கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கண்டல்களும் உவர்வளரிகளும்

Page 1
FIELD WORK CENTREBULLETIN
Publish
2OC
. -- --
-
 
 
 

AND HALOPHYTE
S
MANNARu

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
வெளிக்கள நிலை
 

பம் தொண்டமானாறு

Page 6


Page 7

உவர்வளர்களும்
Töf60 M.Sc. (IDA-USA)
ம் தொண்டமானாறு OO B 96): 15

Page 8
MANGROVES & HALOPEI K. S. KUGATHASAN M.Sc. (:
Published By: FIELD WORK CENTRE - THONDAM BULLETIN NO: 15
2000.
臀CE Rs。1
 

"ES DA-U.S. A)
NNARÜ
50. OO

Page 9
(Ln6OI
உயிரியல் கல்வி ஆசான் திரு. K.S. “கண்டல்களும் உவர் வளரிகளும்” என்னும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
“கண்டல்களும் உவர் வளரிகளும் விஞ்ஞானக்கட்டுரைகளும், ஆராய்ச்சி வெளியீடு அதுவும் தமிழில், வெளிவருவது பெரும்பாலும் உவர்வளரிகளும் இலங்கையில் எப்பகுதிகளிலும் இருப்பினும், இவற்றின் விஞ்ஞான தன்மைக6ை மக்களுக்கும், குறிப்பாக மாணவர்களுக்கும் இவ்விடயத்தில் வெற்றிகரமான முறையில் வேண்டியவிடயமாகும்.
ଅ5ରiL60856it பற்றிய ஆரம்பம், மீள்வனமாக்கல், சாதிகள், இனங்கள், இலங்கை பிரதேச ஊடுருவிகள், கண்டல்களின் இலைக பட்டை, கனி, வெட்டுமரம், வேர்கள் ஆகி ஆகியவற்றை மிக விரிவாகவும், விளங்கத்தக்க - உவர் வளரிகளின் தன்மைகள்,
தமிழ்ப்பெயர், ஆங்கிலப்பெயர், தோற்றம், வேர் கனி ஆகியவை பற்றி துல்லியமாக இதற்குமேலாக, இலங்கைப் படத்திலும், யா எங்கெல்லாம் இருக்கின்றன என்பதை விளக்கப் ஆர்வமுள்ளோருக்கு பெருவிருந்தாகவுள்ளது. இ இணைப்புக்கள் இந்நூலுக்கு மேலும் மெருகேற்று
சுருங்ககூறின் திரு. குகதாசன் அ பணிக்குரியகாலம் பூராகவும் கல்வி கற் அணிகலனாகவும், தமிழுக்கு ஒரு ஆபரணமா தந்ததோடல்லாமல், தேடுவாரற்று இருந்த கண்ட பொருளை பேசத்துணிந்து அதில் வெற்றி வைக்கிறேன்.
கந்த உடையார் ஒழுங்கை, பருத்தித்துறை.
12.08.2000

6Ο)
குகதாசன் M.SC அவர்கள் எழுதி வெளியிடும் நூலுக்கு முன்னுரை எழுதுவதில் மட்டில்லா
99
என்ற விடயங்கள் தொடர்பாக பல களும் தோன்றியிருப்பினும், ஒரு உருவ நூலாக, இது ஒரு முதல் முயற்சியாகும். கண்டல்களும் , குறிப்பாக கடலோரப் பகுதிகளில் தாராளமாக ா, நன்மைகளை, பராமரிக்கும். வழிவகைகளை
விளங்கவைப்பது அவசியமாகும், இந்நூல் ஆக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்பட
வாழிடம், பூகோளப்பரம்பல், பயன்பாடுகள், sயிலுள்ள கண்டல்களும் ஈட்டங்களும், கண்டல் ஸ், பூக்கள், வித்துக்களின் பட விளக்கங்கள், யவை பற்றிக்குறிப்புக்கள், பற்பல தரவுகள் வழிகளிலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. - னங்கள் ஒவ்வொரு இனத்தின் வரைபடங்கள், கள், தண்டு, இலை, பூந்துணர், பூக்கள், காய், எழுதப்பட்டுள்ளது. வரவேற்கப்படவேண்டியது. pப்பாண மாவட்ட படத்திலும் இத்தாவரங்கள் பட்டத்துடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இதில் இத்துடன் உசாத்துணை நூல்களின் பட்டியல், கின்றன.
வர்கள் தாவரவியலையும் தன் ஆசிரியப் பித்ததன் LUJ60TT65, தாவரவியலுக்கு ଜୁଡ଼05 கவும் தனது கல்வியறிவு மூலமாக இந்நூலை ல்களையும் உவர்வளரிகளையும் பற்றி 'பேசாப் பெற்றுள்ளார் என்பதை பெருமையுடன் கூறி
பேராசிரியர் வீ.கே. கணேசலிங்கம்
Se Hon (Cey), M.Sc (HAWAII) Ph.D. (LOND),
விலங்கியல்துறைமூத்தபேராசிரியரும்
விஞ்ஞானபீட பீடாதிபதியும்
யாழ். பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பாணம்

Page 10
அணி
இந் நூலாசிரியரும் எனது நண்பருமாகி அணிந்துரை ஒன்று தருமாறு என்னைக் கேட் இருந்த பழைய ஞாபகங்கள் அலைமோதி எழு வெளிக்கள நிலையத்துடனும், இணைந்து நடவடிக்கைகளுடன் சம்பந்தமானவையாகும்.
வெளிக்கள நிலையத்தின் ஊடாக 'ே School Education) (pg56f(pg56) 36DiGO)35ul திரு.M.அற்புதநாதனைச் சாரும். தொண்டைமா6 ஒரு கல்வி அணுகு முறைக்கு வித்திட்டது. அங்கத்தவர்களில் திரு.M.அற்புதநாதனும், இ அடங்குவோம். வெளிக்கள நிலையத்தின் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகளில் நாம் முழுை பெறுபேறுகளை 1968இல் ரீலங்கா விஞ்ஞான lagoon' என்று திரு K.S.குகதாசனும் " திரு.M.அற்புதநாதனும், நானும் சமர்ப்பித்தே ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து அதன் பெறுபேறு முன்னேற்றச் சங்கத்தில் சமர்ப்பித்து முதற்தடவையாகும். எமது கடும் உழைப்பு இங்கிலாந்திற்கும். திரு குகதாசன் அமெரிக் மேற்படிப்புக்களிற்காக புலமைப் பரிசில்கள் பெற
இந்தப் பட்டப்பின் படிப்பு முடிந்து நாடு ஆசிரியராக பணியாற்றி இறுதியில் தான் அதிபராக கடமையாற்றி ஓய்வு பெற்றார். ஆனா குறிப்பாக கண்டல் தாவரங்களிலும் இருந்த ப ஆற்றலும் குன்றவேயில்லை. எந்த ஒரு சிறப்பியல்புகளையும் உடன் சொல்லக் கூடிய குகதாசன் பல வருடங்களாக விலங்கியல் - ஆழ்ந்த அனுபவமும், தேர்ச்சியும், முதிர்ச்சி முறையில் ஆக்கியுள்ளார்.
இந்நூல் உவர் சேற்று நிலத் ஆசிரியர்களிற்கும், ஆர்வலரிற்கும், சிறப்பாக கற்கும் மாணவர்களுக்கும். ஒரு வரப்பிரசாதமா
தமிழ் கூறும் நல் உலகம் இந்நூ நம்புகிறேன் “கண்டல்கள் - உவர் சேற்று
வெளிக் கொணர்ந்த தொண் பாரட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
92O.O8.92OOO

blood
திரு.K.S. குகதாசன் அவர்கள் தமது நூலிற்கு டிருந்தார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் என் அடிமனத்தில் ந்தன. சகலதும் எம்முடனும், தொண்டைமானாறு சூழலுடனும் தொடர்பாக நாம் மேற்கொண்ட
616 - UTLFT606) is 35606' 60)u (Out - of அறிமுகப்படுத்திய பெருமை எமது நண்பன் ாறு நீரோடையின் நன்னீர்த்திட்டமே இவ்வாறான தாண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலைய ஸ்தாபக நூலாசிரியரான திரு.K.S.குகதாசனும் நானும் ஆரம்பகாலத்தில் தொண்டைமானாறு நீரோடை மயாக ஈடுபட்டிருந்தோம். அவ்வாராய்ச்சிகளின் (p66,660 bp3 grids.556) "Mangroves of the Fishes of the Thondamanar Lagoon' 6166tg ாம். வடமாகாணத்தில் இருந்து இப்படியான துகள் ஆசிரியர்களினால் ரீலங்கா விஞ்ஞான வெற்றிகரமாக ஒப்பேற்றப்பட்டது. இதுவே க்கு கிடைத்த பரிசுகள் திரு அற்புதநாதன் காவிற்கும் நான் செக்கோசுலோவாக்கியாவிற்கும் ற்றுச் சென்றமையாகும்.
திரும்பியதும் திரு. K.S.குகதாசன் தொடர்ந்தும் படித்த தேசிய கல்லூரியான யாழ் இந்துவில் ல் 1968ல் அவருக்கு பொதுவாக தாவரங்களிலும் bறும் அடிமான அறிவும் அவற்றை இனம் காணும் தாவரத்தையும் கையில் எடுத்தவுடன் அதன்
தாவரவியல் வல்லுனர். அத்துடன் திரு K S. தாவரவியல் ஆசிரியராக பணியாற்றி இத்துறையில் பும் அடைந்தவராவார். அவர் இந்நூலை சிறந்த
தாவரங்கள் சார்ந்த அறிவினைத் தேடும் 5.பொ.த (உயர்தரம்) கற்பிக்கும் ஆசியர்களுக்கும் கும். என்பதில் ஐயமில்லை.
லை உவந்து வரவேற்றுப் பயன் பெறும் என நிலத்தாவரங்கள்’ எனும் நூலை தனது 15வது டமானாறு வெளிக்கள நிலையத்தினரிற்கு எனது
பேராசிரியர் கா. சித்திரவடிவேல் முன்னைநாள் தலைவர் தாவரவியற்துறை, இணைப்பாளர் கடல்வள அபிவிருத்தி நிலையம், யாழ் பல்கலைக் கழகம்
யாழ்ப்பாணம்.

Page 11
6T6O.
பல ஆண்டு காலமாக தொண்டைமா தாவரங்களை ஆராய்ந்ததன் விளைவாகத் தோன்றிய கண்டல்களின் பரம்பலை எடுத்துரைப்பதும், கண்டல் எடுத்தியம்புவதுமாகும். கண்டல்களின் வாழிடங்கள் வனமாக்குதலுக்குரிய வழி வகைகளும், ஆராயப்ப தேவையான விளக்கப்படங்களுடன், விவரங்கள் தரப்
நம்புகின்றோம். கண்டல்களைப் பேணுவதன் மூலம் ( வர்க்கங்களினதும் சந்திததிச் சுவட்டுக் குட்டைக வைக்கவேண்டிய கடப்பாடு உடையவர்களாக நாம் இ
உயிரியல் மாணவர்களும், ஆர்வமுள்ளபிற ஒரு ஊக்கியாக இந்நூல் உதவுமாயின் அது நி6 எதிர்காலத்தில் பிறருக்குப் பயன்படும்.
கண்டல்கள் தொடர்பாகவும், மற்றும் ஈழத் நூல்கள் இல்லாமை ஒரு பெரிய குறைபாடாகும். ஆய்வுகளில் ஈடுபட உதவும் வகையில் அதிக தாவரவியலிலும், சூழலியலிலும் ஆர்வ முள்ளவர்க வேண்டும்.
இந்நூலிற்கு முன்னுரை வழங்கிய பேராசிரிய வழங்கிய பேராசிரியர் கே சித்திரவடிவேல் அவர்களு
இந்நூலைச் சிறப்பாக அச்சிடுவதற்கு உத இந்நூலை வெளியிட்ட தொண்டைமானாறு 6ெ த்துடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன், பிரதிபார்த்து உதவிய வெளிக்கள நிலையச் செயல அவர்களுக்கும், பொருளாளர் திரு N. உலகநாதன் நன்றி. 70/10 அரசடி வீதி, uJTjpLILI TT600T Lb. 28.09.2000

இ60)
னாற்று நீரேரியிலும் அண்டிய பகுதிகளிலுமுள்ள தே இந்நூல், நூலின் முக்கியநோக்கம் இலங்கையில் களினதும் அவற்றின் வாழிடங்களினதும் இயல்புகளை
குழம்பிப் போயிருப்பதற்குரிய கா ரணங்களும், மீள ட்டுள்ளன. கண்டற் தாவரங்கள் நன்கு ஆராயப்பட்டு பட்டுள்ளன. பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், தொடர்ந்தும் த்தை மனிதன் உணர இக்கைநூல் உதவும் என தொடர்ந்தும் பயனைப் பெறலாம். மேலும் சகல தாவர ளை எமது வருங்காலச் சந்ததிகளுக்கும் பேணி இருக்கின்றோம். ாகவுள்ள சில தாவர இனங்களையும் இனங்கான
நம் வெளிக்கள நிலையில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள றைந்த திருப்தியைத் தரும் அவர்களின் ஆய்வுகள்
ந்துத் தாவரங்கள் தொடர்பாகவும் தமிழில் விளக்க
எண்ணிக்கையில் நூல்கள் வெளிவர வேண்டும். 5ள் இத்தகைய ஆக்கமுயற்சிகளில் ஈடுபட முன்வர
பர் வீ.கே. கணேசலிங்கம் அவர்களுக்கும் அணிந்துரை க்கும் எனது உளமார்ந்த நன்றிகள்
விய பதிப்பகங்களுக்கு எனது நனறிகள் உரித்தாகும். பளிக்கள நிலையத்தினருக்கும் எனது நன்றியை சிறப்பாக அச்சுப்பதிவை மேற்பார்வை செய்து ர்கள் திரு. M.M. அல்போன்ஸ், திரு. P. சிவானந்தராசா
ரகளுக்குப்
சி. குகதாசன்

Page 12


Page 13
அறிமுகம் (IN
() () () ) 5565 60ਣ56 - 9 60
(MANGROVES - SALT MARSHI PLAN
synt in (ORIGIN)
புவிச்சரிதையியற் சான்றுகளும், உயிர்ச் (Eocene) காலத்திற்கும் ஒலிகோசீன் (Oligoc தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகின் வருடங்களுக்கு முன் கண்டல்கள் புவியில் தே ஒரு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்புதான்.
6)ITLün (HABITAT)
நன்நீரும் கடல்நீரும் கலக்கின்ற வற்றுப் ஆற்று முகவாய்களும் கண்டல் களுக்குரிய நிலத்தாவரங்களாகவிருப்பினும் அவற்றின் வளர்ச் அவசியம். கண்டல்களை உவர்ச்சேற்று நில அமைப்புக்களாகக் கொள்ளலாம். அயன ம ளிலுள்ள உவர்சேற்று நிலங்களிலும், குடாக் களிலும் வற்றுப்பெருக்கு வலய மேடைகளி கண்டல்கள் வளருவதைக் காணலாம். இப் பிர நீரில் அமிழ்ந்தும் வாய்ப்புண்டு இடத்தின் உ கண்டல் வகைகளின் பரம்பல் அமையும், ஒ துலக்கமான வலயங்களைக் (Zonation) காட்ட பொதுவாக கண்ணா, (Avicemia) தில்லை, ( (Tamarix) போன்றவை குறை வான ஆழங்கள் கூடிய இடங்களிற் காணப்படும். திப்பரத்தை பின்னதுடன் ஈட்டமாக (Associate) வளருவதை கோவிலில் கோட்டுக் குறுக்கு வெட்டு (Line T அவதானிப்பட்டது. கிழக்குக் கரையிலிருந்து ே பின்வருமாறு உள்ளது.
கிழக்குக்கரை கரைக்கு வெ (OFF - SHORE
தரவைக்கோரை (Cyperus stoloniferous) பனிதா
ஆகைனியா (Agyneia bacciformis) விம்பிறி 6 (Fimbristylis ferruginia) ÉïGLD6öGB(5ûL (Amr தாவர 5மாகக் காணப்படுகின்றது.
 
 
 

TRODUCTION)
சற்றுநிலத் தாவரங்கள்
TS)
சுவட்டுச் சான்றுகளும் கண்டல்கள் இயோசீன் ene) காலத்திற் கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் றன. அதாவது இற்றைக்கு 30 - 40 மில்லியன் ாற்றம் பெற்றன. ஆனால் மனிதன் தோன்றியது
-GU(535(5 (960)L616)uries(65lb (Intertidal zones)
வாழிடங்களாகும். கண்டல்கள் உவர் சேற்று F சிக்கு நன்நீர் கிடைக்கக் கூடியதாக விருத்தல் 51356flat) 616TC5b p 61st Brf (Brackish Water) ண்டலப் பிரதேசங்களில், கடற்கரை யோரங்க கடற்கரையோரங்களிலும், கடலேரிக் கரையோரங் லும் ஆற்றுமுக வாயில்களிலும் பொதுவாகக் சேங்களில் நிலம் (மண்) காலத்துக் குக்காலம் வர்த் தன்மைக்கும், நீரின் ஆழத்திற்கும் ஏற்ப ரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய தாவர வர்க்கம் பலாம் அல்லது கலந்ததாயிருக்கலாம். (Mixed) Excoecaria) (33. T(pbg5f, (Heritiera) fig365(5 ரிற் காணப்படும். கண்டல் (Rhizophora) ஆழம் (Lumizera) முன்ன வையுடன் அல்லது ப் பொதுவாகக் காணலாம். உதாரணமாக நாகர் ransect) ஆய்வுகளின் மூலம் பின்வரும் பரம்பல் மற்குக் கரைவரை ஏரிக்குக் குறுக்கே பரம்பல்
0. () பளியேயுள்ள தாவரவர்க்கங்கள் VEGETATION)
išleó (Cressa cretica) eggIG5 (Cynodon dactylon)
mö60)J6ûl6îö (Fimbristylis littoralis) âm15Lß5FLDL mania) போன்ற தாவர இனங்கள் ஒரு கலப்புத்

Page 14
கரைத்தா6 (SHORE VE
afg35LibēFLbLq (Fimbristylis ferruginia) : monnierii) ai5[0IT (Chara) er,éÉiu i g960IÉig56íl é இடங்களில் சிறுகடற்சம்பும் (Fimbristylis fer (Cyperus corymbosus) gld Garg).5516.605 ஆழத்திற்குக் குறைந்த இடங்களில் முன்ன செலுத்தும். அடுத்து, இடை யிடையே corymbosus)வைக்கொண்டதிப்பரத்தை (Lumi இறுதியாக, ஏரியின் நடுப்பகுதிவரை கண்டல் த Association) க் கொண்ட கண்டல் ஆட்சி (Cyperus corymbosus), g5I[0II (Chara), LiljLól ( சிதறலாக சிறுகண்டல் (Ceriops) காணப்ப அருகிவிட்டது. தெரிந்து வெட்டியதன் கார கண்டல்கள் இல்லை. இங்கு காணப்படும் தா (Cyperus corymbosus) &5[0II (Chara), ஆகியவற்றைக் கொண்டது. இப்பகுதியில் அண் புகுந்துள்ளது. இது தற்செயலாக மனித னா கரைப் பக்கமாக மேற்படி ஒழுங்கைத் திருப் ஆழம் குறைந்த இடங்களில் தில்லையும் ( மேற்குக் கரைப் பக்கமாக ஒரு உப்புக் கண்டல் அது முழுமையாக அழித்துவிட்டது போலத் தெ
விவரணம் (DESCRIPTION)
கண்டல்களாக வகைப்படுத்தப்பட்ட தா அவை இயல்புகளில் பல ஒற்றுமைகளைக் கா பொதுச் சூழலுக்குரிய இசைவாக்கங்களாகும். கண்டல்கள் பெரும் பாலும் குள்ளமான வளர்ச் கண்டல் வாழி டத்தில் அலைந்து ஏறும் தாவர (Shrubs)35uprigor Gagasai (Under Shrubs) (Sun ஒரு வகுப்பாகப் பொதுவாக வைரம் செறி மண்ணின் பெளதிக இரசாயன இயல்புகள் ம இளக்கமானதாகவும் சேற்றுத்தன்மை (சகதித் காற்றோட்ட முள்ளதாயுமிருக்கும். (அதாவது தாவரங்கள் பொதுவாக கடும்காற்றுக்கு உள்ள திற்கும் உள்ளாகும். மண்ணிர் பெரும்ப கொண்டதாயிருக்கும், அதனால் பெளதிக உடற்றொழிலியலடிப்படையில் உலர்வானதாக தாவரங்கள் நேரடியானதும் பட்டுத்தெறிக்கின் உள்ளாக்கப் பட்டிருக்கும். மேற்படி பாதக பொதுவாக வறநிலத் தாவரங்களுக்குரிய (X 60 கண்டல்கள் அமிழ்ந் தியதும் காற்றோட்டத்திற்கென சிறப்பான அமைப்புக்கள்

ர வர்க்கம்
ETATION)
sijaGFDL (Cyperus corymbosus), îJLÓ (Bacopa ாணப்படுகின்றன. மேலும் குறைவான ஆழமுள்ள ginia ஆழம் கூடிய இடங்களில் கடற்சம்புவும் காணலாம். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி
தும், கூடிய ஆழங்களில் பின்னதும் ஆட்சி திறந்த வெளிகளில் கடற்சம்பு (Cyperus zera racemosa) யைக் கொண்ட ஒரு வலயம். ÜLJġ560Dg5 FFLLĝ560Dg5 (Rhizophora Lumnitzera செலுத்துகின்ற திறந்த வெளிகளில் கடற்சம்பு Bacopa) ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு வலயம். நிம், ஆனால் இது இப்பொழுது வெகுவாக னமாக விருக்கலாம். ஏரியின் நடுப்பகுதியில் வரவர்க்கம் கலப்புத் தாவரவர்க்கமாக கடற்சம்பு pLuné (Naias marina) Logus (Bacopa) OLDufflesio 160D60I6T6IÓ (Typha javanica — Bulrush) ல் புகுத்தப்பட்டிருக்கலாம். தொடர்ந்து மேற்குக் பவும் அவதானிக்கலாம். மேற்குக்கரைப்பக்கமாக Excoecaria) a56ör6OOTT6Jub (Avicennia) D 60őT(6. (Bruguiera) நிற் கையும் இருந்தது. இப்பொழுது
வரங் கள் பல குடும்பங்களுக்குரியவை ஆயினும் ட்டுபவையாக உள்ளன. இவ்வியல்பு ஒருமைப்பாடு (inst L. 96535lb - Evolutionary Convergence) சியைக் காட்டும் மரங்களாகும். வகைக்குரியவொரு Blasgir (Stragglers), 6 glassi (Climbers) Gay 1956i ன்றவையும் காணப்படலாம். ஆயினும் கண்டல்கள் த தண்டுகளைக் கொண்டவை யாகவிருக்கும். றுபடுமியல்புடையதாயிருக்கும். பொது வாக மண் தன்மை) உடையதாகவும் இருப்பதுடன் குறைந்த மண்வளி மிகக் குறைவு அல்லது இல்லை) வதுடன், சிலசமயங்களில் அலைகளின் தாக்கத் லும் உயர் வான பிரசாரணச் செறிவைக் அடிப்படையில் நீர் இருப்பினும், LD66 5 (Physiologically Dry) GET6i6TüLGib. GLDgub துமான அதிகசூரிய ஒளிக்கும் வெப்பத்திற்கும் ான விளைவுகளை வெல்வதற்கு கண்டல்கள் rophytic) இயல்புகளை வெளிக்காட்டும், மேலும் நிலக்கீழ் உள்ளதுமான அமைப்புக்களின் ாக் கொண்டிருக்கும். காலத்துக்குக்காலம்

Page 15
நிகழும் நீர்ப்பெருக்கு தினசரி நிகழ்ச்சியாக அல்லது வாழிடங்கள் நீண்ட காலங்களு வெளியாகியும் இருக்கலாம். அல்லது நீ6 காலங்களுக்கு அமிழ்ந்தியுமிருக்கலாம். (அதாவ @gET6া6া வேண்டும். 56)6OLD 6T Lig தன்மையுடையதாயிருக்கும். சில சமயங்களில் (வரண்ட காலங்களில்), ஆயினும் இந் நின் உடையதாக, குறைந்த மண்வளி உடையத கலப்பதற்கு வழி உண்டு அதனால் மண் உ கொண்டிருக்கும் என்பதையும் கருத்திற் கொள்ள
பாதகமான சூழலுக்கேற்ற இசைவாக்க களுக் குரிய இயல்புகளை 66 விருத்தியடைந்திருப்பதன் மூலம் ஆவியுயிர்ப்பு சோமுந்திரி (Heritera)யில் உள்ளது போல
560őTL6lo (Ceriops) 3560ÖTL6ö (Rhizophora) gólů போன்றவற்றிலிருப்பது போல் தடித்த சதைப்பிடி இல் உள்ளதுபோன்று தடித்தபுறத்தோல் விருத் கண்ணா (Avicemia) போன்றவற்றிலிருப்பது இருத்தல், திப்பரத்தை (Lumnitzera) கண்டல் அழுத்தமான பளபளப்பான ஒளிபட்டுத் தெறிக்கு உள்ளது போல இலைகள் ஒடுக்கப்பட்டிருத்தல். இருப்பது போன்று செதில் போன்ற இ6ை GaBITLL6O6OOT(Salicornia, Arthrocnemum) ulîla உதிர்ந்துபோதல். கண்டல் (Rhizophora) திப்பு போல அதிக அளவில் கரற்றின்கள் இருப்பத பளபளப்பானவையாகவும் இருத்தல். கண்ணா (! உள்ளதுபோன்று இலைகளின் கீழ்ப்பக்க செறிந்தவையாகவிருத்தல் அரும்பு களுக்கு (Rhizophora) இல் உள்ளதுபோன்று மடல்போன் இருக்கலாம். அநேகமாகச் சகல கண்டல்களும் கொண்டிருக்கும். இவ்வியல்பிற்கு உதவும் திப்பரத்தை, கண்ணா, சிறுகண்டல், கழுதை (தில்லை, சிறுசவுக்கு) பயன்படும் - நீரைத் கண்டல்கள் தமது இழையங்களில் ஓரளவு (Osmotically Tolerant) je uigoub 9 Lucts கண்டல்களின் வேர்கள் நீரைமிக ஆறுதலாகவும் (Acanthus) 356oör60OTT (Avicennia) (3UT6örg fie உப்பைச் சுரக்கும் சுரப்பிகளின் மூலம் உப்6 கண்டல்களின் இலைகள் அதிக வீக்கவமுக்க இலேசாக முறிந்து விடும். இவற்றின் இன இலைகளைப் போன்று மிகச்சிறியதுண்டுகளாக
ਸੰ60 அமிழ்ந்திய காற்றோட்டத்திற்கென சிறப்பான அமைப்புக்களு இயல்புடையவை. காற்றோட்டத்திற்கெனப் பல பட்டைவாய்கள் (Lenicels) எனப் பெதுவாகவும் மூச்சுநுண்டுளைகள் (Pneumatopotes) எனச் சிற

