கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி வெள்ளி விழா மலர் 1949-1974

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4
வெளியீ தமிழர் விடுதை
இலண்ட
22- O
 

ட்டாளர்
லைக் கூட்டணி
O ன் கிளை
-2OOO

Page 5
இந்திய விை
நூல் தயாரிப்பு ம மணிே
தபால் பெ 7, cu. 6tair தியாகராய
தொலை ே தொலை ந
ódär 9S5sdo : E-mail : Ma
 

லை ரூ. 300 /=
மற்றும் வடிவமைப்பு
U) O மகலைப் பிரசுரம் ட்டி எண் : 1447, 4), தணிகாசலம் சாலை, நகர், சென்னை - 600 017. Lાઠી : 4342926
5g) : 0091 044 - 434 6082
nimekalai Goeth.net

Page 6
இலங்கைத் தமி
வெள்ளி
முதல் 8-2
DOL
223-O
LANKA TAMIL
SiVer Jubi

ழ் அரசுக் கட்சி
விழா மலர்
ARASU KAD CHI
lee Volume

Page 7


Page 8
உயர்திரு. அ திரு. வி திரு. மு திரு. ே திரு. இ کے) .5])lن
க(
வெளிuபீட்டாளர்
கட்சிப் பொ
சிந்தனைச்சி
தலைமைச்
238, பிர யாழ்ப்
இல
மறுபதிப்பு
தமிழர் விடுத
18, TRYFAN CL{ LFORD
G4
LOND
OO44-2O:

1. அமிர்தலிங்கம்
1. தர்மலிங்கம், பா.உ. , ஆலாலசுந்தரம், பி.ஏ.
காவை மகேசன்
பேரின்ப நாயகம்
ஆவரங்கால் கே. சின்னத்துரை
ருணாநிதி
துச்செயலாளர் :
ற்பி சி. கதிரவேலுப்பிள்ளை, பா. உ.
9o 35o
செயலகம்,
தான வீதி,
பாணம்.
ங்கை)
லைக் கூட்டணி
OSE RED BRIDGE ), ESSEX,
, 5JX
ON, U.K. B-5513808

Page 9


Page 10
(f
புனிதத் தி
தாழ்வுற்று வறு தவறிக்கெட்டுப் பா பழந்தமிழ் ஈழந்தன் தோன்றி - வரலாற் கூறுற்று நின்ற த இணைத்துவைத்து - கொண்டிங்கு வரி நோக்கி - நாம் தமிழ இம்ை, நமது மண் தமி தமிழ்த் தேசிய உ குருதியிலேற்றி - த ஈடிணையற்ற தியாக கட்சியைக் கட்டியெழு கலங்கா நெஞ்சுடன் முப்பதாண்டுகளாக மூச் - "சுதந்திரத் தமிழ் இலட்சியத்தையும், கூ அமைப்பையும் உ முதுபெரும் ஞானி எழுஞாயிறு - தமிழ் செல்வா அவர்களின் இந்த மலரைச் சமர்ப்
 
 

நவடிகளில்.
மை மிஞ்சி விடுதலை ழ்பட்டு நின்றதாமோர் னை வாழ்விக்க வந்து றை எடுத்துக்கூறி - மிழர் குலத்தையே நாமமது தமிழரெனக் ழ்ந்தோரின் நலிவு ர், நமது இனம் தமிழ் ழ் ஈழத் திருமண் என்ற ணர்வைத் தமிழனின் ன்லை மறுப்பினாலும் த்தினாலும் தமிழரசுக் }ப்பி - காந்தீய வழியில் களம்பல கண்டு - சு விடாமற் பணியாற்றி ஈழம்" என்ற புனித ட்டணி என்ற ஒற்றுமை ருவாக்கித் தந்துள்ள " வாராது வந்துதித்த }ர் தந்தை முதறிஞர் புனிதத் திருவடிகளில் பிக்கிறோம்.
ழுவின
RNy

Page 11


Page 12
உள்ளே புகுமு5
எமது இனிய ஈழத் தமிழினமே!
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் வர பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட 6ே மாக்களாகத் தமிழினம் செயற்படுத்தப்பட் சமுதாயத்தின் ஒளிமிகு தாரகையாக கி தமிழினத்தின் விடிவெள்ளியாக முளைத் சொல்லடியும் பொல்லடியும் பெற்று, செங் யாழ்ப்பாணத்தான் மலையகத்தான் எ உயர்சாதித் தமிழன் தாழ்ந்த ஜாதித் த ஒருங்கிணைத்து மதத்தால் மூவரானா செல்வாவின் வாய்மொழிக்கேற்ப இந்: கொடியின்கீழ் ஒற்றுமைப்படுத்தி தியாகத் வைக்க உயிர்கொடுத்து உணர்வு கொடுத்
இக்கட்சியின் தியாகத்தீயில் புடம்டே விடுதலைப் போராட்டத்திற்காக உயிர் ெ லிருந்து குட்டிமணி, தங்கத்துரை, உமாம தந்தை செல்வா கண்ட கனவான தமி இன்று போராடிக் கொண்டிருக்கும் தம்பி புலிகளுமாகும்.
இப்படியான வரலாறு படைத்த இல மலரை மறுபதிப்பு செய்வதில் தமிழர் கிளையினராகிய நாம் மிகவும் உவகை
இவ்வ
பொ. சிவசுப்பிரமணியன் சி.
செயலாளர்

* உங்களுடன்
"லாறு தமிழினத்தின் அரசியல் வரலாற்றில் பண்டியதொன்றாகும். அரசியல் மதிகெட்டு டிருந்த வேளையிலே இருண்ட ஈழத்தமிழர் ளர்ந்தெழுந்து விடுதலை தவறிக் கெட்ட ததுதான் இந்தப் பேரியக்கம். கல்லடியும் குருதி சிந்தி சிறை நிரப்பி மட்டக்களப்பான் ன்கின்ற பேதங்களைக் களைந்தெறிந்து மிழன் என்று பிளவுபட்டிருந்த தமிழரை லும் இனத்தால் ஒருவர் என்ற தந்தை து கிறிஸ்தவ முஸ்லிம் மக்களை ஒரே தழும்பேற்று தமிழரை வாழ்வாங்கு வாழ த பேரியக்கம் இலங்கைத் தமிழரசுக்கட்சி.
பாட்டு எடுக்கப்பட்ட தங்கங்கள்தான் எமது கொடுத்த தியாகிகள், தியாகி சிவகுமாரனி கேஸ்வரன் ஆகியோரும் இன்று. அன்று eழத் தாயகத்தை நனவாக்கக் களத்தில் பிரபாகரனும் அவரது தமிழீழ விடுதலைப்
ங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் வெள்ளிவிழா விடுதலை முன்னணியின் இலண்டன்
கொள்கின்றோம்.
ண்ணம்
ழரீநிவாசன் யோகராஜா தலைவர் பொருளாளர்
மற்றும் கிளை உறுப்பினர்

Page 13
இரண்டாவது பதிப்பு - அக்டோபர் 20
鑫 முை
தமிழ் அரசுக் கட்சியின் வெள்ளிவிழா வேண்டியதன் தேவை சொல்லப்படுதல் அவ லிருந்து, தமிழ் மக்களை அரசியல் விடுத வழிநடத்திச் செல்லப்பட்ட வரலாறு இந்: செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ் ஈழ விடுதலைப் மறைக்கப்பட்டு அல்லது திரிபுபடுத்தப்பட்டுத் இனங்காண இந்த மலர் உதவும்.
தமிழரசுத் தலைவர்கள் என்ன செய்தார் தலைவர்கள் போராட்டக் களத்தில் முன்னண நடாத்திய போராட்டங்கள், அவ்வேளை பல மரணித்த சம்பவங்கள், சிறைக்கூடங்களில் வைக்கப்பட்ட கொடுமைகள், தலைவர்களோ நடராசனின் வரலாறு, போராட்ட வேளை காதை சிங்கள அரசு ஏவிவிட்ட காடை நையப்புடைத்த சரித்திரம், தாழ்த்தப்பட்ே செயற்பாடுகள் தமது பூர்வீகச் சொத்துக் ஒட்டாண்டியாகிய தலைவர்கள் கதைகள், போராடிய வரலாறு - இன்னோரன்ன பல பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. சாத்வீக வழிய இம்மலரைப் பார்த்தால் நியாயத்தின் வழி தீர் இன்னும், பல அரசியல் ஆர்வலர்கள், இ வேண்டுதல் செய்தமையும் இந்த இரண்டாவது
இருள் சூழ்ந்த ஆரம்ப காலமும் பணிகளு
தமிழ் அரசுக் கட்சியின் முதற்பணியா ஆளுக்கு வாக்களிப்பது மட்டுமே அரசியலெ எழுப்பி அவர்களுக்கு அரசியல் சொல்லிக் முடங்கிக் கிடந்த அரசியலை வடகிழக்கு நகரங் கட்சியின் பணியை ஆரம்பித்து வைத்தவர் கு. வன்னியசிங்கம், டாக்டர் எம். திருவிள இராசவரோதையம், இ.மு.வி. நாகநாதன், செ.இராசதுரை, ஈபிள்யூ.ஐ.ஏ. அரியநாயகம், வி (பட்டண சபைத் தலைவர்) என்போர் முக்கி

) OO
னுரை
மலரின் இரண்டாவது பதிப்பை வெளியிட சியமெனக் கருதுகிறேன். அரசியல் சூனியத்தி லையை நோக்கி 1949ஆம் ஆண்டிலிருந்து த மலரில் காய்ப்பு உவப்பு இன்றிப் பதிவு போராட்டத்தின் ஆரம்ப கால சரித்திரம் தவறான செய்திகள் பதிவு செய்யப்படுவதை
கள் என்பது புதிய தலைமுறைக்குத் தெரியாது. ரியில் நின்று மக்களை பின் களத்தில் வைத்து டைகளின் தாக்குதலால் பின்னர் தலைவர்கள் தலைவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக அடைத்து டு மக்கள் சிறை சென்ற வரலாறுகள், தியாகி காலிமுகத்திடலில் தமிழரசுத் தொண்டனின் -யன் கடித்தெடுத்ததோடு தலைவர்களை டோருக்காகக் கட்சி எடுத்த நடைமுறைச் களையெல்லாம் கட்சிக்காகச் செலவிட்டு சிங்கள அரசோடு தொடர்ந்து விடாமல் வரலாற்றுச் செய்திகளில் பல இந்த மலரில் பில் போராடும் எம்மை விமர்சிப்பவர்கள் ப்புச் சொல்ல உதவும். ந்நூலை மீழ் பதிப்புச் செய்யவேண்டும் என்று து பதிப்பு மலரக் காரணமாகும்.
ரும் க இருந்தது, அரசியல் சூனியத்தில் வாழ்ந்து, ன மயங்கி இருந்த மக்களை, தூக்கத்திலிருந்து கொடுக்கவேண்டிய பணியே. கொழும்பில் ங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் எடுத்துச் சென்று கள் வரிசையில் எஸ்.ஜே.வி. செல்வநாயகம், ங்கம், டாக்டர் வி. பரமநாயகம், என்.ஆர். அ. அமிர்தலிங்கம், ஆர்.பி. கதிர்காமர், ஏ. அழகக்கோன், வவுனியா ச. சுப்பிரமணியம் கியமானவர்கள். இக்கால கட்டத்தில் வடகீழ்

Page 14
இலங்கையின் பட்டிதொட்டி எல்லாம் த மக்களுக்கு விடுதலை உணர்ச்சி ஊட தூண்களாகவிருந்து உள்ளூர்களில் அரசிய தலைவர்களின் பட்டியல் ஒன்று 3வது பின்
ஆரம்ப கட்டத்தில் தமிழ் அரசுக் கட் அச்சமான அடாவடிச் சூழ்நிலை யாழ்ப்பான முன் எடுத்துச் செல்ல ஒரு கட்சியை ஆரம் 1949 செப்ரெம்பர் 3ந் திகதி நல்லூரில் வி. முத்துக்குமாரு எம்.ஏ. தலைமையில் ஒழுங் நந்திக்கொடி தாங்கிய 250 பேர்வரை கொ ஆரம்பித்து கூட்ட மைதானத்தை அடைந்த அக்கால மாற்றுக் கட்சிப் பாராளுமன்ற அக்கூட்டமேடையைச் சூழ்ந்து அடாவடித்த தொடர்ந்து நவாலியில் பண்டிதர் இளமு சண்முகநாத குருக்கள் தலைமையிலும் சிறி அதன் பின்னர் கு. வன்னியசிங்கம் அவர்கள் ஆசிரியர் பொ. சிவகுரு தலைமையில் ஒழுங்கு வீதியில் நடந்த அக்கூட்டத்தில் 1000க்கு கு. வன்னியசிங்கம் அவர்கள் இந்திய பி கொண்டிருந்த வேளை கோப்பாய் டிஆ குண்டர்கள் கூட்டத்தைக் குழப்ப எடுத்த மு வெற்றி பெறவில்லை. இந்த நிகழ்வின் பின் முடிந்தது.
எனினும் 1952ஆம் ஆண்டு வரை த பத்திரிகைகளில் இரண்டொரு வரிகளில் வரு தங்கள் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி தமிழ் அ இருட்டடிப்புச் செய்வித்தனர். இதன் காரண உரிமைப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் சுதந்திரன் வார ஏட்டை ஆரம்பித்தார்.
சுதந்திரன் வார ஏடு விடுதலைப் போ அத்தோடு சுதந்திரன் பண்ணையில் வளர் எழுத்தாளர்களாகினர்.
தமிழ் அரசுக் கட்சியின் தலைவர்கை இருந்தது. ஆரம்பகால கட்டத்திலே யாழ்ப் மலைநாட்டவன் என்ற பிரதேச வேறுபாடு ெ குறிப்பாக வடகீழ் தமிழ் மக்களை ஒன்றாக இ அரிய சாதனையாகும். அதுவே பிற்கால முன்னெடுப்புக்கு அத்திபாரமாக அமைந்தது
தமிழர் உரிமைப் பிரச்சனையை இலக் எடுத்துச் செல்லவேண்டிய பணியையும் செய் கட்சியை எதிர்நோக்கியது. தந்தை செல்வா க

மிழ் அரசுக் கட்சிக் கிளைகள் நிறுவப்பட்டு டப்பட்டது. இவ்வகையிலே கட்சியின் ல் விடுதலை உணர்ச்சியை வளர்த்த ஏனைய ரினைப்பாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
சியை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல முடியாத எத்தில் நிலவியது. விடுதலைப் போராட்டத்தை பிப்பதுபற்றி ஆலோசனை செய்ய ஒரு கூட்டம்
கைலாசப்பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் கு செய்யப்பட்டது. அக்கூட்ட மைதானத்துக்கு ண்ட ஒர் ஊர்வலம் கல்வியங்காட்டிலிருந்து து. அரசியல் விடுதலை முயற்சியை விரும்பாத உறுப்பினர்களும் அவர்களது அடியாட்களும் னம் செய்ததால் அக்கூட்டம் நடைபெறவில்லை. மருகனார் தலைமையில், மாவிட்டபுரத்தில் ய ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஆவரங்காலில் ஒர் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை செய்தார். ஆவரங்கால் சிவன் கோவில் கிழக்கு நம் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். ரசா உரிமைச் சட்டம்பற்றி உரையாற்றிக் ர்.ஒ. முருகேசம்பிள்ளை தலைமையில் வந்த பற்சி ஊரவர்கள் குண்டர்களைத் தாக்கியதால் னர்தான் பயமில்லாமல் கூட்டங்களை நடத்த
மிழ் அரசுக் கட்சியின் முயற்சிகள் புதினம் வதும் அபூர்வமாக இருந்தது. தமிழ் மந்திரிகள் ரசுக்கட்சியின் செயற்பாடுகளை வெற்றியோடு ணமாகவே தந்தை செல்வா அவர்கள் தமிழர்
செல்வதற்காகத் தமது சொந்தப் பணத்தில்
ராட்ட உணர்ச்சியை கச்சிதமாக வளர்த்தது. த எழுத்தாளர்கள் பிற்காலத்தில் நாடறிந்த
ள இன்னொரு முக்கிய பணி எதிர்பார்த்து பாணத்தான், மட்டக்களப்பான், வன்னியான், 1றுப்பையும் கசப்பையும் நிரம்ப வைத்திருந்தது. ணைத்த கைங்கரியம் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் த்தில் தமிழ் ஈழ விடுதலைப் போராட்ட
கைத்தீவைச் சுற்றிய ஆழ் கடல்களுக்கப்பால் பவேண்டிய அரசியல் சூழ்நிலை தமிழ் அரசுக் லத்தில் ஈழத் தமிழர் பிரச்சினை இந்தியாவில்

Page 15
நன்கு வேரூன்றிவிட்டது. பின்னர் அமிர்தலிங் கால கட்டத்தில் அவர் தனது பதவிவழித் தனி தமிழர் பிரச்சினையை அறியவைத்தார். கனிந் இந்திரா காந்தி 1984ல் வன்முறைக்குப் பலியா அவ்வாண்டே அவரால் தீர்க்கப்பட்டிருக்கும்
ஜனநாயகமும் சாத்வீகமும்
இன்று தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி ச இறுக்கமான பிடிப்புடன் கருமமாற்றுவதற்கு கட்சியை வளர்த்த கண்டிப்பான பாங்கே கா உண்டு.
1957 சிங்கள யூரி எதிர்ப்புப் போராட்ட நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சிங்கள பூரீ எழுத் ஒன்று தமிழரசுக் கட்சி வாலிப முன்னண அரசரத்தினம் ஆசிரியர், பழனி, பஸ் நடத்து ஆகியோரால் குண்டு வைத்துத் தகர்க்க போராட்டத்தில் வெடித்த முதலாவது குண்ட எதிர்ப்புக் காட்டியபொழுது அரசரத்தி காயப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து சிங்கள அரசு சிங்கள அனுராதபுரம் எடுத்துச் சென்று அங்கிருந்து தகடு தாங்கிய பஸ்வண்டி, நண்பகல் யாழ் நச அனுராதபுரம் செல்லத் தொடங்கியது. அ நிலையத்தில் வைத்து மண்டைதீவு பாலசி வைத்துச் சேதமாக்கப்பட்டது.
இதனை அறிந்த எஸ்ஜேவி. செல்வநா விளக்கம் கொடுத்தார். அப்பொழுது நான் வ தமிழ் அரசுக் கட்சி ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்ை எதிர்ப்பதாகவும், உரிமைகளைப் பெறச் சாத்வி வன்முறையின் விளைவு தமிழ் மக்களுக்கு நல் கொண்டு வந்த கதையாக மாறிவிடும்" எ இல்லாதவர்கள் கட்சியை விட்டு வெளியேறு பின்னர் வாலிப முன்னணி வன்முறையில் ஈ
வன்முறை மூலம் இழந்த உரிமைகளை யாருக்கும் ஆணை கொடுக்கவில்லை என் தீர்மானத்தில் தனித் தமிழ் ஈழமே முடிந்த மு ஆனால் வன்முறை பற்றிக் கூறவில்லை. 1978 தமிழ் ஈழம்' என்ற வட்டுக்கோட்டைத் தீர்ம
ஆவரங்கால மகாநாடு நடந்துகொண்ட முன்னணியைச் சேர்ந்தவர்கள் சிலர் கூச்சல் நாடிய சமயம் பொதுமக்கள் அவர்கை

ம் அவர்கள் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த புரிமைகளைப் பயன்படுத்தி அனைத்துலகமும் திருந்த அந்தச் சூழ்நிலையில், பாரதப் பிரதமர் ாமல் இருந்திருந்தால் ஈழத் தமிழர் பிரச்சினை
கொடுத்து வைக்கவில்லை.
த்வீகத்தில் மட்டுமல்லாமல் ஜனநாயகத்திலும் ாஸ்ஜே.வி. செல்வநாயகம் அவர்கள் தமிழரசுக் ரணமாகும். இதற்கு வலுவான உதாரணங்கள்
த்தின் பொழுது, கந்தர்மட பஸ் டிப்போவில் து இலக்கத்தகடுடைய அரசாங்க பஸ் வண்டி 1யைச் சேர்ந்த கொக்குவில் அருணாசலம், ார் கார்த்திகேசு சந்திரகாசன், க. சின்னதுரை பட்டது. இதுவே தமிழ் ஈழ விடுதலைப் ாகும். இவ்வேளை காவலுக்கு நின்ற காவலாளர் தினம் அவரைத் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்
ரீ இலக்கத்தகடு எழுதிய பஸ்வண்டிகளை காலையில் புறப்படும் சிங்கள பூரீ இலக்கத் ர் வந்து ஒரு மணி நேரத்தின் பின்னர் திரும்பி ந்த பஸ்வண்டி நண்பகல் யாழ் பஸ்தரிப்பு ங்கத்தாலும் க. சின்னத்துரையாலும் குண்டு
பகம் வாலிப முன்னணியினரை அழைத்து ஒரு ாலிப முன்னணியின் செயலாளராக இருந்தேன். க உடைய கட்சியென்றும், அது வன்முறையை கத்திலேயே நம்பிக்கையுடையதாகவும் கூறினார். லது கொண்டுவரப் புறப்பட்ட நாங்கள், நாசம் ன்று கூறியதோடு, சாத்வீகத்தில் நம்பிக்கை வதே பொருத்தமானதென்றும் கூறினார். அதன் டுபடவில்லை. ப் பெறவேண்டும் என்று மக்கள் எக்காலமும் தே எமது கருத்து. 1977 வட்டுக்கோட்டைத் 2டிபு என்று கூறப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. ல் ஆவரங்காலில் நடந்த மகாநாட்டில் தனித் ானம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ருந்த சமயம், வன்முறையை விரும்பிய வாலிப போட்டபடி கூட்டத்தின் மையப் பகுதியை ள இழுத்துச் சென்று நையப் புடைத்து

Page 16
அனுப்பினார்கள். இது மக்கள் வன்மு என்பதைக்காட்டும்.
தனித் தமிழ் ஈழம்' என்பது பற்றி ஆர. இனக்கலவர சூழ்நிலை காரணமாக நடைபெ
இந்த வரலாற்று நிகழ்வுகள் நாம் வன் வழியிலேயே தமிழர் இன்னல்களைத் வெளிச்சமிடுகின்றன.
தமிழரசுக் கட்சிப் பாராளுமன்ற (யாழ்ப்பாணம்), எம். பாலசுந்தரம் (கோப்பாய் (ஊர்காவற்றுறை) ஆகியோர் கட்சியின் தத்துவ குரலெழுப்பியபொழுது, அவர்கள் கட்சியிலிரு தேர்தலில் அவர்கள் தமிழரசுக் கட்சியை அவர்களை மக்கள் அந்தகாரத்துள் தூக்கி வீ8 செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கிய அங்கீகாரம் மட் புதிய அரசியல் எதனையும் அவர்கள் வி பகிரங்கப்படுத்துகிறது.
வேள்வியில் பலியான தலைவர்கள்
தமிழரசுக் கட்சி பின்னர் தமிழர் விடுதலை போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து பலியாகிய எமது தலைவர்களை நாம் பதிவுசெ மட்டுமல்லாமல் இரண்டாம் மட்டத் தலைவர்க சாத்வீகவழியில் தமிழர் உரிமைகளை மீட்டெ அரசியற் படுகொலைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட
அவர்கள் குடும்பங்களுக்கு எமது ஆழ்ந்த
உப தலைவர் தமிழர் ஐக்கிய விடுதலைக் கூட்டணி 14-03-2000

றையை எப்பொழுதும் விரும்பவில்லை
ாய 1983ல் மன்னாரில் கூட்டப்பட்ட கூட்டம் றவில்லை.
முறை வழியில் செல்லாமல் என்றும் சாத்வீக தீர்க்கப் போராடவேண்டும் என்பதை
உறுப்பினர்களாகிய எவ்.எக்ஸ், மாட்டின் ), ஏ.சிவசுந்தரம் (கிளிநொச்சி), வி. நவரத்தினம் ங்களையும் செயற்பாடுகளையும் புறக்கணித்துக் நந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அடுத்து வந்த எதிர்த்துப் போட்டியிட்டார்கள். ஆனால் சினார்கள். இது மக்கள் தமிழ் அரசுக்கட்சியின் டுமல்ல, ஈழத் தமிழர் சார்பில் வைக்கப்படும் பரவேற்க விரும்பவில்லை என்பதனையே
க் கூட்டணியாக மிளிர்ந்து தமிழ் ஈழ விடுதலைப் நடாத்திய காலத்தில் வன்முறை அரசியலுக்குப் ய்வது கடமையாகும். முதல் மட்டத் தலைவர்கள் ளும், ஜனநயாக நீரோட்டத்தில் நிலைத்து நின்று டுக்க உறுதிபூண்டு செயற்பட்டதன் காரணமாக ார்கள்.
அனுதாபங்களைத் தெரிவிக்கின்றோம்.
ஆவரங்கால் க. சின்னத்துரை

Page 17
பின்னிணைப்பு 3
அக்டே
ஆரம்ப காலத்தில் தமிழர் அரசுக் கட் விடுதலைப் போராட்டத்துக்கு மக்களை வழி தலைவர்களின் பெயர்கள் இங்கு தரப்படுகின் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால், எவர் பெயராவது கொண்டு, பெயர் விபரத்தை அறியத்தந்தால்
மட்டக்களப்பு
மேயர் அம்பலவாணர், செல்வநாய செ. இராசதுரை, சீமு. இராசமாணிக்கம், பி நொத்தாரிசு கந்தையா, ஆசிரியர் கனகசை சிவஞானம், சாம் தம்பிமுத்து, பட்டிருப்பு பூ நாகலிங்கம், இரா பத்மநாதன், வி. பாலசிங் செனேற்றர் மு. மாணிக்கம், பொ. மானிக் வேல்முருகு,
திருகோணமலை
திருமதி அருந்ததி கனகசபை, இராம கணேஷ், கட்டையறிச்சான் ஆ. குணநாயக திரு. வீரசுப்பிரமணியம், அ. தங்கத்துரை பா. மாணிக்கராசா, மூதூர் டாக்டர் வாஸ் ஆ விநாயகமூர்த்தி, றோச் டி வாஸ்,
வன்னி
மன்னார் கே.எஸ்.ஏகபூர், வவுனினக்கு
முல்லைத்தீவு சிவசுந்தரம், வவுனியா மொடன் செம. செல்லத்தம்பு பாஉ, கிளிநொச்சி மணி
யாழ்ப்பாணம்
வல்லுவெட்டித்துறை அத்தன்னா, திருட சுந்தரம்பிள்ளை அழகம்மா, சங்குவேலி, சி. அருணாசலம், சாவகச்சேரி திருமதி அருணாச
அருமைநாதன், மு. ஆலாலசுந்தரம் பாஉ, பத்த அருணாசலம், யாழ்ப்பாணம் இராசரத்தி

nLu 2000
சியிலிருந்து, வடகீழ் மாகாணங்களில் தமிழர் நடத்திச் சென்று, சாத்வீக வழியில் போராடிய றன. எனது ஞாபகசக்திக்கு எட்டியளவில் இது விடப்பட்டிருந்தால் அதனைப் பொறுத்துக் அடுத்த பதிப்பில் சேர்க்க முடியும்.
கி அமரசிங்கம், கவிஞர் காசி. ஆனந்தன், இராசன் செல்வநாயகம், ஆர்.பி. கதிர்காமர், ப, கல்குடா சம்பந்தமூர்த்தி, சாகுல் ஹமீது, செல்லத்துரை, ஜே. திசவீரசிங்கம், சித்தாண்டி கம், சீஎஸ். பூபாலரத்தினம், கலா மாணிக்கம் கவாசகர் பா. மசூர் மெளலானா, கல்முனை
நாதன், க. ஏகாம்பரம் பாஉ, ஈச்சிலம்பத்தை ம், எஸ்டி சிவநாயகம், எஸ். சோமசுந்தரம், உ, தியாகி நடராசன், பா. நேமிநாதன் பாஉ, அந்தோனி, பா. விஜயநாதன், கிளிவெட்டி
ளம் குலசேகரம், மன்னார் கைலாசபிள்ளை, வர்த்தகதாபன சிற்றம்பலம், இ. சுப்பிரமணியம், யம், முல்லைத்தீவு வின்சன்ற் மாஸ்டர்.
மதி மங்கையர்க்கரசி அமிர்தலிங்கம், கட்டுவன்
அரசரத்தினம் ஆசிரியர், கொக்குவில் என். லம், சிறுப்பிட்டி க. அருணாசலம், நாரந்தனை மேனி ந. இரத்தினம், சாவகச்சேரி இராசபூபதி னம் செட்டியார், இடைக்காடு பண்டிதர்

Page 18
க. இராமசாமி, தும்பளை இராமநாதபிள் வல்லுவெட்டித்துறை இராமசாமி (RWG), அ பருத்தித்துறை இராமநாதபிள்ளை, மட்டுவி சி. கதிரவேலுப்பிள்ளை பாஉ, கோப்பாய் க. கதி கொக்குவில் வித்துவான் கந்தையா, கொடிகாப உப தலைவர் ஆ. ஹென்றி, ப. கிங்ஸ்பரி, செல் அ. குமரகுரு, ஏ.வி. குலசிங்கம், திருமதி ( சச்சிதானந்தம், மாவிட்டபுரம் பண்டிதர் ச குருக்கள் கல்வியங்காடு க. சண்முகநாதன் ஏவி சதாசிவம், திருமதி சமாதானம் சோமசுந்: காவல் பொ.சிவகுரு ஆசிரியர், பத்தமேனி காங்கேசன்துறை ஆ. சிவனடியார், அளவெ சின்னத்துரை, டாக்டர் சீனிவாசகம், அல்வாய் யாழ். என்.ரி. செல்லத்துரை, கைதடி க. ெ நா. செல்லையா, க. ஜெயக்கொடி பாஉ, இணு வல்லுவெட்டித்துறை பட்டினசபைத் த எஸ்.ஏ. தர்மலிங்கம், வி. தர்மலிங்கம் பாஉ, எஸ். தியாகராசா (எஸ்ரிஆர்) புங்குடுதீவுக, தி நொத்தாரிசு க. துரைசிங்கம், க. துரைரத்தினம் ஜி. நல்லையா, எஸ். நவரத்தினம் (கரிகால வி. நவரத்தினம் பாஉகோப்பாய் சு. நாகலிங்கப் பத்மாவதி வேலுப்பிள்ளை, திருநெல்வேலி ஆசிரியர், வண்ணார்பண்ணை க. பரமசாமி, க அழகரத்தினம், திண்ணைவேலி பிவி பொன் மாவிட்டபுரம் மாப்பாணர், வி. முத்துக்குமா ச. முத்துலிங்கம், சித்தங்கேணி க. முத்தையா, அ மோகனதாஸ், பருத்தித்துறை ரியூரறி ஆ. வேலு
ό ό

ளை அதிபர், ஊரிக்காடு இராமச்சந்திரன், ச்சுவேலி இவே, இராமசாமி விதானையார், ஏ.கே. இராமலிங்கம், கொடிகாமம் ஐயா, ரேசு, யாழ். விகே கந்தசாமி (புதுமைலோலன்), ம் கனகசபை புறக்ரர், சுன்னாகம் பட்டனசபை வி மங்களா கிறிஸ்தோப்பர், காங்கேசன்துறை காமதி வன்னியசிங்கம், கொழும்புத்துறை *சிதானந்தம், மாவிட்டபுரம் சண்முகநாதக் (மணி), காங்கேசன்துறை சட்டத்தரணி ரம், குருநகர் சிக்மனசிங்கம் ஆசிரியர் ஆவறங்
ந. சிவபாதம், மூளாய் சிவலோகநாதன், ட்டி சிறீமுருகன், பலாலி போஸ்ற் மாஸ்ரர் எஸ். சுந்தரம், கோப்பாய் இ. சுப்பிரமணியம், சல்லத்துரை, துன்னாலை தாமரைக்குளம் வில் சோமசுந்தரம், புங்குடுதீவு சோமசுந்தரம், லைவர் எஸ். ஞானமூர்த்தி, டாக்டர் துன்னாலை தாமு ஆசிரியர், யாழ்ப்பாணம் நநாவுக்கரசு, தா. திருநாவுக்கரசு, கல்வியங்காடு பாஉ, உரும்பிராய் நடேசலிங்கம், செனற்றர் ன்) வி.என். நவரத்தினம் பா.உ, காவலூர் , பாக்டர் நிக்கிளாஸ்பிள்ளை, பருத்தித்துறை க. பத்மநாதன், சாவகச்சேரி பரராசசிங்கம் ல்வியங்காடு மு. பழனி, திருமதி பொன்னம்மா னுத்துரை, யாழ். மேயர் சி. பொன்னம்பலம், ரு எம்.ஏ, உடுவில் பட்டினசபைத் தலைவர் அல்வாய் க. முருகேசு ஆசிரியர், கொடிகாமம் லுப்பிள்ளை.
ό

Page 19
jnovi
இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் பெருங்குட இணைப்பாட்சியின்கீழ் ஒர் தனியரசை அ; உள்ளத்தோடு, உயர்ந்த நோக்கோடு, நிறைந்த இலட்சியத்தை முன்னெடுத்து இற்றைக்கு இரு வாழ்விக்கத் தமிழகத்திலே பேரறிஞர் அண்ண ஏறக்குறைய அதே காலக்கட்டத்தில் - அ பதினெட்டாம் நாளில் தந்தை செல்வநாயக என்னும் பேரியக்கத்தைத் தாபித்தார்.
ஆல்போல் தழைத்து, அறுகுபோல் இதயக்கோவில் ஆகிவிட்ட இக்கட்சியின் கr எடுத்து விளக்கும் இவ்வெள்ளிவிழா மலர் இ
கட்சியின் வெள்ளிவிழாவை யொட்டி
இதனைப் படிக்க விழையும் நீங்கள் பய உள்ளடக்கி, அவசியமெனக் கண்டவற்றை ஆங்கிலத்திலும் இணைத்து, தித்திக்கும் C தெள்ளமுதெனப் படைத்திருக்கிறோம்.
தண்ணொளி வீசும் தங்கள் கண்களு
மலரொன்றுக்கு உரிய தகுதி சிறிதேனும் குன் அருங்கருத்துப் பிறக்கிறது என்பதே எம் எண்
சிரமம் சிறிதேனுமின்றிக் கருத்துக்கள் இதனுள் அடங்கும் ஒவ்வோர் விடயத்திற் தனி விளக்கங்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன.
இதன் முதற் பகுதியென அழைக்கப்படு இன்றைய தலைவர் நாவலர் அ. அமிர்தலிங் கோவை விடுபடாத கட்சியின் தியாக வரல கட்சியை வழிநடத்திய நன்றியுடைத் தலைவர் தலைசிறந்த தலைமைப் பேருரைகள் கட்சி கொண்ட அதிமுக்கிய இறுக்கமான தீர்ம நம்மவரினதும் நன்மை கருதி அவ்வப்போது உடன்படிக்கைகள்; நல்வாழ்வுக்கான கோரிக் ஒர் புதிய அரசியல் யாப்பை உருவாக்க அர சமஷ்டிக் குடியரசுக்கு வாய்ப்பாகத் தர யறிக்கையுடனான மாதிரி அரசியலமைப்புத்

வாயில்
டி மக்களின் இணையற்ற இன்ப வாழ்விற்காக துவும் தமிழரசை நிறுவுவதற்காகத் தெளிந்த த கருத்தோடு, பரந்த கொள்கையோடு, சிறந்த நபத்தைந்தாண்டுகள் முன்னே - திராவிடத்தை ாவின் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தோன்றிய நாவது 1949ஆம் ஆண்டு மார்கழித் திங்கள் ம் அவர்கள் இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி
வேரூன்றிவிட்ட - இலங்கைத் தமிழர் தம் ால்நூற்றாண்டுகால வீர வரலாற்றை விரிவாக இன்று உங்கள் ஆதரவுக் கரங்களில்,
முகையவிழ்ந்து நகை செய்கிறது.
ன்பெறும் வண்ணம் அரிய பல கருத்துக்களை மாற்றாரும் அறியவேண்டுமென்பதற்காக தேன் தமிழின் சுவை கலந்து தெவிட்டாத
jக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாகும் வண்ணம், ாறாத வண்ணம் இதில் அழகு ஜொலிக்கிறது. T60öTLb.
ளைக் கிரகித்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக, கும் தனித்தனியான வண்ணத் தலைப்புகளும்
ம் கருமணம் வீசும் மலர் என்பதனுள் கட்சியின் கம் அவர்கள் தீட்டிய இரத்தினச் சுருக்கமான, ாறு; காலத்துக்குக் காலம் தலைமைதாங்கிக் களின் திருவுருவ வண்ணப் படங்களுடனான, கண்ட தேசிய - மாநில மாநாடுகளில் அது ானங்கள்; ஆளவந்தாரோடு நாட்டினதும், நம் தந்தையவர்கள் செய்துகொண்ட நயமான கைகள்; 1972ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கென சு முனைந்தகாலை, ஓர் செங்கோலாட்சிக்கு - தை செல்வா சமர்ப்பித்த பொதுநிலை திட்டம் ஆகியன அடங்கும்.

Page 20
இரண்டாம் பகுதியெனப் பெயர் ெ என்பதனுள், கட்சியின் இதுகால வரையி சேவைகளையும் சித்தரிக்கும் பல்வேறுபட முன்னணித் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் சில திருவுருவப்படங்கள் இணைக்கப்பட்ட சி பதினான்கு அடங்கும்.
எனினும், கட்சி வாலிபமுன்னணி வர6 என்பதனால் அது - தனி நூலாக நாட்டிலே அடங்கா.
மலர், மகரந்தம் இரண்டினதும் ஆர கீதங்களும்; சாதனைகட்கு ஆதாரமான ெ இனத்தின் இதயங் கவர்ந்த குறிப்பிடத்தக்க அமைப்பிலான தரிசனத்திற்குரிய புகைப்படங் இடம்பெற்று, இம்மலரின் மகிமைக்கு மெருல் தரத்தை மேலும் உயர்த்துகின்றன.
மேற்காட்டிய இத்துணை பல்சுவையுங் கட்சி மலரிதை இதன் நறுமணமதை நீவி பண்புள்ளங்களோ பற்பலர்; அன்னவர் - அ பெருவெள்ளமெனப் பணத்தை வாரி வழ புளொக்குகள் சிற்சிலவற்றையும் அன்பளித்ே பற்பல புளொக்குகளை ஆக்கியருளியோர்; அ வரைந்தளித்தோர்; சிரமங்கள் நடுவே கட் பிரதிபண்ணியோர்; சில பகுதிகளை ஆங் துதவியோர்; அச்சுப்பிழைகள் திருத்தி, அ தமிழ் இலக்கண இலக்கிய மரபு பிறழ் அரும்பணி புரிந்தோர்; அழகாகவும் சிற ஆர்வத்துடன் உழைத்தோர் - இப்படிப் பல்
இவர்கள் அத்தனை பேரையும் தனித் நம் நெஞ்சத்து ஆசைகள் அலைகடலென மு இன்றி நம் நெஞ்சத்து அன்பு என்ற ஒன்றாே துணைக்கழைத்து நன்றி என்ற மூன்றெ( வணங்குகிறோம்.
இறுதியாக, "சில கற்றார் பல ச எனும் புரட்சிக்கவிக்கேற்பக் கட்சித்தலை பணியேற்க, பைந்தமிழ்த் தொண்டேற்க பெருமையும், எண்ணறு மகிழ்வும் எய்துகில்

காள்ளும் கருத்துமணம் வீசும் மகரந்தம் லான முக்கிய அதிதீரச் செயல்களையும், -ட தலைப்புக்கள் கொண்ட - கட்சியின் ால் தீட்டப்பட்ட - முடிந்தவரை அவர்கள்தம் றப்பான எழுச்சிக் கட்டுரையோவியங்கள்
ாறு கட்சி வரலாற்றில் ஒரு நீண்ட வரலாறு படையலாக வேண்டுமென்பதனால் இதனுள்
ம்பத்திலும் முடிவிலும் கட்சியில் விளங்கும் நஞ்சுருக்கும் காட்சி விளக்கப் படங்களும்;
சில முன்னணித் தலைவர்களின் பல்வேறு களும் முடிந்தளவு வரலாற்றுக் கோவைப் படி கையும், மதிப்பிற்கு உயர்வையும் ஊட்டி இதன்
கலந்திட்ட தமிழர் வரலாற்றுப் பொக்கிசமான ர் நுகர்ந்து களித்திட நாமளித்திடவுழைத்த அன்பளிப்பகாவும் விளம்பரமாகவும் சிறுதுளி ங்கியோர் வேண்டிய புகைப்படங்களையும் தோர்; குறுகிய காலத்தில் குறைந்த செலவில் வசியமெனக்கண்ட சில படங்களை அழகாக டுரைகள் நல்கியோர்; சில கட்டுரைகளைப் கிலம் தமிழ் இரண்டிலும் மொழிபெயர்த் ரசியற் சட்ட நுணுக்கங்களை அநுசரித்து pாதிருக்க ஆலோசனைகள் நல்கியோர்; ப்பாகவும் மலரை அச்சுப்பதிவு செய்வதில் வேறு துறையினர்.
தனியே அழைத்து இங்கே நன்றி நவின்றிட pட்டி மோதிடினும், விரிவு அஞ்சி அவகாசம் ல பங்காளர் என்ற ஐந்தெழுத்துச் சொல்லைத் ழத்துச் சொல்லெடுத்து வாழ்த்துகிறோம்,
ற்க விரும்பும்வகை செயல் வேண்டும்"
மை இம்மலரை உருவாக்க, அரும்பெரும் எமைப் பணித்தமை கண்டு எல்லையறு
எறோம்; கூடவே இருகரங் கூப்புகின்றோம்.

Page 21
இனி, மலர் மனத்தை துகரும் ஆவலில்
gib sõyrab (soft" 66är
"இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தே வேண்டேன்” என்ற தமிழ்விடு தூதுக் கவியும்
"தன்கையே தனக்குதவி தமிழரசே தமி
என்ற தாரக மந்திரமும் கூட்டாகக் கெ
நன்றி -
இ. த. அ. க., தலைமைச் செயலகம், 238, பிரதான வீதி, யாழ்ப்பாணம், 18- 12 - 1974.
率率

திளைக்கும் தங்கள் நெஞ்சங்களை,
புறநானூற்று அடியும்,
* தூயவர்தம் விருந்தமிழ் தென்றாலும்
ழர்க் குதவி"
ாள்ளை கொள்ளட்டும்.
வணக்கம்
மலர்க்குழு
K率

Page 22
LJJJ 0
வாழிய ஈழச் "செல்வர்” மணிவிழாப் பலவும் கண்டு! வாழிய ஈழத் தந்தை, மாத்தமிழரசு கண்டு! வாழிய ஈழக் காந்தி, வையகம் புகழ வாழ்ந்து! வாழிய ஈழ நற்றாய்த் தமிழகம் வாழ்க! வெல்க!
“சேர்ந்து செயல்பட வாரும்” எ செப்பிய நாயகமே - கை தேர்ந்த தமிழ்த்தலை வோனென செல்வ(நந்) நாயகமே சோர்ந்து கிடந்தவர் தோள்களி, சொற்பொழி வன்மையிலே - 6 நேர்ந்திடினும்தமிழ் ஈழ நிலத்தி நின்று நிலைபெறுமே.
5
ஈழத்தின் அரசியலை எண்ணிப் எந்தமிழர்க் கோர்தந்தை ஈழக் க கோலத்தை நினைவினிலே கெr கொஞ்சம்போற் சிந்தனையிற் ( ஆழத்தை நான்கண்டேன் அடட ஆயிரமாய்க் கூடுவது தமிழென் தாலிக்குப் பழம்பெருமை தருதற் தமிழரசே உன்கூட்டம் வெல்க!
கலங்கி நிற்கும் தமிழர்க்கின்று கலங்கரை விளக்க மாய்த் துலங்கு கின்ற தூய மூர்த்தி தந்தை செல்வ நாயகம் மெல்ல மெல்லப் பணி புரியும் மேதை செல்வநாயகம் சொல்லுகின்ற பாதையிலே செல்லுகின்ற வீரர் நாம்

T60)6)
பைந்தமிழ்க் கவி பரமஹம்ஸதாஸன்
air Gp6)congp
ாப் பேர்பெறும்
த் தார்.அவர்
து '6ნfმ6ნს
ன்னித்தமிழ்க் கவியரசு கண்ணதாசன்
(JITf33) ாந்தி ாண்டு வந்து குளிக்கப் போனேன். .ா மக்கள் T Usefir | ásni Gon? வெல்க!
" உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன்
- கலைச்செல்வி புனிதம்

Page 23
ഗ
 

■

Page 24


Page 25
மலரித
தொகுதி
தமிழ் ஈழ நாட்டு வணக்கப் பண்
1. ஆரம்பவிருந்து: தீர்க்கதரிசனமிகு தலைமைப்பேருரை - தந்ை
2. தியாக வரலாறு: இலட்சியப் பாதை - திரு. அ. அமிர்தலிங்கம்
3. தலைமைப் பேருரைகள்: (அநுபந்தம் - அ
முதலாம் மாநாட்டுரை - உயர்திரு மூன்றாம் மாநாட்டுரை - தமிழறிஞ நாலாம் மாநாட்டுரை - தமிழறிஞ ஐந்தாம் மாநாட்டுரை - தமிழறிஞ ஆறாம் மாநாட்டுரை - திரு.என் ஏழாம் மாநாட்டுரை - திரு. சி. எட்டாம் மாநாட்டுரை - திரு. சி. ஒன்பதாம் மாநாட்டுரை " உயர்திரு பத்தாம் மாநாட்டுரை - டாக்டர் பதினோராம் மாநாட்டுரை - திரு.சி.மூ சிறப்பு மாநாட்டுரை - திரு.சி.மூ பன்னிரண்டாம் மாநாட்டுரை - நாவலர்
4. தீர்மானங்கள் : (அநுபந்தம் - ஆ)
முதலாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆ நாலாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆா ஐந்தாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆ ஆறாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆா எட்டாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆ பத்தாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆ பதினோராவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - சிறப்பு மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆங்கி பன்னிரண்டாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ்
5. உடன்படிக்கைகள் - கோரிக்கைகள்: (அ பண்டா - செல்வா உடன்படிக்கை தமிழ் - அ செல்வா கோரிக்கைகள் - பூரீமாவோ, டட்லி ( டட்லி - செல்வா உடன்படிக்கை (தமிழ் - ஆ

நழகள
- ஒன்று - הפכה
பக்கம்
த செல்வா 17 32
33 88
}) 1. சா.ஜே.வே. செல்வநாயகம் 95 102 நர் கு. வன்னியசங்கம் 103 116 நர் கு. வன்னியசங்கம் 117 130 நர் கு. வன்னியசிங்கம் 131 136 ஆர். இராஜவரோதயம் 137 - 146 மூ. இராசமாணிக்கம் 147 158 மூ. இராசமாணிக்கம் 159 168 . எஸ்.ஜே.வி. செல்வநாயகம் 169 178 இ.மு.வி. நாகநாதன் 179 194 ). இராசமாணிக்கம் 195 202 . இராசமாணிக்கம் 2O3 210 அ. அமிர்தலிங்கம் 211 226 -ه
ங்கிலம்) 227 - 240 நீங்கிலம்) 24 246
iéleoub) 247 250
ங்கிலம்) 251 258
šáGob) 259 263
šáleob) 264 268 ஆங்கிலம், 269 271 Gob) 272 276 - ஆங்கிலம்) 277 - 286
நுபந்தம் - இ) ஆங்கிலம்) 287 - 294 தமிழ் - ஆங்கிலம்) 295 - 298 riélaoib) 299 304

Page 26
தொகுதி
ஏழாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் - ஆா ஒன்பதாவது மாநாட்டுத் தீர்மானம் (தமிழ் -
6. பொதுநிலையறிக்கை - மாதிரி அரசியல (அநுபந்தம் - ஈ)
பொதுநிலையறிக்கையும் மாதிரி அரசியலமைப்புத் திட்டமும் தமிழ் ” இ. த. அ. கட்சியின் இலட்சியப் பண் இ. த. அ. க. இளைஞர் சுதந்திரப் போர்ட்
7. கட்டுரைகள்
செம்மை உளங்கொண்ட செல்வா - தமிழே கிழக்கில் கட்சி வளர்ந்த கதை - சொல்லின் சோசலிச சுவடுகளில் தமிழரசுக்கட்சி - புரட் கட்சியும், தொழிலாளர் வர்க்கமும் - திரு. 4 விடுதலைக்குப் போராடும் இனங்கள் - முத்தமிழ்ச் காவலர் பண்டிதர் வித்துவான் - கா. பொ. இரத்தினம், எம்.ஏ. பா. உ. தனியரசு - சிந்தனைச்சிற்பி சி கதிரவேலுப்ட் தமிழ் ஈழம் மலர - செந்தமிழ் விரன் மாவை தமிழ் ஈழ ஒன்றியம் - திரு. மு. மாணிக்கம் இலங்கையில் மொழிப்புரட்சி - கடமைவீரர் திருமலை யாத்திரை - நற்றமிழ்ச் செல்வர் சு சிங்கள சிறீ للابواتنامي சினத்தீ - தமிழர் காவல் பகிர்கின்ற செந்தமிழின் பழிநீக்குவோம் - மாதர்திலகம் திருமதி அ. மங்யைர்க்கரசி பூக்கும் தமிழ் ஈழத்தில் பொன்விழா எடுப்டே - உணர்ச்சி எழுத்தாளர் கோவை மகேசன் அறப்போர் - 1961 - எழுச்சி எழுத்தாளர் கா பின்னிணைப்பு
தமிழ் ஈழத்தாய் வணக்கப் பண்

O تک = 55 so
பக்கம்
ங்கிலம்) 305 310 ஆங்கிலம்) 311 314
மைப்புத் திட்டம் :
ஆங்கிலம்) 315 - 342
342
U6óT 345
தன் ஈழவேந்தன் 349 - 351 செல்வர் செ இராசதுரை, பா.உ. 352 358 சி எழுத்தாளர் கரிகாலன் 359 - 374 இ பேரின்டநாயகம் 375 380
381 382
olafazp6m, ur. D. 383 - 388
4. GeFor GeF62729/07/72/7 389 - 395
396 403
வ. ந. நவரத்தினம், பா.உ. 404 411
* p4-774-7 412 - 420 2ர் வி தர்மலிங்கம், பா.உ. 421 - 429
430 436
Th
437 - 440
ங்கேசன் 441 - 4.46
447 448
449

Page 27
7ー
வாழ்க
ஈழத் தமிழகம்
தாய்நாட்டு வ
" பரமஹம்
GT
வாழ்க ஈழத் தட
வாழ்க இனி மலைநிகர்த்திவ்
தலை நிமிர்ர்
(Plaqஅமிழ்தை வெ6 அருள் கனிர் அரிய பண்பு நி அவனி மெச் மமதை கொண் வணங்கும் அ வளரும் இருபத் மக்கள் கொ
வானம் பாடி ே கானம் பாடு மலர்க் கனி குலு எழில் மிகுந் தேனும் பாலும்
செந்நெல் ெ தெய்வ கற்பகத் உய்வ விக்கு
பட்டிப் பளை, ! பயில் அருவி பல வளங்கள் ( எழில் நடஞ் மட்டக் களப்பு,
மாந்தை, வ6 மகிழ்வொடு ம6
மலரடி தொ

பணக்கப் பண்
ஸதாசன் -
வாழ்க இனிது வாழ்கவே டுப்பு
மிழகம், து வாழ்கவே,
வுலகில் என்றும் து வாழ்கவே.
ப்புகள் ன்ற மொழியினள் த விழியினள் தியினள் சும் மதியினள் ட பகைவரும் அன்பு விதியினள் தைந்துலட்சம் ண்ட பதியினள்.
- வாழ்க பாலமீன் ம் வாவிகள் லுங்கிலுடம் த சோலைகள்
பாய்ந்திடச் பாலியும் கழனிகள்
தருக்கள் ம் மாநிலம்.
- வாழ்க. மகாவலி, பிமுத் தாறுகள் பொலியவே செய் துலவிடும் யாழ்நகர், ன்னி, திருமலை லைத் தமிழர்கள் ழும் இனியவள்.
* வாழ்க
N
ク

Page 28
தாபக த
செல்ல
தநதை
(17-32 u


Page 29


Page 30
மிழினத்தின்
ஈழத் த
鱷
மாண்புமிகு மூதறிஞர் சா.
 

இணையற்ற தந்தை
செல்வநாயகம் அவர்கள்

Page 31


Page 32
உயர்திரு. சா.ஜே.வே. செல்வநாய
தீர்க்கதரிசனமிகு
Go) ரவேற்புக் கழகத் தலைவருக்கும் - இலங்கையின் பற்பல பகுதிகளிலுமிருந்து இங்குவந்து குழுமியிருக்கும் பிரதிநிதி
களுக்கும் - எனது அன்பான வணக்கம்.
இன்றைய நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தலைமை வகிக்கும்படி என்னைத் தேர்ந் தெடுத்துக் கெளரவித்ததற்காக எனது மனப்பூர்வமான நன்றியறிதலை உங்க ளுக்குத்தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நீங்கள் எனக்கு அளித்திருக்கின்ற பெரும் பொறுப்பினை நோக்கும் போது, அவற்றையெல்லாம் கொண்டு நடத்து வதற்குப் போது / மான வன்மை இலங்கைத் தமிழ் 9Jid என்னிட மிருக்கு மருதானையிலுள்ள அரசாங் மே 1ா எ ன் று மண்டபத்தில் 18-12-49 அ6 ஐயுறுகின்றேன். ஸ்தாபக தலைவர் உயர்திரு எனினும், நீங்கள் கியூஸி. அவர்கள் அத எல்லோருமாகச் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சரி சேர்ந்து எனக் அவ்வாரம்ப மாநாட்டில், எ கெனக் குறிக்கும் b G இ
, அருமபருரையை
அளிக்கிறோம்.
ܢܠ
ஏற்று, எங்கள் நோக்கத்துக்காக யான் தொண்டு செய்யக் கடமைப்பட் டிருக்கின்றேன். என்னைத் தலைவராகத் தெரிவு செய்ததில் - நல்ல நியாயம் - ஒன்று மாத்திரம் இருக்கின்றது. அது, இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழ்பேசும் மக்கள் அடைந்திருக்கும் பரிதாப நிலைமையினையும், அவர்கள் அதிணின்று நீங்கி விடுதலை பெறுவதற்காக ஒரு இயக்கம் அவசியமாகும் என்பதையும் நீங்கள், உணரும் அளவுக்கு யானும் உணர்கின்றேன் என்பதே யாகும்.
இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழ் பேசும் மக்கள், விடுதலை பெறுவதற்காக உழைக்கும் ஒரு ஸ்தாபனத்தை அமைக்க வேண்டும் என்னும் தனிநோக்கத்துடன்,

கம், கியூஸி. எம்.பி. அவர்களது
தலைமைப்பேருரை
யாங்கள் எல்லோரும் இன்று கூடியிருக் கின்றோம். இப்போதிருக்கும் நிலை மையில், யாம் விடுதலை பெறுவதற்கு ஒரு சுதந்திரத் தமிழரசை நிறுவுவது இன்றியமை யாதது என்பது எமது திடமான நம்பிக்கையாகும். பழைய காலச் சரித்திரத் தைத் தெளிவாக நன்றாக ஆராய்ந்து பார்த்தால், தமிழ்பேசும் மக்கள் இந்த நாட்டிலே இப்போது எப்படியான நிலைமைகளுக்கிடையே வாழ்ந்துகொண் டிருக்கிறார்கள் என்பதைக் கூர்ந்து நோக்கினால், இதுதான் ஒரேயொரு வழி- வே று எந்த விதமான ப ரி கா ர மும் கிடையாது - என்பது நன்கு விளங்கும்.
க் கட்சியின் ஆரம்ப மாநாடு வ்க குமாஸ்தா சேவைச் சங்க *று நடந்த போது, கட்சியின் . சா.ஜே.வே. செல்வநாயகம், ன் முதல் தலைவராகத் 影 த்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த και 1 ό rub sissuuaussi huu JAPAP"oo"49-Soo'ol ri : ம்ப வி ಫ್ಲಿ? ஐரோப்பியர்கள் இலங்கை க்கு Uவ ரு வ த ற் கு மு ன் ன த ரா க இந்நாட்டு மக்களே தங்களுக்கென அரசாங்கங்களை அமைத்திருந்தனர். ஆயின், யாங்கள் ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் ஊன்றிப் பரிசீலனை செய்தல் வேண்டும். அதாவது, போர்த்துக்கேயர் இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன் இங்கு வசித்த மக்கள் பல நூற்றாண்டுகளாகச் சிங்களம் பேசும் இனம், தமிழ் பேசும் இனம் என இரு தேசிய இனங்களாகப் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள். விஜயன் காலந்தொடங்கிப் பல நூற்றாண்டு களாகச் சிங்களம் பேசும் தேசிய இனத்தைப் பற்றி மாத்திரம் பேசப் படுகிறது. இவர்களைச் சில காலங்களில் தமிழ் மன்னர்களும் அரசு புரிந்தார்கள்.

Page 33
2
எனவே, தமிழ் மக்கள் அவர்களிடையே எப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டிருந் தார்கள் என்பது புலனாகின்றது. ஆயினும், அது சிங்களத் தேசிய இனமும் சிங்கள அரசாங்கமுமேயாகும். பூமிசாத்திர சம்பந்தமான காரணங்களாலும் வேறுபல நியாயங்களாலும் இலங்கையின் வட பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் நெடுங் காலமாகத் தமிழர்களாகவே திகழ்ந் திருத்தல் வேண்டும். அதனால், பெரும் பாலும் தமிழ் மக்களையே கொண்ட வட பகுதிகளைத் தென் பகுதியிலிருந்த சிங்கள இராச்சியங்கள் ஆட்சி புரிவது வரவரக் கடினமாக இருந்திருத்தல் வேண்டும். இறுதியாக, இயற்கையாயமைந்த ஒரு பரிகாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 9ஆம், 10ஆம் நூற்றாண்டளவிலே, வடபகுதித் தமிழ்ப் பிரதேசங்கள் பிரிந்து தனியரசாயின. இலங்கையின் தென்பகுதி, gau வேளைகளில் 2, 3 இராச்சியங்களாகப் பிரிந்திருந்தாலும் சிங்களப் பிரதேச மாகவே இருப்பதாயிற்று.
சில காலங்களில் இந் நிலைமை மாறியிருந்தாலும், ஐரோப்பியர் வரும் வரை, இச் சிங்கள - தமிழ் இனப் Lu Int@g5 LJ TG6) 6) நூற்றாண்டுகளாக நிலைபெற்றிருந்தது. முதலிலே தமிழ் இராச்சியத்தை அழித்த ஐரோப்பியர், படிப்படியாகச் சிங்கள இராச்சியங் களையும் ஒழித்துவிட்டார்கள். இதிலி ருந்து யாம் பெறக்கூடிய பெரும் படிப்பினை, மக்களின் வாழ்க்கையிலும் அரசியலிலும் மொழி மிக முக்கியமான தென்பதேயாகும். சிங்களத் தேசிய இனமாகவும் தமிழ்த் தேசிய இனமாகவும் இலங்கை பிரிக்கப்பட்டிருந்தபோது கூட, சிங்களச் சாகியத்தினரிடையே தமிழ் மக்களும், தமிழ்ச் சாகியத்தினரிடையே சிங்கள மக்களும் வாழ்ந்திருத்தல் வேண்டும். மக்கள் இப்படியாக நாடெங்கும் பரவிக் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும், அரசியல் விஷயங்களுக்காக, வடபகுதியிற் பெரும் பான்மையினராய்த் திகழ்ந்த தமிழர்

2
தென்பகுதியிற் பெரும்பான்மையினராய்த் திகழ்ந்த சிங்களவர் - என இரு பிரிவினராகப் பகுக்கப்பட்டார்கள். தமது ஆட்சிச் செளகரியத்தை மட்டுமே கருதிய பிரிட்டிஷார், சிந்தனைக்குறைவான முறையில், நாடு முழுவதையும் ஒரே குடியேற்ற நாட்டு அரசாங்கத்தின்கீழ்க் கொண்டு வந்து, பல நூற்றாண்டுகளாக இரு தேசிய இனங்களாக இருந்த பாகுபாட்டினை ஒழித்துவிட்டார்கள். ஆயினும், இவ்விரு தேசிய இனங்களும் இயற்கையாகக் கலந்து ஒன்றாகி விடவில்லை. ஆயினும், மக்களுட் பெரும் பகுதியினர் வெவ்வேறான இரண்டு மொழிகளையே பேசுபவராய், வெவ்வேறு நிலப் பகுதிகளுள் வாழ்ந்து கொண்டி ருந்தார்கள். ஆயினும், இரு இனங்களிலி ருந்தும் ஆங்கிலம் பேசுகின்ற ஒரு சிறுபான்மைச் சமூகத்தினர் தோன்றி னார்கள். ஆனால், நாட்டு மொழிகள் பொது வாழ்விலே தமக்குரிய ஸ்தா னத்தைப் பெற்றவுடன், தொகையிற் குறைந்தவர்களாகிய இவ்வாங்கிலம் பேசும் சமூகத்தினர் அருகி வருகிறார்கள். நாளடைவில், குடியேற்ற நாட்டு ஆட்சி முறை மாறி, மக்களாட்சி படிப்படியாக நிலைபெறத் தொடங்கிய காலத்தில், புதிய அரசியற்றிட்டங்களை வகுத்தவர்கள், பிரிட்டிஷ் குடியேற்ற நாட்டு ஆட்சி முறையினைப் பின்பற்றி, ஒற்றையாட்சி அமைப்பு அடிப்படையிலேயே தமது திட்டங்களை வகுத்தனர். இதற்குப் பல காரணங்களுள்ளன. வெளித் தோற்றத் தளவில், பிரிட்டிஷ் குடியேற்ற நாட்டு ஆட்சியின் கீழ், இலங்கை மக்கள் ஒரே தேசிய இனமெனும்படி ஆகிவிட்டார்கள். அன்றியும், நமது அரசியற் சீர்திருத்த வாதிகள் அரசியலமைப்புப் பிரச்சினை களைத் தீர்ப்பதில் அனுபவமற்றவர் களாயிருந்தார்கள். அல்லாமலும், ஆங்கிலேயரும் ஸ்கொச்சுக்காரரும் உவெல்சுக்காரரும் ஒரு அரசின் கீழ்ச் சேர்ந்து கொண்டதுபோல, அதையே முன் மாதிரியாக வைத்து, இலங்கையிலும் அரசியலமைக்கலாம் என எல்லோரும்

Page 34
2.
ஏமாறினார்கள்; அதிலும் பார்க்கச் சிறந்த தொரு மாதிரி கிடையாதென்றும் நம்பி யிருந்தார்கள்.பெரிய பிரித்தானியாவிலே, ஸ்கொச்சு மொழியும் உவெல்சு மொழியும் முற்றாக இல்லையெனும்படி அழிந் தொழிந்து, பிரித்தானிய மக்கள் எல்லோரும் ஆங்கில மொழியையே பேசுபவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் என்பதைச் சிந்தித்து, எவராவது எடுத்துக் காட்டினாரல்லர். ஆனால், இருபது நூற்றாண்டுகள்வரை கூடி வாழ்ந்திருந்தும், சிங்கள மொழியோ, தமிழ் மொழியோ அழிந்தொழியவில்லை. ஒவ்வொரு சாராரிலும், அம் மொழிகள் அழிந்தொழி யாதபடி காக்கும் இயற்கைச் சக்திகளும் நோக்குகளும் அமைந்துள்ளன.
பிரிட்டனிலும் இலங்கையிலு மிருந்து எமது நாட்டின் அரசிய லமைப்பினை வகுப்பதில் பங்கு பற்றினோர், பிரிட்டிஷாரின் ஒற்றையாட்சி அமைப்பினை மாதிரியாகக் கொண்டு, அதையே எமது நாட்டிலும் தழுவிக் கொள்ள முயன்றார்கள். சென்ற முப்பது ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற அரசியற் சீர்திருத்த இயக்கத்தின் வரலாற்றை நோக்கு வோமாயின், நமது சீர்திருத்த வாதிகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிமுறையைத் தழுவுவதிற் கவனஞ் செலுத்தினார் களேயன்றி, எமது நாட்டிற்கு எவ் வகையான அரசாங்கம் பொருத்த மானதென்று ஆராய்ந்ததாகத் தெரிய வில்லை. தமது அரசியலமைப்பே யல்லாமல் வேறு எதனையும் இலங்கைக்கு மாதிரியாகக் கொள்ளலாமென்று பிரிட்டிஷார் கருதவில்லை. பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பானது, சிங்கள மக்களுக்கு
விசேஷ திருப்தியளிப்பதாயிற்று. ஏனெனில், சிங்கள மக்கள் பெரும் Lumt Gör Goo Guluntíř. எனவே, வெறும்
எண்ணிக்கையினாலேயே அவர்கள் பூரணமான அதிகாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லாமலும், பழைய காலத்திலிருந்தது போல ஒரே சிங்கள இராச்சியத்தை அமைத்துக் கொள்ள

3}
லாமென்றும் கனவு கண்டார்கள். சென்ற பத்து நூற்றாண்டுகளாக ஏற்பட்டிருந்த மாற்றங்களையெல்லாம், ஒரு சிறிதாவது அவர்கள் கருத்திற்கொள்ளவில்லை. பல இன மக்கள் கூடி வாழும் நாட்டிலே, ஒற்றையாட்சி அமைப்பை நிறுவுவதனால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களைத் தமிழ் பேசும் மக்கள் தெளிவாகக் கண்டார்கள். அவர்கள் தங்களை எதிர்நோக்கியிருக்கும் ஆபத்தை என்றும் உணர்ந்திருந்தது போற்றத்தக்கதாகும். தலைவர்களென் போர் இந்த ஆபத்தைக் குறைப்பதிற் கவனஞ் செலுத்தினார்களேயன்றி, அதை நீக்க முயற்சிக்கவில்லை. சிறுபான் மையினருக்குக் கூடுதலான பிரதிநிதித் துவம் பெற்றுக்கொண்டாற் போது மென்று அவர்கள் நம்பினார்கள். அவர்களுக்குத் தோன்றிய ஒரே பரிகாரம் அதுதான். அவர்கள் வருங்காலத்தைப் பற்றிப் போதிய முன்யோசனையுடனும் பரந்த நோக்கத்துடனும் நடந்து கொள்ளாதது வருத்தத்திற்குரியதாகும். இங்ங்ணம் தவறியதற்குக் காரணங்கள் இல்லாமலில்லை. தமிழ் பேசும் மக்கள் - முஸ்லிம்கள், இந்தியத் தமிழர், இலங்கைத் தமிழரென Typ G7.gp : பிரிவினராய் இருந்தனர். இந் நாட்டிலே முஸ்லிம்களும் இலங்கைத் தமிழர்களும் வாழும் பிரதேசங்கள், பிரிட்டிஷார் ஆட்சியின்கீழ் விருத்திசெய்யப்படாதனவாய், கீழ்நிலை எய்திக் கிடந்தன. இதனால், அப்பிர தேசங்களின் பொருளாதார நிலை சீரழிந்திருந்தது. அப்பிரதேசங்களிலேயே வாழ்ந்துகொண்டு அரசியல் விஷயங்களில் ஈடுபட்டுழைக்கப் போதுமான அவகாசம் படைத்தோர், அவ்விடங்களிலே தோன்ற வில்லை. இந்தியத் தமிழரென்ற பிரிவினர், அரசியலமைப்பு ஆலோசனைகளிற் பங்குபற்ற இயலாதவர்களாயிருந்தனர். அவர்கள், எங்கள் நாட்டுக்கு ஏனை யோரிலும் பார்க்கப் பிந்திய காலத்தில் வந்தவராவர். அவர்கள், தமிழ் பேசும் பிரதேசங்களுக்குப் புறம்பான சிங்கள மொழி பேசப்படும் பிரதேசங்களிற் குடியேறியிருந்தார்கள். இலங்கையில்

Page 35
L
நிரந்தரமாகக் குடியேறியிருந்த போதிலும் அவர்கள், தொழிலாளர்களாகிய தங்களது வாழ்க்கையைப் பாதிக்கக் dallu பிரச்சினைகளிற் கவனம் செலுத்தினார் களேயன்றி, அரசியலமைப்புச் சிக்கல் களைப் பற்றிக் கவலைப்படவில்லை. இந் நிலைமையின் பயனாக அரசியலமைப்பில் ஈடுபட்டோர், பிரிட்டிஷ் ஒற்றையாட்சி அமைப்பினையே அடிப்படையாகக் கொண்டனர். சிறுபான்மையினருக்குக் கூடுதலான பிரதிநிதித்துவம் அளிப்ப தானது, ஜனநாயகத்துக்கு மாறான தென்று சிங்கள மக்கள் எதிர்த்தனர். சிறுபான்மையினருக்குக் கூடுதலான பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பதனாலேனும், அதிகாரம் முழுவதையும் தம் கையிலேயே வைத்திருக்கக்கூடிய ஒற்றையாட்சி அமைப் பினை நிலைபெறச் செய்யலாமென்று அவர்களுக்குத் தென்படவில்லை. நீதி செய்வார்களென்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் எஜமானர்கள், தம் கடமையில் முற்றாகத் தவறிவிட்டார்கள். அரசியலதி காரம் சிங்களவரின் கையிலேயே இருப்பதை அவர்கள் கண்டார்கள். எனவே, தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு நீதி வழங்குவதிலும் Lunrtřešesář சிங்கள மக்களைத் திருப்தி செய்வதே உசித மென்று கருதினர். அது ஆண்மையற்ற செயல் எனினும், அதையே விரும்பினர். இதன் பயனாக, இந் நாட்டின் அரசியற் பிரச்சினைக்கு ஒரு பரிகாரமென, சிறுபான்மையோருக்குக் கூடுதலான பிரதி நிதித்துவம் அளிக்காத ஒரு ஒற்றையாட்சி அமைப்பு, சோல்பரி - பிரிட்டிஷ் அரசியற்சட்டம் தமிழ்பேசும் மக்களின் மீது திணிக்கப்படுவதாயிற்று. வாக்கா ளர்கள் அளித்த உத்தரவாதத்தை மறந்து எம் பிரதிநிதிகள் சோல்பரித் திட்டத்தை ஏற்றமையால், இப் பிரச்சினை மேலும் சிக்கலடைந்தது. இதனால், இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்களது அரசியல் வாழ்வுக்கு அந்தியக் கிரியைகள் செய்யப்பட்டு விட்டனவென்று பலரும் கருதியிருக்கக் கூடும். ஆனால், பொதுமக்கள் சரணடைய மறுத்தனர். 1945ஆம் ஆண்டு வெள்ளை

24 H
அறிக்கையை ஏற்ற அப்போதைய அரசாங்கசபைத் தமிழ் அங்கத்தவருள், ஒருவர் தவிர்ந்த பிறரெல்லாம் 1947ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலிற் படுதோல்வி அடைந்தனர். தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து நடத்துவதா அன்றேல் சரண டைவதா என்ற ஒரே கேள்வியை அடிப்படையாகக் கொண்டே தமிழ்த் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. தேர்தலின் தெளிவான முடிவு போராட் டத்தைத் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டு மென்பதேயாகும்.
ஆனால், முஸ்லிம் தொகுதிகளில் இதற்கு வேறான கொள்கையுடன் தேர்தல் நடைபெற்றது. 1945ஆம் ஆண்டுவரை சிறுபான்மையினருக்குக் கூடுதலான பிரதி நிதித்துவம் வேண்டும் என்ற கொள்கைக் காகத் தமிழரும் முஸ்லிம்களும் சேர்ந்துழைத்தனர். சோல்பரித் திட்டம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டபின், வேறு வழியின்றி முஸ்லிம்கள் தயங்கினர். இப்போது யாங்கள் கைக்கொண்டி ருக்கும் கொள்கையைப் போன்ற திட்டங் களெவையும் அவர்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கப் படவில்லை; அவர்கள் வாழ்ந்துகொண்டி ருக்கும் பிரதேசங்கள், தனிச் சுயாட்சி அரசாக அமைக்க முடியாதனவாய் இருந்தன. வடபகுதியிலும் திரிகோன மலையிலும் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு, இப்பிரதிகூலமில்லாதபடியால் அவர்க ளிடையே ஒரு விடுதலை உணர்ச்சி நிலவியது.
இவ்விடுதலை உணர்ச்சியே உருவெடுத்தாற்போல் விளங்கிய தமிழ்க் காங்கிரஸ், தமிழ்த் தொகுதிகள் எல்லாவற்றிலும் பூரண வெற்றி பெற்றது. தங்களுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய தமிழ் மக்களின் கருத்தினை, அத் தேர்தல் தெளிவாகக் காட்டியது. தமிழ்க் காங்கிரசினை எதிர்த்த ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அபேட்சகர்கள், அதிகாரத்துக்கு வரக் கூடியவர்களான சிங்களப் பெரும் பான்மையோருடன் ஒத்துழைப்பதால்,

Page 36
2
தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்குப் பொருள பிவிருத்தி ஏற்படுமென்று வாக்களித் தார்கள். ஆனால், தமிழ் காங்கிரஸ் அபேட்சகர்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து பொருள் நலம் பெற்றுத் தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கவில்லை; தமிழரின் உரிமையைப் பறிக்க நடக்கும் முயற்சி களை எதிர்ப்போமென்றே கூறினர். அதிகப்படியான வாக்குகளால் தமிழ்க் காங்கிரஸ் அபேட்சகர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். ஆனால் அடுத்த வருஷம் - 1948ஆம் ஆண்டில் என்றும் எதிர்பார்த்திராத சம்பவம் நடைபெறுவ தாயிற்று. தேர்தலிலே தமிழ் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பையும் தமிழ்க் காங்கி ரசையும் கவனியாது, ஐக்கியதேசியக் கட்சி தனிப்பட்ட முறையில் அரசாங்கத்தை அமைத்துக்கொண்டது. அதன்பின், தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைவர் மனந்தளர்ந்து, ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிடம் சரண் புகுந்தார். தமிழ் மக்கட்கு அளித்த உத்தரவாதத்தையும் இதனால் மீறினார். ஆனால் அநேகர், தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைவர் பூரணமாகச் சரணாகதி அடைய வில்லையென்றும், தாம் சேர்ந்திருக்கும் அரசாங்கம் தமிழ்க் காங்கிரசின் கொள்கைகளுக்கு மாறான சட்டங்களைக் கொண்டுவரும் பொழுது அவற்றை எதிர்ப்பதற்கான உரிமையை வைத்துக் கொண்டாரென்றும் நம்பியிருந்தனர். 1948ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் மாதத்தில், அரசாங்கம் இந்தியப் பிரஜாஉரிமைச் சட்டமொன்றைப் பிரதிநிதிகள் சபையிற் கொண்டுவந்தது. இச்சட்டத்தை இலங்கை, இந்தியக் காங்கிரசும் புதுடெல்லியிலுள்ள இந்திய அரசாங்கமும் எதிர்த்து வந்தன. இது, தமிழ்க் காங்கிரசின் அமைப்பு விதிகளிலும் அதன் மகாநாடுகள் பலவற்றிலும் வற்புறுத்தப்பட்ட - அடிப் படையான கொள்கைகளுக்கு முரண் பட்டதாயிருந்தது. அன்றியும், ஐந்து வருஷங்கள் இலங்கையில் வசித்த இந்தியர்களுக்குப் பிரஜாவுரிமை பெறு வதற்காகவும், அவர்களுடைய பிறவுரிமை களை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் உழைப்

5.
السيخ
பதற்காக, இலங்கை, இந்தியக் காங்கிரஸ்"க்குத் தமிழ்க்காங்கிரஸ்
தலைவர் கைச்சாத்திட்டுத் தேர்தற் காலத்தில் வாக்களித்திருந்தார். எதைப் பெறுவதற்கு உழைப்பதாக இவர் வாக் களித்திருந்தாரோ, அதைப் பாராளு மன்றத்திற் கொண்டுவரப்பட்ட இச் சட்டம் மறுத்தது. அவரும் தமிழ்க் காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் சிலரும் இதனை ஆதரித்தனர். இதிலிருந்து, தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைவரும் பிரதிநிதிகள் சிலரும் உரிமைப் போரைக் கைவிட்டு விட்டன ரென்பது தெட்டத்தெளிவாக விளங்கிவிட்டது. இதன் பயனாக, தமிழ்க் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்கள், இரு கட்சியினராகப் பிரிந்தனர், முன்கூறியபடி, ஒரு பகுதியினர் - தங்கள் தேர்தற்காலக் கொள்கையைக் கைவிட்டு விட்டனர். மற்றப் பகுதியினராய் - உங்கள் முன் நிற்கும் நாங்கள் - தேர்தற்காலக் கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து, உரிமைப் போரைத் தொடர்ந்து நடத்தத் தீர்மானித் திருக்கின்றோம்.
இப்போதைய அரசியற்றிட்டத்தின் கீழ், சிங்கள மக்கள், தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் எல்லோரையும் உதாசீனஞ் செய்து, அவர்களது உதவியில்லாமல் அரசாங் கத்தை நடத்தவும், அவர்களது விருப்பத் துக்கும் உணர்ச்சிக்கும் மாறாகச் சட்டங் களை ஒன்றன்மேலொன்றாய் நிறை வேற்றவும் முடியுமென்பது, 1947ஆம், 1948ஆம் ஆண்டுகளிலே தெளிவாகியபின், தமிழ்பேசும் மக்களுக்கு இரண்டு வழிகளே உள்ளன. ஒன்று, நிபந்தனையற்ற சரணாகதி; மற்றையது. தமிழ் பேசும் மக்களை, அரசியலுரிமையற்றவர்களாகச் செய்யும் இப்போதைய அரசியலமைப்பிலி ருந்து மீட்பதற்காக, ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பதாகும். பிந்திக் கூறிய வழி கடினமானது; ஆனால் வீரர்களுக்குரிய வழி அதுவேயாகும். அதுவுமல்லாமல், தேர்தற் காலத்திலே தமிழ் மக்கள் காட்டிய வழியும் அதுவே. தமிழ்க் காங்கிரஸ் அங்கத்தவர்களுக்குள்ளே, "தலை

Page 37
, , * ۔۔۔بی۔... es WS-Sees l
வணங்கோம்" என்று நின்றவர்கள், இவ்வழியையே கைக்கொண்டு, அதனையே பின்பற்றும்படி, நாடெங் குமுள்ள தமிழ் பேசும் மக்களிடையே பிரசாரஞ் செய்து வருகின்றனர்.
1947ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 20ஆம் திகதியன்று. தமிழ்க்காங்கிரஸ் தலைவரே குடியேற்ற நாட்டு மந்திரிக்குப் பின் வரும் தந்தியை அனுப்பினார்.
“இல: 181 - சென்ற பொதுத் தேர்தலிலே ஐக்கிய தேசியக் கட்சித் தமிழ் அபேட்ச கருள் ஒருவராவது தெரிவு செய்யப்படாததிலிருந்தும்; 1945ஆம் ஆண்டு வெள்ளை அறிக்கையை ஆதரித்த பழைய அரசாங்க சபை அங்கத்தவர் களுள், ஒருவர் தவிர ஏனையோர் தோற்கடிக்கப்பட்டதிலி ருந்தும்; இலங்கைத் தமிழ்மக்கள் சோல்பரி அரசியற்றிட்டத்தை நிராகரித்து விட்டார்கள் என்பது தெளிவு."
“இலங்கையிலுள்ள சமூகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் சம உரிமை அளிக்கும் சுதந்திர அரசியற்றிட்டமொன்றை, அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் கோருகிறது. இலங்கை மக்கள் எல்லோராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படக்கூடிய அரசியற்றிட்டத்தை
வகுப்பதற்கு, அரசியல் ji 60Tu சபையொன்று வேண்டும். இப்பொழுது இருப்பதைப்போன்ற, சட்டசபை ܫ
மந்திரிசபைகளுடன் கூடிய ஒற்றையாட்சி அரசாங்கத்தைத் தமிழர்கள் ஒரு பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். தகுந்த மாற்றுமுறை இல்லாதபடியால், நாங்கள் தமிழ் மக்களுக்குச் சுய நிர்ணய உரிமை கோருகிறோம்.”
1948ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திலே, தமது நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாயிருந்த தலைவர் சரணடைந் ததும், தமிழ்க் காங்கிரஸிற் பிளவு ஏற்பட்டபோது, தமிழ் பேசும் மக்கள் திக்கற்றவர்களாய்த் தவிக்கலாயினர். அரசியல் வாழ்விலே, தமது நிலையை யிட்டுத் திருப்தி கொள்ளாதவர்களாய் இருந்தபோதிலும், இந்நிலையை மாற்ற

வழி காணாதவர்களாய்த் திகைத்தனர். தமிழ் பேசும் மக்களுக்கென ஒரு சுதந்திர அரசினை நிறுவுவதன் (paulb, இப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கலாம் என்ற புது எண்ணம் மக்களின் மனதைப் பெரிதும் கவரவில்லை. இப்படியான இயக்கத்துக்கு நாட்டிலே எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கு மென அவர்கள் திடமாக அறிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால், அவர்க ளிடையே இவ்விதமாக இப் பிரச்சினை யைத் தீர்த்துக்கொள்ளலாம் என்று நம்பிய வீரர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் இருந்தார்கள். இந்த வீரர்கள் இடைவிடாது தமது நம்பிக்கையூட்டும் கொள்கையைப் பிரசாரஞ்செய்துகொண்டு வந்தபடியால், இன்று, தமிழ்பேசும் மக்கள் எல்லோருக்குமே சுதந்திரத் தமிழ் அரசு ஒன்றிணை நிறுவவேண்டும் என்னும் கொள்கையில் நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக் கிறது. பெருந்தொகையினராக நீங்கள் இங்குவந்து இன்று குழுமியிருப்பதே இதற்குப் போதிய சான்றாகும்.
இப்படியான எண்ணத்தில் நம்பிக்கை மாத்திரம் இருந்தாற் போதாது; அதை நடைமுறையிற் கொண்டுவர வேண்டும். எமது கனவை நனவாக்குவதே எமது இயக்கத்தின் அடுத்த திட்டமாகும். இவ் விஷயத்திலே பலரும் சந்தேக முறுகின்றனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, எமது சமீப காலத்திய அரசியல் வரலாறு இச் சந்தேகத்துக்கு இடமளிப்பதாயிருக் கின்றது. பல முறைகளில் தலைவ ரென்போர் எங்களைக் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டார்கள். வீரர்களாகக் காட்சியளித்து மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்ற தலைவர்கள், ஒருநாள் நிமிர்ந்து நின்று போராடி, மறுநாள் களத்தையே விட்டு ஓடினர். 1934ஆம் ஆண்டு தொடக்கமாக சோ மகாதேவா அவர்கள் தமிழ்ப்படையின் முன்னணியில் நின்றார்; அவருடைய உற்சாகம் படிப்படியாகக் குறைந்து, ஈற்றில் அவர் எதிரிகளின் கட்சியிற் சேர்ந்தார். இப்படியே திருவாளர்கள் நடேசன், தியாராசா

Page 38
2
ஆதியானோரும் தமிழர்களின் உரிமைக் காக உழைப்பவர்களாயிருந்து, கடைசியில் 1945ஆம் ஆண்டிலே தமிழ் மக்கள் பல ஆண்டுகளாகப் போராடி வந்த உரிமைகளை மறுக்கும் அரசியற் றிட்டத்துக்குச் சார்பாக வாக்களித் தார்கள். அண்மையிலே, நம் உரிமை களுக்காக விட்டுக்கொடுக்காது போராடி வந்த திரு. ஜீ.ஜீ.பொன்னம்பலம் அவர்கள் இப்பொழுது போராட்டத்தைக் கைவிட்டது மாத்திரமன்றி, இலங்கைத் தமிழ் மக்களுக்கு எவ்வித குறையுமில்லை என்று எங்கும் பறைசாற்றி வருகிறார்! இப்படியான குட்டிக் கரணங்களின் பலனாக, தமிழ் இனத்தின் பண்புக்கே பழுது வந்தடைந்ததுடன், இப்போதுள்ள தமிழ்த் தலைவர்களிலும், எதிர் காலத்திலே தோன்றக்கூடிய தலைவர் களிலும் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமற் போய்விட்டது. இப்போது சுதந்திரத் தமிழ் அரசு வேண்டுமென்று கோரும் தலைவர்களை, நாம் எப்படி நம்புவது என்று மக்கள் கேட்கின்றார்கள். முந்திய தலைவர்கள் செய்ததைப் போல, இத் தலைவர்களும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் உண்டு என்று வினவுகின்றார்கள்; இவை சரியான கேள்விகளேயாகும்.
தமிழ்த் தலைவர்களது மனவருத்தத் தைத் தரும் நிலையற்ற போக்குடன், எம் பொதுமக்கள் அரசியல் விஷயங்களிற் காட்டிய விடாப்பிடியான உறுதியை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், எவ்வளவு வித்தியாசம் தென்படுகிறது? மக்களின் மனவுறுதி சாந்தி அளிப்பதாயிருக்கின்றது. இதனைத் தெளிவாக உங்களுக்கு எடுத்துக் காட்ட விரும்புகிறேன்.
இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்களின் எல்லாப், பிரிவினருள்ளும் தமிழ் விடுதலைக்காக உழைக்கக்கூடிய வசதி வடமாகாண மக்களுக்கே இருந்தது. அவர்கள், இலகுவாகப் பிரிக்கப் படக்கூடிய பிரதேசத்தில் பெருந்தொகை யினராக வாழ்ந்திருந்தது மாத்திரமன்றி,

7
அவர்களிடையே சிங்கள மக்கள் கலந்து வாழ்வதும் குறைவாக இருந்தது. அவர்களே ஆங்கிலக் கல்வியினாலும் அதிக பயன் பெற்றிருந்தனர். ஆனபடி யால், இலங்கை வாழ் தமிழ் இனத்துக் காகத் தொண்டு செய்யும் பொறுப்பு, பெரும்பாலும் அவர்களையே சார்ந் திருந்தது. தமிழ்பேசும் மக்களின் உரிமைகளுக்காக நடைபெற்ற அரசியற் கிளர்ச்சிகள், பெரிதும் வடமாகா ணத்திலேயே ஆரம்பித்தன. வடமாகாணத் தினருக்குக் கூடுதலான வசதிகளிருந் தமையால், இக்கடமை அவர்களையே சார்ந்தது. யான் இனிக் கூறப்போகும் அரசியற் கிளர்ச்சிகள், பெரும்பாலும் அவர்களாலேயே நடத்தப் பட்டன. ஆயினும், தமிழ்பேசும் Lbák s git எல்லோரினதும் சுதந்திர உணர்ச்சிக்கு அவை எடுத்துக்காட்டாகும். சிறுபான்மை யினருக்குப் பாதுகாப்பேயில்லாது, இந்நாட்டுக்கு ஓரளவு சுயாட்சி வழங்கிய முதல் அரசியற்றிட்டம் டொனமூர்த் திட்டமேயாகும். டொனமூர் அரசியற் றிட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற முதற் பொதுத் தேர்தலை யாழ்ப்பாண மக்கள் பகிஷ்கரித்து விட்டனர். ஏறக்குறைய நான்கு ஆண்டு களுக்கு, அரசாங்க சபையில் யாழ்ப்பாணப் பிரதிநிதிகள் எவருமே இருக்கவில்லை. இப்பகிஷ்காரம் அந்த அரசியற்றிட்டத்துக் குள்ள எதிர்ப்பையே பிரதிபலித்தது. இந்த நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றிலேயே இது ஒப்பற்றதொரு சம்பவமாகும். அந்த அரசாங்க சபைக்கு நடைபெற்ற இரண்டாவது பொதுத் தேர்தலிலே அந்த அரசியற்றிட்டத்தை மாற்றி, சிறுபான்மை யோருக்குப் போதிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டுமென்ற ஒரே கொள்கையுடைய பிரதிநிதிகளே வடமாகாணத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டனர். அடுத்த பொதுத் தேர்தல் இப்போதைய Ggfmt6ib Lurifi அரசியற்றிட்டத்தின் கீழ், 1947ஆம் ஆண்டிலேயே நடைபெற்றது. இத்திட்டம் சிறுபான்மையினருக்குச் சாதகமாகத் திருத்தியமைக்கப்பட மாட்டாது என்றே

Page 39
L
தோன்றியது. இச்சந்தர்ப்பத்திலே தமிழ் மக்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு விடுவார்கள் என்றே அரசியல் விஷயங்களை நுணுகி நோக்குவோர் பலர் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், என்னுடைய பேச்சின் முற்பகுதியில் யான் குறிப்பிட்ட தைப் போல, தமிழ்பேசும் மக்களின் விடுதலைப் போரினைத் தொடர்ந்து நடத்தவேண்டுமென்ற தீர்ப்பே தமிழ்த் தொகுதிகளிலிருந்து கிடைத்தது. இத் தருணத்திலே திருகோணமலையும் வடமாகாணத்துடன் சேர்ந்துகொண்டது. இதிலிருந்து, இவ்விஷயத்தையிட்டு தமிழ் மக்களுடைய அப்பிராயம் கோரப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம், உரிமைப் போரைத் தொடர்ந்து நடத்தவேண்டும் என்றே அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் என்பது தெளிவாகின்றது. தமிழ்ப் பொதுமக்கள் என்றுமே தமது இலக்கினின்றும் பிறழ வில்லை. வருங்காலத்திலும் அவர்கள் தமது இலக்கினின்றும் தவறமாட்டார்கள் என்ற பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. இவ்விஷயத்தில் மட்டக் களப்பில் வாழும் தமிழ்பேசும் மக்களின் கருத்தும், திருகோணமலையிலும் வடமாகாணத் திலுமுள்ள நம் சகோதரர்களின் கருத்தை ஆதரிப்பதாகவே இருக்கின்றதென்பது பல
குறிகளிலிருந்து தெளிவாகின்றது. இங்ங்னமாக, இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்களுக்கெல்லாம் தங்களுடைய
இன்றைய அரசியல் நிலையைப்பற்றியும் எதிர்கால நிலையைப்பற்றியும் CU5 நிலையான கொள்கை உண்டு என்று விளங்குகின்றது. அவர்களுக்கு ஒரு நிலையான குறிக்கோள் உண்டு. சுருக்க மாகக் கூறினால் அவர்களுக்குத் தாங்கள் ஒரு தனித் தேசிய இனம் என்ற உணர்ச்சி உண்டு. இம் மக்களின் நலத்துக்காக உழைக்க விரும்புவோர், உற்சாக மூட்டக் கூடிய இவ்வுணர்ச்சியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
நமது மக்களின் அரசியல் இலட்சியத்தை அடைவதற்கு, கட்டுப்

8 - 9
பாடான முறையில் வேலை செய்வது அத்தியாவசியமாகும். ஆனபடியால், தமிழ்பேசும் மக்களின் விடுதலையைக் காண்பதற்கு விரும்புபவர்களாய், நமது மக்களின் எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் உள்ள உண்மை ஊழியர்களை ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஸ்தாபனம் நிறுவுதல் வேண்டும்.
இனி, தமிழ்பேசும் மக்கள் சென்ற காலங்களில் அரசியல் உலகிலே தங்களை ஆபத்து எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருப்பதாக எண்ணியது சரியாவென்று கவனிப்போம். தமிழ் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட இன்றைய அரசியற்றிட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குமேற் சிறிது காலந்தான் ஆகிறது. இதற்கிடையில், அரசாங்கமோ - இங்கே எடுத்துச்சொல்ல முடியாத தொகையினவாய் நமக்குப் பாதகமான சட்டங்களை ஒன்றன் மேலொன்றாய் நிறைவேற்றியும், பரிபாலனத் துறையில் நம்மைப் பாதிக்கக் கூடிய கருமங்களை ஆற்றியும் கொண்டு வருகின்றது. தெளிவாகப் புலப்படுகின்ற சில உதாரணங்களை மாத்திரம் இங்கே எடுத்துக் காட்டினாற் போதுமென்று கருதுகின்றேன். இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களில், அரைப் பங்கினரைப் பிரஜாவுரிமை அற்றோராகச் செய்யும் ஒரே நோக்குடன், அரசாங்கம் பிரஜா வுரிமைச் சட்டங்களை நிறைவேற்றி யிருக்கின்றது. அந்நியர்களுக்கு எதிராகவே இச்சட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருக் கின்றனவென்று வெளிக்குக் கூறிக்கொள் கின்றனர். இது ஒரு போலி நியாயமாகும். இலங்கையின் மத்திய பாகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஏழு லட்சம் தமிழ்த் தொழிலாளர்களுடைய பிரஜா வுரிமை யைப் பறிப்பதே இச் சட்டங்களின் உண்மை நோக்கமாகும். இவர்களுள்ளே பெரும்பாலானோர் வேறு நாட்டையே அறியமாட்டார்கள். அவர்களெல்லோரும் இந்தியர்களல்லர்; இலங்கையர்களே. தமிழ்பேசும் மக்களாக இருப்பதே அவர்களுடைய ஒரே ஒரு குற்றம்.

