால் எல்லா நாடுகளுடனும் போர் தொடுத்து எண்ணிய அவன் கடைசிவரை தன் நெஞ்சை புந்தான் இங்கு இவனது திண்ணிய நெஞ்சும் bறிலும் வேறுபட்ட இரு காரியங்களை செய்து ய நெஞ்சத்தில் எழும் எண்ணங்களாலும் பல
ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு மரம் தாவி களே பல உள்ளன. ஒரு பேராசிரியர் ஒருவர் $கு பல தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அதாவது வனது எண்ணத்திற் கேற்ப தலை சரிகின்றது : நம் தலைக்கு அதிகமாக செலுத்தப்படுவதால் ன்ெறது. ஒருவர் தனது பெருவிரலைப்பற்றி ரலில் இரத்தம் அதிகமாக ஓட்டத்திற்குள்ளாகி து இதற்கு காரணம் எமது எண்ணமே.
பிடவில்லை பலரது வியர்வையையும் கூடவே கள் இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாவது ல் இரத்தத்தின் ஒரு சிறிதளவு விகிதம் படுத்தி உலர விடப்பட்ட பொழுது இத்தகவல் தோடு விட்டுவிடவில்லை ஆராய்ச்சியாளரும் : - சோதனைக்கு உட்படுத்திப் பார்த்துள்ளார்கள் தாவது உணவின் மோப்பம் பிடிபட்ட உடனேயே ாப்பிகள் அதன் உடலில் சுரக்க ஆரம்பித்து பனை வைத்துக்கொண்டு ஒரு உணவைப்பற்றிப் : வச் செரிக்கச்செய்யும் சுரப்பிகள் சுரக்கின்றன. : சத்தில் எழும் என்ன அலைகளே.
ன ஒன்றை விட்டுவிட்டோம் அதாவது ஒரு 1தை நினைத்து நெஞ்சத்தில் அதிக மகிழ்வு பாச்சப்படுகின்றது இந்த அமுக்கத்தை தாங்க உயிர் இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன ஆதலால் நாம் ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்லறிவு
M.பிரணவன் () * R**

Page 73
u
கட்டுரை
சிறுகதை
கவிதை
பண்ணிசை
பேச்சு
கட்டுரை
சிறுகதை
கவிதை
பண்ணிசை
இந்து மாணவர் மன்ற பாடசாலைகளுக்கிடையி போட்டிகளும்,
1b 3Lif S. திலீப்குமார் 2Lb 9 Lib S. சுரேஷன் 3b 3Lif A. தர்ஷினி
1lÖ DLuf) N.குருஷாந்த் 2ம் இடம் V. Lj35600T6öi 3üb 9) Ulfb B. பிரதீபா
1ம் இடம் G ஜெனிவன் 2ub QLLíb K. Ļsf60oft DIT 3lĐ SVLlÖ N பார்த்தீபன்
1ம் இடம் R ரீநாத் 2LĎ 9:LIĎ R துஷ்யந்தி 3ɓ QLLĎ Y சுபோதினி
1 lid gQ. fo M. 9J60s 2iò glið V. 35?g6Ö0T6ö 3ம் இடம் S. சுபாஷ்கர்
1 Lb Lluíð T அதிஷ்ட பிர்த 2uò guò A. ab TuğgŜff 3ம் இடம் R சத்தியாநந்த
1шу 9Lib S. மயூரி 2b 3Llf S. Sebut 3b 3Lif N. ஜெயதாரணி
11b 3Lib S. Fg5 TLD 2iò guò L. பகிரதா 3ம் இடம் ஜோர்ஜ்
1ub 3Lub K.கஜவதனி 2ம் இடம் S, சத்தியஜித் 3b gulf T கஜேந்திரன்
1 if gLif K, பவித்ரா 2Đ 9Lưõ K. பவப்பிரியா
3Liò Luò G. கிரிஷாந்த்
H
 
 

த்தால் நடாத்தப்பட்ட
லான சமயத்திறன் காணர்
முடிவுகளும்
பிரிவு
பரி தோமா கல்லூரி, கல்கிஸ்சை பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி
இரத்மலானை இந்து கல்லூரி புனித பேதுரு கல்லூரி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி
பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி கணபதி வித்தியாலயம்
பரி தோமா கல்லூரி, கல்கிஸ்சை
நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி சாந்த கிளெயார் மகளிர் கல்லூரி
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி
நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி
நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி விவேகானந்தா கல்லூரி
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி தெஹிவளை, தமிழ் மஹா வித்தியாலயம் பத்திரிசியார் கல்லூரி
சாந்த கிளெயார் கல்லூரி D. S. சேனாநாயக்கா கல்லூரி இசிபத்தன கல்லூரி
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி தெஹிவளை, தமிழ் மஹா வித்தியாலயம் பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி

Page 74
பேச்சு
கட்டுரை
சீறுகதை
கவிதை
1Líb 9QL_Líb
1b 3Lif 2Lb gL.D
3b 3Lif
1 b 3Lib 2ம் இடம் 3ம் இடம்
1 LD 3Lüb 2LĎ 8LLĎ 3ம் இடம்
lf 3 D 2LD 3LLò 3Lib 3Lub
C பிரசன்னா
R காயத்திரி
G மீநிளங்கோ
G. 3,03uTg56of
P. மனோகரன்
R நிரூஷியா
T ரகுமாலா S. தமயந்தி M. குமுதினி
M. ரிஷ்வான் M. கிரிஷ்ணவேணி S. மதுராந்தகி
N. தமிழ்ச்செல்வி
திறந்த
சமய அறிவு வி
பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி
2ம் இடம் திருக்குடும்ப கன்னியர் மடம்
3ம் இடம் நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்தியகல்லு
தொடரின் சிறந்த போட்டியாளர்
திருக்குடும்ப கன்னியர் மடம்
960). FJGO)600T: - Atlas Intern
Inm
 

புனித அந்தோனியார் கல்லூரி, வத்தளை இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி
மெதடிஸ்த கல்லூரி பம்பலபிட்டி இந்து கல்லூரி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி சாந்த கிளெயார் மகளிர் கல்லூரி சாந்த கிளெயார் மகளிர் கல்லூரி
நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி இரத்மலான இந்து கல்லூரி நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி சாந்த கிளெயார் மகளிர் கல்லூரி
த பிரிவு
னாவிடைப்போட்டி
- K. சங்கர் - A. Biologi -S. யதுனந்தன் -T தமிழ்வாணன் - S. K.N.gif|DT
-N. ராதிகா - R. கவிதா
- H. சுலக்ஷனா
-K. கார்த்திகா
ாரி - G.கெளசல்யா
- S.சுசிலா - S. ராஜவதனி -N. அனித்தேஸ்வரி -Kதுஷாந்தி
-R.கவிதா
tional (Pvt) Ltd.

Page 75
(0.7/, | βος / ( 7,
Nep
HOSP
186, PARK ROAI
PHONE: 590.
FAX:
We are modernized and are immediate effect with
Y- O.P.D. SE - LABORAT
- OPERATIN
- SPECIALIS
டிே
 
 
 
 

べJ Comp/im ero/s
)tune
TALS ), COLOMBO-05.
200/01,587715 698302
ready to serve the public with the following facilities.
RVICE (DAY & NIGHT)
ORY INVESTIGIONS
G THEATRE FACILITIES
STS CONSULTATION
కీనే

Page 76
s3(As:T3A
గగ గి• ALSSSSSSSLSSSSSS AAALATS0rS0kLkJ J0YSASSCSAAeLTMMMLMLMLLTLMLMLMTMMeL
. . .
'/st/6 963'eet 6or,
JON
(f1// 96es/ 6 or
Ño 133, 5°
Colo
 
 
 
 
 

s********** as *قسم
S
Ο
N
S
y
of__చ్ల్య్కయినా , భ్యులు ===
Asnerves Zop,
iTRADERs
Cross Street, nbo-11

Page 77
ܙ ܪ
ൈബ് ബ്ലെ
கொழும்பு றே 5555 I DITá விழா சிறப் ബg ],ി
கொழும்பு தெகி
/ >ரு வெங்கடேஸ்வர . . . . . )
தேவஸ்
 
 
 

༼ ད་ཅེ་
། -- శస్త్ర گير ܕܫܠ
rIJóå J56ÖVUlf னவர்கட்கு
3 °I6)IDJ 36 on f356

Page 78


Page 79
AN JEW
For all your Requiremen
ܠܠܠܓ݂
མ། ཕན་ཚུན་
JULI U
47/A, G Colom Te: 5946
 
 
 
 

BHA
WELLIERS
ts of 22. Ct. Gold Jewellery
47255
ாணி
nch: alle Road, bo-06.
D5, 595 109

Page 80


Page 81
(0)/A 75es/O
ÍZz-c
WE W BERUWE,
20A, Stace Road
 
 
 

omp/im era/s 穹
DA2 事
La CHEMISTS,
, Colombo-14.
இது

Page 82
'//WZ/6 963 est Go
(tro) THILLA
Professional Videogr
Abu All types
309-II/2, Galle Tel: 504097, 077
s . //%//6 963 est Gr S AIR LINK C.
Photo Copy/ Local & II
Binding/ Type S
195/2,
De
Tel: 72
 
 
 

va/ency/s 876ሙoሥ” ·
aphers &rnotographers. m NMakers of Recording
Road, Colombo-06. -3003 Ι 7, 074-5 Ι 7404
/// e/s Zop
OMIMUNICATION
DD Calls/ Fax/ Laminating/ 'etting/ Letter Typing
Galle Road, hiwala.
724, 729723

Page 83
(ff// ββριελ, Gopy
8.
Universal Con
148, Aluth Ma
९ Colom
TP 074
'//WW/6 963 est Govo
Sựjikala ܐܶܠܰܠ ܠ
Offset
Manufa
Greeting Cards, Invitat
Calenders, Diaries,
104/6, Shop
•त् Sea Street, Tel. 331734, 54
Factory : Sujikala Ind
No. 1 I, Bodhirajarama Maw
 
 
 
 
 
 

6/zvevity. 37-ovi :
cademy
r
mputer Centre
awatha Road b0-15. -618705
Afzveze/s. 7tor.
y (nôustries
&
Printer *
cturers of: ion Cards, Wesak Goods, Books & Scrap Pictures
ping Complex, Colombo- II. 1037 Fax. 33 1734 *
ustries & Offset Printers, atha, Colombo-10. Tel. - 68.5347
ஆணண்ட்ஜ"

Page 84
ዓ/ንሃ/, θβε εκ Go/
CZEC A
(jeneral Sales A
Travels and Tou
No. 1 1 1, Ch Colombo须 Telephone : 3 Fax : 94
Code : SITA
*//%//6 963ewt Giova
ο δί Sαι
Tex (P
PERFECT CHOICE FO プ SPECIALIST IN W
212, Main Stre Tel. 4.37050, 3244
మs
 
 
 
 

* *ంగతి * ° -ಇಂದ್ರೊಣಾ" ," -
A/verty. 37-ог :
IRLINES era di
gent in Sri Lanka.
rs Link (Pvt) Ltd.
atham Street,
, Sri Lanka. 42941, 342942 ܓܰܠ -1-437100
CMBTOOK
%/? e6, 7op.
ntha
R THE ENTIRE FAMILY
EDDING SAREES 节、
et, Colombo-II. '59 FጢLX : 438644 تر"

Page 85
J.Nitharshan
B. Purushoththaman G.Lavanyan
S... Venu R.Deluction
S.Gogulawardan
N.Neshanthanan
We care owo
 
 
 
 
 
 

A.Sindujan
S.Nimalaprakasan
V.Vimalathithan
S. Arunan

Page 86
(0.7/6 Óes/C
7,
M.I.P. Fernando &
Specialist i
 
 
 
 
 

Jomp/mem/s
"Oz72
I Company Limited.
S SS SS SSLSLSS SS SSLSSSMSSSSSSS S
obar Mawatha, abo-12.
ஆர்

Page 87
சென்று வா;
நீ 6ெ
றோயல் கல்லூரியின் இந்து மா? பங்குபற்றிய சமயத்திறன்
*சற்குருசித்தமு:
அரங்கத்தி
జోగ్రాశీలైతేధో
B. கானர்டீபன் - T. யோகேந்திரன - P. S. செந்தாரண
த ெ
ଜୋଗଣ
affluoriasti
B. காண் டீபண் P. S.செந்தரன்
விவாத அரண்ம If
இவர்கள்போல் இன் றோயல் கல்லூரிக்கும் மெது
s'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boig 6)JII...!
ணவர் மன்றத்தினூடு எமது மாணவர்கள் காண் போட்டிகளும் முடிவுகளும்.
த்து அடிகள் ஞாபகார்த்த நண்காண் போட்டிகள்”
ங்கப்பதக்கம வள்ளிப்பதக்கம்
ibgat sa
iகளும் மே வெர் களைப்பெற்று
-ன் வளர்க திறனுடன்’
செயற்குழு 2000/2001 f

Page 88
šo ܒܶܣ̈ܡ̈ܦ̈ܘܿܠ ܐܣ̈܀ ää&
71.2/ 96ez Go,
AYCO DESIGNI
622/5, Aluth
Color Te: O7
%/M%z/% 9%Besz 6oz,
}
J M Josephi
j
Colombo-1 Call or Fax
 
 
 
 

ra4-reeves ീop.
ER'N' BuILDER
Mawatha Road, W mbo-15.
7-329722
reira Sireet, I, Sri Lanka. on 94-1-541360

Page 89
(0)/A25es/C
97,
SHA
(Colombo Central Distribi
of Duro, S-Lion 役, nton Specialist in PVC Fittingsfab,
Phone : 435704, 338040 19 Fax. : 335229 Co
Anton Depot:
35, Abdul Hameed Street, Colombo -12 * -
Dealers in General Hard ....”*' : 0اتھ *
- - - re, Sanita & Fittings (Specialist in PVC Fittin
119, Messe Colom Tel: 45904
عبر
Fax.
 
 
 
 
 
 
 

ノOZ22p/im era/s
ΟΛ2
itor for ANTON Products)
2/23, Srimath Bandaranayake Mawatha, |
l: 075332513,075332 514
Clerzamics
; FIXTURES IMPORTERS ryware, Wall/Floor Tiles, PVC Pipes is Fabrication & PVC Welding etc.)
nger Street, 3O -12.
1, 459042 32686

Page 90
இந்து மாணவர் ம நடாத்தப்பட்ட சமயத்தி
L அருண்ரு -1 பேச்சு 65
1ம் இடம் அபிராம் R. J.G. 2ம் இடம் வேதப்பியன் R. செ
3ம் இடம் ரஞ்சன் நிரோசன் R. இர்
ஆண்டு -
பேச்சு
1ம் இடம் இந்திரன்
2ம் இடம் பிரவீன்
3ம் இடம் அனோஜ்
இந்திரஜித்
1ம் இடம் R தர்ஷன் 2ம் இடம் P. க்சாந்த 3ம் இடம் . நிஜந்தன்
1ம் இடம் துல்க்ஷன 2ம் இடம் அனோஜன்
AA x . 3ம் இடம் சுவுறன.
1ம் இடம் ஹிஸ்னி 2ம் இடம் மயூரன் ரமாவ 3ம் இடம் ரமேஸ்குமார் இளங்
 
 
 
 
 
 

ன்றத்தால் பாடசாலைக்குள் றன் காணி போட்டி முடிவுகள்
ař Life
னிசை கதைகmறல்
ாஷன் R. நிரோஷன் ந்காரன் "S. ssparis
கதைகூறல்
(M. இந்திரன்
அனோஜ் அரவிந் M. மதிநயாணன்
இந்திரஜித்

Page 91
1ம்
2ub
3b
1 Líb
2b
3D
1Lô
2b
3D
1 is
'" 1ம் 2b 35
இடம் இடம் இடம்
இடம் இடம் இடம்
இடம் இடம் இடம்
இடம் இடம்
இடம்
இடம்
இடம் இடம்
இடம்
P பிரணவன்
ஆண்ரு - 6
பேச்சு
பரீட் oc
அரவிந்தன் é. பரணிதரன்
பிரசாந்தன்
நீரமணன் சூரியபிரதாப்
கவிதை i
Τ. கஜபாகு S.சூரியபிரதாப் S.சுபாசங்கர ሕ
பிரதன்னா
... ."
கவிதை
A, ஹரிஷன்
சிறுகதை
R. விபுலன் J. உமேஷத் Y திருச்செந்தாரன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 92
பாடசாலைக்குள் ந
மேற்பிரிவில் 1ம்
{ பொன் போன்று பணி பூப்போன்ற மாளி.ை கண் பறிக்கும் நில காற்ற வரும் காண மின் சுற்றுப் போன் விணர் மீண் கூட்ட ཚེ་སྣེ་ என்ணத்தான் முடி எண்ணிறைந்த அ
o தேன் சொரிந்த தீவு திக்கெல்லாந் தென் மான் கூட்டம், ம மஞ்சள் நிலாப் பெ தீனிக்குக் குறைவில் திண்பதற்குங் குறை வேனிற் காலத்திலு வெள்ளம் வரும் ெ
{ செல்வமெலாம் செ சீரெல்லாம் ஓங்கிய மெல்ல மெல்ல மேதினியில் சூழ்ந்த உலகம் அழிவதெ உட்கார்ந்தார் சில உணர்மை அழிவெ உட்கார்ந்தார் சில
d அலகிட்டு மெழுகி ஆடினர், அது அ சில மொட்டுத் திர சீறின, இது இக்க வளங்களெல்லாம் வண்மை யினம் ெ நிலங்களெல்லாம்
நிலைகெட்டுப் புண்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டாத்தப்பட்ட போட்டிகளில் ம் இடம் பெற்ற கவிதை
ாபளத்த ககள், ரவெளியும் ரிகளும், ாறதொரு ங்களும்,
римлаь ழகுகளும்,
பாகித் ாறலுந்தான் ரைக்கூட்டம் வர்ணமியாம்.
ல்லை
வில்லை
ம், பருமழையும்,
ழித்துச் தும் ரழிவு
நதையா நன்று
மனிதர் தன்றும் மனிதர்
ட்டு க்காலம்
ளெல்லாம்
ாலம்
அழிந்தனவே சழித்தனவே நீறாகி ாமதியாய்,

Page 93
{
مخصبحر ی
طاھې
0.
B.
ዖ →
0.
巴 {
விளங்கினவே, விடெ வீரங்கள் சோரம் டே காந்தனிலே கரம் 6 காரிருள் சூழ்ந்ததெனி என் மனது புணர்ன எல்லாமே பொய்யாக் கணிணினிலே இரத் கறையொன்று படிந்
ஒடுகின்ற வாழ்க்கை ஓடிஓடிக் களைத்துப் காடுகளைத் தாண்டி கற்பனைகள் கட்டி மேடு ஒன்று கணிட மேய்ந்து நின்ற ஆ( சாவீடு நோக்கித் தடம் புரணர்டு தானே
கா, கழனி, காடுகளா கணி. பின் சோர்ந்த மா வினத்தோடு சேர் மகிழ்வு வெள்ளம் க சோர்ந்தனர் மக்களெ தனிவொழிந்து தேய மாய்ந்தனா எப்போத மகிழ்ச்சி நிலை கெட
இனியெங்கு செல்வ விதி இங்கு மாறியபி ஓடோடிக் களைத்து ஓய்ந்து நிற்கையிலே அழிவொன்று வந்தத அழகான என் கூட் கிளி பந்து போனதம் கீழ் நிலத்தில் நான்
எல்லாம் முடிந்ததம் ஏர் கொணிடு உழவ பெரல்லாத வையகத் காப்பதற்குப் போறாே வெல்லத்தான் முடிய அழிவை நாம் என்ற வேனிடுமட்டும் சேன
 
 
 
 
 
 
 
 

ல்லாம்
ாய்க் வைத்தார்
D,
ாச்சு
ᎰᏮᏂ
愛の6 ததம்மா
ஒடம்
போப்க்
தம்மா ந்களும்
னாடி
ாய்க்
ாந்து ணர்டதம்மா ால்லாம் ப்ந்து
ம் ட்டதம்மா
தம்மா
ண்
நம்மா
டின்
}置f}爪 வீழ்ந்தேன்.
ரிைந்தப் தைக்
ன
ாது
ாலம் வை செய்யும்
ம்மா.

Page 94
8፩
தேவை எமக்குள்ள சேவைகள் நாம் ெ
எமக்காக அல்ல.
எம்மெதிரே சிறியவ நிற்கின்ற சந்ததிக்கு நிதம் நாம் தொண பொற் கற்கள் போ பூமியை நாம் காப்
நடந்தது நடந்தத நாளையினி நடப்ப திடங்கொணர்டு செ தீரமிக்க இளைஞர் மனமொன்று நமக் மாநிலத்தை உய்வ சினந்தேடி அலை சொல்லுகின்றேன்
 
 
 
 

ribso J5) சய்வோம். இன்று
ராய்
கு ர்டு செய்து லிந்தப்
போமே.
ம்மா
தையே ய்வோமே கள் நாம் கிருக்கும் விக்க
மாமல்
முடிந்ததம்மா.

Page 95
7/a/ 96est 6or
DISPENSAR
96est Go
71-7A.
R. Ar
Yea
 
 
 

Asian evets $77ror.
Y SURGERY
After crte Zop.
mresh
r-2H

Page 96
12, WOLFENDHAL ST 4 .T. P کر
/s/A 96est 6on
খৈ, > D
} y\, 2
أنمي
Importers Dealers in
Garments & 1
188/4C, I Keyzer, Aslamis Tra,
Colomb, Tel 45434
 
 
 

A4er evees 7sovo.
HISTORES
TREET, COLOMBO-13. 32035
ason cwests - 977.com . .
2S
Textiles Readymade ancy Goods
Floor, 2. Street, de Centre, p0-II. 9, 341426

Page 97
'/s%//6 963 est, 6on
A9ila JE
1 1/11, SEA STREET, GOLD
BASEMENT FILOO 4 .TEL ށ لا : 868 م عنصص
ff// 96est. 6اoرry/
بننے
20ed 2
 
 
 
 

b/e6, ീZop.
WELLEREY
つ
PLAZA SUPER MARKET R, COLOMBO-1 1.
7395.3 0963
been ev/s 977son.

Page 98
1ாடசாலைக்குள் நடாத்தப்பட்ட 1ம் இடம் ெ
இபறு
கிழக்கு வானம் சிவந்ததா கிளிகள் பாடி பறந்ததாம் அக்கினி குஞ்சது வானில் அடிவயிற்றில் பிறந்தது
அலைகடல் பொங்கிட கமலம் மலர்ந்திட
காகம் அது கரைந்தது காசினியும் விழித்துக் கெ
நீலவானம் விளித்திட
நீண்ட பனைகள் அசை நிலமகளும் குழந்தைகளு நிமிர்வுடன் எழுந்தனர்
பூக்களோடு புல்லினதும் புலர்ந்து கொணர்டன பூவாசம் வீசிட பூவையரும் புனைந்தனர்
காட்டருவி பெருகிட காளைகள் உழுதிட நெற்கதிரும் தென்னையு நீளமான அரவமாய்
இயற்கை அன்னையின் இனிய இன்பங்களை இரசிப்பதும் உரைப்பதும் இறைவனின் கொடையே
இயற்கையின் பஞ்சு கூட கடுகனாவை போன்ற கt மழை போல விழ்கின்ற < பாரடா பார்ப்பது இந்த 1
மலை நாட்டு பகுதிகளில் பச்சைபசேலெனறு குளிர் என் சிந்தைகளில் இருக் யாரடா பார்ப்பது இந்த 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட போட்டிகளில் மத்திய பிரிவில்
பற்ற கவிதை
சணர்டது
ந்திட
பூமாலை
ட்டங்கள் யாவும்
குகை போல் அந்த ஒழுங்குகளையும்
foGs)
ச்சி தரும் தேயிலைகள் கும் மலை பாறைகளும்
T கஜபாகு
. O

Page 99

LIBUBULIBYI LIS ‘UB InÄBULIBIE, I UBIOS ‘N ‘ubÅsubABBT ou BulbųJOUSIBAI ‘uedoầnuəA ‘ut Ieddn IIIII. (ubel|s| > `ubstaet. Id estuuIN ‘qsəIBH ouesnptIIS TIBÎnųBNI TIBUS IBUJIN ‘UBU|1||||BIBULIJA ‘LIBỊpIEABỊnão O outubųsnų, BAIS (ubun IV’S
^{OUISV (IBŅUIBUSIA BYŤ S ŇU BYLŲ SAA OSI LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLS LLLLSL LLLLS LLLLLL
UBUS`sh||CI TIBABUBIĶI IN ‘UIBUBUĻĻUBĻIsɔNN (LIBQ||||||| It', ['g', out! It'ULIISI 'S "LIBIULIBUŢI ()
000Z - Đòŋstutuo D ɔ, espəul.Ioļus pulo Iosu np.
ɔsɔɔluəSqV .}|-|−|(\\OŅI[} ]Ɛ)Buļpub]s | N-ICANONI „Z). Ĵuspuels
\|-(.|(\\0\| \|) ĞUIpBIS
pƏl bƏS

Page 100


Page 101
(, , ', '(.
11%.A. 96est Gop
K.Balasub
98, Wolfen, Colom Tel: 4
11%/ 96est 6orn
Shums c&
ు
༢ 33A, Que Colom 24 i Tel: 5
 
 

Asmerds Zop.
ramaniam,
dhal Street, ህb0-13. 36024
A4pm evees 97 on.
Co Ltd.
ens Road, bo-03. 80.027
岔 ६
缀
s
昧

Page 102
(07//75es/ (
OA
Hl. JHotel Weste
) 48/Y
Rek No. N(Pvs) 25749
> Sea Side Hotel
Located at 1/4 Km away from Majestic City Centre.
వ్లో
ort Tr
leph
Pe, Pool Tables, A P
Eastern, Western, Chinese, Indi
35, Frankfurt Place, Bambalapitiya, Colombo-04. Sri Lanka.
Fax: +941
E-mail : info(a)hot A Web: www.hotel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

べに〕 Oomp/im en/s
ΟΛΛ2
ern (Pvt) Ltd.
1 Colombo's best shopping comple
TV. Mini Bar, Restaurant, Bar, Roon ansfers, Rent-A-Car and Transport.
an and Sri Lankan Cuisine.
Te : +94 1 507161 +94 1 507162 +074518481 ܝ 518485 074+
507163
elwesteerin.com
Westeerin.com

Page 103
'/MZ/6 963 est, Gop
電 Importors a
No. 15 d& 48, Ol
Colon Tel: 440808, 3
7/// 96ese 6 or
Καννα Trodi
Hardware Paints, Aluminium
Auto (Parts el Ali
73, Hamp, s Welau KT Colom
 
 
 

A4pments ീകpg.
TERNATIONAU
శకడి
of Dried Fish
d Butcher Street, nb0-11 32635, 338608
XXXXXXWww. තෙහි
XXX .o oo ങ്ങe:' bణాx
//xmeets 7op.
Ο ΠΟΚ.
Cent ४
, Electrical Parts, Cycle (Parts, luminium Fittings
den Lane, Mvatte, bo-06. 電

Page 104
பாடசாலைக்குள் நடாத்தப்பட் 1ம் இடம்ெ
கணவனை இழந்த கை 錢,靈 காரிருளில் முடங்கிக் கிட விடியலை தேடி விழிக்க ܒ "ܐܪ̈܊ ܝ ܨ 8 பரந்த எம் வர்ணபூமி.
மலர்கள் செங்கம்பளம் 6 இளந்தென்றல் குளிர்ந்து வானம் பாடிகளின வாத்தி வையகம் விடியலைத்தட
இருணர்டு கிடந்த உலக கதிரவனின் பொற்கதிர்கை மனதிலே மணர்டியிட்டு ' வணங்கி வரவேற்கின்றன
விடியலைத் தேடி விரை தங்கப் பந்தைக் கணிடு
அகிலமே அக்கதிரவனை அன்புருக வரவேற்றது.
இரவின் மடியில் தாங்கி பரபரப்புடன் இயங்கியத விடியலின் சாயலில்,.
விசும்பு உயிர் பெற்றது
தன் வித்தை களால் - வி அகிலத்தை ஆதவனின்
கயிற்றால் கட்டிப்போட்ட வித்தைகளில் இந்த கா:
விடியலே நியில்லையென எனக்குக் கணிகளிலிருந் ஆதவனை கானா அகி ஆண்மா இலலாத யாக்ல
விடியலே உன்முன் நா6 உண்முன் நான் சிறுகரு ஆயிரங்கோடி வந்தனங்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட மோட்டிகளில் மத்தியபிரிவில் மற்ற கவிதை
ம்பெனர் போல!. க்கிறது எம் வையகம்!.
முயற்சிக்கிறது.
விக்க,.
விச1. நியங்கள் இசைக்க,. ட்டி எழுப்பியது!.
ம் - அந்தக்1. ளககண்டு. - அவனை!
ந்த மாந்தர் !. அந்த தலை வணங்குவர்! ா அகமகிழ்ந்து!
ய அகிலம்!. s!.....
பிடியல்,. பொற்கதிர்களெனும்,. டது. அதன் சினி பிரமித்தது.
ன்றால்!. து பயனில்லை!. லம்.
கையைப் போன்றது!.
ன் சிரம் தாழ்த்தி ம்பு1. உன் சேவைகளும்- என்' ாகள்.