ருக்கலாம். (உயர் தாழ்வற்றுப் பெருக்குகள்) க்கு அமிழ்ந்தியும் குறுகிய காலங்களுக்கு ட காலங்களுக்கு வெளியாகியும் குறுகிய து பருவகாலங்களுக்கேற்ப) என்பதையும் மனதிற் யிருப்பினும் LD606, பொதுவாக சகதித் ஒரு மேலான வன்பொருக்குத் தோன்றலாம் லயிலும் மண்பொதுவாக மிகவும் ஈரத்தன்மை க விருக்கும். மேலும் எப்பொழுதும் உவர்நீர் பர்வான உவர்த் தன்மை (Salinity) வீதத்தைக்
ଔରାଙ୍ଗ୍‌(Sub,
களாகக் கண்டல்கள் பல வறணிலத் தாவரங் _Bb. இசை வாக்கத்திற்குரிய திரிபுகள் பொதுவாக ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும். உதாரணமாக தடித்த தோல் போன்ற இலைகளிருப்பது சிறு UJg5605 (Lumnitzera) 5960),5Cup6ïr6ï (Acanthus) ப்பான இலைகளிருத்தல் கண்டல் (Rhizophora) தியடைந் திருத்தல் கழுதை முள்ளி (Acanthus) போன்று இலை களில் உப்புச் சுரப்பிகள் (Rhizophora) போற்றவற்றி லிருப்பது போன்று ம் இலைகள் இருத்தல், சிறுசவுக்கில் (Tamarix) G5TLL606Ta66inso (Salicornia, Arthrocnemum) 0கள் இருத்தல். உமரி (Suaeda) அல்லது விருப்பது போன்று இலைகள் நேரகாலத்துடன் Jģ560Dg5 (Lumnitzera) (&LUTTGörg136usögÓ6ð SD 6řT6TTg5 தனால் இளம் இலைகள் நிறமுள்ளவையாகவும் Aricennia) (83FT(uppbgŚf (Heritiera) (BLIJFT6ögp6.giogÓ6ö மேற்பரபடக்கள் (முதுகுப் புறம்) LDu'li ப் பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கென, கண்டல் B 9(5tbé Gags)356i (Sheathing Bud Scales) நீரைத்தேக்கி வைப்பதற்கென அமைப்புக்களைக் வகையில் சிலவற்றில் சளியமும் (கண்டல், முள்ளி போன்றவை) சிலவற்றில் மரப்பாலும் தேக்குவதற்கும், ஆவியுயிர்ப்பை ஒடுக்குவதற்கும் உப்பின் செறிவைச் சகித்துக் கொள்ளும். 5ளின் ஊடுருவலைக் குறைக்கும் வகையில் குறைவாகவும் உள்ளெடுக்கும். கழுதை முள்ளி கண்டல்கள் உப்புநீரை உள்ளெடுத்து தமது பச் சுரந்து வெளி யேற்றும் இயல்புடையவை. ம் உடையனவாகவிருப்பதுடன் மடிக்கும் போது Go8606T 353.j666í (Coleus amboinicus) உடைக்க முடியும் (முறிக்க முடியும்)
மற்றும் நிலக் கீழுள்ள உறுப்புக்களின் ண்டு. இச்சிறப்பு உறுப்புக்கள் கடற்பஞ்சு போன்ற நுவாரங்களை உடையவை. மேற்படி துவாரங்கள் மூச்சுவாய்கள் (Pneumato thodes) அல்லது பாகவும் அழைக்கப்படும். மேற்படி துவாரங்கள்

Page 16
மிண்டிவேர்களிலோ உதைப்பு வேர்க முழங்கால்வேர்களிலோ, அல்லது நிமிர்ந்த (Pneumatophores or Breathing Roots) 6T60T LICB
மண் நிலையற்றதாகவும் சகதித்தன்ை தாக்கம் அதிகமாகவிருப்பதனாலும் 5600TL கொண்டிருக்கும். சில கண்டல்களில் வேர்கள் உதவும் (சிறுசவுக்கு, தில்லை) சிலவற்றில் ஆட்கொண்டு உறுதியைக் கொடுக்கும். (க ஆதாரத்தைக் கொடுப்பதற்கென மிண்டிவேர்கள் மிண்டி வேர்களுடன் தாங்கும் வேர்களும் (Pi உதைப்பு வேர்களைக் கொண்டி ருக்கும். (தில் மேற்பட்டவகைக்குரிய ஆதாரத்திற்குரிய அமைப்பு
கனிகளும், விதைகளும் பெரும்பாலும் உவர்த் தன்மையுள்ள நிலையற்ற, காலத்துக் கனிகள் முளைப் பதற்கு ஏற்றதல்ல, அத மரத்திலிருக்கும் போதே முளைத்து நாற்றுக்கள (Vivipary) என வழங்கப்படும் நாற்றுக்கள் தா. புதையுண்டு, தொடர்ந்துவளரலாம். அல்லது நீ இடங்களில் முளைக்கலாம். பின்வரும் சாதிகள் (Rhizophora) go ÜLä5 3560őTL6lo (Bruguiera) நரிக்கண்டல்/விட்லிக் கண்ணா (Aegiceras)
560őTL6ò(Rhizophora) g) LÜLä53560őTL6ò, O (8ēFITGLIAT(8m3af (Rhizophoraceae) (g5(Bubuġ560Dg5ěF ( இருப்பது போலத் தெரிகின்றது. பொதுவாகவுள் மூன்று அல்லது நாலு வித்திலைகள் இணைந்து
கண்டல்களுக்கிடையே, திறந்த வெளி உதாரணமாக தொண்டைமானாறு உப்பாறு ஏரி கடற்சம்பு (Cyperus corymbosus) சிறுகடற்சம்பு (Chara) (up)' LIrif (Naias marina) (8LIT60,0606).
திறந்த சேற்றுத்திட்டிகளில் (Open mu கரையோரங்களிலும் காணப்படலாம். பொதுவி 6.16 Tiflis (65tb FF LIB 3565 b (Halophytes And பெரிய கொட்டணை Arthrochemum) உமரி (! Scabrum), LIGóîg5TTIÉGÉS (Cressa cretica) faggi:35 (Cynodon Sp) தரவைக் கோரை (Cyperus Stol
சில இடங்களில் கண்டல்களுக்குரிய இத்தகைய இடங்களில் கண்டல்களுக்கும் (Intruders) g56).jpg5 6.OT35 LI(5b5606 U. தொண்டைமானாறு உப்பாறு ஏரிகளைப் ெ திட்டம் காரணமாக பலநன்நீருக்குரிய தாவர மாக எமது தொடர்ச்சியான ஆண்டுக்கிருமுன் ஆய்வுகளின் போதும் பின்னர் தொடர்ந்த அந்தணத்திடல் பிரதேசங் களில் அல்லி (Nym

if(86-DIT, தாங்குவேர்களிலோ(தூண்வேர்கள்), திர்ப்பு வித்திருப்பத்திற்குரிய மூச்சு வேர்கள்
சுவாசவேர்களிலோ காணப்படும். -
D உடையதாகவும் இருப்பதனாலும், காற்றின் சிறப்பான நாட்டல் முறைகளைக் ஆழமாகச் சென்று உறுதி யான நாட்டலுக்கு கிடையான வேர்கள் பரந்த நிலப்பரப்பை ண்ணா, திப்பரத்தை) சிலவற்றில் மேலதிக உண்டு (கண்டல், திப்பரத்தை) சிலவற்றில் lar Roots) உண்டு (கண்டல்) சில இனங்கள் லை, சோமுந்திரி) இனத்துக்கு இனம் ஒன்றுக்கு க்கள் இருக்கலாம்.
நீரினாற்பரவப்படும். மண் வழிகுறைந்த அதிக குக்காலம் அமிழ்ந்திப்போகும் மண் விதைகள் னால் மெய்யான கன்டல் களில் கனிகள் க உதிரும். இம்முறையான முளைத்தல் சீவசம் பத்தாவரங்களிலிருந்து விழுந்து, முனை சேற்றில் ரில் விழுந்து, நீரினால் பரவப்பட்டு, ஒதுங்கிய சீவசமுறை முளைத்தலைக் காட்டும். கண்டல் 560őTGOOTIT (Avicennia) afgeB60őTL6ö (Ceriops)
Bru guiera) afgab60őTL6ò (Ceriops) (&LJT6örg3 g6OJ சேர்ந்த கண்டல்களில் ஒரு வித்திலை மாத்திரம் ள இரண்டு, அல்லது சில சமயங்களில் உள்ள
இங்ங்ணம் ஏற்பட்டி ருக்கலாம். ரிகளில் பல நீர்த்தாவரங்கள் காணப்படலாம். 5ளில் பின்வரும் தாவர இனங்களைக் காணலாம். (Fimbristylis ferruginea) îJLÓ (Bacopa) a5IITABT
| fats) உவர் வளரிகள் காணப்படலாம். இவை ாக யாழ் குடாநாட்டில் காணப்படும் உவர்
Associates) ஆவன கொட்டணை (Salicornia) uaeda) GF6Juif sel6O6OOT 660OTIŠlēé (Heliotropium 6bgLDL (Fimbristylis ferrugenia) epigõ g6OTLb niferous) (BLIT6örsb606).
வாழி டங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருக்கின்றன. ட்டுங்களுக்கும் இடையே பல ஊடுருவிகளும் ம் (Accidentals) நிலைத்துள்ளன. மேலும் ாறுத்தவரை நடைமுறைப்படுத்தப்படும் நன்நீர்த் இனங்கள் தலைகாட்டவாரம்பித்துள்ளன. உதாரண றயான 60 - 70 ஆண்டுகளில் நடாத்தப்பட்ட
அவதானிப்புக்களின் போதும் நாகர்கோவில், haea) அவதானிக்கப்பட்டது.

Page 17
அத்துடன் லிம்னியா (Limnaea) வகைக்கு சேகரிக்கப்பட்டன. தொண்டைமானாறு உப்பாறு கண்டல் நிற்கைகளுக்கு என்ன நிகழுமென்று வேண்டும்.
உவர்வளரிகள் -சேற் (HALOPHYTI VEGET
கண்டல்களுக்குரிய பிரதேசங்களில் உ தாயி ருக்கும். ஆனால் உவர் வளரிக்குரிய காட்டிலும் அதிகமான தாகவிருக்கும்.
உவர்ச்சதுப்பு நிலங்கள் பூண்டுத் தன்ன (உவர் வளரி) கொண்டுள்ளன. இவை வறண் சேற்றுப் பாங்கான கரையோர சமதரை இலைத்தொகுதியை உடைய சதையுள்ள தண் தட்டையான இலைகளை உடைய நாணல் வரையிலான தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன. சமதரை (மட்ட) நிலையங்களில் வளர்கின்றன. உவர் நீரில் மூழ்குகின்றன.
வரண்ட பருவம் நீண்டதாகவுள்ள காணப்படுகின்றன. இத்தகைய பிரதேசங்கள் தென்கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ளன. வடப மட்டநிலங்களில் உவர்ச்சதுப்பு நிலங்கள் க மணல் மேடுகளினாலே பாதுகாப்புப் பெறும் பிர இலங்கையிலுள்ள உவர்ச்சதுப்பு நிலங்களில் ஆயினும் தொண்டைமானாறு உப்பாறு 6 அடர்த்தியாகக் காணப்படும். உவர்வளரிகளுக்கு புதர்களாக வளர்வதுண்டு. உதாரணமாக நாவற் கண்டல்களைப் பரவலாகக் காணலாம். இவை அழிக்கப்பட்டுவிட்டன.
மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ளது போல உ காணப்படும் இடங்களில் இத்தகைய இனங்கள் କ୍ଷୌଣୀ:85866ffluff) அம்சங்களோடு தொடர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 6i காணப்படுகின்றன. இத் தீவுகள் வற்றுப் மூழ்கிவிடுவதில்லை. இங்கு மண்ணின் உ அடுத்துள்ள சிறுதீவுகள் வற்றுப் பெருக்கு நிக நீரில் மூழ்கிவிடுவதுண்டு. இவற்றில் கண்டல் மிகச் சொற்ப அளவிலேயே இங்கு காணப்படுகி
மேற்குக் கரையோரத்திலுள்ள முண்ட6 உவர்ச் சதுப்பு நிலத்தாவரங்கள் ஏழு வலயங் இரண்டு வலயங் களில் உவர்வளரிகள் க குறிப்பிடத்தக்கதோர் அம்சமாகும். உவர் வளரிக

|ய நன்நீர் நத்தை, தவளை போன்றவையும் ஏரிகளின் நன்நீர்த்திட்டம் காரணமாக இங்குள்ள எதிர்வு கூறமுடியாது. காலம்தான் பதில் சொல்ல
O O றுத்திடல் தாவரங்கள் 'S - MUD, FLAT ATION)
ப்பின் செறிவு கடல்நீரைக் காட்டிலும் குறைவான பிரதேசங் களில் உப்பின் செறிவு கடல் நீரைக்
ம உடைய உப்பை எதிர்க்கின்ற தாவரங்களைக் ட பிரதேசங்களிலுள்ள மணற்பாங்கான அல்லது நிலங்களில் வளர் கின்றன. இவற்றிடையே டுகளைக் கொண்ட சாற்றுத் தாவரங்கள் முதல் . (Saccharum spontaneum) LIso, asalu60
உவர் வளரிகள் பொதுவாக வற்றுப்பெருக்கு
இதனாலே இத்தாவரங்கள் காலத்துக்குக்காலம்
பிரதே சங்களில் உவர்ச்சதுப்பு நிலங்கள் இலங்கையின் வடக்கு, வடமேற்கு, வடகிழக்கு, குதிகளிலே பாதுகாப்பற்ற வற்றுப் பெருக்கு ாணப்பட்ட போதிலும், தென்பகுதிகளில் அவை தேசங்களிலேயே பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன. தாவரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்வதில்லை. ரிப்படுக்கைகளில் சில இடங்களில் இவை ரிய பிரதேசங்களில் இடையிடையே கண்டல்கள் குளியில் கண்ணா, திப்பரத்தை, தில்லை ஆகிய இப்பொழுது விறகு வெட்டிகளால் பெருமளவு
உவர்ச்சதுப்பு நிலத்தாவரங்கள் சற்றுப் பரவலாகக் ஐம்பதுக்கு (50) மேல் உண்டு. இவை இட புபடுத்தி ஐந்து (05) சமூகங்களாக சதுப்பு நிலச்சமூகங்கள் சிறு தீவுகளிற் பெருக்குக் காரணமாக அடிக்கடி உவர்நீரில் உவர்த்தன்மை அதிகமாகவிருக்கும். இவற்றை ழம் போது முற் கூறிய தீவுகளை விட கிரமமாக 1ள் பெருமளவில் வளர்வதுண்டு உவர்வளரிகள் ன்றன.
ஏரி யின் அயல் பிரதேசங்களிற் காணப்படும் கள் உள்ளன. என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ன்டல்களோடு தொடர்புள்ள வையாக இருப்பது ளுக்கும் கண்டல்களுக்குமிடையே இத்தகைய

Page 18
தொடர்பு இருப்பதற்கான காரணத்தை யாழ்ப் மாற்றங்களை அடிப் படையாகக் கொண்டு எடுப்பவர் களால் இலைகுளைகளினாலான ே நீரற்றதாகிவிடுகின்றது. அதிக உவர்த் தன்மை உவர்வளரிகள் உருவாகின்றன. இத் தகைய இடங்களிற் காணலாம்.
உவர்வளரிகளின் கலச்சாற்றின் செ காலங்களில் அதிக நீர் தாவரங்களுட்புகுந்து இறந்துவிடும். மேலும் மழை வெள்ளத்தின இத்தாவரங்கள் மழைக்காலங்களில் பெரு மள மளவில் முளைத்து வளருவதைக் காணலாம்.
வறநிலத்தாவரங்களுக்குரிய இசை இசைவாக்கங்களாக ஒடு க்கப்பட்ட இலைகள் 56TG (Salicornia, Arthrocnemum) 51955 Sesuvium portulacastrum), UGO Épilas606
Sesuvium), 51955 360)6)56it (Heliotropium போன்றவை காணப்படும்.
upgr(360IIIlgasdi (FORERUNNERS)
கண்டல்கள் தோன்றி நிலைப் வாழிடத்தின் ஆக்கத்தில் முக்கியபங்கு வகி தோன்றி இளம் கண்டற்றாவரங்களுடன் சில அடர்த்தியாக வரும்போது மறைந்துபோகல (Marinegrass) a5Lsjö GFTg5T606 TT35GLib (Seawe உள்நாட்டில் உதாரணமாக தொண்டைமானாறு பங்களிப்பை அவதானிக்கலாம். சிறுகடற்சம்பு corymbosus) போன்றவை அடையலை (Se வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய தளம் தோன்றுவதற்கு (Naias) போன்றவையும் உதவலாம்.
ஊடுருவிகள் (NTRUDERS)
கண்டல்களுக்களுகுரிய பிரதேசங்களி: இவற்றை ஊடுருவிகள் என வகைப்படுத்தலா ஏற்ப இவை பலதரப்பட்டவையாகவிருக்கும். உ புன்னை (Calophyllum inophyllum) சகிப்புத்தன்மையுடையவை. நீர் நொச்சி ( போன்றவை குளக்கரை ஆற்றங் கரைகளுக்கு பூனைவாலி (Typha javanica) அல்லித்தாமரை நீர்த்தாவரங்கள் (Hydrophytes) இப்படியே ஏை
சூழலியல் அடிப்படையில் கண்டல் த Climax) என்றே கொள்ள வேண்டும். என்றே மெய்யான உச்சத்திற்கு விட்டுக் கொடுக்க வே

பாண மாவட்டத் திலுள்ள கண்டல்களில் ஏற்படும் விளக்க மளிக்கக் கூடியதாக இருக்கும் விறகு மல் விதானம் நீக்கப் பட்டவுடன் மண்ணானது புடையதாகி விடுகின்றது. இத்தகைய இடங்களில் ாற்றங்களை நாவற்குளி, அந்தணத்திடல் போன்ற
றிவு மிக அதிகமானது. அதனால் மழைக்
கலங்கள் வீங்கி வெடிப் பதனால் தாவரங்கள் ல் மூடுப்பட்டுப் போவதுமுண்டு. அத னால் வில் அழிந்து பின் வரண்ட காலங்களில் பெரு
6.56 இவற்றிலும் காணப்படும் (Salicornia, Arthrocnemum), Big6 genuUpgian சளியமுள்ள திரட்சியடைந்த இலைகள் (Suaeda,
உடைய தண்டுகளும், இலைகளும் (Suaeda, scabrum), afgólu g60D6D56T (Cressa cretica)
பாடு அடைவதற்கு முன் வேறு சில தாவரங்கள் க்கும். இத்தாவரங்கள் கண்டல்கள் தோன்றுமுன் காலம் வாழ்ந்து பின் கண்டற்றாவரவர்க்கம் ாம் கடற்கரையோரங்களில் கடற் புற்களும் eds - Algae) இந் நிகழ்வில் பங்கு கொள்ளும் உப் பாறு ஏரிகளில் பின்வரும் தாவரங்களின் (Fimbristylis ferruginea) &BLñg-Lbu (Cyperus dimentation) ஊக்கு வித்து உதவும் பிரமி (Bacopa) காறா (Chara) முட்பாசி
ஸ் ஊடு ருவும் சில "வெளியார்களும் உண்டு. ம், மண்ணின் இயல்பிற்கும் உவர்த்தன்மைக்கும் உதாரணமாக சட வக்கை (Clerodendron ineme)
போன்றவை உவர்த் தன்மைக்குச் itex leucoxylon) LDCE5g5 (Terminalia glabra) க்குரிய இடைநிலைத் தாவரங்கள் (Meso phytes) (Nymphaea nouchali) (3LT6536o6 56655555 fu 60TuJ60)6Jub 960)LDLLID.
வர வர்க்கத்தை ஒரு வழிக்குரிய உச்சம் (Seral ஒரு நாள் இவை இடைநிலைத் தாவரங்களான ண்டியவையே.

Page 19
வழிமுறைவருதல் (SUCCESSION)
வாழிடத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களு கண்டல்களுக்குரிய பிரதேசங்களிலும் இதனை (வடமராட்சி கிழக்கு) பின்வரும் அம்சங்களை B1676ufloup60B 6.05566b (Micro - Suci வாழிடங்கள் தோன்ற உதவும். தொடர்ந்து ஏரியின் கரையோரங்களில் ஆழம் குறைந்த இட g5JJ60D6Jä508a5 TGOJ (Cyperus stoloniferous) - போன்றவை வழிமுறை வருதலில் பங்கு கொள் corymbosus) LAJLÓ (Bacopa), SEITAMBIT (Cha 555 (SLBlagossi) (Exposed Open Lands) (Cynodion dactylion) gyváu 16nigiog!L657 6îtbl. litoralis) குடியேறு வதையும் காணலாம். போன்றவையும் குடியேறி யுள்ளன. வாழிடம் உலர்ந்ததாகவிருந்தால் மறையும் (அதாவ வாழ்க்கைக்குரியவை) நீரில் ஒரு அடி ஆ ஆழங்களில் இல்லை. கடற்சம்பு ஒரு அடி அ கூடிய ஆழம்) காணப்படும். பல தரப்பட்ட ஆ காணப்படும். சில இடங்களில் முட் பாசியும் (N (Terminalia glabra) g5TGörgó (Terminalia beleri (Cassia marginata) 96).6OL (Madhuca) 35. rata) போன்ற இடைநிலைத் தாவரங்களும் புகுந்
660LGITä3565 ZONATION)
கண்டல்கள் துலக்கமான 6)]6ՍԱசாகியங்களைத் தோற்றுவிக்கலாம். நாகர் சே (Closed Communities) அல்லது கலப்புச் தோற்றுவிக்கலாம், ஆயினும் துலக்கமான (Lumizera) பெரும்பாலும் கரையோரப் பகுத (Excaecaria), இறுதியாக ஆழமான பகுதிகளில் நீரின் ஆழம் வலயமாக்கலைத் தீர்மானிப்பதாகத் பொழுதும் கரையோரப்பகுதிகளில் ஒரு எல் இடங்களில் கண்ணா (Avicemia) வும் காணப் அழம் குறைவான இடங்களிலேயே காணப்படும் தாவர இனங்கள் ஈட்டங்களாகக் காணப்படும் தில்லை, அரும்பையாகக் கண்ணா ஆயினும் இனமாக அமையும்.
LJihljač -DISTRIBUTION)
3eorgin Light 65 (Global Distribution
இரு துலக்கமான வடிவங்களாக இது (Continental Shift) Erry GOOTLDITE 6 but L5Tas: கண்டல் களை இருபெருங் கூட்டங்களாக வகு பிரதேசத் திக்குரியது, மற்றது மேற்கு ஆபிரிக்க

க்கு ஏற்ப வழிமுறை வருதல் நிகழும் அவதானிக்கலாம். உதாரணமாக நாகர்கோவிலில் அவதானிக்க முடியும். பல இனத்தாவரங்கள் ession) பங்கு கொண்டு கண்டல்களுக்குரிய இத்தகைய இடங்களில் கண்டல்கள் தோன்றும், É356ń6ö afgou 35LibēFLbLq (Fimbristylis ferruginea) gig (Cynodon dactylon) Liguó (Bacopa) ளும் ஆழமான பகுதிகளில் கடற்சம்பு (Cyperus a) போன்றவை பங்குகொள்ளும், வெளியாகும் afgas LibaFubLq (Fimbristylis ferruginea) egBG5 றிஸ் ரைலிஸ் லிற்றொறாலிஸ் (Fimbristylis flagFITä535/T6ör (Blumea spp) GALIITOBg560D6D (Lippia) ஈரலிப்புள்ளதாகவிருந்தால் பிரமி நிலைக்கும், 型 இங்குள்ள gငါ6\D தாவரங்கள் ஈருடக ழம் வரை சிறுகடற்சம்பு காணப்படும். கூடிய ஆழத்திலிருந்து ஐந்து அடி ஆழம்வரை (ஏரியின் ழங்களிலும். ஆனால் எப்பொழுதும் நீரில் காறா aias) உண்டு மேடான திறந்த இடங்களில் மருது a) கயிட்டை (Careya coccinea) வெற்றி வாகை brigjinë (Ixora parviflora) 955 (Ficus glome g6660.
வாக்கலைக் காட்டலாம் அல்லது கலப்புச் ாவிலில் தாவரவகைகள் மூடிய சாகியங்களை FTasurias6061T (Mixed Commu inities).5 வலயங் களாகக் காணப்படும். திப்பரத்தை களில் காணப்படும். இதை அடுத்து தில்லையும் கண்டலும் (Rhizophora) காணப்படும். இங்ங்ணம் தெரிகின்றது. தாழை (Pandanus) இருந்தால் எப் லைக் கோடாகவிருக்கும். ஆழம் குறைவான படும். இங்ங்ணம் கண்டலைத் தவிர ஏனையவை ஆழமான பகுதிகளில், சில சமயங்களில், சில பெரும்பாலும் திப் பரத்தை, சிலசமயங்களில் எப்பொழுதும் கண்டலே ஆட்சியுள்ள தாவர
அமைந்துள்ளது. இது கண்டங்களின் நகர்வு
கருதப்படுகின்றது. புவியியல் அடிப்படையில் 56)Tüb, ç6öıgı 25ğuT- Uğiliği (Indio-Pacific) - eGLDfd35 (Western Africa and Americas)

Page 20
பிரதேசத்திற்குரியது, இந்தியா - பசுபிக் பிரதேச தென் - கிழக்கு ஆசியா, தென் யப்பான், சமோவா(Samoa) வரை தென்கிழக்கு தீவுக்கூட்ட அமெரிக்க பிரதேசத்தில் ஆபிரிக்காவின் அத் கரை, அயனமண்டல அமரிக்காவின் பசுபிக்கை ஆகியவை அடங்கும். -
Gabria)čujejo ugihLab (DISTRIBUTION
யாழ் குடாநாட்டைப் பொறுத்தவரை, ! (வழுக்கி யாற்றுடன் தொடர்பாக) சிறிதளவும் வி ஒரு ஒதுக்கும், புங்குடுதீவில் சிறு ஒதுக்கும், ஒதுக்குகளும் உண்டு, மற்றும்படி இல்லையெ அரியாலை கிழக்குப் பகுதியில் ஒரு மிகச்சிறி பரவலாகவும் (இப்பொழுது வெகுவாக அழிக் குள்ளமானதில்லைமரங்களைக் கொ ண்ட ( உண்டு தொண்டமானாற்றுடன் தொடர்பாகத்தான் ஆரம் பித்து மருதங்கேணி வரை கண்டல்கள் அப்பால் பரவலாகவும் (ஐதாகவும்) உண்டு. தில்லையைத் தவிர ஏனைய இனங்கள் பெர் கண்டல் (Bruguiera) முற்றிலும் அழிந்துவிட்டது ஆய்வின்போது அதனைக்காணமுடியவில்லை), காணப்படுகின்றது. அவையும் வெட்டிய மரங் (Avicennia) gólůLUģ560Dg5 (Luimnitzera), S9606 (8g Top 5gs (Heritiera), 3560irL6) (Rhizoph பட்டுவிட்டன. தில்லையையும் வெட்டி ஏ6ை திப்பரத்தை அலையாத்தி போன்றவற்றை விே விடுகின்றார்கள், சிறு கண்டல், திப்பரத்தை கட்டுவதற்குரிய கட்டைகளுக்காகவும் குடில் டே விடுகின்றார்கள். அத்த ணத்திடற் பிரதேசத்திலு
இலங்கையில் குறைந்த பட்சம் 6000 எக்ரேயர் வரையிலான நிலப்பரப்பிலே கண்ட அறியக்கூடியாதாக இருக்கின்றது. இப்பரப்பள உள்ளடக்கும் குறைந்த சக்தி கரையோர வாழி (இக்கரையோர குறைந்த சக்தி வாழிடங்களில் நிலங்கள், பொங்கு நிலங்கள், கடனீரேரிகள், அடங்கு கின்றன) இலங்கையின் கண்டல்களி பிரதானமாகப் பொங்கு முகங்களுடனும், ! காணப்படுகின்றன. இலங்கை யிலே வற்று சந்தர்ப்பங்களில்லேயே 7.5 சென்ரி மீற்றருக்கு பெருக்கிடை ଧୋତିudulDIT8585 560, L6095606 தாழ்நிலவற்றுப்பெருக்கு மட்டத்திலிருந்து தை இவ்வாறு பரந்திருக்கும் பகுதி ஒரு கிலோ மீற்ற
கண்டல்கள் பின் வருமாறு நான் அவையாவன ஆற்றுக்காடுகள், விளிம்புக்கா என்பன ஆற்றுக்காடுகள் , ஆற்றுப்பெருக்கு விளிம்புக்காடுகள் வடிநில பொங்கு முகங்களின்