Page 40
2
அரசியல் அதிகாரம் எண்ணுத் தொகை யினையே பொறுத்திருக்கின்றது. இந்த மலைநாட்டுத் தமிழர்களைச் சேர்த்து எண்ணினாலும், இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் அரசியலதிகாரம் அற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.
இவர்களுள் மலைநாட்டுப் பிரதேசத் தில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களை நீக்கி விட்டால், எஞ்சியிருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள், தொகையில் மிகவும் குறைந்த அரசியல் அநாதைகளாய் விடுவார்கள். இது போதாதென்று, இந்த மலைநாட்டுத் தமிழ்த் தொழிலாளர்களின் வாக்கு ரிமையைப் பறிப்பதற்குச் சட்டம் இயற்றிவிட்டார்கள். இது கொடுமையிற் கொடுமையாகும். அரசாங்கத்தின் நோக்கம், இந் நாட்டில் வசிப்பதற்குப் பூரண உரிமையுடைய இம் மக்களை, இந்நாட்டைவிட்டுத் துரத்துவது; அல்லது அவர்களைப் பலவந்தமாகத் துரத்துவது; அல்லது அவர்களைப் பலவந்தமாகச் சிங்களம் பேசும் மக்களாக மாற்று வதுதான் என்பது எவருக்கும் எளிதிற் புலனாகும்.
தேசியக்கொடி விஷயத்தில் அரசாங்கம் நடந்துகொண்ட விதம், தமிழ்பேசும் மக்களுடைய உணர்ச்சி களையும் உரிமைகளையும் உதாசீனம் செய்வதாக இருக்கின்றது. சிங்கக் கொடி - சிங்கள மன்னரின் கொடியேயாகும். இன்று, அது சிங்களவருடைய அதிகா ரத்தின் சின்னமாக விளங்குகின்றது. அந்தக் கொடியே நடைமுறையில் இலங்கையின் தேசியக் கொடி எனக் கொள்ளப் படுகின்றது. பல்வேறு இனங்கள் வாழும் நாட்டின் தேசியக் கொடியாக ஒரு இனத்தவரின் கொடியைக் கொண்ட நாடு வேறு எதுவும் உலகிலில்லை. தேசியக் கொடி விஷயத்தில் அரசாங்கத்தின் கொள்கை, தமிழ்பேசும் மக்களிடம் அவர்கள் நடந்துகொள்ளும் முறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது. அரசாங் கம், அவர்கள் இங்கு வசிப்பதைச் சகித்துக் கொண்டிருக்கின்றது; அவ்வளவுதான்.

9
அரசாங்கத்தின் குடியேற்றக் கொள்கையானது, இவையெல்லா வற்றிலும் பார்க்கத் தமிழ்பேசும் மக்களுக்குக் கூடிய ஆபத்து விளை விக்கக் கூடியதாய் இருக்கின்றது. இக் கொள்கையின் ஆரம்பத்தைத்தான் கல்லோயாவிற் காண்கின்றோம்; கல்லோயாத் திட்டத்தின்கீழ் நீர்ப்பாய்ச்சப் படும் பிரதேசம், தமிழ் பேசும் பகுதியாகிய கிழக்கு மாகாணமேயாகும். தமிழ் பேசும் இப் பிரதேசத்திலே, அரசாங்கம், சிங்கள மக்களைக் குடியேற்றத் திட்டமிட்டுள்ளது. என்பதற்குச் சான்றுகளுள. இது உண்மை யாயிருந்தால், இன்றைய தமிழ் பேசும் பிரதேசத்தைக் குறைப்பதற்கே அரசாங்கம் அநீதியான முறையில் தன் அதிகாரத்தை உபயோகிக்கின்றதென்பது தெளிவு. தடுப்பாரின்றி இத்திட்டம் நிறைவேற்றப் பட்டால், சில வருடங்களுக்கிடையில் இந்நாட்டிலே தமிழ்ப் பிரதேசமே இல்லா தொழியும்.
நிதி மந்திரியவர்கள் விளக்கியபடி, அரசியல் மொழி விஷயத்திலே தமிழ் பேசும் மாகாணங்களைப் பரிபாலன முறையிற் பிரித்து விடுவதும்; மற்றைய ஏழு மாகாணங்களிலும் சிங்களத்தையே அரசாங்க மொழியாகச் செய்வதும்தான் அரசாங்கத்தின் கொள்கையாகும். இவ்வேழு மாகாணங்களிலே, குறைந்தது இரண்டு மாகாணங்களிலாவது, தமிழர்கள் செறிந்து பெரும்பான்மை யோராக வாழும் பிரதேசங்கள் இருக்கின்றன. இவர்களிடம் அரசாங்கம் நீதியாக நடந்துகொள்ள விரும்பினால், அவர் களுடைய பிரதேசத்தின் பரிபாலன விஷயங்களில் அவர்களுடைய மொழி யையே உபயோகிக்க வேண்டும். ஆனால், இது நடைபெறப்போவதில்லை. இப்படி யான செயல்களினால் இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களை ஆளுவதற்கு, இன்றைய அரசாங்கம் தர்ம நீதிப்படி அருகதை அற்றதாகிவிட்டது. அவர்கள் அப்படி ஆளுவதற்கு அதிகார வலி மையொன்றே உரிமையளிக்கின்றது.

Page 41
3
இரண்டேயிரண்டு வருடச் சுயாட்சியில், தமது சொந்த நாட்டிலேயே இவ்வளவு கீழ்நிலை யடைந்துவிட்டர்கள்! இன்றைய அரசாங்கம் தங்களுடையதென்று தமிழ் பேசும் மக்கள் கருதவில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையில் யாம் செய்யவேண்டுவ தென்ன? நடந்தது நடக்கட்டுமென்று வாளாவிருப்பதா? அவ்விதம் இருத்தல் நமக்கோ - நமது நாட்டுக்கோ நன்ற்ன்று. நாம் ஆண்மையுடன் முயன்று இப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க ஒருவழி காணுதல் வேண்டும். அவ்வழிதானென்ன? கூடு தலான பிரதிநித்துவம் கோரினோம். அது கிட்டவில்லை. வேறோர் பரிகாரம் தேடியாக வேண்டும். இதற்காக, பல மொழிகளைப் பேசும் மக்கள் வாழுகின்ற பிறநாடுகளைப் பார்ப்போம். இலங்கையில் இருப்பது போலவே, அந்நாடுகளிலும் பல்வேறு மொழிகளைப் பேசும் இனம் ஒவ்வொன்றும் தத்தம் உரிமைகளைக் கவனமாகப் பேணி வந்தன. சிறிய மொழிவாரி இனங்கள் பெரிய மொழி வாரி இனங்களால் விழுங்கப்படாமல் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொண்டன. இவ்விதம், மொழிவாரி இனங்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட சச்சரவுகள் பல தடவைகளில் யுத்தத்தில் முடிந்து, பெரிய தேசிய இனங்களும் மோதிக்கொள்ள நேரிட்ட துண்டு. இவ்வித சச்சரவுகளை நீக்குவதற்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, மொழிவாரியாகப் பிரிக்கப்பட்ட பூரண சுதந்திர அரசுகளை அமைப்பது; இதிலும் பார்க்கத் தீவிரங் குறைந்ததான மற்றைய வழி, மொழிவாரிச் சுயாட்சி மாகாணங் களை அமைத்து, அவற்றை இணைக்கும் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தையுடைய சமஷ்டி அரசை ஏற்படுத்துவதே. இவ்விரு முறைகளையும் கையாளுவதற்கு, வெவ்வேறு மொழி பேசும் இனங்கள் பிரிக்கப்படக்கூடிய பிரதேசங்களில் வாழுதல் வேண்டும். சமஷ்டி அரசிய லானது. உலகிற் பல பாகங்களிலும் இவ்வித பிரச்சினைகளை வெற்றிகரமாகத் தீர்த்து வைத்திருக்கிறது. பிரெஞ்சு - ஆங்கில மொழிகளைப் பேசும் மக்களைக்

O
கொண்ட கனடா தேசமும்; பலவாய, ஜெர்மன், பிரெஞ்சு - இத்தாலிய சுயாட்சி மாகாணங்களைக் கொண்ட சுவிற்சலாந்து தேசமும் இதற்கு நல்ல உதாரணங்களாகும். ரஷ்யா தேசத்திலும் சுயாட்சி கொண்ட மொழிவாரி மாகாணங்களே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கே ஒரு தனியான பிரதேசத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு மொழிபேசும் மக்களும், ஒரு தனித் தேசிய இனத்தினராகக் கருதப்படு கின்றனர். இந்தியாவிலும், இந்திய தேசியக் காங்கிரசும் இந்திய அரசாங்கமும் மொழிவாரி மாகாணங்களை அமைக்க வேண்டுமென்ற கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டு, அப்படியே அமைத்தும் வருகின்றார்கள். தனி ஆந்திர மாகாண மொன்று உருவாகின்றது. கன்னடர் தமக்கொரு மாகாணம் வேண்டுமென்று கிளர்ச்சி செய்கின்றனர். இவையெல்லாம் ஒவ்வொரு மொழிவாரி இனமும் தன்னைத் தானே பாதுகாக்க விரும்பும் இயற்கை யுணர்ச்சியின் பயனாக ஏற்பட்டவையே UT (göt.
யாம் கோருவதும் இதுதான். ஒரு சுயாட்சித் தமிழ் மாகாணமும் ஒரு சுயாட்சிச் சிங்கள மாகாணமும் அமைத்து, இரண்டுக்கும் பொதுவானதோர் மத்திய அரசாங்கமுள்ள - சமஷ்டி அரசு - இலங்கையில் ஏற்படவேண்டும். தமிழ் பேசும் தேசிய இனம். பெரிய தேசிய இனத்தால் விழுங்கப்பட்டு அழியாதிருக்க வேண்டுமேயானால், இவ்வித சமஷ்டி ஏற்படுவது அவசியமாயிருக்கிறது. தமிழ்பேசும் பிரதேசங்களை இலகுவாகப் பிரித்துவிடலாம். இடையிடையே இரு மொழிகளைப் பேசும் மக்களும் கலந்துவாழும் பிரதேசங்களும் உண்டு. ஆனால், இதைக் காரணமாகக் கொண்டு, ஒவ்வொரு மொழியைப் பேசும் மக்களும் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் பிரதேசங் களை, சுயாட்சி மாகாணங்களாக வகுப்பதற்குத் தடை ஏற்படக்கூடாது. சமஷ்டி அரசியலால் ஒருவரும் நஷ்டமடையப் போவதில்லை. நிச்சய

Page 42
3
மாகச் சிங்கள மக்கள் நஷ்டமடையவே மாட்டார்கள். ஏனென்றால், இது பெரும்பான்மையோருடைய பிரதிநி தித்துவத்தைக் குறைத்து, சிறுபான்மை யோருக்குக் கூடுதலான பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் திட்டத்தைப் போன்றதன்று. ஆதலால், சமஷ்டி அரசியல் எல்லோரும் விரும்பவேண்டிய ஓர் இலட்சியமாகும்.
சுயாட்சித் தமிழரசை நிறுவவேண்டு மென்று யாம் கோருவதற்குப் பல காரணங்களுண்டு. முஸ்லிம்கள், தமிழர் களாகிய தமிழ் பேசும் மக்கள் எல்லோரும் இப்பொழுதே, தாங்கள் - தாழ்ந்தவர்கள் - என்ற மனப் பான்மையைப் பெற்று வருகிறார்கள். ஒரு மனிதனின் பூரணமான மனோ விருத்திக்கு, அவன், "தானிருக்கும் நாடு தன்னுடையதே' என்றும், "நாட்டின் அரசாங்கமும் தனதே’ என்றும் கருத வேண்டியது அவசியமாகும். இலங்கை வாழ் தமிழ்பேசும் மக்களிடையே இன்று இவ்வுணர்ச்சி இல்லாதிருக்கின்றது. அவர்கள், தங்கள் பிரதேசங்களைத் தாங்களே ஆளுவதன்மூலம், அவ்வர சாங்கம் தங்களுடையதே என்று கருதுவதற்கு உரிமை இருக்கவேண்டும். இன்றுகூட, தமிழ்ப் பகுதிகளில் வசிக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும்; சிங்களப் பகுதிகளில் வசிக்கும் தமிழ்பேசும் மக்களுக்குமிடையே, இவ் வுணர்ச்சியைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு வேற்றுமை இருப்பதைக் காணலாம். சிங்களப் பகுதிகளில் வசிக்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள், தங்களுடைய எதிர்காலத்தைப் பற்றி நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருக்கின் றார்கள். ஆனால், தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் வசிப்பவரிடையே "சுதந்திர உணர்ச்சி, இன்னும் நிலவுகிறது. தமிழ்பேசும் மக்களுக்கு ஒரு சுதந்திர அரசுவேண்டு மென்ற இந்த இயக்கங்கூட, தமிழ் பேசும் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களாலும், அப்பகுதிகளுடன் இன்னும் தொடர்புடை யவர்களாலுமே ஆரம்பிக்கப்பட்டி ருக்கிறது. கிழக்கு மாகாணத் தமிழர்கள் இத்திட்டத்தை ஆதரிக்கும் அளவுக்கு,

H
அங்குள்ள முஸ்லிம் மக்களும் இதை வரவேற்கின்றனர். கிழக்கு மாகாணம் முழுவதையும் தமிழ் அரசின் பகுதியாக்க வேண்டுமென்றால், தமிழ்பேசும் அவ்விரு சாகியத்தாரும் ஒன்றுசேர வேண்டும். ஆனால், எங்களுடைய இயக்கம் முஸ் லிம்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் தமிழ்ப் பிரதேசத்துடன் இ  ைண ந் திருக்க வேண்டுமா? அல்லது சிங்களம் பேசும் பிரதேசத்துடன் இ  ைண ந் திருக்க வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கு, முஸ்லிம்களுக்கே பூரண சுதந்திரம் இருக்கவேண்டும் என்ற அடிப்படை யிலேயே நடைபெற்று வருகிறது. அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை அவர்களே தீர்மானிக்க வேண்டும். தமிழ் மாகாணங்கள் என்று அழைக்கப்படும் பகுதிகள், இந்நாட்டில் மிகவும் குறைவாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக இருக்கின்றன. இலங்கையின் பரப்பில் முப்பது விகிதத்தையும்; மொத்தச் சனத் தொகையிற் பத்து விகிதத்தையும் இம் மாகாணங்கள் கொண்டிருக்கின்றன. இவை நன்றாக அபிவிருத்தி செய்யப்படக் கூடியன. போதிய நீர்ப்பாசன வசதிகளுடன் - சமதரையுள்ள இப் பிரதேசங்கள், தமிழ் பேசும் மக்களுடைய அரசாங்கத்தினாலன்றிச் சீரிய முறையில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட மாட்டா. சிங்கள அரசாங்கத்தினால் இப்பகுதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டால், அங்கு சிங்களமக்கள் குடியேற்றப்படு வார்கள் என்பதும் எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டி யதே கல்லோயா அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்கீழ், கிழக்கு மாகாணத்தில் என்ன நடைபெற்று வருகின்றதென்பதை, அங்குள்ள Loji 95 Gir இப்பொழுதே உணர்ந்து விட்டார்கள்.
எங்களுடைய ஒரேயொரு நோக்கம்; ஐக்கிய இலங்கைச் சமஷ்டியின் அங்கமாக, ஒரு சுதந்திர அரசை நிறுவுவதன் மூலம் தமிழ் பேசும் மக்களின் விடுதலையைப் பெறுவதே யாகும். செய்யவேண்டிய வேலை எவ்வளவு கஷ்டமானதென்பதை யாம் உணர்ந்தே யிருக்கின்றோம். ஆயினும், அப்பணியைச்

Page 43
3
செய்துமுடிக்க எம்மால் இயலும். அதைச் செய்தே தீரவேண்டும். எமக்குச் சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் பல விஷயங்கள் உள்ளன. யான் முன் குறிப்பிட்டதைப்போல, எமது மக்கள் தம் எதிர்காலத்தைப் பற்றிக் கொண்டிருக்கும் 'உறுதியான அரசியற் கொள்கையே எமக்குச் சாதகமான பெரிய சக்தியாகும். யாம் சிறந்த முறையில் - நம்பிக்கைக்குரிய ஊழியர் களுடன் ஒரு கட்சியை அமைப்போமானால், எமது மக்கள் எம்மைக் கட்டாயம் ஆதரிப்பார்கள். சென்ற காலங்களில் தலைவர்களின் உறுதியற்றநிலையே, எமது பலவீனத்துக்குக் காரணமாயிருந்தது. இக்குறையை நிவர்த்தி செய்தாலன்றி, எமது கட்சியும் தோல்வி யுறும். ஐரிஷ் தேசிய வாதிகளைப்போல, சுதந்திரத் தமிழ் அரசு நிறுவப்படும் வரை, “பதவி ஏற்கவே மாட்டோம்" என்று வாக்குறுதி அளிக்கும் உண்மை ஊழியர்களே எமது கட்சியில் இருத்தல் வேண்டும். உள்ளத்தில் ஒரு நோக்கமும் பேச்சில் ஒரு நோக்கமும் இருத்தலாகாது.
செல்வத்திற் குறைந்த எங்களுக்கு, வலிமை பொருந்திய நண்பர்களும் இல்லை. நேர்மையையும் - மன உறுதியையும் - இலட்சியத்தூய்மையையுமே LU ITIÉlassir ஆயுதங்களாகக் கொள்ளவேண்டும். இந்திய விடுதலை - இப்படியான தார்மீக சக்தி களினாலேயே பெறப்பட்டது. எமது விடுதலை - வெளிச்சக்திகளில் மாத்திரம் தங்கியிருக்கவில்லை. யாம் வெற்றி பெறுவதற்கு அருகதையுள்ளவர்களாக வேண்டுமானால், நமது சமூகத்திலிருக்கும் குறைகளைக் களைந்து, அதைத் தூய்மை பெறச் செய்யவேண்டும். தமிழ் மக்களிடையே தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் இருக் கின்றனர். அவர்கள், தாங்கள் மற்றவர்களால் ஒடுக்கப்படுவதாகக் கருதுகின்றனர். யாம் ஒருவருக்குக் கொடுமை செய்தால், தர்ம நீதியின்படி எமக்கும் பிறரொருவர் அதையே செய்வார். தமிழ் மக்கள் அரசியற் சுதந்திரம் பெறவேண்டுமேயானால், தம் சமுதாயத்திலே உரிமையற்றவர்களாய்

2.
இருக்கும் மக்களுக்கு, அவ்வுரிமைகளை வழங்கவேண்டும்.
மலைநாட்டில் வாழும் தமிழ்த் தொழிலாளர்களுடைய நிலைமையானது. இங்கு கூறிய தாழ்த்தப்பட்டோருடைய நிலையிலும் பார்க்கக் கேவலமானதாய் இருக் கின்றது. அவர்கள், அரசியலில் தீண்டாதவர் களாய் பூ விட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிரஜாவுரிமை இல்லாமலிருப்பது மாத்திர மன்றி, தமக்கென ஒரு நாடுமற்ற அகதிகளாவுமிருக்கின்றார்கள். ஏனைய தமிழ்பேசும் மக்கள் இவர்களுக்கு வந்திருக்கும் இன்னலைத் தங்களுக்கு வந்ததாகவே கருதுதல் வேண்டும். அவர்கள் உதவிக்கு எதிர்பார்ப்பது இந்தியாவையல்ல; சுதந்திரம் விரும்பும் இலங்கை வாழ் மக்களிடமிருந்தே அவ்வுதவி வருதல் வேண்டும். இவ்விரண்டு விஷயங்களும் - நீங்கள் ஆரம்பிக்க வந்திருக்கும் இக் கட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் இடம்பெறுதல் வேண்டும்.
இறுதியாக, என்னுடைய பேச்சினைப் பொறுமையுடனும் ஆதரவுடனும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தமைக்காக, உங்களுக்கு யான் நன்றி கூறுகிறேன். உங்களுக்குள்ளே எத்தனையோ பேருடைய வீரத்தை யான் நேர்முகமாக அறிவேன். அவ்வீரமானது - என்னகத்தும் செறிந்து, எனக்கும் உற்சாகம் அளிக்கின்றது. குற்றங்களிருந்தால் மன்னித்து, எங்கள் தொண்டின் ஒரு பகுதியாக என் முயற்சியையும் ஏற்றுக் கொள்ளும்படி, உங்கள் எல்லோரையும் பணிவுடன் வேண்டிக்கொள்ளுகின்றேன்.
வணக்கம்.
業

Page 44

கை(த்)
க் கட்சியின்
5ள் மிகுந்த
வரலாறு
O O O க்கங்கள்)
ཟ༽
monum

Page 45


Page 46
இலட்சி
திரு. அ. அ (தலைவர், !
LDன்னராட்சி நிலவிய காலங்களில், ஒரு நாட்டின் சரித்திரம் அந்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்களின் வரலாறாகவே எழுதப்படும். மக்களாட்சி மலர்ந்தபின், மக்கள் சக்தியைத் திரட்டிச் செயற்பட்ட அரசியல் இயக்கங்களின் வரலாறே நாட்டின் சரித்திரமாக அமைகிறது. அக் கண்ணோட்டத்தில் அரசியற் கட்சிகளின் தோற்றம், வளர்ச்சி, சமுதாயத்தில் அவற்றின் தாக்கம் அவற்றின் கொள்கைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், சாதனைகள் ஆகியன அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
"இலங்கையில் வாழு கின்ற தமிழ் பேசும் மக்கள் : விடுதலை பெறுவதற்காக உழைக்கும் ஒரு ஸ்தா பனத்தை அமைக்க வேண்டு | மெனும் தனி நோக்கத்துடன் | யாங்கள் எல்லோரும் இன்று கூடியிருக்கின்றோம். இப்போ திருக்கும் நிலைமையில் யாம் விடுதலை பெறுவதற்கு ஒரு சுதந்திரத் தமிழரசை நிறுவுவது இன்றியமையாத தென்பது எமது திடமான நம்பிக்கையாகும்"
1949ஆம் ஆண்டு மார்கழி மாதம் 18ஆந் திகதி இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி தோன்றிய நேரத்தில், அதன் தாபகரும் வழிகாட்டியும் ஆரம்பத் தலைவருமான உயர்திரு. சாஜே.வே. செல்வநாயகம், கியூ ஸி.
வர்கள் தம லைமைப் பே தி?ே? వసీపీ ேே இலங்கைத் தமிழரசுக் d5 gueir அடிப்படைக் கொள்கையை இரத்தினச் சுருக்கமாகத் தந்தையவர்கள் இங்கு கூறியிருக்கின்றார். இந்த இலக்கை நோக்கி, மக்களைத் திரட்டி, இயக்கம் வளர்ந்த வரலாறே கீழே தரப்படுகின்றது.
 

யப் பாதை ജ|ികേകൾ இ. த. அ. க)
இலங்கையில் தமிழன் தொன்மை:
சரித்திரத்திற்கு முற்பட்ட காலந் தொடக்கம், இலங்கையில் தமிழன் வாழ்ந்தான் என்பது-நடுவுநிலையில் நின்Աl - இந்நாட்டின் வரலாற்றை ஆராய்ந்தோர் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட உண்மை யாகும். காலத்துக்குக் காலம், சிங்கள மன்னரும் தமிழ் மன்னரும் இந்நாட்டை ஆண்டனர். எனினும், பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் ஐரோப்பியர் இந்நாட்டைக் கைப்பற்றும்வரை, வட இலங்கையில் ஓர் நிலையான தமிழ் அரசும் கிழக்கிலங்கை உட்பட - வடகீழ் பிரதேசத் தில் தமிழ் வன்னிய குறுநில மன்னரின் ஆட்சியும் நிலவின. 169ஆம் ஆண்டு போர்த்துக் கேயர் வடஇலங்கைத் தமிழ் அரசைக் கைப்பற்றிய போதும், அவர்களுக்கோ அடுத்து வந்த ஒல்லாந்தருக் கோ அடங்க மறுத்து, கைலை வன்னியன், பண்டார வன்னியன் போன்ற குறுநில மன்னர் தமிழ் ஆட்சியைக் காத்து நின்றனர். 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், ஆங்கில ஆட்சியே வன்னியர் ஆட்சியையும் அழித்து இலங்கை முழுவதையும் கைப்பற்றியதோடு, 1833ஆம் ஆண்டு முழு நாட்டையும் ஒரே நிருவாகத்தின் கீழ்க் கொண்டுவந்தது. தமிழ் இனத்தின் சுயாதீனமும் தனிப் பிரதேசமும் ஐக்கிய இலங்கை என்ற ஒரே அமைப்பின் கீழ்ப் பறிக்கப்பட்டன.
ஆங்கில ஆட்சியிலிருந்து Լ1ւգ-ւն படியாக மக்கள் கைக்கு அதிகாரம் மாற்றப்

Page 47
L
பட்ட போது, தமிழ் இனத்தின் உரிமைகள் சிங்களப் பெரும்பான்மை என்ற வெள்ளத் தில் அமிழ்ந்தி அழிந்துவிடாது காக்கப்பட வேண்டுமென்பதைத் தமிழ்த் தலைவர்கள் உணர்ந்தனர். 1918ஆம் ஆண்டு இலங்கைத் தேசிய காங்கிரசை ஆரம்பித்த சேர் பொன்னம்பலம் அருணாசலம் அவர்களே, 1924ஆம் ஆண்டில் இலங்கைத் தமிழ் லீக்கை ஆரம்பித்துத் தமிழ் இனத்தின் தனித்துவம் காப்பதற்குத் தனிநாடு வேண்டுமென்று கூறினார். டொனமூர் அரசியல் திட்டத்தைச் "சிறுபான்மையோரின் மரணவோலை" என்று கூறி எதிர்த்தார் சேர் பொன்னம்பலம் இராம நாதன் அவர்கள். ஆயினும், இத் தலைவர்களின் முயற்சிகள் வெற்றிபெற வில்லை. சோல்பரி ஆணைக்குழு
இலங்கை மக்களின் கைக்கு அரசியல் அதிகாரத்தைப் பெருமளவிற்கு மாற்று வதற்கு ஓர் அரசியல் அமைப்பை ஆக்கும் பொருட்டு, சோல்பரிப் பிரபுவின் தலைமையில் ஒர் ஆணைக்குழு பிரித்தானிய குடியேற்ற நாட்டு மந்திரியால் நியமிக்கப் பெற்றது. அக் குழுவின் முன் இலங்கைத் தமிழ் மக்களின் உரிமைக் கோரிக்கையை ஒரே குரலில் எடுத்துக்கூறும் பொருட்டு 1944ஆம் ஆண்டு அகில இலங்கைத் தமிழ்ச் காங்கிரஸ் நிறுவப்பட்டது. அதன் தலைவர் திரு. ஜீ. ஜீ. பொன்னம்பலம் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் எந்த ஒரு சமூகத்திற்குப் ஏனைய சமூகங்களை நசுக்குவதற்கு வாய்ப்பற்ற வகையில், "பெரும்பான்மை சமூகத்திற்ரும் சிறுபான்மைச் சமூகங்களுக்குமிடையே சமபலப் பிரதிநிதித்துவம் இருக்கவேண்டும் என்ற கொள்கையை வெகு சிறப்புடன் எடுத்து விளக்கினார். டொனமூர் அரசியல் அமைப்பின்கீழ், தமிழ் இனத்திற்குச் சிங்கள பெரும்பான்மையினர் இழைத்த இன்ன? களை எடுத்து விவரித்தார். சோல்ப ஆணைக்குழுவினர் இவற்றின் உண்மைை ஏற்றுக்கொண்டபோதிலும், சிங்கள மந்தி சபையின் கோரிக்கைக்கே இணங்கினர். பிரி தானியப் பாராளுமன்ற ஆட்சி முறைை அப்படியே இங்கும் புகுத்தும் அரசிய அமைப்பை ஏற்படுத்தினர். அவ்வமைப்பில்

6
29ஆம் பிரிவில் - எந்த ஒரு சமூகத்திற்கும் மதத்திற்கும் விரோதமான சட்டமியற்று வதைத் தடுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பைத் தவிர, சிங்களப் பெரும்பான்மைக்குக் கட்டுப் பாடற்ற அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. இதற்குக் கைம்மாறாகக் கட்டு நாயக்கா விமானத் தளத்தையும் திருக்கோணமலைக் கடல் தளத்தையும் உபயோகிக்கும் உரிமை யைப் பெற்றனர் ஆங்கிலேயர்.
இந்த ஒருதலைப்பட்சமான அரசியல் அமைப்பை எதிர்த்து வாதாட இங்கிலாந்து சென்றார் திரு. பொன்னம்பலம் அவர்கள். அவர் அங்கு நிற்க, தமிழ்க் காங்கிரஸ் அரசாங்க சபை அங்கத்தலைவர்களும் ஏனைய தமிழ்ப் பிரதிநிதிகளும் "கிட்டா தாயின் வெட்டென மற” என்று கூறி, சோல்பரி வெள்ளை அறிக்கையை ஏற்கும் தீர்மானத்தை ஆதரித்து வாக்களித்தனர். மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதியாக அன்று இருந்த திரு.நடேசஐயர் அவர்களும் நியமனப் பிரதிநிதியாக இருந்த திரு. ஐ. எக்ஸ். பெரேரா அவர்களுமே வெள்ளை அறிக்கை யை எதிர்த்து வாக்களித்த தமிழ்ப் பிரதிநிதி களாவர். (எதிர்த்து வாக்களித்த ஒரேயொரு சிங்கள உறுப்பினர் காலிப் பிரதிநிதி திரு. டபிள்யு. தமநாயக்கா ஆவார்) தமிழ்க் காங்கிரஸின் வெற்றியும்; அதன் பிளவும்:
சோல்பரி அரசியல் திட்டத்தின்கீழ், முதல் தேர்தல் 1947ஆம் ஆண்டு நடை பெற்றது. அரசியல் அமைப்பில் பாதுகாப்புத் தேடத் தலைவர்கள் எடுத்த முயற்சி தோல்வி அடைந்தபோதிலும், "தமிழன் அடிமையாக வாழ ஆயத்தமில்லை" என்ற கொள்கையைத் தமிழ் மக்கள் முன் அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் வைத்தது. "தமிழன் என்று சொல்லபா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா" என்ற கோஷம் தமிழீழம் எங்கும் ஒலித்தது. அடிமை அரசியல் அமைப்பை ஆதரித்த தமிழ் உறுப்பினர்களில், ஒருவர் தவிர அத்தனைபேரும் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். வடக்கிலும் திருக்கோணமலையிலும் தமிழ்க் காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி பெற்றது.

Page 48
3.
தமிழ்க் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற மாபெரும் வரவேற்பில், திரு. சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் அவர்கள் முதன் முதலாக “ஒற்றையாட்சியில் தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்காவிட்டால், பிரிந்து செல்லும் உரிமையுடன் கூடிய இணைப்பாட்சி முறை யைத் தமிழ் மக்கள் கோர வேண்டிவரும்" என்று பல்லாயிரம் மக்கள் முன் பிரகடனம் செய்தார். இரண்டு ஆண்டுகளின்பின் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கை அன்றே கருக்கொள்ளத் தொடங்கியது. தமிழ் மக்களுக்குச் சுய நிர்ணய உரிமை கோரி, தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. ஜீ. ஜீ. பொன்னம்பலம் அவர்கள் பிரதமர் டி. எஸ். சேனநாயக்கா அவர்களுக்கும் குடியேற்ற நாட்டு மந்திரிக்கும் 1947ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 20ஆம் திகதி ஒரு தந்தி அனுப்பினார்.
இதற்கிடையில், தமிழ்க் காங்கிரசைச் சாராத சில தமிழ்ப் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அமைச்சராக்கி, திரு. டி. எஸ். சேனநாயக்கா மந்திரி சபையை அமைத் திருந்தார். அவர்களின் ஆதரவோடு, பூரண சுதந்திரங் கோரி அவர் விடுத்த வேண்டு கோள், சகல சமூகங்களின் சம்மதத்தையும் பெற்றதாக ஆங்கில ஆட்சியினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. 1948ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 4ஆம் திகதி இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றது. பிரித்தானிய ஆட்சியினாலோ அல்லது வேறு வெளியாரின் தலையீட்டினாலோ தமிழ் மக்களின் உரிமைகளைப் பெறலாம் என்ற நிலை முடிவடைந்தது.
எதிர்ப்பு வழியைக் கைவிட்டு, சிங்கள ஆட்சியோடு ஒத்துழைப்பு வழியை மேற் கொள்ளத் தீர்மானித்தார் தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைவர். தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைமைப் பீடத்தில் பாரதூரமான கருத்து வேற்றுமை தலைதூக்கியது. திரு. செல்வநாயகம் அவர்களும் டாக்டர் இ. மு. வி. நாகநாதன் அவர்களும் அரசுடன் சேரும் யோசனையை எதிர்த்தனர். எனினும், கட்சியின்

7
ஒற்றுமையைக் கருதித் திரு. செல்வநாயகம் அவர்கள் பகிரங்கமாக எதிர்ப்பைக் காட்ட வில்லை. டாக்டர் நாகநாதன் அவர்கள் வெளிப்படையாக எதிர்த்துத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் பாராளுமன்றக் குழுவிலிருந்து வெளியேறினார்.
தமிழ்க் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்துடன் சேருவதற்கு முன்பே, டிஎஸ். சேனநாயக்கா அரசாங்கம் இலங்கைப் பிரஜாவுரிமைச் சட்டத்தை நிறைவேற்றிவிட்டது. தமிழ்க் காங்கிரஸ் சார்பில் திரு. ஜீஜீபொன்னம்பலம் அவர்களும் திரு. சா. ஜே. வே. செல்வநாயகம் அவர்களும் அச்சட்டத்தை எதிர்த்து வாக்களித்தனர். 1948ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் மாதத்தில் இந்திய - பாகிஸ்தானியர் பிரஜாவுரிமைச் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. திரு. செல்வநாயகம் அவர்கள் இச்சட்டத்தை மிகவுந் தீவிரமாக எதிர்த்துப் பேசும்போது கீழ்க்கண்டவாறு கூறினார்.
"இன்று இந்தியத் தமிழ் மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகின்றது. நாளை மொழிப்பிரச்சினை வரும்போது இலங்கைத் தமிழ் மக்களுக்கும் இதே கதி நேரிடும். எனவே, இன்றே நாமெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவ்வநிதியை எதிர்க்கவேண்டும்." (பாராளுமன்ற நடவடிக்கை 1012.1948) எட்டு ஆண்டுகளின் பின் - 1956ஆம் ஆண்டு சிங்களம் மாத்திரம் சட்டம் வந்தபோது, திரு. எஸ். ஜே. வி. செல்வநாயகம் அவர்களின் இவ்வாக்கியங்களின் தீர்க்கதரிசனத்தைத் தமிழ்மக்கள் உணர்ந்தனர். இந்திய - பாகிஸ்தானியர் பிரஜாவுரிமைச் சட்ட வாக்கெடுப்பின்போது, அகில இலங்கைத் தமிழ்க்காங்கிரஸ் இரண்டாகப் பிளந்தது. திருவாளர்கள் பொன்னம்பலம், கனகரத் தினம், இராமலிங்கம் ஆகியோர் சட்டத்தை ஆதரித்தும்; திருவாளர்கள் செல்வநாயகம், வன்னியசிங்கம், சிவபாலன் ஆகியோர் சட்டத்தை எதிர்த்தும் வாக்களித்தனர். அன்று ஏற்பட்ட பிளவு 24 ஆண்டுகளின் பின், தமிழர் கூட்டணியில் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியும் அகில இலங்கைத் தமிழ்க்காங்கிரகம் ஒன்று சேர்ந்தபோதே மறைந்தது. இக் கட்சிகள்

Page 49
t S
இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில், துரதிர்ஷ்டம் மிகுந்த இப்பிளவைப்பற்றிக் குறிப்பிடுவது வேதனை தருவதாக இருந்தாலும், வரலாற்றின் கோவை விடுபடா திருப்பதற்காகக் கூற வேண்டியவனா யிருக்கிறேன்.
இணைப்பாட்சி:
காங்கிரஸில் ஏற்பட்ட பிளவைத் தொடர்ந்து, இரு சாராரும் தத்தம் கருத்தைத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எடுத்து விளக்க முற்பட்டனர். தொடர்ந்து அரசை எதிர்த்துப் போராடி, இணைப்பாட்சியின் கீழ் தமிழ் இனத்தின் உரிமையைப் பெறுவதே எமக்குள்ள ஒரே வழி என்று திரு. செல்வநாயகம் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்யத்தொடங்கினார். இந்த இயக்கத்தின் கால்கோள் விழா 13.2.1949 அன்று மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோவில் முன்றிலில், பூரீலழறி துரைச்சாமிக்குருக்கள் அவர்கள் ஆசி கூறித் திரு. செல்வநாயகம் அவர்களைத் தலைமை வகிக்கும்படி அழைக்க ஆரம்பமாயிற்று. கோப்பாய்ப் பிரதிநிதி திரு. கு. வன்னியசிங்கம் அவர்களும் மூதவை உறுப்பினர் டாக்டர் இ. மு. வி. நாகநாதன் அவர்களும் பேசிய இக் கூட்டத்தில் இளைஞர்களின் சார்பில் பேசும் வாய்ப்பு, அப்போது ஓர் சட்டமாணவனாக இருந்த எனக்குக் கிடைத்தது. அன்றிலிருந்து தமிழ்மக்களின் அரசியலில் ஒர் புதிய சிந்தனை - ஈழத்தமிழன் ஓர் தனித்தேசிய இனம்; அவனுக்கு ஒர் தனிப் பிரதேச்ம் உண்டு; அதை அவன் ஆளவேண்டும்; அதன் பொருளாதாரத்தை விருத்தி செய்து தமிழன் வாழமுடியும்; தென்னிலங்கையை நம்பி வாழ முடியாது; வாழத் தேவையுமில்லை; இப் புதுமையான கருத்துக்கள் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் பட்டி தொட்டிகளிலும் பட்டினங்களிலும் எதிரொலிக்கத் தொடங் கின. கருத்துக்குக் கருத்து மாத்திரமல்ல, கல்மாரியும் கிடைத்தது பல இடங்களில், தமிழ் இனம் செல்லவேண்டிய பாதை கல்லும் முள்ளும் நிறைந்தது; விஷ ஜந்துக்கள் நெளிவது; இரத்தமும் கண்ணிரும்

8.
சிந்தவேண்டியது என்பதை அந்த ஆரம்பக் கட்டத்தில் அனுபவத்திற் கண்டோம். ஆயினும், சளைக்காது பிரசாரம் வேகமாக நடைபெற்றது, வருங்காலத் திட்டங்களைத் தெளிவுபடுத்துவதற்கு, கொழும்பில் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை இரவும் ஒவ்வோர் அன்பர் வீட்டிற் கருத்துப் Luthorps peoLGuppy..."Thursday nights are Federal Nights" 6T6irl gy LtdLif pnaspirg667 அவர்களின் சுலோகம். டாக்டர் வி.வே. பரமநாயகம், டாக்டர் எம். திருவிளங்கம், திருவாளர்கள் பி.என். திருநாவுக்கரசு, பி. நல்லசிவம்பிள்ளை, வி.பொ.சி. முத்துக் குமாரசாமி, எஸ்.பி. வேலாயுதபிள்ளை, வி. நவரத்தினம், எஸ்டி சிவநாயகம், அருள். தியாகராசா முதலிய பலர் இவற்றில் கலந்து வந்தனர். பிரசாத் திட்டங்களும் அங்கு கூறவேண்டிய அரசியற் கருத்துக்களும் எம் உள்ளங்களிற் தெளிவு பெற்றன. ஒரே சிந்தனையுள்ள ஒரு குழு மெல்ல மெல்ல விரிவடைந்து வளர்ந்து வந்தது. நந்திக்கொடி :
யாழ்ப்பாணத்தின் பல பாகங்களிலும்
கூட்டங்களும் கருத்தரங்குகளும் நடை பெற்றன. திருகோணமலையில் 8-10-49இல் சக்தி நிலைய ஆதரவில், முதற் கூட்டம் நடை பெற்றது. திரு. இராஜவரோதயம், திரு. இராமநாதன், திரு. பா. விஜயநாதன் முதலிய பலர் அங்கு இயக்கத்தில் உழைக்க மு ன் வந்த னர் . மட்டக் களப் பில் திரு. ஆர்.பி.கதிர்காமர் தலைமையில் அடுத்த மாதம் - முதற் பிரசாரக் கூட்டம் நடை பெற்றது. திருவாள்ர்கள் ஈஎல். தம்பி முத்து, சாகுல் ஹமீது, செ. இராசதுரை, இரா. பத்மநாதன், பாலசுப்பிரமணியம், சித்தாண்டி நாகலிங்கம், சிவஞானம், ஆசிரியர் கனகசபை போன்ற பலரின் ஒத்துழைப்புடன் இயக்கம் அங்கு வளர்ச்சி பெறத்தொடங்கியது.
சங்கிலி மன்னனின் ஆட்சி 1ள9ஆம் ஆண்டு அழிக்கப்பட்டபோது இறக்கப்பட்ட நந்திக்கொடி, 3-9-49ல் - 330ஆண்டுகளின் பின் மீண்டும் நல்லூர் சங்கிலித் தோப்பில்

Page 50
உயர்த்தப்பட்டது. அங்கிருந்து நூற்றுக் கணக்கான தொண்டர்கள் அணிவகுத்து நல்லூர் கைலாச பிள்ளையார் கோவில் வீதிக்குச் சென்றனர். வாலிபர்களின் கைகளில் நந்திக்கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன. திரு. வி. முத்துக்குமாரு எம்.ஏ. அவர்கள் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற இருந்தது. ஆனால், கூட்டமேடை மாற்றுக் கட்சியினரால் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டது. கூட்டம் பொலீசாரின் தலையீட்டி னால் தடைசெய்யப்பட்டதாயினும், பழந்தமிழ் இராசதானியில் மறைந்த தமிழ் அரசின் கொடி ஏற்றப்பட்ட அச்சம்பவம் இளைஞர்களின் உள்ளங்களில் ஓர் புதுக் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தமிழரசு இயக்கத்தில் அது ஒர் முக்கிய படிக்கல்லாக அமைந்தது. அடுத்தநாள், நவாலியில் பண்டிதர் இளமுருகனார் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஆக்ரோஷத்தோடு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்குபற்றினர். கட்சியின் ஆரம்பம்
பிளவுபட்ட தமிழ்க் காங்கிரஸிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட உறுப்பினர்களும், புதிய கருத்தினால் கவரப்பட்டு அரசியல் எழுச்சி பெற்ற இளைஞர் பலரும் 1949ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் மாதம் 18ஆந் திகதி காலை 9-30 மணிக்கு மருதானை அரசாங்க லிகிதர் சேவைச் சங்கக் கட்டிடத்தில் கூடினர். கூட்டத்தின் அழைப்பாளர்களாக டாக்டர் இ.மு.வி. நாகநாதன் அவர்களும் திரு.கு. வன்னியசிங்கம் அவர்களும் பத்திரிகை மூலம் அழைப்பு விட்டிருந்தனர். டாக்டர் எம். திருவிளங்கம் அவர்கள் வரவேற்புக்குழுத் தலைவராகப் பணி யாற்றினார். திரு. செல்வநாயகம் அவர்கள் கூட்டத்தின் தலைவராக ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நமது தலைமைப் பேருரையை நிகழ்த்தினார். தலைவர் அவர்களே கீழ்க்காணும் தீர்மானத்தை முன் மொழிந்தார் :
"இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் விடுதலைக்காக உழைக்கும் தொண்டர்கள் 1949ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் மாதம் 18ஆந்

9.
திகதி மருதானை அரசாங்க விகிதர் சேவைச் சங்கக்கட்டிடத்தில் கூடிய இக் கூட்டம், நியாயமற்றதும் - பலமொழி பேசும் மக்களைக் கொண்ட நாட்டிற்கு ஏற்காதது மான இன்றைய ஒற்றையாட்சி அமைப்பின் கீழ், இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்கள் மேன்மேலும் கீழான நிலைக்குத் தாழ்த்தப் படுவதை உணர்ந்து, தமிழ் பேசும் மக்கள் இந்நாட்டில் சுதந்திரமும் சுயமரியாதையு முள்ள பிரஜைகளாக வருங்காலத்தில் வாழ்வதற்குப் பாதகமான சட்டங்கள் ஆக்குவதையும்; நிர்வாக நடவடிக்கைகள் ஆற்றுவதையும் மேற்கொண்டிருக்கும் இன்றைய அரசாங்கத்தின் கொள்கையின் நோக்கத்தையும் ஆபத்தையுமறிந்து, நாட்டின் ஒற்றுமைக்குப் பாதகமற்ற முறையில் - இந்த அடிப்படைப் பிரச்சினைகளை நீதியாகவும் ஜனநாயக ரீதியாகவும் தீர்ப்பதற்கு ஒரே வழி - ஐக்கிய இலங்கைச் சமஷ்டியின் ஓர் அங்கமாக இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு ஒரு சுயாட்சி அரசை நிறுவுவதே என்பதைத் தெளிவாகக் கண்டு, இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியாக அமைந்து, இந்நாட்டுத் தமிழ் பேசும் தேசிய இனத்தின் சுயநிர்ணய உரிமையின் அடிப்படையில் "சுயாட்சி" என்ற இலக்கை அடைவதற்கு இடையறாது உழைக்க உறுதிபூண்ட, தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய நிறுவனமாக இயங்குவதென்று தீர்மானிக்கிறது.
கூடியிருந்த பிரதிநிதிகள் அத்தனை பேரும் ஏகமனதாக ஆர்ப்பரித்து ஆதரித்த இத் தீர்மானமே இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் தோற்றமாகும்.
சோஷலிசமும் - தீண்டாமை ஒழிப்பும்
கட்சி நிறுவப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதன் நோக்கத்தையும் அடிப்படைக் கொள்கைகளையும் அமைப்பு விதிகளையும் மகாநாடு ஏற்றுக்கொண்டது; கட்சியின் வருங்காலப் போக்கை நிர்ணயிக்கும் வகையில் கட்சியின் "பொருளாதாரக் கொள்கை பற்றி ஆரம்ப மகாநாட்டிலேயே காரசாரமான விவாதம் நடைபெற்றது. சோஷலிச - பொருளாதார முறையைக்

Page 51
- Z கட்சிக் கைக்கொள்ள வேண்டுமென்று இளைஞர்கள் வற்புறுத்தினர். பெரியவர்கள் பலர் அதை எதிர்த்தனர். கடுமையான வாக்கு வாதத்தின்பின் சோஷலிச - பொருளாதார முறை என்பதை ஏற்பதா? விடுவதா? என்று வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டபோது, இரு பக்கத்திற்கும் சமமான வாக்குகள் கிடைத்தன. எப்போதும் இளைஞர்களின் போக்கிற்கு மதிப்பளிக்கும் தந்தை செல்வநாயகம் அவர்கள் தமது வாக்கைச் சோஷலிசத்தின் பக்கம் கொடுத்த காரணத்தினால் கட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கையாக :
"சாதி, சமயம், இனம், ஆண்-பெண் என்ற அடிப்படையில் வேற்றுமை பாராட் டாது - கல்வி, தொழில் முதலிய துறைகளில் சமசந்தர்ப்பமளிக்கும் சோஷலிஸ்ட் பொருளாதார முறையினை ஏற்படுத்தல்” என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. சமூக உயர்வு-தாழ்வுகளையும் தீண்டாமையையும் ஒழிப்பதும், சோஷலிஸ்ட் பொருளாதார முறையினை அமைப்பதும் என்ற அடிப்படைக் கொள்கைகள் - பழமை விரும்பிகள் பலரைக் கட்சியிலிருந்து விலகிப் போகச் செய்தன. ஆரம்பத்தில் எம்மோடு ஒத்துழைத்த சிலர், இவற்றைக் கண்டதும் ஒதுங்கிக்கொண்டனர். சமுதாயத்தில் புரையோடிய புண்ணான சாதியை ஒழித்து, ஒரு புத்துயிர் பெற்ற - ஒன்றுபட்ட தமிழ் இனத்தை உருவாக்கி, அவர்களுக்கு ஒரு தாயகத்தையும்; அத் தாயகத்தில் தம்மைத் தாம் ஆளும் உரிமையையும் நிலை நாட்டி, அங்கு சுரண்டல் ஒழிந்த சோஷலிச பொருளாதார அமைப்பை ஏற்படுத்தி, எல்லாத் தமிழ் பேசும் மக்களும் இன்ப வாழ்வு வாழ வழி வகுப்பதே - இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் குறிக்கோளென்று அன்றே உறுதியாகத் தீர்மானிக்கப்பெற்றது. சோல்பரி யாழ்ப்பாண வருகை
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு மாதத்தில் களத்தில் குதிக்கும் வாய்ப்புக் கட்சி ஆதரவாளர்
களுக்குக் கிடைத்தது. அநீதியான அரசியல் அமைப்பைச் சிபாரிசு செய்து தமிழ்

O
இனத்தை அடிமைகளாக்கிய சோல்பரி ஆணைக்குழுவின் தலைவர் சோல்பரிப்பிரபு - இலங்கையின் மகாதேசாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அவர், 1950ஆம் ஆண்டு தை மாதம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தந்தார். "தமிழினத்தின் வைரியை வரவேற்காதீர்” என்ற தலைப்பில் துண்டுப் பிரசுரங்களை வெளியிட்டு, அவருடைய வருகையைப் பகிஷ்கரிக்குமாறு இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி கோரியது. பகிஷ்கார நோக்கத்தை விளக்கும் பொருட்டு, யாழ் நகர மண்டபத்தில் 22-1-50ஆந் திகதி ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆட்சியாள ரினதும் வேறு அரசியற் சக்திகளினதும் தலையீட்டினால் நகர மண்டபத்திற் கூட்டம் நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. கட்டணம் செலுத்தி வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்ட மண்டபம் கூட்டத்தன்று இரட்டைப் பூட்டுகள் போட்டுப் பூட்டப்பட்டிருந்தது. ஆயிரக்கணக்கில் திரண்ட மக்கள், பூட்டப் பட்ட கதவுகளையும் - அணிவகுத்து ஆயுத பாணிகளாக நின்ற பொலீசாரையும் கண்டு திகைத்தனர். திடீரென்று, கட்சித் தொண்டர் கள் அங்கு தோன்றிக் கூட்டம் தனியாருக்குச் சொந்தமான ஒரு 'கராஜ் காணியில் நடை பெறும் என்ற துண்டுப் பிரசுரங்களை விநியோகித்தனர். அக்காணியில் திரண்ட மக்கள் மத்தியில் ஒரு மேசை மீது நின்று தலைவர்கள் பேசினர். யாழ்ப்பாணம் முன் எப்போதும் காணாத புரட்சிகரமான சூழ்நிலையில் கூட்டம் நடைபெற்றது. புதிதாகப் பிறந்த கட்சி என்ற குழந்தை தவழுவதற்கு முன்பே, ஆட்சியாளருக்குப் பெருந்தலையிடி கொடுக்கும் இயக்கமாக வளர்வதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றின.
சிங்கக் கொடி :
1950ஆம் ஆண்டு மாசி மாதத்தில் - இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகத் தீர்வு பெறாதிருந்த தேசியக் கொடிப் பிரச்சினையில், பிரதமரால் நியமிக்கப்பட்ட குழு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. சிங்கக் கொடியின் கம்பப்பக்கத்தில் சிறுபான்மைச் சமூகங்களைக் குறிப்பதற்குப் பச்சை - காவி

Page 52
4
நிறங்களில் இரு கோடுகள் சேர்க்கப்பட்டன. "தமிழ் பேசும் சமூகம் புறக்கணிக்கப்பட்ட இரண்டாந்தரப் பிரஜைகளாக இந்நாட்டில் வாழுகின்றனர் என்பதைப் பிரகடனப் படுத்தும் ஒட்டுக்கொடி" என்று இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி அக் கொடிக்கு எதிராகத் தீவிர பிரசாரத்தை மேற்கொண்டது. "இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் இனம் இக் கொடியை முற்று முழுதாக நிராகரிக்கின்றது" என்று கட்சி தீர்மானித்தது. உணர்ச்சியுள்ள தமிழ்மக்கள் - இன்றும் அக் கொடியை ஏற்க மறுக்கும் நிலை இருப்பதற்குக் காரணம் - எமது இயக்கமேயாகும். கட்சியின் வளர்ச்சி :
இவ்வாரம்பக் கட்டத்தில் மலை நாட்டுத் தொழிற்சங்கங்களில் பலகாலம் பெரும்பங்கு கொண்டு உழைத்து வந்த திரு. தெ. செ. வைத்தீஸ்வரன் அவர்களைக் கட்சி தன் நிருவாகச் செயலாளராகப் பெற்றது. கட்சியின் அமைப்பு வேலையும் பிரசார இயக்கமும் வேகம் பெற்றன. மட்டக் களப்பு, திருக்கோணமலை, வவுனியா, மன்னார், ய்ாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களின் மூலை முடுக்குகளெல்லாம் கட்சிப் பிரசாரக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. கட்சிக் கிளைகள் கிராமந்தோறும் நிறுவப்பட்டு மாவட்டக் கிளைகளும் அமைக்கப்பெற்றன. கட்சியின் உப தலைவர்களில் ஒருவரான டாக்டர் விகே பரமநாயகம் அவர்கள் இப்பணியில் பெரும் பங்கு கொண்டார்.
கிழக்கு மாகாணத்தில் சிங்களக் குடியேற்றம் :
இந்தக் காலத்தில் 'பட்டிப்பளை ஆறு என்ற பாரம்பரியத் தமிழ்ப் பெயர் 'கல்லோயாவாக மாற்றப்பெற்று, அங்கு சேனநாயக்கா சமுத்திரத்தைக் கட்டிஅப்பள்ளத்தாக்கை அபிவிருத்தி செய்யும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இத் திட்டம் கிழக்கு மாகாணத்துக்குப் பெரும் வரப் பிரசாதம் என்று பிரச்சாரம் செய்தனர் ஆட்சியாளர். ஆனால், அரசின் உண்மை யான நோக்கத்தை அன்றே உணர்ந்து அப்

H
பகுதி மக்களைத் தட்டியெழுப்பும் பொருட்டுத் தீவிர பிரச்சாரத்தை மேற் கொண்டது தமிழரசுக்கட்சி. கல்முனை, சம்மாந்துறை போன்ற அப் பகுதிகளில் மக்கள் நெருங்கி வாழும் கிராமங்கள் எல்லாம் சென்று, சிங்களக் குடியேற்றத்தின் ஆபத்தை விளக்கி 1950ஆம் ஆண்டு தொடக்கமே கட்சித் தலைவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தனர்.
கட்சியின் முதலாவது தேசிய மாநாடு :
1951ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13, 14, 15ஆந் திகதிகளில் திருக்கோணமலையில் கட்சியின் முதலாவது மாநாடு நடைபெற்றது. அம் மாநாட்டில் தலைவர் திரு. செல்வநாயகம் அவர்கள் ஆற்றிய தலைமைப் பேருரையும் அங்கு நிறைவேற்றப்பட்ட சரித்திர முக்கியத் துவம் வாய்ந்த தீர்மானங்களும் கட்டுரையின் இறுதியில் வரும் அநுபந்தத்தில் முறையே (அ), (ஆ) பிரிவுகளில் கொடுக்கப்படுகின்றன. தமிழ் இனத்தின் வாழ்வைப் பாதிக்கும் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஆராய்ந்து, மக்களின் கண்களைத் திறந்து பணி புரிந்த ஒரே இயக்கம் இலங்கைத் தமிழரசுக்கட்சி என்பதை அம் மகாநாட்டில் நிறைவேற்றப் பட்ட ஏழு தீர்மானங்களும் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. (பிரிவு ஆ)
பிரதமர் டீ.எஸ். சேனநாயகா யாழ். வருகை :
இந்த ஆண்டின் இறுதியில் பிரதமர் டீ.எஸ். சேனநாயகா யாழ்ப்பாணத்தில் வெற்றிப் பவனி வருவதற்கு ஆயத்தங்கள் தொடங்கின. தமிழ் இனத்திற்கு அவருடைய அரசு செய்துவந்த பாரதூரமான தீமைகளை மக்களுக்கு விளக்கும் பொருட்டு அவரது வருகையைப் பகிஷ்கரிக்குமாறு கட்சி - பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டது. பொதுவாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கங்களும் குறிப்பாகத் திரு.டீ.எஸ். சேனநாயகா அரசாங்கமும் மேற்கொண்ட திட்டங்கள், மேலாழ்ந்த வாரியாகப் பார்ப்பவர்கட்குத் தமிழ் இனத்திற்கு விரோதமானவையாகத் தோன்றவில்லை. தமிழ் பேசும் தலைவர்களிற்

Page 53
4.
பலருடைய ஒத்துழைப்போடு இக் கருமங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. சிங்கக் கொடி நம்மீது திணிக்கப்பட்டது. நமது தலைவர்களிற் பெரும்பாலோர் அதை ஏற்றுக் கொண்டனர். இந் நாட்டில் வாழும் அரைப்பங்கு தமிழரின் குடியுரிமை, வாக்குரி மை பறிக்கப்பட்டுத் தமிழினத்தின் அரசியற் பலம் அழிக்கப்பட்டது. அது இந்தியருக்கு எதிரானதேயன்றி இலங்கைத் தமிழருக்குப் பாதகமானதல்ல என்று நம் மக்களை நம்பச் செய்தனர் ஆட்சியாளர். தமிழ்ப் பிரதேசத் தில் திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கிழக்குமாகாணத் தமிழ் பேசும் மக்களுக்குப் பெரும் நன்மை தரும் திட்டமென்று காட்டிக் கொண்டது அரசாங்கம். வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவதுபோலச் சிங்களத்திற்கு முதலிடம் கொடுத்துத் தமிழ் மொழியை ஒதுக்கத் தொடங்கியது. நோகாமற் றொடங்கிய இந் நடவடிக்கையைத் தமிழ் மக்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை. பிரதமரின் யாழ்ப்பான வருகையைப் பயன்படுத்தி இவற்றை யெல்லாம் மக்களுக்கு விளக்கினோம். கஷ்டம்ற்ற பாதையையே விரும்பும் மக்கள் தனிச்சிங்களச் சூறாவளி எழுந்து வெளிப் படையாகவே மோதும்வரை, ஆபத்தை அறியாது பெரும்பாலும் உறங்கிக் கிடந்தனர். தன் தலையை மணலில் புதைத்து விட்டு வந்த ஆபத்து நீங்கிவிட்டதாக நம்பும் தீக்கோழி போன்றே வாழ்ந்தனர். அன்றும் இன்றும் கேள்போற் பகைவராக விளங்கும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசுகளிலும் பார்க்க, வாள்போற் பகைவரான பண்டார நாயக்காக் களின் அரசாங்கமே தமிழ் இனத்தின் உறக்கத்தைக் கலைத்து - உரிமைகோரி - உத்வேகத்தோடு இயங்கச் செய்தன.
1952ஆம் ஆண்டுப் பொதுத்தேர்தல்
பிரதமர் டீ.எஸ். சேனநாயகாவின் திடீர்மறைவுக்குப்பின் பதவியேற்ற டட்லி சேனநாயகா பாராளுமன்றத்தைக் கலைத்துப் பொதுத்தேர்தலை நடத்தினார். நிறுவி இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கிடையில் கட்சி ஒரு பொதுத் தேர்தலிற் குதிக்க வேண்டிய

2
சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. வடக்குக் கிழக்கு மகாகாணங்களில் ஏழு தொகுதிகளிற் கட்சி உத்தியோக பூர்வமாக வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது. கோப்பாய் தொகுதியில் திரு. வன்னியசிங்கம் அவர்களும் திருக்கோணமலையில் திரு இராசவரோதயம் அவர்களும் வெற்றி பெற்றனர். தந்தை செல்வநாயகம், டாக்டர் நாகநாதன் உட்பட ஏனைய வேட்பாளர்கள் தோல்வி கண்டனர். ஏழு தொகுதிகளிலுமாக - மொத்தம் 45,331 வாக்குகள் கட்சிக்குக் கிடைத்தன. கட்சி அனுதாபிகளாக - மட்டக்களப்புத் தொகுதியில் திருஆர்பி கதிராமர்அவர்களும் கல்குடாவில் திரு. சிவஞானம் அவர்களும் போட்டியிட்டனர். திரு. கதிராமர் வெற்றி பெற்றாராயினும், அடுத்த நாளே தந்தி மூலம் ஆளுங்கட்சியில் சேர்ந்தார். அப்போது - தமிழ் மக்களின் மனோ நிலைக்கு இது நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும். அமைப்பு வேலைகளும் பிரசாரமும் மேலும் தீவிரப் படுத்தப்பட வேண்டுமென்பதை இத்தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்தின. இரண்டாவது தேசிய மாநாடு
யாழ்ப்பாணத்தில் திரு. செல்வநாயகம் அவர்களைத் தலைவராகக் கொண்டு நடைபெற்ற இரண்டாவது மாநாடு - தேர்தல் தோல்வியால் ஏற்பட்ட சோர்வைப் போக்கி மீண்டும் இயக்க வேலைகளில் சுறுசுறுப்புடன் இயங்கும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியது. இதற்குமுன், 1953ஆம் ஆண்டு தை மாதம் முதலாந் திகதி பொங்கல் தினத்தன்று - தமிழரசு வாலிப முன்னணி அமைக்கப்பெற்றது. கொக்குவில் திரு. ந. அருணாசலம் அவர்கள் வாலிப முன்னணியை அமைப்பதற்குப் பெருமுயற்சி மேற்கொண்டார். வாலிப முன்னணியின் முதல் தலைவராக என்னைத் தெரிவு செய் தனர். அதே ஆண்டில் நடைபெற்ற மாநில மாநாட்டில் இளைஞர்கள் உற்சாகமாகக் கலந்துகொண்டது மாத்திரமன்றி, நல்லூர் வாலிபர்கள் கடைசித் தமிழ் மன்னன் சங்கிலியன் வரலாற்றை நாடகமாக - அதே மாநாட்டில் மேடையேற்றினர்.

Page 54
ஆகஸ்ட் 12 ஹர்த்தாலில் கட்சியின் பங்கு
பிரதமர் டட்லி சேனநாயகாவின் அரசாங்கம் அரிசியின் விலையை அதிகரித்ததை எதிர்த்து, நாடெல்லாம் எதிர்க்கட்சிகள் ஹர்த்தாலையும் தீவிர எதிர்ப்பியக்கத்தையும் நடத்தின. வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் ஹர்த்தாலை வெற்றிகரமாக நடத்துவதிற் கட்சி பெரும் பங்கு கொண்டது. இடதுசாரிகளோடு எந்த இயக்கத்திலும் நாம் பங்கு கொண்டது கிடையாது எனத் தம்மை முற்போக்குவாதி கள்' என்று அழைத்துக் கொள்வோர் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு. இந்த நாட்டில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சி ஆட்சியை ஆட்டங்கொள்ளச் செய்து 1956இல் இடது சாரி வெற்றிக்கு வழி வகுத்த - ஆவணி 12ஆந் திகதி ஹர்த்தாலில் - நாம் கொண்ட பங்கை மறைக்க இவர்கள் முயற்சி செய்கின்றனர். தமிழ் இனத்தின் உரிமை கோரி நாம் நடத்திய இயக்கங்களில் இடது சாரிகள் ஒத்துழைக்க மறுத்தனரேயன்றி, நாட்டுப் பொது மக்களின் உரிமைகளுக்காக அவர்கள் மேற்கொண்ட நியாயமான இயக்கங்களில் நாம் கலந்துகொள்ளத் தவறவில்லை. கொத்தலாவலைக்குக் கறுப்புக்கொடி
ஹர்த்தாலைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பிரதமர் டட்லி சேனநாயகா இராஜினாமா செய்ய, சேர் ஜெர்ன் கொத்தலாவலை பிரதம ரானார்.1954ஆம் ஆண்டு நடுப்பகுதியில் எலி சபெத் மகாராணி இலங்கைக்கு வருகை தந்தார். அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொத்தலாவலை அரசாங்கத்தின் நிதி அமைச்சரும் சபை முதல்வருமான திரு. ஜே.ஆர். ஜயவர்த்தனா ஆங்கிலத்திலும் சிங்களத்திலும் பேசினார். அப்பேச்சின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்புத்தானும் இடம் பெறவில்லை. மகாராணி முன் பேசுவதற்குத் தமிழ் - தகுதியற்ற மொழி - என்று திரு. ஜயவர்த்தனாவும் அன்றைய ஆட்சியும் கருதினர் போலும். இவ் வரவேற்பில் தமிழைப் புறக்கணித்துத் தமிழரை

3.
அவமதித்தபின், பிரதமர் கொத்தலாவலை யாழ்ப்பாணத்துக்கு உத்தியோகபூர்வமாக வருகைதந்தார். தமிழ் மொழியைப் புறக்கணித்ததற்காகவும், அநீதியான குடியுரி மைச் சட்டங்களை மேலும் அநியாயமாக அமுல் நடத்தித் தமிழ்த் தொழிலாளிகளை நாடு கடத்தி நம் பலத்தைக் குறைக்க அரசு முனைந்திருப்பதாலும், தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் திட்டமிட்டுச் சிங்களக் குடியேற்றம் நடத்து வதாலும், திரிசிங்கள ஜாதிக பெரமுனை யைக் கொத்தலாவலை ஆட்சி மறைமுகமாக ஆதரித்து வருவதாலும் பிரதமர் கொத்தலாவலையின் யாழ்ப்பாண வருகையைப் பகிஷ்கரிக்குமாறு இலங்கைத் தமிழ் அரசுக்கட்சி தமிழ் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தது. தமிழரசு வாலிப முன்னணி கட்சியின் அனுமதியுடன் ஒருபடி மேலே சென்று, பிரதமருக்குக் கறுப்புக் கொடி காட்டி எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கத் தீர்மானித்தது. யாழ்நகர மண்டப முன்றிலில் கோலாகலமாக வரவேற்பு நடைபெற்றது. அலங்கார இரதத்திற் பவனி வந்த பிரதமர் மேடையில் ஏறியதும், ஏற்பாடுகளுக்குப் பொறுப்பாயிருந்த அரசாங்க அதிபரை ஆனந்தத்தோடு கட்டித் தழுவினார். ஏற்கெனவே, இருநூறுக்கு மேற்பட்ட தமிழரசுத் தொண்டர்கள் மேடைக்குச் சமீபத்திற் சென்று, சட்டைப் பைகளில் கறுப்புக் கொடிகளுடன் அமர்ந் திருந்தனர். மேடையில் பிரதமர் ஏறியதும், வாலிப முன்னணித் தலைவர் எழுந்து கறுப்புக்கொடியை வீசிப் "பிரதமரே திரும்பிப்போ" என்று கோஷமிட்டவுடன், அத்தனை தொண்டர்களும் எழுந்து ஆர்ப் பரித்துக் கோஷமிட்டனர். பிரதமர் திகைப் படைந்தார். பார்வையாளராக வந்த பலரும் இளைஞர்களோடு சேர்ந்துகொண்டனர். உதவிப் பொலிஸ் அதிபரின் கட்டளைப்படி, குண்டாந்தடி தாங்கி பொலிஸ்படை ஆர்ப்பரித்த இளைஞர்மீது பாய்ந்து தாக்கியது. பொதுமக்களிற் பலரும் தாக்கப் பட்டனர். பலர் இரத்தம் சிந்தினர். தமிழைப் புறக்கணித்த ஆட்சியின் தலைவருக்குத் தம் எதிர்ப்பைத் தெளிவாகக் காட்டிவிட்டனர்

Page 55
4.
தமிழ் வாலிபர்கள். இலங்கையின் சரித்திரத் தில் நடைபெற்ற முதற் கறுப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் இதுவாகும். சிங்கள வெறியாட்டம் ஆரம்பம்
பிரதமர் கொத்தலாவலையின் யாழ்ப்பாண வருகையின்போது, தமிழ் மொழி உரிமை பற்றித் தமிழ் மக்கள் கொண்டிருந்த பயம் - பல இடங்களில் எடுத்துக் கூறப்பட்டது. கொக்குவிலில் அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பில் திரு. ஹன்டி பேரின்ப நாயகம் அவர்கள் விடுத்த வேண்டு கோளுக்குப் பதிலளித்த பிரதமர், உடனடி யாகச் சிங்களமும் தமிழும் சம அந்தஸ் துள்ள உத்தியோக மொழிகள் என்பதை அரசியல் அமைப்பிலேயே தான் இடம் பெறச் செய்வதாக உறுதியளித்தார். அவர் கொழும்பு திரும்புமுன், இவ் வாக்குறுதிக்குத் தென்னிலங்கையில் பலத்த எதிர்ப்புக் கிளம்பியது. கொழும்பு திரும்பிய அடுத்த நாளே தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை மறுத்துக் கொத்தலாவலை அறிக்கை வெளி யிட்டார். இவருக்குப் பின்பு வந்த ஒவ்வாரு சிங்களப் பிரதமரும் தமிழ் மக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதியை சிங்கள மக் களுடைய எதிர்ப்புக்கு அஞ்சி மறுதலித்திருக் கிறார்கள் என்பதை மேலும் காண்போம்.
கொத்தலாவலையின் மறுப்பை சிங்கள மக்கள் நம்பவில்லை. திரிசிங்களப் பெரமுனைகளும், பாஷா பெரமுனைகளும், பெளத்த பிக்கு மண்டலங்களும் நாடெல்லாம் மொழி வெறியைக் கிளப்பின. சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பு தொடக்கம் பத்து வருடங்களாக ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டிருந்த மொழிக் கொள்கை மாற்றப் பட்டு, சிங்களம் மாத்திரமே நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக்கப்பட வேண்டுமென்ற குரல் பெரிதாகக் கிளம்பியது. இந்தச் சூழ்நிலையில் கட்சியின் மூன்றாவது தேசிய மாநாடு திருகோண மலையில் 1955ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16ஆம், 17ஆம் திகதிகளில் கூடியது.
மூன்றாவது தேசிய மகாநாடு :
தனி மனிதர்களைச் சுற்றிக் கட்டி எழுப்பப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளே

4
இலங்கையில் இன்றும் பெரும்பான்மையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. மார்க்சீயக் கட்சிகளைத் தவிர, ஏனைய அரசியற் கட்சிகள் அவற்றை நிறுவிய தலைவர்களின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கையே மூலதனமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டவை. அவர்களின் மறைவுக்குப்பின், அத்தலைவர்களின் மனைவியோ - மகனோ தலைமை தாங்க வேண்டிய நிலையிலுள்ளன. தமிழ் இனத்தின் விடுதலை இயக்கமாக அமைக்கப் பட்ட இலங்கைத் தமிழரசுக்கட்சி - தனி ஒருவரின் நிரந்தரத் தலைமையின்கீழ் இயங்கு வதைத் தந்தை செல்வநாயகம் விரும்ப வில்லை. கொள்கையை முன்வைத்து அதற் காக உழைக்கும் தொண்டர்களால் ஜனநாயக முறைப்படி தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைமையின்கீழ், கட்சி வளரவேண்டு மென்பதே அவர் கருத்து. இக்கருத்துக்கமைய 1955ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16ஆம், 17ஆம் திகதிகளில் திருகோணமலையில் நடைபெற்ற கட்சியின் மூன்றாவது மாநில மாநாட்டிற்குக் கொள்கையில் ஆழ்ந்த பற்றும் மதி நுட்பமும் தியாக சிந்தையுங் கொண்ட கோப் பாய்க் கோமான் திரு. கு. வன்னிய சிங்கம் அவர்கள் தலைவராகத் தெரிவு செய்யப் பட்டார். 6 ஆண்டுகள் கட்சியின் தலைவராகப் பணிபுரிந்த திரு. செல்வநாயகம் அவர்களே பொதுச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்றார். இத்தலைமையில், கட்சி தமிழ்பேசும் மக்களின் பூரண நம்பிக்கை யைப் பெற்ற ஒரே இயக்கமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. தமிழ் இனத்தின் வரலாற்றில் நெருக்கடி நிறைந்த காலத்தில் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்று மகா நாடுகளுக்குத் தொடர்ந்து தலைவராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டு இனத்தை வழிநடத்திய வர் திரு. கு. வன்னியசிங்கம் அவர்களே. ஐ.தே. கட்சியின் களனி மகாநாடு :
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போலவே 1954ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து சிங்களம் மாத்திரமே இந்நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெறத் தொடங்கியது. அந்நாளில்

Page 56
4.
உண்மை மார்க்சீய வழியில் இயங்கி வந்த லங்கா சமசமாஜக் கட்சி - கொழும்பு நகர மண்டபத்தில் சிங்கள - தமிழ் மொழிகளின் சம அந்தஸ்தை வலியுறுத்தி ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தது. அதே கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்று புரட்சிவாத சமசமாஜக் கட்சியை வகுப்புவாத அடிப்படையில் இயக்கிக்கொண்டிருந்தார். திரு. பிலிப் குண வர்த்தனா. அவரது கட்சியினர் சம சமாஜக் கட்சியின் மொழிச் சமத்துவம் பற்றிய கூட்டத்திற் பெரும் அமளியை ஏற்படுத்தினர். பலர் காயமுறும் அளவுக்குப் பலாத்காரம் இடம்பெற்றது. கூட்டம் கைவிடப்பட்டது. மொழிப்பிரச்சினை பலாத்கார வெறியாட் டத்திற்கு வழிவகுக்கப் போகிறது என்பதற்கு ஆரம்ப அறிகுறிகள் அப்போதே தோன்றின.
1955ஆம் ஆண்டு மொழிச் சமத்துவத் தை வலியுறுத்திப் பாராளுமன்றத்தில் பாக்டர் என்.எம். பெரேரா ஒரு தீர்மானத் தைக் கொண்டுவந்தார். பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அரசாங்க சபையில் தமிழும் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் என்று வாதிட்ட திரு. பண்டாரநாயக்கா, தமது கொள்கையில் ஏற்பட்டு வந்த மாற்றத்தை இந்த விவாதத் தின் போது வெளியிட்டார். "பட்டினங் களிலும் கிராமங்களிலும் வியாபார நிலையங்களிலும் சிறு கடைகளிலும் பெரும்பகுதி வேலை தமிழ் பேசும் மக்களின் கையில் இருப்பதால், தவிர்க்க முடியாத வகையில் சிங்கள மொழி சுருங்கி - அருகி விடுமென்ற நியாயமான பயம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது" என்று பாராளுமன்றத்திற் பேசினார் திரு. பண்டார நாயக்கா. இதைத் தொடர்ந்து, மார்க்சீயக் கட்சிகள் தவிர்ந்த - சிங்கள அரசியற் கட்சி களின் மொழிக் கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. 1956ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 18ஆம் திகதி களனியிற் கூடிய ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ஆறாம் மகாநாட்டில் சிங்களம் மாத்திரமே இந்நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக வேண்டுமென்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அக்கட்சியில் ஐக்கியமும் இல்லை - தேசியமும் இல்லை என்பதைக் கண்ட தமிழ் உறுப்பினர்கள் அக்

5
கட்சியை விட்டு வெளியேறினர். அக்கட்சி அரசில் - அங்கம் வகித்த தமிழ் அமைச்சர் கள், துணை அமைச்சர்கள் அனைவரும் பதவிகளை இராஜினாமாச் செய்தனர். 1948ஆம் ஆண்டு குடியுரிமைச் சட்ட விவாதத்தின்போது, தந்தை செல்வநாயகம் கூறிய வார்த்தைகளின் தீர்க்கதரிசனத்தைத் தமிழ்மக்கள் உணர்ந்தனர். தமிழ் ஈழத்தில் ஹர்த்தால்
ஐக்கிய தேசியக் st Suhair துரோகத்தாற் கொதிப்படைந்தனர் தமிழ் மக்கள். 1956ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 20ஆந் திகதி தமிழ்ப் பிரதேசம் எங்கும் தமிழரசுக் கட்சியன் கேள்விப்படி - பூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. ஹர்த்தாலின் பூரண வெற்றி - தமிழ் மக்கள் தமிழரசுக் கட்சியின் தலைமையை ஏற்றுக் கொண்டனர் என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டியது.
தமிழர் ஐக்கிய முன்னணிப் பேச்சு
நெருக்கடியான இச் சூழ்நிலையில், தமிழ் மக்கள் தம் மத்தியில் ஒற்றுமையையும் கட்டுப்பாட்டையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆவல் எழுந்தது. தமிழ் அரசியற் கட்சிகளும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஏனைய பிரமுகர்களும் சேர்ந்த ஐக்கிய முன்னணியை அமைப்பதற்குப் பலர் முயற்சிகள் மேற்கொண்டனர். இதை யொட்டி ஒரு முடிவுக்கு வரவேண்டிய பொறுப்பு - கட்சியின்மேற் சாய்ந்தது. ஒற்றுமையை வரவேற்கும் அதே நேரத்தில், அவ்வொற்றுமை ஒரு குறிக்கோளின் அடிப்படையில் - சனநாயக ரீதியில் அமையவேண்டுமென்று கட்சி தீர்மானித் தது. 14555இல் கூடிய கட்சியின் செயற்குழு கீழ்க்கண்டவாறு தீர்மானித்தது :
"கட்சியின், இறுதி இலட்சியமான ஐக்கிய இலங்கைச் சமஷ்டியின் ஓர் அங்கமாகப் பூரண சுயாட்சி பெற்ற தமிழ் அரசைக்கான உழைக்கக் கட்சி பூண்டிருக் கும் உறுதியை மீண்டும் வலியுறுத்தும் அதே நேரத்தில், தமிழ் பேசும் மக்களைப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகளையொட்டி வேறு

Page 57
- கட்சிகளோடும் தனி மனிதர்களோடும் கூட்டு நடவடிக்கைகளில் இரு பகுதியினரும் ஏற்றுக்கொண்ட நிபந்தனைகளுக்கமைவாக ஈடுபடத் தீர்மானித்து;
"செயற்குழுவின் கட்டளைகளுக்கு இணங்க ஏனையோருடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடத்தவும் கூட்டு நடவடிக்கை களுக்கான பொதுத் திட்டங்களை வகுக்க வும் திருவாளர்கள் : கு. வன்னியசிங்கம், டாக்டர் இமு.வி. நாகநாதன், நஇ. இராசவ ரோதயம், அ. அமிர்தலிங்கம், சா.ஜே.வே. செல்வநாயகம் ஆகியோரை நியமிக்கிறது"
அடுத்த 6) மாதங்களாகத் தமிழாசிரியர் சங்கம் போன்ற அமைப்புகளும் நீதியரசர் நாகலிங்கம் போன்ற பல பிரமுகர்களும். ஐக்கிய முன்னணி ஒன்றைத் தோற்றுவிக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டும் எவ்வித பலனும் கிடைக்கவில்லை. கடந்தகால அரசியலில் ஆடித் தோற்றுவிட்ட பலரும் மீண்டும் பாராளுமன்றம் செல்லச் சுலபமான ஒரு வழியாக - ஐக்கிய முன்னணி அமை வதைத் தமிழ் மக்கள் விரும்பவில்லை. இச் சூழ்நிலையில் கட்சி தனித்துத் தன் கொள்கை யைத் தமிழ் மக்கள் முன்வைத்து, அவர்களின் கட்டளைப்படி களத்திற் குதிக்க வேண்டிய கட்டம் வந்தது. 1956ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலில் இக் கட்டளையைப் பெறும் பொருட்டுத் தமிழரசுக் கட்சி வடக்குக் கிழக்கு மாகாணமெங்கும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது. 1956ஆம் ஆண்டுப் பொதுத்தேர்தல் :
1956ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 5, 7, 10 ஆம் திகதிகளில் நடந்த பொதுத்தேர்தல் இந்நாட்டின் சரித்திரத்தில் மாத்திரமன்றி, இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்களின் சரித்திரத்திலும் ஓர் திருப்பு முனையாக அமைந்தது. இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் வரலாற்றிலும் ஓர் புது அத்தியாயம் ஆரம்ப மாகியது.1952ஆம் ஆண்டுத் தேர்தலில் 45331 வாக்குகளைப் பெற்று 2 தொகுதிகளில் வெற்றியீட்டிய கட்சி, 1956ஆம் ஆண்டில்

6
142036 வாக்குகளைப் பெற்று வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் 10 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றியது. பாராளுமன்றத்தினுள் மாத்திரம் இயங்கும் ஏனைய அரசியற் கட்சி களைப்போலன்றி, பாராளுமன்றத்தினுள்ளும் வெளியிலும் தமிழ் இனத்தின் உரிமைக்காகப் போராடுவதற்கு மக்களின் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே கட்சியாக அமைந்தது வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைத்து - தமிழ் பேசும் இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவ மக்களின் மிகப் பெரும்பாலான ஆதரவைப் பெற்ற இயக்கம் என்று நிலைநாட்டப் பெற்றது. ஆனி ஐந்தும்; தனிச்சிங்களச் சட்டமும்
தேர்தல் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் உடனடியாக இறங்க வேண்டிய நிலையைப் பண்டாரநாயக்கா அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியது. தாம் சிங்கள மக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி சிங்களத்தைத் தனி அரசகரும மொழியாக்குவதற்கு ஆனி 5ஆம் திகதி பண்டார நாயக்கா பாராளுமன்றத்திற் சட்டம் கொண்டுவந்தார். அச்சட்டத்திற்குத் தமிழ் பேசும் மக்களின் எதிர்ப்பைச் சாத்வீக முறையிற் காட்டும்பொருட்டுப் பாராளு மன்றப் படிக்கட்டுகளில் சத்தியாக்கிரகம் செய்யப்போவதாகக் கட்சி அறிவித்தது. இரவோடிரவாகப் பாராளுமன்றத்தைச் சுற்றி - முள்வேலிகள் - அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்டன. முள்வேலியோடு, மனிதவேலியாக ஆயுதந்தாங்கிய பொலிசார் நிறுத்தப்பட்டனர். சிங்கள வகுப்பு வெறியர்கள் "எல்லாள - துட்ட கைமுனு யுத்தம்" என்ற கோஷத்தோடு திரட்டிக் காலி முகத்திடலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டனர். சத்தியாக்கிரகத்தின் நோக்கத்தை விளக்கும் துண்டுப் பிரசுரத்தைச் சிங்கள மொழியிற் கட்சி வெளியிட்டிருந்தது. அப்பிரசுரங்களை விநியோகிக்கச் சென்ற தொண்டர்கள் - சிங்களக் காடையர்களால் நையப் புடைக்கப் பட்டனர். தாக்குதலைப் பொருட்படுத்தாது, சத்தியாக்கிரகத் தொண்டர்களும் தலைவர் களும் காலிமுகத்திடலின் தென்பகுதியி லிருந்து பாராளுமன்றத்தை நோக்கி நடக்கத்

Page 58
தொடங்கினர். அவர்கள் சிறிது தூரம் செல்வதற்கிடையில், சிங்கக்கொடி தாங்கிய சிங்கள வெறியர் கூட்டம் அவர்கள்மீது பாய்ந்து, தடிகளாலும் கைகளாலும் கால் களாலும் தாக்கத் தொடங்கியது. தலைவர் வன்னியசிங்கத்தின் சட்டை கிழிக்கப்பட்டு, மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடியத் தாக்கப் பட்டார். டாக்டர் நாகநாதனின் உடைகள் கிழித்தெறியப்பட்டு, அவர் மிருகத்தனமாக அடிக்கப்பட்டார். தந்தை செல்வநாயகம் அவர்களின் இரு புதல்வர்கள் அவர் கண் முன்னால் உருட்டி உதைக்கப்பட்டனர். தொண்டர் நா. செல்லையாவின் காதைக் காடையர்கள் கடித்துப் பிய்த்தெடுத்தனர். தாக்குதலின் பயனாகப் பல தொண்டர்களும் தலைவர்களும் வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டனர். இத்தனையையும், பண்டாரநாயக்கா அரசின் பொலீசார் பார்த்துக்கொண்டு நின்றனர். சத்தியாக் கிரகிகள் உண்மைக் காந்தீயநெறி நின்று, இவற்றையெல்லாம் தாங்கித் தொடர்ந்தும் பாராளுமன்றம் நோக்கி நடந்தனர். திடீ ரென்று பெருமழை பொழிந்தது. காடையர் கூட்டம் கலைந்தோடியது. திருமலை, மட்டக்களப்பிலிருந்து இக் கூட்டத்தில் வந்து சேர்ந்த தொண்டர்களும் சேர்ந்து, தொடர்ந்து சென்றனர். பொலீசாரால் ஒரு கட்டத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட சத்தியாக் கிரகிகள், அந்த இடத்திலேயே ஈரப் புற்றரை யில் அமர்ந்தனர். வெறியர் கூட்டம் பல்லாயிரமாக அதிகரித்துச் சத்தியாக் கிரகிகளைச் சுற்றி வளைத்துக் கல் வீசத் தொடங்கியது. திரு. வந. நவரத்தினம் காய முற்று வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப் பட்டார். காடையர் வீசிய கல்லினால் எனது நெற்றி பிளந்தது. எத்தனையோ தொண்டர் கள் காயமுற்றனர். பகல் ஒரு மணிக்குத் தலைவர்கள் எல்லோரும் ஆலோசித்துச் சத்தியாக்கிரகத்தை நிறுத்தித் தொண்டர் களைத் திருப்பி அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தனர். காலிமுகத் திடலில் மாத்திரமன்றிக் கொழும்பு நகரின் பல இடங்களிலும் தமிழ் மக்கள் சிங்கள வகுப்பு வெறியரின் தாக்கு தலுக்கு ஆளாகினர். சட்டத்தையும் ஒழுங்கை

7.
யும் நிலைநாட்டவேண்டிய பொலீசார், தமிழ் மக்கள் தாக்கப்படுவதை, அரசாங்கத் தின் கட்டளைப்படி, செயலற்றுப் பார்த்து நின்றனர்.
அம்பாறைக் கலவரம்
பிரதமர் பண்டாரநாயக்காவின் இச்செயலினால் உற்சாகமுற்ற சிங்களக் காடையரின் தமிழ் மக்களுக்கு விரோதமான அட்டூழியங்கள், கொழும்புக்கு வெளியிலும் பரவின. மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில், தமிழ்ப் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தும், அரசாங்கத்தின் திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றத்தினால், சிங்கள ஆதிக்கப் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்ட அம்பாறையும் ஒன்றாகும். கல்லோயா அபிவிருத்திச் சபையின்கீழ் பணியாற்றிய தமிழ் ஊழியர்களும் அவர்கள் குடும்பங் களும், திட்டமிட்டு முற்றுகையிடப்பட்டுத் தாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள் உடமைகளையெல்லாம் விட்டுத் தலைவிரி கோலமாக ஓடினர். அடுத்து, அந்தச் சுற்றாட லில் உள்ள துறைநீலாவனை போன்ற பழத் தமிழ்க் கிராமங்களைத் தாக்கத் திட்டமிட்டுச் சென்றனர் சிங்கள வகுப்பு வெறியர். தம் தாயகத்தைக் காக்கத் துப்பாக்கி ஏந்திப் புறப்பட்ட துறை நீலாவனை வீரர்கள் முன் நிற்க முடியாது. அலறித் துடித்துத் தலைவிரி கோலமாக அவர்கள் ஓடினார்கள். தமிழ் ஊழியரும் கிராம வாசிகளும் தாக்கப்பட்ட போது, செயலற்றிருந்த சிங்கள ஆட்சியின் காவல் துறையினரும் இராணுவத்தினரும், சிங்கள வெறியர் திருப்பித் தாக்கப்பட்ட வுடன் தலையிட்டனர். ஆனால், துறை நீலாவணை வீரர்களின் உறுதியான தாக்குதலுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது, ஜீப் வண்டியையும் கைவிட்டு - இராணுவத்தினர் ஒடித் தப்பினர். ஜீப்வண்டி தீக்கிரையாக்கப் பட்டது. பண்டாரநாயகா அரசாங்கம் அவசரகாலச் சட்டத்தைப் பிரகடனம் செய்து, காலந் தாழ்த்தியாவது சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் நிலைநாட்ட வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. தனிச் சிங்களச் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் புகுத்தப்பட்ட

Page 59
4.
அன்றே, தமிழரசுக்கட்சி மேற்கொண்ட சத்தியாக்கிரகமும், அதற்கெதிராக ஆட்சி யாளரின் ஆதரவுடன் நடந்த வெறி யாட்டமும், தமிழ் மக்களின் தற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் அவசர காலச் சட்டத்திற்கு வழிவகுத்தன. இதன் பின்பு பல தடவை எமது போராட்டங்களைச் சமாளிக்க, அவசர காலச் சட்டத்தையும் இராணுவ ஆட்சியையும் ஆட்சியாளர் நாடவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டதைப் பின்பு காணலாம்.
திருமலை யாத்திரை
தமிழ் மக்களின் எதிர்ப்பையும் தமிழ்ப் பாராளுமன்ற உறுப்பினரினதும், இடது சாரிக் கட்சிகளினதும் நியாய பூர்வமான வாதங்களையும் பொருட்படுத்தாமல், ஜூன் மாதம் 15ஆந் திகதி அதிகாலை தனிச் சிங்களச் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்சட்டத்தைத் தமிழினம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாது' என்று தமிழரசுக் கட்சி விடுத்த சூளுரைக்கேற்ப, மக்கள் சக்தியைத் திரட்டும் பொருட்டுத் தமிழ்ப் பிரதேசத்தின் வடக்கெல்லையில் ஊர்காவற்றுறை, பருத்தித் துறையிலிருந்தும்; மேற்கே மன்னாரி லிருந்தும்; தெற்கே திருக்கோவிலில் இருந்தும் தலைவர்களும், தொண்டர்களும் கால் நடையாகத் திருமலை நோக்கிச் செல்வதென்று தீர்மானிக்கப் பெற்றது. பிரதமர் பண்டாரநாயகாவிற்கு இம்முடிவு அறிவிக்கப்பட்டபோது, நடைபவனியையும் அதைத் தொடர்ந்து நடக்கும் மகாநாட்டை யும் தடை செய்யப்போவதாக அறிவித்தார். தடையை மீறி நடக்கத் தயாரென்றது.கட்சி பணிந்தார் பிரதமர். பாதுகாப்புக்கென்று கூறிக் காவற்படையினரையும் உடன் நடக்கச் செய்தார். நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் கட்சியின் மூவர்ணக் கொடிகளைத் தாங்கிய வண்ணம்,
"திருமலைக்குச் செல்லுவோம் சிறுமை அடிமை வெல்லுவோம்"
என்று தொடங்கும் பண்டிதர் இள முருகனாரின் திருமலை யாத்திரைப் பாட

8
லை இசைத்தபடி, வடக்கிலும் மேற்கிலும் தெற்கிலுமிருந்து திருக்கோணமலையை நோக்கி நடந்தனர். பத்து நாட்கள் நடந்து, ஆவணி மாதம் 16ஆந் திகதி திருமலை போய்ச் சேர்ந்தனர். சென்ற வழியெல்லாம், மக்கள் வெள்ளமெனத் திரண்டு, தொண்டர் களை வரவேற்றனர். உணவும் தங்கும் வசதி களும் வழி நெடுகிலுமுள்ள தமிழ்க் கிராமங் கள் ஒன்றோபொன்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு கொடுத்தன. தங்கிய ஒவ்வொரு இடத்திலும், புதிதாக மேலும் பல தொண்டர்கள் சேர்ந்தனர். திருக்கோண மலை மடத்தடிச் சந்தியில் 16-8-1956 பிற்பகல், வடக்கிலும் தெற்கிலுமிருந்து, இரு கடல்கள் பொங்கி வந்து ஒன்று சேர்வது போல - வந்து சேர்ந்த ତ୍ରି) ଓ ஊர்வலங்களையும் திரு.இராஜவரோதயம் அவர்கள் வரவேற்று அழைத்துச் சென்றார். திருமலை முற்ற வெளியில் தமிழரசுக் கட்சியின் நாலாவது மாநில மாநாட்டரங்கை நடைபவனி சென்று சேர்ந்தது. நான்காவது மாநாடு - 17, 18, 19-8-56
கட்சியின் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இம் மாநாட்டிற்கு, மீண்டும் திரு. வன்னிய சிங்கம் அவர்களே ஏகமனதாகத் தலை வராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். அவருடைய தலைமையின் கீழ் 30,000க்கு மேற்பட்ட மக்கள் கூடிய இம் மாநாட்டில் அரசுக்கு ஒருவருடக் காலக் கெடு கொடுத்து: 1. தமிழ் பேசும் மக்கள் பெரும்பாலாக வசிக்கும் தொடர்பான பிரதேசங்களை - சமஷ்டி அரசுக்கு உட்பட்ட ஒன்றோ, அதற்கு மேற்பட்டதோ தமிழ் மொழிவாரி அரசு அல்லது அரசுகளாக அமைக்கவும்.
2. சிங்களத்தோடு பரிபூரண சம அந்தஸ்துள்ள ஆட்சிமொழியாகத் தமிழுக்கு உரிய இடத்தை மீண்டும் அளிக்கவும்.
3. இன்றைய குடியுரிமைச் சட்டங்கள் நீக்கப்பட்டு, இந்நாட்டைத் தமது தாயக மாகக் கொண்ட எல்லோருக்கும் ஒரு சிறிய வாசகால யோக்கியதையின் அடிப்படையில்,

Page 60
திரைகடலோடியும் தி
இ
கட்சியின் 4ஆவது தேசிய மாநாடு கான பொன்னாலையிலிருந்து திருமலை வரை விரைந்திடும் தன்மானத் தமிழர் கூட்டம்
இன்னல்கள் நடுவே
 
 

திரவியம் தேடுவோம்!
ாவேண்டி மூவர்ணக்கொடி தாங்கி, யாழ். காடு, மேடு, பள்ளம், ஆறு, குளம் தாண்டி இங்கே காணிர்
இலட்சியப் பயனற்!