Page 105
கருவறையே கல்ல
. ஈரைந்து மாதங்கள் இமைய * காத்து நின்ற பத்து மாதங் 量” பத்தியமாய்த் தவமிருந்து சு ஒரு தனிசுகமாய் உணர்வை உத்தமியாம் அவனொருத்தி ب "عية
நின்றாள் உளம் நிறைந்தது.
சத்தியமாய்ச் சொல்லுகின்றே சொந்தமென நினைத்தது த சிப்பியிலே முத்தொன்றைச் சி தரணியிலே தந்துவிட தாயா தள்ளாடும் போதெல்லாம் தீ கருவறிையிலிருந்துகொணர் ே
墅 எத்தனை வேதனைகள் தத் பூமியிலே தன் புத்திர ஜனன புளகாங்கிதமாய் இசை மீட் A 7 மரணதேவதையின் வாசலிே தானே புதுப்பிறவியாகித் தன் அக்கணமே தன்பிறவியின் எல்லையில்லா இன்பத்தில்
புது உலகின் ஸ்பரிசங்கள் ட பூவாக மலர்ந்துவிட்டேன் - சேயாகத தவழ்ந்துகொணர்ே மாறாத மழலையிலே மலை சிதறாத தலையை மெதுவா பாயெல்லாம் பாம்பாக தேெ அனனிடைப் புழுவானேன்!
என் கருவறையே கல்லறை
 
 
 

ாத
கள்
மையினிலே
லகள் பொங்கிடவே
உருகி
றன் - அவள் ன் உதிரத்துக்கருவினையே, றப்பாக உருவாக்கி, ான அவள் பாவம்
யாகச் சுட்டிடவே! ட கண்ணிரைச் சொரிந்து கொணர்டேன்
தையிவள் தாங்கி - நின்று ாத்திற்காய்
g
ல தடுக்கி விழுந்து
புதையலைப்பெற்றெடுத்தாள் பயன் இதுவன்றோ - என்ற
மூழ்கி விட்டாள்.
துமையாகக்கணர்டுகொணர்டேன் எனி என் கடன்கள் எத்தனையோ! டன், செந்தமிழைப்பயின்ற கொணர்டேன் )யொன்று தலை மீது . க நிமிர்த்தினேனா? னல்லாம் நஞ்சாக ஆண்டவனே கேட்கின்றேன்? யானால் கலங்காதிருப்பேனே!
S. சிவசங்கரன ஆண்டு -06.

Page 106
'/st/ 963 est 6o/a
LOGIVO { Phαrπιαcγ 6
(Pharmacy, Giftne Medical Equipmer
Office: No. 495, Havelock Road, Pamankada, Colombo-06. * Sri Lanka.
Jranstee(,
General Hardware M
325, Old M s Colon Telephone : 4
Fay :
 
 
 
 

x2 : ses ممبر ”ہوس سیاہی : . . همسسفر ہیں’’بہ‘‘مہیم مصمہ
A4 revezs ه» ۶گفتOرorg/
rOS
Ind Grocery
rS, Costmetics, rt, Frozen Food)
Residence No. 40, Hampden Lane, Colombo-06. Sri Lanka. *
Tel: 074-51 6205
Aésørvevets 7tor.
Merciants
erchants & Importers
foor Street, * tho-12. 48781, 440951 434282

Page 107
SASAASSMSSiiSSBSSSBBSSSLLSSSiqqSSS TSSS
ም/%//, 9Ø8eዽሪ 6om
Lalani Si
Travels & To,
No. 88, 1 Floor, Peoples P
Tel 074-7I0058
. Lalani ShaCchit|
secruiting find
125, Negan
Jaela, Sr | || : Tel 2. ...' . . Fayc:07.4
71// 96est 6്ത്ഥ
G MULTIMEDI
UG36, Peoples
, Colom Sri L. Tel 0753.54553
E.mail: in Web: http//,
Come To Us We Will Intro,
 
 
 
 
 

ow xis: eemass > ベシベージシ冬ジ &ج***** جسعتسعحجع
//m ed, ീop.
hachitra
urs (Pvt) Ltd.
ark Building, Colombo-1 1.
Fix: 0747100.58
Narvices (Pvt) Ltd.
7icketing fligent mbo Road,
'i Lanka.
34035
f83 1229 ဒူ .````
A4pm evets گفت »Orra .م
& SYSTEMS
Park Complex,
bo-II.
anka.
4 Fax. 445659
fo(a)max.lk илиvи". тах. Ik
duce You To The WORLD!

Page 108
இறுதி முச்சுவரை எழுச்சியாக உறுதியான கல்வியுடன் க6ை மறுகாமல் மன்றினில் மணம் :
ফ্রাঙ্গ’
என்றும்
அறுகுபோல் தழை வைத்த ே
56OD GUD
எதிலும்
தமிழ்
உண்மை :
றோயல் மாணவர்கை
அறிவகம் குழுநிலைக் 78, இரத்தி 65/tញ
ARIEVAKAM STUDI 78, Ratn Colom
 

உயர்ந்து நின்று லயதுவும் தனித்துவமாய் காக்கும் தமிழதையும் றாயல் கல்லூரியே நீ வாழி.
உயர்வு
காத்து
கலைவிழா காணும்
ளை வாழ்த்தி நிற்கும்,
கல்வியகம் (கணனி) னெம் வீதி, gDL-3.
ES OF ACCADAME, am Road, bo—13.
இது

Page 109
பாடசாலைகளுக்கிடையில் நடைெ இடம் பெ
ìT
இந்தியாவின் வடமேற்கிலுள்ள இமயம:ை
a நோக்கிப்பாய்கிறது. சிந்துநதி சிந்துநதியின் க தனி சிறந்து விளங்கினர். இவர்கள் பரம்பொருள் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு சமயத்தைத் த முழுமுதன் கடவுளாகக் கொண்ட சைவமாகுப்
பின் காலச்செல்ல செல்ல இந்தியாவின் இந்தியாவில் குடியேறிய ஆரியர் இந்திரன் தெய்வங்களை வணங்கினர். பின் காலப்போ
உணர்ந்தனர்.
இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும் பரம்பொரு
சூரியன் என்று அழைத்தனர். இதனால் முறையே கெளமாரம், சொளரம் என்னும் பிரிவுகள் ஏற்பட
சமயமாகும்.
இந்து சமயத்திலே மிகவும் சிறப்புப் பெ சமயத்தவர்கள் தமது முழுமுதற்கடவுளாக சி
இச்சமயத்தின் இருகன்கள் போல் வில் தென்மொழியாகிய தமிழுமாகும். இச்சமய உ
உள்ளன.
வடமொழியில் இச் சமய உண்மைகளைக்
१ 8 சிவாகமங்களுமாகும். தமிழில் அமைந்தவை ப சாத்திரங்களுமாகும். எமது சமயத்தில் 3 பரம்பொருளுக்கு நாம் இட்ட பெயர்களாகும்.
* இறைவனைத் தாயாக எண்ணுவோர் அம் எண்ணு வோர். குமரன் என்று வணங்குகின்ற
வடிவில் வணங்குகிறோமோ இறைவன் அந்த
பரம் பொருள் என்று கூறுகிறோமே அப்பரப் சுழல்கிறது. இதனால் இரவுபகல் என்பன மேண்டலங்கள் பல இயங்குகின்றன. நாம் அன் 继 யாவும் ஒருநியதியில் நடைபெறுகின்றன. இ6ை
 
 
 
 
 
 
 
 

უდმ.:უნეშჭე § තුහින) జిల్లా - . خ۰یقیقتجهیزاتی ఊడ్వైజోన్స్తకోడ్కైవ్లో**
•ჯtრუMRზმრreo
}பற்ற போட்டிகளிலமத்திய பிரிவில் 1ம் ற்ற கட்டுரை
லயின் அடிவாரத்திலிருந்து அராபிக்கடலை ரையோரத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் நாகரிகத்தில் ஒன்று உண்டென நம்பினர். ஏறத்தாழ ஐயாயிரம் ழுவியிருந்தனர். இவர்களின் சமயம் சிவனை
.
வடபகுதியிலிருக்கும் கணவாய்கள் வழியாக அக்கினி, வருணன் என்னும் இயற்கைக்
க்கில் இவர்களும் பரம்பொருள் ஒன்றே என
ளை சிவன், சக்தி, விஷ்ணு, கணபதி, குமாரன், சைவம், சாக்தம், வைணவம், காணபத்தியம்,
ட்டன. இப்பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதே இந்து
ற்றதும் பழையதுமானது சைவமாகும். சைவ
வனைக் கொண்டுள்ளனர்.
ாங்குவன வடமொழியாகிய சமஸ்கிருதமும்
ண்மைகளைக் கூறும் பிராமண நூல்கள் பல
* கூறுவன வேதங்களும், உபநிடதங்களும், ன்னிரு திருமுறைகளும் பதினான்கு சித்தாந்த கடவுளர் பலர் உள்ளனர். இவை எல்லாம்
பிகை என்று வணங்குகின்றனர். குழந்தையாக றனர். இவ்வாறு நாம் இறைவனை எந்தெந்த ந்த வடிவில் வந்து நமக்கு அருள் புரிகின்றான்.
பொருள் என்றால் என்ன? நாம் இருக்கும் பூமி ஏற்படுகின்றன. வான் வெளியிலுள்ள சூரிய
ன்றாடம் வேலைகள் பல செய்கிறோம். இவை வ எல்லாவற்றையும் நடைபெறச் செய்வதற்குக்
క్రైవ్లో క్ష్మీవ్లో

Page 110
காரணம் யார் இதற்குக் காரணமானதையே ந
நாம் பரம்பொருளை நம்புகிறோம். சம யெல்லாம் விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொள்கின்றது வகுப்பது “சிவவழிபாடு’ ஆகும்.
நம் சமயத்தின் சிறப்புக்கள் பற்றி எம் மு: கூறியுள்ளனர். அவர்கள் ஒன்றேகுலம் ஒருவனே வழிபடுவதன் மூலம் நம்முள்ளே உள்ள ஆண இருக்கும் தீயகுணங்களான கழவு, பொய்பேச வாய்மை, நேர்மை, தூய்மை என்பன உள்ளவர்
தூய்மையான உள்ளத்திலேயே இறைவன்
செய்து தூய்மையாக இருப்போமானால் நா
'சைவநெறியாகும்.
 
 
 
 
 
 
 

ாம் பரமபொருள் என்கிறோம்.
யங்களைக் கடைப்பிடிக்கிறோம். இவற்றை
. நாம் ஆணவம் அடங்கி ஒழுக்கமாக வாழவழி
ன்னோரான மெஞ்ஞானிகள் பல கருத்துக்கள் ன தேவன் எனக் கொண்டுள்ளனர். நாம் சிவனை வம் நீங்கி நல்வழிபடுகின்றோம். நம்முள்ளே ல், பெறாமை கொள்வன என்பன நீங்கப் பெற்று
களாக நல்வழிப்படுகிறோம்.
குடிகொள்வான் . எனவே நாம் சிவவழிபாடு
ம் இறைவன் அருளைப் பெருவோம். இதுவே

Page 111
71// 96est Go/n
M/SSaifi Trac
House of Quality
39, New M s Colom, 440795 Tel مکہ
'/st/6 963'est Gop
Clanka Asiatic Cor
IMPORTERS, EXPORTERS
تأسيس
32, Old Moor Street, Colombo-12. Sri Lanka.
s 鲨 --- -Xarax
് } | ... es 懸 e.
 

soor Street,
bo-I2.
FIX: 586473
Asprevets Zop.
poration (SPvt) Ltd.
S & GENERAL MERCHANT
* : هیج
T. P. Off: 432473
Res 334360 Mobile 071-5.1453 Fox ()0941-472890

Page 112
a ross `. ༢.འགག་པ་ HHHHSLLLLLLLJaLELLELLLLE0LLL0L0LLrr0LLLL
“/MZ/6 963east Goar,
Al
Video Filming & Still Photo Audio Dubbing, Editing Mix Audio & Video CD Sales Video Films, TV, Deck Lend Studio File Developing & Printing F ဂိဂ် ၊ ` { Van for Hire
AUDIO, VI 358, Galle Road, We, 50 ,505537 :Tel به همرا
:
火
兴
火
“/MZ/6 963east Goar
VM WESTERN
General Hardware Me
Dealers in Hard
Engineering Tc Suppliers to Govt. B
355, 1/6, Old Moor Street, * Colombo II 2.
 
 
 
 

A4erereas ീpop.
RB
for any Occasion
ing & Titling
ing
Photo Framing & Duro Guards
R8
IDEO V/ision
lavatta, Colonbo 06. 5538, 074-516365
%/7e/f Zop. A.
ENGISNCESESRS
rchants and Importers ware, Electricals, bols & Bearings. oards & Corporations 劃
Tel 34835
rewer
酉ج 5 -

Page 113
(Di//, Z5es/( 7,
ONGUARD FRE PR
FIRE EXTINGUISHING SY
Fire Extinguishers & Trolley
Carbon Dioxide & Kitchen
Fire Clothing & Equipment
Fire Demonstration & Train
Fire Hose Reel, Hydrant & Fire Detection & Alarm syst lightning Protection Syster
Fire D00rs & Panic Hardwa
PhotoluminisCent EXIT & Sa
മല്ലേഗ്, ബഗ്ഗ
NO. Ven. Hikkaduwe Sri Sur (Maligaka
Colon
Tel - :
Hotline - . . .به
Fax
 
 
 
 

つて} *
Comp/im eross
ΟΛ72
KAN)
OTECTION SERVICES
STEMS........ ISLANDWIDE
/S
Hood Flooding Systems.
ing Sprinkler Systems
ES
S
e
afety Signs
ഗ്ഗഭൂട് ♫ ഗുട്ബഗ്ഗ്
238, mangala Nahimi Mawatha, anda Road) nbo-l0.
075-34.8992
a
O72-274500 a Tai 074-6 12587 لالی

Page 114
பாடசாலைக்குள் நடாத்த
Iம் இடம்
அழகிய கிராமம், பசுமை நிறைந்த வயல்வெளிகள், ஒற்றுமை நிறைந்த மக்கள், அ தலைவர், இவ்வாறு அக்கிராமமே மகிழ்ச்சி ஒருமுறை தேர்வலம், திருவிழா, ஆஹா எண்6 எவ்வாறு இருக்கும். இந்தப் 'பூஞ்சோலை” உல்லாசப் பயணிகள், என்று கூட்டமே திரண்( தன்னிர் மோர்ப் பந்தல்கள் , அழகுசாதன என்று சோலாகலமாக இருக்கும். இப்படிப்பட் அவ்வாறு ஏதாவது பிரச்சினையென்றால் பஞ
பஞ்சாய தலைவருக்கு வயது அறுட காலமானார். பூஞ்சோலைக் கிராம மக்க அன்பைப்பொழிந்தனர். அதேபோல அவரும் மனிதன். அவருடைய மறைவைக் கேட்ட ம வெள்ளைக்கொடி பறக்கவிடப்பட்டது. அவ அலை போலத் திரண்டு வந்து கொண்ே ஈமைக்கிரியைகளை முடித்த பின்னர் அ6ை சென்றனர். இரு கிழமைகள் கழித்து பஞ்சாயத் திரண்டிருந்தது. தலைவர் குடும்பத்துக்கோ அது என்னவென்று. மக்கள் அடுத்த பஞ்சாய வந்திருந்தனர். பஞ்சாயத்துத்தலைவர் இற அப்பதவியை ஏற்கவேண்டும். ஆனால் அவரு இறந்துபோனாள் தலைவருக்கு மூன்று பிள் கமலன், எல்லோரிலும் இளையவன் முகுந்த விளங்கினான். ஊர்மெச்சும்படி நடந்து காட் இருந்தான் ரவி. எனவே அவன் தான் பஞ்சாய என மக்கள் தீர்மானித்தனர். ஊர்மக்களின் ே பதவியை ஏற்றுக் கொண்டான். காலம் உருண்
ரவியுடைய தலைமைத்துவத்தின் கீழ்ட அது மறுபடியும் மகிழ்ச்சிக் கடலில் நிை இருபதெட்டு. ஆனால் அவன் தனது திருமண அவனுக்கு சகோதரர்கள் கமலனும், முகுந்த வாரங்களாகி, வாரங்கள், மாதங்களாகி, ம முப்பத்தொன்று ஆனது அவனது மாமியார் திரு பெண் பார்க்க வேண்டுமென்று நினைத்த வேண்டாமென்று கூறி விட்டான்.
புதிதாக பூஞ்சோலைக்கு ஒரு பெண் அவளுக்குக் குடிசை அமைத்து தங்குவதற் பார்த்ததில் அப்பெண் விபச்சாரி என்பது
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வளித்
ப்பட்ட போட்டிகளில் மேற்பிரிவில் பெற்ற சிறுகதை
மரங்கள், பச்சைப்பசேலென்று இருக்கும் வர்களுக்குத் தலைவராக ஒரு பஞ்சாயத்துத் Y - வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருக்கும். வருடத்துக்கு : னவே ஆனந்தமாக இருக்கிறதே. மக்களுக்கு :
கிராமத்தில் திருவிழா என்றால் நகர மக்கள் ந்விடும். வீதி முழுவதும் அலங்காரப் பந்தல்கள் ப் பொருட்கடைகள், மண்பானைக் கடைகள் : ட பூஞ்சோலையில் பிரச்சினையே இருக்காது. ந்சாயத்தலைவர் சுலபமாகத் தீர்த்துவிடுவார்.
பத்து எட்டு. அவர் திடீரென மாரடைப்பால் >ள் அனைவரும் பஞ்சாயத்தலைவர் மீது ஊர்மக்களின் நலனுக்காக பாடுபடும் அரிய க்கள் கதறிக்கதறி அழுதனர். ஊர் முழுதும் ருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக மக்கள் டயிருந்தனர். பஞ்சாயத்துத் தலைவரின் னவரும் சோர்வோடு தத்தம் வீடுகளுக்குச் துத் தலைவரின் வீட்டு வாசலில் முழுச்சனமும்
ஒன்றும் புரியவில்லை. பின்னர் தான் புரிந்தது : த்தலைவர் யார் என்பதைக் கேட்கவே அங்கு ந்தால் அவருடைய மனைவி ஊர்வழக்கப்படி டைய மனைவி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ளைகள். மூத்தவன் பெயர்ரவி, அடுத்தவன், ! நன், ரவி நன்று படித்தவன். பண்பிலும் சிறந்து டுபவன். தந்தையைக்கூட மிஞ்சும் அளவுக்கு த்துத் தலைவர் தவிக்குப் பொருத்தமானவன் வண்டுகோளுக்கிணங்க அவன் தன்னுமடைய ன்டோடியது.
பூஞ்சோலை கிராமம் அமைதியுடன் விளங்கியது. றத்தது. இப்பொழுது ரவிக்கு வயது ஆக எத்தைப் பற்றி யாரிடமும் ஒன்றும் கூறவில்லை. னும் இருக்கைகள் போல விளங்கினார். நாட்கள் ாதங்கள் வருடங்களாயின. ரவிக்கு வயது மணவயதுக்கு ரவிவந்துவிட்டான். அவனுக்கு ான் ஆனால் ரவியோ தனக்குத் திருமணமே
உதவியின்றி தன்னந்தனியாக வந்தாள். மக்கள் கு இடங்கொடுத்தனர். நாலிடம் விசாரித்துப் தெரியவந்தது. பூஞ்சோலை கிராமத்திலே
DYMM

Page 115
நடக்காத ஒரு சம்பவம்நடந்து விட்டதாக மக் போய் தலைவரான ரவியின் முன் நிறுத்தினர். இ இவளை ஊரைவிட்டு அனுப்பவேண்டுமென் கூறியதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியும், தலைவர் மீ என்னதான் கூறினார், “அப்பெண் உதவி யின் போவாள். எனவே அவள் இங்கேயே தங்கட்டு
அப்பென் நகள்ப்புறத்தைச் சேர்ந்தவள் தாயும் தந்தையும் அவளை ஒரு சுமையாகக் கரு பிச்சை எடுத்து காலத்தை ஒட்டினாள். ப துணைக்கு யாருமில்லை. ஒருநாள் இருவர் ெ சென்றுகெடுத்தனர். அவளால் ஒன்றும் செய் எண்ணி வருததப்படவில்லை. தாய் தந்தைய தனது கற்பை வைத்து தொழிலலில் இறங்கு பிறருக்கு விற்று தனது காலத்தை ஒட்டினாள். இ ஏனெனில் அவளது கற்பு அவளோடு இல் 6 கிராமத்துக்கு வந்தாள்.
*昶
R
சிறிது நாட்களாக இரவில் தலைவர் ரவி ܗܝ ஒருநாள் சகோதரர் இருவரும் அவனுக்குப் பி குலத்தைச் சேர்ந்த அப்பெண்ணுடன் ந ஆத்திரமடைந்தனர். விஷயம் காட்டுத்தீ போ காறித்துப்பினர். தந்தை இருந்திருந்தால் இவ் கூறினர். ஆளுக்காள் ஒவ்வொரு விதமாகச் நம்பிக்கை எல்லாவற்றையும் கழித்தனர். ட கொண்டவன் பொருத்தமில்லையென ே அப்பெண்ணுடைய வீட்டுக்குப் போய்க்:ெ அப்பெண்ணுடன் மாலையும் கழுத்துமாக வந்: பிள்ளையா என்று கோபம் கொண்டனர்.
இப்பொழுது ரவி பேசத் தொடங்கினாe நினைக்கவில்லை முதன்முதலாக இவளைப் பிறந்தது. அத்தோடு உங்களைப் போல் இவள்மீ ஏற்பட்டது. இவளது நிலையில் இருந்தால் ) இப்பெண் தன்னை விற்றாலும் பிறரிடம் கைே வாழ்ந்தாள். இப்படிப்பட்ட பெண் மனைவு வைத்திருக்கவேண்டும். இந்த விஷயத்தை உ முந்தி விட்டீர்கள். நீங்கள் நல்லவர்கள் என்று என இப்பொழது புரிந்துகொண்டிேன். அவ இப்பொழுது அவளுக்கு நான் கிடைத்து விட் முடித்தான். பின்னர் அவன் மனைவியுடன் அக்
“போற்றுவார் போற்றட்டும் புழுதிவாரி
fဒွိပ္ပံ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கள் எண்ணினர். அவளை இழுத்துக்கொண்டு }வளைக் கொள்ளவேண்டுமென்றால் ஒருத்தி றால் இன்னொருத்தி. ஆனால் தலைவர் து ஆத்திரமும் கொண்டனர். அப்படி அவர் ாறி வந்திருக்கின்றாள’ அவர் வேறு எங்கு ம். ”இது தான் அவர் கூறியது. 马
1. மிகவும் வறிய குடும்பத்தில் பிறந்த அவளை நதி வீதியில் விட்டுச் சென்றனர். அவள் அங்கே நவ வயதை அடைந்த அப்பெண்ணுக்கு பந்து அவளை ஒதுக்குப்புறமாகக் கடத்திச் ப முடியவில்லை. தனது கற்பு பறிபோனதை ர் மீது வெறுப்பு அடைந்தாள். மதிப்பில்லாத வேன் என நினைத்தாள். தனது உடம்பைப் இப்பொழுது அவள் பயப்படத்தேவையில்லை. லையே! இதன் பின் அவள் பூஞ்சோலை
எங்கோ செல்வதை எல்லோரும் கண்டனர். ன்னால் போய் பார்த்ததொழுது அவர் தாசி ன்கு பழகிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டு ல் வேகமாகப் பரவியது. மக்கள் இரவியைக் வாறேல்லாம்நடந்திருக்குமா என்றெல்லாம் : 5 கதைத்தனர். அவன்மீது வைத்திருந்த பஞ்சாயத்துத் தலைவர் பதவிக்கு காமம் : பேசினர். ஆனால் ரவியோ தொடர்ந்து காண்டிரந்தான். சிறிது நாட்கள் கழித்து , து நின்றான். சிறந்த அப்பனுக்கு இப்படியோர்
ன். “நான் வாழ்க்கையில் ஒரு பெண்ணையும் பார்த்த போது எனக்கு இவள் மீது காதல் து ஆத்திரம் ஏற்படவில்லை. அனுதாபம் தான் நீங்களும் இதைத் தான் செய்திருப்பீர்கள். பந்தாமல் வாழ்ந்தாள். தன்னம்பிக்கையோடு ரியாகக் கிடைத்ததற்கு நான் கொடுத்து ங்களிடம் கூறலாமென்று இருந்தேன். நீங்கள் நினைத்தேன். எங்களுக்கு மனதேயில்லை ள் ஒரு துணைக்காகத் தான் ஏங்கினாள். டேன். அவள் திருந்தி விட்டாள்’ என்று கூறி கிராமத்தை விட்டு தனியாகச் சென்றான்.
த் தூற்றுவார் தூற்றட்டும்”

Page 116
es/ CزZ ر///(0) |
OAZ
7%.7%.2.7%
Chemistr.
SANGAM
Wellawatte
ZEC
கிந்து Kandy
 
 
 
 

O עיר" jomp/imenss
O/22
.2ീർഘ്ര
y Teacher
BRILLIENT
Kotahena

Page 117
‘/M%z/6 963 est 6οία
A. 7sa/ 96est Goo,
ALBA Vid
Head Office
94, Meerar Colombo-I2.
 
 
 
 

46ረ6መeሥራy S7ሥ•o/ሙ :
o Centre
.
s
& Residence: iya Street, Tel: 4405 II()

Page 118
* 7/// 96ez 6ovy
m PLAZA C
SUSILAöö
22 CW FM[[F.
35/6, (INSIDE) WELLAWATTE, TEL: 5
*ஆ*ா
71-7A 96est 6o/r
}
蟹
V. Kis
O/L
 
 
 
 
 

LLLLeHeeLL eA AiSLSLSLSSSCLSiT SSSLLS
b/znets 27.com.
főHOUSE
WOIAR
GALLE ROAD,
COLOMBO-06. 94 790
Output
6/ze/, ീop.
譬
haan N
2በ01

Page 119
జన్య, '__aడు,ఎయ్యి. & *কাল-কেল্প ਅ শু শিল্প -ஆஷல்லை
''//z/6 963 erz 6 on
M/SAAAA
Consortiuf
34, St. Sebastion Roa
Tel 074-8 I0524
E-mail bra Exporters of Foodstuff
*శS
N '/st/6 963 est Gor
ΒΑΝΜΒΑ ΑΟ
MILK
Deale Softdrinks, Milk Pro
280, GALI COLOM
 
 
 
 
 

/, /tzverty Zop.
W ALALAWAKA
n (Pvt) Ltd
l, VVattala, Sri Lanka. Fay: 9474-810524 泷 hma(aslt.lk , Spices & Newspapers
//wvezelfs 37son.
(TYAFLATS
rs In:
ducts and Short eats.
LEROAD,
BO-04.

Page 120
MASS TRAD
Dealers in: Copper, Zine, Bras
8/A, Abdul Ja, 3. Colom
(Quarr Tel 4
71.2// 96est Go/و
Om S
VMr.9Prem
Sangam Welawatte
 
 
 
 
 

NG COMPANY
S Alaminium de Hardware Etc.
bbar Mayyatha,
bo-12.
y Road)
30405
as previes $7sor.
hanthi
mnath B.Sc
Arul Study Circle Kotakena.