த்தில் கிழக்கு ஆபிரிக்கா, செங்கடல், இந்தியா,
பிலிப்பீன்கள், அவுஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, ங்கள் ஆகியவை அடங்கும். மேற்கு ஆபிரிக்க - நிலாந்திக்கரை, அமெரிக்காவின் அத்திலாந்திக் 1, 35(36)(3U(35T6so g56,56i (Galapagos Islands)
N CEYLON)
ாழ் கடல் நீரேரியுடன் தொடர்பாக அராலியில் ல்லுான்றியில் ஒரு சிறு ஒதுக்கும், மண்டைதீவில் ஏரியின் தெற்கு கரையோரமாக பரவலாக சிறு ன்றே சொல்லலாம். உப்பாற்றுடன் தொடர்பாக ப ஒதுக்கும், நாவற்குளியில் உவர்வளரிகளுடன் கப்படடுவிட்டன) வண்ணாத்திப் பாலப்பகுதியில் இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டுவிட்டது) பகுதிகளும் கண்டல்கள் பெருமளவில் உண்டு, முள்ளியில் நெருக்க மாகவும் (செறிந்தும்), மருதங்கேணிக்கு விறகு வெட்டிகள் தேர்ந்து வெட்டியமையினால் தும் பாதிப்புக் குள்ளாகியிருக்கின்றன. உப்புக் போலத் தெரிகின்றது (அண்மையில் நிகழ்த்திய சிறு கண்டல் (Ceriops) அருமையாகத்தான் களிலிருந்து முளைக்கும் பற்றைகள், கண்ணா Durg53 (Scyphiphora) figofsjög5 (Tamarix) ra) போன்றவையும் வெகு வாக அழிக்கப் னயவற்றுடன் கலந்து விற்று விடுகின்றார்கள். பலி அடைப்பதற்கு (அலம்பல்) வெட்டி எடுத்து போன்றவற்றை வயல்களிலும் வீடுகளிலும் மாடு ாடுவதற்கான கட்டைகளுக்காவும் வெட்டி எடுத்து ம் பெரியதொரு கண்டல் ஒதுக்கு உண்டு.
எக்ரேயர் முதல் ஆகக்கூடிய அளவு 12000 ல்கள் வளர்கின்றன என கணிப்பீடுகள் மூலம் வு ஏறத்தாழ 120,000 எக்ரேயர் நிலப்பரப்பை உங்களில் சிறிதளவேயாகும்
உவர்ச் சதுப்புநிலங்கள், வற்றுப் பெருக்கு மட்ட கண்டல் களுக்குரிய பிரதேசங்கள்ஆகியவையும் ன் வளம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டல்கள் கடல் நீரேரிகளுடனும் தொடர்புடையவையாகக் ப் பெருக்கு வீச்சு (மட்டம்) மிக அரிய மேலாக இருக்கும். ஆகவே ஒடுங்கிய வற்றுப் Tds BIT600T6)TLD, மேலும் இவை छgाकग्री யை நோக்கிப் பரந்திருப் பதையும் காணலாம். ர் தூரத்துக்கும் குறைவாக இருக் கும்.
த வகைக் காடுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கள், மேற்கமுவல் காடுகள், தேய்ந்தகாடுகள் முகங்களினது கரையோடு தொடர்புடையவை.
து வற்றுப்பெருக்கிடை கரையோரம் வழியாகவே

Page 21
கூடுதலாகக் காணலாம். மேற்கமுவல் காடுகள் தேய்ந்த காடுகளைப் பொதுவாக வற்றுப் பெருக்
கண்டல் -
படம் B- மேற்
 

உறுதியான மணல் திட்டுக்களில் வளர்வதுண்டு. கு மட்ட நிலங்களிற் காணலாம்.
-> வென்கன்டல்
கழுவல் காடு

Page 22
கண்டல், திப்பரத்தை, 6
קוט6(g_6)jijä (8gm}{n} fb - ר'ררד־"">
LULLD D - (835UČJ66
 

வெண்கண்டல், சிறுகண்டல்
s 慧慧 ప్స్టన్లో 霧" 磅戀影
களிமன் —> பாத்தி
Libab ETCG
O

Page 23
கண்டல்களின் நிற்கைகளை மிகப்பரந்த யாழ்ப் பாணம், கம்பஹா மாவட்டங்களிலே உடையனவாகவே கண்டல்கள் இங்கு கான உண்டு தெற்கு, தென் மேற்கு வடகிழக் அலைசக்தியினால் பாதிக்கப்படுகின்ற கரை ே னும் ஓரிடப்படுத்தப்பட்ட அடர்த்தியான நிற்கை ஆகிய வற்றுடன் தொடர்புபட்டிருப்பதைக்காணக்
" Ꮎ eb6OĠIL L6bċċ.6f6OT L TUT T6ĠIċEGT
கண்டல்கள் அவை உள்ள நீர்நிலை இலைகள் கிளைகள் நீரில் விழுந்து மக்கு வளமாக்கும், வளமான நீரில் நுண்ணங்கிகள் உணவாகக் கொள்ளும் அங்கிகளும் பெருக்க உண்ணிகள், சிறிய ஊனு ண்ணிகள், பெரிய 2 இங்ங்ணம் இச்சூழலுக்குரியதாக உணவுச் ச காரணமாக நீர்த்தாவரங்கள் பெருக்கமடைய, வகையிலும் உணவுச்சங்கிலிகள் ஏற்படும் இங்
இங்கு மறைவிடங்கள் நிறையக் கிடை மறைந்து வாழ்ந்து பிளைக்க முடியும். இங்ங் வாழும். இறால் கடலில் பெருக்கமடைய வளர்ச்சியடையும், பின் இனப் பெருக்கத் மொலுக்காக்கள் (நத்தை,சிப்பி,மட்டி போன்றை முதலை, கண்டற் காட்டுக்குரிய பாம்பு போ: பெருமளவு இறால் பிடிபடுவதற்கும், பலஇன காரணம்.
கண்டல்களிலுள்ள தனின் நீரில் சே கொடுக்கும், அங்கிகள் மறைந்து வாழுவதற்கு
கண்டற் காடுகள் இயற்கையான பறை நாகர் கோவில் இதற்குச் சிறந்த உதாரணம். வாழ்க் கையை மேற்கொண்டு. பெருக்கமடை வளமாக்க உதவும் நாகர் கோவிலில் சாதாரண பாம்புப் பறவை, மீன் கொத்தி, (இரண்டு நாரை,வெள்ளைக் கொக்கு, குருட்டுக்கொக்கு கொட்டுக்கிளி, இன்னும் பலவற்றைக்காணமுடி தாரா, பவளக்காலி, ஆனைமலைக்கோட்ட கடற்பட்சிகள்(Gulls And Tems) , இன்னும் போன்றவை ரூசியாவில் சைபீரியா விலிரு அறுபதுகளில் பறவைகளைப் பார்ப்பதற்கு பார்ப்பவராகிய (Bird Watcher) யாழ்ப்பாணக் Rev. Bunker) BTasir (335|T6606) Lung6061356T 36 if பெரும்மளவில் கூடுகட்டி வாழுமிடங்களும் அ சேர்ந்தோ, அவர் பறவைகளைப் பார்ப்பதற்கு தற்பொழுது விறகு வெட்டிகளின் நடமாட்டம் விட்டன; அவற்றின் வாழிடங்கள் பெருமளவில்

1ளவில் புத்தளம், மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, காணலாம். பொங்கு முகங்களுடன் தொடர்பு படுகின்றன. கடனீரேரி களுடன் தொடர்பாகவும் குப் பகுதிகளிலே பருவகாலங்களிலே உயர் பாரங்களிற் கண்டல்களைக் காணமுடியாது. எனி கள் கொக்கலை கடனீரேரி, கலமிற்றிய கடனீரேரி
கூடியதாக விருக்கின்றது.
களைப் பெரிதும் வளமாக்க உதவும், இவற்றின் வதனால் (உக்குவதால்) நீரையும் மண்ணையும் ா (பிளாந்தன்கள்) பெருக்கமடையும். இவற்றை மடையும் இங்ங்ணம் பிளாந் தான்கள், பிளாந்தன் ஊனுண்ணிகள் என்ற வகையில் பட்டியல் நீளும். ங்கிலிகள் தோன்றும் , மேலும் வள மாக்கல் தாவர உண்ணிகள், ஊனுண்ணிகள் என்ற வனம் சிக்கலான உணவுவலைகள் தோன்றும்.
ப்பதனால் பலவிலங்குகள் மறைவிடங்களை நாடி னம் இறால், நண்டு, பல இன மீன்கள் இங்கு ம், குஞ்சுகள் பெரும் பாலும் இங்குதான் நிற்குக் கடலை நாடிச் செல்லும், சேற்றில் வ), பல இனப்புழுக்கள், குடம்பிகள் காணப்படும். ன்றவையும் இங்கு உண்டு தொண்டைமானாற்றில் மீன்கள் பிடிபடு வதற்கும் கண்டற்காடுகளே
ருவதனால் நீருக்கு ஓரளவு சிவப்பு நிறத்தைக் இதுவும் உதவும்
வகள் சரணாலயமாக பயன்படும். சுண்டிக்குளம், பல இனப் பறவைகள் இங்கு கூடு கட்டி, நிரந்தர கின்றன. மேலும், பறவைகளின் எச்சங்கள் நீரை மாக கருடன், பறைப் பிராந்து, ஆலா, நீர்க்காகம், இனங்கள்), காடை, கெளதாரி, FTLDL6) மாம்பழக்குருவி, கரிக்குருவி, வானம் பாடி, யும் பருவ காலங்களில் சிறகை, கூளைக்கடா, T6, |BII60U, கல்லுப்பொறுக்கி பலவற்றைக்காணலாம், இவற்றுள் சிறகை, தாரா ந்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. என்னுடன் நாகர்கோவிலுக்கு வந்தபறவை கல்லூரி முன்னாள் அதிபர் அமரர் பங்கள் (Late க்கம் (Bird Paradise) எனவர்ணித்தார். பறவைகள் வருக்குக் காட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து, தனித்தோ (Bird Watching) நாகர்கோவில் செல்வதுண்டு. காரணமாகப் பறவைகள் பெருமளவில் கலைந்து அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
11

Page 24
கண்டற் காடுகளைப் பேணுவதன் மூல காடுகளிலிருந்து முக்கியமாகப்பெறப்படுவது போன்றவை வேலி அடைப்பதற்கு அலம்பலா போன்றவை சிறந்த வெட்டு மரங்களைத்தரும். பிடிவளையங்கள் கைபிடிக்கள் செய்வதற்கும் பயன்படும். தில்லைச் சாம்பல் துணி வெளுக்க UUJ6TUGb.
கன்டல்களின் பட்டைகளிலிருந்து பெற படும் (Taming of Leather) மேலும், கயிறுகள் எடுப்பதனால் நீண்ட காலம் உக்காமல் உறுதிய
சிலகண்டல்கள் சிறந்த மூலிகைகளாக உதா ரணமாகத் தில்லை, புங்கு, புன்னை, கண்
35.Lf33Fubílaöl (Cyperus corymbosus) புற்பாய்கள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படும்.
இடங்களில் போட்டுவைப்பார்கள். குஞ்சு மீ6 மீன்வளத்தைப் பெருக்க இது உதவும்.
கண்டல்கள் மண்ணரிப்பைத் தடுக்க அமெரிக் காவில் புளொறிடாவும், தமிழகத்தில் பிரதேசமும் பயன் படக்கூடியதே.
Effait6. I60ILDITébess65 - || Reforestation]
சாதரணக் காடுகளை வளர்ப்பது பே கண்டல்களை வளர்ப்பதற்கு அவற்றின் இயல்பு ஆகியவை தொடர்பான அறிவு அவசியம். ஆயி விதைகள், நாற்றுக்களைப்பரவுவதன் மூலம் அ கண்டல் (Rhizophora) நாற்றுக்களைச் சேகரித் பெருக்கலாம். தொண்டைமானாற்றுப் U(6. இந்நடவடிக்கை வெற்றியளித்துள்ளது. (இங்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது). கண்ணா (Avice பரப்புவதன் மூலம் பெருக்கலாம் உப்புக்க போன்றவையும் நாற்றுகளை தோற்றுவிக்கும். GLUC5ä535(UpLQUqub. 3560ÖTL6ò (Rhizophora) af போன்றவற்றில் மிண்டிவேர்களும், தாங்குவோர்க ep6)LD (Aerial layering) 356örglas6061T GL இயற்கையாக முளைக்கும் நாற்றுக்களைப் ஏற்றகாலங்களில் ஏற்ற இடங்களில் நாட்டுவதன் கஷ்டமானது, ஆயினும் முயன்றால் வெற்றி கிை

ம் தொடர்ந்து பயனைப் பெற முடியும் கண்டற் விறகு, மேலும் திப்பரத்தை, அலையாத்தி கப் பயன்படும். கண்டல், கண்ணா, சோமுந்தி கண்ணாத் தடிகள் கண்டி கட்டுவதற்கும், மீன் பயன்படும். தில்லை கட்டு மரம் செய்யப் ப்பயன்படுவதுடன், பாத்திரங்களைத் துலக் கவும்
ப்படும் தனின்(Tamin) தோல் பதனிடப் பயன் பாய்கள் (Sais), வலைகள் தனினில் தோய்த்து ாக விருக்கும்.
(மருந்துத் தாவரங்களாக)க் கருதப்படுகின்றன, டல், உப்புக்கண்டல் போன்றவை.
நெடிய பூந்துணரச்சுக்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு
ளயும் குளைகளையும் கடலில் குறிப்பிட்ட ன்களுக்கு இவை மறைவிடங்களாகப்பயன்படும்.
உதவு வதுடன், தீவுகள் தோன்றவும் உதவும். பிச்சாவரமும் பயன்படுவதுபோல நாகர்கோவிற்
என்று கண்டற் காடுகளை வளர்க்க முடியாது. கள், வாழ்க்கை முறை, வாழிடத்தின் இயல்புகள் னும் , ஏற்ற இடங்களில் கண்டல்களின் கனிகள், வற்றைப் பெருக் கலாம். மரத்திலிருந்து விழுந்த து ஏற்ற இடங்களில் குத்தி விடுவதன் மூலம் அந்தணத்திடலில் மேற்கொண்ட கண்டல்கள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டுவிட்டன mia) நாற்றுக்களையும் இங்ங்ணம் சேகரித்துப் GÖTL6ö (Bruguiera) afg3 a560ÖTL6lo (Ceriops)
இவற்றையும் மேற் கண்ட முறையில் றுகண்டல் (Ceriops) திப்பரத்தை (Lumnitzera) ளும் இருப்பதனால் வளிக்குரிய பதிவைத்தலின் பற்று ஏற்ற இடங்களில் நாட்டலாம். மேலும் பேணுவதன் மூலமும், அவற்றைச் சேகரித்து மூலமும் பெருக்கலாம், கண்டல்களின் வளர்ப்பு டக்கும்.
12

Page 25
சிந்தனைக்கு
கண்டல்கள் தோன்றி 30 - 40 மில் தோன்றி ஒரு மில்லியன் வருடங்கள்தான் ஆ 10,000 வருடங்கள் ஆகின்றது. அதற்கிடை அழிப்புக்கள், எத்தனை இனங்கள் மறைந்துவிட் தூரம் பாழாகிவிட்டது. சூழல் தன்னைத் எல்லயுைண்டு போகிறபோக்கில் சூழல் அழிய கொள்ளவேண்டும். சூழல் தொடர்பான அறிவு
"வாழுங்கள், வாழவிடுங்கள்’ என்ற தத்துவம் ந
எமது முன்னோர்கள் பேணி எமக்கு அழிக்கப்பட்டு விட்டன. எமது வருங்காலச்சந்ததி (எமது பரம்பரைக்குரிய நோய்களைத் தவிர ) 6 சந்ததிச் சுவட்டுக்குட்டைகள் (Genepools) பே5 இவற்றையெல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு வருங்கால கண்மூடித்தனமாக, இவற்றையெல்லாம் அழிப்ப ஓர் அங்கம், சூழல் எமக்குச் சொந்தமில் சூழலைப்பேணுவதில் சகலரும் நாட்டம் கொள்ே
கண்டற் காடுகளைப் பேணுவதன் மூல பயனைப் பெறமுடியும். காடு புத்துயிர்ப்பு அ
தொடர்ந்து பயனைப் பெறமுடியும்.
0
கண்டல்களுக்குரிய சூழல் மேடாவதன தொண்டை மானாற்று ஏரிப்படுக்கையில் இதை கண்டல்கள் படிப்படியாக மறைய, வேறு இனத் ஏரிக்குக் குறுக்கே வீதிகள் இருப்பதனால் நீரே அத்துடன் வீதியின் கரை யோரங்களில் பிறதா ஆக்கிரமிக்க முடியும். அத்துடன் வீதிகள் வாய்ப்பாக அமையலாம். எழுது மட்டுவாளில்
மேற்படி அவதானங்களை ஆராய உதவும்
பொதுசன நூலகம் All pils 睿星*,
விசேட சேர்க்கப் பகுதி

லியன் வருடங்களுக்கு மேலாகின்றது. மனிதன் கின்றது. மனிதன் நாகரிகமடைந்து கிட்டத்தட்ட
பில் சூழலில் எத்தனை மாற்றங்கள், எத்தனை டன (தாவர விலங்கினங்கள்), சூழல் எவ்வளவு நானே திருத்துமியல்புடையது, அதற்கு மோர்
மனிதனும் அழிவான். இதை மனிதன் உணர்ந்து
மட்டுமல்ல, உணர்வும் மனிதனுக்கு அவசியம்.
ன்மைதரும்.
விட்டுச் சென்ற கண்டற்காடுகள் பெருமளவில் களுக்கு விட்டுச் செல்லவென என்ன இருக்கிறது பருங்காலச் சந்ததிகளுக்காக சகல அங்கிகளதும்
ணப்படவேண்டும், விட்டுச் செல்லப்பட வேண்டும். ச் சந்ததிகளுக்கும் உரிமை உண்டு. கண்டபடி தற்கு எமக்கு உரிமை யில்லை. நாம் சூழலின் லை பேணுவதற்குரிய காலம்வந்து விட்டது,
TLb.
மும், தெரிந்து களைவதன் மூலமும், தொடர்ந்த டையக் கூடிய வகையில் மரங்களை வெட்டித்
24 C -
ாலும் கண்டல் நிற்கைகள் அழிந்து, படலாம். 5 அவதானிக்கலாம், மேடுபடுத்திய இடங்களில்
தாவரங்கள் தோன்றுவதைக் காணலாம். மேலும் ாட்டம் தடைப்பட்டு மேடாதல் நிகழ்வாய்ப்புண்டு. வரங்கள் புகுந்து கண்டல்களின் பிரதேசத்தையும் கண்டல்களை வெட்டுவதற்கும் அகற்றுவதற்கும் இருந்து நாகர் கோயிலுக்கு உரிய புதிய பாதை
= * 2 1040 5

Page 26
உலகம் முழுவதும்
Rhizophora (இரைசோபோறா)
Avicennia (அவிசீனியா)
Xylocarpus (சைலோகாப்பஸ்)
Laguncularia (லகுன்குலேறியா) Сопосатриs (கோனோகார்ப்பஸ்)
இலங்கையிலுள்ள கன
Dolichandrone Spathacea - 6î6öUTğlf Avicennia officinalis - கன்னா Avicennia marina - (ଗଲୋର୍ଦiଥs6ଥିtL6) Rhizophora mucronata - கண்டல் Rhizophora apiculata - 560örloo Ceriops tagal - சிறு கண்டல் Ceriops roxburghiana - சிறுகண்டல் Bruguiera gymnorhiza - ஊப்புக்கண்டல் Bruguiera sexangula - உப்புக்கண்டல் Caralia brachiata
Sonneratia acida - ଅଣିଜୋର୍ଦ୍ଧା) 600, Sonneratia apetala - கின்ைனை Sonneratia alba - ଅଣାଇଥିtଶ0ତot Acanthus ilicifolius - கழுதை முள்ளி Lumnitzera racemosa - திப்பரத்தை Aegiceras corniculatum - விடலிக்கனன்ன Nypa fruiticans - நீர்த்தேங்காய் Tamarix gallica - சிறுசவுக்கு/கிறி Excoecaria agallocha - தில்லை Heritiera littoralis - சோமுந்திரி Pandanus tectores - தாழை, Scyphiphora hydrophyllacea – 96060urg55. Hibiscas tilliaceus - நீர்ப்பருத்தி Xylocarpus granatum – 35L6 OLDITSETui. Xylocarpus molucensis - 5L6)LDITSTL
Clerodendron inerme - பிஞ்சில்

காணப்படும் சாதிகள்
ண்டல்களும் ஈட்டங்களும்
ஞ்சா.
14.

Page 27
Acrostichum aureum - மின்னி (பன்னம்/ Cerbera manghas - நச்சுக்காய் Derris Scandens - வெண்தொக்கில் Derris uluginosa - தொக்கில்
கண்டல்களின்
(தொண்டைமானாறு உப்பாறு ஏரிகளிற்
Fimbristylis littoralis
Enicostema verticillare — G6i6i6 nguG5 ВIитеa spp - பிசாக்கான் இனா Cynodion dactylion 95 Fimbristylis ferruginea - சிறுகடற்சம்பு Васора топтierii - பிரமி
Chara sp - காறா இனம் Cyperus stoloniferous - தரவைக்கோரை Cyperus corymbosus - கடற்சம்பு.
கண்டல் பிரதேச ஊடுருவிகள்
(தொண்டைமானாறு உப்பாறு ஏரிகளில் அடிப்படையில்)
Vitex negundo - நொச்சி Vitex leucoxylon - நீர்நொச்சி. Salvadora persica - உவேய் விவேய் Careya coccineа — 35U fill" GOL. Cassia marginata - வெற்றிவாகை Calophyllum inophyllum - புன்னை Terminalia glabra - LD(535 Ixora parviflora - கருங்குற்றி. Terminalia bellerica - தான்றி Toddalia asiatica - கான்டை Lawsonia inermis - மருதோன்றி Garcinia spicata - கொக்கட்டி Zizyphus xylopyra -நரிஇலந்தை Pongamia pinnata - புங்கு Bauhinia racemosa - ஆத்தி Premna procumbens - காட்டுமுல்லைமர Ficus retusa - இத்தி Ficus glomerata - அத்தி Gmelina asiatica - குமிழ்
Madhuca longifolia - இலுப்பை

Fern)
முன்னோடிகள்.
கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில்)
கள்
கிடைத்த தகவல்களின்
15

Page 28
Azadirachita indica Morinda tinctoria Acacia eburnia
- வேம்பு - மஞ்சவண்ணா - குடல் வேலன்
சேற்றுத்திட (MUD FLAT.
(யாழ் குடாவிற்குரிய தாவரங்களின்
Suaeda nudiflora Agyneia baccifornis Salicornia brachiata Fimbristylis littoralis EnicOStema verticillare ВIитеa spp Fimbristylis ferruginea Sesuvium portulacastrum Cyperus stoloniferous Cyperus iria Aristolochia brachiata CreSSa Cretica Heliotrpium scabrum Ammania sp Lippia nodiflora Cynodon sp Launaea Sarmentosa Arthrocnenun indicun
- உமரி
- கொட்டனை
- வெள்ளறுகு -556 - சிறுகடற்சம்பு - வங்காரவல்லி - தரவைக்கோரை
- ஆடுதின்னாப்பா - பனிதாங்கி - சவர் ஆனைவன் - நீர்மேல்நெருப்பு. - பொடுதலை - அறுகு இனம் - எழுத்தாணிப்பூண் – QLffluj (QoSITL Le
கண்டற்றாவரங்களின் இயல்பு விளக்க
(DESCRIPTION OF
விவரமளிக்கப்படும் தாவரங்களின் நிரல்
குடும்பம் Acanthaceae
Acanthus ilicifolius
Apocynaceae
Cerbera manghas
Bignoniaceae
Dolichandrone spathacea -
தாவரம்
கழுதைமுள்ளி
நச்சுக்காய்
வில்பாதிரி

பற்றாவரங்கள் VEGETATION)
அடிப் படையில் தயாரிக்கப்பட்டது)
506)
O
för(B)
ᏈᎧ6Ꮱi
MANGROVE FORA)
16

Page 29
Combretaceae
Lumnitzera racem.OSa
Euphorbiaceae Excoecaria agallocha
Leguminosae
Derris Scandens
Derris uluginosa Pongamia glabra
Lythraceae Sonneratia acida
Sonneratia alba
Sonneratia apetala
Malvaceae
Hibiscus tilliaceus
Meliaceae — Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis —
Myrsinaceae
Aegiceras corniculatum -
Palmae
Nypa fruticans
Pandanaceae
Pandanus odoratissimuS —
Pteridaceae (fern) Acrostichum aureum Rhizophoraceae Bruguiera cylindrica
திப்பரத்தை
தில்லை
வெண்தெக்கில் தெக்கில்
El
ଅଣିଜୋର୍ଦ୍ଧା) ଦୋହ୍ଯା
கின்ைனை
ଅଶୋiରoଣୀ
நீர்ப்பருத்தி
5L6b LDITËSITU
35L6ë LDITËSITU
விட்லிக் கண்டு
நீர்த்தேங்காய்
g5T60)
மின்னி
உப்புக்ககண்ட


Page 30
Bruguiera gymnoriza - உப்புக்ககண்ட6 Bruguiera sexangula - உப்புக்கண்டல்
Caralia brachiata ---
Ceriops roxburghiana - சிறுகண்டல்
Ceriops tagal - சிறுகண்டல் Rizophora apiculata - கன்டல் Rizophora mucronata - ଅ56ୋiL6)
Rubiaceae -
Scyphiphora hydrophylaceae — eļ60)6NouTġ5g5
Sterculiaceae
Heritiera littoralis - சோமுந்திரி
Tamaricaceae --
Tamarix gallica - சிறுசவுக்கு
Verbenaceae
Avicennia officinalis — 56,600TT
Avicennia marina வென்கன்டல்
Clerodendron inerme - பிஞ்சில்
விபரவிவ
Acanthus ilicifolius குடும்பம் - Acanthaceae தமிழ்ப்பெயர் - கழுதைமுள்ளி
| LILüb 1
கிளையும் பூந்துணரும்
 