Page 61
திருமலை ஏகும் திருப்பாதங்
மக்கள் வெள்ளம் முட்டி மே திருமலை மாநாட்டரங்கு
 
 

sa,6i
கட்சியின் 4ஆவது திருமலை மாநாடு காணவேண்டி, யாத்திரையாக விரைந்திடும் தியாகத் தலைவர் திரு.கு.வன்னியசிங்கம், பா.உ. திரு.அ. அமிர்தலிங்கம் பா.உ. மற்றும் கட்சிக் கண்மணிகளைக் கைதடிக்கு அண்மையில் எதிர்கொண்டு அழைத்துச் செல்கின்றார் கடமைவீரர் திரு.வ.ந. நவரத்தினம், பா.உ. அவர்கள்.
கட்சியின்
4ஆவது திருமலை மாநாட்டில் தியாகமாமலை
வன்னியசிங்கம் அவர்கள்
தலைமைப் பேருரை
நிகழ்த்துகிறார்.

Page 62
s
பூரண பிரஜாவுரிமையை அங்கீகரிக்கும் குடியுரிமைச் சட்டங்களை ஆக்கவும்.
4. பாரம்பரியத் தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றத்தை உடன் நிறுத்தவும், அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று கோரியும்,
1957ஆம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 20ஆந் திகதிக்கிடையில், பிரதம மந்திரியும், இலங்கைப் பாராளுமன்றமும், இலங்கைச் சமஷ்டி அரசை நிறுவத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறின், அவ்விலட்சியத்தை அடைவதற்குச் சாத்விக வழியிற் கட்சி நேரடி நடவடிக்கையில் இறங்கும் என்று தீர்மானிக்கப் பெற்றது.
கட்சியின் நாலு அம்சக் கோரிக்கை இம்மாநாட்டில் திட்டவட்டமான உருப் பெற்றது. மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட கட்சியின் முஸ்லிம் உறுப்பினர்களுடைய கேள்விக்குக் கட்சி இணங்கி, இதுகாறும் "ஓர் சுயாட்சித் தமிழரசு” என்றிருந்த கட்சியின் நோக்கத்தை, "கயாட்சித் தமிழரகம் முஸ்லிம் அரசும்” என்று மாற்றியது. தமிழ் பேசும் மக்கள் கோரும் சுயநிர்ணய உரிமை - அவர் களின் ஓர் அங்கமான முஸ்லீம் மக்களுக்கும் உண்டு என்ற உன்னத சனநாயகத் தத்துவத் தின் அடிப்படையில் இம் முடிவு எடுக்கப் பட்டது. தலைவர் வன்னியசிங்கத்தினால் தலைமைப் பீடத்திலிருந்து முன்மொழியப் பட்ட இத் தீர்மானம், 19-8-56 அன்று திரு மலை முற்றவெளியில் நடந்த மாநாட்டின் இறுதி நாட் கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, பிரசித்தி பெற்ற "திருமலைத் தீர்மானம்"ஆ, ஆக அமைந்தது. சிங்கள பூரீ எதிர்ப்புப் போராட்டம்
திருமலைத் தீர்மானத்தைத் தொடர்ந்து, தொண்டர்களைத் திரட்டி ஆகஸ்ட் போராட்டத்திற்கு ஆயத்தஞ் செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் நொந்த உள்ளங் களில் வேலைப் பாய்ச்சுவது போன்ற ஒரு காரியத்தைச் செய்தது. மோட்டார் வண்டிகளின் இலக்கத்

தகடுகளில் இதுகாறும் இருந்த ஆங்கில எழுத்துகளுக்குப்பதிலாக, சிங்கள பூரீ என்ற எழுத்தைப் புகுத்தியது. தமிழ் மக்களின் கட்சிகள் கூட்டாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும், அரசாங்கம் செவி சாய்க்கவில்லை. எனவே, மோட்டார் இலக்கத் தகடுகள் பற்றிய சட்டத்தை மீறி, ஒரு சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பிப்ப தென்றும் அரசாங்கத்தின் தனிச் சிங்களக் கொள்கைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக, இவ்வியக்கத்தை நடத்துவ தென்றும் தீர்மானிக்கப் பெற்றது. யாழ்ப் பாணம், திருகோணமலை, வவுனியா, மட்டக் களப்பு, மன்னார் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங் களிலும் 1957ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் 19ஆந் திகதி சிங்கள பூநீ எதிர்ப்புச் சட்ட மறுப்பியக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. முதல் நாள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற இயக்கத்தில், அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் தலைவரும், உறுப்பினர்கள் பலரும் சேர்ந்தனர். ஆயினும், அதன் பின் த்ொடர்ந்து நடந்த இயக்கத்தில் ஏனையோர் ஈடுபடாது கைவிட, கட்சி மாத்திரமே தொடர்ந்து இயக்கத்தை நடத்தவேண்டிய நிலை ஏற் பட்டது. முதற் கட்டமாக, ஒரு நாட் சட்ட மறுப்பாக - ஆங்கில எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாகத் தமிழ் எழுத்துக்களை இலக்கத் தகடு களிற் பொறித்து, மோட்டார் வண்டிகளைச் செலுத்திய தொண்டர்கள், இரண்டாவது கட்டமாக - நிரந்தரமாகவே தமிழ் எழுத்துக் களோடு வண்டிகளைச் செலுத்தினர். மூன்றாவது கட்டமாக - கட்சித் தொண்டர் கள் வீதிகளில் திரண்டு, எல்லா மோட்டார் வண்டிச் சொந்தக்காரர்களையும் தமிழ் எழுத்துப் பொறித்து ஒட்டும்படி வேண்டியது மாத்திரமன்றி, தாமே தமிழ் எழுத்துப் பொறித்த தகடுகளை மாட்டியும் விட்டனர். மூலை முடுக்குகளிலெல்லாம் வேகமாகப் பரவிய இவ்வியக்கத்திற்கு எதிராக, அரசாங் зith எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காது நிலைமையைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தது.

Page 63
- 5
பெப்ரவரி 4ம்: 1957இல் தியாகி நடராசன் கொலையும்
சுதந்திர தினமான பெப்ரவரி 4ஆந் திகதியை - கடைகளை அடைத்துக் கறுப்புக் கொடிகளைப் பறக்கவிட்டுத்துக்க தினமாக அனுஷ்டிக்குமாறு கட்சி வேண்டுகோள் விடுத்தது. பல்கலைக்கழக மாணவர்களைக் கொண்ட தமிழ் பேசும் வாலிபர் முன்னணி யும், தீவிரமாக இதில் ஈடுபட்டது. ஆனால், மாற்றுக் கட்சியினர் கடைகளைத் திறக்கு மாறு யாழ்ப்பாணத்திற் கோரினர். அவர் களது ஆதரவாளர்கள் சிலர், தம் கடை களைத் திறந்தனர். கட்சியின் பெண் தொண்டர்கள் களத்தில் குதித்தனர். திறக்கப் பட்ட கடைகளின்முன், திருமதி, கோமதி வன்னியசிங்கம் அவர்கள் தலைமையில் சத்தியாக்கிரகம் செய்தனர். காரைநகரில், பஸ் வண்டிகளின் முன் படுத்தும் திருமதி. நாகம்மா வேலுப்பிள்ளை தலைமையில் பெண் தொண்டர்கள் சத்தியாக்கிரகம் செய்தனர். இவற்றினால், கடையடைப்பும் ஹர்த்தாலும் பூரண வெற்றி பெற்றது மாத்திரமன்றி, மக்களின் போராட்ட உணர்ச்சியும் வேகம் பெற்றது.
திருகோணமலையில் மரக்கறிக்கடை - சிங்களவரின் ஆதிக்கத்திலிருந்தது, அதன் அருகாமையில் இருந்த மணிக்கூட்டுக் கோபுரத்தில், கறுப்புக் கொடியைக் கட்டு வதற்குத் தீரன் நடராசன் என்ற வாலிபர் ஏறினார். மறைந்து நின்ற சிங்களவெறியன் ஒருவன் துப்பாக்கியால் சுடவே, அவ் விளைஞன் துடிதுடித்து வீழ்ந்திறந்தான்!. தமிழினத்தின் உரிமைப்போரிற் களப்பலியான இத் தியாகியின் பெயர் - எம் வரலாற் றில் பொன்னெழுத்தில் பொறிக்கப்படுவது மாத்திரமன்றி, அவ்விடத்தில் - சுதந்திரத் தமிழ் ஈழத்தில், அவனுக்குச் சிலை அமைக்க வேண்டியதும் எம் கடமையாகும்.
அமைச்சர்கள் வருகையும் பகிஷ்காரமும்
தனிச்சிங்களச் சட்டம் நிறைவேற்றப்
பட்ட நாள் முதல், சிங்கள அரசாங்கத்தின்
அமைச்சர்கள் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்குச்

2.
செல்லத் தயங்கினர். துணை அமைச்சர் எம்.பி. டி சொய்சா, சிறுபான்மைத் தமிழர் மகாசபையின் வருடாந்தர மகா நாட்டிற்காக யாழ்ப்பாணம் வருகைதர ஆயத்தமானார். தனிச் சிங்களக் கொள்கையை - தமிழ் மக்களுக்கு விளக்கப் போவதாக அறிக்கை விட்டார். அவர் யாழ், புகையிரத நிலையத் தில் வந்திறங்கியபோது, அவருடைய மோட்டார்வண்டியை நகர விடாது, தொண்டர்கள் அவருடைய வண்டிமுன் படுத்தனர். பொலீசார் - தொண்டர்களைத் தாக்கியும் தூக்கியும் அப்புறப்படுத்தினர். மகாநாடு நடைபெற இருந்த நகர மண்டபம் - உதவி அமைச்சரின் வரவை எதிர்க்கும் மக் களால் நிரம்பியது. அவர் மகாநாட்டிற் பேசமாட்டார் என்ற உறுதியின் பின்பே, மண்டபத்தை விட்டு மக்கள் வெளியேறினர். காலை வந்த துணை அமைச்சர் - நண்பகல் புகைவண்டியில் கொழும்புக்குத் திரும்பி னார். மக்களின் எதிர்ப்பு - பூரண வெற்றி பெற்றது.
கிழக்கு மாகாணம் சென்ற கல்வி
அமைச்சர் தகநாயகாவுக்கும் - பலத்த எதிர்ப்புக் கிடைத்தது. அமைச்சரின் கார் மீது, மருதமுனையில் மிதியடி வீசப்பட்டது. மந்திரி மரைக்காரும், கறுப்புக் கொடிகளுக்கு மத்தியிலேயே கிழக்கு மாகாணம் செல்ல முடிந்தது. நிதி மந்திரி ஸ்டான்லி டி சொய்சா உட்பட, ஆறு அமைச்சர்கள் மன்னார் சென்றனர். சென்றவிடமெல்லாம் தொண்டர்களும் தலைவர்களும் திரண்டு நின்று, கறுப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். தமிழ் பேசும் மக்களின் போராட்ட உணர்ச்சி - பொங்கி எழுந்து குமுறத் தொடங்கியது. பண்டாரநாயகா " செல்வநாயகம் ஒப்பந்தம்
தொண்டர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் திரட்டப்படுவதையும், மக்களின் எதிர்ப் புணர்ச்சி புயலாக உருக்கொண்டு வருவதையும் அவதானித்த பிரதமர் பண்டார நாயகா, திரு. செல்வநாயகத்திடம் சமா தானத் தூதர்களை அனுப்பினார். தமிழ் மக்களின்

Page 64
-
LS
எதிர்ப்பை - மன்னாரில் நேரிற் கண்ட நிதி அமைச்சர் ஸ்டான்லி டி சொய்சா இதில் முக்கிய பங்கெடுத்தார். காந்தீய நெறியில் - எப்போதும் பேச்சு வார்த்தை மூலம் சமரசத் தீர்வுகாணத் தயாராக இருந்த கட்சி - பேச்சு வார்த்தைக்கு இணங்கியது. பல இரவுகள் பிரதமர் பண்டாரநாயகா தலைமையில் அமைச்சர் களுக்கும் தந்தை செல்வநாயகம் தலைமையில் கட்சித் தலைவர்களுக்கு மிடையில் பேச்சு நடைபெற்றது. இறுதியில், 1957ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் 26ஆந் திகதி பண்டாரநாயகா - செல்வநாயகம் ஒப்பந்தம் நள்ளிரவில் கையொப்பமானது. கட்சி தனது அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் கைவிடாது. ஓர் இடைக்காலத் தீர்வாக ஏற்றுக்கொண்ட இவ்வொப்பந்தத்தின் ஆங்கில மூலமும் தமிழாக்கமும், இக் கட்டுரையின் இறுதியில் வரும் அநுபந்தம் "இ" இல் இடம் பெறுகின்றன. மட்டக்களப்பில் - சிறப்பு மகாநாடு
திருமலைத் தீர்மானத்தின்படி போராட்டத்திற்கான ஆயத்தங்களைச் செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், இறுதிப் பிரகடனத்தை விடுப்பதற்காக - கட்சியின் சிறப்பு மாநாடு - மட்டக்களப்பில் 1957ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 27, 28ஆந் திகதிகளில் நடாத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது மகாநாடு ஆரம்பிப்பதற்கு முதல் நாளிரவு 26-7-57இல், பண்டாரநாயகா - செல்வ நாயகம் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தானதைத் தொடர்ந்து, போர்ப் பிரகடனம் செய்வதற் கென்று அழைக்கப்பட்ட மாநாடும் - சமாதான உடன்படிக்கையைப் பரிசீலனை செய்து அங்கீகரிக்கும் மாநாடாக மாறியது. தலைவர் வன்னியசிங்கம் அவர்களின் தலை மைப் பேருரையும் முற்றாக மாற்றியமைக்கப் பட்டு, அச்சிடப்பெறாது மாநாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்டது. ஒப்பந்தத்தையொட்டி மாநாட்டிற் காரசாரமான விவாதம் நடைபெற்ற போதிலும், இறுதியில் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் - அநுபந்தம் 'ஆ 3 இல் தரப்படும்.

3.
அத்தீர்மானத்தில் ஒப்பந்தத்தை ஓர் இடைக்கால ஏற்பாடாக ஏற்றுக்கொண்டு, 1957ஆம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 20ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கவிருந்த சத்தியாக்கிரகத்தைக் கைவிடும் முடிவைக் கீழ்க்காணும் காரணங்களுக்காக அங்கீகரிப்பதாக முடிவாகியது :
(அ) வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்க உதவியுடன் நடைபெற்ற சிங்களக் குடியேற்றம், ஒப்பந்தத்தினால் உடனடியாக நிறுத்தப்படும்.
(ஆ) தேசிய சிறுபான்மையோரின் மொழி யாக - தமிழ் உத்தியோக அங்கீகாரம் பெறும்.
(இ) தமிழே வடக்குக் கிழக்கு மாகாண
நிருவாக மொழியாக இருக்கும்.
(ஈ) நாட்டின் எப்பாகத்திலும், தமிழ் மக்கள் தம் கருமங்களை, அரசாங்கத்தோடு தமிழில் ஆற்றவும், தம் பிள்ளை களுக்குத் தமிழிற் கல்வியூட்டித் தமிழ்ப் பண்பாட்டில் வளர்க்கவும் உரிமை பாதுகாக்கப்படும்.
(உ) பிரதேச சபைகள் சட்டத்தின்மூலம், பெருமளவு 'பிரதேச சுயாட்சி’ மக்களுக்கு வழங்கப்படும்.
மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அதே நேரத்தில், இணைப்பாட்சிக்கு உட்பட்ட மொழிவாரிச் சுயாட்சித் தமிழ் அரசையோ, அரசுகளையோ நிறுவுவதும்; நாடு முழுவதும் சிங்களத்தாடு தமிழுக்கும் சம அந்தஸ்தை நிலைநாட்டுவதும்; குடியுரிமைச் சட்டங்களைத் திருத்தி, இந்நாட்டைத் தமது தாயகமாகக் கொண்ட தமிழ் பேசும் மக்கள் எல்லோருக்கும் பூரண குடியுரிமையை நிலைநாட்டுவதுமாகிய கட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை - மாநாடு மீண்டும் வலியுறுத்தியது. அன்றைய சூழ்நிலையில் சத்தியாக்கிரகத்தைக் கைவிடுவதற்கு, கட்சி ஏற்றுக்கொண்ட ஒர் இடைக்கால ஏற்பாடே - பசெ ஒப்பந்தம்

Page 65
-5
என்பது, இதிலிருந்து தெளிவாகும். அவ்வொப்பந்தம் சிங்கள - தமிழ்ப் பிரச்சி னைக்கு ஓர் இறுதித் தீர்வாக, ஒரு போதும் கட்சியினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வில்லை. ஒப்பந்தத்திற்கு எதிர்ப்பு
1956ஆம் ஆண்டுத் தேர்தலில் தென்னிலங்கையில் படுதோல்வியடைந்த ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, சிங்கள வகுப்பு வெறியைக் கிளப்புவதற்கு ஒப்பந்தத்தைப் பயன்படுத்த முற்பட்டது. முதல் அடி (First Step) என்று பல பிரசுரங்களை வெளியிட்டு, வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் பல்லாயிரம் சதுரமைல் பூமியை, பண்டார நாயகா - சிங்கள மக்களுக்கு இல்லாமல் தமிழருக்கு விற்றுவிட்டாரென்று கூறினர். இன்றைய ஐதே. கட்சித் தலைவர் ஜேஆர். ஜயவர்த்த்னா தலைமையில், கண்டி தலதா மாளிகைக்குக் கால்நடை யாத்திரையை மேற்கொண்டனர். இம்புல் கொடையில், எஸ்.டி. பண்டாராநாயகா தலைமையில் எழுந்த எதிர்ப்பினால் யாத்திரையை ஜயவர்த்தனா கைவிடவேண்டியேற்பட்ட போதிலும், அவர்களின் வகுப்பு வெறிப் பிரசாரம் தொடர்ந்தது, ஆளும் கட்சியிலும் - பெளத்த பிக்குகளும் சிங்களத் தீவிர வாதிகளும் ஒப்பந்தத்தை எதிர்க்கத் தொடங்கினர். தமிழ்ப் பிரதேசத்திலும் - முன்னாள் யூ.என்.பி. ஆதரவாளர்கள் ஒப்பந்தத்திற்கு எதிர்ப்பைக் கிளப்பினர். திரு. செல்வநாயகம் தமிழ் மக்களின் உரிமைகளை, ஒப்பந்தத்தின் மூலம் சிங்களவருக்கு விற்று விட்டார் என்று கூக்குரலிட்டனர். இவர் களின் கண்டனங் களுக்கு நாம் கொடுத்த விளக்கங்கள், வெறும் வாயை மென்ற சிங்கள வகுப்பு வெறியருக்கு அவலாகின. சிங்கள மக்கள் மத்தியில் வளர்ந்துவந்த எதிர்ப்பைக் கண்ட பிரதமர், ஒப்பந்தத்தை அமுல் நடத்த எட்டு மாதங்களாக எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. கட்சியின் செயற்குழு, ஒப்பந்தத்தை அமுலாக்குவதற்கு வேண்டிய சட்டங்களை ஆக்குமாறு விடுத்த வேண்டு கோள்கள், உதாசீனம் செய்யப்பட்டன.

திருகோணமலை கடற்படைத் தளம்
நாடு சுதந்திரம் பெற்ற நேரத்தில் ஆங்கில அரசுடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப்படி, திருகோணமலைத் துறை முகம் ஆங்கிலேயரின் கடற்படைத் தளமாக இருந்து வந்தது. அங்கு பல்லாயிரம் தமிழ்த் தொழிலாளர் வேலைக்கமர்த்தப் பட்டிருந்தனர். திருகோணமலை நகரத் தமிழ் மக்களிற் பெரும்பாலோர், கடற்படைத் தளத்தையே தம்வேலைவாய்ப்புக்கு நம்பி யிருந்தனர். ஆங்கிலேயரை அங்கிருந்து அகற்றி, திருகோணமலையைத் தம் ஆதிக்கத் தில் எடுத்துக்கொள்ளப் பண்டாரநாயகா அரசாங்கம் தீர்மானித்தது. தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியப் பூமியிலுள்ள துறைமுகத்தின் தலைவிதியை, தமிழ் மக்களைப் பிரதிநிதித் துவப்படுத்தாத அரசாங்கம் தீர்மானிப்பதைக் கட்சி எதிர்த்தது. தமிழ் மக்களைக் கலந்தா லோசிக்காது இம் முடிவு செய்யப்படு வதற்குக் கட்சி ஆட்சேபனை தெரிவித்தது. வேலையிழக்கும் பல்லாயிரம் தமிழருக்கும், மாற்று வேலை அல்லது போதிய நஷ்டஈடு கோரியது. எமது கோரிக்கைகளை வேண்டு மென்றே திரித்து, இன்றும் சில இடது சாரிகள் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர். ஆங்கிலக் கடற்கரை அகற்றப்பட்டதை நாம் எதிர்க்கவில்லை. தமிழ் மக்களின் கேந்திரத் துறைமுகத்தின் தலைவிதி - தமிழ் மக்களைக் கலந்து கொள்ளாமல் தீர்மானிக்கப் பட்டதையே நாம் எதிர்த்தோம்.
மூதவைத் தேர்தல்
1957ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதத்தில், மூதவை உறுப்பினர் ஒருவரைத் தெரிவு செய்யும் வாய்ப்புக் கட்சிக்குக் கிடைத்தது. தமிழினத்திற் புரையோடிய புண்ணாகிய தீண்டாமையை ஒழிக்க வேண்டுமென்ற கட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கைக்கேற்ப, உரிமை குறைந்த தமிழ் மக்களின் குரல் - ஆட்சி மன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டுமென்று கட்சி தீர்மானித்தது. அதன்படி, திரு. ஜி. நல்லையா அவர்கள் கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின்

Page 66
5.
வாக்குகளினால், மூதவை உறுப்பினராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார் மீண்டும் சிங்கள பூரீ
ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றாது காலங் கடத்திவந்த அரசாங்கம், தமிழ் மக்களுக்கு வேதனை தரும் செயல்களில் மீண்டும் இறங்கியது. சிங்கள பூரீ இலக்கத் தகடு பொறித்த பஸ் வண்டிகளை, வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு அனுப்பப் போவதாக அரசாங்கம் அறிவித்தது. 16-3-58இல் கட்சியின் செயற்குழு கொழும்பு சரஸ்வதி மண்டபத்திற் கூடி, "சிங்கள சிறி பொறித்த பஸ் வண்டிகளைத் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்புவதென்றும், அந்த இலக்கத் தகடுகளிற் கைவைத்தாற் பாரதூரமான விளைவுகள் ஏற்படுமென்றும் அரசாங்கம் விடுத்திருக்கும் அறிவித்தல் - தமிழ்பேசும் மக்களை அவமதிப்பதாகவும், அவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட சவாலாகவும் இருக்கின்றது" என்று கருதி, 29-3-58 அன்று மீண்டும் "சிறி எதிர்ப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பதென்றும் தீர்மானித்தது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட தேதியில் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களி லுள்ள பஸ் வண்டிகளின் இலக்கத் தகடுகள், தொண்டர்களால் தமிழ் பூரீயாக மாற்றப் பட்டன. முதல் இலக்கத் தகட்டை - தந்தை செல்வ நாயகம் அவர்களே தன் கையால் மாற்றினார். அரசாங்கம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் ப-செ ஒப்பந்த நாள் தொடக்கம் வெறியூட்டி வந்த சிங்களத் தீவிரவாதிகளின் நடவடிக்கைகள், மீண்டும் தொடங்கின. தமிழ் வர்த்தகர்களின் வியாபார நிலையங்கள் போன்ற இடங்களில், தமிழ் எழுத்துக்கள் தார் பூசி அழிக்கப்பட்டன. மலைநாட்டில் பிரான்சிஸ், ஐயாவு வீரமரணம் தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் சாத்வீகச் சட்ட மறுப்பு ஒரு புறம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க, மறுபுறம் தென்னிலங்கையில் இனவெறி வெடித்துக் கிளம்பியது. இவ்வெறியாட்டத்தைத் தன்மானமுள்ள தமிழ் மக்கள் எதிர்த்த இடங்களிற் சில

5
அசம்பாவிதங்களும் ஏற்பட்டன. சிலர் உயிரிழக்கும் நிலையும் ஏற்பட்டது. மலை நாட்டில் சிங்கள இனவெறியர்கள் தமிழை அழித்ததை - தமிழ் தொழிலாளர்கள் ஆட்சேபித்தனர். பொலீஸ் துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தில், வீரத்தமிழ் வாலிபர்கள் பிரான்சிசும், ஐயாவும் பொகவந்தலாவையில் தமிழன்னைக்காகத் தம் உயிரையே அர்ப்பணித்தார். கட்சியின் கோரிக்கைப்படி வடக்குக் கிழக்கு மாகாணமெங்கும் இந்தத் தியாகிகள் இருவருக்கும் அநுதாபந் தெரிவிக் கும் பொருட்டுப் பூரண ஹர்த்தால் 5-4-58 சனிக்கிழமையன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. பண்டாரநாயகா ஒப்பந்தத்தைக் கிழித்தார்
ஆரம்பகாலந் தொடக்கம், ப-செ ஒப்பந்தத்தைப் பெளத்தமத குருமாரும் - சிங்களத் தீவிரவாதிகளும் எதிர்த்து வந்தனர். யூஎன்.பிக் கட்சியினரும் தீவிரப் பிரசாரம் செய்து, எதிர்ப்புக்குத் தூபம் போட்டு வளர்த்துவந்தனர். இவற்றுக்கு அஞ்சிய பிரதமர், முன் குறிப்பிட்டதைப்போல ஒப்பந்தத்தை அமுல்நடத்தாது கடத்தி வந்தார். தமிழ் மக்களுக்குப் பாதகமான பல காரியங்களையும் அரசாங்கம் தொடர்ந்து செய்து வந்தது. 1958 ஏப்ரல் 8 ஆந் திகதி பிரதமர் பண்டாரநாயகாவின் றோஸ்மிட் பிளேசில் உள்ள இல்லத்தின்முன் அவரது கட்சியைச் சேர்ந்த புத்தபிக்குகள் வழிநடத்த - பெளத்த பெரமுனையினர் சத்தியாக்கிரகம் செய்தனர். சுகாதார மந்திரி விமலா விஜயவர்த்தனா சென்று அவர் களுக்கு உபசரணை செய்தார். இறுதியில் அவர்களது கோரிக்கைக்குப் பணிந்த பிரதமர் பண்டாரநாயகா - தாம் கையொப்ப மிட்ட ஒப்பந்தத்தைத் தானே தனிப்பட ரத்துச் செய்துவிட்டதாக அறிவித்தார் தன்னோடு ஒப்பந்தம் செய்த திரு. செல்வ நாயகம் அவர்களோடு ஒரு வார்த்தை தானும் பேசாது, ஒருதலைப் பட்சமாக ஒப்பந்தத் தைக் கிழித்தார். அன்றே பாராளுமன்றத் திலும் அதை அறிவித்து, சிங்கள 'சிறி பொறித்த பஸ் வண்டிகள் மீண்டும் தமிழ்

Page 67
L
பிரதேசத்தில் ஒடுமென்றும், அவற்றை மாற்ற முற்படுவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென்றும் அறிவித்தார்.
தொண்டர்கள் கைது
இவ்வறிவித்தலைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 10ஆந் திகதி மீண்டும் சிங்கள சிறி பொறித்த பஸ் வண்டிகள் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் ஓடத் தொடங்கின. அன்றே எமது தொண்டர்கள் களத்திற் குதித்தனா. பொலீசாருக்கு அறிவித்த யாழ்ப்பாணம் பஸ் நிலையத்தில் நானும், மூதவை உறுப்பினர் நல்லையா அவர்களும், பூரீதரன் என்ற இளைஞரும் சிங்கள பூரீயை அழித்துத் தமிழ் பூரீயை எழுதியபோது, பொலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டோம். எமது விடுதலை இயக்கத்தில் ஒர் புதிய கட்டம் அன்று ஆரம்பமாகியது. பெண்கள் உட்படப் பல நூறுபேர் இச் சட்டமறுப்பில் இறங்கினர்; கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத் தில் நிறுத்தப்பட்டுச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டனர். வவுனியா மாநாடும், இனக்கலவரமும் :
ஒப்பந்தம் ரத்துச் செய்யப்பட்டதும், சட்ட மறுப்பில் ஈடுபட்ட தொண்டர்கள் கைது செய்யப்பட்டதும், சிங்கள மொழி வெறியரின் தமிழ் அழிப்பு இயக்கமும், அதன் பலனாக ஏற்பட்ட பலாத்காரச் சம்பவங்களும் நாட்டில் ஒரு கொந்தளிப் பான சூழ்நிலையை உருவாக்கின. இச் சூழ்நிலையில், நம்பிக்கைமோசம் செய்யப் பட்ட தமிழ் இனம் - ஒப்பந்தத்தினால் கைவிட்ட போராட்டத்தை மீண்டும் ஆரம் பிக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்தது. இந்நிலையை ஆராய்வதற்குக் கட்சியின் ஆறாவது மாநில மாநாடு வவுனியாவிற் கூட்டப்பெற்றது. ஆழ்ந்த கொள்கைப்பற்றும் அமைதியான போக்குங்கொண்டு, ஆரம்ப காலந் தொடக்கம் கிழக்கிலங்கையில் கட்சியைக் கட்டி வளர்த்தவரும், திருகோண மலைப் பிரதிநிதியுமான திரு.என்.ஆர். இராசவரோதயம் மாநாட்டின் தலைவராக - ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

6
அவருடைய தலைமையில் 1958ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 23, 24, 25 ஆந் திகதிகளில் வவுனியாவில் மாநாடு நடைபெற்றது. மட்டக்களப்பிலிருந்து - மாநாட்டிற்குப் புறப்பட்ட பிரதிநிதிகளில், முன்னரே வந்து சேர்ந்த ஒரு சிலரைத் தவிர, ஏனையோர் வந்துசேர முடியாத அளவிற்குப் பொல நறுவையில் சிங்களக் குண்டர்களின் வெறி யாட்டம் நடைபெற்றது. அதுமாத்திரமன்றி, மட்டக்களப்பிலிருந்து புறப்பட்ட புகை வண்டியும் சதியினால் தடம் புரண்டு, ஓர் தமிழ் பொலீஸ் உத்தியோகத்தரும் இன்னொருவரும் உயிரிழக்க, இன்னும் பலர் காயமுற்றனர்.
மாநாட்டின் மத்தியில் பலத்த பொலீஸ் பாதுகாப்போடு, வவுனியாவுக் கூடாக யாழ்ப்பாணம் கொண்டு செல்லப் பட்ட தமிழ்ப் பொலீஸ் சார்ஜன்டின் பிரேதம், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இத்தனை கொந்தளிப்புகளுக்கு மத்தியிலும், மாநாடு முன் எப்பொழுதும் இல்லாத சிறப் புடன் நடைபெற்றது. மூதவை உறுப்பினர் நல்லையாவும் நானும் அணிவகுப்பைப் பார்வையிட திரு. வ.அ. டாரமநாயகம் தலைமையில் சீருடை அணிந்த ஆயிரக்கணக் கான தொண்டர்கள் அணிவகுத்துச் சென்ற காட்சி - இயக்கம் மீண்டும் போராட்டத்தில் இறங்குவதற்கு ஆயத்தமாக, தொண்டர் படை தயாராகிவிட்டது என்பதை எடுத்துக் காட்டியது. ஒப்பந்தம் ஒருதலைப்பட்சமாக ரத்துச்செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்தும்; நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக வன் முறைச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதையும், அதையொட்டி அரசாங்கம் பராமுகமாக இருப்பதையும் வன்மையாக எதிர்த்தும்; திருமலைத் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் 1958ஆம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 20ஆந் திகதிக்குப் பிந்தாது, மறுபடியும் சாத்வீக விடுதலைப் போரை ஆரம்பிப்பதென்றும் மாநாடு தீர்மானித்தது. போராட்டத்தில் ஈடுபடத் தீர்மானித்திருக்கும் கட்சி, அரசியல் அமைப்புப் பற்றிய பாராளுமன்றத் தெரிவுக் குழுவில் பங்குபற்றுவதில்லை என்றும்

Page 68
LS
முடிவு செய்து, போராட்டத்தை வழி நடத்தும் பூரண அதிகாரமுள்ள போராட்டக் குழுவாக - தலைவர் இராச வரோதயத்தோடு, திருவாளர்கள்; சாஜேவே. செல்வநாயகம், கு.வன்னியசிங்கம், செ.இராசதுரை ஆகியோரையும், என்னை யும் நியமித்தது. தமிழ் இனத்தின் விடுதலைக் காகப் போர்ப் பிரகடனம் செய்த மாநாடு முடிந்து, பிரதிநிதிகள் தம் பகுதிகளுக்குத் திரும்பிச் செல்லு முன்பே, சிங்கள நாடெங்கும் தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான பலாத்காரம் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது. கொலை, கொள்ளை, தீ வைத்தல், கற்பழிப்பு, உயிரோடு தீயிடப்படுதல் போன்ற பல படுபாதகச் செயல்களுக்குத் தமிழ் மக்கள் ஆளாக்கப்பட்டனர். தமது வீடுகளையும் உடைமைகளையும் விட்டுத் தமிழ்ப் பிரதேசத்தை நோக்கி ஓடினர். அகதிகள் முகாம்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் தஞ்சம் புகுந்தனர். கப்பல்களிலும், இராணுவப் பாதுகாப்போடு சென்ற பஸ் வண்டிகளிலும் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். அவர்களின் வருகை, வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ்மக்கள் மத்தியில் ஒர் மனக்கொதிப்பை ஏற்படுத்தி யது. இங்கு வாழ்ந்த சிங்கள மக்கள் சிலர், கொதிப்படைந்த தமிழ் மக்களின் தாக்கு தலுக்கு ஆளாகினர். காலங்கடந்து அவசர காலச் சட்டத்தைப் பிரகடனம் செய்து, இராணுவத்தைச் சேவைக்கழைகத்தார் பிரதமர் பண்டாரநாயகா. தமிழ மக்கள் மறக்கமுடியாத ஒர் பாடத்தை, இக்கலவரம் அவர்களுக்குப் படிப்பித்தது. தென்னிலங் கையில் எவ்வளவு செல்வச் சிறப்போடு வாழ்ந்தாலும், கடைசியில் தமது உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பளிப்பது "தமிழ்ப் பிரதேசமே” என்பதை அவர்கள் உணரச் செய்தது. கட்சிக்குத் தடை, தலைவர்கட்குத் தடுப்புக்காவல்
அரசாங்க ஆதரவாளர்களாலும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் வகுப்புவெறிப் பிரசாரத்தாலும் உருவான இனக் கலவரத்

7
தினால், மிக மோசமாகப் பாதிக்கப் பட்டவர்கள் தமிழ்மக்களே! அதோடு ஒப்பிடும்போது, தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் பாதிக்கப்பட்ட சிங்கள மக்களின் எண்ணிக் கை மிகச் சொற்பம். ஆயினும், பிரதமர் பண்டாரநாயகா “ஆனைக்குப் பானை" சரி என்ற அடிப்படையில், சிங்கள வகுப்பு வெறி இயக்கமான திரு. கே.எம்.பி. இராஜரத்தினா வின் இயக்கத்தை ஒரு கண் துடைப்பாகத் தடைசெய்து விட்டு, தமிழ் மக்களின் நியாயமான உரிமைகளுக்காகச் சாத்வீக வழியிற் போராடிக்கொண்டிருந்த தமிழரசுக் கட்சியையும் தடைசெய்தார். 1958ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 5ஆந் திகதி தமிழரசுக் கட்சித் தலைவர்களும் மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர்களும் கைதுசெய்யப்பட்டனர். பெரும்பாலோர் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப் பட திருவாளர்கள் : கு. வன்னியசிங்கம், என்ஆர். இராஜவரோதயம், செ.இராசதுரை, வ.ந. நவரத்தினம், வ. நவரத்தினம், செனெட்டர் நல்லையா ஆகியோரும், நானும் கொழும்பில் ஸ்டான் மோர் கிறெசென்ரில் ஒரு வீட்டில் காவலில் வைக்கப்பட்டோம். தமிழ்மொழி உபயோகச் சட்டம்
தமிழ் மக்களின் கட்சியைத் தடை செய்து, தலைவர்களையும் காவலில் வைத்த பிரதமர், தம் மனச்சாட்சியைத் திருப்தி செய்வதற்கோ - உலக அபிப்பிராயத்தைத் திருப்திப்படுத்தவோ - பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் மொழி (விசேட உபயோக) சட்டத்தை சமர்ப்பித்தார். தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் இல்லாத சபையில் இச்சட்டத்தைக் கொண்டுவருவது, கேலிக் கூத்தாகுமென்று கருதிக் காவலிலிருந்து தமிழ்ப் பிரதிநிதி களையும் பொலீஸ் காவலோடு பாராளுமன்றம் வருமாறு அழைத்தனர். அதன் பொருட்டு தமிழரசுக் கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எல்லோரும் தந்தை செல்வநாயகம் வீட்டுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். காவலிற் சென்று பாராளு மன்ற விவாதத்திற் கலந்து கொள்வது, இனத்திற்கு இழுக்கு என்று நாம் தீர்மானித்

Page 69
- 5
தோம்; செல்ல மறுத்தோம். சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதிகள் இல் லாது நடைபெறும் விவாதத்தில், தாமும் கலந்துகொள்ளமாட்டோமென்று, ஏனைய எதிர்க்கட்சிப் பிரதிநிதிகளும் வெளியேறினர். ஆளுங்கட்சிப் பிரதிநிதிகள் மாத்திரமிருந்து, தமிழ்மொழி நியாயமான உபயோகம் என்ற சட்டத்தை நிறைவேற்றினர்.
சுதந்திரனுக்கும் தடை
கட்சி தடை செய்யப்பட்ட அதே நேரத்தில், கட்சிக் கருத்துக்களைத் தாங்கி வரும் ஏடான "சுதந்திரனும் தடைசெய்யப் பட்டது. சுதந்திரன் அச்சகம் பூட்டிச் "சீல்" வைக்கப்பட்டது. மூன்று மாதங்களின் பின், தலைவர்கள் தடுப்புக் காவலிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனராயினும், கட்சித் தடையும் "சுதந்திரன் தடையும் நீங்க, மேலும் சில மாதங்கள் சென்றன. கட்சித் தடை நீங்கியபின், முதற் செயற்குழுக்கூட்டம் 2-11-58ல் நடைபெற்றது. அக்கூட்டத்தில், இனத்தின் விடுதலையைக்கான - சாத்வீக வழியிற் போராட மீண்டும் உறுதிபூண்ட அதேநேரத்தில், கட்சியின் இலட்சியமான தீண்டாமை ஒழிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபடுவ தெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
தேநீர்க்கடைப் பிரவேசம்
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள தேநீர்க் கடைகளில் சாதி அடிப்படையில் பார பட்சம் காட்டுவதை ஒழிக்கும்பொருட்டு, யாழ் நகரத் தேநீர்ச்சாலை உரிமையாள்ர் களின் மாநாடொன்றை நடத்துவதென்றும்; 24-11-58 தொடக்கம் - ஒரு வாரம் தீண்டாமை ஒழிப்பு' өoипттрпталs அனுடிப்பதென்றும் தீர்மானிக்கப்பெற்றது. திரு. கு. வன்னியசிங்கம் அவர்களும் திரு. சு. நடராசா அவர்களும் நானும் இவ் வேலைக்குப் பொறுப்பாக நியமிக்கப் பட்டோம். திரு. வன்னியசிங்கம் அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் யாழ் நகரமண்டபத்தில் கூடிய தேநீர்ச்சாலை, உணவுச்சாலை உரிமை யாளர்கள் - சாதிபேதம் பாராட்டுவதைக் கைவிடுவதென ஏகமன்தாகத் தீர்மானித்தனர்.

8 H
யாழ்நகர உணவு விடுதிகளில் தீண்டாமை நீங்குவதற்கு - அன்றே அத்திவாரம் இடப் பட்டது. தீண்டாமை ஒழிப்பு வாரத்தில் - சாதி ஒழிப்புப் பற்றிய தீவிர பிரசாரம், சமபந்திப் போசனம் போன்ற பல நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மலைநாட்டுக் குழந்தைகளின் கல்வி
உயர்கல்விக்கு வாய்ப்பும் வசதியும் அற்ற, மலைநாட்டுத் தமிழ்ப்பிள்ளைகளின் கல்விக்கு உபகாரச் சம்பளம் பெற்றுக் கொடுப்பதில், இக்காலத்திற் கட்சி விசேட கவனம் எடுத்தது. யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள பெரிய கல்லூரிகள் ஒவ்வொன்றிலும், விடுதி வசதியும் இலவசப் புத்தகங்களும் வழங்கப் பெற்ற இவ்விரண்டு மாணவர்களுக்கு, திரு. வன்னியசிங்கம் அவர்களின் முயற்சி யால் இடம் கிடைத்தது. சுமார் 25 மாண வர்கள், இத் திட்டத்தின் கீழ் - உயர்கல்வி பெற வாய்ப்புக் கிடைத்தது. 1960ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் - அரசாங்கம் உதவி நன்கொடை பெறும் பாடசாலைகளைப் பொறுப்பேற்று, எல்லாம் அரசாங்கப் பாடசாலைகளாக்கப் படும் வரை இத்திட்டம் செயற்பட்டு வந்தது. மலைநாட்டுத் தமிழ்மக்களின் கல்வி வளர்ச்சி யின் பொருட்டும், தமிழ் இனத்தில் ஒற்றுமை யை வளர்க்கும் பொருட்டும் கட்சி மேற் கொண்ட ஆக்க நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். தலைவர் வன்னியசிங்கம் மறைவு
தீண்டாமை ஒழிப்பு, இன ஒற்றுமை வளர்ப்பு ஆகிய ஆக்க வேலைகளோடு, பல மாதங்களாகத் தடைசெய்யப்பட்டிருந்த காரணத்தினால் சீர்குலைந்திருந்த கட்சி அமைப்பைச் சீர்செய்து, மீண்டும் போராட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு 1959ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் கட்சி ஆயத்தஞ் செய்துகொண்டிருந்தது. 1956ஆம் ஆண்டு பெருவெற்றி பெற்று வந்த ஆளும் கட்சியான மக்கள் ஐக்கிய முன்னணியில், பெரும் பிளவு ஏற்பட்டது. இடது சாரி அமைச்சர்களான பிலிப் குணவர்த்தனாவும் உவில்லியம்

Page 70
نسا
சில்வாவும் அமைச்சர் பதவிகளிலிருந்து இராஜினாமாச் செய்து, பல உறுப்பினர் களோடு எதிர்கட்சிக்கு மாறினர். இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், தமிழினத்திற்கும் தமிழரசுக் கட்சிக்கும் ஓர் பேரிடி விழுந்தது. 1958ஆம் ஆண்டு தடுப்புக்காவலிலிருந்து நேரத்தில் இரத்தக் கொதிப்பினால் பீடிக்கப்பட்ட திரு. வன்னியசிங்கம், திடீரென்று 1959ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 17ஆந் திகதி யன்று எம்மை விட்டுப் பிரிந்தார்! மதி நுட்பத்தாலும், அப்பழுக்கற்ற தியாகத் தாலும், மெய்வருத்தம் பாரா உழைப்பாலும் இயக்கத்தை வழிநடத்தி வந்த வன்னிய சிங்கத்தின் மறைவு, கட்சிக்கு ஈடு செய்யமுடியாத நஷ்டமாகும். அவர் மறைந்து ஒரு வாரத்தில், பிரதமர் பண்டாரநாயகாவும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு, நாடு மீண்டும் ஓர் பொதுத் தேர்தலை எதிர் நோக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. 1960 பங்குனிப் பொதுத்தேர்தல்
1959ஆம் ஆண்டு புதிதாகத் தொகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, 101இல் இருந்து 157ஆக அதிகரித்த அங்கத்துவத்தைக் கொண்ட பாராளுமன்றத் தேர்தல், 1960ஆம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் நடைபெற்றது. அத்தேர்தலில், கட்சி மீண்டும் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் அமோக வெற்றியீட்டியது. 19 தொகுதிகளில் போட்டி யிட்ட கட்சி - 176, 492 வாக்குகளைப் பெற்று, 15 தொகுதிகளில் வெற்றியிட்டியது. கட்சிப் பாராளுமன்றக் குழுவோடு ஒத்துழைக்க உறுதி அளித்து, கட்சியின் ஆதரவைப் பெற்ற இரு சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் - நிந்தாவூர், பொத்துவில் தொகுதிகளில் வெற்றி யீட்டினர். ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 50 ஸ்தானங் களையும், சிறீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி 46 ஸ்தானங்களையும் கைப்பற்றின. தமிழரசுக்கட்சி - பாராளுமன்றத்தில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக அமைந்தது. போதிய பெரும்பான்மையில்லாது, ஐதேக தலைவர் திரு. டட்லி சேனநாயகா பிரதமராகி ஆட்சியை அமைத்தார். தம் நிலையை

9.
உறுதிப்படுத்துவதற்குத் தமிழரசுக்கட்சியின் ஆதரவை நாடினார். மந்திரிப் பதவிகளைக் கொடுத்துக் கட்சியின் ஒத்துழைப்பைப் பெறலாமென்று எதிர்பார்த்த பிரதமருக்கு, இனத்தின் உரிமைபற்றிய திட்டவட்டமான கோரிக்கைகளைத் தந்தை செல்வநாயகம் சமர்ப்பித்தார். டட்லி பெரும்பான்மைப் பலம் பெறத் தவறினால், தாம் ஆட்சிக்கு வரக் காத்திருந்த பூணூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியினரும் எமது ஆதரவைக் கோரினர். பிரதமர் டட்லி சேனநாயகாவுக்குச் சமர்ப்பித்த அதே கோரிக்கைகள், பூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் விடுக்கப் பட்டன. அக்கோரிக்கைகளின் ஆங்கில மூலமும், அதன் தமிழாக்கமும் இக் கட்டுரையின் இறுதியில் - அனுபந்தத்தில் இடம்பெறுகின்றன.
இரு பெரும் கட்சிகளும்; எம் கோரிக்கைளும்
பாராளுமன்றத்தில் எமது கட்சியின் ஆதரவு வேண்டுமானால், கீழ்க்கண்டநான்கு குறைந்தபட்சக் கோரிக்கைகளை அளிக்கு மாறு, இரு கட்சித் தலைவர்களிடமும் நாம் கேட்டோம்.
அவையாவன :
1. பண்டாரநாயகா - செல்வநாயகம் உடன்படிக்கையிற் கூறப்பட்ட பிரகாரம், பிரதேச சபைகள் நிறுவப்படவேண்டும். அதற்கிடையில், தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் குடியேற்றம் நிறுத்தப்படவேண்டும்.
2. ப-செ ஒப்பந்தத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்ட உரிமைகள் யாவும், தமிழ் மொழிக்குச் சட்ட பூர்வமாக வழங்கப் பட வேண்டும்.
3. இலங்கைப் பிரஜாவுரிமைச் சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட திகதி என்பது நீக்கப்பட்டு, இரண்டு தலைமுறைக்கு இந்நாட்டில் பிறந்தோர் எவருக்கும் குடியுரிமை வழங்குவதன் மூலம், நாடற்ற தமிழர் என்ற நிலை’ நாளடைவில் மாற வேண்டும்.

Page 71
-6
4. குடியுரிமைப் பிரச்சினை தீரும்வரை. 6 நியமனப் பிரதிநிதிகளில் 4 பேர், மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் வாய்ந்த ஸ்தாபனமான - இலங்கை ஜனநாயக காங்கிரசினால் நியமிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
இவற்றையொட்டிய விபரங்கள் - ஆளுங் கட்சிக்கும் தமிழரசுக் கட்சிக்குமிடையில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்கப்பட வேண்டு மென்றும், ஏற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் சிம்மாசனப் பிரசங்கத்தில் இடம்பெற வேண்டுமென்றும் கோரினோம். ஏற்க மறுத்த அரசு இறக்கப்பட்டது
கோரிக்கைகளை எழுத்திற் பெற்ற பிரதமர் டட்லி சேனநாயகா, அவற்றை நிராகரித்தது மாத்திரமன்றி, அவற்றை எதிர்க்குமுகமாக - "சிங்கள இன உணர்ச் சியை’, அவரும் அவரது கட்சியினரும் தூண்ட முற்பட்டனர். அதே கோரிக்கை களை முன்வைத்து, பூரிலங்கா சுதந்திரக் கட்சித் தலைவர்களோடும் பேச்சு வார்த்தை நடந்தது. அப்போது பாராளுமன்றத்தில் இருக்காவிட்டாலும், இன்றைய பிரதமர் திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயகா அவர்களும் அதிற் கலந்து கொண்டார். அவர். பண்டாரநாயகா - செல்வநாயகம் ஒப்பந்தத்தின் மூலப் பிரதியைத் தன் கணவரின் பத்திரங்களிடை யே இருந்து எடுத்துக் கொடுத்தார். அக்கட்சி சார்பில், திருவாளர்கள் : சி.பி.டி. சில்வா, ஏ.பி, ஜயசூரியா, மைத்திரிபால சேனநாயகா, பீலிக்ஸ். ஆர். டயஸ் பண்டாரநாயகா ஆகியோர் இப் பேச்சு வார்த்தைகளில் ஈடுபட்டனர். பண்டார நாயகாவின் கொள்கைகளை முன்வைத்துத் தேர்தலிற் போட்டியிட்ட தம் கட்சி, அவர் செய்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ளடங்கிய கோரிக்கைகளை ஏற்பதில் எவ்வித கஷ்டமுமில்லை என்றும்; எமது கோரிக்கைகளைப் பெரும்பாலும் தாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமென்றும் கூறினர்.

0
பிரதமர் டட்லி சேனநாயகாவும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் எம் கோரிக்கைகளை ஏற்க மறுத்த காரணத்தினால், 1960ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 22-ஆந் திகதி சிம்மாசனப் பிரசங்க விவாதத்தில், அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்து அரசைத் தோற்கடித்தோம். பூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்குக் கைகொடுத்தோம்
டட்லி சேனநாயகாவின் அரசாங்கம் தோற்கடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அடுத்த பெரிய கட்சியான பூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் அன்றைய தலைவர் திரு. சி.பி.டி. சில்வா தலைமையில் ஓர் அரசாங்கத்தை அமைக்க, எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சி மேற்கொண்டன. எமது கோரிக்கை களிற் பெரும்பாலானவற்றைத் தாம் ஏற்றுக் கொள்வதாக, ஏற்கனவே பூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சித் தலைவர்கள் உறுதியளித்திருந்த காரணத்தினால் - சமசமாஜக் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியவற்றோடு சேர்ந்து, பூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி அரசாங்கம் அமைக்க - தமிழரசுக்கட்சியும் தனது ஆதரவைக் கொடுக்க முன்வந்தது. தந்தை செல்வநாயகம், கலாநிதி என்.எம். பெரேரோ, கலாநிதி எஸ்.ஏ. விக்கிரமசிங்கா, திரு. சிபிடி சில்வா ஆகியோர் கையொப்ப மிட்டு, மகாதேசாதிபதிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினர். தமிழரசுக்கட்சி முதலாளித்துவக் கட்சி என்றும், எச்சந்தர்ப்பத்திலும் இடது சாரிக் கட்சிகளை ஆதரிக்கவில்லை என்றும் கூறுவோர், இச் சரித்திர உண்மையை மறைக்க முயலுகின்றனர்; அது அவர்களால் முடியாது. எமது ஆதர வோடு, பெரும் பான்மைப் பலம் பெற்ற அரசாங்கத்தைத் தாம் அமைக்க முடியு மென்று எதிர்க் கட்சிகள் காட்டிய போதிலும், தோற்கடிக்கப்பட்ட பிரதமர் டட்லி சேனநாயகாவின் கேள்விப்படி - தேசாதிபதி பாராளுமன்றத்தைக் கலைத் தார். அவர் எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விக்குச் செவிசாய்த்திருந்தால், இந் நாட்டின் சரித்திரமே வேறுவிதமாக இருந் திருக்கலாம்.

Page 72
-6 1960 ஆடிப் பொதுத்தேர்தல்
பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நான்கு மாதங்களில் மீண்டும் பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றது. தமிழரசுக் கட்சியின் கோரிக்கைகளுக்குத் தான் இணங்க மறுத்த காரணத்தினால், தமிழர்கள் தன்னைத் தோற்கடித்துவிட்டதாகக் கூறி, சிங்கள இன உணர்ச்சியைத் தூண்டி வெற்றி பெற முயற்சித்தார் டட்லி சேனநாயகா. இம்முயற்சியில், ஐக்கிய தேசியக் கட்சி படுதோல்வி கண்டது. பங்குனித் தேர்தலில் 50 ஸ்தானங்களைப் பெற்ற ஐதே. கட்சி, ஆடித் தேர்தலில் 30 ஸ்தானங்களையே பெற்றது. திருமதி சிறிமாவோ பண்டார நாயகா தலைமையில் புத்துயிர் பெற்ற பூணூரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி - 75 ஸ்தானங் களைப் பெற்றுத் தனி ஆட்சி அமைக்கக் கூடிய பலத்தைப்பெற்றது. 21 தொகுதிகளிற் போட்டியிட்ட தமிழரசுக்கட்சி - 218,753 வாக்குகளைப் பெற்று 16 ஸ்தானங்களைக் கைப்பற்றியது. தமிழ்பேசும் மக்களின் ஆதர வைப் பெற்ற ஒரேகட்சியிது என்ற நிலை - மூன்றாவது தடவையாக உறுதிப்படுத்தப் பட்டது.
சிறிமாவோவின் முதல் அரசு
தேர்தல் முடிவைத் தொடர்ந்து, திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயகா தலைமையில் சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி அரசாங்கம் அமைக்கப்பெற்றது. எம்மோடு முந்திய பாராளுமன்றத்தில் ஏற்பட்ட உடன் பாட்டை, நிறைவேற்றுவதாகக் காட்டிக் கொண்டனர். மலைநாட்டுத் தமிழர்களின் சார்பில், இலங்கை ஜனநாயக காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. எஸ். தொண்டமான் பாராளு மன்ற நியமனப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப் பட்டார். சிம்மாசனப் பிரசங்கத்தின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு உடன் வாசிக்கப் பெற்றது. 1957ஆம் ஆண்டு தனிச் சிங்களத்தில் சிம்மாசனப் பிரசங்கம் வாசிக்கத் தொடங்கிய போது வெளிநடப்புச் செய்ததிலிருந்து, சிம்மாசன உரைகளைப் பகிஷ் கரித்து வந்த தமிழரசுக்கட்சி உறுப்பினர்கள், 6)

ஆண்டுகளின் பின் - பாராளுமன்றத் திறப்பு விழாவிற் கலந்து கொண்டனர். முதலாவது சிம்மாசனப் பிரசங்க விவாதத் தில், கட்சி எதிர்த்து வாக்களியாது நடுவு நிலை வகித்தது. எம்மோடு பேசிய விடயங் களை அமுல் நடத்துவதுபற்றி, பிரதமர் தலைமையில் அமைச்சர் குழுவுக்கும் கட்சித் தலைவர்களுக்கு மிடையில் அலரிமாளிகையில் பேச்சு வார்த்தை ஆரம்ப மாகியது. இவ்வாரம்ப காலத்தில், அரசுக்கும் தமிழரசுக் கட்சிக்குமிடையில் நல்லுறவு நிலவியது.
நீதிமன்ற மொழிச் சட்டம்
கட்சித் தலைவர்களோடு பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில், எமக்கு எவ்வித முன்னறிவித்தலுமின்றி, "சிங்களத்தை நாடு முழுவதும் நீதிமன்ற மொழியாக்கும் சட்டத்தை - நீதியமைச்சர் திரு. சாம்.பி.சி. பெர்னாண்டோ சமர்ப்பித்தார். அரசுக்கும் கட்சிக்குமிடையில் நிலவிய நல்லுறவு - இச் சட்டத்தினால் தகர்க்கப்பட்டது. இச் சட்டத்தை - கட்சி தன் முழுப் பலத்தோடும் எதிர்த்தது. ஆயினும், சட்டம் நிறைவேற்றப் பட்டது. தமிழ்மொழி உபயோகச் சட்டத்தின் கீழ் - மிகக்குறைந்த உரிமைகள் வழங்கும் சட்ட விதிகளையும் இதே அமைச்சர் சமர்ப்பித்தார். ஆனால் கட்சியின் எதிர்ப்பினால், அவற்றை அரசாங்கம் கைவிட்டது. இரண்டாவது முறையாகக் கொடுத்த வாக்கை - அரசு காப்பாற்றத் தவறி விட்ட நிலையில், தமிழ்மக்கள் மீண்டும் போராட்டத்தில் இறங்கவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. "1961ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆந் திகதி தொடக்கம் - வடக்குக் கிழக்கு மாகாணம் உட்பட, நாடுமுழுவதும் தனிச் சிங்களச் சட்டம் பூரணமாக அமுல் நடத்தப் படு மென்று அரசாங்கம் அறிவித்தது. அதன் பொருட்டு, சிங்கள உத்தியோகத்தர்கள் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பப் பட்டனர். போராட்டத்தைத் தொடங்கு வதற்கு முதற்படியாக - தந்தை செல்வ நாயகம் தலைமையில் கட்சித் தொண்டர்கள்

Page 73
6
A4
- மாபெரும் உணர்வலமாக யாழ்ப்பாணம் கச்சேரிக்கு அணிவகுத்துச் சென்று, தமிழில் நிர்வாகம் நடைபெற வேண்டுமென்று கோரிக்கை விடுத்தனர். தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் ‘உரிமை உணர்ச்சி மறுபடியும் பொங்கி எழுந்தது.
ஏழாவது மாநில மாநாடு
கட்சியின் ஏழாவது மாநில மகாநாடு
- யாழ்ப்பாணத்தில் வன்னியசிங்கம்
அரங்கில், 1961ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 21ஆந் திகதி ஆரம்பமாகியது. கல்வியறிவு, நேர்மை, உறுதியான இனப்பற்று இவற்றால், தமிழ் பேசும் மக்களின் தனி மதிப்பைப் பெற்றிருந்தவரும், பட்டிருப்புத் தொகுதிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான திரு. சிமூ, இராசமாணிக்கம் இம் மகா நாட்டின் தலை வராகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தார். அவருடைய தலைமையில் அடுத்து மூன்று
ஆண்டுகளாக - கட்சி மிகப் பெரிய
போராட்டங்களை நடாத்தியது. "தனிச் சிங்களத் திணிப்பை எதிர்த்து நேரடி நடவடிக்கையில் இறங்குவதென்று மகாநாடு தீர்மான்ரித்து, பெப்ரவரி 20ஆந் திகதி யாழ்ப் பாணத்தில் சாத்வீகப் போராட்டத்தை ஆரம்பிப்பதென்றும், மற்றைய மாவட்டங் களுக்குப் பின்னர் விஸ்தரிப்பதென்றும் முடிவெடுத்தது. கத்தியின்றி, இரத்தமின்றி நாட்டின் ‘ஆட்சி இயந்திரத்தை - ஐந்து மாவட்டங்களில் ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல் ஸ்தம்பிக்கச் செய்த போராட்டத்திற்குத் திட்டந் தீட்டிய பெருமை - இந்த ஏழாவது மகாநாட்டிற்கே உரியது.
சரித்திரம் சமைத்த சத்தியாக்கிரகம்
1961ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 20ஆந் திகதி காலை 7-30 மணிக்குத் தந்தை செல்வநாயகம் அவர்கள் தலைமையில், யாழ்ப்பாணம் அரசாங்க செயலக வாயில் களின் ஊடாக யாரும் கச்சேரிக்குள் செல்ல விடாது தடுத்து, தொண்டர்கள் அமைதியாக அமர்ந்து சத்தியாக்கிரகம் ஆரம்பித்தனர். மறியலில் ஈடுபட்ட தொண்டர்களை
அரசாங்கம் கைது செய்யும் என்று

2H
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதனால், ஒரு நாளுக்கு ஒரு தொகுதித் தொண்டர்கள். அத் தொகுதி உறுப்பினர் தலைமையில் சத்தியாக் கிரகம் செய்வதென்று தீர்மானிக்கப் பட்டிருந்தது. முதல் நாள் காங்கேசன்துறைத் தொகுதியின் நாளாகையால், திரு. செல்வ நாயகம் தலைமையில் அத்தொகுதித் தொண்டர்கள் சத்தியாக்கிரகம் செய்ய, ஏனைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தொண்டர்களும் வெளியில் உதவியாக நிற்ப தென்பதே ஏற்பாடு. ஆனால், பிரதான வாயிலினுடாக அரசாங்க ஊழியர்கள் செல்வதற்குப் பாதை ஏற்படுத்தப் பொலீசார் முற்பட்டபோது, எல்லாப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தொண்டர்களும் அந்த இடத்திற்குச் சென்று, பாதைக்குக் குறுக்கே படுத்தனர். பொலீசார் - தொண்டர்களைப் பலாத்காரமாகத் தூக்கி அப்புறப்படுத்த முயன்றனர். மிருகத்தனமாகத் தொண்டர் களைத் தூக்கி நிலத்தில் வீசித் துன்புறுத்தி யதைப் பார்த்த பொது மக்கள் - நூற்றுக் கணக்கில் சத்தியாக் கிரகிகளோடு சேர்ந்து கொண்டனர். இதனால், பொலீசாரின் முயற்சி தோல்வி கண்டது.
அன்று பகல் 11 மணிக்கு உயர்நீதி மன்றத் திறப்புவிழா இடம்பெற்றது. அதற் குரிய ஆணையை - அரசாங்கத்தின் சார்பில், அரசாங்க அதிபர் நீதியரசரிடம் கொடுப் பதற்குச் செல்லவேண்டியிருந்தது. அரசாங்க அதிபரின் "வாசஸ்தலம் அமைந்திருந்த பழைய பூங்கா வாயிலிலும், சத்தியாக் கிரகி களினால் மறியல் செய்யப்பட்டிருந்தது. குண்டாந்தடியினால் தொண்டர்களைத் தாக்கி, அவர்களுக்கு ஊடாக அரசாங்க அதிபரின் வண்டியைக் கொண்டு செல்லப் பொலீசார் முற்பட்டனர். இதனால் டாக்டர் நாகநாதன் உட்பட, பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தொண்டர்களும் கடுமை யாகத் தாக்கப்பட்டு, பலர் இரத்தக் காயங் களுக்கும் ஆளாகினர். இதற்கிடையில் பல்லாயிரமாகப் பெருகிவிட்ட பொது மக்கள் மத்தியில், பொலீசாரின் மிருகத்தனம் பெரும் கொதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

Page 74
-- 6
அரசாங்க அதிபரின் ஜீப் வண்டியை வெளியே கொண்டு செல்வதில் பொலீசார் வெற்றி பெற்றனராயினும், மக்கள் மத்தியில் அவர்களின் தாக்குதல் ஏற்படுத்திய உணர்ச்சி - சத்தியாக்கிரக இயக்கத்தின் வெற்றிக்கு வழி வகுத்து விட்டது.
இரண்டாம் நாள் சத்தியாக்கிரகம் - எனது தலைமையில் வட்டுக்கோட்டைத் தொகுதித் தொண்டர்களால் நடாத்தப் பட்டது. பொதுமக்களும், ஆயிரக் கணக்கில் திரண்டு நின்றனர். முதல் நாள் பொலீஸ் அட்டூழியத்திற்கு எதிராக - நாடு முழுவதும் கிளப்பிய கண்டனங்களால் வெட்கமடைந்த பொலீசார், தம் பலாத்காரத்தைச் சற்றுக் குறைத்தனர். ஆயினும், அரசாங்க ஊழியரைச் சத்தியாக்கிரகிகளின் அணிக்கு ஊடாக, அலுவலகத்தினுள் அழைத்துச் செல்ல அவர்கள் முயன்றனர். மக்களின் கொந்தளிப்பான எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் உள்ளே செல்ல, பெரும்பாலான அரசாங்க ஊழியர் மறுத்தனர்.
மூன்றாம் நாள் - திருவி.ஏ. கந்தையா பா.உ. தலைமையில் ஊர்காவற்றுறைத் தொகுதித் தொண்டர்களும்; நான்காம் நாள் திரு. வந. நவரத்தினம் பா.உ தலைமையில் சாவகச்சேரித் தொண்டர்களுமாக - இப்படியே இயக்கம் தொடர்ந்து வெற்றி கரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. தொழிலாளர்கள், மாணவர்கள், விவசாயி கள், வழக்கறிஞர்கள், வர்த்தகர்கள் எல்லோ ரும் போராட்டத்தில் குதித்தனர். யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க நிர்வாகம் ஸ்தம்பித்தது. சத்தியாக்கிரக விஸ்தரிப்பு
பெப்ரவரி மாதம் 27ஆந் திகதி மட்டக் களப்பு மாவட்டமெங்கும், யாழ்ப்பாணத்தில் பொலீசாரின் தாக்குதலுக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் வகையில், ஹர்த்தால் நடை பெற்றது. அடுத்த நாள், மட்டக் களப்பு கச்சேரி வாயிலிலும் தொண்டர்களின் சத்தியாக்கிரகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
மார்ச் 4ஆந் திகதி திருகோணமலைக் கச்சேரிக்கும்; அதன்பின்பு மன்னார்,

3.
வவுனியாக் கச்சேரிகளுக்கும் சத்தியாக்கிரக இயக்கம் விஸ்தரிக்கப்பட்டது. திருகோண மலைக் கச்சேரி வாயிலில் மறியல் செய்த சத்தியாக்கிரகிகள், பொலீசாரின் தடியடிப் பிரயோகத்திற்கு ஆளாகினர். 10 பேர் காய மடைந்து, வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டனர். கடுமையான காய மடைந்த நால்வரில், மூதூர் முதல்வர் திரு. ஏகாம்பரமும் ஒருவராவர். மூதூர் முதல்வர் ஏகாம்பரம் அகால மரணம்
சத்தியாக்கிரகப் போராட்டம், ஐந்து மாவட்டங்களிலும் மக்களின் உணர்ச்சிப் பெருக்கின் மத்தியில், வெற்றிகரமாக நடை பெற்றது. “இரண்டு மாகாணங்களில் அரசாங்கமே இல்லை’ என்று, நாட்டின் பிரதமரே மூதவையில் கூறினார். இராணுவத்தையும் கடற்படையையும் பயன் படுத்தியும், மக்களின் உணர்ச்சியை அடக்க முடியவில்லை. இப்போராட்டத்தின் மத்தியில், தமிழினத்திற்கு ஒரு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டது. 4ஆந் திகதி திருகோணமலைச் சத்தியாக்கிரக ஆரம்பதினத்தன்று, பொலீசாரின் தடியடியினால் படுகாயமுற்ற திரு. ஏகாம்பரம், அதிலிருந்து முற்றாகக் குணமடையவில்லை. 22-3-61இல் யாரும் எதிர்பாராத வகையில், அவர் திடீரென மரணமானார், உறுதியும் செயல் திறனும் கொண்டு, மூதூர் மக்களின் முதல் உறுப்பின ராக - இருமுறை தெரிவு செய்யப்பட்ட திரு. ஏகாம்பரம் அவர்களின் மறைவு, கிழக்கிலங் கை அரசியலில் ஒரு பெரும் இடைவெளியை ஏற்படுத்தியது. தந்தையை அணுகிய மந்திரி
சத்தியாக்கிரகத்தை முறியடிக்கவென அரசாங்கம் கையாண்ட தந்திரோபாயங்கள் எல்லாம் தோல்வி கண்டு, மக்கள் இயக்கம் - சாதி, சமய, பிரதேச பேதமற்று, மிக ஒற்றுமையாகவும் கட்டுப்பாடாகவும் அகிம்சை நெறியிலிருந்து ஒரு சிறிதும் வழுவாது நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. உலக அபிப்பிராயத்திற்கும், நல்லெண்ணம் கொண்ட சிங்களப் பிரமுகர்கள் l 6 (5 sol -u

Page 75
-
கோரிக்கைக்கும் பணிந்த பிரதமர், தந்தை செல்வநாயகத்தோடு பேச்சு வார்த்தை நடத்துமாறு, நீதியமைச்சர் தி. சாம். பி.சி. பெர்னாண்டோ அவர்களைப் பணித்தார். உண்மைச் சத்தியாக்கிரகிகளின் மனப் பண்புக் கேற்ப, எப்போதும் சமரசப் பேச்சின் மூலம் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க ஆயத்தமாயிருந்த தந்தை செல்வநாயகம் - பேச்சுவார்த்தைக்கு இணங்கினார். முன்பு சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக இருந்தவரும், பின்பு கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்களில் ஒருவராக இயங்கிவருமான திரு. மு. திருச் செல்வம் அவர்களது கொழும்பு இல்லத்தில், 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 5ஆந் திகதி இரவு இச் சந்திப்பு நடைபெற்றது. மொழியுரிமை பற்றிய மிகக் குறைந்த கோரிக்கை களில் தானும், ஒற்றுமை ஏற்பட முடிய வில்லை. பேச்சு வார்த்தை தோல்வியடைய வே, போராட்டம் தொடர்ந்து மிக வேகத் தோடு நடைபெற்றது. தமிழ் அரசு தபால் சேவை
ஆங்கில ஆட்சியில், காந்தியடிகள் சத்தியாக்கிரகப் போராட்டங்களை நடாத்திய நேரத்தில், ஆட்சியாளர் அவர்களைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தோ - நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தித் தண்டனை வழங்கியோ - சட்டத்தை நிலை நாட்டினர். எமது சத்தியாக்கிரகத்தைப், பொலீஸ் பலாத்காரத்தினாற் கலைக்க முயன்ற அரசாங்கத்தின் முயற்சி தோல்வி யடையவே, பங்கீட்டு உணவு வழங்காது - மக்களைப் பணிய வைக்க அரசு முற்பட்டது. இதனால், போராட்டத்தை வேறு துறை களிலும் விரிவாக்கித் தீவிரப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஏற்கெனவே திட்டமிட்டுத் தயாராக இருந்த அடுத்த நட வடிக்கை, ஏப்ரல் மாதம் 14ஆந் திகதி பகல் 12 மணிக்குத் தந்தை செல்வநாயகம் அவர் களால்
ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. அரசாங்கத்தின் தபால் சேவைச் சட்டத்தை மீறி "தமிழ் அரசு தபால் சேவை'
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழரசுத் தபால் தலை களை - திரு. செல்வநாயகம் விற்பனை செய்து

4.
தொடக்கிவைக்க, பல தொண்டர்கள் - சட்ட மறுப்பாக எழுதப்பட்டு, தமிழரசு தபால் தலைகளைத் தாங்கிய கடிதங்களை விநியோகிக்கச் சென்றனர். திரு. அ. சிவசுந்தரம் பா.உ. அவர்கள் எழுதிய கடிதத்தை, நான் வடபகுதித் தபால் அதிபருக்கு விநியோகித்தேன். அதே போன்ற ஒரு கடிதத்தை, திரு. மு. சிவசிதம்பரம் பா.உ. பொலீஸ் அதிபரிடம் சேர்ப்பித்தார். திருமதி. ம. அமிர்தலிங்கம் எழுதிய ஒரு கடிதத்தை, திரு. வி. தர்மலிங்கம் பா.உ. அரசாங்க அதிபரிடம் கொடுத்தார். ஏறத்தாழ 10,000 மக்கள் வரிசையில் நின்று, 'தமிழரசு முத்திரைகளை வாங்கினர். தமிழரசுத் தபால் சேவை மா அதிபராக - கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான திரு.க. நடராசா வழக்கறிஞர் நியமிக்கப் பட்டார். "தமிழரசு தபால் பெட்டி"கள் பல இடங்களிலும் வைக்கப்பட்டன. ஆயிரக் கணக்கான கடிதங்கள் இப்பெட்டிகளில் போடப் பட்டன. சட்ட மறுப்பாக ஆரம்பித்த தபால் சேவையின் வெற்றியும், மக்களின் உற்சாகமும் அரசாங்கத்தைத் திகைக்கச் செய்தன. இராணுவ ஆட்சி மூலம், இச் சாத்விக இயக்கத்தை முறியடிக்க - அரசாங்கம் ஆயத்தமானது. அவசரகால, ஊரடங்குச் சட்டம் பிறந்தது
1961 ஏப்ரல் 17ஆந் திகதி நள்ளிரவு 12 மணிக்கு அவசர காலச் சட்டம் பிரகடனம் செய்யப்பட்டது. அதிலிருந்து 48 மணித்தி யாலங்களுக்கு ஊரடங்குச் சட்டமும் அமுலாக்கப்பட்டது. அன்றிரவே, தலைவர் கள் எல்லோரும் கைது செய்யப்பட்டு, பொலீஸ் நிலையங்களுக்கும், இராணுவ முகாம்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். கச்சேரிகளின் முன் அமைதியாக இருந்த தொண்டர்கள், இராணுவத்தினரால் மிருகத்தனமாகத் தாக்கப்பட்டனர். பலர் கடுமையான காயங்களுக்கு ஆளாகினர். பழனியப்பன் என்ற இளைஞரது தொடை துளைக்கப்பட்டு, அவர் பிரக்ஞை அற்ற நிலையில் விடப்பட்டார். பெண் தொண்டர் கள் - இராணுவத்தினரால்