Page 121
71s/A. 96ez 6o//
A
s
7s/ 96est Go/r/
B.Sc (cey), Dip. In Educ Teacher: S. Thomas C. Insitute for Biolo
*崧 79/9, W.A.Sily Coloml 2 Tel 01
 
 
 
 

47.ге/глу 97-ог :
黔
54 reve/s 77 or
ANTARAN
ation, M.A. (Ed) (Prim) ollege, Mount Lavinia gical Education
sa Mawatha, 30-06.
593 169
ses

Page 122
பாடசாலைக்குள் நடாத்த 1ம் இடம்
நான் விரும்பும் பெரியார் சுவாமி 6 : மட்டக்களப்பு நகருக்குத்தெற்கே, கல்முை * காரைதீவில் 1892ம் ஆண்டு சாமித்தம்பிக்கும் இளவயது முதற்கொண்டே விபுலானந்தர் கே வயதில் இவருக்கு கணிதம் புகட்டிய ஆசி வியந்தனர். சுவாமி விபுலாநந்தர் தமிழ், ஆங்கி புலமை ஈட்டினார். அத்துடன் ஏனைய பலமொ
விபுலாந்தர் 1922ம் ஆண்டு இந்தியாவில் உள்ள
சுவாமி விபுலாநந்தர் சிறந்த அதிபர், கவிஞர், சிறந்த ஆராய்ச்சியாள் சிறந்த விஞ்ஞ தமிழ் ஆங்கிலப்பத்திரிகைகளில் எழுதுபவர், முதல்த்தமிழ்ப்பேராசிரியராகவும் கடமை பு கழகத்திலும் கொழும்புப்பல்கலைக்கழகத்
இவர் சிவாநந்த வித்தியாலயத்தி கடமையாற்றினார். இவர் புனித மைக்கே கல்லூரியிலும் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றினா
淡窓 கூழ்வுணவுத்தான் கிடைத்தாலும் 愛 ஏற்றுக்கொண்டு விரிந்த முறையில் தமிழ் கலைகளை தமிழ்ப்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழுக்கு அந்த நியமானதல்ல என்று மொழிபெயர்த்தார்.
இவர் எழுதி நூல்களுள் இசைத்தமிழ் மதங்கசூளாமணியும் சிறந்து விளங்குகின்றன
இவர் 1947 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நினைவுச்சின்னங்களாக சிவானந்த வித் விபுலாந்தர் இசைக்கல்லூரியும் விளங்குகி மொழித்தினமாக விளங்குகின்றது.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

శోక్షశిక్షన్స్తతో
ப்பட்ட போட்டிகளில் கீழ்ப்பிரிவில் பெற்ற கட்டுரை.
பிபுலாநந்தர் ஆவார். சுவாமி விபுலாநந்தர் }ன என்னும் பட்டினத்திற்கு அணித்தேயுள்ள *、 கண்ணம்மைக்கும் அருமகனாகப் பிறந்தாா. ல்வியில் சிறந்து விளங்கினார். இவரது பத்தாம் ரியர்கள் இவரது கணித ஆற்றலைக் கண்டு : லம், சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளில் பெரும் ழிகளில் பெரும் புலமை பெற்றிருந்தார். சுவாமி ா இராமகிருஷ்ண மடத்துறவியானார்.
சிறந்த ஆசிரியர், சிறந்த கலைஞர், சிறந்த ானப்பட்டதாரி சிறந்த தமிழ்ச்சங்கப்பண்டிதர், சிறந்தத் தமிழ்ப்பேராசிரியர். இவரே உலகின் ரிந்தாா. இவர் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் திலும் கடமையாற்றினார்.
A.
னைக் கட்டி சில ஆண்டுகளாக அங்கு ல் கல்லூரியிலும், புனித சம்பந்தரிசியார்
*
II.
தமிழ்த்தாயின் அருள் எனக் கருதி அதனை த் தொண்டாற்றினார். இவர் தமிழில்லாத று அவர் வலியுறுத்தினார். விஞ்ஞானக்கல்வி கூறி அதனை மிகுந்த உற்சாகத்தோடு
நூலான யாழ் நூலும் நாடகத்தமிழ் நூலும்
9 ஆந் திகதி இறைவனடி சேர்ந்தார். இவரது தியாலய வளவில அமைந்துள்ள சமாதியும், ன்றன. இவரது இறப்புத்திரனத்தினம் தமிழ்
சிவலிங்கம் சிவகாந்தன்
6Q

Page 123
(07//75es/C
○ク
IMPORTERS OF PRINT MACHINES, PRINTING INK
PHOTO CO
AGENT FOR RECKITT & C
歉 Tel: 330297, 335008, 3484
Fax: 449809
Mobile: 077-307283
 
 
 
 
 
 

*
omp/im eross
O772
l, TRADERS
NG PAPERS, PRINTING S & SNOW WHTTE BRAND
Y PAPERS.
(фмлN OF CEYLON LTD.
18-9 276, Wolfendhal Street,
Colombo-13.

Page 124
இந்து சமயமென்பது சைவம், சாக்தம், ை என்னும் 6 பிரிவுகளைக் கொண்ட சமயம். அ முற்காலத்தில் இந்தியநாடு முழுமையிலும் தமி கி.மு. 2000 ஆண்டளவில் ஒரு புதிய சாதியினர் அறிந்து கொள்வது இந்து சமயத்தைப் பற்றி இருக்கின்றது.
கஸ்பியன் கடலுக்கும் கருங்கடலுக்கும் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்கள் ஆடு, மாடுகளைந வாழ்பவர்காக இருந்தனர். கிமு 2500 இல் இ வறட்சி உண்டாயிற்று. ஆகவே அங்குள்ளே நாடுகளுக்கும் பாரசீகத்திற்குமு சென்றார்கள். இந்தியாவின் வடமேற்குப் பகுதியை அடை :இவர்கள் வரும்போது இந்தியா நாடு மக்கள்
உயர்ந்த நாகரிகம் படைத்த மக்கள் வாழ்ந்து உயர் வைப்பற்றி ஹரப்பா, மொஹெஞ்சதா ஆரியர்களின் பழைய பாடல்களாகிய வேதங்க
(ஹரப்பா, மொஹெஞ்சதாரோ நாகரிக
இருக்கு வேதத்தின் மொழிக்கும் பை ஒற்றுமைகளைக் கொண்டு ஆரியர் இந்திய ஆரியர்களுடன் ஒன்றாக வாழ்ந்தார்களென்று வர்ணங்கள், உபநயனம், 33 தேவர்கள் யாகங் ஹோதா முதலியன இந்திய ஆரியருக்கும் பார
ஆரியரின் சமயம், பண்பாடு, மொழி முதல கொண்டிருந்த மக்களின் சமயம், பண்பாடு சிவவழிபாட்டினர். ஆரியர் இயற்கைப் டெ நிகழ்ச்சிகளையும் தேவர்களாகக் கொண்டு வ வழிபடவில்லை. தமிழர் கோயில்கள் அமைத் விழாக்களையும் நடத்திக் கடவுளை வழிபட மந்திரங்களைச் சொல்லிற் தேவர்களை அவைகளை மகிழ்வித்தனர். ஆரியர்களின் 6 உள்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. < பிராமணமாக இருந்தன.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வண்வம், காணபத்தியம், கெளமாரம், சௌரம் அது வைதீகம் எனவும் பெயர் பெறும். மிக மிக ழ் இனத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வாழ்ந்தார்கள். இந்தியாவை அடைந்தார்கள். இவர்களைப்பற்றி விளங்கிக்கொள்வதற்கு இன்றியமையாததாக
இடையில் வெண்ணிறமுடைய ஒரு சாதியர் ம்பி அவை கொடுக்கும் பயன்களைக்கொண்டு பற்கை மாறுபாட்டால் இப்பிரதேசத்தில் பெரு ார் பல கூட்டங்களாகப் பிரிந்து ஐரோப்பிய பாரசீத்திலிருந்து சிலர் கைபர்க் கணவாயூடாக ந்தனா. இவர்கள் ஆசிரியர் எனப்பட்டார்கள். நடமாடாத இடமாக இருக்கவில்லை. அங்கு து கொண்டிருந்தார்கள். இவர்களின் நாகரிக
ரோவிற் கிடைத்த தொல் பொருட்களும் 5ளும் வெளியிடுகின்றன.
காலம் கி. மு. 3500 - கி. மு. 2000 ஆகும்.)
>ழய பாரசீக செண்டு மொழிக்கும் உள்ள
ாவிற் புகுமுன் சில நூற்றாண்டுகள் பாரசீக உய்த்தறியப்படுகின்றது. ஏனெனில் நான்கு களில் உபயோகிக்கப்படும் மந்திரம், சோமம்,
As
சிகருக்கும் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றது.
யன அவர்கள் வரும்போது அங்கு வாழ்ந்து மொழிகளிலும் வேறுபட்டிருந்தன. தமிழர் ாருட்களையும் வியப்பளிக்கும் இயற்கை ழிபடுவோராக இருந்தனர். அவர்கள் சிவனை து திருவ்ருவங்கள் வைத்துப் பூசைகளையும் டனர். ஆரியர் யாகசாலைகளில் தீவளர்த்து அழைத்துப் பலியாக உணவைத் தீயிலிட்டு பழிபாட்டு முறைகளையும் தெய்வங்களையும்
ஆரியருக்கு வேதமும், தமிழருக்கு ஆகமமும்

Page 125
வெளியினின்றும் வந்த மக்கள் சிறுதொகைய யினராகவும் இருந்தனர். இருவேறு மக்களும்
தமிழர் அறிந்திருந்த தத்துவஞானங்களைய அவர்களின் சமயம் யாகம் புரிவதிலிருந்
மாறிக்கொண்டும் சைவசித்தாந்த ஞானத்தை
இவ்வாறு இந்தியாவிற்குடியேறிய ஆரியர்கள் கொள்ள வடஇந்தியாவிலிருந்த தமிழினத் இலங்கையிலும் குடியேறினார்.
இந்துசமயம் இலங்கையில் பரவுவதற்கு அமைந்தது. இலங்கைத் தமிழர் பெரும்பாலும் பின்பற்றினாலும் இந்துசமயத்தின் ஏனைய பிரிவு
s
璧_
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

శృక్ష్వాళికి శైక్షాడకోప్లే-డకోహ్
னராகவும் உள்நாட்டு மக்கள் பெருந்தொகை உறவாடிக் கலந்தனர். வடக்கே மொழி ஆரிய s தமிழ் மயமாகிக்கொண்டு வந்தன. பழைய மறைகள் என்பன ஆரியர் சமயத்திற் புகுந்தன. ம் அவர்கள் சிறிதுசிறிதாக அறிந்தார்கள். து தத்துவஞானக் கொள்கையுடையதாக அணுகிக்கொண்டும் வந்தது.
வட இந்தியாவை பெருமளவு ஆக்கிரமித்துக் த வர்கள் தென்னிந்தியாவிலும் சிலர்
இந்நிகழ்ச்சி முக்கிய காரணமொன்றாக இந்துசமயத்தின் பிரிவான சைவசமயத்தை கள் இங்கு பரவியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
செ. கீர்த்தன்:
உயர்தரம்-2001
கணிதப்பிரிவு

Page 126
“/M%Z/4, 963 est 6 or
警 A1 ܓܰ
\/ìC]h te A
128, New C. Colom,
f// 96es. Gop
C.S.IVASAMY
CUSTOMS HOUSE
A/G/3, SANCHIAR, COLO Phne: 449
Fax: 94
 
 
 

A/revets 77sorro.
数 翠
\Cademy
hetty Street,
bo — I3. 上 4302)
A/or evets S77 torno.


Page 127
மானிடம் என்ற பதம் மனிதனின் 'மானுஷத் அவன் இயல்பினை, அவன் ஆக்கத்தினை சம மையக் கருத்தாகக் கொள்ளும் மெய்யியலும் எனத்தனிநாயக அடிகளார் தமிழில் மானுடம் ப எடுத்துக் காட்ட தகுந்தது. இதனை ஆங்: இலக்கியங்கள் முதல் இன்றைய இலக்கியங்க பொருளாக இலைமறைகாயாகக் காணப்படுவ மானவோர் இலக்கியப் பொருளாகக் காணு ஜீவானந்தத்தின் எழுத்துக்களிலும் புதுக் கவ ஆக்ககங்களிலும் நாம் கண்டுணர்ந்து.
தமிழ் இலக்கியம் மானுடத்தின் எழுச்சித் கோட்பாடு தெட்டத்தெளிவாக ஜயந்திரிபற்ற { அண்மைக் காலத்திலேயெனினும் ‘தமிழ் ந இலக்கியம்’ என்ற வகையில் தமிழ் இலக்கியம் எழுப்பிவந்துள்ளது என்பது உண்மையே!
சங்க இலக்கியத்தின் அடிப்படை நா நோக்குவோம்.
"மானிடம்' என்றெ
வசத்தில் அடைத்த
வானுழு வசப்பட
வைத்திடும் நம்பிக்ை
மானிடருக்கி
வாய்த்த பகுத்த
வான்திசை எங்கணு
வல்லமை 'மானுடத்தன்மை” என்ற புரட்சி: சொட்டுக்கள் மானுட நெறிப்பாட்ன்ட எடுத் சக்தியானது சங்கஇலக்கிய மானுடநெறிப்பா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

த் தன்மையைக் குறிப்பதுவாகும். ‘மனிதனை, பம், வரலாறு, இலக்கியம், கலை ஆகியவற்றின் கண்ணோட்டமும் மானுடம் எனப்பெறும், bறிய தமது சொற்பொழிவிற் குறிப்பிட்டுள்ளமை கிலத்தில் Humanism என்பர். பண்டைய >ள் வரை இம்மானுடம் குறிப்பான இலக்கியப் பது வண்மையெனினும் அதனை திட்டவட்ட ம் இலக்கிய நோக்கினை காலஞ்சென்ற ப. பிதைத் துறையாளர்களின் பிரகடனங்களிலும்
தரவாக அமையவேண்டுமென்ற கருத்தியற் இலக்கியக் கோஷமாக முன்வைக்கப்பட்டது, ாட்டு மனித வளர்ச்சிகளைப் பற்றிப் பாடும் தனக்கே உரிய வகையில் மானுடக் குரலை
தமாகிய மானுடநெறிப்பாட்டை எடுத்து
ாரு வாளும் - அதை
ட்ட வன்இரு தோளும்
வைக்குமு - இதில்
க, வாழ்வைப்பெருக்கும்.
னிதாக - இங்கு
ஏறி வாழ்விழியாலே
னும் நீ பார்! வாழ்வின்
க்கவி பாரதிதாசனின் “மானுட சக்தி’யின் இன் தியம்புகிறது, இப்பரட்சிக்கவியின் மானுட ட்டின் அங்க மாகக் கருப்படக்கூடியது சங்க மூக ஏற்றத் தாழ்வுகளை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு து. ஆனாலும் அதன் அடிநாதமாக அமையும் னை இலக்கிய மரபில் மனித வளர்ச்சிகளின் து தெய்வங்கூட வளர்ச்சியின் பின்னணியில் 1ள தன்மையை நாம் இலக்கிய நூல்களில்
AeAzeeeeqAeAAeeeeAsAAeA SeeieeTAASAAAA

Page 128
அகத்தினைப் பாடல்களுக்கான முதல், ! பெறுவதையும், ஆனால் அது இயற்கையால் க இருத்தலையும் நாம் உற்றுநோக்கலாம். ஆன தவிர்க்கமுடியாதென்பது பலரின் அபிப்பிரா ஆட்சிசெய்ய முடியாத விடத்து, அவன் இயற்ை
நாம் சமய, அற இலக்கியங்களை நோக்கு மாதிரிகளை நிலைநிறுத்தவே விரும்பியுள்ளன பொதுமறை நூலான திருக்குறள் தனி ம நிலைநிறுத்த முனைகிறது எனலாம். பக்தி ( மாத்திரமே வைத்து விளங்கிக் கொள்ளக் க அந்தரங்க உறவுநிலை தொனிப்பதை நாம்கள் தேவாரங்களிற் காணப்படும் தன்னிலைப் மூர்த்திநாயனாரின் தேவாரங்களில் மெ மானுடப்பண்பினை உணர்த்துகின்றன. தெய்வ வாழ்ந்து போதிரே என்று கூறத்தக்க அ கேண்மையுணர்வுடையதாக இருக்கின்றது.
இலக்கியத்தில் தெய்வத்துடன் தொடர்புள் பாத்திரச்சித்தரிப்பிலும் உணர்வு வெளிப் பா சிறந்து விளங்குவதற்கு வைணத்தின் அடி ஏற்றுக்கொள்வதால் வரும் ஆதார சுருதியா6 எனப்படுகிறது. கம்பனின் மானுட நேசத்தை
மானுட நேசப்பொருள் விறகில் தீயாக நிற்கின்
ஜி" “தேறினன் - அமரர்கு எவ்லாம் தெவர் ஆ மானிடர் ஆகி மன்னோ” ஆறு கொள் சடிலத்த குழுவையெல்லாம் மானுடம் வென்றது அணி கோட்பாட்டுக்கு கம்பராமாயணத்தின் இப்பா
இலக்கிய சூழலில் மதம், சமூக சீர்திருத்த
“மனிதனுக்கு மேலொரு தெய்வமும் இல்ை
மானுடம் போலொரு மெய்மையுமு இல்லை
மனிதன் இயற்கையின் எதிரொலிச் சின்னம்
மனம் இல்லையேல் அவன் விலங்காண்டி
என்ற பாடலில் மனிதரிடையே நிலவ வெ6 பற்றிய மதிப்பும், மாண்புணர்வும் காணப்படுவை
மேலும் நாம் முப்பத்தொன்பது வருடங்க பாடல்களில் மானுடப்பண்பினை நன்கு கான 'உலகளாவிய மனிதன் பற்றியதாக இருக்க வி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கரு, வரியில் மனிதநடவடிக்கையே முக்கியம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவொரு நடவடிக்கயைாக ாலும் துலக்குழுநிலைச் சமுதாயத்தில் இது ய மாகும். ஆமாம்! இயற்கையை மனிதனால்
)கயால் ஆளப்படுவது இயல்பாகும்.
ம் போது அவை சில சமூக பண்பாட்டு வகை ா என்பது தெட்டத்தெளிவாகின்றது. உலகப் - .ت னித நிலைநின்ற ஒரு சமூக நோக்கையும் இலக்கிய வெளிப்பாட்டில் மானுட நிலையில் டியதான தனிநிலைப்படுத்தப்பட்ட மானுட வனிக்கத்தவறுதல் கூடாது. திரஞானசம்பந்தர்
படுத்தப்பட்ட உவகையுணர்வும், ਧBਸੁਧ । ய் சிறந்து விளங்கும் தோழமை யுணர்வும் த்தை நோக்கி 'வாளங்கிருப்பீர் திருவாரூரில் அளவிற்கு தெய்வம் பற்றிய உணர்வும் கூட
ட்டிலும் இலக்கியப்பரப்பு முழுவதிலும் மிகச் உப்படையான அவதாரக் கோட்பாட்டினை ன மானுட நிலையே காரணமாக இருக்கலாம். புகழக் கூடியளவிற்கு அப்பெருங் காவியத்தில் üD@· '''''
ஆம் தேவர் அன்றே மாறி, இப்பிறப்பில் வந்தார். ானும், அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி வேறு உள *றே’ என அவதாரக் கோட்பாடு மானுடக் உல் வழிவகுத்ததை காணலாம்.
க் கருத்துக்களை உள்ளடக்கிட நின்றமைக்கு ட்டுகளாகத் திகழ்கின்றன.
லை - இந்த
U
உழைப்பு
இன்னும்
ண்டிய சமத்துவமும், மனிதன் என்ற உயிர்பிறவி தநாம் காணலாம். இலக்கிய சூழலில் இதனை வேண்டும். W.
ள் மாத்திரமே பாரினில் வாழ்ந்த பாரதியாரின் ன முடிகின்றது. ஆனால் அந்த மானுட தாகம் ல்லை என்பது உண்மையே! ஆனால் அவரால்

Page 129
asasa
a
அவரது இலக்கிய உந்தலினால் வெளிவந்த இ இலக்கியம் எனுமிரண்டையும் இணைத்த இ 匿 விளங்கிய திரு. வி. கல்யாணசுந்தர முதலி
இடம்பெறுவதைக் காணலாம்.
மார்க்சீயச் சிந்தனை மரபில, மானுடம் தன்வாழ்க்கைச் சூழலைத் தானே மாற்றியமை ஆற்றலை அவனுக்கு வழங்கவும், வளர்க்கவும் பற்றியறிதலும் அவற்றின் தொழிற்பாட்டை விதர் நாளைய தூண்கள் எமக்கு அளிக்கப்படும் : மாத்திரமல்லாது, மானிடப் பண்புகளை எடுத்
چي ځنځه వేశ్య ܝ
 
 
 
 
 
 
 

லக்கியம் சார்ந்த அரசியல், அரசியல் சார்ந்த பக்கத்தின் முன்னணி வீரர்களுள் ஒருவராக யாரின் எழுத்துக்களில் மானுடம் முக்கிய
என்பது மனிதனுக்குரிய கெளரவத்தை க்கும் திறனுடைய அவனது ஆற்றலை, அந்த வேண்டிய அறநன்னெறிப் பெறுமானங்களைப் ந்து கூறுதலுமாகும். எனவே மாணவர்களாகிய கல்வி மிதமிஞ்சிய தொழினுட்ப அறிவுக்கு து இயம்பும் கல்வி நெறிகளாகவும் அமைய
தெ. சுவாகிதன்
விஞ்ஞான பிரிவு
உயர்தரம் - 2002

Page 130
71/ 96et 6o/r
C(O)LONIAL HAR
/rnporfers, Disfributors & G 427, Old Moor St Tel: 31950, 135414, 3 424562, 3211:44, 075 Fox:33-1090 E-mai
ANOMA HARDWARE STORE
PIONEERSIN QUA
ട്. --ജ
‘/sz/6 963 est 6്കp
} SAYONARA MANA C
47-3" Floor, Supe, Borella, C Tel: 688248, 679666, 6 :Hotline ہے
 
 
 
 
 
 
 
 

DWARE STORIES
eneral Aara/MVare Merchanfs treet, Colombo-2. 17981, 3.17983, 34.7989, -3.30778, 0.75-330768 l: Colonial(a.s.lt.lk
ranches:
3 69, Old Moor Street, Colombo- 12.
S Tel: 470430, 471002 謝
Fly f71003 , LITY HARDWARE
A4enevits ീop,
„ኝF`
GEMENT ܵ ܵ ONSULTANTS
r Market Complex, ar olombo-08. s r 179655, 671352, 683534 077-3 III 25

Page 131
7/A, 96est 6്കp
S PRATHA TRAD
Suppliers to Confe Importers of all ki Essence ch
No. 64, Dam Street, Colombo-12. * Sri Lanka.
K.Nag
A/L20
 
 

s s ši:
asonents 97'oro. YR ING COMPANY
actioners & Bakers, inds of food colours
tenícals, etc. τ. 2, ... : ;
"نو سمسم. **赛
TP: 445626, 074-61518ስ
01 (Bio)

Page 132
मिणश्रेष्णौसौ
(சமயம், இலக்கியம் போன்ற துறை
சங்க காலந் தொடக்கம் 20ம் நூ விரத்தையும், ஒழக்கம் பொருந்திய காதல் வ எம் தமிழ்ப் பெண்களின் மகத்துவம்.
மனித குலத்தின் சிறப்பிடம் பெண். < வரும் தொண்டுகள் அளப்பரியன. பண்டை பெண்களும் உயர்நிலை அடைந்திருந்த6 சான்றாவர். சிறுவரையும் பெரியோரையும் பெண்களை ஒழுக்க நெறியில் இரந்து வழு காவல் புரிந்தது. இப்பெண்ணின் மகத்துவத் அருளும் வலிமைமிக்க நெல்லிக்கனியை அதி பெண்கள் வாழ்க்கையில் பொறுமை, பண்ட தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களின் வாழ்க்ை தற்குலத்தை வளர்த்திருக்கின்றார்கள்.
இவற்றை க் கண்ணுற்ற அண்ணல் மட்டுமே கற்கின்றான் ஆனால் ஒரு பென் க என்று பெண்ணின் மகத்துவத்தை உலகத்ே
அப்படி இருந்த போதிலும் பெண்கள் சோதனைகளும் எத்தனையோ? ஆயினும் & என்னும் நற்குணத்தைக் கொண்ட சாதித்திருக்கின்றார்கள். அன்னியனால் சிை இலக்காகி, கணவனை பிரிந்த சீதை எதிர்நே தமயந்தியின் வேதனை, தன்னை விட்டு வேறு கணவருக்காக மதுரையை எரித்த கண்ணகி மாணிக்கங்கலாத் திகழ்ந்த எத்தனைே காட்டுகின்றன.
“அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம் போல பொய்யா மொழிப் புலவரின் குறளுக்கு 6 குணம்கெட்ட திரிந்தோரை கொடுமை பல அன்புடன் அரவணைத்து எம் வருங்காலசமு
இடைகாலத்தில் ஏனோ பெண்களின் பின்புத்தி”, “அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படி உணராது அவர்களை ஒதுக்கியது சமூக விளக்கானால் 1 குடும்பத்தை இயக்க ை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضہ
பினுாடு ஒரு கண்ணோட்டம்)
ற்றாண்டு வரை மண்ணில் மானத்தையும், ாழ்க்கையும் கொண்டு காவியம் படைத்திட்ட
அவள் அன்று தொடக்கம் இன்று வரை செய்து நாளில் நம் தமிழ் சமுதாயத்தில் கல்வியில் னர். ஒளவையார் ஒருவரே அதற்கு போதிய நன்நெறிப்படுத்தியது அவரது பாடல்கள். வாத காத்தது. அரசனை நீதியில் வழுவாது தை உணர்ந்தமையினால் அன்றோ நீடிய ஆயுள் கமான் ஒளவையாருக்கு அருளினார். எம் தமிழ்ப் பு, அன்பு என்னும் நற்குணங்களால் தானும், கையை செழுமைப்படுத்தி தமிழ் என்னும்
காந்திமகான் “ஓர் ஆடவன் கற்றால் அவன் : ற்றால் கற்றாலோ ஒரு குடும்பமே கற்கின்றத” தாருக்கு எடுத்துறைத்திருக்கின்றார்.
ர் தம் வாழ்க்கையில் கண்ட வேதனைகளும் கலங்கிடாத அவர்களின் உண்மை, பொறுமை Ja) cerful 6) Jrful காரியங்களைச் ற பிடிக்கப்பட்டு ஊராரின் பழிச்சொல்லுக்கு ாக்கிய சோதனை, கானகத்தில் கைவிடப்பட்ட பெண்ணை நாடிய போதும் கற்பில் உறுதியுடன் பின் சோகக்கதை என்பன போன்ற மாதர் குல ப பெண்களின் மகத்துவத்தை எடுத்துக்
த் இகழ்வாரைத் தொறுத்தல் தலை’ என்ற [ற்ப தம்மை இகழ்வாரை, வெறுத்தோரை, இழைத்தோரை பொறுமையுடன் சகித்து, தாயத்தை உருவாக்கிறது எம் பெண் இனம்.
நிலை மறுதலைடைந்து “பெண்புத்தி - ப்பதற்கு’ என்று கூறி அவர்களின் மகிமையை ம். ஆனால் அவற்றிலும் அவள் குடும்ப வத்தால் 1 குடும்ப முன்னேற்றமே தனது ஏற்றமே நாட்டின் முன்னேற்றம், அப்படியாயின்