 

* 酸 1555556||
18

Page 31
〜つ
பூச்சித்திரம்
ஆரம்பம் (ORIGIN) - கிழக்கு அயனமண்டல
பிரதேசங்கள்
தோற்றம் (HABT)- அலைந்துறிை (STRAG
தண்டு -
B6ਣ5 -
இலைகள்
பூந்துணர்
பூக்கள் -
556 -
குறிப்பு
பச்சைநிறம்
மிண்டிவேர்கள் உண்டு, பசிய நிற
- தனியானவை, பெரியவை, 6 வானவை விளிம்புகளில் முக்கிய யிலும் பெரிய முட்கள் தடித்தது. சிறைப்பிரிப்பான வலைநரம்பமை செதில்களுக் குரிய முட்கள் உ6
காம்பிலி, இலைபோன்ற பூவடியின்
சோடிகளாக எதிராக ஒவ்வொரு பிரகாசமான ஊதா - நீலம் பூவடியிலைகளை உடை யவை. (சூலகம் மேலானது) பூவடியிலை மூன்று, பச்சை சுயாதீனமானவை ள்ளவை, நிரந்தரமானவை. இணைந்து தனியானதொரு கி ஊதா - நீலம், கேசரங்கள் ஆ இரண்டு கேரசப் போலிகள், LDuilifa5G56GöIG. (LD5.Jg5g5ěF GBGFI உதவும்) யோனி இருசூல் வித்த சூலகம் மேலானது.
வில்லையம் அதிர்ந்து வெடிப்பத
இதை கண்டற்கீழ்ப்பற்றை (UND

Brs kdA. +2 Ga)
பூச்சூத்திரம்
GLER)
ம், தன்மயமாக்கும் தொழிலையும் செய்யும்.
திரானவை குறுக்கானவை, நீள்வளைய வேலுரு நரம்பு களுக்கு நேராகவும் நடுநரம்பின் முனை
சதைப் பிடிப்பானது. மயிரற்றது (அழுத்தமானது) ப்பு நரம்புகள் துலக்க மற்றவை. இலையடிச் GÖT(R.
D6D 856061T 2-60LULg).
சோடியும் கிட்டத்தட்ட அரை அங்குல தூரத்தில் இருபக்கச் சமச்சீரானவை, இருபாலு ஸ்ளவை, முழுமையானவை, சூலகக் கீழ் நிலையானவை கள் மூன்று, முனைகள் முள்செறிந்தது. புல்லிகள் ஒட்டடுக் கானவை. முனைகள் இலேசாக முள்ளு அல்லி ஐந்து, அல்லியிணைந்தது. இதழ்கள் ண்ணம் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கும். பிரகாசமான ஆறு அல்லி மேலொட்டியவை. நாலுவளமானவை. மகரந்தக் கூடுகளின் மேல் தூரிகை போன்று க்கை யின்போது தூரிகைப் பொறிமுறைக்கு நிலையுள்ளது. சூல் வித்திலைகள் இணைந்தவை.
ன் மூலமும், நீரினாலும் விதைகள் பரவப் படும்.
ER SHRUB) uurTa5äb GasT6T6T6INOPTub.
19

Page 32
Cerbera manghas (C. odollam)
குடும்பம்
— Apocynaceae
தமிழ்ப்பெயர் - நாங்கிமா/கடல்மாங்காய்
/நச்சுக்காய்
GLT35 GLJurf - (COMMON NAME OR ENG
L IL LD 2
கிளையும் பூக்களும்
NAME) POISON NUT
ஆரம்பம்(ORIGIN) - இலங்கை, ஆசியா, அவுஸ்
வாழிடம் -
தோற்றம் -
இலைகள் -
பூந்துணர்
பூக்கள்
கனி
(HABITAT)35600TL6b556.5L60) b ஓரங்கள். நெல்வயல்களுக்கு உt
(HABT)- சிறியமரம், துலக்கம தாவரம் முழுவதும்.
தனியிலைகள், ஒடுக்கமானவை,
நுனிவளராமுறையானது பல்கவரு
வெண்ணிறமானவை, நறுமணமு குழாய்போன்றவை, அல்லிகள் ஐ
அழுத்தமான, வட்டமான, நார்த் நிறம், 3 % அங்குலங்கள் விட் ஒதுக்கப்பட்ட கனிகள் சாதார முழுமையாகவிருந் தால், உடை
 
 

த்திரேலியா
நன் நீர்ச்சேற்று நிலங்கள், நெல்வயல் களின் ப்வேலியாகப் பெரிதும் பயன் படுத்தப்படும்.
ான இலைத்தழும்புகள், நச்சுத்தன்மையான பால்
வேலு ருவானவை, ஒன்றுவிட்ட இலையொ முங்கு
ள்ளது.
bள்ளவை. புல்லிகள் ஐந்து, இணைந்தவை, ந்து இணைந்தவை.
தன்மையான உள்ளோட்டுச் சதையம், பச்சை டம் நீரினாற் பரவப்படும். கடற்கரை யோரங்களில் ணமாகக் கிடைக்கும் கோள வடிவமுள்ளதாக, த்தால் உள்ளே முத்து (விதை) இருக்கும்.
20

Page 33
வெட்டுமரம் (TIMBER)- GLD666OLDuT60135), 6) செய்வதற்கும், விறகாகவும் பயன்
குறிப்பு- இது கண்டலல்ல. ஆயினும் கண்
DOliCard/O குடும்பம் - Bignoniaceae
தமிழ்ப்பெயர் - வில்பாதிரி/ மாங்குளஞ்சி
தோற்றம் - (HABT)- மரம், உயரமான கிளை
இலைகள்- பெரியவை, தனிச்சிறைப்பிரிப்பான
- 13 , குறுகிய காம்புகளுடை
நுனியுள்ளவை.
பூக்கள் - 3 - 4 பூக்களைக் கொண்ட ெ
குழாய்.
கனிகள் - கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி நீளமான சி
பல விதைகள்
குறிப்பு- கண்டல் அல்ல, ஆயினும் கண்ட
 

விளையாட்டுப் பொருட்கள் (Toys) முக மூடிகள் படும்.
டல்களுடன் காணப்படலாம்.
line spathacea
கனிகள்
கள் துலக்கமான இலைத்தழும்புகள்
கூட்டி-லைகள், பளபளப்பானவை. சீறிலை கள் 7
யவை, பெரியவை, முட்டையுருவானவை, கூர்
காத்துக் களாக வெண்ணிறம், நெடிய அல்லிக்
ற்று றையம். தக்கைத் தன்மையான உறைக்குள்
鑿 ல்களுடன் காணப்படலாம். عكاشعلاج
ତ 鲁 يعد آكلة Weܘܬܹܐ "آNWA)
WAà
۹۹ نفر

Page 34
Lumanitzera racemosa
குடும்பம் - Combretaceae தமிழ்ப்பெயர் - திப்பரத்தை (பொற்பத் கப்படுவதுண்டு)
LILLb 4
கிளையும் கனிகளும்
 

தை யென்றும் தவறுதலாக அழைக்
குங்கிலியக் ଅsität866it
சூல்வித்து
69 Kes Ces), A10 G.
பூச்சித்திரமும் பூச்சூத்திரமும்
22

Page 35
ஆரம்பம் -
வேரின் ஒரு ப புவித்திருப்பத்தி வேர்களையும் 6)1606II6N5606IIԱ. காட்டுகின்றது.
(ORIGIN) அயனமண்டலப் பிரே
தோற்றம் - (HABT)- பெரிய செடி அல்லது
கிளை கொண்டது.
பட்டை- அழுத்தமானது. செப்பு - ஊதா நிற
தண்டு
36ਣ
இலைகள்
பூந்துணர்பூக்கள்
கபிலநிறம், வெடித்திருக் கும்.
வளைவு நெளிவானது அதிக கிை
அடித்தண்டிலிருந்தும் கீழான கின் தோன்றும். இவை மெல்லி யை வேர்களிலிருந்து கற்றையாக தோன்றும். இவை மெல்லிய முழ ஹெர்பின் வளை- வுகளை (H: (656 நிலக் ចំព្រួ66 எதிர்ப்புவித்திருப்பத்திற்குரிய புவித்திருப்பத்திற்குரிய வையாக உதவும். சில சமயங்களில் நீரி "ஹெயர்பின் வளைவுகள் தோ கற்றையாக மெல்லிய எதிர்ப்புவி இவை நீரில் மிதக்கும். இவ்வே விருக்க லாம்.
தனியிலைகள், ஒன்றுவிட்ட (சு குறுகியது. இலை கிட்டத்தட்டக் மானது தடித்தது. சதைப் பிடி பானது. அரைவட்ட வெட்டுள்ள
முனையையுடையது, சிறைப் பிர் மாகத் தெரிவதில்லை. அரும்புகளு
நுனி வளர் முறையானது
வெண்ணிறம், ஒழுங்கானவை, இ நிலையானவை, புல்லிவட்டம் ஐந்து நிலைபேறானது. அல்லிவட்டம், அல்லியிணைந்தது. கேசரங்கள் கீழானது, சூல்வித்து ஒன்று, தொா
 

தசங்கள், சிறப்பாக இந்தியாவும் இலங்கையும்.
சிறிய மரம், பற்றைபோன்றது. அடர்த்தியாகக்
முடையது, முதிர்ந்த தண்டுகளில் கருமையான
ள களை உடையது. நேரியதாகவிருப்ப தில்லை.
ளை களின் அடிகளிலிருந்தும் மிண்டி வேர்கள் வ. கற்றைகளாகக் காணப் படும். கிடையான மெல்லிய எதிர்ப்புவித்திருப்பதற்குரிய வேர்கள் ங்கால் வடிவங்களை (Knee formations) அல்லது in pin Bends)த் தோற்றுவிப்பதுண்டு மேற்ப்டி BÉGOLLU JIT60 தோன்றி 6006)|Ա ||T85 வளர்ந்து, வளைந்து நேர் மாறி ஆழமாக நிலத்துட் சென்று நாட்டலுக்கு ன் ஆழத்திற்கேற்ப ஒரு தொகுதிக்கு மேற்பட்ட ற்றுவிக்கப்படுவதுண்டு மேற்படி வளைவுகளில் த்திருப்பத்திற்குரிய வேர்கள் தோற்றுவிக்கப்படும். fகள் சுவாசவேர்க ளாகத் தொழிற்படுபவையாக
ருளி) இலையொழுங்கு, இலைக்காம்பு மிகக் காம் பற்றது போலவிருக்கும். நீள் வளைய பானது அழுத்தமானது. (மயிரற்றது) பளபளப் விளி ம்பை உடையது. உச்சி வெட்டுள்ள ப்பான வலை நரம்பமைப்பு நரம்புகள் துலக்க ம், இளம் இலைகளும் செப்புச் சிவப்பு நிறம்.
ருபாலு ஸ்ளவை. முழுமையானவை, சூலகமேல் து புல்லியிணைந்தது. விளிம்பிற்றொடுவது, பச்சை,
ஐந்து, விளிம்பிற்றொடுவது 10, சுயாதீன மானவை. யோனி - சூலகம் குகின்றது.
23

Page 36
கணி- அங்காவாப்பழம், வன்மையானது, 8 நீரினாற் பரவுவதற்கு நன்கு பாதுகா
வெட்டுமரம்- வன்மையானது விறகு, கம்பங்க
குறிப்பு- இதை கண்டல் ஈட்டமாக(MANGR(
Excoecaria agallochaகுடும்பம் - Euphorbiaceae தழிழ்ப் பெயர் - தில்லை
ஆரம்பம் - (ORIGIN)- இலங்கையும், கிழக்கு
தோற்றம் - (HABIT)- பாலுள்ள சிறியமரம்
பளங்ளைத் தோற்றுவிக்கும்.
பட்டை - (BARK)- அழுத்தமானது, சாம்பல்
தண்டு- நேரானது பட்டைவாய்கள் துல
மரத்திலிருந்து 3-4 அடி உயரம்
வேர்கள்- உதைப்பு வேர்கள் பொதுவாகக் உண்டு அடிமரத்திலிருந்து 3 அ தோன்றும் வேர் களின் வெளியான நெருக்க மாகக் காணப்படும்.
e6pLDLé5565ub (KNEE FORMATI
இலைகள்- தனியிலைகள், காம்புள்ளவை இன் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இலை யுச் சிறைப்பிரிப்பான வலை நரம் அழுத்தமானவ்ை மரப் பாலுள்ளை உதிர்க்கப்படும். முதிர்ந்த இலைக மரத்திற்கு அழகைக் கொடுக்கும்.
பூந்துணர்- கலப்பு பூனைவாலிகள்

Fதைப் பழம் கனியில் ஐந்து புருவங்கள் உண்டு. க்கப்பட்டிருக்கும்.
ள், கட்டைகள், வேலி அடைப்பதற்கு அலம் பல்
)VE ASSOCIATE) Glasтбiтоп (36.60i (Bib.
கனி - மூன்று
Theo656
கிளையும் பூந்துணர்களும்
அயன மண்டலப் பிரதேசங்களும்
பால் நச்சுத்தன்மையானது, தோலில் கொப்
வெண்ணிற மானது.
க்க மானவை பல பட்டைவாய்கள் அடி வரை செறிவாக விருக்கும். மரப்பால் உண்டு.
காணப்படும். மிண்டி வேர்கள் அருமையாக டி உயரம் வரையும் கீழான கிளைகளிலிருந்தம் பகுதிகளின் மேல் துலக்கமான பட்டைவாய்கள் பட்டை வாய்களைக் கொண்ட முழங்கால் ONS) காணப்படக் கூடும்.
லை யடிச் செதில்களற்றவை சுருளி ஒழுங் கில் சி குறுங்கோணத்திற்குரியது. (கூர்மையா னது)
பமைப்பு இலைகள் ஓரளவு தடித்தவை. வ. பூக்குங்காலங்களில் இலைகள் பெரும் பாலும் ள் (பழுத்த இலைகள்) சிவப்பு – கபில நிறம்,
24

Page 37
பூக்கள்- ஒரு பாலுள்ளவை. ஒரு காம் வித்திலையிணைந்த முச்சூல் வி நிதித்துவப்பட்டிருக்கும். சூலகம் ( காம்புகளிலுள்ள கேசரங்களால் ஆ ஆண்பூ
56= இரக்குமா (REGMA) கனிகள், வின்
வெட்டுமரம்(TIMBER)- வள்ளங்களுக்கும், க வெளுக்கவும், பாத்திரங்கள் துலக்க
குறிப்பு- இதை கண்டல் | studisë Qersia
- Pongamia glabra (PL குடும்பம் - Leguminosae : Papiliona
தமிழ்ப்பெயர் - புங்கு
| II լի) 6
ஆரம்பம்(ORIGIN)- இலங்கை, இந்தியா,
தூர கிழக்கு
தோற்றம் (HABT)- மரம், படர்ந்த விதானம்
வாழிடம்(HABITAT)- ஆற்றங்கரைகள் குளக்
பிரதேசங்களிலும் காணப்படலாம்.
பட்டை(BARK)-அழுத்தமானது, நரைநிறமானது இலைகள்- சமனில் சிறைப்பிரிப்பான கூட்டி பளபளப்பானவை, கடும்பச்சை நி நெல்லுக்கு சிறந்த பசுந்தளை உர பூந்துணர்- தனியான அல்லது கூட்டான நுனிவ பூக்கள்- செஞ்சிவப்பு அல்லது வெண்ணிற
நிலையானவை. முழுமையானவை. ஊதா நிறம், புல்லி யிணைந்தவை,

id 9) 6h 6iT (UpěFg6ð 6îġ5g560)6Nou jsirom göstö தறை யுள்ள சூலகத்தினால் பெண்பூ பிரதி மலா னது ( உயர்வுச் சூலகம்) ஆண்பூக்கள் க்கப் பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு கேசர மும் ஒரு
த கள் நீரினாற் பரவப்படும்.
டு மரங்களுக்கும் பயன்படும். சாம்பல் துணி வும் பயன்படும். மருந்துத் தாவரம்.
வேண்டும்.
innata/Derris indica) 1636
கரைகள், கடற்கரைகள் கண்டல்களுக குரிய
பட்டைவாய்கள் உண்டு
லைகள், பெரியவை, அழுத்த மானவை, றம், பலதரப்பட்ட பயிர்களுக்கு சிறப் பாக மாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
ாரிகள், இலைகளின் கக்கங்களுக்குரியவை.
, சிறியவை இருபாலுள்ளவை. சூலகக் கீழ்
ஐம்பாத்துள்ளவை. புல்லிகள் ஐந்து கபில - விளிப்பிற்றொடுப வை நிலைபேறானவை.
25

Page 38
அல்லிகள் ஐந்து Ruimg5651|D161606). இறங்குகின் சிறையல்லிகள், இரண்டு ஏரா அல்லி கள். கேச
யோனி - ஒரு சூல்வித்துடையது, ஒரு சூல் மைப்புள்ளது. உயர்வுச் சூலகம். ஒரு சூல்வித்து
|- ஒரு விதையுள்ளஅவரையம் (உ (வெடிக்காத கனி) தட்டை யான பெறப்படும் எண்ணெய் தோல் வி 6 Iffleoliġiji (jib LJLLAGóTLIĠBab.
வெட்டுமரம் (TIMBER)- வெண்மஞ்சள், வன்மை செய்வதற்கும் பயன்படும். நல்ல வி
குறிப்பு - இது கண்டல் அல்ல. கண்டல்களு
வேண்டும்.
Derris uluginosa e5(Bubub - Leguminosae : Papilionace தமிழ்ப்பெயர் - தெக்கில்
கோறையான @_6া5াীিL_LD கனி நெவெ
 

ஒட்டடுக் கானவை. ஒரு கொடியல்லி, இரண்டு ங்கள் 10, இணைந்தவை ஒரு கற்றையுள்ளவை. பித்தறை யுடையது விளிம்பிற்குரிய சூல்வித்த
மாத்திரமுண்டு.
றையம் நெற்று), ஆயினும் உடைவதில்லை. து, நீரினாற் பரவப்படும் விதை களிலிருந்து யாதிகளுக்குப் பயன் படுத்தப் படும். விளக்கு
யானது கம்பங்களாகவும், வண்டிச் சில் லுகள்
B(35.
க் குரிய பிரதேசத்தின் ஊடுருவியாகக் கொள்ள
26

Page 39
JLAULD -
தோற்றம்
l II sol -
தண்டு -
36ਣ5
கனி - குறுக்குவெட்டு
(ORIGIN)- கிழக்கு அயன மண்டல
(HABIT) LDJ LDu (86 gó
(BARK)- 5 gobgob
வைரஞ் செறிந்தது, நலிந்தது. த க்கமாகவும் காணப்படும்.
தண்டின் அடியில் மிண்டிவேர்கள் க
இலைகள்-ஒன்றுவிட்ட இலையொழுங்கு சிை
பூந்துணர்
பூக்கள்
පසඤයී -
குறிப்பு
606356i. Bafodungo go iff நரம்பமைப்பு சீறிலைகள் 3 அல்லது
நுனிவளர் முறையானது, தனியான யவை அல்லது கக்கத்திற்குரியவை
இருபக்கச் சமச்சீரானவை இருபா முழுமையானவை. இளம் செஞ் யிணைந்தவை, விளிம்பிற்றொடுபை ஒட்டுக்கானது ஒரு கொடியல்லி இ ஏரா அல்லிகள் வயிற்றுப் புறவிளி ஒரு கற்றை யோனி ஒரு சூல்வித்த வித்தமைப்பு உயர்வுச் சூலகம்.
தட்டையானது, நீள்வட்டமானது, உண்டு. ஒரு விதையுள்ளது. நீரினா
கண்டல்களின் மேல் பொதுவாகக் இணக்கம் (AFFINITY) உண்டு
 

ப் பிரதேசங்கள் .
ண்டில் பட்டைவாய்கள் அடர்த்தியாகவும் துல
T6OOTI LIL 6oTLD.
றப் பிரிப்பான அல்லது முச்சிறையுள்ள கூட்டி தொடரான விளிம்பு, சிறைப்பிரிப்பான வலை
5 அல்லது அதிகம்.
அல் லது கூட்டு நுனிவளரிகள் உச்சிக்குரி .
லுள்ளவை, சூலகக் கீழ் நிலையானவை. சிவப்பு நிறம், புல்லிகள் ஐந்து, புல்லி வ, பச்சை, அல்லிகள் ஐந்து இறங்குகின்ற ரண்டு சிறையல்லிகள், இரண்டு ஏரா அல்லிகள் ம்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கேசரங்கள் 10, நிலை, ஒரு சூல் வித்தறை விளிம்பிற்குரிய சூல்
வயிற்று ப்புறத்தில் உள்நோக்கிய வளைவு ற் பரவப்படும். அவரையம்.
காணப்படும். மரமயவேறி. கண்டல் களுக்குரிய
27

Page 40
Derris scandens — (36).JGOLD Gg55566Ö
D, uliginosa விற்கு ஒப்பானது பூந்துணர்க டையவை கனிகன் ஓரளவு நீளமானை இலேசான செஞ்சிவப்பு நிறம்
Sonneratia acida (S. CaSeolaris) (5(BLDULD - Lythraceae/Sonnerataceae தமிழ்ப்பெயர் - கிண்ணைகின்னை
LILLD 8
ஆரம்பம் - (ORIGIN)- கிழக்கு அயன மண்ட6
தோற்றம் - (HABT)-மரம், ஏனைய கண்டல் : BARK) கபில நிறம் தனினைத்த( - ہے ،
தண்டு - கிளைகள் நாற்பக்கமுள்ளவை
வேர்கள்- அவிசீனியாவைப் போன்று மூச்சு வேர்கள்) 3-4 அடி உயரத்திற்கு
மென்மை யானவை. மேற்படி தயாரிக்கப்படும்.
 
 

ள் நீளமானவை ஓரளவு தொங்கும் இயல்பு வ பூக்கள் வெண்ணிறமானவை அல்லது மிக
JL6ÖD 6 TU 56ĪT
影
:- மூச்சுவேள்
*
莺
*
N Él6ODL LULUTT6ÖT (86)ñT
மூச்சுவேர்
ஸ்ப் பிர தேசங்கள்
5ளுக்கு மேலோங்கி நிற்கும்.
ரும்
வேர்கள் உண்டு, வளிக்குரியவேர் கள் (மூச்சு
வளரக் கூடும். இந்த வேர்கள் இலேசானாவை, வேர்களி லிருந்து தக்கைகள் (CORKS)
28

Page 41
இலைகள்-எதிரானவை, தொடர்விளிம்புகளுள்ள சிறைப்பிரிப்பானவலை நரம்பமைப்பு, நரம்புகள் து
பூக்கள் - சிவப்பு அல்லது செஞ்சிவப்பு நிறம் அல்லிகள் விரைவில் உதிர்ந்து வி நிலைபேறானவை. கேசரங்கள் பல.
கரிை - பெரியது வட்டித்தது சதைப்பிடிப்பா
வெட்டுமரம் (TIMBER)-வெண்ணிறமானது மென்
50/7/2eratia apetala - ụể556ff el6ò60 995
Sonneratia alba - பூக்கள் வெண்ணிறம், (ஒருங்கிய கோணம்)
HibiscuS tilliaceuS குடும்பம் — Malvaceae தமிழ்ப்பெயர் - நீர்ப்பருத்திகாட்டுப்பூவரசு
LIL LD 9
தோற்றம்(HABIT)=சிறிய மரம், அகலமான அட
பட்டை(BARK)- கபிலநிறம் பட்டையிலிருந்து
வாய்ந்தது.
இலைகள்- தனியிலைகள், சுருளி இ6ை வட்டமானவை, அடி இதய வுருவி
 

வை, தடித்தவை ஓரளவு சதைப்பிடிப்பானவை, துலக்கமில்லை. உச்சி விரிந் தது. (வட்டித்தது)
), பெரியவை, தனியானவை, முனைக் குரியவை. டும். புல்லிகள் 5, புல்லி யிணைந்தவை. பச்சை
னது. நீரினாற் பரவப்படும்
மை யானது (சோத்தி)
pങ്കണ്ഠങ്ങഖ
இலைகள் ஒடுக்கமானவை, உச்சி கூர்மையானது
- حصصبحر
فیلم
登
صA
2104 C5
5,ിഖ
ர்த்தியான விதானம்
து பெறப்படும் நார் வியாபார முக்கியத் துவம்
ஸ் யொழுங்கு, பெரியவை. கிட்டத் தட்ட ானது உச்சி கூர்மையானது இளம் பச்சை நிறம்.
29

Page 42
666 2-Լւյ855լDIԵ ՑիգանsՆ ԺԵր ਸੰ60606) ਉ666 பேறானது சூல்வித்திலைகளை புடையது வித்தறைகள் தம்பம் கேசரக்கு
|- GameScolaoulib. இலேசானது 酥as
குறிப்பு- நீர்ப்பருத்தி கண்டலல்ல. கண்டல்
பூ ஆகிய இயல்புகளில் ஓரளவு பூ 鲑
Хуlocarpus granatum
g5(BilbLJD — Meliaceae
தமிழ்ப் பெயர் - கடல் மாங்காய்
LL.D. 10
தோற்றம் (HABT)- கடும் கபிலநிறமுடை கொண்ட சிறிய மரம் தோற்றத்தில் ஒ
இலைகள்- ஓரளவு தடித்த சதைப் பிடிப்ப 1-3 சோடி சீறிலைகள் சீறிலைகள் வானவை. தொடர் விளிம்புள்ளவை. நரம்புகள் தெளிவாகத் தெரிவதில்லை
பூக்கள்-நெடிய பூக்காம்புகளில் தோற்றுவிக்
வட்டித் தவை, முறுக்கானவை.
கணி- பெரியது, கோளவடிவம் தக்கைத் த6 விட்டம், இளம்கபில நிறம், அழு துண்டுகளாக உடையும்.
Хуlocarpus moluccensis- (Зtoфш9 ды சிறிய தோடம்பழத்தின் அளவுடைய சுருங்கியது மாயிருக்கும்.
 