Page 76
வலுக்கட்டாய மாக ஏற்றப்பட்டு, பல மைல்களுக் கப்பால் தனிமையான இடத்தில் விடப்பட்டனர். பொது மக்களுக்கும், தலைவர்களுக்கும் சொந்தமான மோட்டார் வாகனங்கள் அடித்து நொருக்கப்பட்டன. இராணுவ கவர்னர்களின் ஆட்சியில், வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்கள் வைக்கப்பட்டன.
இராணுவத்தின் சிறையில் இனத்தின் தலைவர்கள்
யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு திருகோணமலை, மன்னார், வவுனியா ஆகிய ஐந்து நகரங்களிலும் கைது செய்யப்பட்ட தலைவர்கள் - 18ஆந் திகதி விமான மூலம் கொழும்புக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, பனாகொடையிலுள்ள இராணுவ முகாமில் சிறை வைக்கப்பட்டனர். ஒரு பெண் - திருமதி. மங்கையர்க்கரசி அமிர்தலிங்கம் உட்பட, தலைவர்களும், பிரதான தொண்டர் களுமாக - вотi எழுபத்துநால்வர் இங்கே அடைக்கப்பட்டனர். தமிழரசுக்கட்சி தடை செய்யப்பட்டது. "சுதந்திரன் பத்திரிகையும் தடை செய்யப்பட்டு, அதன் அச்சகத்திற்கு முத்திரை வைக்கப் பெற்றது. மிகக் கண்டிப் பான பத்திரிகைத் தணிக்கையும் அமுலுாக்கப் பட்டது. 'சத்தியாக்கிரக', 'தமிழன் கண்ணீர் ஏடுகள் பிறந்தன!
நாட்டின் நாளேடுகள் - தணிக்கைச் சட்டங்களினால் தமிழ் மக்களின் நிலை பற்றிய செய்திகளை வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. அச் சூழ்நிலையிலும், ஆங்கிலத்தில் 'சத்தியாக்கிரக' என்ற ஓர் (மாதமிருமுறை) ஏடு - தட்டச்சேற்றி வெளியிடப்பட்டது. அரசாங்க உளவுப் படையினரால், அப் பத்திரிகை வெளியிட் டோரையோ - தட்டச்சிடப்பட்ட இடத்தையோ கண்டு பிடிக்க முடியாது போயிற்று. அதற்குப் பொறுப்பாயிருந்தோரின் பெயரை வெளியிடும் நாள், இன்னும் வரவில்லை. எனினும் அவர்களின் ஆற்றலும் அறிவும், மக்களுக்குச் சோர்வை அகற்றி உற்சாகம் அளிக்கும் மருந்துகளாகப் பயன்பட்டன. அதேபோல,

5
தமிழில் "தமிழன் கண்ணீர்" என்ற ஏடும் - தொடர்பாக இல்லா விட்டாலும், காலத்துக்குக் காலம் வெளியிடப்பட்டது. கூட்டங்கள் வைப்பதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த தாயினும், ஆலயங்களில் மக்கள் கூடிக் கூட்டுப் பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபட்டனர். அவற்றின் இறுதியில், கைது செய்யப்படாதிருந்த தலைவர்கள் உரையாற்றி மக்களை உற்சாகப்படுத்தினர். சத்தியாக்கிரகத்தின் போதும், கட்சித் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்த இக்காலத்திலும் திரு. மு. சிவ சிதம்பரம் அவர்கள் ஆற்றிய அளப்பரிய சேவை - போற்றற்குரியது.
மலையக மக்கள் தொடுத்த போர்
சத்தியாக்கிரகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு தொடக்கமே, மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களின் தலைவர்கள், கட்சித் தலைவர் களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந் தனர். போராட்டம் தீவிரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. செள. தொண்டைமான் சத்தியாக்கிரகம் நடந்த இடங்களுக்குச் சென்று, மக்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் உற்சாகம் ஊட்டினார். வவுனியா, மன்னார்ப்பகுதிகளில், இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகளும் உறுப்பினர்களும் இயக்கத்தில் நேரடியாக ஈடுபட்டனர். தலைவர்கள் ஏப்ரல் 17ஆந் திகதி இரவு கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில், வவுனியா இதொ.கா. பிரதிநிதி திரு. நடேச பிள்ளையும் கைது செய்யப்பட்ட்ார். தலைவர்கள் சிறைப்படுத்தப்பட்டு, சத்தியாக் கிரகம் இராணுவத்தினால் முறியடிக்கப் பட்ட போது, மலைநாட்டுத் தொழிலாளர் போராட்டத்தில் குதிக்கத் தயாராகினர். ஏப்ரல் 24-ஆந் திகதி தோட்டத் தொழிலை அத்தியா வசிய சேவையாக்கும் சட்ட விதிகளை அரசாங்கம் பிரகடனம் செய்தது. ஆயினும் 25ஆந் திகதி - மலைநாட்டுத் தோட்டங்களில் ஐந்து இலட்சம் தமிழ்த் தொழிலாளர்கள் பரிபூரண வேலை நிறுத்தத்தை மேற் கொண்டனர். அன்று இ.தொ. காங்கிரஸ்,

Page 77
霍互
தமிழரசுக்கட்சி அரசுக்குச் சமர்ப்பித்த அதே கோரிக்கைகள் அடங்கிய நாலு அம்சக் கோரிக்கையை, அரசுக்குச் சமர்ப்பித்தது. தோட்டப் பகுதி களுக்கும் இராணுவப் பிரிவுகள் அனுப்பப்பட்டன. தமிழ் உரிமையை வென்றெடுப்பதில் தமிழ் இனத்தின் ஒற்றுமை, உலகம் முழுவதற்கும் தெளிவாகக் காட்டப்பெற்றது.
சிறை மீண்ட செம்மல்கள்
பகுதி பகுதியாகத் தலைவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டு, இறுதியில் 1961 ஐப்பசி மாதத்தில் - ஆறு மாதத் தடுப்புக் காவலின்பின், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் களும் மற்றும் முக்கிய தலைவர்களும் விடுதலையடைந்தனர். ஆயினும், கட்சியின் தடை நீங்கப் பின்னும் சில மாதங்கள் சென்றன. இதற்கிடையில், மூதவை உறுப்பினர் ஒருவரை மீண்டும் தெரிவு செய்யும் வாய்ப்புக் கட்சிக்குக் கிட்டியது. மூதவைக்கு ஒர் உறுப்பினரை அதுகாறும் தெரிவு செய்யச் சந்தர்ப்பம் அற்றிருந்த கிழக்கு மாகாணத் தமிழ் மக்களின் பிரதி நிதியாக் - திரு. மு. மாணிக்கம் அவர்கள் கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வாக்குகளினால் தெரிவு செய்யப்பட்டார். இத்தெரிவு கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த கட்சி உறுப்பினர் சிலருக்குத் திருப்தி அளிக் காத காரணத்தினால், இரண்டொருவர் கட்சியிலிருந்து வெளியேறினர். ஆயினும், பெரும்பாலான கிழக்கு மாகாண உறுப்பினர் கள் திரு. மாணிக்கம் அவர்களின் தெரிவை வரவேற்றனர். மீண்டும் சிங்கள சிறீ பஸ்வண்டி
தலைவர்களை விடுதலை செய்த சில வாரங்களுக்கிடையில், அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுக்கு ஆத்திர மூட்டும் இன்னொரு செயலையும் செய்தது. 1958ஆம் ஆண்டுச் "சிறீ எதிர்ப்புப் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து, சிங்கள "சிறீ பொறித்த பஸ் வண்டிகள் தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் ஓடவிடப்படவில்லை. இச்சந்தர்ப் பத்தில் தலைவர்களை விடுவித்தவுடன், தமிழ் மக்களுக்கு ஓர் சவாலாக - மீண்டும்

5
சிங்கள "சிறீ பொறித்த பஸ் வண்டிகள் சில யாழ்ப்பாணம் அனுப்பப்பட்டன. அடுத்த நாளிரவே, வேகம் கொண்ட இளைஞர் சிலர் பஸ் நிலையத்தில் நுழைந்து, காவலாளியையும் சுட்டுக் காயப் படுத்தி, பஸ்வண்டியையும் தீக்கிரை யாக்கினர். தலைவர்களின் சாத்வீக உபதேசத்தையும் இளைஞரின் தீவிரம் மீறி விட்டதைக் கண்ட ஆட்சியாளர் - அடுத்த நாளே, எஞ்சிய சிங்கள சிறீ பொறித்த பஸ் வண்டிகளைத் திரும்பப் பெற்றுவிட்டனர். அரசுக்கு எதிராக -
அரச படைகளே சதி
எமது போராட்டத்தை நசுக்குவதற்கு அவசரகாலச் சட்டத்தையும் இராணுவத்தின் துணையையும் அரசாங்கம் நாடியது. தமது தயவின்றி ஆட்சி நடைபெறாதென்ற எண்ணம், பொலீஸ் தலைமைப் பீடத்திலும் ஆயுதப் படைகளிலும் உள்ள பலருக்கு ஏற்பட்டதுபோலும், ஆட்சியைக் கைப்பற்றச் சதி செய்தார்கள் என்று கூறி, மட்டக்களப்பு அரசாங்க அதிபராக இருந்த திரு. லியனகே உட்படப் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால், அரசியல் அடக்கு முறைகள் மேலும் பல மாதங்களுக்குத் தளர்த்தப் படாதிருந்தன. கட்சியை மீண்டும் புனரமைப்புச் செய்து, இயக்க வேலைகளை ஆரம்பிப்பது தாமதப்பட்டதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாயிருந்தது. அரசியல் நிலை ஒரளவு சீரடைந்த பின் கட்சிக் கிளைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, மாநில மாநாட்டை மீண்டும் கூட்டி அடுத்த நடவடிக்கை பற்றி ஆராய முடிவு செய்யப்பட்டது. எட்டாவது மாநில மாநாடு :
கட்சியின் எட்டாவது மாநில மாநாடு - மன்னாரில் 31-8-62, 1-9-62, 2-9-62 ஆகிய திகதிகளில் நடைபெற்றது. திரு. சிமூ. இராச மாணிக்கம் அவர்கள் மீண்டும் கட்சியின் தலைவராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். அரசாங்க எழுது வினைஞர் சங்கத் தலை வராயிருந்த திரு. க. சிவானந்தசுந்தரம் அவர்கள், இம் மாநாட்டுத் திகதியிலிருந்து

Page 78
. . . . . . . . . . . . . . .
சாதிகள் இல்ை
தீண்டாமைப் பிசாசைத் தீர்த்துக்கட்டும் அங்கமான சமபந்திப் போசனத்தில் ஈடு ஒடுக் கப்பட்ட உடன்பிறப்புகளுட6
செந்தமிழர் சொல்லை
சோதனைகள் மிகுந்த ஆரம்ப கால @guນດ່ງດັງ)
VN
 
 
 
 
 

NA
லயடி பாப்பா !
E.
தீரம்மிகுந்த சீர்திருத்தப் போரின் ஓர் இபடும் தந்தையும் தமிழறிஞர் கு.வ.வம் ன் இரண்டறக் கலந்திட்ட காட்சி.
ச் செயலாக்கியோர் !
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /

Page 79
r- நீண்டு திற
சிங்கள பூநீயை எதிர்த்துப் போரிட்டதற்காகச் சிை பூரீமுருகன் ஆகியோர் யாழ், சிறைச்சாலையிலிருந் தந்தை, தளபதி, திருமலைஜோதி ஆகியோர் மலர்ம தாங்கிய கைக்குழந்தைதான் சமீபத்தில் அரசின் சர்
நாடாள வந்தவர்க்கு
உத்தியோகபூர்வமாக யாழ்ப்பாணம் வந்த பிரதம கட்சியின் முதுபெருந்தலைவர் திரு. சு. நடராசா ஆர்ப்பாட்டம் செய்திடும் வீரக் காளையர் கூட்ட
sse
 
 

றயிலடைக்கப்பட்ட கோப்பாய்க் கோமான் கு.வ, து விடுதலையாகி வெளிவந்தபோது, தலைவர்கள் ாலை சூடி வரவேற்கும் காட்சி, தளபதியின் கரங்கள் ச்சைக்குரித்தான அவர் தலைமைந்தன் காண்டீபன்
க் கறுப்புக் கொடி !
ர் உயர்திரு. சேர் ஜோன் கொத்தலாவலைக்குக் (மத்தியில் தலைமையில் கறுப்புக்கொடி காட்டி ம் இதோ! . لم

Page 80
.
கட்சியின் நிர்வாகச் செயலாளராகப் பெறுப் பேற்றார். மன்னார் மாநாடு போராட்டத்தின் விளைவுகளையெல்லாம் ஆராய்ந்தபின், "1963ஆம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் 17ஆந் திகதிக்குப் பிந்தாமல், மீண்டும் நேரடி நடவடிக்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு கருவியாக, இன்றிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கிடையில் கட்சியை விரிவாக அமைத்துத் தயாராக்க வேண்டும்" என்று தீர் மானித்தது. அம்மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட இன்னொரு முக்கியமான முடிவு, "வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் - மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களுக்குமிடையில் ஸ்தாபன ரீதியான ஒற்றுமையையும் - சமூகக் கட்டுக்கோப்பையும் - அரசியல் பொருளா தார ஒத்துழைப்பையும் ஏற்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுவது என்பதாகும். போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து இராணுவ அட்டூழியங்களினால் சோர்வுற் றிருந்த மக்கள், தன்னம்பிக்கையோடு மீண்டும் இயக்கத்தில் ஈடுபடவும், மலை நாட்டிலும் கட்சியின் மூவர்ணக் கொடி பறக்கவும் மன்னார் மாநாடு வழி வகுத்தது. இலங்கைத் தொழிலாளர் கழகம் உதயம்
மன்னார் மாநாட்டுத் தீர்மானத்திற் கிணங்க, மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களை - வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ் மக்களோடு ஸ்தாபன ரீதியாக ஒன்றிணைப் பதற்கு ஒரே வழி - கட்சியின் தலைமையில் மலைநாட்டில் ஓர் தொழிற் சங்கத்தை நிறுவுவதே என்ற முடிவுக்குக் கட்சி வந்தது அதன்படி, ஹட்டன் நகரத்தில் 22-12-62 சன்னிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு, 'இலங்கைத் தொழிலாளர் கழகம்' என்ற ஒரு புதிய தொழிற்சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஹட்டன் தலவாக் கொல்லை முதலிய மலை நாட்டு நகரங்களில் - கட்சிக் கிளைகளும் அமைக்கப்பட்டன. மலைநாடெங்கும் - கட்சியின் கொள்கைகள் எடுத்து விளக்கட் பட்டன. உணர்ச்சியுள்ள இளைஞர் பலர் தொழிற் சங்கத்திலும் கட்சியிலும் சேர்ந் தனர். பலம் வாய்ந்த தொழிற் சங்கங்களோடு போட்டிபோடுவதில், புதிய தொழிற்சங்கம்

69
t
பல கஷ்டங்களை எதிர்நோக்கவேண்டி யிருந்தாலும், வெறுந் தொழிற்சங்கமாக இல்லாமல், இனப்பற்றையும் அரசியல் உரிமை வேட்கையையும் தொழிற் சங்கச் சேவையோடு சேர்த்து ஊட்டும் இயக்கமாக - இன்றும் இயங்கி வருகிறது. இந்தியாவின் உண்மை நண்பர்கள்
1962ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், சீனா - இந்தியாமீது படை எடுத்தது. இலங்கை அரசு இந்த ஆக்கிரமிப்பைக் கண்டிக்கத் தயங்கியது. அந்த நேரத்தில், இந்தியாவுக்குச் சார்பாக முதற் கிளம்பிய குரல் - இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியினதாகும். 18-11-62இல் கட்சியின் மத்திய செயற்குழு - கீழ்க்கண்ட வாறு தீர்மானித்தது :
"சர்வதேசக் கண்ணியத்தையும் கெளரவமான நடத்தையையும் மீறியும்; உலகத்திற்குத் தானும் பிரகடனப்படுத்திய பஞ்சசீலக் கொள்கைகளைக் காற்றில் பறக்க விட்டும்; கம்யூனிஸ்ட் சீனா - இந்திய மீது நடத்தும் ஆக்கிரமிப்பை, இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. மேலும், கம்யூனிஸ்ட் சீன ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து " ஆசியாக் கண்டத்தில் சனநாயகம் நிலைபெறவும், தனது நாட்டையும் தேசிய கெளரவத்தையும் காப்பாற்றுவதற்கும் நடாத்தப்படும் இப்போரில், இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் சார்பில் - இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் இந்திய மக்களுக்கும் தனது ஆதரவை அளிப்பதுடன், இந்திய மக்களுடன் இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கிருக்கும் ஐக்கியத்தையும் காட்ட - இக்கட்சி விரும்புகிறது.
"ஏகாதிபத்திய சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பைக் கண்டித்தும்; தனது சுதந்திரத்திற்காகவும் சநைாயகத்திற்காகவும் போராடும் இந்தியாவிற்கு - ஆதரவு நல்க வேண்டு மென்றும்; இலங்கை அரசாங்கத்தை இக்கட்சி கேட்டுக் கொள்கிறது.
"ததுை பாதுகாப்பிற்குப் போதிய ஆட்பலம் இந்தியாவிடம் இருப்பினும், மாண்புமிக்க கொள்கைகளுக்காகவே இந்தியா

Page 81
-
போரிடுவதால், மனித சுதந்திரத்திற்காக நடத்தப்படும் இப்புனிதப்போரில், ஒரு சிறிதளவேனும் பங்கெடுக்க விரும்புவதனால், இப்போரில் பங்கெடுப்பதற்காக - இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் இளைஞர்களைத் தொண்டர்களாகச் சேரும்படி - இக்கட்சி அழைக்கிறது"
இந்தியாவின் சரித்திரத்தில், நெருக்கடி மிகுந்த கட்டத்தில், இலங்கை அரசு இந்தியா விற்கு ஆதரவுதர முன் வராத நேரத்தில், இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் சார்பில் தனது தார்மீக ஆதரவை - இந்தியாவிற்கு அளிக்க முன்வந்தது இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி. சமீபத்தில், தமிழ்நாடு திமுகழக ஆட்சி நீக்கத்தையடுத்து, அங்குள்ள தி.மு.கவையும் இங்குள்ள தமிழர் கூட்டணியையும் தொடர்புபடுத்தி, இங்குள்ள Sou அமைச்சர்கள் மூலம் வெளிவந்த விஷமத்தன மான செய்திகளையொட்டி, கட்சியின் நிலையைத் தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே இத் தீர்மானத்தை முழுதாகத் தந்திருக்கிறேன். இலங்கையில் இந்தியாவின் நண்பர்கள் யாரென்பதை - இந்திய அரசும் மற்றை யோரும் இதிலிருந்து தெரிந்து கொள் வார்கள். மறைந்த பாரதப் பிரதமர் உயர்திரு. பண்டிட் பூரீ ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்நிலையை எப்போதும் நன்கு தெரிந்திருந் தார்; அதை எமக்குத் தெரிவித்துமிருந்தார். மந்திரிமார் வருகைக்கு எதிர்ப்பு
கட்சியை மீண்டும் போராட்டத்திற்குத் தயார்படுத்தும் வகையில், கட்சியின் செயற் குழு 24-2-63இல் பின் கண்டவாறு தீர்மானித்தது: "மந்திரிகளும் பாராளுமன்றக் காரியதரிசிகளும் கிழக்கு, வடக்கு மாகாணங் களுக்குக் கோலாகல விஜயங்கள் செய்யும் போது, கட்சி எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்யவேண்டும்; சாதாரண உத்தியோக விஜயங்களின்போது அவற்றில் தொகுதிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பங்கு பற்றுவதைப் பற்றிப் பாராளுமன்றக்குழு அவ்வப்போது முடிவு செய்யவேண்டும்" இத் தீர்மானத்திற் கமைய, யாழ்ப்பாணத்திற்கும் பருத்தித்

70
துறைக்கும் வருகை தந்த அமைச்சர் திரு. ரி.பி. இலங்கரத்தினாவிற்குக் கறுப்புக் கொடி காட்டி, ஆர்ப்பாட்டஞ் செய்வதென்று கட்சி தீர்மானித்தது. நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் - பருத்தித்துறைக் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை நிலையத் திறப்பு விழாவிலும், யாழ்ப்பாணம் மக்கள் வங்கித் திறப்பு விழாவிலும் அணி வகுத்து நின்று - அமைச்சருக்குக் கறுப்புக் கொடி காட்டினர். யாழ்ப்பாணத்தில் தலைவர்களும் தொண்டர் களும் பொலீசாரால் தாக்கப்பட்டனர். அப்படித் தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்களில், ஊர்காவற் றுறைப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. வே.அ. கந்தையா அவர்களும் ஒருவராவார்.
திரு.வீ.ஏ. கந்தையாவை இழந்தோம்
அன்று ஏற்பட்ட தாக்குதல், என்னைப் போன்ற இளம் வயதினரைப் பாதிக்க வில்லை. ஆனால் திரு. வி.ஏ. கந்தையாவைப் பாதித்துவிட்டது. அவருடைய உடலிலும் உள்ளத்திலும் ஏற்பட்ட தாக்கத்திலிருந்து, அவர் மீளவேயில்லை. திடீரென்று இருதய நோயி னால் பாதிக்கப்பட்ட திரு. கந்தையா 4-6-63 இல் எம்மை விட்டுப் பிரிந்தார்! பெரு வருவாய் தந்த சட்டத் தொழிலிலிருந்து, தமிழ் இனத்திற்குச் சேவை செய்ய முன்வந்து, 1956ஆம் ஆண்டு முதல் கட்சியின் மிகுந்த விசுவாசமும் கண்ணியமும் நிறைந்த தலைவ ராக விளங்கிய திரு. கந்தையா அவர்களின் மறைவினால், ஓர் அறிவாளியை - உண்மைத் தொண்டரைத் தமிழ் இனம் இழந்தது. அவரு டைய மறைவைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட இடைத்தேர்தலில், திரு. வ. நவரத்தினம் கட்சி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு, அமோக வெற்றி பெற்றார். எல்லாம் தமிழ் இயக்கம்
சிங்களத் திணிப்பை எதிர்ப்பதற்கும், தமிழ் மக்களை அரசுடனான தம் கருமங் களைத் தமிழில் ஆற்றத் தூண்டுவதற்குமான - எல்லாம் தமிழ் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளக் கட்சி தீர்மானித்தது. 8-4-63 முதல் இவ் வியக்கத்தை மிகத் தீவிரமாக நடத்தக் கட்சி முடிவு செய்தது. அதன்படி, தமிழ்ப்

Page 82
பிரதேசங்களில் உள்ள தபால் நிலையங்கள், வேறு அரசாங்க அலுவலகங்கள் ஆகிய வற்றின் முன் கட்சித் தொண்டர்கள் நின்று - விண்ணப்பங்கள், தந்திகள், முகவரிகள் ஆகியவற்றைத் தமிழில் எழுதுமாறு மக்களைத் தூண்டியும்; தேவையானவர் களுக்குத் தாமே தமிழில் எழுதிக் கொடுத்தும் இயக்கத்தில் ஈடுபட்டனர். பல வாரங்களாக - தொடர்ந்து தலைவர்களும் ஆண், பெண் தொண்டர்களுமாக - இவ்வியக்கத்தை நடத்தினர். அதே நேரத்தில், விரிவான சட்டமறுப்பியக்கத்தில் ஈடுபடும் பொருட்டு, கிராமந்தோறும் கட்சிக் கிளைகள் நிறுவப்பட்டுத் தொண்டர்களும் திரட்டப்பட்டனர். 1964ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆந் திகதி முதல், தனிச் சிங்களத்தை மீண்டும் தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் அமுல் நடத்தப் போவதாக அரசாங்கம் அறிவித்தது. 1961ஆம் ஆண்டு சத்தியாக்கிரகத்தாற் கைவிடப்பட்ட சிங்களத் திணிப்புத் திட்டம், மீண்டும் தலைதூக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டது. 30.693இல் கொழும்பில் கூடிய கட்சியின் மத்திய செயற்குழு, தமிழ் பேசும் மக்களின் மீது சிங்களத்தைத் திணிக்கும் முயற்சியை, அம் மக்களின் முழுச் சக்தியையும் திரட்டி எதிர்ப்பது" என்று தீர்மானித்தது. தலைவர் இராஜவரோதயம் மறைவும்: திருமலையின் இடைவெளியும்
திரு. கந்தையா மறைந்து இரண்டு மாதங்களில், கட்சி மீண்டும் ஒர் பேரிழப் பைத் தாங்கவேண்டியநிலை ஏற்பட்டது. 1952ஆம் ஆண்டு முதல் திருகோணமலைப் பிரதிநிதியாக விளங்கியவரும், கட்சியின் ஸ்தாபக உறுப்பினரும், நெருக்கடி மிகுந்த 1958ஆம் ஆண்டு - கட்சித் தலைவராக இருந்து கட்சியை வழி நடத்தியவருமான திரு. ந.இ. இராஜவரோதயம் அவர்கள் திடீரென நோய்வாய்ப்பட்டு, யாழ்ப்பாணம் வைத்தியசாலையில் 27-8-63இல் எம்மை விட்டுப் பிரிந்தார்! கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்பவற்றின் உறைவிடமாக விளங்கி, தன் உழைப்பு முழுவதையும் தமிழ் மக்களுக்காகவும் - சிறப்பாகத் திருகோண மலைத் தமிழ் மக்களுக்காகவும் அர்ப்பணித்த

இப் பெரியாரின் இடம் - இன்றும் நிரப்ப முடியாததாகவே இருக்கிறது. பாராளு மன்றத்தில் அவருடைய மறைவினால் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு, முதுபெருந் தலை வரான திரு. மாணிக்கராசா கட்சி வேட்பாள ராக நிறுத்தப்பட்டு, அமோக வெற்றி பெற்றார். சிங்கள ஆசிரியர், ஊழியர் படையெடுப்பும், செந்தமிழர் சீற்றமும்
1964 ஜனவரி 1ஆந் திகதி முதல் சிங்கள நிர்வாகத்தைத் தீவிரப்படுத்தத் தீர்மானித்த அரசாங்கம், அதை நிறைவேற்றுவதற்குச் சிங்கள அரசாங்க ஊழியர்களையும், சிங்களத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர் களையும் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங் களுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தது. சிங்களத் திணிப்பிற்குத் தமிழ் மக்களின் எதிர்ப்பின் ஓர் அம்சமாக - சிங்களத் தேர்ச்சி பெற மறுத்த தமிழ் ஊழியர்கள் - பதவி இழக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டது. சிங்களத் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு சில தமிழ் ஊழியர்கள், அத்தகுதி காரணமாகத் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கு இடமாற்றம் பெறும் உரிமையைப் பெற்றனர். தமிழ்ப் பாடசாலைகளிலும் சிங்களத்தைத் திணிக்கும் பொருட்டு, 2000 சிங்கள ஆசிரியர்களை வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ்ப் பாடசால்ைகளுக்கு நியமிக்கவும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தது. சிங்கள ஊழியரும் - சிங்கள ஆசிரியரும் ஆயிரக் கணக்கில் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்குப் படை யெடுக்கும் நிலை எழுந்தது. இவ்வபாயத்தை எதிர்ப்பதற்குப் பூரண சட்ட மறுப்பை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னோடியாக, வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களிற் சிங்களச் சட்டத்தை அமுல் நடத்தக் கருவியாயிருக்கும் அரசாங்க ஊழியர்களையும், உடந்தையாயிருக்கும் மற்றையோரையும் பகிஷ்கரிப்பதெனக் கட்சி தீர்மானித்தது. சிங்கள ஆசிரியர்களையும் - அதே போலப் பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் பகிஷ்கரிக்க வேண்டுமென்றும் கட்சி கோரியது. இவ் வியக்கத்தின் பலனாக, பெரும்பாலான சிங்கள ஆசிரியர்களும் ஊழியர்களும் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கு வர மறுத்தனர். சிங்களத் தேர்ச்சியின்மையால் வேலை நீக்கம்

Page 83
.
செய்யப்படும் ஆபத்திலிருந்த ஊழியர்களின் நிலை பற்றியும், அரசுடன் பேச்சு வார்த்தை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பாதயாத்திரையும்; கணடன ஊாவலமும
தமிழ் மக்களிடையே - சாதி பேதத்தை ஒழித்து, ஒற்றுமையை வளர்க்கவும்; கட்சியின் இலட்சியங்களை மக்கள் மத்தியில் விரிவாக விளக்கவும்; தொண்டர்கள் காங்கேசன்துறைத் தொகுதியிலிருந்து தந்தை செல்வநாயகம் தலைமையிற் புறப்பட்டு - கிராமம் கிராமமாகப் பாதயாத்திரை செல்லும் இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பல வாரங்களாக நடைபெற்ற இவ்வியக்கத்தில், கிராமந்தோறும் மக்கள் திரண்டு, தலைவர் களையும் பாதயாத்திரைத் தொண்டர் களையும் வரவேற்றது மாத்திரமன்றி, உணவும் - தங்க வசதிகளும் செய்து கொடுத்து உபசரித்தனர். சாதி பேதமற்று, சமபந்தி போசனம் பரவலாக நடைபெற்றது. திரண்ட மக்கள் மத்தியில் தீண்டாமை ஒழிப்பின் அவசியம் பற்றியும் - தமிழ் மக்களின் அரசியல் நிலைபற்றியும் கருத்தரங்குகள் நடாத்தப் பெற்றன.
இப்படிப் பல விதமான இயக்கங் களினால் - மக்களைப் போராட்டத்திற்குத் தயார்படுத்திக் கொண்டிருந்த அதே நேரத் தில், அரசாங்கத்திற்கு ஓர் எச்சரிக்கையாக - யாழ்ப் பாணம், மட்டக்களப்பு, மன்னார், வவுனியா, திருகோணமலை ஆகிய கச்சேரிகளுக்கு 1-1-64ல் மாபெரும் கண்டன ஊர்வலங்கள் - கட்சித் தலைவர்களின் தலைமையிற் சென்றன. கச்சேரி முன்றில் களில், தனிச் சிங்களச் சட்டப் பிரதிகள் எரிக்கப்பட்டன. 1964 பெப்ரவரி 17ஆந் திகதிக்குப் பிந்தாமல், நேரடி நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்படவேண்டுமென்றும் முடிவா கியது.
மீண்டும் ஒரு சமரசப்பேச்சு
இச் சூழ்நிலையில், அரசாங்கம் தமிழ்ப் பேசும் மக்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் முகமாகப் பேச்சு வார்த்தைக்குக் கட்சியை

江下
لشكس
அழைத்தது. தொழிற் சங்கங்கள் 21 கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்து, பெரிய போராட்டத்திற்கு ஆயத்தங்களைச் செய்து கொண்டிருந்தன. "இடதுசாரி ஐக்கிய முன்னணி இதற்குத் தலைமை தாங்கியது. அரசாங்கத்திற்குள்ளும் பல கருத்து வேற்று மைகள் தலைதுாக்கியிருந்தன. பின் நடந்த சம்பவங்களைக் கொண்டு பார்க்கும்போது, தேவை ஏற்பட்டால்பாராளுமன்றத்தில்
கட்சிப் பிரதிநிதிகளின் ஆதரவைப்
பெறலாம்' என்ற எண்ணத்திலேயே இப் பேச்சு வார்த்தைகள் ஆரம்பிக்கப் பட்டனவென்று இப்போது தெரிகின்றது. ஆயினும் அன்றிருந்த நிலையில், காந்திய நெறிக் கேற்ப - சமரசப் பேச்சு வார்த்தைக்கு நாம் இணங்கினோம். ஒருபுறம் எம்மோடு நடந்த பேச்சு வார்த்தைகள் பூர்த்தியாவதற் கிடையில், மறுபுறம் சமசமாஜக் கட்சியோடு பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று, அவர்கள் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வசிக்கும் கட்சியாகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர். சிறுபான்மை யோரின் உரிமைகளை வற்புறுத்திவந்த சம சமாஜக்கட்சி - அரசாங்கத்தில் சேர்ந்தமை யால், எமது பிரச்சினை தீர வழியிறக்கு மென்று எதிர் பார்த்தோம். ஆனால், தொழிலாளரின் 21 அம்சக் கோரிக்கைகளும் காற்றிற் பறக்க விடப்பட்டது போலவே, எமது கோரிக்கைகளும் கைவிடப்பட்டன. பேச்சு வார்த்தை மூலம் பலன் கிடைக்கு மென்று நம்பினோர், 'இலவுகாத்த கிளி களாயினர். தமக்குத் தேவை நேரும் போது எம்மை அழைத்துப் பேசுவதும்; தேவை தீர்ந்தால் எமது பிரச்சினைகளை மறந்து, சிங்கள மக்களின் உணர்ச்சிக்கேற்பத் தாளம் போடுவதுமே - சிங்கள அரசியல்வாதிகளின் தன்மை என்பது மீண்டும் தெளிவாகியது.
ஒன்பதாவது மாநில மாநாடு
1964ஆம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 21, 22, 23 ஆந் திகதிகளில் - கட்சியின் ஒன்பதா வது மாநில மாநாடு திருகோணமலையில் நடைபெற்றது. சிக்கலான அரசியற் சூழ்நிலை யில் சரியான வழியை இனத்திற்குக் காட்டக் கூடிய, ஒரே தலைவரான தந்தை செல்வ

Page 84
L
நாயகம் மீண்டும் கட்சியின் தலைவராக - ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். முதல் நாள் விடயாலோசனைக்குழுக் கூட்டம் நிலாவெளியிலும், மாநாட்டின் ஏனைய நிகழ்ச்சிகள் திருகோணமலையிலும் நடை பெற்றன. மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு களைச் செயற்படுத்துவதற்கு முன்பே, நாட்டில் இரண்டு அதிமுக்கிய அரசியற் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன.
மனித உரிமைகளை மறுத்த சிறிமா - சாஸ்திரி ஒப்பந்தம்
மலைநாட்டுத் தமிழரின் எதிர் காலம் பற்றி, இந்திய - இலங்கைப் பிரதமர் களிடையே பல தடவை பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்றனவாயினும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் விருப்பத்தைக் கவனியாததுடன், அவர்களைப் பண்டங்கள் போலப் பரிவர்த் தனை செய்யவும் எந்த இந்தியப் பிரதமரும் இணங்கவில்லை. இப் பிரச்சினையைச் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு தொடக்கம் நன்கு தெரிந்த பிரதமர் நேரு அவர்கள், சில தெளி வான கெர்ள்கைகளின் அடிப்படையில் இவ்விடயத்தை அணுகினார். அவரின் பின் பிரதமரான லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் - சம்பந்தப்பட்ட மக்களையோ, தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தையோ கலந்து யோசிக்காது. திருமதி பண்டாரநாயகாவுடன் ஓர் ஒப்பந்தத் திற்கு வந்தார். மனித உரிமைகளைப் புறக்கணித்து, இலட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்களைக் கட்டாயத்தின்பேரில் நாடுகடத்த வழிவகுத்த இவ் வொப்பந்தத்தை எதிர்த்து முதற் குரல் எழுப்பியது இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியே, கட்சியின் இத் தீர்மானத் தை, இக் கட்டுரையில் இறுதியில் - அநுபந்தத்திற் காணலாம்.
கட்சியால் கவிழ்ந்த அரசாங்கம்
எந்தப் பிரதம்ராலும் தீர்க்க முடியாத பிரச்சினையைத் தீர்த்துவிட்ட பெருமிதத் தோடு திரும்பி வந்த பிரதமர், அரசாங்கத் திற்கு ஏற்பட்ட மிகப் பெரும் சோதனையைச் சந்திக்கவேண்டியிருந்தது. அரசாங்கம் தயாரித்த பத்திரிகை மசோதாவுக்கு,

3.
ஆளுங்கட்சிக்குள்ளேயே எதிர்ப்பு எழுந்தது. சபை முதல்வர் திரு. சி.பி.டி. சில்வா தலைமையில் பல உறுப்பினர்கள் எதிர்க் கட்சிக்கு மாறினர். 1964 டிசம்பர் 23ஆந் திகதி சிம்மாசனப் பிரசங்க வாக்கெடுப்புக்கு முன், அமைச்சர்கள் பலர் அரசுக்குக் கைகொடுத்து உதவும்படி, எமது கட்சிப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தனர். சிறிமாவோ அரசாங்கம் தமிழ் இனத்தின் உரிமைகளை முற்றாகப் புறக்கணித்து, இராணுவ ஆட்சியைத் தமிழப் பிரதேசத்தில் கட்டவிழ்த்து விட்டதைக் கட்சி மறக்க வில்லை. 1960இல் எமக்குக் கொடுத்த வாக்கைக் காற்றிற் பறக்கவிட்ட ஆட்சியின் வேண்டுகோளைக் கட்சி நிராகரித்து, அரசுக்கு விரோதமாக வாக்களித்தது. அரசாங்கம் பாராளுமன்றத்தில் தோல்வி யைத் தழுவியது. இதைத் தொடர்ந்து பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பெற்று, 1965 மார்ச் மாதத்தில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றது.
1965 மார்ச் பொதுத் தேர்தல்
இந்தப் பொதுத் தேர்தல் முடிவு, தமிழ் மக்களின் பூரண நம்பிக்கையைப் பெற்ற ஒரே ஸ்தாபனம் - இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி என்பதை மீண்டும் நிலைநாட்டியது. இருபது தொகுதிகளிற் போட்டியிட்ட கட்சி - 217,986 வாக்குகளைப் பெற்றுப் 14 ஸ்தானங்களைக் கைப்பற்றி, பாராளுமன்றத்தில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக விளங்கியது. ஐ.தே. கட்சி 66 ஸ்தானங்களிலும், சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி 41 ஸ்தானங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. 1960 பங்குனித் தேர்தல் முடிவு போலவே, எந்தக் கட்சிக்கும் தனிப் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. அரசாங்கத்தை யார் அமைப்பதென்பது, தமிழரசுக் கட்சியின் ஆதரவைப் பெறுவதிலேயே தங்கியிருந்தது. "எமது ஆதரவு கிடைக்கக் கூடும்' என்று நினைத்து, திருமதி சிறிமாவோ பண்டார நாயகாவின் 'காபந்து அரசாங்கம் தேர்தல் முடிவுகள் தெரிந்தும், இராஜினாமாச் செய்யாது தாமதித்தது. திகிலடைந்த ஐதே. கட்சியினர், எமது ஆதரவை நாடினர். திரு. டட்லி சேனநாயகாவுக்கும் தந்தை

Page 85
7
செல்வநாயகத்துக்குமிடையில் - 24-3-65இல் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தானது. “திரு. டட்லி சேனநாயகாவின் தலைமையிலான அரசாங்கத்தைத் தமிழரசுக் கட்சி ஆதரிக்கும்” என்று, திரு. செல்வநாயகம் கடிதம் கொடுத் தார். அக் கடிதம் மகாதேசாதிபதியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, டட்லி சேனநாயகா பிரதமரானார். ஒப்பந்தத்தின் ஆங்கில மூலமும் மொழி பெயர்ப்பும் - அனுபந்தம் "இ" இல் தரப்படுகின்றன. அதிகாரத் தைப் பரவலாக்கி, ‘மாவட்ட சபைகள் நிறுவு வதற்குப் பொறுப்பான அமைச்சை - கட்சி உறுப்பினர் ஒருவர் ஏற்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப் பெற்றது. தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், “உரிமை கிடைக்கும் வரை பதவி ஏற்பதில்லை" என்ற உறுதி மொழிப்படி, அமைச்சர்ப்பதவி ஏற்க மறுத்தனர். அரசுடன் நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தைகளில், முக்கிய பங்கு வகித்த திரு. மு. திருச்செல்வம் அவர்களே அப்பொறுப்பை ஏற்கவேண்டு மென்று கட்சி தீர்மானித்ததற்கிணங்க, திருமு.திருச்செல்வம் மூதவை உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டு, உள்ளூராட்சி அமைச்ச ராகப் பதவி ஏற்றார். ஆரம்பம் முதல் இதுகாறும் எதிர்க் கட்சியாகப் பாராளு மன்றத்தில் இயங்கி வந்த கட்சி - ஆளுங்கட்சியின் ஓர் அங்கமாக இயங்கும் நிலை ஏற்பட்டது. நாடாளும் பொறுப்பில் நம் தமிழரசுக் கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியோடு நாம் உறவுபூண்டிருந்த நான்கு ஆண்டுகளும், கட்சியின் இலட்சியப் பாதையில் - இடர்மிகுந்த காலமாகவே இருந்தது. ஆரம்பத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இனத் துவேஷத்தைக் கிளப்பின. அதேநேரத்தில், அமைச்சரவையிற் பலர் பதவிக்குவர - எம் ஆதரவைப் பெற்ற போதிலும், சிங்கள வகுப்புவாதப் பாதையிலி ருந்து விலகாதவர் களாவே இருந்தனர். குறிப்பாகக் கல்வி அமைச்சின் போக்கும். அரச ஊழியருக்குப் பொறுப்பான நிதி அமைச்சின் போக்கும் எமது கடும்

4.
எதிர்ப்புக்கு இடமளித்தன. பிரதமர் திரு. டட்லி சேனநாயகாவுடன் இவ்வமைச்சு களின் இனவெறிப் போக்கைப் பற்றிப் பல மகாநாடுகள் நடத்தியும் பலன் ஏற்பட வில்லை. எனினும் எமது வற்புறுத்தலினால், பதவிநீக்கத்தை எதிர்நோக்கி நின்ற சிங்களம் கற்காத தமிழ் அரசாங்க ஊழியருக்கு - பெருமளவு ஆறுதல் அளிக்கும் திறைசேரிச் சுற்றறிக்கைகள் 700ம், 701ம் வெளியிடப் பட்டன. பழைய ஊழியர் - எவ்வித சிங்களத் தேர்ச்சியுமின்றிச் சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வுகளைப் பெற வழிவகுக்கப்பட்டது. புதிய ஊழியர் - சிங்களத் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு மேலும் மூன்று வருட அவகாசம் அளிக்கப்பட்டதோடு, பரீட்சையின் தரமும் எட்டாவது தரமாகக் குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் திறை சேரியிலிருந்த வகுப்பு வெறியர்கள், ஒன்பதா வது தரச் சோதனையையே எட்டாவது தரம் என்று பெயர் ழாற்றி, இச் சலுகையை முறியடித் தனர். பிரதமரோடு நாம் நடத்திய மகா நாட்டில், நிதி அமைச்சர் திரு. வன்னிநாய காவே இவ்வுண்மையை ஒப்புக் கொண்டார். சில வகுப்பு ஊழியருக்குச் சிங்களத் தேர்ச்சியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டும், வெவ்வேறு வியாக்கியானங் களினால் அவர்கள் தொடர்ந்தும் இடர்ப் பட்டனர். ‘சிங்கள ஊழியருக்கும் தமிழ்த் தேர்ச்சி கோருவது தம் கொள்கை’யென்று பேச்சு வார்த்தையின் போது கூறிய ஐக்கிய தேசியக் கட்சியினர், அக் கொள்கையை அமுல் நடத்தத் தைரியமின்றிக் கை விட்டனர்.
தமிழரசுக் கட்சியால் உருவான " தமிழ்மொழி உபயோகச் சட்ட விதிகள்
1958ஆம் ஆண்டு பிரதமர் பண்டார நாயகா நிறைவேற்றிய தமிழ் மொழி (விசேட உபயோகிப்பு) சட்டம் எம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாவிட்டாலும், அதன்கீழ் முழுமையான சட்ட விதிகளை ஆக்கி நடைமுறைக்குக் கொண்டு வருவதன் மூலம், தமிழ் மக்களின் மொழி உரிமையில் ஒரு பகுதியாவது கிடைக்கும்" என்று கருதினோம். வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில்

Page 86
தமிழையும் நிர்வாக மொழியாகவும், நாடு முழுவதிலும் தமிழ் பேகம் மக்கள் தமிழில் அரசாங்கத்தோடு கரும மாற்றவும் ஏற்ற ஒழுங்கு செய்வதாக அரசாங்கம் ஒப்புக் கொண்டிருந்தது. எமது வற்புறுத்தலுக் கிணங்க, 1966ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 8ஆந் திகதி தமிழ் மொழி உபயோகச் சட்ட விதிகள் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப் பட்டன. எதிர்க் கட்சிகள் தமிழ் இனத்தின் மீது துவேஷத்தைக் கிளப்பியதோடு, அரச துறைத் தொழிற் சங்கங்களின் வேலை நிறுத்தத்தையும் நடாத்தின. அன்றைய தினம் அவர்கள் நடாத்திய கண்டன ஊர்வலம் கட்டுக் கடங்காமல் போகவே, பொலிசார் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்யவேண்டி நேரிட்டது. இரத்தினசார தேரோ என்ற பெளத்த பிக்கு உயிர்துறந்தார். இவ்வளவு எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட விதிகள், மூலச் சட்டத்தின் எல்லையை மீறியவை என்று எதிர்க்கட்சிகள் அன்று வாதிட்டன. இன்று ஆட்சியில் இருக்கும் போதும் அப்படியே கூறி, அச் சட்ட விதி களை அமுல் நடத்த மறுத்து வருகின்றன.
ஆயினும், அவ்விதிகள் இன்றும் ரத்து செய்யப்படாது, நாட்டின் சட்டத் தொகுதியில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. இவ் விதிகளினால், வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங் களில் பதிவேடுகள் உட்பட, எல்லா நிர்வாக வேலைகளுக்கும் - தமிழும் உபயோகிக்கப்பட வேண்டுமென்று நியமிக்கப்பட்டிருக் கிறது. நாட்டின் எப்பாகத்திலும் - அரசாங்க நிறுவனங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள் முதலிய எல்லாவற்றோடும் - தமிழிற் கடிதத் தொடர்பு கொள்ள, தமிழிற் பதில்பெற, தமிழிற் கல்வி கற்க எவருக்கும் Φ ήςω ιο உண்டென்று விதிக்கப்பட்டதோடு, அதன் பொருட்டு - அரசாங்க பிரசுரங்கள், வர்த்த மானிகள், பெயர்ப்பலகைகள், படிவங்கள் யாவும் தமிழிலும் அச்சிடப்பட வேண்டுமென்றும் விதிக்கப்பட்டது. இச் சட்ட விதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுப் பத்து ஆண்டுகளா கியும், பெரும் பகுதி நடைமுறைப்படுத்தப் படாதிருக்கின்றது.

5F
பத்தாவது மாநில மாநாடு
அரசாங்கத்தின் ஒர் அங்கமாகக் கட்சி
இயங்கிய இக் காலத்தில், கட்சியின் 10-ஆவது மாநில மாநாடு - கிழக்கிலங்கை யின் தென் பகுதித் தலைநகரான கல் முனையில் 1966 ஜூன் 23, 24, 25ஆந் திகதி களில் நடைபெற்றது. தன்னுடைய தியாகத்தி னாலும், விரத்தினாலும், நெஞ்சுறுதியி னாலும் தமிழ் பேசும் மக்களின் இதயங்களி லெல்லாம் தனியிடத்தைப் பெற்ற டாக்டர் இ.மு.வி. நாகநாதன் அவர்கள் இம் மாநாட்டின் தலைவராக ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். கட்சியின் வரலாற்றில் ஒரேயொரு தடவையாக - நாட்டின் பிரதமர் டட்லி சேனநாயகாவும் இம் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். "இலகுவில் வாக்குக் கொடுக்க மாட்டேன்; கொடுத்தால் நிறை வேற்றத் தவறமாட்டேன்” என்று, பல்லாயிரம் மக்கள்முன் உறுதிமொழி பகர்ந்தார். ஆயினும், இரண்டாண்டுகளுக் கிடையில் அவரது நிலைமை மாறியது!
சிறிமா - சாஸ்திரி
ஒப்பந்த அமுல் சட்டம்
கட்சியின் கண்டனத்துக்குள்ளான
சிறிமா - சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தை அமுலாக்கு வதற்குச் சட்டமியற்ற முற்பட்டது டட்லி சேனநாயகா அரசாங்கம் :தமிழரசுக் கட்சியும், இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. தொண்டமானும் சேர்ந்து எடுத்த முயற்சியினால், ஆட்சேபத்துக்குரிய அம்சங்கள் நீக்கப்பட்ட சட்டமே நிறைவேற்றப் பட்டது. விருப்பத்திற்கு மாறாக யாரையும் இந்தியப் பிரஜையாகப் பதிவு செய்யும் வற்புறுத்தலும், இந்தியா திரும்பியோரின் வீதத்திற்கே இலங்கைப் பிரஜைகளாகப் பதிவு செய்யும் திட்டமும் இலங்கை பிரஜைகளாகப் பதிவு செய்தோரைத் தனி வாக்காளர் இடாப்பில் வைக்கும் அம்சமும் நீக்கப்பட்ட சட்டமே நிறைவேற்றப்பட்டது. (1970 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த சிறிமாவோ அரசாங்கம் அச் சட்டத்தைத் திருத்தி,

Page 87
7
ஆட்சேபகரமான பகுதிகளை மீண்டும் புகுத்தியது). இதே விதமாக, ஆட்களைப் பதிவு செய்து அடையாள அட்டை வழங்குவதற்கான சட்டமும் - தமிழரசுக் கட்சியும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசும் காட்டிய எதிர்ப்பினால் மாற்றப்பட்டது. பிரஜை, நாடற்றவர் என்ற பேதமின்றி, இந்நாட்டில் சட்ட பூர்வமாக வாழும் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டோர் எல்லோரையும் பதிந்து, அடையாள அட்டை வழங்குவதற்குச் சட்டமியற்றப் பட்டது. கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி, ஊர்காவற்றுறைப் பிரதிநிதி திரு. வ, நவரத்தினம் அச் சட்டத்தை எதிர்த்தார். 24-4-68இல் கூடிய கட்சியின் பொதுச்சபை - திரு. நவரத்தினம் அவர்களைக் கட்சியிலிருந்து ஏகமனதாக வெளியேற்றியது. கட்சியின் ஆரம்பகாலம் முதல் உறுப்பினராக இருந்து - பல்வேறு பொறுப்பு வாய்ந்த பதவிகளை வகித்த திரு. நவரத்தினத்தின் மீது, கட்டுப்பாட்டைக் காப்பதற்காக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டது, துக்ககரமான ஒரு சம்பவமாகும். கித்துல் ஊற்றுக் குடியேற்றமும்; கட்சியின் சாதனையும
இக்காலத்தில், திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கித்துல் ஊற்று என்ற ஓர் சிறு குளம் கட்டப்பட்டு, அங்கே சிங்களக் குடியேற்றத்திற்கு ஆயத்தம் நடைபெற்றது. கட்சி வாலிப முன்னணியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் அங்கு சென்று, அத்து மீறிக் குடியேறினார்கள். பல்லாயிரம் ரூபா செலவில் அவர்களை அங்கு வைத்துப் போஷித்து வந்தது கட்சி. அப் பகுதிச் சிங்களக் காரியாதிகாரி - அவர்களின் விடுகளுக்குத் தீ வைத்து அவர்களைக் கைது செய்தார். இறுதியில், கட்சி - காணி அமைச்ச ரோடு செய்த ஏற்பாட்டின்படி, அக் குடியேற்றத்தில் அத்து மீறிக் குடியேறிய வாலிபர் உட்படப் பெரும்பாலோர் தமிழ் பேசும் மக்களாக இடம் பெறச் செய்தது - கட்சியின் சாதனையாகும்.

6
மாவட்ட சபைகள்
அரசாங்கத்தோடு செய்துகொண்ட எமது ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சம் - நாடு முழுவதும் மாவட்ட சபைகளை நிறுவி, அதிகாரத்தைப் பரவலாக்குவதன் மூலம் - தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் ஓரளவு அதிகாரம் தமிழ் மக்களின் கைக்கு மாறவேண்டும் என்பதே. இதற்கான சட்டமூலம் திரு. மு. திருச்செல்வம் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு, 6 மாதங்களாகப் பிரதமராலும், அமைச்சர் களாலும், கட்சித் தலைவர்களாலும் ஆராய்ப்பட்டது. இறுதியில் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப் பட்டது. இதற்கிடையில், அரசாங்க ஆதரவுப் பத்திரிகைகளும் அரசாங்கக் கட்சி உறுப்பினர் பலரும் இதற்கு விரோதமான பிரசாரத்தில் தீவிரமாக இறங்கினர். வழமை போலப் பெளத்த பிக்குகளும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். சிங்கள மக்களின் எதிர்ப்புக் கஞ்சிய பிரதமர் டட்லி சேனநாயகா, “மாவட்டசபை மசோதாவைத் தாம் பாராளு மன்றத்தில் கொண்டுவர இயலாது” என்று கூறினார். மூன்றாவது தடவையாக, ஒரு சிங்களப் பிரதமர் எமக்கு அளித்த வாக்கைக் காப்பாற்றத் தவறினார். இந்தச் சூழ்நிலையிலும் பொறுமையைக் கைக் கொண்ட தந்தை செல்வநாயகம், தமிழ் மக்களின் நீண்ட நாளைய கோரிக்கையான திருகோணமலைத் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்தை உடன் நிறுவ அரசு நடவடிக்கை எடுத்தால், தொடர்ந்தும் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு தருவதாகக் கூறினார். இதை ஏற்றுக் கொண்ட பிரதமர், சில மாதங்களுக்குப் பல சாக்குப் போக்குச் சொல்லி இழுத்த பின், அதிலும் தம் வாக்கை நிறைவேற்றத் தவறினார். அமைச்சர் மு. திருச்செல்வம் பதவி துறப்பு
இந்நாட்டு இந்துக்களின் புனித தலங்களில் புராதனமானது கோணேசர் கோவிலாகும். கோணேசர் கோவிலைச்சார்ந்த பூமியைப் புனித பிரதேசமாகப் பிரகடனஞ் செய்து பாதுகாக்க வேண்டுமென்பது, இந்துக்களின் நீண்ட நாளைய கோரிக்கை

Page 88
I-7
யாகும். இவ்விடயத்திற்குப் பொறுப்பான உள்ளுராட்சி அமைச்சர் திரு.மு. திருச்செல்வம், புனித பிரதேசமாகப் பிரகடனப்படுத்த வேண்டிய பூமியின் எல்லைகளை நிர்ணயிக்க, மூவர் கொண்ட ஒரு குழுவை நியமித்தார். இம் மூவரில் ஒரு சிங்களவர், ஒரு தமிழர், ஒரு பறங்கிக்காரர் என்போர் இடம் பெற்றனர். திருகோண மலையைப் பெளத்த நாடாக்கு வதற்குத் திட்டமிட்டு இயங்கி வரும் சேருவில பெளத்த ஆலய விகாராதிபதி, இக்குழு நியமிக்கப்பட்டதற்கு ஆட்சேபனை கிளப்பினார். திரு. திருச்செல்வத்தோடு கலந்து யோசிக்காமலே, பெளத்த பிக்குவின் சொல்லைச் சிரமேற் கொண்ட பிரதமர் டட்லி சேனநாயகா, இக்குழுவை நிறுத்தி வைத்தார். தன்மானத்திற்கும். தமிழ் இனத்தின் மானத் திற்கும் பங்கம் ஏற்படுத்திய இச் செயலுக்குப் பதிலாக திரு. திருச்செல்வம் தம் அமைச்சர் பதவியை 16-9-68இல் இராஜினாமாச் செய்தார். அமைச்சரவையிலிருந்து கட்சி வெளியேறிய போதும், அரசாங்கப் பாராளுமன்றக் கட்சியில் மேலும் சில காலம் தொடர்ந்து இருந்தது.
பதினோராவது மாநில மாநாடு
தமிழ் மக்கள் அரசின் நடவடிக்கை களில் மிகவும் அதிருப்தி அடைந்திருந்த நேரத்தில், கட்சியின் 11ஆவது மாநில மாநாடு உடுவிலில் நடைபெற்றது. 1969ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7, 8, 9 ஆந் திகதிகளில் நடைபெற்ற இம் மாநாட்டின் தலைவராகத் திரு. சிமூ, இராச மாணிக்கம் அவர்கள் மூன்றாவது முறையாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். இம் மாநாட்டில், தமிழ் நாடு தமிழரசுக் கழகத் தலைவர் சிலம்புச் செல்வர் மபொ.சிவஞான கிராமணியார் அவர்கள் எமது சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து உரையாற்றி மகிழ்வித்தார். அரசியல் מb60) Lוזו6 நிலையையும்; அரசாங்கம் - கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாது விட்டது மாத்திர மன்றித் தமிழ் மக்களுக்குப் பாதகமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதையும் கவனத்திலெடுத்து, "அரசாங்கத்தோடு கட்சி கொண்ட உறவை முற்றாகத் துண்டித்து,

7.
எதிர்க்கட்சியாக இயங்க வேண்டும்” என்று இம் மாநாடு தீர்மானித்தது. கட்சியின் வரலாற்றில், ஒரு அரசாங்கத்தின் அங்கமாக இருந்த நிலை, நாலு ஆண்டுகளோடு முடிவுக்கு வந்தது. இக்காலத்தில், எம் உரிமைகள் சிலவற்றைச் சட்டபூர்வமாக நிலைநாட்டவும் - குடியேற்றம் முதலியவற்றி னால் இருந்த ஆபத்தைக் குறைக்கவும் - சிறிமா - சாஸ்திரி ஒப்பந்த அமுல் சட்டம், அடையாள அட்டை மசோதா போன்றவற்றில் ஆட்சேபனைக்குரிய அம்சங்களை நீக்கவும் - தமிழ் அரசாங்க ஊழியரின் பிரச்சினையை ஓரளவுக்குத் தீர்க்கவும் முடிந்ததாயினும்; ‘சிங்கள அரசியல்வாதிகளும் கட்சிகளும் எமது அடிப்படை உரிமைகளை அளிக்க - மனமொப்பிச் சம்மதிக்க மாட்டார்கள்' என்பது இந்த நான்கு வருட அனுபவத்தில் உறுதியானது. தமிழ் மக்களின் கண்ணோட்டமும், இக் காலத்தில் உரிமைப் போரைப் பற்றிச் சிந்தியாது. தனிப்பட்ட சலுகைகளைப் பெறுவதில் நாட்டங் கொண்டது. இதனால், மீண்டும் போராட்டப் பாதையில் மக்களைச் செலுத்துவதற்குச் சிரமப்படவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. பைந்தமிழ் மண்ணில் பெளத்த - சிங்களப்
TLF6)G).56
மாநில மாநாட்டைத் தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சியில் கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்த காலத்தில், அரசாங்கத்தின் கல்விக் கொள்கை பற்றிக் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்க வேண்டிய நிலை எழுந்தது. யாழ்ப்பாணத்தில் θου ஆண்டுகளுக்கு முன், உரிமை குறைந்த தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பெளத்த பாடசாலைகள் நான்கு - புத்தூர், அச்சுவேலி, அல்வாய், கரவெட்டி ஆகிய இடங்களில் ஆரம்பிக்கப் பட்டிருந்தன. கட்சி அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேறியவுடன், இவை பெளத்த - சிங்களப் பாடசாலைகளாகக் கல்வி அமைச் சினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. தமிழ்ப் பிள்ளைகளின் போதனா மொழியைச் சிங்களமாக மாற்றும் திட்டம், இப் பாட

Page 89
-7
சாலைகள் மூலம் வெளிப்பட்டது. கட்சியின் தீவிர எதிர்ப்புக் கஞ்சி, பெளத்த - சிங்களப் பாடசாலைகள் என்று அழைக்கப் பட்டாலும், தமிழே - அங்கு தொடர்ந்தும் போதனா மொழியாக இருந்தது. 1970ஆம் ஆண்டுப் பொதுத் தேர்தல்
1956ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் நான்கு பொதுத் தேர்தல்களிலும், தமிழ் மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையைப் பெற்ற ஒரே கட்சியாக - இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி நிலைநாட்டப் பெற்றது. 1970ஆம் ஆண்டுத் தேர்தலிலும் - வடமாகாணத்தில் அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரசும், கிழக்கு மாகாணத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் எமக்குக் கடுமையான போட்டியைக் கொடுத்தபோதிலும், கட்சி 2,43,747 வாக்குகளைப் பெற்றுப் பதின்மூன்று ஸ்தானங்களைக் கைப்பற்றியது. இடது சாரி ஐக்கிய முன்னணி மிகப் பெரும்பான்மை யைப் பெற்று ஆளுங் கட்சியாக அமர, ஐக்கிய தேசியக் கட்சி எதிர்க் கட்சியாக இருந்தது. தமிழரசுக் கட்சி எதிர்க் கட்சியில் சுதந்திரமாக இயங்கி, முற்போக்கு சமதர்மக் கொள்கைகளை ஆதரித்தும், தமிழ்ச் சமூகத்திற்குப் பாதகமானவற்றை எதிர்த்தும் நிற்பதென்று தீர்மானித்தது. மூன்றில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட பெரும்பான்மை யைப் பெற்ற ஆளுங்கட்சி - ஏனைய கட்சி உறுப்பினர்களின் உரிமைகளை மதிக்காது, எதேச்சாதிகாரப் போக்கில் செல்லத் தொடங்கியது.
அரசியல் நிர்ணய சபைமுன் - கட்சியின் அரசியலமைப்புத் திட்ட ஆலோசனை
நாட்டின் அரசியற் சட்டத்திற்கு முரணாக, பாராளுமன்றத்தை ஓர் அரசியல் நிர்ணய சபையாக மாற்றி, முற்றிலும் புதிதான ஓர் அரசியல் அமைப்பைத் தயாரிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்தது. "மக்கள் கட்டளையே தமக்கு அதிகாரம்" என்று கூறினர். இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில், கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கள் கலந்து கொள்வதா? - இல்லையா?

8
என்பதைப் பற்றி, நாம் ஒர் முடிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது. 1-7-70இல் வவுனியாவில் கூடிய கட்சியின் செயற்குழு - இவ்விடயத் தைக் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டதாகக் கணித்து, பல தமிழ்ப் பெரியோர்களையும் அழைத்துக் கலந்தாலோசித்த பின், கட்சிப் பாராளு மன்றக் குழு ஒரு முடிவுக்கு வரவேண்டு மென்று தீர்மானித்தது. கொழும்பு சைவ மங்கையர் கழகத்தில் பல முதியோர்களும் கூறிய ஆலோசனையின் பேரில், கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசியல் நிர்ணய சபையில் கலந்து கொண்டனர். அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு - சமஷ்டி அடிப்படையிலான அரசியலமைப்பையும், எமது சமூக, பொருளாதாரக் கொள்கை களையும் உள்ளடக்கிய ஒர் யாப்பைத் தயாரித்துச் சமர்ப்பிக்கும் பொறுப்பு - திரு. வி. தர்மலிங்கம், பா.உ. அவர்களை அழைப்பாளராகக் கொண்ட ஓர் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. திரு. தர்ம லிங்க்b அவர்களின் முயற்சியால், ஒரு முழுமையான அரசியலமைப்புத் தயாரிக்கப் பெற்று, அரசியல் நிர்ணய சபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. பூரண சோஷலிச பொருளாதாரத்தையும், சாதி - சமய பேதமற்ற சமூக அமைப்பையும், சுயாட்சி பெற்ற ஐந்து மாநிலங்களையும் கொண்ட ஒரு சமதர்ம சமஷ்டிக் குடியரசு'க்கு உன்னதமான Pi 'அரசியல் திட்டம்' - திரு. தர்மலிங்கம் பா.உ. அவர்களால் தயாரிக்கப்பெற்றது. அதில் முக்கியமான சில பகுதிகளை அநுபந்தம் 'ஈ' இல் சேர்த்திருக்கிறேன். நாம் சமர்ப்பித்த விரிவான திட்டத்தில் ஒரு அம்சத்தைத் தானும் - அரசியல் நிர்ணய சபை ஆலோசிக்க ஆயத்தமா யிருக்கவில்லை.
புதுப்பாதை அமைத்த " வல்வெட்டித்துறை ஒற்றுமை மாநாடு
இச் சந்தர்ப்பத்தில் - தமிழ் அரசியற் கட்சிகளிடையே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி, ஏகோபித்த கோரிக்கைகளை அரசியல் நிர்ணய சபைக்குச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்த பெரியோர்கள் சிலர் - மாறுபட்டு நின்ற கட்சிகளை ஒன்று சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

Page 90
குறிப்பாகத் திருவாளர்கள் : ஞானமூர்த்தி, சபா ரத்தினம், வேற்பிள்ளை ஆகியோரது இடையறா உழைப்பினால், வல்வெட்டித் துறையில் 1971ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 7ஆம் திகதி - இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி, அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ், ஈழத் தமிழர் ஒற்றுமை முன்னணி, தமிழர் சுயாட்சிக்கழகம் ஆகிய கட்சிகளின் பிரதி நிதிகள் - திரு. சி. நாகராஜா அவர்கள் தலைமையில் கூடினர். அங்கு ஏற்பட்ட உடன்பாட்டின் பலனாக, தமிழ் இனத்தின் ஏகோபித்த, குறைந்தபட்சக் கோரிக்கைகளாக - ஒன்பது கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்டன. 17-2-71இல் கூடிய கட்சியின் செயற்குழு, வல்வெட்டித்துறை ஒற்றுமை மாகாநாட்டின் முடிவுகளை அங்கீகரித்தது.
இனத்தின் நலன்பேண நாட்டின் தலைவியுடன் மாநாடு
தமிழ் இனத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் சிலவற்றையாவது அரசியல் அமைப்பில் இடம்பெறச் செய்யவேண்டு மென்ற ஆவலில், தந்தை செல்வநாயகம் தலைமையில் கட்சி உறுப்பினர்களின் தூதுக் கோஷ்டி ஒன்று 1971 மார்ச் மாதம் 6ஆந் திகதி பிரதமர் திருமதி. சிறிமாவோ பண்டார நாயகாவையும், அரசியல் விவகார அமைச்சர் கலாநிதி கொல்வின் ஆர்.டி. சில்வாவையும் சந்தித்துப் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியது. தமிழ் மொழி உரிமை பற்றிய சில பகுதிகளையாவது இடம் பெறச் செய்யும்படி, கட்சி - பிரதமரிடம் வற்புறுத்தியது. பயங்கரவாத நடவடிக்கை களினால், இதன்பின் பிரதமரைச் சந்திக்க வாய்ப்பின்றிப் போயிற்று. பிரதமரின் யோசனைப்படி, ஏனைய அமைச்சர்கள் பலரைச் சந்தித்துப் பேசினோம். ஆனால் எவ்வித பலனும் கிட்டவில்லை. அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு மொழி உரிமை பற்றி நாம் கொடுத்த திருத்தங்கள் நிராகரிக்கப் பட்டதைத் தொடர்ந்து, கட்சி உறுப்பினர் கள் அரசியல் நிர்ணய சபையிலிருந்து வெளியேறினர். இத் தீர்மானத்திற்கிணங்க,
அரசியல் நிர்ணய சபையைப் பகிஷ்கரிக்க

9 H.
மறுத்த திரு. சி.சே. மார்டின் பா.உ. - 15-7-71ல் கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இரும்பு மனிதனை இழந்தோம்
தமிழ் இனத்தின் வாழ்வில் சோதனை மிகுந்த இக் கட்டத்தில், தன் தலையைக் கொடுத்தும் தமிழ் இனத்தைக் காக்கத் தயங்காத தானைத் தளபதியை இழந்தோம். தந்தை செல்வநாயகம் அவர்களின் விவேகமான போக்கிற்கு வேகத்தைக் கொடுத்தவர் டாக்டர். இ.மு.வி. நாகநாதனே! நெருக்கடியான நேரங்களில் எல்லோரும் தேடுவது - அவருடைய துணிகரமான வழி நடத்தலையே! 1961ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 20ஆந் திகதி அரசாங்க அதிபரின் ஜீப்வண்டியின் முன் நடந்த மறியல் போராட்டத்தில், பொலீசார் குண்டாந்தடி கொண்டு தாக்கினர். டாக்டர் நாகநாதனின் உடலில்பட்ட குண்டாந்தடி முறிந்தது. முறிந்த பாதியைக் கையிலேந்திப் புன்முறுவல் பூத்தார் இரும்பு மனிதன்! தன் பெரும் செல்வத்தையும், ஆயிரக்கணக்கான ரூபா வருமானத்தையும் இனத்துக்காக அர்ப் பணித்து, விடுதலை இயக்கத்தைக் கட்டி வளர்த்த இத்தியாகச் செம்மல் -16-8-1971இல் காலன் வாய்ப்பட்டார். தந்தை செல்வ நாயகம் தன் வலது கரத்தை இழந்தார். தமிழ் இனத்தின் விடுதலை விரர் வரிசையில், முதலிடம் டாக்டர் நாகநாதன் அவர்கட்கு எப்போதும் உண்டு.
உணர்ச்சிப் பெருக்கில் சிறப்பு மாநாடு
அரசியல் நிர்ணய சபையிலிருந்து வெளியேறியபின், 'சிங்கள அரசியற்கட்சிகள் எமது உரிமைகளை எக்காலத்திலும் மனமொப்பி வழங்கமாட்டா என்ற கருத்துத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பரவலாக ஏற்பட்டது. சிங்கள மக்களின் விருப்பமின்றி, எமது இலட்சியமான - இணைப்பாட்சி சாத்தியமல்ல என்பது தெளிவு. எனவே, கட்சியின் அடிப்படை இலட்சியத்தைப் புனரா லோசனை செய்யவேண்டிய கட்டம் ஏற்பட்டது. இச் சூழ்நிலையில் கட்சியின் சிறப்பு மாநாடொன்று திரு. இராச மாணிக்கம்

Page 91
8
அவர்கள் தலைமையில் யாழ்ப் பாணத்தில் கூட்டப்பெற்றது. 30-1-72இல் இளைஞர் களின் உணர்ச்சிப் பெருக்கின் மத்தியில் நடைபெற்ற இம் மாநாடு, அரசியல் நிர்ணய சபையினால் தயாரிக்கப்பட்ட - "தமிழ் இனத்தின் அடிமைச் சாசனமான அரசியல் அமைப்பை, தமிழ்த் தேசிய இனம் பூரணமாக நிராகரிக்கின்றது,' என்று பிரகடனம் செய்ததோடு, "தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக நாடாளுமன்றத்தில் இருப்போர் எவரும் இதற்குச் சாதகமாக வாக்களிக்கக் கூடாதென்றும்; அப்படி எவரும் வாக்களியாத வாறு, அவ்வத் தொகுதி வாக்காளர் தம் எதிர்ப்பைக்காட்ட வேண்டு மென்றும்” மாநாடு தன்மானத் தமிழ் மக்களைக் கோரியது.
மேலும், தமிழ் மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் யாவும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, தமிழ் இனம் அரசாங்கத்தினால் பிரிவினைப் பாதையில் தள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந் நேரத்தில் :
(அ) சிங்கள மொழிக்கு அளிக்கப் பட்டிருக்கும் அதே அந்தஸ்து - தமிழ் மொழிக்கும் சட்ட பூர்வமாக அளிக்கப்பட வேண்டுமென்றும்;
(ஆ) இந்நாட்டு அரசாங்கம் - மதச் சார்பற்றதாகப் பிரகடனம் செய்யப்பட வேண்டுமென்றும்;
(இ) இந்நாட்டைத் தமது தாயகமாகக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் மக்கள் எல்லோரதும் முழுமையான குடியுரிமைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப் பட வேண்டுமென்றும்;
(ஈ) தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியமான தாயகத்தில், தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் சுயாட்சி உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்றும்”
மாநாடு கோரி, இழந்துவிட்ட இவ்வுரிமை களை மீண்டும் பெறுவதற்கு எவ்வித தியாகத் திற்கும் தயாராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறும், தென்னிலங்கையில் ஆட்சியாளரின் செயலினால் தம் தொழில் - கல்வி வசதி களை

O
இழந்து வரும் தமிழ் மக்கள் தம் உடமைகளையெல்லாம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு மாற்றி, தமக்கும் தமிழ் இனத்திற்கும், தமது சொந்தத் தாயகத்தில் வளமான வாழ்வை அமைக்க உடன் முயற்சி ஆரம்பிக்குமாறும் சிறப்பு மாநாடு வேண்டுகோள் விடுத்தது.
ஆட்சியாளரின் நியாயமற்ற போக் கிற்குத் தம் ஆட்சேபனையைத் தெரிவிக்கும் வகையில், திரு. சு. நடராசா அவர்கள் தமக்கு ஆட்சியாளர் அளித்த - சமாதான நீதிபதியும் உத்தியோகப் பற்றற்ற நீதவானும் என்ற, பட்டத்தை மாநாட்டிலேயே துறப்பதாக அறிவித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, வேறு பலர் அவ்வாறே செய்தனர், "அக்கிரம ஆட்சி அளித்த பட்டம் - அடிமை விலங்கேயன்றி ஆபரணமல்ல' என்று, உரிமை வேட்கை கொண்ட தமிழ் மக்கள் பலர் சிந்திக்கத் தொடங்கினர். தார்மீக ஆதரவுகோரி - தமிழ் நாட்டில் சுறறுபபயணம
தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் சுயாட்சி
உரிமையை நிலைநாட்டத் தீர்மானித்ததைத் தொடர்ந்து, எம்நிலையை - உலக அரங்கில் விளக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இனத்தால், மொழியால், பண்பாட்டால், மதத்தால் எம்மோடு பிணைக்கப்பட்ட தமிழ் நாட்டுச் சகோதரர்களின் அனுதாபத்தைப் பெற, முதலில் முடிவு செய்தோம். அதன் பிரகாரம், தமிழினத்தின் உரிமைப் போரில் எந்தத் தியாகத்திற்கும் தயாராக இருந்த திரு ஆ. இராசரத்தினம் அவர்கள் தமிழ்நாடு சென்று, எல்லா ஒழுங்குகளையும் செய்தார். அவரும், உலகத் தமிழ் இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் டாக்டர் இரா. சனார்த்தனமும் தமிழ் நாட்டின் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் அத்தனை பேரையும் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்தனர். தந்தை செல்வநாயகம் அவர்களும், கட்சிப் பொதுச்செயலாளர் என்ற முறையில் நானும், என் மனைவியும், சுதந்திரன் ஆசிரியர் திரு.கோவை மகேசனும், வேறு சில நண்பர்களும் 1972 பெப்ரவரியில்

Page 92
L
தமிழ்நாடு சென்றோம். தமிழக ஆளுநர் உயர்திரு. கே.கே. ஷா, முதல்வர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி, தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் நாவலர் இரா. நெடுஞ்செழியன், தமிழக அமைச்சர்கள், தமிழரசுக் கழகத் தலைவர் திரு. ம.பொ.சி., திராவிடர் கழகத் தலைவர் உயர்திரு. பெரியார் ஈ.வே. இராமசாமி, முத்தமிழ்க்காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம், முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு. மு. பக்தவத்சலம், முஸ்லிம் லீக் தலைவர் காயிதே மில்லத், ஸ்தாபன காங்கிரஸ் தலைவர் உயர்திரு. கே. காமராஜ், இன்று அண்ணா தி.மு.க. தலைவராக இருக்கும் - புரட்சி நடிகர் திரு. எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன், இந்திரா காங்கிரசைச் சேர்ந்த - நடிகர் திலகம் திரு. சிவாஜி கணேசன், பிரபல சினிமா நடிகர் திரு. எஸ்.ஏ. அசோகன், இன்னும் சில முக்கியமான தொழில் அதிபர்கள், சட்ட வல்லுநர்கள், கல்விமான்கள், மாணவர் இயக்கங்கள், பத்திரிகையாளர்கள் முதலிய பலரைத் தமிழ் நாட்டில் சந்தித்தோம்; எமது நிலையை விளக்கினோம். அத்தனை பேரும், இனப் பற்றோடு - உருக்கமான அனுதாபந் தெரிவித்தனர். மத்திய அரசோடும், குறிப்பாகப் பாரதப் பிரதமர் திருமதி. இந்திரா காந்தியோடும், வெளியுலகிலும் எம் பிரச்சினையை விளக்கத் தம் உதவியை அளிப்பதாக உறுதி கூறினர். சென்னை மாநகராட்சி - மேயர் திருமதி காமாட்சி ஜெயராமன் தலைமையில் தந்தை செல்வ நாயகத்திற்குப் பொது வரவேற்பு வழங்கிக் கெளரவித்தது. கோகலே மண்டபத்தில் டாக்டர் இரா. சனார்த்தனம் தலைமையில், உலகத் தமிழ் இளைஞர் பேரவை தந்தைக்கு ஒரு வரவேற்பளித்தது. அனைத்துக்கட்சிப் பிரமுகர்களும் அவ் வரவேற்பில் உரையாற்றினர். எந்த ஒரு தனிக் கட்சியோடும் நாம் பிரத்தியேகத் தொடர்பு கொள்ளவில்லை. இரத்த பாசத்தினால் பிணைக்கப்பட்ட ஒரே இனம் என்ற முறையில் - தமிழ் நாட்டு மக்களினதும், அவர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரசியற் கட்சிகள் அனைத்தினதும், அவர்கள் மூலம் இந்திய அரசினதும் தார்மீக ஆதரவை - மனித உரிமை

H
கோரி ஈழத் தமிழ்த் தேசிய இனம் ஆரம்பிக்க இருக்கும் தர்மப் போருக்கெனக் கோரி நின்றோம். இதில் ஒளிப்பு மறைப்போ, இரகசியமோ எதுவுமில்லை.
ஒற்றுமையின் உருவகமான - தமிழர் கூட்டணி உதயம்
தமிழ் மக்களின் எதிர்ப்பைச் சிறிதும் பொருட்படுத்தாம்ல், குடியரசு அரசியல் அமைப்பை 1972 மே 22இல் பிரகடனம் செய்ய, அரசாங்கம் ஆயத்தமானது. இதை ஒன்றுபட்டு எதிர்க்கவென, ஆயத்தப்படுத்த வேண்டிய கட்டம் வந்தது. தந்தை செல்வநாயகம் அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் - தமிழ் அரசியல் கட்சிகள், தொழிற்சங்கங்கள், மாணவர் இயக்கங்கள், கட்சிச் சார்பற்ற பெரியோர்கள் எல்லோரும் திருகோணமலை நகரமண்டபத்தில் 14-5-72இல் கூடினர். வல்வெட்டித்துறையில் 7-2-71இல் கருவில் உருவான தமிழின ஒற்றுமை - திருகோணமலையில் சுகப் பிரசவமானது. தமது வேற்றுமைகளை மறந்து "தமிழர் கூட்டணி" என்ற ஒரே அமைப்பில், அத்தனை பேரும் இணைந்து செயலாற்றத் தீர்மானித்தனர். தந்தை செல்வநாயகம் தலைவராகவும், திரு. எஸ். ஞானமூர்த்தி அவர்களும் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அவர்களும் இணைச் செயலாளர்களாகவும், திரு. சி. கதிரவேலுப் பிள்ளை பா.உ., திரு. தா. திருநாவுக்கரசு, திரு. அ. குமரகுரு ஆகியோர் பொருளாள ராகவும் பணிபுரிய நியமிக்கப்பட்டனர். ஒரு நிரந்தரமான நடவடிக்கைக்குழு - எல்லாக் கட்சிகளுக்கும், ஸ்தாபனங்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வாய்ந்ததாக நிறுவப் பெற்றது. மே 22இல் - தமிழ் ஈழம் புரட்சிக் கோலம்
தமிழ் இனத்தின் அடிமைச் சாசனமான 'குடியரசு அரசியல் அமைப்பை முற்று முழுதாக நிராகரித்த தமிழர் கூட்டணி, அத்திட்டம் சம்பிரதாய பூர்வமாக நிறைவேற்றப்படும் - அரசியல் நிர்ணய

Page 93
-8.
சபையின் இறுதிக் கூட்டத்தைப் பகிஷ்கரிக்கு மாறு, தமிழ்ப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் களுக்குக் கோரிக்கை விடுத்தது. குடியரசு தினமான மே 22ஆந்திகதிக் கொண்டாட்டங் களைத் தமிழ் மக்கள் பகிஷ்கரிக்க வேண்டு மென்றும், அன்றைய தினத்தைத் தமிழ் இனத்தின் துக்க தினமாக அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இத் தீர்மானப்படி, அரசியல் நிர்ணய சபை நிகழ்ச்சிகளை மக்களால் தெரிவுசெய்யப் பட்ட 19 தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் பதினைந்து பேர் பகிஷ்கரித்தனர். மே 22 இல் - தமிழ் ஈழம் முழுவதும் புரட்சிக்கோலம் பூண்டு நின்றது. பாடசாலைப் பகிஷ்காரம், கடையடைப்பு, கண்டனக் கூட்டங்கள், சிங்கக் கொடிகள் தீக்கிரை முதலிய பல சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. வண்ணார்பண்ணை நாவலர் ஆச்சிரம மண்டபத்தில் பல்லாயிரம் மக்கள் மத்தியில் - குடியரசு அரசியல் திட்டம் தலைவர்களால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. இச் சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து எழுபதுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் இளைஞர்கள் கைது செய்யப் பட்டுச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஒரு புறத்தில் தமிழ்ப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கள் தம் பதவிகளைத் துறக்க வேண்டுமென்ற குரல் எழுந்தது. மறு புறத்தில் பதவி துறத் தலை எதிர்த்து, சிறையில் இருந்த இளைஞர் உட்படப் பலர் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
ஆறு அம்சக் கோரிக்கையும்; மூன்று மாத அவகாசமும
1972 ஜூன் 25ஆந் திகதி கோப்பாயில் கூடிய தமிழர் கூட்டணி நடவடிக்கைக் குழு இவ்விடயத்தை ஆராய்ந்து, 'பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவி துறப்பதால் பலன் இல்லை' என்ற தீர்மானித்தது. அத்துடன் அரசாங்கத்துக்கு ஆறு அம்சக் கோரிக்கைகளை விடுத்து, அவற்றின் அடிப்படையில் அரசியல் அமைப்பைத் திருத்த மூன்று மாத அவகாசமும் அளித்தது. மேலும், 'அக்கால கட்டத்தில் அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்கா விட்டால், சுயநிர்ணய உரிமையின் அடிப்படையில் தமிழ் இனத்தின் விடுதலையைக்

2
காணச் சாத்வீகப் போராட்டத்தில் இறங்குவது என்றும் தீர்மானித்தது. கூட்டணி விடுத்த ஆறு அம்சக் கோரிக்கைகளாவன :
1. அரசியல் அமைப்பில் சிங்கள மொழிக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அதே இடம் - தமிழ் மொழிக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
2. இலங்கை மதச் சார்பற்ற அரசாகப் பிரகடனம் செய்யப்பட்டு, எல்லா மதங்களையும் சமமாகப் பேணி வளர்க்க வேண்டும்.
3. இந் நாட்டைத் தம் தாயகமாகக் கருதும் தமிழ் பேசும் மக்கள் எல்லோருக்கும் பூரண குடியுரிமை வழங்கும் குடியுரிமைச் சட்டங்கள் - அரசியல் அமைப்பில் இடம்பெற வேண்டும்.
4. நீதிமன்றம் மூலம் நிலை நாட்டப்படக் கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் - அரசியல் அமைப்பில் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
5. சாதியையும் - பிறப்பினால் உயர்வு, தாழ்வு கற்பிப்பதையும் அரசியல் சட்ட மூலம் ஒழிக்க வேண்டும்.
6. அதிகாரம் பரவலாக்கப்பட்டு, மக்கள் பங்கு கொள்ளும் சனநாயக ஆட்சி அமைப்பு ஏற்பட வேண்டும்.
இக் கோரிக்கைகளைத் தந்தை செல்வ நாயகம் பிரதமருக்கு அனுப்பியபோது, எவ்வித பதிலும் கிடைக்கவில்லை. செல்வாவின் நினைவூட்டல் கடிதத்தின்பின், "எமது தீர்மானம் கிடைத்தது" என்ற ஒரு சொற் பதிலைத் தவிர, வேறு எவ்வித நடவடிக்கையும் எம் கோரிக்கைகளை ஒட்டி அரசாங்கம் எடுக்கவில்லை.
அரசுக்கு சவால் விடுத்து - தந்தை பதவி துறப்பு
"தமிழ் மக்களில் கணிசமான தொகையினர் அரசியல் அமைப்பை ஏற்றுக் கொள்கின்றனர்” என்று பிரதமர் உட்படப் பல அமைச்சர்கள் கூறினர். இக் கூற்றுக்கு

Page 94
முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், நாம் ஆரம்பிக்கத் திட்டமிட்ட போராட்டத்திற்குத் தமிழ் மக்களின் அங்கீகாரத்தைப் பெறவும், குடியரசு அரசியல் அமைப்பைத் தமிழ் மக்கள் நிராகரிக்கின்றார்கள்' என்பதை உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டுவதற்கும் ஓர் இடைத் தேர்தலை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு, தந்தை செல்வநாயகம் காங்கேசன் துறைத் தொகுதிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியைத் துறந்தார். அரசாங்கம் தங்கள் கொள்கைகள்ை முன் வைத்துத் தன்னுடன் போட்டியிட வேண்டுமென்று அரசுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். இடைத் தேர்தலை நடாத்தி, மக்கள் கருத்தை அறியத் தைரியமற்ற அரசாங்கம், இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக இடைத் தேர்தலை நடத்தாது அவசரகாலச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி, நியமன தினத்தைப் பின் போட்டுக் கொண்டு வந்தது. இதற்கிடையில் கவிஞர் காசி ஆனந்தன், வண்ணை ஆனந்தன், மாவை சேனாதிராசா, இ.போ.ச.சுப்பிரமணியம் முதலிய இயக்கத்தின் முக்கிய உறுப்பினர் பலர் கைதாகிச் சிறைகளில் அடைக்கப் பட்டனர். மே 22இல் கைது செய்யப்பட்ட வாலிபரில் பலர் விடுதலை செய்யப்பட்டாலும் - 42க்கு மேற்பட்ட வாலிபர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகச் சிறைகளிற் சொல்ல வொணாத் துன்பங்களை அனுபவித்தனர். அவர்களை விடுதலை செய்யக் கோரிப் பல கிளர்ச்சிகள், ஊர்வலங்கள், உண்ணா விரதங்கள் நடத்தப்பட்டன. 1973 தை 1ஆம் நாள் வேலணைக்கு வருகைதந்த - அமைச்சர் குமாரதுரியருக்கு எதிராகக் கறுப்புக் கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அடுத்துச் சுகாதார அமைச்சருக்கு எதிராகப் பலாலி விமான நிலையத்திலும் கறுப்புக் கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. நிதி அமைச்சர் டாக்டர் என்.எம். பெரேரா யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது, யாழ்ப்பாணத்தில் பூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப் பட்டது. தலைவர்களின் உண்ணாவிரதமும், மாணவர்கள் பாடசாலைப் பகிஷ்காரமும் அன்று நடைபெற்றன. கிளிநொச்சி சென்ற நிதி அமைச்சருக்கு, அங்கு கறுப்புக் கொடி

3.
காட்டப்பட்டது. அமைச்சர் குமார சூரியருக்கு எதிராக மட்டக்களப்பிலும் திரு. மு.இராசமாணிக்கம் அவர்கள் தலைமையில் கறுப்புக் கொடி காட்டப்பட்டது. இப்படியே பல்வேறு வகைகளில் அரசியல் அமைப்புக்கும், அரசின் அடக்கு முறைக்கும், இளைஞர்களை விசாரணையின்றிச் சிறைகளில் அடைத்தமைக்கும் எதிராக மக்கள் தம் எதிர்ப்பைக் காட்டினர். சட்டத்தை மீறினோம்; ஆபத்தைத் தடுத்தோம்
யாழ்ப்பாணத்தில் புத்தூர், அச்சுவேலி
அல்வாய், கரவெட்டி ஆகிய நாலு கிராமங் களில் - நாம் ஐதே. கட்சி அரசாங்கத்தை விட்டு வெளியேறியவுடன் அங்கீகாரம் பெற்ற பெளத்த - சிங்கள பாடசாலைகளைப் பற்றி மேலே குறிப்பிட்டேன். எமது எதிர்ப்புக்கு அஞ்சி, அவை தொடர்ந்தும் தமிழ்ப் பாடசாலைகளாகவே இயங்கி வந்ததையும் கூறினேன். 1973ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் புத்தூர் பெளத்த சிங்களப் பாடசாலைக்குச் சிங்களத் தலைமை ஆசிரியரையும் உதவி ஆசிரியரையும் அனுப்பி, பாலர் வகுப்பில் தமிழ்க் குழந்தை களுக்கு சிங்களத்திற் கல்விபுகட்ட - அரசாங்கம் முற்பட்டது. அப் பகுதி மக்களின் ஒத்துழைப்போடு, "யாரும் பாட சாலைகள் நிறுவக்கூடாது, என்ற சட்டத்தை மீறி - தமிழ்ப் பாடசாலை ஒன்றை - அச் சிங்களப் பாடசாலையின் அருகில் நிறுவத் தமிழர் கூட்டணி தீர்மானித்தது. 1973 ஏப்ரல் 6ஆந் திகதி JFl'L மறுப்புப் i Isrl-F st Sodsd திறக்கப்பட்டது. அதன் பொறுப்பாளர் களாகத் தந்தை செல்வநாயகம் அவர்கள், திரு. மு. சிவசிதம்பரம், திரு. வி. தர்மலிங்கம், பா.உ, புத்தூர் ஆனந்தன் இவர்களோடு, நானுமாக ஐவர் நியமிக்கப்பட்டோம். சட்ட விரோதமாகப் பாடசாலை நிறுவப்பட்டதை யும், அதன் பொறுப்பாளர்களது விபரங்களையும் திரு. சி. கதிரவேலுப் பிள்ளை, பா.உ. கல்வி அமைச்சுக்கு அறிவித்தார். அரசாங்கம் எம்மீது எவ்வித

Page 95
-8
சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க முன் வரவில்லை. பாடசாலை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. சிங்களப் பாலர் வகுப்பில் இரண்டு பிள்ளைகளே இருக்க, ஏனைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் எம் தமிழ்ப் பாட சாலைக்கு வந்து சேர்ந்தனர். ஓராண்டின் பின், தமிழ்க் குழந்தைகளின் தொண்டைக்குள் சிங்களத்தைத் திணிக்கும் முயற்சியை அரசாங்கம் கைவிட்டது. புத்தூரில் நாம் மேற் கொண்ட நடவடிக்கை பரிபூரண வெற்றி கண்டது.
கட்சியின் பன்னிரண்டாவது மாநில மாநாட்டில் தோழமைக் கட்சிகளின் தலைவர்கள்
தமிழரசுக் கட்சி தமிழர் கூட்டணியில் ஓர் அங்கமாகச் சேர்ந்தபின், கட்சியின் 12ஆவது மாநாடு - முதன் முறையாக மல்லாகத்தில் 1973 செப்டெம்பர் 7, 8, 9ஆந் திகதிகளில் நடைபெற்றது. இம் மாநாட்டின் தலைவராக நான் தெரிவு செய்யப்பெற்றேன். இம் மாநாடு - கட்சியின் வரலாற்றில் முக்கிய மான ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது. ஏனைய கட்சிகளோடு சேர்ந்து, தமிழர் கூட்டணியின் ஓர் அங்கமாகக் கட்சி இயங்கு வதை, மாநாடு அங்கீகரித்தது. மேலும் "இந்நாட்டுப் பெரும்பான்மைத் தேசிய இனத்தின் ஒத்துழைப்போடோ, சம்மதத்தோ டோ தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் உரிமைகளை நிலைநாட்டுவது சாத்தியமில்லை என்று கருதி, தமிழ்த் தேசிய இனம் தம் பாரம்பரியமான தாயகத்தில், தமது சுயாட்சி உரிமையை நிலை நாட்டுவதே ஒரே வழி என்று தமிழர் கூட்டணி தீர்மானித்து, அதன் அங்கமான பல்வேறு கட்சிகளின் பரிசீலனைக்கு அக் கருத்தைச் சமர்ப்பித்திருப்பதாலும்;
"இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் பன்னிரண்டாவது மாநில மாநாடு - மொழியால், கலாசாரத்தால், வரலாற்றால், பிரதேசத்தால், ஒரு தனி இனமாக வாழ வேண்டுமென்ற உணர்ச்சியால், ஒரு தனித் தேசிய இனமாகக் கணிக்கப்படுவதற்குப் பூரண தகுதிபெற்ற இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள்; சர்வதேச நீதிக்கிணங்க

4
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, தேசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய உரிமை'யென்ற அடிப்படைத் தத்துவத்தின்படி, தமது பாரம்பரியமான தாயகத்தில் இலங்கைத் தமிழ்த் தேசிய இனம் தன்னாட்சி காண்பதே எமக்குள்ள ஒரே வழியென்று இத்தால் தீர்மானிக்கிறது" என்று பிரகடனம் செய்தது. அன்றியும் இந்தப் புதிய குறிக்கோளுக்கு ஏற்ப,
"தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் நியாய பூர்வமான இக் கோரிக்கைக்கு - உலக நாடுகளின் அனுதாபத்தையும் ஆதரவையும் பெறும் வகையில், பிரசாரத்தை மேற் கொள்ளுவதென்றும்” தீர்மானிக்கப் பெற்றது. வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இத் தீர்மானத்தைக் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திரு. சிமூ, இராசமாணிக்கம் முன் மொழிந்தார். இம் மாநாட்டின் இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் - தோழமைத் தமிழ்க் கட்சிகளின் தலைவர்கள் முதன் முதலாகக் கட்சி மாநாட்டு மேடையில் தோன்றி உரையாற்றியமையாகும்.
முத்திரைச் சட்ட மீறலும், உண்ணா நோன்பும்
ஒரு வருடமாகக் காங்கேசந்துறை இடைத் தேர்தலை நடத்தத் தவறிய அரசின் ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கைக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் வகையில், 1973 ஒக்டோபர் 2ஆந் திகதி மாவிட்டபுரத்தில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆண்களும், பெண்களும் ஒருநாள் உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டனர். அன்றைய தினமே - நாட்டின் முத்திரைச் சட்டத்தை மீறி, வெட்டிச் சிதைக்கப்பட்ட முத்திரைகளை ஒட்டிப் பிரதமருக்கு நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் - கடிதங்களைத் தபாலில் சேர்த்தனர். ஆனால், இந்தச் சட்டமறுப்பை ஒட்டி எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், அரசு வாழா இருந்தது. முதுபெருந் தலைவர் அழகக்கோன் மறைநதாா
1973 நவம்பா 25ஆந் திகதி கட்சிக்கு மாபெரும் இழப்பொன்று ஏற்பட்டது. கட்சியின் முதுபெருந் தலைவரும், 1956ஆம்

Page 96
-
ஆண்டு முதல் மன்னார்த் தொகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகக் கடமையாற்றி, அப்பழுக்கற்ற விசுவாசத்தினால் மக்கள் மத்தியில் தனி மதிப்புப் பெற்றிருந்தவருமான திரு.வி.அ. அழகக்கோன் அவர்கள் எம்மை விட்டுப் பிரிந்தார். மன்னாரில் ஏற்பட்ட இடைத் தேர்தலிற் கட்சி தோல்வியடைய, ஐக்கிய தேசியக் கட்சி வேட்பாளர் ஜனாப் றகீம் சில வாக்குகளால் வெற்றி பெற்றார். திரு. அழகக்கோனின் மறைவால் - ஒரு மாவட்டத்தையே தற்காலிகமாக இழந்தது கட்சி.
தன்னாட்சிக்கு வித்திட்ட - தை பத்து
அரசியல் கலப்பற்ற வகையில், யாழ்ப்பாணத்தில் நான்காவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 1974 ஜனவரி முதல் வாரத்தில் வெகு சிறப்பாக - மக்களின் கரை காணாத உணர்ச்சிப் பெருக்கின் மத்தியில் நடைபெற்றது. அரசாங்கம் எவ்வளவோ இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியும், மிக வெற்றிகரமாக மாநாட்டை நடத்தி, இறுதி நாளான 10ஆந் திகதியன்று 50,000க்கு மேற்பட்ட மக்கள் உலகத் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழின் பெருமையை எடுத்து விளக்கு வதைக் கேட்கக்கூடிய கூட்டத்தின் மீது, பொலீசார் எவ்வித காரணமுமின்றித் தாக்கு தல் நடத்திய காரணத்தினால், ஒன்பதுபேர் மின்சாரம் தாக்கி இறந்தனர். பொலீசாரின் நடத்தை பற்றி விசாரணை நடத்துமாறு, அரசாங்க ஆதரவாளர் உட்பட, தமிழ்மக்கள் ஏகோபித்துக் கோரியும் அரசாங்கம் மறுத்து விட்டது. மக்கள் நிறுவிய இரண்டு முன்னாள் நீதியரசர்களையும் ஒரு முன்னாள் மேற்றிராணியாரையும் கொண்ட விசாராணைக்குழு, பொலீசாரின் செயலே - அம் மரணங்களுக்குக் காரணம் என்று தீர்ப்பு வழங்கியது. இச் சம்பவமும், அதை யொட்டி அரசாங்கத்தின் உதாசீனமும் 'தமிழன் தன்னாட்சி பெற்றாலன்றி வாழ முடியாது' என்ற உறுதியை - இதுகாறும் அந்தக் கொள்கையை ஏற்காதிருந்த பல்லாயிரம் தமிழ் மக்களுக்கும் ஏற்படுத்தியது.