Page 133
முன்னேற்றமான குடும்பத்தின் அச்சானி அமுது
“கொண்டவர் கெது பிடிக்கும் குழந்தைகள் எதை விரும்பும் தண்டுன்றி நடக்கும் மாமன் மாமிக்கு தக்கதென்ன? உன்பதில் எவரும்புத் கெது உதவாது என்று எல்லாம் கண்டனர் கறிக்கள் தோறும் ^ உண்பவள் தம்மைக் கண்டாள்’ என்ற மிக அழகாக அமுதுப்டும் அன்ை தம் பாடலில் கூறுகின்றார்.
மேலும் பெண்ணின் மகத்துவத்தை உ நிலைகண்டு பாரதியார் போன்ற புரட்சி கவிஞர் “பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செ பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்ட மறிவினில் ஆணுக் கிங்கே பெண் இளைப்பில்லைக்கான் என்று கும்மிய
என்ற பாரதியாரின் விரமொக்கெற்ப, துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகில்
அர்த்த நாதீஸ்வரர் என்ற இறைவன சக்தியில்லை சக்தியின்றேல் சிவன் இல்லை’ எம்மை ஆளும் ஆண்டவனே தன் உடல் மறுப
சீவராசிகளிற்கு அருள்புரிகின்றார். இவ்வாறே இ
ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவியாக அர்த்தநாதீஸ்வரராகச் செயற்படுகின்றனர்.
உலகை ஆளும் முப்பெருந்தெய்வங்க துணைவிகள் முப்பெர தேவிகளான சரஸ்வத தேவையான கல்வி, செல்வம், வீரம் ஆகியன புரிகின்றன.
கணவனைத் தன் அன்பிற்குள் கட்டுப்ப பிறழாத வாழ்வு வாழ்ந்து பெருமை தேடிய சுரக்காயாகப் பயன்படுத்து பயன்படுத்தாது “மங்கையராய் பிறந்திடவே நல்ல மாதவம் ( வாழ்ந்த எம் பெண்ணினத்தின் மகத்துவத்ை வாழவேண்டும். »
“சக்தி இன்றேல் சிவம் இல்
 

తాతాతాక్షణాత్ర కొలవటి
நூட்டும் அன்னையே!
னயின் மகத்துவத்தைப் பற்றி பாரதிதாசன்
ணராது அடக்கி ஒதுக்கப்பட்ட பெண்களின் கள் வீறு கொண்டனர்.
*ய்வதும்
தம்காலத்தில் மீண்டும் பெண்கள் சகல ன்றனர்.
என்ற தத்துவத்தை உணர்ந்ததிலிருந்து ாதியாக அம்மையைக் கொண்டவராம் உலக இன்றைய உலகிலும் ஓர் சிர்பெற்ற குடும்பத்தில் , தாய் தந்தயராய் காதலன் காதலியாய்
ள் ஆன பிரம்மா விஷ்ணு, சிவன் ஆகியோரின தி, லக்சுமி, துர்க்கா ஆகிய ஒர மனிதனுக்கு வற்றைத் தந்து முழு மனிதன் ஆக்க அருள்
டுத்தி, குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்தி நெறி பெண்கள் கல்வியறிவை வெறும் ஏட்டுச் நு, பெற்ற அறிவை வாழ்வில் பயன்படுத்தி செய்திட வேண்டும்’ என்று கவிஞர் போற்ற த இன்றை இனம் பெண்கள் சிரமேற்கொண்டு
லை சிவமின்றேல் சக்தி இல்லை’
ம. பிரதிப் !
வர்த்தக பிரிவு
A/L 2002
R جيد جع
AE تختی.3حیرہ۔
Sక్ష్మిడైజెక్ట్లు

Page 134
சில புராண நூல்களும் அ
புராண நூல்கள் பெரிய புராணம் கந்த புராணம் சேய்த்தொண்டர் புராணம் திருவிளையாடற் புராணம் அருணாசல புராணம் திருவானைக்கா புராணம் புள்ளிருக்கு வேளுர்ப்புராணம் பழநித்தல புராணம் திருவிரிஞ்சைப்புராணம் மயூரகிரிப் புராணம் திருத்தணிகை புராணம் திருப்பரங்குன்றத்தல புராணம்
கீதையில் பகவானுச்
கிருஷ்ணன்
கேசவன்
அச்சுதன்
கோவிந்தன்
மதுஸ்தனன்
வாசுதேவன்
புருஷோத்தமன்
பகவான்
விஷ்ணு
யாதவன்
யோகேஸ்வரன்
ஜகத் நிவாசன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hவற்றை இயற்றியவர்களும்
நூலாசியரியர்
சேக்கிளார் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் தேனுர்வரகவி-சொக்கலிங்கனார் பரஞ்சோதி முனிவர் சைவஎல்லப்ப நாவலர் கச்சியப்ப முனிவர் முத்துவடுகநாத தேசிகள் பாலசுப்பிரமணிய கவிராயர் சைவ எல்லப்ப நாவலர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை கந்தப்ப தேசிகள் நிரம்ப அழகிய தேசிகள்
$கு அமைந்த நாமங்கள்
VM
s: 3.
s
११
அழுக்கை போக்குபவன் துயரம் துடைப்பவன்
மும்மூர்த்திகளை வசமாய் வைத்திருப்பவன்
நிலை வழுவாதவன்
ஜீவர்களை அறியும் சக்தி உள்ளவன்
மது எனும் அரக்கனை அழித்தவன்
உயிர்களிடத்திலும் இருப்பவன்
பரப்புருஷன்
* ஷட்குன சம்பன்னன்
எங்கும் வியாபித்திருப்பவன்
யது குலத்தில் உதித்தவன்
யோகத்திற்கு தலைவன்
உலகுக்கு இருப்பிடம்
క ہے۔ چیے سی.پیڈیم O
هجوم بهعختخراجیه عجاج جیبهعججیاجی مقاجع یا

Page 135
அட்ட வீர
புராண அடிப்படையில் சிவபெருமான் எட் இந்த எட்டு இடங்களையும் “வீரட்டானங்கள்’
l) பிரமனின் தலை கொய்த இடமா
s2) அந்தகாசுரனைக் கொன்ற இட
3) திரிபுரமெரிக்க துணை நின் மாட்சிமையுடையதுமான திருவதிகை
4) தக்கன் தலை கொய்த இடமா திருப்பு
5) சலந்தாசுரனைக் கொன்ற இடமான
6) கயாசுரனைகொன்று யானைத்தோல்
ア) நிட்டையை கலைத்த மன்மதனை எரி
8) மார்க்கண்டேயருக்காக காலனை உ எட்டு திருத்தலங்களும் சிவனுக்கு அ6
“மணம் தா
எல்லா உயிர்களுள்ளும் பிரம்மம் பிர என்கின்றபோது மார்பை தொட்டுக்காட்டுகிே சொருரூபமாக பிரகாசிக்கிறது. பிரம்மத்தை இ சூட்சுமமானது. அதுவே ஆத்ம சொரூபம். அத என்றும் மனாகாசம் அல்லது ஞானவெளி என்
அகத்தின் கண்ணே பூசிக்கத் தெரி ஆவாகித்துப் பூசிக்கிறோம். நம்மை
அறிந்தவர்களாவோம். சுய ஆத்ம பாவனை சொல்ல வேண்டும். அதுவே தவமும் ஆகும். தோன்றலாம் . ஆனால் அவற்றின பின்னே ம தன்னிலேயே நிறுத்தி, நடக்குமு யாவிலும் ஒரு இருதயத்திலும் உள்ள அகவடிவின் கண்ணே ஞானம், பக்தி, மந்திரம், செபம் யாவும ஆகும். வசப்படும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட்டானங்கள்
ட இடங்களில் வீரச் செயல்கள் புரிந்துள்ளார் என்று குறிப்பிடுவார் சான்றோர்.
ன திருக்கண்டியூர்
மான திருக்கோவலூர்
றதும், எல்லாத் தலங்களிலும் அதிக
றியலுர்
திருவிற்குடி
போர்த்திய இடம் வழுவுர்
'த்த இடமான திருக்குறுகை
தைத்த இடமான திருக்கடவுர் ஆகிய இந்த மைந்த அட்ட வீரட்டானங்கள் ஆகும்.
னே காரணம”
காசிக்கின்றது. நாம் எல்லாருமே நான் றாம். அங்கே தான் பிரம்ம சொரூபம் ஆத்ம இருதயம் என்பதுமுண்டு அகம் என்னுமுநான் நனையே துரியாதீதம் என்றும் இருதயாகாசம் றும் பலவாறு சொல்வார்கள்.
யாமையால் தான் நாம் விக்கிரகங்களில் நாம் அறிந்து கொண்டால் எல்லாம் யை மறவாதிருப்பதே கடவுட் பூசை என்று தியானத்தின் போது எத்தனையோ ரூபங்கள் னதினை செல்ல விடாமல் ஆத்மவடிவாகிய ந சாட்சி அளவாய நிற்றல் வேண்டும். இப்படி மனதை இருத்துவதே யோகம், தியானம், மனம் அடங்கினால் யாவும் அடங்கும். யாவும்
-ரமனமகரிஷி -

Page 136
LnI6OOI6 Juneofa
புத்தகம் படிக்கும் போது “விளை வகுப்பில் பாடத்தை கவனிக்கும்போது “சின கேட்கிறேன்! விளையாட்டு மைதானத்தில் உ சினிமா பார்க்கும் போது பாடத்தைப் பற்றி - - - - - - - - - - - ? அவற்றில் நீங்கள் ஒன்றி இருக்கிறீர்க படிக்கும் போது அப்படி மனம் ஒன்றி ஈடுபா அவவளவு தான.
தினமும் சிறிது நேரம் காலையிலும் மா உங்கள் மனதினை மெல்ல மெல்ல ஊன்றிக் (
 

ளே! கவனியுங்கள்!
ாட்டு ஞாபகம் வருகின்றது” என்கிறீர்கள். மா ஞாபகம் வருகிறது”என்கின்றீர்கள். ஒன்று ங்களுக்கு பாடத்தின் நினைவு வந்ததுண்டா? நினைவு வந்ததுண்டா? இல்லையே! ஏன் ள். அதனாலே வேறு ஞாபகம் வருவதில்லை.
வில்லை அதனால் மனம் அலை பாய்கிறது
லையிலும் அமர்ந்து தியானம் செய்யுங்கள் அது கொள்வதற்கு பழகிக்கொடுக்கும்.
-சுவாமி சிம்மையானந்தா -

Page 137
is ဝှိုနီဒီး
சிந்துநதியின் பாகாய் உங்கள் நின்றுநிலைத்திடும் சமயம் அ காரிருளானாலும் விஞ்ஞானம்
பொய்யுணர் டாகாத சமயம் அ
கவலையை உணர்டாக்கும் ெ நல்மகிழ்ச்சியும் உணர்டாக்கு பேராசை உணர்டாக்கினாலும்
அன்பை உணர்டாக்காத செல்
அன்பையும் சிவனையும் ஒட் அன்று பாடினர் கவிஞர்கள் வ அன்பு இல்லாவிடில் மனதில் என்றும் சிவமும் இருக்காது <
சம்பந்தர் அப்பப்பாடி அன்றுய வாலியும் கம்பரும்பாடி அடுத் நாவலர், சதாவதானி போற்றி ! நாளை யார்பாடி வானுயரும்
 
 
 
 

ர் தாயாய்
து என்றுமுயர்ந்திடும் சமயம் வளர்ந்தாலும் து உங்கள் சைவசமயம்
சல்வம்
ம் செல்வம்
என்றும் வம்
g. வாழ்த்தி
அகத்தில்
ர்ந்தசமயம் துயர்ந்த சமயம்
இன்றுயர்ந்தசமயம் அந்த சைவம்?
நவரத்தினராஜா ரமுனாகர் × ა. ஆணர்டு م~حہ S **R*

Page 138
eaffi
ஆசிரியர்கள்
மாணவ நிலங்களில்
மாணிக்க விதை நடும்
மரியாதைக்குரியவர்கள் اور ”
தவழும் பிள்ளையைத் து
به س-- Pಳ வாய்க்குள் விரல் விடும்
பேனை பிடிக்கும் லாவக
பிஞ்சு விரல்களுக்குப் போ
*。 LL S S LLLLS LLLL S SSS S LLSLS S SLS S S L0 S S S
நடக்கக் கற்பிக்கும் நல்ல
பேசக் கற்பிக்கும் பெரியள
விழுந்து கிடக்கும் ஒவ்:ெ
விரல்கள் பிடித்து எழுப்பி *گھو அவர் தம் கரங்கள் அதி گونه
Z அவை தோற்கிற போது
தட்டிக் கொடுப்பவை
வெல்கிற போது கட்டித்
ஆசிகள் அளிப்பதில் அ
அதி முக்கியமானவர் எ5
அவரை நாம் ”ஆசிரியர்
அழைக்கத் தொடங்கிே
மாணவர்கள் .
ஆசிரியர் சொத்து
ஆசிரியர்களோ .
அனைவரதும் சொத்து
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiras 6ff
ாக்கி விடுபவர்கள்
வயதில்.
த்தைப்
ாதிப்பவர்கள்
0வர்கள !
பர்கள்!
வாரு பொழுதும்
ப்பவர்கள்
சயமானவை
தழுவுபவை.
வர்
ன்பதால தான்
r’ என்றே
னாமோ!

Page 139
ஆசிரியர் இல்லையென்றால் .
பேறு நிறைந்த பிள்ளைகளேது
அறிவு நிறைந்த அகிலமேது'!
மனங்குளிரும் மக்களேது'!
ஆசிரியர் இல்லையென்றால் .
இருள் தவிர்ந்த ஏதும் ஏது'!
செழுமைமிக்க உங்கள் சேவை
அகிலத்திலேது வேறு நிகர்' !
உணர்மை இது தான் மாணவ
பாடசாலையின் வெற்றி!
பாடசாலையின் வெற்றி!
ஊரின் வெற்றி
ஊர்களின் வெற்றி
தேசத்தினதே வெற்றி !!!
அந்த ஊற்றுக் கணர்
ஆசிரியர்களே
 
 
 
 

வக்கு இந்த
ர் வெற்றி
',
M. R. M jóursi)
ஆணர்டு 8 R
றோயல் கல்லூரி.

Page 140
7/// 96est 6്കp
CF-> 2 M/AT
Authoraised Díalo,
M 506 & 508, Haveloc
Tel 94- I-551444
Hotline - 077-38 138
E-mail: 359t
%/Mat/6 963east Goar
MODERN PLAS
'
Distrib
F. M. J. PLASTICS
AND ALL PL
No. 60, DAMSTREET, COLOMBO-12. * SRI LANKA.
 
 
 
 
 

A4ame/As Zop.
b
F: ) NA IT Eb
Dea Ler2 Cor2 g GSM
k Road, Colombo-06.
Fix: 94 55 1044
I Mobile -077-359666 566(a dialog.lk
Aészmevzts. ീpop.
STICS CENTRE
utor for
S, YOGHURT CUPS
ASTICS ITEMS
PHONE: 320296, 433016

Page 141
சிவன் 6
சிவன் எங்கே!
சிவபெருமானே .
சிவபெருமானே ..
நீ எங்கே போனாய் .
உன்னைத் தேடித் தேடிக்
களைத்து விட்டேன்
சிவபெருமானே . - நான்
என்ன குற்றம் செய்தேன்
ஒரு கொஞ்ச பிழை கூட
செய்யாத என்னிடம் - உன்
உருவத்தை மறைக்கிறாய் - அ
என் நெஞ்சத்தை வருத்துகிறா
என் ஆனந்தத்தை வாங்குகிற
என் உயிரை வாங்குகிறாய்
உன்னைக் கெஞ்சிக் கேட்கிே
உன் உருவத்தைக் காட்டு
 

tઉટE ? N
அதுவும்
)ாய்
றன்
க, சித்தார்த்தன் 3 - H

Page 142
ஒரு வேத்திய இந்த
இந்துவே! உன் பவித்தி உலக ஆை கட்டுக்களை என்னை விடு என்னுள்ளேய
குறைபாடெல்
மறைபொருள் இதுவரை கா , چ பேதைபோல் பாதை தவெ சுட்டிக் காட் எனவுரைத்து
அன்பெனும் 聲 என் உள்ளத் A. கட்டிப்பூட்டி:
இந்துவே! நீ போதனைகை நான் சவால்
சாதனைகளா ஆழ்கடலின் அலைக்கரங் 鞘。 அல்லலுறும்
双。 நானிருந்த ே கலங்கரை வ
கைகொடுத்த காலைச் சூரி ஒளிகொடுத்த
இந்துவே!
இருண்ட வ என்னுள்ளத் ஞானகுரியை செய்தாய்! அ இருள் நீக்கி ஒளியூட்டி, 2 வழிகாட்டி நி எண்ணுள்ளம் அன்பாலே ெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வின் சுயசரிதை
ரமானகைகளால் சகளெனும்
அறுத்தெறிந்து வித்தாய்! புள்ள
லாம் நீக்கி
அறிவித்தாய்! லமும்
நான்வந்த றன்று அன்று டினாய் தருமமே நேர்ப்பாதை , இன்று முத்தை த்தில்
னாய்!
பளித்த )ள படித்தபின்பே களைக் கூட க்கினேன்!
மேலே, களால் அடிபட்டு
தோணியாய்
இவைர பிளக்கமாய் ALü ! fÉ பனாய் ாய்!
ானமாயிருந்த தில் நீ ன உதிக்கச் சிஞ்ஞான , மெஞ்ஞ்ான உயர்வான ன்ெறாய்!
அதனையே வன்றாய்!

Page 143
இந்துவே! உனது உபதேசங்கள் எனக்கு புத்துயிர் கொடுத்தன! பாவோதும் பூங்குயிலின் புதியராக கீதம் போலும், பணர்ணிசையின் இனிமை புதுமை போலும், என்றும் உன் போதனைகள் இனி இந்துவே! உன் வயதைக் கணிப்பிட முனைந்த நான் ஆதித்தனின் பவித்திரமான ஒளிக்கதிர்களைக் கணக்கி வேணர் டிவந்த நிலையை, கனவிலும் மறக்கமாட்டே நாடி வந்தார்க்கு இல்லை வாரித்தந்த பாரி போன்ற இந்துமதமே! நீ மெஞ்ஞா வேணர் டிவருவார்க்கெல்லா நல்வழி காட்டுவதற்காக6ே கர்ணனாய் இருக்கிறாய்!
சிந்துவெளியில் துளிர்ந்த இந்துவே! என் உயர்விற்கு உழைப்பிற்கும் உரமிட்ட நீதான்! அதனால் என் அன்புக்கும் பணிபுக்கும் கனவிற்கும் பணிவிற்கும் என்றும் உரியவன் நீதான என் வாழ்நாள் முழுதுமென இந்துவாய் வாழ வைத்த இந்துவே! இன்னும் எத்தனையோ இளைஞர் ஆசைக்கயிற்றா கட்டுண்டு நிற்கின்றனர்! நீ அவர்களையும் காப்பார் இல்லை! இல்லை! நீ அவர்களைக் கட்டாயப் காப்பாற்றத்தான் வேணர்டு
 
 
 
 
 
 
 
 

பில்,
க்கும்!
ன்! யென்று
னம் ம்,
நம்
ன்னை,
வி. விமலாதித்தன்
O “Q

Page 144
(Ji//6 Z5es/C
○み
GOLDEN GAT
CLEARNOG KAR FORW
52/1, HOSPI COLON
 
 

o Jomp/im e/2/s
'OA2
TE AGENCES
VARDING AGENCES
TAL STFREET, MBO-0.

Page 145
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான போட்டி
பெற்ற
* . பயமெனும் பேய்தனை
“உங்கள் வாழ்வு பாதையிலே ப * “அந்த பயமே பேய்கள் என்று
”பேயென்றால் பயந்தோடும் நீங் “இப் பாரிலே வாழ தெரியாதவர்
* வாழ்கை எனும் படியினிலே ே என்போர் இன்றோர்” ’அது எல்லாம் நிம்மதி அற்றப் என்போர் அன்றோர்.
N.
“நெஞ்சத்தை நிமிர்த்தி விடுவீர்கள் ‘பேய்கள் அழித்து விடிவீர்கள்!” “அழித்தால் வாழ்ந்து விடுவீர்கள்
“அழிக்காவிட்டால் இறந்து விடுவ
பேய்கள் பேய்கள் என்று என்‘ .س. *
“அப் பேய்களே பயமென்று நா “வாழ தெரிந்தவர்களுக்கு பலம் ‘வாழ தெரியாதவர்களுக்கு பயம்
屬 VA “பொய்யினால் ஆன வாழ்க்கை “பொய்யினால் ஏற்பட்ட பொய்க ‘பேய் என்றால் ஏங்கும் நெஞ்சா ”அப் பேயினால் ஆன மாயா ஜ
“வன மோகினி என்போர் பயந்ே
“அவை யாவும் பொய் என்போர் iš . ‘பேய்களே உலகத்தை ஆளுகி - “இவை யாவும் பொய் என்பது
”பயம் என்னும் பேய்களை அடி “விறுவிறு பாக வேலை செய்யுங் ”அன்பு ஒற்றுமை என்பவற்றை “போப் என்ற சொல் பொய் என
”கடவுளே உலகத்தை “இவரே உலகத்தை வி “இவரே மனிதர்களை “இவரே பயம் என்னும்
 
 
 
 
 

களில், கீழ்ப்பிரிவில் முதலாம் இடத்தை
கவிதை r அடிப்போம்
யம் உணர்டு’.
கள்’
கள்.
பய்கள் உணர்டு”
பொய்’.
பீர்கள்”
வரிகள் கூறுகிறது
ன் கூறுகின்றேன்”
இருக்கும்’
இருக்கும்’
இவை’
ள் இவை’ ங்கள் உணர்டு” ாலங்களும் உணர்டு’
தார்’
அறிந்தோர்’
ன்றது என்பது பயந்தோர் வாக்கு”
அறிந்தோர் வாக்கு”
க்க எழும்புங்கள்’ வ்கள்’ பேணுங்கள்’ நிலைநாட்டுங்கள்’
பிறப்பித்தார்’ வாழ்வித்தார்’ உருவாக்கினார்’ ம் பேய்களை அடித்துவிடுவார்’.
ரா.நீநாத் தோமாவின் கல்லூரி
கல்
) a.Z.M - Gilb,

Page 146
தாம் ஆ
* உள்ளம் என்னும் நதி
ஊற்றெடுத்த தமிழ் வி அள்ளிப் பேனா முனை يعت متر من அற்றுகின்றேன் கவியி
* தி ஆகிய பரம சிவ பசு ஆகப் புவி வந்த சதியாகிய பாச பந்தங் மாசு நீங்க வைத்திடும்
* கதியாலே குவலயம்
கணர் தன்னை அளிப் மதியாலே சிவனொடு கனி தன்னை அம்பை
* பதியாகிப் பத்தின் தன்
ஏரியில் சம்பந்தர்க்கு புத்தியாலே கெளதிைகம் திரியாக மாறிட வைத்
* கதியோடு யாத்திரை தி அப்பர் எனும் நாயனா பொதிசோறு தனைத் தப்பிடாத காத்த தாய
| ۴ | * இரணியன் மகனாய்ப்
பிரகலாதன் துன்பம் த நாசிம்மன் என அவத கரையிலாக் கருணைத்
* பால் வேண்டி அழுத பசி தன்னை நீக்கி அ நால் வேதம் உரைக்கு கசிந்து பாலீந்த பாற்க
* புவனம் தன்னில் வே: புராணங்கள் உரைக்க பவனம் என எங்கும்
புதுமை அவனெம் அ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agoraj got
$itᎮ50iᎮᎶ6Ꭰ தையினிலே எயினிலே னையே!
ார்
ஆன்மாவின் களின்
ம் தாயுமானவனே!
சுற்றி வரின்
பேண் என மொழிந்து உமையைப் பவனி வரக் ~ கரிமுகர்க்கு
யாகி ஈந்தவனே!
ானொடு ஏகி ஞானப்பால் ஊட்டியவனே!
ரிஷதியாகிட
தவனே!
நான் சென்ற
ர்க்கு தாங்கி நின்று - தாயண்பு வனே!
பிறந்திட்ட டைத்திடவே ரித்த ந் தாயவனே!
பாலகனின் ருள்ந்திடவே கும் நாயகன் - மனம் டற் தாயே!
தமொடு கின்ற அருள்நிதியே!
ண்னையளே!

Page 147
09 ஊழ்வினை தன்னால் ர அல்லல்கள் தன்னை நீ வாழ்வாங்கு வாழ வை; அன்னையாய் எங்கும்
རྒྱ་
7 9 மேதின் தன்னில் எமை மனிதனாக்கிய மாணர்பு தீதினிலிருந்து எம்மை _رقبے
புனிதனாக்கும் மாதாவல்
Ne * அவனியில் நிறைந்த அ ኣx. ኸ அனைவர்க்கும் அன்பி சிவனின் நமக்கும் அன் நினைந்திடின் பிறவி நீ
* பாலின்றித் தவித்த பன், பால் தன்னை ஈந்த உ பாற்கடல் தாங்கிய பா பன்றியென உதித்த பல
* பாய்ந்திடும் பாச ஆழி
பாவ வினைகள் அறவே ஓய்ந்திடும் போது ஓடி ஜீவனைக் காத்திடும் ஆ
* அருள் தனை வழங்கி மாயை எனும் மங்கிய மருள் தனில் இருந்து தாயை உயிரென வழி
* பாசுபதம் வேணர் டிட்ட
பாசமொடு அதனை ஈந் பரமன் வேடனென உ பாணத்தை ஈந்த நற்த
* தாய் என ஆகிய சிவ பற்ற நீங்கி வணங்கி
சேய் என அவனைப் ட மற்றையவை எமக்கினி
 
 
 
 
 

நாம் படும் நீக்கியிங்கே த்திடவே நிறைந்தவனே!
இன்று டையோன் - பாவ இனி
வன்!
அற்புதனே னைச் சொரிந்திட்ட ானையென
ங்கிடுமே!
றிக் குட்டிகட்கு
உயிர் காத்திட மண் அன்று - அன்னையெனும் ணர்புடையாளன்!
பவன்
வந்து ~ அன்னையென அன்பு கங்கை
660)
காத்திடவே வந்த படுவோம்!
பார்த்திபனிற்கு திடவே மையொரு ஏகி ாயவனே!
ஜோதியை நாமே பற்றிடுவோம்!
அவனல்லாவா?!
கஜவதனி ாந்த கிளெயார் கல்லூரி

Page 148
6III19 9 II i
தற்காலத்திலும் அதாவது இருபதா நூற்றாண்டில் காலடி எடுத்துவைத்து ஒன பெரும்பாலான மேலைநாட்டவர்கள் பாரதம அதற்குக் காரணம் அங்குள்ள இயற்கை எழி பொருட்டு மாத்திரமல்ல இந்தியாவில் சிறப்
மருத்துவமும், இந்தியத் தேசியக் கலையா ஆகும்”
பக்தர்கள் கடவுளைக் காண முயற்சி கெ
ஒளிர்ந்தவர்கள் என்று தேவாரப்பாடல் கூறுகி:
சித்தர்கள் தங்கள் ஆத்ம சாதனைகளின்
எனும் அழிவற்ற அமரநிலை எய்தப் பெற்றவர்
“சித்தன் வாழ்வென்று சொல்லுகின்ற : பெற்றதென்றுமாம். அது சித்தன் வாழ்வு ஒளவையார் கூறியதனால் உணர்க”
என்று கூறுகிறார் எல்லாம் வல்ல சித்தனாக என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன.
சிவபெருமான் எல்லாம் வல்ல சித்தராக நாமெல்லாம் திருவிளையாடற் புராணத்தி பெற்றவர்கள்தான் சித்தர்கள் என்பர். அட் சாதனைகளைக் கூறுவதாகும்.
அணிமா - அணுவைப்போல் சிறிதாதல்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உடல் வருத்தி நெறி சேருவா”
ம் நூற்றாண்டைக் கடந்து இருபத்தோராம் *பதே மாதங்கள் ஆகும் இவ்வேளையிலும் னித் திருநாட்டை நாடி வருகின்றார்கள் எனில் ல் நிறைந்த பொழில்களைக் கண்டுகளிக்கும். புற புகழ்பெற்று விளங்கும் யோகாசனத்தைப் புதிய டைட்டானிக்’ திரைப்படம் புகழ் பெற்ற த் வின்ஸ்லெட் யோகாசனம் பயில்வதற்காக னவரும் அறிந்ததே இவ் யோகாசனமும், சித்த ன வர்மமும் சித்தர்களால் அருளப் பட்டவை
Fய்கின்றார்கள். சித்தர்கள் கடவுளைக் கண்டு
ன்றது.
மூலம் அரும்பெரும் சித்திகள் பெற்று முக்தி
ாகள். இவர்களையே அநுபூதிமான்கள் என்றும்
வர்கள் என்பது பொருள். அதாவது வீடுபேற்றை ல் இருக்கும்போதே முக்தி அடைந்தவர்களை வாழ்வு என்பது முருகப் பெருமானது கோயில். த்தில் சித்தன் வாழ்வு என்று பெயர் இருந்தது. M ாவினன் குடியைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து M
ஊர் முற்காலத்து ஆவினன்குடியென்று பெயர் இல்லந்தோறும் மூன்றெரியுடைத்து என்று
sச் சிவபெருமான் திருவிளையாடல் புரிகின்றார்
5 கல்யானைக்குக் கரும்பருந்திய செய்தியை நீ லே படிக்கின்றோம். அட்டமா சித்திகளைப்
டமா சித்தி என்பது எட்டுவகையான பெரும்