。
২ ।
狮山生 5、
〔(
〔
Մճան անձլի քիaծ տար355 5686ոտ:
- リー ミエ
〔 、
வரகை ஒத்திருக்கும். JG DHD.
തബ് - ജൂൺ, sfu L 6i6i.
၉ရွှံ့ညွ၈၅လန္တီး ԵTլbւ5606ոսկմ), ԼՕՍւնւյլ 60ւ 66յն Ավլի ரளவு சிறு கண்டலுக்கு ஒப்பானது
LO0a0MMS T L 00 a0Suu tTT OOO S SS uu S S S S M tOOL it |B6i 6մլւ Ց16Ù6Ù5 85iլOIIլը (լքը 60ւսվԱ5 ਰੰ6ਪੰ55 665 ਹੈਰੀ (666
கப்படும், பெரியவை புல்லிகள்4 அல்லிகள் 4
öIGOLDLIJFTIGO (35 TGÒ GLITT6öp3 (BLITTf6006). 17–25 GFLÓ த்தமானது, உலரும் போது பொதுவாக நாலு
வரத்திற்கு ஒப்பானது. ஆயினும் இதன் கனி ஒரு தாயிருக்கும், கடும் கபிலநிறம், அமுங்கியதும்
30

Page 43
Aegiceras corniculatum குடும்பம் — Myrsinaceae தமிழ்ப்பெயர் - விட்லிக் கண்ணா/நரிக்கள்
கிளை - கனிகளுடன்
தோற்றம் (HABIT)-poignation கொன்ட
தோற்றமுடையது.
பட்டை (BARK) - வெள்ளை அல்லது கபில
இலைகள்- தனியிலைகள் ஒன்றுவிட்ட
அழுத்தமானவை, தொடர் விளி அல்லது உச்சி வெட்டுள்ளது.
பூந்துணர்- தனியான குடைப்பூந்துணர்
பூக்கள்- மெல்லிய காம்புகளை உடையை
5, முறுக்கானவை. அல்லிகள் குழாயினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
556 - சீவசத்தைக் காட்டும்.வித்திலைக்
 

TL6)
செடி கிட்டத்தட்ட சிறுகண்டலைப் போன்ற
நிறம்
இலை யொழுங்கு, தோல் போன்றவை. ப் புள்ளவ்ை உச்சி விரிந்தது (வட்டித்தது)
வ, வெண்ணிறம், நறுமணமுள்ளவை. புல்லி கள் 5, இணைந்தவை, கேசரங்கள் 5, அல்லிக்
கீழ்த் தண்டு வளைந்தது. (வளைந்த நாற்று)
31

Page 44
Nypa fruticans
(g5(BILDLulub — Palmae தமிழ்ப்பெயர் - நீர்த்தேங்காய் Gurg, Guuit WATER COCONUT/NIPA PAL
LILLD 12
8
Ké
தோற்றவமைப்பு
(566 - கனிகளுடன்
தோற்றம் (HABIT) -முள்ளில்லாத ஈந்து போன்
தண்டு- நிலக்கீழுள்ளது. வேர்த்தண்டுக் யடிகளினால் போர்க்கப்பட்டிருக்கு இலைகள்- முடிக்குரியவை, பெரியவை 7
சிறைப்பிரிப்பான கூட்டிலைகள் இளைப்பதற்கும், வீடு வேய்வதற்
பூந்துணர்- மடலி இளம் பூந்துணர்களிலி தொழில்துறை மதுசாரம் போன்
பூக்கள்- நீப்பா ஓரில்லமுள்ளது (monoeci பூந்துணர்கள் பக்கத்திற்குரியவை. L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

து தென்னம்பிள்ளை போன்றது
கிழங் கிற்குரியது. மடல் போன்ற இலை b.
மீற்றர் அல்லது கூடிய நீளத்துக்கு வளரும், இலை கள் பாய்கள், பைகள் கூடைகள் 5 Lb LJUJ6őTLJG6Lib.
நந்து பெறப்படும். கள்ளு, விநீகர் உவைன், வை தயாரிக்கப் பயன்படும்.
us) பூக்கள் ஒரு பாலுள்ளவை. கிளையெறிந்த ல பூவடியிலைகளையுடைய ஆண் பூக்கள்
32

Page 45
தலையுருவான பெண்பூக்களைச் சூழ்ந்தி ஆண் பூக்கள் 3 கேசரங்களை உை உடையது. சூல் வித்திலைகள் இணை தடித்தது. (தென்னையில் உள்ளது போல பாளைகள் சிவப்பு நிறமாக மாறுவதைக் ெ
கனி - கனிகள் தலையாகக் காணப்படும்
முள்ளது. அல்லது சமனற்ற முறையில் ஒரு சூல் வித்திலையே விருத்தி யை போன்றது. இடைக்கனியம் நார் போ6 வித்தகவிழையம் வன்மை யானது கொம்பு விருத்தி, விதைகள் வாயிலாகவும் வாயிலாகவும், நிகழும். நாற்றின் ஆரம்ப செதிலிலைகள் தோற்று விக்கப்பட்ட பி இலை தோன்றும்.
குறிப்பு: இது கண்டல் அல்ல ஆயினும்
(PALM)
PANDANUS
(P. Odor குடும்பம் — Pandanaceae
தமிழ்ப்பெயர் - தாழை Gurg, Guuit - (SCREW PINE)
LILLD 13
 

ருக்கும். நீபா நாலுவயதில் பூக்கவாரம்பிக்கும். டயவை. பெண்பூ மூன்று சூல்வித்திலைகளை ந்தவை, ஒரு சூல்வித்தறை குறி குறுகியது. ) பூக்கள் நாலு மாதங்களில் முதிர்ச்சியடையும். காண்டு இதை அறியலாம்.
கனி உலர்ந்தது. நார்த்தன்மையானது. புருவ அமுக்கப்பட்டு கோணங்களைத் தோற்று விக்கும். டயும். (ஒரு விதை) வெளிக்கனியம் தோல் ன்றது. உட்கனியம் கடற்பஞ்சு போன்றது. த் தன்மையானது, கனிகள் நீரினால் பரவப்படும். வேர்த்தண்டுக் கிழங்கு கிளை யெறிவதன் இலைகள் மடலுருவான செதிலி லைகள் 6-7 ன்பே முதல் @606);565Tej5 (FOLI AGE)
99 99.
கண்டல்களுடனும் காணப்படும் ஒரே 'பாம்
TECTORIUS atissimus)
கனி - கூட்டுக்கனி
33

Page 46
தோற்றம் (HABT)-இரு கவருக்குரிய முை
റ്റൈങ്ങ് 68\
LIL' 6OOL (BARK }-3, 16) Sabiħ
தண்டு-நிமிர்ந்தது. உருளை வடிவானது, தடி
துலக்கமான பட்டை வாய்கள் காணப்ப
வேர்கள்-தண்டின் அடியிலுள்ளவேர்கள் ஆழ இவற்றில் துலக்கமான பட்டைவாய்க பெரியவை, துலக்கமானவை.
இலைகள்-கிளைகளின் முனையில் முடியைத் ஒடுக்கமானவை (நேர் கோடுகள் போன் தோல் போன்றவை. இலை விளிம்புக களுண்டு இளம் இலைகள் வெண்ணி இலைகள் கடும் பச்சை நிறம், சமாந்தர
பூந்துணர்-காம்பிலி
பூக்கள்-ஒரு பாலுள்ளவை, முப்பாத்துடைய6ை
(முழுமையற்றவை) காற்றின் 2 ஆண்காம்பிலிகள் மிக அதிக அளவில்
கணி- பெரியது கூட்டுப்பழம் இளசாகவிருக்கு
செம்மஞ்சள் நிறம், முதிர்ந்த கனி அலகுகள் (தனிக்கனிகள்) 56) பரவபப்படும்.
குறிப்பு-தாழை, கண்டல் அல்ல, ஒரு ஊடுருவி வளைவுகளின் அலங்காரத்திற்கு தான் தாழம் கொட்டு அகழான் பொறி செய் இலைகளிலிருந்தும் சிறந்த மிக (பூவடியிலைகள்) வெண்ணிறமானது மி

நயில் கிளையெறிந்த சிறிய மரம் அல்லது
த்த தோலுள்ளது. கிளை கொண்டது. தண்டில் Bufo.
மாகச் செல்லும், மிண்டி வேர்கள். உண்டு. ஒளுண்டு. வளிக்குரிய வேர்களில் வேர் மூடிகள்
தோற்றுவிக்கும். தனியிலைகள் நெடியவை, றவை) பெரியவை, அழுத்தமானவை, தடித்தவை, ளிலும் நடுநரம்புகளின் கீழ்ப்புறங்களிலும் முட் றம் அல்லது மஞ்சள் நிறமுடையவை, முதிர்ந்த
நரம் பமைப்பு.
வ, சூலகக்கீழ் நிலையானவை. நிறைவில் பூக்கள் தவியினால் மகரந்தச் சேர்க்கை நிகழும்.
மகரந்த மணிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
ம் போது பச்சை நிறம், ஓரளவு முதிர்ந்த கனி சிவப்பு நிறம், கனி முதிர்ந்ததும் கூட்டுக்கனியின் ாகக்களரும், விலங்குகளினாலும் நீரினாலும்
யாகத்தான் இதைக் கருத வேண்டும். பந்தல்கள் ழையும் அதன் கனிகளும் பயன் படுத்தப்படும். வதற்குப் பயன் படும். மிண்டி வேர்களி லிருந்தும் உறுதியான நார் பெறப்படும். தாழம்பூ குந்த நறுமணமுள்ளது.
34

Page 47
AcroStichum aureum (5(BüDUub – Pteridaccae (Polypodiaceae) தமிழ்ப்பெயர் - மின்னி (பன்னம்)
LILLD 14
கூட்டிலை - பதியச் சீறிலைகள்,
வித்திச் சீறிலைகளுடன்
தோற்றம் (HABIT)- செடி
வேர்கள் - தடித்தவை,சதைப்பிடிப்பானவை
தண்டு- நிமிர்ந்தது, பெரியது, வைரஞ்செறி
இலைகள் - சிறைப்பிரிப்பான பெரிய கூட்டிலை களில் விளிம்புகளை அண்டி, வி நிறமானவை துலக்கமாகத் தளிரிலையொழுங்கைக் காட்டும். ஒழுங்கில் இருக்கும். கூட்டிலையி மேற்பகுதிக்குரியவை வித்தி யிலை
குறிப்பு- மின்னி இலங்கையில் கண்டல் க
Bruguiera gymnorhiza (B. CONJUG
(35GLibULD — Rhizophoraceae தமிழ்ப்பெயர் - உப்புக்கண்டல்/
உகப்புக்கண்டல்
--Juhl nin(ORIGIN)- கிழக்கு அயனமண்ட6
திரேலியாவரை
 

ந தது, செதிலுள்ளது.
0கள் வித்தியிலைகளின் கீழ்ப்புற மேற்பரப்புக் த்திக் கலன்கள் பரவலாகக் காணப்படும். கபில தெரியும். அரும்பிலைகள் அச்சுச்சுருண்ட சீறி லைகள் பெரும்பாலும் ஒன்று விட்ட
ன் அடியிலுள்ள சீறிலைகள் பதிய இலைகள் 0கள்
ருடன் காணப்படும் ஒரேயொரு பன்னம் (FERN)
ATA)
oப் பிரதேசம் ஆபிரிக்காவிலிருந்து அவுஸ்
35

Page 48
தோற்றம்(HABT)-சிறிய மரம் பார்வைக்கு
கண்டலைப் (Rhizophora) போலி
கிளை அரும்புகள், கனிகளுடன்
முளைத்த கனி
Bruguiera gymnorhiza Bruguiera cylir
-- LJI ID 15
முழங்கால் வேர்
பட்டை (Bark) - கபிலநிறம் தனின் பெற உதவி
வேர்கள்- கிடையான வேர்கள் நிலத்துக் (Kneeformations)5 (8.5IIbnolds(5. காணப்படும், மேற்படி அமைப்புக் அருமை அல்லது இல்லை,
இலைகள்- தனியிலைகள், காம்புள்ளவை, எதி அழுத்தமானவை, தொடர் விளிம்ட துலக்கமாகத் தெரிவதில்லை. மட துலக்கமான இலைத்தழும்புகள்
பூக்கள் - தனியானவை, கக்கத்திற்குரியவை இருபாலுள்ளவை, ஒழுங்கானவை,
சூனி ட புல்லிகளினாலான முடியைக்
சீவசத்தைக்காட்டும், முளையம் மொத் அங்குல நீளத்துக்கு வளரும். கண்ட (நாற்று) கனியுடன் உதிரும்.
வெட்டுமரம் (Timber)-சிவப்பு வன்மையானது பலகைத்துண்டுகளாகத் தரை அன
 

நடன்
drica
|b.
கு மேலே வந்து முழங்கால் அமைப்புக்களை ம், இவற்றின் மேல் பட்டைவாய்கள் நெருக்கமாகக் கள் வாயு மாற்றத்திற்கு உதவும் மிண்டிவேர்கள்
திரான ஒழுங்கு, தடித்தவை, சதைப்பிடிப் பானவை, ள்ளவை. நடுநரம்பைத்தவிர ஏனைய நரம்புகள் ல்போன்ற அரும்புச் செதில்கள் உண்டு.
பெரி யவை, கவர்ச்சியானவை,சிவப்பு நிறம்,
கொண்டிருக்கும், புல்லிகள் 12-16, சிவப்பு நிறம். தமானது, கண்டலின் முளையத்திலும் சிறியது,9-10 லைப்போலல்லாது உப்புக் கண்டலில் முளையம்
உறுதியானது, தளபாடங்கள் செய்வதற்கும், மப்பதற்கும் (Flooring) பயன் படும். நல்ல விறகு,
36

Page 49
Bruguiera sexangula (B. eriopetala) B.gymnothiza விற்கு ஒப்பானது, ஆயினு மஞ்சள் அல்லது செம்மஞ்சள் நிறமுடைய 10-12. t
上
Bruguiera cylindrica (B. caryophylla இதை இதன்நாற்றைக் கொண்டு அறியல 7-8 புல்லிகளே உண்டு, பசியநிறம்.
Caralia brachiata (C. integerrima) SEGbihurth — Rhizophoraceae,
ஆரம்பம்(Origin) - இலங்கை, இந்தியா, பர்மா,
மலாயா, சீனா, அவுஸ்ததிரேலியா,
தோற்றம்(Habit)-பார்ப்பதற்குக் கண்ணா போன்ற ஒழுங்கான கிளைகள், சுற்றானவை. மிண் என்றும் பச்சையான அழகான மரம்.
வாழிடம் (Habital)-கடற்கரையிலிருந்து 3000 கண்டல்களுடனும் காணப்படும்.
பட்டை (Bark)- பலதரப்பட்ட நரைநிறங்கள்,
அழுத்தமானது, குறுகியகிடையானபுருவ
இலைகள் - தனியிலைகள், எதிரானவை, ஒர6 முதுகுப்புறங்களில் (கீழ்ப்புறம்) ெ பச்சைநிறம், தொடர் விளிம்புள்ள துலக்க மற்றவை.
பூக்கள் - உச்சிக்குரிய நுனிவளர்பூந்துணர்
அரும்புகள் குங்கிலியமுள் ள6ை
ಹಾØ = கால் அங்குலசதையம், அழுத்த
வெட்டுமரம் (Timber) - வன்மையானது,
நிறக்கதிர்கள், வெட்டுப் பலகை Lju66TLIGLib.

ம் புல்லி சிவப்பு நிறமில்லை, பெரும்பாலும் ப தாயிருக்கும், புல்லிகளின் எண்ணிக்கை
ides) ாம், நாற்று சிறிது மெல்லியது. மேலும் இதில்
திருக்கும், ஆனால் உயரமான மரம் குறுகிய டிவேர்கள் உண்டு, மூச்சு வேர்கள் இல்லை.
அடி உயரம் வரை, காடுகளில்,
ங்கள்.
ாவு தடிப்பானவை, பளபளப்பானவை,
மன் மையான மயிர்ப்போர்வை, கடும் வை, துலக்கமான நடு நரம்பு, ஏனைய நரம்புகள்
களில், சிறியவை, பால் வெள்ளை நிறம். . 鬣
மானது, சிவப்பு நிறம்.
செம் மஞ்சள் நிறம், துலக்கமான வெள்ளி களுக்கும், கட்ட்டங்களுக்கும், தளபாடங்களுக்கும்
37

Page 50
Ceriops tagal (C. candoleana) குடும்பம் - Rhizophoraceae தமிழ்ப்பெயர் - சிறுகண்டல்
ಹಾಗಾಗಿ - ဓါး, ଗ୍].
ஆரம்பம்(Origin)-கிழக்கு அயனமண்டலப் பிர.
தோற்றம் (Habit) - சிறிய மரம், அல்லது பெர்
போன்றது.
பட்டை(Bark) -கருங்கபில நிறம் வெடித் திருச்
வேர்கள் - அடிமரத்திலிருந்தும், கீழுள்ள
இவற்றில் பட்டைவாய்கள் துல உதைப்புவேர்களும் உண்டு.
இலைகள்- தனியிலைகள், காம்புள்ளவை, கு கானவை, தடித்தவை, தோல் ே பிரிப்பான வலை நரம்பமைப்பு U(Bib.
பூக்கள் -முனைக்குரிய குலைகளாக (Termina
போன்று, ஒழுங்கானவை, இருபாலு நிலையானவை, மிக மெல்லிய க அல்லது மஞ்சள்-பச்சை, விளிம்
 
 

Lj lb 16
கிளை - பூக்கள், கனிகளுடன்
கனி முளைத்த கனி ፲፭፥
தேசங்கள்.
ய செடி அடர்த்தியாகக்கிளையெறிந்து பற்றை
குேம்.
கிளை களிலிருந்தும் மிண்டி வேர்கள் தோன்றும். க் கமாகவும் அடர்த்தியாகவும் காணப் படும்
று கிய காம்புகள், எதிரானாவை குறுக் போன் றவை, தொடர்விளிம்புள்ளவை, சிறைப் தண்டில் துலக்கமான இலைத்தழும்பு காணப்
l Clusters), கிட்டத்தட்ட குடைப் பூந்துணர் லுள் ளவை, முழுமையானவை, சூலகக்கீழ் ாம்பு களை உடையவை புல்லிகள்5, பச்சை பிற்றோடுபவை, நிலைபேறானவை, அல்லி5,
38

Page 51
வெண்ணிறம், விளிம்பிற் றொடுபவை, கேசரங்கள்
வழக்கமாக ஒன்று.
536 - பொதுவாக ஒரு விதை, அங்காவா முளையம் 2' 3" நீளம் முடையது
வெட்டுமரம் (Timber) வன்மையானது, வைரம் கட்டைகளாகவும் பயன்படுத்தப்படும்
குறிப்பு - சிறு கண்டல் பெரிய மரம், ஆயினும்
பற்றைகளாகவும் காணப்படும்.
Ceriops roxburghiana
மிக அருமையாகக் காணப்படும். ே பூக்கள் காம்பற்றவை, அல்லி யித GALIQUbubLJITgpub Ceriops decandra 6
Rhizophora mucronata. குடும்பம் — Rhizophoraceae தமிழ்ப்பெயர் - கண்டல்
LiLb 17 கிளை
புல்லி
அல்லி
கேசரம்
தம்பம் சூலகம்
 

5, யோனி சூலகம் மேலானது, சூல்வித்துக்கள்
பழம். சீவச முறை முளைத்தல் உண்டு. , 6.6061T6).T60 g.
செறிந்தது. பொதுவாகக் கம்பங்களாவும், , நல்ல விறகு,
இலங்கையில் சிறியமரங்களாகவும்
மற்படி தாவரத்திற்கு ஒப்பானது, ஆயினும் இதன் ழ்கள் ஈட்டி போன்றவை. இது இப் பொழுது னவழைக்கப்படும்.
39

Page 52
85ଭିଏଁ । - (3.6ଗରା
Θ 3BrsКө C4 A4.8 G(4-8)
பூச்சூத்திரமும் பூ
வித்திலைக் கீழ்த்தண்டு
LULLD 18
 
 
 

முதற்சோடி இலைகள்
திறந்த வித்திலை
வித்திலைக் கீழ்த்தண்டு
@6TD தாவரம்
வேர்கள்
40

Page 53
ஆரம்பம்(Origin)-கிழக்கு அயனமண்டலப் பிர ே
தோற்றம்(Habit)-மரம், பரந்த முடிக்குரிய கிளை
பட்டை(Bark) - சாம்பல் நிறம், வெடிப்புக்கள் : தனின் தோல் பதனிடு வதற்குப் பாய்கள்(Sais) தனின் சாயத்தில் பாவிக்கும்.
இலைகள் - தனியிலைகள், காம்புள்ளவை, எதி சதைப்பிடிப்பானவை, அழுத்தமானவை நெருக்கமாகக் காணப்படும். வடிவம் ( தொடர் விளிம்புள்ளவை, இலை யுச்சி வலை நரம்பமைப்மைப்பு, நரம்பு கள் கரும்புள்ளிகள் நெருக்கமாகக் காணப் போன்றவை. இளம் இலை கள் ஊதா இலைகளும் பளபளப் பானவை. (ஒளி
பூந்துணர் = நுனிவளராமுறையானது.கக்கத்திற்கு பூக்கள்- ஒழுங்கானவை. இருபாலுள்ளவை. மு. சூலகக்கீழ் நிலையானவை. பூவடியிை மஞ்சள் அல்லது மஞ்சள்-பச்சை, வில் வெண்ணிறம், விளிம்பிற் றொடுபவை. முடிகள் உண்டு கேசரங்கள் 4-8 (ெ சூல்வித்திலைகள் 4-8 சூல்வித்திலை சூல்வித்துக்கள் பொதுவாக ஒன்று. மி
கனி - ஒரு வித்திலையுள்ளது. வெடிக்காதது முளையம் 12 -18 அங்குலங்கள் நீள
வெட்டு மரம் (Timber) வன்மையானது வைரம் செதில்களினதும் தழும்புக்கள் சுள் நிறம், சில இடங்கள் சாம்பல் நிறம் பயன்படுத்தப்படும். வெட்டுமரம் தள சில,கிழக்கு தூரகிழக்கு நாடு களில் ஏற்றுமதிப்பொருள்.
வேர்கள் - ஆழமாகவும் பரந்தும் செல்லும், உ வேர்களும் தாங்குவேர்களும் உண் இவற்றிலுள்ள பட்டை வாய்கள் கா
முளைத்தல் - கனி மரத்திலிருக்கும் போதே கீழ்த்தண்டு (Hypocoty) வளரும், இது 1 வளர்ந்ததும் நாற்று கனியிலிருந்து க உருவானது. அதன் மேல்பட்டை வாய் மானது. பின் படிப்படியாக விரிவடை யிருக்கும். உதிரும்போது கூரிய மு உடனடியாக வேர்களை தோற்றுவித்து தண்டும் வளரவாரம்பிக்கும். நாற்று நீர் இருக்கும் வகையில் நிமிர்ந்த நிலையில்

தசங்கள்.
உண்டு பட்டையிலிருந்து தனின் பெறப்படும். பயன்படுத்தப்படும். கயிறு கள், வலைகள், பதனிடுவதால் நீரில் உக்காமல் நீண்ட காலம்
ரானவை குறுக்கானவை, தடித்தவை
இலைகள் கிளைகளின் உச்சிகளில் முட்டையுருவானவை அல்லது நீள்வட்ட மானவை, கூர்நுனியுள்ளது(Mucronate) சிறைப் பிரிப்பான தெளிவற்றவை, இலை களின் கீழ்ப் புறங்களில் படும். அரும்புச்செதில்கள் பெரி யவை, மடல் நிறமுடையவை. மிகவும் பள பளப்பானவை. பட்டுத் தெறிக்கும் இயல் புடையவை).
ரியது. ழுமை யானவை. பூவடியிலைகளையுடையவை. ல கள் 2 -3 நிலைபேறானவை. புல்லி 4. ரிம்பிற் றொடுபவை. நிலை பேறானவை. அல்லி4,
உதிர்கின்றவை. துலக்கமான அல்லிக்குரிய பாதுவாக 6) சுயாதீனமானவை. யோனி யிணைந்தவை. சூலகம் மேலா னது. க அருமையாக இரண்டு.
சீவச முறை முளைத்தலைக்காட்டும்.
TLDIT601 g).
செறிந்தது. இலைகளினதும், இலையடிச் ரி களில் துலக்கமாகத் தெரியும், தண்டு கபில
பலகைகள், சீலிங்குகளுக்குப் பாடங்கள் செய்யவும் பயன்படும். நல்ல விறகு, ஸ் கண்டல் வெட்டுமரம் ஒரு முக்கியமான
றுதியான நிலைநாட்டலுக்கு உதவும். மிண்டி டு. இவை மேலதிக ஆதாரத்தைக் கொடுக்கும். ற்றோட்டத்திற்கு உதவும்.
முளைக்கும். முளைக்கும் போது வித்திலைக் - 1 % அடி நீளத்திற்கு வளரும் முழுமையாக ஒன்று உதிரும். வித்திலைக் கீழ்த்தண்டு வேல் களுண்டு முளைத்தண்டுக்குரிய பக்கம் ஒடுக்க பந்து முளைவேர்ப்பக்கமாக திடீரென ஒடங்கி னை சேற்றில் புதைந்து கொள்ளும், நாற்று நிலையூன்றிக் கொள்ளும் தொடர்ந்து முளைத் ல் விழுந்தால், முளைத்தண்டு நீருக்கு மேலே
மிதக்கும். இங்ங்ணம் நாற்றாகக்கண்டல்
41

Page 54
பரவப்படும் முனை நிலத்தைத் தொடுகின்ற நாற்று வளரும் கண்டலில் முளைத்தல் 39 ம
குறிப்பு-உவர்ச்சேற்று நிலத்தாவரங்களுக்கு கன
ਕੋਠੇ6666)
Rhizophora apicualita (R. Candelaria)
Rhizophora тисronata6)ёё5 ҫрüп605. சிறிது பெரியவை தனிப் பூக்கள். கக்கத் நெருக்க மாகக் காணப்படும் பூக்கள் கா நாற்றுக் களும் R muconata விலுள்ளது கிளைகளில் இணைக்கப்பட்டுப் பல திை தெரியும் முளை யங்கள் பெரும்பாலும்
Scyphiphora hydrophyllacea g(BDLID - Rubiaceae. தமிழ்ப்பெயர் - அலையாத்தி,
கிளை - இலை Ա55(615ւ661
 
 
 

பாது வேர் தோன்றி நிலைநாட்டும் தொடர்ந்து
தங்கள் வரை எடுக்கும்.
டல் கள் என்ற பொதுப்பெயர் டக்கப் பெற்றதாகும்
வேறுபாடு - இதில் பூக்கள் காம்பில்லாதவை. திற் குரியவை கிளைகளின்முனைகளில் ம்பற்ற வையாகவிருப்பதனால் கனிகளும்
போலத் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதில்லை. களிலும் நீட்டிக் கொண்டிருப்பதுபோலத் கீழ் நோக்கி வளைந் தவையாகவிருக்கும்.
YON (S). As G (5)
Jún
42

Page 55
ஆரம்பம்(Origin)-பழைய உலக அயனமண்டல
தோற்றம்(Habit) - சிறிய மரங்கள் அல்லது டெ
விற்கு திப்பரத்தையைப் போன்றது.
பட்டை(Bark) கபிலநிறம் வெடிப்புகளுண்டு
தண்டு - மெல்லியது நன்றாகக்கிளைத்திருக்கு
ளல் திப்பரத்தையிலுள்ளது போல.
இலைகள் - சிறியவை. தனியிலைகள்.மிகக் குறுக்கானவை. கிளைகளின் முனைகள் சதைப் பிடிப் பானவை. இலைப் பரப்பு மயிர்கள் நெருக்க்மாகக் காணப்படும். துலக்க மற்றவை.
பூக்கள் - வெண்ணிறமானவை. இருபாலுள்ளவை ளவை. புல்லி 5. பச்சை புல்லியிணைந் அல்லி 5. வெண்ணிறம். அல்லியிணை வெளி நீட்டியவை. சூலகம் கீழானது.
கனி - கிட்டத்தட்ட 1/3 அங்குலம் நிலை பேறு வட்டமானது அல்லது நேர்மாறு முட்டை
வெட்டுமரம் - சிறியது. வன்மையானது. கம்ப தையைப் போன்றது. இதன் கிளைகளு படுத்தப்படும்.
குறிப்பு - திப்பரத்தையைப் போன்று இதுவும் ஒ
Heritiera liittoralis குடும்பம் — Sterculiaceae தமிழ்ப்பெயர் - சோமுந்திரி.
கிளை - இலைகள், கனிகள், பூக்களு
 

ப் பிரதேசங்கள்.
ரிய செடிகள். அடர்த்தியான கிளைகள் ஓராள
b, அடர்த்தியான மயிர்களுண்டு கிளை கொள்
குறு கிய காம்புகள். எதிரானவை ரில் நெருக்கமாகக் காணப்படும். தடித்தவை. 5களின் இருமேற் பரப்புக்களிலும் அழுத்தமான சிறைப் பிரிப்பான வலை நரம்பமைப்பு நரம்புகள்
1. சூலகமேல் நிலையானவை. ஐம்பாத்துள் தது. விளிம்பிற்றொருவது நிலை பேறானது. நதது. கேச ரங்கள் 5 அல்லிமேலொட்டியவை.
ான புல்லிக்குள்ளே வைக்கப் பட்டிருக்கும். நீள் UCD 6), T601 g).
ங் களாகப் பயன்படும். நல்லவிறகு, திப்பரத்
ம் அலம்பலாக வேலி அடைப்பதற்குப் பயன்
ரு கண்டல் ஈட்டம்.
நடன்
43

Page 56
<- IQLDULib!9ܦܢ
ஆரம்பம்(Origin) - அயனமண்டலப் பிரதேசங்கள்
தோற்றம்(Habi) மரம், படருகின்ற அடர்த்தியா
பட்டைBark) - சாம்பல் நிறம் வெடித்திருக்கும்.
தண்டு - நேரானது.
B6ਣ மிகத்துலக்கமான உதைப்பு விே
திற்கு நிலத்துக்கு மேலே சட்டங்கள்
இலைகள் - பெரியவை. தோல்போன்றவை. தன் காம்புள்ளவை. காம்புகள் வைரஞ் செறி சிலவற்றில் வளைந்திருக்கும் விளம்பு அ 56T61606 TULDT6Org5 (Elliptical), 2 Fei (5. மேற்பரப்பு (வயிற்றுப்புறம்) பச்சை நிறம் (முதுகுப்புறம்) பட்டுப்போன்ற மயிர்களு5 சிறைப்பிரிப்பான வலை நரம்பமைப்பு இ முதிர்ந்த (பழுத்த) இலைகள் மஞ்சள்
பூந்துணர் - நன்றாகக்கிளையெறிந்த குஞ்சம்
பூக்கள் - பசிய செஞ்சிவப்பு இரு பாலுள்ளன சிறியவை. புல்லி 5 அல்லி 5 கேசரங் வித்திலைகளையுடையது. சூல் வித்தின
கனி - வன்மையானது. வெடிக்காதது. நீரினால் 1 ஒடம் போன்றது. ஏரா (Keel) உண்டு ெ மிதக்கும். காற்று பாயில் கோல கனி
வெட்டுமரம்(Timber) - வன்மையானது கருமைய
பயன்படும். விறகு
குறிப்பு - சோமுந்திரி ஒரு உவர் வளரி ஆயினு
LIGBLD.
 