5
S.
உத்தம தலைவர் இராசமாணிக்கனார் உயிர் துறநதாா
அடுத்தடுத்து உத்தம தலைவர்கள்
பலரை இழந்துகொண்டு வந்த எம் மியக்கத் திற்கு, கிழக்கிலங்கையில் இன்னொரு பேரிடி 8-10-74இல் விழுந்தது. மூன்று தடவை கட்சியின் தலைவராகத் தெரிவு செய்யப் பட்டு, மிகப்பெரிய போராட்டங்களின் மத்தியில் கட்சியை வழி நடத்திச் சென்ற உத்தமத்தலைவர் திரு. சிமூ, இராசமாணிக்கத் தின் மறைவு - கட்சிக்கும் தமிழ் இனத்திற்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பெரும் நஷ்டமாகும். யாழ்நகர் வந்த பிரதமரை - தமிழர்தம் மனக்கொதிப்பு வரவேற்றது
1974ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில், பல்கலைக்கழக வளாகம் ஒன்றைத் திறப்பதற்கென்று கூறி, பிரதமர் திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயகா அவர்கள் முதன்முதலாக யாழ்ப்பாணம் வருகை தந்தார். தமிழர் கூட்டணியும், தமிழரசுக் கட்சியும் அவர் யாழ்ப்பாணம் வரும் நாளைப் பூரண ஹர்த்தால் தினமாக அனுஷ்டிக்குமாறு கோரின. யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு முழுவதும் பரிபூரண ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. தமிழ் இளைஞர்கள் சிறையில் வாடுவதை எதிர்த்து, யாழ்ப் பாணம் வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் முன்றிலில் பெண்கள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டனர். தமிழ் மக்களின் மனக் கொதிப்பை - பிரதமர் நேரில் கண்டார்.
வெள்ளி விழா :
இந்த விதமான போராட்டங்களுக்கும், தலைவர்களின் மறைவினால் ஏற்பட்ட பேரிழப்புகளுக்கும் மத்தியில், இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் தியாகம் நிறைந்த வரலாற் றில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைந்தன. கட்சியின் வெள்ளி விழா கொழும்பு இராம கிருஷ்ணமிஷன் மண்டபத்தில் 1974 டிசம்பர் 18ஆந் திகதி பல்லாயிரம் மக்கள் திரண்ட மாபெரும் விழாவாகக் கொண்டாடப் பெற்றது. தந்தை செல்வநாயகத்திற்கு "மூதறிஞர்" என்று பட்டஞ் சூட்டி மகிழ்ந்தனர்

Page 97
- மக்கள். இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவர் திரு. தொண்டமான், அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் திரு. மு. சிவசிதம்பரம் முதலிய தோழமைத் தமிழ்க் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்க நடந்த இவ் விழாவில் தலைமை தாங்கும், பேறு எனக்குக் கிடைத்தது. இவ்விழா, கட்சியின் வெள்ளி விழாவாக மாத்திரமன்றி, காங்கேசந்துறை இடைத் தேர்தலின் கால்கோள் விழா வாகவும் அமைந்தது. ஏனெனில், இச் சந்தர்ப்பத்தில் இடைத் தேர்தல் நியமன தினத்தையும் ஆட்சியாளர் அறிவித்தனர். இடைத் தேர்தல் இயம்பிய தீர்ப்பு
காலங்கழித்து நடைபெற்ற இடைத் தேர்தல், எம் இலட்சியப் பாதையில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மைல் கல்லாக அமைந்து விட்டது. 1970ஆம் ஆண்டிற் பெற்றதிலும் மூன்று மடங்கு அதிகப் படியான வாக்குகளையும், அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகளில் முக்கால் பங்கு வாக்குகளையும் தந்தை செல்வநாயகம் பெற்றதல்ல இம் முக்கியத்துவத்திற்குக் காரணம். ஐரோப்பிய ஆக்கிரமிப்பாளர் இந்நாட்டு மண்ணில் காலடிவைத்தபோது, தமிழன் தன் சொந்த நாடாகத் தன்னாட்சி நடாத்திய பூமியை மீண்டும் பெற்று, இழந்த இறைமையை மீண்டும் நிலை நாட்டுவதற்கு உழைக்கத் தமிழ் மக்களின் உத்தரவை நாடினார் தந்தை செல்வநாயகம். அந்த உத்தரவை - அமோகமான பெரும்பான்மை யால் அளித்தனர் மக்கள். ஆண்ட தமிழன் மீண்டும் ஆள வேண்டும்; தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் இறைமை மீண்டும் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும்; தமிழ் ஈழம் மீண்டும் மலரவேண்டும். இதுவே காங்கேசந்துறை இடைத் தேர்தலில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பு இருபத்தைந்து ஆண்டு களாக நாம் நடந்து வந்த இலட்சியப் பாதையில் - ஒரு திருப்பு முனையைத் தாண்டிவிட்டோம். எம்முன்னே நாம் சென்றடையும் இலக்குத் தெளிவாகத் தெரி கின்றது. எம் பின்னே தமிழ் மக்களில் மிகப் பெரும்பாலோர் திரண்டு விட்டார்கள்!

இனத்தின் சுதந்திரம் என்ற இலக்கை நோக்கித் தமிழரசுக் கட்சியும், கடந்த காலத்தில் வெவ்வேறு பாதைகளில் நடந்த தோழமைக் கட்சிகளும் கைகோத்து வீறுநடை போட ஆயத்தமாகிவிட்டன!
"எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார்
இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாதல் கண்டே."
என்ற புரட்சிக் கவிஞர் கூற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டாக - ஈழத் தமிழ் மக்கள் திகழ்கின்றனர். ஒத்துழைத்துப் பலனில்லை " தியாக வரலாறு தரும் பாடம்
இந்த நிலையை உருவாக்கியதே - தந்தை செல்வநாயகத்தின் தலைமையிலான இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் இருபத் தைந்து வருட சாதனையாகும். பாராளு மன்றத்திற்கு உள்ளும் வெளியும், தென்னிலங் கை அரசியற் கட்சிகள் ஒவ்வொன்றோடும் ஒத்துழைத்துப் பார்த்தோம். இடதுசாரிக் கட்சிகளோடு - 1953ஆம் ஆண்டு நாட்டை அதிர வைத்த ஹர்த்தாலில் ஒத்துழைத்தோம். பிரதமர் பண்டாரநாயகாவோடு - 1957இல் ஒப்பந்தம் செய்தோம். பூநீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியோடு - 1960ஆம் ஆண்டில் உடன் படிக்கை செய்து, அவர்களோடு சேர்ந்து ஐ.தே. கட்சி ஆட்சியைத் தோற்கடித்து, பூநீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆட்சி அமைக்க, ஆதரவு கொடுக்கச் சம்மதித்தோம். 1965ஆம் ஆண்டு திரு. டட்லி சேனநாயகா வோடு ஒப்பந்தம் செய்து, அவரை ஆட்சிப் பீடம் ஏறச் செய்தோம். அத்தனை சிங்கள அரசியற் கட்சிகளும் தலைவர்களும் எமக்குத் தந்த பாடம் - "அவர்கள் யாரும் என் உரிமைகளை வழங்கத் தயாரில்லை; அவர்களை நம்பிப் பயனில்லை' என்பதேயாகும். தாம் அதிகார பீடம் ஏறுவதற்கு எம்மை ஏணி யாகப் பயன்படுத்திய பின், எம்மை உதைத்துத் தள்ளுவார்களேயன்றி - தமிழ் இனத்தையும் சிங்கள இனத்தின் நிலைக்கு உயர்த்தவே மாட்டார்கள்.
"தன்கையே தனக்குதவி
தமிழரசே தமிழர்க் குதவி"

Page 98
என்ற தாரக மந்திரத்தை, அனுபவத்தால் படித்தோம். இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் எதைச் சாதித்தோம்?
சாதியினால் சமயத்தினால், பிரதேசத் தினால் பிளவுபட்டுக் கிடந்த தமிழனை ஒன்று படுத்தினோம்!
அரசியல் கட்சிகளாகப் பிரிந்து அல்லற்பட்ட தமிழினத்தை, ஒரே அணியில் - தமிழர் கூட்டணியாகச் சேர வழி வகுத்தோம்! 1956ஆம் ஆண்டு, "24 மணித்தியாலத் தில் நாடு முழுவதும் சிங்களத்தை ஆட்சி மொழியாக்குவோம்" என்று கூறிய ஆட்சியாளரை, இருபது வருடங்களின் பின்னரும் - மொழிப்பிரச்சினை தீரவில்லை என்பதை ஏற்றுக் கொண்டு, “அரசியல் அமைப்பில் தமிழ் மொழி உரிமையை அளிக்க நாம் ஆயத்தம்” என்று கூற வைத்திருக்கி றோம்!
தமிழனுக்கு ஒரு தனிப் பிரதேசம் உண்டு; அதைப் பாதுகாப்பது தமிழ் மக்களின் கடமை மாத்திரமல்ல, உரிமையும் கூட என்று, தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இடது சாரிக் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள்தானும் ஒப்புக் கொள்ளச் செய்திருக்கிறோம்!
தமிழ்ச் தேசிய இனத்திற்குப் பிரதேச சுயாட்சி வழங்க வேண்டுமென்று நாம் ஆரம்பத்தில் கோரியபோது, "தமிழ்ப் பிரதேசம் என்று ஒன்றில்லை என்றும், நாடு முழுவதும் எல்லோருக்கும் சொந்தம்” என்றும் பிதற்றிய இடதுசாரிகளை - இன்று, “தமிழ்ப் பிரதேசமுண்டு; தமிழ்த் தேசிய இனத்திற்குப் பிரதேச சுயாட்சி வழங்கப்பட வேண்டு மென்றும், அதற்காகத் தாங்களும் போராடத் தயாரென்றும்" ஏற்றுக்கொள்ள வைத்திருக்கி றோம்!
தமிழன் தான் ஒரு தனித் தேசிய இனம் என்பதை, உணரச் செய்திருக்கிறோம்!
தமிழ்த் தேசிய இனத்திற்கு, தன்னாட்சி பிறப்புரிமை' என்பதைத் தெரிய வைத் திருக்கிறோம்!

7
தமிழ் மக்களின் எதிர்ப்புச் சக்தியைத் திரட்டி, சிங்களத் திணிப்பை - ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எதிர்த்து வந்திருக்கிறோம்.
இதனால் நீர் கொழும்பு, சிலாபம் போன்ற பகுதிகளில், இனமாற்றத்தினால் தமிழ்க் குலமே - சிங்கள இனமாக மாறியநிலை ஏனைய இடங்களிலும் ஏற்படாது - தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறோம்!
எமது எதிர்ப்பியக்கம் இல்லையேல், தமிழ்ப் பிரதேசங்களிற் கூடச் சகல நிர்வாகமும் தனிச் சிங்களமாகியிருக்கும்!
அப்படி மாற்ற முற்பட்டபோது, 1961ஆம் ஆண்டுச் சத்தியாக்கிரகத்தினால், அதை முறியடித்தோம்!
1964இல் மீண்டும் அதே முயற்சியை மேற் கொண்ட போது, அதை எதிர்த்து நிறுத்தினோம்!
1966ஆம் ஆண்டு தமிழ்மொழியை வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் சகல நிர்வாக அலுவல்களுக்கும் உபயோகிக்கச் செய்யும் தமிழ்மொழி சட்ட விதிகளை ஆக்கச் செய்தோம்!
1961இல் நிறைவேற்றப்பட்ட தமிழ் மொழிக்கு எந்த இடமும் அளிக்காத - நீதிமன்ற மொழிச் சட்டத்தை, எம் எதிர்ப்பினால் - புகுத்த முடியாது செய்தோம்.
தமிழின் உரிமையை - அரைகுறையாக வாவது வழக்கவேண்டுமென்றெண்ணி, அரசியற் சட்டத்தில் ஆட்சியாளர் சில பகுதிகளைப் புகுத்தச் செய்தது, எம் எதிர்ப்பு; என்பதை எவரும் மறுக்கமாட்டார்.
இலங்கைத் தமிழரசுக்கட்சி இன்றேல்.?
அரசியற் சட்டத்தை ஆக்கி நான்கு ஆண்டுகளுக்கிடையில், "அதைத் திருத்தி, தமிழ்மொழி உரிமைகளை அளிக்க ஆயத்தம், பிரிவினை கோராதீர்!" என்று இலங்கரத்தினா போன்ற அமைச்சர்களை அலற வைத்தது எம்மியக்கம்!

Page 99
سا
தமிழரசுக்கட்சி இருந்திருக்காவிட்டால் - தனிச்சிங்களம் நாடு முழுவதிலும் எப்பொழுதோ முடிந்த காரியமாகி யிருக்கும்!
'தமிழ்ப் பிரதேசம்’ என்பது ஒன்று உண்டென்பதையே மக்கள் மறந்திருப்பார் கள்!
தமிழ் இனம் - சிங்களக் கட்சி களிடையே கூறு போடப்பட்டுச் சிதறிப் போயிருக்கும்!
சிங்களத் திணிப்பினால் இளஞ் சந்ததியின் கல்வி மொழி, பேச்சு மொழி எல்லாமே சிங்களமாக மாற்றப்பட்டுத் தமிழ் இனம் அழிவுப் பாதையில் அதி வேகமாகப் போயிருக்கும்!
இத்தனையையும் தடுத்து நிறுத்தி, தமிழனைத் தன் தனித்துவத்தைக் காக்க வேண்டுமென்பதை உணரச்செய்து, தனித்துவத்தைக் காப்பதற்குத் தமிழனுக்கு ஒரு நாடு வேண்டு மென்பதை அறிவுறுத்தி, எரம் முன்னோர் ‘தம் சொந்த நாட்டோடு வாழ்ந்தனர்' என்பதை நினைவுறுத்தி, நாம் வாழ வேண்டுமானால் எம் நாட்டை நாமே ஆளவேண்டும்' என்பதை ஆளப் பதிய வைத்து அந்த இலட்சியத்தின் அடிப்படை யில் அத்தனை தமிழ் அரசியற் கட்சிகளையும் ஒன்றுபடுத்தி, தமிழனுடைய இந்தக் கோரிக்கையின் நியாயத்தை 26)
动
1AN உறவுக்குக் ை །། Fஉரிமைக்குக் (0)

38H
அரங்கிலும் ஓரளவு உணரச் செய்து, வீறு கொண்டெழுந்த இளந் தமிழ்ச் சந்ததியை - தன்மானத்தோடு தமிழ் மானங்காக்கவும், தமிழன் ஆட்சியை நாட்டவும் தியாக மார்க்கத்தில் - விடுதலைப் போர் வழியில் நடக்கச் செய்திருப்பது எம்மியக்கமே!
இருபத்தைந்து வருடங்களாக நாம் நடந்த இலட்சியப் பாதையில், நாம் நடத்திய சாதனைகள் இவை! ஆனால், எம் இறுதிச் சாதனையே மகத்தானதாக இருக்கவேண்டும். அதுதான் ஓர் சுதந்திர, சமத்துவம் மிளிர்கின்ற, சமதர்மம் நிலைநாட்டப்பெற்ற தமிழ் ஈழத்தைக் காண்பது.
சேறுகள், சகதிகளைத் தாண்டி - அந்த இலக்கை நோக்கிச் செல்லும் நேரிய பாதையில் தமிழ் இனத்தைக் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கின்றோம். சுதந்திர சூரியனின் இளங்கதிர்கள் மெல்லக் கீழ் வானத்தை வெளுக்கச் செய்யத் தொடங்கிவிட்டன! தியாகி சிவகுமாரன் போன்ற விடி வெள்ளிகள் தோன்றி விட்டார்கள்! தொடர்ந்தும் செல்வோம்; நாம் நிச்சயம் வெல்வோம்!
வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழின ஒற்றுமை! வருக தமிழ் ஈழம்!
) {
கொடுப்போம் Ak 6) கொடுப்பேம்'S

Page 100
கட்சிக்குக் கிடைத்
திரு. மு. திருச்செல்வம், கியூ. சி. (முன்னாள் உள்ளூராட்சி அமைச்சர்)
திரு. வி. ஏ (முன்னாள் ஊ பாராளுமன்
திரு. ஆர். டபிள்யூ
(அறப்போர் முன்ன
m
திரு. பொ. மாணிக்கவாசகர் (முன்னாள் கல்குடாப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்)
ܢܠ
 
 
 
 
 
 
 

த மாணிக்கங்கள்
திரு. வி. ஏ. அழகக்கோன் (முன்னாள் மன்னார்ப் பாராளு மன்ற உறுப்பினர்)
ா. கந்தையா Iர்காவற்றுறைப் ற உறுப்பினர்)
வி. அரியநாயகம் ணித் தலைவர்)
திரு. க. ஏகாம்பரம் (முன்னாள் மூதூர் முதற் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்)

Page 101


Page 102
(தேசிய-மாநில-சிறப்பு மார
(91-115

கை(த்) க் கட்சியின் வர்கள்
மைந்த பேருரைகள்=
ாடுகளில் இடம் பெற்றவை)
O O O பக்கங்கள்)
"9ے' - [ll6کا
لم

Page 103
L
3


Page 104
கட்சியின் தாபக தலைவ
18-12-49
公
22-8-64
உயர்திரு. சா. ஜே. வே
s99HG)
 
 

ர் - 1ஆவது தலைவர்
- 16-4-55
- 23-6-66
செல்வநாயகம், கே.சி. it is ଗit

Page 105


Page 106
உயர்திரு. சா. ஜே.வே. செ ஆற்றிய
(1ஆவது மகாநாடு 14-4-
ரெவேற்புக் கழகத் தலைவருக்கும், அக்கழக அங்கத்தினருக்கும், இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி அங்கத்தவர்களுக்கும், இங்கு கூடியிருக்கும் மற்றெல்லோருக்கும் என் தாழ்மையான வணக்கம்.
இன்னும் ஒர் ஆண்டிற்கு இக்கட்சியின் தலைமைப் பாரத்தைப் பொறுப்பேற்கும் படி, எமது நிர்வாக சபை என்னை நியமித் திருக்கின்றது! தலைவரை மாற்றி வைக்கும் படி நான் வேண்டியிருந்தேன். ஏனெனில், திரும்பவும் ஒருவரையே தலைமைப் பதவியில் வைப்பது எங்கள் இயக்கத்துக்கு இணங்காதது. இன்னும், எங்கள் ஊழியர் களுக்குள் தலைமைப் பொறுப்பை எடுத்து நடத்துவதற்குத் தகுதியுள்ள பெரியார் பலர் உளர். எனினும், கட்சியின் பராயம் இளமைப் பராயமானதாலும், இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் நிலை மிக மோசமாக இருப்பதினாலும், இன்னுமோர் தடவை இப் பொறுப்பை எடுத்து நடத்தும்படியான தீர்மானத்திற்கு மறுப்புச் சொல்ல அறியாதவனாக உங்கள்முன் நிற்கின்றேன். என் தராதரத்தையோ அல்லது பலத்தையோ நம்பி நான் நிற்கவில்லை. எங்கள் கோரிக்கையின் நீதியையும், எம் மக்களின் ஆர்வத்தையும், உண்மையான கொள்கைப் பற்றுதலையும், எம் இனம் தன் உரிமையைப் பறிகொடாது உழைக்கும் என்ற நம்பிக்கை யையுங் கொண்டே இப்பணியை ஆற்ற எத்தனிக்கிறேன். என்மேல் வைத்த நம்பிக்கைக்காக நன்றி கூறுகின்றேன். அதன்படி தவறாமல் நடக்க இறைவன் அருள்புரிவானாக!
சரித்திரச் சிறப்பு மிகுந்த திரிகோன மலையில் இம்மகாநாடு நடப்பது, தமிழ் பேசும் இனம் மகிழ்வதற்கு ஒரு காரண மாகும். நீர்வளம், நிலவளம் எல்லாம் நிறைந்த இப்பூமியில், தமிழ் பேசும் இனம் பல

ல்வநாயகம், கேஸி.எம்.பி. பேருரை
1951 - திருகோணமலை.)
நூற்றாண்டுகளாகச் செழிப்பாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பிரதேசத்தில், தமிழ் பேசும் இனத்தின் உரிமைகளை மீட்கும் இயக்கம் நடைபெறுவது மிகத்தகும். எல்லா வளங்களும் இருந்தும், மக்கள் தமக்குரிய மனுவீகப் பெருமையுடன் மக்களாய் வாழாவிடின், என்ன நலம்? திரிகோண மலையிலிருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களே, எங்கள் முன்னோரின் மகிமையைக் காப்பாற்றுவதற்குத் தகுதியுள்ளவர்கள் என்பதைப் பெருமையுடன் கூறுகின்றேன். தமிழ் இனத்தைக் காப்பதற்கு, இங்கிருக்கும் ஆர்வத்தை நான் மெச்சுகின்றேன். திரிகோணமலை வாலிபரின் வீரத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் நான் வணக்கம் செலுத்து கின்றேன். இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள், அரசியலில் பூரண உரிமை பெற்று வாழ்வதற்கு இருக்கும் ஒரேயொரு வழியாகிய - தமிழரசு கோரும் இயக்கம் இலங்கையில் எப்பகுதியிலும் வேரூன்றி இருப்பதிலும் பார்க்க, ஆழமாகவும் ஸ்திரமாகவும், மூலவேரும் பக்கவேரும் விட்டெறிந்து, நிலையாக இத் திரிகோண மலையிற்றான் நிலைத்திருக்கிறது. ஆகவே, இம்மகாநாடு இங்கே நடப்பது தகும்.
இன்னும், இம்மகாநாடு இங்கே நடப் பதற்குப் பல காரணங்கள் உள. தமிழ் பேசும் இலங்கையினர் வாழும் இலங்கைப் படத்தைப் பார்க்கும்போது, அப் பிரதேசத்தின் சரிமத்தியான இடம் இத் திரிகோணமலையாக இருப்பதைக் கிர்ணலாம். மேலும், இப்பட்டணம் அமைந் *திருக்கும் கிழக்கு மாகாணம் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறது. தமிழ் பேசும் மக் களின் சொந்த நாடாக இருந்துவந்த இம் மாகாணத்தை, இப்போது நடக்கும் அரசாங்கம் தமிழ் மாகாணம் அல்லாமல் ஆக்கிவிட நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் கொண்டு வருகின்றது. நம்மை எதிர்நோக்கும்

Page 107
இம் மோசத்திலிருந்து மீளுவதற்கு, கிழக்கு மாகாணத் தமிழ்பேசும் மக்கள் எழுச்சியுற வேண்டும். அவர்களுடன், இலங்கையின் ஏனைய தமிழ்மக்கள் ஒன்று சேரவேண்டும். அம்முயற்சியில் ஒன்றே - இன்று நடக்கும் வைபவமாகும்.
சுயாட்சித் தமிழ் மாகாணம் இலங்கையில் நிறுவுவதே, தமிழினத்தின் விமோசனத்திற்கான ஒரே வழி என்ற காட்சியைக் கண்டவர்கள் பலர். இறந்த, காலத்தில், இத் தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றி மறைந்தனர். அவர்கள் ஒன்றுகூடினது மில்லை; அன்றி ஒரு இயக்கத்தைத் தோற்று வித்ததுமில்லை. அதனால், அரசியலில் நாம் இன்று இந்த நிலைபரத்தில் இருக்கின்றோம். இற்றைக்கு முப்பது வருடங்களுக்கு முன் இக்கேள்வி எழும்பியிருந்தால், ஆங்கிலேயர் இந்த நாட்டை விட்டுப் போகின்ற காலத் திலேயே "சுயாட்சியுள்ள தமிழ்நாடு” இலங்கையிலே உண்டாகியிருக்கும் என்பதை, மக்களிற்பலர் இன்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ‘சுயாட்சித் தமிழ்நாட்டை உண்டாக்கும் கோரிக்கை ஒரு இயக்கமாகத் தொடங்கி, இப்போது இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகி விட்டது. இதைத் தன் கொள்கையும் இலக்குமாக எமது கட்சி தொடங்கி, மாதங்கள் பதினாறு. இச்சிறிய காலத்தில், மக்களின் மனதில் அதிசயமான மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இனி மேல் எம் இனத்திற்கு வழி ஒன்றுமே இல்லையென்ற தோல்வி மனமும், தூங்கு முகமுமாயும் இருந் தோர் - விடுதலை வழியொன்றைக் கண்டோ மென்று விழித்துப் பார்க்கிறார்கள். எம் கோரிக்கைதானோ உண்மையான வழி யென்று ஐயுற்றவர்கள் பலரின் சந்தேகம் மாறி வருகின்றது. சுயநலம் கருதி எங்கள் கட்சியையும் இயக்கத்தையும் அழிக்கவென்று தோன்றியவர்கள், தோல்வி கண்டு திகைத்து நிற்கிறார்கள். நாடெங்கும் எங்களுக்கு ஆதரவு நாளுக்குநாள் பெருகிக் கொண்டே வருகின்றது.
இதுநிற்க, கொழும்பிலே இருக்கும் சிங்கள அரசாங்கத்தின் நாளாந்த நடவடிக்கைகள், தமிழ்பேசும் இனத்தை இலங்கையிலிருந்து முற்றாக அழிக்கும் முகமாகவே நடைபெற்றுவருகின்றன.

6
பூர்வீக காலம் தொடங்கி, இந்நாட்டில் தமிழ் இனமும் சிங்கள இனமும் வாழ்ந்து வருகின்றன. ஆகவே, இலங்கையின் உரிமைக் காரர்கள் - இரண்டு இனத்தவர்களுமாவர். பல தருணங்களில், வெளியே இருந்து வந்து இலங்கையிற் குடியேறிய வேறு வேறு குழுவினர் - சிங்கள இனத்தோடு சேர்ந்து சிங்களவராயினர். அம்பலாங்கொடை, பலப் பிட்டியாப் பகுதியில் வசிக்கும் சலாகம வகுப்பினர் - ஒல்லாந்தர் காலத்தில் தென் இந்தியாவில் இருந்து வந்து குடியேறிய மக்கள்.இவர்கள் நிரந்தரச் சிங்கள மக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்தனர். இதிற் பிழையொன்றுமில்லை.ஒரு தேசத்தின் நிரந்தர வகுப்பினரோடு, வந்தேறுகுடிகள் சேர்ந்து - நிரந்தர மக்களின் தொகையைப் பெருக்குவது சகஜம். அதுபோல, இலங்கையில் வந்து குடியேறும் மறு குழுவினர்கள், இங்கே நிரந்தரமாய் வாழும் தமிழ் - முஸ்லிம் ம க் க ளே டு சேர் ந் து , அ வர் க ள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்வதும் நியாயமானதே. அதற்குத் தடையாக விருப்பது, இங்கு வாழும் தமிழ் பேசும் மக்களின் உரிமைக்குப் பாதகமானது. இலங்கைக்கு வந்து குடியேறும் குழுவினர், இங்கிருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களோடு ஒன்றாவதற்கு, அரசாங்கம் எதிராயிருக்கும் பட்சத்தில், இலங்கைவாழ் நிரந்தரத் தமிழ் பேசும் இனத்திற்கு இலங்கை உரிமையற்றது என்பது கருத்து.
இவ்விஷயத்தில், நடப்பது என்ன வென்று ஆராய்வோம். கடந்த ஒரு நூற்றாண்டில், இலங்கையில் சுமார் 7, 8 லட்சம் தமிழ் மக்கள் வந்து குடியேறினார் கள். சர்வதேச அரசியல் நீதியின்படி, இந்த 7, 8 லட்சம் தமிழ் மக்கள், இங்கு நிரந்தரமாய் இருக்கும் தமிழ் மக்களோடு ஒன்றுகூடி வாழ் வதற்கு உரிமையுண்டு. சிங்கள அரசாங்கம் - இதற்கு முழு விரோதமான சட்டங்களையும் நடைமுறைகளையும் நடாத்தி வருகிறது. சிங்கள ஆட்சி உற்பத்தியான 1947ஆம் ஆண்டின்பின், இந்த 7, 8 இலட்சம் மலை நாட்டுத் தமிழ் மக்களின் பிரஜா உரிமை பறிபோகச் சட்டங்கள் ஏற்பட்டன. இச்சட்டங்களில் முதலாவதை, ஜனப்பிரதி

Page 108
நிதிகள் சபையில் விவாதிக்கும் நேரத்தில் நான் கூறினேன் : “குடியேறிய இந்தியத் தமிழ்மக்களுக்கல்ல, நிரந்தரமாய் வாழும் இலங்கைத் தமிழ் மக்களாகிய எங்களுக்கே இந்த அடி. இன்று அவர்களுக்கு நாளை எங்களுக்கு”.
இப்படிப்பட்ட எத்தனையோ எச்சரிக்கைகளைக் கவனியாது, பல தமிழ்ப் பிரதிநிதிகளும் முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளும், மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களின் உரிமை களைப் பறித்த, சிங்கள அரசாங்கத்தின் கொடிய சட்டத்தை ஆதரித்து வாக்களித்தார் கள். நாம் கூறிய தீர்க்கதரிசன வாக்குப்போல, இன்று கல்லோயாவின் கீழ் - கல்முனைப் பகுதியில் - முஸ்லிம். தமிழ் மக்களுக்கு அடி விழுகின்றது. இது நிற்க, இந்த ஏழு, எட்டு லட்சம் தமிழ் மக்களின் பிரஜா உரிமை பறிபோனதுடன் நிற்கவில்லை. இன்று அவர் களின் வாக்குரிமையும் பறிபோய் விட்டது. மத்திய, ஊவா மாகாணங்களில் தற்போது தயாரித்த வாக்குரிமை இடாப்புகளில், மலைநாட்டுத் தமிழ் - முஸ்லிம் மக்களின் பெயர்களெல்லாம் அகற்றப்பட்டுள்ளன. வரப்போகும் தேர்தலில், தற்போது மத்திய - ஊவா மாகாணங்களிலிருந்து ஜனப்பிரநிதி கள் சபைக்கு வந்திருக்கும் தமிழ் - முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் எட்டுப்பேரில், ஒருவரும் தெரிந்தெடுக்கப் படமாட்டார்கள். இதுவா ஜனநாயகம்? இதுவாக அரசாங்க நீதி?
ஏழு எட்டு லட்சம் தமிழ் பேசும் மக்கள் அரசியலில் பங்குபற்றுவதற்கு வழியில்லை. இதுவுமின்றி, இப்பிரிவின ருக்குக் கல்வி வசதியில்லை. தம்மைச் சுற்றிலுமிருக்கும் கிராமத்திற் குடியேறு வதற்கு உரிமையில்லை. இன்னும் பல இடையூறுகளுக்குட்பட்டு வாழும் இம் மக்கள், உண்மையாய் அரசியல் அனாதை கள். இவர்களில் ஒருவர் சிங்களப் பெயர் பூண்டு, சிங்களம் படித்து, அவ்வினத்தோடு சேரக் கூடுமானால்; அவருக்குப் பிரஜா உரிமை, வாக்குரிமை, குடியேறும் உரிமை யோடு சேர்ந்த - பூரண உரிமைகளெல்லாம் கிடைக்கும். இதன் கருத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள்! நம்மை ஆளும் சிங்கள

7.
அரசாங்கத்தில் இந்நாட்டுத் தமிழ்பேசும் மக்களுக்கு உரிமையில்லை. அவ்வுரிமை இருந்தால், வந்தேறு குடிகள் அவர்களோடு ஒன்றுகூட முடியும். எதற்காக இப்படி யெல்லாம் அரசாங்கம் செய்கிறது? தமிழ் இனத்தின் அரசியற் பலத்தைக் குறைப்பதற் காகவல்லவா? அவர்களின் எண்ணிக்கையை அருகச் செய்வதற்காக வல்லவா? எம்மினம் இப்படி அழிந்து போவதற்கு மாற்று மருந்து உண்டா? இல்லையா? அதுதான் கேள்வி. மருந்து இருந்தால் அதை எடுத்துக் கையாளாமல் விடுவோமா?
அரசியற்றுறையில் ஓர் இனம் அழியாமலி ருப்பதற்குப் பல ஏதுக்கள் தேவை. இவற்றுள் ஒன்று, அந்த இனத்தின் எண்ணுத் தொகை குன்றாமலிருப்பது. இன்னுமொன்று, அந்த இனம் வசிக்கும் பிரதேசம் பறிபோகமாலி ருப்பது. தமிழினத்தின் எண்ணிக்கையை அரசாங்கம் எவ்விதம் தாக்குகிறதென்று பார்த்தீர்கள். அத்துடன் நிற்காது, இவ்வரசாங்கம் தமிழ் பேசும் இனத்தின் உரிமைப் பிரதேசத்திலும் கைவைக்கின்றது. கல்லோயாவின் கீழ் நீர்ப்பாய்ச்சும் நிலம், கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் பேசும் மக்கள் - பரம்பரை பரம்பரையாய் வாழ்ந்த பிரதேசம்.
இப் பிரதேசத்தில், அரசாங்கம் தன் பணத்தையும், பலத்தையும், ஆதிக்கத்தையும் உபயோகித்துச் சிங்கள மக்களைக் குடியேற்றுகின்றது. தற்சமயம், முஸ்லிம் தொகுதியாயிருக்கும் கல்முனைத் தொகுதி - சீக்கிரத்தில் "முஸ்லிம் தொகுதியல்லாது சிங்களத் தொகுதியாக மாறிப்போகுமோ” என்று முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளே பயப்படு கிறார்கள். மத்திய பகுதித் தமிழர்களைத் தாக்கும்போது அரசாங்கத்துக்கு உதவியாய் நின்ற கிழக்கு மாகாணத்துப் பிரதிநிதிகள், அதே அரசாங்கத்துக்குத் தம் மக்கள் இரை யாவதைப் பார்த்து நிற்கும் நாள் - இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வந்து விட்டது!
இவ்விதம் நடப்பது சரித்திரத்திற் புதிதல்ல. 1938ஆம் ஆண்டில் ஹிட்லர் - செக்கோ சிலவாக்கியா மேற் படையெடுத்த போது, போலந்து தேசம் பக்கத்தில் நின்று

Page 109
9
தவியது. அடுத்தாண்டில், அதே ஹிட்லருக்குப் போலந்து இரையானது. கல்லோயாவில் நடக்கும் இவ்வநிதியை எதிர்ப்பவர் யார்? தமிழ் அரசுக் கட்சி ஒன்றே இவ்வாபத்தை மக்களுக்கு விளக்கிக் காட்டி, அரசாங்கத்தின் தப்பான செயலை எதிர்த்து நிற்கின்றது. தமிழ் அரசுக் கட்சியின் கூக் குரலைக் கேட்டு, கிருஷிக மந்திரி காரியாலயத்தின் உத்தியோகத்தர் ஒருவர் கொடுத்த மறுமொழி விசித்திரமானது. முதற் குடியேற்றிய முந்நூறு குடிகளும், சிங்களக் குடிகள் என்று ஒத்துக் கொண்டார். இக் குடிகள், குளங்கட்டினதால், முதற்குடி எழும்பியவர்களாம். இன்னும், அங்கு குடியேற்ற இருக்கும் 25,000 குடிகளும் 7500 குடிகளே கிழக்கு மாகாணத்து மக்கள் ஆவார்கள் என்று கூறினார். கல்லோயாப் பிரதேசத்தில், சுமார் 30 வீததிலம் மாத்திரந் தான் கிழக்கு மாகாண மக்களுக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டுள்ள தாம். அந்த 30 வீதமும், கிழக்கு மாகாணத்தவர் உபயோகப்படுத்துவார்களோ என்பது ஐமிச்சமாம். இப்படி நடந்தால் கல்முனைப் பகுதி - சிங்களப் பிரதேசமாய் மாறு மென்பதற்கு என்ன ஐயுறவு? இந்த அரசாங்கத்தோடு கிழக்கு மாகாணத்துப் பிரதிநிதிகள் எல்லோரும் ஒத்துழைக் கின்றார்களாம்; எதற்காக? எம் இனத்தை அழிப்பதற்காகவே. இப்படிப்பட்ட குடியேற்றத்தை நிற்பாட்டுவதற்கு வழி யுண்டா? இல்லையா? இருந்தால் அதைத் Ggil TLDGib allGGairtuom?
இது நிற்க, கொடிப்பிரச்சினை - மொழிப் பிரச்சினையில் என்ன நடந்த தென்று சிந்தியுங்கள். தேசியக் கொடி என்று ஒன்று உண்டாக்கியிருக்கிறார்கள். அதில், முஸ்லிம் - தமிழராகிய 20 லட்சம் தமிழ்ப் பேசும் இனத்தவர்க்கு, வீட்டிற்கு வெளியே - கோடியிலே இடங்கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
கொடிதான் ஒருபுறமிருக்கட்டும். எமது மொழியின் நிலை ஆபத்தானது. பேச்சளவில் தமிழும் சிங்களமும் அரசாங்க பாஷைகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுவார் கள். நடை முறையிலோ, வரவரச் சிங்களமே அரசாங்க பாஷையாகின்றது.

8
மேற்கூறியபடியும், இன்னும் வேறு பலவிதங்களிலும் எமது உரிமைகள் அழிந்து போவதற்கு அடிப்படையான காரணம் யாது? நம் நாட்டிற்கு வகுத்திருக்கும் அரசியற்றிட்டந்தான்.
ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் மக்கள் எல்லோரும் ஓர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர் களாயின், அந்நாட்டை ஆளுவதற்கு வகுப்பது ஒற்றை ஆட்சி அரசாங்கம். பிரான்ஸ், இத்தாலி, போர்த்துக்கல், இஸ்பானியா முதலிய தேசங்களுக்கு ஒற்றை ஆட்சி அரசியல் ஒத்தது. அங்கங்கிருக்கும் மக்கள் ஒவ்வோர் தனியினத்தைச் சேர்ந்தவர் கள். ஆனால், எல்லாத் தேசங்களும் தனி ஓரின மக்கள் மாத்திரம் அடங்கியதாய் இருப்பதில்லை. எத்தனையோ தேசங்களில், ஒன்றின் மேல் பல இனங்கள் வசிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட நாடுகளுக்கு ஒற்றை ஆட்சி அரசாங்கம் ஏற்றதன்று. இவற்றிற்கு அரசியல் அனுபவத்தில் கண்ட சிறந்த முறை, இணைப்பு அல்லது சமஷ்டி அரசாங்கமே. உலக சரித்திரத்திற் கைகண்ட முறையிது.
சுவிற்சலாந்து தேசத்தில், மூன்று மொழிவாரியினங்கள் இருக்கின்றன. ஜெர்மன், பிரெஞ்சு, இத்தாலியம், சுவிற்சலாந்து இலங்கையிலும் சிறிய நாடு. இலங்கை 25,000 சதுர மைல்; சுவிற்சலாந்து 16,000 சதுர மைல். அங்கே நிலவுவது சமஷ்டி அரசாங்கம். அதனால், ஒவ்வொரு இனமும் தான் வாழும் பிரதேசத்தை, உள்நாட்டுச் சுயாட்சியில் நடத்துகின்றது. அங்கே, நூற்றுக்கு அறுபதுக்கு மேற்பட்டோர் ஜெர்மன் பேசும் மக்கள். அவ்விடத்து இலங்கையைப்போல் ஒற்றை ஆட்சி நிலவு மாயின், அது அங்கிருக்கும் பெரும்பான்மை யினராகிய ஜெர்மனியரின் ஆட்சியாகிவிடும். இப்படிப்பட்ட ஜெர்மன் ஆதிக்கத்துக்கு - அங்கு வசிக்கும் பிரெஞ்சு, இத்தாலிய மக்கள் ஒத்துக்கொடுக்காததாலேயே, பின் கூறிய இனத்தின் சுயாதீனத்தைக் காப்பதற்காகச் சமஷ்டி அரசாங்கம் வகுக்கப் பட்டிருக்கிறது. நம் நாட்டிலும் தமிழ் - முஸ்லிம் மக்கள் சுயாதீனமாய் வாழ

Page 110
-9
வேண்டுமானால், இப்போது நடக்கும் ஒற்றை ஆட்சி ஒழியவேண்டும். சமஷ்டி ஏற்படவேண்டும்.
அடுத்தது, கனடாவை எடுத்துப் பார்ப்போம். அங்கு இரண்டு மொழிவாரி இனங்கள் வசிக்கின்றன. ஆங்கிலேயரும் பிரெஞ்சு பேசுபவர்களும், 1840ஆம் ஆண்டில் கனடா தேசத்துக்குச் சுயாதீனம் கொடுத்தபோது, முழுத் தேசத்தையும்ஒரு ஒற்றை ஆட்சியின் கீழ் அமைத்தார்கள். சிறுபான்மையானோராய் அங்கிருந்த பிரெஞ்சு மக்களின் சுயாதீனத்தை இவ்வாட்சி பாதித்தது. அவர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணினார்கள். 1867ஆம் ஆண்டு ஒற்றை ஆட்சி - சமஷ்டியாக மாறியது. அதன் பேறாக, பிரெஞ்சு மக்கள் தாம் வாழும் மாகாணத்தில், உள்நாட்டுச் சுயாதீன மடைந்தார்கள்.
ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பல இனங்கள் வாழும் நாடுகளுக்குச் சமஷ்டியே முறையான அரசாங்கமென்று அநேக உதாரணங்கள் எடுத்துக் காட்டலாம். நம் அயல்நாடாகிய இந்தியாவில் - சமஷ்டியே நிறுவியிருக் கின்றார்கள். அதிருக்க, சமஷ்டியில்லாத சில நாடுகளில், சிறுபான்மைக் குழுவினர்கள் - தம் இனத்தின் சுயாதீனத்துக்காகக் கிளர்ச்சி பண்ணுகிறார்கள். பெரிய பிரித்தானியாவில், ஆங்கிலேயரும் ஸ்கொச் மக்களும் ஒற்றை ஆட்சியின் கீழ் மூன்று நூற்றாண்டுகளாக வாழ்ந்தும், இன்று ஸ்கொச் மக்கள் தம் சுாயதீனத்துக்காகப் பெரும் கிளர்ச்சி நடத்துகிறார்கள். ஸ்கொத்லாந்து தேசத்துக்கு மாகாண சுயாட்சி கேட்டு நிற்கிறார்கள். ஸ்கொச் மக்கள் தம் மொழி யை இழந்து பின்னும், தம் மாகாண சுயாட்சியைக் கோரி நிற்கிறார்கள். நாமாவது - எங்கள் மொழி அழியுமுன், நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வோமாக!
ஒற்றையாட்சியால் நம் இனத்திற்கு வரும் அழிவைப் பார்த்தீர்கள். இன்னும், ஒன்றின் மேற் பல இனங்கள் வசிக்கும் நாடுகளில் நடக்கும் அரசாங்க முறையைப்

பற்றிக் கேட்டீர்கள். இனி, எம் இனம் தப்பிப் பிழைப்பதற்கு வழி சுட்டிக் காட்டவா வேண்டும்?
வழி இரண்டு உண்டு. ஒன்று தமிழ் பேசும் மக்கள் வசிக்கும் பிரதேசம் முற்றாய்ப் பிரிந்து. தனி அரசாங்கம் நடை பெறுவது. இதனால், இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிந்தது போல, இலங்கை இரண்டாகப் பிளக்கப் படும். இது கடும் மருந்து; இதை நாம் கேட்கவில்லை.
அடுத்தது, சமஷ்டி அமைப்பில் - தமிழ் பேசும் பிரதேசம் - மாகாண சுயாட்சி கொண்டு வாழுவது. இதையே நாம் நாடி நிற்கிறோம். நம் கேள்வி அரசியல் நீதிக்குச் சம்பூரணமாய் இயைந்தது. இதுவே நிறைவான ஜனநாயக முறை. ஜனநாயக மென்றால் - பொது மக்களின் ஆளுகை, மக்களின் ஒவ்வொரு குழுவினருக்கும் ஆளுகையிற் சரிபங்கு இருக்கவேண்டும். இரு மொழிவாரி இனங்கள் வசிக்கும் இந்நாட்டில், இரு இனங்களுக்கும் சம உரிமை உண்டாக வேண்டுமானால், ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் மாகாண சுயாட்சி கிடைக்கவேண்டும். அப்போது, பெரிய இனம் - சிறிய இனத்தைத் தீண்டமுடியாது. சமஷ்டி அரசியல் நடக்கும் முறைகளைப்பற்றி. அரசியல் நூல்கள் துலாம்பரமாய்க் காட்டுகின்றன. தமிழ் மாகாண அரசாங்கத்திற்கு, தன் உள்நாட்டு விஷயங்களில் முழு ஆதிக்கம் இருக்கும். சுய ஆட்சி மாகாணங்களை இணைப்பதற்கு ஒரு மத்திய அரசாங்கமிருக்கும். பொதுவாய் மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் அமைக்கப்படும் விஷயங்களாவன பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து, அன்னிய தேச விவகாரங்கள், நாணயம் உண்டாக்குதல் முதலியவை. சுய ஆட்சி மாகாணங்களுக் குரியவை : கிருஷிகம், நீர்ப்பாய்ச்சல், குளங்கள், சுகாதாரம், கல்வி ஆகியன. இவ்வமைப்பின்படி, வட-கிழக்கு மாகாணங்களில் கட்டும் குளங்கள், கல்லோயாத்திட்டம், அங்கு நடக்கும்

Page 111
10
Li Vʼ
குடியேற்றத் திட்டம் முதலியவை தமிழரசினால் நடத்தப்படும். அப்போது யாரை அங்கே குடியேற்றுவோமென்று சொல்லிக்காட்டத் தேவையேயில்லை. அல்லது தமிழ் மாகாணத்தில் அரசாங்க பாஷை என்னவாயிருக்குமென்பதற்கு யார் மனதிலும் ஐயத்திற்கிடமில்லை.
பிரஜா உரிமையைப் பற்றிப் பலர் கேட் கிறார்கள். அமெரிக்க ஐக்கிய மாகாணங் களில் நடப்பது சமஷ்டி அரசு. அங்கே ஒருவனைப் பிரஜையோ அல்லவோ என்று நியமிப்பது மாகாண அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கத்தில் அடங்கியது. ஆனதினால், பிரஜா உரிமைச் சட்டங்கள் மாகாணத்திற்கு மாகாணம் வித்தியாசமாயிருக்கின்றன. சில மாகாணங்களில் காப்பிரிகளுக்குப் பிரஜா உரிமை இல்லாமலும், வேறு சில மாகாணங்களில்அவ்வினத்தினர்க்குப் பிரஜா உரிமை உள்ளதாயும் மாகாண சட்டங்கள் பிறந்திருக்கின்றன. சிங்கள மாகாணத்தில் என்னவாயிருந்த போதிலும், நம் தமிழ் மாகாணத்திலோ, இங்கு வந்து குடியேறி எங்களோடு ஒன்றாயிருக்கும் முஸ்லிம் தமிழ் மக்களெல்லோர்க்கும் பிரஜா உரிமையும் வாக்குரிமையும் இருந்தே தீரும்.
எம் மாகாணத்தின் பொருளாதார நிலைபரம் எப்படியிருக்கும் என்ற கேள்வி கிளம்பியிருக்கின்றது! தனி மாகாணமாக நாம் சீவிக்க முடியாதென்று தலைவர்கள் சிலர் பயமுறுத்துகிறார்கள். தேயிலை, இரப்பர், தென்னை எங்கள் நாட்டில் இல்லையாம். இலங்கையிலே தமிழ் அரசாங்கமொன்று பல நூற்றாண்டாக நிலவியிருந்ததென்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள். அக்காலத்தில், பிரஜைகள் நிறைவாக வாழ்ந்ததுமன்றி, தமிழரசர்கள் பிற நாட்டின் மேற் படையெடுத்தும் சென்றார்கள். இவையெல்லாம், நாட்டில் போதிய பொருளாதார பலமின்றேல் நடந்திருக்குமா? ஐரோப்பியராட்சியின் கீழ், அவர்களின் பாராமுகத்தால், தமிழ் மாகாணங்களின் பொருளாதார நிலை குன்றியதென்பது ஓர் அளவிற்கு உண்மை. எதிர்காலத்தில் அதிகமான விருத்திக்கு வசதியானதும்;

0
நிலவளம், நீர்வளம், நிறைந்ததுமான பூமி இம் மாகாணங்களிற்றான் உண்டு. பெரும் பாலான நிலம் தேடுவாரற்றுக் கிடக்கின்றன. தற்கால கிருஷிகத்துக்குத் தேவையானது நீர்வளம் உள்ள சமதரை. இதிற்றான் இயந்திரங்கள் உபயோகிக்க முடியும். இந்த இரகசியத்தை அறிந்த சிங்கள அரசாங்கம், கல்லோயா முதலிய திட்டங்களைத் தொடங்கியிருக்கிறது. கல்லோயாவின் பின் கந்தளாய், அதன்பின் மன்னார்ப் பகுதியில் அருவியாற்றுத் திட்டம், இப்படி இன்னும் அநேக திட்டங்களுக்கு இடமுண்டு. இவை நிறைவேறுங்காலத்தில், எம் தமிழ் மாகாணங் களே தம் தேவைக்கு மேலதிகமான பொருளாதாரமுடையனவாக விருக்கும். தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் அபிவிருத்திக் காக வகுத்திருக்கும் கொழும்புத்திட்டத்தின் 59-ம் பக்கத்தில் எழுதியிருப்பதைப் பாருங்கள். "இலங்கையின் குடிசனத்தின் மூன்றில் இரண்டு பகுதியினர் இத்தீவின் மூன்றிலொரு பகுதியிலும் குறைந்த - விஸ்தாரமுள்ள மேற்குப் பாகத்திலேயே வசிக்கிறார்கள். இந்தக் குடிசன நெருக்கத்தைக் குறைப்பதற்கு வழி, இலங்கையின் கிழக்கு- வடமத்திய மாகாணங்களுக்கு அவர் களைக் கொண்டு போய்க் குடியேற்றுவது. மேற்கூறிய இடங்களிலேயே அரசாங்கத்தின் பிரதானமான நில அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் கையாளப்படுகின்றன.
இன்னும், சமஷ்டி அரசாங்கங்களின் வரவு - செலவுகளை நடத்தும் ஒழுங்கு களைக் கவனிக்கவேண்டும். உலகமெங்கும் நடக்கும் சமஷ்டிகள் - ஒரு குடும்பத்துக் கொப்பானவை. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சகோதரன் உழைப்பாளியாக விருப்பான்; இன்னொருவன் நோயாளியாயிருப்பான். இன்னுமோர் பிள்ளை படித்துக் கொண்டிருப்பான். ஐக்கியமான குடும்ப மாயிருக்குங்கால், எல்லா வருமானத்தையும் ஒன்று சேர்த்துக் கூடிய செலவு தேவையான பிள்ளைக்கு - கூடியதாய்ச் செலவு செய்வது. நோயாளிக்கு வருவாய் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தபோதும், அவன் சிகிச்சைக்குக் குடும்பப் பணம் அதிகமாகச் செலவழியும். உழைப்பாளியினுடைய உழைப்பை -

Page 112
குடும்பம் உழைப்பாளிக்கே மட்டும் செலவிடுவதாயின், அதைக் குடும்பமென்று சொல்லமுடியாது.
சரி, இதுபோலவே சமஷ்டியில் மத்திய அரசாங்கமும் ம்ாகான் அரசாங்கங்களும் நடந்து கொள்கின்றன. மிகுதியான சமஷ்டியில், வருமானம் குறைந்த மாகாணங்கள் உண்டு. அதாவது, தங்கள் செலவிற்குப் போதுமான வருமானமில்லாத மாகாணங்கள். இவ்விதப் பற்றாக்குறை மாகாணங்கள் ஆஸ்திரேலிய சமஷ்டி, கனடாவின் சமஷ்டி முதலிய வேறு சமஷ்டி களிலும் இருந்துவந்தன. 1947ஆம் ஆண்டிற்கு முன் நடந்த இந்திய அரசாங்கத்தில், சிந்து மாகாணமும் வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணமும் பற்றாக்குறை மாகாணங்களாக இருந்தன. அம் மாகாணங்களுக்கு மத்திய அரசு பண உதவிபுரிந்து வந்தது. இதுபோலவே, மற்றச் சமஷ்டிகளிலும் உள்ள பற்றாக்குறை மாகாணங்களுக்கு, அந்த அந்த மத்திய அரசாங்கம் பண உதவி புரிந்து வந்தது. இப்படிப் பண உதவி மத்திய அரசாங்கம் புரியாவிடில், தன் செலவைக் கொண்டு நடத்த முடியாத மாகாணத்தை - நாட்டிற்கு வெளியே போடுவதுபோலாகும். அப்படிப்போட ஒரு தேசமும் விரும்பாது.
இலங்கையில் உதிக்கவிருக்கும் தமிழ் மாகாணம் - தன் செலவைக் கொண்டு நடத்தப் போதிய வருவாய் இருக்குமென்பது எனது அபிப்பிராயம். அப்படிப் போதிய வருவாய் இல்லாவிடினும், சமஷ்டி முறையில் - மத்திய அரசாங்கம் பண உதவி கொடுத்து இயங்க வேண்டும். இல்லாவிடில், நாடு இரண்டாகப் பிளவுபடும். அப்படிப் பிளவுபடுவதைச் சிங்கள மக்கள் ஒரு போதும் விரும்பார்கள். ஓர் உள் நாட்டுச் சுயாட்சி மாகாணமாகப் பிரிவதற்கே இவ்வளவு வெறுப்புக் காட்டுபவர்கள், இலங்கை இரண்டாகப் பிளவுபட்டு, எம் நாடு சுதந்திரத் தனியரசாவதற்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துகொள்வார்களா?
பொருளாதாரத்தைப் பற்றியோ, தமிழ் மாகாணத்தின் வருவாயைப்பற்றியோ நாம் பயப்படத் தேவையில்லை. பயத்துக்கிட மிருந்தாலும், இனமழிவதிலும் பார்க்கச் சுருங்கச் சீவிப்பதே மிக நலம்.

Of
சுயாட்சி மாகாணத்தை நல்லதென்று வைத்துக்கொண்டாலும், அதைப் பெறுவ தெப்படி என்று கேட்கிறார்கள் சிலர். நாம் பலமற்ற இனமென்றும், மூன்றாம் பெயரான ஆங்கிலேயரும் போய்விட்டார்கள் என்றும், சிங்களவர்கள் ஒருக்காலும் இணங்கிவர மாட்டார்கள் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஒருகாலம் வீரனுக்கு வேஷம் போட்டவர் திரு. ஜீ.ஜீ. பொன்னம்பலம். என்ன வீரம்! என்ன ஞானம்! என்ன தூரதிருஷ்டி
சுதந்திரம் வேறொருவர் கொடுக்க, நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொருளல்ல. அது சுக்குமல்ல; மிளகுமல்ல. மக்களின் விரத்தாலும் தியாகத்தாலும் விடா முயற்சியாலும், மக்கள் அடையும் ஓர் உன்னத நிலைதான் சுதந்திரம். உலக சரித்திரத்தை எடுத்துப் பார்த்தால், சுதந்திரப் போராட்டம் நடத்திய எவ்வினமும் பலவீனமான இனமாகவே இருந்தது என்பது புலப்படும். பலங்குறைந்த நேரத்திற்றானே ஓர் இனம் தன் சுதந்திரத்தை இழப்பது? அவ்விதம் இழந்த இனம், தன் பலவின நிலையைப் பாராட்டிக்கொண்டு, சுயாதீனப் போரில் இறங்காமல் நிற்குமானால், விடுதலை எப்போ அடையும்? விடுதலையடைந்த ஒவ்வொரு இனத்தின் சரித்திரத்தையும் ஆராய்ந்தால், அவ்வவ்வினம் தம் மனோடத்தினாலேயே வெற்றியடைந்தது.
ஐரிஷ் மக்கள், தம்மிலும் பன்மடங்கு பலம் மிகுந்த ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திட மிருந்து தம் சுதந்திரத்தைப் பிடுங்கிக் கொண்டார்கள். அம்பும் வில்லுங்கூட ஆயுதமாக இல்லாத இந்தியர். அதே ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திட மிருந்து தம் சுதந்திரத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்கள். இந்த இரு தேசங்களின் தலைவர்களும், திரு. பொன்னம்பலம் போலப் பேசியிருந்தால், இவ்வினங்கள் தம் சுதந்திரத்தைப் பெற்றிருக்க முடியுமா?
அடிமைத்தனத்திலிருக்கும் மக்கள் சுதந்திரத்தை அடைவதற்கு, இரு அம்சங்கள் ஒன்றாக அமையவேண்டும். ஒன்று, அம் மக்களின் சுயாதீன வேட்கைப் பெருக்கமும் அதற்காகச் செய்யும் முயற்சியும். மற்றது, உலக நடவடிக்கைகளால் வந்தேற்படும் சந்தர்ப்பம். கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டாகச் சுதந்திரப்

Page 113
போர் புரிந்து கொண்டிருந்த இந்தியாவிற்கு, இரண்டாவது மகாயுத்தம் முடிவுடையங்காலமே சுதந்திரத்தைப் பெறுவதற்கு ஏற்ற சந்தர்ப்ப மானது. எமக்கும் சுயாதீனமடைவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வந்து சேரும். அச்சமயத்தை வெற்றித்தினமாக்குவதற்கு நாம் முழு ஆயத்தமாயிருக்கவேண்டும். சுதந்திரம் வேறொருவர் கொடுப்பார். அல்லது வானத்திலிருந்து விழும் என்று காத்திருப்பது தவறு. நாம் அதற்காக உழைப்பவர்களாக விருக்க வேண்டும்.
முன்னேற்றமும் ஜனநாயகமுமான நடவடிக்கை என்ன? மக்கள் தங்கள் அரசியல் விருப்பங்களை எடுத்துக் காட்டும் தருணம் - பொதுத் தேர்தல் காலம். அது கிட்டடியில் வரும். திரும்பவும் ஒவ்வொரு ஐந்து வருஷங்களுக்கோர்முறை வரும். அதில், உங்கள் சுயாட்சிக்காகத் தளராது நின்று போர்புரிபவர்களைத் தெரியுங்கள். எங்கள் கட்சி, வடக்கு கிழக்கு மாகாணங் களின் தொகுதிகள் ஒவ்வொன்றிலும், இக்கொள்கைக்காகச் சேவிக்க ஆயத்தமான அபேட்சர்களை நிறுத்திப் போட்டியிடும். அந்நேரம், இவ்விரு மாகாணங்களின் தேர்தல் வட்டாரங்கள் எல்லாம், எம் கட்சி அபேட்சகர்களையே தெரிந்து அனுப்பி னால், அதுவே இக்கொள்கைக்கு முதல் வெற்றியாகும்.
இம்மாதிரித் தெரிந்து அனுப்பப்படும் இக் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கூட்டம் - பாராளுமன்றத்திலும் சர்வதேச மன்றங்களிலும், இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களுக்குச் சுயாட்சி மாகாணம் உண்டாக வேண்டுமென்று கிளர்ச்சி செய்து கொண்டேயிருக்கும். இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரதிநிதிகள் எல்லோரும்
N தமிழுக்குத் துெالم 4ر NYZ- 9೧೧ಿ

2
சுயாட்சி கேட்டதை, ஜனநாயகம் ஜனநாயக மென்று சொல்லும் அரசாங்கம் மறுக்க (ԼՔւգ-Այո5l.
வரப்போகும் ஆண்டில், எங்கள்
கட்சியின் கிளைகள் கிராமங்கள்தோறும் பரவ வேண்டும். நமது கொள்கைக்குப் பணி செய்யத் தியாகிகள் பலர் எழும்பவேண்டும்; கட்சியின் அங்கத்தினர் பெருக வேண்டும். எமது கொள்கையைப் பரப்பவேண்டும்.
ஒவ்வொரு தமிழ் பேசுபவனும், தன் இனத்தின் விடுதலைக்காகச் சேவை செய்ய வேண்டும். அப்போது வெற்றி எங்கள் முன் வந்து நிற்கும்.
இவ்வியக்கத்திற் பணிசெய்யும் ஊழியர்
களாகிய நாம், நம் தலைமுறையிலேயே நமது கோரிக்கை கைகூடுமென்று விசுவாசிக் கிறோம். எம் தலைமுறையிற் கைகூடா விடினும், நாம் இப்போரை நடத்தி, எமக்குப் பின் வரும் சந்ததியாரின் கையிற் கொடுப்பது எமது கடன். எம்பின்னே அரும்பெரும் விரர்களை எம்மினம் பெறக்கூடும். குறைந்த பட்சத்தில், அவர்களுக்கு அணிவகுப்பவர் களாகவாகிலும் இருப்போமாக.
இன்று இங்கே கூடியிருக்கும் இப்பெருந்திரள், எம்மினம் புத்துயிர் கொண்டு எழும்புகின்றதென்பதற்கு அறிகுறி. சிங்கள அரசாங்கம் கிழக்கு மாகாணத்தைக் கவருவதற்கு, இத் திரள் - எம்மினத்தின் எதிர்ப்பைக் காட்டுகிறது.
உங்களெல்லோர்க்கும் என் நன்றி. விசேஷமாக வெளியூரிலிருந்து திருகோண மலைக்கு வந்தவர்களுக்கு என் நன்றி. அவ்விதம் வந்தவர்களை, எங்கள் மரபின் கெளரவத்திற்கேற்ப அன்புடன் அனுசரித்த திருகோணமலை வாசிகளுக்கு என் விசேஷ நன்றி,
வாழ்க தமிழரசு'
ண்டு செய்வோன் الم الم۔N ல்லை N r

Page 114
தமிழ
கு. வன்னியசிங்க
17-4-1955 -
 

வது தலைவர்
றிஞர்
LD, L-T. 2 ... -96), Iños cir
- 24-5-1958

Page 115


Page 116
தமிழர் நாம் ஒன்றுசே என்று தீ அதைத் தடுக்க
திரு. கு. வன்னியசிங்க
(3 ஆவது தேசிய மாநாடு
வரவேற்புக் கழகத் தலைவரே! கழக உறுப்பினர்களே! தமிழரசுக்கட்சியின் பல்வேறு கிளைகளின்
பிரதிநிதிகளாய் இலங்கையின் பல பாகங் களிலிருந்தும் வந்திருக்கும் நண்பர்களே! மற்றும் கட்சி அங்கத்தவர்களே! நமது கட்சியின் அழைப்பையேற்று இங்கு
வந்துள்ள விருந்தினர்களே! சகோதர சகோதரிகளே! உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு
வணக்கம் உரியதாகுக.
"கொடிதெனக் கதறும் குரைகடல் சூழ்ந்து
கொள்ளமும் நித்திலஞ் சுமந்து குடிதனைநெருங்கிப் பெருக்கமாய்த் தோன்று
கோணமாமலை"
"தெழித்து முன் அரற்றுஞ்
செழுங்கடல் தரளஞ் செம்பொனும் இப்பியுஞ் சுமந்து கொழித்துவன் திரைகள்
கரையிடைச் சேர்க்கும் கோணமாமலை" எனவு
Iெறக்குறைய 1300 வருடங்களுக் முன்னதாகவே திருஞானசம்பந்த மூர்த் நாயானாரால் தேவாரத்திலே சிறப்பிக்க பட்ட - தமிழ் மக்களின் சீருஞ் செல்வமுட சிறப்பும் மிக்க பழம் பதியாகிய திருக்கோன மலையில் இன்னும் ஒரு முறை நம: மகாநாடு கூடுகிறோம். இலங்கை வாழ் தமி பேசும் மக்களின் விடுதலைப் போரி இந்நகர் முக்கிய ஸ்தானம் வகித் வந்திருக்கிறது. சென்ற பொதுத் தேர்தலிலு நமது கட்சிக்கு முதல் வெற்றியைத் தந்த இந்நகரமே. தமிழரசு பெற்ற பின்னரும் நமது முக்கிய நகர்களில் சிறந்ததாக இந்நக

ர்ந்து தமிழரசு பெறுவோம்' ர்மானித்தால்
எவராலும் முடியாது!
O ம், பா.உ. ஆற்றிய பேருரை
- 17-4-1955 - திருகோணமலை)
:
b
AY
திகழுமென எதிர்பார்க்கலாம். அத்தகைய நகரில் நாம் கூடுவது நம் அனைவருக்கும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி தருகிறது. அதுவும் இந்நகருக்கு விருந்தினராக வந்திருக்கும் அனைவரும், வரவேற்புக் கழகத்தார் நமது செளகரியத்துக்காகச் செய்துள்ள ஏற்பாடு களனைத்தையும் பார்த்தும் அனுபவித்தும் மேலும் மேலும் மகிழ்ச்சியுறுகிறோம். கழகத்தாருக்கும், நம்மை உபசரிப்பதற்குப் பல விதங்களிலும் உதவி புரிந்த நகரப் பெரு மக்கள் அனைவருக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றி.
தமிழரசுக் கட்சி சென்ற ஆறு வருடங்களாகத் தமிழ் பேசும் மக்களுக்குத் தன்னாலியன்ற அளவில் சேவை செய்திருக் கிறது. ஆரம்ப காலமுதல் நமது தலைவராக திரு S.J.V. செல்வநாயகம் .ெC. அவர்கள் கடமையாற்றி வந்திருக்கிறார். இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் - ஐம்பதுக் கைம்பது' என்ற சமப்பிரதிநிதித்துவக் கொள்கை தோற்றுப்போய், சோல்பரி அரசியல் திட்டத்தின்படி ஒற்றையாட்சி நிறுவப்பட்டு அரசியல் அனாதைகளாக்கப் பட்டபோது - "நமக்கு விமோசனம் உண்டு; தமிழரசு பெற்றால் நமது துன்பங்கள் நீங்கும்" என அவர்களுக்கு ஒளி காட்டி வழி காட்டிய பெருமை - அவரது “தாழ்வுற்று, வறுமை மிஞ்சி, விடுதலை தவறிக்கெட்டு, பாழ்பட்டு நின்ற தமிழ் பேசும் இனத்தை - அவர்கள் தெறிகெட்டு, நாலாபுறமும் ஓடாது தடுத்து வாழ்வித்த மகான்" என அவரை நமது சரித்திரம் போற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை. இதுகாறும் நமது கட்சியையும், தமிழரசு இயக்கத்தையும் வளர்ப்பதற்கு அவர் செய்த

Page 117
-
சேவைகள், தியாகங்கள் அளப்பில. கட்சி வேலைகளிலும் தலைமைப் பதவியிலுங்கூட, வேறு வேறு மக்களையும் பயிற்றுதல் அவசியம் என்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக இம்முறை தலைமைப் பதவியேற்பதில்லையென அவர் முடிவு செய்த போதும், தொடர்ந்து நமது கட்சியைக் "கண்ணை இமை காப்பதுபோல்' என்றும் காத்து நிற்பார் என்பது திண்ணம். பல்வேறு விதங்களில், பல்வேறு துறைகளில் கட்சிக்கும் தமிழ் பேசும் இனத்துக்கும் அரிய சேவைகள் புரிய அவர்க அவாவுகிறார் என்பது எனக்குத் தெரியும்.
இத்தகைய அரும் பெரும் தலைவருக் கும் அடுத்தபடியாக என்னைக் கட்சியின் தலைவராகத் தெரிந்து கெளரவித்தமைக்காக எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்ளு கிறேன். அதே சமயத்தில், தமிழ் பேசும் மக்களின் நிலை வரவர மோசமாகிக் கொண்டு வரும் இந்தக் கட்டத்தில், இப் பதவியின் பொறுப்பையும் - அதனால் ஏற்படும் வேலைச் சிரமத்தையும் நன்றாக உணருகின்றேன். இவ்வித பொறுப்புக்கும் வேலைக்கும் சிறிதும் தகுதியற்றவன் என்பதை உணர்ந்த போதும், கட்சியிலுள்ள பல உழைப்பாளிகளின் இடைவிடா ஊக்கமும் ஒத்துழைப்பும், அத்துடன் நம் அரும் பெருந்தலைவர் திரு. S.J.V. செல்வ நாயகம் அவர்களின் ஆசியும் புத்திமதியும் கட்சியின் வேலைகளிலும் - அவரின் கூடிய சேவையும் என்றும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையினாலேயே தலைமைப் பதவியை ஏற்கச் சம்மதித்தேன்.
நமது இரண்டாவது மகாநாட்டிற்குப் பின் நிகழ்ந்த அரசியல் சம்பவங்கள் பற்றியும், அவற்றால் தமிழ் பேசும் இனம் எவ்விதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றியும், நாம் இனி மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டியன இவையிவை - கையாள வேண்டிய வழிவகை, உபாயங்களிவையென இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியம்.
பிரஜாவுரிமை
இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசுமினத்தின் வலிமையைக் குறைப்பதற்குச் செய்யப்பட்ட

06
சதிகளில் அதிமுக்கியமானது, தமிழ் பேசும் மக்களில் ஏறக்குறைய அரைவாசிப் பகுதியினரை பிரஜாவுரிமையும், வாக்குரிமையும் பறித்து அரசியல் அனாதை களாக்கி, அவர்களை நாடு கடத்த முயற்சிப்பதேயாகும். இம் முயற்சியில் முதற்படி - இலங்கைப் பிரஜாவுரிமைச் சட்டம் இயற்றப்பட்டபோது அமைக்கப் பட்டது. இரண்டாவதுபடி குடியேற்ற, வெளியேற்றச் சட்டத்தால் அமைக்கப் பட்டது. மூன்றாவதுபடி இந்திய - பாகிஸ் தானிய வாசிகள் பிரஜா பதிவுச் சட்டமாகும். இந்தக் கட்டத்தில் தான் - முன்னைநாள் அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸில் பிளவு ஏற்பட்டு, 'ஒத்துழைப்பாளர்கள்' அன்றைய ஆட்சியாளரின் திட்டங்களை ஆதரிக்க, தமிழினத்தின் விடுதலையை விரும்பினோர் அரசாங்கத்தை எதிர்த்துப் போராடினர். இதிலிருந்து தமிழரசுக்கட்சி ஸ்தாபிதமானது யாவருமறிந்ததே! அடுத்தபடி பிரஜாவுரிமையற்றோர் - வாக்குரிமையற்றோராக்கப்பட்டனர்.
இந்திய-பாகிஸ்தானிய பிரஜா பதிவுச் சட்டம் நடைமுறையில் வெகு மோசமாக அமுல் நடத்தப்பட்டு வந்தது. மனுக்களை நிராகரிக்கும் ஒரு நோக்கமே பதிவுக் கமிஷனருக்கு இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அல்லாவிடில், சமாதான நீதிவான் தெளிவாகக் கையொப்பமிடவில்லை; எந்தப் பகுதிக்குச் சமாதான நீதிவான் என்பதைக் குறிக்கவில்லை; சமாதான நீதிவான் விசுவாசப் பிரமாணம் செய்யவில்லை; மனுதார் ஓர் இடத்தில் "றாமசாமி” என்றும், சில காலத்தின் பின் "ராமசாமி” என்றும் ஒப்ப மிட்டார். மனுச் செய்யும்போது கையொப்பமிடாது விரலடையாளமிட்ட வர், இப்போது கையொப்பமிடத் தெரிந்து கொண்டாரே! என்ற இவை போன்ற போலிக் காரணங்களுக்காக மனுக்கள் நிராகரிக்கப்படலாமா?
இதுமட்டுமல்ல, பிரஜா பதிவு
மசோதாவில் - ஒரு கூடிரத்தின் கருத்தை யொட்டி ஆட்சேபம் எழுந்தது. மனுதார்

Page 118
1. ஒருவர் தன் குடும்பத்தினர் உரிமை கொடுக்கும் வாசகால முழுவதும் (Residence during qualifying period) gaoilet) sugai) வசித்திரா விட்டாலும், விண்ணப்ப காலத்தில் இவ்விடம் வசித்தால் தாம் பிரஜா வுரிமை பெறுவதற்கு சட்டம் இடம் தருகின்றதென வாதாடினார். அவர் கட்சி சரியானதென்று சுப்பிரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப் பானது. பதிவுக் கமிஷனரின் அப்பீல் காரணமாக, மேற்படி தீர்ப்புப் பிரிவுக் கவுன்சிலிலும் ஊர்ஜிதமாயிற்று. உடனே அரசினர் சட்டத்தையே திருத்திக் கொண்ட னர்! அதுவும் பதிவுச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட காலமுதல் - திருத்தச் சட்டம் அமுலி லிருந்ததாகச் சட்டம்
5LDSI உறவினருக்குப் Lu 60Tb அனுப்புவதற்காகத் (வேறு வழியில்லை என்ற நிர்ப்பந்தத்தால்) தாம் இலங்கையில் தற்காலிக வாசி என மனுதார் குறிப்பிட்டிருந் தால், அதற்காக மனுவை நிராகரித்துவிடக் கூடாதென்று சுப்பிரீம் கோர்ட்டுத் தீர்ப்புக் கூறிய பின்னும், இக்காரணத்துக்காக மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு வந்தன. சமீபத்தில், இரண்டு நீதியரசர்கள் சுப்பிரீம் கோர்ட்டின் முன்னைய தீர்ப்பை உறுதிப் படுத்தியிருக்கிறார்கள், இத்தீர்ப்புக் கெதிராகவும் சீமைக்கு அப்பீல் செய்யக் கமிஷனர் முயற்சிகள் செய்து வருவதாகவும், பிரிவுக் கவுன்சில் தீர்ப்பு சுப்பிரீம் கோர்ட்டுத் தீர்ப்பை ஆதரித்தால், இன்னும் ஓர் முறை சட்டம் திருத்தப்படும் என்றும் பத்திரிக்கை யில் படித்திருப்பீர்கள். இதனாலும் பதிவு பெற உரிமையுள்ளவர்களைப் பதிவு செய்வதில் இலங்கை அரசாங்கம் அக்கறை கொள் ள வி ல்  ைல யெ ன் பதும் , கூடுமானவரையில் பதிவு செய்வதாகப் பாசாங்கு செய்து கொண்டு, மனுக்கள் அனைத்தும் நிராகரிப்பதே அரசாங்கத்தின் முழுநோக்கம் என்பதும் தெளிவாகின்றது.
பிரஜா பதிவு பற்றி அதிசயமான விஷயம் என்னவென்றால், மனுதார்கள் தாம் இந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்கள் (Proof of indian Origin) என்பதை ருஸ”ப் படுத்தவில்லை என்ற காரணத்தைச் சொல்லி, அநேக மனுக்களை நிராகரித்தார்கள். அதே மூச்சில்,

7
நிராகரிக்கப்பட்ட மனுக்களை அனுப்பியவர் கள் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்றும், அவர்கள் இந்தியர்களாகப் பதிவுபெற்றுக் கொள்ளவேண்டும் என்றும் பிடிவாதம் பிடித்தார்கள். இந்தியாவிலிருந்து வந்தேறு குடிகள் என்பது ருஸ்" வாகவில்லையென்று நிராகரிக்கும் நீங்கள், எப்படி அவர்களை இந்தியர்களாகப் பதிவு செய்யும்படி கேட்கலாம் என்று இந்திய ஹைக்கமிஷனர் கேட்டதும், இப்போது பதிவுக் கமிஷனர் இந்தக் காரணத்துக்காக மனுக்களை நிராகரிக்கும் வேலையை நிறுத்திக் கொண்டார்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தத்தைப் பற்றிச் சில வார்த்தை கள் கூறவிரும்புகிறேன். பிரஜாவுரிமை முதலிய விஷயங்களில் முதன் முதலாக இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.18-1-1954இல் தான். காலஞ்சென்ற D.S.சேனநாயகாவுக்கும் பண்டித நேருவுக்கும் நடந்த பேச்சு வார்த்தைகளிலும் கடிதப் போக்குவரத்திலும் உடன்படிக்கை ஏற்படாததும்; இலங்கை அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கத்தின் விருப்பத்திற்கு மாறாகவும், இங்கு வாழும் எட்டு இலட்சம் மலை நாட்டுத் தமிழர் விருப்பத்திற்கு மாறாகவும் பிரஜாவுரிமைச் சட்டங்கள் இயற்றியதும் யாவருமறிந்ததே. பின்னர் திரு. டட்லி சேனநாயகாவுக்கும் பண்டித நேருவுக்கு மிடையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் முறிந்து போயின. ஆகவே 1954இல் உடன் படிக்கையேற்பட்டு, ஒப்பந்தமும் கைச்சாத் திடப்பட்டது சரித்திரத்தில் முக்கியத்துவம் பெறவேண்டியதாகும்.
இவ்வொப்பந்தத்தின் முக்கிய அமசங்களாவன :
1. g76irafluff girl gift (Aliens Register) - பிரஜாவுரிமையற்றவர்களாய், இருபத் தொரு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாய் இலங்கையில் வசிக்கும் எல்லோருடைய பெயரையும் ஓர் இடாப்பில் பதிவு செய்ய இலங்கை அரசாங்கம் ஒப்புக் கொண்டது. அரசினர் இந்த ஜாபிதா தயாரிக்க எதுவித நடவடிக்கையும் இதுவரை எடுக்கவில்லை.