Page 149
மகிமா - விஸ்வரூபமாய் தோன்றல் அல்லது
இலகுமா-காற்றைப்போல் இலேசாதல்
கரிமா - அதிகப் பளுவாக இருத்தல்
பிராப்தி:- எல்லாவற்றையும் ஆளுதல்
வசித்துவம் - எல்லாரையும் வசப்படுத்தல்
பிரகாமியம் - கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல்
ஈசத்துவம் - விரும்பியதை அனுபவித்தல், (
வாசி என்கின்ற மூச்சினை அடக்கி ஆண்( ஆதாரங்களாகிய,
* மூலாதாரம்
* சுவாதிட்டானம்
* அநாகதம்
* மணிபூரகம்
* விசுத்தி
* ஆக்கினை
என்பவற்றில் மனத்தை முறையாக ஏற்றி கு வெற்றியும் கண்டு அப்பால் உள்ள எல்லாம் ஆ சித்தர் எனப்பட்டனர்.
இவர்கள் எல்லாம் காயசித்தி பெற்று மரண வீடென்டர்.
அட்டாங்கயோகம்
* இயமம் {0 பிரத்தியாக
* நியமம் {) தாரனை
• ජැප්ඤ1th { தியானம்
( LigH6OOITUIT:nh () சமாதி
செய்து நெறிபிறழாது வாழ்ந்து, சட உண தூய்மையாக்குவதால் உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு மெளன வழிபாட்டால் அணு இயக்கம் முற்றி, ஒ வரும்போது, மாறி மாறி வரும் சவிகற்ப நிை சகஜநிலையும் தோன்ற உடலினை இவ்வாறு
இணைத்து மரணத்தை வெல்வோம் என்பர் ர
 
 
 

క్షణిజ్ఞ ඉහත. දිඝු නොකති O 墨 ఉడ్సన్స్తశర్దోషిత్తశోథ్రో**
மேருவைப் போல் பெரிதாதல்.
செய்து முடித்தல்
ந், யோக சக்தியினால் உடலில் உள்ள ஆறு
ண்டலினியை எழுப்பிப் பலப்பல அனுபவமும் ன பொருளில் நினைத்துச் சித்தி பெறுபவரே !
னத்தை வெல்ல முயன்று வெற்றி பெறுவதே
bITyto
ர்வைக் குறைத்துக்கொண்டு, நாடிகளைத் ந உயிர் அணுவையும் தூய்மையாக்கிப் பின்னர் »fagan என்னும் திவ்விய வடிவம் வளர்ந்து }லயும் பின்னர் நிலையாக ஒளிரும் நிர்விகற்ப று ஞான ஒளிமயமாகி, நாத தத்துவத்தோடு கேஸ்வரவாதிகளாம் நாத சித்தர்கள்
' * M s هنری |
క్వశ్లేప్ష్మిత్తేజోష్ తత్త్వశ్లేషిస్తీశ్వత్తి

Page 150
இதுதான் கால தகனமாகும்.
சடவுடலை நீக்கிப்படிப்படியாகச் சித்தாக்
ஞான தனுவாக்கியும், பரத்தில் வாழுவது மே
சித்தர்கள் யோகப் பயிற்சியையும் மருந்து புரியும் மொழி, புரியாத கருத்துக்கள், பேச்சு6 வைத்துள்ளனர்.
சித்தர்களின் நுண்ணுணர்வு, ஆழ்நிலை எ6 அலைகள் பொறி போலச் சுடர்விடுகின்றன.
சித்தர் சிந்தனை எப்போது தோன்றியது கூற முடியவில்லை.
சித்தர் பாடல்களால் செந்தமிழ் செழுமை களையும் அவர்கள் பாடல்களில் சொல்ல சித்தர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் சுவடுக
சித்தர்கள் தம்மை உயர்த்திக் கொண்ட உதவினார்கள்.
சித்தர்கள் உடல் நோய்களைத் தீர்க்கும் ( முறைகளைக் கற்றறிந்திருந்தனர். காலமாறுL ஆகியவற்றை விளக்கிச் சோதிட நூல்களை
மாந்தரீகங்களையும் தெய்வங்களுக்கு இயற்றினார்கள். ஆத்ம சக்தி, யோகசக்த போதித்தவர்கள் சித்தர்கள். போலிச் சடங்கு நம்பிக்கைகளையும் கண்டித்து, மனிதநேயத்
மனித வாழ்வு உயர்ந்தது என்றும், உடம்டை சிற்றின்பத்தில் ஈடுபட்டுச் சீரழியக்கூடாது என்
வட இந்தியாவில் 84 சித்தர்கள் வாழ்ந்த யோக மார்க்கத்தை நாத மார்க்கம் என் அனுபவங்களையும் சத்திய சோதனைகை உண்மைகளையும் அதன் ஆசாபாசங்களையும்
பதியும் வண்ணம் பாடல்களாக வழங்கி மறை
எத்தனையோ சித்தர்கள் வாழ்ந்து மறைந் சித்தர்களே முக்கியமாக பேசப்படுகின்றார்கள்
அகத்தியர் * நந்தீஸ்வரர்
GLJПавT * புன்னாக்கீச
கைலாயநாதர் • නූ_GIIITUnifඛඹු లైపోషిశ్లేషాషి షాజెక్షనల
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

க்கு முறையில் அதனை பிரணவ தனுவாக்கியும், கஸ்வர சித்தியாகும்.
க் கலையையும் வளர்த்து வந்திருக்கிறார்கள். வாக்குத் தமிழில் பேருண்மைகளைப் புகுத்தி .
ண்ணங்கள் வெடிப்புற்று சிந்தனைகளில் வீசும்
எவ்வாறு வளர்ந்து ஓங்கியது என்று யாராலும்
பெற்றுள்ளது. கருத்துக்கு எட்டாத சிந்தனை முயன்றுள்ள திறம் கற்று இன்புறத் தக்கது. ளைக்கூட அறிய முடியவில்லை.
தோடு உலக மக்களையும் உயர்த்துவதற்கு
மூலிகைகளைக் கண்டறிந்து மருந்து செய்யும்
デー
பாடு, கோள்களின் நிலை, சுடர்களின் இயக்கம் இயற்றியுள்ளனர். rs
முறைப்படி செய்யுமு பூசை விதிகளையும் கற்றிருந்தனர். சமரச சன்மார்க்கத்தை
தகளையும், பொருளற்ற செயல்களையும் மூட தைப் போற்றுவதையும் கொண்டிருந்தனர். பப் பேணிக்காக்க வேண்டும் என்றும், மனிதன் றும் எச்சரிக்கின்றனர். ~
தாக சொல்லப்படுகின்றது. இவர்கள் பயின்ற பர். சித்தர்கள் தாங்கள் கண்ட ஆத்மசுக )ளயும் யோக சாதனைகளையும் உலகியல் . 1. நேரே பாமர மக்களின் நாவிலும் மனத்திலும் ந்திருக்கிறார்கள்.
தாலும் அட்டமாசித்திகள் பெற்ற பதினெண்
们、

Page 151
«» (BEITgëtT * மச்சமுனி
* திருமூலர் * கூர்மமுனி
* குட்டைமுனி * கமலமுனி
* கொங்கனர் * வாசமுனி
* கூன் கண்ணர் ♦ Ll?g nCyngof
* இடைக்காடர் * சுந்தரானந்தர்
என்போரே அவர்களாவர்.
ஈழத்திலும் இத்தகைய சித்தர்கள் வாழ்ந் கள்ண பரம்பரைக் கதைகள் மூலமாகவும் அறிய 器 காலத்திலே அதாவது இந்து சமுத்திரம் தை நாடும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தன என்று கூறப்படுகி. ந்நீர் காலிற் செல்லர்’எனக் குறுந்தொகை மூன்று சங்க காலத்திலும் சித்தர்கள் இருந்தார்கள்
சமய வாழ்க்கை இன்றி மனிதன் மனித வாழ் அதன் பலன் தான் இன்றைய மனிதனுடைய ம சொல் இன்று எல்லார் நாவிலும் உதிப்பதைக் திருத்தம் இரண்டையும் அகப்படுத்தி நிற்ப சித்தர்கள் புறச்சீர் திருத்தத்துக்கு முக்கியத்
அகச்சீர்திருத்தத்துக்கே முக்கியத்துவம் மனிதன் தள்ளப்பட்டு விடுவான் என்று கரு R திருத்தத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் செ பூசுவதா? என்ற பழமொழி தமிழர் வாழ்க்கையி
சமயத்தை இழந்து நமது சமூகம் வா வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது டே தழைக்கவைக்க முயற்சிப்பது போலாகும்.
இறையுணர்வு பெற்றவர்கள், இறைவனை அ பெற்றவர்கள், இறைவனோடு கலந்தவர்கள் கின்றவர்கள் சித்தர்கள் பெறும் அனுபவங்க
* விதி அனுபவம் * உயிர் அனுபவ
* அருள் அனுபவம் * மரண அனுபல
* ஆத்ம அனுபவம் * ஞான அனுப6
* இறைக்காட்சி * இறைவனோ! என்பவையாகும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

துள்ளார்கள் என்பதை வரலாற்று ரீதியாகவும் க் கிடக்கின்றது. லெமூரியாக் கண்டம் இருந்த ரப்பரப்பாக இருந்த காலத்திலே ஈழமும் பாரத ன்றது. “நிலந்தொட்டுப் புகார் வானமேறார், விலங்கிரு i று சித்திகளைக் கூறுகிறது. இதனைக் கொண்டு என்று எண்ண இடமுண்டு.
க்கை வாழ முடியும் என்று கனவு காண்கின்றான். ருக வாழ்க்கையாகும். கலாசாரம் என்றொரு காணுகின்றோம். அகச் சீர் திருத்தம், புறச் சீர் தே கலாசாரத்தில் பூரண இலக்கணமாகும். துவம் அளித்தாரில்லை.
கொடுத்து வாழ்ந்துள்ளார்கள். இந் நிலைக்கு தியே நம் முன்னோராகிய சித்தர்கள் புறச்சீர் sa நாடுக்கவில்லை. உட்சுவர் இருக்கப் புறச்சுவர் ல் எப்பொழுதோ கேள்விக்குறியாகிவிட்டது.
ழ முற்படுதல் உயிரை இழந்த பின் உடல் பாலாகும். பட்ட மரத்துக்குத் தண்ணிர் ஊற்றித்
1டைய இறைவழி சென்றவர்கள், இறை தரிசனம் என்ற நிலையில் ஆத்ம ஞானிகள் உணரப்படு:
SITT 6 U6O ,
ம்
பம்
JLs)
ந் ஐக்கியமாகும் சச்சிதானந்த அனுபவம்

Page 152
சமய அடிப்படையிலே மெய்ப்பொருளைக்க காணப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தில் சாத்திரங்கள், கட்டளைகள் ஆகியன விதிக்கு பூர்வமாக மெய்ப்பொருளை நாடுவது ஒருவழி: சார்ந்திருக்கும் சுவானுபவமும் உள்ளுணர்வு பூர்வமாக மெய்ப்பொருளை நாடுவது மற்றெ விலக்கும் வழிகள் அல்லனவாயினும், நடைமுை ஆன்மீகப் பயணிகள் இவ்விரு பாதைகளிலு
எனலாம்.
தமிழ் நாட்டிலே குறிப்பாகச் சைவம், 6 இத்தகைய பாகுபாட்டினைக் கானக்கூடியதா இவ்விரு (போக்குகளும்) அணுகுமுறைகளும் கண்டுகொள்லாம். இதனடிப்படையிலேயே உல பேசக்கூடியதாக உள்ளது. இந்த அடிப்படையிே உள்ளது.
தமிழ் உலகிலே சமயாசாரியார்கள் வழிவ மெய்கண்ட சாத்திரங்களையும் ஆதாரமாகக் ெ பூர்வமான சமய நெறியாகும். சமய தத்து அடங்குமாயினும், வைதீக சமயங்கள் பலவற் கருதப்படுகின்றது. சைவ சித்தாந்தத்தின் விதந்துரைக்கப்படுவது யாவரும் அறிந்ததே. ஆ போக்கும் உயிராற்றலுடன் இருந்து வருகின்றது அதனைப் பல வேளைகளில் புறக்கணித் நெறிதமிழுக்கு தண்ணளி செய்து வந்துள் வரைக்கும் அவருக்குப் பின்னரும் இராமலிங் பொதுப்பண்புகளை போற்றி சமரசஞானத்தை வந்துள்ள இடைக்காலத் தமிழ் நாட்டுச் சூழ் மட்டுமன்றி சமய உணர்ச்சி பெற்றிருக்
ஞானச்செல்வராகிய தாயுமானவரும்,
வேதாந்தஞ் சித்தாந்தம் வேறென்னர் கண்களிக்கும்
நாதாந்த மோன
Ib6DGUn UJIT Luggun
என்று பரவசத்துடன் பாடினார்.
பிரமானாதீத நிலையில் நின்ற ஞானியருே சிறப்பான ஓர் இடமுண்டு. இவர்கள் மனித
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

కూడళ*్వహోక్ష్యాడకోశో
ாணும் முயற்சியில் இரு முறைகள் பொதுவாக ல் பிரமாணங்களாக கொள்ளப்படும் நூல்கள், ம் நெறிமுறைகளினின்றும் வழுவாமல் அறிவு குறிப்பிட்ட ஒருமதத்தின் அடிப்படைகளைச் ம் காட்டும் ஒழுகலாற்றில் நின்று உணர்ச்சி" )ாரு வழி. இவையிரண்டும் ஒன்றையொன்று றயில் வேறுபட்டுச் செல்வனவாகவே உள்ளன. ம் சென்று தமது இலக்கை அடைகின்றனர்
வைணவம் என்ற இருபெரும் பிரிவுகளிலும் க உள்ளது. உலகிலுள்ள ஏனைய மதங்களிலும் வெவ்வேறு அளவுகளில் செயற்படுவதைக் கப் பொதுவான மறைஞானத்தைப் பற்றி நாம் 烹 லேயே கிழக்கும் மேற்கும் இணையக்கூடியதாக
ரும் சைவ சித்தாந்தம் வேதாகமங்களையும் காண்டு இயங்குவது. அது பெரும்பாலும் அறிவு வம் என்ற வகையில் வைதீகத்துள் அது ]றினின்று அது வேறுபடுவது விசேஷமாய்க் தனித்துவம் சுத்தாத்துவ வாதிகளினால் நயினும் சைவ மரபிலேயே பலகாலமாகச் சமரச து. செந்நெறி இலக்கிய மரபும் சாத்திர மரபும் தாலும், தன்னிலை கெடாமல் அச் சமரர் 1ளது. திருமூலர் தொடக்கம் தாயுமானவர். பகர் ஈறாக பல மறைஞானிகள் சமயங்களின் தயும் அநுபூதி மார்க்கத்தையும் கடைப்பிடித்து நிலையிலே சைவ வைணவ வேறுபாடுகள்
கவும் பெருந்தொண்டாற்றினர். சமரச
தமிழ்நாட்டுச் சித்தர் கணத்துக்குத் தனிச் தன் கற்பித்துக் கொண்ட வரம்புகளையும்,

Page 153
சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும், கடந்தவர்கள். சாதி, குலம், பிறப்பு, இனம், நிற அளவு கோல்களையும் தாரதம்மியங்களையும் ஒருவரான சிவவாக்கியர் கூறியதுபோல் “உங் அநுபூதிமான்கள் கூறி வந்திருக்கின்றனர். ஆ அவர்களின் இலட்சியமாக இருந்தது. ஆகுல கைக்கொண்டிருந்தனர். அத்தகைய வைராக் அவர்களின் அற்புதங்களும் அருஞ்செயல்: அவர்களாற் பற்பல பயன்களும் பெற்றனர். சித் பதினெண் சித்தர்களுள் ஒருவராம் திருமூ ஈழத்திருநாட்டிலும் எதேச்சையாக வாழ்ந்து இவர்கள் பொதுவான சமூக வாழ்க்கையி இடம்பெறாது போயினர். மனதில் தோன்றும் ச முழுநிறைவு எய்தும் சாதுக்கள் தங்களைப் பிறருக்குக் கூறுவது இல்லை. இதனால் சித்தர் மறைந்து போயின. இலங்கையில் ஒரு அ முத்தியானந்தா எனும் தீட்சா நாமம் கடையிற்சுவாமிகளாவார். இந்தியாவிலிருந்து நிரஞ்சனானந்தர் (பரமகுருசுவாமிகள்) என்போ வாழ்ந்து மறைந்த சித்தர்கள்.
* கடையிற்சுவாமிகள் * பரமகுருசுவாமிகள் * குழந்தைவேற் சுவாமிகள் 9 செல்லாச்சி அம்மையார் * அருளம்பல சுவாமிகள் * சடைவரத சுவாமிகள் * ஆனந்த சடாட்சரக்குரு * தாளையான் சுவாமிகள் * யோகர் சுவாமிகள் * மகாதேவ சுவாமிகள் * நவநாத சுவாமிகள் * சடையம்மா * பெரியானைக்குட்டி சுவாமிகள் * நாகநாதச் சித்தர் * சித்தானைக்குட்டி சுவாமிகள் * நயினாதீவுச் சுவாமிகள் *செல்லப்பாச் சுவாமிகள்.
என்போராவர். ஈழத்தில் வாழ்ந்த சித் மக்களாகிய எமது அவசியமான கடமையாகும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

కూడళాక్సైడాస్త్రాణ్వాడపోశెహ్
பாகுபாடுகளையும் பாரபட்சங்களையும்: )ம், கொள்கை, பெண், ஆண், அந்தஸ்து என்ற
இவர் பொருட்படுத்தினரல்லர். சித்தர்களில் : கள் பேதமன்றியே உண்மை பேதமில்லையே என்றே நன்மீக விபரிப்பே-பேதமற்ற போத நிலையே: மும் ஆரவாரமுமற்ற மேலான நிலையைப் பலர் கியர்களால் ஆகர்ஷிக்கப்பெற்ற பொதுமக்கள் களும் ஆற்ற வல்லவர்கள் என்றும் நம்பினர். தர்கள் வழிவருவதே சித்த வைத்தியம். லரால் ‘சிவபூமி’என்று சிறப்பிக்கப்பெற்ற நம் வந்த சித்தர் பரம்பரை இருந்து வந்துள்ளது. லிருந்து விலகியிருந்தமைபோல் ஏட்டிலும் கலவிதமான ஆசைகளையும் நீக்கி ஆன்மாவில் ப் பற்றிய செய்திகளையும் தகவல்களையும் ! Tகளைப் பற்றிய வரலாறுகள் சரிவரத் தெரியாமல் ருட்பரம்பரைக்கு மூலவித்திட்டவர் சுவாமி கொண்ட ஆதிகடைநாதன் என்கின்ற வந்த இவருடன் சுவாமி சின்மயானந்தர், சுவாமி ரும் ஈழத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர். ஈழத்தில்
தர்களைப் பற்றி அறிந்திருத்தல் ஈழத்தமிழ்
.
தொகுப்பு யோ. அரவிந்தன் உயர்தரம் - 2001 விஞ்ஞானப்பிரிவு
。※ * eas C پچیس سیپیجی جھینچی پیسپی۔۔۔ تۂ * = కైకైకెత్తటికేూజ్వెతజాక్వెత

Page 154
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான
இடம்ெ
asses 62icit Fg
புதுச் சூரியனொன்ற புனைவோம். முத்தமிழ் தர்மத்தால் முக்காடு போடுவோம் உலகின் நிறத்தை மாற்றுவோம் பிறகு நிர்வாணமாக்கி விடுவோம்
பால் மனம் மாறாத பாலகணர்களின்று யுத்தப் பள்ளத்தாக்கில் பலியாக்கப் படுவதேன்?
s
இதுவும் சமாதான வரங்கேட்டு நடக்குமோர் நரபலியோ!
இந்தப் பிஞ்சு இலைகள் அன்புக் காற்றின் அடிமைகள் பிரபஞ்ச விருட்சத்தின் உடமைகள்
சத்தியம் செய்ய இவைகள் இன்னும் பழக்கப்படவில்லை - ஏே பொய்களெனும் சக்தி இழந்தவைகள்
உரிமைகள் கோரி உத்தரவு போட - இன் உதிரம் சுரக்கவில்லை - உய்வெனும் முக்தியில் திகழ்ந்தவைகள்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ா போட்டிகளில், மேற்பிரிவில் 1ம் பற்ற கவிதை
5&ses 6

Page 155
சருகா? இல்லை சரமாரி பொழியும் மழைகள சம தர்மமூட்டும் சந்நிதான
மரங்களுக்கு - இலைகள் மதிய உணவு தயாரிப்பது மனித குலத்திற்கே மனித நேயம் தயாரிக்கும் மானுட இயந்திரங்கள் -
அவைகள் சுகம் விசாரித்து சுத்தமாய் யாரும் பார்த்ததில்லை
தன் தயாரிப்பின் மீதான தளரா நம்பிக்கை
அப்படியாயின்
கலப்படம் - கலப்பது எங்கே?
அன்புகள் பொசுங்கி விட்ட - சில
உள்ளங்களில்
கனவுகள் கலைக்கப்படும் கயவர்களின்
கரு இதயங்களில்
ஓர் யுகத்தின் முகத்தை
மாறற - எங்கள முகங்களை மாற்றிக் கொள்வது தர்மத்தின் எந்த பக்கத்தில்
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாங்கள்
போல்
குழந்தைகள்

Page 156
வேணர் டாம் . வேணர்டா
அன்புகளை நாம் பொசுக்குகையில் - அங்கு
உணர்மை யுள்ளங்கள் நசுங்குகின்றன
மிதிபடும் சருக்குகளின் சப்தங்கள் நமக்கு சங்கீதமாயிருக்கலாம் ஆனால், அவைகள் அறியாமலேயே அனுபவிக்கும்
匿,严 வேதனைகள்
சத்தியமாய் - எங்களை 說 சுகப்படுத்தி விடாது
சும்மா விடாது
அன்பு தழைத்த
அந்தப்
புது ரோஜாவின்
புண் சிரிப்புக்குள் மட்டும் 晋 எத்தனை
புத்தகங்களை - இறைவ
புதைத்து வைத்துள்ளான்
'ஓ' குழந்தாய்! வெப்பத்தில் கருகி விழும் சருகாகி
நாளைய விடியலுக்கு உரமாவது தான் - உன
திட்டமா?
அதோ!
பாருங்கள் தன்னை உருக்கி மெழுகு வர்த்தி ஒன்று சிரிப்பதனை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 157
ஒரு விடியல் நமக்கு வேணர்டாதிருக்கட்(
நாளை வாலிபங்களில் விழிக்கப்பே இந்த பிஞ்சுகளுக்கேனும் பிறக்கட்டுமே!
- ஒன்றில் - செத்து மடிவோம் குழந்தைகளெனும் இலைக உற்பத்தியை நிறுத்தி விட்டு இல்லையே
மனமகிழ்ந்து வாழ்வோம் யுத்தமெனும் களையின் உற்பத்தியை உடைத்துவி
பின்னது சிறப்பென்றால்,
புதுச் சூரியன்ொன்று புனைவோம் முத்தமிழ் தர்மத்தால் முக்காடு போடுவோம் உலகின் நிறத்தை மாற்றுவோம் பிறகு நிர்வாணமாக்கி விடுவோம்.
 
 
 

ாகும்
களின்
எம். ரிஸ்வான் நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லாரி

Page 158
(07//75es/ (
C/
SGMA EN
IMPORTERS AND STOCKIS GENERAL H.
359, SRI SANGAR COLOM
TEL: 3209
FAX:
he
 
 
 
 

భా
o jomp/im eross
ΟΛ2
TERPRISES
rS OF QUALITY TOOLS AND ARDWARES
AJA MAWATHA,
BO)— | 0., { 3, 422628 34840 5
இது

Page 159
&్మత్తకొస్త్వాళ్యూఢహోత్తపల్లెడోకో గో"
பாடசாலைகளுக்கிடையே நடாத்தப்பட்ட
சிறுகதை சோம்பல்
அன்று திங்கட் கிழமை மணி ஏழு பதினை எழவில்லை. அவன் கட்டிலில் உறங்கிக் கொை சமைத்துக்கொண்டிருந்தார். அவர் நேரத் பதினைந்து ஆகின்றது இன்று நீ பாடசாலைக்
அவனது தாயார் அதற்கு அவன் “ அம் அதன்பின்னர் அவன் தானாக சென்று காலைக் பாடசாலை சீருடையை அணிந்துவிட்டு தன் விட்டாயா?’ என்றான். அதற்கு அவனது தாயா ஆறிய பின்பு என்னை கேட்கிறாய் உன்னு மாறப்போகிறதோ ’ என்று சலித்தபடியே தாய புத்தகங்களை அடுக்கி விட்டு அதைத் தூக்கி தரிப்பிடத்திற்கு செல்லும் போது அவன் ஏறே அவன் அதை துரத்தியபடி ஓடிச்சென்றான் . < A. ஒன்றில் தடுக்கி விழுந்துவிட்டான். எழுந்து த6 காயத்தில் இருந்து இரத்தம் கொட்டிக் கெ கண்களில் நீர் நிரம்பியது. ஆனாலும் அதை சேர்ந்தான். வாசல் அழைப்பு மணியை அழுத் சொட்ட சொட்ட நிற்கும் கோபாலனைப் பார்த் கேட்ட்ார். அவன் நடந்த சம்பவத்தை கூ மருந்திட்டபடியே “இனியாவது அதிகா6ை அத்துடன் உன்னுடைய சோம்பலை விட்டொழி இருந்தான்.
சிலதினங்களில் மீண்டும் பாடசாலை சென் என்ற செய்தி அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஆனா போய்விட்டது ஏனென்றால் அவனுக்கு பரீட்ை தாயார் ஊருக்கு சென்றிருந்தார். கோபால6
எழுந்தான். எழுந்து மணியை பார்த்தால் அப்ெ காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு பாடசாலை அன்றைய பரீட்சைக்கு தேவையான பொரு முச்சக்கர வண்டி ஒன்றைபிடித்து பாட்சாலை எழுத அவனது ஆசிரியர் அனுமதிக்கவில்லை அந்த சம்பவத்தின் பின்னர்அவன் அதிகாலை பின்னர் பாடசாலைக்கு செல்வான். ஊரிலிருந்து அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மிகக்கெடுதி
ந்து ஆகின்றது ஆனால் கோபாலன் இன்னும் ன்டிருந்தான் அவனது தாயார் சமையலறையில் தை பார்த்துவிட்டு “கோபாலா மணி ஏழு குபோகவில்லையா ’என்றார்.
மா எனக்கு தூக்கம் வருகின்றது என்றான். கடன்களை அவசர அவசரமாக முடித்துவிட்ட தாயாரை நோக்கி “ அம்மா உணவு சமைத்து ர் “நான் சமைத்து விட்டேன் நீ தான் உணவு னுடைய சோம்பேறித்தனம் என்று தான' பார் கூறினார். கோபாலன் புத்தகப்பையினுள் யபடி வீதியில் இறங்கினான். அவன் பேருந்து வேண்டிய பேருந்து சென்றுகொண்டிருந்தது. அவ்வாறு அவன் துரத்தி செல்லும் போது கல் ன் காலைப்பார்த்தான். விழுந்ததால் ஏற்பட்ட காண்டிருந்தது. அந்த வலியினால் அவனது அடக்கியவாறு காலைநொண்டியவாறு வீடு ந்தியதும் தாயார் கதவை திறந்தார் இரத்தம் ந்து அவனது தாயார் ‘என்ன நிகழ்ந்தது?’ என றினான் தாயார். அவனுடைய புண்ணுக்கு oயில் எழுந்து பேருந்தில் ஏறுவதற்கு செல் ’ என்றான். ஆனால் அவன் காதில் வாங்காமல்
று வந்தான். அவனது பாட்டி இறந்துவிட்டார் ால் கோபாலனுக்கு அங்கு செல்ல முடியாமல் }ச தொடங்கியிருந்தது. ஆனால் அவனுடைய ன் மறுநாள் காலையும் வழமைபோல் பிந்தி பாழுது ஏழு இருபது பின்பு அவன் அவசரமாக சீருடை அணிந்துகொண்டு புத்தகப்பையில் ட்களை எடுத்துக்கொண்டு வீதியில் இறங்கி சென்றான். பிந்திவந்ததால் அவனை பரீட்சை அதனால் அவன் மனவருத்தம் கொண்டான். ) எழுந்து சுறுசுறுப்பாக கடவுளை வணங்கிய து வந்த தாயார் அவனது செயல்களால் வியந்து
கு. ஜெனிவன் பம்பலப்பிட்டி இந்துகல்லூரி