D 20
உதைப்பு வேர்
எ விதானம்.
நிலைக்குத்தாகப் பிளவு பட்டிருக்கும்.
ர்கள் உண்டு அடி மரத்திலிருந்து ஓரளவு தூரத்
அல்லது வரம்புகள் போலத்தெரியும்.
ரி யிலைகள் ஒன்று விட்ட இலையொழுங்கு ந் தவை குறுக்காக வெடிப்புக்கள் உள்ளவை. அலை யுருவானது, இலைப்பரப்பு றுங்கோணத்திக்குரியது (கூர்மையானது) மேற்பக்க
பளபளப்பானது. கீழ்ப்பக்க மேற்பரப்பில் ண்டு வெண்நரை நிறமானது பளபளப்பானது. |ளம் இலைகள் செஞ்சிவப்பு கபில நிறம்.
நிறம்
வ. ஒழுங்கானவை, ஐம்பாத்துள்ளவை. கள் 10 யோனி - ஐந்து சூல் லகள் பிரிந்தது.
ரவுவதற்காக நன்கு பாதுகாக்கப் பட்டுள்ளது. பரும்பாலும் பாயும் (Sai) உண்டு கனி நீரில் நீரின் மேல் அடித்துச் செல்லப்படும்.
ான செங்கபில நிறம், வள்ளங்கள் செய்வதற்குப்
ம் கண்டல்களுடன் ஒரு ஈட்டமாகக் காணப்
44.

Page 57
Tamarix gallica Tamaricaceae (Tamariscineae) தமிழ்ப்பெயர் - கிறாஞ்சி/கிறி/சிறுசவுக்கு
5606 TE6 - பூக்கள் கனிகளுடன்
LIL LD 21
பூச்
ஆரம்பம்(Origin) - இலங்கை, இந்தியா,
ஆபிரிக்காவும் கூட
தோற்றம்(Habi) - சிறிய மரம் அல்லது பெரிய
தொங்குகின்ற (Willowy) இயல்புடைய6ை போலிருக்கும். அழகான தாவரம்.
பட்டை(Bank)- நரைத்தகபில நிறம், வலைப்பின்
தண்டு - பற்றை போன்றது.
வேர்கள் - தண்டின் அடியிலிருந்தும், அடியி லு கற்றைகளாக மெல்லிய மிண்டி வேர்கள்
இலைகள் - சிறியவை. செதில் போன்றவை. பில்லாதவை. இலையடிச் செதில்கள் இ
பூந்துணர் - நுனிவளர் பூந்துணர்கள். முனை
 

சித்திரமும் பூச் சூத்திரமும்
செடி. நன்றாகக்கிளையெறிந்தது. கிளைகள் ப. சிறுசவுக்கு பார்ப்பதற்குச் சுவுக்குமரத்தைப்
னல் போன்ற வெடிப்புகளுண்டு
|ள்ள கிளைகளின் அடிகளிலிருந்தும்
தோன்றுவிக்கப்படும்.
ஒன்றுவிட்ட (சுருளி) இலையொழுங்கு. காம் ல்லாதவை. நெருக்கமாகவிருக்கும்.
5 குரியவை. கவர்ச்சியானவை.

Page 58
பூக்கள் - மிகச்சிறியவை. செஞ்சிவப்பு ந நிலையானவை புல்லிகள் 5 நிலைபே பவை அல்லிகள் 5 சுயாதீன மானை மானவை. யோனி - உயர்வுச் சூலகம். களை உடையது. அடிக்குரிய சூல்வித்
கணி- வில்லையம் விதைகள் மயிருள்ளவை
வெட்டுமரம்:Timber) சிறியது. உறுதியானது. செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். நல்ல
குறிப்பு கூண்டலல்ல. கண்டல்களிடையே ஈட்
4 vicennia officinalis
குடும் tr — Verbenaceae. தமிழ் பெயர் - கண்ணா/உப்பாதா.
Ljubo 22
கேசரம்
அல்லி குறி g5 DULD - புல்லி
சூலகம்
பூ நெவெ
 

றம் ஒழுங்கானவை. இருபாலுள்ளவை. சூலகக்கீழ் நா னவை. புல்லியிணைந்தவை. விளிம்பிற்றொடு ப. விளிம்பிற்றொடுபவை. கேசரங்கள் 5 சுயாதீன ஒரு சூல்வித்திலையுள்ளது. சுயாதீனமான தம்பங்
தமைப்பு.
காற்றினால் பரவப்படும்.
நீண்ட பாவனைக்குரியது. கலப்பைகள்
விறகு,
LDT35 d5 35T600TLG b.
46

Page 59
பூச்சித்திரமும் பூச்சூத்
ஆரம்பம் (ORIGIN) - கிழக்கு அயனமண்டலப்
தோற்றம் (HABIT) - சிறிய மரம் அல்லது ப
விதானம்
பட்டை (BARK) - வெண்ணிறம், அழுத்தமான
(PEALING) 3u6ÜLJ60Lug.
தண்டு - நேரானது, சிறு கிளைகளில் கணு கோணங்களை உடையவை, நாலு பங்க
வேர்கள் - அடி மரத்துடன் தொடர்பாக உ6 (86.666 (3D6D LL GOL 6Tulassif a புவித்திருப்பத்திற்குரிய மூச்சு வேர்கள் காணப்படும். மூச்சு வேர்கள் 2 - வளர்வதுண்டு. இவை கிடையான வேர் வரிசைகளாகக் காணப்படும், ஆரைக்குரி
இலைகள் - எதிரானவை, குறுக்கானவை, தனி போன்றவை, பச்சை நிறம், பளபளப்பான பட்டுப்போன்ற குறக்கிய மயிர்களுண்டு, ெ விளிம்புள்ளது, உச்சி கூர்மையானது, வி செம்மஞ்சள் நிறம் உடையவை. முதிர்ந்
நிறமுடையவை.
பூந்துணர் - நுனிவளர் (UD60BUT601 g).
கக்கங்களுக்குமரியவை.
பூக்கள் - செம்மஞ்சள் - மஞ்சள், பூவடி
கீழ்நிலையானவை, முழமையானவை, (தேன்மணம்). புல்லி 4, சுயாதீனமா6 விளிம்பிற்றொடுவது கேசரங்கள் 4, சூல்வித்து ஒன்று.
 

பிரதேசங்கள்
ற்றை போன்ற மரம். அகலமான, அடர்த்தியான
ாது, வெடிப்பில்லாதது, தோல் போலக் களரும்
க்கள் துலக்கமாகவிருக்கும். இளம் தண்டுகள் 3ங்களை உடையவை.
தைப்பு வேர்கள் காணப்படும். இளம் உதைப்பு காணப்படும். கிடையான வேர்களிலிருந்து எதிர்ப் தோன்றும். இவற்றின் மேல் மூச்சுவாய்கள் 3 அடி உயரத்திற்கும், அதற்கு மேலாகவும் களிலிருந்து தோன்றுவதனால் தாவரத்தைச் சூழ ப வரிசைகள்,
யிலைகள், சிறியவை, காம்புள்ளவை, தோல் வை, கீழ்ப்புறமேற்பரப்புக்களில் அடர்த்தியாகப் வண்ணிறம், பிரகாசமானது. தோடர் படிவம் நீள்வட்டம். இளம் இலைகள் கபில த (பழுத்த) இலைகள் எலுமிச்சம் பழமஞ்சள்
கூட்டுக் காம்பிலி, முனைகளுக்கும்,
யிலை யுடையவை, ஒழுங்கானவை, சூலகக் நாபாத் துள்ளவை, சிறியவை, நறுமணமுள்ளவை னது, ஒட்டடுக்கானது. ஆல்லி 4 இணைந்தது,
அல்லி மேலொட்டியவை. சூலகம் மேலானது
47

Page 60
கனி - வில்லையம், சீலக முறை முளைத்தல் உ
வெட்டுமரம் - வன்மையானது, கட்டடங்களுக்கு விறகு, இதன் கிளைகள் மீனவர்கள் வலைகளுக்குரிய வளையங்கள் கைபிடி
Avicennia marina - G6l6GÖTEB6GÖTL6ö
கண்ணாவிற்கு ஒப்பானது, இலைகள் கண்டலின் இலைக்கு ஒப்பானவை, சிற போன்ற மரங்கள்.
Clerodendron inerme (5GBILDULD — Verbenaceae தமிழ்ப் பெயர் - பிஞ்சில் / பீனாறி / செ
LILLD 23
பூச்சித்திரமும் பூச்சூத்
குறி
35 bulb -
 
 
 

உண்டு.
ம் தளபாடங்கள் செய்வதற்கும் பயன்படும். நல்ல ால் கண்டி கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். கள் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.
பெரியவை, நீள்வளையமானவை, கிட்டத்தட்ட திய அடர்த்தியான கிளைகளை உடைய பற்றை
ங்கள்குப்பி / சடவக்கை
ks) Cs) As Ga)
திரமும்
48

Page 61
LJLLb 23 தொடர்ச்சி
ஆரம்பம் (ORIGIN) -இலங்கை, இந்தியா, பர்மா
தோற்றம் (HABT)- பற்றை அல்லது அலைந்து
பட்டை (BARK) - சாம்பல் - கபிலநிறம்
தண்டு - வைரஞ்செறிந்தது, ஓரளவு நலிவானது.
இலைகள் - தனியிலைகள், எதிரானவை
முட்டையுரு, இலையுச்சி உச்சிவெட்டுள்ள தடிப்பானது, அழுத்தமானது, பளபளப்ப காம்புள்ளவை, காம்புகள் செங்கபிலநிறம்
பூந்துணர் - முனைக்குரிய நுனிவளரா முறையான
பூக்கள் - ஒழுங்கானவை, இருபாலுள்ளை ஐம்பாத்துள்ளவை, சூலகக்கீழ் நிலைய புல்லிகள் 5, பச்சை நிறம், இணைந் அல்லிகள் 5, வெண்ணிறம், இணைந்த மேலொட்டியவை, இழைகள் செஞ்சிவப் லிருந்துவிலகியிருக்கும். Gurg சூல்வித்திலையிணைந்தது, நாலு சூல்வி
கனி - உலர்ந்த வன்கனி (கற்கனி) நாலுதுல
குறிப்பு- மேற்படி தாவரம் ஒரு உவர் வளரி கை
 

ஏறும் தாவரம்.
குறுக்கானவை, நீள்வட்டம் அல்லது நேர்மாறு ாது, தொடர் விளிம்புள்ளது, மெல்லியது, ஓரளவு ானது - சிறைப்பிரிப்பான வலை நரம்பமைப்பு, . இலைகள் சிறியவை.
கற்றைகள்.
வ, முழமையானவை, பூவடியிலையுள்ளவை, ா னவை, வெண்ணிறம், நீண்ட அல்லிக்குழாய், தவை, விளிம்பிறிறொடுபவை, நிலைபேறானவை. வை, ஒட்டடுக்கானவை, கேசரங்கள் 5, அல்லி பு நிறம், தம்பம் வளைந்து குறி கேசரங்களி இருசூல் வித்திலையுள்ளது. த்தறைகள், சூலகம் மேலானது.
க்க மானகற்கள். நீரனாற்பரவப்படும்.
ன்டல்களுடனும் காணப்படும்.
49

Page 62
உவர் வளரிகள் அல்லது
குடும்பம் Aizoaceae
SeSuvium
Aristolochiaceae
Aristolochia
Boragineae
Heliotropium Chenopodiaceae
Arthrocnemum
Salicornia
Suaeda
Compositae
Blumea
Launaea
Convolvulaceae
CreSSa
Cyperaceae
Cyperus
Cyperus
Fimbristylis | Fimbristylis
Euphorbiaceae
Agyneia
Gentianaceae
Еnicostema
Gramineae
Cynodion Lythraceae
Ammania
Rubiaceae
Hydrophylax
Halophytes OR விவரணத்திற்குரிய
6)IL JULI
portulacastrum
brachiata
Scabrum
indicum
brachiata
nudiflora
Spp
SarmentOSa
cretica
iria
Stoloniferous
ferruginea
littoralis
bacciformis
Verticillare
Spp
Sp
maritintra

() 尊 象 சேற்றுத்திடற்றாவரங்கள். Mud flat vegetation தாவரங்களின் நிரல்
தமிழ்ப்பெயர்
வங்காரவள்ளி
ஆடுதின்னாப்பாலை
சவர் ஆணைவணங்கி
பெரியகொட்டனை
ଗ85itl"lLê Ð
உமரி
பிசாக்கான் இனங்கள்
எழுத்தாணிப்பூண்டு
பனிதாங்கி
தரவைக்கோரை
சிறுகடற்சம்பு
வெள்ளறுகு
அறுகு இனங்கள்
நீர்மேல் நெருப்பு
50

Page 63
Verbenaceae
Lippia(Phylla) nodiflora
Sesuvium portulacastrum
(з506ibшlb - Аizoaceae தமிழ்ப் பெயர் - வங்காரவள்ளி
தோற்றம் (HABT) சிறிய, சதைப்பிடிப்பான
செஞ்சிவப்பு நிறமான பூண்டு.
தண்டு - நலிந்தது, சதைப்பிடிப்பானது, செஞ்சிவப்
வேர்கள் - இடமாறிப் பிறந்த வேர்கள், கணுக்களி
இலைகள் - சிறியவை, சதைப்பிடிப்பானவை, அல்லது சளியத் தேக்கம் காணரமா நிறங்கள்: பச்சை, செஞ்சிவப்பு, சிவப்பு
பூக்கள் - தனிப்பூக்கள், கக்கத்திற்குரியவை, செ6
கனி - வில்லையம், விதைகள் சிறியவை, வ நீரினாலும் விலங்குகளினாலும் பரவப்ப விதைகளின் மூலமும் நிகழும்.
குறிப்பு - சிலநாடுகளில் இத்தாவரம் பச்சடி (SA
Luigi LIGib.
 

பொடுதலை
படிந்து கிடக்கின்ற, செந்நிறமான அல்லது
பபு அல்லது செந்நிறமுள்ளது.
ல் தோன்றும்.
தனியானவை, எதிரானவை, தட்டையாகவோ
கத் திரட்சியடைந்தோவிருக்கலாம். புலதரப்பட்ட
செம்மஞ்சள், மஞ்சள்.
ந்சிவப்பு அல்லது ஊதாநிறம், கவர்ச்சியானவை.
படமானவை, கறுப்பு நிறமுடையவை, விதைகள்
டும். இனப்பெருக்கம் பதியமுறையிலும் நிகழும்,
LAD) யாக உண்ணப்படும்; பன்றி உணவாகவும்
51

Page 64
Aristolochia brachiata (A. bracteol (5(BLbULb - Aristolochiaceae. தமிழ்ப் பெயர் - ஆடுதின்னாப்பாலை /ெ
வெடித்த கனி
தோற்றம் -சிறிய செடி அல்லது படர்கொடி
தண்டு - நலிந்தது, தண்டின் அடியிலிருந்து உ இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவும்.
இலைகள் - தனியிலைகள், சிறுநீரக வடி இலைகளின் மேல் வெண்ணிற, மாப்டே
பூக்கள் - தனிப்பூக்கள், கக்கத்திற்குரியவை,
கேசரங்கள் சூலகத்தின் மேல் ை மகரந்தச் சேர்க்கைக்குரிய இசைவாக்க
கனி -பிரிசுவர் வெடிக்கின்ற வில்லையம், உ தொங்கிக்கொண்டிருக்கும். காற்று வீ (தூபமூட்டி குலுக்கு முறையான வி மேலும் காற்றினாற் பரவப்படும்.
குறிப்பு - ஆடுதின்னாப்பாலை ஒரு முக்கியமான
 

ata)
பருமருந்து
றிஞ்சிகள் தோற்றுவிக்கப்படும். இவை பதியமுறை
வமுடையவை, விளிம்பு அரைவட்டவெட்டுள்ளது ான்ற செதில்களுண்டு.
சிறியவை, ஊதாநிறம், தாராப்போன்ற வடிவம், வைக்கப்பட்டிருக்கும், விழுகுழிப்பொறிமுறைக்குரிய 5ங்கள் பூக்களிற் காணப்படும்.
உடைந்த கனி ஒரு கூடை போலத் தாவரத்தில்
சும்போது கூடை குலுங்க விதைகள் சிதறுப்படும் தை பரவல்) இலேசான தட்டையான விதைகள்
மருந்துத் தாவரம் (பெருமருந்து)
52

Page 65
Heliotropium scabrum (56 blub - Boraginaceae தமிழ்ப் பெயர் - சவர் ஆணைவணங்கி
தோற்றவமைப்
தோற்றம் - (HABIT) பரந்து வளரும் பூண்டு.
தண்டு - நலந்தது, இளம் பச்சை நிறம், சதைப்
வேர்கள் - ஆழமாகச் செல்லும் வேர்த்தொகுதி
இலைகள் - தனியிலைகள், ஒடுங்கியை சதைப்பிடிப்பானவை, மயிர் செறிந்தவை பிரிப்பான வலை நரம்பமைப்பு, நரம்புகள்
பூந்துணர் - தேளுருப் பூந்துணர், பூந்துணரச்ச அரும்பகள் இருவரிசைகளில் வைக்கப் அதற்கும் மேலே பூவரும்புகள்.
கனி - சிறையறையமுள்ள, வெடிக்கின்ற கனி
குறிப்பு - வயல்களில் இத்தாவரம் இருத்தல்
(SALINITY INDICATOR).
Arthrocnenun indicUn
G5GBitbLulub - Chenopodiaceae. தமிழ்ப் பெயர் - பெரிய கொட்டணை
விபரம் - கொட்டணைக்கு (Saicornia) ஒப்பான
(i) நிமிர்ந்ததல்ல, ஓரளவு படிந்து கிடக்
66TOLD.
(ii) நன்றாகக் கிளைத்தது. (i) ஒவ்வொரு கணுவின் மேல் முனை செஞ (iv) பச்சை அல்லது செஞ்சிவப்புப்பச்சை அ
குறிப்பு - பன்னவேலைகளுக்கு இதன் சாயம் பய
 

பிடிப்பானது.
b), நெடியவை, எதிரானவை, தடித்தவை, , வெண்பச்சை நிறம், தொடர் விளிம்பு சிறைப்
தெளிவற்றவை.
* நுனிவளைந்ததாயிருக்கும், கனிகள், பூக்கள், பட்டிருக்கும். அடியில் கனிகள், மேலே பூக்கள்,
உவர்த்தன்மையை (சவர்த்தன்மையை)ச் சுட்டும்
ாது, பின்வரும் வேறுபாடுகளைத் தவிர,
கின்ற இயல்புடையது, கிளைகள் மேல்நோக்கி
நசிவப்பு நிறமாகக் காணப்படும் ல்லது செஞ்சிவப்பு நிறம்.
ன்படுத்தப்படும்.
53

Page 66
Salicornia brachiata
(G5GLibLJub - Chenopodiaceae. தமிழ்ப்பெயர் - கொட்டனை
LILLD 27
தோற்றம் - (HABT)- நிமிர்ந்த பூண்டு
தண்டு - அடியில் வைரஞ்செறிந்தது. இலைத் கிளைகள் குறைவு, மெல்லியவை, சன் ஒவ்வொரு கணுவிடையும் மேற்பக்க மேற் பக்கக் கணுவிடையின் கீழ் முை
வேர்கள் - ஆழமாகவும் பரந்தும் செல்லும்,
இலைகள் - நுண்ணிய செதில்கள், விரை6 துண்டுபட்ட தண்டுகள் கிட்டத்தட்ட இ
 

ിഖ)
கிளையின் ஒரு பகுதி - பூக்களுடன்
தொழிற்றண்டு கணுவிடைகள் வீங்கி யிருக்கும். தப்பிடிப்பானவை, பச்சை அல்லது மஞ்சள் நிறம். மாக ஒரு சிறு கிண்ணத்தில் முடிவடையும், இது னயைப் போர்த்துத் தழுவியிருக்கும்.
பில் உதிர்ந்துவிடும். அதனால் சதைப்பிடிப்பான லைகளற்றவையாயிருக்கும்.
54

Page 67
பூந்துணர் - காம்பிலி, முனைக்குரியவை.
பூக்கள் - இருபாலுள்ளவை, 3-4 பூவுறைகை
கேசரங்கள்.
கனி - கொட்டையம், முளையம் வளைந்தது.
குறிப்பு - கொட்டணை (Saliconia) அநேகமாக
SPECIFIC CLOSED COLONIES) (8g.
Suaeda nudiflora (5(BDLILD, — Chenopodiaceae தமிழ்ப்பெயர் - உமரி
LILLD 28
திரட்சியடைந்த சாதாரண பூந்துணர் இலைகள் இலைகள்
தோற்றவமைப்பு
தோற்றம்(Habit)- படிந்து கிடக்கும் பூண்டு கி கிடையே 4-5 அடி உயரம்வரை அல்ல தண்டு - நலிந்த பெரும்பாலும் படிந்து 8 அதிகம், நிமிர்ந்தவை அல்லது படிந்து
865 - ஆழமாகவும் பரந்தும் வளரும்.
இலைகள் - பல சிறியவை. தனியிலைகள் நீல பிடிப்பானவை. தட்டையானவை. முழுை தேக்கம் காரணமாக உருளை வடிவத் உதிர்ந்துவிடும். இளம்பச்சை, பச்சை, நிறங்களின் பல செறிவுகள் இலைகள் தாயிருக்கும்.
பூந்துணர் - காம்பிலி முனைக்குரியது.
பூக்கள் - இருபாலுள்ளவை. சூலகக்கீழ் நிலை
மிகச் சிறயவை.
கனி - கொட்டையம். முளையம் சுருளமைப்பி
நிரப்பியிருக்கும்.
 