Page 119
- 1
2. அவ்வித ஜாபிதாவில் பெயர் இல்லாமலும், வாக்காளர்கள் இடாப்பில் பெயர் இல்லாமலும் இலங்கையில் காணப்படும் இந்தியமொழி பேசும் எவரையும் - (தமிழும் ஓர் இந்தியமொழி
இலங்கை மொழியல்ல!!) சட்ட விரோதமாகக் குடியேறியதாகக் குற்றஞ் சாட்டலாம் சாதாரண வழக்கில்.
("கள்ளத்தோணி" ) எதிரியே தான் நிரபராதியென இவ்வழக்கில் நிரூபிக்க வேண்டும். இதைப் பற்றி விளக்கம் தருகையில் - பாராளுமன்றத்தில் நமது பிரதமர் ஸர் ஜோன் கொத்தலாவலை பின் வருமாறு கூறினார். "என் பெயர் வாக்காளர் இடாப்பு எதிலும் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னைப் பிடித்து உன் பெயரென்ன? என்று கேட்பார்கள். நான் கொத்தலாவலை என்று பதிலளிப்பேன்! (பிரதமர் பதில் சிங்களத்திலோ ஆங்கிலத்தி லோ என்று குறிப்பிடவில்லை. இலங்கை மொழியாகிய சிங்களத்தில் தான் இந்தச் சம்பாஷணை நிகழும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம்) உடனே என் பெயரை வாக்காளர் இடாப்பில் சேர்க்க ஏற்பாடு செய்வார்கள். ஆனால் இராமசாமியைப் பிடித்தால் அவனில் வழக்குத் தொடருவார் கள். இதற்குக் காரணம், நமது பிரதமர் கூறாவிட்டாலும் இராமசாமி தமிழன் - இந்தியமொழியொன்றைப் பேசுபவன் என்ற குற்றத்துக்காகவே இவ்வித பாகுபாடு ஏற்படு கின்றதென்பதை எவரும் மறுக்கமுடியாது. தமிழராகிய நாம் மறக்கவும் கூடாது. ஒருவனைக் "கள்ளத்தோணி" என்று குற்றஞ்சாட்டிக் கோர்ட்டில் விழக்குத் தொடர முன், அவனைப் பற்றிய தகவல்களை இந்திய ஹைக்கமிஷனருக்குக் காண்பிக்கவேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் இது எதற்காகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது என்பதற்கும் நமது பிரதமர் விளக்கம் தந்தார். ஒருமுறை யாழ்ப்பாணத் தமிழர் ஒருவரையும் "கள்ளத் தோணி" என்று குற்றஞ்சாட்டி நாடு கடத்திவிட்டார்களாம்! பிரதமர் கூறிய அதே வார்த்தைகளைக் கூறுகிறேன்."Thatarangement is necessary because we once deported a Jafna Tamil.“ 5-3-1954 Lim um ElöLosárp நடவடிக்கை 3274ஆம் பத்தி (Hansard5-3-1954

8
Column 3274) 60 ut'i பார்க்கவும். அன்னியர்கள் இடாப்புத் தயாரிக்க ஒருவித முயற்சியும் செய்யாதிருந்தாலும், குடியேற்றச் சட்டத்திருத்த மசோதாவானது - கள்ள மாகக் குடியேறியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப் பட்டவர்களே - தாம் நிரபராதியென நிரூபிக்கவேண்டும் என்ற ஷரத்துடன் பிரதிநிதிகள் சபையில் நிறைவேறிவிட்டது!
3.பிரஜா பதிவு பெறுவோரை விசேஷ தொகுதியில் புகுத்தி, அவர்களுக்குப் பொதுத் தொகுதிகளில் வாக்குரிமையில்லாது - தனித் தொகுதி மூலமே பிரதிநிதிகளைத் தெரியும் உரிமை கொடுப்பதென்றும், இவ்வித ஒழுங்கு பத்து வருஷங்களுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் ஒப்பந்தத்தில் கண்டிருக் கிறது. பிரதேச மொழியைப் பற்றி ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டது தவறென்று டில்லியிலிருந்தே முணுமுணுத்தார் ஸர் கந்தையா வைத்தியநாதன் மந்திரியார். அதற்கப்புறம் இவ்விஷயத்ேைய அவர் மறந்துவிட்டார். அவர் வேறு என்னதான் செய்யமுடியும்?
சிறுபான்மையினர் ժռւգ-Ամ பிரதிநிதித்துவம் கோரினால் - தமிழ் பேசும் மக்கள் தமிழரசு கோரினால் - அது வகுப்புவாதம் என்ற வரட்டுக் கூச்சல் எழுப்பும் ஆட்சியாளர். தாமே தனித் தொகுதி அமைக்க முன் வந்தது வகுப்புவாத மல்லவா? பதிவுப் பிரஜைகள் ஏன் பொதுத் தொகுதிகளில் வாக்களிக்கலாகாது? அன்றியும் பதிவுப் பிரஜைகள் சிங்களம் பயிலவேண்டுமென ஆட்சியாளர் விதிப்பது எதற்காக? தமிழ் பேசும் இனம் இன்றைய ஆட்சியாளர் விரும்பாத ஒர் இனம். அவர் களைத் தங்கள் தொகுதிகளில், தங்களுடன் சம உரிமையும் அந்தஸ்தும் உடைய வாக்காளராகக் கூட வைத்துக் கொள்ளு வதற்கு இன்றைய ஆட்சியாளர் விரும்ப வில்லை. தமிழ் பேசும் மக்களை ஒதுக்கித் தள்ளுவதே ஆட்சியாளரின் நோக்கம் என்பது தெளிவு.
பதிவுப் பிரஜைகளுக்கெனத் தனித் தொகுதி அமைப்பதற்கும், அவர்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு நாலு பிரதிநிதிகளைத்

Page 120
(
தெரிந்தனுப்புவதற்கும் அரசியற் சட்டமும் திருத்தப்பட்டது; வேறு சில சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டன. அந்தச் சட்டங்களின்படி அரசாங்கம் இன்றே தெரிவு நடத்தி, இப் போதைய பிரதிநிதிகள் சபையிலேயே - பதிவுப் பிரஜைகள் நாலு பிரதிநிதிகளையும் வைத்துப் பாராளுமன்றத்தை நடத்தச் சட்டம் இடந் தருகிறது. ஆனால் இந்தச் சட்டத்தை - வேண்டுமென்றே அரசாங்கம் நடைமுறையிற் கொண்டு வராமலிருக்கிறது.
4. இந்திய அரசாங்கம் இலங்கையில் வசிக்கும் இந்திய மக்களை, இந்திய அரசியற் சட்டத்தின் 8 ஆவது கூடிரத்துக்கமைய இந்தியப் பிரஜையாகப் பதிவு செய்து கொள்ள, இந்திய ஹைக்கமிஷனர் காரியாலயத்தில் சந்தர்ப்பம் அளிக்கும். இரண்டாவது டில்லி மகாநாடு
இந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்டுச் சில மாதங்களில் எல்லாம், இந்திய ஹைக் கமிஷனர் இந்தியர்களைப் பதிவு செய்யாது விடுகிறார் என்ற புகார்கள் பலமாக அரசாங்கக் கட்சியிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் அடிபட்டது. இரண்டாம் முறையாக டில்லியில் மகாநாடு கூடியது. இந்த மகாநாட்டில், இலங்கை அரசாங்கம் பிரஜா பதிவு விஷயமாக நடந்துகொண்ட கபட நாடகம் வெட்ட வெளிச்சமாக்கப் பட்டது. பதிவுக் கமிஷனர் விடுத்த இரகசிய சுற்றறிக்கைகள் புகைப்பட மூலம் வெளிப் படுத்தப்பட்டன. வேறு இரகசியங்கள் வெட்ட வெளியானது கண்டு, அவ்வித சுற்றறிக்கைகளை வாபஸ் பெறுவதென்றும், நுணுக்கம் பிடித்து நிராகரித்த மனுக்களைத் திரும்பவும் பரிசீலனை செய்வதென்றும் இலங்கை அரசாங்கம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. இதே மகாநாட்டில், இலங்கையின் சார்பில் சென்ற கோஷ்டி - "பிரஜா பதிவு கிடைக்காத அத்தனை பெயரையும் இந்தியப் பிரஜைகளென இந்திய அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” என்று பிடிவாதம் பிடித்தது. இந்திய அரசாங்கமோ - தம் அரசியற் சட்டத்தின் 8 ஆவது கூடிரத்துக்கமைய இந்தியப் பிரஜைகளைப் பதிய முடியுமே யன்றி, இலங்கைப் பிரஜைகளாக

9
ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத எவரையும் இந்தியப் பிரஜையாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதெனக் கண்டிப்பாகக் கூறிவிட்டது. இதனால், இலங்கைப் பிரஜைகளுமில்லாமல் இந்தியப் பிரஜைகளுமில்லாமல் - இடையே நாடற்றோர் என்னும் பாகுபாடு ஏற்படும் என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. நாடற் றோர் தொகையைக் குறைப்பதற்காக, கூடுமான தொகையினரை இந்தியப் பிரஜை களாகப் பதிவு செய்யும்படி தூண்டுதல் செய்வதற்கு, இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு உரிமையுண்டென்று ஒப்புக்கொள்ளப் பட்டது.
இரண்டாவது மகாநாட்டின் பின்
இரண்டாவது மகாநாட்டின் பின்னும், அர்த்தமற்ற நுணுக்கங்களுக்காக மனுக்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. முன்னையைவிட, அதிகப்படியான மனுக்கள் நிராகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. பதிவுக் கமிஷனர் அங்கீகரிக்கத் தயாராயிருக்கும் ஒரு சில மனுக்களுக்குக்கூட, திரிசிங்கள பெரமுனை யார் சார்பில் - பெரமுனையைச் சேர்ந்த ஒரு சிலரால் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. நிராகரிக்கப்பட்ட மனுதார்களை இந்தியர் களாகப் பதிவு செய்யவும் தூண்டுதல் செய்யப்படுகிறது. நுணுக்கங்களுக்காக நிராகரிக்கப்பட்ட மனுக்களைப் புனராலோசனைக்கு எடுப்பதற்குச் சட்டம் திருத்த வேண்டும். "இம்மனுக்களைத் திரும்பவும் விசாரணைக் கெடுப்பதற்காக என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்"? என்று நான் கேட்ட பொழுது, பிரதமர் பதிலாகச் சொன்னது: "மனுதார்களே, புனராலோசனை செய்ய வேண்டுமென்று கமிஷனருக்கு மனுச் செய்ய வேண்டியதென்றும், கமிஷனர் மறுத்தால் சுப்பிரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் செய்து கொள்ளலாமென்றும், அரசாங்கம் இதையொட்டி ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை” என்றும் கூறினார். இதனால் தங்கள் கபடங்கள் எல்லாம் வெளியான பின்னும், இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தத்தைச் சரியான முறையில் நடத்த இலங்கை அரசாங்கம் இன்னும் விரும்பவில்லை என்பது வெளிப்படை கொத்தலாவலை மந்திரிசபை யின் போக்கை வெகு அழகாகத் தமிழ்

Page 121
-1 நாட்டின் சிறந்த வாரப்பத்திரிக்கைகளில் ஒன்றான கல்கி - ஓர் அரசியல் (காட்டூன்) கேலிச் சித்திரத்திற் சித்திரித்திருந்தது. பிரதமர் கொத்தலாவலை இரண்டு தலைகளுடன் காட்சி அளிக்கிறார். ஒருதலை - பண்டித நேருவைப் பார்த்து, "இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தத்தை நேர்மையாக அமுல் நடத்துகிறோம்" என்று
சொல்லுகிறது. மற்றத்தலை - பதிவுக் கமிஷனரைப்பார்த்து, “கூடிய மட்டில் மனுக்களை நிராகரித்துவிடு” என்று
கட்டளையிடுகிறது. கேலிச் சித்திரமாயிருந் தாலும், "உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று பேகம்” தன்மையை எவ்வளவு அழகாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது! போதாக் குறைக்கு இலங்கைப் பிரஜாவுரி மைச் சட்டம் திருத்தப் பட்டிருக்கிறது. திருத்திய சட்டத்தின்படி, பதிவுப் பிரஜையின் பதிவை ரத்துச் செய்வதற்குப் பிரதம மந்திரிக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏமாற்றிப் பதிவு பெற்றது போன்ற காரணங் களைக் கூறி, பிரதம மந்திரி பிரஜாவுரிமை யைப் பறிக்கலாம். இவ்வித சட்டங்களினால் பதிவுப் பிரஜைகளைப் பயமுறுத்தி - அரசாங்கத்துக்குக் கீழ்ப்படிவாக இருக்கச் செய்யலாம் என்பது அரசாங்கத்தின் கருத்து.
நாடற்றோர் பிரச்சினை
பெருவாரியான மனுக்கள் நிராகரிக்கப் பட்டு வருவதால், நாடற்றோர் தொகை அதிகரிக்கும் என்பது வெளிப்படை. இவர்கள் அனைவரையும் இந்தியர்களாகப் பதிவு செய்யும்படி, நயமாகவோ அன்றி மிரட்டிப் பயமுறுத்தியோ தூண்டுதல் செய்ய அரசாங்கம் முனைந்துள்ளது. இதற் கென விசேஷ உத்தியோகஸ்தர் ஒருவரையும் (Liason Officer) - grfsilson GLIUCup606TuSci) முக்கியஸ்தர் ஒருவராகப் பார்த்துத் தெரிந்து நியமித்துள்ளது. தமிழ் பேசும் மக்களை இந்தியர்களாகப் பதிவு செய்வித்து, அவர் களை நாட்டிலிருந்து விரட்டுவதற்கு அரசாங்க இலாக்காக்கள் பலவற்றுக்குக் கட்டளைகள்! - இவ்வேலைகள் துரிதமாக நடைபெறச் செய்யப் பொதுப் பணத்தில் திரி சங்கள பெரமுனையைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு அரசாங்க உத்தியோகம் இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தத்தைப் பற்றிப் பேசும் பொழுது

O
நமது பிரதமர் ஸர் ஜோன் கொத்தலாவலை GoFnTGTGGTnTrir : "We have got about a Million indians in this country and we cannot afford to have them. We must therefore by love and affection send them away." (Hansard) 5-3-54 coloumn 3271. “ஏறக்குறையப் பத்து லட்சம் இந்தியர்கள் இந்நாட்டில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை நாம் இங்கு வைத்திருக்கமுடியாது. ஆன படியால், அவர்களை அன்பாகவும் - ஆதரவாகவும் அனுப்பிவைக்க வேண்டியது தான்” அரசாங்கத்தின் உண்மை நோக்கத்தை இவ்வளவு தெளிவாகப் பிரதமரே சொல்லி வைத்திருக்கும்போது, அரசாங்கத்தின் ஆசை வார்த்தைகளுக்கோ அல்லது மிரட்டல் களுக்கு மசிந்தோ இந்தியர்களாகப் பதிவு செய்வோர், கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த நாட்டி லிருந்து வெளியேற்றப்படுவர். அன்றியும் நாடற்றோர் தொகை அதிகமாயிருந்தால் இது ஒர் பிரச்சினையாகவே இருக்கும். நாடற் றோர் விஷயத்தில் பலரும் அக்கறை கொள் வர். பிரஜாவுரிமைச் சட்டங்கள் திருத்தி யமைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்படும். எந்த நாட்டுக்கும் நாடற்றோர் தொகை அதிகரிப்பது நல்லதல்ல. இதனால் நாடற் றோர் விஷயம் அடிக்கடி பரிசீலனைக்கு வரும். ஆகவே, கூடுமானவரை எவருமே இந்தியப் பிரஜையாகப் பதிவு செய்ய மனுச் செய்ய வேண்டாமென்று - பகிரங்கமாக இந் நாட்டில் வசிக்கும் தமிழ்பேசும் மக்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். அவ்விதம் பதிவு செய்யாது, "எவ்வித கஷ்ட மேற்பட்டாலும் இந்நாட்டிலேயே இருப்பது என்று பிடிவாதமாக இருந்தாற்றான், சிறிதும் நீதியற்ற பிரஜாவுரிமைச் சட்டங்களை - என்றோ நமக்குச் சாதகமான முறையில் மாற்றுவிக்க முடியும். ஆகவே தமிழ் பேசும் மக்கள் எவரும் இந்தியப் பிரஜையாகப் பதிவு செய்யக் கூடாதென்பதை நமது கட்சியும் பிரசாரம் செய்யவேண்டும். இதில் இலங்கை ஜனநாயக காங்கிரஸ"ம் ஈடுபடுமானால், இரு ஸ்தாபனங்களும் சேர்ந்து பிரசாரத்தை நாடு முழுவதும் - முக்கியமாக மலை நாட்டில் செய்யவேண்டும். இதற்கான வழிவகைகளை நமது அடுத்து ஆண்டு வேலைத் திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

Page 122
1. தமிழ்நாட்டில் சிங்களக் குடியேற்றம்
தமிழ் பேசும் இனத்தின் அரசியற் பலத்தைக் குறைப்பதற்கு ஆட்சியாளர் கையாளும் மற்றத் தந்திரம். தமிழ்நாட்டில் திட்டமிட்டு சிங்களக் குடியேற்றம் செய்வதே. இம் முறையைத் தொடர்ந்து நடத்துவதால், தமிழ் பேசும் மக்களை அவர்கள் பெரும்பான்மையாகத் தலைமுறை தலை முறையாக வசித்து வந்த பிரதேசங்களிற் கூடச் சிறுபான்மையனிராக்கி விடமுடியும். தமது தாயகத்திலேயே சிறுபான்மையினராகி விட்டால். பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் இன்னும் குறையும். எந்தப் பிரதேசத்திலாவது தமிழ்மொழி பெரும்பான்மை மொழியாக இருக்காது. தமிழ்நாட்டில் சிங்களக் குடியேற்றத்தை ஆரம்ப முதலிலிருந்து தமிழரசுக் கட்சி தான் கண்டித்து வந்திருக்கிறது. சமீபத்தில் அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் சில தமிழ் பேசும் பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களும் சிங்களக் குடியேற்றத்தைக் கண்டிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இவர்களுள் மூதூர்ப் பிரதிநிதி ஜனாப் முகம்மது அலி அவர்கள் அதிக சிரத்தை காட்டியுள்ளார். மூதூர்த் தொகுதியிலுள்ள அல்லை திட்டத்திலும் கந்தளாய் திட்டத் திலும் - சிங்களக் குடியேற்றம் நடைபெறாது தடுப்பதற்கு அவர் பிரயத்தனம் செய்திருக் கிறார். ஆயினும் சென்ற வருடத்தில் கொடு பட்ட காணித் துண்டுகளில்?, பங்கு சிங்கள மக்களுக்கும் "I, பங்கு மாத்திரமே தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. திருகோணமலை அரசாங்க உப பகுதியில் (Trincomalee District) giLisbdi (519 Gupp உத்தியோகஸ்தர்களேயில்லை. தமிழ்நாட்டில் சிங்களக் குடியேற்றம் நடைபெறுவதைக் கண்டித்து, இதுவரை சிங்களர்களுள் எந்த இடது சாரித் தலைவராவது பேசியதில்லை. அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் எந்தச் சிங்களப் பிரதிநிதியும் பேசியதில்லை. தமிழரசுக் கட்சியும், அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் இரண்டொரு தமிழ் பேசும் பிரதிநிதிகளும் மட்டுமே கண்டனக் குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள். இதை, ('ஒற்றையாட்சி

11
முறையிலேயே எங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கையுண்டு" என்று கூறும் தலைவர்கள் சிந்திப்பார்களா?) "தோழர்கள் ஆட்சி வந்தால் தமிழ் பேசும் இனம் கதி மோட்சமடையும்" என்று பிரசாரம் செய்யும் ஒரு சிலரின் நம்பிக்கை வெறும் பகற்கனவாகவே முடிந்துவிடும். தமிழ்ப் பிரதேசங்களைத் தமிழர் ஆட்சி செய்தால் சிங்களக் குடியேற்றம் என்ற பேச்சே எழுதற்கு இடமுண்டா? என்பதைச் சிறிது சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
நமது 'ஒத்துழைப்புப் பிரதிநிதிகள் தாம் அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைத்து, நமது பிரதேசத்தை வளம்படுத்த வழி தேடுகிறோம் என்கிறார்கள். கட்டுடைந்த பழைய குளங் களைப் புதுப்பித்துக் கட்டுகிறார்கள். அணித் தாக உள்ள காடு கெடுத்து நாடாக்கு கிறார்கள். இதனால் தமிழ் நாட்டை ஒரளவு சீர்படுத்துகிறார்கள் என்று ஒத்துக் கொள் வோம். ஆனால் அதே மூச்சில் சிங்களக் குடி யேற்றம் நடந்து, நாடே பறிபோய் விட்டால்? - ஓர் பகுதியில் தபால்கந்தோர், ஆஸ்பத்திரி, பள்ளிக்கூடம் முதலியன அமைக்கிறார்கள். ஆனால் இவற்றைச் சிங்களக் குடியேற்றத் தின் பயனாக அனுபவிப்பது சிங்கள மக்களாக இருந்தால்?
ஆக்கங் கருதி முதலிழக்குஞ் செய்வினை பூக்கார் அறிவுடை யார்.
என்பது திருவள்ளுவர் வாக்கு. நமது 'ஒத்துழைப்பாளர் சிறுசிறு நன்மைகளுக்காக நாட்டையே பறிகொடுக்கும் வேலையில் - நமது புராதனமான தொழில், கலாசாரம், பண்பாடு ஆகிய முதலுக்கே ஆபத்து வரும் பாதையில் செல்லுகிறார்கள். இவர்கள் கண்கள் எப்பொழுது தான் திறக்குமோ! தமிழ் நாட்டில் சிங்களக் குடியேயேற்றத் தைத் தொடர்ந்து நடைபெற விட்டால், ஈற்றில் தமிழரசு பெறுவதே இயலாது போகலாம். ஆகவே தமிழ்நாட்டில் சிங்களக் குடியேற்றத்தைத் தடுப்பதற்குத் தீவிர முயற்சி கள் செய்ய வேண்டியது அவசியம். தமிழ் மக்கள் நெருக்கமாக வசிக்கு பிரதேங்களிலிருந்து - பெருந்தொகையாகக் குடியேற்றத் திட்டங்கள் அமைந்துள்ள சன நெருக்கமில்லாத பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டும். இதற்குத் தமிழ் பேசும் மக்களிடையே பிரசாரம் அவசியம்.

Page 123
ーI
இன்னுமோர் விஷயம் அடிக்கடி கூட்டங்களில் சொல்லி வந்திருக்கிறேன். ஆனால் இன்றையவரை நமது கட்சி ஊழியர் கள் இவ்விஷயத்தில் ஒரு சிரத்தையும் காட்டியதாகத் தெரியவில்லை. நமது கட்சி ஊழியர்கள் வெறும் பேச்சு வீரர்களா..? செயலில் இறங்க மாட்டார்களா..? என்று எத்தனையோ முறை நான் சிந்தித்து ஏங்கியிருக்கிறேன். மீண்டும் என் யோசனை யை இதோ கூறுகிறேன். அவற்றை நடை முறைக்குக் கொண்டுவர ஊக்கமுள்ள ஊழியர்கள் தோள்கொடுத்து உதவுங்கள்! கிராமம் கிராமமாகத் திரிந்து, தமிழ் நாட்டில் நிலமில்லாத - அல்லது சீவியத்திற்குப் போதியஅளவு நிலப்பரப்பு இல்லாதவர் களின் பெயர், வயது, தொழில், அவர்கள் குடும்பத்தினர் தொகை, எந்த இடத்தில் குடியேற விரும்புகிறார்கள் என்னும் புள்ளிவிபரங்களைச் சேகரியுங்கள். இவ்விதம் வீடுவீடாகப் போய் மக்களுடன் பேசும் பொழுது, அவர்கள் ஏன் இந்த விபரங்கள் தேவை? என்று கண்டிப்பாக விசாரிப்பார் கள். தமிழரசுப் பிரசாரம், தமிழ்நாட்டில் நெருக்கமில்லாத பாகங்களில் குடியேறு வதன் அவசியம் முதலியவற்றைப் பற்றியும் பிரசாரம் செய்யவும் முடியும். விருப்ப மானவர்களை நமது கட்சி அங்கத்தவர் களாகவும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இதனால் கிராமம் ஒவ்வொன்றிலும் கட்சிக் கிளை யொன்றும் தோன்றும் கட்சிக் கிளையில் ஊழியர்கள் காலத்துக்குக்காலம் தங்களிட முள்ள புள்ளி விபரங்களைக் கொண்டு, குடியேற்றத் திட்டங்களில் தங்கள் கிராமத்தவர்கட்கு இடம் தேவையென்று கிளர்ச்சி செய்யவும், மக்களுக்கு இடம் பெற்றுக் கொடுக்கவும் முடியும். இத் திட்டத்தை இவ்வாண்டிலாவது நிறைவேற்று வோமாக! அவ்விதம் நிறைவேற்றுவோம் என்று, இங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் பிரதிக்ஞை செய்யுங்கள்! அதன்படி நடவுங்கள்!
மொழிப் பிரச்சினை
பல்வேறு மொழிபேசும் இனங்கள் வாழும் நாட்டில் "சமஷ்டி அரசியல்' ஏற்படுவதுதான் முறை. அன்றியும்,

2
ஒற்றையாட்சியும் ஒரு அரசகரும மொழியும் இருந்துவரும் நாடுகளில், அரசகரும மொழியல்லாத மொழிகள் காலகதியில் இறந்தொழிந்தது கண்கூடு. உதாரணமாக ஸ்கொற்ச் மொழியை எடுத்துக் கொள்ளலாம். என்று ஒற்றையாட்சியின்கீழ் ஸ்கொற்லாந்து தேசம் வந்ததோ - அன்று ஸ்கொற்ச் மொழிக்கு அழிவு தொடங்கியது. பல மொழிவாரி இனங்கள் வாழும் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ருஷ்யா, கனடா, தென் ஆப்பிரிக்கா, சுவிற்சர்லாந்து முதலிய நாடுகளில் எல்லாம் சமஷ்டி அரசியல் முறையே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் நமது பிரதமர், இலங்கையைச் சுவிற்சர்லாந்துக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறார். அவர் குறிப்பிட்டது. இலங்கை (பாதுகாப்பு விஷயத்தில்) சிறிய தேசமாக விருப்பதால் படைபலம் திரட்ட முடியாதென்றும் - சிறிய தேசமாகிய சுவிற்சர்லாந்து எவ்வித படைபலமுமின்றியும் யுத்த முஸ்தீபுகளில் ஈடுபடாமலும் இருப்பதுபோல் - மற்ற நாடுகளும் சுவிற்சர்லாந்தின் சுதந்திரத்திற்குப் பங்கம் விளையாது நடப்பதுபோல் - அவ்வித ஏற்பாடு இலங்கையிலும் அமையவேண்டும் என்ற கருத்துடன் கூறினார். ஆனால் சுவிற்சர்லாந்து தேசத்திலுள்ளது போன்று, இலங்கைக்கும் சமஷ்டி அரசியல் முறை அமைக்க முன் வருவாரா?
நம் நாட்டில் ஆங்கிலமே ஆட்சி மொழியாக வேண்டுமென்று சில பிற் போக்கு வாதிகள் கருதுகிறார்கள். இது சிறிதும் விரும்பத்தக்கதல்ல. நாட்டு மக்கள் பேசும் மொழிகளே - ஆட்சி மொழியாகும் உரிமையுடையன. இதுவே நம் கட்சியின் திடமான கருத்துமாகும்.
நமது நாட்டுக்கு ஒரு ஆட்சிமொழியா? இரு ஆட்சி மொழியா? என்ற பிரச்சினையும் அடிபட்டு வருகின்றது. “ஒரு ஆட்சி மொழிக்குமேல் சின்னஞ்சிறு இலங்கைக்கு வேண்டியதில்லை” என்று சிலர் வாதிக் கிறார்கள். 'ஒரு ஆட்சி மொழி அமைவ தானால் அது சிங்களமாகவேண்டும்’ என்பதே பெரும்பான்மையோராகிய சிங்கள சகோதரர்களின் கருத்தாகும். ஆனால்

Page 124
[正
இதனைத் தமிழ்பேசும் மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஒருசில "ஒத்துழைப் பாளர்கள்', 'ஆங்கிலத்தை நாம் ஆட்சி மொழியாக ஏற்கவில்லையா? அது போல் சிங்களத்தையே ஆட்சி மொழியாக ஏற்போம். எப்படி ஆங்கிலேயருக்கு அடிமையாக இருந்தோமா - அதுபோல் இன்று சிங்கள சகோதரர்கட்கும் அடிமை செய்வோம்" என்று கூறக்கூடும். ஆனால், இதைத் தன்மானமுள்ள தமிழ் மகன் எவனும் ஏற்க மாட்டான்! பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யான் மறத்தமிழன்!
"இலங்கையில் தமிழும் சிங்களமும் சரிசம அந்தஸ்துள்ள ஆட்சி மொழிகளாக நமது அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டு விட்டது” என்று தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் 'ஒத்துழைப் புத் தம்பிரான்கள் தம்பட்ட மடித்துத் திரிகிறார்கள். ஆனால் இன்றைய ஆட்சியாளரும் அவர்களின் 'ஒத்துக் குழல்களும்’ மறைமுகமாகச் சிங்களத்தையே ஆட்சி மொழியாக்க முயல்வதைச் சில காரணங்கள் காட்டி விளக்க விரும்புகிறேன்.
இலங்கை - இந்திய ஒப்பந்தம் பற்றிப் பேசியபொழுது, தமிழை இந்திய மொழி யாகக் குறிப்பிட்டதையும், பிரதேச மொழி பற்றி ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டதையும் குறிப் பிட்டேன். தமிழும் சிங்களமும் சம அந்தஸ் துடன் விளங்கும் ஆட்சி மொழிகளானால், தமிழை இந்தியமொழியாகக் குறிப்பிடவோ - பதிவுப் பிரஜைகள் தமிழ் மட்டும் தெரிந்தவர்களாய் இருத்தலால், அவர்களைத் தனித்தொகுதியில் பிடித்துத் தள்ளவோ நியாயமில்லை.
தமிழும் சிங்களமும் சரிசம அந்தஸ்துப் பெற்றால், இருமொழிகளையும் எல்லோரும் கற்றல்வேண்டும் என விதியேற்பட வேண்டும். அப்படியும் விதியேற்படவில்லை. சுயபாஷைத் திட்டத்தின்படி, தாய்மொழி மூலம் கல்வி பயிற்றப்படும் சிங்களர் - சிங்களத்திலும், தமிழர் - தமிழ் மூலமும் கல்வி கற்பர். ஆங்கிலம் இரண்டாவது கட்டாய மொழியாகிறது. சிங்களர் தமிழை விரும்பினால் கற்கலாம்;தமிழர் சிங்களத்தை

3.
விரும்பினால் கற்கலாம். இத்தனைக்கும், பொறுப்புள்ள சிங்களத் தலைவர் எவராவது - இதுவரை சிங்கள மக்களைத் தமிழ் கற்கும்படி கூறியதில்லை. இதனால், தமிழ் - தமிழ்ப்பிரதேசத்தில் மட்டுமே ஒருவேளை நடைமுறையில் ஆட்சி மொழியாக இருக்கலாம். சிங்களம் - சிங்களப் பிரதேசத்தில் ஆட்சிமொழியாக இருக்கும். இப்பொழுது நடைமுறையிலிருக்கும் திட்டத்தின்மூலம், தமிழ் பேசும் மக்கள் தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் ஒதுக்கப்பட்டு, ஒற்றையாட்சி முறையால் அதிகாரமற்ற அனாதைகளாகத் தவிப்பர். நமது 'ஒத்துழைப்புத் தமிழர் இவ்வளவில் நின்று விடவில்லை. தமிழ் மக்கள் சிங்களம் கற்கவேண்டும். அவ்விதம் கற்றால்தான் சிங்களப் பிரதேசங்களில் உத்தியோகம் பார்க்க முடியும். ஆதலினால் சிங்களர் தமிழ் கற்றாலென்ன கல்லாதொழிந்தாலென்ன - "ஆர்குடி கெட்டாலும் நீ குடி மிளகுசாறு" என்பது போல, ஆர் கெட்டாலென்ன நீங்கள் சிங்களம் படியுங்கள் என்று போதித்து வருகிறார்கள். இதிலிருக்கும் -9|ւմn աւb என்னவென்றால், 5Rєu வருஷங்களுக்குப்பின் சிங்கள அரசியல் வாதிகள் பின்வருமாறு சொல்லுவர். "எங்களுக்கோ தமிழ் தெரியாது. உங்களுக்கோ சிங்களம் தெரியும். சிறிய இலங்கையில் இரண்டு ஆட்சி மொழிகளை வைத்து இடர்ப்படுவதிலும் பார்க்க, எல்லோருக்கும் தெரிந்த சிங்களம் ஒன்றையே ஆட்சிமொழியாக்குவோம்”. இவ்விதம் - சிங்களமே ஆட்சி மொழியாக வருவதற்கு நாம் வித்திடுவதாகின்றது.
சிங்களம் கற்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள், சிங்களப் பிரதேசங்களில் உத்தியோகம் பெறுவது முடியாத காரியம். ஏற்கெனவே, பெரிய பதவிகள் வகித்து வந்த உத்தியோகஸ் தர் பலர் ஒழித்துக் கட்டப்பட்டனர். அவர்களுக்கு இழைத்த அநீதிகள் கண்டும், சுதந்திரம் அடைந்தபின் நம்நாட்டில் அரசாங்க உத்தியோகம் வகிப்பவருள் தமிழ் பேசும் மக்களின் விகிதாசாரம் தொடர்ச்சி யாகக் குறைந்து கொண்டே வருவது கண்டும் நாம் என்ன அறியக் கிடக்கிறது? இவற்றைக்

Page 125
கண்டுமா. சிங்களம் படித்தால் சிங்களப் பிரதேசத்தில் உத்தியோகம் கிட்டும் என்ற வீணாசை.? பிரதமர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்தபோது, "தமிழும் சிங்களமும் ஆட்சி மொழிகளாக அரசியற் சட்டத்தைத் திருத்திப் பிரகடனம் செய்வேன்" என்று கூறினார். இந்த உறுதிமொழி கூறி ஆறு மாதத்திற்கு மேலாகியும், வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படும் என்பதற்கு ஒரு அறி குறியும் காணப்படவில்லை. தமிழும் சிங்கள மும் ஆட்சி மொழிகளாக இருப்பதனால், 'தாய் மொழி மூலம் கல்வி என்ற கொள்கையும் இருப்பதினால் இலங்கையில் தமிழ்ச் சர்வகலாசாலை - சிங்களச் சர்வகலாசாலை என இரு பல்கலைக் கழகங்கள் நிறுவுவது அவசியம் அன்றோ? தமிழ்ச் சர்வகலாசாலை நிறுவ ஏதாவது ஏற்பாடு உண்டா?
இன்றைய அரசாங்கம் உண்மையில் சுயமொழிகட்கு உயர்ந்த அந்தஸ்துக் கொடுப்பதாயுமில்லை. சுயபாஷை ஆசிரியர்கட்கு அளிக்கப்படும் வேதனமே இதற்குச் சான்று. அதுவும் பல்கலைக்கழகத் திற் பயின்று பட்டதாரிகளான வித்துவான் கட்கும் பண்டிதர்கட்கும் அளிக்கப்படும் வேதனம் - அவர்களை நிந்திப்பது போலவே அமைந்திருக்கிறது. இந்தநிலை மாற வேண்டும். இப்போது தேர்தல் தந்திரமாக வெளியிடப்பட்ட புதிய சம்பளத் திட்டத்திற் கூட, தலைமை ஆசிரியர்கட்குச் சிறு சலுகை காட்டப்பட்டிருக்கிறதேயன்றி - வித்துவான் கள், பண்டிதர்கள், சுயபாஷை ஆசிரியர்கள் போதிய சன்மானம் பெறவில்லை.
இதுகாறும் தமிழ் பேசும் மக்களைப் பாதிக்கும் முக்கிய பிரச்சினைகளைக் கூறி, எவ்விதம் இவற்றில் அரசாங்கத்தின் போக்குத் தமிழ் பேசும் மக்களைப் பொறுத்தவரையில் நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகிற தென்பதைக் கூறினேன். இதர பிரச்சினைகளைப் பற்றியும் கூறி உங்களைத் தாமதிக்க நான் விரும்பவில்லை வரவர மோசமாகி வரும் நிலைமையைச் சமாளிக்க - நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமென்பதை மட்டும் கூறி என் பேச்சை முடித்துக் கொள்வேன்.

4.
ஒன்று சேருங்கள்
தமிழ் பேசும் மக்களிடையே ஒற்றுமையில்லை - என்று பலரும் கூறுவதை நான் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறேன். தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒன்றுபட்டால்தான் அவர்களுக்கு விமோசனம் என்பது - எவரும் மறுக்க முடியாத உண்மை. ஒர் இலட்சியத் தை நாம் அடையவேண்டும் என்னும் குறிக்கோளை வைத்தே இவ்வொற்றுமை ஏற்பட வேண்டும். பலர் ஒரு கப்பலில் ஏறிக் கொள்ளலாம்; எல்லோரும் sus56) இருக்கிறார்கள் என்ற அளவில் ஒருவித ஒற்றுமை இருக்கிறதென்று கூறலாமா? கப்பலி லிருக்கும் மக்கள், கப்பலை வெவ்வேறு திக்குகளில் ஓட்ட முயற்சிக்க - வேறு சிலர் கப்பலில் துவாரங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தால்..! கப்பலின் கதி என்னாகும்? எல்லோரும் ஒரு துறைமுகத்தை நோக்கிக் கப்பலை ஒட்டுவதென்றும், அதுவரை கப்பலுக்கு வரும் இடையூறு எளிலிருந்து கப்பலைக் காப்பாற்றுவ தென்றும் திடவுறுதி யுடன் உழைத்தால் - கப்பல் சுகமாகத் துறைமுகம் சேரும்.
சமீபத்தில் ஆந்திர மாகாணம் ஏற்பட வேண்டுமென்ற இலட்சியத்துக்காக - காங்கிரஸ்காரர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், பிரஜா சோஸலிஸ்ட் கட்சியினர், இன்னும் இதர கட்சியினர் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து - “ஆந்திர மாகாணம் வேண்டும்" என்று கிளர்ச்சி செய்தனர். அவர்கள் கோரிக்கையைத் தட்டிக் கழிக்க முடியாமல் ஆந்திர மாகாணம் அமைத்தாயிற்று. இந்த இலட்சியத்தை அடைந்ததும், திரும்பவும் கட்சிக்குள் தங்களுள் யார் ஆதிக்கத்துக்கு வருவது என்ற போட்டியில் இறங்கியிருக் கிறார்கள். ஆயினும், ஆந்திர மாகாணம் அமைத்தது அமைத்ததுதான். இந்த நல்ல உதாரணத்தை இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களும் பின்பற்றுவார்களா?
ஒற்றையாட்சி முறையின் கீழ் ஆட்சிபீடத்தில் அமரும் சிங்களத் தலைவர் தயவில் என்றென்றைக்கும் ஓர் இனம் வாழ முடியாது. யார் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந் தாலும் சில அடிப்படையான பிரச்சினை களில் நமக்கு நீதி கிடைக்காது. உதாரணமாக,

Page 126
நமது மத்தியில் சிங்களக் குடியேற்றம் நடப்பதை எந்த அரசியற் கட்சியிலுள்ள சிங்களத் தலைவரும் கண்டித்தது கிடையாது என்று ஏற்கெனவே சொன்னேன். அவர்கள் கண்டிப்பார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. ஆகவே, தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் மாகாண சுயாட்சி ஏற்பட வேண்டும்; அல்லது நாம் முற்றாகப் பிரிந்து போக்வேண்டும். எங்கள் குறைந்த பட்சக் கோரிக்கை - சமஷ்டியரசில் அமைத்து, மாகாண சுயாட்சி பெறவேண்டும் என்பதே.
இதன்மூலம் நாட்டைப் பிளவு படுத்துவதனால் ஏற்படும் சங்கடங்களைத் தவிர்க்கலாம் என்பது நமது எண்ணம். சமஷ்டி அரசியல் என்பது - சில அம்சங்களில் ஒற்றுமையும், வேறு பல அம்சங்களில் வேற்றுமையும் பிரதேசங்களுக் கிடையே இருப்பதனால் தான் ஏற்பட்டது. தமிழ் பேசும் மக்களின் குறைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து, மனக் கசப்பு வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது. இந்த மனக்கசப்பு வளர்ந்தால் சமஷ்டியில் ஏற்படக்கூடிய ஒற்றுமை தானும் சாத்தியமாகாது போகலாம். இந்தக் கசப்பு வளராமல் பார்ப்பது இருதரப்பாருக்கும் நல்லது சமஷ்டி அரசியல் அமைத்து, தமிழ் பேசும் மக்கள் தம்மைத் தாமே ஆளவிட்டுவிட்டால், சிங்கள மக்களுக்கும் பல பிரச்சினைகள் - தலைவலிகள் தீரும்.
ஆகவே தமிழ் பேசும் மக்கள் எல்லோரும் நமது குறைந்த பட்சக் கோரிக்கையாகிய - ஐக்கிய இலங்கையின் ஓர் அங்கமாக விளங்கும் தமிழரசு கோருவதில் ஒன்றுபட்டு உழைப்போமாக! கடந்த காலத்தில் கட்சிப் பூசல்கள் இருந்திருக்க லாம். சிலர்தங்கள் கொள்கைகளைக் காற்று வாக்கில் விட்டுச் சுயநலமிகளாக மாறியிருக்கலாம்; அல்லது ஏமாந்து, தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு நன்மை தரும் பாதையென நினைத்துப் பிழையான பாதையில் இறங்கியிருக்கலாம். இவற்றைப் பற்றி இனி ஆராய்ச்சி செய்து, கடந்த காலச் சண்டைகளைத் தொடர்ந்து வளர்ப்பதிற் பயனில்லை. நமது நிலை வரவர மோசமாகி வருவதை உணர்ந்து, தமிழரசு பெறுவதற்கு

5
ஒன்று சேருவோமாக! எமது கட்சியைப் பொறுத்த வரையில், கட்சி இலட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவருக்கும் நமது கட்சியில் இடமுண்டு. கெளரவமான இடமுண்டு என்று துணிந்து கூறுவேன். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு இலட்சியத் துக்கு உழைக்கிறார்களோ - அவ்வளவுக்குத் தான் கட்சிக்குள் அங்கத்தவர்கள் மதிப்பும். தமிழரசு பெறுவதற்காகத் தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒன்று சேர வேண்டுமென்றும், முன்னைய வித்தியாசங்களை மறந்து, நமது கட்சியில் எல்லோரையும் சேர்த்து உழைக்கு மாறும் அதிக தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நமது கட்சி எவ்வளவு பலமடை கிறதோ - அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் தமிழரசு கிட்டும்.
"எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார் திண்ணிய ராகப் பெறின்."
என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. நாம் ஒன்று சேர்ந்து தமிழரசு பெறுவோம் என்று தீர்மானித்தால் - அதைத்
தடுக்க எவராலும் முடியாது. நாம் தமிழரசு பெற்றே ஆகவேண்டும்.
"பல்லுயிரும் பலஉலகும்
படைத்தளித்துத் துடைக்கினுமோர் எல்லையறு பரம்பொருள்முன் னிருந்தபடி யிருப்பதுபோல் கன்னடமும் களிதெலுங்கும்
கவின்மலையா ளமுந்துளுவும் உன்னுதரத் துதித்தெழுந்தே
ஒன்றுபல வாயிடினும் ஆரியம்போ லுலகவழக்
கழிந்தொழிந்து சிதையாவுன் சீரிளமைத் திறம்வியந்து
செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே." என்று தமிழ்த் தாயை வணங்கி, வாழ்க தமிழரசு வெல்க தமிழினம்! என்று வாழ்த்தி உங்களிடம்
விடைபெறுகிறேன்.

Page 127


Page 128
அஹிம்சைப்போர் ஆக்கத்திட்டமு திரு.கு. வன்னியசிங்கம், (4ஆவது தேசியமாநாடு - 1
வரவேற்புக்கழகத் தலைவரே!
தமிழரசுக் கட்சி உறுப்பினர்களாகிய
எனது தோழர்களே!
கட்சியினழைப்பை யேற்று விருந்தாளிகளாக
வந்து மகாநாட்டைச் சிறப்பித்த பெரியோர்களே!
சகோதர சகோதரிகளே!
தமிழ்த் தாயின் இன்னல் துடைக்க
முன்வந்த வீரர்களே!
வீராங்கனைகளே!
அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம்.
தற்கு முன் இதே நகரில் நடந்த மகாநாட்டில் பேசிய பொழுது, திருகோண மலையின் தொன்மைபற்றியும் 1300 வருடங் களுக்கு முன் தேவாரப் பாடல் பெற்ற பெருமை பற்றியும் கூறினேன். சமீபத்தில் அலைகடல் நடுவுள் போர்த்துக்கேசரால் தகர்க்கப்பட்ட கோணேசர் திருக்கோயிலின் பெரும்பாகமும் லிங்கமும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டமை - இந்நகரின் புராதனச் சிறப்பை நமக்கு ஞாபகமூட்டுகிறது. ஜடாவர்மன் - சுந்தரபாண்டியன் காலத்தில் உடன் அரசாண்ட சகோதரன் வீரபாண்டியன் கோணமலை வரை பாடங்கழித்த சரித்திரத் தை, குடுமியமலை சிலாசாசனம் கூறுகிறது. இன்னும் கோட்டை வாயிலிற் காணப்படும் கயல்மீன் பொறித்த் தூண்கள் பாண்டி நாட்டுத் தொடர்பை வலியுறுத்தும்.
இந்நகர் பற்றிய சரித்திர சம்பந்தமான சில குறிப்புகள் கூறினேன். இந்த மகாநாடும் பல வகைகளில் சரித்திரப் பிரசித்தி பெறும் என்பதில் ஐயமில்லை. எதிர்காலத்தில் நாம்

மட்டும் போதாது! ம் வேண்டும்! பா.உ. அவர்களின் பேருரை
-8-1956 - திருக்கோணமலை
தொடங்கும் புதிய அத்தியாயத்தைத் தமிழ் பேசும் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூறுவார்கள் என நம்புகின்றேன்.
நெருக்கடி நிறைந்த இந்நேரத்தில் மீண்டும் என்னைக் கட்சித் தலைவனாகத் தெரிந்து கெளரவித்தீர்கள். தமிழ் பேசும் இனத்தின் வாழ்வில் இப்போது ஏற் பட்டுள்ள இன்னல்கள் போல் வேறெப் பொழுதும் நேர்ந்ததில்லை. இந்நிலையைச் சமாளிக்கும் பொறுப்போ மிகப்பெரிது. எங்கள் கட்சி ஊழியர்களில் சிறந்த ஒருவரைத் தலைமைப் பதவியேற்றி, அவரின் கீழ்த் தொண்டாற்ற என்னைப் பணித்திருந் தால் மிகவும் மகிழக் கூடியதாக விருக்கும். எனினும் தங்கள் அனைவரின் இடைவிடா உழைப்பினாலும், அனுபவஞானிகள் காட்டும் வழியிலே - அவர்கள் அடிச்சு வட்டைப் பின்பற்றிச் செல்வதாலும் நாம் வெற்றிகாண முடியும். அரசகருமமொழி
சென்ற ஆண்டில் இங்கு நாம் மகாநாடு கூடியதன் பின் நிகழ்ந்த சில சம்பவங்கள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடல் அவசிய மாகும். அரசகரும மொழி சம்பந்தமாக சிங்களம் மட்டும் அரசகரும மொழியாக வேண்டும் என்றும் அதே சமயத்தில் தமிழை நியாயமான அளவுக்கு உபயோகிக்க அனுமதிப்பதென்றும் பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி தீர்மானித்தது. "தமிழை நியாயமான அளவுக்கு உபயோகிக்க அனுமதித்தல்", "தமிழுக்குப் போதிய அந்தஸ்து அளித்தல்” என்ற சொற்றொடர்களுக்கு விரிவான விளக்கமும் திரு. பண்டாரநாயகா அவர்களே தந்திருக்கிறார் - அது பின்வருமாறு :

Page 129
(1) சட்டசபைகளில் (பிரதிநிதி சபையிலும், செனட் சபையிலும்) தமிழும் - சிங்களமும் சரிநிகர் சமமான இடம் பெற்று, இரு மொழிகளிலும் சட்டம் இயற்றப்படும்.
(2) நிர்வாகம் - நாட்டின் நிர்வாக அலுவல்கள் சிங்களத்திலே நடக்கும். ஆனால், வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் நிர்வாகம் தமிழிலே நடக்கும். வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் நீதிமன்றங்களிலும் தமிழ் கருமமொழியாகும்.
(3) கல்வித்துறையில் - தாய்மொழி மூலம் கல்வி பயிற்றப்படும். கட்டாயப் படுத்தாமல் ஒவ்வொரு மாணவர்க்கும் மற்றைய மொழி (அதாவது சிங்களர்கட்குத் தமிழும், தமிழர்கட்குச் சிங்களமும்) கற்பதற்கு உற்சாகமூட்டும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். குறிப்பிட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் 100க்கு 33 வீத மாணவர்கள் கேட்டால், பள்ளிக்கூட நிர்வாகிகள் மற்ற மொழிகள் கற்பதற்கு வசதியேற்படுத்தக் கடமைப்பட்டவராவார். 66 வீதமான மாணவர்கள் விரும்பினால் மற்ற மொழியையே போதனா மொழியாகவும் கொள்ளலாம். அவ்விதம் ஏற்பட்டால் பெரும்பான்மையான மாணவர்களின் தாய்மொழி கட்டாய பாடமாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் கற்பித்தல் வேண்டும். இந்தத் திட்டம் 1955ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி மகாநாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தில் தமிழ் மொழிக்கு அரசகரும மொழியென்ற அந்தஸ்துக் கொடு படவில்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, இக் கட்சியின் தமிழ் அங்கத்தவர்கள் அனை வரும் கட்சியிலிருந்து வெளியேறியதும் இங்கு குறிப்பிடுவது பொருத்தமாகும். இலங்கை முழுவதும் தமிழும் சிங்களமும் சரிநிகர் சம அந்தஸ்துள்ள அரசகரும மொழிகளாக இருக்கவேண்டும் என்ற நியதி இதுவரை எல்லோராலும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டதொரு முடியாகும்.1952ஆம் ஆண்டு நடந்த பொதுத் தேர்தலிலும் தமிழுக்கும் சிங்களத்துக்கும் சம அந்தஸ்து அளிப்பதென்ற திட்டத்திலேயே திரு பண்டாரநாயகா அவர்கள் கட்சியுட்பட

8.
எல்லாக் கட்சிகளும் போட்டியிட்டன. ஆகவே சரிசம அந்தஸ்துக் கொள்கைக்கு மாறுபட்டுத் தீர்மானம் ஒன்று முதன் முதலாக ஏற்பட்டது - 1955ஆம் ஆண்டு பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி மகாநாட்டிலே tLIITyth.
சிங்களப் பிரதேசங்களில் இதைத் தொடர்ந்து ஒரு மொழிக் கிளர்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது காரணமாக அப்போது ஆளும் கட்சியாக இருந்த ஐக்கிய தேசியக் கட்சியும் தன் மொழிக் கொள்கை யை மாற்றுவதாக இந்த ஆண்டு பெப்ரவரி மாதத்தில் நடந்த மகாநாட்டில் தீர்மானித்தது. சிங்களம் மட்டுமே அரசகரும் மொழியாதல் வேண்டும் என்ற தீர்மானம் (தமிழுக்கு நியாயமான இடமளித்தல் போன்ற நிபந்தனைகள்கூட இல்லாமல்) களனியில் நிறைவேற்றப்பட்டதும் பாராளு மன்றம் கலைக்கப்பட்டது. குறிப்பிட்ட தீர்மானம் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் காரிய சபையில் நிறைவேறியதும், மகாநாட்டில் வரும்வரை காத்திராமல் அக்கட்சியில் அங்கத்துவம் வகித்த தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் அனைவரும் கட்சியிலிருந்து விலகினர். பொதுத் தேர்தலில் பூரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி, ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆகிய இவ்விரண்டும் வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் ஒரு தொகுதியிலும் போட்டியிடத் துணியவே இல்லை என்பது கவனிக்கத் தக்கது. சம அந்தஸ்து என்ற பதத்துக்குத் தங்கள் சொந்த அர்த்தம் கொடுத்த போதிலும் - சமசமாஜக் கட்சியும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தமிழ், சிங்களம் ஆகிய இரு மொழிகளும் அரச கரும மொழியாகும் உரிமை பெற வேண்டும் என்ற கொள்கையுடனேயே தேர்தலில் போட்டி யிட்டனவென்றும்; தேர்தற்கால வாக்குறுதி களைப் பேணி, தனிச் சிங்கள மசோதாவை எதிர்த்து இக்கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் வாக்களித்தார்கள் என் பதையும் மகிழ்ச்சி யுடன் குறிப்பிடுகிறேன்.
தட்சிணபிரதேசம் வேண்டாம்
சிங்களம் மட்டுமே அரசாங்க மொழியாக வேண்டும் என்ற கிளர்ச்சிக்கு எதிர்ப்புக் காட்டும் முகமாக, தமிழ் பேசும்

Page 130
-
பிரதேசங்களில் சுதந்திர தினமாகிய 4-2-56 திகதியைத் துக்கதினமாகக் கொண்டாடி னோம். இதனைத் தொடர்ந்து 20-2-56 அன்று கடைகள், பள்ளிக்கூடங்கள் முதலி யவற்றை மூடி, ஹர்த்தால் நடத்த வேண்டுமென்று நமது கட்சி தீர்மானித்தது. சென்னை மாகாணத்துத் தமிழ் மக்களும், தட்சிண பிரதேசம் வேண்டாம் என்ற கிளர்ச்சியில் - இரு நாடுகளுக்குமிடையில் சிறிதும் முன்னேற்பாடின்றி - அதே தினத்தில் ஹர்த்தால் அனுட்டிக்க நேர்ந்தது. 20-2-56இல் நாங்கள் நடத்திய ஹர்த்தால் பலாத்காரம் சிறிதுமின்றிப் பரிபூரணமான வெற்றியளித்தது மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய தொன்றாகும்.
இதற்கடுத்து வந்த பொதுத் தேர்தலில், வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றோம். இன்று, பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் பேசும் மக்களின் ஸ்தானங்களில் பெரும்பான்மையான ஸ்தானங்கள் பெற்றதும் - இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் என்ற மத பேதமின்றியும்; மாகாணப்பூசல், சாதிப்பிளவு முதலி யவற்றைத் தவிர்த்தும் இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் அதிகப்படியான ஆதரவைப் பெற்றதும் - நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானதுமான ஒரேயொரு கட்சியாக நமது கட்சி விளங்குகிறது.
ஒப்புக்கொண்டேயாக வேண்டும்
வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர மற்ற ஏழு மாகாணங்களிலும், தமிழ் பேசும் வாக்காளர் - இடதுசாரி அபேட்சகர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கும், இடதுசாரி அபேட்சர்கள் இல்லாத விடத்து மக்கள் முன்னணி அபேட்சகருக்குமே வாக்களித்தனர். தங்கள் புதிய திட்டத்தில் தமிழ் மொழிக்குச் சிறிதும் இடமளிக்காத ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு வாக்களிப்பதிலும் பார்க்க, நியாயமான அளவுக்கு அரசியல் விவகாரங்களில் தமிழை உபயோகிக்க இடம் தருவோம் என்று வாக்குறுதி தந்த மக்கள் முன்னணியை - குறைந்த தீமையை

9.
ஏற்குமுகமாக ஆதரித்தது இயல்பு தானே? இவ்விதம் தமிழ் பேசும் மக்களின் ஆதரவைப் பெற்று ஆட்சிப் பீடத்தில் அமர்ந்த திரு. பண்டாரநாயகா அவர்கள் சிங்களம் மட்டும் அரசாங்க மொழியாகும் வகை செய்து, 1-1-61க்குப் பின் தமிழுக்கு ஒரு சிறிதும் இடமில்லாதபடி சட்டமியற்றியிருக் கிறார். இவ்வித சட்டத்தினால் தேர்தல் காலத்தில் மக்களுக்களித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியிருக்கிறாராம்! தமிழ் மொழியின் நியாயமான உபயோகம் என்பதற்குச் சட்டத்தில் வரைவிலக்கணம் கூறுவது கஷ்டமாம்! ஆனால் பிரமாணங்களில் அதற்கிடமளிப்பாராம்! 1-1-1961க்குப் பின் சிங்களம் தவிர வேறெந்த மொழியையும் அரசகரும மொழியாக்கிக் கொள்ள முடியாதே எனச் சுட்டிக் காட்டியதற்கு - "வேண்டுமானால் சட்டத்தை அப்புறம் திருத்தலாமே" என்கிறார். பிழையான முறையில் சட்டமியற்றி, அதனை அப்புறம் திருத்தலாமென்பது ஏற்கக் கூடியதன்று.
தனது கட்சிக்குச் சமர்ப்பித்த அறிக்கை யிலும், கட்சித் தீர்மானத்திலும் எவ்வளவு தூரம் தமிழ் மொழியை - சட்டமியற்று வதிலும் நிர்வாகத்துறையிலும் கல்வியிலும் உபயோகத்துக்குக் கொண்டு வரலாம் என்று திட்டவட்டமாகக் கூறிய பிரதமருக்கு - இப் பொழுது சட்டத்தில் வரையறுத்துக் கூறுவதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கமுடியும்? சட்டத்தில் வரையறுத்துக் கூறமுடியாததைப் பிரமாணங்களில் மட்டும் கூறமுடியுமா? சிங்களப் பொதுமக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிய்ை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று துடியாய்த் துடிக்கும் பிரதமர், தனது மொழிக் கொள்கையைப் பூரணமாக நிறை வேற்றாததேன்? தமிழைப் பற்றிய வாக்குறுதிகளைக் காற்றிலே பறக்க விட்டதேன்?
"மொழிவிஷயத்தில் தமிழ் பேசும் மக்களை ஏமாற்றி விட்டார்’ என்று பிரதமரைக் குற்றம் சாட்டுகிறேன். சிங்களத்தோடு சமமாக - தமிழும் அரசகரும மொழியாகும் உரிமை கொடுக்காத எந்தச் சட்டத்தையும் - தமிழ் பேசும் மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என்பது பிறிதொரு விஷயம்.

Page 131
-
மொழியுரிமையை நாம் அடிப்படை உரிமையாகக் கருதுகிறோம். அடிப்படை உரிமைகளைப் பொறுத்த வரையில் அவற்றை விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. மொழியுரிமை விஷயத்தில் நாம் சிறு சலுகை கள் தரவேண்டும் என்று கோரவில்லை. எங்கள் அடிப்படை உரிமையை ஒப்புக் கொண்டேயாக வேண்டும் என்று சொல்லு கிறோம்.
சிங்களம் மட்டுமே அரசகரும மொழியெனப் பிரகடனஞ் செய்யும் சட்டம் , போல - தமிழ் பேசும் இனத்தைப் பாதிக்கக் கூடிய மசோதா எப்பொழுதாவது இதுவரை வந்ததில்லை. இதனை எதிர்த்துப் பாராளுமன்றத்துள்ளும், வெளியிலும் தொடர்ந்து போராட வேண்டியது அவசியம்.
உரிமைப் போரின் முதற்படி
தனிச் சிங்கள மசோதாவுக்குத் தமிழ் பேசும் மக்களின் எதிர்ப்பைக் காட்டும் முகமாக - 5-6-56 அன்று நமது கட்சி அங்கத்தவர்கள் சத்தியாக்கிரகம் செய்தனர். ஓர் இனத்தின் மொழியுரிமையைப் பறிப்பது அதன் உயிரையே பறிப்பதாகும். சத்தியாக் கிரக மூலம், எங்களுக்கிழைக்கப்படும் அநீதியை வெளியுலகுக் கெடுத்துக் கூறி னோம். இலங்கை மொழிப் பிரச்சினையைப் பற்றி உலகமறியச் செய்தது சத்தியாக்கிரகம். சத்தியாக்கிரகத்தினால் - நம் உயிரைக் கொடுத்தும் சிங்களம் நம்மீது திணிக்கப் படுவதை எதிர்ப்போம் என்றதையும், தமிழ் பேசும் இனம் தன் மொழியுரிமை காக்க எவ்வித தியாகத்துக்கும் தயாராகி விட்டது என்பதையும் நிரூபித்தோம். தம்மைத் தலைவர்கள் என்று கூறிக் கொள்பவர்கள் எவ்விதம் நடந்து கொண்டாலும், தமிழ் பேசும் பொதுமக்களிடையே பூரணமான ஒற்றுமை ஏற்பட்டது. புத்தபகவானின் போதனைகளிலே அதிமுக்கியமானது அஹிம்சை, அல்லது இன்னா செய்யாமை. புத்தர் மதத்தைத் தழுவிய நமது சிங்கள சகோதரர்கள் - அன்பு, அஹிம்சை, சகோதரத்துவம், மைத்திரியம் என்னும் வார்த்தைகளைக் கூறிக் கொண்டு - சத்தியாக்

20
கிரகிகளைத் தாக்கினர். பெளத்தரல்லாத (இந்து, இஸ்லாம், கிறிஸ்துவ மதங்களைச் சேர்ந்த) தமிழ் பேசும் சத்தியாக்கிரகிகள் இவற்றையெல்லாம் அமைதியாகச் சகித்ததன் மூலம் - தங்களைத் தாக்கியவர்களும், அவர்களை ஏவி விட்டவர்களும் அவர்கள் செய்கைக்கு வெட்கப்படும்படி செய்து விட்டனர். நேர்மை, நியாய உணர்ச்சியுள்ள சிங்கள சகோதரர்களே - அந்த அட்டூழியங் களைக் கண்டிக்க நேர்ந்தது. சத்தியாக் கிரகிகள் தாக்கப்பட்டதையும், சத்தியாக் கிரகிகள் அப்பொழுது நடந்துகொண்ட விதத்தையும் அவதானித்தவர்கள், ! 'காந்தியடிகள் இன்று உயிருடன் இருந்தால் சத்தியாக்கிரகிகளுக்கு 100க்கு 100 புள்ளி போட்டிருப்பார்” என்றும் “காந்தியடிகளின் நாட்கள் திரும்பவும் எங்கள் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது" என்றும் சிலாசித்துப் பேசினார் கள். பல விதங்களிலும் சத்தியாக்கிரகம் பரிபூரண வெற்றியடைந்தது. தமிழரசுக் கட்சியைப் பொறுத்த வரையில் சத்தியாக் கிரகம் நமதுரிமைப் போராட்டத்தின் முதற்படி யென்றும்; இந்தப் படியில் தடுக்கி விழாது, முன்னேறிச் செல்வதில் திருப்தி கூறுவதை விட, மேலதிகமாக மகிழக் கூடிய தான வெற்றியெதுவும் கிட்டவில்லை யென்றுமே கூறுவேன். இடுக்கண் போக்குவோம்
சிங்களம் என்ற சட்டமூலம், தமிழ்
புறக்கணிக்கப் படுவதையும், சிங்களம் நம் மீது திணிக்கப் படுவதையும் - வரகவி சுப்பிரமணிய பாரதியவர்கள் பாடல்களில் மூன்றை உபயோகித்து, அவற்றுள் ஒன்றைச் சிறிது திருத்தியமைத்துக் கூறுவேன். தமிழ்த்தாய் இன்று தன் மக்களுக்குப் பின்வருமாறு கூறுகிறாள்.
"இன்னொரு சொல்லினைக் கேட்டேன்! - இனி ஏதுசெய்வேன்?என தாருயிர் மக்காள்! கொன்றிடல் போலொரு வார்த்தை - இங்கு கூறத் தகாதவன் கூறினன் கண்டீர்”.
தனிச் சிங்களச் சட்டம் - இலங்கையில்
தமிழை ஒழித்துக் கட்டுவதற்கன்றி, வேறெந்த நோக்கத்துடனும் உருவாக்கப்படவில்லை

Page 132
丘 யென்பது தெளிவு. ஆகவே இச்சட்டத்தைக் "கொன்றிடல் போலொரு வார்த்தை" என்று கூறுதல் மிகவும் பொருந்தும். கூறத் தகாதவன் என்று குறிப்பிட்டது - தமிழின் அருமை பெருமை தெரியாத நம் நாட்டுப் பிரதமர் பண்டாரநாயகாவை. அவர் பாராளு மன்றத்தில் அன்றொரு நாள் தமிழை - "இந்திய மொழிகளில் மிகவும் கீழ்த்தரமான மொழி - It is one of the lowest of the Indian languages' 6Tsing வைததைத் தமிழ்த் தாயும், அவளின் புதல்வரான நாமும் மறந்துவிட மாட்டோம். இனி, கூறத் தகாதவன் கூறிய வார்த்தைதான் எவையென்று பார்ப்போம்; இவ்விடத்தில் தான் பாரதியாரின் அடிகளைச் சிறிது மாற்றி என் சொந்தச் சரக்கைப் புகுத்தியிருக்கிறேன்.
"சொல்லுந் திறனிருந் தாலும் - அதை சொல்லத் தமிழில்விட மாட்டோம் மெல்லத் தமிழினிச் சாகும் - இங்கு சிங்களமிப் புவிமீசை யோங்கும்"
தமிழுக்கு அரசகரும மொழியாகும் திறன் இல்லையென்று யாரும் சொல்ல முடியாது. இந்நாட்டில் தமிழ் பேசும் மக்கள் 25 லட்சம் பேர் இருக்கிறோம். உலகில் எங்களிலும் பார்க்கத் தொகையில் விகிதாசாரப்படி குறைந்த சிறுபான்மையின ருக்கு மொழி யுரிமை கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் எங்களையோ - "சொல்லத் தமிழில் விட மாட்டோம்" என்று பிடிவாதம் செய் கிறார்கள். இதனால் தமிழை ஒழித்துக்கட்டிச் சிங்களத்தையே இலங்கையில் ஒரே மொழியாக நிலைநாட்டலாம் என்று கனவு காண்கிறார்கள் இன்றைய ஆட்சியாளர். "எண்ணமெலாம் நெய்யாக எமதுயிரினுள் வளர்ந்த வண்ணவிளக்காகிய தமிழ் மொழியை வளர்த்து மேலும் பிரகாசமுள்ள சோதியாக ஒளிவிடச் செய்வோம்.
தமிழ் அரசகரும மொழியாகி அரியணை விற்றிருக்கும் வரை - தமிழ் பேசும் மக்களாகிய நாம் ஒயமாட்டோம். நமது மொழியுரிமைக்குத் தொடர்ந்து இடை விடாது சாத்வீகப் போராட்டம் நடத்து மின்றி எந்த விஷயத்திலும் கடாது. ஆகவே நாம்
 

அறப்போரில் ஏற்படும் கஷ்டங் களனைத்தையும் மனமார வரவேற்போம்.
எங்கள் முயற்சியைப் பார்த்து : "தந்தை யருள்வலி யாலும் - இன்று சார்ந்த புதல்வர் தவவலி யாலும் இந்தப் பெரும்பழி தீரும் - புகழ் ஏறிப் புவிமீசை யென்றும் இருப்பேன்" என்று தமிழ்த்தாய் கூறி மகிழக் கூடியதாக - எங்கள் தாயின் இடுக்கண் போக்குவோம்; இன்னல் துடைப்போம் எனச் சபதம் ஏற்போமாக!
அரசை எச்சரிக்கிறேன்
ஒற்றையாட்சியின் கீழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒதுக்கப்பட்டு, ஈற்றில் அழிக்கப் படுவார்கள் என்பதை எங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக - மொழிப்பிரச்சினை எடுத்துக் காட்டுகிறது. இவ்வித அபாயம் தமிழ் பேசும் மக்களை எதிர்நோக்கியிருக்கிறதென்பதை எங்கள் கட்சி நீண்ட காலமாக எடுத்துக் காட்டி வந்திருக்கிறது. நாங்கள் கூறியதை வலியுறுத்துமாப்போல் மொழிச் சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஒற்றையாட்சி முறையில் இன்னமும் தங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றும், தனிச் சிங்களச் சட்டத்தை மட்டும் எதிர்த்தாலோ - அன்றித் தனிச்சிங்களச் சட்டத்தையும், தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் சிங்களக் குடியேற்றத்தையும் எதிர்த்தாலோ போதுமானது என்றும் கூறும் ஒருசில தமிழ் பேசும் சகோதரர்களுக்கு இதைக் கூறுகிறேன். எமது எதிர்ப்புக் கண்டு இன்று தனிச்சிங்கள சட்டத்தை இரத்துச் செய்யலாம். சிங்களக் குடியேற்றத்தை நிற்பாட்டலாம். ஆனால் இவை திரும்பவும் நிகழமாட்டா வெனச் சொல்லி விட முடியுமா? இன்றைய ஒற்றையாட்சி முறையில், பெரும்பான்மையான சிங்கள மக்கள் கையில் அரசியல் அதிகாரம் முற்றாக இருக்கும் வரையில் இது தவிர்க்க முடியாத தொன்றாகும்.
வெவ்வேறு பிரதேசங்களில், பல மொழி வாரியினங்கள் வாழும் நாடுகளில் எல்லாம் சமஷ்டிஆட்சி அல்லது கூட்டாட்சி எனப்படும் முறையைக் கையாண்டு, அரசியல்

Page 133
1.
அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்து கொடுப்பதன் மூலம், சிறுபான்மைத் தேசிய இனங்களுக்குப் போதிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவதை நாங்கள் காணக் கூடியதாக இருக்கிறது. அவ்விதமே சமஷ்டி அமைப்பைக் கொண்டு, ஐக்கிய இலங்கை யின் ஓரங்கமாக விளங்கக்கூடிய மொழிவாரி மாகாணங்களமைத்து, தமிழரசு நிறுவினால் மட்டுமே தமிழ் பேசும் மக்கள் தங்கள் மொழியுரிமை, நாட்டுரிமை, குடியுரிமை முதலி யவற்றை நிரந்தரமாகப் பாதுகாக்க முடியும்.
தமிழரசுக் கட்சியார் கோரும் சமஷ்டிக்குப் பதிலாக, மாவட்ட சபைகள் - அல்லது மண்டல சபைகள் மூலம் சமஷ்டிக் கோரிக்கையைத் தட்டிக் கழிக்கலாம் என நினைக்கிறார் திரு. பண்டாரநாயகா. குடி யேற்றத் திட்டங்களைக்கூட மாவட்ட சபையிலிருந்து அப்பாற்படுத்தியதிலிருந்தே - இந்தச் சபைகளுக்கு என்ன அதிகாரமுண்டு என்பதை ஒருவாறு ஊகிக்கலாம். இச் சபைகளுக்குச் சட்டமியற்ற அதிகாரமில்லை. தங்கள் அதிகாரத்துக்கென விடப்பட்ட விஷயங்களில் தானும் - மற்றவர்கள் தலையீடின்றிப் பிரமாணம் அமைக்கவோ, வரிகள் விதிக்கவோ அதிகாரம் இருக்கும் என்று கூடச் சொல்ல முடியாது. மாவட்ட சபைகள் அல்லது மண்டல சபைகள் நாம் பாவைக் கூத்தில் பார்ப்பது போன்று - சூத்திரதாரர் ஆட்டி வைக்க எப்படிப் பாவைகள் ஆடுகின்றனவோ - அதேபோல் மத்திய அரசாங்கமோ, இச்சபைகளைக் கண் காணிக்கும் பொறுப்பு வாய்ந்த மந்திரியோ ஆட்டி வைக்க ஆடக்கூடிய பொம்மை களாகவேயிருக்கும். தமிழ் பேகம் மக்கள் வேண்டுவது, தமது பிரதேசத்தை மற்றவர்கள் தலையீடின்றித் தாமே யாளக்கூடிய மாகாண சுயாட்சி. தமிழரசுக்கடுத்த படியாகவோ, பதிலாகவோ ஏற்கக்கூடிய தொன்றுண் டானால், அது சுதந்திரத்தமிழரசு. ஆனால் மாகாண சுயாட்சி பெற்ற, சமஷ்டிக்குட் பட்ட தமிழ் அரசே நமது இலட்சியம். மாவட்ட சபைகள் அல்லது மண்டல சபைகள் அமைக்கும் விஷயத்தில் திருகோண மலைப் பகுதியை - பொலநறுவை எனப்படும்

22
புலஸ்தி நகருக்கும், மட்டக் களப்புப் பகுதியை - பதுளைப் பிரதேசத்துக்கும் இணைக்கத் திட்டங்கள் இருப்பதாக நான் அறிகிறேன். ஏற்கெனவே உதவி ஸ்தலஸ்தா பனக் கமிஷனர் காரியாலயத்தைத் திருகோணமலையிலிருந்து பொலநறு வைக்கும், பொலீஸ் அதிகாரியின் காரியாலயத்தைத் திருகோணமலையிலிருந்து அநுராதபுரத்துக்கும் மாற்ற நடக்கும் முயற்சி
யைக் கண்டித்து, திருகோணமலை நகர சங்கம் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறது. உதவி ஸ்தலஸ்தாபனக் கமிஷனர் காரியாலய மும், பொலீஸ் அதிகாரி காரியாலயமும் தொடர்ந்து திருகோணமலையிலேயே இருக்கவேண்டும். மாவட்ட சபைகள் அமைப்பதன் மூலம் கிழக்கு மாகாணத்தைத் துண்டுபோட்டு - வெவ்வேறு சிங்களப் பகுதி களுடன் சேர்க்க முயற்சித்தால் - அந்த முயற்சியை எல்லா வழிகளிலும் எதிர்த்து இறுதிவரை போராடுவோம் என்றும், இவ் விஷயத்தில் கொஞ்சமும் வீட்டுக் கொடுப் பதற்கில்லையென்றும் அரசாங்கத்தை எச்சரிக்கிறேன்.
நன்றுந் தீதும் பிறர்தர வாரா
எமது பிரச்சினைகளுக்கு நாமே பரிகாரம் தேடவேண்டும். எமது தியாகமும் எமது முயற்சியுமே எமக்கு வெற்றி தரவல்லன. "நன்றுந் தீதும் பிறர்தர வாரா", என்று பழந்தமிழ் இலக்கியமாகிய புறநானூறு கற்பிக்கிறது. இந்த அடிப்படையி லேயே நாம் எமது திட்டங்களை வகுப் போம். அதே சமயத்தில் வெளிநாட்டவரும் நமக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை உணரக் கூடிய வகையில், பிற நாடுகளிலும் நமது கொள்கையை எடுத்துரைப்பது அவசியம். ஏனெனில், உலக அபிப்பிராயமானது - பெருமளவுக்கு எந்த நாட்டின் போக்கையும் தணிக்கைசெய்ய வல்லது. சமீபத்திலே நான் சென்னை சென்று, எங்கள் கட்சி சார்பில் இலங்கை மொழிப் பிரச்சினை சம்பந்தமாகப் பிரசாரம் செய்ததை, எனது நண்பராகிய பிரதமர் கண்டித்து, மொழிப் பிரச்சினை உள் நாட்டுப் பிரச்சினையென்றும், அதில் இந்தியா அல்லது சென்னை அக்கறை

Page 134
1. செலுத்தினால் இரு நாடுகளுக்குமிடையி லுள்ள நல்லுறவைப் பாதிக்கும் என்றும் எச்சரித்தார்.
தமிழ் பேசும் மக்கள் உட்படப் பொது மக்கள் அனைவரும் செலுத்தும் வளிப் பணத்தை உபயோகித்து வெளிநாடு செல்லும் பிரதமரும் இதர மந்திரிகளும், வெளிநாடு சென்று மொழிப் பிரச்சினை சம்பந்தமாகவும், இதர உள்நாட்டுப் பிரச் சினைகள் சம்பந்தமாகவும் தங்கள் கருத்துக் களைத் தாராள்மாக வெளியிடுகிறார் கள். தங்கள் கட்சியை எடுத்துரைக்கிறார்கள். நாமோ - எமது சொந்தச் செலவில் சென்று, எங்கள் குறைகளைச் சொல்லுகிறோம். எங்கள் கட்சியை விளக்கிக் கூறுகிறோம். இது எங்கள் உரிமை. இலங்கை ஜனநாயக நாடாக இருந்தால், உள்நாட்டிலாகட்டும் - வெளிநாடு களிலா கட்டும் தமிழ் பேசும் இனத்தின் போக்குவரத்தைத் தடை பண்ணவோ, இதர முறைகளில் வாய்ப்பூட்டுப் போடவோ முயற்சிப்பது தவறு.
மொழிப் பிரச்சினை உள்நாட்டுப் பிரச்சினையென்கிறார் பிரதமர். மலை நாட்டுத் தமிழர் குடியுரிமைப் பிரச்சினை உள்நாட்டுப் பிரச்சினையல்லவா? அவர்கள் குடியுரிமையைப் பறித்து, அவர்களை நாடற்றவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல் அனாதைகளாக்கியாயிற்று. அதனால் அவர்களது மொழியுரிமையையும் பறித்துவிடுதல் நியாயமாகுமா? இவர்களைப் பற்றி மீண்டும் இந்தியப் பிரதமருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப் போகிறாராம் இலங்கைப் பிரதமர். அவ்வித பேச்சு வார்த்தைகள் நடத்தும்போது, அவர்கள் மொழியுரிமைப்பற்றி ஒன்றும் பேசக்கூடா தெனப் பாரதப்பிரதமருக்கோ, சென்னை அரசாங்கத்துக்கோ தடை விதிக்க முடியுமா?
ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை யெடுத்துக் கொள்வோம்; கணவன் - மனைவி, குழந்தை களுடன் சீராகச் சிறப்பாக ஒற்றுமையாக வாழும் வரை, அவர்கள் குடும்ப விஷயங்களில் பிறர் தலையீடு செய்வது தவறு என்று எவரும் சொல்வர். இந்த நிலை பிறழ்ந்து, கணவன் - மனைவியை அடித்து, உதைத்து, விதியில்

3.
தள்ளிவிட்டு, குழந்தைகளையும் இம்சிக்கத் தலைப்பட்டால் - அப்புறம் அது குடும்ப விஷயமாக மட்டும் இருப்பதில்லை. சமூக விஷயமாக மாறிவிடுகிறது. சமூகமும், அரசாங்கமும் தலையிடக்கூடிய விஷய மாகிறது. கோர்ட்டிலே நீதி வழங்கும்படி கோருவதற்கு மனைவிக்கு உரிமையுண்டு. இதே நிலைதான் நாட்டு விவகாரங்களிலும். உலகம் கண்டிக்கும்
நாட்டிலுள்ள சிறுபான்மையினருக்கு நீதி வழங்கும்வரை பிரச்சினையெதுவு மில்லை. அவர்களுக்கு நீதி வழங்காது கொடுமைப்படுத்தி அவர்களை அழிப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டால் - அது இன ஒழிப்பு (Genocied) என்னும் சர்வதேச சட்டங்களுக்கு மாறுபட்ட பெரியதோர் குற்றம். - மாலனும், ஸ்றிடமும் தென்னாபிரிக் காவின் இன ஒதுக்கல் (Apartheid) கொள் கையை உள்நாட்டுப் பிரச்சினையெனப் பூசிமெழுக முயற்சிக்கலாம். ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனம் அக்கொள்கையைக் கண்டிக்காது விடவில்லை. ஹிட்லர் யூதர்களை அழித்த பொழுதும், உள்நாட்டுப் பிரச்சினையென்று கூறியிருக்கலாம். ஆனால் அச்செய்கையை வெளிநாடுகள் கண்டிக்காம லில்லை. மனித உரிமைகள் என்று கூறப்படும் உரிமைகளைப் பறிக்க எவருக்கும் உரிமையில்லை. எமது மொழியுரிமையைப் பறிக்க எந்த அரசாங்கத்துக்கும் உரித்தில்லை. இலங்கையும் தமிழ் பேசும் இனத்துக்கு நீதி வழங்காது, தமிழ் இனத்தை அழித்து - ஒரு GILDIT, Pb, C35fAu , @ISOTứd -- One language - One Nation என்பதே தங்கள் இலக்கு என்று செயலாற்றும் வரை, மற்ற நாடுகளின் கண்டனத்துக்கு இலக்காக நேரிடும் என்பதை நான் வற்புறுத்திக் கூற விரும்புகிறேன். இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு இங்கு நடக்கும் அநீதியை வெளியுலகுக்குக் கூறி, உலக அபிப்பிராயத்தை ஒன்று திரட்டுவதும் எங்கள் கட்சி வேலைகளில் முக்கிய இடம் பெறும்.
கிருஷிகம் செழிக்குமா?
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், கொழும்புத் திட்டத்தின் கீழ் இலங்கைக்கு உதவி புரியும்

Page 135
நாடுகள் ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். சில நீர்ப்பாய்ச்சல் திட்டங்களுக்கென உதவப் படும் பணத்தைக் கொண்டு, தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் நீர்ப்பாசன வசதி அமைக் கிறார்கள். ஆனால் அரசாங்கமோ இத்திட்டங்களில் பெருவாரியான சிங்கள மக்களைக் கொணர்ந்து குடியேற்றி, தமிழ் பேசும் மக்களின் நிலத்தைப் பறித்து, அவர்கள் பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கச் செய்து, காலகதியில் அரசியல் பலத்தையும் குறைத்து, மொழி - கலாச்சாரம் - பண்பாடு இவையனைத்தையும் அழிக்க முற்படுகிற தென்பதை, உதவியளிக்கும் நாடுகள் அவதானித்திருக்கின்றனவோ இல்லையோ! குடியேற்ற விஷயத்தில் அரசாங்கம் அனுஷ்டித்து வந்த கொள்கையின் பயனாகச் சமீபத்தில் நடந்த கலவரங்களிலே, பாரம் பரியமாகத் தமிழ் பேசும் பிரதேசமாகவிருந்த கல்லோயாத் திட்டத்தின் கீழுள்ள நிலங்களிலும், அணித்தாக உள்ள தமிழ்க் கிராமங்களிலும்கூடத் தமிழ்பேசும் மக்கள் தம் உயிரிழந்தும், மானமிழந்தும், பொருட் களைப் பறிகொடுத்தும், மிருகத்தனமாகத் தாக்கப்பட்டும் பலவிதங்களில் அவதியுற நேரிட்டது. சமீபத்தில் கல்லோயாவில் நிகழ்ந்த கலவரம் - மூன்றாவது கலவரமாகும் என்பதும் அவதானிக்கத் தக்கது. சங்கைக் குரிய கொழும்பு மாநாகர ஆச் டீக்கன் (Arch Deacon of Colombo) அவர்கள் சமீபத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் பேசியபொழுது, கலவரத் தைச் சிங்கள வெறியர் தான் ஆரம்பித்து - மனிதப் பண்பாட்டுக்கு மாறான கேவலமான செய்கைகளைச் செய்துவிட்டார்களெனக் கூறித் துக்கப்பட்டார். இந்தச் சிங்களக் கனவான் ஒரு மத குரு - இவ்விதம் கூறினார். ஆனால் கலவரம் ஏற்பட்ட பிரதேசங் களுக்குச் சென்று திரும்பிய பிரதமர், அவ்விடத்தில் சிங்கள மக்களிடம் அவர்கள் கூறிய முறையீடுகளைக் கேட்டாரே யல்லாமல் தமிழ் பேசும் மக்களிடம் கேட்க வில்லை. அன்றியும் கொழும்பு திரும்பியதும் சிங்கள மக்களுக்குச் சலுகைகள், பாதுகாப்பு கள் பற்றியே பேசினார். தமிழ்பேசும் மக்கள் பட்ட இன்னல்கள்பற்றி ஒரு வார்த்தைகூடக்

24
கூறவில்லை. குடியேற்ற விஷயத்தில் - ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிலும் பார்க்க மோசமாகவே தற்போதைய அரசாங்கம் நடந்துகொள்ளும் என்பதற்கு அறிகுறிகள் இருக்கின்றன. தமிழ்ப்பிரதேசங்களில் சிங்களக் குடியேற்றம் முற்றாகத் தடுக்கப்பட்டாலன்றித் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு எதுவித விமோசனமும் ஏற்படாது. அது ம ட் டு ம ல் ல , கு டி யேற்ற த் திட்டங்களினால் நாடு பயனடைய வேண்டு மானால் விவசாயத்தில் அக்கறையுள்ள விவசாயிகளை - ஊக்கமுள்ள கமக்காரரைக் குடியேற்றுவதுதான் முறை. இதனால்தான் அதிக பலன் கிட்டும். இந்த முறையைக் கையாண்டால், தமிழ் பேசும் மக்களையே (தமிழ் பேசும் பிரதேசங்களிலாவது) முற்றாகக் குடியேற்ற வேண்டும். தமிழ் பேசும் விவசாயிகளைப்போல ஊக்கமுள்ள, அக்கறை யெடுத்து விவசாயம் செய்யக்கூடிய கமக்காரன் கிடையாது. ஆனால் இப்படியான கமக்காரரைக் குடியேற்றாது, சிங்களரைக் குடியேற்றுவதுதான் இலட்சியமாகக் கருதி, கமச்செய்கை சிறிதும் தெரியாத தொழிலாளிகளையோ, Lu 60ptu குற்றவாளிகளையோ எடுத்துக் குடியேற்றி னால், அவர்கள் கலகஞ் செய்கிறார்கள் என்று அவர்களைக் குறை கூறுவதில் என்ன பயன்? கிராமங்களில் அமைதியாக வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலையில்தான் கமக்காரனின் முயற்சிகள் சிறக்கும். பழைய குற்றவாளிகளின் குடியேற்றத்தினால் கிராமங்களில் அமைதியே குலைந்து விட்டால் - கிராமங்களில் கிருஷிகம் செழிக்குமா?
யாத்திரையின் சிறப்பென்ன?
பிரஜா உரிமை விஷயத்திலும் நிலைமை சிறிதளவேனும் அபிவிருத்தி யேற்படவில்லை. முன்போலவே பிரஜா மனுக்கள் தள்ளுபடியாகிக் கொண்டிருக் கின்றன. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படி யாகவே தள்ளுபடியாகின்றன என்றுகூடச் சொல்லலாம். பதிவுப் பிரஜைகளுக்குப் பாராளுமன்றத்தில் 4 பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யும் உரிமை சட்டமூலம் கொடுக்கப் பட்டிருந்தும், நாளிதுவரையும் அவர்கள்

Page 136
1.
வாக்குரிமையை உபயோகிக்கவோ, தங்கள் உரிமைகள் குறித்துத் தங்கள் பிரதிநிதிகள் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் எடுத்துக் கூறவோ வாய்ப்புக் கொடுக்கப்படவில்லை. போதாக் குறைக்கு மலைநாட்டுத் தமிழரின் மொழியுரி மையும் பறிக்கப்பட்டு விட்டது.
இந்த மகாநாட்டுக்கு நம்முள் பலர் கால் நடையாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். ஏன் இவ்விதம் நாட்கள் பல நடந்தோம்? ஏன் கஷ்டமுற்றோம்? உல்லாசமாகப் புகை வண்டியிலோ, மோட்டார் வண்டியிலோ வந்து சேர்ந்திருக்கலாமே! இந்த யாத்திரை எதைக் குறிக்கிறது? இக்கேள்விகள் பலர் மனதிலும் எழுந்திருக்கலாம். முக்கியமாகச் சிலர் திருமலை யாத்திரைக்கு மாறாகப் பிரசாரம் செய்யத் தலைப்பட்ட காலத்திலி ருந்தாவது இச்சந்தேகம் பலர் மனதிலும் கட்டாயம் எழுந்திருக்கும். ஆகவே யாத்திரை பற்றியும் சில வார்த்தைகள் கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.
முதலாவது - எமது இலட்சியத்தை அடைவதற்கு எவ்வித கஷ்டங்களையும் ஏற்று, எவ்வித தியாகத்துக்கும் தயார் என்று நமது மனத்தைத் திடப்படுத்தி, இடைவிடா துழைத்து, இலட்சியத்தை அடைந்தே தீருவோம் என்பதற்கறிகுறி. இரண்டாவது - தமிழ் பேசும் பிரதேசங்களின் மூலை முடுக்குகள் எல்லாம், நாற்றிசையிலும், வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்கள் முழுவதிலும் தமிழரசு இயக்கத்தையும் - அதன் புனித இலட்சியங்களையும் அறியும்படி செய்யும் இந்த யாத்திரை. மூன்றாவது- தென்கிழக்குக் கோடியாகிய பொத்துவில், அக்கரைப் பற்றிலிருந்து - வடக்கு பருத்தித்துறை, ஊர்காவற்றுறை, காங்கேசந்துறையிலிருந்து - மேற்கே மன்னாரிலிருந்து - இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர் எல்லோரும் ஒரே மனதுடன், இலங்கையில் தமிழ்ப் பிரதேசத்தின் கேந்திர ஸ்தானமாகிய திருகோணமலையை நோக்கி வருகிறோம். சாதி, மதபேதமின்றித் தமிழ்பேசும் மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக நமது இலட்சியப் பாதையிலே செல்வோம் என்பதற்கறிகுறி

25
இந்த யாத்திரை. நான்காவது - எதிரே வரப் போகும் அஹிம்சைப் போராட்டத்திலே சேரக்கூடிய போர்வீரருக்குப் பயிற்சியளித்து அவர்களைக் கட்டுப்பாடு, ஒற்றுமை, சகிப்புத்தன்மை, சாத்வீகப் போரில் தலைமை தாங்கும் ஒருவருக்கு அமைந்து நடக்கும் பண்பாடு முதலிய பல விஷயங்களில் பயிற்சி தரும் யாத்திரை இது. ஐந்தாவது - நாட்டில் பல்வேறு பாகங்களிலுள்ள தமிழ் பேசும் மக்களனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கும் யாத்திரை இது.
இந்தப் புனிதமான யாத்திரையில் பங்கு பெற்ற முடியாதவர்கள், வேறு மார்க்க மாகவும் இந்த மகாநாட்டுக்கு வந்திருக் கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் கட்சி சார்பில் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். இடங்கள் தோறும் எங்களை மகிழ்வுடன் வரவேற்று உபசரித்த பல நண்பர்களுக்கும் கட்சி சார்பாக நன்றி கூறுகிறேன். அவர்கள் உதவியின்றி, இந்த யாத்திரையை நாம் நடத்தி யிருக்க முடியாது.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் அவசியம்
இப்போதுள்ள சூழ்நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக் கின்றன. தமிழரசு அமைப்பதற்கு - அஹிம் சைப் போராட்டம் மட்டும் நடத்தினால் போதாது. ஆக்கத் திட்டங்களிலும் (Constructive Programme) கவனம் செலுத்த வேண்டும். இவற்றில் முதன்மை வகிப்பது, எமக்கென ஒரு தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் அமைப்பது. மொழியுரிமையைப் பறிப்பதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் சமயத்தில், எங்கள் மொழியைப் பாதுகாப் பதற்கும், வளர்ப்பதற்கும் - எங்கள் மாணவர் களைக் கிருஷிகம், விஞ்ஞானம், வைத்தியம், பொறியியல் முதலிய துறைகளில் முன்னேற்றி, நம் பொருளாதாரத்தைப் பெருக்குவதற்கும் உதவக்கூடிய ஒரேயொரு சாதனம் - தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகமாகும். கட்சித் தொடர்பற்ற முறையில் பல்கலைக் கழக இயக்கம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அதனை வளர்த்துப் பலன் பெறுவது தமிழ் பேசும்

Page 137
மக்களின் பெருங் கடமையாகும். இந்நாட் டிலிருந்து வெளியே சென்று பல்கலைக் கழகங்களில் கல்வி பயிலும் தமிழ் மாணவர் தொகையே - ஒரு பல்கலைக் கழகத்துக்குப் போதியது. 'தமிழுக்கு அரசகரும மொழி யாகும் அந்தஸ்துக் கொடாவிட்டாலும் தமிழ் மொழியை வளர்க்க நடவடிக்கைகள் எடுப்போம்" என்று கூறும் அரசாங்கம் - தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் நிறுவுவது பற்றி இதுவரை என்ன செய்திருக்கிறது? ஒன்று ல்லை. அவர்கள் தமிழை வளர்ப்பதில் றிதும் அக்கறையற்றவர்கள். ஆனால் வீண் வாய்வேதாந்தம் பேசி, தமிழையும் வளர்ப் போம் என்று ஆசை வார்த்தை கூறு கிறார்கள் என்பது தெளிவு.
இதுகாலவரை தமிழ் பேசும் மக்களே அரசாங்க சேவைகளில் நிறைந்து கிடக்கிறார்கள் என்றும், சேவையில் 60 சதவீதத்தினர் தமிழர் என்றும், 80 சதவீதத்தினர் தமிழர் என்றும் தப்பான பிரசாரங்கள் செய்து வந்தார்கள். இப்பொழுது புள்ளி விபரங்களைச் சரியாக ஆராய்ந்து பார்த்ததில், சில துறைகளில் 35 சதவீதம் என்றும், எல்ல்ாத்துறைகளிலும் சராசரி கணக்குப் பார்க்கும்போது - தமிழ் பேசும் மக்களின் விகிதாசாரம் 30க்குக் குறைகிற தென்றும் தெரிகிறது. இவ்விதம் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள் தொகை - மொத்தத் தமிழ் பேசும் மக்களின் தொகையில் 1 சதவீதத் துக்கும் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது.
ஒவ்வொரு அரசாங்க ஊழியனும் தனது சீவனத்துக்கும், தன்னுடைய உழைப்பில் தங்கியிருக்கும் வேறு 4 பேருக்கும் பொறுப்பாளியென்று கணக் கிட்டால் - தமிழ் பேசும் இனத்தின் 5 வீதம் மட்டுமே அரசாங்க சேவையில் தன் சீவனத் துக்குத் தங்கியிருக்கிற தென்பது தெளிவு. அரசாங்க நன்கொடைப் பணம் பெறும் பள்ளிக்கூடங்கள் போன்ற ஸ்தாபனங்களில் வேலை செய்பவர்களையும் சேர்த்துக் கணக் கிட்டாலும்கூட, நமது மக்களின் மொத்தத் தொகையில் 10 சதவீதத்துக்குட்பட்டோரே - அரசாங்க சேவையிலோ, பண உதவியிலோ தங்கியிருப்பவர் ஆவார்.