Page 160
நவராத்திரி பூசை என்பது மூன்று பெண் சரஸ்வதி, லக்ஷமி ஆகியனவே அத்தெய்வா நாட்களும், சரஸ்வதியை நினைத்து மூன்று நா மக்கள் வழிபடுகின்றனர். சக்தியை நோக்கி ( கல்வி கேட்பர். லக்ஷிமியை நோக்கி செல்வ: நவராத்திரி பூசை என்று அழைப்பர். (நவம்-ஒன் நாள் விஜயதசமி நடக்கும். விஜயதசமி என்றா6 சரஸ்வதி, லக்ஷி விரதங்களை பிடிப் போர்கள்
இங்கே விரதமிருப்போர் எந்த நோயும், கe எடுப்பார்கள். நவராத்திரி எப்படி வந்தது எ6 அரக்கன் தேவர்களையும் மக்களையும் துன் செயலைக் கண்ட தேவர்கள் தேவியரிடம் ெ நாட்கள் கடுந்தவம் புரிந்து அவனை அழிப்பதற் ஒரு தேவியாக மாறி அவனை அவ்விடத்திலே
இக்கதையை நினைவு கூறும் முகமாக கொ இந்த பூசை சக்தி, லக்சுமி, சரஸ்வதி கோ விஜயதசமி அன்று சிலருக்கு திருமணம் பாடச அலுவலகம் திறப்பு, விழாக்கள் போன்ற நல்ல
நவராத்திரி அன்று முதல் மூன்று நாள் சக்: சரஸ்வதிக்கு தேர் இழுப்பார்கள். பின் கடைசி
அன்று ஏழையர்களுக்கு பணம், பிரசாதம், வ கஸ்டம் வராமல் பாதுகாப்பார்கள்.
நீங்களும் ஏன் எல்லோரும் நவராத்திரி தின நீதி கிடைக்கும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தப்பட்ட போட்டிகளில் கிழ்ப்பிரிவில் 1ம் ற்ற கட்டுரை
நிசி பூசை
தெய்வங்களை வழிபடும் பூசை ஆகும். சக்தி, வகளாகும். இங்கே சக்தியை நோக்கி மூன்று ட்களும் லக்ஷமியை எண்ணி மூன்று நாட்களும் வீரத்தை கேட்பார்கள். சரஸ்வதியை நோக்கி த்தை கேட்பர். இங்கே ஒன்பது பூசைகளையும் பது) இந்த ஒன்பது பூசைகளும் முடிந்த அடுத்த ) சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஏடுதொடக்குவர். சக்தி விரதம் இருத்தல் வேண்டும். ஷ்டங்களும் வரக்கூடாது என்று மஞ்சட்குடம் ன்று உங்களுக்கு எண்ணம் ஏற்படலாம். ஒரு புருத்தி வந்தான். இவனுடைய கொடுரமான சன்று முறையிட்டார்கள் மூன்று தேவிகளும் 9 றகு வரங்களைப்பெற்றார்கள். மூன்று தேவியரும் துவசம் செய்தனர்.
ண்டாடப்படும் நாளே, மகாநவராத்திரியாகும். பில்களில் மும்முரமாக சிறப்பாக நடைபெறும். ாலையில் சேர்த்தல், கோயில் கும்பாபிசேகம், 0தல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
திக்கு தேர் இழுப்பார்கள் அடுத்த மூன்று நாள்
மூன்று நாள் லக்சுமிக்கு தேர் இழப்பார்கள்.
ாழ்விடம் போன்றவற்றை அழித்து அவர்களுக்கு:
த்தை கடைப்பிடியுங்கள் உங்களுக்கு ஓர் நல்ல O
N.குருஷாந்
இரத்மலானை,
இந்துக்கல்லூரி
కాన్స్తతత్తాన్స్తతgజెప్తత్వ

Page 161
சகத்திரத்து நிகழ்வுகளை மாணர்புமிகு மானிடம்
பயணித்த பாதையை மறந் படிக்கற்களை எண்ணிப்பா
பரிணமித்த மனித ஜென்ம ஆலமரவித்திலிருந்து, இன் அதன் சரித்திரத்துப் பாதை ஒரு 'மகுட அர்த்தத்தை’!
சமயம் கூடறும் ஒற்றுமை, மறக்கப்படாமலிருந்திருந்த விலங்குகளில் ஒற்றுமை வ ஒன்றிற்கு ஒன்று விருந்தாழு
மனிதன் மனிதனை நேசித் இறைவன் மனிதனை நேசி மானிடா!
நீ வாழவேண்டி வாழ்க்சை
பிறந்திருக்கும் சகத்திரத்தின சமரசத்தில் நிகழ்ந்தால்,
மனித ஜென்மம் மாணர்பு.ை படைத்தவன் மானிடரால் :
அன்னை எண்பாள் உள்ள பிள்ளைதனில் வர்க்கமில்ை அவனுள்ளம் கொணர்ட இ வேற்றுள்ளம் கொணர்டதன
ஒற்றரமை எனுமழகு, உலகினிலே உணர்டெனில் புதியதோர் அழகுவந்து பாரிதனை அலங்கரிக்கப்பே
மாணர்புமிக்கவனே!
படைத்தவனில் வர்ககமில்லி படைப்புதனில் வர்க்கமில்ை வர்ககபேதம் என்றபதம் ம
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சரித்திரமாக்க முயலும்
துவிட்டதா என்ன? ாக்கிறேன்.
ம்!
ாறு விருட்சமாய் நிற்கிறது At "Y
by
இன்னமும் புரிந்துகொள்ளவேயில்லை!
மானிடனில்
ால், பரிதவித்த அப்பாவி மனித ஜென்மம்
பிலகாமல் இருந்திருந்தால், கும் நிலை எது?
தால் ப்பான்!
யென்ன? சிந்தித்துப்பார்!
ள் அஸ்த்தமனம்
டயதாகிவிடும். துதிக்கப்படுவான்!
மதில் ல! அதனால், ன்பம்
oj (31_sy?
ாவதுணர்டோ?
லை. அவனின்
ல, பிறகெதற்கு ானிடத்தில் நிலவுகிறது?

Page 162
பரமனைப் பணிபுள்ளவனா சமயமத கூறகிறதா?
வர்க்கபேதம் உனது உயி அதனால்த்தான் நீ இன்று பரிதவித்த ஜென்மமே!
ஒற்றுமையால் என்னபயன ஒற்றுமையின்மையால் எ6 உனது வினாவிற்கு விடை
உனக்கு ஒன்று தெரியுமா சகத்திரத்தில், கலியுகமும்
ஒருதாய்ப்பிள்ளைகள் அத ஒற்றுமை என்பது பகற்கை
மானிட ஜெண்மமே!
விளித்தெழு! தாங்கியது டே வெளிச்சத்தில் இருட்டினை இருட்டிலே வெளிச்சத்தை
எது இல்லை மனிதா? இந் செழிப்பான விவசாய வளப் தொழில்வழங்கும் தொழிநு என்ன இல்லை இந்த நாட
ஒன்று மட்டும் இல்லை ஒற்றுமை எனும் அழகு இ ஆதலால், உணர்வதற்கு அதனால், உலகினிலே அ
மானிடா! நீ உயர்வு தாழ்வ ஒற்றுமை என்பது உனது உருவாக்குபவனும் நீதான் உருக்குலைப்பவனும் நீதா
மானிடா! நீ உயர்வு தாழ்வு பார்க்கி பெரியவன் யாரெனப் பார்த் படைத்தவன் நிலையென்ன நீ மட்டும் எம்மாத்திரம்!
 
 
 
 
 
 
 
 

க்கும்
ர்மூச்சு என்று , நிலைகுலைந்து அலைகிறாயா?
ர் என்பதை யோசிப்பதைவிடு! ண்ன தீமை என்பதை சிந்தி!
கிடைத்துவிடும்.
அழியுகமும் னால்த்தான், எவு ஆகிவிட்டது.
ாதும். ா உணர் டாக்கியவனும் நீதான்! உண்டாக்குபவனும் நீதான்!
த நாட்டில் ம் இல்லையா? ட்பம் இல்லையா? ட்டில்?
இல்லை மதிப்பு இல்லை |ழகு இல்லை.
பார்க்கிறாய் உணர்வலை. அதனை

Page 163
*بی
ஆதலால், உயர்வுமிக்க மா நீ உணரவேண்டியது இக அனைவரும் ஒருவனின் பை உலக அழகு, உண்ணிலேயே அதற்கு வெகுநாட்கள் இல்ை
தென்றல்கள் தாலாட்ட, குயில்வந்து இசைமீட்ட, தரணியிலே துக்கமின்றி தாய் எத்தனை காலம்? மானிடம் அதற்கான நேரம் வந்துவிட்
மணி டியிட்டுத் தொழுது, மனதார வேணர்டுகிறேன்! மாண்புமிகு மானிடா..! நாளைய ஜீவன்களை உணர்வுள்ள உயர்களாக்கு
உலகிற்கு ஒற்றுமை இறைவ சமயத்தில் ஒற்றுமை விழுமி மானிடர்க்கு ஒற்றுமை பாற்க ஆதலால், மானிடர!
”உலகிற்கு அழகு ஒற்றுமை
 
 

னிடா!
தான்
டப்புகள்
தங்கியிருக்கிறது. Ꭰ6Ꮝ!
மடியில் உறங்கி எணர்ணிப்பார்த்தா?
-.
னின் நியதி
ப வாக்கு டல் அமிர்தம்
நியதி”
பாலேந்திரன் காணர் டீபன்

Page 164
பாடசாலைகளுக்கிடையே நடாத்த இடம் பெ
O 0. s
முறிக்கப்பட்
’ என்னடா மோன, எழும்பனடா விளக்கு வைக் அம்மா இருப்புக் கொள்ளாமல் இதே வாசகர் நித்திரையாகக் கிடந்த சங்கருக்கு கோபம் புலப்பினான் ஆலமரத்துக்கு கீழிருந்து எங்கே
எத்தனை கனவுகள், எத்தனை ஆசைக வைத்தியனாகி, தன் குடும்பத்தை தன் காலிே உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை சங்கரது நன்றாகப் படித்து சமூக சேவகியாக ே தனக்கொருவன் எங்கோ பிறந்திருக்கிறான் வாழப்போகிறோம் என்று ஆனால் இப்போது இருவரும் ஆலமரமே கதியென்று.
“ அம்மா! அப்பா எங்கம்மா இன்னும் வரல்ல?” விறகு வெட்டுவாராக இருக்கும் அல்லது வி என்ன வழியென்று அவர்கள் திண்டாடிய காலம் வழியென்று நிற்கும் நிலைமை.
அம்மா கூப்பிட்டாள், “சாந்தி அண்ணாண்ட சாந்தியினதும், சங்கரினதும் அன்னன் குமார் விரைவாகச் சென்றுவிட்டான் என்று சந்தோ இன்னல்களை தாங்கவில்லையே புண்ணியம்
“டேம் சங்கர் இன்னும் எழும்பல்ல என்ன அம்மா எங்கண்டு பார்த்திட்டுவா, ஓடிப்போ’ சங்கரின் அக் வில்லை. எழும்பி என்னத்தை செய்வது? சா அப்படிக் கிடைக்கவில்லையென்றால் மீண் நினைத்தது. பின்னோக்கிய தனது வாழ்வை
இரண்டு வருடங்களுக்கு முதல் காலை கடவுளைக் கும்பிட்டு விட்டு பாடசாலைக்கு கடவுளை கும்பிடுவதென்றால், அதைப் தன்பாட்டில் கதைப்பான். பாடசாலையில் க புத்தகப் பூச்சியாக மட்டும் இருக்கவில்லை. ச பங்குபற்றி பரிசில்கள் பெறுவான். பாடசா6ை வீடு வந்ததும் அவசர அவசரமாய "டியூசன் வாழ்க்கை வகுப்பெல்லாம் முடித்து, இரவில் இல்லை.
சங்கரின் மனம் மீண்டது ஆலமரத்திற் வெறுப்பாக, “என்னக்கா?’ வினவினான் சங் :வேணும். அம்மா நகையள வித்து காசு தயார் பண் போனா எங்களுக்கும் வசதி தானே அதால நீ ரெடியா
segre , .. ' '
Kí
 
 
 

ற்ற சிறுகதை
நிற நேரத்தில், நித்திரை, கடவுள் கோவிக்கப் போறா’ த்தை திருப்பித் திருப்பி உச்சரித்த வண்ணம். மூண்டது. ‘என்ன கடவுள்’ நித்திரையிலேயே 5ா சுதந்திரமாய் திரிந்த சிட்டுக்குருவிகள்.
ள் சங்கருக்கு சிறு வயதிலிருந்தே தான் ஒரு லே ஊன்ற வைத்து, ஏனைய வறுமையாளருக்கு து சகோதரி சாந்தி அவளுக்கும் பல ஆசைகள் வண்டும் என்று. அத்தோடு பல கனவுகள் அவனை மணம் முடித்து எவ்வளவு இன்பமாக: கனவுகள் ஆசைகள் உடைந்த சிட்டுகளாய்
சாந்தி கேட்டாள். அப்பா இப்போது காட்டிலே ற்றுக் கொண்டிருப்பார். நாளைய சோற்றுக்கு சென்று இப்போது, அடுத்தநிமிடத்திற்கு என்ன
படத்துக்கு விளக்குக் கொளுத்தினியே?’ ஆமாம்
அவன் இப்பொழுது சுவரிலே தொங்குகிறான். சப் படத்தான் வேண்டும். காரணம் இவ்வளவு செய்த ஆத்மா.
எவ்வளவு பாவம் கத்திக் கத்தி எழுப்பிறா. போப் அப்பா கா அதட்டினாள் சங்கருக்கோ எழும்பப் பிடிக்க ாப்பிடுவதற்கு ஏதும் இருக்கிறதோ தெரியாது. ாடும் வந்து பாய்விரிக்கச் சரி. அவனது மனம் யோசித்தான்.
பில் எழும்பினவுடன் பல்விழக்கி முகம் கழுவி, ! தச் செல்வான் சங்கள். அப்போது அவனுக்கு போல் சந்தோசம் இல்லை. கடவுளுடன் 5ல்வியில் இவனை வெல்ல யாராலும் முடியாது. bலை, விளையாட்டு போட்டிகள், அனைத்திலும் oயில் சங்க்ள் தான் நாயகன். பாடசாலை விட்டு வகுப்பிற்கு ஓடுவான் என்னே சுதந்திரமான தன்னந்தனியாக வீடுவருவான். எந்த பயமும்
த சாந்தி, சங்கரை அழைத்தாள். வேண்பா கள், “நாளைக்கு கொழும்புக்கு போறதுக்கு தயார் ஆக்க வி வைச்சிருக்கா, உன்ன அனுப்ப, அங்காலப் பக்கம் து’. அக்கா கூறிச் சென்றதும் சங்கருக்கு இனம்
سریعتی بیبیسی سری ۰ یا از او

Page 165
புரியாத சந்தோசம். இனி என் வாழ்வு மறுமலர் பலித்துவிடும் என்று எண்ணினான். மீண்டும் பல காலை ஆலமரத்துக்கு கீழே பெற்றோரையும் வ ஒரு மாதிரியாக கொழும்பு வந்து சேர்ந்தான். தங்கியிருந்தான். அவன் தொடர்ந்து படிக்க செய்யவில்லை.
தான் என்ன வேலை செய்தாவது, தன் எண்ணினான். தனது ஆசைகளை ஒரு புறம் ( மூட்டையை என்றாவது ஒருநாள் அவிழ்ப்பேன்
தெரிந்தவர் ஒருவரைப் பிடித்து, அவர் மூ6 படிகளிலும் கால் வைத்தான். வைத்த கால்க: செய்தாக வேண்டும் என்பதால், ஒரு கடையில்
ஒவ்வொரு முறையும் தபால்காரன் மணி மடலை எதிர்பார்ப்பான். அவனும் ஒவ்வொ ஒவ்வொரு கிழமையும் அவனது கண்கள் தபா
ஒரு நாள் வந்த கடிதத்திலே, அவனது தர செய்து வைக்க யோசிக்கிறோம் என்று. சங்க ஓடியது. தனது அக்காவிற்கு கல்யாணமா? : வசந்த காலங்களை எண்ணியது. சந்தோசப் L என்ன செய்யப்போகிறார்கள்? நான் தான் எப் வேணும்.
முன் போல் இல்லாமல் கூடுதலான நேரம்
ஒருநாள், இரவுநேரம் கடையிலே இருந்து பஸ்ஸிலே வீடு செல்வதற்கு ஏறினான். பஸ் மறித்தனர் பொலிஸ். சங்கள் தைரியமாக இரு இருக்கிறதே என்று பஸ்ஸிலிருந்து கீழே இ பையினுள் கையை விட்டு “பர்சை” எடுக்க போ பர்ஸ் இல்லாததை அந்தோ பரிதாபம் அவனது அடையாள அட்டையைக் கேட்டான். சங்க சிங்களமும் தெரியாது தவித்தான். அழைத்துக் உண்மையை வெளிக்கொணர முடியாது தவிய
அவனது மூட்டை கட்டி வைக்கப்பட்ட அக்காவின் கல்யாணம்? எல்லாம் கேள்வி சிறகுடன் சங்கள் கூண்டுக்குள் நின்றான். இவன தங்கி வாழ்வோரதும் சிறகுகளும் தான் முறிக்க ஒட்ட முடியும்?
*కోడ్షేత్మకైకోడ్షిప్షికోషిత్తూ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

కూడళ్మEళకోటైడ్లైకోడ్
ச்சியடைந்து விடும். வைத்தியனாகும் ஆசை கனவுகளோடும், ஆசைகளோடும் அடுத்தநாள் பிட்டு சகோதரியையும் விட்டு, படாத பாடுபட்டு : கொழும்பிலே தனது பெரியம்மாவின் வீட்டில் எந்த உறவினரும் எதுவிதமான உதவிகளும்
குடும்பத்தைக் காக்க வேண்டும் என்று மூட்டை கட்டி வைக்க விரும்பினான். அந்த ன் என்றும் நம்பினான்.
Rம் வேலை கேட்டு ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் ள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன. ஏதாவது வேலை பணியாளனாக வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டான்.
படிக்கும் பொழுது தனது பெற்றோரின் அன்பு ரு கிழமையும் தவறாமல் கடிதம் போடுவான். ஸ்காரனைத் தேடின.
ாய் குறிப்பிட்டிருந்தாள், சாந்திக்கு கல்யாணம் ருக்கு இனம் புரியாத சந்தோசம் முகத்திலே அவனது மனம், தன்னுடைய அக்காவுடனான பட்டது. ஒரு கணம் யோசித்தாள், பணத்திற்கு: படியாவது கஷ்டப்பட்டு, சம்பாதித்து அனுப்ப
கடுமையாக உழைத்தான்.
கடை கணக்கு வழக்குகளைப் பார்த்துவிட்டு, சிறிது தூரம் தான் சென்றிருக்கும். பஸ்ஸை நந்தான். என்னிடம் தான் அடையாள அட்டை இறங்கினர் அனைவரும். சங்கள் கீழே இறங்கி னான். அவனது கை உணர்ந்தது, பையினுள்ளே: து பர்சை யாரோ எடுத்து விட்டார்கள். பொலிஸ் ருக்கு எனன செய்வது என்று புரியவில்லை. சென்றனர் கம்பி எண்ண. சங்கள் தனது பக்க ாய்த் தவித்தான். இனி.
- ஆசைகளை யார் அவிழ்ப்பது? அவனது க் குறியாகி விட்ட நிலையில், முறிக்கப்பட்ட து சிறகு மட்டுமா முறிக்கப்பட்டது? அவனைத் ப்பட்டன. முறிக்கப்பட்ட சிறகுகளை யாரினால்
ச. சுதாமதி.
இராமநாதன் இந்துமகளிர்கல்லூரி
ఫ్రాన్స్తత్వవేత్మక جيجية ثم

Page 166
அடிமைகளாய் நாம் இரு அமைதிக்காய் போர் தொ அல்லல் படுவோரை கை ܨܵܨܵ ܢ
யாருக்கும் அடிமைகளால்
அப்பர் சொன்னார் இதை கவிதையாய் வடிக்கிறோ சுதந்திரத் தடைகளை 6ெ ६. இனி வாழ்வோம் நன்று
முலலைக்கோர் தேற்கொடு சுதந்திரத்தை நாம் கொடு ஒடும் இரத்தத்தில் சமாத அடிமைக்கு விடுதலை ெ
கல்வியால் நாம் அடிமை அடிமைப்பட்ட போதும்
பொங்கி யெழுவோம் நாா எமக்காய் விடியும் இனிய
繼 அன்று தோன்றியது எங் இன்றும் நிலைக்கிறது எ 母律 என்றும் அடிமைப்படாத நீராலும் நெருப்பாலும் அ
சிந்து வெளியில் உருவா சிவனை வழிபடும் எங்கள் கடமைகளை உணர்த்தி வதம் செய்ய வந்தாரை
எம் சொந்த மணர்ணில் : பேரினவாதம் செய்கிறது
இவைதான் இவர்களுக்கு எம்மை அடிமையாக்கி ே
 
 
 
 
 
 
 

கிலமெங்குமி
ப்பதில்லை டுப்பதில்லை விட்டதில்லை - நாம்
5)
அன்று ம் நாம் இன்று வன்று - நாம்
த்தான் பாரி ப்போம் வாரி ானம் என்று ஊறி காடுப்போம் வாரீர்
ப்படுவதில்லை சளைத்து நிற்பதில்லை
ங்கள் - நாளை
பதொரு காலை
கள் தமிழ்மொழி ங்கள் தமிழ்மொழி
எங்கள் தமிழ்மொழி 4ழியாது எங்கள் தமிழ்மொழி
ன எங்கள் மதம்
ள் மதம் டும் எங்கள்மதம் - மதத்தை அழித்திடும் எங்கள் கரம்
உருளுகிறது பல தலைகள் பல அடிமைக் கொலைகள்
பேசுகிறார்கள் பலவிலைகள்

Page 167
நீலவானம் நம்மை அடிமை என்று
புரணர் டோடும் அலைகள் நம்மை அ அடர்ந்து நிற்கும் காடுகள் நம்மை நாம் பிறந்தமணி நம்மை அடிமை
எங்கள் தமிழ்மொழி நம்மை அடிை எங்கள் மதம் நம்மை அடிமை எண் நாம் கற்கும் கல்வி நம்மை அடிமை எம் தமிழினம் நம்மை அடிமை என
கல்வியால் நாம் யாருக்கும் அடிமை மொழியால் நாம் யாருக்கும் அடிமை மதத்தால் நாம் யாருக்கும் அடிமை இனத்தால் நாம் யாருக்கும் அடிமை
 
 
 

செப்பிடாது டிமை என்று செப்பிடாது அடிமை என்று செப்பிடாது ான்று செப்பிடாது.
ம என்று செபபிடாது.
ாறு செப்பிடாது | ; 0 என்று செப்பிடாது ன்று செப்பிடாது.
யல்ல
மயல்ல
யல்ல
யல்ல.
ரா. டிலுக்ஷன்
10 Q

Page 168
சமயம் கொண்டு ச
சமயம் என்பது சாமத்தின் வழியெ சாதிப்பிரிவினை சாக்கடை என்று மோதல் இன்றி சாமம் கொணர்டு சாந்தி பெற்று வாழ்ந்தாய் மனிதர்!
ஆதியில் மறந்த சாதிப்பிரிவையும் ஆதியில் கொணர்ட சமயம் அத்த மீதியில் தொடர மனமே இன்றி மறந்து வாழ்கிறாய் மனிதா மனித
சமயம் தன்னை சாக்கடை என்று சாதிப பிரிவினை நறை எனப்பருகி பிறரை நசுக்கும் கறையைசெய்து சாமத்தை கொல்கிறாயே மனிதர்! ய
சமயம் சற்றும் அன்பை மறந்து
சாதியால் கொணர் ட வன்பை வளர் உடலில் ஒடும் உதிரத்தின் நிறமே சாதிக்கு சணர்டை செய்கிறாய் மணி
சாதியால் அழிவுறுவதும் நீயே மணி சாமத்தால் சாந்தி அடைவதும் நீே சமயம் கூறும் வழியில் வாழ்ந்து
சாமம் பெற்று வாழ்வாய் மனிதா!
 
 

ாமம் பெறுவாய்
「55『
னையும்
நி நிஷாந்தனன் -9b5Ooi (h l0 **R*

Page 169
Wholesale er Retail
81-83. Με 2. Colom Sri L
Tel 3252
ROYAL A
IMPORTERS & GEN)
Dealers in Eversilver 3. Copper Materials, Buckets,
མང་ Glassware, Fancy Go
187-D, Cen
S. Colom Tel 3
 
 
 

6/7e/Z, Zop.
A
\GENCY
, Aluminium, Brass, Cotton Ropes, Plasticware, 捻 Iods & Nylon Ropes.
itrel Road, o bዑ-12.
21794 ^ *

Page 170
(βλάβ Α'es / Ο
○み
76A. Se Colon Tel: 3239
Fax. .
 