ா உடையவை. ஒன்று, அருமையாக இரண்டு
ஓரினமுள்ள மூடிய சமுதாயங்களைத் (MONO - ாற்றுவிப்பதுண்டு.
ளைகள் நிமிர்ந்திருக்கும். ஆதாரங்களுக்
து மேலாகவும் வளரும். கிடக்கும் அடியில் வைரஞ் செறிந்தது. கிளைகள்
கிடப்பவை செஞ்சிவப்பு நிறம்.
* வளையவுருவானவை. ஓரளவு சதைப் மை யான வளர்ச்சி பெறும் போது சளியத் தைப் பெறும். இலைகள் பெரும்பாலும் விரைவில் மஞ்சள், செம்மஞ்சள், செஞ்சிவப்பு, இந் ரின் நிறங்கள் காரணமாகத் தாவரம் அழகான
யானவை. பூவுறைகள் பசிய நிறம், பூக்கள்
ல் வளைந்திருப்பதுடன் விதையை முழுமையாக
55

Page 68
குறிப்பு - முதிர்ந்த கனிகளை உடைய தாவரங்
காற்றினால் உருட்டி அடித்து விதைகள் சாயம் பெறப்படும்.
Suaeda maritima – Laßg LéGlb gff. நிமிர்ந்த கிளைகள் இலைகள் ஒடுக்க பிடிப்பானவை.
Suaeda monoica - பற்றையான, நிமிர்ந்த
விட்ட இலையொழுங்கு நேர்கோடுபோ துலக்கமான இலைத்தழும்புகள்
ВIитеa spp (G5(BLfDLULID - Compositae தமிழ்ப்பெயர் - பிசாக்கான் இனங்கள்.
LLib 29
தோற்றவமைப்பு
தோற்றம்(Habit)- அடர்த்தியான மயிர்களையுை
இலைகள் - தனியிலைகள். நீள்வட்டமானை களை உடையவை. தடவிப்பார்க்கும் (
பூந்துணர் - தலைப்பூந்துணர், செஞ்சிவப்பு வெ
பூக்கள் - குழாய்ச் சிறுபூக்கள் (வட்டத் தட்டு துள்ளவை, சூலகமேல் நிலை யானை போன்றது. வெண்ணிறம் (பூந்து ன பூவடியிலைகளுண்டு பச்சை நிறம் பேறானவை. அல்லி 5, இணைந்தது, 5 அல்லிமேலோட்டியவை. மகரந்தக் சூல்வித்திலையுடையது. சூல் வித் அடிக்குரிய சூல் வித்திமைப்பு சோணைகளையுடையது. சூலகம் தாழ்
 
 
 

கள் பிடுங்கப்பட்டு, თევზმაყე. கிளைகள் உடைந்து சிதறிப்பரவப்படும் பன்னவேலைகளுக்கெனச்
வரம் அடித்தண்டு வைரஞ்செறிந்தது. மெல்லிய,
மானவை நேர் கோடுபோன்றவை சதைப்
தாவரம் கிளைகள் பல நிமிர்ந்தவை. ஒன்று ன்றவை. சதைப்பிடிப்பானவை. விரைவில் உதிரும்.
டய செடி
வ, இளம் பச்சை நிறம், அடர்த்தியான மயிர் பாது கம்பளி போன்ற உணர்வினைத்தரும்.
ள்ளை நிறம்.
சசிறு பூக்கள்) மாத்திரம், ஒழுங்கானவை. ஐம்பாத் வ, முழுமையானவை. பூவடியிலை உண்டு. பாளை ருடன் தொடர்பாகவும் பானைச் சுற்றுக் குரிய ). புல்லிகள் பல, மயிர்போன்றவை, நிலை குழாய்போன்றது. விளிம்பிற்றொடுவது. கேசரங் கள்
கூடுகள் இணைந்தவை. யோனி - சூலகம் இரு திலை களிணைந்தவை. ஒரு சூல்வித்தறை. ஒரு சூல்வித்து, தம்பம் ஒன்று குறி இரு 5) T6015).
56

Page 69
கனி - குழிவுக்கலனி, குடுமியுள்ளது. காற்றினாலு
குறிப்பு - பல பிசாக்கான் இனங்கள் காணப்படு membranacea, Blumea obliq
Launaea Sarmentosa (L. pinnatifida g56 bulb - Compositae தமிழ்ப்பெயர் - எழுத்தாணிப் பூண்டு.
தோற்றம் (Habit)- படிந்து கிடக்கின்ற பூண்டு.
வேர்கள் - மூலவேர் திரட்சியடைந்தது. வேல் ே உச்சியிலிருந்து நாலா பக்கமும் கி கணுக் களில் இடமாறிப்பிறந்த வேர்
தண்டு - நலிந்தது. ஒடி
இலைகள் - மூலவேரின் உச்சியிலுள்ள குறு
களிலும் கூட்டமாகக் காணப்படும். சிறைப்பிளவுள்ள விளிம்பை உடைய பச்சை நிறம்.
பூந்துணர்கள் - தலையுரு, கதிர்ச்சிறு பூக்களை
யானது.
பூக்கள் - கதிர்சிறு பூக்கள் (நாவுருச் சிறு பு சமச் சீரானவை. சூலகமேல் நி6ை பூந்தணருடன் தொடர்பாக ஒருபா6 ஒவ்வொரு பூவுடனும் தொடர்பாக வெண்ணிறம். புல்லி பல மயிர்போ நாவுருவானது (கதிர் போன்றது) கே

லும் விலங்குகளினாலும் பரவப்படும்.
b 9 g5TJ6OOTLDT35 Blumea barbata, Blumea ua போன்ற வை.
99.
போன்ற வடிவமைப்புடையது. இதன் ளைகள் தோன்றி ஓடிகளைத்தோற்று விக்கும் களுண்டு.
கிய தண்டுப்பகுதியிலும், கிளைகளின் கணுக்
தனியிலைகள் ஒடுக்கமானவை. நெடி யவை. பவை, அழுத்தமானவை (மயிரற்றவை) இளம்
மாத்திரம் கொண்டது, மஞ்சள் கவர்ச்சி
க்கள்) மாத்திரம். இரு பாலுள்ளவை. இருபக்கச் ஸ் யானவை. முழுமையானவை. பூவடி யிலைகள் ளைச் சுற்றைத் தோற்றுவிக்கும். பச்சை நிறம். ஒரு பாளை உண்டு. செதில் போன்றது. ன்றது. நிலை பேறானது. அல்லி 5, இணைந்தது, சரங்கள் 5 யோனி சூலகம் கீழானது
57

Page 70
இரு சூல்வித்திலைகள், சூல்வித்திலைகளிணை தம்பம் ஒன்று குறி இரு சோணைகளை யுடைய
குறிப்பு - எழுத்தாணிப்பூண்டில் இனப் பெரு
- லாகவும் நிகழும்.
CreSS a Cretica குடும்பம, — Convolvulaceae
LILL) தமிழ்ப்பெயர் - பனிதாங்கி
தோற்றம்(Habit)- நிமிர்ந்த குட்டையான மயிர்
தண்டு - நிமிர்ந்தது, அதிக கிளை களை
இலைகள் - சிறியவை, தனியிலைகள், காம்
இளம் பச்சை நிறம்.
பூக்கள் - செஞ்சிவப்பு வெள்ளை, சிறியை
535 - 656ü06:06:DULLİD.
குறிப்பு - Đ_6)Iffở öl' lọ[Salinity Indicator
Cyperus iria
(95(6LDLIb – Cyperaceae
L
தோற்ற 6

ந்தவை.ஒரு சூல் வித்தறை ஒரு சூல் வித்து, து. காற்றினாலும் விலங்கினாலும் பரவப்படும்.
கம் பதியமுறையிலும், விதைகளின் வாயி
31
தோற்ற 6.60)LDL
செறிந்த பூண்டு
க் கொண்டது
பில் லாதவை. ஒடுங்கியவை. மயிர் செறிந்தவை.
LD 32
60LDL
58

Page 71
விபரம் - தரவைக்கோரைக்கு ஒப்பானது. ஆயினு போன்றவை. வன்மையானவை. தாவரம் ஒ வளர்ச்சியைகாட்டும் தாவரங்கள் கூட்டமா
Cyperus stoloniferous,
குடும்பம் – Cyperaceae தமிழ்பபெயர் - தரவைக்கோரை
LILLb 33
தோற்றம் - பூண்டு தாவரங்கள் நெருக்கமா
காணப்படும்.
வேர் - கற்றையாகவிருக்கும், நாருவானவை
தண்டு- நிலக்கீழுள்ளது. தண்டிலிருந்து
தோற்றுவிக்கப்படும். இவை பதிய (
இலைகள் - ஒடுக்கமானவை நேர்கோடுபோன்
உடையக் கூடியமுள்ளில் முடிவை
பூந்துணர் - சிறு காம்பிலிகளையுடைய கு
கியது. பூக்கள் நரைத்த கபிலநிற

ம் இதன் இலைகள் தடித்தவை. உருளை ரளவு செம்மை நிறமுடையது. மிகக் குறுகிய கக் கற்றையாக விருக்கும்.
5 ஒரேயினத்துக்குரியவையாகப் பெரும்பாலும்
bT6)T uses(plb ULifeB6it (STOLONS)
முறையினப் பெருக்கத்திற்கு உதவும்.
றவை, குறுகியவை முனையில் இலேசாக
ւեւկլb.
ந்சம். பூந்துணரச்சு முக்கோணமுடையது. குறு
D.
59

Page 72
Fimbristylis ferruginea குடும்பம் – Cyperaceae தமிழ்ப்பெயர் - சிறுகடற் சம்பு
LILLb 34
தோற்ற வமைப்பு
ஆரம்பம் (ORIGIN)- கிழக்கு அயனமண்டலப் பிர
(Barbroth (HABIT) - drilu "(851760" (SED வளரும். கற்றைகளாக முளைவகை
தண்டு - ஒடுக்கப்பட்டது. வேர்த்தண்டுக் கிழா
B6uਣ5 - நாருருவேர்கள், தண்டுகளின் அ
இலைகள் - மெல்லியவை, ஊசிபோன்றவை
பூந்துணர் - சிறு காம்பிலிகளைக் கொண்ட
கூட்டமாகக் காணப்படும். ஒவ்வொரு
 

பூந்துணர்
தேசங்கள்
GE) 4-5 அங்குலங்களிலிருந்து 1-2 அடி வரை
களைத் (CLONES) தோற்றுவிக்கும்.
பகிற் குரியது
டியி லிருந்து கற்றைகளாக
காம்பிலி பொதுவாக மூன்று தலைகள் ஒரு அலகும் கிளையெறியாதவை. கபில நிறம்.
60

Page 73
பூக்கள் - இருபாலுள்ளவை, கேசரங்கள் மூ உயர்வுச் சூலகம், தம்பம் இழை ே உள்ளது. சூல்வித்து ஒன்று அடிக்கு
கனி - கொட்டையம்
Fimbristylis littoralis g506tbшtb — Cyperaceae
தோற்ற 6)6OLDLIL
ஆரம்பம் (ORIGIN) - கிழக்கு அயனமண்டலப்
தோற்றம் (HABIT)- சிறிய "கோரை" (SED கூட்டமாகவிருக் கும், குலவகைகை
தண்டு - ஒடுக்கப்பட்டது. வேர்த்தண்டுக் கிழங்
வேர்கள் - நாருருவானவை, தண்டினடியிலிருந்து
இலைகள் - சிறியவை, மென்மையானவை, ஊசி
பூந்துணர் - துணைக்காம்பிலிகளைக் கொண்ட
விலும் ஒருதலை மாத்திரம் காணப் மூன்று தலைகள் பொதுவாக விருக்
பூக்கள்- இருபாலுள்ளவை. கேரசங்கள் மூ
திலைகள் இணைந்தவை, உயர்வுச் போன்றது சூலகம் ஓரறையுள்ளது.
assot - GasTeLub
 

று, சூல்வித்திலைகள் மூன்று, இணைந்தவை பான்றது. குறி இறகு போன்றது. சூலகம் ஓரறை ரிய சூல்வித்தமைப்பு
LLID 35
பிரதேசங்கள்
GE) 1 % - 2% அங்குல உயர முடையது. ளத் தோற்றுவிக்கும்.
கிற் குரியது.
கற்றைகளாகக் காணப்படும்.
போன்றவை
காம்பிலி பொதுவாக ஒவ்வொரு அச்சின் முடி படும். (விம்பிறி ஸ்ரைலிஸ் வெறுஜீனி யாவில் நம்)
ன்று சூல்வித்திலைகள் மூன்று, சூல் வித்
சூலகம் தம்பம் இழை போன்றது. குறி இறகு ல்வித்து ஒன்று அடிக்குரிய சூல் வித்தமைப்பு
61

Page 74
விம்பிறிஸ்ரைலிஸ் லிற்றொறாலிஸ் காணப்படும்.
Agyneia baccifornis (5(Bubub - Euphorbiaceae
– špä535ru G.B6ö65(Phyllanthus பெரியவை, தடித்தவை. சதைப்
நிறமுடையதாயிருக்கும். திறந்த வெ ஏனைய தாவரங்களுக்கிடையே அவற்ற கலந்த மஞ்சள் நிற முடையவை. கணி
Ճճւյth
Enicostema verticillare — Syn - E. verticillatum, E. littorale
g5(Bubulub — Gentianaceae தமிழ்ப்பெயர் - வெள்ளறுகு
LJL LLD 37
விபரம் - பூண்டுத்தாவரம் தண்டின் அடிப்பகுதி தோன்றும், கிளைகள் நிமிர்ந்தவை பு தட்ட கோண வடிவ முள்ளவை. அ மூன்று நரம்புகளை உடையவை. கக்கங்களில் கூட்டமாகக் கானப் தாவரமும் முழுமையாகவே வெண் முழுத்தாவரமும் மிகக் கசப்புள்ள தப்பித்துக் கொள்ளும்,
 
 
 
 
 
 
 

மணற் பாங்கான கடற்கரைப்பிரதேசங்களிலும்
niruri) யைப் போன்றது, ஆனால் இலைகள் பிடிப் பானவை. தண்டு பொதுவாக செந் ரி களில் படிந்து கிடக்கும். தாவரம், ஆனால் நின் ஆதரவில் நிமிர்ந்து வளரும் பூக்கள் செம்மை | 3pagbLDT (REGMA)
தடித்ததாயிருக்கும், இதிலிருந்து பல கிளைகள் ாகவோ படுக்கின்றவையாகவோ இருக்கும். கிட்ட ழுத்தமானவை. இலைகள் நீள்வளைய மானை
ஓரளவு தடிப்பானவை. பூக்கள் வெண்ணிறம் டும். இலைகள் வெண் பச்சை நிறமானவை ணிறமான (வெளிறிய) தோற்றத்தைக் காட்டு ாக விருப்பதனால் மேயும் விலங்குகளிலிருந்

Page 75
குடும்பம் — Gramineae தமிழ்ப்பெயர் - அறுகு இனம்
of дћ – græTЈ600 ереј (Cynodon dactylon காணப்படும். ஓரளவு உயரமாக வளி கிளையெறிந்ததாயுமிருக்கும், தாவரம் ! கால்நடைகள் விரும்பி உண் பதில்ை கலந்து இதுவும் காணப் படும். தனித்துப்
Ammania baccifera குடும்பம் — Lythraceae தமிழ்ப்பெயர் - நீர்மேல் நெருப்பு
விபரம் - பூண்டு. தாவரம் கபில செந்நிற மு பூக்கள் சிறியவை, மஞ்சள், கனி வில்6 பொது வாகக் காணப்படும்.
Hydrophylax maritima
g5(BubLulub — Rubiaceae
தோற்றம் (HABIT) - படர்கொடி, படிந்து சு கிளைகள் உருளை வடிவமானவை, ச அல்லது செஞ்சிவப்பு நிறமுடையவை. ே
 
 
 
 
 
 

ககு ஒப்பானது சவர்த்தன்மையான இடங் களில் ரும். பூந்துணர் கற்றையாகவும் நன்றா கக் |ளம் பச்சை நிறம், பூந்துணர் வெண் ணிறம், ல. கடற்சம்பு, சிறுகடற்சம்பு போன்றவற்றுடன்
கூட்டமாகக் காணப்படும்.
pடையது இலைகள் சிறியவை, தனியிலைகள் லையம், சிறியது நெல்வயல்களில் களையாகப்
LILib 39
தோற்றவமைப்பு
டக்கும் பூண்டு கணுக்களில் வேர்களுண்டு தப்பிடிப்பான வை, அழுத்தமானவை, பச்சை ர்கள் ஆழமாகச் செல்லும்.
63

Page 76
இலைகள் - கணுக்களில் சோடிகளாகக்
தனியிலைகள் சிறி யவை தடித்தவை, யானவை,முதிரும் போது சளியத்தேக்க செஞ் சிவப்பு நிறம் மடல் போன்ற சூழ சிறுமடல்களாகக் காணப் படும்.
பூக்கள் - இருபாலுள்ளவை, நாபாத்துடைய6
தனியானவை, கக்கத்திற்குரியவை, குழாயுருவானது. நாலு சோணைகளை சூல்வித்திலையுள்ளது. சூல்வித்திலை குறிகள் இரண்டு.
Lippia nodiflora (Phyla modiflora) குடும்பம் — Verbenaceae தமிழ்ப்பெயர் - பொடுதலை
LULLD 40
விபரம் - படிந்துகிடக்கின்ற, பரவலாக வ6 அதிகமாகக்கிளைத்திருக்கும். சில ச ஓரளவு கோணங்களை உடையது. { தடித்தவை, சதைப்பிடிப்பானவை, அழு காம்பி ல்லாதவை. இளம் கத்தரிப் தோற்று விக்கப்படும். இவை பின்நீட்சி
 
 

காணப் படும். எதிரானவை, காம்பற்றவை, சதைப்பிடிப்பானவை, நீள் வட்டமானவை தட்டை b காரணமாகத் திரட்சியடையும், பச்சை அல்லது இலையடிச் செதில்கள் கணுக்களில் அவற்றைச்
வ, சூலகமேல் நிலையானவை, காம்பற்றவை, நீல ஊதா நிறமுடையவை, அல்லி வட்டம்
உடையது. கேசரங்கள் நாலு சூலகம் இரு யி ணைந்தது. இரு சூல்வித்தறையுடையது.
籍
ாரு கின்ற பூண்டு, கணுக்களில் வேர்களுண்டு. ளைகள் முனைகளில் நிமிர்ந்திருக்கும். தண்டு இலைகள் பல சிறியவை, நெருக்கமாகவிருக்கும். 2த்தமானவை. விளிம்பு வாட்பல்லுள்ளது. பூக்கள் பூ நிறம், அடர்த்தியான இறுக்கமான தலைகள் 1டையும். பொடு தலை ஒரு மருந்துத்தாவரம்.
64

Page 77
↔ கண்டல்களோடு தொடர்பான விவரணத்திற்குரிய தா
குடும்பம் பெயர் தமிழ்ப்பெயர்
Asclepidaceae
Pentatropis microphylla dfgJLIT60605Ge
Convolvulaceae
Cuscula reflexa - தூத்துமக்கொத்த Lecuminosae
Tatilionaceae
Derris ScandenS - வெண்தெக்கில்
Derris uliginosa - தெக்கில் Loranthaceae
Loranthusfalcatus - குருவிச்சை Loranthus cuneatus — 5(56ěF60D3F
Viscum orientale — குருவிச்சை
Оlacaceae
Olax ScandenS - கடல்றாஞ்சி
Pentatropis microphylla (Syп. Сутапсһит асштiпатит) LILLகுடும்பம் – Aseclepidaceae தமிழ்ப்பெயர் - சிறுபாலைக்கொடி

ஏறிகளும் ஒட்டுண்ணிகளும் வர இனங்களின் நிரல்
BT19.
ான்

Page 78
(335|Tibpth (HABIT) - 6p3 (3.b3)
தண்டு - மெல்லியது, நலிந்தது
இலைகள் - சிறியவை, தனியிலைகள், னவை குறுக்கானவை. தடித்தவை, பிரிப்பானவலை நரம்பமைப்பு, நரம்புக அரும்புகள் செம்மை நிறமானவை.
பூந்துணர் - தனியானகுடைப்பூந்துணர்கள் :
பூக்கள் - நுண்ணியவை.சிவப்புநிறம்,இருப
நிலையானவை, முழுமையானவை. சூல்வித்திலைகள் இரண்டு, சுயாதீனமா
கனி - ஒவ்வொரு பூவிலிருந்தும் இரண்டு
முடிக்குரியகற்றையான மயிர்போன்ற காற்றி னாலும் விலங்குகளினாலும் . வேலுரு வானவை. வெடிக்கும்போது ஏற்படும்.
குறிப்பு - தொண்டைமானாற்றுப்பகுதியில் கண்ட
Cuscuta reflexa குடும்பம் — Convolvulaceae தமிழ்ப்பெயர் - தூத்துமக் கொத்தான்
 

நீள் வட்ட அல்லது முட்டையுருவானவை, எதிரா சதைப் பிடிப்பானவை, அழுத்தமானவை சிறைப் ள் தெளிவற்றவை, இளம் இலைகள், தண்டுகள்,
5க்கத் திற்குரியவை
tഇബ്ഞഖ, ஒழுங்கானவை. சூலகக் கீழ் புல்லிகள் 5, அல்லிகள் 5, கேசரங்கள் 5 60|606)],
சிற்று றையங்கள். விதைகளுடன் தொடர்பாக வளர்ச்சி யுண்டு. (இறகுடையவை PLUMED) ரவப்படும். கனிகள் சிறியவை. அழுத்தமானவை. வயிற்றுப்புறப் பொருத்தில் மாத்திரம் உடைவு
ல் களின்மேல் இது பொதுவாகக் காணப்படும்.

Page 79
ஆரம்பம் (ORIGIN) - இலங்கை, இந்தியா, ம6
வாழ்க்கைமுறை - முழுத்தண்டு ஒட்டுண்ணி
தண்டு - நெடியது, மெல்லியது, அழுத்த மானது
இலைகள் - இல்லை
பூந்துணர் - நுனிவளரா முறையானது
பூக்கள் - வெண்ணிறம், சிறியவை, பொ:
கொண்ட கூட்டங்களாக ஒழுங்கானவை, முழுமையானவை, புல்லி வட்டம் 5, சுய 5, இணைந்தவை,கேசரங்கள் 5, அல்லி சூல் வித்திலைகளிணைந்தவை. இரு சூ
கனி - வில்லையம்
குறிப்பு - பருகிவேர்களையுடையது, வேர்கள் : தொடர்பு கொண்டு நீரையும் கனியுப் புக் கண்டல்களின் மேல் பொதுவாகக் காண கரையிலுள்ள தாவரங்களிலிருந்து தொ வேண்டும். (நிலத்தில் முளைத்து தொற்று தன் ஒட்டுண்ணியியல்பையும் (Autoparasi இடங்களில் அல்லது ஒன்றை யெ தோற்றுவிக்கப்பட்டு தன்னையேதான் உறி Derris scandens — QQ163ör@g5ắ566Ö Derris uliginosa - Gigasessi)
“கண்டல்களும் ஈட்டங்களும்” பகுதியைப்
Loranthus falcatus (L. longiflorous) (5GLDULb– Loranthaceae
தமிழ்ப் பெயர் - குருவிச்சை

DITUJT
இளம் மஞ்சள் நிறம,
துவாக இரண்டு அல்லது மூன்று பூக்களைக் இரு பாலுள்ளவை, சூலகக்கீழ் நிலை யானவை, பாதீனமானவை. ஒட்டடுக்கானவை. அல்லி வட்டம் மேலொட்டியவை, யோனி - சூலகம் மேலானது, ல் வித்தறைகள் அச்சுக்குரிய சூல் வித்தமைப்பு.
விருந்து வழங்கியின் காழுடனும் உரியத்துடனும் களையும் உணவையும் உறிஞ்சுவதற்கு உதவும். ப்படும். ஆழமான பகுதிகளிலும் காணப் படும். ற்றி மரத்துக்கு மரம் படர்ந்து பரவியிருக்க வதற்கு வாய்ப்பில்லை) தூத்துமக் கொத்தான் ism) காட்டும். தண்டுகள் முறுக்குப் பட்டிருக்கும். ான்று முட்டும் இடங்களில் பருகிவேர்கள் ந்கம். இது ஒரு மருந்துத் தாவரம்.
பார்க்கவும்
LLID 43
Cooke Griekse de Aa

Page 80
தம்பம்
அமுதசுரப்பி WC- புல்லி
சூலகம்
பூச்சித்திரமும் பூச்சூ
தோற்றம் (HABIT) - குறை தண்டு ஒட்டுண்ணி
(வாழ்க்கை முறை)
பட்டை(BARK) - கபிலநிறம்
தண்டு - வைரஞ் செறிந்தது, கிளையெறிந்:
வேர்கள் - பருகிவேர்கள் உண்டு. இவை வி நீரையும் கனியுப்புக்களையும் உற
இலைகள் - பெரியவை, தனியிலைகள், எதி மானவை, தடித்தவை, சதைப் பிடிப்பா அற்றவை, சிறைப் பிரிப்பான வலை விளிம்புள்ளது. இளம் இலைகள், இ செம்மஞ்சள், சிவப்பு, கபிலநிறம், அல்ல
 
 
 

விதை
C(၅) A 5.
த்திரமும்
தது
ருந்து வழங்கியின் காழுடன் தொடர்பு கொண்டு நிஞ்சஉதவும்.
ரா னவை, குறுக்கானவை. ஓரளவு நீள் வளைய னவை அழுத்தமானவை, இலையடிச் செதில்கள் நரம்பமைப்பு, நரம்புகள் துலக்கமற்றவை. தொடர் இளம் பச்சை, முதிர்ந்த (பழுத்த) இலைகள்
து இந்நிறங்களின் கலப்பு.

Page 81
பூந்துணர் - கக்கத்திற்குரியது, நுனிவளரா மு
பூக்கள் - பசியமஞ்சள் நிறம். இருபாலுள்ளவை. முழுமையானவை, ஒழுங் கானவை. புல் அல்லிகள் 5, இணைந்தவை விளிம்பி குழாயின் மேற்பகுதிகள் செம்மஞ்சள்கேசரங்கள் 5, அல்லி மேலொட்டியவை. சூலகம்) தம்பம் நெடியது. பச்சைநிறம். சாறுள்ளது. ஒட்டுந் தன்மை யுள்ளது. விதைகள் பறவைகளினால் பரவப்படும்.
குறிப்பு - கண்டல்களின் மேல் இது பொதுவாக
LOranthus cuneatus குடும்பம் – LOranthaceae தமிழ்ப்பெயர் - குருவிச்சை
LLL5 44
ஆரம்பம் (ORIGIN) - இலங்கை, தென்னிந்திய
தோற்றம் - குறைத்தண்டு ஒட்டுண்ணி
(வாழ்க்கை முறை)
into (BARK) - சாம்பல் கபில நிறம்
தண்டு - வைரஞ்செறிந்தது. மெல்லியது,
வேர்கள் - பருகிவேர்களுண்டு, இவை விரு நீரையும் கணிப்பொருட் களையும் உறிஞ்
இலைகள் - ஓரளவு சிறியவை, தனியானை செதில்களற்றவை. நேர் மாறு முட்ை பிடிப்பானவை, அழுத்தமானவை. சிறைப்
 

pறை யான கொத்துக்கள்.
சூலகமேல் நிலையானவை, ஐம்பாத்துள் ளவை. லிகள் 5, இணைந்தவை, விளிம்பிற் றொடுபவை, ற்றொடுபவை. நெடிய அல்லிக்குழாய். அல்லிக் மஞ்சள் இதழ்களின் முனைகள் பசியமஞ்சள், இழைகள் மஞ்சள், சூலகம் கீழானது. (தாழ்வுச் கனி ஒரு விதையுள்ள சதையம், சதை (PULP) கனிகள் பறவைகளுக்கு உணவா கப்பயன்படும்.
க் காணப்படும் ஒரு ஒட்டுண்ணி,
கிளையெறிந்தது. கிளைகள் குறைவு
ந்து வழங்கியின் காழுடன் தொடர்பு கொண்டு ச உதவும்
வ, ஒன்று விட்ட இலையொழுங்கு, இலையடிச் டயு ருவானவை, ஓரளவு தடித்தவை, சதைப்
பிரிப்பான வலைநரம்பமைப்பு, நரம்புகள்
69

Page 82
துலக்கமாகத் தெரிவதில்லை. தொடர் விளிம் இளம் பச்சை,
பூக்கள்
குறிப்பு
- கக்கததிற்குரியவை, எண்ணிக்கை இரண்டு அல்லது மூன்று மாத்திரம் சூலகமேல் நிலையானவை. குறுகிய க துள்ளவை, முழுமையானவை, ஒழு விளிம்பிற்றொடுபவை, அல்லிகள் 5, இ
5, அல்லி மேலொட்டியவை, இழைக
நெடியது, சிவப்பு, குறி வட்டித்தது. தன்மை யுள்ளது. கனிகள் பறவைகளு களினால் பரவப்படும்.
- இது ஒரு குறைத்தண்டு ஒட்டுண் ш(Bib.
Viscum orientale குடும்பம் – LOranthaceae தமிழ்ப்பெயர் - குருவிச்சை
விவரம்
- லொறாந்தஸ்சிற்கு ஒப்பானது, பின் கிளைத்திருக்கும். பெரும்பாலும் இருக தெரியும், பச்சை நிறம் இலைகள் அங்கையுருவான வலை. நரம்ப மைப் பச்சை நிறம். நெடிய அல்லிக்குழாய LéF60F.