26
சிங்களம் கற்கக்கூடாது
சிங்களம் தனி அரசகரும மொழியான பின், சிங்களம் படிக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு உத்தியோகம் கிட்டுமென்பதற் கில்லை. மொழி விஷயத்தில் அநீதியாக நடப்பவர்கள், உத்தியோகம் கொடுக்கும் விஷயத்தில் நீதியாக நடப்பார்கள் என்று எப்படிச் சொல்லமுடியும்? அன்றியும் சிங்களம் மட்டும் என்ற திட்டத்தில் - தமிழ் பேகம் மக்களை அரசாங்க சேவையிலிருந்து ஒழித்துக்கட்டி, அவர்களின் இடங்களைச் சிங்களவர்களுக்குக் கொடுக்கலாம் என்ற நோக்கமும் சேர்ந்திருக்கின்றது. அல்லா விடில் மொழியுரிமை பற்றிப் பேசும்போது, பெருந்தொகையான தமிழர்கள் அரசாங்க சேவையிலிருக்கிறார்கள் என்ற வீண் கூச்சல் எழுந்திருக்கத் தேவையில்லை. அன்றியும், சமீபத்தில் திரு. மேத்தானந்தா அவர்கள் அந்த வேலைக்கு ஒரு கத்தோலிக்கரை ஏன் நியமிப்பான்? - மற்ற வேலையை ஒரு பெளத்த மதத்தினருக்கு ஏன் கொடுக்க வில்லை? என்ற கிளர்ச்சியை ஆரம்பித்திருக் கிறார். மற்றச் சமயங்களுக்குப் பங்கம் விளையாமல், பெளத்தக் கமிஷன் அறிக்கை வழிநடப்பதுதான் அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்று பிரதமர் கூறியிருக்கிறார். மொழிச் சட்டத்தில் எவ்வளவு "நியாயமான இடம்" தமிழுக்குக் கிடைத்ததோ - அவ்விதமே மற்றச் சமயங்களுக்கும் பாதுகாப்புக் கிடைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. தீவிர வாதிகளின் முயற்சிகள் இந்த முடிவைத் தான் கொண்டுவரும். மொழிவழி ஒடுக்கப் படுவது மட்டுமல்லாமல், மதவழியாலும் தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒடுக்கப்படுவர். ஆகவே, நம்மீது சிங்களம் திணிக்கப்படுவதை எதிர்த்து, நமது பாடசாலைகளில் சிங்களம் படிப்பிப்பதை நிறுத்துவதால் எங்களுக்குப் பெருநன்மையேயன்றி, ஒரு நஷ்டமும் ஏற்பட்டுவிடாது. சிங்களம் படிப்பதை நிறுத்துவது - நம் சுயமரியாதையைப் பேணவும், தனிச்சிங்களச் சட்டத்தை எதிர்க்கவும் நாம் அவசியம் மேற்கொள்ள

Page 138
வேண்டிய நடவடிக்கையாகும். ஆகவே, அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்கள், கடைச் சிப்பந்திகள், மாணவர்கள், பொதுவாக அனைவருமே சிங்களம் கற்க மறுக்க வேண்டும். நமது பள்ளிக்கூடங்களில் சிங்களம் கற்பிக்க ஆரம்பித்தால், உடனடியாக ஏற்காவிட்டாலும், காலகதியில் சிங்களம் மட்டுமே அரசாங்க மொழியா வதை நாம் சகித்துக் கொள்ளத் தயாராகிறோம் என்று ஏற்படும். ஆகவே தமிழ் பேசும் மக்கள் தமிழரசு கிட்டும் விரையாகுதல் என்ன காரணத்தைக் கொண்டும் சிங்களம் படியாதிருத்தல் அவசியம். பிரித்தழிக்கும் கொள்கை
- ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் நடத்தியபோது, இந்நாட்டிலுள்ள சிறு பான்மை யினங்களைப் பொறுத்தவரையில் பிரித்தாளும் தந்திரத்தைக் கையாண்டார்கள். "பிரித்தாளும்" என்று கூறுவதற்குப் பதிலாகப் "பிரித்தழிக்கும்" உபாயம் என்று சொல்லுவதே பொருத்தமாகவிருக்கும். மலைநாட்டுத் தமிழரை (ஆதிகாலத்திலிருந்து குடிபதிகளாகிய) இலங்கைத் தமிழரிலிருந்து பிரித்து, அவர்கள் குடியுரிமை வாக்குரிமையைப் பறித்து, அரசியலுரிமை எதுவு மற்றவர்களாக்கி விட்டார்கள். இலங்கைத் தமிழருள்ளே மட்டக்களப்புத் தமிழர், யாழ்ப்பாணத் தமிழர், திருக் கோணமலைத் தமிழர் என்னும் பிளவுகளை யேற்படுத்தி, அவ்வித பிளவுகளின் உதவியைக்கொண்டு சிங்களக் குடியேற்றம் ஆரம்பித்தார்கள். அதேபோல, முஸ்லிம் மக்களிடையே சோனகர் சங்கம், முஸ்லிம் 'கம் என்ற கட்சிப் பிரிவினையைத் தூபம் போட்டு வளர்த்தார்கள். இதே வழியை இன்றைய அரசாங்கமும் கையாள முயற்சிக்கிறது. முஸ்லிம் மக்களை ஏனைய தமிழ் பேசும் இனத்தவர்களிலிருந்தும் பிரித்து, அவர்களை அழிப்பதற்கு முயற்சி தீவிரமாக நடக்கிறது. அவர்களின் மாய வலைக்குள் முஸ்லிம் மக்கள் விழுந்தார் களாயின், தாம் அழிக்கப்படுகிறோம் என்பதை உணரு முன்பே, அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள். இது எவ்விதம் என்பதைச் சற்று விளக்கிக் கூறுவேன்.

27
இஸ்லாமியரை வேண்டுகிறேன்
முஸ்லிம் பாடசாலைகள் பல இடங் களிலும் ஏறக்குறைய 25 வருஷங்களுக்கு முன் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதன் பலனாக, இன்று இஸ்லாமிய மக்களிடையே கல்வி நன்றாக வளர்ந்திருக்கிறது. இப்பொழுது முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கு வேண்டிய ஆசிரியர்கள், இஸ்லாமிய மக்களிடையே கிடைக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே, தங்கள் பாடசாலைகளில் தங்கள் மதத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களே கல்வி பயிற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புவது இயல்பே. இதனைப் பயன்படுத்தி, "இஸ்லாமிய ஆசிரியர்களை நீங்கள் விரும்பியபடியே நியமிக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன். இதற்குப் பதிலுபகாரமாக நீங்கள் சிங்களத்தை ஏற்றுக் சொள்ளுங்கள்” என்கிறார் கல்வி மந்திரி. இந்த வலையில் சிக்கினால், இதுகாறும் தமிழ் மொழி மூலம் கல்வி பயின்ற இஸ்லாமியருக்கு உத்தியோகம் கிடைப்ப தரிதாகி விடும். சிங்களத்தை இரண்டாவது மொழியாகக் கற்றுத் தமிழ் மொழி மூலம் கல்வி பயில்வோர் சிங்கள மூலமே எல்லாப் பாடங்களையும் கற்று வருபவர்களுடன் போட்டியிட (up Lq?-ULI FTğ5I போகும். சிங்களத்தையே போதனா மொழியாகக் கொண்டு போட்டியிடுவதென்று யோசித் தாலோ, இப்பொழுது தமிழ் ஆசிரியத் தொழிலில் இருக்கும் முஸ்லிம்கள் அத்தனை பேரும் உடனடியாக வேலையிழக்க நேரும். அன்றியும், இப்பொழுது சிங்களத்தில் கல்வி ஆரம்பித்து, சிங்களருக்குச் சமதையாகப் போட்டியிடக்கூடியதாக வரக்குறைந்தது 20 அல்லது 25 வருடங்கள் செல்லும். இதற் கிடையில் மத அடிப்படையில் அரசாங்கத் தை நடத்த விரும்பும் தீவிரவாதிகளின் முயற்சிகள் பலிதமானால், இஸ்லாமியர் என்ற காரணத்தால் மீண்டும் ஒதுக்கப்படுவர். ஆகவே அரசாங்கம் கொடுக்கும் உபகாரங்கள் எவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் இவ்வுபகாரங்களுக்கு விலையாகச் - சிங்களத்தையேற்று - உங்களையே கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று எனது இஸ்லாமிய சகோதரர்களைத் தாழ்மையாகக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Page 139
-1
அரசாங்க சேவையை அறவே மறப்போம்
தனிச் சிங்களச் சட்டம் காரணமாக, அரசாங்க சேவையை நாம் அறவே மறக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்குப் பதிலாக வேறு துறைகளில் நம் இளைஞர் கட்கு உழைப்புத் தேட வேண்டும். கவனமாக நாம் திட்டமிட்டால், இப்போதிருப்பதிலும் பார்க்க நமது பொருளாதார நிலை அபிவிருத்தியடையச் செய்யலாம். இந்த நோக்கத்துடனேயே எங்கள் காரியசபை, உத்தியோகங்களில் இருப்பவர்களின் புள்ளி விபரங்கள் முதலியவற்றைச் சேகரிக்கத் திட்டமிட்டது. எந்த அரசியல் கட்சியும் கட்சி ரீதியாக வியாபாரம், கிருஷிகம், கைத் தொழில் முதலிய துறைகளில் ஈடுபடுவது சாத்தியமில்லை. ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு இந்தத்துறைகளில் ஊக்கமளிப்பது அவசியம். விஷயமறிந்த நிபுணர்களின் உதவிகொண்டு - எத்துறைகள் முதலிடம் பெறவேண்டும் என்றும், என்ன விதமான ஆரம்ப முறைகள் கையாளப்பட வேண்டும் என்றும், முயற்சி பலிதமாவதற்கு இவையிவை செய்யப்பட வேண்டும். மூலப்பொருள் எவை வேண்டும், மூலதனம் எவ்வளவுவேண்டும் என்று - இன்னோரன்ன விஷயங்களில் ஆலோசனை கூறி மக்களை ஊக்குவிக்கலாம். இவ்விதமான ஆக்கத் திட்டங்களை மனதில் வைத்தே - இந்த ஆண்டு மகாநாட்டில் கலாசார, பொருளாதாரத் துறை என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளோம். மறந்த கதையாக வேண்டும்
நமது விடுதலைப்போரில் வெற்றி காண்பதற்கு, நமது சமூகத்தில் காணப்படும் தீண்டாமையென்னும் தீயவழக்கம் ஒழிய வேண்டும். நம்முன் ஒரு சாராரைத் தீண்டாதார் என இழிநிலையில் வைத்துக் கொண்டு, சிங்கள சகோதரர் நம்மையும் நமது மொழியையும் இழிவுபடுத்துகிறார்கள் என்று கதறுவது எவ்வளவு அர்த்தமற்றது என்பது, விஷயத்தைச் சிறிதளவேனும் சிந்தித்துப் பார்ப்போர்க்குப் புலனாகும்.

28
ஹரிசனர் உட்சென்று வணங்கக் கூடியதாக முயற்சிசெய்து பல ஆலயங்களையும் திறப்பித்து வைத்த G)Luff Guurt fr அனைவருக்கும், இவர்கள் வேண்டுகோளுக் கிணங்கிக் கோவில்களைத் திறந்துவிட்ட தர்மகர்த்தாக்களுக்கும் தமிழ் பேசும் இனத்தின் நன்றியுரித்தாகும். இவ்விஷயத்தில் கிழக்கு மாகாணம் வழிகாட்டியாக நிற்பது பற்றி மட்டற்ற மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மட்டக்களப்புப் பகுதியில் ஆலயப் பிரவேசம் 4 அல்லது 5 வருடங்களுக்கு முன்னாகவே நடந்து விட்டதாக அறிகிறேன். இந்நகரிலுள்ள எல்லாக் கோவில்களையும் ஒரே நாளில் திறந்து வைத்த பெருமை - இந்த நகரத்தில் வசிக்கும் எல்லா இந்துக்களையும் சாரும். வெகு விரைவில், தீண்டாமை என்பது - பழங்கதையாகக்கூட இராமல், முற்றாக மறந்துவிட்ட கதையாக வேண்டும்.
சமஷ்டியே வழி
சமஷ்டியாட்சி மூலமே - தமிழ் பேசும் மக்கள் தம் மொழியையும் பாரம்பரியமாகத் தமக்குரிமையான பிரதேசத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் என்று ஏற்கெனவே கூறினேன். சமஷ்டி முறையில் - அரசியல் அதிகாரத்தை மாகாண அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசுக்குமிடையில் பங்கிடவேண்டி யிருப்பதால், ஒன்றின் அதிகாரத்தை மற்றது பறித்துக்கொள்ளாமல் பாதுகாப்பதற்கு விதிகள் அமைக்கப்படும். அன்றியும் சமஷ்டிக்குட்பட்ட ஒவ்வொரு அரசும் யதேச்சாதிகாரமாக நடக்கமுடியாது. அத்துடன் சமஷ்டித் திட்டங்கள் அனைத் திலும் அடிப்படை உரிமைகள் அரசியல் சட்டத்திலேயே வரையறுக்கப்பட்டும், பாதுகாக்கப்பட்டும் இருக்கும். மொழி யுரிமை, மத உரிமை ஆகிய இவ்விரண்டும் இவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுவதால் மதத்தினா லோ, மொழியினாலோ சிறுபான்மையாக இருப்பவர்கள் ஒற்றையாட்சி முறையில் போலல்லாது, சமஷ்டியின்கீழ்ப் போதியளவு பாதுகாக்கப்படுவர். சமஷ்டியாட்சி முறைதான் - சிங்கள சகோதரர்களின் பாதுகாப்புக்குப் பங்கமின்றி, நியாயமான முறையில் தமிழ் பேகம் மக்கள் நலவுரிமைகளையும் பேணு வதற்கு வழி.

Page 140
1. L. தயாராகுங்கள்
சிங்களம் மட்டும் சட்டம் இயற்றப் பட்டதால், வெகு விரைவில் சமஷ்டியேற் படுத்தவேண்டும். இன்றேல் தமிழ் பேசும் மக்கள் முற்றாக அழிந்தொழிய நேரிடும் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. தனிச் சிங்களச் சட்டத்தை ஏற்றோ, அல்லது சிங்களக் குடியேற்றம் தொடர்ந்து நடைபெறுவதைச் சகித்துக்கொண்டோ இருப்போமாகில் நாம் தற்கொலை புரிந்தவர்களாவோம். இலங்கையில் தமிழ் பேசும் இனம் இல்லா தொழிந்துபோகும். இவற்றை எதிர்த்துச் சாத்வீக முறையில் போராட்டம் நடத்தினால், நாம் வெற்றிபெற்று வாழமுடியும். வெற்றிபெற்று வாழ்வது நிச்சயம் என்று கூறுவேன். ஆனால் சாத்விகப் போராட்டம் எதையும் ஆரம்பிக்கு முன்னர், சுமுகமான முறையில் எங்கள் கோரிக்கையை மறுதரப்பினர் ஏற்றுக் கொள்ளப் போதிய சந்தர்ப்பம் அளிக்க வேண்டும். ஆகவே ஒரு கால எல்லை குறித்து, அந்தக் கால எல்லைக்குள் தமிழரசு நிறுவப்படா விட்டால் - நாம் சாத்வீகப் போராட்டம் ஆரம்பிக்கவேண்டும். இந்த எல்லையானது - மிகவும் குறுகிய எல்லை யாக இருக்கக்கூடாது. அரசியலமைப்பை மாற்றியமைப்பதற்குப் போதிய அவகாசம் அளிக்கும் எல்லையாகவே இருக்கவேண்டும். அதே சமயத்தில், இந்த எல்லையை அதிக காலம் தள்ளிப் போடவும் முடியாது. இந்த
ܓܵ
فره فیوزیلاوه உழவுக்கும் ܥܠ ام
།། உண்டுகளித் திருப்போரை

9
எல்லையைக் கட்சியின் செயற்குழு பல் விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து தீர்மானிக்கும். எங்கள் சாத்விகப் போராட்டம் எவ்விதம் நடைபெறும் என்று இப்பொழுதே சொல்லிவிட முடியாது. ஆனால் தமிழ் பேசும் மக்கள் தங்களைத் தியாகத்திற்கும், கடினமான வேலைகளுக்கும் தயார் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.
தமிழ் பேசும் மக்கள் எதிரே வரும் சாத்வீக உரிமைப் போராட்டத்தில் தைரியத்துடனும் - ஒற்றுமையுடனும் - தியாக சிந்தனையுடனும் பங்குபற்றி, தமிழரசு நிறுவ - எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் பாலிப்பானாக! தமிழ்த் தாயை வாழ்த்தி, எனது உரையை முற்றுவிக்கிறேன். "வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி
வாழிய வாழியவே வான மளந்த தைைத்து மளந்திடும்
வண்மொழி வாழியவே வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழியே எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி
என்றென்றும் வாழியவே"
வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றிமீழர்
வாழ்க தமிழரசு
s 结
வந்தனை செய்வோம் ܥܠܐ ام - GSGod) r
நிந்தனை செய்வோம் N

Page 141


Page 142
சமஷ்டியமைப் சிங்கள சரிசம அந்தஸ்தை - ெ
தமிழறிஞர் திரு. கு. வன்னிய சி (5ஆவது தேசிய மாநாடு -
வரவேற்புக்கழகத் தலைவரே! இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின்
வட்ட, மாவட்டக் கிளைகளின் பிரதிநிதிகளே! கட்சி உறுப்பினர்களே! அழைப்பின்பேரில் வருகை தந்துள்ள
விருந்தினர்களே! பெரியோரே! தாய்மாரே! சகோதர, சகோதரியரே! மழலைச் செல்வங்களே! என் இனிய நண்பர்களே! தமிழரசு நிறுவப் போகும்
தன்மான இளைஞர்களே! உங்கள் அனைவர்க்கும் முதற்கண்
எனது அன்பு வணக்கம்!
d'Fairp ஆண்டு திருகோணமலை மகாநாட்டிலே - நான்கு அம்சக் கோரிக்கை கள் அடங்கிய ஒரேயொரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினோம். அந்தக் கோரிக்கைகள் நிறைவேறாவிட்டால், ஒரு ஆண்டின் இறுதியில் நேரடி நடவடிக்கையில் இறங்குவதெனவும் தீர்மானித்தோம்.
பல மாதங்களாக, அரசாங்கம் இத் தீர்மானத்தில் கூறிய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி வைப்பதற்கு எதுவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அது மட்டுமல்ல, தனிச் சிங்களச் சட்டம் நிறை வேற்றிய காலத்தில் - தமிழின் நியாயமான அளவு உபயோகத்தை அனுமதித்துச் சட்டமியற்றப் போவதாகக் கூறிய வாக்குறுதியைத் தானும் நிறைவேற்றிவைக்க

O M. () O பு மட்டுந்தான் த்தோடு சந்தமிழுக்கு வழங்கும்!
ங்கம், எம்.பி. அவர்கள் பேருரை 28-7-1957 - மட்டக்களிப்பு)
முயற்சிக்கவில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையில், நாம் திருமலைத் தீர்மானத்தில் கூறிய கோரிக்கைகளைப் பெறுவதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கைகளுக்குத் தயார் செய்யுமுகமாகக் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் திகதியன்று தொண்டர்படை திரட்ட ஆயத்தம் செய்தோம். இதற்குப் பின்னரே - அரசாங்கம் சிறிது சுறுசுறுப்புக் காட்டியது.
பிரதமர் கூற்று
பிரதமர் திரு. எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி. பண்டாரநாயகா அவர்கள் 25-4-57 அன்று பாராளுமன்றத்தில் தமிழுக்கு நியாயமான அளவு உபயோகம் பற்றிய தனது நான்கு அம்சத் திட்டத்தை வெளியிட்டது மல்லாமல், அரசியற் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கு ஒரு கூட்டுக்கமிட்டி நியமிக்கப்போவதாகவும், இந்தக் கூட்டுக்கமிட்டி சமஷ்டிக் கோரிக்கை பற்றி ஆராயமுடியும் என்றும் கூறியதுடன், பிரதேச சபைகள் மூலம் அரசியல் அதிகாரங் களைப் பிரதேசங்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுப்பதன் மூலம் ஓரளவுக்கு மாகாண சுயாட்சிக் கோரிக்கை நிறைவேறும் என்றும்
கூறினார். பேச்சுவார்த்தைக்கு அதிகாரம்
தமிழரசுக் கட்சியைப் பொறுத்த வரையில், தொண்டர்படை திரட்டுவதிலும் - சத்தியாக்கிரகத்திற்கு ஆயத்தஞ் செய்வதிலும் மும்முரமாக ஈடுபட்டு நாம் வேலைசெய்து வந்தோம். சத்தியாக் கிரகத்திற்குத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்தில், உண்மைச் சத்தியாக் கிரகிகள் என்னும் முறையில் - நியாயமான

Page 143
- 1
சமரசத்திற்கு நாம் எப்பொழுதும் தயார் என்பதையும் பல பிரசாரக் கூட்டங்களிற் கூறி வந்தோம். எங்கள் காரியசபையும், அவ்வித பேச்சு வார்த்தைகளுக்குச் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் - கட்சித் தலைவரும், பொதுக் காரியதரிசியும், தனாதிகாரிகளில் ஒருவராகிய திரு. எஸ்.ஜே.வி. செல்வநாயகம் அவர்களும் சேர்ந்த உபகுழு ஒன்றுக்குப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்த அதிகாரம் அளித்தது.
சமரச உடன்பாடு
இதன் பின்னர், சில நண்பர்களின் முயற்சியால் ஜூன் 26ஆந் திகதி முதலாவது சந்திப்பு பிரதமரின் வாசஸ்தலத்தில் நடந்தது. அதன் பின்னர் பல தடவைகள் சந்தித்து, இறுதியாக 25-7-57 நள்ளிரவில் சமரச உடன்பாடு ஏற்பட்டது.
இந்த உடன்பாட்டைப் பலர் வரவேற்றிருக்கிறார்கள். ஆனால், அதில் அதிருப்தி தெரிவித்தவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். வெளியில் எவ்விதம் அபிப்பிராய பேதம் இருக்கிறதோ - அதே அபிப்பிராய பேதம் ஓரளவு கட்சியிலும் பிரதிபலிக்கிறதைக் காண்கிறோம்.
காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம் நல்ல உதாரணம்
இன்றைய சூழ்நிலை, உப்புச் சத்தியாக்கிரகத்தை நிறுத்துவதற்கு மகாத்மா காந்தியும் இர்வின் பிரபுவும் செய்து கொண்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஞாபகமூட்டுகிறது. பறிமுதலான நிலங்கள் பற்றிய ஒப்பந்தம் திருப்திகரமாக இல்லை யென - சர்தார் படேல் முணுமுணுத்தார். பூரண சுதந்திர அடிப்படையிலேயேயன்றி, வேறெந்த அடிப்படையிலும் பேச்சு வார்த்தை நடத்த முடியாதென்பதை வலியுறுத்தவில்லையென - ஜவஹர்லால் நேரு முழங்கினார். அரசியற் கைதிகள் விடுதலை பற்றி ஒப்பந்தம் தாராளமாயில்லையென விளாசினர் பலர். காந்தியடிகள் - “கைதிகள் விஷயத்திற்காக ஒப்பந்தம் செய்யாது விடுவதா? நிலங்கள் விஷயத்தில் கோபித்து

32
முறித்துக் கொள்வதா? அல்லது வேறு எதற்கு முறிப்பது?" என்று கேட்டார். ஒப் பந்தம் அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லாத போதிலும் - காங்கிரஸ் அவ்வித ஒப்பந்தத் தை ஏற்கத்தான் செய்தது. அதே சூழ்நிலையில்தான் நாமும் இருக்கிறோம் என்பது வெளிப்படை கொள்கையை விடவில்லை
இந்த உடன்பாட்டினைச் சிறிது ஆராய்வோம். மொழி விஷயத்திலென்றா லென்ன சமஷ்டிக் கொள்கையிலென்றால் என்ன - குடியுரிமைப் பிரச்சினையி லென்றால் என்ன - நாங்கள் எவ்விதமேனும், எங்கள் கொள்கையைச் சிறிதளவேனும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதனைப் பிரதமரும் உணர்ந்துதான் உடன்படிக்கை செய்துள்ளார். அதனாலேயே இவ்விஷயம் கூட்டறிக்கையிலும் இடம் பெற்றிருக்கிறது.
எங்கள் கொள்கைகள், கோரிக்கை களை நிறைவேற்றுவதற்குத் தொடர்ந்து கிளர்ச்சி செய்யவோ அல்லது உரிய பிறிதொரு காலத்திலே ஒரு போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் உரிமையையோ நாம் இழந்து விடவில்லை. இன்றைய ஆட்சியாளர் தானும் இதனை ஒரு நிரந்தரமான சமரச முடிவாகக் கருதவில்லை. ஏனெனில், இந்த உடன்பாடு தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் சிங்கள மக்களுக்கு மிடையே ஏற்பட்டுள்ள ஜாதிய, கலாச்சார, அரசியல், பொருளாதாரத் தகராறுகள் அனைத்திற்கும் முடிவு காணவில்லை என்பது வெளிப்படை
வாபஸ் மட்டும்
ஆகஸ்ட் 20ஆந் திகதி தொடங்க விருந்த சத்தியாக்கிரகத்தை நிறுத்த நாம் சம்மதித்து, ஏற்றுக்கொண்ட உடன்பாடே இது. உடன்பாட்டைக் கவனமாக வாசிப் பவர்களுக்கு, தமிழரசுக் கட்சியார் சத்தியாக் கிரகத்தை நிறுத்த ஒப்புக் கொண்டதைத் தவிர, வேறெதுவும் செய்வதென்றோ அல்லது செய்வதில்லையென்றோ ஒப்புக் கொள்ள வில் லையெ ன்பது வெளிப்படை யாகும்.

Page 144
1.
மகாத்மா காந்தியடிகள், தான் இர்வின் பிரபுவுடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தைப் பற்றித் தெளிவுபடுத்திக் கூறும் பொழுது - They ought to understand that we have entered into no peace treaty. It is a provisional temporary settlement we have arrived at. I beseach you not to bid goodbye to common sense to cool courage, to patience and to reason"6Taipi diglugog அவதானிக்கும்படி கேட்டு, அதனையே நானும் இப்பொழுது உங்களுக்குக் கூறுகிறேன்.
எங்கள் பகுத்தறிவையோ, அமைதியான தைரியத்தையோ, எதனையும் நுணுகி ஆராயும் அறிவையோ நாம் இழந்துவிடக் கூடாது.
இதனை மனதில் வைத்து, உடன்படிக் கையைச் சிறிது ஆராய்வோம்.
எமது பிறப்புரிமை
உடன்படிக்கையின் சாதனைகளைப் பற்றிப் பின்னர் கூறுவேன். வேறெதனைச் சாதித்தாலென்ன சாதியாது விட்டாலென்ன - எங்கள் அடிப்படைக் கொள்கை எதனையும் நாங்கள் தாரைவார்த்து விட வில்லையென்பது வெளிப்படை ஒப்பந்தத் தில் அந்த வார்த்தைகள் உபயோகிக்கப் படவில்லை; மற்ற வார்த்தைகள் காணப்பட வில்லை என்று அக்கறைப்படுபவர்கள் பலர், infiguuga,6ir Jagu - "In the agreement nothing vital had been lost and no surrender of principle made". (He then referred to the missing of the enchancing word purna Swaraj in the agreement and observed.) "Independence is lindia's birth right and India cannot be satisfied with anything less" என்ற கருத்தினைக் கவனிப்பார்
956ITIT5
மொழிச் சமத்துவம் பெறுதல், தமிழ் அரசு அமைத்தல், குடியுரிமை பெறுதல் முதலியன எமது பிறப்புரிமைகள். இன்று பிரதமர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லையென்றால், என்றோ ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். சத்தியாக்கிரகத்தை நிறுத்துவதால், நாம் இவ்வுரிமைகளை விட்டுவிட்டோம் என்று அர்த்தம் செய்துவிட முடியாது.

33
ஆதரவு கிடைக்கும்
இன்று, சத்தியாக்கிரகம் நிறுத்தப் படுவதால் போராட்ட மனப்பான்மை நிரந்தரமாகவே போய்விடும் என்று அஞ்சுகிறார்கள் சிலர். ஆனால் பாரத நாட்டின் சுதந்திரப் போரின் சரித்திரத்தை உற்று நோக்கினால், எத்தனையோ முறை போராட்டம் நிறுத்தித் திரும்பவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதிலிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ளக் கூடிய பாடம் ஒன்றுண்டு. சுதந்திர வாஞ்சை கொண்ட மக்களின் தாகம் - சுதந்திரத்தின் மூலம் தான் தணியுமேயன்றி, வேறெதனாலும் தணியாது. மீண்டும் போராட்டம் ஆரம்பிக்க நேரிட்டால், அதற்கு ஆதரவு தமிழ் பேசும் மக்களிடம் கிடைக்கவே செய்யும் என்பது எனது திடமான நம்பிக்கை. இதனையே snfiguig digit "if therefore we are conscious of our strength and our ability io resume civil disobedience, whenever it becomes necessary we shall find no difficulty” 6 TGör gp ngólu Gir GMTnTř. அந்தவித ஆற்றல் நமக்கு இல்லாது போனால், சுதந்திரத்திற்கு நாம் அருகதை யற்றவர்கள் ஆவோம். ஆகவே, சத்தியாக் கிரகம் நிறுத்தப்படுவதால் ஒன்றும் குடி மூழ்கிப் போகவில்லை. போகவும் முடியாது என்று வற்புறுத்துகிறேன். உடன்படிக்கையின் சாதனை
இனி, தமிழ் பேசும் மக்களைப் பொறுத்த வரையில் உடன்படிக்கையின் சாதனைகள் எவையெவை எனக் கவனிப்போம்.
1. பிரதேச பாதுகாப்பு
தமிழ் பேசும் மக்கள் பெரும்பான்மை யாக இருக்கும் பிரதேசங்களில் எல்லாம் அரசாங்கம் திட்டமிட்டுச் செய்துவரும் சிங்களக் குடியேற்றத்தின் மூலம், பாரம் பரியமாகத் தமிழ்பேசும் பிரதேசங்களை யெல்லாம் சிங்களப் பிரதேசங்களாக்கி விடுவதற்கு ஒரு சதி நடந்துகொண்டிருந்தது. இதனை எதிர்த்து எங்கள் கட்சி ஆரம்ப காலம் தொட்டுக் கிளர்ச்சிசெய்து வந்திருக் கிறது. திருகோணமலைத் தீர்மானத்திற்

Page 145
1: LS
குறிப்பிட்ட நான்கு விஷயங்களில் இதுவு மொன்று. இந்த உடன்படிக்கையினால் எல்லாம் இழந்துவிட்டோம். குடி முழுகி விட்டது என்று கதறும் தமிழ்த் தலைவர்கள் சிலர் - இந்தக் குடியேற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் அரசாங்கத்தில் முழு மந்திரிப்பதவி, அரை மந்திரிப்பதவி முதலியன வகித்தும்; வேறு விதங்களில் அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் கட்சியில் இருந்தும் வருகிறார்கள் என்பதை இந்தச் சந்தர்ப்பத்திற் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். இந்த உடன்படிக்கையின் மூலம் - அரசாங்க உதவியுடன் நடைபெறும் சிங்களக் குடி யேற்றம் முற்றாகத் தவிர்க்கப்பட்டுத் தமிழ்ப் பிரதேசம் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பது வெள்ளிடைமலை. இதனை எவரும் மறுக்க முடியாத வகையில் உடன்படிக்கை அமைந்திருக்கிறது. 2. () சிங்களச் சட்டத்தைத் தடுத்திருக்கிறோம்
இன்று அமுலில் இருப்பது தனிச் சிங்களச் சட்டம். பிரதமர் ஏப்ரல் 25ஆந் திகதியன்று 'தமிழின் நியாயமான உபயோகம் பற்றிய நாலு அம்சத் திட்டத்தை வெளியிட்டார். தனிச் சிங்களச் சட்டம் அமுல் நடத்தப்படுவதாலோ அன்றிப் பிரதமரின் நாலு அம்சத் திட்டத்தின்கீழ் தமிழுக்கு நியாயமான அளவு பாவிப்புக் கிடைப்பதாலோ - வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களிலுள்ள எல்லா அலுவலகங் களிலும் நிர்வாகம் தமிழிலேயே நடைபெற வேண்டுமென்ற நியதி ஏற்பட்டுவிடாது. சிங்களக் குடியேற்றத்தைத் தடுத்து நிறுத்தி, எவ்விதம் தமிழ்ப் பிரதேசம் பாதுகாக்கப் பட்டதோ, அவ்விதமே வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களிலுள்ள எல்லா அலுவலகங் களிலும் தமிழிலேயே வேலைகள் செய்யவேண்டுமென்ற நியதியின் மூலம் - காரியாம்சத்தில் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் தனிச் சிங்களச் சட்டத்தை நடைமுறைக்கு வராது தடுத்திருக்கிறோம்.

4.
(i) தமிழரசுக்கு அத்திவாரம்
ஒப்பந்தத்தில் - அரசாங்கமொழிச் சட்டத்தைப் பாதிக்காத முறையில், தமிழ் மொழி வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங் களிலுள்ள எல்லா அலுவலகங்களிலும் நடைமுறையில் உபயோகிக்கப்படும் என்பதை நான் மறைக்கவோ, பூசி மெழுகவோ விரும்பவில்லை. சட்டப்படி இதன் கருத்து எதுவாகவிருக்கும் என்ற சர்ச்சையிலும் நான் இப்பொழுது இறங்க விரும்பவில்லை. நாளாந்த நடைமுறையில் - தமிழ் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் எல்லா அலுவலகங்களிலும் எல்லா வேலைகளுக்கும் உபயோகிக்கப்படுவதனா லும், தமிழ்ப் பிரதேசம் சிங்களக் குடியேற்றத்திலிருந்தும் பாதுகாக்கப்பட்டத னாலும் தமிழரசு நிறுவுவதற்கு அடிகோலி யிருக்கிறோம் என்று கூற விரும்புகிறேன். 3. தேசிய சிறுபான்மையினர் மொழி
தமிழ்மொழி - இந்நாட்டிலுள்ள தேசிய சிறுபான்மையினரின் மொழியென ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு தேசிய சிறுபான்மை இனத்திற்கும் - அதன் மொழிக்கும் சர்வதேசச் சட்டங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட உரிமைகள் உண்டு.
வெறும் பாசாங்கு
தனிச் சுதந்திரமுள்ள தமிழ்நாடு அமைத்துவிட்டால், இலங்கை முழுவதும் தமிழுக்கும் - சிங்களத்துக்கும் சரிசம அந்தஸ்துக் கிடைத்துவிடாது என்பது எவரும் வற்புறுத்தாமலே தெரியும். ஒற்றையாட்சித் திட்டத்தில் இப்பொழுது எப்படி மொழியுரிமை பறிக்கப்பட்டதோ - அதேபோல் சரிசம அந்தஸ்துக் கிடைத் தாலுங்கூட, அந்த அந்தஸ்து நிலையற்ற தாகவே இருக்கும். சமஷ்டி ஆட்சி மூலம் மட்டுமே - தமிழுக்கும், சிங்களத்துக்கும் சரிசம அந்தஸ்து என்பது நிரந்தரமாக நிலைநாட்ட முடியும். ஒற்றையாட்சியின் கீழ் சரிசம அந்தஸ்துப் பெறவேண்டும் என்பது வெறும் பாசாங்கே தவிர வேறொன்றில்லை.

Page 146
13
சமஷ்டியில் தமிழரசு
இதுவரை கிடைத்ததை அத்திவாரமாக வைத்துக்கொண்டு, தமிழுக்கும் சிங்களத் திற்கும் சரிசம அந்தஸ்து நிலையாகக் கிடைக்கவும் தமிழ்பேசும் மக்கள் உரிமையுடன் இந்த நாட்டில் வாழவும், நிலையான பொருளாதார சுபீட்சத்தை அடையவும், தம் வாழ்க்கை முறையைத் தாம் விரும்பியவாறே அமைக்கவும் வல்ல - சமஷ்டி ஆட்சியின் அங்கமான ஒரு தமிழரசை அமைப்பதற்கு நாம் முயல வேண்டும்.
முதலாவதுபடி தாண்டிவிட்டோம்
திருகோணமலைத் தீர்மானம் - நம் பொதுச் சபையின் தீர்மானம். அந்தத் தீர்மானத்திற் கண்டபடி, நாலு அம்சக் கோரிக்கைகளையும் அரசாங்கம் ஒப்புக் கொள்ளாத விடத்து, சத்தியாகக்கிரகப் போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது கட்சியின் முடிவு. அதனை ரத்துச் செய்து போராட்டத்தை நிறுத்துவதற்கு - கட்சி சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர்களுக்கோ, உங்கள் காரிய சபைக்கோ அதிகாரமில்லை. உங்கள் சார்பில் அவர்கள் செய்த உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வதோ அன்றி ரத்துச்செய் வதோ உங்கள் மகத்தான பொறுப்பு இர்வின் பிரபுவுடன் தான் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில் Jinfigulig dair - "It is open to you to press for a different programme and different policy at Karachi. Butlet it not be said that we are a people incapable of maintaining discipline. Swaraj was not won by this agreement, but the second door to Swaraj was opened" 6Taipi Gdf Tairaorrrri. இந்த உடன்படிக்கையின் கீழ், தமிழ் அரசுக்குச் செல்லும் நீண்ட பாதையில் - முதலாவது படியைத் தாண்டியுள்ளோம் என்று கூற விரும்புகிறேன்.
கொள்கையளவில் உடன்படிக்கை
மேலும் இந்த உடன்படிக்கையைக்
கூர்ந்து கவனியுங்கள்! மொழி விஷயத்தில் -
வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த

5
மற்ற ஏழு மாகாணங்களிலும் பிரதமரின் நாலு அம்சத் திட்டம் நடைமுறையிலி ருக்கும். இந்த நாலு அம்சத் திட்டத்தைப் பற்றிய எத்தனையோ விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டியிருக்கின்றன. பொதுப்படையான கொள்கைகளையே உடன்படிக்கை குறிப்பிடுகிறது. அது போலவே, பிரதேச சபைகள் விஷயத்திலும் பல விஷயங்கள் தெளிபடுத்தப்பட வேண்டியிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் தெளிவுபடுத்தப்பட்ட பின்னரே, உடன் படிக்கையின் முழுப் பலாபலன்களையும் நிதானமாகச் சொல்லமுடியும். பிரதேச சபைகளின் அதிகாரங்களைப் பொறுத்த வரையில் - ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு அவிழ் பதம் பார்ப்பதுபோல், குடியேற்ற விஷயத்தில் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது போல் தாராளமான அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும் என்ற எண்ணத்திலேயே, கொள்கையளவில் உடன்படிக்கை செய்தோம்.
கொள்ளலாம் அல்லது தள்ளலாம்
மீண்டும், காந்தியடிகள் கூறியதைக் GauGolf'uGunTib. "The settlement is obviously provisional. But is necessitates a change in our method of work. Whilst civil disobedience and jail going direct action was the method to be followed before the settlement, the way of the argument and negotiation takes its place. Butlet no one forget that the settlement is provisional and the negotiation may break down at any stage. Let us therefore keep our power ever bright. Failure should not find us napping, but ready to mobilize at the first command. In the meanwhile let us carry on the process of self, purification with greater vigour and greater faith. So that we may grow in strength day by day.
மேலும் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்தப் பட்டு, தமிழ் மொழி மசோதாவும் - பிரதேச சபை மசோதாவும் பாராளுமன்றத்திற்கு வரும் போது, அவை திருப்தியளிக்கா விட்டால் நாம் அவற்றை ஏற்காது விடலாம்;

Page 147
-1 எமது அடுத்த முயற்சி எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைச் சிந்திக்கலாம். அதுவரைக்கும், சமரசமான பேச்சு வார்த்தைகள் மூலம் - எங்கள் கோரிக்கைகள் வெற்றிபெறும் வகையில் முயற்சி செய்வதே எங்கள் 3s 60). அவ்வித முயற்சி தோல்வியுற்றால், எதற்கும் நாம் தயாராக இருக்கவேண்டும் எதற்கும் தயாராக இருக்கும் மனோநிலையை எம்முன் அமைக்கவேண்டும் என்பதையே இங்கு குறிப்பிடுகின்றேன். ஆனால், உத்தேச ஆகஸ்ட் போராட்ட முஸ்தீபுகளை மட்டும் தளர்ச்சி விடுவது நமது கடமை.
அரசாங்கம் உணரவேண்டும் :
நமது கட்சியின் பிரதிநிதிகளும் - பிரதமரும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதற்கு உதவியாயிருந்த சில நண்பர்கள் - தெளிவுபடுத்தவேண்டிய விஷயங்கள் தெளிவுபெறும்வரை, சத்தியாக்கிரகத்தை ஒத்திவைப்பதாக அறிவிக்கும்படி யோசனை கூறினார்கள். ஆனால், நாம் சத்தியாக் கிரகத்தைக் காலவரையறையின்றி நிறுத்தி வைத்திருக்கிறோம். இதன் நோக்கம் - இருதரப்பினர்க்கிடையிலும் பரஸ்பர நல்லெண்ணத்தை வளர்ப்பதற்கும், சகல விஷயங்களும் தாராள மனதுடன் தீர்மானிக்கப்படுவதற்கும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதே. இந்த நல்ல எண்ணத்தை உணர்ந்து, அரசாங்கமும் நடந்துகொள்ளும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
ஆக்கவேலைகள்
நான் கூறுவது முரண்பாடாகத் தோன்றினாலுங்கூட, மொழி விஷயத்திலும்
AAk ஜதிகள் မြွ၍)၈ရ)။

6.
- பிரதேச சபைகளுக்கு அதிகாரங்கள் வழங்குவதிலும் அரசாங்கம் வெகு தாராளமாக நடந்துகொண்டால், நிலைமை ஸ்தம்பிதம் அடையக்கூடும். கிடைத்திருக்கும் மொழியுரிமையும் - அரசியல் உரிமைகளும் போதுமென்று நம் மக்கள் இருந்துவிட்டால், நாம் - தமிழுக்குச் சம அந்தஸ்துப் பெறுவதோ, தமிழரசு பெறுவதோ கஷ்டமாகும். இந்நிலை வராது பாதுகாக்க
வேண்டும். முன்கூறியபடி, சுதந்திரதாகத்தைச் சுதந்திரத்தினாலேயே தணியச் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள இடைக்கால உடன்பாட்டின்கீழ் - விவரிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் விவாதிக்கப் பட்டுத் தெளிவாக்கப்படும் வரை, கட்சி செய்யவேண்டிய ஆக்கவேலைகள் பல உள. இதில் முதலிடம் பெறவேண்டியது தீண்டாமை ஒழிப்பு, அதற்கடுத்தபடியாகத் தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவரும் - யாழ்ப் பாணத் தமிழர், திருகோணமலைத் தமிழர், மட்டக்களப்புத் தமிழர், மலைநாட்டுத் தமிழர் :- இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர் என்று பாராட்டாது. தமிழ்த் தாயின் புதல்வர்கள் என்ற முறையில் தமிழ்பேசும் இனத்தை ஒன்று சேர்த்து, எங்கள் உரிமைகளைப் பெறத் தோளோடு தோள் நின்று உழைப்போமாக!
வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் பேசும் இனம் வாழ்க தமிழரசு!
公
SR
டி பப்ப " குலத் الم 4رN சொலல் பாவம் ད།

Page 148

வது தலைவர்
1958
1961
Go Gag T5
5 uu Lb, L I IT- 2 - 9G) u rit 95 GiT

Page 149


Page 150
தீண்டாமை ஒழிந்தால் திரு. என்.ஆர். இராஜவரோதய
6 ஆவது தேசிய மாநாடு
வரவேற்புச்சபைத் தலைவர் அவர்களே! தாய்மார்களே!
பெரியோர்களே! நண்பர்களே!
3. தமிழ் பேசும்
மக்களின் நீண்டகால சரித்திரத்திலே, அதி முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் அடங்காத் தமிழ்ப் பற்று' என்ற சிறப்புப் பெயர் வாய்ந்த வன்னி நாட்டின் தலைப் பட்டினத்திலே நாம் இன்று கூடியிருக்கின்றோம். இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் இந்தத் தேசிய மாநாட்டிலிருந்து, இவ்வாண்டுத் தலைவராக என்னைத் தேர்ந்திருக்கின்றீர்கள். நான் தலைவராகப் பதவி வகிக்கப் போகும் காலம் - நமது மக்களுடைய வாழ்விலே பற்பல நெருக்கடிகள் சூழ்ந்ததாக இருக்கப் போகின்றது. இந்த உண்மையையும், தலைவன் என்ற உயர்ந்த பதவி தாங்கி நிற்கும் உத்தரவாதங்களையும் எண்ணிப் பார்க்கும் போது, இவற்றிற்கு ஈடாக என் திறமை எம் மாத்திரம் என்பதை நான் மிகுந்த பணிவோடு உணர்ந்திருக்கிறேன். எனவே தான், தலைவன் என்ற எண்ணமே என் உள்ளத்தில் எழாதிருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பால் அருள் சுரப்பானாக என்று பிரார்த்திக்கின்றேன்!
கெளரவம் எனக்கல்ல
என் ஆற்றலும் திறமைகளும் வரையறுக்கப்பட்டனவாயிருந்த போதிலும், இன்று நான் வகிக்கும் உயர்ந்த பதவியினை எனக்கு முன்பு வகித்த உத்தமர்களின் அடிச்சு வட்டைப் பின்பற்றி, இப்பதவியில் அத்திறமைசாலிகள் சிருஷ்டித்த உன்னத மான பாரம்பரியத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், நீங்கள் எல்லோரும் திருப்தியடையும்

- விடுதலை திண்ணம் பம், பா.உ. அவர்கள் பேருரை
- 25-5-1958 - வவுனியா)
வண்ணம் என் கடமைகளைச் செவ்வனே செய்து முடிக்கலாம் என்ற திட சித்தமும், மன உறுதியும் என்பால் உண்டு.
நீங்கள் எனக்களித்திருக்கும் கெளரவத்துக்காக நான் பெரிதும் நன்றி பாராட்டுகிறேன். தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு கெளரவமாக இதை நான் கருதவில்லை. நமது கட்சி இலங்கையிலுள்ள அரசியல் கட்சிகள் யாவற் றிலும் தனி நிகரான ஒரு ஸ்தானத்தைப் பெற்றிருக்கிறது. அதாவது, இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் பல்வுேறு பிரிவினரையும் ஒன்றுபடுத்திய ஒரேயொரு அரசியல் கட்சி - இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி தான். இக்கட்சியின் தலைவராகக் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை, முதன் முறையாகத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது கட்சியின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய சம்பவமாகும். எனவே, என்னைத் தேர்ந்ததன் மூலம் என்னையல்ல - தமிழ் பேசும் இனத்தின் சுதந்திர இயக்கத்தில், தமிழரசுக் கட்சியின் மூவர்ணக் கொடியின் கீழ் முன்னணியில் நின்று என்றென்றும் போராடி வரும் கிழக்கு மாகாணத்து மக்களையே நீங்கள் கெளரவித்திருக்கிறீர்கள்.
நேற்று வவுனியா மைதானத்திலே கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற இலட்சியங்களையுடைய நமது தொண்டர் களின் பிரமாதமான அணிவகுப்பைப் பார்வையிடும் சந்தர்ப்பமும், கொடியரங்கில் நின்று அவர் தம் மரியாதையை ஏற்கும் பாக்கியமும் எனக்குக் கிடைத்தன. அவர்கள் அனைவரும் மக்களுக்குத் தொண்டு புரிவதற்காகத் தங்களை அர்ப்பணித் துள்ளவர்கள்; நெறிமுறை தவறாத சாத்வீகச் சத்தியாக்கிரகிகள்,

Page 151
-1 செயல்தான் வேண்டும்
இங்கு கூடியிருக்கும் ஜனசமுத்திரத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருடைய கண்களிலும் 'செயல் வேண்டும்' என்ற வாஞ்சை காணப்படுவது போலவே, நேற்று அந்த உண்மைச் சத்தியாக்கிரகிகளின் கண்களிலும் செயல் தாகம் மண்டிக் கிடந்ததை நான் கண்டேன். பிரசங்க மாரி பொழிவதற்கும், வாதப் பிரதிவாதங்கள் நடத்துவதற்கும், வற்புறுத்தல் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்று வதற்கும் இது சமயமல்ல என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். இப்போது வேண்டுவது செயல் ஒன்றேதான்.
மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களின் குடியுரிமை, வாக்குரிமைகள் பறிபோய் விட்டன; எங்கள் மொழி உரிமை பிடுங்கப் பட்டு விட்டது; அரசாங்க பதவிகள் பெறுவதில் சம சந்தர்ப்பம் மறுக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த நிலையில், நமது ஜீவாதார உரிமைகளையும், தன்மானத்தையும், அரசியல் சுதந்திரத்தையும் மீட்டுத்தரக்கூடிய செயல்தான் இன்று நமக்கு வேண்டப் படுகிறது.
நீங்கள் இங்கு பெருந்திரளாக வந்து கூடியிருப்பதற்குக் காரணம் என்ன வென்பதை நான் நன்கறிவேன். சொற் பொழிவுகளைச் செவிமடுத்து மட்டும் திருப்தியடைவதற்காக நீங்கள் இங்கு வரவில்லை. செயலில் இறங்குவதற்கு, போராட்டத்தில் குதிப்பதற்கு நீங்கள் தயார் என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காகவே இங்கு வந்துள்ளீர்கள்.
ஆயினும், இப்படியான சந்தர்ப் பங்களில் அனுஷ்டிக்கப்படும் சம்பிரதாயத் தின்படி நான் மிகச் சுருக்கமாகச் சில வார்த் தைகள் கூறுவது அவசியமாகிறது. அடுத்து வரும் சில மாதங்களில், ஏன் - சில வருடங்களில் என்று கூடச் சொல்லலாம்; நாம் எப்படியான நிலைமைகளை யெல்லாம், கஷ்ட நஷ்டங்களை யெல்லாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று எச்சரித்து - தக்க முன்னேற்பாடுகள் செய்து கொள்ளும்படி

உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுவது தவிர்க்க முடியாததாகும்.
இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் சுதந்திரப் போராட்டம் ஆரம்பித்துவிட்டது. இந்தப் போராட்டத்தில் நாம் கண்ணிரையும் கம்பலையையும் தான் எதிர்பார்க்க வேண்டும். சகல விதமான தியாகங்களைச் செய்யவும்; அவசியம் ஏற்பட்டால் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் இழக்கவும் நாம் சித்தமாயிருக்க வேண்டும். தமிழ் பேசும் மக்களின் விரோதிகள் பற்பல சதிகளைச் செய்வார்கள். நம் மக்களை அவர்கள் பட்டினி போட்டுக் கொல்லப் பார்ப்பார்கள். அப்படியான நிர்ப்பந்தங்களை யெல்லாம் சமாளிக்க நாம் தயாராய் இருக்க வேண்டும்.
உண்மைச் சத்தியாக்கிரகி - ஒரு போதும் முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்க மாட்டான். துன்பத்தைக் கண்டு தொடை நடுங்க மாட்டான். எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் - அவன் ஏறு போன்ற விரத்தோடு, வீறு கொண்டு முன் நிற்பான்.
ஏன் கால எல்லை
எந்த ஒரு அரசியல் போராட்டமும் நாட்டில் ஒரளவு குழப்பத்தையும், மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் சற்றுத் தடுமாற்றத் தையும் விளைவிக்கத்தான் செய்யும். பற்பல கஷ்ட நஷ்டங்கள் மக்களுக்கு ஏற்படவுங் கூடும். இப்படியான ஒரு சீர்கேட்டை ஏற்படுத்துவதில், பொறுப்பு வாய்ந்த எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் மகிழ்ச்சியடைய முடியாது. போராட்டத்தைக் கூடுமான வரை தடுக்க முடியுமானால், மக்கள் நலனில் நாட்டமுள்ள எந்த அரசியல் கட்சியும் அப்படித்தான் செய்ய முற்படும்.
ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் இன்னொரு உண்மையை மறந்து விடலா காது. ஒரு அரசியல் கட்சி - எந்த மக்கள் சமுதாயத்தின் பிரதிநிதியாக விளங்குகிறதோ - அந்த மக்கள் சமுதாயத்தின் ஜீவாதார உரிமைகள் யாவும் அபகரிக்கப்பட்டு, அந்தச் சமுதாயத்தையே பூண்டோடு அழித்து விடுவதாக ஒரு பகிரங்கச் சவால் விடப்படும் போது - அதை எதிர்த்துப் போரிடாமல்,

Page 152
12
செயலற்றுச் சோம்பிக் கிடப்பதானால் - அந்த அரசியல் sda இருப்பதைவிட WM அழிந்தொழிவது மேலானது.
எந்தச் சிக்கலான பிரச்சினையையும் சமாதானப் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம், நட்புறவான கலந்துரையாடல்கள் மூலம் தீர்த்து வைக்கலாம் என்பதில் - நமது கட்சி அன்றும், இன்றும் நம்பிக்கை கொண்ட தாகத்தானிருக்கிறது. மக்களுக்கும் மக்களுக் கும் இடையிலாயினும் சரி - மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்குமிடையிலாயினும் சரி ஏற்படும் தகராறுகளையும், பேதங்களையும் கூட - இந்த வழியில் தீர்த்து வைக்கலாம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. சமாதானப் பேச்சு வார்த்தை என்ற வழியைக் கடைப்பிடித்து, கெளரவமான முறையில் பிரச்சினையைத் தீர்க்க முடியுமானால் - அந்த வழியையே முதலில் நாட வேண்டும். அந்தச் சமாதான வழி பயன் தரவில்லை என்று கண்டால்தான் - நேரடி நடவடிக்கை, சத்தியாக்கிரகம் போன்ற இதர வழிகளைக் கையாள வேண்டும். இந்த நம்பிக்கையில் நமக்கு உள்ள பற்றுதலின் காரணமாகவே, 1956ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நாம் நிறைவேற்றிய திருமலைத் தீர்மானத்தில் காணப்பட்ட கோரிக்கைகளைப் பெறு வதற்கு ஒராண்டு எல்லை குறிப்பிட்டோம்.
திருமலைத் தீர்மானத்தின் பிரகாரம் நாங்கள் 1957ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20ஆந் திகதி நமது சத்தியாக்கிரக, சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும். ஆயினும் சமாதான மார்க்கத்தில் நமக்கு உள்ள குன்றாத பற்றும் குலையாத நம்பிக்கையுமே - கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் எங்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவதில் பிரதமர் காட்டிய ஆவலை நாம் ஏற்றுக் கொள்ளும்படி செய்தன. அதனாலேயே இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு சமாதானப் பேச்சு வார்த்தைகளுக்கு நாம் சம்மதித்தோம்.
உடன்படிக்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டு
பேச்சுவார்த்தைகள் ஒரு சமாதான
உடன்படிக்கையில் முடிவுற்றன. அந்த உடன்படிக்கையின் வாசகங்கள் என்ன

வென்பதை நீங்கள் நன்கறிவீர்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த உடன்படிக்கையை எவ்வளவு வெட்கக் கேடான முறையில் ஒருதலைப்பட்சமாக அரசாங்கம் நிராகரித்தது என்பதும் உங்களுக்குத் தெரிந்ததே.
பிரஸ்தாப உடன்படிக்கை எங் களுடைய அபிலாஷைகளையெல்லாம் முற்றாகத் திருப்திப்படுத்தவில்லை. ஓர் இடைக்கால ஏற்பாடாகவே அந்த உடன் படிக்கையை நாம் மதித்தோம். ஆயினும் கெளரவம் குன்றாத பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் எங்களுக் குள்ள ஆர்வத்துக்கும், விருப்பத்துக்கும் அந்த உடன்படிக்கை ஒரு சின்னமாக விளங்கியது எனலாம். நாட்டில் குழப்பமும் கலவரமும் இல்லாத முறையில் எந்தப் பிரச்சினையையும் தீர்ப்பதற்கு மார்க்கமுண்டானால் = அதற்கு நாம் மாறுபட்டவர்கள் அல்லர் என்பதற்கு மேற்படி சம்பவம் ஒரு நல்ல எடுத்துக் காட்டாகும். நண்பர்கள் கூறும் ஆலோசனை
இந்த விஷயத்தை இங்கு நான் ஏன் பிரஸ்தாபிக்கிறேன் என்றால், அதற்கும் காரணம் உண்டு. உள்நாட்டிலும், வெளி நாட்டிலும் சில நண்பர்களும் அன்பர்களும் எங்களுக்குப் புத்தி சொல்ல வருகிறார்கள். ரசாங்கத்துடன் எங்களுக்குள்ள தகராறுகளை நாங்கள் சமாதானமான முறையில் தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆலோசனை கூறு கிறார்கள். இந்த முறைகளையெல்லாம் நாம் கடைப்பிடித்துக் களைத்துப்போய் விட்டோம் என்பதை இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் உலகின் கவனத்துக்குக் கொண்டு வருவது மிகமிக அவசியம்.
1956ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 19ஆந் திகதி நமது கட்சியின் திருமலை மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பின்வரும் நான்கு கோரிக்கைகளைக் கொண்டதாகும் :
1.இந்த நாட்டில் வாழும் சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ்பேசும் மக்களுக்கும்

Page 153
Լ
இடையேயுள்ள இனப்பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு நிரந்தரமான முடிவு காணுவதற்காக - சமஷ்டி ஆட்சிக்குட்பட்ட இலங்கையுள் மொழிவாரியாக ஒரு சுயாதீனத் தமிழ் ராஜ்யத்தை அல்லது ராஜ்யங்களை நிறுவுதல் வேண்டும்.
2. தமிழ் மொழி அதன் பழைய ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டு, நாடு முழுவதிலும் சிங்களத்துடன் சம அந்தஸ்துப் பெற்ற அரசகரும மொழியாக்கப்பட வேண்டும். 3. தற்போதைய பிரஜா உரிமைச் சட்டம் உடனடியாக ரத்துச் செய்யப்பட்டு, மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களுக்குகெல்லாம் பிரஜா உரிமையும் வாக்குரிமையும் பழையபடி வழங்கப்பட வேண்டும்.
4. பரம்பரை பரம்பரையாகத் தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழும் பிரதேசங்களில் - சிங்கள மக்களைக் குடியேற்றுவது உடனடி யாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
மேற்படி கோரிக்கைகளை நாம் விடுத்ததோடு மேலும் பல விஷயங்களைச் சுட்டிக் காட்டினோம்.
* அரசாங்கத்தின் மொழிக் கொள்கையானது - தமிழ் பேசும் மக்களை அழித்தொழிக்கப்போகின்றது.
* பிரஜாவுரிமைச் சட்டங்கள் - தமிழ் பேசும் மக்களில் ஒரு சாராரை வாக்குரிமை அற்றவர்களாகவும், நாடற்ற அனாதை களாவும் செய்திருக்கிறது; இன்னொரு சாராரை அவர்களின் சொந்த நாட்டிலேயே சந்தேகப் பிரஜைகளாகவும், இரண்டாந்தரக் குடிமக்களாகவும் ஆக்கியிருக்கிறது.
* அரசாங்கத்தின் ஆதரவில் தமிழ்ட பிரதேசங்களில் நடைபெற்று வரும் சிங்களக் குடியேற்றம் - திட்டமிட்டுச் செய்யப்படும் ஒரு சூழ்ச்சியாகும். இதன் மூலம், தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு இப்போது இருந்து வரும் அற்ப சொற்பமான பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம் காலவரையில் பறிக்கப்பட்டுவிடும்.
மேற்கண்ட நடவடிக்கைகள் யாவும் ஒரு துக்ககரமான முடிவையே நாடிச் செல்

42
கின்றன என்பதை நாம் அனுபவ வாயிலாக அறிவோம். அந்த முடிவு - இலங்கை நாட்டிலிருந்து தமிழ் இனத்தையே பூண்டோடு அழித்து விடும் முடிவாகத்தான் இருக்கும்.
இத்தகைய ஒரு பயங்கரமான நிலை
பற்றி நாம் அதிர்ச்சியடைவது இயற்கையே. எனவேதான் பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலம் ஒரு உடன்படிக்கை உருவாகிக் கைச்
சாத்தானதும் இந்த ஆபத்து ஓரளவு தடைப்படும் என்று நாம் நம்பினோம்.
ஆனால் உடன்படிக்கை - இன்று
இருந்த இடந் தெரியாமல் குமைந்து போய் விட்டது. அது இந்த நாட்டுத் தமிழ் மக்களுக்கு எதுவித பலனையும் அளிக்க வில்லை என்று சிலர் கூறலாம். ஆயினும் ஒரு பெரிய பலாபலன் அதனால் ஏற்பட்டிருக் கிறது. எங்களுடைய கோரிக்கைகள் எவ்வளவு நியாயமானவை என்பதை அது நிலைநாட்டியிருக்கிறது. நமது கோரிக்கை கள் நியாயமானவைதாம் என்பது பற்றி இனிமேல் கருத்து வேற்றுமைகளுக்கு இட மில்லை. தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு இழைக்கப் பட்டு வந்த அநீதிகளை - பிரதம மந்திரியும் அவர் அரசாங்கத்தினரும் மேற்படி உடன்படிக்கை கைச்சாத்தானதன் மூலம் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்கள்.
பிரதமர் பதில் சொல்லவேண்டும்
உடன்படிக்கையை அமுல் செய்யப் பிரதமர் தவறிவிட்டார் என்பதும், உடன் படிக்கையை அவர் ஒருதலைப் பட்சமாக நிராகரித்து விட்டார் என்பதும் வேறு விஷய மாகும். இந்தக் கண்ணியமற்ற செயலுக்கு அவர் உலக அபிப்பிராயத்தின் முன்னே பதில் இறுக்கவேண்டியவராவார். எங்களைப் பொறுத்த வரையில் நாங்கள் குற்ற மற்றவர்களாக - நிரபராதிகளாக உலகம் என்ற நீதிமன்றத்தின் முன்பு தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறோம்.
கடந்த ஆண்டு நாம் பிரதம மந்திரியுடன் சமாதானப் பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பித்த போது, மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களின் குடியுரிமை, வாக்குரிமைகள்

Page 154
Z
பற்றிய பிரச்சினையையே முதன் முதலாகக் கிளப்பினோம். பிரதம மந்திரி - எங்களோடு மட்டும் பேசித் தீர்த்துக்கொள்ளும் ஒரு பிரச்சினை அல்ல அது என்றும், அப்படியான பேச்சில் கலந்துகொள்ள வேண்டியவர்கள் வேறு பலரும் இருக்கிறார்கள் என்றும் எங்களுக்குத் தெரிவித்தார்.
இப்பிரச்சினை சம்பந்தமாகத் தாம் பாரதப் பிரதமர் திரு. நேருவுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தவிருப்பதாகவும், அடுத்த வருட முடிவுக்குள் - அதாவது 1957ஆம் ஆண்டு முடிவதற்குள் மலைநாட்டுத் தமிழர் பிரச்சினையைத் தாம் தீர்த்து விடுவதாகவும் பிரதமர் கூறினார்.
மலைநாட்டுத் தமிழர் பிரச்சினை விவாதிக்கப்படும் இடத்தில் திருவாளர்கள், தொண்டமானும், அஸிஸும் சமுகமாயிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை சரியானதாகவே எங்களுக்குத் தோன்றியது. எனவே, வருடம் முடிவதற்குள் இப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதாகப் பிரதமர் கூறிய உறுதி மொழியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம். உடன்படிக் கையைப் போலவே இந்த உறுதி மொழியும் காற்றில் பறக்க விடப்பட்டு விட்டது என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள்.
சுமார் பத்து லட்சம் மலைநாட்டுத் தமிழர்களுடைய பிரச்சினை - சுதந்திரம் கிடைத்த காலத்திலிருந்து சிங்களவர் - தமிழருக்கிடையே தோன்றியுள்ள அகன்ற இனப் பிரச்சினையின் ஒரு அங்கம்தான் என்றும், அதனால் இந்தப் பிரச்சினைக்குள் இந்தியப் பிரதமர் திரு. நேரு இழுத்து வரப்படுவது கூடாது என்றும் நமது கட்சி எப்பொழுதும் வற்புறுத்திக் கூறிவந்திருக் கிறது. இது இலங்கையின் உள்நாட்டுப் பிரச்சினை. அந்த ரீதியிலேயே இது பேசித் தீர்க்கப்படவேண்டும். ஆனால் அரசாங்கமும் பிரதமரும் இந்தப் பிரச்சினையைக் காலவரையின்றிக் கட்டுப்பெட்டிக்குள் மூடி வைத்து விட்டார்கள். உடன்படிக்கை, உறுதி மொழிகள் எல்லாம் பயனற்றுப் போய் விட்டன. ஆகவே கட்சி இப்போது நிலைமை யை ஆராயவேண்டும். எங்களைப் பொறுத்த

3.
வரையில் திருமலை மாநாட்டில் கொண்டு வரப்பட்ட நான்கு கோரிக்கைகளும் நிறைவேறும்வரை நாம் திருப்தியுடன் ஒய்ந்திருக்கப்போவதில்லை என்பதை இங்கு கூற விரும்புகிறேன்.
தீண்டாமை ஒழிய -
விடுதலை உதயமாகும்
நண்பர்களே! நாம் இந்த நாட்டில் சரிசம அந்தஸ்துடைய பிரஜைகள் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்காக - ஒரு கடினமான போராட்டத்தைத் தொடங்கும் தறுவாயில் இன்று இருக்கிறோம். சிங்களவரோடு தமிழருக்குச் சம அந்தஸ்து என்று பேசும்போது, நமது தமிழ்ச் சமூகத்திலேயே புரையோடியிருக்கும் ஒரு கொடிய 'புண்ணைப் பற்றிய நினைவு என் மனதை வருத்துகின்றது. நமக்குள் இருக்கும் தீண்டாமை என்ற புண்ணைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றேன். இதைப்பற்றி நாம் எவ்வளவோ எழுதிவிட்டோம். அழகாகப் பேசி விட்டோம். பயபக்தியோடு தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றிவிட்டோம். ஆயினும் இந்தச் சாபத்தீட்டை அடியோடு ஒழித்துக்கட்ட நாம் உருப்படியாக எதைத் தான் செய்திருக்கிறோம்? தீண்டாமை என்ற கொடிய வழக்கத்தை நாம் எவ்வளவு விரைவில் குழிதோண்டிப் புதைக்கிறோமோ, அடுத்த கணம் - இரவைத் தொடர்ந்து பகல் வருவதுபோல, நமது மக்கள் அனைவருக்கும் விடுதலை உதயமாகும் என்பது திண்ணம்.இதற்காக நாம் முயற்சி செய்யவேண்டும். கட்சியின் உத்தேச சத்தியாக்கிரக இயக்கத்தில் பங்குகொண்டு பணியாற்றப் புறப்பட்டிருக்கும் ஆயிரக்கணக் கான தொண்டர்கள், தங்களுடைய வேலை அரசியல் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது ஒன்றுதான் என்று எண்ணிவிடக்கூடாது. உண்மையான சத்தியாக்கிரகி என்பவன் - அரசியல், சமூகம், பொருளாதாரம், மற்றுமுள்ள எல்லாத் துறைகளிலுமே பணியாற்றத் தயாராக இருக்கவேண்டும்.
இன்னொரு விஷயத்தை நான் இங்கு குறிப்பிடவேண்டியது அவசியமாகும். தமிழ் பேசும் மக்களை இன்று ஒரு வித சஞ்சலம்

Page 155
-
பீடித்திருக்கிறது. நாட்டில் நடை பெற்றுவரும் சிற்சில சம்பவங்களைக் குறித்து அவர்கள் கவலைகொண்டுள்ளார்கள். இன்றைய அரசாங்கம் தங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதாக இல்லை என்ற உணர்ச்சி - அவர்தம் உள்ளத்தில் அலை மோதுகிறது. நாட்டில் கட்டவிழ்த்து விடப் பட்டிருக்கும் நட்டாமுட்டித் தனத்தையும், காடையர்களின் திட்டமிட்ட ஆர்ப் பாட்டத்தையும் தான் குறிப்பிடுகிறேன்.
அலையலையாகக் கிளப்பப்படும் இந்த வகுப்புவாத வெறி - தமிழ் மக்களை இரை கொள்ளப் பார்க்கிறது. சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பிரதேசங்களில் உள்ள தமிழ்ப் பொதுமக்களுக்கும், தமிழ் வியாபாரிகளும், அரசாங்க ஊழியர்களும் - ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட பலாத்காரச் செயல்களுக்கும் பயங்கரச் சம்பவங்களுக்கும் பலியாக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். கடைகளும் வீடுகளும் சுட்டெரிக்கப்படுகின்றன. உடைமைகள் யாவற்றையும் ஆங்காங்கே விட்டுவிட்டுத் தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கு ஓடிவிடும்படி அவர்கள் துரத்தி யடிக்கப் படுகிற்ார்கள். தமிழருக்குப் பாதுகாப்பு இல்லை
தமிழரின் வியாபார நிலையங்களின் முன்னால் காடையர்களும் கைக்கூலிகளும் நின்று, வாடிக்கைக்காரரை அங்கு போக விடாமல் மறியல் செய்கிறார்கள். பிரதமரின் சொந்தத் தொகுதியிலேயே - தமிழரின் கடைகள் முன்னால் மாதக் கணக்காக மறியல் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. அங்கு பாதுகாப்புக்கேட்ட தமிழருக்கு அது மறுக்கப்பட்டு விட்டது. மொரட்டுவை, பாணந்துறை, கழுத்துறை, கஹாவத்தை, வியாங்கொடை, தெரனியகலை, இங்கும் (வவுனியா) - இன்னும் இவை போன்ற சிங்களப் பெரும்பான்மைப் பட்டினங் களிலும் தமிழர்கள் இந்தப் புதுத் தொல்லை யால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
விஷமம் நடக்கும்போது சட்டத்தை யும், ஒழுங்கையும் பாதுகாக்கவேண்டிய

4.
அரசாங்க ஆட்கள் (பொலீஸசார்) பார்த்துக்கொண்டு நிற்கிறார்கள். இந்த இடங்களில் எல்லாம் தமிழரின் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் எந்த நேரத்திலும் ஆபத்து ஏற்படலாம். பல இன மக்களும் கலப்பட மாக வாழும் கொழும்பு நகரத்திலும் கூடக் காடையர்கள் தமிழர் வீடுகளுக்குக் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்று, அங்குள்ளவர்களை மூட்டை முடிச்சுகளுடன் நடையைக் கட்டுமாறு கோரும் துண்டுப் பிரசுரங்களை விநியோகித்தார்களே - அப்போதும் பொலீஸார் காடையர்களுடன் ஜீப்பில் கூடவே சென்று அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளித்தார்கள். நாகரீகமடைந்த சமுதாயத் தில் பிரஜைகளுக்குக் கிடைக்கக் கூடிய சாதாரண பாதுகாப்புக் கூடத் தமிழருக்கு மறுக்கப்படுகிறது. இந்தப் பயமுறுத்தல் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் என்ன சொல்ல இருக்கிறது என்று அறிய விழைகின்றேன்.
நாட்டில் ஒற்றுமையைப் பற்றிப் பிரமாதமாகப் பேசுகிறார்கள். அப்படிப் பேசுகிறவர்கள், இந்தப் பயமுறுத்தலின் பாரதூரமான விளைவு என்ன என்பதை உணர்ந்துள்ளார்களா? நாட்டின் ஒற்றுமை யைக் காக்கவேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில், நாங்களும் சிங்களவர்களோடு ஒருமித்த கருத்துடையவர்களாகத்தான் இருந்தோம். ஏறக்குறையப் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னர் நமது கட்சியின் அடிப்படை இலட்சியத்தை ஆராய்ந்து உருவாக்கியபோது, சமஷ்டி ஆட்சி முறையையே நாம் தெரிவு செய்தோம். அதன் மூலமே இலங்கையில் ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்கலாம் என்பதற்காக. தற்போதைய நிதி மந்திரியும், பிரதம மந்திரியும் கூடத் தமது சிந்தனையை - இந்தச் சமஷ்டி வழியிலேயே செலுத்திய காலம் ஒன்று இருந்தது. இத்தகைய ஒற்றுமையை நாம் பாடுபட்டேனும் அடையக் கூடுமானால் அது வரவேற்கக் கூடியதே. பகட்டுப் பேச்சு
எங்களால் காலத்தைப் பின்னோக்கி மாற்றியமைக்க முடியாது என்பதை நினைவில் இருத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

Page 156
சுமார் முந்நூறு, நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் - சிங்களவர்களும், தமிழர்களுக்கு தனித்தனி இரண்டு இராச்சியங்களில் - தொடர்பற்றவர்களாக வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனால் கடந்த நூற்றாண்டுகளில், குறிப்பாகப் பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சிக் காலத்தில் இரு சாராரிலும் பெருந் தொகையினர் தத்தமது இடங்களை விட்டு அடுத்தவர் இடங்களுக்கு - தொழில் துறை, வியாபார நோக்கங்களுக்காகச் சென்று குடியேறி விட்டார்கள். இந்த உண்மையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.
இலங்கைக்குச் சமஷ்டி ஆட்சி முறை வேண்டுமென்பதை நாம் நமது கட்சியின் இலட்சியமாகக் கொண்டதற்கு உரிய முக்கிய காரணங்களில் இதுவும் ஒன்று. நாட்டின் ஒரு பகுதி - தமிழர் பெரும்பான்மைப் பகுதியாக வும், மற்றப் பகுதி - சிங்களவர் பெரும் பான்மைப் பகுதியாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் இரண்டிலும் குறிப்பிடத் தக்க தொகையினர் இடம் மாறிச் சென்று குடியேறியிருக்கிறார்கள். இந்த நிலைமையில் தான் இன்றைய இலங்கை அமைந்திருக் கிறது. இந்த அமைப்பை மாற்றித் தமிழர் களைச் சிங்களப் பிரதேசங்களிலிருந்து விரட்டிக் கலைத்துவிட்ட பின்னும், நாட்டின் ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பேசுவதெல்லாம் வெறும் பகட்டுப் பேச்சேயல்லவா?
இன்றுள்ள இலங்கையில், சிங்கள வகுப்புவாத சக்திகள் - தேசியம், தேசாபி மானம் என்ற போர்வைக்குள் தமிழ் மக்களைச் சிங்களப் பிரதேசங்களிலிருந்து அடித்துத் துரத்தி, விரட்டி விட முயற்சித்து வருகின்றன. பெரும்பான்மை மக்கள் தமிழ் மக்களை அடக்கி யொடுக்குவதைத் திரை போட்டு மறைப்பதற்காகவே - "ஒற்றுமை, ஐக்கியம்' என்றெல்லாம் வெளி வேஷக் கூச்சல் போடுகிறார்கள். அரசாங்கமும் ஆட்சியிலுள்ள கட்சியும் சிங்கள வகுப்பு வெறியர்களைத் தூண்டிவிடுகிறார்கள்; அல்லது இவர்கள் விஷயத்தில் கண்டும் காணாதவர் போல் பாவனை செய்து வருகிறார்கள்.

45
பிரிவினை
இந்தச் சூழ்நிலையில் நாடு அரசியல் ரீதியாக இரண்டாகப் பிரிய வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததாகும். இப்படி எண்ணு பவர்களும், நம்பிக்கை கொண்டுள்ளவர் களும் தமிழ் பேசும் மக்களிடையே இருக்கத் தான் செய்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிவேன். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பிரிவினைக் கோரிக்கை ஆதார பூர்வமானதா - அல்லவா? என்பதைக் கவனித்து, காலங் கடந்து விட முன்னர் பிழைகளைச் சரிப்படுத்தி, ஆவன செய்ய வேண்டிய கடமை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களைச் சார்ந்ததாகும். பெரும் பான்மை மக்களுடைய அதி தீவிர வகுப்பு வாதம் - இந்தியாவில் பாகிஸ்தான் என்று ஒரு தனி நாடு உதயமாவதற்கு எப்படிக் காலாயிருந்தது என்பதை ஆட்சியாளர் மறந்துவிடக்கூடாது.
நமது மாநாடு, அன்னியர்களுக்கு அடிபணியாத வன்னியர்கள் வாழ்ந்த பிரதேசத்தில் நடைபெறுவது சாலவும் பொருத்த முடையதாகும். அஞ்சா நெஞ்சும், அமர் புரியும் ஆற்றலும் பெற்ற திருவாளர் சுந்தரலிங்கம் இத்தொகுதியின் திறமை வாய்ந்த பிரதிநிதியாகப் பாராளுமன்றத்தில் விளங்கு கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒருவரிடமிருந்து வரும் எந்த ஆலோசனையும், உரிய மரியாதையுடன் ஆராயப்பட வேண்டியதொன்றாகும். கடந்த வாரம் அவர் தமிழரசுக் கட்சியை நோக்கி ஒரு கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார். அந்தக் கோரிக்கை இரண்டு பகுதிகளையுடையது.
ஒன்று - எங்கள் போராட்டத்தின் ஆயுதங்களாக r சாத்வீகத்தையும், சத்தியாக்கிரகத்தையும் விட்டொழித்து விட்டு, வேறு வழிகளில் நாங்கள் இறங்க வேண்டும் என்பதாகும்.
இரண்டு - எங்கள் இலட்சியமான சமஷ்டி ஆட்சிக் கோரிக்கையைக் கைவிட்டு, தனித்தமிழ் ராஜ்யத்தைப் பிரித்தெடுத்து அமைப்பதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு, நாம் போராட வேண்டும் என்பதாகும்.