 
 
 

*
up עיר" Jomp/im en/s
"OA2
UEWELS
~
དེའགའ----
یہ ح
ހ /ހ !
سمبر
S.
.}}
a Street, hbo-ll.
37, 337545 3375.45

Page 171
பாடசாலைகளுக்கிடையேயான போ கட்
GLIDEFIN EFLDUURDT ଓଁfର୍ଦ୍[[ସ୍ପିଞ୍ଜାଣ୍ଣti) قh
இந்த நவீனயுக காலத்திலே இருக்கி: கருதப்படுவது இந்து சமயமாகும். இம் மத போவது எப்போதுமென்று ஒருவராலும் திட்ட பிரிவுகள் உள்ளன. அவையாவன - சைவம், ை சௌரம் ஆகியனவாகும். அவற்றிலும் முன்னின்
சைவ சமயத்தின் முழுமுதற்கடவுள் சிவ தாங்கள் சைவசமயங்கள் தான் என்று மற்றை சிவத்தையே நினைத்து அணிபவைதான் சில வகைக்குள் திருநீறு, உருத்திராக்கமாலை, கின்றன.
திருநீற்றை முதலில் எடுத்து நோக்கு ( கன்றையும் உடையதுமான தாய்க்கு அடுத்த படும் பசுவின் சாணத்தினை எடுத்து வட்ட வைக்கின்றோம். பின் நெற்சப்பட்டையால் எரி: அவற்றின் மீது நறுமலர்களைப் போட்டு உட எனப்படும்.
வீட்டிலே தினமும் காலையிலும் மாலையிலு பூசுகின்றோம். திருநீற்றை மதித்து அவற்றைப் பணிந்திருக்கின்றனர் எமது முன்னையோர் நாயனார், சேரமான் பெருமாள் போன்றோரை
முதலில் மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் வரல மெய்ப்பொருள் நாயனார் ஒரு அரசர். அவர் அருளே. என்னவோ! பஞ்சம் என்ற பெயரே இ6 வந்தனர். அவருடைய அரண்மனைக் கத சிவசின்னங்கள் அணிந்தோருக்காகவும்
சிவனடியார்களுக்கு ஒரு குறையுமே இல்லாம
மெய்ப்பொருள் நாயனாரைப் பலமுறை : ஆவான். பலமுறை சண்டையிட்டுத்தோல்வியு சிவனடியார்களுக்குக் கொடுக்கும் மதிப்ை சிவனடியார் வேடம் எடுத்துக் கொண்டு பையி எடுத்து வைத்துக்கொண்டு அரண்மனையை
வாயிற் காவலனான தத்தன் “அரசர் நித்தி கேட்காமல் உள்ளே சென்றான். அரசர் சிவன நிலத்தில அமர்ந்து அவரைக் கதிரையிலே “என்னிடம் ஒரு ஆகமம் இருக்கின்றது. அதனை உ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட்டிகளில் மத்திய பிரிவில் 1ம் இடம் பெற்ற b60),
ர் உபயோகிக்கும் தண் பயன்களும்
ன்ற எல்லாச் சமயங்களிலும் முக்கியமாகக் ம் தொடங்கிய காலமும் தெரியாது முடிவுறாப் வட்டமாகக் கூறமுடியாது. இம்மதத்திலே ஆறு வணவம், சாக்தம், காணபத்தியம், கெளமாரம் லையிலிருப்பது சைவ சமயமாகும்.
பெருமான் ஆவார். அம்மதத்திலுள்ளவர்கள் யோருக்கு காண்பிப்பதற்காக உள்ளன்போடு சின்னங்கள் எனப்படும். சிவசின்னங்கள் என்ற பஞ்சாட்சர செபம் என்பனவையே அடங்கு
வோமானால் கோமாதா என்றழைக்கப்படும் படியாக வைத்து சைவசமயிகளால் வணங்கப் த் தட்டுக்கள் போன்று தட்டி வெயிலிற் காய த்துப் பெறப்படும்நீற்றைப் புதுப்பானையிலிட்டு பயோகப்படுத்துகின்றோம். அதுவே திருநீறு
லும் உள்ளன்போடு “சிவசிவ” என்று சொல்லிப் பூசியிருப்பவர்களை தெய்வமாகவே போற்றிப்
அவர்களில் உதாரணமாக மெய்ப்பொருள் க் குறிப்பிடலாம்.
ாற்றைச் சுருக்கமாக எடுத்து நோக்குவோம். ஆட்சி செய்து வரும் அவ்விடத்தில் தெய்வ bலை சகல மக்களும் மகிழ்ச்சியுடனே வாழ்ந்து வு எப்போதுமே சிவனடியார்களுக்காகவும் வரையறை இல்லாமல் திறந்திருக்கும். ல் இவ்வரசு நடைபெற்று வந்தது. ாதிர்த்துக் கொண்டிருந்தவன் முத்தநாதன் ம் அடைந்திருந்தான். மெய்ப்பொருள் நாயனார் பப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டான். உடனடியாக ல் ஒரு புத்தகமும் அதற்குள் ஒரு கத்தியையும் நோக்கிச் சென்றான்.
ரைசெய்கின்றார்” என்று எவ்வளவோ சொல்லியும் டியாராக வந்த முத்தநாதனைக் கண்டதும் இருக்கச் செய்தார். உடனே முத்தநாதன் மக்குக் கூறவே இங்கு நான் வந்தேன். நீவிரும் நானும்:

Page 172
eeAeSe0LeLSLLLeAeeLLeSSeee0eLLLLLLLSMS S0eLeLLLLSSeS
மட்டுமே இருக்கவேண்டும்’ என்றான். அதைக்கே
சிரம் தாழ்த்தி இருந்த மெய்ப்பொருள் குத்தினான். எவ்வேடத்திற்கு மதிப்பளித்துவர் இறக்கும் தறுவாயிலும் திருநீற்றினையே காட்
திருநீற்றைப் பூசி அதன்மேல் சந்தனச் சிவனுடைய கண்களைக் குறிப்பதற்காக ஆகு :இடதுகையின் மேல் வலது கையை வைத் அண்ணாந்து சிறிதளவை வாயிலிட்டு “சிவசிவ :சிந்தாமல பாதுகாக்கவேண்டும்.
திருநீற்றினால் திருநாவுக்கரசு நாயனாரி
என்ற பதிகம் கூடப் பாடப்பட்டு வருகின்றது உணர்ந்துகொள்ளலாம். இற்றைக்காலம் வரை திருநீறுதான் என்று கூடச்செய்யலாம்.
சேரமான் பெருமாளை நோக்கினால் உட வந்தது சலவைத்தொழிலாளிதான் என்று தெ தொழிலாளியைப் பார்த்து “திருநீற்றின் வேடம் :தொழிலாளியோ நடுக்கத்துடன் தனது ெ சேரமான் பெருமாள் கவலைப்படாமல் செல்
இவ்வாறான பல விடயங்களிலிருந்து நா கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பையும் அறிந்து :ெ
அடுத்து உருத்திராக்கத்தை எடுத்து ( எனப்பொருள்படும். உருத்திரன் என்பது சிவ கண்ணாகும். ஆதலால் உருத்திராக்கம் என் உருத்திராக்கத்தை சிலர் மாலையாகக் கை கழுத்தில் மட்டும் அணிந்திருப்பர். சிலர் ஒரு
அடுத்து பஞ்சாட்சரத்தை மந்திரத்தை நே எனப்பொருள்படும். நாம் எந்நேரமும் ஒதிக்ெ அணுகாது. துன்பம் ஏற்பட்டால் நாம் மற திருநாவுக்கரசரது வாழ்க்கையை நோக்கி
கட்டிக் கடலில் போட்டனர். ஆனால் அவர் நினைத்துக் கொண்டும் பஞ்சாட்சர மந்திரத் தொப்பமாக மாறியது. இதிலிருந்தும் நாம் இ
ஒருவன் சைவசமயி தான் எனக்கொள்ளு வனாகவும் அவற்றை மதிக்கும் பண்புட்ைய நாம் சைவசமயத்திற்குள் சிவசின்னங் சிவசின்னங்களுக்கு மதிப்பளித்து சைவ சம
 
 
 
 
 
 
 
 

ட்ட அரசர் மகாராணியை வெளியே செல்லுமாறு
தாயனாரை தனது கத்தியால் முத்தநாதன் தாரோ. அவ் வேடத்திற்காகவே உயிர் விட்டார். பாற்றி உலகறியச் செய்ய வேண்டுமென்றார்.
குங்குமப் பொட்டிடுகின்றோம். ஏனெனில்
ம். திருநீற்றை ஒருவரிடமிருந்து வாங்கும் போது து கும்பிட்டு வாங்கவேண்டும். பூசும்போதும்
என்று கூறிக் கொண்டு பூசவேண்டும். நிலத்தில்
ன் சூலை நோய் தீர்க்கப்பட்டது. அத்துடன் தீர்க்கப்பட்டது. அத்துடன் திருநீற்றுப்பதிகம்;
து. இதிலிருந்து நாம் திருநீற்றின் மகிமையை
சைவசமயம் அழிவுறாதிருப்பதற்கான காரணம்
-ம்பில் பூச்சுப் பூசியது போல் தனக்கு எதிரே ரிந்தும் தனது தேரிலிருந்து இறங்கிச் சலவைத்
நினைப்பித்தீர்’ என்று கூறி கும்பிட்டார். சலவைத்
தாழிலைப்பற்றிக் கூறினான். அதைக்கேட்ட
க என்று கூறினார்.
ாம் திருநீற்றின் பெருமையையும் அதற்கு நாம் காள்ளலாம்.
நோக்குவோமானால் உருத்திரன் + ஆக்கம்: பெருமானுடைய பெயராகும். அக்கம் என்பது:
பது உருத்திரனுடைய கண் எனப்பொருள்படும். ககளிலும் கழுத்திலும் அணிந்திருப்பர். சிலர் மணியைமட்டும் அணிந்திருப்பர்.
ாக்கினால் பஞ்சாட்சர மந்திரமாவது “நமசிவாய’
காண்டிருப்போமானால் எம்மை ஒரு துன்பமும்
ந்தாலும் எமது நாவானது மறக்காமல் ஒதும் னோமானால் சமணர்கள் அவரைக் கல்லுடன்
அதற்காகக் கவலைப்படவில்லை. சிவத்தை
தை ஒதிக்கொண்டும் இருந்தார். உடனே கல் :
தன் பெருமையை அறியலாம்.
நமு போது அவன் சிவசின்னங்களைத் தரித்த
வனாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இதிலிருந்து களின் பயன்பாட்டை அறியலாம். எனவே பத்தை வளாப்போமாக.
சி. மயூரி நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்தியகல்லூரி
sizsessessessible
A

Page 173
| '//% 96.7 Go/// erzzs 9/7rozza
Atlas Internati
E. mail: atlas in
E-N-S
International Courier Service
ATLAS COMMUNICATION 227, Central Road, Colombo-12
Tel: 431498, 330325 Fax: 4362.54 Telex: 23450AT LAS-CHE
ATLAS COMMUNICATION
76A, Sri Kathiresan Street, Colombo-12
Te: 471788 Fax: 47 1789 Telex: 23473 СЕ
|ATLAS EXPRESS
International Corier Service 223-1/2, Central Road, Colombo-12. | Tel: 342617, 342618
ATUAS AGEACY
227, Central Ro: Tel: 431498 Fax: 436254
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinal (Pvt) Ltd.
t(a) hotmail.com
E.M.'s
International Courier Service
ATLAS NIN LODGE 76A, Sri Kathiresan Street,
Colombo-13. Tel: 342.195, 422612
ATLAS INN Lodging House 167, Wolfendhal Street, Colombo-13. Tel: 342080,074-712217
ATLAS TRAVELS & TOURS 223-1/2, Central Road,
Colombo-12 Tel: 348572, 342617
POST OG E
d, Colombo-12.
Telex: 23450 ATLAS CE

Page 174


Page 175
ho (0í//6 Z5es/(
?ر
?
Vgg
Y Natasha Trad
EBANGKOK GEMIS 8
We UnC
Import & Exp. Hotel Reservation
322, SURIWC 16/FLOOR, S BANGRAK, BA
TEL: 267-12 A. MOBILE O1-338 i. FAX: 662
 
 
 

pig Lto., Part.
k JEWELRY TOWER
ler Take
Ort Air ... x: ickets Around The World
Visa Service
NGSE ROAD, UITE NO. 33-B ANGKOK 10500
12, 267-1213 O033, 01-8154645 -267- 1170

Page 176
(0///4 75es/C
1987 - 1997
ANNIVERSARY The professional Computer Acade This is your opport Come join us and master the tremenc
* Certified Computer Pro * Associate Computing P. * Australian Computer Sc. * Certificate in Microsoft * Diploma in Software E. * Higher Diploma in Soft * PC Configuration ce. Tr * PC Networking using N * Certified DTP Specialis * Certified AUTO CADS * Certified Internet Speci * Certified WEB Speciali
* Certified Programming
ノ_" Advanced Programmin,
45) International Busin SNINGRAS No: 40 2/1, Edwar Tel: 585636,5 E-mail: i Oversea Galolithu. Vc
Republic
Founder Member of A(TOS
 
 
 
 
 
 
 
 

э
Jomp/men/s
1987 - 1997
N سے سسمبرچ کر
O/72 t. ضكثة # ΤΝ. ,
- ANNVERSARY
my paving the way to the millenium.
unity! DON'T MISSI
ous potential in computer technology.
sive Courses from IBS
fessional - CCP (USA) trofessionals — ACP (USA) ociety (ACS)
Offie (MSO) gineering (DSE) ware Engineering (HDSE) oubleshooting ove/I, Microsoft WindoM's NT f
pecialist alist
SÍ
Specialist g Specialist
ess Systems Overseas (Pvt) Ltd., d Lane, Colombo-03, Sri Lanka. 85.631,5856.05 Fax: 595329 bstd(a)slt.lk s Branch: ffushi", Male, of Maldives

Page 177
பாடசாலைகளுக்கிடையே நடாத்; இடம்பெ
இன்றைக்கு இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு
போதையில் மக்கள் மூழ்கி விட்ட காலத்தில் சமயப் பற்றானது அருகிக் கொண்டு செ சமுதாயத்தினரிடையே வளர்க்கும் நோக்கை காலகட்டத்திலும் சமய விழாக்கள் பல கொன
சமய விழாக்கள் என்று கூறுகையில் ஒவ் விழாக்கள் காணப்பட்டாலும் அவை அனைத்த
வேண்டுமாயின் அம் மக்கள் சமூகத்தினரிடை பொறுமை சாந்தி போன்ற நற்குணங்கள் வ சமுதாயத்திலுள்ள ஒவ்வொரு மக்களிடையேய
இந்து சமய விழாக்களாகவோ, பெளத்த சட ளாகவோ அல்லது இஸ்லாம் சமய விழாக்க விழாக்களும் சமுதாய வகுப்பினரிடையே நற் ஒற்றுமை நிலவுவதற்கும், ஒவ்வொரு சமயமக் காலம் காலமாக கட்டைப் பிடிப்பதற்கும்,
ஏற்படுத்துவதற்குமாக சமுதாயத்திற்கு தொ
ஒரு மனிதனுக்கு காணப்படும் ஆறு பர அழிக்கின்றன. ஒவ்வொரு மனிதரிடையேய அழுக்காறு, கோபம், அவா, இன்னாச்சொல் ( அழித்து மனித சமுதாயத்தினரிடையே நற்பண் பேசல், புறங் கூறாமை, பொறுமை போன்ற வழிகாட்டிச் சென்று நல்லதொரு பொன்மயமா விழாக்களே ஊன்றுகோலாக அமைகின்றன.
இந்து சமய விழாக்களில் ஒன்றான நவரா: ஒவ்வொரு வருடமும் புரட்டாதி மாதம் அனுள் பராசக்தியை தாயாக உருவகுத்து ஒன்பது துர்க்கைக்கும், செல்வத்துக்கும் அதிபதிய சரஸ்வதிக்கும் மூன்று மூன்று நாள்களாக விரத பெயரில் மானம்பூத்திருவிழா நடைபெறுவது 6 சகலதும் ஜடமே என்பதை உட்கருத்தாகக் ெ அனுட்டித்து அவர்களைச் சரணடைந்து வே கொண்டாடப்படுகிறது.
சமூகமென்று கூறும் போது அச்சமுகத்தை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

శత్రిక్షాఢ*క్వెgళకొడ్తాడశోఔ
捻
தப்பட்ட போட்டிகளில் மேற்பிரிவில் 1ம் ற்ற கட்டுரை
பிறந்து விட்டகாலத்தில், நவநாகரிகம் என்ற , மக்கள் சமுதாயத்தினரிடையே காணப்படும்; ல்லும் காலத்தில், சமயப்பற்றை மக்கள் முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு இன்றைய 2ண்டாடப்படுகின்றன.
1வொரு சமயத்தினருக்கும் வெவ்வேறு சமய தினதும் பொதுவான உட்கருத்தும், பொதுவான டையே சமயப் பற்றை வளர்ப்பதாகும். சமயப் அழுத்தமாக ஆழமானதாக உட்சென்று பதிய யே ஒவ்வொரு மக்களிடமும் அன்பு, கருணை, ! ளர வேண்டும். இவ்வாறான நற்குணங்களை பும் வளர்ப்பதற்கு இச்சமய விழாக்கள் பெருந்
மய விழாக்களாகவோ, கிறிஸ்தவ சமய விழாக்க களாகவோ இருந்தாலும், அனைத்துச் சமய பண்புகளை வளர்ப்பதற்கும், அவர்களிடையே களரூம் அவர் அவர்களது சமய பாரம்பரியத்தை சமுதாய மக்களினரிடையே விழிப்புணர்வை ண்டுகள் பல அளிக்கின்றன.
ம விரோதிகளையும் இச் சமய விழாக்களே ம் காணப்படும் பரமவிரோதிகளான ஆசை, பேசல், புறங்கூறல் போன்ற ஆறு எதிரிகளையும் ாபுகளை சாந்தி, அன்பு, கருனை, இனிமையாக வற்றை வளர்த்து அவர்களை நற்பாதையில் ான சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு இச்சமய
த்திரியை எடுத்தோமானால், இவ் விழாவானது 2டிக்கப்படுகிறது. நவராத்திரியானது அன்னை நாள்களும் முறையே வீரத்துக்கு அதிபதியாமி ாம் இலக்குமிக்குமு, கல்விக்கு அதிபதியாம் நம் அனுஷ்டித்து பத்தாம்நாள் விஜயதசமி என்ற பழக்கம். இவ் நவராத்திரியானது சக்தியின்றேல் காண்டு முப்பெரும் தேவியர்களுக்கும் விரதம் ண்டும் வரங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக
குடும்பம், பாடசாலை, ஒரு ஊர், இறுதியில் நாடு, த்தலாம். சமூகத்தில் ஒன்றான குடும்பத்தை

Page 178
* 9 ** sää a Solo- τς Χ
· ( ፪?ኳ
எடுத்தோமானால் நவராத்திரி விழாவின் போது யோடு விரதம் அனுட்டிக்கப்படும். இவ்வாறா மூலமும், பூமாலைகள் மூலமும் தேவியர்க வளர்கின்றது. இவ்இறை பக்தி வள்வதனா பற்று, பாசம், கருணை, சாந்தி வளர்கின் ஒவ்வொருவரிடேயும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனட் ஆகவே அக் குடும்பத்தில் கணவன் மனை பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்காகவும், பெற்றோர் தம்பி, தங்கை ஆகியோர் தங்கள் ஒவ்வொரு ே நற்பண்பை வளர்ப்பதால் அவர்களிடையே ச குடும்பமாக உருவாவதற்கு இச்சமய விழாக்க
இவ்வாறு ஒரு குடும்பத்தில் ஏற்படும் இ6 வளர்வதனால் எல்லாக் குடும்பங்களும் அமை: செல்வதற்கு இச் சமய விழாக்களே அத்த சமூகத்திடையே அமைதியான அன்பான அழ அனைத்துக் குடும்பங்களும் ஒன்று சேர்வதன் சச்சரவில்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க முடி
அடுத்ததாக சமூகத்தில் ஒன்றான பாட அனைத்துப் பாடசாலைகளிலும் சமய விழாக்க நேரத்தில் மாணவர்களிடையே ஒற்றுமை ந ஒவ்வொரு குழுக்கள் பொறுப்பாக இருப்பத படிப்படியாக வளர்ந்து மாணவர்கள் அனைவு g சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு வழிவகுக்க
பாடசாலைகளிலே பல மதத்தை சேர்ந்த மதங்கள் காணப்படுவதால் அவர் அவர்கள படுவதால் அங்கு அவர்களுக்கு மற்றைய சமய கூடியதாக உள்ளது. மேலும் அவர்கள் ஒவ்வெ அவர்களுக்குழு உதவி புரிவதால் அவர்களின் சிங்களவன்’ ’ அவன் முஸ்லிம்’ என்ற இனவெறி எனது சமயம் தான் பெரியது' இல்லை நான் கி மதவெறி ஒழிக்கப்பட்டு அனைவரும் வெவ்வே இருந்தாலும் அனைத்து மாணவர்களதும் முக் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையு சமயத்திற்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் 6 சமய விழாக்கள் பாடசாலைகளில் கொண்டா அவசியம் என்ற கருத்து ஒழிக்கப்பட்டு படிப்ட மாணவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இவ்வாறு சமய விழாக்களை பாடசாலைகளி நிகழ்த்தப்படுவதால் ஒவ்வொரு மாணவரும் வெளிக்காட்டுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைகி கொண்டாடும் போது அவர்கள் ஒவ்வொருவரு தொன்மையையும் அறிந்து கொள்ள கூட கலாசாரங்களையும், பாரம்பரியங்களையும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அக்குடும்ப அங்கத்தவர்களிடையே ஒற்றுமை க நவராத்திரி விழாவின் போது பாமாலைகள் ளை அனுட்டிக்கையில் அங்கு இறைபக்தி ல் அக் குடும்பத்தினரிடையே நற்பண்புகளான 1றது. இவ் நற்பண்புகள் வளர்வதனால் பான்மை தானாகவே அடிமனதில் எழுகின்றது. விக்காகவும், மனைவி கணவனுக்காகவும், Tகள் பிள்ளைகளுக்காகவும், அக்கா அண்ணன், வருக்காகவும் விட்டுக் கொடுத்தல் என்னும் ண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படாமல் அமைதியான ளில் ஒன்றான நவராத்திரியே வழி வகுத்தது.
வ்நற்பண்புகள் பல குடும்பத்தார்களிடையே தியான பாதையில் அழகாக உருவாகி வளர்ந்து வாரமாக அமைகின்றன. இவ்வாறான ஒரு கான குடும்பங்கள் காணப்படுவதனால் அவ் * மூலம் நல்லதொரு அமைதியான சண்டை உயும்.
டசாலையை எடுத்தோமானால் கூடுதலாக கள் பல கொண்டாடப்படுகின்றன. இவ்வாறான லவும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ால் அக்குழுக்களிடையே நிலவும் ஒற்றுமை ர்களிடையே பரவி அமைதியான பாடசாலை நின்றது.
மக்களும் கல்வி கற்கிறார்கள். இவ்வாறு பல து சமய விழாக்களும் அங்கு கொண்டாடப் த்தின் கலை, சலாச்சாரங்களை புரிந்துணரக் ாருவரும் பிற சமய விழாக்கள் நடக்கும் போது டையே ஒற்றுமை நிலவும். “நீ தமிழன்’ ’ நான் ஒழிக்கப்படுவதுடன், “நான் இந்து சமயத்தவன் றிஸ்தவன் எனது மதம் தான் பெரியது என்ற று இனத்தினராக இருந்தாலும், மதத்தினராக $கிய குறிக்கோள் தங்கள் தங்கள் சமயத்திற்கு ம் கொடுக்கிறானோ அவ்வாறே அனைவரது ான்ற மனப்பக்குவம் வளரும். மேலும் இவ்வாறு டப் படுவதால் படிப்பு மட்டும் வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாமல் வெளிக்கள வேலைகளிலும் ஒவ்வொரு மாணவர்களிடையேயும் வளரும். ல் கொண்டாடுவதற்கு முன் பல போட்டிகள் தனக்குள்ளே புதைந்து கிடக்கும் திறமையை ன்றது. இவ்வாறு மாணவர்கள் சமய விழாக்களை ம் தங்கள் தங்கள் சமயத்தின் பெருமையையும், ! உயதாக உள்ளது. தங்களிடமுள்ள சமய பற்றிய போதுமான அறிவையும் வளர்த்துக்

Page 179
s
கொள்ளக் கூடியதாகவுள்ளது.
பாடசாலை என்பது ஒரு கலைக்கூடம். இங் பரந்த அளவில் சிறந்தமுறையில் வளர்க்கப்படு சமுதாயத்தினரிடையேயும் இச் சமயப் பற்றானது கற்கும் பராயமே ஒரு மனிதனது சிறந்த மாணவர்களிடையே நற்பண்புகளையும், சமய மனதில் பசு மரத்தாணி போல் பதிகின்றது. இ அமைவதற்கு வழிவகுக்கின்றது. இவ்வாறா வளர்த்தெடுப்பதற்கு சமய விழாக்களே மூல க
கோயிலை ஒரு சமூகமாக எடுப்பே கொண்டாடப்படுகிறது மனிதனாகப் பிறந்த ஆகும். இந்த முத்தியை பெறுவதற்கு மனிதர்க பக்தியை வளர்க்கும் சிறந்த நிலைக்களமாக
பின்வரும் இருமுறைகளில் பின்பற்றுகின்றனர்.
:வணங்குவது முதல் முறை. இம்முறை சுயந6
முறை உலகத்திலுள்ள மக்கள் அனைவரும் சுக ஆகும். இம்முறையானது பொது நலனை அடிட் அடிப்படையாகக் கொண்ட பக்தி முறை மூல
முக்தியை அடைந்த எமது சமய நாற்கு இறைவனை காதலனாகவும், தன்னை காத வழிபட்டார். இறுதியில் சாயுச்சிய முக்தியைப்
சமயகுரவரும் இறைவனை அடைவதற்கு பல
பெற்றார். மனதிலுள்ள ஆசாபாசங்களை துற அத்தடைகளை உடைத்து இறைவனை இறுதி கடலிலே சமணர்கள் விட்ட போதிலும், பாற்சோ மதம்பிடித்த யானையை அவர்மீது ஏவிவிட்ட பொறுத்து இறுதியில் இறைவனை அடைந்தார்
இவ்வாறு எமது சமய குரவர்கள் இறைவன நற்பண்புகளும், பக்திமுறையின் தூய நிலைய கொண்டாடுவதன் மூலம் இவற்றைப் பெற்றுந அடைய வேண்டும்.
ஒரு கப்பலானது நீரில் தான் செல்லமுடிய மூழ்கி விடும். அதே போல் நாம் நற்பண்புகளை வேண்டும். அவ்வாறு செல்லாமல் பரம6 மூழ்கினோமானால் எமது வாழ்வும் இருட்டறை
ஆகவே சமயவிழாக்கள் சமூகத்திற்கு அ அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தி அவற்றை சி சமுதாயத்தைப் பெறுவோமாக.
“ வாழ்க சமயம்’
“ வளர்கசமயம் தொண்டுகள்’
, 5 ፣ ¥ ፪፻
 
 
 
 

குமானவ சமுதாய்த்தினரிடையே சமய அறிவு மானால் அவர்கள் மூலம் வேறுவேறு மக்கள் து வளர்க்கப்படுகின்றது. பாடசாலையில் கல்வி காலம். இவ்வாறு பிஞ்சு வயதிலேயே |ப்பற்றையும் வளர்ப்பதால் அது அவர்களது இதனால் அவர்களது எதிர்காலம் சுபீட்சமாக க மாணவ சமுதாயத்தை சிறந்த முறையில் ாரணமாக அமைகின்றன.
ாமயானால் அங்கும் சமய விழாக்கள் ஒவ்வொருவரினதும் இறுதி நிலை முத்தியே களிடையே பக்தி காணப்பட வேண்டும். இந்த கோயில் அமைகின்றது. பக்தியை மனிதர்கள் தாங்கள் சுகமாக வாழ்வதற்காக இறைவனை Uனை அடிப்படையாக கொண்டது. மற்றைய கமாக வாழ்வதற்கு இறைவனை வணங்குதல் படையாகக் கொண்டது. இவ் பொதுநலனை மே ஒருவன் முக்தி நிலையை அடையலாம்.
ரவர்களில் ஒருவரான மானிக்கவாசகர் லியாகவும் மனதில் நினைந்து இறைவனை பெற்றார். திருநாவுக்கரசர் எனப்படும். எமது சோதனைகளை கடந்தும் சாரூப முக்தியைப் ந்து, தனக்கு பல தடைகள் வந்த போதிலும் நியில் அடைந்தார். இவரைக் கல்லிலே கட்டி ாற்றில் நஞ்சைக் கலந்துகொடுத்த போதிலும்,
போதிலும் அச்சோதனைகளை யெல்லாம்
னை அடைவதற்கு அவர்களிடம் காணப்பட்ட மே காரணமாகும். நாம் சமயவிழாக்களைக் ல்லதொரு பிரஜையாக வாழ்ந்து இறைவனை
பும். கப்பலுக்குள் நீர் சென்றால் கப்பலானது கொண்டு நல்லதொரு பாதைக்குள் செல்ல பிரோதிகளான தீயபழக்கவழக்கங்களில் யில் சென்று விடும்.
நற்றும் தொண்டுகளை கருத்தில் கொண்டு றந்த முறையில் பயன்படுத்தி நல்லதொரு
G. 5(3LJITg560f
மெதடிஸ்த கல்லூரி