66606. ਲੰ வட்டித்தது. (விரிந்தது). நிறம்
பில் குறைவானவை - ஒரு கூட்டத்தில் ஒன்று,
பசிய செம்மஞ்சள் நிறம். இருபாலுள்ளவை. ம்பு களை (புன்னடிகளை) உடையவை. ஐம்பாத் ங் கானவை, புல்லிகள் 5, இணைந்தவை, ணைந் தவை, விளிம்பிற்றொடுபவை. கேசரங்கள் சிவப்பு, யோனி - சூலகம் கீழானது, தம்பம் கனி ஒரு விதையுள்ள சதையம், சதைசாற்றுத் க்கு உண வாகப்பயன்படும். விதைகள் பறவை
னி, அருமையாகக் கண்டல்களின் மேல் காணப்
வரும் வேறுபாடுகளைத் தவிர, தண்டுமிகையாகக் கவர்க் கிளை கொள்ளலுக்கு ஒப்பானது போலத் நீள் வட்டமானவை, கடும் பச்சை நிறம், பு நரம்புகள் தெளிவாகத் தெரிவதில்லை. பூக்கள் இல்லை. கனி ஊதாநிறம். (பழுத்தது) காய்
70

Page 83
Olax ScandenS
குடும்பம் — Olacaceae (Olacineae) தமிழ்ப்பெயர் - கடல்றாஞ்சி
LILLD 45
விதை {
கனி -
தோற்றம் (HABIT) - பெரிய செடி அ
பட்டை(BARK) - சாம்பல் கபில நிறம்
தண்டு - நன்றாகக் கிளையெறிந்தது. சில மு நீட்டப்பட்டிருக்கும்.கிளைகளில் வளை ஆதாரத்தைப்பற்ற உதவலாம்.
இலைகள் - எதிரானவை குறுக்கானவை, வி
உச்சி கூர்மையானது. (குறுங்கோணத்
மைப்பு.
 

பழப்பாகு போன்ற
ல்லது மர மயமான அலைந்து ஏறி
க்கிய கிளைகள் மிக நீளமான அங்குரங்களாக பமான அமைப்புக்கள் காணப்படலாம். இவை
ரிம்பு மிக இலேசாக வாட்பல்லுள்ளதாயிருக்கும் நிற் குரியது), சிறைப்பிரிப்பான வலை நரம்ப
71.

Page 84
ܕ .
பூந்துணர் - நுனி வளராமுறையானவை. த (SIMPLE CYMES).35&535gbigápibgorff u60)6).
பூக்கள் - ஒழுங்கானவை, இருபாலுள்ளவை,
பசிய மஞ்சள் நிறம், புல்லிகள் 5, புல்லி நிறம் நிலை பேறானவை அல்லி 5, சு. சுயாதீனமானவை, யோனி - மூன்று களிணைந்தவை,சூலகம் மேலானது.
கனி - சிவப்பு, சதையம், உண்ணக்கூடி யவை,
குறிப்பு - கடல்றாஞ்சி கண்டலல்ல, சிறு காட் காணப்படும். தாவரம். தொண்டைமானாற் பகுதிகளில் ஒரு ஊடுருவியாகவும் ஈட்ட
கண்டல்களுடன் காணப்ப
Cyperus corymbosus - Cyperaceae - 35LibēFLi Typha javanica — Typhaceae - 6060T6ITT6ó Bacopa monnieri — Scrophulariaceae- LîJLó Naias marina - Naiadaceae - (p'und Chara - Characeae (Chlorophyceae)- 85IIIDIT
Cyperus corymbosus குடும்பம் – Cyperaceae தமிழ்ப்பெயர் - கடற்சம்பு
LLb 46
நில
 

னியான நுனிவளரா முறையான பூந்துணர்கள்
சூலகக் கீழ் நிலையானவை, முழுமையானவை, யிணைந் தவை, விளிம்புபிறிதொடுபவை, பச்சை தீன மானவை, முறுக்கானவை. கேசரங்கள் 3, சூல்வித்திலைகளை உடையது. சூல்வித்தி
மிக இனிப்பானவை, ஒரு விதையுள்ளது.
டு நிலங்களில் (WOOD LAND) பொதுவாகக் று ஏரியிலுள்ள கண்டற் காடுகளில் கரையோரப் ாகவும் காணப்படுகின்றது.
டும் மேலும் சில தாவரங்கள்
DL ப்புல்
<-- பூந்துணரச்சு
இலைகள்

Page 85
ஆரம்பம் (ORIGIN) - கிழக்கு அயனமண்டலப்
தோற்றம் (HABIT) - நீரின் ஆழமான பகுதி உடைய, மிக நீண்டபூந்துணரச்சை உ
தண்டு - ஒடுக்கப்பட்டது. நிலக்கீழுள்ளது. சேற் படரிகள் பதிய முறை இனப்பெருக்கத்
வேர்கள் - நாருருவேர்கள் மெல்லியவை. கற்ை
இலைகள் - நெடியவை நேர்கோடு போன்
நிறம் நீரில் அமிழ்ந்திருக்கும்.
பூந்துணர் - துணைக்காம்பிலிகளைக் கொன வடிவினதான தலைகள், மூன்று த பூந்துணரச்சு நெடியது. 3 தொடக்கம் அளவு நீர் மட்டத்திற்கு மேலும் நீட் பட்டு, புற்பாய்கள் செய்வதற்குப் பயன்
பூக்கள் - இருபாலுள்ளவை, கேசரங்கள் 3, மேலானது. தம்பம் இழை போன்றது. தறையுடையது. சூல்வித்து ஒன்று அடி
கனி - கொட்டையம், காற்றினாலும் நீரினாலும்
Typha javanica (g5(Bubulub — Typhaceae தமிழ்ப்பெயர் - பூனை வாலிப்புல் N GLITg5 GLJust- CAT-TAIL
 

பிர தேசங்கள்
களுக் குரிய, அமிழ்ந்திய நெடிய இலைகளை டைய பூண்டு.
றில் புதையுண்டிருக்கும். தண்டிலிருந்து தோன்றும் நிற்கு உதவும்.
றயாகவிருக்கும்.
றவை, இளம் பச்சை அல்லது பசிய மஞ்சுள்
ன்ட காம்பிலி, துணைக் காம்பிலிகள் நீள் வட்ட
லை களுக்குமேல் ஒரு கூட்டமாகவிருக்கும். 5 அடிவரை அல்லது மேலாக வளரும் போதிய
டிக் கொண்டிருக்கும். பூந்துணரச்சு பதப்படுத்தப்
படுத்தப்படும்.
சூல்வித் திலைகள் 3, இணைந்தவை. சூலகம்
குறி இறகு போன்றது. சூலகம் ஒரு சூல் வித் க் குரிய சூல்வித்தமைப்பு
பரவப்படும்.

Page 86
(335|TibDrh - (HABIT)- இரண்டு மீற்றர் பூண்டு இலைகளும் பூந்துணரச்சுக்களும்
தண்டு - நிலக்கீழ், சேற்றில் புதையுண்டு முறையினப்பெருக்கமும் நிகழும் நிலக்கி யெறியாத தண்டுகள் தோன்றும்.
இலைகள் - மிக நீளமானவை, நாடாப்போன் 12mm வரை அகலமுடையவை, தாவர
பூந்துணர் - ஒரு பாலுள்ளவை, ஆண்பூக்கள்
கீழாகவும் காணப்படும். ஆண்பூ உரு5 உருளை (பெண்பூந்துணர்) அதைக்காட்டி
கனி - நுண்ணியது, காற்றினால் பரவப்படும்
Bacopa monnieri (Herpestis monnie, குடும்பம் — Scrophulariaceae தமிழ்ப்பெயர் - பிரமி
LILLb 48
தோற்றம் (HABT)- ஈருடக வாழ்க்கைக்குரி
தண்டு - மெல்லியது, படரும் இயல்புடையது மானது, சதைப்பிடிப்பானது, அழுத்த உடையது. மேல் நோக்கி வளரும்.
இலைகள் - சிறியவை, எதிரானவை குறுக்க
விளிம் புள்ளவை, அழுத்தமானவை, தட்ட காம்பற்றவை எனக் கொள்ளலாம்
 
 

உயரம் வரை வளரும் அழுத்தமான சேற்றுப்
இந்த உயரத்திற்கு வளரும்,
வளரும் இயல்புடையது அதனால் பதிய pத் தண்டுகளிலிருந்து, நிலைக்குத்தான கிளை
றவை, 180Cm வரை அல்லது மேலாக வளரும், 5தின் அடியிலிருந்து கூட்டமாகத் தோன்றும்
கூட்டமாக மேலாகவும் பெண்பூக்கள் கூட்டமாகக்
ளை (ஆண் பூந்துணர்) ஒடுக்கமானது. பெண்பூ லும் பெரிதான தடிப்பான உருளை கபிலநிறம்.
*)
பூண்டு முக்கிய மருந்துத் தாவரம்.
கணுக் களில் வேர் கொள்ளும், உருளை வடிவ மானது அதிக எண்ணிக்கையில் கிளைகளை
ானவை, தடித்தவை சதைப்பிடிப்பானவை, தொடர் கக் குறுகிய காம்புகளை உடையவை, கிட்டத் நீள்வளையமானவை.
74.

Page 87
பூக்கள் - தனியானவை, கக்கத்திற்குரியவை, இ புல்லிகள் 5, இணைந்தவை, அல்லி 66řT6T606. (DIDYNAMOUS) Sj6ò6Ó மகரந்தக் கூடுகளை உடையவை.
ஆனி - வில்லையூம்
Naias marina (g5(BubLulub — Naiadacea தமிழ்ப்பெயர் - முட்பாசி
LILLlib 49
தோற்றம் (HABIT)- நீர் நிலைகளில் அமிழ்ந்
தண்டு - நலிந்தது, மெல்லியது, சதைப் பிடி யெறிந்தது. சுலபமாக உடையும் தன் முடையது. கூரியங்கள் கறுப்பு நிற முன
ଶ୍ରେ୦ରDଥି5ରୀ – 5 606)856T 615 JT60606), (35
ஒரியி சிவப்பு அல்லது செம்மை கலந்த பசி ஒழுங்கற்ற வடிவம் தடித்தது. சதைப் பி
பூக்கள் - நெடிய காம்புகளை உடையவை, ர LIda (Vallisneria) globao (Hydri சேர்க்கை நீரின் உதவியினால் இனப்பெருக்கம் பதிய முறையிலும் விை
 
 

இலே சாக ஈருதடுள்ளவை. நீல - ஊதா நிறம், கள் 5, இணைந்தவை, கேசரங்கள் இருவலு 3DG6òTQu606), L685 6ifi55 (DIVARI CATE)
திய நிலையில் நிலையூன்றி வளரும், பூண்டு
ஒப்பானது. முள் (கூரியங்கள்) செறிந்தது. கிளை மை யுடையது. செம்மஞ்சள் அல்லது செந்நிற D_U_1606).
பக் கானவை, ஒளிபுகவிடுமியல்புடையவை. செஞ் ய நிறம் விளிம்பு பல்லுள்ளது. ஒடுக்க மானது. டிப்பானது. முள்செறிந்தது.
நீர் மட்டத்திலிருக்கும். ஒரு பாலுள்ளவை. வேலம் la) போன்றவற்றில் உள்ளது போல மகரந்தச
நடைபெறும் கனிகள் நீரினாற் பரவப்படும்.
தகள் வாயிலாகவும்.
75

Page 88
Chara (G5GLibLJLb Characeae (Chlorophyce: தமிழ்ப்பெயர் - காறா / பாசி / சேடா
N N
5/T6)]]
விவரம் - இது ஒரு அல்காத்தாவரம், நன்னீருக்
N
நீரில் அமிழ்ந்திய நிலையில் மிதந்து 6 களுண்டு. ” இலைகள்' அல்லது ஒவ்வொரு "கணு" விலும் பல காணப் முனைகளை அண்டிக் கனியுடலங்கள் காணலாம். தாவரத்தை விரல்களிடைே அல்லது மொரமொரப்பாக விருக்கு இருப்பதில்லை.

ae)
ILLID 50
குரியது. உவர்த்தன்மையைச் சகிக்கக் கூடியது. வாழும். தண்டு போன்ற இலை போன்ற அமைப்புக் கிளைகள்' இழை போன்ற அமைப்புடையவை. படும். சமநீளங்களை உடை யவை. கிளைகளின் காணப்படும். இவற்றி லிருந்து தாவரத்தை இனங் ய வைத்து உணரும் போது சொர சொரப்பாக ம் அதாவது அழுத்தமாக மென்மை யாக

Page 89
1.DUTTA. A - A Class Book of Botany -C
2.GUNAWARDENA.D. C - The Flowerin
3. KUGATHASN.K.S. — Mangrove Vegetal
Published By The Hydrobiological Svri Foundation -1969
4.KUGATHASAN. K.S - Unpublished Moi
5.NAM, VIEN NGOC; TRAN VIET MY,
production and protection Food And, Nations, Bangkok -1993
6.PINTO, LEONARD - Mangroves Of Sr
Science Authority Of Sri Lanka -1986
7.PLANTS OF THE PHILIPPINES — Publi The University Of The Philippines Press
8.PULIMOOD. S. G; A.K. JOSHUA-AT.
9.SENARATNA.S.D.J.E - The Grasses Of
10, WORTHINGTON.T.B - Ceylon Trees
11. இலங்கை கரையோர வலய முகாை
பேனல் திணைக்களம்,
12. Macmillan. H.F-Tropical planting a

BBLOGRAPHY
xford University Press
g Plants of Ceylon.
ion of the Lagoon;
ey Reserch Council, Aided By The Asia
nographs And Check Lists of Plants
AND MICHAEL JANSEN - Mangrove for Agricultural Organizastion of The United
i Lanka - Natural Resources, Energy And
shed For The Science Education Center By
1971
Xt Book Of Botany
Ceylon. -Colombo Apothecaries — 1959
மத்துவத் திட்டம் -1987 கரையோரம்
nd Gardening.
Ᏹ .

Page 90


Page 91
இணைப்பு -1
இலங்கையில் கண்டல்களின் பரம்பல்
856ùIT QUIT பொங்குமுகம்
நீர்கொழும்பு
கொழும்பு
களுத்துறை
பெந்தோட்டை
கிந்தோட்டை
Emaú o
LDT
 
 
 
 
 

őTILLID60ST TAMB
-
|Lills
Scale - 1 = 33 UTup 6Jf. -
சுண்டிக்குளம்
நந்திக்கடல்
முல்லைத்தீவு { கொக்கிளாய்
5TUTSI
திருகோணமலை
உப்புவெளி
r_ட தெம்பலகாமம் குடா స్ట్రేల్ల్లో கொட்டியார் குடா
உப்பாறு
வாழைச்சேனை
கல்குடா
மட்டக்களப்பு
ཚོ་ பெரியகளப்பு
பொத்துவில்
அறுகம் குடா
கிறிகலகுடா
ரேக்காவ ஏரி
அம்பலாந்தோட்டை
தங்காலை
ததறை

Page 92


Page 93

0 தொண்ட்மனாறு கத்துவாரம்
ーリ
* ணத்திடல் یعقسیم چه های یک
స్టో'***డ్డి షో, ILING ళ s s :ෂණ - ಗೌಣಾ 蟹
A
* ■*
.
தொண்டமனாற்றில் கண்ட
(முள்ளியிலிருந்து மருதங்கே பகுதி அம்பனிலிருந்து செம்

Page 94
حميع தொண்டமனாறு
தொண்டைமனாறு
குடத்தனை
தொண்டமனாற்றில் கண்டல்களின் பரம்பல்
(முள்ளியிலிருந்து மருதங்கேணி வரை அடர்த்திய பகுதி அம்பனிலிருந்து செம்பியன்பற்று வரை நா
 
 
 
 
 

ஏரி
Scale - 4/2 " = 1 Mille
கோவில்
குடாப்பரப்பு
செம்பியன்பற்று
மருதங்கேணி
உடுத்துறை
ஆழியவளை
உடையார்துறை
D606L6 or U.
முள்ளியான்
முள்ளியான் GET6d6 Tui
ாகவும் பரவலாகவும் உண்டு அதிவளர்ச்சியுள்ள தர்கோவிலை மையமாகக் கொள்ளலாம்)

Page 95
கரைக்கு வெளியே கிழக்குக்கரை ஏரி - ஆழம் குறைந்த பகு
இணைப்பு - 8 நாகர்கோவிலில் கண்டல்களின் கிடையான பரம்பலைக் காட்டும் பக்கப் பார்வைப்படம்.
 

10.
11.
ஏரி - ஆழமான பகுதி
12.
13.
4. 15.
16. 17.
CYPERUS STOLONIFEROUS. CRESSA CRETICA DYNODON DACTYLION AGYNEA BACCIFORMIS FIMBRISTYLIS LITTORALIS FIMBRISTYLIS FERRUGINIA AMMANNA
CYPERUS CORYMBOSUS FIMBRISTYLIS FERRUGINA BACOPA MONNIERI
CHARA RHIZOPHORA MUCRONATA LUMMITZERA RACEMOSA CYPERUS CORYMBOSUS CHARA
BACOPA
RHIZOPHORA
CYPERUS CORYMBOSUS NAIAS MARINA
BACOPA
RHIZOPHORA RHIZOPHORA LUMNITZERA CYPERUS CORYMBOSUS CHARA
BACOPA
LUMNITZERA - CYPERUS CORYMBOSUS FIMBRISTYLIS FERRUGINIA BACOPA

Page 96
LUMNITZERA CEREOPS TAGAL PANDANUS TECTORIUS XORA PARVIFLORA SALVADORA PERSICA CLERODENDRON INERME
CYPERUS STOLONIFEROUS CYNODON DACTYLION CRESSA
AGYNEIA FIMBRISTYLIS LITTORALIS FIMBRISTYLIS FERRUGINIA CLERODENDRON LIPPIA NODIFLORA
AWICENNA
LUMNITZERA BRUGUIERA SEXANGULA EXCAECARIA AGALLOCHA CLERODENDRON
RZOPHORA LUMNITZERA
CERIOPS CLERODENDRON BRUGUIERA LUMNITZERA AVICENNA BRUGUERA CLEROIDENDRON HERTIERA LIITTORALIS PANDANUS CLEROIDENDRON CALOPHYLLUM INOPHYLLUM
 

ஏரி - ஆழம் குறைந்த பகுதி
MANKARA HEXANDRA PANDANUS MORINDA TINCTORIA FICUS BENGHALENSIS CASSIAAURCULATA DICHROSTACHIS CINEREA ACCACIA EBERNUM CAROSSA SPINARUM RANDA DUMETORIUM PHOENIX PUSILLA BORASSUS FLABELIFER

Page 97


Page 98
னைப்ப - 4
தொண்டைமானாறு ஏரியின்பறவைகள் பருவகாலங்களில் வருகை தருவனவு
01) சாம்பல் நாரை / நாரைக்கொக்கு - EAST 02) (g5(5"_G6ä5G\gEITé5«g5—POND HERON/PADDY BIR O3) as siggs-WHISKERED TERN 04). Đ_6[[6ITUả5(95(56i/5 676IIUềrở# lọ– PALM SWTF O5) Gatosyrigi/acB 61 - BRAHMINY KITE 06) G35BTGOJ - EASTERN PURPLE HERON 07) EST LITETITĚg50C56f/LGbɛFITTĒLS:BúD — THE CEYLON 08) s 616T66, g56 - PINTAIL SNIPE 09) aEI 63_GB — GREAT BLACK HEADED GULI 10) as sigotai - GULLBILLED TERN 11) GBi. 60Lğ53T66-THE INDIAN PITPTT 12) LB661G-ST5E - CEYLON WHITE BREASTED 13) G566).5g,056 - THE SPOTTED MUNIA 14) (856ögg/5ggiF3HT66T-THE PURPLE SUN-Bl 15) LD60i LT - CEYLON SPOTTED DOVE 16) GasTGoö60) is d6T5561 - THE RED VENTE 17) egita-Tü iç - YELLOWWATTLED LAPWING 18) G5I6T60D6mě5G5ITě5G5 — LITTLE EGRET 19) இரட்டைவாற்குருவி/கரிக்குருவி - THE CEYLO 20) TUT - THE GARGANEY 21) (335T LIT66 - GREY PLOVER 22) LIB55 - THE BLACKWINGED KITE 23) Li6Ong Lijnbgil- PARIAH. KITE 24) G35T (656fi - THE INDIAN ROLLER 25) is LLBTGOU - THE BLACKBITTERN 26) gainiatasid - HOUSE CROW/ASH CROW 27) soon 535Tasp - JUNGLE CROW 28) A G5(g(B6 - THE CEYLON GREYTIT 29) L16)65 g (56i - THE COMMON CEYLON B 30) 660ÖTGOOITTġ55ě5 g556 — MAGPIE ROBBIN

(நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர்களினதும் ாகிய பறவைகளின் நிரல்)
RN GREY HIERON
D
GREEN BEE EATER
KINGFISHER

Page 99
31) 515-560607 - COMMON CEYLON MYNA 32) gasol issuTrigoroi - CEYLON HOUSE SP 33) G56ius D – COMMON CROW PHEASAN
34) ontoonamo-THE INDIAN SKY LARK 35) 6T60nd Tig - THE CEYLON BUSH LARK 36) GE 60Lisa T66 - RICHARD'S PITPIT 37) ஆறுமணிக்குருவி/தோட்டக்கள்ளன்-THEIN 38) uß6öIGNEETġ56) — THE INDIAN PIED KINGFIS 39) BirGangi - THE CEYLON COMMON 40) giT66),5655i/336 guysii - THE CEYLON 41) L6556f60&â6f - QEYOLNLARGE PARA 42) dafi - ROSE RINGED PARAKEET 43) girgig.156 - THE EASTERN BARNOWI. 44) argol - BLUE BREASTED QUAIL 45) GE6 grf - CEYLON GREY PARTRIDGE 46) argo - BUSTARD QUAIL 47) eğitésarti iç - RED WATTLED LAPWING 48) (3ET. LT657 - ASIATIC GOLDEN PLOVER 49) (85m. LT6 - LARGE SAND PLOVER 50) Garre LT66 - LESSERSAND PLOVER 51) actoragan liter - CEYLON KENTISF 52) L166 disagre - CEYLON BLACKWINGEL 53) (BETT LIT6ör - TURNSTONE 54) (3ar LT66 - MARSHSAND PIPER 55) Gifu (3ET, LT6 - GREENSHANK 56) GLurñuLI (3asrTtl"LLJTesöT — EASTERN RED SHA 57) (8girl LT6 - COMMON SAND PIPER 58) EE6 og Gungosafa - CURLEW SAND PIPE 59) பெரிய கடற்குருவி . CASPANTERN 60) atous(esir - PURPLE COOT 61) pẾtě5aBrasio - LITTLE CORMORANT 62) pẾitės,35Tasub - ENDAN SHAG 63) giggingtoi) - CEYLON GOLDEN-BEA 64) பூநாரைஊரியான்செங்ால்தூரை FLAM
65) 3606i55LT GREY सि"
 

ARROW
DIAN PITTA
HER
KINGFISHER
HOOPOE
KEET
PLOVER
) STILT
KED WOOD PECKER,
NGO

Page 100
66Ꭷ
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
୨0)
91)
92)
93)
94)
95) 96)
CEYLON LITTLE MINIVET
SASUIT — WHITE BELLIED SEA EAGLE 356 g) IGLITOrissa - LITTLESTINT
(EIT T6 - WOOD SAND PPER
561605(335 T6 - LITTLE RIGED PLOVER
6.6iogy - KESTREL is barragossa (3G - BROWNHEADED GUI G565:66 Higgi/GBG isg556- DARTER/SNAK காட்டாணங்குருவி/பஞ்சாங்கம் - BLUETAILEDE Sri LT600uéGG6ö/LGSIIIéLSD – CHESTNUTHE (ypä5G5 G66ör - LITTLE GREBE குதிரைமலைக்கோட்டான் - WHMBREL
L S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S LSSS JACKSNIPE
pagodagrging - GREAT STONE PLOVER LT605560.55g.06i/g05. Guégalo - NIGHT JA gyf560og5 - BROWN WOOD OWIL as sig06 - WHITE SHAFTEDLITTLE TERN EETGOTTGö8aEITL — THE WHITE BREASTED WAT gripsigi GalTaoisir - THE WHITE IBIS Gusu u G66TGODSTě5GGETTá5G5 — GREAT WHITE HI
LITTLE GREEN HIERON
SANDERLING
assos). Gungsa - THE LONG TOED STINT LDTDupigotsi - GOLDEN ORIOLE
glass600 Triggs - WEAVERBIRD
தையல்காரக்குருவி/பிலாக்கொட்டைக்குருவி - TA
PARADISE FLY CATCHER
Ebgbi - COLLARD SCOPS OWIL giggiorgia - BROWN HEADED BARBET
g5uf6ão - KOEL
Gosófiá55565 - SEVEN SISTERS/INDIAN BAB

LL
EBRD)
BEEEATER
ADED BEEEATER
TER HIEN
ERON
LER BIRD
BLER

Page 101


Page 102
இணைப்பு 5 LIL LITIESS 1-8
நாகர்கோவிலில் கண்டற் இடது புறம், முன்பக்கமா (Mangro
கண்டற்காட்டில்
(Research T
 
 

காடுமிண்டி வேர்களுடன் தெரிவது கண்டல், கத் தெரியும் பற்றை நிப்பரத்தை ve Vegetation at Nagarkovil)
நூலாசிரியரும் உதவியாளர்களும் eam Amongst the Mangrove)

Page 103


Page 104
திப்பரத்தை - கிை (Lumnit
 

ளகள், பூக்கள், கனிகள் zera racemosa)

Page 105


Page 106
புன்னை - பூவரு 函 (Alophy
 

ம்புகளுடன் கிளைகள் ninalia glabra)
நம்புகள், பூக்கள், கனிகள் ளைகளுடன் Illum inophyllum)

Page 107


Page 108
நீர் நொச்சி - பூக்களுடன்
(Vitex leucoxylon)
醫
கயிட்டை - பூக்கள், கன கிளைகள் (C
 
 

ಶÊæಾdT56i
விகள், இளம் இலைகளுடன் arreya coccinia)
بر ہے aی CA

Page 109


Page 110


Page 111


Page 112
FIELD WORK CEN' (OTHER THAN NEWS L.
1. Impact of the research programme on scien
Bulletin No. - Dec 1967
2. Field Work Guide (Tamil) - Atputhar K.Shanmugasundaram, K. Ponnampalam é
3. Study on two annelidworms - Atputhanati
4. Mangrove Vegetation of the lagoon - Kuge
5. Fishes of the lagoon-Atputhanathan.M &
6. Students projects - compiled by -
M.Atputhanathan-Bulletin No: 12-Oct.19
7. கடலக மீன் பிடியியல் - பதிப்பாசிரியர் கலா
8. கடல் ஆமைகள் பேராசிரியர் கா.சித்திர வடி
9. கண்டல்களும் உவர்வளரிகளும் - Kugatha
10. Preliminary observations on the hydr Atputhanathan.M, K.S.Kugathasan & K.C
11. Unesco - I.C.C - Asian youth Science
1974.
Prill Hari Kanan Printers,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ఇక్ష్యా
TRE PUBLICATIONS ETTERS, HANDOUTS Etc)
ce education - Atputhanathan. M& PSabaratnam
athan.M., K.S.Kugathasan, K. Selvavinayagam, LN.Sundaramoorthy - Bulletin no:2-May 1968.
lan.M - Bulletin No:6-Aug. 1968.
thasan. KS - Bullet in No. 7 - March 1969.
K.Chitravadivelu-Bulletin No.9 - Jan-1969
Sivapathansundaram.K. K. Ponnampachm, & 268
நிதி கா. சித்திரவடிவேலு வெளியிடு 13-Jan,1995
(36 g) - G616 fu5G - 14 - June 1996
san, K.S — Bulletin No: 15 - 2000-200 l.
biological survey of Thondaimannar lagoon
unaratnam Oct.- 1970
camp-youth and environment: Green revolution
ed BY: 支ー
24A, K.K.S. Road, Jaffna.