Page 157
12
முதலாவது கோரிக்கையைப் பற்றி நான் இப்போதே அழுத்தந் திருத்தமாக ஒன்று கூற விரும்புகிறேன். சாத்விகம், சத்தியாக்கிரகம் என்பன வெல்லாம் - எங்களைப் பொறுத்த வரையில் வெறும் கட்சிக் கொள்கைகள் மட்டுமல்ல; அவை எங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான நம்பிக்கை களாகும். பலாத்காரம் பலன் தராதென்பதும், சத்தியத்தின் பாற்பட்ட சாத்விக நெறியே எங்களுக்கு விமோசனமளிக்க வல்லது என்பதும் எங்களது புனித கோட்பாடுகளாகி விட்டன. எனவே, அவற்றிலிருந்து நாங்கள் அணுவளவும் அசைய முடியாது; விட்டுக் கொடுக்க முடியாது.
இன்றுவாள் வென்றதனை இன்னொருவாள்
வெல்லுவதே என்றுமிம் மண்ஆள் இயல்பு' என்ற "யோகசித்தி’க் குறளில் எமக்கு உள்ள விசுவாசம் - என்றென்றும் நிலையானது. அவர்கள் தவறான பாதையில்
இரண்டாவது கோரிக்கையைப் பற்றி ஆராயுங்கால், எங்கள் அடிப்படை இலட்சியங்கள் ஏன் மாறவேண்டும் என்பதற்கு - இது வரை போதிய ஆதாரங்கள் தோன்றவில்லை. இன்று நாட்டில் நடைபெறும் 6agu துர்ப்பாக்கிய சம்பவங்களும் உருவாகி வரும் அமைதியற்ற சூழ்நிலையும் - பெரும்பான்மை மக்கள் மீது எங்களுக்குள்ள நல்லெண்ணத்தைப் பாதிப் பனவாக இருக்கலாம். நல்லெண்ணமும் நல்லுறவும் இல்லாமல், சமஷ்டி ஆட்சியின் கீழ்த் தமிழ் மக்களும், சிங்கள மக்களும் சுமுகமான அரசியற் பங்காளிகளாக ஒன்றி வாழ்வது அசாத்தியம்தான். ஆயினும், சிங்களப் பெருமக்களின் கண்ணியத்திலும், பெருந்தன்மையிலும் - நாங்கள் முற்றாக
-4AM- anOLð Qune NYZ- LGOLD கன்

回一
இன்னும் நம்பிக்கை இழந்து விடவில்லை. அவர்கள் தவறான பாதையில் இட்டுச் செல்லப்படுகிறார்கள் என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் கிடையாது. எனினும், தீர்க்கமான அறிவும் ஆற்றலும் வாய்ந்த தலைவர்களுக்கு - அவர்களிடம் பஞ்சம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்ற கூற்றை, என்னால் நம்ப முடியவில்லை.
காந்தி வழியில் நிற்போம்
ஒரேயொரு வாக்கியத்துடன் முடித்துச் கொள்ளுகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் - குறிப்பாகச் சத்தியாக்கிரகத் தொண்டர் களுக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. போராட்டத்தின் போது, மறுமுகாமிலிருந்து உங்கள் மீது பலாத்காரம் பிரயோகிக்கப்படக்கூடும். எங்கள் சாத்விக இயக்கத்தை முறியடித்து விடும் ஒரே நோக்கத்துடன் - உங்களுக்குப் பாரதூரமான வகையில் கோபமூட்டப்படக்கூடும். அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் நீங்கள் உறுதிப்பாட்டுடன், காந்தி மகாத்மா வகுத்த - அஹிம்ஸா தத்துவத்திலேயே நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன். ஆத்ம சக்தியே மகத்தான ஆயுதம். 'எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணிய ராகப் பெறின்
என்றார் திருவள்ளுவர். திண்மையாக,
திடமாக, உறுதியாக, நிலையாக நின்றோமானால் - வெற்றி முக்காலும் திண்ணமாகும்.
வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ்மக்கள் வாழ்க தமிழ்க் கொற்றம் வாழ்க தமிழரசு வணக்கம்,
போன்றது A போன்றது NY/-

Page 158
கட்சியின் 4ஆ
Y
2YSt
>
+}
KK||
+》
>
SA GAOL *-és சி. மூ. இராக பி. ஏ. (பொருளியல்)
LT. D.
21ー1ー1961 ー
8-4-1969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வது தலைவர்
பி.எஸ்சி. (லண்டன்), அவர்கள்
21-8-1964
- 6-9-1973

Page 159


Page 160
அரசின் அக்கிரமம் அ அறப்போர் 6 திரு சிமூ, இராசமாணிக்கம், E
(7ஆவது தேசிய மாநாடு
வரவேற்புக்குழுத் தலைவர் அவர்களே! சகோதர சகோதரிகளே! வன்னியர் ஆத்மா வழி காட்டட்டும்!
ժF ரித்திரப் பிரசித்திபெற்ற யாழ்ப் பாண நகரத்திலே, தமிழ் மக்கள் தமது மானத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் உயிரினும் இனிய சுதந்திரத்தையும் காப்பதற்காக - மாற்றார் படைகளையும் உள்நாட்டு விரோதிகளையும் எதிர்த்துப் போராடி வெற்றிக் கொடி உயர்த்திய இப்புனித நகரிலே அமைந்திருக்கும் இவ் வரங்கிலே இன்று நிற்பதை இட்டுப் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன். இந்த நகரின் தோற்றம் தொன்மையில் மறைந்து கிடக்கின்றது. தமிழினத்தின் உரிமைப் போரிலே தன் உயிரை அர்ப்பணித்த உண்மைத் தியாகி எமது மறைந்த தலைவர் திரு. வன்னியசிங்கம் அவர்களுடைய பெயரை இவ்வரங்கு தாங்கி நிற்பது சாலப் பொருத்தமே. அவர் தமது உயிரினும் மேலாக மதித்த இலட்சியத்துக்காக - நாமும் அவர் செய்தது போன்ற தியாகங்களைச் செய்ய அவரது ஆத்மா வழிகாட்டுமாக நாம் ஒரு தேசிய இனம்
இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் தாயகத்தின் தெற்கு முனையாகிய மட்டக் களப்பு மாவட்டத்திலிருந்து நான் வந்திருக் கிறேன். அப்பகுதியில் அரசாங்கம் திட்ட மிட்டு நடத்தும் குடியேற்றத்தினால் நமது நாடு நாளுக்குநாள் பறிபோகின்றது. தமிழ் பேசும் மக்களின் பாரம்பரியமான பிரதேசத் தில் சிங்களப் பிரதிநிதி தெரிவு செய்யப்படக் கூடிய ஒரு தனித் தொகுதியே இன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

|ளவை மிஞ்சிவிட்டது தாடரட்டும்!
A (Econ) பா.உ. அவர்கள் பேருரை
· 21-1-1961 - unglufleMó)
எனவே, யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள உங்களிலும் பார்க்க, சிங்களத் தாக்குதலின் வேகத்தை நன்கறிந்தவன் நான். எமது ஆற்றலுக்கு இயன்றவரை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நாங்கள் இத்தாக்கு தலை எதிர்த்து வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவன் அருளோடு வருங்காலத்திலும் எதிர்த்து வெற்றி பெறுவோம் என்று நம்புகிறேன். இனத்தின் விடுதலை இயக்கத்தில் மட்டக் களப்பு மக்கள் கொண்ட பங்கை மதித்தே, என்னை உங்கள் தலைவராகத் தெரிவு செய்து கெளரவித்திருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அன்றியும் இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் தேசிய இனத்தின் பிரிக்கமுடியாத ஒற்றுமையின் எடுத்துக் காட்டாகவும் இத்தெரிவு விளங்குகிறது. தேசிய இனம் என்ற சொல்லை நான் வேண்டுமென்றே உபயோகித்தேன். ஏனெனில், எவ்வகையி லாகப் பார்த்தாலும் நாம் ஒரு தேசிய இனம் என்பதற்கு ஐயமில்லை. நாம் ஒரு திட்டவட்டமான எல்லையுள்ள பிரதேசத் தைத் தாயகமாகக் கொண்டிருக்கிறோம்; ஒரு பொதுமொழியைப் பேசுகிறோம்; கல்தோன்றி மண் தோன்றாக்காலம் தொட்டு வளர்ந்துவந்த ஒரு தனிப்பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் எமது சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கிறோம். இவை எல்லாவற்றிற் கும் மேலாக ஒரு தேசிய இனத்திற்கு இன்றியமையாத - நாம் ஒன்றென்னும் உணர்ச்சியைத் தமிழ் பேசும் மக்களாகிய நாமெல்லோரும் பெற்றிருக்கிறோம். இந்நாட்டின் எப்பாகத்தில் வாழ்ந்தாலும் என்னையும் உங்களையும் - எங்கள் எல்லோரையும் ஒன்றாகப் பிணைப்பது இவ்வுணர்ச்சியேயாகும். வர்ணிக்கமுடியாத இவ்வுணர்ச்சியைப் பிரபல பிரஞ்சு எழுத்தாளர் ரெனா பின் வருமாறு விளக்குகிறார்.

Page 161
1. தேசிய இனத்தின் ஆணிவேர்
'ஒரு தேசிய இனத்திற்குத் தனி உயிருண்டு. அது ஒரு ஆத்மீகத் தத்துவம். பிரிக்க முடியாத இரண்டு அம்சங்கள் ஒன்று சேர்ந்ததே இவ்வுயிர். சென்ற காலத்திலிருந்து வந்த பாரம்பரியத்தின் பெருமை பற்றிய நினைவுகளைப் பொதுச் செல்வமாகப் பெற்றிருப்பது ஒரு அம்சம். மற்றது, முன்னோர் தந்த பொதுச் செல்வத்தை அழியாது காப்பதற்காக ஒன்றாய் வாழ விழைதலும் அதற்கான திட சித்தமுமாகும். தனிமனிதனைப் போலவே, ஒரு தேசிய இனமும் - நீண்ட போராட்டங்கள், தியாகங்கள், கய அர்ப்பணங்கள் முதலியவற்றின் வினைவே. எம்மை ஆக்கியவர்கள் எமது முன்னோர்களே. இதனால் முன்னோர் வணக்கத்திற்கு இடமுண்டு. ஒரு தேசிய இனத்தின் அத்திவாரம் - விரம் பெற்ற வரலாறு, தீரம் மிக்க மகான்களின் வாழ்க்கை, உண்மையான சிறப்பு இவையேயாகும். பழைமை பற்றிப் பொதுப் GL (56) truit, இன்றைய ஒன்றுபட்ட உள்ளமும், அறுகீர்த்திமிக்க காரியங்களை ஒன்று சேர்ந்து செய்வோம் என்ற உணர்ச்சியும், இனியும் அந்தப் பெருமை கொள்ள ஏற்ற யாவும் செய்வோம் என்ற எழுச்சியும், இவையே ஒரு தேசிய இனத்தின் ஆணிவேராகும்." பாதையில் ஒரு முன்னேற்றம்
எழுத்தாளர் ரெனா கூறிய இந்த ஆத்மீகத் தத்துவம் - இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களை ஒன்றாகப் பிணைக்கிறது என்பதை, ஒரே வரலாற்றை அவர்கள் பொதுச் செல்வமாகப் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை எவராவது மறுக்கமுடியுமா? இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒரு தனித் தேசிய இனம் என்பதும், அதே போலத் தென்னிலங்கை வாழ் சிங்கள சகோதரர்களும் ஒரு தனித் தேசிய இனம் என்பதும் - எண்ணுந்தோறும் என் உள்ளத்தில் தெளிவாகத் தோன்றும் ஒரு கருத்தாகும். நாம் இரு தேசிய இனங்கள் என்று கூறுவது எமது சிங்கள நண்பர் களுக்குக் கசப்பாக இருக்கலாம். உண்மை

50
சிலவேளை கசப்பாக இருந்தாலும் அதை மறைக்கமுடியாது. சிங்கள மக்களும் தமிழ் பேசும் மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து பெருமை பாராட்டக்கூடிய சரித்திரச் செய்திகள் உண்டென்று எவராவது கூறமுடியுமா? இதற்குமாறாக, மகாவம்சம் தொடக்கம் எம் இரு இனத்தவர்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற தீராத போராட்டத்தையே வரலாறு குறிக்கிறது. சமீபத்தில் நாடு முழுவதிலும் சிங்களம் நிர்வாக மொழியாகப் புகுத்தப்பட்டதைக் கொண்டாடும் முகமாகச் கிங்கள மக்கள் கூடிய கூட்டத்தில் பேசிய நீதி அமைச்சர் என் நண்பர் சாம் பி.ஸி. பெர்னாண்டோ அவர்கள், சிங்கள மக்களுடைய பரம்பரை விரோதிகள் சிங்களத்தைப் புகுத்துவதை எதிர்ப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். ஆகவே தமிழ் பேகம் தேசிய இனத்தின் பிரிக்கமுடியாத ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட எடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் எமது இலக்கை நோக்கிச் செல்லும் பாதையில் ஒரு முன்னேற்றமாகும்.
சிங்கள சகோதரர்களுக்கு.
ஆகையினால், "என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே" என்னும் நாயன்மார் வாக்கிற்கமைய நான் தொண்டு செய்வதற்குத் தருணம் கிடைத்ததற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முன்னொரு பொழுதும் இல்லாத தியாகங்களையும் கஷ்ட நஷ்டங் களையும் உடையதான ஒரு போராட்டத்தின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் இந்த மகாநாடு கூடியுள்ளது.
எம்மை எதிர்நோக்கியிருக்கும் அதி முக்கியமான இவ்வாண்டிலே - இரத்தம், வியர்வை, கண்ணிர் இவற்றைத்தவிர வேறு எதுவும் கிடைக்கும் என்று நான் உறுதி கூறமுடியாது. எமது மாகாணங்களிற் கூடச் சிங்களத்தைத் திணிக்கும் ஆட்சியாளரின் அக்கிரமத்தை எதிர்த்துச் சாத்வீக ஒத்துழையாமையையும், சட்டமறுப் பியக்கத்தையும் மேற்கொள்ள எமது கட்சியின் நடவடிக்கைக்குழு தீர்மானித் திருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். எமது

Page 162
பிற்சந்ததியினருக்கு, இன்னும் பிறவாத பைந்தமிழ்ச் சிசுக்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய புனிதமான கடமை - இவ்வட்டூழியத்தைத் தடுத்து நிறுத்துவது. இந்நாட்டில் சுதந்திர புருஷர்களாக, தன்மானமுள்ள மக்களாக, சிங்கள மக்களோடு சரிநிகர் சமானமாக வாழு வோம்; அல்லது அதற்காகப் போராடி மாழுவோம். எமது தாய்நாட்டில் நாம் இரண்டாந்தரப் பிரசைகளாக வாழ மாட்டோம் என்ப்தை எங்கள் சிங்களச் சகோதரர்களுக்குத் தெளிவாகக்கூற விரும்புகிறேன்.
இனக் கொலையன்றி வேறென்ன?
வவுனியாவில் எமது கட்சியின் தேசிய மகாநாடு நடைபெற்று இரண்டாண்டு களுக்கு மேலாகிறது. மகாநாட்டோடு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட நிஷ்டுரங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள். மகாநாட்டைத் தொடர்ந்து நடந்து சம்பவங்கள், இந் நாட்டின் அரசியலில் தமிழ் பேசும் மக்கள் அடைந்திருக்கும் அவலநிலையைச் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி நிரூபித்தன. அநீதியை எதிர்த்துக் குரலெழுப்பக்கூட உரிமையற்றவர் களாக, மனிதஉரிமைச் சாஸனத்திலே அடிப்படை உரிமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்டிருக்கும் - கூட்டம் கூடும் உரிமைகூட மறுக்கப்பட்ட நிலையில் நாம் வாழுகிறோம் என்பதை அவை காட்டின. மகாநாட்டிற்குப் பிரதிநிதிகள் பிரயாணம் செய்த புகை வண்டிகள் தாக்கப்பட்டன; தடம்புரளச் செய்யப்பட்டன. சிறுவர்கள் விளையாடுவது போலக் காடையர் கூட்டங்கள் கொலை, கொள்ளை, தீயிடுதல் ஆகியவற்றை வேடிக்கையாகச் செய்து திரிந்தன. தெருவில் நடமாடிய மனிதர்கள் மீது பெற்றோலை விசி நெருப்புவைக்கும் நூதனமான முறையொன்று கையாளப்பட்டது. வெறிகொண்ட கூட்டத்தினர் பரிசுத்தமான ஆலயத்தினுள் நுழைந்து, பிராமண அர்ச்சகரை உயிருடன் தீயிட்டுப் பொசுக்கினார்கள். இவ்வளவும் சிங்களப் பிரதேசத்தில் சிதறி வாழ்ந்த தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட படுபாதகங்களாகும்.

51
இச்சம்பவங்கள் நடந்த முறையிலிருந்து, ஒரே மத்திய நிலையத்திலிருந்து இவை இயக்கப்பட்டன என்பது தெளிவு. இது இனக்கொலையைத் தவிர வேறென்ன என்று கேட்கவிரும்புகிறேன். 1958இல் தலைவிரித் Ֆուգ-Ամ இவ்வட்டுழியங்களிலிருந்து, மானசீகத்திற்கு மாறான கொடிய அக்கிரமங்களிலிருந்து, இதே நிலையில் வேறு நாடுகளில் வாழ்ந்து அழிந்த இனங்களின் வரலாற்றிலிருந்து - சிங்கள அரசாங்கம் இந்நாட்டில் வாழும் இன, மொழி, மத சிறுபான்மையோரைப் பூண்டோடு அழிக்கத் திட்டமிடுகிறார்களென்று எமது மக்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாகக் கூறவேண்டியது என் கடமையென்று கருதுகிறேன்.
உலக மக்களின் மனச்சான்றுக்கு.
1946 டிசம்பர் 11ஆந் திகதி, ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்தின் பொதுச்சபை தனது 96 ஆவது தீர்மானத்தின் முதற்பகுதியில் கீழ்க் கண்டவாறு பிரகடனப் படுத்தியிருக்கிறது.
"தனிமனிதன் வாழும் உரிமையை மறுப்பதைக் கொலையென்று கூறுவதைப் போல, ஒரு மனித சமூகம் முழுவதற்கும் " வாழும் உரிமையை மறுப்பது இனக் கொலை யாகும். மானிட சமுதாயத்தின் மனச்சாட்சி யையே கலக்கும் இவ்வினக் கொலை அச்சமூ கங்கங்கள் மனித சமுதாயத்திற்கு அளிக்கும் கலாசார வளர்ச்சிகளை இழக்கச் செய்வதோடு, தார்மீக நெறிக்கும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நோக்கத்திற்கும் மாறானதாகும்."
1948 டிசம்பர் 9ஆந் திகதி, ஐ.நா. பொதுச் சபையின் இனக் கொலைபற்றிய மகாநாட்டில், கீழ்க்கண்ட விஷயங்கள் இனக் கொலையாகக் கருதப்படும் எனத் தீர்மானிக் கப்பெற்றது :
1. ஒரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களைக்
கொல்லுதல்
2. ஒரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களின்
உடலுக்கு அல்லது உள்ளத்திற்குப் பாரதூரமான ஊனம் விளைவித்தல்.

Page 163
-1
3. ஒரு சமூகத்தை முழுமையாகவோ, ஒரு பகுதியாகவோ அழிக்கக்கூடிய வாழ்க் கைச் சூழ்நிலையைத் திட்டமிட்டு ஏற்படுத்துதல்.
4 ஒரு சமூகத்தில் குழந்தைகள் பிறப்பதைத் தடுக்கும் திட்டங்களை அமுல் நடத்துதல்.
5. ஒரு சமூகத்தின் குழந்தைகளை வேறொரு
சமூகத்திற்குப் பலாத்காரமாகக் கையளித்தல்.
இனக்கொலை செய்வதற்குக்
கையாளப்படும் எல்லா வழிவகைகளும் இப்பட்டியலில் அடங்காவிடினும், எமது நாட்டில் நடைபெறுவது இனக்கொலை தான் என்று நிர்ணயிக்க இது போதுமானது. இலங்கையில் உருவாகும் நிலைமையைக் கவனத்திற் கெடுக்கும்படி, உலக மக்களின் மனச்சான்றுக்கு, வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இவ்வேண்டுகோளை - உணர்ச்சி வசப்பட்ட கூச்சலாகவோ, அரசியல் நோக்கத்திற்காக வெளியிடப்படுவதாகவோ கருதிப் புறக் கணிப்பது பிரச்சினையைத் தீர்க்க உதவ மாட்டாது. தமது உயிரைக் காப்பாற்ற வேறு மார்க்கமின்றி, 20,000 மக்கள் அகதிகள் முகாமாக மாற்றப்பட்ட ஒரு ஆரம்பப் பாடசாலையில் அடைக்கலம் புகவேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டதென்றால், இம்மக்கள் தமது சொந்த நாட்டிலேயே ஒரே இரவில் நிர்க்கதியான அகதிகளாக யுத்தகாலமல்லாத நேரத்திலேயே ஆக்கப்பட்டார்களென்றால், அப்படியான சூழ்நிலையை எடுத்துக்காட்டு வதை உணர்ச்சிவசப்பட்ட கூச்சலென்று ஒதுக்கிவிட முடியாது. இப்பிரச்சினை ஒரு அரசியல் பிரச்சினை என்பதை நாம் மறுக்கவில்லை. இதற்கு ஒரு முடிவு காண எடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் அரசியல் நடவடிக்கைகளாகவே இருக்கும். விசுவாசத்தைப் பெறமுடியுமா?
தமிழ் பேசும் மக்கள் மிகப் பெரும் பான்மையினராக வாழும் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களிற் கூட, அரசாங்கக் காரியாலயங்களிலும், நீதிமன்றங்களிலும்

தமிழை உபயோகிக்கும் உரிமையை மறுத்துச் சட்டம் இயற்றியிருக்கின்றார்கள். சிங்களத் தை ஏற்றுக்கொண்டாலன்றி உத்தியோகம் இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டு வருகின்றது. இந்நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு அச்சாணியாக விளங்கும் தேயிலை, இரப்பர் தோட்டங்களில் பாடுபட்டுழைக்கும் எமது சகோதரர்களுடைய பிரஜா உரிமை' வாக்குரிமைகள் பிடுங்கப்பட்டுவிட்டன. பலத்திலும் பொருளாதார வளத்திலும் குறைந்தவர்கள் என்ற காரணத்துக்காவே, இத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் முதல் தாக்குதலுக்கு ஆளானார்கள். அவர்கள் இந்தியர்களென்ற போலிச்சாட்டை வைத்துக் கொண்டு, தமிழர்கள் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவர்களுடைய அரசியல் உரிமைகள் அபகரிக்கப்பட்டன. அடுத்த தாக்குதல் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரதேசத்தில் - அவர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைந்து வாழும் பகுதிகளில் திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றத்தின் மூலம் நடத்தப் பட்டது. அரசியலில் நமது பலத்தைக் குறைப்பதற்காகத் தமிழ் பேசும் மக்களின் பாரம்பரியமான தாயகத்தில் ஆயிரக்கணக் கான சிங்கள மக்கள் குடியேற்றப் பட்டிருக்கிறார்கள். சிறுபான்மை மதங் களுக்கு எதிராக இப்பொழுது தாக்குதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எமது பிள்ளை களை நாம் விரும்பிய பாடசாலைகளில் நமது மதக் கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்பக் கல்விகற்பிக்கும் உரிமை பறிக்கப்பட்டு விட்டது. இன அடிப்படையில் சிங்களப் பெரும்பான்மையினரால் மாத்திரமே தெரிவு செய்யப்பட்ட இவ்வரசாங்கம், அவர்களிலும் அரைப் பங்கிற்குக் குறையாத எண்ணிக்கை யுள்ள ஒரு சிறுபான்மை இனத்தை இவ்வாறு நடத்திக்கொண்டு, அச்சிறு பான்மை மக்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் விசுவாசத்தையும் பெறமுடியுமா?
ஒரே அரசியலமைப்பு இதுவே
இந்நாட்டுச் சிங்களர் - தமிழர்
பிரச்சினை வெறும் மொழிப் பிரச்சினை
யல்லவென்று எமது கட்சி எப்போதும்

Page 164
15
கூறிவந்திருக்கிறது. இந்நாட்டில் நாம் ஒரு தனிச் சமுதாயமாக வாழப் போகின்றோமா, அல்லவா என்பதே பிரச்சினை. இந்திய முஸ்லிம்களின் பாகிஸ்தான் கோரிக்கையைப் பற்றி டாக்டர் அம்பேத்கர் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதினார் :
ஒரே இன மக்களை உள்ளடக்கிய நிர்வாகப் பிரிவுகளை அமைக்கும்படி முஸ்லிம்கள் கோருகின்றார்கள். முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் இந்நிர்வாகப் பிரிவுகளைத் தனி மாகாணங்களாக அமைக்கும்படி கோரு கிறார்கள். ஏனெனில்,
முதலாவது : ஒரு தனித் தேசிய இனமாக இருக்கும் முஸ்லிம்கள், தமது இனத்துக்கு ஒரு தாயகத்தை அமைப்பதற்கு விரும்பு கிறார்கள்;
இரண்டாவது : ஹிந்துக்கள் தமது பெரும்பான்மைப் பலத்தைக் கொண்டு, முஸ்லிம்களை ஒர் அன்னிய நாட்டில் வாழும் இரண்டாந்தரப் பிரஜைகளைப் போல நடத்த விரும்புகிறார்கள் என்பது அனுபவ வாயிலாகத் தெரிகிறது. இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் பாகிஸ்தான் கோருவதற்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் இவ்வாறு கூறிய காரணங்கள், இலங்கையில் சிங்களவர் - தமிழர் பிரச்சினைக்குப் பன்மடங்கு பொருந்தும். இந்நாட்டில் பரிபூரண சுதந்திரம் பெற்ற தனித் தமிழ்நாடு நிறுவ வேண்டும் என்று கோருவதற்குப் போதிய நியாயங்கள் உண்டு. தமிழ் மக்களிற் பலர் இப்போது அப்படியான கோரிக்கையை யிட்டுச் சிந்திக்கிறார்கள். ஆனால் ஆழ்ந்த யோசனையின்பின், எமது கட்சி சமஷ்டி அரசியலமைப்புக்கு உட்பட - மொழி அடிப் படையில் சுயாட்சிபெற்ற தமிழ் பேசும் அரசையோ, அரசுகளையோ நிறுவுவதையே தமது கோரிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிறது. இலங்கையின் ஒற்றுமைக்குப் பங்கம் ஏற்படாத

3}
வகையில், பெரும்பான்மை இனத்தவரும் சிறுபான்மை இனத்தவரும் தத்தம் உரிமை யோடு ஒத்து வாழக்கூடிய ஒரே அரசியலமைப்பு இதுவேயாகும்.
சமாதானமின்றி - முன்னேற்றமில்லை
புகழும் பெருமையும் வாய்ந்த ஒரு ஐக்கிய இலங்கையை உருவாக்குவதற்கு எமது சிங்கள சகோதரர்கள் விரும்பினால், இந்த ஐக்கியத்தை உருவாக்குவதற்கு இரு இனங்களின் பரஸ்பர நல்லெண்ணமும் உள்ளப்பிணைப்புமே தவிர - படைபலமும் மிருகத் தாக்குதலும் உதவா என்பதை உணர்வார்களானால், இந்தப் பிரச்சினை யைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு கணமேனும் தாமதம் செய்யமாட்டார்கள். இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்துவைக்கும் வரையில், அவர்களுடைய பொருளாதாரத் திட்டங்கள் யாவும் வெறும் பகற்கனவாகவே முடியுமென்று நான் துணிந்து கூறுவேன். நாட்டில் சமாதான மின்றி, முன்னேற்றப் பாதையில் ஒரு அடிகூட நகரமுடியாதென்பது முற்றும் முடிந்த உண்மை.
நிராகரித்தது பண்டா அரசே!
அது எவ்வாறாகவாயினும் இருக் கட்டும். எமது எதிர்காலம் தெட்டத் தெளிவாகத் தெரிகின்றது. அரசாங்கம் நீதி, நியாயமான முறையில் நடக்கவேண்டு மென்று உணர வைப்பதற்கு எமது கட்சி ஆன மட்டும் முயன்றுவிட்டது. நீட்டிய நேசக்கரத்தைத் தட்டிவிட்டோமென்றோ - பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மறுத்துவிட்டோ மென்றோ எவரும் எம்மீது குற்றஞ்சாட்ட முடியாது. 1957இல் தமிழரசுக் கட்சி தனது கொள்கையையும் இலட்சியங்களையும் கைவிடாது, ஏதாவது ஒரு சமரசம் காண வழிவகை உண்டாவென்று கலந்து பேச - காலஞ்சென்ற பிரதமர் திரு. பண்டாரநாயகா எமது கட்சியை அழைத்தார். பேச்சு வார்த்தைகளின் பின், ஆடி மாதம் 26ஆம் திகதி எமது கட்சிக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் மிடையே ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.

Page 165
15.
முதலாவது ே தமிழ்மொழியை இலங்கையின் ஒரு சிறுப்பான்மைத் தேசிய இனத்தின் மொழியாக ஏற்றுக் கொள்வதற்கும்; இரண்டாவது : வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழையே அரசகரும மொழியாக்குவதற்கும்;
மூன்றாவது: சுயாட்சி உரிமை கொண்ட பிராந்திய சபைகளை நிறுவி, அவற்றுக்குக் குடியேற்ற நிர்வாக முட்படக் குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் நிர்வாக உரிமைகளைப் பாராளுமன்றமே வழங்கி, பிரதேச சுயாட்சி அளிப்பதற்கும் சட்ட மியற்றுவதென்று பிரதமர் ஒப்புக் கொண்டார்.
அன்றியும், இந்திய வம்சாவழியினரின் பிரஜாவுரிமை, பிரஜாவுரிமைச் சட்டத் திருத்தம் ஆகிய பிரச்சினைகள் மீது அதி விரைவில் கவனம் செலுத்துவதாகவும் பிரதமர் ஒப்புக் கொண்டார்.
இவை எங்கள் அபிலாஷைகளுக்கு எவ்வளவோ குறைந்தவையே. எனினும் இரு இனத்தவரும் சமாதானமாக ஒருங்கே வாழ்ந்து, நாளடைவில் ஒரு நிரந்தரத் தீர்வு காணக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையில் இவை தற்காலிக ஒழுங்காக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால் ஒப்பந்தத்தை அமுல் நடத்துவதெனப் பலமுறை உறுதி கூறி, இழுபறிப்பட்டுப் பல மாசங்கள் கழிந்தன. பின்னர், பண்டார நாயகா அரசாங்கம் ஒப்பந்தத்தைத் தானாகவே நிராகரித்தது. தலைவர் மகஜர்
1960 பங்குனியில் நடந்த பொதுத் தேர்தலின்பின், இன்றைய பிரதமராகிய திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயகாவைத் தலைவராகக் கொண்ட பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி - தன்னை அரசாங்க பீடத்தில் அமர்த்தினால் காலஞ்சென்ற பிரதமரின்

4.
கொள்கைகளைத் தாம் கடைப்பிடிக்கப் போவதாகவும், இந்த ஒப்பந்த ஷரத்துக்கள் தமிழ்பேசும் மக்களுக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டுமென்ற தமது நோக்கத்திற்கு உகந்தனவாய் உள்ளனவென்றும் நான் அறியக்கூடியதாக நடந்து கொண்டனர். இதை வரவேற்று அவர்களோடு ஒத்து ழைத்து - எமது கோரிக்கைகளுக்கு இம்மியளவேனும் விட்டுக்கொடுக்க மறுத்த ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கத்தைத் தோற்கடித்தோம்.
ஆடி மாசம் நடந்த பொதுத் தேர்தலின் பின், எவருடைய உதவியும் தேவைப்படாத பெரும்பான்மைப் பலத்தோடு பூரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்தது. இந்நிகழ்ச்சி - சுமுகமான சமரசநிலையை ஏற்படுத்து மெனப் பலர் பெரிதும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் வாக்குறுதிகளையெல்லாம் காற்றிற் பறக்க விட்டு, அரசகரும மொழிச் சட்டத்தை முழு நிஷ்டூரத்துடன் அமுல் நடத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கைகள் எடுத்தது. இதனால் தமிழ் அரசாங்க ஊழியர்களைக் குறித்த சிக்கலான ஒரு பிரச்சினை கிளம்பியது. இவர்கள் தொடர்ந்தும் உத்தியோகத்தில் இருப்பது சந்தேகத்துக்கு இடமாகியது. தங்கள் கொள்கைகளை யெல்லாம் மாற்றி, இலங்கை முழுவதிலும் - அதாவது வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங் களிலும் கூட, அரசாங்க அலுவலகங்களிலும் நீதி மன்றங்களிலும் சிங்களம் மாத்திரமே ஆட்சி மொழியாகச் செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றனர், என்பது தெளிவா கின்றது. அரசாங்கத்தின் நோக்கம் தெளிவாகத் தெரிந்த போதிலும், சமரசப் பேச்சுவார்த்தை மார்க்கத்தை இன்னுமோர் முறை கையாண்டு பார்க்கும் நோக்கத்துடன், எமது பாராளுமன்றக்குழுத் தலைவர் திரு. செல்வநாயகம் அவர்கள் பிரதமருக்கு ஒரு மகஜரைச் சமர்ப்பித்துப் பேச்சுவார்த்தை களுக்குச் சந்தர்ப்பம் கோரினார்.

Page 166
t LS
இந்த மகஜரையும், சம்பந்தமான மற்றும் பத்திரங்களையும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் சமர்ப்பிக்கும் விஷயம் கட்சியில் ஆலோசிக்கப்படுகின்றது. ஆயினும் இந்த மகஜரில் குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் சிலவற்றை உங்களுக்குச் சொல்ல வேண்டியது அவசியம். சமஷ்டி முறையிலே தமிழரசு அல்லது அரசுகள் நிறுவுவ தொன்றே நிரந்தரமான சமரஸத்திற்கு வழி யென்பதை வற்புறுத்தி, உடனடியாகத் தீர்க்கவேண்டிய சில பிரச்சினைகளை எடுத்துக்காட்டினோம். இப்பிரச்சினைகள் இருபிரிவுகளில் அடங்கும். ஒன்று - தமிழ் பேசும் மக்களின் மொழி, அரசியல், உரிமைகளைப் பொறுத்தது.
பிரதேச சபைகள் உடனடியாக நிறுவப்படவேண்டுமென்றும்; தமிழ்மொழி உபயோகக் கொள்கையை அமுல் நடத்த வேண்டுமென்றும்; அதில் தமிழ்மொழி இலங்கைவாழ் தேசிய இனமொன்றின் மொழியாகச் சட்ட மூலம் ஏற்றுக்கொள்ளப் பட வேண்டுமென்றும்; வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்க கருமங்கள் யாவும் தமிழிலேயே நடத்தச் சட்டமியற்றி அமுல் நடத்த வேண்டுமென்றும்; ஏனைய மாகாணங்களில் வசிக்கும் தமிழ்பேசும் மக்கள் தமிழ் மொழியிலேயே அரசாங்கத் துடன் கருமம் ஆற்றும் உரிமையளிக்கும் சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டுமென்றும் முதலாம் பகுதியில் சொல்லியிருந்தோம்.
தமிழ் அரசாங்க ஊழியர் இருவகைப் படுவர். 1956ஆம் ஆண்டு புரட்டாதி மாதம் 24ஆந் திகதிக்கு முன் அரசாங்க சேவையில் சேர்ந்தவர்கள் “முன் சேர்ந்தவர்கள்” என்று கருதப்படுவார்கள். அத் திகதிக்குப் பின்னால் சேர்ந்தவர்கள் "பின் சேர்ந்தவர்கள்” “என்று அழைக்கப்படுவார்கள். முன் சேர்ந்தவர்களைப் பற்றி மகஜரில்.
தமிழ் அரசாங்க ஊழியர்களை ஆயிரக்கணக்காக - அவர்கள் இளைப்பாற வேண்டிய காலத்துக்கு முன்னதாகவே கட்டாயமாக இளைப்பாற வேண்டுமென்று நிர்ப்பந்திப்பது அநீதியாகும். ஆகையால்

5
336ஆம் இலக்கத் திறைசேரிச் சுற்று நிருபத்தில் சொல்லியபடி உரிமை வழங்க வேண்டும். அதாவது இதுவரையும் கருமமாற்றி வந்தமாதிரித் தொடர்ந்தும் கருமமாற்றக்கூடிய தொழிலில் அமர்த்துவது. அன்றியும் அதனால் உத்தியோக உயர்வு போன்ற உரிமைகள் மறுக்கப்படக்கூடாது. இவர்களைச் சேவையில் சேர்த்த மொழியிலேயே - அரசாங்க இலாகாக்கள் யாவும் இவர்களுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
பின் சேர்ந்தவர்களைப்பற்றி மகஜரில்.
பின் சேர்ந்தவர்கள் விஷயத்தில், மகஜரில் சொல்லிய பிரகாரம் மொழிப் பிரச்சினை முழுமைக்கும் தீர்வுகாண வேண்டும். அந்நிலையில் மட்டுமே - இந்த அரசாங்க ஊழியர்களின் பிரச்சினையும் தீர்க்கப்பட வேண்டும். அப்படித் தீர்க்கப் படுமாயின், அவர்களின் உத்தியோகங்களை உறுதிப்படுத்தல் - சிங்களத் திறமைப் பரீட்சையில் தங்கியிருக்கக் கூடாது. ஆனால் மிக இலகுவான பரீட்சையில் சித்தியைப் பார்த்துச் சம்பள உயர்வை நிர்ணயிக்கலாம்.
நேர்மையற்ற வஞ்சனையன்றோ?
இவ்வாறெல்லாம் பிரதமருக்குச் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் எங்கள் முயற்சிகளெல்லாம் வீணாயின வென்று வருத்தத்தோடு கூறவேண்டியிருக்கிறது. அரசாங்கத்தினரை இருமுறை சந்தித்துப் பேச்சு வார்த்தைகள் நடத்தினோம். பிரச்சினையைச் சுமுகமாகத் தீர்த்து வைப்பதில், ஆர்வம் காட்டினார்கள் என்று சொல்வதற்கில்லை. அதற்கு மாறாக, ஒரு பக்கத்தில் எம்மோடு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்கள்; மறுபக்கம், அதே நேரத்தில் தமிழ்மொழிக்கு எந்தவிதமான உரிமையும் அளிக்காமல், சிங்களம் மாத்திரம் சட்டத்தை அமுல் செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அதுவுமின்றி, தமிழ் மொழி உபயோகத்துக்குக் கொஞ்சமேனும் இடங்கொடாது, நாடுமுழுவதிலும் நீதி மன்றங்களில் சிங்களத்தை உபயோகிக்கும்

Page 167
1. சட்ட மசோதாவை ஆக்கி, பாராளுமன்றத் தில் சமர்ப்பித்தனர். இதை நேர்மையற்ற வஞ்சனை என்று சொல்லாமல் வேறென்ன வென்று சொல்வது?
விடுதலை காண்போம்
நிலைமை தாங்க முடியாததாகி விட்டது. தன்மானமுள்ள எந்தத் தமிழ் மகனும் இந்நிலையைக் கண்டு உள்ளம் குமுறாமல் இருக்கமுடியாது. ஆனால் பரிகாரம் என்ன? இப்படியான நிலையில் அகப்பட்ட வேறு தேசங்கள், எதிர்ப்புப் புரட்சியையோ அன்றி உள்நாட்டுப் போரையோ வழியாகக் கொண்டார்கள் என்பதுதான் சரித்திரம் கூறும் உண்மை. அது தான் சம்பிரதாய வழியாகவும் இருந்து வந்தது. ஆனால் நிச்சயமாகச் சொல்லுவேன்; ஆயுதப்போர் எந்தவிதமான பிரச்சினைக்கும் தீர்வுகாண மாட்டாது. அவை மேலும் புதிய புதிய பிரச்சினைகளை உண்டாக்கும். பலாத்காரம் - பலாத்காரத்தையே வளர்ப்ப தாகும். இதை உபயோகித்தோர், பாதிக்கப் பட்டோரிலும் பார்க்க எந்த விதமான பலனையும் கண்டது கிடையாது. இது காந்தீய யுகம். அவர் சாதனையாலும் போதனை யாலும் காட்டிய புதிய வழி சத்தியாக்கிரகம். சத்தியாக்கிரகம் - ஆத்மீக சக்தி ஒன்றினாலேயே பலமும் பலனும் தரக் கூடியது. சத்தியாக்கிரகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோரும் - எதிராக அமைந்தோரும் - போராட்டத்தின் பின்பு ஒருவரை ஒருவர் எதிரிகளாக எண்ணவோ, மனதில் அதயைப்படவோ வேண்டி நேரிடாது. இதற்கு இந்தியாவில் நடைபெற்று வெற்றிகண்ட சத்தியாக்கிரக சுதந்திரப் போராட்டமே எடுத்துக் காட்டாகும். இன்று பிரிட்டிஷ் மக்களும் - இந்திய மக்களும் ஒரே குடும்பத்தினர் போலத் திகழவில்லையா? உள்நாட்டு வளர்ச்சியிலும் 2-6Ud விவகாரங்களிலும் இன்று இரு பகுதியினரும் ஒத்துழைக்கவில்லையா, இன்னும் இந்தியா - சாம்ராஜ்ய நாடுகளின் கூட்டுறவில் ஒன்று பட்டுச் செயலாற்றவில்லையா?
இவற்றை நோக்கும்போதெல்லாம், நசுக்கப்பட்ட மக்கள் கையாண்டு விடுதலை

6
பெற இந்தச் சிறந்த ஆயுதத்தைக் கண்டளித்த அந்தப் பெரிய மகாத்மாவை வாயார வாழ்த்தாது இருக்கமுடியாது.
தமிழரசுத் தந்தை எஸ்.ஜே.வி. செல்வநாயகம் அவர்களும் - மகாத்மா காட்டிய பாதையையே காட்டியுள்ளார். அப்பாதையில் செல்லும்பொழுது எத்தகைய ஆத்திர மூட்டும் நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தாலும் கூட, இம்மியளவும் பலாத்காரத்தை உபயோகி யாது, சாத்வீகத்தில் என்றும் தளராது. உறுதியோடு நின்று விடுதலை காண்போமாக!
என் எண்ணம் என்ன?
இறுதியாகச் சிலகாலம் என் உள்ளத்தி லிருந்துவரும் எண்ணமொன்றையும் குறிப்பிடவிரும்புகிறேன். உலக மகாயுத்தத் தின் பின் அத்திலாந்திச் சாசனம் அமைக்கப் பட்டபோது, போரினால் தாக்குண்ட மனித சமுதாயத்திற்குப் பெரியதோர் நம்பிக்கை பிறந்தது. அது உலகநாடுகளிடையே சமாதானம் நிலவச் செய்வதற்கு மாத்திர மன்றி, இனங்களிடையே ஏற்படுத்தும் சச்சரவுகளையும் தீர்த்துச் சமரசப்படுத்தும் உலகதாபனமாகவும் தோன்றியதைக் கண்டுணர்ந்தோம். இற்றைவரையில், ஐக்கிய நாடுகள் சபை தேசங்களின் பிரச்சினை களைத் தீர்க்கும் நிலையிலேயே நின்றுள்ளது. அதிலும் கஷ்டமான சோதனைக் குள்ளாகியது. எனினும் சுயநிர்ணய உரிமை யைப் பிரகடனம் செய்யும் மக்கள், தம் சேவையைப் பெறக்கூடியதான ஒழுங்கு முறைகளைத் தானே ஆக்கித்தருவதும் அதன் சக்திக்குட்பட்டதே. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் போன்ற மக்களின் பிரதிநிதிகள் - மத்திய சபையிலோ அன்றி, ஐ.நா. தாபனங்களின் வேறு அங்கங்கள் மூலமோ தங்கள் பிரச்சினைகளை எடுத்துச் சொல்வதற்கேற்ற வசதியளிக்கும் ஒழுங்கு விதிகளை வகுத்தல் வேண்டும்.
அரசியலுரிமை பற்றிய கூட்டுச் சாசனமும் (Convenant),பொருளாதார, Flyph கலாச்சார உரிமைகள் பற்றிய கூட்டுச் சாசனமும் அமைத்த நிலையிலேயே

Page 168
کلا
இருக்கின்றன. இவ்விரு கூட்டுச் சாசனங் களையும் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்து, நான் குறிப்பிட்ட முறையில் ஒழுங்கு முறைகளை அமைத்துத்தரல் வேண்டும். அப்படிச் செய்யின், இலங்கையிலுள்ள 30 லட்சம் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய அபிலாஷை களை வெளிப்படுத்துவது மாத்திரமன்றி, உலகம் முழுவதிலும் நசுக்கப்பட்ட மக்களுடைய நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்து பவனாவேன்.
சலியாது உழையுங்கள்
ஒவ்வொரு இனத்தவரதும் தேசிய பிரச்சினைகள், அவர்களுடைய இன்னல்கள், துன்பங்கள், அவர்களுடைய தனிவாழ்வின் வேரையே அழிக்கின்ற அக்கிரமங்கள் - இவையெல்லாம் உலகநாடுகளின் சிந்தையிலே இடம்பெறவேண்டிய கவனத் தைக் கவருகிற விஷயங்கள். ஆனபடியால் தான் இத்துறையில் என் கவனத்தை இவ்வளவு நேரம் செலுத்தினேன். தற்கால உலகில் எந்த இனமும் கூடமைத்துத் தனியே வாழ முடியாது. ஒவ்வொரு இனத்தினதும் கிளர்ச்சியும் விடுதலை இயக்கமும் - உலக சமாதானத்தைப் பாதிக்கவே செய்கின்றது. இதை நான் கூறியவுடன் உங்கள் விடுதலை, இலங்கை வாழ் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிறப்புரிமை யாகிய சுதந்திரம் வெளியி லிருந்து எமக்குக் கிடைக்கப்போகிறதென்று எவரும் எண்ணிவிடாதீர்கள்."மற்றவர் எவரும் தரக் கையேந்திப் பெறுவதல்லச் சுதந்திரம். விடுதலை வானத்திலிருந்து விழமாட்டாது. உங்கள் உரிமை - உங்கள் கையிலேயே தங்கியிருக்கிறது. நீங்கள் உழைக்கவேண்டும். கஷ்டப்படவேண்டும்; தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும்; உயிரையும் அர்ப்பணிக்க ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும். அதுவே சீவ
அச்சம் என்பது அஞ்சாமை திராவி
'. வங்கொடுமைச் சாக்
எங்கள் வெற்
V 7 என் தமிழே தாே உனை நான்

7
சுதந்திரம் பெறும் மார்க்கம். இன்றைய பிரச்சினை மொழியைப் பற்றியதோ, உத்தியோகங்களைப் பற்றியதோ அன்று. உங்கள் தாய்மொழிக்குப் பேராபத்து ஏற்பட்டிருப்பது உண்மை. உங்கள் உத்தியோகங்களுக்கு ஊதியத்தைத்தேடும் மார்க்கங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருப்பதும் உண்மையே. ஆனால் இவற்றோடும், நீங்கள் தமிழராக வாழும் உரிமைக்கு - பன்னெடுங் காலமாக எமது முன்னோர் கட்டிக் காத்துக் கையளித்த பாரம்பரியத்துக்கு - ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாகப் பேணி வளர்த்த எம் தனிப்பெரும் பண்பாட்டிற்கே பேராபத்து வந்திருக்கிறது. உங்களுக்கு அரசியற் சுதந்திரம் இருந்தாலன்றி, இவைகளைக் காக்கமுடியாது. இவ் வாபத்தை இன்றே - இப்போதே தடுத்து நிறுத்தவேண்டும். தவறுவிர்களானால், வருங்காலச் சந்ததியினரின் சாபத்திற்கு - சரித்திர ஆசிரியர்களின் வசைமொழிக்கு ஆளாவிர்கள்.
இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் எமது நடவடிக்கைக் குழு விடுத்த அறிக்கையை நீங்கள் அறிவீர்கள். அதிற் கூறப்பட்ட செயல் திட்டத்தை உங்கள்முன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். சுதந்திரத்துக்குக் குறுக்கு வழி கிடையாது. வீரத்தோடு, கட்டுப்பாட்டோடு, சத்தியம் எமது பக்கம் இருக்கிறதென்ற நம்பிக்கை யோடு, விடுதலை பெற்றே தீருவோம் என்ற திடசித்தத்தோடு எமது இலக்கை நாம் நிச்சயம் சென்றடைவோம். சுவாமி விவேகானந்தரின் சொற்களில் உங்களை அழைக்கிறேன்; விழியுங்கள்!. எழுங்கள்!! இலக்கை அடையுமட்டும் சலியாது உழையுங்கள்!
வெல்க தமிழரசு
LO6tleoLOuln - 2-601-60Louilln. காட்டில் விளையாடும்
- தோள் றித் தோள்கள்
ய எனை ஈந்தும்
காப்பேன்!

Page 169


Page 170
மலையகத் தமிழரின்
தமிழரசுக்கட்சி த திரு. சி.மூ. இராசமாணிக்கம், B.A. (8ஆவது தேசிய மாநாடு
வரவேற்புக்குழுத் தலைவர் அவர்களே! மகாநாட்டுப் பிரதிநிதிகளே! சகோதர சகோதரிகளே!
ரசாங்கத்தையேஅதிரவைத்த அறப்போரை இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக நடத்தி முடித்து, இராணுவ ஆட்சியையும், கட்சித்தடைகளையும், தொண்டர்கள் சிறைவாசத்தையும் தாண்டி, மீண்டும் ஒருபோராட்டத்தின் வாசற்படியில் நிற்கின்ற எமது கட்சியின் எட்டாவது தேசிய மகாநாட்டிற்கு, மறுபடியும் என்னைத் தலைவராகத் தெரிவு செய்த கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு விசேஷமாகவும், தமிழ் பேசும் பெருங்குடி மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் பொதுவாகவும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மன்னாரின் மாண்பு
நாம் இன்று கூடிநிற்கின்ற மன்னார் நகரம் - தமிழ் பேசும் மக்களின் பழம் பெரும்பகுதி என்பதை ஞாபகமூட்ட விரும்புகிறேன்.
சிங்கள பெளத்த கலாச்சாரத்தின் நினைவுச் சின்னங்களை எல்லாம் தேடித் தேடி அகழ்ந்து ஆராய்ந்து பாதுகாத்து வருகின்ற அரசாங்கம், சரித்திரத்திற்கு முற்பட்ட காலந் தொடக்கம் கடல் வாணிபத்தில் முன்னணியில் நின்ற மாதோட்டத்தையும், தேவாரப் புகழ்பெற்ற திருக்கேதீஸ்வரத்தையும், இவற்றைச் சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களையும் ஆராய்ந்து - எமது பண்பாட்டின் சின்னங்களை வெளிப் படுத்தத் தவறிவிட்டது. ஆயினும் அரைகுறையாக நடைபெற்ற புதைபொருள்

அவலநிலை போக்க
யாராகி விட்டது
(Econ) பா.உ. அவர்கள் பேருரை
- 1-9-1962 - மன்னர்)
ஆராய்ச்சிகளும், பிறநாட்டு வர்த்தகர்கள், யாத்திரீகர்கள் விட்டுச் சென்ற குறிப்புக் களும், தேவாரங்கள் - புராணங்களிலிருந்து கிடைக்கும் ஆதாரங்களும் இம் மன்னார்ப் பிரதேசத்தின் தொன்மைச் சிறப்பை எடுத்துக் காட்டுகின்றன.
இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் புனிதமும் புராதனமும் வாய்ந்த தலங்களான திருக்கேதீஸ்வரமும், மடுமாதா ஆலயமும் ஈழத் தமிழ் நாட்டின்இரு விழிகளென விளங்கிக்கொண்டிருப்பது இம்மன்னார்ப்
பதியிலேயே!
உலகப் பிரசித்திபெற்ற கடல் வணிகர் களான அராபியர்களோடும், இஸ்லாம் மார்க்கத்தியரோடும் தொன்று தொட்ட தொடர்பு மன்னாருக்கு உண்டு. எனவே கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய, இந்து மார்க்கங் களைச்சேர்ந்த தமிழ் பேசும் மக்களின் நீண்டகால ஒற்றுமைக்கு இப்பிரதேசம் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றது.
கட்டுக்கரைக் குளத்திலிருந்து நீரைப் பெறும் செழிப்புமிக்க வயல்களும், கடல்படு செல்வங்களான முத்தும், பவளமும், சிற்பியும், சங்கும் - நமது பொருளாதாரத்தின் முது கெலும்பாக விளங்கப்போகும் மீன்பிடித் தொழிலும் - ஒருங்கே இம்மன்னார்ப் பிரதேசத்திற்கு வளத்தைக் கொடுக்கின்றன. வற்றாத நீருடைய அருவியாற்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்து வதன் மூலமும், மீன்பிடித் தொழிலை நவீன விஞ்ஞான முறையில் விருத்தி செய்வதன் மூலமும் வருங்காலத் தமிழகத்தின் பொருட் களஞ்சியமான மன்னார் விளங்குமென்பதில் ஐயமில்லை.
பாண " உய பெருமையும், இன்றைய சிறப்பும், வருங்கால வளமும் ஒருங்கே பெற்ற

Page 171
L
மன்னாரில் இம் மகாநாடு நடைபெறுவது - தமிழ் பேசும் இனத்தின் விடிவுநாள் வெகுதூரத்தில் இல்லையென்றதென்பதை எங்கள் உள்ளங்களில் ஏற்படுத்துகின்றது.
இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த மன்னாரின் பட்டினசபைத் தலைவரும், அங்கத்தவர் களும் எமக்குப் பொது வரவேற்பளித்து எம்மையும், எமது இயக்கத்தையும் கெளரவித்ததோடு - தமிழ்பேசும் மக்களின் ஒன்றுபட்ட ஆர்வத்தை எடுத்துக் காட்டியதற்காக எமது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்ளுகின்றோம். ஏழாவது மகாநாட்டிலே.
சென்ற ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற எமது ஏழாவது மகாநாடு சரித்திர முக்கியத்துவம்வாய்ந்த சில தீர்மானங்களைச் செய்தது.
அம் மகாநாட்டில் நான் நிகழ்த்திய தலைமைப் பேருரையில், பூரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி அரசாங்கம் எமக்களித்த துரோகத்தையும், நாட்டில் நமது நிலைமையையும் எடுத்து விளக்கிவிட்டுப் பின்வரும் குறிப்புக்களைக் கூறினேன். அவ் வார்த்தைகளை அடுத்து நாம் எடுத்த நடவடிக்கைகளின் தன்மையும், நோக்கமும் அவற்றைத் தெளிவுபடுத்துவனவாகையினால் அப்படியே எடுத்துக்கூற விரும்புகின்றேன்.
"நிலைமை தாங்கமுடியாததாகி விட்டது. தன்மானமுள்ள எந்தத் தமிழ் மகனும் இந் நிலையைக் கண்டு உள்ளங் குமுறாமலிருக்க முடியாது. ஆனாற் பரிகாரமென்ன?”
"இப்படியான நிலையில் அகப்பட்ட வேறு தேசங்கள் எதிர்ப்புப் புரட்சியையோ அன்றி உள்நாட்டுப் போரையோ வழியாகக் கொண்டார்கள் என்பதுதான் சரித்திரம் கூறும் உண்மை.அதுதான் சம்பிரதாய வழியாகவும் இருந்து வந்தது. ஆனால் நிச்சயமாகச் சொல்லுவேன்; ஆயுதப் போர் எந்தவிதமான பிரச்சினைக்கும் தீர்வுகாண மாட்டாது. அவை மேலும் புதிய பிரச்சினை களை உண்டாக்கும். பலாத்காரம்

60
பலாத்காரத்தையே வளர்ப்பதாகும். தமிழரசுத் தந்தை திரு.எஸ்.ஜே.வி. செல்வ நாயகம் அவர்களும் மகாத்மா காட்டிய பாதையே காட்டியுள்ளார். அப்பாதையிற் செல்லும்போது, எத்தகைய ஆத்திரமூட்டும் நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தாலும் இம்மியளவும் பலாத்காரத்தை உபயோகியாது, சாத்வீகத் தில் என்றும் தளராது, உறுதியோடு நின்று விடுதலை காண்போமாக!" -
நான் அன்று கூறிய வார்த்தைகளைச் சென்ற ஆண்டு நடந்த நிகழ்ச்சிகளோடு தொடர்புபடுத்திப் பார்ப்போம். அறப்போர்
மகாநாட்டைத்தொடர்ந்து, மாசி மாதம் 20ஆந் திகதி யாழ்ப்பாணக்கச்சேரி வாசலில் எமது அறப்போர் ஆரம்பமானது. தமிழ்பேசும் மக்கள் பெரும்பாலோராக வாழும் வடக்குக் கிழக்குமாகாணங்களில் கூடச் சிங்களத்தை நிர்வாக மொழியாக்கும் முயற்சியையும், சிங்கள உத்தியோக முத்திரைகள், பத்திரங்கள் முதலியன எமது பிரதேசத்திலும் உபயோகிக்கப்படுவதையும் எதிர்த்தே - அரசாங்கத்தின் தலைமை நிலையமாகிய கச்சேரி வாசலில் சாத்வீக மறியலை மேற்கொண்டோம்.
முதல்நாள் போராட்டத்திலேயே பொலீஸார் கையாண்ட மிருகத்தனமான தாக்குதலும், அதை எமது தொண்டர்கள் சகிப்புத் தன்மையோடு ஏற்றுக்கொண்ட பொறுமையும் -இப் போராட்டத்தில் அக்கறையற்றிருந்த மக்களைக்கூடப் புத்துணர்ச்சி கொள்ளச்செய்து, தமிழ் பேசும் மக்கள் அத்தனை பேரையும் ஒன்றுபடச் செய்தது.
யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போராட்டம் - மட்டக்களப்புக்கும், திருகோணமலைக்கும், மன்னாருக்கும், வவுனியாவிற்கும் விஸ்தரிக்கப்பட்டது. இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவ ஆண்களும், பெண்களும், வாலிபர்களும், குமரிகளும், வயோதிபர்களும், அணியணியாகக் களத்திற் குதித்தனர்.

Page 172
L
வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்க நிர்வாக இயந்திரம் சுமார் இரண்டு மாதங்களாக ஸ்தம்பித்து நின்றது. படையைக் காட்டி மிரட்டியும், பங்கீட்டரிசி யை நிறுத்தியும் எம்மைப் பணிய வைக்க அரசாங்கம் முயற்சித்தது. தமிழ்பேசும் மக்களுடைய உரிமை வேட்கையின் முன் - இம் முயற்சிகள் பலனற்றுப் போயின. ஆயினும் அரசாங்கம் தொண்டர்களைக் கைது செய்யவோ, வேறு சட்ட பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவோ தயங்கியது. மாறாக, கீழ்த்தரமாக வயிற்றிலடித்துக் களைக்க வைத்து எமது போராட்டத்தை முறியடிக்க எண்ணியது. தமிழ் தபால் சேவை
இக் கட்டத்தில் தான் எமது போராட்டத்தின் இரண்டாவது அங்கமாகத் தமிழரசுத் தபாற்சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. சட்டமறுப்பின் அடிப்படையில் தபால் விநியோகம் அரசாங்கத்தின் ஏகபோக உரிமை' என்ற சட்டத்தை மீறி, எம்மீது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கச் செய்வதே - தபால்சேவை ஆரம்பித்ததன் நோக்கம். இதைத் திரித்து, "நாம் தனியரசு அமைக்கும் நோக்கத்தோடு தபால் சேவையை ஆரம்பித்தோம்" என்று அன்று தொடக்கம் அரசாங்கமும், சிங்கள வகுப்புவாத அரசியல் தலைவர்களும் உலகம் முழுவதற்கும் பிரசாரம் செய்து வருகின்றார்கள். இக்கூற்று உண்மைக்கு முரணானது என்பதைப் பகிரங்கமாக இம் மகாநாட்டில் நான் கூற விரும்புகின்றேன்.
சாத்வீக சத்தியாக்கிரகத்தை - மிருகத்தனமான இராணுவ ஆட்சியின்மூலம் முறியடிக்க வேண்டியேற்பட்ட வெட்கத்தை மறைப்பதற்காக வெளி உலகத்தின் முன்னிலையில் தமது அநியாயமான கொலை நியாயபூர்வமானது என்று காட்டு வதற்காகவே அரசாங்கம் இப்பொய்யைக் கூறிவருகின்றது. சென்ற மகாநாட்டில் நான் கூறியதுபோல,
எத்தகைய ஆத்திரமூட்டும் நிகழ்ச்சி களைஅரசாங்கமும், இராணுவத்தினரும்

கைக்கொண்டபோதிலும், சாத்வீகத்தில் தளராத உறுதியோடு நின்ற எம்மக்களை நான்பாராட்டக் கடமைப்பட்டவனாக
இருக்கின்றேன். உலகத் தமிழரின் அனுதாபம்
இலங்கையில் நாம் நடத்திய போராட்டத்தின் எதிரொலிப்பாக, எமது போராட்டத்தை அலட்சியம் செய்து லண்டன் நகர் சென்ற பிரதமர் திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயகாவின் முன், அவரை அதிர்ச்சியடையச் செய்யக்கூடிய ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி, எமது குறையை உலகறியச்செய்த லண்டன்வாழ் தமிழருக்கும் எமது பாராட்டு உரியது. அயர்லாந்து நடத்திய விடுதலைப்போருக்கு - அமெரிக்கா வில் வாழ்ந்துகொண்டிருந்த ஐரிஸ் மக்கள் ஊக்கமும் அனுதாபமும் அளித்ததுபோல, இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்களின் உரிமைப் போருக்கும் - உலகத் தமிழரின் அனுதாபம் இருப்பதுஇயல்பே. இதற்கேற்ப, சென்ற ஆண்டு எமது சாத்வீகத் தொண்டர் கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் இராணுவ ஆட்சியில் தவித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில்,தமது அனுதாபத்தைக் காட்டும்பொருட்டுப் பல லட்சம் மக்கள் பங்குபற்றிய ஆர்ப்பாட்டங் 6)6. நடத்திய தென்னகத்தமிழ் மக்களுக்கும்; அரசாங்க இருட்டடிப்பையும் பொருட் படுத்தாது உண்மையை உலகுக்கு எடுத்துக்கூறிய வெளிநாட்டுப் பத்திரிகை களுக்கும் நமது நன்றி. மலைநாட்டுத் தமிழர்
இப்போராட்டத்தில் மறக்கமுடியாத ஓர் அம்சமாக - மலைநாட்டிலிருந்து கூட்டங்கூட்டமாக வந்து சத்தியாக்கிரகத்திற் பங்குபற்றிய தொண்டர்களையும், கட்டுப் பாடபான அடையாள வேலைநிறுத்தத்தின் மூலம் தமது இனப்பற்றைக் காட்டிய தமிழ்த் தொழிலாளர்களையும் நான் பாராட்டாமல் விட முடியாது. இவ்வொற்றுமை வருங் காலத்துக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி என்றே கருது கின்றேன்.

Page 173
1.
எமது சத்தியாக்கிரகப் போராட்டத் தின் பலாபலன்களை அறியுமுன், அப் போராட்டத்தை முறியடிக்க மக்கள் அரசாங்கம்' என்று தன்னை அழைத்துக் கொள்ளும் இவ்வரசாங்கம் கைக்கொண்ட நடவடிக்கைகளைப் பற்றிச் சில வார்த்தை கள் கூறாமலிருக்க முடியாது. இரண்டு மாதங்களாகப் போராட்டம் நடந்த போதிலும், இம்மியளவும் பலாத்காரம் தலை தூக்கவில்லை. பொலீசாரும் இராணுவத் தினரும், சில சிங்களக் காடையர்களும்கூட - யாழ்ப்பாணக் கச்சேரியில் மக்களுக்கு ஆத்திரமூட்டக்கூடிய விதமாகவும், தொண்டர்களைத் துன்புறுத்தக்கூடிய விதமாகவும் நடந்துகொண்ட பொழுதிலும், மக்கள்ஒரு சிறிதும் அமைதியை இழக்காது உண்மைச் சத்தியாக்கிரகிகளாக நடந்து கொண்டனர். மக்களின் மனப்பான்மையை அனுசரித்து நடத்தும் ஆட்சியாக இருந்தால், அவர்களுடைய கோரிக்கைளை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் - மனிதத் தன்மையுடனாவது நடந்திருக்கலாம். வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட படைவீரர்கள் - ஒரு அந்நிய நாட்டை வெற்றிகொண்ட வீரர்களாக நடந்தார்கள். தலைவர்களைக் கைது செய்தபின், ஒரு பாவமும் அறியாத ஏழை மக்களைக் கண்ட கண்டஇடங்களி லெல்லாம் அடித்துத் துன்புறுத்தி, பெண் களைக் கூடக் கற்பழித்து இம்சை செய்தனர். இவற்றை நான் குறிப்பிடுவது - முறையிடும் நோக்கத்தோடு அல்ல. ஆனால், இவ் வரசாங்கத்தின் கண்ணோட்டத்தில் நாம் ஓர் அந்நிய இனத்தவர்களாகவே கருதப்படு கின்றோம் என்பதை எடுத்துக் காட்டுவதற்கே,
இத்தனை அக்கிரமங்களையும் செய்தபடை வீரர்களுக்கு, அரசாங்கத்தின் தலைவியிடமிருந்து கிடைத்தது - "சரியாகச் செய்தீர்கள்' என்ற பாராட்டுரையே! இவ்வரசாங்கம் எமது அரசாங்கமல்ல என்பதும், தமிழ்பேசும் மக்களை இராணுவ பலத்தினால் அடக்கியாளும் எதேச்சாதிகார அரசாங்கம் என்பதும் இப் போராட்டத்தின் மூலம் நிதர்சனமாகியது.

S2
ராஜாஜி கூறினார்
முன்னாள் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலும், அரசியல் ஞானியுமாகிய உயர்திரு. சி. இராஜகோபாலாச்சாரியார் அவர்கள், சென்ற ஆண்டு இலங்கையில் நடந்த சம்பவங்களை யொட்டிச் "சுயராஜ்ய'ப் பத்திரிகையில் எழுதிய கீழ்க்காணும் வசனங்கள் எமது உண்மை நிலையைக் காட்டுகின்றன.
"The Language issue is merely an outer symbol of the competition between the two nationalities. It is a battle between communities, not at all a battle of cultures or languages....The question is whether the Tamil speaking people are to be treated as equals? or not?"
அவருடைய கூற்றின் மொழி பெயர்ப்புப் பின்வருமாறு :
“இரண்டு இனங்களுக்கிடையில் நடைபெறும் போட்டியின் வெளி அறிகுறியே இம் மொழிப் பிரச்சினை. இது மொழிகளுக்கிடையிலோ, பண்பாடுகளுக் கிடையிலோ நடைபெறும் போராட்டமல்ல. இரண்டு சமூகங்களுக்கு இடையிலே நடைபெறும் போராட்டமாகும். தமிழ் பேசும் மக்கள் சமத்துவமாக நடத்தப்படப் போகிறார்களா? அல்லவா? என்பதே
கேள்வி"
இப் பெரியார் கூறியதைப் போல, சென்ற ஆண்டு நமது நாட்டில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் - இன்றைய ஒற்றையாட்சியில் தமிழ்பேசும் மக்கள் சமத்துவமாக நடத்தப்பட மாட்டார்கள் என்பதை வெள்ளிடைமலைபோல் புலப்படச் செய்தன. நமது போராட்டம் மொழி யுரிமைக்காக மாத்திரம் நடைபெறும் போராட்டமல்ல. எமது இனத்தின் சுதந்திரத்திற் காக - சமத்துவத்திற்காக நடைபெறும் போராட்டமாகும்.
சிங்களச் சட்டமே கண்களைத் திறந்தது
1956ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் எமது மக்களிற் பெரும்பாலோர் இவ்வுண்மையை
உணராதிருந்தனர். மலைநாட்டுத் தமிழ்த் தொழிலாளருடைய பிரஜாவுரிமையைப்

Page 174
பிடுங்கிய பிரஜாவுரிமைச் சட்டங்களும், வாக்குரிமையைப் பறித்த தேர்தல் சட்டத் திருத்த மசோதாவும், அல்லையிலும், கந்தளாயிலும், கல்லோயாவிலும் நடத்தப் பெற்ற சிங்களக் குடியேற்றமும் - இலங்கைவாழ் தமிழ்பேசும் மக்களைச் சமத்துவ நிலையில் இருந்து தாழ்த்தி, அடிமைகளாக்கும் திட்டங்கள் என்பதை - அன்று எமது மக்களும், அரசியல் தலைவர் கள் பலரும் உணரவில்லை. 1956இல் புகுத்தப்பட்ட 'சிங்களம் மட்டும் சட்டமே என் கண்களைத் திறந்தது. ஆயினும் இன்று கூடச் சில அரசியல்வாதிகளும், அரசியல் கட்சிகளும் இவ்வுண்மையை மறைத்து, இப் போராட்டத்தை வெறும் மொழிப் போராட்டம் என்று கூறிவருவது ஆச்சரியமே! இனியும், தமிழ் பேசும் மக்கள் இக்கூற்றுக்களினால் ஏமாற்றப்பட மாட்டார்கள் என்பது எம் நம்பிக்கை.
இன்றைய இவ்வினப் போராட்டம் தீருவதற்கு, 1956ஆம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் திருமலையில் நடைபெற்ற 6T LD5 மகாநாட்டில் தமிழ் பேசும் மக்களின் நான்கு கோரிக்கைகளை நாம் வெளியிட்டு இருக்கின்றோம். அவற்றைச் சுருக்கிக் கூறுவதாயிருந்தால் : 1. இன்றைய ஒற்றையாட்சி முறை மாற்றியமைக்கப்பட்டு, தமிழ் பேசும் மக்கள் தம்மைத்தாமே ஆளக்கூடிய ஒரு சமஷ்டி அரசியல்முறை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
2. சிங்களத்தோடு தமிழும் சம உரிமை பெற்ற ஆட்சிமொழியாக வேண்டும். 3. இலங்கையைத் தாம் வாழும் நாடாகக் கொண்ட இந்திய வம்சாவழியினரான தமிழ் பேசும் மக்களுக்குப் பிரஜாவுரிமைஅளிக்கப்பட வேண்டும். 4. பாரம்பரியமான தமிழ்ப் பிரதேசத்தில் சிங்களக் குடியேற்றம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதேயாகும்.
1956ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் நாம் நடத்திய பேராட்டங்களும், இடையிடையே

3.
நடத்திய பேச்சு வார்த்தைகளும், ஒப்பந்தங் களும் இந்த அடிப்படையிலேயே நடாத்தப் பட்டன. தற்காலிகமாக உடன்பாட்டின் பொருட்டுச் சில கோரிக்கைகளை நாம் தளர்த்திய பொழுதிலும், தமிழ் பேசும் மக்கள் இந்நாட்டில் சமத்துவம் பெற்று வாழ்வதற்கு இந்நான்கு கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டேயாக வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் நாம் நடாத்திய போராட்டங்கள் - குறிப்பாக நாம் சென்ற ஆண்டு நடாத்திய சத்தியாக்கிரக இயக்கத் தைப் பொதுவாகப் பார்த்தால் - பலனளிக்க வில்லைப் போலத் தோன்றினாலும், உண்மையில் எமது சுதந்திரத்தின் அசைக்க முடியாத அத்திவாரத்தை அமைத்துவிட்டது என்றே நான் கூறுவேன்.
சுதந்திரத்தின் முதல் அடிப்படை ஒற்றுமை. வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே இனம்' என்ற ஒற்றுமையோடு, ஒரே போராட்டத் தில் முதன்முறையாகக் கலந்துகொண்ட சென்ற ஆண்டு - சரித்திரத்தில்பொன் எழுத்துக்களாற் பொறிக்கப்படவேண்டிய வோர் ஆண்டாகும். எந்தத் தமிழ் உத்தியோகத்தரையோ - தமிழ்ப் பொலீஸ் அதிகாரியையோ "எமது உரிமைப் போரை நசுக்கும் விஷயத்தில் நம்பமுடியாது என்று அரசாங்கம் நினைக்குமளவிற்கு - நாம் உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்டிருந்தோம். இக்காரணத்தினாலேயே, தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் கடமையைச் செய்த தமிழ் உத்தியோகத்தர்களை மாற்றி, சிங்கள உத்தியோகத்தர்களை நியமிக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் அரசங்காத்திற்கு ஏற்பட்டது.
ஒரு இனம் விடுதலைபெற வேண்டுமா னால், அவ்வினத்தவர் 'தாம் அடிமைகளாக வாழமாட்டோம் என்ற உறுதியை - அவர்கள் உள்ளத்தில் முதற்கண் பெறவேண்டும். சென்ற ஆண்டு நடந்த அறப்போரில், இராணுவத் தின் மிருகபலத்தினாலன்றி - எமது சம்மதத்தோடு எம்மை ஆளமுடியா தென்பது - சந்தேகத்திற்கிடமின்றிக் காட்டப்பட்டது. இந்த ஒற்றுமையையும்

Page 175
1.
சுதந்திர மனப்பாங்கையும் சிதையவிடாது வளர்ப்போமானால், எமது இலட்சியத்தை நாம் அடைவது உறுதி
அரசாங்கத்தின் பொய்ப் பிரசாரம்:
எமது சுதந்திர தாகத்தை அடக்கு வதற்கு அரசாங்கம் பல தந்திரங்களைக் கையாளுகின்றது. சிங்களம் மட்டும் சட்டம் புகுத்தப்பட்ட நாள் முதல், எமது எதிர்ப்பின் ஒரு அம்சமாகத் தமிழ் பேசும் மக்கள் சிங்களம் கற்பதில்லையென்றும், தமிழ் பேசும் அரசாங்க ஊழியர் சிங்களத்தைக் கற்கவோ, அம்மொழியில் வேலை செய்ய வோ மாட்டார்கள் என்றும் தீர்மானித் தோம். அதன் பிரகாரம், இது வரை ஓரளவு உறுதியாக இருந்து வந்தோம். இன்று சிங்களம் கற்காத அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வை நிறுத்தியும், பதவி உயர் வைத் தடுத்தும், அரசாங்க ஊழியர் களுக்குப்பலவித சிறுமைகளை ஏற்படுத்தியும் அவர்களைச் சிங்களம் கற்கும்படி அரசாங்கம் நிர்ப்பந்திக்கிறது. "சிங்களம் மட்டும் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட நேரத் தில்,காலஞ் சென்ற பிரதமர் இவ்வூழியர் களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை மீறி, 1963ஆம்ஆண்டு இறுதியில் சிங்களத்தில் கருமமாற்ற (Լpւգ-ԱIn 5 அரசாங்க ஊழியர்களை வேலைநீக்கம் செய்யப் போவதாகவும் மிரட்டுகின்றது. இம் மிரட்டல்களுக்கு அஞ்சாது. "சிங்களம் கற்க மாட்டோம்" என்று உறுதியாக மறுத்துவரும் அரசாங்க ஊழியர்களை, தவறான புள்ளி விபரங்களைக் கொடுத்து அரசாங்கம் ஏமாற்றப் பார்க்கின்றது. அத்தனைபேரும் தமிழர்களெனத் தோற்றக்கூடிய விதத்தில் 18,000 பேர் சிங்களப் பரீட்சை எடுத்ததாக விளம்பரம் செய்தார்கள். உண்மையில் ஏறக்குறைய 3000 தமிழ் உத்தியோகத்தர்களே இப்பரீட்சைக்குத் தோற்றியதாக இப்பொழுது தெரிகின்றது.
சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வு கருதிச் சிங்களத்தைக் கற்றாலும் தம்பதவிகளில் நிலைக்கமுடியாதென்பதை, சிங்களம் கற்க முயலும் இச்சில ஊழியர்கள் கூட உணரும்

$4.
நாள் வெகுதூரத்திலில்லை. எமது எதிர்ப்பை ஒடுக்குவதற்காக, சிங்களம் கற்ற சிலருக்கு இப்போது சில சலுகைகள் வழங்கப் பட்டாலும், பெளத்த சிங்களவரல்லாதோர் எவ்வித நிரந்தரமான உயர்வையும் பெறமுடியாதென்பது திண்ணம். இவ் வுண்மையை உணர்ந்து, பெரும்பாலான தமிழ் அரசாங்க ஊழியர்கள் சிங்களம் கற்க மறுத்து நிற்பதுபோல - இனத்தின் உரிமையைக் காத்து நடக்குமாறு எல்லா ஊழியர்களையும் வேண்டுகின்றேன்.
ஆங்கில ஆட்சியில் தமிழ் ஆசிரியர் களோ, தமிழ்மூலம் உத்தியோகத்திற்குத் தெரிவு பெற்றவர்களோ ஆங்கிலம் கற்க வேண்டுமென்ற நிர்ப்பந்தம் இருந்ததில்லை. இன்றைய சிங்கள ஆட்சியில், தமிழ் பேசும் பிள்ளைகளுக்குத் தமிழிற் கல்வி புகட்டும் தமிழ், இஸ்லாமிய ஆசிரியர்கள் கூடச் சிங்களம் கற்க வேண்டுமென்று கட்டாயப் படுத்துகின்றார்கள். உதவி நன்கொடை பெறும் பாடசாலைகளை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றதன் உடனடியான விளைவாக இது நடைபெறுகின்றது.
பாடசாலைகளை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்பது 'முற்போக்கு நடவடிக்கை யெனக் கருதியவர்களும், இன்று சம்பள உயர்வு பெறாது தவிக்கின்றார்கள். ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்தையும் ஒருபடி மிஞ்சி - தமிழ்பேசும் இனத்தை நசுக்குவதில் சிங்கள ஏகாதிபத்தியம் முனைந்து நிற்கின்றது. இவற்றைத் தீர்க்கும் மருந்து - அற்பநன்மை கருதி அடிபணிவதல்ல; தியாகப்பாதையில் எதிர்த்துப் போராடுவதுதான் - என்பதை யான் மீண்டும் நினைவுபடுத்த விரும்பு கின்றேன். மூதூர் அளித்த தீர்ப்பு
தமிழ் பேசும் மக்களின் ஒற்றுமையைக் குலைக்கவும் பல சதி நடவடிக்கைகள் கையாளப்பட்டுவருகின்றன. சமீபத்தில் மூதூரில் நடந்த இடைத் தேர்தலில் இச்சதி அம்பலமாகியது. தமிழர்களையும், முஸ்லிம்களையும் பிரிக்கும் முயற்சியில் - அரசாங்கக் கட்சி மாத்திரமல்ல, தமிழ் அரசியல்வாதிகள் சிலரும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Page 176
-1 ஆனால் மூதூர்த் தொகுதித் தமிழ் பேசும் வாக்காளர்கள் - தமது ஒற்றுமையை, தமிழரசுக்கட்சியின் தலைமையில் தாம் அமைத்த கூட்டணியை எவராலும் சிதைக்க முடியாதென்பதைத் தெளிவாகக் காட்டினர். சாதி அடிப்படையில் 'சிறுபான்மைத் தமிழ் மக்கள் என்றிருப்போரை - ஏனைய தமிழ் மக்களில் இருந்து பிரித்தெடுக்க முயற்சி நடக்கின்றது. ஒரு சில அரசியற் கட்சிகளும் ஸ்தாபனங்களும் இம்முயற்சிக்கு உடந்தை யாக இருந்தாலும், சிறுபான்மைத் தமிழ் மக்களிற் பெரும்பாலோர் - தாம் தமிழ் பேசும் சமுதாயத்தின் பிரிக்கமுடியாத அங்கமென்று தெளிவாகக் காட்டிவருவது பாராட்டுக் குரியது. ஆயினும், எமது சமுதாயத்திலிருந்து இச் சாபத்தீட்டை நாம் களைந்தே ஆகவேண்டும்.
சமீபத்தில் சாதி ஒழிப்பை நோக்க மாகக் கொண்டு, எமது கட்சியினால் ஒரு சர்வகட்சி மகாநாடு யாழ்ப்பாணத்தில் கூட்டப்பெற்றது. எல்லாக் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும், அரசியலில் ஈடுபடாத பல பிரமுகர்களும் அடங்கிய ஒரு செயற்குழு இவ்விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களோடு நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒத்துழைத்து, தமிழ்பேசும் சமுதாயத்திலிருந்து தீண்டாமை யைக் களைவது அத்தியாவசியமாகும்.
தி.மு.க. தடை!
உள்ளத்தால் வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ் பேசும் மக்களோடு ஒன்றுபட்டிருந்தாலும் பிரதேசத்தினால் பிரிந்திருக்கும் காரணத்தினால், எம்மோடு ஸ்தாபன ரீதியாக மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்கள் இன்னும் ஒன்றுபடவில்லை. சென்ற ஆண்டின் பிற்பகுதியில் நாம் மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்களோடு நேரடித் தொடர்பு கொள்ள முனைந்தோம். அவர்கள்மத்தியில் இயங்கி வந்த இலங்கைத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எமக்கு உறுதுணையாக இருந்தது. மலைநாட்டுத் தமிழ்த் தொழிலாளர் மத்தியில் ஏற்பட்டுவரும் விழிப்புணர்ச்சியைக் கண்ட அரசாங்கம்

55
இவ்வியக்கத்தைச் சட்டவிரோதமாக்கியது. தமிழ் பேசும் மக்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட இன்னுமொரு அடியே - இத்தடையுத்தரவு. ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கையுள்ள எவரும் இதைக் கண்டிக்காது விடமுடியாது. மலைநாட்டுத் தமிழ்த் தொழிலாளர்கள் இன்று பல்வேறு தொழிற் சங்கங்களில் அங்கம் வகிக்கிறார்கள். சில-பெரிய தொழிற்சங்கங்களாகவும், சில - சிறியனவாக வும், இன்னும் சில சிங்களக் கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளனவாகவும் இருக்கின்றன. இன்றைய சூழ்நிலையில், இத்தொழிற் சங்கங்களுக்குப் போட்டியாகத் தமிழ்த் தொழிலாளர் மத்தியில் தொழிற் சங்கம் அமைக்கும் எண்ணம் எமக்கில்லை. தேவையேற்படின் பின்னர் அதையிட்டு யோசிப்போம். ஆனால், மலைநாட்டுத் தமிழ்த் தொழிலாளரைப் பாதிக்கும் அரசியற் பிரச்சினைகள் நாளுக்குநாள் வளர்ந்து வருகின்றன.
மலையகத் தமிழரின் அவலநிலை
குடியுரிமை வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டதோடு அவர்களுடைய ஜீவனோபாயத்திற்கே ஆபத்து ஏற்பட்டிருக் கின்றது. தோட்டங்களைத் தவிர வேறு வாழ்க்கை வழி அறியாத இத் தமிழ்த் தொழிலாளர்கள். 'இலங்கையர்களுக்கு வேலை வழங்கும் சட்டத்தின் பேரில் இத் தோட்டங்களிலிருந்தும் துரத்தப்படப் போகின்றார்கள். அவர்களுடைய பிள்ளை கள் தமது தாய் மொழி மூலம் கல்வி கற்பதற்குக்கூட உரிமை மறுக்கப்படும் ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தோட்டப் பாடசாலைகளில், நாடற்றவர்களின் பிள்ளைகளுக்குச் சிங்களமே போதனா மொழியாக இருக்கவேண்டுமென்று தேசிய கல்விக்குழு சிபார்சு செய்திருக்கின்றது. இந்நிலையில், இவர்கள் இழந்த உரிமை களைப் பெறுவதற்கும், பயமுறுத்தப்படும் தொழிலுரிமை, மொழியுரிமைகளைக் காப் பதற்கும் - இலங்கையில் வாழும் ஏனைய தமிழ் பேசும் மக்களோடு ஸ்தாபன ரீதியாக ஒன்றுபட்டுப் போராட வேண்டியது அத்தியா வசியமென்று நான் கருதுகிறேன்.

Page 177
வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ்பேசும் மக்களின் ஒரே ஸ்தாபனம் - இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். ஆகவே, இதஅ. கட்சிக் கிளைகளை மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஆரம்பித்து, மலை நாட்டுத் தமிழ்பேசும் மக்களையும் - வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத் தமிழ்பேசும் மக்களையும் ஸ்தாபன ரீதியாக ஒன்று சேர்க்கத் தீர்மானித்து விட்டோம் என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ளு கின்றேன்.
மலைநாட்டுத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இயங்கும் ஸ்தாபனங்களோடு போட்டியிடும் நோக்கம் எமக்கில்லை என்பதை முன்னே கூறினேன். ஆகவே, அங்கு இயங்கும் ஸ்தாபனங்களின் தலைவர்களையும் இவ்வொற்றுமை முயற்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் படி வேண்டுகின்றேன்.
பொருளாதார நெருக்கடி
இலங்கை ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியின் மத்தியில் இன்று தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. வாழ்க்கைச் செலவு உயர்ந்து கொண்டே போக, அதைச் சமாளிக்க முடியாது தத்தளிக்கும் மக்களை வரிகளினால் மேலும் வாட்டி வதைக்கின்றது அரசாங்கம். வகுப்புவாதத்தால் திளைத்த இவ் வரசாங்கம் - பொருளாதார நெருக்கடி யின் பழுவையும் எம்மீது அதிகமாகச் சுமத்த முற்படலாம்!
ஆயத்தமாகுங்கள்
சிங்களமக்களின் கவனத்தை இப்
பிரச்சினைகளில் இருந்து திருப்ப, அரசு இனவெறிக் கொள்கையைத் தீவிரமாக அமுல்படுத்த முன்வரும். எனவே எதிர் வரும்
-AS நாடும் ே -NWZ- ploĝo

6-—
ஆண்டில், நாம் இன்னும் கூடிய இன்னல்களைத் தாங்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம்.
சென்ற ஆண்டு நாம் ஆரம்பித்த அறப்போர் இன்னும் முடியவில்லை. இராணுவ ஆட்சியினால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வளர்ந்திருக்கின்ற இன்றைய நிலைக்கு ஏற்ற ஓர் அமைப்புத் திட்டத்தைக் கட்சி நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்திருக்கின்றது. அவ்வமைப்பு விதிகளின்கீழ், வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங் களிலும், மலைநாட்டிலும் கட்சியின் கிளைகளைச் சில மாதங்களுக்கிடையில் நிறுவுவோம். நாடெங்கும் தொண்டர்களை மீண்டும் திரட்டுவோம். உரிய நேரத்தில் செயற்குழுவின் ஆணையை எதிர் நோக்கி, மீண்டும் அறப் போரில் குதிக்க ஆயத்த மாகுங்கள் என்று கேட்டுக் கொள்ளு கின்றேன்.
நாட்டின் விடுதலைக்காக - சிறையில் மரித்த ஐரிஸ் தேசபக்தன் டெறன்ஸ் மக்ஸ் esif (Terence Macswiney)' 5.gsu 6aa வார்த்தைகளை ஞாபகமூட்ட விரும்பு கின்றேன்.
"This contest is one of endurance and it is not they who can suffer most, who will conquer."
இப்போராட்டம் - தாங்கிக்கொள்ளும் சக்தியில் தங்கியிருக்கின்றது. கூடிய துன்பம் விளைவிப்பவர்களல்ல -கூடிய துன்பத்தைத் தாங்குபவர்களே இறுதியில் வெற்றி பெறுவர்.
வெல்க தமிழரசு வணக்கம்.
மாழியும் ہلماالمرام கண்கள் NY/-

Page 178
;X حي مسZiے^Nx4f..يتي مص_؟گھ\VA Nx محہ
Ns. لس - ক্ৰন্থ N --> >3چەتE N A 조
、鲇*、 翼 مجموعہ
1990 ஆம் ஆண்டு ஈழம் வந் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அ
மாண்புமிகு மூதறிஞர் சா.
அவர்களும் கொழும்பில் உள் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக உரை
 
 

த பாரதப்பிரதமர் மாண்புமிகு வர்களும் தமிழரசுத் தலைவர் ஜே. வே. செல்வநாயகம் ள காலிமுக ஒட்டலிற் சந்தித்து யாடும் காட்சி.

Page 179


Page 180
முஸ்லிம்களும் எம்மோடு ே தவறினால் அனைவருமே உயர்திரு. S.J.V. ச்ெல்வநாயக
(9ஆவது தேசிய மாநாடு -
வரவேற்புக் குழுத் தலைவர் அவர்களே! இலங்கைத் தமிழரசுக்கட்சி உறுப்பினர்களே! தமிழ் பேசும் பெருங்குடி மக்களே!
இலட்சியூத்தைக் காட்டிக் கொடேன்!
ம் மாநாட்டின் தலைவராக என்ன்ை வரவேற்றுக் கூறிய அன்பு வார்த்தை களுக்காக, நான் வரவேற்புக் குழுவினருக்கும் அவர்கள் தலைவருக்கும் முதன் முதலில் நன்றி கூறுகிறேன்.
பாராட்டு வார்த்தைகளைப் பெருமளவு என்மீது சொரிந்தீர்கள். இவ்வார்த்தைகளுக்கு நான் எவ்வளவு தூரம் அருகதையற்றவன் என்பதை நான் அறிவேன். இருந்தும் என்மீது நீங்கள் கொண்டிருக்கும் அன்பு காரணமாகவே அவ்வாறு கூறினிர்கள்.
என்னிடம் கெட்டித்தனம் நிரம்ப உண்டு என்று நான் ஏதும் உரிமை பாராட்டவில்லை. ஆனால் ஆணித்தரமான வாக்குறுதி ஒன்றை - நான் என்றும் காப்பாற்றுவேன் என்பதை மட்டும் இங்கே உறுத