Page 180
*.(' ,' , :* 

Page 181
பாடசாலைகளுக்கிடையே நடாத்த இடம்பெற்
JFIDIIIIDib ID
TIDLIlypib LDGróf5 சமயத்தோடும் ஒன்றியதாகவே மனித வ வாழ்க்கை வேறு என்று நாம் பிரித்து நோக்குத் மதம் ஒன்று கட்டாயமாக அமைதல் வேண்டும். ஆகட்டுமே. மனிதனைக் கட்டாயப் படுத்த பரம்பரையாக ஒரு மதத்தைப் பின்பற்றி வரு நம்பிக்கை. அந்த மதக்கட்டுக் கோப்புக்கு வாழ்க்கை சீர்ப்படுத்தப்படும். அவன் அதனை எடுத்துச் செல்வானே ஆயின் அவன் வாழ்க்ை
எனவே உலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவனு அடிப்படையாகக் கொண்டு இவர்கள் வாழ்விலு பூரணமாக வைத்திருந்தமை பற்றியும் அது வீன ஒருகதை மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ே
தபால் காரன் வாசலில் வந்து நின்று மணி : ஒருமடலை வேண்டுகிறான். அது அவன் அன
அன்புள்ள என் அம்மா சகோதரர்களுக்கு
நான் இங்கு நலம். உங்கள் நலம் அறிய ஆ ருக்கிறேன். இதுதான் என் பல்கழைக்கபூ கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுகிறது. கடன் வருடம் முடிந்தவுடன் நான் பிரபல வைத்திய
இப்படிக்கு,
சாந்தன் இக்கடிதத்தைக் கண்ட முரளிக்கோ, ஒ காட்டுவதா?. வேண்டாமா? இதனால் அம்ம பஞ்சம் பத்து வருஷம்” இன்னும் சிறிது நாட்களில் நான் இடியப்பம், தோசை விற்றேன். யூாருக்கா பிள்ளையின் எதிர்காலத்திற்காக என்று சொல்லு நிலைமையில் மகியம் உணவுக்கு கூட என்ன ெ செய்யப்போகிறோம் என்று சிந்தித்துக் கொ அதிர்ச்சியான செய்தியை, அவள் தலையில் டே பலவாறாக எண்ணிக் கொண்டே முரளி பத் நோக்கிப் பரிதாபமாகச் சென்றான் அவள் இ அவன் பொறுமையாக நின்று அன்னையவள் எடுத்துச் சொன்னான். “ புயலில் அகப்பட்ட சிறு
జెడ్ప్రేక్షిత్య హైప్ష్మిష్ట్రాషిప్షితిజ్యా
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தப்பட்ட போட்டிகளில் மேற்பிரிவில் 1ம் ]ற சிறுகதை
வாழ்க்கையும் பாழ்க்கை செல்ல வேண்டும். சமயம் வேறு தல் தகாது. மனிதனாகப் பிறந்து விட்டாலே அது எந்த சாதி ஆகிலும் எந்த இனம் ஆகிலும் மதத்தினுள் திணிக்கக் கூடாது. அவன் வானே ஆனால் அவனுக்கு அந்த மதத்தில் ள் தன்னை உள்ளடக்குவான் ஆயின் அவன் ாத் தவிர்த்து புறம்பாக ஒரு வழியில் தன்னை க சீர்படுத்தப்படாமல் அல்லப்படும். றுக்கும் மதம் இன்றியமையாதது. அதனை றும் இவர்கள் மதத்தில் தங்கள் நம்பிக்கையை ன்போகவில்லை என்பதனையும் கீழே காணும் வேண்டும். அடிக்கிறான் முரளி ஓடிவந்து தபால் காரனிடம் ன்னாவின் மடல்.
சாந்தசோலை,
காந்தபுரம்.
வலாக உள்ளேன். நான் படித்துக் கொண்டி ழக இறுதி ஆண்டு. எனக்கு மேலதிகமாக வாங்கியாவது அனுப்பிவிடவேண்டும். இந்த ர் ஆகி விடுவேன்-தானே அம்மா.
ரே அதர்ச்சி இக்கடிதத்தை அம்மாவிடம் ாவின் மனம் வேதனைப்படுமல்லவா, “ பாலன் என்மகன் வைத்தியன். எனக்கு என்ன குறை. க என் மகனுக்காக என் குடும்பத்திற்காக, என் றுவாள். இருந்தும் அவளுக்கு இப்போது உள்ள சய்வது. இரண்டு பிள்ளைகளும் நானும் என்ன ண்டிருப்பவளின் மீது இப்படி பெரியதொரு ாட்டாள் அவள் என்ன தான் செய்வாள். என்று து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த பார்வதியை றைவனைத் தியானித்துக் கொண்டிருந்தாள். தியானம் முடிவடைந்தவுடன் பக்குவமாக துரும்புபோல’ அவள் மணம் அலைந்தது நான்

Page 182
డ్రైవ్లో
எப்படி அந்தப் பணத்தைக் கொடுக்கப் போகிே உட்கார்ந்தாள் பிரமை பிடித்தவள் போல் ஆன என்ன பெரிய விஷயமா அண்ணாவிற்கு நா கொடுத்தால் சரிதானே. எல்லோரும் நினைத் இடம் இல்லை அம்மா, தைரியமாக இருங்க வருவதற்கு அவனை உன்னால் முடிந்தது. இது நிச்சயமாக ஒத்துழைப்பேன். என்று கூறி விட்டு வானத்தையே வெறித்துப் பார்த்துக் கொண்டி ஒரு நிலை. இல்லை, இது ஆண்டவன் சோ அனுப்புவதற்காக வேண்டி இன்று நான் கூலி நாளையும், அடுத்தநாளும் பாடசாலை செல்ல பணத்தை அண்ணாவுக்கு அனுப்பலாம். என் வேலை தேடி அலைந்து, ஒரு இருவேலை செ நேரடியாக கடைக்குச் சென்று பொருட்க
ஒத்தாசையாக இருந்து ஒரு பெட்டி இடியப்பம் போய் அது விற்கும் இடத்தில் அமர்த்திவிட்டு மூன்று நாட்களும் அலைந்து திரிந்து ஆயிரத்து உடன் கொண்டு சென்று அதில் நூறு ரூபாை அதில் நூறு ரூபாவை எடுத்து விட்டு மிகுதி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாவுக்கு தன் வீட்டிற்கு ஒப்படைத்தான். பின்பு அவன் வழமைபோல் 1
கஷ்டப்பட்டாலும் அன்று பாடசாலையில் நடந் தான். எல்லா மாணவர்களும் பொறு பொருட்படுத்தவில்லை. பின்பு அப்படியாக அ கேலி செய்தவர்களும் உள அவர்கள் இவனி கேட்க அவன் “இன்னா செய்தார்க்கும் அவர் நினைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு விடை அ6 திருந்தியவர்களும் உள. இப்படியாக நான்கு ம
அவன் அண்ணன் வைத்தியராக வரும் கா வந்தடைந்து விட்டது. அவர்கள் ஓரளவு நன்னி நாள்களில் அவனுக்கு திருமணம் செய்து வை: பெண்ணை அவனுக்குமணம் முடித்து வைத்த ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ நினைப்பவள். பெரிய வேண்டும் என்று நினைப்பவள். இதனால் ப கஜாங்கிகைக்கும் மோதல்கள் வந்தன இறு மகனுக்குள் பிரிவை ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் (ம சென்று விட்டார்கள். இதனால் பத்து மாதம் காப்பது போல காத்த தாயுள்ளம் வேதை இறைவனிடம் சென்று முறையிட்டு அழுது புல ஒவ்வொரு நாளும் தவறாமல் காலை ஆறு ம6 வழிபடுவாள். எவ்லோரும் இவளைப் பார்த்துச் கோயிலுக்குச் செல்கிறா தான் என்ன இவ இறைவனி மகன் படித்து உயர்தர வகுப்பில் நல்ல புள்ளிக
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

றேன். என்று நினைத்துக் கொண்டுமெளனமாக எ அவளைப்பார்த்து. முரளி என்ன அம்மா இது ன்கு நாட்களுக்குள் இந்தப் பணத்தைக் த்தால் முடியும். முடியாது என்ற வார்த்தைக்கு ள். அடுத்த வருடம் பிரபல வைத்தியர் ஆக து உன்னால் முடியாத அம்மா, நானும் இதற்கு முரளி குடிசையில் இருந்து. வெளியில் வந்து ருந்தான், ஏன்தான் எங்களுக்கு மட்டும் இப்படி தனை. இந்தப் பணத்தை அன்ைனாவுக்கு வேலை செய்வதற்காக போகப் போகிறேன். ாமல் வேலைக்குப் போனேன் என்றால் இந்தப் று யோசித்து விட்டு புறப்பட்டுச் செல்கிறான். ய்து அதில் கிடைக்கும் பணத்தைக்கொண்டு கள் வாங்க தாயிடம் கொடுத்து தாய்க்கு தயாராக்குகிறான். தாயைக் கூட்டிக் கொண்டு அவன் வேலைக்குச் செல்கிறான். ஒருபடியாக முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாவைச் சேர்த்தார்கள். வச் சேர்த்தார்கள். உடன் கொண்டு சென்று யை அண்ணனுக்கு வைத்து அனுப்பிவிட்டு த் தேவையான பொருட்களைத் தாயிடம் பாடசாலை சென்றான். எவ்வளவுதான் அவன் த பரீட்சையில் முன்நிலையில் நின்றவன் அவன் )ாமையாக கண் உற்றார்கள் அவன் வன் உடையை பார்த்தும் சில மானவர்கள் டம் வந்த தெரியாத வினாக்கள் சிலவற்றைக் நான நன்னையம் செய்யவேண்டும்’ என்று மனதில் ளித்தான். அவர்களில் இவர் அவனைப் பார்த்து ாதங்கள் உருண்டோடின.
லம் நெருங்கி விட்டது. இப்போ அந்த நாளும் லையில் இருந்தார்கள். இப்படி இருந்து வரும் க்க விரும்பிய தாயார் நல்ல பெண் என்று, ஒரு ார்கள். அந்தப் பெண் பெரிய இடத்துப்பெண் பணம் படைத்து வசதியானவர்களுடன் வாழ மாமியார் ஆகிய பார்வதிக்கும் மருமகளாகிய தியில் அவர்கள் இருவரும் மோதல்கள் தாய் கன், மருமகள்) இருவரும் தனியாக குடித்தனம் சுமந்து பாலூட்டிச் சீராட்டி கண்ணை இமை னயில் மூழ்கியது. இதை அந்த தாயுள்ளம் ம்பியது. இந்த தாய் என்னதான் நடந்தாலும் னிப்பூசைக்கு விநாயகரிடம் சென்று அவனை சிரித்தார்கள். கேலி செய்தார்கள். ”எந்தநாளும் ம் வேண்டிக் கொள்கிறா’ என்பார்கள் இரண்டாவது ளைப் பெறவில்லை. இருந்தாலும் அவன் தான் மனஉறுதியும் கடவுள் மீது கொண்ட நம்பிக்கை

Page 183
யால் இரண்டாவது தடவையாக பரீடசையில் பெற்று பல்கன்ழக் கழகத்திற்கு தெரிவு செய்ய அடைந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கும் வேளை அ இறந்து விட்டாள். இது அவனை வேதனைக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது. எத்தனை கஷ்ட உள்ளாக்கிய அவன் மூத்த மகனை அவன் மன இப்படியான ஒருதாய் நிலைகண்டு உருகாவி மரமா? தாயின் நிலைகண்டு கோயிலும், வைத்தி முரளி, தன் விருப்பத்திற்கு தன்தாயை ஒழுங்க ஒரு ஏழைப் பெண்ணை திருமணம் செய்ய மு
நன்நிலைக்கு உயர்த்திய தாயாகிய உள்ளத்ை கோயிலுக்குச் சென்று ஆண்டவனிடம் பிரார்த்த காட்ட வேண்டும்” என்று முரளிக்கும் நந்தினிக்கு
அவர்கள் இருவரும் ஆலோசித்து கொஞ்சம் சென்று தாயை தெய்வத்தின மேலாக போற்றி ஒ தாய் குணம் அடையவில்லை. இப்படியே நா உயர்ந்தது. வாழ்க்கைத்தரம் உயர தாயின் அதிகமானதே தவிர குறையவில்லை. இவர்க சகோதரனும் மனைவியும் இவர்களுடன் வந்து பிடிக்காமல் தான் இருந்தது. ஆனாலும் அண் செய்தவன் போல் ஆனான்.
இப்படியாக நாட்கள் உருண்டோடின. வரு எம்மாற்றமும் நிகழாததைக் கண்டு சோகமான தன் தாயைக்குணமாக்கு என்று கேட்கிறேன். *நாளும் தான் எங்களால் அவள் கஷ்டப்பட்ட உயர்நிலையில் இருப்பதைப் பார்த்து அவ6 இறைவனை வேண்டுவான்.
முரளியின் மனைவி தன் மாமியாரைக் கவ செய்தால் ஒழிய இப்படியாக ஒரு பலாபலனை இருந்தது. கடவுளின் அருளால் இவர்கள் இரு குழந்தையைப் பெற்றுத்தன் கணவனிடம் ( கணவனிடம் ஒரு சத்தியத்தைப் பெற்றுக் கொ
இந்த அதிர்ச்சியில் தாயின் மனநிலை மீண்டு இவளைச் சிரித்தது. ’ நாங்களும் தான் இருக்கிறோம் இவர்கள் இப்படி பக்தி வைத்திருப்பதனால்தான் இ வாங்கிக் கொள்ளவே இல்லை இறைவனிடம் "மாண்டார் வருவரே இம்மண்ணுலகு’ என்று ஒப்படைத்து விட்டு வீடு சென்றான்.
மனைவியின் சத்தியத்தை அவனால் மீறவும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கணிதத்துறையில் அதிஉயர்ந்த புள்ளிகளைப் ப்பட்டான். படித்தான் கல்வியில் உச்ச நிலை வனுடைய கால் விளங்காத கடைசி சகோதரி உள்ளாக்கியது. இதனால் அவன் தாய்க்குப் ங்கள் எதிர்நோக்கி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு னவி கல் நெஞ்சக் காரனாக மாற்றினாளோ, ! ட்டால் அவன் மனிதனா? அல்லா விட்டால் யசாலையும், பல்கலைக்கழகமுமாகத் திரிந்த ாக, பாசத்துடன், பரிவுடனும் பார்க்கக்கூடிய டிவு செய்தான். பல்கலைக்கழக வாழ்க்கை
நளியளாலராக மாறினான். தன்னை இப்படி:
}த முதற்கண் வணங்குவான். தினம் தினம் திப்பான் 'ஆண்டவாந்தான் எனக்கு நல்ல வழியைக் ம் திருமணம் நடைபெற்றது.
வசதியான வீடு ஒன்றை ஒழுங்குபடுத்தி அங்கு ஒரு பல வைத்தியங்கள் எல்லாம் செய்தார்கள். "ளுக்கு நான் அவர்களின் வாழ்க்கைத்தரம் மேல் இவர்கள் வைத்த கண்காணிப்பும் ளின் துரித வேக உயர்ச்சியைப்பார்த்த இவன் து ஒட்டிக் கொண்டார்கள். இது இவனுக்குப் ணனை எதிர்த்து ஒன்றும் பேசாமல் சம்மதம்
உங்கள் பல கழிந்து சென்றது தாயின் வடிவில் ான். கடவுளே, தினம்தினம் உன்னிடம் வந்து எனக்கு இதை நீ செய்யவேண்டி இவ்வளவு ாள் வேதனைப் பட்டாள் இறைவா, நாங்கள் ர் அகம் குளிரவேண்டாமா, என்று தெரிந்து
ானிக்கும் அளவு ஒருவன் நல்ல புண்ணியம் ப் பெறமுடியாது என்று சொல்லும் அளவுக்கு வருக்கும் ஓர் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. ஆண் ஒப்படைத்து விட்டு அப்புண்ணியவதி, தன் 1ண்டு இறைவனடி எய்தி விட்டாள்.
ம் பழைய நிலை திரும்பியது. உலகமெல்லாம் இறைவனில் எங்களுக்கு மட்டும் இப்படி பக்தியில்லை வர்களின் குடும்பநிலமை இப்படி அவன் காதில் சென்று முறையிட்டு விம்மினான் துடித்தான். நினைத்தான் தன் பாரத்தை இறைவனிடம்
முடியவில்லை அதேநேரம் அதை மறுக்கவும் ரில் தாயின் உத்தரவுடன் அவள் கூறும் பெண் தயை நன்றாகக் கவனித்தாள். கணவனிடமும்
; são:Seeixoseãs

Page 184
క్షత్తిజ్ఞాళికోడి
A. மாமியாரிடமும் மிக்க மரியாதை வைத்திருந்தா
அன்னையவள் இவ்வளவு நாளும்பட்ட கஸ் என்று அவன் எண்ணினான். பார்வதி தன் பெரும் தொண்டு செய்தலில் அவள் காலம் ஓடியது அ தான் இறைவன் மீது வைத்திருந்த நம்ட உயர்நிலை எய்திவிட்டார்கள் என்று எண்ணி இை வாழ்ந்து வந்தாள். காலனவன் இவள் வறுமை சென்று விட்டான்.
இக்கதை யாவும் கற்பனையே இவர்கள் குடும்பத்தில் எத்தனையோ இழப் கண்ணிரும் கம்பலையும் அந்தப் பார்வதி தான்
* அவள் தான் பிறந்த பிறப்பின் மீது நம்பிக் * தன் சமயத்தின் மீது நம்பிக்கையோடும் * அந்த சமயத்தை தோற்றுவித்த பரம்பொ ” படைத்தவன் படி அளப்பான்’ என்று, கடவுள் குறையாது இருந்ததே காரணம். இவளின் ஆன
இவளைப் போன்று எல்லோரும் வாழ வே
இச் சைவசமயத்தை எவரும், எவருக்கும் வ: காணமுடியாது. சமயத்தின் மீது நம்பிக்
நன்னிலையில் வழிநடத்திச் செல்வோம்.
* அச்சமயத்தின் பெருமையை நாம் காப்போம்”
کا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ள். இவர்களின் வாழ்வு சந்தோஷமாக ஓடியது.
டங்களுக்கு இப்பதான் ஒரு ஓய்வுகிடைத்தது பொருளை கோயிலில் செலவிட்டாள் ஆலயத் வள்,
பிக்கை வீண்போகவில்லை. என் பிள்ளைகள் >றவனிடம் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து பில் வதிந்த நாட்கள் கழிந்தன என்று கவர்ந்து
புக்கள் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் * வாழவில்லையா?
கை வைத்திருந்தாள்.
ாருள் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டாள்.
மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கை எள்ளளவேனும் }ச நிறைவேறியது. பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கும்.
பண்டும். அப்படி வாழ்ந்தால் நாம்போற்றும என்று கூறி சமயம் வளர வேண்டும் மென்மேலும். லுக்கட்டாயமாகத் திணித்தால் முன்னேற்றம் கை கொள்ள வேண்டும் கொள்ளும்படி Iம் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆண்டவன் மதம் இல்லை “ ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’ றது. அதை நாம் எங்களுக்கு பொருந்தும்படி நாங்கள் உருவாக்கிக் கொண்டமதத்தை
ற்றும்
இந்துமகளிர் கல்லூரி
కొత్త

Page 185
ད་ལྟ་ 75es/C S7Z
Mr. & Mrs.N.Kumar
Tel: 5
 

jompstmen/s
O772
aguruparan CFC, PHD
81886

Page 186
(βλάΑ βαS/ (
○み
WATTALA MAT
 
 
 
 

Jomp/im eross
ΟΛ2

Page 187
GENERA ARDYM/ARE NA
335, Old M Colom,
----- Tel 33755
3. Thillinoa manpo
<三才ク 煮 #
223 %, Central Ra,
TP 452256 Fay
 
 
 

A/meets 77rom .
M
METALS
RC-ANTTS & NAPORTERS r
oor Street, ·途 b0-12. 6, 438624 *
5/new/s 77.com.
Uef Enterpriver
ང་
N
ad, Colombo-I2. 00941. 4362.54

Page 188
令、
২
\,
令
றோயல் கல்லூரி இந்து மாணவர் மன் 2000 ஆம் ஆண்டு, பங்குனி 15 பொறுப்புக் கையளிக்கப்பட்டது.
அதன்பின், இதுவரையுள்ள காலப்
பொற்சுவடுகள் இதோ உங்கள் முன் வளமைபோல், மாதாந்தம் போயா தலைமையில் எமது இந்து ம அறிவுறுத்தல்களும் வழங்க வழி ச வித்துவான் திருமதி.வசந்தா வைத்திய பிரதிப் பணிப்பாளர் திரு.குமார் வடிவே தவப்புதல்வர் திரு.சிவகுருநாதன், ” ஆகியோர்களும், மேற்படி போதனை அன்று தனது பாடசாலைகளுக்கிடை, மிகச் சிறப்பாக நடத்தி வெற்றிகண்( மேற்பட பாடசாலைகளிலிருந்து, சுமா பங்குபற்றி, எமக்கு ஊக்கமளித்தார்க முடிவுகளும் அன்றைய தினமே திறன்காண் போட்டிகளில் முதன்முறை என்ற திறந்த பிரிவிற்கான போ ஸ்தாபனத்தின் அனுசரணையுடன் ந எமது பாடசாலை மாணவர்களுக்கா வெற்றி கண்டோம்.
எமது வருடாந்த நிகழ்வான கை
நிதிதிரட்டும் பொருட்டு எமது மன்ற LD60iiLugii.6) bLITg55ut Film Shc
இன்று உங்கள் முன், எமது இந்து ம
எம் வெற்றி விழாவான “கலை கொண்டிருக்கும் நாம், இன்றுபோல் உங்கள் ஒத்துழைப்பையும், ஆதரன்
"உணர்வுள்ளவரை
 
 
 

LITTs
றம் தனது வருடாந்த பொதுக் கூட்டத்தை புதிய செயற்குழு தெரிவுசெய்யப்பட்டு,
பகுதிவரை எமது மன்றம் பொறித்த јї.
தினங்களில் இந்துசமயப் பெரியார்கள் )ாணவர்களுக்கு போதனைகளும் , மைத்தோம். மேற்படி போதனைகளில், பநாதன், இந்து சமயத் திணைக்களத்தின் ல், “சற்குரு சித்தமுத்தடிகள்’ தவச்சாலை சின்மயா மிஷன்” ரமாணா சுவாமிகள் களை நடாத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பிலான சமயத் திறன்காண் போட்டிகளை
டோம். மேற்படி போட்டியில் 20 இற்கும் ர் 400 இற்கு மேற்பட்ட போட்டியாளர்கள் ள். இவர்களுக்குரிய அனைத்துப் போட்டி அறிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன், சமயத் யாக “சமய அறிவு வினாவிடைப்போட்டி’ L960)u Atlas International (Pvt) Ltd டாத்தி அமோக வெற்றிகண்டோம்.
ன போட்டிகளையும் சிறப்பாக நடாத்தி
லமகள் விழாவை சிறப்பாக நடாத்த த்தினரால் 19/08/2000 அன்று சரஸ்வதி )w2000 இனை சிறப்புற நிகழ்த்தினோம். ாணவர் மன்றத்தில் 45 ஆம் ஆண்டிலே, )மகள் விழா’வினை அரங்கேற்றிக் என்றும் எம் சமய நற்பணியில் தொடர வையும் நாடுகின்றோம்.
எம் பணி தொடரும்”
செயற்குழு 2000/2001
ר لـــــــــــــــت

Page 189
நண்றி ந
“என்னன்றி கொன்றார்க்கும்
செய்நன்றி கொ
எமது விழாவிலே, பிரதம அதிதியாகப் ெ தந்த பேராதனைப் பல்கலைக்கழக முதுர அவர்களுக்கும், அவரது பாரியாருக்கும், கலைவாணிக்கு முத்தமிழால் முடிசூட்டி நிறை வழங்கி எம் அதிபர் திரு.HLB.கோமஸ் , உயர்வான வார்த்தைகளால் விழாவினை ெ வருகைதந்த வித்யாசாகர் திரு.சசாங்கன் கல்லூரி உபஅதிபர், விளையாட்டு மற்றும் தமிழ்த்துறைப் பொறுப்பாசியருக்கும், சிரமங்கள், தடங்கல்கள் பல நேர்ந்தபோது கடமையை கண்ணியமாய் நிறைவேற்றிட திருமதி.புஷ்பா நீலலோஜனன் அவர்களுக் எமது மன்றத்தின் வளர்ச்சிக்கு தூண்கள நாடக, கர்நாடக இசைமன்றப் பொறுப்பாசி உறுப்பினர்களுக்கும், பாடசாலை மட்டத்திலான, பாடசாலைகளு பணியாற்றிய பெருந்தகையினருக்கும், ஆt பாடசாலைகளுக்கிடையிலான போட்டிக ஊழியர்களைத் தந்துதவிய வோட் பிளேல் பணிப்பாளர் திரு.குமார்வடிவேல் அவர்களு பாடசாலைகளுக்கிடையிலான போட்டிகளில் “சமய அறிவு வினாவிடை’ப் போட்டிக்கு (Pvt) Ltd 365, 9 foOLDuJT6Ti 5(b.UTC86 இம்மலரிற்கு இல்லையென இயம்பாது, விளம்பரதாரர்களுக்கும், Teleprint அனுசர வேந்தியர் விழா காண களிப்புடன் எமதழை மாணவ மாணவிகளுக்கும், குறைந்த காலத்தில் எமது விருப்பப்படி ப (pwt) Ltd. ஸ்தாபனத்திற்கும், இனிக்கும் இன்ப மாலைப்பொழுதிலே எம் ரசிகப் பெருமக்களுக்கும், எமக்கு பலவிதங்களிலும் அனுசரணையா மாணவர்களுக்கும், மாணவத் தோழரிற்கு குறிப்பறிந்து பல உதவிகள் நல்கிய அனை
|- “நவில்கின்றோம் ந6
魏
 

斡 彭 9 tile),600TLITIn 9 tile) fol)6O)6) ன்ற மகற்கு”
பருமையுடன் எமதழைப்பை ஏற்று வருகை நிலை விரிவுரையாளர் திரு.V.மகேஸ்வரன்
ந்த மனத்துடன் அனுமதியும், வாழ்த்துக்களும் அவர்களுக்கும், மருகூட்டவும் பேச்சாளராகக் கலந்துகொள்ள சர்மா அவர்களுக்கும்,
மன்றங்களிற்கான பொறுப்பாசிரியர்கட்கும்,
தும், எமது ஊக்கம் குன்றாது நாம் செய்த வழிநடத்திய எமது மன்றப் பொறுப்பாசிரியர் கும்,
ாக நின்று துணைபுரிந்த தமிழ் இலக்கிய, ரியர்களுக்கும், மேற்படி மன்றங்களின் மன்ற
க்கிடையிலான போட்டிகளில் நடுவர்களாகப் சிரியர்களுக்கும், ளில் நடுவர்களாகப் பணியாற்றத் தமது ால், இந்து சமயத் திணைக்களத்தின் பிரதிப் நக்கும், இம்முறை விஷேடமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 9699 JGO)600T 6 psilful Atlas International ந்திரன் அவர்களுக்கும், இயன்றவரை விளம்பரத்தை அள்ளித்தந்த ரணையாளர்களுக்கும், ப்பை ஏற்று, வந்திருந்த சகோதர பாடசாலை
D6u6og Sló á) (Bg5ög, Edmiral Graphics
கலைநிகழ்ச்சிகளைக் கண்டுகளிக்க வந்த
ாக இருந்து எம்மை வழிநடத்திய பழைய b,
ாவருக்கும், குறிப்பிட மறந்த அனைவருக்கும
ன்றிகள் பலகோடி’
செயற்குழு
இந்து மாணவர் மன்றம்

Page 190

引冷
© : C, Q, eo o

Page 191
2ሪ/êêራ ámeኃa C 2്ര
ROAS RICEF
இது துய்பர6 அரிசியை ஊற கையினால் வ எவ்வித இ சேர்க்கையும் இந்த மாவை நன்ற தேவையான அள இடியப்பம், பிட்டு
Made in
Sri lanka
MAHARAJA FC
18/3, DR. E.A. Coory Mawa Tel: 437990, 338116,5911
A QUALITY MAHARA ANA YA
 

ീdzá
ZA”
TEO LOR
வாக்கப்பட்ட விட்டு இடித்து
3IġbċjbLI LIL LIL ġib. J3 Tulsord ) இல்லாதது. ாகக் கொதித்த நீரில் ாவு உப்புசேர்த்து தயாரிக்கலாம்.
OOD PRODUCT
tha, Colombo-06, Sri Lanka. 39, 448928 Fax : 591139
JA FOOD PRODUCTS
Z ZA Z MA

Page 192
75, Main Street, Colombo
Te A4059, 545.478 |EX: 5.227 | 32
4O9A, R.A. De Me Mawat Colombo-05.
Te: 50.6504
fiомKHL GКар.
 

3-14, 2 Floor, Majestic City Bambalapitiya, Colombo-04. er 555,754
a, (Duplication Road) Sri Lanka
5C)○○05
ancs, 403-1/2, GALLE ROAD, coLoMBo-06.